P. 1
Pedijatrija

Pedijatrija

|Views: 6,939|Likes:
Published by Dzenita Ibrasimovic

More info:

Published by: Dzenita Ibrasimovic on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

ANAMNEZA I STATUS

Anamneza
U mnogim slučajevima razgovor i dobro vođena anamneza predstavlja i prvi stepen psihoterapije kako roditelja, tako i djeteta (starijeg). Važan je i ambijent gdje se obavlja anamneza, te soba ili ordinacija treba da bude topla, prijatna sa predmetima koji će animirati dijete. Na početku najbolje je pustiti majku ili oca da spontano ispričaju što imaju reći, čime će se stvoriti atmosfera u kojoj će se roditelji rasteretiti. Kasnije će ljekar usmjeriti dalji razgovor. Pitanja ne bi trebala da zalaze u probleme koji bi kod roditelja izazvali osjećaj krivice ili stida. Anamnestički podaci se unose određenim redosljedom uz prilagođavanje uzrastu djeteta i stanju zbog kojeg je donijelo ljekaru. OPŠTI PODACI: - Identifikacija davaoca podataka - majka, otac, dijete, susjedi, skrbnik itd. - Ime i prezime bolesnika, adresa, telefonski broj, pol, datum i mjesto rođenja. - Ime oca i majke, bračno stanje roditelja, starost roditelja, zanimanje oca i majke. - Od koga je dijete upućeno i pod kojom dijagnozom. - Datum i sat prijema, broj bolesnika ili broj protokola. - Raniji prijemi: datum, dijagnoza, terapija. - Prijemna dijagnoza, ime i prezime ljekara koji je pregledao dijete. GLAVNE TEGOBE: - zbog kojih se traži pomoć - riječima roditelja ili djeteta u jednoj rečenici. SADAŠNJA BOLEST: - Datum početka bolesti i inicijalni simptomi. Detaljan i hronološki opis vrste, trajanja i jačine simptoma. Poduzete mjere, pretrage, liječenje. - Odgovarajuće epidemiološke informacije (ekspozicija, potencijalni kliconoša, životinjski ili drugi prenosioci). - Da li je ovom oboljenju prethodilo neko drugo oboljenje i u kom vremenskom intervalu? - Kakav je utisak bolest ostavila na bolesnika i porodicu? ANAMNEZA RAZVOJA: - Prenatalni razvoj: zdravlje majke, bolesti, kontrolni pregledi, ultrazvučni pregledi, uzimanje lijekova, eventualno zračenje, moguća ovisnost (alkohol, pušenje, lijekovi, droge), kontakt sa zaraznim bolestima, ishrana, krvna grupa, Rh faktor majke i oca, “čuvanje ploda”, hormonalna terapija, komplikacije u toku trudnoće, zaposlenost majke, stav majke i oca prema trudnoći, planirana i neplanirana trudnoća. Koja je trudnoća po redu? - Porođaj i neonatalni period: koji je porođaj po redu, trajanje gestacije, gdje je dijete rođeno. Vrsta i trajanje porođajnih bolova i porođaja (vrijeme od pucanja vodenjaka do poroda), prednjačeća čest, upotreba forcepsa, sectio cesarea, sedativi i anestezija (ako su primijenjeni). Težina i dužina novorođenčeta, obim glave, opšte stanje vitalnosti - bodovanje po Apgaru (plač, boja, tonus, pokreti i disanje). Poduzete mjere oživljavanja. Prvi podoj i snaga sisanja, žutica (početak, jačina, trajanje), konatalne anomalije, cijanoza, osipi, trzaji, paralize, konvulzije, hemoragije, fiziološke reakcije (pad tjelesne težine, tranzitorna groznica i si.), trajanje boravka u rodilištu i težina pri izlasku, otpadanje pupka. - Ishrana za dojenče: sastoji se od nekoliko stavki PRIRODNA (dojenje) - broj obroka, teškoće pri dojenju, stav roditelja prema dojenju, kada je započeta dvovrsna mliječna ishrana i zašto, kada je definitivno prekinuto dojenje i zašto. VJEŠTAČKA ISHRANA - vrsta formule, broj i količina pojedinih obroka, dnevni unos mlijeka. Kada je uvedena čvrsta hrana (vrsta, oblik, količina). Reakcije dojenčeta, alergijske manifestacije, eventualne teškoće pri uzimanju ove hrane. Apetit djeteta. Početak, trajanje i način provođenja antirahitične profilakse. Dodavanje drugih vitamina, Fe i fluora.

1

Za veće dijete: podaci o ishrani u doba dojenčeta, navike, apetit, broj obroka, orijentacioni sastav hrane u pogledu bjelančevina, vitamina, cerealija, mlijeka i kalorija, stavovi i navike roditelja. - Tjelesni razvoj - TT u toku prve godine života, s godinom dana, s dvije godine i kasnije. TV (tražiti podalke iz savjetovališta, školskih dispanzera). Ocjena kome konstitucijalnom tipu dijete pripada. - Psihomotorni razvoj - osnovi podaci o njezi dojenčeta i malog djeteta (kupanje, izvođenje na zrak, sunčanje, nošenje korekcionih aparatića itd.). Sigurna kontrola glave u položaju potrbuške, samostalno sjedenje i hodanje. Govor (gukanje, prve riječi i rečenice, smetnje govora). Sluh (lokalizacija izvora zvuka, razumijevanje govora). Vid (praćenje pogledom, smetnje kod čitanja). Nicanje zuba (uzrast pri pojavljivanju, broj na kraju prve godine života). Socijalni razvoj (prepoznavanje poznatih osoba, oponašanje, izvršavanje naloga). Navike (sisanje palca, grickanje nokata, njihanje glavom, čupanje kose). Kontrola stolice i mokrenja (danju i noću). Usporedba s braćom i sestrama, te s vršnjacima. - Seksualni odgoj - prva pitanja djeteta o porijeklu djece, o koncepciji, o razlikama dječaka i djevojčica. Informacije koje je dobilo u kući. Priprema za menarhu, za pojavu sekundarnih spolnih oznaka. Masturbacija. Stavovi roditelja. Teškoće seksualnog prilagođavanja u pubertetu i adolescenciji. - Škola - polazak djeteta u vrtić, ponašanje djeteta, teškoće, prilagođenost u školi, školski uspjeh, stavovi djeteta, roditelja, nastavnika, Ambicioznost ili flegmatičnost, te osjećaj dužnosti. - Društvena prilagođenost - reakcija djeteta na prvo odvajanje od majke, odnosi s vršnjacima, samostalnost djeteta, bavljenje sportom i vanškolske aktivnosti. IMUNIZACIJA I TESTOVI: besežiranje u porodilištu i reakcija, tuberkulinski testovi, obavezne vakcine i reakcije, neobavezne vakcine, revakcinacije. Primanje seruma ili gama-globulina, eventualno alergološko testiranje, reakcije preosjetljivosti. Ukoliko nije vakcinisano ili je neredovno vakcinisano, navesti zbog čega. Tražiti po potrebi odgovarajuću dokumentaciju. DOSADAŠNJE BOLESTI (ANAMNESIS VITAE): - unose se sva oboljenja i to hronološkim redom. 1. preboljele zarazne bolesti - uzrast, vrsta zarazne bolesti, komplikacije 2. operacije - vrsta, uzrast, komplikacije, razlozi za operaciju, postoperativni tok. 3. udesi i povrede - priroda, sekvele, uzrast djeteta PORODIČNA ANAMNEZA (ANAMNESIS FAMILLIAE): Cjelovitost ili razbijenost porodice i međusobni odnosi, broj članova porodice. Crtanje rodoslovnog stabla s najmanje tri generacije. Konsangvinitet roditelja. Podaci o majci (rođeno prezime, godine života, bolesti, prijašnji brakovi, trudnoće i porodi) i majčinoj porodici. Podaci o ocu (godine života, bolesti, navike, prijašnji brakovi i djeca) i očevoj porodici. Abortusi i mrtvorođenčad, braća i sestre u ovom braku. Bolesti u porodici (TBC, lues, alergije, krvne diskrazije, mentalne, nervne bolesti, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, reumatska groznica, oboljenja bubrega, karcinomi, epilepsija). Poznate kongenitalne malformacije. Odnosi u porodici. Religiozne, običajne i druge porodične navike. Zdravlje osoba sa kojima dijete dolazi u dodir u kući, u susjedstvu, vrtiću i školi. SOCIJALNO - EPIDEMIOLOŠKA ANAMNEZA: Uslovi stanovanja (broj prostorija, kvalitet stana, uslovi za život, mogućnost za spavanje, broj osoba koje žive u istom stanu, srodstvo, higijenske prilike, voda, nužnik). Prihodi roditelja. Kulturni nivo i zdravstvena prosvjećenost roditelja i ostalih ukućana. Etnička sredina iz koje potiču roditelji, migracija porodice. Ishrana porodice i dijetalne navike. Kontakt sa bolesnim ljudima i životinjama.

Status praesens
Traži dosta strpljenja, posebno kada se radi o pregledu dojenčeta i malog djeteta. Često je teško ostvariti prijateljski kontakt sa djetetom. Blag i smiren pristup ljekara, čiste i tople ruke, te topla prostorija su uslov za početak pregleda djeteta.

2

Pregled počinje pažljivim posmatranjem djeteta, najbolje dok je ono u krilu majke. U toku opservacije dijete gledamo, slušamo, mirišemo. - Uočavamo crte lica, oblik očiju, dizmorfiju glave. - Slušanjem otkrivamo inspiratorni i ekspiratorni stridor, wheezing (čujan ekspirij) kod bronhoopstrukcije. Plač djeteta može biti karakterističan za određene bolesti, npr. promukao plač kod hipotireoze, piskav plač kod cerebralno oštećenog djeteta. - Miris na aceton upućuje na gladovanje ili na ketoacidozu dijabetičara. Miris na miševe je karakterističan za fenilketonuriju. Nakon opservacije nastavljamo pregled uvijek određenim redom. Redoslijed pregleda je slijedeći: 1. Osnovni parametri vitalnih funkcija: temperatura, puls, respiracije, krvni pritisak 2. Antropometrijske mjere: tjelesna masa, tjelesna visina, obim glave, obim grudnog koša 3. Koža i potkožno masno tkivo 4. Limfne žlijezde 5. Muskulatura 6. Glava (lice, oči, nos, usta, usna duplja, uši) 7. Vrat 8. Grudni koš 9. Trbuh 10. Genitalije 11. Ekstremiteti 12. Neurološki pregled 1. TJELESNA TEMPERATURA - Mjeri se rektalno ili aksilarno, pri čemu je rektalna temperatura za 1C veća od aksilarne. Na osnovu broja respiracija u minuti i pulsa, te krvnog pritiska orijentišemo se o stabilnosti vitalnih funkcija. 2. ANTROPOMETRIJSKE MJERE - dobivene antropometrijske podatke upoređujemo sa percentilnim krivuljama, na osnovu čega možemo odrediti da li dijete na osnovu svoje tjelesne mase, visine ili obima glave, odstupa od prosječnih vrijednosti svojih vršnjaka. 3. KOŽA I POTKOŽNO MASNO TKIVO - Promatrajući kožu ocjenjujemo boju, koja može biti cijanotična, blijeda, ikterična, subikterična, eritematozna. Dalje nas interesuje njena vlažnost, turgor (jedrina), eventualne eflorescence, hipo i hiperpigmentacije, mladeži, hemangiomi, edemi, ožiljci. Kod novorođenčadi postoji nekoliko karakterističnih kožnih promjena (vernix caseosa - sirasti maz, mongolska pjega u području krstačne kosti, milia - lojne retencione ciste u obliku bjeličastih papula, miliaria-sitne vezikule koje nastaju zbog retencije znoja uslijed opstrukcije znojnih izvodnih kanala). Turgor kože ispitujemo na koži abdomena, oslabljen je kod dehidratacije. 4. LIMFNE ŽLIJEZDE - Palpiramo periferne limfne žlijezde: subokcipitalne, preaurikularne, prednje i stražnje cervikalne, submandibularne, aksilarne i ingvinalne. Ocjenjujemo njihovu veličinu, osjetljivost, pokretljivost u odnosu na kožu, konzistenciju. 5. MUSKULATURA - Ocjenjujemo trofiku i tonus muskulature. 6. GLAVA - Uočavamo veličinu, mjerimo obim glave u nivou tubera frontalia i protuberantiae occipitalis, notiramo eventualnu asimetriju. U novorođenačkom periodu karakteristične su promjene na glavi kao posljedica porođajne traume - caput succedaneum i cephalhaemathoma. Kod dojenčeta posebnu pažnju obraćamo na veliku i malu fontanelu. Normalno se velika fontanela zatvara sa 18 mj., a mala fontanela sa 3 mj. Određujemo veličinu i napetost velike fontanele, najbolje je određivati napetost kad je dijete smireno i sjedi. Najčešća patološka stanja sa napetom fontanelom su meningitis i hidrocephalus. Kraniotabes, kao najraniji znak rahitisa, manifestuje se kao omekšanje u području parijetookcipitalne suture. Na jaču palpaciju u tom području, kost se uvija poput loptice za ping-pong. Treba naglasiti da je kraniotabes normalan nalaz kod dojenčadi do 2 mjeseca. Kod težih oblika rahitisa javlja se karakteristična četvrtasta lobanja, sa izraženim tubera frontalia i parietalia. Na licu pratimo simetriju mimične muskulature, dubinu nazolabijalnih brazdi. Kod pareze i paralize n. facialisa postoji asimetrija mimične muskulature, a nazolabijalna brazda je na zahvaćenoj strani plića. Uočavamo eventualne anomalije mandibule, ulegnutost korijena nosa. Kod starije djece palpiramo Valleuxove tačke na mjestima izlaska kranijalnih nerava. Oči: promatramo položaj očnih jabučica i njihovu pokretljivost, položaj i pokretljivost očnih kapaka, eventualno prisustvo epicantusa, razmak između očiju. Na zjenicama uočavamo njihovu veličinu i

3

oblik, ispitujemo reakciju na svjetlost i akomodaciju. Na irisu uočavamo eventualne mrlje, npr. kod Downovog sindroma na periferiji irisa postoje bijele pjege. Kod djece se često uočava strabizam, konvergentni ili divergentni, smatra se patološkim tek poslije 6. mjeseca života. Nos promatramo njegov oblik, položaj nosnih otvora, prohodnost nosnih kanala. Kod teške respiratorne insuficijencije postoji lepršanje nozdrva. Usne - posmatramo usne (njihov oblik, eventualne anomalije poput rascjepa, vlažnost), zube (broj, raspored, caries). Prvi zubi javljaju se između 5. i 9. mjeseca života, najprije centralni donji sjekutići. Prva denticija se najčešće završava sa 24 mjeseca života, kada je niklo 20 zuba. Izbijanje stalnih zuba, tj. druga denticija, počinje u 6. ili 7. godini, kada izbijaju prvi molari. Na sluznici usne duplje ocjenjujemo vlažnost. Kod stanja dehidratacije vlažnost usne duplje je smanjena, a ako je dehidratacije jača, sluznice su ljepljive. Na nepcu pratimo svedenost, naglašen svod nepca označavamo kao gotsko nepce. Od kongenitalnih anomalija nepca najčešći je rascjep nepca, izolovan, ili udružen sa rascjepom usne i vilice. Jezik može biti obložen (dehidratacija), malinast (šarlah), sa urođenim promjenama (lingua geographica). Grlo - Pregled grla obavljamo na kraju pregleda, obzirom na otpor koji djeca pružaju pri ovom dijelu fizikalnog pregleda. Promatramo veličinu krajnika, uočavamo eventualne znakove upale i eksudacije na njima. Uz to, gledamo nepčane lukove, stražnji zid farinska, eventualni retronazalni sekret. Uši - Kod fizikalnog pregleda ušiju promatramo oblik, veličinu i položaj usnih školjki. Anomalije usnih školjki često su udružene sa kongenitalnim anomalijama urinarnog trakta. Uši su nisko postavljene, ako se nalaze ispod linije koja spaja spoljni ugao oka sa okcipitalnom protuberancijom. Nisko postavljene uši se sreću kod mnogih kongenitalnih sindroma. 7. VRAT - promatramo aktivnu i pasivnu pokretljivost, te položaj vrata. Moguće su razne patološke pojave: torticolis, opistotonus, nesposobnost držanja glave, brohogene ciste vrata. 8. GRUDNI KOŠ - oblik i simetričnost, te promjene na koštanom dijelu. Kod rahitične djece uočavaju se na rebrima rahitične brojanice, zadebljanja na spojevima koštanog i hrskavičavog dijela rebara. Harisonova brazda također znak rahitisa, - poprečno udubljenje na prednjoj strani toraksa, na mjestu gdje se sa unutrašnje strane hvata dijafragma. Postoje i kongenitalne anomalije grudnog koša, pectus carinatum ili pectus infundibuliforme. Kod težih formi opstruktivnog bronhitisa uočavamo uvlačenje interkostalnih prostora i juguluma. Auskultatorno određujemo disajne zvuke, pratimo odnos inspirijuma i ekspirijuma. Kod odraslih ekspirijum traje 1/3 inspirijuma, dok je kod djece ekspirijum nešto duži. Pregled srca započinje određivanjem položaja ictusa i njegovog intenziteta. Određujemo ritmičnost srčane radnje, kvalitet srčanih tonova. Ako notiramo srčane šumove, određujemo da li su sistolni ili dijastolni, mjesto njihovog punctum maximuma, te pravac propagacije. Jačina šuma se gradira od I do VI stepena po Levinu. Ako je prisutan palpabilan thrill, onda je šum III stepena ili jači. Sastavni dio pregleda čini i palpacija aa. femorales. 9. TRBUH - Promatramo venski crtež na koži abdomena, umbilikus i prisustvo hernija. Površna i duboka palpaciju, notirajući bolnost ili rigiditet pri palpaciji. Ocjenjujemo veličinu jetre, slezene, te veličinu, oblik, položaj i pokretljivost eventualnih palpabilnih tumefakcija. 10. GENITALIJE - Kod dječaka određujemo mjesto spoljašnjeg otvora uretre, zbog moguće hipo ili epispadije. Ispitujemo mogućnost prevlačenja prepucija, pojavu fimoze i balanitisa. Sastavni dio pregleda je ispitivanje testisa. Da bismo pouzdano ustanovili da li su testisi spušteni u skrotalne vreće, prstima lijeve ruke obostrano vršimo pritisak u području ingvinalnih kanala nadole, kako bi se izbjeglo potiskivanje testisa u kanal, a desnom rukom palpiramo skrotalne vreće, tražeći testise. Kod djevojčica određujemo razvijenost velikih i malih labija, clitorisa. U pubertetu određujemo pubertetski razvoj po Tanner-u. 11. EKSTREMITETI – Uočavamo deformitete, npr. genua vara i genua valga. Na zglobovima uočavamo otok, crvenilo, promjene u pokretljivosti. Na šakama uočavamo promjenu u obliku, veličini i broju prstiju. Kod Dovvnovog sindroma se javlja klinodaktilija (zakrivljenost V prsta šake), te brazda četiri prsta na dlanu. Najčešća anomalija stopala su ravna stopala - pedes plana. 12. NEUROLOŠKI PREGLED - Ispitujemo meningealne znake kod djece svih uzrasta. Neurološki pregled ima specifičnosti za pojedine dobne skupine (novorođenče, dojenče, malo dijete, školsko dijete). 13. KUKOVI - Kod dojenčadi na kraju pregleda obavezno ispitujemo abdukciju kukova

4

RAST l RAZVOJ
RAST - povećanje dimenzija (visina, težina, obim glave), RAZVOJ - kvalitativne promjene u smislu diferenciranja i sazrijevanja struktura i funkcija organizma Mjerenje parametara kojima se procjenjuje rast neophodno je za monitoring općeg zdravlja djeteta a posebno za otkrivanje endokrinih poremećaja. Studiranje rasta i načina njegovog mjerenja su bazične discipline u pedijatriji. FAKTORI RASTA Međusobno djelovanje ovih faktora u različitom omjeru ima za rezultat konačno dostignutu visinu. HORMONI Utiču na umnožavanje ćelija, te njihov rast, a posebno na rast kostiju. Hormon rasta (STH) svojim anaboličkim djelovanjem pozitivno djeluje na proces rasta. Svoj utjecaj na periferna tkiva STH ostvaruje preko somatomedina (IGF - inzulinu sličan faktor rasta). Tireoidni hormoni djeluju na sazrijevanje kostiju te na rast CNS-a. Insulin je takođe anabolički hormon koji stimuliše rast. Usljed hronično smanjene količine inzulina (loše tretiran dijabetes) rast u visinu je izrazito usporen - tzv. Mauriacov sindrom. Insulin u velikim koncentracijama povećava broj mitoza ćelija - velika novorođenčad dijabetičnih majki. Glikokortikoidi u koncentraciji 2-3x većoj od fiziološke suprimiraju rast. Zbog razaranja hrskavice te matriksa kostiju nakon prestanka djelovanja visokih doza glikokortikoida nema adekvatne nadoknade rasta u visinu. Suvišak androgenih hormona dovodi do uzbrzanja koštanog sazrijevanja što vodi ranom pubertetu i manjoj konačno dostignutoj visini. Estrogeni takođe koče rast ubrzavajući koštano sazrijevanje. GENETSKI POTENCIJAL Konačno dostignuta visina djeteta je u direktnoj korelaciji sa visinom roditelja. Postoje različite vrste tablica koje uzimajući u obzir visinu roditelja daju procjenu konačne visine djece, za svaki spol posebno.

POL Muška djeca su u prosjeku na rođenju duža i teža od ženske djece ali se razlike gube sa navršenom prvom godinom života. SEZONSKE VARIJACIJE Brzina rasta u visinu najveća je u proljeće, a tjelesne mase u jesen. U slijepe djece nema sezonskih razlika u brzini rasta u visinu. RASA I EKOLOŠKI UVJETI U zatvorenim sredinama očituju se razlike u rastu uvjetovane ovim faktorima, međutim, velike migracije stanovništva te ujednačavanje životnih uslova ljudi različitih rasa (npr. crnaca i bijelaca u USA) danas je gotovo izbrisalo te razlike. ISHRANA Hronično pothranjivanje onemogućava djetetu da dosegne visinu predviđenu genetskim potencijalom. Populacije koje hronično gladuju su tako, ne samo manje tjelesne mase, nego i manje prosječne visine. Ako razdoblje pothranjivanja nije dugo trajalo može se zaostatak u visini nadoknaditi ubrzanim rastom. Kraći periodi pothranjivanja rezultiraju samo padom tjelesne mase, bez utjecaja na visinu djeteta BOLESTI Hronične bolesti, uglavnom, dovode do smanjenja rasta dok kratkotrajne infekcije, posebno česte respiratorne, ne utiču na brzinu rasta. DRUŠTVENO - EKONOMSKO STANJE PORODICE Djeca bogatih porodica nakon završetka rasta nešto su viša nego djeca iz siromašnih porodica istog genetskog potencijala. Osim kvaliteta prehrane utjecaj imaju i pravilne higijenske navike, kao i

5

a ovaj dio je radiografski veoma pristupačan. za određenu dob postoje i krivulje koje daju normalnu biološku varijacijsku širinu tih parametara. Treći molari niču u adolescenciji a nerijetko i u trećoj deceniji života. oko 3% djece bez obzira da li su bolesna ili ne. Pinneauoa i Marshalla. Djeca sa parametrima ispod 3 tj. visine i težine konstruisane su na temelju statistički obrađenih podataka velikog broja djece. Uzimajući u obzir genetski potencijal. ako koštana dob zaostaje za hronološkom pubertet će početi kasnije. Druga metoda je prema Tanneru i Whitehouseu kojom sa boduje svaka jezgra a onda se dobijeni zbir poredi prema standardnim. Snop tih krivulja su tzv. težina. Prvo se jave centralni donji sjekutići a zatim centralni gornji i lateralni. dob u mjesecima . godini zamjenom prvih molara i centralnih donjih sjekutića. Brzina rasta takođe ima svoje fiziološke varijacije te su i za nju konstruisane centilne krivulje. nalazi se svojom visinom ispod trećeg percentila (p<3). a kod dječaka 12. centilne krivulje u rasponu p=3 do p=97. i to se mora imati u vidu pri pregledu djeteta. Međutim. RAZVOJ ZUBA Prva denticija tj. Konvencionalno se upotrebljava radiografija lijeve šake i doručja jer tu postoji velika agregacija dugih i kratkih kostiju. KOŠTANA STAROST To je vrijeme pojave epifiznih jezgara različitih kostiju. Postoji više metoda za procjenu koštane starosti prema rendgenogramu doručja. Kod djece koja brzo sazrijevaju koštana starost je veća nego hronološka. obim glave).5 godina. godini nicanjem drugih trajnih molara. Kod djevojčica to je u prosjeku dob 10. Inače. Denticija svih 20 mliječnih zuba završava se između 24. Najpoznatije su one prema Greulichovom i Pyleovom atlasu koje vrše poređenje ispitivanog RTG sa serijama standardnih slika. aktuelnu tjelesnu visinu i koštanu starost za djecu stariju od 6 godina može se veoma pouzdano predvidjeti konačna visina djeteta prema tablicama Bayleya. • Na apscisi je prikazana hronološka dob a • na ordinati dostignuta težina ili visina za tu dob. slijede krivulju rasta tjelesne visine koja se označava krivuljom općeg rasta. mjeseca života. ipak. Broj mliječnih zuba u određenoj dobi određuje se po formuli dole. mjesecu života. RAST POJEDINIH ORGANA I TKIVA Kostur najvećim dijelom. Da bismo pratili (posebno se odnosi na visinu) parametre rasta i pri mjerenju minimizirali greške potrebno je mjeriti dijete na standardnoj opremi te između 2 mjerenja praviti razmake (mjeriti najviše svakih 3 ili 6 mjeseci. ili 7.sređeni odnosi u porodici. velike fiziološke varijacije vremena početka denticije postoje. i to nekada može ukazivati i na izvjesne endokrinološke poremećaje. mjeseca. Mozak i lobanja već sa 9 godina dosežu 90% svoje krajnje mase i volumena. Limfno tkivo svoj maksimum razvoja dostiže prije puberteta a debljina potkožnog masnog tkiva svoj maksimum postiže u 9.5 godina. iznad 97 u znatnoj mjeri odstupaju odnajvećeg broja djece iste dobi. SEKULARNI TREND UBRZANJA RASTA Zahvaljujući poboljšanim životnim uvjetima uopće. (osim lobanje) kao i muskulatura. Završava se u 13. Koštana starost u pravilu se poklapa sa hronološkom (postoje standardne devijacije za postojeća odstupanja).26. Osim krivulje koja spaja tačke prosječnih vrijednosti parametara koje ispitujemo (visina. CENTILNE KRIVULJE Krivulje rasta tj. mliječni zubi javljaju se između 5. i 9. 6 . Vrlo je važno da se dijete bez obzira na trenutnu poziciju u normogramu prati kroz vrijeme odnosno odrediti na osnovu toga brzinu rasta (cm/godinu). srednja visina je u toku prve polovine ovog stoljeća veća za 5-10 cm u odnosu na prethodno stoljeće. te da li mjereni parametri prate određenu centilnu krivulju. ne češće) da se prevaziđu kumulativne greške. početak puberteta se vremenski podudara sa pojavom sezamske kosti u tetivi adduktora palca. U pravilu.6 = broj mliječnih zuba za dob Izbijanje trajnih zuba (druga denticija) počinje u 6.

. .75 m2. petogodišnje dijete 0.25 m2.od početka 2. Postoje normogrami i formule ali su za hitne slučajeve orijentacione vrijednosti tjelesne površine vrlo korisne: novorođenče 0.U trećem tromjesečju 110 gr sedmično/450 gr mjesečno a . .5-4. a sa 12 mjeseci 47 cm. . Mala fontanela se zatvori ubrzo nakon rođenja.U prvom tromjesečju tjelesna masa se povećava za 25 g dnevno/175 grama sedmično.U prva 2-4 dana novorođenče gubi 7-10% od porođajne mase . godine. insenzibilna perspiracija). Sredina tijela novorođenčeta je u visini pupka. mjeseca intrauterinog života . nameće se potreba određivanja tjelesne površine.od rođenja do 28.perinatalno razdoblje . DOJENČE .od začeća do rođenja.1 kg za 90% djece. . izvođenje različitih dijagnostičkih testova). Obim glave se u ovom periodu poveća za 2 cm.druga godina života . Velika fontantila još nešto uveća u prvih 6. dvogodišnje dijete 0.Za 10-14 sljedećih dana dijete treba da vrati svoju porođajnu masu . dvanaestogodišnje dijete 1.TJELESNA POVRŠINA U različitim situacijama u pedijatriji (određivanje doze lijekova.od rođenja do kraja 1.4 kg uz varijaciju 2.od rođenja do kraja 6. godine života do kraja 6.fetalni period DOJENAČKA DOB . potrebe za hranom i tekućinom. mjeseca. godine života. MLAĐE PREDŠKOLSKO DOBA U toku druge godine života dijete izraste u visinu 12cm a dobije 2. NOVOROĐENČE Prosječne je tjelesne mase 3.embrionalni period .tzv. godine života do početka puberteta PUBERTET .od 3. ADOLESCENCIJA . Obim glave novorođenčeta 35cm.0 m2. dječaci 12 godina) i traje do potpune polne zrelosti.novorođenačka dob PREDŠKOLSKA DOB .od začeća do 3. mjeseca intrauterinog života do rođenja .počinje pojavom prvih sekundarnih spolnih oznaka (djevojčice 10 godina.mlađe predškolsko doba ŠKOLSKA DOB . U toku prve godine prirast visine je 25 cm. fiziološki pad tjelesne mase (mali unos hrane u odnosu na velike gubitke tečnosti: uriniranje.U četvrtom 70 gr sedminčno/300 gr mjesečno. odrasla osoba 1. a sa 12 mjeseci je utrostruči. Ukoliko se obim glave u prvoj godini povećava više od 12 mm mjesečno treba tražiti uzrok takvog stanja. i 18.od početka 7. dana života . devetogodišnje dijete 1.počinje nastajanjem polne zrelosti i traje do završetka rasta i razvoja (djevojke 16-18 godina. 7 . U dobi od 5 mjeseci dojenče udvostruči svoju porođajnu masu.5 kg tjelesne mase. Obim glave sa 6 mjeseci iznosi 44 cm.75 m2.25 m2. Prosječna tjelesna dužina 90% novorođenčadi je oko 50cm sa varijacijom od 46-54 cm. dana života . . 140 gr sedmično/600 gr mjesečno. mladići 18-20 godina).U drugom. stolice. . mjeseci života a onda se postepeno smanji.te da na kraju prvog mjeseca života ima 10-20% veću tjelesnu masu od porođajne. PODJELA RAZVOJNE DOBI PRENATALNO RAZDOBLJE . PREDŠKOLSKO DOBA (3-6 GODINA) U toku ove 3 godine dijete ravnomjerno raste: dobila 6-8 cm visine i prosječno 2 kg tjelesne mase godišnje.50 m2. da bi se zatvorila između 9.

rubeola). Uzroci malog rasta u ovom periodu su različiti oblici insuficijencije placente.Kod dječaka povećanjem testisa sa prosječno 12 godina života. Treba isključiti larvirani oblik glutenske enteropatije ili parcijalni nedostatak hormona rasta. različiti dismorfički sindromi (Silverov. FIZIOLOŠKE VARIJANTE SMANJENOG RASTA OBITELJSKI SMANJEN RAST Takvo dijete je nisko od svoje 3. Stupanj potpuno razvijenih sekundarnih spolnih oznaka se označava kao V stepen. ali njegovim početkom djeca nadoknade visinu. Russelov. . Aarskog. Cockaynov. te u tom momentu obično traže liječničku pomoć.5cm) od tog genetskog potencijala. Shprintzenov). Koštana starost i denticija su u fiziološkim granicama kao i dob početka puberteta. malim rastom i ukazuje na potrebu medicinske obrade. Ako postoje psihološke smetnje zbog ovakvog stanja mogu se kratkotrajno ordinirati male doze androgena PATOLOŠKI OBLICI SMANJENOG RASTA PRIMORDIJALNO SMANJEN RAST Ovaj poremećaj ima početak prenatalno tj.5 kg godišnje a naraste uvisinu 6 cm godišnje. te se godišnje zamjene prosječno 4 zuba. niže postavljene aurikule. Dječaci 84% svoje konačne tjelesne visine dostignu kada im je koštana dob 12 godina da bi tokom puberteta narasli prosječno 28 cm. Pubertet kasni za 2-4 godine. U svojim kriterijima Tanner opisuje po stadijima razvoj pubične maljavosti kod dječaka i djevojčica posebno. a u obitelji takođe. Uz smanjen rast uočavaju se anomalije kao što su izrazita mršavost. Do kraja adolescentnog perioda brzina rasta je normalna i na 3. zaostatak u rastu počinje intrauterino. OBITELJSKI USPOREN RAST I SAZRIJEVANJE Ovaj oblik smanjenog rasta je genetski uslovljen. Procjena visine se kod te djece vrši u odnosu na korigovani genetski potencijal a patološko je odstupanje za više od 2 SD (8. Noonanov. malena mandibula. asimetrija lica te trupa i 8 . . PUBERTET Karakteriše ga ubrzanje somatskog rasta i razvoja te dozrijevanje gonada i razvoj sekundarnih spolnih oznaka. Dijete ima od svoje treće godine brzinu rasta na trećoj centili. Druga denticija je u toku. godine. SMANJENI RAST Tjelesna visina djeteta koja je za uzrast i spol djeteta ispod 3 centile ili je manja od 2 SD (standardne devijacije) smatra se smanjenim tj. U pubertetu porastu u visinu 23-38 cm a nakon menarhe još 5-7 cm. Djevojčice 84% svoje konačne tjelesne visine dostignu kada im je koštana dob 10 godina. kratak i zakrivljen mali prst šake. postoji usporeno sazrijevanje.Kod djevojčica počinje uvećanjem dojki u dobi od 10 godina. pa su porođajna dužina i masa manje u odnosu na gestacijsku dob. Prepubertetski razvoj označava se kao I stupanj pubertetskog razvoja (prepubertet). KOMBINACIJA OBITELJSKIH SMANJENOG RASTA I USPORENOG RASTA I SAZRIJEVANJA Obiteljska anamneza smanjenog rasta u ove djece je pozitivna. citomegalija. djeteta u cilju otkrivanja uzroka ovakvog stanja. spušteni uglovi usana. Ovakva djeca su najniža pred sam početak puberteta. koja na koncu odgovara visini predviđenoj genetskim potencijalom.ŠKOLSKA DOB U ovom periodu dobija 3-3. Pubertetski razvoj kod dječaka i djevojčica ponaosob a i posebno za svaku od sekundarnih spolnih oznaka svojim kriterijima sistematizovao je Tanner (I-V). te razvoj dojki kod djevojčica a kod dječaka razvoj vanjskog spolovila. Mora se imati u vidu da 85% djece sa visinom ispod -2 SD ili 50% sa visinom ispod 3 SD predstavlja jednu od varijanti fiziološkog smanjenog rasta. intrauterine infekcije (toksoplazmoza. je centili.

te moguće rezistencije perifernih tkiva na djelovanje anaboličkih hormona. B i C. Značajne su i psihološke smetnje koje se javljaju uz hronične bolesti. Podstiču i inkorporaciju sulfata u hrskavicu. su glavni endokrini uzroci niskog rasta. Takođe su polipeptidi a identifikovane su 3 vrste somatomedina i to A. Terapije kojom bi se pospješio rast nema. na koji se zbog relativno velike učestalosti mora misliti kod svake djevojčice niskog rasta te uraditi kariogram kod svih niskih djevojčica. tireoidnih hormona. prolivom i malapsorpcijom te bolesti jetre (ciroza jetre).bolesti srca sa hroničnom hipoksemijom (D-L šant). iako je zaostatak u rastu veoma uočljiv.somatomedina. 13 i 15 para hramosoma. Endokrini uzroci smanjenog rasta HIPOPITUITARIZAM HORMON RASTA . Zaostatak u rastu često se vidi kod sljedećih hroničnih bolesti: . te one praćene hroničnom kardijalnom insuficijencijom. .STH FIZIOLOGIJA STH ili hormon rasta proizvod je eozinofilnih ćelija prednjeg režnja hipofize. MENDELSKI NASLJEDNE BOLESTI KAO UZROK SMANJENOG RASTA Glikogenoze. cinka) može biti uzrok zaostatka u rastu i razvoju. . . lipoidoze i aminoacidopatije dovode takođe do smanjenog rasta UROĐENE SISTEMSKE BOLESTI KOSTIJU I HRSKAVICE Ova oboljenja dovode do neproporcionalno smanjenog rasta. NIZAK RAST ZBOG POTHRANJENOSTI Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 60% sve predškolske djece u svijetu ima neki stepen pothranjenosti. Oni se sintetišu u jetri i bubrezima pod utjecajem hormona rasta. Najveći dio (20-40%) od ukupne 24-satne sekrecije izlučuje se u prvih 90 minuta noćnog sna. Podstiču mitozu i metabolizam tako što stimulišu sintezu DNA.ekstremiteta.bolesti bubrega praćene hroničnom renalnom insuficijencijom.bolesti probavnog sistema praćene dugotrajnim povraćanjem. Obzirom na veoma malu koncentraciju homona rasta te velike varijacije u dnevnom ritmu lučenja za određivanje koncentracije STH koriste se provokacioni testovi: 9 . inzulina i spolnih hormona na jednoj strani te hiperprodukcija glikokortikoida na drugoj strani. HROMOZOMOPATIJE Smanjen rast prvenstveno uzrokuje gonadna disgeneza ili Turnerov sindrom kod djevojčica. trisomija 21. Somatomedini su po građi i funkciji slični inzulinu pa se nazivaju još i inzulinu slični faktori rasta (IGR). koštana starost i spolni razvoj odgovaraju hronološkoj dobi.bolesti hematopoetskog sistema kao što su hronične hemolitičke anemije. To su hondrodistrofija. Hormon rasta kao i somatomedini određuju se radioimunološkim metodama. Nedovoljan proteinski unos najčešći je uzrok zaostataka u rastu. Hormon rasta svoje anaboličko djelovanje na metabolizam proteina i stimulaciju rasta kostiju ostvaruje preko intermedijernih produkata . On je polipeptid a njegova sekrecija je pod utjecajem specifičnih: releasing (oslobađajućeg) i inhibiting (inhibirajućeg) hormona hipotalamusa. oslabljena perfuzija tkiva krvlju. ENDOKRINI UZROCI SMANJENOG RASTA Nedostatak hormona rasta. što dovodi do hronične hipoksije i acidoze.8 Nutritivni nedostatak nekih mikroelemenata (npr. mukopolisaharidoze i metafizna displazija. Zaostatak u visini i težini kod hroničnih oboljenja uzrokovan je različitim faktorima kao što su: nemogućnost unošenja hrane i njene utilizacije. Smanjen rast se vidi i kod anomalija autosoma npr. Česti su znaci oštećenja CNS-a. SMANJEN RAST ZBOG HRONIČNIH OBOLJENJA POJEDINIH ORGANSKIH SISTEMA Smanjen rast može čak skrenuti pažnju na osnovnu bolest.

a vrijednost se kreće oko 8 µg/ml. Genitali ostaju infantilni. Nakon davanja hormona rasta nema metaboličkog odgovora niti rasta uvisinu. uz smetnje vida. Hand-Christian-Schuller-ova bolest. Krivulja rasta sve više odstupa od normale a brzina rasta iznosi nekad samo 1 cm godišnje. Radiološki je uočljiv zaostatak u koštanom sazrijevanju uz kasno zatvaranje epifiznih pukotina.HIPOGLIKEMIJSKI TEST . stopala i šake su mali (akromikrija). Neophodne dijagnostičke pretrage za postavljanje dijagnoze: . Porast koncentracije STH nakon stimulusa na nivo od 5-10 µg/ml znači da postoji parcijalni nedostatak hormona. enkopreza.75-1 mg/kg tjelesne mase. Test je efikasan kada glikemija padne na 50% početne vrijednosti. nos malen uleknutog korijena.RTG . kao i izostanak reakcije na terapiju hormonom rasta.po potrebi CT kraniuma. Javlja se zastoj u rastu.natašte se aplicira i. -L-DOPA + INDERAL TEST . LARONOV SINDROM Klinička slika je ista kao u idiopatskom hipopititarizmu. nivo IGF-a (somatomedina) je nizak kako bazalno. Ali. Zaostatak u linearnom rastu primijeti se u razdoblju od prvih mjeseci života do treće godine. glavobolje. 90 i 120 minuta nakon njegovog davanja. . adenom hipofize). ORGANSKI UZROKOVAN HIPOPITUITARIZAM Manifestuje se kod inače zdravog djeteta sa normalnom krivuljom rasta. simptomi diabetes insipidusa te neurološki simptomi. . Uz smanjen rast djeca odbijaju i hranu. U osnovi je defekt receptora na ćelijama jetre i bubrega za STH. Najčešći uzroci ovakvih stanja su: tumori hipotalamo-hipofizarnog područja (kraniofaringeom.kraniogram i ciljani snimak sellae turcicae (kraniofaringeom daje intra i supraselarne kalcifikacije. kristalni inzulin u dozi 0.pacijent mora ležati). 10 . Građa djeteta je proporcionalna. .detaljan oftalmološki pregled. 15-30 kg 250 mg. kontraregulatoran inzulinu. tuberozna skleroza i encefalitis. Dovodi se u vezu sa poremećenim odnosima djeteta i okoline a posebno djeteta i majke. nesanica uz pasivnost ili agresivnost. javlja se poliurija i polidipsija. U tim uzorcima se mjeri koncentracija hormona rasta. Izolovani nedostatak hormona rasta nije defekt samo na nivou hipofize nego se najčešće radi o insuficijenciji hipotalamo . povraćaju.određivanje specifične težine i osmolarnosti urina. 90 i 120 minuta nakon davanja L-DOPE i njima se određuje hormon rasta (opasnost od hipotenzije . kada se uzima Inderal u dozi 0. tako i nakon stimulacije. glava je okruglasta. Javlja se nekad obiteljski a nasljeduje se autosomno recesivno. Uzorci se uzimaju 45. a koncentracija hormona ispod 5 µg/ml jasno pokazuje manjak hormona rasta. Poboljšani emocionalni odnosi dovode do brzog poboljšanja stanja i ubrzanog rasta.1 jed/kg tjelesne mase. SMANJEN RAST ZBOG PSIHOSOCIJALNE ZAPOSTAVLJENOSTI Klinička slika kao u idiopatskog hipopituitarizma s niskom koncentracijom hormona rasta. jer će takav nivo šećera biti adekvatan stimulus za sekreciju hormona rasta koji povećava koncentraciju šećera u krvi. >30 kg 500 mg. te 30. 2 sata nakon toga uzima se per os L-DOPA i to za djecu tjelesne mase > 15 kg 125 mg. denticija kasni a masno tkivo se nakuplja pojasno.hipofizarnog područja. Ukoliko je proces više lociran u hipotalamičkoj regiji javlja se još i ekstremna pospanost (hipersomnia).određivanje svih tropnih hormona i hormona ciljnih žlijezda.izvodi se ujutro natašte. IDIOPATSKI I HIPOPITUITARIZAM Idiopatski nedostatak hormona rasta može biti izolovan ili uz kompletnu insuficijenciju svih hormona prednjeg režnja hipofize. Dijete je na porodu obično normalne dužine i težine. Uzroci nedovoljne sekrecije STH mogu biti: idiopatski i organski. Koštana starost odgovara hronološkoj. Koncentracija STH je najviša 60 minuta nakon početka testa.v. . 60. Uzorci se uzimaju neposredno pred aplikaciju inzulina.-INSULINO . 60. adenom hipofize daje erodiranu i baloniranu sellu) . pretilost kao i nemogućnost održavanja stalne tjelesne temperature. Inteligencija je normalna.detaljan neurološki pregled. Međutim koncentracije STH u plazmi su izrazito visoke. mandibula mala.

Kod drugih udruženih endokrinopatija koje dovode do smanjenog rasta. Aplicira se supkutano u trajanju od 5 godina. Nakon toga se kao i kod bolesnika sa idiopatskim hipopituitarizmom sprovodi supstitucijska terapija hormonom rasta.Terapija smanjenog rasta Ako je organska lezija uzrok. treba prvenstveno liječiti osnovnu bolest. Opasna nuspojava je ove terapije je hipoglikemija. i to hormonom rasta kao i drugim deficitarnim hormonima. 11 . Nakon ovog perioda brzina rasta opada. Terapijski rezultati su povoljniji kod mlađe djece kao i u prvih 6-12 mjeseci. Terapija somatomedinom (IGF) je novija metoda u odgovarajućim bolestima. terapija je takođe supstituciona. Uzrok tome su antitijela koja se na hormon stvaraju nakon dužeg perioda aplikacije.

0 kalcij 2. Kod donesenog novorođenčeta 80% tjelesne mase čini voda.0 40. Centri smješeni u diencefalonu kontrolišu metaboličke procese. čemu se suprostavljaju osmotske sile koje stvaraju proteini plazme poznat kao onkotski pritisak i nastoji da povuče tečnost iz intersticija u kapilare.5 4. osmo i volumenskih receptora preko endokrinih žlijezda. Jedinica kojom se mjeri osmotski pritisak je Osmol. Sadržaj i raspored elektrolita u tjelesnim tečnostima Joni plazma mmol/1 intracelularna tečnost mmol/1 Katijoni natrij 142. Raspored tjelesne tečnosti kod novorođenčeta i odraslog novorođenče i dijete do 1g intracelularna tečnost 38% ekstracelularna tečnost 38% ukupno 76% dijete preko 1g i odrasli 40% 20% 60% Interna regulacija i razmještanje intracelularne i ekstracelularne tečnosti je prema potrebama organizma. Propustljivost kapilarnih pora za različite čestice zavisi 12 .1 34. Međutim pored svega razmjena tečnosti između kapilara i intersticijalnog prostora je uvijek intenzivna i to procesom filtracije. Ćelije su praktično bez hlora izuzetak čine eritrociti i sluznica želuca. Suprotno osmozi djeluje hidrostatski pritisak. fosfata. U vaskularnom dijelu veća je koncentracija natrija (katijon) nego hlora (anijon). Ekstracelularna tečnost je podijeljena na intersticijalni i vaskularni dio. Razlike između intracelularne i ekstracelularne tečnosti više su prema koncentraciji njenih supstanci nego po hemijskom sastavu. Dva pritiska regulišu kretanje vode između dva prostora . a impulse za svoju kontrolu dobijaju od hemo. Skupa sa rastvorenim supstancama voda ne samo da čini tjelesnu tečnost organizma. Za supstance koje ne disociraju 1 mol jednako je 1 osmol. Ako su rastvorene dvije ili više supstanci osmolaritet toga rastvora je ravan zbiru osmolarrteta rastvora pojedinih supstanci .0 magnezij 1. Do kraja prve godine života tečnost organizma se smanji na 65%.0 proteini 14.0 54. Broj rastvorenih čestica na litar rastvora pokazuje osmolaritet toga rastvora. sa daljim neznatnim smanjenjem u tom procentu ostaje i kod odraslog. Metabolizam vode kod novorođenčeta je veoma intenzivan i u dnevnom prometu učestvuje 1/3 njegove ekstracelularne tečnosti. Najveći hidrostatski-pritisak ostvaruje se srčanim radom.0 90. nego čini i najveći procenat tjelesne mase. Osmolarna koncentracija plazme je skoro uvijek konstantna oko 285 do 295 mOsm/l bez obzira na unos tečnosti tokom dana.4 152.osmolarna koncentracija. sulfata i proteina kao anijona. Suprotno u intersticijalnoj tečnosti.0 ukupno 150.0 kalij 4.vaskularnog i intersticijalnog. Negativno naelektrisani proteini spriječavaju potpuno izjednačenje koncentracija anjona i katjona između intersticijalnog i vaskularnog dijela. Tako je kod vode.0 ukupno 150.0 10.0 4. Kod odrasle osobe učestvuje 1/8 tečnosti.0 Anijoni hlor 104.0 bikarbonati 24. Hemijski sastav tečnosti je konstantan za cijeli život. pored magnezija.METABOLIZAM VODE l MINERALA l NJIHOV POREMEĆAJ Voda kao univerzalni rastvarač ima ključnu ulogu u biohemijskim procesima organizma. te voda iz dijela sa većom koncentracijom kreće se prema dijelu sa manjom koncentracijom. ali ipak u svakom je dijelu zbir katijona i anijona jednak.0 KRETANJE TEČNOSTI Voda i rastvorene supstance u njoj u neprekidnom su kretanju. Osmoza prestaje kada se rastvori izjednače. U intracelularnoj tečnosti glavni katjon je kalij. Radi boljeg razumijevanja njenog kretanja podijeljena je na intracelularnu i ekstracelularnu.0 200. Ovaj pritisak teži da potisne vodu iz vaskularnog u intersticijalni prostor. a isto je tako i sa supstancama koje imaju električni naboj.0 drugi anijoni 6.0 fosfati 2.0 200.0 12. Intersticijalna tečnost je ultrafiltrat seruma relativno oslobođena proteina sa nešto različitim elektrolitnim sastavom. Takvo kretanje kroz polupropusnu membranu naziva se osmoza.

kao i kod tumora bronha.Svako povećanje osmolalnosti plazme uzrokovano je povećanom koncentracijom natrija. . Lijekovi kao i antihistaminici.Hipovolemija smanjuje pritisak u predkomorama. Djelovanjem ADH povećava se propustljivost luminalne membrane kanalića za vodu i čestice Na i ureje čime se smanjuje diureza i povećava osmotska koncentracija urina.Pojačano lučenje ADH može se desiti i nakon operativnih zahvata. ŽEĐ U hipotalamusu se nalazi i centar za žeđ. . REGULACIJA METABOLIZMA VODE I ELEKTROLITA U regulaciji metabolizma vode i elektrolita najodgovorniji su: . 4. uzrokuje žeđ i pijenje vode. povećana koncentracija natrija u ekstracelularnoj tečnosti 4. Luči ga neurohipofiza. ostala tri imaju manju snagu.antidiuretski hormon (ADH) . U stanjima hipovolemije ADH pored antidiuretske. Sekrecija aldosterona je regulisana koncentracijom natrija i kalija u ekstracelularnojtečnosti. a njegovi neuroni djeluju kao osmoreceptori. 13 .Osmolalne koncentracije plazme . U situacijama sa pojačanom reapsorpcijom natrija. Propustljivost glomerularnih kapilara veća je 500 puta od propustljivosti kapilara mišića. morfin uzrokuju povećano lučenje ADH. uzrokuje sintezu proteina neophodnog za transport natrija. . Kretanje tečnosti kroz kapilarnu memebranu obezbjeđuju četiri faktora: 1. pojačano je lučenje aldosterona koji difunduje u epitelne ćelije distalnih i sabirnih kanalića bubrega. hipervolemija i alkohol. Djeluje na distalne sabirne kanaliće bubrega. U nedostatku aldosterona ekstracelularni prostor se smanjuje za 20 do 25% što vodi cirkulatornom kolapsu. pritisak međućelijske tečnosti kada je pozitivan tjera tečnost u kapilare i obrnuto u intersticij kada je negativan. ali i od vrste tkiva i organa.Smanjenog cirkulirajućeg volumena . porast koncentracije kalija u ekstracelularnoj tečnosti 2. Svako smanjenje minutnog volumena srca uzrokuje žeđ. ACTH Izlučeni aldosteron utiče na povećano izlučivanje kalija čime vraća plazmatski kalij na normalne vrijednosti. te nastaje podražaj na receptore za lučenje ADH. ima i vazokonstriktornu ulogu i održava arterijalnu tenziju. veže se na specifične receptore. Svako povećanje osmolalnosti plazme uzrokuje izlazak vode iz ćelije i osjećaj žeđi. Stimulus za lučenje aldosterona je: 1. Ovaj se proces odvija i u hipotalamusu. traume. Hipovolemija koja uzrokuje hipotenziju pojačava lučenje angiotenzina II. a kao zamjena izlazi kalijum iz ćelije i odlazi u lumen kanalića. koloido-osmotski pritisak prelazak vode u intersticij. sistem renin-angiotenzin 3. a karotidni.natriuretski peptid MEHANIZAM DJELOVANJA ADH Antidiuretski hormon (ADH) je glavni regulator izlučivanja vode.Inhibiciju lučenja uzrokuje hipoosmolalanost. 3. hidrostatski kapilarni pritisak koji je na arterijskom dijeu 25 mmHg 2. onkotski pritisak plazme obezbjeđuje osmozu tečnosti iz intersticija u vaskularni prostor i iznosi 28 mmHg.aldosteron(mineralokortikoid) .uglavnom od veličine tih čestica. ALDOSTERON Najzastupljeniji mineralokortikoid koji luči nadbubreg. Propustljivost ćelije za natrij se pojačava i on ulazi u ćeliju.žeđ . zatim slijedi izlazak vode iz ćelije i smanjenje zapremine ćelije. Sekrecija antidiuretskog hormona je pod kontrolom: . aortni i plućni baroreceptori funkcionišu i kao volumni receptori pa će svaka hipovolemija aktivirati ove receptore i uzrokovati pojačanu sekreciju ADH. Kalij je najmoćniji regulator lučenja aldosterona.

kombinacija gore pomenuta dva mehanizma POSLJEDICE UBRZANOG METABOLIZMA Aktivnost djeteta. nije potrebno dodavati vode između obroka Dnevni unos vode treba da pokrije dnevni gubitak. pojačana perspiracija i znojenje tako da je za svaki stepen preko 37C povećana 12% potreba za vodom. povećavaju sagorijevanje šećera.povećavajući oksidacione procese. Povećano rastezanje srčanih predkomora i hipervolemija (pretjerani unos soli.U situacijama sa povišenom temperaturom ubrzan je metabolizam. Patološki gubici tjelesnih tečnosti . tjelesne temperature. različita patološka stanja mijenjaju metabolizam na nekoliko stepenica: . a u prosjeku je 10-15% njegove tjelesne težine.produkti nastali ubrzanim metabolizmom povećavaju urinarnu ekskreciju. a kod 40C potrebe se povećavaju na 400 ml/m2. smanjeni unos tečnosti. ali i 14 . Novorođenčetu i dojenčetu do 6 mjeseci. znojenje i perspiracija povećavaju gubitak vode i minerala STANJA KOD KOJIH DOLAZI DO PATOLOŠKOG GUBITKA TEČNOSTI POVIŠENJE TJELESNE TEMPERATURE . promjene temperature. težine. Za to postoji više razloga:  veća površina tijela  ubrzaniji metabolizam  ubrzano odstranjenje raspadnih produkata metabolizma. vode. kardiotonici) povećavaju intraatrijalni pritisak. smanjenje plazma reninske aktivnosti. U hiperpireksiji sa 38C dnevna potreba za vodom povećava pluća 15% se na 200 ml/m2.Povećano znojenje kod djece sa cističnom fibrozom uzrokuje gubitak tečnosti. vode. a gubitak normalan b.4 mEq kalija. veliki gubitak sa ili bez odgovarajućeg unosa c. aktivnosti pacijenta.ATRIJALNI NATRIURETSKI PEPTID Stvara se u kardiocitima srčanih predkomora. U normalnim metaboličkim procesima:  svako stvaranje 100Kcal zahtjeva aproksimativno 125 ml vode. a povećanjem protoka kroz bubrege povećava glomerularnu filtraciju. Natriuretski peptid suprimira djelovanje aldosterona i ADH. ZNOJENJE . tako da se potrebe u vodi mogu smanjiti na 115 ml za svakih 100 Kcal dok u mineralima potrebe ostaju iste. Rezultat toga je povećanje natriureze i diureze.visoka temperatura. te ih je potrebno izlučiti. Majčino mlijeko sadrži dovoljno vode. PUTEVI FIZIOLOŠKOG GUBITKA VODE Na tri načina se eliminiše voda iz organizma perspiratio 45% U bazalnim uslovima na svaku proizvedenu kaloriju iz tijela se eliminiše insensibilis koža 30% 1 ml. diureza 50% stolica 5% POTREBE DJETETA ZA VODOM Potrebe dojenčeta za vodom su znatno veće od odraslih. Razlog tome je da takva hrana ima dosta proteina čiji raspadni produkti opterećuju bubrege. Potreba zdravog djeteta za vodom zavisi od uzrasta. Beba hranjena flašom ima velike potrebe za vodom 140/100 kcal.Dehidratacija a.Kod ubrzanih i produbljenih respiracija gubitak tečnosti može porasti i na 50% od ukupnih fizioloških potreba u tečnosti za taj uzrast. kojim putem je i pcvećan gubitak vode i elektrolita . masti i proteina . Dnevni gubitak zavisi od godina. 3 mEq natrija i 2. HIPERVENTILACIJA . U uslovima bazalnog metabolizma dnevni unos je uvijek određen i stalan. Njegov terapeutski učinak je dobar kod srčane insuficijencije. koje doji. a samim tim i pojačano lučenje natriuretskog hormona. U takvim procesima na 100 Kcal organizam stvara i 12 ml endogene vode.

Procjena stepena dehidracije na osnovu kliničke slike može poslužiti samo kao orijentaciona procjena. bilo da nadoknadi deficit. ali je kod djece prilično teško odrediti procenat gubitka. Terapija Nadoknada gubitka tečnosti i minerala. 15 . a na osnovu koncentracije natrija od praktičnog je značaja. Svrha ove terapije je da se povrati deficita normalno stanje kod bolesnika sa prolivom. hiperventilacijom. Terapija Namjera je da održi normalni balans tečnosti ili da prevenira nastupajući gubitak održavanja (primjer je stanje nakon hirurškog zahvata). aldosteron. održi balans ili čak pojača terapija diurezu kada je potrebno odstraniti neke štetne materije iz organizma STEPEN I VRSTE DEHIDRATACIJE Kliničke manifestacije zavise od stepena dehidracije. ali ako je povraćanje uporno u cilju mjerenja gubitka može se postaviti gastrična sonda. Gubitak tečnosti i elektrolita je proporcionalan. pogađa ekstracelularni prostor dok je intracelularni sačuvan. PROLIV . a time i osmotski pritisak.Teško je definisati gubitak tečnosti.50 teški proliv više od 15 75 POVRAĆANJE . Procjena stepena dehidracije kod neonatusa i male djece: Gubitak tečnosti Stepen dehidracije do 5% (50 ml/kg) blaža 5-10% umjerena 10-15% teška preko 15% inkompatibilna sa životom VRSTE DEHIDRACIJE – Razvrstavaju se na zavisno od gubitka vode i elektrolita. serumskog natrija.minerala (Na.  Izonatremijska dehidracija sreće se najčešće u praksi.2 mmol spomenutih elektrolita. Glavno mjerilo stepena dehidracije je promjena tjelesne težine. Pa se stepenuje prema kliničkoj slici: stepen težine broj stolica na dan gubitak tečnosti (ml/kg/dan) blagi proliv 5-6 10 . iako može doći i do gubitka hlorida i kalija najznačajniji za definisanje vrste dehidratacije je nivo serumskog natrija pa imamo: Izonatremijska (izotona) Na+ 130 do 150 mEq/l Hiponatremijska (hipotona) Na+ manji od 130 mEq/l Hipernatremijska (hipertona) Na+ iznad 150 mEq/l Klasifikacija dehidracija u tri tipa. ali uz tečnost se moraju dodati i izgubljeni minerali. STEPEN DEHIDRACIJE . Na 100 ml tečnosti dodaje se i 1 . intoksikacijom salicilatima. Gubitak je neophodno namiriti parenteralnim putem. Svaka od ovih dehidracija razlikuje se još i prema gubitku intracelularne ili ekstracelularne vode. Cl. Dodatna Kod određenih oboljenja. Akutni pad težine u gramima odgovara deficitu tekućine u militrima. visokom temperaturom.Svaki proliv uzrokuje gubitak tečnosti. Kod djece koja često dehidriraju bez drugog vidljivog uzroka mora se misliti na poliuriju i mjeriti diureza.25 umjereni proliv 10-15 25 . Najvažniji elektrolit je natrijum. TERAPIJA NADOKNADE TEČNOSTI Može se provoditi u tri faze. K) u znoju. odnosa prema tjelesnoj rezervi te brzinom razvijanja dehidratacije. Tipovi dehidracije zavise od odnosa između stepena gubitka vode i elektrolita.Patološki gubitak tečnosti i minerala se u novorodenačkom i dojenačkom periodu zbog mokrenja u pelene može lako previdjeti. natriuretski peptid) bubrezi uspijevaju održati homeostazu tjelesnih tekućina. Pri tome gubitak 15% težine iznosi oko 25% gubitka tekućine (da se možeš snaći u ovoj glupoj tabeli). Svaki gubitak tjelesne težine preko 1% dnevno znači dehidraciju. POLIURIJA . Uz pomoć adaptacionih mehanizama (ADH.

diabetes insipidusu ili nefrogenom diabetes insipidusu. povraćanjem. jatrogeno).obično svjesno. Uzrok je pretjerani gubitak soli (adrenalna insuficijencija. U takvim situacijama gubi se dosta tečnosti. pretjerana uznemirenost Simtomi kod neonatusa i dojenčeta Simptomi kod starijeg dijeteta Puls a.slab. frekvencija ubrzan i slab ubrzan. sopor. U slučaju povećanja diureze i smanjenog unosa tečnosti nastala dehidracija uzrokovana je smanjenom sposobnošću bubrega da sačuvaju vodu. nervnog sistema i bubrega. Ovoj vrsti dehidracije sklona su i podhranjena djeca. vrstu tekućine. prolivom. daju i različite kliničke znake. a elektroliti ostaju. ali i dehidracijom CNSa (somnolencija. STEPEN DEHIDRACIJE blaži stepen žeđ.nekada nemjerljiv dobar oslabljen jako oslabljen normalni uvučeni jako uvučeni prisutne nema nema vlažne suhe suhe normalna smanjena oligurija 4-5% 6-9% preko 10% 40-50 ml/kg 60-90 ml/kg 100-110 ml/kg umjereni stepen dehidracije žed. radialis Respiracije Fontanela Pritisak Turgor kože Bulbusi Suze Sluznice Količina urina Gubitak težine Deficit tečnosti somnolentno. Potrebno je saznati tjelesnu težinu djeteta prije bolesti što će pomoći da se ustanovi stepen gubitka tečnosti. ekstremiteti cijanotični. KLINIČKA ISPITIVANJA Jačina i vrsta dehidracije zavisi od unosa i gubitka vode i elektrolita. brze ubrzane normalna uvučena jako uvučena normalan normalan ili snižen sistolni manji od 90. kardiovaskularnog. zatim način unosa. bez obzira na unos. koža u naborima. Neophodno je imati i podatke o unosu i načinu unosa vode ili hrane u toku bolesti. Cilj svih ovih postupaka je da ljekar uspostavi ravnotežu između gubitka i unosa.  Hiponatremijska dehidracija. Pratiti svaku promjenu težine. a što se dešava u bolesti bubrega. cistična fibroza. može nastati koma. Ovoj vrsti dehidracije sklona su dojenčad u prvim mjesecima života. Dehidracija uzrokovana poliurijom sugeriše o diabetes melitusu. KLINIČKI NALAZ Različiti stepeni dehidracije. koma). te ordinirati odgovarajuće lijekove. perspiratio insensibilis. Ovi podaci su neobično važni kao i podaci koju vrstu i koju količinu hrane je dijete uzimalo prije bolesti da se može utvrditi i tip dehidratacije. mogu biti duboke. Za utvrđivanje vrste dehidracije neobično je važno uzeti detaljnu anamnezu. uplašeno žeđ. karpo-pedalni spazmi dobro punjen. znojenjem. dreniranjem). Oboljenja koja uzrokuju takvu dehidraciju su: visoka temperatura.uznemiren na svaki podražaj teški oblik dehidracije 16 .Klinički se očituje edemima. hiperventilacija. oznojeno. oznojeno. Razlog što tečnost prelazi u ćeliju i povećava intracelularnu tečnost je hipotonija ekstracelularnog prostora. uznemirenost. hladno. naziva se još i trovanje vodom. hladno. Ustanoviti da li je oboljenje jednog od ovih sistema dovelo do dehidracije. kadkad nepalpabilan normalna normalni duboke. Klinička slika zavisi od vrste dehidracije i uzrasta djeteta. Radi kompenzacije hiperosmolarnosti voda iz ćelije se pokreće prema ekstracelularnom prostoru i intracelularna voda se smanjuje. redovnim pregledom djeteta pratiti manifestacije od strane respiratornog. elektrolita. ekstremiteti uznemirenost kasnije hipotenzija cijanotični. mlitavo. pretjerana žeđ. uzemirenost ili letargija. Mjeriti gubitak tečnosti u toku bolesti i način gubitka (urinom. lijekova. Hipernatremijska dehidracija nastaje kod povećanog osmolariteta ekstracelularnog prostora.

Budući da se na tom mjestu za jon kalija mijenja i jon vodonika to postoji konkurencija između ta dva jona. sopor. te se pokaže deficit kalija. tonus muskulature pojačan uz hiperrefleksiju. Određivanje elektrolita u serumu posebno je važno. osim kod onih sa hipernatremijskom dehidracijom. ali kompenzatorni mehanizmi dosta dugo održavaju ravnotežu vode i minerala. Hemokoncentracija (povišene vrijednosti hemoglobina. Kod anoksije. Kalij se kompletno resorbuje iz digestivnog trakta. čak je veći od ukupnog deficita tečnosti.6 mmol/l. Volumen intracelularne tečnosti povećan. U urinu se može naći blaža proteinurija sa granularnim. Simptomi su pomućenje svijesti. Teško je i nesigurno procjenjivati i proteine osobito kod podhranjene djece. Ukoliko je prije bolesti postojala anemija isti nalazi mogu biti uredni. organizam štedi kalij. Ukoliko je gubitak manji dijete je letargično. smanjene glomerularne filtracije i acidoze vrijednosti kalija su povišene. smanjen intraokularni pritisak. na njihovo mjesto izlazi kalij i nastaje hiperkalijemija. Količina izlučenog kalija zavisi o izvršenoj zamjeni za jon natrija u distalnim tubulima. uzbuđeno na spoljnje nadražaje. Turgor je neznatno oslabljen. bubrega da koncentrišu urin. Ukoliko je cirkulatorna insuficijencija ono je slabije izraženo. U alkalozi obrnuto. Koncentracija kalija u serumu zavisi i od koncentracije jona vodonika. Kod svih pacijenata sa dehidracijom snižene su vrijednosti natrija u serumu. Karaktersitični znaci metabolične acidoze su usporeno ravnomjerno disanje: duboka i prolongirana ekspiratorna faza . To je ujedno i način da u slučaju hipokalijemije. Paradoksna acidurija je stanje kod jake hipokalijemije. Vrijednosti serumskog kalija ne odražavaju stvarno stanje kalija u organizmu. hematokrita i plazma proteina) mogu ukazivati na tešku dehidraciju. Loša strana te zamjene je da se tako gubi velika količina jona vodonika i u organizmu se razvija alkaloza. Glukagon stimuliše oslobađanje kalija iz jetre i djeluje suprotno inzulinu. Klinički znaci su oslabljeni turgor sa hipovolemičnim šokom. Kod alkaloze disanje je površno. eventualno konvulzije. hijalinim cilindrima.  Kod pilorostenoze gubi se jon hidrogena i hloridi pa će nastati hipohloremična alkaloza. Glavni izvor kalija je hrana. a manifestuje se simptomima intracelularne dehidracije. a može se pomoći određivanjem pH i pCO2 i definisati metaboličku od respiratorne acidoze. Na prvom mjestu su osjetljive ćelije cns-a. blagi šok.  Kod hroničnih proljeva radi dugog gubljenja magnezija javlja se hipomagnezinemija. Posebne vrste dehidracije vezane su i za neka oboljenja.Kussmaulovo disanje. EKG može pomoći u dijagnosticiranju intracelularnog gubitka kalija. Organizam je u alkalozi. Ovi su znaci osobito izraženi ako je gubitak tečnosti preko 100 ml/kg. Kod jače dehidracije snižena je glomerularna filtracija (povišene vrijednosti serumskog kreatinina i uree). Rutinski je nemoguće mjeriti intraćelijski kalij a serumski nam ne daje stvarno stanje kalija u organizmu. ovi se nalazi moraju ponoviti. Vrijednosti serumskog bikarbonata pokazuju da li je dijete u acidozi ili alkalozi. U acidozi su joni vodonika u većoj koncentraciji i odlaze u ćeliju. koma. a u bubregu se zamjena vrši između jona natrija i vodonika. eritrocitima.  U slučajevima gubitka intacelulame vode dehidracija je hipernatremijska. jezik je suh. obično nema simptoma intracelularne dehidracije. Nakon ozdravljenja. leukocitima. Specifična težina ispod 1020 upućuje na smanjenu sposobnost .0 do 5. Inzulin podstiče ulazak kalija u ćeliju. Metabolizma kalija i poremećaji Glavni katjon intracelularne tekućine je kalij sa oko 150 mmol/l Znatno niža koncentracija kalija je u ekstracelularnom prostoru od 4.  Izonatremijska dehidracija najčešća u praksi. ali pojačano luči jon vodonik. U alkalozi je obrnuta situacija da organizam pojačano izlučuje kalij. Glavni ekskretorni organ za kalij je bubreg.  Tako kod proliva gubi se mnogo bikarbonata što će dovesti do sistemne acidoze. slabo drži koncentraciju. 17 . LABORATORIJSKI NALAZI Laboratorijski nalazi se moraju pažljivo isplanirati te nakon dobijanja može se definisati vrsta dehidracije i planirati terapija. Hipernatremijska dehidracija je značajna u tome što može izazvati trajna oštećenja cns-a i ostaviti trajne neurološke poremećaje.Vrsta dehidracije se može odrediti takođe pažljivim praćenjem fizikalnog nalaza kod bolesnika. te je urin kiseo.  Kod hiponatremijske dehidracije relativno je veliki gubitak ekstracelularne tečnosti. ukoliko se želi izdiferencirati da li je u pitanju bolest bubrega ili ne.

U različitim patološkim stanjima (proliv. respiratorne insuficijencije. HIPOKALIJEMIJA Smanjene zalihe kalijuma u organizmu pogađaju poprečno . a baza nakon njegovog vezivanja postaje kiselina. postoperativna stanja. Ipak je najveći gubitak renalnim putem više od 90%. bubreg nema sposobnosti da je održi. Što je kiselina jača lakše oslobađa jon H+. pirogrođana. Kalipenična nefropatija . Ukoliko dođe do disfunkcije glatke muskulature crijeva očituje se kao opstipacija. Metabolisanjem aminokiselina organizma nastaju fosforna H2PO4 i sumporna H2SO4 kiselina. Povećani gubitak kalija bubregom je u stanjima sa alkalozom (posttraumatska. Prilikom tih procesa se stvara i ugljična kiselina (H2CO3). EKG promjene do teške aritmije i zatajivanja miokarda.35. a u težim kardiomiopatija. Znači da svaka kiselina kada otpusti proton H+ postaje baza.40 do 7. Raspon je 7. Javlja se kod teške acidoze. STVARANJE JONA H+ Metabolisanjem masti i ugljikohidrata organizam stvara 88% energije. Time je narušena acidobazna ravnoteža. Kod blaže hipokalijemije javljaju se promjene na EKG-u. Izvjesne količine kalija se gube i znojenjem (cistična fibroza). Acidobazna ravnoteža Kiseline su supstance koje su sposobne da u određenom rastvoru oslobode jon H+ . pa će poremećaji u git-u uzrokovati gubitak kalija (prolivom. HIPERKALIJEMIJA Označava stanje kada je serumski kalijum viši od 5. a krajni stadij je pareza skeletne muskulature. Dugotrajni nedostatak kalijuma može usporiti rast dijeteta. pojačano lučenje hormona nadbubrega. odnosno reapsorpcije vode pod ADH. Glavna karakteristika te nefropatije je da distalni tubuli i sabirni kanalići gube sposobnost koncentracije. Kada je difuzija veća od reapsorpcije kalijum se izlučuje. Addisonove bolesti. Baze su one koje mogu da prime jon H+ . sondom. Kiselost rastvora je direktno uslovljena koncentracijom jona H+ odnosno njegovom aktivnošću. sa dilatacijom i na kraju sa srčanim zatajivanjem. pa se mogu brže javiti i znakovi intoksikacije digitalisom. STVARANJE BIKARBONATA (HCO3) U organizmu zavisi od koncentracije hlapljivih kiselina. jatrogeno kada se daju velike količine natrija). čijom disocijacijom nastaju velike količine jona H+. adrenogenitalnog sindroma.GUBITAK KALIJA IZ ORGANIZMA Sadržaj kalija u digestivnom traktu je veliki. a u najtežim slučajevima paralitički ileus. Kada je koncentracija kalija u serumu normalna. Davanje većih količina diuretika koja ne čuvaju kalijum (furosemid). bradikardija. neki oblici nefritisa. Disocijacijom i ovih kiselina stvara se jon H+.40 dok je venske krvi 7. a to ujedno predstavlja i bazu za stvaranje jona H+. akutne renalne insuficijencije.prugastu kao i glatku muskulaturu. pareze. Ugljični dioksid (CO2) iz ugljične kiseline se izlučuje ventilacijom kroz pluća. Osobito u želučanom soku. ali u slučaju hipokalijemije ekskrecija kalija bubregom je smanjena. povraćanje. pa i miokard.5 mmol/l. Klinički simptomi parestezije. Hipohloremija. U patološkim stanjima sa 18 . slabljenjem ili iščezavanjem tetivnih refleksa.Dugotrajni nedostatak kalijuma u tubularnim ćelijama dovodi o funkcionalnih i morfoloških promjena tih ćelija. Jedina hlapljiva kiselina u organizmu je ugljična kiselina. Klinički se očituje opštom mišićnom slabošću. U fiziološkim uslovima organizam se oslobađa jona H+ preko alveola i preko bubrega i tako održava acido-baznu ravnotežu. meteorizam. hipervolemija) stvaraju se neisparljive jake organske kiseline (mliječna. REGULACIJA ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE Fiziološke vrijednosti pH u arterijskoj krvi je 7. fistulom). β-oksibuterna i druge). Razlaganjem ove kiseline nastaje H2O i CO2. Snižene vrijednosti kalija povećavaju osjetljivost miokarda prema digitalisu. aldosteron i ADH stimulišu difuziju dok kateholamini djeluju suprotno. Ukupna količina sekretovanog kalijuma rezultat je difuzije iz tubularne ćelije i reapsorpcije. hronične renalne insuficijencije kod anuričnih bolesnika kada se daje kalij. acidoketoza.35 (viša je koncentracija CO2 i H2CO3). povraćanjem.

 PLUĆNA VENTILACIJA porast koncentracije jona H+ nadraži centar za disanje. Hemoglobin sadrži veliki broj kiselih i baznih radikala. Svi ovi bikarbonatni joni ne mogu biti resorbovani. tako da nema dovoljno bikarbonata da veže višak jona H+. Na taj način se odstrani 60 do 65% CO2. Tada prema Hendelson Hasselbalch-ovoj jednačini pH tjelesnih tečnosti ide ka acidozi i alkaloza je kompenzovana. Za svaki jon H+ vraća se jedan bikarbonatni jon u ekstracelularni prostor.  PUFERI se nalaze u ćelijskim i vanćelijskim tečnostima. a nastali spoj je karbaminohemoglobin. Bikarbonat prelazi u plazmu u zamjenu za jon Cl. Kada se secernira jon H+ u tubularnoj ćeliji se stvori bikarbonat koji se veže sa reapsorbiranim Na+ kao zamjenom za vodonik i nastali NaHCO3 odlazi u peritubularnu tečnosti i acidoza se koriguje. ODRŽAVANJE ACIDO-BAZNE RAVNOTEŽE Nekoliko mehanizama održava acido baznu ravnotežu. Na pritisku 15 do 40 mmHg na svakih 100 ml krvi otpušta se 5 ml kiseonika i to se smatra najoptimalnijim pritiskom. ALKALOZA . ACIDOZA . Svakih 100 ml krvi u plućima otpusti 4 ml CO2. Odnosno za svaki secernirani H + nezavisno od natrija stvara i električni gradijent. jer je jača kiselina. Hemoglobin transportuje i ugljični dioksid nastao u tkivu. PROTEINSKI PUFER takođe intracelularni pufer.putem eritrocita u kojima se spaja sa vodom i nastaje ugljična kiselina. Prolaskom krvi kroz pluća hemoglobin veže na sebe 97% kiseonika. reguliše i održava konstantnim pritisak kiseonika u tkivu. HEMOGLOBINSKI PUFER . Najbolji su oni puferi koji podjednako sprječavaju promjenu koncentracije jona H+ i jona OH-. je daleko veća nego bikarbonata. Puferi Biološke puferske sisteme čine rastvori slabih kiselina i njihovih konjugovanih baza. Sekrecija jona vodonika takođe zavisi i od reapsorpcije Na+ koji stiže iz glomerularnog filtrata.ugljični dioksid može se direktno vezati na hemoglobin uz oslobađanje jona H+. te se ventilacija povećava tako da za 1 do 15 minuta odstrani višak CO2. a potom u plućne alveole. Ugljični dioksid se može transportovati na više načina: . Čine ga dva sastojka NaH2PO4 i Na2HPO4. sabirni i distalni kanalići luče jon H+ u tubularnu tečnost. Kada CO2 iz tkiva pređe u kapilare tada započinju hemijski procesi koji olakšavaju njegov transport. Fosfatni pufer je neobično važan u tubularnoj tečnosti. Pritisak alveolarnog CO2 je niži od tkivnog tako da lako difunduje u alveole.Učešće hemoglobina u regulaciji novoa jona vodonika vezano je sa njegovom funkcijom u transportu kiseonika i ugljične kiseline.U situacijama sa alkalozom u bubrežne kanaliće pristiže dosta bikarbonatnih jona i ima ih više od jona H+. koja odmah disocira tako se stvara bikarbonatni jon. Sekretovani joni vodonika nastaju u tubularnim ćelijama iz ugljične kiseline koja je nastala iz vode i ugljičnog dioksida. Ako se ma gdje u organizmu promijeni koncentracija vodonikovih jona promijeniće se ravnoteža puferskih sistema. poremećeno je izbacivanje CO2 i dolazi do poremećaja acidobaznog stanja. a jon H+ odstrani eritrocit . Pod uticajem karboanhidraze nastaje CO2.  FUNKCIJA BUBREGA promjena koncentracije jona H+ uslovljava izlučivanje kiselog ili alkalnog urina i tako reguliše jon H+ na fiziološke vrijednosti ali je za to potrebno 1 do 2 dana. Molekula proteina sadrži kiseline COOH koje disociraju na COO. a u peritubularnoj tečnosti postoji nosač za bikarbonat. Nastali CO2 je u ravnoteži sa alveolarnim CO2. Kod normalne funkcije pluća višak CO2 se izbacuje.U slučaju acidoze količina jona H+ . Bikarbonati se vraćaju u eritrocite.kao otopljeni koji reaguje u plazmi sa vodom. Ovaj proces katalizira eritrocitna karboanhidraza i reakcija se odvija vrlo brzo. njegov pritisak u eritrocitima opada i karbamohemoglobin otpušta CO2. FOSFATNI PUFER važan intracelularni pufer. Ovaj pufer nije osobito snažan i nije u velikoj količini. .vodonik se udruži sa amonijakom 19 . Može da reguliše acidobazni status preko pluća i preko bubrega. Bjelančevine plazme i ćelija imaju veliki puferski kapacitet. koji difunduje u plazmu. Postoji i aktivna sekrecija jona H + nezavisno od transporta Na+. Na ekskreciju vodonika istovremeno se reapsorbuje bikarbonatni jon. U reakcijama puferskih sistema jon H+ je zajednički tako da u plazmi svi puferi djeluju udruženo. Svaka promjena u ravnoteži jednog puferskog sistema remeti ravnotežu u svim ostalim puferskim sistemima.ometenom plućnom ventilacijom. Ugljična kiselina disocira na H2O i CO2. Brzim reagovanjem sprječavaju nagle promjene acido baznog statusa. Dakle hemoglobin je taj. gdje mu je ujedno i najveća koncentracija. BUBREZI KAO PUFER . odnosno koncentracije jona vodonika. Ugljični dioksid se ne veže na istom mjestu kao kiseonik tako da se mogu transportovati paralelno. U normalnim prilikama svi bikarbonatni joni se resorbuju iz kanalića. Za razumjevanje poremećaja acido-bazne ravnoteže u organizmu može korisno poslužiti Henderson Hasselbalchova jednačina HCO3 zavisi od koncentracije ugljične kiseline. koji mogu da spriječe veće promjene pH krvi. ali je njegov značaj u velikoj puferskoj sposobnosti. odnosno njihovim odstranjivanjem iz ekstracelularne tečnosti Proksimalni. U alkalozi suprotno disanje se usporava i koncentracija CO2 raste. Na taj način je u organizmu smanjen jedan od glavnih sastojaka bikarbonatnog pufera. Količina kiseonika u tkivu reguliše i utrošak energije. Pored vodonika stvara se i bikarbonat.Disocijacijom ugljične kiseline pored bikarbonata nastaje i vodonik. U plućnim kapilarima hemoglobin sa kiseonikom stvara oksihemoglobin. koji disociraju. TRANSPORT VIŠKA JONA H + postoje dva mehamizma . koji bez obzira na atmosferski pritisak. BIKARBONATNI PUFER je najvažniji plazmin pufer NaHCO3 : H2CO3.Nizom složenih reakcija u bubrezima se reguliše koncentracija vodonikovih jona i jona bikarbonata. Otpuštanje kisika iz hemoglobina u međućelijski prostor reguliše visina pritiska u tkivu. Bikarbonatni jon nastao disocijacijom ugljične kiseline prolazi pasivno peritubularnu tečnost i vraća se u ekstracelularnu tečnost. koja se secernira. Te reakcije su vrlo spore i tako se ne odstrani mnogo CO2 . koji ima manji afinitet za jone vodonika nego hemoglobin. Mogu djelovati kao kiseli i kao bazni puferski sistem.i H+ i druge NH3OH disociraju na NH3 i OH. Koncentracija ovih puferskih sastojaka je manja od koncentracije bikarbonatnog pufera. pCO2 je odraz alveolarne ventilacije. Puferski kapaciteti zavise od komponenti koje ulaze u sastav pufera i njihovog odnosa. a pH tubularne tečnosti je vrlo blizu konstanti optimalnog djelovanja fosfatnog pufera. a hlordi u plazmu.vodonik reaguje sa puferima iz tubularne tekućine .

Ova baza je liposolubilna i laxo difunduje kroz tubularnu membranu u peritubularnu tečnost.Glomerularnim filtratom stiže fosforna kiselina koja veže višak jona H + u zamjenu za jon Na+ koji ulazi u lumen ćelije i veže se sa bikarbonatnim jonom čineći natrijum bikarbonat. Ukoliko ovi postupci ne daju rezultat. ukoliko renalni kompenzatorni mehanizmi nisu dovoljni. To se dešava. bubrežne bolesti. Koriguje se prema formuli: NaHCO3 = BE x kg x 0. ima svrhe davanje pufera ako je pH ispod 7.hipoksija i šokno stanje uzrokuju laktacidozu .azotemija zbog retencije anorganskih kiselina uzrokuje acidozu .50 do 8. Metabolička alkaloza može nastati i jatrogeno unosom bikarbonata.vrlo često acidoza nastaje kao kombinacija više uzroka. Metabolisanjem aminokiselina u tubularnim ćelijama stvara se NH3 (amonijak) jaka baza. Kisik se može davati. Bubrezima je potreno 3 do 4 dana da vrate pH tjelesnih tečnosti na normalne vrijednosti. LIJEČENJE Liječi se osnovna bolest koja pokreće patološke procese: proliv. U acidozi se povećava metabolizam glutamina i stvaranje NH3 u ćeliji. bilo zbog povećanog odlaska bikarbonata. U kliničkoj slici se manifestuje somnolencijom.30. a slijedi alkaloza. HRONIČNA RESPIRATORNA ACIDOZA . RESPIRATORNA ALKALOZA Rijetko se sreće kod djece. U hipokalijemiji u distalnim tubulima u zamjenu za jon Na+ umjesto K+ dolazi jon H+ i to pogoršava alkalozu. cirkulacija.3 Polovinu potrebne tečnosti infundira se za 1 do 2 sata ostatak za narednih 8 do 12 sati. Tako stvara pozitivni gradijent za dalju sekreciju NH3. To je sporo. ali potpuno. RESPIRATORNA ACIDOZA U toku oboljenja pluća dolazi do smanjene alveolarne ventilacije u odnosu na stvaranje ugljične kiseline. Pretjerani gubitak jona K+ iz intracelularnog prostora povlači jon H u ćeliju. ekskretorne funkcije bubrega). Osim od pH urina ekskrecija NH4 zavisi od stvaranja NH3 u ćeliji. Povećanom sekrecijom jona H+ amonijak ga veže i stvara se NH4 koji teško prolazi memebranu i zadržava se u urinu. pa u tubularni lumen prema koncentracijskom gradijentu. Taj pufer odlazi u vanćelijske tekućine i smanjuje acidozu. Uzroci metaboličke alkaloze su povraćanje. Preporučuje se praviti česte kontrole acidobaznog statusa. pristupi se neposrednoj korekciji acidoze natrijevim bikarbonatom ili laktatom prema formuli. U AKUTNOJ RESPIRATORNOJ ACIDOZI nema vremena za djelovanje kompenzatornih mehanizama te se razvija dekompenzovana acidoza . Za svaki mmol bikarbonata koji dajemo podižemo nivo bikarbonata u ekstracelularnom prostoru za 3 mmol.25 treba korigovati bikarbonatima.Kod hroničnih respiratornih bolesti (cistična fibroza. Treba nastojati poboljšati alveolarnu ventilaciju.prolivi kod dojenčadi uzrokuju gubitak bikarbonata . METABOLIČKA ALKALOZA Nastaje zbog gubitka vodikovih jona ili zbog retencije bikarbonatnih jona u ekstracelularnim prostorima. Podešavajući ekskreciju vodikovih jona prema ekstracelular-noj tečnosti bubrezi izlučuju urin sa pH od 4. Zato se povećava pCO2 preko 10 kPa. bilo zbog povećanog stvaranja jakih kiselina. trovanje salicilatima. komom. asthma) respiratorna insuficijencija dolazi postepeno i uspiju se aktivirati kompenzatorni mehanizmi bubrega. 20 . povraćanje diabetes. jer fiziološki kompenzatorni mehanizmi nisu dovoljni.pH pada nisko. ali i smanjenje bikarbonata.00 METABOLIČKA ACIDOZA Proces u kojem je primarno povećana koncentracija vodonikovih jona u ekstracelularnom prostoru. zatajenjem cirkulacije. izlaskom K+ iz ćelije miokarda u zamjenu za H+ i nastaje aritmija. Nastoji se uspostaviti i potpomoći fiziološki kompenzatorni procesi i maksimalno iskoristiti prirodne mogućnosti (respiracija. Uz svaku acidozu nalazi se pozitivan bilans vodikovih jona u ekstracelularnoj tečnosti. a razlog može biti hiperventilacija. U praksi je značajno da svaku metaboličku acidozu ispod pH 7. UZROCI . Liječenje je otklanjanjem primarnog uzroka. Korekciju pravimo prema deficitu bikarbonata.

5 kJ (25 Kcal)/kg dnevno. POTREBE U MASTIMA Masti i njihovi metabolički produkti su integralni dio ćelijskih membrana i efikasan izvor energije a služe i za transport liposolubilnih vitamina.85 ml 1 godina 120 .160 ml 6 godina 90 .SPECIFIČNO DINAMSKO DEJSTVO HRANE . Dnevne potrebe u vodi dob na kg/TT/24 h dob na kg TT/24 h 3 dana 80 .RAST . 420 kJ (105 kcal)/kg/dan 9-12 mj. 1 gram masti daje 9 kcal (37 kJ). IZoleucin. Ostale masti čine steroli. kravljeg mlijeka i proteini jajeta. Svaki gram prirasta težine zahtijeva oko 10.5 gr/kg TT dnevno Kasnije dnevne potrebe vjerovatno ne prelaze l gr/kg/dan.100 ml 6 mjeseci 130 . POTREBE ZA VODOM Zavise od dnevnog unosa kalorija i tečnosti. TRIptofan. taurin i arginin. Esencijalne aminokiseline za dijete su: MEtionin i HIstidin FenilAlanin LEucin.ISHRANA OSNOVNI SASTOJCI HRANE POTREBE ENERGIJE Energetske potrebe djeteta moraju zadovoljiti: .TJELESNA AKTIVNOST . za čiju je resorpciju potrebna pankreasna lipaza. 90% energije koju daju masti potiče od triglicerida dugih lanaca (LCT). TREonin. povećana aktivnost. 21 . a kod odraslih 0. Gubici vode mogu biti znatno veći pri patološkim stanjima (febrilnost. 1.5kJ (2. Tirozin i cistin su semiesencijalne (sintetiziraju se iz fenilalanina i metionina). 4 godine 100 . 400 kJ (100 kcal)/kg/dan Dnevne potrebe u prvoj godini iznose dakle 100-120 kcal/kg/dan padom od oko 10 kcal/kg TT sa svakim sljedećim trogodišnjim periodom.Energija izgubljena sekretima iznosi 42 kJ (10 kcal)/kg TT dnevno. a još 3 za novorođenče. Trigliceridi srednjih (MCT) i kratkih lanaca (SCT) se resorbiraju bez učešća pankeasne lipaze.85 gr/kg TT dnevno 6-9 mj. 1.6 kJ (4-8 kcal) dnevno.Energija potrebna za tjelesnu aktivnost je varijabilna (jer varira i aktivnost djeteta) a okvirno iznosi 42-126 kJ (10-30 kcal)/kg TT dnevno.BAZALNI METABOLIZAM .125 ml 10 dana 125 . 2.Potrebe za rast u dojenačkoj dobi su najveće. hiperventilacija). . Dnevne potrebe u energiji 0-3 mj.60 ml POTREBE U PROTEINIMA 0-3 mj. 10 godina 70 . 1.GUBITAK ENERGIJE PUTEM EKSKRETA .150 ml. Najveću biološku vrijednost (zato što daju 50% N u obliku esencijalnih i semiesencijalnih kiselina) imaju proteini humanog mlijeka. 480 kJ (120 kcal)/kg/dan 3-6 mj.110 ml 3 mjeseca 140 .155 ml.100 ml 2 godine 115 . .2 gr/kg TT dnevno 3-6 mj. VALIN. LIzin. glikolipidi.5kcal). znojenjem i sekretima. od kojih je 9 esencijalno za dijete. 460 kJ (115 kcal)/kg/dan 6-9 mj.65 gr/kg TT dnevno 9-12 mj. Period rapidnog rasta i razvoja blizu puberteta zahtijeva povećanje kalorijskog unosa.Procjenjuje se da je za bazalni metabolizam u prvoj godini potrebno 231 kJ (55kcal)/kg dnevno. fosfolipidi.135 ml 14 godina 50 . Do sada su identificirane 24 aminokiseline. sirutke. .Za specifično dinamsko dejstvo hrane potrebe su 16.8-33. sfingolipidi. . Za novorođenče su esencijalni cistin. gubitka disanjem.

Zn. Mn. To je period dinamičnih procesa rasta i razvoja. POTREBE U VITAMINIMA Liposolubilni vitamini (A. što je nazvano “jednim od najvećih nekontrolisanih bioloških eksperimenata na svijetu”. Prelazak na hranjenje kravljim mlijekom podrazumijevalo je takođe odvojenost od roditelja.. Dnevne potrebe u mastima: do 1 god. saharoze i polisaharida. jer razvija kod djeteta osjećaj zaštićenosti. izolaciju u posebnoj sobi. ishrana kravljim mlijekom je uzela maha i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama. E. D. Mg. povraćanje. nisu opisani znakovi deficita ni preopterećenja). POTREBE U MINERALIMA Esencijalni makroelementi (prisutni u organizmu u količini većoj od 0. osobito E. Uz to. Ishrana u dojenačkoj dobi može biti prirodna (dojenje).. na dan od 15. S. Vitamini B -kompleksa ulaze u sastav koenzima. Jedino se vitamin D unosi u količini 800-1000j.8 mmol/kg TT K 2 mmol/kg TT Ca 500 . J. Laktoza je manje slatka. dvovrsna i vještačka. K) ulaze u sastav membrana. Taj biološki i psihološki odnos između majke i djeteta zalog je kasnijem emocionalnom zdravlju djeteta i njegovoj adaptiranosti u širu ljudsku zajednicu.Esencijalne masne kiseline su nezasićene masne kiseline: linolna i linoleinska. tubulopatije). a čini se i da štiti od pretjeranog debljanja. za koji je osim unutrašnjih (genetskih faktora) potreban adekvatan unos hranjivih materija i optimalan kalorijski unos. dana života do treće godine. koja je prekurzor arahidonske kiseline. Dnevne potrebe u mineralima: Na (dojenče) 1 mmol/100 kcal 6 . Askorbinska kiselina (Vitamin C) je značajna za resorpciju željeza.60%. U dojenačkoj dobi osnovni šećer je laktoza humanog i kravljeg mlijeka. odnosno utrostruči svoju težinu. a za njihov metabolizam je potrebna normalna resorpcija masti. Proces napuštanja dojenja se sada pokušava zaustaviti. znojenje. a unose se u vidu laktoze. Fl. Ishrana novorođenčeta i dojenčeta Značaj ishrane u dojenačkoj dobi se vidi već iz jednostavne fiziološke činjenice da se novorođenče u našim uslovima rađa sa prosječnom TT 3500 gr. Uravnotežena ishrana daje dovoljno vitamina.70 mg/kg TT S (dnevne potrebe nisu sigurno poznate. Cl. P. Cr. Za saharozu je dokazano da pospješuje zubni karijes.Coli). Još ne znamo posljedice tog procesa.005% TT) su: Na. POTREBE U OLIGOELEMENTIMA Esencijalni elementi koji ulaze u sastav žive materije (do sada poznat dvocifren broj) se nalaze u količini manjoj od 0. Poslednjih 50 godina. Co. hranjenje u određenim vremenskim periodima i pružanje ljubavi povremeno i selekcionirano. Cr. 2-3 gr/kg TT/dan POTREBE U UGLJIKOHIDRATIMA Ugljikohidrati u našem podneblju učestvuju u kalorijskom unosu sa 30 . PRIRODNA ISHRANA (DOJENJE) Jedno od velikih medicinskih dostignuća protekle decenije jeste naučno dokazana specifična vrijednost mlijeka u zavisnosti od biološke vrste. 3-4 gr/kg TT/dan 1-10 god. dojenje (kao i hranjenje iz bočice) doprinosi prvoj socijalnoj interreakciji. Se. To su Fe. Sam čovjek kao vrsta je star oko milion godina i donedavno je othranjivao svoje mladunče na dojci. Njihov deficit nastaje samo u patološkim uvjetima povećanog gubitka (proljevi.005% TT. 22 . Deficitarna stanja u oligoelementima viđaju se uglavnom u toku parenteralne prehrane i hronične dijalize. doprinosi kiselosti stolice (i rezistenciji prema crijevnim infekcijama.. a u najrazvijenijim zemljama se nazire pojava njegovog obrta. K.700 mg/kg TT P 200 500 mg/kg TT Mg 40 . F. a sa jednom godinom ono teži oko 10 kg. 4-5 gr/kg TT/dan iznad 11 god.

ali je ta količina idealno prilagođena višak proteina se neće moći ugraditi u tkiva. 1.0 4. interferon.5 3. komplement. laktoferin. 0.metabolita i soli Osmotsko 14. To se prije svega odnosi na zaštitne tvari koje humano mlijeko sadrži: bifidus faktor. imunogobulini. koje u uslovima nedostatka vode može izazvati retenciju N . U crijevu prevladava bifidus flora Kravlje Pretežno kazin 80:20 Cistina i taurina nedovoljno Pretežno zasićene masne kiiseline Laktoza je jedini ugljični hidrat Veća ukupna količina Više Ca.C i F. KVANTITATIVNI PODACI O SASTAVU HUMANOG I KRAVLJEG MLIJEKA Majčino Kravlje mlijeko mlijeko Kcal oko 67 oko 67 Kalorijska vrijednost je približno ista Proteini.1 opterećenje mOsm mOsm bubrega. Kolostrum je sekret mliječnih žlijezda koji se javlja krajem trudnoće i prvih dana laktacije. gr. KVALITATITIVNE RAZLIKE IZMEĐU HUMANOG I KRAVLJEG MLIJEKA Humano Proteini Pretežno albumini 60:40 Cistina i taurina dovoljno za razvoj CNS Masti Pretežno nezasićene masne.7 Višak soli u kravljem mlijeku čini povećano osmolarno opterećenje. interferon Žive imunokompetentne ćelije Bakterije X Posisano s dojke praktično sterilno.2 40. 3. Aerobacter flora 23 .5 U humanom mlijeku ima znatno više. Masti. ali omjer Ca : P nepovoljniji za resorpciju Nedovoljno Fe Bogatije B-kompleksom Nema aktivne lipaze Koncentracija lizozima manja Poslije muženja brzo se razmnožava Lactobacilus acidilus acidofilus U crijevu prevladava E.2 Manje proteina nego kravlje..HEMIJSKI SASTAV MAJČINOG MLIJEKA Humano mlijeko je biološki superioran supstrat i u farmakološkom smislu za sada nedostižan cilj. Povećana količina imunoglobulina u kolostrumu (posebno sekretorni IgA) omogućava zaštitu od git infekcija. lizozim. protein koji veže FE u nezasićenom stanju ima antibakterijsko djelovanje ImunogIobulini.2 3. komplement. davnina prilagođava tako što mu se doda šećer. te se kravlje od hidrati.5 Varijabilno i u jednih i udrugih a jednako Ugljični 7. te će se kao N-spojevi pojaviti kao osmolarno opterećenje bubrega.kiseline Ugljikohidrati Laktoza je jedini ugljični hidrat Minerali Manja ukupna količina Manje Ca ali omjer Ca : P povoljniji za resorpciju.Coli. gr.gr. Žućkaste je boje (zbog karotina).. vitaminom Fermenti Sadrži lipazu koja se akiivira već u želucu gdje se probavi 50% masti Zaštitne tvari Faktor rasta za lactobacilus bifidus (bifidus faktor) Koncentracija lizozima višestruko veća Laktoferin. a pitanje je hoće li to ikada biti. Nedovoljno Fe ali lakša resorpcija Vitamini Bogatije A.2 0. a sadrži više proteina a manje ugljičnih hidrata i masti od zrelog mlijeka. Minerali. gr.

Sekrecija kolostruma počinje nakon poroda i povećava se svakodnevno.tehnika sisanja iz bočice i dojke je različita i može kod dojenčeta izazvati konfuziju TEHNIKA DOJENJA 1. Stimulirati lijenu djecu (koja zaspu već nakon par gutljaja) 5. što stimulira produkciju mlijeka 5. “Rooming in” organizacija rodilišta. Nakon podoja uspraviti dijete te sačekati da vrati zrak 7. a kalorijska gustoća konstantna) 6. Humano mlijeko je bolje prilagođeno osobitostima njegovog probavnog sistema. dijete na dojci nema potrebu za dodatnom vodom 2. trajanje i snaga kojom dijete doji. Pri tom je dijete opušteno i zadovoljno. a raste sekrecija prolaktina prednjeg režnja hipofize. dužini i snazi dojenja . a sa 6 mjeseci oko 700 -1200 ml/dan. 24 . Dojenje pomaže uspostavljanju psihičkog i emocionalnog kontakta između majke i djeteta. Toaleta dojki neposredno prije podoja nije potrebna (spiranje prirodnih ulja i gubljenje karakterističnog mirisa majke) 3. da je široko otvorenih usta tako da bradom dodiruje dojku a usnama obuhvati cijelu areolu. kasnije sokove). Humano mlijeko ne izaziva alergijsku senzibilizaciju kod dojenčeta. Za uspjeh laktacije ključan je međutim tzv. dozvoliti da dojenče samo uvede raspored hranjenja (stavljati ga na dojku kad ono to signalizira) 3. dok je kravlje mlijeko čest alergen te dobi 7. Veća je otpornost prema infekcijama zato što humano mlijeko sadrži brojne imunološke faktore koji dijete štite od infekcije 3. Tada se prosječno izlučuje oko 0. ne može se količinski procjenjivati prije 10-12 dana iza poroda. Stavljati dijete na dojku naizmjenično (često je u početku dovoljna jedna dojka) 6. Poticaj za sekreciju prolaktina je sisanje. koji putem glatke muskulature. Mlijeko posisano sa dojke je praktično sterilno.BIOLOŠKA SPECIFIČNOST MAJČINOG MLIJEKA (PREDNOSTI DOJENJA) 1. a obzirom da dnevna količina varira. manje osmotsko opterećenje bubrega) 4. Izbjegavanje suplementacije u prvim danima (ne dodavati čajeve. Ne provoditi kruti režim dojenja. a dostupna hrana) FIZIOLOGIJA LAKTACIJE Krajem trudnoće dolazi do pada estrogena. uz dejstvo oksitocina stražnjeg režnja hipofize. Ekonomske prednosti (specijalizirana. Potrebno je uvjerili majku da količina mlijeka u dojci ovisi isključivo o učestalosti.više podoja znači vise mlijeka. omogućava prelazak mlijeka iz alveola u duktuse. tj. U prvim danima ne prelazi količinu od 50 ml dnevno. koji treba biti odmah po rođenju djeteta. a majka ne osjeća bol u bradavicama 2.5l dnevno. USPJEŠNO DOJENJE Za uspješno dojenje potrebna je: a) Priprema žene za germinativnu funkciju kroz odgoj u porodici i školi b) Psihofizička priprema u trudnoći (informacije o dojenju kroz savjetovališta za trudnice) c) Rani podoj. što podrazumijeva da dijete boravi uz majku 24 sata. retencija vode). visokovrijedna. Na humanom mlijeku je manja mogućnost preuhranjivanja (količina mlijeka je ograničena. Negativno emocionalno stanje (napetost. odnosno učestalost. te je smanjena mogućnost infekcije 2. “Zaboraviti” bočicu kao sredstvo . (dozvoliti da dojenče samo odredi dužinu podoja) 4. pravilan položaj djeteta koji znači: da je dijete cijelim tijelom okrenuto majci. danju i noću (već plač djeteta stimuliše otpuštanje mlijeka iz dojki) 1. Dužina podoja je oko 15-20 min. Prolaktin ima i druge funkcije (sprečavanje ovulacije. ta zahtijeva manji probavni napor u crijevu 5. što je osnova socijalnog sazrijevanja 8. Hemijski sastav humanog mlijeka je prilagođen potrebama rasta i razvoja ljudskog mladunčeta (manje proteina i mineala. “oksitocinski refleks” ili “refleks otpuštanja mlijeka”. Udoban položaj majke. strah) može blokirati ovaj refleks.

ukoliko ugrožava zdravlje majke  Maligna bolest i citostatska terapija  Psihoza .nastaviti dojenje preko “vještačke bradavice”  Zastoj mlijeka . slabost i pospanost  oskudno mokrenje (dijete koje dobro sisa je kod svakog previjanja mokro)  mala količina posisanog mlijeka dobijena vaganjem podoja (razlika u težini djeteta prije i nakon hranjenja) Nesigurni znaci sa strane majke su:  Pregled dojke: slabiji venski crtež. koje djeluje vodenije.Ne dojiti dok se crijevna sluznica ne oporavi  Laktacijska žutica .prekinuti dojenje pri visokim vrijednostima bilirubina u toku 2 dana ili majčino mlijeko zagrijati na temperaturi iznad 56°C.izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Malformacije (palatoshiza. zelene i oskudne stolice  slabije sisanje. držati ih suhim.uz masku je dojenje dozvoljeno.liječiti ragade.) 0-3 25 175 750 3-6 20 150 600 6-9 15 100 450 9-12 10 75 300 Česti strah od slabog mlijeka kod mladih majki potiče od promjene boje i konzistencije mlijeka kod prelaska sa kolostruma na zrelo mlijeko. Uzrast (mj) Dnevno (gr.postoji dilema da li novorođenče zaštititi BCG vakcinacijom uz neizbježno odvajanje od majke i prekid dojenja do konverzije testa i sticanja zaštite. kašaste.ono želi da se uzme u naručje)  zatvor stolice.dojenje se zamjenjuje specijalnom formulom za ishranu dojenčeta RELATIVNE ZAPREKE DOJENJU SA STRANE DJETETA  Nedonošče ispod 1500 gr.izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Sekundarna intolerancija laktoze u malapsorpciji . majka .mlijeko iz bolesne dojke baciti.dojenje se može dozvoliti u prisustvu treće osobe koja će kontrolisati podoj  Aktivna TBC . KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE Najveći broj majki fiziološki može da doji svoju djecu i kontraindikacije za dojenje su vrlo rijetke. majka (Hepatitis B) . ne prekidati dojenje  HIV poz.potrebno je novorođenče zaštititi HB imunim globulinom i vakcinom. . do ozdravljenja dojiti na zdravoj strani  Ragade . leucinoza) . ZAPREKE DOJENJU SA STRANE MAJKE  Agalaktija (izuzetno je rijetka)  Hronična iscrpljujuća bolest . fenilketonurija. ili rijetke.DA LI DIJETE IMA DOVOLJNO MLIJEKA? Nesigurni znaci hipogalaktije sa strane djeteta su:  plač djeteta (plač češće znači osjećaj nesigurnosti i potrebu za zaštitom . izlagati zraku KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE SA STRANE DJETETA  Neke metabolopatije (galaktozemija.) Nedjeljno (gr. mikrognatija) .dojenje treba prekinuti samo ako je infekcija nastupila nakon poroda  Akutna respiratorna bolest . ili primijeniti profilaksu izonijazidom. bez prekida dojenja  HBsAg poz. dojke nisu osobito tople.) Mjesečno (gr.izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Teško bolesno novorođenče . Mlijeko sadrži antitijela koja dojenče štite od bolesti  Ravne bradavice .masirati dojke i primjeniti Syntocinon sprej u nos  Mastitis . na pritisak iz areola mlijeko ističe u kapima a ne u mlazu  Sigurniji način procjene je praćenje porasta tjelesne težine (najbolji način) . 25 .

Ukoliko takva mogućnost ne postoji. Mlijeko u prahu – paziti na razblaženje 5.  Dio mliječne masti zamijenjen je biljnim uljima (zasićene: nezasićene masne kiseline 1:1). Kondenzirano – ne koristiti jer je previše zaslađeno POSTUPCI PRILAGOĐAVANJA KRAVLJEG MLIJEKA U DOMAĆINSTVU Kuhanje (uništavanje bakterija. Postoji više preporuka i za sve je referentni standard humano mlijeko. VJEŠTAČKA ISHRANA Ukoliko majka iz bilo kojih razloga ne može da doji svoje dijete. kao rižina sluz.0 dodatnih ugljenih hidrata. Treba znati da dojenče koje se počne hraniti bočicom postaje lijeno na grudima. sa kalorijskom gustoćom od 80 kcal/100 ml.uz odgovarajuću pripremu 2.dvotrećinskog mlijeka (1. Oznaku “humanizirano” i “adaptirano” morala bi imati mlijeka koja zadovoljavaju sljedeće:  Ukupna koncentracija proteina je smanjena na razinu polovinskog . ali uništava makrofage i limfocite. razređivanjem smanjuje se koncentracija masti i ugljenih hidrata te se mlijeku mora dodati šećer. Tako pripremljeno adaptirano mlijeko je potpuna hrana u prvih 4-6 mj. što dovodi do finije flokulacije mlijeka. bifidus faktor. Ono se daje djeci do kraja prve godine uz drugu nemliječnu hranu. majci se daje inhibitor prolaktina.  Masti . onda treba preporučiti ishranu industrijskim preparatima kravljeg mlijeka. Može se čuvati u hladnjaku na +4°C do 72 sata.6 2. proteina. a smrzavanje mlijeka na -20°C ga ostavlja integralnog. pola vode) do kraja 6. ABLAKTACIJA (ODBIJANJE OD DOJKE) Provodi se kada dijete stekne psihomotorne vještine za uzimanje čvrste hrane. 2. onda se dijete može hraniti kravljim mlijekom koje se prolagođava za ishranu dojenčeta. %kcal masti. 1. Provodi se:  dodavanjem poslije svakog podoja onoliko mliječne hrane koliko dijete može da pojede  zamjenom jednog ili više podoja kompletnim obrokom mliječne hrane. Ponegdje se dodaje i drugi ugljikohidrat u vidu polisaharida (2%). laktoze + 7. enzime i vitamine. nezrelosti ili odvajanja od majke.8 gr. kukuruzni škrob. Prokuhavanje i pasteriziranje mlijeka (na 62. Pasterizirano . Ukoliko standard ne dozvoljava nabavku arteficijelne formule. ISHRANA DOJENČADI INDUSTRIJSKIM PREPARATIMA KRAVLJEG MLIJEKA Još uvijek nema jedinstvenih kriterija za sastav “idealnog” adaptiranog kravljeg mlijeka. Farmaceutska industrija proizvodi preparate visoke kvalitete i bakteriološke sigurnsoti ali nedostupne ostaju biološki aktivne tvari. Tako prilagođeno mlijeko (polovinsko. 2% polisaharida i 2% ulja) ima 1.   26 .1 gr %). s 5% šećera.6 gr. komplement. Međusobni odnos hranjivih tvari (%kcal proteina. biljnog ulja. U slučaju nagle ablaktacije (smrt čeda ili bolest majke). Glavne “sirovine“ u domaćinstvu su: 1. U nekim proizvodima je dio kazeina zamijenjen laktalbuminom (1:1). jedna trećina vode). Sirovo kravlje mlijeko . enzimi.5°C) uništava gotovo sve imunološke faktore. mliječne masti + 2. mlijeko se izdaja ručno ili pomoću pumpice.dodaje se 2% biljne mlasti u obliku ulja kukuruznih klica Zakiseljavanje punog mlijeka (uz 5% šećera i 2% brašna) je danas potpuno odbačeno zbog velikog osmolarnog tereta. Kratkotrajno sterilizirano – nakon pripreme 4. mjeseca kao dvotrećinsko (dvije trećine mlijeka.0 gr. polisaharidi.3 gr.nakon kuhanja i pripreme 3. kao imunoglobulini. da bi se uklonio višak proteina i soli i to: u prvom mjesecu kao polovinsko (pola mlijeka. denaturacija proteina) Razređivanje. te je dvovrsna ishrana obično uvod u ablaktaciju. provodi se postupno i ne prije navršene jedne godine života.  Šećer se dodaje 4-5% u obliku disaharida saharoze.IZDAJANJE (IZMLAZANJE) MLIJEKA Kad dojenče ne može sisati zbog bolesti. %kcal ugljikohidrata je 8:44:48 (u humanom mlijeku 8:50:42). DVOVRSNA ISHRANA Ishrana u kojoj se jedan ili više podoja zamjenjuje obrocima kravljeg (rijetko kozjeg) mlijeka ili odgovarajućim supstituentom. najbolja zamjena je ishrana mlijekom druge majke. i eventualno biljno ulje.

te taj način ishrane treba favorizirati. zbog slabog refleksa sisanja. metaboličkih i ekskretornih funkcija koje tu osnovnu potrebu ometaju. uz mliječne obroke. krompir. Kod vještačke ishrane postoji veća mogućnost preuhranjivanja. Posljedice prijevremenog uvođenja čvrste hrane su:  veći osmolaritet plazme i veća sklonost ka hiperosmolarnoj dehidraciji  žeđ kao razlog uzimanja veće količine mlijeka (preuhranjenost)  alergijske reakcije kao posljedica nezrelosti lokalnog crijevnog imuniteta PRINCIPI ISHRANE NEDONOŠČETA Teškoće potiču od: potrebe da se ne prekine stopa intrauterinog rasta.demand feeding). Opšte je mišljenje da ne treba davati količinu mlijeka veću od 900 ml dnevno. Formula se takođe obogaćuje željezom i vitaminom E.. mjeseca. Sa dohranom treba početi u periodu od 4-6. DOHRANA Dohrana je uvođenje druge hrane. mjeseca se uvodi meso. koje im osigurava prirast na težini (Humana 0). Dozvoliti dojenčetu da samo uvede odgovarajući režim (self . Osnovni zahtjev je da se što prije unese relativno velik unos energije do kraja prve sedmice 50-100 kcal/kg TT. Dodatak laktoze. a poslije 100-150 kcal/kg TT. za kojima nedonošče ima veću potrebu. kao u humanom mlijeku  Smanjena koncentracija soli – pomoću dijalize  Dodatak vitamina i eventualno Fe PRAKTIČNO PROVOĐENJE VJEŠTAČKE ISHRANE Ritam hranjenja (broj i raspored obroka) su kao i kod prirodne ishrane. U ishrani nedonoščadi važnu ulogu igra tzv.) od zrelog mlijeka. ukoliko se daje mlijeko veće kalorijske gustoće. Laktoferin. raž). koje sadrži više proteina. žumance i druge žitarice (pšenica. u zavisnosti od težine djeteta i podnošljivosti. 27 . sa malim obrocima (1-10 ml). svaka 3 . uz nezrelost digestivnih. Nedonoščad veoma male porođajne težine (ispod 1500 gr.) se hrane preko nazogastrične sonde. Sa hranjenjem se počinje 6 sati po rođenju. u malim količinama. kada se počinju dodavati voće i povrće (u obliku sokova i kaša) i neglutenske žitarice (riža i kukuruz). Nova vrsta hrane se uvodi postupno.. “prematurno mlijeko” majke. da bi se moglo uočiti nepodnošenje hrane. Najveći broj novorođenčadi zadovoljava energetske i nutritivne potrebe sa 150 ml mlijeka na 1 kg TT dnevno.4 dana. je bolje nego se držati krutog režima hranjenja. Često je u prvim danima potrebna i parenteralna prehrana radi savladavanja kalorijskog deficita. Od 7. bez drugih ugljičnih hidrata  Međusobni odnos hranjivih materija 8 : 50 : 42. Neki u ishrani nedonoščadi koriste mlijeko veće kalorijske gustoće. te loše koordinacije sisanja i gutanja. te više zaštitnih materija (IgA.

jaja.  KSEROZA KORNEE: kornea je siva. Hidrolizacijom u jetri prelazi u slobodni retinol. oboljenja pankreasa. kasnije hiperkeratozna. Takav slobodni retinol transportuje se putem krvi do mjesta djelovanja fotoreceptorski sistem.  kornifikacija. Do patoloških promjena dolazi ukoliko su poremećene osnovne funkcije koje obavlja vitamin A. nabiranjem i pigmentacijom difuznog tipa. zadnjem dijelu leđa. bolesti bubrega i hroničnih infektivnih bolesti.  KERATOMALACIJA: omekšanje i gubitak supstance kornee. a usljed promjena sa sluznici doljnih dijelova česte su respiratorne infekcije i bronhoopstrukcije. Promjene su lokalizovane na ramenu. kao srebrenasto suhi sivi plakovi. Izvori vitamina A: Dijete se rađa sa malom zalihom vitamina. zadebljanjem.  Povećana ekskrecija vitamina A kao kod kancera.  PROMJENE NA KOŽI: koža je suha. Ukoliko je ishrana pravilna i dijete zdravo hipovitaminoze nema. VITAMIN A Vitamin A ima dvostruku ulogu: sastavni je dio fotoreceptorskog sistema i održava stabilnost membrana organizma. HIPOVITAMINOZE . 28 . dojenčadi i djece.Vitamini su nutritienti esencijalni za metaboličke procese u organizmu odnosno za pravilan rast i razvoj organizma. U prirodi izvori vitamina A su: povrće. U ovom stadiju bolest je hronična.  Poremećena crijevna resorpcija: kao kod celijakije. jetra. puter. hronične infektivne bolesti. ali reverzibilna.  stvaranje mukusa KLINIČKE MANIFESTACIJE DEFICIJENCIJE VITAMINA A Manifestacije mogu biti rane i kasne. Uz to postoji sklonost fotofobiji i konjunktivitisu.KERATINIZACIJA na sluznici respiratornog trakta: manifestuje se kao suhoća nosa. Za njegovu mobilizaciju potreban je cink. trajno oštećenje oka ili infekcija bulbusa sa sljepilom kao najtežom komplikacijom. Etologija hipovitaminoze:  Nedovoljan unos hranom. Preostali neresorbovani dio pocijepa se u dvije molekule retinola. Te funkcije su:  vizualna senzacija.VITAMINI I RAHITIS VITAMINI . tako da se osobe teško orjentišu u mraku. kao i pankreas. jer majčino mlijeko sadrži velike količine vitamina A. mogu se javiti sitne ulceracije. anemija usljed nedostatka željeza. Kasne manifestacije avitaminoze A  KSEROZA KONJUNKTIVA: kao strukturalna promjena. ali u toku dojenja zaliha se povećava.  SKVAMOZNE PROMJENE NA EPITELU .  keratinizacija epitela.  BITOTOVE PJEGE: nakupine deskvamiranih keratiniziranih ćelija epitela konjunktive i sluznice smještene uz limbus kornee. Radi tih funkcija neophodan je u ishrani novorođenčadi. vanjske strane ekstremiteta. U crijevu se vrši esterifikacija retinola. krastava. mutna. a sa druge strane stečenim ili urođenim poremećajem apsorpcije ili digestije vitamina uz zadovoljavajući unos. Rane manifestacije avitaminoze A  HEMERALOPIJA radi funkcionalne promjene u štapićima retine dolazi do noćnog sljepila. usta. očituje se suhoćom i gubitkom sjaja. Parotidna žlijezda je sklona infekciji. Prilikom zamrzavanja i kuhanja hrane dolazi do izvjesnog gubitka vitamina. Skvamozna metaplazija na sluznici mokraćnih kanala uzrokuje hematuriju. Beta karotini uneseni hranom jednim dijelom se resorbuju u crijevnu limfu.Stanja nastala sa jedne srane nedovoljnim unosom vitamina. Nastaje od karotinoida čiji biološki aktivni dio predstavlja Beta Karotin. jetre. a nakon toga je odložen u jetru. voće.

zatim se nastavljaju intramuskularne injekcije 7500 µg sve dok se pacijent ne oporavi.  U područjima sa deficijencijom vitamina A neophodno je dati 30. sudjeluje u sintezi acetil holina te se deficit može manifestovati kao oštećenje funkcije živaca.je problem u zemljama u kojima se u jelu mnogo koristi obrađena riža (Indija). znaci porasta intrakranijalnog pritiska. ordinira se per os.1500µg. prilikom hirurških zahvata i stresa preporučeno je dodavanje vitamina B1. detaljan klinički pregled i na kraju pratiti efekat terapije. Učestvuje u metabolizmu ugljikohidrata. ETIOLOGIJA HIPOVITAMINOZE: Apsorpcija tijamina je smanjena kod bolesti jetre i git oboljenja.000µg oralno 4x godišnjen ista doza se daje dojiljama. Laboratorijski nalazi: koncentracija tijamina u urinu i nivo piruvata u krvi nakon opterećenja glukozom ili aktivnost transketolaza u eritrocitima. mada liječenje treba da traje nekoliko sedmica. afonija. mentalna retardacija.BERI) . edem larinksa u dobi od 8-10 pseudomeningealna forma beri-beri koju karakteriše: mjeseci apatija. Pacijenti sa beri-beri imaju deficit i ostalih vitamina iz B kompleksa i potrebno ih je dodavati. U takvim slučajevima i u slučaju bolesti srca tijamin se ordinira intramuskularno ili intravenozno. LIJEČENJE: Kada se počne na vrijeme daje dobre rezultate. Dovoljna je oralna doza. Usljed hipovitaminoze majke. disfagija i gušenje zbog paralize frenikusa. perifernim nervima. PREVENCIJA: Ishrana bogata tijaminom prevenira bolest. LABORATORIJ: dokazivanje sniženih vrijednosti karotena u serumu. Gore pomenute promjene u kliničkoj slici prati apatija. povraćanjem. sluznicama. VITAMIN B 1 (THIAMIN) Termolabilni dio kompleksa B vitamina. u dobi od 2-4 bolest srca sa bljedilom. 29 . mjeseca tahipneom u dobi od 4-7 uz gore pobrojane simptome javlja se mjeseci. cerealije. Otkrije se također anemija sa ili bez hepatosplenomegalije. ali bez oštećenja kranijalnih nerava. Grijanje uništava B1 vitamin. HIDROCEFALUS: posljedica porasta intrakranijalnog pritiska. Povoljan odgovor na terapiju stiže vrlo brzo. potkožnom masnom tkivu. opistotonus. edemima. kod novorođenčadi se javlja konatalni beri-beri. cijanozom. Ukoliko se javi kod novorođenčeta potrebno je i majku i bebu liječiti tijaminom. HIPOVITAMINIZA B1 (BERI . plač. test smanjene apsorpcije vitamina A. IZVOR: majčino i kravlje mlijeko. encefalopatija.  Prematurusima koji slabije apsorbuju mast od donesenog djeteta savjetuje se dodavanje vitamina A. jaja. zato nedostatak remeti hemijske procese a daje različite manifestacije. dispneom. somnolencija. Dnevna doza 10 mg ili više za djecu. PREVENCIJA: neophodno je da dnevno dobijaju vitamina A  dojenčad 500µg. U teškim stanjima hipovitaminoze B1 promjene se nalaze na srcu. DIJAGNOZA: olakšava je dobra anamneza sa podatkom o lošoj ishrani ili malapsorpciji. hronična srčana insuficijencija. povrće.. kašalj. Kod kseroftalmije potrebno je 1500 µg dnevno u trajanju 5 dana. LIJEČENJE: U slučajevima sa latentnom deficijencijom vitamina A dovoljno je 1500 µg vitamina. DIJAGNOZA: olakšava je dobro uzeta anamneza sa težištem na način ishrane. za odrasle 50 mg.  starija djeca i odrasli 600 . dob školskog dijeteta polineuritisi. Svi su oni sastavni dijelovi enzima. VITAMINI B KOMPLEKSA Vitamini B kompleksa obuhvataju nekoliko faktora. čiji je hemijski sastav i funkcija jako široka. voće. ukoliko nema git poremećaja. nemirom.

KLINIČKE MANIFESTACIJE: klasičan je trijas simptoma:  DERMATOZA – Kožne promjene su najkarakterističnije u obliku fotodermatoze. LIJEČENJE: Svakodnevnim davanjem riboflavina oralno 3-10 mg. IZVOR B6: meso. anusa. LIJEČENJE: Niacin se daje parenteralno 20 mg/kg dnevno.  dermatitis. Manifestacije: eritem i ragade oko usana. povrće HIPOVITAMINOZA NIACINA (PELAGRA) .5-1.  DEMENCIJA. IZVOR: meso. DIJAGNOZA: anamneza o ishrani. Na sreću neurološki simptomi su rijetki kod djece. KLINIČKE MANIFESTACIJE:  konvulzije. prima piridoksin antagnoniste (izonijazid) nužno je dodavati vitamin B6. te pravilna ishrana zadovoljava dnevne potrebe u riboflavinu. ipak hipovitaminoza B2 nema teških posljedica. Rijedak je deficit riboflavina bez deficita ostalih komponenti kompleksa B. klinički pregled i mjerenje izlučivanja metabolita nikotinske kiseline.5 mg. žitarice. LIJEČENJE: Ukoliko nastupe konvulzije usljed deficijencije piridoksina daje se i. žitarice (puno neljušteno zrno). ukoliko dijete u hrani uzima veće količine proteina.VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) Termostabilni dio kompleksa B vitamina Djeluje kao koenzim u oksidacijsko. HIPOVITAMINOZA PIRIDOKSINA . DIJAGNOZA: anamneza. jetra. Djeluje kao koenzim u dekarboksilaciji i transaminaciji amino kiselina.Vitamin B2 ima ključne biohemijske funkcije u organizmu. obratiti pažnju na ishranu. Ukoliko za nekoliko dana nema odgovora može se dati intramuskularno 2 mg tri puta dnevno u infuziji fiziološke otopine. Na dijelovima izloženim suncu javlja se keratoza. delirij. djelimična atrofija sluznice jezika (Magenta-jezik). Uništava ga pretjerano kuhanje. PREVENCIJA: u endemskim krajevima pojačati ishranu sastojcima bogatim triptofanom i niacinom. klinička slika. sir. Dnevni unos piridoksina kod dojenčadi 0. hiperpigmentacija Česte su ragade na spojevima kože i sluznica (oko usta. To je endemično oboljenje u nekim krajevima svijeta kao Srednji istok. Ishrana nema velikog uticaja. nesanica. jaja. 100 mg. a kod većeg djeteta 0. Učestvuje u metabolizmu glikogena i masti.  mikrocitna anemija PREVENCIJA: provoditi raznovrsnu ishranu. Turska.3-0. dezorjentacija. vaskularizacija kornee. usljed čega se javljaju proljevi i malapsorpcija. HIPOVITAMINOZA VITAMINA B2 . IZVOR: mlijeko. PREVENCIJA: Ženino i kravlje mlijeko.  periferni neuritis. neljuštene žitarice.Rijetko se javlja kao samostalna bolest. Nedostatak vitamina se može javiti i kod malapsorpcije tokom liječenja izonijazidom. 30 . Aktivni enzim ovog vitamina je nikotinamid.Neurološki simptomi kao depresija.  DIAREJA – Sluznica jezika i ostalih dijelova digestivnog trakta je edematozna. Organizam ga sintetizira iz triptofana.redukcijskim procesima enzima respiratornog lanca. piridoksina i piridoksamina. . oko nazolabijalnih brazda dermatitis sličan seboreji. Prvi oblik nedostatka piridoksina otkriven je kod dojenčadi hranjenih adaptiranim mlijekom predugo termički obrađivanim. riba. Ima je u Hrvatskom zagorju. ljuštenje.5 mg prevenirati će hipovitaminozu. koji čestvuje u glikolizi u metabolizmu piruvata masnih kiselina i glicerola. riba. povrće.Pelagra se javlja u onim dijelovima svijeta gdje je glavni prehrambeni artikal kukuruz. U težim slučajevima konjunktivitis. Ako je hrana odgovarajuća dovoljna je jedna doza.m. ETIOLOGIJA: nastaje u sindromu malapsorpcije. VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) Vitamin B6 je sastavni dio piridoksala. spolovila). Neophodan je za pravilan rast. jetra. NIACIN (PELAGRA) Samo uslovno vitamin.

Zbog poremećene enhondralne osifikacije primarna spongioza je lomljiva i drobi se uz velika krvarenja. kao posljedica hipovitaminoze D. PATOLOGIJA: stvaranje nove kosti pokreću osteoblasti sekrecijom kolagena.   KLINIČKE MANIFESTACIJE . plačljivo. oštećena je zubna gleđ. fosfolipidi. kod deficita željeza.  Bolovi se javljaju radi subperiostalnih krvarenja u dijafizama i metafizama dugih kostiju.Bolest se manifestuje najčešće između 6 i 24 mjeseca.holekalciferol (D3) – nastaje iz 7 dehidroholesterola djelovanjem UV zraka na kožu . Vitamin C je neophodno dodavati u febrilnim stanjima. paradajz. IZVOR: limun. U adaptiranom mlijeku ima dovoljno vitamina C. hidroksilacijom se stvara 24. pomaže resorpciju željeza. VITAMIN D Vitamin D učestvuje u rastu i mineralizaciji kostiju kod djece u razvoju. bolesti pankreasa. Male količine vitamina D nalaze se u kravljem mlijeku.ergokalciferol (D2) . hematurija. povrću. HIPOVITAMINOZA D (RAHITIS) Nedostatak vitamina D može biti ili usljed nedovoljnog izlganja suncu organizma ili usljed nedovoljnog unosa.nastaje djelovanjem sunčane radijacije na biljni ergosterol IZVORI VITAMINA D: najveći izvor su sunčane zrake. hipoproteinemije i pušenja.  otoci u usnoj šupljini. Glukokortikoidi su u transportu kalcija antagonisti vitaminu D. Oba se vrlo brzo nakupljaju u jetri gdje se vrši 25 hidroksilacija i nastaju 25 hidroksiholekalciferol (D3) i 25 hidroksiergokalciferol (D2).25 dihidroholekalciferol. Međutim hipovitaminoza sa znacima rahitisa se može javiti i kod oboljenja jetre. steatorejom. usljed poremećene reapsorpcije kod djece sa celijačnom bolesti. HIPOVITAMINOZA C(SKORBUT) Ukoliko trudnica uzima vitamina C dijete se rađa sa dovoljnom zalihom. bubrega ili poremećaja ravnoteže Ca i P. zeleno povrće i kiseli kupus. Hormon rasta takođe ima 31 . ubrzano. Rahitis je naziv koji označava oboljenje sa nedovoljnom mineralizacijom kostiju kod djece u razvoju. To je generički naziv za skupinu steroida među kojima su najvažniji za čovjeka: . sklonost krvarenju.VITAMIN C (ASCORBIC ACID) Esencijalan za primate. krvarenja gingive. tada i majčino mlijeko ima dovoljno C vitamina. Ukoliko se daju antikonvulziva kao fenitoin ili fenobarbital mogu interferirati u metabolizam vitamina D i uzrokovati rahitis. PATOLOGIJA:   poremećeno je stvaranje kolagena i hondroitin sulfata. Vitamini D2 i D3 imaju iste metaboličke puteve ali su metaboliti vitamina D2 manje aktivni i brzo se razgrađuju. koja se mogu palpirati kao bolne otekline ispod ili iznad koljena ili skočnih zglobova. dojilja. disanje je bolno. Kada su te vrijednosti snižene hidroksilacija se ubrzava.  Na grudnom košu sternum je uvučen. slabo uhranjeno. Ukoliko su nivoi kalcija i fosfora normalni. alkalna fosfataza i pirofosfati. Uz normalne nivoe Ca i P u serumu u procesu mineralizacije i stvaranja kosti učestvuju i polisaharidi. cerealijama. jajima Adaptirana mlijeka pojačana su vitaminom D. pri svakom dodiru plače. dah je kratak. Laboratorijski testovi su neopouzdani PREVENCIJA: odgovarajuća količina vitamina C u hrani. Sudjeluje u stvaranju intercelularne supstance u svtm tkivima. ETIOLOGIJA Hipovitaminoza se manifestuje kod djece koja nisu dovoljno izlagana suncu (zrake ne prolaze kroz prozor). TERAPIJA: dnevna doza je 100 do 200 mg oralno ili parenteralno.  Dijete je neraspoloženo. U cilju prevencije hipovitaminoze neophodno je izlaganje suncu trudnica. tipičan RTG na dugim kostima. učestvuje u metabolizmu tirozina i fenilalanina. koji je 100x aktivniji od predhodnika. izlaganja hladnoći. Na brzinu hidroksilacije utiču nivo Ca i P u krvi. Nakon jetre hidroksilacija se nastavlja u bubregu i nastaje 1.25 dihidroksiholekalciferol koji je inaktivator vitamina D i utiče na njegovu pojačanu ekskreciju. DIJAGNOZA: anamneza.

Zato što nije završena osifikacija epifizna linija je neravna. Otkriva se pritiskom na parietalne i okcipitalnu kost. Kod djece sa hipovitaminoznim rahitisom organizam održava normalne vrijednosti kalcija vjerovatno zato što je kalcij potreban i za normalno funkcionisanje nerava. suprotno 32 . PATOLOŠKI BIOHEMIJSKI PROCESI: koncentracija serumskog P kod rahitične djece je nešto niža. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Znaci rahitisa se javljaju ako hipovitaminoza D traje nekoliko mjeseci.25 dihidroholekalciferol. međutim još uvijek nisu potpuno jasni odnosi između tih učesnika. ako je nastavljen rahitični proces.slab je tonus muskulature. dok je kalcija normalna.proširen i konkavan distalni dio. Apsorpciju kalcija takođe pomaže i 1. jedna od prvih manifestacija rahitisa. Najbolja resorpcija iz crijeva je kada je u hrani odnos kalcija i fosfora 2:1. Snižene vrijednosti Ca se mogu manifestovati kao tetanija. Osteoklasti sekretuju enzime koji resorbuju kost i minerale.najvjerodostojnija rana dijagnoza (ulna i radius . Na taj način se održava koncentracija serumskog kalcija. a hrskavica izgleda kao napukla. Kičmeni stub .rebarne brojanice.Ukoliko se epifize radiusa i ulne proširuju zglob postaje sve uočljiviji. Započinjanjem liječenja u kosti se odvijaju sljedeći procesi: degenerativne promjene ćelija hrskavice duž metafizo-dijafizalne ivice. Na tom području nastaju rahitične promjene i skeletni deformiteti . Hipovitaminoza D praćena je i aminoacidurijom. Može biti zakašnjela denticija i poremećena kalcifikacija zuba. a nastaje usljed stanjenja kostiju lubanje. Kod dojenčadi čije majke imaju osteomalaciju znaci rahitisa se razvijau unutar 2 mjeseca. Znaci floridnog rahitisa javljaju se na kraju prve i u toku druge godine života. Rijetke su manifestacije rahitisa u kasnijem uzrastu.insercija dijafragme na rebra. radi pomjeranja prema naprijed kaudalnog dijela sakruma i os kokcigis. Ta kalcifikacija se odvija približno u liniji na kojoj bi se odvijala i normalna kalcifikacija da se nije pojavio rahitični proces. To je razlog da rahitična djeca kasnije sjede i prohodaju. Takođe se mineralizira osteoidno tkivo kodeksa i oko trabekula. zamijenjen osteoidnim tkivom koje nije mineralizirano. Nivo Ca i P u serumu koji su potrebni za mineralizaciju i njihov deficit utiču na ove promjene. proširenje i zadebljanje radiusa i ulne. vaskularizacija tih prostora. Glava može biti veća nego normalno i takva ostati cijeli život. a loša je i kapilarna penetracija. U toku liječenja normalizuju se vrijednosti alkalne fosfataze. koji mobilizira kalcijum i fosfor iz kosti. UZNAPREDOVALI KLINIČKI ZNACI RAHITISA: ove znake je lako prepoznati. a usljed djelovanja osteoblasta raste vrijednsot alkalne fosfataze u serumu. Mišići . Drugi rani znaci su: zadebljanje kostohrskavičnih veza.RTG . P ispod 4 mg/dL). priprema za kalcifikaciju i kalcifikacija. endokrinih žlijezda i intercelularnih veza. pa se stvara žablji trbuh zbog meteorizma. Kraniotabes blizu suture je normalan nalaz. a fitati i cerealije u hrani smanjuju resorpciju. Kod hipoproteinemične djece i one čije su snižene vrijednosti cinka alkalna fosfataza je u normalnim vrijednostima. alkalna fosfataza je povišena . i lordoza.unutarnji dio pelvisa prema promontorijumu je sužen. Bubrezi nisu u stanju acidificirati urin. Grudni koš . Karlica . Sa blagim padom serumskog kalcija pojačava se lučenje parathormona. U rahitisu hipertrofiraju paratireoidne žlijezde. Novostvoreni matriks je bez osteoida. Sternum sa susjednom hrskavicom ide prema naprijed stvarajući deformitet kokošija prsa. Velika fontanela je velika i njeno zatvaranje se može pomaknuti do kraja druge godine života. Tibia i femur pokazuju anteriorni konveksitet. ali se javljaju sekundarni efekti kao što je pad serumskog fosfora (parat hormon koči resorpciju fosfora u tubulima) i rahitične promjene na kostima. Te promjene mogu praviti velike probleme pri porodu Ekstremiteti . a posljedica su frakture i deformiteti.scoliosa. a slabe su i veze zglobova. Često fakture dugih kostiju Ligamenti .anamneza o slabom unosu. fosfaturijom. Nema mineralizacije ni u subperiostalnom dijelu kosti. DIJAGNOZA: . a ukoliko su deformacije velike ne mogu se ni reparirati. Crijevna resorpcija kalcija i fosfora ima uticaja na njihove serumske vrijednosti. Kod rahitisa poremećaj u rastu kosti je posljedica poremećene osifikacije epifize i njenog rasta. Ukoliko se taj proces nastavi osnova kosti gubi čvrstoću.kostohrskavične veze prominiraju tako da rebarne brojanice nisu samo palpabilne nego se i vide.Ispitivanja – serumski nalaz elektrolita ( Ca snižen ili normalan. Kako liječenje napreduje mineralizira se i područje osteoidnog tkiva između linije pripremne kalcifikacije i dijafize. Centralni dijelovi frontalne i parietalne kosti su zadebljani i stvaraju izbočenja (caput quadratum). . meliturijom. Uzduž donjeg ruba grudnog koša nastaje Harissonova brazda. Crijevni aciditet pospješuje resorpciju kalcija. Kod nedonoščadi se kraniotabes manifestuje vrlo rano. pod pritiskom se izboči prema lateralno i proširuje završetak kosti. KRANIOTABES. često uz opstipacije). .izvjesnog uticaja. Kada nastanu deformiteti potrebni su mjeseci ili godine za njihovu reparaciju. mišića. Glava . Kod hipovitaminoze D smanjena je resorpcija kalcija iz crijeva. Omekšavanje lubanje može uzrokovati asimetriju glave. pojačano znojenje glave.kraniotabes može nestati prije kraja prve godine života. Posljedica rahitisa su i koksa vara. omekšava i postaje lako lomljiva. Kortikalni dio kosti je resorbovan. Slaba je trbušna muskulatura.Slabljenje ligamenta pojačava deformitete. Hrskavične ćelije nisu u stanju da završe svoj normalni ciklus proliferacije i degeneracije. Stvaranje linije kalcifikacije je jasno vidljivo na rendgen snimku.

anemija. Prematurusima i donesenoj dojenčadi koja doje. Ca-hlorid pravi stomačne tegobe. Kod uznapredovalih promjena liječenje je dugo. Serumski kalcijum je ispod 7 mg/dl. IV. Početna doza 2-3 gr. Dnevna doza vitamina je 400 IU.  Manifestna tetanija: spontano nastaju: karpopedalni spazmi (“akušerska ruka”). LIJEČENJE: Prva dva tri dana daje se kalcijum 4-6 g/dnevno u jednoj dozi.10 dana. tada su mišići nadražljivi. ako je neophodno. Nakon akutne manifestacije tetanije moraju se nastaviti kontrole uz vitamin D 50 do 100 μg svaki dan. Može se dati i 10% Ca-gluconat 5-0 ml. nastavlja se jednu do dvije sedmice. Kod prolongiranog laringospazma daje se sedativ. kalcijum. Serumski fosfor je često nizak. Nakon kompletnog izlječenja dnevna doza vitamina treba da bude 10 µg na dan. KOMPLIKACIJE: kod rahitične djece česte su bronhitisi i bronhopneumonija. ako liječenje nije odgođeno. a manja doza 1-2 gr. vjerovatno kao posljedica loše apsorpcije vitamina i kalcija. PATOLOŠKI NALAZ U SERUMU: Serumski Ca je ispod 7 mg/dL. PROGNOZA: je dobra. PROGNOZA: Kada liječenje počinje na vrijeme do oporavka dolazi brzo. veliki su razmaci između distalnog dijela ulne i radiusa i metakarpalnih kostiju zato što se na RTG ne vide nekalcificirane metafize).- normalnom nalazu kada je ulna i radius konveksan. Kada se rahitis izliječi doza vitamina snižava se na profilaktičku. zona osteoidnog tkiva. jer je on inhibitor neuromuskularne podražljivosti. ali se mogu izazvati Truseau. Ca. PREVENCIJA: prevencija i liječenje rahitične tetanije. Hvostek pokusom. Ona je odjeljena od distalnog kraja zonom sa slabom kalcifikacijom.5 mg/dl. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Tetanija može biti latentna i manifestna. a sa deformacijom grudnog koša česta je atelektaza pluća. Intubacija je samo. Ako ne dolazi do izlječenja tada je vitamin rezistentni rahitis. Dnevna doza je 50 do 150 μg vitamina D3. Trudnim ženama i dojiljama se također daje D vitamin.  Latentna tetanija: simptomi nisu manifestni. DIJAGNOZA: klinički znaci rahitisa. Nekada se javlja u toku celijačne bolesti. jer djeca dobijaju profilaktičke doze vitamina D. Također se praktikuje 15. LIJEČENJE: Sunčanje i kvarcanje može se koristiti ali se preferira oralno davanje preparata vitamina D. Kako liječenje napreduje kalcificirana zona se povećava.000 μg vitamina D u jednoj dozi što je dovoljno za nekoliko mjeseci. Kod konvulzija može se dati kisik. Ca-laktat se može dodavati u mlijeku 10-12 g/dn. Alkalna fosfataza visoka. laringospazam i konvulzije. Laringospazam može uzrokovati smrt. PREVENCIJA: Izlaganje sunčanim zracima ili oralnim davanjem vitamina D. Dešava se kada su niske vrijednosti serumskog kalcija. Serumski kalcijum je 7-7. DEFICIT VITAMINA DL TETANIJA Danas je relativno rijetka pojava. Javlja se najčešće između 4 mjeseca i 3 godine. nizak serumski Ca i simptomi tetanije.Kod pripreme kalcifikacije pojavi se linija. 33 . Rtg može da se koristi i za praćenje učinka terapije . a majke se ne izlažu suncu potrebno je dodavati D vitamin.

humoralni imunitet  Sistem komplementa koji se sastoji od 24 serumska proteina-(CHSo)  Properdin i interferon (vancelularni) RAZVOJ IMUNOLOŠKOG SISTEMA PLODA Timus: Pojavljuje se u 8 sedmici intrauterinog života. Timus je dominantan organ u imunokompetentnosti T 1.. kiler-ubice 2. protozoe. a u 12 sedmici a zreo organ. Koštana srž kao generator svih imunih ćelija i kontrolor B 3. D. respiratornih i drugih infekcija. Burza ovisni limfociti (20-30%) B limfociti ili plazma ćelije FUNKCIJA T I B ĆELIJA: l. varicella. Tako npr. a za razliku od dojenčadi na vještačkoj ishrani. M.). kontaktni dermatitis 2. proteine. CD8 (20-.Acidorezistentne bakterije i neki virusi (rubeola. EpsteinBarrov virus itd. slezina 2. receptore i medijatore.IMUNOLOGIJA l ALERGIJA Imuni sistem je. Mastociti i bazofili Monociti Histiociti Limfociti: 1. citotoksične. supresori. koje se ne mogu nadomjestiti nikakvom drugom vještačkom hranom. Polimorfonuklearni Le 2. veoma kompleksan i uključuje: organe. Mononuklearni fagocitni a. ali svi ti elementi nisu još razjašnjeni i poznati.35%) c. Timus ovisni limfociti (T-Ly 70-80%) sistem se dijele i kodiraju različito: a. induktori-helper ćelije. u epidemiološkim studijama je dokazano da manje oboljevaju dojenčad na prirodnoj ishrani od proliva. Žljezdano tkiv dojke ĆELIJE Fagociti: 1. E sa svojim podklasama. Uloga B ćelija  Sinteza i sekrecija imunoglobulina koji štite od infekcija (stafilokoka. Zna se da mlijeko i koiostrum sadrže velike količine IgA. a koji sadrže antitijela i čine tzv. Limfociti: Nalaze se u 9 sedmici intrauterinog života.te da štite sluznicu GIT i respiratornog trakta. G. citomegalovirus. streptokoka. Pajerove ploče 5. KOMPONENTE IMUNOG SISTEMA: ORGANI Primarni organi: Sekundarni organi 1. CD4 (35-50%) b. a u 13 sedmici i B limfociti Plod od 3 mjeseca intrauterino ima imunokompetentne ćelije IgM normalno ne prolaze transplacentarnu barijeru IgA neonatus u pravilu nema MAJČINO MLIJEKO I KOLOSTRUM: Predstavljaju imunološki značajnu rezervu. antitijela (monoklona). kao i nervni. Tkivni makrofazi 5. Tačan mehanizam još nije poznat. herpes. b. Limfno tkivo (ekvivalent) u organima 6. 4. različite ćelije. Mnogobrojne zaštitne materije se nalaze u majčinom mlijeku. Jetra ćelija “Bursa Fabricijus” 4. Uloga T ćelija:  T helper funkcija  T supresor funkcija  T killer (ubijanja) funkcija . hemofilusa i pneumokoka)  Neutralizacija virusa i prevencija početnog infekta  Barijera uzduž GIT i respiratornog trakta  Inicijalno ubijanje mikroorganizama u makrofazima i drugim ćelijama koje nose f c receptore  Dovode do sekrecije vazoaktivnih amina iz mast ćelija (mastocita) i bazofila  Interferenca s T-ćelijama  Aktivna liza ćelija PROTEINI  Imunoglobulini: A. Limfni čvorovi u cijelom organizmu ćelija 2. neke gljivice (osobito kandidijaza). Nade se velika količina T i B 34 . odbacivanje transplantata i možda tumora.

PRIMARNA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA Obuhvata primarno zahvaćen T ili B sistem ćelija ili oba sistema.bakterija. ili da oboljevaju od neuobičajenih mikroorganizama kao što su pneumocistis carinii. naseljavanjem različitih mikroorganizama (bakterija) kao multiplih stimulansa počinje imunološki odgovor. pa zato ne prolaze kroz placentu. Istina je da od trećeg mjeseca fetus ima imunokompetentne ćelije. OBOLJENJA B ĆELIJA 1. Iz kliničkog iskustva se zna da su neonatusi u dobi od 2 mjeseca otporni na piogene infekcije. IMUNODEFICIJENTNA OBOLJENA FIZIOLOŠKA HIPOGAMAGLOBULINEMIJA Novorođenče se rađa sa nešto većim nivoom IgG a nego što su vrijednosti kod majke zbog IgG prenesenog preko placente i vlastitog stvaranja. Postoje i druge zaštitne tvari kao što su laktoferin i lizini. i da se završe smrtnim ishodom. Negdje u tom periodu slabi otpornost na hepatitis. respiratorni i digestivni trakt. a poznato je da su neonatusi osjetljivi baš na G. Neki pacijenti sa izolirano zahvaćenim B ćelijskim sistemom ostaju klinički in-parentni bez ikakve terapije. IgA se ne nalazi u pupčaniku. a stimulacijom B ćelija. OPŠTA I ZAJEDNIČKA OSOBINA da pacijenti češće oboljevaju i imaju težu kliničku sliku kod infekcija benignim uzročnicima. a potom ta otpornost slabi. Ubraja se u primarnu B-ćelijsku imunodeficijenciju. PANHIPOGAMAGLOBULINEMIJA (KONGENITALNA AGAMAGLOBULINEMIJA (BRUTON)) Nedostaju sve 3 osnovne klase Ig. tonzile i sinteza Ig uopšte. a tokom daljih 6 mjeseci stvaraju se i ostale ćelije. imunizacija. a vlastiti su niski i obično ne prelaze vrijednsoti od 0. Dakle. Naseljava se koža. u dobi od 3-9 mjeseci nestaju transplacentarno dobijeni Ig.  organ-specifična i organ-nespecifična “kancerozna oboljenja i primarne  sekundarne imunodeficijencije. Rezultati imunoloških reakcija mogu biti korisni i štetni. Općenito se smatra da oboljenje T sistema je ozbilljnije i sa težom prognozom od B sistema. Povećavaju se limfni folikuli. izgleda.bakterija. Klinički je teško razlikovati T i B imunodeficijenciju. pa IgG. a u negativne rezultate ubrajamo  alergijska oboljenja. CMV i druge infekcije koje mogu biti veoma teške. Ako je u pitanju teži oblik oboljenja. mada postoje neke karakteristike.2g/l Ako u pupčaniku nađemo veće vrijednosti. Druga karakteristika ovih imunodeficijencija je da se kod tih bolesnika daleko češće pojavljuju maligna oboljenja. obično se završava letalno u prve dvije godine života. U pravilu. (vjerovatno zbog nemogućnosti uništenja malignih ćelija ili slobodne i proneoplastične virusne infekcije – EB virus recimo). Poslije rođenja. ali kako normalan plod i nema potrebu za stvaranjem vlastitih imunoglobulina (Ig). morbile. taj period pada IgG majke i nedovoljno naraslih vlastitih Ig dovode do relativne depresije ukupnih Ig seruma zove se FIZIOLOŠKA HIPOGAMAGLOBULINEMIJA. Tada je slabija otpornost na infekcije. a u pupčaniku su prevashodno majčini. a najsporije raste koncentracija IgA. jer su IgM velike molekularne težine.limfocita. odnosno serumski Ig. pa i plazma ćelije. Koristi su odbrana organizma i zaštita od infekcija. Klinički se 35 . Kliničke manifestacije pa i tretman će se razlikovati. IgM ne pasiraju kroz placentu. na primjer. smatra se da je došlo do intrauterine infekcije (vlastita proizvodnja). Humani neonatusi najprije. U IgM se nalaze najviše antitijela protiv G. a simptomatologiju treba pažljivije analizirati. koji u drugoj polovini gestacije prelaze u fetus. Sve to pospješuje razvoj i potrebu za imunim ćelijama. stvaraju IgM antitijela. a odmah slijede i vakcine.  autoimuna oboljenja. jer nema stranih antigena. samo se stvaraju IgA. pa je zato i uvedena antimorbiliformna vakcina u dobi od 9-12 mjeseci. ali se simptornatologija često isprepliće. Imunoglobulini se mogu stvarati u šestom mjesecu intrauterinog života.

Mogu nedostajati glavne klase imunoglobulina. 2. Uzroci defektima mogu biti različiti. 1. što uvijek i ne mora biti evidentno. plućna fibroza. 3. ali se nekada javlja tetanija sa hipokalciemijom u neonatalnom periodu.  ali se može prezentirati limfopenijom koja nije karakteristika ove anomalije. piodermija. Kod oboljenja CNS-a. tokom vremena mnogi bolesnici steknu. ali su pošteđene paratireoidne žlijezde i srčane strukture. prevashodno virusnim i gljivičnim. mada obje vrste ćelija mogu biti 36 . kao što su deficijentan timus i paratireoidne žlijezde. mogu biti otsutne i sve tri klase Ig. Ig se mogu davati intratekalno. Tretman ove anomalije nije obavezan. Vrijednosti IgA u serumu su oko 0. ili čak imaju već normalan imunološki nalaz. KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA Definiše se kao oboljenje ili poremećaj u funkciji T i B ćelija. infekcijama sa pneumonijama. a tretman hormonima timusa se ne preporučuje.05 g/L i manje. artritis i meningitis. 6-12 mjeseci sa čestim i težim infekcijama kao što su infekcije pneumokokama. 1. ali i fatalni encefalitisi. stafilokokama i hemofilusom influence. a javaljaju se i različite srčane anomalije te promjene na licu. Defektom su najčešće zahvaćeni timus i paratireoidna žlijezda.obično manifestuje u dobi. dugotrajnim otitisima i sinuzitisima. ako se limfni čvorovi palpiraju uvećani isključujemo mogućnost ovog oboljenja. OBOLJENJA T ĆELIJA Izolirana oboljenja T ćelija započinju čestim i težim infekcijama. HIPOPLAZIJA HRSKAVICE I PROMJENE NA KOSI Ubrajaju se u ovu grupu uz pojavu malog rasta. Neki autori opisuju uspjeh transplantacijom koštane srži. Mogu se pojaviti neželjeni efekti u smislu trombocitopenije i hemolitičke anemije. Sam proces zahvaćenosti timusa može se manifestovati:  disfunkcijom T-helper ćelija. zdepastih i kratkih šaka i otsustva T ćelija. autoimuna i maligna oboljenja. ali i kao gastroenterokolitis. Razumljiva je simptomatska terapija hipokalcemije. Za vrijeme prva tri mjeseca nivo IgG majke otežava pravu dijagnozu. Čest je zastoj u rastu. DI GEORGOVA ANOMALIJA (DGA) (ranije se zvala sindrom) To je poremećaj u embrionalnom razvoju koji zahvati 3 i 4 faringealni luk. Ako se nađe normalan nivo IgA i IgM. 2. NEZELOF SINDROM: Varijanta predhodne anomalije (DGA). a sastoji se iv davanje imunoglobulina. Kod hirurškog tretmana urođenih srčanih mana. Nije rijetka ni pojava hroničnih oboljenja kao što su bronhiektazije. nazalnim sekrecijama koje dugo traju. a vrlo često su to hromozomske abnormalnosti i fetalni alkoholni sindrom Originalna Di Georgova anomalija je opisana kao defekt T ćelija. a mogu biti udružene i sa nedostatkom sekretornih IgA. TERAPIJA je za sada tradicionalna. a nekada postoji neutropenija. (najčešće IgA) u serumu. pa i pojava cor pulmonale i kod male djece. Pored deficijencije T ćelijskog sistema. ali su kasniji istraživači našli i odsustvo serumskih Ig. ali može početi i sa intersticijalnim pneumonijama. Infekcije ne prati splenomegalija niti uvećanje limfnih čvorova.  poremećenom sintezom Ig. U ove imunodeficijencije ubrajaju se i nedostaci subklasa imunoglobulina. Imunološki poremećaji mogu biti multipli. Kod onih koji zahtijevaju terapiju dolazi u obzir transplantacija timusa. KOMBINIRANE IMUNODEFICIJENCIJE Posebnu grupu imunodeficijencija čine poremećaji koji nastaju u matičnoj (stem) ćeliji prije no što se diferencira u T ili B ćelije. SELEKTIVNE IMUNODEFICIJENCIJE. krv namjenjena za transfuziju takvim bolesnicima treba predhodno ozračiti da bi se izbjegle nepoželjne reakcije. hronične viremije.

Kasnije progrediraju različite T ćeiijske imunodeficijencije. Tretman još ne postoji. U tretmanu se preporučuje transplantacija koštane srži. Nađu se hronične kožne erupcije. što ukazuje na anomaliju u B ćelijskom sistemu. licu. eritem). Na koži se mogu pojaviti osrtvske hiper i hipopigmentacije. Ovi bolesnici su skloni da obole od akutnog i hroničnog hepaititisa. ali da nedostaju produkti ovih sistema. dok su IgM sniženi. ATAKSIJA-TELEANGIEKTAZIJA: To je autozomno-recesivna nasljedna bolest karakterstična po progresivnoj cerebelarnoj ataksiji. kutana atrofija koja može doći u diferencijalnoj dijagnozi sa sklerodermijom ili ekcemom. Vrlo je česta oralna kandidijaza koja je rezistentna na uobičajenu terapiju. Često bolest prati limfopenija ili maligna retikuloendotelioza u terminalnoj fazi. Kod ove bolesti. očnim i kutanim teleangiektazijama.prisutne. seborejom. 37 . pa je nekada indicirana parenteralna ishrana. Česte su respiratorne infekcije koje dovode do bronhiektazija. Znatan broj pacijenata ima različite vrste endokrinih deficijencija kao što su: hipoadrenalizam. BOLEST ODBACIVANJA TRANSPLANTATA: Ova komplikacija T ćeiijske imunodeficijencije javlja se kada T killer ćelije davaoca krvi. a može i selektivna imunodeficijencija IgA. Intelektualni razvoj je u početku normalan. čak i po kosmatim dijelovima. Pomenute kožne erupcije mogu biti veoma različite (papule. atopijski dermatitis. te u kubitalnoj i poplietealnoj fosi. Bolesnici mogu imati granulome kandida raširene po koži. pojedinačno ili skupa. Recidivantne infekcije sa infekcijom srednjeg uha. eozinofilija. Bolesnici imaju hepato-splenomegaliju. pa i one uzrokovane sa pneumocistis carinii. a posebno po noktima (onychomycosis). hepatomegalija. Teleangiektazije su najčešće vidljive na očima . ali se kod nje mogu palpirati uvećani limfni čvorovi. ali može doći i do sistemske kandidijaze. 5. veoma raznovrsnim kožnim erupcijama. cervikalnu limfadenopatiju uz obično povišen nivo IgA i IgE. WISKOT-ALDRICHOV SINDROM (IMUNODEFICIJENCIJA SA TROMBOCITOPENIJOM I EKCEMOM) Sindrom je spolno vezana nasljedna bolest (X hromozom) koja se manifetuje trombocitopenijom. neuralnih anomalija. transplantacijom fetalne jetre i aplikacijom interleukina 2. hipoparatireoidizam. 2. Bolest se manifestira u dojenačkom periodu a najčešće završava letalno u prve dvije godine. Osnovna karakteristika ove bolesti je preosjetljivost na infekcije sa kandidom a normalna rezistencija na druge mikroorganizme. Muskulatura slabi kao i refleksi. Vremenom slabi i ta rezistencija i na pojedine mikroorganizme. seboreja. Smatra se da bolest nastaje u toku embironalne iazvojne greške sa mezodermalno-endodermalnom iterreakcijom koja dovodi do teleangiektazija. čestim i hroničnim infekcijama. ali je rijetka sistemska kandidijaza. Može početi sa hepatitisom. hroničnim herpesom i konjuktivitisom. U terapiji se koristi i. U mnoge djece lice liči na masku sa često nekontrolisanim pokretima različitih dijelova tijela i očiju. 3. prolivi rezistentni na terapiju. Cerebelarna ataksija je prvi neurološki znak koji postepeno progredira i dovodi do nestabilnog hoda. pneumonijama. KANDIDA-ENDOKRIOPATSKI SINDROM (HRONIČNA MUKOKUTANA KANDIDIJAZA) Hronična kandidijaza zahvata mukozne membrane a potom se širi periferno po koži. Mogu se pojaviti ostrvca kandidijaze po koži trupa ili ekstremiteta. a nisu rijetke ni endokrinopatije. ali neki autori saopštavaju uspjehe sa davanjem hormona timusa. 4. 4. ali oko 10-e godine nastupa zastoj. amfotericin sa dobrim uspjehom i ketokonazol uz supstituciju hormona koji nedostaju. ali se mogu vidjeti i na nosu. Oni koji žive duže obično su malog rasta i sa slabo razvijenim sekundarnim spolnim oznakama.v.sklere. LETTER-SIWEOVA BOLEST ILI OMENOVA BOLEST: Ovaj sindrom spada u kombinirane imunodeficijencije. Nerijetko završavaju letalno od malignoma. histiocitna infiltracija limfnih čvorova. Karakteristika ovih bolesnika je slabo napredovanje. Imunološkim ispitivanjima otkrije se defekt na T ćelijama. za razliku od predhodne. hipotireoidizam i druge vrste nedostataka endokrinih hormona. Splenektomijom se mogu kontrolisati trombocitopenije. Takode su česte različite pneumonije. CMV itd. ali i kroz placentu u fetalnoj cirkulaciji predu u primaočevu cirkulaciju kod imunodeficijentnih osoba. perniciozne anemije i drugog. kao i limfoidnih anomalija. organa. krvarenjima i hroničnim ekcemom koji počinje u prvih 6 mjeseci. Osim sniženih IgA i/ili IgE mogu se sresti u znatnom procentu i druge selektivne imunodeficijencije. IgA i IgE su sniženi.

Klinički postoje dvije varijante.5. 3. Atopijske individue imaju defektnu kontroli otpuštanja ili stvaranja medijatora. ali su veoma rijetko alergeni. Deficijencije koje nastaju djejstvom hemijskih ili fizičkih uzroka. mada se kod leukoza. Pod uticajem intenzivnog izlaganja nekim alergenima npr. polenskom hunjavicom ili ekcemom ne može se razlikovati visoko atopijska osoba od druge sa manjom atopijskom tendencijom.000 do 70. Postoje 3 varijante humoralne antigen-antitijelo reakcije. Manji od 10. Deficijencije indukovane virusnim oboljenjima. te kod transplantacije fetalne jetre ili timusa. enteropatija sa gubitkom proteina. Gubitak imunog materijala . formira se veliku količinu specifičnih IgE antitijela.Biohemijski poremećaji ili deficijencije su povezani sa T ili B ćelijskim defektima. tetanusni i difterični toksoidi su dobri antigeni.000 daltona.  Hronična varijanta se sreće kod intrauterine transfuzije ili poslije transplantacije koštane srži. odloženi). IMUNOLOŠKA BAZA ATOPIJSKIH OBOLJENJA Prema Coombsu i Gellu. polenov prah nije praktično potentan antigen ali je jedan od najmoćnijih alergena. askaris i u neatopične osobe. imunološki mehanizmi alergijskih reakcija se dijele u 4 tipa. na sreću. Imune kompomente (elementi) mogu biti poremećene u sklopu opšteg poremećaja ili nekog drugog oboljenja koje atakuje i na limfni sistem. Reakcije antigenantitijelo dešava se humoralnim putem. obrnuto. Termin antigen i alergen se često poistovjećuju. Termin ATOPIJA podrazumijeva da postoji neki hereditarni faktor koji doprinosi preosjetljivosti kao što su hunjavica na sijeno. 2 38 .000 daltona teško prolaze kroz mukozne površine da bi se susreli sa IgE formiranim plazma ćelijama. Deficijencija deaminaze i nukleotid-fosforilaze . Odgovor na IgE antitijela je regulisan antigen specifičnim helper i supresor T ćelijama koje luče IgEvezivni faktor kako bi potencirali ili suprimirali reakciju. Takve situacije srećemo kod: nefrotskog sindroma. To se osobito dešava kod imunodeficijentnih osoba i kod pacijenata koji boluju od leukoza kada im se daju krvni produkti. a interakcija antigen-limfocit ćelijama provociranim hipersenzitivitetom (tzv.  Molekularna težina im se kreće od 10. asthma. atopijski pacijenti su predisponirani da sintetizuju IgE antitijela na brojne antigene iz okoline. limfangiektazijama ili drugim malformacijama limfnih vodova. Molekule iznad 70. ali treba imati na umu da svi antigeni nisu jednako dobri alergeni i obrnuto. Međutim. ili imaju poremećaj u inaktivaciji medijatora (slaba inaktivacija). Na primjer. atopijska individua formiraće IgE antitijela kada se izloži češćim supstancama i iz okoline kao što su polen ili komponente kućne prašine i u tome je razlika od neatopične osobe. Nabrojaćemo najčešće pominjane entitete u novijoj literaturi: 1. Komplementni sistem sa svojih 24 komponente može biti defektan i dovesti do oboljenja koja se takođe ubrajaju u imonodeficijencije kao i oboljenja fagocitnog sistema. Alergija Alergija ili preosjetljivost je specifična stečena reaktivnost organizma da preko imunoloških mehanizama uzrokuje nepovoljan fiziološki odgovor. Nutriciona deficijencija 4. Drugim riječima. Kod pacijenata sa asthmom. a medijatori koji nastaju u tim reakcijama dovode do oštećenja tkiva i kliničkih manifestacija. ekcem. što se nađe u familijama oboljele osobe.000 daltona nisu u stanju da premoste pukotinu između odgovarajućeg antitijela IgE molekule na površini mast ćelije što je potrebno za otpuštanje medijatora alergijske reakcije.  Akutna varijanta se javlja kod transfuzija ili transplantata koštane srži kada se ne slažu HLA-D lokusi. 5. javljaju vrlo rijetko.Gubitkom proteina gube se imunoglobulini i drugi produkti imunog sistema.  Postoje i neke karakteristike prirodnih alergena: to su  proteini sa kiselom komponentom čija je izoelektrična tačka 2-5. 2. SEKUNDARNE IMUNODEFICIJENCIJE U ova oboljenja spadaju takvi entiteti kod kojih primarni uzrok ne leži u limfnom sistemu.

Prototipovi anafilaktičke reakcije ili IgE antitijelima izazvane bolesti su: hunjavica na polen (peludna groznica ili polenoza). respiratornog sistema i konjuktiva na polen različitih biljaka. Ova reakcija je većinom prolazna i reverzibilna. neke hemolitičke anemije i drugo. prašine ili hrane u kožu pacijenta. trava. dok je u atopičnih osoba zaposjednuto skoro 100% receptora.ekstracelularno uz prisustvo antigena i antitijela. ali reaguju sa antigenom determinantom kao integralnim dijelom sistema komplementa koji dovodi do degradacije zahvaćenih ćelija. što se naziva senzibilizacijom. ali tu spada i serumska bolest. poljskog cvijeća i drveća. a koji prihvataju komplement C3 i C4. pluća). kod testova se unose male količine ekstrakta: polena. gljivica. Stvorena IgE antitijela se reverzibilno vežu ili fiksiraju na površinu mast ćelije i bazofila preko pomenutih receptora (Fc. Tu spadaju tuberkulinska reakcija. dilatacijom krvnih sudova i pozitivnom reakcijom. jetri i bubrezima. Uobičajeni testovi koji se rade na koži zasnovani su na opisanim reakcijama. Istovremeno će ovo dovesti do fuzije mast ćelijskih granula sa mast ćelijskim membranama. TIP IV REAKCIJE Alergijska reakcija tip IV je reakcija kasne preosjetljivosti – interakcija antigena sa specifičnim senzibiliziranim T limfocitom. U osnovi. pa je i efekat oslobođenih medijatora prolazan. U ovom tipu reakcije cirkulirajući bazofili i tkivne mast ćelije koje se nalaze na strateški važnim mjestima oko krvnih sudova. a kao posljedica nastaje čitava serija biohemijskih reakcija kao: aktivacija metiltransferaze. intradermalno. granulomatoze pluća. ili se infiltriraju u zid krvnih sudova. itd. Antigen i antitijelo sa komponentom komplementa formiraju toksična tijela koja su najčešće smještena na ili u organima čija je funkcija filtriranje (bubrezi. postaju “senzibilisani” vezujući svojim površnim receptorima IgE antitijela. Kod neatopičnih osoba samo je 20-50% receptora bazofila i mast ćelija zaposjednuto IgE molekulama. urtikarija na hranu i dr. TIP I REAKCIJE Odvija se pomoću IgE i istovremeno je najinteresantnija za alergologe. ali je jasno da u njoj makrofazi i citotoksične ćelije igraju važnu ulogu. U ovaj tip alergijske reakcije spadaju: alergijska reakcija kod unosa inkopatibilne krvi pri transfuzijama. uključujući hemotaktične faktore. Smatra se da je bolest imunih kompleksa (reakcija tip III) odgovorna za 90% imunih glomerulonefritisa u humanoj medicini. U ovaj tip reakcije spadaju: kontaktni dermatitisi izazvani nekim lijekovima i neke reakcije na plućima. hipersenzitivna reakcija na ubod insekata (pčele).varijante se zbivaju u ćelijama a jedna u ekstracelularnom fluidu. TIP II REAKCIJE U alergijskim reakcijama tip II (citotoksična varijanta) smatramo interakciju između antigena i antitijela na površini ćelija koje pripadaju klasi IgG i IgM imunoglobulina. osobito sitnih. pa je to sve uključeno u imunoglobulinske molekule). neki perikarditisi i artritisi. Kada dođe do aktivacije kaskade komplementa dolazi do oslobađanja biološki aktivnih supstanci. skarifikacijom ili ogrebotinom i provocira se reakcija između IgE antitijela na mast ćelijama i antigena. što se može i mjeriti. 39 . bolesti odbacivanja transplantata i druge. aktivacija fosfolipid-diacil-glicerolskog ciklusa. Nagomilana IgE antitijela su vezana i sa komponentama komplementa i njihova aktivacija alternativnim putevima. nastat će oslobađanje histamina i drugih vazoaktivnih supstanci što će se manifestovati jačom propustljivošću. što ima za posljedicu oslobađanje farmakološki aktivnih supstanci kao što je histamin. ulazak Ca++ . koja se manifestuje hipersenzibilnom reakcijom nosa. U takvih osoba hemijski medijatori iz mast ćelije djeluju preko 6-8 sati od prve antigen stimulacije. metilacija fosfolipida. Ako se unese odgovarajući specifični antigen doći će do vezivanja sa antitijelima i reakcije na mast ćelijama. Reakcija se dešava u humoralnom prostoru . Osnove ove još nisu u potpunosti razjašnjene. jer mast ćelije i bazofili ne propadaju. Polimorfonuklearni leukociti se raspadaju na mjestu reakcije a nastali proteini i proteolitički enzimi oštećuju tkivo. Pri kontaktu sa specifičnim alergenom nastupa IgE-antitijelo-alergen interakcija. TIP III REAKCIJE Alergijska reakcija tip III ili reakcija preosjetljivosti uzrokovana je imunokompleksima (Arthusov fenomen). Zato se ova faza alergijske reakcije naziva kasna faza koja može trajati 1248 sati.

nego i kod drugih hroničnih inflamatornih oboljenja kao što su: juvenilni hronični artritis (JCA). ali veoma rijetko. ima za posljedicu degranulaciju mast ćelija preko biohemijskih reakcija i dovodi do nestanka granula. neutrofilni lizozomi. srčane dekompenzacije ili tamponade perikarda. ANAMNEZA . U svima početni okidač je degranulacija mast ćelija i oslobađanje hemijskih medijatora koji dovode do alergijskih reakcija. stimulator daje signal sa površine ćelije. Postoje vjerovatno heterogene populacije kako među mast ćelijama tako i među bazofilima.  Paradoksni puls se može naći u atacima astme (razlika veća od 20 mmHg mjerenjem TA između inspirija i ekspirija). 2. Prostaglandin D2 (PGD2). Kao posljedica alergijskog dermatitisa mogu nastati liheniformne promjene ili hiperpigmentacije. kinini. Mada je osnovni faktor aktivacije opisanog mehanizma antigen. To je moguće pokrenuti purificiranim antitijelima koja djeluju putem IgE receptora. eritematozne. imunološkim i biohemijskim osobinama. bazični proteini i limfokini. Stvoreni medijatori kao što su histoni. vlažne promjene ili ekskorijacije zbog češanja. Javljaju se promjene u metabolizmu fosfolipida membrane uključujući metilaciju i aktivaciju fosfolipaza i stvaranje fosfolipidnih produkata koji participiraju u fuziji granula i membrane mastocita.  Pomna inspekcija kože. mogu satima ostati intaktne van ćelije. FIZIKALNI PREGLED treba posebno prilagoditi podacima iz anamneze. hronična inflamatorna oboljenja crijeva pa i parazitarnih infestacija. C5a). Ma koje prirode bio. prevashodno na obrazima. je glavni prostaglandinski produkt mast ćelija.  Batičaste prste možemo naći i kod hroničnih asmatičnih bolesnika. Metabolizam arahidonske kiseline preko ciklooksigenaze rezultira stvaranjem novih prostaglandina i trombeksana. Mast ćelije igraju ulogu ne samo u vezi sa IgE reakcijama. Okolne molekule IgE vezane za druge molekule takođe uzrokuju oslobađanje arahidonske kiseline iz fosfolipidnih membrana. dovodi do ulaska Ca++ i rekombinacije intracelularnog Ca++. OPŠTE I SPECIFIČNE METODE DIJAGNOZE ALERGIJSKIH BOLESTI Nema pouzdane metode za dijagnozu. Ti drugi pokretači ili stimulatori mogu biti produkti aktivacije komplementnog sistema (C3a. bilo direktno preko A2 fosfolipaze ili indirektno preko C fosfolipaze i diglicerid lipaze. Druga grupa medijatora su heparin. 40 .glatku muskulaturu. Granule izbačene iz ćelije koje su relativno netopive u vodi. dok se kod starije djece mogu vidjeti promjene i u kubitalnim i poplitealnim fosama. Često kod istog djeteta mogu slijediti više alergijskih oboljenja kao astma i ekcem.HEMIJSKI MEDIJATORI ALERGIJSKIH REAKCIJA I MEHANIZMI NJIHOVOG STVARANJA Mast ćelije igraju glavnu ulogu u brzom hipersenzitivnom odgovoru.  Često curenje iz nosa će uputiti na alergijski rinitis. Ne razlikuje se bitno od svakog drugog savjesnog opšteg pregleda gdje nam težina i visina mogu dati dosta važnih podataka. morfološkom izgledu.  Cijanoza se takođe može pojaviti zbog bronhalne opstrukcije i Sat O2 ispod 85%. tripsin. D4 i E4. ali i vratu.U ličnoj anamnezi se traži veza između nastupa simptoma i izloženosti nekom potencijalnom alergenu (inhalacionom. mehanizam se može pokrenuti i bez antigena. rinitis i si. Razlike postoje u bojenju.  Disanje na usta i tamnina ispod očiju ukazuje na nazalnu opstrukciju kojoj može biti uzrok i alergijski rinitis. Može se naći paradoksalni puls i zbog srednje ili teške bronhalne opstrukcije. fino ljuštenje. Generalizirani dermatitis se može sresti kod dojenčadi ili lokalni. Medijatori izražavaju svoju aktivnost kod intaktne granule ili samo kada se granula počne raspadati. te lepršanje ala nasi će uputiti na respiratorna oboljenja. promjena u strukturi mast ćelija kao što je polimerizacija mikrotubula nastalih oslobađanjem medijatora. ali to ne treba zamijeniti sa familijarnim proširenjem korjena nosa. ekstenzornim površinama ekstremiteta. Druge ćelije takođe stvaraju prostaglndine i leukotreine koji mogu djelovati i drukčije. pa čak i bez IgE antitijela vezanog za receptore. kontaktnom ili digestivnom). eozinofilni hemotaktički faktor. a ovo je vezano sa IgE antitijelima koja su vezana na receptore i uz prisustvo multivalentnih specifičnih antigena. Aktivacijom serin-esteraze. arilsulfataza 8. što može dovesti do transverzalnog proširenja korjena zbog povećanja hrskavica i koštanog sistema nosa. Metabolizam arahidonske kiseline uz pomoć lipooksigenaze dovodi do formiranja 5-hidroksieicosatetraenoične kiseline (5-HETE) i leukotriena B4. koristeći uskladištenu intracelularnu energiju. te drugi hemotaktički faktori brzo izlaze iz matriksa granula i djeluju na lokalna tkiva .  Respiratorna dispnea sa uvlačenjem supraklavikularnih i interkostalnih prostora. Kruste se najčešće nađu poslije superinfekcije. Traže se dekolorisani dijelovi. C4. atopični drematitis. Povećana intracelularna koncentracija cAMP je povezana sa inhibicijom oslobađanja medijatora iz mast ćelija. hemotripsin i drugi inflamatorni faktori koji mogu biti saučesnici u brzoj i kasnoj fazi reakcije. endotelne ćelije i krvne sudove. U familijarnoj anamnezi traži se ista ili slična oboljenja u užoj i široj familiji. a najviše dužini trajanja bolesti i težini oboljenja. Praktično se koriste sljedeće: 4. makulo-papulozne erupcije. Prostaglandini serije E i -adrenergični agonisti mogu uzrokovati povišenje c-AMP.

 Hipertrofične tonzile i adenoidi su česte komplikacije alergijskog rinitisa. Lofflerov sindrom. Permanentno povećan A-P dijametar grudnog koša ukazuje na rekurentne atake ili permanentnu bronhalnu opstrukciju bilo kog uzroka. što će se na koži prezentovati papulom sa lokalnim eritemom. Pozitivnom reakcijom se smatra promjer papule od 5 mm i više sa eritemom. Kao pozitivan nalaz se uzima nalaz preko 5-10% eozinofila u nosnom i bronhainom mukusu. osobito sa profuznim curenjem iz nosa koje je tipično za ovo oboljenje. Obično se ubrizgava 0. tamnije ili ružičaste boje u djece sa alergijskim rinitisom.) taj odnos L-L i A-P počinje opadati i ostaje negdje na 0.  Radioimunosorbent test . a onda zavisno od 41 . Takve erupcije često prati i dermografizam. Wheezing je najčešće generalizirani. urođena eozinofilija.metoda kojom se in vitro mjeri ukupna koncentracija IgE  Radioalergosorbent test . metaholina i drugih medijatora koji će preko svojih receptora dovesti do promjena na malim krvnim sudovima u smislu dilatacije. limfomi). Tačno mjerenje je moguće samo sa opstetričkim šestarom. pojačano suzenje i periorbitalni edem kao posljedicu alergijskog konjuktivitisa.  Pregledom grudnog koša u asmatičara može se naći povećan anterio-posteriorni dijametar.  Nazalna mukoza češće je blijeda. te u nekih kardiomiopatija. Izvode se na više načina. Abnormalne promjene tog odnosa (povećan A-P dijametar) mogu se normalizovati kao odgovor na povoljnu terapiju. 3. Ako u pacijentovoj koži (na mast ćelijama) postoje specifična IgE antitijela. a ako još postoji fotofobija i pseudoptoza oni upućuju na proljetni konjuktivitis. a potom se rastom širina brže povećava nego A-P dijametar. Zbog toga što njihov broj u krvi normalno varira u dnevnom ritmu (ujutro ih je najviše) potrebno je uzeti nekoliko nalaza. eozinofilni fasciitis. na taj dati alergen doći će do interakcije i rezultat će biti oslobađanje histamina. ehinokokus). što se može otkriti upoređivanjem sa latero-lateralnim dijametrom. tipične za holinergične urtikarije.  Pregledom očiju možemo naći konjuktivalnu injekciju. Eozinofilija u krvi kod alergijskih oboljenja obično ne prelazi 15-20%. parazitarne infestacije (askaris. pojačane propustljivosti. ali pažljivom auskultacijom nekada se mogu otkriti razlike na pojedinim dijelovima pluća zbog segmentalne atelektaze. Ljepljivi sekret mukoidnog izgleda je često povezan sa pojavom papiliformnih erupcija na gornjim palpebrama. EOZINOFILI U SEKRETU NOSA I BRONHAINOM MUKUSU. ODREĐIVANJE UKUPNIH I SPECIFIČNIH IgE U SERUMU i upoređuje se sa standardima normalnih vrijednosti. ali pomenućemo praktično najčešće. upozorava na astmu. Nazalne konhe su obično edematozne. Pojavljuje se 6 sati poslije date doze. herpetiformni dermatitis. pemfigus.u kožu se unosi alergenski ekstrakt.7 od L-L dijametra. ali se mogu pojavljivati i iščezavati u toku minuta ili sati i pojavljivati se na drugim mjestima. papule koje se rascvjetaju okolo. a onda kada aproksimativno porastu do 9. DIJAGNOSTIČKI TESTOVI ZA ALERGIJSKA OBOLJENJA U upotrebi je čitav diapazon testova. Treba znati da se eozinofilija sreće i u mnogim drugim stanjima kao: preosjetljivost na neke lijekove. do džinovskih (šklopaca) urtikarijelnih promjena. produženom ekspiratornom fazom i vvheezingom. Kortikosteroidi dovode do eozinopenije. eozinofilna mialgija. neka maligna oboljenja (leukemije.5 cm (oko 3g. DIGESTIVNI ILI INHALACIONI TESTOVI – odličini za povezivanje kliničke slike sa alergenom Kožni testovi – najviše se praktično koriste – izaziva se lokalna alergijska reakcija koja je pristupačna za posmatranje. Prosječno ima oko 250 ćelija/mm3 a gornja granica je 700 ćelija/mm3. ali izuzetno i do 35%. KOŽNI. Za kontaktni dermatitis je karakteristično da se eritematozne ili papulo-vezikulozne erupcije pojavljuju na areama koje su izložene kontaktu.kojim se određuje specifični IgE protiv određenog alergena.RIST .1 ml ekstrakta i čita se poslije 15-30 minuta.  Auskultatorni nalaz kod astme ide sa izraženom ekspiratornom dispneom. Mogu ići sa angioedemom ili bez. pa i to treba imati na umu prilikom uzimanja uzoraka krvi za analizu. reumatska oboljenja (periartritis nodoza. JCA). DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA – eozinofilija ili bolje apsolutni broj eozinofila. ali je najstandardniji je: intradermalni test . Poznato je da je dijametar kod novorođenčadi skoro isti.RAST .Najkarakterističnije urtikarijerne lezije (koprivnjača) mogu biti od 1-3 mm makule. ali se može reći da je nivo u serumu viši u atopične djece.

Pri interpretaciji kožnog testa treba biti oprezan jer na primjer lijekovi mogu pojačati oslobađanje histamina iz mast ćelija. ali ne znači da će taj pacijent imati kliničke simptome pri izlaganju prirodnim alergenima. H1 i H2 receptori. terapija lijekovima.  Takvim dojiljama reći da za to vrijeme izbjegavaju potencijalnu alergijsku hranu. IZBJEGAVANJE SUSRETA SA ALERGENOM Logično. Ovdje se mora naglasiti da brzo stvaranje urtike i okolnog eritema ukazuje da u koži postoje specifična IgE antitijela na mast ćelijama kože. Antihistaminici su lijekovi različite hemijske strukture. mada se uzima kao pravilo da što su urtika i okolna reakcija veće da je test to relevantniji. 1. Postoje histamin receptori u različitim tkivima i to 2 vrste. bol u epigastriju i crvenilo kože i sluzokoža. jer se alergen može transportovati i mlijekom. Kortikosteroidnu terapiju nije potrebno prekidati. albuterol. pa sve do ++++. atopijske bolesti) nastojati da se ne uvodi nikakva druga hrana osim majčinog mlijeka bar do šestog mjeseca. Hromglikat (Intal) vidi kod astme. ali je efekat sličan. inhalaciono. kardijalna stimulacija. ali čini se. 3. Ovu reakciju karakteriše obimna degranulacija mast ćelija kao odgovor na neki stimulans. Treba još jednom naglasiti ono što je u korelaciji sa današnjim trendom o dojenju. imunoterapija (hipo i desenzibilizacija) i profilaksa. glavobolja i iritacije. efedrin i antihistaminici.  Od drugih adrenergičnih agonista najpoznatiji je salbutamol (Ventolin) kao selektivni bronhospazmolitik u obliku sirupa.  Aminofilin (teofilin) je najvažniji u kupiranju astmatičnih napada iako mu je mehanizam djelovanja nejasan a toksikologija klinički problem. 4. pogoršanje hipoksije. 2. Obično se radi sa grupnim antigenom (većim brojem srodnih alergena) kao što su peludi mnogih trava. vomitus. simpatomimetik. Postoje kontraverze o uspjehu ove metode. dlake životinja i si. tableta i aerosola. noradrenalin. a za antihistaminike se taj period produžava čak na 72 sata.  Efedrin je najstariji nekateholaminski preparat. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA: Adrenergici. Količina alergijskih ekstrakata i odnos sa vehikulumom je obično 1:100-1:10. da  kod dojenčadi sa velikim potencijalom alergijskih oboljenja u familiji (astma. ali se srećemo sa dosta problema. pa zahtijeva urgentnu medicinsku pomoć. HIPOSENZIBILIZACIJA Sprovodi se tako da se potkožno daju male doze alergena i onda se postepeno povećavaju do pronađene doze održavanja. Postoji veliki broj preparata na tržištu. 42 . Obzirom da se ovi lijekovi brzo inaktiviraju enzimima iz jetre. a može biti izazvana različitim mehanizmima. ili na površine (efedrin). PROFILAKSA Primarna i sekundarna profilaksa ima cilj da se spriječi razvoj bolesti. ali ima slabu stimulacionu aktivnost. Poslije toga se zakazuje testiranje kojim se želi pronaći odgovarajući alergen koji je uzrok bolesti.veličine papule obilježava se sa jednim +. Danas su u upotrebi inhalacioni i digestivni provokacioni testovi. najčešće imunim ali i neimunim. Neželjeni efekat im je sedacija pa ih treba izbjegavati u kombinaciji sa drugim depresivima. Anafilaksija Anafilaksija je hipersenzitivna reakcija organizma na različite materije koja može direktno da ugrozi organizam (život). pa se ne daju najmanje 12 sati prije kožnog testa. nekada i nerješivih. više u istraživačke svrhe. a drugi će inhibirati reakcije kao: adrenalin. GIT i drugim. uključujući kateholamine (adrenalin. Neželjeni efekti adrenergičnih lijekova mogu biti: tremor skeletne muskulature. daju se isključivo injekciono. Može dati neželjene efekte kao što su insomnija. proterenol) i ne-kateholamine (efedrin. Kortikosteroidi – kod anafilaksije. terbutalin). PRINCIPI TRETMANA ALERGIJSKIH OBOLJENJA Postoje 4 principa: izbjegavati alergijsku iritantnu supstancu. insomnija.

Nesteroidni antiinflamatorni agensi mogu indirektno dovesti do anafilaktičke reakcije preko alteracije metabolizma arahidonske kiseline.infuzija ili transfuzija. Simptomi respiratornog distresa.  pojačana sekrecija mukoidnih žlijezda. Aktivacija komplementa – je rjeđi tip imunog odgovora koji dovodi do anafilaksije. Često se pojavi opšte crvenilo kože koje preraste u urtikarijarnu ospu (raš). ose.  ADRENALIN . mravi). imunu reakciju ovog tipa mogu dati i druge materije kao što su hrana (produkti mlijeka.. TERAPIJA ::: OTKLONITI UZROČNIKA ::: ako je moguće . Naporom indukovana anafilaksija se može pojaviti u osoba posebno sklonim. auskultatornim šumovima i dispneom. promuklošću i inspiratornom dispneom koja je posljedica edema larinksa.lijek izbora u dozi od 0. hipotenzijom.je najeešći imuni odgovor.Znaci šoka će se manifestovati: slabim pulsom. vakcine. a onda slijede Simptomi šoka . ako je bolesnik prima. slabim kapilarnim punjenjem. dok termin anafilaktoidna reakcija se koristi kada se žele naglasiti opšte reakcije koje nisu imunog porijekla. ili im). Adrenalin inhibira degranulaciju 43 . Međutim. Direktno djelovanje se smatra putem stimulusa kao što su kontrastna sredstva ili opijati. oralni ili parenteralni različiti lijekovi (drugi antibiotici osim penicilina. konzervansi). stridorom larinksa. pa će se često manifestovati wheezingom. Prototip ove reakcije je antigen .01mg/kg (iv. školjke. Ako imamo uzročnika anafilaksije već u ekstremitetu (lijek ili ujed insekta). žaoku insekta izvaditi (odstraniti).IMUNI MEHANIZMI: Odgovor preko IgE . ubodi insekata (pčele. čepići od mukusa i/ili edema pluća. Abdominalni bolovi i/ili dijareja se javljaju ako je zahvaćen GIT. – koji dolazi i od poremećaja na gornim i od poremećaja na donjim disajnim putevima  Opstrukcija gornjih respiratornih puteva sa disfagijom.  bronhospazam. KLINIČKA SLIKA Degranulacija mast ćelija znači oslobađanje histamina. NEIMUNI MEHANIZMI Mogu biti direktni i indirektni preko kompleksnog biohemijskog puta. Kod bolesnika koji su postali preosjetljivi. Bez obzira na precipitirajuće mehanizme. kratko poslije izvršenog napora kojem je još predhodio obilan obrok. Mehanizam nije dovoljno objašnjen. jaja oraha. metaholina i drugih primarnih i sekundarnih medijatora čiji je rezultat:  povećana propustljivost kapilara. a ovi direktno djeluju na membranu mast ćelije. a može početi i sa svrbežom.  smanjen vaskularni tonus u koži i sluzokožama. suženom svijesti (poremećajem svijesti). ::: TRETMAN RESPIRATORNOG DISTRESA :::  100% O2 putem maske ili tubusa.  Opstrukcija donjih disajnih puteva je posljedica bronhoopstrukcije. Poveska treba da se popušta tako da stoji 3 minute a onda 1 min popuštanja 3:1. staviti proksimalno povesku koja će usporiti cirkulaciju.sc. riba. kliničke manifestacije su identične pa termin anafilaksija se danas upotrebljava da se opišu sve ove reakcije. Ovaj tip reakcije se naziva anfilaksijom da bi se naznačila posredna imunološka reakcija. inzulin). ponovnim izlaganjem istim stimulusima anafilaksija će se pojaviti zbog toga što su specifične brojne antigen molekule vezane na površini mast ćelija. odmah treba prekinuti. Indirektni mehanizmi dovode do anafilakse preko kompleksnog biohemijskog puta tako npr.  Pacijent osjeti da se nešto posebno događa s njim.penicilin.

Ako se daju kao ranitidin. zbog lokalne vazokonstrikcije i usporavanja anafilaktičkog odgovora.01 ml/kg 1:1. PROGNOZA Ovisi o težini bolesti. Monitoring Svi pacijenti sa dijagnozom anafilaksije trebaju se smjestti u intenzivnu njegu najmanje 24-48 sati jer stanje može biti protrahirano (manifestacije traju 5-32 sata i pored terapije) ili se može ponoviti kao bifazična anaflilaksa (javljaju se manifestacije nakon 8 sati ponovo). . TERBUTALIN I ALBUTEROL se pominju kao efektni bronhodilatatori u pacijenata sa opstrukcijom donjih respiratornih puteva. Ako se takve doze trebaju ponavljati duže vrijeme. UPOTREBA DOPAMINA U INFUZIJAMA (KAPIMA) 10-20 µg/kg/min.25 ml u 2 ml i ponavljati nebulizatorom svakih 30 minuta ako je potrebno.000 vodenog rastvora. Zato su antihistaminici logični lijekovi za tretman anafilaksije. smanjuje edem larinksa. a Albuterol u dozi od 0. Ako intubacija ne uspjeva onda se radi krikotireotomija sa odgovarajućim kateterom (14 Ga). a u slučaju manjih reakcija daje se oralni difenhidramin 5 mg/kg/dan u 4 doze sa maksimumom od 300 mg/dan.   mast ćelija i promptno djeluje kao bronhodilatator. Sljedeća doza se može ponavljati svakih 5-10 minuta.0.0.pomoć u prevenciji ili ublažavanju rekurentnih simptoma.  ANTIHISTAMINICI . obrnu fiziološku manifestaciju ili smanje progresiju. brizini prepoznavanja iste i brzine tretmana. .25 ml i koristi se kod edema larinska.000 rastvora. Davanje blokatora H2 receptora je kontraverzno.v. AMINOFILIN IV za refrakterne bolesnike u dozi od 5-7 mg/kg za 20 min. Adrenalin u raspršivaču . Na osnovu izgleda pacijenta dati i veću količinu tečnosti. Daje se O2 do endotrahealne intubacije ili traheotomije. Njegova upotreba je manje važna za inotropnu kardijalnu potporu.m. Smrt obično nastupa unutar prvog sata reakcije kao posljedica respiratorne insuficijencije. Neki autori preporučuju davanje adrenalina subkutano u injekcijama na mjesto ulaska aler-gena.1 ml/kg 10. Difenhidramin. Ekvivalentna doza oralnog prednizolona može zamijeniti metilprednizolon.i. . .   ::: POMOĆNA TERAPIJA :::  KORTIKOSTEROIDI . svakih 6 sati. Terbutamol se preporučuje u dozi od 1 ml u 2 ml neke normalne slane otopine.v.subkutano i i. Smatra se da polovina bolesnika spada u kategoriju rekurentne ili protrahirane anafilaksije.v. ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA treba razmotriti kod srednje teškog respiratornog distresa koji ne reaguje na adrenalin. daje se adrenalin u infuziji (kapima) sa početnom dozom od 0. Može se dati i normalni adrenalin u soluciji od 0. ::: TRETMAN ŠOKA :::  PLASIRATI VEĆI I. a efekat se titrira klinički. podjeljeno u 4 doze sa maksimumom od 200 mg/dan. a reakcija je usporena i traje duže od 30 minuta.v. podjeljeno u 4 doze. a oralna doza je 2 mg/kg/dan podjeljeno u 2 doze. ADRENALIN U IDENTIČNIM DOZAMA KAO I ZA RESPIRATORNI DISTRES čime se poboljšava vaskularni tonus i miokardne kontrakcije.Koncentracija raspršivača se pravi od racemičnog adrenalina u dozi od 2. U serumu ne treba da pređe 10-20 µg/l. bloker H1 receptora u dozi od 1 mg/kg i. ako treba. a nastavlja se kao produžna doza 1 mg/kg/sat.Histamin kao osnovni medijator anafilaksije dovodi do respiratornih i kardiovaskularnih manifestacija. daje se 1 mg/kg/dan i. KATETER DAJUĆI TEČNOST U BOLUSU 20-40 ml/kg Ringer laktata ili drugog izotoničnog rastvora.V. Metilprednizolon 2 mg/kg i. Njihovo je mjesto poslije važnijih mjera od vitalnog značaja. Najčešće su im stimulusi jaki ili su uneseni oralnim putem.1 µg/kg. Hidroksizim 2 mg/kg/dan. Oni koče (inhibiraju) dalju akciju histamina. 44 . ali kod stabilnih pacijenata.25 ml u 2 ml normalne slane otopine. Pojačavaju funkciju cilija. ali stalno držati na umu da se hipovolemija javlja kod svakog anafilaktičkog šoka. može se dati svakih 4-6 sati u 2 dana.

v. Uvedeni su individualni setovi za osobe sa visokim rizikom. izbjeći kompletan rizik kao što su lijekovi.v.medijatorski odgovor. Kod osoba koje su osjetljive na napor savjetuje se da ne budu sami kada čine napor. Test će upoznati ljekara i pacijenta na supstance kojih se treba čuvati. visoko rizičnom pacijentu se može uspostaviti i.v. ili oralno 1 sat prije izlaganja stimulusima. Kada već moramo dati poznati anafilotoksin pacijentu. Tako će se kod preosjetljivih na penicilin dati drugi antibiotik. Na kraju. a pacijenta staviti na pažljivi monitoring. Predhodno se nauče kako se šta koristi. Onima koji imaju anafilaksu na napor savjetovati da prije izlaganja naporu ne uzimaju obrok bar 2 sata prije početka napora zato što obrok povećava rizik. 13. ubodi insekata itd. može se koristiti i DESENZIBILIZACIJA kako bi se prevenirale po život opasne reakcije. upotrebi kontrastnih sredstava. pa rizik ostaje. konzervansi. U pacijenata koji su sumnjivi ili je nepoznata supstanca. linija. odnosno da upute te osobe. te pripremljenim setom za intubaciju. 45 . jer mogu biti žrtve neželjene reakcije.  Difenhidramin kao antihstaminik se preporučuje u dozi od 1 mg/kg i. kod posebnih individua. Test se pravi pod kontrolom alergologa.v. Postoji i specifična imunoterapija koja se može dati profilaktički alergičnim pacijentima na ubod insekata. Roditelji moraju biti informisani o lijekovima ili hrani koja može dati reakciju. većoj djeci. osobe koje imaju alergiju ha ubod pčele trebaju izbjegavati mjesta gdje ima pčela (pčelinjaci ili mjesta paše pčela). Metode ne preveniraju sigurno i kompletno. Tretman može obuhvatiti sve preosjetljive osobe mada je prevashodna namjera preveniranje neželjenih reakcija pri i.PREVENCIJA Najvažnije je da se izbjegnu stimulansi. O2. dati adrenalin. kao što su KORTIKOSTEROIDI I ANTIHISTAMINICI. Treba imati na umu da u mnogim situacijama. Trebaju ih nositi kada misle da bi se mogla desiti takva situacija. Anamnestički procijeniti i identifikovati potencijalni rizik. ako je u pitanju krucijalna potreba.  Metilprednizolon se daje u dozi od 40 mg i. 7 i 1 sat prije izlaganja. U zdravstvenoj legitimaciji treba naznačiti da li je osoba nekada imala anafilaktičku reakciju. Zdravstveni karton koristi da bi se rizici dokumentovali. treba da se testiraju kožnim putem i radioalergosorbent testom koji služi za identifikaciju materije koja uzrokuje porast IgE . teško je. a 30 mg manjoj djeci (do 6 godina). ili nemoguće. Koriste se i druge vrste preventivnih mjera. Može se dati i ekvivalentna peroralna doza prije izlaganja sumnjivoj supstanci (kontrastna sredstva za dijagnostiku).

kolera. OPŠTE KONTRAINDIKACIJE IMUNIZACIJE:            BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) VAKCINACIJA Pruža zaštitu protiv primarne i postprimarne tuberkuloze. Naglašava se da inaktivirane vakcine toksoidi nisu kontraindikacija i kod imunodeficijentnih stanja. 46 . Kod nas je vakcinacija protiv velikih boginja ukinuta kao obavezna vakcina. Parotitis. Vakcine ili cjepiva općenito uzeto su antigeni ili kombinacija antigena koji u organizmu izazivaju stvaranje specifičnih antitijela koja štite dijete od infekcije virulentnim sojevima. Primarno cijepljenje BCG DiTePer i Polio DiTePer i Polio DiTePer i Polio Morbile. donose zdravstvene vlasti prema zakonu o zaštiti od infektivnih bolesti. U većini zemalja i kod nas Povišena tjelesna temperatura Akutna zarazna bolest Teža hematološka oboljenja Dekompenzirana srčana mana Teško oboljenje bubrega Alergija na sastojke planirane vakcine (jaja. Revakcinacija 2 godine života BCG (kod nas nije obavezna kod tuberkulin proba) 4 godine života DiTePer i Polio I razred osnovne Ospice. oslabljenih uzročnika (morbile. DiTe pro adultus i Polio Sa 19 godina života se još daje antitetanusna vakcina. pored ovih opštih kontraindikacija. Prije vakcinacije ljekar mora kod svakog djeteta odvagnuti korist i rizik.hepatitis B) i  od toksina mikroorganizama (tetanusa i difterije) pa se zovu toksoidi ili anatoksini. pojedinačno ili u kombinaciji više uzročnika. Vakcine se prave:  od živih. vremenu.AKTIVNA IMUNIZACIJA ILI VAKCINACIJA Aktivna imunizacija je segment preventivne pedijatrije. postoje neobavezne i fakultativno obavezne (kod osoba koje putuju u endemska područja). a zadrži anitenu sposobnost. pa izgubi patogenu. antibiotik) Djeca pod citostatskom ili kortikosteroidnom terapijom Stanje iza transplantacije organa Imunološka deficitarna oboljenja Trudnoća je uvijek kontraindikacija za žive vakcine. Danas ima više vrsta vakcina (liofilizirana i druge). ali postoje i opšte kontraindikacije.  inaktiviranih uzročnika (pertusis. mumps). Preporuke se mijenjaju zavisno od epidemiološke situacije i iskustva sa određenom vakcinom. zbog mogućeg teratogenog učinka. Pored obaveznih vakcina. osim difterije i tetanusa. dobu. Vakcine se daju parenteralnim i oralnim putem. PROGRAM KONTINUIRANE VAKCINACIJE Dob Od 3 do 5 dana 4 mjesec života 5 mjeseci života 6 mjeseci života 13 mjeseci Cjepivo A. Za svaku vakcinu postoje specifične kontraindikacije. Vakcinom se daje mitigirani bovini soj bacila tuberkuloze koji se presađivanjem više stotina puta oslabi. . razmaku između pojedinih doza. DiTe pro adultus i Polio II razred osnovne BCG VII razred osnovne BCG VIII razred osnovne Rubcola (učenice). ali iza DiTePer i Polia 3 sedmice B. vrsti vakcine. Rubeola. Preporuke o načinu. polio. pa o tom informisati roditelje. Nakon pravilno provedene vakcinacije u organizmu se stvara imunitet koji povremeno treba pojačavati ili produžavati docjepljivanjem.

 a niska tjelesna težina i fiziološka žutica nisu. blaga je bolest i rijetko sa posljedicama.5 ml DiTePer. Pojava eksplozivnih epidemija difterije u Evropi tokom rata (Poljska.  Intrakutano se ubrizgava 0. upalne promjene u regionalnim limfnim čvorovima . Postignuti nivo zaštite stanovništva se pokazao efikasnim.5ml. TETANUS I PERTUSIS VAKCINA (DITEPER) Daje se obično skupa. najčešće aksilarnih čvorova. Što se tiče imunodeficitarnih stanja. Ako se DiTePer vakcinom obuhvati 70-80% u populaciji djece. Mnogi misle da Njemačka nikad nije uvela BCG kao obaveznu vakcinu zbog te katastrofalne greške zdravstvenih radnika. Rusija. tako tokom ratnih epidemija traumatizma.1 ml cjepiva i  Nastaje mala urtika koja obično nestaje za 30 minuta. Način davanja primarne vakcine DiTePer sastoji se u  davanju 3 doze od po 0. rubeola i parotitis).  Potom u periodu od 4-5 sedmica može se vidjeti mikroapsces koji ulcerira i secernira nekoliko nedjelja. kakav se ne pamti. to se treba truditi da i u našoj BiH provedemo ovu vakcinu u prvoj godini do 90% populacije kako bi obezbijedili optimalnu zaštitu. a služi za primarnu vakcinaciju i revakcinaciju djece do 7 godina. Pertusis i kad se pojavi kod vakcinisanih obično ima blag tok. doza u primovakcinaciji postiže 80% zaštitu od difterije.  Sljedeća druga vakcinacija je između 4 i 5 godine. Danas se Kohovom fenomenu pridaje manji značaj. Mješana vakcina od difterije i teatnusa (DT). Kontraindikacije za vakcinaciju su  tuberkulin pozitivna djeca. u kojih postoji kontraindikacija za pertusis vakcinu. Pošto je difterija. pa ni pertusisom. DIFTERIJA.besežitisi. od vakcinacije. duboko intramuskularno. a izuzetno apscedira i kolikvira. samo sa jednom dozom od 0. niti difterijom. Obično prolaze bez ikakve intervencije. Najčešće se koristi mješano cjepivo za sve tri bolesti skupa DiTePer. pa je nekad potrebna i manja hirurška ekscizija. difterija je izuzetno rijetka bolest. Bjelorusija). DiTe pro adultus je istog sastava kao gornja ali je toksoida difterije manje 8-10 puta. U primovakcini od 3 doze. U prave komplikacije besežiranja spadaju:  Lokalne infekcije.  Poslije 2-3 sedmice javi se obojena papula veličine oko 8 mm.  opšte kontraindikacije i  teže porođajne ozljede. kao endemska bolest zemalja u razvoju. dok je tetanus ubikvitarni problem cijelog svijeta. praktično nismo imali problema ni sa tetanusom. Nekad se dodavao ovoj mješanoj vakcini i antigen para B. a zatim  ulkus se zatvori krusticom a na kraju  Prerasta u bjelkast ožiljak u promjeru oko 5 mm.05-0. Pridaje mu se veliki značaj u kontroli vakcinacije koja se završila uspjehom. te 47 . obično 3 sedmice iza MRM (morbili. Pozitivan tuberkulinski test treba očekivati poslije 2 mj.se daje intrakutanom metodom i to u lijevo rame. Ukrajna. razmak između tih doza je 4 do 6 sedmica. opravdava potrebu vakcinacije i pokazalo se u toku ovih epidemija da tek 3.  Opšte infekcije su opisane kod rijetkih imunodeficitarnih stanja koja su dosta rijetka. a pertusis prijeti uvjek gdje nije provedena vakcinacija.  Revakcinacija je poslije navršene prve godine života. Difterija ako se pojavi kod vakcinisanih. a iz istorije je poznata Libeška katastrofa kada je greškom zamjenjen virulentni soj. pa se dobijala vakcina DiTePer-Parper sa mrtvom suspenzijom B parapertusisa. Monovakcina protiv tetanusa (T) – postoji dakle kao samostalna. koliko nam je poznato u svijetu je opisano oko 30 letalnih ishoda zbog vakcinacije takvih osoba.

Mnogi autoriteti misle da su promjene na CNS-u postojale i prije vakcine ali nisu prepoznate. bar kada se misli na obziljne. Minor respiratorne infekcije gornjih respiratornih puteva nisu kontraindikacije.  Na kraju samo protiv tetanusa sa 18-19 godina. pa je pravilo da se vakcinacija odloži nekoliko mjeseci dok se situacija ne riješi. Ako se u tom periodu ne provede iz bilo kojih razloga. Patogeneza opisanih stanja je nepoznata. Daje se peroralno u dozi od 0.  Neurološke reakcije koje se jave unutar 3 dana od vakcinacije su kontraindikacije za dalju vakcinaciju (uključeni su encefalitisi i konvulzije). tetanusa. a sada. velikog kašlja obavezna je za svu djecu od 3-12 mjeseci. POLIO VAKCINA: Postoje 2 tipa vakcine. Poslije 7 rođendana ne daje se DiTePer. onda se zakonska obaveza produžava od navršenih 12 mjeseci do navršene 5-te godine. U našoj zemlji je započeta vakcinacija sa mrtvom vakcinom (Salkova). Reakcije neželjene na DiTe su jako rijetke.  lako povećana temperatura i iritacija. kako primovakcinacija tako i revakcinacija pa prema tome kalendar vakcinacije ide isto sa DiTePer.  teže reakcije na predhodno date DiTePer vakcine.  neurološka oboljenja ili sumnja na ista. podliježu obavezi od 1 do 14 godina kao i ona koja nisu potpuno imunizirana.1 ml Primovakcina se provodi u 3 doze sa razmakom između pojedinačnih doza od 4 do 6 sedmica kao i DiTePer. Ona djeca koja iz bilo kojih razloga nisu na vrijeme obuhvaćena. već skoro 20 godina. te postoji konfuzija o uzroku. Predpostavlja se da DiTePer može demaskirati neurološko oboljenje ili da se desi koincidencija sa infekcijom CNS-a. Pri davanju ove peroralne vakcine ne daje se neposredno prije podoja i poslije podoja kako antitijela u mlijeku ne bi neutralisala vakcinalni virus. To je tritipna vakcinacija (Tip 1+2+3). ali je teško mjeriti i kada se pojavi komplikacija onda je to za roditelje težak šok koji se teško može objasniti. Temperatura veća od 40.  II revakcinacija između 3 . Vakcinaciju sa DiTe treba nastaviti.  III revakcinacija u l razredu i  IV revakcinacija u 8 razredu osnovne škole.  bol na mjestu injekcije. Imunizacija protiv difterije. Reakcije na datu DiTePer vakcinu mogu biti:  Minorne sa lokalnim otokom. kao i  u VIII razredu. ali uvjek neki rizik postoji. Primo vakcina od 4 do 12 mjeseci. ako ne i sve encefalopatije se javljaju poslije pertusis vakcinacije.5°C je kontraindikacija za daljnju DiTePer vakcinaciju.  I revakcinacija poslije MRP sa navršenom godinom. bar se danas tako smatra. u prvom razredu osnovne škole sa DiTe pro-adultus. Nesigurni su dokazi da manje doze i parcijalno davanje vakcine umanjuje neželjene posljedice. ali su neizbježne.  Stanje slično šoku koje potraje više od 4 sata je kontraindikacija za slijedeće DiTePer vakcine.4 godine. Praktično se provodi istovremeno sa DiTePer. Napomena za DiTePer i polio vakcine: kada se iz bilo kog razloga odlože i prođe više od 2 mjeseca a manje od 14 mjeseci treba započeti ponovo pnmovakcinaciju istim redom i poštovati intervale.  Somnolencija ili pretjeran plač koji traje preko 4 sata opravdava konsultaciju pedijatra koji treba da razluči pedijatar da li prekinuti sa DiTePer. provodi se sa živom vakcinom (Sabinova) i postignuti su ogromni rezultati. Eksperti smatraju da se incidencija permanentnog oštećenja CNS-a javlja na 310. Pominju se prednosti oralne žive vakcine:  laka primjena i 48 .000 doza vakcina pertusisa. Djeca sa oštećenim CNS vakcinišu se samo DiTe. Većina tih reakcija koje dovode do kontraindikacija daje komponenta pertusisa. Najveći dio. Kontraindikacije za imunizaciju su one opšte:  febrilno stanje.

a smrtnost od morbila naglo pala.5 ml vakcine. ako putuju u endemska područja poliomielitisa treba zaštiti punom imunizacijom. a ako nisu vakcinisana u tom dobu. Revakcinacija sa kombindvanom vakcinom se provodi u 7 godini života. Od kako je uvedena ova vakcina nestale su epidemije morbila po dječijim odjeljenjima. U zaključku se može reći da je vakcinacija najefikasnija i najsigurnija preventivna mjera u sprješavanju i širenju zaraznih bolesti. Komplikacije: sa mrtvom vakcinom nema. Vakcina se daje i tokom ljetnih mjeseci. 4 pojava alergijskih reakcija je moguća (pravi se na kulturi embriona pileta). prva tri mjeseca i još tri mjeseca radi sigurnosti. treba ih vakcinisati i u dobu od 18 mjeseci do navršenih 14 godina. Permanentni artritis se može pojaviti poslije vakcinacije.   IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA.  Reakcije na komponentu mumps vakcine su veoma rijetke. RUBEOLE I MUMPSA (MRM) To je kombinirana vakcina koja je dala veliki uspjeh i kod nas.  postiže se dobar celularni i humoralni imunitet koji dugo traje Kontraindikacija za mrtvu vakcinu praktično i nema. Neki autori napominju da hlorisanu vodu prije i poslije vakcine ne treba uzimati. što je posljedica “vakcinacija kontakata”. Pored ove kombinovane vakcine postoje vakcine i za svaku bolest pojedinačno. Obaveznoj imunizaciji podliježu djeca od 12 do 18 mjeseci života. trudnoća. a za živu vakcinu su kontraindikacije kao i za sve ostale žive vakcine. Vakcina se daje supkutano u nadlakticu u dozi od 0. parestetične bolove i to više kod odraslih. Imunizacijom protiv rubeole. vakcinisana osoba izlučuje virus stolicom u okolinu. prema podacima u literaturi postiže se visok nivo antitijela i zaštita od kongenitalnog rubeoliformnog sindroma. pa je treba upotrijebiti gdje postoji rizik od žive oralne vakcine. pa ako se pojavila reakcija treba to za dalje uvažiti. ali svakako u manjem % nego kod prirodne infekcije. osobito u kućnom kontaktu.dijete dobro podnosi. Vrlo rijetka komplikacija sa živom vakcinom je pojava paralitičkog poliomielitisa. ali još nije dokazano daje poslijedica virusa ili vakcine. pa se i o tome mora voditi računa ili dati opet mrtvu vakcinu.  Subakutni sklerozirajući panencefalitis se može pojaviti (na 1.  Rubeolna komponenta vakcine može dati tranzitne artralgije i artritise. Smatra se da dobijeni pasivni imunitet od majke. Ako u porodici postoje imunodeficijencije kod odraslih. 3. Nepoštovanje kontraindikacija kao i pretjerani oprez 49 . kada su biološki odbrambeni mehanizmi najslabije razvijeni. Adulti i dojenčad.  U oko 5% djece poslije vakcine 6 do 14 dana može se pojaviti povišena temperatura u trajanju 2 do 3 dana i blaga morbilifornrina ospa. O neobaveznim vakcinacijama i fakultativno obaveznim stuacija se mijenja i diktira praktični postupak. Isto tako mrtva vakcina se daje svoj imunokompromitovanoj djeci. štiti dojenče. istom vakcinom postiže se razvoj neutrališućih antitijela protiv parotitisa u 90% vakcinisanih. Vakcinacija nema alternative u dječijem dobu. Primovakcinacija se može provesti nakon 9 mjeseci života. pa se kod odraslih provodi vakcinacija mrtvom vakcinom. imunokompromitovana stanja. pa i 6 mjeseci ako postoje posebni razlozi. transplacentarnim putem. ali u daleko manjem % nego kog prirodne infekcije. Kontraindikacije za ovu kombinovanu vakcinu su: 1.000).000. a ako se daju poslije imunosupresivnih lijekova treba sačekati 3 mjeseca. koja je izuzetno rijetka i javlja se u osoba starijih od 30 godina. akutna febrilna stanja. 2. onda postoji opasnost da se u kontaktu prenese virus.

jednako su velike greške imogu imati za pojedinca teške posljedice. 50 .

i 90. za koncentracionu sposobnost bubrega nekoliko sedmica. KASNI NEONATALNI PERIOD je period od 7 . percentile. . EUTROFIČNA NOVOROĐENČAD (u literaturi često AGA – apropriate for gest. Kardiorespiratorno prilagođavanje na ekstrauterine uslove se vrši na sljedeći način:  Tečnost koja je prije rođenja ispunjavala pluća jednim dijelom se istiskuje prolaskom grudnog koša kroz porođajni kanal. Najveći broj novorođenčadi se rada sa porođajnom težinom 2500 .28 dana. postmaturus) je novorođenče koje je nošeno duže od punih 42 nedjelje gestacije. dobijenu mjerenjem velikog broja novorođenčadi. IUGR. praematurus) je ono novorođenče koje je nošeno manje od punih 37 nedjelja gestacije. U skladu sa ovim svako novorođenče se mora procijeniti u odnosu na gestacionu starost i u odnosu na trofiku. porast pCO2) i periferna (preko receptora za hladnoću sa kože). vidi kasnije) se zajedno sa težinom djeteta unosi na odgovarajuću krivulju centila. ze ekskreciju bilirubina nekoliko dana. a druge. percentile. HIPERTROFIČNA NOVOROĐENČAD (LGA. RANI NEONATALNI PERIOD je period prvih 0 . probava). age. kao što su: resorpcija plodove 51 . Za ovo je potrebno određeno vrijeme: za ventilaciju nekoliko minuta. termoregulacija. DONESENO NOVOROĐENČE (terminsko. čemu slijedi prvi plač (krik) koji nastaje naglom ekspiracijom kroz poluotvoreni glotis.  Odmah poslije klemovanja pupčane vrpce nastaje porast krvnog pritiska i snažna stimulacija simpatičkog nervnog sistema podizanjem nivoa kateholamina Kateholamini se i inače smatraju najznačajnijim u regulaciji različitih procesa važnih za adaptaciju. mala težina za dob. PRILAGOĐAVANJE NOVOROĐENČETA NA EKSTRAUTERINE USLOVE ŽIVOTA Zahtijeva angažovanje snažnih biohemijskih i fizikalnih mehanizama. a drugim dijelom se resorbira.intrauterina retardacija rasta). NEDONEŠENO NOVOROĐENČE (nedonošče. large for gest. nedostašče. koji sprečava kolaps alveola u ekspiriju. veliko za dob). Prvim udahom dijete uspostavlja veliku respiratornu površinu između alveolarnog zraka i tečnosti u alveolama. Djeca koja za svoju gestacionu starost imaju težinu koja pada između 10. ekskrecija). PRENESENO NOVOROĐENČE (neonatus posttemporarius.6 dana. koje su postojale se prilagođavaju novim uslovima (krvotok.4200 gr. za cirkulaciju 24 sata. percentile.NEONATOLOGIJA OSNOVNI TERMINI NOVOROĐENČE je svako živorođeno dijete u dobi 0 . GESTACIONA STAROST (procjenjena na odgovarajući način. se označavaju kao novorođenčad sa niskom porođajnom težinom (u literaturi LBW-low birth vvieght). neonatus temporarius) je novorođenče koje je nošeno od punih 37 nedjelja (259 dana) do punih 42 nedjelje (294 dana) gestacije. Djeca čija je težina u odnosu na gestacionu dob ispod 10. age. Za savladavanje površinskog napona značajan je alveolarni surfaktant. Stimulacija za početak disanja je centralna (pad pO2. age). čime se uspostavljaju funkcije koje do tada nisu postojale (ventilacija. neonatus praetemporarius.  Ekspanzija pluća počinje uspostavljanjem velikog negativnog intratorakalnog pritiska. HIPOTROFIČNA NOVOROĐENČAD (SGA-small for gest.28 dana. Novorođenčad čija je porođajna težina manja od 2500 gr.Djeca čija težina za gestacionu dob pada iznad 90.

ASFIKSIJA I REANIMACIJA ASFIKTIČNOG NOVOROĐENČETA Asfiksija (doslovno stanje bez pulsa) je neadekvatan termin koji se upotrebljava da označi upravo obrnuto . desno-lijevi šant. a zatim kupa pod mlazom vode (što je tradicionalni ritual.stanje bez disanja. PROCJENA VITALNOSTI NOVOROĐENČETA Tradicionalni način procjene novorođenčeta je upotreba skora koji je (1953. Vitalno novorođenče se obilježava prezimenom i brojem. a <4 na prisustvo teške asfiksije. vratiti odnose kakvi su bili u fetalno doba . god. minuti ima ograničen značaj pokazatelja asfiksije. pa čak doprinose uspostavljanju emotivne veze majke i djeteta. ali je siguran pokazatelj stepena respiratorne insuficijencije i potrebe za reanimacijom.. odbrana od “stresa hladnoće”.pulmonarno-aortalni protok kroz duktus arteriosus. oslobađanje surfaklanta u alveole. minuti života.  S ekspanzijom pluća i početkom disanja protok krvi kroz pluća se povećava 6-8 puta. odnosno apneu sa održanim pulsom. Skor u 1. što je bitno za uspostavljanje laktacije. plućna vaskularna rezistencija opada. minuti mnogo više korelira sa težinom asfiksije i odgovarajućim neurološkim deficitom. Nakon toga treba:  definitivno podvezati pupčanik ili ga trajno klemovati posebnom kopčom  procijeniti petominutni APGAR skor  pretražiti dijete na prisustvo porođajne traume  aktivno tragati za kongenitalnim malformacijama (potrebno je rutinsko sondiranje jednjaka da bi se isključila atrezija ezofagusa  izvagati dijete. zatvaranjem foramena ovale ductus areriosus-a (obično za 24 sata). To u svakom slučaju učiniti prije spremanja novorođenčeta. Pri tome respiratornih pokreta ili 52 . Opšte mjere su:  nježna aspiracija gornjih dišnih puteva  posušiti dijete sterilnom kompresom da bi se spriječilo gubljenje toplote evaporacijom  klemovanje i presijecanje pupčanika sterilnim makazama  staviti ga pod infracrveni grijač  procjena jednominutnog APGAR skora Dalji postupci ovise od vitalnosti novorođenčeta. Skor u 10. podizanjem stanja budnosti kod novorođenčeta. te izmjeriti TD i obim glave i grudi Danas se smatra da je potrebno što je prije moguće dijete staviti majci na grudi.. ZBRINJAVANJE NOVOROĐENČETA NEPOSREDNO NAKON ROĐENJA Ovisi od vitalnosti novorođenčeta.vode.) uvela Virdžinija Apgar (APGAR score). bez većeg značenja). 15. Pokazuju uspjeh eventualne animacije. APGAR SCORE Kliničke karakterisiike 0 1 2 1 Srčana frekvencija 0 <100 >100 2 Disanje Odsutno Udisanje ili iregularno Regularno ili krepak plač 3 Mišićni tonus Mlitavo Smanjen ili normalan Normalan sa aktivnim bez pokreta pokretima 4 Odgovor na faringealni kateter Ništa Grimase Sisa 5 Boja kože Bijela Plava Ružičasta Skor 4-7 ukazuje na umjerenu asfiksiju. tj. i 20. Poznavanje ove prelazne faze u postnatalnom prilagođavanju je važno zato što svako postnatalno povećanje otpora u plućnim krvnim sudovima (hipoksija. Ovim testom se stepenuje 5 kliničkih znakova sa skorom od 0 do 2 u 1. Misli se da direktni dodir “koža na kožu” doprinosi uspostavljanju emocionalnog kontakta majke i djeteta. promjene u cirkulaciji. što dovodi do postepenog prelaska sa cirkulacije fetalnog tipa na cirkulaciju adultnog tipa. a Promjene u APGAR scoru 0-20 min. respiratorni distres) može ako preraste otpor u sistemskom krvotoku.

ili su slabi rijetki i površni. oštećenje mozga. pa i smrt. Test je precizan.5-1  ml/kg  Ekspanderi volumena. plasiranog u umbilikalnu venu)  Adrenalin 0. čvor. zatim  placentarni (insuficijencija placente kod prenešeneosti. Ukratko mogu biti  maternalni (teška anemija. 53 . i uvježban tim. Lakša asfiksija obično zahtijeva samo respiratornu reanimaciju. 3. veličina nodulusa u mliječnoj žlijezdi 3.2 ml/kg rastvora 1:10 000.  8. One se baziraju na somatskim i neuromuskularnim kriterijima. PROCJENA GESTACIONE STAROSTI NOVOROĐENČETA Postoje različite tabele za procjenu gestacione starosti. Hipoksija koja tako nastaje pokreće cijeli niz patoloških zbivanja koje ometaju kardiorespiratornu adaptaciju na ekstrauterine uslove života. 0. Radi objektivnosti rezultata test se obično vrši 2 puta. Brzo određivanje gestacione starosti (orjentaciono) se vrši po sljedećim kriterijima: 1. tako da se ulegne za 1-2 cm. dijabetesa majke) i  fetalni (komplikacije sa pupčanikom . Hipoksija je takođe pokretač anaerobne glikolize što rezultira hipoglikemijom i metaboličkom acidozom (nakupljanje kiselih metabolita). depresije zbog anestezije majke. ali uvijek nedovoljni da obezbijede adekvatnu oksigenaciju organizma. petlja oko vrata. Srčana reanimacija (ukoliko je srčana frekvencija <80/min)  spoljašna masaža srca (kompresijom na sredinu sternuma. kardijalna i plućna insuficijencija. Opšte reanimacione mjere su: 1. Ventilatorna reanimacija  aspiracija gornjih dišnih puteva  mehanička ventilacija uz primjenu O2 preko maske i balona (AMBU)  endotrahealna intubacija sa primjenom pozitivno intermitentnog pritiska 2. Primjena lijekova (preko umbilikalnog katetera. intrauterine infekcije. itd). stupanj razvijenosti hrskavice usne školjke 5. drugi lijekovi po potrebi Za primjenu ovih postupaka postoji shema koja umnogome ovisi od vitalnosti novorođenčeta. ili grčeviti. cirkulatorni šok). izgled i kvalitet kose 4.1 . Blijeda asfiksija (obično APGAR skor < 4) se karakteriše blijedosivom bojom kože. Uobičajeno je da se asfiksija dijeli s obzirom na intenzitet na modru i blijedu. Hiperkapnija koja je prisutna zbog izostanka disanja je uzrok respiratorne acidoze. Većina rodilišta je usvojila PROCJENU ZRELOSTI NOVOROĐENČETA PO BALLARD-u. Konačni efekti mogu biti slabost miokarda. sa sigurnošću unutar 2 sedmice. brazde na tabanima 2.0. Reanimacija asfiktičnog novorođenčeta Za reanimaciju novorođenčeta potrebno je imati spremljen set za reanimaciju. od 2 nezavisna ispitivača. anemije zbog hemolitičke bolesti. obično 32-42 sata po rođenju. kongenitalne anomalije ploda. Modra asfiksija (obično APGAR skor 4-7) je blaži oblik asfiksije.prolaps. Izvodi ga neonatolog. spuštenost testisa i izraženost nabora kože skrotuma (vidjeti razlike u vanjskom izgledu nedonešenog i donesenog novorođenčeta). Sastoji se od 6 somatskih i 6 neuromuskularnih kriterija (koji se baziraju na procjeni pasivnog tonusa) a konačan skor se dobija zbrajanjem. sa dubokom cijanozom.uopšte nema. dok teška ponekad zahtijeva sve ove reanimacione mjere. EPH gestoze. Hipoksija dovodi do plućne vazokonstrikcije pulmonalne i hipertenzije i D-L šanta što vodi hipoksiji tkiva. obično uz potpunu apneu. kao semimolarni rastvor 1:1 sa 5% glukozom.4% Natrijum bikarbonat. sa prisutnim rijetkim i plitkim respiracijama. Uzroci intrapartalne asfiksije su mnogobrojni (prevazilaze okvire ovih skripata).

Najznačajniji su: . Često se prvih dana ljušti površni sloj epiderma (desquamatio neonatorum). proksimalna tibije. 2. Ponašanje. teža od ženske Tjelesne dužine 49-52 cm. Obično je koncentracija indirektnog bilirubina do 140 μmol/l (8 mg%). a sve do 205 μmol/l (12 mg%) se smatra fiziološkom. ili 3.desno). te fizioloških gubitaka koji su veći od unosa sisanjem. Ovo je fiziološka dehidratacija. Pasivna pokretljivost ovisna o gestacionoj dobi i znatno je prisutnija kod nedonoščadi zbog hipotrofične muskulature i mlohavosti zglobova. koji ima zaštitnu funkciju. Mongolska pjega je sivkasto-modrikasta mrlja veličine nekoliko cm do veličine dlana koja se ponekad nađe u regiji sakralne kosti (izblijedi do navršene 1. Brazeltonova-BNBAS. Uspostavljanjem laktacije brzo počinje ravnomjeran prirast. Koža novorođenčeta je pokrivena sirastim mazom (vernix caseosa). godine) Kod otprilike 1/3 donesene novorođenčadi se od 3. muška 100-150 gr. nepoznatog uzroka. Pregledom je potrebno isključiti druge uzroke temperature.nezrela funkcija enzima glukuronil-transferaze – . VANJSKI IZGLED NOVOROĐENČETA Zdravo. NEKE FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA U prvih 3-5 dana iza rođenja novorođenče zbog relativnog gladovanja (“neuhodana” laktacija). talus. motorika i refleksi su odraz antomske i funkcionalne nezrelosti nervnog sistema.pojačana hemoliza zbog kraćeg trajanja života eritrocita .FIZIKALNI PREGLED NOVOROĐENČETA Fizikalni pregled novorođenčeta treba obaviti detaljno. Takođe se može pojaviti prolazni eritem i makulozni osip. gubi u prosjeku 7% svoje porođajne težine (maksimalno 10%). kalkaneus i eventualno kuboidna). najviše dvije sedmice. Novorođenče mokri obično neposredno nakon rođenja. U neke zdrave novorođenčadi hranjene majčinim mlijekom žutica se može produžiti kroz duži period. ali i brzo i nježno! Paziti da se dodatno ne destabilizira nedonešeno ili bolesno novorođenče! Voditi računa da svaka manipulacija kod teško bolesnog novorođenčeta smanjuje pO2 u krvi. fiziološka žutica. Postoje standardizirane skale (ne koriste se u svakodnevnom radu) za procjenu ponašanja novorođenčeta. doneseno novorođenče je obično teško pri čemu su Tjelesna težina 2500-4200 g (prosjek 3400 g). i u leđnom i u trbušnom položaju Osnovni pokreti stereotipni (fleksija i ekstenzija) i alternirajući (lijevo . tako da se težina nadoknadi za jednu. Neurološka procjena treba da uključuje niz primitivnih refleksa i automatskih reakcija koje su odraz nepotpuno zrele funkcije mozga.povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina Crijevo novorođenčeta je ispunjeno crno-zelenom ljepljivom masom (mekonij). a zatim mogu proći i 24 sata bez mikcije (fiziološka subhidracija). npr. te razmislili da li tražena informacija vrijedi toga. dana. To su: 54 . položaj. koja spontano prolazi za nekoliko dana. Jezgara okoštavanja Doneseno novorođenče se rađa sa 6-8 (distalna jezgra femura. Uzroci fiziološke žutice su višestruki. Obima glave 34-37 cm Obima grudi 1-2 cm manji od obima glave Srednja linija tijela iznad pupka Ekstremiteti su kratki Glava iznosi 1/4 tjelesne dužine Puls 120-160 Respiracije 40-60 U budnom i opuštenom zauzima položaj totalne fleksije stanju. koju može pratiti kratkotrajni porast temperature (fabris transitoria). koji biva ispražnjen obično u prvih 12 sati života (najkasnije u drugom danu). dana pojavi tzv.

posturalnim reakcijama kojima se postiže antigravitacijska sposobnost. zbog mnogo zajedničkih obilježja (teškoće prilagođavanja na ekstrauterini život.refleks traženja usnama (Rooting refleks). NOVOROĐENČAD SA NISKOM POROĐAJNOM TEŽINOM (<2500 gr.potkožno masno tkivo je otečeno i tvrdo)  uške su mekane i plosnate. . Prelaz hormona tokom trudnoće iz majke u dijete izaziva kod novorođenčeta pojave označene kao reakcije na trudnoću. se . . a . a kod ženske nedonoščadi velike usne ne pokrivaju male.simetrični tonični refleks vrata (Magnusov refleks)..pozitivna potporna reakcija (supporting refleks).refleks hvatanja šakom (palmarni grasp). vidljivo uvlačenje xyphoideus-a (fiziološka dispnea)  koža je tanka i mekana.refleks sisanja. ugroženu novorođenčad. slabo plače  zbog hipotonične muskulature leži opušteno. .refleks obuhvatanja (Moro refleks).ona ss PT ispod 1000 gr. koja se pojavi krajem prve sedmice i spontano prolazi u toku idućih mjeseci. a njihovom upalom mogu nastati novorođenačke akne. infekcije majke i ploda. kao posledica djelovanja majčinih hormona na hiperplastični uterus ili kao posledica deskvamativnog vaginitisa. Na koži nosa i obraza se mogu naći milija i komedoni. U neke ženske novorođenčadi se krajem prve sedmice javi malo sukrvičavosluzavog sekreta iz vagine. u rasponu 5-10% Uzroci nedonešenosti su višestruki (za više od 50% se ne može naći uzrok).very low birth weight). a ubrajamo u tzv. Kod muške novorođenčadi se može naći hidrokela testis. glas slab. . potrebe za posebnom njegom. gestoze)  prijevremeno odljuštenje posteljice  prijevremeni poticak uterusa na kontrakcije VANJSKI IZGLED NEDONOŠČETA Za razliku od donesenog novorođenčeta karakteristike su mu sljedeće:  spontana motorika neznatna. Ovi refleksi se u toku idućih sedmica i mjeseci gube i zamjenjuju tzv. što je bezazlena pojava. insuficijencija cerviksa)  ometanje toka trudnoće (teže bolesti majke. NEDONOŠČE Prevalencija nedonešenosti varira u ovisnosti od područja i pojedinih grupa unutar tog područja (viša u socijalno ugroženim kategorijama). a .automatski hod (step refleks). a 1/3 čine novorođenčad sa intrauterinom retardacijom rasta (IUGR). kao novorođenčad sa ekstremno niskom PT (ELBW). Najčešća je hipertrofija žljezdanog tkiva dojki.) . . s vidljivim krvnim sudovima  dorzumi šaka i stopala su često edematozni (kod pothlađenih i bolesnih su česti skleredemi . FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE NEDONOŠČETA  zbog nezrelosti cns regulacije disanja javlja se periodično disanje.novorođenčad sa veoma niskom PT (VLBW.Novorođenčad čija je težina <1500 gr. grudna žlijezda se obično ne pipa (ne prije 34 NG)  kod muške nedonoščadi je skrotum mali a testisi su u ingivinalnim kanalima. sa sklonošću apneama 55 . . bez karakterističnog reljefa  areole su jedva naznačene. tamno ili svijetloružičasta i prozirna. Ipak. Najčešći su:  nemogućnost uterusa da zadrži plod (malformacije uterusa.refleks hvatanja stopalom (plantarni grasp). specifični morbiditet i prognoza) razmatramo ih kao jednu skupini. sa pruženim ekstremitetima  grudni koš je mekan. koje izgledaju relativno hiperplastične.LBW Oko 2/3 ove grupe čine nedonoščad (dužina gestacije <37 nedjelja). . Ne treba je zamijeniti sa novorođenačkim mastitisom (jednostran je i sa apscediranjem).

i  NEPROPORCIONALAN (2/3 djece) isključivo pogađa prirast na težini uz očuvan rast djeteta. kongenitalne malformacije)  placentarnih uzroka (slabije razvijena ili insuficijentna placenta. manuelno ili instrumentalno dovršen porod i sl. tako i da se odgovarajućom njegom smanji smrtnost i eliminišu faktori koji dovode do neurorazvojnih sekvela. Nedonošče se njeguje u specijalnim jedinicama za intenzivnu njegu. kako da se spriječi prijevremeni porod.        (nedonošče “zaboravi” da diše) slaba produkcija surfaktanta je razlog čestom razvitku RDS-a prisutna je sklonost pothlađivanju (relativno velika površina tijela u odnosu na tjelesnu masu.vidjeti poglavlje o ishrani POROĐAJNE TRAUME NOVOROĐENČETA Ozljede nastale kao posledica otežanog poroda. Zastoj u rastu može biti  PROPORCIONALAN (oko 1/3 ove djece) a istovremeno zahvata i težinu u dužinu djeteta (u pravilu dugotrajan poremećaj. neophodan je transport u pokretnom inkubatoru (uz odgovarajuću temperaturu i vlažnost). te uz primjenu O2 (ako stanje zahtijeva sa intermitentnim pozitivnim pritiskom preko endotrahealnog tubusa). malim zalihama glikogena i sklonošću prema hipoglikemiji. Djeca sa neproporcionalnim zastojem u rastu su pri rođenju mršava. slaba termička izolacija zbog nedostatka potkožnog masnog tkiva. PVL) opasnost nastanka retinopatije nedonoščeta (rentrolentalne fibroplazije) kasnija sklonost pojavi rahitisa i sideropenične anemije (oboje zbog malih depoa). TT. sa slabo razvijenim potkožnim masnim tkivom. PVH-IVH. skraćen život Er) veća ugroženost perinatalnim oštećenjima mozga (peri-intraventrikularna hemoragija i priventrikularna leukomalacija. Ako to nije moguće. HIPOTROFIČNO NOVOROĐENČE (NOVOROĐENČE SA INTRAUTERINOM RETARDACIJOM RASTA) Zaostajanje u rastu i intrauterinom razvoju ploda može nastati zbog  fetalnih uzroka (hromozomske anomalije. NJEGA NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE TEŽINE: Obzirom da veliki dio perinatalne smrtnosti (60%) otpada na ovu skupinu. Pri tome se vodi računa da se manipulacija nedonoščeta svede na najmanju moguću mjeru. 56 . Smrtnost novorođenčadi male porođajne težine ovisi o mnogim faktorima. pothranjenost) Društveno-ekonomski faktori i teške socijalne prilike (i ratne) značajno utiču na pojavu intrauterine distrofije novorođenčeta. Uopšteno.hipertrofična novorođenčad.). Najbolji transport nedonoščadi je “transport in utero”. prave se ogromni napori. Treba znati da manjak manipulacije ne znači manjak njege! Nedonošče mora biti kontinuirano i po mogućnosti neinvazivno monitorirano! Vrata jedinice za intenzivnu njegu nisu za majku zatvorena u bilo koje doba dana i noći! Fizički kontakt majke i njenog nedonoščeta mu pomaže u rastu i razvoju! ISHRANA NEDONOŠČADI .novorođenčad sa komplikacijama u porodu (produžen porod.nedonoščad. poremećaji krvotoka)  maternalnih uzroka (gestoze. često nedovoljna oksigenacija) sklonost hipoglikemiji i hipokalcemiji (male zalihe. hronična oboljenja. Porođajnoj traumi su posebno izložena . . odnosno prijevremeni porod obaviti u ustanovi specijaliziranoj za tretman i njegu nedonoščeta. a potom postepeno raste.novorođenčad rođena zatkom . nedostatak zaliha energije u obliku glikogena. Granica sposobnosti za ekstrauterini život danas pada ispod 27 NG a 600 gr. često fetalni uzroci). nezrele metaboličke funkcije) vrlo labilna acido-bazna ravnoteža (nezrelost ekstretorne sposobnosti bubrega) sklonost patološkoj novorođenačkoj žutici (nezreli enzimski sistemi. ona pada sa porastom gestacione starosti prema terminu poroda. .

indcidencija iznosi i do 50%.nastaje gotovo isključivo kod nedonoščadi. cervikalnog i 1. sa paralizom šake i podlaktice i mnogo težom prognozom. kao posljedica kefalopelvične disproporcije uz eventualne koagulacione poremećaje te malformacije krvnih sudova. EPIFIZEOLOZU HUMERUSA I LUKSACIJU RAMENA je teško razlikovati od oštećenja pleksusa. sa glavom okrenutom na bolesnu stranu).Primjenom savremenih opstetričkih mjera pri porođaju incidencija ozljeda je znatno smanjena. uglavnom je uzrokovani traumom. torakalnog) pleksusa. OZLJEDA FRENIKUSA S PARALIZOM DIJAFRAGME je češća na desnoj strani a može biti kombinovana s paralizom brahijalisa iste strane. mentalna retardacija. ponekad sa petehijama. Rjeđa je ozljeda donjih grana (7. dok se lakša idućih sedmica i mjeseci polako gubi. Spontano nestaje za nekoliko dana. a češće se javlja kod donesene novorođenčadi. koji prelazi granice kosti. Prisutna je klinička disponea od rođenja (na RTG-u visok položaj i paradoksalno kretanje dijafragme). Ishodište krvarenja je subependimna zona (germinativni matriks) na podu bočnih komora. uz unutrašnju rotaciju i pronaciju. KEFALHEMATOM je subperiostalno krvarenje. HEMATOM STERNOKLEIDOMASTOIDEUSA (češći nakon poroda zatkom) se obično nađe nakon nekoliko dana ili sedmica u vidu otoka veličine masline. Može biti tako teška da izazove respiratornu insuficijenciju.je najčešće i sa najboljom prognozom. senzorni deficiti). epilepsija. te dolazi do oporavka. najčešće na parietalnoj. Prognoza je dobra. Nastaje najčešće zbog rupture tentorijuma. dok je trauma češći uzrok kod donesene novorođenčadi. koja je razvijena kod nedonoščadi a postepeno involuira do poroda. sedmice kao tvrda. a ako se ne popravi do kraja 1. a prisutna je paraliza mimične muskulature iste strane. i 6. POTKOŽNA ADIPONEKROZA se pojavljuje krajem 1. i to: 57 . OZLJEDA FACIJALISA NASTAJE nekad u toku porođaja forcepsom. Pojavljuje se kao tjestast edem poglavine. grane) cervikalnog pleksusa (Erb-Duchen-ova paraliza). Može nastati i sekundarnim širenjem intraventrikularnog ili subduralnog krvarenja. Ne treba ga aktivno liječiti. Glavni uzroci oštećenja su:  hipoksija  mehanička trauma pri prolasku glave kroz porođajni kanal. uz mogućnost pokretanja prstiju. koja spontano nestaje nakon nekoliko sedmica. Pri tome ruka visi uz tijelo. Otok dovodi do skraćenja mišića i povlačenja glave na bolesnu stranu (lice okrenuto na suprotnu). bezbolna oteklina obično na leđima i glutealnoj regiji krupne novorođenčadi. 3) Peri-intraventrikularno krvarenje . U 3/4 pogođena nedonoščad (a njegovom razvoju doprinosi hipoksija). sa paralizom mišića ramena i nadlaktice. intrakranijalne hemoragije i hipoksično-ishemične encefalopatije. godine treba učiniti tenotomiju. a ograničena je šavom kosti. rjeđe na okcipitalnoj ili temporalnoj kosti. Terapija nije potrebna. Kod izvođenja Moroa ruka pada. Blaži hematom spontano nestane u prvim mjesecima (potrebno spavanje na trbuhu. i 8. a povlači se za nekoliko sedmica ili mjeseci. Pojavljuje se kao oteklina koja fluktuira. Potrebno je zaštititi oko od sušenja. OZLJEDA PL. POROĐAJNI NADUV NOVOROĐENČETA (CAPUT SUCCEDANEUM) je toliko čest da ga gotovo ne treba ubrajati u porođajnu traumu. INTRAKRANIJALNO KRVARENJE se javlja u sljedećim oblicima: 1) Subduralno krvarenje . Češća je ozljeda gornjih grana (5. Ozljede se javljaju u obliku 2 osnovna oblika. Oporavak funkcije je obično potpun za nekoliko sedmica. OZLJEDE KOSTIJU su obično sa dobrom prognozom. BRAHIALISA je najčešća porođajna ozljeda perifernih živaca. Udruženo je sa visokom smrtnošću. rupture falksa ili prskanja površinskih krvnih sudova na konveksitetu mozga. Najčešća je fraktura klavikule koja se ponekad vidi tek po stvaranju hipertrofičnog kalusa. OZLJEDE I OŠTEĆENJA MOZGA Ozljede mozga u perinatalnoj dobi imaju ogroman značaj zbog realtivno velike učestalosti i zbog mogućih trajnih posledica koje mogu ostaviti (cerebralna paraliza. Potreban je aktivan fizikalni tretman a regeneracija živca može trajati mjesecima i u pravilu je potpuna. 2) Subarahnoidalno krvarenje .je najrjeđi oblik. Ovo krvarenje se javlja u 4 stupnja (klasifikacija po Papile-u). Klumpke-ova. Kod djece TT< 1500gr.

VII. KRVARENJA NOVOROĐENČETA HEMORAGIČNA BOLEST NOVOROĐENČETA Tim terminom se označava prolazno sniženje K-vitamin ovisnih faktora koagulacije (II. nagli pad hematokrita.• Izolovano subependimno krvarenje • prodor krvi u komore. PREVENCIJA I TERAPIJA Prevencija: prevencija prijevremenog poroda i asfiksije. Klinička prezentacija je izrazito varijabilna. a može biti i uzrokom smrti.  “Katastrofalni sindrom” karakteriše: nagli razvoj sopora do kome. Na taj se način može preventirati stvaranje hipertenzivnog hidrocefalusa. K-vitamin 1 mg/kg) koji je bez velike efikasnosti. Terapija bolesti se provodi davanjem K-vitamina 1 mg/kg TT. povišeni proteini. a po potrebi se doza može ponoviti. Klinička slika se može javiti iza rođenja nadovezujući se na asfiksiju. Ca gluconat 0. Dijagnoza se postavlja laboratorijski . sa dilatacijom komora • širenje na moždani parenhim. Opšte potporne mjere i farmakološki tretman (sedacija diazepamom 0. HIPOKSIČNO-ISHEMIČNA ENCEFALOPATIJA . Njihovo sniženje nastaje zbog nezrelosti jetre novorođenčeta. Intrakranijalno krvarenje može biti  Asimptomatsko ili. promjene mišićnog tonusa i nivoa svijesti.  PVL (periventrikularna leukomalacija) je kombinacija ishemije uzrokovane hipoksijom i intraventrikularnog ili intracerebralnog krvarenja. obično u prvih 72 sata po rođenju. Od Lumbalne punkcije kao terapijske mjere se odustalo.perinatalno oštećenje mozga uzrokovano hipoksijom u velikom broju je uzrok invalidnosti djece.sniženo je protrombinsko vrijeme i K-vitamin ovisni faktori koagulacije.(takođe kod nedonoščadi). jer nije dokazana efikasnost ovoga u odnosu na kontrolnu grupu.3 mg/kg ili phenobarbitonom 10 mg/kg. krvarenja na koži i sluznicama. (liquor ksantohroman. ne bistri se. X) u krvi novorođenčeta između 48 i 72 sata života. 4) Intracerebralno krvarenje . praveći longitudinalne skenove. bradikardija. kad je udruženo sa hipoksijom teško ga je razlikovati od periventrikularne leukomalacije (PVL). ako treba i više puta dnevno. kada smanjen protok krvi kroz mozak dovodi do oštećenja krvnih sudova i edema mozga. krvarenja iz pupka. Češće se manifestuje kod nedonešene nego kod donesene novorođenčadi. Hipoksija mozga nastaje  zbog hipoksemije (u toku asfiksije ili čestih epizoda apnee drugog uzroka) ili  ishemije (arest.5 ml/kg. povećan broj starih Er. toničnim konvulzijama. KLINIČKA SLIKA I DIJAGNOZA Ne dozvoljava razlikovanje ovih ozljeda mozga. te nedostatka crijevne flore koja sintetizira vitamin K. bez dilatacije komora • krvarenje u komore. 58 . IX. intrakranijalno krvarenje. apnea. snižena glukoza) 3) UZ.  možemo naći sljedeću simptomatologiju: napeta fontanela. ili se može javiti naglo. i CT. Kliničke manifestacije su: hematemeza. Kompletna klinička slika se danas rijetko viđa zbog profilakse primjenom doze od 1 mg. uz kontrolu protrombinskog vremena. Kvitamina im. acidoza. bradikardija). kefalhematom. decerebracionim stavom i flakcidnom kvadriparezom. sa respiratornim poremećajima. melena. Dijagnoza se zasniva na 1) kliničkoj simptomatologiji 2) LP. Ultrazvučno je moguće utvrditi ne samo lokalizaciju promjene već i dinamiku zbivanja.

nepodnošenje hrane. hiper-bilirubinemija. Pierre-Robin-ov sindrom. hipotonija. nekrotizirajući enterokolitis. Ozbiljnije komplikacije uključuju: respiratorni distres. čime se postiže redukcija hematok-rita. viskoznost krvi raste po eksponencijalnoj krivulji. RESPIRATORNA OBOLJENJA NOVOROĐENČETA (Dif. .  nasljedni nedostaci koagulacionih faktora  neonatalna trombocitopenija  potrošna koagulopatija POLICITEMIJA NOVOROĐENČETA I HIPERVISKOZNI SINDROM Policitemija je uvećanje ukupne mase eritrocita novorođenčeta. subkutani emfizem.kod kasnog klemovanja pupčane vrpce. acidoze i hipoglikemije.kod pojačane fetalne eritropoeze u toku placentarne insuficijencije. hiperviskozni sindrom OCJENA STEPENA DISPNEE PO SILVERMANU (vrijedi poslije prvog sata života) Dispnea ne postoji blaža ili umjerena (0) (1) Kretanje gornjeg dijela sinhrono i istosmjerno zaostaje za trbuhom toraksa s trbuhom Interkostalne retrakcije nema blage Retrakcije sternuma nema blage teška (2) u suprotnom smjeru od trbuha jake jake 59 . RDS tip I)  Sindrom aspiracije mekonijuma  Tranzitorna tahipnea novorođenčeta (RDS tip II)  Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta <PPNH)  Masivna plućna hemoragija  Sindrom “curenja” zraka iz pluća: plućni intersticijalni emfizem (PIE). dg. laringotrahealni rascjep. Poremećaj češće nastaje . Mnoga policitemična novorođenčad su asimptomatska.Hirurški uzroci distresa: atrezija hoana.Danas se češće vide KRVARENJA KOJA SE NE MOGU POPRAVITI PRIMJENOM K-VITAMINA. Povećana viskoznost krvi dovodi do hipoksije tkiva. Kod simptomatske novorođenčadi radi se parcijalna eksangvinotransfuzija. hipovolemija. . renalnu insuficijenciju (zbog tromboze renalne vene). krvarenja. sa centralnim venskim hematokritom >65%. Klinički znaci su nespecifični i odraz su zahvaćenosti mikrocirkulacije pojedinih organa. traheoezofagealna fistula. pneumomedijastinum. Terapija: kod asimptomatske novorođenčadi je potreban ekspektativni prilaz. poremećaji od strane CNS-a. Najčešći simptomi su: pletora. cijanoza (zbog periferne staze). kao i stvaranja mikrotromba u cirkulaciji. respiratornog distresa u širem smislu) Širok spektar patoloških lezija može uzrokovati respiratorni poremećaj neposredno u postnatalnom periodu:  Bolest hijalinih membrana (idiopatski RDS. To su:  hipoksična krvarenja (najčešća u mozgu i plućima) zbog hipoksičnog oštećenja kapilara.kod novorođenčadi dijabetične majke.kod fetofetalne ili maternofetalne transfuzije. Kad hematokrit pređe ovu vrijednost. letargija. . pneumotoraks. kongenitalna dijafragmalna hernija. pneumoperikardijum  Pneumonije novorođenčeta: kongenitalne i transnatalne . kongenitalni lobarni emfizem  Ekstrapulmonalni uzroci distresa: urođena srčana oboljenja. metabolički poremećaji. zamjenom odgovarajućeg volumena krvi 5% humanih albuminom ili izoosmolarnom otopinom soli (prema odgovarajućoj formuli). konvulzije.

Rana apnea (u prvih 3 dana) je često znak teže bolesti. Bolest je posljedica progresivne atelektaze pluća. do 36. HIPOSURFAKTOZA PLUĆA) Najčešći uzrok smrtnosti novorođenčadi. ventilacija pozitivnim pritiskom. sa smanjenjem ili bez smanjenja srčane frekvence.. nedjelje gestacije. retikulogranularne promjene slične mliječnom staklu. U zračnim putevima se nakuplja bjelančevinasti eksudat i ćelijski detritus koji se na preparatu boji eozinom i naziva “hijaline membrane”. dovodi do retrakcije (uvlačenja) grudnog koša. Klinička simptomatologija: prisutna je  Tahipnea (>60)  cijanoza. a ubrzava je primjena kortikosteroida i hronični fetalni stres (intrauterina retardacija rasta). APNEA I PERIODIČNO DISANJE NOVOROĐENČETA APNEA je prestanak disanja u trajanju dužem od 20 sec. tj. HIJALINOMEMBRANSKA BOLEST (IDIOPATSKI RDS. a pri tom je vidljiv zračni bohogram. materiju koja snižava površinski napon. Nedostatak surfaktanta dovodi do progresivne atelektaze pluća. Pojačan rad slabe respiratorne muskulature. 60 . Produkcija je usporena u prisustvu asfiksije i fetalne hiperinzulinemije (dijete dijabetične majke). Na simptomatologiju i tok bolesti utiče prisustvo ili odsustvo santa kroz ductus arteriosus i foramen ovale. koja je uzrokovana nedostatkom surfaktanta i abnormalnom rastegljivošću zidova grudnog koša. Hipoksija i acidoza koje nastaju u toku distresa će povećati plućnu vaskularnu rezistenciju i dovesti do D-L šanta (stanje fetalne cirkulacije). vjerovatno zbog nezrelosti respiratorne kontrole (javljaju se nakon hranjenja.>60/min. uvlačenje grudnog koša. sepse. a nakon toga ne mora imati lošu prognozu. produciraju ćelije pneumociti tip II od 32.  uvlačenje grudnog koša i jecanje ili  stenjanje pri ekspiraciji. Apnea i periodično disanje najverovatnije imaju zajedničko porijeklo. Tipična RTG slika pokazuje jednoobrazne. PERIODIČNO DISANJE se definiše kao 3 ili više perioda apnee u trajanju 3 ili više sekundi u toku 20 sekundi potpuno normalnog disanja. Bolešću su više ugrožena djeca rođena carskim rezom i djeca muškog spola. Dijagnoza: Gasne analize pokazuju prisustvo acidoze mješovitog tipa. O2. nježna mehanička stimulacija djeteta. koji perzistiraju ili progrediraju u toku prvih 48-96 sati života. cijanoza na atmosferskom zraku). bronhije ispunjene zrakom.  a može biti i mješovita. Česta su pojava kod nedonoščadi. što se završava ili letalno ili potpunim zlječenjem u toku nekoliko dana. hipoksije (snižen pO2 i Sat O2) i hiperkapnije (povišen pCO2). liječenje sepse) ili primjena opštih mjera: konc. umjesto do ekspanzije pluća. RDS TIP I. a osobito u snu).  širenje i lepršanje nosnica. Terapija može biti specifična (npr. po čemu je bolest dobila ime.Stenjanje nema čujno samo stetoskopom čujno golim uhom Širenje nosnica nema blago jako Postojanje i jednog znaka respiratornog distresa je indikacija za RTG pluća.. te farmakološka terapija (teofilin ili kofein). ali bez protoka zraka). Uglavnom je vezana za nedonošče a karakteriše se respiratornim poremećajima (tahipnea . npr. Surfaktant. čija patofiziološka osnova nije potpuno jasna. Može biti uzrokovana  centralno (odsustvo respiratornih pokreta) i  periferno (pojačani disajni pokreti.

 Aspirirani mekonijum kasnije izaziva hemijsiki pneumonitis. Ovo stanje traje 3.. čime bi se mogla smanjiti opasnost barotraume i toksičnog dejstva O2. pokušava se sa povećanjem inspiratorne koncentracije O2 (20%-95%). Ovu pneumoniju je teško razlikovati od aspiracione mekonijalne pneumonije. KLINIČKA SLIKA Razvija se slika respiratornog disresa nekoliko sati po . pokušava se sa plućnim vazodilatatorima (Tolazolin). a ukoliko novorođenče prebrodi ovaj period. jecanje (dif. uz osnovnu bolest (RDS. 61 . zatim mehaničkom hiperventilacijom. primjena kortikosteroida majci. TERAPIJA: Aspiracija traheje preko endotrahealnog tubusa. nekad i lepršanje nosnicama.5 dana. prijevremenih respiracija. utvrđivanje zrelosti pluća (lecitin:sfingomijelin odnos u plodovoj vodi). a smrtnost visoka. prevencija prijevremenog poroda. antibiotici širokog spektra. SINDROM ASPIRACIJE MEKONIJUMA Pogađa uglavnom donesenu (često prenesenu) novorođenčad u prisustvu asfiksije. opšte potporne mjere. zbog grčevitih. ali može biti i primarna.rođenju. U posljednje vrijeme se počelo sa terapijskom primjenom sufraktanta (endotrahealno. a što se provodi u specijalnim jedinicama za intenzivnu njegu. što prolazi spontano za 3-5 dana. coli. u toku samog poroda. obično se spontano povlači. koje nastaje zbog zakašnjele resorpcije fetalne tečnosti iz pluća preko plućnih limfnih sudova. razvijenim centrima u svijetu se u slučaju neuspjeha ovakve terapije primjenjuje ECMO (ekstrakorporalna membranska oksigenacija). Najčešće se javlja sekundarno. PERZISTENTNA PLUĆNA HIPERTENZIJA NOVOROĐENČETA (PPHN. Gusti mekonijum može izazvati  kompletnu opstrukciju dišnih puteva (tada nastaje atelektaza) ili  parcijalnu opstrukciju (što dovodi do stvaranja ventilnog mehanizma i “zarobljavanja” zraka). U specijaliziranim. Uz ovo treba provoditi opšte potporne mjere: bilans tečnosti i elektrolita. Najčešći uzročnici su streptokok. D-L šant pogoršava već postojeću hipoksiju. što je uveliko smanjilo smrtnost ove djece. zato što hipoksija i acidoza uzrokuju plućnu vazokonstrikciju. RTG pokazuje hiperinflaciju sa grubim mrljastim infiltratima. Terapija: Endotrahealna intubacija i mehanička ventilacija su glavna uporišta u terapiji novorođenčadi sa respiratornim distresom. jer izostaje istiskivanje tečnosti iz pluća prilikom poroda. Češća je kod novorođenčadi rođene carskim rezom. PERZISTENTNA FETALNA CIRKULACIJA. mehanička ventilacija. stafilokok. održavanje temperature i si. oksigenoterapija. odnosno stvaranjem respiratorne alkaloze (pH 7. zbog patološki promjenjenih glatkih mišića u plućnim arterijama. dg.Prevencija: praćenje zrelosti ploda. TRANZITORNA TAHIPNEA NOVOROĐENČETA (RDS TIP II. E. PNEUMONIJE NOVOROĐENČETA Mogu nastati već intrauterino (transplacentarnim prenosom ili aspiracijom inficirane plodove vode) ili transnatalno. Klinička slika: tahipnea >80/min.40-50) što izaziva dilataciju plućnih arterija. aspiracija mekonija. Komplikacije su česte. U nemogućnosti provođenja ove terapije. te ECMO (mali broj centara u svijetu). uz praćenje gasnih analiza (opasnost retinopatije novorođenčeta). refrakcija grudnog koša. po odgovarajućoj shemi). sepsa). sa respiratornom acidozom i retencijom CO2. Pri tom se može koristiti kontinuirani pozitivni pritisak (što sprečava kolaps alveola u ekspriju) ili intermitentni pozitivni pritisak. Listeria. prema hijalinomenbranskoj bolesti). Terapija je kompleksna: pored opštih mjera. VLAŽNA PLUĆA) Benigno oboljenje novorođenčadi. PFC) Posljedica plućne vazokonstrikcije koja prouzrokuje plućnu hipertenziju i D-L šant kroz duktus ateriosus i foramen ovale. Komplikacije su pneumotoraks i bronhopulmonalna displazija. Aspiracija mekonija može nastati već intrauterino (hipoksija dovodi do pražnjenja mekonija u plodovu vodu) ili u toku porođaja. parenteralna prehrana.

obično između 2. tada slobodni bilirubin može preći hemato-encefalnu barijeru i vezati se za sive jezgre mozga. prematuritet. BROHOPULMONALNA DISPALZIJA Wilson-Mikty-sindrom je jedna od nekoliko formi horničnog plućnog oboljenja od koje oboljevaju nedonoščad. manje iz mioglobina i nekih enzima jetre. RTG pokazuje promjene slične Wilson-Mikty sindromu. Konjugovani bilirubin je rastvorljiv u vodi i može se izlučiti putem urina. NEONATALNA HIPERBILIRUBINEMIJA METABOLIZAM BILIRUBINA Bilirubin je krajnji produkt degradacije hema. hipoglikemija.Terapija je antibiotska. koje imaju različite uzroke i različite potencijalne komplikacije. Osnova je prejaka rastegnutost terminalnih zračnih puteva. Definitivna dijagnoza se potvrđuje radiografijom (prisustvo zraka u pleural-noj šupljini). NEKONJUGOVANE HIPERBILIRUBINEMIJE Uzroci enkonjugovane hiperbilirubinemije  fiziološka žutica 62 . rijetko spontano a tada se javlja u toku porođaja (često asimptomatski). kao nekonjugovani blirubin koji u takvom stanju ne može pasirati hematoencefalnu barijeru. Unutar hepatocita bilirubin se vezuje za ligandin. neki lijekovi (aspirin. zbog velikog pritiska koji je potreban za otvaranje kolabiranih alveola. U krvi se nalazi vezan za albumine plazme. Faktori koji ometaju vezivanje bilirubina za albumine. Nakon rupture zrak se širi u perivaskularno tkivo pluća i ostaje zarobljen u intersticijumu (plućni intersticijalni emfizem) ili rupturira kroz pleuru u medijastinum (pneumomedijastinum). Postoje 2 oblika hiperbilirubinemije u neonatalnom periodu: 1) nekonjugovana i 2) konjugovana hiperbilirubinemija. Terapija je primjena O2 i evakuacija zraka iz pleuralne Šupljine postavljanjem torakalnog drena. Terapija: kor-. Bronhopulmonalna displazija (BPD) je jedan od oblika hroničnog oboljenja pluća koje nastaje kod nedonoščadi oboljele od hijalinomembranske bolesti i liječene dugotrajnom mehaničkom ventilacijom i visokom koncentracijom O2. sulfonamidi). U preživjele djece dolazi do polaganog povlačenja dispnee i smanjenja ovisnosti o povećanoj koncentraciji O2. Z-protein i druge proteine. te antioksidantna terapija (pokušava se vitaminom E). a zatim se vrši kon-jugacija djelovanjem enzima glukoronil-transferaze. Nakon nekoliko sedmica ili mjeseci uz intenzivnu njegu i primjenu O2 većina djece se oporavi uz znatnu ili potpunu regresiju patoloških promjena. uz opšte mjere i po potrebi respiratornu potporu SINDROM CURENJA ZRAKA IZ PLUĆA Nastaje obično uz osnovno plućno oboljenje. Na RTG-u se vide mrljasta zasjenjenja (područja atelektaze) i prstenasta rasvjetljenja (emfizemske bule nastale propadanjem septa). zbog povećanog otpora u dišnim putevima. perikard (pneumopericardium) ili pleuralnu šupljinu (pneumotoraks). naročito kod djece sa distresom. Karakteriše je propadanje bronhalnog i alveolarnog epitela sa kasnijim stvaranjem atelektaze i fibroze. mada se najvećim dijelom izlučuje putem žuči. Jedan dio konjugovanog bilirubina u crijevima biva hidroliziran djelovanjem βglukuronidaze. hipoksija. ali povećana rezistencija dišnih puteva se često zadržava i narednih godina. kod koje postoji naglo pogoršanje osnovnog stanja. infekcija. koji potiče uglavnom od ostarjelih eritrocita. i 7. Za dijagnozu je najvažnije imati na umu da postoji mogućnost njegove pojave. Prejaka rastegnutost može biti i posljedica “zarobljavanja” zraka ili primjene velikih pritisaka pri mehaničkoj ventilaciji. Ako koncentracija bilirubina prede kapacitet vezivanja plazme. sedmice života. pa se kao takav reapsorbuje (enterohepatična cirkulacija bilirubina). Karakteriše ga dispnea i hiperekspanzija pluća sa povećanim disajnim radom. što dovodi do njihove rupture. a koja su na rođenju imala minimalne simptome. ili pak djeluju kompetitivno su: acidoza. tikosteroidi (dokazano je da deksametazon može da spriječi razvoj BPD) ukoliko se primjeni nadonoščadi kojima je sa 2 nedjelje još uvijek potrebna mehanička ventilacija.

 serološki dokaz senzibilizacije.D globulin) Rh negativnim majkama unutar 72 sata-nakon rođenja Rh pozitivnog djeteta. U perifernoj krvi postoji anemija. paraliza pogleda naviše.Rh ili ABO incompatibilia. hepatosplenomegalija. Žutica se razvija u prvima satima i naglo pojačava prelazeći 340 μmol/l -20 mg%.hemolitička anemija o a) kongenitalna . Dijagnoza MHN se postavlja na osnovu:  patogene konstelacije krvnih grupa majke i djeteta  prisustvo nekonjugovane hiperbilirubinemije i hemolitičke anemije. kada može ozbiljno ugroziti život djeteta. letargija. IZMJENA KRVI) ima za cilj sniženje koncentracije bilirubina. i 5. mentalna retardacija). tj. NOVOROĐENČADI nastaje zbog blažeg hemolitičkog procesa.hemolitička bolest nastaje već intrauterino. hipotireoza)  povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina (ileus. edemi. zamjenom dvostrukog volumena krvi (2 x 80 ml/kg TT).Dijete bez odjeće (samo sa poveskom na očima) se izlaže dejstvu plavog svijetla (410-460 nm). TERAPIJA PRENATALNI POSTUPCI . EST (EKSANGVINO-TRANSFUZIJA. dijete dijabetične majke)  hematomi (veliki kefalhematom. FETALNI HIDROPS . nastaje fotobilirubin koji se izlučuje preko žuči i urina. lijekovi  policitemija (placentama hipertransfuzija. Između 3.različiti oblici hemolitičkih hereditarnih anemija o b) stečena . dana se javljaju znaci bilirubinske encefalopatije: I stadij: hipotonija. Klinička slika je veoma varijabilna.nadziranje titra antitijela u serumu majke počevši od 16. kada jetra može izlučiti povećanu ponudu bilirubina. intestinalna opstrukcija) KRITERIJI KOJI ISKLJUČUJU FIZIOLOŠKU ŽUTICU: Vrijeme pojave U prvih 24 sata života Dužina trajanja Preko 7 dana kod donesenog ili preko 14 dana kod nednonesenog Konjugovani bilirubin Preko 2 mg% Ukupni bilirubin Preko 12 mg% kod vještačke ili preko 15 mg% kod prirodne ishrane Bilo koji od ovih ja mislim isključuje fiziološku  HEMOLITIČKA BOLEST NOVOROĐENČETA (ERYTHROBLASTOSIS FOETALIS) Najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena. rigiditet. ANEMIJA. nedjelje gestacije. retikulocitoza i eritrobalstemija. infekcije. pozitivan DCT (direktni Coombs-ov test) kao dokaz prisustva majčinih antitijela na eritrocitima djeteta. U mjere koje tokom fototerapije potpomažu eliminaciju bilirubina spadaju: 63 . Ovako kompletna slika bilirubinske encefalopatije se jako rijetko viđa nakon uvođenja u praksu profilakse RhOgamom. tip l Crigler Najjarov sy i tip II Lucey Driscoll)  žutica uzrokovana dojenjem  bolesti metabolizma (galaktozemija. konvulzije III stadij: spasticitet popušta a javljaju se znaci trajnog oštećenja (atetoidna cerebralna paraliza. Koncentracija hemoglobina pada od prvih dana života i može doseći 40-50 gr/dl u drugoj ili trećoj sedmici. Na taj način fotoizomerizacijom.koncentracija bilirubina u krvi pupčanika je >4 mg%. Najteži oblik je fetalni hidrops. čime se zamijeni 80% cirkulišućih eritrocita. prenešenost. kontrola bilirubina u amnionskoj tečnosti.(anti. intracerebralni hematomi)  deficijencija glukoronil transferaze (kong. opistotonus. a najblaži anemija novorođenčeta. Slezina i jetra su uvećane (ekstramedularna hematopoeza). Završava intrauterinom smrću ili smrću neposredno nakon rođenja. slabo sisanje i plač visokog tonaliteta II stadij: spasticitet. Uz to postoji hepatosplenomegalija uz prisustvo eritroblastemije u perifernoj krvi. Karakteriziraju je hipoproteinemija. Izvodi se kroz umbilikalnu venu. ICTERUS GRAVIS (ili hiperbilirubinemija) . neuralni gubitak sluha. FOTOTERAPIJA . S fototerapijom se obično počinje kad se zaključi da postoji opasnost da će bilirubin preći toksične granice. po potrebi intraurerina transfuzija krvi ili indukcija poroda. blaži ikterus gravis. korekciju anemije i odstranjenje antitijela.

rijetko anti B hemolizina u plazmi. dehidracija. a nakon 2-3 dana nastaviti dojenje. otac “A”. METABOLIČKI POREMEĆAJI NOVOROĐENČETA HIPOGLIKEMIJA je koncentracija glukoze u krvi kod donesenog ispod 1.održavanje hidracije i adekvatne diureze. dijagnoza.67 mmol/l i ispod 1. kod novorođenčadi dijabetičnih majki. prisutna je hepatosplenomegalija i zastoj na težini. brzinom 6 mg/kg/min. daje se 10% Ca-glukonat 1-2 ml/kg TT.Upalna oštećenja jetre (bakterijske infekcije. a kasnije ispod 2. hloridi u znoju. Manifestuje se tremorom. Terapija u prva 3 dana podrazumijeva ekspektativan stav (zbog opasnosti parenteralne primjene Canefrolitijaza). Može biti asimptomatska ili se manifestuje iritabilnošću hipertonijom. a prognoza ovisi od osnovne bolesti. nakon prve sedmice života kod djece na kravljem mlijeku. HIPOKALCEMIJA (koncentracija jonizovanog kalcija ispod 2. liječenje i prognoza ovise o uzroku bolesti (potrebno je opsežno ispitivanje: bakteriološke kulture.5 mmol/l . rjeđe “B” ili “AB”) koji može preći placentu i hemolizirati eritrocite djeteta. stolica je blijedosiva. tako da on obično iznosi 30-50% ukupnog. Neželjene propatne pojave mogu biti dijareja. u prvih 72 sata života. TERAPIJA . cijanozom. HEMOLITIČKA BOLEST U ABO SISTEMU (MHN) . TORCH infekcije. Bolest ima blaži tok od Rh MHN a EST je rijetko kad potrebna. hipotonijom. prethodno zagrijanim iznad 56°C.Nasljedne metaboličke bolesti (galaktozemija.).ne treba prekidati dojenje ako koncentracija bilirubina ne prelazi 340 μmol/l (20 mg%).nastaje zbog prisustva anti A. a nema znakova hemolize. traženje metaboličkih defekata i si.v. urin zbog prisustva konjugovanog bilirubina boji plene žuto. jetrene funkcije su uredne. a ukoliko je potrebna. Ako bilirubin raste iznad toga. raš na koži. Uzroci konjugovane hiperbilirubinemije su sljedeći: . u teško bolesne novorođenčadi (potrošnja prevazilazi nadoknadu). hepati tis B) . cistična fibroza) . serološke reakcije na TORCH. Toksični efekti fototerapije do sada nisu poznati. sepsa. dispneom i apneama te konvulzijama. Antitijela su prisutna prije trudnoće pa može oboljeti i prvo novorođenče. totalna parenteralnaJshrana) . kao posljedica perinatalnog stresa. pregrijavanje. atacima apnee. kasna hipokalcemija. Česta je kod novorođenčadi sa niskom porođajnom težinom (<2500 gr). transfuzija krvi. savjetuje se u toku 2-3 dana hranjenje djeteta izmlazanim majčinim mlijekom. nekad konvulzijama. KONJUGOVANA HIPERBILIRUBINEMIJA Kod konjugovane hiperbilirubinemije (holestatska žutica) je povećana koncentracija ne samo nekonjukoganog već i konjugovanog bilirubina. pri čemu se vrijednosti bilirubina ne vraćaju na početne.Nepoznate etiologije (obično svrstana u sindrom neonatalnog hepatitisa) Obično se žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) nadovezuje na fiziološku žuticu. (konstelacija krvnih grupa majka “O”. bolesne novorođenčadi. bilo da su nedonešena ili distrofična (zbog malih rezervi glikogena). somnolencijom.5 mg%) se može javiti kao rana hipokalcemija (u prva 3 dana) i to češće kod nedonoščadi. i kao.Anatomska opstrukcija žučnih vodova (intra i ekstrahepatična) . do danas nije opisan ni jedan slučaj bilirubinske encefalopatije.. 64 .Sindrom zgusnute žuči . Terapija je nadoknada glukoze i. Uprkos jakoj žutici djeca izgledaju zdrava. LAKTACIJSKA ŽUTICA (ŽUTICA NA MAJČINOM MLIJEKU) Najčešći oblik produžene žutice.10 mmol/l kod nedonoščeta.Egzogena oštećenja jetre (lijekovi. Lab. “Bronze baby” sindrom je bronzano prebojena koža kod novorođenčadi sa miješanom bilirubinemijom ukoliko se izlažu fototerapiji. Uprkos visokom mogućem porastu bilirubina i prolongiranom trajanju. a javlja se i kao prvi simptom metabolopatija (galaktozemija). kod novorođenčadi dijabetičnih majki (hiperinzulinizam).

koje su najniže 24-72 sata po rođenju. Klinička simptomatologija obuhvata: . Praktično se nikad ne ukiiješti. Phenobarbiton 10 mg/kg im. Postupak je isti kao sa omfalokelom.hiperbilirubinemiju (zbog prematuriteta. pokreti sisanja ili mljackanja. Operativni zahvat zbog veličine kile je rijetko kad indiciran. koja nastaje zbog sekundarne hipertrofije fetalnih β ćelija pankreasa. iv. kardiomiopatija. plivajući i veslajući pokreti). 10 % Ca-glukonat 5 ml iv. hipoglikemije. Gastroshiza (gastroshisis) je anomalija slična omfalokeli ali prolabirani organi nisu prekriveni amnionskom vrećom. encefalitis). Od konvulzija je potrebno razlikovati drhtanje (nije praćeno abnormalnim pokretima očnih jabučica). zatim o hipokalcemiju i hipomagnezijemiju. NEONATALNE KONVULZIJE Konvulzije kod novorođenčadi predstavljaju urgentno stanje koje zahtijeva neodložnu terapiju. Ne zahtijeva liječenje. intrakranijalna hemoragija. suptilne konvulzije (treptanje ili podrhtavanje očnih kapaka. Pokrivanje flasterom ne ubrzava zatvaranje umbilikalnog prstena.kardiorespiratorne poremećaje . godine života. naročito rane hipoglikemije. Diazepam 0.morfološke poremećaje . policitemije). Najčešći oblik su tzv. policitemiju i hiperviskoznost krvi (vjerovatno zbog intrauterine hipoksije) . Klinička prezentacija: konvulzije novorođenčeta se razlikuju od konvulzija odrasle djece..). hipokalcemija.. Obzirom na šarolikost uzroka. Pupčana kila (hernia umbilici) nastaje zbog nepotpunog zatvaranja umbilikalnog prstena. 65 . 2% MgS04 5 ml iv . Mogu takođe biti i genealizirane tonične.. Profilaksa je dobra kontrola dijabetesa trudnice (naročito preko hemoglobina A1C). a pupčanik izlazi iz normalnog dijela trbuha. nasljedni konvulzivni poremećaji (familijarna epilepsija. piridoksin hidrohlorid 50 mg. devijacija bulbusa. te miokloničke konvulzije. Postoje brojni uzroci neonatalnih konvulzija. RDS. Omfalokelu treba odmah nakon rođenja djeteta prekriti sterilnom gazom natopljenom fiziološkom otopinom i uputiti na operativni tretman. metabolički poremećaji (hipoglikemija. Omfalokela (omphalocoella) je rijetka i teška anomalija koja zahtijeva hitan hirurški tretman. U regiji pupka postoji veliki defekt trbušnog zida. u kupiranju neonatalnih konvulzija se obično ide sljedećim redom: 10% glukoza 5 ml/kg iv. infekcije (meningitis.hematološke poremećaje . te adekvatne kontrole dijabetesa u trudnoći. poremećaji amino kiselina). multifokalne i fokalne kloničke. koja se ispoljava već 1-2 sata po rođenju.3 mg/kg iv. Prqgnoza neonatalnih konvulzija ovisi od osnovnog uzroka.Metaboličke poremećaje o hipoglikemiju. hipomagnezijemija i dr. koja nastaje zbog nagomilavanja masti i glikogena u miokardu (može dovesti do kongestivnog popuštanja srca) . kroz koji prolabira dio sadržaja trbušne duplje prekriven amnionskom opnom. a većina ih se spontano zatovori do navršene 1. ostali poremećaji metabolizma (piridoksinska ovisnost. a srazmjerne su težini dijabetesa trudnice .makrosomiju.česta je perinatalna asfiksija. a terapija podrazumijeva kupiranje odgovarajućih metaboličkih poremećaja.. te porođajne ozljede zbog velike porođajne težine. OBOLJENJA PUPKA Anomalije pupka Kožni pupak je bezazlena anomalija koja se sastoji u tome da je dio pupčanika pri hvatištu (2-3 cm) prekriven kožom.DIJETE DIJABETIČNE MAJKE Zaseban klinički entitet čija simptomatologija direktno zavisi od vrste i dužine trajanja dijabetesa kod majke. kao i veću učestalost kongenitalnih malformacija. tuberozna skleroza). a najčešći su: perinatalna asfiksija. Sve nastale promjene su posljedica biohemijskih poremećaja u čijoj su osnovi hiperglikemija trudnice i hiperinzulinemija fetusa.

kroz koji se može cijediti crijevni sadržaj.su drugi po redu uzrok smrti novorođenčadi. gljivice. što brzo dovodi do nekroze i perforacije crijeva sa sekundarnim peritonitisom.e slobodan zrak kao dokaz perforacije crijeva. Terapija stafilokoknih infekcija kože je lokalna (otvaranje mjehurića prebrisavan-jem alkoholnim tupferom i posipanje antibiotskim praškom) i opšta. 3) zahvatanje više organskih sistema. nekad fulminantan tok koji može dovesti do smrti u toku nekoliko sati ili dana. Na RTG-u se može naći pneumatoza crijeva (zrak u zidu crijeva).lapiziranjem (štapićem AgNO3j i sterilan zavoj su obično dovoljni za epitelizaciju. Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno. ispod čega ostaje ogoljeni korijum. 6) brz. a može i znacima peritonitisa.je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom. Češće se javljaju perigenitalno na intertriginoznoj koži. i 10. od subkliničke do sistemske infekcije. pa postoji opasnost od prenosa infekcije na pupčanik. Terapija: oblog antiseptičkog sredstva uz obaveznu sistemsku primjenu antibiotika (najbolje po antibiogramu).Omphalitis je upala kože i potkožnog tkiva sa crvenilom i edemom oko pupka. sitnih ili krupnijih vezikula i pustula. održavanje bilansa vode i elektrolita. Terapija: obustava svakog peroralnog unosa. Oboljenje se javlja u vidu brojnih. sa povećanim gastričnim aspiratom. parenteralna prehrana. transnatalni. sistemska primjena antistafilokoknih antibiotika čuvanje kože od isušenja. NEKROTIČNI ENTEROKOLITIS (NEC) . resekcija nekrotičnog dijela crijeva. Stafilokokne infekcije kože Pemfigoid novorođenčeta je najčešća stafilokokna infekcija kože. . odmah iza hijalino-membranske bolesti. INFEKCIJE NOVOROĐENČETA . i. znacima ileusa. Može se javiti u 66 . Terapija je operativna. coli. čije kolonije poput griza prekrivaju usnu šupljinu. tj. Obično je uzročnik piogeni stafilokok ili E. Uzrokovan je Candidom albicans. 5) veliki broj etioloških agenasa (bakterije. koje pucaju i ostavljaju denudiranu kožu. Fistula urahusa je djelimični ili kompletni izostanak obliteracije embrionalnog kanala koji spaja mokraćni mjehur s pupčanikom a kroz koji može curiti mokraća. šoka t diseminirane intravaskularne koagulacije. 2) manja. dana života sa distenzijom trbuha (što je najčešći rani znak). Infekcije pupka Blenoreja (blenorrhoe umbilici) je površna infekcija na inserciji pupčanika koja se karakteriše vlaženjem. Terapija: nekoliko kapi Nystatin susp.. Terapija je lokalna (toaleta hidrogenom i baktericidnim praškom). Granuloma umbilici nastaje kad se zbog infekcije razvije granulaciono tkivo slično polipu. sposobnost odgovora na infekciju zbog nezrelog imunog sistema. U patogenezi bolesti važnu ulogu ima reakcija nezrelog intestinalnog trakta na hipoksiju i ishemiju. Terapija . .je teško akutno oboljenje koje najčešće pogađa nedonoščad u jedinicama intenzivne njege. nazogastrična sonda radi lavaie. Mliječac (soor) je jedna od najčešćih infekcija. a djeteta od dehidratacije i gubitka proteina preko oboljele kože. zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda. mikoplazma). postnatalni).-Perzistentni omfaloenterični duktus je zaostatak embrionalnog spoja crijeva i pupčanika. od koje često oboljevaju novorođenčad u rodilištima. protozoe. antibiotska terapija. površnih. Th je operativna. . Najteži oblik Stafilokokne infekcije kože je eksfolijativni dermatitis (Dermatitis exfoliativa Ritter) sa difuznim eritemom i Ijuštenjenjem kože u velikim lamelama. 4) manifestacija bolesti je ekstremno varijabilna. sa visokom smrtnošću. Postoji sklonost širenju na otvorenu umbilikalnu venu. NEONATALNA SEPSA . koje ispunjava pupčanu udubinu. Karakteristike infekcija novorođenačke dobi su: 1) različiti putevi prenošenja sa majke na dijete (intrauterini. nakon svakog obroka ili premazivanje usne šupljine 1 % gentiana violetom. a po potrebi hirurški pristup. virusi. Opšte stanje djeteta je pri tom teže poremećeno. tj. od kojih su neki gram negativni rezistentni na antimikrobne lijekove. Najčešće se javlja između 3.

coli). epidermidis). U slučaju intrahospitalne sepse uzima se u obzir predominantna flora u jedinici intenzivne njege. teškoće sa hranjenjem (uključujući abdominalnu distenziju i povraćanje). koji označava hronične. loša perfuzija periferije. Klebsiella.sepsa sa kasnim početkom (obično 2-3 nedjelje) takode nastala kolonizacijom vaginalne flore i često sa pretežnom predilekcijom CNS-a .i njihovo uključenje u kategoriju “ostale infekcije” . Serratia. Zbog porasta učestalosti i interesovanja za HIV infekciju. Staphylococcus. zato što je penetracija aminoglikozida u liquor nedovoljna. Terapija: optimalan izbor antibiotika je moguć samo na osnovu kulture i antibiograma. gdje “S” označava sifilis.intrahospitalna sepsa kod novorođenčadi sa visokim rizikom i sa florom predominantnom u jedinici intenzivne njege. žutica. Hemophilus influenzae itd. dok drugi preporučuju kombinaciju aminoglikozida sa cefalosporinima 2. ospa. pa je njihova diferencijacija. potpora respiracije. Proteus) i gljivice. fulminantno obdljenje. može se pojaviti sa veoma sličnim kliničkim sindromima. Herpes simpleks). 2) bolest može biti inaparentna. Liječenje počinje obično prije identifikacije uzročnika (neki počinju sa kombinacijom ampicilina i aminoglikozida. uz druge. apnea. pregled krvne slike (leukocitoza sa neutrofilijom. Epstein-Barrov virus. 67 . uz radiološka ispitivanja (UZ glave. nebakterijske perinatalne infekcije. U većini slučajeva nastaje hematogenim širenjem patogenih mikroorganizama do moždanica i CNSa a kod novorođenčadi sa anomalijama (meningomijelokela) je moguća direktna inokulacija bakterija s kože. Mnogi centri preporučuju kombinaciju ampicilina i cefalosporina III generacije (cefotaxim. s korekcijom prema antibiogramu. sa visokim mortalitetom i velikom učestalošću neuroloških sekvela kod preživjele djece. parvovirus. a obično se praktikuje pokrivanje stafilokoka (methicillin ili vancomycin + jedan aminoglikozid). apnea. Dijagnoza se postiže na osnovu LP. cerebralni plač (krik). TORCH infekcije Pojam TORCH je akronim (Toksoplazmoza. Dijagnoza se postavlja na osnovu pozitivne kulture krvi i drugih tjelesnih tečnoti. izbočena fontanela. bacili (E. primjena imunoglobulina i sl. povraćanje. Najčešći uzročnici su streptokoke grupe B i gram neg. coli). Najčešći uzročnici primarne sepse (vremenom se mijenjaju) su mikroorganizmi vaginalne flore: streptokoke grupe B. cefuroksim). 3) infekcija majke je često asimptomatska. generacije). u nekim slučajevima eksangvinotransfuzija. zatim Listeria monocytogenes a kod novorođenčadi sa anomalijama CNS-a i sa ugrađenim šantovima je češća stafilokokna bolest (Staphylococcus aureus i epidermidis).pojma TORCH. zatim listeria monocytogenes.sepsa sa ranim početkom (u prvih 7 dana) kao multisistemsko. tahikardija. neki autori su preporučili . Ostale infekcije. zatim gram negativni bacili (Pseudomonas. bakterije (E. varicella zoster. Ova grupa infekcija predstavlja dijagnostičku dilemu iz sljedećih razloga: 1) uprkos raznovrsnosti agenasa koji je izazivaju. naročito u početku nemoguća. 4) za dijagnozu je potrebna specifična baterija seroloških testova. hepatitis B. pregled liquora. koje se preko majke prenose na plod. razdražljivost. Rubeola. pretežno sa respiratornom simptomatologijom . ili 3. CT glave). Uz to su potrebne opće potporne mjere. letargija. konvulzije. Najčešći uzročnici intrahospitalne sepse su stafilokoke (naročito S. Citomegalovirus. manje pozzdane nalaze: RTG pluća. kao održavanje bilansa vode i elektrolita. leukopenija). koncentracija IgM u serumu). U “ostale infekcije” spada sifilis. hipo (rjeđe hiper) termija. Klinički znaci sepse su: RDS. letargija. gram neg. u toku više sedmica. Ponekad na sepsu uputi samo izjava sestre da dijete ne izgleda dobro. MENINGITIS NOVOROĐENČETA Infekcija moždanica i CNS-a u prvom mjesecu života. (u liquoru se nađe proteinorahija i pleocitoza) i kulture liquora. Neki pojam označavaju kao STORCH. Potrebno je mjeriti obim glave te ponavljati UZ pregled. homeostaza glikoze. Kliničke manifestacije su: nestabilna temperatura.sljedećim oblicima: . radi prevencije hidrocefalusa.

okularne znake (horioretinitis. 3) serološkim testovima. Terapija: za neke od ovih infekcija postoji specifična terapija.5) specifičan tretman za neke od njih (toksoplazmoza. miokarditis. prvog dana. 4) radiološkim ispitivanjima (UZ i CT glave. sifilis) proveden kod sigurne dijagnoze. koji podrazumijevaju dokaz specifičnih IgM. a neki preporučuju u kombinaciji i spiramycin. npr.  Za rubeolu. keratokonjuktivitis. glaukom). Herpes simpleks infekciju. majki treba zaštiti HB imunim globulinom (HBIG) i vakcinom. hematološke znake (anemija. 68 .  Terapija toksoplazme može se provodi pyrimetaminom i sulfadijazinom. snimci dugih kostiju). IUGR. za sada ne postoji specifična terapija. intrakranijalne kalcifikacije). 10 dana. Klinička slika koja sugerira dijagnozu obuhvata: intrauterinu infekciju. na kraju prvog mjeseca i u 6. u toku godine dana (3-4 kure po 21 dan). trombocitipenija). neutropenija. može smanjiti specifični dugoročni morbiditet.  Sifilis se liječi penicilinom G. prematuritet. nefritis. Dijagnoza se postavlja 1) direktnom izolacijom i kulturom uzročnika. hidrocefalus. znake CNS-a (mikrocefalus. hepatitis sa splenomegalijom i žuticom). uključenje drugih organa (pneumonija. mjesecu. CMV infekciju. proteinorahija. 2) eventualnim pregledom liquora (ksantohroman liquor. katarakta. treba zaštititi specifičnim imunoglobulinom -Varicella zoster imuni globulin (VZIG). pleocitoza).  Novorođenčad od HB poz. IgM-ELISA test na toksoplazmozu i veći broj IgG testova.  Novorođenčad od majki oboljelih od varicellae unutar 5 dana prije poroda do 2 dana iza poroda.

a među njima β. rinitis i kašalj su česti. dok su difterija i gonokok danas veoma rijetki u našoj sredini. Nisu rijetke i hemoragične promjene. koji treba uzeti prije terapije. abdominalni bol. temperatura i do 40C. Cervikal-ni noduli počinju se povećavati i postaju osjetljivi na palpaciju. povraćanje. Tu treba iskljčiti i agranulocitozu sa žuto-prljavim naslagama koji sa tonzila prelaze na stražnji farings sa nekrotičnim promjenama i ulceracijama po ustima i jeziku. Takvo stanje. 69 . izolacijom streptokoka iz brisa guše. Ovdje treba razjasniti pojam Streptokokoza a odnosi se na sistemne manifestacije Beta-hemolitičkim streptokokom u dobi od 6 mjeseci do 2 godine. Fokalne komplikacije su česte. a komplikacije su rijetke. Prisustvo ili odsustvo tonzila ne smanjuje osjetljivost.  Bol u guši jači a nekad i toliko jak da smeta gutanju.AKUTNI TONZILOFARINGITIS (ANGINA) Pod ovim terminom podrazumjevamo upalu sluzokože ždrijela i limfatičnog faringealnog prstena (Waldeyer-ovog) koji se sastoji iz nakupina limfnog tkiva 2 faucijalne tonzile. Streptokokna infekcija je česta iznad 2 godine.  Leukocitoza je od manje koristi. Bolest postaje česta poslije prve godine i incidenca se povećava da bi vrh dostigla u dobi od 4-7 godinama nastavlja se kroz čitav dječiji period. Bolest ide s blagom epizodom koja traje manje od nedjelje dana sa različitom povišenom temperaturom. ali nisu bolni.  Trajanje tegoba je najčešće 1-4 dana. ali su znaci i simptomi toliko ispreplitani da je često i nemoguće razlikovati na osnovi kliničke slike.  Rijetki su konjuktivitis. obično ispod 39°C. traje i duže (od 4 do 8 nedelja). U razvijenim zemljama rade to i sa brzom detekcijom streptokoknih antigena.  Promuklost. ali na svu sreću ipak rijetka (dolazak UNPROFOR-ovih vojnika iz Ukrajine gdje je bilo epidemija difterije). pa ni na palpaciju. povraćanjem i slabim apetitom. učestalost infekcija. pa je treba opet provjeriti kulturom koju treba pričekati. a u početku predominiraju polimorfonukleari. a i tada može biti sa povišenom temperaturom. pa se nađu u kulturi faringealnog brisa. ali i ta brza metoda može propustiti dijagnozu u 10-15% slučajeva. tok bolesti i komplikacije. difuznim crvenilom farinska. Membranozni eksudat na tonzilama uvjek treba da upozori ljekara i da isključi difteriju koja je moguća u ratu.  U dvije trećine slučajeva ide sa eritemom tonzila bez eksudata ali se nekad javlja i eksudat ili krvarenje. kašalj i promuklost ali mogućnost sistemskih promijena. Neke razlike ćemo navesti. Kliničke manifestacije: Postoje razlike između virusne i bakterijske infekcije. Virusne  postepeno  temperaturom. jer i kod virusnih infekcija može se kretati od 6. Može ići i sa korizom i obilnijim sekretom niz stražnji dio farinska. anoreksijom. u neke dojenčadi sa iregularnom temperaturom. Etiologija: Akutni faringitis sa povišenom temperaturom ili bez nje je uzrokovan najčešće virusima. ali može i do 15 dana. guše).000-30. rinits.  Cervikalni limfni čvorovi mogu biti umjereno povećani. Sigurna dijagnoza e postavlja laboratorijski. Ovu vrstu manifestacije objašnjavaju imunolozi kao prvu nespecifičnu reakciju u dodiru sa /Beta-hemolitičkim streptokokom kad imuni sistem nije “sazrio”.  glavobolja.hemolitički steptokok iz grupe A. Akutni faringitis u pravom smislu se odnosi na upalu ždrijela (grla. Izvan epidemije streptokokne infekcije ne prelaze 15%. a noduli su osjetljivi na palpaciju.000). Bakterije su relativno rijeđi uzročnici. mukoznim iscjetkom i farjngealnom in-flamacijom. Bolest traje 1-5 dana. Druge bakterije mogu proliferirati za vrijeme virusnih infekcija. slabost  blagi bol u guši koji obično traje 2-3 dana.000 (1618. nazofaringealne tonzile tkiva: na bazi jezika -lingvalne tonzile i razbacanog tkiva u farinksu.  Rano se pojavi anteriorna cervikalna limfadenopatija.

Uzročnik može biti i virus. Taj sistem ima svoj put rasta i razvoja (sazrijevanje) koji je dosta individualan.000 i. Silom ne tjerati na jelo. Dijete treba da ostane u krevetu u toku akutne faze. a dijete lišava najsigurnijeg. a onda nastaviti oralnim penicilinskim preparatima. Taj strah od penicilina u dječijem dobu je nerazuman. Kod imunokompromitovane djece. Sigurnije je započeti injekcijom im. koje se ne mogu postići preventivnim i drugim tretmanom. hronične infekcije kao što su TBC tonzila (veoma rijetka). 4. ako su nestali simptomi. Mi smatramo da su tonzile (u farinksu) dio sistema odbrane organizma. svakako se prije treba odlučiti za adenektomiju. kao što se preporučuje poslije RG. sa znakom na kartonima “Cave penicillin” što prelazi sve poznate norme. bilo streptokok ili virusi mogu dati: ul-ceracije po farinsku. pa takva pogrešna intepretacija šteti djetetu. Obično su to klinička i epidemiološka slika. Tretman: Obzirom daje teško diferencirati virusni od bakterijskog. nelogičan. Komplikacije: Virusne komplikacije nisu česte osim purulentne upale srednejg uha.000 i. a razlog su akutne ili hronične infekcije sinusa. čak i oralnim u dozi od 125 do 250 mg. bar dok traju simptomi. Slična je prevencija i na streptokoknog akutnog glomerulonefritisa.j. a ponovno uzimanje brisa (rekultura) nije potrebno. tumori. peri i retrotonzilarni apsces. Danas se smatra da nosioci streptokoka nisu rizik za pojavu primo ataka RG. a onda 1 injekcija Extencillina prema uzrastu (600. ali često imitira akutni apendicitis. srednejg uha ili gluhoće. antibiotike ne treba uvoditi bez nekog argumenta da se radi o strep-tokolknoj infekciji. teže opstrukcije aero-digestivnog trakta. Dokazano je da bolesnici sa streptokoknom infekcijom nisu infektivni za druge osobe par sati poslije aplikacije penicilina. sinuzitis. dosta nepotrebnih i uzaludnih pretraga. Tonzilektomija i aktivna infekcija: Tonzilektomiju treba odogoditi za 2-3 sedmice po iščezavanju infekcije. Pozitivan titar ASTO-a je samo dokaz već prebolovane streptokokne infekcije. pa i kad postoji eksudat. a tonziloadenektomije. Uvriježila se u našem kraju “moda” da je skoro svako drugo dijete proglašeno osjetljivim ili preosjetljivim na penicilin. Pod apsolutnim indikacijama za tonzilektomiju su: 1. Još nema opisanih. 2. Nosioce streptokoka je teško izdiferencirati od akutnog faringitisa i malo je djece koja zahtiejvaju antibiotsku profilaksu. Osnovni patološki poremećaji natonzilama i adenoidima su infekcije i njihova hipertrofija koja je često poslijedica infekcije. Tonzilektomija i uzrast dijeteta: kada postoje rijetke indikacije treba. Tonzile i adenoidi mogu biti mjesto (lokus) akutne i hronične infekcije.j. Herpangina se lakše prepoznaje sa vezikulama i ulceracijama. dok je febrilno dijete. Pedijatriske indikacije u praksi su rijetke. a regionalni limfni čvorovi uvećani. Sistemna oboljenja su u praksi izuzetna indikacija za tonzilektomiju. bez profesionalnog dokaza. jer su u najvišem broju to tranzitorne infekcije koje ne zahtijevaju tretman. prvenstveno od infekcija ali i malignih oboljenja. a mekša i tečna hrana se bolje podnose. najjeftinijeg i najprostijeg lijeka za liječenje infekcija uzrokovanih streptokokom. roditelju. izuzev u rijetkim slučajevima kao stoje akutna respiratorna opstrukcija sa pojavom 70 . U mlađe djece. Koristi se i treća šema: Penicilin im.000 i. Mezenterični adenitis ponekad ide paralelno sa faringitom tzv. školskom djetetu). ipak ćemo iznijeti vlastite stavove. Indikacije za tonzilektomiju i adenektomiju rijetko daju pedijatri. otitise i rjeđe meningitise. a češće streptokok. rezistencija na penicilin. nego za tonzilektomiju. Svjesni smo da se i druge kolege bave ovim problemom. 3 puta dnevno u trajanju od 10 dana. prokain pencilinom u dozi od 800. ako nisu već prebolovale ranije RG ili pak neko od članova unutar familije. Froanov sindrom. Jači bol se kupira acetaminofenom koji često pomaže.j. cijelom društvu a medikusa dovodi na laičke strahove bez pokrića. Bolovi u trbuhu mogu ići sa povraćanjem ili bez. Nema dokaza da se ifenkcija donjih respiratornih puteva poboljšava tonzilektomijom. a inhalacije kod mlade djece imaju sličan efekat. predškolskom i 1. 1x u 24 sata. Česte prehlade i infekcije nikada ne opravdavaju ni tonzilektomiju niti adenektomiju kao preventivnu mjeru. Od skora je kao indikacija za tonzilektomiju uvedena i pojava apnoičnih pauza u snu koje traju više od 15-20 sekundi u djece sa hipertrofijom tonzila. Grgljanje sa toplim slanim solucijama za djecu koja su kooperativna ima rezona.su zauzele epidemijske razmjere. Penicillin obično daje promptno poboljšanje i skraćuje tok bolesti. Penicilinsko liječenje streptokoknog tonzilofaringitisa je uvjek i primarna prevencija od reumatske groznice. ali se počela pojavljivati streptokokna rezistencija i kod nas.Disfagija je redovno prisutna. bar u praksi.200. Problem nosioca streptokoka je ak-tuelan i tu se utroši mnogo vremena. Eritromicin je zamjena za penicilin. Streptokokna infekcija se liječi običnim penicilinom. 3. prolongirati tonzilektomiju bar do uzrasta do 2-3 godine. kada u praksi često i nestanu indikacije. ako je moguće. ali i razumno.

 Bolesnici sa opstrukcijom respiratornog sistema zaslužuju obaveznu hospitalizaciju poslije tonzilektomije i postoperativno posmatranje. Male hemoragije sreću se znatno češće.arterijske plućne hipertenzije i tzv. Nije rijedak bol u uhu i smetnje pri disanju. aii lakše se odlučujemo i lakše je prihvatamo. Komplikacije s kojima se susreću pedijatri poslije tonzilektomije su:  Bol koji traje 4-5 dana. 71 . akutnog plućnog srca.  Hemoragije – teške su rijetke ali opasne po život. Adenektomija (Adenoides) je također problem za sebe.

cistične fibroze. hronična. perkusija. BOL U GRUDIMA Nastaje kod afekcije pleure. bronhitisa. koji se čuje pomoću stetoskopa i u okolini bolesnika Wheesing je klinički znak opstrukcije.znak teže dispnee . recidivna ili 4. Laboratorijska ispitivanja . Istorija bolesti (lična anamneza. Na osnovu osobenosti kašlja ponekad se može zaključiti o dijagnozi Alergijska ili virusna etiologija bolesti Suhi noćni kašalj Pertusis Suhi kašalj u salvama na koji se nastavlja zvučni inspirij i završava povraćanjem Cistična fibroza Suhi kašalj u salvama. RTG ispitivanja . rendgenografija. Karakterizira je produžen ekspiriji i viskotonski polifoni zvižduci (wheezing). DIJAGNOZA OBOLJENJA RESPIRATORNIH ORGANA 1.  Klimanje glavicom  Širenje nosnica . Afoničan kod difterije. KAŠALJ Najznačajniji simptom. juguluma.opstrukcija donjih disajnih puteva. kod pseudokrupa. serološki testovi 6. 2. palpacija. a Laringealni kašalj (promuklost) glasan i promukao (lavež psa). 3. porodična anamneza) 2.rendgenoskopija. bronhografija i angiografija 4. Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog. Fizikalni pregled (insepkcija. bljedilo. rebarnih lukova. Kod oboljenja jednjaka pojavljuje se kao tupi bol iza grudne kosti. radiofotografija. hemokultura.OBOLJENJA RESPIRATORNIH ORGANA Bolest po svom toku može biti: 1. drugi ton visok i piskav DISPNEA Za ocjenu dispnee imamo niz objektivnih znakova od kojih su najvažniji  Tahipnea – normalna rekvenca disanja je 60/min kod novorođenčeta. kod predškolske i školske djece 20/min.dijagnostička i terapeutska 5. SIMPTOMI OPŠTI povišena temperatura.  Inspiratorne refrakcije . analiza sputuma/. auskultacija). Stenoza bronha stranim tijelom ili Bitonalni kašalj .nastaje aktiviranjem pomoćne muskulature. SE. mikrobiološko ispitivanje/bris. bez povraćanja Bronhiektazije Jutarnji kašalj sa obilnim sekretom Akutni faringitis. Karakterizira je otežan i produžen inspirij uz inspiratorni stridor (niskotonsko zviždanje – struganje) EKSPIRATORNA DISPNEA .krvna slika. akutna. kod dojenčadi 40/min. Funkcionalni testovi za ocjenu plućne funkcije 72 . RTG i laboratorijskog nalaza. ksifoidnog područja.jedan ton koji je dubok i uvećanim limfnim čvorovima promukao. proteinogram.uvlačenje interkostalnih prostora. subakutna. Traheobronhoskopija . kod astme. stranog tijela. adenoidne vegetacije i Faringealni kašalj (suho kašljucanje) hronični sinusitis. dijafragme.opstrukcja gornjih disajnih puteva (do bifurkacije traheje). INSPIRATORNA DISPNEA . bronhiolitisa. supraklavikularnih jama. tomografija. malaksalost i gubitak apetita. Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje. 3.

Često je udružen sa bronhitisom i astmom.kod sezonskog alergijskog rinitisa AKUTNI ADENOIDITIS Klinička slika retronazalne angine nastaje kod djece u dobi od 1 -3 godine. Prevencija bakterijskog stadija antibioticima je diskutabilna obično kod prematurusa ili rizične grupe. eozinofilna infiltracija. disanje na usta. vazomotorni poremećaji. alergeni hrane (jaje. Niz stražnji zid ždrijela se sliva sluzavo-gnojavi iscjedak. hemofilus influence. Nos je začepljen uz blagu vanjsku sekreciju. Nos je najčešće izložen inhalacionim alergenima. tonzila i edem sluznice mekog nepca. svrab nosa. Slijedi serozna sluzava sekrecija.OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA RHINOPHARYNGITIS ACUTA.rinovirusi. smanjen osjećaj za miris. difterija nosa. smetnje kod sisanja i uzimanja hrane. subfebrilnost. mlijeko). Histološki: edem. pad nespecifične otpornosti. parainfluenca i RSV. kašalj. promuklost. perje. strano tijelo u nosu. te nemiran san. KLINIČKA SLIKA: Počinje peckanjem i žarenjem u nosu i ždrijelu. Influenca. otitis media acuta.  Hiposenzibilizacija  Antihistaminici i lokalno kortikosteroidi  Dekongestivna sredstva. Diferencijalna dijagnoza: atrezija hoana na rođenju. hiperemija ždrijela. koja od 2-og do 7-og dana postaje mukopurulentna.  Bakterije – streptokok grupa A. sekreacija iz nosa. Najčešći uzročnici su  Virusi . govor je nazalni. Javlja se kao epidemija u zatvorenim dječijim ustanovama ili u istoj familiji. Kod rinofaringitisa se javlja izrazita bol kod gutanja. životinjske dlake.     Komplikacije: upala ostalih dijelova respiratornog trakta. ukapavanje fiziološkog rastvora ili vazokonstriktornih sredstava. pneumokok. Odlikuje nazalnom opstrukcijom. vlažnost u prostoriji. brašno. Predisponirajući faktori: rashlađivanje. u kasnijem stadiju epitel zadeblja i hiperplazira.  Kod sekundarne bakterijske infekcije antibiotici. Regionalni limfni čvorovi su 73 . TERAPIJA Za virusni terapija je simptomatska: dreniranje nosne šupljine (ležanje potrbuške). adenovirusi. Javlja se u dva oblika: sezonski (polenska kihavica) i nesezonski. hipotireoza zbog generaliziranog mixedema može dati kongestiju nosa. Priduržuju se opšti simptomi: glavobolja. RHINITIS ACUTA Akutna upala sluznice nosa i farinksa. sinuzitis. nehigijenski uslovi (pregrijane i neprovjetrene prostorije).  Bolest traje do 2 nedelje. Najčešći alergeni su: prašina. vazomotorni i alergijski rinitis. KOD DOJENČETA postoji teško disanje zbog zatvorenog nosa. antitusivne lijekove zbog aspiracije sekreta iz nazofarinska. RHINITIS ALERGICA Najčešće atopijsko oboljenje. javlja se bol u ušima. kihanje. Terapija  Izbjegavati kontakt sa odgovornim alergenima. crvenilo konjuktiva. Najčešći uzročnik je βhemolitički streptokok.  Hromoglikat . Izbjegavati: uljane kapi i masti zbog aspiracije i moguće pneumonije. neprijatan zadah.

epistaksa i stvaranje rinolita / koji može dati trajne mehaničke smetnje. traheja. lošim apetitom. Komplikacije . antipiretici.strano tijelo. apsces mozga. Klinička slika: iz zapušene nosnice. Oboljenje se u 95% slučajeva odnosi na maksilarne sinuse (ostium je visoko iznad nivoa dna sinusa). Terapija: smirivanje okoline djeteta. stafilokok. osteomielitis. nos je zapušen. bronhije i bronhiole) Patološki proces se izueztno lokalizira samo na jednom segmentu.angioneurotični edem SPAZMODIČNI KRUP je odvojen entitet sa rekurentnim epizodama akutnog stridora sa ili bez febrilnih prodroma. sukrvičav. HRONIČNI SINUZITIS je češći u odnosu na akutni. a češći nakon izlaganja hladnom vazduhu ili maglama. PROMUKLOST) Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa. temperaturom. inspiratornog stridora. a predmeti su različiti. Javlja se kao jasno definirana bolest i uz druga oboljenja /morbili. blagi su. iz nosa se cijedi sluzavo-gnojna sekrecija. Terapija: traje dvije do tri sedmice antibiotici. pneumokok. malaksalošću. inhalacije sa eterskim uljima.hemofilus influence. Može se javiti erozija venskog pleksusa. svjež vazduh. pertusis. sedacija djeteta sa phenobarbitonom 5 mg/kg/TT. značajno mjesto u nastanku zauzima alergija. Obolijeva jedan sinus. Terapija: lokalno. parainfluenca.  Bakterije . PARANAZALNI SINUZITIS Pneumatizacija sinusa počinje krajem prve do druge godine života.dekongestiva sa vazokonstriktornim dejstvom. Najčešći uzročnici su: virusi uz vrlo brzo pridruživanje bakterijskih uzročnika. laringealnim kašljem i cijanozom. Rendgen snimak pokazuje zadebljanje sluzokože sinusa. povremenim glavoboljama. sedimentacija je povišena sa leukocitozom. Terapija: ekstrakcija pri kojoj se vodi računa da se strano tijelo ne ugura dublje u nosni put. Osim recidivirajućih upala nazofarinksa i adenoidnih vegetacija. RSV. herpes/. streptokok. 74 . inspiratornom dispneom. Terapija je simptomatska uz terapiju streptokoka.Orbitalni apsces. oba maksilarna ili svi /pansinuzitis/ a oboljenje može biti akutno i hronično. opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa.  Mehanički faktori . odbijanje hrane. klimatsko liječenje na moru/. grijanje. OBOLJENJA DONJIH DISAJNIH PUTEVA (larinks. širi se na susjedne dijelove. BOLESTI LARINKSA I TRAHEJE SINDROM KRUP: (INSPIRATORNI STRIDOR. Napadi kliničkih simptoma su obično noću. kongenitalne anomalije i  Alergijski faktori . Postoje mišljenja da je to alergijska manifestacija na viralni antigen. analgetici. Dijete diše otežano. Često je sekundarno oboljenje usljed širenja uzročnika iz nosa. oksigena terapija. bljedilom. Hronični sinuzitis može ići sa vrlo malo simptoma. antibiotici ili hemoterapeutici u trajanju od najmanje dvije sedmice. Skoro redovito se proširi na intersticij i alveole. recidivirajući bronhitis. u početku curi serozan sekret koji kasnije postaje zamućen. KAŠALJ. adenovirus. Najčešći uzročnici  Virusi – influenca. vasokonstriktivna sredstva. bljedilo. tumor.uvećani. Akutni sinuzitis: u toku kapljičnih infekcija počinje glavoboljom. ili sa suhim podražajnim kašljem. STRANA TIJELA U NOSU Najčešća su u dobi malog djeteta. zračenje infracrvenim zracima. bacil difterije. loš san. Opšti simptomi u kliničkoj slici koja traje nekoliko dana su: povišena temperatura.

respiratorni virusi. rehidracija.05 mg/kg TT. srčani tonovi mukli. Eipglotis je otečen i crven. stafilokok. izazivaju deskvamaciju i/ili nekrozu trepljastog epitela čime su stvoreni uslovi za razvoj sekundarne bakterijske infekcije. AKUTNI OPSTRUKTIVNI BRONCHITIS Javlja se kod djece u uzrastu od oko 2 godine. humidifikacija prostorija. temperatura. pneumokok. U najtežim slučajevima znaci dehidracije. Fizikalni nalaz. Bronhijalna sekrecija se mijenja tokom bolesti od serozne do mukozne i purulentne. virus morbila. dispnea i produžen ekspirij. intubacija /traheotomija/. Opstruktivni sindrom karakteriše: wheezing. poremećaji unutarnje sredine /metabolička acidoza/. Oštećuju sluzokožu bronha. oksigena terapija. lako povišena temperatura. Praćen je eksudacijom (purulentan ili suhi sekret). Bolest traje prosječno 3-7 dana. a ubrzo se razvija globalna respiratorna insuficijencija /hipoksemija.  Oksigen preko maske  Intubacija i endoskopija u opštoj anesteziji. Terapija . digitalis. valijum/. anoreksija. Početak je nagao. hiperkapnija. ekscitacija.EPIGLOTITIS Najčešće ugrožava život djece opstrukcijom gornjih disajnih puteva. malaksalost. zatim se pridružuju i znaci otežanog ekspirija. galopni ritam. te minimalne promjene lako dovode do kliničke slike opstrukcije. ampicillin 200 mg/kg TT u 4 doze. sa temperaturom. Dijete je dispnoično. BOLESTI BRONHA AKUTNI BRONCHITIS Često oboljenje u dječijem uzrastu. rjeđe poslije četvrte godine. hipersonoran ili skraćen plućni zvuk. glas je prigušen. SUBGLOTIČNI KRUP/ Nastaje u prve dvije godine života. izražen noću i kod zamaranja. inspiratorna dispnea. TERAPIJA: Penicillin parenteralno kod manje djece. Uzročnici su virusi jače patogene moći. sistolni šum. Lumen bronha kod male djece je 3 puta manji u odnosu na odrasle. Na lateralnom dijelu vrata na rendgen snimku može se uočiti povećan epiglotis. pertusiforman. Javlja se kod predškolske djece. FIZIKALNI NALAZ: difuzni strugavi šušnjevi /krkori/. kašalj. kašalj. Terapija:  Antibiotici – ampicillin ili cephatriaxon ili chloramphenicol  Sedacija djeteta /phenobarbiton. Kašalj je u početku suh. Dramatični simptomi su gušenje. adenovirusi. Diureza je smanjena. hemolitički streptokok. U kliničkoj slici dominiraju znaci opstruktivnog respiratornog sindroma. nadržajan. Uzročnici su  virusi: paranfluenca. Prethodi mu infekcija gornjih disajnih puteva ili idu udruženo. kortikosteroidi u dozi 0. Smrtni ishod nastup zbog respiratorne insuficijencije. Bolest ide postepeno najprije kao infekcija gornjih disajnih puteva uz inspiratornu dispneu. Ukratko postoji konsonatna komponenta ili krepitacije koje upućuju na bronhoalveolitis. anoreksija. promuklo.Antipiretici. Poremećaji CNS-a: apatija. Kada se otpor u disajnim 75 . čujan i produžen inspirij i ekspirij. Uzročnik je najčešće hemofilus tipa B. SIMPTOMI: malaksalost. osim simptoma kao što su bljedilo. respiratorna acidoza/.  Bakterijski: hemofilus influence. Puls filiforman. epinephrine u dozi od 0. sediranje djeteta. adinamija. sa supralaringealnom opstrukcijom. traheju i bronhe. a kod starije antibiotici širokog spektra. antibiotici: chloram-phenicol 100 rng/kg TT u 4 doze. Pri kašlju se broj šušnjeva smanjuje a kod opstruktivnog bronhitisa se povećava. konvulzije. Akutni bronchitis bez kliničkih znakova opstrukcije nastaje pretežno kod starije djece. LARINGOTRAHEOBRONHITIS /JACKSON VIRUSNI.6 mg/kg TT. najčešće RSV kojima su bronhi predilekciono mjesto. Proces zahvata larinks.

nespecifična. sužena medijastinalna sjenka. cijanoza/. u težim oblicima i znaci hiperkapnije /tople ruke. U težim oblicima eventracija plućnog krila u medijastinum. indiciran je Ampicillin. imunoelektroforetsko ispitivanje seruma 3. konfuzija. pri kašlju se broj strugavih šušnjeva znatno povećava. Komplikacije: potpuna opstrukcija malih disajnih puteva /mikroatelektaza/. sokovi. supice. alergološki test. spuštena i aplatirana dijafragma. Rendgen nalaz: može biti normalan ili minimalan. TERAPIJA: soba mora biti provjetrena i zagrijana do 22 C. disanje postaje oslabljeno. U slučaju kada se znaci bronhoopstrukcije ne povlače. Kada se opstrukcija poveća opšte stanje se pogoršava. ekspirij produžen. to stanje daje inspiratorni položaj grudnog koša. sa hipersonornim zvukom i manje pokretnom dijafragmom. ordiniraju se steroidi. Javlja se od navršene prve godine. U laboratorijskim nalazima: SE ubrzana. pregled ORL 2. hiperinflacija. mrljasta zasjenjenja: mikroatelektaze ili pneumonične kondenzacije. U fazi remisije ima normalan nalaz. Otpornost disajnog sistema zavisi od serumskog odnosno sekretornog imunoglobulina A.putevima poveća. Potrebna je analiza sputuma. Zbog čestog nalaza Haemophilus influenzae. aminophillin/. u plućima se zadržava veći volumen vazduha /zarobljeni vazduh/. Kašalj je vlažan. Veća subsegmentna ili segmentna zasjenjenja su posljedica atelektaza ili pneumonija. ekspirij je produen. dremljivost. fizikalna terapija. pojačan bronhalni crtež. Značajna je uloga infekcije gornjih disajnih puteva /sinobronhalni sindrom/. Raniji naziv je bronhitis astmatiformis. Bronhodilatatori: adrenalin. Razvodnjavanje sekreta se postiže unosom tečnosti /voda. U napadu dispnee. Kod djece sa recidivnim bronhitisom respiratorni sistem je oštećen te se ponaša kao lokus minoris rezistencije. respiratorna bolest). povećan PA dijametartorak-sa. Terapija: Liječenje zavisi od faze bolesti. Antibiotici kod bakterijskog bronhitisa. U nastanku ovog bronhitisa učestvuju egzogeni i endogeni faktori nezavisno ili udruženo. hiperkapnija i respiratorna acidoza. U težim slučajevima nastupa parcijalna ili globalna plućna insuf icijencija. oksigena terapija kod hipoksemije. Disanje pacijenata je ubrzano. bronchitis spastica. kasnije purulentan. javlja se više od 4x godišnje u trajanju od 10 dana. Bronhalnu inflamaciju karakteriše kašalj i pojačana bronhogena sekrecija. Treća komplikacija je bronhoalveolitis. forsiranim kašljem. kod težih bolesnika intravenskim putem sekretoliticima. U slučaju produženja opstrukcije. kortikosteroidi. U cilju identifikacije endogenih faktora 1. mukoliticima.  Egzogeni faktori: nepovoljni stambeni uslovi. površno. bris ždrijela poslije kašlja ili drenaže. vlažna područja. Terapija traje 10 do 15 dana. horizontalno postavljena rebra. sužene zjenice. razavija se lokalizirana ili difuzna plućna hiperinflacija. asistirana ventilacija. a kašalj i do 2 sedmice. eozinofili povišeni kod alergijske menifestacije. Uloga alergije u nastanku opstruktivnih bronhitisa je sigurno dokazana. kod težih stanja hiperinflacija: pojačana transparenca plućnih polja. Kliničku sliku dopnjuju hipoksemija /uznemirenost. pušenje djeluje fizički i hemijski na sluznicu. RECIDIVNI OPSTRUKTIVNI BRONHITIS Uključen u termin HNRB (hronična. IgA u ispljuvku 4. sa nešto jačim širenjem gornjeg dijela toraksa uvlačenje juguluma. Klimatsko liječenje je od dvije sedmice bilo bi korisno kao dopuna medikamentoznog liječenja. tapkanjem i lupkanjem /vibraciona masaža grudnog koša/. 76 . čaj. Globalna plućna insuficijencija je hipoksemija. wheezing. aminofilin. Recidivni opstruktivni bronchitis. Rendgen nalaz: naznačen bronhijalni crtež. povećana retrokardijalna i retrosternalna prozračnost /na bočnom RTG snimku/. Auskultatorno: vezikularno disanje sa bronhogenim šušnjevima. mišićni trzaji depresija tetivnih refleksa /Bolest traje od 5 do 10 dana.  Endogeni faktori: imunološki poremećaj. Kod parcijalne opstrukcije disajnih puteva sa ventilnim mehanizmom kada vazduh ne izlazi dovoljno i ekspiriju. pneumonične ili atelektatične kondenzacije. bez popratnih simptoma. osnovno liječenje je antibiotsko. aerozagađenje. Zatim se apliciraju bronhodilatatori /adrenalin. Parcijalna plućna insuficijencija je hipoksemija sa normo ili hipokapnijom. leukociti povišeni. Zatim odstranjivanje sekreta iz disajnih puteva se vrši: položajnom drenažom. jer je napad izazvan razvojem jedne nove akutne respiratorne infekcije. Izolovani deficit ovog imunoglobulina je najčešći oblik disgamaglobulinemije koji dovodi do učestalih respiratornih infekcija..

diše ubrzano. A. Tahipnea (preko 60) ukazuje na ozbiljan poremećaj. mekane i mogu da se palpiraju. 1/3 su nepoznate etiologije. Komplikacije: emfizem. uvlačenje juguluma. Pneumonije izazvane protozoama BAKTERIJSKE PNEUMONIJE 1. mikroinfiltracije/. Kada je opstrukcija tog stepena da ometa normalno izlaženje vazduha iz alveola dolazi do zadržavanja vazduha u alveolarnom prostoru. Auskultatorno: piskavi bronhitični pukoti. površno. adenovirusi. radiološkog. rehidracija. bronhodilatatori. influenca. Patogeneza: osnovni nalaz je opstrukcija bronhiola usljed:  Zadebljanja zidova bronziola usljed edema i limfocitarne infiltracije.BOLESTI BRONHIOLA BRONCHIOLITIS Ovo oboljenje pripada akutnoj plućnoj bolesti. Epidemiološki se javlja u zimskom periodu i rano u proljeće. 77 . kašalj sličan pertusisu. širi se kapljično i brzo. Patologija: razvija se u 4 stadija I STADIJ – STADIJ KONGESTIJE . Javlja se u uzrastu do 2 godine. rijetkim polimorfonuklearima i obiljem pneumokoka. Kada je opstrukcija kompletna razvijaju se atelektaze. tahikardija. povraća. inspiratorno širenje nosnica. hematološkog nalaza i na osnovu odgovora na antibiotsku terapiju. tako da se razvija difuzna plućna hiperinflacija. antibiotici. recidivira u 5% slučajeva. Pneumonije izazvane G+ bakterijama 2. tokom zime i proljeća a istovremeno postoji epidemija gornjih disajnih puteva kod odraslih. oksigena terapija. virus parainfluence. odbija hranu. Klinička slika: kihavica sa seroznim sekretom. kod starije djece razvija lobusni tip. epidemiološkog stanja kliničkog nalaza. Smatra se da su u 1/4 slučajeva virusne etiologije. umor. Bakterijske pneumonije B.. Letalitet je 1%. Poznato je oko 80 tipova pneumokoa. oslabljeno disanje. uznemireno je.Čest uzročnik pneumonija kod djece poslije navršenog trećeg mjeseca. Diferencijalna dijagnoza: Akutni opstruktivni bronhitis. kortikosteroidi. Pneumonije izazvane virusima C. Izraženi su klinički znaci opstrukcije: dispnea. cistična fibroza. Pneumonije izazvane G. hiperkapnije i respiratorne acidoze. a kod mlađe djece i dojenčeta. Pneumonije izazvane mikozama D. temperatura do 38C. U težim oblicima dolazi do deskvamacije epitela bronhiola. U praksi uzročnik pneumonija se pretpostavlja na osnovu uzrasta. Uzročnici su: RSV. asistirana ventilacija. Opstrukcija remeti normalnu izmjenu gasova do hipoksemije. cijanoza. atelektaze. uvlačenje mekih tkiva toraksa u fazi inspirija. klimanje glavicom sinhrono sa disanjem. a u epidemijama i veći. često je cijanotično. Intraalveolarni kapilari se proširuju i alveole počinju da se ispunjavaju seroznim eksudatom. Terapija: simptomatska. pneumotoraks. Kasnije se može javiti wvheezing. mrljasta i multilobusna zasjenjenja /mikroatelek-taze. PNEUMONIJE Pneumonije su najčešće bolesti u dječijem uzrastu.bakterijama PNEUMONIJE IZAZVANE PNEUMOKOKOM Diplococcus (streptococcus) pneumoniae .  Prisustva mukusa i ćelijskih otpadaka. To je ozbiljno generalizirano in-flamatorno oboljenje bronhiola virusne etiologije. Obavezna indikacija za hospitalizaciju. ekspiratorno stenjanje. najčešće u prvih šest mjeseci. jetra i slezina su spuštene.traje nekoliko sati. Dijete je blijedo malaksalo. a ostalo čine bakterijske pneumonije. Faktori koji pogoduju nastanku bolesti su: hladnoća. digestivni poremećaji i rahitis. lobulusni tip. Broj leukocita je normalan ili se povećava kod bakterijskih komplikacija. Imunitet prema određenom tipu traje kratko i vrlo se brzo gubi. mikoplazma pneumonije. Rendgen: plućna hiperinflacija. Javlja se u epidemijama. kongenitalne anomalije.

GROZNICA. Ako je bol u abdomenu lociran desno teško se diferencira od akutnog apendiksa. a makrofazi otklanjaju otpatke iz alveole. omogućujući bolju saturaciju hemoglobina kiseonikom. a bolest može proteći i bez kašlja. Centralno lokalizovane pneumonije se teže dijagnostikuju fizikalnim pregledom. Kod dojenčeta odbijanje hrane. Sjene mogu biti trakaste i ovalne. cilindrurija i eritrociturija. naporan. Komplikacije pneumokokne infekcije su meningitis. plućni apsces. u urinu albuminurija. uznemirenošću. empijem. Pneumoniji prethodi infekcija gornjih disajnih puteva. apsces jetre. III STADIJ – FAZA SIVE HEPATIZACIJE . bronhalno disanje i pojačana bronhofonija. Spirometrija pokazuje restriktivni tip ventilacione insuficijencije. artitis. Fizikalni nalaz: perkutorni i auskultatorni nalaz u početku bolesti su negativni. IV STADIJ . neutrofili podliježu masnoj degeneraciji i nekrozi. a nastaje kada saturacija hemoglobina kiseonikom padne na 70% do 75%. hiperkapnija) manifestuje se strahom. Kod visoke temperature i kod obilnog znojenja može da se razvije DEHIDRACIJA. Poremećaj acidobazne ravnoteže se nalazi kao RESPIRATORNA I/ILI METABOLIČKA ACIDOZA. Polimorfonukleari fagocitiraju pneumokoke. Limfatični sudovi se brzo uključuju u proces pa pneumokok dolazi u cirkulaciju te se proces širi na visceralnu pleuru koja reaguje eksudacijom i taloženjem fibrina /pleuropneumonia/ Klinička slika Inkubacija traje od 1 do 3 dana. Pneumonija može da se manifestuje i meningealnim simptomima. 78 .  U toku lobulusne pneumonije pozitivan nalaz čine: šumovi. CIJANOZA predstavlja najsigurniji znak hipoksemije. Diferencijalna dijagnoza: atelektaze poslije aspiracije stranog tijela. U krvnoj slici može biti prisutna anemija.Eksudat je sirast. temperatura (5 do 9 dana). Medijastinum je često povučen (atelektaze) prema plućnom zasjenjenju.  Ukoliko nastaje opstrukcija većeg bronha. disanje postaje oslabljeno ili nečujno. TAHIPNEA predstavlja rani stalni simptom pneumonije. Kod novorođenčeta i mlađeg dojenčeta mogu proteći bez temperature. diareja. može se pretpostaviti nastanak srčane komplikacije. GLAVOBOLJA. tmulost. U toku multilobulusne pneumonije zahvaćeni lobusi ne prolaze kroz iste faze inflamacije. (sitni vlažni bronhogeni šumovi i krepitacije) uz bronhovezikularno disanje. serum i rijetki neutrofili. Simptomi: TEMPERATURA. povećava se broj makrofaga. Komplikacije: pleuritis. kasnije postaje produktivan. /tzv. Kod stanja sa razvijenom respiratornom insuficijencijom je snižen p02 /hipoksemija/ dok su vrijednosti pCO2 normalne ili snižene /parcijalna respiratorna insuficijencija/ ili povišene /globalna respiratorna insuficijencija/. glavoboljom. tumori. RTG zasjenjenja su najčešće trouglasta i njihova baza je okrenuta prema periferiji.alveole su ispunjene velikim brojem neutrofila i fibrina. pleuritis. Kasnije se nalaze znaci plućne infiltracije: pojačan fremitus. TBC. dispnea je skoro redovan pratilac. septikemija. endokarditis. vitalni kapacitet je snižen. Laboratorijski nalaz: Leukociti 15000 do 40000 i predominiraju polimorfonukleari. apendicitis. Konvulzije nastaju zbog hipertermije kod djece koja imaju snižen konvulzivni prag. Ako se jetra palpira za više od 3 cm i ako je puls veći od 160 ili ako postoji i galopni ritam. Kapilari u alveolama su opstruirani tako da nastaje D-L šant /ekstrakardijalni/ i krv u većim količinama prolazi kroz sačuvani dio parenhima. bronhogenog sekreta ili hemokulturom. Pleura je često zahvaćena.II STADIJ – FAZA CRVENE HEPATIZACIJE . Pod dejstvom antibiotika temperatura pada u toku 12 do 24 sata. bronhiektazije. a vrh prema hilusu. fibrin. MALAKSALOST. REAKCIJE CNS (hipoksemija. ALGIDNI OBLICI/. BOL nastaje kod pleuralne reakcije. Najvažniji znak pouštanja srca je povećanje jetre /ona može da se palpira i zbog slabe pomičnosti dijafragme/. somnolencijom i komom. U početku bolesti KAŠALJ je suh.alveole ispunjavaju eritorctti. cijanoza može biti kardijalnog porijekla. Kako u toku pneumonije dolazi do oštećenja miokarda.STADIJ REZOLUCIJE . što otežava dijagnozu bolesti. Pneumokok se izoluje iz sputuma. fibrinske trake se liziraju i postepeno iščezavaju. Tahikardija je kompenzatorna reakcija na stanje hipoksemije. povraćanje.

Infekcija nastaje vaskularnim putem. pneumotoraks. Kada se bolest manifestuje teškim znacima toksoinfekcije. apsces. piopneumomedijastinum nastaju prodorom procesa kroz visceralnu pleuru. Terapija: simptomatska.000 do 40. Usljed poremećaja strujanja vazduha kroz bronhije disanje je često oslabljeno. renalna kortikalna nekroza. leukociti 15. u drenažnoj fistuli se razvija pneumatocela. Česta je infekcija u kolektivima i porodilištu. Usljed sekreta. mogu se javiti konvulzije i kongestivni srčani poremećaji. osteomilitis. atelektaza. Patologija: pod nekrotizirajućim dejstvom stafilokoka u plućima nastaju mikroapscesi. Fizikalni nalaz: skraćen plućni zvuk. primarna TBC. antibiotici /lijek izbora je Penicillin. hidro . digitalis ako postoje znaci srčane dekompenzacije. Nesupurativne vaskularne lezije su: fokalne hemoragije. hemolizin. antibiotici (2 ili 3 antibiotika u trajanju od 15 dana: benzil-pencilin. U skoro 90% djece se iz nazofaringsa može izolovati stafilokok. inhalacijom i aspiracijom sekreta iz nazofaringsa. bronhogenim. Značajni su sojevi koji proizvode enzim penicilinazu. emfizem. apsces. cefalosporini. Epidemiologija: širi se kapljično. dispnea. enterotoksin. Rendgen: vidi se jedno ili više nehomogenih zasjenjenja. bronhopleuralna fistula. cefalosporini). a zatim se bolest naglo pogoršava. meningitis i perikarditis. prosvjetljenja različite veličine. fibrinski trombi. sitni vlažni bronhogeni krkori.bakterija u nastanku pneumonija danas je veliki. hijalunorizada. PNEUMONIJE IZAZVANE G . u slučaju alergije eritromicini. cijanoza) intoksikacija.aerične sjenke. KLINIČKA SLIKA: karakterizira je kratak prodromalni stadij.000. Empijem. leukocidin. korekcija acidobazne ravnoteže. neutrofilija sa skretanjem ulijevo. 3. Hirurški tretman je potreban kao hitna dekompresija kod hipertenzivne bule. Etiologija: uzročnik je Staphylococcus aureus sa poznatim enzimima. stvori ventilni mehanizam./ PNEUMONIJA IZAZVANA STAFILOKOKOM Najteža pneumonija bakterijske etiologije Letalitet ovog oboljenja je visok kod dece u uzrastu do 6 mjeseci. hematogenim putem. a tok bolesti je 10 do 14 dana. plućni apsces. smrt može da nastupi za nekoliko sati. Ostala simptomatska terapija kao kod drugih pneumonija. Ponekad dominiraju Git smetnje.NEGATIVNIM BAKTERIJAMA Udio G. adinamija. fibrotoraks. TERAPIJA: 1. Diferencijalna dijagnoza: atelektaza. Ukoliko se poslije pražnjenja apscesa u lumen bronha. rehidracija. ali i širenjem infekcije iz gornjih disajnih puteva. oksigena. hipotermijom i kolapsom. razvijaju se ventilacioni poremećaji: hiperinflacija. kašalj sa žuto-zelenim sputumom. Prenošenje može biti limfnim. Pneumonije izazvane hemofilusom influence 79 . edema. Kliničku sliku pogoršava pneumotoraks. stafilokinaza. kod dojenčeta do dva mjeseca. bljedilo. Zavisi od blagovremene terapije. 2. Prognoza je dobra. izmijenjeno disanje. cistične bronhijektazije. empijem i stafilokokne bule). piopneumotoraksa. Komplikacije su: empijem. Hemokultura je često pozitivna. ili policiklične sjenke manje ili više jasno ograničene (infiltrat. atelektaza. meticilin ili kloksacilin 100 mg do 400 mg/kg TT. znaci respiratorne insuficijencije (uznemirenost. Temperatura. Učestalost je visoka zimi i u proljeće. Laboratorijski nalazi: SE je povišena. lobarni emfizem. Krvna slika: anemija.Prognoza je dobra. pravilnog izbora antibiotika i uzrasta djeteta. perikarditis. Bris ždrijela: može se izolirati uzročnik.

dispnoično je. PNEUMONIJE IZAZVANE MIKOPLAZMOM PNEUMONIJE (EATON-AGENS) ILI PRIMARNA ATIPIČNA PNEUMONIJA (P. glavobolju. Dijagnoza se zasniva na izolaciji virusa i pozitivnih seroloških analiza Etiološka dijagnoza se može postaviti i na osnovu seroloških reakcija bez izolacije virusa Virusne infekcije karakterišu se toksičnim simptomima i često sekundarnim bakterijskim infekcijama.P. Terapija: antibiotik (eritromicin 30-50 mg/kg TT uz simptomatsku terapiju). pomućene svijesti. dispnoično je i prisutna je cijanoza. nekrotizirajuću pneumoniju. zelen ili krvav. ali antibiotici povoljno djeluju na ovaj mikroorganizam.). Ako je pleuralna afekcija prisutna čuje se pleuralno trenje. u donjim lobusima. Fizikalni nalaz na plućima je diskretan ili negativan. dispnea (tahipnea) udruženi sa cijanozom. ima drhtavicu sa hiper ili hipotermijom.Hemofilus influence (Pfeifferov bacil) je G. Klinička slika: inkubacija traje od 1 -3 nedjelje. perikarditis. Po koži je osip urtikarijalnog karaktera i traje 48 sati. Ukoliko dijete ekspektorira bronhogeni sadržaj. bol u grudnom košu. Kod pneumonija početak je nagao. Radiološki nalaz se održava tri sedmice. izuzetno se čuju krepitacije. Susreće se i kod djece koja su dugo primala antibiotike. titar hladnih aglutinina povišen. Radiološki nalaz traje od 1-4 nedjelje. Rendgen: pneumonični infiltrati obostrano. Dijete ima teške toksične simptome. sputum je žut. mjestimično tmulost i oslabljeno disanje a ponekad i bronhalno disanje. ima anoreksiju. povišene transaminaze. visoka leukocitoza.000 sa relativnom ili apsolutnom limfocitozom. Klinička slika: bolest počinje postepeno. Osim toga mogu da se uoče znaci raspada (apsces) i pleuralne promjene. Sekret je kasnije mukopurulentan i sukrvičav. Hilusi su izraženi obostrano. RSV. Na RTG su lobusna ili segmentna zasjenjenja. Radiološki nalaz: sjene su nejasno ograničene. VIRUSNE PNEUMONIJE Virus influence. antibiotici kod sekundarne bakterijske infekcije. tok bolesti je subakutan i prolongiran. Bol u grudima je lociran substernalno. meningitis. sa mialgijama. liče na mliječno staklo. Pneumonije izazvane pseudomonasom (piocianeus pneumonije) Pseudomonas aeruginoza daje tešku progresivnu.bacil koji je ponekad prisutan u gornjim disajnim putevima a poznato je da djeluje sinergistički sa virusima. Izražena je destrukcija epitela donjih disajnih puteva intersticijalni pneumonitis. glavoboljom. uznemireno je. Dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu. dijete se znoji. 80 . U krvnoj slici. U urinu piurija. povraća. Pneumonična upala može biti lokalizirana ili diseminirana. mononukleoza. Rendgen: nehomogena zasjenjenja mliječnog izgleda. pleuritis. kašalj je suh a kasnije sa ekspektoracijom. Terapija: najefikasniji antibiotik je karbencilin (piopen) sam ili u kombinaciji sa gentamicinom. Temperatura je promjenjiva. nejasno ograničena. Laboratorijski nalazi: leukopenija.000 do 70. Kašalj je pertusiforman. Dijagnoza se postavja na osnovu izolacije uzročnika i onda kada pneumonije ne reagiraju na penicilin. Leukociti su od 18. Na hemofilus povoljno djeluje ampicillin. Peribronhitične inflamacije su predstavljene trakastim sjenkama od hilusa ka periferiji. adenovirus. često letalnu.A. Terapija: simptomatska. malignog oboljenja i imunodeficijencije. često nodularnog izgleda. Mali pleuralni izljevi se nalaze u 20% slučajeva. Fizikalni nalaz: vezikularna komponenta se čuje. SE umjereno povišena. kašalj je suh u paroksizmima. Komplikacije su: pleuralni apsces. Ova pneumonija može da traje i više od jednog mjeseca sa nepravilnim temperaturama i kašljem. parainfluence. ali više na oboljeloj strani. Temperatura je povišena. Javlja se kod djece koja boluju od cistične fibroze. Javlja se u dobi od pet do petanest godina. Eaton-agens je sličan virusima. kašlje.

81 . Ove promjene mogu biti i unilateralne. Tačan mehanizam nastajanja opstrukcije bronha u astmi nije potpuno jasan. Bolesti su skloni: prematurusi. djece koja boluju od malignih oboljenja.PNEUMONIJE IZAZVANE MIKOZAMA Mikotična oboljenja pluća nastaju usljed smanjene otpornosti domaćina i javljaju se kod terapije citostaticima. Bolest se komplikuje pneumomedijastinumom i intersticijalnim emfizemom. Dijagnoza se postavlja izolacijom uzročnika (ciste sa kružnom čahurom i blijedo-plavičastom protoplazmom i intracistnim elementima). Najvjerovat-nije se prenosi aerogeno. U 20-50% slučajeva je bolest letalna. liječenje osnovne bolesti. Počinje najčešće u ranom djetinjstvu. imunoloških deficijencija. cistična fibroza. sarkoidoza. febrilno je. virusne pneumonije. malnutricija. dijete odbija hranu. Tkivni odgovor na mikotičnu infekciju je granulomatozna i diseminirana lokalizacija. sa kongenitalnim anomalijama. Hemoterapija je nistatin i amfotericin. imunodeficitarna stanja i deficit celularnog imuniteta. Laboratorijski nalazi: leukocitoza. U SUBAKUTNOM OBLIKU klinička slika podsjeća na apsces pluća i tuberkulozu. ima pjenušav sekret na usnama i plavo . higijena. oblačaste u vidu milijarnih granulacija. Fizikalni nalaz na plućima je negativan ili diskretno pozitivan. ubrzana sedimentacija. Sklonost astmi se objašnjava kao prisustvo gena koji omogućuju pojačano stvaranje antitijela IgE.MONILIAZIS Kandida živi kao saprofit na koži i sluzokoži. Dijete kašlje u paroksizmima. PNEUMONIJE IZAZVANE PROTOZOAMA Pneumocistis karini pneumonija . Pojačana prozračnost je izražena bazalno ili retrosternalno. dugotrajne primjene kortikosteroida. apatično. Plućna ognjišta su izolirana ili su u sklopu generaliziranog oboljenja.bjeličasto . rendgen-nalaz: oblačasta hilifugalna zasjenjenja. CMV pneumonija. kortikosteroidima. KANDIDIAZIS . U ustima je kandida od lokalnog značaja. izolacija uzročnika. kokcidiomikoza. Bolest se javlja epidemično i sporadično. cijanoza je u početku prisutna kod hranjenja a kasnije je stalan simptom. novorođenčad sa malom težinom. Za dijagnozu su važni: kožni test. hemosideroza. 5 fluor-citozin. Predispozicija. Ponekad se vide i rasvjetljenja koja podsjećaju na kaverne. kod krvnih diskrazija. često počinje i u doba dojenčeta. ali se širi na bronhalno stablo kod nedonešene djece. serološke reakcije. mikro. Diferencijalna dijagnoza: klinički i radiološki je slična tuberkuloza. o jačoj reakciji donjih disajnih puteva na nespecifične stimulanse u odnosu na zdrave osobe. tahipnoično. makro nodularna ili simetrična perihilarna zasjenjenja u vidu mliječnog stakla.Protozoe koje žive saprofitno postaju patogene pod izvjesnim uslovima. AKUTNI OBLIK: klinička slika odgovara pneumoniji. Dijete kašlje i ponekad iskašljava krv. djeca koja dugotrajno uzimaju antibiotike.sivkastu kožu. globalna plućna insuficijencija. diseminiranih nodula ili segmentiranih sjenki. Bactrim podjeljeno u 4 dnevne doze u trajanju od 14 dana. cistične fibroze i bronhiktazija. hipoparatireoidizma. Klinička slika: 3 do 4 nedjelje je inkubacija. Etiologija astme je multifaktorijalna. Na plućima postoje znaci kondenzacije. Rendgen: promjene su unilateralne ili bilateralne u donjim i srednjim partijama. dijabetesa. Diferencijalna dijagnoza: stafilokokna pneumonija. blastomikoza. U osnovi je hiperiritabilnost ili hiperreaktivnosti tj. Terapija je pravilna ishrana. Početak bolesti je postepen. HRONIČNE PLUĆNE BOLESTI ASTMA (ASTHMA) To je reverzibilna opstrukcija donjih disajnih puteva. Terapija je: Pentamidin intramuskularno 4 mg/kg Tt jednom dnevno uz simptomatsku terapiju ka kod ostalih upala pluća. za nastajanje astme nasljeđuje se preko većeg broja gena.

degranulacijom mastocita kože razvija se lokalna reakcija (edem. Perkusijom se dobije hipersonoran plućni zvuk. Nalaz na plućima može biti normalan u fazi mirovanja bolesti. leukotrijeni C4 D4 E4.10 napada godišnje 3. pleuralni izljev. eozinofilni hemotaktičkifaktor anafilaksije (ECF-A). odnosno senzibilizacije. opis sobe. učestalost pojave napada u sezoni. Važno je obratiti pažnju na infekciju gornjih disajnih puteva. a napadu kod alergijske astme mogu da prethode uvijek isti prodromalni znaci: kihanje. BLAGA ASTMA: broj napada do 5 godišnje 2. otežano disanje. Kožne probe: one su metoda izbora dijagnosticiranja alergijskih oboljenja. 4. U status astmatikusu obično brzo nastaje hipoksemija sa hiperkapnijom. STATUS ASTHMATICUS je najteži oblik astme koji može imati i smrtni ishod. rjeđe cijanotično. zagađen zrak. broj respiracija (polipnea). 82 . urtika. hiperemija). 7. TEŠKA ASTMA: više od 10 napada u toku godine. interkostalnih prostora.Patofiziološki proces: suženje zračnih puteva je posljedica  edema sluznice. Auskultatorno otežan. alergijske bolesti-u obitelji). Kožne probe se izvode na volarnoj strani podlaktice. poleni.  čujno disanje u ekspiriju sa “sviranjem”. 2. skarifikacijom. insekti. dermatofagoideus. Pregledom se utvrdi: grudni koš je u inspiratornom položaju. Obratiti pažnju na razvoj komplikacija (pneumonija. kućna prašina tj. 5. dim od pušenja. u toku cijele godine. domaće životinje. zamaranje. Nalaz se čita za 15 do 20 minuta a mjere se dva najveća promjera. doba dana ili noći. maljičaste prste. Bakterijske infekcije komplikuju astmatični napad izazvan alergenima.  sekrecije gustog mukoidnog sekreta i  bronhokonstrikcije. produžen i piskav ekspirij. adenoidima dovode do hiperreaktivnosti bronhalnog stabla. hipersekreciju mukoznih žlijezda i edem sluzokože bronha. DIJAGNOZA ASTME Na osnovu anamneze. postoji uvlačenje juguluma. svrbež kože. konfiguraciju grudnog koša. i dispnea.  kašalj U kliničkoj slici dakle dominira wheezing u ekspiriju. 3. emocionalni poremećaj. Oslobođeni medijatori (histamin. To je teška i proširena opstrukcija bronha koja traje duže (nekoliko sati. Djeca astmatičari imaju povećanu sklonost prema infekcijama i to naročito prema virusima. proteaze. 6. Najčešći alergeni koji dovode do astme izazvane imunološkim reakcijama su inhalacioni alergeni poredani po broju učestalost: 1. ali i neimunoloških faktora (hladan zrak. heparin. cijeli dan ili duže) i ne reagira na bronhodilatatore u dovoljnim dozama. neutrofilni hemotaktički faktor. U fazi napada najčešći su hiperinflacija i wheezing. A sve to je posljedica imunološkog odgovora. tonzilama. Dijete je blijedo. curenje iz nosa. glavobolja. prik ubodom i intradermalnim putem. uznemirenost. Kada postoji specifično antitijelo nakon nanošenja alergena. UMJERENA SREDNJE TEŠKA: broj napada 5 . “zviždanjem” i “škripanjem” u grudnom košu. faktor aktivacije trombocita (PAF) izazivaju spazam glatkih mišića bronha. U toku reakcije antigena sa IgE antitijelima koja se odigrava na površini epitela bronha iz površinskih mast ćelija oslobađaju se medijatori koji oštećuju sluzokožu bronha i tako omogućuju prodor više alergena na sluzokožu gdje ponovo dolaze u dodir sa mast ćelijama. Napadi astme često počinju i najteži su noću. stana. prostaglandin D2. plijesni. industrijske hemikalije. pneumotoraks). suviše vlažan zrak. a dugotrajni bakterijski fokusi u sinusima. napor). digestivni poremećaji. uz veliki broj raznovrsnih pitanja (napadi. Klinička slika: karakteristični su ponovljeni napadi  opstrukcije disajnih puteva. Prema broju napada astma se može podijeliti na tri grupe: 1. Prvom napadu astme često prethodi infekcija. epitel životinja. Fizikalni pregled ovisi o tome da li je dijete u napadu ili ne. perje.

U cilju postavljanja diferenicjalne dijagnoze potrebno je uraditi α1-antitripsin, hloride u znoju, (cistična fibroza), siderociti u želučanom soku (hemosideroza). Isključiti specifični proces, strano tijelo u bronhu, srčane mane. Krvna slika: eozinofilija od 5 do 15% je znak alergijskih manifestacija ali je prisutna i kod parazitoza, malignoma, ciroze jetre. Određivanje ukupnih IgE (RIST i PRIST): signifikantni su povišeni kod alergije ali normalan nalaz je ne isključuje. Određivanje specifičnih IgE se vrši radio-alergosorbent testom (RAST) ili enzimatskim testovima (ELISA). Ispitivanje plućne funkcije - Kod djece su najčešća slijedeća ispitivanja plućnih funkcija: 1. vitalni kapacitet, 2. maksimalna ekspiratorna brzina protoka vazduha (MEFR), 3. forsirani ekspiratornivolumen u sekundi (FEV 1), 4. protok vazduha u srednjoj polovini forsiranog ekspirijuma (MMEF), 5. forsirani vitalni kapacitet (FVC). Rendgen u astmatičnom napadu: hiperinflacija, pojačana bronhopulmonalna šara, povećan retrosternalni prostor, horizontalno postavljena rebra, spuštene dijafragme, sužena medijastinalna sjena. TERAPIJA: Cilj terapije je razrješenje bronhoopstrukcije i liječenje astmatičnog djeteta kao hroničnog bolesnika. LIJEČENJE NAPADA:  postaviti dijete u položaj pogodan za disanje,  obezbijediti dovoljan unos tečnosti,  medikamenti sa bronhodilatatornim djelovanjem,  olakšati izbacivanje sekreta,  spriječiti bakterijsku infekciju. Beta adrenergički stimulansi (simpatomimetici) se mogu primjenjivati kod djece parenteralnim, oralnim putem i u vidu aerosola. Najpoznatiji su: adrenalin, orciprenalin (alupent), salbutamol (ventolin), heksoprenalin (ipradol), terbutalin (brikanil), fenoterol (berotek). Teofilin i njegovi derivati se široko koriste u liječenju dječije astme. Intravenski aminofilin (metilksantin) se daje u dozi od 5-7 mg/kg Tt (bolus doza), a u cilju održavanja terapijskog efekta nastavlja se nakon bolusa u infuziji 0,7 mg do 1,3 mg/kg TT u trajanju 6-8 sati uz praćenje nivoa teofilina u krvi. Kortikosteroidi se primjenjuju parenteralno u liječenju astmatske krize: Prednizon ili pednizolon u dozi od 1 mg/kg TT u bolus dozi ili kontinuirana infuzija. Deksametazon 0,3 mg/kg Tt / 24h u bolusu ili u kontinuiranoj infuziji. Parenteralna primjena kortikosteroida treba da traje kratko, ne duže od 2448 sati. Sekretolitici se daju u simptomatskoj terapiji, ali treba dati prednost rehidraciji, oralnoj ili intravenoznoj. TERAPIJA KOJA SPREČAVA AKUTNE ASTMATIČNE NAPADE 1. Hromoglikat (Intal) kapsule ili sprav koje se inhaliraju putem spinhalera. Uzimaju se svakih 6 sati. 2. Ketotifen (Zaditen, Dihalar) se daje u obliku tableta, kapsula ili sirupa. Dozira se dva puta na dan. 3. Specifična hiposenzibilizacija: apliciranje rastućih doza ekstrakata alergena (najbolji rezultati su sa kućnom prašinom, dermatofagoideus, poleni trava i stabala). Jedna od najčešćih profilaktičkih mjera koja se provodi za astmatičnu djecu je klimatsko liječenje tj. privremeni boravak djetata koje živi u gradu sa jakim aerozagađenjem u klimatski povoljnom mjestu sa malim aerozagađenjem. Fizikalna terapija je korisna. Ona uključuje relaksaciju, vježbe disanja, vježbe za ispravljanje deformacija grudnog koša i kičme, podizanje opće fizičke kondicije djeteta. U fizikalnu terapiju je uključena terapija tzv. položajne drenaže za izbacivanje sekreta u slučaju obilnije bronhijalne sekrecije.

83

BRONHIEKTAZIJE Oboljenje bronha u kome dolazi do oštećenja sluzokože, mišićnog i fibroznog sloja pa čak i hrskavice sa deformacijom i proširenjem bronha. Proširenja su:  cilindrična (ampularna) kod poodmaklih slučajeva,  nepravilna (sakulusna), varikozna, pseudocistična. Mogu biti kongenitalne i cistične, lokalne ili difuzne. U razvoju bronhiektazija učestvuju mnoga oboljenja: pertusis, morbili, pneumonija, strano tijelo, atelektaza, oboljenja gornjih disajnih puteva, recidivirajući bronhitis, recidivirajuće pneumonije. Smatra se da postoji i izvjesna predispozicija za razvoj bronhiektazija. Lezije su najčešće na donjim lobusima. Klinička slika: kašalj je uporan, vlažan sa obilnom sekrecijom, najjači je ujutro. Kod odmaklih slučajeva javlja se bljedilo, mršavost i izgled hroničnog bolesnika. Povišena tjelesna temperatura se javlja kod sekundarnih infekcija. U fizikalnom nalazu auskultatorno čuju se bronhogeni strugani šušnjevi. Radiološki: naglašen hilarni crtež, trakasta, neintenzivna i nejasno ograničena zasjenjenja. Za dijagnozu je potrebna bronhografija kojom se prikazuje lumen, proširenje i deformitet bronha. Terapija je antibiotska prema antibiogramu, nakon analize sputuma, /kontinuirana - 6 sedmica ili diskontinuirana - nekoliko dana, posturalna drenaža i klimatsko liječenje, te operativna. CISTIČNA FIBROZA Oboljenje je hereditarno, nasljeđuje se autosomno-recesivno. U osnovi oboljenja nalazi se poremećaj sekrecije bronhijalnih, pljuvačnih i intestinalnih žlijezda sa lučenjem posebno guste sluzi. Na plućima se razvijaju atelektaze, emfizem, uz stalne bakterijske infekcije i recidivirajuće bronhitise. Kao komplikacija se javljaju hronične pneumonije ili bronhijektazije. Može da se ispolji kao mekonijalni ileus (10%). Sekrecija znojnih žlijezda je nenormalna i sa visokom koncentracijom natrijuma i hlora u znoju. KLINIČKA SLIKA: respiratorni simptomi se javljaju u 90% slučajeva, a ispoljavaju se između 2 i 4 mjeseca života. Kašalj je uporan, dijete ne napreduje na težini, ima stalne respiratorne infekcije, sa slikom opstruktivnog recividirajućeg bronhitisa. Kod manjeg broja djece predominiraju digestivne smetnje. Tokom progresije bolesti javlja se cijanoza i dispnea. Fizikalni nalaz je promjenjiv u odnosu na respiratorne infekcije. U mirnoj fazi fizikalni nalaz pokazuje znake difuznog bronhitisa. Bakteriološkim ispitivanjem sputuma najčešće se izolira stafilokokus, proteus i piocianeus. Za dijagnozu je važan znojni test. Koncentracija natrijuma i hlora su visoke (80 mEq/l). Rendgen - Pojačan hilusni kao i bronhovaskularni crtež, znaci hiperinflacije, bronhopneumonična i atelektatična zasjenjenja. TERAPIJA: važno je otkloniti gusti sekret (drenaža, vlaženje vazduha, lupkanje, sekretolitici), antibiotska terapija na osnovu antibiograma (parenteralna i inhalacijom), bronhodilatatori kod opstrukcije, fizikalna terapija, boravak na moru - klimatsko liječenje. Prognoza oboljenja je veoma ozbiljna. PLUĆNA HEMOSIDEROZA To je povećano nagomilavanje željeza, hemosiderina u plućima. Obično se oboljenje odnosi na idiopatsku plućnu hemosiderozu čiji je uzrok nepoznat, a tok hroničan. U kliničkoj slici se vidi povišena tjelesna temperatura, gubitak na težini, umor, tahikardija, tahipnea. Fizikalni nalaz: disanje je bronhalno, čuju se bronhogeni šušnjevi. Grudni koš ima emfizematozni oblik. Atak bolesti traje nekoliko dana do nekoliko nedjelja i onda nastaje remisija koja može trajti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Kada bolest traje duže dijete razvija karakterističnu sliku hroničnog plućnog bolesnika. Za dijagnozu je važan nalaz siderofaga u sputumu, želučanom lavatu ili sekretu iz traheobronhalnog stabla. Rendgen nalaz: promjene mogu biti od minimalnih do velikih parenhimatoznih zasjenjenja. U srednjim dijelovima pluća (“krila leptira”) tačkasta zasjenjenja su djelimično stopljena. Ponekad je rendgen sličan rendgen promjenama kod plućnog edema, milijarne tuberkuloze, histoplazmoze.

84

Terapija: u akutnoj fazi bolesti terapija je simptomatska (oksigena terapija, derivati krvi, kortikosteroidi, antibiotici kod bakterijske sekundarne infekcije, citostatici, fizikalna terapija i klimatska terapija). Prognoza ovog oboljenja je vrlo loša.

TUBERKULOZA U DJEČIJEM DOBU
ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA Najveći dio bolesnika je inficiran humanim tipom bacila tuberkuloze (Kohov bacil, BK), a daleko rijeđe bovinim tipom. Glavni izvor infekcije je bolestan čovjek, a rijetko zaražene krave. Dojenčad i mala djeca se inficiraju intrafamilijarno, u intimnom kontaktu, a kasnije izvori zaraze mogu biti njegovateljice, vaspitači i prosvjetni radnici. Bacili imaju visok sadržaj lipida i rastu sporo, čak i na posebnim podlogama. Za identifikaciju uzima se najbrže vrijeme od 21 dan, ali taj rok u prosjeku traje 4-6 nedelja. Najčešći put infekcije ostaje kapljični. Bacil preko osušenih kapljica zaostalih na predmetima iz okoline dospijeva najčešće u respiratorne puteve inhalacijom. Dolazi u terminalne bronhe i alveole i tu razvija patogeno djelovanje. Drugi putevi infekcije idu preko zagađene hrane u digestivni trakt ili intrauterino, hematogenom diseminacijom preko placente i uterusa, te prilikom prolaska ploda kroz inficirane puteve tokom poroda, kada može da aspirira inficiranu plodnu vodu ili sadržaj iz porođajnih kanala. IMUNOLOGIJA Po dolasku bacila TBC u alveolu nastupa interakcija između bacila i subpopulacija limfocita i makrofaga (Makrofazi nastaju iz monocita pri izlasku iz vaskularnog prostora i njihov se broj povećava u upalnim i imunim reakcijama. Žive oko 60 dana, a veličine su od 20-50 mikrona). Stvaraju se i različita antitijela, ali ta antitijela nemaju inhibitornu ulogu na rast BK, niti pojačavaju imunitet. Na mjestu gdje je bacil došao u dodir sa tkivom započinje imunološka reakcija. Tako u plućima makrofazi ingestiraju bacil, ali ga nisu u stanju ubiti, pa se bacili razmnožavaju u okolne prostore, na primjer, u regionalne limfne čvorove. Tu nastupa opet interakcija, a dio bacila preko limfe i vaskualrne cirkulacije se raznose i u druge organe. Taj proces se naziva diseminacija, a mogu se stvoriti žarišta u plućima i u bilo kojem ekstrapulmonalnom organu, iako makrofazi ne ubijaju ingestirane “klice”, oni imaju sposobnost da prirede mikrobakterijalni antigen T limfocitima iz cirkulacije, koji bivaju aktivirani pomenutim TBC antigenima. Diferencirani T-limfociti se umnožavaju u limfnoj i hematogenoj cirkulaciji, te produciraju brojne solubilne medijatore kao što su limfokini, koji opet induciraju limfocite i monocite (monocit je član mononukleusnog fagocitnog sistema ranije zvanog RES-sistemom) na lokalnom mjestu gdje dolazi do limfocit-TBC antigen reakcije. Tek sada se aktiviraju plućni makrofazi da mogu i da ubiju ingestirani bacil ili se promoviraju u diferencirane plućne makrofage - Langhansove ćelije. Ako je prisutno dovoljno bacila, limfociti mogu producirati i citotoksične supstance, najčešće uz pomoć hidrolitičkih enzima oslobođenih iz živih ili uništenih makrofaga dovodeći do likvefakcije kazeoznog materijala, pa će se po ispražnjavanju formirati kaverna. Tada dolazi do masovnog razmnožavanja bacila TBC. Opisani imunološki proces traje 6-10 sedmica i predstavlja primarnu infekciju, ali i eliminaciju metastatičnih žarišta. Danas se ovako interpretiraju mehanizmi stvaranja prirodnog imuniteta i predispozicija teške individualne infekcije. Sigurno su prisutni i još mnogi drugi faktori. Zna se da genetski faktori utiču značajno na morbiditet i mortalitet od TBC. Opisuju se i posebni HLA histokompatibilni antigeni i etičke skupine (Eskimi) koje su sklone teškim infekcijama. Svakako su važni i demografski, socijalni i ekonomski faktori, ali za nas je posebno važna dob kao značajan faktor u predispoziciji ka teškim formama TBC. Poznato je da su djeca ispod 3 godine sklona teškim i malignim infekcijama TBC. Po svim statistikama morbiditet i mortalitet od milijarne TBC i TBC meinigitisa se javljaju mnogo češće u tom ranom dječijem dobu. Taj fenomen se objašnjava kao rezultat nezrelog imunološkog odgovora. Ima, doduše, autora koji to objašnjavaju i masivnom inokulacijom bacila maloj djeci. Optužuju se nepripremljeni T-limfociti, malnutracija, različite druge infekcije (morbili, pertusis), maligna oboljenja, imunosupresivni lijekovi, kortikosteroidi i AIDS. Inicijalna TBC infekcija može biti teška ili da “drijema” čekajući neku od gore navedenih situacija da se reaktivira i razbukti.

85

DIJAGNOZA TBC KOŽNIM TESTOVIMA Tuberkulinski testovi baziraju se na detekciji odloženog hipersenzitiviteta na antigen bacila TBC i to je metoda realne dijagnostike. Sastoji se u administraciji intradermalnog, prepariranog antigena, a pozitivan odgovor je kada se pojavi induracija kože nastale kao rezultat migracije aktiviranih limfocita i makrofaga na mjestu injekcije antigena. Koriste se dva preparata: old tuberkulin (alt tuberkulin) grublji produkt pripremljen toplom sterilizacijom filtrata kulture koja sadrži mikrobakterijum TBC purificirani proteinski derivat (PPD) je precipitirani derivat. Doza se određuje internacionalnim jedinicama (tuberkulinske jedinice, TJ), koje se upoređuju sa jednim standardom (PPDS) gdje 1 IJ sadrži 0.00002 mg PPDS. U praktičnom radu koriste se tri doze: najmanja od 1 IJ PPD gdje se daje 1 IJ/0.1 ml, srednja jačina od 5 PPD odnosno IJ/ml i najjača doza sa 250 IJ/0.1ml. Tuberkulin treba čuvati da ne izgubi jačinu. PPD se pripravi kao suhi prah i diluira sa puferizovanim rastvorom prije same upotrebe. Dodaje se i mala količina deterdženta da bi se spriječila apsorpcija proteina na staklene i plastične posude. Kad se takav rastvor napravi, drži se u zamrzivaču na temperaturi oko +4°C, na tamnom mjestu da bi se očuvao potencijal. Kod nas je uobičajen Mantouxov test koji se smatra i sigurnijim, a imali smo dosta iskustva s njim. Radi se na volarnoj strani podlaktice sa intradermalnim ubodom. Predhodno se koža očisti acetonom ili alkoholom. Čita se nakon 48-72 h poslije aplikacije. Metoda multipunkturom se radi sa posebnim uređajem u svrhu masovne depistaže, a lakše se primjenjuje od Mantuxova testa. Intradermalno se daje 0.1 ml sa malim plastičnim špricama, te iglama od 26 ili 27 gauge (standardna mjera). Treba da se digne papula promjera 6-10 mm. Nakon 48-72 sata induracija od 5 mm i više klasificira se kao + reakcija pod uslovima: 1. da je osoba bila u intimnom kontaktu sa TBC bolesnikom, 2. da postoje RTG promjene na plućima koje su kompatibilne sa TBC, 3. kod djece koja boluju od AIDS. Ako imamo induraciju od 10 mm u dijametru (obično transverzalno) ili više smatra se + u osoba koje žive u lošim socijalno-ekonomskim prilikama ili postoje drugi rizični faktori za TBC, što bi mogli da prihvatimo u ratnim i poslijeratnim prilikama. Ako je induracije od 15 mm i više, smatraćemo pozitivnom svu djecu. Najviše sumnjivih je u razvijenim zemljama u vezi sa atipičnim mikrobakterijama. U našim uslovima, lažni negativni testovi se mogu naći često: oko 20% bolesnika daje negativnu reakciju čak i sa 250 ij u ranoj fazi ili inkubacionoj fazi infekcije. Test može biti negativan zbog loše tehnike izvođena, čuvanja tuberkulina, malog sadržaja bakterija (1 IJ), neodgovarajuće administracije antigena ili neadekvatne koncentracije. Ovdje treba pomenuti da bilo koji faktor koji utiče na limfocite “zadužene” za aktivaciju pri odloženom senzibilitetu može dati negativni test uključujući i dob (ispod 6 mjeseci), kao i mnoge bolesti koje koincidiraju sa TBC: virusne (morbi|e, influenza, rubeola) ili vakcinacije sa atenuiranim virusima, tretman sa imunosupresivima (lijekovima), uključujući i kortikosteroide, malnutracija, neoplazme i hronične renalne insuficijencije. Lažno pozitivna tuberkulinska proba može se pojaviti: ako se ponavljaju kožni testovi, bilo PPD ili alt tuberkulinom, ili imunizacija sa BCG vkacinom. Imunizacija sa BCG svakako otežava interpretaciju i nekad je teško razlikovati pravu TBC infekciju. Uzima se da reakcija na BCG ne prelazi induracije veće od 10 mm i to samo par godina poslije imunizacije, pa ako nađemo induraciju preko 10 mm poslije tri godine, to nam ukazuje na TBC infekciju. KLINIČKE FORME TUBERKULOZE U DJEČIJEM DOBU Patogeneza i patologija: Primarna infekcija sa bacilom nastaje poslije inhalacije živog mikroorganizma. U neimunizirane djece bacil se razmnožava i širi na ostale alveole pluća, regionalne limfne čvorove i pritom nastaje limfadenitis. Bacil se može iz primarnog ognjišta širiti limfogenom i hematogenom diseminacijom u bilo koji dio organizma, a posebno u pluća i RES. Širenje se kontroliše ćelijskom fagocitozom. Najčešće su, u nedostatku celularnog imuniteta, tkivna oštećenja minimalna, a simptomi i znaci otsutni. U toku 6-10 sedmica većina djece razvija stečeni imunitet i stvore se mikro ožiljci, sanacija i kalcifikacija plućnih i vanplućnih fokusa. Preživjeli bacili ostaju neaktivni (uspavani), ali ne i definitivno zauvjek, najčešće u subapikalnim i apikalnim regijama pluća. Ako se izmjene uslovi u pravcu slabljenja celularnog imuniteta, bacili dobiju šansu za ponovni život i razmnožavanje, a tim nastaje i reaktivacija plućnih i vanplućnih fokusa TBC. Pod reaktivacijom najčešće podrazumjevamo proširivanje ktivnih lezija i pojavu simptoma i znakova bolesti uz prisustvo promjenjenog celularnog imuniteta.

86

PRIMARNA PLUĆNA TBC Kliničke manifestacije: U dječijem dobu od 3-15 godina primarna TBC je tipična asimptomatska bolest koja se u nebesežiranoj populaciji otkriva tuberkulinskim testom ili RTG snimkom pluća. Dakle, prije nego se razvije hipersenzitivnost na infekciju, obično je asimptomatska. Međutim, sa razvojem hipersenzibiliteta pojavljuju se manifestacije kao što su: malaksalost, laka temperatura, nodozni eritem (potkoljenice), fliktenulozni keratokonjuktivitis, kašalj, mada rijetko kao prvi znak zbog lezija bronha, kao i ostali opšti simptomi (slab apetit, bljedilo, promjene raspoloženja). Hemoptizija je zaista rijetka kao prvi znak primarne TBC. U primarnoj TBC pored fokusa u tkivu, zahvaćeni su i regionalni limfni čvorovi, pa njihovo oboljenje dovodi do dodatnih simptoma: vrše pritisak na okolne strukture u smislu kompresije, opstrukcije i erozije medijastinalnih struktura. Mogu čak nastati i vanplućni simptomi kao što su: disfagija zbog lezije ezofagusa ili sindrom kompresije vene cave superior, mogu dovesti do pareze i paralize n. recurensa i n. frenicusa, te dovesti do paralize glasnih žica i dijafragme. Simptomatologiju mogu stvarati uvećani paratrahealni i parabronhalni limfni čvorovi. Svojom prolongiranom kompresijom mogu dovesti do lobarnog emfizema i segmentalnih atelektaza jednog ili više lobulusa, a to se može manifestovati s rekurentnim kašljem, tranzitnim stridorom ili wheezingom. Kompletna bronhalna erozija može rezultirati izbacivanjem kazeoznih masa koje se mogu diseminirati distalno i u okolinu što će se opet manifestovati akutnim pneumonijama. Ponavljamo da u većine djece primarna TBC pluća je blaga, često asimptomatska koja se rješava za kratak vremenski period sa efektnom hemoterapijom, ali i bez nje. Kasnije sekvele primarne infekcije mogu biti pleuritisi sa ili bez velike efuzije (izliva), milijarna i meningealna diseminacija. U starije djece i adulta znaci primarne TBC su slični kao kod mlađe djece, samo su skloniji razvoju progresivnih primarnih TBC sa i bez kavernizacije. PROGRESIVNA PRIMARNA PLUĆNA TUBERKULOZA: Javlja se kada se primarni fokus umjesto da se resorbuje ili drijema, on poveća, pa može zahvatiti cijeli srednji ili donji režanj (lobus). To se najčešće dešava kod imunosuprimiranih osoba. Intratorakalna adenopatija je uobičajena, a kavernizacija je povezana sa endobronhijalnom diseminacijom u druge dijelove pluća. Klinički se manifestuje: povišenom tjelesnom temperaturom, malaksalošću, anoreksijom, gubitkom na tjelesnoj težini, a to sve može biti praćeno produktivnim kašljem. Dijagnoza se psotavlja radiološki, a potvrđuje se nalazom BK. DIJAGNOZA PRIMARNE PLUĆNE TUBERKULOZE Kod asimptomatske dojenčadi dokazuje se pozitivnim tuberkulinskim testom, dok će nam rutinski laboratorijski testovi biti od male koristi. RTG je vrlo često normalan, ali obavezan, jer se može naći:  primarni fokus i regionalna adenopatija što se naziva primarnim kompleksom,  češće odgovarajuće adenopatije,  kalcifikati u plućnom polju, ali i limfnim čvorovima poslije izlječenja. Sigurna dijagnoza zahtijeva bakteriološku identifikaciju acidorezistentnih bacila koji se mogu naći u lavažama, u sputumu, a u kulturi porastu. Treba se sjetiti da dojenčad često i ne kašlju, a sputum gutaju. Sadržaj iz želuca se uzima na tašte tek probuđenog bolesnika. Osim važnosti za dijagnozu, važan je podatak što dobijemo od mikrobiologa o osjetljivosti na lijekove, mada su klinička zapažanja kod djece drukčija. Naime, nerijetko se dobije kasnije da je bacil rezistentan na lijekove sa kojima je praktično dijete obeskličeno i klinički izliječeno. RANA POSTPRIMARNA TUBERKULOZA Uslovljena je favorizacijom rasta bacila i diseminacijom najčešće limfno-hematogenim putem. Nastaje poslije primoinfekta, obično u fazi jake senzibilizacije organizma. Oblici postprimarne TBC su veoma različita oboljenja organa kao što su: meningiti, pleuritis, TBC miliaris, peritonitis, larinksa, srednjeg uha, dubokih i površnih linfnih čvorova u raznim regijama itd. TUBERKULOZNI MENINGITIS: Najčešće se javlja kod svježih infekcija, tradicionalno u dojenčadi i djece u razvoju, i to unutar 6 mjeseci od primarne infekcije pluća, bar kada se radi o zemljama u razvojut dok je u razvijenim zemljama postao bolest odraslih. Prije hemoterapije to je bila fatalna bolest, a sada ostaju ozbiljne sekvele. Metastatična žarišta bacila nastaju kao rezultat hematogene diseminacije u neimunoj fazi primarne infekcije i/ili sa milijarkom. Žarišta u CNS-u mogu biti i solitarna, ali daleko

87

2.Pandy “kao sir*. često i povišena temperatura. PRODROMALNI . Ako se otkrije u prvom stadiju. pa čak i tuberkule. radioaktivni bromidi. PARALITIČNI STADIJ sa stuporom i komom. Proteini su obično povišeni. opštom malaksalošću. odnosno ispod 1/2 vrijednosti u krvi. Bitno je postaviti što prije dijagnozu jer se s tim više povećava šansa za preživljavanje i sa što manje sekvela. Tek poslije nedelje dana respiratorni simptomi postaju dominantni sa dispneom. ali sve je dosta nesigurno. sa izraženim cerebralnim disfunkcijama pored glavobolje. i danas preživi oko 50%. Prognoza je sa tuberkulostatičnim 88 . najvažnija rendgenska slika pluća sa tipičnim bilatelarnim sitnim ili krupnim zrnastim rasipom koji liči na “snježnu mećavu”. identifikacija rastvorenih antigena ili antitijela. gastrične lavaže. obliterira bazalne cisterne i foramina ventricularia. krepitacije). a ne isključuje milijarku. a tuberkulinski test može biti i negativan. pa i tuberkulinski test jer može biti lažno negativan. Definitivna potvrda dijagnoze traži mikrobiološki dokaz. češće sa opstipacijom nego prolivom i slabim snom. Mogu postojati i druge forme tuberkuloze CNS-a kao što je tuberkulom. Glukoza je snižena. sa ponovnim skokom tjelesne temperature. ali se i tu treba čuvati promašaja jer u početku mogu biti normalni ili minimalno povišeni.nespecifični sa apatijom. Lumbalna punkcija može biti. Biopsija pluća se rijetko radi. tretman je uspješan 100% i sa malom incidencom sekvela. kao ni meningitis. Nekad je bio uglavnom pedijatrijski problem a danas je gerijatrijski ili kod oboljelih od imunodeficijencije (AIDS). sa povišenim pritiskom. konvulzivne krize i paralize očnih živaca ili hemiplegije. povraćanje. U ranoj fazi RTG nalaz može biti i normalan. a samo izuzetno. BK se može dokazati u kulturi urina. povraćanja. čini pritisak na kranijalne nerve. Vremenom se razvije debeli želatinozni eksudat na bazalnim meningeama koji oštećuje cerebralne arterije i vene. morbili). Ostali laboratorijski nalazi su od manje vrijednosti. testovi detekcije bakterijskih metabolita. Prognoza zavisi od rane dijagnoze i započetog tretmana. koje se. Kočenje šije u prvim danima može izostati. spleno i hepatomegaliju. Za dijagnozu je. tahipneom. Klinički znaci meningitisa javljaju se za vrijeme primarne TBC ili mnogo godina kasnije kad rupturira jedno ili više subependimalnih tuberkula ili parameningealnih fokusa (TBC spondilitis. Nađe se prašinasto zamućen likvor ili bistar. pa snimak treba ponoviti kad postoji visok indeks sumnjivosti. u svakom slučaju i danas često dovodi do fatalnog ishoda Klinička manifestacija: Obično je početak nagao. a diferencijalna dijagnoza sa tumorima je ponekad teška. a rijetko prelazi 500 ćelija/ mm3 uz predominaciju limfocita. takođe. kašljem i difuznim lokalnim plućnim nalazom (sitni vlažni. Međutim. otitis i osteitis). da bi kasnije stalno rasli do 1000 mg% . 3. MILIJARNA TUBERKULOZA: Nastaje hematogenim rasipom BK iz primarnog žarišta ili iz limfnog čvora. limfadenopatiju. Uvijek prvo obratiti pažnju na veliku fontanelu i tražiti pomoć okuliste kako bi našao edem papile. Pojavljuju se poremećaji u ritmu i dubini disanja. najčešće. Zavisno od opremljenosti laboratorija mogu se tražiti: aktivnost adenozin-deaminaze. Sada se to brže radi sa centrifugiranjem likvora. kada bi se stvorila mrežica koja je kasnije bojena i taj preparat se mikroskopirao.češće razasuta po hemisferama i/ili meningospinalnim ovojnicama. Kliničke manifestacije se iz didatičkih razloga dijele u tri stadija: 1. Fizikalnim pregledom možemo naćibronhitični ili pneumonični nalaz na plućima. U imunih osoba teče sa inflamatornom reakcijom CNS-a. povišene temperature i ukočenog vrata. Mogu se pojaviti konvulzije. ali ne propustiti anamnestički podatak o intrafamilijarnom kontaktu. Glavobolja (veće dijete). Nekad smo mogli naći BK u mrežici likvora u 1/3 naših bolesnika. u samom početku mogu predominirati polimorfonuklearni Le. ispod 40 mg%. Ranije se tražilo bacil u likvoru i tome se posvećivala velika pažnja. ako se otkrije u trećem stadiju. cerebrospinalnog likvora ili u aspiratu bronha. anoreksijom i gubitkom težine. U dječijem dobu” su rijetke hronične milijarne diseminacije ili protrahirane hematogene diseminacije. Nađu se sitni ili krupni tuberkuli koji mogu biti rasuti po svim organima. Kod neliječenih smrt nastupa u trećoj ili četvrtoj sedmici bolesti. hemiplegija. Hloridi su u likvoru niski. posebno kod dojenčadi. Obično je povišen broj ćelija. Tražiti RTG pluća jer se smatra da oko 40-90% bolesnika istovremeno ima i plućnu formu. prije izolacije bacila. čime dolazi do ubacivanja BK u subarahnoidalne prostore. Uzorak likvora se ostavljao da prenoći. anoreksijom. presudna. rješavaju medikamentozom terapijom. ali većina ostaje sa sekvelama. najčešće poslije neke virusne infekcije (gripa. MENINGITIČNI STADIJ – javlja se nakon sedmice dana sa neurološkim znacima. paraze očnih živaca.

Antituberkulotike treba davati u dovoljnoj dozi. češće kod ženske djece. 2. često sa perikarditisom i peritonitisom. a praćeno je sa obilnim noćnim znojenjem. srednjeg uha). zato što bolesnika treba pratiti godinama zbog reaktivacije. neki kliničari uzimaju i bioptički materijal pluća (uzorak). u kombinacijama sa nekim drugim bolestima. čvrst. visokim nivoom LDH i adenozin-deaminaze. nego se može tretirati ambulantno. a hospitalizaciju preporučiti: 1. kada treba biopsija i uzimanje uzoraka za kulturu. povećanim proteinima (>4 gr/dL). kod tuberkulin negativne djece treba test ponoviti za dvije do tri sedmice. mala dojenčad. obično dolazi do kompletnog izlječenja. BK se otkrije u 50% slučajeva. a tada je obično bilateralan. Mikroskopskim pregledom sedimenta ili kulturom. Antituberkulotici su otvorili mogućnost uspješnog liječenja svih oblika tuberkuloze. ali se o njima više piše nego što se nađu u praksi. 6. izuzetno loši socijalno-familijarni uslovi. TUBERKULOZNI PLEURITIS: Nastaje kao posljedica širenja procesa iz subpleuralnog fokusa kao komplikacija primarne TBC ili sekundarne milijarne diseminacije. irisa. hirurški tretman i kortikosteroidi. Međutim. uz nisku koncentraciju glukoze (<30 gr/dL). teška reakcija na lijekove. pa i endotrahealnoj diseminaciji. U pravilu se koristi kombinacija više lijekova (2-3) da bi se odgodila ili izbjegla rezistencija. Incijalni infiltrat je sklon širenju i kavernizaciji. kože. 4. Ostale forme postprimarne TBC ovdje ćemo samo pomenuti: TBC limfnih čvorova. iako može čak i spontano proći. progresivan i može trajati mjesecima i godinama. Infiltrat može zahvatiti i čitav lobus. Pri pleuralnoj punkciji. horioidee. Pleuritis TBC je važno dokazati. umorom do malaksalosti. Klinički nastupa sa malim febrilnim stanjima koja dugo traju. Početno liječenje obično traje 3 mjeseca dok dobijemo podatke iz laboratorije o bacilu i njegovoj osjetljivosti. inflaklavikularno ili apikalno. KASNA POSTPRIMARNA TUBERKULOZA: Rijetko se pojavljuje u djece u obliku hronične tuberkuloze pluća . Auskultatorno se mogu čuti različiti zvučni fenomeni. Izgled tečnosti se razlikuje od izliva druge etiologije: specifičnom težinom (1012-1022).terapijom uglavnom dobra. urogenitalnog sistema i oka (retine. Tok bolesti je hroničan.plućna ftiza. ali za razliku od primarne TBC obično nema intratorakalne limfadenopatije. IZONIJAZID (INH): dobro se resorbuje u GIT. ali svakako i zbog prevencije antituberkuloticima. srca. U dijagnozi TBC pleurita treba računati na anamnezu. nekroze i ispražnjenja kazeoznih masa. likvefakcije i kavernizacije može pratiti produktivni kašalj pa i hemoptizija. Obično su debelih zidova. 5. ali se fizikalni nalaz bitno ne razlikuje od bilo kod pleuralnog izliva. početni tretman teških formi. 3. Radiološki se u početku može otkriti infiltrat koji može biti okrugao. 7. HRONIČNA PLUĆNA TUBERKULOZA se rijetko javlja prije puberteta. samo ga treba početi što ranije. Najčešće su zahvaćeni apikalni i posteriorni segmenti lobusa koji favorizuju rast bacila i diseminaciju limfo-hematogenim putem u toku primarne infekcije. Prognoza nije loša. kosti i zglobova. postepeno dolazi do pada na težini i javlja se bljedilo. HEMOTERAPIJA TUBERKULOZE Nije prihvatljivo da se većina dječije TBC tretira kao kod odraslih intrahospitalno. sklere i kornee). farinksa. Kaverne nastaju poslije likvefakcije. homogen. Posebno je to važno u primarnoj TBC i ranim postprimarnim formama. osobito poslije nekog pada opšte otpornosti organizma. Razvoj kazeozne nekroze. pa i u prostor 89 . epiglotisa. perikarda. Ponavljanje torakocenteze i drenaže kod TBC pleuritisa je kontraindicirano. dobro distribuira u sve prostore. gornjih respiratornih organa (tonzila. a ponekad se može pojaviti i zrak iznad tekućine. larinksa.

a naš je stav da se novorođenče odmah besežira i počne sa hemoprofilaksom sa INH bar do pojave pozitivne tuberkulinske reakcije. Manje česti Git poremećaji. Daje se INH u dozi od 10-20 mg/kg/dan ili 2x nedeljno. suza. Ne daje se trudnicama u embriogenezi (prva tri mjeseca) jer u životinja izaziva teratogeni efekat. Neželjeni efekat je oštećenje vizusa. urina. Iz skromnijeg iskustva. U djece se zapažaju najčešći neželjeni efekti zbog hepatotoksičnosti koja se manifestuje skokom transaminaza (SGOT. pa se sada često daje kao fiksni fabrički preparat sa piridoksinom. Penetrira dobro u sva . Daje se u dozama od 10-20 mg/kg/dan. niti sigurnog oboljenja od TBC unutar 8 mjeseci. 90 . uključujući cerebrospinalni likvor. s tim da se ne prelazi dnevna doza od 600 mg.tkiva. Neželjeni efekti su mogući. Prednost mu je što se daje u jednoj dnevnoj dozi oralno. ne prelazeći dnevnu dozu od 300 mg. ili u dozi od 20-40 mg/kg/ kada ne smijemo preći dnevnu dozu preko 900 mg. a luči bubrezima. kao i znaci hipersenzitivnih reakcija. Metabolizira se u jetri. Metabolizira se u jetri a izlučuje bilijarnim putem i urinom. Ako postoji visok rizik. pa vizus treba češće kontrolisati. ETAMBUTOL (ETM): Aktivan je na BK. ali su ova četri nabrojana glavni lijekovi u dječijoj dobi. nismo imali evidentnih neželjenih efekata od lijeka. mogu se kombinovati i dva lijeka u trajanju od tri mjeseca. SLE i artralgije. a nemamo kliničkih niti drugih dokaza da su oboljela. psihoze. Sa tržišta pristižu i noviji. veoma aktivan protiv BK. pa i konvulzije koje su relativno česte kod intoksikacije. nego da li izvršiti BGC ili INH profilaksu? O ovom problemu je uvijek bilo kontraverzi. a hepatotoksičnost mu je pojačana kada se kombinuje sa INH. ali ne prelazeći 1 gram dnevno. kao na primjer iz uskog kontakta sa tuberkulozom odraslih.crebrospinalnog likvora. SGPT). HEMOPROFILAKSA Djeca kod kojih postoji visok rizik da obole od tuberkuloze. dispneom i wheezingom (influenza sindrom). Može dati trom-bocitopenije i leukopenije sa povišenim febrikulama. Daje se u dozi 10-20 mg/kg/dan. Često se postavlja pitanje kako zaštititi neonatus od majke sa aktivnom TBC pluća? Poznato je da 50% dojenčadi od majki sa aktivnom TBC oboli od TBC u toku prvih 12 mjeseci života. RIFAMPICIN . dajemo antituberkulotike i to nazivamo hemoprofilaksom. U neželjene efekte mu se ubraja: oranž bojadisanje pljuvačke. pelagru.RIFADIN: To je antibiotik širokog spektra. a majke su dojile vlastitim mlijekom. Daje se u dozi od 15 mg/kg/dan. malo zaboravljeni lijekovi za liječenje TBC. Zato nema dilema treba li profilaksa. iritacije. slabo pasira cerebro-vaskularnu barijeru. Veoma je važan lijek u prevenciji brze razistencije bacila. ali je glavno oštećenje VIII kranijalnog živca. konfuzije. STREPTOMICIN (STM): Daje se uglavnom intramuskularno (injekciono) u dozi od 20-40 mg/kg/dan. O ovom problemu očekujemo bolje kontrolisane studije. U rijetke neželjene efekte ubrajamo hemolitičke anemije. U odraslih su se pojavljivali često periferni neuritisi kao posljedica piridoksin deficijencije.

Kod predškolskog i školskog djeteta anoreksija se može pojaviti zbog promjene režima života (jaslice. 91 . a starije i kada je mokro.GASTROENTEROLOGIJA APETIT I GLAD kod dojenčeta i malog djeteta imaju svoje specifičnosti. naročito dojenčadi i novorođenčadi.. Česta je pojava u brojnim bezazlenim ali i vrlo opasnim bolestima. Kada se zidovi rastegnu do određene veličine idu refleksi u mozak i dijete osjeća sitost te prestaje dojiti. jer mnogi roditelji su nekritični prema apetitu i uhranjenosti djeteta. Povraćanje (bljuvanje. U terapiji treba dati normalnu ishranu za dob. zaspi. a starije dijete se smije majci. zvonkim glasom. status. Kada je dijete sito ono prestaje dojiti. Svako povraćanje treba shvatiti kao ozbiljan simptom dok se dokaže suprotno. Ponekad je teško otkriti uzrok. Manje često li rijetko povraća zbog intrakranijalnih povreda u porodu. RECIDIVNO POVRAĆANJE je često kod dojenčadi. Sa roditeljima konstatovati eventualni poremećaj u ponašanju. ANOREKSIJA može biti prolazna faza u razvoju djeteta ali je češće jedna od kliničkih manifestacija bolesnog djeteta naročito kod febrilnih stanja i hroničnih bolesti. tj.). invaginacije crijeva. atrezije mekonijalnog ileusa). odlazak majke na posao) ili nemarnosti roditelja prema režimu ishrane. Apetit dijete zadovoljava uporedo sa trajanjem gladi. Jednoličnu hranu treba izbjegavati. Bljuckati i povraćati može zbog distenzije želuca izazvane aerofagijom. zbog akutnog apendicitisa. jer će ih dijete vrlo brzo u tome oponašati. vomitus) jedan je od najčešćih simptoma u bolestima probavnog trakta djece. obdanište.  Novorođenče može povraćati već nekoliko sati po rođenju sluzavo . od količine uzete hrane i progutanog zraka. Kako dojenče tako i sva druga djeca moraju imati slobodan interval između dva obroka u trajanju od 2.  Starije dijete često povraća zbog akutnih crijevnih infekcija. dekompenzovana bolest srca i bubrega. “njima se ne sviđa” neka hrana. upale. bolesti CNS-a. usiren sadržaj bez primjese sluzi i krvi potiče iz želuca.. Uzrokovano je brojnim bolestima. hidrocefalus. pa dati dnevne potrebe vitamina i Fe. Od pomoći će biti dobra anamneza. i roditelji moraju voditi brigu da li su jeli ili ne. U ovom periodu mogu povraćati ali rjeđe i zbog hipertrofične stenoze pilorusa. Nivo glukoze takođe je jedan od regulatora gladi i apetita djeteta. tačan broj obroka i količinu prema obroku. plaču ili strahu. git opstrukcija potpunih ili nepotpunih (atrezija jednjaka. Može povraćti zbog peptičnog ulkusa duodenuma ili želuca. Nikada roditelji pred malim djetetom ne smiju izjavljivati da oni “ne mogu”. tumor. hiperdistenzije želuca izazvane aerofagijom ili habitualno povraćaju. Neka djeca. opstrukcije tankog crijeva. ovdje treba potražiti savjet psihologa jer je najčešći uzrok konfliktna situacija u porodici. torzije testisa ili djabetične ketoacidoze. a plač se smiruje na prvi dodir sa dojkom ili flašicom. te izgled povraćenog sadržaja. Mogu povraćati kod teških bolesti kao što su bolesti CNS-a. a ni nagrađivati. abdominalnim i izvan abdominalnim. intrakranijalnih procesa (povrede. Predškolska djeca moraju imati 5 obroka.  Dojenče i malo dijete često povraćaju zbog akutnih crijevnih i respiratornih infekcija. u povišenoj temperaturi bilo koje etiologije.  Kiseo. a to su refleksne reakcije. u kašlju. inkarcerirane ingvinalne hernije itd. jer često zbog igre djeca preskaču svoj obrok. Psihogena anoreksija može dovesti dijete do teške distrofije. naročito sa neuropatskom konstitucijom.krvav sadržaj koji je progutalo za vrijeme porođaja. hepatitisa. Dijete se ne smije zbog anoreksije kažnjavati. Uzimanje hrane je refleksna reakcija. a količina uzete hrane zavisi od rastezanja zidova želuca. najčešće ga viđamo kod pilorostenoze. razgleda okolinu ili prelazi na igru. povraćaju na početku akutnih respiratornih infekcija. inkarcerirane hernije. a rjeđe zbog intrakranijalnog procesa. Zdravo dojenče se budi iz sna samo kad je gladno. Ako dijete ne gubi na težini treba roditelje smiriti. psihogeno. a neka djeca i zbog igre “zaborave jesti”. Gladno dojenče plače krepkim.5 do 3 sata za koje vrijeme najveći dio mlijeka ode u crijevo i stvori se nova HCl i drugi sadržaji želučanog soka potrebni za prihvat i obradu nove hrane.

Rijetko je povraćanje eksplozivno. Neposredno poslije jela može vidjeti peristaltika velikog želuca ili se može napipati hipertrofični pilorus koji je oblika i veličine masline. U osnovi stenoze je hipertrofija cirkularnog mišića piloričnog sfinktera a uzrok se ne zna. obično se dijete podigne u krevetu za 20-30 cm ležeći na desnom boku. Kod febrilnih stanja dijete povrati 3-4 puta unutar nekoliko sati pa prestane. Terapija: bužiranje jednjaka ili hirurški tretman. a u jonogramu hipokalijemija i hipohloremija. Prognoza je dobra. Usljed regurgitacije i aspiracije mogu se javiti paroksizmi kašlja. AHALAZIJA JEDNJAKA Nastaje zbog poremećaja neuromuskularne koordinacije. tvrdokorno i pobuđuje sumnju na intrakranijalni proces.  paraezofagusna  kombinovana. HIPERTROFIČNA STENOZA PILORUSA Bolest relativno česta sa incidencom 1:400 do 1:800 živorođene djece. Muška djeca oboljevaju 8 puta češće. Po tipu može biti  klizna.  Ciklično povraćanje kod starije djece ima psihogenu komponentu.  Eksplozivno povraćanje u mlazu i do 1 metar (pilorostenoza) i umjereno povraćanje. bez žučne kiseline. Primjese krvi mogu se naći kod krvarenja iz nosa. Eksplozivno. ali se ponekad može naći sluz ili krv zbog iritacije želuca. Barijum se vraća iz želuca čim dijete legne na leđa. hemoragičnog gastritisa. u početku dijete teško guta čvrstu. Fekalije u povraćenom sadržaju su znak opstrukcije crijeva ili kolona. U početku bolesti dojenče povrati 1-2 puta. 92 . HALAZIJA JEDNJAKA (GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS) Kod izvjesnog broja dojenčadi tonus donjeg sfinktera jednjaka je tako slab da se želučani sadržaj slobodno regurgitira u jednjak. Klinički se manifestuje povraćanjem odmah nakon jela. kinoradiografija i ezofagoskopija su dijagnostičke metode. U ABS-u se nađe metabolička alkaloza (zbog gubitka HCI povraćanjem). Disfagija je vodeći klinički simptom. naročito noću ili se jave recidivirajuće aspiracione pneumonije. dijete povraća bez napora neprobavljenu hranu. naprezanja pri povraćanju. a posljednja je najbolji izbor za dijagnostiku komplikacija ahalazije (ezofagitis i striktura jednjaka). Po tipu povraćanja razlikujemo:  Regurgitaciju . Zbog toga se ahalazija ponekad označava i kao “kardiospazam”. a prognoza je dobra. Dijete stagnira na težini i ima bolan izraz lica. a izuzetno rijetko nakon 6 nedjelje. nejasne etiologije. HIJATUSNA HERNIJA Stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme. U terapiji je rijetko potreban hirurški tretman. a kasnije ako opstrukcija progredira može povraćati nakon svakog obroka i sve eksplozivnije. Kod starije djece se može javiti i retrosternalni bol. peptičnog ulkusa. RTG. Dijagnoza se postavlja RTG i gastroduodenoskopski. Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena . bez sadržaja žuči. a kasnije i tečnu hranu.   Sadržaj žuči u povraćenom sadržaju upućuje na opstrukciju ispod papile Vateri. projektilno povraćanje u mlazu i do 1 metar. Liječenje je hirurško. Po trajanju povraćanje može biti  neprekidno. Uzrok poremećaju inervacije donjeg sfinktera jednjaka je nepoznat. javlja u 2-4 nedjelji života. ezofagografija. u aktu gutanja donji sfinkter jednjaka se ne relaksira nego ostane spastički kontrahiran. bez naprezanja i u pravilu čim se dijete postavi u horizontalan položaj.povraćanje bez naprezanja sa cijeđenjem sadržaja iz usta (sreće se kod halazije i hijatusne hernije). Drugi važan simptom je regurgitacija. variksa ezofagusa.

l:1500 živorođene djece. U skoro 90% slučajeva uz atreziiju postoji i traheoezofagealna fistula.ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati. U kliničkoj slici dominira povraćanje odmah poslije poroda i prvih obroka. Postupak je dugotrajan. iako se dijete aspirira sadržaj se uporno nakuplja. Liječenje klizne hernije je konzervativno. Dijagnoza se postavlja radiološki. Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro . ATREZIJA JEDNJAKA SA TRAHEO-EZOFAGEALNOM FISTULOM ILI BEZ NJE Incidenca je 1:2-4000 poroda. Ukoliko se novorođenče nahrani ovi simptomi su još izraženiji. U času kad prestane kašalj i padne intratrahealni pritisak kiseli želučani sadržaj regurgitira i ulazi u fistulu pa u pluća pa izaziva pneumoniju koja ugrožava dijete. Klinički znaci bolesti jave se već na rođenju. Karakterišu je sprečavanje gutanja sline i hrane te pogodnost za aspiraciju naročito kod nezrelosti gutanja i kašljanja (nedonošče). a mora se nastaviti i par mjeseci po prestanku povraćanja. Dijagnoza se postavlja: 1. Paraezofagusna hernija se uvijek tretira hirurški. RTG pulmo u AP položaju gdje se prikaže gornji segment jednjaka jako proširen. a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa. KONGENITALNA OPSTRUKCIJA DUODENUMA Javlja se u 1 : 4000 živorođene djece. Novorođenče ima prekomjernu salivaciju. Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja. a ako se zrak ne vidi onda je atrezija bez fistule ili sa fistulom između traheje i gornjeg segmenta jednjaka. ćešći obroci guste hrane. jako ispunjen zrakom u kome se vidi presavijeni kateter. Sreću se u 1:400 . 93 . kašalj. postoje li eventualno pridružene anomalije. a u sadržaju ima i žuči. Terapija je operativna sa prethodnim oporavkom djeteta. Ova anomalija nastaje zbog poremećaja u razvoju i odvajanju dušnika od jednjaka u 3. usta su puna pjenušavog sadržaja te se guši. Brzo se javi i žutica. Lokalizovana je ispod papile Vateri. nastojati postaviti dijagnozu prije nego je dijete dobilo prvi podoj ili obrok mlijeka. 3. Preoperativno je veoma korisna parenteralna potpora. a ezofagoskopija se radi da se dokaže prisustvo komplikacija (ezofagitis ili striktura jednjaka). Ako je aspiriralo javi se trijas simptoma. Fundus želuca prolabira u toraks pokraj kardije kroz hijatus. aspirirati ždrijelo i jednjak svakih desetak minuta pomoću trajno postavljene sonde i potpuno obustaviti peroralni unos. te imitira halaziju. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. dijagnoza atrezije je vrlo vjerovatna). 2. Važno je novorođenče držati potrbuške. potpune i djelomične. nakon hranjenja kad se dijete položi. ako se želi snimanje kontrastom onda to mora biti samo do 2 ml u vodi topivog kontrasta. Nalaz zraka u želucu i crijevima dokaz je trheoezofagealne fistule. sondiranjem jednjaka kroz nos ili usta (ako se naiđe na opstrukciju na udaljenosti manje od 10 cm od usnica ili 13 cm od prednje nosnice. Manje mogu proći i asimptomatski dok velike mogu izazvati kolaps pluća i kolaps srca. Dijete se stavlja u polusjedeći položaj veći dio dana ili noći ili u specijalnu stolicu. i 6. OPSTRUKCIJE JEJUNUMA I ILEUMA Mogu biti kongenitalne i stečene. nedjelji trudnoće. i anatomski odnosi anomalije i iskustvo hirurga bitno utiču na prognozu. Simptomi ovise o veličini hernije. Prognoza ovisi o tome da li je dijagnoza na vrijeme postavljena. izazove naglu dilataciju želuca i distenziju trbuha koji onda mogu pritisnuti dijafragmu i dovesti do opasnog gastro-kardio-respiratornog sindroma. Dijagnoza: anamneza i rendgenološka. intratorakalno. da li je tjelesna težina ispod 2000 gr.KLIZNA HIJATUSNA HERNIJA u djece je češća. Uz prisustvo fistule pri kašlju ili plaču zrak iz traheje prođe naglo kroz fistulu. Nativni snimak abdomena u uspravnom položaju. Liječenje: Bitna je rana dijagnoza jer se većina atrezija može korigovati. Kao komplikacija može se javiti ezofagitis te se u povraćenom sadržaju mogu naći i primjese krvi ili se kao simptom javi disfagija. U ishrani manji. Proces je kompleksan i moguće je da se jave različiti tipovi anomalije. gušenje i cijanoza. PARAEZOFAGUSNA HIJATUSNA HERNIJA u djece je rijetka.

Stolica se izbacuje sa naprezanjem ili boli. Atrezija rektuma je veoma rijetka anomalija. pojačana peristaltika. Agenezija anusa i rektuma čine 75% svih anorektalnih anomalija. hernije. 94 . melene i do pojave šoka. uzima hranu bez celuloze i polisaharida. Povraćanje je glavno u kliničkoj slici. Liječenje je hirurško. suha je i tvrda. konzistencije paste. igre. MALROTACIJA CRIJEVA 1:6000 živorođene djece zbog zastoja u normalnoj rotaciji crijeva oko gornje mezenterijalne arterije u embrionalnom razvoju. dana života 4-8 puta. U kliničkoj slici dominira povraćanje sa žuči. KONGENITALNE ANOMALIJE ANUSA I REKTUMA 1:5000-1:15000 i različite su od stenoze i atrezije i agenezije anusa ili rektuma. Postoje znatne varijacije u broju stolica djeteta na prsima. Trbuh je nadut. čepića. Opstipacija se takođe može javiti kod fisure anusa. dugotrajne upotrebe klizmi. Rijetko kada da je simptomatologija izražena u starijem periodu.). vodenaste. Ali i tu postoje znatne individualne varijacije. a terapija je operativna. predškolskog i školskog djeteta (potiskuju refleks za defekaciju zbog nastave. PRELAZNE STOLICE novorođenčeta su zelenkaste. kiselkasta mirisa. NORMALNE STOLICE se pojavljuju početkom druge nedelje života. Klinička slika je kao kod opstrukcije crijeva. slabo napredovanje na težini. a kod neke dojenčadi 1 stolica u više dana. status i radiološke pretrage. Samo 20% ove djece pokazuju simptomatologiju poslije mjesec dana života. Umjetno hranjena dojenčad imaju blijedožute stolice. Zakašnjelo izbacivanje mekonijuma može pobuditi sumnju na mekonijski ileus. anomalija i organskih bolesti crijeva (stenoze. bez mirisa koju novorođenče počne izbacivati u prva 3-4 dana. a 80% odmah po rođenju. Vidi se distenzija trbuha. homogene. sepse. Zbog opstrukcije krvnih sudova može doći do nekroze crijeva. ne unosi dovoljno tečnosti ili ima prevelike gubitke u bolestima. Opstipaciju treba razlikovati od pražnjenja stolice svaki treći dan. Dijagnoza: anamneza. Kod stenoze klinička slika je blaža i simptomi mogu da perzistiraju nekoliko mjeseci i duže. a poslije 24 h i fekalije. STENOZA ANUSA čini 10% ovih anomalija. Odlikuje se otežanim pražnjenjem crijeva. Psihogeni uzroci su česti kod malog. ANULARNI PANKREAS Anomalija koja je najčešći uzročnik djelomične ili potpune opstrukcije crijeva. zatvor stolice) je otežano defeciranje. Dijagnsotikuje se rektalnim digitalnim pregledom. a treba je skalpelom perforirati. gađenja na tuđi klozet. Opstipacija  MEKONIJ je žilava zelenkasto-crna masa. Prognoza je dobra. pri čemu je stolica normalne konzistencije. a dijagnoza i terapija je kao kod agenezija. U sadržaju je ržtič. sluzave. Odlikuju se teškoćom pražnjenja crijeva pogotovo ako nema dovoljno širokih fistula sa susjednim organima. svaki 2-3 dan ili rjeđe. Opstipacija se javlja često kod pogrešne prehrane pri čemu se dijete hrani sa dosta bjelančevina (previše mliječnih napitaka bez dodatka šećea). čvršće. 4-5 puta dnevno. Terapija operaciona. Bolu trbuhu postoji. i 7. to svakako nije opstipacija. a javljaju se između 4. a liječenje se provodi bužiran-jem mjesecima. Uzrok je nepoznat. Dijagnoza je RTG. Obično 2-4. Hirschprungova bolest).   Opstipacija (konstipacija. NEPERFORIRANA ANUSNA MEMBRANA je rijetka bolest i lako se vidi iz vana. opstrukciju crijeva ili paralitički ileus. ne prijanjaju za pelene i u prosjeku ih je 1-2 dnevno ili maksimalno 4. Djeca oboljela od rahitisa i malnutricije imaju smanjen tonus mišića te se i kod njih javlja opstipacija.Atrezije su češće nego stenoze. Dijete prazni mekonijum. Dijagnostika je rentgenološka. Dijagnoza je rentegenološka. a terapija je hirurška. a defeciranje je bez boli i naprezanja. duplikature crijeva. a nekada 6-8 dnevno. na prirodnoj ishrani su zlatnožute. a kod hipotireoze to može biti jedan od prvih simptoma bolesti. a to je povraćanje u prvim danima života i u sadržaju ima žuči.

Ascaridosis itd. fekalnih masa postepeno se šire. abdominalnu distenziju i rijetko somatsku retardaciju. tj. najčešće bolesti čovjeka. Proksimalni dijelovi crijeva zbog zastoja hrane. Neoplazme: Carcinoid. sigmoideuma). PSIHOGENI) MEGAKOLON Najčešće zbog pogrešaka u odgoju djeteta. IDIOPATSKI (FUNKCIONALNI. praznom ampulom rekti i rendgenološki . Pr liv nije bolest. 95 .stanja poslije resekcije tankog crijeva. bakterijama: Staphylococcus aureus. uzroci: urođena hlorhidrija sa alkalozom.irigografijom kada se vidi uzak anganglionarni dio crijeva. ETIOLOŠKA KLASIFIKACIJA PROLIVA Vrsta UZROČNIK ILI BOLEST poremećaja Infekcija Patogene E. a 50% smrtnosti djece do 5 godina starosti pripisuje se akutnim prolivima.Yersinia gastroenterocollica. ali ne treba zanemariti ni druge uzroke.hipoparatireodizam. želuca. već simptom raznih patoloških stanja. crijevo je u cijelosti široko. Terapija je hirurška. Prolivi su uz respiratorne i urinarne infekcije. fistule. paraziti. Infekcija Amebiasis. bilijarna atrezija. bolesti: Anatomski i Sy. neuroblastoma. Period opstipacije znaju se izmjenjivati sa periodima proliva. smatra se da su danas najčešći uzročnici proliva virusi (naročito rotavirusi). Zollinger-Ellisonov sy.hipoplazija pankreasa. Campilobacter jejuni. hronični ulzerozni kolitis nekrotizirajući cnterocklolitis itd. protozoe. mehanički uzroci: malrotacija. Etiologija akutnih proliva je raznovrsna.HIRSCHPRUNGOVA BOLEST Aganglionarni megagokon ima glavno obilježje opstipaciju. Hyrschprungova bolest. nepotpuna stenoza tankog crijeva crijevne limfangiektazije.cinka. Prolivi DEFINICIJA I ZNAČAJ PROLIVA Proliv je povećanje broja stolica ili slabljenje njihove konzistencije sa najvažnijom kliničkom manifestacijom oštećenja transporta vode i elektrolita digestivnim traktom.Gardiasis. tu. zatim bakterije. Samo od akutnog proliva u svijetu dnevno boluje i do 100 miliona ljudi. Dijagnoza se postavlja anamnezom. promjeni sredine ili staratelja. Biohemijski Coeliakia. To povlači za sobom poremećaje digestivnih. ganglioneuroma. deficit imuniteta: disgamaglobulinaemia.folne kiseline. parazitima: Parenteralni Infekcija gornjih dišnih puteva prolivi: Upalne crijevne Crohnova bolest. Nedostatak i Teleangiektatičnaataksija. poliposis. Bolesti jetre i Ciroza. Vibrio colcre.Coli. Infekcija Rotavirusi. Zbog toga je taj dio crijeva spastičan (to je najčešće dio rektuma.Wiskott-Oldrich sy agamaglobulinaemia. ćelija ostrva pankreasa. Nekada fekalne mase načine opstrukciju crijeva pa je nužna operacija. hronični pankrcatitis cistična pankreasa: fibroza. Limfoma.Shigellae. Etiologija je nedostatak ganglijskih stanica u submokoznom i mijenteričnom pleksusu kao kongenitalna anomalija. Entero virusi.abctalipoproteinemija. TBC itd. hepatitis. Postoji distenzija trbuha.Orvi virusi i mnoštvo drugih oko 60 Virusima: tipova. nedostatak disaharidaza. Terapija je etiološka i nema rendgenološki suženog dijela crijeva niti proksimalnog proširenja.Salmonellae. urođena adrenalna hiperplazija.Adeno virusi. timična displazija Endokrinopatije: Hipotireoidizam. adenokarcinom. Aganglionarni dio crijeva nije u stanju prenositi peristaltične talase pa zato brzo i starenjem se simptomi pogoršavaju kada se javi povraćanje i eventualna retardacija. kratkog crijeva. apsorptivnih i sekretornih funkcija u digestivnom traktu. u prvom redu upale probavnih organa.

CHOLERA INFANTUM) se odlikuje teškom dehidracijom. tečnosti na kg/TT što se odrazi u padu 4-5% od tjelesne težine. sluznice smanjene vlažnosti ili suhe naročito jezik. preveliko bujanje bakterija u debelom crijevu i njihov premještaj u tanko crijevo. koža suha. COMA DYSPEPTICUM. TOXICA. Nos ušiljen i koža lica 96 . Zrelost fizioloških funkcija. tretpatji očnim kapcima su rijetki. Postoje znaci teške dehidracije kao što su suhe sluznice usta. Vraća se na svoje mjesto dosta brzo. Povrati 1-3 puta u toku 24 sata. tj. U kliničkoj slici nema znakova dehidracije. poremećaji u lučenju sluzi i mukusa tankog i debelog crijeva. ima ih 4-6. Kolostrum i majčino mlijeko poboljšavaju maturaciju sluznice tankog crijeva. Osnovna funkcionalna jedinica u tankom crijevu je kripta . halonirane. te udaljenost roditelja od medicinske ustanove. Izvjestan značaj ima i klima. zaostalost majke itd. brzina regeneracije normalne strukture sluznice crijeva. U anamnezi dijete ima 4-5 rijetkih stolica. udaljenost djeteta od bolničkih ustanova. hladni ekstremiteti. Najčešće dolazi do samoizlječenja. a koža malo više suha nego normalno.Pothranjenost: Greške u ishrani: Proteinska (Kwashiorkor) proteinsko-kalorijska (marazam) malnutricija. oči upale. anatomskih i histoloških karakteristika digestivnog trakta je od presudnog značaja za kliničku sliku i prognozu proliva. Digestivno-apsorptivnu jedinicu čini glikokaliks. prosvijećenost majke i drugih koji se brinu o djetetu. podočnjaci.vilus i od njene zrelosti zavise mnogobrojni odbrambeni mehanizmi u digestivnom traktu. a nisu obilne ni suviše tečne. hipo ili hiperaciditet želučanog soka.greške kod uvođenja nove hrane. jer dojenče gubi preko 50 ml. jer dojenče gubi i do 150 ml. Koža se podigne između 2 prsta i pusti da se slobodno vraća. Od faktora okoline u nastanku akutnog proliva bitni su lični i društveni standard roditelja. velika fontanela uvučena. Stolice u obilne. IgA iz mlijeka i kolostruma dječiji organizan ne vari.). TEŠKI PROLIVI (TOXICOSIS. Dijete se rađa bez IgA antitijela i počinje ih stvarati tek poslije 2 nedelje života. Veoma važnu ulogu u etiologiji nastanka proliva igraju i drugi nespecifični i specifični odbrambeni mehanizmi kao što su motorika crijeva. tj. Ako je turgor loš imamo fenomen vlažnog platna. DIARRHOEA GRAVIS) se odlikuje pojavom dehidracije većeg stepena. Dojenče je žedno. Alergija na hranu: Mlijeko i njegove prerađevine. Prehranjivanje. nerado uzima hranu. a ako se ne hrane majčinim mlijekom još teže. Već odavno je dokazano da kolostrum i zrelo majčino mlijeko ne sadrže samo antitijela i leukocite sposobne za borbu sa raznim antigenima nego sadrže i mnoge druge supstance koje mogu uticati na kolonizaciju bakterija i spriječiti penetraciju antigena kroz mukoznu membranu-glikokaliks. kada se koža podigne između 2 prsta potkožno masno tkivo i koža se osjete pod prstima kao gnječeni plastelin ili čvrsto tijesto. nekritična upotreba antibiotika. Gubitak tečnosti preko 50 ml/kg/TT je indikacija za hospitalizaciju naročito u lošim uslovima. nekada tjestast. turgor oslabljen.potrahnivanje. Zato imaturusi i prematurusi češće oboljevaju od teških formi akutnih proliva. zadnju odbrambenu liniju protiv raznih antigena na nivou digestivnog trakta. dijete povraća. Turgor može biti i tjestast. Uloga majke u kompleksu okoline je najhitniji faktor i povećava se ukoliko dijete doji ili ne doji. tečnosti na kg/Tt dnevno prolivom. PODJELA AKUTNIH PROLIVA Danas se dijele prema težini kliničke slike koja je u vezi sa stepenom gubitka tečnosti na: BLAGI PROLIVI (GASTROENTEROCOLITIS AC. SIMPLEX. dijete rado pije tečnost.. DIARRHOEA SIMPLEX) kada dijete zbog bolesti gubi 40-50 ml. ona se sporo vraća na svoje mjesto. žedni. Apetit je i dalje očuvan. najčešće vodene. nedostatak žučnih soli. preveliko lučenje hormona. SEVERE DIARRHOEA. UMJERENI PROLIVI (GASTROENTEROCOLITIS AC. ponekad marmorizirana. Pad tjelesne težine kreće se preko 10%. tečnosti na kg/Tt. niti poremećaja acidobaznog statusa (ABS). koji se nalazi u mikrovilima enterocita i čini posljednju odbrambenu granicu za prodor mikroorganizama u ćeliju i organizam. već zajedno sa svojim sekretornim antitijelima deponuje u glikokaliks. Postoje poremećaji u ABS ali nema znakova intoksikacije i najčešće se radi o kompenzovanoj ili blažnoj dekompenzovanoj metaboličkoj acidozi. ne apsorbuje u krv. pojavljuju se podočnjaci. povraćanjem i/ili visokom temperaturom. jezik je smanjene vlažnosti. turgor jako oslabljen. Vrsta hrane ima značajnu ulogu u nastanku proliva kao i nedostatak ili manjkavost pojedinih frakcija imunoglobulina.

U ovu grupu spadaju i Staphylococcus aureus. tako i u debelom crijevu. Ukoliko organizam ne uspije uništiti bakterije ili viruse u ćeliji dolazi do premještaja (translokacije) i proliferacije bakterija u lamini propriji i mezenterijalnim limfnim čvorićima. ne šišaju. U ovu grupu bakterija spadaju: Enteroinvazivna E. Mikroorganizmi anatomski i histološki ne oštećuju sluznicu tankog crijeva. Otuda u stolici osim sadržaja ima dosta sluzi i okom vidljive ili nevidljive krvi. ali izgleda dovode do povećanja sekrecije tečnosti u tanko crijevo. 4. jedva diše. invazivno i penetrantno. 5. Tada se dijete nalazi u teškom hipovolemijskom šoku i opskrba i transport do bolničke ustanove obavlja se kao za svaki šok. U ABS nalazimo uglavnom tešku metaboličku acidozu. Stoje dojenče mlađeto prije može upasti u teški proliv. Na ovaj način gube se velike količine. a posljedica je intracelularno nakupljanje cAMP. adheriraju (prilijepe) na epitelne ćelije tankog crijeva i/ili debelog crijeva. Tečnost koja se luči kroz sluznicu u lumen tankog crijeva.jako blijeda. a kod imunodeficitnih bolesnika ili jako virulentnih uzročnika i do sistemske infekcije. U anamnezi djeca obično imaju 10-15 ili “bezbroj” stolica skoro uvijek praćenih sa povraćanjem i visokom temperaturom. Coli (EIEC). Stanje pogoršava obično vrlo visoka temperatura preko 39C i uvijek se mora mjeriti rektalno. luče toksine tzv. Kada je pH ispod 7. Stolice su oskudne praćene tenezmima. Shigella dysenteriae tip 1. penetrira u mukozu i razmnožava se u epitelnim ćelijama. 3. enterotoksine. penetriraju i razmnožavaju se u enterocitima. a za posljedicu javlja se proliv. Dijete diše ubrzano. 2. U anamnezi proliv traje više dana ili je dijete bilo kenjkavo. U najtežim slučajevima dolazi do poremećaja svijesti od somnolencije preko sopora do kome. a ako su koljena hladna to je uvod u hipovolemijski šok. Uvećane količine cAMP modifikuju membranu ćelije. Enterotoksini ireverzibilno aktiviraju sistem adenilat cilazu u enterocitima. duboko (Kussmaulovo disanje). U najtežim slučajevima nereaguju na injekcione ubode. a i loša je reapsorpcija soli i vode kako u tankom. Srčana akcija je ubrzana (puls i preko 180/min. a naročito ona djeca koja ne doje. naročito njegovoj gornjoj trećini. Iz ovoga proizilazi da se mikroorganizmi po ingestiji ponašaju u organizmu trojako: neinvazivno. kako vode tako i minerala i glukoze. filiforman. čiji mehanizam dejstva na ćelije mukoze još nije dovoljno poznat. Yersinia enterocolitica. puls mekan. K i HCO3 (bikarbonatnog jona). Campylobacteri itd. PATOGENEZA Veoma različita ovisno o uzročniku tj. a ponekad su respiracije plitke i malobrojne.). Shigellae. Kod ovih tipova bakterija mehanizam nastanka proliva je dvojak: djeloanjem enterotoksina na enterocite aktivira se adenilat ciklaza. Djeca su mirna i nezainteresovana. Clostridium perfringens. Vibrio parahaemoliticus. Mikroorganizmi produkuju ekstracelularne supstance kao što su enterotoksini. kašljucalo nekoliko dana. tenzija snižena. Gubici u tjelesnoj težini su preko 15%. Kod najvećeg broja oboljelih postoji prolazna nepodnošljivost šećera. mlitavo”. INVAZIVNE bakterije tj. proteaze pomoću kojih izazivaju upalne i druge reakcije na sluznici tankog crijeva. Ako se bolesniku brzo ne nadoknadi voda i elektroliti dolazi vrlo brzo do dehidracije i acidoze. već i Na. aktivira stvaranje veće količine prostaglandina i nekih kinaza. i drugi efekat je vezan za propadanje zrelog 97 . proliv i “kada se majka probudila našla dijete blijedo. prljavim rukama i predmetima ponašaju se u organizmu na slijedeće načine: 1. a kod nas i u razvijenim zemljama svijeta najčešće opisivana bakterija izazivač proliva je enterotoksična Escherichia coli. destrukciju mikrovila enterocita. čim se nađu u crijevu napadju enterocite. etiologiji proliva. Najčešći uzročnici proliva su mikroorganizmi koji po ingestiji hranom. mucinaze. Na površini sluznice vide se superficijalne ili dublje ulceracije. ne samo vode. Predstavnik ove grupe bakterija je Vibrio cholerae i njemu vrlo sličan Vibrio El Tor. Veliki broj prodre u submukozu gdje ih sreću leukociti i plazmociti i tu se razvija nespecifična odbrambena reakcija upalne prirode. Raspadanjem bakterija oslobađaju se endotoksini. vodom. NEINVAZIVNE bakterije se adheriraju na enterocite. “spavaju” ili su jako “uznemirena”. izotonična je sa plazmom i 1 litar takve tećnosti sadrži otprilike 135 mmol/l Na. ne gutaju tečnost.00 prognoza djece za preživljavanje i izlječenje je veoma ozbiljna. teško je razlikovati tonove. te do danas još nerazjašnjene pojave u ćeliji dovode do prevelike sekrecije vode i soli iz kripti i umanjuju apsorpciju u ćelijama vilusa. a preko noći dobilo visoku vatru.

U razvijenim zemljama svijeta industrija proizvodnje dječije hrane na bazi adaptiranog kravljeg mlijeka i pruža se bakteriološke strane potpunu sigurnost mada pri pripremi hrane od strane majke ili drugih osoba mogu se načiniti greške kako u kvaliteti tako i u bakteriološkoj neispravnosti hrane. Pseudomonas aeruginoza. a na njihovo mjesto dolaze funkcionalno nezreli enterociti iz kripti. Zbog vazokonstrikcije u gornjoj trećini vili intestinalis dolazi do hipoksije i anoksije. Penetracijom mikroorganizama u enterocite vilusa oni nastave razmnožavanje u njima. 2. a najčešće virusom. alergijom na pojedine vrste hrane ili zloupotrebom antibiotika. astravirusi. 3. Coli i još neke manje poznate bakterije. koronavirusi. Norwalk virusi. a patofiziološki izazivaju proliv po tipu colienteritisa. odbrambene materije. majčinim mlijekom. U ovu grupu spadaju i neki tipovi Salmonella. Najčešća vrsta proliva kod dojenčadi i male djece je VODENI (HIDRIČNI) PROLIV. Cholerae. Luči se mnog izotonične tečnosti bogae sa Na. Na njihovo mjesto dolaze funkcionalno nezreli enterociti iz kripti. Shigella. šećere i druge materije. izazvanih bilo kakvim uzročnikom dolazi do vazokonstrikcije perifernih krvnih sudova u regiji splanhnikusa. a odavde lako u limfotok i krvotok. PENETRANTNE BAKTERIJE imaju sposobnost da čim dođu u lumen crijeva napadaju enterocit. Ono što ima majčino mlijeko-najbolji sklop sastojaka mlijeka. čuvanja i davanja hrana zagadi mikroorganizmima. proteus vulgaris i još mnogi drugi normalni stanovnici crijeva mogu postati patogeni. U tim slučajevima dolazi do bujanja patogene flore i gljivica u crijevima što izaziva proliv. PROLIVI KOJI NASTAJU PARENTERALNO . Staphvlococcus aureus. Drugo je mišljenje da istovremeno dolazi do infekcije crijeva i drugih organa sa istim uzročnikom. Naročito je oštećena gornja trećina vilusa. Do sada najčešće izolovani virusi su: rotavirusi. a nedovoljno antibiotikom uništavamo mikroorganizam parenteralno. Oni prodiru u sluznicu tankog crijeva preko nazofaringsa ili preko ingestirane ili zagađene hrane i vode. Naime. ali i drugih ingredijenata iz lumena crijeva. Treće je mišljenje da pri terapiji per os nekog parenteralnog žarišta (najčešće upale grla i uha) sa antibioticima uspješno uništavamo saprofitnu floru. Nastaje osmotski proliv (hidrični) usljed malapsorpcije ugljenih hidrata i nemogućnosti apsorpcije vode i soli. prehranjuje ili da se prilikom pripreme. enterociti degenerišu i izumiru. Tako dolazi do bakterijemije. minerale. a i infekcije udaljenih organa. Rijetki su PROLIVI NEINFEKTIVNE PRIRODE izazvani toksinima. adenovirusi. neadekvatnom hranom. U poodmalkloj dehidraciji kod toksičnih proliva i toksikoze. a oslabljena apsorpcija vode i minerala preko enterocita na vilusima. Ako infekcija duže traje dolazi do atrofije vili intestinalis i produbljenja kripti što se potvrđuje peroralnom biopsijom tankog crijeva. oni otpadaju u lumen crijeva. Virusi napadaju enterocite vili intestinalis. Proliv nastaje zbog malapsorpcije ugljenih hidrata. Cl. soli i vode. a najčešće ostaju intaktni enterociti u kriptama. enterovirusi. oštećuju citoplazmu i time digestivne i apsorptivne funkcije ćelija. Clostridium perfringens. uzrokuje sekreciju iz kripti i umanjuje apsorpciju u vilusima.epitela sluznice crijeva gdje se smanjuje apsorptivna površina za vodu. Zbog toga dolazi do nesmetane i pojačane sekrecije vode i minerala u lumen crijeva. a luče enterotoksine (predstavnici su V. VIRUSI imaju djelovanje slično kao invazivni tipovi bakterija. Shigella dysenteriae tip 1. E. Ovakav vid proliva izazivaju mikroorganizmi koji se adheriraju na enterocite ili žive u lumenu crijeva. ETEC. postoji realna opasnost da se dijete podhranjuje. prolaze kroz njega u submukozu. Nastanak vodenog proliva je trostruk: 1. HCO3. Kvantitativno najčešće dojenče može dobiti proliv ZBOG NEDOVOLJNOG UNOŠENJA MLIJEKA bilo 98 .danas preovlađuje mišljenje da endotoksini i egzotoksini bakterija iz žarišta preko krvi djeluju na enterocite i izazivaju proliv. odlubljuju se u plažama u lumen crijeva. Mikroorganizmi na kraju liziraju enterocite. to čovjek vjerovatno nikada neće proizvesti adaptacijom mlijeka drugih sisara za upotrebu svog dojenčeta preko prsa tj. K. Enterotoksini aktiviraju adenilat ciklazu nastaje cAMP koji modificira membranu enterocita.

Kod tifoidnog i septičnog oblika izoluje se salmonela u krvi i urinu. Kod djece na majčinom mlijeku praktično je nepoznato prehranjivanje. Stolice su smrdljive. U proteinogramu se nađe hipoproteinemija. ali se kod vrlo teških daje Polymiksin B 5-7 mg/kg/Tt u 4 doze.  Kod atoničnog tipa stanje se komplikuje čestim prolivima. jer u takvoj hrani ima puno brašna.  Kod hipertonog tipa sve kao gore osim što su mišići u hipertonusu. U vodenoj. Colienterotoksična. Bolest se veoma brzo širi u dječijim kolektivima naročito kod prematurusa. Stolice imaju izgled “žabokrečine”. Bolesnici su blijedi. bez fekalnog sadržaja. niske vrijednosti Fe u serumu. enteropatogena. trbuh je nadut. Takva su djeca predebela i veoma hidro labilna. Postoji više tipova E. a dijelom usljed nagomilavanja potkožnog masnog tkiva. Takva djeca najčešće odmah poslije obroka neće odmah da zaspu. tamnosive boje. Patofiziologija nastanka ove vrste proliva veže se za enzime i bakterijsku floru debelog pa i tankog crijeva. Djeca koja doje u pravilu ne oboljevaju od ovog proliva. Takve stolice nazivaju se stolicama gladi. Terapija 99 . u kliničkoj slici mogu se naći znaci razne hipo i avitaminoze zbog nedostatka vitamina (C. Bolest traje 7-10 dana. već samo ugljenih hidrata. varenje i korištenje majčinog mlijeka.majčinog. sa nešto crijevne sluzi. koža suha i blijeda. Postepeno dijete dobije meteorizam. edematozna usljed zadržavanja vode u tkivima. Ukoliko se dijete hrani 2/3 kravljim mlijekom duži vremenski period bez dodatka ugljenih hidrata. Stolice mogu biti vodene ili normalne. U našim uslovima još uvijek nije rijetko pothranivanje dojenčad-naročito ako se hrane duži vremenski period neadekvatnim modifikacijama kravljeg mlijeka kao što je 1/3 ili polovinsko kravlje mlijeko. mišići su hipotonični. U vrijeme dojenja saprofitne bakterije se ponašaju saharolitično. dojenčad su intoksicirana. plaču. Postoje grčevi u trbuhu. a naročito ishrana “keksom na mlijeku” najčešći je uzročnik prehranjivanja dojenčadi. Slezina se palpira. sa znacima dehidracije. a najčešće i prolivom zajedno. a u krvnoj slici anemija. kasnije u dodiru sa majkom dobije preko 85% njene bakterijske flore. a sa obiranjem masti često dolazi u situaciju da dobije stolice gladi. Koža je blijeda. a oboje pelenu zeleno.  Hidremični tip nastaje ako se uz brašno dodaju i znatne količine soli ili nedovoljne količine mlijeka. blijede su. a ostalo iz okoline. Stolice liče na plastelin. Počinje sa povraćanjem. ABLAKTACIONI PROLIV može biti ubrojan u alimentarno uzrokovane prolive. Digestivni trakt novorođenčeta je filogenetski pripremljen za prihvat. SALMONELAMA izazvani prolivi imaju inkubaciju do 48 sati. Kolymicin 3-5 mg. blijeda. nadutim trbuhom. Tkiva su suha. a akt defekacije je bezbolan. a kardiovaskularnog kolapsa su diskretni. Medikamentozna terapija se ne daje kod lakših i težih formi. DiBkompleksa). Proliv može trajati nekoliko sedmica i dovesti do teške distrofije. Djeca su pastozna. hidremični i hipertonični tip. Djeca su često pastozna. apatični. U grupi poremećaja ishrane zbog grešaka u korelaciji sastojaka ubrajaju se “oštećenje mlijekom” i “oštećenje brašnom”. Tada se narušava bakterijska i enzimatska ravnoteža u crijevima što može da izazove proliv. Kod naglog uzimanja kravljeg mlijeka dolazi do porasta pH (zbog alkalnog kazeina) i saprofitni mikroorganizmi pokreću proteolitičku aktivnost. KOD “OŠTEĆENJA MLIJEKOM” u početku nema proliva. Temperatura je visoka. Naime dijete pri rođenju prolazeći kroz porođajni kanal. Početak bolesti je obično nagao. u krvnoj slici anemija. a malo mlijeka. često su rahitična. One su zelene. smrdljivoj stolici potoji dosta sluzi ponekad i golim okom vidljive krvi. sadrže u sebi dosta kalcijevih sapuna. Prevelika količina datog kravljeg mlijeka. zelene i vodene. bilo modificiranog kravljeg. uznemirena su. Može nastupiti ileus i ekstremni gubici tečnosti. ili 15 mg/kg/Tt per os. i. nego zatvor. Nema dovoljno masti ni bjelančevina. ublijedi u licu. a ne kravljeg. postoje jako izraženi znaci dehidracije. Nosi naziv “proliv u odbijanju” jer ga viđamo prilikom naglog odbijanja (ablaktacije) dojenčeta od majčinog mlijeka. adinamični. Kod oštećenja brašnom razlikuju se tri tipa: atonični.m. KOD “OŠTEĆENJA BRAŠNOM” dosta brzo se razvija pothranjenost. enteroinvazivna. prebogata ugljenim hidratima (stavljanje meda u mlijeko). EŠERIJIHA KOLI je najčešće opisivani uzročnik proliva do danas. Dobra su iskustva i sa Ercefurylom. sivkasta. Počinju uglavnom naglo sa povraćanjem i visokom temperaturom. Zbog toga može nastupiti proliv usljed gladovanja. Dojenče gubi ili u najboljem slučaju stagnira na težini. disanje ubrzano i plitko.

dehidracija. Prolivu obično prethodi upala gornjih dišnih puteva. Zbog toga dolazi do promjena u homeostazi ekstracelularnog (EC) prostora i intracelularnog (IC) prostora u svim organima i tkivima. ne može je ugasiti bez pomoći drugoga.  Gubici tečnosti nastali pogrešnim liječenjem bilo per os ili i. jer brzo kod njih dolazi do sistemskih infekcija. povraćanja i visoke temperature. Nalidiksična kiselina 55 mg/kg/dnevno u 4 doze. Bolest može biti blaga ali i veoma teška sa temperaturom preko 40 Co. Javljaju se bolovi u trbuhu.m. ili i. 100 .v. prolivom i visokom temperaturom. treba dati antibiotike kod srednje teških i teških formi proliva. Terapija je simptomatska. GIARDIA LAMBLIA u našem podneblju je čest uzročnik akutnog proliva. 5 dana. KAMPILOBAKTERIMA izazvani prolivi česti su kod novorođenčadi.  Povećan gubitak vode nevidljivom perspiracijom zbog povišene temperature (koža. Inkubacija je 12-24 sata. lijek izbora je Erythromycin 3050 mg/kg/dnevno u 4 doze. a ovo je naročito važno u stanjima bolesti kada dojenče mnog gubi tečnost u stanjima proliva. Kod teških proliva postoji i prolazna nepodnošljivost šećera. Pokretač promjena u akutnom prolivu je gubitak tjelesne tečnosti. Terapija je osim simptimatske još Acranil ili Orvagvl (Flagyl) 1 tbl na 10 kg/Tt. 5 mg/kg/dnevno i.sulphametoxazol.  Gubitak tečnosti prolivom. HIDROMINERALNI I ACIDOBAZNI POREMEĆAJI U AKUTNOM PROLIVU U svakom su manje ili više prisutni. Dehidracija je posljedica negativnog bilansa unosa i gubitka tečnosti. Ova činjenica postaje mnog ozbiljnija kada se zna da dojenče ima mnogo življi metabolizam u odnosu na tjelesnu težinu nego odrasli.je nadoknada izgubljene tečnosti i korekcija ABS. Metabolizam vode.v.. Rijetko oboljevaju djeca koja doje. 10 dana. Stolice su kašaste sa dosta nesvarene hrane. a u toksikozi postoji "krah metabolizma". Gubitak tečnosti preko 5 mL/kg Tt i više. 5 dana. ceftriaxon. Djeci mlađoj od 3 mj. kao i sredine u kojoj živi. gnoja i krvi. a najčešće je izolovan Rotavirus.  Povećani gubici tečnosti poliurijom koja nastaje u kasnijoj fazi bolesti (pos-o tacidotična hipokalemična tubulopatija). Kod težih slučajeva daje se TMP-SMZ (10 mg/kg trimetoprima i 50 mg/kg sulfametoksazola) u 2 doze. putem. VIRUSNI prolivi su najčešći. Dojenče. minerala i hranjivih materija kod dojenčeta i male djece. je u dobroj ovisnosti. Sva voda koja se unosi preko usta u digestivni trakt se apsorbuje. Nakon pauze od 10 dana kura se ponovi. Ako je došlo do meningitisa preferiraju se Chloramphenicol i cefotaxim. već i od njegovog staratelja-majke. Hipovolemija pokreće jedan krug negativnih uzroka i posljedica je hipovolemijski šok. 5 dana. svakih 8 sati. ŠIGELAMA izazvani prolivi nastaju poslije prodora klica u submukozu gdje izazivaju ulceracije pa u sluznici ima dosta sluzi. dovodi organizam dojenčeta i djeteta u stanje smanjenja volumena plazme (hipovolemija) i hemokoncentracije. Osim toga svi ukućani moraju pegiedati stolicu. a u crijevnom soku vegetativni oblik parazita. Ceftriakson 50 mg/kg. Proliv izazivaju endotoksini koji se oslobađaju dezintegracijom bacila. Kliconoše ne treba liječiti antibioticima. Doza gentamvcina je 7. 5-7 dana. Djeca koja doje rjeđe oboljevaju i ako obole lakša je klinička slika.  Gubitak tečnosti povraćanjem. sa obimnim vodenim stolicama tako da dovedu brzo do teške dehidracije. Kod blagih formi antibiotici produžuju kliconoštvo. Amoxicillin ili cefalosporini (cefotaxim. ne samo od njegovog organizma. 1 x dnevno i. Stepen gubitka tečnosti osnov je za kliničku podjelu akutnog proliva. cefoperazon). peristaltika je ubrzana. Bolest nasaje naglo sa povraćanjem. Ukoliko je liječenje neophodno koriste se Chloramphenicol. U stolici se izoluju ciste. a medikamentozna i antibiotska terapija ne dolazi u obzir. iako ima osjećaj žeđi. Trimetoprim . Prodiru u submukozu i izazivaju nespecifičnu reakciju pa u stolici koja je obilna ima i dosta sluzi i krvi.v. Terapija je simptomatska.  Povećan gubitak tečnsoti preko pluća hiperventilacijom. Na nju treba pomisliti kad proliv recidivira. Aminoglikozidi su prva linija kod septikemije. Uzroci dehidracije kod dojenčeta su:  Smanjeno unošenje hrane i tečnsoti zbog anoreksije i povraćanja. jer crijevna sluznica nema regulatora apsorpcije vode. pluća).

smanjena je glomerulska filtracija. hipertona) / Na preko 150 mmol/l .. Ova dehidracija se sreće u akutnim enteritisima. suh jezik. voćni sokovi. Pomućenje senzorijuma je znatno. dok je dijete razdražljivo. Pored akutnih proljeva hipotona dehidracija se viđa u adrenalnoj insuficijenciji. Veoma se redukuje ECT i volumen plazme. ORALNA REHIDRACIJA . Hipertona dehidracija se viđa u intoksikaciji salicilatima. u prematurusa u kojih je nedovoljno zrela bubrežna funkcija a relativno velika površina prema tjelesnoj masi. mora se znati da je svaki bolesnik individualni problem. stanja uhranjenosti djeteta i od eventualnih drugih ekstra ili intestinalnih infekcija. Cl. intestinalnoj opstrukciji.). koja se u teškim dehidracijama smanjuje. diabetes melitusu. Uzroci hipertone dehidracije leže u velikom unosu soli hranom. HIPONATREMIJSKA (hipoosmolarna. Zahvaljujući fiziološkim odlikama hematoencefalne barijere CNS-a. suha usta. HIPERNATREMIJSKA (hiperosmolarna. pri rehidraciji hiperosmolarnim rastvorima NaCI. Može se sresti u cističnoj fibrozi i opekotinama. Ekstraćelijska tečnost je smanjena. postoje i drugi znaci: hiperpnoa-kao posljedica acidoze (ne uvijek). ali ne uvijek Jako izraženi simptomi dehidratacije: halonirane oči. Mg. K. REHIDRACIJA Najveći broj dehidrirane djece može se rehidrirati samo na osnovu anamneze i fizičkog statusa sa minimumom laboratorijskih analiza a često i bez njih. oči su upale. a organizam je naročito osjetljiv na gubitak Na. usiljen nos. pri rehidraciji samo vodenim rastvorima glikoze ili peroralnoj nadoknadi tečnosti isključivo slatkim vodenim rastvorima (čaj. oligurija. Prisutni su znaci hipovolemije i hipovolemijskog šoka. Osnovni cilj je nadoknada tečnosti. raste nivo uree u plazmi. Najčešće se podatak o tjelesnoj težini djeteta prije bolesti ne može dobiti od majke. ekscesno jakom znojenju i hiperpnei tokom visokofebrilnih proljeva praćenih metaboličkom acidozom. poremećaj svijesti Stanje dehidracije uvijek se komplikuje sa gubitkom mineala preko digestivnog trakta i kože. možemo sa praktičnog stanovišta smatrati kao jednu ćeliju. od uzrasta bolesnika. javlja se šok i poslije kratkotrajne dijareje.Procjena gubitka tečnosti kod dojenčeta i malog djeteta je dosta teška. Obzirom da li se Na gubi ravnomjerno.proporcionalnom gubitku vode i natrijuma. Dijete dosta tečnosti izgubiti putem stolice i mokraće.. pa mu se pristup mora bazirati na procjeni patofizioloških zbivanja. izotona) / Na u plazmi 130-150 mmol/l . ponekad do kome. Visoka osmolarnost plazme i ECT izvlači vodu iz ćelija izazivajući intraćelijsku dehidraciju i smanjenje volumena ćelija. TERAPIJA AKUTNIH PROLIVA Terapija zavisi od uslova u kojima se provodi. Zbog toga je neobično važno da se dijete izvaga prije primanja bilo kakve terapije u ambulanti ili na bolničkom odjeljenju i kontrola tjelesne težine mora biti svakodnevna u isto vrijeme (najzgodnije prilikom jutarnjeg kupanja). lako postoje različite sheme za rehidraciju. više ili manje u odnosu na vodu dehidracije se dijele na: IZONATREMIJSKA (izoosmolarna. žeđ. Turgor kože je tjestast. Gubitke tečnosti dijelimo na tri stepena: I stepen blaga dehidracija II stepen umjerena dehidracija III stepen teška dehidracija 30 ml/kg/TT ili 5% cjelokupne težine prije bolesti 50-100 ml/kg/TT ili oko 10% od cjelokupne težine prije bolesti 100-150 ml/kg/TT ili 15% i više od ukupne tjelesne težine podočnjaci. Ca.. elektrolita. poremećaja koagulacije. korekcija ABS. sa mogućim krvarenjem i konvulzijama. suh jezik. skvrčavanje. stuporozno. opekotinama. Taj put je 101 . što prije skidanje temperature te nadoknada energije da bi se spriječili katabolički procesi u ćeliji. oslabljen turgor.Kad god je moguće rehidraciju treba provoditi oralnim putem. Elastičnost kože je smanjena a svijest izmjenjena u smislu letargije i stupora.. hipotona) / Na ispod 130 mmol/l -Hipotona dehidracija javlja se kad je gubitak natrijuma veći od gubitka vode. ispoljena je hipovolemija.Hipertona dehidracija javlja se kad je gubitak vode veći od gubitka natrijuma a distribucija vode u organizmu je poremećena. prisutna žeđ.

sastav tečnosti i brzina nadoknade. U rotavirusnim enteritisima sreće se malapsorpcija glukoze. Hipotrofična djeca mogu imati hronični deficit kalijuma. glukoze). tokom 3-55 dana. voćni sokovi.5 g Glukoze 20. nemoj neno da te zbune naslovi ovo su podgrupe intravenozne rehidracije IZOTONA I HIPOTONA DEHIDRACIJA Procijenjeni volumen tečnosti za nadoknadu postojećeg deficita patoloških gubitaka i fizioloških potreba u teškim dehidracijama kreće se između 200 i 250 ml/kg/TT za prva 24 sata liječenja. Osmolarnost tečnosti za rehidraciju treba da bude približna osmolarnosti plazme (275-295 mOsm/kg). supa od mrkve. pa davanje glukoze u oralnim tečnostima može izazvati osmotsku dijareju. bistre supe od mesa. Pokazalo se zadovoljavajućim da se nakon 6 h rehidracije.siguran i efikasan u većine djece sem sa pomućenim senzorijem. U akutnim enterokolitisima postoji ekscesni gubitak vode i minerala iz svih sektora tjelesne tečnosti pa 102 . pri upornom povraćanju. ali su sve slične. U teškim hipovolemijama brzina nadoknade mora biti energična.  Pri oralnoj rehidraciji normo (hipo) natremijske dehidracije potrebni volumen tečnosti je najmanje 150-160 ml/kg/Tt za dan.5 g NaHCO3 2. Intravenskom rehidracijom mora se poslići pozitivan bilans tečnosti. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje univerzalni rastvor za rehidraciju oboljelih od proljeva. Dijete obavezno izmjeriti prije početka rehidracije i svakog dana tokom njenog sprovođenja. Na početku rehidracije dijete se moratačno izmjeriti.0 g U enteritisima razne etiologije česta je malapsorpcija ugljenih hidrata (laktoze. INTRAVENOZNA REHIDRACIJA . intestinalnoj opstrukciji. Nijedan od pobrojanih preparata nema optimalan odnos ugljenih hidrata. Kad bolesno. i jednog dijela prokuhane vode. pored tečnosti za rehidraciju uvede majčino mlijeko. Pa evo kako kod koje treba da se radi. neonatusa. odrediti volumen. kao i u teško dehidriranog novorođenčeta i mlađeg dojenčeta. U hiponatremijskoj dehidraciji sugerisano je da se ORS (Na 90 mmol/l) daje prvih 6 sati a da se volumen isplanirane tečnosti za preostalih 18 sati sastoji od 2 dijela ORS sol. kod najteže hipovolemije praćene anurijom i šokom. rižina sluz. Postoji više shema za brzinu nadoknade. mineralna voda. saharoze. Umjesto glukoze rastvorima za oralnu rehidraciju može se dodati saharoza koja ima istu energetsku vrijednost a polovinu osmolarnosti glukoze. konvulzijama. da izvuče bolesnika iz opasnosti. K i baza. slijedećeg sastava: Vode 1000 ml NaCl 3.5 g KCl 1. Pored specijalnih preparata za oralnu rehidraciju u porodičnoj sredini koriste se različite solucije. Bistre tečnosti za oralnu upotrebu treba da sadrže Na i K.   U prirodnoj ishrani majčino mlijeko se može dati i u hipo i hipernatremiji. napraviti plan rehidracije. Uputstva koja dajemo roditeljima za sprovođenje rehidracije moraju biti jednostavna. jasna i primjerena stepenu obrazovanja. Na.Ovo je najbolji put za rehidraciju nedonoščadi. sa dugotrajnim prolivima i metaboličkom acidozom potrebe u kalijumu se kreću 2-3 mmol/kg Tt. U veoma podhranjene djece. Nadoknadu kalija treba obavljati postepeno. hipovolemično dojenče doji sa tom ishranom obavezno treba nastaviti. anjone baza (najčešće HCO3) i 2% glukozu. Važno je znati da je svaki bolesnik individualni problem. U hipernatremijskoj dehidraciji nadoknada mora biti sporija. Preporučuje se davanje najmanje l mmol/l/kg/Tt sa tečnostima za rehidraciju. čajevi. U crijevnom lumenu razlaže se na glukozu i fruktozu i tako udvostručava osmolarnost.

deficit kalijuma je veći.V. Metabolička acidoza se koriguje dodavanjem 8. pa je to i doza kalijuma koju treba dati.25. zavisno od uzrasta djeteta. Od predviđenih 40 ml/kg može se hipotrofičnom dojenčetu dati oko 10 ml plazme ili albumina. Već u ovoj fazi treba započeti definitivnu nadoknadu kalijuma i eventualno drugih ITC elektrolita.9% sol. U djece uzrasta 2 godine pa nadalje odnos glukoze prema fiziološkom rastvoru NaCI može biti 1:1. Ovaj sektor zahtjeva ranu nadoknadu da bi se metabolički procesi odvijali normalno. vrste i stepena dehidracije.5% KCI) ili nešto više. 5 g/kg TT dnevno mora da spriječi ketoacodizu gladovanja. brzina kojom kalijum difunduje iz ECT u ICT nije veća od 3-4 mmol/kg Tt za dan.20 do 7. Plan rehidracije predviđa orjentaciono tri etape. – nadoknađujemo ekstracelularnu tekućinu Najveći dio izgubljene vode u izo (hipo) tonskoj dehidraciji je iz ekstracelularne tečnosti (ECT). a I. Kad je metabolička acidoza teška. Sastav tečnosti: kombinuje se 5% glukoza i 0. dok je l. što popravku hipovolemije čini efikasnijom. Kad se uspostavi diureza. Ukoliko je dojenče i uopšte dijete više pothranjeno. FAZA RANOG OPORAVKA.4% NaHCO3) FAZA NADOKNADE. Na dalje.3 x BE. nadoknada deficita kalijuma mora se obavljati postupno. U najvećeg broja anuričnih bolesnika diureza se uspostavlja za 6-8 h od početka rehidracije. a dodata glukoza. i faze nadoknade iznosi oko 8 sati. zavisno od stanja kalemije.9% sol. Sa bikarbonatima se nikad ne daju preparati Ča jer se time izbjegava stvaranje nerastvorljivog CaCO3. Daje se 120-130 ml/kg zavisno od osnovne bolesti i stepena dehidracije. Prema osnovnoj bolesti nađenoj kalijemiji K se nadoknađuje u naredna 3-4 dana. putem zavisno od mogućnosti oralnog unosa. zavisno od stepena dehidracije i hipovolemije. oralni unos tečnosti i hrane se uspostavlja 3-5 dana. (Faktor 0. urgentna faza podrazumijeva samo malo brže davanje tečnosti u početku faze nadoknade (slijedeća faza) se može i izostaviti. tokom 3-4 dana.3 je približna proporcija ECT u tjelesnoj masi. kao i od biohemijskih nalaza. Ovo je faza brze infuzije koja ima za cilj da popravi hipovolemiju. U ovoj fazi nadoknađuju se intracelularna tečnost (ICT) i intracelularni elektroliti i po potrebi nastavlja korekcija narušene acidobazne ravnoteže do podizanja pH na približno 7. Trajanje urgentne faze rehidracije.5 % KĆI). Tačan deficit kalijuma u praksi se ne može ni klinički ni laboratorijski utvrditi ali se zna da se kreće između 2 i 14 mmol/kg tjelesne težine. terapija tečnostima se postepeno smanjuje i ukida. koji se započinje iako osnovni proces nije do kraja riješen. NaCI u podjednakim količinama za dojenče. Nijedno drugo alkalizirajuće sredstvo nema prednosti nad NaHCO3. Pri ordiniranju bikarbonata mora se voditi računa o ukupnom unosu natrijuma. Nadoknada kalijuma započinje tek kada je uspostavljena diureza.4% sol. Dojenčetu treba dati 120-150 ml tečnosti l. 103 . Infuzija se nastavlja još nekoliko dana zajedno sa oralnim unosom. Bitno je brzo nadoknaditi volumen plazme u stanjima sa cirkulatornim kolapsom i anurijom.9% NaCI u proporciji 2-3:1. Tokom 1-2 h. Ako nema cirkulatornog deficita. NaHCO3 (1 ml = 1 mmol) po formuli: broj potrebnih mmol NaHCO3 = tjelesna masa x 0. jer se organski anjoni moraju prethodno u jetri metabolisati u anjon HCO3 da bi ispoljili željeno dejstvo. Ta međućelijska voda ima ulogu transportnog medija za brojne supstance. Izbor tečnosti je  5% ili 10% glukoza i 0. ako je ima. moraju se obezbjedivati fiziološke potrebe i patološki gubici. čime se efikasnije diže onkotski pritisak.V. rehidracija neophodna. Daje se 60-75 ml/kg/Tt tečnosti čiji je sastav sličan intersticijalnoj tečnosti. Vrijeme za koje se obavlja ova nadoknada iznosi 16-18 h. Po isteku 24 sata od započinjanja rehidracije deficit tečnosti je nadoknađen. dehidracija i acidoza duže traju. Sem u najtežim slučajevima. Na litar infuzijskog rastvora dodaje se 40 mmol KCI (40 ml 7. URGENTNA FAZA. Vidi se da se pri davanju 3-4 mmol/kg Tt deficit kalijuma nadoknadi tek za 3-4 dana. a dijareia. pa više tečnosti ostaje cirkulaciji. dajemo približno 40 ml/kg/Tt. može se dodati 3 mmol/kg (3 ml 8. infuzionim rastvorima se dodaje 20-30 mmol KCI/I (20-30 ml 7. a BE je manjak bikarbonata u ECT). Bez obzira ne veličinu deficita.V. Sa volumenom datim u urgentnoj fazi daje se približno 1/2 planiranog volumena za 24 h u ovoj fazi rehidracije se obnavlja ECT.  a samo 0. U najtežim dehidracijama potrebe bolesnika u natrijumu se kreću 40 i 80 mol na litar infuzione tečnosti ili približno odnos glukoze i 0.se i nadoknada mora obaviti u svim sektorima. Sastav tečnosti je približan sastavu ECT. Znači. NaCI je kao 1:1. Isplanirana količina bikarbonata dodaje se infuzijskom rastvoru u dvije približno jednake doze.9% sol. NaCI za predškolsko i veće dijete. Bikarbonati se dodaju prema procjeni acidobazne homeostaze. Ovo je približno 1/2 isplaniranog dnevnog volumena ili nešto malo više.

Postoje benigne forme hroničnog proliva u kojima dijete ne gubi na težini. pomućenja senzorija i konvulzija. Naknada volumena se sprovodi sa hipotonim rastvorima. coeliakia Crijevne limfangiektazije Imunološki deficit izolovani deficit IgA. Može biti prouzrokovan od svih onih faktora koji uzrokuju akutni proliv bilo da je njihovo djelovanje u digestivnom traktu ili nekom drugom organu. Ovaj hipertoni rastvor prevenira intoksikaciju sa vodom koju bi izazvalo brzo uklanjanje Na. za jedan dan se planira volumen od oko 120 ml tečnosti na kg TT daje se 5% glukoza sa 25 mmol Na na volumen od 1L (u obliku NaCI ili NaHCOS ako postoji metabolička acidoza). osmotskim putem povlači vodu i obnavlja intracelularnu tečnost (ICT) a na taj način se obezbjeđuje postupnost nadoknade tečnosti u ćelijama CNS-a. Učestalost pojedinih uzroka na nastanak hroničnog proliva su različiti od jednog geografskog područja do drugog. Deficit K se nadoknađuje čim se uspostavi diureza.Wolmonova bolest. infekcije mokraćnih puteva antibiotici.hemioterapija. U hiper-natrijemijskim dehidracijama naknada tečnosti treba da bude takva da za 24 sata serumski Na smanji za oko 10 mmol/l Zato se na 1L 5% glukoze dodaje 25 mmol Na i 40 mmol K u obliku 7. mastoida.9% NaCI kao 5:1. marazam. primarna malapsorpcija žučnih kiselina 104 . radijacija urođeni deficit saharaze i izomaltaze. atrepsija. yersinia. niti proliv remeti njegov razvoj (iritabilno crijevo). Ako bi se ovim bolesnicima dala čista 5% glukoza. Sljedeća tabale pokazuje uzroke hroničnog proliva. tokom 48 sati. salmonellae Postenterilisni sindrom nepodnošljivost karbohidrata.V. vezivno . campylobacter. Naknada volumena tečnosti mora se SPROVODITI SPORO. Infekcije salmonellae. Ako se diureza ne uspostavi treba pokušati sa furosemidom (Lasix 1 -2 mg/kg TT I.4% KCI. Najveći broj ovih pacijenata ima relativno očuvan volumen plazme. HRONIČNI PROLIVI Proliv koji traje mjesec dana ili duže označava se kao hronični.) u izuzetno rijetkim slučajevima teške hipernatrijemije kad je Na oko 200 mmol/l preporučuje se peritonealna di| aliza sa 8% glukozom. malapsorpcija monosaharida karbohidrata Insuficijencija egzokrinog cistična fibroza. kože. distrofija I stepena gubitak od 20% od optimalne tjelesne težine – distrofija II stepena gubitak TT do 30% distrofija III stepena gubitak TT preko 30% (sin: atrofija. U svakodnevnoj praksi zadovoljava odnos 5% glukoze prema 0.malapsorpcija Toksični prolivi Malapsorpcija monosaharida stečeni deficit laktaze. amebe strongiloydes. Hronični proliv vodi u distrofiju (malnutricija) te ovisno o stepenu zaostajanja ili gubitka težine distrofija se dijeli na 3 stepena.deficit celularnog imuniteta Urođeni defekt transporta familijarna hloridoreja.obilni obroci. giardia. proteina kravljeg mlijeka Faktori ishrane visok osmolaritet mlijeka u prahu. dekompozicija). U koliko proliv šteti normalnom rastu i razvoju onda se to prvo manifestuje na stagnaciji ili gubitku tjelesne težine. pankreasa Nepodnošljivost glutena hronični pankreatitis. to bi bilo ekvivalentno davanju destilovane vode jer se glukoza brzo metaboliše do H2O = + CO2 prijeti opasnost od edema mozga.alergija na hranu Parenteralne ifenkcije Iritabilno crijevo zapaljenje srednjeg uha. Scwachmanov sindrom.HIPERTONA-HIPERNATRIJEMIJSKA DEHIDRACIJA Patološka fiziologija hipernatrijemijske dehidracije ima osobitosti iz kojih proizilazi terapijski pristup. malapsorpcija folne kiseline. K lako prodire u ćelije (mišića.potpornog tkiva i druge). abetalipo-proteinemija. jer je Na najvažniji faktor za veličinu ECT.

kod celijakije zbog gubitka resica. Liječenje je manje više uspješno iako izvjestan broj bolesti koje se manifestuju hroničnim prolivom mogu biti veoma dugotrajne pa čak iziskuju i hiruršku terapiju. pseudo-membranozni enterokolitis. infekcija mokraćnih puteva. eozinofilni gastroenteritis. Za uspješno liječenje hroničnog proliva moraju se uzeti sljedeći lab. Crohnova bolest. kod preosjetljivosti na proteine kravljeg mlijeka atrofiraju vili kao i kod gardiae lambliae. imunoglobulini. Može da traje nekoliko sedmica mjeseci pa i do 2-3 godine nezavisno od načina ishrane. prostaglandina ili se motor . jaja parazita ili paraziti. kod infektivnog proliva zbog oštećenja sluznice i slabe aktivnosti enzima u sluznici. Najčešće ovako počnu: nekrotični enterokolitis. zbog lezije sluznice tankog crijeva izazvane sa poznatim i nepoznatim uzrocima Ovaj proliv vodi dojenče u genaralizovanu malapsorpciju a posljedica je teška distrofija. SINDROM IRITABILNOG CRIJEVA . doručja. pH. otitis i mastoiditis. Cl u znoju RTG abdomena. Stolice imaju često sluzi i nesvarene hrane. kod zapaljenskih stanja u crievu zbog povećanja vazoaktivnih peptida. sepsa. ulcerozni kolitisa. fistule crijeva Hronične upalne bolesti ulcerozni kolitis. poremećaji motorike cijeva mogu dovesti do hroničnog proliva bilo da je ona ubrzana kao kod hipotireoze. nekrotični enterokolitis. biopsija debelog crijeva. toku bolesti. Kod bolesti terminalnog ileuma dolazi do smanjene resopcije žučnih kiselina i vitamina B12. malrotacija. 105 . Ovo je naročito često kod dojenčadi do 3 mjeseca koji uzimaju brašno zbog nepostojanja amilaze. rektoskopija. sekretorni proliv izazvan toksinima bakterija kao što su: E. coli. glutenska enteropatija. holesterol. Ovaj proliv traje više od 3 sedmice i obično ugrožava život djeteta i pored preduzetog ispitivanja i liječenja. Škrob se ne razlaže i ponaša se u debelom crijevu pod uticajem bakterija osmotski aktivno.eozonofilni gastroenteritis Malnutricija i nedostatak hiportireoza. pluća. reducirajuće supstance. Shwachmanov test. kolonoskopija gastroduodenoskopija biopsija sluznice tankog crijeva Dijagnoza hroničnog proliva bazira se na anamnezi. Žučne kiseline kada dospijevaju u većim količinama u kolon izazivaju proliv. ingestije koncentrovane hrane. tumor žlijezda nadbud. hiperplazija neuroblastom majčine njege Poremećaji funk. Funkcionalni tumori (Verner-Morrisonov tumor) pankreasa Patageneza hroničnog proliva je bitna za racionalno liječenje. a najčešći su: smanjena apsorpciona površina kao što je u sindromu kratkog crijeva. stolica: koprokultura virusi. Poslije resekcije ileuma veća količina nekonjugovanih žučnih kiselina stimuliše sek-reclju i izaziva proliv.slijepa vijuga crijeva. proteinogram. normalno se razvijaju. kong. a mogu se ovako manifestovati i sve druge bolesti koje smo naveli u prethodnoj tabeli kao uzrok hroničnog proliva. preosjetljivost na proteine kravljeg mlijeka. Od velike koristi su i drugi testovi koji su donekle specifični za određene bolesti kao što su: D-xyloza test. laboratorijski i drugim ispitivanjima reakciji organizma na medikamentoznoj ili dijetalnoj terapiji. jonogram. Proliv se pogoršava na ekstraintestinalne infekcije. pseudomembranozni kolitis. Vibrio colere. Clostridium perfrigens. Smanjen motilitet sreće se kod hipokalijemije što može da izazove istanje bakterija iz debelog criejva i izazove proliv. endok.Anatomske abnormalnosti resekcija tankog crijeva. Odlikuje se u dojenačkom dobu od 6-20 mjeseci života kada djeca imaju 3-6 kašastih stolica dnevno i to veći broj u jutarnjim satima nego kasnije. Sve su ovo zapaljenske bolesti. Zollinger-Ellisonov sy.Poseban entitet hroničnog proliva o kome se sve više govori je sindrom iritabilnog crijeva ili hronični nespecifični proliv. a naročito voća i povrća Inače su djeca normalno aktivna imaju dobar apetit. U hronične prolive ubrajaju se tvrdokorni prolivi dojenčadi mladih od 3 mj. ganglioneurom. nalazi: krv (SE. vode koja sadrži veću količinu sulfata. KKS. masti u stolici. koagulogram). U većini bolesti djeluje istovremeno više patogenetskih mehanizama. osmotski proliv nastaje zbog malapsorpcije šećera. preko stimulacije adenil ciklaze u enterocitima.

Ne smije se zamijeniti sa drugim vrstama hroničnog proliva ili sa malapsorpcionim sindromom. Uzroci malapsorpcije su brojni i nabrojani su u sljedećoj tabeli: A. (bujanje bakterija) hipersekrecija HCI (Zollinger Ellisonov sy. limfom crijeva. metotrexat) 2. Za sada je nemoguće otkriti uzročnik. lijekovi (antibiotici. Izostavljanje glutena iz ishrane dovodi do potpune 106 . Wolmanova bolest Za dijagnostiku malapsorpcionog sindroma potrebna je detaljna anamneza. status. ciroza jetre. strongiloides. Crohnova bolest. bakterijska infekcija crijeva (salmonella.campylobacter). oštećenje sluzokože Coeliakia.) resekcija želuca. imunološki deficit. i druge pretrage koje su nabrojane kod dijagnostike hroničnog proliva. deficit lipaza teška malnutricija 2. deficit enzima pankreasa cistična fibroza hronični pankreatitis. kongestivna srčana insuficijencija. emocionalni faktori. slijepa vijuga. abeta-lipoproteinemija D. smanjena količina žučnih atrezija žučnih kanala.Shwachmanov sy. ali se bazira na anamnezi u kojoj se saznaje da su i drugi članovi porodice imali iste tegobe. tumori malrotacija crijeva stenoza tankog crijeva kratko crijevo urođeni deficit disaharidaza malapsorpcija monosaharida urođena malapsorpcija folne kiseline i B12 kongcnitalna hloridoreja diabetes Addisonova bolest hypoparatireoidizam neuroblastom ganglioneurom C. malnutricija. deficit enterokinaze B. COELIAKIA-GLUTENSKA ENTEROPATIJA Celijakija je oboljenje proksimalnog dijela tankog crijeva. neonatalni hepatitis. histiocitoza. DRUGI UZROCI tvrdokorni proliv dojenčadi. limfom crijeva. karcinoid. Svaka od nabrojanih bolesti ili uzročnici malapsopcije imaju svoje posebnosti u kliničkoj slici i dijagnostici. bolesti kolagena. hronični kiselina hepatitis 3. lab.  apsorpcije  transporta kroz ćelije i u  ubacivanja apsorbovanih supstanci u limfne i krvne sudove. Spontano nestaje za 3-4 godine života Dijagnoza je teška. poremećaj cirkulacije portalna hipertenzija hronična srčana insuficijencija 3. endokrini poremećaji 6. gardia lambilia. Crohnova bolest. sekundarni deficit disaharidaza. specifični urođeni defekti 5. eozinofilni gastroenteritis. SINDROM LOŠE APSORPCIJE – Malapsorpcioni sindrom Pod malapsorpcijom se podrazumijeva poremećaj jedne ili svih faktora procesa varenja. anatomske abnormalnosti 4. nepodnošljivost proteina kravljeg mlijeka. crijevni faktori kratko crijevo (resekcija). u kom postoje abnormalnosti mukoze a koje su izazvane trajnim nepodnošenjem glutena.Zbog restrikcije hrane od strane ljekara dijete može da padne u distrofiju. POREMEĆAJ CRIJEVNE FAZE 1. POREMEĆAJ INTRALUMINALNE FAZE VARENJA 1. DEFICIT FAZE OSLOBAĐANJA IZ ENTEROCITA crijevne limfangiektazije.

Kad se u pacijenata sa karakterističnom kliničkom slikom nađe atrofija mukoze tankog crijeva na biopsiji. Neki autori uključuju kao krrterijum i postojanje lab. kasnije i da gubi. hipoplazija mišića. Ponovna pojava histoloških promjena pri ponovnom davanju glutena. raženom i ovsenom zrnu) nije jasan. U početku eliminacione dijete obično se daje nešto veća količina proteina i kalorija od preporučene za uzrast da bi se omogućio “catch up” rast. Ponekad se manifestuje samo kao neobjašnjiva. Tipično bolest počinje poslije nekoliko nedjelja ili mjeseci po uvođenju mješovite ishrane u mada bolest može početi i u bilo kom drugom uzrastu. a nasljeđuje se autosomno recesivno.HIPOPROTROMBINEMIJA. jer tada dijete mora da se hrani u kolektivu te izbjegavanje hrane koja sadrži gluten dovodi do socijalnih i psiholoških problema. ponekad hipoproteinemijski edemi.kliničke i histološke remisije. KOMPLIKACIJE CELIJAKIJE VEZANE ZA NUTRITIVNI STATUS . redukcija masnog tkiva. a posebno nisku težinu.). mada ima dokaza da se radi o imunološkom poremećaju. . povraća. KLINIČKA SLIKA CELIJAKIJE DOJENČE I MALO DIJETE Anamneza: dijete dobro napredovalo do uvođenja mješovite ishrane. riječ je o djeci kod kojih je klinička slika bolesti veoma izražena. STARIJE DIJETE Ima sve. a neki autori za najteže slučajeve preporučuju primjenu korfikosteroida. sideropenijska anemija. rehidracije uz upotrebu pogodnih preparata mlijeka za realimentaciju (primjer: Pregestimil. Pošto intolerancija gluena može biti i prolazna pojava potrebno je da se poslije izvjesnog vremena učini oralna provokacija glutenom. . je obično uzrokovana deficitom vitamina K i koriguje se njegovim davanjem pred biopsiju 1 mg l. Mada priroda osnovnog defekta nije do danas razjašnjena. Precizan mehanizam nastajanje toksičnog efekta glutena (nalazi se u pšeničnom. Terapija se sastoji u primjeni l. Pregomin. mada i druge frakcije glutena mogu imati jako citotoksično dejstvo. CISTIČNA FIBROZA (MUKOVISCIDOZA) Cistična fibroza javlja se sa učestalošću od 1:2000. rahitis. Pacijenti sa celijakijom imaju u kasnijem životu povišen rizik od nastajanja maligniteta posebno limfoma tankog crijeva. 4. U ishrani se moraju dati sve vrste hranjivih materija. Za mukozu tankog crijeva je najtoksičniji α-gliadin iz glutena. stolice su masne i obilne (ponekad u koliko dominira anoreksija može postojati uporna opstipacija). slabog apetita. Atrofija crijevnih čupica (resica) na biopsiji IV ili V stepena.. .SIDEROPENIJSKA ANEMIJA je veoma česta i zahtjeva primjenu preparata Fe i folata. većinu ili samo poneki nabrijani simptom. Vrijeme kada to treba učiniti nije sasvim jasno ali većina autora smatra da je to vrijeme pred polazak u školu. stomatitis angularis. CELIJAČNA KRIZA. oligoelemente i vitamine (ili bar A.M. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze celijakije su: 1. distenzija trbuha. djeca sa celijakijom često imaju nizak rast. od tada počinje da stagnira u težini. D i C vit).V. iako nemaju kliničke znakove bolesti. Oko 10% zdravih srodnika oboljelih od celijakije imaju atrofiju mukoze tankog crijeva. parametara malapsorpcije..USPOREN RAST. ostatak oboljelih obično dobro eaguju na eliminaciju samo glutena. 3..INTOLERANCIJA LAKTOZE. a ponekad je prvi simptom nizak rast ili dermatitis herpetoformis. u kojih postoji teška dehidracija i malapsorpcija većeg broja sastojaka ishrane.. on se mora staviti na ishranu bez glutena. a ishrana bez glutena ne štiti od nastajanja ove komplikacije. U nekih pacijenata postoji i deficit Zn koji se koriguje njegovim davanjem. pogođena je funkcija većeg broja egzokrinih 107 . Normalizacija biopsije poslije eliminacije glutena iz ishrane. 2. iako se javlja dosta često svega 5% zahtjeva redukciju laktoze u ishrani. Klinički nalaz: hipotrofija. zaostaje u rastu i razvoju. uporna sideropenijska anemija.

 crijevima i pankreasu (abdominalni tip). holelitijaza  Nazalna polipoza  Često imaju toplotni udar  Subakutna crijevna opstrukcija (“ekvivalent mekonijalnog ileusa”) Obično tek u doba adolescenta  Bilijarna ciroza sa portnom hipertenzijom  Diabetes mellitus  Cor pulmonale  Hronična plućna slabost Hipogonadizam i slab razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika u muške djece  sterilitet u muške djece Dijagnoza se postavlja ako su ispunjena najmanje 2 od 4 kriterijuma: 1. Festal. 2. zaostajanje u tjelesnoj masi  Hronična dijareja  Hipoplazija žučne kese. Stolice su obilne. KLINIČKA SLIKA CISTIČNE FIBROZE U dobu novorođenčeta i dojenčeta  Nešto niža tjelesna masa na rođenju  Mekonijalni ileus (oko 15% oboljelih)  Neonatalna holestatska žutica  Nenapredovanje (iako je apetit često pojačan)  Hiponatremijski edemi  Hiponatrijemija  Rekurentni ili stalni simptomi od strane respiratornog trakta  Dijareja sa čestim. pojava bolesti u porodici. prolaps rektuma  Distenzija abdomena  Znoj djeteta je veoma slan (kada se dijete poljubi) U starijeg djeteta  Wheesing. Bolest se manifestuje  znacima opstrukcije na bronhiolama (plućni tip).). a poslije prelaska na čvrstu hranu pojavljuje se proliv. Pancreatin. insuficijencija egzokrine funkcije pankreasa. 3. te je klinička slika polimorfna. 108 . obilnim stolicama. Gastrointestinalni poremećaji su posljedica u prvom redu oštećenja egzokrine funkcije pankreasa zbog smanjene funkcije pankreasnih enzima u crijevima.. Bolest se skoro uvijek javi na oba sistema samo neki od njih može biti slabije zahvaćen. Steatoreja je posljedica deficita lipaze pankreasa i smanjene količine žučnih soli u crijevima. povećana koncentracija Na i Cl u znoju. Pansvnorm. rekurentne respiratorne infekcije  Nizak rast. hronična pneumopatija. Deficit enzima pankreasa postoji već u 80% bolesnika već prvih mjeseci. Digestal. U 98-99% bolesnika sadržaj Cl je povišen u znoju preko 60 mmol/l Za analizu je potrebno obezbijediti 50 gr znoja. TERAPIJA DIGESTIVNE FORME MUKOVISCIDOZE je nadoknada enzima pankreasa nekim od brojnih fabričkih preparata (Pancrease. masnog izgleda i jako smrdljive. 4..žlijezda.

5:1. Patologija. Bljedoća. Po svom kliničkom toku javljaju se tri oblika: 1) fulminantni. Ova bolest je u djece rijetka. U neliječenim slučajevima rast i razvoj djeteta je usporen. a kasnije se mogu vidjeti ulkusi i pseudopolipi. Imunosupresivi: 6 merkatopurin u dozi 1-1. U uznapredovaloj fazi kolon može izgledati kao “olovna cijev” jer je služen. koriste se Sulfasalazin do 10 godna 1. anorektalne strikture te karcinom rektuma. Patologija: hronični upalni infiltrati prožmu sve zidove crijeva. Kod malih beba dobro je dati mlijeko sa srednjim lancima masti (Pregestimil. Abdominalna bol . uveitisom. HRONIČNI ULCEROZNI COLITIS Ulcerozni kolitis je hronična upala debelog crijeva (kolona i rektuma koja se ponekad širi i na terminalni ileum). opšta slabost. skraćen i bez haustracija. Komplikacije: perforacija. Irigografija u ranoj fazi može biti normalna. Klinička slika. a proctosigmoiditis se nađe u 15% slučajeva.REGIONALNI ENTERITIS – TERMINALNI ILEITIS Crohnova bolest je hronična upala koja je najčešće lokalizirana u terminalnom ileumu ali se može proširiti proksimalno i distalno i zahvatiti veći dio kolona i ileuma. Postoji veza i sa Crohnovom bolešću. šigeloze. nastaju ulceracije. Preostali otoci hiperemične. Laboratorijski nalazi: u krvi se nađe anemija. iritabilni kolon. Pancolitis se nađe u 62%. 3) rekurentni UC koji je najčešći sa periodima egzarcebacija i remisija. kolitisi druge etiologije. edematozne sluznice su izdignuti iznad ulcera i daju sliku pseudopolipoze. bolešću jetre. Žene oboljevaju češće od muškaraca 2. leukocitoza. Portagen). Diferencijalna dijagnoza: amebijaza. a naročito submukozu gdje se nađu 109 . Po tom se jave tačkasta krvarenja sluznice koja apscediraju. Iako je debelo crijevo primarno mjesto lezija ulcerozni kolitis je po svojoj prirodi opšte ili sistemno oboljenje često vezano sa artritisom. temperatura i anoreksija koje se razvijaju kao posljedica hronične upale često dominiraju kliničkom slikom. a sekundarne spolne osobine se javljaju sa zakašnjenjem. Etiologija nije poznata. koprolkulture na patogene crijevne bakterije su negativne kao i parazitološki pregled stolice. venskim trombozama. ali se mora javiti i kod djece svih uzrasta uključujući i dojenčad. granulomatozni kolitisi i bolesti kolagena. Učestale krvavo sluzave stolice su glavni simptom. pseudopolipoza. psihogena genetska) ali nijedna ne zadovoljava potpuno.kolike i tenezmi su tipični simptomi. Makroskopski u najranijem stadijumu sluznica je edematozna. a samo u teškim slučajevima zahvataju sve slojeve. Treća skupina ima najlošiju prognozu i ti pacijenti umiru od maligne alteracije. svježe voće i povrće). hipoproteinemija (zbog stalnog gubitka krvi). iznad 10 godna 3-6 gr/dan. kožnim promjenama. Etiologija nije poznata. druge parazitoze. Postoje mnoge teorije (infektivna. prolaps rektuma. a u 10-20% ovih bolesnika zahvaćen je terminalni ileum. hiperemična. deskvamacijom epitela sluznice apscesi se prazne. a češća je u adolescenata i odraslih.5-3 gr/dan u 3-4 doze. mršavost. U dnu ulceracija se nađe akutni vaskultis Epitel rubova ulkusa i pseudopolipoza pokazuju metaplaziju i displaziju žlijezda što su vjerovatno mjesta maligne alteracije. Histološki rubovi i dno ulceracija pokazuju intenzivnu. Lijevi kolon u 22%. vulnerabilna. Ileus često treba riješiti hirurški. a nastaviti medikamentoznu terapiju. Drugi dio bolesnika 25-40% mora se podvrći operaciji zbog slabog reagovanja na konzervativno liječenje. Promjene su difuzne. parenteralno ili u obliku klizmi. Etiološke terapije: nema. Kortikosteroidi peroralno. ograničene na mukozu u submukozu. 2) kontinuirani. Prognoza je neizvjesna: Izvjestan proceant od 30-40% reaguje dobro na konzervativnu terapiju i provodi normalan život osim u fazama egzarcebacije. Metronidazol 10-15 mg/kg/dan 3-4 puta.5 mg/kg/dan. imunoalergijska. akutna dilatacija kolona. Nekada je potrebno hraniti ih sa nazogastričnom sondom. To je bolest mladih odraslih osoba i adolescenata. CROHNOVA BOLEST . salmoneloze. Terapija: Dijeta (u akutnoj fazi UC uskratiti celulozu. Ako bolest traje duže početno edematozno zadebljanje zida kolona zamjenjuje laka do umjerena fibroza. Učestalost. krvarenje.Ishrana bogata u proteinima tako da proteini čine 20% energetskog unosa. nespecifičnu upalnu promjenu.

kolonoskopski se vide smeđe pseudomembrane. Dijagnoza se postavlja na osnovu gornjih simptoma i RTG snimka nativnog abdomena gdje se vide nivoi u crijevima. U kliničkoj slici dominira nagao početak s temperaturom. sluz i gnoj. Prognoza: bolest je hronična i progresivna uz velike individualne varijacije. U etiopatogenezi optužuju se ishrana kravljim mlijekom (rijetko obole djeca koja doje). Diferencijalna dijagnoza: u obzir dolaze TBC crijeva. dilatirane vijuge tankog crijeva. povraćanje i distenzijom trbuha. češći. a kasnije nekroza sluznice i cijelog zida crijeva što dovodi do perforacije crijeva i peritonitisa. albumini. da se daju kristaloidi. a doza se može ponoviti za 6 sati. Bolna osjetljivost abdomena je glavni fizikalni nalaz. a manji obroci visokokalorične hrane). naročito donjeg dijela ileuma i desne polovine kolona. dati kristaloide. a u akutnoj fazi apendicitis (koji se obično ne može isključiti bez laparotomije). Liječenje zahtijeva da se odmah isljuče antibiotici. po potrebi antibiotika. svježu plazmu. glukoza. perforacija. subfebrilne temperature i opšta slabost. Kod perforacije crijeva terapija je operativna. Etiologija je nepoznata. a nekad i svježu krv. a pojedine vijuge su međusobno spojene atrezijama i fistulama. fistule) vrši se hirurški tretman. U poodmakloj fazi bolesti crijevo je najčešće (terminalni ileum) sužen poput rigidne cijevi “znak užeta”. leukocitoza. javljaju se krize apnee. Ispoljavaju se znaci krvarenja i DIK-a. Ponekad se mogu naći bolne tvorbe u desnom donjem trbuhu. gljivice. Imuran. između anaeroba i aeroba. a ispod njih ulceracije sluznice. Kasnije se nađu ulceracije i suženje lumena. zadebljalo i kruto. nauzejom. Kasnije se počnu javljati gastrointestinalni simptomi. U savremenim centrima primjenjuje se parenteralna prehrana. Ne isključuje se izvjesna uloga bakterija kao E. ali ne kazeificiraju i ne sadrže TBC bacile. Antibiotika i visoke doze kortikosteroida ako je u šoku Hydrocortison 30 mg/kg I. Prisutne su pseudomembrane žućkasto bjeličaste boje. Klinička slika: abdominalna bol je glavni simptom. NEKROTIČNI ENTEROKOLITIS je teška i do 30% smrtonosna bolest novorođenčadi. Mikroskopski liče na tuberkulozu. coli i clostridia. Recidivi proliva su drugi glavni simptom. Tok bolesti može biti akutan. a naročito prematurusa ispod 2500 gr porođajne težine. hipoproteinemija nemaju osobit Značaj obzirom da su nespecifičan nalaz. Na RTG abdomena distenzija crijeva sa nivoima tečnosti. a ponekad sadrže krv. Laboratorijski nalazi ubrzana SE. anemija. Ishrana preko usta tek nakon 10-14 dana i to razblaženim majčinim mlijekom. kortikosteroidi. bradikardija i šok. RTG nalaz: u početku bolesti može se uz pomoć kontrasta vidjeti iritabilno i spastički promijenjeno crijevo. U podmakloj fazi bolesti oboljelo crijevo je suženo. mijenjaju odnose između pojedinih bakterijskih vrsta. a ponekad se može javiti i inkontinencija. 110 . iako rijetko kada difeencijalno dijagnostički dolazi u obzir akutni apendicitis. Bujaju otporne stafilokoke. Antibiotici smanjuju konkurentnu floru. cijanotični. da se spriječe malnutricija i anemija odgovarajućim režimom ishrane (kašasti. Kod 3/4 bolesnika javi se distenzija želuca i crijeva sa retencijom tečnosti pa dijete povraća ili dobija vodene stolice. a u slučaju komplikacija (opstrukcija crijeva. limfosarkom. želucu. Amoxicillina. Sadržaj i broj stolica varira. glukozu. Promjene se obično nađu u kolonu i završnom dijelu ileuma. Lincomicina. Cilj terapije je da se što duže održi kondicija pacijenta. Bolesnici su jako blijedi. Prvo se na sluzokoži pojavi edem. u toku 10-15 min.V. Liječenje: nema specifične terapije. ali u bolesti izvjesnu ulogu ima selektivna ishemija crijeva. u većeg broja bolesnika tok bolesti je postepen sa opštim simptomima kao što su anoreksija. Lokalizirana je paraumbilikalno ili u desnoj ilijačnoj jami.opsežni granulomi. histoplazmoza. sluznice egzulcerirana. krvarenje i površne ulceracije. intermitentna je i u obliku kolika različitog intenziteta. ponekad su stolice samo mekanije i kašastije. Ampicillina. u stolici bude krvi. Od lijekova primjenjuju se Sulfasalazin. klostridije. Terapija: se sprovodi tako da se odmah ubaci nazogastrična sonda i vrši stalna sukcija sadržaja. Klinička slika započinje naglo sa znacima septičkog ili cirkulatornog šoka. Proliv je obično težak. U krvi se nađe leukocitoza i hipoalbuminemija. Epizode proliva mogu se izmjenjivati sa opstipacijom. a može se pojaviti i pneumatoza crijeva. PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS Najčešće nastaje poslije oralne primjene Klindamicina.

Dijagnoza ove bolesti se postavlja tako da ako se sumnja. RTG pokazuje flokulaciju kontrasta. Anamneza mora da bude detaljna u vezi sa početkom. povraćanjem. trajanjem. Postoji jaka ili umjerena distenzija trbušnog zida. os. a obično se javi nekoliko dana ili nedelja poslije prestanka dojenja i prelaska na kravlje mlijeko. Vancomicin skraćuje tok bolesti. malapsorpcijom masti. krv. Na žalost laktoza je u dojenačkom periodu glavni snabdjevač organizma sa glukozom. u stolici ima dosta mliječne kiseline. Klinička slika se može manifestovati akutno sa gastroenterokolitisom. distenzija trbuha i povraćanje su glavni simptomi. lokalizacijom. saharaze i izomaltaze te malapsorpcija glukoze. a dojenčetu se da mlijeko od soje ili hidrolizata proteina (Soyamil. intenzitetom. U prva 3-4 mj. Prvo treba razlikovati bol koji zahtjeva hiruršku intervenciju od bola koji zahtjeva medikamentoznu ili psiho terapiju.plazma. D-xyloza test je ponovo patološki. Proliv (često i krvav). MALAPSORPCIJA UGLJENIH HIDRATA Ona je čest uzročnik akutnog proliva bilo da se radi o uruđenoj ili stečenoj anomaliji. Usljed enzimskog deficita i nepotpune hidrolize disaharida (a naročito laktoze. BOL U TRBUHU Bol u trbuhu je čest kod djece i veoma težak za diferencijalnu dijagnozu. Dijete stagnira ili gubi na težini. manje saharoze) javlja se osmotski proliv. pratećim znacima abdominalnih i 111 . Postoje abdominalne kolike zbog rastezanja crijeva usljed prisustva gasova u crijevima pa su stolice zbog izlaska gasova pjenušave i vodene. izvrši se eliminacija kravljeg mlijeka. a odlikuje se učestalim stolicama. Uzrok nepodnošenja proteina može biti u genetski predisponiranih osoba. života slaba je aktivnost pankreasne amilaze pa zato djeca u tom periodu slabo podnose škrob. Terapija se sastoji od isključenja kravljeg mlijeka i poboljšanje nastaje za 2-3 dana. galaktoze a još češće stečeni nedostaci ovih fermenata. Prevencija ove bolesti je dojenje bar u prvih 6 mjeseci starosti dojenčeta. Okultno krvarenje iz GIT a je relativno često u dojenčadi koja se hrane kravljim mlijekom. Nemogućnost digestije i/ili apsorpcija šećera nastaje najčešće zbog dugotrajnih infekcija u GIT traktu. Prekida se sa ishranom per. U anamnezi postoji familijarna nepodnošljivost šećera. crijeva krče. Biopsija sluznice tankog crijeva mora biti normalna. Klinička slika može ići i hroničnim tokom koji je češći. stolice su jako kisele. Akutni enterokolitis naročito u mlađe dojenčadi i prematurusa sa niskim IgA može da pokrene patogenetski mehanizam senzibilizacije na proteine kravljeg mlijeka tim prije što je propustljivost sluznice crijeva za makroskopske molekule kod njih veća nego kog starije djece. NEPODNOŠLJIVOST PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA Ovaj poremećaj je u nekim zemljama najčešći uzrok hroničnog proliva. Smrtnost je velika i iznosi 30% u neliječenih slučajeva. izlaze pod pritiskom. Pregestimil. Nutramigen) 4-10 sedmica Ponovo se da kravlje mlijeko i ako dođe do pogoršanja u roku 48 h sa istim ili sličnom kliničkom slikom potvrda je dijagnoze. a u lakšim slučajevima daje se Metronidazol. Nedostaju potpuno ili djelomično fermenti za hidrolizu polisaharida i disaharida ili za apsorpciju monosaharida. opterećenje sa disaharidima ili monosaharidima pokazuju niske aplatirane krivulje. malnutricijom. dolazi do intertriga. pH stolice je 5. Do sada su opisani kongenitalni deficit laktaze. Gubitak vode i soli može biti velik u kratkom vremenskom intervalu i dovesti do teške dehidracije. Nekuhano kravlje mlijeko. Opisani su kongenitalni deiekti aktivnog transporta glukoze i galaktoze. njegovo rano davanje u prvim sedmicama poslije rođenja predisponirajući je faktor ove bolesti. Najčešći je nedostatak laktaze kako urođeni tako i stečeni defekt. 5 i niži. Kod nas nema tačnih podataka. kožnim ili plućnim manifestacijama. abdominalnim kolikama. U kliničkoj slici dominira proliv. karakterom. frekvencom te okolnostima pod kojima nastaje bol. Druga teorija je da je ovaj sindrom posljedica izmijenjene imunološke reaktivnosti bolesnika. Šećer u stolici dokazuje se hromatografski ili modificirano po Felingu. U kasnijem dobu ova djeca često ispoljavaju alergijske manifestacije na koži ili plućima. Biopsija tankog crijeva pokazuje u ovoj bolesti mjestimično oštećenje sluznice.

 tvrda stolica.  Henoch-Schonlein purpura.  perforacija crijeva kod trbušnog tifusa.  toksični megakolon.  mezenterični adenitis. vrtić.  bolovi zbog postoperacionih adhezija.drugih organa.  nefritis.bol obično je lociran oko pupka  nesloga roditelja ili  preveliko opterećenje roditelja.  krvarenje u ovarij ili ovarijalna cista. Liječenje bola je etiološko.  infekcije urinarnih puteva.  torzija testisa. dadilje.  hiperlipidemija.  ulcerozni i amebni kolitis.  Bazalne upale pluča. teška anemija. Bol u trbuhu koji iziskuje medikamentoznu terapiju najčešći je  kod djece do dvije godine  zbog infekcija salmonelama. Do dijagnoze je teško doći pa treba često tražiti pomoć psihologa i psihijatra. a potrebno je nekada načiniti dosta pretraga uključujući endoskopiju i RTG pretrage. Kod djece iznad dvije godine starosti.  intestinalne opstrukcije.  inkarcerirana ingvinalna hernija.  traumatska ruptura slezene ili bubrega ili mokraćne bešike.  kalkuloza. 112 .  akutni pankreatitis. Često je potrebno angažovati psihologa i psihijatra. Do dijagnoze je teško doći pa treba često tražiti mišljenje od iskusnog dječijeg hirurga.  porfirija.  zbog parazita koji izazivaju opstrukciju pojedinih organa digestivnog trakta.  diabetična ketoacidoza itd. Psihogeno .  odvajanje od roditelja-jaslice. osim ranije navedenog dolaze u obzir:  primarni peritonitis. urinarne infekcije takođe mogu dati jak bol u trbuhu. Pregled djeteta mora biti detaljan i ono mora biti golo.  trovanje hranom  Crohnova bolest.  perforacija Meckelovog divertikla.  hepatitisi.  subserozni hematomi zbog traume. šigelama. Svi ovi uzroci ali kod starije djece od dvije godine i  druge infekcije crijeva. kampilobakterom.  holelitiasis.  akutni apendiks i  nekrotizirajući enterokolitis.  holecistitis. Liječenje bola je etiološko. Uzroci bola koji zahtijevaju hiruršku intervenciju – Kod djece ispod dvije godine su:  perforacija čira na dvanaestercu. intolerancije na kravlje mlijeko.

Ti se ulkusi zovu “stresni” ili sekundarni. ac. Da li je u pitanju uopšte krvarenje? Ne potiče li možda crna stolica od preparata željeza. Hematohezija (krarenje svježe krvi na rektum) znak je krvarenja iz donjih dijelova crijeva. 1. melena). Iz kojeg mjesta potiče krv. Od svih dijagnostikovanih lezija koje uzrokuju gastrointestinalno krvarenje. a svijetlocrvena iz distalnog kolona i anusa. a klinički se manifestuju hematemezom i melenom. Klinička slika. Oko 30% novorođenčadi povrati u prvih 12-24 sata krv koju je progutalo za vrijeme poroda. kao što je sepsa. U tu grupu spadaju oni koji su nastali u toku liječenja kortikosteroidima ili slaicilatima. melena). primarni ulkusi.  hemoroidi (svijetla krv u stolici). PRIMARNI ULKUSI . polipa kolona ili rektuma (svijetla krv u stolici). odnosno koja je bolest prouzrokovala krvarenje. Ipak oko 30% prolaznog Gl krvarenja i pored svih raspoloživih dijagnostičkih postupaka ostaje nerazjašnjeno. mozak). malina ili cvekle. U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM UZRASTU  zbog fisura anusa. PEPTIČKA ULKUSNA BOLEST (PUB) Bolest je dugo poznata u djece svih uzrasta uključujući i novorođenčad. Etiologija. STRESNI ULKUSI . Svakom slučaju GIT krvarenja treba pristupiti ozbiljno a pri tom riješiti neka osnovna pitanja. Nastaju kao primarna bolest. intrakranijalne povrede ili opekotine. U novorođenačkom dobu hematemeza i melena su najčešće prvi i jedini simptomi. Može se dogoditi da krv iz varikoziteta jednjaka da usljed pojačane peristaltike prebrzo evakuisana iz želuca i crijeva te da stolica ne bude crna nego svijetlo ili tamnocrvena.GASTROINTESTINALNO KRVARENJE Hematemeza (povraćanje krvi) i melena (tamna. oko 50% se nalazi u anusu. 3.  Mekelov divertikulitis. Duodenalnu ulkus je češći 7-8 puta od gastričnog. a samo 10% iznad Treitzova ligamenta. infekcija sa Helicobacter pylori). U osnovi zbivanja je disbalans između mukoza protektivnih mehanizama (mukus. bez prethodne traume ili nekog drugog uzroka. ulcerozni kolitis (krvavo sluzava stolica).Drugu grupu čine tzv.  Mekelov divertikulitis (tamnokrvava ili svijetlocrvena stolica). koža. rijetko hematemeza). 4.  varikoziteta jednjaka.  invaginacija crijeva (krvava sluz u stolici). crna) stolica klinički su simptomi krvarenja iz gornjih dijelova probavnog trakta. oko 30% u tankom crijevu. tamnocrvena krv potiče obično iz ileuma i proksimalnog kolona. peptičkog ulkusa želuca i duodenuma (hematemeza. U DOJENAČKOM PERIODU TO SU:  fisure anusa (svijetlocrvena krv na tvrdoj stolici).  hemoragijska dijateza (hematemeza. Perforacija je 113 . regeneracija normalne sluznice) i agresivnih ulcerozni činilaca (pepsin. rektumu i kolonu. Nasljedna dispozicija ima značajnu ulogu (u oko 30% slučajeva je pozitivna porodična anamneza gdje 1 ili više članova porodice imaju ulkusnu bolest). Patofiziologija.  invaginacije crijeva (krvava sluz u stolici). mikrocirkulacija. Da li je GIT krvarenje samo manifestacija opšte hemoragijske dijateze? Ima li znakova krvarenja ud rugim organima (pluća. Sama boja stolice nije apsolutni pokazatelj mjesta krvarenja. ili je crvena od prevelike količine ingestiranog paradaiza. ulkus želuca ili duodenima. Da li je hematemeza samo prolazna pojava nekog bezazlenog procesa? Povraćanje progutane krvi nakon epistakse ili ekstrakcije zuba. alkalni sokovi. kiselina.  hijatusna hernija (povraćanje sa primjesama krvi. šok. Najčešći uzroci krvarenja iz Gl trakta U NOVOROĐENAČKOM PERIODU SU  hemoragijska dijateza.Jedan dio peptičkih ulkusa nastaje usljed “stresa” u toku neke teže infekcije ili traume. 2.

Konzervativno liječenje obuhvata dijetalnu prehranu. Etiologija je nejasna ali može nastati iz akutne forme. Invaginacija izazvana Meckelovim divertiklom je rijetka. Trbuh je bolan ali bez defansa. a niže vrijednosti hematokrita se nađu u stanju dehidracije. anoreksija. a za stariju djecu 20 do 40 mg na kg TT u 4 doze. povraćanje. H2 blokeri (Cimetidin. Nizatidin). Terapija. uz česte napade bolnog plača. Bolest nastaje kao komplikacija parotitisa ili kao posljedica traume trbuha. Dijagnoza. a na uzimanje hrane i antacida prestaje. Terapija. Dijagnoza RTG. Leukocitoza je nespecifičan nalaz. mučnina i temperatura sreću se kod ove bolesti. U dojenačkom dobu glavni simptom je recidivno povraćanje odmah nakon jela. a najčešće sluznica želuca. nenapredovanje su česti prateći znaci. Medikamentozna terapija sastoji se od antacida koji se daju između obroka i pred spavanje. Bol je različitog intenziteta. Liječenje je hirurško. Ovi ulkusi su većinom sekundarni u toku intrakranijalnih ozljeda u porodu ili neonatalne sepse. Nažalost PUB kod djece može biti teška za tretman i između 35-70% djece imaju recidive. Smrtnost je visoka. Bol. Češće su lokalizirani u želucu. Divertikulitis ima istu kliničku sliku kao apendicitis. natašte. takođe se mogu naći prolazna hiperglikemija i glikozurija. krvariti ili izazvati opstrukciju. Patognomonična je noćna bol. Laboratorijski se mogu naći povišene amilaze u krvi i urinu u toku akutne faze. HRONIČNI PANKREATITIS Izuzetno je rijedak. Hranu treba uzimati u što manjim češćim obrocima. a kod starije djece 50% recidivira do u odraslu dob. Dijagnoza se postavlja rentgenski ili scintigrafski. Ranitidin 4-6 mg na kg TT podijeljeno u 2-3 doze. piloričnog i želudačnog ulkusa i daju se djeci. Perforacija je rjeđa nego u neonatalnom periodu. Osnovne dijagnostičke pretrage su radiološka i endoskopska. Osnovni principi su suzbijanje boli (ne koristiti morfij jer izaziva spazam Oddijeva sfingtera). uz mučninu i povraćanje. a remisije mogu trajati od nekoliko sedmica do nekoliko godina. UZ i CT ali i dalje teško. povraćanje rijetko. Cimetidin 10-20 mg na kg TT za neonatuse. a lokalizacija češća na duodenumu. Bol je obično jak. Ranitidin. a u zadnje vrijeme se koriste inhibitori tripsina (Trasilol). Famotidin. Divertikul se može upaliti. Navedeni uzročnici oštete tkivo pankreasa te se aktiviraju enzimi koji dovedu do autodigestije parenhima i krvnih žila. spriječiti infekciju primjenom antibiotika. periodu je visoka. odstranjuje se i u onim slučajevima kada je slučajno otkriven zbog mogućih komplikacija. a može doći i do nekroze okolnog tkiva. U doba puberteta i adolescencije simptomi postaju tipičniji za ulkusnu bolest: bol u epigastriju. AKUTNI PANKREATITIS Bolest često ostaje nedijagnostikovana. Sucralaftat je efikasan za ublažavanje bolova i zacjeljivanje ulceracija i dobro se podnosi. Klinička slika. u epigastriju sa propagacijom u leđa ili je pojasnog karaktera. a rjeđe zbog opstrukcije sfinktera Oddi (kamencima. I u ovoj dobi se bol može javiti natašte i noću. Krvarenje se najčešće manifestuje kao svijetla krv na bezbolnim tamnim stolicama. takvog sastava da što manje nadražuje želudac i da što više apsorbuje kiselinu. U njegovoj sluznici se mogu naći razna heteropotpoma tkiva. tumorom duodenuma). Etiologija. Bol ima karakter periodičnosti. Velika grupa djece zahtjeva tretman hirurga. U predškolskoj i školskoj dobi glavni simptom je recidivna bol u trbuhu lokalizirana najčešće paraumbilikalno. Najčešća lokalizacija je duodenum. askarisom. Mogu se javiti melena i hematemeza ali su okultna krvarenja češća. H2 blokeri su efikasni kod duodenalnog. Glavni klinički simptom je recidivirajuća bol u gornjem dijelu trbuha. U kasnoj fazi bolesti 114 . Patogeneza. MECKELOV DIVERTIKUL Meckelov divertikul je ostatak omfalomezenteričnog pleksusa. a ostatak kasnije gubi simptome.česta komplikacija i u pravilu se brzo razvije. podmirivanje kalorija i elektrolita iv putem. Razdražljivost. naročito kod djece do 10 godine života. Mučnina je česta. Perforacija je rijetka. lijekove i opšte higijenske mjere. Nalazi se 30-40 cm proksimalnije od ileocekalne valvule. Smrtnost u nov. jači u ležećem položaju.

primjena blagih laksativa. bezbolna. crijeva i njihovog sadržaja. Liječe se regulisanjem stolice. HEMOROIDI Hemoroidi se kod djece izuzetno rijetko javljaju. kada prolabira samo mukoza ili  POTPUNI kada prolabiraju svi slojevi rektuma. te naprezanju pri defekaciji iz bilo kog razloga. a na stolici se pojave manje ili veće količine svijetlo crvene krvi. a rijetko je potrebna hirurška intervencija. vidi se i pipa kao kobasičasta tvorevina. Opstipacija se može pogoršati jer dijete zbog boli izbjegava defeciranje te se stvara začarani krug. Pancinom. manipulacijom pri pregledu i lošom higijenom te regije. Hernija se sastoji od peritoneuma.. u prve 2 godine. Dijagnoza je teška i često ostaje neutvrđena dok se ne jave znaci insuficijencije pankreasa ili se na RTG-u ne nađu znaci njegove kalcifikacije. anestezinska mast. Većinom su uzrokovane tvrdom stolicom. Liječenje se sastoji u uklanjanju uzročnih faktora. Prolabirana sluznica je hiperemična. akutnim enteritisima sa velikim brojem stolica. Bolesti ingvinoskrotalne regije HERNIJA INGVINALIS uvijek kongenitalna i indirektna. Nastaju kod hronične opstipacije i portalne hipertenzije. Liječenje se sastoji od dijetalne prehrane (voćni sokovi. PROLAPS REKTUMA Prolaps rektuma je prilično česta bolest u djece do 3 godine. Liječenje je hirurško. kupkama mlake vode. steatoreja i znaci dijabeteta. krvari na dodir. kašlju. uvijek su vanjski. Jedini klinički simptom je bezbolno krvarenje za vrijeme ili neposredno nakon defekacije. Najčešće se javlja u rektumu a rjeđe u sigmi. a zbog mogućnosti maligne alteracije uvijek ga treba histološki analizirati. Pri naprezanju. Može biti  PARCIJALNI. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Hirurški tretman je indiciran ako je došlo do opstrukcije izvodnih kanala ili se razvila pseudocista pankreasa.zbog propadanja i fibroziranja tkiva pankreasa mogu se javiti učestali stolice.. plaču zna se uklještiti. FISURE ANUSA Najčešće bolesti anorektalne regije i najčešći uzrok rekatlnog krvarenja. Ako se hernija ne može vratiti 115 . Manifestuju se bolovima i ponekad krvarenjem pri defekaciji. Ako primijenjeno ne da povoljan rezultat može se primijeniti kauterizacija srebrenim nitratom (lapis). Hirurška intervencija je rijetko potrebna. JUVENILNI POLIP Juvenilni polip je najčešći tumor u GITu djece. Manifestuju se kao veće ili manje pukotine na anusu. Javlja se kod muške djece 10 do 20 puta češće. Benigan je. Pri defekaciji se osjeti oštra bol. a prolabirana sluznica se lako može vratiti blagim pritiskom i utiskivanjem rektuma sa gazom umočenom u topao rastvor fiziološke otopine. Terapija je bazirana na suzbijanju recidivne boli analgeticima. čime se postiže normalna konzistencija stolice. a bol i krvarenje su glavni simptomi. digitorektalnog pregleda. lako se reponira kroz ingvinalni kanal u abdominalnu šupljinu. a ako je došlo do insuficijencije egzokrinog pankreasa daje se substituciona terapija (Pankreatin.). voće. Ovo je klinički uglavnom asimptomatska bolest koja se odlikuje tumefakcijom u predjelu prepone ili se spusti u skrotum (hernija skrotalis). razlog je otvoren procesus vaginalis peritonei koji normalno obliterira odmah po rođenju. rektoskopije i irigografije. povrće). a po histološkoj građi je adenom i lako krvari na svaki dodir. Javlja se kod djece sa iscrpljujućim bolestima (cistična fibroza). održavanje higijene mlakim kupkama.

unutar 10 do 12 sati mora se hirurški intervenisat. Vlada mišljenje da veće hernije treba operisati ranije zbog manjih komplikacija i recidiva. HIDROCELA TESTIS Javlja se odmah po rođenju ili najkasnije u prvoj godini života, a rijetko kasnije. Nastaje zbog nezatvorenog procesus vaginalis pa dolazi do prodora peritonealne tečnsoti između dva lista procesus vaginals peritonei. Razlikuje se od hernije što prosijava svijetlo a neda se sa lakoćom reponirati. Često je udružena sa ingvinalnom hernijom. Liječenje je nepotrebno najčešće jer se tečnost sama resorbuje za nekoliko mjeseci, a predznak je alergijske dijateze. DISTORSIO FUNICULI TESTIS Je uglavnom u dojenačkom periodu. Razlikuje se od prethodne dvije bolesti što je tumor jako bolan, oteklina je crvena ili modra. Dijete postaje febrilno, povraća. Terapija je hirurška.

Akutni apendicitis
U prvih 10 do 15 godina najčešće oboljenje kod djece koje zahtijeva hirurški zahvat. Može se javiti i kod dojenčeta i kod malog djeteta, kada je atipične kliničke slike. Etiologija bolesti je bakterijska infekcija crvuljka. Zbog kratkog omentuma kod dojenčadi i male djece prilikom perforacije razvije se difuzni peritonitis. Kliničkom slikom dominira bol u donjem desnom dijelu trbuha ili difuzno. Počinje sa povremenim bolovima, a kasnije bol kontinuiran i pogoršava se sa pokretima desne noge ili pri hodu. Dijete često povraća, a što je mlađe to je proliv češći. Tjelesna temperatura će preko 38°C i uvijek je veća rektalno nego aksilarno (preko 1°C). U krvnoj slici leukocitoza u urinu leukociturija i umjerena eritrociturija. Palpacijom trbuha dijete osjeti bol u predjelu apendiksa koja se pojačava kada se ruka naglo pusti sa abdomena. Kod 80-90% dojenčadi i male djece upala crvuljka se komplikuje peritonitisom.

Peritonitis
Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata. Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana. Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

116

HEPATOLOGIJA
SIMPTOMI HEPATO-BILIJARNIH BOLESTI ANOREKSIJA I POVRAĆANJE - su česti znaci u ranom stadiju hepato-bilijarnih bolesti, a patogenetski mehanizam njihovog nastanka nije jasan. ABDOMINALNA BOL - prati brojne bolesti hepatobilijarnog trakta, ali i kongestivnu jetru, a nastaje naglim rastezanjem Glissonove čahure. ŽUTICA (ICTERUS) - je prebojavanje kože, sklera i vidljivih sluznica žutom bojom različitog intenziteta u zavisnosti od koncentracije bilirubina u krvi. Normalna koncentracija bilirubina u krvi je 5-20 μmol/l (0,3 - 1,2 mg%). Žutica je karakterističan, ali neobavezan znak hepatocelularnog oštećenja ili poremećaja normalnog oticanja žuči. Žutica se može pojaviti: 1) zbog nagle i prekomjerne hemolize, 2) zbog hepatocelularnih oštećenja, 3) zbog opstrukcije u oticanju žuči, 4) kao miješana žutica (zbog predugog trajanja žutice drugog uzroka te naknadnog oštećenja hepatocita). Nekonjugovane žutica nastaju zbog povećane hemolize ili smanjenja konjugacije bilirubina, 80-85% ukupnog bilirubina otpada na nekonjugirani (indirektni) bilirubin. Nasuprot tome, u konjugiranoj žutici 50% ili više ukupnog bilirubina čini konjugirani (direktni) bilirubin, a nalazimo je kod upalnih oštećenja jetre, infiltracija i tumora jetre, nasljednih metaboličkih bolesti, bolesti ekstrahepatičnih žučnih vodova. HEPATOMEGALIJA - Kod dojenčeta i malog djeteta jetra je ispod desnog rebarnog luka za 1-3 cm. Pri tome se mora voditi računa o gornjoj granici jetre (V međurebarni prostor) jer kod djece sa asteničnim habitusom, te kod patoloških procesa u desnom hemitoraksu, (npr. emfizem, izljev) jetra se može spustiti niže, a da pri tom ne psotoji njeno uvećanje. Uvećanje jetre može biti difuzno ili lokalizirano, a potrebno je voditi računa i o konzistenciji jetre (da li je donji rub zaobljen ili oštar). Razni patofiziološki mehanizmi dovode do uvećanja jetre: upala, kongestija (bilijarna ili kardiovaskularna), hiperplazija, infiltracije (masna ili tumorska) ili tezaurizmoze (deponovanje nekih supstanci). SPLENOMEGALIJA - Opipava slezina ispod lijevog rebarnog luka nije neobičan nalaz u prvim mjesecima života. Splenomegalija je reoovan pratilac portalne hipertenzije. Ona takođe redovno prati hemolitičke procese, a ponekad bakterijske i virusne infekcije, zatim tezaurizmoze, lipidoze, malignu infiltraciju idr. EDEMI I ASCITES - Pojava edema i ascitesa (slobodne tečnosti) kod bolesti jetre je posljedica više faktora: hipoalbuminemije (dovodi do pada onkotskog pritiska), portalne hipertenzije, poremećaja limfotoka jetre i sekundarnog hiperaldosteronizma (koji je uzrokovan smanjenjem efektivnog volumena plazme). Hiperaldosteronizam dovodi do povećane tubularne reapsorpcije natrija. Ascites se javlja kod uznapredovale hronične bolesti jetre i loš je prognostički znak. Kad je obilan, potiskuje jetru i dijafragme, smanjuje ekspanziju pluća, otežava disanje i pokretljivost bolesnika. Edemi se mogu pojaviti zajedno sa ascitesom ili neovisno od njega. Najčešće su lokalizirani na stopalima, potkoljenicama i u području sakruma. Izazvani su istim faktorima kao i ascites, uz dugotrajno ležanje i sekundarne kardiovaskularne poremećaje. POJAVE NA KOŽI  Proširene vene na prednjem trbušnom zidu (caput medusae) su posljedica portalne hipertenzije i portalno-sistemskog santa putem kolaterala.  Spider nevusi su teleangiektazije morfološki slične pauku, lokalizirane najčešće na vratu, ramenima i gornjem toraksu.  Palmarni eritem, mrljasti eritem na tenaru i hipotenaru je nespecifičan znak (prisutan nekada i kod zdravih osoba).  Pruritus je čest simptom u opstruktivnoj žutici, a nastaje taloženjem žučnih soli u kožu. Zbog češanja nastaju ogrebotine, impetiginizacije, pigmentacije.  Ksantomi su sitni smeđkasti čvorići koji nastaju kod dugotrajnih holestaza sa hiperholesterolemijom.

117

POREMEĆAJ STOLICE je česta pojava kod hroničnih bolesti jetre. Česta je opstipacija, steatoreja zbog malapsorpcije masti. Blijeda stolica poput gipsa je karakterističan nalaz u opstruktivnoj žutici. SKLONOST KRVARENJU nastaje zbog nedostatka K-vitamin zavisnih faktora koagulacije, kako zbog nemogućnosti njihovog stvaranja u jetri, tako i zbog nemogućnosti resorpcije liposolubilnih vitamina. Treći uzrok je trombocitopenija zbog splenomegalije sa hipersplenizmom. Najteža i najopasnija krvarenja nastaju pucanjem varikoziteta jednjaka. HEPATIČNA ENCEFALOPATIJA može nastati kao komplikacija teških poremećaja jetrenih funkcija a u uskoj je vezi sa intoksikacijom amonijakom, odnosno nemogućnošću jetre da amonijak resorbiran iz crijeva pretvori u netoksičnu ureju. Može nastati bilo u terminalnoj fazi ciroze jetre ili u toku akutnih fulminantnih nekrotičnih promjena (infekcija, trovanje gljivama ili lijekovima). Karakterišu je neurološki poremećaji, hipotonija, konvulzije, te gubitak svijesti raznog stepena do kome. ANEMIJA se javlja zbog anoreksije, loše resorpcije i manifestnih ili okultnih krvarenja. PORTALNA HIPERTENZIJA Povećanje pritiska u v. porte iznad 10-12 mmHg ima za posljedicu hemodinamske promjene koje dovode do stvaranja kolateralne cirkulacije između portalnog sistema i sistema gornje i donje šuplje vene. Na mjestima anastomoza se razvijaju kolaterale: proširene vene jednjaka i gornjeg dijela želuca, u submukozi rektuma proširene hemoroidalne vene, proširene epigastrične vene prednjeg trbušnog zida, kao i dijafragmalne ili pankreasne vene. Portalna hipertenzija može biti: 1) PREHEPATIČNA, - Najčešći oblik kod djece nastaje usljed opstrukcije v. porte ili rjeđe v. slezine na bilo kom mjestu od hilusa do ušća jetre. Može biti utrokovana trombozom koja je nastala u neonatalnom periodu poslije umbilikalne sepse, nakon kateterizacije umbilikalne vene, nakon teških infekcija itd. 2) INTRAHEPATIČNA, posljedica ciroze jetre, ali i infiltrativnih procesa i bolesti odlaganja. 3) POST-HEPATIČNA. veoma rijedak kod djece. Najčešći uzroci su Budd-Chiarijev sindrom, tj. tromboza hepatičnih vena ili v. cave u ma kom dijelu do ušća u desnu pretkomoru i konstriktivni perikarditis. Klinička slika: bolest je lagano progradijentna. Karakteristični znaci su: splenomegalija (obično 1-3 godine prije gastrointestinalnog krvarenja), uz splenomegaliju se kasnije razvije i hipersplenizam (trombocitopenija, leukopenija, anemija).razvoj kolateralnog krvotoka, te pojava hemoragičnih epizoda (hematemeze i melene), koje bivaju sve češće i teže. Pojava ascitesa nastaje relativno kasno. Dijagnoza: varikoziteti jetfnjaka se dokazuju ezofagoskopijom i ezofagografijom. Metoda izbora je perkutana lijenoportografija koja prikaže kompletnu sliku portalnog sistema i smjer kolateralne cirkulacije. Terapija: je konzervativna i hirurška. U fazi akutnog krvarenja se suzbija hemoragični šok (transfuzije krvi ili plazme) primjena Vazopresina 1 jed./3kg što dovodi do pada portalnog tlaka, oralno Velyn (liofilizirani bovini trombin), a u slučaju neuspjeha kompresija varikoziteta jednjaka i kardije balonskom sondom. U mirnoj fazi se može vršiti skleroziranje varikoziteta ili se rade tzv. porto-sistemski šantovi, koji imaju za cilj da smanje priliv krvi u ezofago-gastrične varikozitete. BIOHEMIJSKI TESTOVI ZA DIJAGNOZU HEPATOBILIJARNIH BOLESTI TESTOVI KOJI POTIČU IZ METABOLIZMA BILIRUBINA Povišena je vrijednost ukupnog bilirubina. Grubo uzevši,  indirektna (nekonjugirana) hiperbilirubinemija se sreće kod hemolize,  direktna (konjugirana) kod atrezije a  mješovita kod upalnih procesa. Urobilinogen  U bilijarnoj opstrukciji nema urobilinogena u mokraći (normalno je u tragu),  kod hepatocelularne lezije urobilinogen u mokraći povišen jer oštećena jetra nije sposobna

118

da veže veći dio urobilinogena iz enterohepatične cirkulacije i ponovo ga izluči u žuč. Bilirubin u mokraći  nađe se samo u konjugiranoj hiperbilirubinemiji (jer je topiv u vodi) i boji mokraću smeđežuto, kao tamno pivo. Stolica i sterkobilinogen  Stolica koja sadrži mali ili nimalo sterkobilinogena je svijetla (hipoholična ili aholična) i karakteristična je za bilijarnu opstrukciju. AKTIVNOST ENZIMA U SERUMU Povišena aktivnost AST (ASPARTAT TRANSAMINAZE) i ALT (ALANIN TRANSAMINAZE) je osjetljiv pokazatelj hepatocelularnih oštećenja, pri čemu je osjetljiviji test povišenje ALT (jer je specifičnija za jetru). Povišenje ALKALNE FOSFATAZE (AP) koja se normalno izlučuje putem žuči, ako nema znakova bolesti kostiju, upućuje na oštećenje ekskretorne funkcije jetre ili bilijarnu opstrukciju. Zajedno sa AP, kod hepato-bilijarnih bolesti se nađe i povišenje 5-nukleotidaze. GAMA GLUTAMIL-TRANSFERAZA (gama GT) ima veliku vrijednost u dijagnozi jetrene bolesti, naročito u prisustvu povišene AP za koju nije jasno kojeg je porijekla. SINTETSKA FUNKCIJA JETRE HIPOALBUMINEMIJA, jer oštećena jetra stvara manje albumina, pa dolazi do albuminsko-globulinske inverzije i povećanja α2 globulina kao znaka nespecifičnog upalnog procesa. Na istom principu (albuminsko-globulinske inverzije) se zasnivaju flokulacioni testovi (TT,TF, cefalin-holesterolska proba). SNIŽENJE AKTIVNOSTI FAKTORA KOAGULACIJE: fibrinogena, protrombina, V, VII, IX, X, zbog poremećaja njihovog stvaranja. Koagulacioni testovi, a naročito protrombinsko vrijeme su dobre metode za funkcionalno ispitivanje jetre. U teškim hepatocelularnim oštećenjima jetre javlja se sniženje konc. holesterola, naročito njegovih estera (poremećaj stvaranja), a nasuprot tome nivo holesterola, fosfolipida i triglicerida je povišen u holestazi. Alfa-fetoprotein, koga sintetizira nezrela jetra i nađe se u prva 2 mjeseca života, može kod nekih bolesti jetre bitipatološki povišen. Ekskretorna sposobnost jetre BSP (bromsulfoftaleinski test). BSP dat intravenski se vezuje za albumine plazme odakle ga preuzimaju hepatociti, konjugiraju i aktivno izlučuju u bilijarni trakt. Nakon 45 min ne smije biti retinirano više od 5% date količine. RADIOLOŠKE I RADIOIZOTOPSKE METODE - Oralna i intravenska holangiografija - Radioizotopske metode (scintigrafija jetre). Intrahepatične patološke tvorevine veće od 1 cm se prikažu kao defekti punjenja, tzv. hladne zone. Novija metoda je dinamična scintigrafija jetre (pomoću tc-Hida), čiji je klirens iz krvi brz i putem žuči se izlučuje u crijevo, a kod oštećenja hepatocita putem bubrega. - Ultrasonografija (UZ) - Kompjuterizovana tomografija (CT) - Venegrafija (splenoportografija, arteriografska portografija) PERKUTANA BIOPSIJA JETRE  podrazumijeva histološko, enzimsko i elektronsko ispitivanje uzorka. Indicirana je u prolongiranim žuticama, nejasnim hepatosplenomegalijama, kod sumnje na bolest deponovanja. Pri izradi se mora voditi računa o hemostazi, zbog sklonosii ka krvarenju.

NEONATALNA HOLESTAZA (KONJUGIRANA HIPERBILIRUBINEMIJA) Prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina je česta pojava u prvom mjesecu života. Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode ili do mehaničke opstrukcije bilijarnog protoka ili do funkcionalnog oštećenja bilijarne ekskretorne funkcije. Novorođenčad sa holestazom se mogu podijeliti u 2 grupe: 1) sa ekstrahepatičnom i 2) intrahepatičnom bolešću. Diferencijacija između ekstrahepatične bilijarne atrezije, idiopatskog neonatalnog hepatitisa i

119

intrahepatične holestaze je osobito teška a dijagnostička kriterija nesigurna. Zbog toga anglosaksonski autori intrahepatičnu holestazu označavaju kao: NEONATALNI HEPATITIS SINDROM, koji može biti: 1) Idiopatski, nepoznate etiologije sa sporadičnim i familijarnim oblicima (gdje spadaju još nedefinirane metaboličke i virusne bolesti) 2) Infektivni hepatitis novorođenčeta (uzročnik su specifični agensi, kao Hepatitis B virus, enterovirusi, CMV) 3) Intrahepatična bilijarna hipoplazija, odnosno mali broj žučnih vodova (uobičajen, a neodgovarajući naziv je intrahepatična atrezija) NEONATALNI HEPATITIS Uboljenje jetre novorođenčadi i dojenčadi u prva 3 mjeseca života, izazvano infektivnim agensima: virusima, bakterijama i parazitima, a prema kliničkoj slici te dijagnostičkim kriterijima veoma ga je teško izdvojiti iz “sindoma neonatalnog hepatitisa”. Način prenošenja je intrauterini. perinatalni i postnatalni. Neonatalni hepatitis može biti uzrokovan bakterijskim infekcijama, u toku septičnih stanja ili teških infekcija urinarnog trakta, posebno sa E. coli. Vjeruje se da bakterijski produkti dovode do toksičnog oštećenja hepatocelularnog ekskretornog sistema. Takode, mogu ga prouzrokovati virusi: rubeola, citomegalovirus herpes simplex, Epstein Barr, cocxackie i hepatitis B, kao i kongenijalne infekcije toksoplazmozom i sifilisom. Ove nebakterijske hronične, perinatalne infekcije se skraćeno nazivaju - TORCH (akronim za Toksoplazmozu, Ostale infekcije, Rubeolu, CMV infekciju, Herpes infekciju). Za njih je karakteristično da oboljenje nastaje uglavnom preko primarne, obično inaparentne infekcije trudnice, sa polimorfnom slikom, mada se hepatitis može javiti i kao izolovana pojava. Jetra novorođenčeta pri tom odgovara karakterističnim promjenama u vidu stvaranja multinuklearnih gigantskih ćelija (hepatociti sa više jedara) tj. džinovskom transformacijom hepatocita. Ponekad je taj odgovor toliko prisutan da se upotrebljava izraz “gigantocelularni” hepatitis. Klinička simptomatologija je veoma različita, od blage, do veoma teške sa smrtnim ishodom. Znaci hepatocelularnog oštećenja najčešće se javljaju u prvoj ili drugoj sedmici života ali mogu i kasnije, u 2. ili 3. mjesecu. Klinički simptomi nisu specifični i vezani su više za nespecifičan odgovor anatomski i funkcionalno nezrele jetre, nego za etiološki agens. Prisutni su: žutica mješovitog, nekad i opstruktivnog tipa, aholične ili slabo kolorisane stolice, u urinu se nađe konjugirani bilirubin (boji pelene žuto), hepatosplenomegalija, slabo ili nikako napredovanje na tjelesnoj težini. Prognoza umnogome ovisi o etiologiji bolesti. Veliki broj novorođenčadi nije obolio akutno, i nakon 1-6 mjeseci od pojave žutice se postepeno oporavi, bez rezidualne bolesti ili ciroze. Etiološka dijagnoza se postavlja: direktnom izolacijom i kulturom uzročnika, eventualnim pegledom liquora (obično pleocitiza i povišeni proteini), odgovarajućim serološkim testovima (npr. dokaz specifičnih IgM - ELISA test na toksoplazmozu), radiološkim ispitivanjima (UZ glave, CT glave) Diferencijalna dijagnoza prema atreziji žučnih puteva je teška (vidi kasnije). Terapija: ukoliko je moguće treba biti etiološka. Simtomatska terapija je kao i kod atrezije žučnih vodova (vidi kasnije) ATREZIJA ŽUČNIH VODOVA Jedan od češćih uzroka konjugirane hiperbilirubinemije novorođenčadi i dojenčadi. Može biti  EKSTRAHEPATIČNA (atrezija ili opstrukcija ekstrahepatičnog voda ili jednog njegovog dijela)  INTRAHEPATIČNA (sa odsustvom ili smanjenjem broja žučnih kanalića u jetri). Danas se misli da je atrezija žučnih puteva sekundarna lezija nastala intrauterino (a ne razvojana anomalija), odnosno da su neonatalni hepatitis i atrezija žučnih vodova posljedica istog patološkog procesau jetri, tj. različite faze u evoluciji iste osnovne bolesti. Klinička slika: prisutna je žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) koja se obično nadovezuje na fiziološku, i iz dana u dan se pogoršava Stolica je aholična a mokraća tamna, jer sadrži konjugirani bilirubin. Razvija se hepatosplenomegalija i nema napredovanja na težini. Nakon 4-6 mjeseci se

120

obično sa dobrom prognozom. Jetra je uvećana i bolna na palpaciju. a s oporavkom raste nekonjugirani bilirubin. l pored toga prognoza je većinom loša. najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija: HEPATITIS B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine. lipidi seruma). Klinička slika hepatitisa A i hepatitisa B se bitno ne razlikuje. hemoragični sindrom. progrediraju znaci hepatične encefalopatije i bolest najčešće ima letalan ishod. KRVNA SLIKA – česta leukopenija sa limfocitozom. Često prođe nedijagnosticirano. osobe izložene transfuzijama. 3.U akutnoj fazi bolesti je prisutna albuminsko-globulinska inverzija. BILIRUBIN U MOKRAĆI . Zbog prisustva žučnih boja mokraća dobija boju poput piva ili čaja. hirurškim intervencijama. flokulacioni testovi su patološki. a kasnije kad je izlučivanje žuči u crijevo izrazito smanjeno. nestane iz urina.razvijaju znaci bilijarne ciroze.U mokraći je prisutan bilirubin već u predikteričnoj fazi. Razvija se ascites. Dijagnoza se postavlja na osnovu testova koji govore za holestatsku žuticu (povišen direktni bilirubin. koje mogu biti 10-20 puta veće od normalnih.počinje pojavom žutice koja se postepeno pojačava i traje 2-3 sedmice. PREDIKTERIČNA. uz radiološke pretrage (dinamična scintigrafija jetre). . HEPATITIS A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. ALBUMINSKO GLOBULINSKA INVERZIJA . IKTERIČNA . 2. što je praćeno poboljšanjem laboratorijskih parametara u serumu. Može se javiti u endemskom obliku. Nastupa masivna nekroza hepatocita uz smanjenje veličine jetre. duže traje i ima češće komplikacije.   LABORATORIJSKE PRETRAGE AKTIVNOST TRANSAMINAZA AST i ALT. dok se pri kraju bolesti ponovo pojavi. AP. izuzev ikterusa. Terapija: hiruršku korekciju sa ciljem uspostave drenaže žuči treba učiniti prije razvitka cirotičnih promjena. Konzervativni pristup podrazumijeva parentralnu nadokandu liposolubilnin vitamina. FAZA REKONVALESCENCIJE . AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa Prisutna je nekroza u centru lobulusa. ishranu preparatima mlijeka u kojima su masti zamijenjene srednjelančanim trigliceridima za čiju resoprciju nisu potrebne žučne soli (Pregestimil). zdravstvene radnike. dijalizi. Arbovirusa. Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis. 121 . opšta slabost. Svrbež kože se javlja kad je žutica najintenzivnija. urobilinogen je povišen na početku žutice.dolazi do poboljšanja opšteg stanja. FULMINANTNI HEPATITIS (rijedak) se karakteriše brzim pogoršanjem stanja. ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B. a hepatitisa B 40-180 dana U kliničkom pogledu postoje 3 faze: 1. nauzeja. normalizacije apetita.Povišen je ukupni bilirubin. non B. u početku pretežno kao konjugirani. FAKTORI KOAGULACIJE Kod težeg oblika bolesti sniženi su faktori koagulacije. Inkubacija hepatitisa A traje 15-40 dana. Primjena holestiramina (izmjenjivač jona) smanjuje vrijednost konjugiranog bilirubina i svrbež kože. sa biohemijskim parametrima koji govore za holestazu. mjestimično baloniranje hepatocita i upalna infiltracija u portalnim prostorima. Mokraća postaje tamna a stolica svijetle boje. ANIKTERIČNI HEPATITIS je čest oblik kod djece sa prisutnim svim kliničkim i laboratorijskim znacima bolesti. nekad i slezina a rijetko i limfni čvorovi. mada hepatitis B češće ima teži tok.(obično traje oko 1 sedmice) javljaju se nespecifični simptomi: anoreksija. abdominalna bol. BILIRUBIN U KRVI . prolaska žutice. Kod hepatitisa B u 10-15% bolesnika se javljaju urtikarija i bol u zglobovima. zatim narkomane. ATIPIČNI OBLICI HEPATITISA:  HOLESTATSKI HEPATITIS (rijedak kod djece) koga karakteriše intenzivna žutica koja traje i po nekoliko sedmica i mjeseci. virusi grupe Herpes virusa. povraćanje. holesterol.

Etiologija vjerovatno nije jedinstvena. Na zahvaćenost jetre može ukazati lagano uvećana jetra. ili je hepatitis protekao anikterično. mjeseca i u 6. dok žutice u pravilu nema. veoma teško. Javlja se kao: 1) hronični perzistenzni i 2) hronični aktivni (hronični agresivni hepatitis). Terapija: nema specifične. Temperatura je obično povišena. patogeneze. mjesecu. Klinička prezentacija: protiče uglavnom asimptomatski i otkriva se slučajno. na kraju 1. ali češće nema podataka o prethodnoj bolesti. Bolest zahvata djecu svake dobi. Smatra se daje svaki hepatitis koji traje duže od 6 mjeseci hroničan. što upućuje na značaj genetskih faktora. u prvih 7 dana. PREVENCIJA potrebna je sanitacija okoline. a takode i HB vakcinu. do duboke kome sa konvulzijama. HRONIČNI HEPATITIS je neriješen u pogledu etiologije. TERAPIJA Ne postoji specifična. često i smrtonosno oboljenje nepoznate etiologije u kome je dokazano primarno oštećenje mitihondrija. te povoljan odgovor na imunosupresivnu terapiju govore o ulozi autoimunih mehanizama.  Nakon 3 sedmice HBsAg obično nestaje. HRONIČNI PERZISTENTNI HEPATITIS Javlja se u svim dobnim uzrastima. Poduzimaju se higijensko-dijetetske mjere (mirovanje u krevetu. ili može voditi letalnom ishodu. zdravstveni radnici). najčešći je u dobi 10-30 godina. Može postojati hronična HBs antigenemija. nekad sa osipom na koži a povraćanje obilno i uporno. sa smanjenjem aktivnosti intramitohondrijalnih enzima. Bolest može spontano regredirati i tada je oporavak brz. Ako je majka HBsAg pozitivna z potrebno je novorođenčetu u prvih 12 sati nakon rođenja dati hepatitis B imuni globulin (HBIG).  Nalaz HBs-antigena u serumu je dokaz infekcije virusom B. Jedini objektivni klinički znak može biti uvećanje jetre. a izgleda da postoji veza između influence B. Uočena je i familijarna pojava bolesti uz češće prisustvo HLA1 i HLA8 antigena nego u osoba kontrolne grupe. REYE-OV SINDROM (AKUTNA ENCEFALOPATIJA S DISFUNKCIJOM JETRE) Akutno.SEROLOŠKI TESTOVI su osobito važni za dijagnozu:  za hepatitis A porast titra specifičnih antitijela (HAV-antitijela). Patoanatomski se u jetri. Na to se nadovezuju znaci progresivnog zatajenja funkcije mozga od blage somnolencije. Nekada mu prethodi evidentan akutni hepatitis. KLINIČKA SLIKA: bolesti obično prethodi akutna infekcija gornjih dišnih puteva. HRONIČNI AKTIVNI HEPATITIS (HRONIČNI AGRESIVNI HEPATITIS) Raznolike. oba spola. a bolest ima dobru prognozu. ali i u drugim organima (bubreg. iza koje se bolesnik oporavi a nakon nekoliko dana dolazi do pogoršanja opšteg stanja. Prisustvo antitijela na razne tkivne antigene (kod 50% na DNA i antigene glatke muskulature). aspirina i Reye-vog sindroma. ishrana sa dosta bjelančevina i ugljičnih hidrata). Samo izuzetno ovaj oblik pređe u agresivni. 122 . stroga kontrola davalaca krvi. bazira se na održavanju vitalnih funkcija te prevenciji edema mozga. nejasne etiologije i patogeneze. Na isti način se mogu zaštititi veoma ugrožene osobe (kontakti. a pojavljuju se specifična HBs-antitijela. prirode morfoloških lezija i odnosa prema cirozi. oprez kod manipulacije krvlju. Terapija: nije potrebna. nalazi: obično se nade blago povišen bilirubin i blago povišena aktivnost transaminaza. Opisana je njegova češća pojava u toku influence B i varicelle. Neki bolesnici su HBsAg pozitivni. Manji broj bolesnika je HBs-antigen pozitivan. miokard) nađe masna infiltracija bez znakova upale. Lab. Patohistološki se nađu nespecifične upalne promjene i žarišne nekroze sa poremećenom lobularnom građom i razvojem fibroze.

123 . urođenih metaboličkih poremećaja. U slučaju neuspjeha primjenjuje se Imuran 1-2 mg/kg TT. onda je cilj održati dobru kondiciju djeteta i odstraniti nokse koje pridonose progresiji cirotičnog procesa.Klinička prezentacija: kod manjeg broja bolesnika početak može biti akutan.5-1 mg/kg TT na drugi dan). U dekompenzovanom obliku može biti prisutna sva simptomatologija jetrenih poremećaja (data u uvodu). hronične opstrukcije ili atrezije žučnih vodova. Ciroza jetre može nastati kao završni stadij akutnih bolesti (virusnih hepatitisa). Laboratorijski testovi pokazuju jetrenu dekompenzaciju (vidi ranije). često se može dokazati prisustvo antitijela na mnoge tkivne antigene. Provodi se higijensko-dijetetski režim: visokoproteinska ishrana (ili parenteralna primjena proteina) s dodatkom vitamina. miješana. Može se razvijati neprimjetno. neodređenim tegobama. difuznim umnožavanjem vezivnog tkiva i obnovom sa stvaranjem regenerativnih čvorića koje nemaju normalnu gradu jetrenih lobulusa. prisutna je umjerena. a nažalost većinom prelazi u cirozu. žutica i portalna hipertenzija. ponekad godinama. Pod cirozom se podrazumijeva hronično oboljenje praćeno postepenom degeneracijom i izumiranjem hepatocita. mjesecima. Žutica blagog intenziteta je najkonstantniji simptom. Terapija ima za cilj da ublaži ili zaustavi proces. a ako nije. te se ezofagogastrični varikoziteti i ascites javljaju u poodmakloj fazi kao ozbiljna komplikacija. Time nastaje narušavanje arhitekture lobularne građe i dolazi do poremećaja cirkulacije u portalnom venskom sistemu. hroničnog aktivnog hepatitisa. hroničnih KVS bolesti dugotrajnim djelovanjem toksina i lijekova. Splenomegalija i portalna hipertenzija se razvijaju postepeno. metaboličkih poremećaja). a u slučajevima krvarenja daju se transfuzije krvi i K-vitamin. CIROZA JETRE Ciroza jetre nije jedinstvena bolest nego krajnji stadij u evoluciji mnogobrojnih bolesti. Prognoza je ozbiljna: nekad se proces u jetri može stabilizirati i postati neaktivan. malaksalošću. a nakon kliničkog i biohemijskog poboljšanja doza se progresivno smanjuje u toku 2-4 mjeseca (na 0. i sličan akutnom virusnom hepatitisu. Glavni klinički nalazi su: povećana i tvrda jetra (kasnije se smanjuje i postaje neravna). kao i razaranje hepatocita i proliferaciju veziva. ascites i edemi. Kod ascitesa se reduciraju soli i daje Spironolacton (antagonist aldosterona). splenomegalija sa hiperplenizmom. komplement C3 može biti snižen. Lab. zbog djelovanja autoimunih reakcija i kao idopatska (iz nepoznatih razloga). Većinom se bolest razvija postepeno i podmuklo sa anoreksijom. Primjenjuju se kortikosteroidi: Prednizon 1-2 mg/kg TT 2-3 sedmice. mjesecima ili godinama ili se od početka može očitovati simptomima (kao u slučaju virusnog hepatitisa. pretežno direktna hiperbilirubinemija. nalazi: aktivnost transaminaza je višestruko povećana. sniženi su faktori protrombinskog kompleksa. Tok bolesti je vrlo varijabilan. Klinička slika znatno varira ovisno o stadiju cirotičnog procesa. Liječenje je dugotrajno. atrezije žučnih vodova. sniženi su alburnmi i povećani gama globulini. Drugi konstantan nalaz je uvećana i tvrda jetra. Terapija treba biti kauzalna kad god je to moguće. meteonzmom i abdominalnom boli.

S.kod D-L santa.KARDIOLOGIJA DIJAGNOSTIKA Ponekad je veoma laka dijagnoza srčanog oboljenja (ako je prisutna srčana grba. THRILL ILI FREMISSEMENT je palpabilan šum koji se osjeća dodirom dlana. Detaljnom inspekcijom stvorena sumnja može pri pregledu potvrditi dijagnozu srčanog oboljenja. Thrill je lokalizovan u arei u kojoj je šum 124 . Batičasti prsti sem urođenih srčanih anomalija sa cijanoznim. Prisustvo thrill-a ukazuje na šum inteziteta VI stepena jačine po Levine-ovoj skali. dispnea. cijanoza. ili V. CIJANOZA je prisutna kada je na 100 ml kapilarne krvi prisutno 5 gr redukovanog Hb (normalno 2. Fizikalno ispitivanje a) inspekcija. LVH – pulzacija na vrhu srca. perikardne efuzije te kod zdrave ugojene djece. ili zbog neobično snažne ekstrakcije O2 iz krvi u nivou kapilara (periferna cijanoza se sreće kod niskog volumena srca . aortnu regirgitaciju. na donjim extremitetima i drugim dijelovima tijela). j) kateterizacija srca k) angiokardiografija. ČUČEĆI POLOŽAJ PRI NAPORU zauzimaju djeca da bi se smanjio stepen D-L šsanta (pritiskom muskulature na sistemni krvotok na primjer kod tetralogije Fallot).D. i) ehokardiografija. PALPACIJA može da ukaže na uvećanje pojedinih dijelova srca DVH.pri srčanom popuštanju). edemi-periorbitalni. BATIČASTI PRSTI: Zadebljanje distalnih falangi na prstima šaka i stopla (hipertrofična osteoartropatija). ciroze jetre.D. DISPNEA otežane respiracije u bolesnika sa izrazitom cijanozom ili sa niskim udarnim srčanim volumenom. lijevog srčanog popuštanja. za razliku od one D-L šantom kada se minimalno poboljša na inhalaciju kiseonika. mogu se javiti i kod bronhiektazije. mitralnu bolest. Centralna cijanoza se znatno poboljša zbog oboljenja plućnog parenhima pri inhalaciji 100% O2. Kod pritiska (iznad 25-30 mm Hg) nastaje transudacija u intersticij pluća. kao što nalazimo kod reumatske bolesti u djece. TAHIPNEA povećan broj respiracija je karakteristika neadekvatne saturiranosti arterijalne krvi . Tako nastaje povećan venski plućni pritisak. Zbog redukcije hemoglobina u kapilarima distalnih falangi povećava broj se kapilara i stvaraju se arterio-venozne aneurizme. PROŠIRENE PULZIRAJUĆE JUGULARNE VENE ukazuju na A. SRČANA GRBA nastaje kod proširenog D i L ventrikula. INSPEKCIJA BLJEDILO KOŽE I SLUZNICA je važan simptom. LVH i biventrikularna hipertrofija). DVH . Anamneza Detaljno se obavijestiti o graviditetu majke. virusnim bolestima ili drugim ranim noksama. kao i postojanju srčanog oboljenja u porodici te o prvim primjećenim teškoćama kod djeteta.snažna pulzacija na donjim lijevom sternalnom rubu ili uz procesus ksifoideus.S.25 gr) Ovo se može dogoditi ili zbog nesaturacije arterijske krvi (centralna cijanoza sa D-L šantom) ili pri oboljenju plućnog parenhima. Kod dojenčeta je veoma važno zapaziti karakter disanja za vrijeme sna. prekordijalne pulzacije. posebno kada je izražena razlika između stepena bljedila i relativno adekvatnog nivoa hemoglobina. POVEĆANI LIMFNI ČVOROVI NA VRATU U VIDU BROJANICA . apscesa pluća. bakterijalnog endokarditisa ali i familijarne osobitosti.nalazom snažnih pulzacija obadvije aree SLABE PULZACIJE .na zadnjem rubu m. BIVENTRIKULARNA HIPERTROFIJA VENTRIKULA . b) palpacija c) auskultacija srca i krvnih sudova e) elektrokardiografskog ispitivanja f) fonokardiografskog ispitivanja. PREKORDIJALNE PULZACIJE su karaktersitične za široki septalni defekt.jedva opipljiv srčani impuls se može naći kod miokarditisa. sternocleidomastoideusa ukazuju na često oboljevanje faringealne sluznice. g) laboratorijsko ispitivanje h) mjerenje krvnog pritiska. tahipnea.

Prvi se ton bolje čuje na vrhu i na donjem lijevom sternalnom rubu.  Pojačava se: pri vježbi.10 do 0. Prvi srčani ton je jedinstven. a drugi na bazi. U pedijatrijskoj dobnoj skupini intezitet obiju komponenti drugog tona je jednak. traje 0. mada često može da bude prisutno fiziološko cijepanje prvog tona. III SRČANI TON .nastaje zbog kontrakcije jednog od atriuma.nastaje zbog tahikardije ubrzanog punjenja lijevog ventrikula za vrijeme rane dijastole. Ovo se događa veoma brzo nakon II tona (0.  Smanjenje ili nedostaje kod stanja valvularne stenoze plućne arterije.  Treći srčani ton ima 30% djece sa akutnim reumatskim karditom. sa povećavanim pritiskom unutar jednog atrija.  Pojačan kod : Tetralogije Fallot. II ton traje do 0. Nastaje zbog zatvaranja semiluanrnih (aortnih i plućnih) valvula.počinje sa najvišim vrhom R talasa čine ga centralna valvularna faza zatvaranje A-V zalistaka i terminalna faza punjenje velikih krvnih sudova. II SRČANI TON . U toku djetinjstva drugi srčani ton na bazi je najglasniji u II međuprostoru lijevo od sternuma i često je podvostručen. PALPIRANJE DRUGOG SRČANOG TONA U PLUĆNOJ AREJI sugerira povećanje plućnog arterijalnog pritiska.“trotaktni ili triplle” ritam nastaje: a) kada je uz 2 normalna srčana tona prisutan i treći ton b) kada se uz prvi i drugi ton čuje kao treći ton artrijalni ton c) uz prvi i drugi ton čuje se sumacija trećeg i četvrtog srčanog tona ŠUMOVI: Pri auskultaciji srčanih šumova potrebno je uzeti u obzir: 125 .  Slabi kod: perikardne ili pleuralne efuzije (lijevo). GALOPNI RITAM . Po potrebi treba auskultirati u stojećoj poziciji. a jedan od glavnih uzroka akcentuacije prvog tona je stenoziranje mitaralnog ušća usljed reumatskog endokarditisa. Razlikovanje normalnog trećeg tona od patološkog se može učiniti prema intezitetu trećeg tona. a bazalno u sjedećoj poziciji kada je bolesnik nagnut narijed. Intezitet i način cijepanja drugog tona neobično važan u diagnozi srčanog oboljenja u dječijoj dobi fiziološko cijepanje se sastoji u širenju dviju komponenti drugog srčanog tona za vrijeme inspiracije i suženja za vrijeme ekspiracije. Prisutnost cijepanja drugog srčanog tona se najbolje čuje u II interkostalnom prostoru na lijevom rubu sternuma. AUSKULTACIJA Dijete treba auskultirati u ležećoj lijevoj bočnoj sjedećoj poziciji. te u predjelu vrata. ili drugih uzroka. a najbolje se čuje na vrhu srca. Apikalni thrill se najbolje osjeća u lijevoj bočnoj poziciji.najintenzivniji. IV SRČANI TON . kod miokarditisa.).koincidira sa silaznim krakom T talasa. povišenoj temperaturi. Treći ton je relativno čest nalazu dojenčadi i djece. uzbuđenju.06 sec. Intezitet prvog tona varira s vremena na vrijeme i kod normalnog srca.15 sec. Auskultaciju treba vršiti na vrhu srca kao i na ostalim konvencionalnim tačkama. te u svim uslovima plućne hipertenzije. Kod novorođenčeta i dojenčeta su obadva tona jednakog inteziteta nad iktusom.06 sec. I SRČANI TON . Fiksno cijepanje II tona je tada ako ga čujemo i registrujemo i u inspiraciji i u ekspiriju i znak je prisutnosti plućne vaskularne hipertenzije.16 sec. u djeteta sa razvijenim potkožnim masnim tkivom. izolovane stenoze plućne arterije. anemiji. Na kraju prve godine života prvi ton postaje na vrhu srca glansiji. U patološkim uslovima akcentuacija prvog tona se čuje kod pluće stenoze ili drugih uzroka hipertenzije u desnom ventrikulu. najbolje se čuje kratko prije prvog srčanog tona kod urođenih srčanih anomalija. pri čemu pojava dosta jasnog i intenzivnog trećeg tona u odnosu na prva 2 srčana tona sugerira patološko stanje. tada II ton traje preko 0. kada mu prethodi jedan presistolni šum.12-0.

Sinusna aritmija je normalan nalaz u djece. muzikalan je i mezosistoličan. OSTALA ISPITIVANJA: ARTERIJALNI PULS: Frekvenciju pulsa trebalo bi određivati samo za vrijeme sna. 80 140 110 1-5 god. Ovi su šumovi sistolični. Kod starije djece vježba i emocionalni faktor imaju izrazit efekat na srčanu frekvenciju.. Srčani šumovi su veoma česti.) Mjesto najvećeg inteziteta Transmisiju (lokalizovan. normalni srčani tonovi. NESIGNIFIKANTNI (AKCIDENTALNI ILI ANORGANSKI) ŠUMOVI Oni su obično nježni. 55 90 75 Neophodno je pažljivo ispitivanje i upoređenje pulsa na gornjim i donjim ektremitetima.ifoideusa. KARDIORESPIRATORNI ŠUM. norm. na lijevom rubu sternuma. kratkog trajanja. EKG. Nastaje zbog pleuro-perikardnih adhnzija. u plućnoj areji kod onih sa slabije razvijenim grudnim košem u II međurebarnom prostoru lijevo je punctum maximum. Potiče od proticanja krvi u jugularnoj veni i subklaviji. izuzev tzv. Kod diferenciranja opisanih šumova od pomoći su i drugi nalazi u djeteta: RTG-srca. za vrijeme ekspiracije i poslije vježbe. FKG. smanjivanje ili iščezavanje šuma. DUVAJUĆI EJEKECIONI TIP ŠUMA. dijastolni i kontinuirani. hrapav. 4. Brzina srčanog rada u miru u različitim dobnim grupama. 5. 126 . čujan između vrha srca i procesus k. široko transmitovan). Pominje se 6 tipova anorganskih šumova: 1.1) 2) 3) 4) 5) 6) Vrijeme pojave šuma u odnosu na srčani ciklus: sistolni. 3. u pedijatrijskoj dobnoj skupini su velikom većinom akcidentalni. 70 100 85 11-15 god. Rijetko se transmituju straga. zauzimaju manje od polovine sistole. KRATAK VIBRATORNI SISTOLIČNI ŠUM. Pritisak na venu jugularis smanjuje intezitet šuma. KRITERIJI ZA ANORGANSKI ŠUM U DJETINJSTVU  Relativno slab intezitet šuma  Čujan je na ograničenom prostoru prekordija  Kratkotrajan je (manje od 1/2 sistole)  U mnogim slučajevima je prisutna vibratorna komponenta  Odsustvo drugih znakova srčanog oboljenja  Šum koji iščezava sa inspirijem obično nije organskog porijekla. Dijastolni šum je uvijek organski šum. a ne prelaze više od II/IV. muzikalan.10 god. preko aortične areeje i na vratnim krvnim sudovima. itd. Smatra se da nastaje istiskivanjem krvi u plućnu arteriju. venoznog zujanja. Neki autori saopštavaju da se anorganski šum čuje kod 35-45% djece. EHO. Bolje se čuju u nagetoj poziciji. grub. Gornju gran. 80 110 95 6. Čuje se između 2-7 godina. odsustvo drugih znakova oboljenja srca. PERIKARDNO PLEURALNO ŠKRIPANJE je vrlo grub sistoličan i dijastoličan šum III/VI stepena. DOB Donja granica norm. Trajanje Intezitet (prema skali od Levina od I do IV) Kvalitet (duvajući. 2. u toku razvoja i rasta.. U pedijatrijskom dobnom uzrastu ritam može da bude reguliran ili mogu da budu povremeno varijacije u srčanoj frekvenci i ritmicitetu (sinusna aritmija). nježan. lokalizovani u određenoj areji prekordijuma i slabo se prenose u okolinu. Prosjek Novorođenče 70 180 120 1-12 mjes. VENOZNO ZUJANJE se može čuti kod velikog broja djece.

102 8-9 god. često kao izraz popuštanja zbog L-D šanta nastaje pneumonitis. Upotrebljena manžeta mora da pokriva 2/3 dužine nadlaktice ili nadkoljenice. Tumor pitiutarne žlijezde  Trovanje živom  Esencijalna hipertenzija Nizak krvni sistolni pritisak se sreće u  stanjima šoka  vazovagalna sinkopa. adrenalni tumori. jugularno venozno pulziranje se ne bi trebalo da vidi iznad sternalne udubine. ARTERIJALNI KRVNI PRITISAK U interpretaciji dobijenih vrijednosti treba uzeti u obzir dob djeteta.13 god. 113 12. Edemska tečnost se obično nakuplja u periorbitalnoj areji i licu. 89 1 god.14 god. 111 11-12 god. za oko 20-40 mmHg. Za preciznija mjerenja venoznog pritiska služi spiralni manometar. kod djece.10 god.PULZUS CELER I ALTUS je karakterističan za aortnu regurgitaciju. kada venozni pritisak nije povišen. 100 7-8 god. prema Lewis-u. između 5-10 godina oko 60 mm. Sistolični pritisak na donjim ekstremitetima je obično viši nego pritisak na gornjim ekstremitetima. Feohromocitom. Karakterističan je vrlo slab puls. tumori)  Endokrini poremećaji. Između 3-5 godina normalni venozni pritisak je oko 40 mmHg vodenog stuba. 118 Srednji dijastolni 46 60 66 64 67 65 55 56 56 57 57 58 59 59 60 Najčešći uzroci značajno i trajno povišenog sistolnog pritiska  Kod oboljenja bubrega  Koarktacija aorte  Aortična regurgitacija  Otvorenog ductus arteriosusa  Tireotoksikoza  Oboljenja cns-a (Poliomyelitis. 99 3 god. 94 6-7 god. 106 9. prije nego li na ekstremitetima. Prosječni krvni pritisak u različitoj dobi DOB Srednji sistolni Novorođenče 80 6-12 mjes. kongestivno popuštanje srca ili tešku aortnu stenozu. 115 13. 127 . VENOZNI PRITISAK: Ocjena venoznog pritiska se može dobiti i inspekcijom jugularne vene u sjedećoj poziciji pacijenta. 107 10-11 god. 100 4 god. 98 5-6 god. EDEMI: su karaktersitike desnoventrikularnog popuštanja srca. 96 2 god. PLUĆA: Povećanje u brzini i dubini disanja se sreće kod cijanotičnih srčanih anomalija i smanjenja krvnog protoka u plućima kao i plućne venozne hipertenzije.

Pacijent ne smije da bude više od 510 minuta iza ekrana. Pojava ovih krvnih sudova u vanjskom sektoruindicira plućni vaskularni zastoj. Desni kosi daje uvid u veličinu desnog ventrikula i kazuje koliko je prednji rub srca u direktnom kontaktu sa sternumom. jer prezentira srce u dinamičnom stanju. potrebno je imati broj leukocita kao i diferencijalnu sliku. sastoji se od transverzalnog dijametra srca prema maksimalnom unutrašnjem dijametru grudnog koša. Inflamatorni proces je međutim. 128 . Vaskularni zastoj je aktivan. a nastojati izdvojiti lijevi atrij. RTG diferenciranje pasivne kongestije i plućne inflamacije je veoma teško. širine ascedentnog dijela aorte i širine glavne plućne arterije. Todd). Plućna arterija se može razlikovati od lijevog vewntrikula promatranjem njihajućeg udara uzrokovanog kontrakcijom lijevog ventrikula. uprkos činjenici da hematokrit i hemoglobin su relativno visoki. može takođe da sudjeluje u formiranju desnog ruba u vidu duple konture. plućnu arteriju i aortu. Značajne su analize enzima kao i LDH i HBDH. Dijete treba okrenuti u postero-anteriornu (PA) poziciju i dva prednja kosa položaja. Ako postoje znaci upale u bolesnika sa srčanim oboljenjem. Povećanje slezine je jedna karakteristika subakutnog bakterijalnog endokardita. CPK-MB. Dalja važna pozicija pri RTG pregledu srca je anteroposteriorna (AP)-na.Reumatska bolest je skoro uvijek praćena sa povišenjem antistreptolizinskog titra (iznad 250 jed. te eventualno prisustvo pulzacija. broj respiracija i pokrete dijafragme. Normalno se ponekad vide krvni sudovi većeg kalibra i u srednjoj trećini plućnih polja a nikada u vanjskoj. ANALIZA URINA . SGPT. oštro naznačenih rubova. Presistolična pulzacija jetre se može pojaviti sa desnom atrijalnom hipertenizojom. Povišen titar antitijela na specifični virus se nađu kod virusnog miokarditisa. S druge strane. Srce zdravog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula. Lijevi atrij znatnije uvećan. Pregledom se dobije uvid u veličinu srca u odnosu na kavitet grudnog koša. Identifikacija glavne plućne arterije od aortičnog dugmeta je laka: Pulzacija aorte je znatno jača od pulmonalke. Kardiotoraklni promjer-Grodel-ov kvocijent: normalna vrijednost je 1:2. Hematurija je vrlo česta kod subakutnog bakterijskog endokardita. ako je proširenost sudova jasna. međutim pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obadvije strane. Lijevi kosi položaj je posebno koristan kod određivanja relativne veličine ventrikula. SGOT. a sistolična pulzacija sa trikuspidalnom insuficijencijom. Aktivni reumatski proces sa kongestivnom srčanom insuficijencijom pokazuje niske vrijednosti SE.ABDOMEN: Hepatomegalija je jedan od kardinalnih nalaza popuštanja desnog ventrikula. Ovaj oblik . a isto tako dobro je na vrhovima kao i na bazama plućnih polja. je indicirana kod infekcije sa Mikoplasma pneumoniae. Ascites je ponekad prisutan kod popuštanja desnog srca. pri čemu se vrši pregled hilarnih krvnih sudova. SEROLOŠKO ISPITIVANJE . U PA poziciji identificirati lijevi rub srca (lijevi ventrikul. Sedimentacija eritrocita POVIŠENA SE je karakteristika aktivnog reumatskog procesa kao i kod subakutnog bakterijskog endokardita. Zamagljenost plućnih polja je karakteristika pasivne kongestije. U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati normalno lijevo-ventrikularna konfiguracija. Desni rub srca u PA poziciji sačinjavaju uglavnom desni atrij i gornja šuplja vena sa ascedentnom aortom koja čini dio gornjeg dijela desnog ruba. Takvi rezultati ukazuju na potrebu terapije sa željezom. Nedostaci fluoroskopije su: izlaganje djeteta suvišnom zračenju.Bolesnici sa kongestivnom srčanom insuficijencijom često imaju proteinuriju. obični više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja i bez jačeg zahvatanja hilusa. Bolesnici ispod dvije godine starosti sa cijanozom često imaju nisko Fe.se jače ističe u kasnijoj dobi djeteta. Kongestivna splenomegalija se može naći u bolesnika koji imaju dugotrajnu srčanu kongestivnu insuficijenciju. može da se vidi visok hematokrit (iznad 75%) i tada je veća opasnost od tromboze nego od nesaturiranosti krvi kisikom. Ocijeniti udio timusa u obliku i veličini srčane siluete. RADIOLOŠKO ISPITIVANJE SRCA Fluoroskopija srca ima veću prednost od fluorografije.

Endokardijalna fibroelastoza 5. parazaitnih. Miokarditis u toku glomerulonefritisa 3. mlitava muskulatura. Odsustvo organskog šuma 3. Dijele se na:  Primarne – nepoznatnog uzroka  Sekundarne – koje se javljalju u sklopu nekog postojećeg oboljenja. Anomalija izlaska koronarnih arterija 3. Primarna mikordna bolest gdje spadaju 1.  Akutne forme . bakterijskih. Rendgenski postoji kardiomegalija 4. do 1 godinu. neophodna je biopsija endokarda. veliki jezik.koje se javljaju u najmlađe dojenčadi (umiru naglo u prvim sedmicama života pod slikom srčane insuficijencije). mliječno blijedog izgleda.  Hronične forme . Pogođeno je uglavnom lijevo srce. EKG . FIBROELASTOZA ENDOKARDA Etiologija je nepoznata ali se smatra da je oboljenje posljedica fetalnog endokarditisa. povraćanje. Ovo je hereditarno oboljenje. Sa kliničkog stanovišta fibroelastoze dijelimo na:  Perakutne forme .LVH .bolest se može prolongirati do 3 decenije. anoreksija. Rendgenski je prisutna kardiomegalija Terapija je bezuspješna (pokušani sa anabolici). bljedoća. Pericarditis GLIKOGENSKA BOLEST ODLAGANJA SRCA (POMPEOVA BOLEST) CORI TIP II To je jedna od varijanti deponovanja glikogena sa nagomilavanjem glikogena u mokardu a manje u skeletnim mišićima. Glikogenska bolest odlaganja srca (Pompeova bolest ili Cori tip II) 2. Medijalna nekroza koronarnih arterija 4. Endokard je jako zadebljan 10x više nego je normalan.lijeva ventrikularna hipertrofija. Kardiomiopatije Kardiomiopatije su primarna oboljenja srčanog mišića nepoznate etiologije. opisano je svega 100 slučajeva. Sekundarna oboljenja srca 1. Metodom EHO-a dobije se pouzdano višestruko zadebljanje endokarda kao i uvećanje LV a nekada i DV. Spada u dilatairajuću (kongestivnu) kardiomiopatiju a u manjem procentu kontraktilnu.Druga oboljenja srca u dječijoj dobi nereumatske etiologije I. Mumps skin test je pozitivan u 90% slučajeva. Dijagnoza je teška. 129 . Primarni virusni miokarditis II. Serološkom pretragom nađemo neutralizaciju specifičnih antitijela. Hronične kardiomiopatije 7. Bakterijski endokarditis 8. te gljivičnih 2. slabo napredovanje u težini.od 6 mj. Familijarne miokardipatije 6. Miokarditis u toku Friedreicih-ove ataksije 4. miokard je hipertrofičan bez znakova upale. Neki smatraju da se radi o intrauterinoj infekciji virusom Mumps. Mikoarditis u toku raznih infektivnih oboljenja: virusnih. Klinička slika bolesti Izražena je slabost. Pojava kongestivne srčane insuficijencije prije 2 godine starosti 2. Mogu nam poslužiti klinički kriteriji po Sellersu i Nadasu a to su: 1. U osnovi je poremećen metabolizam ugljenih hidrata usljed nedostatka enzima α 1-4 glukuronidaze u lizozomima. Bolest je rijetka. mada u 20% slučajeva i desno srce. Miokardno oboljenje u toku progresivne mišićne distrofije 5. Ova kardiomiopatija je glavna indikacija za transplataciju srca.

Simptomatologija dispnea. Prisutna je fibroza endokarda i miokarda ventrikula.kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. periferna cijanoza i edemi. Eho-dilatacija svih srčanih šupljina sa smanjenom kontraktilnosti IVS i LV. Etiologija . Hipertrofija je neadekvatna kompenzatorna mjera. Patoanatomski . venrtikul. intolerancija na napor.Primarne kardiomiopatije se dijele na: 1) HIPERTROFIČNE – a) asimetrična hipertrofija septuma b) koncentrična hipertrofija lijevog ventrikula 2) KONGESTIVNE (dilatirajuće) 3) RESTRIKTIVNE (obliterirajuće) HIPERTROFIČNE KARDIOMIOPATIJE Nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. stražnji zid lijevog ventrikula i iv septum su oslabljene kontraktilnosti. sinkopa paroksizimalna noćna dispnea.  Neopstruktivna . Za tačnu dijagnozu potrebna je transvaskularna biopsija. abnormalnost intramuralnih koronarnih arterija. zastoj u napredovanju. kašalj. zadebljanje endokarda. Povišen je endodijastolni pritisak i smanjeno snadbjevanje miokarda O2 poremećena je sistolna pumpa (LV). transplantacija srca.gradijent tlaka najmanje 30 mm Hg nije prisutan pod bazalnim uslovima (Može se izazvati Vasalvin pokus). progresivno pogoršanje ili stabilan tok a nekada i iznenada smrt. Bez obstrukcije nalaz je diskretan. Terapija . Ovde je najprisutnije fibrozno zadebljanje endokarda 130 . Zbog rastezanja mitralnog anulusa prisutna je mitralna insuficijencija. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS).  Provokabilna . Patofiziologija . Bolest se manifestira u prve 2 godine života. Češće se zapaža u siromašnim slojevima. Etiologija je nepoznata. Nakon popuštanja LV popusti i D. nije dokazano da je malnutricija primarni uzrok. sistolni šum je blag. Klinički znaci tahipnea. Slučajnim Rtg pregledom u vrijeme febrilnosti se otkrije kardiomegalija. mezosistolni ejekcioni šum pojačava se na inhalaciju amil nitrita.nema gradijenta ni pod bazalnim uslovima niti se može provocirati.propranolol je razočarao a sada se više upotrebljava Verapamil kao i antiartmik. Cor: prisutan sistolni šum te III i IV ton. Hirurška terapija je takođe indicirana uz operativni rizik 2%. malaksalost. palpitacije. Srce je normalne veličine ali povećane težine. Kod 70% djece je šum na donjem rubu sternuma.kod većine je prisutna obstrukcija izlaznog trakta iz LV što je rezultat abnormalnog pokreta prednje mitralne valvule. RESTRIKTIVNA (OBLITERIRAJUĆA) KARDIOMIOPATIJA Tu spada endomiokardijalna fibroelastoza. prevencija tromboembolije. Histološki . KONGESTIVNA (DILATIRAJUĆA KARDIOMIOPATIJA) Najčešće je dilatiran samo lijevi ventrikul i lijevi atrij. Nekada persistentna tahikardija. nekada evidentno uvećanje lijevog atrija. Rtg snimak srca-kod 2/3 pacijenta kardiomegalija. Tok bolesti je varijabilan. HEMODINAMSKA KLASIFIKACIJA  Obstruktivna . interventrikularnog septuma. bol u grudima.difuzno narušena građa miokarda. diuretici. Kod ostalih se nasljeđivanje ne može dokazati. kardiotonici. EKG-LVH. Terapija mirovanje.gradijent tlaka je najmanje 30 mm Hg pod bazalnim uslovima.asimetrična distrubucija hipertrofije u 90% pacijenata. KLINIČKA SLIKA sa obstrukcijom (tipična IHSS) prekordij je hiperaktivan.

katarakte i gluhoće. Virusni miokarditisi Kardiotropni virusi su izazivači primarnog miokarditisa (osobito kod mlađeg dojenčeta)  Coxackie B virus tipa 3. tmuli tonovi.    Auskulatatorni nalaz na srcu: tahikardija. Rtg srca: prisutno je lako uvećanje srčane siluete. izazita je hepatomegalija. Tahikardija je takođe visoka.) Tahikardija.perikardialni izljev. te spušten ST segment. tmuli.pažljivo digitalizirati. izrazito hladni ekstremiteti. Ponekada je koža i ikterična. postoji sličnost sa konstruktivnim perikarditisom.  Virus influenze tip A i B. periferni edemi. vodu i elektrolite dati prenteralno u kritičnom periodu. EKG . Aplanacija T-talasa. Ovo oboljenje se javlja u prve 2 sedmice života. sivo bijelom bojom kože iza koje slijedi cijanoza. Tahipnea je veoma izražena tako da broj respiracija udvostručen za dob. Veoma često su prisutni svi oblici poremećaja srčanog ritma A-V blokovi. Uz sitne vlažne bronhitične hropce obostrano na plućima. CMV. EKG niska voltaža. depresija ST segmenta. 4. čak i nekoliko sati nakon poroda. često fatalnu bolest. dispnea i cijanoza u ranoj fazi su znak srčanog zatajenja praćenog metaboličkom acidozom koja je veoma često rezistentna na terapiju. kardiomegalija. Bolest počinje naglo sa pospanošću. tahikardia. dispnea. dispnea. morbila. SPT i ES. Epidemije su češće u ljetnim mjesecima. SEKUNDARNA KARDIOMIOPATIJA U toku autoimunih bolesti veziva. Prekinuti oralno hranjenje. Th kardiotonici diuretici mada i ovo ima ograničenu vrijednost. kod alkoholičara. aplanacija T talasa. Klinička slika: Dijete je enormono uznemireno (na sedative se ne smiruje) bljedilo je veoma prisutno. malaksalost. Djeca su najčešće visoko febrilna. Oksigenoterapija. Auskultatorno šum mitralne ili trikuspidalne stenoze ili bez auskultatornih manifestacija. Koxsackie virusi spada u enterovirus zajedno sa EHO i Poliovirusom. digitalizacija (bolesnici su neuobičajeno osjetljivi na digitalis . l sa 7 dana starosti može biti prisutan miokarditis. galopni ritam.  Virus rubeole ima afinitet prema embrionalnom tkivu ako dođe do intrauterine infekcije može doći u visokom procentu do kongenitalne kardiopatije. Srčani tonovi su veoma tihi. Ima visoku smrtnost.mikrovoltaža. palpitacije. Simptomi: zamor. Koksaki virus može uzrokovati blagu i neprimjetnu infekciju odraslih. ascites. popuštanja srca.i fibroza miokarda.  Virus hepatitisa  Virus encefalomiokarditisa  Virus varicella.  enterovirusi  Adenovirusi  Polyo virus.  Virus mumpsa.  ECHO virus tip 6. puls se teško palpira zbog izrazitog kolapsa. cijanoza. AKUTNI VIRUSNI MIOKARDITIS NOVOROĐENČETA Uzročnik je najčešće Coxackie virus tip 3 i 4. u toku terapije Adriamicinom. Inkubacija traje 7-15 dana i kraće. amiloidna. Može doći do intrauterine a još češće neonatalne infekcije. a kod novorođenčadi ozbiljnu. hepatomegalija. galopni ritam te blag sistolni šum na vrhu. U uznapredavalom stadiju . 19. 131 .

O2. acidoze. U EKG-u niska voltaža. galop.  Jetra je gotovo uvijek povećana. imunostimulatori-humani gamaglobulin 3. U kliničkoj slici dominiraju:  Letargija  Odbijanje hrane  Povraćanje  Proljev  Ikterus  Znaci infekcije gornjeg resp. neurofili i rijetke džinovske ćelije. plazmociti. cijanotičan. Blage forme miokarditisa se posebno teško prepoznaju. MIOKARDITIS I OŠTEĆENJE MIOKARDA U TOKU BRONHOPULONALNIH AFEKCIJA KOD DOJENČETA Isti uzročnik koji je doveo do osnovnog oboljenja (pneumokok. aplaniran T talas i devalviran ST segment. stafilokok. stanje djeteta se pogoršava. I pored antibiotika. kardiotonici i 132 . hepatomegalija. i drugi) može da dovede i do miokarditisa. čak za nekoliko sati od početka bolesti. Može se zamijeniti sa sepsom ili upalom pluća. Trakta  Tahipneja 60-120/min  Tahikardija-150-200/min  Oslabljeni prvi srčani ton  Disanje postoje otežano. Sedativi su bez efekta. ponekad i blok lijeve grane. Patohistološki: difuzna intersticijalna infiltracija . EKG-ljevotip. Dolazi do srčanog popuštanja sa pojavom plućnih krepitacija. zbog cijanoze koja je prisutna u oba oboljenja.limfociti. 2. Tihi tonovi. jako povišena ili subnormalna  Koža je blijedo siva-cijanotična  Puls je ubrzan . srca i pluća – kardiomegalija. Dokaz virusa u nazofarinksu i stolici ili dokaz neutralizirajućih antitijela uz kliničku sliku je sigurna potvrda dijagnoze.meningoencefalitis uzrokovan Koxaekie virusom pa i ranije. galop i poremećaj srčanog ritma. Rtg. korekcija. Znaci srčane insuficijencije mogu biti veoma izražene ali mogu biti i odsutni. ili dolazi do ozdravljenja kroz 2-3 sedmice. TERAPIJA: 1. Slabo punjen  Ponekad je prisutna-bradikardija  Bazalno se mogu čuti hropci. prije ili kasnije dovodi do smrti sa znacima srčanog popuštanja. često praćeno stenjanjem  Često nema uvodnih znakova oboljenja  Novorođenče postaje težak bolesnik za veoma kratko vrijeme  Novorođenče postaje uznemireno l plašljivo  Temperatura može lako biti povišena. Th-antibiotici. Tok bolesti je dvojak: ili veoma brzo nastupa smrt. steroidi i antibiotici. tahikardija. Temperatura je umjereno povišena. hepatomegalijom i edemima. blijed sa upornim kašljem. FIDLEROV MIOKARDITIS Akutni izolovani ili primarni intersticijalni miokarditis (idioptaski). cijanotično. dispnoično. dojenče za nekoliko sati postaje težak bolesnik: dispnoičan. Javlja se u djece od 6 mjeseci do 2 godine starosti. Dijete je blijedo. Tok bolesti je nagao. tahikardija i blag sistolni šum.  Mogu biti prisutni znaci od strane CNS. Bolest ima maligan tok. kardiotonici antiaritmici diuretici.između 150-200/min.

a krv skreće prema srcu. Povećan cirkulatorni volumen nastoji održati udarni volumen srca. Ishrana 6. iako su relativno česte. i LP. bronhiolitisi. iz Lanatozida C se izolira Digoxin. smanjene oksigenacije. dolazi u obzir i osjetljivost miokardne ćelije na manjak kiseonika.P. maligni traheobronhitisi dolazi do teških hemodinamnskih poremećaja srca i njegovog popuštanja. COR PULMONALE ACUTUM . transpozicija velikih krvnih sudova. povećanjem tubularne reapsorpcije. Među prvim je povećan venski pritisak. a shodno tome i D. kod teških bronhoplumonalnih oboljenja kao što su diseminirane bronhopneumonije. galopni ritam. Antibiotici KARDIOTONICI U liječenju akutne srčane insuficijencije imaju primarni značaj. Nepolarizovane supstance kao digitoxin vežu se 90% za proteine 133 . tahikardija. Kada D. hiperkapnije koja uslovljava vazokonstrikciju kapilarnog i prekapilarnog plućnog krvotoka. Mehanizam nastanka akutnog plućnog srca. Smanjena cirkulacija kroz bubrege je stimulus za lučenje aldosterona preko sistema reninangiotenzin koji pospješuju renalnu retenciju Na+ i vode. pulmonalis. valavularna-aortna i pulmonalna stenoza i atrezija. Liječenje popratnih pojava pri akutnoj srčanoj insuficijenciji-acidobazni poremećaji 7. Kod uznapredovale srčane insfuficijencije smanjuje se protok krvi kroz bubrege i kožu. Oksigenoterapija 4. razvija se dekopmpenzacija do 90% u toku prve godine života. ductus Botallii.K. TERAPIJA SRČANE INSUFICIJENCIJE: 1. U prvoj nedelji popušta hipoplastično lijevo srce. truncus arteriosus comunis. Digitoksin se izolira iz Lanatozida A. edem lica. akutno plućno srce. Diuretici 3. U većini slučajeva srčano popuštanje je obostrano.K. Pored opterećenja desnog srca. mozgu. Na sličan način i kod lijevog ventrikularnog zatajenja poveća se pritisak u L. Klinički znaci i simptomi srčanog zatajenja Tahipnea. Vazokonstrikcijom organizam nastoji da očuva krvni pritisak zbog sniženog udarnog volumena. i velikim venama. skleletnim mišićima koji imaju veće metaboličke zahtjeve. plućna staza. zatim tahikardija povećan srčani udarni volumen. hepatomegalija. fibroelastoza endokarda. U kardiotonične supstancije spadaju preparati: 1) Digitilis purpurea. pleuralni i perikrdijalni izliv. A-V kanal i dr. ascites. Koarktacija aorte. Nazivaju se srčani glikozidi zbog većeg afiniteta prema miokardu za koji se vežu i 40 puta više nego za ostale organe. nije u stanju da istisne svu krv u a. Autonomni nervni sistem ima vitalnu ulogu u refleksnom injiciranju kompenzatornih mehanizama. Strofantin preparat se raspada u želucu. Kardiotonici 2. periorbitalni edem i edemi potkoljenica. Kod 20% dojenčadi i djece sa organskim srčanim manama. poremećaj rasta.. Srčana insuficijencija u dječijem dobu Srčana funkcija je poremećena tako da je nedovoljna opskrbe organa i tkiva krvlju. Terapija: uz oksigenu terapiju antibiotika dati i kardiotonike. 2) Digitalis lanata. zbog povećanog rezidualnog voolumena krvi raste endodijastolni pritisak u D. Povišenje plućne rezistencije dovodi do povišenja pritiska u a. i plućnim venama. rijetko su uzrok dekompenzaciji u prvoj godini Sy Fallot i ASD. te se primjenjuje samo parenteralno. a nastaje kada se iscrpe kompenzatori mehanizmi.diuretici. Suženje disajnih puteva usljed sekrecije dovodi do hiperventilacije. veliki VSD. To stanje je definisano kao dekompenzacija srca. otežano hranjenje dojenčeta. pulmonalis što predstavlja opterećenje za desno srce i stvara se tzv.K. Iz Strophantus-a Combe dobije se K-Strophantin u amorfnoj formi.kod obstruktivnog bronchitisa. Sedativi 5. totalni anomalni utok plućnih vena. gitoxin iz Lanatozida B.

POZITIVNO INOTROPNO DJELOVANJE – osnovno djelovanje. olakšanje disanja. Puls ispod 100/min kod dojenčeta (mada nekad i tahikardija) i ispod 80/min malog djeteta znak je za obustavljanje terapije.NEGATIVNI DROMOTROPNI EFEKAT. 5. pruritus. potom Digoxin. crvenilo lica. mogu nastati i pri oralnoj i parenteralnoj primjeni. a zatim Digitoxin. povraćanje. primjene. nesanica. produžuju vrijeme provođenja u srcu. Specifičan afinitet za miokard je uzrok da se nagomilavaju u srcu više. a pospješuje je npr. Obično doza održavanja iznosi 1/4 -1/3 doze saturacije. te se na kg tjelesne težine daju 35-40% niže doze. kardijalne astme. iščezavanje znakova zastoja. a dat i. . Polarizovani glikozidi kao Digoxin ne vežu se za albumine. U odnosu na trajanje dejstva. imaju sposobnost kumulacije. v. te i do 27% injiciranog digitoxina može da recirkulira. metaboliziraju se u jetri. paraestezije. Znaci saturacije su: usporenje pulsa. koje rezultira povećanjem kontraktilne snage mišića. povraćaju i imaju dijareje. glavobolja. najkraće djeluje Strofantin. Poremećaj funkcije bubrega može usloviti akumulaciju digoxina. . Klinički znaci intoksikacije digitalisomsu: povraćanje. b) negativni hronotropni učinak i c) povećanjem tonusa vagusa. Srčana dekompenzacija dojenčeta često se ne prepozna jer izgleda kao teže respiratorno oboljenja. duže se zadržavaju u cirkulaciji. primjena diuretika. nego u dojenčadi. Stvarna količina digoxina kod djece je 50% veća nego u odraslih jer imaju bolju toleranciju. Poremećaji vida u percepciji boja svi predmeti izgledaju žutijli zeleni. Mehanizam dejstva kardiotonika . 4.NEGATIVNO BATMOTROPNO u terapijskim dozama. Znaci intoksikacije kardiotonicima 1. 3. tj. dejstvo im je promptno. veći renalni klirens. imaju visok nivo u krvi nakon oralne i i. ADMINISTRACIJA DIGITALISNIH GLIKOZIDA Digitalizaciju je najbolje započeti pareteralno. kojom se postiže i saturacija i dobro održavanje. jer procenat reasorpcije oralno unijetog lijeka je 75-80%. Indikacije za digitalizaciju Kontraindikacije Cor pulmonale acutum Preosjetljivost na glikozide digitalisa Toksični miokarditisi Ventrikularna paroksizimalna tahikardija Supraventrikularna paraoksizimalna tahikardija Kompletna atrio-ventrikularna disocijacija Zatajivanja lijeve komore.NEGATIVNO HRONOTROPNO DJELOVANJE a) depresivnog djelovanja na sinusni čvor. najkarakterističnije su promjene pulsa. produžavanjem dijastole i jačanjem sistole. Nakon toga se prelazi na dozu održavanja. a pozitivno batmotropno (povećavaju podražljivost i osjetljivost miokarda) u toksičnim dozama. Zamjena parenteralne doze oralnom zahtjeva i do 20% povećanje doze. Osobitosti digitalizacije dječijeg srca Postoje pogrešne predodžbe o dobroj rezervnoj snazi dječijeg miokarda. a saturaciju postižemo za 1-3 dana. Intoksikacija nastaje usljed predoziran-ja. hipokalijemija. Većina pedijatra smatra da je digoxin najidealniji preparat zbog mogućnosti enteralne resorpcije. Infarkt miokarda edema pluća. a ne samo bigeminija ili venrikularni ektopični 134 . Rijetke promjene na koži: urtikarija. hipokalijemije i naglog opterećenja miokarda INTOKSIKACIJA KARDIOTONICIMA Zbog slabijeg izlučivanja opasnost intoksikacije digitalisom je veća kod novorođenčeta i nedonoščeta. i do 4-8 puta veći nivo u krvi. Posebno je česta u toku terapija supraventrikularne tahikardije sa blokom. . Poremećaji od strane cns-a. psihički poremećaji sa delirantnim stanjem. brzo se izlučuje iz organizma renalnim putem. zujanje u ušima. steroide. Git poremećaj: anoreksija. Digitalis razvija puni efekat tek onda kada je srce zasićeno digitalisom. 2. m. a skoro isti broj ćelija miokarda kao kod odraslih. glavobolje su češće starije djece.plazme. Poremećaji srčanog ritma: svi tipovi aritmija.

talasa. kod dojenčadi najbolje je dati Ampicillin 100-200 mg/kg/24 sata i Kanamycin 10-15 mg/24 sata ili Cefalosporine. Djeluju: povećavaju glomerularnu filtraciju. 40 mEg&KCI i 10 jed. inverzija T talasa. tahikardija. 6. Brza i. krist.c. neovisnost o acidobaznom statusu (Lasix 1-3 mg/kg/tt peroralno. LIJEČENJE POPRATNIH POJAVA Antibiotici su indikovani u bolesnika sa akutnim popuštanjem srca (velika incidencija plućnih infekcija). ili intrakardijalna infuzija Na bikarbonata (2-5 ml/kg) uz Isuprel kapi 0.v. Ostala sredstva koja se mogu davati su: Dipnenil-hvdantoin.v.udari. a u ekstremnoj bradikardiji ili arestu uz vještačko disanje primjeniti i masažu srca i elektrostimulator. Edem pluća Plućni edem je najteži znak naglog popuštanja lijevog srca. Glukogen se daje kod insuficijen-cije srca sa aritmijama (npr. za bradikardiju vagusnog porijekla dati Atropin sulfat s. nizak ari. DIURETICI Diuretika su adjuvantna sredstva dijele se na: a) benzotiazide. bradikardija.v. treba ih privremeno isključiti. Elektrolitne poremećaje i acidobazni satus treba korigovati. Miokard sa malim količinama kalija je hipersenzitivan prema digitilisu. Kod bradikardije i srčanog bloka dati Atropin i. Kalij je jedan od najboljih euritmika. u toku nekoliko dana. rektalna temperatura dojenčeta bude 37C. a zatim svaka 4 sata 0. Nastaje nagli porast hidrostatskog pritiska u venskim sudovima i kapilarima. 5 lit/min. Kod djece treba upotrebljavati diuretika koja dovode do što manjeg disbalansa elektrolita. Antagonisti Aldosterona ne dovode do hipokalijemije i posebno su podesni za ona stanja gdje prijeti štetni efekat hipokalijemije (Aldacton). U stanjima jake dispnee i hipoksemije blaga sedacija kloral<hidratom rektalno).5 mg s. LIJEČENJE INTOKSIKACIJE Prvenstveno treba obustaviti davanje digitalisa. smanjuju rabsorpciju vode i na porok-simalnim tubulima. Propranolon. Belladonnae. OKSIGENO . povišenja pCO2.v. d) inhibitori karboanhidraza. Mehanički ventilator. henlejeovoj petlji i distalnim tubulima. U takvim stanjima potrebno je provoditi terapiju Natijumobikorbonatom. 1 mg. SEDACIJA.5-1 pa i do 5 mg/kg/tt. ako u toku intoksikacije bolesnik primi i diuretike.c. tj. Kod jako nemirne djece i u bolesnika sa plućnim edemom dobar efekat se postiže sa Morfin sulfatom 0. sa glukozom. uz praćenje srčanog rada i krvnog pritiska monitorom. počevši od 2 ME&kg prvi sat. Korekcija anemije. uz relativnu vlažnost 40-50%.6 mg i. p02. c) osmotski diuretici. miokarditis i infarkt). a u najtežim slučajevima daje se kalij i. kontrolišući EKG i dajući ga postepeno do iščezavanja aritmije i pojave S-T segmenta i T . inzulina. Isoprotenerol. ISHRANA: treba provoditi parenteralnu ishranu 50 do 100 ml/kg u 24 sata Hipoksemija. Kod novorođenčeta i dojenčeta saliureticisu lijekovi izbora: mogućnost primjena oralnim putem. ili Tct. pogoduje nastanku anaerobnog metabolizma i acidoze. EKG znaci: produžen P-r interval. utopliti bolesnika. U težim slučajevima poremećaja srčanog ritma preporučuje se davanje kalija u vidu polarizovanog rastvora Sodi-Pallares-a 10% Glukoze 1000ml.TERAPIJA Koncentraciju kisika održavati na 30-40. devalvacija ST segmenta. Digitalis povećava izlazak K iz miokarda-insuficijentan je hipokalemičan.). b) saliurerika. 0.4-0. koji nadmašuju onkotsko-osmotski pritisak plazme te 135 .2 µg-kg-min.

. Tmulost pri bazama 2. Kod neurogenog edema: Infuzija Manitola. a odmah zatim prelazi se na vanjsku masažu srca 60-120/min na tvrdoj podlozi (stol. promjene u tjelesnoj težini. 1:1000 se razrjedi 1:10) 2-4 ccm ili Izuprel (Izoprotenerol-hidrohlorid) sol. Finalano nastaje teška respiratorna. Krvni pritisak je povišen ili snižen (oprez kod venepunkcije. Međutim. 1. mehanička ventilacija pluća. odnosno “usta na nos” 20-50/min. odnosno defibrilator. acidoza. korekcija acido-bazne ravnoteže. a zatim se acidoza tačnije korigira na osnovu nalaza acidobaznog statusa. Daje se u infuziji sa 5% Dexstrozom 1-10 mikro gr. Vrlo važna mjera i svi ostali zahvati će zatajiti ako no korigiramo acidozu. Elektrokardiografski ustanovljuje se tip zastoja srca (asistolija. kašalj je veoma intezivan. žučkasto-ružičast pjenušav sadržaj nekada i krvav sekret.10000 (sol. Da je provode dvije osobe s omjerom vanjske masaže srca prema plućnoj ventilaciji 4-5:1. lupus. Aminophillin. Odsutnost pulsa u hipotermija. kod sniženog pritisak jer može dovesti do hipotenzivnog šoka). Spuštena dijafragma može biti znak obstrukcije disajnih puteva uslovljena edemom. Kod poremećaja vaskularne permeabilnosti (astma. Kod bradikardnih oblika zatajivanja srca daje se Atropin 0. Najprije se pokuša sa 2-3 odmjerena udara šakom u sternum potaknuti srca na raa. srčani tonovi su tihi. polusjedeći položaj. do 10 mg dnevno subkutano. Godpasture sindrom. Morfij . Na Rtg snimku pluća: gusta hilusna homogena sjena simetrično na oba plućna polja koja ne dopiru do zidova grudnog koša (izgled krila leptira). odsutnost pulsa na velikim krvnim žilama (aa. 136 . Fizikalni nalaz na plućima: 1. Klinička slika edema pluća Bolesnici sa edemom pluća ubrzano i otežano dišu. u kombinaciji sa diureticima.0. početne mjere reanimacije su istovjetne u oba slučaja zastoja srca. pod) hiperekstenzija glave provodi umjetno disanje “usta na usta”. prisutno je krkljanje. diuretici. carotes). Na svakih 20 kompresija toraksa dolazi nekoliko uzastopnih ventilac. koma i smrt. temperatura normalna ili povišena. U savremenoj terapiji edem pluća lijek izbora je Natrium-nitroprusid kao moćan dilatator. razlikovati se može Ekg-om. vratne vene proširene.004/kg/TT. aa. hepatomegalija. krepitacije. hemosideroza serumska bolest) mdicirani su kortikosteroidi u visokim dozama: Hydrocortison 12 mg/kg/TT u tri doze ili Dexametason.50000 . filiforman puls. U protivnom. proširenih zjenica. alveole i završne bronhiole.sulfat 0. dolazi do ireverzibilnog oštećenja cns-a. široke zjenice.2/mg/kg TT svaka 4h max. izbacuje bjeličast.4% NaHCO3 1 ccm/kg/TT svakih 10 minuta do uspostavljanja krvotoka. Zbog brzog razvitka metaboličke acidoze daje se 8. fibrilacija) i prema nalazu se primjenjuje pacemaker. valium.v. Izražen retikularni crtež u donjim plućnim poljima. Zastoj srca Sigurni znaci zastoja srca su: gubitak svijesti.001 . femorales. Većinom se radi o asistoliji. rjeđe fibrilaciji ventrikula.002 mg/kg/TT. 1. tahikardija. Kod asistolije se daje još Ca-glukonat 10% 1-4 ccm. zauzimaju ortopnoičan položaj. U stanjima hipoproteinemije infuzija albumina i. adrenalin sol. glukoza 50% 1 ccm/kg/TT. vlažni hropci na oba plućna polja.. Bolesnik je oznojen. umjesto intrakardijalno. antihipertenziva (Reserpinski preparati). Isto se može učiniti sa Ambu-respiratorom ili još bolje endotrahealnom intubacijom uz primjenu 100% kisika. ako se uspješno održava cirkulacija-što poznamo po pipanju pulsa arterije femoralis. Lijekove možemo davati intravenozno.10. na kg/min. nipertenzivni pneumonitis. cijanozama. Ove mjere su svrsishodne ako prekid krvotokanije duže trajao od 3-4 min. antikonvulzivi. Kod hroničnog edema pluća: venepunkcija 8 ml/kg/TT kod hipertenzije.nastaje transudacija krvne tečnosti u intersticijum. iako se krvotok naknadno uspostavi. Terapija: Oksigenoterapija: udisanje modificiranog O2 sa 60% etilalkohola. ima intenzivan bol u grudima i osjećaj da će se ugušiti. Kardiotonik (Digitaqlis). tipični inspiratorni šušnjevi. produžen expirij. apnoa.0. isključivo u jedinicama intenzivne njege uz stalni monitoring krvnog pritiska.

Inflamatorni proces je međutim. Sistolično odnosno dijastoličko preopterećenje zbog proticanja viška krvi usljed santa. Pojava cijanoze ne ovisi samo o saturaciji arterijalne krvi kisikom nego i od količine cirkulirajućeg Hb. srednji i vanjski sektor. srećemo kod teških mitralnih stenoza. Plavkasta boja cijanoze je rezultat povišene vrijednosti redukovanog hemoglobina u kapilarima. Potrebno je da bude redukovano 5% gr. Zbog toga. Kao osnovni faktori navode se hromozomske aberacije i mutacija gena. Influenza. RADIOGRAFIJA Srčana silueta: Kontura normalnog srca ovisi ponekad o visini dijafragme. RTG zraci. Normalno krv sadrži oko 2-3 gr. 137 . Inhalacijom 100% kisika bolesnici poprimaju ružičastu boju i cijanoza nestaje Rtg.diferencijacija pasivna kongestije i plućne inflamacije: pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obje strane. Normalna saturiranost kisikom krvi u plućnim venama i sistemnim arterijama je veća od 95%. Neadekvatni sistolni srčani volumen krvi. oni se određuju povlačenjem horizontale od srednje linije do najudaljenijeg lijevog i najudaljenijeg desnog ruba srca. talidomid . hemoglobina u kapilarima. Coxsackie B1. U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati “normalna” lijevoventrikularna konfiguracija. . A-V kanal parcijalni ili totalni hromozomske aberacije Turnerov sindrom – koarktacijom aorte. Postoje dva tipa cijanoza: . Neadekvatna zasićenost arterijalne krvi kisikom zbog miješanja sa nearterijalizovanom. Ako međutim saturacija kisikom opadne na 91%.UROĐENE SRČANE ANOMALIJE UVOD l UČESTALOST ETIOLOGIJA: Anomalije nastaju u prva tri mjeseca trudnoće ili pobliže od 20-40-tog dana embrionalnog života. te stenoze plućne arterije. Normalno se vide krvni sudovi većeg kalibra u srednjoj trećini plućnih polja. 3. Srca normalnog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula. Parotitis. Pojava ovih krvnih sudova i u vanjskom sektoru indicira plućni vaskularni zastoj. nalazimo kod intrakardijalnih D-L šantova i kod nekih plućnih oboljenja. VSD. smatra se da postoji nezasićenost krvi kisikom. hemoglobina te će cijanoza postati manifestna.periferna (gdje je krv ne postoji nezasićenost kisikom). 2. . Eho.poremećaj metabolizma. hipoksija. i drugo. genska mutacija Neki sinromi koji u sebi imaju kongenitalne promjene na srcu A ove promjene uzrokuju . OPĆE POSLJEDICE UROĐENIH ANOMALIJA SRCA 1. Plućna vaskularna mreža: plućna polja mogu biti podijeljena u tri vertikalna sektora: hilusa. aortnom stenozom i ductus arteriosus persistens hromozomske aberacije Marfanov sindrom – ASD-om. Inhalacijom 100% kisika centralna cijanoza se popravlja samo djelimično . redukovanog hemoglobina iako uz ovo arterijalne sauturacija opadne na 75% biće redukovano dodatno 3 gr. aneurizmom aorte ili mitralnom insuficijencijom.centralna (zbog nezasićenosti arterijske krvi kisikom) . a nikada u vanjskoj. izražena na vršcima prstiju šaka i stopala i lakšeg je stepena. obično više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja. karencija A i B2 vrt.hemijske supstance (lijekovi) – progesteron. svi filmovi se snimaju ili u punoj inspiraciji ili u punoj ekspiraciji. Poprečni dijametar srca je suma srednjeg lijevog i srednjeg desnog dijametra.virusne infekcije: Rubeola. Downov sindrom – ASD.generalizovana i težeg je stpena. U praktične svrhe za procjenu veličine srca upotrebljava se kardiotorakalni promjer koji je od odnosa transverzalnog dijametra srca prema maximalnoj unutarnjoj širini grudi. da bi se pojavila cijanoza.

Čučeći položaj: Dijete zauzima u igri naporu. VSD (ventrikularni septalni defekt) Ductus arteriosus persistens Aortno-pulmonalna komunikacija. Mogu se razlikovati dvije vrste defekata: 1. subak bakt. Učestalost je od 18 do 25% a češća je kod žena. pulmonalis. Osim pojedinačnog udara vrha i Rtg-a najkorisnije podatke daje EKG u vidu promjena u produžavanju aktivacionog vremena. Pulmonalis Urođena stenoza mitralne valvulae Urođena mitralna insufcijencija DEFEKT PRETKOMORNOG SEPTUMA: (ASD) Postoji razni tipovi otvora u septumu između pretkomora. depresije ST segmenta i inverzije T talasa. Ovo je kompenzatorni mehanizam radi povećanja oksigenog kapaciteta krvi. a desno-ventrikularna sa stenozom plućne arterije. Anomalije sa desno-lijevim šantom – cijanotične anomalije Syndroma fallot Transpozicija velikih sudova Truncus arteriosus Atresia valvulae tricuspidalis Anomalni utok plućnih vena Epsteinova anomalija. Klasifikacija u prvi plan ističe hemodinamske poremećaje: Anomalije sa lijevo-desnim šantom ASD (atrijalni septalni defekt). Ovaj znak može biti prisutan uz druge kronične procese kao cirozu jetre.Sistolična preopterećenost može da bude lijevo-ventrikularna i desno-ventrikularna. Kod: ASD-a. konveksno zavijanje noktiju. Pri flouroskopiji se može zapaziti prenapunjenost plućnih krvnih sudova i pulzacija zbog povišenog pritiska u art. Koristan je dok hematokrit ne dostigne vrijednost od 80% tada je opasnost od tromboziranja i infarciranja. Dijastolična preopterećenost nastaje zbog povećanog priliva krvi u ventrikule za vrijeme dijastole. povišenja voltaže. VSD i Ductus arteriosus persistensa. sinus venosus defekt i ostium primum defekt. a najčešći su Ostium secundum defekt. plućni abces. DEFEKT SEPTUM PRIMUM-A (ostium primum) . jer se povećava sistemni otpor pritiskom muskulature na venski sistemni otpor i time smanjuje stepen desno-lijevog šanta. Ovo je osobito karakteristično za Fallot-ovu tetradu. Zato . plućnom vaskularnom opstrukcijom ili multiplim stenozama ogranak plućne arterije. U odraslih je on najčešća greška. Ostali znaci: maljičasti (batičasti) prsti kao posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom.je često udružen sa defektom a-v zalistaka 2. DEFEKT SEPTUM SEKUNDUM (ostium sekundum) – je češći – defekt septum sekudnum je u u gornjem dijelu nešto pozadi pretkomornog septuma. Lijevoventrikularna se javlja sa aortnom stenozom. Defekt pretkomornog septuma omogućava prelaz krvi iz lijeve pretkomore u desnu zbog razlika u 138 . ednokarditis. koarktacijom aorte.defekt je nisko položen u pretkomornom septumu blizu a-v zalistaka koronarnog sinusa u Hissovom snopu. Policitemija je posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom. bronhiektazije kao i familijarna osobnost. U ovom položaju dolazi do povišene saturacije krvi kisikom. Opstruktivne anomalije Stenoza aort Koarktacija aorte Stenoza a.

Lako se zamaraju. tako da može doći do reverzije šanta u D-L i pojave cijanoze. Djeca sa VSD u 2% slučaja mogu dobiti bakterijski endokarditis.m 2 i 4 m.  Drugi plućni ton je široko podvojen i naglašen i ne varira sa respiracijom. imamo 2 oblika zatvaranja:  implantacija umbrella  implantacija angel wing putem katetera. Djeca sa malim defektom nemaju određenih kardiovaskularnih simptoma ali imaju česte respiratorne infekcije. p.  Postoji sistoličan šum. Kod malog defekta simptomi će biti vrlo diskretni. . Većina defekata su infrakristlani. starosti. i produženo prvođenje ili inkompletni blok grane.umjereno povećanje srčane siluete u cjelini.ako uz defekt septuma. Obzirom na veličinu šanta VSD smo podijelili na:  mali VSD sa malim L-D šantom  veliki VSD sa velikim L-D šantom i  veliki VSD sa velikim L-D šantom i plućnom hipertenzijom.m.imaju tendenciju spontanog zatvaranja. DEFEKT INTRAVENTRIKULARNOG SEPTUMA (VSD) Načešća u americi kod djece i do 20%. je 2 i 3 icp lijevo sa neznatnom propagacijom. Ako su prisutni znaci povećanja desnog srca i postoje znaci zastajanja. Vrlo se često nalazi udružen sa drugim anomalijama: tetralogija Fallot.grub. defekti membranoznog dijela septuma.p.operiše se do 6 mj.. Defekt se češće nalazi u membranoznom dijelu septuma.znaci desne ventrikularne hipertrofije.  EKG . imaju znake srčane insuficijencije. IV stepena.Ostium sekundum . Nalazimo u 10% bolesnika  Fremissement (sistolično treperenje) na donjem dijelu sternalnog ruba. Flouroskopijom se mogu primjetiti-umjerene pulzacije hilusa. pentalogija. uglavnom na desni atrij i desni ventirkul.Ostium primum . Operacija Ostium defect primuma .te ako je znatna regurgitacija . 5% bolesnika umire u dojenečkom periodu zbog čestih bronhopneumonia. je na donjem lijevom rubu sternuma. Promjer može biti 0.  Defekte od 5-10 mm treba pratiti . DIJAGNOZA Česte bronhopatije Ostium primum – rane smetnje – posebno kongestivne prirode Ostium sekundum – diskretni simptomi koji se pojavljuju iza 5 godine. 139 . ASD secundum  Defekti 5 mm i manji . postoji i defekt mitralne valvule . zbog čega nastaje veći volumen krvi u desnom srcu i plućnom krvotoku. Sistolni šum je ejekcioni II-III st. Anomaliju karakteriše takođe L-D šant.slabijeg inteziteta (II i III st. u bliskom su kontaktu sa aortnom valvulom i septalnim zaliskom trikuspidalnog ušća.) duvajućeg karaktera i p. Ako se radi o manjem defektu u mišićnom dijelu uglavnom bez simptoma za cio život. a p. infrakristalni i muskularni tip VSD-a.obzirom da i ta grupa pokazuje tendencu smanjenja.  Rtg .m. Razlikujemo suprakristalni. Dispnea je kod većeg broja odsutna. Cijanoza ne postoji. Javlja se uglavom iza druge godine života. TERAPIJA.tenziji između jedne i druge pretkomore. Eisenmengerov kompleks i dr. Dispnea nije prisutna u miru a javlja se kod napora Objektivni znaci:  Snažan iktus prisutan je snažan udar vrha srca. Plućna arterija je takođe proširena i izbočena. .5-3 cm velik. U toku evolucije povećava se rezistencija u plućnom krvotoku i pritisak u desnom srcu.

Subjektivne smetnje su minimalne. udvajanje II plućnog tona je prisutno kod svih defekata osim kod najvećih gdje postoji plućna hipertenzija. . . uz poremećaj ritma srca. pulmonalis neposredno iza odlaska lijeve a. EKG: pokazuje dekstrogram. uz pulzaciju hilusa. 140 . Indikacije za operaciju su zastoj u somatskom razvitku.ASD. Pritisak u plućnom krvotoku je povišen. gdje se javljaju i povremeni ataci cijanoze sa kongestivnom insuficijencijom bez nje.90% bolesnika ima kontnuirani šum jačine IV i VI stepena. Plućna arterija je ispunjena. pulmonalis po Damman-Mileru. . Fizikalni znaci: . Hemodinamska reprekusija ove anomalije sastoji se u prelaženju krvi iz aorte u plućnu arteriju u toku sistole i dijelom dijastole. Spaja aortu sa a.Sistolni šum. te P talas proširen. korekcija VSD-a.Thrill na bazi srca (u jugularnoj jami) ili u 2 icp. sa nešto širokom osnovom (P congenitale). Prvim udahom novorođenčeta. subklavije. pulmonalis. dug i grub III-V st. Rtg: srčana silueta je normalnog oblika i veličine ili opet znatno proširena.m je 2 i 4 icp parasternalno lijevo . sklonost bronhopulmonalnim afekcijama.Dilatirana a. Ako se ne zatvori ductus. Muskularni tip . U slučajevima kada je pritisak u plućnom krvotoku visok i dostiže pritisak u sistemnoj cirkulaciji može doći do reverzije šanta (Atipični. pošto su pluća isključena iz funkcije disanja. prostoru lijevo. zašiljeni P. Rtg: srčana silueta je proširena.Srčana grba kod desnostranog opterećenja srca može biti prisutna-srčana grba. tada se cirkulacija odvija tako da krv iz aorte odlazi u a. pulmonalis i tako nastaje L-D šant. tlak u pulmonalnoj arteriji pada i ductus se zatvori sa 410 sedmica. ovo je najčešća greška. koji zauzima dio sistole i proteže se na dijastolu . dispnea pri naporu.tunelarni šum. ili se uradi kompletna hirurška. . dilatacija srca i recidivantne pnemopatije: Indicirana je palijativna operacija banding a.Iktus je umjerene jačine. dvogrb (P mitrale). osjećaj palpitacija. pulmonalis. Hilusni krvni sudovi su prepunjeni. atipičnim oblicima. Optimalni uzrast za operativnu korekciju je od 1-3 godine starosti. – a p. Incidencija je 22%. . produžen P-R interval. zatim znaci DVH i biventrikularne hipertrofije. Rtg: srčana silueta je lako do umjereno proširena. Kod fetusa odvodi krv iz desnog srca i pulmonalne arterije u aortu.Fizikalni nalaz: . LUTEMBACHER-OV SINDROM . Oko 50% bolesnika ima normalan EKG. ASD i stenozu a.Drugi plućni ton je naglašen i često podvojen. Fizikalnim pregledom srca nalazimo znake mitralne stenoze: presistolni šum. otvara se plućna cirkulacija.Drugi plućni ton je naglašen. a ponekad na flouroskopiji se može primjetiti i lako pulziranje hilarnih krvnih sudova. uz auskultatorni nalaz koji odgovara defektu pretkomornog septuma.Fremissment ili thrill – sistolično treperenje kod 85% bolesnika .zatvori se umbrell-om pod kontrolom Eha. Plućni krvni sudovi su prepunjeni ili umjereno izbočeni. uglavnom na račun desnog srca. DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI). ili visoki. koji se transmituje na cijeli prekordij i nešto slabije na vrat i leđa.Stenoze mitralnih zalistaka i . ograničena fizička sposobnost. otvoreni ductus arteriosus). Plućna arterija prominira. ali najčešće ne prelazi 40 mmHg. Uz VSD.Arterijalna tenzija je ponekad divergentnog karaktera zbog sniženog dijastoličnog pritiska. .

- 141 .2 mg/kg TT). Ako nisu podvrgnuti radikalnoj korekciji rijetko dozive 30 god. Palpira se sistolični strujanje (thrill) Sistolni šum III-IV st.sastoji se u održavanju hidromineralnog balansa. Propranolol (Inderal) . Terapija morfij (0. Th. Klinička slika: djeca se fizički slabije razvijaju. Važan simptom i problem su i Anoksične krize kod odojčadi. Ponekad se nalazi lijeva osovinska devijacija. povoljan položaj u postelji imitiranje čučećeg položaja.aortopulmonalni šant. Cijanoza je veoma prisutna. čuje se. Definitivna i prava terapija tetralogije je hirurška. lijeva ventrikularna hipertrofija. starosti i tako im se stanje poboljša. Intrevencija je uvijek indicirana. U prvoj godini života ako je pristuna kongestivna insuficijencija ili veliko srce. PROGNOZA I TERAPIJA Prognoza: Jako cijanotično dojenče rijetko preživi djetinjstvo. Th Morphin. Kod jače cijanotičnih bolesnika postoji i dispnea i pri najmanjem naporu. Vaskularizacija je smanjena a kod blagih stenoza može biti normalna. Uz jaču cijanozu nalazi se Policitemija kao kompenzatorna mjera. Katkad može nastati i abces mozga.EKG: U oko 80% bolesnika ima normalnu električnu osovinu srca. . Nokti postaju sjajni. a cijanoza se pojačava. VSD velik i pruža mali otpor. a potrebno je korigovati i metaboličku acidozu.indicirana je anastomoza . pulmonalis.pulmonalne stenoze. grane a.dramatično prekida ove teške anoksične krize. a izazvati ih mogu napor kod hranjenja i plača. Uz lijevi rub sternuma u II i III međurebarnom prostoru Drugi ton je jednostruk. Kod jake stenoze a. Ovo zbog smanjene količine Hb. Dekompenzacija srca nastaje samo kod operisanih. Djeca su uzbuđena i plaču. Kolaterale se razvijaju do 2 god. aplikaciju kiseonika. kada se zatvori ductus arterisus. korekcija acidoze.dekstroponirane aorte i . Kateterizacija srca otkriva razliku u sadržaju O2 između plućne arterije i desne komore.5% kod nekomplikovanih slučajeva.hipertrofije desnog ventrikula. Čuče pri saturaciji O2 . Oblik srca “poput cokule” “coeur en sabot”. Operativni mortalitet je 0. jačina ovisi od stupnja valvularne stenoze art. ograničenju napora i energičnog liječenja interkurentnih ifenkcija. Medikamentozna terapija . Saturacija krvi kisikom jako se smanjuje. β-blokatori. Češće su ljeti nego zimi. . U slučajevima teških napada hipoksije . EKG devijacija električne osi u desno i desna ventrikularna hipertrofija (DVH) RTG srce obično malo ali sa hipertrofijom desnog ventrikula.50%. a najčešće ujutro. pa se pritisci izjednačavaju u lijevom i desnom ventrikulu. Kateterom se implementira umbrell-a pod kontrolom transerofarcalnog Eha. KOMPLIKACIJE su tromboziranje i infarciranje posebno mozga. Tetralogija Fallot je najčešća cijanogena anomalija. D-L šant je kontraindikacija za operaciju. pojačavaju se od sinkope do konvulzija pa i smrti. Anoksične krize u vidu konvulzija se jave u ranim jutarnjim satima i traju od nekoliko minuta do više sati. nego što je sistemski arterijski otpor. temperatura i si. Hemodinamski. Ponekad nema cijanoze u prvim danima i mjesecima već se javlja kasnije. Batičasti prsti. što je bitno za dijagnozu. te krv iz desnog ventrikula velikim dijelom skreće u aortu i tako stvara desno lijevi šant. Operativni uspjeh zavisi od pritiska u plućnom krvotoku i plućne vaskularne rezistencije.VSD. TETRALOGIJA FALLOT (TF) kombinacija . plm. U tipičnim slučajevima postoji veći otpor strujanju krvi iz desnog ventrikula u pluća. pulmonalis II ton je jako oslabljen. Napadi mogu ugroziti život pa ih treba kupirati. Luk pulmonalke nedostaje tako da je vrh srca izdignut iznad dijafragme na lijevom rubu srca. Moguća komplikacija ovog zahvata je stenoza l.

velikog defekta interventrikularnog septuma. pulmonalis iz lijevog ventrikula i karakteriše se cijanozom.oboljenja plućne arterije i . EISENMENGEROV SINDROM: . Srčana insuficijencija se liječi kardiotonicima i diureticima. – ovo je zaokruženo jer je malo jebo lud zbunjenog pa složio na kamaru. Rtg: hipertrofija desnog srca.TRANSPOZICIJA VELIKIH KRVNIH SUDOVA Aotra i arterija pulmonalis postavljene na krive strane od septuma. deformitet grudnog koša. Ovom palijativnom metodom se produži život djetata do totalne korekcije sa 4 god. Dok postoji otvoren foramen ovale i ductus arteriosus presistens život je moguć. Ako postoji L-transpozicija transportna aorta izlazi iz desnog a art. Prisutni znaci izrazitog opterećenja obadvije pretkomore. Može biti kompletan kada se sve četiri pulmonalne vene spoje u jednu zajedničku venu i ulijevaju se ili iznad ili ispod dijafragme.dijafragme).transpozicija. Rendgenogram pokazuje izrazito desnu pretkomoru i lijevu komoru. tahipnea i povećana jetra. Desna transpozicija Teški simptomi postoje odmah po porodu. balon kateretom se proširi foramen ovale i mogućiti život djeteta. Tada je život mogu samo ako postoji otvoren atrijalni septum. TRIKUSPIDALNA ATREZIJA: Karakteriše se atrezijom trikuspidalnog ušća. Nekada postoje razlike u boji kože donjih i gornjih ekstremiteta koji su manje cijanotični (gornjiductus otvoren). EKG Ijevogram to je jedina cijanogena anomalija sa skretanjem električne osovine u lijevo. to je znak da se isključi pulmonalna atrezija ili trunkus arteriosus što dolazi diferencijalno dijagnostički. tahikardija. Taj oblik se zove kompletna transpozicija ili D . uvećanje jetre i zastoj na plućima. prisutnim ASD-om. terapija je simptomatska. . Cijanoza postoji od poroda. anatomski lijevi ventrikul je lijevo i prma krv iz lijevog atrija.. Ako se dijagnoza postavi tako rano. Opisuje se karakterističan oblik srčane siluete “poput jajeta”. Aorta prima krv iz desnog ventrikula a art. Jugularni puls pokazuje džinovski “A” talas. EKG-pokazuje sistolno i dijastolno opterećenje desnog ventrikula.hipertrofije desne komore. galopni ritam. Plućna arterija je često proširena. U oko 80% slučajeva nastupa letalan ishod u prvim mjesecima života kada se zatvori ductus. Postoji D transpozicija ili L transpozicija. 142 . U početku postoji lijevo-desni šant. Klinička slika: Cijanoza je prisutna na rođenju. Čujan je oštar sistolni šum nad sternumom. ako je razdvojen. Kod D transpozicije aorta izlazi sprijeda iz desnog ventrikula. P je proširen i visok. dispnea. ANOMALNI UTOK PLUĆNIH VENA Pulmonalne vene se ulijevaju u gornju šuplju venu. Rendgenogram pokazuje tipičan oblik srčane siluete oblika “osmice” ili “snowman” (snježni čovjek). Rano dođe do srčane insuficijencije kod kompletnog oblika mane-tahipnea. VSD-om. desnu pretkomoru (utok iznad . tj. a ko je prisutan VSD-nešto kasnije. povećanjem rezistencije a u arterioloma plućnog krvotoka dolazi do inverzije santa i cijanoze djece postoji cijanoza pri pregledu. Kod parcijalnog utoka prognoza je znatno bolja. veliko srce sa suženim strukom velikih krvnih sudova i često veoma izraženom plućnom vaskularnom mrežom. Jetra je često prisutna. dok pulmonalna arterija izlazi straga ili iz lijevog ventrikula. plućni vaskularitet je veoma izražen. Ovdje je cirkulacija fiziološka. II ton nad aortom je naglašen. nekada je nerazvijena mala desna komora i nerazvijenom plućnom arterijom. već u prvim danima je moguće balon septostomijom po Rashkind-u. Drugi srčani ton je obično jednostruk. čuje se jak sistoličan šum sa treperenjem thriillom. Cijanoza od rođenja i anoksične krize.. pulmonalis iz lijevog ventrikula (ventrikuli su tu invertirani (L petlja). nabrekle vene jugularne. EKG najčešće je DVH ili biventrikularno.

Supravalvularna (rijetka) i . Djeca imaju dobro razvijen grudni koš. koji najahuje nad uvijek prisutan defekt interventikularnog septuma. stanje nagle bljedoće. što iz srca izlazi jedan krvi sud. interkostalnih arterija. Bolesnici koji imaju normalan kapacitet plućnog krvotoka (bez plućne hipertenzije). čuje se kontinuirani snažan šum (sličan tunelskom). imaju dispneu i pojavu cijanoze. KOARKTACIJA AORTE (STENOZA ISTHMUSA AORTE) ili na bilo kojem drugom dijelu aortnog stabla. lijevo i desno. Terapija je hirurška. 2-D ehokardiografijom krvna žila promjera 4 cm ukazuje na truncus arteriosus kod većeg djeteta a 3 cm kod dojenčeta kao i nepostojanje 2 semilunarne valvule (odsustvo semilunarne valvule arterije a. a i desno jačine II-IV stepena kao i na leđima intraskapularno. iako je prisutan od rođenja. Neophodno je uvijek palpirati puls a. femoralis pa se ova anomalija mora zapaziti. kasnije teških stenoza. U svim slučajevima gdje je razlika u arterijalnoj tenziji gornjih i donjih ekstremiteta najmanje 60-80 mm Hg. nego na donjim što je abnormalno i patognomonično). Kod dojenčeta simptomi se rano razvijaju normalno. U desnom mr. Kolaterale pokazuju pulzacije koje se mogu opipati i vidjeti naročito na leđima. pr. Vidi se snažan udar vrha srca. pr. Puls je altus et celer na gornjim ekstremitetima. Iz zajedničkog truncusa se odvajaju krvni sudovi za opšti krvotok. može da bude od 0. preko koga dolazi do irigacije donjih ekstremiteta. Oni opet. sistoličan šum lijevo. Dispnea u naporu. STENOZA AORTE Aortna stenoza se sreće u 6% slučajeva od svih USA. pr. sa hipoplastičnom arterijom ili opstrukcijom plućnog krvotoka su jako cijanotični sa mlajičastim prstima. lako zamaranje. Rtg pokazuje proširenu sjenu aortnog luka. Kod nekomplikovanih slučajeva prisutne su uporne glavobolje. Arterijalna tenzija je obavezno viša na gornjim ekstremitetima (do 250 mm Hg). U suprastenotičnom dijelu postoji povišen arterijalni pritisak. osjećaj palpitacija. Ako postoje. srce i pluća. sa povećanim plućnim protokom. VALVULARNA STENOZA AORTE Često nema tegoba. epistaksa.Subvalvularna. više desno.5 cm do nekoliko cm. treba dijete što prije operisati. . Zbog hipertenzije nastaje skleroza. sinkope ili stenokardične tegobe su rijetke. Optimalno vrijeme operacije je oko 5 godina života. nakon prvog tona čuje se click ton otvaranja aorte. u II mr. nekad paradoksalno pocijepan. Stenoza može biti: . Ovo su arterije izvijene i izazivaju eroziju donje ivice rebara. koja se dosta rano razvija kod ovih pacijenata.Valvularna.proširenje lijeve komore. maksimum njegove amplitude verificira se u sistoli ranije kod lakih. Prognoza je loša umire se još u dojenačkom dobu. Rtg srčana silueta je proširena . praktično su bez cijanoze.dilatacija hipoplastičnih pulmonalki. gracilni karlični pojas i donje ekstremitete. pulmonis). Otkrije se šum tek oko 6 godina.TRUNCUS ARTERIOSUS: Glavna karakteristika ove anomalije jest. Auskultacijom se čuje u II mr. Visina hipertenzije u gornjim ekstremitetima je najčešće proporcionalna stepenu stenoze. radialis i a. Drugi ton je naglašen. dok se puls femoralke ili ne opipava ili je parvus i tardus. Glavne kolaterale idu preko arterije mamariae interne. Drugi ton je usko. a zatim u aortu ispod stenoziranog dijela. EKG: U 80% slučajeva pokazuje lijevu ventrikularnu hipertrofiju nakon prve godine starosti. pr. Kirurška terapija . razvija se kolateralni krvotok. grudni koš izbočen – Thrill u II lijevom mr. Veliki procenat stečenih valvularnih stenoza nastaje iz kongenitalnih bikuspidalnih valvula nakon upale. Slabo su razvijeni. Koarktacija je često komplikovana aneurizmom bilo iznad ili ispod stenoziranog dijela. Šum ima vretenast oblik. zatvaranje aortne valvule javlja se poslije 143 . može nastati stenoza. Postoji dispnea i zamaranje bolesnika. u juguliumu se pipa jasno sistono strujanje. Kasnije se vide erozije na donjim ivicama rebara.

Dispnea u naporu. sistolni galop. . STENOZA PLUĆNE ARTERIJE Prisutna u 20-25% urođenih anomalija srca. Desna komora je zadebljalog zida. Fizičko naprezanje i davanje nitrata može pojačati šum.zatvaranja pulmonalne valvule.Vaskularna stenoza ili multipla (duž cijelog stabla ili ogranka plućne arterije).  EKG skretanje u desno. hrapav. i nekada je uspješnije od operativne korekcije. a ako je ima perifernog porijekla. srce počinje da se spušta u toraksu i rotira oko svoje uzdužne osovine iz kosog transverzalnog u koso-vertikalno polje. . Šum je naglasniji lijevo od sternuma u III i. Postoji potencijalna opasnost rupture zalistaka s naprasnom smrću. i može se zamijeniti šumom VSD-a. u sistoli prolabira a u telesistoli dovodi do mitralne regurgitacije krvi. sa posljedičnim baloniranjem zaliska i izduživanjem tendinosnih hordi. Subvalvularna stenoza. Propranolon ublaži funkcionalno suženje izlaznog trakta LV. lijevo. hipertrofija desnog srca i često blok desne grane. obično simptomi nastaju između 2 i 5 godine života.  oštar.  RTG: jače istaknut luk plućne arterije i smanjena vaskularizacija plućnih polja  Angiokardiografija: može da isključi prisustvo neke pridružene anomalije. carotis II ton je glasan. ELEKTRIČNA l ANATOMSKA POZICIJA SRCA Kod namjlađe dojenčadi atriji se protežu i formiraju dio dijafragmalne površine srca. lako zamaranje. sistolni šum “krešćendo”. Šum stenoze. Među ekstrakardijalnim uzrocima notirane su perikardijalne adhezije. U daljem dječijem dobu srce se pomjera oko svoje osovine. pr. što daje fenomen poznat kao “hordalni prasak”. grub. a time i srednje električne osi. Auskultatorni nalaz je tipičan po ejekcionom zvuku koji nastaje usljed naglog istezanja tendinoznih hordi. Poslije 6-og mjeseca života.p. Barlow i saradnici su dokazali da je mezosistolni klik. tzv. desno ili nad desnom art.Infudubularna (na mjestu polaska plućne arterije iz desnog ventrikula). jave se znaci dekompenzacije pa čak i smrt. Nalaz mezosistolnog “clicka” i telesistolnog šuma nad vrhom srca opisivan je kao normalan nalaz na srcu. SINDROM PROLAPSA MITRALNOG ZALISKA.  Cijanoza se rijetko manifestuje. odražavaju se na EKG-u. Najčešće je u pitanju mukoidna miksomatoza degeneracija pojedinih dijelova zadnjeg mitralnog zaliska. preko 80 mm Hg. Razlikuje se tri vrste prema lokalizaciji anomalija.p.c. . Srednja 144 . sve ove promjene položaja srca. Najčešća je valvularna stenoza kada je pulmonalna valvula srasla sa trikuspidalnim zaliscima. Etiologija ovog sindroma je nesigurna i klasifikuje se kao kongenitalna.c.Valvularna stenoza. Simptomi se javljaju već u dojenačkom periodu. Zatvaranje aorte je tiho ili normalno. te umanjena fizička aktivnost.  Pulzacije su iznad ksifoidnog nastavka. Ako je gradijent pritisaka između desne komore i a. prema leđima i vratu. Postoji hipertenzija u desnoj komori.  Drugi ton se gotovo ne čuje ili je jako oslabljen. i. Punktum maximum je u II i III mr. Promjene u EKG-u slabije opskrbe koronarki. Pritisak u plućnom optoku je snižen. Plućna arterija je iza suženja proširena (poststenotična dilatacija). Cineangiografijom i ultrazvukom dokazano je da se radi o specijalnoj abnormalnosti pretežno zadnjeg mitralnog zaliska. Objektivno:  Sistolno strujanje u suprasternalnoj udubini. Na kraju dolazi do insuficijencije desnog srca. Sistolni šum se čuje češće i 1. SUPRAVALVULARNA STENOZA AORTE Rijetka. pulmonalis “kritičan” tj. kardijalne geneze i da je to u stvari disfunkcija mitralnih zalistaka. Valvulotomija se radi i u prvim mjesecima života kada je gradijent visok. Postoje saopštenja da sindrom može nastati i toku reumatske i drugih infekcija.

3.električna osovina procesa depolarizacije komora Preporučljivo je rutinski određivati veličinu i pravac srednje električne osovovine.a R3 je viši od R1 (S1 R3) i R2. osi u lijevo treba da pobudi sumnju na sljedeća patološka stanja: hipertrofiju i dilataciju lijevog srca zbog: Pomjeranje medijastinuma i srca na lijevo većinom izaziva skretanje el. osi u lijevo su da je S3 sa višom amplitudom od R3. sa ili bez Q talasa sa malim r i s nesumnjivo indicira DVH.. Izvjesna indikacija DVH postoji kada je u prekordijalnim odvodima RS defleksija od V1-V6 (što ukazuje na predominaciju akcionog potencijala desnog ventrikula preko cijelog prekordija. Tip defleksije rs R1 u V1 i V2. Pravac normalne srednje električne osi kompleksa QRS se mijenja ovisno o položaju anatomske osovine srca. ili više u V1 i V2. 4. Osovina manja od +60 st. 1. osi u lijevo više nego li je -20 do -30 stepeni predstavlja najvjerovatnije patološko stanje. Doznajemo koji je uzrk izmjene električne osi u standardnim odvodima. a zatim određivanjem hipertrofije možemo. l u dječijoj dobnoj skupini nalazimo skretanje el. Nakon ovog perioda električna os se vraća u desno. Visoki inicijalni RV1 -2. Karakteristike skretanja osi u desno na EKG-u su: S1 ima veću amplitudu od R1. javlja se znatno skretanje električne osi u desno.endokarditis aortalnih zalistaka stenoze aorte transpozicija velikih krvnih sudova ASD-tip primum arterio-venozna aneurizma ductus arteriosus-a trikuspidalna atezija anomalni utok plućnih vena DESNA VENTRIKULARNA HIPERTROFIJA (DVH): Dijagnoza desne ventrikularne hipertrofije ima daleko veći značaj u dječijoj praksi. Više od 110 u periodu od 4 godine pa nadalje ukazuje na patološke promjene. osi u desno i obratno. Intrisikoidna defleksija R talasa od 0. Bolesna stanja sa skretanjem u desno dilatacija i hipertrofija desnog srca blok desne grane mitralna stenoza plućna stenoza Asd i vsd Tetralogia Fallot Bolesna stanja sa skretanjem u lijevo koarktacije aorte . ako je R viši od 15 mm.30 stepeni je siguran znak patološkog stanja srca. Patološki dekstratip je preko +120° c) skretanje električne osi u lijevo je kada je osovina u lijevo više od +30 st. talasa depolarizacije komora. Abnormalno skretanje el. Postoje tri tipa skretanja električne osovine QRS kompleksa. pouzdan je podatak za DVH.04 sek. u prvoj nedelji se smatra patološkom. pogotovu ako je R veći od 10 mm. Možemo prosuditi da li je u pitanju samo poziciono skretanje ili stvarno zbog patološkog stanja srca (na osnovu unipolarnih i prekordijalnih odvoda). Skretanje el. kao fiziološka pojava. R1 S3 Ijevogram. a skretanje veće od . u dojenčkom periodu. Osovine u položaju od +100 stepeni predstavlja vrlo vjerovatan znak srčanog oboljenja. Kod desne ventrikularne hipertrofije imamo: . odrediti vrstu i mjesto pataološkog stanja u srcu. SEO ili vektor se može odrditi za proces depolarizacije ili repolarizacije kako pretkomora tako i komora. Ono iznosi i do 130 + stepeni. do -30 st. osi u lijevo (do 6%) bez patoloških promjena. U odraslih položaj osi je od +55 do +57 stepeni. indicira vjerovatnu desnu ventrikularnu hipertrofiju. jer se u ovom periodu srce rotira u suprotnom smjeru kazaljke na satu i do puberteta zauzima položaj od oko +67 stepeni. Zbog fiziološke preponderencije desnog srca u toku embionalnog i fetalnog života. uz klinički kontekst. Desnu devijaciju osovine nalazimo normalno kod novorođenčeta i perzistira do 160 dana pa i duže. 2. Skretanje električne osi u lijevo: karakteristike skretanja el. a) osovina je u normalnim granicama između +30 do +90 st.unipolarni grudno odvodi. b) skretanje osovine u desno pozitivna za više od 90-120 stepeni. a da je R1 viši od R2 ili R3. 145 . nego li je to kod odraslih. Do pete godine života osovina se pomjea u lijevo tako da je kod većine u tom periodu + 55 stepeni.u standardnim odvodima: desnu osovinsku devijaciju (S1 R3) .unipolarni ekstremitetni odvodi pokazuju: R ili R1 visok u aVR-preko 6 mm .

Kod WPW-sindrom (P-R kratak. Invertirani P talasi u l odvodu ukazuju na dekstrokardiju. Indirektan podatak za DVH se uzima visoki i usiljeni P2 koji indicira desnu atrijalnu hipertrofiju. Vrijednost u dječijoj praksi su od 0.08 sec. te za usporenje impulsa koji se dešava u AV čvoru i iznosi od 0. aktivni ektopični raitam atrijalni. indicira LVH.08 sec.16. Ovakav se ritam zove ektopični. P-talas: proces depolarizacije pretkomora: glavna funkcija sinoatrijalnog čvora za proces depolarizacije u muskulaturi predkomora. abnormalni i kod djece označavaju atrijalnu hipertrofiju.05 sec.Wandering pacemaker -imamo male promjene P talasa u l odvodu ali značajne u AVF i V2 od negativnog. više nego li je 30 mm i duboki SV1 i SV2 dublji nego li je 25 mm. atrijalni flater. P talasi mogu da budu zamjenjeni bizarnim formama. počinje sa delta valom. 1.10 sec. Ako suma R talasa u V5 i V6 45 mm i s talasu u V1 i V2 je viša od 50 mm može se sa sigurnošću tvrditi da postoji LVH. 146 .06 do 0. odvodu. Ako je P val neobičnog oblika sa P-R intervalom manjim nego 0. i invertan u aVL-u. 3. u standardnim odvodima prosječno jeO..unipolarni grudno odvodi: Sa visokim RV5 i RV6. poznatim kao atrijalna fibrilacija ili atrijalni flater. a ima kao rezultat defleksiju talasa P. atrijalni i nodalni. lutajući “pacemaker” (kod lutajućeg centra vodiča .5 mm. 4. Spušteni St segmenti i invertirani T talasi u V5 i V6 sa povišenom voltažom su siguran dokaz ozbiljne ventrikularne hipertrofije. INTERVAL P-R: je vrijeme koje je potrebno za depolarizaciju predkomorne muskulature. Daljnja karakteristika P talasa u dječijem uzrastu je tzv. Maksimalna je visina u bilo kom odvodu do 2. Maksimalan u II. sama po sebi. nodalni. 6. 3. V5 i V6 je P talas.5 mm ili u trajanju dužem od 0. nodalni ritam 2.Suprotno tome. LIJEVA VENTRIKULARNA HIPERTROFIJA (LVH) . česta komplikacija PST. dok je baza P talasa šira od 0. 2. Potrebno je detaljno istražiti područje V1 i V4R grudni. to će pojedini dijelovi EKG-a u trajanju odstupati od vrijednosti kod odraslog. ili ako je suma R talasa u l i S talasa i III odvodu viša od 30 cm. a srećemo ga obično u cijanotičnoj grupi srčanih oboljenja. Frekvenca srčanog rada je znatno viša kod djetata. produženog trajanja sa dva zašiljenja su jedan od drugog udaljeni barem 0. Intrisikoidna defleksija u V5 ili V6 duža od 0.u standardnim odvodima pobuđuju sumnju na LVH ako je zbir R talasa U II i III odvodu veći od 45 mm. Tok procesa depolarizacije određuje pravac i oblik talasa depolarizacije. frekvenca je veća i obrnuto.08 sec. izoleketričnog do značajno smanjene voltaže P talasa i trajanja (nekada kod reumatske i druge upale). Što je dijete mlađe.05 sec je jasan znak LVH. Tada P2 prelazi vrijendost od 2. ukazuju nalijevu atrijalnu hipertrofiju P (mitrale). obično znači da vodič nije SA čvor. ST segment spušten. trajanje talasa P kod djece. (P pulmonale) . Kod djece A-V blok l st. Desni grudni prekordijalni odvodi obično pokazuju invertirane P talase. paroksizimalna atrijalna tahikardija. Odgovara mehaničkoj sistoli predkomora.06 sec. QRS proširen. Ovaj proces depolarizacije u predkomorama je odgovoran za razliku u električnom potencijalu. T negativan. finalna oscilacija segmenta promjenjena. U unipolarnim ekstremitetnim odvodima P talas je u aVr-u normalno invertiran a u aVL pozitivan. Intervertirani T talasi u desnogrudnim odvodima praćeni depresijom St segmenta i u vezi sa drugim promjenama u grudnim odvodima indicira ozbiljnu DVH. normalno pozitivan. Ponekad se slabi atrijalni aktivitet ne registruje na uobičajenim odvodima.5 mm visine. odnosno završni negativni dio PV1 je dublji i širi znak hipertrofije atrija. ukoliko ovo prati pozitivan P talas u aVR. .ako centar vodič nije u SA čvoru. Izostanak P talasa u svim odvodima znači odsustvo atrijalnog aktiviteta. Skraćeno vrijeme provođenja ili skraćeni P-R interval nalazimo: normalno kod dojenčeta . minimalan u III odvodu kod 2-10% djece negativan.lijeva osovinska devijacija. P congenitale. procjenjuje se na osnovu P-R indeksa a to je odnos između PR intervala koji postoji na EEG-u i pročitanog iz tabele u odnosu na dob i frekvencu. spljošteni P talasi u I i II stand. Duboki q talasi (dublji od 4 mm) u V5 i V6 sugeriraju LVH indirektni podatak za LVH je nalaz atrijalne hipertrofije (P mitrale). Sa velikom sigurnošću da su P talasi viši od 2. bifuzičan. . ako je početni dio P+ i veći znak hipertrofije D atrija.. sa tipom visoki R1 i duboki S3 više od -30 stepeni. te ozbirom da frekvenca utiče na trajanje pojedinih dijelova EKG-a.10-0.5.

ako rezidua. a 147 . koronarne arterije. Trajanje ne prelazi 0. Blok lijeve grane: u standardnim odvodima blok lijeve grane ima lijevu osovinsku devijaciju. Amplituda od 0. obično talasa R ili S i segmenta ST ili T-talasa. Blok desne grane: postoji desna osovinska devijacija. Prognoza je relativno dobra (kod stečenog je lošija). Može biti visok početka.03 sec sekunde.kao konstitucionalna pojava u porodici. Visok početak St segmenta ili T talasa nalazimo kod normalnog srca kada je proces repolarizacije ubrzan. . intraatrijalnog ili intraventrikularnog defekta. na sniženu voltažu i znači srčano oštećenje.efekti medikamenata. kod ekstrasistola ili ventrikularne tahikardije potpuno neovisan od atrijalnog aktiviteta. Vrijednosti se kreću između 0.5 mm su vjerovatno patološki i indiciraju: .5 mV.hipertrofiju srca . odvoda.kompleksa. . obično praćen jasno invertriranim (diskordinatni blok) T talasa.5-2. R1 je visoki širok.10 do 0. Ako QRS kompleks traje od 0.akutni reumatski karditis . ordinira se Alupent. SEGMENT S-T: je inteval između kraja QRS kompleksa i početka T talasa.nakon preboljelog reumatskog karditisa. Na normalnom EKU-u “J1 nije pomaknuta za više od + 1mm od izolinije. varira od 0-1 mm.iregularno varijabilni po trajanju P-R intervali se mogu sresti u slučaju Luciano-Wenckebach-ovog fenomena. godine. odvodu. Nema osobitog značaja u pedijatrijskoj dobnoj skupini. Isto tako je znak bloka grane pojava sekundarnih R talasa (R1 ili R2) u grudnim odvodima sa ili bez produžavanja QRS .vagotonija. Zubac q se može naći kod anomalnog istoka 1. Dužina segmenta se mijenja u obrnutom srazmjeru sa frekvencom. . P valovi (80-120/min) a ventrikularni (frekvenca 40-80/min). talasima u ova dva stanja različit.5m v ili niža ukazuje. zbog: -uticaja digitalisa ili srodnih lijekova zbog tahikardije koronarne okluzije ili perikarditisa. do treće godine života. a kada je potistnut dole.kod atrioventrikularne disocijacije ili kompletnog AV bloka. U dječijoj dobnoj skupini dosta često se sreće blok desne grane (sa niskim sekundarnim R talasima) bez istovremenog oboljenja srca. ali je odnos prema P. ako kod digitalizacije.0. uz sniženje amplitude ostlaih defleksija. U prekordijalnim odvodima nalazimo široki SV5 i SV6. Trajanje je od 0.efekat medikamenata-digitalis chinidin Izrazito produženo trajanje St segmenta srećemo kod elektrolitne disbalanse.kompletni A-V blok.sistemne ili lokalne metaboličke promjene. šarlahni ili druge etiologije .12 sec postoji inkompletni blok. talas R: je najviše pozitivna defleksija u bilo kom od štand. dok na koncu nakon 2-6 kompletnih srčanih revolucija ne izostane 1 ventrikularna kontrakcija zapažen je . Kompleks-QRS: je depolirizacioni talas ventrikula. Talas S: se može naći normalno u sva tri standardna odvoda. P-Q interval se postepeno produžuje.08 do 16. Spuštenost ili devijacija za 1.07 sec.07 sec.06 . Ako je frekvenca ventrikula ispod 50/min do ugradnje pacemakera. najčešće urođeni-udružen sa USA. . U jednom standardnom odvodu 0.0. TALAS T.mikoardnu ishemiju (hipoksija miokarda) . ukoliko nema durgih znakova aktiviteta . Njegov nastanak se pripisuje depolarizaciji septuma.perikardit . Blok II stepena: . bez značenja egzacer-bacije procesa. da ima niski početak za 1 mm+ -. SPOJNICA: “J” je mjesto spajanja kompleksa QRS-a. posebno hipokalcijemije. U prekordijalnim odvodima nalazimo široki SV3 i SV4. Varira od 0. QRS kompleksi bloka grane su identični kompleksima kod ekstrasistoličnih ventrikularnih udara (široki i deformisani).PRODUŽENO AV PROVOĐENJA Blok l stepena može se zapaziti kod: . kao i kod jake sinusne tahikardije ili paroksizmalne ventrikularne tahikardije. A-V blok III ili kompletni A-V blok atriji i ventrikuli kontrahuju se neovisno jedan od drugog. a ako se pojave u V5 i V6. znače blok lijeve grane. Na rođenju i za vrijeme prvih sati ili dana života T talasi su pozitivni u desnim. Nizak početak. a T1 pozitivan (konkordantni blok). . Zubac Q: dubina zubca q obično nije veća od 3mm u l i III štand. Kod bloka grane je ovaj odnos pravilan i fiksiran P-QRS. S1 ke širok i dubok.kod kongenitalnih oboljenja srca.2 mV/5-22mm. a od 0. Sekundarni R u desnim grudnim odvodima (V1 i V2) znače blok desne grane.mikoarditis difterični. kao znak infarkta.07 .

kod kojih se ektopični fokus u atriju brzo prazni. QT interval: je vrijeme totalne električne sistole ventrikula. jer ako dođe do impulsa za vrijeme T-talasa.v. ARITMIJE: Kod dojenčadi je frekvencija znatno veća nego kod odrasle djece. LUTAJUĆI “PACEMAKER” je pojava iznenadnog skoka ritma iz Sa čvora u Av čvor. jer vagalni pokusi nisu skoro nikad efikasni. Sinusna tahikardija može da bude rezultat fizioloških stanja (uzbuđenja. Neophodno je da je konverzija sinrhonizirana sa QRS kompleksom. gdje je sačuvan normalan odnos između atrijalnih i ventrikularnih kompleksa. Wolf-Parkinson-White-ovsindom (WPW. Izraz je dobre srčane funkcije. ili kod bolesnika koji primaju digitalis. ili paroksiz-malna supraventrikularna tahikardija. Endokardnafibroelas-toza 5. veoma polako intravenozno 40-60 sekundi. miokarditis. a P-R interval skraćen. TV2 pa i TV3 negativni. Trajanje QT intervala je ovisno frekvenci i uzrastu. Ova tahiaritmija je najčešća od svih tahiarit-mija kod djece. Produženja Qt intervala je prisutno kod izvjesnog reumatskog karditate kod elektrolitne disbalanse: hipokalcijemija. Uzroci ove aritmije mogu biti: 1.negativni u lijevim prekordijalnim odvodima. Sinusna aritmija: je fizički iregularitet srčane radnje pri kome nastaje ubrzanje sa inspiracijom. acido bazni i 6. T talas u aVR je uvijek invertan a u aVL i aVF varijabilni. odvojeni od QRS kompleksa sa trajanjem manjim nego li je 0. napor) ili patološki kao npr. Sy).5mm. nekada je i znak infekta. Za ispravno određivanje frekvence djeteta. Skraćeni QT interval može biti prisutan kod digitalis administracije a i kod perikarditisa. Negativan talas “T” u standardnom odvodu je za praktične svrhe siguran znak oboljenja miokarda. Po mehanizmu nastanka mogu biti ektopični. operativni zahvati kod urođenih srčanih mana. pri čemu P talas može postati negativan. Polovinu doze digitalizacije prima 148 .5 Watt sec na kg tjelesne težine. povišena temperatura ili izraz oštećenja srca: miokardit. Može da nastane u toku anoksije ili djelovanjem medikamenta (digitalis ili kinidin).2 mg sa 10% Glukozom 10 ml. insulin i hipokaliemija. Osnovna karakteristika je super-poniranje T i P talasa u 1 val a često je prisutna znatna devalvacija St segmenta kao znak ishemije miokarda zbog visoke frekvence preko 300/min. incidencija iznosi približno 1 slučaj na 25. TV5 i TV6 su. Do dvanaeste godine života normalno je da su TV1. situs viscerum invrsus. a usporednje sa ekspiracijom. Talas “T” predstavlja talas repolarizacije komora. urođene srčane mane. Negativan T2 sugerira miokardno oštećenje. digitalizacijom. Obično konveniramo sa dozom 0. Normalno je talas T u l odvodu obično više od O. Sinusna tahikardija: je brza regularna srčana radnja od 120-200 udara na minutu.000 djece. Sinusna bradikardija: kada je frekvencija manja od 100/min.10 sekundi. preporučuje se mjerenje u snu. 3. kada je T1 ponekad negativan. SINOATRIJALNI BLOK: je prolazno odlaganje električnog ativiteta atrija u toku dva ili više ciklusa. uvijek pozitivni. kod dojenčadi i manja od 80/min kod odraslijeg djeteta. Talas T može da bude izmjenjen zbog mnogih fizioloških stanja. P talasi ili manjkaju ili su neuobičajenog oblika. uz održavanje uobičajenog odnosa P-QRS. TALAS “U”: nalazi se kod visokog udarnog volumena srca. Doza se može ponoviti za 10 minuta ako se tahikardija ne kupira. itd. RITAM PORIJEKLOM IZ ATRIJA ILI IZ AV čvora: još se nazivaju i supraventriklarni ritmovi. Poslije konverzije treba odmah započeti sa i.8-1. Saopštavana je veća incidencija kod muške djece. može nastati VF-ventrikularna fibrilacija. PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA (PST) Ako se javljaju u seriji zovu se atrijalna supraventrikularna tahikardija. a negativan T3 je normalan nalaz u dječijem uzrastu. TERAPIJA PST Ako su u novorođenčeta prisutni znaci insuficijencije srca ili šok. Nakon ovog perioda svi prekordijalni T talasi postaju pozitivni. srčana insuficijencija. najbolje je liječenje elektrokardioverzijom. izuzev prvih nekoliko sati i dana. e|ektrolitni poremećaj i intoksikacija 7. Ponekad je teško razlikovati PSt i sinusnu tahikardiju jer sinusna frekvencija može dostići i 220/min. Doza Verapamila za dojenčad je 0. Nakon prvih dana talasi T postepeno postaju negativni u desnim a pozitivni u lijevim. digitalisom. 2. ili dolazi do mehaničkog kružnog kretanja. hipokalijemija. Dijagnosticirati se može i intrauterino.

Ako se sretne. ili obje promjene. u II i III odvodu pojavljuju se u triangularnoj formi.v.10 sekundi ili više. Doza se može ponoviti za 10 minuta. Ako tahikardija traje duže. Atrijalna fibrilacija znači uvijek teško organsko oštećenje srca i sreće se kod teških oblika mitralne stenoze i ASD-a. Ventrikuli odgovaraju iregularno u nižoj frekvenciji od 110-150/min. opravdana je sumnja da li je prisutna stvarna ventrikularna tahikardija ili supraventrikularna tahikardija sa aberantnim in-traventrikularnim provođenjem.8 -1. U EKG-u se tada zapaža atrijalna aktivacija u vidu linije tzv. Bigeminija se sreće kod intoksikacije digitalisom. Efekat atrijalnog flatera na cirkulaciju ovisi o ventrikularnoj frekvenci. Frekvenca može da varira između 180-300 udara/min. indicirana je elektrokonverzija. preko onih odvoda koji 149 . Sistolično opterećenje lijevog ventrikula npr. Tada je kombinacija propranolola i kinidina prokainamida mnogo bolja.v. ako se tahikardija ne kupira. Ventrikularni kompleksi su obično normalne konfiguracije. VENTRIKULARNI EKTOPIČNI UDARI: karditis. Kao atrijalni. Poslije toga dajemo 2 puta po 1/4 ove doze u 6 do 8 satnim intervalima. onda umjesto elektrokonverzije odmah treba započeti I. usporenom ili odgođenom repolarizacijom lijevog ventrikula (ravnim ili negativnim T talasima). Ako je široki QRS kopleks ili atrijska undulacija ili fibrilacija. digitalizaciju. U zadnje vrijeme upotrebljava se verapamil-isoptin. uz kontrolu EKG-a i TA. sa depresijom S-T. Terapija ventrikularne tahikardije: Xylocain 1-2 mg/kg polako i. većina SVT kod novorođenčeta se može elektro konvenirati i nakon digitalizacije vjerovatno neće više biti napada uz stalhu EKG kontrolu. fibrilarni talas. ali mogu biti izraz strukturalnih promjena srčanog mišića. Karakteristike su ventrikularnog prematurnog udara. postoje manje poteškoće. nakon 8h (1/4 doze saturacije). tako se i ventrikularni talasi potpuno iregularni. U l odvodu talasi flatera se mogu identifikovati. pored posebnog oblika i pomanjkanje vremena korelacije sa aktivacijom atrija i puna kompenzatorna pauza koja ih prati. kongenitalna srčana mana. uz kongestiju plućnog optoka. Talasi “p” su normalnog oblika.2 mg sa 10% Glukolzom -10 ml. Ritmovi porijeklom iz ventrikula: Karakteristika ovih ritmova je manja korelacija između atrijalnih i ventrikularnih kompleksa. ili Novocamid 10 mg/kg/TT veoma polako i. uz kontrolu TA i EKG-a AKo su aplicirani medikamenti bez učinka. u kome je teško diferencirati pojedine P talase. treba izbjegavati digoksin jer može uvećati provođenje po usporednom putu i povećati frekvencu ventrikula. Najteži oblik supraventrikularne aritmije je ATRIJALNA FIBRILACIJA. Kod WPW sindroma kod novorođenčadi ili dojenčadi može se upotrijebiti elektrokonverzija ili digoxin. a kompleks QRS je što je važno. Digitalizacija se provodi godinu dana. ali je prilično neefikasan ako se radi o ektopičnom mehanizmu PST. ako ventrikuli odgovaraju sa 2:1 ili 1:1 nastaje kongestivna insuficijen-cija. Ovo je trajna iregularna aktivacija atrija u frekvenciji od 400 do700 udara/min. suprotno od smjera T talasa. nekoliko dana T talasi postaju invertirani (vjerovatno kao posljedica ishemije). Atriji su tada us talnom regularnom aktivitetu od 250-350 udara/min. Ova pojava uvijek znači organsko oštećenje srca (reumatski kardit. endokardijalna fibroelastoza). Pojava multi-fokalnih ventrikularnih prematurnih udara različitog oblika ima ozbiljan karakter. intoksikacija medikamenima. Supravnetrikularni ritmovi SPT se mogu naći kod novorođenčeta ili dojenčeta sa normalnim srcem. Ventrikuli uzvraćaju sa normalnim QRS kompleksima u regularnoj frekvenci od 140-180 udara/min. Ako nema znakova insuficijencije ili šoka. veoma polako intravenozno 40-60 sekundi. Desni ventrikularni udari sliče bloku lijeve grane (imaju dominantan R u l odvodu) dok su lijevi slični bloku desne grane (imaju duboki S u odvodu). Najteži patološki oblik supraventrikularne aritmije je atrijalni flater.da pređe u ventrikularni flater ili fibrilaciju i posljedica je trenutna smrt.novorođenče odmah.može rezultirati u kongestivno popuštanje ako duže traje ili . kada postoji široki šant. Sreće se iznad 6 mjeseci starosti u prisustvu perzis-tentnog ductus arteriosusa defectus septi ventrikuli. trajanja od 0. Opasnosti od ventrikularne tahikardije su: .V. (kao kod stenoze ili koarktacije aorte). koji je efikasan čak u 90% PST kod djece. Sve dotle dok ventrikuli ne odgovaraju više nego li je trećina atrijalnih impulsa. ako se radi o varijanti sa uskim QRS kompleksom. ELEKTROKARDIOGRAM KOD KONGENITALNIH SRČANIH MANA: Dijastolično opterećenje lijevog ventrikula sa visokim R zubcom u V6 ili dubokim Q u V6. Serija ventrikularnih prematurnih udara uz frekvencu od 120-180 na minutu. Doza Verapamila za dojenčad je 0. Na sreću.

PROMJENE U EKG-U KOD PERICARDITISA Elektrokardiografske karakteristike su rezultat dvaju faktora: . pleuralne efuzije sa lijeve strane itd. PROMJENE U EKG-U KOD MYOCARDITISA Pojavljuje se bilo izolovano. postoperativne alakloze.perikardne tečnosti ili adhezijue . pojava talasa “U” l tip se sastoji u pojavi depresije St 150 . šatorastog oblika i mogu nadvisti R talase. te nakon liječenja kalijumom ekcsivnim količinama. Mehanizam nastanka funkcionalnog akutnog plućnog srca kod dojenčadi i male djece. Zatim kod stečenih oboljenja srca kao: mitralna stenoze sa znatnom plućnom hipertenzijom. Promjene u EKG-u su dosta tipične za nizak nivo kalijuma: nastaje prolongacija QT intervala sa proširenjem T talasa. Mehaničko opterećenje srca kod milijarne bronchopneumonie. Konkavna elevacija ST segnenta i T talasa u početku procesa kroz sve odvode. Kasnije se St segmenti vraćaju prema normali. zatim qRs.5 mEq/l. uz inverziju T talasa.P-R interval se postepeno produžava . Talas T može biti pozitivan ili negativan.Postoji rotacija srca tipa duboki S1 visoki R3.QRS kompleksi se proširuju na račun smanjene visine R talasa. Postoje specifične lezije kao intrakardijalni blok (različitog tipa od atrio-ventrikular-nog do intraventrikularnog bloka.snižena voltaža u svim odvodima . konačno oštra inverzija T talasa je prisutna kod potpuno normalnih ST segmenata. Promjene se hronološki ređaju: Nedelju dana uz pojavu trenja-elevacija ST segmenta.subepiakrdijalnog oštećenja miokrda Uslovljava nisku voltažu kroz sve odvode. Dijastolično opterećenje desnog ventrikula: prisutan blok desne grane. plm.5 mEq a može se sreti u podmaklom stanju uremičnog sindroma.talasi T postaju viši.srčana frekvenca usporena .Modifikacija repolarizacione faze spušteni St segmenti. bilo kao posljedica nekog primarnog oboljenja virusne ili bakterijalne geneze. i nedozrelosti miokarda. U takvim stanjima nastaje: . kod dijabetične kome. qRs i R).Prošireni ili bifazićni P talasi u V1 i V2. i proširenja S talasa . zatim osjetljivosti metabolizma miokardne ćelije. Sreće se kod nefrotskog sindroma. kod bronhopulmonalnih afekcijama Bronchitis obstr. Izoelektričan St segment nakon 2 sedmice. Cor pulmonale acutum se u dječijem uzrastu može definisati u prisustvu slijedećeg tipa EKG-a: .visoka frekvenca Gdje kada je elongacija QT. vodi energetskoj insuficijenciji što se odražava na EKG-u.spušteni St segmenti . . dolazi do hipertenzije u art.niski. HIPOKALIJEMIJA: je stanje snižene koncentracije kalijuma u serumu ispod 3. Glaven EKG promjene kod miokarditisa su: . oštra inverzija T talasa. a T talasi postaju negativni. (Rs. qR. 3-4 nedelje od pojave bolesti. . leukemije.registruju akcioni potencijal lijevog ventrikula (V5 i V6). Sistolično opterećenje desnog ventrikula: u V1 i V2 visokog R i malog s.talasi P postaju progresivno širi i konačno iščezavaju . HIPERKALIJEMIJA je stanje povišenog serumskog kalija iznad 4. ravni ili invertirani T talasi . usljed spazma i inflamacije nastaje sniženje parcijalnog pritiska O2 u kapilarima plućnog optoka te hiperkap-nije. hipertenzivnog nefrita. nagle rehidratacije bez dodavanja kalijuma. sreće se kod: Fallotove grupe anomalija čista plućna stenoza otvoreni ductus arteriosus sa plućnom hipertenzijom ventrikularni septalni defekti sa plućnom hipertenzijom. a zatim toksični efekat. Ova se stanja sreću kod dugotrajnih dijareja sa povraćanjem. depresija ST segmenta. lower neprosa nephritis. malog q i visokog R. voltaža T talasa postaje niža do njegove inverzije (u III odvodu). pouzdan znak za miokarditis.

eliminiše hipoksija i korigira acidozu. Ekces Natrijuma može da imitira sliku deficijencije kalija u EKG-u. a negativni postaju pozitivni. b) u toku septikemije. acidotičnih stanja. KALCIJUM: Povišenje kalcijuma u serumu se sreće kod hipervitaminoze D. dijabeta. Normalna veličina T talasa je od 0.segmenta i prominentnog “U” talasa. do pojave paroksizmalne ventrikularne tahikardije. meningita. U EKG znatno produženje QT intervala i to na račun produžavanja ST segmenta. c) kod teških opekotina. Najraniji efekat digitalisa na EKG-u očituje se u skraćenju QT intervala i promjena u T talasu. Kardiogeni šok Kardiogeni šok se može desiti kao komplikacija: a) teške srčane disfunkcije koja prati često hirurški tretman. Međutim dopamin epinefrin i dobutamin su kateholamini koji također poboljšavaju kontraktilnost 151 . količina infuzionog rastvora odgovara povećanju srčanog udarnog volumena. takođe produženo QT interval ali je produženje na račun T talasa. Optimalno punjenje i pritisak su promjenjivi i ovise od brojnih ekstrakardijalnih faktora uz uključivanje visokog pozitivnog ekspiratornog pritiska. različitog porijekla. Kada je centralni venski pritisak nizak. kojeg prate visoki R talasi. kod alkaloze. ali je uglavnom normalna. te paroksizmalna atrijalna tahikardija sa blokom. Posebno se često vidi ektropični atrijalni •pacemaker”. digitalis utiče na njihovu inverziju tako da pri visokoj saturaciji digitalisom postaju negativni. Kod postignutog zasićenja ST segment postaje spušten i uglat u pogledu djelovanja na T talas. Inverzije T talasa sa prolongacijom QT intervala i prominentnim “U” talasom. Poznato je da intoksikacije digitalisom kod djece može izazvati tahikardiju a ne bradikardiju. Šok se karakterizira sa niskim udarnim volumenom i hipotenzijom koji uzrokuju neodgovarajuću perfuziju (u periferiji). U uobičajenim dozama ne utiče na talas P. Intoksikacija digitalisom najčešće izaziva atrijalnu aritmiju.5-4 mm. zatim pri upotrebi minimalnih doza vitamina D kod teških oblika rahitisa. d) kod imunoloških oboljenja (anafilaksija) e) hemoragija i dehidratacija f) u toku teških oboljenja CNS-a. Magnezijum: ne izaziva dijagnostičke promjene u EKG kod čovjeka. Pouzdan znak intoksikacije digitalisom je: . dok T talas nije znatnije proširen. T talas lagano snižen. Skraćenje Qt intervala u toku digitalis terapije treba pripisati ovom efektu.produženo AV provođenje . Miokardna kontraktilnost će se poboljšati kada se utvrdi tretman bazičnog uzroka šoka. pri čemu produženje QT intervala može biti izazvano istovremenim sniženjem kalcijuma u serumu. Liječenje kar-diogenog šoka preveniramo prolongiranu ishemiju vitalnih organa.sinoatrijalni blok Najjasnije su promjene u ST segmentima. U EKG-u sem tih pojava nalazimo izrazito skraćenje QT intervala. Primjenom veće količine infuzionih rastvora u terapiji povećava se i udarni volumen praćen povećanjem centralnog venskog pritiska i ventrikularnog pritiska (preload-ulazni volumen). Sniženje: kalcijuma u serumu se sreće u slučajevima tetanije. što je suprotno od stanja hipokalijemije. Sreću se ventrikularne aritmije pa i biogeminija. Za ova stanja je karakteristično povećanje iritabiliteta srca pojavom prevremenih udara. Tahikardija dalja neće povećati niti smanjiti udarni srčani volumen uz smanjenje dijastolnog punjenja. Povećanje pritiska koje je neophodno da popuni relativnu nedovoljnost desnog ventrikula naročito poslije operacija na otvorenom srcu. Tretman pomaže za uspostavljanje ponovnog adekvatnog srčanog udarnog volumena i periferne perfuzije. koji je proširen. Rjeđe se vidu atrijalni flater ili fibrialcija. što može biti fatalno ako se shvati da je tahikardija posljedica nedovoljne doze medikamenta.

Digoxin ima sporiji efekat nego kateholamini. Tabela 1 pokazuje tretman akutne srčane cirkulatorne insuficijencije pod većinom uvjeta. Međutim u većim dozama (više od 15 micrograma/kg/min uzrokuje signifikantni porast u sistolnoj vaskularnoj rezistenciji preko α receptora slično norepinefrinu. dobutamin ima manji hronotropni efekat nego izoprotenerol i bolji je kada je prisutna tahikardija prije početka inotropnog efekta. mogu biti aritmogeni. tako da se ovaj efekat može povratiti brzo prekidom davanja lijeka. Vidi tabelu 1. Dopamin takođe ima specifičan efekat na vaskularni renalni protok i povećava ga proporcionalno drugim vaskular-nim mrežama u dozi manjoj od 5 micrograma/kg/min. Uz Dopamin. međutim pozitivan inotropni efekat je gotovo trenutan. 152 . kada se nitroprusid koristi u kombinaciji sa dopaminom. Dobutamin ima čisti centralni beta efekat sa izvjesnom perifernom vazodilatacijom. davanje digoxina može dovesti do visokih perzistentnih vrijednosti u krvi jer se izlučuje preko bubrega. Pacijenti nakon operacije sa kardiogenim šokom mogu imati koristi od intraaortne balonske kaunterpul-zacije. Kod viših doza dopamin može uzrokovati povećanje u pulmonalnoj vaskularnoj rezistenciji naročito kod pacijenata sa ekstremno reaktivnom pulmonalnom vaskularnom cirkulacijom. čak i kod intravenske primjene. različiti negativni efekti se mogu javiti kod većih doza i toksicitet je manje predvidljiv. Epinefrin također uzrokuje ovisno od doze povećanje u sistemnoj vaskularnoj razistenciji preko α adrenergičnih receptora. upotreba afterload smanjujućih agenasa. npr. Pacijenti sa kardiogenim šokom mogu imati povećanje u sistemnoj vaskularnoj rezistentnosti što rezultira u visokom opterećenju i slaboj perifernoj perfuziji. Glavna razlika između ovih agenasa leži u njihovom djelovanju na periferno vaskularno stablo. Ovi lijekovi se mogu koristiti u različitim kombinacijama. može biti adekvatna. naročito u prisustvu hipoksije i acidoze. Upotreba digoxina u trenu niskog srčanog učinka treba biti izbjegnuta. Ako je sistemna vaskularna rezistencija prisutna i upotreba pozitivnih inootropnih agenasa sama ne poboljša perfuziju tkiva. Glavna prednost kateholamina je njihov veoma kratak poluživot. Kako je uobičajeno za pacijente sa kardiovaskularnim šokom da imaju smanjenu renalnu perfuziju.srca. Norepinefrin može izazvati manju tahikardiju sa uvećanim sistemskim krvnim pritiskom i koristi se kod pacijenata sa septičkim šokom. Svi ovi agensi uzrokuju tahikardiju. Tretman dojenčadi i djece sa niskim srčanim učinikom poslije hirurgije srca zavisi od prirode operativne procedure i pacijentovog stanja nakon operacije. Ako se ovim bolesnicima mora dati digoxin dati ćemo niže doze i često pratiti nivo digoxina u krvi. Pored toga. a ovim bolesnicima također koristi i ekstrakorporalna membrana ok-sigenacija. Adekvatna procjena i tretman kardiovaskularnog šoka je obavezan. što zavisi od miokardijalnih i serumskih vrijednsoti kalija i kalcija. povećavaju i time puls i srčani učinak. Dopamin nema signifikantnog perifernog beta efekta na vaskularnu rezistentnost u dozi 2-10 micrograma/kg/min.

najveći rizik za razvoj septičnog endokarditisa imaju djeca sa: VSD. ali može nastati i kod one djece koja nemaju predhodno srčano oboljenje. Stafilokokni endokarditis je rjeđi u bolesnika koji nemaju osnovno srčano oboljenje. kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama. Pseudomonas aeruginoza se javlja nakon i. ranije nazvan endokarditis lenta. a nekada su prisutne petehije. kao i oni koji imaju dugotrajno prisustvo katetera u velikim venama zbog trajnih perfuzija ili parenteralne ishrane. Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece. mijenjanje karaktera šuma ili njegova pojava kada ga ranije nije bilo. mikotične aneurizme i hemoragije. Nekrotično tkivo se lako otkida stvarajući septične emboluse koji mogu da opstruiraju krvne sudove kako u samom miokardu. valvularnim stenozama. sa povećanom učestalošću u posljednjim decenijama. artralgijama. te znaci kongestivnog popuštanja srca. Objektivno je prisutna promjena kliničkog nalaza na srcu.v. Bolest je ekstremno rijetka u dojenačkom dobu. Suprotno od ovog. Vegetacije se obično formiraju na mjestu endokardijalnih ili intimalnih lezija koje su rezultat turbulentnog protoka krvi velike brzine i prema tome. tetralogijom Fallot. početak može biti buran sa visokom intermitentnom temperaturom. 153 . Učešće drugih mikroorganizama je rjeđe. Kod odraslih se ovom pribrajaju bikuspidalna aortalna valvula. cerebralni apscesi. upotrebe lijekova. ETIOLOGIJA: Za razvoj infektivnog endokarditisa u 50% slučajeva odgovoran je Streptococcus viridans. Vegetacije se sastoje od nekrotičnog tkiva. pa se rijetko vide u pravilno tretiranih pacijenata. nauzejom i povraćanjem. glavoboljom. tako i u drugim područjima plućne i sistemske cirkulacije. simptomi su obično blagi kao prolongirana temoperatura uz gubitak na težini koja perzistira nekoliko mjeseci. leukociti i kalcifikati. KLASIČNE KOŽNE MANIFESTACIJE razvijaju se kasnije u toku bolesti. tresavicom. prolaps mitralne valvule sa mitralnom regurgitacijom. oštećenjem senzorija i tokalnim neurološkim znacima. izuzev 6 mjeseci nakon reparacije ASD i zatvaranja DAP. Streptokokni (viridans) endokarditis se javlja nakon stomatoloških zahvata. Te manifestacije su: NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE. ali ne eliminiše rizik od endokarditisa. manifestuju se znacima povećanog intrakranijalnog pritiska. vještačke valvule . odgovoran je Staphilococcus pyogenes. izmjenjen karakter srčanih tonova. a enterokokni (grupa D) nakon manipulacije u GIT i genitourinarnom traktu. fibrina u kome se nalaze bakterije. Evidentna je splenomegalija. U oko 30% slučajeva. osobito aorte. uprkos napretku u tretmanu i profilaksi. KLINIČKE MANIFESTACIJE Ukoliko je uzročnik STREPTOCOCCUS VIRIDANS. Mogu se očekivati znaci sistemne i pulmonalne embolije. mialgijama. umorom. desnom transpozicijom velikih krvnih sudova i hirurški sistemsko-pulmonalnim šantovima. Hirurška korekcija srčanog oboljenja reducira. a u 10% slučajeva hemokulture su negativne. Najčešće dominiraju znaci mitralne i aortalne regurgitacije. PATOLOGIJA I PATOGENEZA Infektivni endokarditis je najčešće komplikacija kongenitalnih ili reumatskih oboljenja srca. subakutni bakterijski endokarditis. perzistentnim ductusom arteriosusom. pojava ekstratonova. Povećan rizik za razvoj ovog oboljenja imaju uživaoci narkotika. emboli.SEPTIČNI ENDOKARDITIS l NJEGOVA PREVENCIJA Termin uključuje entitete akutni.

200. Najčešća komplikacija su .toksični miokarditisi. onda se daje Penicillin G u milionskim dozama. Alternativno se daje Penicillin G uz dodatak gentaimicina i. U prve dvije hemokulture etiološki agens se otkriva u 90% slučajeva.rupture sinusa Valsave. Ako je uzročnik Staphilococcus onda semisintetski penicilini . Oslerovi čvorići (mekani intradermalni noduli na palmarnoj strani palčeva) 2.sistemska embolizacija sa znacima od strane CNS-a. . mikrohematurija (manifestacija imunim kompleksima uzrokovanog glomerulonefritisa).mikotične aneurizme. Splinter hemoragije (linearne lezije korjena nokta) Te lezije predstavljaju vjerovatno vaskulitis uzrokovan cirkulirajućim antigen-antitijelo kompleksima. Vrijeme uzimanja nije važno pošto je očekivana bakterijemija konstantna.000 za 24 sata. . identificirati njihovu veličinu. Mortalitet je 20-25%. 154 . . lokaciju i mobilnost kao i utvrditi prisutnost valvularne disfunkcije. LABORATORIJSKI PODACI: Najvažnija informacija za pravilan tretman dobije se hemokulturom. i gentamicin u pomenutoj dozi. Zavisno od kliničkog odgovora na terapiju.kongestivno popuštanje srca./kg/dan podjeljeno u 6 doza (svaka 4 sata).v.miokardni apscesi.Oxacillin 200 mg/kg/dan i. Mora se držati visok baktericidni nivo antibiotika dovoljno dugo da se eradicira mikroorganizam koji se naselio na relativno avaskularne vegetacije.1. Takođe može pomoći u predviđanju emboličkih komplikacija.poremećaji u sprovodenju impulsa.v. viridans može se preporučiti skraćenje tretmana i uključiti oralni put davanja. Predhodni antibakterijski tretman reducira pozitivnost hemokultura na 50-60%. Ampicillin 300 mg/kg/dan podjeljeno u 4 doze s tim da se ne prekorači 12 gr/dan. preferira se kombinacija i. Izbor antibiotika prema etiološkom agensu. TRETMAN Antibiotski tretman treba primjeniti odmah nakon postavljanja dijagnoze. .000 i. Drugi laboratorijski podaci su od sekundarne važnosti: leukocitoza. . PROGNOZA I KOMPLIKACIJE Prognoza septičnog endokarditisa je i danas ozbiljna. a komplikacije se mogu očekivati kod 50-60% djece sa dokumentovanim oboljenjem. oblik. . Janeway lezije (male bolne eritematozne ili hemoragične lezije na dlanovima ili tabanima) 3. Ukoliko se srce dovede u stanje refrakternog kongestivnog popuštanja potreban je hirurški zahvat. a kod visoko senzitivne infekcije sa str.000-300. Hemokulture uraditi čim je prije moguće i to u 3-5 navrata. Ako je uzročnik enterokokus koji je slabije osjetljiv na penicilin. . podjeljeno u 4 doze. ubrzana SE. Ako je u pitanju streptococcus viridans koji je dobro osjetljiv na penicilin. 2-4 mg/kg/dan podjeljeno u 3 doze. u nekim slučajevima potrebno je prolongirati tretman. Hirurška zamjena inficirane vještačke valvule ima veliki operativni rizik. Ehokardiografija može otkriti vegetacije. kada ugrađivanje vještačke valvule spašava život. s tim da se ne prekorači 80 mg/dan.v. pošto lezije veće od 1 cm imaju veći rizik za embolizaciju. hemolitička anemija.stečeni VSD i .000. s tim da se ne prekorači 20.j.pulmonalna embolizacija. Preporučuje se trajanje tretmana u periodu od 4 do 6 nedjelja. Malo zakašnjenje može dati progresivni endokarditis sa teškim komplikacijama. s tim da se ne premaši 12 gr/dan.

fiziološki.injekcije intraoralne anestezije .većina kongenitalnih srčanih malformacija . ispiranjima sa dezifencionim sredstvima i profesionalnim čišćenjem zuba prije izvođenja rutinskih stomatoloških zahvata. 155 .valvularna disfunkcija reumatske ili druge etiologije čak i nakon urađenog hiruškog zahvata . Loša higijena zuba. funkcionalni ili inocentni šum . Profilaktička upotreba antibiotika preporučuje se pacijentima koji imaju rizik za razvoj endokarditisa a podvrgnuti su zahvatima koji mogu izazvati bakteriemiju.sectio caesarea ..prolaps mitralne valvule bez mitralne regurgitacije .ugrađene vještačke srčane valvule uključujući bioprostetičke kao i homograft valvule . Ti uzročnici se mogu naseliti na oštećenim. 1 do 2 sata prije operativnog zahvata i 6 do 8 sati nakon Stanja kod kojih postoji rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa: . Ako postoji zahtjev za stomatoloških zahvatima u seriji onda se to preporučuje izvesti u sedmodnevnim intervalima da se smanji potencijalna opasnost od razvoja rezistentnih mikroorganizama.prethodni bakterijski endokarditis čak i u odsustvu srčanog obolenja . Prije ekstrakcije zuba na 3 do 5 minuta suhu gingivu bi trebalo premazati sa CHLOREXIDINOM ili sa POVIDONE-IODINOM pošto je dokazano da to reduvira postekstrakcionu bakteriemiju. Stomatolozi bi trebali kod takvih pacijenata reducirati upalu gingiva pomoću stimulisanja pranja zuba. i pacijenti bez zuba mogu imati potencijalnu opasnost od bakteriemije zbog ulceracija na sluznici koje su posljedica neadekvatno namještene proteze. Osobe koje imaju rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa trebale bi imati najbolje moguće oralno zdravlje da se eliminiše potencijalni izvor bakteriemije. stomatološki zahvati kao i upotreba brojnih instrumenata u različitim dijagnostičkim i terapeutskim procedurama oštećuju površine sluznica izazivaju kontaminaciju tkiva sa tranzitornom bakterijemijom koja rijetko perzistira duže od 15 minuta.nekompliciran vaginalni porod Najbrojniji zahvati koji mogu izazvati bakteriemiju su u području smatotologije. profilaksa se koristi samo za vrijeme perioperativnog perioda tj.stomatološki zahvati za koje je poznato da uzrokuju gingivalno ili mukozno krvarenje Neka stanja koja su vrlo bliska stanjima gdje postoji rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa ali se ipak profilaksa bakterijskog endokarditisa NE preporučuje: .hipertrofična kardiomiopatija .stanja nakon hiruške korekcije bez rezidua do 6 mjeseci nakon korekcije ASD tip sec.predhodna Kawasaki-eva i reumatska bolest bez valvularne disfunkcije Neki zahvati koji su bliski onim koji mogu izazvati bakteriemiju ali se ipak profilaksa bakterijskog endokarditisa NE preporučuje: .izolirani ASD tip sec.većina hiruških zahvata . peridontalne i periapikalne infekcije mogu izazvati bakteriemiju čak i u odsustvu stomatoloških zahvata.PREVENCIJA SEPTIČNOG ENDOKARDITISA Hirurški. Da bi se izbjegla rezistencija na upotrebljene antibiotike. VSD i perzistentni ductus arteriosus .plombiranje zuba iznad linije žvakanja .namještanje ortodontalnih aparata . .ispadanje mliječnih zuba .prolaps mitralne valvule sa mitralnom regurgitacijom Zahvati koji mogu izazvati bakteriemiju: . abnormalnim srčanim valvulama ili na mjestu srčanih defekata uzrokujući bakterijski endokarditis ili endarteritis.

Amoxicillinu se daje prednost nad ampicillinom i penicillinom V zbog njegove bolje resorpcije u GITu te višeg i trajnijeg nivoa u krvi.Najčešći uzročnik endokarditisa nakon stomatoloških i operativnih zahvata na gornjem respiratornom traktu (tonzilo i/ili adenoidektomija) je α hemolitički streptokok pa bi specifičnu profilaksu trebalo usmjeriti prema tom uzročniku. Bakterijski endokarditis koji uslijedi nakon ovakvih zahvata najčešće je uzrokovan sa Enterococcus foecalis.m.m. hiruški konstruisanim sistemsko-pulmonalnim santom. Antibiotski režim koji se koristi u profilaksi reumatske bolesti je NEADEKVATAN za prevenciju bakterijskog endokarditisa. Kod alergije na Ampicillin/Penicillin daje se vancomycin. oralno hiruških i hiruških zahvata na gornjem respiratornom traktu preporučuje se amoxicillin. Osobama koje nisu u mogućnosti da uzimaju lijek per os preporučuje se parenteralno AMPICILLIN. perfuzija u periodu od 1 sata (treba početi na 1 sat prije operativnog zahvata) Ponavljanje doze nije potrebno.v. Za određivanje inicijalne pedijatrijske doze Amoxicillina može se koristiti sljedeća šema: . U koliko su pacijenti sa niskim rizikom i u ovoj grupi pacijenata dovoljan je AMOXICILLIN per os. ili i.v. Bakteriemija se može razviti i kod hiruških zahvata kao i upotrebe različitih instrumenata u dijagnostičke i terapeutske svrhe u genito-urinarnom i gastrointestinalnom traktu. Tetraciklini i sulfonamidi se ne preporučuju u profilaksi endokarditisa. Za standardni profilaktički režim kod svih stomatoloških. AMPICILLIN 50 mg/kg i.od 15 do 30 kg 1500 mg . Kod takvih osoba preporučuje se kombinacija ampicillin i gentamycin parenteralno. 156 . VANCOMYCIN 20 mg/kg i.v.m. Ove zahtjeve će zadovoljiti kombinacija AMPICILLINA i GENTAMYCINA kao što je naprijed navedeno.ispod 15 kg tjelesne težine 750 mg Amoxicillina .v.v. 6 sati nakon inicijalne doze Vrlo visok rizik za razvoj endokarditisa imaju osobe sa vještačkim valvulama. 30 minuta prije zahvata 25 mg/kg i/m. ili i. AMPICILLIN 50 mg/kg i.preko 30 kg 3000 mg (doza za odrasle) Doza koja slijedi je 1/2 inicijalne doze. Ukoliko postoji alergija na Ampicillin/Penicillin daje se kombinacija VANCOMYCIN i GENTAMYCIN. ili i. prije zahvata (ne premašiti 80 mg) Nakon 8 sati ponavlja se inicijalni režim u punoj dozi. 6 sati nakon inicijalne doze Kod alergije na Ampicillin/Penicillin daje se Clyndamycin. prije zahvata GENTAMYCIN 2 mg/kg i.v. 30 min.v. Kod takvih osoba razvoj endokarditisa je povezan sa vrlo visokim mortalitetom. Daje se: AMOXICILLIN 50 mg/kg per os 1h prije operativnog zahvata 25 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Kod alergije na Amoxicillin/Penicillin daje se erythromycin ili clyndamycin ERYTHROMYCIN 20 mg/kg per os 2 sat prije operativnog zahvata 10 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Alternativno CLYNDAMYCIN 10 mg/kg per os 1 sat prije operativnog zahvata 5 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Totalna pedijatrijska doza ne može nadmašiti dozu odraslog. CLYNDAMYCIN 10 mg/kg i. konduitom kao i osobe koje u anamnezi imaju podatke o ranije prebolovanom endokarditisu. Antibiotska profilaksa treba biti prilagođena tom uzročniku. 30 min. 30 minuta prije zahvata 5 mg/kg i. ili i.

Ovdje ćemo iznijeti samo one entitete koje najčešće srećemo kod nas i koji predstavljaju jedan veliki zdravstveni problem u medicini. Izuzetak je horea minor za koji entitet latentni period traje i više od 3 mjeseca. ali “mozaik” događaja ostaje medicinska enigma. U osnovi ne posotoj animalni modeli kojim bi se pretpostavke potvrdile. Uzima se da je najosjetljiviji period u dobu od 5 do 15 godina.DJEČIJA REUMATOLOGIJA Dječija reumatologija kao grana pedijatrije obuhvata veoma veliki broj kliničkih entiteta. Uzima se kao neki standard da 0. Kao posebno “reumatogeni” se pominju serotipovi M 1. 18 i 24. β-hemolitički streptokok iz grupe A je potentan i kompleksan mikroorganizam sa brojnim somatskim 157 . Akutna reumatska groznica Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine.pojava ARG češća poslije infekcija gornjih respiratornih puteva. ekstracelularni toksini streptokoka lediraju ciljne organe kao što su: miokard.poslije kožnih infekcija streptokokom češći je poststreptokokni akutni glomerulonefritis. U tom latentnom periodu bi se mogli odvijati imunološki procesi čija su posljedice kliničke manifestacije ARG. Period latencije traje od 1 do 3 sedmice. a koji su pak “nefritogeni”. labaratorijski ili drugi specifični test za dijagnozu pa se često služimo različitim dogovorenim kriterijumima u cilju zajedničke dijagnostike. Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima. 3. Ova zadnja teorija ima najviše pristalica. pa se smatra da ne šire u okolinu infekciju. Svima je karakteristična slična simptomatologija i patološki proces.5-3% oboljelih od streptokoka iz grupe A oboli od reumatske groznice. mada se može pojaviti u svakom životnom dobu. Zna se da je . Uloga virusa kao kofaktora nije potvrđena. Uzrok nesupurativnoj inflamaciji je nepoznat. ali izgleda da svi serotipovi iz grupe A mogu izazvati ponovni atak reumatske groznice. pa ona stara izreka vrijedi i danas da ARG liže zglobove a srce ugriza. ali još nema definicije koji su to “reumatogeni” sojevi. PATOGENEZA: Mehanizam odnosa između bakterije i čovjeka. Nalaze se brojne imunološke abnormalnosti u ovih oboljenja. Pojedini sojevi streptokoka iz grupe A češće se nalaze u bolesnika. Reumatska oboljenja u dječjem dobu se nazivaju inflamatornim oboljenjima vezivnog tkiva ili kolagenim bolestima. a . Ne postoji ni jedan klinički. zna se da je ekstracelularni produkt bakterije O streptolizin kardiotoksičan za eksperimentalne životinje. ETIOLOGIJA Inicijalni uzrok koji pokreće patogenezu ARG je β hemolitični streptokok iz grupe A. ali i hipotetičkih varijanti. sinovije i mozak. 2. ali se istovremeno zna da streptokok C i G stvaraju ovaj ekstracelularni produkt ali ne daju ARG. Daljni tačni mehanizmi koji će dovesti do simptomatologije ARG ostaju neobjašnjeni. to jest inflamatorne promjene u vezivnom tkivu bilo kojeg organa. abnormalni imuni odgovor domaćina na infekciju streptokokom grupe A. Dokazano je da nema primoataka niti recidiva ARG bez predhodne infekcije sa ovom grupom streptokoka. Kad se govori o epidemiologiji RG. te razvoja ARG ostao je neobjašnjen. Postoje u osnovi tri teorije: 1. Zna se da se češće javlja u mladim prenatrpanim kolektivima i kod grupe sa lošim socijalno-ekonomskim stanjem. 3. direktna infekcija srca i valvula streptokokom. nego je šire samo oboljeli. a trajna oštećenja ostavlja na srcu. Glavni rezervoar streptokoka su gornji respiratorni trakt u ljudi. valvule. Na primjer. onda je to u biti epidemiologija infekcije gornjih respiratornih puteva streptokokom iz grupe A. 6. a to je period od streptokokne infekcije do pojave ARG. 5. ali su tu vjerovatno ubrojani i zdravi nosioci bakterija u guši koji rijetko obole od ARG.

II. III). Sekvele na valvulama često zahtijevaju hirurške intervencije. Horeja Preboljela RG ili streptokokna infekcija 4. Mali zglobovi prsti i kičmenog stuba su rijetko oboljeli. Major kriterija Minor kriterija 1. bolan.Insuficijencije se javljaju u akutnoj fazi. po mnogim autorima i navodi na greške u dijagnozi ARG. kao ni laboratorijskog testa na osnovi kojih bi se mogla postaviti pouzdana dijagnoza pribjeglo se Jonesovim kriterijima koji su dopunjavani i revidirani. pa bi se tako mogao objasniti reumatski encefalitis. Isto tako. Poliartritis. Međutim. a od pomoći su i sporedne pojave.R interval za dob MAJOR KRITERIJI KARDITIS Jedina sekvela ARG koja daje hronična oboljenja srca kao što su valvularne insuficijencije i stenoze i to posebno na mitralnoj i aortralnoj valvuli. Zglob je topao. perikard i sprovodni sistem srca dajući aritmije (AV Blok I. ali i težinu lezije. ali bez karditisa. crven i ako se ne liječi. Karditis se javlja u 40 do 80% primo ataka ARG. U serumu su nađena ista antitijela kao kod osoba sa streptokoknim faringitisom.i ekstracelularnim antigenima koji bi mogli započeti imuni odgovor. Reumatski proces može zahvatiti miokard. Postoji specifična grupa polisaharida u zidu streptokoka koji je antigenski sličan glikoproteinu koji se nađe u humanim srčanim valvulama i tzv. Tako su i genetski uticaj i familijarna prdispozicija ipak nejasni. kao što je na mitralnoj (“riblja usta” i kalcifikati). odnosno horea minor.2 velike manifestacije i 1 mala ili . Karditis Povišena temperatura 2. Okrivljuje se kao mogući uzročnik početka imunog odgovora. Jonesova revidirana kriterija -1992 god. U bolesnika sa horejom minor su otkrivena antitijela na antigen koji se nalazi u membrani streptokoka kao i nucleus caudatus-u. Njegova je karakteristika da je veoma bolan. Genetski uticaj se pokušava objasniti specifičnim aloantigenom na povišini non-T limfocita koji je nađen u velikom procentu reumatskih bolesnika. sve ovo zahtjeva i još jednu savjesnu provjeru pored svakog kreveta individualno. Za dijagnozu RG potrebne su . Međutim. migrirajući Artralgije 3. a svaki sljedeći atak povećava procenat lezija srca. reaktrivna srčana antitijela koja ne razlikuju te valvularne antigene od streptokoknih i tako lediraju valvule. pa se punkcija u smislu dijagnoze rijetko radi. U tečnosti zgloba se ne nade ništa specifično. a čija je posljedica ARG. lakatni i ručni i to asimetrično.1 velika i više malih manifestacija. a .Stenoza u hroničnoj kada se formiraju ožiljci. . MIGRIRAJUĆI POLIARTRITIS Najkonfuzniji major kriteriji. ima tendenciju da migrira sa zgloba na zglob. Potkožni čvorići Produžen P . akutan. nađen je i u oko 30% kontrolne grupe isti marker. da bolesnika vrijeđa vlastita odjeća ili plahta. M protein u streptokoku je virulientni faktor kojim se streptokok brani od fagocitoze. skočni. jer štete su velike od na vrijeme nepostavljene dijagnoze ali i od hiperdijagnostike. Često se insuficijencije i stenoze kombinuju. KLINIČKE MANIFESTACIJE I DIJAGNOZA REUMATSKE GROZNICE Obzirom da nema kliničkog znaka ili simptoma. 158 . Trikuspidalna i pulmonalna valvula rijetko su zahvaćene reumatskim procesom. Karditi mogu biti veoma blagi do veoma teški sa srčanom dekompenzacijom. Najčešće su zahvaćeni veliki zglobovi kao što su: koljeni. Marginalni eritem Labolatorijski nalazi (SE i CRP) 5. Kriteriji su prihvaćeni u cijelom svijetu i od strane SZO 1992 kao revidirana kriterija.

PODACI O PREDHODNOJ ARG ILI STREPTOKOKNOJ INFEKCIJI Prvo. otok. osobito kad imamo samo 1 veliki kriterij. Eritem se najčešće javlja na trupu kao ružičasta eflorescenca izdignuta iznad kože. a na salicilate u punoj dozi brzo nestaje u roku od 12 do 24 sata. Povišen titar antistreptolizina iz krvi bolesnika. a to dokazujemo pozitivnom kulturom iz farinksa. Podatak o preležanoj skarlatini dobijamo iz anamneze. ali pomažu u dijagnozi.emocionalna labilnost . uzima se kao pozitivan ako se nađe 300 i više Toddovih jedinica (ASTO-a).emocijalna nestabilnost. Istu vrijednsot ima i povišena antidezoksiribonukleza B (anti-DNasa B) koja nam se činila i osjetljivija. artralgija se ne može pribrajati kao minor manifestacija. MARGINALNI ILI ANULARNI ERITEM Rijetko ga srećemo kod naših bolesnika. Naglašavaju se tri osnovne karakteristike: . Može se slivati i mijenjati izgled iz sata u sat. 159 . bez prisustva objektivnih promjena pri fizikalnom pregledu (crvenilo. Mogu biti pojedinačni ili u velikom broju na ekstenzornim površinama zglobova: lakat. UBRZANA SE I POZITIVNI C-REAKTIVNI PROTEINI Koriste se u dijagnostici. Može se pojaviti sama ili u kombinaciji sa karditisom dok se praktično ne susreće sa poliartritisom. POTKOŽNI ČVORIĆI Čvrsti. Horeatični pokreti su brzi. kičmeni stub.promjena u rukopisu i . Brza odluka o davanju antinflamatornih lijekova je kriva da migratorni karakter artritisa ne bude uočen. ali iščezne bez sekvela.brzo prelazi iz smijeha u plač i obratno. Ova major manifestacija je zastupljena u oko 80% bolesnika sa ARG. . koljeno. pa će pacijent teško vezati cipele i zakopčati dugmad. veličine par milimetara do jednog centimetra. besciljni i nekordinisani. U sredini je normalna boja kože. Rijetko ih srećemo kod naših bolesnika. funkcio leza). toplina. Sklona je recidivima.nehotične (horeatične) kretnje koje u snu nestanu. Mogu trajati sedmicama i mjesecima. U EKG-u se mogu još naći promjene u S-T segmentu. Promjene mogu biti tako teške da dijete ne može hodati niti gutati hranu ili tako blage da ih treba tražiti. ali i pri modifikaciji tretmana sa antiinflamatornim lijekovima. podatak o primoataku RG podsjeća daje dijete sklono streptokoknim infekcijama u gornjim respiratornim putevima. Manifestacija traje sedmicama ili mjesecima. ali ga opet procjenjujemo sa ostalim znakovima i simptomima jer se može naći i kod veoma različitih drugih stanja. Govor se nekad promjeni i bude praćen grimasama. POVIŠENA TJELESNA TEMPERATURA Veoma nespecifična ali je često prisutna od 40° C do subferbrilnih stanja. MINOR MANIFESTACIJE ARG Manje specifične. T valu i QRS kompleksu. polumjesečastog ili prstenastog izgleda. Jedan od prvih znakova u školske djece se uoči kao . HOREJA MINIOR ILI SYDENHAMOVA HOREJA Cerebralna manifestacija reumatske groznice i stiče se utisak da se sve rijeđe javlja.hipotonija muskulare i . PROLONGIRAN P-R INTERVAL Najstalnija promjena u EKG-u. Oko 80% bolesnika ima povišen ASTO.Artritis traje kratko. oko 7 dana. bezbolni i pomični. Nema pravog objašnjenja za tu pojavu. Treba je shvatiti kritički kao komponentu reumatskog procesa uz ostale manifestacije. a ako nema ovih elemenata treba biti obazriviji pri dijagnozi. Ako ima artritis. ARTRALGIJA Osjećaj bola i nelagodnosti u zglobu.

bez obzira na eventualnu hiruršku korekciju mane. Oralni penicilini davani 2x dnevno pokazali su se nesigurnim u sekundarnoj profilaksi. Kadkad mogu predstavljati problem i razne artralgije kao što su “bolovi kod rasta”. I ndikacije za primjenu kortikosteroida dosta zavise od stava pojedinih autora i klinika.j. Ako je postojao karditis sportski napori se ograničavaju bar 1 godinu.SPOREDNE POJAVE kao što su epistaksa.000 i. KORTIKOSTEROIDI u dnevnoj dozi oralno 0. a ponajčešće funkcionalni srčani šumovi koji imaju svoje posebne karakteristike.000 i. bljedilo i bol u trbuhu često su prisutne u bolesnika sa ARG.). Ako bolesnik ima formiranu srčanu manu profilaksa se sprovodi doživotno. a onda zavisi od stanja srčane lezije. PREMA HOREI Horeatični znakovi se pojavljuju kod bolesti ekstrapiramidalnog sistema.000 . PRIMARNA PROFILAKSA ARG podrazumjeva ispravno liječenje streptokoknih infekcija farinksa. bilirubinske encefalopaiije itd. bakterijski endokarditisi. u 1 dnevnoj dozi tokom 10 dana. Različiti autori pominju oko 40 ovakvih pojava. Preosjetljivi na penicilin umjesto prokain penicilina dobivaju eritromicin. daje se u dozi od 600. ACETILSALICILNA KISELINA u dozi od 70-100 mg/kg/24h podjeljenoj na 3-4 pojedinačne doze. kao i strogi stalni nadzor zbog mogućih neželjenih efekata. te uopšte pobol od ove podmukle bolesti. posebno karditisa. a za sekundarnu profilaksu umjesto depo penicilina sulfopreparat oralno svaki dan u dozi od oko 0. u istim vremenskim razmacima.200.000 i. odnosno tjelesne težine bolesnika. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PREMA POLIARTRITISU može biti u vezi sa početnim juvenilnim hroničnim artritisom (JCA). 160 . a ako je predškolskog uzrasta ili ispod 27 kg.M. leukemiji i drugim akutnim artropatijama. zavisno od doba.000 i. LIJEČENJE Specifičnog lijeka za ARG nema.1. Ukupno liječenje traje 8-10.j. Salicilati se daju uglavnom oralno. ne prelazeći 60 mg u dnevnoj dozi daje se u 3-4 doze i postepeno se reducira. septičnom artritisu. Teži se što prije preći na 1 jutarnju dozu između 6-8 sati čime imitiramo sekreciju endogenog kortizola i smanjuju osovinsku hipotalamo-pituitarno-adrenalnu supresiju.j.200. najbolje INJEKCIONIM PROKAIN-PENICILINOM sve dok ima tegoba i završiti jednom injekcijom depo penicilina (600. SEKUNDARNA PROFILAKSA RG: Počinje poslije 10 dana penicilina I. sedmično 5 mg. na 21 dan (3 sedmice). to se najveći broj pedijatara slaže da je trajanje takve profilakse minimum 5 godina. Mi ih dajemo skupa sa salicilatima i relativno brzo reduciramo dozu. ali kombinacijom antiinflamatornih lijekova te penicilinprofilaksom značajno se smanjila smrtnost. Kortikosteroidi su rezervisani kod teških formi.sedmica Obično povišena To i bolovi u zglobovima iščezavaju za 24-48 sati. invalidnost zbog srčanih mana. DEPO PENICILINOM G (benzatinpenicilinom) u dozi od 1. hepatolentikularne degerneracije. Prati se salicilemija u krvi koja ne treba prelaziti 25-30 mg%. PROKAIN PENICILIN u dozi od 800. Teško je tu mjeru provesti čim prestanu bolovi u zglobovima i padne temperatura.5 grama. PREMA KARDITISU teškoće zadaju: urođene srčane mane. ali njihov značaj se često i precjenjuje. Pošto se zna da je rizik od recidiva RG 10x veći u djece koja su je već jednom prebolovala. MIROVANJE U KREVETU: Preporučuje se bar 3 sedmice.8-2 mg/kg (pronizon). Nekada je teško razlikovati horeju minor od tikova nervoze i emocionalne labilnosti djece.j.

Sistemni početka . jer često kožne erupcije iščezavaju sa padom temperature. od 2. bolni na dodir i pokrete. U daljem toku zglobovi postanu topli. počinje postepeno ili naglo sa poliartritisom. skočni. rubeoliformnu ili alergičnu. povišen fibrinogen.000 djece.Oligoartikularni (1-4 zgloba) Pored navedenih kriterija važno je da se isljuče slične bolesti. prije terapije. a dijete progresivno vode do teške artikularne invalidnosti. ali i danima. povišeni CRP. Febrilno stanje. Početak JCA može biti čak i u dobu prije navršene 1 godine. Ti intervali mogu trajati satima. Kao što mu ime kaže. 5 ili više zglobova. Što se tiče reuma faktora (RF). Poliartrikularni početak U pomenutoj seriji je bio zastupljen kod 43. Okolni mišići postaju hipotrofični pa otok izgleda loš izraženiji.6 na 100. Od labolatorijskih nalaza. a patogeneza nedovoljno rasvjetljena. Opisuju se kao karakteristični simetrični otoci malih zglobova. obično sa visokim interminentnim temperaturama kada je bolesnik veoma prostriran. što je veoma rijetko za ARG. najčešće je pozitivan u početku.prvi sa 2-4 godine. a .7-19. Ova djeca mogu imati i leukocitozu od 50.Juvenilni hronični artritis (JCA) Juvenilni hronični artritis je bolest ili grupa oboljenja koja se klinički prezentuju čitavim spektrom zglobnih i vanzglobnih manifestacija. Drugim riječima.7% bolesnika. Od Wislera (1942) se dugo koristio naziv “subsepsis alergica-Wisler”. otečeni. ali su obično dva vrha. Često otkrijemo perikarditis i pleuritis. obično prate oboljenje pozitivni nalazi za reaktante akutne faze upale kao što je ubrzana SE. 161 . Sistemski oblik Manifestuje se sistemnim. ili se manifestuju mialgijama i artralgijama. Nekad može ličiti na morbiloznu. suprotno od adultnog reumatoidnog artritisa.drugi vrh u prepubertetu i pubertetu. svi zglobovi mogu biti ledirani. Ospa različitog izgleda. KLINIČKA SLIKA Kao što je prikazano na tabeli. Klinička slika je veoma šarolika i kod svakog bolesnika se prezentuje individualnom kombinacijom simptoma i znakova. Ekstraartikularne manifestacije se mogu javiti ali nisu učestale kao kod sistemnog početka. slezenu i generaliziranu limfadenopatiju. a sa padom temperature opšte stanje se brzo popravlja. ekstraartikularnim manifestacijama. Često u početku nedostaju znakovi artritisa. No nekad nas ovi nalazi ostave na cjedilu. Etiologija mu je nepoznata.Poliartikularni (5 ili više zglobova) i se klasificira: . a posljedica su nesupurativne hronične upale vezivnog tkiva. što je u skladu sa drugim autorima iz Evrope. Dominantnu ulogu igra hronični artritis koji traje više od 3 mjeseca. Veliki broj bolesnika se žali na jutarnju ukočenost zglobova koja tokom dana popusti. vretenastog izgleda. koja se brzo širi i brzo iščezava. Mogu biti zahvaćeni temporomandibularni zglobovi sa bolovima pri otvaranju usta i žvakanju. Zglobovi kokse takođe mogu biti zahvaćeni. Tako u našoj pomenutoj seriji bilo 29. pa i normalni laboratorijski nalazi ne isključuju oboljenje. ručni. ali ne štedi metakarpofalangijalne i interfalangijalne.000/mm3.sitna makulozna i svijetlo-ružičasta. pa i u srednjem uhu. Na kičmi je mnogo češće zahvaćen cervikalni dio kičme od lumbalnog. Većina djece ima uvećanu jetru. te odgovarajuće male zglobove stopala.1% RF pozitivnih. Ovakav način početka JCA se nade u oko 20% bolesnika. i to . lakatni. počinje u 3 različite forme. U svijetu variraju epidemiološki podaci o učestalosti bolesti. je druga karakteristika . EULAR-ova kriterija za dijagnozu juvenilnog hroničnog artritisa Početak Prije 16 godina Trajanje Minimum 3 mjeseca Prema načinu . a veoma rijetko i miokarditis. Najčešće su zahvaćeni: koljeni.

a sve sa ciljem da što manje suprimiramo hipotalamo-pituitarno-adrenalnu osovinu. Nose veliki rizik od neželjenih reakcija tako da se na njih dječiji reumatolozi ne odlučuju lako. skočnih. . D-Penicillamin (metalkaptaza) i sulfasalazin. dok biološki poluživot varira 8-54 sata.antiinflamatorni lijekovi. Citostatici se odavno upotrebljavaju i u dječijoj reumatologiji. Uzeti oralno. a za druge efekte treba da prođe i 6 do 8 sati. Postoje 4 komponente liječenja: .kineziterapija. pa i u reumatologiji. Lijek se daje obično na pun želudac kako bi sačuvali sluznicu želuca od iritacije. ARG često dolazi u obzir i može dati diferencijalno dijagnostičke teškoće. poboljšanje plućnih funkcija itd). znanje i umijeće da se bolest na vrijeme izdiferencira.opšte mjere i .Oligoartikularni početak U oligoartikularni početak ubrajali smo i monoartikularni (4 ili manje zglobova) i artritise do 4 zgloba. u konverziji pojedinih preparata i njihovoj depoziciji. injekcioni u zglob. pa i do 6 mjeseci. . Kad se daju injekciono u zglob.psihoterapija. Kao druga linija u terapiji JCA dolaze u obzir preparati zlata (injekciono i oralno). antimalarici. Od laboratorijskih i imunoloških testova. Mali efekat ima bolest jetre ili insuficijencija bubrega. na isti način. naprosin. u obliku masti se koristi kod iridociklitisa sa dobrim uspjehom. U diferencijalnoj dijagnozi sa JCA dolazi veliki broj veoma različitih oboljenja. čim se može peći na jednu dozu ujutro od 0. U ovu grupu ubrajaju i indometacin koji se daje rijeđe. Najčešće se sreće upala koljenih. pa je potrebna velika strpljivost. Koriste se i oralni kortikosteroidi. To su dosta potentni lijekovi koji se daju u mnogim bolesnim stanjima. smjenjuju se remisije i egzacerbacije. treba biti oprezan i obično ne u više doza u jedan zglob.8 do 2 mg/kg/TT. Oralne doze se daju na pun želudac. O opštim dijetetskim mjerama nema neke specifičnosti. a mi ih otkrivamo svega u oko 11 % naših bolesnika. osim što postoji veća opasnost od podmuklog iridociklitisa koji može dovesti do totalne amauroze. Najčešće se koriste oralni preparati. Salicilati se daju na način kako smo opisali kod ARG. opet u jutarnjim satima. a onda. osobito kad je u pitanju sistemski početak. samo što se daju duže. a reduciramo soli Na (neslana ili slabije slana dijeta). Pošto nisu oslobođeni od mioneralnokortikoidnog efekta. nešto je češće pozitivan antinuklearni faktor. Lokalno. dok je istovremeno u normalnoj populaciji bilo 14% pozitivnih. U našoj pominjanoj seriji našli smo da je bilo HLA B-27 pozitivnih 34%. U psihoterapiji dati potporu bolesniku kod kuće. 162 . Bolest je hronična. mi dodajemo soli K oralno. Učinak paracetamola je slabiji od salcilata i drugih pomenutih lijekova. Fenobarbiton će povećati klirens kortikosteroida. a neki autori saopštavaju efekte i nakon perkutane aplikacije. brufen.5-5 sati. MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA: Započinje sa nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima brzog djelovanja kao što preparati salicilne kiseline. Artritis nema neke posebne karakteristike. i lokalno na drugim mjestima. dok neki autori pominju vrijednosti i do 50%. TBC zgloba ili druge infekcije. a za evidentan efekat treba duži vremenski period. Neki efekti lijeka se mogu dokazati poslije 2 sata nakon oralne terapije. ali zbog neželjenog potencijala njihova upotreba nije dovoljno provjerena na većim kontrolisanim serijama. Teškoće mogu dati aseptičke nekroze kosti. misli se. reducirati dozu na dozu održavanja i prevesti ukupnu dozu na drugi dana. kukova i ručnih zglobova. Ovi preprati se dugo upotrebljavaju. Plazma poluživot prednizolona varira 1. a u akutnoj fazi paziti na ekstraartikularne manifestacije koje mogu ugroziti život. a u sistemsku cirkulaciju dospije više od 80% lijeka. pa i duže (hiperglikemija. Liječenje treba prilagoditi svakom bolesniku. Osnovni cilj je suprimirati aktivnost upale i spriječiti deformitete i destrukcije zglobova. TERAPIJA JCA Specifičnog lijeka nema. Drugi lijekovi iz ove grupe imaju slične efekte i djeluju. čim bolest dozvoli. kao što su pad perifernih eozinofila i limfocita. a naprosinski preparati češće. pa su i potencijalni rizici od neželjenih efekata veći. druga oboljenja vezivnog tkiva kao što su sistemski lupus eritematosus ili dermatomiozitis. ali može biti zahvaćen i bilo koji drugi zglob. Kratkom kurom steroida smatramo period do 7 dana. u školi i društvu da bi mu se realizovali fizički i psihički potencijali a i da bi postali ravnopravni članovi društva. dobro se resorbuju sa vrhom koncentracije u krvi za 1-2 sata.

ANA. Od laboratorijskih testova samo najvažnije ćemo pomenuti: Pozitivna ANA na razne komponente nukleusa. snižene komponente komplementa. Opisuju se promjene od strane CNS koje se manifestuju u promjenama ličnosti. alopecijom areatom ili s promjenama na dlakama i noktima. faktore koagulacije. peritonitisom) ili lezijom srca sa različitim patološkim šumovima. lažno pozitivne reakcije na sifilis. a nastaviti i po isključenju medikamentozne terapije. idiopatskim Raynaud-om. Postoje različite metode. gledano na tako kompleksno oboljenje. a najčešće posljedice u obliku zglobnih deformiteta 27%. a možda i genetički determinisano. Često se zbog pomenutih karakteristika za ovo oboljenje upotrebljava termin: lupusu slična oboljenja. Treba je započeti što ranije. Da li virusi imaju udjela za sad je nejasno. Nađu se poremećaji u funkciji T i B limfocita. povišeni Ig. Posebno treba naglasiti da je često zahvaćen bubreg (vidjeti u nefrologiji). lupoidne trake. hipergamaglobulinemija. dijarejom. pa je po tome dobilo naziv. anti-kardiolipini. deficijenciju komplementa i si. Hepatomegalije i generalizirane limfadenopatije su česte. a također je karakteristično i po mnogim imunim fenomenima. malaksalost. Često u članova familije nađemo slične promjene u imunom sistemu kao što su hipergamaglobiulinemije. horeatične hiperkinezije. Fizioterapija se sve više koristi i praktično nema JCA kojem nije potrebna ova terapija. antikonvulzivi i dr. osobito kod lupus nefritisa. Kožne promjene često su izazvane sunčanom svjetlošću pa je fotosen-zitivnost kože jedna od karakteristika SLE. koju nekad može smijeniti reaktivna hiperemija) može predhoditi i SLE. EPIDEMIOLOGIJA: Incidencija je nepoznata. artralgije i artritisi i kožne promjene. Kod postepenog početka neki simptomi mogu da se jave više godina prije nego se postavi dijagnoza. IgM. imuni kompleksi. Često ide progresivnim tokom. sa evidentnom cijanozom. najčešće iza 7 godina života. Eitologija je nepoznata. vomitusom. Od imunih poremećaja ćemo spomenuti: povećani Ig. plućne hemoragije i fibroza pluća. Prolazni SLE i blaže kliničke slike mogu indukovati različiti lijekovi: sulfonamidi. srčanom kongestiom i verukoznim endokarditisom (Libman-Sacks). pleuritisom. Ne treba zamjeniti ovaj sekundarni fenomen sa primarnom idiopatskom bolesti tzv. Od HLA nađemo češće: HLA-B8. melenom ili čak infarkcijom zida crijeva. mada je karakterističniji za sistemsku sklerozu koja je rijeđe oboljenje. antinuklearna antitijela (ANA) na različite komponente jezgra. DW2/DR2. pa sve do konvul-zija. koje se nađu u oko 30-50% bolesnika kad se izlože suncu. Klinička slika: Početak može biti postepen i podmuko ili akutan. Sistemski lupus eritematosus (SLE) Oboljenje zahvata mnoge organe. Kod SLE bolest može prvo da se manifestuje sa poliserozitisom (perikarditisom. antitijela na Er. Mogu biti prisutne gastrointestinalne manifestacije sa kolikama. Na sluzokožama usta i nosa mogu se naći ulcerativi te promjene. SLE je u stvari bolest imune regulacije. tako da neliječena djeca završavaju i letalno. DW3/DR4. Le. Najčešći simptomi su febrilna stanja. što ipak ulijeva optimizam. Raynaudov fenomen (sa karakterističnim vazospazmima prstiju šaka na hladnoću. kardiomegalijom. hipokomplementemija. ali bolest nije tako rijetka i smatra se da najmanje 20% svih lupusa počinju u dječijem dobu. pa i stavovi kad i kako početi sa kojom metodom. Promjene mogu biti i veoma različite po ostalim dijelovima tijela. Napominjemo da Ravnaudov fenomen može predhoditi pomenutim reumatskim oboljenjima i 3 do 10 godina. Biopsijom kože sa imunofluorescen-cijom otkriju se depoziti IgG. nodoznim eritemom. pozitivan Coombsov test. prokainamid. Prema našoj jednoj studiji dobru prognozu je imalo 70% bez posljedica. EKG promjenama.FIZIOTERAPIJA: Veoma je važna. Hemolitička anemija je rijetka. povećana osjetljivost na različite infekcije. Bolest može početi sa trombocitopeničnom purpurom. Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničke slike i uz pomoć laboratorijskih testova. SLE je u dječijem dobu akutnije oboljenje i teče brže nego u odraslih. ali su dokazsni mnogi imuni fenomeni. Neonatalni Lupus fenomeni: Ovi fenomeni se javljaju u neonatusa majki koje boluju od subkliničkih 163 . Tr.64%. RF. Opisuju se infarkti srca i u dječijem dobu. dok je letalitet bio 2. Od kožnih promjena najkarakterističniji je leptirasti eritem na licu “butterfly” koji ide preko nosa na jagodice obraza obostrano. Različite udlage preko noći u cilju sprječavanja deformiteta su preporučljive i koriste se u svim većim centrima gdje se liječe bolesnici sa JCA. RF. a prema sadašnjim najozbiljnijim hipotezama. kao i plućni infiltrati. ali izolirani diskoidni lupus u djece je rijedak.

Sindromi vaskulitisa Inflamacije krvnih sudova mogu biti različitog uzroka. hemolitička anemija. Rijetko su prisutni RF i ANA. Nažalost. podmuklo. Te manifestacije mogu biti različiti osipi. tranzitorna imuna trombocitopenija. U početku mišići mogu biti otečeni i indurirani.ili manifestnih reumatskih sindroma. inflamacijom i depozitom imunoglobulina. Dolaze u obzir salicilati i drugi nesteroidni-antiinflamatorni lijekovi. Pominju se i promjene na miokardu sa alteracijama T talasa u EKG-u ili srčanim blokovima. Vaskuliti se dijele u dvije grupe: primarni i sekundarni kao što se javljaju kod oboljenja vezivnog tkiva. Dermatomiozitis Multisistemska bolest nepoznate etiologije karakteristična po nesupurativnoj upali prevashodno poprečnoprugaste muskulature i kože. lako govorimo o neonatalnim fenomenima oni mogu potrajati i mjesecima. prirasla za podlogu. U kasnijem toku se može naći kalcinoza. leukopenija. infekcija. transplantacija i kardijalna dekompenzacija se tretiraju prema principima koji važe i kod drugih uzroka. Oštećenje sprovodnog sistema srca se može objasniti kod nekih bolesnika fibrozom. Citostatici se daju u krajnjoj nuždi. rendgenom se lako otkriju. Zahvaćeni mišići mogu biti u početku otečeni i bolni na dodir. a nekad samo očnih kapaka (Glancmanova “lila bolest”) ili heliotropne vjede. ali da kontrolišemo bolest i suprimiramo simptome. koji nisu rijetki i kod naših bolesnika. koža i potkožno tkivo. Druga muskulatura. a kasnije se javljaju kontrak-ture i deformacije kao posljedica bujanja veziva umjesto propale muskulature. Kad se jave kalcifikati. ali opet nije kod svih nađen taj pozitivan nalaz. a kasnije dolaze u obzir i ortopedske korekcije . osobito ekstremiteta. a manifestacije će zavisiti od lokacije inflamiranog suda. Patogenetski mehanizmi nisu dovoljno objašnjeni. osobito u koži i mišićima (vidi sliku). Elektromiografija može biti od pomoći. Ako su inflamirani veliki krvni sudovi kao aorta. Najčešći početak bolesti je u dobi od 4-10 godina. različitih infekcija. a kadkad ostaju atrofična depigmentirana mjesta. Kao posljedica upalnog procesa sa vaskulitisom stradaju mišići. kortikosteroidi su za sada lijekovi izbora i daju se kontinuirano i prilagođeno reakciji bolesnika. Razumnjivo je da postoje i preklapanja pomenutih sindroma. Kad su zahvaćeni nemuskularni mali krvni sudovi klinička prezentacija ide po tipu Henoch-Schonleinovog vaskulitisa (HŠV). Vodeći simptom je slabost muskulature. CNS komplikacija. Tako promjene na srcu mogu ostati trajne što će se prezentovati kongenitalnim srčanim blokovima. a zatim degeneracija koja vodi hipotrofiji i atrofiji mišića i kože. kor-tikosteroide davati u što je moguće manjim dozama. Klinička slika: Najčešće protiče postepeno. artralgije i artritisi prolaznog karaktera. koljena i laktova. a najčešće SLE kao posljedica antitijela i drugih supstanci koje fetus primi od majke. najveći broj letalnih ishoda nastupa zbog: nefritisa. a i kod drugih procesa. Hepatomegalija. čija je varijanta i Wangerova granulomatoza. a bolest može zahvatiti i druge organe. a često se opisuju takve oskudne erupcije na ekstenzornim djelovima zglobova prstiju. Renalna dijaliza. Ide se sa dozama s kojima neće biti povišeni enzimi mišića. Kod upotrebe an-timalarika osobito paziti na čestu kontrolu zbog toksičnog retinitisa. a biopsija mišića može biti i presudna za dijagnozu kao i kožna biopsija. Kožne promjene češće počnu periorbitalnim edemom ili edemom lica uz karakterističan lila raš lica. a kasnije atrofiraju i u njima se mogu pojaviti kalcifikati različite veličine. pa terapiju prilagoditi lezijama. U liječenju. Te promjene nekad i nestanu. pa čak da počne sa smetnjama gutanja i disanja. Od znakova sistemne bolesti česta su: febrilana stanja. onda idu po tipu Takayashijevog arteritis. tako da ostaje nejasno kakav je mehanizam nastanka. pa se mogu tranzitorno pronaći pozitivna ANA i druga antitijela. Treba pokušati da se s fizikalnom terapijom spriječe kontrakture. rijetko akutno. infarkcija srca i plućnog lupusa. kao stoje respiratorna ili mišići feringsa mogu biti zahvaćeni u sklopu bolesti. splenomegalija i limfadenopatije se opisuju u oko 5% bolesnika. Ako su zahvaćene veće mišićne arterije onda ide po tripu poliarteritis nodoza. ali mogu biti zahvaćeni i 164 . Periungvalna atrofija i vaskulitis se mogu primjetiti. Blagi eritem se može pojaviti i na drugim dijelovima tijela. ali pacijente držati pod kontrolom i da imaju što manje tegoba uz normalni nivo komplementa. Javljaju se tromboze. Tretman SLE: Potrebno je kod svakog bolesnika prvo procijeniti koji je organ lediran (bubreg ili drugo). Dokazan je vaskulitis različitog intenziteta u koži i mišićima. Od laboratoriskih nalaza koji mogu biti od pomoći su: povišene kreatin-fosfokinaze i aminotransferaze.

Renalne manifestacije se pominju kod 20-60% sa mikro i makro hematuriom. lokalne infekcije. U našoj jednoj studiji iz 1990 godine našli smo da je incidencija HŠV među hospitaliziranim bolesnicima za 5 godina bila 0. hipertenzija. Lokalizacija je najčešća na podkoljenicama. Interesantno je da se suprotno od ostalih reumatskih oboljenja Henoch-Schonleinova purpura i poliarteritis nodoza predominantno javljaju u muške djece. Henoch-Schonleinova purpura ili vaskulitis (HSV. Inflamaciju krvnih sudova srećemo kod drugih oboljenja kao što su: SLE. Laboratorijski nalazi: Bitno je odrediti broj Tr kako bi isključili trombocitopeniju. lijekovima ili infektivnim uzročnicima. Od manje su važnosti SE i drugi markeri akutne inflamacije. a to su tranzitorne artralgije i artritisi. u 30%. Najuočljivije su kožne lezije. artritisima. Anafilaktoidna purpura) Ovaj vaskulitis je karakterističan po netrombocitopeničnoj purpuri. a lezije visceralnih organa se teže uočavaju. Za infantilni poliarteritis i Kawasakijevu bolest karakterističan je vaskulitis velikih koronarnih krvnih sudova. U našoj seriji su bile uglavnom umjerene i blage manifestacije kod 20%. ali je moguća proteinurija. arterija. Artikularne manifestacije smo našli u 5% naših bolesnika. Može se javiti povraćanje. a praćenje hematokrita. ali nismo imali letalnih ishoda. pa gluteusima. papule. dermatomiozitis. 165 .različiti krvni sudovi istog bolesnika. Uzrok vaskulitisu je nepoznat iako je entitet poznat više od 150 godina. Pored ovih standardnih manifestacija. a manje drugih krvnih sudova. Kliničke manifestacije: Praktično nema dijagnoze bez kožnih promjena i one se nađu u sve djece (100%). Mogu nastupiti i letalne komplikacije.2% bolesnika.5% svih hospitaliziranih. to ćemo ga ukratko opisati kao predstavnika vaskulitisa. Gastrointestinalne manifestacije. nefrotski sindrom. Erupcije idu u atacima od 1 do 10. rijeđe na rukama i licu. Kod serumske bolesti do vaskulitisa dovode depoziti imunih kompleksa. poznato je da se HŠ purpura i nodozni poliarteritisi mogu pojaviti poslije izlaganja djece nekim alergenima. Purpurozne erupcije prevaliraju na prednjim stranama podkoljenica. a rijetko i krv u stolici. moguće su i sistemske manifestacije kao što su promjene na vitalnim organima. pa i akutna renalna insuficijencija. trauma i tromboembolia. Pošto se HŠV često sreće u dječijoj populaciji. sklerodermija. sa bolovima u trbuhu različitog inteziteta i karaktera. a dob djece je najčešći između 2 do 5 godina. abdominalnim bolovima i nefritisu. ali su daleko ozbiljnije manifestacije. Nodozni poliarteritis može ići sa hepatitisom B. Terapija je za sada simptomatska. Hb i broja Er važno je radi opasnosti od krvarenja u viscelarnim organima. a vaskularna oštećenja uzrokuju imuni kompleksi sa virusnim antigenima i njihovim antitijelima. ali i mnogim drugim. hematemeza.2% slučajeva. U pomenutoj seriji smo našli febrilno stanje u 66. ali mogu biti prisutne: makule. Kod naših bolesnika smo našli povišene serumske IgA u 69. U našoj pomenutoj grupi imali smo kod troje djece raširene nekroze crijeva. te da su muška djeca češći bolesnici. ekhimoze kao i veći urtikariel-ni plakovi. Mada često uzrok ovim oboljenjima nije sasvim poznat.

Normalno je miris aromatičan. Prolazak proteina kroz glomerularnu bazalnu membranu (GBM) zavisi od njenog integriteta. Metoda je pouzdana za dobijanje nekontaminiranog urina. Mnogo je pouzdanije odrediti koncentraciju osmotski aktivnih supstanci.Uobičajeno je pH urina 6. karotena. Porijeklo proteina urina – . bezbojan.Svježe izmokreni urin zdrave osobe je bistar.0. . MIRIS . te ispiranje prokuhanom i ohlađenom vodom. Rubovi kesice se nalijepe na kožu spolovila. urin može izgledati zamućen. urin se uzima iz srednjeg mlaza spontanim mokrenjem u sterilnu epruvetu. Usljed precipitacije fosfata ili urata. pa čak i izrazito tamnu boju poput ruskog čaja. koja je od 100 do 1400 mOsm/L PROTEINURIJA . SPECIFIČNA TEŽINA . uzorak urina se uzima mekanim ureteralnim katetrom prikladne veličine. Jedini način da se adekvatno prati napredovanje upalnog procesa ili uspjeh terapije je određivanje 24 satne proteinurije.Svaka proteinurija je znak mogućeg oboljenja bubrega.Zdravi bubrezi mogu mjenjati specifičnu od 1000 do 1030 i više. mioglobina. Nakon 12 satnog žeđanja koncentracija urina je oko 1024. ali se mjenja kod bakterijske infekcije ili nekih poremećaja metabolizma. kao što je fenilketonurija koja daje miris plijesni. Specifična težina mješanog dnevnog urina u normalnim okolnostima je 1020. ali i nakon uzimanja veće količine cvekle i kupina.25 mg/dl proteina. ostavlja se u frižider na +4 stepena.NEFROLOGIJA DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI KOD BUBREŽNIH BOLESNIKA Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. Kateterizacija se mora izvesti sterilno. u suprotnom. Normalne vrijednosti proteina urina su 150 mg za 24 sata.Polovinu proteina urina čine globulini porijeklom iz mokraćnih kanala.trećinu albumuni male molekularne težine dospjeli glomerularnom filtracijom iz seruma. Svaka proteinurija dokazana test-trakom provjerava se pouzdanijom precipitacijskom metodom sa sulfosalicilnom kiselinom. Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati. da se spriječi kontaminacija stajanjem. Urin niske specifične težine je blijed. urata ili porfirina daje urinu tamniju. izlučivanje proteina plazme se pojačava i u tom slučaju čine 85% proteina urina. bilirubina.Normalno je blijed do zagasito-žut (jantarne boje). Proteini mogu biti glomerularnog i tubularnog porijekla. a kada prede normalne vrijednosti tek tada se može okarakterisati kao proteinurija. Povećano izlučivanje slobodnog hemoglobina. Kod svake dokazane proteinurije predhodnim metodama potrebno je ustanoviti ukupno izlučivanje proteina za 24 sata. Različita patološka stanja zamućuju urin. U svakom slučaju postupku uzimanja urina mora predhoditi pažljivo pranje spolovila i perineuma sapunom i vodom. urin se odmah šalje u bakteriološki laboratorij. Ružičasti trag na pelenama je od jačeg izlučivanja urata. Crvenkast je kada ima primjesa krvi. Najjednostavnija metoda za dokazivanje proteinurije je test traka. Djeca preko dvije godine mokre na zahtjev pa je kod njih lakše dobiti urin. Kod manje djece urin se skuplja u sterilnu plastičnu kesicu ili neki drugi sakupljač. . BOJA . Kod familijarnog defekta metabolizma triptofana pelene nakon nekoliko sati stajanja postaju plave. Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija obezbjeđuje da su elementi duže očuvani. Prilikom fizičkog napora. i ostali proteini u mnogo manjem procentu. Kada se rade tačno vremenska ispitivanja.5 do 8. osmolarnost urina. 166 . Ovom metodom se proteinurija dokazuje već kod koncentracije od 0.Ostatak čine Tamm-Horsfallov protein stvoren u uzlaznom i distalnom kraku tubula. Za bakteriološki pregled. ali je normalan i raspon od 4.5. a kod muških prevuče se prepucijum tako se ispere glans i dobije urin bez debrisa koji ga zagađuje. PH URINA . Kod novorođenčadi i mlade dojenčadi urin se može dobiti i suprapubičnom aspiracijom (punkcijom) mokraćne bešike. Bez obzira na način kojim se dobije. Prilikom pranja ženskih genitala šire se velike usne. KARAKTERISTIKE UZORKA URINA IZGLED . smeđu. posebno kod jače koncentracije.

kod rashlađivanja (hipoksija bubrega).Prolazna proteinurija: ovaj termin se koristi u slučajevima proteinurije kod tjelesnog napora (prilikom marširanja). Patološki broj je eritrocita preko 240. MIKROSKOPSKO ISPITIVANJE URINA . posljedica je pojačanog filtriranja albumina koje premašuje normalnu tubularnu reapsorpciju. . IgG je veliki protein i ako je njegovo izlučivanje veće od albumina tada se konstatuje mala selektivnost GBM.eritrociti su porijekom iz donjih partija urinarnog trakta. Tumačenje normalnog i patološkog nalaza zavisi od načina pripreme urina za pregled.Glukoza se određuje Clinistix testom i normalno je nalaz negativan. Brojanje se vrši u komori i izražava se kao broj ćelija na mililitar. . selektivnost je očuvana. Kasnije je tenika sakupljanja urina pretrpjela neke modifikacije ali je naziv ostao isti.koncentrisani urin: dobija se centrifugiranjem urina na 2000 obrtaja/min u trajanju od 5 minuta. a ne isključivo na glomerularno. kod febrilnih stanja.ispitivanje urina po Addisu: Addis je preporučio ispitivanje 12-satnog urina. 167 . Ovo ispitivanje je dovoljno uraditi samo jednom. GBM gubi svoju sposobnost da ograniči filtraciju. Karakter proteinurije .odnosno selektivnosti. Hematuriju dokazanu dipstiks metodom potrebno je dalje diferencirati mikroskopskim pregledom sedimenta urina. Pozitivna je ukoliko u urinu ima eritrocita. Urin nakon toga pokazuje proteinuriju. . više od 80% dizmorfnih . Gornji limit za leukocite je 10 ćelija/mm3 za dječake i 50 ćelija/mm3 za djevojčice.Dokazivanje eritrocitnih cilindara u sedimentu uvijek govori za renalno oštećenje.5 g/L njena prognoza je dobra. . smatra se patološkim nalazom. tada u urinu ima proteina svih molekularnih težina (neselektivna proteinurija).Mikrohematurija se dokazuje dipstiks metodom. HEMOGLOBIN I MIOGLOBIN . Može se desiti lažno pozitivan nalaz ukoliko je u urinu prisutna mikrobijalna peroksidaza. kada je lezija veća.uzimanjem urina u tri porcije hematurija u svim porcijama govori da je glomerularnog porijekla. Obratno. prolaze proteini male molekularne težine (albumin i transferin). a leukocita preko 500000. postoji broj koji se toleriše.MCNS). hemoglobina i mioglobina. nakon 12-satne restrikcije unosa tečnosti.Ortostatska (lordotična). . Ove metode ne mogu dati lažno negativne rezultate. PORIJEKLO HEMATURIJE Porijeklo eritrociturije se može dokazati na dva načina: . više od 80% izomorfnih . Kod manjih oštećenja GBM (nefrotski sindrom sa minimalnim promjenama . nakon transfuzije krvi ili plazme. . Hemoglobinurija se od mioglobinurije diferencira posebnim imunodifuzionim tehnikama.000. hematurija samo u trećoj porciji ukazuje na porijeklo iz donjih partija .eritrociti su glomerularnog porijekla.pregled nativnog urina: ako se nađe više od 5 leukocita i više od 0-1 eritrocit. Oba pola imaju manje od 5 eritrocita u mm3 urina.Perzistentna proteinurija: Proteini se dokazuju svaki dan barem nekoloko sedmica neovisno od gore pomenutih situacija.sprovodi se standardnim metodama u kliničkoj biohemiji na tri načina. Nakon mirovanja u ležećem položaju urin je bez proteinurije. Ukoliko ne prelazi 1. Mjerenje selektivnosti može imati neki dijagnostički značaj za određivanje lezije GBM. Može se razvrstati: o blaga proteinurija izlučivanje 150-500 mg/24 sata o umjerena proteinurija izlučivanje 500 do 2000 mg/24 sata o masivna proteinurija preko 2000 mg/24 sata GLUKOZA U URINU . Velika količina C vitamina ili tetraciklina daje lažno negativan nalaz glikozurije. većih opekotina. Mada normalno u urinu nema ćelija.ispitivanje morfologije sa fazno-kontrastnim mikroskopom. bilo da je kratkotrajna ili intermitentna. Dokazivanje ortostatske proteinurije: pacijent kleči 25 minuta sa kičmom u lordotičnom poležaju. dehidracije. U novije vrijeme dosta autora spekuliše i tvrde da dismorfni ukazuju samo na renalno porijeklo eritrocita.

- Kalciurija odnosno odnos calcium/creatinin u 24-satnom urinu (izražava se u mg/ml). da bi se okarakterisala kao patološka. angiomiom razvojna anomalija bubrega. trauma. U ovim slučajevima odgovarajuće kliničke i laboratorijske pretrage potvrdit će dijagnozu. infekcija. Ukoliko se uz hematuriju dokaže proteinurija. KLINIČKI ZNACI HEMATURIJE Hematurija se može javljati kao izolovana ili sa drugim kliničkim i laboratoriskim znacima bolesti. nefrokalcinoza). kortikatoa nekroza) tubulointersticijalna nefropatija. papilama nekroza. vaskularne malformacije. policistična renalna bolest. membranozna nefropatija. infekcija/inflamacija (bez obzira na uzrok). Pacijent nema predhodnih anamnestičkih podataka niti fizikalni pregled ukazuje na postojanje sistemnog ili bubrežnog oboljenja. alergijski vaskulitis. benigna familijarna hematurija. lijekovi i otrovi (analgetika. Može biti mikroskopska ili makroskopska. rapidni progresivni glomerujonefritis. glomerulonefritis uz anafilaktoidnu purpuru. IgA nefropatija. UZROCI HEMATURIJE G LOMERULARNI A. IZOLOVANA HEMATURIJA . lupus glomerulonefritis.06+0. aneurizme. u slučajevima eritrociturije nejasne etiologije. napor koji prouzrokuje hematuriju 168 . oxalat. vaskulitis. malformacije (hemangiomi. infektivna (pijelonefritis. arteriovenozna fistula) tumori Wilms. Sy. mezangiokapilarni. hemoglobin S nefropatija. nefrotskog sindroma sa minimalnim lezijama. hereditarni progresivni nefritis. zatim vaskularnih oboljenja kao poliarteritis nodosa ili nefrosklerose. ciste urolitijaza. Najčešće se javlja kao nesupurativna komplikacija postinfektivnog glomerulonefritisa. hidronefroza. Samo je simptom i ne može služiti kao dijagnoza. uric. nefrotski sindrom minimalne lezije. nefrosklerozni vaskulitisi (mikroangiopatije. mora se javiti u nekoliko uzastopnih ispitivanja uzorka urina. fokalna glomeruloskleroza. proliferativne glomerulopatije - B.dosta je česta u dječijem uzrastu i u 30% slučajeva se spontano razriješi za nekoliko sedmica ili mjeseci kao prolazni fenomen. neproliferativne glomerulopatije N EGLOMERULARNI - H EMATURIJA IZ DONJIH PARTIJA urinarnog sistema - N EDEFINISANI UZROCI postinfektivni glomerulonefritis. mezangioproliferativni. Normalno odnos Ca/Cr=0. ali se može javiti kod: IgA nefropatije. hiperkalciurija. makar i u tragu. antimikrobialni lijekovi) akutna tubularna nekroza vaskularna hematurija. Odnos veći od 0. Alport. renalna venozna tromboza. to više nije izolovana eritrociturija i sasvim se mjenja pristup obradi bolesnika.18 potvrđuje patološku kvantitativnu urinarnu eksreciju kalcija u 24 satnom urinu. lijekovi (ciklofosfamid). renalni karcinom. obstrukcija/dilatacija (bez obzir ana uzrok). HEMATURIJA KOJU PRATI PROTEINURIJA . tuberkuloza) metabolična (acid. međutim.Svaka hematurija glomerularnog porijekla praćena je proteinurijom.12.

KONCENTRACIJSKA SPOSOBNOST BUBREGA: određuje se nakon 12-satnog perioda bez uzimanja vode za koje vrijeme se sakuplja urin. kongenitalne anomalije poznate po udruženosti sa anomalijama bubrega i urinarnog trakta. isključena je infekcija urinarnog trakta.LEUKOCITURIJA: Leukociti se mogu naći u urinu zdrave osobe. terapije diureticima i kortikosteroidima. Koagulisani serumski proteini uklopljeni u Tamm-Horsfallov protein čine granulirane cilindre.Izlučivanje kalija kod zdrave osobe zavisi od velikog raspona unosa. . mada je malo stanja u kojima će mjerenje elektrolita dati neki relevantan podatak od kliničkog i dijagnostičkog značaja. veličina. bubreg takođe može smanjiti ekskreciju natrija. za dokazivanje sigurne bakteriurije koristi se kvanitativna metoda brojanja bakterija u mililitru urina. U situacijama kada postoji retencija ili pretjerano izlučivanje elektrolita mjerenje će se pokazati korisno. Povećani broj leukocita može biti i nakon teških vježbi. U slučajevima leukociturije bez bakteriurije. te kao posljedica iritativne lezije urinarnog trakta. češće se javljaju kao posljedica parenhimatoznog oboljenja bubrega. . bolesnika sa viremijom. to se uvijek kod leukociturije traži urinokultura. neobjašnjeni abdominalni bol. Kod patološke leukociturije bez bakteriurije.Normalna vrijednost kalcija u urinu je 5 mg/kg/24h. mada ne u potpunosti precizna. Tim pretragama se određuje položaj. Međutim. CILINDRURIJA: Cilindri su znak lezije bubrežnog parenhima i mogu poticati od oštećenih funkcionalnih nefrona. upale bilo kojeg dijela mokraćnog trakta. . Premda je leukociturija glavni znak bakterijske upale. Na osnovu toga. Pojava leukocita u grupama upućuje na upalu donjih partija urinarnog trakta. hipertenzija. trauma abdomena.Kada je unos natrija smanjen. hiperparatireoidizma ili distalne tubularne acidoze. nefrolitijaza. po Sanfordu ili njegovoj modifikaciji. dobro je uraditi kulturu urina na Micobacterium tuberkulose. Kod očuvane koncentracijske sposobnosti bubrega. u kliničkoj praksi je najčešće korištena metoda. hematurija nejasne etiologije. slabo napredovanje na težini. BAKTERIURIJA: Nalaz bakterija u svježe uzetom uzorku necentrifugiranog urina nakon pranja vanjskih genitalija dokazuje postojanje urinarne infekcije. FUNKCIONALNO ISPITIVANJE BUBREGA: Klirens endogenog kreatinina. Matriks urinarnih cilindara pretežno je sastavljen od Tamm-Horsfallovog proteina.Leukocitni cilindri su znak upalne bolesti bubrega. .apsolutne (osjetljivost na kontrast) i 169 . pojavljuje se kod acidoze. abdominalni tumori. sindromi.Eritrocitni cilindri su znak procesa na glomerulima. ELEKTROLITI U URINU: Danas je uobičajeno i gotovo se rutinski određuju elektroliti u urinu. INTRAVENOZNA UROGRAFIJA je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. ona se javlja i kod glomerulonefritisa. Ipak. bez obzira na unos. oblik bubrega. Kako je leukociturija specifičan nalaz za upalne procese. ili vanjskog spolovila. povišena tjelesna temperatura nejasne etiologije. ali se formiraju u tubulima i to uobičajeno u distalnom tubulu. neurogena bešika. Efektivni protok plazme bubrege mjeri se Hipuranom J125. Očito je da cilindri imaju porijeko u bubrežnom parenhimu. . Kontraindikacije za intravenoznu urografiju: . te izgled njegovog izvodnog sistema. kako bubrezi koncentrišu ili izlučuju kontrastni materijal može se orjentaciono odrediti i funkcija bubrega. Povećano izlučivanje kalija. Indikacije za urografiju su: bakteriološki dokazana urinarna infekcija. neki bolesnici sa noćnim mokrenjem itd. specifična težina urina je preko 1025 što odgovara osmotskoj koncentraciji većoj od 800 mOsm/L RENDGENSKO ISPITIVANJE BUBREGA NATIVNI SNIMAK ABDOMENA služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama. a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega. Povećane vrijednosti kalcija u urinu su kod: idiopatske hiperkalciurije.

ageneziju bubrega. traumu. Nakon tog odlaganja 170 . PRIMARNI GLOMERULONEFRITS (GN) Bolest jedino i primarno glomerula i skoro svi su imunološki uslovljeni. Ovom metodom mogu se dokazati i najmanji ispadi parenhima iz funkcije. ANGIOGRAFIJA kontrastna pretraga indicirana je kod sumnja na hipertenziju renalne etiologije. obostrani Wilms tumor. hronični glomerulonefritis. Koristi za funkcionalno ispitivanje ekskrecije bubrega. ali se može proširiti na tubule. Registrovanjem radioizotopske aktivnosti nad pojedinim dijelovima bubrega dobija se slika sa rasporedom te aktivnosti u njemu. atipični oblik glomerulonefritisa. Radiološki gledano. febrilnost). a njome se mjeri i dužina intravezikalnog djela uretra. hipertenzija renalne etiologije. KOMPJUTORIZOVANA TOMOGRAFIJA BUBREGA . Svaki od stadija je značajan za dijagnozu . Poseban značaj cistoskopije predstavlja utvrđivanje položaja. urinarna infekcija nije indikacija. CISTOSKOPIJA indicirana je u dječijoj dobi osobito kod sumnje na postojanje anatomskih anomalija ili težih povreda mjehura. DINAMIČNA SCINITIGRAFIJA: izvodi se sa J125 Hipuranom ili sa 99m Tc-DTPA. ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE BUBREGA: bezopasna neinvazivna metoda. na njih otpada do 5% svih slučajeva glomerulonefritisa.kada je bešika puna. progresivni glomerulonefritis trajna asimptomatska proteinurija. To je metoda za otkrivanje svih vrsta divertikula. Kao dijagnostička metoda koristi se u slučaju osjetljivosti pacijenta na jodne preparate. PRVI – ANTIJELA PROTIV ANTIGENA NA BAZALNOJ MEMBRANI GLOMERULA je stvaranje antitijela koja se vežu na insolubilne antigene fiksirane unutar glomerula i reaguju direktno sa glomerularnim strukturama. dehidratacija sa šokom. . odnosno sa glomerularnom bazalnom membranom.mikcioni snimak i . intersticijalno tkivo i vaskulature. odnosno “hladne zone”. akutna i hronična renalna insuficijencija nepoznate etiologije. hematurija. RADIOIZOTOPSKA MIKCIONA CISTOGRAFIJA: izvodi se radioizotopskim markerom 99m Tc-pertehnetalom. zatim verifikaciju cistitis cistica. parenhimnih organa pa time i bubrega.Statički snimak . mikcioni cistogram ima tri stadija. a gama kamerom se prati aktivnost i pojavljivanje refluksa u uretere i bubrege u toku punjenja mjehura. Izvodi se u opštoj anesteziji.. To je elementarna radiološka pretraga u otkrivanju patološke anatomije donjih partija urinarnog trakta kao što su postojanje vezikouretralnog refluksa. U nekim renovaskularnim hipertenzijama može zamjeniti radiološku pretragu. Klasifikacija glomerularnih bolesti bazira se na kliničkim ili patološkim karakteristikama i korelacijama između njih. MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA: radiološka pretraga koja dopunjuje ispitivanje urinarnog trakta. valvula posteriorne uretre. Dijele se na primarne i sekundarne (udružene sa sistemskim bolestima). Dobro su definisana dva procesa alergijskog oštećenja glomerula. RETROGRADNA PIJELOGRAFIJA: rijetko je indicirana pa se malo i koristi. oblika ureteralnog ušća kod djece sa pozitivnim vezikoureteralnim refluksom.postmikcioni. SCINTIGRAFIJA BUBREGA: radioizotopska pretraga koja se temelji na selektivnom nakupljanju radioaktivne materije u bubregu.CT: koristi se u dijagnostici patoloških stanja mekih tkiva. BIOPSIJA BUBREGA Indikacije kod djece su: nefrotski sindrom koji ne reaguje na kortikosteroidnu terapiju. teški akutni glomerulonefritis. Glomerulopatije Naziv koji označava grupu renalnih oboljenja kod kojih upalni proces počinje u glomerulu. RADIOIZOTOPSKA ISPITIVANJA: pomažu u prikazivanju renalnog protoka krvi i ekstretorne aktivnsoti bubrega. transplantirani bubreg. Imunološko oštećenje glomerula nastaje nakon vezanja vlastitih cirkulirajućih antitijela na fiksirana antigena mjesta na glomerularnoj bazalnoj membrani.relativne (renalna insuficijencija.

Oštećenje bubrega mogu uzrokovati i razne kemikalije. Porijeklo vlastitog antigena kod ljudi nije poznato. zatim glomerularni tiroidni antigeni. Najveća količina cirkulirajućih imunih kompleksa odlaže se u glomerul.aktivirani su medijatori tkivnog oštećenja. Zavisno od veličine i solubilnosti ovi imuni kompleksi bivaju uhvaćeni u glomerularni kapilarni zid. Protiv takvih imunih kompleksa organizam se bori tako što ih otklanja. Njihovo poznavanje i uočavanje olakšava dijagnozu oboljenja. Tako koncentrisana imunološka reakcija antigena i antitijela na glomerularnoj bazalnoj membrani aktivira medijatore i dovode do inflamatornog procesa. pneumokoke. kao organ sa najvećim protokom krvi u jedinici vremena. rikecije. DRUGI – CIRUKULIRAJUĆI IMUNI KOMPLEKSI KOJI SE ODLAŽU NA BAZALNU MEMBRANU zavisi od stvaranje dovoljne količine antitijela da reaguju sa neglomerularnim endogenim ili egzogenim antigenima stvarajući cirkulirajuće antigen-antitijelo imune komplekse. šizostomiaze. To je način da se pokrene upalna reakcija u organizmu. Odlaganje antitijela i komplementaduž glomerularne bazalne membrane su linearna i tako se mogu uočiti na patohistološkom nalazu. Otklanjanje je zavisno od više faktora: veličine rešetke imunih kompleksa. stanja mononukleofagocitnog sistema. karakteristike antitijela u imunom kompleksu. Primjer takvog glomerulonefritisa je Goodpasteurov glomerulonefritis. te je prekoračena mogućnsot njihovog odstranjenja dolazi do taloženja imunih kompleksa u krvne sudove pojedinih organa. Haemophilus influenzae. HRONIČNI NEFRITIČNI SINDROM: odnosi se na progresivno renalno oštećenje do terminalne renalne bolesti. 171 . Coxsackie virus 4. toksoplazmoze. a često mu predhodi infekt. odražavaju stepen glomerularnog oštećenja. Primjer takvog glomerulonefritisa je i akutni poststreptokokni glomerulonefritis. Fungi: Candida albicans u hroničnoj mukokutanoj kandidijazi može uzrokovati membranoproliferativni glomerulonefritis. mada se napredovanje u nekim slučajevima može protenuti na 10 godina pa i više. Najčešća bakterijska infekcija koja predhodi GN je beta hemolitički streptokok iz grupe A. lijekovi. Ostale bakterije su: stafilokoke. edem. Pored gore pomenutih egzogenih antigena uzročnici su i endogeni antigeni. u cirkulaciji nastaju različiti tipovi imunih kompleksa Najpatognomoničniji imuni kompleksi su oni koji su stvoreni u blagom antigenom ekscesu i srednje veličine latica. Najveći procenat glomerulonefritsa kod ljudi se dovodi u vezu sa reakcijom antigen antitijelo i stavanjem cirkulirajućih imunih. sistem komplementa 3. kompleksa. enterokoke. ETIOLOGIJA: Uzrokuju ga razne sistemske infekcije gdje se kao egzogeni antigeni javljaju razne bakterije. AKUTNI NEFRITIČNI SINDROM: proteinurija. Treponema pallidum. leukocite ili faktore koagulacije. U bolestima kada je stvaranje imunih kompleksa prekomjerno. gonokoke. fungi ili protozoe. Ovaj sindrom nekada ima tendenciju spontanog oporavka. Varicella itd. Takvi imuni kompleksi aktiviraju plazmine medijatore označene kao komplement ili reaguju sa ćelijama koje posjeduju receptore za imunoglobuline i koji su sastavni dijelovi imunih kompleksa. prirode antigena u imunom kompleksu. kompleks IgG i anti-lgG itd. KLINIČKE KARAKTERISTIKE GLOMERULARNIH BOLESTI Kliničke karakteristike označene kao sindromi. infekcije virusima kao hepatitis B virus. Parazitarni uzročnici malarije. EBV. Salmonella typhi. U terminalnom stadiju vrlo je teško diferencirati da li je glomerularna. reakcija antigen-antitijelo 2. U glomerulu se nalaze i specifični receptori za prihvatanje imunih kompleksa (Fc fragment i C3b komponenta komplementa). trombociti i još neki drugi činioci koji služe kao posrednici reakcije. Echo virus 9. Patogeni imuni kompleksi jednom odloženi i uhvaćeni u glomerularni kapilarni zid aktiviraju komplement. i hipertenzija su uzrokovani reduciranom glomerularnom filtracijom i retencijom soli. leukociti 5. a među prvim dobro definisanim endogenim antigenom nalazi se DNA. koagulaciski sistem 4. hematurija. Prilikom te reakcije. PATOGENEZA GLOMERULONEFRITISA U patogenezi sudjeluju: 1. Bolest nezaustavljivo napreduje. virusi.

Latentni period traje 10 dana kod respiratornog infekta. Mogu se naći i cirkulirajući imuni kompleksi. kardijalna kongestija. g u 60% slučajeva predstavlja glavnu tegobu. Cesta popratna pojava je hipertenzija. Snižene vrijednosti komponente komplementa C3. edem. PATOFIZIOLOGIJA: difuzne upalne promjene filtracione površine glomerula dovode do smanjene glomerularne filtracije.Sediment urina otkriva eritrocituriju.Proteinurija je manja od 3 gr/L dnevno. Brojni su pokušaji dokazivanja antigena streptokoka u sastavu imunih kompleksa propali.Istodobnim određivanjem Titra ASOT i ADN-aze-B moguće je u 100% otkriti osobe sa nedavnom streptokoknom infekcijom. lipidurija. abdominalni bol.Imunoglobulini: U akutnoj fazi bolesti mogu se naći i krioglobulini koji sadrže ili poliklonalne IgG ili u kombinaciji sa IgM i/ili sa Ca. leukocite. Glavne kliničke karakteristike su različiti stepeni proteinurije. a otkrije se jedino pregledom. a prate ga snižene vrijednsoti serumskih albumina. edem pluća i oligurija koja rijetko dovede do akutne renalne insuficijencije. Nema podataka da dolazi do povećanog permeabiliteta sistemskih krvnih sudova. a usljed unošenja natrija dovode do pozitivnog bilansa vode i soli šireći ekstracelularni i vaskularni prostor. . PATOGENEZA: Bolest imunog kompleksa.5 gr/dnevno. . Dva najčešća znaka su edem i hematurija. eritrocitne cilindre. Sve to dovodi do opterećenja lijevog srca i hipertenzije.Komplement: Snižene su vrijednosti ukupnog hemolitičkog komplementa (CH50). Često se nadu degradacioni produkti fibrinogena. hematurije i hipertenzije. ali najčešće između 4 i 7 godina. Reducirana je ekskrecija kalcija. hiperlipidemija. glavobolja. Ukoliko se želi kompletirati klinička slika u smislu patogeneze i prognoze oboljenja potrebno je ispitivanje dopuniti sa patohistološkim nalazom svakog pojedinačnog slučaja.7 do 20.Streptokokna antitijela . Titar ASOT i Anti-DN-ase-B iznad 250 jedinica Todd je povišen. KLINIČKA KARAKTERISTIKA: Akutni poststreptokokni glomerulonefrtis se može razvijati asimptomatski. AKUTNI POSTSTREPTOKOKNI GLOMERULONEFRITIS Najčešći postinfektivni glomerulonefritis kod djece uzrokovan respiratornim i kožnim nefritogenim tipovima Beta hemolitičkog streptikoka iz grupe “A”. smanjene ekskrecije NaCl. koja može biti i asimptomatska. U tipičnim slučajevima bolest se manifestuje kao akutni nefritični sindrom. anoreksija.0 kPa. LABORATORIJSKI NALAZI: Da bi se postavila dijagnoza mora postojati nekoliko značajnih parametara: Nalazi urina: . Zato su nužna serijska mjerenja u intervalu od 2-3 sedmice da se prati porast titra. Može se javiti u svakom životnom dobu. hijaline cilindre. . . Za dijagnozu streptokokne infekcije značajan je porast titra antitijela na streptokok. a jedini podatak o oboljenju su laboratorijski podaci. Takav razvoj bolesti sreće se bar u 50% oboljelih. Nejasno je da li je glomerulonefritis imunog kompleksa posljedica dvaju različitih imunoloških mehanizama: odlaganja cirkulirajućih imunih kompleksa u glomerularne strukture ili je riječ o imunim kompleksima nastalim in situ na izmijenjenim glomerularnim strukturama pod djelovanjem antigena streptokoka. Edem se javlja u 80% oboljelih. dok su infekcije kožnim tipom češće u ljetnjim mjesecima.tubulointersticijalna ili vaskularna bolest dovela do renalne insuficijencije. a dijastolni 14. a aproksimativno 21 dan kod kožnog infekta. NEFROTSKI SINDROM: karakteriše ga: podmukli početak jake proteinurije preko 3. Nalazi u serumu . temperatura.Osmolaritet urina je visok. U oko 82% slučajeva je dijastolni pritisak visok uz koji ide i nekoliko ozbiljnih komplikacija: hipertenzivna encefalopatija. Muška djeca oboljevaju češće. Visina titra i dužina trajanja povišenog titra više su u vezi sa streptokoknom infekcijom nego sa 172 . letargija. Nespecifični simptomi su: slabost.Hematurija: u 30-50% slučajeva je makroskopska. nekada hipertenzija. Teška hipertenzija se smatra ako je sistolni pritisak 24 do 29 kP. Respiratorna infekcija hemolitičkim streptokokom češća je kod školske djece u zimskom periodu. .

ordiniranju antihipertenziva. anemija usljed hipervolemije. poduzimaju se konzervativne mjere: toplota u predjelu bubrega. Prvi dani liječenja su obično vrlo značajni jer komplikacije koje se jave u to doba mogu da ugroze život djeteta. CIRKULATORNA KONGESTIJA I EDEMI: Najbolje lječenje je ograničenje soli i vode. Kada se utvrdi poststreptokokni glomerulonefitis nema specifične terapije koja bi uticala na tok bolesti. HIGIJENSKO DIJETETSKI REŽIM: Nepotrebno je rutinsko ograničenje unosa tečnosti. nemir ili čak pospanost. Ako se ne jave veće komplikacije poslije nekoliko sedmica djeca mogu u školu. hipertenzija. Od bolesnika se zahtjeva ograničenje unosa soli. U tim slučajevima je uvijek indicirana dijaliza. i kože. kontroliše se acidobazni status. nosa. infuzija 10% calcii glukonici 0. ograničava se unos tečnosti. infuzija glukose 0. Ostali nalazi: . Kao prvi lijek daje se jedan od najefikasnijih antihipertenziva Diazoksid (Hyperstat). ANTIBAKTERIJSKA TERAPIJA: uobičajeno je da se daje Bipenicillin 800. Obzirom da je težina bolesti na početku nepredvidiva. smetnje u vidu.000 I. a jača fizička aktivnost je dozvoljena kada se nalaz u urinu normalizuje. hepatomegalije dolazi u obzir i digitalis. Aldakton je kontraindiciran. U slučaju ove komplikacije pored antihipertenziva praktikuje se ordinirani Apaurin 0. ali može biti blaža hiperkalijemija. Takva terapija se provodi u jedinicama intezivne njege početna doza je 1 μg/kg/min. Unos bjelančevina se ne ograničava izuzev kod djece sa azotemijom. Drugi vrlo efikasan antihipertenziv je Natrium nitroprusid.J. Ako se već ograniče proteini.5 ml/kg u trajanju 5 do 10 min.SE umjereno povišena.6 gr/kg po satu kao 10-25% otopina. kao i komplikacije koje se mogu javiti to je poželjno da se dijete hospitalizira. ANURIJA ILI TEŠKA OLIGURIJA: Anurija je na sreću rijetka a oligurija je obično dobre prognoze. Tenzija se obara vrlo brzo i dok traje niska tenzija može se preći na manje toksične lijekove: hidralazin. konvulzije. Kod djece sa centralnom venoznom kongestijom ili kada su edemi veliki problem. ali ukoliko to nije moguće odmah primijeniti može se ordinirati: . diuretici. ali kod davanja potrebno je mjerenje tenzije monitorom..bris guše. metaboličkom acidozom. tako se pokušava dokazati infekcija β hemolitičkim streptokokom iz grupe “A”. Manifestuje se kao glavobolja. ne preći dozu od 300 mg. Ako se razvija akutna renalna insuficijencija i ako dolazi brzo stavljanje na dijalizu tada se digitalis ne daje. U slučaju podatka o alergijskim manifestacijama na penicilin može se ordinirati Erythromycin 30 do 50 mg/kg na dan Cefalexin 60 mg/kg na dan.3 jedinice Kristalnog inzulina. ali ako je izražen edem. kardiotonici. Terapiju je potrebno provesti radi eradikacije streptokoka. sedativi i hemodijaliza. . TERAPIJA: sastoji se od higijensko-dijetetskog režima i antbiotici. ali se u novije vrijeme sve više odlučuje na dijalizu i ne čeka se posljednji trenutak. nivo kalija. na 1 gr glukoze dodaje se 0.3 mg/kg.1.glomerulonefritisom. u slučajevima sa retencijom vode i cirkulatornom kongestijom. Ipak. U slučaju da se jave. uzimaju se prije započinjanja antibiotske terapije. 3-10 mg/kg (srednja 5mg). nastoji se što prije dijete prevesti na normalnu ishranu. daju se snažni diruetici kao što je furosemid ili etakrinska kiselina (Edecrin 1-2 mg/kg intravenozno). Daje se i. 10 dana. Hipotenzija izazvana Hyperstatom traje obično 4 do 6 sati. tahikardije. oko 8mmol/l mogu da ugroze život pacijenta. srčana kongestija.2. oligurija ili anurija onda se praktikuje. hiperkalijemijom. serumski kreatinin ne mora biti povišen. a po potrebi se mogu dati antihipertenzivi. U toj fazi se preporučuje mirovanje u krevetu.v. TERAPIJA HIPERTENZIJE: Osnova liječenja je u ograničenom unosu soli. ali može i 12 sati i dok ona traje kontraindikacija su drugi hipotenzivi. . U slučaju kardiomegalije. tada se dodaje više ugljikohidrata da se izbjegne glukoneogeneza. metildopa. Kod hiperkalijemije potrebno je nadgledanje unosa hrane bogate kalijem. HIPERTENZIVNA ENCEFALOPATIJA: vrlo ozbiljna komplikacija hipertenzije. Njegovo djelovanje je u sniženju periferne vaskularne rezistencije. Furosemid se preferira i može se davati i kod sniženja glomerularne filtracije na 50% a dobro djeluje u kombinaciji sa antihipertenzivima. Acidoza se ne koriguje 173 . HIPERKALIJEMIJA: Visoke vrijednosti kalija u serumu. tečnosti. Dobra kombinacija sa antihipertenzivom je i Lasix (Furosemid) 2 mg/kg.

Sibley i Kim su kod pacijenata opisali dvije vrste imunih depozita. Promjene na glomerulu brzo napreduju te se i klinička slika brzo pogoršava sa svim karakteristikama akutnog nefritičnog sindroma i vodi u renalnu insuficijenciju. Goodpastureovog sy. Snižene vrijednsoti komplementa ukazuju da je imunološki proces aktivan i da je u toku njegova potrošnja. Međutim. Komponenta komplementa C3 i vrijednosti ukupnog hemolitičkog komplementa obično se normalizuje za 12 sedmica. Oboljenje može ići pod slikom nefrotskog. reumatoidni artritis. a C3NeF se rijetko otkriva. Drugi sa sniženim serumskim C3 i faktorom B pojavom C3NeF imaju difuzna intramembranozna odlaganja. Dobro dođe simptomatska terapija. Oboljenje je rijetko u dječijem uzrastu. snižen je properdin. Polumjeseci se sastoje od epitelnih ćelija. TIP III promjene nalikuju promjena kod tipa l. virusima. Bolest se može javiti u sklopu akutnog poststreptokoknog GN. Jako niske vrijednosti komponente C3 ili ukupnog hemolitičkog komplementa na početku bolesti nisu povezane sa težinom bolesti niti sa lošijom prognozom.). Sporadični slučajevi su više skloni progresiji nego ako se javi u epidemijama. nije dobro davati prognozu u pojedinačnim slučajevima. gljivicama parazitima. TONZILEKTOMIJA: Nema sigurnih dokaza povoljnog djelovanja. Zapažena je veza između membranoproliferativnog glomerulonefritisa i lipodistrofije. 174 . Prognoza je dobra. NESTREPTOKOKNI AKUTNI GLOMERULONEFRITIS Pojavljuje se kao posljedica nestreptokoknih infekcija bakterijama. hematurija je slabija sa ili bez proteinurije. Zadebljanje zida ga diferencira od drugih vrsta glomerulonefritisa. PREVENCIJA: Mada neki kliničari provode penicilinski profilaksu za vrijeme ranog stadija oporavka danas ima dovoljno epidemioloških podataka koji upućuju na to da je prolongirana profilaktička terapija neopravdana. Schonlein-Henoch purpura itd. po nekim statistikama. TIP I sa pretežno subendotelijalnim depozitima imunih kompleksa. Nema-uspješne terapijo.ukoliko je slabije izražena. mada se kod 10% bolesnika mogu naći i normalne vrijednosti. te normalnih vrijednosti serumskog komplementa i komponente C3. je 1 do 5% prema drugim 5 do 10% svih bolesnika. Citostatici i steroidi ne ulijevaju povjerenje. anafilaktoidne purpure itd. bakterijemija) ili uz sistemska oboljenja kao sistemski lupus eritematodes. Općenito se patološki nalaz u urinu izgubi za 6 do 8 sedmica. Ako se odluči za tonzilektomiju potrebno je čekati 2-3 mjeseca od početka bolesti da se smiri akutni upalni proces na glomerulima PROGNOZA: Rana smrtnost je manja od 1%. te je indicirana biopsija bubrega. Klinička slika ovog oboljenja često je blaga. kao i sa diskretnim intramembranoznim imunim depozitima što dovodi do promjena glomerularne bazalne membrane. sistemnog lupusa. PROGRESIJA: Progresija u hronični oblik. Do obolenja dovodi imunološki proces uzrokovan odlaganjem imunih kompleksa. (ventrikuloatrijal-ni šant. Vrijednost komponente C3 u serumu je normalna. Kod jednih su segmentalna i fokalna odlaganja i ti pacijenti imaju normalne vrijednosti serumskog komplementa i nemaju C3 NeF. Razlikuju se tri morfološka tipa bolesti. makrofaga iz krvi dospjelih nakon oštećenja tkiva. TIP II sa intramembranoznim gustim odlaganjima imunih depozita. Terapija ne daje dobre rezultate. poliarteritis nodosa. ali sa dodatnim subepitelijalnim odlaganjima. MEMBRANOPROLIFERATIVNI GLOMERULONEFRITIS Naziv je nastao radi difuznog zadebljanja zidova glomerularnih kapilara i predominantne mezangijalne mada je evidentna i endokapilarna proliferacija. ali održavanje niskih vrijednosti duže od 12 sedmica ukazuje na lošiju prognozu oboljenja. ali sniženim C1q i C4. ali i nefritičnog sindroma. te fibrinogena. javlja se u sklopu hroničnih infekcija. Etiologija bolesti nije jasna. RAPIDNO PROGRESIVNI GLOMERULONEFRITIS Karakteriziran je progresivnim brzim napredovanjem bolesti u vidu proliferacije ćelija u Bowmanov prostor i stvaranjem polumjeseca.

endokarditis. dermatomiozitis) kao infekcije (hepatitis B. Kod djece je prognoza bolja nego kod odraslih. terapija kortikosteroidima i citostaticima ostaje bez koristi.Sekundarni . Alportov sindrom. dermatomiozitis. FOKALNI GLOMERULONEFRITIS Karakteriziran je histološkim promjenama pojedinih glomerula ili čak njihovih segmenata dok su drugi uredni. heroin.multisistemne bolesti (sistemni lupus. lepra. familijarni nefrotski sindrom.fokalna globalna skleroza 1. Tok bolesti je promjenjljiv.hronični glomerulonefritis 0.neklasificirani nefrotski sindrom 0. Elektronskim mikroskopom otkriva se nekoliko stadija bolesti.) .jakom proteinurijom više od 3. sifilis) neoplazme itd.posljedica infekcije (APSGN. .5 gr/dan . Podjela nefrotskih sindroma prema histopatološkom nalazu izgleda na sljedeći način: . Liječenje je simptomatsko.kao dio komplikacija poznate sistemske bolesti.neoplazme.heredofamilijarne metaboličke bolesti (nasljedni dijabates melitus. hipotireoidizam.9% .6% . Sindroma nefroticum Bolest karakterizirana sa četiri glavna simptoma: . Patohistološki nalaz pokazuje fokalnu proliferaciju ili fokalnu glomerulrnu fibrozu ili hijalinizaciju. tolbutamid ftd. definiše se kao sekundarni oblik.hiperlipidemijom posebno hiperholesteronemijom .3% . . Najčešća klinička manifestacija je slika nefrotičnog sindroma. Bolesnici su skloni hipoproteinskim malnutricijama. .3% .primarna bolest glomerula . ukoliko dugo perzistira nefrotski sindrom prognoza je lošija. Bilo spontano ili pod terapijom u remisiju ulazi 20% bolesnika. pijelonefritisa). 175 . sistemni lupus eritematodes. parcijalna lipodistrofija) .8% NEFRTOSKI SINDROM KAO KOMPLIKACIJA DRUGIH OBOLJENJA: .edemima Nefrotski simdrom se dijeli na: .membranozna glomerulopatija 1.čista mezangijalna proliferacija 2. reurnatoidni artritis.5% .MEMBRANOZNA GLOMERULOPATIJA Karakterizirana je difuznim zadebljanjem zidova kapilara glomerula najčešće se pojavljuje kao idiopatski oblik.Primarni . familijarni PRIMARNI NEFROTSKI SINDROM (NS) Čini više od 90% svih NS u dječijoj dobi. TBC.7% .trovanje lijekovima (živa.hipoproteinemiiom posebno hipoalbuminemijom (manje od 25g/L) . Fokalna proliferacija ima dobru prognozu. kongenitalni.nefrotski sindrom minimalnih lezija 76. Fibroza i hijalinizacija imaju lošu prognozu i progrediraju u renalnu insuficijenciju. nail-patela-sindrom).proliferativni glomerulonefritis 2. infekt.kongenitalni nefrotski sindrom. Good-pausterov sy. zlato.4% . Ako se pojavljuje u sklopu osnovne bolesti kao multisistemske bolesti (reumatoidni artritis.5% .fokalna segmentnaglomerularna skleroza 6. malarija.membranoproliferativni glomerulonefritis 7.hronično odbacivanje bubrežnog transplantata. U terminalnoj fazi bolesti se javi hipertenzija. . Ukoliko se utvrdi osnovno oboljenje koje je uzrokovalo fokalnu sklerozu liječenje se provodi u tom pravcu. amiloidoza.

fosfolipide i trigliceride. posebno kada je jaka hipoalbuminemija. PATOGENEZA: mnoge manifestacije govore u prilog heterogenoj imunopatogenezi: . To se kod mnogih bolesnika odnosi naročito na holesterol. Postoji približan odnos između jačine proteinurije i sniženja nivoa albumina u serumu. 176 .pojava čestih alergijskih manifestacija u bolesnika i njihove porodice - - - - pojava atopijskih bolesti u porodicama i kod pacijenata. . HIPERLIPIDEMIJA I LIPIDURIJA vrlo je čest nalaz u nefrotskom sindromu. Glavna bjelančevina u urinu je albumin. EDEMI su dominirajući simptom. pojava bolesti u vezi sa imunizacijom i cijepljenjem. računanje indeksa selektivnosti nije dalo neke velike rezultate. Odnos između albumina i holesterola je obrnuto proporcionalan te je mliječno zamućeni serum znak jake hipoproteinemije. IgM. karcinom bubrega PATOHISTOLOŠKI: svjetlosni mikroskop pokazuje neznatan broj glomerularnih promjena kao neznatno povećanje celularnosti mezangija. Najznačajniji je gubitak komponenti slojeva bazalne membrane koji nose negativno naelektrisanje. sporadična pojava bolesti kod nekih virusnih infekcija kao herpes nalaz materijala u serumu koji ima karakteristike imunih kompleksa morbili mogu dovesti do remisije bolesti (to je bolest praćena gubitkom kasne preosjetljivosti) steroidi i citostatici smiruju bolest (vjerovatno djeluju na T lim-focite) limfociti bolesnika sa NS imaju citotoksični efekat na epitelne ćelije bubrega u serumu su povišene vrijednosti IgG. Zabilježen je porast serumskih vrijednosti α2 i β globulina. proteinurija je okarakterisana kao visoko selektivna. Dokazan je gubitak sijaloproteina i heparan sulfat proteoglikana. Vrijednosti imunoglobulina seruma IgA. nisu se pokazale jako korisne. nalazi se u više porodica.sniženje koloido-osmotskog pritiska plazme radi hipoalbuminemije .- maligna nefroskleroza. ali ne u tolikoj količini da su njene vrijednosti snižene u serumu. α1 globulini su normalni ili sniženi. ne Hodgkin limfom. Snižene koncentracije albumina plazme ima za posljedicu povećanu sintezu albumina i triglicerida. Sklonost tromboemboličnim komplikacijama je povećana radi povećane agregacije trombocita i ubrzanog stvaranja tromboplastina. parijetalne ćelije su normalne. tako da negativno naelektrisani albumini nesmetano prolaze barijeru koju normalno postavlja filtracijska površina glomerularne bazalne membrane. ETIOLOGIJA bolesti je nepoznata. neovisno o osnovnoj bolesti. Nekoliko mehanizama smatra se odgovornim za nastanak hipoalbuminemije: masivni gubitak proteina urinom. kongenitalna srčana bolest. Poznati su faktori: . C1q snižen je ponekada. mada je u nekim slučajevima značajan familijarni faktor. Kapilarni zid je tanak i nježan. Djeca sa NS često imaju HLA-B12 antigen i pate od atopijskih bolesti. Koncentracija albumina u plazmi takođe utiče na proteinuriju. zbog povećane reapsorpcije. PATOFIZIOLOGIJA NEFROTSKOG SINDROMA PROTEINURIJA je posljedica povećane glomerularne filtracije zbog veće propustljivosti glomerularne bazalne membrane. Bowmanov prostor sadrži proteinski materijal. Mehanizam nastanka edema je različit. IgE obično su normalne ili čak povišene. HIPOALBUMINEMIJA posebno teškog stepena. jedna je od glavnih karakteristika. Komponenta komplementa C3 se može gubiti urinom. lipida i lipoproteina. Lipidurija se manifestuje pojavom lipidnih tjelašaca u urinu. i retencija natrija. Kod jakog pada albumina u krvi može doći i do smanjenja. smanjena sinteza i povećani katabolizam (ekstrarenalni gubitak). Frakcije lipida u serumu su povišene. a snižene IgM pojava bolesti u bubrežnom transplantatu (upozorava na prisustvo nekog sistemskog faktora) udružena je pojava NS sa Hodgkinovom bolesti. nalaz antitijela na kravlje mlijeko kod većeg broja oboljelih. a histopatološki su odsutne značajne strukturalne promjene.retencija vode radi povećanog izlučivanja antidiuretskog hormona. NEFROTSKI SINDROM MINIMALNIH LEZIJA Najčešći oblik nefrotskog sindroma kod djece.izrazito nisko izlučivanje natrija urinom. itd. Nedostatak B faktora koji učestvuje u aktivaciji komplemet kaskade alternativnog puta može poremetiti opsonizaciju bakterija i tako doprinijeti osjetljivosti nefrotičnog bolesnika na infekciju. gotovo uvijek prisutni u jednom periodu u toku bolesti. Epitelne ćelije mogu biti povećane sa jače obojenom bazofilnom citoplazmom. Nivo antititrombina III je znatno snižen jer je gubitak urinom povećan. karakteriziran dobrom reakcijom na kortikosteroidnu terapiju. međutim.

2 mg/kg na dan. strije. facies lunata. Holesterol i trigliceridi su jako visoki. smanjenim unosom soli. ili u slučaju da se pojavila remisija i ranije prelazi se na terapiju pronizona 40 mg na m tako da se lijek daje ili da se 35 mg na m2 daje u jednoj jutarnjoj dozi svaki drugi dan. visoke doze daju i druge komplikacije: kušingoidni izgled. venozna ili arterijalna tromboza. Komponente komplementa C3. Ranije spominjani nalaz IgE nije više potvrđen. U kapilarnim otvorima vide se agregati trombocita i fibrinskih polimera. KONGENITALNI NEFROTSKI SINDROM Autosomno recesivna bolest (Finski tip). alopecija. Bolesti često predhodi respiratorna infekcija virusne etiologije. Kada je bolest u punom zamahu. ne više od 80 mg/dan podjeljeno u četiri doze. mogu se naći povišene vrijednosti kreatinina. virusima. vezan za Skandinaviju. tromboza. IgA su često normalne ili umjereno snižene. KOMPLIKACIJE KORTIKOSTEROIDNE TERAPIJE Hipotalamično-hipofizna adrenokortikalna supresija. psihičku depresiju ili hiperrektivnost. Aktivnost bolsti se smanjuje nakon adolescencije. embolije. KLINIČKI ZNACI: Najčešće obole mala djeca. 177 . Kod agresivne diuretske terapije edema kao komplikacija se može javiti šok. Vrijednosti IgE i IgM mogu biti povećane. α2 globulini su povišeni. odnosno imunofluorescentni nalaz je uredan. toksično djelovanje na gonade. Preporučuje se početak terapije kada se uradi obrada i postavi sigurna dijagnoza. Kod onih koji su pod dugotrajnom steroidnom terapijom. hemoragični cistitis. Interval između infekta i pojave bolesti je relativno kratak. intezivna antibiotska terapija) ili citostaticima. teške infekcije. C4. oko 93% bolesnika dobro reaguje na 2 mjeseca terapije. ili godinu dana nakon te terapije dozive stres ili je potreban operativni zahvat. usporeni rast. U kliničkoj slici kod izražene bolesti dominiraju četiri vodeća simptoma: proteinurija. edemi. Oba ova lijeka smanjuju recidive.Elektronski mikroskop: u većini glomerula i glomerularnih kapilara vidi se stapanje nožica visceralnog epitela. Komplikacije citostatske terapije: depresija koštane srži. TERAPIJA od svih oblika nefrotskog sindroma u dječijem uzrastu jedino se bolest minimalnih lezija liječi KORTIKOSTEROIDIMA. Za vrijeme pogoršanja bolesti snižene su vrijednosti gama globulina u serumu. Makrohematurija je rijetka. LABORATORIJSKI NALAZI: u urinu proteinurija premašuje 2 gr/24h. katarakta. odnosno “malteški križevi”. GBM je normalne debljine sa neznatnim promjenama fine strukture. Kloram-bucil doza 0. Ipak. Rijetka je renalna insuficijencija. dijabetes melitus. hipoproteinemija. obliteracija kompleksa filtracijske pukotine i membranskih pora. hirzutizam. od 2 do 6 godina. Azatioprim ima slabiji efekat. Unutar 4 sedmice izgubi se velika proteinurija skoro kod 90% slučajeva. Nakon terapije koja traje 28 dana. sedimentacija eritrocita je jako visoka. Mogu se upotrijebiti citostatici: Ciklofosfamid 2 do 3 mg/kg na dan osam sedmica. To je često u vezi sa sklonošću te djece prema infekciji. PROGNOZA: nefrotski sindrom minimalnih lezija ima dobru prongozu. gljivicama. C1q ponekada je snižen. u vrlo malom broju zapažena je progresija prema glomerulosklerozi. davanjem albumina. ali se nađu hijalini cilindri. te konsekventne hipovolemije. češće muška. Ovaku diskontinuiranu terapiju preporučljivo je nastaviti još 1 mjesec. a posebno je značajna smanjena otpornost prema bakterijskoj infekciji. hiperholesterinemija. Rijetka i vrlo opasna komplikacija. Nivoi serumskih albumina su jako niski. Prerano ili prenaglo ukidanje steroida zna prouzrokovati pogoršanje bolesti. voštana tjelašca. Imunofluorescencija ne pokazuje odlaganje Ig ni komplementa. te pronisonska psihoza. hiper-tenzija. β globulini takođe.1 do 0. neophodno je tri dana prije operativnog zahvata dati kortizol u terapeutskoj dozi. glomeruli pokazuju mezangijalnu proliferaciju i sklerozu. Najčešći terapijski postupak je davanje kortikosteroida – pronison ili prednizon 60 mg/m2/dan ili 2 mg/kg/dan. Prema internacionalnoj studiji bubrežnih bolesti. kompresivne frakture kostiju. često kod izrazite hipoalbuminemije. Karakterizira je dilatacija proksimalnih tubula. properdin su normalni. Kod čestih recidiva kod kojih se razvije steroidna toksičnost može se liječiti ili simptomatski (diureticima. hrana bogata bjelančevinama. Većinom je izrazito selektivna. osteoporoza.

Akutna renalna insuficijencija Stanje u kojem bubrezi naglo postaju nesposobni da izlučuju urin u adekvatnoj količini. Djeca umiru oko pete godine života. U rizičnim familijama može se antenatalno odrediti a fetoprotein prije 20 sedmice gestacije.PRVA FAZA .RENALNU (funkcija prestaje zbog bolesti ili traume bubrega). elektrolita. a klinički se može manifestovati kao anurija. Anurija je stanje potpunog prestanka lučenja urina.POSTRENALNU (funkcija prestaje zbog ometenog isticanja urina iz bubrega ili kanalnog sistema). i da održe homeostazu tjelesnih tečnosti. oligurija ili poliurija.acidobaznog statusa.PRERENALNU (funkcija prestaje radi slabije prokrvljenosti bubrega).eliminacije raspadnih produkata iz organizma. povezuje se sa prematuritetom. prolongiran. . ali može i ireverzibilnu kortikalnu nekrozu. Oligurija je stanje smanjenog lučenja urina (dnevno od 180 do 300 ml/m2/dan). Ovako nagli poremećaj u radu bubrega može biti prolazan. sastavu. respiratornim distresom. Tako hemoragija i šok može uzrokovati prerenalnu insuficijenciju. ETIOLOGIJA: Klasična podjela renalne insuficijenice je na . u tom slučaju su povišene vrijednosti uree. reverzibilan i ireverzibilan. Terapija kortikosteroidima i citostaticima nema efekta.poremećaj metabolizma vode. Kod akutne neoligurične renalne insuficijencije izlučivanje urina je veće do 350 ml/m2/dan. Posljedica toga je . Dojenačka dob Dječija i adolescentna dob Prerenalna akutna bubrežna insuficijencija: hipovolemija hipovolemija akutni gastroenterokolitis nefrotski sindrom hirurški zahvat na srcu posthirurška stanja hipotenzija opekotine septikemija hronična bolest bubrega hemolitičko uremički sindrom sindrom gubitka soli hipotermija (hirurški zahvati na srcu) hipoksemija Renalna akutna bubrežna insuficijencija tromboza renalne vene glomerulonefritis akutni i hronični hemolitičko uremički syndrom akutni pijelonefritis kongenitalni parenhimni poremećaji razvoja kongenitalne anomalije organa kongenitalne bolesti glomerula i tubula anomalije bubrega preraspodjela perfuzije bub. Međutim. . te .Proces prestanka glomerularne filtracije koja prati renalni inzult se može podjeliti u tri faze a ove tri faze su među najglupljim stvarima koje sam dosad sreo u knjigama: . parenhima nefrotoksini anestetici (kardijalna hirurgija) Postrenalna akutna bubrežna insuficijencija kongenitalna obstruktivna nefropatija kongenitalna obstruklivna nefropatija valvule uretre vezikouretralni refluks vezikouretralni refluks stečena opstrukcija Kod dojenčadi i male djece najčešći uzrok prerenalnoj insuficijenciji je proliv i povraćanje. nekada jedan etiološki faktor može uzrokovati više oblika bubrežne lezije. . PATOFIZIOLOGIJA .ishemija ili toksin su pokretači slijeda zbivanja koji će dovesti do oštećenja tubularnih epitelijalnih ćelija. 178 .Patogeneza bolesti je nepoznata.

TREĆA FAZA je postepeni i progresivni oporavak glomerularne filtracije i funkcije tubula. a kao posljedica izrazite redukcije kortikalnog renalnog protoka. Smanjena tubularna reapsorpcija uzrokuje porast renina u krvi. Influks kalcijuma u ćeliju.renalna hemodinamika. kreatinin i tečnost. Akutna bubrežna insuficijencija sa oliguričnom formom ima tri faze: 1. postaje impaktna i obstruira lumen tubula. Prerenalna bubrežna insfucijencija prelazi u renalnu (parenhimalnu) kada faktor koji započinje insuficijenciju predugo traje i dovede do ireverzibilnih parenhimskih oštećenja. Određeni značaj se pridaje i bubrežnom tkivnom faktoru koji učestvuje u svim fazama akutne renalne insuficijencije. Klinički se očituje oligurijom i porastom uree. Oštećenje proksimalnih tubula dovodi do celularne nekroze. prostaglandini). DIURETSKA FAZA traje 7-10 dana sa postepenim poboljšanjem stvaranja urina. Kod parenhimne akutne bubrežne insuficijencije dolazi do anurije ako je posrijedi obostrana kortikalna nekroza. Drugi mehanizam bubrežnog faktora je što ogoljena tubularna bazalna membrana postaje propustljiva za elektrolite. Oštećenje tubularnih epitelijalnih ćelija dovodi do promjene reapsorpcije vode i elektrolita u proksimalnom dijelu nefrona. povećanje kortikalnog vaskularnog otpora i smanjenje glomerularne filtracije. 3. u ovoj fazi azotemija je u porastu. odumrle epitelne ćelije odlijepe se od bazalne membrane i ispune lumen tubula. . ureu. Intratubularno. Nastanak oligurije dovodi se u vezu sa prestankom glomerularne filtracije zbog neadekvatnog kapilarnog hidrostatskog pritiska. konstrikciju aferentne arteriole i smanjenje glomerularne filtracije čime se štedi natrij u krvi. Ovi sastojci aktivno učestvuju u homeostatskoj regulaciji proticanja krvi kroz bubrege: smanjenje ekskrecije soli i vode. Hemodinamski faktori ne mogu biti isključivo odgovorni za kliničke i metaboličke manifestacije koje se javljaju u toku akutne renalne insuficijencije. FAZA VRAĆANJA NORMALNE FUNKCIJE BUBREZIMA koja može potrajati sedmicama. već pomenute metaboličke promjene. KLINIČKI I BIOHEMIJSKI POREMEĆAJI U prerenalnoj bubrežnoj insuficijenciji nema anurije nego postoji oligurija koja nastaje zbog snižene perfuzije kore bubrega. što predstavlja stimulus za oslobađanje vazoaktivnih komponenti iz jukstaglomerularnog aparata (sistem renin-angiotenzin. Akutna postrenalna insuficijencija je rijetka kod djece. Ovim mehanizmom je osigurano da svako povećanje funkcionalnog kapaciteta tubula povećava i glomerularnu filtraciju. Ćelijska masa se spušta u niže djelove tubula. nju prate sve karakteristične.metaboličko ćelijski mehanizam.- DRUGA FAZA je niska glomerularna filtracija. 2. Oksigen slobodni radikali povećavaju ishemično oštećenje ćelija. Fenomen u kojem tubuli smanjuju glomerularnu filtraciju naziva se tubuloglomerularni fidbek. Dokle dog traje tubularno oštećenje smanjen je i renalni krvni protok. Ovakav trofazni tok bubrežne insuficijencije je rijedak kod male djece. ali se ne zna da li radi povećane tubularne reapsorpcije koja je oporavljena prije nego glomerularna filtracija ili zbog ispiranja viška uree iz medule bubrega. Uzrokuje je akutna potpuna opstrukcija toka urina iz oba bubrega ili iz jednog solitarnog bubrega. Tri glavna faktora učestvuju u nastanku akutne renalne insuficijencije: .bubrežni faktor i . U svim ostalim oblicima pojavljuje se oligurija ili poliurija. Neoliguričnu akutnu renalnu insuficijenciju mogu uzrokovati isti etiološki faktori. Međutim. OLIGURIČNA FAZA traje 5-10 dana katkada do 28. a što može trajati nekoliko dana ili sedmica zavisno od jačine početnog oštećenja. snižene glomerularne filtracije i povećane reapsorpcije natrija i vode. a na početku bolesti njihova koncentracija u tubulima je jako povećana. i dolazi do njihove pojačane reasorpcije Uloga ćelijskog i metaboličkog mehanizma bez sumnje je vrlo aktivna. u distalnom nefronu raste koncentracija elektrolita. ali i nepravilna distribucija intracelularnog kalcija ometa oksidativne procese i dovodi do smrti ćelije. ali se najčešće 179 . a koja se nagomilala u toku oligurične faze.

raspadom tkiva. hipertenzija. Ovisno o uzroku. hemolizom. .hipokalcemija. Prvi i najjednostavniji postupak je rehidracija fiziološkom otopinom ali ne preko 20 ml na kg. AZOTEMIJA: oboljeli bubrezi nesposobni su da izluče raspadne produkte metabolizma. Javlja se kod hemolitičko uremičkog sindroma. a uzimanje vode na usta ili davanje parenteralno je nekontrolisano.edem. kongestija pluća. .znaci hiperkalemije. DIJAGNOZA se postavlja na osnovu anamneze da dijete nije mokrilo 12 do 24 sata. azotemija. BIOKEMIJSKE PROMJENE: hiperkalijemija.hiponatremija. ugrožena je funkcija srca i prijeti srčani arest. hipertenzija može biti vrlo opasna i ugroziti život djeteta.smanjena količina urina. . HIPONATREMIJA I HIPERVOLEMIJA: nastaje kada je bubreg nesposoban da izluči vodu i sol. Znak uspjeha je uriniranje. . Ukoliko dozvoljavaju uslovi i nalazi može se uraditi radiološka obrada bubrega i izvodnog sistema da se ustanovi uzrok insuficijencije. Teža acidoza se manifestuje hiperventilacijom i opistotonusom što predstavlja veliku opasnost za život. TERAPIJA Nakon što se isključe prerenalni i postrenalni uzroci oligurije. LABORATORIJSKI NALAZI: . razvija se hipertenzivna encefalopatija. .hiperkalemija. opekotina. . METABOLIČKA ACIDOZA: onemogućeno je izbacivanje kiselih produkata. hiperlipidemija. HIPERTENZIJA: je česta u akutnoj renalnoj insuficijenciji. bolesnika koji su primali nefrotoksične agense ili bili podvrgnuti radiološkoj obradi sa kontrastnim sredstvima. Rtg uvećano srce. kao komplikacija. Najčešći razlog za smanjeno uriniranje kod djece je dehidracija. Njihova prognoza je bolja od oliguričnih bolesnika. .metabolička acidoza u serumu.Ekg .cirkulatorna kongestija. .pleuralni izljev. HIPERKALEMIJA se razvija kada bolesnik ne može da izluči povećane količine kalija koje nastaju izlaskom kalija iz ćelije u stanjima sa acidozom. metabolička acidoza.javlja kod hipovolemije. obstruktivne uropatije. s . trombocitopenija.bjelančevine. KLINIČKI SIMPTOMI .intersticijalni i plućni edem. U tom slučaju. kongestivna srčana insuficijencija. tubularne ćelije.cilindri. . Njihov porast je naročito izražen ako je renalna insuficijencija uzrokovana opekotinmaa.2 g/kg unutar 30 minuta. U akutnoj bubrežnoj insuficijenciji suseću se još i anemija. hiponatrijemija.povišene vrijednosti uree i keratinina kao i acidum uricum. . leukocitoza. postavlja se dijagnoza akutne parenhimske insuficijencije i terapija se prilagođava tim uslovima. poremećaj volemije. U urinu se nalaze .nižene vrijednosti natrija. . krvarenjem. Cilj terapije je da održi 180 . a kod akutnog poststreptokoknog glomerulonefitisa. te su povišene vrijednosti H+ u plazmi. kod hirurškog stresa.eritrociti. Ako nema urina pokuša se sa diureticima (furosemid 1 mg/kg) ili 20% manitol 0.Karakteristični klinički znaci su: .

azotemija iznad 53.brza infuzija Na bikarbonata 3 mmol/kg u trajanju 10 min.6 gr/kg u toku 2 sata sa kristalnim inzulinom 0. a nekada se daju i aminokiseline. kao i azotemija. hipertenzija. Sa tim vrijednostima glomerularne filtracije kreatinin u serumu je više od 140 mmol/l N-urea u serumu je više od 14 mmol/l ETIOLOGIJA 181 . Hronična bubrežna insuficijencija Usljed progresivnog razaranja nefrona bubrezi nisu u stanju da održavaju normalan sastav tjelesnih tekućina niti normalne vrijednosti glomerularne filtracije.koncentracija natrija niža od 120 ili veća od 160 mmol/l Izbor između peritonealne dijalize i hemodijalize zavisi od uzrasta djeteta. Općenito se uzima da kod 80% djece akutna bubrežna insuficijencija ima dobru prognozu.dojenče od 6 mjeseci do 1 godina 40 do 50 ml/min/1.obično se najbolje suzbije dijalizom. Normalna glomerularna filtracija: . HIPERTENZIJA: važnu ulogu ima . Ukoliko je neophodna trasfuzija. Svakodnevnim mjerenjem tjelesne težine kontrolišemo unos tečnosti.73m2 Bolesnik obično nema problema sve dok se glomerularna filtracija ne snizi na manje od 20 ml/min/m .dijete od 1 do 3 godine 70 ml/min/1. ACIDOZA se teško suzbija lijekovima i .eliminacijom proteina u hrani.klinički znaci uremičnog sindroma (nauzeja.Uz postepeno popravljanje funkcije bubrega povećava se unos bjelančevina visoke biološke vrijednosti (mlijeko. sir).55 mmol/l (150 mg%) . . pospanost. neki preporučuju eksangvinotransfuziju sa opranim eritrocitima. APSOLUTNE INDIKACIJE ZA DIJALIZU . kao i nalazom hiponatremije.koncentracija kalija u serumu viša od 8 mmol/l ili EKG znaci hiperkalemije . srčana insuficijencija. dopušta se unos dnevne tečnosti 300 do 400 ml po m2.73 m2 . a davanjem glukoze u zamjenu. Kortikosteroidi se ne koriste u terapiji akutne renalne insuficijencije.5 ml/kg. daju se oprani eritrociti 10 ml/kg polagano.odrasli 100 do 140 ml/min/1.dijaliza. TOK I PROGNOZA Prvi znak oporavka je poboljšanje diureze. Kada je jaka oligurija do anurije. jaja.koncentracija bikarbonata manja od 12 mmol/l . cirkulatorna kongestija. HIPERKALEMIJA . hiponatremija ili hipokalcemija mogu biti razlog za konvulzije. Glukoza i inzulin obaraju kalij tako što ga zajedno sa glikogenom odlažu u jetru. Hipertenzija.73m2 .3 jedinice na gram glukoze. koma) . .ali kod blaže hipertenzije daju se i hipotenziva.normalnim tjelesne tekućine. . može fiziološka otopina. ali za mlađu djecu je bolja peritonealna dijaliza. Kalcij je antagonist toksičnom djelovanju kalija na miokard. plućni edem. . AZOTEMIJA . povraćanje. Natrij je antagonist kalija u miokardu .bikarbonat se daje kod hiperkalemije. ali prilikom svakog unosa tečnosti treba voditi računa da bubreg nije u stanju da napravi bilo kakvu korekciju pogrešnog unosa. trajanje 4-6 sati.infuzija 10% kalcij-glukonata u dozi 0.jako opterećenje cirkulacije tekućinom.infuzija 10-25% otopine glukoze 0. .

urohroma. PATOFIZIOLOGIJA Progresivno propadanje nefrona slabi burežnu funkciju. sulfati. Bubrezi su put za izlučivanje vode koji organizam najbolje reguliše i kontroliše. oni nisu u stanju da savladaju to veliko opterećenje sa elektrolitima i ostalim filtriranim supstancama (fosfati. kao kod infekcije. Sa propadanjem nefrona. kreatinin). pored toga što je za gubitak natrija razlog osmotska diureza. tako da se srazmjerno tome izlučuje i veća količina urina. posljedica je hiperparatireoidizam što se klinički manifestuje kao renalna osteodistrofija. Te supstance dovode do niza neželjenih manifestacija kod bolesnika. stvarenje titrabilne kiseline i amonijaka) ostaju netaknuti. Zahtjevi za pojačanom sekrecijom nad preostalim nefronima se povećavaju tako da zahtjev prevazilazi sposobnost postojećih očuvanih tubula. Dijete je apatično. U takvim situacijama osmotski pritisak stvorenog urina jednak je osmotskom pritisku glomerularnog filtrata jer se filtrirana tekućina zadržava previše kratko u tubulima da bi je mogli regulacijski mehanizmi koncentrisati. ali i pored toga bubrezi nisu u stanju da izluče normalno dnevno opterećenje sa kiselinama do 3 mmol/kg/dan. a tačno se ne zna koja ih od retiniranih supstanci uzrokuje. Ukoliko se u tom periodu pojave i neke interkurentne bolesti. Koža djeteta je karakteristično prljavo blijeda što je dijelom uzrokovano anemijom. a djelom odlaganjem pigmenta . a gore pomenuti simptomi su još jače izraženi. HIPONATREMIJA. kalij. Posljedica svega je da se u organizmu nakupljaju supstance koje bi organizam u nornalnim prilikama izbacio.Kongenitalne anomalije bubrega i izvodnih kanala. Uznapredovala uremija završava kao uremični sindrom. koncentracija urina se približava izostenuriji. Ukoliko se ne preduzima adekvatno liječenje. Među njima najčešće su hipoplazija i displazija bubrega ili obostrani vezikoureteralni refluks visokog stepena sa ili bez obstrukcije donjih partija urinarnog trakta. BIOHEMIJSKI POREMEĆAJI azotemija i acidoza sekundarni hiperparatiroidizam poremećaji u funkciji ostalih organa. papilama ili kortikalna nekroza. Filtracija velikih količina supstanci jako opterećuje tubule. kompromitovana je i sekrecija u tubulima. za nekoliko sedmica nastupa smrt pacijenta. Sto tubuli više propadaju sve se više približava specifična težina definitivnog urina i glomerularnog filtrata i iznosi 1010-IZOSTENURIJA. Biohemijski poremećaji zahvataju vodu. Laboratorijski nalazi u tom periodu pokazuju sniženje glomerularne filtracije na 30% od normale. savremena medicina ne dozvoljava da bolest dođe u stanje kada se bolesniku ne 182 . gubi apetit. stanje se još više pogoršava. razlog je isto i nesposobnost oboljelih tubula da secerniraju vodonikove jone i izvrše zamjenu za natrij. (pretjerani unos ili veliki katabolizam). U daljem napredovanju bolesti pojavljuje se poliurija i polidipsija. glomerularne i hereditarne bubrežne bolesti. vrlo je teško korigovati acidozu. U hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji smanjena je sposobnost koncentracije i dilucije urina. ublijedilo. karbamidi. a to je obično udruženo sa gubitkom soli. hemolitičko uremički sindrom tromboza arterije i vene renalis. traume ili terminalne oligurične renalne insuficijencije. Usljed toga se javlja metabolička acidoza. kalcij i acidobaznu ravnotežu. Zbog brzog proticanja tekućine kroz tubule stvaranje urina može postati dvadeset puta veće. U jakim kataboličnim procesima. KLINIČKA SLIKA Početak bolesti je izrazito podmukao te se i klinički simptomi teško prepoznaju. ACIDOBAZNA RAVNOTEŽA: normalni mahanizmi za izlučivanje vodikovih jona (zamjena vodika i natrija. natrij. od dojenčadi i 1 mmol/kg/dan kod odraslih. Česte su hematološke i neurološke smetnje. Reapsorpcija je ograničena što takođe spriječava i reapsorpciju većeg dijela vode. njihovo izlučivanje po nefronu je povećano. Ukoliko je razlog za renalnu insuficijenciju urođena anomalija tada se insuficijencija razvije najdalje do pete godine života. Zahvaljujući dijalizi. LOŠA REAPSORPCIJA FOSFATA u tubulima remeti ravnotežu fosfora i kalcija u serumu. Izlučivanje kalija je efikasno i u hroničnoj fenalnoj insuficijenciji nema većih problema ukoliko ne dolazi do pretjeranog opterećenja organizma kaljjem. pored reapsorpcije. Na početku bolesti acidoza je obično blaga. Preostali nefroni rade pojačanim kapacitetom i glomerularna filtracija raste u svakom nefronu skoro na dvostruku vrijednost. nerado se igra. KARAKTERISTIKE UREMIČNOG SINDROMA Progresivno pomućenje senzorija sa kliničkim znacima oboljenja pojedinih organa i sistema. HIPOKALEMIJA je posljedica neadevkatnog unosa ili diuretske terapije. fosfor.

snižena glomerularna filtracija. hipertrofija lijevog ventrikula. kongestivna srčana bolest. Infekcija urinarnog trakta Mokraćni trakt čine bubrezi sa svojim kanalnim sistemom. Posebno su djeca sklona takvoj vrsti upale. skvrčavanje papile i uvlačenje tog dijela parenhima). Komplikacije na ostalim organima su: hipertenzija. hiperfosfatemija. Konzervativni postupci se odnose na ishranu. TERAPIJA Na prvom mjestu restaurirati funkciju bubrega i ukoliko je to moguće.infekcijom je zahvaćen cijeli urinarni trakt bez obzira u kojem dijelu ona započela.upala je akutno započela i zahvati parenhim bubrega i kanalni sistem. poremećaj koagulacije. promjene faktora koagulacije. Hronična renalna insuficijencija je kod 30% djece posljedica refluksne nefropatije. radiološke promjene (skvrčeni bubreg. sa ljuspicama. mogu nastati tremor. česta su krvarenja iz usne šupljine i stomatitis. REFLUKSNA NEFROPATIJA . a ako se dogodi onda je najčešće u anomaličnom bubregu.hronična bakterijska infekcija urinarnog trakta kod djece. perikarditis. Ako se klirens smanji ispod 5% treba se pripremati za dijalizu.ne može se uzeti kao jedinstveni pojam i može se odnositi na: histološke promjene (tubulointersticijalne promjene parenhima).hirurške (transplantacija). Upalom može biti zahvaćen svaki od djelova urinarnog trakta pojedinačno ili cijeli urinarni trakt pa će od toga zavisiti i dijagnoza. odnosno hronični pijelonefritis. ali ipak ima prohtjeve za nekim posebnim jelima. Jezik je suh obložen smeđim naslagama. Upalom je rijetko zahvaćen samo jedan bubreg.može pomoći. osjeti se karaktersitičan amonijakalni zadah.000(104) ASIMPTOMATSKA BAKTERIURIJA . najčešće je povezana sa vezikoureteralnim refluksom koji ukoliko dugo traje ostavlja za posljedicu refluksnu nefropatiju. CISTITIS . hipoproteinemija. kliničko stanje (ponavljane infekcije ili stalno prisutna patološka bakteriurija). ali bez simptoma bolesti. 183 .signifakntna bakteriurija.upalom zahvaćen mokraćni mjehur. . demineralizacija. CISTOPIJELONEFRITIS . pleuralni izljev. infekcije. Terapija se sastoji od: . Pacijent se žali na loš ukusu ustima. hiperuricemija. te će se i pored dijalize razviti znaci uremičnog sindroma. mokraćnom bešikom i izvodnom mokraćnom cijevi. štucavica. PIJELONEFRITIS .konzervativne i . LABORATORIJSKI NALAZI: visoka N-urea. sluznica usta je suha i ispucala kao i usnice. Povraćanje neočekivano. visoki kreatinin. Na kraju ne uzima ništa na usta. SIGNIFIKANTNA BAKTERIURIJA . VEZIKOURETERALNI REFLUKS je patološko stanje kada je tok urina retrogradno od bešike prema bubrezima. dijaliza nije potrebna. Pojam refluksna nefropatija se često koristi da okarakteriše hroničnu bakterijsku infekciju. promjene na kostima. pleuritis. hiperkalemija. sniženi klirens kreatinina. koštani deformiteti. utvrditi razlogza insuficijenciju.dijalize. u povraćenom sadržaju ima krvi. smanjena adhezivnost trombocita. Sve dok je klirens kreatinina iznad 20% od normale. kardiomegalija. ima stanja kada ni dijaliza nije primjenljiva. HRONIČNI PIJELONEFRITIS . BAKTERIURIJA pojam koji kaže da se u urinu nalaze bakterije. Ipak. Pod pojmom infekcija mokraćnog trakta podrazumijeva se invazija mikroorganizama. anemije. Svrha konzervativne terapije je usporiti progresiju bolesti sve dok hronična dijaliza ili transplantacija ne budu neminovne. AKUTNI PIJELONEFRITIS . svrbež je jako izražen. srčane kongestije.broj bakterija u 1ml srednjeg mlaza urina je preko 10. a koji se nakon toga mogu dokazati u urinu.upalom je zahvaćen bubreg i njegov kanalni sistem. korekciju elektrolitnih poremećaja eventualne hipertenzije. metabolička acidoza. anemija. hipokalcemija. Klinički znaci neliječenog uremičnog sindroma su brojni: koža je suha. mišićni trzaji i progresivno pomućenje senzorija vodi u komu. anemija.

. Inače.jednokratne i ponavljane . te da se otvor uretre nalazi blizu anusa. B. Enterococcus. Proteus mirabilis.Urođene anomalije urinarog trakta i vezikoureteralni refluks koji mogu djelovati skupa ili se naći svaki za sebe. coli. a što je donekle objašnjeno kratkoćom uretre. uz edem i upalni infiltrat u intersticiju. i to gram negativnim. Staphylococcus. te je bolje govoriti o reinfekciji. Kod jednostavnih i prvih infekcija u 70% slučajeva uzročnik je E. . epitel je istanjen. Uloga virusa u infekciji urinarnog trakta nije uvjerljiva. Adherericija e.vrlo često udružene sa vezikoureteralnim refluksom udružene sa obstruktivnim anomalijama udružene sa neurološkim lezijama i funkcionalnom obstrukcijom toka urina. Najčešće su u prve dvije godine života. Coli vezana je za postojanja specifičnih fimbrija (p fimbrije) PUTEVI INFEKCIJE Bakterijska invazija urinarnog trakta nastaje na više načina. ETIOLOGIJA INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA U više od 90% slučajeva infekcija je uzrokovana gram negativnim bakterijama: E. ali zadržale sposobnost razmnožavanja te mogu uzrokovati recidiv infekcije.proteus. KARAKTERISTIKE INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA DJEČIJEG UZRASTA . ali se uglavnom svrstavaju u grupu nefropatogenih bakterija. uvijek je uzrokovana novim tipom bakterija. bakterijama. PATOHISTOLOŠKI NALAZ Akutni pijelonefritis: nakupine polimorfonuklearnih leukocita unutar jako proširenih kanalića. Reinfekcija može nastupiti već nakon 6 mjeseci od terapije.Adherencija bakterija na uroepitelijum. spljošten. U komplikovanim infekcijama. coli.kod djece sa visokim stepenom fefluksa prodor kontrasta iz renalnog pelvisa u sabirni sistem bubrega. FAKTORI KOJI POGODUJU NASTANKU INFEKTA . Pseudomonas aeruginosa. Aerobacter aerogenes.Kamenci koji takođe mogu biti povezani sa anomalijom . Jednom dospjele bakterije sa 184 . Pseudomonas. ASCENDENTNI PUT je najčešći. Organizmi izolovani iz urina u većini slučajeva se mogu naći i u stolici što objašnjava da su uzročnici enterobacteriacee. Candida albicans. tubulopatije) .ograničenog toka i progresivne .Opšti i lokalni imunološki odgovor organizma na infekt (lokalna sinteza igg. igm. To posebno vrijedi za Lforme Proteus mirabilisa. Salmonellae.Metabolički poremećaji (dijabetes melitus. Streptococcus haemolyticus. Recidiv infekcije se javlja obično unutar mjesec dana od terapije i uglavnom je znak njenog neuspjeha. Većinu novih infekcija uzorkuje novi tip E. UČESTALOST INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA Kod djece su jako učestale i dolaze odmah iza infekcija respiratornog trakta. Rjeđi uzročnici infekcije su Shigellae. Aerobacter. . Klebsiella. iga odigrava se u parenhimu napadnutog bubrega). a patogeni mogu biti i difteroidi. ispunjeni gustim homogenim sadržajem.U ascendentnim infekcijama lokalni odgovor sluznice mokraćnog kanala ima uticaj.INTRARENALNI REFLUKS . a ne o recidivu infekcije.coli. L-forme bakterija su one koje su izgubile ovojnicu pod djelovanjem dugotrajne antibiotske terapije. Svega u 10% gram pozitivnim bakterijama.Mogu biti uočljive i nijeme . Hronični pijelonefritis: kanalići su prošireni. infekcija je češća kod ženske djece.

Proteinurija u toku akutnih infekcija je 300-400 mg za 24 sata.000-100. ali nije obavezan nalaz. Najvažnija uloga u takvom načinu širenja infekcije pripada vezikoureteral-nom refluksu.uzrasta i spola djeteta . proteini) i za nekoliko sati namnože se hiljade bakterija. Kada je vjerodostojan nalaz sa više uzročnika mora se misliti na komplikovani infekt. šećer u urinu. Mikrohematurija je česta. ili kada pH urina ne pogoduje rastu bakterija. držanje urina na temperaturi koja omogućava razmnožavanje bakterija. simptomi bolesti se održavaju tada je potrebno provesti terapiju. u akutnom infektu nema nekih većih promjena.000 bakterija ili i manje a često se nalazi više različitih bakterija. Tumačenje nalaza urinokulture je na slijedeći način: KRITERIJI ZA TUMAČENJE REZULTATA URINOKULTURE (MODIFIKACIJA PO HELLERSTEIN-U) Rezultati Uzorak dobijen Uzorak dobijen Uzorak dobijen vrećicom kateterom suprapubičnom punkcijom Negativna Granična Pozitivna Nema rasta ili je <103 kolonija 103. Ukoliko se u ponovljenom pregledu nađe isti uzročnik u sitom broju. AKUTNI PIJELONEFRITIS KLINIČKA SLIKA Manifestacija simptoma i znakova infekcije urinarnog trakta zavisi od: .veliki razmak između uzimanja urina i slanja na pregled. NALAZ U URINU KOD INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA Za dokazivanje urinarne infekcije najvažniji nalaz je patološka leukociturija i bakteriurija. Pored toga što su u mokraćnoj bešici povoljne prilike (temperatura. Makrohematurija starijih dječaka pratilac je bakterijskog ili virusnog cistitisa. mada urin sa patološkom leukociturijom ne mora uvijek ukazivati na uroinfekt. Urin dobijen kateterizacijom i suprapubičnom aspiracijom ne može biti kontaminiran.000 nije signifikantan za terapiju.104 jedne vrste bakterija 104 rasta bakterija Nema rasta bakterija <104 bakterija 104 rasta bakterija Nema rasta bakterija <102 baktenja 102 rasta bakterija LAŽNO POZITIVNI REZULTATI: bakterijska kontaminacija . LIMFNI PUT iz gastrointestinalnog trakta ili iz mokraćnog mjehura nikada nije dokazan.000 događa se kada pacijent luči veliku količinu urina pa bakterije nemaju vremena za razmnožavanje. Nalaz bakteriurije od 10.postojanja anatomskih anomalija . Tako infekcija stafilokokom može da uzrokuje kortikalne apscese.broja predhodnih infekcija . Potrebno je uvijek uraditi i rutinske laboratorijske pretrage krvi.perigenitalnog područja u mokraćnu bešiku nailaze na pogodno mjesto za razmnožavanje i širenje prema gornjim partijama urinarnog trakta. U hroničnom infektu usljed progresivnog propadanja bubrežnog parenhima mogu se očekivati. Nalaz bakterija u urinu ispod 10.vremenskog razmaka između ponavljanih infekcija 185 . Patološka leukociturija. Kriterij za patološku bakteriuriju je 100.000 i više bakterija u mililitru srednjeg mlaza urina uhvaćenog u sterilnu epruvetu. preko 25 leukocita kod muškog i preko 50 leukocita kod ženskog djeteta u centrifugiranom urinu. zatim kada se uzima uzorak za pregled u toku antibakterijske terapije ili neposredno nakon terapije. urinarni trakt ima svoje odbrambene mehanizme: nizak pH urina. U tom slučaju se pregled urina ponavlja. Bubreg kao organ koji je najbolje opskrbljen krvlju i kroz koji prolazi četvrtina ukupnog kardijalnog volumena krvi prilikom sistemske bakterijemije biva lako zahvaćen infektom. BIOHEMIJSKE PROMJENE. Kontaminirani urin sadrži obično 10. HEMATOGENI PUT je češći kod muške novorođenčadi i dojenčadi. pojačana hidrodinamika.

češće mokrenje) strah od uriniranja. Novorođenče ne dobija na težini. integriteta detrusora. preponi. žeđi.. INTRAVENOZNA UROGRAFIIJA: radi se kod čestih recidiva infekta. Može se pojaviti proljev. Razlog za to može biti da je ponovljeni infekt uzrokovala bakterija koja ima deficijentan pa prema tome i manje virulentan bakterijski zid. jave se meteorizam. anemiji. cijanoza. načina fiksacije uretera u trigonumu. te kanalni sistem bubrega. mali bubreg. teškoće u hranjenju. (pečenje. ULTRASONOGRAFIJA Ukoliko se dobije anamnestički podatak o jednoj urinarnoj infekciji potrebno je uraditi ultrazvuk bubrega. Može biti pozitivna hemokultura prije nego urinokultura. dok je refluks većeg stepena lakše otkriti. LABORATORIJSKI NALAZI Pregledom urina otkriva se uvijek proteinurija. Simptomi se razlikuju ovisno da li je pacijent dječak ili djevojčica. povraćanje. ali se ipak sa vremenom i češćim infekcijama jačina simptoma gubi. Tri su načina patološkog djelovanja vezikoureteralnog refluksa i stvaranja refluksne nefropatije. povraćanjem. zato se preporučuje davanje antibiotika 24 do 48 sati prije izvođenja. Ako se uz to mokraća vraća i u parenhim bubrega posrijedi je intrarenalni refluks. MIKCIONI CISTOURETROGRAM u vrijeme infekta postoji 10% rizika za unošenje infekta prilikom kateterizacije. kod nekih bolesnika svi se ti simptomi vraćaju. Ukoliko je visok pritisak ili visoka ureja u krvi može biti i znak obostrane hidronefroze. mada ne mora uvijek biti praćen. ali je čest nalaz makrohematurija. brza. ponekada konvulzivnim sindromom i znacima meningitisa. Normalno u mokraćnom sistemu vlada fini valvularni mehanizam koji omogućuje uredan tok mokraće. bljedilo. slabinama. spini bifidi. te temperatura. renalnim kalkulima. slabije spava. RADIOLOŠKE PRETRAGE Nativni snimak abdomena daje informacije o veličini bubrega. Kod dječaka sa infekcijom bez obstrukcije simptomi su manje izraženi. patološkim nalazom urina i progresijom oštećenja bubrega što se očituje u padu funkcije bubrega. NAKON TREĆE GODINE sve su češće smetnje pri mokrenju. zračenje svedeno na minimu. Označava vraćanje urina iz mokraćnog mjehura u mokraćni kanal. Nalaz leukocitnih cilindara nije rijedak. U novije vrijeme se koristi i radioizotopski sken koji može zamjeniti urografiju. Ono je neraspoloženo. što za sobom povlači patološko stanje. zadah urina je neugodan. Dijete slabo jede i napreduje na težini. Pravilno funkcionisanje spoja zavisi od: dužine intravezikalnog segmenta uretera. dilatacija renalnog pelvisa ili uretera. intermitentna. bol u trbuhu. Patološke promjene na ušću vuku porijeklo u poremećenom embrionalnom sazrijevanju tog djela uretera. Ukoliko se ultrazvučnim pregledom primjeti bilo kakav disparitet u veličini bubrega. ili je uopšte nema. NAKON PRVOG MJESECA PA SVE DO TREĆE GODINE infekcija urinarnog trakta praćena je sa visokom temperaturom. odnosa dužine i širine submukoznog djela uretera. drugim sekundarnim komplikacijama. Rjeđe su konvulzije. 1) prenošenje infekcije iz donjih u gornje partije urinarnog trakta 2) refluktovani urin prenosi intravezikalni pritisak i dilatira gornje djelove izvodnog sistema 186 . odbija hranu. Pijelonefritis novorođenčeta se pojavljuje često uz septikemiju.mjesta i lokalizacije procesa U PRVOM MJESECU najčešći su poremećaji u napredovanju djeteta. ili postmikcioni rezidualni urin potrebno je poduzeti ovu konvencionalnu radiološku obradu. VEZIKOURETERALNI REFLUKS Često patološko stanje kod djece. HRONIČNI PIJELONEFRITIS KLINIČKA SLIKA manifestuje se atakama temperature. Takođe kod hronične infekcije ne mora se naći. nego čak i gubi. U hroničnoj infekciji leukociturija postoji kao trajna. a ujedno spada u najčešće stečeno renalno oštećenje nastalo kao posljedica dugotrajne urinarne infekcije. Procedura je neinvazivna. ali je uvijek potrebno tražiti bakteriuriju. a zavisan je od pravilne građe vezikoureteralnog spoja. prolivom. razvijenosti mišića najdistalnijeg dijela uretera. nemirom. Ultrazvuk se može ponavljati i time pratiti promjene na bubregu tako da se može uočiti svaka promjena pa i novi ožiljak. promjena intravezikalnog uretera. naročito ako je uzročnik E coli. njegove elastičnosti. nerijetko je urin sukrvičav i mutan. nehotično mokrenje. plačljivo. Kada uslijedi recidiv ili reinfekcija. jer organizam stiče toleranciju prema endotoksinima bakterija a da upalni proces zapravo nije prošao. Postoje poteškoće kod ultrazvučne dijagnostike vezikoureteralnog refluksa l i II stepena.

Refluks usporava rast bubrega. Prihvaćeno je gledište da i sterilni refluks može uzrokovati bubrežno oštećenje u slučaju obstruktivne uropatije i visokog pritiska u kalikopel-inom djelu. Batinić i Vlatković izvještavaju da samo 10% refluksnih bolesnika ima normalno ušće. neurogeni poremećaji . Slučajevi sa ožiljavanjem bubrežnog parenhima koji u vrijeme mikcione cistografije nemaju refluks. torzija uretera. bez dilatacije stepen III refluks u ureter i pelvikalicealni sistem uz blago zatupljene kalikse. anomalije vrata bešike i uretre. a cistoskopskim pregledom imaju anomaliju ušća. Prema anatomskom smještaju može biti jednostrani ili obostrani. cistoskopije. infuzione urografije. međutim koliko su bubrezi radiološki normalni i pored čestog infekta mali procenat refluksa je nakon pete gedine života. PROGNOZA Nestanak refluksa ne znači izlječenje refluksne bolesti sa rastom djeteta spontano iščezavaju samo lakši oblici refluksa. znači da su ranije imali refluks. kalikse. stepen U prva dva stadija refluks može biti pasivni i aktivni.kongenitalna anomalija .posljedica upale i insuficijencije ušća. Kaliksi su batičasti.primarni .sekundarni . a po nekim autorima čak i 100% predhodio je vezikoureteralni refluks koji se razvio prije pete godine života. Infekcija mokraćnog mjehura uzrokujući edem sluznice i intramuralnog djela uretera poremeti valvularni mehanizam. obično se otkriva kod djece sa recidivima uroinfekta. U stanjima sa refluksom velikog stepena i čestim recidivima uroinfekta na urografiji se dokazuje manji bubreg sa ožiljkom u kojem je lokaliziran upalni proces. teži perzistiraju refluks nema sklonosti da prestane u pubertetu perzistiranje refluksa proporcionalno je urođenoj anomaliji što je veći stepen hidronefroze refluks više perzistira udruženi refluks i infekcija oštećuju bubreg refluksna nefropatija je česta u djece prije 5 godina uz perzistiranje refluksa i infekcije progedira redukcija bubrežnog parenhima visoki stepen refluksa oštećuje bubreg iako nema infekta Prognoza za izlječenje vezikoureteralnog refluksa može se dati na osnovu: mikcione cistografije. kada je povećan pritisak u bešici.3) refluktovani urin se nakon uriniranja ponovo vraća u bešiku i stvara rezidualni urin 4) kroz ne fluktirajuće papile urinarni infekt ulazi u parenhim KLASIFIKACIJA VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA . Jatrogeni refluks uzrokuju hirurške procedure na veziko-ureteralnom spoju. KLINIČKA SLIKA nema specifičnih patognomoničnih simptoma. Prema trajanju refluks se dijeli na trajni i intermitentni. a naravno velikog uticaja ima stepen refluksa. bez stepen dilatacije pijelona i torzije uretera IV refluks u ureter. na osnovu mikcione cistoureterografije (Dwoskin i Perlmutter) I refluks u distalni ureter stepen II refluks u ureter i pelvokalicealni sistem. Ožiljavanju bubrežnog parenhima u 80%. Djeca sa recidivima urinarne infekcije u 50% slučajeva imaju refluks. Po svemu sudeći uz to je potrebna i barem mala anomalija ušća. stepen V masivna dilatacija kanalnog sistema. Sterilni refluks podrazumijeva oštećenje bubrega zbog vezikoureteralnog refluksa. ali ne batičaste. STEPEN REFLUKSA I PROCJENA NJEGOVOG PATOLOŠKOG ZNAČAJA U praksi se koristi stepenovanje vezikoureteralnog refluksa. Aktivni se dokazuje samo u fazi mokrenja. 187 . pijelon. Dječiji bubreg koji se razvija jako je osjetljiv na vezikoureteralni refluks. ali bez bakterijske infekcije. pielon je dilatiran.U praksi se često sretne etiološka kombinacija. dinamične kompjuterizovane scintigrafije bubrega.

Postoji korelacija između intervala početka antibiotske terapije i jačine renalnog oštećenla. Po potrebi analgetika. Nakon preležanog prvog infekta kod 50% djevojčica se može očekivati rekurentna bakteriurija mada nemaju simptoma. Cilj profilakse je da prevenira bakteriuriju u ovoj visoko rizičnoj grupi. brisati ga spužvom namočenom u hladnu vodu. pažljivo pranje. te se i pored profilakse jave simptomi bolesti govore za ozbiljnu prognozu. Kod djece starije od 4 godine a koji već imaju ožiljak od ranijeg VUR-a veći je rizik od progresivnog renalnog oštećenja i ukoliko su recidivi infekcija. odnosno sve dotle dok se ne ocjeni da je taj rizik izbjegnut.V. albumine ili fiziološku otopinu. ustanoviti dalji tok liječenja. cotrimetoxasol. plazmu. U većini slučajeva reinfekcija može biti prevenirana dugotrajnom antibakterijalnom terapijom Trimetoprim 2 mg/kg svake noći. Klebsiella i Proteus se mogu liječiti raznim vrstama antibiotika. Osobito je važno da je bešika dobro ispražnjena prije odlaska noću u krevet. Poslije završenog liječenja svake dokazane infekcije. U tom slučaju se poduzima mikciona cistouretrografija. Kod javljanja konvulzija daje se antikonvulzivna terapija i nastavlja se duže vrijeme. Neophodno je poduzeti obradu. kod blaže dehidracije daje se tečnost na usta. Ukoliko za 48 sati nema dobrog odgovora na tu terapiju znači da bakterija nije senzitivna. Kod manifestnog šoka dati: krv. cefalosporine. Jedan od uzroka rekurentne infekcije kod oba pola je loše pražnjenje bešike. ANTIBAKTERIJSKA TERAPIJA Ukoliko opšte stanje pacijenta to zahtjeva odmah čim se dobije uzorak urina za analizu može se početi antibiotska terapija. To se dešava kod djece koja su preokupirana igrom.Terapija infekcije urinarnog trakta Opšte mjere: ukoliko je visoka temperatura dijete raskomotiti. a radi smanjenja rizika uvodi se profilaktička terapija. Kod starije djece sa urednom funkcijom bubrega i malim rizikom od njihovog oštećenja provodi se kraća antibiotska terapija. ukoliko je značajna dehidracija ili dijete povraća ordinirati l. U svakom slučaju gdje postoji sumnja da zaostaje rezidualni urin posebno obratiti pažnju na izmokravanje i savjetovati da ne žuri prilikom toaleta i da pokušava nekoliko puta izmokriti. Profilaktička doza treba da ide odmah nakon završenog liječenja akutne infekcije i nastavi se sve dok se ne isključi refluks ili neka druga obstrukcija. car-benicilinom ili od cefalosporina quinolon. i amoksicilina. Mada se kod rekurentne bakteriurije bez obzira na uzrast dešava oživljavanje parenhima bubrega. jer to sve smanjuje rizik reinfekcije i rekurentne infekcije. U takvim slučajevima kod dječaka je uvijek reinfekcija u prvoj godini nakon dokazane prve infekcije. Slučajevi kada terapija ne daje dobar efekat. Stafilokoke su senzitivne na kloksacilin. Profilaktički se daje trimetoprim 2 mg/kg. Kod jakog bola u trbuhu uradi se ultrazvuk ili nativni RTG snimak abdomena da se isključi obstrukcija. LIJEČENJE REKURENTNE INFEKCIJE: Na prvom mjestu održavanje čistoće vanjskih genitalija. ipak se to češće dešava kod mlađe djece sa dokazanim velikim VUR i kod onih kod kojih se odlaže početak liječenja. Nitrofurantoin 1-2 mg/kg svake noći. Antibiotska terapija se mora kombinovati sa gore pomenutim opštim mjerama. tečnost. bez iritiranja vulve. ukoliko je poteban hirurški zahvat ili je uzročnik rezistentan teško je naći antibiotik i može se pokušati kombinacijom clavulonske kis. Neki preporučuju liječenje pet dana. DUŽINA LIJEČENJA kod infekcije koja nije komplikovana. ipak kod djece sa izraženim simptomima liječenje treba provoditi 10 dana. Ukoliko postoji rizik da oštećenje progredira liječenje i praćenje bolesnika se mora provoditi vrlo dugo. Trimetoprim. dati antipiretika. Kod djece sa VUR-om odmah nakon pražnjenja može doći do punjenja bešike. Oni 188 . Međutim ako se i pored terapije simptomi jave i kada je jasno da se radi o infekciji gornjih partija urinarnog trakta savjetuje se profilaksa oko 2 godine da se prevenira rekurentni infekt. te nemaju dovoljno vremena za mikciju. U koliko su česti relapsi infekcije. potrebno je provoditi profilaksu i očekivati dobru prognozu. te se i ordiniraju u terapiji. U većini slučajeva E coli je senzitivna na aminoglikozide. Ukoliko akutni pijelonefritis djevojčica nije dovoljno liječen i preveniran u djetinjstvu može se javiti u trudnoći. Pseudomonas infekcija liječi se aminoglikozidima. kod akutne renalne insuficijencije dijaliza.

Varijacije u pritisku su velike sa jedne strane zavisno od uzbudenosti djeteta. ali su najznačajniji: stres. Najmanja vrijednost kod tri uzastopna mjerenja smatra se pravom vrijednošću. kortikalna i medularna nekroza. Kod mladih pedijatrijskih pacijenata veliki problem predstavlja utvrđivanje normalnih vrijednosti krvnog pritiska. U početku bolesti nema patoloških promjena na drugim organima. Etiologija Kod djece 90% slučajeva hipertenzija su renalne etiologije i u pitanju su renovaskularne i/ili renoparenhimne bolesti. genetskih faktora. pola. Neliječena primarna hipertenzija predstavlja veliku opasnost za nastanak renalne bolesti. asfiksija. a rastom se produži intramuralni dio uretera. otpora periferni krvnih sudova i volumena krvi. kongenitalni nefrotski sindrom. fibromuskularna displazija renalne arterije. Postiže se uspjeh ako je dijete dugo bez infekta tako da se smanji upalni infiltrat. ali se javlja i kod djece. autosomna i recesivna policistična bolest. Kontrolna mjerenja se mogu obavljati na jednoj ruci. uredne cistoskopije. endokrino metaboličkom. Kod djece do 3 godine najvjerodostojnije je mjerenje ultrazvučnim dopler uređajem ili direktno intraarterijalnim kateterom. godina. Za takav tip hipertenzije kod djece postoji više uzroka: tromboza renalne arterije. Djeca sa sistolnim pritiskom preko 90-og percentila sklonija su arterijalnoj hipertenziji u odraslom dobu. debljina. Renoparenhimna hipertenzija manifestuje se obično u kasnijem uzrastu i brojna oboljenja koja 189 . Može se podijeliti na esencijalnu (primarnu) i sekundarnu. da se isključi mogućnost koarktacije aorte. visine. Ipak se mora voditi računa o toksičnom efektu nitrofurantoina na jetru i pluća. obstruktivna uropatija. Mjerenje krvnog pritiska spada u obavezan postupak prilikom svakog fizikalnog pregleda. pretjerani unos soli. zatim oštećenja miokarda ili cns-a. U svim ostalim slučajevima dolazi u obzir operativno liječenje. kardiovaskularnom i neurogenom. Učestalost infekcije nakon profilakse je daleko manja nego nakon redovnog liječenja. Prvo mjerenje se vrši na oba gornja i barem jednom donjem ekstremitetu. razmaka od obroka. a sa druge strane da li je upotrebljena odgovarajuća tehnika za mjerenje pritiska. Renovaskularna hipertenzija nastaje usljed suženja arterije renalis ili njenih ogranaka što uzrokuje smanjenje protoka krvi kroz bubreg njenih ogranaka. Sistemna hipertenzija nastaje kao posljedica različitih patofizioloških zbivanja u organizmu i češća je kod odraslih. Svako održavanje arterijskog pritiska sistolnog i dijastolnog preko 95 percentila za odgovarajuću dob smatra se hipertenzijom. U nastanku primarne hipertenzije učestvuje više faktora. Krvni pritisak djece podložan je velikim oscilacijama zavisno od tjelesne težine. hereditarni faktori. Potrebno je uvijek imati na umu da većina djevojčica i pored signifikantne bakteriurije imaju vrlo oskudne simptome ili ih uopšte nemaju. bez obzira da li se sumnja na hipertenziju ili ne.a je onaj uzrast u kojem je najveći rizik za renalno oštećenja a to su: dojenčad i mala djeca sa vezikoureteralnim refluksom i starija djeca sa epizodama rekurentnog infekta koja takođe dobro reaguju i na kratke kure terapije. Neobično je važno upotrijebiti i odgovarajuću manžetu. LIJEČENJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA Konzervativno liječenje ima opravdanja u slučaju l i II stepena refluksa. odnosno širina napuhanog dijela manžete mora prekriti 75% dužine humerusa ili femura. položaja. INDIKACIJE ZA PROFILAKSU VUR-. Kako nema opšte prihvaćenog pravila u pogledu gornje granice normalnog krvnog pritiska za interpretaciju se koriste referentni standardi. Njegovo održavanje zavisi od minutnog volumena srca. Sekundarna hipertenzija uzrokovana je nekom osnovnom bolešću najčešće renalnom.predstavljaju najefektivnije antimikrobne agense za dugotrajnu upotrebu. Renalna hipertenzija Srednji arterijski pritisak određen je protokom krvi kroz vitalne organe i periferne krvne sudove.

sonografski pregled bubrega. tumori) oštećuju bubrežnu perfuzijiu stimulišu stvaranje renina u jukstaglomerularnom aparatu. DMSA statični sken. hipoten-zija. Ask Upmarkov bubreg.promjene vida.vrtoglavica. a roditelji ih ne zapaze. te pijelonefritisa. akutnu renalnu in-suficijenciju. te pregled očnog dna. Ukoliko ove mjere ne daju rezultat daju se lijekovi. najčešće slabo izraženi i djeca ih dobro podnose. Kod dojenčadi i male djece koja ne mogu ukazati na ove simptome svako neobjašnjivo oboljenje srca ili poremećaj senzorija zahtijeva pažljivo mjerenje arterijalne tenzije. Neželjeni efekti su tahikardija.V. plazma renin aktivnost. fizička aktivnost.Henoch purpuru. rtg snimak grudnog koša. hemolitičko uremički sindrom. Potrebno je uzeti dobru anamnezu. . fizikalni pregled sa posebnom pažnjom na mjerenje arterijalne tenzije. . KLINIČKA SLIKA Simptomi arterijalne hipertenzije su nespecifični. Mada je dokazano da smanjeni protok krvi kroz bubreg stimuliše sistem renin-angiotenzin aldosteron ipak se u posljednje vrijeme pominju vazopresinske supstance odnosno prostaglandini. ograničenje soli u hrani).uzrokuju renoparenhimne promjene dovode do hipertenzije. To je razlog da se hipertenzija najčešće otkriva kasno. LIJEČENJE RENOPARENHIMNE HIPERTENZIJE je na dva načina: higijensko dijetalni režim (gubitak na težini. ali za hipertenzivnu krizu najbolji su sa parenteralnom primjenom. srca. i neke slučajeve nefrotskog sindroma. Kada se sumnja na hipertenziju renalnog porijekla tada se nastave ispitivanja elektrolita krvi. Jedan od takvih je Diazoksid 5 mg/kg/I. Prolazni porast je tipičan za akutni nefritični sindrom. Veće lezije parenhima (ciste. urinokultura). TERAPIJA LIJEČENJE RENOVASKULARNE HIPERTENZIJE je hirurško. hiperglikemija. Kliničke i laboratorijske pretrage Najvažnije je dati odgovor na pitanje šta raditi kada se kod djece otkrije arterijalna tenzija između 90 i 95 percentila? Ukoliko su djeca mlađa ispitivanje mora biti detaljnije. Za peroralnu primjenu je Metildopa 10 mg/kg/24 sata. Schonlein .. Simptomi koji se jave su . urin.poremećaj svijesti. ekskretorna urografija. serumskog kreatinina. Postoji bezbroj antihipertenziva.glavobolja. . početak djelovanja je 1 minut. 190 . Obuhvatiti laboratorijske analize (Krvne slike. Pojava simptoma je obično kada dijastolni pritisak poraste preko 16 kPa i održava se duže vrijeme. Uzrok trajne hipertenzije je refluksna sklerozirajuća nefropatija. Radi se operativna korekcija stenoze renalne arterije ili nefrektomija. hematomi. Ona može biti prolazna i trajna.

ali ona ima negativan efekat jer se smanjuje kontaktno vrijeme Hb sa alveolarnom površinom. Uzeti mali uzorak prezentira hematološko tkivo u različitim mjestima. Produkciju eritrocita reguliše hormon eritropoetin. Može se pojaviti i tahipnea. Tako u starije djece ostaje aktivna hematopoeza u kratkim kostima: rebrima. kardiomegalija. Poremećaji u broju. opšta malaksalost. glavnom hematopoetskom organu srednjeg fetalnog doba. Fe i vitamini. a svaki dan se obnavlja 1 % eritrocitne mase. pa i ekstramedularni organi (jetra i si. a samo u teškim hematopoetskim stresovima hematopoezu mogu preuzeti duge kosti. Za sintezu eritrocita potrebne su: aminokiseline. Osnovna mu je funkcija da inducira i diferencira matične ćelije u pravcu eritropoeze. U suhoj masi eritrocita hemoglobin zauzima 90%. skapulama. KLASIFIKACIJA ANEMIJA 1.). pelvičnim kostima i klavikulama. obliku i funkciji ovih elemenata dovode do određenih patoloških stanja koja se i klinički manifestuju. Krv je tečno tkivo kompleksnog sastava i složenih funkcija. Aktivno hematopoetsko tkivo (crvena koštana srž) u dojenčeta ispunjava koštane medularne prostore da bi tokom ranog dječijeg perioda bilo zamjenjeno masnim tkivom (žuta koštana srž). a serumski faktor ga aktivira u biološki aktivni hormon. Navodimo i klasifikaciju iz Nelson textbook 1996. a najuočljiviji su znaci bljedilo kože i sluzokoža. Anemije Anemije se definišu kao smanjen volumen hematokrita i smanjena koncentracija hemoglobina (Hb) ispod referentnih vrijednosti zdrave djece istog uzrasta na odgovarajućem regionu.HEMATOLOGIJA Hematopoetski organi nastaju iz mezodermalnog tkiva kao i vaskularni kanali. kratak dah. NEADEKVATNA PRODUKCIJA ERITROCITA ILI HEMOGLOBINA  Fiziološka anemija u dojenčadi  Snižen broj prekurzora crvene loze (čiste anemije)  Kongenitalne Er anemije  Neadekvatna produkcija uprkos normalnom broju prekurzora Er  Anemije kod infekcija. nastaju iz mast (matične) ćelije. inflamacija i kancera  Anemije kod hroničnih renalnih oboljenja 191 . U patologiji crvene loze glavno mjesto zauzimaju anemije. a kod različitih patoloških stanja taj odnos se mjenja. Nerijetko se koristi i morfološka klasifikacija ali je uvijek cilj doći do osnovnog etiološkog procesa. tehnički lako izvodiva. leukociti (Le) i trombocrti (Tr). šumovi na srcu. Smanjena koncentracija Hb smanjuje kapacitet prenosa kiseonika putem krvi u tkiva. U dijagnostici hematoloških oboljenja pored analize periferne krvi. snižena produkcija Hemoglobina i Eritrocita. kostima glave. Od šestog mjeseca intrauterinog života mjesto hematopoeze se postepeno premješta u medularne koštane prostore dugih kostiju. Kod embrija se krvni elementi mogu naći već u trećoj sedmici poslije koncepcije. Uobličeni elementi krvi su: eritrociti (Er). a može dati važne informacije o mnogim hematološkim oboljenjima. sternumu. a na nju otpada 8-10% tjelesne težine djeteta. a zatim sazrijevanje eritrocita. povećana destrukcija ili gubitak Eritrocita. Eritrociti žive oko 120 dana. promjenom krive disocijacije kiseonika. i udženika pedijatrije od Mardešića. Prohormon stvaraju epitelne ćelije glomerula. Tečnost i elementi krvi normalno stoje u odnosu 55:45. a stimuliše je hipoksija. pršljenovima. Klinički se anemija kasnije manifestira zbog adaptacije organizma kako bi kompenzovao stanje: tahikardijom i povećanim udarnim volumenom srca. Klinički znaci se javljaju tek kad koncentracija Hb padne ispod 7-8 gr%. praktikuje se i punkcije koštane srži. a najpoznatija je koja ih dijeli u 2 velike grupe: 1. Postoje veoma različite klasifikacije anemija. preusmjeravanjem krvi prema vitalnim organima. god. Poslije drugog mjeseca hermatopoeza se stabilizuje u jetri. prosta i sigurna metoda. pa se mogu javiti i znaci srčane dekompenzacije kod teških formi anemija bilo koje etiologije. 2. kasnije se javi brže zamaranje.

simptomatske (SLE. osobito ako dojenče dobro jede i normalno raste. D. naročito ako nedostaju dijetalni faktori (folna kiselina. a vezana za X hromozom hipohromna anemija anemija kod trovanja olovom anemija zbog nedostatka bakra 2. pošto mogu izazvati hemolizu i predisponirati ozbiljnim infekcijama. pa i ispod ovih granica. Kod deficijencija E vitamina može se razviti i akantocitoza.akutna  hronična krvarenja kao kod ulkusa. polipa ili na kravlje mlijeko FIZIOLOŠKA ANEMIJA DOJENČETA Normalno novorođenče dolazi na svijet sa viškom Hb i većim vrijednostima hematokrita u odnosu na drugu djecu i odrasle. vitamin E). C. heksokinaze i dr. hematopoeza se oporavlja i nastavlja. Taj pad Hb uopšteno se naziva fiziološka anemija”.  Kongenitalna diseritropoetična anemija Nedostatak specifičnih faktora daje dvije forme . Poslije prve sedmice počinje padati Hb i to se nastavlja sve do vrijednosti Hb od 9 gr/dL Pad kod prematurusa je do 7 .lijekovima izazvane anemije  Neimuna oboljenja  Toksični lijekovi i hemikalije  Infekcije kao što su malarija i klostridija 3. KRVARENJA  traumatska i hirurška krvarenja . Nekada u tom periodu se razvija i stvarna anemija. Tretman fiziološke anemije nije potreban.A ili B izoimunizacija i druge familijarne krvne grupe  Formiranje aktivnih antitijela . limfomi) . i u kombinacijama  Talasemije  Ekstrinzik (ekstracelularne) anomalije  Imunološka oboljenja .9 g/dL. Kada nivo Hb padne. 192 .antitijela dobivena pasivno (hemolitička bolest novorođenčeta) Rh imunizacija . Posebno treba izbjegavati preparate željeza do 3 mjeseca. E itd.Megaloblastne anemije: nedostatak folne kiseline ili malapsorpcija deficijencija vitamina B12. a kod prematurusa i ranije.Mikrocitne anemije sideropenična anemija piridoksin reagujuća. HEMOLITIČKE ANEMIJE  Intrinsik anomalije u Er  Strukturni defekti  Hereditarna sferocitoza  Hemolitička eliptocitoza  Noćna paroksizmalna hemoglobinurija  Piropiknocitoze  Enzimski defekti (nesferocitne hemolitičke anemije)  Enzimski glikolitički defekti (piruvat kinaza.)  Enzimi pentoza-fosfatnog kompleksa i glutacijon kompleksa (g-6-PD)  Defekti u sintezi Hb  Hb S. u dobi od 2-3 mjeseca.idiopatske autoimune hemolitičke anemije (hladna aglutinacija) . a možda bi bio bolji termin adaptacija na ekstrauterini život. malapsorpcija ili smetnje u transportu .

Blage i umjerene anemije sa koncentracijom Hb između 6-10g% se dobro kompenzuju brojnim pomenutim mehanizmima. Željezo se gubi redovno zbog: 1. Tokom prvih 6 mjeseci dojenče iscrpi svoje rezerve Fe dobijene transplacentarnim putem i postane ovisno od unosa hranom. a uzima se da postoji manjak Fe ako padne ispod 10. Novorođenče se rađa sa ukupnom količinom Fe od 0. a posebno će tu potrebu imati prematurna djeca ili dojenčad koja su na neki način izgubila željezo (krvarenje).Da bi se objasnio razlog pada Hb uključeni su sljedeći mehanizmi: 1. Ubrzo se iscrpe rezerve Fe i počinje intenzivna hematopoeza pa će na vrijeme rođeno dojenče u periodu 6-9 mjeseci trebati hranu koja će sadržavati dovoljnu količinu željeza i koja će se resorbovati. istovremeno pada nivo eritropoetina koji je bio visok (fetalni period) na teško detektabilne nivoe 3. U prvih 6 mjeseci hrana dojenčeta je humano ili humanizirano mlijeko u prahu u kojima je sadržaj Fe približno jednak.krvarenje u cirkulaciju”. hemangiomi i paraziti) . polipi.na toplotu labilna komponenta kravljeg mlijeka inducira gubitak krvi stolicom u prosjeku 1-7 ml dnevno.8-1. KLINIČKE MANIFESTACIJE SPA se može javiti u svim periodima života. a odrasli u prosjeku imaju 5g. 6% u . bez hrane animalnog porijekla. ali je daleko najugroženiji period od 9-24 mjeseca života. razviće se SPA. Simptomatologija je posljedica dva patološka mehanizma: 1. Ta reakcija GIT-a nije vezana za enzimske defekte niti za alergiju.5 mcmol/L.slaba apsorpcija željeza (coeliakia) .2-0. iskorištenja. Kod prematurusa i dojenčadi sa slabom rezervom željeza simptomatologija se može pojaviti čak i u 4-6 mjeseci života. sideropenija.  a dojenčetu na dojci nakon 6 mjeseci.pada koncentracija Hb u prva 2-3 mjeseca (fiziološki pad). sluzokoža jezika tanja. skraćuje se život fetalnim eritrocitima 4.infekcija fiksira željezo u ćelijama RES i ometa resorpciju iz crijeva. 2. različit.5g. . anemija i 2. brzog rasta. a samo oko 10% iz mliječnih formula. pa dojenče do kraja prve godine utrostruči tjelesnu masu koja traži veću masu Er. naglo raste masa djeteta pa je potreban i veći volumen krvi . Oko 65% Fe se nalazi u Hb Er. i 3. To je ujedno najčešća anemija u dječijem dobu i najčešće hematološko oboljenje u pedijatriji.5 mg dnevno). nokti i kosa postanu krhki. Zbog toga je u tom periodu života najveća potreba u željezu. Zbog toga je dojenče na dojci zaštićeno od razvoja SPA. SIDEROPENIČNA ANEMIJA (SPA) Sideropenična anemija nastaje zbog nedostatka željeza za sintezu Hb. ali su 193 . brašnasta hrana.mioglobinu mišića. ali je procenat resorpcije. U SAD 1/3 teških SPA nastaje ovim mehanizmom. Treba naglasiti da se Fe iz animalne hrane bolje resorbuje od Fe iz hrane biljnog porijekla. Ako se unosi pretežno kravlje mlijeko. Treba reducirati kravlje mlijeko i zamijeniti drugim substituentima.5 mcmol/L UZROCI SIDEROPENIČNE ANEMIJE . Meckelov divertikul. sa početkom prve respiracije eritropoeza se prekida jer se Sat O2 povećava i preko 95% 2. Dokazano je da se 40-50% željeza iz majčinog mlijeka resorbuje.5 mg dnevno.5 gr do 15-e godine treba nadoknaditi svakodnevnim unosom 0. . ali kada Hb padne na niže vrijednosti (5g%) onda je bljedilo kože i sluzokože najeminentniji znak.okultna krvarenja u GIT (peptički ulkus. a 25% kao rezerva (feritin i hemosiderin) u tkivima. Razliku od 4. dodatne potrebe za linearni rast (0. Nivo Fe u organizmu zavisi od resorpcije jer se Fe ne izlučuje iz organizma. Zato je preporuka da se  dojenčetu na vještačkom mlijeku obezbijedi dodatni unos Fe već poslije 3 mjeseca. Normalna koncentracija Fe je oko 21. svakodnevne deskvamacije epitela kože i GIT.

Sve su to tranzitorna stanja. Uobičajeno je početi sa 6 mg/kg/dan elementarnog Fe podjeljeno u 3 doze.zbog nestajanja Fe iz rezervoara biće snižen Fe u serumu kao najstandardniji nalaz. a rijetko i sa talasemijom. TRETMAN SPA Smanjiti udio mlijeka i cerealija u ishrani. a izbjegavaju se kardiotonici kao manje efektni. malter). Djeca postanu iritabilna. fumarat) koji je uvijek i dijagnostički test. Nema sigurnih dokaza da davanje bilo kakvih mikroelemenata ili vitamina pojačava efejjat terapije. . a većoj djeci tablete.Normalni su i leukociti a trombociti češće povećani nego sniženi. Cl.Rijetko trebaju analize koštane srži. Upozoriti roditelje da će stolica pocrniti. . tromije perceptivne reakcije. Najbolje je da praktičar bude intiman sa jednim oralnim peparatom Fe. Iza transfuzije se uvijek nastavlja oralna terapija sa Fe preparatima. pored ostalih do srčane dekompenzacije. a može se izbjeći stavljanjem lijeka na korijen jezika. dok je takozvana pika češća (jede zemlju. Potencijalne neželjene reakcije su: opstipacija. Daju se uvijek sporo jer može doći do neželjenih efekata. citohromu). Očekivani odgovor na oralnu terapiju Fe. postaju mirniji. Te promjene su posljedica promjena u CNS-u na neurološkoj i intelektualnoj sferi. dekstrin) nosi u sebi potencijalne neželjene efekte pa je veliki oprez opravdan kako u indikacijama tako i u dozaži. infekcije i druge inflamatorne anemije. kardijalne dilatacije usljed hiper-volemije. kasnije prohodaju i progovore.Eritrociti mali sa znacima hipohromije. vrijeme Odgovor poslije unosa 1 dan Nadoknade se intra i ekstracelularni enzimi. Lijek izbora je dati preparat oralnog željeza (sulfat. slabije uče. a nađe se eritroidna hipercelularnost. a .Snižen će biti Hb i hematokrit u perifernoj krvi. Intolerancija na oralne preparate je rijetka. ali je u praksi uobičajeno davanje C vitamina. mada ih je teško mjeriti pa taj biohemijski fenomen ostaje neobjašnjen. apatična. Parenteralna administracija Fe (dekstran. daju se diuretici (furosemid). Dojenčadi se daju solucije. gube apetit. Bolja je resorpcija iz praznog želuca. Diferencijalna dijagnoza je osobito važna sa stanjima kod trovanja olovom. maloj djeci sirupi i eliksiri. Alergijska reakcija na oralne preparate Fe je izuzetno rijetka. Ako se pojave znaci srčane dekompenzacije prekida se transfuzija. . Prebojenost usta nikada nije trajna. . 194 . djeca mogu biti podhranjena. Ovi poremećaji se pripisuju nedostatku Fe u ekstra i intracelularnim enzimima (monoamidoksidazi. ali će biti negativna na laboratorijski test za okultna krvarenja. pranjem i četkanjem zuba. skraćene pažnje. ali i preuhranjena.Hemosiderin je najčešće detektabilan. Splenomegalija se otkrije u oko 15% slučajeva. glukonat.retikulociti su blago povišeni ili normalni. opasnost od predoziranja skoro da i ne postoji jer će organizam apsorbovati iz crijeva onoliko koliko mu treba. postanu psihički labilni. abdominalni bol i mučnina. . Povećana osjetljivost na infekciju i opasnost od hemosideroze i druge toksične reakcije se ne sreću. Subjektivno se bolje osjećaju. apetit bolji 2 dana Počinje odgovor u koštanoj srži sa eritroidnom hiperplazijom 3 dana Evidentna retikulocitoza sa vrhom od 5-10-og dana 4-30 dana Povećava se nivo Hb individualnom brzino 1-3 mjeseca Pune se rezerve Fe TRANSFUZIJE KRVI su rezervisane za rijetke kazuse sa Hb ispod 4 gr% i to u malim dozama od 2-5 ml/kg/TT. saharoza.U mnogih bolesnika zapažene ranije promjene. katalazama. daju se doze između obroka. Laboratorijski nalazi: .

ali normalan nivo von Wiilebrandt-ovog proteina u plazmi. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Faktor VIII ne prolazi kroz placentu pa tendencija krvarenju može biti primjećena i u neonatalnom periodu. U dijagnostici poremećaja ovih komponenti hemostaze koristimo: anamnezu. Poremećaji hemostaze Dinamična ravnoteža između faktora zgrušavanja i onih koji sprječavaju zgrušavanje naziva se hemostaza. Glavne manifestacije hemofilije su krvarenja u zglobovima (hemartroze). ali može biti i svaki drugi. laboratorijske testove. trombinsko vrijeme. Loši socijalno-ekonomski uslovi mogu biti indikacija za prevenciju i kod normalne dojenčadi. Do hemartroza dovode i male traume. Medu urođenim nasljednim oboljenjima koagulacije. Danas je moguća i detekcija hemofilije A fetalno. agregacija trombocita. tzv. Ti pacijenti mogu samo duže 195 . Ponovljena krvarenja vode degenerativnim promjenama. broj trombocita. bol. U tim laboratorijskim testovima koji su brojni i često komplikovani. fizikalni pregled. a rijetko se mogu pojaviti i krvarenja u mokraćnim putevima ili crijevima. krvarenje poslije cirkumcizije i slično. Težina hemofilije A zavisi od nivoa aktivnosti faktora u plazmi. aktivacija parcijalnog tromboplastinskog vremena (APTT). protrombinsko vrijeme. Ti događaji najčešće vode bolesnika ka dijagnozi u dobi od 12 mjeseci. Male laceracije jezika ili usne dovešće do krvarenja koja traju satima i danima. ali se ipak rjeđe sreću. a kao posljedica je duboka depresija VIII faktora koagulacije i njegove koagulacione aktivnosti u plazmi. a na kraju i fiksiranim kontrakturama. kao i neumjereno mnogo zelenog listastog povrća u svakodnevnoj ishrani. hemofilije su u pedijatriji veeoma značajna oboljenja. treba tražiti najsenzitivnije kada sumnjamo na hemoragijsku bolest. Genetski su determinisana sa deficijencijom faktora koagulacije VIII. Mogu se naći hematomi poslije injekcija. koljeni i skočni zglob. hirurških zahvata i trauma koje mogu ugroziti život zbog iskrvarenja. IX i XI. HEMOFILIJA A Nastaje zbog nedostatka VIII faktora koagulacije (antihemofilnog faktora (AHF)). Najčešći testovi u praksi: vrijeme krvarenja. ona se ne javljaju kada je aktivnsot faktora 6% i više. Na ovu hemofiliju otpada 80% svih hemofilija. Muška djeca boluju od hemofilije A i imaju smanjenu aktivnost VIII faktora. Hemofilija pacijenti sa nivoom VIII faktora od normalne aktivnosti Teška ispod 1 % (1 IJ/dL) Srednje 1-5% Blaga 6-30% . pa će izbor kritično korisnih zavisiti od znanja ljekara. von Willebrandt-ovim proteinom.PREVENCIJA SPA: Nekada se željezo dodaje industrijskim mliječnim formulama. a očituju se modricama i hematomima kod minimalnih trauma. Najčešće su zahvaćeni lakatni. a sporadični slučajevi u familiji mogu predstavljati mutaciju gena. Pojavi se otok. Treba imati na umu poznatu činjenicu da pravi čaj inhibira resorpciju željeza.nema spontanih krvarenja Stepen težine ima tendenciju da se održava kroz familiju. Bolesnici imaju pozitivnu familijarnu anamnezu u oko 80% slučajeva. fibrinogen. Kada govorimo o mogućim spontanim krvarenjima. Krvarenja kod vađenja zuba. osteoporozi kosti. a neki smatraju da se mogu javiti i spontano. Posebnu prevenciju zaslužuju prematurusi sa oralnim preparatima željeza od dva i pol mjeseca života u dozi od 2 mg/kg do kraja prve godine života kada obično dobiju dovoljno željeza u šarolikoj ishrani. funkcio leza i nekad hematomi u okolnim mišićima. Prave kliničke manifestacije počinju sa povećanim kretanjima djeteta. mlijeku u prahu u dozi od 12-6 mg/l rekonstruisanog mlijeka ili cerealijama. Faktor VIII se nalazi u kompleksu sa nosiocem. Spontana krvarenja u CNS ili pri blagim traumama mogu biti ozbiljna. atrofiji okolne muskulature. Uzrok je defektni gen na hromozomu X. ali su izostali očekivani spektakularni rezultati koji su postignuti sa D vitaminom u prevenciji rahitisa.

Poluživot u plazmi se kreće od 8-12 sati. a kod nas je u upotrebi krioprecipitat kao najjeftiniji. generaliziranog krvarenja i može dovesti do hemolitičke anemije. jer su kandidati da primaju krvne derivate u toku života. gdjekad i krvarenjima u CNS. oštećenje endotela krvnih sudova i si. Za normalnu hemostazu treba da je nivo faktora 50%. fulminantne purpure i dr. Tom terapijom se spašava život a tegobe smanjuju. Rano imunizirati vakcinom za hepatitis B. Paziti na lijekove koji remete funkciju trombocita (Aspirin). a punkcija femoralne ili jugularne vene je hazard koji nekada može biti uzrok smrti.krvariti kod raznih intervencija kao što su ekstrakcije zuba. osobito gbakterijama. transfuzija sa inkopatibilnom krvlju. salicilati (inhibitori agregacije trombocita) i drugi lijekovi. prekinuti “začarani” krug potrošne koagulopatije. faktora VIII. Pored nadomještajne terapije. pa je manja mogućnost prenosa virusnog hepatitisa i virusa HIV (AIDS). Sve stvari sa kojima bolesnik dolazi u dodirtreba prilagoditi bolesniku (krevetići. . Venepunkciju raditi samo sa površnih vena. a nekada i ortopedskim mjerama sa ciljem prevencije teških deformiteta i invalidnosti. maligna oboljenja. Koriste se: heparin. Aproksimativno treba dati 45 i. nekroze. streptokinaza. Osnovni cilj je podići aktivnost faktora VIII u plazmi. Hemofilija B i C se tretiraju na sličan način.krvarenjima u koži i sluzokožama. pa to treba ukalkulisati. nekroza. Dolazi do proširenog deponovanja fibrina koji dovodi do ishemije tkiva. Nadomještaj krvnim preparatima će biti potreban kod svake epizode krvarenja.dok su krvarenja u zglobove i meka tkiva rijetka. poremećena funkcija (trombastenija) i trombocitopatije dovode do hemoragične dijateze koja se manifestira . U nadoknadi faktora polazimo od osnovne činjenice da 1 ml normalne plazme sadrži 1 i. U Hitnim slučajevima može se dati i smrznuta plazma i svježa plazma. mirovanje zgloba. TRETMAN Prevencija traume je važan aspekt u njezi hemofiličara. GIT ili pluća.j. U terapiji treba prvo rješavati osnovnu bolest i suzbijati šok. šok.pojačana razgradnja trombocita. DIK) Naziv se odnosi na veliku grupu oboljenja. Etiologija može biti veoma šarolika. kao glavne treba preduzimati i druge mjere od kojih ćemo pomenuti najuobičajenije: hladni oblozi i blaža presija. a to je osnov svake terapije danas. Kasnije treba naći neku mjeru između prevelikog nadzora i fizičke aktivnsoti. ali ih možemo podijeliti u dvije velike grupe: . infekcije rikecijama. i to virusne infekcije respiratornih puteva. igračke). DIK možemo očekivati i kod velikog broja oboljenja: septični šok.smanjeno stvaranje trombocita i . a zatim poslije 48 sati početi sa pasivnim pokretima i nastaviti sa fizioterapijom. Treba ga stalno nadzirati i podučavati da se i sam kontroliše. a tim postižemo hemostazu. a kod velikih hirurških zahvata na dan operacije poželjno je da bude 100%.j. 196 . Ukratko ćemo opisati najčešću tombocitopeniju u dječijem dobu. Prema tome. Trombocitopenije i trombocitopatije Nedovoljan broj trombocita (trombocitopenija). a pravi se iz rezervi svježe plazme jedne krvi. a to je IDIOPATSKA TROMBOCITOPENIJSKA PURPURA (ITP) Misli se da nastaje zbog autoimune reakcije koju pokreću najčešće virusi. pa ih treba izbjegavati. Danas je u upotrebi veliki broj komercijalnih preparata faktora VIII. uključeni su: hipoksija. Uzroci trombocitopenija mogu biti različiti. zmijski ujed./kg/TT da bi se faktor podigao od 0% do 100%. Teži se što više kućnom vođenju hemofiličara kako bi se izbjegli neželjeni hospitalni rizici. POTROŠNA KOAGULOPATIJA (DISEMINIRANI INTRAVASKULARNI KOAGULACIONI SINDROM. acidoza.

ali samo kod hroničnih formi. sa posljedicama Sklonost krvarenju najčešće traje do 15-ak dana. TRETMAN: Kod blagih formi lijekovi nisu potrebni.snižen broj trombocita. Nekada je indicirana i splenektomija.Epistaksa ili krvarenje iz desni. a . krvarenja se mogu desiti u CNS ili mrežnicu. Izuzetno se mogu dati i citostatici. Ostatak od 15% prelazi u hronične forme sa recidivima purpure. koji se mogu ponoviti i poslije 4-6 mjeseci. nekada 10x109/l.rijetko se pojavi krvarenje dok trombociti ne padnu ispod 50. Potpuna remisija nastaje u periodu od 6 mjeseci.Rijetko. U krvnoj slici je . ovisno od toka bolesti.Petehijalnim krvarenjima po koži koja izbiju neočekivano. Kod težih formi. kortikosteroidi 3 sedmice. Kod velikog broja djece mogu se dokazati antitrombocitna antitijela. O patologiji limfocitne loze biće pomena u poglavlju o neoplastičnim oboljenjima 197 . u oko 85% bolesnika. a tome se nekada pridruži .000 na mm3.Interval između virusne infekcije do pojave purpure je oko 1 do 6 sedmica. Klinički se manifestuje . Broj trombocita i klinička slika nisu uvijek u korelaciji pa se misli da su krvarenja u početku bolesti rezultat i oštećenja krvnih sudova. ali je potrebno tražiti uzrok da bi se isti otklonio. . a onda postepeno iščezava.

kao npr. ali je uvijek problem leukopenija. U hemoterapiji se koriste: metotreksat. Problemi postaju i sekundarne kanceroze. imunosupresivni lijekovi. a oportunističke infekcije kao što je pneumocistis karini odgovarajućim lijekom (trimetoprim-sulfametoksazol). oštećenja miokarda sa posljedičnom kongestivnom dekompenzacijom. U RANE KOMPLIKACIJE ubrajamo: metabolička oboljenja. Kod fizikalnih pregleda treba biti kompletan. Ca i druge. neki virusi. osobito oni koji poslije latentnog perioda od 2 godine (EBV) mogu izazvati maligna oboljenja. Treba misliti na druge metabolite. leukopenije. U tim statistikama posebno ističu optimističku notu daje od broja oboljelih incidencija smrtnosti ispod 1/4. asparaginaze. citozin arabinozid.NEOPLAZME l NJIMA SLIČNA OBOLJENJA U razvijenom svijetu. KOMPLIKACIJE HEMOTERAPIJE mogu biti rane i kasne. leukocitoze. Treba posebnu pažnju posvetiti ishrani takvih bolesnika i emocionalnoj potpori. pušenje. ali se mogu i prventivno dati antibiotici i antimikotici. neizlaganje zračenjima itd. merkaptopurinol. jer se često previde detalji kao što su neurofibromatoza. malo se radi u pedijatriji. posebno na K. ali mora imati znanje o ovom zdravstvenom problemu koji prelazi domen pedijatra. aktinomicin D. Ovo su razlozi zbog kojih treba utrošiti vremena u ličnoj i familijarnoj anamnezi u cilju otkrivanja malignih bolesti i genetskih poremećaja. a cilj je što više odstraniti ili uništiti bolesnog tkiva. Zato se teži identifikaciji infekcije. Fankonijeva anemija). trombocitopenija transfuzijom istih. bleomicin. Operiše se podacima incidencije 14/100. kada se izliječi jedan karcinom.000 u dobi do 15 godina. Istina je da se ljekar opše prakse ne sreće često sa kancerom kod djece. 198 . U zadnje vrijeme uvedena je transplantacija koštane srži. Svaka hemoterapija suprimira koštanu srž i dovodi do pancitopenije. Isto tako je potrebno utvrditi raširenost i stanje prije početka terapije.). kako bi dijagnoza bila što ranije postavljena i bolesnik poslan u odgovarajući centar gdje se primjenjuju sve noviji i sve uspješniji protokoli. koje se mogu zapaziti 5-10 godina prije pojave malignoma. izlaganje azbestu. Kod pojave virusnih oboljenja u upotrebi su intravenski imunoglobulini i aciklovir. pojavi se drugi. U KASNE KOMPLIKACIJE ubrajamo gubljenje pojedinih važnih funkcija kao što se dešava kod amputacija. U pravilu. pa pored krvne slike treba stalno pratiti i nivo urične kiseline i kreatinina. Uzroci: Nisu potpuno rasvjetljeni ali se pominju: FAKTORI IZ OKOLINE (60%): sunčana radijacija. hemihipertrofija. alkilirajući lijekovi. Analizom krvne slike sa blažim anomalijama kao što su trombocitopenije. treba da indiciraju i koštanu punkciju i analizu razmaza koji ima važnu ulogu u dijagnostici. dijetalne ishrane bez masti. Od hirurga tražiti da pažljivo uzme materijal i ocijeni zahvaćenost okolnih organa kako ne bi ostale rezidue. GENETSKI MEHANIZMI koji na razne načine mogu izazvati maligna oboljenja (Sy Down. jonizirajuće i rendgen zračenje. Što se tiče prevencije neoplazmi. U SPECIFIČNU TERAPIJU se ubrajaju: hirurško odstranjenje. Vinca alkaloidi. oštećenja pojedinih organa i tkiva poput leukoen-cefalopatije. a što manje oštetiti normalne ćelije. supresiju koštane srži i imunosupresiju. Prije svake biopsije izvršiti logične neinvazivne metode. mada je poznato da je kod diseminiranih neuroblastoma i preko 80%. zračenje i hemoterapija. Posebno može da bude oštećena renalna funkcija zbog taloženja kristala urične kiseline. Transfuzija leukocita ne daje rezultate kakve daje transfuzija eritorcita i trombocita. a često i presudnu. obično teži. PRINCIPI TRETMANA NEOPLAZMI: OPŠTA POTPORA ORGANIZMA i specifična terapija. antracini i drugo. Anemija se koriguje eritrocitima. Često se ove tri vrste terapije kombinuju. Stoje opšti stavovi koji se preporučuju adultima (pušenje. Nespecifični simptomi često maskiraju pravu kliničku manifestaciju pa ih treba do detalja analizirati. neoplazme u strukturi mortaliteta zauzimaju prvo mjesto u dobi od 1-15 godina. a sve druge pretrage prilagoditi kliničkoj situaciji. posebno leukemija i tumora CNS-a. prije hirurških ekstirpacija se vrši biopsija i dobije histološka analiza. Još jedan pesimistički podatak je da je tendenca porasta malignih oboljenja stalna. epipodofilatoksin.

jetra i limfni čvorovi su obično već zahvaćeni. . hromozomskim aberacijama (Sy Down. . U prvom redu treba uzeti u razmatranje febrilna 199 .Bolovi u kostima mogu biti prve manifestacije. Prvi simptomi su obično nespecifični kao i kod virusnih respiratornih infekcija. ali oko 20% ide sa leukocitozom iznad 50. . DIJAGNOZA Anemija U velikom broju bolesnika. .AKUTNE LIMFATIČNE LEUKEMIJE (ALL) zauzimaju 76% slučajeva leukemija sa vrhom incidence oko 4 godine. bolesnici su iritabilni ili letargični. te sa više nukleolusa.Rjeđe se mogu naći i znaci povišenog intrakranijalnog pritiska praćenog glavoboljom i povraćanjem što sugerira na zahvaćenost meningealnih opni leukemičnim infiltratima.1/3 ima preosjetljivost na palpaciju kosti zbog subperiostalne invazije ili hemoragije. i teleangiektatičkoj ataksiji). KLINIČKE MANIFESTACIJE Pacijenti sa leukemijom skoro uvijek imaju diseminirano oboljenje u vrijeme dijagnoze sa zahvaćenom koštanom srži uz leukemične blast ćelije i u krvi.Artritisi i artralgije su prisutni u oko 1/4 bolesnika dok . . a . Češće se sreće u nekim imunodeficijentnim stanjima. Progresivnom diseminacijom koštane srži javlja se .L2 sa tendencijom povećanja ćelija i sa većim iznosom citoplazme. a postoji nekoliko varijanti ALL što sugeriše da postoje i neki različiti etiološki faktori. a 20% se nađe bez posebnih antigenskih obilježja.000 na mm3. Postoji CITOHEMIJSKA KLASIFIKACIJA. anoreksija.000 na mm Analiza koštane srži preplavljenost razmaza koštane srži limfoblastima Rtg medijastinuma medijastinalne mase će se posebno naći u ALL sa T ćelijama Likvor Uvijek pregledati jer nalaz leukemičnih ćelija – loša prognoza Funkcija bubrega uričnu kiselinu i renalne funkcije provjeriti prije započinjanja terapije DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Dijagnoza ALL nije teška ako se na nju misli. a .HRONIČNE LIMFATIČNE LEUKEMIJE se praktično ne sreću kod djece.000 na mm3 Leukopenija ispod 3.L3 sa karakterističnim ćelijama koje imaju vakuole u citoplazmi.Mogu se naći izražene leukemične mase u medijastinumu. ALL je prvo diseminirano maligno oboljenje koje je u potpunosti izlječeno hemoterapijom pa je postala važan model za koncepciju hemoterapije i kod drugih malignih oboljenja. prema tome bolest nije locirana kao kod solidnih tumora. B. a i na osnovu promjene na hromozomima (Filadelfia hromozom).AKUTNE NELIMFATIČNE LEUKEMIJE na njih otpada oko 20% i njihova incidenca se povećava sa dobi i sve je sličnija odraslima. uobičajene markere (CALLA 50-60%).HRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE teško je kasificirati iz više razloga. . a nešto rjeđe i hepatomegalija.Leukemije To su najčešće forme dječijeg kanceroznog oboljenja.L1 gdje dominiraju mali limfoblasti sa malo citoplazme. .Nekada je izražena splenomegalija i limfadenopatija. Francusko-američko-britanska (FAB) grupa je napravite KLASIFIKACIJU NA OSNOVU IZGLEDA ĆELIJA U KOŠTANOJ SRŽI i podijelila na tri tipa: . preB.bljedilo. oko 2/3 bolesnika sa ALL u vrijeme dijagnoze ima simptome i znakove koji traju oko 4 sedmice. . “O” ALL. i . tzv. Trombocitopenija ali se nađu i sa trombocitozom od preko 100. Slezena. krvarenje. Postoji IMUNOLOŠKA KLASIFIKACIJA sa primjenom monoklonalnih antitijela i drugih imunoloških markera: T. što sve skupa ubrzava dijagnozu. AKUTNA LIMFATIČNA LEUKEMIJA Češće se javlja kod muške djece. egzantemi koji se ne povlače. ali je samo 25% sa Hb ispod 6 gr%. febrilno stanje.

a pregledom koštane srži naći ćemo normalne ćelijske populacije. jer mogu dati pancitopeniju. t. pa se obično razmatraju posebno. sva stanja bolesnika sa insuficijencijom koštane srži. Pregledom koštane srži riješe se dileme. ali se obično tada može naći i primarni tumor. Infektivna mononukleoza može povremeno predstavljati problem jer ponekad ima sličnosti sa ALL-om u kliničkoj manifestaciji. 3. da bude u kompletnoj remisiji. prednizolonom i asparaginazom do nestanka simptoma i znakova bolesti. drukčiji tretman i prognozu. a samo 5-10% trebaju još 2 sedmice terapiju. uvijek dobro evaluirati lezije CNS-a. Pažljivim pregledom razmaza krvi kod mononukleoze će se naći tipične ćelije (virociti). a blast ćelije nemaju izgled T i B ćelija.tumorozne mase u medijastinumu. nije zahvaćen CNS.broj Le iznad 100.dijete ispod 2 ili iznad 10 godina. hidrokortizonom i citozin arabinozom (tripla th) ili radijacija kranijuma. ali klinička slika može biti dosta od koristi.stanja sa adenopatijom. .  ALL sa tipom preB ćelija (T1-19) ima lošu prognozu. ali 5 godina preživi samo 60% bolesnika. Kompletna remisija znači i vraćanje na normalnu hematopoezu. Druga oboljenja sa oštećenjem koštane srži mogu biti: aplastične anemije ili mijelofibroze.000 na mm3 i . 200 . Bazični program terapije sastoji se od 4 faze: 1. Postiže se remisija. Najbolja je za prognozu tipizacija i subtipizacija ćelija.  ALL sa “O” ćelijama ima najbolju prognozu i ulazi u remisiju 95%. RTG pregledom medijastinuma nema patoloških promjena. mada infiltracija iste može biti i drugim malignim ćelijama. 4. INDUKCIONA REMISIJA sa vinkristinom. TRETMAN CNS-A označava intratekalnu hemoterapiju sa Metotreksatom (MTX).  dok sa B ćelijama se rijetko liječi sa današnjom hemoterapijom.000 na mm3. Na primjer. a u koštanoj srži ispod 5% blasta. 2. a i izlječenje se postiže kod većine. a testise kod muške osobe.j. Limfomi Limfomi su relativno česta oboljena i dolaze na treće mjesto među malignim oboljenjima. Kod pregleda bolesnika na terapiju. a oko 85% će biti u remisiji i poslije 5 godina od započete terapije. PROGNOZA Nepovoljnu prognozu čine sljedeći faktori: . TRETMAN U tretmanu ALL variraju klinički rizici.  ALL sa T ćelijom liječi se oko 50%. TERAPIJA ODRŽAVANJA ILI KONTNUIRANA TERAPIJA sa ciljem da likvidira sve zaostale leukemične ćelije u trajanju od 24 mjeseca. Postoje osnovne dvije kategorije limfoma:  Hodgkinova bolest i  non-Hodgkinov limfom Imaju različite manifestacije. KONSOLIDACIJA ILI INTENZIFIKACIJA podrazumjeva eliminaciju i onih nemjerljivih ali poznatih rezidua sa Vinkristinom i prednizolonom. broj Le ispod 100. Ovaj režim terapije se preporučuje za ALL sa standardnim rizikom i očekuje se remisija u 95% bolesnika i to za 4 sedmice. pacijenti sa standardnim rizikom su: ako imaju više od 2 godine a manje od 10 godina.

Stadij 2. obično neproduktivan ili simptome trahealne ili bronhalne kompresije-opstrukcije. HB nastaje iz T-zavisnih regija. Fokusi nekroze mogu postojati u žarištima. Široke trake kolagena dijele oboljele limfne čvorove. Zato što ima kolagena. Ovo će biti značajno radi radioterapije. Za prognozu i plan tretmana trebalo bi odrediti anatomski stadij HB u vrijeme dijagnoze. Primarna mjesta HB. U osnovi HB nastaje skoro uvijek iz limfnih čvorova. Nekad se nađe više oboljelih u familijama. malignih ćelija i Reed Stembergovih ćelija. limfoidnog tkiva. prema prisustvu ili odsustvu respiratornih sistemskih simptoma ( noćno znojenje. Ćelija je porijeklom od antigen-prezentirane ćelije. PATOLOGIJA Postoje 4 histološka tipa HB sa posebnom kliničkom slikom i prognostičkim šansama. Nekad se slučajno otkriju sjene na preglednom rendgenskom snimku toraksa napravljenom iz bilo kojih razloga. eozinofila.HODKINOVA BOLEST (HB) Bolest se javlja rijetko prije 5 godina. Dječaci oboljevaju 2 puta češće od djevojčica. kosti i koštana srž. DRUGE DVIJE VARIJANTE SU RJEĐE (3 i 4). osobito u medijastinumu. Nekad treba eksplorativna laparotomija kako bi se dokazala proširenost intraabdominalnih organa.  Zahvaćeni limfni čvorovi sa obje strane dijafragme  Ili kombinacija lokalno ekstranodularnih organa ili mjesta uz zahvaćenost slezine. histiocita. radiološke promjene u ovim regijama. plus 1 ili više limfnih čvorova regona sa iste strane dijafragme. jetra. Uzrok nije definisan. a sumnja se na viruse niske virulencije. HB MIJEŠANIH ĆELIJA je po čestoći druga varijanta i obuhvata 40% do 50% pacijenata. sa ili bez povećanja limfnih čvorova. povišena temperatura. neosjetljivi. Karakteristično je nakupljanje limfocita. 1. usporeno se vraćaju na normalu i kod bolesnika koji su dobro reagovali na terapiju. Čvorovi su čvrsti.  Zahvaćen 1 limfni čvor u regiji ili  1 ekstralimfatični organ odnosno mjesto. a ekstranodularno primarno mjesto učestvuje sa manje od 1 % oboljelih.  Zahvaćena 2 ili više limfnih regiona sa iste strane dijafragme ili  lokalna zahvaćenost ekstralimfatičnih organa ili mjesta. U ove forme HB češće su zahvaćeni ekstramedularni regioni u vrijeme Dg. U manje djece uvećani medijastinalni limfni čvorovi teško se razlikuju od velikog timusa. NODULARNO SKLEROZIRAJUĆA VARIJANTA je najčešća i zauzima oko 50% mladih bolesnika. a osnovna histološka karakteristika su ReedSternbergove ćelije. a 70% adolescenata. Nekad to roditelji ili pacijenti primjete. Stadij 4. skorašnji gubitak tjelesne mase više od 10%. Ako su medijastinalni limfni čvorovi uvećani mogu izazvati kašalj. Fizikalnim pregledom se zapazi da nema odgovarajuće inflamacije kojom bi se mogla objasniti limfadenopatija. a nekad mogu biti zahvaćene aksilarne i ingvinalne regije.  Difuzna ili diseminirana zahvaćenost jednog ili više ekstralimfatičnih organa ili tkiva. plazma ćelija. odnosno od mononuklearnih fagocit-retikularnih ćelija. poslije limfnih čovorova su slezina. diskretni pojedinačni ili multipli. 2.) KLINIČKE MANIFESTACIJE Najčešća prezentacija počinje sa uvećanjem cervikalnih i supraklavikularnih limfnih čvorova. Širenje je najprije u okolno tkivo. Stadij 3. ANN ARBOR SISTEM STADIJA HB Stadij 1. Treba odrediti da li su A ili B kategorije. 201 . Mnogo se danas govori i piše da bi EB virus mogao biti upleten u patogenezu oboljenja. kao što je prikazano na sljedećoj tabeli. limfne čvorove i putem limfnih sudova.

kao što i veličina slezine slabo korelira sa stepenom zahvaćenosti slezine.CT i MRI omogućiće razlikovanje lifmnih čvorova od timusa. poslije RTG-a pluća. ne treba sumnjati da je bolesnik u kategoriji B. a kadkad eozinofilije i monocitoze. KIČMENA MOŽDINA . a ako se javi sam. limfopenije. Kad se došlo do dijagnoze. pa se zato ta procedura ne radi često kod djece. Cu. Reaktanti akutne faze upale (SE. Pruritus nije čest. ali limfni čvorovi zahvaćeni iznad ove linijene nekada ne budu ispunjeni kontrastom. teško se razlikuje od diseminirane fungalne infekcije. CRP) mogu biti povišeni i često se traže. hemofilus influenze). uključujući neutrofile. lako zamaranje i slab apetit. Poznato je da HB napada stariju djecu i adolescente. Naglašava se da splenektomirani pacijenti mogu završiti i letalno zbog sepse sa inkapsuliranim bakterijama (streptokok pneumonije. gubitak na težini. Varicella-zoster se javlja. Ekstranodularna zahvaćenost je neobična manifestacija u vrijeme dijagnoze. slijedeći napor treba učiniti da se odredi stadij. neobjašnjiva. biopsija limfnog čvora je opravdana. pa kad je proces difuzan. Kod CT pregleda treba procijeniti pluća i perikard jer će to imati uticaja na prognozu. odnosno raširenost bolesti. treba uraditi pregledni snimak pluća kako bi se isključile tumorske mase u medijastinumu. Često se sreće povišena temperatura sa tahipneom. kod djevojčica bi trebalo ovarije odmaći iz polja zračenja (uvući iza uterusa ili na drugi način 202 . Mnogi autori naglašavaju da funkcionalni testovi za jetru nisu realni indikatori oboljenja jetre.Ako je tumorska ekstranodularna masa izvršila presiju na kičmeni kanal. kada su i infekcije cervikalnih limfnih čvorova česte. mada su to samo nespecifični markeri aktivnosti bolesti. histioplazmoza) koje mogu poprimiti i sistemski karakter. lako povišena temperatura. ali ne i prirodu procesa. Anemija i trombocitopenija se češće viđaju u bolesnika sa već diseminiranom formom oboljenja. Zato će nekad biti indicirana laparotomija. po nekim autorima. pa laparotomija neće biti ni potrebna u svrhu dijagnostike. kriptokokoza. ako ne otkrijemo inflamatorni proces odgovaran za limfadenopatiju. letargija. Tretira se aciklovirom. Takvi pacijenti nose povećan rizik od infekcija koje se javljaju u pacijenata sa imunosupresijom. ali se javlja sa progresijom bolesti. također treba uraditi biopsiju. slezina se može odstraniti. feritin. ali mogu biti prisutni i znaci plućne insuficijencije. anemijom i trombocitopenijom. što treba imati uvijek na umu. Mogu biti prisutni opšti simptomi: noćno znojenje. ZAHVAĆENOST KOŠTANE SRŽI može se manifestovati neutropenijom. limfografija je dobra metoda za dokazivanje limfnih nodula ispod L2 pršljena. trombocitopenija sa odgovarajućim antitijelima ili nefrotski sindrom. a čvorovi perzistiraju. Mogu se razviti fungalne infekcije (kandidijaza. ali obavezno treba uzeti uzorak limfnih čvorova iz bilo koje regije trbuha. javiće se i znaci kompresije kičmene moždine. kako bi se dokazala sigurna prisutnost ili odsutnost bolesti infradijafragmalno. Prije biopsije cervikalnog čvora. Kad se već napravi laparotomija. kad limfni čvorovi perzistiraju bez regresije. U nekom procentu bolesnika sa skorašnjom anamnezom za preboljelu infektivnu mononukleozu. Ako se planira radioterapija u regiji pelvisa. ali se mogu naći promjene u bijeloj lozi. Mogu se pojaviti imunološka oboljenja kao što su: hemolitička anemija. LEZIJE JETRE će se manifestovati znacima hepatobilijarne opstrukcije. neobjašnjiva limfadenopatija. u 1/3 bolesnika. Generalno gledano. ali i tretmana. CT ili MRI abdomena će prikazati uvećane nodule. DIJAGNOZA: Na HB treba posumnjati kad god postoji perzistentna. a sa progresijom se razvijaju znaci hepatocelularne bolesti. Pažljivom anamnezom i fizikalnim pregledom. Kad se sumnja na plućnu leziju. trebalo bi napraviti i biopsiju lezije. Treba napraviti i CT toraksa. Onda je to IV faza bolesti (stadij). napraviti biopsija jetre. Pacijent može imati blage sistemske simptome ili biti bez simptoma u vrijeme dijagnoze. CELULARNI IMUNITET je oštećen kod HB kao posledica same bolesti. jer se tim potvrđuje dijagnoza. PLUĆA mogu biti zahvaćena pahuljičastim mrljama na radiološkom snimku. Broj krvnih elemenata nema neku posebnu važnost.

000 rada. postigne se kompletna inicijalna remisija. Cilj tretmana je izliječenje i što manje oštećenje (što manje toksičnih incidenata). u 90% pacijenata sa HB. obično od limfoma. osobito u kojih je poslije zračen trbuh. NON-HODGKINOV LIMFOM (NHL) Pod NHL označavamo heterogenu grupu solidnih limfnih tumora koji su češći od HB u mlađem dobu. Klasifikacija NHL je pod stalnom revizijom. Neki od ovih lijekova mogu oštetiti i funkciju testisa. Oko 1-2% pacijenata kojima je urađena splenektomija sa laparotomijom. Bleomicin i Vinblastin. Terapija treba da je konzistentna sa 6 ciklusa. Na površini ćelija nose imunoglobuline koji nastaju od B limfocita i pokazuju česte hromozomske translokacije. U mlađe djece može nastati zastoj u rastu. srednjeg i visokog stepena.5% godišnje. Većina pacijenata ima šansu za dugoročnu kontrolu bolesti ili izliječenje. Incidencija limfoma je povećana u pacijenata pod imunosupresivnom terapijom kao što su poslije transplantacije bubrega. a što je i terapija izbora. a oko 3 puta češći u muške djece. Sekundarna maligna oboljenja (akutna leukemija) u bolesnika koji su primali hemoterapiju. Zračenje ovarija može dovesti do steriliteta i prijevremene menopauze ili obojega. Preko 50% takvih pacijenata će doživjeti recidiv bolesti i onda će biti kombinirana terapija (hemoterapija). Sadašnja klasifikacija ih dijeli na limfome malog. oštećenja funkcija srca i znakova hipertireoze. ako se tretiraju intenzivnom hemoterapijom. a potom se nastavlja sa malim dozama radijacije (2. vinkristin (Onkovin). Može se uraditi biopsija koštane srži kako bi se odredila zahvaćenost koštane srži. Za razliku od afričke forme. klavikula i grudnog pupoljka u djevojčica. a revidira se kad bude gotov patohistološki nalaz.500-4. Djeca više nego odrasli imaju difuzne i brzorastuće forme. Prolongirana remisija ili izliječenje zavisi od primarnog stanja u vrijeme dijagnoze. Imunodeficijentna stanja. u trajanju od 6 mjeseci. Pacijenti sa lokaliziranim formama (l ili IIA stadij) doživjeće puni rast.zakloniti). Isto tako mogu nastati adhezije u pacijenata sa laparotomijom. Od hemoterapeutika mogu doći u obzir: nitrogen mustard. Danas se uzima da su mnoga pitanja još otvorena kao što su: Da li bolesnika u početku tretirati i hemoterapijom? S kolikim dozama zračiti? Kako toksičnost utiče na rast djeteta? PROGNOZA: Sa opisanom terapijom. a nažalost. a kod imunodeficijencije tipa WiskottAldrich i ataksije teleangiektazije sa incidencijom od 10% ili više. U američke djece javljaju se limfomi koji liče Burkitt limfomima afričke djece. prokarbazin. Adriamicin. a Doxarubicin-srce). TRETMAN: Radioterapija i hemoterapija su jako efektne metode u liječenju HB. Većina pacijenata iz I i II stadija biće izliječena. U oko 1/3 oboljele djece stadij bolesti se određuje prema kliničkom nalazu.000-2. Ovakva terapija može dovesti do dugotrajnog odsustva HB. urođena ili stečena. Standardne doze rijetko imaju efekta na rast. samo oko 50% onih iz III i IV stadija. američki limfomi nisu uvijek u vezi sa EB virusom. razvija se SEPSA sa steptokoknom pneumonijom ili hemofilus influenze.500 rada) onih površina koje su bile zahvaćene. Sa hemoterapijom može doći do plućnih i kardijalnih oštećenja zbog toksičnosti (Bleomicinpluća. usporiti rast kičmenog stuba. Većina 203 . Kod zračenja gornjih djelova tijela može doći do restrikcije plućnih funkcija (plućnog kapaciteta). Djeca sa urođenom agamaglobulinemijom ili teškom kombiniranom imunodeficijencijom oboljevaju od malignih oboljenja sa incidencijom od oko 5%. a to će se postići samo standardnim zračenjem polja sa dozom od 3. Tim pacijentima se preporučuje pneumokokna vakcina iza laparotomije i dugo profilaktično davanje penicilina. pronizon. javlja se sa incidencom oko 0. pa i kod uznapredovalih kazusa. predisponiraju ovoj vrsti limfoma.

ali na suprotnoj strani dijafragme. pa zahtjevaju i u početku hemoterapiju. Dva pojedinačna Tu (ekstranodularna). odvojeni u početku od drugih čvorova. ali daljnim rastom konfluiraju. dok Burkitt i histološki limfomi porijeklom od B ćelija nisu diferenciranu. pa mogu provocirati kašalj ili progresivnu dispneu zbog kompresije respiratornih puteva ili pleuralnog izliva. Bilo koji primarni intratorakalni Tu (medijastinum. posebno hematogeno. otok cervikalnih ili supraklavikularnih limfnih čvorova. resecirati (preko 90%). prezentirajući se kao abdominalna masa. TRETMAN Osnovnu ulogu treba prepustiti hirurgu. a primarni je na drugom mjestu. ne javljaju se često. Pored lokalnih manifestacija NHL mogu da se manifestuju sistemskom manifestacijom.  Vratna regija . ileocekalna regija ili prepone mogu biti također mjesta primarnog Tu. gubitak na težini i slični. Pored biopsije treba da odstrani i lokalizovani tumor. Dva pojedinačna Tu (ekstranodularna) sa ili bez regionalnih čvorova. Primarni Tu GIT. na palpaciju tvrdi. KLINIČKE MANIFESTACIJE Klinička slika ovisi od mjesta primarnog Tu i raširenosti (regionalne i u udaljene organe). ali sa iste strane dijafragme.  Abdominalni limfomi su najčešće locirani u ileocekalnoj regiji. intestinalna opstrukcija ili intususcepcija. Dva ili više nodalna regiona. II  stadij    III  stadij   IV stadij Jedan Tu (ekstranodularan) sa zahvaćenim regionalnim čvorovima.  Limfomi kosti daju lokalne i difuzne bolove u kostima i obično su posledica diseminirane forme Tu. Na primjer. a može biti praćen i ascitesom. Tu crijeva ima sklonsot da diseminira. Treba napomenuti da se može pojaviti regresija i prije terapije.timus. U pacijenata sa imunodeficijencijom primarni intracerebralni limfomi mogu se pojaviti sa lezijom moždane mase. SISTEM STADIJA NHL U DJECE I  Jedan Tu (ekstranodularni) ili samo jedna area (nodalna). Opšta karakteristika uvećanih limfnih čvorova je neosjetljivost.ali da su sa iste strane dijafragme.  Regioni kao što su aksile.  Limfomi grudnog koša polaze iz prednjeg medijastinuma.pleura) Bilo koja raširena interabdominalna forma.dječijih limfoma spada u kategoriju visokog stepena. u čijem će sadržaju biti i ćelije limfoma. bar većina. isključujući medijastinum i stadij abdomen. Mogu dati i sindrom kompresije vene kave.obično u ileocekalnoj regiji sa ili bez zahvaćenim mezenterijalnim nodulima a koji se moraju. Postoji jasna veza između medijastinalnog primarnog mjesta i onih koji nastaju porijeklom od B ćelija. Tumorske T ćelije imaju limfoblastnu histologiju.  Bilo koja od pomenutih formi sa incijalno zahvaćenim CNS-om ili koštanom srži u vrijeme postavljanja dijagnoze.Limfomi se mogu javiti na vratnoj regiji i glavi kao bezbolna neobjašnjiva tvorevina. može ledirati kranijalne nerve ili će izvršiti kompresiju kičmene moždine. Oteklina raste brzo i znatno se povećava za 1-2 nedelje. Može se reći da imunološka i histološka tipizacija koreliraju. Ovi pacijenti zaslužuju posebnu pažnju i brzu dijagnozu.  Meninigijalna manifestacija će biti praćena znacima povećanog intrakranijalnog pritiska ili ako je proširen Tu. Sistemski simptomi i znaci kao što su: povišena temperatura. 204 .

jer mogu pojačati proces lize tumora. izliječiti. režim tretmana ide sa većim dozama metotreksata i citoksana. zračenje ili pak oboje). pa pređe u leukemičnu konverziju. U pacijenata sa relapsom uspjesi se postižu intenzivnijom hemoterapijom uz autolognu reinfuziju koštane srži i transplantacijom koštane srži od identičnog gemelusa. iz l i II stadija. ali traje samo 6 mjeseci i to za sada predstavlja th. akutna renalna insuficijencija. pa je zato th. najbolje prije svake terapije. Ovaj Tu porijeklom od B limfocita brzo raste i brzo recidivira. brza metabolička dekompenzacija uz progresiju opšteg lošeg stanja. ali ne traje više od 1 godine. izbora. Histološka dijagnoza je neophodna. mjesta Tu. PROGNOZA Sa sadašnjim tretmanom može se 90% pacijenata. Preporučena terapija zavisi od vrste Tu. Daje dobre šanse za kompletno izliječenje. U pacijenata sa histološkim limfomom tipa Burkitt. intenzivna.Zato treba ispitati renalnu funkciju i nivo serumske urične kiseline. izgledi za izliječenje su lošiji. pa zahtijeva često hitnu medikamentoznu terapiju. U toku tretmana može nastupiti fulminantna opstrukcija disajnih puteva. Započinje se obično sa alopurinolom zbog velike i brze progresije NHL. a oko 50% iz III i IV stadija. kao i od stepena diseminacije. bar za sada kao najefektnija th. 205 . Kod lokalizirane bolesti tretman je sličan kao kod ALL. ali steroide ne treba davati za smanjenje edema. još je intenzivnija terapija sa režimom od 10 lijekova. Kad Tu zahvati i koštanu srž. U bolesnika sa limfomom T ćelija uključuje se neka vrsta terapije za prevenciju CNS-a (hemoterapija. a trajanje se može produžiti i preko 1 godine. Zato je dobro disajne puteve pregledati CT-skenom i to prije anestezije. Za primarne intratorakalne Tu.

te odgovara polasku u školu i povećanoj ekspoziciji infektu. Dokaz za autoimunu osnovu nastanka IDDM je da se u 80-90% novootkrivenih pacijenata nađu cirkulirajuća antitijela na vlastite ćelije β otočića tzv. obrazi zažareni tkiva i ćelije dehidriraju. glukagona. Etiologija i patogeneza Osnovni uzrok IDDM je manjak inzulina koga proizvode β ćelije Langerhan-sovih otočića pankreasa. Mlađa djeca obično u pretkliničkoj fazi bolesti slabije jedu. hormona rasta i kortizola. Lipolizom se proizvode velike količine acetil CoA koji ide u sintezu keto tijela: aceton. od kojih najveću masu čine jetra. a starija jedu velike količine hranepolifagija. Glukoza povlači vodu i elektrolite osmotskim putem. Pacijent jako žeđa – polidipsija . acetosirćetna i βoksibuterna kiselina.poliurija -a kod manje djece javi se čak i sekundarna enureza. Dijete puno mokri .insulin neovisni diabetes (NIDDM non insulin dependent diabetes m. Epidemiologija Učestalost IDDM varira geografski. Rubeola). Aceton se osim urinom eliminiše i u izdahnutom zraku te se oko pacijentaširi karakterističan zadah na trulo voće. Njegove osnovne karakteristike su poremećaj u metabolizmu ugljenih hidrata. Kod djevojčica to je dob 10-12 godina. ICA (islet cell antibodies). Osnovni gen koji predisponira IDDM lociran je na kratkom kraku 6 kromosoma i poznat je kao HLA Što osim genetske predispozicije inducira njegovu pojavu predmet je naučnih rasprava i istraživanja. Počinje najčešće do 18. te u vezi s tim energetski disbalans u organizmu. Povišen je i nivo inzulinu kontraregulatornih hormona: kateholamina.ODABRANA POGLAVLJA IZ ENDOKRINOLOGIJE Šećerna bolest u dječijem i adolescentnom dobu Diabetes mellitus je sindrom koji nastaje zbog nedostatka inzulina. Coxsa. Acidoza koja je ovdje metabolička respiratorno se kompenzuje produbljenim i ubrzanim disanjem -Kussmaulovo disanje. U djece i omladine javlja se uglavnom Tip l (IDDM).te puno prije tečnosti. 1991. ali mršaju jer je organizam u energetskom kolapsu. Do sada je dokazano da trigger faktor mogu biti virusne infekcije (Mumps. bubrežni prag se premaši te se izlučuje urinom glukozaglikozurija.. kompenzira se glikogenolizom i glikoneogenezom. a u dječaka 12-14 godina. U kasnijim fazama bolesti dolazi do potpune destrukcije β ćelija. Koža i sluznice suhi. Glad za glukozom u ćelijama ostalih insulin ovisnih tkiva. Prvi pik incidence je u dobi 5-8 godina. Velika koncentracija ketona može podražiti peritoneum te se pacijenti pored mučnine i povraćanja 206 .)  sekundarni diabetes. Pretpostavka slijeda događaja u nastanku IDDM (Botazzo i sur. Svi ovi procesi pretječu supklinički a bolest se klinički manifestuje tek kada je uništeno 85-90% β ćelija. posebno iz masti. Kada ŠUK (glukoza u krvi) raste iznad 9-10 mmol/l. glikozurija i ketonurija. Klasificira se uopće u 3 osnovna entiteta:  Tip I . a drugi pik se poklapa sa početkom puberteta. masti i proteina.insulin ovisni diabetes (IDDM insulin dependent diabetes mellitus)  Tip II . Za IDDM tipični su: hiperglikemija-slučajni uzorak > 11 mmol/l. ketonurija i acidoza su rezultat velike količine acetonskih tijela. mišići i masno tkivo. u porastu. Tipična lezija je insulinitis koji se vidi u ranim fazama bolesti a patohistološki se prezentira limfocitnom infiltracijom.ckie. Sezonski porast incidence je u hladnim godišnjim dobima (virusne infekcije). Nivo glukoze u krvi raste ali je ona nedostupna ćelijama. godine života pa se naziva i juvenilni diabetes. Ketonemija. mada je posljednjih decenija uopće. skorašnji stres te ekspozicija toksinima.) PATOFIZIOLOGIJA Bez inzulina nema aktivnog transporta glukoze osnovnog energentau ćelije svih organa i tkiva (osim mozga koji je insulin neovisan organ). Učestalost je veća kod djece koja nisu dojena ili su dojena kraće od 3 mjeseca. Aktiviraju se alternativni putevi proizvodnje energije. Sklonost za IDDM je genetski uslovljena. U dojenačkoj dobi bolest je izuzetno rijetka.

doživotne inzulinoterapije korise isključivo tzv.  polifagija.  gubitak tjelesne mase. LIJEČENJE Da bi se spriječile akutne i kasne komplikacije.  polidipsija. Potrebe za inzulinom se povećavaju. dobiveni genetskim inženjeringom. U prvoj fazi akutnog metaboličkog poremećaja  kod 50% djece. Oni su po svom aminokiselinskom sastavu identični ljudskom insulinu a maksimalno prečišćeni.diferencijalno dijagnostički akutni abdomen. Moždane ćelije su veoma osjetljive na sve ove negativne uticaje te kao krajnji ishod može nastati poremećaj svijesti . 90 i 120 minuta nakon testa a nekada i nakon 180 minuta. dijete mrša i dehidrira. Ova faza traje nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci. a zbog nemogućnosti utilizacije te hrane i neprekidnog gubitka vode. nalazi se teža ketoacidoza koja se treba liječiti intravenskom terapijom. bez tragova stranih proteina tako da su nus pojave rijetke.  Kod djevojčica prvi znak bolesti nekad može biti mikotični vulvovaginitis.  a 10% djece ima samo povišen ŠUK uz glikozuriju. Klasični simptomi bolesti su:  poliurija. cilj terapije je održavanje nivoa glikemije natašte u rasponu 3. bez težeg metaboličkog poremećaja.kod djece i omladine se zbog kontinuirane. O endogenoj sekreciji insulina posredno saznajemo putem koncentracije C-peptida u cirkulaciji i urinu. Gotovo 90% novootkrivenih IDDM pacijenata ulazi u fazu remisije tzv. u kojoj je nedostatak endogenog inzulina apsolutan. Oralni glukozotelerans test radi se samo kod djece kod koje znakovi bolesti nisu jasno izraženi. od čega 50% potječe iz ugljenih hidrata. Proces autoimune destrukcije β-ćelija postepeno napredujete nakon uništenja svih ćelija nastupa faza TOTALNOG DIJABETESA.hiperglikemija uz glikozuriju. Standardna doza glukoze koja se daje natašte prilikom izvođenja OGTT je 1. INZULINOTERAPIJA . Određivanjem gena HLA sistema uz određivanje titra ICA utvrđujemo porodičnu sklonost. te kod djece koja su jako opterećena porodičnom anamnezom.75 grama/kg tjelesne mase (ne više od 75 grama ukupno). Osnovni segmenti terapije su:  inzulinoterapija. a djeci ispod tri godine daje se nešto veća količina i to 2. Dijagnoza se rijetko postavlja slučajno (prilikom sistematskih pregleda ili preoperativno). Razvojem dijabetesa dnevni gubitak vode je oko 5 litara a glukoze 250 grama što je 1/2 ukupnog kalorijskog dnevnog unosa.  dijeta te  fizička aktivnost uz  kontinuiranu edukaciju pacijenata i roditelja. C peptid nastaje cijepanjem proinzulina na C peptid i inzulin. a kod djece u pubertetu. piogene infekcije kože.5 grama glukoze na kg tjelesne mase.žale na bol u trbuhu .koma.3-6. KLINIČKI TOK BOLESTI Period od prvih znakova bolesti do postavljanja dijagnoze traje najčešće 2 nedjelje do 1 mjesec. Potrebe za inzulinom se smanjuju.  40% djece dolazi sa više ili manje izraženom glikozurijom i ketonurijom bez ketoacidoze. medeni mjesec (honey moon) i to unutar 2-3 mjeseca nakon postavljanja dijagnoze. a postprandijalno < 10 mmol/l.6 mmol/l. NPR: prosječno zdravo 10-godišnje dijete ima kalorijski unos 2000 kcal/24h. 207 . Zato uprkos povećanom unosu vode i hrane. 30. DIJAGNOZA Temelji se na karakterističnim kliničkim znakovima bolesti . te je koncentracija C peptida ekvimolarna količini secerniranog inzulina. Nivo glukoze se mjeri 0. 60. humani inzulini.

5-1 IJ/kg/TT. godine starosti djeteta počinje obuka za samostalno sprovođenje terapije i samokontrole. Bistri inzulin se aplicira prije 3 glavna obroka a mutni jedanput prije spavanja. meso i zamjene. s tim što je u remisiji manja. Danas je najveći broj djece i omladine na intenzificiranoj inzulinoterapiji tzv. 2. 5. zbog djelovanja inzulinu kontraregulatornih hormona.je neizostavan dio terapije i sprovodi se svakodnevno. mlijeko i zamjene. ali okolina mora da bude upoznata sa bolešću djeteta. penkalo. jer je normalna.  30-35% iz masti a  15% iz bjelančevina Namirnice se prema uputama Američkog udruženja za dijabetes (ADA) svrstavaju u 6 grupa i to 1. masa u kg. Proces edukacije je kontinuiran i počinje od prvog kontakta sa pacijentom i traje cijeli život.Vrsta inzulina kristalni bistri (Actrapid. da se  50-55% energetskih potreba zadovoljava iz ugljenih hidrata. Homolons) početak djelovanja maksimum djelovanja ukupna dužina djelovanja (u satima) (u satima) (u satima) 1/2 1-5 6-7 2 6-12 16-20 Kod mlađe djece i novootkrivenih IDDM pacijenata koristi se SHEMA DVOKRATNE INZULINOTERAPIJE apliciranje špricom .prehrana dijabetičnog djeteta odgovara optimalnoj prehrani zdravog djeteta. te je ravnomjerno raspoređena u obrocima za dijete odgovarajuće dobi. 3. masnoće i zamjene.  Jutarnja doza je 2/3 ukupne doze a od toga je 2/3 mutnog a 1/3 bistrog inzulina. EDUKACIJA DJECE I RODITELJA je uz optimalno provođenje prethodnih segmenata terapije neophodna za postizanje dobre kontrole bolesti. Na ovaj način postiže se bolja regulacija glikemije. Za pacijente na dvokratnoj insulinoterapiji jelovnik se sastoji od 6 obroka koji su određene količine i sastava hrane a uzimaju se uvijek u isto vrijeme. a istog odnosa bistrog i mutnog inzulina. Doza u prosjeku iznosi 0. Intenzificirana terapija daje veću slobodu u terminima obroka (3 glavna) uz odgovarajući kalorijski i kvalitativni unos hrane. ali kontrolirana po kalorijskom i kvalitativnom unosu. Jelovnik se sastavlja prema tačno određenim uputama ne samo za kalorijski unos nego i za broj obroka a u ADA jedinicama je izražena količina hrane iz ovih grupa za svaki obrok. voće i zamjene. te se poklapaju sa pikovima djelovanja inzulina. 208 . 6. kao i u pubertetu. 4. mase x tjel. s tim da prije intenzivnog treninga treba dati 10-15 grama ugljenih hidrata koji se odbiju od ukupnog kalorijskog unosa. TJELESNA AKTIVNOST . U oba termina kombinuje se bistri i mutni inzulin. Homorap) mutni (Monotard. slatka pića i slatko voće). slatkiši. povrće i zamjene. Izbjegavaju se brzogorući ugljeni hidrati (šećer. u fazi totalnog dijabetesa se povećava.(3 x dob u godinama)  kcal/dan = kcal/kg tjel.  Večernja doza je zbog odmora 1/3 od ukupne doze. Omogućava normalan rast i razvoj djeteta. Preporučuju se potrošni sportovi. U fazi istraživanja je aplikacija inzulina pomoću posebnih inzulinskih pumpi DIJETA . i opasnošću od hipoglikemije. a time je i učestalost kasnih komplikacija rjeđa. kruh i zamjene. U periodu adolescencije doza inzulina se ustali na 0.8 -1 IJ/kg/TT. Već od 7.u 07h i 19h. Dijeta je sastavljena tako. Kalorijske potrebe odrede se prema uzrastu djeteta idealne težine i to:  kcal/dan = 1000 + (100 x dob u godinama)  kcal/kg tjel mase = 90 .

može biti udružena sa glikozurijom i ukazuje na nedostatak inzulina.  Godišnje se takođe rade okulistički pregled.  određivanja glukoze u 24 satnom urinu .  dehidracija.2 mmol/l i niže. Kliničkom slikom dominira:  povraćanje. ali najčešće na 2. mase u prvom satu.česta je komplikacija pacijenata sa IDDM. Treba brzo reagirati davanjem 10-15 grama ugljenih hidrata per os ako je dijete svjesno ili 1 mg glukagona. promjene ponašanja te na koncu gubitak svijesti i koma.  Koristi se fiziološka otopina i to u količini od 15 ml/kg tjel. hepatomegaliju. nesvjestica. koriguju na osnovu rezultata urinarnog monitoringa (4 x dnevno).6 mmol/l fiziološka otopina se zamijeni Glucosalinom. posebno kod mlađe djece. te grešaka u inzulinoterapiji i ishrani pacijenta. Terapiju Prvo započeti rehidracijom pacijenta. Sastoji se od:  uvida u dnevnik samokontrole. kušingoidan izgled i zaostatak u spolnom razvoju. Može se javiti i zbog gladovanja. te EMG (elektromiografija) i procjena funkcionalnog statusa bubrega. te kontrole glikemije.dnevni profil glikemije. rukovodeći se u ovom periodu prije svega stepenom dehidracije.6 mmol/l.  bol u trbuhu te  pomućenje svijesti .  Svakih 6 mjeseci određuje se titar antiinsulinskih antitijela.  Glikemija prelazi 16. AKUTNE KOMPLIKACIJE HIPOGLIKEMIJA . Prilikom svake posjete liječniku treba odrediti tjelesnu masu (po mogućnosti na istoj vagi) a dva puta-godišnje tjelesnu visinu. MAURIAC-OV SINDROM . ACETONURIJA . svakih 1-3 mjeseca. Najvažnije je na vrijeme uočiti simptome: znojenje. koji nam daje uvid o srednjoj glikemiji u posljednja 2-3 mjeseca. PROCJENA METABOLIČKE KONTROLE radi se. a zatim 7 ml/kg/TT.koma.  pH je niži od 7. sljedećih 11 sati. a ako je dijete bez svijesti hitno transportovati u medicinsku ustanovu. njezi stopala kao i njezi mjesta aplikacije inzulina. zatim  procjena statusa tireoidnih hormona uz obavezno određivanje titra antitireoidnih antitijela zbog velike incidence pridružene hipotireoze takođe autoimune geneze.može biti prva manifestacija bolesti. a 209 . umor. Kod pacijenata sa čestim hipoglikemija radi se EEG (elektroencefalografija).Od početka bolesti pacijenti vode dnevnik samokontrole u koji se upisuju doze inzulina koje se svakodnevno. osjećaj hladnoće.  jedanput godišnje radi se lipidogram. glavobolja.  procenat glikoliziranog hemoglobina (HbA1c).25. Obzirom na veću osjetljivost prema infektu kao i vremenom slabiju perfuziju okrajina veliku pažnju treba posvetiti ličnoj higijeni.  Kada glikemija padne ispod 16. a u tom slučaju ŠUK je nizak a glikozurija negativna.loša glikozurija>20g –  regulacija bolesti i određivanja SUK-a svaka 3 sata . glad.Pacijenti koji mjesecima i godinama primaju nedovoljne doze insulina pokazuju zaostatak u rastu.  Kussmaulovo disanje. DIJABETIČNA KETOACIDOZA . a  bikarbonati niži od 15 mmol/l. ali se javlja i prilikom infekta. Simptomatologija se javlja pri individualno različitim vrijednostima glikemije. slabost muskulature.

Zahvaljujući vrlo sofisticiranom načinu terapije i kontrole pacijent može da ima kvalitetan život te da doživi za njegovu sredinu prosječnu životnu dob. Spajanjem jedne molekule mono-i jedne molekule dijodtirozina nastaje T3.J.025 i. a nakon prestanka parenteralne terapije daje se peroralno uz kontrolu kalemije. To su:  MIKROANGIOPATIJE koje se manifestuju na malim krvnim sudovima bubrega (nefropatija). a spajanjem 210 . Hiperlipidemija kao predmet loše metaboličke kontrole značajan je faktor u nastanku aterosklerotičnih promjena na krvnim sudovima./kg. Obzirom na autoimunu osnovu IDDM nisu rijetke ni druge. Nakon stabilizacije. te soka od mrkve i paradajza ili naranče. U osnovi svih kasnih komplikacija je štetan efekat dugotrajne hiperglikemije na tkiva. Luči hormone tiroksin ili tetrajod-tironih (T4) i trijodtironin (T3).  MAKROANGIOPATIJA tj. Uočeno je da se kod dobro regulirane glikemije kasne komplikacije rjeđe pojavljuju. po formulama izračunata količina zbog mogućih komlikacija u smislu edema mozga i intrakranijalnog krvarenja. Doza se koriguje svaki put prema vrijednostima glikemije i glikozurije. satu terapije u infuzionu otopinu dodaje se kalijum. a  najdalje kada glikemija padne na 11.je komplikacija hroničnog predoziranja insulina.  Kada glikemija padne ispod 16./kg/sat. a ako se i pojave onda im je progresija sporija. čime nastaje jon joda. a zatim nastaviti aplikacijom 0. ali se nikad ne daje cijela. Inzulinoterapiju početi  odmah. Desni lobus je obično nešto veći. kada glikemija padne ispod 11. aplicirano na isti način. Ako je pH ispod 7.  Sljedeća 2 dana pacijent se hrani na 6 sati (voćni sok. a sastoji se od dva lobusa koji su vezani isthmusom. SOMOGY-JEV FENOMEN .1 I. banana) uzimajući 1/2 potrebnog kalorijskog unosa. Karakteriziraju je kontrakture interfalangealnih zglobova prstiju šaka a počinje na zglobovima malog prsta.i dijodtirozin. promjene na velikim krvnim sudovima. njegova oksidacija katalizirana enzimom peroksidazom.05 I. Povećana je glikozilacija proteina. Smjenjuju se epizode hipo i hiperglikemije uz pojavu ketonurije. bujon.  Četvrti dan se daje regulirana dijabetična prehrana sa punim potrebnim kalorijskim unosom.1 mmol/l insulin se aplicira supkutano u četiri doze (svakih 6 sati) i to po 0./kg bistrog inzulina na sat. Osnovni proces je aktiviranje joda tj. aplikacijom 0.j. Već u 2. mlijeko. Ishrana počinje  6-8 sati nakon početka terapije a po prestanku povraćanja i to malim količinama tekućine i zaslađenog čaja. a aktivira se i poliolski put abnormalnog metabolizma glukoze pri čemu nastaje veoma toksični alkohol sorbitol. ili 3. za 2-3 dana prelazi se na klasičnu dvokratnu insulinoterapiju kombinacijom bistrog i mutnog insulina. Hemodinamski poremećaj karakterističan je za dijabetes.1 I. hipotireoza.1 mmol/l daje se otopina 5% Glucosae. a ujedno i doprinosi formiranju angiopatije. Štitna žlijezda Locirana je u prednjem dijelu vrata. KASNE KOMPLIKACIJE Prognoza bolesti ovisi prvenstveno o razvoju kasnih komlikacija. retine (retinopatija) te nerava (neuropatija). Heiropatija je kasna komplikacija čiji se početak uočava još u dječijoj dobi. posebno endokrine autoimune bolesti npr. Adekvatno tretiran IDDM djece i omladine nije više tako zastrašujuće oboljenje niti prepreka za normalan rast i razvoj.J. Jod se u takvom jonskom obliku veže za aminokiselinu tirozin na 1 ili na 2 mjesta.J.6 mmol/l doza insulina se smanjuje na 0.15 treba polagano korigovati acidozu otopinom bikarbonata. koji se stavlja u infuzionu otopinu./kg bistrog inzulina intravenski. Terapija je postepeno smanjivanje doze insulina. Nakon apsorpcije u GITu jod aktivnim transportom ulazi u ćelije štitnjače (tireocite). te nastaju mono.

sekundarna i tercijarna (hipotalamohipofizarni poremećaj) KONATALNA HIPOTIREOZA Javlja se porodično ili sporadično i to sa strumom ili bez. Stvoreni hormoni deponuju se u tireoglobulinu unutar folikula tireoidee. stvaranje abnormalnog tireoglobulina. služi kao prohormon. J131) Konatalna . vezivanjem hormona za DNA. Povećano izlučivanje TSH hipofize rezultira hipertrofijom i hiperplazijom štitne žlijezde.  stimulacija oksidacijskih procesa. Uz IDDM najčešće je endokrino oboljenje dječijeg doba. ektopija) .  UZ pregled štitnjače uz tačnu definiciju položaja i dimenzija.hipofiza tercijarna . 30 i 60 minuta nakon aplikacije. nemogućnsot razlaganja 211 . Prema razdoblju nastanka hipotireoza razlikuje se: stečena i konatalna Stečena . T4 u perifernim tkivima.tireoidektomija . a preko hormona hipotalamohipofizarnog kompleksa. čime se stvara toplota. To su nereaktivnost štitnjače na TSH.hipotalamus.endemski kretenizam . Osnovne uloge T3 i T4:  održavanje bazalnog metabolizma u ćelijama što se ostvaruje djelovanjem hormona na receptore mitohondrija. defekt organifikacije (najčešći). Nazivaju se dishormogeneze a uzrok su 10-15% svih kongenitalnih hipotireoza. prelazi u T3. To je TRH test koji se izvodi tako. HIPOTIREOZA Označava deficitarnu sekreciju hormona štitnjače.2 molekule dijodtirozina nastaje T4. U plazmi ima 50 puta više T4 ali T3 ima 4 puta jače dejstvo nego T4. tj. Poremećaji u sintezi. TSH i TRH (tireotropin oslobađajući hormon). defekt dejodnacije. nemogućnost akumulacije joda.štitna žlijezda sekundarna . antimikrosomalna).  stimulacija sinteze proteina. Sinteza hormona regulirana je negativnom povratnom spregom. koje su opet 3-4 puta češće kod djevojčica. što se aplicira 100 µg TRH uz mjerenje nivoa TSH u krvi 0 15.razvojne anomalije (aplazija. na ovaj način se direktno stimuliše rast i diferencijacija.dishormogeneze .upotreba tireostatika u trudnoći .  Procjene rasta i razvoja uz određivanje koštane starosti. hipolazija. procesom dejodinacije. defekt spajanja..jatrogena (tireostatici.autoimuni tireoiditis (Hashimoto) .  Dinamskim funkcionalnim testovima za ispitivanje osovine štitnjača-hipofiza-hipotalamus. te povećanom akumulacijom joda i ubrzanom sintezom hormona. DIJAGNOZA bolesti štitne žlijezde se postavlja na osnovu:  Fizikalnog pregleda. 80-90% slučajeva uzrokovano je razvojnim anomalijama. Svega 1 % hormona slobodno cirkulira u plazmi dok je ostali najveći dio vezan: veći dio za globuline (TBG-tiroksin binding globulin) a manji dio za albumine. a oslobađaju se procesom proteolize na koji direktno utječe TSH (tireostimulirajući hormon).  Nivoa hormona štitnjače.  Određivanjem titra antitireodinih antitijela (antitireoglobulinska. sekreciji i djelovanju tireoidnih hormona su autosomno recesivno nasljedne bolesti. Na osnovu rezultata ovog testa otkriva se hipotireoza bila ona latentna ili manifestna a ujedno se i određuje nivo na koje je nastala: primarna .

postoji deficit tireoidnih hormona. Nivo hormona štitnjače je snižen a TSH povišen. Tjelesna dužina i obim glave su uredni. gdje terapiju počinjemo punom dozom. DIJAGNOZA Nivo T4 je snižen. Lice je grubo. rast prestaje a mentalni razvoj je usporen do idiotije. Klinička slika Hipotireoidno novorođenče je često preneseno i nešto veće porođajne mase.tireoglobulina i izlučivanja hormona. slabost muskulature. Zbog značajnih efekata i relativno jeftinog izvođenja. Opstipacija je redovan nalaz kao i bradikardija. ali. Kasni i denficija. Pošto se najveći dio T3 sintetiše iz T4. da bi se nakon 2-3 nedjelje prešlo na punu dozu. godine života nema mentalne zaostalosti. Program sistematskog traganja za konatalnom hipotireozom-screening. debljaju se. perutava. Terapija se započinje sa 1/2 izračunate doze. Tjelesna temperatura je obično subnormalna. simptomi su blaži. Izvodi se u cilju što ranijeg otpočinjanja terapije a da bi se spriječio mentalni deficit. U 212 . ovim načinom terapije zadovoljene su i potrebe za T3. imaju opstipaciju. Uočava se prije svega veliki deficit u rastu. Iznimak je kongenitalna hipotireoza. dozrijevanju kostiju i nicanju zuba. u razvijenim zemljama izvodi se na svoj živorođenoj novorođenčadi. djeca ne podnose hladnoću. Vobenol). te viri iz njih. Trbuh je velik a često se vidi i umbilikalna hernija. Dijete mnogo spava. Peroralno se daje sintetski T4 (L-tiroksin. sporo se kreću i reaguju. Kod starije djece doza je prosječno 4 µg/kg tjel. U nedostatku hormonalne dijagnostike ili kao njena dopuna. Doza je u prvih 6 mjeseci života 50/µg/24 sata a kasnije se postepeno povećava do 150 µg/24 sata. STEČENA HIPOTIREOZA Ako se hipotireoza javi kasnije. Ako se bolest javi nakon navršene 2. Koža je suha. Šake su široke. Vrat je kratak i debeo pa se glava doima kao nasađena na trup. veoma je uočljivo zakašnjelo pojavljivanje epifizarnih jezgara osifikacije. Iz istog uzorka radi se screening i na fenilketonuriju. rijetko plače. niske linije kosmatosti. širok. prsti debeli i kratki. te nastaje zaostatak u psihomotornom razvoju djeteta. Tonus muskulature je oslabljen. čelo je naborano. Sisanje i gutanje su otežani. Korijen nosa je udubljen. TSH je snižen. a vrijednosti holesterola nisu povišene kod djece do 2 godine starosti. početak terapije kasni. i nivo hormona održavamo na gornjoj granici da bi se smanjio efekat deficita hormona na razvoj nervnog sistema. Anemija se vida redovno. Kod djece rođene u terminu prisutne su distalna jezgra femura i proksimalna jezgra tibije. TERAPIJA HIPOTIREOZE Cilj terapije je dovesti pacijenta u eutireoidno stanje. prevelik za usta. EKG pokazuje bradikardiju i nisku voltažu. Jezik je miksedematozan. a kasnije zaostatak i u polnom razvoju. tupog izraza (miksedem). nosni otvori okrenuti prema gore. Zato se bolest obično ne prepozna prije kraja prvog ili drugog mjeseca života što je prognostički loše. Na osnovu toga se može odrediti i u kom je periodu intrauterinog razvoja nastao deficit hormona. Radioimunološki se određuje nivo T4 i TSH iz osušene kapi krvi koja se uzima na filterpapir. periferna neosjetljivost na tireoidne hormone. ako je hipotireoza sekundarna ili tercijarna. Ukoliko nedostaju ili su nepravilne ili fragmentirane. i oskudne spontane motorike. a T3 snižen ili normalan dok je TSH visokih vrijednosti. Ovisno o stepenu hormonske deficijencije simptomi su često nepotpuni. mase. Scintigrafijom se kod razvojnih anomalija može odrediti tačna lokalizacija žlijezde (ako je ima). disanje je čujno a glas hrapav i promukao.

Bolest počinje znacima hipertireoze (tahikardija. Uzrokovana je hipersekrecijom hormona štitnjače. Kod djece je najčešći oblik Gravesova bolest udružena sa difuznom hiperplazijom štitnjače. nervoza). ENDEMSKA GUŠAVOST I KRETENIZAM Kod stanovništva nekih krajeva. mjeseca života. Uočljiv je mentalni deficit i miksedem lica. usljed malog unosa joda hranom dolazi do hipertrofije štitne žlijezde. Histološki je karakteriše limfocitarna infiltracija štitnjače. nakon čega tkivo propada i biva zamijenjeno vezivom. Javlja se u 2 različita klinička oblika: NERVNI . U porodici pacijenta česti su srodnici sa drugim autoimunim endokrinopatijama (dijabetes. Profilaksa ovog poremećaja se vrši jodiranjem kuhinjske soli sa 0. Štitnjača se postepeno uvećava uz eutireoidan status da bi nakon dužeg perioda postala hipotireoidna. moguća je pojava poremećaja opisanih kao minimalna cerebralna disfunkcija. ali najnovija istraživanja pokazuju. ni ovim putem se ne može postići eutireoidno stanje. TERAPIJA . HIPERTIREOZA .uzroci nastanka ovog poremećaja. Drugi daju terapiju tek kod natanka hipotireoze. Karakteriziran je gluhonijemošću te mentalnom zaostalošću uz uredan rast. javljaju se antitijela koja potiču endokrine ćelije na povećanu sekreciju a najpoznatija su:  LATS (long acting thyroid stimulator).01% KJ. bez obzira na eutireoidno stanje. Pacijenti su nervozni. Ona pod utjecajem velikih količina TSH (negativna povratna sprega) stvara dovoljne količine hormona. štitnjača je neravnomjerno uvećana i tvrda a često lokalno pravi pritisak uz smetnje gutanja. jer neki počinju supstitucionu terapiju već na početku bolesti da bi se spriječilo uvećanje strume. 213 . Diskutabilno je koja je kritična dob do koje je neophodno otpočeti supstitucionu terapiju konatalne hipotireoze da bi se postigao optimalan mentalni razvoj. i to posebno u doba puberteta. Nekad se može čuti i sistolni šum srednjeg intenziteta koji nastaje usljed vaskularne hiperkinetike. te povišen tittar antitireoidnih antitijela. emocionalno nestabilni. Nekad se javlja i karakterističan egzoftalmus te znakovi na očima:  Grafeov (zaostajanje gornjeg kapka kod pogleda nadole). da čak i ako je terapija otpočela unutar ovog kritičnog intervala. znoje se. Nerijetko. Dijete je zaostalo kako rastom u visinu tako i u spolnom razvoju.  Moebiusov (nemogućnsot konvergencije) i  Stellwagov (retrakcija gornjeg kapka i rijetko žmirkanje). HAŠIMOTOV AUTOIMUNI TIREOIDITIS Najčešći je uzrok hipotiroze djece i adolescenata. U posljednjih par godina smatra se da je to kraj 1. 5 puta je češći kod djevojčica nego kod dječaka. Ovo je autoimuno oboljenje. U kliničkoj slici apetit je povećan bez dobivanja u težini. imaju tremor. Adison). U statusu hormona povišen je nivo TSH uz niži T4. MIKSEDEMSKI nedostatak joda uz faktore koji pospješuju disfukciju štitnjače glavni su. Fizikalni pregled pokaže strumu uz tahikardiju i hipertenziju.dojenčadi sa kongenitalnom hipotireozom mjesecima ostaje visok nivo TSH i pored dovođenja u eutireoidno stanje nivoa T3 i T4. osjećaj slabosti te proljevaste stolice. Koža je topla i vlažna. pa se kod novorođenčadi tih krajeva javlja pored gušavosti i teški poremećaj rasta uz mentalni deficit koji se naziva endemski kretenizam.nastaje zbog nedostatka joda u prvim mjesecima fetalnog života.diskutabilana.  LATS protektor i  HTS (human thyroid stimulator) Češća je kod djevojčica. Bolest je autoimune etiologije.

nakon kog vremena obično dolazi do spontane remisije.U statusu tireoidnih hormona T3 i T4 su povišeni uz suprimiran TSH koji je nekad i nemjerljiv. Rjeđe se kod djece odlučuje na tireoidektomiju i to tek ako postoji velika struma ili nepodnošljivost tireostatika. U terapiji se koristi metimazol (Favistan) u dozi 10-15 mg/kg/24 sata. nivo antitireoidnih antitijela je povišen. a daje se u dozi od 150 mg/m2. 214 . Koristi se još i propiltiouracil koji osim blokiranja sinteze hormona inhibira pretvorbu T4 na periferiji u T3. Nakon uvođenja terapije obično je potrebno 4-8 sedmica da se pacijent dovede u eutireoidno stanje. Nuspojave terapije su veoma ozbiljne: agranulocitoza. leukopenija i urtikarija te stoga treba kontrolisati krvnu sliku svakih 7 dana. On djeluje tako što blokira sintezu tireoidnih hormona. Simptomatski se mogu u slučajevima težih aritmija dati β-adrenergički blokatori (propranolol-5 mg/kg/dan). Nakon toga daje se doza održavanja u trajanju 1-2 godine.

Krajem ovog perioda dijete počinje da čvrsto drži predmete koji mu se stave u ruku. svi simptomi se ne mogu tumačiti na osnovu ova dva mehanizma. Potpuno razvijen socijalni osmjeh se javlja od 3 . Pri povlačenju djeteta za ruke. dijete pokazuje brz. sedmice života. najčešće uzrokovanim traumom i oštećenjem u toku trudnoće i poroda. Pri držanju djeteta u uspravnom položaju glava je povijena naprijed. posebno nervnog sistema. Međutim. te lako uočava rana odstupanja od normalnog. Bolesti nervnog sistema uzrokuju poremećaje u funkciji koji se očituju subjektivnim simptomima i objektivnim znacima. kako u normalnim tako i u patološkim okolnostima.djelomična) nastaje kao posljedica oštećenja određenih motornih centara u mozgu. postoje određene pravilnosti koje nam služe i na osnovu kojih se može kazati da li je razvoj normalan ili postoje nepravilnosti u razvoju djeteta. glava pada. Na temelju ovoga donosi se zaključak o lokalizaciji i vrsti lezije. ruke su ekstendirane. Do kraja 1. Postoje sigurni dokazi da u patogenezi epileptičnih manifestacija važan udio ima hiperaktivnost moždanih ćelija.potpuna. Kada se dijete drži u ventralnoj suspenziji (odignuto iz potrbušnog položaja rukom ispod trupa) zauzima položaj fleksije glave i ekstremiteta oko ruke kojom ga držimo (Landau-ov odgovor). ali se pred kraj ovog perioda javlja izvjesna kontrola držanja glave. se počinje opuštati i dijete leži potrbuške. iz leđnog položaja u sjedeći.PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA Potrebno je istaknuti neke specifične karakteristike razvojnog doba. prisutan do tada. CNS u ovom dobu različito reagira u poređenju sa CNS odraslih. Pa i pored toga dijete nema mnoge funkcije i složene oblike ponašanja zbog nezrelosti nervnog sistema Međutim. a sa druge strane imamo drukčije manifestiranje oboljenja. neki samoglasnici se javljaju sa 2 mjeseca. Simetrično flektiran položaj trupa. mjeseca života dijete vidi u luku od 180 stupnjeva. PERIOD OD 3-6 MJESECI Sa puna 3 mjeseca dijete u položaju potrbuške na čvrstoj podlozi može da odigne glavu i prsa sa podloge. Tu spada i mogućnost rane ekspresije patoloških gena. Do kraja 2. naročito u prvim godinama života Osnov ovog razvoja u prvom redu je mijelinizacija.5. Do kraja ovog perioda glava dolazi u ravan tijela. neotpornost prema raznim infektivnim agensima od kojih nije zaštićen vakcinama. MEHANIZAM PATOLOŠKE HIPERAKTIVNOSTI NERVNIH ĆELIJA. U psihosocijalnom kontaktu dijete već krajem 1. Dijete pogledom fiksira bliske predmete ili predmete koji se kreću u njihovom bliskom vidokrugu. Sa mjesec dana dijete pravi izvjesne grlene zvuke. pareza . Većina roditelja normalne inteligencije može da prati i registrira ovaj razvoj. mjeseca glava se pri okretanju počinje da podiže. U istoj poziciji sa 4 mjeseca mogu podići glavu u vertikalnu osovinu i lahko je okretati na obje 215 . a noge se ekstendiraju. Rani psihomotorni razvoj djeteta Djeca se rađaju sa konačnim brojem ganglijskih (nervnih) ćelija. Tako mišićna slabost (paraliza . nervnih putova ili motornih živaca. kao i na stimulaciji djece od strane roditelja.. sa toničnim refleskom vrata (glava okrenuta na jednu stranu sa ekstremitetima ekstendiranim na tu stranu). Sasvim je razumljivo da postoje individualne razlike koje počivaju na urođenom kvalitetu nervnog sistema. nekada čak dramatičan razvoj. PRVA TRI MJESECA ŽIVOTA Novorođeno dijete stavljeno na čvrstu podlogu je sposobno da izbjegne gušenje okretanjem glave na stranu. Na prvo mjesto dolazi nedovoljna razvijenost nervnog sistema. Pa i pored toga. Postoje dva glavna mehanizma na osnovu kojih nastaju neurološki simptomi: MEHANIZAM DEFICITA FUNKCIJE nakon oštećenja nekog dijela nervnog sistema. mjeseca se prijatnije osjeća sa poznatim osobama. zaostaje. koje su od neobične važnosti i predstavljaju osnov za izdvajanje ove subdiscipline iz opće neurologije. Sve navedeno dovodi do toga da u djetinjstvu imamo oboljenja koja se javljaju samo u ovom životnom dobu.

216 . Još nisu razvila lumbalnu lordozu i kičma je kifotično zakrivljena od cervikalne regije do sakruma. Ostvaruje kontakt i sa drugim ljudima Koncem ovog perioda već se može igrati i sa drugom djecom. Sa 9 mjeseci može pustiti predmet iz ruke ako se zatraži. Sa 4 mjeseca glasno se smiju. U periodu od 6-12 mjeseci dijete počinje da imitira sve više. PERIOD OD 6-12 MJESECI Sa 7 mjeseci dijete u potrbušnom položaju se usmjerava ka objektu koji želi i pokušava da ga dosegne. Sa 20 mjeseci može da se spušta niz stepenice. a sa 12 mjeseci pruža traženi predmet. a sa 8 mjeseci već i konsonanata. Sa 6 mjeseci dijete u leđnom položaju diže glavu i zainteresirano je za svoje ruke i noge. Sa 15 mjeseci dijete već može da stavlja predmete jedne u druge. prvo iz potrbušnog položaja u leđni. Sa 8-9 mjeseci počinje da obraća pažnju kada se spomene njegovo ime. U psihosocijalnom razvoju djeca se više vežu za objekte i okolinu. Pokazuju raspoloženje ili neraspoloženje određenim stvarima Grimasiraju. ili poduprta nečim sa leđa. dijete odiže pokrivač i traži ga. sa rukama i nogama u manje-više simetričnom položaju. U dobi od 4-5 mjeseci privlače ih predmeti na podlozi i u dobi od 6 mjeseci mogu promjeniti orijentaciju cijelog tijela da bi dohvatili objekt. U periodu od 18-24 mjeseca većina djece već može tražiti tutu. a psihičkog govor. Sa 6-9 mjeseci hvatanje se usavršava. a sa 24 mjeseca imitira krugove. Sa 18 mjeseci šara linije. leđa postaju uspravna. iako je to veoma varijabilno. odnosno ako pred njim sakrijemo neki predmet. Djetetu treba početi stvarati higijenske navike i stavljati ga na tutu tek kada samostalno prohoda. U dobi od 5-6 mjeseci dijete počinje da se okreće. oslanjajući se naprijed na ruke. Sa 6 mjeseci djeca mogu sama sjediti. Sa 4 mjeseca počinju uzimati objekte i prinose ih do usta radi ispitivanja. da-da i si. Sa 8 mjesecj već mogu neko vrijeme stajati čvrsto. Zbog toga je neophodno pitati roditelje kod uzimanja lične anamneze o tome kada je dijete prohodalo i progovorilo. Krajem ovog perioda jasno razlikuju ukućane od stranaca. stepenicu po stepenicu.strane. glava je položena u središnju liniju. a zatim obratno. U dobi od 3-4 mjeseca kod djece uglavnom prestaje da dominira tonični refleks vrata. Najbolji indikator motornog razvoja je hod. a do 18 mjeseci i trči ukočeno. uključujući upotrebu palca i prstiju. Sa 9 mjeseci maše rukom za pozdrav. U psihosocijalnom kontaktu javlja se separaciona anksioznost u dobi od 6-8 mjeseci. Do 18 mjeseca dijete već ima riječnik od desetak riječi. Kada je uspravno glava se još uvijek malo naginje naprijed. Sa 6 mjeseci dijete može da ispušta ponavljane samoglasnike. Sa 4 mjeseca dijete pri povlačenju iz leđnog u sjedeći položaj drži glavu u ravni tijela. Govori ba-ba. U ovom periodu dijete već pažljivo eksploatira predmete u okolini. U toj dobi dijete počinje da shvata i to da predmeti koje ne vidi mogu postojati. Sa 8-9 mjeseci sjede bez podupiranja. a sa 12 mjeseci može se početi igrati loptom. a sa 24 mjeseca kulu od 6 kocki. Sa 9 mjeseci kažiprstom pokazuju objekte. U dobi od 9-10 mjeseci dijete počinej bivati manje uznemireno odsutnošću majke. Sa 9-10 mjeseci većina djece nauči da puže. vjerovatno zbog toga što u toj dobi počinje i puzati. npr. U dobi od 6 mjeseci djeca se mogu podići iz sjedećeg u stojeći položaj i držati svoju tjelesnu težinu na ekstendiranim nogama. pod pokrivač. Sa 18 mjeseci dijete već može da se penje uz stepenice ako se drži za jednu ruku. PERIOD OD 12-24 MJESECA U periodu do 15 mjeseci većina djece prohoda samostalno. ma-ma. a sa 9 mjeseci napraviti par koraka dok se drže za obje ruke. Sa 18 mjeseci može da napravi kulu od 3 kocke.

Daleko je karakterističniji za djecu ometenu u neurološkom razvoju. tako da tabanima dodiruje podlogu. Brzo se spusti dlan pod zatiljkom i izazove pasivna retrofleksija vrata. PSIHIČKI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA .Neurološki pregled djeteta Neurološki pregled kod odraslih se sastoji od pregleda kranijalnih nerava. 7. Izaziva se lahkim podražajem lateralnog ugla usana. Dijete okreće glavu na istu stranu i pokušava ustima doseći predmet. REFLEKS HVATANJA ŠAKOM I DLANOM.mišićna snaga . Dijete pravi par naizmjeničnih koraka. odnosno stopala. Refleks nestaje sa napunjena 2 mjeseca života. Dijete se digne u kosi položaj. ili na taban u visini metatarzalnih kostiju. PRIMITIVNE REFLEKSE I AUTOMATSKE REAKCIJE koje su karakteristične za određenu dob djeteta. Javlja se u fetalnom dobu i prisutan je do 4. 3. REFLEKS SISANJA.aktivna motorika . mišićni. ASIMETRIČNI TONIČNI REFLEKS VRATA. 5. a kasnije se gube.tonus . Refleks može biti prisutan i kod normalne djece do 6 mjeseca života. Tehnika pregleda kod novorođenčeta i malog djeteta se razlikuje od pregleda odraslih. kojoj slijedi ekstenzija podlaktica i svih zglobova šaka. jedan dlan se stavi pod zatiljak. a na stopalu se nalazi do kraja prve godine. Izvodi se tako da se djetetu stavi bilo kakav čist predmet u usta. Na šaci refleks nestaje od 3-4 mjeseca. ekstremiteta. Izaziva se tako da se dijete iz okomitog položaja. U neurološkom pregledu starijeg djeteta ispituje se: 1.više moždane funkcije 2.hiperkinezije (konvulzije. Izaziva se pritiskom prsta na dlan u visini metakarpalnih kostiju. Izaziva se tako da se dijete legne na leđa. Nastaje postupna ekstenzija donjih ekstremiteta i trupa. Prisustvo ovog refleksa od rođenja do petog mjeseca života znači normalan razvoj motornog sistema. POZITIVNA POTPORNA REAKCIJA. MOROV REFLEKS. Nastaje trajna fleksija prstiju. a na strani zatiljka flektirane. U drugoj fazi dijete aducira i flektira ruke. hoda. a ono će praviti intezivne pokrete sisanja. REFLEKS TRAŽENJA USNAMA. diskineze. mjeseca života.socijalni kontakt .koordinacija . nistagmus.refleksi (primitivni. Dijete se čvrsto odupire o podlogu i nekoliko sekundi nosi veći dio sopstvene tjelesne težine. Izaziva se uzimanjem djeteta ispod aksila i postavljanjem u okomit položaj. a drugi pod leđa. sa tabanima na podlozi. nagne malo prema naprijed. stereotipije. govora. 4. Važno je navesti slijedeće reakcije: 1. SENZORNI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . pokusa na koordinaciju itd. MOTORNI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . fascikulacije) 3.somatski senzibilitet 217 . Za procjenu abnormalnosti u razvoju nervnog sistema kod novorođenčeta ispitujemo tzv. tikove. ruka i noga na strani lica su ekstendirane.svijest . AUTOMATSKI HOD. Ukoliko dijete okrene spontano glavu na neku stranu. Reakcija djeteta je abdukcija ruku. 6. motorna hiperrekativ-nost. 2. kožni) . Drugi način izazivanja je udarcem o podlogu na kojoj dijete leži na leđima.

Kernigov znak. u vidu predelirijuma: motorni nemir. psihološki razumna reakcija na okolne podražaje kod budnog čovjeka.nespecifični simptomi (poremećaj svijesti. traume. ali se može relativno lahko i probuditi. usporen. nema interesa za okolinu.. metaboličke poremećaje (hipoglikemija). sumanute ideje. KVANTITATIVNI POREMEĆAJI SVIJESTI Karakterizirani su jednostavnim sniženjem svijesti sa smanjenjem reagiranja do nereagiranja na draž iz okoline.ekstracerebralnim uzrocima u koje ubrajamo opće infekcije. Lahko zapada u spavanje. čitav psihički život je trom. fenomen tronošca). SOPOR. ali također i . Izgleda apatično.specifični simptomi (kočenje vrata. odgovara onome što se u žargonu kaže “kopčanje”). napeta fontanela. Stalno se pita “šta sve ovo znači. motorni nemir. sve mu izgleda nelogično ili manje-više nerazumljivo. povišena temperatura. epileptični napadi). Svjesno stanje u smislu orijentacije u okolini i nje same predstavlja budno stanje. SOMNOLENCIJA ili POSPANOST je lakši poremećaj svijesti kod kojeg se samo spoljašnje draži jačeg inteziteta svjesno doživljavaju. pacijent se osjeća izgubljenim. Osoba ne reagira ni na kakav podražaj. endogene (uremija) i egzogene intoksikacije. 218 . perceptivni poremećaji (naročito optički u vidu halucinacija ili iluzija). U tom slučaju govorimo o budnom. konvulzije itd. usporeno. Klinička slika delirija se može razviti naglo i tada dominiraju dezorijentacija. znak Brud-zinskog. Postoje tri stupnja sniženja svijesti: somnolencija. otežan. Može se razviti postepeno. Pažnja je oslabljena. teže pamti i upamćuje. KOMA je najteži poremećaj svijesti. meningitis. doživljaj straha.specifični senzibilitet 4. Kontinuitet svijesti je sasvim prekinut i postoji stanje potpunog gubitka svijesti. SVIJEST je zbir psihičkih funkcija pomoću kojih čovjek doživljava realnost svoje ličnosti i okoline koja ga okružuje. Uzroci poremećaja svijesti mogu biti uslovljeni . sopor i koma. Jedino su očuvane vitalne funkcije disanje i krvotok. DELIRIJUM je kvalitativni poremećaj koji se javlja kod simptomatskih psihoza. šta se to događa”. asocijacije se teško odvijaju i oskudne su.) . strah. razdražljivost. ali reagira na intezivne spoljne mehaničke draži. To je teži oblik poremećaja svijesti. Lasegueov znak. infektivna i parazitarna oboljenja mozga. opistotonus. Slabije opaža. tumori. Svijest i poremećaji svijesti Definirati svijest nije jednostavno. Pod JASNOM SVJEŠĆU podrazumjeva se odmjerena. Orijentacija je poremećena. preosjetljivost na spoljne draži. KVALITATIVNI POREMEĆAJI SVIJESTI KONFUZNO STANJE je sindrom čije su bitne karakteristike: nesanica. ZNACI PODRŽAJA MENINGA I ENCEFALITISA . kardiovaskularne poremećaje i funkcionalne poremećaje pluća. encefalitis. Bitno je da ovakvog bolesnika možemo dozvati i sa njim stupiti u kontakt. povraćanje.procesima lokaliziranim u mozgu (cerebrovaskularna bolest. svjesnom stanju. Tipovi poremećaja svijesti Poremećaji mogu biti kvantitativni i kvalitativni. fotofobija. glavobolje. Bolesnik nema kontakta sa spoljnim svijetom. pospano. Ako se somnolencija produbljuje nastaje slika nemirne kome ili sopora. inkoherentno mišljenje (poremećena “akt-sinteza”. ne može se dozvati ili probuditi. inkoherentno mišljenje. Bolesnik može da prepozna situaciju u kojoj se nalazi.

intoksikacije. za vrijeme porođaja ili u prvim danima života. Predstavlja značajan medicinski i socijalni problem. fundus. savjetnik za izbor zanimanja. U habilitaciji i rehabilitaciji učestvuje tim stručnjaka. ispitivanje psihologa. Dopunske metode u postavljanju etiološke dijagnoze su: osnovni laboratorijski nalazi. Najčešći patološki mehanizam nastajanja DCP je cerebralna anoksija.spastična oduzetost. Često izostaju psihička retardacija i epilepsije. Ne postoji kauzalna terapija. što je rezultat oštećenja mozga nastalog intrauterino. godini života. Istu kliničku sliku mogu dati i druga heredodegenerativna oboljenja. kvadripareza ili kvadriplegija.  Mogu se javiti i nevoljni horeoatetotični pokreti. hemipareza. triplegija. a postoje samo motorne manifestacije. ili 5. traume CNS. logoped. u 3. Od ogromnog je značaja educiranje roditelja za rad sa djeteetom kod kuće. Zbog njih nastaje makazast hod. . Sva tri elementa ne moraju postojati kod oboljelog. ultrazvuk mozga.epilepsije. . psiholog.  Sljedeći uzrok može biti cerebralna trauma (dugotrajan porod. 219 . što znači neprogresivno oboljenje. uvidu parapareza. Obično ova djeca prohodaju kasno. hromozomske aberacije i gametopatije. intoksikacije i zračenja. campus). Većina tih faktora utiče na prematuritet. naročito majke. ali ona progrediraju sa vremenom dok je DCP statično oboljenje. toxoplasmosa. CT ili MRI. EMG. To su protrahirana novorođenačka žutica. urođene AV malformacije. lumbalna punkcija u slučajevima gdje je potrebno diferencirati ovo oboljenje od drugih oboljenja. Morbus Little) Dječija cerebralna paraliza (DCP) je stanje. Uzrok može biti djelovanje  Različitih faktora u trudnoći majke. primjena forcepsa i vakum ekstrakcije). upalni procesi mozga i moždanih ovojnica.  Najčešće se javljaju pareze ili paralize na ekstremitetima. ordinarijus. ORL pregled (audiometrija i vestibulometrija). karlični položaj. KLINIČKA SLIKA Najčešće je karakterizirana slijedećim trijasom: .mentalna (psihička) retardacija. serološke reakcije u cilju otkrivanja infekcije majke u trudnoći. hemiplegija. ili nikada ne prohodaju. paraplegija. Utvrđeno je da jedna trećina djece sa DCP je imala malu porođajnu težinu. nepodnošljivost krvnih grupa (naročito Rh faktor). uslovljen jačim spazmom u aduktorima. fizioterapeut. očni pregled (visus. odnosno malu porođajnu težinu. metabolički i endokrini poremećaji. Dječija cerebralna paraliza (Paralysis cerebralis infantilis spastica. kao i mogućnosti obavljanja motornih radnji. ali se može dati suportivna u vidu vitaminskih preparata per os. U slučajevima sa epilepsijama treba uključiti antiepileptičnu terapiju. pedijatar. Posebna je uloga roditelja u rehabilitaciji. TERAPIJA Postojeći hendikep se može ublažiti ranom habilitacijom. EEG. a kasniji i rehabilitacijom.  Narednu grupu čine postnatalni etiološki faktori koji nepovoljno djeluju na CNS u prvim danima života. 4. patološki procesi na krvnim sudovima. koje se manifestira različitim kliničkim sindromima. fizijatar. insolacije i dr. sifilis).. infekcije (rubeola. DIJAGNOZA Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog nalaza: anamneze i kliničkog pregleda. Etiologija DCP je raznovrsna. te dolazi do ukrštanja nogu pri hodu.SUMRAČNA STANJA se karakteriziraju prekidom normalnog kontinuiteta svijesti uz realtivnu očuvanost unutrašnje cjelovitosti i povezanosti. socijalni radnik.

vrat (teškoće žvakanja.m. KLINIČKA SLIKA Bolest najčešće počinje u trećoj deceniji. Kod djece je rijetka bolest. Efekat se javlja nakon 20-30 minuta. Genetski faktor nije od velikog značaja u oboljevanju. Pretpostavlja se da je uzrokovana pasivnom transmisijom antitijela iz majke u dijete. Prednost mu je mogućnost ponavljanja u kratkim razmacima. Nikada se ne javlja recidiv.5 mg atropin sulfata (doze za 50 kg tjelesne težine). Timektomija i zračenje timusa imaju određene efekte. i. TERAPIJA U terapiji se upotrebljavaju antiholinesterazni lijekovi: Prostigmin. Nešto rjeđe su prvo zahvaćeni mišići lica. zajedno sa 0. Kritične godine od pojave simptoma su prva i period od 4. inicijator patološkog procesa nije poznat. nazalan govor). Priroda ove bolesti je autoimuna. ustajanju. Upotrebljava se i PROSTIGMIN TEST. Osnovni simptom je patološka zamorljivost mišića. gutanja. To se može demonstrirati na pacijentu ako gleda u ispitivačev prst postavljen iznad horizontale. Postsinaptička membrana je smanjena.000. Na nalazu imamo progresivno smanjenje amplituda mišićnog odgovora. d-penicilamin. Mestinon. odnosno. uzrok. Djeca reagiraju na antiholinesterazna sredstva koja se po potrebi mogu primjeniti dok mijastenija ne prođe. 220 . grlo. ali se javlja i u djetinjstvu. vilica. 2 mg. sa aplikacijom 1 mg prostigmin metil sulfata. DIJAGNOZA EMG je metoda izbora u dijagnostici. broj receptora acetilholina je reduciran. te je tako smanjena postsinaptička transmisija sa nerva na mišić koji postaje paretičan. U najrazvijenijoj fazi mogu biti zahvaćeni mišići za disanje i spoljnji sfinkteri (vitalna ugroženost). Žene oboljevaju češće. Kod jačih fizičkih napora. godine evolucije. TOK I PROGNOZA Postoje remisije ali i egzarcebacije bolesti. Također se upotrebljava i TENZILONSKI TEST. diplopije). Mogu se javiti i nakon uzimanja nekih lijekova (kurare.-7. NEONATALNA MIJASTENIJA Oko 15% majki sa MG rađa djecu sa neonatalnom MG. Klinički efekt se javlja u prvoj minuti. KONGENITALNA MIJASTENIJA Počinje u prvoj godini života i nema antitijela protiv acetilholinskih receptora. Mjesto patološkog procesa je postsinaptička membrana u neuromišićnoj sinapsi. a zahvaćeni mišići rijetko hipotrofični. Važno je prepoznati mijasteničnu krizu i pružiti pomoć. Mišićni refleksi su očuvani. tetraciklinski antibiotici). Perzistira u toku cijelog života. koja se povećava sa aktivnošću. strabizam. Simptomi se javljaju odmah po rođenju ili tokom prva 3 dana i povlače se spontano nakon 3-6 sedmica. kod oboljelih kapci počinju da padaju. Dolazi do respiratorne insuficijencije.MYASTHENIA GRAVIS Myasthenia gravis (MG) je autoimuna bolest neuromišične spojnice koja se manifestira patološkom zamorljivošću određenih mišićnih grupa. sa aplikacijom Tensilona. kao i kortikosteroidi. Prevalencija bolesti je 4 na 100. Najčešće su prvo zahvaćeni mišići očiju (ptoza koja nije simetrična. Zatim se javljaju teškoće pri podizanju ruku. interkurentnih infekcija ili stresnih stanja može doći do mijastenične krize.

pokreta. preparati piperazina. pa se razvoj napada može objasniti relativnim slabljenjem inhibicije. a najpoznatiji inhibitorni neurotransmiter je gamaaminobuterna kiselina (GABA). Danas se sve više govori o epilepsijama obzirom da je u pitanju sindrom. isoniazid. onda se vidi da je to veoma veliki i značajan broj pacijenata u kliničkoj praksi. koji mogu biti ekscitatorni i inhibitorni. djeluju deprimirajuće na oboljele osobe. jednu od najstarijih. obimu i vremenskom toku. infektivni. UČESTALOST EPILEPSIJA Smatra se da se broj oboljelih kreće oko 7 promila. odbojnsot. povišenom temperaturom. akutnim poremećajima metabolizma i elektrolita (hipokalcemije u neonatalnom dobu). Generalizacije je teško praviti jer se epilepsije razlikuju po svojim oblicima. Ranija istraživanja su više pažnje poklanjala traženju ekscitatornih mehanizama u objašnjavanju epileptičnih fenomena. Na. ETIOLOGIJA Kada govorimo o uzrocima epilepsija dominira multifaktorijalna uslovljenost i genetski faktori. Može se javiti kod raznih oboljenja u sklopu akutne bolesti (meningitis. paraldehid.). Međutim ako se uzme u obzir da se kod 4-5% populacije javljaju akcidentalni napadi. visoke doze penicilina). osjećanja ili ponašanja. Često dovode do poremećaja na relaciji pacijent-liječnik-porodica-društvo. hipoglikemija. etiologiji. neoplastični i drugi. Definicija epilepsija Jednostavna definicija bi bila da je to stanje u kojem je pacijent sklon epileptičnim napadima. Ca.Epilepsije Epilepsija dolazi od grčke riječi epilembano (šćepati. Inhibitarni procesi dominiraju nad ekscitatornim u procesima CNS. Sinapse i sinaptička transmisija su jedan od najvažnijih faktora u patofiziologiji epilepsija. socijalni problemi nisu rijetki.  jedan od 100 ljudi će imati epilepsiju u bilo kom vremenu. nutritivni. različiti medikamenti. sindrom. a kod prisutnih izazivaju strah. sinkopalna stanja. cirkulatorni. Ova abnormalna pražnjenja se mogu razlikovati po mjestu. napasti) i predstavlja drevnu bolest. te različit tok i prognoza bolesti. To je proces aktivacije na membrani koji počinje inicijalnom depolarizacijom prirodnog membranskog potencijala. Većina epileptologa shvata epilepsije kao klinički fenomen. a joni K+ naknadno izlaze iz ćelije. glije u epileptologiji je značajna. težini kliničke slike. Interakcijom neurotransmitera sa specifičnim receptorom na postsinaptičkoj membrani nastaju postsinaptički potencijali. pavor nocturnus i druge paroksizmalne pojave koje dolaze u obzir za diferencijalnu dijagnozu. stanje koje karakteriziraju epizode koje se ponavljaju i u kojim dolazi do poremećaja svijesti. Konvulzivni epileptični napad je najdramatičnija i najimpresivnija pojava u neurologiji i predstavlja nespecifičan patološki oblik reakcije mozga. hipoglikemijama. intoksikacijom itd. onda moramo razlikovati epilepsije kao hroničnu bolest (napadi se ponavljaju) od slučajnih napada koji se javljaju kod osoba koje nemaju epilepsiju. tzv. a ne nozološki entitet. U procesu razdraženja ili eksitacije dolazi do naglog porasta permeabilnosti membrane i joni Na+ eksplozivno ulaze u ćeliju. Postoje različiti podražaji koji se ukrštaju sa poligenetskim faktorima. aplikacijom sredstava koja djeluju konvulzivno (phenotiazin. Uslovljeni su različitim faktorima. toku i ishodu. Ako ovo prihvatimo. PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI Za razumjevanje paofiziologije epilepsija moramo prvo usmjeriti pažnju na membranu nervne ćelije. naglim obustavljanjem antikonvulzivnih sredstava (barbiturati. Zbog neobavještenosti i krivih predodžbi epilepsije još uvijek izazivaju strah. neurotransmitera. Može se kazati da cerebralna funkcija predstavlja balans između ekscitatornih i inhibitornih procesa u CNS. metabolički. kraniocerebralnim povredama (prve minute). Jedan od najpoznatijih ekscitatornih neurotransmitera u mozgu je acetil-holin. benzodiazepini). To objašnjava široku različitost kliničkih oblika epileptičnih napada. Uloga K. EEG slikama. godine života. encefalitis i dr. Statistički gledano praksa pokazuje da:  jedan od 20 ljudi će imati epileptični napad u nekom momentu svog života. Danas se sve više pažnje poklanja inhibitornim mehanizmima. Ako pokušamo diferencirati u odnosu na životnu dob najčešći uzroci epileptičnih napada su: 221 . Kod čovjeka ga je moguće izazvati različitim utjecajima: elektrošok. šok. traumatski.  skoro 70% epilepsija se javlja do 18. obzirom da je depolarizacija ćelijske membrane bitan faktor u razvitku epileptičnog napada. S druge strane. Izaziva ih abnormalno i ekscesivno pražnjenje nervnih ćelija u mozgu. Prenos impulsa se ostvaruje pomoću specifičnih medijatora. respiratorni afektivni napadi.

spavanje.degenerativna oboljenja mozga KLASIFIKACIJA EPILEPSIJA Postoje brojne klasifikacije epilepsija.) . mučnina. može se pretpostaviti fokalno porijeklo napada. Ona je značajna jer ukazuje na mjesto žarišta (prva manifestacija neuronskog pražnjenja). Simptomi aure nisu opominjući već su dio napada. smanjeno uriniranje). disanje. krvotok. hipokalcemija. preosjetljivost.tumor .ishemična encefalopatija (uzrok oko 60% slučajeva) . medikament) . Napadu.metabolički poremećaji (hipoglikemija.trauma .intoksikacije Odrasli . hipomagneziemija. lokalni) su takve epileptične manifestacije kod kojih klinički znaci otkrivaju aktivaciju nekog unilateralnog sistema. mrzovoljnost.kriptogeni uzroci . Pažljivije majke kažu “priprema se za napad”.medikamenti Adolescenti (od 12-18 godina) .angiomatozne malformacije . agresivnost. razdražljivost. Kod pacijenata sa parcijalnim napadima epileptična lezija (organska ili funkcionalna) je strogo lokalizirana. Po formi napada mogu se podijelit na parcijalne i generalizirane. 222 . kao poremećaji u vegetativnoj sferi (metabolizam.poremećaj elektrolita . varenje. osjećaj gladi ili žeđi. glikogenoze itd.porođajna trauma (intrakranijalno krvarenje) . a kao drugo omogućava pacijentu da blagovremeno poduzme mjere da bi se izbjeglo samopovređivanje.vakcinacije .infekcije CNS . medikamenti) .infekcije CNS .ovisnost o drogama (alkohol. Epileptično pražnjenje počinje u kori velikog mozga. hiponatrijemija. hiperbilirubinemija) . depresija. fenilketonurija. uzbuđenost.ovisnost o drogama (alkohol.intoksikacije .Novorođenčad i djeca do 1 godine života .trauma .anomalije razvoja mozga .metaboličke bolesti (deficit piridoksina.crebrovaskularna oboljenja . Mogu se podijeliti na idiopatske i simptomatske.kriptogeni uzroci . apatija. žarišni. odnosno. kako parcijalnom tako i generaliziranom.vakcinacije . PARCIJALNI NAPADI Parcijalni napadi (fokalni. Javljaju se od nekoliko sati do nekoliko dana prije napada.prestanak uzimanja medikamenata Djeca od 2 do 11 godina života .febrilna stanja . mogu prethoditi PREMONITORNI ZNACI.perinatalna hipoksična . Dolazi do AURE i to nekoliko sekundi prije manifestnog napada.infekcije CNS .trauma .

ponekad govora. disfazije. nagle pospanosti ili vrlo jasne budnosti). potpunog gubitka govora. bockanje. Tu spadaju i osjećaji trnjenja. toplote. Motorni – imamo nekoliko tipova 1. klonične manifestacije na jednom dijelu tijela). Moguća je sekundarna generalizacija i grand mal. Senzitivni (senzorički. U okviru ovih parcijalnih napada sa elementarnom simptomatologijom izdvojene su dvije forme. Nekada se ovaj fokalni početak odvija veoma brzo pa ga ne uočimo. klonične. i razlikuju se od parcijalnih kompleksnih po tome što nema poremećaja svijesti (svijest je očuvana) 2.Aura može biti vegetativna (osjećaj hladnoće. klonične manifestacije više izražene na jednoj strani. osjećaj hladnoće. 4. Poslije ovakvog napada može da se javi hemipareza ili hemiplegija (Todd-ova paraliza). Najčešće je to okretanje kontralateralno od epileptičnog žarišta. smetnje gutanja. Ovi fokalni počeci su od neobične važnosti (okretanje očiju. 2. Psihička aura je veoma raznovrsna. Sad mi nije jasno ali vjerovatno je da onda i kod jednostavnih u slučaju generalizacije nastupi poremećaj svijesti (ali možda i ne!) tko zna krhkro je znanje. deformacije prostora. nozi ili licu). osjećaj gubljenja tla pod nogama). ponekad ramena. izgovaranja slogova ili riječi. a  Zatim slijede lagane tonične. osjećaj vrućine. Posturalni napadi se odlikuju neprirodnim držanjem tijela. agresivnost. Adverzivni napadi koji se manifestiraju u vidu okretanja očiju i glave. strah. somato-senzorni napadi) Veoma rijetki. nagon na povraćanje. PARCIJALNI KOMPLEKSNI NAPADI. 2. ali može biti i prema žarištu. motorna (tonični ili klonični trzaji jedne grupe mišića na ruci. vjetra. utrnulsot u području jezika. situacije scenski dramatične vizije. likovi. a nekada doći i do sekundarne generalizacije sa gubitkom svijesti. prsti ruke ili noge) i šire se od distalnih ka proksimalnim dijelovima na istoj strani. sa kompleksnom simptomatologijom. Kod pacijenta se  Prvo javljaju parestezije. senzorna (vidne halucinacije. nekada "odebljanje" određenih dijelova tijela. mravinjanje. 1. glave ili čitavog tijela u stranu. žarenja. glasova. ovdje imamo kvalitativno izmjenjenu svijest I kod jednih i kod drugih kasnije možemo imati sekundarenu generalizaciju (tj. Trajanje napada je nekoliko sekundi do 223 . ruke. krugovi. Odlikuju se senzornim pojavama kao što su parestezije. ili i tonične i klonične pojave u području muskulature istih regija. PARCIJALNI JEDNOSTAVNI NAPADI (NAPADI SA ELEMENTARNOM SIMPTOMATOLOGIJOM) Parcijalni jednostavni napadi mogu biti: 1. usana. a spolja gledano ima se utisak daje od početka generaliziran napad. na unutrašnjoj strani obraza. sa elementarnom simptomatologijom. 3. Prvi napadi su najčešći u dobi od 3-13 godina.). Parcijalni motorni sa maršom ili Jackson napadi. epilepsija sa centrotemporalnim šiljcima). Vestibularna aura je rijetka (vertigo. mravinjanje. naglo neraspoloženje.  U nekim slučajevima ove pojave se mogu sa polovine lica proširiti na jednu polovicu tijela. jedne polovine lica. bljeskovi svjetla kugle. Fokalni napadi bez marša sa istom simptomatologijom kao prethodni ali bez širenja marša.  Javlja se salivacija. fraza i si. ekstaza. Benigna parcijalna epilepsija (Rolandična epilepsija. Vokalni ili fonatorni napadi su u vidu mrmljanja. trupa. nemir. rjeđe noge. gingiva. Traju od 5 sekundi do nekoliko minuta. sa kloničnim ili toničnim manifestacijama na jednom dijelu tijela (lice. Parcijalni napadi se na osnovu kliničkih znakova mogu podijelit u 2 grupe: 1. višestrukog ponavljanja riječi ili slogova. utrnulost. slušne halucinacije. grmljavine. mučnine ili bolova u stomaku. PARCIJALNI JEDNOSTAVNI NAPADI. Vrlo su važne olfaktorne i gustatorne halucinacije kao osjećaj neprijatnih mirisa ili okusa. 5. generalizirani tonični ili tonično klonični napad).

nekoliko minuta. Napadi su rijetki, kod većine u toku spavanja. EEG registrira centrotemporalno oštre talase, ali i šiljak-sportalas komplekse ako se registracija vrši u spavanju. Kod ove epilepsije je naglašena genetska komponenta. Prognoza je izvanredno povoljna, 100% izliječenja sa pubertetom. Ova forma predstavlja 15% svih dječijih epilepsija. 2. Benigna epilepsija dječije dobi sa okcipitalnim šiljcima. Karakteristični simptomi za ovaj tip su  vizuelni (amauroza, hemianopsija, mikropsija i si.).  Na ovo se mogu nadovezati klonizmi jedne strane tijela, generalizirani tonično klonični ili kompleksni napadi.  Postiktalno javljaju se migrenske glavobolje. Prvi napadi se javljaju između 2. i 17 godine. Prognoza je dobra. U adolescenciji napadi iščezavaju. Na EEG registraciji iznad okcipitalnih regija nalazimo unilateralno ili bilateralno šiljak – sport talas kompleksi. PARCIJALNI KOMPLEKSNI NAPADI Kod 2/3 ovih napada se javlja aura. Klinička slika je veoma šarolika i postoji čitava skala poremećaja. Napad počinje izmjenjenom svješću, pacijent je zagledan u jednu tačku, “odsutan”, i to traje od 2 do nekoliko minuta. Za to vrijeme oči su otvorene, u licu je blijed ili crven, a može da se bljedilo smjenjuje sa crvenilom. Veoma često se javljaju automatizmi: žvakanje, mljackanje, gutanje, oblizivanje usana. Česti su pokreti rukama kao da nešto traži, cupka po sebi, može da se svlači, okreće oko sebe u krug i slično. Javljaju se halucinatorna doživljavanja, nekada iluzije, vertigo, dismegalopsije (predmeti ili osobe umanjeni ili uvećani, iskrivljeni, udaljeni ili približeni). Pacijenti nekada izgledaju kao pijani ili sanjaju neki ružan san, a sami imaju osjećaj nestvarnosti. Javljaju se fenomeni rekonesans, derealizacije, depersonalizacije, afektivne pojave kao strah, depresija, epizode ekstaze, smijeha, ljutnje, ipak, najčešći je strah. Iza ovog perioda, za koji pacijent ima amneziju, dolazi tzv. Postparoksizmalno stanje sa osjećajem zbunjenosti, umora, pospanosti, glavobolje, eventualno povraćanjem. Ovo je veoma česta forma epileptičnih napada koju je teško prepoznati, liječiti, a česte su i psihičke promjene. GENERALIZIRANI NAPADI PRIMARNO GENERALIZIRANI TONIČNO-KLONIČNI NAPADI ILI GRAND MAL Spolja gledano najdramatičnija ataka. Napadi su rijetki, prosječno jedan u 2-3 mjeseca. Kod teških slučajeva javljaju se sedmično, a kod lakših godišnje. Kod napada se mogu razlikovati slijedeće faze:  nagli gubitak svijesti, bez aure, sa padom - Obično pacijent pada naprijed, uz krik  tonična faza - traje 10-30 sekundi sa toničnom kontrakcijom cjelokupne muskulature. Zbog toga pacijent leži ukočen u tijelu, glave zabačene unatrag, očiju otvorenih, disanje prestaje, javlja se cijanoza u licu.  klonična faza - traje nekoliko sekudni do 2 minute. Karakterizirana je simetričnim, ritmičnim, kratkim trzajima mišića i dubokim disanjem. Može da se javi pjena na ustima, nekada krvava (ugriz jezika ili mehkih dijelova), uriniranje, rjeđe defekacija. Klonički pokreti polako gube na intezitetu dok konačno ne prestanu i pacijent pada u komu  koma - U ovoj fazi ugašeni su refleksi, zjenice su midrijatične, nema reakcije na osvjetljavanje, obostrano je pozitivan Babinski. Svijest postepeno počinje da se vraća i imamo postparoksizmalno stanje. Njegove karakteristike su da je pacijent zbunjeno-smeten, pospan, osjeća se umorno, ponekad sa glavoboljom i povraćanjem. Neki pacijenti mogu da zapadnu i u duboko spavanje, kod drugih se javljaju automatizmi.(čitav niz komplikovanih radnji koje mogu da učine, a da nisu svjesni). Mogu biti u mrzovoljno depresivnom

224

raspoloženju. Napadi se mogu javiti u budnom stanju i u toku spavanja (epilepsia diurna et nocturna). Bolest je genetski uslovljena. Javlja se od 6. do 30. godine maksimum između 11-15 godina. Mogu se provocirati iznenadnim buđenjem i alkoholom. Mogu biti atipični: samo tonična faza, ili klonična faza prethodi toničnoj. U ranom djetinjstvu može često biti samo tonična ili klonična faza. Tonični napadi su karakteristični za djetinjstvo. To su obično kratki generalizirani napadi. JEDNOSTAVNI ABSANSI Ovaj tip epileptičnih manifestacija odlikuje se gubitkom svijesti, ali pacijent ne pada. Počinje tako da se aktivnost prekida (npr. jelo, igra, razgovor). Pacijent gleda u prazno, roditelji navode da je odsutan, “zagleda se”, oči su okrenute prema gore, nekada uz ritmičko treperenje kapcima, blijed je u licu. Napad se naglo prekida kao što je i počeo, nema postparoksizmalnog stanja i pacijent nastavlja radnju koju je prije napada počeo. Trajanje je od nekoliko do 20-30 sekundi. Napada može biti više u toku dana. Absansi su genetski uslovljeni, javljaju se od 3-14. god. života. Traju maksimalno do 50 sekundi. Najčešće se javljaju 2-3 sahata po jutarnjem buđenju. Važno je da se ne zamjene sa parcijalnim kompleksnim napadima, koji su rjeđi, kod 2/3 slučajeva imaju auru, često se dešavaju u spavanju, imaju postparoksizmalno stanje, duži su, imaju drugačiji EEG nalaz. Ukoliko su absansi praćeni propratnim simptomima u vidu lahkih trzaja u području usana ili brade, klimanjem glave prema naprijed, savijanjem trupa, lahkim zabacivanjem glave nazad, hodanjem, govorom, označavaju se kao kompleksni ili atipični absansi. Postoje i juvenilni absansi koji se javljaju između 10-17. god. života. Traju nekoliko sekundi i manje su učestali. Mogu se javiti i tzv. miješani napadi, tj. i tonično-klonični i absansi neovisno jedni od drugih, ili absansi prethode generaliziranim tonično-kloničnim. MIOKLONIČNI NAPADI. Sastoje se od kratkih, nevoljnih kontrakcija mišića simetričnih dijelova tijela i ekstremiteta. Najčešće su to trzaji glavom, ramenima, ekstremitetima, trupom. Mogu biti simetrični, asimetrični, sporadični ili masivni. Trajanja su od nekoliko sekundi, preko nekoliko minuta, sati ili dana. Ako su učestali mogu završiti grand malom. Najčešće se javljaju ujutro, po buđenju. Potrebno ih je razlikovati od fizioloških mioklonusa kod uspavljivanja. Postoji nekoliko formi: Mioklonična epilepsija u djetinjstvu. To su manje-više masivni, generalizirani trzaji trupa i ekstremiteta, pri čemu se ruke podižu prema gore. U težim slučajevima bolesnici mogu da padnu ili ispuštaju predmete. Nema gubitka svijesti. Prvi napadi se javljaju u 3. godini života ili ranije. Trajanja su 1-3 sekunde. Mioklonizmi su u početku pojedinačni, kasnije se javljaju više puta dnevno. Mogu da se jave smetnje u učenju, pa i promjene ličnosti, a može se javiti i grand mal napad. Vjerovatno je da su genetski uslovljeni. Mioklona epilepsija u juvenilnoj dobi (impulzivni petit mal). Ovdje se vide kompleksne, najčešće bilateralne, simetrične, pojedinačne mioklonije. Mogu biti i ponavljane, nekada u malim serijama, često puta grube i iregularne mioklonije. Pretežno je zahvaćena glava, ramena, ruke, rjeđe noge. Ukoliko su zahvaćene noge može da dođe do klecanja ili pada. Napad protiče obično bez poremećaja svijesti, izuzev kod serijskih napada gdje se javlja. Počinju obično između 8-26 godine života, najčešće od 12-19. god. Djeluju kratko, dio sekunde, javljaju se više puta dnevno, pretežno poslije jutarnjeg buđenja. Često se javljaju u kombinaciji sa grand malom. Liječenje je ponekad teško. Mioklonični absansi. Bolesnici imaju poremećaj svijesti različitog nivoa i teške ritmične mioklonije u području ramena, ruku i nogu. Često puta se javlja tonična komponenta u kojoj se ruke ispružaju

225

gore. Neki pacijenti mogu da padnu. Javljaju se između 3. i 13. godine života. Traju od 10 do 60 sekundi. Teško se liječe. Samo oko 25% ovih pacijenata se razvija normalno. INFANTILNI SPAZMI (WEST-OV SINDROM, SALAM GRČEVI) Ova forma epileptičnih manifestacija se ispoljava generaliziranim trzajima tijela. Nastupa fleksija trupa, glave i nogu. Pri tome ruke se šire u stranu, ispružaju naprijed ili prema gore. Ovi salamski grčevi protiču postepeno, često prelaze u nagli tonični grč. Kod trzaja glave prema nazad dolazi do trzaja trupa prema nazad, rjeđe ekstenzije nogu. Često se javljaju abortivni napadi u smislu absansa sa ili bez treptaja kapaka. Svijest je sigurno poremećena, ali je zbog kratkoće to teško zapaziti. Etiologija je najčešće simptomatska (pre, peri i postnatalno oštećenje mozga i neurometabolička). Prvi napad se javlja u periodu od 3.-7. mjeseca života, rijetko u 2. godini. Trajanje napada je do jedne sekunde, salamski grčevi do 15 sekundi. Javljaju se 5-20 puta dnevno, nekada i više. Prognoza je loša, česta je neurološka i mentalna retardacija, sa zancima spastičnih pareza ili paraliza, ataktičnih pojava, mikrocefalije. Karakterističan je nalaz EEG sa hipsaritmijom. LENOX-GASTAUT SINDROM Ovdje srećemo tri tipa napada. Mioklonično astatične napade, atipične absanse, tonične napade. Mioklonično astatični se ispoljavaju u vidu kratkotrajnih trzaja cijelog tijela, ruke se naglo i munjevito ispružaju prema naprijed, u stranu i dolje. Glava i trup su najčešće pognuti. Djeca padaju u trenu, ali se odmah dižu, nekada leže i po nekoliko sekundi. Ako je zahvaćena dijafragma ispuštaju krikove, tzv. napadi poziva. Česte su povrede zbog padova. Etiologija je simptomatska (pre, peri i postnatalne povrede mozga, neurometaboličke bolesti, degenerativna oboljenja), Terapijska reaktivnost je slaba. NEONATALNI NAPADI (NOVOROĐENAČKE KONVULZIJE) Za vrijeme neonatalnog perioda mogu da se jave različiti tipovi napada i nekada ih je veoma teško prepoznati. Klinička slika je veoma šarolika, jer mozak novorođenčadi ne može inducirati organiziranu sliku napada kao u kasnijem uzrastu. Napadi su amorfni i mogu se pojaviti u različitom obliku: prevrtanje očima, klonus kapaka, grimasiranje, žvakanje, mljackanje, fokalni klonični trzaji, hemikonvulzije, genealizirano ili ograničeno (na jedan dio tijela) povećanje tonusa, klonični trzaji koji prelaze sa jednog ekstremiteta na drugi, masivni ili abortivni mioklonični trzaji, apnoična stanja sa laganim promjenama držanja, stanja smanjenog ili potpunog gubitka reaktivnosti. Uzroci su veoma nekarakteristični: traume, infekcije, anomalije razvoja, metabolički poremećaji i dr. Vrlo je važno prepoznati ove napade i liječiti ih. STATUS EPILEPTICUS Kada se napadi javljaju tako učestalo da između epileptičnih napada pacijent ne dolazi svijesti govorimo o status epileptikusu. To je slučaj ako se atake javljaju u vremenskom intervalu od 5-15 minuta. Ako je vremenski interval duži od 1 sahata govorimo o seriji napada. Može biti: 1. status epilepticus tonično kloničnih napada (grand mal) kao i status miokloničnih napada 2. nekonvulzivni generalizirani status, petit mal status 3. unilateralni status epilepticus 4. parcijalni status epilepticus Uzroci su različiti: nagli prekid terapije, alkoholni ekscesi, deprivacija spavanja, febrilno stanje, egzogene i endogene intoksikacije. Kod djece inicijalno stanje je u većini slučajeva simptomatsko: meningitis, encephalitis, hipoglikemije, hipokal-cemije, drugi metabolički poremećaji, traume, rjeđe tumori.

226

POSTTRAUMATSKA EPILEPSIJA Kod zatvorenih kraniocerebralnih povreda prosječna incidenca je 5%. Kod otvorenih kraniocerebralnih povreda taj procenat je 40-60%. Češća je pojava parcijalnih napada u odnosu na generalizirane. Tipični i atipični absansi nikada nisu posttraumatski. Posttraumatska epilepsija je rezultat kontuzije i laceracije mozgate anoksičnih oštećenja. Dijeli se na  ranu posttraumatsku epilepsiju koja se javlja u prvih 7 dana nakon traume i  kasnu koja se javlja od 7. dana i duže nakon traume. Najčešće se jave u prve 2 godine, a svi do 5. godine nakon povrede. Tri faktora su od značaja za razvoj posttraumatske epilepsije: rana PTE, impresivna fraktura i intrakranijalni hematom. Mogućnosti su slijedeće: 1. Ako postoji rana posttraumatska epilepsija, duga posttraumatska amnezija (duža od 24 sahata) i fokalni neurološki znaci pojava kasne posttraumatske epilepsije je kod oko 60% slučajeva. 2. Ako je posttraumatska amnezija duža od 24 sahata, fokalni neurološki znaci i ruptura dure, kasna posttraumatska epilepsija se javlja kod 40% slučajeva. 3. Ako nema ni jednog od ovih faktora mogućnost pojave kasne posttraumatske epilepsije je 2%. DIJAGNOZA EPILEPSIJA Dijagnoza epilepsija počiva na dva kriterija, kliničkom i elektroencefalografskom. KLINIČKI KRITERIJ Veoma je privlačno da se dijagnoza epilepsije postavi na osnovu elektroen-cefalografskog nalaza, ali moramo naglasiti da je epilepsija klinička dijagnoza. Klinički kriterij treba da počiva na anamnezi (porodična, lična, posebno sadašnja bolest). Kod porodične anamneze treba insistirati na specifičnom hereditetu. Lična anamneza treba da bude uzeta od prenatalne dobi (trudnoća majke, komplikacije, primjena medikamenata, naročito hormona, porođaj). Upravo je neshvatljivo kako majke zbog nekog srama ili osjećaja krivice često “zaborave” komplikacije. Podatke o ranom psihomotornom razvoju, posebno febrilnim konvulzijama, vakcinaciji, bolestima u neonatalnom periodu i traumama treba posebno razmotriti. Najvažniji dio anamneze je sadašnja bolest. Pri tome su najvažnije informacije koje nam daju očevidci. One su neophodne bez obzira da li je u pitanju dijete ili odrasli. Nema dijagnoze epilepsije bez podataka očevidaca, osim ako se radi o parcijalnim jednostavnim napadima. Korisno je sistematski ispitati sve okolnosti i znake neposedno prije napada, sam napad (tok) i fazu poslije napada. Cilj je dobiti podatke iz kojih se može vidjeti da li se odigrala ataka, a zatim da li je epileptična ili nije. Pri tome ne postavljati sugestivna pitanja. Klinički nalaz uključuje somatski pregled, posebno kardijalni status, neurološki nalaz, psihički status. Kod atipičnih ataka potrebno je kliničko promatranje. EEG KRITERIJ EEG je od neprocjenjive vrijednosti u dijagnostici. Ona može da bude od pomoći ne samo za dijagnozu već nekada može pomoći u diferenciranju tipova napada. EEG interiktalno (u toku napada) daje u visokom procentu epileptične promjene bilo da su one generalizirane ili fokalne, kada govorimo o epileptičnom fokusu. Epileptični grafo elementi prepoznaju se po visokim amplitudama, brzim frekvencama koje se ističu iznad osnovne aktivnsoti. EPILEPTIČNI GRAFO ELEMENTI su: šiljci, šiljci i njihovi kompleksi, oštar talasspor talas kompleksi, bez obzira na lokalizaciju. Pojedinačni oštri talasi samo iznad temporalnih regija se uzimaju u obzir kao specifični epileptični grafo elementi. Generalizirane tonično klonične epilepsije Absansi paroksizmalna, genealizirana pražnjeja šiljaka i šiljak-spor talas kompleksa, naročito uz metode aktivacije (deprivacija spavanja i si.). šiljak-spor talas komplekse u ritmu od 3 cikla u sekudni u vidu paroksizmalnih genealiziranih pražnjenja.

227

Atipični absansi Miokloni generalizovani napadi Parcijalni jednostavni napadi Parcijalni kompleksni napadi

nalazimo gore navedeno ali manje regularno nalazimo multiple šiljke i njihove komplekse čest je fokus, ali može i da ga ne bude svega 20% EEG pokazuje epileptične promjene pri standardnim EEG registracijama.

Pri EEG registraciji koristimo se različitim metodama aktivacije od kojih su najvažnije hiperventilacija, fotostimulacija i deprivacija spavanja. Pored standardnih registracija upotrebljavaju se i cjelovečernje registracije, registracije telemetrijom, simultane video i EEG registracije itd. Važno je napomenuti daje EEG registracije potrebno napraviti neposredno nakon napada, u prvim sahatima ili danima. Kao dopunske pretrage u dijagnostici epilepsija koriste se:  sedimentacija,  kompletna krvna slika,  glikemija,  N-urea,  status minerala. Ukoliko se sumnja na metaboličke poremećaje ili intoksikacije potrebne su i dodatne laboratorijske analize. Kod sumnje na meningitis i encefalitis potrebno je izvršiti lumbalnu punkciju. Kao dodatne metode u ispitivanju uzroka epilepsija se upotrebljava kompletan očni nalaz (visus, fundus, campus), pregled ORL (vestibulogram, audiometrija), ultrazvuk mozga kod neonatusa, CT ili MRI kod veće djece. Ako se sumnja na promjene na krvnim sudovima (angiom, aneurizma) radi se angiografija. Testiranje psihologa može biti od važne pomoći u diferencijalnoj dijagnostici. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA GREŠKE Kondicije koje se indetificiraju kao epilepsije kod djece: razne vrste sinkopa, atake panike i anksioznosti, vertigo, prigodni napadi (isoniasid), pavor nocturnus, respiratorne afektivne krize, hipoglikemije. SINKOPE ne predstavljaju etiološki jedinstvenu grupu. Za diferencijalnu dijagnozu su potrebni precizni anamnestički podaci: svijest se nikada ne gubi naglo kao kod epileptičnog napada, sam napad je manje brutalan, prisutna je mlitavost u tijelu, izuzetno rijetko ukočenost tijela na kratko. Jako je rijetka pojava lahkih motornih fenomena. Oči su zatvorene, respiracije površne, lice je blijedo, koža hladna, vlažna, ljepljiva. Inkontinencija urina nije patognomonična za epilepsije i može se javiti i kod sinkopa ako je mokraćna bešika bila puna. Inkontinencija alvi je veoma rijetka kod sinkopa. Ugriz jezika ili mehkih tkiva veoma sugerira da se radilo o epileptičnoj manifestaciji, ali može da se desi i kod sinkopa. Postparoksizmalne pojave kod sinkopa nisu tako izražene kao kod epilepsija. Rijetka su zbunjeno smetena stanja. Nema pospanosti. EEG može pokazivati nespecifične promjene. RESPIRATORNE AFEKTIVNE KRIZE (“ZACJENJIVANJE”). Javljaju se kod male djece u dobi od 1-2 godine života, znatno rjeđe kasnije. Povezane su sa frustracijama, ljutnjom ili iznenadnom povredom. Tipična anamneza je: provokacija psihičkim ili fizičkim podražajem, dijete postaje uznemireno, jako zaplače nekoliko puta uz duže ili kraće vriskanje, zatim zadržava dah na kraju izdisaja. Poslije nekoliko sekundi dijete postaje cijanotično, gubi svijest. Obično je mliavo, ali tonus može biti i lahko povišen uz nekoliko klonizama. Nekada nema cijanoze nego samo bljedilo. Ne pomaže nikakva medikacija. Dijete samo počinje spontano disati. Napadi prestaju nakon 4. godine. EEG je po pravilu normalan. Prognoza bolesti je dobra. NEUROTSKE KRIZE SVIJESTI, PSIHOGENI NAPADI. Pri ovim napadima pacijent ne pada na dramatičan način, baca se na podlogu, skoro se nikada ne povrijedi, mlatara rukama, izvija se u luk, škripi zubima, oči su jako zatvorene, ubrzano diše, galami, udara ljude oko sebe. Napad je dug, oporavak brz i bez

228

U svim ovim slučajevima neophodno je terapiju odmah obustaviti. 4. Ovo je vrlo važan uslov za uspješno liječenje. odnosno tipovima napada. Roditelj. Antiepileptici prvog reda su carbamazepine. glavobolje.Neophodno je upozoriti roditelje na sporedne efekte i opasnosti naglog prekida terapije. drhtavicu.5-1 mg/kg Prednison 2 me/kg per os Dragi gledaoci ova tabela je u knjizi bila izuzetno mutava. trombocitopenija.Sporedni efekti koji se javljaju kod antiepileptične terapije su: mučnina. 2. postoji odgovarajuća psihodinamika. Tip napada Parcijalni (jednostavni kompleksni) Parcijalni (jednostavni kompleksni) sa sekundarnom generalizacijom Primarno generalizirani tonično klonični grand mal neposredno po buđenju Mioklonični napadi Absansi. hepatalno oštećenje. Dozu održavanja predstavlja najniža doza koja kupira napade.3 3-4 sedmice. 229 . sada je vjerovatno mutavija nego u knjizi ali šta ću vam ja pogledajte negdje drugdje. Princip monoterapije se mora maksimalno primjeniti. . disfunkcija malog mozga. Kod spornih slučajeva odgađa se tretman zbog medikosocijalnih reperkusija. pacijent i okolina moraju biti detaljno upoznati prirodom bolesti. tj.Pridržavanje terapije mora biti naglašeno .. Dijagnoza mora biti sigurna i jasna. 3. diplopije. glaukom. leukopenija. Izbor antiepileptika ovisi o tipu. diskrezije u krvi.postparoksizmalne konfuzije. raš po koži. Javljaju se epileptični napadi. Ethosuccimid 3 mgAg u 2-3 dnevne doze Drugi izbor Clonazepam 0. Phenytoin 7 mg/kg u jednoj dnevnoj dozi.75 mg/kg i. Prednosti monoterapije su manje sporednih efekata. phenytoin.a zatim postepena redukcija mg/kg Na-valproat 15-60 mg/kg u 2-3 Nitrazepam dnevne doze. . Oko 80% najčešćih epilepsija se uspješno liječi monoterapijom. U ovim stanjima pacijenti osjećaju slabost. lupus. teatralno. Mogadon 0. depresija. te psihološki razlozi.05-0. Na-valproat 30-60 mg/kg podjeljeno u 2 do 3 dnevne doze. . Babinski je negativan. Sve je preuveličano.m. komu. tokom sedmica. LIJEČENJE EPILEPSIJA Liječenje epilepsija mora počivati na određenim principima 1.Toksični efekti: polineuropatije. nefritis. povećanje tjelesne težine (Na-valproat). Clonazepam 0. povraćanje. mioklonično astatični napadi Lennox Gastaut sindrom West sindrom Prvi izbor Carbamazepine 20-30mg/kg u 2 do 3 dnevne doze. pacijenta i liječnika. Phenobarbiton 4-5 mgAg u jednoj dozi Kod školske djece treba izbjegavati phenobarbiton i phcnytoin zbog utjecaja na kognitivne funkcije Na-valproat 15-60 mg/kg u 2-3 dnevne doze. razdražljivost.15 mg/kg podjeljeno u 2 do 3 dnevne doze Clonazepam 0. phenobarbiton i ethosuccimide. nalaze se u konfuznom stanju koje prelazi u stupor.. Neophodno je diferencirati epileptične od neepileptičnih napada. ataksija. refleksi se izazivaju.15 mg/kg Nitrazepam Tetracosactid 0. Mora postojati optimalna suradnja i povjerenje između roditelja (majka). izbjegava se interakcija lijekova. pospanost.Lijekove je potrebno uvoditi postepeno. gubitak kose. .1 -0. anoreksija. jednim lijekom. tremor. HIPOGLIKEMIJE. Na-valproat..

5. Prva kontrola pacijenta je mjesec dana nakon uvođenja terapije, ali je roditeljima potrebno ostaviti mogućnost kontrole i prije toga. U slučaju neuspjeha terapije potrebno je provjeriti pridržavanje terapije, dijagnozu, eventualne komplikacije, misliti na mogućnost progresivnog neurološkog oboljenja (tuberozna skleroza, Sturge-Weber i si.). AKo je kontrola napada slaba sa prvim lijekom potrebno je razmisliti o opreznoj zamjeni sa drugim lijekom, naravno ako je koncentracija prethodnog lijeka u serumu bila solidna. 6. Ako se radi o refraktarnosti na terapiju dolazi u obzir uvođenje (kao dodatak) drugog lijeka, ali prethodno je uvijek potrebno provjeriti dijagnozu i uzimanje lijeka (nivo u serumu) 7. Tokom liječenja neophodna je kontrola podnošljivosti lijeka. Ta kontrola je: - Klinička: koža, limfne žlijezde, znaci ataksije, psihički nalaz, pregled jetre i slezene. - Biohemijska: kompletna krvna slika, transaminaze, urin. Kod terapije Na-valproatom: faktori koagulacije, gama GT, trombociti, bilirubin, svakih 6-8 mjeseci. - Kod Na-valproata je potreban poseban oprez. Kod nekih pacijenata na početku tretmana se javlja inapetencija, slabost, edemi, sklonost krvavljenju, a u tim slučajevima je neophodno odmah obustaviti terapiju. Na-valproat ne treba davati djeci do navršene 2 godine života. 8. Tretman treba da traje najmanje 3-5 godina 9. Obustavljanje terapije treba da bude postepeno u toku 6-24 mjeseci. 10. Rehabilitacija pacijenata sa epilepsijama treba da se provodi kroz vaspitanje, školovanje, izbor zanimanja te svakodnevni život. Preporuke za život koje treba primjenjivati kod pacijenta: najvažnije je redovno spavanje, ne dozvoliti dugotrajno gledanje televizije, video igara, eliminisati alkohol, pijenje većih količina vode, vožnju bicikla, sve fizičke vježbe na gredi, vratilu, konju, uz konopac. Izbjegavati sunčanje na moru. Neophodan je strogi nadzor pri plivanju, zabrana ronjenje, bilo kakvih skokova u vodu. STATUS EPILEPTICUS ILI SERIJA NAPADA Kod ovakvih pacijenata obavezna je hospitalizacija, u jedinicu intezivne njege. Do smještaja u bolnicu aplicirati diazepam intravenski u dozi od 0,2-0,5 mg/kg, brzinom davanja od 1-2 mg u minuti. Preparat se ne smije razblaživati. Neophodno je pacijenta raskomotiti, osloboditi disajne putove, uzeti krv na analizu. Važan je stalni monitoring vitalnih funkcija (respiracije, krvotok). Ako napad perzistira ponoviti diazepam nakon 10 minuta. Sva djeca do dobi od 18 mjeseci trebaju primiti piridoxin, 100-200 mg, ako napadi perzistiraju infuziju glukosalina sa diazepamom ili clonazepam 0,5-1 mg i.v. Ako se konvulzije nastavljaju daje se phenobarbiton 20-25 mg/kg i.v. u toku od 10-20 minuta. Ukoliko se napad nastavlja potrebna je intubacija i opća anestezija. Danas je najbolje sredstvo u tretmanu status epilepticusa lorazepam, 0,05-0,1 mg/kg tjelesne težine, intravenski, maksimalno 4 mg. Može se ponoviti nakon 10 minuta. TRETMAN KONVULZIJA KOD NOVOROĐENČADI Tretman ove djece se provodi u jedinicama intezivne njege. Neophodno je prvo uzeti krv na analizu i rutinski dati glukozu (1-2 ml/kg 50% glucose) i piridoxin do dobivanja rezultata analiza krvi. Obezbjediti slobodan prolaz vazduha kroz disajne putove i održavati tjelesnu temperaturu. Ukoliko se dobije nalaz niske koncentracije serumskog kalcija potrebno je dati 1-3 mg/kg 10%. Caglukonata. Ako je nalaz serumskog magnezijuma nizak dati preparate magnezija. U slučajevima gdje se ne sumnja na povišen intrakranijalni pritisak uraditi lumbalnu punkciju i likvor poslati na analizu. Ako napadi perzistiraju potrebno je dati phenobarbiton intravenski u dozi od 5-15 mg/kg tjelesne težine u toku 24 sahata. Ovu terapiju .primjenjivati dva dana. Aplikacija treba da traje 20 minuta. Nakon dva dana produžiti 5-6 mg/kg per os ili intramuskularno. Ako su napadi bili pojedinačni terapiju isključiti nakon 2-3 sedmice. Ako napadi perzistiraju 3-4 dana, a nakon mjesec dana se ne ponavljaju, liječenje nakon 3 mjeseca postepeno obustaviti. U

230

ostalim slučajevima tretman treba da traje najmanje 18 mjeseci. Kod slučajeva sa povišenim intrakranijalnim pritiskom i edemom mozga davati antiedematoznu terapiju. Svaka novorođenačka konvulzija vitalno ugrožava dijete. Najvažnije je prepoznati nekoliko izlječivih uzroka: hipoglikemije, hipokalcemije, hipomagneziemije, deficit piridoxina i hiponatremije.

Febrilne konvulzije
Febrilne konvulzije predstavljaju benigno stanje, zbog niskog morbiditeta i praktično nikakvog mortalitea. DEFINICIJA Radi se o generaliziranim toničnim ili kloničnim ili tonično-kloničnim napadima koji se javljaju između 6 mjeseci do 5 godina i u pravilu uz povišenu temperaturu, uzrokovanu febrilnim oboljenjima (rinitis, laringitis, pneumonija, cistopijelitis, infektivne bolesti, poslije vakcinacije itd.), kod normalnog neurološkog nalaza. EPIDEMIOLOGIJA Prevalencija se kreće između 3 i 5%. Većina napada se javlja od 6 mjeseci do 3 godine, sa medijanom između 18 i 22 mjeseca. Češće su kod dječaka. KLASIFIKACIJA Febrilne konvulzije se obično klasificiraju kao “jednostavne” i “kompleksne”. JEDNOSTAVNE - Javljaju se na početku febrilnog oboljenja, - po tipu su generalizirane toničko-kloničke ili toničke, - traju kraće od 15 minuta, - neposredno poslije kojih se dijete u potpunosti oporavlja. KOMPLEKSNE su: - fokalne, - traju duže od 15 minuta, - praćene tranzijentnim ili trajnim neurološkim abnormalnostima, - ponavljaju se više puta u toku iste febrilne bolesti. KLINIČKA SLIKA Napadi se obično javljaju rano u toku infektivne bolesti praćene febrilnim stanjem. Najčešće se radi o akutnom infektivnom oboljenju gornjeg respiratornog trakta. Febrilna stanja koja prate imunizacije mogu dovesti do febrilne konvulzije. Nekad je napad prvi simptom bolesti. Temperatura je obično iznad 38°C, vjerovatnost napada je veća ako temperatura naglo raste. Febrilni napadi mogu biti bilo kojeg tipa, najčešći su generalizirani, tonično-klonični, ili tonični. Obično prestaju nakon 1 -2 minute, rijetko traju preko 15 minuta. Česti su dok dijete spava, iako tempeatura i dalje može biti visoka, rijetko se ponavljaju u toku iste bolesti. Oko 4% napada traje duže od 30 minuta i nazivaju se FEBRILNIM STATUS EPILEPTIKUSOM. DIJAGNOSTIKA Laboratorijska dijagnostika nije rutinski neophodna kod febrilnih napada. Može se raditi glikemija i mineralogram. Dijagnostika je uslovljena bolešću koja je dovela do povišenja temperature. Lumbalna punkcija se radi samo u indiciranim slučajevima. Razmotriti je kada imamo: kliničke znake meningizma, kompleksne konvulzije, ako je dijete somnolentno ili iritabilno, ili su prisutni znaci sistemskog oboljenja, te kod djece u dobi ispod 12 mjeseci. Odluku treba donijeti iskusan liječnik, na osnovu kliničke slike i poznavanja oboljenja. U nejasnim slučajevima treba napraviti lumbalnu punkciju ili stalno neposredno nadgledati dijete. Kod komatoznog djeteta pažljivo razmotriti lumbalnu punkciju zbog mogućnosti hernijacije kod povišenog intrakranijalnog pritiska.

231

Podatak o prethodnoj febrilnoj konvulziji ne isključuje meningitis u ponovljenom napadu, što se mora imati u vidu. Ukoliko se napad javi više od 24 sata nakon početka febrilnog stanja potreban je dodatni oprez u dijagnostici kako se ne bi previdio meningitis ili elektrolitni disbalans. Djeca koja imaju prolongirane napade, ili se potpuno ne oporave unutar jednog sahata, trebaju se podrobno ispitati jer postoji veća mogućnost da se radi o "konvulzijama praćenim povišenom temperaturom" Elektroencefalografija nije od koristi u tretmanu i prognozi febrilnih konvulzija. Može biti od koristi ako klinička slika ukazuje na patološke promjene na mozgu, te ako se u toku EEG registracije nađe fokalno usporenje. Tada treba uraditi CT i MRI. Ukoliko se radi EEG, potrebno gaje snimiti 7-10 dana nakon napada. Kliničku vrijednost EEG može imati i u slučajevima kada nismo sigurni da li se napad dogodio, jer je neposredno po napadu kod oko 88% slučajeva patološki. Prisustvo EEG abnormalnosti koje se kasnije gube potvrđuju postojanje napada. U jiilsrencijalnoj dijagnozi potrebno ih je razlikovati od “konvulzija praćenih povišenom temperaturom” gdje se najčešće radi o infektivnom meningitisu, akutnom encephalitisu, cerebralnoj paralizi sa interkurentnim infekcijama, metaboličkim ili neurodegenerativnim oboljenjima praćenim povišenom temperaturom. TRETMAN lako se najveći broj napada već završio kada dijete dođe do liječnika, povremeno smo suočeni sa napadom koji traje, ili febrilnim status epileptikusom. Suportivni tretman je prioritetan. - Dijete treba staviti na bok, u semifleksiju, - obezbjediti adekvatan put disanja, - skinuti višak odjeće, rashladiti ga. - Pratiti vitalne znake. - Najkorisniji antikonvulziv koji se može dati u našim uslovima je diazepam, i.v. Ulazi u mozak u toku nekoliko sekundi. Daje se u dozi od 0.2-0.5 mg/kg tjelesne težine, maksimalna doza kod dojenčadi je 2-4 mg, kod starije djece 5-10 mg. Brzina davanja je 1 -2 mg/min, inicijalna doza se može ponoviti nakon 15-30 minuta, do ukupno 3 doze. Može se dati i rektalno, specijalno pripremljen preparat diazepama, u dozi od 0,5 mg/kg tjelesne težine. Ukoliko se napad ne kupira daje se phenobarbiton, po šemi za status epilepticus. Kod prvog napada potrebno je dijete hospitalizirati, ali i kod ponovljenih ako su kompleksni. Obavezno hospitalizirati dijete u dobi do 12 mjeseci, te ako su kućne prilike neadekvatne za potrebnu njegu. PREVENCIJA PONOVLJENIH FEBRILNIH NAPADA Postoje dva vida prevencije: - intermitentna terapija, najčešće diazepamom, sa davanjem lijekova samo u vrijeme febrilnosti. Nakon prve, jednostavne, febrilne konvulzije preporučujemo uvođenje intermitentne terapije diazepamom, rektalno ili oralno. Preporučujemo diazepam oralno, 0.6-0.8 mg/kg/dan u 3 podjeljene doze, daje se do drugog dana nakon potpunog oporavka. Ovako dan diazepam, prema nalazima više autora, je efikasan u prevenciji febrilnih napada. kontinuirana terapija, najčešće phenobarbitonom, sa svakodnevnim davanjem lijekova. Kod napada gdje imamo prisutan neki od sljedećih aktora: - prisustvo abnormalnog neurološkog razvoja - kompleksni napadi - istorija febrilnih ili afebrilnih napada kod roditelja ili braće i sestara - dob ispod 12 mjeseci. Može se razmotriti kontinuirana prevencija napada phenobarbitonom 4-5 mg/kg, 1 doza uvečer. Samo jedan od navedenih faktora nije dovoljan za uvođenje ove terapije nakon prvog febrilnog napada. Uticaj phenobarbitona na kognitivne funkcije i ponašanje je vrlo izvjestan.

Terapija se provodi najmanje u toku 2 godine. Oko 90% ponovljenih napada se dešava u tom roku. Za uvođenje svake od ovih terapija neophodna je suglasnost roditelja.

232

Mentalna retardacija
(duševna zaostalost, slaboumnost) Duševne zaostalosti čine veliku skupinu psihičkih poremećaja koje karakterizira veoma rani zastoj u duševnom (mentalnom) razvoju, prije svega intelektualnom. Prema težini mogu se podijeliti na - idiotiju, - imbecilnost i - debilnost. Danas se ova klasifikacija ne koristi, od većine je napuštena, već se govori o - graničnim slučajevima, - lakšoj, - umjerenoj, - teškoj duševnoj - zaostalosti. Biohemijsko-genetička i citogenetička istraživanja mentalno retardiranih su u oko 30% slučajeva objasnila etiologiju i patogenezu ovih stanja, što je omogućilo provođene mjera primarne prevencije, kao i rano dijagnosticiranje i liječenje mentalne retardacije. Navodimo neke uzroke mentalne retardacije kod kojih se javljaju i epilepsije: Idiopatska Idiopatska mentalna retardacija je najčešća. Kod nje se dostupnim kliničkim metodama ne može otkriti uzrok. Genetski - Hromozomske abnormalnosti, npr. Down-ov sindrom, Turner-ov sindrom, sindrom fragilnog x hromozoma. - Nasljedni metabolički poremećaji, npr. aminoacidurija, bolesti metabolizma lipida. - Nasljedni poremećaji nepoznatog uzroka, npr. tuberozna skleroza, SturgeWeber-ov sindrom. Intrauterine - Defekti u razvoju, npr. neuronski defekti jajovoda. povrede - Ostali: npr. hipotireoidizam, uzimanje lijekova od strane majke, alkoholizam, uzimanje droga. Perinatalno - hipoksija - ishemija mozga, oštećenje mozga - intraventrikularna hemoragija, - infarkt mozga Postnatalno - trauma oštećenje mozga - intoksikacija - infekcija Kada raspravljamo o mentalnoj retardaciji neophodno je definirati inteligenciju. Postoji bezbroj definicija inteligencije. Inteligencija nije jedinstvena psihološka funkcija i dijeli se na apstraktnu i socijalnu. Jednostavna definicija po Jaspers-u je da je to moć rasuđivanja. Po K. Schneideru to jesposobnost da se pomoću svrsishodnog mišljenja prilagodi novim zadacima. Inteligencija se kao psihička tunkcija može iskazati i brojem kao pokazateljem njene veličine IQ (količnik ili koeficijent inteligencije) se određuje psihološkim testovima. U zavisnosti od njegove veličine svi se ljudi u granicama normalnog mogu svrstati u raspon od 68 do 140. Ljudi sa koeficijentom preko 140 su genijalni. Slaboumne ili mentalno retardirane osobe se dijele u slijedeće grupe (fiziološka tupost ne spada u ovu mentalno retardirane): Fiziološka tupost od 71 do 85 lahka mentalna retardiranost od 50 do 70 umjerena mentalna retardiranost od 35 do 49 teška mentalna retardiranost od 20 do 34 duboka mentalna retardiranost ispod 20

233

LAKA MENTALNA RETARDIRANOST: pokazuje manji interes i spontanost, shvatanje je oslabljeno, ne razlikuje bitno od nebitnog, raspolaže sa oskudnim brojem rješenja emocije isooljava otvoreno i direktno. Defekt inteligencije se obično otkriva u školi - imaju poteškoće u savladavanju gradiva, nisu samostalni. Trebaju pohađati specijalne škole i tada se mogu osposobiti za jednostavna zanimanja .Veoma su sugestibilni i tvrdoglavi. Po temperamentu mogu biti eretični i torpidni. Po mentalnom razvoju odgovaraju djeci od 8-12 godina starosti. UMJERENA MENTALNA RETARDIRANOST: usporen psihomotorni razvoj (ima poteškoće sa dojenjem, kasnije počinje da se smije, da sjedi, da govori, hoda, dugo traje enureza i enkompreza). Jako su sugestibilni. Nad njima je potreban stalan nadzor. Teško završavaju specijalnu školu, mogu se osposobiti za jednostavna zanimanja u kontroliranim i zaštićenim uslovima. Po mentalnom razvoju odgovaraju djeci u dobi od 5-7 godina. TEŠKA MENTALNA RETARDIRANOST: govor je oskudan, imaju veoma mali fond riječi. Slabo kontrolišu sfinktere. Ne mogu završiti nikakvu školu niti obavljati posao Neophodan je stalni nadzor. U stanju su da se čuvaju uobičajenih i općepoznatih životnih opasnosti. Po mentalnom uzrastu odgovaraju djeci u dobi od 3-4 godine. DUBOKA MENTALNA RETARDIRANOST: je najteži stupanj. Obično se rađaju sa tjelesnim oštećenjima (kongenitalne aplazije dijelova mozga, porenkefalične šupljine). Postoje motorne i govorne disfunkcije, česta je pojava epileptičnih napada. Potpuno su nesposobni da se brinu o sebi, te je potrebna stalna skrb u specijaliziranim zavodima.

234

povraćeni sadržaj. a preko 94% su zadesna trovanja. brzina izlučivanja. Te manifestacije mogu imati široku lepezu simptoma i znakova. boje. dob dijeteta i predhodno zdravstveno stanje. Neki otrovi će se zadržati i kulminirati u: epitelu. kosti i slično. trajanje ekspozicije. posebno posude i deklaracije koje se prilažu uz lijek i druge supstance. organa ili organskog sistema. 235 . endotelu. kao što djeluju jake kiseline. pluća i koža. Drugi otrovi dovode do takvih degenerativnih promjena ili izazivaju takva oštećenja na većini ćelija putem promjene permeabiliteta ili polarizacije ćelijske membrane. plin). hrskavici. Pod akutnim trovanjem podrazumijevamo pojave koje se manifestuju zbog poremećenih fizioloških funkcija pod utkrajem štetne materije. Savremeni život sa dosta potencijalnih otrovnih materija u kući (deterdženti. napravio je i kuću opasnim mjestom. oštećujući njihovu osnovnu funkciju jednog tkiva. ali mogu učestvovati: bubrezi. Na krajnji ishod nekog otrova u organizmu nije uvijek najvažnija toksičnost nego l način ulaska u organizam. mada o antidotu s tih upustava ne treba apsolutno vjerovati. stolicu. najveći broj ulazi preko GITa gdje se resorbuje u tankom crijevu. Isto tako nismo imali ni trovanja biljkama. što u predratnom periodu nije bio rijedak slučaj. Isto tako nije bilo trovanja plinom u tom dvogodišnjem periodu. mada su prema svjetskim statistikama ugroženija muška djeca. Za dvije godine rata nismo imali nijedan smrtni ishod. Jetra je glavni detoksikološki organ u razgradnji otrovnih supstanci. a zatim fizičkim dejstvom ili djelovanjem na enzimske sisteme oštećuje površinu ćelije. SUDBINA OTROVA U ORGANIZMU Kod većine otrova toksično djelovanje nastupa dolaskom u krv. bubrezi. Dio otrovne supstance ostaje slobodan. Hronična trovanja jesu problem. U odstranjivanju otrova i njihovih metabolita učestvuju glavni organi. jer se kadkad otrovna supstanca može dokazai u suzama. ali nije bilo trovanja alkoholom. para i aerosola ulaze preko pluća i apsorbovana preko alveolarno-kapilarne membrane dospijevaju u krv. 17% sredstva za čišćenje. U 86% su bila djeca u dobi od 1-6 godina. Skoro sva djeca su otrovana u kući (preko 95%). ali u oba slučaja dolazi do poremećaja na membrani i prodiranja otrova u ćelije. a mi ćemo fokusirati nebakterijska trovanja i to prevashodno hemijskim materijama i lijekovima. fizičke i hemijske osobine materije. ali su akutna trovanja svakako veći problem. od jedva primjetnih do onih koje dovode do letalnog ishoda. baze i soli teških metala. Samo 5.AKUTNA TROVANJA U PEDIJATRIJI (Dosis sola venenum facit) Trovanja u pedijatriji predstavljaju veliki problem. U krvi se otrovi vežu za bjelančevine plazme. Jedinjenja u obliku gasova. Otrov ulazi u organizam najčešće ingestijom. stafilokokna. a ranije su ta trovanja bila vezana za sezonu gljiva. nego to kritički analizirati u vezi sa kliničkom slikom. Pored posude u kojoj je stajala supstanca treba kadkad analizirati okolinu. Materije rastvorljive u mastima preko kože lako prodiru u krvotok i mogu dovesti do teških intoksikacija. 16% insekticidi.8% su suicidni pokušaji i to u dobi adolescencije. crijeva. odnos polova je isti. među kojima smo imali i “ponavljača”. pluća i drugi organi samo u znatno manjoj mjeri. Produkti biotransformacije mogu imati isto ili različito djelovanje u odnosu na osnovnu materiju. Materije iz mlijeka mogu intoksicirati dojenče. lakovi. Dijele se na akutna i hronična trovanja. pljuvački znoju i mlijeku. Neki otrovi mogu izazvati čak i smrt putem šoka zbog destrukcije velike količine tkiva. U pomenutoj grupi. a rijetko otrov parenteralnim putem direktno djeluje na krv. preko kože i najređe parenteralnim putem. a ne samo promenutu ulicu i dvorište. brzina apsorpcije. Bakterijska trovanja hranom (salmonele. klostridiom i šigelama) se proučavaju i predaju studentima u vezi sa infektivnim oboljenjima. Iz vlastitog iskustva znamo da su ta uputstva reklamna i nepouzdana. Nevezani dio otrovne materije procesom difuzije i filtracije prolazi kapilarni zid. urin i ne zaboraviti uzorak krvi. Ne treba zaboraviti ni sekretorne aktivnosti. rijeđe inhalacijom. posebno “eksplozijom” potrošnje lijekova. mada su ovi putevi eliminacije od manjeg značaja. pa ne ispoljavaju toksično djelovanje. kojih je u predratnom periodu bilo mnogo više. mada je plin masovno i na “divlje” trošen (prirodni plin metan je netoksičan). Identifikacija otrovne supstance je važna pa se treba potruditi i tražiti od roditelja da donesu sve sumnjive supstance. Incidencija: Naša djeca su se trovala slijedećim supstancama: 67% lijekovi. a iz znoja izazvati dermatitis. ali su malo upotrebljavani automobili i garaže. Otrov u različitim organima podliježe procesima transformacija i detoksikacije.

gdje. mioglobina ili metabolita kao što su od etilen glikokol koji oštete renalne tubule. sumnja na strano tijelo. Nekad postoje indikacije za mehaničku ventilaciju. keto tijela. uz napomenu da hiperpireksiju koja nataje zbog otrovanja ne tretiramo antipireticima. Korekcijom hipoksije i metaboličkih poremećaja mogu spontano nestati. jodne supstance. naročito ako su u pitanju aspiracija. nepoznate etiologije. pa nekad i CT mozga može biti od koristi u dijagnostici. Tako ćemo vankardijalni plućni edem imati kod inhalacije ili ingestije supstanci koje direktno oštećuju alveolokapilarnu membranu. 5. kao posljedice hipoksije i hipotenzije. ako je moguće i ako se dobiju niže vrijednosti (ispod 100 mg%) treba dati 2 ml/kg/TT 10% glukoze dojenčadi. Vođenje šoka i hipotenzije je bitno. Trovanja su nerijetko uzrok stuporu i komi. treba razmisliti o upotrebi vazopresina jer uzrok takvom stanju može biti insuficijencija miokarda (depresija miokarda). U takvim slučajevima pratiti arterijski pritisak monitorom. adrenalna blokada ili tonus (hipotonija) perifernih krvnih sudova. dobro je ostaviti 5-10 ml krvi kao uzorak za toksikološku analizu. Rekli smo daje održavanje vitalnih funkcija prioritetno. Održavanje vitalnih funkcija je prioritetni zadatak. ali i davanje kiseonika kao obaveznog lijeka. ŠUK. hlorinati. kao i stalno praćenje arterijalne tenzije. kako. bilo hipotermije ili hipertermije. obezbjeđivanje otvorenih respiratornih puteva i aplikacija 100% kiseonika. čime je otrovan. Acidoza je također čest nalaz kod akutnih intoksikacija. Nekad su potrebne i RTG pretrage grudnog koša ili abdomena. djejstva Hb. (mobilizacija cervikalne kičme. 236 . ako ga ima pa se držati nekog standardnog reda. Ovdje napominjemo tretman srčanih disritmija. salicilati itd. bilo kardijalni ili vankardijalni. ali i u slučaju daje potrebna i neka druga naknadna analiza. češće metabolična sa povećanom količinom kiselih ekvivalenata kao: metanol. Ako se ovom mjerom ne postigne željeni efekat. Kontrola temperature je od vitalnog značaja. Renalna insuficijencija može nastati zbog tubularne nekroze. smanjivanje unosa tečnosti. što je manjoj djeci nekad teško. izvršiti aspiracija sadržaja želuca ili ispiranje. U teških bolesnika se može pojaviti edem pluća. a druge supstance mogu zbog svog antidiuretskog efekta dovesti do hiperhidratacije ili trovanja vodom. Na. ureu. Ako postoji hipertenzivna kriza (encefalopatija ili srčana dekompenzacija). 9. jer se ništa ne dobiva aspiracijom želuca mrtvaca. 7. što opet može dovesti do manifestacije plućnog edema. CNS-a. etanol. onda se daju hipotenzivna ili simpatikomimetična sredstva kao Na-nitroprusid i drugi. osobito kod trovanja 1 preparatima digitalisa. 4. Fe. kako bi vlastite puferske sisteme potakli na bolju funkciju. ali prije toga opet korigovati hipoksiju i aplicirati perfuziju. Treba daje maksimalno efikasan uz minimalni rizik (preintenzivno liječenje može biti i štetno). 2.OSNOVNI TRETMAN Uvijek se posmatra stanje pacijenata i njihova životna ugroženost. paraaldehidi. ako su uzrok nestabilnom stanju pacijenta. Tražiti odmah ŠUK. Dobro je poslužiti se skorom za kome po Glazgovu kod intoksikacija. Takve situacije mogu zahtijevati dijalizu. ali neurogenog porijekla. Dobro je imati spremljen formular za zadesna trovanja sa telefonskim brojem toksikološkog centra. 6. Edem mozga u intoksikacijama može nastati kao rezultat različitih uzroka. pa je jako važna razboritost onoga koji liječi dijete. Potrebno je uzeti i 50-100 ml urina. Klasifikacija stanja svijesti je obavezna i registrirati je na prijemu. Treće supstance će povećati plućni permeabilitet ili dovesti do masivnog priliva simpatičnih produkata.5 gr/kg) i. ureja.v. kada i šta je do tada urađeno. Tada su indicirani natrijum bikarbonati ako je pH 7. ali i direktnog djelovanja toksina na tubularne ćelije. 10. Smanjivati povećani intrakranijalni pritisak 20% manitolom (0. Opet će biti indiciram diuretici (Henleove petlje ili drugi). generalije. na kakvoj je bio naš pomenuti pacijent 10 dana. Bi i Ca). ali i sadržaja želuca za eventualnu analizu. ali je letalno završio kao posljedica trovanja insekticidima. Posebno treba obratiti pažnju na kalijum u serumu. Potrebno je vrlo često provjeriti acidobazno stanje. 8. na primjer. putem u roku od 30 minuta te elevirati glavu. ingestirane supstance koje ne propuštaju RTG zrake (teški metali. 1. 3. elektrolite. Dovesti pacijenta u stanje da se može. fenotijazini. radi prognoze. Ulaskom u venu. a to se postiže najčešće izotonim solucijama u dozi od 20 ml/kg/TT/h. Nekad će biti potrebno ubaciti endotrahealni tubus. Započeti kardiopulmonalno oživljavanje ako je potrebno uz 100% O2. Uzimaju se osnovni podaci. manjem djetetu 1 ml/kg 25% glukoze i većoj djeci i adolescentima 1 ml/kg 50% glukoze i posmatrati reakciju bolesnika. tablete uglja.1 ili manji. kompletnu krvnu sliku. 11.

opet polako i ne brže od 30 mg/minutu. u dozi od 50-100 mg. DILUCIONI I NEUTRALIZIRAJUĆI TRETMAN Dilucioni tretman zahtijevaju bolesnici poslije ingestije kaustične ili korozivne materije i to odmah sa vodom ili mlijekom (misli se na pacijente koji nemaju opstrukciju respiratornih puteva. Emeza 237 . pa je problem ubaciti dovoljno široku sondu. veće količine mogu inducirati povraćanje. pa i kardijalnog aresta Ovdje treba istaknuti da emeza. Gastointestmalna dekontaminacija ne može biti rutinska nego će zavisiti od mnogo faktora: metode. Treba koristiti samo manje količine dilucione tečnosti i to: 60 ml za manju djecu i za veću do 250 ml. ako je moguće blagim mlazom bez jačeg pritiska jer se toksična materija pod pritiskom može unijeti još dublje u kožu. spiskom lijekova koji se najčešće koriste. 4. kliničke reprezentacije. Dobro bi bilo da svaka ambulanta ima: upitnik i uputstvo sa priručnicima kako postupati sa otrovanim. ali i drugim sredstvom ima smisla koristiti proksimalnu povesku. Kod inhalacionih otrova.Ako nema povoljnog odgovora. Neutralizirajući rastvori se ne preporučuju zbog mogućih egzotermičklh reakcija. Kod injekcionog otrova i.2-0. Treba imati na umu da se javljaju i anafilaktičke reakcije na tiamin. Najčešća su ipak trovanja gastrointestinalnim putem pa ćemo se i posebno zadržati na ovom poglavlju.c. 1. posebno kad se radi kod bolesnika koji već ima aritmiju ili koji su se otrovali kardiotoksičnim lijekovima koji usljed nadražaja vagusa mogu dovesti do ozbiljnih aritmija. 2.m. Ozljede oka sa kaustičnim i korozivnim materijama što prije prepustiti oftamologu. ezofagealnu perforaciju. Oko je osjetljivo pa treba brza irigracija sa vodom 15 do 20 minuta uz obavezno brzo pokrivanje očnih jabučica. a koji su lako pristupačni. obezbijediti i monitoring sistem. posebno ako je ingestirana materija u komadićima. šok i koji mogu gutati). Ako postoji sumnja na alkoholizam onda B1 vitamin treba dati i prije glukoze. injekcijama. onda početi sa tiaminom (B1 vitaminom) i. uz dobre priručnike. ugroženog što prije izvući iz zagađenog prostora i dati 100% O2 (nekad mogu biti od koristi analiza arterijskih gasova. pa i emeze.vještine. ali će uspjeh svakako zavisiti od znanja. Potrebno je izbjegavati neutralizirajuće supstance (primum non nocere) jer može doći do neželjenih posljedica. Svakako gastričnu lavažu treba koristiti oprezno i u posebno indiciranim slučajevima. posebno pomoću uglja ili antidota Neki autori smatraju da želučanu sondu treba rijetko koristiti. mjesta gdje se našao bolesnik. Karbo animalis se aplicira u šoljama za pojenje ili putem sonde (orogastrične i nazogastrične) uz odgovarajući nadzor i punu pažnju. U veće djece i adolescenata se radi gastrična lavaža. kao što su alkohol. Treba paziti na dizritmije i hipotenzije. pa treba imati spremnu anafilaktičku terapiju (set lijekova na tacni). pa i ličnosti. maksimum ne prelazi 1000 mg. doba djeteta. osobito ekstremiteta u odnosu na mjesto uboda. Lijek se daje polako da ne pređemo 10 mg kao maksimum maloj djeci i adolescentima 30 mg. 5. toksičnosti supstance. do stručnije medicinske intervencije.5 mg/kg pro dosis). pa čak je treba shvatiti kao metodu prošlosti. a ako je moguće. 1. ali ne više od 2 mg/min. onda tražiti drugi uzrok. o čemu će biti više rečeno kasnije. vremena koje je prošlo od ingestije supstance. U literaturi piše da se daje i feniton 15-20 mg/kg. ili s. 3.v. dijazepamom (0. Konvulzivno stanje kao i uvjek treba kontrolisati sa i. kako bi izbjegli tiamin-deficijentnu encefalopatiju. Prevencija apsorpcije i smanjivanje lokalnih oštećenja Podrazumjeva se da spasilac mora provesti i samozaštitu ako je potrebno.v. jer se mogu izbaciti zaostali (retinirani) djelovi materije. Gastrointestinalna dekontaminacija U male djece emeza u kući ili medicinski karbo animalis su uobičajeni. Važno je imati i broj institucije (toksikološki centri) koja se bavi toksikologijom. Toksične materije sa kože sprati vodom. naročito ako se radi o adolescentima. kako bi se spriječio venski i limfni put širenja otrova. iskustva i prisebnosti onoga ko ukazuje pomoć. pa i lavaža nisu metode koje mogu komplet odstraniti otrov nego otklanjaju samo 30-50% ingestirane supstance u najboljem slučaju. RTG snimak pluća i testovi za bronhospazam).

Ako je bolesnik progutao strano tijelo. Nekontrolisane konvulzije (zbog aspiracije i povreda) 3. Ingestija kaustičnih i korozivnih sredstava 2. strihnin. Odsutna peristaltika crijeva. nego navedene u tabeli. zbog moguće slabo razvijenih protektivnih respiratornih refleksa.Emeza se forsira na razne načine kao što su “prst u grlo”. Neurološki oštećena djeca sa moguće poremećenim respiratornim protektiv-nim refleksima 10. i potom se nastavlja do čistog sadžaja. Komatozni bolesnici i bolesnici bez zaštitnih respiratornih refleksa bez endotrahealne intubacije 5. triciklični antidepresivi. triciklični antidepresivi) 5. emeza je neefektivna. Moguća je gastrična lavaža. a za adolescente sonde za odrasle broj 42 Fr ili promiera otprilike malog prsta. ako pacijent ne povrati za 15-20 minuta. Dato mlijeko smanjuje efekat ipekakuane. osim ako to ne radimo sa karbo animalis ili nekom drugom obojenom supstancom kao antidotom. Količina tečnosti koja se preporučuje za aspiraciju je 5 ml/kg/TT. Proizvodi petroleja. Moraju se poštovati kontraindikacije date na tabeli. Lavaža se nastavlja do “čistog” dobivenog sadržaja. Treba znati da se u djece ne smije upotrebljavati bakarni sulfat ili apomorfin. Uvjek se koristi tečnost za lavažu i aspiraciju. Ugašeni protektivni respiratorni refleksi (koma i konvulzije) 3. Doze sirupa ipekakuane: Dob 6-9 mjeseci 5ml 9. a i malo je podataka o sigurnim i efektivnim sredstvima. podražaji farinksa na druge načine i upotrebom sredstava za povraćanje. U pedijatriji se najviše koristi sirup ipekakuane čije je trajanje oko 30 minuta. uopšte 1. izonijazid. osobito ako se radi o tabletama ili biljnim otrovima. zbog opasnosti od perforacije 2. Hematemeza. 8. jer se mogu pogoršati ubacivanjem tube zbog iritacije vagusa pa mogu ugroziti život Aktivni ugalj (carbo animalis) 238 . a neki preporučuju 0. Kontraindikacije za gastričnu lavažu 1. Ima normalnih individua koje nemaju razvijen refleks zagrcavanja. pa nema peristaltičnih zvukova. Ingestija sredstava koja brzo dovode do depresije svijesti (etanol. Kaustična ili korozivna sredstva.12 mjeseci 10 ml 1-12 godina 15 ml Preko 12 godina 30 ml Neke studije upućuju da su potrebne veće doze ipekakuane. ako bolesnik povraća ili je povraćao 6.vidjeti trovanje hidrokarbonima) 7. U djece se koriste orogastrične sonde promjera broj 22-28 Fr.9% NaCI. Smatra se da i fiziološki rastvor može biti fatalan zbog izazvane hipernatremije. Doze ipekakuane se mogu ponoviti. Uvjek pribilježi boju i miris povraćenog sadržaja. Ingestija sredstava koja brzo dovode do konvulzija (kamfor. Kardijalne disritmije. Dojenčad ispod 6 mj. Nazogastrične sonde nisu prikladne. a postoji rizik od aspiracije i opstrukcije respiratornih puteva 9. a sadrži emetin koji je kardiotoksičan i cefalin. bez endotrahealne intubacije 4. Ingestija destilata petroleuma (slabo se apsorbuju . a razvijaju se normalno zaštitni respiratorni refleksi Gastrična lavaža i aspiracija Najbolji rezultati se dobivaju većom orgastričnom sondom (crijeva) koja se ubacuju u želudac. Adolescentima počinjemo sa količinom tečnosti 150-200 ml. Tabela kontraindikacija za provokaciju povraćanja. Prvo se aspirira sadržaj i prva količina se čuva za analizu. tražiti fragmente tableta (čvrste materije) i ostaviti uzorak za toksikološku analizu. barbiturati kratkotrajnog djelovanja) 4.

Za kolon se počinje sa 0.v.5 gr/kg svakih 2-6 sati. a djeci do tri godine s oprezom. Ako već postoji elektrolitni poremećaj 4. kao i njihovi metaboliti. To se može ponavljati u dozi 0. Kaustici i korozivi (neefektivan i stvara nešto kao opekotinu) 2. Slabi protektivni respiratorni refleksi (bez predhodne traheobronhalne”in-tubacije) Purgativi ili katartici Malo je naučnih dokaza o korisnosti purgativa u tretmanu otrovanih.). Znaci intestinalne opstrukcije ili peritonitisa 4.4-2. a mi ne preporučujemo nikako na bazi ulja.U pravilu se carbo animalis daje poslije aspiracije želučanog sadržaja ili in-duciranog povraćanja. Podaci o gastrointestinalnoj perforaciji ili peritonftisu 5. 239 . Upotrebljava se i kod dekontaminacije ili pranja nekih supstanci koje se krijumčare pa im želudac služi kao “gepek”. Nema crijevnih zvukova (paralitička crijeva) 2. pa se za ovu metodu upotrebljava i izraz gastrointestinalna dijaliza”.1 ml/kg 143 ml Samo jedan put Doze za adolescente 15-30 gr. Navodimo 2 tabele u vezi sa purgativima i trovanjem. a za adolescente 60 -100 grama. Odsutni abdominalni zvukovi (paralitički ileus) 3. Navešćemo supstance za koje se preporučuje ponovljeno oralno davanje karbo animalisa. Kontraindikacije za davanje aktivnog uglja 1. Ne daje se MgSO4. ali se ipak koriste u praksi i to od mnogih autoriteta.5 L/sat. Intestinalna opstrukcija 3. Napravi se razrijeđenje “supa”.3 ml/kg 214 ml 1x Kontraindikacije za upotrebu purgativa 1. Acetaminofen Glutetimid Fenitoin (kontraverze) Karbamazepin Metotreksat Salicilati Hlordecon Nadolol Teofilin Dopazon Fenobarbilal Triciklični antidepresivi Digitcttin Fenilbutazon Na-valproat Za ove lijekove poluživot je skraćen i onda kad se unose i. Preporučuju se različite soli. Krvarenje u GIT 6. ali ono može biti i spontano. Ovdje treba naglasiti da se ponovljenim davanjem medicinskog uglja omogućuje naknadno odstranjivanje otrovne supstance iz cirkulacije koja ponovo prelazi u digestivni trakt pod uticajem zakona o razlici gradijenta u dva prostora. Dosta pominjan Sorbitol (iz literature) ne daje se djeci ispod jedne godine. Inicijalna oralna doza je 1-2 gr/kg pro dosis ili 15 .8/4.v. Opisuju se ozbiljni elektrolitni poremećaji. 240 ml 70% standard 2.30 grama u djece. Čak ima supstanci koje se mogu odstranjivati pomoću karbo-animalisa i supstance koje su unesene direktno u krv (i. mada vlastitog iskustva nemamo. Postoje mogućnosti da se ponovljenim ispiranjem mogu odstraniti supstance koje ostaju duže u krvi. 15-30 gr. kada RTG abdomena pokaže da postoje ostaci u crijevime. ako je pogoršana renalna funkcija Kompletno ispiranje crijeva Procedura ispiranja čitavog crijeva upotrebljava se kod hiperdozaže Fe preparatima. Purgativi koji se koriste u tretmanu akutnih trovanja Purgativ Sinonim Pedijatrijske doze Natrijum sulfat Magnezijum sulfat Magnezijum citrat Sorbitol solucija Dob Doza Maximum Čestoća Glauberova so Gorka so Citrat magnezija 250 mg/kg/po dozi 250 mg/kg 5 ml/kg 35% rastvora preko 3 godine 1. suspenzija sa najmanje 100 ml vode.

salicilati. Kontraindikacije su: hematemeza. nitrati. a koja je pravljena od 77 magičnih supstanci. Autor je bio otac rimskog imperatora Nerona.v. Deferoksamin ima specifičnu sposobnost helacije Fe i stvara feroksamin koji je topljiv u vodi i izlučuje se urinom. Nekog opšteg antidota nema (4 stoljeća se smatralo da je Theriaca Andromach opšti antidot. Forsirana osmotska diureza se provodi pomoću 20% otopine manitola u dozi od 0. osmotska dijureza. ali se može ponavljati svakih 1-2 sata Ako se holinergični znaci ponavljaju prelazi se na interval od 10-12 sati i može se davati 2-3 nedelje. barbiturati). anilin. efedrin) postižemo davanjem NH4CI ili običnom kuhinjskom solju u izotoničnoj otopini per os.05 mg/kg i. i ponavlja se svakih 10 do 30 minuta do postizanja atropinizacije (suhoća usne šupljine.5 gr/kg svakih 4-6 sati i.e. kože koja se može zacrveniti. držeći se uobičajenih sema izvan toksikologije.za djecu ispod 5 godina. Cesto se griješi sa malim dozama atropina kod kolega koji nemaju iskustva. Nuspojave se mogu razviti: mučnina. te edema pluća. O drugim antidotima pogledati u drugim specifičnim udžbenicima i priručnicima! POJAČANA ELIMINACIJA TOKSIČNE SUPSTANCE Metode za eliminaciju već absorbovane supstance ili njenih toksičnih metabolita su: forsirana dijureza.5 gr. pa se daju i. Alkalizacija urina se postiže 8.v. među kojima je važno mjesto zauzimalo zmijsko meso.v. eksangvinotransfuzija. midrijaze tahikardije.v. je specifičan antidot i daje se u dozi 25-50 mg/kg i to se aplicira polako i. reaktivator acetilholmesteraze. Treba podsjetiti i na mogućnost alkalizacije urina za supstance koje imaju kiseli karakter. kako bi se izbjegli neželjeni efekti. peritonealna dijaliza. a ovdje ćemo samo podsjetiti na neke supstance koje inhibiraju otrove ili imaju suprotan efekat (antagonisti): protamin-sulfat kao antagonist heparinu. Doze su 0. hemodijaliza. enzimatska indukcija i inhibicija. Sistemskih antidota. Neki autori preporučuju 2-4 puta veći unos tečnosti od normale.). Sipa se tečnost dok se ne počne vraćati preko rektuma. 240 .5-1 gr. vrtoglavica i hipertenzija. svaka 4 sata ali da se ne pređe 80 mg/kgATT/dan. Ipak postoje antidoti u svakoj knjizi (udžbeniku) koja se bavi toksikologijom. ANTIDOTI Treba nastojati neutralizirati i inaktivirati toksičnu supstancu koja je zaostala u i na organizmu kao što su alkalije. nitrobeni). u trajanju 10 minuta. Zakiseljavanje urina (kinidin. Pralidoksim (Bosnalijek). vitamin K dikumarolskim preparatima i nalorfin kao antagonist morfina. a za adolescente 2 L/sat. Ispiranje traje 2-4 sata. fenacetin. perforaciju i peritonitis. a drugi 5-7 Iitara/m2 površine za 24 sata Kontraindicirana je kod: renalne i kardijalne insuficijencije. sa visokom specifičnsoti i efikasnosti skoro da i nema. fenobarbitonom i nitrofurantoinom. Atropin se daje kod intoksikacije organskofosfornim jedinjenjima kao antiholmer-gična terapija u dozi od 0. 54-68 n. Obzirom da je derivat kvatarnog amonija slabo prolazi krvno-moždanu barijeru i ima slab efekat na CNS. rektalno krvarenje. Treba pokušati sirćetnom kiselinom 1:4 ili sokom od limuna a kiseline razrijediti vodom i mlijekom. sumnja na ileus. a glavni mu je efekat na simptome od strane skeletnih mišića. a zatim O 25-0. a onda se nastavlja u istoj dozi na 4-12 sati slijedećih dana. a ima dobrog efekta na supstance koje se izlučuju putem bubrega (alkohol. Metilensko plavilo se daje u dozi od 01 ml/kg 1% otopine kod nitro i aminoorganskih spojeva koji stvaraju methemoglobin (nitriti. plazmafereza. osobito kod trovanja sa salicilatima. ako je bila prisutna bradikardija). u trajanju od 10 minuta.4% NaHCO3 u infuzionoj tekućini. Forsirana diureza je dosta izučavana i praktično se primjenjuje povećanim unosom tečnosti.

Došao je do zaključka da među kanadskim Indijancima koji tradicionalno povijaju svoje bebe sa ispruženim. R. Naša zemlja spada u područja sa izraženijom učestalošću javljanja KLK što se prije svega odnosi na područja istočne Bosne i zapadne Hercegovine. U toku kliničkog pregleda . Kod djevojčica se javlja četiri do pet puta više nego kod dječaka. . Etiologija Aktuelni sav o etiologiji bi se mogao svesti na genetske i mehaničke faktore. Genetski faktor se može shvatiti kao predisponirajući. ali se pretpostavlja da se radi o poligenskom tipu. Predstavlja najčešće urođeno oboljenje lokomotornog sustava. Ovo je najblaži oblik luksacije karakteriziran primarno nestabilnošću kuka kod kojeg je zglobna kapsula rastegljiva. 241 . kod kongenitalne luksacije kuka (KLK) postoji i niz patoanatomskih promjena na zglobu kuka koje daju specifičnost i težinu ovoj anomaliji. MEHANIČKI FAKTORI podrazumijevaju veću učestalost javljanja kod prvorotki. Kod onog dijela ove populacije koji je napustio ovakav način povijanja KLK se javila samo u 1. Zbog toga je važno upoznati se barem sa osnovnim podacima o kongenitalnoj patologiji kuka. Svi navedeni faktori se mogu i objediniti. regionalnoj zastupljenosti kao i većoj učestalosti kod djevojčica. PATOLOŠKA ANATOMIJA Morfologija luksiranog kuka nije jedinstvena već zavisi i od stupnja oboljenja i starosti djeteta.Abdukcijom kuka uz karakteristični zvučni preskok dolazi do fenomena repozicije (RoserOrtolanijev znak).3%. Mogući način nasljeđivanja nije dokazan. addukciji i vanjskoj rotaciji glavica femura vrši pritisak na meki hrskavični limbus i zglobnu kapsulu koja može biti i povećane labavosti. Ovo stanje se razlikuje od "fiziološki nestabilnog kuka" koji je prisutan samo nekoliko dana nakon rođenja i nakon tog vremena zglob biva stabiliziran mišićima i ojačan kapsulom. Često se spominje i povećana zglobna i ligamentarna labavost koja je uzrokovana uvećanim lučenjem majčinih hormona. sastavljenim i čvrsto umotanim nogicama učestalost KLK iznosi 12. bolovima i ograničenim kretnjama u kuku uzrokovanim teškim atrotičnim promjenama. prije svega estrogena. kao i jedno od najučestalijih uopće. glave i vrata. a kod neliječene djece ostavlja vrlo težak i trajan invaliditet koji se ogleda u šepanju.2%. Općenito govoreći promjene se dešavaju na dva nivoa: na kostima i na mekim tkivima. Ovo je oboljenje koje se vrlo uspješno liječi. Šalter je proučavao uticaj načina povijanja novorođenčadi. GENETSKI FAKTORI – za njih se nalazi opravdanje u pozitivnoj familijarnoj anamnezi. U cilju cjelovitog prikaza tih promjena biće upotrijebljena Howorthova i Dunnova klasifikacija. ali je nešto pomjeren u posterosuperiornom smjeru. pozicijom kuka koji je intrauterino u hiperfleksiji. Kod ovakvog kuka je na rođenju prisutna samo blaga eliptična deformacija acetabuluma.Adduciranjem natkoljenice i pritiskom na nju dolazi do luksacije glavice femura posterolateralno (Palmenov znak). djece sa zdjeličnom prezentacijom. Izgled labruma je očuvan. Za razliku od traumatske luksacije. Jedino je sigurno i opće prihvaćeno da glavica femura napušta acetabulum straga.KONGENIJALNA LUKSACIJA KUKA Urođeno ili prirođeno iščašenje kuka predstavlja oboljenje kod kojeg je došlo do dislokacije (izmještanja) glavice femura iz acetabuluma. Prvi stupanj Ovakvo stanje označavamo kao “nestabilan kuk”. oligohidramniosa i novorođenčadi sa udruženim anomalijama stopala.

iliopsoasa koja održava proksimalizirani položaj glavice femura. U široj upotrebi je najjednostavnija orjentaciona podjela na osnovu AP radiografije: . KLK Velika raznolikost vlada i kada je u pitanju klasifikacija KLK.Drugi stupanj Na svom putu preko ruba acetabuluma glavica femura deformira fibrozno-hrskavični labrum kao i hrskavicu ruba acetabuluma. ANAMNEZA . ali je uvijek i sastavni dio KLK. teres do glavice femura. treba uzeti u obzir i prvorotke. Kao i sam metod pregleda. Zasnovana je na ispitivanju 242 .“neolimbus acetabuli”. Promjene na proksimalnom dijelu femura se ogledaju u povećanom kolodijafizar-nom uglu (ugao koji formira vrat sa dijaf izom femura).subluksacija i . Hipertrofirani i zategnuti lig. U njenom središnjem dijelu se formira suženje. kao i . Zasnovana je na poziciji osifikacione jezgre glavice femura na AP radiografiji u 4 pozicije koje označavaju četiri tipa luksacije kuka. zglobna kapsula će postati adherentna na tom mjestu. Kapsula poprima izdužen oblik i kroz nju prolazi hipertrofirani lig.luksacija. i ona se primijen-juje uglavnom do navršene prve godine života. 3. koje vremenom poprima oblik pješčanog sata i jedan je od faktora koji onemogućavaju repoziciju glavice femura.Pri inspekciji treba uočiti . decentracija itd. oligohydramnios i novorođenčad sa većom tjelesnom težinom. iako u određenom broju slučajeva labrum ostaje evertiran i slijepljen između zglobne kapsule i glavice femura. Izraz displazija kuka predpostavlja primarno poremećaj u osifikaciji acetabuluma. Kapsula iznad medijalnog dijela acetabuluma se skrati. ova klasifikacija je dobra i zbog toga što izbjegava termine subluksacija. a u daljem toku će se razviti udubljenje u koje će se smjestiti glavica femura i to nazivamo sekundarnim ili lažnim acetabulumom. Zglobna kapsula je razlabavljena prema lateralno. Razvojem ultrazvučne dijagnsotike kuka u upotrebi je i Grafova klasifikacija zasnovana na sonografskom nalazu. Kao izolirana pojava predstavlja preduvjet za mogući razvoj luksacije. zdjeličnu prezentaciju ploda. isthmus. Ovakve promjene onemogućavaju spontanu repoziciju glavice femura.moguće deformitete stopala ili slične koji su u korelaciji sa pojavom KLK. transversum smanjuje ulazni otvor acetabuluma.asimetriju glutealnih brazdi. Primarni acetabulum polako biva obliteriran sa postepenom regresijom labruma. Donji dio labruma i lig. . Sve ove promjene otežavaju liječenje KLK. 2. Svaki kuk koji nema svoju anatomsku poziciju treba smatrati luksiranim samo u različitom stepenu.Podaci koji su od značaja bi bili pozitivna porodična anamneza kao i patološka stanja u toku trudnoće. Ona se može javiti samostalno. Također. KLASIFIKACIJA Postoje mnoge razlike u shvatanju ovih termina. Treći stupanj Kod ovog tipa luksacije glavica femura klizne preko labruma koji zatim biva invertiran u primarni acetabulum. Meka tkiva urastaju unutar acetabularne šupljine koja istovremeno postupno gubi svoj poluloptasti oblik i postaje zaravnjena. lateralizacija. PALPACIJA . uglu antetorzije vrata femura (ugao koji formira vrat femura sa bikondilarnom linijom) i zaostajanju u rastu glavice femura kao i njenom deformacijom kod neliječenih slučajeva.predstavlja najvažniju metodu kliničkog pregleda. Kao primjer se može navesti Tonnisova klasifikacija. Ovaj proces podrazumijeva postupnu deformaciju koja je obično praćena i hipertrofijom fibrokartilaginoznog tkiva što je posljedica pokušaja regeneracije.inegalitet nogu. Jedna od bitnih zapreka repoziciji je i skraćena i zategnuta tetiva m. INSPEKCIJA . DIJAGNOZA KLK Klinički pregled novorođenčeta i dojenčeta 1. transversum bivaju potisnuti lateralno. Osim stoje vrlo praktična.displazija. . a masno tkivo postupno puni dno acetabuluma. ali ne treba neadekvatnu poziciju kuka terminološki ublažavati jer i najmanje odstupanje zahtijeva ozbiljan pristup u liječenju. Glavica femura je izmještena iz svoga acetabularnog ležišta i naslonjena na deformirani lateralni rub labruma i hrskavice . Ako glavica ostane luksirana i naslonjena na ilijačnu kost duži period.

Zbog toga je jednako važno.dijete leži na leđima . koštanog i hrskavičnog dijela acetabuluma.g. Roser-Ortolanijev znak je fenomen zvučnog preskoka koji se može dobiti kada se kuk adducira i istovremeno izvrši pritisak duž natkoljenice. Podizanjem noge u stojećem položaju zdjelica “pada” na suprotnu stranu zbog spomenute slabosti glutealne muskulature koja je skraćena proksimaliziranom pozicijom glavice femura. Trendelenburgov znak nije patognomoničan za KLK ali je uvijek prisutan. labruma. Morfometrijski. Ako bi pokušali naći zajednički imenitelj patoloških vrijednosti onda bi to mogla biti abdukcija ograničena do 45 stepeni. Klinički pregled kukova. Morfološki se procjenjuju oblici lateralnog koštanog ruba.kuk koji se može reponirati i luksirati . U suprotnom će se dobiti lažno dobar ili loš nalaz. Da bi se mogla izvršiti analiza potrebno je dobiti na sonogramu odgovarajuću ravan presjeka kuka koja sadrži sve potrebne propisane parametre. odnosno iskustvo onoga koji vrši pregled. Za razliku od njih područja koja reflektuju ultrazvuk se nazivaju “akustičnim sjenama” (fibroznohrskavične strukture i kost). koju je zavisno od težine potrebno liječiti i koja može dovesti do luksacije. Vizualizacija kuka u ovoj dobi je moguća s obzirom da je on uglavnom građen od hrskavice. ovisan je o dobi djeteta. Dosadašnja praksa je pokazala postojanje previda na osnovu obavljenog samo kliničkog pregleda. Vrlo značajan dio pregleda je i dinamičko ispitivanje. Postoje različita tumačenja njegovog javljanja. pogotovu kod novorođenčeta i dojenčeta. te određivanje ugaonih parametara koštanog i hrskavičnog dijela acetabuluma na sonogramu. se kliničkim pregledom ne može uopće uočiti. Prilikom pregleda ispitujemo i opseg abdukcije kukova. Radi se o nespecifičnom znaku preskoka bez postojanja bilo kakvih patoloških promjena na kuku. Šepanje na strani luksacije je uobičajen i logičan nalaz. Izvođenjem abdukcije glavica femura se uz preskok vraća u acetabulum. Prilikom pregleda treba uzeti u obzir postojanje tzv. Sonografsku dijegnostiku novorođenačkog i dojenačkog kuka je utemeljio Reinhard Graf na osnovu istraživanja koja je proveo u periodu 1978-1984. Javlja se šest do sedam puta češće od Roser-Ortolanijevog znaka. insuficijencijom glutealne muskulature i pojačanom lumbalnom lordozom. od kojih je ova druga upadnija. g.subluksabilan kuk . Prilikom kliničkog pregleda dolazi do izržaja i subjektivni faktor. Sonografski pregled Ultrazvuk se u dijagnostici upotrebljava već više od 30 godina bez dokaza o štetnom efektu. su osnov za procjenu razvijenosti i stabilnosti kuka. Na ovaj 243 . Ono omogućava direktno promatranje pokreta glavice femura u acetabulumu. Prva dva tipa nisu lako uočljiva jer je kliničkim pregledom teško razlikovati da li glavica femuraldizne potpuno preko ruba acetabuluma ili se zadržavana “neolimbusu” koji predstavlja izmijenjeni hrskavični krov acetabuluma. Displazija acetabuluma. Način pregleda: . U literaturi postoje mnogobrojni opisi i podjele kliničke nestabilnosti kuka.kukovi i koljena se flektiraju .luksiran kuk bez mogućnosti repozicije. “dry hip click” koji je opisao Sommer 1971. Kod luksiranog kuka je zbog izmijenjenih odnosa promijenjen i međusobni balans mišića što ima za posljedicu fleksornu i adduktornu kontrakturu. Uglavnom se mogu svesti na četiri tipa: . kao i oblik i položaj osifikacione jezgre glavice femura.stabilnosti kuka.palac ruke ispitivača je sa unutarnje strane koljena. nije pouzdan pokazatelj.kuk sa diskretno izraženim znacima nestabilnosti bez fenomena preskoka . Graf je na osnovu sonografskog nalaza izradio klasifikaciju koja se sastoji od četiri osnovne grupe i nekoliko podgrupa. osim svega dosad navedenog o kliničkom pregledu kukova. Klinički pregled djece koja su prohodala podrazumijeva i analizu hoda. ali s obzirom da nema klinički značaj neće biti iznesena. a veći dio šake podržava natkoljenicu djeteta sa vanjske strane. upamitit da su klinički pokazatelji relativni i da je jedini siguran i pouzdan način utvrđivanja postojanja kongenitalne patologije kuka ultrazvučni ili rentgenski pregled. Odnos između epifize femura i acetabuluma. Strukture građene od hijaline hrskavice su lišene eho efekta na sonogramu te su označene kao “akustične praznine”. tj. acetabularne indekse označavaju uglovi α (za koštani dio acetabuluma) i β (za hrskavični dio acetabuluma). U svakodnevnoj praksi su zadnja dva oblika najprepoznatljivija. Zbog prethodno navedenog i ovaj podatak treba uzeti sa rezervom. Stupanj abdukcije kuka nema univerzalnu vrijednost. Uzrokovano je istovremeno položajem glavice femura.

Opći vizuelni utisak bez upotrebe mjernih parametara lako može dovesti do greške. Danas postoji veliki broj različitih ortoza za ovu namjenu od kojih većina funkcionalno i estetski zadovoljava. Operativno liječenje KLK se primijenjuje u dojenačkom periodu nakon neuspjeha konzervativnog tretmana.način se može utvrditi postojanje nestabilnosti kuka koje je uvijek udruženo sa većim stupnjem displazije acetabuluma. U dijagnostici patoloških promjena na dječijem kuku značajno mjesto ima i artrografija. REZIDUALNOM DISPLAZIJOM ACETABULUMA nazivamo stanje kod kojeg je došlo do stabiliziranja glavice femura i razvoja acetabuluma u mjeri u kojoj će biti prevenirana reluksacija. Procjena se u osnovi zasniva na odnosu osifikacione jezgre glavice femura. Ali za mjerenje kasnijih sekundarnih morfoloških promjena na kuku je adekvatnija radiografija.-6. koja na radiogramu postaje vidljiva u periodu od 4. kao i izgledu samog acetabuluma. Postavlja se pitanje da li je savladavanje ove kontrakture pomoću trakcije dovoljno da se obezbijedi repozicija glavice femura s obzirom na prisutne patoanatomske promjene na zglobu. a pogotovo za interpelaciju nalaza. Imajući u vidu dosadašnja saznanja o ovom problemu. i acetabuluma. LIJEČENJE KLK Tok liječenja se može podijeliti u tri etape: . Uzrok nastanka je oštećenje krvne opskrbe glavice femura u toku liječenja. Kod djece iznad 18 mjeseci praktično ne postoji mogućnost neoperativnog liječenja pa je hirurški tretman metoda izbora. Sonografija novorođenačkog i dojenčakog kuka je vrlo precizna i osjetljiva metoda. Sa ovim podatkom je poželjno upoznati roditelje s obzirom da uvijek postoji odbojnost prema rentgenskim pretragama kuka. Interpretacija zahtijeva prciznost i egzaktnost. a u novije vrijeme je često u upotrebi i kompjuterizirana tomografija. Zbog toga su ustanovljeni mnogobrojni načini evaluacije koštanih struktura kuka.rješavanje rezidualne displazije acetabuluma REPOZICIJA podrazumijeva dovođenje glavice femura u acetabulum.retencija .repozicija . Podaci o trofičkim promjenama na glavici femura se ne mogu adekvatno dobiti ultrazvučnim pregledom. Bez obzira na tip ortoze koji će se upotrijebiti. ultrazvučni i rentgenološki pregled se međusobno razlikuju i nadopunjuju i svaki od njih ima svoje mjesto i značaj. Kod nešto više od polovine djece u dobi ispod godinu dana se to postiže. Zbog toga se kontinuirana trakcija primijenjuje sistematski u ovoj dobnoj skupini. S obzirom da su uglavnom poznati mehanizmi nastanka ovog oštećenja. Ultrazvuk je postao dominantan metod pregleda u prvoj godini života jer daje prikaz vrlo važnih fibrozno-hrskavičnih struktura. Također. za praćenje liječenja kongenitalne luksacije i displazije kuka u dobi iznad godinu dana radiografija se pokazala kao nezamjenjiv metod. preporučuje se održavanje pozicije kuka u fleksiji od 110-120 stepeni i abdukciji 50-60 stepeni. Konstantan klinički nalaz kod djece sa KLK je kontraktura mišića i to adduktora i fleksora. nepotrebnih troškova i preuveličavanja problema sa suvišnim uznemiravanjem roditelja.ishemična nekroza glavice femura . KOMPLIKACIJE U LIJEČENJU KLK . ali njegov razvoj zaostaje znatno za dob djeteta. Umjerena acetabularna displazija se može vremenom spontano popraviti. Nedovoljno poznavanje dovodi kako do previda tako i do super-dijag-noze i nepotrebnog liječenja sa mogućim posljedičnim oštećenjem kuka. s obzirom da ultrazvuk služi i kao način praćenja toka liječenja.coxa magna . Postoji niz različitih tipova operacija koje se primijenjuju zavisno od dobi djeteta i ličnog afiniteta kirurga. Najšire prihvaćen metod je upotreba perkutane trakcije. Za ovladavanje tehnikom pregleda. Ozbiljan problem pri tome predstavlja deformiranost acetabuluma i labavost zglobne kapsule što znatno ovisi i od dobi započinjanja liječenja. Prema tome. Smatra se da je glavni činilac izbjegavanja navedenih neželjenih komplikacija nježnost repozicije. U upotrebi je niz radiografskih tehnika na osnovu kojih se dolazi do saznanja o stanju dječijeg kuka. je osim odličnog poznavanja metoda potrebno i izuzetno razumijevanje kon-genitalne patologije kuka.reluksacija ISHEMIČNA NEKROZA GLAVICE FEMURA zavrijeđuje posebnu pažnju s obzirom da ostavlja teške i ireverzibilne deformitete glavice femura ili bolje rečeno proksimalnog femura u cijelosti. teško se unaprijed može dati procjena u kojim se slučajevima acetabulum neće razviti i podvrgnuti ga odmah kirurškom liječenju. To 244 . Zbog toga je potrebno kontinuirano praćenje ovakve djece. preporučene su i mjere prevencije od kojih je na prvom mjestu postizanje repozicije na nježan i atraumatski način. Sonografskim i radiografskim pregledom se ne dobiva prikaz potpuno istih struktura. Stabilna repozicija će omogućiti acetabulumu da daljim koštanim i hrskavičnim rastom doživi readaptaciju. mjeseca. Rentgenski pregled Doza zračenja koju dijete primi prilikom rentgenskog snimanja kukova je jednaka dozi prirodnog začenja kojem je izloženo u periodu od 20 dana. RETENCIJA ILI FAZA STABILIZACIJE predstavlja obezbjeđivanje stabilnosti postignute repozicije.

Ali nije bilo odgovora na ovaj prijedlog. nego repoziciju koja će u svom načinu postizanja i retencije izbjeći sve faktore koji provociraju pojavu ishemične nekroze glavice femura. S obzirom da sadašnje prilike još uvijek ne omogućuju organizirani sonografski screening kukova novorođenčadi i dojenčadi. Ovo sam bazirao na praćenju djece kod koje su kukovi mogli biti lukslrani addukcijom i biti reponirani abdukcijom. jer rano opterećenje može nepovoljno da se odrazi na razvoj kukova. Uprkos mnogim pokušajima njegovi prijedlozi nisu prihvaćeni. “cupkanje” itd) dok to ono samo ne postigne. RANO OTKRIVANJE KLK “Prije petnaest godina sam izložio svoju tvrdnju da KLK može biti uzrokovana povećanom addukcijom nogu za vrijeme fetalnog života. 2. Predočiti roditeljima da svako zdravo dijete prohoda i zbog toga nije potrebno forsirati stajanje i hod djeteta (hodalica. Već u porodilištu ili prilikom prvog pregleda u Dječijem dispanzeru je potrebno pokazati majci kako da svakodnevno vježba kukove čime se daje poticaj za njihov normalan razvoj. Skraćivanjem vremena potrebnog za postavljanje dijagnoze kongenitalne luksacije kuka mnoga djeca će biti pošteđena dugotrajnog liječenja.samo po sebi ne podrazumijeva operativni ili neoperativni tretman. poželjno bi bilo pokušati izdvojiti barem rizičnu djecu koja bi bila upućena na pregled ultrazvukom: — djeca majki prvorotki — zdjelični položaj ploda u zadnjem mjesecu gestacije ili prilikom poroda — oligohydramnios — hipertenzija tokom trudnoće — drugi kongenitalni deformiteti ULOGA RODITELJA 1. Ovo je napisao Wilhelm Roser 1879. U to vrijeme sam razgovarao sa kolegama obstetričarima da razmisle o ovome i pokušaju to klinički testirati. posebno prilikom razvoja fetusa u uterusu sa manjom količinom amnionske tekućine. tako da operativna repozicija često može biti nježniji metod od neoperativne.”. Objasniti način širokog povijanja sa dvije do tri pelene 3.g. 245 .. lako je moja teorija zasnovana na čvrstim anatomskim i mehaničkim principima. bola kao i pojave ranih degenerativnih artrotičnih promjena i invalidnosti. Unatoč tome osjećam se pozvanim da još jednom skrenem pozornost mojih kolega i prikazem osnove moje teorije i ponudim nove dokaze u njenu korist. u dosadašnjoj literaturi niko nije došao do sličnih zapažanja tako da ja ostajem još uvijek njen jedini zastupnik..

lokalizacije i težine lezije. Kontrola pokreta može biti refleksna (nivo kičmene moždine). te prisustvo patoloških refleksa. inicijativna. mišićni i nervni sistem. cirkulator-ni i endokrini sistem. Liječenje pretpostavja primjenu neurohirurških metoda. te kineziterapiju i aparatisanje. Medicinska rehabilitacija oštećenja centralnog i/ili perifernog motornog neurona ima nesagledive mogućnosti. Piramidni put povezuje motornu koru. Čest uzrok povreda centralnog motornog neurona su saobraćajne povrede. a u manjem broju slučajeva i radioterapiju i hemoterapiju. a pruža se do mišićnih ćelija na periferiji. Rehabilitacija počinje hirurškom intervencijom. Ove procedure obuhvataju primjenu korek-tivnih udlaga. a indirektno i respiratorni. Vaskularna oboljenja kod djece i omladine su najčešće uzrokovana aneurizmama i vaskulitisima koji se javljaju u toku sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Prvim se teži optimalnoj higijeni i pravilnoj ishrani kako bi se na minimum svele mogućnosti sekundarnih infekcija drugih organa i sistema. Fizikalnim procedurama se želi postići prevencija kontraktura pojedinih zglobova i razvoja dekubitusa. deprivaciono. Etiološki faktor može biti svaki proces (upalni. kao o posebnim dijelovima. te održavanje mišićnog tonusa i trofike. zadesna ekspozicija dejstvu groma. sportske povrede i povrede nanesene vatrenim oružjem. l kod ove grupe oboljenja fizikalna terapija djeluje na sekvele. Kod definitivnih ispada ponekada kao jedina mogućnost ostaje aparatisanje i primjena različitih pomagala. Ponekada je prisutna kombinacija povrede oba motorna neurona. termo i elektro-terapiju. toksični. traumatski i fizički. a od njenog uspjeha zavise i socijalna i profesionalna rehabilitacija. Pojam centralnog motornog neurona obuhvata vlakna piramidnog puta i parapiramidnih puteva koji ga prate (kortiko-retikulo-spinalna vlakna). Parazitarna oboljenja štetno djeluju putem različitih mehanizama. Prenosi impulse do motornih ploča i neuromišićnih spojnica na mišićnim vlaknima. nego na jedrima kranijalnih živaca u moždanom stablu. Dalji uzrok oštećenja centralnog motornog neurona predstavljaju toksični i fizički faktori pod kojima se podrazumijevaju intoksikacije različitim otrovima. Može se provoditi ambulantno. toksički) koji ledira nerv na njegovom putu do mišićne ćelije. U svim slučajevima infektivnog oštećenja centralnog motornog neurona osposobljavanje smanjene ili ugrožene funkcije programira se kao higijensko-dijetetski režim.REHABILITACIJA U PEDIJATRIJI Lokomotorni aparat pokreće tijelo. Često su prisutni i epileptički napadi koji zahtijevaju primjenu antiepileptika. Čine ga koštani. a istovremeno se suprostavlja dejstvu gravitacije i drugih spoljnih sila. Kasnije se na motorni deficit djeluje fizikalnim procedurama. Simptomatologija ove grupe oboljenja može biti izazvana i oboljenjima krvi (leukemije i koagulopatije). pa se svi locirani na putu centralnog motornog neurona smatraju malignim upravo zbog svoje lokalizacije mada se histološki može raditi o benignim tumorima. parazitarni. služi za održavanje stava i ravnoteže. kao i od starosti pacijenta. lako se o ovim sistemima ne može govoriti izolovano. Uzroci mogu biti infektivni. Prekid refleksnog luka na bilo kom mjestu dovodi do djelomičnog ili potpunog izostanka mišićnog odgovora. Analogna situacija se javlja kod 246 . destruktivno. a nastavlja fizikalnom terapijom. preko interneuronskih sinapsi. traumatski. iritativno. alergijskoimunološko dejstvo). hiperrefleksija do klonusa. električne struje. Tumori svojom kompresijom ili destrukcijom oštećuju nervno tkivo. upalno. U većini slučajeva nakon hirurške intervencije i medikamentozne terapije (rijetko kauzalna) fizikalnom terapijom se djeluje na sekvele. medikamentozno liječenje i fizikalna terapija. ekstrapiramidni. pa se u kliničkoj slici nalaze i spastični i flakcidni sindrom. insistirajući na maksimalnom mogućem osposobljavanju. tumorski. sa ćelijama prednjih rogova kičmene moždine od kojih polazi periferni motorni neuron. Periferni motorni neuron počinje u prednjim rogovima kičmene moždine i u motornim jedrima kranijalnih nerava. vaskularni. uobičajena je didaktička podjela na centralni (gornji) i periferni (donji) motorni neuron. Kliničke manifestacije zavise od uzroka. Prema tome motorni sistem obuhvata spino-mišićni nivo. Zajedničke karakteristike bi bile spastična hipertonija (spazam i povišenje tonusa mišića). aparatisanjem i primjenom različitih pomagala. patronažno i stacionarno. automatska (nivo supraspinalnih motornih struktura) i voljna (nivo kore mozga). zglobno-ligamentarni. od kojih i po nekoliko može istovremeno djelovati (mehaničko. kao i jatrogenim komplikacijama (antikoagulansi). toplote i si. Dio vlakana ne završava u području kičmene moždine. Kod takvih pacijenata rehabilitacija se programira prema vrsti i uzroku motornih ispada. cerebralni i najviši nivo (memorija. manuelnu masažu. svjesna i nesvjesna kontrola aktivnosti).

Elektrostimulacija se sprovodi svakodnevno.. a naročito treba izbjegavati položaj plantarne fleksije. fascikulacije). U nekim slučajevima medicinska rehabilitacija daje izvanredne rezultate. intelektualni deficit. Prema vremenu djelovanja nokse se dijele na prenatalne. Svrha opisanih mjera je pošteda zgloba i odstranjenje mišićnog spazma i bola što omogućava brži oporavak zglobnih struktura. Kod spastične forme najizraženiji je mišićni disbalans. Tada se pristupa mjerama senzorimotorne reedukacije. U prvom stadiju cilj je spriječiti pojavu kontraktura koje nastaju skraćivanjem mišića antagonista. kao i od starosti pacijenta. stadijum oporavka i stadijum trajnih posljedica. emocionalni problemi. Koljeno je u ekstenziji. do pojave voljne aktivnsoti.oštećenja samog efektora. odsustvo patoloških refleksa. blage abdukcije i između vanjske i unutrašnje rotacije. Ukoliko izostane potpuni oporavak ili ako ne dođe do oporavka funkcija u predviđenom vremenu. te perzistiranje primitivnih šema koordinacije. Neophodno je više puta u toku dana provoditi pasivne vježbe u punom obimu pokreta dotičnog zgloba. Kuk je u položaju ekstenzije. Abnormalni tonus je u interferenciji sa normalnim razvojem posturalnih reakcija. Generalno govoreći tok oštećenja perifernog^rfiotornog neurona se može podijeliti u tri stadija: stadijum oduzetosti. fibrozna retrakcija mišića i periartikularnih komponenti sa posljedičnim formiranjem kontraktura i deformiteta. Vrlo često je trauma uzrok oštećenja i tu se nailazi na još jednu bitnu karakteristiku: poremećaj ravnoteže aferentne aktivnosti nemijeliniziranih i mijeliniziranih vlakana u zadnjim rogovima kičmene moždine sa pretjeranom aktivnošću u lamini l i V supstantia-e gelatinosa-e. te ponovna automatizacija pokreta. Rezultat je ispad recipročne inervacije i engramiranje isključivo patoloških obrazaca položaja i pokreta. tj. Po mogućnosti i više puta na dan. To se postiže pravilnim pozicioniranjem ekstremiteta. Također je vrlo važno očuvati priliv eferentnih impulsa iz oduzetog dijela tijela u kinestetičke centre. Motorni deficit se razlikuje po intenzitetu. dlan je konveksno modeliran sa poduprtim lukovima. Tokom noći se koriste “splintovi” . U tu svrhu su ustanovljene različite metode. perinatalne i postnatalne. epileptični napadi i si. a dijagnostika podzumijeva obično dokumentovan zaostatak u dostizanju razvojnih 247 . Tada je medicinska rehabilitacija usmjerena na smanjenje tih posljedica putem mjera supstitucije (aparati. Vrsta i obim motornog deficita zavise od uzroka i nivoa lezije. ulnarna devijacija. hipotonija do atonije. Kineziterapija sa naglaskom na aktivnim vježbama i terapija radom imaju za cilj očuvanje fiziološkog obima pokreta u zglobovima aficiranog ekstremiteta. odnosno postavljanjem zglobova u korigovani funkcionalni položaj pomoću longeta. Klinička slika i rehabilitacija cerebralne paralize se moraju posmatrati dinamično pošto mišićni disbalans korelira sa razvojem cns-a. cigareta. Sljedeći zadatak je borba protiv atrofije oduzetih mišića.. a cijela šaka je na ulnarnoj strani poduprta da bi se spriječila.).udlage kojima se održava korigovani položaj. hipo ili arefleksija. Dakle u ovom stadiju se mora misliti na analgeziju. nastaje stadijum trajnih posljedica. U iste svrhe se upotrebljava audio-vizuelna biofeed-back terapija. mišića. grijalica. Tu se koriste snažne kontrakcije primjenom elektrostimulacije sa eksponencijalnim impulsima. poboljšanje koordinacije i brzine pokreta. a ni po cijenu umanjenja bola ne smije se ispod koljena podmetati jastuk. a nekada uspjeh u potpunosti izostaje. fluktuacija posturalnog tonusa. Naročito je važno da se longete ne skidaju noću jer zglobovi imaju tendencu spontanog zauzimanja nepovoljnog položaja. za lakat blaga fleksija. odnosno na koje organizam reaguje pokretom. što za posljedicu ima izuzetno jaki bol (jedan od najjačih bolova koji postoji). pa je i program rehabilitacije strogo individualan. pogresivni poremećaj uzrokovan oštećenjem mozga u ranom razvojnom razdoblju.. kvalitetu i trajanju. udlage) i kompenzacije. U cilju što efikasnijeg provođenja habilitacionog programa potrebno je postaviti što je moguće ranije dijagnozu. Cerebralna paraliza je hronični. poremećaji govora. smetnje ponašanja. za šaku dorzalna fleksija od 35° sa prstima u palmarnoj fleksiji od 15°. nesklad mišića agonista i antagonista. Karakteristike motornih ispada kod atetoznog oblika predstavljaju nevoljni pokreti. Za rame je to blaga abdukcija. odnosno do ocjene 3 na manuelnom mišićnom testu. U stvari ne radi se o jedinstvenom entitetu nego o sindromu različite etiologije. kao i na spriječavanje oštećenja anestetične kože na dejstvo pretjerane hladnoće ili topline (radijator. Klinička manifestacija lezije je flakcidni sindrom (atrofija i njoj proporcionalna paraliza. Stopalo je u srednjem položaju. Isto oštećenje mogu dati i procesi koji ometaju normalan tok registracije informacija o podražajima sa kože na koje reaguje mišićna ćelija. povećanje mišićne snage i izdržljivosti oduzetih mišića. ali u većini slučajeva definitivna etiologija ostaje nepoznata. oštećenje centralne inhibicije. Stadijum oporavka nastaje kada se jave znaci reinervacije. kom se mogu pridružiti i drugi poremećaji kao što su: smetnje vida i sluha. To je patološko stanje karakterizirano prvenstveno oštećenjem motoričke funkcije. Time dolazi do poboljšanja lokalne cirkulacije i trofike mišića.

Bobathova metoda. a rijetko potpore i supstitucije (sa izuzetkom kolica). kao što su Vojtina. Zato u tih bolesnika često dolazi do zastoja u rastu kostiju.miljokaza. pa tako i kod nas se mnogo govori o faktorima rizika. redukciji patološkog tonusa i omogućavanju normalnih obrazaca položaja i pokreta. na jednom od redovnih mjesečnih pregleda. Najveću grešku čine oni liječnici koji čekaju da se. Termin rizično dijete primjenjuje se za onu djecu koja će iz različitih razloga. U male djece počinje između 2. osobito dugih cjevastih kostiju. Juvenilni kronični poliartritis (JCA) najčešće se javlja u male djece i omladine. Jedino 248 . Treća u seriji grešaka je nepridavanje važnosti riječima koje majka navodi kao razlog svoje sumnje i posjete liječniku. slično kao u odraslih osoba. i 5. Naime autor smatra da je cerebralna paraliza rezultat blokade posturalne ontogeneze i da razvoj motorike pretpostavlja zakonitu promjenu obrasca držanja. a počinje između 12. osobito ako je to u prvom tromjesečju života djeteta. Međutim koncept rizične djece se pokazao pogrešnim. pri čemu je vrlo bitna vremenska i prostorna sumacija draži. pa nastaje mikrogenija. Aparatisanje pomaže održavanju rezultata. aparata i pomagala vrši se u cilju korekcije i kontrole. Vojtina koncepcija se zasniva na 2 obrasca refleksnog kretanja: refleksno puzanje i okretanje. PNF. a jednostavnost konstrukcije i mogućnost dodavanja različitih komponenti i geometrijskih oblika omogućava visok stepen adaptabilnosti prema individualnim mogućnostima pacijenta. U omladine tok je blaži. Kada se postigne kontrola nad patološkim tonusom aktivira se pokret. vjerovatnije od drugih imati određeni emocionalni. Pri ocjeni posturalnog reaktibiliteta Vojta primjenjuje 7 položajnih reakcija koje protiču po fazama koje su objektivan znak dostignutog razvoja motorike. prisustvo patoloških refleksa. abnormalnosti posturalnih (položajnih) reakcija. Položajne reakcije su refleksni položaji i pokreti provocirani tačno određenim promjenama položaja tijela. U tom slučaju je neophodno razmišljati o ortopedskom tretmanu kako bi se ostvarila korekcija i stvorile mogućnoti za razvoj novih funkcija lokomotornog aparata. pokaže i laiku uočljiva patologija. perzistiranje primitivnih refleksa. odnosno njegov CNS stoji toliko dugo dok je put normalnim blokiran. Svuda u svijetu. intelektualni ili fizički hendikep. a potom uz opreznu motivaciju započinje sa voljnim pokretima. tj. godine života.. patološki proces može razoriti područje epifiznih hrskavica. te koljena. te da se sa terapijom započne u vrijeme kada nema jasnih znakova fiksacije patoloških refleksa i šablona. jer mnoga djeca sa vrlo velikim brojem faktora rizika nisu pokazivala nikakva odstupanja za razliku od brojnih slučajeva bez ijednog faktora rizika ali sa teškom formom cerebralne paralize. prenatalnih ili postnatalnih. Pošto u toj dobi rast skeleta nije još završen. Habilitacija ovakve djece je nešto što se ne može odgađati i gdje se ne može nadoknaditi zakašnjenje. Zbog toga se sva pažnja mora dati na aktivno traganje za kliničkim manifestacijama odstupanja od idealnog razvoja. godine života i obično ima buran tok. Sam upalni proces nerijetko i spontano stane i više ne napreduje te su izgledi za funkcionalno osposobljavanje takvih bolesnika često relativno dobri. mehanizama uspravnog držanja i fazičke pokretljivosti. patogmoničnih za ovaj sindrom. Stimulišu se reakcije uspravljanja i ravnoteže. Tokom istog potrebno je znati ocijeniti trenutak kada razvijeni deformitet postaje nesavladiva prepreka daljem poboljšanju. Sporo. Primjena ortotskih sredstava. Kod nas je najviše u upotrebi Bobathova metoda koja se zasniva na inhibiciji abnormalnih položaja i pokreta. i 15. Što se ranije počne sa tretmanom šanse za uspjeh su veće. Osim toga jače su pogođeni često i zglobovi ručja. postepen. Ako je dijagnoza prvi korak u tretmanu cerebralno oštećenog djeteta. Svaka motorika se sastoji iz tri dijela: posturalnog reaktibiliteta. Vojta je dao svoj doprinos ovoj problematici metodom koja omogućuje da se već u najranijoj životnoj dobi djeteta ustanovi odstupanje od normalnog razvoja. ali uz postepeno povećanje brzine koordiniranih radnji dijete počinje upotrebljavati sve veći broj funkcionalnih šema. U kineziterapijskom pristupu ovoj problematici razlikuje se više metoda.. odnosno neznanje sa katastrofalnim posljedicama je stav da sva prijevremeno rođena djeca (prematurusi) imaju dovoljno vremena da stignu svoje vršnjake po kalendarskoj dobi. Kod programiranja kineziterapije roditelji se moraju aktivno uključiti u habilitacioni postupak. Također je često poremećena osifikacija koštanih jezgri u donjoj čeljusti. JCA se od klasičnog reumatoidnog artritisa razlikuje po tome što su zahvaćeni i distalni interfalangealni zglobovi i mali zglobovi vratne kralježnice koji mogu ankilozirati pa nastaje potpuno ukočenje vratne kralježnice. te izostanak razvoja odbrambenih refleksa. Druga velika greška. Na nivou drugorazrednih motoričkih obrazaca dijete. to ne znači da je terapija kontraindicirana tamo gdje nije postavljena konačna dijagnoza. dok mu se ne pruži drugačija mogućnsot.. Doman-Dellacato metoda. ograničavaju ekstremi obima pokreta. Oba obrasca se pojavljuju pomoću različitih kombinacija i varijacija podražajnih zona.

Rehabilitacijski postupci se u akutnoj fazi svode na održavanje pravilnog položaja zglobova i izbjegavanje kontraktura stavljanjem zglobova u funkcionalni položaj što se postiže udlagama. kao i primjena intenzivnijih toplinskih procedura. U liječenju bronhijalne astme pored medikamentozne terapije važno mjesto zauzimaju i vježbe disanja. nastaje teški invaliditet. te djeluju na smanjenje. Uglavnom ne zahtijeva nikakvo posebno lokalno liječenje. U toku akutnog stadija bolesnik mora strogo mirovati u krevetu i uzimati lijekove. Treba težiti raznolikosti i postupnosti u radu. U slučaju akutnih infekcija vježbe se privremeno prekidaju. Vježbe se provode u laganijem ritmu sa osobitom pažnjom na duboki i produženi ekspirij. Ukoliko se ne liječi dolazi do asimetrije lica i glave. Nikakva lokalna fizikalna terapija se ne provodi. Primjena ultrazvuka je kontrain-dicirana da se ne oštete zone rasta (epifize). Osim vježbi disanja potrebno je ojačati leđne i trbušne mišiće. Povreda m. Akutno upaljene zglobove treba postaviti u onaj položaj u kom bolesnik ima najmanje bolova. Najbolji uspjesi se postižu kod školske djece. Naročitu pažnju treba. Svrha vježbi disanja je da produže ekspirij koji je u ovoj botestrosobito otežan. Vježbe za povećanje obima pokreta moraju biti blage. Svakodnevno se vježbe provode nakon ustajanja i 1-2 sata prije spavanja u pojedinačnom trajanju od 10-15 minuta. Uvijek se mora imati na umu da je riječ o kostima razvoju. Ležaj treba biti umjereno tvrd i ravan u cilju održavanja fizioloških krivina kralježnice. Reumatska groznica je karakteristična po nagloj upali većeg broja zglobova što bolesniku zadaje velike tegobe jer je vrlo bolna. Nakon dozirane hidrogimnas-tike provode se vježbe u sali i to vježbe u suspenziji i izometričke vježbe za jačanje mišića uz prolongirano vrijeme provođenja. izrada predmeta od plastelina. Zato je važno da dijete dobro ovlada tehnikom disanja. Stečeni krivi vrat nastaje najčešće zbog promjena na mekim tkivima. Kod 249 . a odmah po poboljšanju postepeno se ponovno započinju. Dijete mora naučiti da ispravno i mirno udiše i da jednakomjerno izbacuje vazduh (bez izbacivanja zraka na mahove). a treba ih zaštititi od nepotrebnih pokreta. omogućuju bolje provjetravanje pluća i izmjenu gasova. sternocleidomas-toideus-a tokom poroda se sastoji u njegovom prsnuću koje kasnije ožiljno zarasla uz skraćenje. pa se terapija mora strogo programirati i dozirati prema uzrastu i upalnoj aktivnosti. U fizkalnoj terapiji treba voditi računa da se radi o nježnom dječijem organizmu u razvoju. povlačeći pri tom glavu na jednu stranu. a kod predškolske djece se zbog slabijeg sudjelovanja u radu mogu provoditi samo određene vježbe. Ujedno dolazi do podizanja opće otpornosti organizma prema infekcijama. Istovremeno se takvim radom održava lokomocija i aktivnost zglobnih struktura koje su tokom dana vježbane.ako dođe do znatnijeg razaranja epifiznih pukotina i naglog nastanka kontraktura i ankiloza. crteži ili kombinatorika boja). Izvanredno povoljno djeluju na normalizaciju nervne i mišićne djelatnosti. ali uporne. U slučaju porođajne traume potrebno je što ranije primijeniti više puta na dan masažu hematoma i pasivno razgibavanje vrata. a ukoliko se radi o sobi treba nastojati da bude što manje prašine (brisanje vlažnom krpom). U uslovima ograničene mogućnosti kretanja dijete će u maštovito organizovanoj okupacionoj terapiji naći kompenzaciju svog ograničenog kretanja (npr. te kontrolisati držanje tijela (izbjegavati krivljenje leđa i opuštanje trbuha). Ako duže vremena potraje akutna faza. Toniziranje muskulature i povećanje gibljivosti aficiranih zglobova najbolje je provoditi u umjereno toploj vodi uz asistenciju fizioterapeuta. osobito tehnikom “disanja trbuhom” da bi što manje koristilo ionako ograničeno disanje “grudnim kosom i ramenim obručem”. U toku samog napada treba koristiti trbušno disanje i to duži udisaj kroz usta i nešto kraći izdisaj na nabrana usta. a opće procedure su zabranjene jer bolesnika ne treba izlagati nikakvom naporu. Najbolje je trening vršiti na svježem zraku. Posebno je važna primjena okupacione i radne terapije koliko to najviše dopuštaju uvjeti ustanove. Zbog mogućnsoti primjene doziranog progresivnog otpora silikonskog kita ili parafina preporučuju se vježbe u silikonskom kitu ili parafinu. odnosno ispravljanje već nastalih deformacija grudnog koša i kralježnice. kao i neki oblici elektroterapije. Torticollis može biti urođeni i stečeni. Ali to opet zavisi od kardiološkog nalaza. po njenom potpunom smirenju provode se oprezne vježbe kondicioniranja mišića (osobito kvadricepsa) kako bi bolesnik počeo brže i lakše hodati. Djeca prilikom vježbanja moraju biti prikladno obučena. Pri tom tijelo treba da bude lako nagnuto naprijed.obratiti na pravilno disanje na nos. Kod urođenog krivog vrata nalaze se promjene na mišićnom tkivu i/ili pršljenovima. Krioterapija u obliku kriomasaže može pomoći u smirivanju upalnog aktiviteta. te je neophodno čuvati zglobne hrskavice. Nakon vježbe glava se postavja u funkcionalni ili hiperkorigirajući položaj pomoću mekih ortopedskih kravata za fiksiranje glave. Međutim treba imati na umu da poliartritis nije obavezna komponenta kliničke slike. mišićima vrata. Naučene vježbe treba provoditi dugo vremena.

dok novija tehnika (vježbe po Vojti) ima uspješnost i do 75%. za aktivnosti koje zahtijevaju veći respiratorni kapacitet. Svakako. Deformiteti kičmenog stuba su nažalost danas u porastu. koja treba da se primijeni što je moguće ranije. Pravilan položaj je addukcija. a najvažnije je istaći potrebu rane dijagnostike i upornog i svakodnevnog provođenja vježbi. Između ova dva deformiteta nalazi se tzv. Etiologija udubljenih grudi je najčešće kongenitalna. Ranije je bilo uobičajeno provoditi i elektrostimulaciju. a mogu se naći u uđbenicima ortopedije i fizijatrije. Samo u izrazito teškim slučajevima ugrožena je funkcija respiratornog i kardiovaskularnog sistema. a potom i equinusne komponente. a u težim slučajevima liječenje je operativno. a ukoliko izostane pristupaše provođenju vježbi. Naročito su važne vježbe disanja. Uobičajeni način abdukcije u ramenu i fleksije u laktu je pogrešan. odnosno urođeno iščašenje kuka. Osim pravog ičšašenja kuka gdje se radi o potpunoj dislokaciji glave femura u odnosu na acetabulum. to jest da dlan paretične strane bude oslonjen na suprotno rame. Pes equinovarus se sastoji iz tri komponente: equinusa skočnog zgloba. U određenim slučajevima moraju se primijeniti i druge ortopedske mjere. Međutim ova procedura se zasniva i na subjektivnom osjećaju pacijenta. Nakon vježbi noge se ostavljaju u abdukcinom položaju pomoću širokog povijanja ili abduk-cionih gaćica. Uspjesi konzervativne terapije se kreću oko 45%. uključujući i operativni zahvat. odnosno kineziterapije. vježbe imaju za cilj i jačanje pelvitrohanterne i pelvifemoralne muskulature. U blažim slučajevima vježbe mogu biti korisne.starijeg djeteta vrši se kombinacija aktivnih i pasivnih pokreta u leđnom i potrbušnom položaju. respiratornih i leđnih mišića (najbolje plivanjem). tj. Ovaj deformitet se može operativno liječiti u ranom djetinjstvu (4-5 god. varusa stopala (posebno pete) i addukcije prednjeg dijela stopala (orijentacija prema unutra). Od deformiteta grudnog koša najčešći su kokošja prsa (pectus carinatum) i udubljene grudi (pectus infundibiliforme). Kineziterapija se sastoji u pasivnim vježbama razgibavanja kuka i nastojanju da se postigne puna abdukcijaflektiranih natkoljenica (time se omogućava centriranje glavice femura). nogomet i borilačke sportove. Luxatio coxae congenita. a to je kod malih beba vrlo teško procijeniti. je dosta često a osobito kod djevojčica. Nakon vježbi postignuta korekcija se održava bandažiranjem stopala zavojem ili u longeti.) ili se pokušava ortopedskim steznikom. a direktna kompresija može dovesti do pomjeranja velikih krvnih sudova grudnog koša i srca. subluksacija kuka kod koje je glavica femura samo djelimično obuhvaćena čašicom. Ukoliko se konzervativnim tretmanom ne postigne uspjeh liječenje je ortopedsko (tokom prve godine života). pri čemu se aktivni pokret provocira npr. Detaljnije informacije prevazilaze obim studentskog gradiva. U lakim i srednje teškim slučajevima kineziterapija se sastoji u vježbama za jačanje muskulature ramenog pojasa. l pored sistematske antirahitične profilakse kokošja prsa su i danas česta. 250 . U terapiji je najvažnija imobilizacija koja traje 7 do 15 dana (ovisno o uzroku). bilo gornjeg dijela femura). a u funkcionalnom pogledu dolazi do smetnji respiratornih organa. Palcem iste ruke vrši se pritisak na vanjski rub stopala u visini kuboidne kosti. Drugom rukom se obuhvati stopalo preko poprečnog svoda i vrši korekcija prvo varusne. treba razlikovati i kongenitalnu displaziju kuka koju karakterizira nedovoljna razvijenost dijelova zgloba (bilo acetabuluma. zvučnom stimulacijom sa one strane u kom pravcu okretanjem glave treba istezati skraćeni mišić. Školska djeca sa ovim deformitetom nisu sposobna za trčanje. a uz to je i izmijenjenog oblika. Tehnika se sastoji u tome da se stopalo pridržava u jednoj šaci dok se srednjim prstom vrši pritisak na unutrašnju stranu petne kosti. Spontani oporavak je čest. Cilj pasivnih vježbi koje treba da se izvode što češće tokom dana je da se stopalo dovede u funkcionalni položaj. Kod urođenog oblika najveći značaj ima kineziterapija. Urođena pareza plexus brachialis-a je najčešće uzrokovana teškim porođajem u toku kog dolazi ili do preloma ključne kosti ili do istezanje korijenova plexusa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->