ANAMNEZA I STATUS

Anamneza
U mnogim slučajevima razgovor i dobro vođena anamneza predstavlja i prvi stepen psihoterapije kako roditelja, tako i djeteta (starijeg). Važan je i ambijent gdje se obavlja anamneza, te soba ili ordinacija treba da bude topla, prijatna sa predmetima koji će animirati dijete. Na početku najbolje je pustiti majku ili oca da spontano ispričaju što imaju reći, čime će se stvoriti atmosfera u kojoj će se roditelji rasteretiti. Kasnije će ljekar usmjeriti dalji razgovor. Pitanja ne bi trebala da zalaze u probleme koji bi kod roditelja izazvali osjećaj krivice ili stida. Anamnestički podaci se unose određenim redosljedom uz prilagođavanje uzrastu djeteta i stanju zbog kojeg je donijelo ljekaru. OPŠTI PODACI: - Identifikacija davaoca podataka - majka, otac, dijete, susjedi, skrbnik itd. - Ime i prezime bolesnika, adresa, telefonski broj, pol, datum i mjesto rođenja. - Ime oca i majke, bračno stanje roditelja, starost roditelja, zanimanje oca i majke. - Od koga je dijete upućeno i pod kojom dijagnozom. - Datum i sat prijema, broj bolesnika ili broj protokola. - Raniji prijemi: datum, dijagnoza, terapija. - Prijemna dijagnoza, ime i prezime ljekara koji je pregledao dijete. GLAVNE TEGOBE: - zbog kojih se traži pomoć - riječima roditelja ili djeteta u jednoj rečenici. SADAŠNJA BOLEST: - Datum početka bolesti i inicijalni simptomi. Detaljan i hronološki opis vrste, trajanja i jačine simptoma. Poduzete mjere, pretrage, liječenje. - Odgovarajuće epidemiološke informacije (ekspozicija, potencijalni kliconoša, životinjski ili drugi prenosioci). - Da li je ovom oboljenju prethodilo neko drugo oboljenje i u kom vremenskom intervalu? - Kakav je utisak bolest ostavila na bolesnika i porodicu? ANAMNEZA RAZVOJA: - Prenatalni razvoj: zdravlje majke, bolesti, kontrolni pregledi, ultrazvučni pregledi, uzimanje lijekova, eventualno zračenje, moguća ovisnost (alkohol, pušenje, lijekovi, droge), kontakt sa zaraznim bolestima, ishrana, krvna grupa, Rh faktor majke i oca, “čuvanje ploda”, hormonalna terapija, komplikacije u toku trudnoće, zaposlenost majke, stav majke i oca prema trudnoći, planirana i neplanirana trudnoća. Koja je trudnoća po redu? - Porođaj i neonatalni period: koji je porođaj po redu, trajanje gestacije, gdje je dijete rođeno. Vrsta i trajanje porođajnih bolova i porođaja (vrijeme od pucanja vodenjaka do poroda), prednjačeća čest, upotreba forcepsa, sectio cesarea, sedativi i anestezija (ako su primijenjeni). Težina i dužina novorođenčeta, obim glave, opšte stanje vitalnosti - bodovanje po Apgaru (plač, boja, tonus, pokreti i disanje). Poduzete mjere oživljavanja. Prvi podoj i snaga sisanja, žutica (početak, jačina, trajanje), konatalne anomalije, cijanoza, osipi, trzaji, paralize, konvulzije, hemoragije, fiziološke reakcije (pad tjelesne težine, tranzitorna groznica i si.), trajanje boravka u rodilištu i težina pri izlasku, otpadanje pupka. - Ishrana za dojenče: sastoji se od nekoliko stavki PRIRODNA (dojenje) - broj obroka, teškoće pri dojenju, stav roditelja prema dojenju, kada je započeta dvovrsna mliječna ishrana i zašto, kada je definitivno prekinuto dojenje i zašto. VJEŠTAČKA ISHRANA - vrsta formule, broj i količina pojedinih obroka, dnevni unos mlijeka. Kada je uvedena čvrsta hrana (vrsta, oblik, količina). Reakcije dojenčeta, alergijske manifestacije, eventualne teškoće pri uzimanju ove hrane. Apetit djeteta. Početak, trajanje i način provođenja antirahitične profilakse. Dodavanje drugih vitamina, Fe i fluora.

1

Za veće dijete: podaci o ishrani u doba dojenčeta, navike, apetit, broj obroka, orijentacioni sastav hrane u pogledu bjelančevina, vitamina, cerealija, mlijeka i kalorija, stavovi i navike roditelja. - Tjelesni razvoj - TT u toku prve godine života, s godinom dana, s dvije godine i kasnije. TV (tražiti podalke iz savjetovališta, školskih dispanzera). Ocjena kome konstitucijalnom tipu dijete pripada. - Psihomotorni razvoj - osnovi podaci o njezi dojenčeta i malog djeteta (kupanje, izvođenje na zrak, sunčanje, nošenje korekcionih aparatića itd.). Sigurna kontrola glave u položaju potrbuške, samostalno sjedenje i hodanje. Govor (gukanje, prve riječi i rečenice, smetnje govora). Sluh (lokalizacija izvora zvuka, razumijevanje govora). Vid (praćenje pogledom, smetnje kod čitanja). Nicanje zuba (uzrast pri pojavljivanju, broj na kraju prve godine života). Socijalni razvoj (prepoznavanje poznatih osoba, oponašanje, izvršavanje naloga). Navike (sisanje palca, grickanje nokata, njihanje glavom, čupanje kose). Kontrola stolice i mokrenja (danju i noću). Usporedba s braćom i sestrama, te s vršnjacima. - Seksualni odgoj - prva pitanja djeteta o porijeklu djece, o koncepciji, o razlikama dječaka i djevojčica. Informacije koje je dobilo u kući. Priprema za menarhu, za pojavu sekundarnih spolnih oznaka. Masturbacija. Stavovi roditelja. Teškoće seksualnog prilagođavanja u pubertetu i adolescenciji. - Škola - polazak djeteta u vrtić, ponašanje djeteta, teškoće, prilagođenost u školi, školski uspjeh, stavovi djeteta, roditelja, nastavnika, Ambicioznost ili flegmatičnost, te osjećaj dužnosti. - Društvena prilagođenost - reakcija djeteta na prvo odvajanje od majke, odnosi s vršnjacima, samostalnost djeteta, bavljenje sportom i vanškolske aktivnosti. IMUNIZACIJA I TESTOVI: besežiranje u porodilištu i reakcija, tuberkulinski testovi, obavezne vakcine i reakcije, neobavezne vakcine, revakcinacije. Primanje seruma ili gama-globulina, eventualno alergološko testiranje, reakcije preosjetljivosti. Ukoliko nije vakcinisano ili je neredovno vakcinisano, navesti zbog čega. Tražiti po potrebi odgovarajuću dokumentaciju. DOSADAŠNJE BOLESTI (ANAMNESIS VITAE): - unose se sva oboljenja i to hronološkim redom. 1. preboljele zarazne bolesti - uzrast, vrsta zarazne bolesti, komplikacije 2. operacije - vrsta, uzrast, komplikacije, razlozi za operaciju, postoperativni tok. 3. udesi i povrede - priroda, sekvele, uzrast djeteta PORODIČNA ANAMNEZA (ANAMNESIS FAMILLIAE): Cjelovitost ili razbijenost porodice i međusobni odnosi, broj članova porodice. Crtanje rodoslovnog stabla s najmanje tri generacije. Konsangvinitet roditelja. Podaci o majci (rođeno prezime, godine života, bolesti, prijašnji brakovi, trudnoće i porodi) i majčinoj porodici. Podaci o ocu (godine života, bolesti, navike, prijašnji brakovi i djeca) i očevoj porodici. Abortusi i mrtvorođenčad, braća i sestre u ovom braku. Bolesti u porodici (TBC, lues, alergije, krvne diskrazije, mentalne, nervne bolesti, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, reumatska groznica, oboljenja bubrega, karcinomi, epilepsija). Poznate kongenitalne malformacije. Odnosi u porodici. Religiozne, običajne i druge porodične navike. Zdravlje osoba sa kojima dijete dolazi u dodir u kući, u susjedstvu, vrtiću i školi. SOCIJALNO - EPIDEMIOLOŠKA ANAMNEZA: Uslovi stanovanja (broj prostorija, kvalitet stana, uslovi za život, mogućnost za spavanje, broj osoba koje žive u istom stanu, srodstvo, higijenske prilike, voda, nužnik). Prihodi roditelja. Kulturni nivo i zdravstvena prosvjećenost roditelja i ostalih ukućana. Etnička sredina iz koje potiču roditelji, migracija porodice. Ishrana porodice i dijetalne navike. Kontakt sa bolesnim ljudima i životinjama.

Status praesens
Traži dosta strpljenja, posebno kada se radi o pregledu dojenčeta i malog djeteta. Često je teško ostvariti prijateljski kontakt sa djetetom. Blag i smiren pristup ljekara, čiste i tople ruke, te topla prostorija su uslov za početak pregleda djeteta.

2

Pregled počinje pažljivim posmatranjem djeteta, najbolje dok je ono u krilu majke. U toku opservacije dijete gledamo, slušamo, mirišemo. - Uočavamo crte lica, oblik očiju, dizmorfiju glave. - Slušanjem otkrivamo inspiratorni i ekspiratorni stridor, wheezing (čujan ekspirij) kod bronhoopstrukcije. Plač djeteta može biti karakterističan za određene bolesti, npr. promukao plač kod hipotireoze, piskav plač kod cerebralno oštećenog djeteta. - Miris na aceton upućuje na gladovanje ili na ketoacidozu dijabetičara. Miris na miševe je karakterističan za fenilketonuriju. Nakon opservacije nastavljamo pregled uvijek određenim redom. Redoslijed pregleda je slijedeći: 1. Osnovni parametri vitalnih funkcija: temperatura, puls, respiracije, krvni pritisak 2. Antropometrijske mjere: tjelesna masa, tjelesna visina, obim glave, obim grudnog koša 3. Koža i potkožno masno tkivo 4. Limfne žlijezde 5. Muskulatura 6. Glava (lice, oči, nos, usta, usna duplja, uši) 7. Vrat 8. Grudni koš 9. Trbuh 10. Genitalije 11. Ekstremiteti 12. Neurološki pregled 1. TJELESNA TEMPERATURA - Mjeri se rektalno ili aksilarno, pri čemu je rektalna temperatura za 1C veća od aksilarne. Na osnovu broja respiracija u minuti i pulsa, te krvnog pritiska orijentišemo se o stabilnosti vitalnih funkcija. 2. ANTROPOMETRIJSKE MJERE - dobivene antropometrijske podatke upoređujemo sa percentilnim krivuljama, na osnovu čega možemo odrediti da li dijete na osnovu svoje tjelesne mase, visine ili obima glave, odstupa od prosječnih vrijednosti svojih vršnjaka. 3. KOŽA I POTKOŽNO MASNO TKIVO - Promatrajući kožu ocjenjujemo boju, koja može biti cijanotična, blijeda, ikterična, subikterična, eritematozna. Dalje nas interesuje njena vlažnost, turgor (jedrina), eventualne eflorescence, hipo i hiperpigmentacije, mladeži, hemangiomi, edemi, ožiljci. Kod novorođenčadi postoji nekoliko karakterističnih kožnih promjena (vernix caseosa - sirasti maz, mongolska pjega u području krstačne kosti, milia - lojne retencione ciste u obliku bjeličastih papula, miliaria-sitne vezikule koje nastaju zbog retencije znoja uslijed opstrukcije znojnih izvodnih kanala). Turgor kože ispitujemo na koži abdomena, oslabljen je kod dehidratacije. 4. LIMFNE ŽLIJEZDE - Palpiramo periferne limfne žlijezde: subokcipitalne, preaurikularne, prednje i stražnje cervikalne, submandibularne, aksilarne i ingvinalne. Ocjenjujemo njihovu veličinu, osjetljivost, pokretljivost u odnosu na kožu, konzistenciju. 5. MUSKULATURA - Ocjenjujemo trofiku i tonus muskulature. 6. GLAVA - Uočavamo veličinu, mjerimo obim glave u nivou tubera frontalia i protuberantiae occipitalis, notiramo eventualnu asimetriju. U novorođenačkom periodu karakteristične su promjene na glavi kao posljedica porođajne traume - caput succedaneum i cephalhaemathoma. Kod dojenčeta posebnu pažnju obraćamo na veliku i malu fontanelu. Normalno se velika fontanela zatvara sa 18 mj., a mala fontanela sa 3 mj. Određujemo veličinu i napetost velike fontanele, najbolje je određivati napetost kad je dijete smireno i sjedi. Najčešća patološka stanja sa napetom fontanelom su meningitis i hidrocephalus. Kraniotabes, kao najraniji znak rahitisa, manifestuje se kao omekšanje u području parijetookcipitalne suture. Na jaču palpaciju u tom području, kost se uvija poput loptice za ping-pong. Treba naglasiti da je kraniotabes normalan nalaz kod dojenčadi do 2 mjeseca. Kod težih oblika rahitisa javlja se karakteristična četvrtasta lobanja, sa izraženim tubera frontalia i parietalia. Na licu pratimo simetriju mimične muskulature, dubinu nazolabijalnih brazdi. Kod pareze i paralize n. facialisa postoji asimetrija mimične muskulature, a nazolabijalna brazda je na zahvaćenoj strani plića. Uočavamo eventualne anomalije mandibule, ulegnutost korijena nosa. Kod starije djece palpiramo Valleuxove tačke na mjestima izlaska kranijalnih nerava. Oči: promatramo položaj očnih jabučica i njihovu pokretljivost, položaj i pokretljivost očnih kapaka, eventualno prisustvo epicantusa, razmak između očiju. Na zjenicama uočavamo njihovu veličinu i

3

oblik, ispitujemo reakciju na svjetlost i akomodaciju. Na irisu uočavamo eventualne mrlje, npr. kod Downovog sindroma na periferiji irisa postoje bijele pjege. Kod djece se često uočava strabizam, konvergentni ili divergentni, smatra se patološkim tek poslije 6. mjeseca života. Nos promatramo njegov oblik, položaj nosnih otvora, prohodnost nosnih kanala. Kod teške respiratorne insuficijencije postoji lepršanje nozdrva. Usne - posmatramo usne (njihov oblik, eventualne anomalije poput rascjepa, vlažnost), zube (broj, raspored, caries). Prvi zubi javljaju se između 5. i 9. mjeseca života, najprije centralni donji sjekutići. Prva denticija se najčešće završava sa 24 mjeseca života, kada je niklo 20 zuba. Izbijanje stalnih zuba, tj. druga denticija, počinje u 6. ili 7. godini, kada izbijaju prvi molari. Na sluznici usne duplje ocjenjujemo vlažnost. Kod stanja dehidratacije vlažnost usne duplje je smanjena, a ako je dehidratacije jača, sluznice su ljepljive. Na nepcu pratimo svedenost, naglašen svod nepca označavamo kao gotsko nepce. Od kongenitalnih anomalija nepca najčešći je rascjep nepca, izolovan, ili udružen sa rascjepom usne i vilice. Jezik može biti obložen (dehidratacija), malinast (šarlah), sa urođenim promjenama (lingua geographica). Grlo - Pregled grla obavljamo na kraju pregleda, obzirom na otpor koji djeca pružaju pri ovom dijelu fizikalnog pregleda. Promatramo veličinu krajnika, uočavamo eventualne znakove upale i eksudacije na njima. Uz to, gledamo nepčane lukove, stražnji zid farinska, eventualni retronazalni sekret. Uši - Kod fizikalnog pregleda ušiju promatramo oblik, veličinu i položaj usnih školjki. Anomalije usnih školjki često su udružene sa kongenitalnim anomalijama urinarnog trakta. Uši su nisko postavljene, ako se nalaze ispod linije koja spaja spoljni ugao oka sa okcipitalnom protuberancijom. Nisko postavljene uši se sreću kod mnogih kongenitalnih sindroma. 7. VRAT - promatramo aktivnu i pasivnu pokretljivost, te položaj vrata. Moguće su razne patološke pojave: torticolis, opistotonus, nesposobnost držanja glave, brohogene ciste vrata. 8. GRUDNI KOŠ - oblik i simetričnost, te promjene na koštanom dijelu. Kod rahitične djece uočavaju se na rebrima rahitične brojanice, zadebljanja na spojevima koštanog i hrskavičavog dijela rebara. Harisonova brazda također znak rahitisa, - poprečno udubljenje na prednjoj strani toraksa, na mjestu gdje se sa unutrašnje strane hvata dijafragma. Postoje i kongenitalne anomalije grudnog koša, pectus carinatum ili pectus infundibuliforme. Kod težih formi opstruktivnog bronhitisa uočavamo uvlačenje interkostalnih prostora i juguluma. Auskultatorno određujemo disajne zvuke, pratimo odnos inspirijuma i ekspirijuma. Kod odraslih ekspirijum traje 1/3 inspirijuma, dok je kod djece ekspirijum nešto duži. Pregled srca započinje određivanjem položaja ictusa i njegovog intenziteta. Određujemo ritmičnost srčane radnje, kvalitet srčanih tonova. Ako notiramo srčane šumove, određujemo da li su sistolni ili dijastolni, mjesto njihovog punctum maximuma, te pravac propagacije. Jačina šuma se gradira od I do VI stepena po Levinu. Ako je prisutan palpabilan thrill, onda je šum III stepena ili jači. Sastavni dio pregleda čini i palpacija aa. femorales. 9. TRBUH - Promatramo venski crtež na koži abdomena, umbilikus i prisustvo hernija. Površna i duboka palpaciju, notirajući bolnost ili rigiditet pri palpaciji. Ocjenjujemo veličinu jetre, slezene, te veličinu, oblik, položaj i pokretljivost eventualnih palpabilnih tumefakcija. 10. GENITALIJE - Kod dječaka određujemo mjesto spoljašnjeg otvora uretre, zbog moguće hipo ili epispadije. Ispitujemo mogućnost prevlačenja prepucija, pojavu fimoze i balanitisa. Sastavni dio pregleda je ispitivanje testisa. Da bismo pouzdano ustanovili da li su testisi spušteni u skrotalne vreće, prstima lijeve ruke obostrano vršimo pritisak u području ingvinalnih kanala nadole, kako bi se izbjeglo potiskivanje testisa u kanal, a desnom rukom palpiramo skrotalne vreće, tražeći testise. Kod djevojčica određujemo razvijenost velikih i malih labija, clitorisa. U pubertetu određujemo pubertetski razvoj po Tanner-u. 11. EKSTREMITETI – Uočavamo deformitete, npr. genua vara i genua valga. Na zglobovima uočavamo otok, crvenilo, promjene u pokretljivosti. Na šakama uočavamo promjenu u obliku, veličini i broju prstiju. Kod Dovvnovog sindroma se javlja klinodaktilija (zakrivljenost V prsta šake), te brazda četiri prsta na dlanu. Najčešća anomalija stopala su ravna stopala - pedes plana. 12. NEUROLOŠKI PREGLED - Ispitujemo meningealne znake kod djece svih uzrasta. Neurološki pregled ima specifičnosti za pojedine dobne skupine (novorođenče, dojenče, malo dijete, školsko dijete). 13. KUKOVI - Kod dojenčadi na kraju pregleda obavezno ispitujemo abdukciju kukova

4

RAST l RAZVOJ
RAST - povećanje dimenzija (visina, težina, obim glave), RAZVOJ - kvalitativne promjene u smislu diferenciranja i sazrijevanja struktura i funkcija organizma Mjerenje parametara kojima se procjenjuje rast neophodno je za monitoring općeg zdravlja djeteta a posebno za otkrivanje endokrinih poremećaja. Studiranje rasta i načina njegovog mjerenja su bazične discipline u pedijatriji. FAKTORI RASTA Međusobno djelovanje ovih faktora u različitom omjeru ima za rezultat konačno dostignutu visinu. HORMONI Utiču na umnožavanje ćelija, te njihov rast, a posebno na rast kostiju. Hormon rasta (STH) svojim anaboličkim djelovanjem pozitivno djeluje na proces rasta. Svoj utjecaj na periferna tkiva STH ostvaruje preko somatomedina (IGF - inzulinu sličan faktor rasta). Tireoidni hormoni djeluju na sazrijevanje kostiju te na rast CNS-a. Insulin je takođe anabolički hormon koji stimuliše rast. Usljed hronično smanjene količine inzulina (loše tretiran dijabetes) rast u visinu je izrazito usporen - tzv. Mauriacov sindrom. Insulin u velikim koncentracijama povećava broj mitoza ćelija - velika novorođenčad dijabetičnih majki. Glikokortikoidi u koncentraciji 2-3x većoj od fiziološke suprimiraju rast. Zbog razaranja hrskavice te matriksa kostiju nakon prestanka djelovanja visokih doza glikokortikoida nema adekvatne nadoknade rasta u visinu. Suvišak androgenih hormona dovodi do uzbrzanja koštanog sazrijevanja što vodi ranom pubertetu i manjoj konačno dostignutoj visini. Estrogeni takođe koče rast ubrzavajući koštano sazrijevanje. GENETSKI POTENCIJAL Konačno dostignuta visina djeteta je u direktnoj korelaciji sa visinom roditelja. Postoje različite vrste tablica koje uzimajući u obzir visinu roditelja daju procjenu konačne visine djece, za svaki spol posebno.

POL Muška djeca su u prosjeku na rođenju duža i teža od ženske djece ali se razlike gube sa navršenom prvom godinom života. SEZONSKE VARIJACIJE Brzina rasta u visinu najveća je u proljeće, a tjelesne mase u jesen. U slijepe djece nema sezonskih razlika u brzini rasta u visinu. RASA I EKOLOŠKI UVJETI U zatvorenim sredinama očituju se razlike u rastu uvjetovane ovim faktorima, međutim, velike migracije stanovništva te ujednačavanje životnih uslova ljudi različitih rasa (npr. crnaca i bijelaca u USA) danas je gotovo izbrisalo te razlike. ISHRANA Hronično pothranjivanje onemogućava djetetu da dosegne visinu predviđenu genetskim potencijalom. Populacije koje hronično gladuju su tako, ne samo manje tjelesne mase, nego i manje prosječne visine. Ako razdoblje pothranjivanja nije dugo trajalo može se zaostatak u visini nadoknaditi ubrzanim rastom. Kraći periodi pothranjivanja rezultiraju samo padom tjelesne mase, bez utjecaja na visinu djeteta BOLESTI Hronične bolesti, uglavnom, dovode do smanjenja rasta dok kratkotrajne infekcije, posebno česte respiratorne, ne utiču na brzinu rasta. DRUŠTVENO - EKONOMSKO STANJE PORODICE Djeca bogatih porodica nakon završetka rasta nešto su viša nego djeca iz siromašnih porodica istog genetskog potencijala. Osim kvaliteta prehrane utjecaj imaju i pravilne higijenske navike, kao i

5

Osim krivulje koja spaja tačke prosječnih vrijednosti parametara koje ispitujemo (visina. 6 .sređeni odnosi u porodici. godini nicanjem drugih trajnih molara. Prvo se jave centralni donji sjekutići a zatim centralni gornji i lateralni. mjesecu života. početak puberteta se vremenski podudara sa pojavom sezamske kosti u tetivi adduktora palca. nalazi se svojom visinom ispod trećeg percentila (p<3). dob u mjesecima . Pinneauoa i Marshalla. Kod djevojčica to je u prosjeku dob 10. slijede krivulju rasta tjelesne visine koja se označava krivuljom općeg rasta. za određenu dob postoje i krivulje koje daju normalnu biološku varijacijsku širinu tih parametara. Najpoznatije su one prema Greulichovom i Pyleovom atlasu koje vrše poređenje ispitivanog RTG sa serijama standardnih slika. RAZVOJ ZUBA Prva denticija tj. Snop tih krivulja su tzv. mjeseca. Postoji više metoda za procjenu koštane starosti prema rendgenogramu doručja. Uzimajući u obzir genetski potencijal. godini zamjenom prvih molara i centralnih donjih sjekutića. Inače. Vrlo je važno da se dijete bez obzira na trenutnu poziciju u normogramu prati kroz vrijeme odnosno odrediti na osnovu toga brzinu rasta (cm/godinu). oko 3% djece bez obzira da li su bolesna ili ne. (osim lobanje) kao i muskulatura. Druga metoda je prema Tanneru i Whitehouseu kojom sa boduje svaka jezgra a onda se dobijeni zbir poredi prema standardnim.6 = broj mliječnih zuba za dob Izbijanje trajnih zuba (druga denticija) počinje u 6. velike fiziološke varijacije vremena početka denticije postoje. Limfno tkivo svoj maksimum razvoja dostiže prije puberteta a debljina potkožnog masnog tkiva svoj maksimum postiže u 9. a kod dječaka 12. težina. i to nekada može ukazivati i na izvjesne endokrinološke poremećaje. Denticija svih 20 mliječnih zuba završava se između 24. Konvencionalno se upotrebljava radiografija lijeve šake i doručja jer tu postoji velika agregacija dugih i kratkih kostiju.26. Da bismo pratili (posebno se odnosi na visinu) parametre rasta i pri mjerenju minimizirali greške potrebno je mjeriti dijete na standardnoj opremi te između 2 mjerenja praviti razmake (mjeriti najviše svakih 3 ili 6 mjeseci. i 9. • Na apscisi je prikazana hronološka dob a • na ordinati dostignuta težina ili visina za tu dob. Kod djece koja brzo sazrijevaju koštana starost je veća nego hronološka. Međutim. obim glave). SEKULARNI TREND UBRZANJA RASTA Zahvaljujući poboljšanim životnim uvjetima uopće. Broj mliječnih zuba u određenoj dobi određuje se po formuli dole. KOŠTANA STAROST To je vrijeme pojave epifiznih jezgara različitih kostiju. srednja visina je u toku prve polovine ovog stoljeća veća za 5-10 cm u odnosu na prethodno stoljeće.5 godina. mjeseca života. Brzina rasta takođe ima svoje fiziološke varijacije te su i za nju konstruisane centilne krivulje. te da li mjereni parametri prate određenu centilnu krivulju. Koštana starost u pravilu se poklapa sa hronološkom (postoje standardne devijacije za postojeća odstupanja). Završava se u 13. i to se mora imati u vidu pri pregledu djeteta. mliječni zubi javljaju se između 5. Treći molari niču u adolescenciji a nerijetko i u trećoj deceniji života. a ovaj dio je radiografski veoma pristupačan. ne češće) da se prevaziđu kumulativne greške. ako koštana dob zaostaje za hronološkom pubertet će početi kasnije. ili 7. Djeca sa parametrima ispod 3 tj. U pravilu. centilne krivulje u rasponu p=3 do p=97. CENTILNE KRIVULJE Krivulje rasta tj. RAST POJEDINIH ORGANA I TKIVA Kostur najvećim dijelom. Mozak i lobanja već sa 9 godina dosežu 90% svoje krajnje mase i volumena. aktuelnu tjelesnu visinu i koštanu starost za djecu stariju od 6 godina može se veoma pouzdano predvidjeti konačna visina djeteta prema tablicama Bayleya. ipak. iznad 97 u znatnoj mjeri odstupaju odnajvećeg broja djece iste dobi. visine i težine konstruisane su na temelju statistički obrađenih podataka velikog broja djece.5 godina.

petogodišnje dijete 0.od rođenja do kraja 6.TJELESNA POVRŠINA U različitim situacijama u pedijatriji (određivanje doze lijekova. 140 gr sedmično/600 gr mjesečno. DOJENČE . NOVOROĐENČE Prosječne je tjelesne mase 3. izvođenje različitih dijagnostičkih testova). dvogodišnje dijete 0. dječaci 12 godina) i traje do potpune polne zrelosti.od rođenja do 28. Postoje normogrami i formule ali su za hitne slučajeve orijentacione vrijednosti tjelesne površine vrlo korisne: novorođenče 0. godine života. dana života . da bi se zatvorila između 9.počinje pojavom prvih sekundarnih spolnih oznaka (djevojčice 10 godina. godine života do početka puberteta PUBERTET .od začeća do 3. .75 m2. . stolice. godine života do kraja 6. MLAĐE PREDŠKOLSKO DOBA U toku druge godine života dijete izraste u visinu 12cm a dobije 2.tzv.mlađe predškolsko doba ŠKOLSKA DOB . dana života . mjeseca intrauterinog života do rođenja .5 kg tjelesne mase. mjeseca intrauterinog života . Prosječna tjelesna dužina 90% novorođenčadi je oko 50cm sa varijacijom od 46-54 cm.od početka 2. potrebe za hranom i tekućinom. . PODJELA RAZVOJNE DOBI PRENATALNO RAZDOBLJE .U prvom tromjesečju tjelesna masa se povećava za 25 g dnevno/175 grama sedmično.75 m2.počinje nastajanjem polne zrelosti i traje do završetka rasta i razvoja (djevojke 16-18 godina.50 m2.od rođenja do kraja 1.perinatalno razdoblje . mjeseca.25 m2. Sredina tijela novorođenčeta je u visini pupka.U četvrtom 70 gr sedminčno/300 gr mjesečno.25 m2. godine. a sa 12 mjeseci je utrostruči. Mala fontanela se zatvori ubrzo nakon rođenja.U drugom.1 kg za 90% djece. Ukoliko se obim glave u prvoj godini povećava više od 12 mm mjesečno treba tražiti uzrok takvog stanja.novorođenačka dob PREDŠKOLSKA DOB .od začeća do rođenja. . mladići 18-20 godina).od 3. mjeseci života a onda se postepeno smanji. .U prva 2-4 dana novorođenče gubi 7-10% od porođajne mase .5-4. i 18. nameće se potreba određivanja tjelesne površine. dvanaestogodišnje dijete 1. fiziološki pad tjelesne mase (mali unos hrane u odnosu na velike gubitke tečnosti: uriniranje. Obim glave novorođenčeta 35cm. U toku prve godine prirast visine je 25 cm. .fetalni period DOJENAČKA DOB . U dobi od 5 mjeseci dojenče udvostruči svoju porođajnu masu. a sa 12 mjeseci 47 cm. ADOLESCENCIJA . Obim glave se u ovom periodu poveća za 2 cm.te da na kraju prvog mjeseca života ima 10-20% veću tjelesnu masu od porođajne. Obim glave sa 6 mjeseci iznosi 44 cm.0 m2.druga godina života . odrasla osoba 1.4 kg uz varijaciju 2. Velika fontantila još nešto uveća u prvih 6. devetogodišnje dijete 1. 7 . PREDŠKOLSKO DOBA (3-6 GODINA) U toku ove 3 godine dijete ravnomjerno raste: dobila 6-8 cm visine i prosječno 2 kg tjelesne mase godišnje. .od početka 7.Za 10-14 sljedećih dana dijete treba da vrati svoju porođajnu masu .U trećem tromjesečju 110 gr sedmično/450 gr mjesečno a . insenzibilna perspiracija).embrionalni period .

različiti dismorfički sindromi (Silverov. Procjena visine se kod te djece vrši u odnosu na korigovani genetski potencijal a patološko je odstupanje za više od 2 SD (8. . intrauterine infekcije (toksoplazmoza. je centili. Uz smanjen rast uočavaju se anomalije kao što su izrazita mršavost. spušteni uglovi usana. djeteta u cilju otkrivanja uzroka ovakvog stanja. Pubertetski razvoj kod dječaka i djevojčica ponaosob a i posebno za svaku od sekundarnih spolnih oznaka svojim kriterijima sistematizovao je Tanner (I-V). asimetrija lica te trupa i 8 . kratak i zakrivljen mali prst šake. ali njegovim početkom djeca nadoknade visinu. Ako postoje psihološke smetnje zbog ovakvog stanja mogu se kratkotrajno ordinirati male doze androgena PATOLOŠKI OBLICI SMANJENOG RASTA PRIMORDIJALNO SMANJEN RAST Ovaj poremećaj ima početak prenatalno tj. te razvoj dojki kod djevojčica a kod dječaka razvoj vanjskog spolovila.5cm) od tog genetskog potencijala.5 kg godišnje a naraste uvisinu 6 cm godišnje. Djevojčice 84% svoje konačne tjelesne visine dostignu kada im je koštana dob 10 godina. Ovakva djeca su najniža pred sam početak puberteta. Pubertet kasni za 2-4 godine. Stupanj potpuno razvijenih sekundarnih spolnih oznaka se označava kao V stepen. Uzroci malog rasta u ovom periodu su različiti oblici insuficijencije placente. Prepubertetski razvoj označava se kao I stupanj pubertetskog razvoja (prepubertet). U pubertetu porastu u visinu 23-38 cm a nakon menarhe još 5-7 cm. godine. Aarskog. pa su porođajna dužina i masa manje u odnosu na gestacijsku dob. Shprintzenov). Cockaynov. Do kraja adolescentnog perioda brzina rasta je normalna i na 3. Dijete ima od svoje treće godine brzinu rasta na trećoj centili. postoji usporeno sazrijevanje. OBITELJSKI USPOREN RAST I SAZRIJEVANJE Ovaj oblik smanjenog rasta je genetski uslovljen. Dječaci 84% svoje konačne tjelesne visine dostignu kada im je koštana dob 12 godina da bi tokom puberteta narasli prosječno 28 cm. U svojim kriterijima Tanner opisuje po stadijima razvoj pubične maljavosti kod dječaka i djevojčica posebno. Treba isključiti larvirani oblik glutenske enteropatije ili parcijalni nedostatak hormona rasta. citomegalija. FIZIOLOŠKE VARIJANTE SMANJENOG RASTA OBITELJSKI SMANJEN RAST Takvo dijete je nisko od svoje 3. a u obitelji takođe. malim rastom i ukazuje na potrebu medicinske obrade. te se godišnje zamjene prosječno 4 zuba. Koštana starost i denticija su u fiziološkim granicama kao i dob početka puberteta. . rubeola). Mora se imati u vidu da 85% djece sa visinom ispod -2 SD ili 50% sa visinom ispod 3 SD predstavlja jednu od varijanti fiziološkog smanjenog rasta. zaostatak u rastu počinje intrauterino. niže postavljene aurikule. Noonanov. malena mandibula. Druga denticija je u toku. KOMBINACIJA OBITELJSKIH SMANJENOG RASTA I USPORENOG RASTA I SAZRIJEVANJA Obiteljska anamneza smanjenog rasta u ove djece je pozitivna. Russelov.ŠKOLSKA DOB U ovom periodu dobija 3-3. SMANJENI RAST Tjelesna visina djeteta koja je za uzrast i spol djeteta ispod 3 centile ili je manja od 2 SD (standardne devijacije) smatra se smanjenim tj. te u tom momentu obično traže liječničku pomoć. koja na koncu odgovara visini predviđenoj genetskim potencijalom. PUBERTET Karakteriše ga ubrzanje somatskog rasta i razvoja te dozrijevanje gonada i razvoj sekundarnih spolnih oznaka.Kod dječaka povećanjem testisa sa prosječno 12 godina života.Kod djevojčica počinje uvećanjem dojki u dobi od 10 godina.

Zaostatak u rastu često se vidi kod sljedećih hroničnih bolesti: . Podstiču i inkorporaciju sulfata u hrskavicu. Značajne su i psihološke smetnje koje se javljaju uz hronične bolesti.bolesti probavnog sistema praćene dugotrajnim povraćanjem. inzulina i spolnih hormona na jednoj strani te hiperprodukcija glikokortikoida na drugoj strani. na koji se zbog relativno velike učestalosti mora misliti kod svake djevojčice niskog rasta te uraditi kariogram kod svih niskih djevojčica. ENDOKRINI UZROCI SMANJENOG RASTA Nedostatak hormona rasta. Hormon rasta kao i somatomedini određuju se radioimunološkim metodama. On je polipeptid a njegova sekrecija je pod utjecajem specifičnih: releasing (oslobađajućeg) i inhibiting (inhibirajućeg) hormona hipotalamusa. trisomija 21. B i C. prolivom i malapsorpcijom te bolesti jetre (ciroza jetre). MENDELSKI NASLJEDNE BOLESTI KAO UZROK SMANJENOG RASTA Glikogenoze. Najveći dio (20-40%) od ukupne 24-satne sekrecije izlučuje se u prvih 90 minuta noćnog sna.somatomedina. Zaostatak u visini i težini kod hroničnih oboljenja uzrokovan je različitim faktorima kao što su: nemogućnost unošenja hrane i njene utilizacije. SMANJEN RAST ZBOG HRONIČNIH OBOLJENJA POJEDINIH ORGANSKIH SISTEMA Smanjen rast može čak skrenuti pažnju na osnovnu bolest. Takođe su polipeptidi a identifikovane su 3 vrste somatomedina i to A. . Podstiču mitozu i metabolizam tako što stimulišu sintezu DNA. HROMOZOMOPATIJE Smanjen rast prvenstveno uzrokuje gonadna disgeneza ili Turnerov sindrom kod djevojčica. su glavni endokrini uzroci niskog rasta. te one praćene hroničnom kardijalnom insuficijencijom.ekstremiteta. Smanjen rast se vidi i kod anomalija autosoma npr. što dovodi do hronične hipoksije i acidoze. NIZAK RAST ZBOG POTHRANJENOSTI Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 60% sve predškolske djece u svijetu ima neki stepen pothranjenosti. To su hondrodistrofija. Česti su znaci oštećenja CNS-a. cinka) može biti uzrok zaostatka u rastu i razvoju.8 Nutritivni nedostatak nekih mikroelemenata (npr. Hormon rasta svoje anaboličko djelovanje na metabolizam proteina i stimulaciju rasta kostiju ostvaruje preko intermedijernih produkata .bolesti srca sa hroničnom hipoksemijom (D-L šant).STH FIZIOLOGIJA STH ili hormon rasta proizvod je eozinofilnih ćelija prednjeg režnja hipofize. mukopolisaharidoze i metafizna displazija. koštana starost i spolni razvoj odgovaraju hronološkoj dobi. iako je zaostatak u rastu veoma uočljiv.bolesti bubrega praćene hroničnom renalnom insuficijencijom. Endokrini uzroci smanjenog rasta HIPOPITUITARIZAM HORMON RASTA . oslabljena perfuzija tkiva krvlju.bolesti hematopoetskog sistema kao što su hronične hemolitičke anemije. . te moguće rezistencije perifernih tkiva na djelovanje anaboličkih hormona. lipoidoze i aminoacidopatije dovode takođe do smanjenog rasta UROĐENE SISTEMSKE BOLESTI KOSTIJU I HRSKAVICE Ova oboljenja dovode do neproporcionalno smanjenog rasta. Oni se sintetišu u jetri i bubrezima pod utjecajem hormona rasta. Terapije kojom bi se pospješio rast nema. Somatomedini su po građi i funkciji slični inzulinu pa se nazivaju još i inzulinu slični faktori rasta (IGR). 13 i 15 para hramosoma. Obzirom na veoma malu koncentraciju homona rasta te velike varijacije u dnevnom ritmu lučenja za određivanje koncentracije STH koriste se provokacioni testovi: 9 . . tireoidnih hormona. Nedovoljan proteinski unos najčešći je uzrok zaostataka u rastu.

>30 kg 500 mg.detaljan neurološki pregled. kao i izostanak reakcije na terapiju hormonom rasta. adenom hipofize daje erodiranu i baloniranu sellu) . . Porast koncentracije STH nakon stimulusa na nivo od 5-10 µg/ml znači da postoji parcijalni nedostatak hormona.određivanje svih tropnih hormona i hormona ciljnih žlijezda. 2 sata nakon toga uzima se per os L-DOPA i to za djecu tjelesne mase > 15 kg 125 mg. jer će takav nivo šećera biti adekvatan stimulus za sekreciju hormona rasta koji povećava koncentraciju šećera u krvi. Uz smanjen rast djeca odbijaju i hranu. . uz smetnje vida. kristalni inzulin u dozi 0.HIPOGLIKEMIJSKI TEST . Poboljšani emocionalni odnosi dovode do brzog poboljšanja stanja i ubrzanog rasta. 90 i 120 minuta nakon davanja L-DOPE i njima se određuje hormon rasta (opasnost od hipotenzije . 10 . Inteligencija je normalna. te 30.kraniogram i ciljani snimak sellae turcicae (kraniofaringeom daje intra i supraselarne kalcifikacije. adenom hipofize). glavobolje. U osnovi je defekt receptora na ćelijama jetre i bubrega za STH.detaljan oftalmološki pregled. Neophodne dijagnostičke pretrage za postavljanje dijagnoze: . .hipofizarnog područja. Genitali ostaju infantilni. 60. kada se uzima Inderal u dozi 0. -L-DOPA + INDERAL TEST . Ali. . mandibula mala. U tim uzorcima se mjeri koncentracija hormona rasta. IDIOPATSKI I HIPOPITUITARIZAM Idiopatski nedostatak hormona rasta može biti izolovan ili uz kompletnu insuficijenciju svih hormona prednjeg režnja hipofize. Uzorci se uzimaju 45. Najčešći uzroci ovakvih stanja su: tumori hipotalamo-hipofizarnog područja (kraniofaringeom. kontraregulatoran inzulinu.1 jed/kg tjelesne mase.RTG . Hand-Christian-Schuller-ova bolest. Uzroci nedovoljne sekrecije STH mogu biti: idiopatski i organski. a vrijednost se kreće oko 8 µg/ml. Dovodi se u vezu sa poremećenim odnosima djeteta i okoline a posebno djeteta i majke. javlja se poliurija i polidipsija. LARONOV SINDROM Klinička slika je ista kao u idiopatskom hipopititarizmu. ORGANSKI UZROKOVAN HIPOPITUITARIZAM Manifestuje se kod inače zdravog djeteta sa normalnom krivuljom rasta. povraćaju. Koncentracija STH je najviša 60 minuta nakon početka testa. SMANJEN RAST ZBOG PSIHOSOCIJALNE ZAPOSTAVLJENOSTI Klinička slika kao u idiopatskog hipopituitarizma s niskom koncentracijom hormona rasta. Uzorci se uzimaju neposredno pred aplikaciju inzulina.određivanje specifične težine i osmolarnosti urina. Koštana starost odgovara hronološkoj. Test je efikasan kada glikemija padne na 50% početne vrijednosti. Dijete je na porodu obično normalne dužine i težine. enkopreza.pacijent mora ležati). 90 i 120 minuta nakon njegovog davanja.natašte se aplicira i.75-1 mg/kg tjelesne mase. Međutim koncentracije STH u plazmi su izrazito visoke. Radiološki je uočljiv zaostatak u koštanom sazrijevanju uz kasno zatvaranje epifiznih pukotina. Nakon davanja hormona rasta nema metaboličkog odgovora niti rasta uvisinu. 60. glava je okruglasta. nesanica uz pasivnost ili agresivnost. denticija kasni a masno tkivo se nakuplja pojasno.-INSULINO . Građa djeteta je proporcionalna. simptomi diabetes insipidusa te neurološki simptomi. Krivulja rasta sve više odstupa od normale a brzina rasta iznosi nekad samo 1 cm godišnje. tako i nakon stimulacije.v. Zaostatak u linearnom rastu primijeti se u razdoblju od prvih mjeseci života do treće godine. Javlja se zastoj u rastu. nos malen uleknutog korijena. pretilost kao i nemogućnost održavanja stalne tjelesne temperature. stopala i šake su mali (akromikrija).po potrebi CT kraniuma. Javlja se nekad obiteljski a nasljeduje se autosomno recesivno. Izolovani nedostatak hormona rasta nije defekt samo na nivou hipofize nego se najčešće radi o insuficijenciji hipotalamo . Ukoliko je proces više lociran u hipotalamičkoj regiji javlja se još i ekstremna pospanost (hipersomnia).izvodi se ujutro natašte. nivo IGF-a (somatomedina) je nizak kako bazalno. a koncentracija hormona ispod 5 µg/ml jasno pokazuje manjak hormona rasta. tuberozna skleroza i encefalitis. 15-30 kg 250 mg.

Nakon ovog perioda brzina rasta opada. Opasna nuspojava je ove terapije je hipoglikemija. 11 . treba prvenstveno liječiti osnovnu bolest. Kod drugih udruženih endokrinopatija koje dovode do smanjenog rasta. Aplicira se supkutano u trajanju od 5 godina.Terapija smanjenog rasta Ako je organska lezija uzrok. Terapijski rezultati su povoljniji kod mlađe djece kao i u prvih 6-12 mjeseci. Terapija somatomedinom (IGF) je novija metoda u odgovarajućim bolestima. Nakon toga se kao i kod bolesnika sa idiopatskim hipopituitarizmom sprovodi supstitucijska terapija hormonom rasta. i to hormonom rasta kao i drugim deficitarnim hormonima. Uzrok tome su antitijela koja se na hormon stvaraju nakon dužeg perioda aplikacije. terapija je takođe supstituciona.

a impulse za svoju kontrolu dobijaju od hemo. Međutim pored svega razmjena tečnosti između kapilara i intersticijalnog prostora je uvijek intenzivna i to procesom filtracije.0 40. a isto je tako i sa supstancama koje imaju električni naboj. Kod donesenog novorođenčeta 80% tjelesne mase čini voda. Sadržaj i raspored elektrolita u tjelesnim tečnostima Joni plazma mmol/1 intracelularna tečnost mmol/1 Katijoni natrij 142. čemu se suprostavljaju osmotske sile koje stvaraju proteini plazme poznat kao onkotski pritisak i nastoji da povuče tečnost iz intersticija u kapilare. Ćelije su praktično bez hlora izuzetak čine eritrociti i sluznica želuca. Osmoza prestaje kada se rastvori izjednače. Suprotno osmozi djeluje hidrostatski pritisak. Jedinica kojom se mjeri osmotski pritisak je Osmol.4 152.0 12. Raspored tjelesne tečnosti kod novorođenčeta i odraslog novorođenče i dijete do 1g intracelularna tečnost 38% ekstracelularna tečnost 38% ukupno 76% dijete preko 1g i odrasli 40% 20% 60% Interna regulacija i razmještanje intracelularne i ekstracelularne tečnosti je prema potrebama organizma.0 kalcij 2. sulfata i proteina kao anijona.METABOLIZAM VODE l MINERALA l NJIHOV POREMEĆAJ Voda kao univerzalni rastvarač ima ključnu ulogu u biohemijskim procesima organizma.0 200. Intersticijalna tečnost je ultrafiltrat seruma relativno oslobođena proteina sa nešto različitim elektrolitnim sastavom. Osmolarna koncentracija plazme je skoro uvijek konstantna oko 285 do 295 mOsm/l bez obzira na unos tečnosti tokom dana.osmolarna koncentracija. Ovaj pritisak teži da potisne vodu iz vaskularnog u intersticijalni prostor.0 10. Centri smješeni u diencefalonu kontrolišu metaboličke procese.0 KRETANJE TEČNOSTI Voda i rastvorene supstance u njoj u neprekidnom su kretanju. Dva pritiska regulišu kretanje vode između dva prostora .0 bikarbonati 24. Radi boljeg razumijevanja njenog kretanja podijeljena je na intracelularnu i ekstracelularnu. Broj rastvorenih čestica na litar rastvora pokazuje osmolaritet toga rastvora. sa daljim neznatnim smanjenjem u tom procentu ostaje i kod odraslog. nego čini i najveći procenat tjelesne mase.0 magnezij 1.0 proteini 14. Takvo kretanje kroz polupropusnu membranu naziva se osmoza.0 fosfati 2. Negativno naelektrisani proteini spriječavaju potpuno izjednačenje koncentracija anjona i katjona između intersticijalnog i vaskularnog dijela. U vaskularnom dijelu veća je koncentracija natrija (katijon) nego hlora (anijon).1 34. fosfata.5 4. te voda iz dijela sa većom koncentracijom kreće se prema dijelu sa manjom koncentracijom.0 200. Razlike između intracelularne i ekstracelularne tečnosti više su prema koncentraciji njenih supstanci nego po hemijskom sastavu. Suprotno u intersticijalnoj tečnosti.vaskularnog i intersticijalnog.0 4. Ako su rastvorene dvije ili više supstanci osmolaritet toga rastvora je ravan zbiru osmolarrteta rastvora pojedinih supstanci . Propustljivost kapilarnih pora za različite čestice zavisi 12 . Skupa sa rastvorenim supstancama voda ne samo da čini tjelesnu tečnost organizma. Najveći hidrostatski-pritisak ostvaruje se srčanim radom. Hemijski sastav tečnosti je konstantan za cijeli život.0 ukupno 150.0 kalij 4.0 54.0 ukupno 150. Za supstance koje ne disociraju 1 mol jednako je 1 osmol. pored magnezija. Ekstracelularna tečnost je podijeljena na intersticijalni i vaskularni dio. U intracelularnoj tečnosti glavni katjon je kalij.0 Anijoni hlor 104.0 drugi anijoni 6. Metabolizam vode kod novorođenčeta je veoma intenzivan i u dnevnom prometu učestvuje 1/3 njegove ekstracelularne tečnosti. osmo i volumenskih receptora preko endokrinih žlijezda. Tako je kod vode. Kod odrasle osobe učestvuje 1/8 tečnosti.0 90. Do kraja prve godine života tečnost organizma se smanji na 65%. ali ipak u svakom je dijelu zbir katijona i anijona jednak.

Propustljivost ćelije za natrij se pojačava i on ulazi u ćeliju. ALDOSTERON Najzastupljeniji mineralokortikoid koji luči nadbubreg.Hipovolemija smanjuje pritisak u predkomorama. veže se na specifične receptore. te nastaje podražaj na receptore za lučenje ADH. uzrokuje sintezu proteina neophodnog za transport natrija. Djelovanjem ADH povećava se propustljivost luminalne membrane kanalića za vodu i čestice Na i ureje čime se smanjuje diureza i povećava osmotska koncentracija urina. porast koncentracije kalija u ekstracelularnoj tečnosti 2.Svako povećanje osmolalnosti plazme uzrokovano je povećanom koncentracijom natrija. sistem renin-angiotenzin 3. ima i vazokonstriktornu ulogu i održava arterijalnu tenziju. REGULACIJA METABOLIZMA VODE I ELEKTROLITA U regulaciji metabolizma vode i elektrolita najodgovorniji su: . onkotski pritisak plazme obezbjeđuje osmozu tečnosti iz intersticija u vaskularni prostor i iznosi 28 mmHg.aldosteron(mineralokortikoid) . a kao zamjena izlazi kalijum iz ćelije i odlazi u lumen kanalića. Stimulus za lučenje aldosterona je: 1. . 13 . koloido-osmotski pritisak prelazak vode u intersticij. a njegovi neuroni djeluju kao osmoreceptori. Sekrecija antidiuretskog hormona je pod kontrolom: . ŽEĐ U hipotalamusu se nalazi i centar za žeđ. Sekrecija aldosterona je regulisana koncentracijom natrija i kalija u ekstracelularnojtečnosti. U situacijama sa pojačanom reapsorpcijom natrija.natriuretski peptid MEHANIZAM DJELOVANJA ADH Antidiuretski hormon (ADH) je glavni regulator izlučivanja vode. kao i kod tumora bronha. a karotidni. U stanjima hipovolemije ADH pored antidiuretske. . traume. U nedostatku aldosterona ekstracelularni prostor se smanjuje za 20 do 25% što vodi cirkulatornom kolapsu.uglavnom od veličine tih čestica. ostala tri imaju manju snagu. povećana koncentracija natrija u ekstracelularnoj tečnosti 4.žeđ . 4. ali i od vrste tkiva i organa. Hipovolemija koja uzrokuje hipotenziju pojačava lučenje angiotenzina II. Svako povećanje osmolalnosti plazme uzrokuje izlazak vode iz ćelije i osjećaj žeđi. Svako smanjenje minutnog volumena srca uzrokuje žeđ. ACTH Izlučeni aldosteron utiče na povećano izlučivanje kalija čime vraća plazmatski kalij na normalne vrijednosti. Kretanje tečnosti kroz kapilarnu memebranu obezbjeđuju četiri faktora: 1. Luči ga neurohipofiza.Osmolalne koncentracije plazme . aortni i plućni baroreceptori funkcionišu i kao volumni receptori pa će svaka hipovolemija aktivirati ove receptore i uzrokovati pojačanu sekreciju ADH.Inhibiciju lučenja uzrokuje hipoosmolalanost. Djeluje na distalne sabirne kanaliće bubrega. hipervolemija i alkohol. pritisak međućelijske tečnosti kada je pozitivan tjera tečnost u kapilare i obrnuto u intersticij kada je negativan. Kalij je najmoćniji regulator lučenja aldosterona. .Pojačano lučenje ADH može se desiti i nakon operativnih zahvata. Propustljivost glomerularnih kapilara veća je 500 puta od propustljivosti kapilara mišića. zatim slijedi izlazak vode iz ćelije i smanjenje zapremine ćelije. hidrostatski kapilarni pritisak koji je na arterijskom dijeu 25 mmHg 2.Smanjenog cirkulirajućeg volumena .antidiuretski hormon (ADH) . morfin uzrokuju povećano lučenje ADH. uzrokuje žeđ i pijenje vode. Ovaj se proces odvija i u hipotalamusu. pojačano je lučenje aldosterona koji difunduje u epitelne ćelije distalnih i sabirnih kanalića bubrega. Lijekovi kao i antihistaminici. 3.

Patološki gubici tjelesnih tečnosti . kardiotonici) povećavaju intraatrijalni pritisak. U hiperpireksiji sa 38C dnevna potreba za vodom povećava pluća 15% se na 200 ml/m2. a samim tim i pojačano lučenje natriuretskog hormona. Rezultat toga je povećanje natriureze i diureze. vode. Njegov terapeutski učinak je dobar kod srčane insuficijencije. smanjeni unos tečnosti. koje doji. pojačana perspiracija i znojenje tako da je za svaki stepen preko 37C povećana 12% potreba za vodom. kojim putem je i pcvećan gubitak vode i elektrolita . Dnevni gubitak zavisi od godina. Razlog tome je da takva hrana ima dosta proteina čiji raspadni produkti opterećuju bubrege.ATRIJALNI NATRIURETSKI PEPTID Stvara se u kardiocitima srčanih predkomora. promjene temperature. ali i 14 . U takvim procesima na 100 Kcal organizam stvara i 12 ml endogene vode. Beba hranjena flašom ima velike potrebe za vodom 140/100 kcal. težine.Povećano znojenje kod djece sa cističnom fibrozom uzrokuje gubitak tečnosti. PUTEVI FIZIOLOŠKOG GUBITKA VODE Na tri načina se eliminiše voda iz organizma perspiratio 45% U bazalnim uslovima na svaku proizvedenu kaloriju iz tijela se eliminiše insensibilis koža 30% 1 ml. Natriuretski peptid suprimira djelovanje aldosterona i ADH. veliki gubitak sa ili bez odgovarajućeg unosa c. Majčino mlijeko sadrži dovoljno vode. HIPERVENTILACIJA . te ih je potrebno izlučiti. Potreba zdravog djeteta za vodom zavisi od uzrasta. vode. nije potrebno dodavati vode između obroka Dnevni unos vode treba da pokrije dnevni gubitak. diureza 50% stolica 5% POTREBE DJETETA ZA VODOM Potrebe dojenčeta za vodom su znatno veće od odraslih.visoka temperatura.povećavajući oksidacione procese. a kod 40C potrebe se povećavaju na 400 ml/m2. smanjenje plazma reninske aktivnosti. Povećano rastezanje srčanih predkomora i hipervolemija (pretjerani unos soli. 3 mEq natrija i 2. a povećanjem protoka kroz bubrege povećava glomerularnu filtraciju.4 mEq kalija. masti i proteina .produkti nastali ubrzanim metabolizmom povećavaju urinarnu ekskreciju. tako da se potrebe u vodi mogu smanjiti na 115 ml za svakih 100 Kcal dok u mineralima potrebe ostaju iste. U uslovima bazalnog metabolizma dnevni unos je uvijek određen i stalan. znojenje i perspiracija povećavaju gubitak vode i minerala STANJA KOD KOJIH DOLAZI DO PATOLOŠKOG GUBITKA TEČNOSTI POVIŠENJE TJELESNE TEMPERATURE . tjelesne temperature. ZNOJENJE . Novorođenčetu i dojenčetu do 6 mjeseci. U normalnim metaboličkim procesima:  svako stvaranje 100Kcal zahtjeva aproksimativno 125 ml vode.Dehidratacija a. Za to postoji više razloga:  veća površina tijela  ubrzaniji metabolizam  ubrzano odstranjenje raspadnih produkata metabolizma. a u prosjeku je 10-15% njegove tjelesne težine. a gubitak normalan b. kombinacija gore pomenuta dva mehanizma POSLJEDICE UBRZANOG METABOLIZMA Aktivnost djeteta. aktivnosti pacijenta.Kod ubrzanih i produbljenih respiracija gubitak tečnosti može porasti i na 50% od ukupnih fizioloških potreba u tečnosti za taj uzrast. povećavaju sagorijevanje šećera. različita patološka stanja mijenjaju metabolizam na nekoliko stepenica: .U situacijama sa povišenom temperaturom ubrzan je metabolizam.

Glavno mjerilo stepena dehidracije je promjena tjelesne težine.minerala (Na. serumskog natrija. Gubitak je neophodno namiriti parenteralnim putem. POLIURIJA . aldosteron. Terapija Nadoknada gubitka tečnosti i minerala. odnosa prema tjelesnoj rezervi te brzinom razvijanja dehidratacije. Cl.Procjena stepena dehidracije na osnovu kliničke slike može poslužiti samo kao orijentaciona procjena. natriuretski peptid) bubrezi uspijevaju održati homeostazu tjelesnih tekućina. Procjena stepena dehidracije kod neonatusa i male djece: Gubitak tečnosti Stepen dehidracije do 5% (50 ml/kg) blaža 5-10% umjerena 10-15% teška preko 15% inkompatibilna sa životom VRSTE DEHIDRACIJE – Razvrstavaju se na zavisno od gubitka vode i elektrolita. ali je kod djece prilično teško odrediti procenat gubitka. intoksikacijom salicilatima. iako može doći i do gubitka hlorida i kalija najznačajniji za definisanje vrste dehidratacije je nivo serumskog natrija pa imamo: Izonatremijska (izotona) Na+ 130 do 150 mEq/l Hiponatremijska (hipotona) Na+ manji od 130 mEq/l Hipernatremijska (hipertona) Na+ iznad 150 mEq/l Klasifikacija dehidracija u tri tipa. a time i osmotski pritisak. održi balans ili čak pojača terapija diurezu kada je potrebno odstraniti neke štetne materije iz organizma STEPEN I VRSTE DEHIDRATACIJE Kliničke manifestacije zavise od stepena dehidracije. Tipovi dehidracije zavise od odnosa između stepena gubitka vode i elektrolita.  Izonatremijska dehidracija sreće se najčešće u praksi. Terapija Namjera je da održi normalni balans tečnosti ili da prevenira nastupajući gubitak održavanja (primjer je stanje nakon hirurškog zahvata). Kod djece koja često dehidriraju bez drugog vidljivog uzroka mora se misliti na poliuriju i mjeriti diureza.2 mmol spomenutih elektrolita. Na 100 ml tečnosti dodaje se i 1 . visokom temperaturom. TERAPIJA NADOKNADE TEČNOSTI Može se provoditi u tri faze. Dodatna Kod određenih oboljenja.Svaki proliv uzrokuje gubitak tečnosti. ali uz tečnost se moraju dodati i izgubljeni minerali.25 umjereni proliv 10-15 25 . Akutni pad težine u gramima odgovara deficitu tekućine u militrima. PROLIV . 15 . pogađa ekstracelularni prostor dok je intracelularni sačuvan.Patološki gubitak tečnosti i minerala se u novorodenačkom i dojenačkom periodu zbog mokrenja u pelene može lako previdjeti. Svaka od ovih dehidracija razlikuje se još i prema gubitku intracelularne ili ekstracelularne vode. Gubitak tečnosti i elektrolita je proporcionalan.50 teški proliv više od 15 75 POVRAĆANJE . Pa se stepenuje prema kliničkoj slici: stepen težine broj stolica na dan gubitak tečnosti (ml/kg/dan) blagi proliv 5-6 10 . Pri tome gubitak 15% težine iznosi oko 25% gubitka tekućine (da se možeš snaći u ovoj glupoj tabeli). a na osnovu koncentracije natrija od praktičnog je značaja. Svaki gubitak tjelesne težine preko 1% dnevno znači dehidraciju. ali ako je povraćanje uporno u cilju mjerenja gubitka može se postaviti gastrična sonda. Svrha ove terapije je da se povrati deficita normalno stanje kod bolesnika sa prolivom. Najvažniji elektrolit je natrijum.Teško je definisati gubitak tečnosti. STEPEN DEHIDRACIJE . K) u znoju. bilo da nadoknadi deficit. Uz pomoć adaptacionih mehanizama (ADH. hiperventilacijom.

pretjerana žeđ. kardiovaskularnog. Mjeriti gubitak tečnosti u toku bolesti i način gubitka (urinom. hladno. koža u naborima. oznojeno.  Hiponatremijska dehidracija. pretjerana uznemirenost Simtomi kod neonatusa i dojenčeta Simptomi kod starijeg dijeteta Puls a. bez obzira na unos. oznojeno. Ustanoviti da li je oboljenje jednog od ovih sistema dovelo do dehidracije. povraćanjem. zatim način unosa. hladno. diabetes insipidusu ili nefrogenom diabetes insipidusu. mogu biti duboke. Pratiti svaku promjenu težine. elektrolita. brze ubrzane normalna uvučena jako uvučena normalan normalan ili snižen sistolni manji od 90. Razlog što tečnost prelazi u ćeliju i povećava intracelularnu tečnost je hipotonija ekstracelularnog prostora. ekstremiteti uznemirenost kasnije hipotenzija cijanotični. U takvim situacijama gubi se dosta tečnosti. a elektroliti ostaju. KLINIČKI NALAZ Različiti stepeni dehidracije. koma). uznemirenost. dreniranjem). ekstremiteti cijanotični. mlitavo. U slučaju povećanja diureze i smanjenog unosa tečnosti nastala dehidracija uzrokovana je smanjenom sposobnošću bubrega da sačuvaju vodu. Klinička slika zavisi od vrste dehidracije i uzrasta djeteta. vrstu tekućine. Uzrok je pretjerani gubitak soli (adrenalna insuficijencija. perspiratio insensibilis.nekada nemjerljiv dobar oslabljen jako oslabljen normalni uvučeni jako uvučeni prisutne nema nema vlažne suhe suhe normalna smanjena oligurija 4-5% 6-9% preko 10% 40-50 ml/kg 60-90 ml/kg 100-110 ml/kg umjereni stepen dehidracije žed. Oboljenja koja uzrokuju takvu dehidraciju su: visoka temperatura. sopor. karpo-pedalni spazmi dobro punjen. Ovoj vrsti dehidracije sklona su dojenčad u prvim mjesecima života. Cilj svih ovih postupaka je da ljekar uspostavi ravnotežu između gubitka i unosa. Ovi podaci su neobično važni kao i podaci koju vrstu i koju količinu hrane je dijete uzimalo prije bolesti da se može utvrditi i tip dehidratacije. frekvencija ubrzan i slab ubrzan. daju i različite kliničke znake.obično svjesno. redovnim pregledom djeteta pratiti manifestacije od strane respiratornog. jatrogeno). kadkad nepalpabilan normalna normalni duboke. Radi kompenzacije hiperosmolarnosti voda iz ćelije se pokreće prema ekstracelularnom prostoru i intracelularna voda se smanjuje. te ordinirati odgovarajuće lijekove. može nastati koma. uplašeno žeđ. Neophodno je imati i podatke o unosu i načinu unosa vode ili hrane u toku bolesti. KLINIČKA ISPITIVANJA Jačina i vrsta dehidracije zavisi od unosa i gubitka vode i elektrolita. prolivom.Klinički se očituje edemima. hiperventilacija. Za utvrđivanje vrste dehidracije neobično je važno uzeti detaljnu anamnezu. Potrebno je saznati tjelesnu težinu djeteta prije bolesti što će pomoći da se ustanovi stepen gubitka tečnosti.slab. Hipernatremijska dehidracija nastaje kod povećanog osmolariteta ekstracelularnog prostora. nervnog sistema i bubrega. cistična fibroza. a što se dešava u bolesti bubrega. ali i dehidracijom CNSa (somnolencija. Ovoj vrsti dehidracije sklona su i podhranjena djeca. lijekova. STEPEN DEHIDRACIJE blaži stepen žeđ. radialis Respiracije Fontanela Pritisak Turgor kože Bulbusi Suze Sluznice Količina urina Gubitak težine Deficit tečnosti somnolentno.uznemiren na svaki podražaj teški oblik dehidracije 16 . znojenjem. naziva se još i trovanje vodom. Dehidracija uzrokovana poliurijom sugeriše o diabetes melitusu. uzemirenost ili letargija.

eventualno konvulzije. Ukoliko je gubitak manji dijete je letargično. LABORATORIJSKI NALAZI Laboratorijski nalazi se moraju pažljivo isplanirati te nakon dobijanja može se definisati vrsta dehidracije i planirati terapija. Metabolizma kalija i poremećaji Glavni katjon intracelularne tekućine je kalij sa oko 150 mmol/l Znatno niža koncentracija kalija je u ekstracelularnom prostoru od 4. tonus muskulature pojačan uz hiperrefleksiju. U urinu se može naći blaža proteinurija sa granularnim. te se pokaže deficit kalija.  U slučajevima gubitka intacelulame vode dehidracija je hipernatremijska. obično nema simptoma intracelularne dehidracije. smanjen intraokularni pritisak. a manifestuje se simptomima intracelularne dehidracije. Ukoliko je cirkulatorna insuficijencija ono je slabije izraženo. na njihovo mjesto izlazi kalij i nastaje hiperkalijemija. Kod anoksije. ovi se nalazi moraju ponoviti. Kalij se kompletno resorbuje iz digestivnog trakta. Vrijednosti serumskog kalija ne odražavaju stvarno stanje kalija u organizmu. leukocitima. Budući da se na tom mjestu za jon kalija mijenja i jon vodonika to postoji konkurencija između ta dva jona. blagi šok. Kod jače dehidracije snižena je glomerularna filtracija (povišene vrijednosti serumskog kreatinina i uree). 17 . Turgor je neznatno oslabljen.Vrsta dehidracije se može odrediti takođe pažljivim praćenjem fizikalnog nalaza kod bolesnika. bubrega da koncentrišu urin. Paradoksna acidurija je stanje kod jake hipokalijemije. Teško je i nesigurno procjenjivati i proteine osobito kod podhranjene djece.0 do 5. To je ujedno i način da u slučaju hipokalijemije. čak je veći od ukupnog deficita tečnosti. Određivanje elektrolita u serumu posebno je važno. hijalinim cilindrima. Hemokoncentracija (povišene vrijednosti hemoglobina. ukoliko se želi izdiferencirati da li je u pitanju bolest bubrega ili ne. U alkalozi obrnuto.  Kod hiponatremijske dehidracije relativno je veliki gubitak ekstracelularne tečnosti. Rutinski je nemoguće mjeriti intraćelijski kalij a serumski nam ne daje stvarno stanje kalija u organizmu. Vrijednosti serumskog bikarbonata pokazuju da li je dijete u acidozi ili alkalozi. Hipernatremijska dehidracija je značajna u tome što može izazvati trajna oštećenja cns-a i ostaviti trajne neurološke poremećaje. Glavni izvor kalija je hrana. Specifična težina ispod 1020 upućuje na smanjenu sposobnost . Ovi su znaci osobito izraženi ako je gubitak tečnosti preko 100 ml/kg. Karaktersitični znaci metabolične acidoze su usporeno ravnomjerno disanje: duboka i prolongirana ekspiratorna faza . a u bubregu se zamjena vrši između jona natrija i vodonika. Loša strana te zamjene je da se tako gubi velika količina jona vodonika i u organizmu se razvija alkaloza. te je urin kiseo. Glukagon stimuliše oslobađanje kalija iz jetre i djeluje suprotno inzulinu.  Kod hroničnih proljeva radi dugog gubljenja magnezija javlja se hipomagnezinemija. ali pojačano luči jon vodonik. Kod alkaloze disanje je površno. Organizam je u alkalozi. Nakon ozdravljenja. U acidozi su joni vodonika u većoj koncentraciji i odlaze u ćeliju. smanjene glomerularne filtracije i acidoze vrijednosti kalija su povišene.6 mmol/l. eritrocitima. koma.  Kod pilorostenoze gubi se jon hidrogena i hloridi pa će nastati hipohloremična alkaloza. Kod svih pacijenata sa dehidracijom snižene su vrijednosti natrija u serumu.Kussmaulovo disanje. Volumen intracelularne tečnosti povećan. jezik je suh.  Izonatremijska dehidracija najčešća u praksi.  Tako kod proliva gubi se mnogo bikarbonata što će dovesti do sistemne acidoze. sopor. Klinički znaci su oslabljeni turgor sa hipovolemičnim šokom. Posebne vrste dehidracije vezane su i za neka oboljenja. uzbuđeno na spoljnje nadražaje. ali kompenzatorni mehanizmi dosta dugo održavaju ravnotežu vode i minerala. Na prvom mjestu su osjetljive ćelije cns-a. Inzulin podstiče ulazak kalija u ćeliju. organizam štedi kalij. Količina izlučenog kalija zavisi o izvršenoj zamjeni za jon natrija u distalnim tubulima. slabo drži koncentraciju. a može se pomoći određivanjem pH i pCO2 i definisati metaboličku od respiratorne acidoze. EKG može pomoći u dijagnosticiranju intracelularnog gubitka kalija. Glavni ekskretorni organ za kalij je bubreg. hematokrita i plazma proteina) mogu ukazivati na tešku dehidraciju. U alkalozi je obrnuta situacija da organizam pojačano izlučuje kalij. Simptomi su pomućenje svijesti. Ukoliko je prije bolesti postojala anemija isti nalazi mogu biti uredni. osim kod onih sa hipernatremijskom dehidracijom. Koncentracija kalija u serumu zavisi i od koncentracije jona vodonika.

Kod blaže hipokalijemije javljaju se promjene na EKG-u. hipervolemija) stvaraju se neisparljive jake organske kiseline (mliječna.GUBITAK KALIJA IZ ORGANIZMA Sadržaj kalija u digestivnom traktu je veliki. a u najtežim slučajevima paralitički ileus. pirogrođana. sondom. Ugljični dioksid (CO2) iz ugljične kiseline se izlučuje ventilacijom kroz pluća. pa i miokard. jatrogeno kada se daju velike količine natrija). pareze. meteorizam. Disocijacijom i ovih kiselina stvara se jon H+.prugastu kao i glatku muskulaturu. REGULACIJA ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE Fiziološke vrijednosti pH u arterijskoj krvi je 7. Razlaganjem ove kiseline nastaje H2O i CO2. Osobito u želučanom soku. Jedina hlapljiva kiselina u organizmu je ugljična kiselina. Metabolisanjem aminokiselina organizma nastaju fosforna H2PO4 i sumporna H2SO4 kiselina. Kalipenična nefropatija .40 dok je venske krvi 7. povraćanjem.5 mmol/l. β-oksibuterna i druge). Povećani gubitak kalija bubregom je u stanjima sa alkalozom (posttraumatska. Ukoliko dođe do disfunkcije glatke muskulature crijeva očituje se kao opstipacija. povraćanje. adrenogenitalnog sindroma. čijom disocijacijom nastaju velike količine jona H+. bradikardija. HIPOKALIJEMIJA Smanjene zalihe kalijuma u organizmu pogađaju poprečno . hronične renalne insuficijencije kod anuričnih bolesnika kada se daje kalij.40 do 7. Kada je koncentracija kalija u serumu normalna. Davanje većih količina diuretika koja ne čuvaju kalijum (furosemid). odnosno reapsorpcije vode pod ADH. Raspon je 7. STVARANJE BIKARBONATA (HCO3) U organizmu zavisi od koncentracije hlapljivih kiselina. HIPERKALIJEMIJA Označava stanje kada je serumski kalijum viši od 5. a u težim kardiomiopatija. Addisonove bolesti. neki oblici nefritisa. Glavna karakteristika te nefropatije je da distalni tubuli i sabirni kanalići gube sposobnost koncentracije. slabljenjem ili iščezavanjem tetivnih refleksa. a to ujedno predstavlja i bazu za stvaranje jona H+. Klinički se očituje opštom mišićnom slabošću. Kiselost rastvora je direktno uslovljena koncentracijom jona H+ odnosno njegovom aktivnošću. bubreg nema sposobnosti da je održi. Snižene vrijednosti kalija povećavaju osjetljivost miokarda prema digitalisu. respiratorne insuficijencije. Baze su one koje mogu da prime jon H+ . Što je kiselina jača lakše oslobađa jon H+. U različitim patološkim stanjima (proliv. Ipak je najveći gubitak renalnim putem više od 90%. pojačano lučenje hormona nadbubrega. akutne renalne insuficijencije. pa se mogu brže javiti i znakovi intoksikacije digitalisom. STVARANJE JONA H+ Metabolisanjem masti i ugljikohidrata organizam stvara 88% energije. aldosteron i ADH stimulišu difuziju dok kateholamini djeluju suprotno. postoperativna stanja. Ukupna količina sekretovanog kalijuma rezultat je difuzije iz tubularne ćelije i reapsorpcije. Prilikom tih procesa se stvara i ugljična kiselina (H2CO3). fistulom).35. Hipohloremija. Javlja se kod teške acidoze. a krajni stadij je pareza skeletne muskulature.Dugotrajni nedostatak kalijuma u tubularnim ćelijama dovodi o funkcionalnih i morfoloških promjena tih ćelija. Acidobazna ravnoteža Kiseline su supstance koje su sposobne da u određenom rastvoru oslobode jon H+ . ali u slučaju hipokalijemije ekskrecija kalija bubregom je smanjena. EKG promjene do teške aritmije i zatajivanja miokarda. U patološkim stanjima sa 18 . Izvjesne količine kalija se gube i znojenjem (cistična fibroza). Klinički simptomi parestezije. acidoketoza. a baza nakon njegovog vezivanja postaje kiselina.35 (viša je koncentracija CO2 i H2CO3). Time je narušena acidobazna ravnoteža. pa će poremećaji u git-u uzrokovati gubitak kalija (prolivom. Kada je difuzija veća od reapsorpcije kalijum se izlučuje. U fiziološkim uslovima organizam se oslobađa jona H+ preko alveola i preko bubrega i tako održava acido-baznu ravnotežu. sa dilatacijom i na kraju sa srčanim zatajivanjem. Znači da svaka kiselina kada otpusti proton H+ postaje baza. Dugotrajni nedostatak kalijuma može usporiti rast dijeteta.

Nizom složenih reakcija u bubrezima se reguliše koncentracija vodonikovih jona i jona bikarbonata. Ugljični dioksid se ne veže na istom mjestu kao kiseonik tako da se mogu transportovati paralelno. Molekula proteina sadrži kiseline COOH koje disociraju na COO. Na taj način se odstrani 60 do 65% CO2. Bjelančevine plazme i ćelija imaju veliki puferski kapacitet. koja se secernira. Ako se ma gdje u organizmu promijeni koncentracija vodonikovih jona promijeniće se ravnoteža puferskih sistema.ugljični dioksid može se direktno vezati na hemoglobin uz oslobađanje jona H+. Nastali CO2 je u ravnoteži sa alveolarnim CO2. Sekretovani joni vodonika nastaju u tubularnim ćelijama iz ugljične kiseline koja je nastala iz vode i ugljičnog dioksida. Postoji i aktivna sekrecija jona H + nezavisno od transporta Na+. koji ima manji afinitet za jone vodonika nego hemoglobin. ACIDOZA . PROTEINSKI PUFER takođe intracelularni pufer. Koncentracija ovih puferskih sastojaka je manja od koncentracije bikarbonatnog pufera. poremećeno je izbacivanje CO2 i dolazi do poremećaja acidobaznog stanja. Kada se secernira jon H+ u tubularnoj ćeliji se stvori bikarbonat koji se veže sa reapsorbiranim Na+ kao zamjenom za vodonik i nastali NaHCO3 odlazi u peritubularnu tečnosti i acidoza se koriguje. Svi ovi bikarbonatni joni ne mogu biti resorbovani. Bikarbonatni jon nastao disocijacijom ugljične kiseline prolazi pasivno peritubularnu tečnost i vraća se u ekstracelularnu tečnost. koji mogu da spriječe veće promjene pH krvi. Puferski kapaciteti zavise od komponenti koje ulaze u sastav pufera i njihovog odnosa. Odnosno za svaki secernirani H + nezavisno od natrija stvara i električni gradijent. a hlordi u plazmu. Bikarbonat prelazi u plazmu u zamjenu za jon Cl. Ovaj pufer nije osobito snažan i nije u velikoj količini. Na pritisku 15 do 40 mmHg na svakih 100 ml krvi otpušta se 5 ml kiseonika i to se smatra najoptimalnijim pritiskom. Brzim reagovanjem sprječavaju nagle promjene acido baznog statusa.ometenom plućnom ventilacijom. TRANSPORT VIŠKA JONA H + postoje dva mehamizma . Kod normalne funkcije pluća višak CO2 se izbacuje.Disocijacijom ugljične kiseline pored bikarbonata nastaje i vodonik. a u peritubularnoj tečnosti postoji nosač za bikarbonat. Kada CO2 iz tkiva pređe u kapilare tada započinju hemijski procesi koji olakšavaju njegov transport.U slučaju acidoze količina jona H+ . te se ventilacija povećava tako da za 1 do 15 minuta odstrani višak CO2.Učešće hemoglobina u regulaciji novoa jona vodonika vezano je sa njegovom funkcijom u transportu kiseonika i ugljične kiseline. Pored vodonika stvara se i bikarbonat. Pod uticajem karboanhidraze nastaje CO2. odnosno njihovim odstranjivanjem iz ekstracelularne tečnosti Proksimalni. Svaka promjena u ravnoteži jednog puferskog sistema remeti ravnotežu u svim ostalim puferskim sistemima. Najbolji su oni puferi koji podjednako sprječavaju promjenu koncentracije jona H+ i jona OH-. Ugljična kiselina disocira na H2O i CO2. koja odmah disocira tako se stvara bikarbonatni jon. a nastali spoj je karbaminohemoglobin. Svakih 100 ml krvi u plućima otpusti 4 ml CO2. koji bez obzira na atmosferski pritisak. Sekrecija jona vodonika takođe zavisi i od reapsorpcije Na+ koji stiže iz glomerularnog filtrata. U plućnim kapilarima hemoglobin sa kiseonikom stvara oksihemoglobin.kao otopljeni koji reaguje u plazmi sa vodom. Tada prema Hendelson Hasselbalch-ovoj jednačini pH tjelesnih tečnosti ide ka acidozi i alkaloza je kompenzovana. pCO2 je odraz alveolarne ventilacije.vodonik reaguje sa puferima iz tubularne tekućine . Pritisak alveolarnog CO2 je niži od tkivnog tako da lako difunduje u alveole. koji difunduje u plazmu. a pH tubularne tečnosti je vrlo blizu konstanti optimalnog djelovanja fosfatnog pufera. ODRŽAVANJE ACIDO-BAZNE RAVNOTEŽE Nekoliko mehanizama održava acido baznu ravnotežu. njegov pritisak u eritrocitima opada i karbamohemoglobin otpušta CO2. Za razumjevanje poremećaja acido-bazne ravnoteže u organizmu može korisno poslužiti Henderson Hasselbalchova jednačina HCO3 zavisi od koncentracije ugljične kiseline. a potom u plućne alveole. ALKALOZA . jer je jača kiselina. Puferi Biološke puferske sisteme čine rastvori slabih kiselina i njihovih konjugovanih baza. sabirni i distalni kanalići luče jon H+ u tubularnu tečnost. HEMOGLOBINSKI PUFER . Fosfatni pufer je neobično važan u tubularnoj tečnosti. Dakle hemoglobin je taj. tako da nema dovoljno bikarbonata da veže višak jona H+. U alkalozi suprotno disanje se usporava i koncentracija CO2 raste. reguliše i održava konstantnim pritisak kiseonika u tkivu. . je daleko veća nego bikarbonata.U situacijama sa alkalozom u bubrežne kanaliće pristiže dosta bikarbonatnih jona i ima ih više od jona H+.  FUNKCIJA BUBREGA promjena koncentracije jona H+ uslovljava izlučivanje kiselog ili alkalnog urina i tako reguliše jon H+ na fiziološke vrijednosti ali je za to potrebno 1 do 2 dana. Količina kiseonika u tkivu reguliše i utrošak energije.  PUFERI se nalaze u ćelijskim i vanćelijskim tečnostima. odnosno koncentracije jona vodonika. Mogu djelovati kao kiseli i kao bazni puferski sistem. U reakcijama puferskih sistema jon H+ je zajednički tako da u plazmi svi puferi djeluju udruženo. Može da reguliše acidobazni status preko pluća i preko bubrega. Ugljični dioksid se može transportovati na više načina: . gdje mu je ujedno i najveća koncentracija. BUBREZI KAO PUFER . Ovaj proces katalizira eritrocitna karboanhidraza i reakcija se odvija vrlo brzo. Te reakcije su vrlo spore i tako se ne odstrani mnogo CO2 . Bikarbonati se vraćaju u eritrocite. U normalnim prilikama svi bikarbonatni joni se resorbuju iz kanalića. ali je njegov značaj u velikoj puferskoj sposobnosti.vodonik se udruži sa amonijakom 19 . Prolaskom krvi kroz pluća hemoglobin veže na sebe 97% kiseonika. koji disociraju. Hemoglobin sadrži veliki broj kiselih i baznih radikala. BIKARBONATNI PUFER je najvažniji plazmin pufer NaHCO3 : H2CO3. Hemoglobin transportuje i ugljični dioksid nastao u tkivu.putem eritrocita u kojima se spaja sa vodom i nastaje ugljična kiselina. Za svaki jon H+ vraća se jedan bikarbonatni jon u ekstracelularni prostor. FOSFATNI PUFER važan intracelularni pufer. Čine ga dva sastojka NaH2PO4 i Na2HPO4. Na ekskreciju vodonika istovremeno se reapsorbuje bikarbonatni jon.i H+ i druge NH3OH disociraju na NH3 i OH. a jon H+ odstrani eritrocit . Na taj način je u organizmu smanjen jedan od glavnih sastojaka bikarbonatnog pufera. Otpuštanje kisika iz hemoglobina u međućelijski prostor reguliše visina pritiska u tkivu.  PLUĆNA VENTILACIJA porast koncentracije jona H+ nadraži centar za disanje.

trovanje salicilatima.Kod hroničnih respiratornih bolesti (cistična fibroza. asthma) respiratorna insuficijencija dolazi postepeno i uspiju se aktivirati kompenzatorni mehanizmi bubrega. METABOLIČKA ALKALOZA Nastaje zbog gubitka vodikovih jona ili zbog retencije bikarbonatnih jona u ekstracelularnim prostorima. Zato se povećava pCO2 preko 10 kPa. jer fiziološki kompenzatorni mehanizmi nisu dovoljni. povraćanje diabetes. Taj pufer odlazi u vanćelijske tekućine i smanjuje acidozu. HRONIČNA RESPIRATORNA ACIDOZA .00 METABOLIČKA ACIDOZA Proces u kojem je primarno povećana koncentracija vodonikovih jona u ekstracelularnom prostoru. bilo zbog povećanog stvaranja jakih kiselina. Za svaki mmol bikarbonata koji dajemo podižemo nivo bikarbonata u ekstracelularnom prostoru za 3 mmol.Glomerularnim filtratom stiže fosforna kiselina koja veže višak jona H + u zamjenu za jon Na+ koji ulazi u lumen ćelije i veže se sa bikarbonatnim jonom čineći natrijum bikarbonat. Bubrezima je potreno 3 do 4 dana da vrate pH tjelesnih tečnosti na normalne vrijednosti. Povećanom sekrecijom jona H+ amonijak ga veže i stvara se NH4 koji teško prolazi memebranu i zadržava se u urinu. Treba nastojati poboljšati alveolarnu ventilaciju. U kliničkoj slici se manifestuje somnolencijom.prolivi kod dojenčadi uzrokuju gubitak bikarbonata . Korekciju pravimo prema deficitu bikarbonata. Podešavajući ekskreciju vodikovih jona prema ekstracelular-noj tečnosti bubrezi izlučuju urin sa pH od 4. a razlog može biti hiperventilacija. Metabolička alkaloza može nastati i jatrogeno unosom bikarbonata.30. Tako stvara pozitivni gradijent za dalju sekreciju NH3. ukoliko renalni kompenzatorni mehanizmi nisu dovoljni. ekskretorne funkcije bubrega). To je sporo. Ukoliko ovi postupci ne daju rezultat. U praksi je značajno da svaku metaboličku acidozu ispod pH 7. komom. Preporučuje se praviti česte kontrole acidobaznog statusa. a slijedi alkaloza. To se dešava. Pretjerani gubitak jona K+ iz intracelularnog prostora povlači jon H u ćeliju. ima svrhe davanje pufera ako je pH ispod 7. RESPIRATORNA ALKALOZA Rijetko se sreće kod djece.hipoksija i šokno stanje uzrokuju laktacidozu . izlaskom K+ iz ćelije miokarda u zamjenu za H+ i nastaje aritmija. Nastoji se uspostaviti i potpomoći fiziološki kompenzatorni procesi i maksimalno iskoristiti prirodne mogućnosti (respiracija. bubrežne bolesti. LIJEČENJE Liječi se osnovna bolest koja pokreće patološke procese: proliv. Metabolisanjem aminokiselina u tubularnim ćelijama stvara se NH3 (amonijak) jaka baza. Kisik se može davati.pH pada nisko. U AKUTNOJ RESPIRATORNOJ ACIDOZI nema vremena za djelovanje kompenzatornih mehanizama te se razvija dekompenzovana acidoza . Osim od pH urina ekskrecija NH4 zavisi od stvaranja NH3 u ćeliji.50 do 8. ali potpuno.25 treba korigovati bikarbonatima. ali i smanjenje bikarbonata. 20 .azotemija zbog retencije anorganskih kiselina uzrokuje acidozu .3 Polovinu potrebne tečnosti infundira se za 1 do 2 sata ostatak za narednih 8 do 12 sati.vrlo često acidoza nastaje kao kombinacija više uzroka. U acidozi se povećava metabolizam glutamina i stvaranje NH3 u ćeliji. Ova baza je liposolubilna i laxo difunduje kroz tubularnu membranu u peritubularnu tečnost. Uzroci metaboličke alkaloze su povraćanje. UZROCI . Liječenje je otklanjanjem primarnog uzroka. cirkulacija. pristupi se neposrednoj korekciji acidoze natrijevim bikarbonatom ili laktatom prema formuli. Uz svaku acidozu nalazi se pozitivan bilans vodikovih jona u ekstracelularnoj tečnosti. bilo zbog povećanog odlaska bikarbonata. zatajenjem cirkulacije. U hipokalijemiji u distalnim tubulima u zamjenu za jon Na+ umjesto K+ dolazi jon H+ i to pogoršava alkalozu. Koriguje se prema formuli: NaHCO3 = BE x kg x 0. pa u tubularni lumen prema koncentracijskom gradijentu. RESPIRATORNA ACIDOZA U toku oboljenja pluća dolazi do smanjene alveolarne ventilacije u odnosu na stvaranje ugljične kiseline.

Trigliceridi srednjih (MCT) i kratkih lanaca (SCT) se resorbiraju bez učešća pankeasne lipaze. gubitka disanjem. znojenjem i sekretima.6 kJ (4-8 kcal) dnevno. POTREBE U MASTIMA Masti i njihovi metabolički produkti su integralni dio ćelijskih membrana i efikasan izvor energije a služe i za transport liposolubilnih vitamina. 2.110 ml 3 mjeseca 140 . Ostale masti čine steroli. 460 kJ (115 kcal)/kg/dan 6-9 mj. kravljeg mlijeka i proteini jajeta. 480 kJ (120 kcal)/kg/dan 3-6 mj. Esencijalne aminokiseline za dijete su: MEtionin i HIstidin FenilAlanin LEucin.60 ml POTREBE U PROTEINIMA 0-3 mj.5kJ (2. hiperventilacija). 1.65 gr/kg TT dnevno 9-12 mj. a još 3 za novorođenče. sfingolipidi.Energija potrebna za tjelesnu aktivnost je varijabilna (jer varira i aktivnost djeteta) a okvirno iznosi 42-126 kJ (10-30 kcal)/kg TT dnevno.8-33. VALIN. povećana aktivnost.155 ml. . 1 gram masti daje 9 kcal (37 kJ).5kcal). TREonin. IZoleucin. a kod odraslih 0.100 ml 6 mjeseci 130 . Tirozin i cistin su semiesencijalne (sintetiziraju se iz fenilalanina i metionina).Za specifično dinamsko dejstvo hrane potrebe su 16. 21 . fosfolipidi.5 kJ (25 Kcal)/kg dnevno.GUBITAK ENERGIJE PUTEM EKSKRETA . za čiju je resorpciju potrebna pankreasna lipaza. . Svaki gram prirasta težine zahtijeva oko 10. LIzin. .150 ml. glikolipidi.85 gr/kg TT dnevno 6-9 mj. taurin i arginin.135 ml 14 godina 50 .2 gr/kg TT dnevno 3-6 mj. Dnevne potrebe u energiji 0-3 mj. sirutke.RAST .BAZALNI METABOLIZAM .85 ml 1 godina 120 .100 ml 2 godine 115 . 90% energije koju daju masti potiče od triglicerida dugih lanaca (LCT).Potrebe za rast u dojenačkoj dobi su najveće.160 ml 6 godina 90 . 400 kJ (100 kcal)/kg/dan Dnevne potrebe u prvoj godini iznose dakle 100-120 kcal/kg/dan padom od oko 10 kcal/kg TT sa svakim sljedećim trogodišnjim periodom. 4 godine 100 .ISHRANA OSNOVNI SASTOJCI HRANE POTREBE ENERGIJE Energetske potrebe djeteta moraju zadovoljiti: .Procjenjuje se da je za bazalni metabolizam u prvoj godini potrebno 231 kJ (55kcal)/kg dnevno. .Energija izgubljena sekretima iznosi 42 kJ (10 kcal)/kg TT dnevno. Najveću biološku vrijednost (zato što daju 50% N u obliku esencijalnih i semiesencijalnih kiselina) imaju proteini humanog mlijeka. 1. 420 kJ (105 kcal)/kg/dan 9-12 mj.TJELESNA AKTIVNOST . 1. Period rapidnog rasta i razvoja blizu puberteta zahtijeva povećanje kalorijskog unosa. TRIptofan.SPECIFIČNO DINAMSKO DEJSTVO HRANE . Do sada su identificirane 24 aminokiseline.5 gr/kg TT dnevno Kasnije dnevne potrebe vjerovatno ne prelaze l gr/kg/dan. Dnevne potrebe u vodi dob na kg/TT/24 h dob na kg TT/24 h 3 dana 80 .125 ml 10 dana 125 . Gubici vode mogu biti znatno veći pri patološkim stanjima (febrilnost. Za novorođenče su esencijalni cistin. od kojih je 9 esencijalno za dijete. POTREBE ZA VODOM Zavise od dnevnog unosa kalorija i tečnosti. 10 godina 70 .

Mn. Proces napuštanja dojenja se sada pokušava zaustaviti. a za njihov metabolizam je potrebna normalna resorpcija masti. Fl. saharoze i polisaharida. Taj biološki i psihološki odnos između majke i djeteta zalog je kasnijem emocionalnom zdravlju djeteta i njegovoj adaptiranosti u širu ljudsku zajednicu. Njihov deficit nastaje samo u patološkim uvjetima povećanog gubitka (proljevi. dojenje (kao i hranjenje iz bočice) doprinosi prvoj socijalnoj interreakciji. POTREBE U MINERALIMA Esencijalni makroelementi (prisutni u organizmu u količini većoj od 0. U dojenačkoj dobi osnovni šećer je laktoza humanog i kravljeg mlijeka.60%. ishrana kravljim mlijekom je uzela maha i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama. 22 . Jedino se vitamin D unosi u količini 800-1000j. Zn. Cr. 4-5 gr/kg TT/dan iznad 11 god. koja je prekurzor arahidonske kiseline. Dnevne potrebe u mineralima: Na (dojenče) 1 mmol/100 kcal 6 . Dnevne potrebe u mastima: do 1 god. Co.. Poslednjih 50 godina.005% TT. a u najrazvijenijim zemljama se nazire pojava njegovog obrta. odnosno utrostruči svoju težinu. E. Askorbinska kiselina (Vitamin C) je značajna za resorpciju željeza.. P. Deficitarna stanja u oligoelementima viđaju se uglavnom u toku parenteralne prehrane i hronične dijalize..Coli). dana života do treće godine. hranjenje u određenim vremenskim periodima i pružanje ljubavi povremeno i selekcionirano. za koji je osim unutrašnjih (genetskih faktora) potreban adekvatan unos hranjivih materija i optimalan kalorijski unos. To su Fe. dvovrsna i vještačka. 2-3 gr/kg TT/dan POTREBE U UGLJIKOHIDRATIMA Ugljikohidrati u našem podneblju učestvuju u kalorijskom unosu sa 30 . Ishrana u dojenačkoj dobi može biti prirodna (dojenje). PRIRODNA ISHRANA (DOJENJE) Jedno od velikih medicinskih dostignuća protekle decenije jeste naučno dokazana specifična vrijednost mlijeka u zavisnosti od biološke vrste. Prelazak na hranjenje kravljim mlijekom podrazumijevalo je takođe odvojenost od roditelja. Za saharozu je dokazano da pospješuje zubni karijes. Mg. J. na dan od 15. Uz to. a sa jednom godinom ono teži oko 10 kg. Ishrana novorođenčeta i dojenčeta Značaj ishrane u dojenačkoj dobi se vidi već iz jednostavne fiziološke činjenice da se novorođenče u našim uslovima rađa sa prosječnom TT 3500 gr. S. što je nazvano “jednim od najvećih nekontrolisanih bioloških eksperimenata na svijetu”. a čini se i da štiti od pretjeranog debljanja.70 mg/kg TT S (dnevne potrebe nisu sigurno poznate. a unose se u vidu laktoze. Se. jer razvija kod djeteta osjećaj zaštićenosti. izolaciju u posebnoj sobi. Sam čovjek kao vrsta je star oko milion godina i donedavno je othranjivao svoje mladunče na dojci. povraćanje.700 mg/kg TT P 200 500 mg/kg TT Mg 40 . 3-4 gr/kg TT/dan 1-10 god. osobito E.005% TT) su: Na. K. Uravnotežena ishrana daje dovoljno vitamina. znojenje. Laktoza je manje slatka. F. D. Još ne znamo posljedice tog procesa. Cl. POTREBE U OLIGOELEMENTIMA Esencijalni elementi koji ulaze u sastav žive materije (do sada poznat dvocifren broj) se nalaze u količini manjoj od 0. doprinosi kiselosti stolice (i rezistenciji prema crijevnim infekcijama.Esencijalne masne kiseline su nezasićene masne kiseline: linolna i linoleinska. Vitamini B -kompleksa ulaze u sastav koenzima. To je period dinamičnih procesa rasta i razvoja. tubulopatije). Cr.8 mmol/kg TT K 2 mmol/kg TT Ca 500 . POTREBE U VITAMINIMA Liposolubilni vitamini (A. K) ulaze u sastav membrana. nisu opisani znakovi deficita ni preopterećenja).

laktoferin.2 0. Kolostrum je sekret mliječnih žlijezda koji se javlja krajem trudnoće i prvih dana laktacije. ali omjer Ca : P nepovoljniji za resorpciju Nedovoljno Fe Bogatije B-kompleksom Nema aktivne lipaze Koncentracija lizozima manja Poslije muženja brzo se razmnožava Lactobacilus acidilus acidofilus U crijevu prevladava E.5 Varijabilno i u jednih i udrugih a jednako Ugljični 7.C i F.metabolita i soli Osmotsko 14. koje u uslovima nedostatka vode može izazvati retenciju N . te se kravlje od hidrati..1 opterećenje mOsm mOsm bubrega. interferon. interferon Žive imunokompetentne ćelije Bakterije X Posisano s dojke praktično sterilno. te će se kao N-spojevi pojaviti kao osmolarno opterećenje bubrega. Nedovoljno Fe ali lakša resorpcija Vitamini Bogatije A. Minerali. komplement.0 4. lizozim. imunogobulini.2 40.2 Manje proteina nego kravlje. vitaminom Fermenti Sadrži lipazu koja se akiivira već u želucu gdje se probavi 50% masti Zaštitne tvari Faktor rasta za lactobacilus bifidus (bifidus faktor) Koncentracija lizozima višestruko veća Laktoferin. KVALITATITIVNE RAZLIKE IZMEĐU HUMANOG I KRAVLJEG MLIJEKA Humano Proteini Pretežno albumini 60:40 Cistina i taurina dovoljno za razvoj CNS Masti Pretežno nezasićene masne. protein koji veže FE u nezasićenom stanju ima antibakterijsko djelovanje ImunogIobulini. Masti. Aerobacter flora 23 .Coli.kiseline Ugljikohidrati Laktoza je jedini ugljični hidrat Minerali Manja ukupna količina Manje Ca ali omjer Ca : P povoljniji za resorpciju.7 Višak soli u kravljem mlijeku čini povećano osmolarno opterećenje. davnina prilagođava tako što mu se doda šećer. Žućkaste je boje (zbog karotina).5 3.HEMIJSKI SASTAV MAJČINOG MLIJEKA Humano mlijeko je biološki superioran supstrat i u farmakološkom smislu za sada nedostižan cilj. gr. ali je ta količina idealno prilagođena višak proteina se neće moći ugraditi u tkiva. a sadrži više proteina a manje ugljičnih hidrata i masti od zrelog mlijeka. gr.gr. U crijevu prevladava bifidus flora Kravlje Pretežno kazin 80:20 Cistina i taurina nedovoljno Pretežno zasićene masne kiiseline Laktoza je jedini ugljični hidrat Veća ukupna količina Više Ca. 1. To se prije svega odnosi na zaštitne tvari koje humano mlijeko sadrži: bifidus faktor. gr. 3. KVANTITATIVNI PODACI O SASTAVU HUMANOG I KRAVLJEG MLIJEKA Majčino Kravlje mlijeko mlijeko Kcal oko 67 oko 67 Kalorijska vrijednost je približno ista Proteini. 0.5 U humanom mlijeku ima znatno više. a pitanje je hoće li to ikada biti. Povećana količina imunoglobulina u kolostrumu (posebno sekretorni IgA) omogućava zaštitu od git infekcija.2 3. komplement..

više podoja znači vise mlijeka. a sa 6 mjeseci oko 700 -1200 ml/dan. pravilan položaj djeteta koji znači: da je dijete cijelim tijelom okrenuto majci. dok je kravlje mlijeko čest alergen te dobi 7. da je široko otvorenih usta tako da bradom dodiruje dojku a usnama obuhvati cijelu areolu. Humano mlijeko je bolje prilagođeno osobitostima njegovog probavnog sistema. Mlijeko posisano sa dojke je praktično sterilno. Hemijski sastav humanog mlijeka je prilagođen potrebama rasta i razvoja ljudskog mladunčeta (manje proteina i mineala. Pri tom je dijete opušteno i zadovoljno. Izbjegavanje suplementacije u prvim danima (ne dodavati čajeve. što je osnova socijalnog sazrijevanja 8. Dojenje pomaže uspostavljanju psihičkog i emocionalnog kontakta između majke i djeteta. ta zahtijeva manji probavni napor u crijevu 5. a majka ne osjeća bol u bradavicama 2. Nakon podoja uspraviti dijete te sačekati da vrati zrak 7. Za uspjeh laktacije ključan je međutim tzv. U prvim danima ne prelazi količinu od 50 ml dnevno. trajanje i snaga kojom dijete doji. Stavljati dijete na dojku naizmjenično (često je u početku dovoljna jedna dojka) 6. koji treba biti odmah po rođenju djeteta. koji putem glatke muskulature. “Zaboraviti” bočicu kao sredstvo . te je smanjena mogućnost infekcije 2.5l dnevno.tehnika sisanja iz bočice i dojke je različita i može kod dojenčeta izazvati konfuziju TEHNIKA DOJENJA 1. (dozvoliti da dojenče samo odredi dužinu podoja) 4. Dužina podoja je oko 15-20 min. Tada se prosječno izlučuje oko 0. a raste sekrecija prolaktina prednjeg režnja hipofize. USPJEŠNO DOJENJE Za uspješno dojenje potrebna je: a) Priprema žene za germinativnu funkciju kroz odgoj u porodici i školi b) Psihofizička priprema u trudnoći (informacije o dojenju kroz savjetovališta za trudnice) c) Rani podoj. Toaleta dojki neposredno prije podoja nije potrebna (spiranje prirodnih ulja i gubljenje karakterističnog mirisa majke) 3. tj. Veća je otpornost prema infekcijama zato što humano mlijeko sadrži brojne imunološke faktore koji dijete štite od infekcije 3. dijete na dojci nema potrebu za dodatnom vodom 2. Humano mlijeko ne izaziva alergijsku senzibilizaciju kod dojenčeta. Potrebno je uvjerili majku da količina mlijeka u dojci ovisi isključivo o učestalosti. Na humanom mlijeku je manja mogućnost preuhranjivanja (količina mlijeka je ograničena. a dostupna hrana) FIZIOLOGIJA LAKTACIJE Krajem trudnoće dolazi do pada estrogena. manje osmotsko opterećenje bubrega) 4. Ekonomske prednosti (specijalizirana. Negativno emocionalno stanje (napetost. što podrazumijeva da dijete boravi uz majku 24 sata. što stimulira produkciju mlijeka 5. a obzirom da dnevna količina varira. visokovrijedna. kasnije sokove). retencija vode). Stimulirati lijenu djecu (koja zaspu već nakon par gutljaja) 5. 24 . strah) može blokirati ovaj refleks. “Rooming in” organizacija rodilišta. Ne provoditi kruti režim dojenja. Udoban položaj majke. Poticaj za sekreciju prolaktina je sisanje. odnosno učestalost. danju i noću (već plač djeteta stimuliše otpuštanje mlijeka iz dojki) 1. “oksitocinski refleks” ili “refleks otpuštanja mlijeka”. uz dejstvo oksitocina stražnjeg režnja hipofize. dozvoliti da dojenče samo uvede raspored hranjenja (stavljati ga na dojku kad ono to signalizira) 3. omogućava prelazak mlijeka iz alveola u duktuse. a kalorijska gustoća konstantna) 6. Prolaktin ima i druge funkcije (sprečavanje ovulacije.BIOLOŠKA SPECIFIČNOST MAJČINOG MLIJEKA (PREDNOSTI DOJENJA) 1. ne može se količinski procjenjivati prije 10-12 dana iza poroda. Sekrecija kolostruma počinje nakon poroda i povećava se svakodnevno. dužini i snazi dojenja .

izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Teško bolesno novorođenče . majka .masirati dojke i primjeniti Syntocinon sprej u nos  Mastitis . ZAPREKE DOJENJU SA STRANE MAJKE  Agalaktija (izuzetno je rijetka)  Hronična iscrpljujuća bolest . držati ih suhim. ne prekidati dojenje  HIV poz.prekinuti dojenje pri visokim vrijednostima bilirubina u toku 2 dana ili majčino mlijeko zagrijati na temperaturi iznad 56°C. do ozdravljenja dojiti na zdravoj strani  Ragade .) Nedjeljno (gr.DA LI DIJETE IMA DOVOLJNO MLIJEKA? Nesigurni znaci hipogalaktije sa strane djeteta su:  plač djeteta (plač češće znači osjećaj nesigurnosti i potrebu za zaštitom .dojenje se zamjenjuje specijalnom formulom za ishranu dojenčeta RELATIVNE ZAPREKE DOJENJU SA STRANE DJETETA  Nedonošče ispod 1500 gr.Ne dojiti dok se crijevna sluznica ne oporavi  Laktacijska žutica . Mlijeko sadrži antitijela koja dojenče štite od bolesti  Ravne bradavice . izlagati zraku KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE SA STRANE DJETETA  Neke metabolopatije (galaktozemija.) 0-3 25 175 750 3-6 20 150 600 6-9 15 100 450 9-12 10 75 300 Česti strah od slabog mlijeka kod mladih majki potiče od promjene boje i konzistencije mlijeka kod prelaska sa kolostruma na zrelo mlijeko. na pritisak iz areola mlijeko ističe u kapima a ne u mlazu  Sigurniji način procjene je praćenje porasta tjelesne težine (najbolji način) .ono želi da se uzme u naručje)  zatvor stolice. majka (Hepatitis B) .nastaviti dojenje preko “vještačke bradavice”  Zastoj mlijeka .ukoliko ugrožava zdravlje majke  Maligna bolest i citostatska terapija  Psihoza .izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Sekundarna intolerancija laktoze u malapsorpciji . kašaste.liječiti ragade. koje djeluje vodenije. dojke nisu osobito tople.dojenje treba prekinuti samo ako je infekcija nastupila nakon poroda  Akutna respiratorna bolest . ili primijeniti profilaksu izonijazidom. ili rijetke.) Mjesečno (gr.uz masku je dojenje dozvoljeno. . 25 . fenilketonurija. KONTRAINDIKACIJE ZA DOJENJE Najveći broj majki fiziološki može da doji svoju djecu i kontraindikacije za dojenje su vrlo rijetke.mlijeko iz bolesne dojke baciti. mikrognatija) . Uzrast (mj) Dnevno (gr.potrebno je novorođenče zaštititi HB imunim globulinom i vakcinom. zelene i oskudne stolice  slabije sisanje.izmlazati mlijeko pa hraniti kašičicom ili sondom  Malformacije (palatoshiza. leucinoza) .postoji dilema da li novorođenče zaštititi BCG vakcinacijom uz neizbježno odvajanje od majke i prekid dojenja do konverzije testa i sticanja zaštite. slabost i pospanost  oskudno mokrenje (dijete koje dobro sisa je kod svakog previjanja mokro)  mala količina posisanog mlijeka dobijena vaganjem podoja (razlika u težini djeteta prije i nakon hranjenja) Nesigurni znaci sa strane majke su:  Pregled dojke: slabiji venski crtež.dojenje se može dozvoliti u prisustvu treće osobe koja će kontrolisati podoj  Aktivna TBC . bez prekida dojenja  HBsAg poz.

1 gr %). Međusobni odnos hranjivih tvari (%kcal proteina. s 5% šećera. Kondenzirano – ne koristiti jer je previše zaslađeno POSTUPCI PRILAGOĐAVANJA KRAVLJEG MLIJEKA U DOMAĆINSTVU Kuhanje (uništavanje bakterija. što dovodi do finije flokulacije mlijeka. bifidus faktor. 1. Sirovo kravlje mlijeko . DVOVRSNA ISHRANA Ishrana u kojoj se jedan ili više podoja zamjenjuje obrocima kravljeg (rijetko kozjeg) mlijeka ili odgovarajućim supstituentom.uz odgovarajuću pripremu 2. Tako pripremljeno adaptirano mlijeko je potpuna hrana u prvih 4-6 mj.  Masti . 2.0 dodatnih ugljenih hidrata. Provodi se:  dodavanjem poslije svakog podoja onoliko mliječne hrane koliko dijete može da pojede  zamjenom jednog ili više podoja kompletnim obrokom mliječne hrane. ali uništava makrofage i limfocite.dodaje se 2% biljne mlasti u obliku ulja kukuruznih klica Zakiseljavanje punog mlijeka (uz 5% šećera i 2% brašna) je danas potpuno odbačeno zbog velikog osmolarnog tereta. Ono se daje djeci do kraja prve godine uz drugu nemliječnu hranu. kao rižina sluz. VJEŠTAČKA ISHRANA Ukoliko majka iz bilo kojih razloga ne može da doji svoje dijete. laktoze + 7. enzime i vitamine. proteina.8 gr.3 gr. najbolja zamjena je ishrana mlijekom druge majke. %kcal masti. pola vode) do kraja 6. mjeseca kao dvotrećinsko (dvije trećine mlijeka. Oznaku “humanizirano” i “adaptirano” morala bi imati mlijeka koja zadovoljavaju sljedeće:  Ukupna koncentracija proteina je smanjena na razinu polovinskog . biljnog ulja.  Dio mliječne masti zamijenjen je biljnim uljima (zasićene: nezasićene masne kiseline 1:1). Može se čuvati u hladnjaku na +4°C do 72 sata. provodi se postupno i ne prije navršene jedne godine života. Pasterizirano .0 gr.nakon kuhanja i pripreme 3. Ukoliko standard ne dozvoljava nabavku arteficijelne formule. U slučaju nagle ablaktacije (smrt čeda ili bolest majke). Tako prilagođeno mlijeko (polovinsko. razređivanjem smanjuje se koncentracija masti i ugljenih hidrata te se mlijeku mora dodati šećer.IZDAJANJE (IZMLAZANJE) MLIJEKA Kad dojenče ne može sisati zbog bolesti. sa kalorijskom gustoćom od 80 kcal/100 ml. Farmaceutska industrija proizvodi preparate visoke kvalitete i bakteriološke sigurnsoti ali nedostupne ostaju biološki aktivne tvari. nezrelosti ili odvajanja od majke. 2% polisaharida i 2% ulja) ima 1.dvotrećinskog mlijeka (1. Postoji više preporuka i za sve je referentni standard humano mlijeko. ISHRANA DOJENČADI INDUSTRIJSKIM PREPARATIMA KRAVLJEG MLIJEKA Još uvijek nema jedinstvenih kriterija za sastav “idealnog” adaptiranog kravljeg mlijeka. %kcal ugljikohidrata je 8:44:48 (u humanom mlijeku 8:50:42).6 2. enzimi. kao imunoglobulini. onda se dijete može hraniti kravljim mlijekom koje se prolagođava za ishranu dojenčeta. Mlijeko u prahu – paziti na razblaženje 5. Prokuhavanje i pasteriziranje mlijeka (na 62. Ukoliko takva mogućnost ne postoji. polisaharidi.5°C) uništava gotovo sve imunološke faktore. Kratkotrajno sterilizirano – nakon pripreme 4. kukuruzni škrob. mlijeko se izdaja ručno ili pomoću pumpice. U nekim proizvodima je dio kazeina zamijenjen laktalbuminom (1:1). komplement. a smrzavanje mlijeka na -20°C ga ostavlja integralnog. da bi se uklonio višak proteina i soli i to: u prvom mjesecu kao polovinsko (pola mlijeka. i eventualno biljno ulje. ABLAKTACIJA (ODBIJANJE OD DOJKE) Provodi se kada dijete stekne psihomotorne vještine za uzimanje čvrste hrane. te je dvovrsna ishrana obično uvod u ablaktaciju. Ponegdje se dodaje i drugi ugljikohidrat u vidu polisaharida (2%). Glavne “sirovine“ u domaćinstvu su: 1. majci se daje inhibitor prolaktina.6 gr. denaturacija proteina) Razređivanje. jedna trećina vode). onda treba preporučiti ishranu industrijskim preparatima kravljeg mlijeka.   26 . mliječne masti + 2. Treba znati da dojenče koje se počne hraniti bočicom postaje lijeno na grudima.  Šećer se dodaje 4-5% u obliku disaharida saharoze.

bez drugih ugljičnih hidrata  Međusobni odnos hranjivih materija 8 : 50 : 42. Najveći broj novorođenčadi zadovoljava energetske i nutritivne potrebe sa 150 ml mlijeka na 1 kg TT dnevno.) od zrelog mlijeka. a poslije 100-150 kcal/kg TT. U ishrani nedonoščadi važnu ulogu igra tzv. raž).4 dana. te loše koordinacije sisanja i gutanja. te taj način ishrane treba favorizirati.. Često je u prvim danima potrebna i parenteralna prehrana radi savladavanja kalorijskog deficita. Sa hranjenjem se počinje 6 sati po rođenju.) se hrane preko nazogastrične sonde. Osnovni zahtjev je da se što prije unese relativno velik unos energije do kraja prve sedmice 50-100 kcal/kg TT. sa malim obrocima (1-10 ml). je bolje nego se držati krutog režima hranjenja. Dodatak laktoze. DOHRANA Dohrana je uvođenje druge hrane. zbog slabog refleksa sisanja. 27 . te više zaštitnih materija (IgA. za kojima nedonošče ima veću potrebu. uz mliječne obroke. Posljedice prijevremenog uvođenja čvrste hrane su:  veći osmolaritet plazme i veća sklonost ka hiperosmolarnoj dehidraciji  žeđ kao razlog uzimanja veće količine mlijeka (preuhranjenost)  alergijske reakcije kao posljedica nezrelosti lokalnog crijevnog imuniteta PRINCIPI ISHRANE NEDONOŠČETA Teškoće potiču od: potrebe da se ne prekine stopa intrauterinog rasta. koje im osigurava prirast na težini (Humana 0). krompir. ukoliko se daje mlijeko veće kalorijske gustoće. svaka 3 . metaboličkih i ekskretornih funkcija koje tu osnovnu potrebu ometaju. žumance i druge žitarice (pšenica. Kod vještačke ishrane postoji veća mogućnost preuhranjivanja. Nedonoščad veoma male porođajne težine (ispod 1500 gr. u malim količinama.. uz nezrelost digestivnih. Nova vrsta hrane se uvodi postupno.demand feeding). kada se počinju dodavati voće i povrće (u obliku sokova i kaša) i neglutenske žitarice (riža i kukuruz). mjeseca. Od 7. “prematurno mlijeko” majke. Formula se takođe obogaćuje željezom i vitaminom E. Laktoferin. Dozvoliti dojenčetu da samo uvede odgovarajući režim (self . koje sadrži više proteina. kao u humanom mlijeku  Smanjena koncentracija soli – pomoću dijalize  Dodatak vitamina i eventualno Fe PRAKTIČNO PROVOĐENJE VJEŠTAČKE ISHRANE Ritam hranjenja (broj i raspored obroka) su kao i kod prirodne ishrane. Neki u ishrani nedonoščadi koriste mlijeko veće kalorijske gustoće. Opšte je mišljenje da ne treba davati količinu mlijeka veću od 900 ml dnevno. mjeseca se uvodi meso. u zavisnosti od težine djeteta i podnošljivosti. da bi se moglo uočiti nepodnošenje hrane. Sa dohranom treba početi u periodu od 4-6.

puter. oboljenja pankreasa. mutna. a sa druge strane stečenim ili urođenim poremećajem apsorpcije ili digestije vitamina uz zadovoljavajući unos. Preostali neresorbovani dio pocijepa se u dvije molekule retinola.  kornifikacija.KERATINIZACIJA na sluznici respiratornog trakta: manifestuje se kao suhoća nosa. Hidrolizacijom u jetri prelazi u slobodni retinol. jaja. voće. Ukoliko je ishrana pravilna i dijete zdravo hipovitaminoze nema. tako da se osobe teško orjentišu u mraku. Parotidna žlijezda je sklona infekciji.  KERATOMALACIJA: omekšanje i gubitak supstance kornee. zadebljanjem. trajno oštećenje oka ili infekcija bulbusa sa sljepilom kao najtežom komplikacijom. Za njegovu mobilizaciju potreban je cink. U crijevu se vrši esterifikacija retinola.  KSEROZA KORNEE: kornea je siva. kao srebrenasto suhi sivi plakovi. VITAMIN A Vitamin A ima dvostruku ulogu: sastavni je dio fotoreceptorskog sistema i održava stabilnost membrana organizma. Takav slobodni retinol transportuje se putem krvi do mjesta djelovanja fotoreceptorski sistem. HIPOVITAMINOZE . zadnjem dijelu leđa. Te funkcije su:  vizualna senzacija. a nakon toga je odložen u jetru. ali u toku dojenja zaliha se povećava. Uz to postoji sklonost fotofobiji i konjunktivitisu. Beta karotini uneseni hranom jednim dijelom se resorbuju u crijevnu limfu. Izvori vitamina A: Dijete se rađa sa malom zalihom vitamina. jetra. usta.  Povećana ekskrecija vitamina A kao kod kancera. 28 . dojenčadi i djece.VITAMINI I RAHITIS VITAMINI . anemija usljed nedostatka željeza. krastava. nabiranjem i pigmentacijom difuznog tipa. kao i pankreas. bolesti bubrega i hroničnih infektivnih bolesti. Radi tih funkcija neophodan je u ishrani novorođenčadi. Nastaje od karotinoida čiji biološki aktivni dio predstavlja Beta Karotin. jer majčino mlijeko sadrži velike količine vitamina A. U ovom stadiju bolest je hronična.Stanja nastala sa jedne srane nedovoljnim unosom vitamina.  keratinizacija epitela. vanjske strane ekstremiteta. U prirodi izvori vitamina A su: povrće. Skvamozna metaplazija na sluznici mokraćnih kanala uzrokuje hematuriju. Do patoloških promjena dolazi ukoliko su poremećene osnovne funkcije koje obavlja vitamin A.Vitamini su nutritienti esencijalni za metaboličke procese u organizmu odnosno za pravilan rast i razvoj organizma.  PROMJENE NA KOŽI: koža je suha. Etologija hipovitaminoze:  Nedovoljan unos hranom.  SKVAMOZNE PROMJENE NA EPITELU . kasnije hiperkeratozna. mogu se javiti sitne ulceracije. Rane manifestacije avitaminoze A  HEMERALOPIJA radi funkcionalne promjene u štapićima retine dolazi do noćnog sljepila. Prilikom zamrzavanja i kuhanja hrane dolazi do izvjesnog gubitka vitamina. Kasne manifestacije avitaminoze A  KSEROZA KONJUNKTIVA: kao strukturalna promjena.  BITOTOVE PJEGE: nakupine deskvamiranih keratiniziranih ćelija epitela konjunktive i sluznice smještene uz limbus kornee. očituje se suhoćom i gubitkom sjaja. hronične infektivne bolesti.  stvaranje mukusa KLINIČKE MANIFESTACIJE DEFICIJENCIJE VITAMINA A Manifestacije mogu biti rane i kasne.  Poremećena crijevna resorpcija: kao kod celijakije. Promjene su lokalizovane na ramenu. jetre. ali reverzibilna. a usljed promjena sa sluznici doljnih dijelova česte su respiratorne infekcije i bronhoopstrukcije.

LIJEČENJE: Kada se počne na vrijeme daje dobre rezultate. detaljan klinički pregled i na kraju pratiti efekat terapije. U teškim stanjima hipovitaminoze B1 promjene se nalaze na srcu.1500µg. encefalopatija. voće.000µg oralno 4x godišnjen ista doza se daje dojiljama. sluznicama. opistotonus. znaci porasta intrakranijalnog pritiska. dob školskog dijeteta polineuritisi.  starija djeca i odrasli 600 . Dovoljna je oralna doza. somnolencija. potkožnom masnom tkivu. ordinira se per os. mada liječenje treba da traje nekoliko sedmica. afonija. Usljed hipovitaminoze majke. 29 . VITAMIN B 1 (THIAMIN) Termolabilni dio kompleksa B vitamina. disfagija i gušenje zbog paralize frenikusa.BERI) . čiji je hemijski sastav i funkcija jako široka.je problem u zemljama u kojima se u jelu mnogo koristi obrađena riža (Indija). povrće. IZVOR: majčino i kravlje mlijeko. Ukoliko se javi kod novorođenčeta potrebno je i majku i bebu liječiti tijaminom. hronična srčana insuficijencija. Otkrije se također anemija sa ili bez hepatosplenomegalije. povraćanjem. Laboratorijski nalazi: koncentracija tijamina u urinu i nivo piruvata u krvi nakon opterećenja glukozom ili aktivnost transketolaza u eritrocitima. jaja. ukoliko nema git poremećaja. kod novorođenčadi se javlja konatalni beri-beri. Svi su oni sastavni dijelovi enzima. Pacijenti sa beri-beri imaju deficit i ostalih vitamina iz B kompleksa i potrebno ih je dodavati. cijanozom. u dobi od 2-4 bolest srca sa bljedilom. Učestvuje u metabolizmu ugljikohidrata. dispneom. Povoljan odgovor na terapiju stiže vrlo brzo. DIJAGNOZA: olakšava je dobro uzeta anamneza sa težištem na način ishrane. za odrasle 50 mg. Grijanje uništava B1 vitamin.  Prematurusima koji slabije apsorbuju mast od donesenog djeteta savjetuje se dodavanje vitamina A. edem larinksa u dobi od 8-10 pseudomeningealna forma beri-beri koju karakteriše: mjeseci apatija. nemirom. perifernim nervima. zatim se nastavljaju intramuskularne injekcije 7500 µg sve dok se pacijent ne oporavi. Dnevna doza 10 mg ili više za djecu. mentalna retardacija. prilikom hirurških zahvata i stresa preporučeno je dodavanje vitamina B1. LIJEČENJE: U slučajevima sa latentnom deficijencijom vitamina A dovoljno je 1500 µg vitamina. HIDROCEFALUS: posljedica porasta intrakranijalnog pritiska. cerealije. PREVENCIJA: neophodno je da dnevno dobijaju vitamina A  dojenčad 500µg. test smanjene apsorpcije vitamina A. U takvim slučajevima i u slučaju bolesti srca tijamin se ordinira intramuskularno ili intravenozno.  U područjima sa deficijencijom vitamina A neophodno je dati 30. Kod kseroftalmije potrebno je 1500 µg dnevno u trajanju 5 dana. HIPOVITAMINIZA B1 (BERI . plač. ali bez oštećenja kranijalnih nerava. ETIOLOGIJA HIPOVITAMINOZE: Apsorpcija tijamina je smanjena kod bolesti jetre i git oboljenja.. sudjeluje u sintezi acetil holina te se deficit može manifestovati kao oštećenje funkcije živaca. mjeseca tahipneom u dobi od 4-7 uz gore pobrojane simptome javlja se mjeseci. PREVENCIJA: Ishrana bogata tijaminom prevenira bolest. kašalj. LABORATORIJ: dokazivanje sniženih vrijednosti karotena u serumu. VITAMINI B KOMPLEKSA Vitamini B kompleksa obuhvataju nekoliko faktora. zato nedostatak remeti hemijske procese a daje različite manifestacije. edemima. Gore pomenute promjene u kliničkoj slici prati apatija. DIJAGNOZA: olakšava je dobra anamneza sa podatkom o lošoj ishrani ili malapsorpciji.

HIPOVITAMINOZA VITAMINA B2 . koji čestvuje u glikolizi u metabolizmu piruvata masnih kiselina i glicerola. Djeluje kao koenzim u dekarboksilaciji i transaminaciji amino kiselina. anusa. dezorjentacija. LIJEČENJE: Svakodnevnim davanjem riboflavina oralno 3-10 mg.  periferni neuritis. PREVENCIJA: u endemskim krajevima pojačati ishranu sastojcima bogatim triptofanom i niacinom. LIJEČENJE: Niacin se daje parenteralno 20 mg/kg dnevno.  DEMENCIJA. vaskularizacija kornee.  dermatitis. Ishrana nema velikog uticaja.Pelagra se javlja u onim dijelovima svijeta gdje je glavni prehrambeni artikal kukuruz.3-0. Ima je u Hrvatskom zagorju. Dnevni unos piridoksina kod dojenčadi 0. 100 mg. Ukoliko za nekoliko dana nema odgovora može se dati intramuskularno 2 mg tri puta dnevno u infuziji fiziološke otopine. žitarice. sir. NIACIN (PELAGRA) Samo uslovno vitamin. piridoksina i piridoksamina. KLINIČKE MANIFESTACIJE: klasičan je trijas simptoma:  DERMATOZA – Kožne promjene su najkarakterističnije u obliku fotodermatoze. usljed čega se javljaju proljevi i malapsorpcija. neljuštene žitarice. Uništava ga pretjerano kuhanje. Manifestacije: eritem i ragade oko usana. Neophodan je za pravilan rast. LIJEČENJE: Ukoliko nastupe konvulzije usljed deficijencije piridoksina daje se i.Neurološki simptomi kao depresija.  DIAREJA – Sluznica jezika i ostalih dijelova digestivnog trakta je edematozna. Na dijelovima izloženim suncu javlja se keratoza. 30 . povrće HIPOVITAMINOZA NIACINA (PELAGRA) . jetra. riba. DIJAGNOZA: anamneza o ishrani. nesanica. Na sreću neurološki simptomi su rijetki kod djece. ukoliko dijete u hrani uzima veće količine proteina. ipak hipovitaminoza B2 nema teških posljedica.m. DIJAGNOZA: anamneza. obratiti pažnju na ishranu. Prvi oblik nedostatka piridoksina otkriven je kod dojenčadi hranjenih adaptiranim mlijekom predugo termički obrađivanim. Aktivni enzim ovog vitamina je nikotinamid. . ETIOLOGIJA: nastaje u sindromu malapsorpcije. IZVOR: meso.5-1. Učestvuje u metabolizmu glikogena i masti. KLINIČKE MANIFESTACIJE:  konvulzije. VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) Vitamin B6 je sastavni dio piridoksala. U težim slučajevima konjunktivitis. HIPOVITAMINOZA PIRIDOKSINA . klinički pregled i mjerenje izlučivanja metabolita nikotinske kiseline. a kod većeg djeteta 0. riba. jetra. klinička slika. oko nazolabijalnih brazda dermatitis sličan seboreji. jaja.  mikrocitna anemija PREVENCIJA: provoditi raznovrsnu ishranu. žitarice (puno neljušteno zrno). IZVOR B6: meso.VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) Termostabilni dio kompleksa B vitamina Djeluje kao koenzim u oksidacijsko. PREVENCIJA: Ženino i kravlje mlijeko.5 mg. Ako je hrana odgovarajuća dovoljna je jedna doza. delirij. To je endemično oboljenje u nekim krajevima svijeta kao Srednji istok. Nedostatak vitamina se može javiti i kod malapsorpcije tokom liječenja izonijazidom.Vitamin B2 ima ključne biohemijske funkcije u organizmu.redukcijskim procesima enzima respiratornog lanca. Rijedak je deficit riboflavina bez deficita ostalih komponenti kompleksa B. djelimična atrofija sluznice jezika (Magenta-jezik). hiperpigmentacija Česte su ragade na spojevima kože i sluznica (oko usta. povrće. ljuštenje. Organizam ga sintetizira iz triptofana. Turska.5 mg prevenirati će hipovitaminozu. IZVOR: mlijeko. te pravilna ishrana zadovoljava dnevne potrebe u riboflavinu. spolovila). prima piridoksin antagnoniste (izonijazid) nužno je dodavati vitamin B6.Rijetko se javlja kao samostalna bolest.

VITAMIN C (ASCORBIC ACID) Esencijalan za primate. krvarenja gingive. To je generički naziv za skupinu steroida među kojima su najvažniji za čovjeka: .  Na grudnom košu sternum je uvučen. Nakon jetre hidroksilacija se nastavlja u bubregu i nastaje 1.Bolest se manifestuje najčešće između 6 i 24 mjeseca. steatorejom. IZVOR: limun. Hormon rasta takođe ima 31 . jajima Adaptirana mlijeka pojačana su vitaminom D. U cilju prevencije hipovitaminoze neophodno je izlaganje suncu trudnica. PATOLOGIJA: stvaranje nove kosti pokreću osteoblasti sekrecijom kolagena. U adaptiranom mlijeku ima dovoljno vitamina C. dojilja. Sudjeluje u stvaranju intercelularne supstance u svtm tkivima. pomaže resorpciju željeza.   KLINIČKE MANIFESTACIJE . slabo uhranjeno. sklonost krvarenju. plačljivo. izlaganja hladnoći.25 dihidroksiholekalciferol koji je inaktivator vitamina D i utiče na njegovu pojačanu ekskreciju. pri svakom dodiru plače. Zbog poremećene enhondralne osifikacije primarna spongioza je lomljiva i drobi se uz velika krvarenja. zeleno povrće i kiseli kupus. PATOLOGIJA:   poremećeno je stvaranje kolagena i hondroitin sulfata. tipičan RTG na dugim kostima.  Dijete je neraspoloženo. Kada su te vrijednosti snižene hidroksilacija se ubrzava. HIPOVITAMINOZA C(SKORBUT) Ukoliko trudnica uzima vitamina C dijete se rađa sa dovoljnom zalihom. fosfolipidi. Vitamini D2 i D3 imaju iste metaboličke puteve ali su metaboliti vitamina D2 manje aktivni i brzo se razgrađuju.nastaje djelovanjem sunčane radijacije na biljni ergosterol IZVORI VITAMINA D: najveći izvor su sunčane zrake. paradajz. koja se mogu palpirati kao bolne otekline ispod ili iznad koljena ili skočnih zglobova. Male količine vitamina D nalaze se u kravljem mlijeku. HIPOVITAMINOZA D (RAHITIS) Nedostatak vitamina D može biti ili usljed nedovoljnog izlganja suncu organizma ili usljed nedovoljnog unosa. tada i majčino mlijeko ima dovoljno C vitamina. DIJAGNOZA: anamneza. bolesti pankreasa. ubrzano. hidroksilacijom se stvara 24. Međutim hipovitaminoza sa znacima rahitisa se može javiti i kod oboljenja jetre. TERAPIJA: dnevna doza je 100 do 200 mg oralno ili parenteralno. Glukokortikoidi su u transportu kalcija antagonisti vitaminu D.  Bolovi se javljaju radi subperiostalnih krvarenja u dijafizama i metafizama dugih kostiju. alkalna fosfataza i pirofosfati. kao posljedica hipovitaminoze D. disanje je bolno. Rahitis je naziv koji označava oboljenje sa nedovoljnom mineralizacijom kostiju kod djece u razvoju. učestvuje u metabolizmu tirozina i fenilalanina. oštećena je zubna gleđ.ergokalciferol (D2) . Ukoliko su nivoi kalcija i fosfora normalni. Uz normalne nivoe Ca i P u serumu u procesu mineralizacije i stvaranja kosti učestvuju i polisaharidi. Laboratorijski testovi su neopouzdani PREVENCIJA: odgovarajuća količina vitamina C u hrani. Ukoliko se daju antikonvulziva kao fenitoin ili fenobarbital mogu interferirati u metabolizam vitamina D i uzrokovati rahitis.  otoci u usnoj šupljini. Na brzinu hidroksilacije utiču nivo Ca i P u krvi. povrću. dah je kratak. hematurija. hipoproteinemije i pušenja. ETIOLOGIJA Hipovitaminoza se manifestuje kod djece koja nisu dovoljno izlagana suncu (zrake ne prolaze kroz prozor). bubrega ili poremećaja ravnoteže Ca i P. usljed poremećene reapsorpcije kod djece sa celijačnom bolesti.25 dihidroholekalciferol.holekalciferol (D3) – nastaje iz 7 dehidroholesterola djelovanjem UV zraka na kožu . koji je 100x aktivniji od predhodnika. Oba se vrlo brzo nakupljaju u jetri gdje se vrši 25 hidroksilacija i nastaju 25 hidroksiholekalciferol (D3) i 25 hidroksiergokalciferol (D2). VITAMIN D Vitamin D učestvuje u rastu i mineralizaciji kostiju kod djece u razvoju. Vitamin C je neophodno dodavati u febrilnim stanjima. cerealijama. kod deficita željeza.

unutarnji dio pelvisa prema promontorijumu je sužen. Sternum sa susjednom hrskavicom ide prema naprijed stvarajući deformitet kokošija prsa. ali se javljaju sekundarni efekti kao što je pad serumskog fosfora (parat hormon koči resorpciju fosfora u tubulima) i rahitične promjene na kostima. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Znaci rahitisa se javljaju ako hipovitaminoza D traje nekoliko mjeseci. Na taj način se održava koncentracija serumskog kalcija.proširen i konkavan distalni dio. mišića. zamijenjen osteoidnim tkivom koje nije mineralizirano.kostohrskavične veze prominiraju tako da rebarne brojanice nisu samo palpabilne nego se i vide. a nastaje usljed stanjenja kostiju lubanje.Ukoliko se epifize radiusa i ulne proširuju zglob postaje sve uočljiviji. Karlica . Često fakture dugih kostiju Ligamenti . alkalna fosfataza je povišena . meliturijom. a hrskavica izgleda kao napukla. radi pomjeranja prema naprijed kaudalnog dijela sakruma i os kokcigis. često uz opstipacije).slab je tonus muskulature. . Kod nedonoščadi se kraniotabes manifestuje vrlo rano.25 dihidroholekalciferol. omekšava i postaje lako lomljiva. Novostvoreni matriks je bez osteoida. a fitati i cerealije u hrani smanjuju resorpciju. Kortikalni dio kosti je resorbovan. a slabe su i veze zglobova. Kod hipoproteinemične djece i one čije su snižene vrijednosti cinka alkalna fosfataza je u normalnim vrijednostima. Kod dojenčadi čije majke imaju osteomalaciju znaci rahitisa se razvijau unutar 2 mjeseca. Snižene vrijednosti Ca se mogu manifestovati kao tetanija. Osteoklasti sekretuju enzime koji resorbuju kost i minerale.RTG . P ispod 4 mg/dL). jedna od prvih manifestacija rahitisa. Najbolja resorpcija iz crijeva je kada je u hrani odnos kalcija i fosfora 2:1. Kod rahitisa poremećaj u rastu kosti je posljedica poremećene osifikacije epifize i njenog rasta. fosfaturijom. Tibia i femur pokazuju anteriorni konveksitet. Može biti zakašnjela denticija i poremećena kalcifikacija zuba. Bubrezi nisu u stanju acidificirati urin. Sa blagim padom serumskog kalcija pojačava se lučenje parathormona.Ispitivanja – serumski nalaz elektrolita ( Ca snižen ili normalan. To je razlog da rahitična djeca kasnije sjede i prohodaju.rebarne brojanice. Ukoliko se taj proces nastavi osnova kosti gubi čvrstoću. endokrinih žlijezda i intercelularnih veza. Velika fontanela je velika i njeno zatvaranje se može pomaknuti do kraja druge godine života. Glava . Centralni dijelovi frontalne i parietalne kosti su zadebljani i stvaraju izbočenja (caput quadratum). priprema za kalcifikaciju i kalcifikacija. a loša je i kapilarna penetracija. U rahitisu hipertrofiraju paratireoidne žlijezde. U toku liječenja normalizuju se vrijednosti alkalne fosfataze. . Glava može biti veća nego normalno i takva ostati cijeli život. Omekšavanje lubanje može uzrokovati asimetriju glave. koji mobilizira kalcijum i fosfor iz kosti. Grudni koš .scoliosa. Drugi rani znaci su: zadebljanje kostohrskavičnih veza. Apsorpciju kalcija takođe pomaže i 1. i lordoza. Crijevna resorpcija kalcija i fosfora ima uticaja na njihove serumske vrijednosti. Kako liječenje napreduje mineralizira se i područje osteoidnog tkiva između linije pripremne kalcifikacije i dijafize. DIJAGNOZA: . Na tom području nastaju rahitične promjene i skeletni deformiteti . Kada nastanu deformiteti potrebni su mjeseci ili godine za njihovu reparaciju.izvjesnog uticaja. a usljed djelovanja osteoblasta raste vrijednsot alkalne fosfataze u serumu. Slaba je trbušna muskulatura. međutim još uvijek nisu potpuno jasni odnosi između tih učesnika.najvjerodostojnija rana dijagnoza (ulna i radius .kraniotabes može nestati prije kraja prve godine života. Nivo Ca i P u serumu koji su potrebni za mineralizaciju i njihov deficit utiču na ove promjene. Nema mineralizacije ni u subperiostalnom dijelu kosti. Rijetke su manifestacije rahitisa u kasnijem uzrastu. suprotno 32 . Mišići . vaskularizacija tih prostora. Te promjene mogu praviti velike probleme pri porodu Ekstremiteti . Zato što nije završena osifikacija epifizna linija je neravna. a ukoliko su deformacije velike ne mogu se ni reparirati. Hrskavične ćelije nisu u stanju da završe svoj normalni ciklus proliferacije i degeneracije. Kraniotabes blizu suture je normalan nalaz. pa se stvara žablji trbuh zbog meteorizma. Takođe se mineralizira osteoidno tkivo kodeksa i oko trabekula. Hipovitaminoza D praćena je i aminoacidurijom. Otkriva se pritiskom na parietalne i okcipitalnu kost. a posljedica su frakture i deformiteti. Crijevni aciditet pospješuje resorpciju kalcija. Znaci floridnog rahitisa javljaju se na kraju prve i u toku druge godine života. Započinjanjem liječenja u kosti se odvijaju sljedeći procesi: degenerativne promjene ćelija hrskavice duž metafizo-dijafizalne ivice. ako je nastavljen rahitični proces. dok je kalcija normalna.anamneza o slabom unosu. Stvaranje linije kalcifikacije je jasno vidljivo na rendgen snimku. Ta kalcifikacija se odvija približno u liniji na kojoj bi se odvijala i normalna kalcifikacija da se nije pojavio rahitični proces. pod pritiskom se izboči prema lateralno i proširuje završetak kosti. Posljedica rahitisa su i koksa vara. Kod hipovitaminoze D smanjena je resorpcija kalcija iz crijeva. proširenje i zadebljanje radiusa i ulne. Uzduž donjeg ruba grudnog koša nastaje Harissonova brazda. PATOLOŠKI BIOHEMIJSKI PROCESI: koncentracija serumskog P kod rahitične djece je nešto niža.insercija dijafragme na rebra. Kod djece sa hipovitaminoznim rahitisom organizam održava normalne vrijednosti kalcija vjerovatno zato što je kalcij potreban i za normalno funkcionisanje nerava. pojačano znojenje glave. Kičmeni stub . UZNAPREDOVALI KLINIČKI ZNACI RAHITISA: ove znake je lako prepoznati. KRANIOTABES.Slabljenje ligamenta pojačava deformitete.

Intubacija je samo. Nakon akutne manifestacije tetanije moraju se nastaviti kontrole uz vitamin D 50 do 100 μg svaki dan. Nekada se javlja u toku celijačne bolesti. Alkalna fosfataza visoka. Dnevna doza vitamina je 400 IU. a manja doza 1-2 gr. Ca. laringospazam i konvulzije. jer djeca dobijaju profilaktičke doze vitamina D. Hvostek pokusom. a majke se ne izlažu suncu potrebno je dodavati D vitamin. Ako ne dolazi do izlječenja tada je vitamin rezistentni rahitis. Trudnim ženama i dojiljama se također daje D vitamin. Ona je odjeljena od distalnog kraja zonom sa slabom kalcifikacijom. kalcijum. Može se dati i 10% Ca-gluconat 5-0 ml. Serumski fosfor je često nizak. LIJEČENJE: Sunčanje i kvarcanje može se koristiti ali se preferira oralno davanje preparata vitamina D. Kod prolongiranog laringospazma daje se sedativ. Kod uznapredovalih promjena liječenje je dugo. Serumski kalcijum je 7-7. Također se praktikuje 15. PROGNOZA: Kada liječenje počinje na vrijeme do oporavka dolazi brzo. veliki su razmaci između distalnog dijela ulne i radiusa i metakarpalnih kostiju zato što se na RTG ne vide nekalcificirane metafize). KLINIČKE MANIFESTACIJE: Tetanija može biti latentna i manifestna.Kod pripreme kalcifikacije pojavi se linija.  Latentna tetanija: simptomi nisu manifestni. Ca-hlorid pravi stomačne tegobe. Ca-laktat se može dodavati u mlijeku 10-12 g/dn. Kada se rahitis izliječi doza vitamina snižava se na profilaktičku. 33 . PREVENCIJA: prevencija i liječenje rahitične tetanije.  Manifestna tetanija: spontano nastaju: karpopedalni spazmi (“akušerska ruka”). ako liječenje nije odgođeno. PREVENCIJA: Izlaganje sunčanim zracima ili oralnim davanjem vitamina D. LIJEČENJE: Prva dva tri dana daje se kalcijum 4-6 g/dnevno u jednoj dozi. Rtg može da se koristi i za praćenje učinka terapije . jer je on inhibitor neuromuskularne podražljivosti. ali se mogu izazvati Truseau. vjerovatno kao posljedica loše apsorpcije vitamina i kalcija. nizak serumski Ca i simptomi tetanije.10 dana. PROGNOZA: je dobra. Početna doza 2-3 gr. a sa deformacijom grudnog koša česta je atelektaza pluća. Prematurusima i donesenoj dojenčadi koja doje. Kod konvulzija može se dati kisik. PATOLOŠKI NALAZ U SERUMU: Serumski Ca je ispod 7 mg/dL.5 mg/dl. Laringospazam može uzrokovati smrt. anemija. Nakon kompletnog izlječenja dnevna doza vitamina treba da bude 10 µg na dan. tada su mišići nadražljivi. nastavlja se jednu do dvije sedmice. Javlja se najčešće između 4 mjeseca i 3 godine. KOMPLIKACIJE: kod rahitične djece česte su bronhitisi i bronhopneumonija.- normalnom nalazu kada je ulna i radius konveksan. zona osteoidnog tkiva.000 μg vitamina D u jednoj dozi što je dovoljno za nekoliko mjeseci. ako je neophodno. Serumski kalcijum je ispod 7 mg/dl. IV. Kako liječenje napreduje kalcificirana zona se povećava. Dnevna doza je 50 do 150 μg vitamina D3. DIJAGNOZA: klinički znaci rahitisa. Dešava se kada su niske vrijednosti serumskog kalcija. DEFICIT VITAMINA DL TETANIJA Danas je relativno rijetka pojava.

KOMPONENTE IMUNOG SISTEMA: ORGANI Primarni organi: Sekundarni organi 1. Limfni čvorovi u cijelom organizmu ćelija 2. Jetra ćelija “Bursa Fabricijus” 4. neke gljivice (osobito kandidijaza). Pajerove ploče 5. CD4 (35-50%) b. humoralni imunitet  Sistem komplementa koji se sastoji od 24 serumska proteina-(CHSo)  Properdin i interferon (vancelularni) RAZVOJ IMUNOLOŠKOG SISTEMA PLODA Timus: Pojavljuje se u 8 sedmici intrauterinog života. 4. citotoksične. Zna se da mlijeko i koiostrum sadrže velike količine IgA. Limfociti: Nalaze se u 9 sedmici intrauterinog života.). citomegalovirus. protozoe. M. veoma kompleksan i uključuje: organe. induktori-helper ćelije. koje se ne mogu nadomjestiti nikakvom drugom vještačkom hranom. hemofilusa i pneumokoka)  Neutralizacija virusa i prevencija početnog infekta  Barijera uzduž GIT i respiratornog trakta  Inicijalno ubijanje mikroorganizama u makrofazima i drugim ćelijama koje nose f c receptore  Dovode do sekrecije vazoaktivnih amina iz mast ćelija (mastocita) i bazofila  Interferenca s T-ćelijama  Aktivna liza ćelija PROTEINI  Imunoglobulini: A. kiler-ubice 2. G.35%) c. Tako npr. Limfno tkivo (ekvivalent) u organima 6. Mnogobrojne zaštitne materije se nalaze u majčinom mlijeku. Tačan mehanizam još nije poznat. a za razliku od dojenčadi na vještačkoj ishrani.. Polimorfonuklearni Le 2. slezina 2. antitijela (monoklona). herpes. Tkivni makrofazi 5. kontaktni dermatitis 2. kao i nervni. varicella. E sa svojim podklasama. Žljezdano tkiv dojke ĆELIJE Fagociti: 1. Timus je dominantan organ u imunokompetentnosti T 1. proteine. različite ćelije. D. streptokoka. b. ali svi ti elementi nisu još razjašnjeni i poznati. Timus ovisni limfociti (T-Ly 70-80%) sistem se dijele i kodiraju različito: a. EpsteinBarrov virus itd. a u 12 sedmici a zreo organ. Mastociti i bazofili Monociti Histiociti Limfociti: 1. Burza ovisni limfociti (20-30%) B limfociti ili plazma ćelije FUNKCIJA T I B ĆELIJA: l. Uloga B ćelija  Sinteza i sekrecija imunoglobulina koji štite od infekcija (stafilokoka. supresori.IMUNOLOGIJA l ALERGIJA Imuni sistem je. Uloga T ćelija:  T helper funkcija  T supresor funkcija  T killer (ubijanja) funkcija . Koštana srž kao generator svih imunih ćelija i kontrolor B 3. u epidemiološkim studijama je dokazano da manje oboljevaju dojenčad na prirodnoj ishrani od proliva. odbacivanje transplantata i možda tumora. respiratornih i drugih infekcija.te da štite sluznicu GIT i respiratornog trakta. CD8 (20-. a koji sadrže antitijela i čine tzv. Mononuklearni fagocitni a.Acidorezistentne bakterije i neki virusi (rubeola. a u 13 sedmici i B limfociti Plod od 3 mjeseca intrauterino ima imunokompetentne ćelije IgM normalno ne prolaze transplacentarnu barijeru IgA neonatus u pravilu nema MAJČINO MLIJEKO I KOLOSTRUM: Predstavljaju imunološki značajnu rezervu. receptore i medijatore. Nade se velika količina T i B 34 .

Druga karakteristika ovih imunodeficijencija je da se kod tih bolesnika daleko češće pojavljuju maligna oboljenja. obično se završava letalno u prve dvije godine života.2g/l Ako u pupčaniku nađemo veće vrijednosti. a poznato je da su neonatusi osjetljivi baš na G. IMUNODEFICIJENTNA OBOLJENA FIZIOLOŠKA HIPOGAMAGLOBULINEMIJA Novorođenče se rađa sa nešto većim nivoom IgG a nego što su vrijednosti kod majke zbog IgG prenesenog preko placente i vlastitog stvaranja.  autoimuna oboljenja. Klinički se 35 . pa i plazma ćelije. a simptomatologiju treba pažljivije analizirati. smatra se da je došlo do intrauterine infekcije (vlastita proizvodnja).bakterija. samo se stvaraju IgA. PRIMARNA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA Obuhvata primarno zahvaćen T ili B sistem ćelija ili oba sistema. Postoje i druge zaštitne tvari kao što su laktoferin i lizini. na primjer. taj period pada IgG majke i nedovoljno naraslih vlastitih Ig dovode do relativne depresije ukupnih Ig seruma zove se FIZIOLOŠKA HIPOGAMAGLOBULINEMIJA. Naseljava se koža. a najsporije raste koncentracija IgA. Ubraja se u primarnu B-ćelijsku imunodeficijenciju.limfocita. a tokom daljih 6 mjeseci stvaraju se i ostale ćelije. naseljavanjem različitih mikroorganizama (bakterija) kao multiplih stimulansa počinje imunološki odgovor. Negdje u tom periodu slabi otpornost na hepatitis. IgA se ne nalazi u pupčaniku. Kliničke manifestacije pa i tretman će se razlikovati. imunizacija. ili da oboljevaju od neuobičajenih mikroorganizama kao što su pneumocistis carinii. Rezultati imunoloških reakcija mogu biti korisni i štetni. mada postoje neke karakteristike. U IgM se nalaze najviše antitijela protiv G. Imunoglobulini se mogu stvarati u šestom mjesecu intrauterinog života. Iz kliničkog iskustva se zna da su neonatusi u dobi od 2 mjeseca otporni na piogene infekcije. Istina je da od trećeg mjeseca fetus ima imunokompetentne ćelije. a stimulacijom B ćelija. a odmah slijede i vakcine. stvaraju IgM antitijela. u dobi od 3-9 mjeseci nestaju transplacentarno dobijeni Ig. a vlastiti su niski i obično ne prelaze vrijednsoti od 0. tonzile i sinteza Ig uopšte. Dakle. IgM ne pasiraju kroz placentu. Sve to pospješuje razvoj i potrebu za imunim ćelijama. OPŠTA I ZAJEDNIČKA OSOBINA da pacijenti češće oboljevaju i imaju težu kliničku sliku kod infekcija benignim uzročnicima.  organ-specifična i organ-nespecifična “kancerozna oboljenja i primarne  sekundarne imunodeficijencije. U pravilu.bakterija. Neki pacijenti sa izolirano zahvaćenim B ćelijskim sistemom ostaju klinički in-parentni bez ikakve terapije. Općenito se smatra da oboljenje T sistema je ozbilljnije i sa težom prognozom od B sistema. jer su IgM velike molekularne težine. Ako je u pitanju teži oblik oboljenja. a u pupčaniku su prevashodno majčini. ali se simptornatologija često isprepliće. a potom ta otpornost slabi. Koristi su odbrana organizma i zaštita od infekcija. koji u drugoj polovini gestacije prelaze u fetus. izgleda. Tada je slabija otpornost na infekcije. Poslije rođenja. OBOLJENJA B ĆELIJA 1. a u negativne rezultate ubrajamo  alergijska oboljenja. ali kako normalan plod i nema potrebu za stvaranjem vlastitih imunoglobulina (Ig). CMV i druge infekcije koje mogu biti veoma teške. Povećavaju se limfni folikuli. pa IgG. (vjerovatno zbog nemogućnosti uništenja malignih ćelija ili slobodne i proneoplastične virusne infekcije – EB virus recimo). i da se završe smrtnim ishodom. Humani neonatusi najprije. pa zato ne prolaze kroz placentu. Klinički je teško razlikovati T i B imunodeficijenciju. pa je zato i uvedena antimorbiliformna vakcina u dobi od 9-12 mjeseci. odnosno serumski Ig. morbile. PANHIPOGAMAGLOBULINEMIJA (KONGENITALNA AGAMAGLOBULINEMIJA (BRUTON)) Nedostaju sve 3 osnovne klase Ig. respiratorni i digestivni trakt. jer nema stranih antigena.

Kod hirurškog tretmana urođenih srčanih mana. Defektom su najčešće zahvaćeni timus i paratireoidna žlijezda. stafilokokama i hemofilusom influence. a nekada postoji neutropenija.05 g/L i manje. mada obje vrste ćelija mogu biti 36 . ali može početi i sa intersticijalnim pneumonijama. artritis i meningitis. ili čak imaju već normalan imunološki nalaz. ali su kasniji istraživači našli i odsustvo serumskih Ig. Ako se nađe normalan nivo IgA i IgM. OBOLJENJA T ĆELIJA Izolirana oboljenja T ćelija započinju čestim i težim infekcijama. što uvijek i ne mora biti evidentno. a javaljaju se i različite srčane anomalije te promjene na licu. a vrlo često su to hromozomske abnormalnosti i fetalni alkoholni sindrom Originalna Di Georgova anomalija je opisana kao defekt T ćelija. Tretman ove anomalije nije obavezan. 6-12 mjeseci sa čestim i težim infekcijama kao što su infekcije pneumokokama. Pored deficijencije T ćelijskog sistema. 1. Mogu nedostajati glavne klase imunoglobulina. nazalnim sekrecijama koje dugo traju. Neki autori opisuju uspjeh transplantacijom koštane srži. krv namjenjena za transfuziju takvim bolesnicima treba predhodno ozračiti da bi se izbjegle nepoželjne reakcije. prevashodno virusnim i gljivičnim.  ali se može prezentirati limfopenijom koja nije karakteristika ove anomalije. a sastoji se iv davanje imunoglobulina. Vrijednosti IgA u serumu su oko 0. Kod onih koji zahtijevaju terapiju dolazi u obzir transplantacija timusa. ali su pošteđene paratireoidne žlijezde i srčane strukture. (najčešće IgA) u serumu. Kod oboljenja CNS-a. Ig se mogu davati intratekalno. DI GEORGOVA ANOMALIJA (DGA) (ranije se zvala sindrom) To je poremećaj u embrionalnom razvoju koji zahvati 3 i 4 faringealni luk. a mogu biti udružene i sa nedostatkom sekretornih IgA. ali i kao gastroenterokolitis.obično manifestuje u dobi. piodermija. dugotrajnim otitisima i sinuzitisima. autoimuna i maligna oboljenja. 2. Čest je zastoj u rastu. pa i pojava cor pulmonale i kod male djece. NEZELOF SINDROM: Varijanta predhodne anomalije (DGA). zdepastih i kratkih šaka i otsustva T ćelija. Razumljiva je simptomatska terapija hipokalcemije. Infekcije ne prati splenomegalija niti uvećanje limfnih čvorova. ali se nekada javlja tetanija sa hipokalciemijom u neonatalnom periodu. Nije rijetka ni pojava hroničnih oboljenja kao što su bronhiektazije. Uzroci defektima mogu biti različiti.  poremećenom sintezom Ig. a tretman hormonima timusa se ne preporučuje. infekcijama sa pneumonijama. 1. KOMBINIRANE IMUNODEFICIJENCIJE Posebnu grupu imunodeficijencija čine poremećaji koji nastaju u matičnoj (stem) ćeliji prije no što se diferencira u T ili B ćelije. Za vrijeme prva tri mjeseca nivo IgG majke otežava pravu dijagnozu. mogu biti otsutne i sve tri klase Ig. TERAPIJA je za sada tradicionalna. SELEKTIVNE IMUNODEFICIJENCIJE. Sam proces zahvaćenosti timusa može se manifestovati:  disfunkcijom T-helper ćelija. 3. ako se limfni čvorovi palpiraju uvećani isključujemo mogućnost ovog oboljenja. KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA Definiše se kao oboljenje ili poremećaj u funkciji T i B ćelija. U ove imunodeficijencije ubrajaju se i nedostaci subklasa imunoglobulina. ali i fatalni encefalitisi. kao što su deficijentan timus i paratireoidne žlijezde. hronične viremije. 2. HIPOPLAZIJA HRSKAVICE I PROMJENE NA KOSI Ubrajaju se u ovu grupu uz pojavu malog rasta. Mogu se pojaviti neželjeni efekti u smislu trombocitopenije i hemolitičke anemije. Imunološki poremećaji mogu biti multipli. tokom vremena mnogi bolesnici steknu. plućna fibroza.

Bolesnici imaju hepato-splenomegaliju. Pomenute kožne erupcije mogu biti veoma različite (papule. ali je rijetka sistemska kandidijaza. CMV itd. Takode su česte različite pneumonije. U mnoge djece lice liči na masku sa često nekontrolisanim pokretima različitih dijelova tijela i očiju. BOLEST ODBACIVANJA TRANSPLANTATA: Ova komplikacija T ćeiijske imunodeficijencije javlja se kada T killer ćelije davaoca krvi. hepatomegalija. eozinofilija. amfotericin sa dobrim uspjehom i ketokonazol uz supstituciju hormona koji nedostaju. licu. 3. KANDIDA-ENDOKRIOPATSKI SINDROM (HRONIČNA MUKOKUTANA KANDIDIJAZA) Hronična kandidijaza zahvata mukozne membrane a potom se širi periferno po koži. pojedinačno ili skupa. 4. histiocitna infiltracija limfnih čvorova. čestim i hroničnim infekcijama. a nisu rijetke ni endokrinopatije. Recidivantne infekcije sa infekcijom srednjeg uha. Kod ove bolesti. atopijski dermatitis. krvarenjima i hroničnim ekcemom koji počinje u prvih 6 mjeseci. WISKOT-ALDRICHOV SINDROM (IMUNODEFICIJENCIJA SA TROMBOCITOPENIJOM I EKCEMOM) Sindrom je spolno vezana nasljedna bolest (X hromozom) koja se manifetuje trombocitopenijom. organa. U terapiji se koristi i. hipoparatireoidizam. perniciozne anemije i drugog. pneumonijama. neuralnih anomalija. 2. ali neki autori saopštavaju uspjehe sa davanjem hormona timusa. hipotireoidizam i druge vrste nedostataka endokrinih hormona. ATAKSIJA-TELEANGIEKTAZIJA: To je autozomno-recesivna nasljedna bolest karakterstična po progresivnoj cerebelarnoj ataksiji. LETTER-SIWEOVA BOLEST ILI OMENOVA BOLEST: Ovaj sindrom spada u kombinirane imunodeficijencije. pa je nekada indicirana parenteralna ishrana. čak i po kosmatim dijelovima. Često bolest prati limfopenija ili maligna retikuloendotelioza u terminalnoj fazi. kutana atrofija koja može doći u diferencijalnoj dijagnozi sa sklerodermijom ili ekcemom. Nađu se hronične kožne erupcije. Česte su respiratorne infekcije koje dovode do bronhiektazija. za razliku od predhodne. 37 . hroničnim herpesom i konjuktivitisom. ali može doći i do sistemske kandidijaze. Ovi bolesnici su skloni da obole od akutnog i hroničnog hepaititisa. U tretmanu se preporučuje transplantacija koštane srži. Cerebelarna ataksija je prvi neurološki znak koji postepeno progredira i dovodi do nestabilnog hoda. Karakteristika ovih bolesnika je slabo napredovanje. ali oko 10-e godine nastupa zastoj. Smatra se da bolest nastaje u toku embironalne iazvojne greške sa mezodermalno-endodermalnom iterreakcijom koja dovodi do teleangiektazija.v. Teleangiektazije su najčešće vidljive na očima . 5. Tretman još ne postoji. seborejom.prisutne. te u kubitalnoj i poplietealnoj fosi. Može početi sa hepatitisom. Osim sniženih IgA i/ili IgE mogu se sresti u znatnom procentu i druge selektivne imunodeficijencije. Kasnije progrediraju različite T ćeiijske imunodeficijencije. ali i kroz placentu u fetalnoj cirkulaciji predu u primaočevu cirkulaciju kod imunodeficijentnih osoba. Na koži se mogu pojaviti osrtvske hiper i hipopigmentacije. Bolesnici mogu imati granulome kandida raširene po koži. eritem). Vremenom slabi i ta rezistencija i na pojedine mikroorganizme. cervikalnu limfadenopatiju uz obično povišen nivo IgA i IgE. dok su IgM sniženi. Nerijetko završavaju letalno od malignoma. a može i selektivna imunodeficijencija IgA. Vrlo je česta oralna kandidijaza koja je rezistentna na uobičajenu terapiju. ali se mogu vidjeti i na nosu. što ukazuje na anomaliju u B ćelijskom sistemu. veoma raznovrsnim kožnim erupcijama. seboreja. prolivi rezistentni na terapiju. kao i limfoidnih anomalija. Muskulatura slabi kao i refleksi. Imunološkim ispitivanjima otkrije se defekt na T ćelijama. Osnovna karakteristika ove bolesti je preosjetljivost na infekcije sa kandidom a normalna rezistencija na druge mikroorganizme. Splenektomijom se mogu kontrolisati trombocitopenije. Bolest se manifestira u dojenačkom periodu a najčešće završava letalno u prve dvije godine. pa i one uzrokovane sa pneumocistis carinii. IgA i IgE su sniženi.sklere. Mogu se pojaviti ostrvca kandidijaze po koži trupa ili ekstremiteta. a posebno po noktima (onychomycosis). očnim i kutanim teleangiektazijama. 4. ali se kod nje mogu palpirati uvećani limfni čvorovi. Intelektualni razvoj je u početku normalan. Oni koji žive duže obično su malog rasta i sa slabo razvijenim sekundarnim spolnim oznakama. transplantacijom fetalne jetre i aplikacijom interleukina 2. Znatan broj pacijenata ima različite vrste endokrinih deficijencija kao što su: hipoadrenalizam. ali da nedostaju produkti ovih sistema.

Takve situacije srećemo kod: nefrotskog sindroma. a medijatori koji nastaju u tim reakcijama dovode do oštećenja tkiva i kliničkih manifestacija.  Molekularna težina im se kreće od 10. polenskom hunjavicom ili ekcemom ne može se razlikovati visoko atopijska osoba od druge sa manjom atopijskom tendencijom. Termin antigen i alergen se često poistovjećuju. a interakcija antigen-limfocit ćelijama provociranim hipersenzitivitetom (tzv. Odgovor na IgE antitijela je regulisan antigen specifičnim helper i supresor T ćelijama koje luče IgEvezivni faktor kako bi potencirali ili suprimirali reakciju. Nabrojaćemo najčešće pominjane entitete u novijoj literaturi: 1. javljaju vrlo rijetko. Deficijencije koje nastaju djejstvom hemijskih ili fizičkih uzroka. Termin ATOPIJA podrazumijeva da postoji neki hereditarni faktor koji doprinosi preosjetljivosti kao što su hunjavica na sijeno.000 daltona teško prolaze kroz mukozne površine da bi se susreli sa IgE formiranim plazma ćelijama. Na primjer. obrnuto. ali treba imati na umu da svi antigeni nisu jednako dobri alergeni i obrnuto. IMUNOLOŠKA BAZA ATOPIJSKIH OBOLJENJA Prema Coombsu i Gellu. Međutim. tetanusni i difterični toksoidi su dobri antigeni. askaris i u neatopične osobe. enteropatija sa gubitkom proteina. Kod pacijenata sa asthmom. Atopijske individue imaju defektnu kontroli otpuštanja ili stvaranja medijatora.Klinički postoje dvije varijante.5.  Hronična varijanta se sreće kod intrauterine transfuzije ili poslije transplantacije koštane srži. te kod transplantacije fetalne jetre ili timusa. Molekule iznad 70. 2 38 . SEKUNDARNE IMUNODEFICIJENCIJE U ova oboljenja spadaju takvi entiteti kod kojih primarni uzrok ne leži u limfnom sistemu. Drugim riječima. Manji od 10. ali su veoma rijetko alergeni. Postoje 3 varijante humoralne antigen-antitijelo reakcije. Reakcije antigenantitijelo dešava se humoralnim putem. Gubitak imunog materijala . To se osobito dešava kod imunodeficijentnih osoba i kod pacijenata koji boluju od leukoza kada im se daju krvni produkti. polenov prah nije praktično potentan antigen ali je jedan od najmoćnijih alergena. 5. ekcem. asthma. limfangiektazijama ili drugim malformacijama limfnih vodova. Deficijencija deaminaze i nukleotid-fosforilaze .000 do 70. formira se veliku količinu specifičnih IgE antitijela. Pod uticajem intenzivnog izlaganja nekim alergenima npr. 2. Nutriciona deficijencija 4.  Postoje i neke karakteristike prirodnih alergena: to su  proteini sa kiselom komponentom čija je izoelektrična tačka 2-5. mada se kod leukoza. 3. atopijska individua formiraće IgE antitijela kada se izloži češćim supstancama i iz okoline kao što su polen ili komponente kućne prašine i u tome je razlika od neatopične osobe.Biohemijski poremećaji ili deficijencije su povezani sa T ili B ćelijskim defektima. atopijski pacijenti su predisponirani da sintetizuju IgE antitijela na brojne antigene iz okoline. Deficijencije indukovane virusnim oboljenjima. imunološki mehanizmi alergijskih reakcija se dijele u 4 tipa.  Akutna varijanta se javlja kod transfuzija ili transplantata koštane srži kada se ne slažu HLA-D lokusi. što se nađe u familijama oboljele osobe. ili imaju poremećaj u inaktivaciji medijatora (slaba inaktivacija).Gubitkom proteina gube se imunoglobulini i drugi produkti imunog sistema. Imune kompomente (elementi) mogu biti poremećene u sklopu opšteg poremećaja ili nekog drugog oboljenja koje atakuje i na limfni sistem. Alergija Alergija ili preosjetljivost je specifična stečena reaktivnost organizma da preko imunoloških mehanizama uzrokuje nepovoljan fiziološki odgovor.000 daltona. Komplementni sistem sa svojih 24 komponente može biti defektan i dovesti do oboljenja koja se takođe ubrajaju u imonodeficijencije kao i oboljenja fagocitnog sistema.000 daltona nisu u stanju da premoste pukotinu između odgovarajućeg antitijela IgE molekule na površini mast ćelije što je potrebno za otpuštanje medijatora alergijske reakcije. na sreću. odloženi).

Kod neatopičnih osoba samo je 20-50% receptora bazofila i mast ćelija zaposjednuto IgE molekulama. Ako se unese odgovarajući specifični antigen doći će do vezivanja sa antitijelima i reakcije na mast ćelijama. poljskog cvijeća i drveća. Tu spadaju tuberkulinska reakcija. Osnove ove još nisu u potpunosti razjašnjene. koja se manifestuje hipersenzibilnom reakcijom nosa. nastat će oslobađanje histamina i drugih vazoaktivnih supstanci što će se manifestovati jačom propustljivošću. neke hemolitičke anemije i drugo. što se naziva senzibilizacijom. dilatacijom krvnih sudova i pozitivnom reakcijom. skarifikacijom ili ogrebotinom i provocira se reakcija između IgE antitijela na mast ćelijama i antigena.ekstracelularno uz prisustvo antigena i antitijela. ali tu spada i serumska bolest. Kada dođe do aktivacije kaskade komplementa dolazi do oslobađanja biološki aktivnih supstanci. TIP IV REAKCIJE Alergijska reakcija tip IV je reakcija kasne preosjetljivosti – interakcija antigena sa specifičnim senzibiliziranim T limfocitom. jetri i bubrezima. intradermalno. TIP I REAKCIJE Odvija se pomoću IgE i istovremeno je najinteresantnija za alergologe. TIP II REAKCIJE U alergijskim reakcijama tip II (citotoksična varijanta) smatramo interakciju između antigena i antitijela na površini ćelija koje pripadaju klasi IgG i IgM imunoglobulina. kod testova se unose male količine ekstrakta: polena. Reakcija se dešava u humoralnom prostoru . U ovaj tip reakcije spadaju: kontaktni dermatitisi izazvani nekim lijekovima i neke reakcije na plućima.varijante se zbivaju u ćelijama a jedna u ekstracelularnom fluidu. uključujući hemotaktične faktore. Stvorena IgE antitijela se reverzibilno vežu ili fiksiraju na površinu mast ćelije i bazofila preko pomenutih receptora (Fc. ili se infiltriraju u zid krvnih sudova. Ova reakcija je većinom prolazna i reverzibilna. Istovremeno će ovo dovesti do fuzije mast ćelijskih granula sa mast ćelijskim membranama. Prototipovi anafilaktičke reakcije ili IgE antitijelima izazvane bolesti su: hunjavica na polen (peludna groznica ili polenoza). metilacija fosfolipida. U takvih osoba hemijski medijatori iz mast ćelije djeluju preko 6-8 sati od prve antigen stimulacije. jer mast ćelije i bazofili ne propadaju. Polimorfonuklearni leukociti se raspadaju na mjestu reakcije a nastali proteini i proteolitički enzimi oštećuju tkivo. Smatra se da je bolest imunih kompleksa (reakcija tip III) odgovorna za 90% imunih glomerulonefritisa u humanoj medicini. pluća). hipersenzitivna reakcija na ubod insekata (pčele). bolesti odbacivanja transplantata i druge. 39 . U ovaj tip alergijske reakcije spadaju: alergijska reakcija kod unosa inkopatibilne krvi pri transfuzijama. granulomatoze pluća. trava. što se može i mjeriti. ali reaguju sa antigenom determinantom kao integralnim dijelom sistema komplementa koji dovodi do degradacije zahvaćenih ćelija. U ovom tipu reakcije cirkulirajući bazofili i tkivne mast ćelije koje se nalaze na strateški važnim mjestima oko krvnih sudova. Zato se ova faza alergijske reakcije naziva kasna faza koja može trajati 1248 sati. respiratornog sistema i konjuktiva na polen različitih biljaka. Pri kontaktu sa specifičnim alergenom nastupa IgE-antitijelo-alergen interakcija. pa je to sve uključeno u imunoglobulinske molekule). ali je jasno da u njoj makrofazi i citotoksične ćelije igraju važnu ulogu. a kao posljedica nastaje čitava serija biohemijskih reakcija kao: aktivacija metiltransferaze. itd. Uobičajeni testovi koji se rade na koži zasnovani su na opisanim reakcijama. neki perikarditisi i artritisi. ulazak Ca++ . postaju “senzibilisani” vezujući svojim površnim receptorima IgE antitijela. osobito sitnih. aktivacija fosfolipid-diacil-glicerolskog ciklusa. prašine ili hrane u kožu pacijenta. gljivica. pa je i efekat oslobođenih medijatora prolazan. Nagomilana IgE antitijela su vezana i sa komponentama komplementa i njihova aktivacija alternativnim putevima. TIP III REAKCIJE Alergijska reakcija tip III ili reakcija preosjetljivosti uzrokovana je imunokompleksima (Arthusov fenomen). Antigen i antitijelo sa komponentom komplementa formiraju toksična tijela koja su najčešće smještena na ili u organima čija je funkcija filtriranje (bubrezi. urtikarija na hranu i dr. a koji prihvataju komplement C3 i C4. U osnovi. dok je u atopičnih osoba zaposjednuto skoro 100% receptora. što ima za posljedicu oslobađanje farmakološki aktivnih supstanci kao što je histamin.

ali veoma rijetko. C5a). prevashodno na obrazima.HEMIJSKI MEDIJATORI ALERGIJSKIH REAKCIJA I MEHANIZMI NJIHOVOG STVARANJA Mast ćelije igraju glavnu ulogu u brzom hipersenzitivnom odgovoru. ali i vratu. rinitis i si. Javljaju se promjene u metabolizmu fosfolipida membrane uključujući metilaciju i aktivaciju fosfolipaza i stvaranje fosfolipidnih produkata koji participiraju u fuziji granula i membrane mastocita.glatku muskulaturu. ali to ne treba zamijeniti sa familijarnim proširenjem korjena nosa.  Često curenje iz nosa će uputiti na alergijski rinitis. dok se kod starije djece mogu vidjeti promjene i u kubitalnim i poplitealnim fosama. Medijatori izražavaju svoju aktivnost kod intaktne granule ili samo kada se granula počne raspadati. kinini.  Pomna inspekcija kože. Razlike postoje u bojenju. morfološkom izgledu. bilo direktno preko A2 fosfolipaze ili indirektno preko C fosfolipaze i diglicerid lipaze. Može se naći paradoksalni puls i zbog srednje ili teške bronhalne opstrukcije. Ti drugi pokretači ili stimulatori mogu biti produkti aktivacije komplementnog sistema (C3a. arilsulfataza 8. makulo-papulozne erupcije. srčane dekompenzacije ili tamponade perikarda. hemotripsin i drugi inflamatorni faktori koji mogu biti saučesnici u brzoj i kasnoj fazi reakcije. Metabolizam arahidonske kiseline preko ciklooksigenaze rezultira stvaranjem novih prostaglandina i trombeksana. vlažne promjene ili ekskorijacije zbog češanja. U svima početni okidač je degranulacija mast ćelija i oslobađanje hemijskih medijatora koji dovode do alergijskih reakcija. eozinofilni hemotaktički faktor. Ne razlikuje se bitno od svakog drugog savjesnog opšteg pregleda gdje nam težina i visina mogu dati dosta važnih podataka. ANAMNEZA . C4. nego i kod drugih hroničnih inflamatornih oboljenja kao što su: juvenilni hronični artritis (JCA). te drugi hemotaktički faktori brzo izlaze iz matriksa granula i djeluju na lokalna tkiva . Ma koje prirode bio. a ovo je vezano sa IgE antitijelima koja su vezana na receptore i uz prisustvo multivalentnih specifičnih antigena. imunološkim i biohemijskim osobinama. mogu satima ostati intaktne van ćelije. Povećana intracelularna koncentracija cAMP je povezana sa inhibicijom oslobađanja medijatora iz mast ćelija. To je moguće pokrenuti purificiranim antitijelima koja djeluju putem IgE receptora. Generalizirani dermatitis se može sresti kod dojenčadi ili lokalni. FIZIKALNI PREGLED treba posebno prilagoditi podacima iz anamneze. Aktivacijom serin-esteraze. D4 i E4. OPŠTE I SPECIFIČNE METODE DIJAGNOZE ALERGIJSKIH BOLESTI Nema pouzdane metode za dijagnozu. mehanizam se može pokrenuti i bez antigena. Metabolizam arahidonske kiseline uz pomoć lipooksigenaze dovodi do formiranja 5-hidroksieicosatetraenoične kiseline (5-HETE) i leukotriena B4. dovodi do ulaska Ca++ i rekombinacije intracelularnog Ca++. što može dovesti do transverzalnog proširenja korjena zbog povećanja hrskavica i koštanog sistema nosa.U ličnoj anamnezi se traži veza između nastupa simptoma i izloženosti nekom potencijalnom alergenu (inhalacionom.  Respiratorna dispnea sa uvlačenjem supraklavikularnih i interkostalnih prostora. je glavni prostaglandinski produkt mast ćelija.  Cijanoza se takođe može pojaviti zbog bronhalne opstrukcije i Sat O2 ispod 85%. bazični proteini i limfokini. stimulator daje signal sa površine ćelije. endotelne ćelije i krvne sudove. promjena u strukturi mast ćelija kao što je polimerizacija mikrotubula nastalih oslobađanjem medijatora. Prostaglandini serije E i -adrenergični agonisti mogu uzrokovati povišenje c-AMP. te lepršanje ala nasi će uputiti na respiratorna oboljenja. Praktično se koriste sljedeće: 4. Druge ćelije takođe stvaraju prostaglndine i leukotreine koji mogu djelovati i drukčije. U familijarnoj anamnezi traži se ista ili slična oboljenja u užoj i široj familiji. neutrofilni lizozomi. Okolne molekule IgE vezane za druge molekule takođe uzrokuju oslobađanje arahidonske kiseline iz fosfolipidnih membrana. Često kod istog djeteta mogu slijediti više alergijskih oboljenja kao astma i ekcem.  Batičaste prste možemo naći i kod hroničnih asmatičnih bolesnika. kontaktnom ili digestivnom). Mada je osnovni faktor aktivacije opisanog mehanizma antigen. Stvoreni medijatori kao što su histoni. fino ljuštenje. tripsin. Kao posljedica alergijskog dermatitisa mogu nastati liheniformne promjene ili hiperpigmentacije. Kruste se najčešće nađu poslije superinfekcije. eritematozne. ekstenzornim površinama ekstremiteta. atopični drematitis. Granule izbačene iz ćelije koje su relativno netopive u vodi. pa čak i bez IgE antitijela vezanog za receptore. Postoje vjerovatno heterogene populacije kako među mast ćelijama tako i među bazofilima. koristeći uskladištenu intracelularnu energiju. 2. Traže se dekolorisani dijelovi. hronična inflamatorna oboljenja crijeva pa i parazitarnih infestacija. Prostaglandin D2 (PGD2). 40 .  Paradoksni puls se može naći u atacima astme (razlika veća od 20 mmHg mjerenjem TA između inspirija i ekspirija).  Disanje na usta i tamnina ispod očiju ukazuje na nazalnu opstrukciju kojoj može biti uzrok i alergijski rinitis. a najviše dužini trajanja bolesti i težini oboljenja. Mast ćelije igraju ulogu ne samo u vezi sa IgE reakcijama. Druga grupa medijatora su heparin. ima za posljedicu degranulaciju mast ćelija preko biohemijskih reakcija i dovodi do nestanka granula.

ODREĐIVANJE UKUPNIH I SPECIFIČNIH IgE U SERUMU i upoređuje se sa standardima normalnih vrijednosti. 3. EOZINOFILI U SEKRETU NOSA I BRONHAINOM MUKUSU. Obično se ubrizgava 0. pojačano suzenje i periorbitalni edem kao posljedicu alergijskog konjuktivitisa. Ako u pacijentovoj koži (na mast ćelijama) postoje specifična IgE antitijela. pojačane propustljivosti.  Hipertrofične tonzile i adenoidi su česte komplikacije alergijskog rinitisa. pemfigus. a ako još postoji fotofobija i pseudoptoza oni upućuju na proljetni konjuktivitis. DIJAGNOSTIČKI TESTOVI ZA ALERGIJSKA OBOLJENJA U upotrebi je čitav diapazon testova. JCA). Izvode se na više načina. herpetiformni dermatitis.metoda kojom se in vitro mjeri ukupna koncentracija IgE  Radioalergosorbent test . pa i to treba imati na umu prilikom uzimanja uzoraka krvi za analizu. Treba znati da se eozinofilija sreće i u mnogim drugim stanjima kao: preosjetljivost na neke lijekove. a onda zavisno od 41 . Abnormalne promjene tog odnosa (povećan A-P dijametar) mogu se normalizovati kao odgovor na povoljnu terapiju. parazitarne infestacije (askaris. Mogu ići sa angioedemom ili bez.RIST . što se može otkriti upoređivanjem sa latero-lateralnim dijametrom. ali se mogu pojavljivati i iščezavati u toku minuta ili sati i pojavljivati se na drugim mjestima. ali pomenućemo praktično najčešće. Ljepljivi sekret mukoidnog izgleda je često povezan sa pojavom papiliformnih erupcija na gornjim palpebrama. Pozitivnom reakcijom se smatra promjer papule od 5 mm i više sa eritemom. Eozinofilija u krvi kod alergijskih oboljenja obično ne prelazi 15-20%. KOŽNI.  Pregledom grudnog koša u asmatičara može se naći povećan anterio-posteriorni dijametar.kojim se određuje specifični IgE protiv određenog alergena. Nazalne konhe su obično edematozne. Pojavljuje se 6 sati poslije date doze.  Nazalna mukoza češće je blijeda. metaholina i drugih medijatora koji će preko svojih receptora dovesti do promjena na malim krvnim sudovima u smislu dilatacije.  Pregledom očiju možemo naći konjuktivalnu injekciju. Kortikosteroidi dovode do eozinopenije.Najkarakterističnije urtikarijerne lezije (koprivnjača) mogu biti od 1-3 mm makule. do džinovskih (šklopaca) urtikarijelnih promjena. papule koje se rascvjetaju okolo. ehinokokus).1 ml ekstrakta i čita se poslije 15-30 minuta. Tačno mjerenje je moguće samo sa opstetričkim šestarom. urođena eozinofilija. Poznato je da je dijametar kod novorođenčadi skoro isti.u kožu se unosi alergenski ekstrakt.) taj odnos L-L i A-P počinje opadati i ostaje negdje na 0. Permanentno povećan A-P dijametar grudnog koša ukazuje na rekurentne atake ili permanentnu bronhalnu opstrukciju bilo kog uzroka. na taj dati alergen doći će do interakcije i rezultat će biti oslobađanje histamina. upozorava na astmu. osobito sa profuznim curenjem iz nosa koje je tipično za ovo oboljenje. DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA – eozinofilija ili bolje apsolutni broj eozinofila. ali izuzetno i do 35%.RAST . DIGESTIVNI ILI INHALACIONI TESTOVI – odličini za povezivanje kliničke slike sa alergenom Kožni testovi – najviše se praktično koriste – izaziva se lokalna alergijska reakcija koja je pristupačna za posmatranje.  Auskultatorni nalaz kod astme ide sa izraženom ekspiratornom dispneom. eozinofilna mialgija. Lofflerov sindrom. a potom se rastom širina brže povećava nego A-P dijametar. Za kontaktni dermatitis je karakteristično da se eritematozne ili papulo-vezikulozne erupcije pojavljuju na areama koje su izložene kontaktu.  Radioimunosorbent test . ali se može reći da je nivo u serumu viši u atopične djece. tamnije ili ružičaste boje u djece sa alergijskim rinitisom. Kao pozitivan nalaz se uzima nalaz preko 5-10% eozinofila u nosnom i bronhainom mukusu. Wheezing je najčešće generalizirani.7 od L-L dijametra. tipične za holinergične urtikarije. a onda kada aproksimativno porastu do 9. ali je najstandardniji je: intradermalni test . ali pažljivom auskultacijom nekada se mogu otkriti razlike na pojedinim dijelovima pluća zbog segmentalne atelektaze. Zbog toga što njihov broj u krvi normalno varira u dnevnom ritmu (ujutro ih je najviše) potrebno je uzeti nekoliko nalaza. Takve erupcije često prati i dermografizam. limfomi). produženom ekspiratornom fazom i vvheezingom. eozinofilni fasciitis.5 cm (oko 3g. neka maligna oboljenja (leukemije. reumatska oboljenja (periartritis nodoza. te u nekih kardiomiopatija. Prosječno ima oko 250 ćelija/mm3 a gornja granica je 700 ćelija/mm3. što će se na koži prezentovati papulom sa lokalnim eritemom.

noradrenalin. Može dati neželjene efekte kao što su insomnija.veličine papule obilježava se sa jednim +. IZBJEGAVANJE SUSRETA SA ALERGENOM Logično.  Efedrin je najstariji nekateholaminski preparat. insomnija. inhalaciono. Treba još jednom naglasiti ono što je u korelaciji sa današnjim trendom o dojenju. dlake životinja i si. kardijalna stimulacija. Postoje histamin receptori u različitim tkivima i to 2 vrste. ali ima slabu stimulacionu aktivnost.  Od drugih adrenergičnih agonista najpoznatiji je salbutamol (Ventolin) kao selektivni bronhospazmolitik u obliku sirupa. Obično se radi sa grupnim antigenom (većim brojem srodnih alergena) kao što su peludi mnogih trava. Anafilaksija Anafilaksija je hipersenzitivna reakcija organizma na različite materije koja može direktno da ugrozi organizam (život). daju se isključivo injekciono. GIT i drugim. ali se srećemo sa dosta problema. mada se uzima kao pravilo da što su urtika i okolna reakcija veće da je test to relevantniji. Poslije toga se zakazuje testiranje kojim se želi pronaći odgovarajući alergen koji je uzrok bolesti. a drugi će inhibirati reakcije kao: adrenalin.  Takvim dojiljama reći da za to vrijeme izbjegavaju potencijalnu alergijsku hranu. nekada i nerješivih. 1. pa se ne daju najmanje 12 sati prije kožnog testa. atopijske bolesti) nastojati da se ne uvodi nikakva druga hrana osim majčinog mlijeka bar do šestog mjeseca. Ovdje se mora naglasiti da brzo stvaranje urtike i okolnog eritema ukazuje da u koži postoje specifična IgE antitijela na mast ćelijama kože. efedrin i antihistaminici. Neželjeni efekat im je sedacija pa ih treba izbjegavati u kombinaciji sa drugim depresivima. Obzirom da se ovi lijekovi brzo inaktiviraju enzimima iz jetre. simpatomimetik. pa zahtijeva urgentnu medicinsku pomoć. najčešće imunim ali i neimunim. više u istraživačke svrhe. bol u epigastriju i crvenilo kože i sluzokoža. Kortikosteroidi – kod anafilaksije. Postoje kontraverze o uspjehu ove metode. PRINCIPI TRETMANA ALERGIJSKIH OBOLJENJA Postoje 4 principa: izbjegavati alergijsku iritantnu supstancu. jer se alergen može transportovati i mlijekom. ali čini se. ali je efekat sličan. a može biti izazvana različitim mehanizmima. 3. Hromglikat (Intal) vidi kod astme.  Aminofilin (teofilin) je najvažniji u kupiranju astmatičnih napada iako mu je mehanizam djelovanja nejasan a toksikologija klinički problem. HIPOSENZIBILIZACIJA Sprovodi se tako da se potkožno daju male doze alergena i onda se postepeno povećavaju do pronađene doze održavanja. PROFILAKSA Primarna i sekundarna profilaksa ima cilj da se spriječi razvoj bolesti. da  kod dojenčadi sa velikim potencijalom alergijskih oboljenja u familiji (astma. 42 . glavobolja i iritacije. Kortikosteroidnu terapiju nije potrebno prekidati. imunoterapija (hipo i desenzibilizacija) i profilaksa. ali ne znači da će taj pacijent imati kliničke simptome pri izlaganju prirodnim alergenima. Ovu reakciju karakteriše obimna degranulacija mast ćelija kao odgovor na neki stimulans. ili na površine (efedrin). 4. tableta i aerosola. Danas su u upotrebi inhalacioni i digestivni provokacioni testovi. terapija lijekovima. pa sve do ++++. a za antihistaminike se taj period produžava čak na 72 sata. H1 i H2 receptori. albuterol. Postoji veliki broj preparata na tržištu. uključujući kateholamine (adrenalin. vomitus. Neželjeni efekti adrenergičnih lijekova mogu biti: tremor skeletne muskulature. proterenol) i ne-kateholamine (efedrin. 2. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA: Adrenergici. Antihistaminici su lijekovi različite hemijske strukture. terbutalin). Pri interpretaciji kožnog testa treba biti oprezan jer na primjer lijekovi mogu pojačati oslobađanje histamina iz mast ćelija. Količina alergijskih ekstrakata i odnos sa vehikulumom je obično 1:100-1:10. pogoršanje hipoksije.

::: TRETMAN RESPIRATORNOG DISTRESA :::  100% O2 putem maske ili tubusa. a ovi direktno djeluju na membranu mast ćelije. jaja oraha. odmah treba prekinuti.01mg/kg (iv. staviti proksimalno povesku koja će usporiti cirkulaciju. a može početi i sa svrbežom.  Pacijent osjeti da se nešto posebno događa s njim.je najeešći imuni odgovor. pa će se često manifestovati wheezingom. promuklošću i inspiratornom dispneom koja je posljedica edema larinksa. Adrenalin inhibira degranulaciju 43 .sc..  bronhospazam.  smanjen vaskularni tonus u koži i sluzokožama. Bez obzira na precipitirajuće mehanizme. Prototip ove reakcije je antigen .Znaci šoka će se manifestovati: slabim pulsom. Ako imamo uzročnika anafilaksije već u ekstremitetu (lijek ili ujed insekta). vakcine. mravi). ako je bolesnik prima. Abdominalni bolovi i/ili dijareja se javljaju ako je zahvaćen GIT. hipotenzijom. Nesteroidni antiinflamatorni agensi mogu indirektno dovesti do anafilaktičke reakcije preko alteracije metabolizma arahidonske kiseline. NEIMUNI MEHANIZMI Mogu biti direktni i indirektni preko kompleksnog biohemijskog puta. ubodi insekata (pčele. Aktivacija komplementa – je rjeđi tip imunog odgovora koji dovodi do anafilaksije. konzervansi).IMUNI MEHANIZMI: Odgovor preko IgE . Direktno djelovanje se smatra putem stimulusa kao što su kontrastna sredstva ili opijati. Naporom indukovana anafilaksija se može pojaviti u osoba posebno sklonim. ili im). Kod bolesnika koji su postali preosjetljivi. Mehanizam nije dovoljno objašnjen.  Opstrukcija donjih disajnih puteva je posljedica bronhoopstrukcije. žaoku insekta izvaditi (odstraniti).infuzija ili transfuzija. KLINIČKA SLIKA Degranulacija mast ćelija znači oslobađanje histamina. Međutim. metaholina i drugih primarnih i sekundarnih medijatora čiji je rezultat:  povećana propustljivost kapilara.lijek izbora u dozi od 0. stridorom larinksa. TERAPIJA ::: OTKLONITI UZROČNIKA ::: ako je moguće . Poveska treba da se popušta tako da stoji 3 minute a onda 1 min popuštanja 3:1.  ADRENALIN . ponovnim izlaganjem istim stimulusima anafilaksija će se pojaviti zbog toga što su specifične brojne antigen molekule vezane na površini mast ćelija. suženom svijesti (poremećajem svijesti). oralni ili parenteralni različiti lijekovi (drugi antibiotici osim penicilina. Indirektni mehanizmi dovode do anafilakse preko kompleksnog biohemijskog puta tako npr. čepići od mukusa i/ili edema pluća. dok termin anafilaktoidna reakcija se koristi kada se žele naglasiti opšte reakcije koje nisu imunog porijekla.  pojačana sekrecija mukoidnih žlijezda. imunu reakciju ovog tipa mogu dati i druge materije kao što su hrana (produkti mlijeka. riba. – koji dolazi i od poremećaja na gornim i od poremećaja na donjim disajnim putevima  Opstrukcija gornjih respiratornih puteva sa disfagijom. inzulin). Često se pojavi opšte crvenilo kože koje preraste u urtikarijarnu ospu (raš). kliničke manifestacije su identične pa termin anafilaksija se danas upotrebljava da se opišu sve ove reakcije. auskultatornim šumovima i dispneom. slabim kapilarnim punjenjem.penicilin. Simptomi respiratornog distresa. ose. kratko poslije izvršenog napora kojem je još predhodio obilan obrok. školjke. a onda slijede Simptomi šoka . Ovaj tip reakcije se naziva anfilaksijom da bi se naznačila posredna imunološka reakcija.

obrnu fiziološku manifestaciju ili smanje progresiju. daje se 1 mg/kg/dan i.subkutano i i. 44 . zbog lokalne vazokonstrikcije i usporavanja anafilaktičkog odgovora. Daje se O2 do endotrahealne intubacije ili traheotomije. Terbutamol se preporučuje u dozi od 1 ml u 2 ml neke normalne slane otopine. Sljedeća doza se može ponavljati svakih 5-10 minuta. Na osnovu izgleda pacijenta dati i veću količinu tečnosti. ADRENALIN U IDENTIČNIM DOZAMA KAO I ZA RESPIRATORNI DISTRES čime se poboljšava vaskularni tonus i miokardne kontrakcije. a oralna doza je 2 mg/kg/dan podjeljeno u 2 doze. Metilprednizolon 2 mg/kg i. . Davanje blokatora H2 receptora je kontraverzno. brizini prepoznavanja iste i brzine tretmana. . podjeljeno u 4 doze sa maksimumom od 200 mg/dan. Ako se daju kao ranitidin. može se dati svakih 4-6 sati u 2 dana.1 µg/kg.i.m. ali stalno držati na umu da se hipovolemija javlja kod svakog anafilaktičkog šoka. Njegova upotreba je manje važna za inotropnu kardijalnu potporu. Može se dati i normalni adrenalin u soluciji od 0. Smrt obično nastupa unutar prvog sata reakcije kao posljedica respiratorne insuficijencije. TERBUTALIN I ALBUTEROL se pominju kao efektni bronhodilatatori u pacijenata sa opstrukcijom donjih respiratornih puteva.0. Difenhidramin.01 ml/kg 1:1.25 ml u 2 ml i ponavljati nebulizatorom svakih 30 minuta ako je potrebno. Oni koče (inhibiraju) dalju akciju histamina. ::: TRETMAN ŠOKA :::  PLASIRATI VEĆI I.v. Njihovo je mjesto poslije važnijih mjera od vitalnog značaja. Neki autori preporučuju davanje adrenalina subkutano u injekcijama na mjesto ulaska aler-gena. Najčešće su im stimulusi jaki ili su uneseni oralnim putem. ako treba.  ANTIHISTAMINICI .Koncentracija raspršivača se pravi od racemičnog adrenalina u dozi od 2. KATETER DAJUĆI TEČNOST U BOLUSU 20-40 ml/kg Ringer laktata ili drugog izotoničnog rastvora.1 ml/kg 10. Hidroksizim 2 mg/kg/dan.v. Ako se takve doze trebaju ponavljati duže vrijeme. Zato su antihistaminici logični lijekovi za tretman anafilaksije.Histamin kao osnovni medijator anafilaksije dovodi do respiratornih i kardiovaskularnih manifestacija.000 rastvora. smanjuje edem larinksa. U serumu ne treba da pređe 10-20 µg/l. svakih 6 sati.pomoć u prevenciji ili ublažavanju rekurentnih simptoma.   mast ćelija i promptno djeluje kao bronhodilatator. PROGNOZA Ovisi o težini bolesti.0. Smatra se da polovina bolesnika spada u kategoriju rekurentne ili protrahirane anafilaksije. .25 ml i koristi se kod edema larinska.25 ml u 2 ml normalne slane otopine. UPOTREBA DOPAMINA U INFUZIJAMA (KAPIMA) 10-20 µg/kg/min. a Albuterol u dozi od 0. Ako intubacija ne uspjeva onda se radi krikotireotomija sa odgovarajućim kateterom (14 Ga). podjeljeno u 4 doze. a efekat se titrira klinički. Ekvivalentna doza oralnog prednizolona može zamijeniti metilprednizolon. bloker H1 receptora u dozi od 1 mg/kg i. daje se adrenalin u infuziji (kapima) sa početnom dozom od 0. a u slučaju manjih reakcija daje se oralni difenhidramin 5 mg/kg/dan u 4 doze sa maksimumom od 300 mg/dan. ali kod stabilnih pacijenata. ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA treba razmotriti kod srednje teškog respiratornog distresa koji ne reaguje na adrenalin. Adrenalin u raspršivaču . Monitoring Svi pacijenti sa dijagnozom anafilaksije trebaju se smjestti u intenzivnu njegu najmanje 24-48 sati jer stanje može biti protrahirano (manifestacije traju 5-32 sata i pored terapije) ili se može ponoviti kao bifazična anaflilaksa (javljaju se manifestacije nakon 8 sati ponovo).v. .v.   ::: POMOĆNA TERAPIJA :::  KORTIKOSTEROIDI . a nastavlja se kao produžna doza 1 mg/kg/sat. Pojačavaju funkciju cilija.000 vodenog rastvora. AMINOFILIN IV za refrakterne bolesnike u dozi od 5-7 mg/kg za 20 min. a reakcija je usporena i traje duže od 30 minuta.V.

osobe koje imaju alergiju ha ubod pčele trebaju izbjegavati mjesta gdje ima pčela (pčelinjaci ili mjesta paše pčela). Kada već moramo dati poznati anafilotoksin pacijentu. ubodi insekata itd. Na kraju. Može se dati i ekvivalentna peroralna doza prije izlaganja sumnjivoj supstanci (kontrastna sredstva za dijagnostiku).v. 45 .  Difenhidramin kao antihstaminik se preporučuje u dozi od 1 mg/kg i. većoj djeci. odnosno da upute te osobe. Test se pravi pod kontrolom alergologa. ili nemoguće. ako je u pitanju krucijalna potreba. 13. Metode ne preveniraju sigurno i kompletno. Anamnestički procijeniti i identifikovati potencijalni rizik. Uvedeni su individualni setovi za osobe sa visokim rizikom. kao što su KORTIKOSTEROIDI I ANTIHISTAMINICI. Tretman može obuhvatiti sve preosjetljive osobe mada je prevashodna namjera preveniranje neželjenih reakcija pri i. konzervansi. Tako će se kod preosjetljivih na penicilin dati drugi antibiotik. treba da se testiraju kožnim putem i radioalergosorbent testom koji služi za identifikaciju materije koja uzrokuje porast IgE . 7 i 1 sat prije izlaganja. Zdravstveni karton koristi da bi se rizici dokumentovali. a 30 mg manjoj djeci (do 6 godina). Postoji i specifična imunoterapija koja se može dati profilaktički alergičnim pacijentima na ubod insekata. ili oralno 1 sat prije izlaganja stimulusima. visoko rizičnom pacijentu se može uspostaviti i. Koriste se i druge vrste preventivnih mjera. izbjeći kompletan rizik kao što su lijekovi. O2.  Metilprednizolon se daje u dozi od 40 mg i.v. te pripremljenim setom za intubaciju. jer mogu biti žrtve neželjene reakcije. Trebaju ih nositi kada misle da bi se mogla desiti takva situacija. linija. U zdravstvenoj legitimaciji treba naznačiti da li je osoba nekada imala anafilaktičku reakciju. Predhodno se nauče kako se šta koristi. U pacijenata koji su sumnjivi ili je nepoznata supstanca. Roditelji moraju biti informisani o lijekovima ili hrani koja može dati reakciju. upotrebi kontrastnih sredstava.PREVENCIJA Najvažnije je da se izbjegnu stimulansi. Treba imati na umu da u mnogim situacijama. a pacijenta staviti na pažljivi monitoring. pa rizik ostaje. može se koristiti i DESENZIBILIZACIJA kako bi se prevenirale po život opasne reakcije. Test će upoznati ljekara i pacijenta na supstance kojih se treba čuvati.medijatorski odgovor. Kod osoba koje su osjetljive na napor savjetuje se da ne budu sami kada čine napor. Onima koji imaju anafilaksu na napor savjetovati da prije izlaganja naporu ne uzimaju obrok bar 2 sata prije početka napora zato što obrok povećava rizik.v. teško je.v. dati adrenalin. kod posebnih individua.

Za svaku vakcinu postoje specifične kontraindikacije. Vakcine se daju parenteralnim i oralnim putem. Revakcinacija 2 godine života BCG (kod nas nije obavezna kod tuberkulin proba) 4 godine života DiTePer i Polio I razred osnovne Ospice. Naglašava se da inaktivirane vakcine toksoidi nisu kontraindikacija i kod imunodeficijentnih stanja. Vakcine ili cjepiva općenito uzeto su antigeni ili kombinacija antigena koji u organizmu izazivaju stvaranje specifičnih antitijela koja štite dijete od infekcije virulentnim sojevima. postoje neobavezne i fakultativno obavezne (kod osoba koje putuju u endemska područja). kolera. Primarno cijepljenje BCG DiTePer i Polio DiTePer i Polio DiTePer i Polio Morbile. Rubeola. pored ovih opštih kontraindikacija. Kod nas je vakcinacija protiv velikih boginja ukinuta kao obavezna vakcina. ali postoje i opšte kontraindikacije.  inaktiviranih uzročnika (pertusis. zbog mogućeg teratogenog učinka. ali iza DiTePer i Polia 3 sedmice B. 46 . Preporuke se mijenjaju zavisno od epidemiološke situacije i iskustva sa određenom vakcinom. DiTe pro adultus i Polio II razred osnovne BCG VII razred osnovne BCG VIII razred osnovne Rubcola (učenice). PROGRAM KONTINUIRANE VAKCINACIJE Dob Od 3 do 5 dana 4 mjesec života 5 mjeseci života 6 mjeseci života 13 mjeseci Cjepivo A. Pored obaveznih vakcina. antibiotik) Djeca pod citostatskom ili kortikosteroidnom terapijom Stanje iza transplantacije organa Imunološka deficitarna oboljenja Trudnoća je uvijek kontraindikacija za žive vakcine. oslabljenih uzročnika (morbile. polio. osim difterije i tetanusa. razmaku između pojedinih doza. DiTe pro adultus i Polio Sa 19 godina života se još daje antitetanusna vakcina. pa o tom informisati roditelje. donose zdravstvene vlasti prema zakonu o zaštiti od infektivnih bolesti. Preporuke o načinu. U većini zemalja i kod nas Povišena tjelesna temperatura Akutna zarazna bolest Teža hematološka oboljenja Dekompenzirana srčana mana Teško oboljenje bubrega Alergija na sastojke planirane vakcine (jaja. Danas ima više vrsta vakcina (liofilizirana i druge). OPŠTE KONTRAINDIKACIJE IMUNIZACIJE:            BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) VAKCINACIJA Pruža zaštitu protiv primarne i postprimarne tuberkuloze. Prije vakcinacije ljekar mora kod svakog djeteta odvagnuti korist i rizik.AKTIVNA IMUNIZACIJA ILI VAKCINACIJA Aktivna imunizacija je segment preventivne pedijatrije. a zadrži anitenu sposobnost. pa izgubi patogenu. Vakcinom se daje mitigirani bovini soj bacila tuberkuloze koji se presađivanjem više stotina puta oslabi. . Parotitis.hepatitis B) i  od toksina mikroorganizama (tetanusa i difterije) pa se zovu toksoidi ili anatoksini. mumps). Vakcine se prave:  od živih. vremenu. Nakon pravilno provedene vakcinacije u organizmu se stvara imunitet koji povremeno treba pojačavati ili produžavati docjepljivanjem. vrsti vakcine. pojedinačno ili u kombinaciji više uzročnika. dobu.

samo sa jednom dozom od 0. Danas se Kohovom fenomenu pridaje manji značaj. Što se tiče imunodeficitarnih stanja. kao endemska bolest zemalja u razvoju. blaga je bolest i rijetko sa posljedicama. praktično nismo imali problema ni sa tetanusom.  a niska tjelesna težina i fiziološka žutica nisu. Rusija.1 ml cjepiva i  Nastaje mala urtika koja obično nestaje za 30 minuta. Najčešće se koristi mješano cjepivo za sve tri bolesti skupa DiTePer.  Opšte infekcije su opisane kod rijetkih imunodeficitarnih stanja koja su dosta rijetka. koliko nam je poznato u svijetu je opisano oko 30 letalnih ishoda zbog vakcinacije takvih osoba. razmak između tih doza je 4 do 6 sedmica.  Potom u periodu od 4-5 sedmica može se vidjeti mikroapsces koji ulcerira i secernira nekoliko nedjelja. Bjelorusija).5 ml DiTePer. Nekad se dodavao ovoj mješanoj vakcini i antigen para B. Pertusis i kad se pojavi kod vakcinisanih obično ima blag tok. to se treba truditi da i u našoj BiH provedemo ovu vakcinu u prvoj godini do 90% populacije kako bi obezbijedili optimalnu zaštitu. Pozitivan tuberkulinski test treba očekivati poslije 2 mj. a služi za primarnu vakcinaciju i revakcinaciju djece do 7 godina. Mješana vakcina od difterije i teatnusa (DT).5ml. Pojava eksplozivnih epidemija difterije u Evropi tokom rata (Poljska. od vakcinacije. te 47 . pa se dobijala vakcina DiTePer-Parper sa mrtvom suspenzijom B parapertusisa. opravdava potrebu vakcinacije i pokazalo se u toku ovih epidemija da tek 3. Pošto je difterija. U prave komplikacije besežiranja spadaju:  Lokalne infekcije. Pridaje mu se veliki značaj u kontroli vakcinacije koja se završila uspjehom. Mnogi misle da Njemačka nikad nije uvela BCG kao obaveznu vakcinu zbog te katastrofalne greške zdravstvenih radnika. Obično prolaze bez ikakve intervencije. U primovakcini od 3 doze. difterija je izuzetno rijetka bolest. obično 3 sedmice iza MRM (morbili.  Sljedeća druga vakcinacija je između 4 i 5 godine. Postignuti nivo zaštite stanovništva se pokazao efikasnim.05-0. DiTe pro adultus je istog sastava kao gornja ali je toksoida difterije manje 8-10 puta. Ukrajna. Monovakcina protiv tetanusa (T) – postoji dakle kao samostalna. dok je tetanus ubikvitarni problem cijelog svijeta. TETANUS I PERTUSIS VAKCINA (DITEPER) Daje se obično skupa. duboko intramuskularno. kakav se ne pamti.  Poslije 2-3 sedmice javi se obojena papula veličine oko 8 mm. Ako se DiTePer vakcinom obuhvati 70-80% u populaciji djece. Difterija ako se pojavi kod vakcinisanih. pa ni pertusisom. DIFTERIJA. Način davanja primarne vakcine DiTePer sastoji se u  davanju 3 doze od po 0. a izuzetno apscedira i kolikvira. u kojih postoji kontraindikacija za pertusis vakcinu. a pertusis prijeti uvjek gdje nije provedena vakcinacija.  opšte kontraindikacije i  teže porođajne ozljede.se daje intrakutanom metodom i to u lijevo rame.  Revakcinacija je poslije navršene prve godine života.  Intrakutano se ubrizgava 0.besežitisi. niti difterijom. najčešće aksilarnih čvorova. pa je nekad potrebna i manja hirurška ekscizija. doza u primovakcinaciji postiže 80% zaštitu od difterije. a iz istorije je poznata Libeška katastrofa kada je greškom zamjenjen virulentni soj. tako tokom ratnih epidemija traumatizma. upalne promjene u regionalnim limfnim čvorovima . rubeola i parotitis). Kontraindikacije za vakcinaciju su  tuberkulin pozitivna djeca. a zatim  ulkus se zatvori krusticom a na kraju  Prerasta u bjelkast ožiljak u promjeru oko 5 mm.

Ako se u tom periodu ne provede iz bilo kojih razloga. Imunizacija protiv difterije.  neurološka oboljenja ili sumnja na ista. Mnogi autoriteti misle da su promjene na CNS-u postojale i prije vakcine ali nisu prepoznate. već skoro 20 godina. Kontraindikacije za imunizaciju su one opšte:  febrilno stanje.  teže reakcije na predhodno date DiTePer vakcine.000 doza vakcina pertusisa. U našoj zemlji je započeta vakcinacija sa mrtvom vakcinom (Salkova). kako primovakcinacija tako i revakcinacija pa prema tome kalendar vakcinacije ide isto sa DiTePer. Predpostavlja se da DiTePer može demaskirati neurološko oboljenje ili da se desi koincidencija sa infekcijom CNS-a. To je tritipna vakcinacija (Tip 1+2+3). te postoji konfuzija o uzroku. Pominju se prednosti oralne žive vakcine:  laka primjena i 48 . tetanusa. POLIO VAKCINA: Postoje 2 tipa vakcine. Reakcije na datu DiTePer vakcinu mogu biti:  Minorne sa lokalnim otokom. Praktično se provodi istovremeno sa DiTePer.  III revakcinacija u l razredu i  IV revakcinacija u 8 razredu osnovne škole.  Somnolencija ili pretjeran plač koji traje preko 4 sata opravdava konsultaciju pedijatra koji treba da razluči pedijatar da li prekinuti sa DiTePer. ali je teško mjeriti i kada se pojavi komplikacija onda je to za roditelje težak šok koji se teško može objasniti. Ona djeca koja iz bilo kojih razloga nisu na vrijeme obuhvaćena. Djeca sa oštećenim CNS vakcinišu se samo DiTe. Najveći dio. u prvom razredu osnovne škole sa DiTe pro-adultus. Minor respiratorne infekcije gornjih respiratornih puteva nisu kontraindikacije. ako ne i sve encefalopatije se javljaju poslije pertusis vakcinacije. provodi se sa živom vakcinom (Sabinova) i postignuti su ogromni rezultati. Eksperti smatraju da se incidencija permanentnog oštećenja CNS-a javlja na 310. velikog kašlja obavezna je za svu djecu od 3-12 mjeseci. Većina tih reakcija koje dovode do kontraindikacija daje komponenta pertusisa.  lako povećana temperatura i iritacija. pa je pravilo da se vakcinacija odloži nekoliko mjeseci dok se situacija ne riješi. bar se danas tako smatra. Vakcinaciju sa DiTe treba nastaviti. ali uvjek neki rizik postoji.  bol na mjestu injekcije. Pri davanju ove peroralne vakcine ne daje se neposredno prije podoja i poslije podoja kako antitijela u mlijeku ne bi neutralisala vakcinalni virus. kao i  u VIII razredu. Poslije 7 rođendana ne daje se DiTePer. onda se zakonska obaveza produžava od navršenih 12 mjeseci do navršene 5-te godine.  Stanje slično šoku koje potraje više od 4 sata je kontraindikacija za slijedeće DiTePer vakcine. bar kada se misli na obziljne. podliježu obavezi od 1 do 14 godina kao i ona koja nisu potpuno imunizirana. Primo vakcina od 4 do 12 mjeseci.  I revakcinacija poslije MRP sa navršenom godinom. Reakcije neželjene na DiTe su jako rijetke. ali su neizbježne. Nesigurni su dokazi da manje doze i parcijalno davanje vakcine umanjuje neželjene posljedice. Daje se peroralno u dozi od 0. Temperatura veća od 40.  Na kraju samo protiv tetanusa sa 18-19 godina.  II revakcinacija između 3 .4 godine.1 ml Primovakcina se provodi u 3 doze sa razmakom između pojedinačnih doza od 4 do 6 sedmica kao i DiTePer.  Neurološke reakcije koje se jave unutar 3 dana od vakcinacije su kontraindikacije za dalju vakcinaciju (uključeni su encefalitisi i konvulzije). Patogeneza opisanih stanja je nepoznata. a sada.5°C je kontraindikacija za daljnju DiTePer vakcinaciju. Napomena za DiTePer i polio vakcine: kada se iz bilo kog razloga odlože i prođe više od 2 mjeseca a manje od 14 mjeseci treba započeti ponovo pnmovakcinaciju istim redom i poštovati intervale.

U zaključku se može reći da je vakcinacija najefikasnija i najsigurnija preventivna mjera u sprješavanju i širenju zaraznih bolesti. a ako nisu vakcinisana u tom dobu.  Reakcije na komponentu mumps vakcine su veoma rijetke. Ako u porodici postoje imunodeficijencije kod odraslih. istom vakcinom postiže se razvoj neutrališućih antitijela protiv parotitisa u 90% vakcinisanih. 4 pojava alergijskih reakcija je moguća (pravi se na kulturi embriona pileta). akutna febrilna stanja. parestetične bolove i to više kod odraslih. Komplikacije: sa mrtvom vakcinom nema. pa se kod odraslih provodi vakcinacija mrtvom vakcinom. koja je izuzetno rijetka i javlja se u osoba starijih od 30 godina.   IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA. ali u daleko manjem % nego kog prirodne infekcije. a ako se daju poslije imunosupresivnih lijekova treba sačekati 3 mjeseca. pa se i o tome mora voditi računa ili dati opet mrtvu vakcinu. onda postoji opasnost da se u kontaktu prenese virus. ali svakako u manjem % nego kod prirodne infekcije. trudnoća. Primovakcinacija se može provesti nakon 9 mjeseci života. O neobaveznim vakcinacijama i fakultativno obaveznim stuacija se mijenja i diktira praktični postupak. kada su biološki odbrambeni mehanizmi najslabije razvijeni.  Rubeolna komponenta vakcine može dati tranzitne artralgije i artritise. Vakcina se daje i tokom ljetnih mjeseci. a za živu vakcinu su kontraindikacije kao i za sve ostale žive vakcine. Neki autori napominju da hlorisanu vodu prije i poslije vakcine ne treba uzimati. a smrtnost od morbila naglo pala.  U oko 5% djece poslije vakcine 6 do 14 dana može se pojaviti povišena temperatura u trajanju 2 do 3 dana i blaga morbilifornrina ospa.5 ml vakcine. ako putuju u endemska područja poliomielitisa treba zaštiti punom imunizacijom.000). štiti dojenče. Pored ove kombinovane vakcine postoje vakcine i za svaku bolest pojedinačno. Permanentni artritis se može pojaviti poslije vakcinacije. Obaveznoj imunizaciji podliježu djeca od 12 do 18 mjeseci života. vakcinisana osoba izlučuje virus stolicom u okolinu. osobito u kućnom kontaktu. Imunizacijom protiv rubeole. transplacentarnim putem. pa je treba upotrijebiti gdje postoji rizik od žive oralne vakcine. Vakcina se daje supkutano u nadlakticu u dozi od 0. pa i 6 mjeseci ako postoje posebni razlozi.dijete dobro podnosi.  postiže se dobar celularni i humoralni imunitet koji dugo traje Kontraindikacija za mrtvu vakcinu praktično i nema. ali još nije dokazano daje poslijedica virusa ili vakcine. 3. Vrlo rijetka komplikacija sa živom vakcinom je pojava paralitičkog poliomielitisa. treba ih vakcinisati i u dobu od 18 mjeseci do navršenih 14 godina. RUBEOLE I MUMPSA (MRM) To je kombinirana vakcina koja je dala veliki uspjeh i kod nas. Kontraindikacije za ovu kombinovanu vakcinu su: 1.000. prema podacima u literaturi postiže se visok nivo antitijela i zaštita od kongenitalnog rubeoliformnog sindroma. Adulti i dojenčad. Od kako je uvedena ova vakcina nestale su epidemije morbila po dječijim odjeljenjima. što je posljedica “vakcinacija kontakata”. 2. Revakcinacija sa kombindvanom vakcinom se provodi u 7 godini života. Vakcinacija nema alternative u dječijem dobu. Smatra se da dobijeni pasivni imunitet od majke. Nepoštovanje kontraindikacija kao i pretjerani oprez 49 . Isto tako mrtva vakcina se daje svoj imunokompromitovanoj djeci. imunokompromitovana stanja. prva tri mjeseca i još tri mjeseca radi sigurnosti. pa ako se pojavila reakcija treba to za dalje uvažiti.  Subakutni sklerozirajući panencefalitis se može pojaviti (na 1.

jednako su velike greške imogu imati za pojedinca teške posljedice. 50 .

čemu slijedi prvi plač (krik) koji nastaje naglom ekspiracijom kroz poluotvoreni glotis. Novorođenčad čija je porođajna težina manja od 2500 gr. praematurus) je ono novorođenče koje je nošeno manje od punih 37 nedjelja gestacije. Djeca čija je težina u odnosu na gestacionu dob ispod 10.  Ekspanzija pluća počinje uspostavljanjem velikog negativnog intratorakalnog pritiska. DONESENO NOVOROĐENČE (terminsko. neonatus temporarius) je novorođenče koje je nošeno od punih 37 nedjelja (259 dana) do punih 42 nedjelje (294 dana) gestacije.28 dana. KASNI NEONATALNI PERIOD je period od 7 . GESTACIONA STAROST (procjenjena na odgovarajući način. age). ekskrecija). Za savladavanje površinskog napona značajan je alveolarni surfaktant. ze ekskreciju bilirubina nekoliko dana.NEONATOLOGIJA OSNOVNI TERMINI NOVOROĐENČE je svako živorođeno dijete u dobi 0 . Prvim udahom dijete uspostavlja veliku respiratornu površinu između alveolarnog zraka i tečnosti u alveolama. za koncentracionu sposobnost bubrega nekoliko sedmica. large for gest. RANI NEONATALNI PERIOD je period prvih 0 . age. koji sprečava kolaps alveola u ekspiriju. PRILAGOĐAVANJE NOVOROĐENČETA NA EKSTRAUTERINE USLOVE ŽIVOTA Zahtijeva angažovanje snažnih biohemijskih i fizikalnih mehanizama. kao što su: resorpcija plodove 51 . Kardiorespiratorno prilagođavanje na ekstrauterine uslove se vrši na sljedeći način:  Tečnost koja je prije rođenja ispunjavala pluća jednim dijelom se istiskuje prolaskom grudnog koša kroz porođajni kanal. vidi kasnije) se zajedno sa težinom djeteta unosi na odgovarajuću krivulju centila. age.6 dana. dobijenu mjerenjem velikog broja novorođenčadi.intrauterina retardacija rasta). Za ovo je potrebno određeno vrijeme: za ventilaciju nekoliko minuta. nedostašče. . IUGR.28 dana. mala težina za dob. za cirkulaciju 24 sata. Stimulacija za početak disanja je centralna (pad pO2. EUTROFIČNA NOVOROĐENČAD (u literaturi često AGA – apropriate for gest. Djeca koja za svoju gestacionu starost imaju težinu koja pada između 10. veliko za dob). neonatus praetemporarius.4200 gr. i 90. percentile. HIPERTROFIČNA NOVOROĐENČAD (LGA. Najveći broj novorođenčadi se rada sa porođajnom težinom 2500 . probava). koje su postojale se prilagođavaju novim uslovima (krvotok. percentile. porast pCO2) i periferna (preko receptora za hladnoću sa kože). NEDONEŠENO NOVOROĐENČE (nedonošče. PRENESENO NOVOROĐENČE (neonatus posttemporarius. percentile. HIPOTROFIČNA NOVOROĐENČAD (SGA-small for gest. postmaturus) je novorođenče koje je nošeno duže od punih 42 nedjelje gestacije.  Odmah poslije klemovanja pupčane vrpce nastaje porast krvnog pritiska i snažna stimulacija simpatičkog nervnog sistema podizanjem nivoa kateholamina Kateholamini se i inače smatraju najznačajnijim u regulaciji različitih procesa važnih za adaptaciju. U skladu sa ovim svako novorođenče se mora procijeniti u odnosu na gestacionu starost i u odnosu na trofiku.Djeca čija težina za gestacionu dob pada iznad 90. a drugim dijelom se resorbira. termoregulacija. a druge. se označavaju kao novorođenčad sa niskom porođajnom težinom (u literaturi LBW-low birth vvieght). čime se uspostavljaju funkcije koje do tada nisu postojale (ventilacija.

podizanjem stanja budnosti kod novorođenčeta.vode. bez većeg značenja). ali je siguran pokazatelj stepena respiratorne insuficijencije i potrebe za reanimacijom. što je bitno za uspostavljanje laktacije. pa čak doprinose uspostavljanju emotivne veze majke i djeteta. Pri tome respiratornih pokreta ili 52 . vratiti odnose kakvi su bili u fetalno doba . APGAR SCORE Kliničke karakterisiike 0 1 2 1 Srčana frekvencija 0 <100 >100 2 Disanje Odsutno Udisanje ili iregularno Regularno ili krepak plač 3 Mišićni tonus Mlitavo Smanjen ili normalan Normalan sa aktivnim bez pokreta pokretima 4 Odgovor na faringealni kateter Ništa Grimase Sisa 5 Boja kože Bijela Plava Ružičasta Skor 4-7 ukazuje na umjerenu asfiksiju. Skor u 10. god. te izmjeriti TD i obim glave i grudi Danas se smatra da je potrebno što je prije moguće dijete staviti majci na grudi..) uvela Virdžinija Apgar (APGAR score). Opšte mjere su:  nježna aspiracija gornjih dišnih puteva  posušiti dijete sterilnom kompresom da bi se spriječilo gubljenje toplote evaporacijom  klemovanje i presijecanje pupčanika sterilnim makazama  staviti ga pod infracrveni grijač  procjena jednominutnog APGAR skora Dalji postupci ovise od vitalnosti novorođenčeta. Misli se da direktni dodir “koža na kožu” doprinosi uspostavljanju emocionalnog kontakta majke i djeteta. Skor u 1. 15. To u svakom slučaju učiniti prije spremanja novorođenčeta. ZBRINJAVANJE NOVOROĐENČETA NEPOSREDNO NAKON ROĐENJA Ovisi od vitalnosti novorođenčeta. ASFIKSIJA I REANIMACIJA ASFIKTIČNOG NOVOROĐENČETA Asfiksija (doslovno stanje bez pulsa) je neadekvatan termin koji se upotrebljava da označi upravo obrnuto . minuti mnogo više korelira sa težinom asfiksije i odgovarajućim neurološkim deficitom. promjene u cirkulaciji. a zatim kupa pod mlazom vode (što je tradicionalni ritual. što dovodi do postepenog prelaska sa cirkulacije fetalnog tipa na cirkulaciju adultnog tipa.stanje bez disanja.  S ekspanzijom pluća i početkom disanja protok krvi kroz pluća se povećava 6-8 puta. minuti ima ograničen značaj pokazatelja asfiksije. Vitalno novorođenče se obilježava prezimenom i brojem. Nakon toga treba:  definitivno podvezati pupčanik ili ga trajno klemovati posebnom kopčom  procijeniti petominutni APGAR skor  pretražiti dijete na prisustvo porođajne traume  aktivno tragati za kongenitalnim malformacijama (potrebno je rutinsko sondiranje jednjaka da bi se isključila atrezija ezofagusa  izvagati dijete. Pokazuju uspjeh eventualne animacije. odnosno apneu sa održanim pulsom. oslobađanje surfaklanta u alveole. a Promjene u APGAR scoru 0-20 min. odbrana od “stresa hladnoće”. PROCJENA VITALNOSTI NOVOROĐENČETA Tradicionalni način procjene novorođenčeta je upotreba skora koji je (1953. Poznavanje ove prelazne faze u postnatalnom prilagođavanju je važno zato što svako postnatalno povećanje otpora u plućnim krvnim sudovima (hipoksija. minuti života. Ovim testom se stepenuje 5 kliničkih znakova sa skorom od 0 do 2 u 1. tj. respiratorni distres) može ako preraste otpor u sistemskom krvotoku. a <4 na prisustvo teške asfiksije. zatvaranjem foramena ovale ductus areriosus-a (obično za 24 sata). desno-lijevi šant.pulmonarno-aortalni protok kroz duktus arteriosus. plućna vaskularna rezistencija opada.. i 20.

prolaps. čvor. Hipoksija je takođe pokretač anaerobne glikolize što rezultira hipoglikemijom i metaboličkom acidozom (nakupljanje kiselih metabolita). Reanimacija asfiktičnog novorođenčeta Za reanimaciju novorođenčeta potrebno je imati spremljen set za reanimaciju.  8. i uvježban tim. ili su slabi rijetki i površni. Test je precizan. Radi objektivnosti rezultata test se obično vrši 2 puta. Brzo određivanje gestacione starosti (orjentaciono) se vrši po sljedećim kriterijima: 1. cirkulatorni šok). oštećenje mozga. kardijalna i plućna insuficijencija. Hipoksija dovodi do plućne vazokonstrikcije pulmonalne i hipertenzije i D-L šanta što vodi hipoksiji tkiva. pa i smrt. Konačni efekti mogu biti slabost miokarda.1 . intrauterine infekcije. dijabetesa majke) i  fetalni (komplikacije sa pupčanikom . Ventilatorna reanimacija  aspiracija gornjih dišnih puteva  mehanička ventilacija uz primjenu O2 preko maske i balona (AMBU)  endotrahealna intubacija sa primjenom pozitivno intermitentnog pritiska 2. sa dubokom cijanozom. Izvodi ga neonatolog.2 ml/kg rastvora 1:10 000. sa prisutnim rijetkim i plitkim respiracijama.uopšte nema. anemije zbog hemolitičke bolesti. itd). veličina nodulusa u mliječnoj žlijezdi 3. od 2 nezavisna ispitivača. Uobičajeno je da se asfiksija dijeli s obzirom na intenzitet na modru i blijedu. ali uvijek nedovoljni da obezbijede adekvatnu oksigenaciju organizma. Hipoksija koja tako nastaje pokreće cijeli niz patoloških zbivanja koje ometaju kardiorespiratornu adaptaciju na ekstrauterine uslove života. zatim  placentarni (insuficijencija placente kod prenešeneosti. Srčana reanimacija (ukoliko je srčana frekvencija <80/min)  spoljašna masaža srca (kompresijom na sredinu sternuma. kao semimolarni rastvor 1:1 sa 5% glukozom. Ukratko mogu biti  maternalni (teška anemija. EPH gestoze. Hiperkapnija koja je prisutna zbog izostanka disanja je uzrok respiratorne acidoze. Modra asfiksija (obično APGAR skor 4-7) je blaži oblik asfiksije. ili grčeviti. Uzroci intrapartalne asfiksije su mnogobrojni (prevazilaze okvire ovih skripata). stupanj razvijenosti hrskavice usne školjke 5. obično uz potpunu apneu. Opšte reanimacione mjere su: 1. 53 .0. depresije zbog anestezije majke. brazde na tabanima 2. 0.4% Natrijum bikarbonat. Sastoji se od 6 somatskih i 6 neuromuskularnih kriterija (koji se baziraju na procjeni pasivnog tonusa) a konačan skor se dobija zbrajanjem. petlja oko vrata. drugi lijekovi po potrebi Za primjenu ovih postupaka postoji shema koja umnogome ovisi od vitalnosti novorođenčeta. Primjena lijekova (preko umbilikalnog katetera. Lakša asfiksija obično zahtijeva samo respiratornu reanimaciju. 3. izgled i kvalitet kose 4.5-1  ml/kg  Ekspanderi volumena. One se baziraju na somatskim i neuromuskularnim kriterijima. Većina rodilišta je usvojila PROCJENU ZRELOSTI NOVOROĐENČETA PO BALLARD-u. spuštenost testisa i izraženost nabora kože skrotuma (vidjeti razlike u vanjskom izgledu nedonešenog i donesenog novorođenčeta). kongenitalne anomalije ploda. obično 32-42 sata po rođenju. dok teška ponekad zahtijeva sve ove reanimacione mjere. tako da se ulegne za 1-2 cm. sa sigurnošću unutar 2 sedmice. PROCJENA GESTACIONE STAROSTI NOVOROĐENČETA Postoje različite tabele za procjenu gestacione starosti. plasiranog u umbilikalnu venu)  Adrenalin 0. Blijeda asfiksija (obično APGAR skor < 4) se karakteriše blijedosivom bojom kože.

Uzroci fiziološke žutice su višestruki. i u leđnom i u trbušnom položaju Osnovni pokreti stereotipni (fleksija i ekstenzija) i alternirajući (lijevo . npr. Novorođenče mokri obično neposredno nakon rođenja. Obima glave 34-37 cm Obima grudi 1-2 cm manji od obima glave Srednja linija tijela iznad pupka Ekstremiteti su kratki Glava iznosi 1/4 tjelesne dužine Puls 120-160 Respiracije 40-60 U budnom i opuštenom zauzima položaj totalne fleksije stanju. dana. Takođe se može pojaviti prolazni eritem i makulozni osip. dana pojavi tzv.FIZIKALNI PREGLED NOVOROĐENČETA Fizikalni pregled novorođenčeta treba obaviti detaljno. talus. Ponašanje. doneseno novorođenče je obično teško pri čemu su Tjelesna težina 2500-4200 g (prosjek 3400 g). koji biva ispražnjen obično u prvih 12 sati života (najkasnije u drugom danu). muška 100-150 gr. Neurološka procjena treba da uključuje niz primitivnih refleksa i automatskih reakcija koje su odraz nepotpuno zrele funkcije mozga. tako da se težina nadoknadi za jednu.pojačana hemoliza zbog kraćeg trajanja života eritrocita . kalkaneus i eventualno kuboidna). Pregledom je potrebno isključiti druge uzroke temperature. Mongolska pjega je sivkasto-modrikasta mrlja veličine nekoliko cm do veličine dlana koja se ponekad nađe u regiji sakralne kosti (izblijedi do navršene 1. te fizioloških gubitaka koji su veći od unosa sisanjem. koji ima zaštitnu funkciju. koju može pratiti kratkotrajni porast temperature (fabris transitoria). najviše dvije sedmice.povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina Crijevo novorođenčeta je ispunjeno crno-zelenom ljepljivom masom (mekonij).nezrela funkcija enzima glukuronil-transferaze – . proksimalna tibije. Postoje standardizirane skale (ne koriste se u svakodnevnom radu) za procjenu ponašanja novorođenčeta. teža od ženske Tjelesne dužine 49-52 cm. U neke zdrave novorođenčadi hranjene majčinim mlijekom žutica se može produžiti kroz duži period. NEKE FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA U prvih 3-5 dana iza rođenja novorođenče zbog relativnog gladovanja (“neuhodana” laktacija).desno). Obično je koncentracija indirektnog bilirubina do 140 μmol/l (8 mg%). 2. a sve do 205 μmol/l (12 mg%) se smatra fiziološkom. fiziološka žutica. Najznačajniji su: . motorika i refleksi su odraz antomske i funkcionalne nezrelosti nervnog sistema. godine) Kod otprilike 1/3 donesene novorođenčadi se od 3. ali i brzo i nježno! Paziti da se dodatno ne destabilizira nedonešeno ili bolesno novorođenče! Voditi računa da svaka manipulacija kod teško bolesnog novorođenčeta smanjuje pO2 u krvi. koja spontano prolazi za nekoliko dana. VANJSKI IZGLED NOVOROĐENČETA Zdravo. Ovo je fiziološka dehidratacija. gubi u prosjeku 7% svoje porođajne težine (maksimalno 10%). te razmislili da li tražena informacija vrijedi toga. nepoznatog uzroka. Jezgara okoštavanja Doneseno novorođenče se rađa sa 6-8 (distalna jezgra femura. Koža novorođenčeta je pokrivena sirastim mazom (vernix caseosa). Često se prvih dana ljušti površni sloj epiderma (desquamatio neonatorum). a zatim mogu proći i 24 sata bez mikcije (fiziološka subhidracija). Brazeltonova-BNBAS. ili 3. Pasivna pokretljivost ovisna o gestacionoj dobi i znatno je prisutnija kod nedonoščadi zbog hipotrofične muskulature i mlohavosti zglobova. Uspostavljanjem laktacije brzo počinje ravnomjeran prirast. položaj. To su: 54 .

a kod ženske nedonoščadi velike usne ne pokrivaju male. zbog mnogo zajedničkih obilježja (teškoće prilagođavanja na ekstrauterini život. . . potrebe za posebnom njegom. .refleks sisanja. NOVOROĐENČAD SA NISKOM POROĐAJNOM TEŽINOM (<2500 gr. glas slab.. koje izgledaju relativno hiperplastične. a . što je bezazlena pojava. NEDONOŠČE Prevalencija nedonešenosti varira u ovisnosti od područja i pojedinih grupa unutar tog područja (viša u socijalno ugroženim kategorijama).novorođenčad sa veoma niskom PT (VLBW.very low birth weight). a ubrajamo u tzv. kao novorođenčad sa ekstremno niskom PT (ELBW).Novorođenčad čija je težina <1500 gr. Ovi refleksi se u toku idućih sedmica i mjeseci gube i zamjenjuju tzv.refleks hvatanja šakom (palmarni grasp). a njihovom upalom mogu nastati novorođenačke akne. .simetrični tonični refleks vrata (Magnusov refleks).potkožno masno tkivo je otečeno i tvrdo)  uške su mekane i plosnate. sa sklonošću apneama 55 .refleks hvatanja stopalom (plantarni grasp). . FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE NEDONOŠČETA  zbog nezrelosti cns regulacije disanja javlja se periodično disanje. tamno ili svijetloružičasta i prozirna. Najčešća je hipertrofija žljezdanog tkiva dojki.refleks obuhvatanja (Moro refleks). a 1/3 čine novorođenčad sa intrauterinom retardacijom rasta (IUGR). a .LBW Oko 2/3 ove grupe čine nedonoščad (dužina gestacije <37 nedjelja). U neke ženske novorođenčadi se krajem prve sedmice javi malo sukrvičavosluzavog sekreta iz vagine.refleks traženja usnama (Rooting refleks). slabo plače  zbog hipotonične muskulature leži opušteno. gestoze)  prijevremeno odljuštenje posteljice  prijevremeni poticak uterusa na kontrakcije VANJSKI IZGLED NEDONOŠČETA Za razliku od donesenog novorođenčeta karakteristike su mu sljedeće:  spontana motorika neznatna. insuficijencija cerviksa)  ometanje toka trudnoće (teže bolesti majke. vidljivo uvlačenje xyphoideus-a (fiziološka dispnea)  koža je tanka i mekana. ugroženu novorođenčad.pozitivna potporna reakcija (supporting refleks). kao posledica djelovanja majčinih hormona na hiperplastični uterus ili kao posledica deskvamativnog vaginitisa.ona ss PT ispod 1000 gr.) . u rasponu 5-10% Uzroci nedonešenosti su višestruki (za više od 50% se ne može naći uzrok). Ipak. Prelaz hormona tokom trudnoće iz majke u dijete izaziva kod novorođenčeta pojave označene kao reakcije na trudnoću. koja se pojavi krajem prve sedmice i spontano prolazi u toku idućih mjeseci. grudna žlijezda se obično ne pipa (ne prije 34 NG)  kod muške nedonoščadi je skrotum mali a testisi su u ingivinalnim kanalima.automatski hod (step refleks). specifični morbiditet i prognoza) razmatramo ih kao jednu skupini. sa pruženim ekstremitetima  grudni koš je mekan. . Kod muške novorođenčadi se može naći hidrokela testis. bez karakterističnog reljefa  areole su jedva naznačene. Najčešći su:  nemogućnost uterusa da zadrži plod (malformacije uterusa. Ne treba je zamijeniti sa novorođenačkim mastitisom (jednostran je i sa apscediranjem). se . s vidljivim krvnim sudovima  dorzumi šaka i stopala su često edematozni (kod pothlađenih i bolesnih su česti skleredemi . Na koži nosa i obraza se mogu naći milija i komedoni. . infekcije majke i ploda. posturalnim reakcijama kojima se postiže antigravitacijska sposobnost.

kako da se spriječi prijevremeni porod. sa slabo razvijenim potkožnim masnim tkivom. manuelno ili instrumentalno dovršen porod i sl. prave se ogromni napori. Ako to nije moguće. Nedonošče se njeguje u specijalnim jedinicama za intenzivnu njegu.        (nedonošče “zaboravi” da diše) slaba produkcija surfaktanta je razlog čestom razvitku RDS-a prisutna je sklonost pothlađivanju (relativno velika površina tijela u odnosu na tjelesnu masu. te uz primjenu O2 (ako stanje zahtijeva sa intermitentnim pozitivnim pritiskom preko endotrahealnog tubusa). poremećaji krvotoka)  maternalnih uzroka (gestoze.nedonoščad. ona pada sa porastom gestacione starosti prema terminu poroda. Pri tome se vodi računa da se manipulacija nedonoščeta svede na najmanju moguću mjeru.). neophodan je transport u pokretnom inkubatoru (uz odgovarajuću temperaturu i vlažnost). Treba znati da manjak manipulacije ne znači manjak njege! Nedonošče mora biti kontinuirano i po mogućnosti neinvazivno monitorirano! Vrata jedinice za intenzivnu njegu nisu za majku zatvorena u bilo koje doba dana i noći! Fizički kontakt majke i njenog nedonoščeta mu pomaže u rastu i razvoju! ISHRANA NEDONOŠČADI . skraćen život Er) veća ugroženost perinatalnim oštećenjima mozga (peri-intraventrikularna hemoragija i priventrikularna leukomalacija. često fetalni uzroci). Djeca sa neproporcionalnim zastojem u rastu su pri rođenju mršava.hipertrofična novorođenčad. Uopšteno. i  NEPROPORCIONALAN (2/3 djece) isključivo pogađa prirast na težini uz očuvan rast djeteta. PVL) opasnost nastanka retinopatije nedonoščeta (rentrolentalne fibroplazije) kasnija sklonost pojavi rahitisa i sideropenične anemije (oboje zbog malih depoa). PVH-IVH. Granica sposobnosti za ekstrauterini život danas pada ispod 27 NG a 600 gr. kongenitalne malformacije)  placentarnih uzroka (slabije razvijena ili insuficijentna placenta. tako i da se odgovarajućom njegom smanji smrtnost i eliminišu faktori koji dovode do neurorazvojnih sekvela.novorođenčad sa komplikacijama u porodu (produžen porod. . Smrtnost novorođenčadi male porođajne težine ovisi o mnogim faktorima. TT. često nedovoljna oksigenacija) sklonost hipoglikemiji i hipokalcemiji (male zalihe. hronična oboljenja. Zastoj u rastu može biti  PROPORCIONALAN (oko 1/3 ove djece) a istovremeno zahvata i težinu u dužinu djeteta (u pravilu dugotrajan poremećaj. HIPOTROFIČNO NOVOROĐENČE (NOVOROĐENČE SA INTRAUTERINOM RETARDACIJOM RASTA) Zaostajanje u rastu i intrauterinom razvoju ploda može nastati zbog  fetalnih uzroka (hromozomske anomalije. slaba termička izolacija zbog nedostatka potkožnog masnog tkiva. a potom postepeno raste. Porođajnoj traumi su posebno izložena .novorođenčad rođena zatkom . odnosno prijevremeni porod obaviti u ustanovi specijaliziranoj za tretman i njegu nedonoščeta. Najbolji transport nedonoščadi je “transport in utero”. malim zalihama glikogena i sklonošću prema hipoglikemiji. nezrele metaboličke funkcije) vrlo labilna acido-bazna ravnoteža (nezrelost ekstretorne sposobnosti bubrega) sklonost patološkoj novorođenačkoj žutici (nezreli enzimski sistemi. nedostatak zaliha energije u obliku glikogena. . 56 .vidjeti poglavlje o ishrani POROĐAJNE TRAUME NOVOROĐENČETA Ozljede nastale kao posledica otežanog poroda. pothranjenost) Društveno-ekonomski faktori i teške socijalne prilike (i ratne) značajno utiču na pojavu intrauterine distrofije novorođenčeta. NJEGA NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE TEŽINE: Obzirom da veliki dio perinatalne smrtnosti (60%) otpada na ovu skupinu.

a češće se javlja kod donesene novorođenčadi. Češća je ozljeda gornjih grana (5. sa paralizom mišića ramena i nadlaktice. EPIFIZEOLOZU HUMERUSA I LUKSACIJU RAMENA je teško razlikovati od oštećenja pleksusa. grane) cervikalnog pleksusa (Erb-Duchen-ova paraliza). Kod izvođenja Moroa ruka pada. Klumpke-ova. Spontano nestaje za nekoliko dana. Ishodište krvarenja je subependimna zona (germinativni matriks) na podu bočnih komora. dok se lakša idućih sedmica i mjeseci polako gubi. koji prelazi granice kosti. i 8. Rjeđa je ozljeda donjih grana (7. sa paralizom šake i podlaktice i mnogo težom prognozom. i 6. Pojavljuje se kao tjestast edem poglavine. rjeđe na okcipitalnoj ili temporalnoj kosti. koja je razvijena kod nedonoščadi a postepeno involuira do poroda. koja spontano nestaje nakon nekoliko sedmica. Otok dovodi do skraćenja mišića i povlačenja glave na bolesnu stranu (lice okrenuto na suprotnu). a ograničena je šavom kosti. sa glavom okrenutom na bolesnu stranu).je najčešće i sa najboljom prognozom.je najrjeđi oblik. INTRAKRANIJALNO KRVARENJE se javlja u sljedećim oblicima: 1) Subduralno krvarenje . Potreban je aktivan fizikalni tretman a regeneracija živca može trajati mjesecima i u pravilu je potpuna. a ako se ne popravi do kraja 1. a povlači se za nekoliko sedmica ili mjeseci. Pojavljuje se kao oteklina koja fluktuira. OZLJEDA FACIJALISA NASTAJE nekad u toku porođaja forcepsom. POROĐAJNI NADUV NOVOROĐENČETA (CAPUT SUCCEDANEUM) je toliko čest da ga gotovo ne treba ubrajati u porođajnu traumu. Potrebno je zaštititi oko od sušenja. OZLJEDA PL. epilepsija. Pri tome ruka visi uz tijelo.nastaje gotovo isključivo kod nedonoščadi. OZLJEDA FRENIKUSA S PARALIZOM DIJAFRAGME je češća na desnoj strani a može biti kombinovana s paralizom brahijalisa iste strane. uz mogućnost pokretanja prstiju. Ne treba ga aktivno liječiti. Može nastati i sekundarnim širenjem intraventrikularnog ili subduralnog krvarenja. intrakranijalne hemoragije i hipoksično-ishemične encefalopatije. Može biti tako teška da izazove respiratornu insuficijenciju. indcidencija iznosi i do 50%. HEMATOM STERNOKLEIDOMASTOIDEUSA (češći nakon poroda zatkom) se obično nađe nakon nekoliko dana ili sedmica u vidu otoka veličine masline. Ozljede se javljaju u obliku 2 osnovna oblika. Nastaje najčešće zbog rupture tentorijuma. Kod djece TT< 1500gr. KEFALHEMATOM je subperiostalno krvarenje. dok je trauma češći uzrok kod donesene novorođenčadi. kao posljedica kefalopelvične disproporcije uz eventualne koagulacione poremećaje te malformacije krvnih sudova. Oporavak funkcije je obično potpun za nekoliko sedmica. godine treba učiniti tenotomiju. OZLJEDE I OŠTEĆENJA MOZGA Ozljede mozga u perinatalnoj dobi imaju ogroman značaj zbog realtivno velike učestalosti i zbog mogućih trajnih posledica koje mogu ostaviti (cerebralna paraliza. Udruženo je sa visokom smrtnošću. senzorni deficiti). 3) Peri-intraventrikularno krvarenje . mentalna retardacija. bezbolna oteklina obično na leđima i glutealnoj regiji krupne novorođenčadi. Terapija nije potrebna. uglavnom je uzrokovani traumom. BRAHIALISA je najčešća porođajna ozljeda perifernih živaca. Blaži hematom spontano nestane u prvim mjesecima (potrebno spavanje na trbuhu. 2) Subarahnoidalno krvarenje . Ovo krvarenje se javlja u 4 stupnja (klasifikacija po Papile-u). Najčešća je fraktura klavikule koja se ponekad vidi tek po stvaranju hipertrofičnog kalusa. OZLJEDE KOSTIJU su obično sa dobrom prognozom. torakalnog) pleksusa. Prisutna je klinička disponea od rođenja (na RTG-u visok položaj i paradoksalno kretanje dijafragme). ponekad sa petehijama. rupture falksa ili prskanja površinskih krvnih sudova na konveksitetu mozga. cervikalnog i 1. te dolazi do oporavka. najčešće na parietalnoj. i to: 57 . Prognoza je dobra. sedmice kao tvrda. Glavni uzroci oštećenja su:  hipoksija  mehanička trauma pri prolasku glave kroz porođajni kanal. U 3/4 pogođena nedonoščad (a njegovom razvoju doprinosi hipoksija). uz unutrašnju rotaciju i pronaciju. POTKOŽNA ADIPONEKROZA se pojavljuje krajem 1.Primjenom savremenih opstetričkih mjera pri porođaju incidencija ozljeda je znatno smanjena. a prisutna je paraliza mimične muskulature iste strane.

krvarenja na koži i sluznicama. K-vitamin 1 mg/kg) koji je bez velike efikasnosti. sa dilatacijom komora • širenje na moždani parenhim. Klinička prezentacija je izrazito varijabilna.3 mg/kg ili phenobarbitonom 10 mg/kg. obično u prvih 72 sata po rođenju. a može biti i uzrokom smrti. Kvitamina im. VII. snižena glukoza) 3) UZ. Ca gluconat 0. jer nije dokazana efikasnost ovoga u odnosu na kontrolnu grupu. PREVENCIJA I TERAPIJA Prevencija: prevencija prijevremenog poroda i asfiksije. Opšte potporne mjere i farmakološki tretman (sedacija diazepamom 0. kada smanjen protok krvi kroz mozak dovodi do oštećenja krvnih sudova i edema mozga. i CT. Na taj se način može preventirati stvaranje hipertenzivnog hidrocefalusa. bradikardija. intrakranijalno krvarenje. Kompletna klinička slika se danas rijetko viđa zbog profilakse primjenom doze od 1 mg. bez dilatacije komora • krvarenje u komore.perinatalno oštećenje mozga uzrokovano hipoksijom u velikom broju je uzrok invalidnosti djece. Klinička slika se može javiti iza rođenja nadovezujući se na asfiksiju. krvarenja iz pupka. decerebracionim stavom i flakcidnom kvadriparezom. 58 . IX. KLINIČKA SLIKA I DIJAGNOZA Ne dozvoljava razlikovanje ovih ozljeda mozga. Od Lumbalne punkcije kao terapijske mjere se odustalo. Njihovo sniženje nastaje zbog nezrelosti jetre novorođenčeta.  “Katastrofalni sindrom” karakteriše: nagli razvoj sopora do kome. Dijagnoza se zasniva na 1) kliničkoj simptomatologiji 2) LP.(takođe kod nedonoščadi). ako treba i više puta dnevno. Kliničke manifestacije su: hematemeza. promjene mišićnog tonusa i nivoa svijesti.• Izolovano subependimno krvarenje • prodor krvi u komore. apnea. X) u krvi novorođenčeta između 48 i 72 sata života. bradikardija). povišeni proteini. ili se može javiti naglo. HIPOKSIČNO-ISHEMIČNA ENCEFALOPATIJA . povećan broj starih Er.  PVL (periventrikularna leukomalacija) je kombinacija ishemije uzrokovane hipoksijom i intraventrikularnog ili intracerebralnog krvarenja. Intrakranijalno krvarenje može biti  Asimptomatsko ili. melena. kefalhematom.sniženo je protrombinsko vrijeme i K-vitamin ovisni faktori koagulacije. a po potrebi se doza može ponoviti. uz kontrolu protrombinskog vremena.5 ml/kg. Ultrazvučno je moguće utvrditi ne samo lokalizaciju promjene već i dinamiku zbivanja. praveći longitudinalne skenove. Češće se manifestuje kod nedonešene nego kod donesene novorođenčadi. Hipoksija mozga nastaje  zbog hipoksemije (u toku asfiksije ili čestih epizoda apnee drugog uzroka) ili  ishemije (arest. te nedostatka crijevne flore koja sintetizira vitamin K. kad je udruženo sa hipoksijom teško ga je razlikovati od periventrikularne leukomalacije (PVL). ne bistri se. KRVARENJA NOVOROĐENČETA HEMORAGIČNA BOLEST NOVOROĐENČETA Tim terminom se označava prolazno sniženje K-vitamin ovisnih faktora koagulacije (II. Terapija bolesti se provodi davanjem K-vitamina 1 mg/kg TT.  možemo naći sljedeću simptomatologiju: napeta fontanela. Dijagnoza se postavlja laboratorijski . 4) Intracerebralno krvarenje . acidoza. nagli pad hematokrita. sa respiratornim poremećajima. toničnim konvulzijama. (liquor ksantohroman.

krvarenja.kod pojačane fetalne eritropoeze u toku placentarne insuficijencije. hiper-bilirubinemija. letargija. . .Hirurški uzroci distresa: atrezija hoana.kod novorođenčadi dijabetične majke. hipovolemija. kao i stvaranja mikrotromba u cirkulaciji. Terapija: kod asimptomatske novorođenčadi je potreban ekspektativni prilaz.kod kasnog klemovanja pupčane vrpce. To su:  hipoksična krvarenja (najčešća u mozgu i plućima) zbog hipoksičnog oštećenja kapilara. kongenitalna dijafragmalna hernija. pneumomedijastinum. laringotrahealni rascjep. traheoezofagealna fistula. pneumotoraks. pneumoperikardijum  Pneumonije novorođenčeta: kongenitalne i transnatalne . Najčešći simptomi su: pletora. Ozbiljnije komplikacije uključuju: respiratorni distres. zamjenom odgovarajućeg volumena krvi 5% humanih albuminom ili izoosmolarnom otopinom soli (prema odgovarajućoj formuli). . nepodnošenje hrane. acidoze i hipoglikemije. RDS tip I)  Sindrom aspiracije mekonijuma  Tranzitorna tahipnea novorođenčeta (RDS tip II)  Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta <PPNH)  Masivna plućna hemoragija  Sindrom “curenja” zraka iz pluća: plućni intersticijalni emfizem (PIE). Kod simptomatske novorođenčadi radi se parcijalna eksangvinotransfuzija. čime se postiže redukcija hematok-rita. viskoznost krvi raste po eksponencijalnoj krivulji. Klinički znaci su nespecifični i odraz su zahvaćenosti mikrocirkulacije pojedinih organa. nekrotizirajući enterokolitis. Kad hematokrit pređe ovu vrijednost. Povećana viskoznost krvi dovodi do hipoksije tkiva. Poremećaj češće nastaje . RESPIRATORNA OBOLJENJA NOVOROĐENČETA (Dif. hipotonija. renalnu insuficijenciju (zbog tromboze renalne vene).kod fetofetalne ili maternofetalne transfuzije. sa centralnim venskim hematokritom >65%. metabolički poremećaji. konvulzije. kongenitalni lobarni emfizem  Ekstrapulmonalni uzroci distresa: urođena srčana oboljenja. Mnoga policitemična novorođenčad su asimptomatska. Pierre-Robin-ov sindrom. hiperviskozni sindrom OCJENA STEPENA DISPNEE PO SILVERMANU (vrijedi poslije prvog sata života) Dispnea ne postoji blaža ili umjerena (0) (1) Kretanje gornjeg dijela sinhrono i istosmjerno zaostaje za trbuhom toraksa s trbuhom Interkostalne retrakcije nema blage Retrakcije sternuma nema blage teška (2) u suprotnom smjeru od trbuha jake jake 59 . dg. poremećaji od strane CNS-a. cijanoza (zbog periferne staze). subkutani emfizem. respiratornog distresa u širem smislu) Širok spektar patoloških lezija može uzrokovati respiratorni poremećaj neposredno u postnatalnom periodu:  Bolest hijalinih membrana (idiopatski RDS.  nasljedni nedostaci koagulacionih faktora  neonatalna trombocitopenija  potrošna koagulopatija POLICITEMIJA NOVOROĐENČETA I HIPERVISKOZNI SINDROM Policitemija je uvećanje ukupne mase eritrocita novorođenčeta.Danas se češće vide KRVARENJA KOJA SE NE MOGU POPRAVITI PRIMJENOM K-VITAMINA.

uvlačenje grudnog koša. Produkcija je usporena u prisustvu asfiksije i fetalne hiperinzulinemije (dijete dijabetične majke). PERIODIČNO DISANJE se definiše kao 3 ili više perioda apnee u trajanju 3 ili više sekundi u toku 20 sekundi potpuno normalnog disanja. do 36. a pri tom je vidljiv zračni bohogram. Dijagnoza: Gasne analize pokazuju prisustvo acidoze mješovitog tipa.  a može biti i mješovita. Tipična RTG slika pokazuje jednoobrazne. Klinička simptomatologija: prisutna je  Tahipnea (>60)  cijanoza. sepse. čija patofiziološka osnova nije potpuno jasna. tj. dovodi do retrakcije (uvlačenja) grudnog koša..>60/min. HIJALINOMEMBRANSKA BOLEST (IDIOPATSKI RDS. RDS TIP I. ventilacija pozitivnim pritiskom. Česta su pojava kod nedonoščadi. APNEA I PERIODIČNO DISANJE NOVOROĐENČETA APNEA je prestanak disanja u trajanju dužem od 20 sec. sa smanjenjem ili bez smanjenja srčane frekvence. Nedostatak surfaktanta dovodi do progresivne atelektaze pluća. cijanoza na atmosferskom zraku). koja je uzrokovana nedostatkom surfaktanta i abnormalnom rastegljivošću zidova grudnog koša. Terapija može biti specifična (npr. Surfaktant. npr. Uglavnom je vezana za nedonošče a karakteriše se respiratornim poremećajima (tahipnea . Apnea i periodično disanje najverovatnije imaju zajedničko porijeklo. a nakon toga ne mora imati lošu prognozu.. ali bez protoka zraka). O2. Hipoksija i acidoza koje nastaju u toku distresa će povećati plućnu vaskularnu rezistenciju i dovesti do D-L šanta (stanje fetalne cirkulacije).  uvlačenje grudnog koša i jecanje ili  stenjanje pri ekspiraciji. koji perzistiraju ili progrediraju u toku prvih 48-96 sati života. Pojačan rad slabe respiratorne muskulature. po čemu je bolest dobila ime. te farmakološka terapija (teofilin ili kofein). Bolest je posljedica progresivne atelektaze pluća. Može biti uzrokovana  centralno (odsustvo respiratornih pokreta) i  periferno (pojačani disajni pokreti. 60 . što se završava ili letalno ili potpunim zlječenjem u toku nekoliko dana. HIPOSURFAKTOZA PLUĆA) Najčešći uzrok smrtnosti novorođenčadi. U zračnim putevima se nakuplja bjelančevinasti eksudat i ćelijski detritus koji se na preparatu boji eozinom i naziva “hijaline membrane”. Bolešću su više ugrožena djeca rođena carskim rezom i djeca muškog spola. bronhije ispunjene zrakom. nježna mehanička stimulacija djeteta. produciraju ćelije pneumociti tip II od 32. liječenje sepse) ili primjena opštih mjera: konc. hipoksije (snižen pO2 i Sat O2) i hiperkapnije (povišen pCO2).Stenjanje nema čujno samo stetoskopom čujno golim uhom Širenje nosnica nema blago jako Postojanje i jednog znaka respiratornog distresa je indikacija za RTG pluća. Rana apnea (u prvih 3 dana) je često znak teže bolesti. a osobito u snu). umjesto do ekspanzije pluća.  širenje i lepršanje nosnica. a ubrzava je primjena kortikosteroida i hronični fetalni stres (intrauterina retardacija rasta). nedjelje gestacije. Na simptomatologiju i tok bolesti utiče prisustvo ili odsustvo santa kroz ductus arteriosus i foramen ovale. retikulogranularne promjene slične mliječnom staklu. vjerovatno zbog nezrelosti respiratorne kontrole (javljaju se nakon hranjenja. materiju koja snižava površinski napon.

zatim mehaničkom hiperventilacijom. aspiracija mekonija. Najčešće se javlja sekundarno. jer izostaje istiskivanje tečnosti iz pluća prilikom poroda. Aspiracija mekonija može nastati već intrauterino (hipoksija dovodi do pražnjenja mekonija u plodovu vodu) ili u toku porođaja. pokušava se sa plućnim vazodilatatorima (Tolazolin). uz praćenje gasnih analiza (opasnost retinopatije novorođenčeta).  Aspirirani mekonijum kasnije izaziva hemijsiki pneumonitis. a smrtnost visoka. sa respiratornom acidozom i retencijom CO2.. što je uveliko smanjilo smrtnost ove djece. primjena kortikosteroida majci. koje nastaje zbog zakašnjele resorpcije fetalne tečnosti iz pluća preko plućnih limfnih sudova. razvijenim centrima u svijetu se u slučaju neuspjeha ovakve terapije primjenjuje ECMO (ekstrakorporalna membranska oksigenacija). prevencija prijevremenog poroda. ali može biti i primarna. dg. opšte potporne mjere. PNEUMONIJE NOVOROĐENČETA Mogu nastati već intrauterino (transplacentarnim prenosom ili aspiracijom inficirane plodove vode) ili transnatalno. U specijaliziranim. jecanje (dif. refrakcija grudnog koša. TERAPIJA: Aspiracija traheje preko endotrahealnog tubusa. Ovu pneumoniju je teško razlikovati od aspiracione mekonijalne pneumonije. E. coli. nekad i lepršanje nosnicama. oksigenoterapija.rođenju. sepsa). Klinička slika: tahipnea >80/min. Pri tom se može koristiti kontinuirani pozitivni pritisak (što sprečava kolaps alveola u ekspriju) ili intermitentni pozitivni pritisak. parenteralna prehrana. RTG pokazuje hiperinflaciju sa grubim mrljastim infiltratima. po odgovarajućoj shemi). U nemogućnosti provođenja ove terapije. Ovo stanje traje 3. Komplikacije su pneumotoraks i bronhopulmonalna displazija. Gusti mekonijum može izazvati  kompletnu opstrukciju dišnih puteva (tada nastaje atelektaza) ili  parcijalnu opstrukciju (što dovodi do stvaranja ventilnog mehanizma i “zarobljavanja” zraka). Češća je kod novorođenčadi rođene carskim rezom. U posljednje vrijeme se počelo sa terapijskom primjenom sufraktanta (endotrahealno. Listeria. PERZISTENTNA FETALNA CIRKULACIJA. zbog grčevitih. Terapija: Endotrahealna intubacija i mehanička ventilacija su glavna uporišta u terapiji novorođenčadi sa respiratornim distresom. mehanička ventilacija. uz osnovnu bolest (RDS. VLAŽNA PLUĆA) Benigno oboljenje novorođenčadi. KLINIČKA SLIKA Razvija se slika respiratornog disresa nekoliko sati po . Komplikacije su česte. PERZISTENTNA PLUĆNA HIPERTENZIJA NOVOROĐENČETA (PPHN. antibiotici širokog spektra. čime bi se mogla smanjiti opasnost barotraume i toksičnog dejstva O2. utvrđivanje zrelosti pluća (lecitin:sfingomijelin odnos u plodovoj vodi). a ukoliko novorođenče prebrodi ovaj period. Uz ovo treba provoditi opšte potporne mjere: bilans tečnosti i elektrolita. zato što hipoksija i acidoza uzrokuju plućnu vazokonstrikciju. održavanje temperature i si. 61 . odnosno stvaranjem respiratorne alkaloze (pH 7. TRANZITORNA TAHIPNEA NOVOROĐENČETA (RDS TIP II.40-50) što izaziva dilataciju plućnih arterija. PFC) Posljedica plućne vazokonstrikcije koja prouzrokuje plućnu hipertenziju i D-L šant kroz duktus ateriosus i foramen ovale. Terapija je kompleksna: pored opštih mjera. a što se provodi u specijalnim jedinicama za intenzivnu njegu. te ECMO (mali broj centara u svijetu). SINDROM ASPIRACIJE MEKONIJUMA Pogađa uglavnom donesenu (često prenesenu) novorođenčad u prisustvu asfiksije. prijevremenih respiracija. Najčešći uzročnici su streptokok. što prolazi spontano za 3-5 dana. D-L šant pogoršava već postojeću hipoksiju. prema hijalinomenbranskoj bolesti).5 dana. u toku samog poroda. pokušava se sa povećanjem inspiratorne koncentracije O2 (20%-95%).Prevencija: praćenje zrelosti ploda. zbog patološki promjenjenih glatkih mišića u plućnim arterijama. stafilokok. obično se spontano povlači.

neki lijekovi (aspirin. i 7. BROHOPULMONALNA DISPALZIJA Wilson-Mikty-sindrom je jedna od nekoliko formi horničnog plućnog oboljenja od koje oboljevaju nedonoščad.Terapija je antibiotska. tada slobodni bilirubin može preći hemato-encefalnu barijeru i vezati se za sive jezgre mozga. Osnova je prejaka rastegnutost terminalnih zračnih puteva. koje imaju različite uzroke i različite potencijalne komplikacije. Jedan dio konjugovanog bilirubina u crijevima biva hidroliziran djelovanjem βglukuronidaze. Karakteriše je propadanje bronhalnog i alveolarnog epitela sa kasnijim stvaranjem atelektaze i fibroze. te antioksidantna terapija (pokušava se vitaminom E). Bronhopulmonalna displazija (BPD) je jedan od oblika hroničnog oboljenja pluća koje nastaje kod nedonoščadi oboljele od hijalinomembranske bolesti i liječene dugotrajnom mehaničkom ventilacijom i visokom koncentracijom O2. zbog velikog pritiska koji je potreban za otvaranje kolabiranih alveola. sulfonamidi). Faktori koji ometaju vezivanje bilirubina za albumine. RTG pokazuje promjene slične Wilson-Mikty sindromu. hipoksija. infekcija. ili pak djeluju kompetitivno su: acidoza. manje iz mioglobina i nekih enzima jetre. Postoje 2 oblika hiperbilirubinemije u neonatalnom periodu: 1) nekonjugovana i 2) konjugovana hiperbilirubinemija. Definitivna dijagnoza se potvrđuje radiografijom (prisustvo zraka u pleural-noj šupljini). Za dijagnozu je najvažnije imati na umu da postoji mogućnost njegove pojave. Prejaka rastegnutost može biti i posljedica “zarobljavanja” zraka ili primjene velikih pritisaka pri mehaničkoj ventilaciji. Terapija je primjena O2 i evakuacija zraka iz pleuralne Šupljine postavljanjem torakalnog drena. koji potiče uglavnom od ostarjelih eritrocita. tikosteroidi (dokazano je da deksametazon može da spriječi razvoj BPD) ukoliko se primjeni nadonoščadi kojima je sa 2 nedjelje još uvijek potrebna mehanička ventilacija. pa se kao takav reapsorbuje (enterohepatična cirkulacija bilirubina). NEKONJUGOVANE HIPERBILIRUBINEMIJE Uzroci enkonjugovane hiperbilirubinemije  fiziološka žutica 62 . Nakon rupture zrak se širi u perivaskularno tkivo pluća i ostaje zarobljen u intersticijumu (plućni intersticijalni emfizem) ili rupturira kroz pleuru u medijastinum (pneumomedijastinum). obično između 2. Konjugovani bilirubin je rastvorljiv u vodi i može se izlučiti putem urina. Ako koncentracija bilirubina prede kapacitet vezivanja plazme. što dovodi do njihove rupture. zbog povećanog otpora u dišnim putevima. naročito kod djece sa distresom. uz opšte mjere i po potrebi respiratornu potporu SINDROM CURENJA ZRAKA IZ PLUĆA Nastaje obično uz osnovno plućno oboljenje. Z-protein i druge proteine. U preživjele djece dolazi do polaganog povlačenja dispnee i smanjenja ovisnosti o povećanoj koncentraciji O2. a zatim se vrši kon-jugacija djelovanjem enzima glukoronil-transferaze. ali povećana rezistencija dišnih puteva se često zadržava i narednih godina. Terapija: kor-. kao nekonjugovani blirubin koji u takvom stanju ne može pasirati hematoencefalnu barijeru. Nakon nekoliko sedmica ili mjeseci uz intenzivnu njegu i primjenu O2 većina djece se oporavi uz znatnu ili potpunu regresiju patoloških promjena. perikard (pneumopericardium) ili pleuralnu šupljinu (pneumotoraks). kod koje postoji naglo pogoršanje osnovnog stanja. U krvi se nalazi vezan za albumine plazme. Unutar hepatocita bilirubin se vezuje za ligandin. NEONATALNA HIPERBILIRUBINEMIJA METABOLIZAM BILIRUBINA Bilirubin je krajnji produkt degradacije hema. rijetko spontano a tada se javlja u toku porođaja (često asimptomatski). hipoglikemija. prematuritet. mada se najvećim dijelom izlučuje putem žuči. a koja su na rođenju imala minimalne simptome. Na RTG-u se vide mrljasta zasjenjenja (područja atelektaze) i prstenasta rasvjetljenja (emfizemske bule nastale propadanjem septa). Karakteriše ga dispnea i hiperekspanzija pluća sa povećanim disajnim radom. sedmice života.

hepatosplenomegalija. lijekovi  policitemija (placentama hipertransfuzija.hemolitička anemija o a) kongenitalna . čime se zamijeni 80% cirkulišućih eritrocita. NOVOROĐENČADI nastaje zbog blažeg hemolitičkog procesa. zamjenom dvostrukog volumena krvi (2 x 80 ml/kg TT).(anti. TERAPIJA PRENATALNI POSTUPCI . nastaje fotobilirubin koji se izlučuje preko žuči i urina.Rh ili ABO incompatibilia. ICTERUS GRAVIS (ili hiperbilirubinemija) . U perifernoj krvi postoji anemija. Klinička slika je veoma varijabilna. Najteži oblik je fetalni hidrops. intracerebralni hematomi)  deficijencija glukoronil transferaze (kong. rigiditet. Dijagnoza MHN se postavlja na osnovu:  patogene konstelacije krvnih grupa majke i djeteta  prisustvo nekonjugovane hiperbilirubinemije i hemolitičke anemije. a najblaži anemija novorođenčeta. IZMJENA KRVI) ima za cilj sniženje koncentracije bilirubina. mentalna retardacija). retikulocitoza i eritrobalstemija. blaži ikterus gravis. FOTOTERAPIJA . paraliza pogleda naviše. kontrola bilirubina u amnionskoj tečnosti. Ovako kompletna slika bilirubinske encefalopatije se jako rijetko viđa nakon uvođenja u praksu profilakse RhOgamom. kada može ozbiljno ugroziti život djeteta. FETALNI HIDROPS . i 5. korekciju anemije i odstranjenje antitijela. S fototerapijom se obično počinje kad se zaključi da postoji opasnost da će bilirubin preći toksične granice. intestinalna opstrukcija) KRITERIJI KOJI ISKLJUČUJU FIZIOLOŠKU ŽUTICU: Vrijeme pojave U prvih 24 sata života Dužina trajanja Preko 7 dana kod donesenog ili preko 14 dana kod nednonesenog Konjugovani bilirubin Preko 2 mg% Ukupni bilirubin Preko 12 mg% kod vještačke ili preko 15 mg% kod prirodne ishrane Bilo koji od ovih ja mislim isključuje fiziološku  HEMOLITIČKA BOLEST NOVOROĐENČETA (ERYTHROBLASTOSIS FOETALIS) Najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena.Dijete bez odjeće (samo sa poveskom na očima) se izlaže dejstvu plavog svijetla (410-460 nm). Žutica se razvija u prvima satima i naglo pojačava prelazeći 340 μmol/l -20 mg%. tip l Crigler Najjarov sy i tip II Lucey Driscoll)  žutica uzrokovana dojenjem  bolesti metabolizma (galaktozemija. pozitivan DCT (direktni Coombs-ov test) kao dokaz prisustva majčinih antitijela na eritrocitima djeteta. Koncentracija hemoglobina pada od prvih dana života i može doseći 40-50 gr/dl u drugoj ili trećoj sedmici. letargija. infekcije.koncentracija bilirubina u krvi pupčanika je >4 mg%.nadziranje titra antitijela u serumu majke počevši od 16. Završava intrauterinom smrću ili smrću neposredno nakon rođenja. Uz to postoji hepatosplenomegalija uz prisustvo eritroblastemije u perifernoj krvi.D globulin) Rh negativnim majkama unutar 72 sata-nakon rođenja Rh pozitivnog djeteta.različiti oblici hemolitičkih hereditarnih anemija o b) stečena . Slezina i jetra su uvećane (ekstramedularna hematopoeza). hipotireoza)  povećana enterohepatična cirkulacija bilirubina (ileus. konvulzije III stadij: spasticitet popušta a javljaju se znaci trajnog oštećenja (atetoidna cerebralna paraliza. opistotonus. neuralni gubitak sluha. edemi. Karakteriziraju je hipoproteinemija. tj. nedjelje gestacije. Izvodi se kroz umbilikalnu venu.hemolitička bolest nastaje već intrauterino. EST (EKSANGVINO-TRANSFUZIJA. Na taj način fotoizomerizacijom. kada jetra može izlučiti povećanu ponudu bilirubina. ANEMIJA. po potrebi intraurerina transfuzija krvi ili indukcija poroda. dijete dijabetične majke)  hematomi (veliki kefalhematom.  serološki dokaz senzibilizacije. prenešenost. slabo sisanje i plač visokog tonaliteta II stadij: spasticitet. Između 3. U mjere koje tokom fototerapije potpomažu eliminaciju bilirubina spadaju: 63 . dana se javljaju znaci bilirubinske encefalopatije: I stadij: hipotonija.

dijagnoza. a nakon 2-3 dana nastaviti dojenje. Uzroci konjugovane hiperbilirubinemije su sljedeći: . TORCH infekcije. serološke reakcije na TORCH. do danas nije opisan ni jedan slučaj bilirubinske encefalopatije. LAKTACIJSKA ŽUTICA (ŽUTICA NA MAJČINOM MLIJEKU) Najčešći oblik produžene žutice. (konstelacija krvnih grupa majka “O”. pregrijavanje. Terapija u prva 3 dana podrazumijeva ekspektativan stav (zbog opasnosti parenteralne primjene Canefrolitijaza). liječenje i prognoza ovise o uzroku bolesti (potrebno je opsežno ispitivanje: bakteriološke kulture. cistična fibroza) . Ako bilirubin raste iznad toga. KONJUGOVANA HIPERBILIRUBINEMIJA Kod konjugovane hiperbilirubinemije (holestatska žutica) je povećana koncentracija ne samo nekonjukoganog već i konjugovanog bilirubina.5 mg%) se može javiti kao rana hipokalcemija (u prva 3 dana) i to češće kod nedonoščadi.Sindrom zgusnute žuči . rjeđe “B” ili “AB”) koji može preći placentu i hemolizirati eritrocite djeteta. nekad konvulzijama. Antitijela su prisutna prije trudnoće pa može oboljeti i prvo novorođenče. HIPOKALCEMIJA (koncentracija jonizovanog kalcija ispod 2.Nasljedne metaboličke bolesti (galaktozemija.). u prvih 72 sata života. transfuzija krvi.v. a nema znakova hemolize. prethodno zagrijanim iznad 56°C. “Bronze baby” sindrom je bronzano prebojena koža kod novorođenčadi sa miješanom bilirubinemijom ukoliko se izlažu fototerapiji. a ukoliko je potrebna. Neželjene propatne pojave mogu biti dijareja. Bolest ima blaži tok od Rh MHN a EST je rijetko kad potrebna.10 mmol/l kod nedonoščeta.67 mmol/l i ispod 1. totalna parenteralnaJshrana) . a prognoza ovisi od osnovne bolesti.održavanje hidracije i adekvatne diureze. Uprkos visokom mogućem porastu bilirubina i prolongiranom trajanju. 64 . traženje metaboličkih defekata i si. tako da on obično iznosi 30-50% ukupnog.5 mmol/l .Anatomska opstrukcija žučnih vodova (intra i ekstrahepatična) . kod novorođenčadi dijabetičnih majki. kod novorođenčadi dijabetičnih majki (hiperinzulinizam). i kao. prisutna je hepatosplenomegalija i zastoj na težini. jetrene funkcije su uredne. urin zbog prisustva konjugovanog bilirubina boji plene žuto.Upalna oštećenja jetre (bakterijske infekcije. a javlja se i kao prvi simptom metabolopatija (galaktozemija). brzinom 6 mg/kg/min. stolica je blijedosiva. otac “A”. hloridi u znoju. HEMOLITIČKA BOLEST U ABO SISTEMU (MHN) .nastaje zbog prisustva anti A. cijanozom. savjetuje se u toku 2-3 dana hranjenje djeteta izmlazanim majčinim mlijekom. u teško bolesne novorođenčadi (potrošnja prevazilazi nadoknadu). bilo da su nedonešena ili distrofična (zbog malih rezervi glikogena). daje se 10% Ca-glukonat 1-2 ml/kg TT. TERAPIJA .ne treba prekidati dojenje ako koncentracija bilirubina ne prelazi 340 μmol/l (20 mg%). Česta je kod novorođenčadi sa niskom porođajnom težinom (<2500 gr). Može biti asimptomatska ili se manifestuje iritabilnošću hipertonijom.Egzogena oštećenja jetre (lijekovi. nakon prve sedmice života kod djece na kravljem mlijeku. METABOLIČKI POREMEĆAJI NOVOROĐENČETA HIPOGLIKEMIJA je koncentracija glukoze u krvi kod donesenog ispod 1.. Manifestuje se tremorom. sepsa.Nepoznate etiologije (obično svrstana u sindrom neonatalnog hepatitisa) Obično se žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) nadovezuje na fiziološku žuticu. hepati tis B) . bolesne novorođenčadi. Uprkos jakoj žutici djeca izgledaju zdrava. Terapija je nadoknada glukoze i. pri čemu se vrijednosti bilirubina ne vraćaju na početne. dehidracija. somnolencijom. atacima apnee. Toksični efekti fototerapije do sada nisu poznati. kasna hipokalcemija. raš na koži. Lab. kao posljedica perinatalnog stresa. hipotonijom. dispneom i apneama te konvulzijama. a kasnije ispod 2. rijetko anti B hemolizina u plazmi.

a većina ih se spontano zatovori do navršene 1.). Profilaksa je dobra kontrola dijabetesa trudnice (naročito preko hemoglobina A1C). Phenobarbiton 10 mg/kg im. Mogu takođe biti i genealizirane tonične. plivajući i veslajući pokreti). suptilne konvulzije (treptanje ili podrhtavanje očnih kapaka. poremećaji amino kiselina). Sve nastale promjene su posljedica biohemijskih poremećaja u čijoj su osnovi hiperglikemija trudnice i hiperinzulinemija fetusa. Omfalokelu treba odmah nakon rođenja djeteta prekriti sterilnom gazom natopljenom fiziološkom otopinom i uputiti na operativni tretman. koja se ispoljava već 1-2 sata po rođenju. nasljedni konvulzivni poremećaji (familijarna epilepsija. iv. kao i veću učestalost kongenitalnih malformacija. u kupiranju neonatalnih konvulzija se obično ide sljedećim redom: 10% glukoza 5 ml/kg iv. infekcije (meningitis. kroz koji prolabira dio sadržaja trbušne duplje prekriven amnionskom opnom. a terapija podrazumijeva kupiranje odgovarajućih metaboličkih poremećaja. U regiji pupka postoji veliki defekt trbušnog zida. Najčešći oblik su tzv. Prqgnoza neonatalnih konvulzija ovisi od osnovnog uzroka. Postoje brojni uzroci neonatalnih konvulzija.. Gastroshiza (gastroshisis) je anomalija slična omfalokeli ali prolabirani organi nisu prekriveni amnionskom vrećom. Operativni zahvat zbog veličine kile je rijetko kad indiciran. NEONATALNE KONVULZIJE Konvulzije kod novorođenčadi predstavljaju urgentno stanje koje zahtijeva neodložnu terapiju. te porođajne ozljede zbog velike porođajne težine. ostali poremećaji metabolizma (piridoksinska ovisnost.3 mg/kg iv. policitemije). piridoksin hidrohlorid 50 mg. Diazepam 0. 10 % Ca-glukonat 5 ml iv. Praktično se nikad ne ukiiješti. RDS. a najčešći su: perinatalna asfiksija. kardiomiopatija. intrakranijalna hemoragija. encefalitis). Pupčana kila (hernia umbilici) nastaje zbog nepotpunog zatvaranja umbilikalnog prstena. tuberozna skleroza).kardiorespiratorne poremećaje .. Obzirom na šarolikost uzroka. OBOLJENJA PUPKA Anomalije pupka Kožni pupak je bezazlena anomalija koja se sastoji u tome da je dio pupčanika pri hvatištu (2-3 cm) prekriven kožom. hipomagnezijemija i dr. koje su najniže 24-72 sata po rođenju. pokreti sisanja ili mljackanja. koja nastaje zbog nagomilavanja masti i glikogena u miokardu (može dovesti do kongestivnog popuštanja srca) . Omfalokela (omphalocoella) je rijetka i teška anomalija koja zahtijeva hitan hirurški tretman.. 65 .DIJETE DIJABETIČNE MAJKE Zaseban klinički entitet čija simptomatologija direktno zavisi od vrste i dužine trajanja dijabetesa kod majke. naročito rane hipoglikemije. te adekvatne kontrole dijabetesa u trudnoći. Postupak je isti kao sa omfalokelom.morfološke poremećaje . a pupčanik izlazi iz normalnog dijela trbuha.makrosomiju. Klinička simptomatologija obuhvata: . metabolički poremećaji (hipoglikemija. multifokalne i fokalne kloničke. Od konvulzija je potrebno razlikovati drhtanje (nije praćeno abnormalnim pokretima očnih jabučica). te miokloničke konvulzije.česta je perinatalna asfiksija..hematološke poremećaje . 2% MgS04 5 ml iv .hiperbilirubinemiju (zbog prematuriteta. policitemiju i hiperviskoznost krvi (vjerovatno zbog intrauterine hipoksije) . Ne zahtijeva liječenje.Metaboličke poremećaje o hipoglikemiju. Pokrivanje flasterom ne ubrzava zatvaranje umbilikalnog prstena. hipokalcemija. hipoglikemije. devijacija bulbusa. a srazmjerne su težini dijabetesa trudnice . koja nastaje zbog sekundarne hipertrofije fetalnih β ćelija pankreasa. godine života. Klinička prezentacija: konvulzije novorođenčeta se razlikuju od konvulzija odrasle djece. zatim o hipokalcemiju i hipomagnezijemiju.

sa visokom smrtnošću. a djeteta od dehidratacije i gubitka proteina preko oboljele kože. nekad fulminantan tok koji može dovesti do smrti u toku nekoliko sati ili dana.lapiziranjem (štapićem AgNO3j i sterilan zavoj su obično dovoljni za epitelizaciju. . Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno. .-Perzistentni omfaloenterični duktus je zaostatak embrionalnog spoja crijeva i pupčanika. Stafilokokne infekcije kože Pemfigoid novorođenčeta je najčešća stafilokokna infekcija kože. dana života sa distenzijom trbuha (što je najčešći rani znak). 2) manja. virusi. i. odmah iza hijalino-membranske bolesti. 4) manifestacija bolesti je ekstremno varijabilna. Najteži oblik Stafilokokne infekcije kože je eksfolijativni dermatitis (Dermatitis exfoliativa Ritter) sa difuznim eritemom i Ijuštenjenjem kože u velikim lamelama. Terapija je lokalna (toaleta hidrogenom i baktericidnim praškom).e slobodan zrak kao dokaz perforacije crijeva. održavanje bilansa vode i elektrolita. Opšte stanje djeteta je pri tom teže poremećeno. antibiotska terapija. pa postoji opasnost od prenosa infekcije na pupčanik. . 6) brz. tj. nakon svakog obroka ili premazivanje usne šupljine 1 % gentiana violetom. površnih. od kojih su neki gram negativni rezistentni na antimikrobne lijekove. koje ispunjava pupčanu udubinu. Najčešće se javlja između 3. Granuloma umbilici nastaje kad se zbog infekcije razvije granulaciono tkivo slično polipu. i 10. Češće se javljaju perigenitalno na intertriginoznoj koži. transnatalni. Terapija: obustava svakog peroralnog unosa. Na RTG-u se može naći pneumatoza crijeva (zrak u zidu crijeva). Obično je uzročnik piogeni stafilokok ili E. coli. INFEKCIJE NOVOROĐENČETA . sitnih ili krupnijih vezikula i pustula. što brzo dovodi do nekroze i perforacije crijeva sa sekundarnim peritonitisom. parenteralna prehrana. sposobnost odgovora na infekciju zbog nezrelog imunog sistema. U patogenezi bolesti važnu ulogu ima reakcija nezrelog intestinalnog trakta na hipoksiju i ishemiju. mikoplazma). nazogastrična sonda radi lavaie. Mliječac (soor) je jedna od najčešćih infekcija. sa povećanim gastričnim aspiratom. od koje često oboljevaju novorođenčad u rodilištima. Terapija: oblog antiseptičkog sredstva uz obaveznu sistemsku primjenu antibiotika (najbolje po antibiogramu). tj. NEKROTIČNI ENTEROKOLITIS (NEC) . Postoji sklonost širenju na otvorenu umbilikalnu venu. Terapija: nekoliko kapi Nystatin susp. 5) veliki broj etioloških agenasa (bakterije. čije kolonije poput griza prekrivaju usnu šupljinu. zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda.su drugi po redu uzrok smrti novorođenčadi. od subkliničke do sistemske infekcije. Infekcije pupka Blenoreja (blenorrhoe umbilici) je površna infekcija na inserciji pupčanika koja se karakteriše vlaženjem.je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom. ispod čega ostaje ogoljeni korijum. postnatalni). protozoe. Oboljenje se javlja u vidu brojnih. Terapija je operativna.je teško akutno oboljenje koje najčešće pogađa nedonoščad u jedinicama intenzivne njege. Uzrokovan je Candidom albicans.. koje pucaju i ostavljaju denudiranu kožu. NEONATALNA SEPSA . znacima ileusa. Terapija stafilokoknih infekcija kože je lokalna (otvaranje mjehurića prebrisavan-jem alkoholnim tupferom i posipanje antibiotskim praškom) i opšta. šoka t diseminirane intravaskularne koagulacije. a po potrebi hirurški pristup. Fistula urahusa je djelimični ili kompletni izostanak obliteracije embrionalnog kanala koji spaja mokraćni mjehur s pupčanikom a kroz koji može curiti mokraća. kroz koji se može cijediti crijevni sadržaj. Može se javiti u 66 . a može i znacima peritonitisa.Omphalitis je upala kože i potkožnog tkiva sa crvenilom i edemom oko pupka. Karakteristike infekcija novorođenačke dobi su: 1) različiti putevi prenošenja sa majke na dijete (intrauterini. 3) zahvatanje više organskih sistema. resekcija nekrotičnog dijela crijeva. gljivice. Th je operativna. Terapija . sistemska primjena antistafilokoknih antibiotika čuvanje kože od isušenja.

ili 3. Hemophilus influenzae itd. zatim Listeria monocytogenes a kod novorođenčadi sa anomalijama CNS-a i sa ugrađenim šantovima je češća stafilokokna bolest (Staphylococcus aureus i epidermidis). Proteus) i gljivice. sa visokim mortalitetom i velikom učestalošću neuroloških sekvela kod preživjele djece. kao održavanje bilansa vode i elektrolita. Najčešći uzročnici su streptokoke grupe B i gram neg. Najčešći uzročnici intrahospitalne sepse su stafilokoke (naročito S.intrahospitalna sepsa kod novorođenčadi sa visokim rizikom i sa florom predominantnom u jedinici intenzivne njege. zatim gram negativni bacili (Pseudomonas. Zbog porasta učestalosti i interesovanja za HIV infekciju. U slučaju intrahospitalne sepse uzima se u obzir predominantna flora u jedinici intenzivne njege. neki autori su preporučili . pregled krvne slike (leukocitoza sa neutrofilijom. epidermidis).sepsa sa ranim početkom (u prvih 7 dana) kao multisistemsko. koji označava hronične. U većini slučajeva nastaje hematogenim širenjem patogenih mikroorganizama do moždanica i CNSa a kod novorođenčadi sa anomalijama (meningomijelokela) je moguća direktna inokulacija bakterija s kože. Dijagnoza se postavlja na osnovu pozitivne kulture krvi i drugih tjelesnih tečnoti. Dijagnoza se postiže na osnovu LP. Uz to su potrebne opće potporne mjere. Liječenje počinje obično prije identifikacije uzročnika (neki počinju sa kombinacijom ampicilina i aminoglikozida. TORCH infekcije Pojam TORCH je akronim (Toksoplazmoza. cerebralni plač (krik). Ova grupa infekcija predstavlja dijagnostičku dilemu iz sljedećih razloga: 1) uprkos raznovrsnosti agenasa koji je izazivaju. uz radiološka ispitivanja (UZ glave. ospa.i njihovo uključenje u kategoriju “ostale infekcije” . dok drugi preporučuju kombinaciju aminoglikozida sa cefalosporinima 2. potpora respiracije. Ponekad na sepsu uputi samo izjava sestre da dijete ne izgleda dobro. parvovirus. Terapija: optimalan izbor antibiotika je moguć samo na osnovu kulture i antibiograma. pretežno sa respiratornom simptomatologijom .pojma TORCH. uz druge.sljedećim oblicima: . letargija. 3) infekcija majke je često asimptomatska. konvulzije. Rubeola. Ostale infekcije. gram neg. gdje “S” označava sifilis. primjena imunoglobulina i sl. fulminantno obdljenje. leukopenija). zato što je penetracija aminoglikozida u liquor nedovoljna. 4) za dijagnozu je potrebna specifična baterija seroloških testova. cefuroksim). Najčešći uzročnici primarne sepse (vremenom se mijenjaju) su mikroorganizmi vaginalne flore: streptokoke grupe B. homeostaza glikoze. coli). izbočena fontanela. zatim listeria monocytogenes. Potrebno je mjeriti obim glave te ponavljati UZ pregled. pa je njihova diferencijacija. žutica. naročito u početku nemoguća. a obično se praktikuje pokrivanje stafilokoka (methicillin ili vancomycin + jedan aminoglikozid).sepsa sa kasnim početkom (obično 2-3 nedjelje) takode nastala kolonizacijom vaginalne flore i često sa pretežnom predilekcijom CNS-a . tahikardija. generacije). povraćanje. coli). radi prevencije hidrocefalusa. koncentracija IgM u serumu). Serratia. koje se preko majke prenose na plod. pregled liquora. Herpes simpleks). Neki pojam označavaju kao STORCH. varicella zoster. 67 . u nekim slučajevima eksangvinotransfuzija. manje pozzdane nalaze: RTG pluća. U “ostale infekcije” spada sifilis. loša perfuzija periferije. Mnogi centri preporučuju kombinaciju ampicilina i cefalosporina III generacije (cefotaxim. Klebsiella. Klinički znaci sepse su: RDS. Citomegalovirus. apnea. bacili (E. Epstein-Barrov virus. hipo (rjeđe hiper) termija. s korekcijom prema antibiogramu. razdražljivost. apnea. 2) bolest može biti inaparentna. hepatitis B. (u liquoru se nađe proteinorahija i pleocitoza) i kulture liquora. MENINGITIS NOVOROĐENČETA Infekcija moždanica i CNS-a u prvom mjesecu života. može se pojaviti sa veoma sličnim kliničkim sindromima. nebakterijske perinatalne infekcije. Staphylococcus. teškoće sa hranjenjem (uključujući abdominalnu distenziju i povraćanje). u toku više sedmica. letargija. bakterije (E. CT glave). Kliničke manifestacije su: nestabilna temperatura.

u toku godine dana (3-4 kure po 21 dan). Terapija: za neke od ovih infekcija postoji specifična terapija.  Terapija toksoplazme može se provodi pyrimetaminom i sulfadijazinom. keratokonjuktivitis. mjesecu. npr. sifilis) proveden kod sigurne dijagnoze. okularne znake (horioretinitis. uključenje drugih organa (pneumonija. Dijagnoza se postavlja 1) direktnom izolacijom i kulturom uzročnika. za sada ne postoji specifična terapija. Klinička slika koja sugerira dijagnozu obuhvata: intrauterinu infekciju.  Za rubeolu. proteinorahija. prematuritet. majki treba zaštiti HB imunim globulinom (HBIG) i vakcinom.  Sifilis se liječi penicilinom G. snimci dugih kostiju). nefritis.  Novorođenčad od majki oboljelih od varicellae unutar 5 dana prije poroda do 2 dana iza poroda. 4) radiološkim ispitivanjima (UZ i CT glave. neutropenija. glaukom). prvog dana. treba zaštititi specifičnim imunoglobulinom -Varicella zoster imuni globulin (VZIG). 10 dana. pleocitoza).  Novorođenčad od HB poz. 68 . hematološke znake (anemija. trombocitipenija). hidrocefalus. koji podrazumijevaju dokaz specifičnih IgM. Herpes simpleks infekciju. miokarditis. 3) serološkim testovima. hepatitis sa splenomegalijom i žuticom). znake CNS-a (mikrocefalus.5) specifičan tretman za neke od njih (toksoplazmoza. intrakranijalne kalcifikacije). a neki preporučuju u kombinaciji i spiramycin. CMV infekciju. na kraju prvog mjeseca i u 6. može smanjiti specifični dugoročni morbiditet. katarakta. 2) eventualnim pregledom liquora (ksantohroman liquor. IUGR. IgM-ELISA test na toksoplazmozu i veći broj IgG testova.

AKUTNI TONZILOFARINGITIS (ANGINA) Pod ovim terminom podrazumjevamo upalu sluzokože ždrijela i limfatičnog faringealnog prstena (Waldeyer-ovog) koji se sastoji iz nakupina limfnog tkiva 2 faucijalne tonzile. Prisustvo ili odsustvo tonzila ne smanjuje osjetljivost. Etiologija: Akutni faringitis sa povišenom temperaturom ili bez nje je uzrokovan najčešće virusima. Bolest ide s blagom epizodom koja traje manje od nedjelje dana sa različitom povišenom temperaturom. difuznim crvenilom farinska. Može ići i sa korizom i obilnijim sekretom niz stražnji dio farinska. Virusne  postepeno  temperaturom. Neke razlike ćemo navesti.  glavobolja.  Leukocitoza je od manje koristi. abdominalni bol.  Promuklost. ali su znaci i simptomi toliko ispreplitani da je često i nemoguće razlikovati na osnovi kliničke slike. a među njima β. jer i kod virusnih infekcija može se kretati od 6. guše). 69 . tok bolesti i komplikacije. nazofaringealne tonzile tkiva: na bazi jezika -lingvalne tonzile i razbacanog tkiva u farinksu. slabost  blagi bol u guši koji obično traje 2-3 dana.  Rijetki su konjuktivitis. rinitis i kašalj su česti. Nisu rijetke i hemoragične promjene. ali može i do 15 dana. Bolest postaje česta poslije prve godine i incidenca se povećava da bi vrh dostigla u dobi od 4-7 godinama nastavlja se kroz čitav dječiji period.000). povraćanjem i slabim apetitom. Bolest traje 1-5 dana. Membranozni eksudat na tonzilama uvjek treba da upozori ljekara i da isključi difteriju koja je moguća u ratu.000 (1618. pa je treba opet provjeriti kulturom koju treba pričekati. a noduli su osjetljivi na palpaciju. Takvo stanje. povraćanje. anoreksijom. a i tada može biti sa povišenom temperaturom. Kliničke manifestacije: Postoje razlike između virusne i bakterijske infekcije. pa se nađu u kulturi faringealnog brisa. ali na svu sreću ipak rijetka (dolazak UNPROFOR-ovih vojnika iz Ukrajine gdje je bilo epidemija difterije). pa ni na palpaciju. kašalj i promuklost ali mogućnost sistemskih promijena. a komplikacije su rijetke. u neke dojenčadi sa iregularnom temperaturom. učestalost infekcija.  Rano se pojavi anteriorna cervikalna limfadenopatija. a u početku predominiraju polimorfonukleari. Streptokokna infekcija je česta iznad 2 godine. dok su difterija i gonokok danas veoma rijetki u našoj sredini. Sigurna dijagnoza e postavlja laboratorijski. traje i duže (od 4 do 8 nedelja). Izvan epidemije streptokokne infekcije ne prelaze 15%. Druge bakterije mogu proliferirati za vrijeme virusnih infekcija.000-30. Bakterije su relativno rijeđi uzročnici. temperatura i do 40C.  U dvije trećine slučajeva ide sa eritemom tonzila bez eksudata ali se nekad javlja i eksudat ili krvarenje.  Bol u guši jači a nekad i toliko jak da smeta gutanju. ali i ta brza metoda može propustiti dijagnozu u 10-15% slučajeva. rinits. obično ispod 39°C. Ovdje treba razjasniti pojam Streptokokoza a odnosi se na sistemne manifestacije Beta-hemolitičkim streptokokom u dobi od 6 mjeseci do 2 godine. Fokalne komplikacije su česte. izolacijom streptokoka iz brisa guše.hemolitički steptokok iz grupe A.  Trajanje tegoba je najčešće 1-4 dana. Akutni faringitis u pravom smislu se odnosi na upalu ždrijela (grla. koji treba uzeti prije terapije. ali nisu bolni. Ovu vrstu manifestacije objašnjavaju imunolozi kao prvu nespecifičnu reakciju u dodiru sa /Beta-hemolitičkim streptokokom kad imuni sistem nije “sazrio”. mukoznim iscjetkom i farjngealnom in-flamacijom. Tu treba iskljčiti i agranulocitozu sa žuto-prljavim naslagama koji sa tonzila prelaze na stražnji farings sa nekrotičnim promjenama i ulceracijama po ustima i jeziku.  Cervikalni limfni čvorovi mogu biti umjereno povećani. Cervikal-ni noduli počinju se povećavati i postaju osjetljivi na palpaciju. U razvijenim zemljama rade to i sa brzom detekcijom streptokoknih antigena.

bar dok traju simptomi. Tonzile i adenoidi mogu biti mjesto (lokus) akutne i hronične infekcije. a ponovno uzimanje brisa (rekultura) nije potrebno. prolongirati tonzilektomiju bar do uzrasta do 2-3 godine. školskom djetetu). a razlog su akutne ili hronične infekcije sinusa. Mezenterični adenitis ponekad ide paralelno sa faringitom tzv. Streptokokna infekcija se liječi običnim penicilinom. pa i kad postoji eksudat. najjeftinijeg i najprostijeg lijeka za liječenje infekcija uzrokovanih streptokokom. 4.j. 3. Nosioce streptokoka je teško izdiferencirati od akutnog faringitisa i malo je djece koja zahtiejvaju antibiotsku profilaksu. a regionalni limfni čvorovi uvećani. roditelju.su zauzele epidemijske razmjere. Bolovi u trbuhu mogu ići sa povraćanjem ili bez. srednejg uha ili gluhoće. koje se ne mogu postići preventivnim i drugim tretmanom. Uzročnik može biti i virus. ako su nestali simptomi. sa znakom na kartonima “Cave penicillin” što prelazi sve poznate norme. Sigurnije je započeti injekcijom im. Nema dokaza da se ifenkcija donjih respiratornih puteva poboljšava tonzilektomijom. Silom ne tjerati na jelo. jer su u najvišem broju to tranzitorne infekcije koje ne zahtijevaju tretman. Tonzilektomija i uzrast dijeteta: kada postoje rijetke indikacije treba. a dijete lišava najsigurnijeg. a češće streptokok. Sistemna oboljenja su u praksi izuzetna indikacija za tonzilektomiju. Dokazano je da bolesnici sa streptokoknom infekcijom nisu infektivni za druge osobe par sati poslije aplikacije penicilina. bez profesionalnog dokaza. Danas se smatra da nosioci streptokoka nisu rizik za pojavu primo ataka RG. predškolskom i 1. Pod apsolutnim indikacijama za tonzilektomiju su: 1. Penicilinsko liječenje streptokoknog tonzilofaringitisa je uvjek i primarna prevencija od reumatske groznice. hronične infekcije kao što su TBC tonzila (veoma rijetka). antibiotike ne treba uvoditi bez nekog argumenta da se radi o strep-tokolknoj infekciji. bilo streptokok ili virusi mogu dati: ul-ceracije po farinsku. nelogičan. 1x u 24 sata.000 i. Penicillin obično daje promptno poboljšanje i skraćuje tok bolesti. Pozitivan titar ASTO-a je samo dokaz već prebolovane streptokokne infekcije. Tonzilektomija i aktivna infekcija: Tonzilektomiju treba odogoditi za 2-3 sedmice po iščezavanju infekcije. ako je moguće. Grgljanje sa toplim slanim solucijama za djecu koja su kooperativna ima rezona. dok je febrilno dijete. Taj sistem ima svoj put rasta i razvoja (sazrijevanje) koji je dosta individualan. bar u praksi. Problem nosioca streptokoka je ak-tuelan i tu se utroši mnogo vremena. Eritromicin je zamjena za penicilin. čak i oralnim u dozi od 125 do 250 mg. Jači bol se kupira acetaminofenom koji često pomaže. Obično su to klinička i epidemiološka slika. nego za tonzilektomiju. Taj strah od penicilina u dječijem dobu je nerazuman. Svjesni smo da se i druge kolege bave ovim problemom. ipak ćemo iznijeti vlastite stavove. Pedijatriske indikacije u praksi su rijetke.000 i. Od skora je kao indikacija za tonzilektomiju uvedena i pojava apnoičnih pauza u snu koje traju više od 15-20 sekundi u djece sa hipertrofijom tonzila. Kod imunokompromitovane djece. cijelom društvu a medikusa dovodi na laičke strahove bez pokrića. prvenstveno od infekcija ali i malignih oboljenja. a tonziloadenektomije. rezistencija na penicilin. tumori. 3 puta dnevno u trajanju od 10 dana. prokain pencilinom u dozi od 800. U mlađe djece. kao što se preporučuje poslije RG.Disfagija je redovno prisutna. Još nema opisanih. Dijete treba da ostane u krevetu u toku akutne faze. Slična je prevencija i na streptokoknog akutnog glomerulonefritisa. teže opstrukcije aero-digestivnog trakta. a inhalacije kod mlade djece imaju sličan efekat. sinuzitis.000 i. a mekša i tečna hrana se bolje podnose. otitise i rjeđe meningitise. ali i razumno. svakako se prije treba odlučiti za adenektomiju. peri i retrotonzilarni apsces. a onda nastaviti oralnim penicilinskim preparatima. Osnovni patološki poremećaji natonzilama i adenoidima su infekcije i njihova hipertrofija koja je često poslijedica infekcije. Uvriježila se u našem kraju “moda” da je skoro svako drugo dijete proglašeno osjetljivim ili preosjetljivim na penicilin.200. Koristi se i treća šema: Penicilin im. Indikacije za tonzilektomiju i adenektomiju rijetko daju pedijatri. a onda 1 injekcija Extencillina prema uzrastu (600.j. ali često imitira akutni apendicitis. ako nisu već prebolovale ranije RG ili pak neko od članova unutar familije. ali se počela pojavljivati streptokokna rezistencija i kod nas. Mi smatramo da su tonzile (u farinksu) dio sistema odbrane organizma. Tretman: Obzirom daje teško diferencirati virusni od bakterijskog.j. 2. Herpangina se lakše prepoznaje sa vezikulama i ulceracijama. dosta nepotrebnih i uzaludnih pretraga. izuzev u rijetkim slučajevima kao stoje akutna respiratorna opstrukcija sa pojavom 70 . Froanov sindrom. Komplikacije: Virusne komplikacije nisu česte osim purulentne upale srednejg uha. pa takva pogrešna intepretacija šteti djetetu. Česte prehlade i infekcije nikada ne opravdavaju ni tonzilektomiju niti adenektomiju kao preventivnu mjeru. kada u praksi često i nestanu indikacije.

 Hemoragije – teške su rijetke ali opasne po život. 71 . akutnog plućnog srca.  Bolesnici sa opstrukcijom respiratornog sistema zaslužuju obaveznu hospitalizaciju poslije tonzilektomije i postoperativno posmatranje. aii lakše se odlučujemo i lakše je prihvatamo. Nije rijedak bol u uhu i smetnje pri disanju. Komplikacije s kojima se susreću pedijatri poslije tonzilektomije su:  Bol koji traje 4-5 dana. Adenektomija (Adenoides) je također problem za sebe. Male hemoragije sreću se znatno češće.arterijske plućne hipertenzije i tzv.

3. proteinogram. analiza sputuma/. Kod oboljenja jednjaka pojavljuje se kao tupi bol iza grudne kosti. hemokultura. juguluma. 2. kod predškolske i školske djece 20/min. dijafragme. stranog tijela. malaksalost i gubitak apetita. Karakterizira je produžen ekspiriji i viskotonski polifoni zvižduci (wheezing).opstrukcija donjih disajnih puteva. Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje. tomografija.uvlačenje interkostalnih prostora. Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog. BOL U GRUDIMA Nastaje kod afekcije pleure.jedan ton koji je dubok i uvećanim limfnim čvorovima promukao.opstrukcja gornjih disajnih puteva (do bifurkacije traheje). kod astme. auskultacija). radiofotografija.krvna slika. kod pseudokrupa. drugi ton visok i piskav DISPNEA Za ocjenu dispnee imamo niz objektivnih znakova od kojih su najvažniji  Tahipnea – normalna rekvenca disanja je 60/min kod novorođenčeta. perkusija. Funkcionalni testovi za ocjenu plućne funkcije 72 .  Inspiratorne refrakcije . RTG ispitivanja . DIJAGNOZA OBOLJENJA RESPIRATORNIH ORGANA 1.znak teže dispnee . bronhografija i angiografija 4.OBOLJENJA RESPIRATORNIH ORGANA Bolest po svom toku može biti: 1. koji se čuje pomoću stetoskopa i u okolini bolesnika Wheesing je klinički znak opstrukcije. Karakterizira je otežan i produžen inspirij uz inspiratorni stridor (niskotonsko zviždanje – struganje) EKSPIRATORNA DISPNEA . Afoničan kod difterije. serološki testovi 6. Stenoza bronha stranim tijelom ili Bitonalni kašalj . bronhitisa. SIMPTOMI OPŠTI povišena temperatura. Fizikalni pregled (insepkcija.  Klimanje glavicom  Širenje nosnica . porodična anamneza) 2.rendgenoskopija. adenoidne vegetacije i Faringealni kašalj (suho kašljucanje) hronični sinusitis. Laboratorijska ispitivanja . akutna. kod dojenčadi 40/min. a Laringealni kašalj (promuklost) glasan i promukao (lavež psa). mikrobiološko ispitivanje/bris.nastaje aktiviranjem pomoćne muskulature. RTG i laboratorijskog nalaza. palpacija. KAŠALJ Najznačajniji simptom. bljedilo. rendgenografija. rebarnih lukova. bronhiolitisa. ksifoidnog područja. hronična. 3. INSPIRATORNA DISPNEA . Istorija bolesti (lična anamneza. Traheobronhoskopija . Na osnovu osobenosti kašlja ponekad se može zaključiti o dijagnozi Alergijska ili virusna etiologija bolesti Suhi noćni kašalj Pertusis Suhi kašalj u salvama na koji se nastavlja zvučni inspirij i završava povraćanjem Cistična fibroza Suhi kašalj u salvama. cistične fibroze. subakutna. SE.dijagnostička i terapeutska 5. recidivna ili 4. supraklavikularnih jama. bez povraćanja Bronhiektazije Jutarnji kašalj sa obilnim sekretom Akutni faringitis.

javlja se bol u ušima.kod sezonskog alergijskog rinitisa AKUTNI ADENOIDITIS Klinička slika retronazalne angine nastaje kod djece u dobi od 1 -3 godine. Često je udružen sa bronhitisom i astmom. eozinofilna infiltracija. mlijeko). pneumokok. kihanje. Predisponirajući faktori: rashlađivanje. vazomotorni i alergijski rinitis. adenovirusi. smetnje kod sisanja i uzimanja hrane. promuklost. životinjske dlake. Najčešći alergeni su: prašina. strano tijelo u nosu. Diferencijalna dijagnoza: atrezija hoana na rođenju. antitusivne lijekove zbog aspiracije sekreta iz nazofarinska. difterija nosa. RHINITIS ACUTA Akutna upala sluznice nosa i farinksa.OBOLJENJA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA RHINOPHARYNGITIS ACUTA. tonzila i edem sluznice mekog nepca. Histološki: edem. smanjen osjećaj za miris. Influenca. ukapavanje fiziološkog rastvora ili vazokonstriktornih sredstava. hiperemija ždrijela. hipotireoza zbog generaliziranog mixedema može dati kongestiju nosa. govor je nazalni.  Bakterije – streptokok grupa A. disanje na usta. kašalj.  Hromoglikat . neprijatan zadah. Niz stražnji zid ždrijela se sliva sluzavo-gnojavi iscjedak.  Kod sekundarne bakterijske infekcije antibiotici. crvenilo konjuktiva. otitis media acuta. KLINIČKA SLIKA: Počinje peckanjem i žarenjem u nosu i ždrijelu. Priduržuju se opšti simptomi: glavobolja. sinuzitis.  Bolest traje do 2 nedelje. Terapija  Izbjegavati kontakt sa odgovornim alergenima. Odlikuje nazalnom opstrukcijom. Slijedi serozna sluzava sekrecija. Najčešći uzročnik je βhemolitički streptokok. Prevencija bakterijskog stadija antibioticima je diskutabilna obično kod prematurusa ili rizične grupe. brašno. Najčešći uzročnici su  Virusi . vazomotorni poremećaji.rinovirusi. parainfluenca i RSV. Nos je najčešće izložen inhalacionim alergenima.     Komplikacije: upala ostalih dijelova respiratornog trakta. svrab nosa. KOD DOJENČETA postoji teško disanje zbog zatvorenog nosa. vlažnost u prostoriji. nehigijenski uslovi (pregrijane i neprovjetrene prostorije). pad nespecifične otpornosti. hemofilus influence. Javlja se u dva oblika: sezonski (polenska kihavica) i nesezonski. u kasnijem stadiju epitel zadeblja i hiperplazira. RHINITIS ALERGICA Najčešće atopijsko oboljenje. te nemiran san. Javlja se kao epidemija u zatvorenim dječijim ustanovama ili u istoj familiji. alergeni hrane (jaje. Nos je začepljen uz blagu vanjsku sekreciju. Kod rinofaringitisa se javlja izrazita bol kod gutanja. subfebrilnost. sekreacija iz nosa. perje. Izbjegavati: uljane kapi i masti zbog aspiracije i moguće pneumonije.  Hiposenzibilizacija  Antihistaminici i lokalno kortikosteroidi  Dekongestivna sredstva. TERAPIJA Za virusni terapija je simptomatska: dreniranje nosne šupljine (ležanje potrbuške). koja od 2-og do 7-og dana postaje mukopurulentna. Regionalni limfni čvorovi su 73 .

inspiratornom dispneom.hemofilus influence. blagi su. Najčešći uzročnici  Virusi – influenca.dekongestiva sa vazokonstriktornim dejstvom. grijanje. oba maksilarna ili svi /pansinuzitis/ a oboljenje može biti akutno i hronično. inspiratornog stridora. svjež vazduh. BOLESTI LARINKSA I TRAHEJE SINDROM KRUP: (INSPIRATORNI STRIDOR. zračenje infracrvenim zracima. Napadi kliničkih simptoma su obično noću. a predmeti su različiti. sukrvičav. Postoje mišljenja da je to alergijska manifestacija na viralni antigen.  Bakterije . Terapija: traje dvije do tri sedmice antibiotici. klimatsko liječenje na moru/. inhalacije sa eterskim uljima.  Mehanički faktori . Terapija: lokalno. adenovirus. Može se javiti erozija venskog pleksusa. sedimentacija je povišena sa leukocitozom. ili sa suhim podražajnim kašljem. herpes/. bljedilom. osteomielitis. Terapija je simptomatska uz terapiju streptokoka. iz nosa se cijedi sluzavo-gnojna sekrecija. nos je zapušen. bronhije i bronhiole) Patološki proces se izueztno lokalizira samo na jednom segmentu. Najčešći uzročnici su: virusi uz vrlo brzo pridruživanje bakterijskih uzročnika. kongenitalne anomalije i  Alergijski faktori . antibiotici ili hemoterapeutici u trajanju od najmanje dvije sedmice. sedacija djeteta sa phenobarbitonom 5 mg/kg/TT. tumor. Oboljenje se u 95% slučajeva odnosi na maksilarne sinuse (ostium je visoko iznad nivoa dna sinusa). Dijete diše otežano. značajno mjesto u nastanku zauzima alergija. Skoro redovito se proširi na intersticij i alveole. pertusis. epistaksa i stvaranje rinolita / koji može dati trajne mehaničke smetnje.Orbitalni apsces. Obolijeva jedan sinus. STRANA TIJELA U NOSU Najčešća su u dobi malog djeteta. parainfluenca. OBOLJENJA DONJIH DISAJNIH PUTEVA (larinks. vasokonstriktivna sredstva. širi se na susjedne dijelove. lošim apetitom. a češći nakon izlaganja hladnom vazduhu ili maglama. HRONIČNI SINUZITIS je češći u odnosu na akutni. PARANAZALNI SINUZITIS Pneumatizacija sinusa počinje krajem prve do druge godine života. bljedilo. Klinička slika: iz zapušene nosnice. RSV. laringealnim kašljem i cijanozom. Opšti simptomi u kliničkoj slici koja traje nekoliko dana su: povišena temperatura. Komplikacije . streptokok. Često je sekundarno oboljenje usljed širenja uzročnika iz nosa. PROMUKLOST) Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa. malaksalošću. opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa. odbijanje hrane. Terapija: smirivanje okoline djeteta.angioneurotični edem SPAZMODIČNI KRUP je odvojen entitet sa rekurentnim epizodama akutnog stridora sa ili bez febrilnih prodroma. traheja. Akutni sinuzitis: u toku kapljičnih infekcija počinje glavoboljom. povremenim glavoboljama. oksigena terapija.strano tijelo. antipiretici. u početku curi serozan sekret koji kasnije postaje zamućen. Hronični sinuzitis može ići sa vrlo malo simptoma. analgetici. recidivirajući bronhitis. loš san. Rendgen snimak pokazuje zadebljanje sluzokože sinusa. KAŠALJ. apsces mozga. temperaturom. Javlja se kao jasno definirana bolest i uz druga oboljenja /morbili. bacil difterije. 74 .uvećani. stafilokok. pneumokok. Terapija: ekstrakcija pri kojoj se vodi računa da se strano tijelo ne ugura dublje u nosni put. Osim recidivirajućih upala nazofarinksa i adenoidnih vegetacija.

adinamija. Početak je nagao. Fizikalni nalaz. dispnea i produžen ekspirij. galopni ritam. a kod starije antibiotici širokog spektra. Bolest traje prosječno 3-7 dana. adenovirusi. Pri kašlju se broj šušnjeva smanjuje a kod opstruktivnog bronhitisa se povećava. Smrtni ishod nastup zbog respiratorne insuficijencije. Bolest ide postepeno najprije kao infekcija gornjih disajnih puteva uz inspiratornu dispneu. nadržajan. izražen noću i kod zamaranja. intubacija /traheotomija/. Uzročnici su virusi jače patogene moći.EPIGLOTITIS Najčešće ugrožava život djece opstrukcijom gornjih disajnih puteva. U najtežim slučajevima znaci dehidracije. konvulzije. anoreksija. Akutni bronchitis bez kliničkih znakova opstrukcije nastaje pretežno kod starije djece. digitalis. anoreksija. Eipglotis je otečen i crven. promuklo. a ubrzo se razvija globalna respiratorna insuficijencija /hipoksemija.6 mg/kg TT. Terapija . humidifikacija prostorija. kašalj. izazivaju deskvamaciju i/ili nekrozu trepljastog epitela čime su stvoreni uslovi za razvoj sekundarne bakterijske infekcije. rehidracija. Dijete je dispnoično. Uzročnici su  virusi: paranfluenca. osim simptoma kao što su bljedilo. Javlja se kod predškolske djece. Oštećuju sluzokožu bronha. te minimalne promjene lako dovode do kliničke slike opstrukcije. zatim se pridružuju i znaci otežanog ekspirija. kašalj. sistolni šum. Lumen bronha kod male djece je 3 puta manji u odnosu na odrasle.  Bakterijski: hemofilus influence. stafilokok. virus morbila. Ukratko postoji konsonatna komponenta ili krepitacije koje upućuju na bronhoalveolitis.Antipiretici. pertusiforman. rjeđe poslije četvrte godine. Prethodi mu infekcija gornjih disajnih puteva ili idu udruženo. Dramatični simptomi su gušenje. SUBGLOTIČNI KRUP/ Nastaje u prve dvije godine života. sa supralaringealnom opstrukcijom. respiratorni virusi. valijum/. glas je prigušen. Poremećaji CNS-a: apatija. Puls filiforman. Bronhijalna sekrecija se mijenja tokom bolesti od serozne do mukozne i purulentne. hemolitički streptokok. antibiotici: chloram-phenicol 100 rng/kg TT u 4 doze. SIMPTOMI: malaksalost. pneumokok. FIZIKALNI NALAZ: difuzni strugavi šušnjevi /krkori/. kortikosteroidi u dozi 0.05 mg/kg TT. sa temperaturom. Proces zahvata larinks. LARINGOTRAHEOBRONHITIS /JACKSON VIRUSNI. TERAPIJA: Penicillin parenteralno kod manje djece.  Oksigen preko maske  Intubacija i endoskopija u opštoj anesteziji. sediranje djeteta. hiperkapnija. Diureza je smanjena. Kada se otpor u disajnim 75 . BOLESTI BRONHA AKUTNI BRONCHITIS Često oboljenje u dječijem uzrastu. respiratorna acidoza/. čujan i produžen inspirij i ekspirij. U kliničkoj slici dominiraju znaci opstruktivnog respiratornog sindroma. ampicillin 200 mg/kg TT u 4 doze. Opstruktivni sindrom karakteriše: wheezing. lako povišena temperatura. ekscitacija. AKUTNI OPSTRUKTIVNI BRONCHITIS Javlja se kod djece u uzrastu od oko 2 godine. malaksalost. temperatura. najčešće RSV kojima su bronhi predilekciono mjesto. inspiratorna dispnea. epinephrine u dozi od 0. Uzročnik je najčešće hemofilus tipa B. traheju i bronhe. hipersonoran ili skraćen plućni zvuk. Terapija:  Antibiotici – ampicillin ili cephatriaxon ili chloramphenicol  Sedacija djeteta /phenobarbiton. oksigena terapija. poremećaji unutarnje sredine /metabolička acidoza/. Kašalj je u početku suh. Praćen je eksudacijom (purulentan ili suhi sekret). Na lateralnom dijelu vrata na rendgen snimku može se uočiti povećan epiglotis. srčani tonovi mukli.

Javlja se od navršene prve godine. U nastanku ovog bronhitisa učestvuju egzogeni i endogeni faktori nezavisno ili udruženo. aerozagađenje. jer je napad izazvan razvojem jedne nove akutne respiratorne infekcije. U napadu dispnee. Uloga alergije u nastanku opstruktivnih bronhitisa je sigurno dokazana. bronchitis spastica. dremljivost. RECIDIVNI OPSTRUKTIVNI BRONHITIS Uključen u termin HNRB (hronična. Kašalj je vlažan. javlja se više od 4x godišnje u trajanju od 10 dana. Recidivni opstruktivni bronchitis. U slučaju kada se znaci bronhoopstrukcije ne povlače. Kliničku sliku dopnjuju hipoksemija /uznemirenost. Parcijalna plućna insuficijencija je hipoksemija sa normo ili hipokapnijom. kod težih stanja hiperinflacija: pojačana transparenca plućnih polja. Kod djece sa recidivnim bronhitisom respiratorni sistem je oštećen te se ponaša kao lokus minoris rezistencije. hiperkapnija i respiratorna acidoza. bris ždrijela poslije kašlja ili drenaže. konfuzija. kasnije purulentan. Zatim se apliciraju bronhodilatatori /adrenalin. cijanoza/. hiperinflacija. u težim oblicima i znaci hiperkapnije /tople ruke. asistirana ventilacija. IgA u ispljuvku 4. površno. to stanje daje inspiratorni položaj grudnog koša. čaj. mukoliticima. sužena medijastinalna sjenka. 76 . Treća komplikacija je bronhoalveolitis. Klimatsko liječenje je od dvije sedmice bilo bi korisno kao dopuna medikamentoznog liječenja. U težim slučajevima nastupa parcijalna ili globalna plućna insuf icijencija. sužene zjenice. Kada se opstrukcija poveća opšte stanje se pogoršava. Disanje pacijenata je ubrzano. mrljasta zasjenjenja: mikroatelektaze ili pneumonične kondenzacije. Značajna je uloga infekcije gornjih disajnih puteva /sinobronhalni sindrom/. fizikalna terapija. Zatim odstranjivanje sekreta iz disajnih puteva se vrši: položajnom drenažom. sa nešto jačim širenjem gornjeg dijela toraksa uvlačenje juguluma. alergološki test. Potrebna je analiza sputuma. U fazi remisije ima normalan nalaz. Rendgen nalaz: naznačen bronhijalni crtež. a kašalj i do 2 sedmice. U laboratorijskim nalazima: SE ubrzana. aminofilin. pri kašlju se broj strugavih šušnjeva znatno povećava. U cilju identifikacije endogenih faktora 1. Raniji naziv je bronhitis astmatiformis. pneumonične ili atelektatične kondenzacije. Auskultatorno: vezikularno disanje sa bronhogenim šušnjevima.putevima poveća. kortikosteroidi. horizontalno postavljena rebra. Bronhodilatatori: adrenalin. Terapija: Liječenje zavisi od faze bolesti. spuštena i aplatirana dijafragma. pušenje djeluje fizički i hemijski na sluznicu. oksigena terapija kod hipoksemije. vlažna područja. nespecifična. supice. Veća subsegmentna ili segmentna zasjenjenja su posljedica atelektaza ili pneumonija. Terapija traje 10 do 15 dana. Otpornost disajnog sistema zavisi od serumskog odnosno sekretornog imunoglobulina A. leukociti povišeni. u plućima se zadržava veći volumen vazduha /zarobljeni vazduh/.. tapkanjem i lupkanjem /vibraciona masaža grudnog koša/. Globalna plućna insuficijencija je hipoksemija. disanje postaje oslabljeno. pojačan bronhalni crtež. TERAPIJA: soba mora biti provjetrena i zagrijana do 22 C. bez popratnih simptoma. respiratorna bolest). indiciran je Ampicillin. aminophillin/. Kod parcijalne opstrukcije disajnih puteva sa ventilnim mehanizmom kada vazduh ne izlazi dovoljno i ekspiriju. kod težih bolesnika intravenskim putem sekretoliticima. povećan PA dijametartorak-sa.  Egzogeni faktori: nepovoljni stambeni uslovi. U slučaju produženja opstrukcije.  Endogeni faktori: imunološki poremećaj. Komplikacije: potpuna opstrukcija malih disajnih puteva /mikroatelektaza/. razavija se lokalizirana ili difuzna plućna hiperinflacija. U težim oblicima eventracija plućnog krila u medijastinum. povećana retrokardijalna i retrosternalna prozračnost /na bočnom RTG snimku/. mišićni trzaji depresija tetivnih refleksa /Bolest traje od 5 do 10 dana. ordiniraju se steroidi. forsiranim kašljem. imunoelektroforetsko ispitivanje seruma 3. pregled ORL 2. Rendgen nalaz: može biti normalan ili minimalan. sa hipersonornim zvukom i manje pokretnom dijafragmom. ekspirij produžen. eozinofili povišeni kod alergijske menifestacije. Zbog čestog nalaza Haemophilus influenzae. Antibiotici kod bakterijskog bronhitisa. Izolovani deficit ovog imunoglobulina je najčešći oblik disgamaglobulinemije koji dovodi do učestalih respiratornih infekcija. Bronhalnu inflamaciju karakteriše kašalj i pojačana bronhogena sekrecija. wheezing. ekspirij je produen. osnovno liječenje je antibiotsko. Razvodnjavanje sekreta se postiže unosom tečnosti /voda. sokovi.

Pneumonije izazvane G+ bakterijama 2. tako da se razvija difuzna plućna hiperinflacija. cistična fibroza. Bakterijske pneumonije B. Imunitet prema određenom tipu traje kratko i vrlo se brzo gubi. tokom zime i proljeća a istovremeno postoji epidemija gornjih disajnih puteva kod odraslih. Klinička slika: kihavica sa seroznim sekretom. umor. Kada je opstrukcija tog stepena da ometa normalno izlaženje vazduha iz alveola dolazi do zadržavanja vazduha u alveolarnom prostoru. influenca. U težim oblicima dolazi do deskvamacije epitela bronhiola. Poznato je oko 80 tipova pneumokoa. Pneumonije izazvane G.Čest uzročnik pneumonija kod djece poslije navršenog trećeg mjeseca. Diferencijalna dijagnoza: Akutni opstruktivni bronhitis. Opstrukcija remeti normalnu izmjenu gasova do hipoksemije. A. PNEUMONIJE Pneumonije su najčešće bolesti u dječijem uzrastu. cijanoza. 1/3 su nepoznate etiologije. Faktori koji pogoduju nastanku bolesti su: hladnoća. bronhodilatatori. recidivira u 5% slučajeva. hiperkapnije i respiratorne acidoze. radiološkog.  Prisustva mukusa i ćelijskih otpadaka. povraća. tahikardija. širi se kapljično i brzo. mikroinfiltracije/. odbija hranu. inspiratorno širenje nosnica. često je cijanotično. a kod mlađe djece i dojenčeta. Pneumonije izazvane virusima C.traje nekoliko sati. ekspiratorno stenjanje. Letalitet je 1%. uvlačenje mekih tkiva toraksa u fazi inspirija. Obavezna indikacija za hospitalizaciju. pneumotoraks. kod starije djece razvija lobusni tip. adenovirusi. Smatra se da su u 1/4 slučajeva virusne etiologije.BOLESTI BRONHIOLA BRONCHIOLITIS Ovo oboljenje pripada akutnoj plućnoj bolesti. Pneumonije izazvane protozoama BAKTERIJSKE PNEUMONIJE 1. Kasnije se može javiti wvheezing. Broj leukocita je normalan ili se povećava kod bakterijskih komplikacija. jetra i slezina su spuštene. diše ubrzano. Uzročnici su: RSV. Patologija: razvija se u 4 stadija I STADIJ – STADIJ KONGESTIJE . oslabljeno disanje. Patogeneza: osnovni nalaz je opstrukcija bronhiola usljed:  Zadebljanja zidova bronziola usljed edema i limfocitarne infiltracije. najčešće u prvih šest mjeseci. 77 . mikoplazma pneumonije. temperatura do 38C. klimanje glavicom sinhrono sa disanjem. a u epidemijama i veći.bakterijama PNEUMONIJE IZAZVANE PNEUMOKOKOM Diplococcus (streptococcus) pneumoniae . oksigena terapija. površno. atelektaze. epidemiološkog stanja kliničkog nalaza. Komplikacije: emfizem. U praksi uzročnik pneumonija se pretpostavlja na osnovu uzrasta. antibiotici. Pneumonije izazvane mikozama D. Terapija: simptomatska. Auskultatorno: piskavi bronhitični pukoti. kongenitalne anomalije. Kada je opstrukcija kompletna razvijaju se atelektaze. Tahipnea (preko 60) ukazuje na ozbiljan poremećaj. Dijete je blijedo malaksalo. rijetkim polimorfonuklearima i obiljem pneumokoka. Epidemiološki se javlja u zimskom periodu i rano u proljeće.. asistirana ventilacija. a ostalo čine bakterijske pneumonije. uznemireno je. mekane i mogu da se palpiraju. kašalj sličan pertusisu. Javlja se u uzrastu do 2 godine. lobulusni tip. hematološkog nalaza i na osnovu odgovora na antibiotsku terapiju. Javlja se u epidemijama. kortikosteroidi. virus parainfluence. mrljasta i multilobusna zasjenjenja /mikroatelek-taze. Intraalveolarni kapilari se proširuju i alveole počinju da se ispunjavaju seroznim eksudatom. Izraženi su klinički znaci opstrukcije: dispnea. To je ozbiljno generalizirano in-flamatorno oboljenje bronhiola virusne etiologije. uvlačenje juguluma. Rendgen: plućna hiperinflacija. digestivni poremećaji i rahitis. rehidracija.

pleuritis. Kako u toku pneumonije dolazi do oštećenja miokarda. Simptomi: TEMPERATURA. apsces jetre. Ako je bol u abdomenu lociran desno teško se diferencira od akutnog apendiksa. glavoboljom. IV STADIJ . TAHIPNEA predstavlja rani stalni simptom pneumonije. što otežava dijagnozu bolesti. 78 . Sjene mogu biti trakaste i ovalne. povećava se broj makrofaga. endokarditis. Kod stanja sa razvijenom respiratornom insuficijencijom je snižen p02 /hipoksemija/ dok su vrijednosti pCO2 normalne ili snižene /parcijalna respiratorna insuficijencija/ ili povišene /globalna respiratorna insuficijencija/.alveole ispunjavaju eritorctti.STADIJ REZOLUCIJE . bronhiektazije. RTG zasjenjenja su najčešće trouglasta i njihova baza je okrenuta prema periferiji. septikemija. hiperkapnija) manifestuje se strahom. Centralno lokalizovane pneumonije se teže dijagnostikuju fizikalnim pregledom. a nastaje kada saturacija hemoglobina kiseonikom padne na 70% do 75%. U toku multilobulusne pneumonije zahvaćeni lobusi ne prolaze kroz iste faze inflamacije. Pod dejstvom antibiotika temperatura pada u toku 12 do 24 sata. U krvnoj slici može biti prisutna anemija.II STADIJ – FAZA CRVENE HEPATIZACIJE . Medijastinum je često povučen (atelektaze) prema plućnom zasjenjenju. Poremećaj acidobazne ravnoteže se nalazi kao RESPIRATORNA I/ILI METABOLIČKA ACIDOZA. tumori. Kapilari u alveolama su opstruirani tako da nastaje D-L šant /ekstrakardijalni/ i krv u većim količinama prolazi kroz sačuvani dio parenhima. bronhogenog sekreta ili hemokulturom. (sitni vlažni bronhogeni šumovi i krepitacije) uz bronhovezikularno disanje. povraćanje. Komplikacije pneumokokne infekcije su meningitis. Komplikacije: pleuritis. apendicitis.  Ukoliko nastaje opstrukcija većeg bronha. neutrofili podliježu masnoj degeneraciji i nekrozi. Kod visoke temperature i kod obilnog znojenja može da se razvije DEHIDRACIJA. Ako se jetra palpira za više od 3 cm i ako je puls veći od 160 ili ako postoji i galopni ritam. naporan. /tzv. Laboratorijski nalaz: Leukociti 15000 do 40000 i predominiraju polimorfonukleari.alveole su ispunjene velikim brojem neutrofila i fibrina. vitalni kapacitet je snižen. tmulost. REAKCIJE CNS (hipoksemija. Polimorfonukleari fagocitiraju pneumokoke. CIJANOZA predstavlja najsigurniji znak hipoksemije. Pneumokok se izoluje iz sputuma. uznemirenošću. cijanoza može biti kardijalnog porijekla. temperatura (5 do 9 dana). cilindrurija i eritrociturija. kasnije postaje produktivan. a bolest može proteći i bez kašlja. somnolencijom i komom. Pleura je često zahvaćena. Konvulzije nastaju zbog hipertermije kod djece koja imaju snižen konvulzivni prag. omogućujući bolju saturaciju hemoglobina kiseonikom. TBC. Pneumonija može da se manifestuje i meningealnim simptomima. serum i rijetki neutrofili. U početku bolesti KAŠALJ je suh. ALGIDNI OBLICI/. Kod dojenčeta odbijanje hrane. III STADIJ – FAZA SIVE HEPATIZACIJE . Fizikalni nalaz: perkutorni i auskultatorni nalaz u početku bolesti su negativni. bronhalno disanje i pojačana bronhofonija. GLAVOBOLJA. a vrh prema hilusu. BOL nastaje kod pleuralne reakcije. GROZNICA. diareja. MALAKSALOST. Diferencijalna dijagnoza: atelektaze poslije aspiracije stranog tijela. a makrofazi otklanjaju otpatke iz alveole. Kod novorođenčeta i mlađeg dojenčeta mogu proteći bez temperature. dispnea je skoro redovan pratilac. plućni apsces. Spirometrija pokazuje restriktivni tip ventilacione insuficijencije. Pneumoniji prethodi infekcija gornjih disajnih puteva. fibrin. Limfatični sudovi se brzo uključuju u proces pa pneumokok dolazi u cirkulaciju te se proces širi na visceralnu pleuru koja reaguje eksudacijom i taloženjem fibrina /pleuropneumonia/ Klinička slika Inkubacija traje od 1 do 3 dana. Najvažniji znak pouštanja srca je povećanje jetre /ona može da se palpira i zbog slabe pomičnosti dijafragme/. može se pretpostaviti nastanak srčane komplikacije. Tahikardija je kompenzatorna reakcija na stanje hipoksemije. disanje postaje oslabljeno ili nečujno.Eksudat je sirast.  U toku lobulusne pneumonije pozitivan nalaz čine: šumovi. u urinu albuminurija. empijem. Kasnije se nalaze znaci plućne infiltracije: pojačan fremitus. fibrinske trake se liziraju i postepeno iščezavaju. artitis.

Usljed sekreta. piopneumotoraksa. mogu se javiti konvulzije i kongestivni srčani poremećaji. Ostala simptomatska terapija kao kod drugih pneumonija. Učestalost je visoka zimi i u proljeće. pneumotoraks. Epidemiologija: širi se kapljično. znaci respiratorne insuficijencije (uznemirenost. KLINIČKA SLIKA: karakterizira je kratak prodromalni stadij. stvori ventilni mehanizam. hipotermijom i kolapsom. edema. meticilin ili kloksacilin 100 mg do 400 mg/kg TT. hidro . bronhogenim. ili policiklične sjenke manje ili više jasno ograničene (infiltrat. Krvna slika: anemija.000 do 40. U skoro 90% djece se iz nazofaringsa može izolovati stafilokok. primarna TBC. fibrinski trombi. Hemokultura je često pozitivna. fibrotoraks. dispnea. Značajni su sojevi koji proizvode enzim penicilinazu. apsces. Nesupurativne vaskularne lezije su: fokalne hemoragije. Empijem. meningitis i perikarditis. Temperatura. cistične bronhijektazije. Bris ždrijela: može se izolirati uzročnik. Patologija: pod nekrotizirajućim dejstvom stafilokoka u plućima nastaju mikroapscesi. atelektaza. Prognoza je dobra. Prenošenje može biti limfnim. Komplikacije su: empijem. adinamija. Fizikalni nalaz: skraćen plućni zvuk. renalna kortikalna nekroza. atelektaza. 2. Diferencijalna dijagnoza: atelektaza. emfizem. TERAPIJA: 1. Pneumonije izazvane hemofilusom influence 79 . hematogenim putem. Kada se bolest manifestuje teškim znacima toksoinfekcije. Terapija: simptomatska. bronhopleuralna fistula. kod dojenčeta do dva mjeseca. sitni vlažni bronhogeni krkori.aerične sjenke. razvijaju se ventilacioni poremećaji: hiperinflacija. oksigena. Ponekad dominiraju Git smetnje. Usljed poremećaja strujanja vazduha kroz bronhije disanje je često oslabljeno.bakterija u nastanku pneumonija danas je veliki. leukociti 15. 3. kašalj sa žuto-zelenim sputumom. pravilnog izbora antibiotika i uzrasta djeteta. leukocidin. bljedilo. Laboratorijski nalazi: SE je povišena. Infekcija nastaje vaskularnim putem. hemolizin. hijalunorizada. cijanoza) intoksikacija. smrt može da nastupi za nekoliko sati. Etiologija: uzročnik je Staphylococcus aureus sa poznatim enzimima. antibiotici /lijek izbora je Penicillin. Ukoliko se poslije pražnjenja apscesa u lumen bronha. u drenažnoj fistuli se razvija pneumatocela.000. prosvjetljenja različite veličine. Zavisi od blagovremene terapije./ PNEUMONIJA IZAZVANA STAFILOKOKOM Najteža pneumonija bakterijske etiologije Letalitet ovog oboljenja je visok kod dece u uzrastu do 6 mjeseci. empijem i stafilokokne bule). osteomilitis. rehidracija. PNEUMONIJE IZAZVANE G . Rendgen: vidi se jedno ili više nehomogenih zasjenjenja. inhalacijom i aspiracijom sekreta iz nazofaringsa. ali i širenjem infekcije iz gornjih disajnih puteva. cefalosporini). enterotoksin. izmijenjeno disanje. stafilokinaza. neutrofilija sa skretanjem ulijevo. cefalosporini. lobarni emfizem.NEGATIVNIM BAKTERIJAMA Udio G. Kliničku sliku pogoršava pneumotoraks. apsces.Prognoza je dobra. korekcija acidobazne ravnoteže. antibiotici (2 ili 3 antibiotika u trajanju od 15 dana: benzil-pencilin. u slučaju alergije eritromicini. plućni apsces. a tok bolesti je 10 do 14 dana. a zatim se bolest naglo pogoršava. Hirurški tretman je potreban kao hitna dekompresija kod hipertenzivne bule. Česta je infekcija u kolektivima i porodilištu. perikarditis. piopneumomedijastinum nastaju prodorom procesa kroz visceralnu pleuru. digitalis ako postoje znaci srčane dekompenzacije.

Radiološki nalaz: sjene su nejasno ograničene. Fizikalni nalaz na plućima je diskretan ili negativan. Terapija: simptomatska. u donjim lobusima.bacil koji je ponekad prisutan u gornjim disajnim putevima a poznato je da djeluje sinergistički sa virusima. Javlja se kod djece koja boluju od cistične fibroze. VIRUSNE PNEUMONIJE Virus influence.P. ima anoreksiju. kašalj je suh u paroksizmima. mjestimično tmulost i oslabljeno disanje a ponekad i bronhalno disanje. Temperatura je povišena. Rendgen: pneumonični infiltrati obostrano. perikarditis. ali antibiotici povoljno djeluju na ovaj mikroorganizam. dijete se znoji. Pneumonična upala može biti lokalizirana ili diseminirana. Dijagnoza se zasniva na izolaciji virusa i pozitivnih seroloških analiza Etiološka dijagnoza se može postaviti i na osnovu seroloških reakcija bez izolacije virusa Virusne infekcije karakterišu se toksičnim simptomima i često sekundarnim bakterijskim infekcijama. Pneumonije izazvane pseudomonasom (piocianeus pneumonije) Pseudomonas aeruginoza daje tešku progresivnu. Leukociti su od 18. dispnoično je i prisutna je cijanoza. kašalj je suh a kasnije sa ekspektoracijom.000 do 70. često nodularnog izgleda. mononukleoza. Dijagnoza se postavja na osnovu izolacije uzročnika i onda kada pneumonije ne reagiraju na penicilin. Susreće se i kod djece koja su dugo primala antibiotike. tok bolesti je subakutan i prolongiran. Na hemofilus povoljno djeluje ampicillin. Temperatura je promjenjiva. Po koži je osip urtikarijalnog karaktera i traje 48 sati. dispnea (tahipnea) udruženi sa cijanozom. meningitis. dispnoično je. RSV. Sekret je kasnije mukopurulentan i sukrvičav. glavobolju. Javlja se u dobi od pet do petanest godina. Laboratorijski nalazi: leukopenija. Dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu. Izražena je destrukcija epitela donjih disajnih puteva intersticijalni pneumonitis. SE umjereno povišena. često letalnu. 80 . glavoboljom. nekrotizirajuću pneumoniju. titar hladnih aglutinina povišen. Ova pneumonija može da traje i više od jednog mjeseca sa nepravilnim temperaturama i kašljem. Kod pneumonija početak je nagao. sputum je žut. Terapija: antibiotik (eritromicin 30-50 mg/kg TT uz simptomatsku terapiju). antibiotici kod sekundarne bakterijske infekcije. Dijete ima teške toksične simptome. bol u grudnom košu. sa mialgijama. Kašalj je pertusiforman. Mali pleuralni izljevi se nalaze u 20% slučajeva. Na RTG su lobusna ili segmentna zasjenjenja. Fizikalni nalaz: vezikularna komponenta se čuje. Radiološki nalaz se održava tri sedmice. visoka leukocitoza. adenovirus. nejasno ograničena. liče na mliječno staklo. Hilusi su izraženi obostrano.Hemofilus influence (Pfeifferov bacil) je G. povišene transaminaze. Komplikacije su: pleuralni apsces. Ako je pleuralna afekcija prisutna čuje se pleuralno trenje. kašlje. parainfluence. malignog oboljenja i imunodeficijencije. Klinička slika: bolest počinje postepeno. izuzetno se čuju krepitacije. zelen ili krvav. Klinička slika: inkubacija traje od 1 -3 nedjelje. PNEUMONIJE IZAZVANE MIKOPLAZMOM PNEUMONIJE (EATON-AGENS) ILI PRIMARNA ATIPIČNA PNEUMONIJA (P. Eaton-agens je sličan virusima. pleuritis. Ukoliko dijete ekspektorira bronhogeni sadržaj. uznemireno je.000 sa relativnom ili apsolutnom limfocitozom. U krvnoj slici. pomućene svijesti. U urinu piurija. ima drhtavicu sa hiper ili hipotermijom. Terapija: najefikasniji antibiotik je karbencilin (piopen) sam ili u kombinaciji sa gentamicinom.). Bol u grudima je lociran substernalno. Rendgen: nehomogena zasjenjenja mliječnog izgleda. Osim toga mogu da se uoče znaci raspada (apsces) i pleuralne promjene. povraća. Peribronhitične inflamacije su predstavljene trakastim sjenkama od hilusa ka periferiji. Radiološki nalaz traje od 1-4 nedjelje.A. ali više na oboljeloj strani.

dugotrajne primjene kortikosteroida. CMV pneumonija. često počinje i u doba dojenčeta.MONILIAZIS Kandida živi kao saprofit na koži i sluzokoži. Dijete kašlje i ponekad iskašljava krv. oblačaste u vidu milijarnih granulacija. PNEUMONIJE IZAZVANE PROTOZOAMA Pneumocistis karini pneumonija . Rendgen: promjene su unilateralne ili bilateralne u donjim i srednjim partijama.PNEUMONIJE IZAZVANE MIKOZAMA Mikotična oboljenja pluća nastaju usljed smanjene otpornosti domaćina i javljaju se kod terapije citostaticima. hipoparatireoidizma. U SUBAKUTNOM OBLIKU klinička slika podsjeća na apsces pluća i tuberkulozu. Laboratorijski nalazi: leukocitoza. Tačan mehanizam nastajanja opstrukcije bronha u astmi nije potpuno jasan. 5 fluor-citozin. HRONIČNE PLUĆNE BOLESTI ASTMA (ASTHMA) To je reverzibilna opstrukcija donjih disajnih puteva. KANDIDIAZIS . cistične fibroze i bronhiktazija. Pojačana prozračnost je izražena bazalno ili retrosternalno. Klinička slika: 3 do 4 nedjelje je inkubacija. dijete odbija hranu. djece koja boluju od malignih oboljenja. Početak bolesti je postepen. blastomikoza. imunoloških deficijencija. U ustima je kandida od lokalnog značaja. novorođenčad sa malom težinom. o jačoj reakciji donjih disajnih puteva na nespecifične stimulanse u odnosu na zdrave osobe. Ove promjene mogu biti i unilateralne. ima pjenušav sekret na usnama i plavo . malnutricija. Ponekad se vide i rasvjetljenja koja podsjećaju na kaverne. ali se širi na bronhalno stablo kod nedonešene djece. liječenje osnovne bolesti.sivkastu kožu. Tkivni odgovor na mikotičnu infekciju je granulomatozna i diseminirana lokalizacija. Bolest se javlja epidemično i sporadično. tahipnoično. mikro. kod krvnih diskrazija. Dijete kašlje u paroksizmima. dijabetesa. U osnovi je hiperiritabilnost ili hiperreaktivnosti tj. cijanoza je u početku prisutna kod hranjenja a kasnije je stalan simptom. Počinje najčešće u ranom djetinjstvu. Predispozicija. Bolest se komplikuje pneumomedijastinumom i intersticijalnim emfizemom. U 20-50% slučajeva je bolest letalna. ubrzana sedimentacija. Fizikalni nalaz na plućima je negativan ili diskretno pozitivan. Terapija je: Pentamidin intramuskularno 4 mg/kg Tt jednom dnevno uz simptomatsku terapiju ka kod ostalih upala pluća. cistična fibroza. virusne pneumonije. Bolesti su skloni: prematurusi. kokcidiomikoza. Na plućima postoje znaci kondenzacije. Diferencijalna dijagnoza: klinički i radiološki je slična tuberkuloza.bjeličasto . Diferencijalna dijagnoza: stafilokokna pneumonija. serološke reakcije. Najvjerovat-nije se prenosi aerogeno. izolacija uzročnika. apatično. sarkoidoza. 81 . djeca koja dugotrajno uzimaju antibiotike. febrilno je. AKUTNI OBLIK: klinička slika odgovara pneumoniji. hemosideroza. Terapija je pravilna ishrana. higijena. rendgen-nalaz: oblačasta hilifugalna zasjenjenja. Etiologija astme je multifaktorijalna. kortikosteroidima. diseminiranih nodula ili segmentiranih sjenki. globalna plućna insuficijencija. Dijagnoza se postavlja izolacijom uzročnika (ciste sa kružnom čahurom i blijedo-plavičastom protoplazmom i intracistnim elementima). Sklonost astmi se objašnjava kao prisustvo gena koji omogućuju pojačano stvaranje antitijela IgE. Plućna ognjišta su izolirana ili su u sklopu generaliziranog oboljenja. sa kongenitalnim anomalijama. imunodeficitarna stanja i deficit celularnog imuniteta. Hemoterapija je nistatin i amfotericin. za nastajanje astme nasljeđuje se preko većeg broja gena. Bactrim podjeljeno u 4 dnevne doze u trajanju od 14 dana. Za dijagnozu su važni: kožni test.Protozoe koje žive saprofitno postaju patogene pod izvjesnim uslovima. makro nodularna ili simetrična perihilarna zasjenjenja u vidu mliječnog stakla.

prostaglandin D2. glavobolja. 5. postoji uvlačenje juguluma. “zviždanjem” i “škripanjem” u grudnom košu. STATUS ASTHMATICUS je najteži oblik astme koji može imati i smrtni ishod. curenje iz nosa. tonzilama. To je teška i proširena opstrukcija bronha koja traje duže (nekoliko sati. Nalaz se čita za 15 do 20 minuta a mjere se dva najveća promjera. Napadi astme često počinju i najteži su noću. digestivni poremećaji. 4. zamaranje. U fazi napada najčešći su hiperinflacija i wheezing. faktor aktivacije trombocita (PAF) izazivaju spazam glatkih mišića bronha. odnosno senzibilizacije. Dijete je blijedo. pleuralni izljev. ali i neimunoloških faktora (hladan zrak. dim od pušenja. opis sobe. hiperemija).10 napada godišnje 3. heparin. interkostalnih prostora. UMJERENA SREDNJE TEŠKA: broj napada 5 . A sve to je posljedica imunološkog odgovora. Djeca astmatičari imaju povećanu sklonost prema infekcijama i to naročito prema virusima. alergijske bolesti-u obitelji). učestalost pojave napada u sezoni. Kožne probe: one su metoda izbora dijagnosticiranja alergijskih oboljenja. skarifikacijom. a napadu kod alergijske astme mogu da prethode uvijek isti prodromalni znaci: kihanje. Prema broju napada astma se može podijeliti na tri grupe: 1. domaće životinje. hipersekreciju mukoznih žlijezda i edem sluzokože bronha. Pregledom se utvrdi: grudni koš je u inspiratornom položaju. insekti. eozinofilni hemotaktičkifaktor anafilaksije (ECF-A). uz veliki broj raznovrsnih pitanja (napadi. poleni. konfiguraciju grudnog koša. Klinička slika: karakteristični su ponovljeni napadi  opstrukcije disajnih puteva. Kada postoji specifično antitijelo nakon nanošenja alergena. U toku reakcije antigena sa IgE antitijelima koja se odigrava na površini epitela bronha iz površinskih mast ćelija oslobađaju se medijatori koji oštećuju sluzokožu bronha i tako omogućuju prodor više alergena na sluzokožu gdje ponovo dolaze u dodir sa mast ćelijama. stana. neutrofilni hemotaktički faktor. u toku cijele godine. suviše vlažan zrak. a dugotrajni bakterijski fokusi u sinusima. 2. Obratiti pažnju na razvoj komplikacija (pneumonija. Oslobođeni medijatori (histamin.  čujno disanje u ekspiriju sa “sviranjem”. urtika. Perkusijom se dobije hipersonoran plućni zvuk. prik ubodom i intradermalnim putem. U status astmatikusu obično brzo nastaje hipoksemija sa hiperkapnijom. 3. Bakterijske infekcije komplikuju astmatični napad izazvan alergenima. produžen i piskav ekspirij. Najčešći alergeni koji dovode do astme izazvane imunološkim reakcijama su inhalacioni alergeni poredani po broju učestalost: 1. maljičaste prste. 7. TEŠKA ASTMA: više od 10 napada u toku godine. 6. Važno je obratiti pažnju na infekciju gornjih disajnih puteva. Kožne probe se izvode na volarnoj strani podlaktice. i dispnea.Patofiziološki proces: suženje zračnih puteva je posljedica  edema sluznice. otežano disanje. industrijske hemikalije. proteaze. 82 . pneumotoraks). svrbež kože. DIJAGNOZA ASTME Na osnovu anamneze. uznemirenost. emocionalni poremećaj. rjeđe cijanotično. Fizikalni pregled ovisi o tome da li je dijete u napadu ili ne.  kašalj U kliničkoj slici dakle dominira wheezing u ekspiriju. napor). Prvom napadu astme često prethodi infekcija. Auskultatorno otežan. plijesni. degranulacijom mastocita kože razvija se lokalna reakcija (edem. Nalaz na plućima može biti normalan u fazi mirovanja bolesti. doba dana ili noći. kućna prašina tj.  sekrecije gustog mukoidnog sekreta i  bronhokonstrikcije. perje. adenoidima dovode do hiperreaktivnosti bronhalnog stabla. leukotrijeni C4 D4 E4. BLAGA ASTMA: broj napada do 5 godišnje 2. zagađen zrak. broj respiracija (polipnea). dermatofagoideus. epitel životinja. cijeli dan ili duže) i ne reagira na bronhodilatatore u dovoljnim dozama.

U cilju postavljanja diferenicjalne dijagnoze potrebno je uraditi α1-antitripsin, hloride u znoju, (cistična fibroza), siderociti u želučanom soku (hemosideroza). Isključiti specifični proces, strano tijelo u bronhu, srčane mane. Krvna slika: eozinofilija od 5 do 15% je znak alergijskih manifestacija ali je prisutna i kod parazitoza, malignoma, ciroze jetre. Određivanje ukupnih IgE (RIST i PRIST): signifikantni su povišeni kod alergije ali normalan nalaz je ne isključuje. Određivanje specifičnih IgE se vrši radio-alergosorbent testom (RAST) ili enzimatskim testovima (ELISA). Ispitivanje plućne funkcije - Kod djece su najčešća slijedeća ispitivanja plućnih funkcija: 1. vitalni kapacitet, 2. maksimalna ekspiratorna brzina protoka vazduha (MEFR), 3. forsirani ekspiratornivolumen u sekundi (FEV 1), 4. protok vazduha u srednjoj polovini forsiranog ekspirijuma (MMEF), 5. forsirani vitalni kapacitet (FVC). Rendgen u astmatičnom napadu: hiperinflacija, pojačana bronhopulmonalna šara, povećan retrosternalni prostor, horizontalno postavljena rebra, spuštene dijafragme, sužena medijastinalna sjena. TERAPIJA: Cilj terapije je razrješenje bronhoopstrukcije i liječenje astmatičnog djeteta kao hroničnog bolesnika. LIJEČENJE NAPADA:  postaviti dijete u položaj pogodan za disanje,  obezbijediti dovoljan unos tečnosti,  medikamenti sa bronhodilatatornim djelovanjem,  olakšati izbacivanje sekreta,  spriječiti bakterijsku infekciju. Beta adrenergički stimulansi (simpatomimetici) se mogu primjenjivati kod djece parenteralnim, oralnim putem i u vidu aerosola. Najpoznatiji su: adrenalin, orciprenalin (alupent), salbutamol (ventolin), heksoprenalin (ipradol), terbutalin (brikanil), fenoterol (berotek). Teofilin i njegovi derivati se široko koriste u liječenju dječije astme. Intravenski aminofilin (metilksantin) se daje u dozi od 5-7 mg/kg Tt (bolus doza), a u cilju održavanja terapijskog efekta nastavlja se nakon bolusa u infuziji 0,7 mg do 1,3 mg/kg TT u trajanju 6-8 sati uz praćenje nivoa teofilina u krvi. Kortikosteroidi se primjenjuju parenteralno u liječenju astmatske krize: Prednizon ili pednizolon u dozi od 1 mg/kg TT u bolus dozi ili kontinuirana infuzija. Deksametazon 0,3 mg/kg Tt / 24h u bolusu ili u kontinuiranoj infuziji. Parenteralna primjena kortikosteroida treba da traje kratko, ne duže od 2448 sati. Sekretolitici se daju u simptomatskoj terapiji, ali treba dati prednost rehidraciji, oralnoj ili intravenoznoj. TERAPIJA KOJA SPREČAVA AKUTNE ASTMATIČNE NAPADE 1. Hromoglikat (Intal) kapsule ili sprav koje se inhaliraju putem spinhalera. Uzimaju se svakih 6 sati. 2. Ketotifen (Zaditen, Dihalar) se daje u obliku tableta, kapsula ili sirupa. Dozira se dva puta na dan. 3. Specifična hiposenzibilizacija: apliciranje rastućih doza ekstrakata alergena (najbolji rezultati su sa kućnom prašinom, dermatofagoideus, poleni trava i stabala). Jedna od najčešćih profilaktičkih mjera koja se provodi za astmatičnu djecu je klimatsko liječenje tj. privremeni boravak djetata koje živi u gradu sa jakim aerozagađenjem u klimatski povoljnom mjestu sa malim aerozagađenjem. Fizikalna terapija je korisna. Ona uključuje relaksaciju, vježbe disanja, vježbe za ispravljanje deformacija grudnog koša i kičme, podizanje opće fizičke kondicije djeteta. U fizikalnu terapiju je uključena terapija tzv. položajne drenaže za izbacivanje sekreta u slučaju obilnije bronhijalne sekrecije.

83

BRONHIEKTAZIJE Oboljenje bronha u kome dolazi do oštećenja sluzokože, mišićnog i fibroznog sloja pa čak i hrskavice sa deformacijom i proširenjem bronha. Proširenja su:  cilindrična (ampularna) kod poodmaklih slučajeva,  nepravilna (sakulusna), varikozna, pseudocistična. Mogu biti kongenitalne i cistične, lokalne ili difuzne. U razvoju bronhiektazija učestvuju mnoga oboljenja: pertusis, morbili, pneumonija, strano tijelo, atelektaza, oboljenja gornjih disajnih puteva, recidivirajući bronhitis, recidivirajuće pneumonije. Smatra se da postoji i izvjesna predispozicija za razvoj bronhiektazija. Lezije su najčešće na donjim lobusima. Klinička slika: kašalj je uporan, vlažan sa obilnom sekrecijom, najjači je ujutro. Kod odmaklih slučajeva javlja se bljedilo, mršavost i izgled hroničnog bolesnika. Povišena tjelesna temperatura se javlja kod sekundarnih infekcija. U fizikalnom nalazu auskultatorno čuju se bronhogeni strugani šušnjevi. Radiološki: naglašen hilarni crtež, trakasta, neintenzivna i nejasno ograničena zasjenjenja. Za dijagnozu je potrebna bronhografija kojom se prikazuje lumen, proširenje i deformitet bronha. Terapija je antibiotska prema antibiogramu, nakon analize sputuma, /kontinuirana - 6 sedmica ili diskontinuirana - nekoliko dana, posturalna drenaža i klimatsko liječenje, te operativna. CISTIČNA FIBROZA Oboljenje je hereditarno, nasljeđuje se autosomno-recesivno. U osnovi oboljenja nalazi se poremećaj sekrecije bronhijalnih, pljuvačnih i intestinalnih žlijezda sa lučenjem posebno guste sluzi. Na plućima se razvijaju atelektaze, emfizem, uz stalne bakterijske infekcije i recidivirajuće bronhitise. Kao komplikacija se javljaju hronične pneumonije ili bronhijektazije. Može da se ispolji kao mekonijalni ileus (10%). Sekrecija znojnih žlijezda je nenormalna i sa visokom koncentracijom natrijuma i hlora u znoju. KLINIČKA SLIKA: respiratorni simptomi se javljaju u 90% slučajeva, a ispoljavaju se između 2 i 4 mjeseca života. Kašalj je uporan, dijete ne napreduje na težini, ima stalne respiratorne infekcije, sa slikom opstruktivnog recividirajućeg bronhitisa. Kod manjeg broja djece predominiraju digestivne smetnje. Tokom progresije bolesti javlja se cijanoza i dispnea. Fizikalni nalaz je promjenjiv u odnosu na respiratorne infekcije. U mirnoj fazi fizikalni nalaz pokazuje znake difuznog bronhitisa. Bakteriološkim ispitivanjem sputuma najčešće se izolira stafilokokus, proteus i piocianeus. Za dijagnozu je važan znojni test. Koncentracija natrijuma i hlora su visoke (80 mEq/l). Rendgen - Pojačan hilusni kao i bronhovaskularni crtež, znaci hiperinflacije, bronhopneumonična i atelektatična zasjenjenja. TERAPIJA: važno je otkloniti gusti sekret (drenaža, vlaženje vazduha, lupkanje, sekretolitici), antibiotska terapija na osnovu antibiograma (parenteralna i inhalacijom), bronhodilatatori kod opstrukcije, fizikalna terapija, boravak na moru - klimatsko liječenje. Prognoza oboljenja je veoma ozbiljna. PLUĆNA HEMOSIDEROZA To je povećano nagomilavanje željeza, hemosiderina u plućima. Obično se oboljenje odnosi na idiopatsku plućnu hemosiderozu čiji je uzrok nepoznat, a tok hroničan. U kliničkoj slici se vidi povišena tjelesna temperatura, gubitak na težini, umor, tahikardija, tahipnea. Fizikalni nalaz: disanje je bronhalno, čuju se bronhogeni šušnjevi. Grudni koš ima emfizematozni oblik. Atak bolesti traje nekoliko dana do nekoliko nedjelja i onda nastaje remisija koja može trajti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Kada bolest traje duže dijete razvija karakterističnu sliku hroničnog plućnog bolesnika. Za dijagnozu je važan nalaz siderofaga u sputumu, želučanom lavatu ili sekretu iz traheobronhalnog stabla. Rendgen nalaz: promjene mogu biti od minimalnih do velikih parenhimatoznih zasjenjenja. U srednjim dijelovima pluća (“krila leptira”) tačkasta zasjenjenja su djelimično stopljena. Ponekad je rendgen sličan rendgen promjenama kod plućnog edema, milijarne tuberkuloze, histoplazmoze.

84

Terapija: u akutnoj fazi bolesti terapija je simptomatska (oksigena terapija, derivati krvi, kortikosteroidi, antibiotici kod bakterijske sekundarne infekcije, citostatici, fizikalna terapija i klimatska terapija). Prognoza ovog oboljenja je vrlo loša.

TUBERKULOZA U DJEČIJEM DOBU
ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA Najveći dio bolesnika je inficiran humanim tipom bacila tuberkuloze (Kohov bacil, BK), a daleko rijeđe bovinim tipom. Glavni izvor infekcije je bolestan čovjek, a rijetko zaražene krave. Dojenčad i mala djeca se inficiraju intrafamilijarno, u intimnom kontaktu, a kasnije izvori zaraze mogu biti njegovateljice, vaspitači i prosvjetni radnici. Bacili imaju visok sadržaj lipida i rastu sporo, čak i na posebnim podlogama. Za identifikaciju uzima se najbrže vrijeme od 21 dan, ali taj rok u prosjeku traje 4-6 nedelja. Najčešći put infekcije ostaje kapljični. Bacil preko osušenih kapljica zaostalih na predmetima iz okoline dospijeva najčešće u respiratorne puteve inhalacijom. Dolazi u terminalne bronhe i alveole i tu razvija patogeno djelovanje. Drugi putevi infekcije idu preko zagađene hrane u digestivni trakt ili intrauterino, hematogenom diseminacijom preko placente i uterusa, te prilikom prolaska ploda kroz inficirane puteve tokom poroda, kada može da aspirira inficiranu plodnu vodu ili sadržaj iz porođajnih kanala. IMUNOLOGIJA Po dolasku bacila TBC u alveolu nastupa interakcija između bacila i subpopulacija limfocita i makrofaga (Makrofazi nastaju iz monocita pri izlasku iz vaskularnog prostora i njihov se broj povećava u upalnim i imunim reakcijama. Žive oko 60 dana, a veličine su od 20-50 mikrona). Stvaraju se i različita antitijela, ali ta antitijela nemaju inhibitornu ulogu na rast BK, niti pojačavaju imunitet. Na mjestu gdje je bacil došao u dodir sa tkivom započinje imunološka reakcija. Tako u plućima makrofazi ingestiraju bacil, ali ga nisu u stanju ubiti, pa se bacili razmnožavaju u okolne prostore, na primjer, u regionalne limfne čvorove. Tu nastupa opet interakcija, a dio bacila preko limfe i vaskualrne cirkulacije se raznose i u druge organe. Taj proces se naziva diseminacija, a mogu se stvoriti žarišta u plućima i u bilo kojem ekstrapulmonalnom organu, iako makrofazi ne ubijaju ingestirane “klice”, oni imaju sposobnost da prirede mikrobakterijalni antigen T limfocitima iz cirkulacije, koji bivaju aktivirani pomenutim TBC antigenima. Diferencirani T-limfociti se umnožavaju u limfnoj i hematogenoj cirkulaciji, te produciraju brojne solubilne medijatore kao što su limfokini, koji opet induciraju limfocite i monocite (monocit je član mononukleusnog fagocitnog sistema ranije zvanog RES-sistemom) na lokalnom mjestu gdje dolazi do limfocit-TBC antigen reakcije. Tek sada se aktiviraju plućni makrofazi da mogu i da ubiju ingestirani bacil ili se promoviraju u diferencirane plućne makrofage - Langhansove ćelije. Ako je prisutno dovoljno bacila, limfociti mogu producirati i citotoksične supstance, najčešće uz pomoć hidrolitičkih enzima oslobođenih iz živih ili uništenih makrofaga dovodeći do likvefakcije kazeoznog materijala, pa će se po ispražnjavanju formirati kaverna. Tada dolazi do masovnog razmnožavanja bacila TBC. Opisani imunološki proces traje 6-10 sedmica i predstavlja primarnu infekciju, ali i eliminaciju metastatičnih žarišta. Danas se ovako interpretiraju mehanizmi stvaranja prirodnog imuniteta i predispozicija teške individualne infekcije. Sigurno su prisutni i još mnogi drugi faktori. Zna se da genetski faktori utiču značajno na morbiditet i mortalitet od TBC. Opisuju se i posebni HLA histokompatibilni antigeni i etičke skupine (Eskimi) koje su sklone teškim infekcijama. Svakako su važni i demografski, socijalni i ekonomski faktori, ali za nas je posebno važna dob kao značajan faktor u predispoziciji ka teškim formama TBC. Poznato je da su djeca ispod 3 godine sklona teškim i malignim infekcijama TBC. Po svim statistikama morbiditet i mortalitet od milijarne TBC i TBC meinigitisa se javljaju mnogo češće u tom ranom dječijem dobu. Taj fenomen se objašnjava kao rezultat nezrelog imunološkog odgovora. Ima, doduše, autora koji to objašnjavaju i masivnom inokulacijom bacila maloj djeci. Optužuju se nepripremljeni T-limfociti, malnutracija, različite druge infekcije (morbili, pertusis), maligna oboljenja, imunosupresivni lijekovi, kortikosteroidi i AIDS. Inicijalna TBC infekcija može biti teška ili da “drijema” čekajući neku od gore navedenih situacija da se reaktivira i razbukti.

85

DIJAGNOZA TBC KOŽNIM TESTOVIMA Tuberkulinski testovi baziraju se na detekciji odloženog hipersenzitiviteta na antigen bacila TBC i to je metoda realne dijagnostike. Sastoji se u administraciji intradermalnog, prepariranog antigena, a pozitivan odgovor je kada se pojavi induracija kože nastale kao rezultat migracije aktiviranih limfocita i makrofaga na mjestu injekcije antigena. Koriste se dva preparata: old tuberkulin (alt tuberkulin) grublji produkt pripremljen toplom sterilizacijom filtrata kulture koja sadrži mikrobakterijum TBC purificirani proteinski derivat (PPD) je precipitirani derivat. Doza se određuje internacionalnim jedinicama (tuberkulinske jedinice, TJ), koje se upoređuju sa jednim standardom (PPDS) gdje 1 IJ sadrži 0.00002 mg PPDS. U praktičnom radu koriste se tri doze: najmanja od 1 IJ PPD gdje se daje 1 IJ/0.1 ml, srednja jačina od 5 PPD odnosno IJ/ml i najjača doza sa 250 IJ/0.1ml. Tuberkulin treba čuvati da ne izgubi jačinu. PPD se pripravi kao suhi prah i diluira sa puferizovanim rastvorom prije same upotrebe. Dodaje se i mala količina deterdženta da bi se spriječila apsorpcija proteina na staklene i plastične posude. Kad se takav rastvor napravi, drži se u zamrzivaču na temperaturi oko +4°C, na tamnom mjestu da bi se očuvao potencijal. Kod nas je uobičajen Mantouxov test koji se smatra i sigurnijim, a imali smo dosta iskustva s njim. Radi se na volarnoj strani podlaktice sa intradermalnim ubodom. Predhodno se koža očisti acetonom ili alkoholom. Čita se nakon 48-72 h poslije aplikacije. Metoda multipunkturom se radi sa posebnim uređajem u svrhu masovne depistaže, a lakše se primjenjuje od Mantuxova testa. Intradermalno se daje 0.1 ml sa malim plastičnim špricama, te iglama od 26 ili 27 gauge (standardna mjera). Treba da se digne papula promjera 6-10 mm. Nakon 48-72 sata induracija od 5 mm i više klasificira se kao + reakcija pod uslovima: 1. da je osoba bila u intimnom kontaktu sa TBC bolesnikom, 2. da postoje RTG promjene na plućima koje su kompatibilne sa TBC, 3. kod djece koja boluju od AIDS. Ako imamo induraciju od 10 mm u dijametru (obično transverzalno) ili više smatra se + u osoba koje žive u lošim socijalno-ekonomskim prilikama ili postoje drugi rizični faktori za TBC, što bi mogli da prihvatimo u ratnim i poslijeratnim prilikama. Ako je induracije od 15 mm i više, smatraćemo pozitivnom svu djecu. Najviše sumnjivih je u razvijenim zemljama u vezi sa atipičnim mikrobakterijama. U našim uslovima, lažni negativni testovi se mogu naći često: oko 20% bolesnika daje negativnu reakciju čak i sa 250 ij u ranoj fazi ili inkubacionoj fazi infekcije. Test može biti negativan zbog loše tehnike izvođena, čuvanja tuberkulina, malog sadržaja bakterija (1 IJ), neodgovarajuće administracije antigena ili neadekvatne koncentracije. Ovdje treba pomenuti da bilo koji faktor koji utiče na limfocite “zadužene” za aktivaciju pri odloženom senzibilitetu može dati negativni test uključujući i dob (ispod 6 mjeseci), kao i mnoge bolesti koje koincidiraju sa TBC: virusne (morbi|e, influenza, rubeola) ili vakcinacije sa atenuiranim virusima, tretman sa imunosupresivima (lijekovima), uključujući i kortikosteroide, malnutracija, neoplazme i hronične renalne insuficijencije. Lažno pozitivna tuberkulinska proba može se pojaviti: ako se ponavljaju kožni testovi, bilo PPD ili alt tuberkulinom, ili imunizacija sa BCG vkacinom. Imunizacija sa BCG svakako otežava interpretaciju i nekad je teško razlikovati pravu TBC infekciju. Uzima se da reakcija na BCG ne prelazi induracije veće od 10 mm i to samo par godina poslije imunizacije, pa ako nađemo induraciju preko 10 mm poslije tri godine, to nam ukazuje na TBC infekciju. KLINIČKE FORME TUBERKULOZE U DJEČIJEM DOBU Patogeneza i patologija: Primarna infekcija sa bacilom nastaje poslije inhalacije živog mikroorganizma. U neimunizirane djece bacil se razmnožava i širi na ostale alveole pluća, regionalne limfne čvorove i pritom nastaje limfadenitis. Bacil se može iz primarnog ognjišta širiti limfogenom i hematogenom diseminacijom u bilo koji dio organizma, a posebno u pluća i RES. Širenje se kontroliše ćelijskom fagocitozom. Najčešće su, u nedostatku celularnog imuniteta, tkivna oštećenja minimalna, a simptomi i znaci otsutni. U toku 6-10 sedmica većina djece razvija stečeni imunitet i stvore se mikro ožiljci, sanacija i kalcifikacija plućnih i vanplućnih fokusa. Preživjeli bacili ostaju neaktivni (uspavani), ali ne i definitivno zauvjek, najčešće u subapikalnim i apikalnim regijama pluća. Ako se izmjene uslovi u pravcu slabljenja celularnog imuniteta, bacili dobiju šansu za ponovni život i razmnožavanje, a tim nastaje i reaktivacija plućnih i vanplućnih fokusa TBC. Pod reaktivacijom najčešće podrazumjevamo proširivanje ktivnih lezija i pojavu simptoma i znakova bolesti uz prisustvo promjenjenog celularnog imuniteta.

86

PRIMARNA PLUĆNA TBC Kliničke manifestacije: U dječijem dobu od 3-15 godina primarna TBC je tipična asimptomatska bolest koja se u nebesežiranoj populaciji otkriva tuberkulinskim testom ili RTG snimkom pluća. Dakle, prije nego se razvije hipersenzitivnost na infekciju, obično je asimptomatska. Međutim, sa razvojem hipersenzibiliteta pojavljuju se manifestacije kao što su: malaksalost, laka temperatura, nodozni eritem (potkoljenice), fliktenulozni keratokonjuktivitis, kašalj, mada rijetko kao prvi znak zbog lezija bronha, kao i ostali opšti simptomi (slab apetit, bljedilo, promjene raspoloženja). Hemoptizija je zaista rijetka kao prvi znak primarne TBC. U primarnoj TBC pored fokusa u tkivu, zahvaćeni su i regionalni limfni čvorovi, pa njihovo oboljenje dovodi do dodatnih simptoma: vrše pritisak na okolne strukture u smislu kompresije, opstrukcije i erozije medijastinalnih struktura. Mogu čak nastati i vanplućni simptomi kao što su: disfagija zbog lezije ezofagusa ili sindrom kompresije vene cave superior, mogu dovesti do pareze i paralize n. recurensa i n. frenicusa, te dovesti do paralize glasnih žica i dijafragme. Simptomatologiju mogu stvarati uvećani paratrahealni i parabronhalni limfni čvorovi. Svojom prolongiranom kompresijom mogu dovesti do lobarnog emfizema i segmentalnih atelektaza jednog ili više lobulusa, a to se može manifestovati s rekurentnim kašljem, tranzitnim stridorom ili wheezingom. Kompletna bronhalna erozija može rezultirati izbacivanjem kazeoznih masa koje se mogu diseminirati distalno i u okolinu što će se opet manifestovati akutnim pneumonijama. Ponavljamo da u većine djece primarna TBC pluća je blaga, često asimptomatska koja se rješava za kratak vremenski period sa efektnom hemoterapijom, ali i bez nje. Kasnije sekvele primarne infekcije mogu biti pleuritisi sa ili bez velike efuzije (izliva), milijarna i meningealna diseminacija. U starije djece i adulta znaci primarne TBC su slični kao kod mlađe djece, samo su skloniji razvoju progresivnih primarnih TBC sa i bez kavernizacije. PROGRESIVNA PRIMARNA PLUĆNA TUBERKULOZA: Javlja se kada se primarni fokus umjesto da se resorbuje ili drijema, on poveća, pa može zahvatiti cijeli srednji ili donji režanj (lobus). To se najčešće dešava kod imunosuprimiranih osoba. Intratorakalna adenopatija je uobičajena, a kavernizacija je povezana sa endobronhijalnom diseminacijom u druge dijelove pluća. Klinički se manifestuje: povišenom tjelesnom temperaturom, malaksalošću, anoreksijom, gubitkom na tjelesnoj težini, a to sve može biti praćeno produktivnim kašljem. Dijagnoza se psotavlja radiološki, a potvrđuje se nalazom BK. DIJAGNOZA PRIMARNE PLUĆNE TUBERKULOZE Kod asimptomatske dojenčadi dokazuje se pozitivnim tuberkulinskim testom, dok će nam rutinski laboratorijski testovi biti od male koristi. RTG je vrlo često normalan, ali obavezan, jer se može naći:  primarni fokus i regionalna adenopatija što se naziva primarnim kompleksom,  češće odgovarajuće adenopatije,  kalcifikati u plućnom polju, ali i limfnim čvorovima poslije izlječenja. Sigurna dijagnoza zahtijeva bakteriološku identifikaciju acidorezistentnih bacila koji se mogu naći u lavažama, u sputumu, a u kulturi porastu. Treba se sjetiti da dojenčad često i ne kašlju, a sputum gutaju. Sadržaj iz želuca se uzima na tašte tek probuđenog bolesnika. Osim važnosti za dijagnozu, važan je podatak što dobijemo od mikrobiologa o osjetljivosti na lijekove, mada su klinička zapažanja kod djece drukčija. Naime, nerijetko se dobije kasnije da je bacil rezistentan na lijekove sa kojima je praktično dijete obeskličeno i klinički izliječeno. RANA POSTPRIMARNA TUBERKULOZA Uslovljena je favorizacijom rasta bacila i diseminacijom najčešće limfno-hematogenim putem. Nastaje poslije primoinfekta, obično u fazi jake senzibilizacije organizma. Oblici postprimarne TBC su veoma različita oboljenja organa kao što su: meningiti, pleuritis, TBC miliaris, peritonitis, larinksa, srednjeg uha, dubokih i površnih linfnih čvorova u raznim regijama itd. TUBERKULOZNI MENINGITIS: Najčešće se javlja kod svježih infekcija, tradicionalno u dojenčadi i djece u razvoju, i to unutar 6 mjeseci od primarne infekcije pluća, bar kada se radi o zemljama u razvojut dok je u razvijenim zemljama postao bolest odraslih. Prije hemoterapije to je bila fatalna bolest, a sada ostaju ozbiljne sekvele. Metastatična žarišta bacila nastaju kao rezultat hematogene diseminacije u neimunoj fazi primarne infekcije i/ili sa milijarkom. Žarišta u CNS-u mogu biti i solitarna, ali daleko

87

povraćanja. češće sa opstipacijom nego prolivom i slabim snom. a tuberkulinski test može biti i negativan. a ne isključuje milijarku. kada bi se stvorila mrežica koja je kasnije bojena i taj preparat se mikroskopirao. 2. Ostali laboratorijski nalazi su od manje vrijednosti. u svakom slučaju i danas često dovodi do fatalnog ishoda Klinička manifestacija: Obično je početak nagao. povišene temperature i ukočenog vrata. Kočenje šije u prvim danima može izostati. Tražiti RTG pluća jer se smatra da oko 40-90% bolesnika istovremeno ima i plućnu formu. Mogu se pojaviti konvulzije. ako se otkrije u trećem stadiju. BK se može dokazati u kulturi urina. Nekad je bio uglavnom pedijatrijski problem a danas je gerijatrijski ili kod oboljelih od imunodeficijencije (AIDS). MILIJARNA TUBERKULOZA: Nastaje hematogenim rasipom BK iz primarnog žarišta ili iz limfnog čvora. kašljem i difuznim lokalnim plućnim nalazom (sitni vlažni. Uzorak likvora se ostavljao da prenoći. sa ponovnim skokom tjelesne temperature. identifikacija rastvorenih antigena ili antitijela. povraćanje. sa povišenim pritiskom. pa čak i tuberkule. Proteini su obično povišeni. Bitno je postaviti što prije dijagnozu jer se s tim više povećava šansa za preživljavanje i sa što manje sekvela. MENINGITIČNI STADIJ – javlja se nakon sedmice dana sa neurološkim znacima. cerebrospinalnog likvora ili u aspiratu bronha. morbili). koje se. testovi detekcije bakterijskih metabolita. 3. Pojavljuju se poremećaji u ritmu i dubini disanja. tahipneom. Prognoza je sa tuberkulostatičnim 88 . U dječijem dobu” su rijetke hronične milijarne diseminacije ili protrahirane hematogene diseminacije. Biopsija pluća se rijetko radi. da bi kasnije stalno rasli do 1000 mg% . Fizikalnim pregledom možemo naćibronhitični ili pneumonični nalaz na plućima. Klinički znaci meningitisa javljaju se za vrijeme primarne TBC ili mnogo godina kasnije kad rupturira jedno ili više subependimalnih tuberkula ili parameningealnih fokusa (TBC spondilitis. najčešće. u samom početku mogu predominirati polimorfonuklearni Le. Obično je povišen broj ćelija. U imunih osoba teče sa inflamatornom reakcijom CNS-a.Pandy “kao sir*. Glavobolja (veće dijete). anoreksijom. sa izraženim cerebralnim disfunkcijama pored glavobolje. Uvijek prvo obratiti pažnju na veliku fontanelu i tražiti pomoć okuliste kako bi našao edem papile. konvulzivne krize i paralize očnih živaca ili hemiplegije. Mogu postojati i druge forme tuberkuloze CNS-a kao što je tuberkulom. opštom malaksalošću. čime dolazi do ubacivanja BK u subarahnoidalne prostore. najvažnija rendgenska slika pluća sa tipičnim bilatelarnim sitnim ili krupnim zrnastim rasipom koji liči na “snježnu mećavu”. presudna. Nađe se prašinasto zamućen likvor ili bistar. Nađu se sitni ili krupni tuberkuli koji mogu biti rasuti po svim organima. otitis i osteitis). paraze očnih živaca. Prognoza zavisi od rane dijagnoze i započetog tretmana. Međutim. Definitivna potvrda dijagnoze traži mikrobiološki dokaz. odnosno ispod 1/2 vrijednosti u krvi. ali većina ostaje sa sekvelama. Nekad smo mogli naći BK u mrežici likvora u 1/3 naših bolesnika. U ranoj fazi RTG nalaz može biti i normalan. Kliničke manifestacije se iz didatičkih razloga dijele u tri stadija: 1. Glukoza je snižena. krepitacije). PARALITIČNI STADIJ sa stuporom i komom. Ranije se tražilo bacil u likvoru i tome se posvećivala velika pažnja. pa i tuberkulinski test jer može biti lažno negativan. PRODROMALNI . i danas preživi oko 50%. spleno i hepatomegaliju. Lumbalna punkcija može biti. ali sve je dosta nesigurno. posebno kod dojenčadi. Kod neliječenih smrt nastupa u trećoj ili četvrtoj sedmici bolesti. kao ni meningitis. obliterira bazalne cisterne i foramina ventricularia. pa snimak treba ponoviti kad postoji visok indeks sumnjivosti. Sada se to brže radi sa centrifugiranjem likvora.nespecifični sa apatijom. rješavaju medikamentozom terapijom. ali ne propustiti anamnestički podatak o intrafamilijarnom kontaktu. Ako se otkrije u prvom stadiju. radioaktivni bromidi. tretman je uspješan 100% i sa malom incidencom sekvela. a rijetko prelazi 500 ćelija/ mm3 uz predominaciju limfocita. ispod 40 mg%. a samo izuzetno. prije izolacije bacila. često i povišena temperatura. Tek poslije nedelje dana respiratorni simptomi postaju dominantni sa dispneom. limfadenopatiju. čini pritisak na kranijalne nerve. hemiplegija. Vremenom se razvije debeli želatinozni eksudat na bazalnim meningeama koji oštećuje cerebralne arterije i vene. Hloridi su u likvoru niski. gastrične lavaže. anoreksijom i gubitkom težine.češće razasuta po hemisferama i/ili meningospinalnim ovojnicama. takođe. Zavisno od opremljenosti laboratorija mogu se tražiti: aktivnost adenozin-deaminaze. a diferencijalna dijagnoza sa tumorima je ponekad teška. ali se i tu treba čuvati promašaja jer u početku mogu biti normalni ili minimalno povišeni. najčešće poslije neke virusne infekcije (gripa. Za dijagnozu je.

Razvoj kazeozne nekroze. 4. Incijalni infiltrat je sklon širenju i kavernizaciji. povećanim proteinima (>4 gr/dL). početni tretman teških formi. Tok bolesti je hroničan. larinksa. Kaverne nastaju poslije likvefakcije. Izgled tečnosti se razlikuje od izliva druge etiologije: specifičnom težinom (1012-1022). osobito poslije nekog pada opšte otpornosti organizma. Najčešće su zahvaćeni apikalni i posteriorni segmenti lobusa koji favorizuju rast bacila i diseminaciju limfo-hematogenim putem u toku primarne infekcije. mala dojenčad. horioidee. Infiltrat može zahvatiti i čitav lobus. farinksa. samo ga treba početi što ranije. urogenitalnog sistema i oka (retine. iako može čak i spontano proći. češće kod ženske djece. epiglotisa. progresivan i može trajati mjesecima i godinama. pa i endotrahealnoj diseminaciji. TUBERKULOZNI PLEURITIS: Nastaje kao posljedica širenja procesa iz subpleuralnog fokusa kao komplikacija primarne TBC ili sekundarne milijarne diseminacije. Radiološki se u početku može otkriti infiltrat koji može biti okrugao. ali za razliku od primarne TBC obično nema intratorakalne limfadenopatije. 2. dobro distribuira u sve prostore. U pravilu se koristi kombinacija više lijekova (2-3) da bi se odgodila ili izbjegla rezistencija. čvrst. nekroze i ispražnjenja kazeoznih masa. često sa perikarditisom i peritonitisom. umorom do malaksalosti. inflaklavikularno ili apikalno. Klinički nastupa sa malim febrilnim stanjima koja dugo traju. 5. kože. zato što bolesnika treba pratiti godinama zbog reaktivacije. Obično su debelih zidova. srednjeg uha). Posebno je to važno u primarnoj TBC i ranim postprimarnim formama. homogen. ali svakako i zbog prevencije antituberkuloticima. Antituberkulotici su otvorili mogućnost uspješnog liječenja svih oblika tuberkuloze. kod tuberkulin negativne djece treba test ponoviti za dvije do tri sedmice. HEMOTERAPIJA TUBERKULOZE Nije prihvatljivo da se većina dječije TBC tretira kao kod odraslih intrahospitalno. Prognoza nije loša. nego se može tretirati ambulantno. KASNA POSTPRIMARNA TUBERKULOZA: Rijetko se pojavljuje u djece u obliku hronične tuberkuloze pluća . a hospitalizaciju preporučiti: 1. perikarda. ali se fizikalni nalaz bitno ne razlikuje od bilo kod pleuralnog izliva. sklere i kornee).plućna ftiza. U dijagnozi TBC pleurita treba računati na anamnezu. postepeno dolazi do pada na težini i javlja se bljedilo. u kombinacijama sa nekim drugim bolestima. 7. Mikroskopskim pregledom sedimenta ili kulturom. BK se otkrije u 50% slučajeva. Ostale forme postprimarne TBC ovdje ćemo samo pomenuti: TBC limfnih čvorova. uz nisku koncentraciju glukoze (<30 gr/dL). IZONIJAZID (INH): dobro se resorbuje u GIT. kada treba biopsija i uzimanje uzoraka za kulturu. Antituberkulotike treba davati u dovoljnoj dozi. likvefakcije i kavernizacije može pratiti produktivni kašalj pa i hemoptizija. ali se o njima više piše nego što se nađu u praksi. Auskultatorno se mogu čuti različiti zvučni fenomeni. teška reakcija na lijekove. Pri pleuralnoj punkciji. a praćeno je sa obilnim noćnim znojenjem. irisa. 3. obično dolazi do kompletnog izlječenja. Međutim. pa i u prostor 89 . gornjih respiratornih organa (tonzila. Pleuritis TBC je važno dokazati. srca. a ponekad se može pojaviti i zrak iznad tekućine. izuzetno loši socijalno-familijarni uslovi.terapijom uglavnom dobra. HRONIČNA PLUĆNA TUBERKULOZA se rijetko javlja prije puberteta. 6. kosti i zglobova. visokim nivoom LDH i adenozin-deaminaze. Početno liječenje obično traje 3 mjeseca dok dobijemo podatke iz laboratorije o bacilu i njegovoj osjetljivosti. Ponavljanje torakocenteze i drenaže kod TBC pleuritisa je kontraindicirano. neki kliničari uzimaju i bioptički materijal pluća (uzorak). a tada je obično bilateralan. hirurški tretman i kortikosteroidi.

RIFAMPICIN . Sa tržišta pristižu i noviji. Može dati trom-bocitopenije i leukopenije sa povišenim febrikulama. mogu se kombinovati i dva lijeka u trajanju od tri mjeseca. Iz skromnijeg iskustva. veoma aktivan protiv BK. Zato nema dilema treba li profilaksa. slabo pasira cerebro-vaskularnu barijeru. pa i konvulzije koje su relativno česte kod intoksikacije. Metabolizira se u jetri a izlučuje bilijarnim putem i urinom. ali je glavno oštećenje VIII kranijalnog živca. suza. nego da li izvršiti BGC ili INH profilaksu? O ovom problemu je uvijek bilo kontraverzi. Ne daje se trudnicama u embriogenezi (prva tri mjeseca) jer u životinja izaziva teratogeni efekat. kao na primjer iz uskog kontakta sa tuberkulozom odraslih. pelagru. s tim da se ne prelazi dnevna doza od 600 mg. a luči bubrezima. SGPT). a nemamo kliničkih niti drugih dokaza da su oboljela. Daje se u dozi od 15 mg/kg/dan. urina. Daje se INH u dozi od 10-20 mg/kg/dan ili 2x nedeljno. O ovom problemu očekujemo bolje kontrolisane studije.tkiva. HEMOPROFILAKSA Djeca kod kojih postoji visok rizik da obole od tuberkuloze. Ako postoji visok rizik. Veoma je važan lijek u prevenciji brze razistencije bacila. pa vizus treba češće kontrolisati. Neželjeni efekat je oštećenje vizusa. SLE i artralgije. iritacije. dispneom i wheezingom (influenza sindrom). niti sigurnog oboljenja od TBC unutar 8 mjeseci. U rijetke neželjene efekte ubrajamo hemolitičke anemije. Manje česti Git poremećaji. Često se postavlja pitanje kako zaštititi neonatus od majke sa aktivnom TBC pluća? Poznato je da 50% dojenčadi od majki sa aktivnom TBC oboli od TBC u toku prvih 12 mjeseci života. a hepatotoksičnost mu je pojačana kada se kombinuje sa INH. ili u dozi od 20-40 mg/kg/ kada ne smijemo preći dnevnu dozu preko 900 mg. ETAMBUTOL (ETM): Aktivan je na BK. uključujući cerebrospinalni likvor. Daje se u dozama od 10-20 mg/kg/dan.crebrospinalnog likvora. a majke su dojile vlastitim mlijekom.RIFADIN: To je antibiotik širokog spektra. 90 . Penetrira dobro u sva . pa se sada često daje kao fiksni fabrički preparat sa piridoksinom. U odraslih su se pojavljivali često periferni neuritisi kao posljedica piridoksin deficijencije. dajemo antituberkulotike i to nazivamo hemoprofilaksom. a naš je stav da se novorođenče odmah besežira i počne sa hemoprofilaksom sa INH bar do pojave pozitivne tuberkulinske reakcije. STREPTOMICIN (STM): Daje se uglavnom intramuskularno (injekciono) u dozi od 20-40 mg/kg/dan. psihoze. nismo imali evidentnih neželjenih efekata od lijeka. Metabolizira se u jetri. Prednost mu je što se daje u jednoj dnevnoj dozi oralno. U djece se zapažaju najčešći neželjeni efekti zbog hepatotoksičnosti koja se manifestuje skokom transaminaza (SGOT. Daje se u dozi 10-20 mg/kg/dan. ali su ova četri nabrojana glavni lijekovi u dječijoj dobi. konfuzije. kao i znaci hipersenzitivnih reakcija. Neželjeni efekti su mogući. ne prelazeći dnevnu dozu od 300 mg. ali ne prelazeći 1 gram dnevno. malo zaboravljeni lijekovi za liječenje TBC. U neželjene efekte mu se ubraja: oranž bojadisanje pljuvačke.

jer će ih dijete vrlo brzo u tome oponašati. “njima se ne sviđa” neka hrana. odlazak majke na posao) ili nemarnosti roditelja prema režimu ishrane. zvonkim glasom. Uzimanje hrane je refleksna reakcija. i roditelji moraju voditi brigu da li su jeli ili ne. a neka djeca i zbog igre “zaborave jesti”. Psihogena anoreksija može dovesti dijete do teške distrofije. hidrocefalus. usiren sadržaj bez primjese sluzi i krvi potiče iz želuca. plaču ili strahu. Kod predškolskog i školskog djeteta anoreksija se može pojaviti zbog promjene režima života (jaslice. tj. psihogeno. povraćaju na početku akutnih respiratornih infekcija. pa dati dnevne potrebe vitamina i Fe. jer često zbog igre djeca preskaču svoj obrok. u povišenoj temperaturi bilo koje etiologije. a rjeđe zbog intrakranijalnog procesa. RECIDIVNO POVRAĆANJE je često kod dojenčadi.  Starije dijete često povraća zbog akutnih crijevnih infekcija. intrakranijalnih procesa (povrede. Kako dojenče tako i sva druga djeca moraju imati slobodan interval između dva obroka u trajanju od 2. naročito sa neuropatskom konstitucijom. abdominalnim i izvan abdominalnim. u kašlju. inkarcerirane hernije. zbog akutnog apendicitisa. Neka djeca.). obdanište. te izgled povraćenog sadržaja. Jednoličnu hranu treba izbjegavati. Ponekad je teško otkriti uzrok. U ovom periodu mogu povraćati ali rjeđe i zbog hipertrofične stenoze pilorusa. Sa roditeljima konstatovati eventualni poremećaj u ponašanju. razgleda okolinu ili prelazi na igru. torzije testisa ili djabetične ketoacidoze. a starije i kada je mokro. Česta je pojava u brojnim bezazlenim ali i vrlo opasnim bolestima. Dijete se ne smije zbog anoreksije kažnjavati. git opstrukcija potpunih ili nepotpunih (atrezija jednjaka. jer mnogi roditelji su nekritični prema apetitu i uhranjenosti djeteta. ovdje treba potražiti savjet psihologa jer je najčešći uzrok konfliktna situacija u porodici. status. Nikada roditelji pred malim djetetom ne smiju izjavljivati da oni “ne mogu”.5 do 3 sata za koje vrijeme najveći dio mlijeka ode u crijevo i stvori se nova HCl i drugi sadržaji želučanog soka potrebni za prihvat i obradu nove hrane. Ako dijete ne gubi na težini treba roditelje smiriti.GASTROENTEROLOGIJA APETIT I GLAD kod dojenčeta i malog djeteta imaju svoje specifičnosti. 91 . Može povraćti zbog peptičnog ulkusa duodenuma ili želuca.  Kiseo. naročito dojenčadi i novorođenčadi. Gladno dojenče plače krepkim. Zdravo dojenče se budi iz sna samo kad je gladno. Nivo glukoze takođe je jedan od regulatora gladi i apetita djeteta. ANOREKSIJA može biti prolazna faza u razvoju djeteta ali je češće jedna od kliničkih manifestacija bolesnog djeteta naročito kod febrilnih stanja i hroničnih bolesti. Mogu povraćati kod teških bolesti kao što su bolesti CNS-a.. hepatitisa. Predškolska djeca moraju imati 5 obroka. hiperdistenzije želuca izazvane aerofagijom ili habitualno povraćaju. tačan broj obroka i količinu prema obroku. Kada se zidovi rastegnu do određene veličine idu refleksi u mozak i dijete osjeća sitost te prestaje dojiti. dekompenzovana bolest srca i bubrega. vomitus) jedan je od najčešćih simptoma u bolestima probavnog trakta djece. Manje često li rijetko povraća zbog intrakranijalnih povreda u porodu. invaginacije crijeva. Svako povraćanje treba shvatiti kao ozbiljan simptom dok se dokaže suprotno. inkarcerirane ingvinalne hernije itd. a to su refleksne reakcije. U terapiji treba dati normalnu ishranu za dob. najčešće ga viđamo kod pilorostenoze. Povraćanje (bljuvanje. bolesti CNS-a. tumor.  Dojenče i malo dijete često povraćaju zbog akutnih crijevnih i respiratornih infekcija.  Novorođenče može povraćati već nekoliko sati po rođenju sluzavo .. a starije dijete se smije majci. upale. Apetit dijete zadovoljava uporedo sa trajanjem gladi. a ni nagrađivati. Bljuckati i povraćati može zbog distenzije želuca izazvane aerofagijom. Uzrokovano je brojnim bolestima. od količine uzete hrane i progutanog zraka. a količina uzete hrane zavisi od rastezanja zidova želuca. opstrukcije tankog crijeva. a plač se smiruje na prvi dodir sa dojkom ili flašicom. atrezije mekonijalnog ileusa). Od pomoći će biti dobra anamneza. zaspi.krvav sadržaj koji je progutalo za vrijeme porođaja. Kada je dijete sito ono prestaje dojiti.

nejasne etiologije. Terapija: bužiranje jednjaka ili hirurški tretman. RTG.  paraezofagusna  kombinovana. HIJATUSNA HERNIJA Stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme. dijete povraća bez napora neprobavljenu hranu. U početku bolesti dojenče povrati 1-2 puta. u početku dijete teško guta čvrstu. Barijum se vraća iz želuca čim dijete legne na leđa. HIPERTROFIČNA STENOZA PILORUSA Bolest relativno česta sa incidencom 1:400 do 1:800 živorođene djece. hemoragičnog gastritisa. obično se dijete podigne u krevetu za 20-30 cm ležeći na desnom boku. Zbog toga se ahalazija ponekad označava i kao “kardiospazam”. Po trajanju povraćanje može biti  neprekidno. 92 .  Ciklično povraćanje kod starije djece ima psihogenu komponentu. U ABS-u se nađe metabolička alkaloza (zbog gubitka HCI povraćanjem). Uzrok poremećaju inervacije donjeg sfinktera jednjaka je nepoznat. Liječenje je hirurško. Fekalije u povraćenom sadržaju su znak opstrukcije crijeva ili kolona. Klinički se manifestuje povraćanjem odmah nakon jela. Neposredno poslije jela može vidjeti peristaltika velikog želuca ili se može napipati hipertrofični pilorus koji je oblika i veličine masline. Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena . naprezanja pri povraćanju. Drugi važan simptom je regurgitacija. projektilno povraćanje u mlazu i do 1 metar. peptičnog ulkusa. Disfagija je vodeći klinički simptom. a u jonogramu hipokalijemija i hipohloremija. a kasnije ako opstrukcija progredira može povraćati nakon svakog obroka i sve eksplozivnije. variksa ezofagusa. Prognoza je dobra. HALAZIJA JEDNJAKA (GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS) Kod izvjesnog broja dojenčadi tonus donjeg sfinktera jednjaka je tako slab da se želučani sadržaj slobodno regurgitira u jednjak.  Eksplozivno povraćanje u mlazu i do 1 metar (pilorostenoza) i umjereno povraćanje.povraćanje bez naprezanja sa cijeđenjem sadržaja iz usta (sreće se kod halazije i hijatusne hernije). kinoradiografija i ezofagoskopija su dijagnostičke metode. Rijetko je povraćanje eksplozivno. Dijagnoza se postavlja RTG i gastroduodenoskopski. javlja u 2-4 nedjelji života. Primjese krvi mogu se naći kod krvarenja iz nosa. naročito noću ili se jave recidivirajuće aspiracione pneumonije. a izuzetno rijetko nakon 6 nedjelje. Po tipu povraćanja razlikujemo:  Regurgitaciju . a prognoza je dobra. Muška djeca oboljevaju 8 puta češće. ezofagografija. U osnovi stenoze je hipertrofija cirkularnog mišića piloričnog sfinktera a uzrok se ne zna. Kod febrilnih stanja dijete povrati 3-4 puta unutar nekoliko sati pa prestane. ali se ponekad može naći sluz ili krv zbog iritacije želuca.   Sadržaj žuči u povraćenom sadržaju upućuje na opstrukciju ispod papile Vateri. a posljednja je najbolji izbor za dijagnostiku komplikacija ahalazije (ezofagitis i striktura jednjaka). bez naprezanja i u pravilu čim se dijete postavi u horizontalan položaj. bez sadržaja žuči. Po tipu može biti  klizna. Usljed regurgitacije i aspiracije mogu se javiti paroksizmi kašlja. tvrdokorno i pobuđuje sumnju na intrakranijalni proces. a kasnije i tečnu hranu. bez žučne kiseline. AHALAZIJA JEDNJAKA Nastaje zbog poremećaja neuromuskularne koordinacije. u aktu gutanja donji sfinkter jednjaka se ne relaksira nego ostane spastički kontrahiran. Eksplozivno. U terapiji je rijetko potreban hirurški tretman. Kod starije djece se može javiti i retrosternalni bol. Dijete stagnira na težini i ima bolan izraz lica.

Nativni snimak abdomena u uspravnom položaju. Terapija je operativna sa prethodnim oporavkom djeteta. Ova anomalija nastaje zbog poremećaja u razvoju i odvajanju dušnika od jednjaka u 3. te imitira halaziju. i anatomski odnosi anomalije i iskustvo hirurga bitno utiču na prognozu. Dijagnoza se postavlja radiološki. nakon hranjenja kad se dijete položi. ako se želi snimanje kontrastom onda to mora biti samo do 2 ml u vodi topivog kontrasta. Paraezofagusna hernija se uvijek tretira hirurški. Dijete se stavlja u polusjedeći položaj veći dio dana ili noći ili u specijalnu stolicu. Simptomi ovise o veličini hernije. PARAEZOFAGUSNA HIJATUSNA HERNIJA u djece je rijetka. jako ispunjen zrakom u kome se vidi presavijeni kateter. dijagnoza atrezije je vrlo vjerovatna). Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro . sondiranjem jednjaka kroz nos ili usta (ako se naiđe na opstrukciju na udaljenosti manje od 10 cm od usnica ili 13 cm od prednje nosnice. 2. iako se dijete aspirira sadržaj se uporno nakuplja. Kao komplikacija može se javiti ezofagitis te se u povraćenom sadržaju mogu naći i primjese krvi ili se kao simptom javi disfagija. gušenje i cijanoza. usta su puna pjenušavog sadržaja te se guši. U skoro 90% slučajeva uz atreziiju postoji i traheoezofagealna fistula. Fundus želuca prolabira u toraks pokraj kardije kroz hijatus. nastojati postaviti dijagnozu prije nego je dijete dobilo prvi podoj ili obrok mlijeka. a ako se zrak ne vidi onda je atrezija bez fistule ili sa fistulom između traheje i gornjeg segmenta jednjaka. U kliničkoj slici dominira povraćanje odmah poslije poroda i prvih obroka. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. potpune i djelomične.l:1500 živorođene djece. intratorakalno. Važno je novorođenče držati potrbuške. 3. aspirirati ždrijelo i jednjak svakih desetak minuta pomoću trajno postavljene sonde i potpuno obustaviti peroralni unos. da li je tjelesna težina ispod 2000 gr. U ishrani manji. Postupak je dugotrajan.ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati. Ako je aspiriralo javi se trijas simptoma. ćešći obroci guste hrane. Proces je kompleksan i moguće je da se jave različiti tipovi anomalije. nedjelji trudnoće. OPSTRUKCIJE JEJUNUMA I ILEUMA Mogu biti kongenitalne i stečene. izazove naglu dilataciju želuca i distenziju trbuha koji onda mogu pritisnuti dijafragmu i dovesti do opasnog gastro-kardio-respiratornog sindroma. Uz prisustvo fistule pri kašlju ili plaču zrak iz traheje prođe naglo kroz fistulu. ATREZIJA JEDNJAKA SA TRAHEO-EZOFAGEALNOM FISTULOM ILI BEZ NJE Incidenca je 1:2-4000 poroda. Liječenje klizne hernije je konzervativno. Liječenje: Bitna je rana dijagnoza jer se većina atrezija može korigovati. Nalaz zraka u želucu i crijevima dokaz je trheoezofagealne fistule. Dijagnoza: anamneza i rendgenološka. RTG pulmo u AP položaju gdje se prikaže gornji segment jednjaka jako proširen. kašalj. Brzo se javi i žutica. i 6. Karakterišu je sprečavanje gutanja sline i hrane te pogodnost za aspiraciju naročito kod nezrelosti gutanja i kašljanja (nedonošče). a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa. a mora se nastaviti i par mjeseci po prestanku povraćanja. Sreću se u 1:400 . Prognoza ovisi o tome da li je dijagnoza na vrijeme postavljena. KONGENITALNA OPSTRUKCIJA DUODENUMA Javlja se u 1 : 4000 živorođene djece. Klinički znaci bolesti jave se već na rođenju. Ukoliko se novorođenče nahrani ovi simptomi su još izraženiji. 93 . postoje li eventualno pridružene anomalije. Novorođenče ima prekomjernu salivaciju. U času kad prestane kašalj i padne intratrahealni pritisak kiseli želučani sadržaj regurgitira i ulazi u fistulu pa u pluća pa izaziva pneumoniju koja ugrožava dijete. a ezofagoskopija se radi da se dokaže prisustvo komplikacija (ezofagitis ili striktura jednjaka). Dijagnoza se postavlja: 1. Lokalizovana je ispod papile Vateri. Preoperativno je veoma korisna parenteralna potpora.KLIZNA HIJATUSNA HERNIJA u djece je češća. Manje mogu proći i asimptomatski dok velike mogu izazvati kolaps pluća i kolaps srca. Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja. a u sadržaju ima i žuči.

hernije. gađenja na tuđi klozet. Dijagnoza: anamneza. dugotrajne upotrebe klizmi.   Opstipacija (konstipacija. a liječenje se provodi bužiran-jem mjesecima. Klinička slika je kao kod opstrukcije crijeva. anomalija i organskih bolesti crijeva (stenoze. konzistencije paste. Dijagnostika je rentgenološka. PRELAZNE STOLICE novorođenčeta su zelenkaste. sepse. Ali i tu postoje znatne individualne varijacije. Agenezija anusa i rektuma čine 75% svih anorektalnih anomalija. Odlikuje se otežanim pražnjenjem crijeva. a nekada 6-8 dnevno. to svakako nije opstipacija. Dijete prazni mekonijum. čvršće. na prirodnoj ishrani su zlatnožute. a dijagnoza i terapija je kao kod agenezija. svaki 2-3 dan ili rjeđe. Dijagnsotikuje se rektalnim digitalnim pregledom. Dijagnoza je RTG. a kod hipotireoze to može biti jedan od prvih simptoma bolesti. i 7. U kliničkoj slici dominira povraćanje sa žuči. homogene. a treba je skalpelom perforirati. Odlikuju se teškoćom pražnjenja crijeva pogotovo ako nema dovoljno širokih fistula sa susjednim organima. vodenaste. suha je i tvrda. Obično 2-4. zatvor stolice) je otežano defeciranje. Vidi se distenzija trbuha.). NORMALNE STOLICE se pojavljuju početkom druge nedelje života. Umjetno hranjena dojenčad imaju blijedožute stolice. a defeciranje je bez boli i naprezanja. Terapija operaciona. predškolskog i školskog djeteta (potiskuju refleks za defekaciju zbog nastave. pri čemu je stolica normalne konzistencije. NEPERFORIRANA ANUSNA MEMBRANA je rijetka bolest i lako se vidi iz vana. uzima hranu bez celuloze i polisaharida. Djeca oboljela od rahitisa i malnutricije imaju smanjen tonus mišića te se i kod njih javlja opstipacija. duplikature crijeva. Samo 20% ove djece pokazuju simptomatologiju poslije mjesec dana života. a 80% odmah po rođenju. Stolica se izbacuje sa naprezanjem ili boli. MALROTACIJA CRIJEVA 1:6000 živorođene djece zbog zastoja u normalnoj rotaciji crijeva oko gornje mezenterijalne arterije u embrionalnom razvoju. Dijagnoza je rentegenološka. Zakašnjelo izbacivanje mekonijuma može pobuditi sumnju na mekonijski ileus. slabo napredovanje na težini. 94 . Uzrok je nepoznat.Atrezije su češće nego stenoze. dana života 4-8 puta. opstrukciju crijeva ili paralitički ileus. Liječenje je hirurško. ANULARNI PANKREAS Anomalija koja je najčešći uzročnik djelomične ili potpune opstrukcije crijeva. a terapija je operativna. a javljaju se između 4. a kod neke dojenčadi 1 stolica u više dana. status i radiološke pretrage. KONGENITALNE ANOMALIJE ANUSA I REKTUMA 1:5000-1:15000 i različite su od stenoze i atrezije i agenezije anusa ili rektuma. Prognoza je dobra. Trbuh je nadut. Rijetko kada da je simptomatologija izražena u starijem periodu. Opstipacija se javlja često kod pogrešne prehrane pri čemu se dijete hrani sa dosta bjelančevina (previše mliječnih napitaka bez dodatka šećea). Bolu trbuhu postoji. Atrezija rektuma je veoma rijetka anomalija. a poslije 24 h i fekalije. Opstipacija  MEKONIJ je žilava zelenkasto-crna masa. U sadržaju je ržtič. a to je povraćanje u prvim danima života i u sadržaju ima žuči. a terapija je hirurška. Zbog opstrukcije krvnih sudova može doći do nekroze crijeva. Opstipacija se takođe može javiti kod fisure anusa. Opstipaciju treba razlikovati od pražnjenja stolice svaki treći dan. igre. 4-5 puta dnevno. pojačana peristaltika. kiselkasta mirisa. Postoje znatne varijacije u broju stolica djeteta na prsima. STENOZA ANUSA čini 10% ovih anomalija. bez mirisa koju novorođenče počne izbacivati u prva 3-4 dana. sluzave. Kod stenoze klinička slika je blaža i simptomi mogu da perzistiraju nekoliko mjeseci i duže. melene i do pojave šoka. Hirschprungova bolest). ne prijanjaju za pelene i u prosjeku ih je 1-2 dnevno ili maksimalno 4. Psihogeni uzroci su česti kod malog. Povraćanje je glavno u kliničkoj slici. ne unosi dovoljno tečnosti ili ima prevelike gubitke u bolestima. čepića.

Dijagnoza se postavlja anamnezom. fistule. Samo od akutnog proliva u svijetu dnevno boluje i do 100 miliona ljudi. Prolivi su uz respiratorne i urinarne infekcije. mehanički uzroci: malrotacija. Prolivi DEFINICIJA I ZNAČAJ PROLIVA Proliv je povećanje broja stolica ili slabljenje njihove konzistencije sa najvažnijom kliničkom manifestacijom oštećenja transporta vode i elektrolita digestivnim traktom. deficit imuniteta: disgamaglobulinaemia. Hyrschprungova bolest. urođena adrenalna hiperplazija. Campilobacter jejuni. tu.irigografijom kada se vidi uzak anganglionarni dio crijeva. abdominalnu distenziju i rijetko somatsku retardaciju. ali ne treba zanemariti ni druge uzroke. Period opstipacije znaju se izmjenjivati sa periodima proliva. Neoplazme: Carcinoid.HIRSCHPRUNGOVA BOLEST Aganglionarni megagokon ima glavno obilježje opstipaciju. hronični ulzerozni kolitis nekrotizirajući cnterocklolitis itd. već simptom raznih patoloških stanja. Bolesti jetre i Ciroza.abctalipoproteinemija.Salmonellae. zatim bakterije. najčešće bolesti čovjeka. Terapija je hirurška. promjeni sredine ili staratelja. 95 . želuca. ganglioneuroma. Pr liv nije bolest.hipoplazija pankreasa. a 50% smrtnosti djece do 5 godina starosti pripisuje se akutnim prolivima. bolesti: Anatomski i Sy. uzroci: urođena hlorhidrija sa alkalozom.folne kiseline. nedostatak disaharidaza. sigmoideuma). Infekcija Amebiasis.Ascaridosis itd. tj. timična displazija Endokrinopatije: Hipotireoidizam. praznom ampulom rekti i rendgenološki .Yersinia gastroenterocollica.Shigellae. Infekcija Rotavirusi. smatra se da su danas najčešći uzročnici proliva virusi (naročito rotavirusi). poliposis. To povlači za sobom poremećaje digestivnih. hepatitis. ćelija ostrva pankreasa. paraziti. Etiologija je nedostatak ganglijskih stanica u submokoznom i mijenteričnom pleksusu kao kongenitalna anomalija. Postoji distenzija trbuha. hronični pankrcatitis cistična pankreasa: fibroza. Zollinger-Ellisonov sy. nepotpuna stenoza tankog crijeva crijevne limfangiektazije.hipoparatireodizam.Coli. Entero virusi. adenokarcinom. Nekada fekalne mase načine opstrukciju crijeva pa je nužna operacija. neuroblastoma. Nedostatak i Teleangiektatičnaataksija. fekalnih masa postepeno se šire. u prvom redu upale probavnih organa.stanja poslije resekcije tankog crijeva. Etiologija akutnih proliva je raznovrsna. bilijarna atrezija. bakterijama: Staphylococcus aureus.Adeno virusi. IDIOPATSKI (FUNKCIONALNI. Terapija je etiološka i nema rendgenološki suženog dijela crijeva niti proksimalnog proširenja. apsorptivnih i sekretornih funkcija u digestivnom traktu. protozoe.cinka. crijevo je u cijelosti široko.Orvi virusi i mnoštvo drugih oko 60 Virusima: tipova. parazitima: Parenteralni Infekcija gornjih dišnih puteva prolivi: Upalne crijevne Crohnova bolest.Gardiasis. Biohemijski Coeliakia.Wiskott-Oldrich sy agamaglobulinaemia. TBC itd. PSIHOGENI) MEGAKOLON Najčešće zbog pogrešaka u odgoju djeteta. kratkog crijeva. ETIOLOŠKA KLASIFIKACIJA PROLIVA Vrsta UZROČNIK ILI BOLEST poremećaja Infekcija Patogene E. Proksimalni dijelovi crijeva zbog zastoja hrane. Limfoma. Aganglionarni dio crijeva nije u stanju prenositi peristaltične talase pa zato brzo i starenjem se simptomi pogoršavaju kada se javi povraćanje i eventualna retardacija. Zbog toga je taj dio crijeva spastičan (to je najčešće dio rektuma. Vibrio colcre.

velika fontanela uvučena. brzina regeneracije normalne strukture sluznice crijeva. dijete povraća. ima ih 4-6. Pad tjelesne težine kreće se preko 10%. Vrsta hrane ima značajnu ulogu u nastanku proliva kao i nedostatak ili manjkavost pojedinih frakcija imunoglobulina. turgor jako oslabljen. Kolostrum i majčino mlijeko poboljšavaju maturaciju sluznice tankog crijeva. preveliko bujanje bakterija u debelom crijevu i njihov premještaj u tanko crijevo. IgA iz mlijeka i kolostruma dječiji organizan ne vari. Zrelost fizioloških funkcija. pojavljuju se podočnjaci. Dijete se rađa bez IgA antitijela i počinje ih stvarati tek poslije 2 nedelje života. tj. nedostatak žučnih soli. a koža malo više suha nego normalno. koža suha. SIMPLEX. a nisu obilne ni suviše tečne. podočnjaci. Povrati 1-3 puta u toku 24 sata. povraćanjem i/ili visokom temperaturom. nerado uzima hranu. jer dojenče gubi preko 50 ml. DIARRHOEA SIMPLEX) kada dijete zbog bolesti gubi 40-50 ml. tečnosti na kg/TT što se odrazi u padu 4-5% od tjelesne težine. SEVERE DIARRHOEA. Od faktora okoline u nastanku akutnog proliva bitni su lični i društveni standard roditelja.greške kod uvođenja nove hrane.Pothranjenost: Greške u ishrani: Proteinska (Kwashiorkor) proteinsko-kalorijska (marazam) malnutricija. Alergija na hranu: Mlijeko i njegove prerađevine. Osnovna funkcionalna jedinica u tankom crijevu je kripta . dijete rado pije tečnost. Veoma važnu ulogu u etiologiji nastanka proliva igraju i drugi nespecifični i specifični odbrambeni mehanizmi kao što su motorika crijeva. halonirane. poremećaji u lučenju sluzi i mukusa tankog i debelog crijeva. COMA DYSPEPTICUM. tečnosti na kg/Tt dnevno prolivom. niti poremećaja acidobaznog statusa (ABS). nekada tjestast. PODJELA AKUTNIH PROLIVA Danas se dijele prema težini kliničke slike koja je u vezi sa stepenom gubitka tečnosti na: BLAGI PROLIVI (GASTROENTEROCOLITIS AC. zadnju odbrambenu liniju protiv raznih antigena na nivou digestivnog trakta. Vraća se na svoje mjesto dosta brzo. hladni ekstremiteti. oči upale. te udaljenost roditelja od medicinske ustanove. Gubitak tečnosti preko 50 ml/kg/TT je indikacija za hospitalizaciju naročito u lošim uslovima. preveliko lučenje hormona. ponekad marmorizirana. TOXICA. tečnosti na kg/Tt. već zajedno sa svojim sekretornim antitijelima deponuje u glikokaliks. U kliničkoj slici nema znakova dehidracije. koji se nalazi u mikrovilima enterocita i čini posljednju odbrambenu granicu za prodor mikroorganizama u ćeliju i organizam. Zato imaturusi i prematurusi češće oboljevaju od teških formi akutnih proliva. ona se sporo vraća na svoje mjesto. sluznice smanjene vlažnosti ili suhe naročito jezik. a ako se ne hrane majčinim mlijekom još teže. Prehranjivanje. zaostalost majke itd. TEŠKI PROLIVI (TOXICOSIS. prosvijećenost majke i drugih koji se brinu o djetetu. jezik je smanjene vlažnosti. CHOLERA INFANTUM) se odlikuje teškom dehidracijom. anatomskih i histoloških karakteristika digestivnog trakta je od presudnog značaja za kliničku sliku i prognozu proliva. Uloga majke u kompleksu okoline je najhitniji faktor i povećava se ukoliko dijete doji ili ne doji.vilus i od njene zrelosti zavise mnogobrojni odbrambeni mehanizmi u digestivnom traktu. jer dojenče gubi i do 150 ml. turgor oslabljen. najčešće vodene. Koža se podigne između 2 prsta i pusti da se slobodno vraća. tj. Dojenče je žedno. Apetit je i dalje očuvan. žedni. U anamnezi dijete ima 4-5 rijetkih stolica. Turgor može biti i tjestast. ne apsorbuje u krv. nekritična upotreba antibiotika.potrahnivanje. kada se koža podigne između 2 prsta potkožno masno tkivo i koža se osjete pod prstima kao gnječeni plastelin ili čvrsto tijesto. Nos ušiljen i koža lica 96 . Digestivno-apsorptivnu jedinicu čini glikokaliks. Postoje znaci teške dehidracije kao što su suhe sluznice usta.. udaljenost djeteta od bolničkih ustanova. Ako je turgor loš imamo fenomen vlažnog platna. Izvjestan značaj ima i klima. Postoje poremećaji u ABS ali nema znakova intoksikacije i najčešće se radi o kompenzovanoj ili blažnoj dekompenzovanoj metaboličkoj acidozi.). hipo ili hiperaciditet želučanog soka. tretpatji očnim kapcima su rijetki. DIARRHOEA GRAVIS) se odlikuje pojavom dehidracije većeg stepena. Već odavno je dokazano da kolostrum i zrelo majčino mlijeko ne sadrže samo antitijela i leukocite sposobne za borbu sa raznim antigenima nego sadrže i mnoge druge supstance koje mogu uticati na kolonizaciju bakterija i spriječiti penetraciju antigena kroz mukoznu membranu-glikokaliks. Najčešće dolazi do samoizlječenja. UMJERENI PROLIVI (GASTROENTEROCOLITIS AC. Stolice u obilne.

enterotoksine. ne samo vode. adheriraju (prilijepe) na epitelne ćelije tankog crijeva i/ili debelog crijeva. 3. Kod najvećeg broja oboljelih postoji prolazna nepodnošljivost šećera. a kod imunodeficitnih bolesnika ili jako virulentnih uzročnika i do sistemske infekcije.jako blijeda. puls mekan. mucinaze. luče toksine tzv. Ukoliko organizam ne uspije uništiti bakterije ili viruse u ćeliji dolazi do premještaja (translokacije) i proliferacije bakterija u lamini propriji i mezenterijalnim limfnim čvorićima. Iz ovoga proizilazi da se mikroorganizmi po ingestiji ponašaju u organizmu trojako: neinvazivno. Na površini sluznice vide se superficijalne ili dublje ulceracije. U anamnezi djeca obično imaju 10-15 ili “bezbroj” stolica skoro uvijek praćenih sa povraćanjem i visokom temperaturom. a posljedica je intracelularno nakupljanje cAMP. Enterotoksini ireverzibilno aktiviraju sistem adenilat cilazu u enterocitima. ne šišaju. Na ovaj način gube se velike količine. a za posljedicu javlja se proliv. te do danas još nerazjašnjene pojave u ćeliji dovode do prevelike sekrecije vode i soli iz kripti i umanjuju apsorpciju u ćelijama vilusa. invazivno i penetrantno. Stolice su oskudne praćene tenezmima. “spavaju” ili su jako “uznemirena”. penetrira u mukozu i razmnožava se u epitelnim ćelijama. a ponekad su respiracije plitke i malobrojne. Vibrio parahaemoliticus. mlitavo”. Najčešći uzročnici proliva su mikroorganizmi koji po ingestiji hranom. naročito njegovoj gornjoj trećini. duboko (Kussmaulovo disanje). Coli (EIEC). filiforman. Shigellae. Srčana akcija je ubrzana (puls i preko 180/min. etiologiji proliva. Stoje dojenče mlađeto prije može upasti u teški proliv. Kod ovih tipova bakterija mehanizam nastanka proliva je dvojak: djeloanjem enterotoksina na enterocite aktivira se adenilat ciklaza. 4. već i Na. proliv i “kada se majka probudila našla dijete blijedo. U ovu grupu spadaju i Staphylococcus aureus. penetriraju i razmnožavaju se u enterocitima. čiji mehanizam dejstva na ćelije mukoze još nije dovoljno poznat. kako vode tako i minerala i glukoze. Mikroorganizmi anatomski i histološki ne oštećuju sluznicu tankog crijeva. kašljucalo nekoliko dana. izotonična je sa plazmom i 1 litar takve tećnosti sadrži otprilike 135 mmol/l Na. 5. Otuda u stolici osim sadržaja ima dosta sluzi i okom vidljive ili nevidljive krvi. a ako su koljena hladna to je uvod u hipovolemijski šok. Dijete diše ubrzano. Kada je pH ispod 7. U ABS nalazimo uglavnom tešku metaboličku acidozu. Raspadanjem bakterija oslobađaju se endotoksini. Shigella dysenteriae tip 1. PATOGENEZA Veoma različita ovisno o uzročniku tj. Tečnost koja se luči kroz sluznicu u lumen tankog crijeva. Yersinia enterocolitica. Stanje pogoršava obično vrlo visoka temperatura preko 39C i uvijek se mora mjeriti rektalno. tako i u debelom crijevu. Djeca su mirna i nezainteresovana. jedva diše. 2. Mikroorganizmi produkuju ekstracelularne supstance kao što su enterotoksini. Campylobacteri itd. U najtežim slučajevima nereaguju na injekcione ubode. Ako se bolesniku brzo ne nadoknadi voda i elektroliti dolazi vrlo brzo do dehidracije i acidoze. U anamnezi proliv traje više dana ili je dijete bilo kenjkavo. a preko noći dobilo visoku vatru. a naročito ona djeca koja ne doje. Uvećane količine cAMP modifikuju membranu ćelije. aktivira stvaranje veće količine prostaglandina i nekih kinaza. čim se nađu u crijevu napadju enterocite. INVAZIVNE bakterije tj. prljavim rukama i predmetima ponašaju se u organizmu na slijedeće načine: 1. Clostridium perfringens. proteaze pomoću kojih izazivaju upalne i druge reakcije na sluznici tankog crijeva. ali izgleda dovode do povećanja sekrecije tečnosti u tanko crijevo. vodom. a i loša je reapsorpcija soli i vode kako u tankom. NEINVAZIVNE bakterije se adheriraju na enterocite. ne gutaju tečnost. tenzija snižena. destrukciju mikrovila enterocita.). i drugi efekat je vezan za propadanje zrelog 97 . K i HCO3 (bikarbonatnog jona). teško je razlikovati tonove. Tada se dijete nalazi u teškom hipovolemijskom šoku i opskrba i transport do bolničke ustanove obavlja se kao za svaki šok. Predstavnik ove grupe bakterija je Vibrio cholerae i njemu vrlo sličan Vibrio El Tor. U najtežim slučajevima dolazi do poremećaja svijesti od somnolencije preko sopora do kome. Gubici u tjelesnoj težini su preko 15%. Veliki broj prodre u submukozu gdje ih sreću leukociti i plazmociti i tu se razvija nespecifična odbrambena reakcija upalne prirode. a kod nas i u razvijenim zemljama svijeta najčešće opisivana bakterija izazivač proliva je enterotoksična Escherichia coli. U ovu grupu bakterija spadaju: Enteroinvazivna E.00 prognoza djece za preživljavanje i izlječenje je veoma ozbiljna.

U razvijenim zemljama svijeta industrija proizvodnje dječije hrane na bazi adaptiranog kravljeg mlijeka i pruža se bakteriološke strane potpunu sigurnost mada pri pripremi hrane od strane majke ili drugih osoba mogu se načiniti greške kako u kvaliteti tako i u bakteriološkoj neispravnosti hrane. enterovirusi. a najčešće virusom. prehranjuje ili da se prilikom pripreme. U poodmalkloj dehidraciji kod toksičnih proliva i toksikoze. HCO3. a na njihovo mjesto dolaze funkcionalno nezreli enterociti iz kripti. odbrambene materije. izazvanih bilo kakvim uzročnikom dolazi do vazokonstrikcije perifernih krvnih sudova u regiji splanhnikusa. a najčešće ostaju intaktni enterociti u kriptama. a odavde lako u limfotok i krvotok. adenovirusi. Nastanak vodenog proliva je trostruk: 1. Ovakav vid proliva izazivaju mikroorganizmi koji se adheriraju na enterocite ili žive u lumenu crijeva. Shigella dysenteriae tip 1. ali i drugih ingredijenata iz lumena crijeva. U ovu grupu spadaju i neki tipovi Salmonella. Ono što ima majčino mlijeko-najbolji sklop sastojaka mlijeka. Tako dolazi do bakterijemije. uzrokuje sekreciju iz kripti i umanjuje apsorpciju u vilusima. to čovjek vjerovatno nikada neće proizvesti adaptacijom mlijeka drugih sisara za upotrebu svog dojenčeta preko prsa tj. Luči se mnog izotonične tečnosti bogae sa Na. Zbog toga dolazi do nesmetane i pojačane sekrecije vode i minerala u lumen crijeva. U tim slučajevima dolazi do bujanja patogene flore i gljivica u crijevima što izaziva proliv. a patofiziološki izazivaju proliv po tipu colienteritisa. ETEC. Kvantitativno najčešće dojenče može dobiti proliv ZBOG NEDOVOLJNOG UNOŠENJA MLIJEKA bilo 98 . PROLIVI KOJI NASTAJU PARENTERALNO . Proliv nastaje zbog malapsorpcije ugljenih hidrata. Rijetki su PROLIVI NEINFEKTIVNE PRIRODE izazvani toksinima. majčinim mlijekom. Ako infekcija duže traje dolazi do atrofije vili intestinalis i produbljenja kripti što se potvrđuje peroralnom biopsijom tankog crijeva. Naime. koronavirusi. 2. Enterotoksini aktiviraju adenilat ciklazu nastaje cAMP koji modificira membranu enterocita. Treće je mišljenje da pri terapiji per os nekog parenteralnog žarišta (najčešće upale grla i uha) sa antibioticima uspješno uništavamo saprofitnu floru. PENETRANTNE BAKTERIJE imaju sposobnost da čim dođu u lumen crijeva napadaju enterocit. postoji realna opasnost da se dijete podhranjuje. a nedovoljno antibiotikom uništavamo mikroorganizam parenteralno. Pseudomonas aeruginoza. Clostridium perfringens. astravirusi. a oslabljena apsorpcija vode i minerala preko enterocita na vilusima. Shigella.epitela sluznice crijeva gdje se smanjuje apsorptivna površina za vodu. Coli i još neke manje poznate bakterije. oštećuju citoplazmu i time digestivne i apsorptivne funkcije ćelija. Staphvlococcus aureus. K. a i infekcije udaljenih organa. neadekvatnom hranom. Mikroorganizmi na kraju liziraju enterocite. alergijom na pojedine vrste hrane ili zloupotrebom antibiotika. 3. E. prolaze kroz njega u submukozu. Norwalk virusi. enterociti degenerišu i izumiru. a luče enterotoksine (predstavnici su V. čuvanja i davanja hrana zagadi mikroorganizmima. Na njihovo mjesto dolaze funkcionalno nezreli enterociti iz kripti. Do sada najčešće izolovani virusi su: rotavirusi. odlubljuju se u plažama u lumen crijeva. minerale. Cholerae. proteus vulgaris i još mnogi drugi normalni stanovnici crijeva mogu postati patogeni. VIRUSI imaju djelovanje slično kao invazivni tipovi bakterija.danas preovlađuje mišljenje da endotoksini i egzotoksini bakterija iz žarišta preko krvi djeluju na enterocite i izazivaju proliv. Cl. Virusi napadaju enterocite vili intestinalis. Nastaje osmotski proliv (hidrični) usljed malapsorpcije ugljenih hidrata i nemogućnosti apsorpcije vode i soli. Zbog vazokonstrikcije u gornjoj trećini vili intestinalis dolazi do hipoksije i anoksije. Naročito je oštećena gornja trećina vilusa. Penetracijom mikroorganizama u enterocite vilusa oni nastave razmnožavanje u njima. soli i vode. Drugo je mišljenje da istovremeno dolazi do infekcije crijeva i drugih organa sa istim uzročnikom. oni otpadaju u lumen crijeva. šećere i druge materije. Oni prodiru u sluznicu tankog crijeva preko nazofaringsa ili preko ingestirane ili zagađene hrane i vode. Najčešća vrsta proliva kod dojenčadi i male djece je VODENI (HIDRIČNI) PROLIV.

Digestivni trakt novorođenčeta je filogenetski pripremljen za prihvat. Počinje sa povraćanjem. KOD “OŠTEĆENJA BRAŠNOM” dosta brzo se razvija pothranjenost. bez fekalnog sadržaja. Koža je blijeda. Kod naglog uzimanja kravljeg mlijeka dolazi do porasta pH (zbog alkalnog kazeina) i saprofitni mikroorganizmi pokreću proteolitičku aktivnost. U vodenoj. postoje jako izraženi znaci dehidracije. Dojenče gubi ili u najboljem slučaju stagnira na težini. U grupi poremećaja ishrane zbog grešaka u korelaciji sastojaka ubrajaju se “oštećenje mlijekom” i “oštećenje brašnom”. Bolesnici su blijedi. a u krvnoj slici anemija. enteroinvazivna.  Kod atoničnog tipa stanje se komplikuje čestim prolivima. U vrijeme dojenja saprofitne bakterije se ponašaju saharolitično. sivkasta. Ukoliko se dijete hrani 2/3 kravljim mlijekom duži vremenski period bez dodatka ugljenih hidrata. koža suha i blijeda. niske vrijednosti Fe u serumu. bilo modificiranog kravljeg. hidremični i hipertonični tip. Nosi naziv “proliv u odbijanju” jer ga viđamo prilikom naglog odbijanja (ablaktacije) dojenčeta od majčinog mlijeka. a akt defekacije je bezbolan. često su rahitična. a malo mlijeka. Slezina se palpira. One su zelene. a ostalo iz okoline. sadrže u sebi dosta kalcijevih sapuna. Takva su djeca predebela i veoma hidro labilna. ili 15 mg/kg/Tt per os. uznemirena su. Dobra su iskustva i sa Ercefurylom. blijeda. EŠERIJIHA KOLI je najčešće opisivani uzročnik proliva do danas. Proliv može trajati nekoliko sedmica i dovesti do teške distrofije. Početak bolesti je obično nagao. u kliničkoj slici mogu se naći znaci razne hipo i avitaminoze zbog nedostatka vitamina (C. Stolice su smrdljive. Kod oštećenja brašnom razlikuju se tri tipa: atonični. Bolest se veoma brzo širi u dječijim kolektivima naročito kod prematurusa. jer u takvoj hrani ima puno brašna. a naročito ishrana “keksom na mlijeku” najčešći je uzročnik prehranjivanja dojenčadi. Prevelika količina datog kravljeg mlijeka. ABLAKTACIONI PROLIV može biti ubrojan u alimentarno uzrokovane prolive. nadutim trbuhom. kasnije u dodiru sa majkom dobije preko 85% njene bakterijske flore. Bolest traje 7-10 dana. varenje i korištenje majčinog mlijeka. prebogata ugljenim hidratima (stavljanje meda u mlijeko). Postoje grčevi u trbuhu. Može nastupiti ileus i ekstremni gubici tečnosti. Postoji više tipova E. ali se kod vrlo teških daje Polymiksin B 5-7 mg/kg/Tt u 4 doze. edematozna usljed zadržavanja vode u tkivima. Colienterotoksična. a oboje pelenu zeleno. Kolymicin 3-5 mg. SALMONELAMA izazvani prolivi imaju inkubaciju do 48 sati. plaču. Djeca su često pastozna. ublijedi u licu. Postepeno dijete dobije meteorizam. Stolice mogu biti vodene ili normalne. već samo ugljenih hidrata. adinamični. a sa obiranjem masti često dolazi u situaciju da dobije stolice gladi. a najčešće i prolivom zajedno. Tkiva su suha. i. u krvnoj slici anemija. Patofiziologija nastanka ove vrste proliva veže se za enzime i bakterijsku floru debelog pa i tankog crijeva. DiBkompleksa).m. a ne kravljeg. zelene i vodene. sa nešto crijevne sluzi. Medikamentozna terapija se ne daje kod lakših i težih formi. Kod tifoidnog i septičnog oblika izoluje se salmonela u krvi i urinu.majčinog. mišići su hipotonični. disanje ubrzano i plitko. Djeca koja doje u pravilu ne oboljevaju od ovog proliva. Tada se narušava bakterijska i enzimatska ravnoteža u crijevima što može da izazove proliv. apatični. Takve stolice nazivaju se stolicama gladi. sa znacima dehidracije. Naime dijete pri rođenju prolazeći kroz porođajni kanal. Terapija 99 . U našim uslovima još uvijek nije rijetko pothranivanje dojenčad-naročito ako se hrane duži vremenski period neadekvatnim modifikacijama kravljeg mlijeka kao što je 1/3 ili polovinsko kravlje mlijeko.  Kod hipertonog tipa sve kao gore osim što su mišići u hipertonusu. trbuh je nadut. smrdljivoj stolici potoji dosta sluzi ponekad i golim okom vidljive krvi.  Hidremični tip nastaje ako se uz brašno dodaju i znatne količine soli ili nedovoljne količine mlijeka. a kardiovaskularnog kolapsa su diskretni. U proteinogramu se nađe hipoproteinemija. KOD “OŠTEĆENJA MLIJEKOM” u početku nema proliva. blijede su. nego zatvor. Djeca su pastozna. Stolice imaju izgled “žabokrečine”. Zbog toga može nastupiti proliv usljed gladovanja. Takva djeca najčešće odmah poslije obroka neće odmah da zaspu. Kod djece na majčinom mlijeku praktično je nepoznato prehranjivanje. dojenčad su intoksicirana. Nema dovoljno masti ni bjelančevina. Počinju uglavnom naglo sa povraćanjem i visokom temperaturom. enteropatogena. Stolice liče na plastelin. tamnosive boje. Temperatura je visoka. a dijelom usljed nagomilavanja potkožnog masnog tkiva.

povraćanja i visoke temperature. 5 dana.  Gubitak tečnosti prolivom. Terapija je osim simptimatske još Acranil ili Orvagvl (Flagyl) 1 tbl na 10 kg/Tt. Doza gentamvcina je 7. putem. Osim toga svi ukućani moraju pegiedati stolicu. Pokretač promjena u akutnom prolivu je gubitak tjelesne tečnosti.m. Hipovolemija pokreće jedan krug negativnih uzroka i posljedica je hipovolemijski šok. Kod blagih formi antibiotici produžuju kliconoštvo. pluća). dovodi organizam dojenčeta i djeteta u stanje smanjenja volumena plazme (hipovolemija) i hemokoncentracije. 5 dana. Kliconoše ne treba liječiti antibioticima. Uzroci dehidracije kod dojenčeta su:  Smanjeno unošenje hrane i tečnsoti zbog anoreksije i povraćanja. Djeci mlađoj od 3 mj. a ovo je naročito važno u stanjima bolesti kada dojenče mnog gubi tečnost u stanjima proliva. sa obimnim vodenim stolicama tako da dovedu brzo do teške dehidracije. prolivom i visokom temperaturom. Prolivu obično prethodi upala gornjih dišnih puteva. 5 mg/kg/dnevno i. HIDROMINERALNI I ACIDOBAZNI POREMEĆAJI U AKUTNOM PROLIVU U svakom su manje ili više prisutni. ŠIGELAMA izazvani prolivi nastaju poslije prodora klica u submukozu gdje izazivaju ulceracije pa u sluznici ima dosta sluzi. a u toksikozi postoji "krah metabolizma". Terapija je simptomatska. dehidracija. Dojenče. gnoja i krvi. Dehidracija je posljedica negativnog bilansa unosa i gubitka tečnosti. Ova činjenica postaje mnog ozbiljnija kada se zna da dojenče ima mnogo življi metabolizam u odnosu na tjelesnu težinu nego odrasli. 5 dana. Gubitak tečnosti preko 5 mL/kg Tt i više. Djeca koja doje rjeđe oboljevaju i ako obole lakša je klinička slika.v. 100 . Javljaju se bolovi u trbuhu. Bolest može biti blaga ali i veoma teška sa temperaturom preko 40 Co. 10 dana. Amoxicillin ili cefalosporini (cefotaxim.  Povećan gubitak tečnsoti preko pluća hiperventilacijom. Inkubacija je 12-24 sata. Ukoliko je liječenje neophodno koriste se Chloramphenicol. jer crijevna sluznica nema regulatora apsorpcije vode. Rijetko oboljevaju djeca koja doje. ne može je ugasiti bez pomoći drugoga. Nalidiksična kiselina 55 mg/kg/dnevno u 4 doze. peristaltika je ubrzana. ne samo od njegovog organizma. treba dati antibiotike kod srednje teških i teških formi proliva.  Gubici tečnosti nastali pogrešnim liječenjem bilo per os ili i. već i od njegovog staratelja-majke. Zbog toga dolazi do promjena u homeostazi ekstracelularnog (EC) prostora i intracelularnog (IC) prostora u svim organima i tkivima. U stolici se izoluju ciste. je u dobroj ovisnosti. Aminoglikozidi su prva linija kod septikemije. a najčešće je izolovan Rotavirus. ceftriaxon.  Povećan gubitak vode nevidljivom perspiracijom zbog povišene temperature (koža. jer brzo kod njih dolazi do sistemskih infekcija.v. cefoperazon). Bolest nasaje naglo sa povraćanjem. Trimetoprim . a u crijevnom soku vegetativni oblik parazita.  Gubitak tečnosti povraćanjem. Ako je došlo do meningitisa preferiraju se Chloramphenicol i cefotaxim. Stolice su kašaste sa dosta nesvarene hrane. Proliv izazivaju endotoksini koji se oslobađaju dezintegracijom bacila. Prodiru u submukozu i izazivaju nespecifičnu reakciju pa u stolici koja je obilna ima i dosta sluzi i krvi. GIARDIA LAMBLIA u našem podneblju je čest uzročnik akutnog proliva.sulphametoxazol. Nakon pauze od 10 dana kura se ponovi.  Povećani gubici tečnosti poliurijom koja nastaje u kasnijoj fazi bolesti (pos-o tacidotična hipokalemična tubulopatija).. Na nju treba pomisliti kad proliv recidivira.v. KAMPILOBAKTERIMA izazvani prolivi česti su kod novorođenčadi. lijek izbora je Erythromycin 3050 mg/kg/dnevno u 4 doze. VIRUSNI prolivi su najčešći. Sva voda koja se unosi preko usta u digestivni trakt se apsorbuje. Metabolizam vode. Ceftriakson 50 mg/kg. Terapija je simptomatska. 1 x dnevno i. Kod težih slučajeva daje se TMP-SMZ (10 mg/kg trimetoprima i 50 mg/kg sulfametoksazola) u 2 doze. minerala i hranjivih materija kod dojenčeta i male djece. Stepen gubitka tečnosti osnov je za kliničku podjelu akutnog proliva. svakih 8 sati. Kod teških proliva postoji i prolazna nepodnošljivost šećera. 5-7 dana. a medikamentozna i antibiotska terapija ne dolazi u obzir. iako ima osjećaj žeđi.je nadoknada izgubljene tečnosti i korekcija ABS. kao i sredine u kojoj živi. ili i.

mora se znati da je svaki bolesnik individualni problem. Najčešće se podatak o tjelesnoj težini djeteta prije bolesti ne može dobiti od majke. koja se u teškim dehidracijama smanjuje. K. Gubitke tečnosti dijelimo na tri stepena: I stepen blaga dehidracija II stepen umjerena dehidracija III stepen teška dehidracija 30 ml/kg/TT ili 5% cjelokupne težine prije bolesti 50-100 ml/kg/TT ili oko 10% od cjelokupne težine prije bolesti 100-150 ml/kg/TT ili 15% i više od ukupne tjelesne težine podočnjaci.Procjena gubitka tečnosti kod dojenčeta i malog djeteta je dosta teška.. što prije skidanje temperature te nadoknada energije da bi se spriječili katabolički procesi u ćeliji. Hipertona dehidracija se viđa u intoksikaciji salicilatima. oslabljen turgor. Ova dehidracija se sreće u akutnim enteritisima. pri rehidraciji hiperosmolarnim rastvorima NaCI. Zbog toga je neobično važno da se dijete izvaga prije primanja bilo kakve terapije u ambulanti ili na bolničkom odjeljenju i kontrola tjelesne težine mora biti svakodnevna u isto vrijeme (najzgodnije prilikom jutarnjeg kupanja).).. stuporozno. voćni sokovi. ORALNA REHIDRACIJA . opekotinama. Obzirom da li se Na gubi ravnomjerno. prisutna žeđ. smanjena je glomerulska filtracija. pa mu se pristup mora bazirati na procjeni patofizioloških zbivanja. HIPONATREMIJSKA (hipoosmolarna. postoje i drugi znaci: hiperpnoa-kao posljedica acidoze (ne uvijek).Kad god je moguće rehidraciju treba provoditi oralnim putem. intestinalnoj opstrukciji. korekcija ABS. stanja uhranjenosti djeteta i od eventualnih drugih ekstra ili intestinalnih infekcija. sa mogućim krvarenjem i konvulzijama. oči su upale. TERAPIJA AKUTNIH PROLIVA Terapija zavisi od uslova u kojima se provodi. a organizam je naročito osjetljiv na gubitak Na. Elastičnost kože je smanjena a svijest izmjenjena u smislu letargije i stupora. Ca.proporcionalnom gubitku vode i natrijuma. Pored akutnih proljeva hipotona dehidracija se viđa u adrenalnoj insuficijenciji. Dijete dosta tečnosti izgubiti putem stolice i mokraće. ali ne uvijek Jako izraženi simptomi dehidratacije: halonirane oči. skvrčavanje. Mg. oligurija. hipertona) / Na preko 150 mmol/l . Prisutni su znaci hipovolemije i hipovolemijskog šoka. diabetes melitusu. Taj put je 101 . Visoka osmolarnost plazme i ECT izvlači vodu iz ćelija izazivajući intraćelijsku dehidraciju i smanjenje volumena ćelija.. javlja se šok i poslije kratkotrajne dijareje. izotona) / Na u plazmi 130-150 mmol/l . ispoljena je hipovolemija. Ekstraćelijska tečnost je smanjena. HIPERNATREMIJSKA (hiperosmolarna. možemo sa praktičnog stanovišta smatrati kao jednu ćeliju. Zahvaljujući fiziološkim odlikama hematoencefalne barijere CNS-a.Hipertona dehidracija javlja se kad je gubitak vode veći od gubitka natrijuma a distribucija vode u organizmu je poremećena. u prematurusa u kojih je nedovoljno zrela bubrežna funkcija a relativno velika površina prema tjelesnoj masi. više ili manje u odnosu na vodu dehidracije se dijele na: IZONATREMIJSKA (izoosmolarna. ekscesno jakom znojenju i hiperpnei tokom visokofebrilnih proljeva praćenih metaboličkom acidozom. Uzroci hipertone dehidracije leže u velikom unosu soli hranom. Osnovni cilj je nadoknada tečnosti. suha usta. elektrolita. poremećaj svijesti Stanje dehidracije uvijek se komplikuje sa gubitkom mineala preko digestivnog trakta i kože. poremećaja koagulacije.. Može se sresti u cističnoj fibrozi i opekotinama. hipotona) / Na ispod 130 mmol/l -Hipotona dehidracija javlja se kad je gubitak natrijuma veći od gubitka vode. žeđ. Turgor kože je tjestast. Pomućenje senzorijuma je znatno. od uzrasta bolesnika. dok je dijete razdražljivo. raste nivo uree u plazmi. usiljen nos. Veoma se redukuje ECT i volumen plazme. lako postoje različite sheme za rehidraciju. Cl. ponekad do kome. pri rehidraciji samo vodenim rastvorima glikoze ili peroralnoj nadoknadi tečnosti isključivo slatkim vodenim rastvorima (čaj. suh jezik. REHIDRACIJA Najveći broj dehidrirane djece može se rehidrirati samo na osnovu anamneze i fizičkog statusa sa minimumom laboratorijskih analiza a često i bez njih. suh jezik.

Dijete obavezno izmjeriti prije početka rehidracije i svakog dana tokom njenog sprovođenja. napraviti plan rehidracije. U hiponatremijskoj dehidraciji sugerisano je da se ORS (Na 90 mmol/l) daje prvih 6 sati a da se volumen isplanirane tečnosti za preostalih 18 sati sastoji od 2 dijela ORS sol. supa od mrkve. kod najteže hipovolemije praćene anurijom i šokom. Postoji više shema za brzinu nadoknade. voćni sokovi. U akutnim enterokolitisima postoji ekscesni gubitak vode i minerala iz svih sektora tjelesne tečnosti pa 102 . Bistre tečnosti za oralnu upotrebu treba da sadrže Na i K. Intravenskom rehidracijom mora se poslići pozitivan bilans tečnosti. sastav tečnosti i brzina nadoknade. Uputstva koja dajemo roditeljima za sprovođenje rehidracije moraju biti jednostavna. Nadoknadu kalija treba obavljati postepeno. čajevi. nemoj neno da te zbune naslovi ovo su podgrupe intravenozne rehidracije IZOTONA I HIPOTONA DEHIDRACIJA Procijenjeni volumen tečnosti za nadoknadu postojećeg deficita patoloških gubitaka i fizioloških potreba u teškim dehidracijama kreće se između 200 i 250 ml/kg/TT za prva 24 sata liječenja.siguran i efikasan u većine djece sem sa pomućenim senzorijem. Nijedan od pobrojanih preparata nema optimalan odnos ugljenih hidrata. hipovolemično dojenče doji sa tom ishranom obavezno treba nastaviti.0 g U enteritisima razne etiologije česta je malapsorpcija ugljenih hidrata (laktoze. odrediti volumen. anjone baza (najčešće HCO3) i 2% glukozu. Hipotrofična djeca mogu imati hronični deficit kalijuma. konvulzijama. mineralna voda. U hipernatremijskoj dehidraciji nadoknada mora biti sporija. Pa evo kako kod koje treba da se radi. U teškim hipovolemijama brzina nadoknade mora biti energična. bistre supe od mesa. saharoze. sa dugotrajnim prolivima i metaboličkom acidozom potrebe u kalijumu se kreću 2-3 mmol/kg Tt. K i baza.Ovo je najbolji put za rehidraciju nedonoščadi. Kad bolesno. Pored specijalnih preparata za oralnu rehidraciju u porodičnoj sredini koriste se različite solucije. i jednog dijela prokuhane vode. tokom 3-55 dana. slijedećeg sastava: Vode 1000 ml NaCl 3. Pokazalo se zadovoljavajućim da se nakon 6 h rehidracije. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje univerzalni rastvor za rehidraciju oboljelih od proljeva. glukoze). kao i u teško dehidriranog novorođenčeta i mlađeg dojenčeta. jasna i primjerena stepenu obrazovanja. da izvuče bolesnika iz opasnosti. pri upornom povraćanju. Umjesto glukoze rastvorima za oralnu rehidraciju može se dodati saharoza koja ima istu energetsku vrijednost a polovinu osmolarnosti glukoze. INTRAVENOZNA REHIDRACIJA . U crijevnom lumenu razlaže se na glukozu i fruktozu i tako udvostručava osmolarnost. neonatusa. Osmolarnost tečnosti za rehidraciju treba da bude približna osmolarnosti plazme (275-295 mOsm/kg). pored tečnosti za rehidraciju uvede majčino mlijeko. U rotavirusnim enteritisima sreće se malapsorpcija glukoze.5 g KCl 1. Važno je znati da je svaki bolesnik individualni problem. intestinalnoj opstrukciji. Na početku rehidracije dijete se moratačno izmjeriti. rižina sluz.5 g Glukoze 20. Na. pa davanje glukoze u oralnim tečnostima može izazvati osmotsku dijareju.   U prirodnoj ishrani majčino mlijeko se može dati i u hipo i hipernatremiji. U veoma podhranjene djece. Preporučuje se davanje najmanje l mmol/l/kg/Tt sa tečnostima za rehidraciju.5 g NaHCO3 2.  Pri oralnoj rehidraciji normo (hipo) natremijske dehidracije potrebni volumen tečnosti je najmanje 150-160 ml/kg/Tt za dan. ali su sve slične.

može se dodati 3 mmol/kg (3 ml 8. Sa volumenom datim u urgentnoj fazi daje se približno 1/2 planiranog volumena za 24 h u ovoj fazi rehidracije se obnavlja ECT. koji se započinje iako osnovni proces nije do kraja riješen. Pri ordiniranju bikarbonata mora se voditi računa o ukupnom unosu natrijuma. dehidracija i acidoza duže traju. Sa bikarbonatima se nikad ne daju preparati Ča jer se time izbjegava stvaranje nerastvorljivog CaCO3. ako je ima. Bikarbonati se dodaju prema procjeni acidobazne homeostaze. Plan rehidracije predviđa orjentaciono tri etape. NaCI je kao 1:1. U najvećeg broja anuričnih bolesnika diureza se uspostavlja za 6-8 h od početka rehidracije. Vidi se da se pri davanju 3-4 mmol/kg Tt deficit kalijuma nadoknadi tek za 3-4 dana. a I. Isplanirana količina bikarbonata dodaje se infuzijskom rastvoru u dvije približno jednake doze. terapija tečnostima se postepeno smanjuje i ukida. Znači. pa je to i doza kalijuma koju treba dati. Ta međućelijska voda ima ulogu transportnog medija za brojne supstance. dok je l. NaHCO3 (1 ml = 1 mmol) po formuli: broj potrebnih mmol NaHCO3 = tjelesna masa x 0. i faze nadoknade iznosi oko 8 sati.5 % KĆI). pa više tečnosti ostaje cirkulaciji.4% NaHCO3) FAZA NADOKNADE.  a samo 0. Od predviđenih 40 ml/kg može se hipotrofičnom dojenčetu dati oko 10 ml plazme ili albumina. (Faktor 0. dajemo približno 40 ml/kg/Tt.V.se i nadoknada mora obaviti u svim sektorima. jer se organski anjoni moraju prethodno u jetri metabolisati u anjon HCO3 da bi ispoljili željeno dejstvo. Već u ovoj fazi treba započeti definitivnu nadoknadu kalijuma i eventualno drugih ITC elektrolita. Prema osnovnoj bolesti nađenoj kalijemiji K se nadoknađuje u naredna 3-4 dana. Sastav tečnosti: kombinuje se 5% glukoza i 0. Na litar infuzijskog rastvora dodaje se 40 mmol KCI (40 ml 7. Tačan deficit kalijuma u praksi se ne može ni klinički ni laboratorijski utvrditi ali se zna da se kreće između 2 i 14 mmol/kg tjelesne težine. a dijareia. vrste i stepena dehidracije. čime se efikasnije diže onkotski pritisak.V. oralni unos tečnosti i hrane se uspostavlja 3-5 dana. U ovoj fazi nadoknađuju se intracelularna tečnost (ICT) i intracelularni elektroliti i po potrebi nastavlja korekcija narušene acidobazne ravnoteže do podizanja pH na približno 7. nadoknada deficita kalijuma mora se obavljati postupno. Kad je metabolička acidoza teška. 103 . U najtežim dehidracijama potrebe bolesnika u natrijumu se kreću 40 i 80 mol na litar infuzione tečnosti ili približno odnos glukoze i 0. a BE je manjak bikarbonata u ECT). 5 g/kg TT dnevno mora da spriječi ketoacodizu gladovanja. Trajanje urgentne faze rehidracije. Sastav tečnosti je približan sastavu ECT. Izbor tečnosti je  5% ili 10% glukoza i 0. Bitno je brzo nadoknaditi volumen plazme u stanjima sa cirkulatornim kolapsom i anurijom.3 je približna proporcija ECT u tjelesnoj masi. brzina kojom kalijum difunduje iz ECT u ICT nije veća od 3-4 mmol/kg Tt za dan. Ovaj sektor zahtjeva ranu nadoknadu da bi se metabolički procesi odvijali normalno.9% sol. zavisno od stanja kalemije. Sem u najtežim slučajevima. Ovo je približno 1/2 isplaniranog dnevnog volumena ili nešto malo više. Tokom 1-2 h.9% sol. Ukoliko je dojenče i uopšte dijete više pothranjeno. Daje se 120-130 ml/kg zavisno od osnovne bolesti i stepena dehidracije. Kad se uspostavi diureza. Po isteku 24 sata od započinjanja rehidracije deficit tečnosti je nadoknađen. zavisno od stepena dehidracije i hipovolemije.5% KCI) ili nešto više.V. Dojenčetu treba dati 120-150 ml tečnosti l. NaCI u podjednakim količinama za dojenče. Na dalje.20 do 7.9% NaCI u proporciji 2-3:1. Daje se 60-75 ml/kg/Tt tečnosti čiji je sastav sličan intersticijalnoj tečnosti. Nijedno drugo alkalizirajuće sredstvo nema prednosti nad NaHCO3. Bez obzira ne veličinu deficita. a dodata glukoza.4% sol. putem zavisno od mogućnosti oralnog unosa. Nadoknada kalijuma započinje tek kada je uspostavljena diureza.25. U djece uzrasta 2 godine pa nadalje odnos glukoze prema fiziološkom rastvoru NaCI može biti 1:1. tokom 3-4 dana. infuzionim rastvorima se dodaje 20-30 mmol KCI/I (20-30 ml 7.9% sol. što popravku hipovolemije čini efikasnijom. NaCI za predškolsko i veće dijete. Metabolička acidoza se koriguje dodavanjem 8. deficit kalijuma je veći. FAZA RANOG OPORAVKA. Ako nema cirkulatornog deficita. Ovo je faza brze infuzije koja ima za cilj da popravi hipovolemiju. zavisno od uzrasta djeteta. URGENTNA FAZA.3 x BE. moraju se obezbjedivati fiziološke potrebe i patološki gubici. urgentna faza podrazumijeva samo malo brže davanje tečnosti u početku faze nadoknade (slijedeća faza) se može i izostaviti. kao i od biohemijskih nalaza. Vrijeme za koje se obavlja ova nadoknada iznosi 16-18 h. – nadoknađujemo ekstracelularnu tekućinu Najveći dio izgubljene vode u izo (hipo) tonskoj dehidraciji je iz ekstracelularne tečnosti (ECT). rehidracija neophodna. Infuzija se nastavlja još nekoliko dana zajedno sa oralnim unosom.

tokom 48 sati. kože. za jedan dan se planira volumen od oko 120 ml tečnosti na kg TT daje se 5% glukoza sa 25 mmol Na na volumen od 1L (u obliku NaCI ili NaHCOS ako postoji metabolička acidoza). coeliakia Crijevne limfangiektazije Imunološki deficit izolovani deficit IgA.deficit celularnog imuniteta Urođeni defekt transporta familijarna hloridoreja. radijacija urođeni deficit saharaze i izomaltaze.obilni obroci. K lako prodire u ćelije (mišića. osmotskim putem povlači vodu i obnavlja intracelularnu tečnost (ICT) a na taj način se obezbjeđuje postupnost nadoknade tečnosti u ćelijama CNS-a. infekcije mokraćnih puteva antibiotici. proteina kravljeg mlijeka Faktori ishrane visok osmolaritet mlijeka u prahu. malapsorpcija folne kiseline. Postoje benigne forme hroničnog proliva u kojima dijete ne gubi na težini. salmonellae Postenterilisni sindrom nepodnošljivost karbohidrata. Učestalost pojedinih uzroka na nastanak hroničnog proliva su različiti od jednog geografskog područja do drugog. vezivno . jer je Na najvažniji faktor za veličinu ECT. abetalipo-proteinemija. primarna malapsorpcija žučnih kiselina 104 . Najveći broj ovih pacijenata ima relativno očuvan volumen plazme. niti proliv remeti njegov razvoj (iritabilno crijevo). campylobacter. pomućenja senzorija i konvulzija. Deficit K se nadoknađuje čim se uspostavi diureza. Sljedeća tabale pokazuje uzroke hroničnog proliva. giardia.9% NaCI kao 5:1. pankreasa Nepodnošljivost glutena hronični pankreatitis. distrofija I stepena gubitak od 20% od optimalne tjelesne težine – distrofija II stepena gubitak TT do 30% distrofija III stepena gubitak TT preko 30% (sin: atrofija. marazam. Može biti prouzrokovan od svih onih faktora koji uzrokuju akutni proliv bilo da je njihovo djelovanje u digestivnom traktu ili nekom drugom organu.malapsorpcija Toksični prolivi Malapsorpcija monosaharida stečeni deficit laktaze.4% KCI.potpornog tkiva i druge). U hiper-natrijemijskim dehidracijama naknada tečnosti treba da bude takva da za 24 sata serumski Na smanji za oko 10 mmol/l Zato se na 1L 5% glukoze dodaje 25 mmol Na i 40 mmol K u obliku 7. Ako bi se ovim bolesnicima dala čista 5% glukoza. mastoida.Wolmonova bolest. Hronični proliv vodi u distrofiju (malnutricija) te ovisno o stepenu zaostajanja ili gubitka težine distrofija se dijeli na 3 stepena.HIPERTONA-HIPERNATRIJEMIJSKA DEHIDRACIJA Patološka fiziologija hipernatrijemijske dehidracije ima osobitosti iz kojih proizilazi terapijski pristup.V. yersinia. Naknada volumena se sprovodi sa hipotonim rastvorima. HRONIČNI PROLIVI Proliv koji traje mjesec dana ili duže označava se kao hronični. Infekcije salmonellae. dekompozicija).hemioterapija.alergija na hranu Parenteralne ifenkcije Iritabilno crijevo zapaljenje srednjeg uha. U koliko proliv šteti normalnom rastu i razvoju onda se to prvo manifestuje na stagnaciji ili gubitku tjelesne težine. Scwachmanov sindrom. amebe strongiloydes. malapsorpcija monosaharida karbohidrata Insuficijencija egzokrinog cistična fibroza. to bi bilo ekvivalentno davanju destilovane vode jer se glukoza brzo metaboliše do H2O = + CO2 prijeti opasnost od edema mozga. atrepsija. Ako se diureza ne uspostavi treba pokušati sa furosemidom (Lasix 1 -2 mg/kg TT I. Naknada volumena tečnosti mora se SPROVODITI SPORO. U svakodnevnoj praksi zadovoljava odnos 5% glukoze prema 0. Ovaj hipertoni rastvor prevenira intoksikaciju sa vodom koju bi izazvalo brzo uklanjanje Na.) u izuzetno rijetkim slučajevima teške hipernatrijemije kad je Na oko 200 mmol/l preporučuje se peritonealna di| aliza sa 8% glukozom.

laboratorijski i drugim ispitivanjima reakciji organizma na medikamentoznoj ili dijetalnoj terapiji. otitis i mastoiditis. Škrob se ne razlaže i ponaša se u debelom crijevu pod uticajem bakterija osmotski aktivno. normalno se razvijaju. Žučne kiseline kada dospijevaju u većim količinama u kolon izazivaju proliv. Shwachmanov test. coli. rektoskopija. nalazi: krv (SE. kod zapaljenskih stanja u crievu zbog povećanja vazoaktivnih peptida. U većini bolesti djeluje istovremeno više patogenetskih mehanizama. eozinofilni gastroenteritis. U hronične prolive ubrajaju se tvrdokorni prolivi dojenčadi mladih od 3 mj. Ovo je naročito često kod dojenčadi do 3 mjeseca koji uzimaju brašno zbog nepostojanja amilaze. pluća. toku bolesti. Od velike koristi su i drugi testovi koji su donekle specifični za određene bolesti kao što su: D-xyloza test.Poseban entitet hroničnog proliva o kome se sve više govori je sindrom iritabilnog crijeva ili hronični nespecifični proliv. osmotski proliv nastaje zbog malapsorpcije šećera. sepsa. SINDROM IRITABILNOG CRIJEVA . hiperplazija neuroblastom majčine njege Poremećaji funk. imunoglobulini. pH. malrotacija. kolonoskopija gastroduodenoskopija biopsija sluznice tankog crijeva Dijagnoza hroničnog proliva bazira se na anamnezi. a naročito voća i povrća Inače su djeca normalno aktivna imaju dobar apetit.slijepa vijuga crijeva. preosjetljivost na proteine kravljeg mlijeka. Zollinger-Ellisonov sy. reducirajuće supstance. tumor žlijezda nadbud. Clostridium perfrigens. vode koja sadrži veću količinu sulfata. Može da traje nekoliko sedmica mjeseci pa i do 2-3 godine nezavisno od načina ishrane. holesterol.Anatomske abnormalnosti resekcija tankog crijeva. ingestije koncentrovane hrane. Cl u znoju RTG abdomena. prostaglandina ili se motor . infekcija mokraćnih puteva. biopsija debelog crijeva. doručja. Crohnova bolest. pseudomembranozni kolitis. nekrotični enterokolitis. sekretorni proliv izazvan toksinima bakterija kao što su: E. jaja parazita ili paraziti. koagulogram). Odlikuje se u dojenačkom dobu od 6-20 mjeseci života kada djeca imaju 3-6 kašastih stolica dnevno i to veći broj u jutarnjim satima nego kasnije. Liječenje je manje više uspješno iako izvjestan broj bolesti koje se manifestuju hroničnim prolivom mogu biti veoma dugotrajne pa čak iziskuju i hiruršku terapiju. Funkcionalni tumori (Verner-Morrisonov tumor) pankreasa Patageneza hroničnog proliva je bitna za racionalno liječenje. kong. a najčešći su: smanjena apsorpciona površina kao što je u sindromu kratkog crijeva. Poslije resekcije ileuma veća količina nekonjugovanih žučnih kiselina stimuliše sek-reclju i izaziva proliv. masti u stolici. glutenska enteropatija. Kod bolesti terminalnog ileuma dolazi do smanjene resopcije žučnih kiselina i vitamina B12. endok. 105 . a mogu se ovako manifestovati i sve druge bolesti koje smo naveli u prethodnoj tabeli kao uzrok hroničnog proliva. ganglioneurom. jonogram. Vibrio colere. fistule crijeva Hronične upalne bolesti ulcerozni kolitis. Najčešće ovako počnu: nekrotični enterokolitis. Stolice imaju često sluzi i nesvarene hrane. zbog lezije sluznice tankog crijeva izazvane sa poznatim i nepoznatim uzrocima Ovaj proliv vodi dojenče u genaralizovanu malapsorpciju a posljedica je teška distrofija. ulcerozni kolitisa. kod infektivnog proliva zbog oštećenja sluznice i slabe aktivnosti enzima u sluznici. Za uspješno liječenje hroničnog proliva moraju se uzeti sljedeći lab. kod preosjetljivosti na proteine kravljeg mlijeka atrofiraju vili kao i kod gardiae lambliae. preko stimulacije adenil ciklaze u enterocitima. pseudo-membranozni enterokolitis. proteinogram. stolica: koprokultura virusi. Smanjen motilitet sreće se kod hipokalijemije što može da izazove istanje bakterija iz debelog criejva i izazove proliv. Proliv se pogoršava na ekstraintestinalne infekcije. Sve su ovo zapaljenske bolesti. poremećaji motorike cijeva mogu dovesti do hroničnog proliva bilo da je ona ubrzana kao kod hipotireoze.eozonofilni gastroenteritis Malnutricija i nedostatak hiportireoza. Ovaj proliv traje više od 3 sedmice i obično ugrožava život djeteta i pored preduzetog ispitivanja i liječenja. KKS. kod celijakije zbog gubitka resica.

u kom postoje abnormalnosti mukoze a koje su izazvane trajnim nepodnošenjem glutena. neonatalni hepatitis. bakterijska infekcija crijeva (salmonella. Uzroci malapsorpcije su brojni i nabrojani su u sljedećoj tabeli: A. SINDROM LOŠE APSORPCIJE – Malapsorpcioni sindrom Pod malapsorpcijom se podrazumijeva poremećaj jedne ili svih faktora procesa varenja. deficit lipaza teška malnutricija 2. Crohnova bolest. metotrexat) 2. slijepa vijuga. tumori malrotacija crijeva stenoza tankog crijeva kratko crijevo urođeni deficit disaharidaza malapsorpcija monosaharida urođena malapsorpcija folne kiseline i B12 kongcnitalna hloridoreja diabetes Addisonova bolest hypoparatireoidizam neuroblastom ganglioneurom C. (bujanje bakterija) hipersekrecija HCI (Zollinger Ellisonov sy.  apsorpcije  transporta kroz ćelije i u  ubacivanja apsorbovanih supstanci u limfne i krvne sudove. Ne smije se zamijeniti sa drugim vrstama hroničnog proliva ili sa malapsorpcionim sindromom. deficit enterokinaze B. bolesti kolagena. endokrini poremećaji 6. Spontano nestaje za 3-4 godine života Dijagnoza je teška. crijevni faktori kratko crijevo (resekcija). limfom crijeva. Izostavljanje glutena iz ishrane dovodi do potpune 106 . Crohnova bolest. POREMEĆAJ INTRALUMINALNE FAZE VARENJA 1.campylobacter). sekundarni deficit disaharidaza. emocionalni faktori. DEFICIT FAZE OSLOBAĐANJA IZ ENTEROCITA crijevne limfangiektazije. malnutricija. deficit enzima pankreasa cistična fibroza hronični pankreatitis. anatomske abnormalnosti 4. strongiloides. lijekovi (antibiotici. smanjena količina žučnih atrezija žučnih kanala. abeta-lipoproteinemija D. Svaka od nabrojanih bolesti ili uzročnici malapsopcije imaju svoje posebnosti u kliničkoj slici i dijagnostici. kongestivna srčana insuficijencija. karcinoid. poremećaj cirkulacije portalna hipertenzija hronična srčana insuficijencija 3. nepodnošljivost proteina kravljeg mlijeka. specifični urođeni defekti 5.) resekcija želuca. oštećenje sluzokože Coeliakia. POREMEĆAJ CRIJEVNE FAZE 1. i druge pretrage koje su nabrojane kod dijagnostike hroničnog proliva. histiocitoza. COELIAKIA-GLUTENSKA ENTEROPATIJA Celijakija je oboljenje proksimalnog dijela tankog crijeva. limfom crijeva. gardia lambilia. eozinofilni gastroenteritis. DRUGI UZROCI tvrdokorni proliv dojenčadi. Za sada je nemoguće otkriti uzročnik. imunološki deficit. ciroza jetre.Zbog restrikcije hrane od strane ljekara dijete može da padne u distrofiju.Shwachmanov sy. hronični kiselina hepatitis 3. status. lab. ali se bazira na anamnezi u kojoj se saznaje da su i drugi članovi porodice imali iste tegobe. Wolmanova bolest Za dijagnostiku malapsorpcionog sindroma potrebna je detaljna anamneza.

Pregomin. parametara malapsorpcije.SIDEROPENIJSKA ANEMIJA je veoma česta i zahtjeva primjenu preparata Fe i folata. redukcija masnog tkiva. iako nemaju kliničke znakove bolesti. U ishrani se moraju dati sve vrste hranjivih materija. djeca sa celijakijom često imaju nizak rast. sideropenijska anemija. 2. Normalizacija biopsije poslije eliminacije glutena iz ishrane. ponekad hipoproteinemijski edemi. zaostaje u rastu i razvoju.INTOLERANCIJA LAKTOZE. Pošto intolerancija gluena može biti i prolazna pojava potrebno je da se poslije izvjesnog vremena učini oralna provokacija glutenom.. Neki autori uključuju kao krrterijum i postojanje lab. . iako se javlja dosta često svega 5% zahtjeva redukciju laktoze u ishrani. Vrijeme kada to treba učiniti nije sasvim jasno ali većina autora smatra da je to vrijeme pred polazak u školu. D i C vit). oligoelemente i vitamine (ili bar A. Za mukozu tankog crijeva je najtoksičniji α-gliadin iz glutena.USPOREN RAST. stomatitis angularis. Precizan mehanizam nastajanje toksičnog efekta glutena (nalazi se u pšeničnom.. a nasljeđuje se autosomno recesivno. hipoplazija mišića. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze celijakije su: 1.). ostatak oboljelih obično dobro eaguju na eliminaciju samo glutena. 3. a posebno nisku težinu. rehidracije uz upotrebu pogodnih preparata mlijeka za realimentaciju (primjer: Pregestimil.. većinu ili samo poneki nabrijani simptom.HIPOPROTROMBINEMIJA. on se mora staviti na ishranu bez glutena. . mada i druge frakcije glutena mogu imati jako citotoksično dejstvo.kliničke i histološke remisije. Oko 10% zdravih srodnika oboljelih od celijakije imaju atrofiju mukoze tankog crijeva. pogođena je funkcija većeg broja egzokrinih 107 . KLINIČKA SLIKA CELIJAKIJE DOJENČE I MALO DIJETE Anamneza: dijete dobro napredovalo do uvođenja mješovite ishrane. od tada počinje da stagnira u težini. slabog apetita. Mada priroda osnovnog defekta nije do danas razjašnjena. STARIJE DIJETE Ima sve. Ponekad se manifestuje samo kao neobjašnjiva. mada ima dokaza da se radi o imunološkom poremećaju. distenzija trbuha. raženom i ovsenom zrnu) nije jasan. povraća. jer tada dijete mora da se hrani u kolektivu te izbjegavanje hrane koja sadrži gluten dovodi do socijalnih i psiholoških problema. a ponekad je prvi simptom nizak rast ili dermatitis herpetoformis. . uporna sideropenijska anemija. kasnije i da gubi. Tipično bolest počinje poslije nekoliko nedjelja ili mjeseci po uvođenju mješovite ishrane u mada bolest može početi i u bilo kom drugom uzrastu. Pacijenti sa celijakijom imaju u kasnijem životu povišen rizik od nastajanja maligniteta posebno limfoma tankog crijeva. rahitis. CELIJAČNA KRIZA. CISTIČNA FIBROZA (MUKOVISCIDOZA) Cistična fibroza javlja se sa učestalošću od 1:2000. 4. a neki autori za najteže slučajeve preporučuju primjenu korfikosteroida.M. Ponovna pojava histoloških promjena pri ponovnom davanju glutena.. Terapija se sastoji u primjeni l. Klinički nalaz: hipotrofija. KOMPLIKACIJE CELIJAKIJE VEZANE ZA NUTRITIVNI STATUS . je obično uzrokovana deficitom vitamina K i koriguje se njegovim davanjem pred biopsiju 1 mg l. u kojih postoji teška dehidracija i malapsorpcija većeg broja sastojaka ishrane. riječ je o djeci kod kojih je klinička slika bolesti veoma izražena. U nekih pacijenata postoji i deficit Zn koji se koriguje njegovim davanjem. Kad se u pacijenata sa karakterističnom kliničkom slikom nađe atrofija mukoze tankog crijeva na biopsiji. U početku eliminacione dijete obično se daje nešto veća količina proteina i kalorija od preporučene za uzrast da bi se omogućio “catch up” rast. a ishrana bez glutena ne štiti od nastajanja ove komplikacije. Atrofija crijevnih čupica (resica) na biopsiji IV ili V stepena.V. stolice su masne i obilne (ponekad u koliko dominira anoreksija može postojati uporna opstipacija).

Bolest se manifestuje  znacima opstrukcije na bronhiolama (plućni tip). insuficijencija egzokrine funkcije pankreasa. Gastrointestinalni poremećaji su posljedica u prvom redu oštećenja egzokrine funkcije pankreasa zbog smanjene funkcije pankreasnih enzima u crijevima. 108 . Pansvnorm. hronična pneumopatija. te je klinička slika polimorfna. KLINIČKA SLIKA CISTIČNE FIBROZE U dobu novorođenčeta i dojenčeta  Nešto niža tjelesna masa na rođenju  Mekonijalni ileus (oko 15% oboljelih)  Neonatalna holestatska žutica  Nenapredovanje (iako je apetit često pojačan)  Hiponatremijski edemi  Hiponatrijemija  Rekurentni ili stalni simptomi od strane respiratornog trakta  Dijareja sa čestim.. Deficit enzima pankreasa postoji već u 80% bolesnika već prvih mjeseci. prolaps rektuma  Distenzija abdomena  Znoj djeteta je veoma slan (kada se dijete poljubi) U starijeg djeteta  Wheesing. 3. 4. Pancreatin. U 98-99% bolesnika sadržaj Cl je povišen u znoju preko 60 mmol/l Za analizu je potrebno obezbijediti 50 gr znoja. povećana koncentracija Na i Cl u znoju. Steatoreja je posljedica deficita lipaze pankreasa i smanjene količine žučnih soli u crijevima. zaostajanje u tjelesnoj masi  Hronična dijareja  Hipoplazija žučne kese. Festal. Bolest se skoro uvijek javi na oba sistema samo neki od njih može biti slabije zahvaćen. Digestal. holelitijaza  Nazalna polipoza  Često imaju toplotni udar  Subakutna crijevna opstrukcija (“ekvivalent mekonijalnog ileusa”) Obično tek u doba adolescenta  Bilijarna ciroza sa portnom hipertenzijom  Diabetes mellitus  Cor pulmonale  Hronična plućna slabost Hipogonadizam i slab razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika u muške djece  sterilitet u muške djece Dijagnoza se postavlja ako su ispunjena najmanje 2 od 4 kriterijuma: 1. TERAPIJA DIGESTIVNE FORME MUKOVISCIDOZE je nadoknada enzima pankreasa nekim od brojnih fabričkih preparata (Pancrease. 2.  crijevima i pankreasu (abdominalni tip).žlijezda.). pojava bolesti u porodici. obilnim stolicama. rekurentne respiratorne infekcije  Nizak rast. a poslije prelaska na čvrstu hranu pojavljuje se proliv.. Stolice su obilne. masnog izgleda i jako smrdljive.

5 mg/kg/dan. Iako je debelo crijevo primarno mjesto lezija ulcerozni kolitis je po svojoj prirodi opšte ili sistemno oboljenje često vezano sa artritisom. imunoalergijska. a u 10-20% ovih bolesnika zahvaćen je terminalni ileum.REGIONALNI ENTERITIS – TERMINALNI ILEITIS Crohnova bolest je hronična upala koja je najčešće lokalizirana u terminalnom ileumu ali se može proširiti proksimalno i distalno i zahvatiti veći dio kolona i ileuma. Promjene su difuzne. Kod malih beba dobro je dati mlijeko sa srednjim lancima masti (Pregestimil. Preostali otoci hiperemične. Drugi dio bolesnika 25-40% mora se podvrći operaciji zbog slabog reagovanja na konzervativno liječenje. Pancolitis se nađe u 62%. Metronidazol 10-15 mg/kg/dan 3-4 puta. iritabilni kolon.kolike i tenezmi su tipični simptomi. šigeloze. Etiološke terapije: nema. HRONIČNI ULCEROZNI COLITIS Ulcerozni kolitis je hronična upala debelog crijeva (kolona i rektuma koja se ponekad širi i na terminalni ileum).5:1. U uznapredovaloj fazi kolon može izgledati kao “olovna cijev” jer je služen. druge parazitoze. Klinička slika. nespecifičnu upalnu promjenu. a kasnije se mogu vidjeti ulkusi i pseudopolipi. CROHNOVA BOLEST . leukocitoza. vulnerabilna. koriste se Sulfasalazin do 10 godna 1. skraćen i bez haustracija. Diferencijalna dijagnoza: amebijaza. Postoji veza i sa Crohnovom bolešću. 2) kontinuirani. Histološki rubovi i dno ulceracija pokazuju intenzivnu. Imunosupresivi: 6 merkatopurin u dozi 1-1. a češća je u adolescenata i odraslih. edematozne sluznice su izdignuti iznad ulcera i daju sliku pseudopolipoze. hipoproteinemija (zbog stalnog gubitka krvi). Makroskopski u najranijem stadijumu sluznica je edematozna. salmoneloze. Portagen). Etiologija nije poznata. Po svom kliničkom toku javljaju se tri oblika: 1) fulminantni. deskvamacijom epitela sluznice apscesi se prazne. uveitisom. Nekada je potrebno hraniti ih sa nazogastričnom sondom. svježe voće i povrće). a naročito submukozu gdje se nađu 109 . a nastaviti medikamentoznu terapiju. psihogena genetska) ali nijedna ne zadovoljava potpuno. opšta slabost. a sekundarne spolne osobine se javljaju sa zakašnjenjem. prolaps rektuma. a proctosigmoiditis se nađe u 15% slučajeva. Laboratorijski nalazi: u krvi se nađe anemija. Ileus često treba riješiti hirurški. Učestale krvavo sluzave stolice su glavni simptom. mršavost. nastaju ulceracije. Terapija: Dijeta (u akutnoj fazi UC uskratiti celulozu. a samo u teškim slučajevima zahvataju sve slojeve. temperatura i anoreksija koje se razvijaju kao posljedica hronične upale često dominiraju kliničkom slikom. kolitisi druge etiologije. Po tom se jave tačkasta krvarenja sluznice koja apscediraju.Ishrana bogata u proteinima tako da proteini čine 20% energetskog unosa. Patologija: hronični upalni infiltrati prožmu sve zidove crijeva. U dnu ulceracija se nađe akutni vaskultis Epitel rubova ulkusa i pseudopolipoza pokazuju metaplaziju i displaziju žlijezda što su vjerovatno mjesta maligne alteracije. iznad 10 godna 3-6 gr/dan. Žene oboljevaju češće od muškaraca 2. hiperemična. Etiologija nije poznata. koprolkulture na patogene crijevne bakterije su negativne kao i parazitološki pregled stolice. bolešću jetre. Treća skupina ima najlošiju prognozu i ti pacijenti umiru od maligne alteracije. Lijevi kolon u 22%. Ova bolest je u djece rijetka. ali se mora javiti i kod djece svih uzrasta uključujući i dojenčad. akutna dilatacija kolona. Kortikosteroidi peroralno. krvarenje. parenteralno ili u obliku klizmi. pseudopolipoza. Učestalost. U neliječenim slučajevima rast i razvoj djeteta je usporen. ograničene na mukozu u submukozu. 3) rekurentni UC koji je najčešći sa periodima egzarcebacija i remisija. Postoje mnoge teorije (infektivna. Abdominalna bol . To je bolest mladih odraslih osoba i adolescenata. Patologija. anorektalne strikture te karcinom rektuma. Bljedoća. granulomatozni kolitisi i bolesti kolagena.5-3 gr/dan u 3-4 doze. Komplikacije: perforacija. Prognoza je neizvjesna: Izvjestan proceant od 30-40% reaguje dobro na konzervativnu terapiju i provodi normalan život osim u fazama egzarcebacije. kožnim promjenama. venskim trombozama. Ako bolest traje duže početno edematozno zadebljanje zida kolona zamjenjuje laka do umjerena fibroza. Irigografija u ranoj fazi može biti normalna.

Laboratorijski nalazi ubrzana SE. u većeg broja bolesnika tok bolesti je postepen sa opštim simptomima kao što su anoreksija. PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS Najčešće nastaje poslije oralne primjene Klindamicina. Terapija: se sprovodi tako da se odmah ubaci nazogastrična sonda i vrši stalna sukcija sadržaja. Bujaju otporne stafilokoke. NEKROTIČNI ENTEROKOLITIS je teška i do 30% smrtonosna bolest novorođenčadi. a doza se može ponoviti za 6 sati. a u slučaju komplikacija (opstrukcija crijeva. između anaeroba i aeroba. da se daju kristaloidi. Imuran. svježu plazmu. Etiologija je nepoznata. subfebrilne temperature i opšta slabost. perforacija. Sadržaj i broj stolica varira. Ampicillina. gljivice. zadebljalo i kruto. U kliničkoj slici dominira nagao početak s temperaturom. klostridije. da se spriječe malnutricija i anemija odgovarajućim režimom ishrane (kašasti. RTG nalaz: u početku bolesti može se uz pomoć kontrasta vidjeti iritabilno i spastički promijenjeno crijevo. Liječenje zahtijeva da se odmah isljuče antibiotici. Klinička slika: abdominalna bol je glavni simptom. anemija. Ne isključuje se izvjesna uloga bakterija kao E. Bolesnici su jako blijedi. Klinička slika započinje naglo sa znacima septičkog ili cirkulatornog šoka. kolonoskopski se vide smeđe pseudomembrane. dati kristaloide. U savremenim centrima primjenjuje se parenteralna prehrana. cijanotični. Recidivi proliva su drugi glavni simptom. sluznice egzulcerirana. a ispod njih ulceracije sluznice. dilatirane vijuge tankog crijeva. U poodmakloj fazi bolesti crijevo je najčešće (terminalni ileum) sužen poput rigidne cijevi “znak užeta”. naročito donjeg dijela ileuma i desne polovine kolona. fistule) vrši se hirurški tretman. krvarenje i površne ulceracije. Prognoza: bolest je hronična i progresivna uz velike individualne varijacije. U krvi se nađe leukocitoza i hipoalbuminemija. U podmakloj fazi bolesti oboljelo crijevo je suženo. javljaju se krize apnee. Kasnije se nađu ulceracije i suženje lumena. a ponekad sadrže krv. a kasnije nekroza sluznice i cijelog zida crijeva što dovodi do perforacije crijeva i peritonitisa. limfosarkom. Epizode proliva mogu se izmjenjivati sa opstipacijom. a naročito prematurusa ispod 2500 gr porođajne težine. Liječenje: nema specifične terapije. bradikardija i šok. u stolici bude krvi. Lincomicina. Na RTG abdomena distenzija crijeva sa nivoima tečnosti. glukoza. Dijagnoza se postavlja na osnovu gornjih simptoma i RTG snimka nativnog abdomena gdje se vide nivoi u crijevima. sluz i gnoj. u toku 10-15 min. nauzejom. U etiopatogenezi optužuju se ishrana kravljim mlijekom (rijetko obole djeca koja doje). Ponekad se mogu naći bolne tvorbe u desnom donjem trbuhu. Mikroskopski liče na tuberkulozu. hipoproteinemija nemaju osobit Značaj obzirom da su nespecifičan nalaz. Od lijekova primjenjuju se Sulfasalazin. glukozu. 110 . Tok bolesti može biti akutan. iako rijetko kada difeencijalno dijagnostički dolazi u obzir akutni apendicitis. Antibiotika i visoke doze kortikosteroida ako je u šoku Hydrocortison 30 mg/kg I.opsežni granulomi. a pojedine vijuge su međusobno spojene atrezijama i fistulama. Bolna osjetljivost abdomena je glavni fizikalni nalaz. želucu. češći. coli i clostridia. Proliv je obično težak.V. a nekad i svježu krv. ali u bolesti izvjesnu ulogu ima selektivna ishemija crijeva. a u akutnoj fazi apendicitis (koji se obično ne može isključiti bez laparotomije). a može se pojaviti i pneumatoza crijeva. Kod 3/4 bolesnika javi se distenzija želuca i crijeva sa retencijom tečnosti pa dijete povraća ili dobija vodene stolice. mijenjaju odnose između pojedinih bakterijskih vrsta. Ispoljavaju se znaci krvarenja i DIK-a. histoplazmoza. leukocitoza. Prisutne su pseudomembrane žućkasto bjeličaste boje. Prvo se na sluzokoži pojavi edem. kortikosteroidi. intermitentna je i u obliku kolika različitog intenziteta. albumini. ponekad su stolice samo mekanije i kašastije. ali ne kazeificiraju i ne sadrže TBC bacile. Kasnije se počnu javljati gastrointestinalni simptomi. po potrebi antibiotika. Cilj terapije je da se što duže održi kondicija pacijenta. Promjene se obično nađu u kolonu i završnom dijelu ileuma. Lokalizirana je paraumbilikalno ili u desnoj ilijačnoj jami. Ishrana preko usta tek nakon 10-14 dana i to razblaženim majčinim mlijekom. Amoxicillina. Antibiotici smanjuju konkurentnu floru. a ponekad se može javiti i inkontinencija. Kod perforacije crijeva terapija je operativna. Diferencijalna dijagnoza: u obzir dolaze TBC crijeva. a manji obroci visokokalorične hrane). povraćanje i distenzijom trbuha.

u stolici ima dosta mliječne kiseline. lokalizacijom. Postoje abdominalne kolike zbog rastezanja crijeva usljed prisustva gasova u crijevima pa su stolice zbog izlaska gasova pjenušave i vodene. života slaba je aktivnost pankreasne amilaze pa zato djeca u tom periodu slabo podnose škrob. U anamnezi postoji familijarna nepodnošljivost šećera. malnutricijom. a obično se javi nekoliko dana ili nedelja poslije prestanka dojenja i prelaska na kravlje mlijeko. a dojenčetu se da mlijeko od soje ili hidrolizata proteina (Soyamil. BOL U TRBUHU Bol u trbuhu je čest kod djece i veoma težak za diferencijalnu dijagnozu. Gubitak vode i soli može biti velik u kratkom vremenskom intervalu i dovesti do teške dehidracije. opterećenje sa disaharidima ili monosaharidima pokazuju niske aplatirane krivulje. Klinička slika se može manifestovati akutno sa gastroenterokolitisom. Na žalost laktoza je u dojenačkom periodu glavni snabdjevač organizma sa glukozom. Biopsija sluznice tankog crijeva mora biti normalna. karakterom. frekvencom te okolnostima pod kojima nastaje bol. intenzitetom. kožnim ili plućnim manifestacijama. 5 i niži. Vancomicin skraćuje tok bolesti. Usljed enzimskog deficita i nepotpune hidrolize disaharida (a naročito laktoze. Prekida se sa ishranom per. Nemogućnost digestije i/ili apsorpcija šećera nastaje najčešće zbog dugotrajnih infekcija u GIT traktu. crijeva krče. Nekuhano kravlje mlijeko. NEPODNOŠLJIVOST PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA Ovaj poremećaj je u nekim zemljama najčešći uzrok hroničnog proliva. galaktoze a još češće stečeni nedostaci ovih fermenata. izlaze pod pritiskom. Prevencija ove bolesti je dojenje bar u prvih 6 mjeseci starosti dojenčeta. Opisani su kongenitalni deiekti aktivnog transporta glukoze i galaktoze. Terapija se sastoji od isključenja kravljeg mlijeka i poboljšanje nastaje za 2-3 dana. MALAPSORPCIJA UGLJENIH HIDRATA Ona je čest uzročnik akutnog proliva bilo da se radi o uruđenoj ili stečenoj anomaliji. Druga teorija je da je ovaj sindrom posljedica izmijenjene imunološke reaktivnosti bolesnika. D-xyloza test je ponovo patološki. trajanjem. Uzrok nepodnošenja proteina može biti u genetski predisponiranih osoba. malapsorpcijom masti. Do sada su opisani kongenitalni deficit laktaze. Postoji jaka ili umjerena distenzija trbušnog zida. povraćanjem. Kod nas nema tačnih podataka. pH stolice je 5. Smrtnost je velika i iznosi 30% u neliječenih slučajeva. saharaze i izomaltaze te malapsorpcija glukoze. distenzija trbuha i povraćanje su glavni simptomi. Šećer u stolici dokazuje se hromatografski ili modificirano po Felingu. krv. Dijagnoza ove bolesti se postavlja tako da ako se sumnja. Nedostaju potpuno ili djelomično fermenti za hidrolizu polisaharida i disaharida ili za apsorpciju monosaharida. stolice su jako kisele. Dijete stagnira ili gubi na težini. Prvo treba razlikovati bol koji zahtjeva hiruršku intervenciju od bola koji zahtjeva medikamentoznu ili psiho terapiju. Klinička slika može ići i hroničnim tokom koji je češći. Anamneza mora da bude detaljna u vezi sa početkom. RTG pokazuje flokulaciju kontrasta. Biopsija tankog crijeva pokazuje u ovoj bolesti mjestimično oštećenje sluznice.plazma. U kasnijem dobu ova djeca često ispoljavaju alergijske manifestacije na koži ili plućima. Akutni enterokolitis naročito u mlađe dojenčadi i prematurusa sa niskim IgA može da pokrene patogenetski mehanizam senzibilizacije na proteine kravljeg mlijeka tim prije što je propustljivost sluznice crijeva za makroskopske molekule kod njih veća nego kog starije djece. Proliv (često i krvav). abdominalnim kolikama. izvrši se eliminacija kravljeg mlijeka. dolazi do intertriga. Nutramigen) 4-10 sedmica Ponovo se da kravlje mlijeko i ako dođe do pogoršanja u roku 48 h sa istim ili sličnom kliničkom slikom potvrda je dijagnoze. a u lakšim slučajevima daje se Metronidazol. Pregestimil. U prva 3-4 mj. njegovo rano davanje u prvim sedmicama poslije rođenja predisponirajući je faktor ove bolesti. pratećim znacima abdominalnih i 111 . Najčešći je nedostatak laktaze kako urođeni tako i stečeni defekt. os. U kliničkoj slici dominira proliv. Okultno krvarenje iz GIT a je relativno često u dojenčadi koja se hrane kravljim mlijekom. manje saharoze) javlja se osmotski proliv. a odlikuje se učestalim stolicama.

Često je potrebno angažovati psihologa i psihijatra.  akutni pankreatitis. Liječenje bola je etiološko.  perforacija Meckelovog divertikla.  hiperlipidemija. Do dijagnoze je teško doći pa treba često tražiti pomoć psihologa i psihijatra.  toksični megakolon. Liječenje bola je etiološko.  bolovi zbog postoperacionih adhezija. a potrebno je nekada načiniti dosta pretraga uključujući endoskopiju i RTG pretrage. intolerancije na kravlje mlijeko.  Bazalne upale pluča.  diabetična ketoacidoza itd.  krvarenje u ovarij ili ovarijalna cista.  akutni apendiks i  nekrotizirajući enterokolitis. Psihogeno .  subserozni hematomi zbog traume. vrtić. Pregled djeteta mora biti detaljan i ono mora biti golo.  mezenterični adenitis.bol obično je lociran oko pupka  nesloga roditelja ili  preveliko opterećenje roditelja.  intestinalne opstrukcije. Svi ovi uzroci ali kod starije djece od dvije godine i  druge infekcije crijeva. dadilje.  porfirija.  holecistitis.  traumatska ruptura slezene ili bubrega ili mokraćne bešike.  torzija testisa. 112 . teška anemija.  odvajanje od roditelja-jaslice. šigelama.drugih organa. Kod djece iznad dvije godine starosti.  hepatitisi.  kalkuloza.  holelitiasis.  Henoch-Schonlein purpura. Bol u trbuhu koji iziskuje medikamentoznu terapiju najčešći je  kod djece do dvije godine  zbog infekcija salmonelama.  perforacija crijeva kod trbušnog tifusa.  tvrda stolica.  inkarcerirana ingvinalna hernija.  zbog parazita koji izazivaju opstrukciju pojedinih organa digestivnog trakta.  ulcerozni i amebni kolitis.  nefritis. urinarne infekcije takođe mogu dati jak bol u trbuhu.  trovanje hranom  Crohnova bolest. Do dijagnoze je teško doći pa treba često tražiti mišljenje od iskusnog dječijeg hirurga. kampilobakterom.  infekcije urinarnih puteva. osim ranije navedenog dolaze u obzir:  primarni peritonitis. Uzroci bola koji zahtijevaju hiruršku intervenciju – Kod djece ispod dvije godine su:  perforacija čira na dvanaestercu.

ac. crna) stolica klinički su simptomi krvarenja iz gornjih dijelova probavnog trakta. peptičkog ulkusa želuca i duodenuma (hematemeza. U tu grupu spadaju oni koji su nastali u toku liječenja kortikosteroidima ili slaicilatima. Sama boja stolice nije apsolutni pokazatelj mjesta krvarenja.  hemoroidi (svijetla krv u stolici). Perforacija je 113 . kao što je sepsa. Da li je hematemeza samo prolazna pojava nekog bezazlenog procesa? Povraćanje progutane krvi nakon epistakse ili ekstrakcije zuba. Od svih dijagnostikovanih lezija koje uzrokuju gastrointestinalno krvarenje. Klinička slika. bez prethodne traume ili nekog drugog uzroka.Jedan dio peptičkih ulkusa nastaje usljed “stresa” u toku neke teže infekcije ili traume.  varikoziteta jednjaka. rektumu i kolonu.  hemoragijska dijateza (hematemeza. regeneracija normalne sluznice) i agresivnih ulcerozni činilaca (pepsin. tamnocrvena krv potiče obično iz ileuma i proksimalnog kolona. šok. intrakranijalne povrede ili opekotine. Nasljedna dispozicija ima značajnu ulogu (u oko 30% slučajeva je pozitivna porodična anamneza gdje 1 ili više članova porodice imaju ulkusnu bolest). odnosno koja je bolest prouzrokovala krvarenje. a samo 10% iznad Treitzova ligamenta. polipa kolona ili rektuma (svijetla krv u stolici). Patofiziologija. Da li je GIT krvarenje samo manifestacija opšte hemoragijske dijateze? Ima li znakova krvarenja ud rugim organima (pluća. ulcerozni kolitis (krvavo sluzava stolica). 1. rijetko hematemeza). ili je crvena od prevelike količine ingestiranog paradaiza. infekcija sa Helicobacter pylori).  Mekelov divertikulitis. Hematohezija (krarenje svježe krvi na rektum) znak je krvarenja iz donjih dijelova crijeva. Da li je u pitanju uopšte krvarenje? Ne potiče li možda crna stolica od preparata željeza.  Mekelov divertikulitis (tamnokrvava ili svijetlocrvena stolica). oko 50% se nalazi u anusu.  hijatusna hernija (povraćanje sa primjesama krvi. U novorođenačkom dobu hematemeza i melena su najčešće prvi i jedini simptomi. Ti se ulkusi zovu “stresni” ili sekundarni. a klinički se manifestuju hematemezom i melenom. oko 30% u tankom crijevu.  invaginacija crijeva (krvava sluz u stolici). 4. PRIMARNI ULKUSI . koža. U DOJENAČKOM PERIODU TO SU:  fisure anusa (svijetlocrvena krv na tvrdoj stolici). a svijetlocrvena iz distalnog kolona i anusa. Najčešći uzroci krvarenja iz Gl trakta U NOVOROĐENAČKOM PERIODU SU  hemoragijska dijateza. Svakom slučaju GIT krvarenja treba pristupiti ozbiljno a pri tom riješiti neka osnovna pitanja. Nastaju kao primarna bolest. melena). PEPTIČKA ULKUSNA BOLEST (PUB) Bolest je dugo poznata u djece svih uzrasta uključujući i novorođenčad. 3. Iz kojeg mjesta potiče krv. mikrocirkulacija. alkalni sokovi. Etiologija. U osnovi zbivanja je disbalans između mukoza protektivnih mehanizama (mukus. melena). ulkus želuca ili duodenima. Duodenalnu ulkus je češći 7-8 puta od gastričnog. 2. primarni ulkusi. Oko 30% novorođenčadi povrati u prvih 12-24 sata krv koju je progutalo za vrijeme poroda.  invaginacije crijeva (krvava sluz u stolici).GASTROINTESTINALNO KRVARENJE Hematemeza (povraćanje krvi) i melena (tamna. malina ili cvekle. Može se dogoditi da krv iz varikoziteta jednjaka da usljed pojačane peristaltike prebrzo evakuisana iz želuca i crijeva te da stolica ne bude crna nego svijetlo ili tamnocrvena. U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM UZRASTU  zbog fisura anusa. STRESNI ULKUSI . Ipak oko 30% prolaznog Gl krvarenja i pored svih raspoloživih dijagnostičkih postupaka ostaje nerazjašnjeno. mozak).Drugu grupu čine tzv. kiselina.

HRONIČNI PANKREATITIS Izuzetno je rijedak. Osnovne dijagnostičke pretrage su radiološka i endoskopska. Razdražljivost. Velika grupa djece zahtjeva tretman hirurga. povraćanje. Nalazi se 30-40 cm proksimalnije od ileocekalne valvule. krvariti ili izazvati opstrukciju. uz mučninu i povraćanje. a za stariju djecu 20 do 40 mg na kg TT u 4 doze. Ovi ulkusi su većinom sekundarni u toku intrakranijalnih ozljeda u porodu ili neonatalne sepse. Perforacija je rijetka.česta komplikacija i u pravilu se brzo razvije. Bol. naročito kod djece do 10 godine života. a niže vrijednosti hematokrita se nađu u stanju dehidracije. I u ovoj dobi se bol može javiti natašte i noću. Nizatidin). a najčešće sluznica želuca. U doba puberteta i adolescencije simptomi postaju tipičniji za ulkusnu bolest: bol u epigastriju. a kod starije djece 50% recidivira do u odraslu dob. periodu je visoka. a u zadnje vrijeme se koriste inhibitori tripsina (Trasilol). Navedeni uzročnici oštete tkivo pankreasa te se aktiviraju enzimi koji dovedu do autodigestije parenhima i krvnih žila. Sucralaftat je efikasan za ublažavanje bolova i zacjeljivanje ulceracija i dobro se podnosi. Dijagnoza se postavlja rentgenski ili scintigrafski. Cimetidin 10-20 mg na kg TT za neonatuse. a rjeđe zbog opstrukcije sfinktera Oddi (kamencima. Terapija. Bol je obično jak. Invaginacija izazvana Meckelovim divertiklom je rijetka. H2 blokeri (Cimetidin. Liječenje je hirurško. MECKELOV DIVERTIKUL Meckelov divertikul je ostatak omfalomezenteričnog pleksusa. H2 blokeri su efikasni kod duodenalnog. Bol ima karakter periodičnosti. U njegovoj sluznici se mogu naći razna heteropotpoma tkiva. Leukocitoza je nespecifičan nalaz. spriječiti infekciju primjenom antibiotika. Mučnina je česta. odstranjuje se i u onim slučajevima kada je slučajno otkriven zbog mogućih komplikacija. u epigastriju sa propagacijom u leđa ili je pojasnog karaktera. podmirivanje kalorija i elektrolita iv putem. a lokalizacija češća na duodenumu. Hranu treba uzimati u što manjim češćim obrocima. U dojenačkom dobu glavni simptom je recidivno povraćanje odmah nakon jela. Najčešća lokalizacija je duodenum. uz česte napade bolnog plača. Dijagnoza. Trbuh je bolan ali bez defansa. Etiologija. takvog sastava da što manje nadražuje želudac i da što više apsorbuje kiselinu. jači u ležećem položaju. Klinička slika. Češće su lokalizirani u želucu. Patognomonična je noćna bol. a remisije mogu trajati od nekoliko sedmica do nekoliko godina. Krvarenje se najčešće manifestuje kao svijetla krv na bezbolnim tamnim stolicama. Glavni klinički simptom je recidivirajuća bol u gornjem dijelu trbuha. Etiologija je nejasna ali može nastati iz akutne forme. povraćanje rijetko. Perforacija je rjeđa nego u neonatalnom periodu. Smrtnost u nov. U predškolskoj i školskoj dobi glavni simptom je recidivna bol u trbuhu lokalizirana najčešće paraumbilikalno. Medikamentozna terapija sastoji se od antacida koji se daju između obroka i pred spavanje. Ranitidin. natašte. nenapredovanje su česti prateći znaci. mučnina i temperatura sreću se kod ove bolesti. Konzervativno liječenje obuhvata dijetalnu prehranu. U kasnoj fazi bolesti 114 . AKUTNI PANKREATITIS Bolest često ostaje nedijagnostikovana. a na uzimanje hrane i antacida prestaje. Laboratorijski se mogu naći povišene amilaze u krvi i urinu u toku akutne faze. Famotidin. UZ i CT ali i dalje teško. askarisom. Ranitidin 4-6 mg na kg TT podijeljeno u 2-3 doze. Patogeneza. Divertikul se može upaliti. anoreksija. Mogu se javiti melena i hematemeza ali su okultna krvarenja češća. Bolest nastaje kao komplikacija parotitisa ili kao posljedica traume trbuha. Smrtnost je visoka. a može doći i do nekroze okolnog tkiva. a ostatak kasnije gubi simptome. piloričnog i želudačnog ulkusa i daju se djeci. tumorom duodenuma). Dijagnoza RTG. lijekove i opšte higijenske mjere. Nažalost PUB kod djece može biti teška za tretman i između 35-70% djece imaju recidive. takođe se mogu naći prolazna hiperglikemija i glikozurija. Bol je različitog intenziteta. Divertikulitis ima istu kliničku sliku kao apendicitis. Osnovni principi su suzbijanje boli (ne koristiti morfij jer izaziva spazam Oddijeva sfingtera). Terapija.

Prolabirana sluznica je hiperemična. Nastaju kod hronične opstipacije i portalne hipertenzije.). a na stolici se pojave manje ili veće količine svijetlo crvene krvi. Manifestuju se kao veće ili manje pukotine na anusu. Opstipacija se može pogoršati jer dijete zbog boli izbjegava defeciranje te se stvara začarani krug. Javlja se kod muške djece 10 do 20 puta češće.. uvijek su vanjski. Terapija je bazirana na suzbijanju recidivne boli analgeticima. a ako je došlo do insuficijencije egzokrinog pankreasa daje se substituciona terapija (Pankreatin. Hirurška intervencija je rijetko potrebna. te naprezanju pri defekaciji iz bilo kog razloga. crijeva i njihovog sadržaja. Liječe se regulisanjem stolice. rektoskopije i irigografije. lako se reponira kroz ingvinalni kanal u abdominalnu šupljinu. održavanje higijene mlakim kupkama. a zbog mogućnosti maligne alteracije uvijek ga treba histološki analizirati.zbog propadanja i fibroziranja tkiva pankreasa mogu se javiti učestali stolice. Može biti  PARCIJALNI. a po histološkoj građi je adenom i lako krvari na svaki dodir. a bol i krvarenje su glavni simptomi. PROLAPS REKTUMA Prolaps rektuma je prilično česta bolest u djece do 3 godine. steatoreja i znaci dijabeteta. Najčešće se javlja u rektumu a rjeđe u sigmi. povrće). manipulacijom pri pregledu i lošom higijenom te regije. Bolesti ingvinoskrotalne regije HERNIJA INGVINALIS uvijek kongenitalna i indirektna. a rijetko je potrebna hirurška intervencija. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Pri naprezanju. Jedini klinički simptom je bezbolno krvarenje za vrijeme ili neposredno nakon defekacije. plaču zna se uklještiti.. Dijagnoza je teška i često ostaje neutvrđena dok se ne jave znaci insuficijencije pankreasa ili se na RTG-u ne nađu znaci njegove kalcifikacije. vidi se i pipa kao kobasičasta tvorevina. HEMOROIDI Hemoroidi se kod djece izuzetno rijetko javljaju. bezbolna. u prve 2 godine. a prolabirana sluznica se lako može vratiti blagim pritiskom i utiskivanjem rektuma sa gazom umočenom u topao rastvor fiziološke otopine. Hernija se sastoji od peritoneuma. Ako se hernija ne može vratiti 115 . anestezinska mast. Manifestuju se bolovima i ponekad krvarenjem pri defekaciji. akutnim enteritisima sa velikim brojem stolica. Većinom su uzrokovane tvrdom stolicom. kupkama mlake vode. JUVENILNI POLIP Juvenilni polip je najčešći tumor u GITu djece. kada prolabira samo mukoza ili  POTPUNI kada prolabiraju svi slojevi rektuma. Javlja se kod djece sa iscrpljujućim bolestima (cistična fibroza). Ovo je klinički uglavnom asimptomatska bolest koja se odlikuje tumefakcijom u predjelu prepone ili se spusti u skrotum (hernija skrotalis). krvari na dodir. digitorektalnog pregleda. kašlju. Liječenje je hirurško. razlog je otvoren procesus vaginalis peritonei koji normalno obliterira odmah po rođenju. Liječenje se sastoji u uklanjanju uzročnih faktora. Pancinom. Hirurški tretman je indiciran ako je došlo do opstrukcije izvodnih kanala ili se razvila pseudocista pankreasa. Pri defekaciji se osjeti oštra bol. Ako primijenjeno ne da povoljan rezultat može se primijeniti kauterizacija srebrenim nitratom (lapis). FISURE ANUSA Najčešće bolesti anorektalne regije i najčešći uzrok rekatlnog krvarenja. čime se postiže normalna konzistencija stolice. Liječenje se sastoji od dijetalne prehrane (voćni sokovi. Benigan je. primjena blagih laksativa. voće.

unutar 10 do 12 sati mora se hirurški intervenisat. Vlada mišljenje da veće hernije treba operisati ranije zbog manjih komplikacija i recidiva. HIDROCELA TESTIS Javlja se odmah po rođenju ili najkasnije u prvoj godini života, a rijetko kasnije. Nastaje zbog nezatvorenog procesus vaginalis pa dolazi do prodora peritonealne tečnsoti između dva lista procesus vaginals peritonei. Razlikuje se od hernije što prosijava svijetlo a neda se sa lakoćom reponirati. Često je udružena sa ingvinalnom hernijom. Liječenje je nepotrebno najčešće jer se tečnost sama resorbuje za nekoliko mjeseci, a predznak je alergijske dijateze. DISTORSIO FUNICULI TESTIS Je uglavnom u dojenačkom periodu. Razlikuje se od prethodne dvije bolesti što je tumor jako bolan, oteklina je crvena ili modra. Dijete postaje febrilno, povraća. Terapija je hirurška.

Akutni apendicitis
U prvih 10 do 15 godina najčešće oboljenje kod djece koje zahtijeva hirurški zahvat. Može se javiti i kod dojenčeta i kod malog djeteta, kada je atipične kliničke slike. Etiologija bolesti je bakterijska infekcija crvuljka. Zbog kratkog omentuma kod dojenčadi i male djece prilikom perforacije razvije se difuzni peritonitis. Kliničkom slikom dominira bol u donjem desnom dijelu trbuha ili difuzno. Počinje sa povremenim bolovima, a kasnije bol kontinuiran i pogoršava se sa pokretima desne noge ili pri hodu. Dijete često povraća, a što je mlađe to je proliv češći. Tjelesna temperatura će preko 38°C i uvijek je veća rektalno nego aksilarno (preko 1°C). U krvnoj slici leukocitoza u urinu leukociturija i umjerena eritrociturija. Palpacijom trbuha dijete osjeti bol u predjelu apendiksa koja se pojačava kada se ruka naglo pusti sa abdomena. Kod 80-90% dojenčadi i male djece upala crvuljka se komplikuje peritonitisom.

Peritonitis
Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata. Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana. Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

116

HEPATOLOGIJA
SIMPTOMI HEPATO-BILIJARNIH BOLESTI ANOREKSIJA I POVRAĆANJE - su česti znaci u ranom stadiju hepato-bilijarnih bolesti, a patogenetski mehanizam njihovog nastanka nije jasan. ABDOMINALNA BOL - prati brojne bolesti hepatobilijarnog trakta, ali i kongestivnu jetru, a nastaje naglim rastezanjem Glissonove čahure. ŽUTICA (ICTERUS) - je prebojavanje kože, sklera i vidljivih sluznica žutom bojom različitog intenziteta u zavisnosti od koncentracije bilirubina u krvi. Normalna koncentracija bilirubina u krvi je 5-20 μmol/l (0,3 - 1,2 mg%). Žutica je karakterističan, ali neobavezan znak hepatocelularnog oštećenja ili poremećaja normalnog oticanja žuči. Žutica se može pojaviti: 1) zbog nagle i prekomjerne hemolize, 2) zbog hepatocelularnih oštećenja, 3) zbog opstrukcije u oticanju žuči, 4) kao miješana žutica (zbog predugog trajanja žutice drugog uzroka te naknadnog oštećenja hepatocita). Nekonjugovane žutica nastaju zbog povećane hemolize ili smanjenja konjugacije bilirubina, 80-85% ukupnog bilirubina otpada na nekonjugirani (indirektni) bilirubin. Nasuprot tome, u konjugiranoj žutici 50% ili više ukupnog bilirubina čini konjugirani (direktni) bilirubin, a nalazimo je kod upalnih oštećenja jetre, infiltracija i tumora jetre, nasljednih metaboličkih bolesti, bolesti ekstrahepatičnih žučnih vodova. HEPATOMEGALIJA - Kod dojenčeta i malog djeteta jetra je ispod desnog rebarnog luka za 1-3 cm. Pri tome se mora voditi računa o gornjoj granici jetre (V međurebarni prostor) jer kod djece sa asteničnim habitusom, te kod patoloških procesa u desnom hemitoraksu, (npr. emfizem, izljev) jetra se može spustiti niže, a da pri tom ne psotoji njeno uvećanje. Uvećanje jetre može biti difuzno ili lokalizirano, a potrebno je voditi računa i o konzistenciji jetre (da li je donji rub zaobljen ili oštar). Razni patofiziološki mehanizmi dovode do uvećanja jetre: upala, kongestija (bilijarna ili kardiovaskularna), hiperplazija, infiltracije (masna ili tumorska) ili tezaurizmoze (deponovanje nekih supstanci). SPLENOMEGALIJA - Opipava slezina ispod lijevog rebarnog luka nije neobičan nalaz u prvim mjesecima života. Splenomegalija je reoovan pratilac portalne hipertenzije. Ona takođe redovno prati hemolitičke procese, a ponekad bakterijske i virusne infekcije, zatim tezaurizmoze, lipidoze, malignu infiltraciju idr. EDEMI I ASCITES - Pojava edema i ascitesa (slobodne tečnosti) kod bolesti jetre je posljedica više faktora: hipoalbuminemije (dovodi do pada onkotskog pritiska), portalne hipertenzije, poremećaja limfotoka jetre i sekundarnog hiperaldosteronizma (koji je uzrokovan smanjenjem efektivnog volumena plazme). Hiperaldosteronizam dovodi do povećane tubularne reapsorpcije natrija. Ascites se javlja kod uznapredovale hronične bolesti jetre i loš je prognostički znak. Kad je obilan, potiskuje jetru i dijafragme, smanjuje ekspanziju pluća, otežava disanje i pokretljivost bolesnika. Edemi se mogu pojaviti zajedno sa ascitesom ili neovisno od njega. Najčešće su lokalizirani na stopalima, potkoljenicama i u području sakruma. Izazvani su istim faktorima kao i ascites, uz dugotrajno ležanje i sekundarne kardiovaskularne poremećaje. POJAVE NA KOŽI  Proširene vene na prednjem trbušnom zidu (caput medusae) su posljedica portalne hipertenzije i portalno-sistemskog santa putem kolaterala.  Spider nevusi su teleangiektazije morfološki slične pauku, lokalizirane najčešće na vratu, ramenima i gornjem toraksu.  Palmarni eritem, mrljasti eritem na tenaru i hipotenaru je nespecifičan znak (prisutan nekada i kod zdravih osoba).  Pruritus je čest simptom u opstruktivnoj žutici, a nastaje taloženjem žučnih soli u kožu. Zbog češanja nastaju ogrebotine, impetiginizacije, pigmentacije.  Ksantomi su sitni smeđkasti čvorići koji nastaju kod dugotrajnih holestaza sa hiperholesterolemijom.

117

POREMEĆAJ STOLICE je česta pojava kod hroničnih bolesti jetre. Česta je opstipacija, steatoreja zbog malapsorpcije masti. Blijeda stolica poput gipsa je karakterističan nalaz u opstruktivnoj žutici. SKLONOST KRVARENJU nastaje zbog nedostatka K-vitamin zavisnih faktora koagulacije, kako zbog nemogućnosti njihovog stvaranja u jetri, tako i zbog nemogućnosti resorpcije liposolubilnih vitamina. Treći uzrok je trombocitopenija zbog splenomegalije sa hipersplenizmom. Najteža i najopasnija krvarenja nastaju pucanjem varikoziteta jednjaka. HEPATIČNA ENCEFALOPATIJA može nastati kao komplikacija teških poremećaja jetrenih funkcija a u uskoj je vezi sa intoksikacijom amonijakom, odnosno nemogućnošću jetre da amonijak resorbiran iz crijeva pretvori u netoksičnu ureju. Može nastati bilo u terminalnoj fazi ciroze jetre ili u toku akutnih fulminantnih nekrotičnih promjena (infekcija, trovanje gljivama ili lijekovima). Karakterišu je neurološki poremećaji, hipotonija, konvulzije, te gubitak svijesti raznog stepena do kome. ANEMIJA se javlja zbog anoreksije, loše resorpcije i manifestnih ili okultnih krvarenja. PORTALNA HIPERTENZIJA Povećanje pritiska u v. porte iznad 10-12 mmHg ima za posljedicu hemodinamske promjene koje dovode do stvaranja kolateralne cirkulacije između portalnog sistema i sistema gornje i donje šuplje vene. Na mjestima anastomoza se razvijaju kolaterale: proširene vene jednjaka i gornjeg dijela želuca, u submukozi rektuma proširene hemoroidalne vene, proširene epigastrične vene prednjeg trbušnog zida, kao i dijafragmalne ili pankreasne vene. Portalna hipertenzija može biti: 1) PREHEPATIČNA, - Najčešći oblik kod djece nastaje usljed opstrukcije v. porte ili rjeđe v. slezine na bilo kom mjestu od hilusa do ušća jetre. Može biti utrokovana trombozom koja je nastala u neonatalnom periodu poslije umbilikalne sepse, nakon kateterizacije umbilikalne vene, nakon teških infekcija itd. 2) INTRAHEPATIČNA, posljedica ciroze jetre, ali i infiltrativnih procesa i bolesti odlaganja. 3) POST-HEPATIČNA. veoma rijedak kod djece. Najčešći uzroci su Budd-Chiarijev sindrom, tj. tromboza hepatičnih vena ili v. cave u ma kom dijelu do ušća u desnu pretkomoru i konstriktivni perikarditis. Klinička slika: bolest je lagano progradijentna. Karakteristični znaci su: splenomegalija (obično 1-3 godine prije gastrointestinalnog krvarenja), uz splenomegaliju se kasnije razvije i hipersplenizam (trombocitopenija, leukopenija, anemija).razvoj kolateralnog krvotoka, te pojava hemoragičnih epizoda (hematemeze i melene), koje bivaju sve češće i teže. Pojava ascitesa nastaje relativno kasno. Dijagnoza: varikoziteti jetfnjaka se dokazuju ezofagoskopijom i ezofagografijom. Metoda izbora je perkutana lijenoportografija koja prikaže kompletnu sliku portalnog sistema i smjer kolateralne cirkulacije. Terapija: je konzervativna i hirurška. U fazi akutnog krvarenja se suzbija hemoragični šok (transfuzije krvi ili plazme) primjena Vazopresina 1 jed./3kg što dovodi do pada portalnog tlaka, oralno Velyn (liofilizirani bovini trombin), a u slučaju neuspjeha kompresija varikoziteta jednjaka i kardije balonskom sondom. U mirnoj fazi se može vršiti skleroziranje varikoziteta ili se rade tzv. porto-sistemski šantovi, koji imaju za cilj da smanje priliv krvi u ezofago-gastrične varikozitete. BIOHEMIJSKI TESTOVI ZA DIJAGNOZU HEPATOBILIJARNIH BOLESTI TESTOVI KOJI POTIČU IZ METABOLIZMA BILIRUBINA Povišena je vrijednost ukupnog bilirubina. Grubo uzevši,  indirektna (nekonjugirana) hiperbilirubinemija se sreće kod hemolize,  direktna (konjugirana) kod atrezije a  mješovita kod upalnih procesa. Urobilinogen  U bilijarnoj opstrukciji nema urobilinogena u mokraći (normalno je u tragu),  kod hepatocelularne lezije urobilinogen u mokraći povišen jer oštećena jetra nije sposobna

118

da veže veći dio urobilinogena iz enterohepatične cirkulacije i ponovo ga izluči u žuč. Bilirubin u mokraći  nađe se samo u konjugiranoj hiperbilirubinemiji (jer je topiv u vodi) i boji mokraću smeđežuto, kao tamno pivo. Stolica i sterkobilinogen  Stolica koja sadrži mali ili nimalo sterkobilinogena je svijetla (hipoholična ili aholična) i karakteristična je za bilijarnu opstrukciju. AKTIVNOST ENZIMA U SERUMU Povišena aktivnost AST (ASPARTAT TRANSAMINAZE) i ALT (ALANIN TRANSAMINAZE) je osjetljiv pokazatelj hepatocelularnih oštećenja, pri čemu je osjetljiviji test povišenje ALT (jer je specifičnija za jetru). Povišenje ALKALNE FOSFATAZE (AP) koja se normalno izlučuje putem žuči, ako nema znakova bolesti kostiju, upućuje na oštećenje ekskretorne funkcije jetre ili bilijarnu opstrukciju. Zajedno sa AP, kod hepato-bilijarnih bolesti se nađe i povišenje 5-nukleotidaze. GAMA GLUTAMIL-TRANSFERAZA (gama GT) ima veliku vrijednost u dijagnozi jetrene bolesti, naročito u prisustvu povišene AP za koju nije jasno kojeg je porijekla. SINTETSKA FUNKCIJA JETRE HIPOALBUMINEMIJA, jer oštećena jetra stvara manje albumina, pa dolazi do albuminsko-globulinske inverzije i povećanja α2 globulina kao znaka nespecifičnog upalnog procesa. Na istom principu (albuminsko-globulinske inverzije) se zasnivaju flokulacioni testovi (TT,TF, cefalin-holesterolska proba). SNIŽENJE AKTIVNOSTI FAKTORA KOAGULACIJE: fibrinogena, protrombina, V, VII, IX, X, zbog poremećaja njihovog stvaranja. Koagulacioni testovi, a naročito protrombinsko vrijeme su dobre metode za funkcionalno ispitivanje jetre. U teškim hepatocelularnim oštećenjima jetre javlja se sniženje konc. holesterola, naročito njegovih estera (poremećaj stvaranja), a nasuprot tome nivo holesterola, fosfolipida i triglicerida je povišen u holestazi. Alfa-fetoprotein, koga sintetizira nezrela jetra i nađe se u prva 2 mjeseca života, može kod nekih bolesti jetre bitipatološki povišen. Ekskretorna sposobnost jetre BSP (bromsulfoftaleinski test). BSP dat intravenski se vezuje za albumine plazme odakle ga preuzimaju hepatociti, konjugiraju i aktivno izlučuju u bilijarni trakt. Nakon 45 min ne smije biti retinirano više od 5% date količine. RADIOLOŠKE I RADIOIZOTOPSKE METODE - Oralna i intravenska holangiografija - Radioizotopske metode (scintigrafija jetre). Intrahepatične patološke tvorevine veće od 1 cm se prikažu kao defekti punjenja, tzv. hladne zone. Novija metoda je dinamična scintigrafija jetre (pomoću tc-Hida), čiji je klirens iz krvi brz i putem žuči se izlučuje u crijevo, a kod oštećenja hepatocita putem bubrega. - Ultrasonografija (UZ) - Kompjuterizovana tomografija (CT) - Venegrafija (splenoportografija, arteriografska portografija) PERKUTANA BIOPSIJA JETRE  podrazumijeva histološko, enzimsko i elektronsko ispitivanje uzorka. Indicirana je u prolongiranim žuticama, nejasnim hepatosplenomegalijama, kod sumnje na bolest deponovanja. Pri izradi se mora voditi računa o hemostazi, zbog sklonosii ka krvarenju.

NEONATALNA HOLESTAZA (KONJUGIRANA HIPERBILIRUBINEMIJA) Prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina je česta pojava u prvom mjesecu života. Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode ili do mehaničke opstrukcije bilijarnog protoka ili do funkcionalnog oštećenja bilijarne ekskretorne funkcije. Novorođenčad sa holestazom se mogu podijeliti u 2 grupe: 1) sa ekstrahepatičnom i 2) intrahepatičnom bolešću. Diferencijacija između ekstrahepatične bilijarne atrezije, idiopatskog neonatalnog hepatitisa i

119

intrahepatične holestaze je osobito teška a dijagnostička kriterija nesigurna. Zbog toga anglosaksonski autori intrahepatičnu holestazu označavaju kao: NEONATALNI HEPATITIS SINDROM, koji može biti: 1) Idiopatski, nepoznate etiologije sa sporadičnim i familijarnim oblicima (gdje spadaju još nedefinirane metaboličke i virusne bolesti) 2) Infektivni hepatitis novorođenčeta (uzročnik su specifični agensi, kao Hepatitis B virus, enterovirusi, CMV) 3) Intrahepatična bilijarna hipoplazija, odnosno mali broj žučnih vodova (uobičajen, a neodgovarajući naziv je intrahepatična atrezija) NEONATALNI HEPATITIS Uboljenje jetre novorođenčadi i dojenčadi u prva 3 mjeseca života, izazvano infektivnim agensima: virusima, bakterijama i parazitima, a prema kliničkoj slici te dijagnostičkim kriterijima veoma ga je teško izdvojiti iz “sindoma neonatalnog hepatitisa”. Način prenošenja je intrauterini. perinatalni i postnatalni. Neonatalni hepatitis može biti uzrokovan bakterijskim infekcijama, u toku septičnih stanja ili teških infekcija urinarnog trakta, posebno sa E. coli. Vjeruje se da bakterijski produkti dovode do toksičnog oštećenja hepatocelularnog ekskretornog sistema. Takode, mogu ga prouzrokovati virusi: rubeola, citomegalovirus herpes simplex, Epstein Barr, cocxackie i hepatitis B, kao i kongenijalne infekcije toksoplazmozom i sifilisom. Ove nebakterijske hronične, perinatalne infekcije se skraćeno nazivaju - TORCH (akronim za Toksoplazmozu, Ostale infekcije, Rubeolu, CMV infekciju, Herpes infekciju). Za njih je karakteristično da oboljenje nastaje uglavnom preko primarne, obično inaparentne infekcije trudnice, sa polimorfnom slikom, mada se hepatitis može javiti i kao izolovana pojava. Jetra novorođenčeta pri tom odgovara karakterističnim promjenama u vidu stvaranja multinuklearnih gigantskih ćelija (hepatociti sa više jedara) tj. džinovskom transformacijom hepatocita. Ponekad je taj odgovor toliko prisutan da se upotrebljava izraz “gigantocelularni” hepatitis. Klinička simptomatologija je veoma različita, od blage, do veoma teške sa smrtnim ishodom. Znaci hepatocelularnog oštećenja najčešće se javljaju u prvoj ili drugoj sedmici života ali mogu i kasnije, u 2. ili 3. mjesecu. Klinički simptomi nisu specifični i vezani su više za nespecifičan odgovor anatomski i funkcionalno nezrele jetre, nego za etiološki agens. Prisutni su: žutica mješovitog, nekad i opstruktivnog tipa, aholične ili slabo kolorisane stolice, u urinu se nađe konjugirani bilirubin (boji pelene žuto), hepatosplenomegalija, slabo ili nikako napredovanje na tjelesnoj težini. Prognoza umnogome ovisi o etiologiji bolesti. Veliki broj novorođenčadi nije obolio akutno, i nakon 1-6 mjeseci od pojave žutice se postepeno oporavi, bez rezidualne bolesti ili ciroze. Etiološka dijagnoza se postavlja: direktnom izolacijom i kulturom uzročnika, eventualnim pegledom liquora (obično pleocitiza i povišeni proteini), odgovarajućim serološkim testovima (npr. dokaz specifičnih IgM - ELISA test na toksoplazmozu), radiološkim ispitivanjima (UZ glave, CT glave) Diferencijalna dijagnoza prema atreziji žučnih puteva je teška (vidi kasnije). Terapija: ukoliko je moguće treba biti etiološka. Simtomatska terapija je kao i kod atrezije žučnih vodova (vidi kasnije) ATREZIJA ŽUČNIH VODOVA Jedan od češćih uzroka konjugirane hiperbilirubinemije novorođenčadi i dojenčadi. Može biti  EKSTRAHEPATIČNA (atrezija ili opstrukcija ekstrahepatičnog voda ili jednog njegovog dijela)  INTRAHEPATIČNA (sa odsustvom ili smanjenjem broja žučnih kanalića u jetri). Danas se misli da je atrezija žučnih puteva sekundarna lezija nastala intrauterino (a ne razvojana anomalija), odnosno da su neonatalni hepatitis i atrezija žučnih vodova posljedica istog patološkog procesau jetri, tj. različite faze u evoluciji iste osnovne bolesti. Klinička slika: prisutna je žutica (često sa prisustvom zelenkaste boje) koja se obično nadovezuje na fiziološku, i iz dana u dan se pogoršava Stolica je aholična a mokraća tamna, jer sadrži konjugirani bilirubin. Razvija se hepatosplenomegalija i nema napredovanja na težini. Nakon 4-6 mjeseci se

120

holesterol. AP. 121 . Klinička slika hepatitisa A i hepatitisa B se bitno ne razlikuje. nestane iz urina. virusi grupe Herpes virusa. dok se pri kraju bolesti ponovo pojavi. a hepatitisa B 40-180 dana U kliničkom pogledu postoje 3 faze: 1. non B. izuzev ikterusa. mjestimično baloniranje hepatocita i upalna infiltracija u portalnim prostorima. zdravstvene radnike. ishranu preparatima mlijeka u kojima su masti zamijenjene srednjelančanim trigliceridima za čiju resoprciju nisu potrebne žučne soli (Pregestimil). prolaska žutice. Mokraća postaje tamna a stolica svijetle boje. flokulacioni testovi su patološki. Nastupa masivna nekroza hepatocita uz smanjenje veličine jetre. koje mogu biti 10-20 puta veće od normalnih. Svrbež kože se javlja kad je žutica najintenzivnija. IKTERIČNA . zatim narkomane.Povišen je ukupni bilirubin. sa biohemijskim parametrima koji govore za holestazu. nekad i slezina a rijetko i limfni čvorovi. Može se javiti u endemskom obliku. ANIKTERIČNI HEPATITIS je čest oblik kod djece sa prisutnim svim kliničkim i laboratorijskim znacima bolesti. Često prođe nedijagnosticirano. lipidi seruma). ALBUMINSKO GLOBULINSKA INVERZIJA . abdominalna bol. l pored toga prognoza je većinom loša. 2. a kasnije kad je izlučivanje žuči u crijevo izrazito smanjeno. mada hepatitis B češće ima teži tok. povraćanje. obično sa dobrom prognozom.U mokraći je prisutan bilirubin već u predikteričnoj fazi. osobe izložene transfuzijama.dolazi do poboljšanja opšteg stanja. Inkubacija hepatitisa A traje 15-40 dana. Razvija se ascites.počinje pojavom žutice koja se postepeno pojačava i traje 2-3 sedmice. Terapija: hiruršku korekciju sa ciljem uspostave drenaže žuči treba učiniti prije razvitka cirotičnih promjena. hemoragični sindrom. Zbog prisustva žučnih boja mokraća dobija boju poput piva ili čaja. ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B. progrediraju znaci hepatične encefalopatije i bolest najčešće ima letalan ishod. Primjena holestiramina (izmjenjivač jona) smanjuje vrijednost konjugiranog bilirubina i svrbež kože. Dijagnoza se postavlja na osnovu testova koji govore za holestatsku žuticu (povišen direktni bilirubin. ATIPIČNI OBLICI HEPATITISA:  HOLESTATSKI HEPATITIS (rijedak kod djece) koga karakteriše intenzivna žutica koja traje i po nekoliko sedmica i mjeseci. FAZA REKONVALESCENCIJE . Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa Prisutna je nekroza u centru lobulusa. urobilinogen je povišen na početku žutice. FAKTORI KOAGULACIJE Kod težeg oblika bolesti sniženi su faktori koagulacije. normalizacije apetita. BILIRUBIN U KRVI . KRVNA SLIKA – česta leukopenija sa limfocitozom. uz radiološke pretrage (dinamična scintigrafija jetre). Konzervativni pristup podrazumijeva parentralnu nadokandu liposolubilnin vitamina.(obično traje oko 1 sedmice) javljaju se nespecifični simptomi: anoreksija. u početku pretežno kao konjugirani. a s oporavkom raste nekonjugirani bilirubin. BILIRUBIN U MOKRAĆI . Kod hepatitisa B u 10-15% bolesnika se javljaju urtikarija i bol u zglobovima.U akutnoj fazi bolesti je prisutna albuminsko-globulinska inverzija.razvijaju znaci bilijarne ciroze.   LABORATORIJSKE PRETRAGE AKTIVNOST TRANSAMINAZA AST i ALT. što je praćeno poboljšanjem laboratorijskih parametara u serumu. FULMINANTNI HEPATITIS (rijedak) se karakteriše brzim pogoršanjem stanja. hirurškim intervencijama. opšta slabost. HEPATITIS A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. PREDIKTERIČNA. duže traje i ima češće komplikacije. najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija: HEPATITIS B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine. dijalizi. . AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A. 3. Arbovirusa. Jetra je uvećana i bolna na palpaciju. nauzeja.

dok žutice u pravilu nema. HRONIČNI HEPATITIS je neriješen u pogledu etiologije. ali češće nema podataka o prethodnoj bolesti. Smatra se daje svaki hepatitis koji traje duže od 6 mjeseci hroničan. ili je hepatitis protekao anikterično. Terapija: nema specifične. Temperatura je obično povišena. Samo izuzetno ovaj oblik pređe u agresivni.  Nakon 3 sedmice HBsAg obično nestaje. Javlja se kao: 1) hronični perzistenzni i 2) hronični aktivni (hronični agresivni hepatitis). mjesecu. Terapija: nije potrebna. oprez kod manipulacije krvlju.  Nalaz HBs-antigena u serumu je dokaz infekcije virusom B. Prisustvo antitijela na razne tkivne antigene (kod 50% na DNA i antigene glatke muskulature). Patoanatomski se u jetri. 122 . REYE-OV SINDROM (AKUTNA ENCEFALOPATIJA S DISFUNKCIJOM JETRE) Akutno. prirode morfoloških lezija i odnosa prema cirozi. nejasne etiologije i patogeneze. na kraju 1. a bolest ima dobru prognozu. TERAPIJA Ne postoji specifična. najčešći je u dobi 10-30 godina. PREVENCIJA potrebna je sanitacija okoline. iza koje se bolesnik oporavi a nakon nekoliko dana dolazi do pogoršanja opšteg stanja. ali i u drugim organima (bubreg. HRONIČNI AKTIVNI HEPATITIS (HRONIČNI AGRESIVNI HEPATITIS) Raznolike. često i smrtonosno oboljenje nepoznate etiologije u kome je dokazano primarno oštećenje mitihondrija. Nekada mu prethodi evidentan akutni hepatitis. a takode i HB vakcinu. a pojavljuju se specifična HBs-antitijela. do duboke kome sa konvulzijama. Na zahvaćenost jetre može ukazati lagano uvećana jetra. Poduzimaju se higijensko-dijetetske mjere (mirovanje u krevetu. Jedini objektivni klinički znak može biti uvećanje jetre. Na isti način se mogu zaštititi veoma ugrožene osobe (kontakti. nalazi: obično se nade blago povišen bilirubin i blago povišena aktivnost transaminaza. Ako je majka HBsAg pozitivna z potrebno je novorođenčetu u prvih 12 sati nakon rođenja dati hepatitis B imuni globulin (HBIG). Etiologija vjerovatno nije jedinstvena. što upućuje na značaj genetskih faktora. miokard) nađe masna infiltracija bez znakova upale. KLINIČKA SLIKA: bolesti obično prethodi akutna infekcija gornjih dišnih puteva. sa smanjenjem aktivnosti intramitohondrijalnih enzima. u prvih 7 dana. patogeneze. Klinička prezentacija: protiče uglavnom asimptomatski i otkriva se slučajno. a izgleda da postoji veza između influence B. Manji broj bolesnika je HBs-antigen pozitivan. Uočena je i familijarna pojava bolesti uz češće prisustvo HLA1 i HLA8 antigena nego u osoba kontrolne grupe. Lab. Može postojati hronična HBs antigenemija. Bolest može spontano regredirati i tada je oporavak brz. nekad sa osipom na koži a povraćanje obilno i uporno. te povoljan odgovor na imunosupresivnu terapiju govore o ulozi autoimunih mehanizama. oba spola. bazira se na održavanju vitalnih funkcija te prevenciji edema mozga. Bolest zahvata djecu svake dobi. Patohistološki se nađu nespecifične upalne promjene i žarišne nekroze sa poremećenom lobularnom građom i razvojem fibroze. Opisana je njegova češća pojava u toku influence B i varicelle. Na to se nadovezuju znaci progresivnog zatajenja funkcije mozga od blage somnolencije. HRONIČNI PERZISTENTNI HEPATITIS Javlja se u svim dobnim uzrastima. veoma teško. Neki bolesnici su HBsAg pozitivni.SEROLOŠKI TESTOVI su osobito važni za dijagnozu:  za hepatitis A porast titra specifičnih antitijela (HAV-antitijela). mjeseca i u 6. aspirina i Reye-vog sindroma. ili može voditi letalnom ishodu. ishrana sa dosta bjelančevina i ugljičnih hidrata). zdravstveni radnici). stroga kontrola davalaca krvi.

Primjenjuju se kortikosteroidi: Prednizon 1-2 mg/kg TT 2-3 sedmice. nalazi: aktivnost transaminaza je višestruko povećana. Lab. hroničnih KVS bolesti dugotrajnim djelovanjem toksina i lijekova. miješana. a nakon kliničkog i biohemijskog poboljšanja doza se progresivno smanjuje u toku 2-4 mjeseca (na 0. i sličan akutnom virusnom hepatitisu. metaboličkih poremećaja). sniženi su faktori protrombinskog kompleksa. sniženi su alburnmi i povećani gama globulini. difuznim umnožavanjem vezivnog tkiva i obnovom sa stvaranjem regenerativnih čvorića koje nemaju normalnu gradu jetrenih lobulusa. Glavni klinički nalazi su: povećana i tvrda jetra (kasnije se smanjuje i postaje neravna).5-1 mg/kg TT na drugi dan). Drugi konstantan nalaz je uvećana i tvrda jetra. a ako nije. Terapija ima za cilj da ublaži ili zaustavi proces. ascites i edemi. Tok bolesti je vrlo varijabilan. urođenih metaboličkih poremećaja. U slučaju neuspjeha primjenjuje se Imuran 1-2 mg/kg TT. hronične opstrukcije ili atrezije žučnih vodova. neodređenim tegobama. zbog djelovanja autoimunih reakcija i kao idopatska (iz nepoznatih razloga). Kod ascitesa se reduciraju soli i daje Spironolacton (antagonist aldosterona). CIROZA JETRE Ciroza jetre nije jedinstvena bolest nego krajnji stadij u evoluciji mnogobrojnih bolesti. U dekompenzovanom obliku može biti prisutna sva simptomatologija jetrenih poremećaja (data u uvodu). Liječenje je dugotrajno. Pod cirozom se podrazumijeva hronično oboljenje praćeno postepenom degeneracijom i izumiranjem hepatocita. Klinička slika znatno varira ovisno o stadiju cirotičnog procesa. hroničnog aktivnog hepatitisa. žutica i portalna hipertenzija. Većinom se bolest razvija postepeno i podmuklo sa anoreksijom. Laboratorijski testovi pokazuju jetrenu dekompenzaciju (vidi ranije). 123 . često se može dokazati prisustvo antitijela na mnoge tkivne antigene. Ciroza jetre može nastati kao završni stadij akutnih bolesti (virusnih hepatitisa). onda je cilj održati dobru kondiciju djeteta i odstraniti nokse koje pridonose progresiji cirotičnog procesa. komplement C3 može biti snižen. malaksalošću. pretežno direktna hiperbilirubinemija. Terapija treba biti kauzalna kad god je to moguće. Može se razvijati neprimjetno. mjesecima ili godinama ili se od početka može očitovati simptomima (kao u slučaju virusnog hepatitisa.Klinička prezentacija: kod manjeg broja bolesnika početak može biti akutan. Splenomegalija i portalna hipertenzija se razvijaju postepeno. prisutna je umjerena. a u slučajevima krvarenja daju se transfuzije krvi i K-vitamin. Prognoza je ozbiljna: nekad se proces u jetri može stabilizirati i postati neaktivan. ponekad godinama. te se ezofagogastrični varikoziteti i ascites javljaju u poodmakloj fazi kao ozbiljna komplikacija. Time nastaje narušavanje arhitekture lobularne građe i dolazi do poremećaja cirkulacije u portalnom venskom sistemu. atrezije žučnih vodova. mjesecima. a nažalost većinom prelazi u cirozu. Žutica blagog intenziteta je najkonstantniji simptom. splenomegalija sa hiperplenizmom. meteonzmom i abdominalnom boli. kao i razaranje hepatocita i proliferaciju veziva. Provodi se higijensko-dijetetski režim: visokoproteinska ishrana (ili parenteralna primjena proteina) s dodatkom vitamina.

Thrill je lokalizovan u arei u kojoj je šum 124 . POVEĆANI LIMFNI ČVOROVI NA VRATU U VIDU BROJANICA . i) ehokardiografija. LVH – pulzacija na vrhu srca. sternocleidomastoideusa ukazuju na često oboljevanje faringealne sluznice. Tako nastaje povećan venski plućni pritisak. BATIČASTI PRSTI: Zadebljanje distalnih falangi na prstima šaka i stopla (hipertrofična osteoartropatija).S. Detaljnom inspekcijom stvorena sumnja može pri pregledu potvrditi dijagnozu srčanog oboljenja. na donjim extremitetima i drugim dijelovima tijela). ciroze jetre. ili zbog neobično snažne ekstrakcije O2 iz krvi u nivou kapilara (periferna cijanoza se sreće kod niskog volumena srca . Centralna cijanoza se znatno poboljša zbog oboljenja plućnog parenhima pri inhalaciji 100% O2.25 gr) Ovo se može dogoditi ili zbog nesaturacije arterijske krvi (centralna cijanoza sa D-L šantom) ili pri oboljenju plućnog parenhima. j) kateterizacija srca k) angiokardiografija. prekordijalne pulzacije.jedva opipljiv srčani impuls se može naći kod miokarditisa. LVH i biventrikularna hipertrofija). apscesa pluća.snažna pulzacija na donjim lijevom sternalnom rubu ili uz procesus ksifoideus. Zbog redukcije hemoglobina u kapilarima distalnih falangi povećava broj se kapilara i stvaraju se arterio-venozne aneurizme. kao što nalazimo kod reumatske bolesti u djece. Fizikalno ispitivanje a) inspekcija. bakterijalnog endokarditisa ali i familijarne osobitosti. Batičasti prsti sem urođenih srčanih anomalija sa cijanoznim. Kod pritiska (iznad 25-30 mm Hg) nastaje transudacija u intersticij pluća. lijevog srčanog popuštanja.pri srčanom popuštanju). BIVENTRIKULARNA HIPERTROFIJA VENTRIKULA . PALPACIJA može da ukaže na uvećanje pojedinih dijelova srca DVH.na zadnjem rubu m. CIJANOZA je prisutna kada je na 100 ml kapilarne krvi prisutno 5 gr redukovanog Hb (normalno 2. g) laboratorijsko ispitivanje h) mjerenje krvnog pritiska. THRILL ILI FREMISSEMENT je palpabilan šum koji se osjeća dodirom dlana. posebno kada je izražena razlika između stepena bljedila i relativno adekvatnog nivoa hemoglobina.D. kao i postojanju srčanog oboljenja u porodici te o prvim primjećenim teškoćama kod djeteta.kod D-L santa. DVH . SRČANA GRBA nastaje kod proširenog D i L ventrikula.KARDIOLOGIJA DIJAGNOSTIKA Ponekad je veoma laka dijagnoza srčanog oboljenja (ako je prisutna srčana grba. mitralnu bolest. ili V. perikardne efuzije te kod zdrave ugojene djece. edemi-periorbitalni.nalazom snažnih pulzacija obadvije aree SLABE PULZACIJE . cijanoza. b) palpacija c) auskultacija srca i krvnih sudova e) elektrokardiografskog ispitivanja f) fonokardiografskog ispitivanja. ČUČEĆI POLOŽAJ PRI NAPORU zauzimaju djeca da bi se smanjio stepen D-L šsanta (pritiskom muskulature na sistemni krvotok na primjer kod tetralogije Fallot). DISPNEA otežane respiracije u bolesnika sa izrazitom cijanozom ili sa niskim udarnim srčanim volumenom. virusnim bolestima ili drugim ranim noksama.D. tahipnea. mogu se javiti i kod bronhiektazije. TAHIPNEA povećan broj respiracija je karakteristika neadekvatne saturiranosti arterijalne krvi . INSPEKCIJA BLJEDILO KOŽE I SLUZNICA je važan simptom. za razliku od one D-L šantom kada se minimalno poboljša na inhalaciju kiseonika. Kod dojenčeta je veoma važno zapaziti karakter disanja za vrijeme sna.S. PROŠIRENE PULZIRAJUĆE JUGULARNE VENE ukazuju na A. aortnu regirgitaciju. Prisustvo thrill-a ukazuje na šum inteziteta VI stepena jačine po Levine-ovoj skali. Anamneza Detaljno se obavijestiti o graviditetu majke. dispnea. PREKORDIJALNE PULZACIJE su karaktersitične za široki septalni defekt.

Na kraju prve godine života prvi ton postaje na vrhu srca glansiji. II ton traje do 0. pri čemu pojava dosta jasnog i intenzivnog trećeg tona u odnosu na prva 2 srčana tona sugerira patološko stanje.nastaje zbog tahikardije ubrzanog punjenja lijevog ventrikula za vrijeme rane dijastole. sa povećavanim pritiskom unutar jednog atrija.  Slabi kod: perikardne ili pleuralne efuzije (lijevo). Intezitet prvog tona varira s vremena na vrijeme i kod normalnog srca. U patološkim uslovima akcentuacija prvog tona se čuje kod pluće stenoze ili drugih uzroka hipertenzije u desnom ventrikulu.nastaje zbog kontrakcije jednog od atriuma.  Pojačava se: pri vježbi. Fiksno cijepanje II tona je tada ako ga čujemo i registrujemo i u inspiraciji i u ekspiriju i znak je prisutnosti plućne vaskularne hipertenzije.16 sec.06 sec. tada II ton traje preko 0. povišenoj temperaturi. III SRČANI TON . Kod novorođenčeta i dojenčeta su obadva tona jednakog inteziteta nad iktusom. kada mu prethodi jedan presistolni šum. Prvi srčani ton je jedinstven. Prisutnost cijepanja drugog srčanog tona se najbolje čuje u II interkostalnom prostoru na lijevom rubu sternuma. a drugi na bazi. Po potrebi treba auskultirati u stojećoj poziciji. Treći ton je relativno čest nalazu dojenčadi i djece.15 sec. Apikalni thrill se najbolje osjeća u lijevoj bočnoj poziciji.). U pedijatrijskoj dobnoj skupini intezitet obiju komponenti drugog tona je jednak. mada često može da bude prisutno fiziološko cijepanje prvog tona. I SRČANI TON .počinje sa najvišim vrhom R talasa čine ga centralna valvularna faza zatvaranje A-V zalistaka i terminalna faza punjenje velikih krvnih sudova.  Pojačan kod : Tetralogije Fallot.“trotaktni ili triplle” ritam nastaje: a) kada je uz 2 normalna srčana tona prisutan i treći ton b) kada se uz prvi i drugi ton čuje kao treći ton artrijalni ton c) uz prvi i drugi ton čuje se sumacija trećeg i četvrtog srčanog tona ŠUMOVI: Pri auskultaciji srčanih šumova potrebno je uzeti u obzir: 125 . ili drugih uzroka. U toku djetinjstva drugi srčani ton na bazi je najglasniji u II međuprostoru lijevo od sternuma i često je podvostručen. kod miokarditisa. II SRČANI TON . Nastaje zbog zatvaranja semiluanrnih (aortnih i plućnih) valvula. najbolje se čuje kratko prije prvog srčanog tona kod urođenih srčanih anomalija. a najbolje se čuje na vrhu srca.06 sec. GALOPNI RITAM . IV SRČANI TON . u djeteta sa razvijenim potkožnim masnim tkivom.  Treći srčani ton ima 30% djece sa akutnim reumatskim karditom.koincidira sa silaznim krakom T talasa. traje 0.10 do 0.12-0. Intezitet i način cijepanja drugog tona neobično važan u diagnozi srčanog oboljenja u dječijoj dobi fiziološko cijepanje se sastoji u širenju dviju komponenti drugog srčanog tona za vrijeme inspiracije i suženja za vrijeme ekspiracije. PALPIRANJE DRUGOG SRČANOG TONA U PLUĆNOJ AREJI sugerira povećanje plućnog arterijalnog pritiska. izolovane stenoze plućne arterije.najintenzivniji. a jedan od glavnih uzroka akcentuacije prvog tona je stenoziranje mitaralnog ušća usljed reumatskog endokarditisa. Auskultaciju treba vršiti na vrhu srca kao i na ostalim konvencionalnim tačkama. a bazalno u sjedećoj poziciji kada je bolesnik nagnut narijed. te u predjelu vrata. Prvi se ton bolje čuje na vrhu i na donjem lijevom sternalnom rubu.  Smanjenje ili nedostaje kod stanja valvularne stenoze plućne arterije. uzbuđenju. AUSKULTACIJA Dijete treba auskultirati u ležećoj lijevoj bočnoj sjedećoj poziciji. Razlikovanje normalnog trećeg tona od patološkog se može učiniti prema intezitetu trećeg tona. Ovo se događa veoma brzo nakon II tona (0. te u svim uslovima plućne hipertenzije. anemiji.

PERIKARDNO PLEURALNO ŠKRIPANJE je vrlo grub sistoličan i dijastoličan šum III/VI stepena.10 god. na lijevom rubu sternuma. KRATAK VIBRATORNI SISTOLIČNI ŠUM. Sinusna aritmija je normalan nalaz u djece. a ne prelaze više od II/IV. VENOZNO ZUJANJE se može čuti kod velikog broja djece. zauzimaju manje od polovine sistole. dijastolni i kontinuirani. muzikalan je i mezosistoličan. Srčani šumovi su veoma česti.ifoideusa. 4. itd. DUVAJUĆI EJEKECIONI TIP ŠUMA.1) 2) 3) 4) 5) 6) Vrijeme pojave šuma u odnosu na srčani ciklus: sistolni. Kod starije djece vježba i emocionalni faktor imaju izrazit efekat na srčanu frekvenciju.) Mjesto najvećeg inteziteta Transmisiju (lokalizovan. NESIGNIFIKANTNI (AKCIDENTALNI ILI ANORGANSKI) ŠUMOVI Oni su obično nježni. Nastaje zbog pleuro-perikardnih adhnzija. Prosjek Novorođenče 70 180 120 1-12 mjes. grub. hrapav. 5. Gornju gran. izuzev tzv. lokalizovani u određenoj areji prekordijuma i slabo se prenose u okolinu. DOB Donja granica norm. Pominje se 6 tipova anorganskih šumova: 1. 80 140 110 1-5 god. Potiče od proticanja krvi u jugularnoj veni i subklaviji. Trajanje Intezitet (prema skali od Levina od I do IV) Kvalitet (duvajući. Pritisak na venu jugularis smanjuje intezitet šuma. Smatra se da nastaje istiskivanjem krvi u plućnu arteriju. normalni srčani tonovi. u plućnoj areji kod onih sa slabije razvijenim grudnim košem u II međurebarnom prostoru lijevo je punctum maximum. široko transmitovan). venoznog zujanja. FKG. OSTALA ISPITIVANJA: ARTERIJALNI PULS: Frekvenciju pulsa trebalo bi određivati samo za vrijeme sna. KRITERIJI ZA ANORGANSKI ŠUM U DJETINJSTVU  Relativno slab intezitet šuma  Čujan je na ograničenom prostoru prekordija  Kratkotrajan je (manje od 1/2 sistole)  U mnogim slučajevima je prisutna vibratorna komponenta  Odsustvo drugih znakova srčanog oboljenja  Šum koji iščezava sa inspirijem obično nije organskog porijekla. Rijetko se transmituju straga. kratkog trajanja. Ovi su šumovi sistolični. u toku razvoja i rasta. u pedijatrijskoj dobnoj skupini su velikom većinom akcidentalni. smanjivanje ili iščezavanje šuma. 55 90 75 Neophodno je pažljivo ispitivanje i upoređenje pulsa na gornjim i donjim ektremitetima. muzikalan. za vrijeme ekspiracije i poslije vježbe. Čuje se između 2-7 godina. KARDIORESPIRATORNI ŠUM. 126 . nježan. čujan između vrha srca i procesus k.. Neki autori saopštavaju da se anorganski šum čuje kod 35-45% djece. 70 100 85 11-15 god. 80 110 95 6. Dijastolni šum je uvijek organski šum. odsustvo drugih znakova oboljenja srca. EHO. Bolje se čuju u nagetoj poziciji.. Kod diferenciranja opisanih šumova od pomoći su i drugi nalazi u djeteta: RTG-srca. 3. U pedijatrijskom dobnom uzrastu ritam može da bude reguliran ili mogu da budu povremeno varijacije u srčanoj frekvenci i ritmicitetu (sinusna aritmija). 2. preko aortične areeje i na vratnim krvnim sudovima. norm. Brzina srčanog rada u miru u različitim dobnim grupama. EKG.

107 10-11 god. 115 13. kongestivno popuštanje srca ili tešku aortnu stenozu. često kao izraz popuštanja zbog L-D šanta nastaje pneumonitis. 106 9. Tumor pitiutarne žlijezde  Trovanje živom  Esencijalna hipertenzija Nizak krvni sistolni pritisak se sreće u  stanjima šoka  vazovagalna sinkopa. 102 8-9 god. između 5-10 godina oko 60 mm. Feohromocitom. 99 3 god. EDEMI: su karaktersitike desnoventrikularnog popuštanja srca. 113 12. PLUĆA: Povećanje u brzini i dubini disanja se sreće kod cijanotičnih srčanih anomalija i smanjenja krvnog protoka u plućima kao i plućne venozne hipertenzije. Karakterističan je vrlo slab puls. 100 4 god. 89 1 god. prema Lewis-u. Prosječni krvni pritisak u različitoj dobi DOB Srednji sistolni Novorođenče 80 6-12 mjes.PULZUS CELER I ALTUS je karakterističan za aortnu regurgitaciju.10 god. kod djece. 98 5-6 god. Upotrebljena manžeta mora da pokriva 2/3 dužine nadlaktice ili nadkoljenice. 96 2 god. 118 Srednji dijastolni 46 60 66 64 67 65 55 56 56 57 57 58 59 59 60 Najčešći uzroci značajno i trajno povišenog sistolnog pritiska  Kod oboljenja bubrega  Koarktacija aorte  Aortična regurgitacija  Otvorenog ductus arteriosusa  Tireotoksikoza  Oboljenja cns-a (Poliomyelitis. Između 3-5 godina normalni venozni pritisak je oko 40 mmHg vodenog stuba.13 god. kada venozni pritisak nije povišen. 100 7-8 god. 111 11-12 god. adrenalni tumori. za oko 20-40 mmHg. Sistolični pritisak na donjim ekstremitetima je obično viši nego pritisak na gornjim ekstremitetima. Edemska tečnost se obično nakuplja u periorbitalnoj areji i licu. 127 . 94 6-7 god. prije nego li na ekstremitetima. ARTERIJALNI KRVNI PRITISAK U interpretaciji dobijenih vrijednosti treba uzeti u obzir dob djeteta. Za preciznija mjerenja venoznog pritiska služi spiralni manometar. VENOZNI PRITISAK: Ocjena venoznog pritiska se može dobiti i inspekcijom jugularne vene u sjedećoj poziciji pacijenta.14 god. jugularno venozno pulziranje se ne bi trebalo da vidi iznad sternalne udubine. tumori)  Endokrini poremećaji.

Pacijent ne smije da bude više od 510 minuta iza ekrana.ABDOMEN: Hepatomegalija je jedan od kardinalnih nalaza popuštanja desnog ventrikula. Povišen titar antitijela na specifični virus se nađu kod virusnog miokarditisa. U PA poziciji identificirati lijevi rub srca (lijevi ventrikul. Aktivni reumatski proces sa kongestivnom srčanom insuficijencijom pokazuje niske vrijednosti SE. Vaskularni zastoj je aktivan. Kardiotoraklni promjer-Grodel-ov kvocijent: normalna vrijednost je 1:2. plućnu arteriju i aortu. može da se vidi visok hematokrit (iznad 75%) i tada je veća opasnost od tromboze nego od nesaturiranosti krvi kisikom. širine ascedentnog dijela aorte i širine glavne plućne arterije. oštro naznačenih rubova. Plućna arterija se može razlikovati od lijevog vewntrikula promatranjem njihajućeg udara uzrokovanog kontrakcijom lijevog ventrikula. Značajne su analize enzima kao i LDH i HBDH. te eventualno prisustvo pulzacija. jer prezentira srce u dinamičnom stanju. Zamagljenost plućnih polja je karakteristika pasivne kongestije. Dalja važna pozicija pri RTG pregledu srca je anteroposteriorna (AP)-na. potrebno je imati broj leukocita kao i diferencijalnu sliku. Desni rub srca u PA poziciji sačinjavaju uglavnom desni atrij i gornja šuplja vena sa ascedentnom aortom koja čini dio gornjeg dijela desnog ruba. Presistolična pulzacija jetre se može pojaviti sa desnom atrijalnom hipertenizojom. U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati normalno lijevo-ventrikularna konfiguracija. Ascites je ponekad prisutan kod popuštanja desnog srca. sastoji se od transverzalnog dijametra srca prema maksimalnom unutrašnjem dijametru grudnog koša. ANALIZA URINA . S druge strane. SGOT. Ovaj oblik . može takođe da sudjeluje u formiranju desnog ruba u vidu duple konture. Ocijeniti udio timusa u obliku i veličini srčane siluete. Sedimentacija eritrocita POVIŠENA SE je karakteristika aktivnog reumatskog procesa kao i kod subakutnog bakterijskog endokardita. Nedostaci fluoroskopije su: izlaganje djeteta suvišnom zračenju. 128 . Normalno se ponekad vide krvni sudovi većeg kalibra i u srednjoj trećini plućnih polja a nikada u vanjskoj. broj respiracija i pokrete dijafragme. Ako postoje znaci upale u bolesnika sa srčanim oboljenjem. je indicirana kod infekcije sa Mikoplasma pneumoniae. Pojava ovih krvnih sudova u vanjskom sektoruindicira plućni vaskularni zastoj. a isto tako dobro je na vrhovima kao i na bazama plućnih polja. Todd).se jače ističe u kasnijoj dobi djeteta. Lijevi atrij znatnije uvećan.Reumatska bolest je skoro uvijek praćena sa povišenjem antistreptolizinskog titra (iznad 250 jed. RTG diferenciranje pasivne kongestije i plućne inflamacije je veoma teško. Bolesnici ispod dvije godine starosti sa cijanozom često imaju nisko Fe. međutim pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obadvije strane. Srce zdravog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula. Inflamatorni proces je međutim. CPK-MB. SEROLOŠKO ISPITIVANJE . Hematurija je vrlo česta kod subakutnog bakterijskog endokardita. a sistolična pulzacija sa trikuspidalnom insuficijencijom. Desni kosi daje uvid u veličinu desnog ventrikula i kazuje koliko je prednji rub srca u direktnom kontaktu sa sternumom. Identifikacija glavne plućne arterije od aortičnog dugmeta je laka: Pulzacija aorte je znatno jača od pulmonalke. RADIOLOŠKO ISPITIVANJE SRCA Fluoroskopija srca ima veću prednost od fluorografije. obični više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja i bez jačeg zahvatanja hilusa. ako je proširenost sudova jasna. Dijete treba okrenuti u postero-anteriornu (PA) poziciju i dva prednja kosa položaja.Bolesnici sa kongestivnom srčanom insuficijencijom često imaju proteinuriju. pri čemu se vrši pregled hilarnih krvnih sudova. SGPT. Pregledom se dobije uvid u veličinu srca u odnosu na kavitet grudnog koša. uprkos činjenici da hematokrit i hemoglobin su relativno visoki. Kongestivna splenomegalija se može naći u bolesnika koji imaju dugotrajnu srčanu kongestivnu insuficijenciju. Takvi rezultati ukazuju na potrebu terapije sa željezom. Povećanje slezine je jedna karakteristika subakutnog bakterijalnog endokardita. a nastojati izdvojiti lijevi atrij. Lijevi kosi položaj je posebno koristan kod određivanja relativne veličine ventrikula.

Metodom EHO-a dobije se pouzdano višestruko zadebljanje endokarda kao i uvećanje LV a nekada i DV. neophodna je biopsija endokarda.  Hronične forme . Bakterijski endokarditis 8. Mumps skin test je pozitivan u 90% slučajeva. Mogu nam poslužiti klinički kriteriji po Sellersu i Nadasu a to su: 1. Klinička slika bolesti Izražena je slabost. parazaitnih. 129 . Endokard je jako zadebljan 10x više nego je normalan. te gljivičnih 2. anoreksija. Familijarne miokardipatije 6. do 1 godinu. slabo napredovanje u težini. Endokardijalna fibroelastoza 5. Miokarditis u toku Friedreicih-ove ataksije 4. FIBROELASTOZA ENDOKARDA Etiologija je nepoznata ali se smatra da je oboljenje posljedica fetalnog endokarditisa. Odsustvo organskog šuma 3. mliječno blijedog izgleda. Pogođeno je uglavnom lijevo srce.Druga oboljenja srca u dječijoj dobi nereumatske etiologije I. Primarni virusni miokarditis II. Anomalija izlaska koronarnih arterija 3. miokard je hipertrofičan bez znakova upale. Miokardno oboljenje u toku progresivne mišićne distrofije 5. Bolest je rijetka. U osnovi je poremećen metabolizam ugljenih hidrata usljed nedostatka enzima α 1-4 glukuronidaze u lizozomima. Ovo je hereditarno oboljenje.bolest se može prolongirati do 3 decenije. povraćanje. Hronične kardiomiopatije 7.koje se javljaju u najmlađe dojenčadi (umiru naglo u prvim sedmicama života pod slikom srčane insuficijencije). Pericarditis GLIKOGENSKA BOLEST ODLAGANJA SRCA (POMPEOVA BOLEST) CORI TIP II To je jedna od varijanti deponovanja glikogena sa nagomilavanjem glikogena u mokardu a manje u skeletnim mišićima.LVH .  Akutne forme .od 6 mj. Mikoarditis u toku raznih infektivnih oboljenja: virusnih. mada u 20% slučajeva i desno srce. Dijagnoza je teška. Ova kardiomiopatija je glavna indikacija za transplataciju srca. Medijalna nekroza koronarnih arterija 4. Glikogenska bolest odlaganja srca (Pompeova bolest ili Cori tip II) 2. Serološkom pretragom nađemo neutralizaciju specifičnih antitijela. mlitava muskulatura. Rendgenski postoji kardiomegalija 4. Kardiomiopatije Kardiomiopatije su primarna oboljenja srčanog mišića nepoznate etiologije. Pojava kongestivne srčane insuficijencije prije 2 godine starosti 2. Dijele se na:  Primarne – nepoznatnog uzroka  Sekundarne – koje se javljalju u sklopu nekog postojećeg oboljenja. Primarna mikordna bolest gdje spadaju 1. veliki jezik. Rendgenski je prisutna kardiomegalija Terapija je bezuspješna (pokušani sa anabolici). bakterijskih. Sekundarna oboljenja srca 1. Spada u dilatairajuću (kongestivnu) kardiomiopatiju a u manjem procentu kontraktilnu. EKG . Neki smatraju da se radi o intrauterinoj infekciji virusom Mumps. bljedoća. Sa kliničkog stanovišta fibroelastoze dijelimo na:  Perakutne forme . opisano je svega 100 slučajeva.lijeva ventrikularna hipertrofija. Miokarditis u toku glomerulonefritisa 3.

Ovde je najprisutnije fibrozno zadebljanje endokarda 130 . prevencija tromboembolije. interventrikularnog septuma. periferna cijanoza i edemi. HEMODINAMSKA KLASIFIKACIJA  Obstruktivna . sinkopa paroksizimalna noćna dispnea. Etiologija . Bez obstrukcije nalaz je diskretan.asimetrična distrubucija hipertrofije u 90% pacijenata. venrtikul. kašalj. bol u grudima. RESTRIKTIVNA (OBLITERIRAJUĆA) KARDIOMIOPATIJA Tu spada endomiokardijalna fibroelastoza. Hirurška terapija je takođe indicirana uz operativni rizik 2%. Kod ostalih se nasljeđivanje ne može dokazati. mezosistolni ejekcioni šum pojačava se na inhalaciju amil nitrita. kardiotonici. Nakon popuštanja LV popusti i D. intolerancija na napor. Cor: prisutan sistolni šum te III i IV ton. Terapija . Slučajnim Rtg pregledom u vrijeme febrilnosti se otkrije kardiomegalija. Za tačnu dijagnozu potrebna je transvaskularna biopsija. sistolni šum je blag. KLINIČKA SLIKA sa obstrukcijom (tipična IHSS) prekordij je hiperaktivan. Rtg snimak srca-kod 2/3 pacijenta kardiomegalija. zadebljanje endokarda.kod većine je prisutna obstrukcija izlaznog trakta iz LV što je rezultat abnormalnog pokreta prednje mitralne valvule. EKG-LVH. Patofiziologija . Kod 70% djece je šum na donjem rubu sternuma. palpitacije. Simptomatologija dispnea.nema gradijenta ni pod bazalnim uslovima niti se može provocirati. Eho-dilatacija svih srčanih šupljina sa smanjenom kontraktilnosti IVS i LV. Zbog rastezanja mitralnog anulusa prisutna je mitralna insuficijencija. Tok bolesti je varijabilan. Histološki . nije dokazano da je malnutricija primarni uzrok. Etiologija je nepoznata. transplantacija srca.kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno.Primarne kardiomiopatije se dijele na: 1) HIPERTROFIČNE – a) asimetrična hipertrofija septuma b) koncentrična hipertrofija lijevog ventrikula 2) KONGESTIVNE (dilatirajuće) 3) RESTRIKTIVNE (obliterirajuće) HIPERTROFIČNE KARDIOMIOPATIJE Nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije.  Neopstruktivna .  Provokabilna . progresivno pogoršanje ili stabilan tok a nekada i iznenada smrt.gradijent tlaka je najmanje 30 mm Hg pod bazalnim uslovima. Nekada persistentna tahikardija. nekada evidentno uvećanje lijevog atrija. stražnji zid lijevog ventrikula i iv septum su oslabljene kontraktilnosti. zastoj u napredovanju.propranolol je razočarao a sada se više upotrebljava Verapamil kao i antiartmik. abnormalnost intramuralnih koronarnih arterija. Srce je normalne veličine ali povećane težine. Klinički znaci tahipnea.gradijent tlaka najmanje 30 mm Hg nije prisutan pod bazalnim uslovima (Može se izazvati Vasalvin pokus). diuretici. Terapija mirovanje. Bolest se manifestira u prve 2 godine života. malaksalost. KONGESTIVNA (DILATIRAJUĆA KARDIOMIOPATIJA) Najčešće je dilatiran samo lijevi ventrikul i lijevi atrij. Hipertrofija je neadekvatna kompenzatorna mjera. Češće se zapaža u siromašnim slojevima. Patoanatomski . Povišen je endodijastolni pritisak i smanjeno snadbjevanje miokarda O2 poremećena je sistolna pumpa (LV). Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS). Prisutna je fibroza endokarda i miokarda ventrikula.difuzno narušena građa miokarda.

periferni edemi. izrazito hladni ekstremiteti.  ECHO virus tip 6.  enterovirusi  Adenovirusi  Polyo virus. Ponekada je koža i ikterična. AKUTNI VIRUSNI MIOKARDITIS NOVOROĐENČETA Uzročnik je najčešće Coxackie virus tip 3 i 4. Koxsackie virusi spada u enterovirus zajedno sa EHO i Poliovirusom. Tahipnea je veoma izražena tako da broj respiracija udvostručen za dob. Aplanacija T-talasa. kod alkoholičara. dispnea. Ima visoku smrtnost. Prekinuti oralno hranjenje. 19.mikrovoltaža. cijanoza. tahikardia. Klinička slika: Dijete je enormono uznemireno (na sedative se ne smiruje) bljedilo je veoma prisutno.    Auskulatatorni nalaz na srcu: tahikardija. Veoma često su prisutni svi oblici poremećaja srčanog ritma A-V blokovi. Rtg srca: prisutno je lako uvećanje srčane siluete.  Virus rubeole ima afinitet prema embrionalnom tkivu ako dođe do intrauterine infekcije može doći u visokom procentu do kongenitalne kardiopatije. Tahikardija je takođe visoka. 131 . Simptomi: zamor. hepatomegalija. izazita je hepatomegalija. aplanacija T talasa. EKG . depresija ST segmenta.) Tahikardija. morbila. a kod novorođenčadi ozbiljnu. Uz sitne vlažne bronhitične hropce obostrano na plućima. dispnea. dispnea i cijanoza u ranoj fazi su znak srčanog zatajenja praćenog metaboličkom acidozom koja je veoma često rezistentna na terapiju. Srčani tonovi su veoma tihi. Ovo oboljenje se javlja u prve 2 sedmice života. U uznapredavalom stadiju . Bolest počinje naglo sa pospanošću. digitalizacija (bolesnici su neuobičajeno osjetljivi na digitalis . galopni ritam. l sa 7 dana starosti može biti prisutan miokarditis. galopni ritam te blag sistolni šum na vrhu. palpitacije. Koksaki virus može uzrokovati blagu i neprimjetnu infekciju odraslih. Th kardiotonici diuretici mada i ovo ima ograničenu vrijednost. Virusni miokarditisi Kardiotropni virusi su izazivači primarnog miokarditisa (osobito kod mlađeg dojenčeta)  Coxackie B virus tipa 3. čak i nekoliko sati nakon poroda. katarakte i gluhoće. malaksalost.  Virus mumpsa. te spušten ST segment. CMV. 4. Epidemije su češće u ljetnim mjesecima. SPT i ES. SEKUNDARNA KARDIOMIOPATIJA U toku autoimunih bolesti veziva. popuštanja srca. ascites. amiloidna. tmuli.pažljivo digitalizirati. vodu i elektrolite dati prenteralno u kritičnom periodu. Djeca su najčešće visoko febrilna. često fatalnu bolest.perikardialni izljev. EKG niska voltaža. sivo bijelom bojom kože iza koje slijedi cijanoza.i fibroza miokarda. kardiomegalija. Može doći do intrauterine a još češće neonatalne infekcije. postoji sličnost sa konstruktivnim perikarditisom. tmuli tonovi. Inkubacija traje 7-15 dana i kraće. puls se teško palpira zbog izrazitog kolapsa. Oksigenoterapija.  Virus hepatitisa  Virus encefalomiokarditisa  Virus varicella.  Virus influenze tip A i B. u toku terapije Adriamicinom. Auskultatorno šum mitralne ili trikuspidalne stenoze ili bez auskultatornih manifestacija.

Trakta  Tahipneja 60-120/min  Tahikardija-150-200/min  Oslabljeni prvi srčani ton  Disanje postoje otežano.  Jetra je gotovo uvijek povećana. blijed sa upornim kašljem.meningoencefalitis uzrokovan Koxaekie virusom pa i ranije. dojenče za nekoliko sati postaje težak bolesnik: dispnoičan. cijanotično. i drugi) može da dovede i do miokarditisa.limfociti. MIOKARDITIS I OŠTEĆENJE MIOKARDA U TOKU BRONHOPULONALNIH AFEKCIJA KOD DOJENČETA Isti uzročnik koji je doveo do osnovnog oboljenja (pneumokok. ili dolazi do ozdravljenja kroz 2-3 sedmice. O2. Javlja se u djece od 6 mjeseci do 2 godine starosti. kardiotonici antiaritmici diuretici. TERAPIJA: 1. Tok bolesti je nagao. Dokaz virusa u nazofarinksu i stolici ili dokaz neutralizirajućih antitijela uz kliničku sliku je sigurna potvrda dijagnoze. Bolest ima maligan tok.između 150-200/min. U EKG-u niska voltaža. često praćeno stenjanjem  Često nema uvodnih znakova oboljenja  Novorođenče postaje težak bolesnik za veoma kratko vrijeme  Novorođenče postaje uznemireno l plašljivo  Temperatura može lako biti povišena. Dolazi do srčanog popuštanja sa pojavom plućnih krepitacija. tahikardija. jako povišena ili subnormalna  Koža je blijedo siva-cijanotična  Puls je ubrzan . FIDLEROV MIOKARDITIS Akutni izolovani ili primarni intersticijalni miokarditis (idioptaski). Rtg. zbog cijanoze koja je prisutna u oba oboljenja. U kliničkoj slici dominiraju:  Letargija  Odbijanje hrane  Povraćanje  Proljev  Ikterus  Znaci infekcije gornjeg resp. čak za nekoliko sati od početka bolesti. kardiotonici i 132 . Slabo punjen  Ponekad je prisutna-bradikardija  Bazalno se mogu čuti hropci. Tihi tonovi. neurofili i rijetke džinovske ćelije. Sedativi su bez efekta. Blage forme miokarditisa se posebno teško prepoznaju. 2. Th-antibiotici. tahikardija i blag sistolni šum. hepatomegalijom i edemima. korekcija. plazmociti. srca i pluća – kardiomegalija. Može se zamijeniti sa sepsom ili upalom pluća. stanje djeteta se pogoršava. dispnoično. imunostimulatori-humani gamaglobulin 3. Dijete je blijedo. ponekad i blok lijeve grane. aplaniran T talas i devalviran ST segment. cijanotičan.  Mogu biti prisutni znaci od strane CNS. prije ili kasnije dovodi do smrti sa znacima srčanog popuštanja. galop. Znaci srčane insuficijencije mogu biti veoma izražene ali mogu biti i odsutni. I pored antibiotika. hepatomegalija. steroidi i antibiotici. Patohistološki: difuzna intersticijalna infiltracija . EKG-ljevotip. Temperatura je umjereno povišena. stafilokok. acidoze. galop i poremećaj srčanog ritma. Tok bolesti je dvojak: ili veoma brzo nastupa smrt.

a nastaje kada se iscrpe kompenzatori mehanizmi. U većini slučajeva srčano popuštanje je obostrano. maligni traheobronhitisi dolazi do teških hemodinamnskih poremećaja srca i njegovog popuštanja. Liječenje popratnih pojava pri akutnoj srčanoj insuficijenciji-acidobazni poremećaji 7. nije u stanju da istisne svu krv u a. totalni anomalni utok plućnih vena. valavularna-aortna i pulmonalna stenoza i atrezija. iz Lanatozida C se izolira Digoxin. truncus arteriosus comunis. edem lica. Nepolarizovane supstance kao digitoxin vežu se 90% za proteine 133 . i plućnim venama. povećanjem tubularne reapsorpcije. ascites. hepatomegalija. kod teških bronhoplumonalnih oboljenja kao što su diseminirane bronhopneumonije. transpozicija velikih krvnih sudova. Suženje disajnih puteva usljed sekrecije dovodi do hiperventilacije. ductus Botallii. Mehanizam nastanka akutnog plućnog srca. periorbitalni edem i edemi potkoljenica. Povišenje plućne rezistencije dovodi do povišenja pritiska u a. iako su relativno česte. 2) Digitalis lanata.K. Kardiotonici 2. Sedativi 5. Kod uznapredovale srčane insfuficijencije smanjuje se protok krvi kroz bubrege i kožu. U kardiotonične supstancije spadaju preparati: 1) Digitilis purpurea. a krv skreće prema srcu. A-V kanal i dr. pulmonalis što predstavlja opterećenje za desno srce i stvara se tzv. Nazivaju se srčani glikozidi zbog većeg afiniteta prema miokardu za koji se vežu i 40 puta više nego za ostale organe. tahikardija. bronhiolitisi. poremećaj rasta. Povećan cirkulatorni volumen nastoji održati udarni volumen srca. rijetko su uzrok dekompenzaciji u prvoj godini Sy Fallot i ASD. pulmonalis.K. Terapija: uz oksigenu terapiju antibiotika dati i kardiotonike. Iz Strophantus-a Combe dobije se K-Strophantin u amorfnoj formi. Strofantin preparat se raspada u želucu. plućna staza. hiperkapnije koja uslovljava vazokonstrikciju kapilarnog i prekapilarnog plućnog krvotoka. Oksigenoterapija 4. i velikim venama. Ishrana 6. zatim tahikardija povećan srčani udarni volumen.. pleuralni i perikrdijalni izliv. Među prvim je povećan venski pritisak. Srčana insuficijencija u dječijem dobu Srčana funkcija je poremećena tako da je nedovoljna opskrbe organa i tkiva krvlju. akutno plućno srce. Klinički znaci i simptomi srčanog zatajenja Tahipnea. veliki VSD. Smanjena cirkulacija kroz bubrege je stimulus za lučenje aldosterona preko sistema reninangiotenzin koji pospješuju renalnu retenciju Na+ i vode.diuretici.K. Na sličan način i kod lijevog ventrikularnog zatajenja poveća se pritisak u L. galopni ritam. TERAPIJA SRČANE INSUFICIJENCIJE: 1. zbog povećanog rezidualnog voolumena krvi raste endodijastolni pritisak u D. COR PULMONALE ACUTUM .P. a shodno tome i D. i LP. smanjene oksigenacije. Pored opterećenja desnog srca. U prvoj nedelji popušta hipoplastično lijevo srce. Autonomni nervni sistem ima vitalnu ulogu u refleksnom injiciranju kompenzatornih mehanizama. dolazi u obzir i osjetljivost miokardne ćelije na manjak kiseonika. Digitoksin se izolira iz Lanatozida A. Vazokonstrikcijom organizam nastoji da očuva krvni pritisak zbog sniženog udarnog volumena. To stanje je definisano kao dekompenzacija srca. skleletnim mišićima koji imaju veće metaboličke zahtjeve.kod obstruktivnog bronchitisa. otežano hranjenje dojenčeta. te se primjenjuje samo parenteralno. razvija se dekopmpenzacija do 90% u toku prve godine života. Antibiotici KARDIOTONICI U liječenju akutne srčane insuficijencije imaju primarni značaj. mozgu. Kod 20% dojenčadi i djece sa organskim srčanim manama. Kada D. Diuretici 3. gitoxin iz Lanatozida B. Koarktacija aorte. fibroelastoza endokarda.

Znaci saturacije su: usporenje pulsa. pruritus. jer procenat reasorpcije oralno unijetog lijeka je 75-80%. Poremećaji vida u percepciji boja svi predmeti izgledaju žutijli zeleni. Nakon toga se prelazi na dozu održavanja.plazme. Git poremećaj: anoreksija. Polarizovani glikozidi kao Digoxin ne vežu se za albumine. psihički poremećaji sa delirantnim stanjem.NEGATIVNO HRONOTROPNO DJELOVANJE a) depresivnog djelovanja na sinusni čvor. 3. primjene. m. Posebno je česta u toku terapija supraventrikularne tahikardije sa blokom. Infarkt miokarda edema pluća. dejstvo im je promptno. U odnosu na trajanje dejstva. nesanica. najkarakterističnije su promjene pulsa. primjena diuretika. povraćanje. te i do 27% injiciranog digitoxina može da recirkulira. . b) negativni hronotropni učinak i c) povećanjem tonusa vagusa. Srčana dekompenzacija dojenčeta često se ne prepozna jer izgleda kao teže respiratorno oboljenja. a saturaciju postižemo za 1-3 dana. veći renalni klirens. Osobitosti digitalizacije dječijeg srca Postoje pogrešne predodžbe o dobroj rezervnoj snazi dječijeg miokarda. Digitalis razvija puni efekat tek onda kada je srce zasićeno digitalisom. produžuju vrijeme provođenja u srcu. hipokalijemije i naglog opterećenja miokarda INTOKSIKACIJA KARDIOTONICIMA Zbog slabijeg izlučivanja opasnost intoksikacije digitalisom je veća kod novorođenčeta i nedonoščeta. ADMINISTRACIJA DIGITALISNIH GLIKOZIDA Digitalizaciju je najbolje započeti pareteralno. Stvarna količina digoxina kod djece je 50% veća nego u odraslih jer imaju bolju toleranciju. produžavanjem dijastole i jačanjem sistole. povraćaju i imaju dijareje. imaju sposobnost kumulacije. crvenilo lica. Zamjena parenteralne doze oralnom zahtjeva i do 20% povećanje doze. Poremećaji srčanog ritma: svi tipovi aritmija. Većina pedijatra smatra da je digoxin najidealniji preparat zbog mogućnosti enteralne resorpcije. Rijetke promjene na koži: urtikarija. nego u dojenčadi. 4. Poremećaj funkcije bubrega može usloviti akumulaciju digoxina. Indikacije za digitalizaciju Kontraindikacije Cor pulmonale acutum Preosjetljivost na glikozide digitalisa Toksični miokarditisi Ventrikularna paroksizimalna tahikardija Supraventrikularna paraoksizimalna tahikardija Kompletna atrio-ventrikularna disocijacija Zatajivanja lijeve komore. Specifičan afinitet za miokard je uzrok da se nagomilavaju u srcu više. Puls ispod 100/min kod dojenčeta (mada nekad i tahikardija) i ispod 80/min malog djeteta znak je za obustavljanje terapije. najkraće djeluje Strofantin.NEGATIVNI DROMOTROPNI EFEKAT. hipokalijemija. olakšanje disanja.POZITIVNO INOTROPNO DJELOVANJE – osnovno djelovanje. te se na kg tjelesne težine daju 35-40% niže doze. steroide. .NEGATIVNO BATMOTROPNO u terapijskim dozama. a skoro isti broj ćelija miokarda kao kod odraslih. glavobolja. imaju visok nivo u krvi nakon oralne i i. iščezavanje znakova zastoja. v. Intoksikacija nastaje usljed predoziran-ja. Mehanizam dejstva kardiotonika . kardijalne astme. a ne samo bigeminija ili venrikularni ektopični 134 . glavobolje su češće starije djece. duže se zadržavaju u cirkulaciji. zujanje u ušima. i do 4-8 puta veći nivo u krvi. tj. Poremećaji od strane cns-a. mogu nastati i pri oralnoj i parenteralnoj primjeni. kojom se postiže i saturacija i dobro održavanje. a pospješuje je npr. a pozitivno batmotropno (povećavaju podražljivost i osjetljivost miokarda) u toksičnim dozama. 2. Obično doza održavanja iznosi 1/4 -1/3 doze saturacije. Klinički znaci intoksikacije digitalisomsu: povraćanje. koje rezultira povećanjem kontraktilne snage mišića. brzo se izlučuje iz organizma renalnim putem. Znaci intoksikacije kardiotonicima 1. metaboliziraju se u jetri. a zatim Digitoxin. 5. . a dat i. paraestezije. potom Digoxin.

4-0. d) inhibitori karboanhidraza. 6.6 mg i. Isoprotenerol. nizak ari. 0. inverzija T talasa.udari. Miokard sa malim količinama kalija je hipersenzitivan prema digitilisu. miokarditis i infarkt).TERAPIJA Koncentraciju kisika održavati na 30-40. p02.talasa. inzulina. Kod djece treba upotrebljavati diuretika koja dovode do što manjeg disbalansa elektrolita. OKSIGENO . Kod novorođenčeta i dojenčeta saliureticisu lijekovi izbora: mogućnost primjena oralnim putem. za bradikardiju vagusnog porijekla dati Atropin sulfat s. LIJEČENJE INTOKSIKACIJE Prvenstveno treba obustaviti davanje digitalisa. ISHRANA: treba provoditi parenteralnu ishranu 50 do 100 ml/kg u 24 sata Hipoksemija. DIURETICI Diuretika su adjuvantna sredstva dijele se na: a) benzotiazide. SEDACIJA. kod dojenčadi najbolje je dati Ampicillin 100-200 mg/kg/24 sata i Kanamycin 10-15 mg/24 sata ili Cefalosporine. U takvim stanjima potrebno je provoditi terapiju Natijumobikorbonatom. ili intrakardijalna infuzija Na bikarbonata (2-5 ml/kg) uz Isuprel kapi 0.5 mg s.2 µg-kg-min.v. povišenja pCO2. počevši od 2 ME&kg prvi sat. a zatim svaka 4 sata 0.). a u najtežim slučajevima daje se kalij i. ako u toku intoksikacije bolesnik primi i diuretike. tj. Ostala sredstva koja se mogu davati su: Dipnenil-hvdantoin. Djeluju: povećavaju glomerularnu filtraciju. 40 mEg&KCI i 10 jed. pogoduje nastanku anaerobnog metabolizma i acidoze. rektalna temperatura dojenčeta bude 37C. a u ekstremnoj bradikardiji ili arestu uz vještačko disanje primjeniti i masažu srca i elektrostimulator. tahikardija. krist. devalvacija ST segmenta. Kod jako nemirne djece i u bolesnika sa plućnim edemom dobar efekat se postiže sa Morfin sulfatom 0. henlejeovoj petlji i distalnim tubulima. Edem pluća Plućni edem je najteži znak naglog popuštanja lijevog srca. Propranolon. Nastaje nagli porast hidrostatskog pritiska u venskim sudovima i kapilarima. Belladonnae. 5 lit/min. ili Tct.c. Antagonisti Aldosterona ne dovode do hipokalijemije i posebno su podesni za ona stanja gdje prijeti štetni efekat hipokalijemije (Aldacton). treba ih privremeno isključiti. EKG znaci: produžen P-r interval.5-1 pa i do 5 mg/kg/tt. neovisnost o acidobaznom statusu (Lasix 1-3 mg/kg/tt peroralno. Glukogen se daje kod insuficijen-cije srca sa aritmijama (npr.v. Brza i. Korekcija anemije. 1 mg. Elektrolitne poremećaje i acidobazni satus treba korigovati. LIJEČENJE POPRATNIH POJAVA Antibiotici su indikovani u bolesnika sa akutnim popuštanjem srca (velika incidencija plućnih infekcija). koji nadmašuju onkotsko-osmotski pritisak plazme te 135 . Mehanički ventilator. Kalij je jedan od najboljih euritmika. Digitalis povećava izlazak K iz miokarda-insuficijentan je hipokalemičan. b) saliurerika.v. bradikardija. U stanjima jake dispnee i hipoksemije blaga sedacija kloral<hidratom rektalno). uz relativnu vlažnost 40-50%. uz praćenje srčanog rada i krvnog pritiska monitorom. kontrolišući EKG i dajući ga postepeno do iščezavanja aritmije i pojave S-T segmenta i T . sa glukozom.v. utopliti bolesnika. c) osmotski diuretici. u toku nekoliko dana. U težim slučajevima poremećaja srčanog ritma preporučuje se davanje kalija u vidu polarizovanog rastvora Sodi-Pallares-a 10% Glukoze 1000ml.c. smanjuju rabsorpciju vode i na porok-simalnim tubulima. Kod bradikardije i srčanog bloka dati Atropin i.

1. Zbog brzog razvitka metaboličke acidoze daje se 8. Kod hroničnog edema pluća: venepunkcija 8 ml/kg/TT kod hipertenzije. ima intenzivan bol u grudima i osjećaj da će se ugušiti. odsutnost pulsa na velikim krvnim žilama (aa. Najprije se pokuša sa 2-3 odmjerena udara šakom u sternum potaknuti srca na raa.10. apnoa. umjesto intrakardijalno. koma i smrt. U savremenoj terapiji edem pluća lijek izbora je Natrium-nitroprusid kao moćan dilatator. tahikardija. Kod poremećaja vaskularne permeabilnosti (astma. Klinička slika edema pluća Bolesnici sa edemom pluća ubrzano i otežano dišu. ako se uspješno održava cirkulacija-što poznamo po pipanju pulsa arterije femoralis. na kg/min. aa. kod sniženog pritisak jer može dovesti do hipotenzivnog šoka). Zastoj srca Sigurni znaci zastoja srca su: gubitak svijesti. alveole i završne bronhiole.nastaje transudacija krvne tečnosti u intersticijum. odnosno “usta na nos” 20-50/min. valium.50000 . Da je provode dvije osobe s omjerom vanjske masaže srca prema plućnoj ventilaciji 4-5:1.sulfat 0.2/mg/kg TT svaka 4h max. femorales. Ove mjere su svrsishodne ako prekid krvotokanije duže trajao od 3-4 min. vlažni hropci na oba plućna polja. Finalano nastaje teška respiratorna. Većinom se radi o asistoliji. kašalj je veoma intezivan. antihipertenziva (Reserpinski preparati). odnosno defibrilator. Tmulost pri bazama 2. izbacuje bjeličast. Kod neurogenog edema: Infuzija Manitola. razlikovati se može Ekg-om. adrenalin sol. Međutim. carotes). mehanička ventilacija pluća. Aminophillin. do 10 mg dnevno subkutano. proširenih zjenica. Fizikalni nalaz na plućima: 1. Morfij . diuretici. zauzimaju ortopnoičan položaj. korekcija acido-bazne ravnoteže. filiforman puls. 1:1000 se razrjedi 1:10) 2-4 ccm ili Izuprel (Izoprotenerol-hidrohlorid) sol.002 mg/kg/TT. iako se krvotok naknadno uspostavi. žučkasto-ružičast pjenušav sadržaj nekada i krvav sekret. početne mjere reanimacije su istovjetne u oba slučaja zastoja srca. a zatim se acidoza tačnije korigira na osnovu nalaza acidobaznog statusa. glukoza 50% 1 ccm/kg/TT. Kod bradikardnih oblika zatajivanja srca daje se Atropin 0. hepatomegalija. isključivo u jedinicama intenzivne njege uz stalni monitoring krvnog pritiska. srčani tonovi su tihi. Vrlo važna mjera i svi ostali zahvati će zatajiti ako no korigiramo acidozu. Elektrokardiografski ustanovljuje se tip zastoja srca (asistolija. lupus.0. a odmah zatim prelazi se na vanjsku masažu srca 60-120/min na tvrdoj podlozi (stol. cijanozama.004/kg/TT. 136 . Krvni pritisak je povišen ili snižen (oprez kod venepunkcije. antikonvulzivi. vratne vene proširene. acidoza. U stanjima hipoproteinemije infuzija albumina i.4% NaHCO3 1 ccm/kg/TT svakih 10 minuta do uspostavljanja krvotoka. Izražen retikularni crtež u donjim plućnim poljima. tipični inspiratorni šušnjevi. 1. produžen expirij. Kardiotonik (Digitaqlis)..v. Godpasture sindrom. fibrilacija) i prema nalazu se primjenjuje pacemaker. pod) hiperekstenzija glave provodi umjetno disanje “usta na usta”. temperatura normalna ili povišena.001 . Daje se u infuziji sa 5% Dexstrozom 1-10 mikro gr. dolazi do ireverzibilnog oštećenja cns-a. nipertenzivni pneumonitis. Na Rtg snimku pluća: gusta hilusna homogena sjena simetrično na oba plućna polja koja ne dopiru do zidova grudnog koša (izgled krila leptira). Odsutnost pulsa u hipotermija. promjene u tjelesnoj težini. Kod asistolije se daje još Ca-glukonat 10% 1-4 ccm. Na svakih 20 kompresija toraksa dolazi nekoliko uzastopnih ventilac. široke zjenice. Lijekove možemo davati intravenozno. hemosideroza serumska bolest) mdicirani su kortikosteroidi u visokim dozama: Hydrocortison 12 mg/kg/TT u tri doze ili Dexametason. U protivnom. Bolesnik je oznojen. Terapija: Oksigenoterapija: udisanje modificiranog O2 sa 60% etilalkohola. rjeđe fibrilaciji ventrikula.. krepitacije. u kombinaciji sa diureticima. Isto se može učiniti sa Ambu-respiratorom ili još bolje endotrahealnom intubacijom uz primjenu 100% kisika. Spuštena dijafragma može biti znak obstrukcije disajnih puteva uslovljena edemom. polusjedeći položaj. prisutno je krkljanje.0.10000 (sol.

generalizovana i težeg je stpena. Ako međutim saturacija kisikom opadne na 91%. 2. Influenza. da bi se pojavila cijanoza. Parotitis. Normalna saturiranost kisikom krvi u plućnim venama i sistemnim arterijama je veća od 95%.diferencijacija pasivna kongestije i plućne inflamacije: pasivna kongestija se bolje vidi u hilusima i u srednjim sektorima plućnih polja i jednako je distribuirana na obje strane. Neadekvatna zasićenost arterijalne krvi kisikom zbog miješanja sa nearterijalizovanom.periferna (gdje je krv ne postoji nezasićenost kisikom). 137 . Pojava ovih krvnih sudova i u vanjskom sektoru indicira plućni vaskularni zastoj. Normalno se vide krvni sudovi većeg kalibra u srednjoj trećini plućnih polja. Neadekvatni sistolni srčani volumen krvi. RTG zraci. Normalno krv sadrži oko 2-3 gr. Srca normalnog novorođenčeta ili mlađeg dojenčeta ima desno-ventrikularnu konturu koja odgovara dominaciji desnog ventrikula. . redukovanog hemoglobina iako uz ovo arterijalne sauturacija opadne na 75% biće redukovano dodatno 3 gr. srećemo kod teških mitralnih stenoza. Eho. talidomid .UROĐENE SRČANE ANOMALIJE UVOD l UČESTALOST ETIOLOGIJA: Anomalije nastaju u prva tri mjeseca trudnoće ili pobliže od 20-40-tog dana embrionalnog života. srednji i vanjski sektor. Plavkasta boja cijanoze je rezultat povišene vrijednosti redukovanog hemoglobina u kapilarima. obično više mrljast u distribuciji i može se protezati kroz vanjski sektor plućnih polja. hemoglobina u kapilarima. Inhalacijom 100% kisika bolesnici poprimaju ružičastu boju i cijanoza nestaje Rtg. genska mutacija Neki sinromi koji u sebi imaju kongenitalne promjene na srcu A ove promjene uzrokuju . Zbog toga. RADIOGRAFIJA Srčana silueta: Kontura normalnog srca ovisi ponekad o visini dijafragme. karencija A i B2 vrt. . Downov sindrom – ASD. U praktične svrhe za procjenu veličine srca upotrebljava se kardiotorakalni promjer koji je od odnosa transverzalnog dijametra srca prema maximalnoj unutarnjoj širini grudi. Plućna vaskularna mreža: plućna polja mogu biti podijeljena u tri vertikalna sektora: hilusa. aortnom stenozom i ductus arteriosus persistens hromozomske aberacije Marfanov sindrom – ASD-om. oni se određuju povlačenjem horizontale od srednje linije do najudaljenijeg lijevog i najudaljenijeg desnog ruba srca. Postoje dva tipa cijanoza: .hemijske supstance (lijekovi) – progesteron. U dobi od 6 mjeseci počinje se isticati “normalna” lijevoventrikularna konfiguracija. smatra se da postoji nezasićenost krvi kisikom. 3. hemoglobina te će cijanoza postati manifestna. Inflamatorni proces je međutim.centralna (zbog nezasićenosti arterijske krvi kisikom) . Kao osnovni faktori navode se hromozomske aberacije i mutacija gena. te stenoze plućne arterije. nalazimo kod intrakardijalnih D-L šantova i kod nekih plućnih oboljenja.virusne infekcije: Rubeola. Inhalacijom 100% kisika centralna cijanoza se popravlja samo djelimično . hipoksija. svi filmovi se snimaju ili u punoj inspiraciji ili u punoj ekspiraciji.poremećaj metabolizma. a nikada u vanjskoj. Pojava cijanoze ne ovisi samo o saturaciji arterijalne krvi kisikom nego i od količine cirkulirajućeg Hb. aneurizmom aorte ili mitralnom insuficijencijom. i drugo. VSD. Coxsackie B1. izražena na vršcima prstiju šaka i stopala i lakšeg je stepena. A-V kanal parcijalni ili totalni hromozomske aberacije Turnerov sindrom – koarktacijom aorte. Poprečni dijametar srca je suma srednjeg lijevog i srednjeg desnog dijametra. Sistolično odnosno dijastoličko preopterećenje zbog proticanja viška krvi usljed santa. Potrebno je da bude redukovano 5% gr. OPĆE POSLJEDICE UROĐENIH ANOMALIJA SRCA 1.

jer se povećava sistemni otpor pritiskom muskulature na venski sistemni otpor i time smanjuje stepen desno-lijevog šanta. a najčešći su Ostium secundum defekt. subak bakt. plućnom vaskularnom opstrukcijom ili multiplim stenozama ogranak plućne arterije. Defekt pretkomornog septuma omogućava prelaz krvi iz lijeve pretkomore u desnu zbog razlika u 138 . sinus venosus defekt i ostium primum defekt. Učestalost je od 18 do 25% a češća je kod žena. plućni abces. Zato . DEFEKT SEPTUM SEKUNDUM (ostium sekundum) – je češći – defekt septum sekudnum je u u gornjem dijelu nešto pozadi pretkomornog septuma. koarktacijom aorte. Ovo je osobito karakteristično za Fallot-ovu tetradu. a desno-ventrikularna sa stenozom plućne arterije.Sistolična preopterećenost može da bude lijevo-ventrikularna i desno-ventrikularna. Ovaj znak može biti prisutan uz druge kronične procese kao cirozu jetre. Pulmonalis Urođena stenoza mitralne valvulae Urođena mitralna insufcijencija DEFEKT PRETKOMORNOG SEPTUMA: (ASD) Postoji razni tipovi otvora u septumu između pretkomora. Kod: ASD-a. Koristan je dok hematokrit ne dostigne vrijednost od 80% tada je opasnost od tromboziranja i infarciranja. VSD (ventrikularni septalni defekt) Ductus arteriosus persistens Aortno-pulmonalna komunikacija. Čučeći položaj: Dijete zauzima u igri naporu. Dijastolična preopterećenost nastaje zbog povećanog priliva krvi u ventrikule za vrijeme dijastole. Ovo je kompenzatorni mehanizam radi povećanja oksigenog kapaciteta krvi. Anomalije sa desno-lijevim šantom – cijanotične anomalije Syndroma fallot Transpozicija velikih sudova Truncus arteriosus Atresia valvulae tricuspidalis Anomalni utok plućnih vena Epsteinova anomalija. Policitemija je posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom. Pri flouroskopiji se može zapaziti prenapunjenost plućnih krvnih sudova i pulzacija zbog povišenog pritiska u art. povišenja voltaže. Opstruktivne anomalije Stenoza aort Koarktacija aorte Stenoza a. bronhiektazije kao i familijarna osobnost. DEFEKT SEPTUM PRIMUM-A (ostium primum) . Mogu se razlikovati dvije vrste defekata: 1.je često udružen sa defektom a-v zalistaka 2. VSD i Ductus arteriosus persistensa. Osim pojedinačnog udara vrha i Rtg-a najkorisnije podatke daje EKG u vidu promjena u produžavanju aktivacionog vremena. depresije ST segmenta i inverzije T talasa. konveksno zavijanje noktiju. Lijevoventrikularna se javlja sa aortnom stenozom. U odraslih je on najčešća greška. pulmonalis. U ovom položaju dolazi do povišene saturacije krvi kisikom. Klasifikacija u prvi plan ističe hemodinamske poremećaje: Anomalije sa lijevo-desnim šantom ASD (atrijalni septalni defekt).defekt je nisko položen u pretkomornom septumu blizu a-v zalistaka koronarnog sinusa u Hissovom snopu. ednokarditis. Ostali znaci: maljičasti (batičasti) prsti kao posljedica arterijalne nezasićenosti kisikom.

. 139 . Većina defekata su infrakristlani. DEFEKT INTRAVENTRIKULARNOG SEPTUMA (VSD) Načešća u americi kod djece i do 20%.tenziji između jedne i druge pretkomore.slabijeg inteziteta (II i III st. je 2 i 3 icp lijevo sa neznatnom propagacijom. Sistolni šum je ejekcioni II-III st.imaju tendenciju spontanog zatvaranja. infrakristalni i muskularni tip VSD-a.. Ako su prisutni znaci povećanja desnog srca i postoje znaci zastajanja.  Rtg . DIJAGNOZA Česte bronhopatije Ostium primum – rane smetnje – posebno kongestivne prirode Ostium sekundum – diskretni simptomi koji se pojavljuju iza 5 godine. imamo 2 oblika zatvaranja:  implantacija umbrella  implantacija angel wing putem katetera. zbog čega nastaje veći volumen krvi u desnom srcu i plućnom krvotoku.umjereno povećanje srčane siluete u cjelini. Defekt se češće nalazi u membranoznom dijelu septuma.operiše se do 6 mj. Promjer može biti 0. Kod malog defekta simptomi će biti vrlo diskretni.  EKG . TERAPIJA. imaju znake srčane insuficijencije.m 2 i 4 m. i produženo prvođenje ili inkompletni blok grane.znaci desne ventrikularne hipertrofije.  Defekte od 5-10 mm treba pratiti . .grub. ASD secundum  Defekti 5 mm i manji . IV stepena.Ostium sekundum .Ostium primum . Javlja se uglavom iza druge godine života.ako uz defekt septuma.5-3 cm velik. Eisenmengerov kompleks i dr. Djeca sa malim defektom nemaju određenih kardiovaskularnih simptoma ali imaju česte respiratorne infekcije.p. Nalazimo u 10% bolesnika  Fremissement (sistolično treperenje) na donjem dijelu sternalnog ruba. postoji i defekt mitralne valvule .) duvajućeg karaktera i p. Dispnea nije prisutna u miru a javlja se kod napora Objektivni znaci:  Snažan iktus prisutan je snažan udar vrha srca.obzirom da i ta grupa pokazuje tendencu smanjenja. je na donjem lijevom rubu sternuma. Anomaliju karakteriše takođe L-D šant. 5% bolesnika umire u dojenečkom periodu zbog čestih bronhopneumonia.  Postoji sistoličan šum. Ako se radi o manjem defektu u mišićnom dijelu uglavnom bez simptoma za cio život. u bliskom su kontaktu sa aortnom valvulom i septalnim zaliskom trikuspidalnog ušća. tako da može doći do reverzije šanta u D-L i pojave cijanoze. Plućna arterija je takođe proširena i izbočena. Razlikujemo suprakristalni. uglavnom na desni atrij i desni ventirkul.m. defekti membranoznog dijela septuma. Operacija Ostium defect primuma . Cijanoza ne postoji. Flouroskopijom se mogu primjetiti-umjerene pulzacije hilusa. Obzirom na veličinu šanta VSD smo podijelili na:  mali VSD sa malim L-D šantom  veliki VSD sa velikim L-D šantom i  veliki VSD sa velikim L-D šantom i plućnom hipertenzijom. Lako se zamaraju. a p. U toku evolucije povećava se rezistencija u plućnom krvotoku i pritisak u desnom srcu. Djeca sa VSD u 2% slučaja mogu dobiti bakterijski endokarditis. Dispnea je kod većeg broja odsutna. Vrlo se često nalazi udružen sa drugim anomalijama: tetralogija Fallot.  Drugi plućni ton je široko podvojen i naglašen i ne varira sa respiracijom. pentalogija.te ako je znatna regurgitacija . starosti.m. p.

Fremissment ili thrill – sistolično treperenje kod 85% bolesnika . osjećaj palpitacija. Ako se ne zatvori ductus. Prvim udahom novorođenčeta. te P talas proširen.tunelarni šum. prostoru lijevo. koji zauzima dio sistole i proteže se na dijastolu . U slučajevima kada je pritisak u plućnom krvotoku visok i dostiže pritisak u sistemnoj cirkulaciji može doći do reverzije šanta (Atipični. Rtg: srčana silueta je proširena. tlak u pulmonalnoj arteriji pada i ductus se zatvori sa 410 sedmica.Dilatirana a. DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI). uz poremećaj ritma srca. Rtg: srčana silueta je normalnog oblika i veličine ili opet znatno proširena. Plućni krvni sudovi su prepunjeni ili umjereno izbočeni. udvajanje II plućnog tona je prisutno kod svih defekata osim kod najvećih gdje postoji plućna hipertenzija. produžen P-R interval. Pritisak u plućnom krvotoku je povišen. ali najčešće ne prelazi 40 mmHg.m je 2 i 4 icp parasternalno lijevo . Optimalni uzrast za operativnu korekciju je od 1-3 godine starosti. Spaja aortu sa a.Fizikalni nalaz: . dug i grub III-V st. .Sistolni šum. . subklavije. gdje se javljaju i povremeni ataci cijanoze sa kongestivnom insuficijencijom bez nje. tada se cirkulacija odvija tako da krv iz aorte odlazi u a. ili se uradi kompletna hirurška. sa nešto širokom osnovom (P congenitale).Iktus je umjerene jačine. Kod fetusa odvodi krv iz desnog srca i pulmonalne arterije u aortu. atipičnim oblicima. EKG: pokazuje dekstrogram. ograničena fizička sposobnost. dilatacija srca i recidivantne pnemopatije: Indicirana je palijativna operacija banding a.Stenoze mitralnih zalistaka i . uz auskultatorni nalaz koji odgovara defektu pretkomornog septuma. pulmonalis i tako nastaje L-D šant.zatvori se umbrell-om pod kontrolom Eha. ASD i stenozu a. . pulmonalis. ili visoki. pulmonalis po Damman-Mileru. zašiljeni P. Hemodinamska reprekusija ove anomalije sastoji se u prelaženju krvi iz aorte u plućnu arteriju u toku sistole i dijelom dijastole.90% bolesnika ima kontnuirani šum jačine IV i VI stepena. zatim znaci DVH i biventrikularne hipertrofije. dispnea pri naporu.Arterijalna tenzija je ponekad divergentnog karaktera zbog sniženog dijastoličnog pritiska. dvogrb (P mitrale). Indikacije za operaciju su zastoj u somatskom razvitku. uglavnom na račun desnog srca. otvoreni ductus arteriosus).Thrill na bazi srca (u jugularnoj jami) ili u 2 icp. 140 . a ponekad na flouroskopiji se može primjetiti i lako pulziranje hilarnih krvnih sudova. uz pulzaciju hilusa. otvara se plućna cirkulacija. Oko 50% bolesnika ima normalan EKG.ASD.Srčana grba kod desnostranog opterećenja srca može biti prisutna-srčana grba. Muskularni tip . Rtg: srčana silueta je lako do umjereno proširena. Subjektivne smetnje su minimalne. pošto su pluća isključena iz funkcije disanja. koji se transmituje na cijeli prekordij i nešto slabije na vrat i leđa. korekcija VSD-a. Plućna arterija je ispunjena. . sklonost bronhopulmonalnim afekcijama. LUTEMBACHER-OV SINDROM . Incidencija je 22%. – a p.Drugi plućni ton je naglašen i često podvojen. ovo je najčešća greška. pulmonalis neposredno iza odlaska lijeve a. . pulmonalis. Fizikalnim pregledom srca nalazimo znake mitralne stenoze: presistolni šum.Drugi plućni ton je naglašen. Plućna arterija prominira. Fizikalni znaci: . Uz VSD. . Hilusni krvni sudovi su prepunjeni.

VSD velik i pruža mali otpor. lijeva ventrikularna hipertrofija.EKG: U oko 80% bolesnika ima normalnu električnu osovinu srca. Operativni uspjeh zavisi od pritiska u plućnom krvotoku i plućne vaskularne rezistencije. grane a. Definitivna i prava terapija tetralogije je hirurška. Palpira se sistolični strujanje (thrill) Sistolni šum III-IV st. a najčešće ujutro. a cijanoza se pojačava. temperatura i si. Vaskularizacija je smanjena a kod blagih stenoza može biti normalna. jačina ovisi od stupnja valvularne stenoze art. pa se pritisci izjednačavaju u lijevom i desnom ventrikulu. Kolaterale se razvijaju do 2 god. U prvoj godini života ako je pristuna kongestivna insuficijencija ili veliko srce. Dekompenzacija srca nastaje samo kod operisanih.dekstroponirane aorte i . pulmonalis II ton je jako oslabljen. Kateterizacija srca otkriva razliku u sadržaju O2 između plućne arterije i desne komore.50%. plm. Katkad može nastati i abces mozga. - 141 . aplikaciju kiseonika. Djeca su uzbuđena i plaču. EKG devijacija električne osi u desno i desna ventrikularna hipertrofija (DVH) RTG srce obično malo ali sa hipertrofijom desnog ventrikula.2 mg/kg TT). Th. korekcija acidoze. Ovo zbog smanjene količine Hb. Ako nisu podvrgnuti radikalnoj korekciji rijetko dozive 30 god.aortopulmonalni šant. a izazvati ih mogu napor kod hranjenja i plača. Operativni mortalitet je 0. Anoksične krize u vidu konvulzija se jave u ranim jutarnjim satima i traju od nekoliko minuta do više sati. Terapija morfij (0. Th Morphin. Ponekad nema cijanoze u prvim danima i mjesecima već se javlja kasnije.VSD. Medikamentozna terapija .pulmonalne stenoze. Klinička slika: djeca se fizički slabije razvijaju. Kateterom se implementira umbrell-a pod kontrolom transerofarcalnog Eha. . U slučajevima teških napada hipoksije . U tipičnim slučajevima postoji veći otpor strujanju krvi iz desnog ventrikula u pluća. čuje se. nego što je sistemski arterijski otpor. ograničenju napora i energičnog liječenja interkurentnih ifenkcija. Intrevencija je uvijek indicirana. TETRALOGIJA FALLOT (TF) kombinacija . Kod jake stenoze a. pulmonalis. D-L šant je kontraindikacija za operaciju. kada se zatvori ductus arterisus. Kod jače cijanotičnih bolesnika postoji i dispnea i pri najmanjem naporu.5% kod nekomplikovanih slučajeva. što je bitno za dijagnozu. Uz lijevi rub sternuma u II i III međurebarnom prostoru Drugi ton je jednostruk.dramatično prekida ove teške anoksične krize. starosti i tako im se stanje poboljša. a potrebno je korigovati i metaboličku acidozu. Čuče pri saturaciji O2 . KOMPLIKACIJE su tromboziranje i infarciranje posebno mozga.indicirana je anastomoza . Važan simptom i problem su i Anoksične krize kod odojčadi.hipertrofije desnog ventrikula. Ponekad se nalazi lijeva osovinska devijacija. Hemodinamski. te krv iz desnog ventrikula velikim dijelom skreće u aortu i tako stvara desno lijevi šant. Češće su ljeti nego zimi. Napadi mogu ugroziti život pa ih treba kupirati. Propranolol (Inderal) . Uz jaču cijanozu nalazi se Policitemija kao kompenzatorna mjera. β-blokatori. Moguća komplikacija ovog zahvata je stenoza l. Nokti postaju sjajni. Luk pulmonalke nedostaje tako da je vrh srca izdignut iznad dijafragme na lijevom rubu srca. Tetralogija Fallot je najčešća cijanogena anomalija. . Saturacija krvi kisikom jako se smanjuje. povoljan položaj u postelji imitiranje čučećeg položaja. PROGNOZA I TERAPIJA Prognoza: Jako cijanotično dojenče rijetko preživi djetinjstvo. Cijanoza je veoma prisutna.sastoji se u održavanju hidromineralnog balansa. Oblik srca “poput cokule” “coeur en sabot”. pojačavaju se od sinkope do konvulzija pa i smrti. Batičasti prsti.

Prisutni znaci izrazitog opterećenja obadvije pretkomore. deformitet grudnog koša.hipertrofije desne komore.transpozicija.. balon kateretom se proširi foramen ovale i mogućiti život djeteta. ANOMALNI UTOK PLUĆNIH VENA Pulmonalne vene se ulijevaju u gornju šuplju venu. uvećanje jetre i zastoj na plućima. Aorta prima krv iz desnog ventrikula a art. a ko je prisutan VSD-nešto kasnije. Taj oblik se zove kompletna transpozicija ili D . tahipnea i povećana jetra. Jetra je često prisutna. Ovom palijativnom metodom se produži život djetata do totalne korekcije sa 4 god. Može biti kompletan kada se sve četiri pulmonalne vene spoje u jednu zajedničku venu i ulijevaju se ili iznad ili ispod dijafragme. Rendgenogram pokazuje tipičan oblik srčane siluete oblika “osmice” ili “snowman” (snježni čovjek).dijafragme). dispnea. EKG Ijevogram to je jedina cijanogena anomalija sa skretanjem električne osovine u lijevo. ako je razdvojen. dok pulmonalna arterija izlazi straga ili iz lijevog ventrikula. Kod D transpozicije aorta izlazi sprijeda iz desnog ventrikula. Tada je život mogu samo ako postoji otvoren atrijalni septum. Rano dođe do srčane insuficijencije kod kompletnog oblika mane-tahipnea.TRANSPOZICIJA VELIKIH KRVNIH SUDOVA Aotra i arterija pulmonalis postavljene na krive strane od septuma. nekada je nerazvijena mala desna komora i nerazvijenom plućnom arterijom. Rtg: hipertrofija desnog srca. U početku postoji lijevo-desni šant. plućni vaskularitet je veoma izražen. terapija je simptomatska. EKG najčešće je DVH ili biventrikularno. Ako se dijagnoza postavi tako rano. galopni ritam. . nabrekle vene jugularne. Postoji D transpozicija ili L transpozicija. EKG-pokazuje sistolno i dijastolno opterećenje desnog ventrikula. Srčana insuficijencija se liječi kardiotonicima i diureticima. – ovo je zaokruženo jer je malo jebo lud zbunjenog pa složio na kamaru. Dok postoji otvoren foramen ovale i ductus arteriosus presistens život je moguć. već u prvim danima je moguće balon septostomijom po Rashkind-u. TRIKUSPIDALNA ATREZIJA: Karakteriše se atrezijom trikuspidalnog ušća. tahikardija. Nekada postoje razlike u boji kože donjih i gornjih ekstremiteta koji su manje cijanotični (gornjiductus otvoren). Ovdje je cirkulacija fiziološka.. anatomski lijevi ventrikul je lijevo i prma krv iz lijevog atrija. Opisuje se karakterističan oblik srčane siluete “poput jajeta”. Čujan je oštar sistolni šum nad sternumom. tj. VSD-om. Cijanoza postoji od poroda. EISENMENGEROV SINDROM: . to je znak da se isključi pulmonalna atrezija ili trunkus arteriosus što dolazi diferencijalno dijagnostički. povećanjem rezistencije a u arterioloma plućnog krvotoka dolazi do inverzije santa i cijanoze djece postoji cijanoza pri pregledu. P je proširen i visok. II ton nad aortom je naglašen. Klinička slika: Cijanoza je prisutna na rođenju. U oko 80% slučajeva nastupa letalan ishod u prvim mjesecima života kada se zatvori ductus. Plućna arterija je često proširena. Drugi srčani ton je obično jednostruk.oboljenja plućne arterije i . pulmonalis iz lijevog ventrikula i karakteriše se cijanozom. 142 . Cijanoza od rođenja i anoksične krize. prisutnim ASD-om. Kod parcijalnog utoka prognoza je znatno bolja.velikog defekta interventrikularnog septuma. Jugularni puls pokazuje džinovski “A” talas. veliko srce sa suženim strukom velikih krvnih sudova i često veoma izraženom plućnom vaskularnom mrežom. Ako postoji L-transpozicija transportna aorta izlazi iz desnog a art. pulmonalis iz lijevog ventrikula (ventrikuli su tu invertirani (L petlja). desnu pretkomoru (utok iznad . Rendgenogram pokazuje izrazito desnu pretkomoru i lijevu komoru. Desna transpozicija Teški simptomi postoje odmah po porodu. čuje se jak sistoličan šum sa treperenjem thriillom.

više desno.proširenje lijeve komore. može da bude od 0. pr. što iz srca izlazi jedan krvi sud. Rtg pokazuje proširenu sjenu aortnog luka.TRUNCUS ARTERIOSUS: Glavna karakteristika ove anomalije jest. grudni koš izbočen – Thrill u II lijevom mr. Rtg srčana silueta je proširena . maksimum njegove amplitude verificira se u sistoli ranije kod lakih. Slabo su razvijeni. STENOZA AORTE Aortna stenoza se sreće u 6% slučajeva od svih USA. sa povećanim plućnim protokom. Stenoza može biti: . pr. U svim slučajevima gdje je razlika u arterijalnoj tenziji gornjih i donjih ekstremiteta najmanje 60-80 mm Hg. iako je prisutan od rođenja. treba dijete što prije operisati. U desnom mr. zatvaranje aortne valvule javlja se poslije 143 . osjećaj palpitacija. Auskultacijom se čuje u II mr. Šum ima vretenast oblik. Veliki procenat stečenih valvularnih stenoza nastaje iz kongenitalnih bikuspidalnih valvula nakon upale. 2-D ehokardiografijom krvna žila promjera 4 cm ukazuje na truncus arteriosus kod većeg djeteta a 3 cm kod dojenčeta kao i nepostojanje 2 semilunarne valvule (odsustvo semilunarne valvule arterije a. gracilni karlični pojas i donje ekstremitete. Kod nekomplikovanih slučajeva prisutne su uporne glavobolje. a zatim u aortu ispod stenoziranog dijela. koja se dosta rano razvija kod ovih pacijenata. kasnije teških stenoza. Ako postoje. nakon prvog tona čuje se click ton otvaranja aorte. nekad paradoksalno pocijepan. dok se puls femoralke ili ne opipava ili je parvus i tardus. Iz zajedničkog truncusa se odvajaju krvni sudovi za opšti krvotok. Terapija je hirurška. Drugi ton je naglašen. praktično su bez cijanoze. razvija se kolateralni krvotok. Neophodno je uvijek palpirati puls a. Visina hipertenzije u gornjim ekstremitetima je najčešće proporcionalna stepenu stenoze. U suprastenotičnom dijelu postoji povišen arterijalni pritisak. VALVULARNA STENOZA AORTE Često nema tegoba. epistaksa. Glavne kolaterale idu preko arterije mamariae interne. Kasnije se vide erozije na donjim ivicama rebara. KOARKTACIJA AORTE (STENOZA ISTHMUSA AORTE) ili na bilo kojem drugom dijelu aortnog stabla. lijevo i desno. preko koga dolazi do irigacije donjih ekstremiteta. Kod dojenčeta simptomi se rano razvijaju normalno. Prognoza je loša umire se još u dojenačkom dobu. pr. sa hipoplastičnom arterijom ili opstrukcijom plućnog krvotoka su jako cijanotični sa mlajičastim prstima. Postoji dispnea i zamaranje bolesnika. Kolaterale pokazuju pulzacije koje se mogu opipati i vidjeti naročito na leđima. koji najahuje nad uvijek prisutan defekt interventikularnog septuma. Oni opet. femoralis pa se ova anomalija mora zapaziti. Bolesnici koji imaju normalan kapacitet plućnog krvotoka (bez plućne hipertenzije). Vidi se snažan udar vrha srca. srce i pluća. može nastati stenoza. nego na donjim što je abnormalno i patognomonično). Optimalno vrijeme operacije je oko 5 godina života. Ovo su arterije izvijene i izazivaju eroziju donje ivice rebara. imaju dispneu i pojavu cijanoze. Kirurška terapija . pulmonis).5 cm do nekoliko cm. interkostalnih arterija. Zbog hipertenzije nastaje skleroza. a i desno jačine II-IV stepena kao i na leđima intraskapularno. Drugi ton je usko. Koarktacija je često komplikovana aneurizmom bilo iznad ili ispod stenoziranog dijela. Dispnea u naporu. Arterijalna tenzija je obavezno viša na gornjim ekstremitetima (do 250 mm Hg). EKG: U 80% slučajeva pokazuje lijevu ventrikularnu hipertrofiju nakon prve godine starosti. .Subvalvularna. sinkope ili stenokardične tegobe su rijetke. u juguliumu se pipa jasno sistono strujanje. stanje nagle bljedoće. u II mr.Valvularna. Otkrije se šum tek oko 6 godina.dilatacija hipoplastičnih pulmonalki. Djeca imaju dobro razvijen grudni koš. sistoličan šum lijevo. čuje se kontinuirani snažan šum (sličan tunelskom). lako zamaranje.Supravalvularna (rijetka) i . Puls je altus et celer na gornjim ekstremitetima. radialis i a. pr.

Među ekstrakardijalnim uzrocima notirane su perikardijalne adhezije. hipertrofija desnog srca i često blok desne grane. hrapav. Etiologija ovog sindroma je nesigurna i klasifikuje se kao kongenitalna. i.Infudubularna (na mjestu polaska plućne arterije iz desnog ventrikula). sve ove promjene položaja srca. Subvalvularna stenoza. a time i srednje električne osi.c.Valvularna stenoza. . odražavaju se na EKG-u. Srednja 144 . Auskultatorni nalaz je tipičan po ejekcionom zvuku koji nastaje usljed naglog istezanja tendinoznih hordi. i nekada je uspješnije od operativne korekcije. Barlow i saradnici su dokazali da je mezosistolni klik. Šum stenoze. Razlikuje se tri vrste prema lokalizaciji anomalija. a ako je ima perifernog porijekla. te umanjena fizička aktivnost.c. sa posljedičnim baloniranjem zaliska i izduživanjem tendinosnih hordi. SINDROM PROLAPSA MITRALNOG ZALISKA. preko 80 mm Hg.  EKG skretanje u desno. pr. Poslije 6-og mjeseca života. . Fizičko naprezanje i davanje nitrata može pojačati šum. Simptomi se javljaju već u dojenačkom periodu. sistolni šum “krešćendo”. što daje fenomen poznat kao “hordalni prasak”. desno ili nad desnom art. sistolni galop. Objektivno:  Sistolno strujanje u suprasternalnoj udubini.Vaskularna stenoza ili multipla (duž cijelog stabla ili ogranka plućne arterije). grub. Na kraju dolazi do insuficijencije desnog srca. U daljem dječijem dobu srce se pomjera oko svoje osovine. Promjene u EKG-u slabije opskrbe koronarki. Nalaz mezosistolnog “clicka” i telesistolnog šuma nad vrhom srca opisivan je kao normalan nalaz na srcu. kardijalne geneze i da je to u stvari disfunkcija mitralnih zalistaka. u sistoli prolabira a u telesistoli dovodi do mitralne regurgitacije krvi. lijevo. obično simptomi nastaju između 2 i 5 godine života. Najčešća je valvularna stenoza kada je pulmonalna valvula srasla sa trikuspidalnim zaliscima. Pritisak u plućnom optoku je snižen.  Cijanoza se rijetko manifestuje. srce počinje da se spušta u toraksu i rotira oko svoje uzdužne osovine iz kosog transverzalnog u koso-vertikalno polje. carotis II ton je glasan. ELEKTRIČNA l ANATOMSKA POZICIJA SRCA Kod namjlađe dojenčadi atriji se protežu i formiraju dio dijafragmalne površine srca. Ako je gradijent pritisaka između desne komore i a.  Pulzacije su iznad ksifoidnog nastavka. Postoji hipertenzija u desnoj komori. jave se znaci dekompenzacije pa čak i smrt. Cineangiografijom i ultrazvukom dokazano je da se radi o specijalnoj abnormalnosti pretežno zadnjeg mitralnog zaliska. Punktum maximum je u II i III mr. Zatvaranje aorte je tiho ili normalno. pulmonalis “kritičan” tj. Sistolni šum se čuje češće i 1. Valvulotomija se radi i u prvim mjesecima života kada je gradijent visok. Dispnea u naporu. SUPRAVALVULARNA STENOZA AORTE Rijetka. Plućna arterija je iza suženja proširena (poststenotična dilatacija).zatvaranja pulmonalne valvule. Desna komora je zadebljalog zida. Najčešće je u pitanju mukoidna miksomatoza degeneracija pojedinih dijelova zadnjeg mitralnog zaliska. Postoji potencijalna opasnost rupture zalistaka s naprasnom smrću. Šum je naglasniji lijevo od sternuma u III i. i može se zamijeniti šumom VSD-a.  RTG: jače istaknut luk plućne arterije i smanjena vaskularizacija plućnih polja  Angiokardiografija: može da isključi prisustvo neke pridružene anomalije. .p.  Drugi ton se gotovo ne čuje ili je jako oslabljen.p. prema leđima i vratu.  oštar. Postoje saopštenja da sindrom može nastati i toku reumatske i drugih infekcija. tzv. lako zamaranje. STENOZA PLUĆNE ARTERIJE Prisutna u 20-25% urođenih anomalija srca. Propranolon ublaži funkcionalno suženje izlaznog trakta LV.

Karakteristike skretanja osi u desno na EKG-u su: S1 ima veću amplitudu od R1. Ono iznosi i do 130 + stepeni.. jer se u ovom periodu srce rotira u suprotnom smjeru kazaljke na satu i do puberteta zauzima položaj od oko +67 stepeni. U odraslih položaj osi je od +55 do +57 stepeni. osi u desno i obratno. u dojenčkom periodu. Desnu devijaciju osovine nalazimo normalno kod novorođenčeta i perzistira do 160 dana pa i duže. sa ili bez Q talasa sa malim r i s nesumnjivo indicira DVH. Tip defleksije rs R1 u V1 i V2.električna osovina procesa depolarizacije komora Preporučljivo je rutinski određivati veličinu i pravac srednje električne osovovine. a) osovina je u normalnim granicama između +30 do +90 st. Doznajemo koji je uzrk izmjene električne osi u standardnim odvodima. javlja se znatno skretanje električne osi u desno. do -30 st. b) skretanje osovine u desno pozitivna za više od 90-120 stepeni. Pravac normalne srednje električne osi kompleksa QRS se mijenja ovisno o položaju anatomske osovine srca. talasa depolarizacije komora. Kod desne ventrikularne hipertrofije imamo: . osi u lijevo (do 6%) bez patoloških promjena. Skretanje el. nego li je to kod odraslih. 1. Osovina manja od +60 st. Možemo prosuditi da li je u pitanju samo poziciono skretanje ili stvarno zbog patološkog stanja srca (na osnovu unipolarnih i prekordijalnih odvoda). Nakon ovog perioda električna os se vraća u desno. Postoje tri tipa skretanja električne osovine QRS kompleksa. 2.a R3 je viši od R1 (S1 R3) i R2.u standardnim odvodima: desnu osovinsku devijaciju (S1 R3) . ili više u V1 i V2. Skretanje električne osi u lijevo: karakteristike skretanja el. pogotovu ako je R veći od 10 mm. l u dječijoj dobnoj skupini nalazimo skretanje el. Intrisikoidna defleksija R talasa od 0.endokarditis aortalnih zalistaka stenoze aorte transpozicija velikih krvnih sudova ASD-tip primum arterio-venozna aneurizma ductus arteriosus-a trikuspidalna atezija anomalni utok plućnih vena DESNA VENTRIKULARNA HIPERTROFIJA (DVH): Dijagnoza desne ventrikularne hipertrofije ima daleko veći značaj u dječijoj praksi. 3. 4. a da je R1 viši od R2 ili R3. indicira vjerovatnu desnu ventrikularnu hipertrofiju. kao fiziološka pojava. Patološki dekstratip je preko +120° c) skretanje električne osi u lijevo je kada je osovina u lijevo više od +30 st.unipolarni grudno odvodi. Abnormalno skretanje el. osi u lijevo treba da pobudi sumnju na sljedeća patološka stanja: hipertrofiju i dilataciju lijevog srca zbog: Pomjeranje medijastinuma i srca na lijevo većinom izaziva skretanje el. osi u lijevo su da je S3 sa višom amplitudom od R3. a skretanje veće od . uz klinički kontekst. 145 . SEO ili vektor se može odrditi za proces depolarizacije ili repolarizacije kako pretkomora tako i komora.30 stepeni je siguran znak patološkog stanja srca. u prvoj nedelji se smatra patološkom.04 sek. Do pete godine života osovina se pomjea u lijevo tako da je kod većine u tom periodu + 55 stepeni. Osovine u položaju od +100 stepeni predstavlja vrlo vjerovatan znak srčanog oboljenja.unipolarni ekstremitetni odvodi pokazuju: R ili R1 visok u aVR-preko 6 mm . Zbog fiziološke preponderencije desnog srca u toku embionalnog i fetalnog života. Više od 110 u periodu od 4 godine pa nadalje ukazuje na patološke promjene. ako je R viši od 15 mm. pouzdan je podatak za DVH. Izvjesna indikacija DVH postoji kada je u prekordijalnim odvodima RS defleksija od V1-V6 (što ukazuje na predominaciju akcionog potencijala desnog ventrikula preko cijelog prekordija. Visoki inicijalni RV1 -2. R1 S3 Ijevogram. a zatim određivanjem hipertrofije možemo. osi u lijevo više nego li je -20 do -30 stepeni predstavlja najvjerovatnije patološko stanje. Bolesna stanja sa skretanjem u desno dilatacija i hipertrofija desnog srca blok desne grane mitralna stenoza plućna stenoza Asd i vsd Tetralogia Fallot Bolesna stanja sa skretanjem u lijevo koarktacije aorte . odrediti vrstu i mjesto pataološkog stanja u srcu.

te ozbirom da frekvenca utiče na trajanje pojedinih dijelova EKG-a. Ovakav se ritam zove ektopični. minimalan u III odvodu kod 2-10% djece negativan. ukazuju nalijevu atrijalnu hipertrofiju P (mitrale). P talasi mogu da budu zamjenjeni bizarnim formama. . obično znači da vodič nije SA čvor.10 sec.unipolarni grudno odvodi: Sa visokim RV5 i RV6. Invertirani P talasi u l odvodu ukazuju na dekstrokardiju. Potrebno je detaljno istražiti područje V1 i V4R grudni. P congenitale.. produženog trajanja sa dva zašiljenja su jedan od drugog udaljeni barem 0. Odgovara mehaničkoj sistoli predkomora. odnosno završni negativni dio PV1 je dublji i širi znak hipertrofije atrija. U unipolarnim ekstremitetnim odvodima P talas je u aVr-u normalno invertiran a u aVL pozitivan. Maksimalna je visina u bilo kom odvodu do 2. Ako je P val neobičnog oblika sa P-R intervalom manjim nego 0. a srećemo ga obično u cijanotičnoj grupi srčanih oboljenja. Izostanak P talasa u svim odvodima znači odsustvo atrijalnog aktiviteta. lutajući “pacemaker” (kod lutajućeg centra vodiča . nodalni. 1.08 sec. . atrijalni flater. frekvenca je veća i obrnuto.10-0.08 sec. QRS proširen.Suprotno tome. procjenjuje se na osnovu P-R indeksa a to je odnos između PR intervala koji postoji na EEG-u i pročitanog iz tabele u odnosu na dob i frekvencu. bifuzičan. i invertan u aVL-u. ili ako je suma R talasa u l i S talasa i III odvodu viša od 30 cm.. Vrijednost u dječijoj praksi su od 0. odvodu. LIJEVA VENTRIKULARNA HIPERTROFIJA (LVH) . Intervertirani T talasi u desnogrudnim odvodima praćeni depresijom St segmenta i u vezi sa drugim promjenama u grudnim odvodima indicira ozbiljnu DVH. (P pulmonale) .5 mm. Što je dijete mlađe. 146 . finalna oscilacija segmenta promjenjena. u standardnim odvodima prosječno jeO.ako centar vodič nije u SA čvoru. Maksimalan u II. Skraćeno vrijeme provođenja ili skraćeni P-R interval nalazimo: normalno kod dojenčeta . INTERVAL P-R: je vrijeme koje je potrebno za depolarizaciju predkomorne muskulature. 6. 4. ukoliko ovo prati pozitivan P talas u aVR. abnormalni i kod djece označavaju atrijalnu hipertrofiju.06 sec. 3. česta komplikacija PST. Ponekad se slabi atrijalni aktivitet ne registruje na uobičajenim odvodima. spljošteni P talasi u I i II stand. P-talas: proces depolarizacije pretkomora: glavna funkcija sinoatrijalnog čvora za proces depolarizacije u muskulaturi predkomora. aktivni ektopični raitam atrijalni. te za usporenje impulsa koji se dešava u AV čvoru i iznosi od 0.08 sec. izoleketričnog do značajno smanjene voltaže P talasa i trajanja (nekada kod reumatske i druge upale).05 sec je jasan znak LVH.06 do 0.5 mm ili u trajanju dužem od 0. Intrisikoidna defleksija u V5 ili V6 duža od 0. Ovaj proces depolarizacije u predkomorama je odgovoran za razliku u električnom potencijalu.5 mm visine. Tada P2 prelazi vrijendost od 2. indicira LVH. Duboki q talasi (dublji od 4 mm) u V5 i V6 sugeriraju LVH indirektni podatak za LVH je nalaz atrijalne hipertrofije (P mitrale). sama po sebi.lijeva osovinska devijacija.5. to će pojedini dijelovi EKG-a u trajanju odstupati od vrijednosti kod odraslog. Ako suma R talasa u V5 i V6 45 mm i s talasu u V1 i V2 je viša od 50 mm može se sa sigurnošću tvrditi da postoji LVH. atrijalni i nodalni. normalno pozitivan.16. Spušteni St segmenti i invertirani T talasi u V5 i V6 sa povišenom voltažom su siguran dokaz ozbiljne ventrikularne hipertrofije.Wandering pacemaker -imamo male promjene P talasa u l odvodu ali značajne u AVF i V2 od negativnog. a ima kao rezultat defleksiju talasa P. Frekvenca srčanog rada je znatno viša kod djetata. 2. Sa velikom sigurnošću da su P talasi viši od 2. Tok procesa depolarizacije određuje pravac i oblik talasa depolarizacije. Kod djece A-V blok l st. Desni grudni prekordijalni odvodi obično pokazuju invertirane P talase. dok je baza P talasa šira od 0. trajanje talasa P kod djece. Kod WPW-sindrom (P-R kratak.u standardnim odvodima pobuđuju sumnju na LVH ako je zbir R talasa U II i III odvodu veći od 45 mm. ST segment spušten. poznatim kao atrijalna fibrilacija ili atrijalni flater. T negativan. ako je početni dio P+ i veći znak hipertrofije D atrija. 3. Indirektan podatak za DVH se uzima visoki i usiljeni P2 koji indicira desnu atrijalnu hipertrofiju. više nego li je 30 mm i duboki SV1 i SV2 dublji nego li je 25 mm. V5 i V6 je P talas. sa tipom visoki R1 i duboki S3 više od -30 stepeni. Daljnja karakteristika P talasa u dječijem uzrastu je tzv. nodalni ritam 2. paroksizimalna atrijalna tahikardija.05 sec. počinje sa delta valom.

kao znak infarkta. . Prognoza je relativno dobra (kod stečenog je lošija).07 sec.10 do 0.perikardit . U jednom standardnom odvodu 0. talasima u ova dva stanja različit. dok na koncu nakon 2-6 kompletnih srčanih revolucija ne izostane 1 ventrikularna kontrakcija zapažen je .mikoarditis difterični.sistemne ili lokalne metaboličke promjene. Vrijednosti se kreću između 0. a ako se pojave u V5 i V6.2 mV/5-22mm. Visok početak St segmenta ili T talasa nalazimo kod normalnog srca kada je proces repolarizacije ubrzan.06 . . Nema osobitog značaja u pedijatrijskoj dobnoj skupini. ordinira se Alupent. . A-V blok III ili kompletni A-V blok atriji i ventrikuli kontrahuju se neovisno jedan od drugog. na sniženu voltažu i znači srčano oštećenje. U dječijoj dobnoj skupini dosta često se sreće blok desne grane (sa niskim sekundarnim R talasima) bez istovremenog oboljenja srca. R1 je visoki širok. Isto tako je znak bloka grane pojava sekundarnih R talasa (R1 ili R2) u grudnim odvodima sa ili bez produžavanja QRS . obično praćen jasno invertriranim (diskordinatni blok) T talasa. Blok desne grane: postoji desna osovinska devijacija. Sekundarni R u desnim grudnim odvodima (V1 i V2) znače blok desne grane.kompleksa. Zubac Q: dubina zubca q obično nije veća od 3mm u l i III štand.vagotonija. Kod bloka grane je ovaj odnos pravilan i fiksiran P-QRS. a od 0. zbog: -uticaja digitalisa ili srodnih lijekova zbog tahikardije koronarne okluzije ili perikarditisa. posebno hipokalcijemije. Ako je frekvenca ventrikula ispod 50/min do ugradnje pacemakera. najčešće urođeni-udružen sa USA. Blok lijeve grane: u standardnim odvodima blok lijeve grane ima lijevu osovinsku devijaciju. . Talas S: se može naći normalno u sva tri standardna odvoda.5m v ili niža ukazuje.07 sec.kao konstitucionalna pojava u porodici. P valovi (80-120/min) a ventrikularni (frekvenca 40-80/min). Može biti visok početka. Trajanje ne prelazi 0. znače blok lijeve grane.07 . Trajanje je od 0. šarlahni ili druge etiologije . ukoliko nema durgih znakova aktiviteta .03 sec sekunde. ako rezidua.12 sec postoji inkompletni blok.PRODUŽENO AV PROVOĐENJA Blok l stepena može se zapaziti kod: . Amplituda od 0. Varira od 0. Nizak početak. obično talasa R ili S i segmenta ST ili T-talasa. a kada je potistnut dole.kompletni A-V blok. U prekordijalnim odvodima nalazimo široki SV5 i SV6. Na normalnom EKU-u “J1 nije pomaknuta za više od + 1mm od izolinije. . Dužina segmenta se mijenja u obrnutom srazmjeru sa frekvencom. SPOJNICA: “J” je mjesto spajanja kompleksa QRS-a.0. uz sniženje amplitude ostlaih defleksija. a 147 . koronarne arterije. U prekordijalnim odvodima nalazimo široki SV3 i SV4. kod ekstrasistola ili ventrikularne tahikardije potpuno neovisan od atrijalnog aktiviteta.hipertrofiju srca . ako kod digitalizacije.nakon preboljelog reumatskog karditisa. Kompleks-QRS: je depolirizacioni talas ventrikula. intraatrijalnog ili intraventrikularnog defekta.08 do 16. godine. TALAS T. talas R: je najviše pozitivna defleksija u bilo kom od štand. varira od 0-1 mm. Spuštenost ili devijacija za 1. ali je odnos prema P. QRS kompleksi bloka grane su identični kompleksima kod ekstrasistoličnih ventrikularnih udara (široki i deformisani). Zubac q se može naći kod anomalnog istoka 1.efekat medikamenata-digitalis chinidin Izrazito produženo trajanje St segmenta srećemo kod elektrolitne disbalanse. odvoda.kod kongenitalnih oboljenja srca. a T1 pozitivan (konkordantni blok). S1 ke širok i dubok.mikoardnu ishemiju (hipoksija miokarda) .akutni reumatski karditis .5 mV.5-2. do treće godine života. bez značenja egzacer-bacije procesa.kod atrioventrikularne disocijacije ili kompletnog AV bloka.efekti medikamenata. Blok II stepena: . kao i kod jake sinusne tahikardije ili paroksizmalne ventrikularne tahikardije. SEGMENT S-T: je inteval između kraja QRS kompleksa i početka T talasa. Ako QRS kompleks traje od 0.iregularno varijabilni po trajanju P-R intervali se mogu sresti u slučaju Luciano-Wenckebach-ovog fenomena. Njegov nastanak se pripisuje depolarizaciji septuma. odvodu. Na rođenju i za vrijeme prvih sati ili dana života T talasi su pozitivni u desnim.5 mm su vjerovatno patološki i indiciraju: .0. da ima niski početak za 1 mm+ -. P-Q interval se postepeno produžuje.

povišena temperatura ili izraz oštećenja srca: miokardit. preporučuje se mjerenje u snu. digitalizacijom. TERAPIJA PST Ako su u novorođenčeta prisutni znaci insuficijencije srca ili šok. urođene srčane mane.5mm. operativni zahvati kod urođenih srčanih mana. incidencija iznosi približno 1 slučaj na 25. Nakon prvih dana talasi T postepeno postaju negativni u desnim a pozitivni u lijevim.v. hipokalijemija. jer vagalni pokusi nisu skoro nikad efikasni. jer ako dođe do impulsa za vrijeme T-talasa. Doza se može ponoviti za 10 minuta ako se tahikardija ne kupira. e|ektrolitni poremećaj i intoksikacija 7.5 Watt sec na kg tjelesne težine. miokarditis. ili dolazi do mehaničkog kružnog kretanja. Dijagnosticirati se može i intrauterino. digitalisom. PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA (PST) Ako se javljaju u seriji zovu se atrijalna supraventrikularna tahikardija. Talas T može da bude izmjenjen zbog mnogih fizioloških stanja. a P-R interval skraćen. Polovinu doze digitalizacije prima 148 . ili kod bolesnika koji primaju digitalis. Skraćeni QT interval može biti prisutan kod digitalis administracije a i kod perikarditisa. uvijek pozitivni. Endokardnafibroelas-toza 5. kod kojih se ektopični fokus u atriju brzo prazni. Doza Verapamila za dojenčad je 0. Ponekad je teško razlikovati PSt i sinusnu tahikardiju jer sinusna frekvencija može dostići i 220/min. 2. T talas u aVR je uvijek invertan a u aVL i aVF varijabilni.000 djece. nekada je i znak infekta. Može da nastane u toku anoksije ili djelovanjem medikamenta (digitalis ili kinidin). Do dvanaeste godine života normalno je da su TV1. acido bazni i 6. Negativan T2 sugerira miokardno oštećenje. gdje je sačuvan normalan odnos između atrijalnih i ventrikularnih kompleksa. Poslije konverzije treba odmah započeti sa i. 3. TV2 pa i TV3 negativni. a usporednje sa ekspiracijom. Negativan talas “T” u standardnom odvodu je za praktične svrhe siguran znak oboljenja miokarda. Obično konveniramo sa dozom 0. uz održavanje uobičajenog odnosa P-QRS. Za ispravno određivanje frekvence djeteta. RITAM PORIJEKLOM IZ ATRIJA ILI IZ AV čvora: još se nazivaju i supraventriklarni ritmovi. Nakon ovog perioda svi prekordijalni T talasi postaju pozitivni. P talasi ili manjkaju ili su neuobičajenog oblika. Izraz je dobre srčane funkcije. Sy). TALAS “U”: nalazi se kod visokog udarnog volumena srca. srčana insuficijencija. QT interval: je vrijeme totalne električne sistole ventrikula. Saopštavana je veća incidencija kod muške djece. Sinusna bradikardija: kada je frekvencija manja od 100/min. Sinusna tahikardija može da bude rezultat fizioloških stanja (uzbuđenja.10 sekundi. Neophodno je da je konverzija sinrhonizirana sa QRS kompleksom. Ova tahiaritmija je najčešća od svih tahiarit-mija kod djece. situs viscerum invrsus. a negativan T3 je normalan nalaz u dječijem uzrastu. Osnovna karakteristika je super-poniranje T i P talasa u 1 val a često je prisutna znatna devalvacija St segmenta kao znak ishemije miokarda zbog visoke frekvence preko 300/min. Trajanje QT intervala je ovisno frekvenci i uzrastu. ili paroksiz-malna supraventrikularna tahikardija. Sinusna tahikardija: je brza regularna srčana radnja od 120-200 udara na minutu. Wolf-Parkinson-White-ovsindom (WPW. kod dojenčadi i manja od 80/min kod odraslijeg djeteta. Produženja Qt intervala je prisutno kod izvjesnog reumatskog karditate kod elektrolitne disbalanse: hipokalcijemija. Uzroci ove aritmije mogu biti: 1. SINOATRIJALNI BLOK: je prolazno odlaganje električnog ativiteta atrija u toku dva ili više ciklusa. kada je T1 ponekad negativan. Normalno je talas T u l odvodu obično više od O. izuzev prvih nekoliko sati i dana. veoma polako intravenozno 40-60 sekundi.negativni u lijevim prekordijalnim odvodima. napor) ili patološki kao npr. najbolje je liječenje elektrokardioverzijom. itd. insulin i hipokaliemija. može nastati VF-ventrikularna fibrilacija. Sinusna aritmija: je fizički iregularitet srčane radnje pri kome nastaje ubrzanje sa inspiracijom.2 mg sa 10% Glukozom 10 ml. ARITMIJE: Kod dojenčadi je frekvencija znatno veća nego kod odrasle djece. pri čemu P talas može postati negativan. Talas “T” predstavlja talas repolarizacije komora. odvojeni od QRS kompleksa sa trajanjem manjim nego li je 0. Po mehanizmu nastanka mogu biti ektopični.8-1. TV5 i TV6 su. LUTAJUĆI “PACEMAKER” je pojava iznenadnog skoka ritma iz Sa čvora u Av čvor.

ako ventrikuli odgovaraju sa 2:1 ili 1:1 nastaje kongestivna insuficijen-cija. veoma polako intravenozno 40-60 sekundi. Poslije toga dajemo 2 puta po 1/4 ove doze u 6 do 8 satnim intervalima. ako se radi o varijanti sa uskim QRS kompleksom. ali mogu biti izraz strukturalnih promjena srčanog mišića. opravdana je sumnja da li je prisutna stvarna ventrikularna tahikardija ili supraventrikularna tahikardija sa aberantnim in-traventrikularnim provođenjem. Kod WPW sindroma kod novorođenčadi ili dojenčadi može se upotrijebiti elektrokonverzija ili digoxin. Bigeminija se sreće kod intoksikacije digitalisom.v. Talasi “p” su normalnog oblika. ELEKTROKARDIOGRAM KOD KONGENITALNIH SRČANIH MANA: Dijastolično opterećenje lijevog ventrikula sa visokim R zubcom u V6 ili dubokim Q u V6. trajanja od 0. Ako tahikardija traje duže. Najteži patološki oblik supraventrikularne aritmije je atrijalni flater. Terapija ventrikularne tahikardije: Xylocain 1-2 mg/kg polako i. Ako nema znakova insuficijencije ili šoka. endokardijalna fibroelastoza). Ventrikularni kompleksi su obično normalne konfiguracije. Na sreću. nakon 8h (1/4 doze saturacije). Karakteristike su ventrikularnog prematurnog udara. Supravnetrikularni ritmovi SPT se mogu naći kod novorođenčeta ili dojenčeta sa normalnim srcem. ili Novocamid 10 mg/kg/TT veoma polako i. preko onih odvoda koji 149 . indicirana je elektrokonverzija.V. Ako je široki QRS kopleks ili atrijska undulacija ili fibrilacija. Kao atrijalni. kada postoji široki šant. Ova pojava uvijek znači organsko oštećenje srca (reumatski kardit. Sve dotle dok ventrikuli ne odgovaraju više nego li je trećina atrijalnih impulsa. Ventrikuli odgovaraju iregularno u nižoj frekvenciji od 110-150/min. Doza se može ponoviti za 10 minuta. uz kontrolu EKG-a i TA. sa depresijom S-T. intoksikacija medikamenima.novorođenče odmah. Ovo je trajna iregularna aktivacija atrija u frekvenciji od 400 do700 udara/min. nekoliko dana T talasi postaju invertirani (vjerovatno kao posljedica ishemije). Atriji su tada us talnom regularnom aktivitetu od 250-350 udara/min. Frekvenca može da varira između 180-300 udara/min. postoje manje poteškoće. uz kontrolu TA i EKG-a AKo su aplicirani medikamenti bez učinka. ali je prilično neefikasan ako se radi o ektopičnom mehanizmu PST. treba izbjegavati digoksin jer može uvećati provođenje po usporednom putu i povećati frekvencu ventrikula.v. Doza Verapamila za dojenčad je 0. Najteži oblik supraventrikularne aritmije je ATRIJALNA FIBRILACIJA. onda umjesto elektrokonverzije odmah treba započeti I. Tada je kombinacija propranolola i kinidina prokainamida mnogo bolja. U l odvodu talasi flatera se mogu identifikovati. u kome je teško diferencirati pojedine P talase. a kompleks QRS je što je važno. ili obje promjene. Pojava multi-fokalnih ventrikularnih prematurnih udara različitog oblika ima ozbiljan karakter. Ako se sretne.2 mg sa 10% Glukolzom -10 ml. Efekat atrijalnog flatera na cirkulaciju ovisi o ventrikularnoj frekvenci. Opasnosti od ventrikularne tahikardije su: . usporenom ili odgođenom repolarizacijom lijevog ventrikula (ravnim ili negativnim T talasima). Sreće se iznad 6 mjeseci starosti u prisustvu perzis-tentnog ductus arteriosusa defectus septi ventrikuli. većina SVT kod novorođenčeta se može elektro konvenirati i nakon digitalizacije vjerovatno neće više biti napada uz stalhu EKG kontrolu.10 sekundi ili više. kongenitalna srčana mana. koji je efikasan čak u 90% PST kod djece.da pređe u ventrikularni flater ili fibrilaciju i posljedica je trenutna smrt. digitalizaciju. Digitalizacija se provodi godinu dana. (kao kod stenoze ili koarktacije aorte). U zadnje vrijeme upotrebljava se verapamil-isoptin. Sistolično opterećenje lijevog ventrikula npr. Ventrikuli uzvraćaju sa normalnim QRS kompleksima u regularnoj frekvenci od 140-180 udara/min. fibrilarni talas. Desni ventrikularni udari sliče bloku lijeve grane (imaju dominantan R u l odvodu) dok su lijevi slični bloku desne grane (imaju duboki S u odvodu). Atrijalna fibrilacija znači uvijek teško organsko oštećenje srca i sreće se kod teških oblika mitralne stenoze i ASD-a.8 -1. pored posebnog oblika i pomanjkanje vremena korelacije sa aktivacijom atrija i puna kompenzatorna pauza koja ih prati.može rezultirati u kongestivno popuštanje ako duže traje ili . VENTRIKULARNI EKTOPIČNI UDARI: karditis. ako se tahikardija ne kupira. Serija ventrikularnih prematurnih udara uz frekvencu od 120-180 na minutu. suprotno od smjera T talasa. Ritmovi porijeklom iz ventrikula: Karakteristika ovih ritmova je manja korelacija između atrijalnih i ventrikularnih kompleksa. tako se i ventrikularni talasi potpuno iregularni. u II i III odvodu pojavljuju se u triangularnoj formi. U EKG-u se tada zapaža atrijalna aktivacija u vidu linije tzv. uz kongestiju plućnog optoka.

Dijastolično opterećenje desnog ventrikula: prisutan blok desne grane. lower neprosa nephritis.QRS kompleksi se proširuju na račun smanjene visine R talasa.subepiakrdijalnog oštećenja miokrda Uslovljava nisku voltažu kroz sve odvode. PROMJENE U EKG-U KOD PERICARDITISA Elektrokardiografske karakteristike su rezultat dvaju faktora: . depresija ST segmenta. vodi energetskoj insuficijenciji što se odražava na EKG-u. Zatim kod stečenih oboljenja srca kao: mitralna stenoze sa znatnom plućnom hipertenzijom. zatim qRs. pleuralne efuzije sa lijeve strane itd. postoperativne alakloze. usljed spazma i inflamacije nastaje sniženje parcijalnog pritiska O2 u kapilarima plućnog optoka te hiperkap-nije.5 mEq a može se sreti u podmaklom stanju uremičnog sindroma. Glaven EKG promjene kod miokarditisa su: . Talas T može biti pozitivan ili negativan. HIPOKALIJEMIJA: je stanje snižene koncentracije kalijuma u serumu ispod 3. Sreće se kod nefrotskog sindroma.Modifikacija repolarizacione faze spušteni St segmenti. pojava talasa “U” l tip se sastoji u pojavi depresije St 150 . šatorastog oblika i mogu nadvisti R talase. i nedozrelosti miokarda. PROMJENE U EKG-U KOD MYOCARDITISA Pojavljuje se bilo izolovano. sreće se kod: Fallotove grupe anomalija čista plućna stenoza otvoreni ductus arteriosus sa plućnom hipertenzijom ventrikularni septalni defekti sa plućnom hipertenzijom. 3-4 nedelje od pojave bolesti. Postoje specifične lezije kao intrakardijalni blok (različitog tipa od atrio-ventrikular-nog do intraventrikularnog bloka. zatim osjetljivosti metabolizma miokardne ćelije. voltaža T talasa postaje niža do njegove inverzije (u III odvodu). pouzdan znak za miokarditis. te nakon liječenja kalijumom ekcsivnim količinama.P-R interval se postepeno produžava . Izoelektričan St segment nakon 2 sedmice. Ova se stanja sreću kod dugotrajnih dijareja sa povraćanjem. qR. (Rs.visoka frekvenca Gdje kada je elongacija QT. .perikardne tečnosti ili adhezijue . Sistolično opterećenje desnog ventrikula: u V1 i V2 visokog R i malog s. .niski. ravni ili invertirani T talasi . oštra inverzija T talasa.srčana frekvenca usporena . Promjene se hronološki ređaju: Nedelju dana uz pojavu trenja-elevacija ST segmenta. dolazi do hipertenzije u art. Kasnije se St segmenti vraćaju prema normali. konačno oštra inverzija T talasa je prisutna kod potpuno normalnih ST segmenata.registruju akcioni potencijal lijevog ventrikula (V5 i V6). Promjene u EKG-u su dosta tipične za nizak nivo kalijuma: nastaje prolongacija QT intervala sa proširenjem T talasa. Mehaničko opterećenje srca kod milijarne bronchopneumonie. i proširenja S talasa . U takvim stanjima nastaje: . leukemije. qRs i R).snižena voltaža u svim odvodima . HIPERKALIJEMIJA je stanje povišenog serumskog kalija iznad 4.spušteni St segmenti . a T talasi postaju negativni. hipertenzivnog nefrita.talasi P postaju progresivno širi i konačno iščezavaju . kod dijabetične kome. Cor pulmonale acutum se u dječijem uzrastu može definisati u prisustvu slijedećeg tipa EKG-a: . uz inverziju T talasa. kod bronhopulmonalnih afekcijama Bronchitis obstr. Mehanizam nastanka funkcionalnog akutnog plućnog srca kod dojenčadi i male djece. bilo kao posljedica nekog primarnog oboljenja virusne ili bakterijalne geneze. Konkavna elevacija ST segnenta i T talasa u početku procesa kroz sve odvode. malog q i visokog R. nagle rehidratacije bez dodavanja kalijuma.talasi T postaju viši. a zatim toksični efekat.5 mEq/l.Postoji rotacija srca tipa duboki S1 visoki R3. plm.Prošireni ili bifazićni P talasi u V1 i V2.

Ekces Natrijuma može da imitira sliku deficijencije kalija u EKG-u. dijabeta. te paroksizmalna atrijalna tahikardija sa blokom. Sreću se ventrikularne aritmije pa i biogeminija. b) u toku septikemije. Rjeđe se vidu atrijalni flater ili fibrialcija. digitalis utiče na njihovu inverziju tako da pri visokoj saturaciji digitalisom postaju negativni. Sniženje: kalcijuma u serumu se sreće u slučajevima tetanije. zatim pri upotrebi minimalnih doza vitamina D kod teških oblika rahitisa. kojeg prate visoki R talasi.produženo AV provođenje . Magnezijum: ne izaziva dijagnostičke promjene u EKG kod čovjeka. pri čemu produženje QT intervala može biti izazvano istovremenim sniženjem kalcijuma u serumu. KALCIJUM: Povišenje kalcijuma u serumu se sreće kod hipervitaminoze D. Povećanje pritiska koje je neophodno da popuni relativnu nedovoljnost desnog ventrikula naročito poslije operacija na otvorenom srcu. U EKG-u sem tih pojava nalazimo izrazito skraćenje QT intervala. U uobičajenim dozama ne utiče na talas P. Kardiogeni šok Kardiogeni šok se može desiti kao komplikacija: a) teške srčane disfunkcije koja prati često hirurški tretman. Tahikardija dalja neće povećati niti smanjiti udarni srčani volumen uz smanjenje dijastolnog punjenja. a negativni postaju pozitivni. Miokardna kontraktilnost će se poboljšati kada se utvrdi tretman bazičnog uzroka šoka. do pojave paroksizmalne ventrikularne tahikardije. kod alkaloze. meningita. Za ova stanja je karakteristično povećanje iritabiliteta srca pojavom prevremenih udara. c) kod teških opekotina. različitog porijekla. Kada je centralni venski pritisak nizak. takođe produženo QT interval ali je produženje na račun T talasa. ali je uglavnom normalna. eliminiše hipoksija i korigira acidozu. dok T talas nije znatnije proširen. Šok se karakterizira sa niskim udarnim volumenom i hipotenzijom koji uzrokuju neodgovarajuću perfuziju (u periferiji). Kod postignutog zasićenja ST segment postaje spušten i uglat u pogledu djelovanja na T talas. T talas lagano snižen.5-4 mm. Skraćenje Qt intervala u toku digitalis terapije treba pripisati ovom efektu. Liječenje kar-diogenog šoka preveniramo prolongiranu ishemiju vitalnih organa. acidotičnih stanja. Normalna veličina T talasa je od 0. U EKG znatno produženje QT intervala i to na račun produžavanja ST segmenta. količina infuzionog rastvora odgovara povećanju srčanog udarnog volumena. Posebno se često vidi ektropični atrijalni •pacemaker”. Međutim dopamin epinefrin i dobutamin su kateholamini koji također poboljšavaju kontraktilnost 151 . Inverzije T talasa sa prolongacijom QT intervala i prominentnim “U” talasom. Najraniji efekat digitalisa na EKG-u očituje se u skraćenju QT intervala i promjena u T talasu. Intoksikacija digitalisom najčešće izaziva atrijalnu aritmiju.sinoatrijalni blok Najjasnije su promjene u ST segmentima. Optimalno punjenje i pritisak su promjenjivi i ovise od brojnih ekstrakardijalnih faktora uz uključivanje visokog pozitivnog ekspiratornog pritiska. koji je proširen. Poznato je da intoksikacije digitalisom kod djece može izazvati tahikardiju a ne bradikardiju.segmenta i prominentnog “U” talasa. što je suprotno od stanja hipokalijemije. što može biti fatalno ako se shvati da je tahikardija posljedica nedovoljne doze medikamenta. Pouzdan znak intoksikacije digitalisom je: . Primjenom veće količine infuzionih rastvora u terapiji povećava se i udarni volumen praćen povećanjem centralnog venskog pritiska i ventrikularnog pritiska (preload-ulazni volumen). d) kod imunoloških oboljenja (anafilaksija) e) hemoragija i dehidratacija f) u toku teških oboljenja CNS-a. Tretman pomaže za uspostavljanje ponovnog adekvatnog srčanog udarnog volumena i periferne perfuzije.

Upotreba digoxina u trenu niskog srčanog učinka treba biti izbjegnuta. Kod viših doza dopamin može uzrokovati povećanje u pulmonalnoj vaskularnoj rezistenciji naročito kod pacijenata sa ekstremno reaktivnom pulmonalnom vaskularnom cirkulacijom. Epinefrin također uzrokuje ovisno od doze povećanje u sistemnoj vaskularnoj razistenciji preko α adrenergičnih receptora. Tabela 1 pokazuje tretman akutne srčane cirkulatorne insuficijencije pod većinom uvjeta. upotreba afterload smanjujućih agenasa. mogu biti aritmogeni. Pored toga. Dopamin takođe ima specifičan efekat na vaskularni renalni protok i povećava ga proporcionalno drugim vaskular-nim mrežama u dozi manjoj od 5 micrograma/kg/min. može biti adekvatna. Tretman dojenčadi i djece sa niskim srčanim učinikom poslije hirurgije srca zavisi od prirode operativne procedure i pacijentovog stanja nakon operacije. Dobutamin ima čisti centralni beta efekat sa izvjesnom perifernom vazodilatacijom. dobutamin ima manji hronotropni efekat nego izoprotenerol i bolji je kada je prisutna tahikardija prije početka inotropnog efekta. Svi ovi agensi uzrokuju tahikardiju.srca. što zavisi od miokardijalnih i serumskih vrijednsoti kalija i kalcija. Dopamin nema signifikantnog perifernog beta efekta na vaskularnu rezistentnost u dozi 2-10 micrograma/kg/min. Digoxin ima sporiji efekat nego kateholamini. Uz Dopamin. kada se nitroprusid koristi u kombinaciji sa dopaminom. Ako se ovim bolesnicima mora dati digoxin dati ćemo niže doze i često pratiti nivo digoxina u krvi. davanje digoxina može dovesti do visokih perzistentnih vrijednosti u krvi jer se izlučuje preko bubrega. Ovi lijekovi se mogu koristiti u različitim kombinacijama. Pacijenti nakon operacije sa kardiogenim šokom mogu imati koristi od intraaortne balonske kaunterpul-zacije. npr. Vidi tabelu 1. Ako je sistemna vaskularna rezistencija prisutna i upotreba pozitivnih inootropnih agenasa sama ne poboljša perfuziju tkiva. Međutim u većim dozama (više od 15 micrograma/kg/min uzrokuje signifikantni porast u sistolnoj vaskularnoj rezistenciji preko α receptora slično norepinefrinu. naročito u prisustvu hipoksije i acidoze. Norepinefrin može izazvati manju tahikardiju sa uvećanim sistemskim krvnim pritiskom i koristi se kod pacijenata sa septičkim šokom. Glavna prednost kateholamina je njihov veoma kratak poluživot. tako da se ovaj efekat može povratiti brzo prekidom davanja lijeka. čak i kod intravenske primjene. različiti negativni efekti se mogu javiti kod većih doza i toksicitet je manje predvidljiv. Glavna razlika između ovih agenasa leži u njihovom djelovanju na periferno vaskularno stablo. međutim pozitivan inotropni efekat je gotovo trenutan. povećavaju i time puls i srčani učinak. Pacijenti sa kardiogenim šokom mogu imati povećanje u sistemnoj vaskularnoj rezistentnosti što rezultira u visokom opterećenju i slaboj perifernoj perfuziji. 152 . a ovim bolesnicima također koristi i ekstrakorporalna membrana ok-sigenacija. Adekvatna procjena i tretman kardiovaskularnog šoka je obavezan. Kako je uobičajeno za pacijente sa kardiovaskularnim šokom da imaju smanjenu renalnu perfuziju.

a nekada su prisutne petehije. tetralogijom Fallot. Hirurška korekcija srčanog oboljenja reducira. mijenjanje karaktera šuma ili njegova pojava kada ga ranije nije bilo. manifestuju se znacima povećanog intrakranijalnog pritiska. osobito aorte. sa povećanom učestalošću u posljednjim decenijama. PATOLOGIJA I PATOGENEZA Infektivni endokarditis je najčešće komplikacija kongenitalnih ili reumatskih oboljenja srca. subakutni bakterijski endokarditis. desnom transpozicijom velikih krvnih sudova i hirurški sistemsko-pulmonalnim šantovima. Pseudomonas aeruginoza se javlja nakon i. artralgijama. Vegetacije se sastoje od nekrotičnog tkiva. Nekrotično tkivo se lako otkida stvarajući septične emboluse koji mogu da opstruiraju krvne sudove kako u samom miokardu. izmjenjen karakter srčanih tonova. perzistentnim ductusom arteriosusom. valvularnim stenozama. Suprotno od ovog. 153 . Učešće drugih mikroorganizama je rjeđe. te znaci kongestivnog popuštanja srca. prolaps mitralne valvule sa mitralnom regurgitacijom. mikotične aneurizme i hemoragije. kao i oni koji imaju dugotrajno prisustvo katetera u velikim venama zbog trajnih perfuzija ili parenteralne ishrane. Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece. KLASIČNE KOŽNE MANIFESTACIJE razvijaju se kasnije u toku bolesti. pojava ekstratonova. Evidentna je splenomegalija. ETIOLOGIJA: Za razvoj infektivnog endokarditisa u 50% slučajeva odgovoran je Streptococcus viridans. vještačke valvule . oštećenjem senzorija i tokalnim neurološkim znacima. Mogu se očekivati znaci sistemne i pulmonalne embolije. a enterokokni (grupa D) nakon manipulacije u GIT i genitourinarnom traktu. glavoboljom.SEPTIČNI ENDOKARDITIS l NJEGOVA PREVENCIJA Termin uključuje entitete akutni. mialgijama. Najčešće dominiraju znaci mitralne i aortalne regurgitacije. Povećan rizik za razvoj ovog oboljenja imaju uživaoci narkotika. ali ne eliminiše rizik od endokarditisa. Streptokokni (viridans) endokarditis se javlja nakon stomatoloških zahvata. Vegetacije se obično formiraju na mjestu endokardijalnih ili intimalnih lezija koje su rezultat turbulentnog protoka krvi velike brzine i prema tome. ali može nastati i kod one djece koja nemaju predhodno srčano oboljenje. uprkos napretku u tretmanu i profilaksi. tresavicom. tako i u drugim područjima plućne i sistemske cirkulacije. početak može biti buran sa visokom intermitentnom temperaturom. leukociti i kalcifikati. kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama. izuzev 6 mjeseci nakon reparacije ASD i zatvaranja DAP. najveći rizik za razvoj septičnog endokarditisa imaju djeca sa: VSD.v. odgovoran je Staphilococcus pyogenes. Te manifestacije su: NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE. Kod odraslih se ovom pribrajaju bikuspidalna aortalna valvula. Objektivno je prisutna promjena kliničkog nalaza na srcu. Stafilokokni endokarditis je rjeđi u bolesnika koji nemaju osnovno srčano oboljenje. emboli. ranije nazvan endokarditis lenta. fibrina u kome se nalaze bakterije. upotrebe lijekova. KLINIČKE MANIFESTACIJE Ukoliko je uzročnik STREPTOCOCCUS VIRIDANS. umorom. simptomi su obično blagi kao prolongirana temoperatura uz gubitak na težini koja perzistira nekoliko mjeseci. U oko 30% slučajeva. a u 10% slučajeva hemokulture su negativne. pa se rijetko vide u pravilno tretiranih pacijenata. cerebralni apscesi. nauzejom i povraćanjem. Bolest je ekstremno rijetka u dojenačkom dobu.

Malo zakašnjenje može dati progresivni endokarditis sa teškim komplikacijama. oblik. Janeway lezije (male bolne eritematozne ili hemoragične lezije na dlanovima ili tabanima) 3.rupture sinusa Valsave. 154 .toksični miokarditisi.poremećaji u sprovodenju impulsa. Hemokulture uraditi čim je prije moguće i to u 3-5 navrata. hemolitička anemija.kongestivno popuštanje srca. pošto lezije veće od 1 cm imaju veći rizik za embolizaciju. Ako je u pitanju streptococcus viridans koji je dobro osjetljiv na penicilin.Oxacillin 200 mg/kg/dan i. Ako je uzročnik Staphilococcus onda semisintetski penicilini . Takođe može pomoći u predviđanju emboličkih komplikacija. U prve dvije hemokulture etiološki agens se otkriva u 90% slučajeva.pulmonalna embolizacija. Ehokardiografija može otkriti vegetacije. Hirurška zamjena inficirane vještačke valvule ima veliki operativni rizik. .stečeni VSD i .mikotične aneurizme. 2-4 mg/kg/dan podjeljeno u 3 doze. Izbor antibiotika prema etiološkom agensu.v.miokardni apscesi. . onda se daje Penicillin G u milionskim dozama. Najčešća komplikacija su . mikrohematurija (manifestacija imunim kompleksima uzrokovanog glomerulonefritisa). lokaciju i mobilnost kao i utvrditi prisutnost valvularne disfunkcije.sistemska embolizacija sa znacima od strane CNS-a. TRETMAN Antibiotski tretman treba primjeniti odmah nakon postavljanja dijagnoze. i gentamicin u pomenutoj dozi. Mora se držati visok baktericidni nivo antibiotika dovoljno dugo da se eradicira mikroorganizam koji se naselio na relativno avaskularne vegetacije. Splinter hemoragije (linearne lezije korjena nokta) Te lezije predstavljaju vjerovatno vaskulitis uzrokovan cirkulirajućim antigen-antitijelo kompleksima.000-300. kada ugrađivanje vještačke valvule spašava život.000. s tim da se ne prekorači 80 mg/dan. Oslerovi čvorići (mekani intradermalni noduli na palmarnoj strani palčeva) 2. identificirati njihovu veličinu. Mortalitet je 20-25%. . . ubrzana SE. LABORATORIJSKI PODACI: Najvažnija informacija za pravilan tretman dobije se hemokulturom. PROGNOZA I KOMPLIKACIJE Prognoza septičnog endokarditisa je i danas ozbiljna. Alternativno se daje Penicillin G uz dodatak gentaimicina i. Preporučuje se trajanje tretmana u periodu od 4 do 6 nedjelja./kg/dan podjeljeno u 6 doza (svaka 4 sata). Ako je uzročnik enterokokus koji je slabije osjetljiv na penicilin. Vrijeme uzimanja nije važno pošto je očekivana bakterijemija konstantna. preferira se kombinacija i. podjeljeno u 4 doze.v. . s tim da se ne premaši 12 gr/dan. a komplikacije se mogu očekivati kod 50-60% djece sa dokumentovanim oboljenjem. Ukoliko se srce dovede u stanje refrakternog kongestivnog popuštanja potreban je hirurški zahvat. .1. s tim da se ne prekorači 20. 200. viridans može se preporučiti skraćenje tretmana i uključiti oralni put davanja. Ampicillin 300 mg/kg/dan podjeljeno u 4 doze s tim da se ne prekorači 12 gr/dan. a kod visoko senzitivne infekcije sa str. Zavisno od kliničkog odgovora na terapiju.000 i. Drugi laboratorijski podaci su od sekundarne važnosti: leukocitoza. Predhodni antibakterijski tretman reducira pozitivnost hemokultura na 50-60%.000 za 24 sata.j. . u nekim slučajevima potrebno je prolongirati tretman.v.

funkcionalni ili inocentni šum . VSD i perzistentni ductus arteriosus . stomatološki zahvati kao i upotreba brojnih instrumenata u različitim dijagnostičkim i terapeutskim procedurama oštećuju površine sluznica izazivaju kontaminaciju tkiva sa tranzitornom bakterijemijom koja rijetko perzistira duže od 15 minuta. Profilaktička upotreba antibiotika preporučuje se pacijentima koji imaju rizik za razvoj endokarditisa a podvrgnuti su zahvatima koji mogu izazvati bakteriemiju.izolirani ASD tip sec.fiziološki. i pacijenti bez zuba mogu imati potencijalnu opasnost od bakteriemije zbog ulceracija na sluznici koje su posljedica neadekvatno namještene proteze. Ti uzročnici se mogu naseliti na oštećenim.plombiranje zuba iznad linije žvakanja . Loša higijena zuba. Prije ekstrakcije zuba na 3 do 5 minuta suhu gingivu bi trebalo premazati sa CHLOREXIDINOM ili sa POVIDONE-IODINOM pošto je dokazano da to reduvira postekstrakcionu bakteriemiju.injekcije intraoralne anestezije .prolaps mitralne valvule sa mitralnom regurgitacijom Zahvati koji mogu izazvati bakteriemiju: . 1 do 2 sata prije operativnog zahvata i 6 do 8 sati nakon Stanja kod kojih postoji rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa: .PREVENCIJA SEPTIČNOG ENDOKARDITISA Hirurški. Da bi se izbjegla rezistencija na upotrebljene antibiotike.namještanje ortodontalnih aparata .ispadanje mliječnih zuba . abnormalnim srčanim valvulama ili na mjestu srčanih defekata uzrokujući bakterijski endokarditis ili endarteritis.stomatološki zahvati za koje je poznato da uzrokuju gingivalno ili mukozno krvarenje Neka stanja koja su vrlo bliska stanjima gdje postoji rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa ali se ipak profilaksa bakterijskog endokarditisa NE preporučuje: .ugrađene vještačke srčane valvule uključujući bioprostetičke kao i homograft valvule . peridontalne i periapikalne infekcije mogu izazvati bakteriemiju čak i u odsustvu stomatoloških zahvata..stanja nakon hiruške korekcije bez rezidua do 6 mjeseci nakon korekcije ASD tip sec.prolaps mitralne valvule bez mitralne regurgitacije . profilaksa se koristi samo za vrijeme perioperativnog perioda tj.prethodni bakterijski endokarditis čak i u odsustvu srčanog obolenja . Stomatolozi bi trebali kod takvih pacijenata reducirati upalu gingiva pomoću stimulisanja pranja zuba. ispiranjima sa dezifencionim sredstvima i profesionalnim čišćenjem zuba prije izvođenja rutinskih stomatoloških zahvata. 155 .sectio caesarea . .valvularna disfunkcija reumatske ili druge etiologije čak i nakon urađenog hiruškog zahvata .većina hiruških zahvata .predhodna Kawasaki-eva i reumatska bolest bez valvularne disfunkcije Neki zahvati koji su bliski onim koji mogu izazvati bakteriemiju ali se ipak profilaksa bakterijskog endokarditisa NE preporučuje: .nekompliciran vaginalni porod Najbrojniji zahvati koji mogu izazvati bakteriemiju su u području smatotologije.većina kongenitalnih srčanih malformacija . Osobe koje imaju rizik za razvoj bakterijskog endokarditisa trebale bi imati najbolje moguće oralno zdravlje da se eliminiše potencijalni izvor bakteriemije.hipertrofična kardiomiopatija . Ako postoji zahtjev za stomatoloških zahvatima u seriji onda se to preporučuje izvesti u sedmodnevnim intervalima da se smanji potencijalna opasnost od razvoja rezistentnih mikroorganizama.

30 min.m. Kod alergije na Ampicillin/Penicillin daje se vancomycin. Tetraciklini i sulfonamidi se ne preporučuju u profilaksi endokarditisa. oralno hiruških i hiruških zahvata na gornjem respiratornom traktu preporučuje se amoxicillin.v. konduitom kao i osobe koje u anamnezi imaju podatke o ranije prebolovanom endokarditisu. prije zahvata (ne premašiti 80 mg) Nakon 8 sati ponavlja se inicijalni režim u punoj dozi. 6 sati nakon inicijalne doze Kod alergije na Ampicillin/Penicillin daje se Clyndamycin. ili i.Najčešći uzročnik endokarditisa nakon stomatoloških i operativnih zahvata na gornjem respiratornom traktu (tonzilo i/ili adenoidektomija) je α hemolitički streptokok pa bi specifičnu profilaksu trebalo usmjeriti prema tom uzročniku. Kod takvih osoba razvoj endokarditisa je povezan sa vrlo visokim mortalitetom. Ove zahtjeve će zadovoljiti kombinacija AMPICILLINA i GENTAMYCINA kao što je naprijed navedeno. CLYNDAMYCIN 10 mg/kg i.v. Antibiotska profilaksa treba biti prilagođena tom uzročniku.v.v. Za određivanje inicijalne pedijatrijske doze Amoxicillina može se koristiti sljedeća šema: . ili i. Bakterijski endokarditis koji uslijedi nakon ovakvih zahvata najčešće je uzrokovan sa Enterococcus foecalis. U koliko su pacijenti sa niskim rizikom i u ovoj grupi pacijenata dovoljan je AMOXICILLIN per os. Antibiotski režim koji se koristi u profilaksi reumatske bolesti je NEADEKVATAN za prevenciju bakterijskog endokarditisa. 30 minuta prije zahvata 25 mg/kg i/m.preko 30 kg 3000 mg (doza za odrasle) Doza koja slijedi je 1/2 inicijalne doze. perfuzija u periodu od 1 sata (treba početi na 1 sat prije operativnog zahvata) Ponavljanje doze nije potrebno. AMPICILLIN 50 mg/kg i. Daje se: AMOXICILLIN 50 mg/kg per os 1h prije operativnog zahvata 25 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Kod alergije na Amoxicillin/Penicillin daje se erythromycin ili clyndamycin ERYTHROMYCIN 20 mg/kg per os 2 sat prije operativnog zahvata 10 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Alternativno CLYNDAMYCIN 10 mg/kg per os 1 sat prije operativnog zahvata 5 mg/kg per os 6 do 8 sati nakon inicijalne doze Totalna pedijatrijska doza ne može nadmašiti dozu odraslog.v. Za standardni profilaktički režim kod svih stomatoloških.m. Ukoliko postoji alergija na Ampicillin/Penicillin daje se kombinacija VANCOMYCIN i GENTAMYCIN. hiruški konstruisanim sistemsko-pulmonalnim santom.m. 30 min. ili i. Bakteriemija se može razviti i kod hiruških zahvata kao i upotrebe različitih instrumenata u dijagnostičke i terapeutske svrhe u genito-urinarnom i gastrointestinalnom traktu.ispod 15 kg tjelesne težine 750 mg Amoxicillina . AMPICILLIN 50 mg/kg i. Osobama koje nisu u mogućnosti da uzimaju lijek per os preporučuje se parenteralno AMPICILLIN. Amoxicillinu se daje prednost nad ampicillinom i penicillinom V zbog njegove bolje resorpcije u GITu te višeg i trajnijeg nivoa u krvi. Kod takvih osoba preporučuje se kombinacija ampicillin i gentamycin parenteralno. prije zahvata GENTAMYCIN 2 mg/kg i. 6 sati nakon inicijalne doze Vrlo visok rizik za razvoj endokarditisa imaju osobe sa vještačkim valvulama. ili i. 156 .v.v. 30 minuta prije zahvata 5 mg/kg i.od 15 do 30 kg 1500 mg . VANCOMYCIN 20 mg/kg i.

2. a koji su pak “nefritogeni”. ali još nema definicije koji su to “reumatogeni” sojevi. Uzima se da je najosjetljiviji period u dobu od 5 do 15 godina. a . Zna se da je . direktna infekcija srca i valvula streptokokom. ali “mozaik” događaja ostaje medicinska enigma. labaratorijski ili drugi specifični test za dijagnozu pa se često služimo različitim dogovorenim kriterijumima u cilju zajedničke dijagnostike.pojava ARG češća poslije infekcija gornjih respiratornih puteva. te razvoja ARG ostao je neobjašnjen. PATOGENEZA: Mehanizam odnosa između bakterije i čovjeka. a to je period od streptokokne infekcije do pojave ARG. Uloga virusa kao kofaktora nije potvrđena. ali su tu vjerovatno ubrojani i zdravi nosioci bakterija u guši koji rijetko obole od ARG. pa ona stara izreka vrijedi i danas da ARG liže zglobove a srce ugriza. onda je to u biti epidemiologija infekcije gornjih respiratornih puteva streptokokom iz grupe A. a trajna oštećenja ostavlja na srcu. ETIOLOGIJA Inicijalni uzrok koji pokreće patogenezu ARG je β hemolitični streptokok iz grupe A.DJEČIJA REUMATOLOGIJA Dječija reumatologija kao grana pedijatrije obuhvata veoma veliki broj kliničkih entiteta. Akutna reumatska groznica Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine. Nalaze se brojne imunološke abnormalnosti u ovih oboljenja. 3. ali se istovremeno zna da streptokok C i G stvaraju ovaj ekstracelularni produkt ali ne daju ARG. abnormalni imuni odgovor domaćina na infekciju streptokokom grupe A. Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima. pa se smatra da ne šire u okolinu infekciju. valvule. mada se može pojaviti u svakom životnom dobu. Zna se da se češće javlja u mladim prenatrpanim kolektivima i kod grupe sa lošim socijalno-ekonomskim stanjem. U tom latentnom periodu bi se mogli odvijati imunološki procesi čija su posljedice kliničke manifestacije ARG. Uzrok nesupurativnoj inflamaciji je nepoznat. Pojedini sojevi streptokoka iz grupe A češće se nalaze u bolesnika. 3. Ovdje ćemo iznijeti samo one entitete koje najčešće srećemo kod nas i koji predstavljaju jedan veliki zdravstveni problem u medicini. Daljni tačni mehanizmi koji će dovesti do simptomatologije ARG ostaju neobjašnjeni. to jest inflamatorne promjene u vezivnom tkivu bilo kojeg organa.poslije kožnih infekcija streptokokom češći je poststreptokokni akutni glomerulonefritis. ali izgleda da svi serotipovi iz grupe A mogu izazvati ponovni atak reumatske groznice. Na primjer. U osnovi ne posotoj animalni modeli kojim bi se pretpostavke potvrdile. Ova zadnja teorija ima najviše pristalica. Kad se govori o epidemiologiji RG. Ne postoji ni jedan klinički. sinovije i mozak. Svima je karakteristična slična simptomatologija i patološki proces.5-3% oboljelih od streptokoka iz grupe A oboli od reumatske groznice. Dokazano je da nema primoataka niti recidiva ARG bez predhodne infekcije sa ovom grupom streptokoka. Kao posebno “reumatogeni” se pominju serotipovi M 1. nego je šire samo oboljeli. 5. Izuzetak je horea minor za koji entitet latentni period traje i više od 3 mjeseca. 6. Reumatska oboljenja u dječjem dobu se nazivaju inflamatornim oboljenjima vezivnog tkiva ili kolagenim bolestima. β-hemolitički streptokok iz grupe A je potentan i kompleksan mikroorganizam sa brojnim somatskim 157 . zna se da je ekstracelularni produkt bakterije O streptolizin kardiotoksičan za eksperimentalne životinje. ali i hipotetičkih varijanti. Glavni rezervoar streptokoka su gornji respiratorni trakt u ljudi. Postoje u osnovi tri teorije: 1. ekstracelularni toksini streptokoka lediraju ciljne organe kao što su: miokard. Uzima se kao neki standard da 0. Period latencije traje od 1 do 3 sedmice. 18 i 24.

.Stenoza u hroničnoj kada se formiraju ožiljci. ali bez karditisa. MIGRIRAJUĆI POLIARTRITIS Najkonfuzniji major kriteriji. a . Međutim. ali i težinu lezije.Insuficijencije se javljaju u akutnoj fazi. Reumatski proces može zahvatiti miokard. Međutim. III). Okrivljuje se kao mogući uzročnik početka imunog odgovora. Marginalni eritem Labolatorijski nalazi (SE i CRP) 5. 158 . pa se punkcija u smislu dijagnoze rijetko radi. lakatni i ručni i to asimetrično. a svaki sljedeći atak povećava procenat lezija srca. Karditi mogu biti veoma blagi do veoma teški sa srčanom dekompenzacijom. Sekvele na valvulama često zahtijevaju hirurške intervencije. kao ni laboratorijskog testa na osnovi kojih bi se mogla postaviti pouzdana dijagnoza pribjeglo se Jonesovim kriterijima koji su dopunjavani i revidirani. Kriteriji su prihvaćeni u cijelom svijetu i od strane SZO 1992 kao revidirana kriterija. reaktrivna srčana antitijela koja ne razlikuju te valvularne antigene od streptokoknih i tako lediraju valvule.1 velika i više malih manifestacija. Jonesova revidirana kriterija -1992 god. Karditis se javlja u 40 do 80% primo ataka ARG. Major kriterija Minor kriterija 1. ima tendenciju da migrira sa zgloba na zglob. odnosno horea minor. da bolesnika vrijeđa vlastita odjeća ili plahta. sve ovo zahtjeva i još jednu savjesnu provjeru pored svakog kreveta individualno.R interval za dob MAJOR KRITERIJI KARDITIS Jedina sekvela ARG koja daje hronična oboljenja srca kao što su valvularne insuficijencije i stenoze i to posebno na mitralnoj i aortralnoj valvuli. Genetski uticaj se pokušava objasniti specifičnim aloantigenom na povišini non-T limfocita koji je nađen u velikom procentu reumatskih bolesnika. a od pomoći su i sporedne pojave. Za dijagnozu RG potrebne su .2 velike manifestacije i 1 mala ili . KLINIČKE MANIFESTACIJE I DIJAGNOZA REUMATSKE GROZNICE Obzirom da nema kliničkog znaka ili simptoma. jer štete su velike od na vrijeme nepostavljene dijagnoze ali i od hiperdijagnostike. Zglob je topao. nađen je i u oko 30% kontrolne grupe isti marker. U tečnosti zgloba se ne nade ništa specifično.i ekstracelularnim antigenima koji bi mogli započeti imuni odgovor. Horeja Preboljela RG ili streptokokna infekcija 4. bolan. perikard i sprovodni sistem srca dajući aritmije (AV Blok I. kao što je na mitralnoj (“riblja usta” i kalcifikati). po mnogim autorima i navodi na greške u dijagnozi ARG. Njegova je karakteristika da je veoma bolan. Postoji specifična grupa polisaharida u zidu streptokoka koji je antigenski sličan glikoproteinu koji se nađe u humanim srčanim valvulama i tzv. Najčešće su zahvaćeni veliki zglobovi kao što su: koljeni. U bolesnika sa horejom minor su otkrivena antitijela na antigen koji se nalazi u membrani streptokoka kao i nucleus caudatus-u. akutan. a čija je posljedica ARG. Često se insuficijencije i stenoze kombinuju. Isto tako. skočni. Potkožni čvorići Produžen P . migrirajući Artralgije 3. crven i ako se ne liječi. Trikuspidalna i pulmonalna valvula rijetko su zahvaćene reumatskim procesom. Poliartritis. U serumu su nađena ista antitijela kao kod osoba sa streptokoknim faringitisom. II. Mali zglobovi prsti i kičmenog stuba su rijetko oboljeli. M protein u streptokoku je virulientni faktor kojim se streptokok brani od fagocitoze. Tako su i genetski uticaj i familijarna prdispozicija ipak nejasni. pa bi se tako mogao objasniti reumatski encefalitis. Karditis Povišena temperatura 2.

uzima se kao pozitivan ako se nađe 300 i više Toddovih jedinica (ASTO-a). Sklona je recidivima. Ako ima artritis.nehotične (horeatične) kretnje koje u snu nestanu. MARGINALNI ILI ANULARNI ERITEM Rijetko ga srećemo kod naših bolesnika. Horeatični pokreti su brzi.Artritis traje kratko. Brza odluka o davanju antinflamatornih lijekova je kriva da migratorni karakter artritisa ne bude uočen. podatak o primoataku RG podsjeća daje dijete sklono streptokoknim infekcijama u gornjim respiratornim putevima. Ova major manifestacija je zastupljena u oko 80% bolesnika sa ARG. Govor se nekad promjeni i bude praćen grimasama. ARTRALGIJA Osjećaj bola i nelagodnosti u zglobu. Mogu trajati sedmicama i mjesecima.hipotonija muskulare i . HOREJA MINIOR ILI SYDENHAMOVA HOREJA Cerebralna manifestacija reumatske groznice i stiče se utisak da se sve rijeđe javlja. koljeno. POTKOŽNI ČVORIĆI Čvrsti. Podatak o preležanoj skarlatini dobijamo iz anamneze. veličine par milimetara do jednog centimetra. Rijetko ih srećemo kod naših bolesnika. Promjene mogu biti tako teške da dijete ne može hodati niti gutati hranu ili tako blage da ih treba tražiti. pa će pacijent teško vezati cipele i zakopčati dugmad. oko 7 dana. bezbolni i pomični. Jedan od prvih znakova u školske djece se uoči kao . T valu i QRS kompleksu. Mogu biti pojedinačni ili u velikom broju na ekstenzornim površinama zglobova: lakat. polumjesečastog ili prstenastog izgleda.brzo prelazi iz smijeha u plač i obratno. ali iščezne bez sekvela. UBRZANA SE I POZITIVNI C-REAKTIVNI PROTEINI Koriste se u dijagnostici. PODACI O PREDHODNOJ ARG ILI STREPTOKOKNOJ INFEKCIJI Prvo. . PROLONGIRAN P-R INTERVAL Najstalnija promjena u EKG-u. toplina. bez prisustva objektivnih promjena pri fizikalnom pregledu (crvenilo. ali pomažu u dijagnozi. osobito kad imamo samo 1 veliki kriterij. U sredini je normalna boja kože. Naglašavaju se tri osnovne karakteristike: . a na salicilate u punoj dozi brzo nestaje u roku od 12 do 24 sata. MINOR MANIFESTACIJE ARG Manje specifične. Eritem se najčešće javlja na trupu kao ružičasta eflorescenca izdignuta iznad kože. besciljni i nekordinisani. Treba je shvatiti kritički kao komponentu reumatskog procesa uz ostale manifestacije. otok. Istu vrijednsot ima i povišena antidezoksiribonukleza B (anti-DNasa B) koja nam se činila i osjetljivija. artralgija se ne može pribrajati kao minor manifestacija. Povišen titar antistreptolizina iz krvi bolesnika. Manifestacija traje sedmicama ili mjesecima. Može se slivati i mijenjati izgled iz sata u sat. Može se pojaviti sama ili u kombinaciji sa karditisom dok se praktično ne susreće sa poliartritisom. a ako nema ovih elemenata treba biti obazriviji pri dijagnozi. a to dokazujemo pozitivnom kulturom iz farinksa.emocijalna nestabilnost. kičmeni stub. ali i pri modifikaciji tretmana sa antiinflamatornim lijekovima.emocionalna labilnost .promjena u rukopisu i . POVIŠENA TJELESNA TEMPERATURA Veoma nespecifična ali je često prisutna od 40° C do subferbrilnih stanja. Nema pravog objašnjenja za tu pojavu. funkcio leza). U EKG-u se mogu još naći promjene u S-T segmentu. Oko 80% bolesnika ima povišen ASTO. ali ga opet procjenjujemo sa ostalim znakovima i simptomima jer se može naći i kod veoma različitih drugih stanja. 159 .

Nekada je teško razlikovati horeju minor od tikova nervoze i emocionalne labilnosti djece.j. bakterijski endokarditisi. 160 . u istim vremenskim razmacima. ali njihov značaj se često i precjenjuje. Teži se što prije preći na 1 jutarnju dozu između 6-8 sati čime imitiramo sekreciju endogenog kortizola i smanjuju osovinsku hipotalamo-pituitarno-adrenalnu supresiju. Ukupno liječenje traje 8-10. I ndikacije za primjenu kortikosteroida dosta zavise od stava pojedinih autora i klinika. Različiti autori pominju oko 40 ovakvih pojava. zavisno od doba. Pošto se zna da je rizik od recidiva RG 10x veći u djece koja su je već jednom prebolovala. Preosjetljivi na penicilin umjesto prokain penicilina dobivaju eritromicin. daje se u dozi od 600.1. PREMA HOREI Horeatični znakovi se pojavljuju kod bolesti ekstrapiramidalnog sistema. DEPO PENICILINOM G (benzatinpenicilinom) u dozi od 1.200. sedmično 5 mg. a ako je predškolskog uzrasta ili ispod 27 kg.). septičnom artritisu.200. LIJEČENJE Specifičnog lijeka za ARG nema. ali kombinacijom antiinflamatornih lijekova te penicilinprofilaksom značajno se smanjila smrtnost. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PREMA POLIARTRITISU može biti u vezi sa početnim juvenilnim hroničnim artritisom (JCA).8-2 mg/kg (pronizon).000 . Teško je tu mjeru provesti čim prestanu bolovi u zglobovima i padne temperatura. a ponajčešće funkcionalni srčani šumovi koji imaju svoje posebne karakteristike. posebno karditisa. te uopšte pobol od ove podmukle bolesti. odnosno tjelesne težine bolesnika.000 i.SPOREDNE POJAVE kao što su epistaksa. Ako bolesnik ima formiranu srčanu manu profilaksa se sprovodi doživotno. na 21 dan (3 sedmice). PREMA KARDITISU teškoće zadaju: urođene srčane mane. Salicilati se daju uglavnom oralno. ne prelazeći 60 mg u dnevnoj dozi daje se u 3-4 doze i postepeno se reducira.j. Mi ih dajemo skupa sa salicilatima i relativno brzo reduciramo dozu. Kortikosteroidi su rezervisani kod teških formi.5 grama. u 1 dnevnoj dozi tokom 10 dana. a za sekundarnu profilaksu umjesto depo penicilina sulfopreparat oralno svaki dan u dozi od oko 0. Oralni penicilini davani 2x dnevno pokazali su se nesigurnim u sekundarnoj profilaksi. Ako je postojao karditis sportski napori se ograničavaju bar 1 godinu. Kadkad mogu predstavljati problem i razne artralgije kao što su “bolovi kod rasta”. KORTIKOSTEROIDI u dnevnoj dozi oralno 0.M. a onda zavisi od stanja srčane lezije. kao i strogi stalni nadzor zbog mogućih neželjenih efekata. PROKAIN PENICILIN u dozi od 800. Prati se salicilemija u krvi koja ne treba prelaziti 25-30 mg%. bilirubinske encefalopaiije itd. hepatolentikularne degerneracije. MIROVANJE U KREVETU: Preporučuje se bar 3 sedmice. bez obzira na eventualnu hiruršku korekciju mane. invalidnost zbog srčanih mana.000 i. SEKUNDARNA PROFILAKSA RG: Počinje poslije 10 dana penicilina I.000 i. ACETILSALICILNA KISELINA u dozi od 70-100 mg/kg/24h podjeljenoj na 3-4 pojedinačne doze.j. to se najveći broj pedijatara slaže da je trajanje takve profilakse minimum 5 godina. PRIMARNA PROFILAKSA ARG podrazumjeva ispravno liječenje streptokoknih infekcija farinksa.sedmica Obično povišena To i bolovi u zglobovima iščezavaju za 24-48 sati. najbolje INJEKCIONIM PROKAIN-PENICILINOM sve dok ima tegoba i završiti jednom injekcijom depo penicilina (600.000 i. leukemiji i drugim akutnim artropatijama. bljedilo i bol u trbuhu često su prisutne u bolesnika sa ARG.j.

Etiologija mu je nepoznata. je druga karakteristika . otečeni.Juvenilni hronični artritis (JCA) Juvenilni hronični artritis je bolest ili grupa oboljenja koja se klinički prezentuju čitavim spektrom zglobnih i vanzglobnih manifestacija. Na kičmi je mnogo češće zahvaćen cervikalni dio kičme od lumbalnog. bolni na dodir i pokrete. Često otkrijemo perikarditis i pleuritis. Poliartrikularni početak U pomenutoj seriji je bio zastupljen kod 43. ručni. od 2. pa i u srednjem uhu. Većina djece ima uvećanu jetru. pa i normalni laboratorijski nalazi ne isključuju oboljenje. prije terapije. ali su obično dva vrha.Poliartikularni (5 ili više zglobova) i se klasificira: . što je veoma rijetko za ARG. a sa padom temperature opšte stanje se brzo popravlja. suprotno od adultnog reumatoidnog artritisa. Nekad može ličiti na morbiloznu. Klinička slika je veoma šarolika i kod svakog bolesnika se prezentuje individualnom kombinacijom simptoma i znakova. ali i danima. te odgovarajuće male zglobove stopala.prvi sa 2-4 godine. Mogu biti zahvaćeni temporomandibularni zglobovi sa bolovima pri otvaranju usta i žvakanju.6 na 100. a veoma rijetko i miokarditis. najčešće je pozitivan u početku. Febrilno stanje.sitna makulozna i svijetlo-ružičasta.drugi vrh u prepubertetu i pubertetu. počinje u 3 različite forme. a posljedica su nesupurativne hronične upale vezivnog tkiva.Oligoartikularni (1-4 zgloba) Pored navedenih kriterija važno je da se isljuče slične bolesti. Ekstraartikularne manifestacije se mogu javiti ali nisu učestale kao kod sistemnog početka. Često u početku nedostaju znakovi artritisa. Ovakav način početka JCA se nade u oko 20% bolesnika. EULAR-ova kriterija za dijagnozu juvenilnog hroničnog artritisa Početak Prije 16 godina Trajanje Minimum 3 mjeseca Prema načinu . povišeni CRP.000 djece. a . U daljem toku zglobovi postanu topli. 161 . a patogeneza nedovoljno rasvjetljena. Početak JCA može biti čak i u dobu prije navršene 1 godine. Veliki broj bolesnika se žali na jutarnju ukočenost zglobova koja tokom dana popusti. Ospa različitog izgleda. ekstraartikularnim manifestacijama. obično prate oboljenje pozitivni nalazi za reaktante akutne faze upale kao što je ubrzana SE. obično sa visokim interminentnim temperaturama kada je bolesnik veoma prostriran.000/mm3. Kao što mu ime kaže. Od Wislera (1942) se dugo koristio naziv “subsepsis alergica-Wisler”. Od labolatorijskih nalaza. svi zglobovi mogu biti ledirani. Najčešće su zahvaćeni: koljeni. Ova djeca mogu imati i leukocitozu od 50. Tako u našoj pomenutoj seriji bilo 29. Sistemski oblik Manifestuje se sistemnim.Sistemni početka . a dijete progresivno vode do teške artikularne invalidnosti. skočni. i to . Zglobovi kokse takođe mogu biti zahvaćeni. Što se tiče reuma faktora (RF). Dominantnu ulogu igra hronični artritis koji traje više od 3 mjeseca. Okolni mišići postaju hipotrofični pa otok izgleda loš izraženiji. vretenastog izgleda. KLINIČKA SLIKA Kao što je prikazano na tabeli. ali ne štedi metakarpofalangijalne i interfalangijalne. rubeoliformnu ili alergičnu.1% RF pozitivnih. počinje postepeno ili naglo sa poliartritisom. što je u skladu sa drugim autorima iz Evrope. lakatni. jer često kožne erupcije iščezavaju sa padom temperature. koja se brzo širi i brzo iščezava.7% bolesnika. ili se manifestuju mialgijama i artralgijama. U svijetu variraju epidemiološki podaci o učestalosti bolesti. No nekad nas ovi nalazi ostave na cjedilu. Drugim riječima. slezenu i generaliziranu limfadenopatiju. 5 ili više zglobova. povišen fibrinogen. Opisuju se kao karakteristični simetrični otoci malih zglobova. Ti intervali mogu trajati satima.7-19.

Od laboratorijskih i imunoloških testova. misli se. skočnih. Najčešće se sreće upala koljenih. antimalarici. Drugi lijekovi iz ove grupe imaju slične efekte i djeluju. osim što postoji veća opasnost od podmuklog iridociklitisa koji može dovesti do totalne amauroze. a onda. pa i do 6 mjeseci.8 do 2 mg/kg/TT. Lijek se daje obično na pun želudac kako bi sačuvali sluznicu želuca od iritacije. druga oboljenja vezivnog tkiva kao što su sistemski lupus eritematosus ili dermatomiozitis. Kad se daju injekciono u zglob. treba biti oprezan i obično ne u više doza u jedan zglob. kao što su pad perifernih eozinofila i limfocita. Salicilati se daju na način kako smo opisali kod ARG. dok biološki poluživot varira 8-54 sata. Citostatici se odavno upotrebljavaju i u dječijoj reumatologiji. pa i duže (hiperglikemija. Artritis nema neke posebne karakteristike. u školi i društvu da bi mu se realizovali fizički i psihički potencijali a i da bi postali ravnopravni članovi društva. Bolest je hronična. a neki autori saopštavaju efekte i nakon perkutane aplikacije. reducirati dozu na dozu održavanja i prevesti ukupnu dozu na drugi dana. O opštim dijetetskim mjerama nema neke specifičnosti. osobito kad je u pitanju sistemski početak. i lokalno na drugim mjestima. smjenjuju se remisije i egzacerbacije. pa su i potencijalni rizici od neželjenih efekata veći. u konverziji pojedinih preparata i njihovoj depoziciji. U psihoterapiji dati potporu bolesniku kod kuće. samo što se daju duže. poboljšanje plućnih funkcija itd). . pa i u reumatologiji. a sve sa ciljem da što manje suprimiramo hipotalamo-pituitarno-adrenalnu osovinu. a u sistemsku cirkulaciju dospije više od 80% lijeka. Teškoće mogu dati aseptičke nekroze kosti. injekcioni u zglob. Kratkom kurom steroida smatramo period do 7 dana.psihoterapija. dok neki autori pominju vrijednosti i do 50%. naprosin. čim bolest dozvoli. TERAPIJA JCA Specifičnog lijeka nema. mi dodajemo soli K oralno. D-Penicillamin (metalkaptaza) i sulfasalazin. Neki efekti lijeka se mogu dokazati poslije 2 sata nakon oralne terapije. brufen. U diferencijalnoj dijagnozi sa JCA dolazi veliki broj veoma različitih oboljenja. a za druge efekte treba da prođe i 6 do 8 sati. Liječenje treba prilagoditi svakom bolesniku. dobro se resorbuju sa vrhom koncentracije u krvi za 1-2 sata. MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA: Započinje sa nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima brzog djelovanja kao što preparati salicilne kiseline. Mali efekat ima bolest jetre ili insuficijencija bubrega. Oralne doze se daju na pun želudac. Pošto nisu oslobođeni od mioneralnokortikoidnog efekta. U ovu grupu ubrajaju i indometacin koji se daje rijeđe. pa je potrebna velika strpljivost.5-5 sati.antiinflamatorni lijekovi. Ovi preprati se dugo upotrebljavaju. TBC zgloba ili druge infekcije. . Kao druga linija u terapiji JCA dolaze u obzir preparati zlata (injekciono i oralno).opšte mjere i . Plazma poluživot prednizolona varira 1. opet u jutarnjim satima. Fenobarbiton će povećati klirens kortikosteroida. ali može biti zahvaćen i bilo koji drugi zglob. ARG često dolazi u obzir i može dati diferencijalno dijagnostičke teškoće. ali zbog neželjenog potencijala njihova upotreba nije dovoljno provjerena na većim kontrolisanim serijama. Najčešće se koriste oralni preparati. nešto je češće pozitivan antinuklearni faktor. Koriste se i oralni kortikosteroidi.Oligoartikularni početak U oligoartikularni početak ubrajali smo i monoartikularni (4 ili manje zglobova) i artritise do 4 zgloba. čim se može peći na jednu dozu ujutro od 0. Postoje 4 komponente liječenja: . U našoj pominjanoj seriji našli smo da je bilo HLA B-27 pozitivnih 34%. Lokalno. kukova i ručnih zglobova. Osnovni cilj je suprimirati aktivnost upale i spriječiti deformitete i destrukcije zglobova. znanje i umijeće da se bolest na vrijeme izdiferencira. a za evidentan efekat treba duži vremenski period. a u akutnoj fazi paziti na ekstraartikularne manifestacije koje mogu ugroziti život. a naprosinski preparati češće. Nose veliki rizik od neželjenih reakcija tako da se na njih dječiji reumatolozi ne odlučuju lako. u obliku masti se koristi kod iridociklitisa sa dobrim uspjehom. 162 . To su dosta potentni lijekovi koji se daju u mnogim bolesnim stanjima. a reduciramo soli Na (neslana ili slabije slana dijeta). na isti način. Učinak paracetamola je slabiji od salcilata i drugih pomenutih lijekova. Uzeti oralno.kineziterapija. dok je istovremeno u normalnoj populaciji bilo 14% pozitivnih. a mi ih otkrivamo svega u oko 11 % naših bolesnika.

a najčešće posljedice u obliku zglobnih deformiteta 27%. Le. Hepatomegalije i generalizirane limfadenopatije su česte. ali bolest nije tako rijetka i smatra se da najmanje 20% svih lupusa počinju u dječijem dobu. Često u članova familije nađemo slične promjene u imunom sistemu kao što su hipergamaglobiulinemije. Biopsijom kože sa imunofluorescen-cijom otkriju se depoziti IgG. alopecijom areatom ili s promjenama na dlakama i noktima. a također je karakteristično i po mnogim imunim fenomenima. pa i stavovi kad i kako početi sa kojom metodom. pozitivan Coombsov test. a prema sadašnjim najozbiljnijim hipotezama. faktore koagulacije. RF. povišeni Ig. DW3/DR4. Treba je započeti što ranije. Eitologija je nepoznata. Prolazni SLE i blaže kliničke slike mogu indukovati različiti lijekovi: sulfonamidi. Sistemski lupus eritematosus (SLE) Oboljenje zahvata mnoge organe. Nađu se poremećaji u funkciji T i B limfocita. melenom ili čak infarkcijom zida crijeva. Promjene mogu biti i veoma različite po ostalim dijelovima tijela. Od HLA nađemo češće: HLA-B8. Od kožnih promjena najkarakterističniji je leptirasti eritem na licu “butterfly” koji ide preko nosa na jagodice obraza obostrano. lažno pozitivne reakcije na sifilis. tako da neliječena djeca završavaju i letalno. Raynaudov fenomen (sa karakterističnim vazospazmima prstiju šaka na hladnoću. SLE je u stvari bolest imune regulacije.FIZIOTERAPIJA: Veoma je važna. Postoje različite metode. EPIDEMIOLOGIJA: Incidencija je nepoznata. Da li virusi imaju udjela za sad je nejasno. srčanom kongestiom i verukoznim endokarditisom (Libman-Sacks). imuni kompleksi. nodoznim eritemom. Opisuju se infarkti srca i u dječijem dobu. Kod postepenog početka neki simptomi mogu da se jave više godina prije nego se postavi dijagnoza. horeatične hiperkinezije. Neonatalni Lupus fenomeni: Ovi fenomeni se javljaju u neonatusa majki koje boluju od subkliničkih 163 . osobito kod lupus nefritisa. malaksalost. peritonitisom) ili lezijom srca sa različitim patološkim šumovima. Hemolitička anemija je rijetka. sa evidentnom cijanozom. RF. Mogu biti prisutne gastrointestinalne manifestacije sa kolikama. DW2/DR2. Prema našoj jednoj studiji dobru prognozu je imalo 70% bez posljedica. IgM. vomitusom. a možda i genetički determinisano. ANA. Najčešći simptomi su febrilna stanja. Tr. antitijela na Er. plućne hemoragije i fibroza pluća. Posebno treba naglasiti da je često zahvaćen bubreg (vidjeti u nefrologiji). gledano na tako kompleksno oboljenje. anti-kardiolipini. snižene komponente komplementa. idiopatskim Raynaud-om. hipergamaglobulinemija. Često se zbog pomenutih karakteristika za ovo oboljenje upotrebljava termin: lupusu slična oboljenja. Bolest može početi sa trombocitopeničnom purpurom. ali izolirani diskoidni lupus u djece je rijedak. Kod SLE bolest može prvo da se manifestuje sa poliserozitisom (perikarditisom. pleuritisom. kardiomegalijom. ali su dokazsni mnogi imuni fenomeni. a nastaviti i po isključenju medikamentozne terapije. dok je letalitet bio 2. Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničke slike i uz pomoć laboratorijskih testova. dijarejom. EKG promjenama. prokainamid. Klinička slika: Početak može biti postepen i podmuko ili akutan. Na sluzokožama usta i nosa mogu se naći ulcerativi te promjene. Fizioterapija se sve više koristi i praktično nema JCA kojem nije potrebna ova terapija. Opisuju se promjene od strane CNS koje se manifestuju u promjenama ličnosti. hipokomplementemija. Često ide progresivnim tokom. lupoidne trake. Kožne promjene često su izazvane sunčanom svjetlošću pa je fotosen-zitivnost kože jedna od karakteristika SLE. koju nekad može smijeniti reaktivna hiperemija) može predhoditi i SLE. kao i plućni infiltrati. antikonvulzivi i dr. pa je po tome dobilo naziv. Različite udlage preko noći u cilju sprječavanja deformiteta su preporučljive i koriste se u svim većim centrima gdje se liječe bolesnici sa JCA. Napominjemo da Ravnaudov fenomen može predhoditi pomenutim reumatskim oboljenjima i 3 do 10 godina.64%. pa sve do konvul-zija. deficijenciju komplementa i si. Ne treba zamjeniti ovaj sekundarni fenomen sa primarnom idiopatskom bolesti tzv. Od laboratorijskih testova samo najvažnije ćemo pomenuti: Pozitivna ANA na razne komponente nukleusa. najčešće iza 7 godina života. artralgije i artritisi i kožne promjene. mada je karakterističniji za sistemsku sklerozu koja je rijeđe oboljenje. antinuklearna antitijela (ANA) na različite komponente jezgra. što ipak ulijeva optimizam. koje se nađu u oko 30-50% bolesnika kad se izlože suncu. Od imunih poremećaja ćemo spomenuti: povećani Ig. povećana osjetljivost na različite infekcije. SLE je u dječijem dobu akutnije oboljenje i teče brže nego u odraslih.

leukopenija. podmuklo. U liječenju. tranzitorna imuna trombocitopenija. CNS komplikacija. Citostatici se daju u krajnjoj nuždi. Kožne promjene češće počnu periorbitalnim edemom ili edemom lica uz karakterističan lila raš lica. Razumnjivo je da postoje i preklapanja pomenutih sindroma. lako govorimo o neonatalnim fenomenima oni mogu potrajati i mjesecima. a bolest može zahvatiti i druge organe. pa čak da počne sa smetnjama gutanja i disanja. rendgenom se lako otkriju. U početku mišići mogu biti otečeni i indurirani. najveći broj letalnih ishoda nastupa zbog: nefritisa. koji nisu rijetki i kod naših bolesnika. ali opet nije kod svih nađen taj pozitivan nalaz. Ako su zahvaćene veće mišićne arterije onda ide po tripu poliarteritis nodoza. Dermatomiozitis Multisistemska bolest nepoznate etiologije karakteristična po nesupurativnoj upali prevashodno poprečnoprugaste muskulature i kože. a kasnije atrofiraju i u njima se mogu pojaviti kalcifikati različite veličine. Ako su inflamirani veliki krvni sudovi kao aorta. Nažalost. Kad se jave kalcifikati. Blagi eritem se može pojaviti i na drugim dijelovima tijela. a kasnije se javljaju kontrak-ture i deformacije kao posljedica bujanja veziva umjesto propale muskulature. Od laboratoriskih nalaza koji mogu biti od pomoći su: povišene kreatin-fosfokinaze i aminotransferaze. ali pacijente držati pod kontrolom i da imaju što manje tegoba uz normalni nivo komplementa. Kad su zahvaćeni nemuskularni mali krvni sudovi klinička prezentacija ide po tipu Henoch-Schonleinovog vaskulitisa (HŠV). a zatim degeneracija koja vodi hipotrofiji i atrofiji mišića i kože. infarkcija srca i plućnog lupusa. onda idu po tipu Takayashijevog arteritis. Treba pokušati da se s fizikalnom terapijom spriječe kontrakture. Klinička slika: Najčešće protiče postepeno. Zahvaćeni mišići mogu biti u početku otečeni i bolni na dodir. Renalna dijaliza. kortikosteroidi su za sada lijekovi izbora i daju se kontinuirano i prilagođeno reakciji bolesnika. Te promjene nekad i nestanu. transplantacija i kardijalna dekompenzacija se tretiraju prema principima koji važe i kod drugih uzroka. osobito u koži i mišićima (vidi sliku). a i kod drugih procesa. pa se mogu tranzitorno pronaći pozitivna ANA i druga antitijela. Druga muskulatura. Dolaze u obzir salicilati i drugi nesteroidni-antiinflamatorni lijekovi. Oštećenje sprovodnog sistema srca se može objasniti kod nekih bolesnika fibrozom. a kasnije dolaze u obzir i ortopedske korekcije . inflamacijom i depozitom imunoglobulina. Elektromiografija može biti od pomoći. Vaskuliti se dijele u dvije grupe: primarni i sekundarni kao što se javljaju kod oboljenja vezivnog tkiva. kor-tikosteroide davati u što je moguće manjim dozama. artralgije i artritisi prolaznog karaktera. koža i potkožno tkivo. a manifestacije će zavisiti od lokacije inflamiranog suda. a nekad samo očnih kapaka (Glancmanova “lila bolest”) ili heliotropne vjede. Pominju se i promjene na miokardu sa alteracijama T talasa u EKG-u ili srčanim blokovima. Vodeći simptom je slabost muskulature. ali da kontrolišemo bolest i suprimiramo simptome. Hepatomegalija. Kod upotrebe an-timalarika osobito paziti na čestu kontrolu zbog toksičnog retinitisa.ili manifestnih reumatskih sindroma. Javljaju se tromboze. U kasnijem toku se može naći kalcinoza. a kadkad ostaju atrofična depigmentirana mjesta. prirasla za podlogu. Tako promjene na srcu mogu ostati trajne što će se prezentovati kongenitalnim srčanim blokovima. a biopsija mišića može biti i presudna za dijagnozu kao i kožna biopsija. Sindromi vaskulitisa Inflamacije krvnih sudova mogu biti različitog uzroka. tako da ostaje nejasno kakav je mehanizam nastanka. pa terapiju prilagoditi lezijama. hemolitička anemija. splenomegalija i limfadenopatije se opisuju u oko 5% bolesnika. Najčešći početak bolesti je u dobi od 4-10 godina. Od znakova sistemne bolesti česta su: febrilana stanja. Rijetko su prisutni RF i ANA. Dokazan je vaskulitis različitog intenziteta u koži i mišićima. infekcija. čija je varijanta i Wangerova granulomatoza. Te manifestacije mogu biti različiti osipi. Kao posljedica upalnog procesa sa vaskulitisom stradaju mišići. a najčešće SLE kao posljedica antitijela i drugih supstanci koje fetus primi od majke. koljena i laktova. ali mogu biti zahvaćeni i 164 . Patogenetski mehanizmi nisu dovoljno objašnjeni. kao stoje respiratorna ili mišići feringsa mogu biti zahvaćeni u sklopu bolesti. osobito ekstremiteta. rijetko akutno. a često se opisuju takve oskudne erupcije na ekstenzornim djelovima zglobova prstiju. Tretman SLE: Potrebno je kod svakog bolesnika prvo procijeniti koji je organ lediran (bubreg ili drugo). Ide se sa dozama s kojima neće biti povišeni enzimi mišića. Periungvalna atrofija i vaskulitis se mogu primjetiti. različitih infekcija.

a praćenje hematokrita. lokalne infekcije. Kod serumske bolesti do vaskulitisa dovode depoziti imunih kompleksa. Lokalizacija je najčešća na podkoljenicama.različiti krvni sudovi istog bolesnika. Artikularne manifestacije smo našli u 5% naših bolesnika. moguće su i sistemske manifestacije kao što su promjene na vitalnim organima. U našoj jednoj studiji iz 1990 godine našli smo da je incidencija HŠV među hospitaliziranim bolesnicima za 5 godina bila 0. poznato je da se HŠ purpura i nodozni poliarteritisi mogu pojaviti poslije izlaganja djece nekim alergenima. U našoj seriji su bile uglavnom umjerene i blage manifestacije kod 20%. Od manje su važnosti SE i drugi markeri akutne inflamacije. Mada često uzrok ovim oboljenjima nije sasvim poznat. U pomenutoj seriji smo našli febrilno stanje u 66. a lezije visceralnih organa se teže uočavaju. Kod naših bolesnika smo našli povišene serumske IgA u 69. Mogu nastupiti i letalne komplikacije. papule. Laboratorijski nalazi: Bitno je odrediti broj Tr kako bi isključili trombocitopeniju. Purpurozne erupcije prevaliraju na prednjim stranama podkoljenica. trauma i tromboembolia. Uzrok vaskulitisu je nepoznat iako je entitet poznat više od 150 godina. Interesantno je da se suprotno od ostalih reumatskih oboljenja Henoch-Schonleinova purpura i poliarteritis nodoza predominantno javljaju u muške djece. pa i akutna renalna insuficijencija. ali su daleko ozbiljnije manifestacije. a manje drugih krvnih sudova. ali mogu biti prisutne: makule. 165 . Gastrointestinalne manifestacije. Za infantilni poliarteritis i Kawasakijevu bolest karakterističan je vaskulitis velikih koronarnih krvnih sudova. Može se javiti povraćanje. dermatomiozitis. Nodozni poliarteritis može ići sa hepatitisom B. hipertenzija. Renalne manifestacije se pominju kod 20-60% sa mikro i makro hematuriom. Terapija je za sada simptomatska. Henoch-Schonleinova purpura ili vaskulitis (HSV. abdominalnim bolovima i nefritisu. artritisima. u 30%. U našoj pomenutoj grupi imali smo kod troje djece raširene nekroze crijeva. pa gluteusima. to ćemo ga ukratko opisati kao predstavnika vaskulitisa. sa bolovima u trbuhu različitog inteziteta i karaktera. Inflamaciju krvnih sudova srećemo kod drugih oboljenja kao što su: SLE. rijeđe na rukama i licu. ekhimoze kao i veći urtikariel-ni plakovi. Pošto se HŠV često sreće u dječijoj populaciji. Pored ovih standardnih manifestacija. te da su muška djeca češći bolesnici. a vaskularna oštećenja uzrokuju imuni kompleksi sa virusnim antigenima i njihovim antitijelima. hematemeza. sklerodermija. Kliničke manifestacije: Praktično nema dijagnoze bez kožnih promjena i one se nađu u sve djece (100%). Anafilaktoidna purpura) Ovaj vaskulitis je karakterističan po netrombocitopeničnoj purpuri. Erupcije idu u atacima od 1 do 10. ali i mnogim drugim. ali nismo imali letalnih ishoda. ali je moguća proteinurija.2% slučajeva. lijekovima ili infektivnim uzročnicima. a dob djece je najčešći između 2 do 5 godina.5% svih hospitaliziranih. a to su tranzitorne artralgije i artritisi. nefrotski sindrom. Hb i broja Er važno je radi opasnosti od krvarenja u viscelarnim organima. a rijetko i krv u stolici.2% bolesnika. arterija. Najuočljivije su kožne lezije.

Bez obzira na način kojim se dobije. bilirubina. Kod novorođenčadi i mlade dojenčadi urin se može dobiti i suprapubičnom aspiracijom (punkcijom) mokraćne bešike.5.NEFROLOGIJA DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI KOD BUBREŽNIH BOLESNIKA Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. SPECIFIČNA TEŽINA . a kod muških prevuče se prepucijum tako se ispere glans i dobije urin bez debrisa koji ga zagađuje. PH URINA . bezbojan. Usljed precipitacije fosfata ili urata. Povećano izlučivanje slobodnog hemoglobina. Za bakteriološki pregled. U svakom slučaju postupku uzimanja urina mora predhoditi pažljivo pranje spolovila i perineuma sapunom i vodom. Normalne vrijednosti proteina urina su 150 mg za 24 sata. Jedini način da se adekvatno prati napredovanje upalnog procesa ili uspjeh terapije je određivanje 24 satne proteinurije. Kada se rade tačno vremenska ispitivanja.25 mg/dl proteina. Specifična težina mješanog dnevnog urina u normalnim okolnostima je 1020. . smeđu. Prilikom pranja ženskih genitala šire se velike usne. Prilikom fizičkog napora. BOJA . uzorak urina se uzima mekanim ureteralnim katetrom prikladne veličine. Kod manje djece urin se skuplja u sterilnu plastičnu kesicu ili neki drugi sakupljač. . Ovom metodom se proteinurija dokazuje već kod koncentracije od 0. u suprotnom. Kod svake dokazane proteinurije predhodnim metodama potrebno je ustanoviti ukupno izlučivanje proteina za 24 sata.5 do 8.Zdravi bubrezi mogu mjenjati specifičnu od 1000 do 1030 i više. ali je normalan i raspon od 4. Metoda je pouzdana za dobijanje nekontaminiranog urina. ali se mjenja kod bakterijske infekcije ili nekih poremećaja metabolizma.Ostatak čine Tamm-Horsfallov protein stvoren u uzlaznom i distalnom kraku tubula. Nakon 12 satnog žeđanja koncentracija urina je oko 1024. Prolazak proteina kroz glomerularnu bazalnu membranu (GBM) zavisi od njenog integriteta. KARAKTERISTIKE UZORKA URINA IZGLED . Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati. Rubovi kesice se nalijepe na kožu spolovila. izlučivanje proteina plazme se pojačava i u tom slučaju čine 85% proteina urina.0. Mnogo je pouzdanije odrediti koncentraciju osmotski aktivnih supstanci. pa čak i izrazito tamnu boju poput ruskog čaja. posebno kod jače koncentracije. Različita patološka stanja zamućuju urin. kao što je fenilketonurija koja daje miris plijesni. urin se uzima iz srednjeg mlaza spontanim mokrenjem u sterilnu epruvetu.trećinu albumuni male molekularne težine dospjeli glomerularnom filtracijom iz seruma.Polovinu proteina urina čine globulini porijeklom iz mokraćnih kanala. ostavlja se u frižider na +4 stepena. karotena. Urin niske specifične težine je blijed. osmolarnost urina.Svaka proteinurija je znak mogućeg oboljenja bubrega. a kada prede normalne vrijednosti tek tada se može okarakterisati kao proteinurija. Kod familijarnog defekta metabolizma triptofana pelene nakon nekoliko sati stajanja postaju plave.Uobičajeno je pH urina 6. ali i nakon uzimanja veće količine cvekle i kupina. 166 . Kateterizacija se mora izvesti sterilno. te ispiranje prokuhanom i ohlađenom vodom. MIRIS . urin može izgledati zamućen. Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija obezbjeđuje da su elementi duže očuvani. Ružičasti trag na pelenama je od jačeg izlučivanja urata.Normalno je blijed do zagasito-žut (jantarne boje). Porijeklo proteina urina – . Crvenkast je kada ima primjesa krvi. Najjednostavnija metoda za dokazivanje proteinurije je test traka. Svaka proteinurija dokazana test-trakom provjerava se pouzdanijom precipitacijskom metodom sa sulfosalicilnom kiselinom. Proteini mogu biti glomerularnog i tubularnog porijekla. mioglobina. Djeca preko dvije godine mokre na zahtjev pa je kod njih lakše dobiti urin.Svježe izmokreni urin zdrave osobe je bistar. urata ili porfirina daje urinu tamniju. urin se odmah šalje u bakteriološki laboratorij. da se spriječi kontaminacija stajanjem. koja je od 100 do 1400 mOsm/L PROTEINURIJA . i ostali proteini u mnogo manjem procentu.Normalno je miris aromatičan.

Hematuriju dokazanu dipstiks metodom potrebno je dalje diferencirati mikroskopskim pregledom sedimenta urina.Prolazna proteinurija: ovaj termin se koristi u slučajevima proteinurije kod tjelesnog napora (prilikom marširanja). GBM gubi svoju sposobnost da ograniči filtraciju. nakon transfuzije krvi ili plazme.koncentrisani urin: dobija se centrifugiranjem urina na 2000 obrtaja/min u trajanju od 5 minuta.000. .eritrociti su glomerularnog porijekla.ispitivanje morfologije sa fazno-kontrastnim mikroskopom.Mikrohematurija se dokazuje dipstiks metodom. hemoglobina i mioglobina. a leukocita preko 500000.sprovodi se standardnim metodama u kliničkoj biohemiji na tri načina. Ovo ispitivanje je dovoljno uraditi samo jednom. bilo da je kratkotrajna ili intermitentna. Obratno. PORIJEKLO HEMATURIJE Porijeklo eritrociturije se može dokazati na dva načina: . Kod manjih oštećenja GBM (nefrotski sindrom sa minimalnim promjenama . MIKROSKOPSKO ISPITIVANJE URINA .Ortostatska (lordotična). 167 . Hemoglobinurija se od mioglobinurije diferencira posebnim imunodifuzionim tehnikama. Patološki broj je eritrocita preko 240. Brojanje se vrši u komori i izražava se kao broj ćelija na mililitar. dehidracije. posljedica je pojačanog filtriranja albumina koje premašuje normalnu tubularnu reapsorpciju. Gornji limit za leukocite je 10 ćelija/mm3 za dječake i 50 ćelija/mm3 za djevojčice. Nakon mirovanja u ležećem položaju urin je bez proteinurije. kod rashlađivanja (hipoksija bubrega). U novije vrijeme dosta autora spekuliše i tvrde da dismorfni ukazuju samo na renalno porijeklo eritrocita. Ove metode ne mogu dati lažno negativne rezultate.eritrociti su porijekom iz donjih partija urinarnog trakta. kod febrilnih stanja. IgG je veliki protein i ako je njegovo izlučivanje veće od albumina tada se konstatuje mala selektivnost GBM. tada u urinu ima proteina svih molekularnih težina (neselektivna proteinurija).ispitivanje urina po Addisu: Addis je preporučio ispitivanje 12-satnog urina. Oba pola imaju manje od 5 eritrocita u mm3 urina. Mjerenje selektivnosti može imati neki dijagnostički značaj za određivanje lezije GBM.Glukoza se određuje Clinistix testom i normalno je nalaz negativan. Mada normalno u urinu nema ćelija. Urin nakon toga pokazuje proteinuriju.Dokazivanje eritrocitnih cilindara u sedimentu uvijek govori za renalno oštećenje. Ukoliko ne prelazi 1. više od 80% dizmorfnih . selektivnost je očuvana. a ne isključivo na glomerularno. Kasnije je tenika sakupljanja urina pretrpjela neke modifikacije ali je naziv ostao isti. hematurija samo u trećoj porciji ukazuje na porijeklo iz donjih partija .Perzistentna proteinurija: Proteini se dokazuju svaki dan barem nekoloko sedmica neovisno od gore pomenutih situacija. kada je lezija veća.pregled nativnog urina: ako se nađe više od 5 leukocita i više od 0-1 eritrocit. . . većih opekotina. HEMOGLOBIN I MIOGLOBIN . prolaze proteini male molekularne težine (albumin i transferin).odnosno selektivnosti.MCNS). Tumačenje normalnog i patološkog nalaza zavisi od načina pripreme urina za pregled. . nakon 12-satne restrikcije unosa tečnosti. Može se desiti lažno pozitivan nalaz ukoliko je u urinu prisutna mikrobijalna peroksidaza. smatra se patološkim nalazom. Dokazivanje ortostatske proteinurije: pacijent kleči 25 minuta sa kičmom u lordotičnom poležaju. . .uzimanjem urina u tri porcije hematurija u svim porcijama govori da je glomerularnog porijekla.5 g/L njena prognoza je dobra. Može se razvrstati: o blaga proteinurija izlučivanje 150-500 mg/24 sata o umjerena proteinurija izlučivanje 500 do 2000 mg/24 sata o masivna proteinurija preko 2000 mg/24 sata GLUKOZA U URINU . više od 80% izomorfnih . Pozitivna je ukoliko u urinu ima eritrocita. postoji broj koji se toleriše. Karakter proteinurije . Velika količina C vitamina ili tetraciklina daje lažno negativan nalaz glikozurije.

nefrokalcinoza). Alport. rapidni progresivni glomerujonefritis.18 potvrđuje patološku kvantitativnu urinarnu eksreciju kalcija u 24 satnom urinu. vaskulitis. Sy. antimikrobialni lijekovi) akutna tubularna nekroza vaskularna hematurija. nefrotskog sindroma sa minimalnim lezijama. kortikatoa nekroza) tubulointersticijalna nefropatija. u slučajevima eritrociturije nejasne etiologije. hemoglobin S nefropatija. lijekovi i otrovi (analgetika. renalni karcinom. infekcija/inflamacija (bez obzira na uzrok). proliferativne glomerulopatije - B.Svaka hematurija glomerularnog porijekla praćena je proteinurijom. arteriovenozna fistula) tumori Wilms. papilama nekroza. fokalna glomeruloskleroza. infektivna (pijelonefritis. malformacije (hemangiomi. uric. ciste urolitijaza. nefrosklerozni vaskulitisi (mikroangiopatije. KLINIČKI ZNACI HEMATURIJE Hematurija se može javljati kao izolovana ili sa drugim kliničkim i laboratoriskim znacima bolesti.12.- Kalciurija odnosno odnos calcium/creatinin u 24-satnom urinu (izražava se u mg/ml).dosta je česta u dječijem uzrastu i u 30% slučajeva se spontano razriješi za nekoliko sedmica ili mjeseci kao prolazni fenomen. glomerulonefritis uz anafilaktoidnu purpuru. lijekovi (ciklofosfamid). membranozna nefropatija. mora se javiti u nekoliko uzastopnih ispitivanja uzorka urina. IgA nefropatija. aneurizme. renalna venozna tromboza. međutim. obstrukcija/dilatacija (bez obzir ana uzrok). neproliferativne glomerulopatije N EGLOMERULARNI - H EMATURIJA IZ DONJIH PARTIJA urinarnog sistema - N EDEFINISANI UZROCI postinfektivni glomerulonefritis.06+0. UZROCI HEMATURIJE G LOMERULARNI A. policistična renalna bolest. makar i u tragu. oxalat. vaskularne malformacije. tuberkuloza) metabolična (acid. napor koji prouzrokuje hematuriju 168 . hiperkalciurija. mezangiokapilarni. Može biti mikroskopska ili makroskopska. Najčešće se javlja kao nesupurativna komplikacija postinfektivnog glomerulonefritisa. Odnos veći od 0. Normalno odnos Ca/Cr=0. Ukoliko se uz hematuriju dokaže proteinurija. lupus glomerulonefritis. IZOLOVANA HEMATURIJA . hereditarni progresivni nefritis. angiomiom razvojna anomalija bubrega. Samo je simptom i ne može služiti kao dijagnoza. ali se može javiti kod: IgA nefropatije. zatim vaskularnih oboljenja kao poliarteritis nodosa ili nefrosklerose. hidronefroza. alergijski vaskulitis. to više nije izolovana eritrociturija i sasvim se mjenja pristup obradi bolesnika. trauma. infekcija. da bi se okarakterisala kao patološka. benigna familijarna hematurija. Pacijent nema predhodnih anamnestičkih podataka niti fizikalni pregled ukazuje na postojanje sistemnog ili bubrežnog oboljenja. HEMATURIJA KOJU PRATI PROTEINURIJA . nefrotski sindrom minimalne lezije. U ovim slučajevima odgovarajuće kliničke i laboratorijske pretrage potvrdit će dijagnozu. mezangioproliferativni.

mada ne u potpunosti precizna. češće se javljaju kao posljedica parenhimatoznog oboljenja bubrega. dobro je uraditi kulturu urina na Micobacterium tuberkulose. abdominalni tumori. Povećani broj leukocita može biti i nakon teških vježbi. KONCENTRACIJSKA SPOSOBNOST BUBREGA: određuje se nakon 12-satnog perioda bez uzimanja vode za koje vrijeme se sakuplja urin. kongenitalne anomalije poznate po udruženosti sa anomalijama bubrega i urinarnog trakta. upale bilo kojeg dijela mokraćnog trakta. neki bolesnici sa noćnim mokrenjem itd. u kliničkoj praksi je najčešće korištena metoda. BAKTERIURIJA: Nalaz bakterija u svježe uzetom uzorku necentrifugiranog urina nakon pranja vanjskih genitalija dokazuje postojanje urinarne infekcije. Matriks urinarnih cilindara pretežno je sastavljen od Tamm-Horsfallovog proteina. U situacijama kada postoji retencija ili pretjerano izlučivanje elektrolita mjerenje će se pokazati korisno. kako bubrezi koncentrišu ili izlučuju kontrastni materijal može se orjentaciono odrediti i funkcija bubrega. ili vanjskog spolovila. Povećano izlučivanje kalija. povišena tjelesna temperatura nejasne etiologije. hiperparatireoidizma ili distalne tubularne acidoze. . Koagulisani serumski proteini uklopljeni u Tamm-Horsfallov protein čine granulirane cilindre. pojavljuje se kod acidoze.Normalna vrijednost kalcija u urinu je 5 mg/kg/24h. Premda je leukociturija glavni znak bakterijske upale. specifična težina urina je preko 1025 što odgovara osmotskoj koncentraciji većoj od 800 mOsm/L RENDGENSKO ISPITIVANJE BUBREGA NATIVNI SNIMAK ABDOMENA služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama. te izgled njegovog izvodnog sistema. hipertenzija. . isključena je infekcija urinarnog trakta.Eritrocitni cilindri su znak procesa na glomerulima. Pojava leukocita u grupama upućuje na upalu donjih partija urinarnog trakta. Tim pretragama se određuje položaj. Povećane vrijednosti kalcija u urinu su kod: idiopatske hiperkalciurije. Kod patološke leukociturije bez bakteriurije.Leukocitni cilindri su znak upalne bolesti bubrega. U slučajevima leukociturije bez bakteriurije. INTRAVENOZNA UROGRAFIJA je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. ona se javlja i kod glomerulonefritisa.apsolutne (osjetljivost na kontrast) i 169 . veličina. . Kod očuvane koncentracijske sposobnosti bubrega.LEUKOCITURIJA: Leukociti se mogu naći u urinu zdrave osobe. oblik bubrega. Očito je da cilindri imaju porijeko u bubrežnom parenhimu. trauma abdomena. hematurija nejasne etiologije. Indikacije za urografiju su: bakteriološki dokazana urinarna infekcija. Na osnovu toga. Kako je leukociturija specifičan nalaz za upalne procese.Kada je unos natrija smanjen. za dokazivanje sigurne bakteriurije koristi se kvanitativna metoda brojanja bakterija u mililitru urina. bolesnika sa viremijom. te kao posljedica iritativne lezije urinarnog trakta. slabo napredovanje na težini. terapije diureticima i kortikosteroidima. to se uvijek kod leukociturije traži urinokultura. mada je malo stanja u kojima će mjerenje elektrolita dati neki relevantan podatak od kliničkog i dijagnostičkog značaja. . FUNKCIONALNO ISPITIVANJE BUBREGA: Klirens endogenog kreatinina. sindromi. Kontraindikacije za intravenoznu urografiju: . ali se formiraju u tubulima i to uobičajeno u distalnom tubulu. Efektivni protok plazme bubrege mjeri se Hipuranom J125. CILINDRURIJA: Cilindri su znak lezije bubrežnog parenhima i mogu poticati od oštećenih funkcionalnih nefrona. Ipak. neobjašnjeni abdominalni bol. Međutim.Izlučivanje kalija kod zdrave osobe zavisi od velikog raspona unosa. a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega. nefrolitijaza. ELEKTROLITI U URINU: Danas je uobičajeno i gotovo se rutinski određuju elektroliti u urinu. bubreg takođe može smanjiti ekskreciju natrija. . neurogena bešika. bez obzira na unos. po Sanfordu ili njegovoj modifikaciji.

obostrani Wilms tumor. RADIOIZOTOPSKA MIKCIONA CISTOGRAFIJA: izvodi se radioizotopskim markerom 99m Tc-pertehnetalom. ANGIOGRAFIJA kontrastna pretraga indicirana je kod sumnja na hipertenziju renalne etiologije. BIOPSIJA BUBREGA Indikacije kod djece su: nefrotski sindrom koji ne reaguje na kortikosteroidnu terapiju. hronični glomerulonefritis. febrilnost).CT: koristi se u dijagnostici patoloških stanja mekih tkiva. transplantirani bubreg. parenhimnih organa pa time i bubrega. PRVI – ANTIJELA PROTIV ANTIGENA NA BAZALNOJ MEMBRANI GLOMERULA je stvaranje antitijela koja se vežu na insolubilne antigene fiksirane unutar glomerula i reaguju direktno sa glomerularnim strukturama. . Klasifikacija glomerularnih bolesti bazira se na kliničkim ili patološkim karakteristikama i korelacijama između njih. To je elementarna radiološka pretraga u otkrivanju patološke anatomije donjih partija urinarnog trakta kao što su postojanje vezikouretralnog refluksa.Statički snimak . DINAMIČNA SCINITIGRAFIJA: izvodi se sa J125 Hipuranom ili sa 99m Tc-DTPA.mikcioni snimak i . RETROGRADNA PIJELOGRAFIJA: rijetko je indicirana pa se malo i koristi. Svaki od stadija je značajan za dijagnozu .kada je bešika puna. Izvodi se u opštoj anesteziji. intersticijalno tkivo i vaskulature. CISTOSKOPIJA indicirana je u dječijoj dobi osobito kod sumnje na postojanje anatomskih anomalija ili težih povreda mjehura..relativne (renalna insuficijencija. Registrovanjem radioizotopske aktivnosti nad pojedinim dijelovima bubrega dobija se slika sa rasporedom te aktivnosti u njemu. Imunološko oštećenje glomerula nastaje nakon vezanja vlastitih cirkulirajućih antitijela na fiksirana antigena mjesta na glomerularnoj bazalnoj membrani. SCINTIGRAFIJA BUBREGA: radioizotopska pretraga koja se temelji na selektivnom nakupljanju radioaktivne materije u bubregu. urinarna infekcija nije indikacija. Ovom metodom mogu se dokazati i najmanji ispadi parenhima iz funkcije. PRIMARNI GLOMERULONEFRITS (GN) Bolest jedino i primarno glomerula i skoro svi su imunološki uslovljeni. Radiološki gledano. mikcioni cistogram ima tri stadija. U nekim renovaskularnim hipertenzijama može zamjeniti radiološku pretragu. Poseban značaj cistoskopije predstavlja utvrđivanje položaja. dehidratacija sa šokom. Nakon tog odlaganja 170 . traumu. ageneziju bubrega. Kao dijagnostička metoda koristi se u slučaju osjetljivosti pacijenta na jodne preparate. RADIOIZOTOPSKA ISPITIVANJA: pomažu u prikazivanju renalnog protoka krvi i ekstretorne aktivnsoti bubrega.postmikcioni. hipertenzija renalne etiologije. teški akutni glomerulonefritis. a gama kamerom se prati aktivnost i pojavljivanje refluksa u uretere i bubrege u toku punjenja mjehura. zatim verifikaciju cistitis cistica. ali se može proširiti na tubule. To je metoda za otkrivanje svih vrsta divertikula. hematurija. a njome se mjeri i dužina intravezikalnog djela uretra. Glomerulopatije Naziv koji označava grupu renalnih oboljenja kod kojih upalni proces počinje u glomerulu. ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE BUBREGA: bezopasna neinvazivna metoda. progresivni glomerulonefritis trajna asimptomatska proteinurija. MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA: radiološka pretraga koja dopunjuje ispitivanje urinarnog trakta. odnosno sa glomerularnom bazalnom membranom. atipični oblik glomerulonefritisa. KOMPJUTORIZOVANA TOMOGRAFIJA BUBREGA . akutna i hronična renalna insuficijencija nepoznate etiologije. Dijele se na primarne i sekundarne (udružene sa sistemskim bolestima). oblika ureteralnog ušća kod djece sa pozitivnim vezikoureteralnim refluksom. valvula posteriorne uretre. na njih otpada do 5% svih slučajeva glomerulonefritisa. Koristi za funkcionalno ispitivanje ekskrecije bubrega. odnosno “hladne zone”. Dobro su definisana dva procesa alergijskog oštećenja glomerula.

Najveći procenat glomerulonefritsa kod ljudi se dovodi u vezu sa reakcijom antigen antitijelo i stavanjem cirkulirajućih imunih. Patogeni imuni kompleksi jednom odloženi i uhvaćeni u glomerularni kapilarni zid aktiviraju komplement. enterokoke. koagulaciski sistem 4. prirode antigena u imunom kompleksu. a često mu predhodi infekt. Njihovo poznavanje i uočavanje olakšava dijagnozu oboljenja. u cirkulaciji nastaju različiti tipovi imunih kompleksa Najpatognomoničniji imuni kompleksi su oni koji su stvoreni u blagom antigenom ekscesu i srednje veličine latica. U terminalnom stadiju vrlo je teško diferencirati da li je glomerularna. Odlaganje antitijela i komplementaduž glomerularne bazalne membrane su linearna i tako se mogu uočiti na patohistološkom nalazu. i hipertenzija su uzrokovani reduciranom glomerularnom filtracijom i retencijom soli. PATOGENEZA GLOMERULONEFRITISA U patogenezi sudjeluju: 1. infekcije virusima kao hepatitis B virus. Salmonella typhi. DRUGI – CIRUKULIRAJUĆI IMUNI KOMPLEKSI KOJI SE ODLAŽU NA BAZALNU MEMBRANU zavisi od stvaranje dovoljne količine antitijela da reaguju sa neglomerularnim endogenim ili egzogenim antigenima stvarajući cirkulirajuće antigen-antitijelo imune komplekse. lijekovi. zatim glomerularni tiroidni antigeni. Zavisno od veličine i solubilnosti ovi imuni kompleksi bivaju uhvaćeni u glomerularni kapilarni zid. leukocite ili faktore koagulacije. Treponema pallidum. U bolestima kada je stvaranje imunih kompleksa prekomjerno. stanja mononukleofagocitnog sistema. leukociti 5. te je prekoračena mogućnsot njihovog odstranjenja dolazi do taloženja imunih kompleksa u krvne sudove pojedinih organa. To je način da se pokrene upalna reakcija u organizmu. Najveća količina cirkulirajućih imunih kompleksa odlaže se u glomerul. KLINIČKE KARAKTERISTIKE GLOMERULARNIH BOLESTI Kliničke karakteristike označene kao sindromi. kompleksa. Parazitarni uzročnici malarije. Pored gore pomenutih egzogenih antigena uzročnici su i endogeni antigeni. sistem komplementa 3. pneumokoke. EBV. Najčešća bakterijska infekcija koja predhodi GN je beta hemolitički streptokok iz grupe A. fungi ili protozoe. Haemophilus influenzae. Ostale bakterije su: stafilokoke. hematurija. toksoplazmoze. Oštećenje bubrega mogu uzrokovati i razne kemikalije. kao organ sa najvećim protokom krvi u jedinici vremena. trombociti i još neki drugi činioci koji služe kao posrednici reakcije. 171 . Takvi imuni kompleksi aktiviraju plazmine medijatore označene kao komplement ili reaguju sa ćelijama koje posjeduju receptore za imunoglobuline i koji su sastavni dijelovi imunih kompleksa. šizostomiaze. AKUTNI NEFRITIČNI SINDROM: proteinurija. Echo virus 9. a među prvim dobro definisanim endogenim antigenom nalazi se DNA. mada se napredovanje u nekim slučajevima može protenuti na 10 godina pa i više. kompleks IgG i anti-lgG itd. gonokoke. rikecije. karakteristike antitijela u imunom kompleksu. U glomerulu se nalaze i specifični receptori za prihvatanje imunih kompleksa (Fc fragment i C3b komponenta komplementa). odražavaju stepen glomerularnog oštećenja. Fungi: Candida albicans u hroničnoj mukokutanoj kandidijazi može uzrokovati membranoproliferativni glomerulonefritis. Coxsackie virus 4. HRONIČNI NEFRITIČNI SINDROM: odnosi se na progresivno renalno oštećenje do terminalne renalne bolesti. Ovaj sindrom nekada ima tendenciju spontanog oporavka. Protiv takvih imunih kompleksa organizam se bori tako što ih otklanja. Tako koncentrisana imunološka reakcija antigena i antitijela na glomerularnoj bazalnoj membrani aktivira medijatore i dovode do inflamatornog procesa.aktivirani su medijatori tkivnog oštećenja. Prilikom te reakcije. Otklanjanje je zavisno od više faktora: veličine rešetke imunih kompleksa. Primjer takvog glomerulonefritisa je Goodpasteurov glomerulonefritis. Bolest nezaustavljivo napreduje. edem. ETIOLOGIJA: Uzrokuju ga razne sistemske infekcije gdje se kao egzogeni antigeni javljaju razne bakterije. Primjer takvog glomerulonefritisa je i akutni poststreptokokni glomerulonefritis. Porijeklo vlastitog antigena kod ljudi nije poznato. Varicella itd. reakcija antigen-antitijelo 2. virusi.

Visina titra i dužina trajanja povišenog titra više su u vezi sa streptokoknom infekcijom nego sa 172 . leukocite.Istodobnim određivanjem Titra ASOT i ADN-aze-B moguće je u 100% otkriti osobe sa nedavnom streptokoknom infekcijom. Edem se javlja u 80% oboljelih. a jedini podatak o oboljenju su laboratorijski podaci.tubulointersticijalna ili vaskularna bolest dovela do renalne insuficijencije. anoreksija.Streptokokna antitijela . ali najčešće između 4 i 7 godina. kardijalna kongestija. Latentni period traje 10 dana kod respiratornog infekta. g u 60% slučajeva predstavlja glavnu tegobu. hiperlipidemija. a aproksimativno 21 dan kod kožnog infekta. Muška djeca oboljevaju češće. a dijastolni 14. lipidurija. Nejasno je da li je glomerulonefritis imunog kompleksa posljedica dvaju različitih imunoloških mehanizama: odlaganja cirkulirajućih imunih kompleksa u glomerularne strukture ili je riječ o imunim kompleksima nastalim in situ na izmijenjenim glomerularnim strukturama pod djelovanjem antigena streptokoka. PATOGENEZA: Bolest imunog kompleksa. hematurije i hipertenzije. abdominalni bol. AKUTNI POSTSTREPTOKOKNI GLOMERULONEFRITIS Najčešći postinfektivni glomerulonefritis kod djece uzrokovan respiratornim i kožnim nefritogenim tipovima Beta hemolitičkog streptikoka iz grupe “A”. nekada hipertenzija.Osmolaritet urina je visok. . a prate ga snižene vrijednsoti serumskih albumina. NEFROTSKI SINDROM: karakteriše ga: podmukli početak jake proteinurije preko 3.7 do 20. smanjene ekskrecije NaCl. Nema podataka da dolazi do povećanog permeabiliteta sistemskih krvnih sudova. Glavne kliničke karakteristike su različiti stepeni proteinurije. Za dijagnozu streptokokne infekcije značajan je porast titra antitijela na streptokok. Reducirana je ekskrecija kalcija. glavobolja. Može se javiti u svakom životnom dobu.Proteinurija je manja od 3 gr/L dnevno.Komplement: Snižene su vrijednosti ukupnog hemolitičkog komplementa (CH50). U tipičnim slučajevima bolest se manifestuje kao akutni nefritični sindrom. Često se nadu degradacioni produkti fibrinogena. Teška hipertenzija se smatra ako je sistolni pritisak 24 do 29 kP. hijaline cilindre. a usljed unošenja natrija dovode do pozitivnog bilansa vode i soli šireći ekstracelularni i vaskularni prostor. Mogu se naći i cirkulirajući imuni kompleksi. eritrocitne cilindre. dok su infekcije kožnim tipom češće u ljetnjim mjesecima. edem. a otkrije se jedino pregledom. temperatura.Hematurija: u 30-50% slučajeva je makroskopska. KLINIČKA KARAKTERISTIKA: Akutni poststreptokokni glomerulonefrtis se može razvijati asimptomatski. Nespecifični simptomi su: slabost. Snižene vrijednosti komponente komplementa C3. edem pluća i oligurija koja rijetko dovede do akutne renalne insuficijencije.Sediment urina otkriva eritrocituriju. U oko 82% slučajeva je dijastolni pritisak visok uz koji ide i nekoliko ozbiljnih komplikacija: hipertenzivna encefalopatija. . Titar ASOT i Anti-DN-ase-B iznad 250 jedinica Todd je povišen. Dva najčešća znaka su edem i hematurija.5 gr/dnevno. PATOFIZIOLOGIJA: difuzne upalne promjene filtracione površine glomerula dovode do smanjene glomerularne filtracije. Nalazi u serumu . . koja može biti i asimptomatska. Brojni su pokušaji dokazivanja antigena streptokoka u sastavu imunih kompleksa propali. Takav razvoj bolesti sreće se bar u 50% oboljelih.Imunoglobulini: U akutnoj fazi bolesti mogu se naći i krioglobulini koji sadrže ili poliklonalne IgG ili u kombinaciji sa IgM i/ili sa Ca.0 kPa. . Respiratorna infekcija hemolitičkim streptokokom češća je kod školske djece u zimskom periodu. Cesta popratna pojava je hipertenzija. . LABORATORIJSKI NALAZI: Da bi se postavila dijagnoza mora postojati nekoliko značajnih parametara: Nalazi urina: . letargija. Sve to dovodi do opterećenja lijevog srca i hipertenzije. Ukoliko se želi kompletirati klinička slika u smislu patogeneze i prognoze oboljenja potrebno je ispitivanje dopuniti sa patohistološkim nalazom svakog pojedinačnog slučaja. Zato su nužna serijska mjerenja u intervalu od 2-3 sedmice da se prati porast titra.

oligurija ili anurija onda se praktikuje. anemija usljed hipervolemije. daju se snažni diruetici kao što je furosemid ili etakrinska kiselina (Edecrin 1-2 mg/kg intravenozno). U slučaju ove komplikacije pored antihipertenziva praktikuje se ordinirani Apaurin 0.3 jedinice Kristalnog inzulina. ali se u novije vrijeme sve više odlučuje na dijalizu i ne čeka se posljednji trenutak.SE umjereno povišena.J. na 1 gr glukoze dodaje se 0. Terapiju je potrebno provesti radi eradikacije streptokoka. ali ako je izražen edem. tada se dodaje više ugljikohidrata da se izbjegne glukoneogeneza.6 gr/kg po satu kao 10-25% otopina. TERAPIJA HIPERTENZIJE: Osnova liječenja je u ograničenom unosu soli. ali može i 12 sati i dok ona traje kontraindikacija su drugi hipotenzivi. hepatomegalije dolazi u obzir i digitalis. Daje se i. ANURIJA ILI TEŠKA OLIGURIJA: Anurija je na sreću rijetka a oligurija je obično dobre prognoze. ali može biti blaža hiperkalijemija. Unos bjelančevina se ne ograničava izuzev kod djece sa azotemijom. tečnosti. ograničava se unos tečnosti.000 I. . Aldakton je kontraindiciran. Furosemid se preferira i može se davati i kod sniženja glomerularne filtracije na 50% a dobro djeluje u kombinaciji sa antihipertenzivima. poduzimaju se konzervativne mjere: toplota u predjelu bubrega. metildopa. infuzija 10% calcii glukonici 0. Prvi dani liječenja su obično vrlo značajni jer komplikacije koje se jave u to doba mogu da ugroze život djeteta. Ako se ne jave veće komplikacije poslije nekoliko sedmica djeca mogu u školu. Takva terapija se provodi u jedinicama intezivne njege početna doza je 1 μg/kg/min. Od bolesnika se zahtjeva ograničenje unosa soli. ali ukoliko to nije moguće odmah primijeniti može se ordinirati: . Dobra kombinacija sa antihipertenzivom je i Lasix (Furosemid) 2 mg/kg. Ako se već ograniče proteini. U slučaju da se jave. konvulzije. sedativi i hemodijaliza. oko 8mmol/l mogu da ugroze život pacijenta. HIPERTENZIVNA ENCEFALOPATIJA: vrlo ozbiljna komplikacija hipertenzije. Hipotenzija izazvana Hyperstatom traje obično 4 do 6 sati. HIGIJENSKO DIJETETSKI REŽIM: Nepotrebno je rutinsko ograničenje unosa tečnosti.3 mg/kg. ANTIBAKTERIJSKA TERAPIJA: uobičajeno je da se daje Bipenicillin 800. serumski kreatinin ne mora biti povišen.bris guše. Ako se razvija akutna renalna insuficijencija i ako dolazi brzo stavljanje na dijalizu tada se digitalis ne daje. 3-10 mg/kg (srednja 5mg). Obzirom da je težina bolesti na početku nepredvidiva. tako se pokušava dokazati infekcija β hemolitičkim streptokokom iz grupe “A”. a po potrebi se mogu dati antihipertenzivi. nivo kalija. Acidoza se ne koriguje 173 . Ostali nalazi: .v. hiperkalijemijom. i kože. diuretici. U slučaju podatka o alergijskim manifestacijama na penicilin može se ordinirati Erythromycin 30 do 50 mg/kg na dan Cefalexin 60 mg/kg na dan. Tenzija se obara vrlo brzo i dok traje niska tenzija može se preći na manje toksične lijekove: hidralazin. infuzija glukose 0. kontroliše se acidobazni status. U slučaju kardiomegalije. Njegovo djelovanje je u sniženju periferne vaskularne rezistencije. U toj fazi se preporučuje mirovanje u krevetu. ordiniranju antihipertenziva. Kao prvi lijek daje se jedan od najefikasnijih antihipertenziva Diazoksid (Hyperstat). Manifestuje se kao glavobolja. Ipak. Kod hiperkalijemije potrebno je nadgledanje unosa hrane bogate kalijem. TERAPIJA: sastoji se od higijensko-dijetetskog režima i antbiotici. nastoji se što prije dijete prevesti na normalnu ishranu. ne preći dozu od 300 mg. ali kod davanja potrebno je mjerenje tenzije monitorom. kao i komplikacije koje se mogu javiti to je poželjno da se dijete hospitalizira. uzimaju se prije započinjanja antibiotske terapije. smetnje u vidu. HIPERKALIJEMIJA: Visoke vrijednosti kalija u serumu. a jača fizička aktivnost je dozvoljena kada se nalaz u urinu normalizuje. hipertenzija.glomerulonefritisom. u slučajevima sa retencijom vode i cirkulatornom kongestijom. Kada se utvrdi poststreptokokni glomerulonefitis nema specifične terapije koja bi uticala na tok bolesti. kardiotonici. tahikardije. nemir ili čak pospanost.5 ml/kg u trajanju 5 do 10 min.. U tim slučajevima je uvijek indicirana dijaliza. Kod djece sa centralnom venoznom kongestijom ili kada su edemi veliki problem. 10 dana. CIRKULATORNA KONGESTIJA I EDEMI: Najbolje lječenje je ograničenje soli i vode. Drugi vrlo efikasan antihipertenziv je Natrium nitroprusid.1.2. . srčana kongestija. metaboličkom acidozom. nosa.

TONZILEKTOMIJA: Nema sigurnih dokaza povoljnog djelovanja. TIP II sa intramembranoznim gustim odlaganjima imunih depozita. Prognoza je dobra. po nekim statistikama. RAPIDNO PROGRESIVNI GLOMERULONEFRITIS Karakteriziran je progresivnim brzim napredovanjem bolesti u vidu proliferacije ćelija u Bowmanov prostor i stvaranjem polumjeseca. nije dobro davati prognozu u pojedinačnim slučajevima. mada se kod 10% bolesnika mogu naći i normalne vrijednosti. snižen je properdin. hematurija je slabija sa ili bez proteinurije. te je indicirana biopsija bubrega. Komponenta komplementa C3 i vrijednosti ukupnog hemolitičkog komplementa obično se normalizuje za 12 sedmica. Oboljenje je rijetko u dječijem uzrastu. gljivicama parazitima. Goodpastureovog sy. Općenito se patološki nalaz u urinu izgubi za 6 do 8 sedmica. Bolest se može javiti u sklopu akutnog poststreptokoknog GN. NESTREPTOKOKNI AKUTNI GLOMERULONEFRITIS Pojavljuje se kao posljedica nestreptokoknih infekcija bakterijama. a C3NeF se rijetko otkriva. bakterijemija) ili uz sistemska oboljenja kao sistemski lupus eritematodes. Snižene vrijednsoti komplementa ukazuju da je imunološki proces aktivan i da je u toku njegova potrošnja. Citostatici i steroidi ne ulijevaju povjerenje. ali sa dodatnim subepitelijalnim odlaganjima. Do obolenja dovodi imunološki proces uzrokovan odlaganjem imunih kompleksa. poliarteritis nodosa. Sibley i Kim su kod pacijenata opisali dvije vrste imunih depozita.ukoliko je slabije izražena. javlja se u sklopu hroničnih infekcija. Etiologija bolesti nije jasna. Nema-uspješne terapijo. Međutim. Zadebljanje zida ga diferencira od drugih vrsta glomerulonefritisa. Ako se odluči za tonzilektomiju potrebno je čekati 2-3 mjeseca od početka bolesti da se smiri akutni upalni proces na glomerulima PROGNOZA: Rana smrtnost je manja od 1%. Terapija ne daje dobre rezultate. ali održavanje niskih vrijednosti duže od 12 sedmica ukazuje na lošiju prognozu oboljenja. Jako niske vrijednosti komponente C3 ili ukupnog hemolitičkog komplementa na početku bolesti nisu povezane sa težinom bolesti niti sa lošijom prognozom. (ventrikuloatrijal-ni šant. Klinička slika ovog oboljenja često je blaga. Promjene na glomerulu brzo napreduju te se i klinička slika brzo pogoršava sa svim karakteristikama akutnog nefritičnog sindroma i vodi u renalnu insuficijenciju. je 1 do 5% prema drugim 5 do 10% svih bolesnika. reumatoidni artritis. Kod jednih su segmentalna i fokalna odlaganja i ti pacijenti imaju normalne vrijednosti serumskog komplementa i nemaju C3 NeF. TIP I sa pretežno subendotelijalnim depozitima imunih kompleksa. PREVENCIJA: Mada neki kliničari provode penicilinski profilaksu za vrijeme ranog stadija oporavka danas ima dovoljno epidemioloških podataka koji upućuju na to da je prolongirana profilaktička terapija neopravdana. Zapažena je veza između membranoproliferativnog glomerulonefritisa i lipodistrofije. anafilaktoidne purpure itd. Sporadični slučajevi su više skloni progresiji nego ako se javi u epidemijama. Vrijednost komponente C3 u serumu je normalna. ali i nefritičnog sindroma. makrofaga iz krvi dospjelih nakon oštećenja tkiva. TIP III promjene nalikuju promjena kod tipa l. 174 . te normalnih vrijednosti serumskog komplementa i komponente C3. Razlikuju se tri morfološka tipa bolesti. Dobro dođe simptomatska terapija.). Oboljenje može ići pod slikom nefrotskog. Schonlein-Henoch purpura itd. te fibrinogena. kao i sa diskretnim intramembranoznim imunim depozitima što dovodi do promjena glomerularne bazalne membrane. virusima. ali sniženim C1q i C4. Polumjeseci se sastoje od epitelnih ćelija. Drugi sa sniženim serumskim C3 i faktorom B pojavom C3NeF imaju difuzna intramembranozna odlaganja. MEMBRANOPROLIFERATIVNI GLOMERULONEFRITIS Naziv je nastao radi difuznog zadebljanja zidova glomerularnih kapilara i predominantne mezangijalne mada je evidentna i endokapilarna proliferacija. sistemnog lupusa. PROGRESIJA: Progresija u hronični oblik.

4% . pijelonefritisa). 175 . . Najčešća klinička manifestacija je slika nefrotičnog sindroma.) .čista mezangijalna proliferacija 2.membranoproliferativni glomerulonefritis 7.nefrotski sindrom minimalnih lezija 76. . kongenitalni. ukoliko dugo perzistira nefrotski sindrom prognoza je lošija. Elektronskim mikroskopom otkriva se nekoliko stadija bolesti.jakom proteinurijom više od 3.5 gr/dan .neoplazme.edemima Nefrotski simdrom se dijeli na: . Fokalna proliferacija ima dobru prognozu.hronično odbacivanje bubrežnog transplantata. zlato.7% .fokalna segmentnaglomerularna skleroza 6. .heredofamilijarne metaboličke bolesti (nasljedni dijabates melitus. familijarni PRIMARNI NEFROTSKI SINDROM (NS) Čini više od 90% svih NS u dječijoj dobi. Alportov sindrom.Primarni . TBC.posljedica infekcije (APSGN. endokarditis.hipoproteinemiiom posebno hipoalbuminemijom (manje od 25g/L) .hiperlipidemijom posebno hiperholesteronemijom . FOKALNI GLOMERULONEFRITIS Karakteriziran je histološkim promjenama pojedinih glomerula ili čak njihovih segmenata dok su drugi uredni. nail-patela-sindrom).kao dio komplikacija poznate sistemske bolesti.kongenitalni nefrotski sindrom. familijarni nefrotski sindrom.9% . Liječenje je simptomatsko. Ako se pojavljuje u sklopu osnovne bolesti kao multisistemske bolesti (reumatoidni artritis. tolbutamid ftd.3% . Bolesnici su skloni hipoproteinskim malnutricijama. Bilo spontano ili pod terapijom u remisiju ulazi 20% bolesnika. Podjela nefrotskih sindroma prema histopatološkom nalazu izgleda na sljedeći način: .Sekundarni . parcijalna lipodistrofija) . sifilis) neoplazme itd. amiloidoza.hronični glomerulonefritis 0. Patohistološki nalaz pokazuje fokalnu proliferaciju ili fokalnu glomerulrnu fibrozu ili hijalinizaciju. dermatomiozitis) kao infekcije (hepatitis B. Sindroma nefroticum Bolest karakterizirana sa četiri glavna simptoma: .membranozna glomerulopatija 1. heroin. Good-pausterov sy. sistemni lupus eritematodes.neklasificirani nefrotski sindrom 0. reurnatoidni artritis.5% .primarna bolest glomerula .proliferativni glomerulonefritis 2.3% . Tok bolesti je promjenjljiv.5% . U terminalnoj fazi bolesti se javi hipertenzija. infekt.fokalna globalna skleroza 1. definiše se kao sekundarni oblik. lepra.8% NEFRTOSKI SINDROM KAO KOMPLIKACIJA DRUGIH OBOLJENJA: . malarija. Fibroza i hijalinizacija imaju lošu prognozu i progrediraju u renalnu insuficijenciju. Ukoliko se utvrdi osnovno oboljenje koje je uzrokovalo fokalnu sklerozu liječenje se provodi u tom pravcu. hipotireoidizam.trovanje lijekovima (živa. . dermatomiozitis.6% . terapija kortikosteroidima i citostaticima ostaje bez koristi.MEMBRANOZNA GLOMERULOPATIJA Karakterizirana je difuznim zadebljanjem zidova kapilara glomerula najčešće se pojavljuje kao idiopatski oblik. Kod djece je prognoza bolja nego kod odraslih.multisistemne bolesti (sistemni lupus.

HIPERLIPIDEMIJA I LIPIDURIJA vrlo je čest nalaz u nefrotskom sindromu. itd. Kod jakog pada albumina u krvi može doći i do smanjenja. Zabilježen je porast serumskih vrijednosti α2 i β globulina. mada je u nekim slučajevima značajan familijarni faktor. α1 globulini su normalni ili sniženi. Postoji približan odnos između jačine proteinurije i sniženja nivoa albumina u serumu. međutim. parijetalne ćelije su normalne.sniženje koloido-osmotskog pritiska plazme radi hipoalbuminemije . NEFROTSKI SINDROM MINIMALNIH LEZIJA Najčešći oblik nefrotskog sindroma kod djece. Koncentracija albumina u plazmi takođe utiče na proteinuriju.- maligna nefroskleroza. jedna je od glavnih karakteristika. sporadična pojava bolesti kod nekih virusnih infekcija kao herpes nalaz materijala u serumu koji ima karakteristike imunih kompleksa morbili mogu dovesti do remisije bolesti (to je bolest praćena gubitkom kasne preosjetljivosti) steroidi i citostatici smiruju bolest (vjerovatno djeluju na T lim-focite) limfociti bolesnika sa NS imaju citotoksični efekat na epitelne ćelije bubrega u serumu su povišene vrijednosti IgG.pojava čestih alergijskih manifestacija u bolesnika i njihove porodice - - - - pojava atopijskih bolesti u porodicama i kod pacijenata. ali ne u tolikoj količini da su njene vrijednosti snižene u serumu. Glavna bjelančevina u urinu je albumin. 176 . Mehanizam nastanka edema je različit. karcinom bubrega PATOHISTOLOŠKI: svjetlosni mikroskop pokazuje neznatan broj glomerularnih promjena kao neznatno povećanje celularnosti mezangija. nalaz antitijela na kravlje mlijeko kod većeg broja oboljelih. IgE obično su normalne ili čak povišene. i retencija natrija. Nedostatak B faktora koji učestvuje u aktivaciji komplemet kaskade alternativnog puta može poremetiti opsonizaciju bakterija i tako doprinijeti osjetljivosti nefrotičnog bolesnika na infekciju. Nivo antititrombina III je znatno snižen jer je gubitak urinom povećan. .retencija vode radi povećanog izlučivanja antidiuretskog hormona. Nekoliko mehanizama smatra se odgovornim za nastanak hipoalbuminemije: masivni gubitak proteina urinom. tako da negativno naelektrisani albumini nesmetano prolaze barijeru koju normalno postavlja filtracijska površina glomerularne bazalne membrane. Frakcije lipida u serumu su povišene. lipida i lipoproteina. Komponenta komplementa C3 se može gubiti urinom. gotovo uvijek prisutni u jednom periodu u toku bolesti. posebno kada je jaka hipoalbuminemija. zbog povećane reapsorpcije. fosfolipide i trigliceride. proteinurija je okarakterisana kao visoko selektivna. neovisno o osnovnoj bolesti. Vrijednosti imunoglobulina seruma IgA. Djeca sa NS često imaju HLA-B12 antigen i pate od atopijskih bolesti.izrazito nisko izlučivanje natrija urinom. To se kod mnogih bolesnika odnosi naročito na holesterol. Lipidurija se manifestuje pojavom lipidnih tjelašaca u urinu. Bowmanov prostor sadrži proteinski materijal. Kapilarni zid je tanak i nježan. Sklonost tromboemboličnim komplikacijama je povećana radi povećane agregacije trombocita i ubrzanog stvaranja tromboplastina. ne Hodgkin limfom. nisu se pokazale jako korisne. a histopatološki su odsutne značajne strukturalne promjene. Najznačajniji je gubitak komponenti slojeva bazalne membrane koji nose negativno naelektrisanje. a snižene IgM pojava bolesti u bubrežnom transplantatu (upozorava na prisustvo nekog sistemskog faktora) udružena je pojava NS sa Hodgkinovom bolesti. IgM. Snižene koncentracije albumina plazme ima za posljedicu povećanu sintezu albumina i triglicerida. nalazi se u više porodica. PATOFIZIOLOGIJA NEFROTSKOG SINDROMA PROTEINURIJA je posljedica povećane glomerularne filtracije zbog veće propustljivosti glomerularne bazalne membrane. PATOGENEZA: mnoge manifestacije govore u prilog heterogenoj imunopatogenezi: . EDEMI su dominirajući simptom. C1q snižen je ponekada. Epitelne ćelije mogu biti povećane sa jače obojenom bazofilnom citoplazmom. računanje indeksa selektivnosti nije dalo neke velike rezultate. Dokazan je gubitak sijaloproteina i heparan sulfat proteoglikana. HIPOALBUMINEMIJA posebno teškog stepena. ETIOLOGIJA bolesti je nepoznata. Odnos između albumina i holesterola je obrnuto proporcionalan te je mliječno zamućeni serum znak jake hipoproteinemije. karakteriziran dobrom reakcijom na kortikosteroidnu terapiju. smanjena sinteza i povećani katabolizam (ekstrarenalni gubitak). Poznati su faktori: . kongenitalna srčana bolest. pojava bolesti u vezi sa imunizacijom i cijepljenjem.

Kada je bolest u punom zamahu. usporeni rast. venozna ili arterijalna tromboza.2 mg/kg na dan. smanjenim unosom soli. alopecija. Ovaku diskontinuiranu terapiju preporučljivo je nastaviti još 1 mjesec. To je često u vezi sa sklonošću te djece prema infekciji. hipoproteinemija. češće muška. C4. toksično djelovanje na gonade. hemoragični cistitis. U kapilarnim otvorima vide se agregati trombocita i fibrinskih polimera. hrana bogata bjelančevinama. voštana tjelašca. Kloram-bucil doza 0. odnosno “malteški križevi”. te pronisonska psihoza. Kod čestih recidiva kod kojih se razvije steroidna toksičnost može se liječiti ili simptomatski (diureticima. dijabetes melitus. strije. oko 93% bolesnika dobro reaguje na 2 mjeseca terapije. od 2 do 6 godina. KOMPLIKACIJE KORTIKOSTEROIDNE TERAPIJE Hipotalamično-hipofizna adrenokortikalna supresija. Bolesti često predhodi respiratorna infekcija virusne etiologije. visoke doze daju i druge komplikacije: kušingoidni izgled. hiper-tenzija.1 do 0. Komponente komplementa C3. facies lunata. Holesterol i trigliceridi su jako visoki. edemi. Mogu se upotrijebiti citostatici: Ciklofosfamid 2 do 3 mg/kg na dan osam sedmica. GBM je normalne debljine sa neznatnim promjenama fine strukture. hiperholesterinemija. intezivna antibiotska terapija) ili citostaticima. gljivicama. Kod onih koji su pod dugotrajnom steroidnom terapijom. psihičku depresiju ili hiperrektivnost. Kod agresivne diuretske terapije edema kao komplikacija se može javiti šok. često kod izrazite hipoalbuminemije. davanjem albumina. teške infekcije. properdin su normalni. Karakterizira je dilatacija proksimalnih tubula. Prema internacionalnoj studiji bubrežnih bolesti. ali se nađu hijalini cilindri. LABORATORIJSKI NALAZI: u urinu proteinurija premašuje 2 gr/24h. β globulini takođe. katarakta. ili godinu dana nakon te terapije dozive stres ili je potreban operativni zahvat. neophodno je tri dana prije operativnog zahvata dati kortizol u terapeutskoj dozi. sedimentacija eritrocita je jako visoka. U kliničkoj slici kod izražene bolesti dominiraju četiri vodeća simptoma: proteinurija. Unutar 4 sedmice izgubi se velika proteinurija skoro kod 90% slučajeva. Komplikacije citostatske terapije: depresija koštane srži. hirzutizam. a posebno je značajna smanjena otpornost prema bakterijskoj infekciji. PROGNOZA: nefrotski sindrom minimalnih lezija ima dobru prongozu. Oba ova lijeka smanjuju recidive. TERAPIJA od svih oblika nefrotskog sindroma u dječijem uzrastu jedino se bolest minimalnih lezija liječi KORTIKOSTEROIDIMA. embolije. IgA su često normalne ili umjereno snižene. Rijetka i vrlo opasna komplikacija. glomeruli pokazuju mezangijalnu proliferaciju i sklerozu. Prerano ili prenaglo ukidanje steroida zna prouzrokovati pogoršanje bolesti. Preporučuje se početak terapije kada se uradi obrada i postavi sigurna dijagnoza. kompresivne frakture kostiju. KONGENITALNI NEFROTSKI SINDROM Autosomno recesivna bolest (Finski tip). Ranije spominjani nalaz IgE nije više potvrđen. vezan za Skandinaviju. Ipak. tromboza. osteoporoza. Nivoi serumskih albumina su jako niski. obliteracija kompleksa filtracijske pukotine i membranskih pora. C1q ponekada je snižen. KLINIČKI ZNACI: Najčešće obole mala djeca. Aktivnost bolsti se smanjuje nakon adolescencije. odnosno imunofluorescentni nalaz je uredan. Najčešći terapijski postupak je davanje kortikosteroida – pronison ili prednizon 60 mg/m2/dan ili 2 mg/kg/dan. α2 globulini su povišeni. Interval između infekta i pojave bolesti je relativno kratak. ne više od 80 mg/dan podjeljeno u četiri doze. ili u slučaju da se pojavila remisija i ranije prelazi se na terapiju pronizona 40 mg na m tako da se lijek daje ili da se 35 mg na m2 daje u jednoj jutarnjoj dozi svaki drugi dan. Rijetka je renalna insuficijencija. mogu se naći povišene vrijednosti kreatinina. Imunofluorescencija ne pokazuje odlaganje Ig ni komplementa. Vrijednosti IgE i IgM mogu biti povećane. Za vrijeme pogoršanja bolesti snižene su vrijednosti gama globulina u serumu. Azatioprim ima slabiji efekat. Većinom je izrazito selektivna.Elektronski mikroskop: u većini glomerula i glomerularnih kapilara vidi se stapanje nožica visceralnog epitela. Nakon terapije koja traje 28 dana. 177 . te konsekventne hipovolemije. virusima. u vrlo malom broju zapažena je progresija prema glomerulosklerozi. Makrohematurija je rijetka.

respiratornim distresom. Kod akutne neoligurične renalne insuficijencije izlučivanje urina je veće do 350 ml/m2/dan.PRERENALNU (funkcija prestaje radi slabije prokrvljenosti bubrega).POSTRENALNU (funkcija prestaje zbog ometenog isticanja urina iz bubrega ili kanalnog sistema). elektrolita. Tako hemoragija i šok može uzrokovati prerenalnu insuficijenciju.Patogeneza bolesti je nepoznata. u tom slučaju su povišene vrijednosti uree.ishemija ili toksin su pokretači slijeda zbivanja koji će dovesti do oštećenja tubularnih epitelijalnih ćelija. 178 .acidobaznog statusa.poremećaj metabolizma vode. Oligurija je stanje smanjenog lučenja urina (dnevno od 180 do 300 ml/m2/dan). a klinički se može manifestovati kao anurija. . povezuje se sa prematuritetom.RENALNU (funkcija prestaje zbog bolesti ili traume bubrega). oligurija ili poliurija. . sastavu. parenhima nefrotoksini anestetici (kardijalna hirurgija) Postrenalna akutna bubrežna insuficijencija kongenitalna obstruktivna nefropatija kongenitalna obstruklivna nefropatija valvule uretre vezikouretralni refluks vezikouretralni refluks stečena opstrukcija Kod dojenčadi i male djece najčešći uzrok prerenalnoj insuficijenciji je proliv i povraćanje. Terapija kortikosteroidima i citostaticima nema efekta.Proces prestanka glomerularne filtracije koja prati renalni inzult se može podjeliti u tri faze a ove tri faze su među najglupljim stvarima koje sam dosad sreo u knjigama: . . Ovako nagli poremećaj u radu bubrega može biti prolazan. reverzibilan i ireverzibilan. Dojenačka dob Dječija i adolescentna dob Prerenalna akutna bubrežna insuficijencija: hipovolemija hipovolemija akutni gastroenterokolitis nefrotski sindrom hirurški zahvat na srcu posthirurška stanja hipotenzija opekotine septikemija hronična bolest bubrega hemolitičko uremički sindrom sindrom gubitka soli hipotermija (hirurški zahvati na srcu) hipoksemija Renalna akutna bubrežna insuficijencija tromboza renalne vene glomerulonefritis akutni i hronični hemolitičko uremički syndrom akutni pijelonefritis kongenitalni parenhimni poremećaji razvoja kongenitalne anomalije organa kongenitalne bolesti glomerula i tubula anomalije bubrega preraspodjela perfuzije bub. Anurija je stanje potpunog prestanka lučenja urina. Posljedica toga je .eliminacije raspadnih produkata iz organizma. ali može i ireverzibilnu kortikalnu nekrozu. i da održe homeostazu tjelesnih tečnosti. Međutim. prolongiran. Djeca umiru oko pete godine života. ETIOLOGIJA: Klasična podjela renalne insuficijenice je na . te . nekada jedan etiološki faktor može uzrokovati više oblika bubrežne lezije. U rizičnim familijama može se antenatalno odrediti a fetoprotein prije 20 sedmice gestacije.PRVA FAZA . Akutna renalna insuficijencija Stanje u kojem bubrezi naglo postaju nesposobni da izlučuju urin u adekvatnoj količini. PATOFIZIOLOGIJA .

odumrle epitelne ćelije odlijepe se od bazalne membrane i ispune lumen tubula. Prerenalna bubrežna insfucijencija prelazi u renalnu (parenhimalnu) kada faktor koji započinje insuficijenciju predugo traje i dovede do ireverzibilnih parenhimskih oštećenja. nju prate sve karakteristične. Smanjena tubularna reapsorpcija uzrokuje porast renina u krvi. konstrikciju aferentne arteriole i smanjenje glomerularne filtracije čime se štedi natrij u krvi. a kao posljedica izrazite redukcije kortikalnog renalnog protoka. 3.- DRUGA FAZA je niska glomerularna filtracija. DIURETSKA FAZA traje 7-10 dana sa postepenim poboljšanjem stvaranja urina. 2. U svim ostalim oblicima pojavljuje se oligurija ili poliurija. Kod parenhimne akutne bubrežne insuficijencije dolazi do anurije ako je posrijedi obostrana kortikalna nekroza. OLIGURIČNA FAZA traje 5-10 dana katkada do 28. prostaglandini). Tri glavna faktora učestvuju u nastanku akutne renalne insuficijencije: . Dokle dog traje tubularno oštećenje smanjen je i renalni krvni protok. Oštećenje tubularnih epitelijalnih ćelija dovodi do promjene reapsorpcije vode i elektrolita u proksimalnom dijelu nefrona. ali i nepravilna distribucija intracelularnog kalcija ometa oksidativne procese i dovodi do smrti ćelije. u ovoj fazi azotemija je u porastu. Uzrokuje je akutna potpuna opstrukcija toka urina iz oba bubrega ili iz jednog solitarnog bubrega. Influks kalcijuma u ćeliju. . ureu.bubrežni faktor i . Akutna postrenalna insuficijencija je rijetka kod djece. a koja se nagomilala u toku oligurične faze. Ovi sastojci aktivno učestvuju u homeostatskoj regulaciji proticanja krvi kroz bubrege: smanjenje ekskrecije soli i vode. TREĆA FAZA je postepeni i progresivni oporavak glomerularne filtracije i funkcije tubula. povećanje kortikalnog vaskularnog otpora i smanjenje glomerularne filtracije. Hemodinamski faktori ne mogu biti isključivo odgovorni za kliničke i metaboličke manifestacije koje se javljaju u toku akutne renalne insuficijencije. a na početku bolesti njihova koncentracija u tubulima je jako povećana.renalna hemodinamika. Međutim. KLINIČKI I BIOHEMIJSKI POREMEĆAJI U prerenalnoj bubrežnoj insuficijenciji nema anurije nego postoji oligurija koja nastaje zbog snižene perfuzije kore bubrega. Fenomen u kojem tubuli smanjuju glomerularnu filtraciju naziva se tubuloglomerularni fidbek. ali se najčešće 179 . Oštećenje proksimalnih tubula dovodi do celularne nekroze. a što može trajati nekoliko dana ili sedmica zavisno od jačine početnog oštećenja. postaje impaktna i obstruira lumen tubula. Određeni značaj se pridaje i bubrežnom tkivnom faktoru koji učestvuje u svim fazama akutne renalne insuficijencije. Ovim mehanizmom je osigurano da svako povećanje funkcionalnog kapaciteta tubula povećava i glomerularnu filtraciju. ali se ne zna da li radi povećane tubularne reapsorpcije koja je oporavljena prije nego glomerularna filtracija ili zbog ispiranja viška uree iz medule bubrega. Ovakav trofazni tok bubrežne insuficijencije je rijedak kod male djece. Nastanak oligurije dovodi se u vezu sa prestankom glomerularne filtracije zbog neadekvatnog kapilarnog hidrostatskog pritiska. Ćelijska masa se spušta u niže djelove tubula. Neoliguričnu akutnu renalnu insuficijenciju mogu uzrokovati isti etiološki faktori. što predstavlja stimulus za oslobađanje vazoaktivnih komponenti iz jukstaglomerularnog aparata (sistem renin-angiotenzin. Drugi mehanizam bubrežnog faktora je što ogoljena tubularna bazalna membrana postaje propustljiva za elektrolite. Intratubularno. Klinički se očituje oligurijom i porastom uree. kreatinin i tečnost. već pomenute metaboličke promjene. snižene glomerularne filtracije i povećane reapsorpcije natrija i vode. Akutna bubrežna insuficijencija sa oliguričnom formom ima tri faze: 1.metaboličko ćelijski mehanizam. u distalnom nefronu raste koncentracija elektrolita. FAZA VRAĆANJA NORMALNE FUNKCIJE BUBREZIMA koja može potrajati sedmicama. i dolazi do njihove pojačane reasorpcije Uloga ćelijskog i metaboličkog mehanizma bez sumnje je vrlo aktivna. Oksigen slobodni radikali povećavaju ishemično oštećenje ćelija.

hemolizom. Najčešći razlog za smanjeno uriniranje kod djece je dehidracija. Rtg uvećano srce.2 g/kg unutar 30 minuta. Ukoliko dozvoljavaju uslovi i nalazi može se uraditi radiološka obrada bubrega i izvodnog sistema da se ustanovi uzrok insuficijencije. Prvi i najjednostavniji postupak je rehidracija fiziološkom otopinom ali ne preko 20 ml na kg. . hiperlipidemija. hiponatrijemija. kao komplikacija. poremećaj volemije. raspadom tkiva. razvija se hipertenzivna encefalopatija. azotemija. s . . DIJAGNOZA se postavlja na osnovu anamneze da dijete nije mokrilo 12 do 24 sata. Cilj terapije je da održi 180 . krvarenjem. .smanjena količina urina. Znak uspjeha je uriniranje. HIPERTENZIJA: je česta u akutnoj renalnoj insuficijenciji. HIPONATREMIJA I HIPERVOLEMIJA: nastaje kada je bubreg nesposoban da izluči vodu i sol. BIOKEMIJSKE PROMJENE: hiperkalijemija. tubularne ćelije. TERAPIJA Nakon što se isključe prerenalni i postrenalni uzroci oligurije. obstruktivne uropatije. kongestivna srčana insuficijencija. Javlja se kod hemolitičko uremičkog sindroma. a kod akutnog poststreptokoknog glomerulonefitisa. Ovisno o uzroku. te su povišene vrijednosti H+ u plazmi. .cilindri. U tom slučaju. . LABORATORIJSKI NALAZI: . METABOLIČKA ACIDOZA: onemogućeno je izbacivanje kiselih produkata.hipokalcemija. U akutnoj bubrežnoj insuficijenciji suseću se još i anemija.eritrociti. HIPERKALEMIJA se razvija kada bolesnik ne može da izluči povećane količine kalija koje nastaju izlaskom kalija iz ćelije u stanjima sa acidozom.edem. kod hirurškog stresa. U urinu se nalaze .nižene vrijednosti natrija.hiperkalemija.povišene vrijednosti uree i keratinina kao i acidum uricum.znaci hiperkalemije.metabolička acidoza u serumu. . ugrožena je funkcija srca i prijeti srčani arest. trombocitopenija. . hipertenzija može biti vrlo opasna i ugroziti život djeteta.intersticijalni i plućni edem. Njihova prognoza je bolja od oliguričnih bolesnika.hiponatremija. Teža acidoza se manifestuje hiperventilacijom i opistotonusom što predstavlja veliku opasnost za život. opekotina. leukocitoza. Njihov porast je naročito izražen ako je renalna insuficijencija uzrokovana opekotinmaa.bjelančevine. . Ako nema urina pokuša se sa diureticima (furosemid 1 mg/kg) ili 20% manitol 0. metabolička acidoza. . postavlja se dijagnoza akutne parenhimske insuficijencije i terapija se prilagođava tim uslovima. hipertenzija. a uzimanje vode na usta ili davanje parenteralno je nekontrolisano. .Karakteristični klinički znaci su: .pleuralni izljev.cirkulatorna kongestija. .javlja kod hipovolemije.Ekg . KLINIČKI SIMPTOMI . AZOTEMIJA: oboljeli bubrezi nesposobni su da izluče raspadne produkte metabolizma. bolesnika koji su primali nefrotoksične agense ili bili podvrgnuti radiološkoj obradi sa kontrastnim sredstvima. kongestija pluća.

obično se najbolje suzbije dijalizom.eliminacijom proteina u hrani. Hipertenzija. ali za mlađu djecu je bolja peritonealna dijaliza.5 ml/kg. kao i nalazom hiponatremije.dijete od 1 do 3 godine 70 ml/min/1.ali kod blaže hipertenzije daju se i hipotenziva.normalnim tjelesne tekućine.dijaliza. AZOTEMIJA . .55 mmol/l (150 mg%) . hiponatremija ili hipokalcemija mogu biti razlog za konvulzije.infuzija 10% kalcij-glukonata u dozi 0. Kada je jaka oligurija do anurije.koncentracija natrija niža od 120 ili veća od 160 mmol/l Izbor između peritonealne dijalize i hemodijalize zavisi od uzrasta djeteta. daju se oprani eritrociti 10 ml/kg polagano. Sa tim vrijednostima glomerularne filtracije kreatinin u serumu je više od 140 mmol/l N-urea u serumu je više od 14 mmol/l ETIOLOGIJA 181 . Općenito se uzima da kod 80% djece akutna bubrežna insuficijencija ima dobru prognozu. HIPERTENZIJA: važnu ulogu ima .dojenče od 6 mjeseci do 1 godina 40 do 50 ml/min/1.odrasli 100 do 140 ml/min/1. Glukoza i inzulin obaraju kalij tako što ga zajedno sa glikogenom odlažu u jetru. neki preporučuju eksangvinotransfuziju sa opranim eritrocitima. povraćanje.klinički znaci uremičnog sindroma (nauzeja.jako opterećenje cirkulacije tekućinom.infuzija 10-25% otopine glukoze 0. Normalna glomerularna filtracija: . cirkulatorna kongestija. hipertenzija. . . ACIDOZA se teško suzbija lijekovima i . pospanost. trajanje 4-6 sati. kao i azotemija. Kortikosteroidi se ne koriste u terapiji akutne renalne insuficijencije. ali prilikom svakog unosa tečnosti treba voditi računa da bubreg nije u stanju da napravi bilo kakvu korekciju pogrešnog unosa.6 gr/kg u toku 2 sata sa kristalnim inzulinom 0. Svakodnevnim mjerenjem tjelesne težine kontrolišemo unos tečnosti. koma) . APSOLUTNE INDIKACIJE ZA DIJALIZU . dopušta se unos dnevne tečnosti 300 do 400 ml po m2. Natrij je antagonist kalija u miokardu .azotemija iznad 53.3 jedinice na gram glukoze.Uz postepeno popravljanje funkcije bubrega povećava se unos bjelančevina visoke biološke vrijednosti (mlijeko. .koncentracija bikarbonata manja od 12 mmol/l . sir).73 m2 . može fiziološka otopina.73m2 Bolesnik obično nema problema sve dok se glomerularna filtracija ne snizi na manje od 20 ml/min/m .bikarbonat se daje kod hiperkalemije.73m2 . a davanjem glukoze u zamjenu. a nekada se daju i aminokiseline. srčana insuficijencija. Kalcij je antagonist toksičnom djelovanju kalija na miokard. Hronična bubrežna insuficijencija Usljed progresivnog razaranja nefrona bubrezi nisu u stanju da održavaju normalan sastav tjelesnih tekućina niti normalne vrijednosti glomerularne filtracije. plućni edem. jaja. Ukoliko je neophodna trasfuzija.brza infuzija Na bikarbonata 3 mmol/kg u trajanju 10 min.koncentracija kalija u serumu viša od 8 mmol/l ili EKG znaci hiperkalemije . TOK I PROGNOZA Prvi znak oporavka je poboljšanje diureze. HIPERKALEMIJA . .

kalcij i acidobaznu ravnotežu. PATOFIZIOLOGIJA Progresivno propadanje nefrona slabi burežnu funkciju. U hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji smanjena je sposobnost koncentracije i dilucije urina. sulfati. oni nisu u stanju da savladaju to veliko opterećenje sa elektrolitima i ostalim filtriranim supstancama (fosfati. stvarenje titrabilne kiseline i amonijaka) ostaju netaknuti. Posljedica svega je da se u organizmu nakupljaju supstance koje bi organizam u nornalnim prilikama izbacio. koncentracija urina se približava izostenuriji. BIOHEMIJSKI POREMEĆAJI azotemija i acidoza sekundarni hiperparatiroidizam poremećaji u funkciji ostalih organa. posljedica je hiperparatireoidizam što se klinički manifestuje kao renalna osteodistrofija. kompromitovana je i sekrecija u tubulima. Zahvaljujući dijalizi. glomerularne i hereditarne bubrežne bolesti. vrlo je teško korigovati acidozu. Dijete je apatično. Česte su hematološke i neurološke smetnje. Bubrezi su put za izlučivanje vode koji organizam najbolje reguliše i kontroliše. Ukoliko se u tom periodu pojave i neke interkurentne bolesti. Filtracija velikih količina supstanci jako opterećuje tubule. HIPONATREMIJA. pored toga što je za gubitak natrija razlog osmotska diureza. LOŠA REAPSORPCIJA FOSFATA u tubulima remeti ravnotežu fosfora i kalcija u serumu. Izlučivanje kalija je efikasno i u hroničnoj fenalnoj insuficijenciji nema većih problema ukoliko ne dolazi do pretjeranog opterećenja organizma kaljjem. Ukoliko se ne preduzima adekvatno liječenje. Među njima najčešće su hipoplazija i displazija bubrega ili obostrani vezikoureteralni refluks visokog stepena sa ili bez obstrukcije donjih partija urinarnog trakta. gubi apetit. KARAKTERISTIKE UREMIČNOG SINDROMA Progresivno pomućenje senzorija sa kliničkim znacima oboljenja pojedinih organa i sistema. Sto tubuli više propadaju sve se više približava specifična težina definitivnog urina i glomerularnog filtrata i iznosi 1010-IZOSTENURIJA. HIPOKALEMIJA je posljedica neadevkatnog unosa ili diuretske terapije. U daljem napredovanju bolesti pojavljuje se poliurija i polidipsija. Na početku bolesti acidoza je obično blaga. Usljed toga se javlja metabolička acidoza. U jakim kataboličnim procesima. papilama ili kortikalna nekroza. KLINIČKA SLIKA Početak bolesti je izrazito podmukao te se i klinički simptomi teško prepoznaju. nerado se igra. stanje se još više pogoršava. tako da se srazmjerno tome izlučuje i veća količina urina. Ukoliko je razlog za renalnu insuficijenciju urođena anomalija tada se insuficijencija razvije najdalje do pete godine života. Sa propadanjem nefrona. traume ili terminalne oligurične renalne insuficijencije. a to je obično udruženo sa gubitkom soli. a djelom odlaganjem pigmenta . a tačno se ne zna koja ih od retiniranih supstanci uzrokuje. ACIDOBAZNA RAVNOTEŽA: normalni mahanizmi za izlučivanje vodikovih jona (zamjena vodika i natrija. razlog je isto i nesposobnost oboljelih tubula da secerniraju vodonikove jone i izvrše zamjenu za natrij. hemolitičko uremički sindrom tromboza arterije i vene renalis. natrij. Zahtjevi za pojačanom sekrecijom nad preostalim nefronima se povećavaju tako da zahtjev prevazilazi sposobnost postojećih očuvanih tubula. karbamidi. kalij. Preostali nefroni rade pojačanim kapacitetom i glomerularna filtracija raste u svakom nefronu skoro na dvostruku vrijednost. Laboratorijski nalazi u tom periodu pokazuju sniženje glomerularne filtracije na 30% od normale. a gore pomenuti simptomi su još jače izraženi. kao kod infekcije.Kongenitalne anomalije bubrega i izvodnih kanala. Te supstance dovode do niza neželjenih manifestacija kod bolesnika. pored reapsorpcije. Koža djeteta je karakteristično prljavo blijeda što je dijelom uzrokovano anemijom. kreatinin). Reapsorpcija je ograničena što takođe spriječava i reapsorpciju većeg dijela vode. ali i pored toga bubrezi nisu u stanju da izluče normalno dnevno opterećenje sa kiselinama do 3 mmol/kg/dan. Zbog brzog proticanja tekućine kroz tubule stvaranje urina može postati dvadeset puta veće. Biohemijski poremećaji zahvataju vodu. fosfor. od dojenčadi i 1 mmol/kg/dan kod odraslih. U takvim situacijama osmotski pritisak stvorenog urina jednak je osmotskom pritisku glomerularnog filtrata jer se filtrirana tekućina zadržava previše kratko u tubulima da bi je mogli regulacijski mehanizmi koncentrisati. za nekoliko sedmica nastupa smrt pacijenta. (pretjerani unos ili veliki katabolizam). njihovo izlučivanje po nefronu je povećano. ublijedilo. savremena medicina ne dozvoljava da bolest dođe u stanje kada se bolesniku ne 182 . Uznapredovala uremija završava kao uremični sindrom.urohroma.

dijaliza nije potrebna. Jezik je suh obložen smeđim naslagama. hiperuricemija. ali bez simptoma bolesti. osjeti se karaktersitičan amonijakalni zadah. smanjena adhezivnost trombocita. SIGNIFIKANTNA BAKTERIURIJA . hiperfosfatemija. kongestivna srčana bolest.upalom zahvaćen mokraćni mjehur. perikarditis. HRONIČNI PIJELONEFRITIS . Komplikacije na ostalim organima su: hipertenzija.dijalize. štucavica. mokraćnom bešikom i izvodnom mokraćnom cijevi.upalom je zahvaćen bubreg i njegov kanalni sistem. a koji se nakon toga mogu dokazati u urinu. sniženi klirens kreatinina. česta su krvarenja iz usne šupljine i stomatitis. CISTOPIJELONEFRITIS .može pomoći. Infekcija urinarnog trakta Mokraćni trakt čine bubrezi sa svojim kanalnim sistemom. Sve dok je klirens kreatinina iznad 20% od normale. mišićni trzaji i progresivno pomućenje senzorija vodi u komu. poremećaj koagulacije. Posebno su djeca sklona takvoj vrsti upale. skvrčavanje papile i uvlačenje tog dijela parenhima). u povraćenom sadržaju ima krvi.infekcijom je zahvaćen cijeli urinarni trakt bez obzira u kojem dijelu ona započela. Upalom je rijetko zahvaćen samo jedan bubreg. pleuralni izljev. anemije. promjene na kostima. ali ipak ima prohtjeve za nekim posebnim jelima. Hronična renalna insuficijencija je kod 30% djece posljedica refluksne nefropatije. korekciju elektrolitnih poremećaja eventualne hipertenzije. mogu nastati tremor.hronična bakterijska infekcija urinarnog trakta kod djece. CISTITIS . snižena glomerularna filtracija. demineralizacija. Upalom može biti zahvaćen svaki od djelova urinarnog trakta pojedinačno ili cijeli urinarni trakt pa će od toga zavisiti i dijagnoza. kliničko stanje (ponavljane infekcije ili stalno prisutna patološka bakteriurija). infekcije. odnosno hronični pijelonefritis. . hipokalcemija. svrbež je jako izražen.000(104) ASIMPTOMATSKA BAKTERIURIJA . Klinički znaci neliječenog uremičnog sindroma su brojni: koža je suha. hipertrofija lijevog ventrikula. Na kraju ne uzima ništa na usta. Pod pojmom infekcija mokraćnog trakta podrazumijeva se invazija mikroorganizama. najčešće je povezana sa vezikoureteralnim refluksom koji ukoliko dugo traje ostavlja za posljedicu refluksnu nefropatiju. Konzervativni postupci se odnose na ishranu. koštani deformiteti. pleuritis. sa ljuspicama. metabolička acidoza. srčane kongestije. promjene faktora koagulacije.konzervativne i . kardiomegalija. sluznica usta je suha i ispucala kao i usnice. utvrditi razlogza insuficijenciju. LABORATORIJSKI NALAZI: visoka N-urea. BAKTERIURIJA pojam koji kaže da se u urinu nalaze bakterije. a ako se dogodi onda je najčešće u anomaličnom bubregu. Ako se klirens smanji ispod 5% treba se pripremati za dijalizu.upala je akutno započela i zahvati parenhim bubrega i kanalni sistem. hipoproteinemija. AKUTNI PIJELONEFRITIS . visoki kreatinin. VEZIKOURETERALNI REFLUKS je patološko stanje kada je tok urina retrogradno od bešike prema bubrezima.signifakntna bakteriurija. te će se i pored dijalize razviti znaci uremičnog sindroma. Terapija se sastoji od: . ima stanja kada ni dijaliza nije primjenljiva. hiperkalemija. anemija. 183 . Svrha konzervativne terapije je usporiti progresiju bolesti sve dok hronična dijaliza ili transplantacija ne budu neminovne. PIJELONEFRITIS .ne može se uzeti kao jedinstveni pojam i može se odnositi na: histološke promjene (tubulointersticijalne promjene parenhima).hirurške (transplantacija).broj bakterija u 1ml srednjeg mlaza urina je preko 10. anemija. radiološke promjene (skvrčeni bubreg. REFLUKSNA NEFROPATIJA . Pacijent se žali na loš ukusu ustima. TERAPIJA Na prvom mjestu restaurirati funkciju bubrega i ukoliko je to moguće. Ipak. Povraćanje neočekivano. Pojam refluksna nefropatija se često koristi da okarakteriše hroničnu bakterijsku infekciju.

Proteus mirabilis.Urođene anomalije urinarog trakta i vezikoureteralni refluks koji mogu djelovati skupa ili se naći svaki za sebe. a što je donekle objašnjeno kratkoćom uretre. Enterococcus. Streptococcus haemolyticus. Candida albicans. infekcija je češća kod ženske djece. Najčešće su u prve dvije godine života. i to gram negativnim. Svega u 10% gram pozitivnim bakterijama.vrlo često udružene sa vezikoureteralnim refluksom udružene sa obstruktivnim anomalijama udružene sa neurološkim lezijama i funkcionalnom obstrukcijom toka urina.jednokratne i ponavljane . uz edem i upalni infiltrat u intersticiju. PATOHISTOLOŠKI NALAZ Akutni pijelonefritis: nakupine polimorfonuklearnih leukocita unutar jako proširenih kanalića. Pseudomonas. . epitel je istanjen. To posebno vrijedi za Lforme Proteus mirabilisa. iga odigrava se u parenhimu napadnutog bubrega). Coli vezana je za postojanja specifičnih fimbrija (p fimbrije) PUTEVI INFEKCIJE Bakterijska invazija urinarnog trakta nastaje na više načina. Klebsiella. Aerobacter aerogenes. B.U ascendentnim infekcijama lokalni odgovor sluznice mokraćnog kanala ima uticaj. FAKTORI KOJI POGODUJU NASTANKU INFEKTA . bakterijama. ali zadržale sposobnost razmnožavanja te mogu uzrokovati recidiv infekcije. Aerobacter.kod djece sa visokim stepenom fefluksa prodor kontrasta iz renalnog pelvisa u sabirni sistem bubrega. Pseudomonas aeruginosa. KARAKTERISTIKE INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA DJEČIJEG UZRASTA . Rjeđi uzročnici infekcije su Shigellae. L-forme bakterija su one koje su izgubile ovojnicu pod djelovanjem dugotrajne antibiotske terapije.INTRARENALNI REFLUKS . uvijek je uzrokovana novim tipom bakterija. te je bolje govoriti o reinfekciji. te da se otvor uretre nalazi blizu anusa. spljošten.Mogu biti uočljive i nijeme .Adherencija bakterija na uroepitelijum. a ne o recidivu infekcije. a patogeni mogu biti i difteroidi. Adherericija e. ali se uglavnom svrstavaju u grupu nefropatogenih bakterija.coli. Salmonellae.Kamenci koji takođe mogu biti povezani sa anomalijom . igm.ograničenog toka i progresivne . Jednom dospjele bakterije sa 184 . . coli. Inače. Kod jednostavnih i prvih infekcija u 70% slučajeva uzročnik je E. Staphylococcus.Opšti i lokalni imunološki odgovor organizma na infekt (lokalna sinteza igg. Recidiv infekcije se javlja obično unutar mjesec dana od terapije i uglavnom je znak njenog neuspjeha. ispunjeni gustim homogenim sadržajem.Metabolički poremećaji (dijabetes melitus. . Uloga virusa u infekciji urinarnog trakta nije uvjerljiva. U komplikovanim infekcijama. UČESTALOST INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA Kod djece su jako učestale i dolaze odmah iza infekcija respiratornog trakta. ASCENDENTNI PUT je najčešći.proteus. Reinfekcija može nastupiti već nakon 6 mjeseci od terapije. tubulopatije) . Organizmi izolovani iz urina u većini slučajeva se mogu naći i u stolici što objašnjava da su uzročnici enterobacteriacee. ETIOLOGIJA INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA U više od 90% slučajeva infekcija je uzrokovana gram negativnim bakterijama: E. coli. Hronični pijelonefritis: kanalići su prošireni. Većinu novih infekcija uzorkuje novi tip E.

000 bakterija ili i manje a često se nalazi više različitih bakterija.uzrasta i spola djeteta . simptomi bolesti se održavaju tada je potrebno provesti terapiju. u akutnom infektu nema nekih većih promjena. LIMFNI PUT iz gastrointestinalnog trakta ili iz mokraćnog mjehura nikada nije dokazan. Kontaminirani urin sadrži obično 10. ili kada pH urina ne pogoduje rastu bakterija. preko 25 leukocita kod muškog i preko 50 leukocita kod ženskog djeteta u centrifugiranom urinu. Ukoliko se u ponovljenom pregledu nađe isti uzročnik u sitom broju. ali nije obavezan nalaz. Nalaz bakteriurije od 10. Nalaz bakterija u urinu ispod 10. AKUTNI PIJELONEFRITIS KLINIČKA SLIKA Manifestacija simptoma i znakova infekcije urinarnog trakta zavisi od: . NALAZ U URINU KOD INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA Za dokazivanje urinarne infekcije najvažniji nalaz je patološka leukociturija i bakteriurija. Proteinurija u toku akutnih infekcija je 300-400 mg za 24 sata. HEMATOGENI PUT je češći kod muške novorođenčadi i dojenčadi.veliki razmak između uzimanja urina i slanja na pregled. Kada je vjerodostojan nalaz sa više uzročnika mora se misliti na komplikovani infekt. proteini) i za nekoliko sati namnože se hiljade bakterija. Tumačenje nalaza urinokulture je na slijedeći način: KRITERIJI ZA TUMAČENJE REZULTATA URINOKULTURE (MODIFIKACIJA PO HELLERSTEIN-U) Rezultati Uzorak dobijen Uzorak dobijen Uzorak dobijen vrećicom kateterom suprapubičnom punkcijom Negativna Granična Pozitivna Nema rasta ili je <103 kolonija 103.broja predhodnih infekcija . Bubreg kao organ koji je najbolje opskrbljen krvlju i kroz koji prolazi četvrtina ukupnog kardijalnog volumena krvi prilikom sistemske bakterijemije biva lako zahvaćen infektom.vremenskog razmaka između ponavljanih infekcija 185 . BIOHEMIJSKE PROMJENE. Kriterij za patološku bakteriuriju je 100. Najvažnija uloga u takvom načinu širenja infekcije pripada vezikoureteral-nom refluksu. držanje urina na temperaturi koja omogućava razmnožavanje bakterija. Urin dobijen kateterizacijom i suprapubičnom aspiracijom ne može biti kontaminiran.perigenitalnog područja u mokraćnu bešiku nailaze na pogodno mjesto za razmnožavanje i širenje prema gornjim partijama urinarnog trakta. U tom slučaju se pregled urina ponavlja. Tako infekcija stafilokokom može da uzrokuje kortikalne apscese.postojanja anatomskih anomalija . mada urin sa patološkom leukociturijom ne mora uvijek ukazivati na uroinfekt. Potrebno je uvijek uraditi i rutinske laboratorijske pretrage krvi. urinarni trakt ima svoje odbrambene mehanizme: nizak pH urina.000-100. Pored toga što su u mokraćnoj bešici povoljne prilike (temperatura.000 i više bakterija u mililitru srednjeg mlaza urina uhvaćenog u sterilnu epruvetu. šećer u urinu. pojačana hidrodinamika.000 nije signifikantan za terapiju. zatim kada se uzima uzorak za pregled u toku antibakterijske terapije ili neposredno nakon terapije. Mikrohematurija je česta. Makrohematurija starijih dječaka pratilac je bakterijskog ili virusnog cistitisa.104 jedne vrste bakterija 104 rasta bakterija Nema rasta bakterija <104 bakterija 104 rasta bakterija Nema rasta bakterija <102 baktenja 102 rasta bakterija LAŽNO POZITIVNI REZULTATI: bakterijska kontaminacija . Patološka leukociturija. U hroničnom infektu usljed progresivnog propadanja bubrežnog parenhima mogu se očekivati.000 događa se kada pacijent luči veliku količinu urina pa bakterije nemaju vremena za razmnožavanje.

intermitentna. odnosa dužine i širine submukoznog djela uretera. NAKON TREĆE GODINE sve su češće smetnje pri mokrenju. Pijelonefritis novorođenčeta se pojavljuje često uz septikemiju. Pravilno funkcionisanje spoja zavisi od: dužine intravezikalnog segmenta uretera. INTRAVENOZNA UROGRAFIIJA: radi se kod čestih recidiva infekta. (pečenje. slabije spava. drugim sekundarnim komplikacijama. U hroničnoj infekciji leukociturija postoji kao trajna. te temperatura. Kada uslijedi recidiv ili reinfekcija. češće mokrenje) strah od uriniranja. mada ne mora uvijek biti praćen. načina fiksacije uretera u trigonumu. žeđi. Novorođenče ne dobija na težini. zračenje svedeno na minimu. Dijete slabo jede i napreduje na težini. bljedilo. spini bifidi. ali je čest nalaz makrohematurija. plačljivo. a ujedno spada u najčešće stečeno renalno oštećenje nastalo kao posljedica dugotrajne urinarne infekcije. povraćanjem. Procedura je neinvazivna. renalnim kalkulima. Tri su načina patološkog djelovanja vezikoureteralnog refluksa i stvaranja refluksne nefropatije. te kanalni sistem bubrega. a zavisan je od pravilne građe vezikoureteralnog spoja. Rjeđe su konvulzije.mjesta i lokalizacije procesa U PRVOM MJESECU najčešći su poremećaji u napredovanju djeteta. preponi. naročito ako je uzročnik E coli. povraćanje. 1) prenošenje infekcije iz donjih u gornje partije urinarnog trakta 2) refluktovani urin prenosi intravezikalni pritisak i dilatira gornje djelove izvodnog sistema 186 . Ukoliko je visok pritisak ili visoka ureja u krvi može biti i znak obostrane hidronefroze. kod nekih bolesnika svi se ti simptomi vraćaju. dok je refluks većeg stepena lakše otkriti. nehotično mokrenje. nemirom. anemiji. Označava vraćanje urina iz mokraćnog mjehura u mokraćni kanal. zato se preporučuje davanje antibiotika 24 do 48 sati prije izvođenja. odbija hranu. Razlog za to može biti da je ponovljeni infekt uzrokovala bakterija koja ima deficijentan pa prema tome i manje virulentan bakterijski zid. nego čak i gubi. RADIOLOŠKE PRETRAGE Nativni snimak abdomena daje informacije o veličini bubrega. ili postmikcioni rezidualni urin potrebno je poduzeti ovu konvencionalnu radiološku obradu. Patološke promjene na ušću vuku porijeklo u poremećenom embrionalnom sazrijevanju tog djela uretera. integriteta detrusora. jer organizam stiče toleranciju prema endotoksinima bakterija a da upalni proces zapravo nije prošao. VEZIKOURETERALNI REFLUKS Često patološko stanje kod djece. nerijetko je urin sukrvičav i mutan. Ako se uz to mokraća vraća i u parenhim bubrega posrijedi je intrarenalni refluks. NAKON PRVOG MJESECA PA SVE DO TREĆE GODINE infekcija urinarnog trakta praćena je sa visokom temperaturom. ponekada konvulzivnim sindromom i znacima meningitisa. patološkim nalazom urina i progresijom oštećenja bubrega što se očituje u padu funkcije bubrega. Može se pojaviti proljev. zadah urina je neugodan. slabinama. Nalaz leukocitnih cilindara nije rijedak. Normalno u mokraćnom sistemu vlada fini valvularni mehanizam koji omogućuje uredan tok mokraće.. ali je uvijek potrebno tražiti bakteriuriju. razvijenosti mišića najdistalnijeg dijela uretera. dilatacija renalnog pelvisa ili uretera. Kod dječaka sa infekcijom bez obstrukcije simptomi su manje izraženi. ali se ipak sa vremenom i češćim infekcijama jačina simptoma gubi. ULTRASONOGRAFIJA Ukoliko se dobije anamnestički podatak o jednoj urinarnoj infekciji potrebno je uraditi ultrazvuk bubrega. Ukoliko se ultrazvučnim pregledom primjeti bilo kakav disparitet u veličini bubrega. promjena intravezikalnog uretera. mali bubreg. prolivom. LABORATORIJSKI NALAZI Pregledom urina otkriva se uvijek proteinurija. Simptomi se razlikuju ovisno da li je pacijent dječak ili djevojčica. teškoće u hranjenju. cijanoza. brza. Može biti pozitivna hemokultura prije nego urinokultura. bol u trbuhu. jave se meteorizam. Postoje poteškoće kod ultrazvučne dijagnostike vezikoureteralnog refluksa l i II stepena. njegove elastičnosti. što za sobom povlači patološko stanje. Takođe kod hronične infekcije ne mora se naći. HRONIČNI PIJELONEFRITIS KLINIČKA SLIKA manifestuje se atakama temperature. Ultrazvuk se može ponavljati i time pratiti promjene na bubregu tako da se može uočiti svaka promjena pa i novi ožiljak. ili je uopšte nema. MIKCIONI CISTOURETROGRAM u vrijeme infekta postoji 10% rizika za unošenje infekta prilikom kateterizacije. U novije vrijeme se koristi i radioizotopski sken koji može zamjeniti urografiju. Ono je neraspoloženo.

Refluks usporava rast bubrega. međutim koliko su bubrezi radiološki normalni i pored čestog infekta mali procenat refluksa je nakon pete gedine života. Prihvaćeno je gledište da i sterilni refluks može uzrokovati bubrežno oštećenje u slučaju obstruktivne uropatije i visokog pritiska u kalikopel-inom djelu. pijelon. Jatrogeni refluks uzrokuju hirurške procedure na veziko-ureteralnom spoju. cistoskopije. infuzione urografije. Batinić i Vlatković izvještavaju da samo 10% refluksnih bolesnika ima normalno ušće. obično se otkriva kod djece sa recidivima uroinfekta. torzija uretera. pielon je dilatiran. Aktivni se dokazuje samo u fazi mokrenja. PROGNOZA Nestanak refluksa ne znači izlječenje refluksne bolesti sa rastom djeteta spontano iščezavaju samo lakši oblici refluksa. 187 .posljedica upale i insuficijencije ušća. Po svemu sudeći uz to je potrebna i barem mala anomalija ušća. kada je povećan pritisak u bešici. Ožiljavanju bubrežnog parenhima u 80%. KLINIČKA SLIKA nema specifičnih patognomoničnih simptoma. a naravno velikog uticaja ima stepen refluksa. kalikse. teži perzistiraju refluks nema sklonosti da prestane u pubertetu perzistiranje refluksa proporcionalno je urođenoj anomaliji što je veći stepen hidronefroze refluks više perzistira udruženi refluks i infekcija oštećuju bubreg refluksna nefropatija je česta u djece prije 5 godina uz perzistiranje refluksa i infekcije progedira redukcija bubrežnog parenhima visoki stepen refluksa oštećuje bubreg iako nema infekta Prognoza za izlječenje vezikoureteralnog refluksa može se dati na osnovu: mikcione cistografije. Djeca sa recidivima urinarne infekcije u 50% slučajeva imaju refluks. a po nekim autorima čak i 100% predhodio je vezikoureteralni refluks koji se razvio prije pete godine života. ali bez bakterijske infekcije. Infekcija mokraćnog mjehura uzrokujući edem sluznice i intramuralnog djela uretera poremeti valvularni mehanizam. Dječiji bubreg koji se razvija jako je osjetljiv na vezikoureteralni refluks.kongenitalna anomalija . neurogeni poremećaji . znači da su ranije imali refluks. a cistoskopskim pregledom imaju anomaliju ušća.U praksi se često sretne etiološka kombinacija. bez dilatacije stepen III refluks u ureter i pelvikalicealni sistem uz blago zatupljene kalikse. Slučajevi sa ožiljavanjem bubrežnog parenhima koji u vrijeme mikcione cistografije nemaju refluks. Prema anatomskom smještaju može biti jednostrani ili obostrani.sekundarni . dinamične kompjuterizovane scintigrafije bubrega. Prema trajanju refluks se dijeli na trajni i intermitentni. bez stepen dilatacije pijelona i torzije uretera IV refluks u ureter. Kaliksi su batičasti. anomalije vrata bešike i uretre. stepen U prva dva stadija refluks može biti pasivni i aktivni. U stanjima sa refluksom velikog stepena i čestim recidivima uroinfekta na urografiji se dokazuje manji bubreg sa ožiljkom u kojem je lokaliziran upalni proces. Sterilni refluks podrazumijeva oštećenje bubrega zbog vezikoureteralnog refluksa. STEPEN REFLUKSA I PROCJENA NJEGOVOG PATOLOŠKOG ZNAČAJA U praksi se koristi stepenovanje vezikoureteralnog refluksa. na osnovu mikcione cistoureterografije (Dwoskin i Perlmutter) I refluks u distalni ureter stepen II refluks u ureter i pelvokalicealni sistem. ali ne batičaste. stepen V masivna dilatacija kanalnog sistema.3) refluktovani urin se nakon uriniranja ponovo vraća u bešiku i stvara rezidualni urin 4) kroz ne fluktirajuće papile urinarni infekt ulazi u parenhim KLASIFIKACIJA VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA .primarni .

Nitrofurantoin 1-2 mg/kg svake noći. To se dešava kod djece koja su preokupirana igrom. i amoksicilina. pažljivo pranje. te se i pored profilakse jave simptomi bolesti govore za ozbiljnu prognozu. Neophodno je poduzeti obradu. ipak se to češće dešava kod mlađe djece sa dokazanim velikim VUR i kod onih kod kojih se odlaže početak liječenja. Pseudomonas infekcija liječi se aminoglikozidima. brisati ga spužvom namočenom u hladnu vodu. U većini slučajeva E coli je senzitivna na aminoglikozide. Kod starije djece sa urednom funkcijom bubrega i malim rizikom od njihovog oštećenja provodi se kraća antibiotska terapija. Ukoliko akutni pijelonefritis djevojčica nije dovoljno liječen i preveniran u djetinjstvu može se javiti u trudnoći. Ukoliko za 48 sati nema dobrog odgovora na tu terapiju znači da bakterija nije senzitivna. potrebno je provoditi profilaksu i očekivati dobru prognozu. cotrimetoxasol. Cilj profilakse je da prevenira bakteriuriju u ovoj visoko rizičnoj grupi. odnosno sve dotle dok se ne ocjeni da je taj rizik izbjegnut. Oni 188 . jer to sve smanjuje rizik reinfekcije i rekurentne infekcije. tečnost. kod blaže dehidracije daje se tečnost na usta. te se i ordiniraju u terapiji.Terapija infekcije urinarnog trakta Opšte mjere: ukoliko je visoka temperatura dijete raskomotiti. Profilaktički se daje trimetoprim 2 mg/kg. Kod javljanja konvulzija daje se antikonvulzivna terapija i nastavlja se duže vrijeme. U takvim slučajevima kod dječaka je uvijek reinfekcija u prvoj godini nakon dokazane prve infekcije. Poslije završenog liječenja svake dokazane infekcije. plazmu. albumine ili fiziološku otopinu. Osobito je važno da je bešika dobro ispražnjena prije odlaska noću u krevet. Kod djece sa VUR-om odmah nakon pražnjenja može doći do punjenja bešike. ustanoviti dalji tok liječenja. Slučajevi kada terapija ne daje dobar efekat. Stafilokoke su senzitivne na kloksacilin. Antibiotska terapija se mora kombinovati sa gore pomenutim opštim mjerama. dati antipiretika. Jedan od uzroka rekurentne infekcije kod oba pola je loše pražnjenje bešike. ipak kod djece sa izraženim simptomima liječenje treba provoditi 10 dana. Međutim ako se i pored terapije simptomi jave i kada je jasno da se radi o infekciji gornjih partija urinarnog trakta savjetuje se profilaksa oko 2 godine da se prevenira rekurentni infekt. Klebsiella i Proteus se mogu liječiti raznim vrstama antibiotika. ukoliko je značajna dehidracija ili dijete povraća ordinirati l. Nakon preležanog prvog infekta kod 50% djevojčica se može očekivati rekurentna bakteriurija mada nemaju simptoma. DUŽINA LIJEČENJA kod infekcije koja nije komplikovana. kod akutne renalne insuficijencije dijaliza. U koliko su česti relapsi infekcije. car-benicilinom ili od cefalosporina quinolon. U većini slučajeva reinfekcija može biti prevenirana dugotrajnom antibakterijalnom terapijom Trimetoprim 2 mg/kg svake noći. Kod djece starije od 4 godine a koji već imaju ožiljak od ranijeg VUR-a veći je rizik od progresivnog renalnog oštećenja i ukoliko su recidivi infekcija. LIJEČENJE REKURENTNE INFEKCIJE: Na prvom mjestu održavanje čistoće vanjskih genitalija. bez iritiranja vulve. Neki preporučuju liječenje pet dana. U svakom slučaju gdje postoji sumnja da zaostaje rezidualni urin posebno obratiti pažnju na izmokravanje i savjetovati da ne žuri prilikom toaleta i da pokušava nekoliko puta izmokriti. cefalosporine.V. ANTIBAKTERIJSKA TERAPIJA Ukoliko opšte stanje pacijenta to zahtjeva odmah čim se dobije uzorak urina za analizu može se početi antibiotska terapija. Mada se kod rekurentne bakteriurije bez obzira na uzrast dešava oživljavanje parenhima bubrega. Kod manifestnog šoka dati: krv. U tom slučaju se poduzima mikciona cistouretrografija. ukoliko je poteban hirurški zahvat ili je uzročnik rezistentan teško je naći antibiotik i može se pokušati kombinacijom clavulonske kis. a radi smanjenja rizika uvodi se profilaktička terapija. Trimetoprim. Po potrebi analgetika. te nemaju dovoljno vremena za mikciju. Ukoliko postoji rizik da oštećenje progredira liječenje i praćenje bolesnika se mora provoditi vrlo dugo. Profilaktička doza treba da ide odmah nakon završenog liječenja akutne infekcije i nastavi se sve dok se ne isključi refluks ili neka druga obstrukcija. Kod jakog bola u trbuhu uradi se ultrazvuk ili nativni RTG snimak abdomena da se isključi obstrukcija. Postoji korelacija između intervala početka antibiotske terapije i jačine renalnog oštećenla.

uredne cistoskopije. Učestalost infekcije nakon profilakse je daleko manja nego nakon redovnog liječenja. Neobično je važno upotrijebiti i odgovarajuću manžetu. Svako održavanje arterijskog pritiska sistolnog i dijastolnog preko 95 percentila za odgovarajuću dob smatra se hipertenzijom. otpora periferni krvnih sudova i volumena krvi. Renovaskularna hipertenzija nastaje usljed suženja arterije renalis ili njenih ogranaka što uzrokuje smanjenje protoka krvi kroz bubreg njenih ogranaka. Renoparenhimna hipertenzija manifestuje se obično u kasnijem uzrastu i brojna oboljenja koja 189 . odnosno širina napuhanog dijela manžete mora prekriti 75% dužine humerusa ili femura. debljina. položaja. asfiksija. Kontrolna mjerenja se mogu obavljati na jednoj ruci. Kod djece do 3 godine najvjerodostojnije je mjerenje ultrazvučnim dopler uređajem ili direktno intraarterijalnim kateterom. Prvo mjerenje se vrši na oba gornja i barem jednom donjem ekstremitetu. fibromuskularna displazija renalne arterije. Mjerenje krvnog pritiska spada u obavezan postupak prilikom svakog fizikalnog pregleda. hereditarni faktori. visine. U početku bolesti nema patoloških promjena na drugim organima. Njegovo održavanje zavisi od minutnog volumena srca. endokrino metaboličkom.predstavljaju najefektivnije antimikrobne agense za dugotrajnu upotrebu. Ipak se mora voditi računa o toksičnom efektu nitrofurantoina na jetru i pluća. kardiovaskularnom i neurogenom.a je onaj uzrast u kojem je najveći rizik za renalno oštećenja a to su: dojenčad i mala djeca sa vezikoureteralnim refluksom i starija djeca sa epizodama rekurentnog infekta koja takođe dobro reaguju i na kratke kure terapije. razmaka od obroka. Može se podijeliti na esencijalnu (primarnu) i sekundarnu. godina. Sekundarna hipertenzija uzrokovana je nekom osnovnom bolešću najčešće renalnom. Za takav tip hipertenzije kod djece postoji više uzroka: tromboza renalne arterije. Varijacije u pritisku su velike sa jedne strane zavisno od uzbudenosti djeteta. Kako nema opšte prihvaćenog pravila u pogledu gornje granice normalnog krvnog pritiska za interpretaciju se koriste referentni standardi. U svim ostalim slučajevima dolazi u obzir operativno liječenje. U nastanku primarne hipertenzije učestvuje više faktora. Kod mladih pedijatrijskih pacijenata veliki problem predstavlja utvrđivanje normalnih vrijednosti krvnog pritiska. LIJEČENJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA Konzervativno liječenje ima opravdanja u slučaju l i II stepena refluksa. Etiologija Kod djece 90% slučajeva hipertenzija su renalne etiologije i u pitanju su renovaskularne i/ili renoparenhimne bolesti. Postiže se uspjeh ako je dijete dugo bez infekta tako da se smanji upalni infiltrat. genetskih faktora. Najmanja vrijednost kod tri uzastopna mjerenja smatra se pravom vrijednošću. a rastom se produži intramuralni dio uretera. INDIKACIJE ZA PROFILAKSU VUR-. Neliječena primarna hipertenzija predstavlja veliku opasnost za nastanak renalne bolesti. pretjerani unos soli. bez obzira da li se sumnja na hipertenziju ili ne. a sa druge strane da li je upotrebljena odgovarajuća tehnika za mjerenje pritiska. kongenitalni nefrotski sindrom. autosomna i recesivna policistična bolest. Sistemna hipertenzija nastaje kao posljedica različitih patofizioloških zbivanja u organizmu i češća je kod odraslih. Renalna hipertenzija Srednji arterijski pritisak određen je protokom krvi kroz vitalne organe i periferne krvne sudove. da se isključi mogućnost koarktacije aorte. ali su najznačajniji: stres. Krvni pritisak djece podložan je velikim oscilacijama zavisno od tjelesne težine. pola. kortikalna i medularna nekroza. zatim oštećenja miokarda ili cns-a. ali se javlja i kod djece. Djeca sa sistolnim pritiskom preko 90-og percentila sklonija su arterijalnoj hipertenziji u odraslom dobu. obstruktivna uropatija. Potrebno je uvijek imati na umu da većina djevojčica i pored signifikantne bakteriurije imaju vrlo oskudne simptome ili ih uopšte nemaju.

hemolitičko uremički sindrom. te pregled očnog dna. Postoji bezbroj antihipertenziva.uzrokuju renoparenhimne promjene dovode do hipertenzije. Schonlein .V. hematomi. te pijelonefritisa. hiperglikemija.promjene vida. početak djelovanja je 1 minut. Pojava simptoma je obično kada dijastolni pritisak poraste preko 16 kPa i održava se duže vrijeme. urinokultura).glavobolja. Mada je dokazano da smanjeni protok krvi kroz bubreg stimuliše sistem renin-angiotenzin aldosteron ipak se u posljednje vrijeme pominju vazopresinske supstance odnosno prostaglandini. a roditelji ih ne zapaze. Ask Upmarkov bubreg. serumskog kreatinina. Simptomi koji se jave su . ograničenje soli u hrani). tumori) oštećuju bubrežnu perfuzijiu stimulišu stvaranje renina u jukstaglomerularnom aparatu. TERAPIJA LIJEČENJE RENOVASKULARNE HIPERTENZIJE je hirurško. . srca.vrtoglavica. Obuhvatiti laboratorijske analize (Krvne slike. Radi se operativna korekcija stenoze renalne arterije ili nefrektomija. rtg snimak grudnog koša. Kada se sumnja na hipertenziju renalnog porijekla tada se nastave ispitivanja elektrolita krvi. Ukoliko ove mjere ne daju rezultat daju se lijekovi. fizička aktivnost. plazma renin aktivnost. urin.Henoch purpuru. akutnu renalnu in-suficijenciju. 190 . Prolazni porast je tipičan za akutni nefritični sindrom. i neke slučajeve nefrotskog sindroma.poremećaj svijesti. Kod dojenčadi i male djece koja ne mogu ukazati na ove simptome svako neobjašnjivo oboljenje srca ili poremećaj senzorija zahtijeva pažljivo mjerenje arterijalne tenzije. To je razlog da se hipertenzija najčešće otkriva kasno. Neželjeni efekti su tahikardija. .. Za peroralnu primjenu je Metildopa 10 mg/kg/24 sata. fizikalni pregled sa posebnom pažnjom na mjerenje arterijalne tenzije. Veće lezije parenhima (ciste. hipoten-zija. . ekskretorna urografija. Kliničke i laboratorijske pretrage Najvažnije je dati odgovor na pitanje šta raditi kada se kod djece otkrije arterijalna tenzija između 90 i 95 percentila? Ukoliko su djeca mlađa ispitivanje mora biti detaljnije. Potrebno je uzeti dobru anamnezu. Jedan od takvih je Diazoksid 5 mg/kg/I. sonografski pregled bubrega. LIJEČENJE RENOPARENHIMNE HIPERTENZIJE je na dva načina: higijensko dijetalni režim (gubitak na težini. KLINIČKA SLIKA Simptomi arterijalne hipertenzije su nespecifični. ali za hipertenzivnu krizu najbolji su sa parenteralnom primjenom. Uzrok trajne hipertenzije je refluksna sklerozirajuća nefropatija. Ona može biti prolazna i trajna. DMSA statični sken. najčešće slabo izraženi i djeca ih dobro podnose.

KLASIFIKACIJA ANEMIJA 1. a može dati važne informacije o mnogim hematološkim oboljenjima. snižena produkcija Hemoglobina i Eritrocita. obliku i funkciji ovih elemenata dovode do određenih patoloških stanja koja se i klinički manifestuju. Prohormon stvaraju epitelne ćelije glomerula. kratak dah. Navodimo i klasifikaciju iz Nelson textbook 1996. tehnički lako izvodiva. Produkciju eritrocita reguliše hormon eritropoetin. a stimuliše je hipoksija. skapulama. Uobličeni elementi krvi su: eritrociti (Er). Osnovna mu je funkcija da inducira i diferencira matične ćelije u pravcu eritropoeze. 2. a najuočljiviji su znaci bljedilo kože i sluzokoža. Krv je tečno tkivo kompleksnog sastava i složenih funkcija. šumovi na srcu. Eritrociti žive oko 120 dana. Nerijetko se koristi i morfološka klasifikacija ali je uvijek cilj doći do osnovnog etiološkog procesa. Kod embrija se krvni elementi mogu naći već u trećoj sedmici poslije koncepcije. opšta malaksalost. god. Postoje veoma različite klasifikacije anemija. pršljenovima. Smanjena koncentracija Hb smanjuje kapacitet prenosa kiseonika putem krvi u tkiva. Klinički znaci se javljaju tek kad koncentracija Hb padne ispod 7-8 gr%. NEADEKVATNA PRODUKCIJA ERITROCITA ILI HEMOGLOBINA  Fiziološka anemija u dojenčadi  Snižen broj prekurzora crvene loze (čiste anemije)  Kongenitalne Er anemije  Neadekvatna produkcija uprkos normalnom broju prekurzora Er  Anemije kod infekcija. Od šestog mjeseca intrauterinog života mjesto hematopoeze se postepeno premješta u medularne koštane prostore dugih kostiju. Za sintezu eritrocita potrebne su: aminokiseline. a kod različitih patoloških stanja taj odnos se mjenja. i udženika pedijatrije od Mardešića. Poslije drugog mjeseca hermatopoeza se stabilizuje u jetri. kostima glave. Tako u starije djece ostaje aktivna hematopoeza u kratkim kostima: rebrima. kardiomegalija. a svaki dan se obnavlja 1 % eritrocitne mase. a serumski faktor ga aktivira u biološki aktivni hormon. Aktivno hematopoetsko tkivo (crvena koštana srž) u dojenčeta ispunjava koštane medularne prostore da bi tokom ranog dječijeg perioda bilo zamjenjeno masnim tkivom (žuta koštana srž). pelvičnim kostima i klavikulama. inflamacija i kancera  Anemije kod hroničnih renalnih oboljenja 191 . Fe i vitamini. a najpoznatija je koja ih dijeli u 2 velike grupe: 1. U dijagnostici hematoloških oboljenja pored analize periferne krvi. Klinički se anemija kasnije manifestira zbog adaptacije organizma kako bi kompenzovao stanje: tahikardijom i povećanim udarnim volumenom srca. preusmjeravanjem krvi prema vitalnim organima. ali ona ima negativan efekat jer se smanjuje kontaktno vrijeme Hb sa alveolarnom površinom.HEMATOLOGIJA Hematopoetski organi nastaju iz mezodermalnog tkiva kao i vaskularni kanali.). a na nju otpada 8-10% tjelesne težine djeteta. povećana destrukcija ili gubitak Eritrocita. Uzeti mali uzorak prezentira hematološko tkivo u različitim mjestima. U patologiji crvene loze glavno mjesto zauzimaju anemije. sternumu. promjenom krive disocijacije kiseonika. pa se mogu javiti i znaci srčane dekompenzacije kod teških formi anemija bilo koje etiologije. Može se pojaviti i tahipnea. a zatim sazrijevanje eritrocita. pa i ekstramedularni organi (jetra i si. kasnije se javi brže zamaranje. nastaju iz mast (matične) ćelije. U suhoj masi eritrocita hemoglobin zauzima 90%. Poremećaji u broju. a samo u teškim hematopoetskim stresovima hematopoezu mogu preuzeti duge kosti. Anemije Anemije se definišu kao smanjen volumen hematokrita i smanjena koncentracija hemoglobina (Hb) ispod referentnih vrijednosti zdrave djece istog uzrasta na odgovarajućem regionu. praktikuje se i punkcije koštane srži. Tečnost i elementi krvi normalno stoje u odnosu 55:45. glavnom hematopoetskom organu srednjeg fetalnog doba. leukociti (Le) i trombocrti (Tr). prosta i sigurna metoda.

Nekada u tom periodu se razvija i stvarna anemija. Poslije prve sedmice počinje padati Hb i to se nastavlja sve do vrijednosti Hb od 9 gr/dL Pad kod prematurusa je do 7 .A ili B izoimunizacija i druge familijarne krvne grupe  Formiranje aktivnih antitijela . E itd. vitamin E).Megaloblastne anemije: nedostatak folne kiseline ili malapsorpcija deficijencija vitamina B12. i u kombinacijama  Talasemije  Ekstrinzik (ekstracelularne) anomalije  Imunološka oboljenja .lijekovima izazvane anemije  Neimuna oboljenja  Toksični lijekovi i hemikalije  Infekcije kao što su malarija i klostridija 3.antitijela dobivena pasivno (hemolitička bolest novorođenčeta) Rh imunizacija . u dobi od 2-3 mjeseca. pa i ispod ovih granica. a možda bi bio bolji termin adaptacija na ekstrauterini život. naročito ako nedostaju dijetalni faktori (folna kiselina. heksokinaze i dr. D.9 g/dL. polipa ili na kravlje mlijeko FIZIOLOŠKA ANEMIJA DOJENČETA Normalno novorođenče dolazi na svijet sa viškom Hb i većim vrijednostima hematokrita u odnosu na drugu djecu i odrasle. Kod deficijencija E vitamina može se razviti i akantocitoza. a kod prematurusa i ranije.  Kongenitalna diseritropoetična anemija Nedostatak specifičnih faktora daje dvije forme . C.idiopatske autoimune hemolitičke anemije (hladna aglutinacija) . Kada nivo Hb padne.)  Enzimi pentoza-fosfatnog kompleksa i glutacijon kompleksa (g-6-PD)  Defekti u sintezi Hb  Hb S. malapsorpcija ili smetnje u transportu . Taj pad Hb uopšteno se naziva fiziološka anemija”. 192 . a vezana za X hromozom hipohromna anemija anemija kod trovanja olovom anemija zbog nedostatka bakra 2.akutna  hronična krvarenja kao kod ulkusa. pošto mogu izazvati hemolizu i predisponirati ozbiljnim infekcijama. limfomi) .Mikrocitne anemije sideropenična anemija piridoksin reagujuća. hematopoeza se oporavlja i nastavlja.simptomatske (SLE. Posebno treba izbjegavati preparate željeza do 3 mjeseca. osobito ako dojenče dobro jede i normalno raste. KRVARENJA  traumatska i hirurška krvarenja . HEMOLITIČKE ANEMIJE  Intrinsik anomalije u Er  Strukturni defekti  Hereditarna sferocitoza  Hemolitička eliptocitoza  Noćna paroksizmalna hemoglobinurija  Piropiknocitoze  Enzimski defekti (nesferocitne hemolitičke anemije)  Enzimski glikolitički defekti (piruvat kinaza. Tretman fiziološke anemije nije potreban.

okultna krvarenja u GIT (peptički ulkus.krvarenje u cirkulaciju”.5 mcmol/L UZROCI SIDEROPENIČNE ANEMIJE . ali su 193 . a odrasli u prosjeku imaju 5g. Tokom prvih 6 mjeseci dojenče iscrpi svoje rezerve Fe dobijene transplacentarnim putem i postane ovisno od unosa hranom. bez hrane animalnog porijekla.mioglobinu mišića. skraćuje se život fetalnim eritrocitima 4. 6% u . Razliku od 4. Blage i umjerene anemije sa koncentracijom Hb između 6-10g% se dobro kompenzuju brojnim pomenutim mehanizmima. Treba naglasiti da se Fe iz animalne hrane bolje resorbuje od Fe iz hrane biljnog porijekla. naglo raste masa djeteta pa je potreban i veći volumen krvi . 2. pa dojenče do kraja prve godine utrostruči tjelesnu masu koja traži veću masu Er. nokti i kosa postanu krhki. i 3. Željezo se gubi redovno zbog: 1. a 25% kao rezerva (feritin i hemosiderin) u tkivima.pada koncentracija Hb u prva 2-3 mjeseca (fiziološki pad). sideropenija.5 mg dnevno. hemangiomi i paraziti) . U prvih 6 mjeseci hrana dojenčeta je humano ili humanizirano mlijeko u prahu u kojima je sadržaj Fe približno jednak. sluzokoža jezika tanja. anemija i 2. a uzima se da postoji manjak Fe ako padne ispod 10. KLINIČKE MANIFESTACIJE SPA se može javiti u svim periodima života. Oko 65% Fe se nalazi u Hb Er. dodatne potrebe za linearni rast (0. Ako se unosi pretežno kravlje mlijeko. Simptomatologija je posljedica dva patološka mehanizma: 1.5 mg dnevno). razviće se SPA. Zato je preporuka da se  dojenčetu na vještačkom mlijeku obezbijedi dodatni unos Fe već poslije 3 mjeseca. Meckelov divertikul. a samo oko 10% iz mliječnih formula. ali kada Hb padne na niže vrijednosti (5g%) onda je bljedilo kože i sluzokože najeminentniji znak. Dokazano je da se 40-50% željeza iz majčinog mlijeka resorbuje.Da bi se objasnio razlog pada Hb uključeni su sljedeći mehanizmi: 1. brašnasta hrana. Nivo Fe u organizmu zavisi od resorpcije jer se Fe ne izlučuje iz organizma.slaba apsorpcija željeza (coeliakia) . a posebno će tu potrebu imati prematurna djeca ili dojenčad koja su na neki način izgubila željezo (krvarenje).5 mcmol/L.5 gr do 15-e godine treba nadoknaditi svakodnevnim unosom 0. SIDEROPENIČNA ANEMIJA (SPA) Sideropenična anemija nastaje zbog nedostatka željeza za sintezu Hb. . sa početkom prve respiracije eritropoeza se prekida jer se Sat O2 povećava i preko 95% 2. istovremeno pada nivo eritropoetina koji je bio visok (fetalni period) na teško detektabilne nivoe 3.  a dojenčetu na dojci nakon 6 mjeseci. Kod prematurusa i dojenčadi sa slabom rezervom željeza simptomatologija se može pojaviti čak i u 4-6 mjeseci života. To je ujedno najčešća anemija u dječijem dobu i najčešće hematološko oboljenje u pedijatriji. polipi. Zbog toga je u tom periodu života najveća potreba u željezu. Zbog toga je dojenče na dojci zaštićeno od razvoja SPA.2-0. svakodnevne deskvamacije epitela kože i GIT. Ta reakcija GIT-a nije vezana za enzimske defekte niti za alergiju.8-1. iskorištenja. ali je procenat resorpcije. Novorođenče se rađa sa ukupnom količinom Fe od 0. Treba reducirati kravlje mlijeko i zamijeniti drugim substituentima. U SAD 1/3 teških SPA nastaje ovim mehanizmom. brzog rasta.infekcija fiksira željezo u ćelijama RES i ometa resorpciju iz crijeva.5g. . Ubrzo se iscrpe rezerve Fe i počinje intenzivna hematopoeza pa će na vrijeme rođeno dojenče u periodu 6-9 mjeseci trebati hranu koja će sadržavati dovoljnu količinu željeza i koja će se resorbovati. različit. ali je daleko najugroženiji period od 9-24 mjeseca života.na toplotu labilna komponenta kravljeg mlijeka inducira gubitak krvi stolicom u prosjeku 1-7 ml dnevno. Normalna koncentracija Fe je oko 21.

Ako se pojave znaci srčane dekompenzacije prekida se transfuzija.zbog nestajanja Fe iz rezervoara biće snižen Fe u serumu kao najstandardniji nalaz. ali i preuhranjena. Upozoriti roditelje da će stolica pocrniti. a nađe se eritroidna hipercelularnost. postaju mirniji. slabije uče. a izbjegavaju se kardiotonici kao manje efektni. TRETMAN SPA Smanjiti udio mlijeka i cerealija u ishrani. . Cl. dok je takozvana pika češća (jede zemlju. dekstrin) nosi u sebi potencijalne neželjene efekte pa je veliki oprez opravdan kako u indikacijama tako i u dozaži. pored ostalih do srčane dekompenzacije. Djeca postanu iritabilna. gube apetit. Povećana osjetljivost na infekciju i opasnost od hemosideroze i druge toksične reakcije se ne sreću.retikulociti su blago povišeni ili normalni. opasnost od predoziranja skoro da i ne postoji jer će organizam apsorbovati iz crijeva onoliko koliko mu treba. Sve su to tranzitorna stanja. glukonat. Prebojenost usta nikada nije trajna. maloj djeci sirupi i eliksiri. Intolerancija na oralne preparate je rijetka. katalazama. djeca mogu biti podhranjena. Ovi poremećaji se pripisuju nedostatku Fe u ekstra i intracelularnim enzimima (monoamidoksidazi. pranjem i četkanjem zuba. saharoza. .Eritrociti mali sa znacima hipohromije. postanu psihički labilni. malter). Iza transfuzije se uvijek nastavlja oralna terapija sa Fe preparatima. Subjektivno se bolje osjećaju. . Daju se uvijek sporo jer može doći do neželjenih efekata.Rijetko trebaju analize koštane srži. abdominalni bol i mučnina. . a . Parenteralna administracija Fe (dekstran. mada ih je teško mjeriti pa taj biohemijski fenomen ostaje neobjašnjen. 194 . apetit bolji 2 dana Počinje odgovor u koštanoj srži sa eritroidnom hiperplazijom 3 dana Evidentna retikulocitoza sa vrhom od 5-10-og dana 4-30 dana Povećava se nivo Hb individualnom brzino 1-3 mjeseca Pune se rezerve Fe TRANSFUZIJE KRVI su rezervisane za rijetke kazuse sa Hb ispod 4 gr% i to u malim dozama od 2-5 ml/kg/TT. vrijeme Odgovor poslije unosa 1 dan Nadoknade se intra i ekstracelularni enzimi. Lijek izbora je dati preparat oralnog željeza (sulfat. Očekivani odgovor na oralnu terapiju Fe. apatična. . daju se doze između obroka. citohromu). daju se diuretici (furosemid). kasnije prohodaju i progovore.Hemosiderin je najčešće detektabilan. Nema sigurnih dokaza da davanje bilo kakvih mikroelemenata ili vitamina pojačava efejjat terapije. Splenomegalija se otkrije u oko 15% slučajeva.U mnogih bolesnika zapažene ranije promjene. infekcije i druge inflamatorne anemije. Alergijska reakcija na oralne preparate Fe je izuzetno rijetka. ali će biti negativna na laboratorijski test za okultna krvarenja. a rijetko i sa talasemijom. kardijalne dilatacije usljed hiper-volemije. fumarat) koji je uvijek i dijagnostički test. Laboratorijski nalazi: . Dojenčadi se daju solucije. skraćene pažnje. a može se izbjeći stavljanjem lijeka na korijen jezika. Bolja je resorpcija iz praznog želuca. a većoj djeci tablete. Uobičajeno je početi sa 6 mg/kg/dan elementarnog Fe podjeljeno u 3 doze. Potencijalne neželjene reakcije su: opstipacija. ali je u praksi uobičajeno davanje C vitamina. tromije perceptivne reakcije.Normalni su i leukociti a trombociti češće povećani nego sniženi. Diferencijalna dijagnoza je osobito važna sa stanjima kod trovanja olovom.Snižen će biti Hb i hematokrit u perifernoj krvi. Te promjene su posljedica promjena u CNS-u na neurološkoj i intelektualnoj sferi. Najbolje je da praktičar bude intiman sa jednim oralnim peparatom Fe.

IX i XI. a očituju se modricama i hematomima kod minimalnih trauma. a na kraju i fiksiranim kontrakturama. aktivacija parcijalnog tromboplastinskog vremena (APTT). Medu urođenim nasljednim oboljenjima koagulacije. a neki smatraju da se mogu javiti i spontano. Ti događaji najčešće vode bolesnika ka dijagnozi u dobi od 12 mjeseci. agregacija trombocita. funkcio leza i nekad hematomi u okolnim mišićima. ona se ne javljaju kada je aktivnsot faktora 6% i više. Težina hemofilije A zavisi od nivoa aktivnosti faktora u plazmi. trombinsko vrijeme. a kao posljedica je duboka depresija VIII faktora koagulacije i njegove koagulacione aktivnosti u plazmi. HEMOFILIJA A Nastaje zbog nedostatka VIII faktora koagulacije (antihemofilnog faktora (AHF)). Krvarenja kod vađenja zuba. fizikalni pregled. ali normalan nivo von Wiilebrandt-ovog proteina u plazmi. Najčešće su zahvaćeni lakatni. KLINIČKE MANIFESTACIJE: Faktor VIII ne prolazi kroz placentu pa tendencija krvarenju može biti primjećena i u neonatalnom periodu. krvarenje poslije cirkumcizije i slično. tzv. treba tražiti najsenzitivnije kada sumnjamo na hemoragijsku bolest. U dijagnostici poremećaja ovih komponenti hemostaze koristimo: anamnezu. Pojavi se otok. Treba imati na umu poznatu činjenicu da pravi čaj inhibira resorpciju željeza. laboratorijske testove. Uzrok je defektni gen na hromozomu X. Bolesnici imaju pozitivnu familijarnu anamnezu u oko 80% slučajeva. mlijeku u prahu u dozi od 12-6 mg/l rekonstruisanog mlijeka ili cerealijama. hemofilije su u pedijatriji veeoma značajna oboljenja. ali su izostali očekivani spektakularni rezultati koji su postignuti sa D vitaminom u prevenciji rahitisa. Hemofilija pacijenti sa nivoom VIII faktora od normalne aktivnosti Teška ispod 1 % (1 IJ/dL) Srednje 1-5% Blaga 6-30% . Posebnu prevenciju zaslužuju prematurusi sa oralnim preparatima željeza od dva i pol mjeseca života u dozi od 2 mg/kg do kraja prve godine života kada obično dobiju dovoljno željeza u šarolikoj ishrani. a sporadični slučajevi u familiji mogu predstavljati mutaciju gena. Najčešći testovi u praksi: vrijeme krvarenja. atrofiji okolne muskulature. Spontana krvarenja u CNS ili pri blagim traumama mogu biti ozbiljna. Muška djeca boluju od hemofilije A i imaju smanjenu aktivnost VIII faktora. protrombinsko vrijeme. von Willebrandt-ovim proteinom. pa će izbor kritično korisnih zavisiti od znanja ljekara. Genetski su determinisana sa deficijencijom faktora koagulacije VIII. broj trombocita. Glavne manifestacije hemofilije su krvarenja u zglobovima (hemartroze). osteoporozi kosti. Loši socijalno-ekonomski uslovi mogu biti indikacija za prevenciju i kod normalne dojenčadi. koljeni i skočni zglob.PREVENCIJA SPA: Nekada se željezo dodaje industrijskim mliječnim formulama. Faktor VIII se nalazi u kompleksu sa nosiocem. Danas je moguća i detekcija hemofilije A fetalno. Poremećaji hemostaze Dinamična ravnoteža između faktora zgrušavanja i onih koji sprječavaju zgrušavanje naziva se hemostaza.nema spontanih krvarenja Stepen težine ima tendenciju da se održava kroz familiju. kao i neumjereno mnogo zelenog listastog povrća u svakodnevnoj ishrani. a rijetko se mogu pojaviti i krvarenja u mokraćnim putevima ili crijevima. Mogu se naći hematomi poslije injekcija. Kada govorimo o mogućim spontanim krvarenjima. ali se ipak rjeđe sreću. Male laceracije jezika ili usne dovešće do krvarenja koja traju satima i danima. U tim laboratorijskim testovima koji su brojni i često komplikovani. hirurških zahvata i trauma koje mogu ugroziti život zbog iskrvarenja. Prave kliničke manifestacije počinju sa povećanim kretanjima djeteta. Ti pacijenti mogu samo duže 195 . Ponovljena krvarenja vode degenerativnim promjenama. fibrinogen. ali može biti i svaki drugi. Na ovu hemofiliju otpada 80% svih hemofilija. Do hemartroza dovode i male traume. bol.

mirovanje zgloba. pa je manja mogućnost prenosa virusnog hepatitisa i virusa HIV (AIDS). nekroza. Uzroci trombocitopenija mogu biti različiti. . Sve stvari sa kojima bolesnik dolazi u dodirtreba prilagoditi bolesniku (krevetići. a zatim poslije 48 sati početi sa pasivnim pokretima i nastaviti sa fizioterapijom. a kod velikih hirurških zahvata na dan operacije poželjno je da bude 100%. a kod nas je u upotrebi krioprecipitat kao najjeftiniji. Danas je u upotrebi veliki broj komercijalnih preparata faktora VIII. Trombocitopenije i trombocitopatije Nedovoljan broj trombocita (trombocitopenija). streptokinaza. pa ih treba izbjegavati. Venepunkciju raditi samo sa površnih vena. Poluživot u plazmi se kreće od 8-12 sati. nekroze. a pravi se iz rezervi svježe plazme jedne krvi. oštećenje endotela krvnih sudova i si. U nadoknadi faktora polazimo od osnovne činjenice da 1 ml normalne plazme sadrži 1 i. Rano imunizirati vakcinom za hepatitis B. Ukratko ćemo opisati najčešću tombocitopeniju u dječijem dobu. a tim postižemo hemostazu. GIT ili pluća. Hemofilija B i C se tretiraju na sličan način. faktora VIII.krvariti kod raznih intervencija kao što su ekstrakcije zuba. 196 . gdjekad i krvarenjima u CNS. uključeni su: hipoksija. pa to treba ukalkulisati. jer su kandidati da primaju krvne derivate u toku života.dok su krvarenja u zglobove i meka tkiva rijetka. a nekada i ortopedskim mjerama sa ciljem prevencije teških deformiteta i invalidnosti. TRETMAN Prevencija traume je važan aspekt u njezi hemofiličara. kao glavne treba preduzimati i druge mjere od kojih ćemo pomenuti najuobičajenije: hladni oblozi i blaža presija./kg/TT da bi se faktor podigao od 0% do 100%. osobito gbakterijama. Koriste se: heparin. igračke). Pored nadomještajne terapije. DIK možemo očekivati i kod velikog broja oboljenja: septični šok. prekinuti “začarani” krug potrošne koagulopatije.krvarenjima u koži i sluzokožama. Prema tome. šok. Etiologija može biti veoma šarolika. zmijski ujed. Osnovni cilj je podići aktivnost faktora VIII u plazmi. transfuzija sa inkopatibilnom krvlju. poremećena funkcija (trombastenija) i trombocitopatije dovode do hemoragične dijateze koja se manifestira . a punkcija femoralne ili jugularne vene je hazard koji nekada može biti uzrok smrti. POTROŠNA KOAGULOPATIJA (DISEMINIRANI INTRAVASKULARNI KOAGULACIONI SINDROM. Paziti na lijekove koji remete funkciju trombocita (Aspirin).pojačana razgradnja trombocita. ali ih možemo podijeliti u dvije velike grupe: . DIK) Naziv se odnosi na veliku grupu oboljenja. Treba ga stalno nadzirati i podučavati da se i sam kontroliše. a to je IDIOPATSKA TROMBOCITOPENIJSKA PURPURA (ITP) Misli se da nastaje zbog autoimune reakcije koju pokreću najčešće virusi. Nadomještaj krvnim preparatima će biti potreban kod svake epizode krvarenja.smanjeno stvaranje trombocita i .j. Za normalnu hemostazu treba da je nivo faktora 50%. i to virusne infekcije respiratornih puteva. Aproksimativno treba dati 45 i. Teži se što više kućnom vođenju hemofiličara kako bi se izbjegli neželjeni hospitalni rizici. generaliziranog krvarenja i može dovesti do hemolitičke anemije. maligna oboljenja.j. salicilati (inhibitori agregacije trombocita) i drugi lijekovi. a to je osnov svake terapije danas. acidoza. U terapiji treba prvo rješavati osnovnu bolest i suzbijati šok. Tom terapijom se spašava život a tegobe smanjuju. Dolazi do proširenog deponovanja fibrina koji dovodi do ishemije tkiva. Kasnije treba naći neku mjeru između prevelikog nadzora i fizičke aktivnsoti. U Hitnim slučajevima može se dati i smrznuta plazma i svježa plazma. infekcije rikecijama. fulminantne purpure i dr.

Potpuna remisija nastaje u periodu od 6 mjeseci. Klinički se manifestuje . Izuzetno se mogu dati i citostatici. Kod težih formi.Interval između virusne infekcije do pojave purpure je oko 1 do 6 sedmica. ali je potrebno tražiti uzrok da bi se isti otklonio. kortikosteroidi 3 sedmice. Kod velikog broja djece mogu se dokazati antitrombocitna antitijela. Ostatak od 15% prelazi u hronične forme sa recidivima purpure.snižen broj trombocita. Nekada je indicirana i splenektomija. . O patologiji limfocitne loze biće pomena u poglavlju o neoplastičnim oboljenjima 197 .000 na mm3. sa posljedicama Sklonost krvarenju najčešće traje do 15-ak dana.Petehijalnim krvarenjima po koži koja izbiju neočekivano. a onda postepeno iščezava. koji se mogu ponoviti i poslije 4-6 mjeseci. Broj trombocita i klinička slika nisu uvijek u korelaciji pa se misli da su krvarenja u početku bolesti rezultat i oštećenja krvnih sudova. ali samo kod hroničnih formi. u oko 85% bolesnika. ovisno od toka bolesti. U krvnoj slici je . TRETMAN: Kod blagih formi lijekovi nisu potrebni. a . krvarenja se mogu desiti u CNS ili mrežnicu.Rijetko.Epistaksa ili krvarenje iz desni.rijetko se pojavi krvarenje dok trombociti ne padnu ispod 50. a tome se nekada pridruži . nekada 10x109/l.

U SPECIFIČNU TERAPIJU se ubrajaju: hirurško odstranjenje. Posebno može da bude oštećena renalna funkcija zbog taloženja kristala urične kiseline. oštećenja pojedinih organa i tkiva poput leukoen-cefalopatije. U KASNE KOMPLIKACIJE ubrajamo gubljenje pojedinih važnih funkcija kao što se dešava kod amputacija. osobito oni koji poslije latentnog perioda od 2 godine (EBV) mogu izazvati maligna oboljenja. Anemija se koriguje eritrocitima. U tim statistikama posebno ističu optimističku notu daje od broja oboljelih incidencija smrtnosti ispod 1/4. a oportunističke infekcije kao što je pneumocistis karini odgovarajućim lijekom (trimetoprim-sulfametoksazol). leukopenije. a cilj je što više odstraniti ili uništiti bolesnog tkiva. 198 . Prije svake biopsije izvršiti logične neinvazivne metode. izlaganje azbestu. Problemi postaju i sekundarne kanceroze. dijetalne ishrane bez masti. imunosupresivni lijekovi. Ovo su razlozi zbog kojih treba utrošiti vremena u ličnoj i familijarnoj anamnezi u cilju otkrivanja malignih bolesti i genetskih poremećaja. Vinca alkaloidi. a što manje oštetiti normalne ćelije. GENETSKI MEHANIZMI koji na razne načine mogu izazvati maligna oboljenja (Sy Down. treba da indiciraju i koštanu punkciju i analizu razmaza koji ima važnu ulogu u dijagnostici. U RANE KOMPLIKACIJE ubrajamo: metabolička oboljenja. zračenje i hemoterapija. Svaka hemoterapija suprimira koštanu srž i dovodi do pancitopenije. asparaginaze. ali mora imati znanje o ovom zdravstvenom problemu koji prelazi domen pedijatra. a često i presudnu. kako bi dijagnoza bila što ranije postavljena i bolesnik poslan u odgovarajući centar gdje se primjenjuju sve noviji i sve uspješniji protokoli. supresiju koštane srži i imunosupresiju.000 u dobi do 15 godina. Što se tiče prevencije neoplazmi. U pravilu. neizlaganje zračenjima itd. Još jedan pesimistički podatak je da je tendenca porasta malignih oboljenja stalna. kada se izliječi jedan karcinom. KOMPLIKACIJE HEMOTERAPIJE mogu biti rane i kasne. pa pored krvne slike treba stalno pratiti i nivo urične kiseline i kreatinina. Nespecifični simptomi često maskiraju pravu kliničku manifestaciju pa ih treba do detalja analizirati. trombocitopenija transfuzijom istih.NEOPLAZME l NJIMA SLIČNA OBOLJENJA U razvijenom svijetu. ali je uvijek problem leukopenija. Ca i druge. antracini i drugo. bleomicin. PRINCIPI TRETMANA NEOPLAZMI: OPŠTA POTPORA ORGANIZMA i specifična terapija. Od hirurga tražiti da pažljivo uzme materijal i ocijeni zahvaćenost okolnih organa kako ne bi ostale rezidue. Operiše se podacima incidencije 14/100. kao npr. hemihipertrofija.). obično teži. Uzroci: Nisu potpuno rasvjetljeni ali se pominju: FAKTORI IZ OKOLINE (60%): sunčana radijacija. mada je poznato da je kod diseminiranih neuroblastoma i preko 80%. merkaptopurinol. Kod pojave virusnih oboljenja u upotrebi su intravenski imunoglobulini i aciklovir. Transfuzija leukocita ne daje rezultate kakve daje transfuzija eritorcita i trombocita. citozin arabinozid. Isto tako je potrebno utvrditi raširenost i stanje prije početka terapije. Zato se teži identifikaciji infekcije. neoplazme u strukturi mortaliteta zauzimaju prvo mjesto u dobi od 1-15 godina. posebno leukemija i tumora CNS-a. U zadnje vrijeme uvedena je transplantacija koštane srži. posebno na K. Treba misliti na druge metabolite. jer se često previde detalji kao što su neurofibromatoza. jonizirajuće i rendgen zračenje. Treba posebnu pažnju posvetiti ishrani takvih bolesnika i emocionalnoj potpori. Istina je da se ljekar opše prakse ne sreće često sa kancerom kod djece. prije hirurških ekstirpacija se vrši biopsija i dobije histološka analiza. leukocitoze. Stoje opšti stavovi koji se preporučuju adultima (pušenje. malo se radi u pedijatriji. neki virusi. a sve druge pretrage prilagoditi kliničkoj situaciji. Fankonijeva anemija). Kod fizikalnih pregleda treba biti kompletan. alkilirajući lijekovi. aktinomicin D. Analizom krvne slike sa blažim anomalijama kao što su trombocitopenije. koje se mogu zapaziti 5-10 godina prije pojave malignoma. epipodofilatoksin. oštećenja miokarda sa posljedičnom kongestivnom dekompenzacijom. pojavi se drugi. U hemoterapiji se koriste: metotreksat. pušenje. ali se mogu i prventivno dati antibiotici i antimikotici. Često se ove tri vrste terapije kombinuju.

L3 sa karakterističnim ćelijama koje imaju vakuole u citoplazmi. jetra i limfni čvorovi su obično već zahvaćeni. a 20% se nađe bez posebnih antigenskih obilježja.000 na mm Analiza koštane srži preplavljenost razmaza koštane srži limfoblastima Rtg medijastinuma medijastinalne mase će se posebno naći u ALL sa T ćelijama Likvor Uvijek pregledati jer nalaz leukemičnih ćelija – loša prognoza Funkcija bubrega uričnu kiselinu i renalne funkcije provjeriti prije započinjanja terapije DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Dijagnoza ALL nije teška ako se na nju misli. .Mogu se naći izražene leukemične mase u medijastinumu. . krvarenje. U prvom redu treba uzeti u razmatranje febrilna 199 . ALL je prvo diseminirano maligno oboljenje koje je u potpunosti izlječeno hemoterapijom pa je postala važan model za koncepciju hemoterapije i kod drugih malignih oboljenja. oko 2/3 bolesnika sa ALL u vrijeme dijagnoze ima simptome i znakove koji traju oko 4 sedmice. a nešto rjeđe i hepatomegalija. a postoji nekoliko varijanti ALL što sugeriše da postoje i neki različiti etiološki faktori. egzantemi koji se ne povlače. . i . DIJAGNOZA Anemija U velikom broju bolesnika. B.HRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE teško je kasificirati iz više razloga. . .Artritisi i artralgije su prisutni u oko 1/4 bolesnika dok . febrilno stanje. ali je samo 25% sa Hb ispod 6 gr%. hromozomskim aberacijama (Sy Down. Progresivnom diseminacijom koštane srži javlja se .Leukemije To su najčešće forme dječijeg kanceroznog oboljenja. .L2 sa tendencijom povećanja ćelija i sa većim iznosom citoplazme. Postoji CITOHEMIJSKA KLASIFIKACIJA. “O” ALL. anoreksija.L1 gdje dominiraju mali limfoblasti sa malo citoplazme.AKUTNE LIMFATIČNE LEUKEMIJE (ALL) zauzimaju 76% slučajeva leukemija sa vrhom incidence oko 4 godine. . ali oko 20% ide sa leukocitozom iznad 50.000 na mm3. te sa više nukleolusa. AKUTNA LIMFATIČNA LEUKEMIJA Češće se javlja kod muške djece. Postoji IMUNOLOŠKA KLASIFIKACIJA sa primjenom monoklonalnih antitijela i drugih imunoloških markera: T.bljedilo. tzv.1/3 ima preosjetljivost na palpaciju kosti zbog subperiostalne invazije ili hemoragije. a . preB. što sve skupa ubrzava dijagnozu. Francusko-američko-britanska (FAB) grupa je napravite KLASIFIKACIJU NA OSNOVU IZGLEDA ĆELIJA U KOŠTANOJ SRŽI i podijelila na tri tipa: .Bolovi u kostima mogu biti prve manifestacije. prema tome bolest nije locirana kao kod solidnih tumora. i teleangiektatičkoj ataksiji). a .HRONIČNE LIMFATIČNE LEUKEMIJE se praktično ne sreću kod djece. . Prvi simptomi su obično nespecifični kao i kod virusnih respiratornih infekcija. Slezena.000 na mm3 Leukopenija ispod 3. a i na osnovu promjene na hromozomima (Filadelfia hromozom).AKUTNE NELIMFATIČNE LEUKEMIJE na njih otpada oko 20% i njihova incidenca se povećava sa dobi i sve je sličnija odraslima. KLINIČKE MANIFESTACIJE Pacijenti sa leukemijom skoro uvijek imaju diseminirano oboljenje u vrijeme dijagnoze sa zahvaćenom koštanom srži uz leukemične blast ćelije i u krvi. uobičajene markere (CALLA 50-60%). Češće se sreće u nekim imunodeficijentnim stanjima. bolesnici su iritabilni ili letargični.Rjeđe se mogu naći i znaci povišenog intrakranijalnog pritiska praćenog glavoboljom i povraćanjem što sugerira na zahvaćenost meningealnih opni leukemičnim infiltratima.Nekada je izražena splenomegalija i limfadenopatija. Trombocitopenija ali se nađu i sa trombocitozom od preko 100.

. pa se obično razmatraju posebno. drukčiji tretman i prognozu. a u koštanoj srži ispod 5% blasta. Kompletna remisija znači i vraćanje na normalnu hematopoezu. hidrokortizonom i citozin arabinozom (tripla th) ili radijacija kranijuma.  dok sa B ćelijama se rijetko liječi sa današnjom hemoterapijom. RTG pregledom medijastinuma nema patoloških promjena. mada infiltracija iste može biti i drugim malignim ćelijama. a testise kod muške osobe.j. 3. da bude u kompletnoj remisiji. KONSOLIDACIJA ILI INTENZIFIKACIJA podrazumjeva eliminaciju i onih nemjerljivih ali poznatih rezidua sa Vinkristinom i prednizolonom.tumorozne mase u medijastinumu. a i izlječenje se postiže kod većine. a oko 85% će biti u remisiji i poslije 5 godina od započete terapije. Postoje osnovne dvije kategorije limfoma:  Hodgkinova bolest i  non-Hodgkinov limfom Imaju različite manifestacije. Pregledom koštane srži riješe se dileme. t. TRETMAN U tretmanu ALL variraju klinički rizici. TERAPIJA ODRŽAVANJA ILI KONTNUIRANA TERAPIJA sa ciljem da likvidira sve zaostale leukemične ćelije u trajanju od 24 mjeseca. TRETMAN CNS-A označava intratekalnu hemoterapiju sa Metotreksatom (MTX). Najbolja je za prognozu tipizacija i subtipizacija ćelija. ali klinička slika može biti dosta od koristi. pacijenti sa standardnim rizikom su: ako imaju više od 2 godine a manje od 10 godina. prednizolonom i asparaginazom do nestanka simptoma i znakova bolesti. 4. Postiže se remisija. jer mogu dati pancitopeniju.  ALL sa “O” ćelijama ima najbolju prognozu i ulazi u remisiju 95%. Na primjer. Kod pregleda bolesnika na terapiju.broj Le iznad 100.000 na mm3. ali se obično tada može naći i primarni tumor.  ALL sa T ćelijom liječi se oko 50%.stanja sa adenopatijom. Pažljivim pregledom razmaza krvi kod mononukleoze će se naći tipične ćelije (virociti). Ovaj režim terapije se preporučuje za ALL sa standardnim rizikom i očekuje se remisija u 95% bolesnika i to za 4 sedmice. ali 5 godina preživi samo 60% bolesnika. Druga oboljenja sa oštećenjem koštane srži mogu biti: aplastične anemije ili mijelofibroze. Bazični program terapije sastoji se od 4 faze: 1. broj Le ispod 100. a blast ćelije nemaju izgled T i B ćelija. a pregledom koštane srži naći ćemo normalne ćelijske populacije. PROGNOZA Nepovoljnu prognozu čine sljedeći faktori: .000 na mm3 i . nije zahvaćen CNS. Limfomi Limfomi su relativno česta oboljena i dolaze na treće mjesto među malignim oboljenjima. INDUKCIONA REMISIJA sa vinkristinom. a samo 5-10% trebaju još 2 sedmice terapiju. uvijek dobro evaluirati lezije CNS-a. sva stanja bolesnika sa insuficijencijom koštane srži.dijete ispod 2 ili iznad 10 godina. Infektivna mononukleoza može povremeno predstavljati problem jer ponekad ima sličnosti sa ALL-om u kliničkoj manifestaciji. 2.  ALL sa tipom preB ćelija (T1-19) ima lošu prognozu. 200 .

kosti i koštana srž. obično neproduktivan ili simptome trahealne ili bronhalne kompresije-opstrukcije. Stadij 2. usporeno se vraćaju na normalu i kod bolesnika koji su dobro reagovali na terapiju. 1. jetra. eozinofila. U osnovi HB nastaje skoro uvijek iz limfnih čvorova. Ako su medijastinalni limfni čvorovi uvećani mogu izazvati kašalj. Nekad se slučajno otkriju sjene na preglednom rendgenskom snimku toraksa napravljenom iz bilo kojih razloga.  Zahvaćena 2 ili više limfnih regiona sa iste strane dijafragme ili  lokalna zahvaćenost ekstralimfatičnih organa ili mjesta.  Zahvaćen 1 limfni čvor u regiji ili  1 ekstralimfatični organ odnosno mjesto. Fizikalnim pregledom se zapazi da nema odgovarajuće inflamacije kojom bi se mogla objasniti limfadenopatija. prema prisustvu ili odsustvu respiratornih sistemskih simptoma ( noćno znojenje. a osnovna histološka karakteristika su ReedSternbergove ćelije. odnosno od mononuklearnih fagocit-retikularnih ćelija. histiocita. poslije limfnih čovorova su slezina. limfoidnog tkiva. Karakteristično je nakupljanje limfocita. 201 . DRUGE DVIJE VARIJANTE SU RJEĐE (3 i 4). Čvorovi su čvrsti. 2. U manje djece uvećani medijastinalni limfni čvorovi teško se razlikuju od velikog timusa. Ovo će biti značajno radi radioterapije. Primarna mjesta HB. Zato što ima kolagena. Treba odrediti da li su A ili B kategorije. Stadij 4. Široke trake kolagena dijele oboljele limfne čvorove. Širenje je najprije u okolno tkivo. plazma ćelija. PATOLOGIJA Postoje 4 histološka tipa HB sa posebnom kliničkom slikom i prognostičkim šansama. a 70% adolescenata. U ove forme HB češće su zahvaćeni ekstramedularni regioni u vrijeme Dg. skorašnji gubitak tjelesne mase više od 10%. Fokusi nekroze mogu postojati u žarištima. Za prognozu i plan tretmana trebalo bi odrediti anatomski stadij HB u vrijeme dijagnoze. povišena temperatura. sa ili bez povećanja limfnih čvorova. limfne čvorove i putem limfnih sudova. HB MIJEŠANIH ĆELIJA je po čestoći druga varijanta i obuhvata 40% do 50% pacijenata. osobito u medijastinumu. neosjetljivi. kao što je prikazano na sljedećoj tabeli. a ekstranodularno primarno mjesto učestvuje sa manje od 1 % oboljelih. Nekad treba eksplorativna laparotomija kako bi se dokazala proširenost intraabdominalnih organa. malignih ćelija i Reed Stembergovih ćelija. plus 1 ili više limfnih čvorova regona sa iste strane dijafragme. a nekad mogu biti zahvaćene aksilarne i ingvinalne regije. Ćelija je porijeklom od antigen-prezentirane ćelije. radiološke promjene u ovim regijama.  Difuzna ili diseminirana zahvaćenost jednog ili više ekstralimfatičnih organa ili tkiva. NODULARNO SKLEROZIRAJUĆA VARIJANTA je najčešća i zauzima oko 50% mladih bolesnika. Nekad to roditelji ili pacijenti primjete. Mnogo se danas govori i piše da bi EB virus mogao biti upleten u patogenezu oboljenja. Dječaci oboljevaju 2 puta češće od djevojčica. Nekad se nađe više oboljelih u familijama. HB nastaje iz T-zavisnih regija. Uzrok nije definisan. diskretni pojedinačni ili multipli. ANN ARBOR SISTEM STADIJA HB Stadij 1.HODKINOVA BOLEST (HB) Bolest se javlja rijetko prije 5 godina. a sumnja se na viruse niske virulencije. Stadij 3.  Zahvaćeni limfni čvorovi sa obje strane dijafragme  Ili kombinacija lokalno ekstranodularnih organa ili mjesta uz zahvaćenost slezine.) KLINIČKE MANIFESTACIJE Najčešća prezentacija počinje sa uvećanjem cervikalnih i supraklavikularnih limfnih čvorova.

Takvi pacijenti nose povećan rizik od infekcija koje se javljaju u pacijenata sa imunosupresijom. Varicella-zoster se javlja. a ako se javi sam. Pažljivom anamnezom i fizikalnim pregledom. Poznato je da HB napada stariju djecu i adolescente. neobjašnjiva. Naglašava se da splenektomirani pacijenti mogu završiti i letalno zbog sepse sa inkapsuliranim bakterijama (streptokok pneumonije. Reaktanti akutne faze upale (SE. uključujući neutrofile. Pruritus nije čest. Broj krvnih elemenata nema neku posebnu važnost. a čvorovi perzistiraju. Ekstranodularna zahvaćenost je neobična manifestacija u vrijeme dijagnoze. histioplazmoza) koje mogu poprimiti i sistemski karakter. pa kad je proces difuzan. U nekom procentu bolesnika sa skorašnjom anamnezom za preboljelu infektivnu mononukleozu. neobjašnjiva limfadenopatija. po nekim autorima. hemofilus influenze). treba uraditi pregledni snimak pluća kako bi se isključile tumorske mase u medijastinumu. Generalno gledano. CELULARNI IMUNITET je oštećen kod HB kao posledica same bolesti. trebalo bi napraviti i biopsiju lezije. ali limfni čvorovi zahvaćeni iznad ove linijene nekada ne budu ispunjeni kontrastom. kad limfni čvorovi perzistiraju bez regresije. slezina se može odstraniti. limfografija je dobra metoda za dokazivanje limfnih nodula ispod L2 pršljena. kako bi se dokazala sigurna prisutnost ili odsutnost bolesti infradijafragmalno. poslije RTG-a pluća. Mogu se pojaviti imunološka oboljenja kao što su: hemolitička anemija. ali se javlja sa progresijom bolesti. Često se sreće povišena temperatura sa tahipneom. Mogu biti prisutni opšti simptomi: noćno znojenje. ali mogu biti prisutni i znaci plućne insuficijencije. u 1/3 bolesnika. Treba napraviti i CT toraksa. ali se mogu naći promjene u bijeloj lozi. LEZIJE JETRE će se manifestovati znacima hepatobilijarne opstrukcije. feritin. a kadkad eozinofilije i monocitoze. kod djevojčica bi trebalo ovarije odmaći iz polja zračenja (uvući iza uterusa ili na drugi način 202 . biopsija limfnog čvora je opravdana. PLUĆA mogu biti zahvaćena pahuljičastim mrljama na radiološkom snimku. što treba imati uvijek na umu. kriptokokoza. Kad se već napravi laparotomija. Onda je to IV faza bolesti (stadij). Pacijent može imati blage sistemske simptome ili biti bez simptoma u vrijeme dijagnoze. Cu. letargija. Ako se planira radioterapija u regiji pelvisa. kada su i infekcije cervikalnih limfnih čvorova česte. napraviti biopsija jetre. Mogu se razviti fungalne infekcije (kandidijaza. ali ne i prirodu procesa. trombocitopenija sa odgovarajućim antitijelima ili nefrotski sindrom. Kod CT pregleda treba procijeniti pluća i perikard jer će to imati uticaja na prognozu. Anemija i trombocitopenija se češće viđaju u bolesnika sa već diseminiranom formom oboljenja. lako povišena temperatura. slijedeći napor treba učiniti da se odredi stadij. KIČMENA MOŽDINA . Kad se došlo do dijagnoze. limfopenije. DIJAGNOZA: Na HB treba posumnjati kad god postoji perzistentna. teško se razlikuje od diseminirane fungalne infekcije. Mnogi autori naglašavaju da funkcionalni testovi za jetru nisu realni indikatori oboljenja jetre. Tretira se aciklovirom.CT i MRI omogućiće razlikovanje lifmnih čvorova od timusa. javiće se i znaci kompresije kičmene moždine. Prije biopsije cervikalnog čvora. Zato će nekad biti indicirana laparotomija. pa laparotomija neće biti ni potrebna u svrhu dijagnostike. gubitak na težini. ZAHVAĆENOST KOŠTANE SRŽI može se manifestovati neutropenijom. kao što i veličina slezine slabo korelira sa stepenom zahvaćenosti slezine. CRP) mogu biti povišeni i često se traže. pa se zato ta procedura ne radi često kod djece. a sa progresijom se razvijaju znaci hepatocelularne bolesti. CT ili MRI abdomena će prikazati uvećane nodule. mada su to samo nespecifični markeri aktivnosti bolesti. ali obavezno treba uzeti uzorak limfnih čvorova iz bilo koje regije trbuha. ali i tretmana. jer se tim potvrđuje dijagnoza. također treba uraditi biopsiju. lako zamaranje i slab apetit. ako ne otkrijemo inflamatorni proces odgovaran za limfadenopatiju. anemijom i trombocitopenijom. Kad se sumnja na plućnu leziju. ne treba sumnjati da je bolesnik u kategoriji B.Ako je tumorska ekstranodularna masa izvršila presiju na kičmeni kanal. odnosno raširenost bolesti.

Neki od ovih lijekova mogu oštetiti i funkciju testisa. javlja se sa incidencom oko 0. U američke djece javljaju se limfomi koji liče Burkitt limfomima afričke djece. srednjeg i visokog stepena. Prolongirana remisija ili izliječenje zavisi od primarnog stanja u vrijeme dijagnoze. Bleomicin i Vinblastin. Pacijenti sa lokaliziranim formama (l ili IIA stadij) doživjeće puni rast. NON-HODGKINOV LIMFOM (NHL) Pod NHL označavamo heterogenu grupu solidnih limfnih tumora koji su češći od HB u mlađem dobu. samo oko 50% onih iz III i IV stadija. a kod imunodeficijencije tipa WiskottAldrich i ataksije teleangiektazije sa incidencijom od 10% ili više. a potom se nastavlja sa malim dozama radijacije (2. a oko 3 puta češći u muške djece.500 rada) onih površina koje su bile zahvaćene. predisponiraju ovoj vrsti limfoma. Kod zračenja gornjih djelova tijela može doći do restrikcije plućnih funkcija (plućnog kapaciteta). Klasifikacija NHL je pod stalnom revizijom.zakloniti). klavikula i grudnog pupoljka u djevojčica. prokarbazin. Danas se uzima da su mnoga pitanja još otvorena kao što su: Da li bolesnika u početku tretirati i hemoterapijom? S kolikim dozama zračiti? Kako toksičnost utiče na rast djeteta? PROGNOZA: Sa opisanom terapijom. Većina 203 . Standardne doze rijetko imaju efekta na rast. usporiti rast kičmenog stuba. Adriamicin.500-4. Tim pacijentima se preporučuje pneumokokna vakcina iza laparotomije i dugo profilaktično davanje penicilina. Većina pacijenata iz I i II stadija biće izliječena. U oko 1/3 oboljele djece stadij bolesti se određuje prema kliničkom nalazu. U mlađe djece može nastati zastoj u rastu. oštećenja funkcija srca i znakova hipertireoze. obično od limfoma.000-2. Preko 50% takvih pacijenata će doživjeti recidiv bolesti i onda će biti kombinirana terapija (hemoterapija). Cilj tretmana je izliječenje i što manje oštećenje (što manje toksičnih incidenata). Sa hemoterapijom može doći do plućnih i kardijalnih oštećenja zbog toksičnosti (Bleomicinpluća. Djeca sa urođenom agamaglobulinemijom ili teškom kombiniranom imunodeficijencijom oboljevaju od malignih oboljenja sa incidencijom od oko 5%. pronizon. Može se uraditi biopsija koštane srži kako bi se odredila zahvaćenost koštane srži. a što je i terapija izbora. Sekundarna maligna oboljenja (akutna leukemija) u bolesnika koji su primali hemoterapiju. a to će se postići samo standardnim zračenjem polja sa dozom od 3.000 rada. Oko 1-2% pacijenata kojima je urađena splenektomija sa laparotomijom. a revidira se kad bude gotov patohistološki nalaz. razvija se SEPSA sa steptokoknom pneumonijom ili hemofilus influenze. Djeca više nego odrasli imaju difuzne i brzorastuće forme. vinkristin (Onkovin). Imunodeficijentna stanja. a nažalost. u 90% pacijenata sa HB. Za razliku od afričke forme. Isto tako mogu nastati adhezije u pacijenata sa laparotomijom. TRETMAN: Radioterapija i hemoterapija su jako efektne metode u liječenju HB. Na površini ćelija nose imunoglobuline koji nastaju od B limfocita i pokazuju česte hromozomske translokacije. a Doxarubicin-srce). američki limfomi nisu uvijek u vezi sa EB virusom. Ovakva terapija može dovesti do dugotrajnog odsustva HB. Terapija treba da je konzistentna sa 6 ciklusa.5% godišnje. Zračenje ovarija može dovesti do steriliteta i prijevremene menopauze ili obojega. Incidencija limfoma je povećana u pacijenata pod imunosupresivnom terapijom kao što su poslije transplantacije bubrega. u trajanju od 6 mjeseci. ako se tretiraju intenzivnom hemoterapijom. osobito u kojih je poslije zračen trbuh. Sadašnja klasifikacija ih dijeli na limfome malog. pa i kod uznapredovalih kazusa. postigne se kompletna inicijalna remisija. Većina pacijenata ima šansu za dugoročnu kontrolu bolesti ili izliječenje. Od hemoterapeutika mogu doći u obzir: nitrogen mustard. urođena ili stečena.

 Limfomi grudnog koša polaze iz prednjeg medijastinuma.dječijih limfoma spada u kategoriju visokog stepena. 204 . pa zahtjevaju i u početku hemoterapiju.  Vratna regija . Tu crijeva ima sklonsot da diseminira. Opšta karakteristika uvećanih limfnih čvorova je neosjetljivost. isključujući medijastinum i stadij abdomen. a može biti praćen i ascitesom. Ovi pacijenti zaslužuju posebnu pažnju i brzu dijagnozu. ileocekalna regija ili prepone mogu biti također mjesta primarnog Tu. Treba napomenuti da se može pojaviti regresija i prije terapije.pleura) Bilo koja raširena interabdominalna forma.  Bilo koja od pomenutih formi sa incijalno zahvaćenim CNS-om ili koštanom srži u vrijeme postavljanja dijagnoze. na palpaciju tvrdi. Pored lokalnih manifestacija NHL mogu da se manifestuju sistemskom manifestacijom. može ledirati kranijalne nerve ili će izvršiti kompresiju kičmene moždine. ali daljnim rastom konfluiraju. u čijem će sadržaju biti i ćelije limfoma. Sistemski simptomi i znaci kao što su: povišena temperatura.ali da su sa iste strane dijafragme. TRETMAN Osnovnu ulogu treba prepustiti hirurgu. prezentirajući se kao abdominalna masa. intestinalna opstrukcija ili intususcepcija. Primarni Tu GIT. gubitak na težini i slični. ali sa iste strane dijafragme. Dva pojedinačna Tu (ekstranodularna) sa ili bez regionalnih čvorova. Pored biopsije treba da odstrani i lokalizovani tumor. dok Burkitt i histološki limfomi porijeklom od B ćelija nisu diferenciranu.obično u ileocekalnoj regiji sa ili bez zahvaćenim mezenterijalnim nodulima a koji se moraju. ne javljaju se često. KLINIČKE MANIFESTACIJE Klinička slika ovisi od mjesta primarnog Tu i raširenosti (regionalne i u udaljene organe). Oteklina raste brzo i znatno se povećava za 1-2 nedelje.  Regioni kao što su aksile. U pacijenata sa imunodeficijencijom primarni intracerebralni limfomi mogu se pojaviti sa lezijom moždane mase. Dva ili više nodalna regiona.  Limfomi kosti daju lokalne i difuzne bolove u kostima i obično su posledica diseminirane forme Tu.  Meninigijalna manifestacija će biti praćena znacima povećanog intrakranijalnog pritiska ili ako je proširen Tu. II  stadij    III  stadij   IV stadij Jedan Tu (ekstranodularan) sa zahvaćenim regionalnim čvorovima. Postoji jasna veza između medijastinalnog primarnog mjesta i onih koji nastaju porijeklom od B ćelija. Dva pojedinačna Tu (ekstranodularna). SISTEM STADIJA NHL U DJECE I  Jedan Tu (ekstranodularni) ili samo jedna area (nodalna).timus. odvojeni u početku od drugih čvorova. Tumorske T ćelije imaju limfoblastnu histologiju. posebno hematogeno. pa mogu provocirati kašalj ili progresivnu dispneu zbog kompresije respiratornih puteva ili pleuralnog izliva. Može se reći da imunološka i histološka tipizacija koreliraju. Na primjer. a primarni je na drugom mjestu. otok cervikalnih ili supraklavikularnih limfnih čvorova. Mogu dati i sindrom kompresije vene kave.  Abdominalni limfomi su najčešće locirani u ileocekalnoj regiji. ali na suprotnoj strani dijafragme. Bilo koji primarni intratorakalni Tu (medijastinum. bar većina.Limfomi se mogu javiti na vratnoj regiji i glavi kao bezbolna neobjašnjiva tvorevina. resecirati (preko 90%).

Kad Tu zahvati i koštanu srž. ali steroide ne treba davati za smanjenje edema. U bolesnika sa limfomom T ćelija uključuje se neka vrsta terapije za prevenciju CNS-a (hemoterapija. pa je zato th. U pacijenata sa histološkim limfomom tipa Burkitt. režim tretmana ide sa većim dozama metotreksata i citoksana. Histološka dijagnoza je neophodna. PROGNOZA Sa sadašnjim tretmanom može se 90% pacijenata. najbolje prije svake terapije. izbora. izliječiti. akutna renalna insuficijencija. U toku tretmana može nastupiti fulminantna opstrukcija disajnih puteva. 205 . jer mogu pojačati proces lize tumora. ali ne traje više od 1 godine. Za primarne intratorakalne Tu. Ovaj Tu porijeklom od B limfocita brzo raste i brzo recidivira. a trajanje se može produžiti i preko 1 godine. a oko 50% iz III i IV stadija. izgledi za izliječenje su lošiji. brza metabolička dekompenzacija uz progresiju opšteg lošeg stanja. Zato je dobro disajne puteve pregledati CT-skenom i to prije anestezije. još je intenzivnija terapija sa režimom od 10 lijekova. Daje dobre šanse za kompletno izliječenje. kao i od stepena diseminacije. mjesta Tu. Kod lokalizirane bolesti tretman je sličan kao kod ALL. Preporučena terapija zavisi od vrste Tu. pa pređe u leukemičnu konverziju. pa zahtijeva često hitnu medikamentoznu terapiju. Započinje se obično sa alopurinolom zbog velike i brze progresije NHL. bar za sada kao najefektnija th. intenzivna.Zato treba ispitati renalnu funkciju i nivo serumske urične kiseline. iz l i II stadija. zračenje ili pak oboje). U pacijenata sa relapsom uspjesi se postižu intenzivnijom hemoterapijom uz autolognu reinfuziju koštane srži i transplantacijom koštane srži od identičnog gemelusa. ali traje samo 6 mjeseci i to za sada predstavlja th.

Njegove osnovne karakteristike su poremećaj u metabolizmu ugljenih hidrata. glukagona. Sezonski porast incidence je u hladnim godišnjim dobima (virusne infekcije). Učestalost je veća kod djece koja nisu dojena ili su dojena kraće od 3 mjeseca. Ketonemija.te puno prije tečnosti. a u dječaka 12-14 godina. Prvi pik incidence je u dobi 5-8 godina. acetosirćetna i βoksibuterna kiselina. ICA (islet cell antibodies). Glad za glukozom u ćelijama ostalih insulin ovisnih tkiva. skorašnji stres te ekspozicija toksinima.insulin ovisni diabetes (IDDM insulin dependent diabetes mellitus)  Tip II . Aceton se osim urinom eliminiše i u izdahnutom zraku te se oko pacijentaširi karakterističan zadah na trulo voće. Nivo glukoze u krvi raste ali je ona nedostupna ćelijama. Koža i sluznice suhi.)  sekundarni diabetes. Pacijent jako žeđa – polidipsija . Dijete puno mokri . Počinje najčešće do 18. obrazi zažareni tkiva i ćelije dehidriraju. od kojih najveću masu čine jetra. U kasnijim fazama bolesti dolazi do potpune destrukcije β ćelija. kompenzira se glikogenolizom i glikoneogenezom. Acidoza koja je ovdje metabolička respiratorno se kompenzuje produbljenim i ubrzanim disanjem -Kussmaulovo disanje. Sklonost za IDDM je genetski uslovljena. Rubeola). ketonurija i acidoza su rezultat velike količine acetonskih tijela. u porastu. godine života pa se naziva i juvenilni diabetes. mišići i masno tkivo. glikozurija i ketonurija. Lipolizom se proizvode velike količine acetil CoA koji ide u sintezu keto tijela: aceton. U djece i omladine javlja se uglavnom Tip l (IDDM).poliurija -a kod manje djece javi se čak i sekundarna enureza. Do sada je dokazano da trigger faktor mogu biti virusne infekcije (Mumps. Dokaz za autoimunu osnovu nastanka IDDM je da se u 80-90% novootkrivenih pacijenata nađu cirkulirajuća antitijela na vlastite ćelije β otočića tzv. masti i proteina.ODABRANA POGLAVLJA IZ ENDOKRINOLOGIJE Šećerna bolest u dječijem i adolescentnom dobu Diabetes mellitus je sindrom koji nastaje zbog nedostatka inzulina. Pretpostavka slijeda događaja u nastanku IDDM (Botazzo i sur.ckie. Coxsa. Mlađa djeca obično u pretkliničkoj fazi bolesti slabije jedu. 1991. posebno iz masti. hormona rasta i kortizola. Za IDDM tipični su: hiperglikemija-slučajni uzorak > 11 mmol/l. ali mršaju jer je organizam u energetskom kolapsu. Tipična lezija je insulinitis koji se vidi u ranim fazama bolesti a patohistološki se prezentira limfocitnom infiltracijom. mada je posljednjih decenija uopće.) PATOFIZIOLOGIJA Bez inzulina nema aktivnog transporta glukoze osnovnog energentau ćelije svih organa i tkiva (osim mozga koji je insulin neovisan organ). Epidemiologija Učestalost IDDM varira geografski. Etiologija i patogeneza Osnovni uzrok IDDM je manjak inzulina koga proizvode β ćelije Langerhan-sovih otočića pankreasa. te odgovara polasku u školu i povećanoj ekspoziciji infektu. a drugi pik se poklapa sa početkom puberteta.. a starija jedu velike količine hranepolifagija. Osnovni gen koji predisponira IDDM lociran je na kratkom kraku 6 kromosoma i poznat je kao HLA Što osim genetske predispozicije inducira njegovu pojavu predmet je naučnih rasprava i istraživanja. U dojenačkoj dobi bolest je izuzetno rijetka.insulin neovisni diabetes (NIDDM non insulin dependent diabetes m. Povišen je i nivo inzulinu kontraregulatornih hormona: kateholamina. Klasificira se uopće u 3 osnovna entiteta:  Tip I . Velika koncentracija ketona može podražiti peritoneum te se pacijenti pored mučnine i povraćanja 206 . bubrežni prag se premaši te se izlučuje urinom glukozaglikozurija. te u vezi s tim energetski disbalans u organizmu. Svi ovi procesi pretječu supklinički a bolest se klinički manifestuje tek kada je uništeno 85-90% β ćelija. Aktiviraju se alternativni putevi proizvodnje energije. Kada ŠUK (glukoza u krvi) raste iznad 9-10 mmol/l. Kod djevojčica to je dob 10-12 godina. Glukoza povlači vodu i elektrolite osmotskim putem.

O endogenoj sekreciji insulina posredno saznajemo putem koncentracije C-peptida u cirkulaciji i urinu. DIJAGNOZA Temelji se na karakterističnim kliničkim znakovima bolesti . nalazi se teža ketoacidoza koja se treba liječiti intravenskom terapijom.6 mmol/l.75 grama/kg tjelesne mase (ne više od 75 grama ukupno).  polifagija. Oni su po svom aminokiselinskom sastavu identični ljudskom insulinu a maksimalno prečišćeni. Osnovni segmenti terapije su:  inzulinoterapija.  polidipsija.5 grama glukoze na kg tjelesne mase. dijete mrša i dehidrira. doživotne inzulinoterapije korise isključivo tzv. Ova faza traje nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci. U prvoj fazi akutnog metaboličkog poremećaja  kod 50% djece.  a 10% djece ima samo povišen ŠUK uz glikozuriju. Standardna doza glukoze koja se daje natašte prilikom izvođenja OGTT je 1. a zbog nemogućnosti utilizacije te hrane i neprekidnog gubitka vode. humani inzulini. piogene infekcije kože. bez tragova stranih proteina tako da su nus pojave rijetke. NPR: prosječno zdravo 10-godišnje dijete ima kalorijski unos 2000 kcal/24h. Dijagnoza se rijetko postavlja slučajno (prilikom sistematskih pregleda ili preoperativno). Proces autoimune destrukcije β-ćelija postepeno napredujete nakon uništenja svih ćelija nastupa faza TOTALNOG DIJABETESA. 207 .  Kod djevojčica prvi znak bolesti nekad može biti mikotični vulvovaginitis. Moždane ćelije su veoma osjetljive na sve ove negativne uticaje te kao krajnji ishod može nastati poremećaj svijesti .  dijeta te  fizička aktivnost uz  kontinuiranu edukaciju pacijenata i roditelja.diferencijalno dijagnostički akutni abdomen. u kojoj je nedostatak endogenog inzulina apsolutan. 30. Zato uprkos povećanom unosu vode i hrane. Razvojem dijabetesa dnevni gubitak vode je oko 5 litara a glukoze 250 grama što je 1/2 ukupnog kalorijskog dnevnog unosa. 90 i 120 minuta nakon testa a nekada i nakon 180 minuta. Gotovo 90% novootkrivenih IDDM pacijenata ulazi u fazu remisije tzv.3-6. od čega 50% potječe iz ugljenih hidrata. cilj terapije je održavanje nivoa glikemije natašte u rasponu 3. INZULINOTERAPIJA . Potrebe za inzulinom se smanjuju. te kod djece koja su jako opterećena porodičnom anamnezom. 60. te je koncentracija C peptida ekvimolarna količini secerniranog inzulina. Oralni glukozotelerans test radi se samo kod djece kod koje znakovi bolesti nisu jasno izraženi.kod djece i omladine se zbog kontinuirane. Klasični simptomi bolesti su:  poliurija.koma.  40% djece dolazi sa više ili manje izraženom glikozurijom i ketonurijom bez ketoacidoze. Nivo glukoze se mjeri 0. Potrebe za inzulinom se povećavaju.  gubitak tjelesne mase. LIJEČENJE Da bi se spriječile akutne i kasne komplikacije. a djeci ispod tri godine daje se nešto veća količina i to 2. medeni mjesec (honey moon) i to unutar 2-3 mjeseca nakon postavljanja dijagnoze. KLINIČKI TOK BOLESTI Period od prvih znakova bolesti do postavljanja dijagnoze traje najčešće 2 nedjelje do 1 mjesec. a postprandijalno < 10 mmol/l. bez težeg metaboličkog poremećaja. Određivanjem gena HLA sistema uz određivanje titra ICA utvrđujemo porodičnu sklonost. C peptid nastaje cijepanjem proinzulina na C peptid i inzulin.žale na bol u trbuhu . a kod djece u pubertetu. dobiveni genetskim inženjeringom.hiperglikemija uz glikozuriju.

8 -1 IJ/kg/TT. Omogućava normalan rast i razvoj djeteta. Izbjegavaju se brzogorući ugljeni hidrati (šećer. Već od 7. U periodu adolescencije doza inzulina se ustali na 0.  Večernja doza je zbog odmora 1/3 od ukupne doze.u 07h i 19h. Homorap) mutni (Monotard. meso i zamjene. mlijeko i zamjene. 208 . da se  50-55% energetskih potreba zadovoljava iz ugljenih hidrata. TJELESNA AKTIVNOST .je neizostavan dio terapije i sprovodi se svakodnevno. U fazi istraživanja je aplikacija inzulina pomoću posebnih inzulinskih pumpi DIJETA . kao i u pubertetu. EDUKACIJA DJECE I RODITELJA je uz optimalno provođenje prethodnih segmenata terapije neophodna za postizanje dobre kontrole bolesti. s tim da prije intenzivnog treninga treba dati 10-15 grama ugljenih hidrata koji se odbiju od ukupnog kalorijskog unosa.prehrana dijabetičnog djeteta odgovara optimalnoj prehrani zdravog djeteta.Vrsta inzulina kristalni bistri (Actrapid. mase x tjel. kruh i zamjene. U oba termina kombinuje se bistri i mutni inzulin. 6. voće i zamjene. 3. Na ovaj način postiže se bolja regulacija glikemije.  Jutarnja doza je 2/3 ukupne doze a od toga je 2/3 mutnog a 1/3 bistrog inzulina. s tim što je u remisiji manja. godine starosti djeteta počinje obuka za samostalno sprovođenje terapije i samokontrole. a time je i učestalost kasnih komplikacija rjeđa. penkalo. masa u kg. slatkiši. i opasnošću od hipoglikemije. Za pacijente na dvokratnoj insulinoterapiji jelovnik se sastoji od 6 obroka koji su određene količine i sastava hrane a uzimaju se uvijek u isto vrijeme. masnoće i zamjene. Danas je najveći broj djece i omladine na intenzificiranoj inzulinoterapiji tzv. jer je normalna.5-1 IJ/kg/TT.(3 x dob u godinama)  kcal/dan = kcal/kg tjel. povrće i zamjene. u fazi totalnog dijabetesa se povećava. Doza u prosjeku iznosi 0. ali okolina mora da bude upoznata sa bolešću djeteta. Intenzificirana terapija daje veću slobodu u terminima obroka (3 glavna) uz odgovarajući kalorijski i kvalitativni unos hrane. 2. Preporučuju se potrošni sportovi. zbog djelovanja inzulinu kontraregulatornih hormona. a istog odnosa bistrog i mutnog inzulina. slatka pića i slatko voće). 5.  30-35% iz masti a  15% iz bjelančevina Namirnice se prema uputama Američkog udruženja za dijabetes (ADA) svrstavaju u 6 grupa i to 1. Homolons) početak djelovanja maksimum djelovanja ukupna dužina djelovanja (u satima) (u satima) (u satima) 1/2 1-5 6-7 2 6-12 16-20 Kod mlađe djece i novootkrivenih IDDM pacijenata koristi se SHEMA DVOKRATNE INZULINOTERAPIJE apliciranje špricom . te se poklapaju sa pikovima djelovanja inzulina. Dijeta je sastavljena tako. Jelovnik se sastavlja prema tačno određenim uputama ne samo za kalorijski unos nego i za broj obroka a u ADA jedinicama je izražena količina hrane iz ovih grupa za svaki obrok. Bistri inzulin se aplicira prije 3 glavna obroka a mutni jedanput prije spavanja. ali kontrolirana po kalorijskom i kvalitativnom unosu. Kalorijske potrebe odrede se prema uzrastu djeteta idealne težine i to:  kcal/dan = 1000 + (100 x dob u godinama)  kcal/kg tjel mase = 90 . te je ravnomjerno raspoređena u obrocima za dijete odgovarajuće dobi. 4. Proces edukacije je kontinuiran i počinje od prvog kontakta sa pacijentom i traje cijeli život.

hepatomegaliju. Simptomatologija se javlja pri individualno različitim vrijednostima glikemije. a  bikarbonati niži od 15 mmol/l. rukovodeći se u ovom periodu prije svega stepenom dehidracije. a zatim 7 ml/kg/TT.  bol u trbuhu te  pomućenje svijesti . nesvjestica. koriguju na osnovu rezultata urinarnog monitoringa (4 x dnevno). glad. a u tom slučaju ŠUK je nizak a glikozurija negativna. Prilikom svake posjete liječniku treba odrediti tjelesnu masu (po mogućnosti na istoj vagi) a dva puta-godišnje tjelesnu visinu. Sastoji se od:  uvida u dnevnik samokontrole.loša glikozurija>20g –  regulacija bolesti i određivanja SUK-a svaka 3 sata .  Kada glikemija padne ispod 16.  procenat glikoliziranog hemoglobina (HbA1c). Najvažnije je na vrijeme uočiti simptome: znojenje.  Svakih 6 mjeseci određuje se titar antiinsulinskih antitijela.2 mmol/l i niže.koma. slabost muskulature. DIJABETIČNA KETOACIDOZA . koji nam daje uvid o srednjoj glikemiji u posljednja 2-3 mjeseca. glavobolja. zatim  procjena statusa tireoidnih hormona uz obavezno određivanje titra antitireoidnih antitijela zbog velike incidence pridružene hipotireoze takođe autoimune geneze. sljedećih 11 sati. umor.6 mmol/l. Kod pacijenata sa čestim hipoglikemija radi se EEG (elektroencefalografija). ACETONURIJA .dnevni profil glikemije. Treba brzo reagirati davanjem 10-15 grama ugljenih hidrata per os ako je dijete svjesno ili 1 mg glukagona. MAURIAC-OV SINDROM . Terapiju Prvo započeti rehidracijom pacijenta.  određivanja glukoze u 24 satnom urinu .25.  Glikemija prelazi 16. osjećaj hladnoće. te kontrole glikemije. promjene ponašanja te na koncu gubitak svijesti i koma. svakih 1-3 mjeseca. posebno kod mlađe djece. a 209 .  Koristi se fiziološka otopina i to u količini od 15 ml/kg tjel. PROCJENA METABOLIČKE KONTROLE radi se.može biti udružena sa glikozurijom i ukazuje na nedostatak inzulina. Može se javiti i zbog gladovanja. a ako je dijete bez svijesti hitno transportovati u medicinsku ustanovu. te EMG (elektromiografija) i procjena funkcionalnog statusa bubrega.česta je komplikacija pacijenata sa IDDM. mase u prvom satu.6 mmol/l fiziološka otopina se zamijeni Glucosalinom. ali najčešće na 2. Kliničkom slikom dominira:  povraćanje.može biti prva manifestacija bolesti.  pH je niži od 7.  Kussmaulovo disanje.  jedanput godišnje radi se lipidogram.  dehidracija. Obzirom na veću osjetljivost prema infektu kao i vremenom slabiju perfuziju okrajina veliku pažnju treba posvetiti ličnoj higijeni. kušingoidan izgled i zaostatak u spolnom razvoju. ali se javlja i prilikom infekta. njezi stopala kao i njezi mjesta aplikacije inzulina. te grešaka u inzulinoterapiji i ishrani pacijenta.  Godišnje se takođe rade okulistički pregled.Od početka bolesti pacijenti vode dnevnik samokontrole u koji se upisuju doze inzulina koje se svakodnevno. AKUTNE KOMPLIKACIJE HIPOGLIKEMIJA .Pacijenti koji mjesecima i godinama primaju nedovoljne doze insulina pokazuju zaostatak u rastu.

 Kada glikemija padne ispod 16. Desni lobus je obično nešto veći./kg bistrog inzulina intravenski. Terapija je postepeno smanjivanje doze insulina. promjene na velikim krvnim sudovima. Zahvaljujući vrlo sofisticiranom načinu terapije i kontrole pacijent može da ima kvalitetan život te da doživi za njegovu sredinu prosječnu životnu dob. mlijeko.je komplikacija hroničnog predoziranja insulina. kada glikemija padne ispod 11. Inzulinoterapiju početi  odmah. a  najdalje kada glikemija padne na 11.  Sljedeća 2 dana pacijent se hrani na 6 sati (voćni sok. Osnovni proces je aktiviranje joda tj. aplicirano na isti način. po formulama izračunata količina zbog mogućih komlikacija u smislu edema mozga i intrakranijalnog krvarenja. Spajanjem jedne molekule mono-i jedne molekule dijodtirozina nastaje T3. SOMOGY-JEV FENOMEN .  MAKROANGIOPATIJA tj. Obzirom na autoimunu osnovu IDDM nisu rijetke ni druge. a aktivira se i poliolski put abnormalnog metabolizma glukoze pri čemu nastaje veoma toksični alkohol sorbitol. Štitna žlijezda Locirana je u prednjem dijelu vrata. a nakon prestanka parenteralne terapije daje se peroralno uz kontrolu kalemije. a spajanjem 210 . posebno endokrine autoimune bolesti npr. a sastoji se od dva lobusa koji su vezani isthmusom. Karakteriziraju je kontrakture interfalangealnih zglobova prstiju šaka a počinje na zglobovima malog prsta. Već u 2. Heiropatija je kasna komplikacija čiji se početak uočava još u dječijoj dobi. aplikacijom 0. retine (retinopatija) te nerava (neuropatija).1 I./kg bistrog inzulina na sat.1 I. Ako je pH ispod 7. a zatim nastaviti aplikacijom 0. banana) uzimajući 1/2 potrebnog kalorijskog unosa. Jod se u takvom jonskom obliku veže za aminokiselinu tirozin na 1 ili na 2 mjesta.1 mmol/l daje se otopina 5% Glucosae.i dijodtirozin. Nakon stabilizacije. Adekvatno tretiran IDDM djece i omladine nije više tako zastrašujuće oboljenje niti prepreka za normalan rast i razvoj.J. za 2-3 dana prelazi se na klasičnu dvokratnu insulinoterapiju kombinacijom bistrog i mutnog insulina.6 mmol/l doza insulina se smanjuje na 0. KASNE KOMPLIKACIJE Prognoza bolesti ovisi prvenstveno o razvoju kasnih komlikacija. Luči hormone tiroksin ili tetrajod-tironih (T4) i trijodtironin (T3). a ako se i pojave onda im je progresija sporija. Hemodinamski poremećaj karakterističan je za dijabetes. Ishrana počinje  6-8 sati nakon početka terapije a po prestanku povraćanja i to malim količinama tekućine i zaslađenog čaja. te nastaju mono. bujon. koji se stavlja u infuzionu otopinu.15 treba polagano korigovati acidozu otopinom bikarbonata. Povećana je glikozilacija proteina.J.1 mmol/l insulin se aplicira supkutano u četiri doze (svakih 6 sati) i to po 0. ili 3.05 I. njegova oksidacija katalizirana enzimom peroksidazom. ali se nikad ne daje cijela. Nakon apsorpcije u GITu jod aktivnim transportom ulazi u ćelije štitnjače (tireocite). satu terapije u infuzionu otopinu dodaje se kalijum. te soka od mrkve i paradajza ili naranče.  Četvrti dan se daje regulirana dijabetična prehrana sa punim potrebnim kalorijskim unosom.025 i./kg/sat. To su:  MIKROANGIOPATIJE koje se manifestuju na malim krvnim sudovima bubrega (nefropatija). a ujedno i doprinosi formiranju angiopatije./kg. Smjenjuju se epizode hipo i hiperglikemije uz pojavu ketonurije. Doza se koriguje svaki put prema vrijednostima glikemije i glikozurije. Hiperlipidemija kao predmet loše metaboličke kontrole značajan je faktor u nastanku aterosklerotičnih promjena na krvnim sudovima. čime nastaje jon joda.j. U osnovi svih kasnih komplikacija je štetan efekat dugotrajne hiperglikemije na tkiva.J. hipotireoza. Uočeno je da se kod dobro regulirane glikemije kasne komplikacije rjeđe pojavljuju.

upotreba tireostatika u trudnoći . čime se stvara toplota. 30 i 60 minuta nakon aplikacije.2 molekule dijodtirozina nastaje T4. sekreciji i djelovanju tireoidnih hormona su autosomno recesivno nasljedne bolesti.razvojne anomalije (aplazija. prelazi u T3. Prema razdoblju nastanka hipotireoza razlikuje se: stečena i konatalna Stečena . stvaranje abnormalnog tireoglobulina. vezivanjem hormona za DNA. TSH i TRH (tireotropin oslobađajući hormon). nemogućnsot razlaganja 211 .jatrogena (tireostatici.autoimuni tireoiditis (Hashimoto) . Na osnovu rezultata ovog testa otkriva se hipotireoza bila ona latentna ili manifestna a ujedno se i određuje nivo na koje je nastala: primarna . procesom dejodinacije. J131) Konatalna . To su nereaktivnost štitnjače na TSH. tj.  Određivanjem titra antitireodinih antitijela (antitireoglobulinska. defekt organifikacije (najčešći). ektopija) .  Procjene rasta i razvoja uz određivanje koštane starosti.hipotalamus.  stimulacija sinteze proteina.  stimulacija oksidacijskih procesa. Poremećaji u sintezi. HIPOTIREOZA Označava deficitarnu sekreciju hormona štitnjače. defekt dejodnacije. antimikrosomalna). defekt spajanja. a oslobađaju se procesom proteolize na koji direktno utječe TSH (tireostimulirajući hormon). Uz IDDM najčešće je endokrino oboljenje dječijeg doba. 80-90% slučajeva uzrokovano je razvojnim anomalijama. U plazmi ima 50 puta više T4 ali T3 ima 4 puta jače dejstvo nego T4. To je TRH test koji se izvodi tako.  Nivoa hormona štitnjače.sekundarna i tercijarna (hipotalamohipofizarni poremećaj) KONATALNA HIPOTIREOZA Javlja se porodično ili sporadično i to sa strumom ili bez. te povećanom akumulacijom joda i ubrzanom sintezom hormona. Stvoreni hormoni deponuju se u tireoglobulinu unutar folikula tireoidee. Nazivaju se dishormogeneze a uzrok su 10-15% svih kongenitalnih hipotireoza.. Povećano izlučivanje TSH hipofize rezultira hipertrofijom i hiperplazijom štitne žlijezde. koje su opet 3-4 puta češće kod djevojčica. a preko hormona hipotalamohipofizarnog kompleksa.  UZ pregled štitnjače uz tačnu definiciju položaja i dimenzija. hipolazija.endemski kretenizam . što se aplicira 100 µg TRH uz mjerenje nivoa TSH u krvi 0 15. služi kao prohormon. Osnovne uloge T3 i T4:  održavanje bazalnog metabolizma u ćelijama što se ostvaruje djelovanjem hormona na receptore mitohondrija.tireoidektomija . na ovaj način se direktno stimuliše rast i diferencijacija. Sinteza hormona regulirana je negativnom povratnom spregom.hipofiza tercijarna . T4 u perifernim tkivima. Svega 1 % hormona slobodno cirkulira u plazmi dok je ostali najveći dio vezan: veći dio za globuline (TBG-tiroksin binding globulin) a manji dio za albumine.dishormogeneze .  Dinamskim funkcionalnim testovima za ispitivanje osovine štitnjača-hipofiza-hipotalamus.štitna žlijezda sekundarna . DIJAGNOZA bolesti štitne žlijezde se postavlja na osnovu:  Fizikalnog pregleda. nemogućnost akumulacije joda.

Iz istog uzorka radi se screening i na fenilketonuriju. Lice je grubo. djeca ne podnose hladnoću. Vobenol). Program sistematskog traganja za konatalnom hipotireozom-screening. da bi se nakon 2-3 nedjelje prešlo na punu dozu. prsti debeli i kratki. debljaju se. Iznimak je kongenitalna hipotireoza. Peroralno se daje sintetski T4 (L-tiroksin. gdje terapiju počinjemo punom dozom. i nivo hormona održavamo na gornjoj granici da bi se smanjio efekat deficita hormona na razvoj nervnog sistema. početak terapije kasni. Pošto se najveći dio T3 sintetiše iz T4. Sisanje i gutanje su otežani. Trbuh je velik a često se vidi i umbilikalna hernija. mase. periferna neosjetljivost na tireoidne hormone. ovim načinom terapije zadovoljene su i potrebe za T3. imaju opstipaciju. Ako se bolest javi nakon navršene 2. a vrijednosti holesterola nisu povišene kod djece do 2 godine starosti. a kasnije zaostatak i u polnom razvoju. godine života nema mentalne zaostalosti. Klinička slika Hipotireoidno novorođenče je često preneseno i nešto veće porođajne mase. EKG pokazuje bradikardiju i nisku voltažu. Tjelesna dužina i obim glave su uredni. Korijen nosa je udubljen. Ovisno o stepenu hormonske deficijencije simptomi su često nepotpuni. ako je hipotireoza sekundarna ili tercijarna. Zato se bolest obično ne prepozna prije kraja prvog ili drugog mjeseca života što je prognostički loše. STEČENA HIPOTIREOZA Ako se hipotireoza javi kasnije. širok. Jezik je miksedematozan. Nivo hormona štitnjače je snižen a TSH povišen. Ukoliko nedostaju ili su nepravilne ili fragmentirane. Vrat je kratak i debeo pa se glava doima kao nasađena na trup. Doza je u prvih 6 mjeseci života 50/µg/24 sata a kasnije se postepeno povećava do 150 µg/24 sata. dozrijevanju kostiju i nicanju zuba.tireoglobulina i izlučivanja hormona. U 212 . Uočava se prije svega veliki deficit u rastu. i oskudne spontane motorike. čelo je naborano. TERAPIJA HIPOTIREOZE Cilj terapije je dovesti pacijenta u eutireoidno stanje. nosni otvori okrenuti prema gore. Tjelesna temperatura je obično subnormalna. u razvijenim zemljama izvodi se na svoj živorođenoj novorođenčadi. a T3 snižen ili normalan dok je TSH visokih vrijednosti. perutava. Kod djece rođene u terminu prisutne su distalna jezgra femura i proksimalna jezgra tibije. Kod starije djece doza je prosječno 4 µg/kg tjel. Anemija se vida redovno. slabost muskulature. Terapija se započinje sa 1/2 izračunate doze. tupog izraza (miksedem). disanje je čujno a glas hrapav i promukao. U nedostatku hormonalne dijagnostike ili kao njena dopuna. Koža je suha. prevelik za usta. rijetko plače. Opstipacija je redovan nalaz kao i bradikardija. DIJAGNOZA Nivo T4 je snižen. Tonus muskulature je oslabljen. ali. Na osnovu toga se može odrediti i u kom je periodu intrauterinog razvoja nastao deficit hormona. Scintigrafijom se kod razvojnih anomalija može odrediti tačna lokalizacija žlijezde (ako je ima). niske linije kosmatosti. Šake su široke. Dijete mnogo spava. Izvodi se u cilju što ranijeg otpočinjanja terapije a da bi se spriječio mentalni deficit. te viri iz njih. simptomi su blaži. TSH je snižen. veoma je uočljivo zakašnjelo pojavljivanje epifizarnih jezgara osifikacije. sporo se kreću i reaguju. te nastaje zaostatak u psihomotornom razvoju djeteta. Kasni i denficija. Zbog značajnih efekata i relativno jeftinog izvođenja. Radioimunološki se određuje nivo T4 i TSH iz osušene kapi krvi koja se uzima na filterpapir. rast prestaje a mentalni razvoj je usporen do idiotije. postoji deficit tireoidnih hormona.

Uočljiv je mentalni deficit i miksedem lica.dojenčadi sa kongenitalnom hipotireozom mjesecima ostaje visok nivo TSH i pored dovođenja u eutireoidno stanje nivoa T3 i T4. znoje se.  LATS protektor i  HTS (human thyroid stimulator) Češća je kod djevojčica. mjeseca života.01% KJ. osjećaj slabosti te proljevaste stolice. javljaju se antitijela koja potiču endokrine ćelije na povećanu sekreciju a najpoznatija su:  LATS (long acting thyroid stimulator). Pacijenti su nervozni. Diskutabilno je koja je kritična dob do koje je neophodno otpočeti supstitucionu terapiju konatalne hipotireoze da bi se postigao optimalan mentalni razvoj. imaju tremor. Ona pod utjecajem velikih količina TSH (negativna povratna sprega) stvara dovoljne količine hormona. Koža je topla i vlažna. HIPERTIREOZA . Fizikalni pregled pokaže strumu uz tahikardiju i hipertenziju. emocionalno nestabilni. Nekad se može čuti i sistolni šum srednjeg intenziteta koji nastaje usljed vaskularne hiperkinetike. te povišen tittar antitireoidnih antitijela. moguća je pojava poremećaja opisanih kao minimalna cerebralna disfunkcija. Histološki je karakteriše limfocitarna infiltracija štitnjače. HAŠIMOTOV AUTOIMUNI TIREOIDITIS Najčešći je uzrok hipotiroze djece i adolescenata. nervoza). ENDEMSKA GUŠAVOST I KRETENIZAM Kod stanovništva nekih krajeva. Bolest je autoimune etiologije. nakon čega tkivo propada i biva zamijenjeno vezivom.nastaje zbog nedostatka joda u prvim mjesecima fetalnog života. 5 puta je češći kod djevojčica nego kod dječaka. ni ovim putem se ne može postići eutireoidno stanje. MIKSEDEMSKI nedostatak joda uz faktore koji pospješuju disfukciju štitnjače glavni su. Bolest počinje znacima hipertireoze (tahikardija. U statusu hormona povišen je nivo TSH uz niži T4. pa se kod novorođenčadi tih krajeva javlja pored gušavosti i teški poremećaj rasta uz mentalni deficit koji se naziva endemski kretenizam. TERAPIJA . jer neki počinju supstitucionu terapiju već na početku bolesti da bi se spriječilo uvećanje strume. Javlja se u 2 različita klinička oblika: NERVNI . Nerijetko.diskutabilana. Drugi daju terapiju tek kod natanka hipotireoze. Ovo je autoimuno oboljenje. Uzrokovana je hipersekrecijom hormona štitnjače. U porodici pacijenta česti su srodnici sa drugim autoimunim endokrinopatijama (dijabetes. štitnjača je neravnomjerno uvećana i tvrda a često lokalno pravi pritisak uz smetnje gutanja.uzroci nastanka ovog poremećaja. U posljednjih par godina smatra se da je to kraj 1. Kod djece je najčešći oblik Gravesova bolest udružena sa difuznom hiperplazijom štitnjače. Nekad se javlja i karakterističan egzoftalmus te znakovi na očima:  Grafeov (zaostajanje gornjeg kapka kod pogleda nadole). Dijete je zaostalo kako rastom u visinu tako i u spolnom razvoju.  Moebiusov (nemogućnsot konvergencije) i  Stellwagov (retrakcija gornjeg kapka i rijetko žmirkanje). usljed malog unosa joda hranom dolazi do hipertrofije štitne žlijezde. i to posebno u doba puberteta. da čak i ako je terapija otpočela unutar ovog kritičnog intervala. bez obzira na eutireoidno stanje. U kliničkoj slici apetit je povećan bez dobivanja u težini. Adison). Karakteriziran je gluhonijemošću te mentalnom zaostalošću uz uredan rast. ali najnovija istraživanja pokazuju. 213 . Profilaksa ovog poremećaja se vrši jodiranjem kuhinjske soli sa 0. Štitnjača se postepeno uvećava uz eutireoidan status da bi nakon dužeg perioda postala hipotireoidna.

Nakon toga daje se doza održavanja u trajanju 1-2 godine. a daje se u dozi od 150 mg/m2. Koristi se još i propiltiouracil koji osim blokiranja sinteze hormona inhibira pretvorbu T4 na periferiji u T3. Rjeđe se kod djece odlučuje na tireoidektomiju i to tek ako postoji velika struma ili nepodnošljivost tireostatika. Nuspojave terapije su veoma ozbiljne: agranulocitoza. nakon kog vremena obično dolazi do spontane remisije. On djeluje tako što blokira sintezu tireoidnih hormona. nivo antitireoidnih antitijela je povišen. Simptomatski se mogu u slučajevima težih aritmija dati β-adrenergički blokatori (propranolol-5 mg/kg/dan). Nakon uvođenja terapije obično je potrebno 4-8 sedmica da se pacijent dovede u eutireoidno stanje. 214 . leukopenija i urtikarija te stoga treba kontrolisati krvnu sliku svakih 7 dana.U statusu tireoidnih hormona T3 i T4 su povišeni uz suprimiran TSH koji je nekad i nemjerljiv. U terapiji se koristi metimazol (Favistan) u dozi 10-15 mg/kg/24 sata.

Pa i pored toga. Pri držanju djeteta u uspravnom položaju glava je povijena naprijed. Tu spada i mogućnost rane ekspresije patoloških gena. posebno nervnog sistema. zaostaje. mjeseca se prijatnije osjeća sa poznatim osobama. koje su od neobične važnosti i predstavljaju osnov za izdvajanje ove subdiscipline iz opće neurologije. kao i na stimulaciji djece od strane roditelja. Rani psihomotorni razvoj djeteta Djeca se rađaju sa konačnim brojem ganglijskih (nervnih) ćelija. Sve navedeno dovodi do toga da u djetinjstvu imamo oboljenja koja se javljaju samo u ovom životnom dobu. Sasvim je razumljivo da postoje individualne razlike koje počivaju na urođenom kvalitetu nervnog sistema.djelomična) nastaje kao posljedica oštećenja određenih motornih centara u mozgu. najčešće uzrokovanim traumom i oštećenjem u toku trudnoće i poroda.PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA Potrebno je istaknuti neke specifične karakteristike razvojnog doba. neotpornost prema raznim infektivnim agensima od kojih nije zaštićen vakcinama. MEHANIZAM PATOLOŠKE HIPERAKTIVNOSTI NERVNIH ĆELIJA. naročito u prvim godinama života Osnov ovog razvoja u prvom redu je mijelinizacija. Postoje sigurni dokazi da u patogenezi epileptičnih manifestacija važan udio ima hiperaktivnost moždanih ćelija.potpuna. pareza . U psihosocijalnom kontaktu dijete već krajem 1. mjeseca glava se pri okretanju počinje da podiže. ruke su ekstendirane. PERIOD OD 3-6 MJESECI Sa puna 3 mjeseca dijete u položaju potrbuške na čvrstoj podlozi može da odigne glavu i prsa sa podloge.5. Većina roditelja normalne inteligencije može da prati i registrira ovaj razvoj. se počinje opuštati i dijete leži potrbuške. Tako mišićna slabost (paraliza . prisutan do tada. PRVA TRI MJESECA ŽIVOTA Novorođeno dijete stavljeno na čvrstu podlogu je sposobno da izbjegne gušenje okretanjem glave na stranu. Dijete pogledom fiksira bliske predmete ili predmete koji se kreću u njihovom bliskom vidokrugu. kako u normalnim tako i u patološkim okolnostima. Do kraja 2. ali se pred kraj ovog perioda javlja izvjesna kontrola držanja glave. a noge se ekstendiraju. Pa i pored toga dijete nema mnoge funkcije i složene oblike ponašanja zbog nezrelosti nervnog sistema Međutim. neki samoglasnici se javljaju sa 2 mjeseca. Pri povlačenju djeteta za ruke. postoje određene pravilnosti koje nam služe i na osnovu kojih se može kazati da li je razvoj normalan ili postoje nepravilnosti u razvoju djeteta. te lako uočava rana odstupanja od normalnog. glava pada. Na temelju ovoga donosi se zaključak o lokalizaciji i vrsti lezije. sedmice života. a sa druge strane imamo drukčije manifestiranje oboljenja. nekada čak dramatičan razvoj. svi simptomi se ne mogu tumačiti na osnovu ova dva mehanizma. Bolesti nervnog sistema uzrokuju poremećaje u funkciji koji se očituju subjektivnim simptomima i objektivnim znacima. nervnih putova ili motornih živaca. Krajem ovog perioda dijete počinje da čvrsto drži predmete koji mu se stave u ruku. Kada se dijete drži u ventralnoj suspenziji (odignuto iz potrbušnog položaja rukom ispod trupa) zauzima položaj fleksije glave i ekstremiteta oko ruke kojom ga držimo (Landau-ov odgovor). Do kraja ovog perioda glava dolazi u ravan tijela. CNS u ovom dobu različito reagira u poređenju sa CNS odraslih. sa toničnim refleskom vrata (glava okrenuta na jednu stranu sa ekstremitetima ekstendiranim na tu stranu). Međutim. Do kraja 1. Simetrično flektiran položaj trupa. Na prvo mjesto dolazi nedovoljna razvijenost nervnog sistema. Postoje dva glavna mehanizma na osnovu kojih nastaju neurološki simptomi: MEHANIZAM DEFICITA FUNKCIJE nakon oštećenja nekog dijela nervnog sistema. mjeseca života dijete vidi u luku od 180 stupnjeva. dijete pokazuje brz. U istoj poziciji sa 4 mjeseca mogu podići glavu u vertikalnu osovinu i lahko je okretati na obje 215 . Sa mjesec dana dijete pravi izvjesne grlene zvuke.. iz leđnog položaja u sjedeći. Potpuno razvijen socijalni osmjeh se javlja od 3 .

sa rukama i nogama u manje-više simetričnom položaju. U ovom periodu dijete već pažljivo eksploatira predmete u okolini. Sa 6-9 mjeseci hvatanje se usavršava. a sa 12 mjeseci pruža traženi predmet. npr. a do 18 mjeseci i trči ukočeno. U psihosocijalnom razvoju djeca se više vežu za objekte i okolinu. da-da i si. Zbog toga je neophodno pitati roditelje kod uzimanja lične anamneze o tome kada je dijete prohodalo i progovorilo. iako je to veoma varijabilno. U dobi od 4-5 mjeseci privlače ih predmeti na podlozi i u dobi od 6 mjeseci mogu promjeniti orijentaciju cijelog tijela da bi dohvatili objekt. oslanjajući se naprijed na ruke. dijete odiže pokrivač i traži ga. Ostvaruje kontakt i sa drugim ljudima Koncem ovog perioda već se može igrati i sa drugom djecom. U dobi od 3-4 mjeseca kod djece uglavnom prestaje da dominira tonični refleks vrata. a sa 12 mjeseci može se početi igrati loptom. prvo iz potrbušnog položaja u leđni. Sa 8-9 mjeseci počinje da obraća pažnju kada se spomene njegovo ime. Sa 18 mjeseci može da napravi kulu od 3 kocke. Sa 9-10 mjeseci većina djece nauči da puže. ma-ma. Sa 8-9 mjeseci sjede bez podupiranja. Sa 20 mjeseci može da se spušta niz stepenice. pod pokrivač. a psihičkog govor. Kada je uspravno glava se još uvijek malo naginje naprijed. vjerovatno zbog toga što u toj dobi počinje i puzati. a zatim obratno. stepenicu po stepenicu. Još nisu razvila lumbalnu lordozu i kičma je kifotično zakrivljena od cervikalne regije do sakruma. odnosno ako pred njim sakrijemo neki predmet. glava je položena u središnju liniju. U dobi od 5-6 mjeseci dijete počinje da se okreće. Sa 6 mjeseci dijete u leđnom položaju diže glavu i zainteresirano je za svoje ruke i noge. Sa 8 mjesecj već mogu neko vrijeme stajati čvrsto. a sa 24 mjeseca imitira krugove. Sa 9 mjeseci može pustiti predmet iz ruke ako se zatraži. leđa postaju uspravna. Najbolji indikator motornog razvoja je hod. Govori ba-ba. a sa 8 mjeseci već i konsonanata. U periodu od 6-12 mjeseci dijete počinje da imitira sve više. Sa 6 mjeseci dijete može da ispušta ponavljane samoglasnike. Sa 9 mjeseci kažiprstom pokazuju objekte. U dobi od 9-10 mjeseci dijete počinej bivati manje uznemireno odsutnošću majke. Sa 18 mjeseci šara linije. Sa 18 mjeseci dijete već može da se penje uz stepenice ako se drži za jednu ruku. Sa 4 mjeseca glasno se smiju. U psihosocijalnom kontaktu javlja se separaciona anksioznost u dobi od 6-8 mjeseci. Djetetu treba početi stvarati higijenske navike i stavljati ga na tutu tek kada samostalno prohoda. uključujući upotrebu palca i prstiju. Sa 6 mjeseci djeca mogu sama sjediti. U toj dobi dijete počinje da shvata i to da predmeti koje ne vidi mogu postojati. a sa 24 mjeseca kulu od 6 kocki. a sa 9 mjeseci napraviti par koraka dok se drže za obje ruke. 216 . PERIOD OD 6-12 MJESECI Sa 7 mjeseci dijete u potrbušnom položaju se usmjerava ka objektu koji želi i pokušava da ga dosegne. Sa 4 mjeseca počinju uzimati objekte i prinose ih do usta radi ispitivanja. Sa 15 mjeseci dijete već može da stavlja predmete jedne u druge. Krajem ovog perioda jasno razlikuju ukućane od stranaca. Pokazuju raspoloženje ili neraspoloženje određenim stvarima Grimasiraju. Sa 4 mjeseca dijete pri povlačenju iz leđnog u sjedeći položaj drži glavu u ravni tijela. ili poduprta nečim sa leđa. Do 18 mjeseca dijete već ima riječnik od desetak riječi. PERIOD OD 12-24 MJESECA U periodu do 15 mjeseci većina djece prohoda samostalno.strane. U periodu od 18-24 mjeseca većina djece već može tražiti tutu. Sa 9 mjeseci maše rukom za pozdrav. U dobi od 6 mjeseci djeca se mogu podići iz sjedećeg u stojeći položaj i držati svoju tjelesnu težinu na ekstendiranim nogama.

diskineze. Izaziva se lahkim podražajem lateralnog ugla usana. a drugi pod leđa.socijalni kontakt . Dijete okreće glavu na istu stranu i pokušava ustima doseći predmet. mišićni. Izaziva se uzimanjem djeteta ispod aksila i postavljanjem u okomit položaj. Dijete se čvrsto odupire o podlogu i nekoliko sekundi nosi veći dio sopstvene tjelesne težine. Izvodi se tako da se djetetu stavi bilo kakav čist predmet u usta.Neurološki pregled djeteta Neurološki pregled kod odraslih se sastoji od pregleda kranijalnih nerava.više moždane funkcije 2. 7. Javlja se u fetalnom dobu i prisutan je do 4. ili na taban u visini metatarzalnih kostiju. Tehnika pregleda kod novorođenčeta i malog djeteta se razlikuje od pregleda odraslih.svijest . U drugoj fazi dijete aducira i flektira ruke. Brzo se spusti dlan pod zatiljkom i izazove pasivna retrofleksija vrata. SENZORNI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . 2. Nastaje postupna ekstenzija donjih ekstremiteta i trupa. Na šaci refleks nestaje od 3-4 mjeseca. tikove. AUTOMATSKI HOD.tonus . tako da tabanima dodiruje podlogu. Prisustvo ovog refleksa od rođenja do petog mjeseca života znači normalan razvoj motornog sistema. Za procjenu abnormalnosti u razvoju nervnog sistema kod novorođenčeta ispitujemo tzv. U neurološkom pregledu starijeg djeteta ispituje se: 1. ekstremiteta. 3. a ono će praviti intezivne pokrete sisanja. PSIHIČKI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . Ukoliko dijete okrene spontano glavu na neku stranu. jedan dlan se stavi pod zatiljak. REFLEKS HVATANJA ŠAKOM I DLANOM. stereotipije. pokusa na koordinaciju itd. nagne malo prema naprijed. Daleko je karakterističniji za djecu ometenu u neurološkom razvoju. POZITIVNA POTPORNA REAKCIJA. MOTORNI DIO NEUROLOŠKOG STATUSA . fascikulacije) 3. Refleks nestaje sa napunjena 2 mjeseca života. nistagmus. kojoj slijedi ekstenzija podlaktica i svih zglobova šaka. MOROV REFLEKS.somatski senzibilitet 217 . ruka i noga na strani lica su ekstendirane. govora. a kasnije se gube. a na strani zatiljka flektirane. 5. motorna hiperrekativ-nost. Važno je navesti slijedeće reakcije: 1. Refleks može biti prisutan i kod normalne djece do 6 mjeseca života. a na stopalu se nalazi do kraja prve godine. Dijete pravi par naizmjeničnih koraka. REFLEKS SISANJA. 6. Izaziva se pritiskom prsta na dlan u visini metakarpalnih kostiju.mišićna snaga . Dijete se digne u kosi položaj.aktivna motorika . Izaziva se tako da se dijete legne na leđa. Nastaje trajna fleksija prstiju. odnosno stopala. sa tabanima na podlozi.hiperkinezije (konvulzije.refleksi (primitivni. Izaziva se tako da se dijete iz okomitog položaja. kožni) . ASIMETRIČNI TONIČNI REFLEKS VRATA.koordinacija . mjeseca života. Drugi način izazivanja je udarcem o podlogu na kojoj dijete leži na leđima. PRIMITIVNE REFLEKSE I AUTOMATSKE REAKCIJE koje su karakteristične za određenu dob djeteta. 4. hoda. Reakcija djeteta je abdukcija ruku. REFLEKS TRAŽENJA USNAMA.

SOMNOLENCIJA ili POSPANOST je lakši poremećaj svijesti kod kojeg se samo spoljašnje draži jačeg inteziteta svjesno doživljavaju. tumori. otežan. KVANTITATIVNI POREMEĆAJI SVIJESTI Karakterizirani su jednostavnim sniženjem svijesti sa smanjenjem reagiranja do nereagiranja na draž iz okoline. traume. Uzroci poremećaja svijesti mogu biti uslovljeni . Svijest i poremećaji svijesti Definirati svijest nije jednostavno. To je teži oblik poremećaja svijesti. Klinička slika delirija se može razviti naglo i tada dominiraju dezorijentacija. epileptični napadi). SOPOR. Lasegueov znak. ZNACI PODRŽAJA MENINGA I ENCEFALITISA . odgovara onome što se u žargonu kaže “kopčanje”). Osoba ne reagira ni na kakav podražaj. encefalitis. šta se to događa”. Ako se somnolencija produbljuje nastaje slika nemirne kome ili sopora. konvulzije itd. napeta fontanela. glavobolje. SVIJEST je zbir psihičkih funkcija pomoću kojih čovjek doživljava realnost svoje ličnosti i okoline koja ga okružuje. usporeno. psihološki razumna reakcija na okolne podražaje kod budnog čovjeka. fotofobija. perceptivni poremećaji (naročito optički u vidu halucinacija ili iluzija). znak Brud-zinskog. Bolesnik može da prepozna situaciju u kojoj se nalazi. Orijentacija je poremećena. sopor i koma. ali također i . DELIRIJUM je kvalitativni poremećaj koji se javlja kod simptomatskih psihoza. Kontinuitet svijesti je sasvim prekinut i postoji stanje potpunog gubitka svijesti. Bolesnik nema kontakta sa spoljnim svijetom.ekstracerebralnim uzrocima u koje ubrajamo opće infekcije. sve mu izgleda nelogično ili manje-više nerazumljivo. Svjesno stanje u smislu orijentacije u okolini i nje same predstavlja budno stanje. sumanute ideje. KOMA je najteži poremećaj svijesti. Postoje tri stupnja sniženja svijesti: somnolencija. Jedino su očuvane vitalne funkcije disanje i krvotok. KVALITATIVNI POREMEĆAJI SVIJESTI KONFUZNO STANJE je sindrom čije su bitne karakteristike: nesanica. nema interesa za okolinu. doživljaj straha. metaboličke poremećaje (hipoglikemija). u vidu predelirijuma: motorni nemir. Tipovi poremećaja svijesti Poremećaji mogu biti kvantitativni i kvalitativni. Lahko zapada u spavanje. meningitis. ne može se dozvati ili probuditi.nespecifični simptomi (poremećaj svijesti. Bitno je da ovakvog bolesnika možemo dozvati i sa njim stupiti u kontakt. infektivna i parazitarna oboljenja mozga. ali se može relativno lahko i probuditi. kardiovaskularne poremećaje i funkcionalne poremećaje pluća. asocijacije se teško odvijaju i oskudne su. U tom slučaju govorimo o budnom. povišena temperatura. endogene (uremija) i egzogene intoksikacije. preosjetljivost na spoljne draži. strah.. ali reagira na intezivne spoljne mehaničke draži.) . teže pamti i upamćuje. povraćanje. Stalno se pita “šta sve ovo znači. Pod JASNOM SVJEŠĆU podrazumjeva se odmjerena. pospano.procesima lokaliziranim u mozgu (cerebrovaskularna bolest. fenomen tronošca). Pažnja je oslabljena. Izgleda apatično. usporen. svjesnom stanju. 218 . razdražljivost. pacijent se osjeća izgubljenim. Slabije opaža. inkoherentno mišljenje (poremećena “akt-sinteza”. motorni nemir. Kernigov znak. inkoherentno mišljenje. čitav psihički život je trom.specifični simptomi (kočenje vrata. opistotonus.specifični senzibilitet 4. Može se razviti postepeno.

Od ogromnog je značaja educiranje roditelja za rad sa djeteetom kod kuće. socijalni radnik. Često izostaju psihička retardacija i epilepsije. 219 . paraplegija. campus). za vrijeme porođaja ili u prvim danima života. Utvrđeno je da jedna trećina djece sa DCP je imala malu porođajnu težinu.  Mogu se javiti i nevoljni horeoatetotični pokreti. kao i mogućnosti obavljanja motornih radnji. a postoje samo motorne manifestacije. urođene AV malformacije.SUMRAČNA STANJA se karakteriziraju prekidom normalnog kontinuiteta svijesti uz realtivnu očuvanost unutrašnje cjelovitosti i povezanosti. intoksikacije i zračenja. U slučajevima sa epilepsijama treba uključiti antiepileptičnu terapiju. EMG. CT ili MRI. fundus. hemiplegija. logoped. Uzrok može biti djelovanje  Različitih faktora u trudnoći majke. ORL pregled (audiometrija i vestibulometrija). kvadripareza ili kvadriplegija. psiholog. Etiologija DCP je raznovrsna. TERAPIJA Postojeći hendikep se može ublažiti ranom habilitacijom.  Najčešće se javljaju pareze ili paralize na ekstremitetima. Dopunske metode u postavljanju etiološke dijagnoze su: osnovni laboratorijski nalazi. .  Sljedeći uzrok može biti cerebralna trauma (dugotrajan porod. savjetnik za izbor zanimanja. Sva tri elementa ne moraju postojati kod oboljelog.  Narednu grupu čine postnatalni etiološki faktori koji nepovoljno djeluju na CNS u prvim danima života. naročito majke. očni pregled (visus. ili nikada ne prohodaju. Najčešći patološki mehanizam nastajanja DCP je cerebralna anoksija. Predstavlja značajan medicinski i socijalni problem. karlični položaj. u 3.. 4. hemipareza. fizioterapeut.epilepsije. metabolički i endokrini poremećaji. nepodnošljivost krvnih grupa (naročito Rh faktor). odnosno malu porođajnu težinu. insolacije i dr. fizijatar. lumbalna punkcija u slučajevima gdje je potrebno diferencirati ovo oboljenje od drugih oboljenja. KLINIČKA SLIKA Najčešće je karakterizirana slijedećim trijasom: . Posebna je uloga roditelja u rehabilitaciji. ali se može dati suportivna u vidu vitaminskih preparata per os. EEG. . toxoplasmosa. te dolazi do ukrštanja nogu pri hodu. U habilitaciji i rehabilitaciji učestvuje tim stručnjaka. Zbog njih nastaje makazast hod. sifilis). ordinarijus. serološke reakcije u cilju otkrivanja infekcije majke u trudnoći. upalni procesi mozga i moždanih ovojnica. pedijatar. uvidu parapareza. primjena forcepsa i vakum ekstrakcije). godini života. hromozomske aberacije i gametopatije.mentalna (psihička) retardacija. DIJAGNOZA Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog nalaza: anamneze i kliničkog pregleda. To su protrahirana novorođenačka žutica. a kasniji i rehabilitacijom. ultrazvuk mozga. što je rezultat oštećenja mozga nastalog intrauterino. traume CNS. ali ona progrediraju sa vremenom dok je DCP statično oboljenje. što znači neprogresivno oboljenje. Ne postoji kauzalna terapija. Obično ova djeca prohodaju kasno. koje se manifestira različitim kliničkim sindromima. ispitivanje psihologa. Istu kliničku sliku mogu dati i druga heredodegenerativna oboljenja.spastična oduzetost. ili 5. triplegija. Morbus Little) Dječija cerebralna paraliza (DCP) je stanje. infekcije (rubeola. Većina tih faktora utiče na prematuritet. Dječija cerebralna paraliza (Paralysis cerebralis infantilis spastica. uslovljen jačim spazmom u aduktorima. patološki procesi na krvnim sudovima. intoksikacije.

Dolazi do respiratorne insuficijencije. Postsinaptička membrana je smanjena. Nešto rjeđe su prvo zahvaćeni mišići lica. vrat (teškoće žvakanja.5 mg atropin sulfata (doze za 50 kg tjelesne težine). Perzistira u toku cijelog života. Najčešće su prvo zahvaćeni mišići očiju (ptoza koja nije simetrična. Pretpostavlja se da je uzrokovana pasivnom transmisijom antitijela iz majke u dijete. Zatim se javljaju teškoće pri podizanju ruku. koja se povećava sa aktivnošću. Klinički efekt se javlja u prvoj minuti. Kritične godine od pojave simptoma su prva i period od 4. To se može demonstrirati na pacijentu ako gleda u ispitivačev prst postavljen iznad horizontale.000. te je tako smanjena postsinaptička transmisija sa nerva na mišić koji postaje paretičan. Mjesto patološkog procesa je postsinaptička membrana u neuromišićnoj sinapsi. strabizam. gutanja. ali se javlja i u djetinjstvu. odnosno. Simptomi se javljaju odmah po rođenju ili tokom prva 3 dana i povlače se spontano nakon 3-6 sedmica.MYASTHENIA GRAVIS Myasthenia gravis (MG) je autoimuna bolest neuromišične spojnice koja se manifestira patološkom zamorljivošću određenih mišićnih grupa. Također se upotrebljava i TENZILONSKI TEST.-7. Mišićni refleksi su očuvani. Osnovni simptom je patološka zamorljivost mišića. Nikada se ne javlja recidiv. a zahvaćeni mišići rijetko hipotrofični. Mogu se javiti i nakon uzimanja nekih lijekova (kurare. TERAPIJA U terapiji se upotrebljavaju antiholinesterazni lijekovi: Prostigmin. Timektomija i zračenje timusa imaju određene efekte. tetraciklinski antibiotici). i. Na nalazu imamo progresivno smanjenje amplituda mišićnog odgovora. Prednost mu je mogućnost ponavljanja u kratkim razmacima. Genetski faktor nije od velikog značaja u oboljevanju. inicijator patološkog procesa nije poznat. broj receptora acetilholina je reduciran. Priroda ove bolesti je autoimuna. Djeca reagiraju na antiholinesterazna sredstva koja se po potrebi mogu primjeniti dok mijastenija ne prođe. diplopije). ustajanju. Efekat se javlja nakon 20-30 minuta. Prevalencija bolesti je 4 na 100. NEONATALNA MIJASTENIJA Oko 15% majki sa MG rađa djecu sa neonatalnom MG. interkurentnih infekcija ili stresnih stanja može doći do mijastenične krize. 220 . KONGENITALNA MIJASTENIJA Počinje u prvoj godini života i nema antitijela protiv acetilholinskih receptora. d-penicilamin. vilica. DIJAGNOZA EMG je metoda izbora u dijagnostici.m. Žene oboljevaju češće. zajedno sa 0. Važno je prepoznati mijasteničnu krizu i pružiti pomoć. 2 mg. godine evolucije. TOK I PROGNOZA Postoje remisije ali i egzarcebacije bolesti. Kod jačih fizičkih napora. grlo. KLINIČKA SLIKA Bolest najčešće počinje u trećoj deceniji. uzrok. sa aplikacijom 1 mg prostigmin metil sulfata. nazalan govor). Upotrebljava se i PROSTIGMIN TEST. sa aplikacijom Tensilona. kao i kortikosteroidi. Mestinon. kod oboljelih kapci počinju da padaju. Kod djece je rijetka bolest. U najrazvijenijoj fazi mogu biti zahvaćeni mišići za disanje i spoljnji sfinkteri (vitalna ugroženost).

te različit tok i prognoza bolesti. Na. Većina epileptologa shvata epilepsije kao klinički fenomen. Često dovode do poremećaja na relaciji pacijent-liječnik-porodica-društvo. To objašnjava široku različitost kliničkih oblika epileptičnih napada. odbojnsot. encefalitis i dr.  skoro 70% epilepsija se javlja do 18. Konvulzivni epileptični napad je najdramatičnija i najimpresivnija pojava u neurologiji i predstavlja nespecifičan patološki oblik reakcije mozga. povišenom temperaturom. visoke doze penicilina). Danas se sve više govori o epilepsijama obzirom da je u pitanju sindrom. cirkulatorni. Definicija epilepsija Jednostavna definicija bi bila da je to stanje u kojem je pacijent sklon epileptičnim napadima. socijalni problemi nisu rijetki. EEG slikama. Sinapse i sinaptička transmisija su jedan od najvažnijih faktora u patofiziologiji epilepsija. UČESTALOST EPILEPSIJA Smatra se da se broj oboljelih kreće oko 7 promila. kraniocerebralnim povredama (prve minute). jednu od najstarijih. Generalizacije je teško praviti jer se epilepsije razlikuju po svojim oblicima. a kod prisutnih izazivaju strah. onda moramo razlikovati epilepsije kao hroničnu bolest (napadi se ponavljaju) od slučajnih napada koji se javljaju kod osoba koje nemaju epilepsiju. U procesu razdraženja ili eksitacije dolazi do naglog porasta permeabilnosti membrane i joni Na+ eksplozivno ulaze u ćeliju. benzodiazepini). To je proces aktivacije na membrani koji počinje inicijalnom depolarizacijom prirodnog membranskog potencijala. neurotransmitera. nutritivni. neoplastični i drugi. Uslovljeni su različitim faktorima. tzv. a ne nozološki entitet. Ako pokušamo diferencirati u odnosu na životnu dob najčešći uzroci epileptičnih napada su: 221 . sinkopalna stanja. Ca. obimu i vremenskom toku. Zbog neobavještenosti i krivih predodžbi epilepsije još uvijek izazivaju strah. Može se kazati da cerebralna funkcija predstavlja balans između ekscitatornih i inhibitornih procesa u CNS. Kod čovjeka ga je moguće izazvati različitim utjecajima: elektrošok. Danas se sve više pažnje poklanja inhibitornim mehanizmima. a joni K+ naknadno izlaze iz ćelije. godine života. obzirom da je depolarizacija ćelijske membrane bitan faktor u razvitku epileptičnog napada. Ako ovo prihvatimo. metabolički. sindrom. paraldehid. koji mogu biti ekscitatorni i inhibitorni. djeluju deprimirajuće na oboljele osobe. šok. hipoglikemijama. intoksikacijom itd. preparati piperazina. glije u epileptologiji je značajna.  jedan od 100 ljudi će imati epilepsiju u bilo kom vremenu. Može se javiti kod raznih oboljenja u sklopu akutne bolesti (meningitis. respiratorni afektivni napadi. Jedan od najpoznatijih ekscitatornih neurotransmitera u mozgu je acetil-holin. Uloga K. pavor nocturnus i druge paroksizmalne pojave koje dolaze u obzir za diferencijalnu dijagnozu. a najpoznatiji inhibitorni neurotransmiter je gamaaminobuterna kiselina (GABA). napasti) i predstavlja drevnu bolest. osjećanja ili ponašanja. hipoglikemija. pokreta.Epilepsije Epilepsija dolazi od grčke riječi epilembano (šćepati. Ranija istraživanja su više pažnje poklanjala traženju ekscitatornih mehanizama u objašnjavanju epileptičnih fenomena. Međutim ako se uzme u obzir da se kod 4-5% populacije javljaju akcidentalni napadi. onda se vidi da je to veoma veliki i značajan broj pacijenata u kliničkoj praksi. Inhibitarni procesi dominiraju nad ekscitatornim u procesima CNS. PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI Za razumjevanje paofiziologije epilepsija moramo prvo usmjeriti pažnju na membranu nervne ćelije. akutnim poremećajima metabolizma i elektrolita (hipokalcemije u neonatalnom dobu). različiti medikamenti. S druge strane. ETIOLOGIJA Kada govorimo o uzrocima epilepsija dominira multifaktorijalna uslovljenost i genetski faktori. Statistički gledano praksa pokazuje da:  jedan od 20 ljudi će imati epileptični napad u nekom momentu svog života. naglim obustavljanjem antikonvulzivnih sredstava (barbiturati. traumatski. Ova abnormalna pražnjenja se mogu razlikovati po mjestu. isoniazid. Prenos impulsa se ostvaruje pomoću specifičnih medijatora. etiologiji. Postoje različiti podražaji koji se ukrštaju sa poligenetskim faktorima. pa se razvoj napada može objasniti relativnim slabljenjem inhibicije. infektivni. toku i ishodu.). aplikacijom sredstava koja djeluju konvulzivno (phenotiazin. težini kliničke slike. Izaziva ih abnormalno i ekscesivno pražnjenje nervnih ćelija u mozgu. stanje koje karakteriziraju epizode koje se ponavljaju i u kojim dolazi do poremećaja svijesti. Interakcijom neurotransmitera sa specifičnim receptorom na postsinaptičkoj membrani nastaju postsinaptički potencijali.

poremećaj elektrolita . hipokalcemija.ovisnost o drogama (alkohol. razdražljivost.trauma . spavanje.perinatalna hipoksična . varenje.intoksikacije Odrasli .tumor .porođajna trauma (intrakranijalno krvarenje) . žarišni.prestanak uzimanja medikamenata Djeca od 2 do 11 godina života . Epileptično pražnjenje počinje u kori velikog mozga. Mogu se podijeliti na idiopatske i simptomatske. medikament) .intoksikacije . mogu prethoditi PREMONITORNI ZNACI.febrilna stanja . disanje.trauma . Javljaju se od nekoliko sati do nekoliko dana prije napada. odnosno. Pažljivije majke kažu “priprema se za napad”.anomalije razvoja mozga .vakcinacije . kao poremećaji u vegetativnoj sferi (metabolizam. Kod pacijenata sa parcijalnim napadima epileptična lezija (organska ili funkcionalna) je strogo lokalizirana. mrzovoljnost. a kao drugo omogućava pacijentu da blagovremeno poduzme mjere da bi se izbjeglo samopovređivanje.crebrovaskularna oboljenja .metaboličke bolesti (deficit piridoksina.Novorođenčad i djeca do 1 godine života . apatija. Dolazi do AURE i to nekoliko sekundi prije manifestnog napada. Simptomi aure nisu opominjući već su dio napada. fenilketonurija. preosjetljivost. hipomagneziemija.ovisnost o drogama (alkohol.infekcije CNS . 222 . Ona je značajna jer ukazuje na mjesto žarišta (prva manifestacija neuronskog pražnjenja). Po formi napada mogu se podijelit na parcijalne i generalizirane. Napadu.trauma . PARCIJALNI NAPADI Parcijalni napadi (fokalni. glikogenoze itd. depresija. uzbuđenost. lokalni) su takve epileptične manifestacije kod kojih klinički znaci otkrivaju aktivaciju nekog unilateralnog sistema. hiperbilirubinemija) .angiomatozne malformacije . krvotok. osjećaj gladi ili žeđi.kriptogeni uzroci .medikamenti Adolescenti (od 12-18 godina) . agresivnost.degenerativna oboljenja mozga KLASIFIKACIJA EPILEPSIJA Postoje brojne klasifikacije epilepsija.kriptogeni uzroci . hiponatrijemija. kako parcijalnom tako i generaliziranom.metabolički poremećaji (hipoglikemija.vakcinacije . medikamenti) . mučnina. smanjeno uriniranje).infekcije CNS .infekcije CNS .ishemična encefalopatija (uzrok oko 60% slučajeva) . može se pretpostaviti fokalno porijeklo napada.) .

smetnje gutanja. nemir. likovi. somato-senzorni napadi) Veoma rijetki. generalizirani tonični ili tonično klonični napad). slušne halucinacije. nagon na povraćanje. Kod pacijenta se  Prvo javljaju parestezije. nozi ili licu). klonične manifestacije na jednom dijelu tijela). ekstaza. Prvi napadi su najčešći u dobi od 3-13 godina. Senzitivni (senzorički. Nekada se ovaj fokalni početak odvija veoma brzo pa ga ne uočimo. ovdje imamo kvalitativno izmjenjenu svijest I kod jednih i kod drugih kasnije možemo imati sekundarenu generalizaciju (tj. prsti ruke ili noge) i šire se od distalnih ka proksimalnim dijelovima na istoj strani. nekada "odebljanje" određenih dijelova tijela. bljeskovi svjetla kugle. gingiva. žarenja. mučnine ili bolova u stomaku. nagle pospanosti ili vrlo jasne budnosti). Vestibularna aura je rijetka (vertigo. mravinjanje. PARCIJALNI KOMPLEKSNI NAPADI. Vrlo su važne olfaktorne i gustatorne halucinacije kao osjećaj neprijatnih mirisa ili okusa. bockanje. motorna (tonični ili klonični trzaji jedne grupe mišića na ruci. Sad mi nije jasno ali vjerovatno je da onda i kod jednostavnih u slučaju generalizacije nastupi poremećaj svijesti (ali možda i ne!) tko zna krhkro je znanje. Psihička aura je veoma raznovrsna. U okviru ovih parcijalnih napada sa elementarnom simptomatologijom izdvojene su dvije forme. 5. utrnulost. utrnulsot u području jezika. glasova.). situacije scenski dramatične vizije. izgovaranja slogova ili riječi. Trajanje napada je nekoliko sekundi do 223 . potpunog gubitka govora. Najčešće je to okretanje kontralateralno od epileptičnog žarišta. ali može biti i prema žarištu. osjećaj gubljenja tla pod nogama). PARCIJALNI JEDNOSTAVNI NAPADI. 1. Benigna parcijalna epilepsija (Rolandična epilepsija. Tu spadaju i osjećaji trnjenja. a nekada doći i do sekundarne generalizacije sa gubitkom svijesti. Fokalni napadi bez marša sa istom simptomatologijom kao prethodni ali bez širenja marša. Motorni – imamo nekoliko tipova 1. jedne polovine lica. a spolja gledano ima se utisak daje od početka generaliziran napad. epilepsija sa centrotemporalnim šiljcima). 4.  Javlja se salivacija. ili i tonične i klonične pojave u području muskulature istih regija. vjetra. višestrukog ponavljanja riječi ili slogova. Parcijalni napadi se na osnovu kliničkih znakova mogu podijelit u 2 grupe: 1. ponekad ramena. senzorna (vidne halucinacije. sa kloničnim ili toničnim manifestacijama na jednom dijelu tijela (lice. 2. naglo neraspoloženje. mravinjanje. Traju od 5 sekundi do nekoliko minuta. sa elementarnom simptomatologijom. a  Zatim slijede lagane tonične. Ovi fokalni počeci su od neobične važnosti (okretanje očiju. Posturalni napadi se odlikuju neprirodnim držanjem tijela. osjećaj vrućine. Moguća je sekundarna generalizacija i grand mal.Aura može biti vegetativna (osjećaj hladnoće. agresivnost. na unutrašnjoj strani obraza. 3. Vokalni ili fonatorni napadi su u vidu mrmljanja. usana. grmljavine.  U nekim slučajevima ove pojave se mogu sa polovine lica proširiti na jednu polovicu tijela. rjeđe noge. strah. sa kompleksnom simptomatologijom. 2. i razlikuju se od parcijalnih kompleksnih po tome što nema poremećaja svijesti (svijest je očuvana) 2. ponekad govora. Parcijalni motorni sa maršom ili Jackson napadi. Poslije ovakvog napada može da se javi hemipareza ili hemiplegija (Todd-ova paraliza). Odlikuju se senzornim pojavama kao što su parestezije. PARCIJALNI JEDNOSTAVNI NAPADI (NAPADI SA ELEMENTARNOM SIMPTOMATOLOGIJOM) Parcijalni jednostavni napadi mogu biti: 1. krugovi. fraza i si. Adverzivni napadi koji se manifestiraju u vidu okretanja očiju i glave. toplote. klonične manifestacije više izražene na jednoj strani. osjećaj hladnoće. glave ili čitavog tijela u stranu. ruke. trupa. klonične. disfazije. deformacije prostora.

nekoliko minuta. Napadi su rijetki, kod većine u toku spavanja. EEG registrira centrotemporalno oštre talase, ali i šiljak-sportalas komplekse ako se registracija vrši u spavanju. Kod ove epilepsije je naglašena genetska komponenta. Prognoza je izvanredno povoljna, 100% izliječenja sa pubertetom. Ova forma predstavlja 15% svih dječijih epilepsija. 2. Benigna epilepsija dječije dobi sa okcipitalnim šiljcima. Karakteristični simptomi za ovaj tip su  vizuelni (amauroza, hemianopsija, mikropsija i si.).  Na ovo se mogu nadovezati klonizmi jedne strane tijela, generalizirani tonično klonični ili kompleksni napadi.  Postiktalno javljaju se migrenske glavobolje. Prvi napadi se javljaju između 2. i 17 godine. Prognoza je dobra. U adolescenciji napadi iščezavaju. Na EEG registraciji iznad okcipitalnih regija nalazimo unilateralno ili bilateralno šiljak – sport talas kompleksi. PARCIJALNI KOMPLEKSNI NAPADI Kod 2/3 ovih napada se javlja aura. Klinička slika je veoma šarolika i postoji čitava skala poremećaja. Napad počinje izmjenjenom svješću, pacijent je zagledan u jednu tačku, “odsutan”, i to traje od 2 do nekoliko minuta. Za to vrijeme oči su otvorene, u licu je blijed ili crven, a može da se bljedilo smjenjuje sa crvenilom. Veoma često se javljaju automatizmi: žvakanje, mljackanje, gutanje, oblizivanje usana. Česti su pokreti rukama kao da nešto traži, cupka po sebi, može da se svlači, okreće oko sebe u krug i slično. Javljaju se halucinatorna doživljavanja, nekada iluzije, vertigo, dismegalopsije (predmeti ili osobe umanjeni ili uvećani, iskrivljeni, udaljeni ili približeni). Pacijenti nekada izgledaju kao pijani ili sanjaju neki ružan san, a sami imaju osjećaj nestvarnosti. Javljaju se fenomeni rekonesans, derealizacije, depersonalizacije, afektivne pojave kao strah, depresija, epizode ekstaze, smijeha, ljutnje, ipak, najčešći je strah. Iza ovog perioda, za koji pacijent ima amneziju, dolazi tzv. Postparoksizmalno stanje sa osjećajem zbunjenosti, umora, pospanosti, glavobolje, eventualno povraćanjem. Ovo je veoma česta forma epileptičnih napada koju je teško prepoznati, liječiti, a česte su i psihičke promjene. GENERALIZIRANI NAPADI PRIMARNO GENERALIZIRANI TONIČNO-KLONIČNI NAPADI ILI GRAND MAL Spolja gledano najdramatičnija ataka. Napadi su rijetki, prosječno jedan u 2-3 mjeseca. Kod teških slučajeva javljaju se sedmično, a kod lakših godišnje. Kod napada se mogu razlikovati slijedeće faze:  nagli gubitak svijesti, bez aure, sa padom - Obično pacijent pada naprijed, uz krik  tonična faza - traje 10-30 sekundi sa toničnom kontrakcijom cjelokupne muskulature. Zbog toga pacijent leži ukočen u tijelu, glave zabačene unatrag, očiju otvorenih, disanje prestaje, javlja se cijanoza u licu.  klonična faza - traje nekoliko sekudni do 2 minute. Karakterizirana je simetričnim, ritmičnim, kratkim trzajima mišića i dubokim disanjem. Može da se javi pjena na ustima, nekada krvava (ugriz jezika ili mehkih dijelova), uriniranje, rjeđe defekacija. Klonički pokreti polako gube na intezitetu dok konačno ne prestanu i pacijent pada u komu  koma - U ovoj fazi ugašeni su refleksi, zjenice su midrijatične, nema reakcije na osvjetljavanje, obostrano je pozitivan Babinski. Svijest postepeno počinje da se vraća i imamo postparoksizmalno stanje. Njegove karakteristike su da je pacijent zbunjeno-smeten, pospan, osjeća se umorno, ponekad sa glavoboljom i povraćanjem. Neki pacijenti mogu da zapadnu i u duboko spavanje, kod drugih se javljaju automatizmi.(čitav niz komplikovanih radnji koje mogu da učine, a da nisu svjesni). Mogu biti u mrzovoljno depresivnom

224

raspoloženju. Napadi se mogu javiti u budnom stanju i u toku spavanja (epilepsia diurna et nocturna). Bolest je genetski uslovljena. Javlja se od 6. do 30. godine maksimum između 11-15 godina. Mogu se provocirati iznenadnim buđenjem i alkoholom. Mogu biti atipični: samo tonična faza, ili klonična faza prethodi toničnoj. U ranom djetinjstvu može često biti samo tonična ili klonična faza. Tonični napadi su karakteristični za djetinjstvo. To su obično kratki generalizirani napadi. JEDNOSTAVNI ABSANSI Ovaj tip epileptičnih manifestacija odlikuje se gubitkom svijesti, ali pacijent ne pada. Počinje tako da se aktivnost prekida (npr. jelo, igra, razgovor). Pacijent gleda u prazno, roditelji navode da je odsutan, “zagleda se”, oči su okrenute prema gore, nekada uz ritmičko treperenje kapcima, blijed je u licu. Napad se naglo prekida kao što je i počeo, nema postparoksizmalnog stanja i pacijent nastavlja radnju koju je prije napada počeo. Trajanje je od nekoliko do 20-30 sekundi. Napada može biti više u toku dana. Absansi su genetski uslovljeni, javljaju se od 3-14. god. života. Traju maksimalno do 50 sekundi. Najčešće se javljaju 2-3 sahata po jutarnjem buđenju. Važno je da se ne zamjene sa parcijalnim kompleksnim napadima, koji su rjeđi, kod 2/3 slučajeva imaju auru, često se dešavaju u spavanju, imaju postparoksizmalno stanje, duži su, imaju drugačiji EEG nalaz. Ukoliko su absansi praćeni propratnim simptomima u vidu lahkih trzaja u području usana ili brade, klimanjem glave prema naprijed, savijanjem trupa, lahkim zabacivanjem glave nazad, hodanjem, govorom, označavaju se kao kompleksni ili atipični absansi. Postoje i juvenilni absansi koji se javljaju između 10-17. god. života. Traju nekoliko sekundi i manje su učestali. Mogu se javiti i tzv. miješani napadi, tj. i tonično-klonični i absansi neovisno jedni od drugih, ili absansi prethode generaliziranim tonično-kloničnim. MIOKLONIČNI NAPADI. Sastoje se od kratkih, nevoljnih kontrakcija mišića simetričnih dijelova tijela i ekstremiteta. Najčešće su to trzaji glavom, ramenima, ekstremitetima, trupom. Mogu biti simetrični, asimetrični, sporadični ili masivni. Trajanja su od nekoliko sekundi, preko nekoliko minuta, sati ili dana. Ako su učestali mogu završiti grand malom. Najčešće se javljaju ujutro, po buđenju. Potrebno ih je razlikovati od fizioloških mioklonusa kod uspavljivanja. Postoji nekoliko formi: Mioklonična epilepsija u djetinjstvu. To su manje-više masivni, generalizirani trzaji trupa i ekstremiteta, pri čemu se ruke podižu prema gore. U težim slučajevima bolesnici mogu da padnu ili ispuštaju predmete. Nema gubitka svijesti. Prvi napadi se javljaju u 3. godini života ili ranije. Trajanja su 1-3 sekunde. Mioklonizmi su u početku pojedinačni, kasnije se javljaju više puta dnevno. Mogu da se jave smetnje u učenju, pa i promjene ličnosti, a može se javiti i grand mal napad. Vjerovatno je da su genetski uslovljeni. Mioklona epilepsija u juvenilnoj dobi (impulzivni petit mal). Ovdje se vide kompleksne, najčešće bilateralne, simetrične, pojedinačne mioklonije. Mogu biti i ponavljane, nekada u malim serijama, često puta grube i iregularne mioklonije. Pretežno je zahvaćena glava, ramena, ruke, rjeđe noge. Ukoliko su zahvaćene noge može da dođe do klecanja ili pada. Napad protiče obično bez poremećaja svijesti, izuzev kod serijskih napada gdje se javlja. Počinju obično između 8-26 godine života, najčešće od 12-19. god. Djeluju kratko, dio sekunde, javljaju se više puta dnevno, pretežno poslije jutarnjeg buđenja. Često se javljaju u kombinaciji sa grand malom. Liječenje je ponekad teško. Mioklonični absansi. Bolesnici imaju poremećaj svijesti različitog nivoa i teške ritmične mioklonije u području ramena, ruku i nogu. Često puta se javlja tonična komponenta u kojoj se ruke ispružaju

225

gore. Neki pacijenti mogu da padnu. Javljaju se između 3. i 13. godine života. Traju od 10 do 60 sekundi. Teško se liječe. Samo oko 25% ovih pacijenata se razvija normalno. INFANTILNI SPAZMI (WEST-OV SINDROM, SALAM GRČEVI) Ova forma epileptičnih manifestacija se ispoljava generaliziranim trzajima tijela. Nastupa fleksija trupa, glave i nogu. Pri tome ruke se šire u stranu, ispružaju naprijed ili prema gore. Ovi salamski grčevi protiču postepeno, često prelaze u nagli tonični grč. Kod trzaja glave prema nazad dolazi do trzaja trupa prema nazad, rjeđe ekstenzije nogu. Često se javljaju abortivni napadi u smislu absansa sa ili bez treptaja kapaka. Svijest je sigurno poremećena, ali je zbog kratkoće to teško zapaziti. Etiologija je najčešće simptomatska (pre, peri i postnatalno oštećenje mozga i neurometabolička). Prvi napad se javlja u periodu od 3.-7. mjeseca života, rijetko u 2. godini. Trajanje napada je do jedne sekunde, salamski grčevi do 15 sekundi. Javljaju se 5-20 puta dnevno, nekada i više. Prognoza je loša, česta je neurološka i mentalna retardacija, sa zancima spastičnih pareza ili paraliza, ataktičnih pojava, mikrocefalije. Karakterističan je nalaz EEG sa hipsaritmijom. LENOX-GASTAUT SINDROM Ovdje srećemo tri tipa napada. Mioklonično astatične napade, atipične absanse, tonične napade. Mioklonično astatični se ispoljavaju u vidu kratkotrajnih trzaja cijelog tijela, ruke se naglo i munjevito ispružaju prema naprijed, u stranu i dolje. Glava i trup su najčešće pognuti. Djeca padaju u trenu, ali se odmah dižu, nekada leže i po nekoliko sekundi. Ako je zahvaćena dijafragma ispuštaju krikove, tzv. napadi poziva. Česte su povrede zbog padova. Etiologija je simptomatska (pre, peri i postnatalne povrede mozga, neurometaboličke bolesti, degenerativna oboljenja), Terapijska reaktivnost je slaba. NEONATALNI NAPADI (NOVOROĐENAČKE KONVULZIJE) Za vrijeme neonatalnog perioda mogu da se jave različiti tipovi napada i nekada ih je veoma teško prepoznati. Klinička slika je veoma šarolika, jer mozak novorođenčadi ne može inducirati organiziranu sliku napada kao u kasnijem uzrastu. Napadi su amorfni i mogu se pojaviti u različitom obliku: prevrtanje očima, klonus kapaka, grimasiranje, žvakanje, mljackanje, fokalni klonični trzaji, hemikonvulzije, genealizirano ili ograničeno (na jedan dio tijela) povećanje tonusa, klonični trzaji koji prelaze sa jednog ekstremiteta na drugi, masivni ili abortivni mioklonični trzaji, apnoična stanja sa laganim promjenama držanja, stanja smanjenog ili potpunog gubitka reaktivnosti. Uzroci su veoma nekarakteristični: traume, infekcije, anomalije razvoja, metabolički poremećaji i dr. Vrlo je važno prepoznati ove napade i liječiti ih. STATUS EPILEPTICUS Kada se napadi javljaju tako učestalo da između epileptičnih napada pacijent ne dolazi svijesti govorimo o status epileptikusu. To je slučaj ako se atake javljaju u vremenskom intervalu od 5-15 minuta. Ako je vremenski interval duži od 1 sahata govorimo o seriji napada. Može biti: 1. status epilepticus tonično kloničnih napada (grand mal) kao i status miokloničnih napada 2. nekonvulzivni generalizirani status, petit mal status 3. unilateralni status epilepticus 4. parcijalni status epilepticus Uzroci su različiti: nagli prekid terapije, alkoholni ekscesi, deprivacija spavanja, febrilno stanje, egzogene i endogene intoksikacije. Kod djece inicijalno stanje je u većini slučajeva simptomatsko: meningitis, encephalitis, hipoglikemije, hipokal-cemije, drugi metabolički poremećaji, traume, rjeđe tumori.

226

POSTTRAUMATSKA EPILEPSIJA Kod zatvorenih kraniocerebralnih povreda prosječna incidenca je 5%. Kod otvorenih kraniocerebralnih povreda taj procenat je 40-60%. Češća je pojava parcijalnih napada u odnosu na generalizirane. Tipični i atipični absansi nikada nisu posttraumatski. Posttraumatska epilepsija je rezultat kontuzije i laceracije mozgate anoksičnih oštećenja. Dijeli se na  ranu posttraumatsku epilepsiju koja se javlja u prvih 7 dana nakon traume i  kasnu koja se javlja od 7. dana i duže nakon traume. Najčešće se jave u prve 2 godine, a svi do 5. godine nakon povrede. Tri faktora su od značaja za razvoj posttraumatske epilepsije: rana PTE, impresivna fraktura i intrakranijalni hematom. Mogućnosti su slijedeće: 1. Ako postoji rana posttraumatska epilepsija, duga posttraumatska amnezija (duža od 24 sahata) i fokalni neurološki znaci pojava kasne posttraumatske epilepsije je kod oko 60% slučajeva. 2. Ako je posttraumatska amnezija duža od 24 sahata, fokalni neurološki znaci i ruptura dure, kasna posttraumatska epilepsija se javlja kod 40% slučajeva. 3. Ako nema ni jednog od ovih faktora mogućnost pojave kasne posttraumatske epilepsije je 2%. DIJAGNOZA EPILEPSIJA Dijagnoza epilepsija počiva na dva kriterija, kliničkom i elektroencefalografskom. KLINIČKI KRITERIJ Veoma je privlačno da se dijagnoza epilepsije postavi na osnovu elektroen-cefalografskog nalaza, ali moramo naglasiti da je epilepsija klinička dijagnoza. Klinički kriterij treba da počiva na anamnezi (porodična, lična, posebno sadašnja bolest). Kod porodične anamneze treba insistirati na specifičnom hereditetu. Lična anamneza treba da bude uzeta od prenatalne dobi (trudnoća majke, komplikacije, primjena medikamenata, naročito hormona, porođaj). Upravo je neshvatljivo kako majke zbog nekog srama ili osjećaja krivice često “zaborave” komplikacije. Podatke o ranom psihomotornom razvoju, posebno febrilnim konvulzijama, vakcinaciji, bolestima u neonatalnom periodu i traumama treba posebno razmotriti. Najvažniji dio anamneze je sadašnja bolest. Pri tome su najvažnije informacije koje nam daju očevidci. One su neophodne bez obzira da li je u pitanju dijete ili odrasli. Nema dijagnoze epilepsije bez podataka očevidaca, osim ako se radi o parcijalnim jednostavnim napadima. Korisno je sistematski ispitati sve okolnosti i znake neposedno prije napada, sam napad (tok) i fazu poslije napada. Cilj je dobiti podatke iz kojih se može vidjeti da li se odigrala ataka, a zatim da li je epileptična ili nije. Pri tome ne postavljati sugestivna pitanja. Klinički nalaz uključuje somatski pregled, posebno kardijalni status, neurološki nalaz, psihički status. Kod atipičnih ataka potrebno je kliničko promatranje. EEG KRITERIJ EEG je od neprocjenjive vrijednosti u dijagnostici. Ona može da bude od pomoći ne samo za dijagnozu već nekada može pomoći u diferenciranju tipova napada. EEG interiktalno (u toku napada) daje u visokom procentu epileptične promjene bilo da su one generalizirane ili fokalne, kada govorimo o epileptičnom fokusu. Epileptični grafo elementi prepoznaju se po visokim amplitudama, brzim frekvencama koje se ističu iznad osnovne aktivnsoti. EPILEPTIČNI GRAFO ELEMENTI su: šiljci, šiljci i njihovi kompleksi, oštar talasspor talas kompleksi, bez obzira na lokalizaciju. Pojedinačni oštri talasi samo iznad temporalnih regija se uzimaju u obzir kao specifični epileptični grafo elementi. Generalizirane tonično klonične epilepsije Absansi paroksizmalna, genealizirana pražnjeja šiljaka i šiljak-spor talas kompleksa, naročito uz metode aktivacije (deprivacija spavanja i si.). šiljak-spor talas komplekse u ritmu od 3 cikla u sekudni u vidu paroksizmalnih genealiziranih pražnjenja.

227

Atipični absansi Miokloni generalizovani napadi Parcijalni jednostavni napadi Parcijalni kompleksni napadi

nalazimo gore navedeno ali manje regularno nalazimo multiple šiljke i njihove komplekse čest je fokus, ali može i da ga ne bude svega 20% EEG pokazuje epileptične promjene pri standardnim EEG registracijama.

Pri EEG registraciji koristimo se različitim metodama aktivacije od kojih su najvažnije hiperventilacija, fotostimulacija i deprivacija spavanja. Pored standardnih registracija upotrebljavaju se i cjelovečernje registracije, registracije telemetrijom, simultane video i EEG registracije itd. Važno je napomenuti daje EEG registracije potrebno napraviti neposredno nakon napada, u prvim sahatima ili danima. Kao dopunske pretrage u dijagnostici epilepsija koriste se:  sedimentacija,  kompletna krvna slika,  glikemija,  N-urea,  status minerala. Ukoliko se sumnja na metaboličke poremećaje ili intoksikacije potrebne su i dodatne laboratorijske analize. Kod sumnje na meningitis i encefalitis potrebno je izvršiti lumbalnu punkciju. Kao dodatne metode u ispitivanju uzroka epilepsija se upotrebljava kompletan očni nalaz (visus, fundus, campus), pregled ORL (vestibulogram, audiometrija), ultrazvuk mozga kod neonatusa, CT ili MRI kod veće djece. Ako se sumnja na promjene na krvnim sudovima (angiom, aneurizma) radi se angiografija. Testiranje psihologa može biti od važne pomoći u diferencijalnoj dijagnostici. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA GREŠKE Kondicije koje se indetificiraju kao epilepsije kod djece: razne vrste sinkopa, atake panike i anksioznosti, vertigo, prigodni napadi (isoniasid), pavor nocturnus, respiratorne afektivne krize, hipoglikemije. SINKOPE ne predstavljaju etiološki jedinstvenu grupu. Za diferencijalnu dijagnozu su potrebni precizni anamnestički podaci: svijest se nikada ne gubi naglo kao kod epileptičnog napada, sam napad je manje brutalan, prisutna je mlitavost u tijelu, izuzetno rijetko ukočenost tijela na kratko. Jako je rijetka pojava lahkih motornih fenomena. Oči su zatvorene, respiracije površne, lice je blijedo, koža hladna, vlažna, ljepljiva. Inkontinencija urina nije patognomonična za epilepsije i može se javiti i kod sinkopa ako je mokraćna bešika bila puna. Inkontinencija alvi je veoma rijetka kod sinkopa. Ugriz jezika ili mehkih tkiva veoma sugerira da se radilo o epileptičnoj manifestaciji, ali može da se desi i kod sinkopa. Postparoksizmalne pojave kod sinkopa nisu tako izražene kao kod epilepsija. Rijetka su zbunjeno smetena stanja. Nema pospanosti. EEG može pokazivati nespecifične promjene. RESPIRATORNE AFEKTIVNE KRIZE (“ZACJENJIVANJE”). Javljaju se kod male djece u dobi od 1-2 godine života, znatno rjeđe kasnije. Povezane su sa frustracijama, ljutnjom ili iznenadnom povredom. Tipična anamneza je: provokacija psihičkim ili fizičkim podražajem, dijete postaje uznemireno, jako zaplače nekoliko puta uz duže ili kraće vriskanje, zatim zadržava dah na kraju izdisaja. Poslije nekoliko sekundi dijete postaje cijanotično, gubi svijest. Obično je mliavo, ali tonus može biti i lahko povišen uz nekoliko klonizama. Nekada nema cijanoze nego samo bljedilo. Ne pomaže nikakva medikacija. Dijete samo počinje spontano disati. Napadi prestaju nakon 4. godine. EEG je po pravilu normalan. Prognoza bolesti je dobra. NEUROTSKE KRIZE SVIJESTI, PSIHOGENI NAPADI. Pri ovim napadima pacijent ne pada na dramatičan način, baca se na podlogu, skoro se nikada ne povrijedi, mlatara rukama, izvija se u luk, škripi zubima, oči su jako zatvorene, ubrzano diše, galami, udara ljude oko sebe. Napad je dug, oporavak brz i bez

228

Toksični efekti: polineuropatije. Javljaju se epileptični napadi. phenobarbiton i ethosuccimide. teatralno. povraćanje. Izbor antiepileptika ovisi o tipu.. ataksija. Prednosti monoterapije su manje sporednih efekata.05-0. glaukom. Mogadon 0. Kod spornih slučajeva odgađa se tretman zbog medikosocijalnih reperkusija. diskrezije u krvi.m. lupus. disfunkcija malog mozga. pospanost. Na-valproat 30-60 mg/kg podjeljeno u 2 do 3 dnevne doze.15 mg/kg podjeljeno u 2 do 3 dnevne doze Clonazepam 0. refleksi se izazivaju. Tip napada Parcijalni (jednostavni kompleksni) Parcijalni (jednostavni kompleksni) sa sekundarnom generalizacijom Primarno generalizirani tonično klonični grand mal neposredno po buđenju Mioklonični napadi Absansi. izbjegava se interakcija lijekova. Neophodno je diferencirati epileptične od neepileptičnih napada. Oko 80% najčešćih epilepsija se uspješno liječi monoterapijom. komu. te psihološki razlozi.Lijekove je potrebno uvoditi postepeno. anoreksija.a zatim postepena redukcija mg/kg Na-valproat 15-60 mg/kg u 2-3 Nitrazepam dnevne doze. razdražljivost. Dijagnoza mora biti sigurna i jasna.Neophodno je upozoriti roditelje na sporedne efekte i opasnosti naglog prekida terapije. Antiepileptici prvog reda su carbamazepine. depresija. nalaze se u konfuznom stanju koje prelazi u stupor.Sporedni efekti koji se javljaju kod antiepileptične terapije su: mučnina. phenytoin. . Sve je preuveličano.. . postoji odgovarajuća psihodinamika.. 3. Mora postojati optimalna suradnja i povjerenje između roditelja (majka). mioklonično astatični napadi Lennox Gastaut sindrom West sindrom Prvi izbor Carbamazepine 20-30mg/kg u 2 do 3 dnevne doze. Na-valproat.1 -0. sada je vjerovatno mutavija nego u knjizi ali šta ću vam ja pogledajte negdje drugdje. drhtavicu. trombocitopenija. Phenytoin 7 mg/kg u jednoj dnevnoj dozi. Babinski je negativan.5-1 mg/kg Prednison 2 me/kg per os Dragi gledaoci ova tabela je u knjizi bila izuzetno mutava. Roditelj. povećanje tjelesne težine (Na-valproat). jednim lijekom. U svim ovim slučajevima neophodno je terapiju odmah obustaviti. Clonazepam 0. HIPOGLIKEMIJE.15 mg/kg Nitrazepam Tetracosactid 0. hepatalno oštećenje. Ethosuccimid 3 mgAg u 2-3 dnevne doze Drugi izbor Clonazepam 0. LIJEČENJE EPILEPSIJA Liječenje epilepsija mora počivati na određenim principima 1.postparoksizmalne konfuzije.3 3-4 sedmice. Ovo je vrlo važan uslov za uspješno liječenje. 4. pacijent i okolina moraju biti detaljno upoznati prirodom bolesti. raš po koži. Phenobarbiton 4-5 mgAg u jednoj dozi Kod školske djece treba izbjegavati phenobarbiton i phcnytoin zbog utjecaja na kognitivne funkcije Na-valproat 15-60 mg/kg u 2-3 dnevne doze. . Dozu održavanja predstavlja najniža doza koja kupira napade.Pridržavanje terapije mora biti naglašeno . tokom sedmica. 229 . gubitak kose. . odnosno tipovima napada. U ovim stanjima pacijenti osjećaju slabost. tremor. 2. pacijenta i liječnika.75 mg/kg i. Princip monoterapije se mora maksimalno primjeniti. glavobolje. nefritis. leukopenija. tj. diplopije.

5. Prva kontrola pacijenta je mjesec dana nakon uvođenja terapije, ali je roditeljima potrebno ostaviti mogućnost kontrole i prije toga. U slučaju neuspjeha terapije potrebno je provjeriti pridržavanje terapije, dijagnozu, eventualne komplikacije, misliti na mogućnost progresivnog neurološkog oboljenja (tuberozna skleroza, Sturge-Weber i si.). AKo je kontrola napada slaba sa prvim lijekom potrebno je razmisliti o opreznoj zamjeni sa drugim lijekom, naravno ako je koncentracija prethodnog lijeka u serumu bila solidna. 6. Ako se radi o refraktarnosti na terapiju dolazi u obzir uvođenje (kao dodatak) drugog lijeka, ali prethodno je uvijek potrebno provjeriti dijagnozu i uzimanje lijeka (nivo u serumu) 7. Tokom liječenja neophodna je kontrola podnošljivosti lijeka. Ta kontrola je: - Klinička: koža, limfne žlijezde, znaci ataksije, psihički nalaz, pregled jetre i slezene. - Biohemijska: kompletna krvna slika, transaminaze, urin. Kod terapije Na-valproatom: faktori koagulacije, gama GT, trombociti, bilirubin, svakih 6-8 mjeseci. - Kod Na-valproata je potreban poseban oprez. Kod nekih pacijenata na početku tretmana se javlja inapetencija, slabost, edemi, sklonost krvavljenju, a u tim slučajevima je neophodno odmah obustaviti terapiju. Na-valproat ne treba davati djeci do navršene 2 godine života. 8. Tretman treba da traje najmanje 3-5 godina 9. Obustavljanje terapije treba da bude postepeno u toku 6-24 mjeseci. 10. Rehabilitacija pacijenata sa epilepsijama treba da se provodi kroz vaspitanje, školovanje, izbor zanimanja te svakodnevni život. Preporuke za život koje treba primjenjivati kod pacijenta: najvažnije je redovno spavanje, ne dozvoliti dugotrajno gledanje televizije, video igara, eliminisati alkohol, pijenje većih količina vode, vožnju bicikla, sve fizičke vježbe na gredi, vratilu, konju, uz konopac. Izbjegavati sunčanje na moru. Neophodan je strogi nadzor pri plivanju, zabrana ronjenje, bilo kakvih skokova u vodu. STATUS EPILEPTICUS ILI SERIJA NAPADA Kod ovakvih pacijenata obavezna je hospitalizacija, u jedinicu intezivne njege. Do smještaja u bolnicu aplicirati diazepam intravenski u dozi od 0,2-0,5 mg/kg, brzinom davanja od 1-2 mg u minuti. Preparat se ne smije razblaživati. Neophodno je pacijenta raskomotiti, osloboditi disajne putove, uzeti krv na analizu. Važan je stalni monitoring vitalnih funkcija (respiracije, krvotok). Ako napad perzistira ponoviti diazepam nakon 10 minuta. Sva djeca do dobi od 18 mjeseci trebaju primiti piridoxin, 100-200 mg, ako napadi perzistiraju infuziju glukosalina sa diazepamom ili clonazepam 0,5-1 mg i.v. Ako se konvulzije nastavljaju daje se phenobarbiton 20-25 mg/kg i.v. u toku od 10-20 minuta. Ukoliko se napad nastavlja potrebna je intubacija i opća anestezija. Danas je najbolje sredstvo u tretmanu status epilepticusa lorazepam, 0,05-0,1 mg/kg tjelesne težine, intravenski, maksimalno 4 mg. Može se ponoviti nakon 10 minuta. TRETMAN KONVULZIJA KOD NOVOROĐENČADI Tretman ove djece se provodi u jedinicama intezivne njege. Neophodno je prvo uzeti krv na analizu i rutinski dati glukozu (1-2 ml/kg 50% glucose) i piridoxin do dobivanja rezultata analiza krvi. Obezbjediti slobodan prolaz vazduha kroz disajne putove i održavati tjelesnu temperaturu. Ukoliko se dobije nalaz niske koncentracije serumskog kalcija potrebno je dati 1-3 mg/kg 10%. Caglukonata. Ako je nalaz serumskog magnezijuma nizak dati preparate magnezija. U slučajevima gdje se ne sumnja na povišen intrakranijalni pritisak uraditi lumbalnu punkciju i likvor poslati na analizu. Ako napadi perzistiraju potrebno je dati phenobarbiton intravenski u dozi od 5-15 mg/kg tjelesne težine u toku 24 sahata. Ovu terapiju .primjenjivati dva dana. Aplikacija treba da traje 20 minuta. Nakon dva dana produžiti 5-6 mg/kg per os ili intramuskularno. Ako su napadi bili pojedinačni terapiju isključiti nakon 2-3 sedmice. Ako napadi perzistiraju 3-4 dana, a nakon mjesec dana se ne ponavljaju, liječenje nakon 3 mjeseca postepeno obustaviti. U

230

ostalim slučajevima tretman treba da traje najmanje 18 mjeseci. Kod slučajeva sa povišenim intrakranijalnim pritiskom i edemom mozga davati antiedematoznu terapiju. Svaka novorođenačka konvulzija vitalno ugrožava dijete. Najvažnije je prepoznati nekoliko izlječivih uzroka: hipoglikemije, hipokalcemije, hipomagneziemije, deficit piridoxina i hiponatremije.

Febrilne konvulzije
Febrilne konvulzije predstavljaju benigno stanje, zbog niskog morbiditeta i praktično nikakvog mortalitea. DEFINICIJA Radi se o generaliziranim toničnim ili kloničnim ili tonično-kloničnim napadima koji se javljaju između 6 mjeseci do 5 godina i u pravilu uz povišenu temperaturu, uzrokovanu febrilnim oboljenjima (rinitis, laringitis, pneumonija, cistopijelitis, infektivne bolesti, poslije vakcinacije itd.), kod normalnog neurološkog nalaza. EPIDEMIOLOGIJA Prevalencija se kreće između 3 i 5%. Većina napada se javlja od 6 mjeseci do 3 godine, sa medijanom između 18 i 22 mjeseca. Češće su kod dječaka. KLASIFIKACIJA Febrilne konvulzije se obično klasificiraju kao “jednostavne” i “kompleksne”. JEDNOSTAVNE - Javljaju se na početku febrilnog oboljenja, - po tipu su generalizirane toničko-kloničke ili toničke, - traju kraće od 15 minuta, - neposredno poslije kojih se dijete u potpunosti oporavlja. KOMPLEKSNE su: - fokalne, - traju duže od 15 minuta, - praćene tranzijentnim ili trajnim neurološkim abnormalnostima, - ponavljaju se više puta u toku iste febrilne bolesti. KLINIČKA SLIKA Napadi se obično javljaju rano u toku infektivne bolesti praćene febrilnim stanjem. Najčešće se radi o akutnom infektivnom oboljenju gornjeg respiratornog trakta. Febrilna stanja koja prate imunizacije mogu dovesti do febrilne konvulzije. Nekad je napad prvi simptom bolesti. Temperatura je obično iznad 38°C, vjerovatnost napada je veća ako temperatura naglo raste. Febrilni napadi mogu biti bilo kojeg tipa, najčešći su generalizirani, tonično-klonični, ili tonični. Obično prestaju nakon 1 -2 minute, rijetko traju preko 15 minuta. Česti su dok dijete spava, iako tempeatura i dalje može biti visoka, rijetko se ponavljaju u toku iste bolesti. Oko 4% napada traje duže od 30 minuta i nazivaju se FEBRILNIM STATUS EPILEPTIKUSOM. DIJAGNOSTIKA Laboratorijska dijagnostika nije rutinski neophodna kod febrilnih napada. Može se raditi glikemija i mineralogram. Dijagnostika je uslovljena bolešću koja je dovela do povišenja temperature. Lumbalna punkcija se radi samo u indiciranim slučajevima. Razmotriti je kada imamo: kliničke znake meningizma, kompleksne konvulzije, ako je dijete somnolentno ili iritabilno, ili su prisutni znaci sistemskog oboljenja, te kod djece u dobi ispod 12 mjeseci. Odluku treba donijeti iskusan liječnik, na osnovu kliničke slike i poznavanja oboljenja. U nejasnim slučajevima treba napraviti lumbalnu punkciju ili stalno neposredno nadgledati dijete. Kod komatoznog djeteta pažljivo razmotriti lumbalnu punkciju zbog mogućnosti hernijacije kod povišenog intrakranijalnog pritiska.

231

Podatak o prethodnoj febrilnoj konvulziji ne isključuje meningitis u ponovljenom napadu, što se mora imati u vidu. Ukoliko se napad javi više od 24 sata nakon početka febrilnog stanja potreban je dodatni oprez u dijagnostici kako se ne bi previdio meningitis ili elektrolitni disbalans. Djeca koja imaju prolongirane napade, ili se potpuno ne oporave unutar jednog sahata, trebaju se podrobno ispitati jer postoji veća mogućnost da se radi o "konvulzijama praćenim povišenom temperaturom" Elektroencefalografija nije od koristi u tretmanu i prognozi febrilnih konvulzija. Može biti od koristi ako klinička slika ukazuje na patološke promjene na mozgu, te ako se u toku EEG registracije nađe fokalno usporenje. Tada treba uraditi CT i MRI. Ukoliko se radi EEG, potrebno gaje snimiti 7-10 dana nakon napada. Kliničku vrijednost EEG može imati i u slučajevima kada nismo sigurni da li se napad dogodio, jer je neposredno po napadu kod oko 88% slučajeva patološki. Prisustvo EEG abnormalnosti koje se kasnije gube potvrđuju postojanje napada. U jiilsrencijalnoj dijagnozi potrebno ih je razlikovati od “konvulzija praćenih povišenom temperaturom” gdje se najčešće radi o infektivnom meningitisu, akutnom encephalitisu, cerebralnoj paralizi sa interkurentnim infekcijama, metaboličkim ili neurodegenerativnim oboljenjima praćenim povišenom temperaturom. TRETMAN lako se najveći broj napada već završio kada dijete dođe do liječnika, povremeno smo suočeni sa napadom koji traje, ili febrilnim status epileptikusom. Suportivni tretman je prioritetan. - Dijete treba staviti na bok, u semifleksiju, - obezbjediti adekvatan put disanja, - skinuti višak odjeće, rashladiti ga. - Pratiti vitalne znake. - Najkorisniji antikonvulziv koji se može dati u našim uslovima je diazepam, i.v. Ulazi u mozak u toku nekoliko sekundi. Daje se u dozi od 0.2-0.5 mg/kg tjelesne težine, maksimalna doza kod dojenčadi je 2-4 mg, kod starije djece 5-10 mg. Brzina davanja je 1 -2 mg/min, inicijalna doza se može ponoviti nakon 15-30 minuta, do ukupno 3 doze. Može se dati i rektalno, specijalno pripremljen preparat diazepama, u dozi od 0,5 mg/kg tjelesne težine. Ukoliko se napad ne kupira daje se phenobarbiton, po šemi za status epilepticus. Kod prvog napada potrebno je dijete hospitalizirati, ali i kod ponovljenih ako su kompleksni. Obavezno hospitalizirati dijete u dobi do 12 mjeseci, te ako su kućne prilike neadekvatne za potrebnu njegu. PREVENCIJA PONOVLJENIH FEBRILNIH NAPADA Postoje dva vida prevencije: - intermitentna terapija, najčešće diazepamom, sa davanjem lijekova samo u vrijeme febrilnosti. Nakon prve, jednostavne, febrilne konvulzije preporučujemo uvođenje intermitentne terapije diazepamom, rektalno ili oralno. Preporučujemo diazepam oralno, 0.6-0.8 mg/kg/dan u 3 podjeljene doze, daje se do drugog dana nakon potpunog oporavka. Ovako dan diazepam, prema nalazima više autora, je efikasan u prevenciji febrilnih napada. kontinuirana terapija, najčešće phenobarbitonom, sa svakodnevnim davanjem lijekova. Kod napada gdje imamo prisutan neki od sljedećih aktora: - prisustvo abnormalnog neurološkog razvoja - kompleksni napadi - istorija febrilnih ili afebrilnih napada kod roditelja ili braće i sestara - dob ispod 12 mjeseci. Može se razmotriti kontinuirana prevencija napada phenobarbitonom 4-5 mg/kg, 1 doza uvečer. Samo jedan od navedenih faktora nije dovoljan za uvođenje ove terapije nakon prvog febrilnog napada. Uticaj phenobarbitona na kognitivne funkcije i ponašanje je vrlo izvjestan.

Terapija se provodi najmanje u toku 2 godine. Oko 90% ponovljenih napada se dešava u tom roku. Za uvođenje svake od ovih terapija neophodna je suglasnost roditelja.

232

Mentalna retardacija
(duševna zaostalost, slaboumnost) Duševne zaostalosti čine veliku skupinu psihičkih poremećaja koje karakterizira veoma rani zastoj u duševnom (mentalnom) razvoju, prije svega intelektualnom. Prema težini mogu se podijeliti na - idiotiju, - imbecilnost i - debilnost. Danas se ova klasifikacija ne koristi, od većine je napuštena, već se govori o - graničnim slučajevima, - lakšoj, - umjerenoj, - teškoj duševnoj - zaostalosti. Biohemijsko-genetička i citogenetička istraživanja mentalno retardiranih su u oko 30% slučajeva objasnila etiologiju i patogenezu ovih stanja, što je omogućilo provođene mjera primarne prevencije, kao i rano dijagnosticiranje i liječenje mentalne retardacije. Navodimo neke uzroke mentalne retardacije kod kojih se javljaju i epilepsije: Idiopatska Idiopatska mentalna retardacija je najčešća. Kod nje se dostupnim kliničkim metodama ne može otkriti uzrok. Genetski - Hromozomske abnormalnosti, npr. Down-ov sindrom, Turner-ov sindrom, sindrom fragilnog x hromozoma. - Nasljedni metabolički poremećaji, npr. aminoacidurija, bolesti metabolizma lipida. - Nasljedni poremećaji nepoznatog uzroka, npr. tuberozna skleroza, SturgeWeber-ov sindrom. Intrauterine - Defekti u razvoju, npr. neuronski defekti jajovoda. povrede - Ostali: npr. hipotireoidizam, uzimanje lijekova od strane majke, alkoholizam, uzimanje droga. Perinatalno - hipoksija - ishemija mozga, oštećenje mozga - intraventrikularna hemoragija, - infarkt mozga Postnatalno - trauma oštećenje mozga - intoksikacija - infekcija Kada raspravljamo o mentalnoj retardaciji neophodno je definirati inteligenciju. Postoji bezbroj definicija inteligencije. Inteligencija nije jedinstvena psihološka funkcija i dijeli se na apstraktnu i socijalnu. Jednostavna definicija po Jaspers-u je da je to moć rasuđivanja. Po K. Schneideru to jesposobnost da se pomoću svrsishodnog mišljenja prilagodi novim zadacima. Inteligencija se kao psihička tunkcija može iskazati i brojem kao pokazateljem njene veličine IQ (količnik ili koeficijent inteligencije) se određuje psihološkim testovima. U zavisnosti od njegove veličine svi se ljudi u granicama normalnog mogu svrstati u raspon od 68 do 140. Ljudi sa koeficijentom preko 140 su genijalni. Slaboumne ili mentalno retardirane osobe se dijele u slijedeće grupe (fiziološka tupost ne spada u ovu mentalno retardirane): Fiziološka tupost od 71 do 85 lahka mentalna retardiranost od 50 do 70 umjerena mentalna retardiranost od 35 do 49 teška mentalna retardiranost od 20 do 34 duboka mentalna retardiranost ispod 20

233

LAKA MENTALNA RETARDIRANOST: pokazuje manji interes i spontanost, shvatanje je oslabljeno, ne razlikuje bitno od nebitnog, raspolaže sa oskudnim brojem rješenja emocije isooljava otvoreno i direktno. Defekt inteligencije se obično otkriva u školi - imaju poteškoće u savladavanju gradiva, nisu samostalni. Trebaju pohađati specijalne škole i tada se mogu osposobiti za jednostavna zanimanja .Veoma su sugestibilni i tvrdoglavi. Po temperamentu mogu biti eretični i torpidni. Po mentalnom razvoju odgovaraju djeci od 8-12 godina starosti. UMJERENA MENTALNA RETARDIRANOST: usporen psihomotorni razvoj (ima poteškoće sa dojenjem, kasnije počinje da se smije, da sjedi, da govori, hoda, dugo traje enureza i enkompreza). Jako su sugestibilni. Nad njima je potreban stalan nadzor. Teško završavaju specijalnu školu, mogu se osposobiti za jednostavna zanimanja u kontroliranim i zaštićenim uslovima. Po mentalnom razvoju odgovaraju djeci u dobi od 5-7 godina. TEŠKA MENTALNA RETARDIRANOST: govor je oskudan, imaju veoma mali fond riječi. Slabo kontrolišu sfinktere. Ne mogu završiti nikakvu školu niti obavljati posao Neophodan je stalni nadzor. U stanju su da se čuvaju uobičajenih i općepoznatih životnih opasnosti. Po mentalnom uzrastu odgovaraju djeci u dobi od 3-4 godine. DUBOKA MENTALNA RETARDIRANOST: je najteži stupanj. Obično se rađaju sa tjelesnim oštećenjima (kongenitalne aplazije dijelova mozga, porenkefalične šupljine). Postoje motorne i govorne disfunkcije, česta je pojava epileptičnih napada. Potpuno su nesposobni da se brinu o sebi, te je potrebna stalna skrb u specijaliziranim zavodima.

234

oštećujući njihovu osnovnu funkciju jednog tkiva. Identifikacija otrovne supstance je važna pa se treba potruditi i tražiti od roditelja da donesu sve sumnjive supstance. 17% sredstva za čišćenje. para i aerosola ulaze preko pluća i apsorbovana preko alveolarno-kapilarne membrane dospijevaju u krv. a preko 94% su zadesna trovanja. Otrov ulazi u organizam najčešće ingestijom. endotelu. klostridiom i šigelama) se proučavaju i predaju studentima u vezi sa infektivnim oboljenjima. kojih je u predratnom periodu bilo mnogo više. 16% insekticidi. Bakterijska trovanja hranom (salmonele. trajanje ekspozicije. U pomenutoj grupi. SUDBINA OTROVA U ORGANIZMU Kod većine otrova toksično djelovanje nastupa dolaskom u krv. hrskavici. lakovi. povraćeni sadržaj. Neki otrovi će se zadržati i kulminirati u: epitelu. crijeva. Produkti biotransformacije mogu imati isto ili različito djelovanje u odnosu na osnovnu materiju. a iz znoja izazvati dermatitis. Incidencija: Naša djeca su se trovala slijedećim supstancama: 67% lijekovi. rijeđe inhalacijom. U odstranjivanju otrova i njihovih metabolita učestvuju glavni organi. mada o antidotu s tih upustava ne treba apsolutno vjerovati. Samo 5. Isto tako nije bilo trovanja plinom u tom dvogodišnjem periodu. stafilokokna. ali mogu učestvovati: bubrezi. Nevezani dio otrovne materije procesom difuzije i filtracije prolazi kapilarni zid. od jedva primjetnih do onih koje dovode do letalnog ishoda. Isto tako nismo imali ni trovanja biljkama. a ranije su ta trovanja bila vezana za sezonu gljiva. nego to kritički analizirati u vezi sa kliničkom slikom. U krvi se otrovi vežu za bjelančevine plazme. a zatim fizičkim dejstvom ili djelovanjem na enzimske sisteme oštećuje površinu ćelije. plin). kosti i slično. baze i soli teških metala. jer se kadkad otrovna supstanca može dokazai u suzama. što u predratnom periodu nije bio rijedak slučaj. fizičke i hemijske osobine materije. pluća i koža. Materije iz mlijeka mogu intoksicirati dojenče. urin i ne zaboraviti uzorak krvi. ali su malo upotrebljavani automobili i garaže. Za dvije godine rata nismo imali nijedan smrtni ishod. Pored posude u kojoj je stajala supstanca treba kadkad analizirati okolinu. mada je plin masovno i na “divlje” trošen (prirodni plin metan je netoksičan). među kojima smo imali i “ponavljača”. posebno posude i deklaracije koje se prilažu uz lijek i druge supstance. boje. 235 . a ne samo promenutu ulicu i dvorište. Hronična trovanja jesu problem. mada su ovi putevi eliminacije od manjeg značaja. pa ne ispoljavaju toksično djelovanje. Te manifestacije mogu imati široku lepezu simptoma i znakova. kao što djeluju jake kiseline. Savremeni život sa dosta potencijalnih otrovnih materija u kući (deterdženti. brzina apsorpcije. Skoro sva djeca su otrovana u kući (preko 95%). ali nije bilo trovanja alkoholom. Drugi otrovi dovode do takvih degenerativnih promjena ili izazivaju takva oštećenja na većini ćelija putem promjene permeabiliteta ili polarizacije ćelijske membrane. mada su prema svjetskim statistikama ugroženija muška djeca.8% su suicidni pokušaji i to u dobi adolescencije. U 86% su bila djeca u dobi od 1-6 godina. organa ili organskog sistema. posebno “eksplozijom” potrošnje lijekova. Neki otrovi mogu izazvati čak i smrt putem šoka zbog destrukcije velike količine tkiva. Materije rastvorljive u mastima preko kože lako prodiru u krvotok i mogu dovesti do teških intoksikacija. Ne treba zaboraviti ni sekretorne aktivnosti. ali su akutna trovanja svakako veći problem. Jetra je glavni detoksikološki organ u razgradnji otrovnih supstanci. napravio je i kuću opasnim mjestom. Dijele se na akutna i hronična trovanja. pluća i drugi organi samo u znatno manjoj mjeri. bubrezi. Pod akutnim trovanjem podrazumijevamo pojave koje se manifestuju zbog poremećenih fizioloških funkcija pod utkrajem štetne materije. Dio otrovne supstance ostaje slobodan. pljuvački znoju i mlijeku. preko kože i najređe parenteralnim putem. Jedinjenja u obliku gasova. a rijetko otrov parenteralnim putem direktno djeluje na krv. brzina izlučivanja. ali u oba slučaja dolazi do poremećaja na membrani i prodiranja otrova u ćelije. najveći broj ulazi preko GITa gdje se resorbuje u tankom crijevu. Na krajnji ishod nekog otrova u organizmu nije uvijek najvažnija toksičnost nego l način ulaska u organizam.AKUTNA TROVANJA U PEDIJATRIJI (Dosis sola venenum facit) Trovanja u pedijatriji predstavljaju veliki problem. stolicu. odnos polova je isti. Iz vlastitog iskustva znamo da su ta uputstva reklamna i nepouzdana. dob dijeteta i predhodno zdravstveno stanje. Otrov u različitim organima podliježe procesima transformacija i detoksikacije. a mi ćemo fokusirati nebakterijska trovanja i to prevashodno hemijskim materijama i lijekovima.

Korekcijom hipoksije i metaboličkih poremećaja mogu spontano nestati. sumnja na strano tijelo. kompletnu krvnu sliku. češće metabolična sa povećanom količinom kiselih ekvivalenata kao: metanol. na kakvoj je bio naš pomenuti pacijent 10 dana. Rekli smo daje održavanje vitalnih funkcija prioritetno. ali i sadržaja želuca za eventualnu analizu. Kontrola temperature je od vitalnog značaja. uz napomenu da hiperpireksiju koja nataje zbog otrovanja ne tretiramo antipireticima. etanol. adrenalna blokada ili tonus (hipotonija) perifernih krvnih sudova. Započeti kardiopulmonalno oživljavanje ako je potrebno uz 100% O2. putem u roku od 30 minuta te elevirati glavu. 7. 6. Na. Održavanje vitalnih funkcija je prioritetni zadatak.1 ili manji. Nekad će biti potrebno ubaciti endotrahealni tubus. Ako se ovom mjerom ne postigne željeni efekat. Uzimaju se osnovni podaci. izvršiti aspiracija sadržaja želuca ili ispiranje. manjem djetetu 1 ml/kg 25% glukoze i većoj djeci i adolescentima 1 ml/kg 50% glukoze i posmatrati reakciju bolesnika. jer se ništa ne dobiva aspiracijom želuca mrtvaca. dobro je ostaviti 5-10 ml krvi kao uzorak za toksikološku analizu. ali i u slučaju daje potrebna i neka druga naknadna analiza. ako je moguće i ako se dobiju niže vrijednosti (ispod 100 mg%) treba dati 2 ml/kg/TT 10% glukoze dojenčadi. Acidoza je također čest nalaz kod akutnih intoksikacija. Bi i Ca). a to se postiže najčešće izotonim solucijama u dozi od 20 ml/kg/TT/h. Treba daje maksimalno efikasan uz minimalni rizik (preintenzivno liječenje može biti i štetno). Potrebno je vrlo često provjeriti acidobazno stanje. Dovesti pacijenta u stanje da se može. ali prije toga opet korigovati hipoksiju i aplicirati perfuziju. gdje. ali je letalno završio kao posljedica trovanja insekticidima. mioglobina ili metabolita kao što su od etilen glikokol koji oštete renalne tubule. (mobilizacija cervikalne kičme. Ako postoji hipertenzivna kriza (encefalopatija ili srčana dekompenzacija). naročito ako su u pitanju aspiracija. 8. što je manjoj djeci nekad teško. Ulaskom u venu. ako su uzrok nestabilnom stanju pacijenta. 3. Vođenje šoka i hipotenzije je bitno. kada i šta je do tada urađeno. tablete uglja. Tako ćemo vankardijalni plućni edem imati kod inhalacije ili ingestije supstanci koje direktno oštećuju alveolokapilarnu membranu. hlorinati. čime je otrovan. kako. 2. Posebno treba obratiti pažnju na kalijum u serumu. Ovdje napominjemo tretman srčanih disritmija. Klasifikacija stanja svijesti je obavezna i registrirati je na prijemu. Dobro je poslužiti se skorom za kome po Glazgovu kod intoksikacija. 4. 9. ali i direktnog djelovanja toksina na tubularne ćelije. paraaldehidi. treba razmisliti o upotrebi vazopresina jer uzrok takvom stanju može biti insuficijencija miokarda (depresija miokarda). smanjivanje unosa tečnosti. CNS-a. keto tijela. onda se daju hipotenzivna ili simpatikomimetična sredstva kao Na-nitroprusid i drugi. ali neurogenog porijekla. pa je jako važna razboritost onoga koji liječi dijete.v. ali i davanje kiseonika kao obaveznog lijeka. Nekad postoje indikacije za mehaničku ventilaciju. 1. Renalna insuficijencija može nastati zbog tubularne nekroze. na primjer. kao posljedice hipoksije i hipotenzije.OSNOVNI TRETMAN Uvijek se posmatra stanje pacijenata i njihova životna ugroženost. Dobro je imati spremljen formular za zadesna trovanja sa telefonskim brojem toksikološkog centra. Nekad su potrebne i RTG pretrage grudnog koša ili abdomena. osobito kod trovanja 1 preparatima digitalisa. fenotijazini. ingestirane supstance koje ne propuštaju RTG zrake (teški metali. ŠUK. salicilati itd. ureu. elektrolite. U teških bolesnika se može pojaviti edem pluća. djejstva Hb. obezbjeđivanje otvorenih respiratornih puteva i aplikacija 100% kiseonika. Tražiti odmah ŠUK. 236 . jodne supstance. pa nekad i CT mozga može biti od koristi u dijagnostici. radi prognoze. Potrebno je uzeti i 50-100 ml urina.5 gr/kg) i. Treće supstance će povećati plućni permeabilitet ili dovesti do masivnog priliva simpatičnih produkata. Smanjivati povećani intrakranijalni pritisak 20% manitolom (0. 11. bilo hipotermije ili hipertermije. 5. Fe. nepoznate etiologije. 10. a druge supstance mogu zbog svog antidiuretskog efekta dovesti do hiperhidratacije ili trovanja vodom. Edem mozga u intoksikacijama može nastati kao rezultat različitih uzroka. generalije. ureja. što opet može dovesti do manifestacije plućnog edema. ako ga ima pa se držati nekog standardnog reda. Opet će biti indiciram diuretici (Henleove petlje ili drugi). Trovanja su nerijetko uzrok stuporu i komi. kao i stalno praćenje arterijalne tenzije. Takve situacije mogu zahtijevati dijalizu. Tada su indicirani natrijum bikarbonati ako je pH 7. bilo kardijalni ili vankardijalni. U takvim slučajevima pratiti arterijski pritisak monitorom. kako bi vlastite puferske sisteme potakli na bolju funkciju.

iskustva i prisebnosti onoga ko ukazuje pomoć. U veće djece i adolescenata se radi gastrična lavaža. kako bi se spriječio venski i limfni put širenja otrova. 1. Toksične materije sa kože sprati vodom. obezbijediti i monitoring sistem.v. uz dobre priručnike. u dozi od 50-100 mg. kako bi izbjegli tiamin-deficijentnu encefalopatiju. Ako postoji sumnja na alkoholizam onda B1 vitamin treba dati i prije glukoze.c. a ako je moguće. 2.v. Oko je osjetljivo pa treba brza irigracija sa vodom 15 do 20 minuta uz obavezno brzo pokrivanje očnih jabučica. pa i lavaža nisu metode koje mogu komplet odstraniti otrov nego otklanjaju samo 30-50% ingestirane supstance u najboljem slučaju. onda tražiti drugi uzrok. šok i koji mogu gutati). dijazepamom (0. kao što su alkohol. pa i ličnosti. pa i emeze. toksičnosti supstance. pa i kardijalnog aresta Ovdje treba istaknuti da emeza. Lijek se daje polako da ne pređemo 10 mg kao maksimum maloj djeci i adolescentima 30 mg.m. vremena koje je prošlo od ingestije supstance. 3. injekcijama. Treba koristiti samo manje količine dilucione tečnosti i to: 60 ml za manju djecu i za veću do 250 ml. 4. Karbo animalis se aplicira u šoljama za pojenje ili putem sonde (orogastrične i nazogastrične) uz odgovarajući nadzor i punu pažnju. spiskom lijekova koji se najčešće koriste. 5. U literaturi piše da se daje i feniton 15-20 mg/kg. ili s. DILUCIONI I NEUTRALIZIRAJUĆI TRETMAN Dilucioni tretman zahtijevaju bolesnici poslije ingestije kaustične ili korozivne materije i to odmah sa vodom ili mlijekom (misli se na pacijente koji nemaju opstrukciju respiratornih puteva. posebno pomoću uglja ili antidota Neki autori smatraju da želučanu sondu treba rijetko koristiti. pa treba imati spremnu anafilaktičku terapiju (set lijekova na tacni). kliničke reprezentacije. ugroženog što prije izvući iz zagađenog prostora i dati 100% O2 (nekad mogu biti od koristi analiza arterijskih gasova. mjesta gdje se našao bolesnik.2-0. ali ne više od 2 mg/min. Svakako gastričnu lavažu treba koristiti oprezno i u posebno indiciranim slučajevima. Kod injekcionog otrova i. do stručnije medicinske intervencije. Ozljede oka sa kaustičnim i korozivnim materijama što prije prepustiti oftamologu. ako je moguće blagim mlazom bez jačeg pritiska jer se toksična materija pod pritiskom može unijeti još dublje u kožu. doba djeteta. o čemu će biti više rečeno kasnije.vještine. Treba paziti na dizritmije i hipotenzije. Gastointestmalna dekontaminacija ne može biti rutinska nego će zavisiti od mnogo faktora: metode. pa čak je treba shvatiti kao metodu prošlosti. Kod inhalacionih otrova. maksimum ne prelazi 1000 mg. Neutralizirajući rastvori se ne preporučuju zbog mogućih egzotermičklh reakcija. Dobro bi bilo da svaka ambulanta ima: upitnik i uputstvo sa priručnicima kako postupati sa otrovanim.5 mg/kg pro dosis). veće količine mogu inducirati povraćanje. Konvulzivno stanje kao i uvjek treba kontrolisati sa i. ali i drugim sredstvom ima smisla koristiti proksimalnu povesku. posebno kad se radi kod bolesnika koji već ima aritmiju ili koji su se otrovali kardiotoksičnim lijekovima koji usljed nadražaja vagusa mogu dovesti do ozbiljnih aritmija. opet polako i ne brže od 30 mg/minutu. osobito ekstremiteta u odnosu na mjesto uboda. onda početi sa tiaminom (B1 vitaminom) i. RTG snimak pluća i testovi za bronhospazam).Ako nema povoljnog odgovora. jer se mogu izbaciti zaostali (retinirani) djelovi materije. Potrebno je izbjegavati neutralizirajuće supstance (primum non nocere) jer može doći do neželjenih posljedica. a koji su lako pristupačni. Prevencija apsorpcije i smanjivanje lokalnih oštećenja Podrazumjeva se da spasilac mora provesti i samozaštitu ako je potrebno. posebno ako je ingestirana materija u komadićima. 1. Treba imati na umu da se javljaju i anafilaktičke reakcije na tiamin. ali će uspjeh svakako zavisiti od znanja. Najčešća su ipak trovanja gastrointestinalnim putem pa ćemo se i posebno zadržati na ovom poglavlju. ezofagealnu perforaciju. Važno je imati i broj institucije (toksikološki centri) koja se bavi toksikologijom. Emeza 237 . pa je problem ubaciti dovoljno široku sondu. Gastrointestinalna dekontaminacija U male djece emeza u kući ili medicinski karbo animalis su uobičajeni. naročito ako se radi o adolescentima.

8. Količina tečnosti koja se preporučuje za aspiraciju je 5 ml/kg/TT. Ingestija kaustičnih i korozivnih sredstava 2. a sadrži emetin koji je kardiotoksičan i cefalin. Nazogastrične sonde nisu prikladne. Ugašeni protektivni respiratorni refleksi (koma i konvulzije) 3. Doze ipekakuane se mogu ponoviti. zbog moguće slabo razvijenih protektivnih respiratornih refleksa. Ima normalnih individua koje nemaju razvijen refleks zagrcavanja. bez endotrahealne intubacije 4. podražaji farinksa na druge načine i upotrebom sredstava za povraćanje. Moguća je gastrična lavaža. Odsutna peristaltika crijeva. Proizvodi petroleja. Dojenčad ispod 6 mj. Doze sirupa ipekakuane: Dob 6-9 mjeseci 5ml 9. strihnin. Lavaža se nastavlja do “čistog” dobivenog sadržaja. barbiturati kratkotrajnog djelovanja) 4. a postoji rizik od aspiracije i opstrukcije respiratornih puteva 9. osobito ako se radi o tabletama ili biljnim otrovima. Hematemeza. triciklični antidepresivi) 5. Uvjek se koristi tečnost za lavažu i aspiraciju. Moraju se poštovati kontraindikacije date na tabeli. Treba znati da se u djece ne smije upotrebljavati bakarni sulfat ili apomorfin. Neurološki oštećena djeca sa moguće poremećenim respiratornim protektiv-nim refleksima 10. osim ako to ne radimo sa karbo animalis ili nekom drugom obojenom supstancom kao antidotom. emeza je neefektivna. Kaustična ili korozivna sredstva. Dato mlijeko smanjuje efekat ipekakuane.9% NaCI. Uvjek pribilježi boju i miris povraćenog sadržaja. zbog opasnosti od perforacije 2. Kardijalne disritmije. U pedijatriji se najviše koristi sirup ipekakuane čije je trajanje oko 30 minuta. Kontraindikacije za gastričnu lavažu 1. jer se mogu pogoršati ubacivanjem tube zbog iritacije vagusa pa mogu ugroziti život Aktivni ugalj (carbo animalis) 238 .vidjeti trovanje hidrokarbonima) 7. U djece se koriste orogastrične sonde promjera broj 22-28 Fr. triciklični antidepresivi. ako bolesnik povraća ili je povraćao 6. Smatra se da i fiziološki rastvor može biti fatalan zbog izazvane hipernatremije. Nekontrolisane konvulzije (zbog aspiracije i povreda) 3. i potom se nastavlja do čistog sadžaja. Prvo se aspirira sadržaj i prva količina se čuva za analizu. izonijazid. Ingestija sredstava koja brzo dovode do depresije svijesti (etanol. Adolescentima počinjemo sa količinom tečnosti 150-200 ml. Ingestija destilata petroleuma (slabo se apsorbuju . tražiti fragmente tableta (čvrste materije) i ostaviti uzorak za toksikološku analizu. Komatozni bolesnici i bolesnici bez zaštitnih respiratornih refleksa bez endotrahealne intubacije 5. ako pacijent ne povrati za 15-20 minuta. a razvijaju se normalno zaštitni respiratorni refleksi Gastrična lavaža i aspiracija Najbolji rezultati se dobivaju većom orgastričnom sondom (crijeva) koja se ubacuju u želudac. a neki preporučuju 0. a za adolescente sonde za odrasle broj 42 Fr ili promiera otprilike malog prsta. uopšte 1. a i malo je podataka o sigurnim i efektivnim sredstvima.Emeza se forsira na razne načine kao što su “prst u grlo”. Ingestija sredstava koja brzo dovode do konvulzija (kamfor. nego navedene u tabeli.12 mjeseci 10 ml 1-12 godina 15 ml Preko 12 godina 30 ml Neke studije upućuju da su potrebne veće doze ipekakuane. Tabela kontraindikacija za provokaciju povraćanja. pa nema peristaltičnih zvukova. Ako je bolesnik progutao strano tijelo.

Preporučuju se različite soli. Inicijalna oralna doza je 1-2 gr/kg pro dosis ili 15 . Ne daje se MgSO4.8/4. To se može ponavljati u dozi 0.). Podaci o gastrointestinalnoj perforaciji ili peritonftisu 5. Odsutni abdominalni zvukovi (paralitički ileus) 3. mada vlastitog iskustva nemamo. pa se za ovu metodu upotrebljava i izraz gastrointestinalna dijaliza”. Krvarenje u GIT 6. kao i njihovi metaboliti. Ovdje treba naglasiti da se ponovljenim davanjem medicinskog uglja omogućuje naknadno odstranjivanje otrovne supstance iz cirkulacije koja ponovo prelazi u digestivni trakt pod uticajem zakona o razlici gradijenta u dva prostora.v. Za kolon se počinje sa 0. Čak ima supstanci koje se mogu odstranjivati pomoću karbo-animalisa i supstance koje su unesene direktno u krv (i. Znaci intestinalne opstrukcije ili peritonitisa 4. ali se ipak koriste u praksi i to od mnogih autoriteta. Dosta pominjan Sorbitol (iz literature) ne daje se djeci ispod jedne godine. Kaustici i korozivi (neefektivan i stvara nešto kao opekotinu) 2. 239 . Opisuju se ozbiljni elektrolitni poremećaji.3 ml/kg 214 ml 1x Kontraindikacije za upotrebu purgativa 1. ako je pogoršana renalna funkcija Kompletno ispiranje crijeva Procedura ispiranja čitavog crijeva upotrebljava se kod hiperdozaže Fe preparatima.5 L/sat. ali ono može biti i spontano. a djeci do tri godine s oprezom. Napravi se razrijeđenje “supa”.4-2. Ako već postoji elektrolitni poremećaj 4. 15-30 gr. Navodimo 2 tabele u vezi sa purgativima i trovanjem. a za adolescente 60 -100 grama. Kontraindikacije za davanje aktivnog uglja 1. Navešćemo supstance za koje se preporučuje ponovljeno oralno davanje karbo animalisa. Nema crijevnih zvukova (paralitička crijeva) 2. kada RTG abdomena pokaže da postoje ostaci u crijevime. Acetaminofen Glutetimid Fenitoin (kontraverze) Karbamazepin Metotreksat Salicilati Hlordecon Nadolol Teofilin Dopazon Fenobarbilal Triciklični antidepresivi Digitcttin Fenilbutazon Na-valproat Za ove lijekove poluživot je skraćen i onda kad se unose i. Purgativi koji se koriste u tretmanu akutnih trovanja Purgativ Sinonim Pedijatrijske doze Natrijum sulfat Magnezijum sulfat Magnezijum citrat Sorbitol solucija Dob Doza Maximum Čestoća Glauberova so Gorka so Citrat magnezija 250 mg/kg/po dozi 250 mg/kg 5 ml/kg 35% rastvora preko 3 godine 1.v. Intestinalna opstrukcija 3. Slabi protektivni respiratorni refleksi (bez predhodne traheobronhalne”in-tubacije) Purgativi ili katartici Malo je naučnih dokaza o korisnosti purgativa u tretmanu otrovanih.5 gr/kg svakih 2-6 sati. a mi ne preporučujemo nikako na bazi ulja.1 ml/kg 143 ml Samo jedan put Doze za adolescente 15-30 gr.30 grama u djece. Upotrebljava se i kod dekontaminacije ili pranja nekih supstanci koje se krijumčare pa im želudac služi kao “gepek”.U pravilu se carbo animalis daje poslije aspiracije želučanog sadržaja ili in-duciranog povraćanja. Postoje mogućnosti da se ponovljenim ispiranjem mogu odstraniti supstance koje ostaju duže u krvi. suspenzija sa najmanje 100 ml vode. 240 ml 70% standard 2.

salicilati. je specifičan antidot i daje se u dozi 25-50 mg/kg i to se aplicira polako i. Deferoksamin ima specifičnu sposobnost helacije Fe i stvara feroksamin koji je topljiv u vodi i izlučuje se urinom. Autor je bio otac rimskog imperatora Nerona. a onda se nastavlja u istoj dozi na 4-12 sati slijedećih dana. perforaciju i peritonitis.4% NaHCO3 u infuzionoj tekućini. Ipak postoje antidoti u svakoj knjizi (udžbeniku) koja se bavi toksikologijom. osobito kod trovanja sa salicilatima. a zatim O 25-0. midrijaze tahikardije. u trajanju od 10 minuta. nitrati. fenacetin. Ispiranje traje 2-4 sata. Doze su 0. Treba podsjetiti i na mogućnost alkalizacije urina za supstance koje imaju kiseli karakter. Forsirana osmotska diureza se provodi pomoću 20% otopine manitola u dozi od 0.v. kože koja se može zacrveniti. ako je bila prisutna bradikardija). Nuspojave se mogu razviti: mučnina. svaka 4 sata ali da se ne pređe 80 mg/kgATT/dan. u trajanju 10 minuta. a ima dobrog efekta na supstance koje se izlučuju putem bubrega (alkohol.v. fenobarbitonom i nitrofurantoinom. osmotska dijureza. Pralidoksim (Bosnalijek). Alkalizacija urina se postiže 8. Kontraindikacije su: hematemeza. rektalno krvarenje. kako bi se izbjegli neželjeni efekti.5 gr/kg svakih 4-6 sati i.). barbiturati). sa visokom specifičnsoti i efikasnosti skoro da i nema. među kojima je važno mjesto zauzimalo zmijsko meso. sumnja na ileus. peritonealna dijaliza. a drugi 5-7 Iitara/m2 površine za 24 sata Kontraindicirana je kod: renalne i kardijalne insuficijencije. Atropin se daje kod intoksikacije organskofosfornim jedinjenjima kao antiholmer-gična terapija u dozi od 0.05 mg/kg i.v. Nekog opšteg antidota nema (4 stoljeća se smatralo da je Theriaca Andromach opšti antidot. i ponavlja se svakih 10 do 30 minuta do postizanja atropinizacije (suhoća usne šupljine. pa se daju i. a koja je pravljena od 77 magičnih supstanci. Neki autori preporučuju 2-4 puta veći unos tečnosti od normale.v. nitrobeni). plazmafereza. vitamin K dikumarolskim preparatima i nalorfin kao antagonist morfina.5-1 gr. 54-68 n. efedrin) postižemo davanjem NH4CI ili običnom kuhinjskom solju u izotoničnoj otopini per os. Sipa se tečnost dok se ne počne vraćati preko rektuma. Metilensko plavilo se daje u dozi od 01 ml/kg 1% otopine kod nitro i aminoorganskih spojeva koji stvaraju methemoglobin (nitriti. Sistemskih antidota. te edema pluća. a glavni mu je efekat na simptome od strane skeletnih mišića. anilin. Treba pokušati sirćetnom kiselinom 1:4 ili sokom od limuna a kiseline razrijediti vodom i mlijekom. 240 . držeći se uobičajenih sema izvan toksikologije. reaktivator acetilholmesteraze. Obzirom da je derivat kvatarnog amonija slabo prolazi krvno-moždanu barijeru i ima slab efekat na CNS. Cesto se griješi sa malim dozama atropina kod kolega koji nemaju iskustva. Zakiseljavanje urina (kinidin. vrtoglavica i hipertenzija. enzimatska indukcija i inhibicija. Forsirana diureza je dosta izučavana i praktično se primjenjuje povećanim unosom tečnosti.za djecu ispod 5 godina. hemodijaliza. ali se može ponavljati svakih 1-2 sata Ako se holinergični znaci ponavljaju prelazi se na interval od 10-12 sati i može se davati 2-3 nedelje. eksangvinotransfuzija. O drugim antidotima pogledati u drugim specifičnim udžbenicima i priručnicima! POJAČANA ELIMINACIJA TOKSIČNE SUPSTANCE Metode za eliminaciju već absorbovane supstance ili njenih toksičnih metabolita su: forsirana dijureza.5 gr. a za adolescente 2 L/sat. a ovdje ćemo samo podsjetiti na neke supstance koje inhibiraju otrove ili imaju suprotan efekat (antagonisti): protamin-sulfat kao antagonist heparinu.e. ANTIDOTI Treba nastojati neutralizirati i inaktivirati toksičnu supstancu koja je zaostala u i na organizmu kao što su alkalije.

pozicijom kuka koji je intrauterino u hiperfleksiji. Zbog toga je važno upoznati se barem sa osnovnim podacima o kongenitalnoj patologiji kuka. .2%. Došao je do zaključka da među kanadskim Indijancima koji tradicionalno povijaju svoje bebe sa ispruženim. kao i jedno od najučestalijih uopće. ali je nešto pomjeren u posterosuperiornom smjeru. U cilju cjelovitog prikaza tih promjena biće upotrijebljena Howorthova i Dunnova klasifikacija.3%. Etiologija Aktuelni sav o etiologiji bi se mogao svesti na genetske i mehaničke faktore. Kod ovakvog kuka je na rođenju prisutna samo blaga eliptična deformacija acetabuluma. Ovo je oboljenje koje se vrlo uspješno liječi. Za razliku od traumatske luksacije.Adduciranjem natkoljenice i pritiskom na nju dolazi do luksacije glavice femura posterolateralno (Palmenov znak). regionalnoj zastupljenosti kao i većoj učestalosti kod djevojčica. Jedino je sigurno i opće prihvaćeno da glavica femura napušta acetabulum straga. Prvi stupanj Ovakvo stanje označavamo kao “nestabilan kuk”. Općenito govoreći promjene se dešavaju na dva nivoa: na kostima i na mekim tkivima. Izgled labruma je očuvan. Mogući način nasljeđivanja nije dokazan. Svi navedeni faktori se mogu i objediniti. 241 . GENETSKI FAKTORI – za njih se nalazi opravdanje u pozitivnoj familijarnoj anamnezi. sastavljenim i čvrsto umotanim nogicama učestalost KLK iznosi 12.Abdukcijom kuka uz karakteristični zvučni preskok dolazi do fenomena repozicije (RoserOrtolanijev znak). Predstavlja najčešće urođeno oboljenje lokomotornog sustava. kod kongenitalne luksacije kuka (KLK) postoji i niz patoanatomskih promjena na zglobu kuka koje daju specifičnost i težinu ovoj anomaliji. bolovima i ograničenim kretnjama u kuku uzrokovanim teškim atrotičnim promjenama. R.KONGENIJALNA LUKSACIJA KUKA Urođeno ili prirođeno iščašenje kuka predstavlja oboljenje kod kojeg je došlo do dislokacije (izmještanja) glavice femura iz acetabuluma. Šalter je proučavao uticaj načina povijanja novorođenčadi. PATOLOŠKA ANATOMIJA Morfologija luksiranog kuka nije jedinstvena već zavisi i od stupnja oboljenja i starosti djeteta. Ovo je najblaži oblik luksacije karakteriziran primarno nestabilnošću kuka kod kojeg je zglobna kapsula rastegljiva. U toku kliničkog pregleda . Genetski faktor se može shvatiti kao predisponirajući. Često se spominje i povećana zglobna i ligamentarna labavost koja je uzrokovana uvećanim lučenjem majčinih hormona. Naša zemlja spada u područja sa izraženijom učestalošću javljanja KLK što se prije svega odnosi na područja istočne Bosne i zapadne Hercegovine. MEHANIČKI FAKTORI podrazumijevaju veću učestalost javljanja kod prvorotki. addukciji i vanjskoj rotaciji glavica femura vrši pritisak na meki hrskavični limbus i zglobnu kapsulu koja može biti i povećane labavosti. oligohidramniosa i novorođenčadi sa udruženim anomalijama stopala. a kod neliječene djece ostavlja vrlo težak i trajan invaliditet koji se ogleda u šepanju. glave i vrata. Kod onog dijela ove populacije koji je napustio ovakav način povijanja KLK se javila samo u 1. prije svega estrogena. ali se pretpostavlja da se radi o poligenskom tipu. Kod djevojčica se javlja četiri do pet puta više nego kod dječaka. Ovo stanje se razlikuje od "fiziološki nestabilnog kuka" koji je prisutan samo nekoliko dana nakon rođenja i nakon tog vremena zglob biva stabiliziran mišićima i ojačan kapsulom. djece sa zdjeličnom prezentacijom.

iako u određenom broju slučajeva labrum ostaje evertiran i slijepljen između zglobne kapsule i glavice femura. zdjeličnu prezentaciju ploda. Ona se može javiti samostalno. ANAMNEZA . U široj upotrebi je najjednostavnija orjentaciona podjela na osnovu AP radiografije: .moguće deformitete stopala ili slične koji su u korelaciji sa pojavom KLK. kao i . Svaki kuk koji nema svoju anatomsku poziciju treba smatrati luksiranim samo u različitom stepenu.Pri inspekciji treba uočiti .displazija. KLK Velika raznolikost vlada i kada je u pitanju klasifikacija KLK. iliopsoasa koja održava proksimalizirani položaj glavice femura. . koje vremenom poprima oblik pješčanog sata i jedan je od faktora koji onemogućavaju repoziciju glavice femura. Glavica femura je izmještena iz svoga acetabularnog ležišta i naslonjena na deformirani lateralni rub labruma i hrskavice . lateralizacija. Kapsula iznad medijalnog dijela acetabuluma se skrati. ova klasifikacija je dobra i zbog toga što izbjegava termine subluksacija.predstavlja najvažniju metodu kliničkog pregleda. ali je uvijek i sastavni dio KLK.inegalitet nogu.asimetriju glutealnih brazdi. Treći stupanj Kod ovog tipa luksacije glavica femura klizne preko labruma koji zatim biva invertiran u primarni acetabulum. Meka tkiva urastaju unutar acetabularne šupljine koja istovremeno postupno gubi svoj poluloptasti oblik i postaje zaravnjena. teres do glavice femura. Sve ove promjene otežavaju liječenje KLK. Zasnovana je na ispitivanju 242 . U njenom središnjem dijelu se formira suženje. Kao primjer se može navesti Tonnisova klasifikacija. Hipertrofirani i zategnuti lig. DIJAGNOZA KLK Klinički pregled novorođenčeta i dojenčeta 1. Izraz displazija kuka predpostavlja primarno poremećaj u osifikaciji acetabuluma. .Podaci koji su od značaja bi bili pozitivna porodična anamneza kao i patološka stanja u toku trudnoće. Ako glavica ostane luksirana i naslonjena na ilijačnu kost duži period. zglobna kapsula će postati adherentna na tom mjestu. Donji dio labruma i lig. treba uzeti u obzir i prvorotke. transversum bivaju potisnuti lateralno. PALPACIJA . ali ne treba neadekvatnu poziciju kuka terminološki ublažavati jer i najmanje odstupanje zahtijeva ozbiljan pristup u liječenju.luksacija. KLASIFIKACIJA Postoje mnoge razlike u shvatanju ovih termina. decentracija itd.“neolimbus acetabuli”. Ovakve promjene onemogućavaju spontanu repoziciju glavice femura.Drugi stupanj Na svom putu preko ruba acetabuluma glavica femura deformira fibrozno-hrskavični labrum kao i hrskavicu ruba acetabuluma. Zasnovana je na poziciji osifikacione jezgre glavice femura na AP radiografiji u 4 pozicije koje označavaju četiri tipa luksacije kuka. 3. Također.subluksacija i . INSPEKCIJA . a u daljem toku će se razviti udubljenje u koje će se smjestiti glavica femura i to nazivamo sekundarnim ili lažnim acetabulumom. Osim stoje vrlo praktična. Kapsula poprima izdužen oblik i kroz nju prolazi hipertrofirani lig. i ona se primijen-juje uglavnom do navršene prve godine života. oligohydramnios i novorođenčad sa većom tjelesnom težinom. Ovaj proces podrazumijeva postupnu deformaciju koja je obično praćena i hipertrofijom fibrokartilaginoznog tkiva što je posljedica pokušaja regeneracije. transversum smanjuje ulazni otvor acetabuluma. 2. Razvojem ultrazvučne dijagnsotike kuka u upotrebi je i Grafova klasifikacija zasnovana na sonografskom nalazu. uglu antetorzije vrata femura (ugao koji formira vrat femura sa bikondilarnom linijom) i zaostajanju u rastu glavice femura kao i njenom deformacijom kod neliječenih slučajeva. Promjene na proksimalnom dijelu femura se ogledaju u povećanom kolodijafizar-nom uglu (ugao koji formira vrat sa dijaf izom femura). a masno tkivo postupno puni dno acetabuluma. Jedna od bitnih zapreka repoziciji je i skraćena i zategnuta tetiva m. Primarni acetabulum polako biva obliteriran sa postepenom regresijom labruma. Kao i sam metod pregleda. Zglobna kapsula je razlabavljena prema lateralno. isthmus. Kao izolirana pojava predstavlja preduvjet za mogući razvoj luksacije.

Postoje različita tumačenja njegovog javljanja. Morfološki se procjenjuju oblici lateralnog koštanog ruba. U svakodnevnoj praksi su zadnja dva oblika najprepoznatljivija. a veći dio šake podržava natkoljenicu djeteta sa vanjske strane. Strukture građene od hijaline hrskavice su lišene eho efekta na sonogramu te su označene kao “akustične praznine”.kuk sa diskretno izraženim znacima nestabilnosti bez fenomena preskoka .g. labruma. Morfometrijski. upamitit da su klinički pokazatelji relativni i da je jedini siguran i pouzdan način utvrđivanja postojanja kongenitalne patologije kuka ultrazvučni ili rentgenski pregled. Vizualizacija kuka u ovoj dobi je moguća s obzirom da je on uglavnom građen od hrskavice. te određivanje ugaonih parametara koštanog i hrskavičnog dijela acetabuluma na sonogramu. Na ovaj 243 . Uzrokovano je istovremeno položajem glavice femura. Zbog prethodno navedenog i ovaj podatak treba uzeti sa rezervom. Sonografski pregled Ultrazvuk se u dijagnostici upotrebljava već više od 30 godina bez dokaza o štetnom efektu. odnosno iskustvo onoga koji vrši pregled. Način pregleda: . Klinički pregled djece koja su prohodala podrazumijeva i analizu hoda. Radi se o nespecifičnom znaku preskoka bez postojanja bilo kakvih patoloških promjena na kuku. Podizanjem noge u stojećem položaju zdjelica “pada” na suprotnu stranu zbog spomenute slabosti glutealne muskulature koja je skraćena proksimaliziranom pozicijom glavice femura. Prva dva tipa nisu lako uočljiva jer je kliničkim pregledom teško razlikovati da li glavica femuraldizne potpuno preko ruba acetabuluma ili se zadržavana “neolimbusu” koji predstavlja izmijenjeni hrskavični krov acetabuluma. od kojih je ova druga upadnija. Prilikom kliničkog pregleda dolazi do izržaja i subjektivni faktor. U literaturi postoje mnogobrojni opisi i podjele kliničke nestabilnosti kuka. Dosadašnja praksa je pokazala postojanje previda na osnovu obavljenog samo kliničkog pregleda. Trendelenburgov znak nije patognomoničan za KLK ali je uvijek prisutan. Za razliku od njih područja koja reflektuju ultrazvuk se nazivaju “akustičnim sjenama” (fibroznohrskavične strukture i kost). Stupanj abdukcije kuka nema univerzalnu vrijednost. Prilikom pregleda ispitujemo i opseg abdukcije kukova. U suprotnom će se dobiti lažno dobar ili loš nalaz. Vrlo značajan dio pregleda je i dinamičko ispitivanje. Javlja se šest do sedam puta češće od Roser-Ortolanijevog znaka. pogotovu kod novorođenčeta i dojenčeta. Zbog toga je jednako važno. Da bi se mogla izvršiti analiza potrebno je dobiti na sonogramu odgovarajuću ravan presjeka kuka koja sadrži sve potrebne propisane parametre. Uglavnom se mogu svesti na četiri tipa: . Prilikom pregleda treba uzeti u obzir postojanje tzv. Roser-Ortolanijev znak je fenomen zvučnog preskoka koji se može dobiti kada se kuk adducira i istovremeno izvrši pritisak duž natkoljenice. Ako bi pokušali naći zajednički imenitelj patoloških vrijednosti onda bi to mogla biti abdukcija ograničena do 45 stepeni. Klinički pregled kukova.subluksabilan kuk . Odnos između epifize femura i acetabuluma.stabilnosti kuka. g. “dry hip click” koji je opisao Sommer 1971. Kod luksiranog kuka je zbog izmijenjenih odnosa promijenjen i međusobni balans mišića što ima za posljedicu fleksornu i adduktornu kontrakturu. nije pouzdan pokazatelj. ovisan je o dobi djeteta.dijete leži na leđima . insuficijencijom glutealne muskulature i pojačanom lumbalnom lordozom. tj.kukovi i koljena se flektiraju . acetabularne indekse označavaju uglovi α (za koštani dio acetabuluma) i β (za hrskavični dio acetabuluma). ali s obzirom da nema klinički značaj neće biti iznesena.palac ruke ispitivača je sa unutarnje strane koljena. se kliničkim pregledom ne može uopće uočiti. kao i oblik i položaj osifikacione jezgre glavice femura. Izvođenjem abdukcije glavica femura se uz preskok vraća u acetabulum. osim svega dosad navedenog o kliničkom pregledu kukova.kuk koji se može reponirati i luksirati . Šepanje na strani luksacije je uobičajen i logičan nalaz. Ono omogućava direktno promatranje pokreta glavice femura u acetabulumu. su osnov za procjenu razvijenosti i stabilnosti kuka.luksiran kuk bez mogućnosti repozicije. Sonografsku dijegnostiku novorođenačkog i dojenačkog kuka je utemeljio Reinhard Graf na osnovu istraživanja koja je proveo u periodu 1978-1984. koštanog i hrskavičnog dijela acetabuluma. Displazija acetabuluma. koju je zavisno od težine potrebno liječiti i koja može dovesti do luksacije. Graf je na osnovu sonografskog nalaza izradio klasifikaciju koja se sastoji od četiri osnovne grupe i nekoliko podgrupa.

ishemična nekroza glavice femura . Konstantan klinički nalaz kod djece sa KLK je kontraktura mišića i to adduktora i fleksora. Zbog toga je potrebno kontinuirano praćenje ovakve djece. kao i izgledu samog acetabuluma.coxa magna . Procjena se u osnovi zasniva na odnosu osifikacione jezgre glavice femura. LIJEČENJE KLK Tok liječenja se može podijeliti u tri etape: . Danas postoji veliki broj različitih ortoza za ovu namjenu od kojih većina funkcionalno i estetski zadovoljava. KOMPLIKACIJE U LIJEČENJU KLK . Ali za mjerenje kasnijih sekundarnih morfoloških promjena na kuku je adekvatnija radiografija. i acetabuluma. preporučene su i mjere prevencije od kojih je na prvom mjestu postizanje repozicije na nježan i atraumatski način. Postavlja se pitanje da li je savladavanje ove kontrakture pomoću trakcije dovoljno da se obezbijedi repozicija glavice femura s obzirom na prisutne patoanatomske promjene na zglobu. Smatra se da je glavni činilac izbjegavanja navedenih neželjenih komplikacija nježnost repozicije.-6.način se može utvrditi postojanje nestabilnosti kuka koje je uvijek udruženo sa većim stupnjem displazije acetabuluma. RETENCIJA ILI FAZA STABILIZACIJE predstavlja obezbjeđivanje stabilnosti postignute repozicije. To 244 .repozicija . Postoji niz različitih tipova operacija koje se primijenjuju zavisno od dobi djeteta i ličnog afiniteta kirurga. Uzrok nastanka je oštećenje krvne opskrbe glavice femura u toku liječenja. Imajući u vidu dosadašnja saznanja o ovom problemu. Opći vizuelni utisak bez upotrebe mjernih parametara lako može dovesti do greške. Bez obzira na tip ortoze koji će se upotrijebiti. a pogotovo za interpelaciju nalaza. Sonografskim i radiografskim pregledom se ne dobiva prikaz potpuno istih struktura. ali njegov razvoj zaostaje znatno za dob djeteta. Najšire prihvaćen metod je upotreba perkutane trakcije. ultrazvučni i rentgenološki pregled se međusobno razlikuju i nadopunjuju i svaki od njih ima svoje mjesto i značaj. Umjerena acetabularna displazija se može vremenom spontano popraviti. Sa ovim podatkom je poželjno upoznati roditelje s obzirom da uvijek postoji odbojnost prema rentgenskim pretragama kuka. a u novije vrijeme je često u upotrebi i kompjuterizirana tomografija. Kod djece iznad 18 mjeseci praktično ne postoji mogućnost neoperativnog liječenja pa je hirurški tretman metoda izbora.retencija . Zbog toga su ustanovljeni mnogobrojni načini evaluacije koštanih struktura kuka.reluksacija ISHEMIČNA NEKROZA GLAVICE FEMURA zavrijeđuje posebnu pažnju s obzirom da ostavlja teške i ireverzibilne deformitete glavice femura ili bolje rečeno proksimalnog femura u cijelosti. Operativno liječenje KLK se primijenjuje u dojenačkom periodu nakon neuspjeha konzervativnog tretmana. Prema tome. Podaci o trofičkim promjenama na glavici femura se ne mogu adekvatno dobiti ultrazvučnim pregledom. Zbog toga se kontinuirana trakcija primijenjuje sistematski u ovoj dobnoj skupini. s obzirom da ultrazvuk služi i kao način praćenja toka liječenja. Nedovoljno poznavanje dovodi kako do previda tako i do super-dijag-noze i nepotrebnog liječenja sa mogućim posljedičnim oštećenjem kuka. REZIDUALNOM DISPLAZIJOM ACETABULUMA nazivamo stanje kod kojeg je došlo do stabiliziranja glavice femura i razvoja acetabuluma u mjeri u kojoj će biti prevenirana reluksacija. Ultrazvuk je postao dominantan metod pregleda u prvoj godini života jer daje prikaz vrlo važnih fibrozno-hrskavičnih struktura. nepotrebnih troškova i preuveličavanja problema sa suvišnim uznemiravanjem roditelja. Sonografija novorođenačkog i dojenčakog kuka je vrlo precizna i osjetljiva metoda.rješavanje rezidualne displazije acetabuluma REPOZICIJA podrazumijeva dovođenje glavice femura u acetabulum. mjeseca. U upotrebi je niz radiografskih tehnika na osnovu kojih se dolazi do saznanja o stanju dječijeg kuka. Stabilna repozicija će omogućiti acetabulumu da daljim koštanim i hrskavičnim rastom doživi readaptaciju. Rentgenski pregled Doza zračenja koju dijete primi prilikom rentgenskog snimanja kukova je jednaka dozi prirodnog začenja kojem je izloženo u periodu od 20 dana. je osim odličnog poznavanja metoda potrebno i izuzetno razumijevanje kon-genitalne patologije kuka. koja na radiogramu postaje vidljiva u periodu od 4. Kod nešto više od polovine djece u dobi ispod godinu dana se to postiže. Ozbiljan problem pri tome predstavlja deformiranost acetabuluma i labavost zglobne kapsule što znatno ovisi i od dobi započinjanja liječenja. S obzirom da su uglavnom poznati mehanizmi nastanka ovog oštećenja. teško se unaprijed može dati procjena u kojim se slučajevima acetabulum neće razviti i podvrgnuti ga odmah kirurškom liječenju. za praćenje liječenja kongenitalne luksacije i displazije kuka u dobi iznad godinu dana radiografija se pokazala kao nezamjenjiv metod. Također. Interpretacija zahtijeva prciznost i egzaktnost. U dijagnostici patoloških promjena na dječijem kuku značajno mjesto ima i artrografija. preporučuje se održavanje pozicije kuka u fleksiji od 110-120 stepeni i abdukciji 50-60 stepeni. Za ovladavanje tehnikom pregleda.

Ovo je napisao Wilhelm Roser 1879. 2. RANO OTKRIVANJE KLK “Prije petnaest godina sam izložio svoju tvrdnju da KLK može biti uzrokovana povećanom addukcijom nogu za vrijeme fetalnog života.samo po sebi ne podrazumijeva operativni ili neoperativni tretman.g. jer rano opterećenje može nepovoljno da se odrazi na razvoj kukova. posebno prilikom razvoja fetusa u uterusu sa manjom količinom amnionske tekućine. poželjno bi bilo pokušati izdvojiti barem rizičnu djecu koja bi bila upućena na pregled ultrazvukom: — djeca majki prvorotki — zdjelični položaj ploda u zadnjem mjesecu gestacije ili prilikom poroda — oligohydramnios — hipertenzija tokom trudnoće — drugi kongenitalni deformiteti ULOGA RODITELJA 1. Skraćivanjem vremena potrebnog za postavljanje dijagnoze kongenitalne luksacije kuka mnoga djeca će biti pošteđena dugotrajnog liječenja. nego repoziciju koja će u svom načinu postizanja i retencije izbjeći sve faktore koji provociraju pojavu ishemične nekroze glavice femura. Ali nije bilo odgovora na ovaj prijedlog. S obzirom da sadašnje prilike još uvijek ne omogućuju organizirani sonografski screening kukova novorođenčadi i dojenčadi. 245 . u dosadašnjoj literaturi niko nije došao do sličnih zapažanja tako da ja ostajem još uvijek njen jedini zastupnik.. Predočiti roditeljima da svako zdravo dijete prohoda i zbog toga nije potrebno forsirati stajanje i hod djeteta (hodalica. Objasniti način širokog povijanja sa dvije do tri pelene 3. U to vrijeme sam razgovarao sa kolegama obstetričarima da razmisle o ovome i pokušaju to klinički testirati. Uprkos mnogim pokušajima njegovi prijedlozi nisu prihvaćeni. Unatoč tome osjećam se pozvanim da još jednom skrenem pozornost mojih kolega i prikazem osnove moje teorije i ponudim nove dokaze u njenu korist. lako je moja teorija zasnovana na čvrstim anatomskim i mehaničkim principima. “cupkanje” itd) dok to ono samo ne postigne. tako da operativna repozicija često može biti nježniji metod od neoperativne.. Ovo sam bazirao na praćenju djece kod koje su kukovi mogli biti lukslrani addukcijom i biti reponirani abdukcijom. Već u porodilištu ili prilikom prvog pregleda u Dječijem dispanzeru je potrebno pokazati majci kako da svakodnevno vježba kukove čime se daje poticaj za njihov normalan razvoj. bola kao i pojave ranih degenerativnih artrotičnih promjena i invalidnosti.”.

služi za održavanje stava i ravnoteže. a nastavlja fizikalnom terapijom. Čine ga koštani. cerebralni i najviši nivo (memorija. patronažno i stacionarno. Dalji uzrok oštećenja centralnog motornog neurona predstavljaju toksični i fizički faktori pod kojima se podrazumijevaju intoksikacije različitim otrovima. Čest uzrok povreda centralnog motornog neurona su saobraćajne povrede. vaskularni. pa se u kliničkoj slici nalaze i spastični i flakcidni sindrom. preko interneuronskih sinapsi. a indirektno i respiratorni. Dio vlakana ne završava u području kičmene moždine. zglobno-ligamentarni. Uzroci mogu biti infektivni. te održavanje mišićnog tonusa i trofike. električne struje. toplote i si. alergijskoimunološko dejstvo). U svim slučajevima infektivnog oštećenja centralnog motornog neurona osposobljavanje smanjene ili ugrožene funkcije programira se kao higijensko-dijetetski režim. te prisustvo patoloških refleksa. aparatisanjem i primjenom različitih pomagala. Fizikalnim procedurama se želi postići prevencija kontraktura pojedinih zglobova i razvoja dekubitusa. termo i elektro-terapiju. a istovremeno se suprostavlja dejstvu gravitacije i drugih spoljnih sila. Često su prisutni i epileptički napadi koji zahtijevaju primjenu antiepileptika. insistirajući na maksimalnom mogućem osposobljavanju. Liječenje pretpostavja primjenu neurohirurških metoda. kao i jatrogenim komplikacijama (antikoagulansi). Može se provoditi ambulantno. Ove procedure obuhvataju primjenu korek-tivnih udlaga. sa ćelijama prednjih rogova kičmene moždine od kojih polazi periferni motorni neuron. Pojam centralnog motornog neurona obuhvata vlakna piramidnog puta i parapiramidnih puteva koji ga prate (kortiko-retikulo-spinalna vlakna). medikamentozno liječenje i fizikalna terapija. Prekid refleksnog luka na bilo kom mjestu dovodi do djelomičnog ili potpunog izostanka mišićnog odgovora. Kontrola pokreta može biti refleksna (nivo kičmene moždine). Zajedničke karakteristike bi bile spastična hipertonija (spazam i povišenje tonusa mišića). upalno. sportske povrede i povrede nanesene vatrenim oružjem. automatska (nivo supraspinalnih motornih struktura) i voljna (nivo kore mozga). kao o posebnim dijelovima. Piramidni put povezuje motornu koru. l kod ove grupe oboljenja fizikalna terapija djeluje na sekvele. manuelnu masažu. Etiološki faktor može biti svaki proces (upalni. tumorski. Kasnije se na motorni deficit djeluje fizikalnim procedurama. Prvim se teži optimalnoj higijeni i pravilnoj ishrani kako bi se na minimum svele mogućnosti sekundarnih infekcija drugih organa i sistema. pa se svi locirani na putu centralnog motornog neurona smatraju malignim upravo zbog svoje lokalizacije mada se histološki može raditi o benignim tumorima. iritativno. parazitarni. uobičajena je didaktička podjela na centralni (gornji) i periferni (donji) motorni neuron. Simptomatologija ove grupe oboljenja može biti izazvana i oboljenjima krvi (leukemije i koagulopatije). Kod takvih pacijenata rehabilitacija se programira prema vrsti i uzroku motornih ispada. Analogna situacija se javlja kod 246 . deprivaciono. Prenosi impulse do motornih ploča i neuromišićnih spojnica na mišićnim vlaknima. Prema tome motorni sistem obuhvata spino-mišićni nivo. toksični. Kliničke manifestacije zavise od uzroka. Kod definitivnih ispada ponekada kao jedina mogućnost ostaje aparatisanje i primjena različitih pomagala. zadesna ekspozicija dejstvu groma. a od njenog uspjeha zavise i socijalna i profesionalna rehabilitacija. ekstrapiramidni. U većini slučajeva nakon hirurške intervencije i medikamentozne terapije (rijetko kauzalna) fizikalnom terapijom se djeluje na sekvele. traumatski. toksički) koji ledira nerv na njegovom putu do mišićne ćelije. svjesna i nesvjesna kontrola aktivnosti). Tumori svojom kompresijom ili destrukcijom oštećuju nervno tkivo. Periferni motorni neuron počinje u prednjim rogovima kičmene moždine i u motornim jedrima kranijalnih nerava. nego na jedrima kranijalnih živaca u moždanom stablu. cirkulator-ni i endokrini sistem. a u manjem broju slučajeva i radioterapiju i hemoterapiju. Rehabilitacija počinje hirurškom intervencijom. lokalizacije i težine lezije. od kojih i po nekoliko može istovremeno djelovati (mehaničko. Vaskularna oboljenja kod djece i omladine su najčešće uzrokovana aneurizmama i vaskulitisima koji se javljaju u toku sistemskih bolesti vezivnog tkiva. te kineziterapiju i aparatisanje. mišićni i nervni sistem.REHABILITACIJA U PEDIJATRIJI Lokomotorni aparat pokreće tijelo. lako se o ovim sistemima ne može govoriti izolovano. destruktivno. a pruža se do mišićnih ćelija na periferiji. Ponekada je prisutna kombinacija povrede oba motorna neurona. hiperrefleksija do klonusa. kao i od starosti pacijenta. Medicinska rehabilitacija oštećenja centralnog i/ili perifernog motornog neurona ima nesagledive mogućnosti. inicijativna. traumatski i fizički. Parazitarna oboljenja štetno djeluju putem različitih mehanizama.

Tokom noći se koriste “splintovi” . blage abdukcije i između vanjske i unutrašnje rotacije. grijalica. za lakat blaga fleksija. kao i od starosti pacijenta. U nekim slučajevima medicinska rehabilitacija daje izvanredne rezultate. a cijela šaka je na ulnarnoj strani poduprta da bi se spriječila. Klinička slika i rehabilitacija cerebralne paralize se moraju posmatrati dinamično pošto mišićni disbalans korelira sa razvojem cns-a. a dijagnostika podzumijeva obično dokumentovan zaostatak u dostizanju razvojnih 247 . U iste svrhe se upotrebljava audio-vizuelna biofeed-back terapija. Time dolazi do poboljšanja lokalne cirkulacije i trofike mišića. te ponovna automatizacija pokreta. Abnormalni tonus je u interferenciji sa normalnim razvojem posturalnih reakcija.. te perzistiranje primitivnih šema koordinacije. Tada se pristupa mjerama senzorimotorne reedukacije. Vrlo često je trauma uzrok oštećenja i tu se nailazi na još jednu bitnu karakteristiku: poremećaj ravnoteže aferentne aktivnosti nemijeliniziranih i mijeliniziranih vlakana u zadnjim rogovima kičmene moždine sa pretjeranom aktivnošću u lamini l i V supstantia-e gelatinosa-e.udlage kojima se održava korigovani položaj. Dakle u ovom stadiju se mora misliti na analgeziju. Koljeno je u ekstenziji.. U prvom stadiju cilj je spriječiti pojavu kontraktura koje nastaju skraćivanjem mišića antagonista. poboljšanje koordinacije i brzine pokreta. nesklad mišića agonista i antagonista. Ukoliko izostane potpuni oporavak ili ako ne dođe do oporavka funkcija u predviđenom vremenu.oštećenja samog efektora. perinatalne i postnatalne. kvalitetu i trajanju. Tada je medicinska rehabilitacija usmjerena na smanjenje tih posljedica putem mjera supstitucije (aparati. intelektualni deficit.). To se postiže pravilnim pozicioniranjem ekstremiteta. Kuk je u položaju ekstenzije. Prema vremenu djelovanja nokse se dijele na prenatalne. emocionalni problemi. epileptični napadi i si. do pojave voljne aktivnsoti. Motorni deficit se razlikuje po intenzitetu. Vrsta i obim motornog deficita zavise od uzroka i nivoa lezije. hipotonija do atonije. U tu svrhu su ustanovljene različite metode. Naročito je važno da se longete ne skidaju noću jer zglobovi imaju tendencu spontanog zauzimanja nepovoljnog položaja. U cilju što efikasnijeg provođenja habilitacionog programa potrebno je postaviti što je moguće ranije dijagnozu. Sljedeći zadatak je borba protiv atrofije oduzetih mišića. nastaje stadijum trajnih posljedica. fascikulacije). ulnarna devijacija. a nekada uspjeh u potpunosti izostaje. Stadijum oporavka nastaje kada se jave znaci reinervacije. Isto oštećenje mogu dati i procesi koji ometaju normalan tok registracije informacija o podražajima sa kože na koje reaguje mišićna ćelija.. cigareta. odnosno na koje organizam reaguje pokretom. pogresivni poremećaj uzrokovan oštećenjem mozga u ranom razvojnom razdoblju. povećanje mišićne snage i izdržljivosti oduzetih mišića. odnosno postavljanjem zglobova u korigovani funkcionalni položaj pomoću longeta. mišića. Rezultat je ispad recipročne inervacije i engramiranje isključivo patoloških obrazaca položaja i pokreta. Neophodno je više puta u toku dana provoditi pasivne vježbe u punom obimu pokreta dotičnog zgloba. kom se mogu pridružiti i drugi poremećaji kao što su: smetnje vida i sluha. Cerebralna paraliza je hronični. poremećaji govora. Po mogućnosti i više puta na dan. tj. hipo ili arefleksija. Također je vrlo važno očuvati priliv eferentnih impulsa iz oduzetog dijela tijela u kinestetičke centre. Karakteristike motornih ispada kod atetoznog oblika predstavljaju nevoljni pokreti. odsustvo patoloških refleksa. udlage) i kompenzacije. oštećenje centralne inhibicije. fibrozna retrakcija mišića i periartikularnih komponenti sa posljedičnim formiranjem kontraktura i deformiteta. a ni po cijenu umanjenja bola ne smije se ispod koljena podmetati jastuk. Za rame je to blaga abdukcija. Generalno govoreći tok oštećenja perifernog^rfiotornog neurona se može podijeliti u tri stadija: stadijum oduzetosti. fluktuacija posturalnog tonusa. pa je i program rehabilitacije strogo individualan. stadijum oporavka i stadijum trajnih posljedica. Klinička manifestacija lezije je flakcidni sindrom (atrofija i njoj proporcionalna paraliza. Elektrostimulacija se sprovodi svakodnevno. dlan je konveksno modeliran sa poduprtim lukovima. Svrha opisanih mjera je pošteda zgloba i odstranjenje mišićnog spazma i bola što omogućava brži oporavak zglobnih struktura. Kod spastične forme najizraženiji je mišićni disbalans. To je patološko stanje karakterizirano prvenstveno oštećenjem motoričke funkcije. U stvari ne radi se o jedinstvenom entitetu nego o sindromu različite etiologije. što za posljedicu ima izuzetno jaki bol (jedan od najjačih bolova koji postoji). Stopalo je u srednjem položaju. a naročito treba izbjegavati položaj plantarne fleksije. kao i na spriječavanje oštećenja anestetične kože na dejstvo pretjerane hladnoće ili topline (radijator. ali u većini slučajeva definitivna etiologija ostaje nepoznata. smetnje ponašanja. Tu se koriste snažne kontrakcije primjenom elektrostimulacije sa eksponencijalnim impulsima. za šaku dorzalna fleksija od 35° sa prstima u palmarnoj fleksiji od 15°. odnosno do ocjene 3 na manuelnom mišićnom testu. Kineziterapija sa naglaskom na aktivnim vježbama i terapija radom imaju za cilj očuvanje fiziološkog obima pokreta u zglobovima aficiranog ekstremiteta.

Zbog toga se sva pažnja mora dati na aktivno traganje za kliničkim manifestacijama odstupanja od idealnog razvoja. Termin rizično dijete primjenjuje se za onu djecu koja će iz različitih razloga. Stimulišu se reakcije uspravljanja i ravnoteže. Vojtina koncepcija se zasniva na 2 obrasca refleksnog kretanja: refleksno puzanje i okretanje. dok mu se ne pruži drugačija mogućnsot. PNF. perzistiranje primitivnih refleksa. Zato u tih bolesnika često dolazi do zastoja u rastu kostiju. Sam upalni proces nerijetko i spontano stane i više ne napreduje te su izgledi za funkcionalno osposobljavanje takvih bolesnika često relativno dobri. Primjena ortotskih sredstava. Najveću grešku čine oni liječnici koji čekaju da se. pokaže i laiku uočljiva patologija. Bobathova metoda. vjerovatnije od drugih imati određeni emocionalni. Na nivou drugorazrednih motoričkih obrazaca dijete. na jednom od redovnih mjesečnih pregleda. Naime autor smatra da je cerebralna paraliza rezultat blokade posturalne ontogeneze i da razvoj motorike pretpostavlja zakonitu promjenu obrasca držanja. osobito ako je to u prvom tromjesečju života djeteta. a rijetko potpore i supstitucije (sa izuzetkom kolica). Aparatisanje pomaže održavanju rezultata. tj. Položajne reakcije su refleksni položaji i pokreti provocirani tačno određenim promjenama položaja tijela. patogmoničnih za ovaj sindrom. to ne znači da je terapija kontraindicirana tamo gdje nije postavljena konačna dijagnoza. Svaka motorika se sastoji iz tri dijela: posturalnog reaktibiliteta. i 5. Sporo. kao što su Vojtina. Druga velika greška. Doman-Dellacato metoda. Jedino 248 . pri čemu je vrlo bitna vremenska i prostorna sumacija draži. Habilitacija ovakve djece je nešto što se ne može odgađati i gdje se ne može nadoknaditi zakašnjenje. Juvenilni kronični poliartritis (JCA) najčešće se javlja u male djece i omladine. pa nastaje mikrogenija. ograničavaju ekstremi obima pokreta. slično kao u odraslih osoba. Kod programiranja kineziterapije roditelji se moraju aktivno uključiti u habilitacioni postupak. intelektualni ili fizički hendikep.. patološki proces može razoriti područje epifiznih hrskavica. redukciji patološkog tonusa i omogućavanju normalnih obrazaca položaja i pokreta. Oba obrasca se pojavljuju pomoću različitih kombinacija i varijacija podražajnih zona. prisustvo patoloških refleksa. odnosno njegov CNS stoji toliko dugo dok je put normalnim blokiran. abnormalnosti posturalnih (položajnih) reakcija. Tokom istog potrebno je znati ocijeniti trenutak kada razvijeni deformitet postaje nesavladiva prepreka daljem poboljšanju. odnosno neznanje sa katastrofalnim posljedicama je stav da sva prijevremeno rođena djeca (prematurusi) imaju dovoljno vremena da stignu svoje vršnjake po kalendarskoj dobi. U kineziterapijskom pristupu ovoj problematici razlikuje se više metoda. godine života. a jednostavnost konstrukcije i mogućnost dodavanja različitih komponenti i geometrijskih oblika omogućava visok stepen adaptabilnosti prema individualnim mogućnostima pacijenta. postepen. Što se ranije počne sa tretmanom šanse za uspjeh su veće. Kada se postigne kontrola nad patološkim tonusom aktivira se pokret. Također je često poremećena osifikacija koštanih jezgri u donjoj čeljusti.. Pri ocjeni posturalnog reaktibiliteta Vojta primjenjuje 7 položajnih reakcija koje protiču po fazama koje su objektivan znak dostignutog razvoja motorike. aparata i pomagala vrši se u cilju korekcije i kontrole.. U omladine tok je blaži. Kod nas je najviše u upotrebi Bobathova metoda koja se zasniva na inhibiciji abnormalnih položaja i pokreta. Treća u seriji grešaka je nepridavanje važnosti riječima koje majka navodi kao razlog svoje sumnje i posjete liječniku. Ako je dijagnoza prvi korak u tretmanu cerebralno oštećenog djeteta. ali uz postepeno povećanje brzine koordiniranih radnji dijete počinje upotrebljavati sve veći broj funkcionalnih šema. Vojta je dao svoj doprinos ovoj problematici metodom koja omogućuje da se već u najranijoj životnoj dobi djeteta ustanovi odstupanje od normalnog razvoja. osobito dugih cjevastih kostiju. JCA se od klasičnog reumatoidnog artritisa razlikuje po tome što su zahvaćeni i distalni interfalangealni zglobovi i mali zglobovi vratne kralježnice koji mogu ankilozirati pa nastaje potpuno ukočenje vratne kralježnice. U male djece počinje između 2. te izostanak razvoja odbrambenih refleksa. a potom uz opreznu motivaciju započinje sa voljnim pokretima. a počinje između 12. godine života i obično ima buran tok.miljokaza. jer mnoga djeca sa vrlo velikim brojem faktora rizika nisu pokazivala nikakva odstupanja za razliku od brojnih slučajeva bez ijednog faktora rizika ali sa teškom formom cerebralne paralize. Svuda u svijetu. Pošto u toj dobi rast skeleta nije još završen. te da se sa terapijom započne u vrijeme kada nema jasnih znakova fiksacije patoloških refleksa i šablona. Osim toga jače su pogođeni često i zglobovi ručja. i 15. pa tako i kod nas se mnogo govori o faktorima rizika. te koljena. mehanizama uspravnog držanja i fazičke pokretljivosti. Međutim koncept rizične djece se pokazao pogrešnim. prenatalnih ili postnatalnih. U tom slučaju je neophodno razmišljati o ortopedskom tretmanu kako bi se ostvarila korekcija i stvorile mogućnoti za razvoj novih funkcija lokomotornog aparata.

U slučaju akutnih infekcija vježbe se privremeno prekidaju.ako dođe do znatnijeg razaranja epifiznih pukotina i naglog nastanka kontraktura i ankiloza. U liječenju bronhijalne astme pored medikamentozne terapije važno mjesto zauzimaju i vježbe disanja. U toku samog napada treba koristiti trbušno disanje i to duži udisaj kroz usta i nešto kraći izdisaj na nabrana usta. a odmah po poboljšanju postepeno se ponovno započinju. Naročitu pažnju treba. Ukoliko se ne liječi dolazi do asimetrije lica i glave. Nakon vježbe glava se postavja u funkcionalni ili hiperkorigirajući položaj pomoću mekih ortopedskih kravata za fiksiranje glave. Svrha vježbi disanja je da produže ekspirij koji je u ovoj botestrosobito otežan. a treba ih zaštititi od nepotrebnih pokreta. povlačeći pri tom glavu na jednu stranu. Toniziranje muskulature i povećanje gibljivosti aficiranih zglobova najbolje je provoditi u umjereno toploj vodi uz asistenciju fizioterapeuta. te je neophodno čuvati zglobne hrskavice. U slučaju porođajne traume potrebno je što ranije primijeniti više puta na dan masažu hematoma i pasivno razgibavanje vrata. Svakodnevno se vježbe provode nakon ustajanja i 1-2 sata prije spavanja u pojedinačnom trajanju od 10-15 minuta. U uslovima ograničene mogućnosti kretanja dijete će u maštovito organizovanoj okupacionoj terapiji naći kompenzaciju svog ograničenog kretanja (npr. Uglavnom ne zahtijeva nikakvo posebno lokalno liječenje. odnosno ispravljanje već nastalih deformacija grudnog koša i kralježnice. pa se terapija mora strogo programirati i dozirati prema uzrastu i upalnoj aktivnosti. sternocleidomas-toideus-a tokom poroda se sastoji u njegovom prsnuću koje kasnije ožiljno zarasla uz skraćenje. nastaje teški invaliditet. te kontrolisati držanje tijela (izbjegavati krivljenje leđa i opuštanje trbuha). te djeluju na smanjenje. Rehabilitacijski postupci se u akutnoj fazi svode na održavanje pravilnog položaja zglobova i izbjegavanje kontraktura stavljanjem zglobova u funkcionalni položaj što se postiže udlagama. omogućuju bolje provjetravanje pluća i izmjenu gasova. Krioterapija u obliku kriomasaže može pomoći u smirivanju upalnog aktiviteta. Posebno je važna primjena okupacione i radne terapije koliko to najviše dopuštaju uvjeti ustanove. Istovremeno se takvim radom održava lokomocija i aktivnost zglobnih struktura koje su tokom dana vježbane. Vježbe se provode u laganijem ritmu sa osobitom pažnjom na duboki i produženi ekspirij. Kod urođenog krivog vrata nalaze se promjene na mišićnom tkivu i/ili pršljenovima. kao i neki oblici elektroterapije. Ako duže vremena potraje akutna faza. crteži ili kombinatorika boja). izrada predmeta od plastelina. Međutim treba imati na umu da poliartritis nije obavezna komponenta kliničke slike. Pri tom tijelo treba da bude lako nagnuto naprijed. a opće procedure su zabranjene jer bolesnika ne treba izlagati nikakvom naporu. Uvijek se mora imati na umu da je riječ o kostima razvoju. Kod 249 . osobito tehnikom “disanja trbuhom” da bi što manje koristilo ionako ograničeno disanje “grudnim kosom i ramenim obručem”. U fizkalnoj terapiji treba voditi računa da se radi o nježnom dječijem organizmu u razvoju. mišićima vrata. Treba težiti raznolikosti i postupnosti u radu. U toku akutnog stadija bolesnik mora strogo mirovati u krevetu i uzimati lijekove. Najbolje je trening vršiti na svježem zraku. po njenom potpunom smirenju provode se oprezne vježbe kondicioniranja mišića (osobito kvadricepsa) kako bi bolesnik počeo brže i lakše hodati. Nikakva lokalna fizikalna terapija se ne provodi. Dijete mora naučiti da ispravno i mirno udiše i da jednakomjerno izbacuje vazduh (bez izbacivanja zraka na mahove). Vježbe za povećanje obima pokreta moraju biti blage. Djeca prilikom vježbanja moraju biti prikladno obučena. Stečeni krivi vrat nastaje najčešće zbog promjena na mekim tkivima.obratiti na pravilno disanje na nos. a ukoliko se radi o sobi treba nastojati da bude što manje prašine (brisanje vlažnom krpom). Ali to opet zavisi od kardiološkog nalaza. Ležaj treba biti umjereno tvrd i ravan u cilju održavanja fizioloških krivina kralježnice. Nakon dozirane hidrogimnas-tike provode se vježbe u sali i to vježbe u suspenziji i izometričke vježbe za jačanje mišića uz prolongirano vrijeme provođenja. Akutno upaljene zglobove treba postaviti u onaj položaj u kom bolesnik ima najmanje bolova. Ujedno dolazi do podizanja opće otpornosti organizma prema infekcijama. a kod predškolske djece se zbog slabijeg sudjelovanja u radu mogu provoditi samo određene vježbe. kao i primjena intenzivnijih toplinskih procedura. Primjena ultrazvuka je kontrain-dicirana da se ne oštete zone rasta (epifize). ali uporne. Najbolji uspjesi se postižu kod školske djece. Povreda m. Torticollis može biti urođeni i stečeni. Zato je važno da dijete dobro ovlada tehnikom disanja. Naučene vježbe treba provoditi dugo vremena. Osim vježbi disanja potrebno je ojačati leđne i trbušne mišiće. Reumatska groznica je karakteristična po nagloj upali većeg broja zglobova što bolesniku zadaje velike tegobe jer je vrlo bolna. Izvanredno povoljno djeluju na normalizaciju nervne i mišićne djelatnosti. Zbog mogućnsoti primjene doziranog progresivnog otpora silikonskog kita ili parafina preporučuju se vježbe u silikonskom kitu ili parafinu.

U lakim i srednje teškim slučajevima kineziterapija se sastoji u vježbama za jačanje muskulature ramenog pojasa. odnosno kineziterapije. Osim pravog ičšašenja kuka gdje se radi o potpunoj dislokaciji glave femura u odnosu na acetabulum. 250 . bilo gornjeg dijela femura). Uspjesi konzervativne terapije se kreću oko 45%. a mogu se naći u uđbenicima ortopedije i fizijatrije. Palcem iste ruke vrši se pritisak na vanjski rub stopala u visini kuboidne kosti. Cilj pasivnih vježbi koje treba da se izvode što češće tokom dana je da se stopalo dovede u funkcionalni položaj. Svakako. Ukoliko se konzervativnim tretmanom ne postigne uspjeh liječenje je ortopedsko (tokom prve godine života). l pored sistematske antirahitične profilakse kokošja prsa su i danas česta. odnosno urođeno iščašenje kuka. Samo u izrazito teškim slučajevima ugrožena je funkcija respiratornog i kardiovaskularnog sistema. je dosta često a osobito kod djevojčica. Luxatio coxae congenita. U određenim slučajevima moraju se primijeniti i druge ortopedske mjere. varusa stopala (posebno pete) i addukcije prednjeg dijela stopala (orijentacija prema unutra). zvučnom stimulacijom sa one strane u kom pravcu okretanjem glave treba istezati skraćeni mišić. a u funkcionalnom pogledu dolazi do smetnji respiratornih organa. Tehnika se sastoji u tome da se stopalo pridržava u jednoj šaci dok se srednjim prstom vrši pritisak na unutrašnju stranu petne kosti. Uobičajeni način abdukcije u ramenu i fleksije u laktu je pogrešan. to jest da dlan paretične strane bude oslonjen na suprotno rame. a to je kod malih beba vrlo teško procijeniti. Etiologija udubljenih grudi je najčešće kongenitalna. respiratornih i leđnih mišića (najbolje plivanjem). a najvažnije je istaći potrebu rane dijagnostike i upornog i svakodnevnog provođenja vježbi. U terapiji je najvažnija imobilizacija koja traje 7 do 15 dana (ovisno o uzroku). a uz to je i izmijenjenog oblika. a u težim slučajevima liječenje je operativno. Kod urođenog oblika najveći značaj ima kineziterapija. vježbe imaju za cilj i jačanje pelvitrohanterne i pelvifemoralne muskulature. U blažim slučajevima vježbe mogu biti korisne. za aktivnosti koje zahtijevaju veći respiratorni kapacitet. Nakon vježbi noge se ostavljaju u abdukcinom položaju pomoću širokog povijanja ili abduk-cionih gaćica. subluksacija kuka kod koje je glavica femura samo djelimično obuhvaćena čašicom. pri čemu se aktivni pokret provocira npr. tj. Drugom rukom se obuhvati stopalo preko poprečnog svoda i vrši korekcija prvo varusne.starijeg djeteta vrši se kombinacija aktivnih i pasivnih pokreta u leđnom i potrbušnom položaju. Nakon vježbi postignuta korekcija se održava bandažiranjem stopala zavojem ili u longeti. Od deformiteta grudnog koša najčešći su kokošja prsa (pectus carinatum) i udubljene grudi (pectus infundibiliforme). Međutim ova procedura se zasniva i na subjektivnom osjećaju pacijenta. uključujući i operativni zahvat. Ovaj deformitet se može operativno liječiti u ranom djetinjstvu (4-5 god. Ranije je bilo uobičajeno provoditi i elektrostimulaciju. nogomet i borilačke sportove.) ili se pokušava ortopedskim steznikom. Između ova dva deformiteta nalazi se tzv. Urođena pareza plexus brachialis-a je najčešće uzrokovana teškim porođajem u toku kog dolazi ili do preloma ključne kosti ili do istezanje korijenova plexusa. Deformiteti kičmenog stuba su nažalost danas u porastu. dok novija tehnika (vježbe po Vojti) ima uspješnost i do 75%. Spontani oporavak je čest. a direktna kompresija može dovesti do pomjeranja velikih krvnih sudova grudnog koša i srca. koja treba da se primijeni što je moguće ranije. Detaljnije informacije prevazilaze obim studentskog gradiva. a potom i equinusne komponente. Školska djeca sa ovim deformitetom nisu sposobna za trčanje. Pes equinovarus se sastoji iz tri komponente: equinusa skočnog zgloba. a ukoliko izostane pristupaše provođenju vježbi. treba razlikovati i kongenitalnu displaziju kuka koju karakterizira nedovoljna razvijenost dijelova zgloba (bilo acetabuluma. Kineziterapija se sastoji u pasivnim vježbama razgibavanja kuka i nastojanju da se postigne puna abdukcijaflektiranih natkoljenica (time se omogućava centriranje glavice femura). Pravilan položaj je addukcija. Naročito su važne vježbe disanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful