1

FAKTORIJELE I BINOMNA FORMULA (m©h)


broj n! čitamo "en faktorijela"
to je pozitivan cijeli broj nastao množenjem nekog broja sa svim prethodnim pozitivnim cijelim
brojevima:
( ) ( ) ! 1 2 3 ... 2 1 n n n n = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅

nula faktorijela po definiciji je jednako 1

( ) ( ) 0! 1 , 1! 1 , ! 1 ! 0 , ! 1 2 3 ... n n n n n n = = = − ⋅ > = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Primjeri
( ) ( ) 1 ! 1 7! 6 7
3
! 5!
5! !
! 1 2 3 6 , 5! 1 2 3 4 5 120 , 42 , 1
5! !
n
n
n n
n
n
+ ⋅ + ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = = = = = +

( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
2 ! 1 2 2 1 ! 2 2 1
1 2 ,
1 ! 2 1 !
1
2 2 1
1 ! 2 1 ! ! 2 1 !
n n n n n n n
n n n n n
n n
n n
n n
+ ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ +
= = ⋅ + ⋅ + = =
− − −

− −
+binomni koeficijent
čita se "en povrh (ili iznad) k" , , 0
n
n N k n
k
| |
∈ ≤ ≤
|
\ ¹( ) ( ) ( )
( )
1 2 ... 1 !
ili
! ! !
n n n n n n k n
k k k k n k
⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − + | | | |
= =
| |
⋅ −
\ ¹ \ ¹


svojstva binomnog koeficijenta
1
1 , 1 , , , ,
0 1 1 1 1
n n n n n n n n n
n n
n k n k n k k k
+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
= = = = = + =
| | | | | | | | |
− − + +
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹


1 1 1
1
, , ... 2
1 1 0 1 2 3 1 1
n n n n n n n n n n n
k
n
k k k k k n n n
+ − − | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +
= ⋅ = + + + + + + + =
| | | | | | | | | | |
+ − − +
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹


( )
1 1
... 1 0 , ... 2 , ... 2
0 1 2 3 0 2 4 1 3 5
n n n n n n n n n n n
n
n n
n
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
− −
− + − + + − ⋅ = + + + = + + + =
| | | | | | | | | | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹


Primjeri
7 7 10 10
7 6 5 4 7! 5 6 7 10 9 8
35 ili 35 , 120
4 4
4!
7 3 1 2 3 4 4! 3! 6 2 4 1 3 !
| | | | | | | | ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = = = = = =
| | | |
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹


binom
dvočlani izraz, algebarski izraz koji predočuje zbroj ili razliku dviju veličina (označenih slovima),
primjer su binoma izrazi x + y ili x – y

razvoj binoma
postupak kojim se neka potencija binoma pretvara u niz sastavljen od jednostavnijih članova, tj.
višečlani izraz ili polinom, primjerice

( ) ( )
2 3
2 2 3 2 2 3
2 i 3 3 x y x xy y x y x x y xy y − = − + + = + + +

binomni poučak

( )
1 1 2 2 3 3 1 1
...
0 1 2 3 1
n n n n n n
n
n n n n n n
a b a a b a b a b a b b
n n
| | | | | | | | | | | |
− − − −
+ = + + + + + +
| | | | | |

\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹

ili
( )
1 2 2 3 3 1
...
1 2 3 1
n n n n
n
n n n n n n
a b a a b a b a b ab b
n
| | | | | | | |
− − − −
+ = + + + + + +
| | | |

\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹
2
Primjer
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 4 4
4 4 3 2 1
1 2 3 4
2 3 2 2 3 2 3 2 3 3
1 2 3
x x x x x
| | | | | |
+ = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + =
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹


4 3 2 4 3 2
16 4 8 3 6 4 9 4 2 27 81 16 96 216 216 81 x x x x x x x x = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + = + + + +

opći član u razvoju binoma
k – ti član u razvoju binoma ( )
n
a b + je oblika
( )
1
1
1
n k n
k
a b
k
− −
| |

⋅ ⋅
|

\ ¹


Primjer
Odredi četvrti član u razvoju binoma
( )
7
2
5 3 . x +

( )
( )
7 , 4
4
7
2 3 8 8
1 5 3 35 625 27 590625
1
3
1
n k
n k x x x n
k
a b
k
= = ¹
| | ¦
− − ⇒ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = | | ` | −
⋅ ⋅
| \ ¹
¦

\ ¹ )


Pascalov trokut (kineski trokut)
trokutasti raspored brojeva (s brojem 1 u vrhu), u kojem je svaki broj zbroj para brojeva iznad sebe,
tj. svaki element tog trokuta jednak je zbroju elemenata u prethodnom retku, lijevo i desno od njega (osim
rubnih elemenata koji su jednaki 1)

n = 0 1
n = 1 1 1
n = 2 1 2 1
n = 3 1 3 3 1
n = 4 1 4 6 4 1
n = 5 1 5 10 10 5 1
n = 6 1 6 15 20 15 6 1
n = 7 1 7 21 35 35 21 7 1
n = 8 1 8 29 56 70 56 28 8 1

• zbroj horizontalnog retka Pascalovog trokuta uvijek je jednak broju 2 dignutom na potenciju
koja odgovara broju retka (gledanog odozgo), s tim da najviši, jednočlani redak smatramo
nultim

n = 0 1
n = 1 1 1
n = 2 1 2 1
n = 3 1 3 3 1
n = 4 1 4 6 4 1
n = 5 1 5 10 10 5 1
n = 6 1 6 15 20 15 6 1
n = 7 1 7 21 35 35 21 7 1
n = 8 1 8 29 56 70 56 28 8 1

• n = 4 ,
4
1 4 6 4 1 2 16 + + + + = =


• n = 6 ,
6
1 6 15 20 15 6 1 2 64 + + + + + + = =• pojedini članovi Pascalovog trokuta koeficijenti su polinoma za n – ti stupanj u binomnom
razvoju
• retci daju i binomnu funkciju raspodjele, to jest vjerojatnost neke kombinacije ishoda kod
zbivanja koje može imati samo dva, i to jednako vjerojatna ishoda

i to jednako vjerojatna ishoda 2 . s tim da najviši. to jest vjerojatnost neke kombinacije ishoda kod zbivanja koje može imati samo dva. svaki element tog trokuta jednak je zbroju elemenata u prethodnom retku.Primjer  4  4 4  4 3 2 1 = ( 2 x ) +   ⋅ ( 2 x ) ⋅ 31 +   ⋅ ( 2 x ) ⋅ 32 +   ⋅ ( 2 x ) ⋅ 33 + 34 =  1  2 3 = 16 x 4 + 4 ⋅ 8 x3 ⋅ 3 + 6 ⋅ 4 x 2 ⋅ 9 + 4 ⋅ 2 x ⋅ 27 + 81 = 16 x 4 + 96 x3 + 216 x 2 + 216 x + 81 ( 2 x + 3) 4 opći član u razvoju binoma k – ti član u razvoju binoma ( a + b ) Primjer n  n  n − ( k −1) k −1 je oblika  ⋅b ⋅a  k − 1 Odredi četvrti član u razvoju binoma 5 x 2 + 3 . 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 2 = 16 6 n = 6 .  4 7  2 ⋅ 33 = 35 ⋅ 625 x8 ⋅ 27 = 590625 x8  n  n − ( k −1) k −1  ⇒   ⋅ 5 x ⋅b  ⋅a 3   k − 1  Pascalov trokut (kineski trokut) trokutasti raspored brojeva (s brojem 1 u vrhu). lijevo i desno od njega (osim rubnih elemenata koji su jednaki 1) n=7 . u kojem je svaki broj zbroj para brojeva iznad sebe. jednočlani redak smatramo nultim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 29 6 21 56 5 15 35 70 4 10 20 35 56 3 6 10 15 21 28 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8 • • • • 4 n = 4 . tj. k =4 ( ) 7 ( ) n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 29 6 21 56 5 15 35 70 4 10 20 35 56 3 6 10 15 21 28 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 • zbroj horizontalnog retka Pascalovog trokuta uvijek je jednak broju 2 dignutom na potenciju koja odgovara broju retka (gledanog odozgo). 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 2 = 64 pojedini članovi Pascalovog trokuta koeficijenti su polinoma za n – ti stupanj u binomnom razvoju retci daju i binomnu funkciju raspodjele.