*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

MATURSKI RAD

Tema :

Le Korbizije

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

..................................5 Dualitet i mnogostranost...........................4 2 ŽIVOT I DELA.............................................................................................................................................................................10 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE.....9 2..............................................................6 2......................................6 Od skandala do priznanja...............................5 2................................................................................1 Evropa kao učionica.................3 1 MODERNA ARHITEKTURA...........2 UVOD............................................12 2 ........................................................... 2010.........2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu......................5 2......... SADRŽAJ Maj.....................3 Na uzglavlju bolesnih gradova........ 2010...........4 Iznenađenja u poznim godinama.............10 ZAKLJUČAK..........11 LITERATURA..............................................Maj.......................................................8 2............................................................................................................................9 2..........

oktobra 1887. 3 . Počeo je rano slikati i učiti graverski zanat. čije je pravo ime bilo Šarl-Eduar Žanre-Gri (fr. vajar i pisac a poznat je i kao suosnivač purizma. na Međunarodnoj izložbi cizeliranih časovnika u Torinu njegov rad je nagrađen diplomom. avgusta 1965. a umro je 27. Charles-Édouard Jeanneret-Gris). Rođen je 6. Godine 1902.pseudonim francuskog arhitekte švajcarskog porekla. Le Korbizje je bio arhitekta i urbanista a takođe i slikar. u Francuskoj. ali uskoro se posvetio arhitekturi. Le Corbusier) ili samo Korbizje . La Chaux-de-Fonds) u Švajcarskoj. Le Korbizje se rodio u porodici umetnika: njegov otac je bio slikar i graver brojčanika na časovnicima. u mestu Šo de Fon (fr.UVOD Le Korbizje (fr. a mati muzičarka. Sa četrnaest godina počeo je pohađati umetničku školu.

Tokom sredine veka neki arhitekti su započeli eksperimente sa organskom arhitekturom i ovom formom su došli do ljudskijeg odnosa u svojim rešenjima. 2004. Rad Luis Salivena u Čikagu. Naziv „modernizam“ je odvođen iz francuskog jezika koji obeležava savremenost pod ovim pojmom se kod nekih istoričara umetnosti podrazumeva i postmoderna arhitektura. Drugi opet istoričari umetnosti smatraju nastupanje moderne arhitekture u vezi sa reakcijom na elkekticizam i istoricizam 19. – 1975. beton i staklo i vide savremene zgrade kao deo industrijske revolucije. U 1932.tim godinama ove građevine su bile ujedinjene u internacionalni stil. Oto Vagnera u Beču može da se obeleži kao borba starog i novog u arhitekturi. primarno je pojednosavljenje forme i odstranjivanje dekoracije. Antoni Gaudija u Barceloni. Drugi je vide kao primarno upravljanje tehnoločkih i tehničkih mogućnosti i razvoja i dostupnost novih materijala kao čelik. Srednji modernizam veka ili organski modernizam bio je 1 Kenet Frempton. Frenk Lojd Rajt je uticao na karijere evropskih modernista i ako je on odbio da se u njih svrstava svojom organskom arhitekturom u kojoj je odredio teoriju i principe. Stil je postao najviše evidentan u dizajnu oblakodera. 4 . Beograd. Može se smatrati da se modernizam razvijao od oko 1918.1 MODERNA ARHITEKTURA Modernistička arhitektura je vrlo širok pojam koji obuhvata mnoge stilove i građevine sa sličnim karakteristikama u arhitekturi.Rusel Hičkok i koji su prikazali trendove savremene arhitekture koja je niti zblizila i upoznala svet sa probijanjem t.1 Velika trojka obično raspoznavana kao Le Korbizje u Francuskoj. Ovakav termin koristi se u nekim zemljama kojim se obeležava umetnost secesije koja se u raznim zemljama javlja pod različitim imenima. funkcije i konstrukcije. gvožđe. Kristalna palata Josef Pakstona na izložbi 1951. Moderna arhitektura. Viktor Horta u Briselu. godini došla je važna MOMA izložba kao prikaz savremene umetnosti čiji su organizatori bili Filip Džonson i Henri.z. Kritičari međunarodnog stila su izjavljivali da njihova oštra pravougaona geometrija nije primerena za ljude. U 40.te godine mnogi arhitekti po celom svetu razvijali su nove tendencije u arhitekturi u vezi sa novim tehnoločkim mogućnostima. godine. Neki istoričari vide evoluciju moderne arhitekture kao socijalni rad koji je blizu povezan sa projektom modernosti i rezultat je društvenih i političkih revolucija.. jeste rani primer a možda najbolji je primer neboder u Čikagu koji je realizovao Luis Saliven 1890. Moderni oblakoderi rešeni su na jednostavan način bez dekoracije i primenjuju nove materijale. Bilo ko da je od njih u pravu oko 1900. Orion Art. internacionalnog stila u arhitekturi. Sa Drugim svetskim ratom mnogi važni arhitekti bauhausa su otišli u SAD i tamo nastavili rad. Le Korbizje je opisao zgrade kao „mašine za stanovanje“ali ljudi nisu mašine i ne žele da žive u mašini. Ludvig Mis van der Roe i Valter Gropijus u Nemačkoj koji su obadva bili i direktori Bauhausa jedne od mnogih evropskih škola koje su usmeravale tradicije u umetnosti i zanatima. veka. kao čelik.. godine i ova arhitektura se zasnivala na novoj metodi stvaranja koja se odvodila od forme. staklo i beton.

institucije poslovanja. ekspresionizma. Le Korbizije je dostigao punoletstvo u periodu kada su automobili i avioni postajali uobičajeno prevozno sredstvo. a još je manje onih koji su u tolikoj meri razbesneli i zapre-pastili svoje savremenike. nametnuvši se kao medunarodno priznat arhitekta daleko ispred svih ostalih. koji se odvijao u vremenu između dva svetska rata. Period kristalizacije modemizma. 2. uvek spreman da iznova menja svoje javno lice. Modema arhitektura bila je rezultat uklapanja idealizovane vizije društva. Moderna arhitektura je tokom 60.000 crteža. napisao je 34 knjige ukupne dužine oko 7. Medutim. kao što su nastavak neoklasične tradicije. grad u Švajcarskoj Juri u kome je Šarl Eduar Žanere roden 1887. arhitekte avangarde nikada nisu odbacivale istoriju samu po sebi. Alvar Alto i Ero Sarinen bili su dva najplodnija arhitekta u ovom pokretu koji je uticao na modernu arhitekturu savremenika. a rešavala je i probleme velikih urbanih sistema. Ona je bila suočena sa rešavanjem mnogih novih arhitektonskih programa i stvarala je modele za masovnu stambenu izgradnju. kubizma. sa mogućim izuzetkom Adolfa Losa u jednom periodu i Frenka Lojda Rajta tokom čitavog njegovog života. Iako su načinile drastičan raskid sa neposrednom prošlošću. ali i kroz razvoj sasvim oprečnih ideoloških i likovnih opcija. nove objektivnosti i konstruktivizma. U njihovim delima postoji kontinuitet sa arhitekturom udaljenih perioda prošlosti shvaćeno i reinterpretirano na potpuno nov način.prihvaćen zbog njegove prirode koja se okreće ka igri. purizma. godine i posthumnih projekata. bauhausa. Ovaj sveprisutni čovek. složena komunikaciona čvorišta. Sarkazam i kleveta pratili su Le Korbizija skoro čitavog života i postao je jedan od retkih arhitekata čije je slavno i nadaleko poznato ime biio sastavni deo svakodnevnog života običnih Ijudi. koji su poput Le Korbizijea u sebi otelotvorili nade i razočaranja industrijskog doba. ujedinio je u sebi sve tenzije 20. do 1907.-tih godina izgubila svoj smisao i bila je potisnuta nastupanjem postmoderne arhitekture. ne pre-staju da zadivljuju. Izmedu kuće Fale sagradene od 1906. 44 skulpture i 27 nacrta za tapiseriju. zaveštavši nam u isto vreme delo jedinstveno po svojoj kompleksnosti. njegovi radovi koji se neprekidno protežu kroz šest decenija. Za sobom je ostavio 8. Pored obimne poslovne korespondencije. 2 ŽIVOT I DELA Malo je arhitekata. godine . tako da je on bio jedan od prvih profesionalnih arhitekata koji su radili na nekoliko kontinenata istovremeno. zahvaljujući litografiji i modernoj štampi postao je i javna ličnost čije su najrazličitije opaske često izazivale pometnju.000 strana i na stotine novinskih članaka. posmatra se na tri načina: kroz stvaralaštvo vodećih ličnosti modernizma. već isključivo njeno izveštačeno korišćenje. arhitektura totalitarnih režima i Art Deco.1 Evropa kao učionica La Šo-de-Fon. godine -pseudonim Le Korbizije usvojio je tek 1920. Le Korbizije je projektovao 75 zdanja u 12 zemalja i 42 velika urbanistička plana.bio je toliko okrenut proizvodnji satova da je 5 . veka. kroz pojavu i rast velikih pokreta: futurizma. društvene servise. više od 400 slika i fotografija. de stajla. zasnovane na nadanjima pobuđenim brojnim tehnološkim probojima. i realnosti kao proizvoda nagle industrijalizacije.

zatim Srbiju i Bugarsku. Riter. U tom okruženju Ijudi su verovali u edukativne vrline geometrijske fbrme. Učestvovao je u projektu Oranske ka-tedrale. zajedno sa švajcarskim koreografom Žakom Dalkrozom. Na Akropolju. U Parizu. nebrojena putovanja po Evropi i šire. Čim je pogledao Žanereove skice. savetuje ga da putuje dalje na istok. Ogist Pere ga je zaposlio na 15 meseci u svom birou. Ničeovski imperativ "Postani ono što jesi!" postaće njegov moto. u vrtnom naselju Helerau u blizini Drezdena. Emesta Renana i Slavni Prosvetitelji Eduara Šurea. U lokalnoj umetničkoj Školi koju je vodio slikar Šarl L'Eplatenje i koja je bila prožeta idejama Džona Raskina i pokreta Arts and crafts. Ovo putovanje imalo je dve okosnice. i 1912. Na svom putovanju prvo je posetio Prag. Žanere se divio arhitektonskom ansamblu koji će na njemu ostaviti neizbrisiv trag. druga u Atini.2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu Kao reakciju na uništavanje delova okupirane Francuske 1914. Per je pomogao ovom mladiću da razvije svoj ukus i upoznao ga sa vijaduktom CarabitCustava Ajfela na centralnom masivu. godine. Žanere je 1908. što je Žanere i učinio. Poput Valtera Gropijusa i Misa van der Roea. tesanje i graviranje kutija za satove postepeno okretao arhitekturi. 2006 6 . a 1908. Na svom prvom putovanju posetiojeToskanu gde je uradio sup-tilne akvarele zgrada u Pizi Sijeni i Firenci. jedna je bila u Konstantinopolju. osnovne komponente Frebelovog učenja kojem je Žanere bio izložen kao dete. knjigu koja uzdiže proroke. Interakcija između industrije i vizuelnih umetnosti ovde je stvorila osnovu za Žanereove profesionalne aktivnosti. Le Korbizije.2 Ipak. dom) i 2 Žan-Luj Koen. Na izrazito personalizovanoj mapi Evrope koju je nacrtao Le Korbizije nalaze se tri vrste lokacija koje je posećivao izmedu 1907. U Minhenu upoznaje pisca Vilijema Ritera koji mu pomaže da pomiri razlike izmedu germanske i latinske kulture. br. pričao o eksperimentima braće Pere koji su "stavljali beton sa gvozdenim šipkama u drvene kutije". Nakon Grčke. na koja je išao čtavog zivota. u prizemlju ikonoklastične zgrade u rue Franklin. arhitekte brojnih zgrada i festivalskog teatra te reformističke zajednice. radio je sa berlinskim arhitektom Peterom Berensom. kao i sa zgradama Anatola de Bodoa i Anrija Sovaža u Parizu i Tonija Garnijea u Lionu. zainteresovao se za dekor. godine projektovao je lovački dom La Solou Solonji u centralnoj Francuskoj. industrijski i folklorni centri. zatim Rim i čarobnu prirodu koja okružuje Hadrijanovu vilu u Tivoliju. zajedno sa inženjerom Maksom di Boaom razvija kuću "Dom-ino" (naziv je nastao od latinskih reči domus (kuća. čiji je cilj kritika lokalnih ideja i projektovanja. gde je živeo u jednoj sobi na tavanu u rue Quai Saint-Michel. zatim se pridružio njegovom bratu Albertu. Zatim je otputovao u Beč i Pariz gde mu je Ežen Grase. imala su presudan uticaj na njegovo obrazovanje. godine: kultumi. TACHEN/IPS. gde je otkrio rigorozni neoklasicizam Hajnriha Tesenova. Fridriha Ničea. kao i mladi Frenk Lojd Rajt 20 godina ranije. koji je bio dobro upoznat sa slovenskim svetom. kao i za neobične zgrade kao što je kartužijanski manastir u Val d'Emi.Karl Marks jednom za njega rekao da je "jedna velika fabrika satova". otkrio je Pompeju. umetnik koji je izrađivao plakate. kao i Život Hristov. Beograd: IPS Media. Nakon toga L'Eplatenje ga šalje u Nemačku da proučava inovacije u dekorativnim i industrijskim umetnostima i da napiše knjigu pod naslovom La Construction des villes. godine čitao knjige Tako je govorio Zaratustra. 25a. Težio je da pronikne u misterije "jezika kamena". 2. ovaj mladić se od kurseva na kojima je trebalo da nauči duborez. Fascinirao ga je urbani horizont otomanskog glavnog grada i uradio je bezbroj crteža grada i kuća na strmim padinama brda. gde je crtao ruralne gradevine. poklon od L'Eplatenjea.

Provodi 1915. gomile tanjira. Jedini projekat koji sprovodi u delo je vodeni toranj sa neoklasičnim detaljima. godine nastanjuje u Parizu.innovatio (novina. godine. Vizuelni svet Novogduha ličio je na platna koja je oslikao Žanere posle 1919. Isfrustriran svojim radom. rafiniran jezik. Zajedno izlažu svoja dela 1918. godine u galeriji Thomas u Parizu. Kao propratni materijal uz izložbu. koju će na kraju ostaviti nedovršenu. Obično grupisane u redove. umetnosti i nauke. U početku vodi dvostruki život arhitekte i intelektualca. Naziv časopisa pozajmljen je iz jedne pesme Gijoma Apolinera. koji je u prvom broju usvojio pseudonim Le Korbizije (koji podseća na ime njegovih predaka Lekorbezije i možda na ime slikara Le Fokonijera). dobili su priliku da pišu o tekućim dogadajima u oblasti politike. sa ciljem da dovrši svoju knjigu La Construction des villes. Fernan Leže i Žak Lipčic i posećivao važne prodajne izložbe Kanvajlera i Uhdea. u obliku slova L ili U. knjigu koja je Francuskoj davala primat u novom arhitektonskom pokretu. Zahvaljujući Ozenfenu upoznao je umetnike kao što su Huan Gris. manifest u kojem izlažu donekle dvosmislene ideje o estetici Godine 1920. ujedno i forum za njihoveteorije i kritičke radove. počinje da preispituje posleratne socijalističke pokrete i da staje na stranu reformatorski orijentisanih poslodavaca. U 28 brojeva ovogčasopisa. Žanere i Ozenfan objavljuju L'Esprit nouveau (Novi duh). kao i bilo kakve dekorativne tendencije. od kojih je poslednji izašao 1925. poput jezika koji je koristio kubizam. na kojima je ku-povao radove kubista za bankara iz Bazela Raula La Roša.. Perspektiva Žanare se 1917. Ozenfan i Žanere objavljuju rad Apres le cubisme. odlučan da osvoji taj grad. ali su odbacivali distinkciju izmedu umetnosti i svakod-nevnih predmeta. promena). godinu razmišljajući o crtežima i planovima u knjigama o urbanizmu i vrtovima. smešten u vinogradu u Podensacu u Bordou. Putem pisama Žanere ostaje u bliskoj vezi sa Pereom i počinje da piše (ali nikad ne dovršava) delo France-Al-lemagne. Preko Perea upoznaje slikara Amedea Ozenfana. 7 . Da bi naglasili formalne konstante konstruisali su svoje slike od skupova tipskih objekata: zakrivljene površine buteljki. gitare i cevi ulazili su u dijalog sa pravougaonim oblicima knjiga i kocki. Slika 1. Ozenfan i Žanere tražili su pročišćen. urednika časopisa L'Elan. zajedno sa pesnikom i promoterom dadaizma Polom Dermeom. pre svega zahtevaju konstrukciju u kojoj se kombinuju betonski stubovi i ploče i na taj način ostavljaju najveći broj mogućnosti za dizjan fasade i konfiguraciju osnove. 1914. kafanske čaše. Kuća „Dom-ino”. kao domine. Ozenfan i Žanere. godine. "ilustrovani internacionalni časopis o savremenim dešavanjima". Kao deo projekta "povratak redu" započetog tokom rata. koji mu vraća veru u njegove sposobnosti kao slikara.

Beograd. obajvio je dela Urbanisme. Predavanja koja je održao na svojoj turneji po Južnoj Americi u jesen 1929.3 Slika 2. Građevinska knjiga. Ka pravoj arhitekturi.uporedo sa projektima zgrada naglašenog ekonomičnog pristupa .projekte na specifičnim lokacijama za nekonvencionalne dobrostojeće klijente koji su do njega dolazili preko Novog duha ili izložbi. Francuska 2. Kao čovek i arhitekta sklon provokacijama. Mnoga od ovih putovanja završavala su se tako što je započinjao rad na novom planu. mogućnost za novi pravac razmišljanja. 8 . sovjetske vlasti konsultovale su ga oko pitanja decentralizacije ustanova za rekreaciju. Godine 1930. Dovodeći u vezu Partenon sa Delaž automobilima. za-govarao je radikalan "hirurški zahvat" udaljavajući se od sopstvenih ideja o lepom. Dovodeći u pitanje "medicinski" pristup prema kome su evropski urbanisti smatrali da će izlečiti "bolesti" velikih gradova. Delo Vers une architecture ubrzo je prevedeno na nemački i engleski i smelim poredenjima povezalo je mehaničkr svet i svet umetnosti otvarajući čitalaštvu.. Nije ih više otkrivao iz 3 Le Korbizije.3 Na uzglavlju bolesnih gradova Dvadesetih godina 20. Poslednji broj Novog duha. Naoružan svojim prvim manifestima. Le Krobizije ubrzo postaje ikonoklastični urbanista. Sa druge strane Le Korbizije je radio . 29. koje se nije sastojalo samo od arhitekata. godine. veka njegovi arhitektonski projekti razvijali su se u dva potpuno različita pravca. Gradski administrativni centar sada je jasno odvojen od stambenog dela. 1997. Godine 1925. koji je on zamislio kao "zeleni grad". pretvoren je u Almanah moderne arhitekture 1926. L'Art dćcoratif d'aujourd'hui i La Peinture moderne koja je pisao u saradnji sa Ozenfanom. godine. u kome odbacuje "koridorsku ulicu". br. Njegov "odgovor Moskvi". Le Korbizije sugeriše da se lepota kamena koji je uobličio vajar može porediti sa kamenom uobličenim "mehaničkom rukom". godine. što je predstavljalo novinu u njegovim planovima. 1951. godine u potpunosti su transformisala njegovu percepciju gradova i predela. 1999. Sa jedne strane nastavio je studiju serije "Dom-ino" započetu 1914. održao je nebrojeno mnogo predavanja po Evropi. kasnije nazvan "La Ville radieuse" (Ozareni grad) uključio je prostor za industrijsku proizvodnju. Crkva Notr Dam.-1955. Za sloganima iz dela Vers une architecture usledili su oni izdela Urbanisme.Časopis je imao internacionalnu čitalačku publiku i u njemu je Le Korbizije objavio nekoliko članaka koji će kasnije postati deo antologija kao što je Vers une architecture iz 1923. Ronšan.

bazirana na njegovim idejama. Svoju dobro zaokruženo javno lice neprestano je menjao.. kada je u istom periodu koristio vernakularne sisteme gradenja za Kuće Žaul. Počeo je da vaja uz pomoć stolara Džozefa Savina 1946. često ga je navodila da koristi ovo prevozno sredstvo. Raskidajući sa veličanjem tehnološke estetike. U njegovim očima rekonstrukcija Evrope bila je neuspešna isto koliko i izgradnja sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. a zatim ponovo. sistem univerzalnih proporcija baziranih na zlatnom preseku i Ijudskim proporcijama. počevši od očinskih figura kao što su L'Eplatenje i Ogist Pere.perspektive tla nego iz aviona. 2. Kada je izmedu 1951 . Eduar Žanere je čovek od krvi i mesa koji je prošao kroz sve one blistave i očajne avanture jednog prilično turbulentnog života. slikar . veka zasnovane na platonovim idejama.55. prototip jedne od velikih stambenih zgrada sa kojima se poigravao još od 1922. Montevideo i Sao Paolo.zbog čega je izjavio da su mu "oduzeta sva prava. a zatim da pravi nacrte za tapiserije 1948.jer on nije uspeo da sprovede u delo ni jedan od svojih urbanističkih planova. Le Korbizijese bavi arhitekturom i to je sve. 2. godine dobio ideju za skulpturalnu crkvu Ronšan. slikarstvo mu je oduvek bila strast i oduvek je slikao. godine otkriva unutrašnji dualitet "Le Korbizije je pseudonim. arhitektonsku sintezu koja je išla dalje od inženjerskih analiza. godine. veka. godine. bitno je reći da je on bio i majstor. ali sprovedena u delo od strane drugih . On je entitet koji nema veze sa težinom krvi i mesa. godine. iskoristivši priliku da pametno iskoristio klimu i svetlo Indije kombinujući h svojim omiljenim temama. uspeo je da sagradi prvi stambeni blok pod nazivom Uniti d'habitation u Marseju. Krug u kome se Le Korbizije razvijao sastojao se od Ijudi različitih generacija. Zahvaljujući poverenju koje je u njega imao indijski premijer Džavaharlal Nehru. skicirao je planove za Buenos Aires. kao i po oštrim komentarima koji mu nikada nisu neodstajali i koji će poprimati sve melanholičnije tonove kako godine budu prolazile.4 Iznenađenja u poznim godinama Uz šezdeseti rodendan iza sebe. On nikada ne sme (ali da li će mu to uspeti?) da oslabi. jer iako nije slikar. Njegova fascinacija aeronaut'tkom koja se vidi u njegovoj ilustrovanoj knjizi Aircraft (Vazduhoplovstvo) objavljenoj na engleskom jeziku u Londonu 1935. On traži nemotivisane ideje.. težio je da kreira "neiskaziv prostor". slučajno samo deset godina stariji od Le Kor9 . reporter i dekorater. uživajući u svetskoj slavi. za kojima je usledio plan za Alžir. U jednom pismu iz 1926. Zadivljen prizorom pampasa i velikih južnoameričkih reka. Uradio je sve što je u njegovoj moći da svom radu da veću koherentnost fbrmulišuč "Modubr".iako je smatrao "da su ga slikari profesionalci odbacili” . Žanere slika.5 Dualitet i mnogostranost Tokom svoje duge karijere Le Korbizije je bio čuven po zdanjima Unite d'habitation (Marsej blok) i crkve Ronšan. godine. Ipak. Le Korbizije započinje jedan novi život. kao da živi u šumi" .kritičar i esejista. šokirao je sve one koji su ga svrstavali medu belu estetiku i tomove iz dvadesetih godina 20. takode razvija svoju teoriju o "sintezi velikih umetnosti". godine. Međutim. ako neko želi da рronikne u njegovu ličnost iz perioda dvadesetih godina 20. U isto vreme sagradio je dve kuće i zgradu u Ahmedabadu. na koji će se oslanjati svi njegovi projekti do 1965. konačno je uspeo da projektuje ceo grad Ćandigar ni iz čega i da realizuje administrativne zgrade Pendžaba." Ovaj dualitet je ono zbog čega su njegove najradikalnije građevine zanimljive i ono što daje dubinu njegovim slikama.

Francuska Pedesetih godina 20. Istoričar umetnosti Pjer Frankastel kritikovao ga je zbog želje da nametne sreću stanarima svojih zgrada na skoro totalitaran način. godine. 1928. 10 . prema kojem je do kraja života izražavao veliko poštovanje i privrženost. bio je "ludak" ili "surovi čovek" neobradenog betona. godine. 2005. Oskarom Nimejerom i Alfonsom Eduardom Reidijem u Brazilu. uvek je bio na distanci. Neki kontakti u inostranstvu bili su mu takode bitni. sa čijim se radovima upoznao u veoma ranoj fazi. bili su problematičniji. a antikomunistički nastrojeni kritičari nazivali su ga "trojanskim konjem boljševizma". ali njegovi odnosi sa nekim od francuskih članova CIAM-a. tačnije velik broj javnih ličnosti u jednoj. Le Korbizijeov odnos sa Frenkom Lojdom Rajtom. dok su sa Valterom Gropijusom bifi nešto inten-zivniji. a ipak. kome će Le Korbizije okrenuti leda i minhenskog arhitekte Teodora Fišera. da bi promovisao radikalne ideje medu medunarodnom elitom. Salvador Dali ga je ismevao. kao što je Andre Lursat. veka Le Korbizije je bez ikakve sumnje bio zvezda. Le Korbizije je' postao javna ličnost. Posle 1945.4 2. francuske vlasti su ga manje-više zaobilazile. godine. Ciriški istoričar umetnosti i generalni sekretar CIAM-a Zigfrid Gidion bio mu je blizak prijatelj. Slika 3. 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE 4 H. Poasi. Vila Savoj.bizijea. Prometej. u očima onih koji su kritikovali njegov projekat Unitćd'habitation (Marsejski blok). Pre nego što su njegpvi prvi proje'kb' potakli ruske vode da u njemu vide "epitom modernog čoveka". Petera Berensa. njegovi ikonoklastični članci prvo su od njega napravili ničeovskog pobunjenika. Janson. tadaŠnji ministar kulture.6 Od skandala do priznanja Od trenutka kada se Novi duh probio na svetsku scenu.W. kao što su oni sa Aleksandrom Vesninom i ruskim konstruktivistima 1928. Njegovi kontakti sa Mizom van der Roeom bili su sporadični. nije angažovao in extremis da sagradi muzej koji je priželjkivao da uradi tokom poslednjih trideset godina. zajedno sa Gropijusom. Istorija umetnosti. sve dok ga Andre Malro. Le Korbizije je podržavao program Bauhausa i učestvovao je. sa Luciom Kostom i mladim arh'rtektama iz Ria. i 1959. na Međunarodnom kongresu moderne arhitekture (CIAM) izmedu 1928.-1931. a zatim nihilističkog uništitelja. Novi Sad.

balustrade. Ticino Švajcarska 1980-82. Zgrada kompanije Harding u Mindenu Nemačka 1995. Slika 5. dopunjuju i uobličavaju u savremene tokove stvaralaštva. arhitektonski detalj je zapravo ono što izdvaja Botinu arhitekturu. Ove strukture se obično igraju sa linearnim odnosima platformi i ograda. ali upravo je opeka ta glavna tačka preseka u kojoj se ove suprotnosti sastaju i stvaraju autentični stil. Onaj kreativni će doći kasnije. Dio Padre Misericordioso aka Jubilee Church. Italy ZAKLJUČAK Le Korbizje arhitekta. Takvog Korbizijea je lako prepoznati u njegovim ranim pisanjima gde se vidi njegov istraživački duh. Slika 7. uvek radoznao. okviri. on uspeva da generiše beskrajne varijacije na njegovu jedinu temu. Sa zavidnom konzistencijom i posvešćenošću. Iako se oblik i dubine otvora mogu posmatrati kao sledeća karakteristika njegovog stila. slikar. angažovan. i Bota koristi pun spektar materijala. Kuća Rotonda Stabio. portali. Odličan arhitekta nije isključiv. on ignoriše trendove moderne arhitekture i gaji svoju filozofiju dizajna. arhitekture i života koju su mnogi arhitekti posle njega nastavili da istražuju. Richard Meier sve projekte bazira na istom projektantskom konceptu. Ono što već od prvih radova karakteriše Botin stil jesu jednostavne i stroge geometrijske anvelope objekata. Iako sve slično izgleda. Neki od njih koji su dali pečat arhitekturi današnjice su Mario Bota (Botta) i Richard Meier.Kao jedan od najvećih predstavnika modernističkog pokreta Le Korbizije je nesumnjivo izvršio veliki uticaj na mnoge svoje sledbenike. ali ne može se reći da spada u tipičnog predstavnika savremene arhitekture. pisac koji je polemisao sa svetom oko sebe. Vinarija Sureveto Italija 1999/2000. Natprozornici i nadvratnici. venci i kaskade. Slika 6. 11 . Svojom jednostavnošću i minimalizmom je uveo jednu novu perspektivu sagledavanja umetnosti. Rome. Slika 4. Richard Meier obično projektuje bele neokorbizijanske forme sa emajlinarnim staklom i pločama. na njegovim objektima dovode u potpuni sklad strogoću savremene estetike i urođenu nam potrebu za klasičnim detaljem. kritičan.

ali to je radio pre svega zato što je bio svestan rešenja koja arhitektura. da bi mogla da se sagradi. može da pruži. a crkva Firminije precizno proučena pre njegove smrti. Novi Sad. suočena sa urbanističkim problemima. Istorija umetnosti.W. Medutim. Bazirala se na neutaživoj znatiželji prema problemima grada i njegovih transfbrmacija. LITERATURA  H. projektovana tridesetih godina 20. Prometej.Le Korbizijeova karijera mogla bi da se sumira kao niz divergentnih. sa druge strane. makarto bio i njegov sopstveni. 12 . njegova karijera zahtevala је i poltičko angažovanje. Ne samo što se nije ograničio na jedan stil. Janson. ako ne i kontradiktomih stavova. predstavljale bi malo šta sem beživotnih maketa u prirodnoj veličini kada bi stvarno bile sagradene. istoriji arhitekture i vemakulamog. Le Korbizije je postao priznati inovator zahvaljujući svojoj sposobnosti da pruži teorijsku pozadinu. veka za Čile i Cuvemerova pafata u Čandigaru. kuća Erazuris. Na neki riaćin. Le Korbizijeova posthumna slava poprimila je toliko zadivljujuće dimenzije da bi neki od njegovih nerealizovanih projekata mogli biti realizovani. njegova karijera bila je i logocentrična. Možda se poigravao idejom da će uspeti da ubedi različite vtestodrsce u ispravnost i neophodnost svojih teza. Niko nije bio manje "korbizijeovski" od samog Le Korbizijea. jer se njegova arhitektura otkriva i odreduje putem pisane kojom objašnjava svoje namere. već je mnogo puta preispitao i svoj sopstveni arhitektonski diskurs. 2005. Paviljon "L'Esprit nouveau" (Novi duh) do tančina je rekonstruisan u Bolonji.

org/wiki/Category:Le_Corbusier_buildings  http://www. 2005.artfacts.co. TACHEN/IPS.fredcamper. Beograd. 1999.htm  http://www. Perović.net/index.wikipedia.html  http://www. knjiga 2A. Beograd.com/A/Accretions/AC005/index.  Miloš R. Ka pravoj arhitekturi.fondationlecorbusier.  Žan-Luj Koen. Beograd.city-journal.php/pageType/artistInfo/artist/2312  http://www. Beograd: IPS Media. 2006  http://en. Građevinska knjiga.uk/en/lecorbusier. Le Korbizije.html  http://www.designdictionary. Orion Art. Istorija moderne arhitekture. 2004.org/2009/19_4_otbie-le-corbusier. Moderna arhitektura.  Le Korbizije. Kenet Frempton. 1997.fr/ 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful