*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

MATURSKI RAD

Tema :

Le Korbizije

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

..........................................................................10 ZAKLJUČAK.9 2.................5 2...................................................................................................................................................................3 Na uzglavlju bolesnih gradova............................5 Dualitet i mnogostranost..........................5 2.12 2 ... SADRŽAJ Maj...6 2...............................................................................9 2.Maj................................................................1 Evropa kao učionica.3 1 MODERNA ARHITEKTURA.........10 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE...........6 Od skandala do priznanja........................................................................ 2010...................4 2 ŽIVOT I DELA.............................................................2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu...............................................................................................4 Iznenađenja u poznim godinama..............................8 2.........................................................................................................................................................11 LITERATURA.....2 UVOD.. 2010.

vajar i pisac a poznat je i kao suosnivač purizma. ali uskoro se posvetio arhitekturi. Godine 1902. Počeo je rano slikati i učiti graverski zanat. na Međunarodnoj izložbi cizeliranih časovnika u Torinu njegov rad je nagrađen diplomom. u Francuskoj. avgusta 1965. Rođen je 6. u mestu Šo de Fon (fr. Le Korbizje se rodio u porodici umetnika: njegov otac je bio slikar i graver brojčanika na časovnicima. 3 . čije je pravo ime bilo Šarl-Eduar Žanre-Gri (fr. Sa četrnaest godina počeo je pohađati umetničku školu. a mati muzičarka. La Chaux-de-Fonds) u Švajcarskoj.pseudonim francuskog arhitekte švajcarskog porekla. Le Corbusier) ili samo Korbizje . a umro je 27. Le Korbizje je bio arhitekta i urbanista a takođe i slikar.UVOD Le Korbizje (fr. Charles-Édouard Jeanneret-Gris). oktobra 1887.

Ludvig Mis van der Roe i Valter Gropijus u Nemačkoj koji su obadva bili i direktori Bauhausa jedne od mnogih evropskih škola koje su usmeravale tradicije u umetnosti i zanatima. Tokom sredine veka neki arhitekti su započeli eksperimente sa organskom arhitekturom i ovom formom su došli do ljudskijeg odnosa u svojim rešenjima. gvožđe..1 MODERNA ARHITEKTURA Modernistička arhitektura je vrlo širok pojam koji obuhvata mnoge stilove i građevine sa sličnim karakteristikama u arhitekturi. Kristalna palata Josef Pakstona na izložbi 1951. Beograd. Naziv „modernizam“ je odvođen iz francuskog jezika koji obeležava savremenost pod ovim pojmom se kod nekih istoričara umetnosti podrazumeva i postmoderna arhitektura. Stil je postao najviše evidentan u dizajnu oblakodera.tim godinama ove građevine su bile ujedinjene u internacionalni stil. Frenk Lojd Rajt je uticao na karijere evropskih modernista i ako je on odbio da se u njih svrstava svojom organskom arhitekturom u kojoj je odredio teoriju i principe. godine. Srednji modernizam veka ili organski modernizam bio je 1 Kenet Frempton. Viktor Horta u Briselu. U 1932. veka. staklo i beton. Drugi je vide kao primarno upravljanje tehnoločkih i tehničkih mogućnosti i razvoja i dostupnost novih materijala kao čelik. Moderna arhitektura. Antoni Gaudija u Barceloni. Može se smatrati da se modernizam razvijao od oko 1918. kao čelik. funkcije i konstrukcije. Orion Art. Bilo ko da je od njih u pravu oko 1900. U 40. beton i staklo i vide savremene zgrade kao deo industrijske revolucije. 2004. Kritičari međunarodnog stila su izjavljivali da njihova oštra pravougaona geometrija nije primerena za ljude.z.te godine mnogi arhitekti po celom svetu razvijali su nove tendencije u arhitekturi u vezi sa novim tehnoločkim mogućnostima. 4 . Moderni oblakoderi rešeni su na jednostavan način bez dekoracije i primenjuju nove materijale. godine i ova arhitektura se zasnivala na novoj metodi stvaranja koja se odvodila od forme. primarno je pojednosavljenje forme i odstranjivanje dekoracije. – 1975.. Rad Luis Salivena u Čikagu. jeste rani primer a možda najbolji je primer neboder u Čikagu koji je realizovao Luis Saliven 1890. Ovakav termin koristi se u nekim zemljama kojim se obeležava umetnost secesije koja se u raznim zemljama javlja pod različitim imenima. godini došla je važna MOMA izložba kao prikaz savremene umetnosti čiji su organizatori bili Filip Džonson i Henri. internacionalnog stila u arhitekturi.1 Velika trojka obično raspoznavana kao Le Korbizje u Francuskoj. Drugi opet istoričari umetnosti smatraju nastupanje moderne arhitekture u vezi sa reakcijom na elkekticizam i istoricizam 19.Rusel Hičkok i koji su prikazali trendove savremene arhitekture koja je niti zblizila i upoznala svet sa probijanjem t. Sa Drugim svetskim ratom mnogi važni arhitekti bauhausa su otišli u SAD i tamo nastavili rad. Oto Vagnera u Beču može da se obeleži kao borba starog i novog u arhitekturi. Neki istoričari vide evoluciju moderne arhitekture kao socijalni rad koji je blizu povezan sa projektom modernosti i rezultat je društvenih i političkih revolucija. Le Korbizje je opisao zgrade kao „mašine za stanovanje“ali ljudi nisu mašine i ne žele da žive u mašini.

-tih godina izgubila svoj smisao i bila je potisnuta nastupanjem postmoderne arhitekture. bauhausa. nove objektivnosti i konstruktivizma.000 strana i na stotine novinskih članaka. Le Korbizije je dostigao punoletstvo u periodu kada su automobili i avioni postajali uobičajeno prevozno sredstvo. a rešavala je i probleme velikih urbanih sistema. de stajla. nametnuvši se kao medunarodno priznat arhitekta daleko ispred svih ostalih. sa mogućim izuzetkom Adolfa Losa u jednom periodu i Frenka Lojda Rajta tokom čitavog njegovog života. zasnovane na nadanjima pobuđenim brojnim tehnološkim probojima. Ona je bila suočena sa rešavanjem mnogih novih arhitektonskih programa i stvarala je modele za masovnu stambenu izgradnju. društvene servise. kao što su nastavak neoklasične tradicije. ne pre-staju da zadivljuju. Modema arhitektura bila je rezultat uklapanja idealizovane vizije društva. ujedinio je u sebi sve tenzije 20. grad u Švajcarskoj Juri u kome je Šarl Eduar Žanere roden 1887. koji se odvijao u vremenu između dva svetska rata. kroz pojavu i rast velikih pokreta: futurizma.000 crteža. zaveštavši nam u isto vreme delo jedinstveno po svojoj kompleksnosti. Moderna arhitektura je tokom 60. uvek spreman da iznova menja svoje javno lice. i realnosti kao proizvoda nagle industrijalizacije.1 Evropa kao učionica La Šo-de-Fon. napisao je 34 knjige ukupne dužine oko 7. Medutim. koji su poput Le Korbizijea u sebi otelotvorili nade i razočaranja industrijskog doba. Period kristalizacije modemizma. U njihovim delima postoji kontinuitet sa arhitekturom udaljenih perioda prošlosti shvaćeno i reinterpretirano na potpuno nov način. kubizma. 44 skulpture i 27 nacrta za tapiseriju. posmatra se na tri načina: kroz stvaralaštvo vodećih ličnosti modernizma.bio je toliko okrenut proizvodnji satova da je 5 . već isključivo njeno izveštačeno korišćenje. do 1907. institucije poslovanja. veka. Ovaj sveprisutni čovek. njegovi radovi koji se neprekidno protežu kroz šest decenija. Le Korbizije je projektovao 75 zdanja u 12 zemalja i 42 velika urbanistička plana. Iako su načinile drastičan raskid sa neposrednom prošlošću. ekspresionizma. Alvar Alto i Ero Sarinen bili su dva najplodnija arhitekta u ovom pokretu koji je uticao na modernu arhitekturu savremenika. godine -pseudonim Le Korbizije usvojio je tek 1920. Za sobom je ostavio 8. Sarkazam i kleveta pratili su Le Korbizija skoro čitavog života i postao je jedan od retkih arhitekata čije je slavno i nadaleko poznato ime biio sastavni deo svakodnevnog života običnih Ijudi. arhitektura totalitarnih režima i Art Deco. a još je manje onih koji su u tolikoj meri razbesneli i zapre-pastili svoje savremenike. više od 400 slika i fotografija. 2 ŽIVOT I DELA Malo je arhitekata. zahvaljujući litografiji i modernoj štampi postao je i javna ličnost čije su najrazličitije opaske često izazivale pometnju. Pored obimne poslovne korespondencije. purizma. godine . Izmedu kuće Fale sagradene od 1906. ali i kroz razvoj sasvim oprečnih ideoloških i likovnih opcija. godine i posthumnih projekata. 2. tako da je on bio jedan od prvih profesionalnih arhitekata koji su radili na nekoliko kontinenata istovremeno.prihvaćen zbog njegove prirode koja se okreće ka igri. složena komunikaciona čvorišta. arhitekte avangarde nikada nisu odbacivale istoriju samu po sebi.

Žanere se divio arhitektonskom ansamblu koji će na njemu ostaviti neizbrisiv trag. nebrojena putovanja po Evropi i šire. gde je otkrio rigorozni neoklasicizam Hajnriha Tesenova. otkrio je Pompeju. Nakon Grčke. dom) i 2 Žan-Luj Koen. Na svom putovanju prvo je posetio Prag. Zatim je otputovao u Beč i Pariz gde mu je Ežen Grase. Beograd: IPS Media. zatim Rim i čarobnu prirodu koja okružuje Hadrijanovu vilu u Tivoliju. knjigu koja uzdiže proroke. 25a. Interakcija između industrije i vizuelnih umetnosti ovde je stvorila osnovu za Žanereove profesionalne aktivnosti. ovaj mladić se od kurseva na kojima je trebalo da nauči duborez. jedna je bila u Konstantinopolju. Riter. U Minhenu upoznaje pisca Vilijema Ritera koji mu pomaže da pomiri razlike izmedu germanske i latinske kulture. pričao o eksperimentima braće Pere koji su "stavljali beton sa gvozdenim šipkama u drvene kutije". godine: kultumi. i 1912. osnovne komponente Frebelovog učenja kojem je Žanere bio izložen kao dete. U Parizu. kao i mladi Frenk Lojd Rajt 20 godina ranije. Fascinirao ga je urbani horizont otomanskog glavnog grada i uradio je bezbroj crteža grada i kuća na strmim padinama brda. zatim se pridružio njegovom bratu Albertu. Žanere je 1908. čiji je cilj kritika lokalnih ideja i projektovanja. Ničeovski imperativ "Postani ono što jesi!" postaće njegov moto. 2.Karl Marks jednom za njega rekao da je "jedna velika fabrika satova". kao i Život Hristov. radio je sa berlinskim arhitektom Peterom Berensom. Učestvovao je u projektu Oranske ka-tedrale. što je Žanere i učinio. Fridriha Ničea. godine čitao knjige Tako je govorio Zaratustra. druga u Atini. Na Akropolju.2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu Kao reakciju na uništavanje delova okupirane Francuske 1914. zainteresovao se za dekor. TACHEN/IPS. U lokalnoj umetničkoj Školi koju je vodio slikar Šarl L'Eplatenje i koja je bila prožeta idejama Džona Raskina i pokreta Arts and crafts. godine. savetuje ga da putuje dalje na istok. gde je crtao ruralne gradevine. Le Korbizije. zajedno sa švajcarskim koreografom Žakom Dalkrozom. Na svom prvom putovanju posetiojeToskanu gde je uradio sup-tilne akvarele zgrada u Pizi Sijeni i Firenci.2 Ipak. koji je bio dobro upoznat sa slovenskim svetom. U tom okruženju Ijudi su verovali u edukativne vrline geometrijske fbrme. a 1908. Poput Valtera Gropijusa i Misa van der Roea. industrijski i folklorni centri. tesanje i graviranje kutija za satove postepeno okretao arhitekturi. na koja je išao čtavog zivota. u prizemlju ikonoklastične zgrade u rue Franklin. zajedno sa inženjerom Maksom di Boaom razvija kuću "Dom-ino" (naziv je nastao od latinskih reči domus (kuća. Težio je da pronikne u misterije "jezika kamena". zatim Srbiju i Bugarsku. poklon od L'Eplatenjea. kao i za neobične zgrade kao što je kartužijanski manastir u Val d'Emi. imala su presudan uticaj na njegovo obrazovanje. br. Čim je pogledao Žanereove skice. gde je živeo u jednoj sobi na tavanu u rue Quai Saint-Michel. Ogist Pere ga je zaposlio na 15 meseci u svom birou. u vrtnom naselju Helerau u blizini Drezdena. kao i sa zgradama Anatola de Bodoa i Anrija Sovaža u Parizu i Tonija Garnijea u Lionu. godine projektovao je lovački dom La Solou Solonji u centralnoj Francuskoj. Per je pomogao ovom mladiću da razvije svoj ukus i upoznao ga sa vijaduktom CarabitCustava Ajfela na centralnom masivu. Emesta Renana i Slavni Prosvetitelji Eduara Šurea. arhitekte brojnih zgrada i festivalskog teatra te reformističke zajednice. Nakon toga L'Eplatenje ga šalje u Nemačku da proučava inovacije u dekorativnim i industrijskim umetnostima i da napiše knjigu pod naslovom La Construction des villes. 2006 6 . umetnik koji je izrađivao plakate. Na izrazito personalizovanoj mapi Evrope koju je nacrtao Le Korbizije nalaze se tri vrste lokacija koje je posećivao izmedu 1907. Ovo putovanje imalo je dve okosnice.

Putem pisama Žanere ostaje u bliskoj vezi sa Pereom i počinje da piše (ali nikad ne dovršava) delo France-Al-lemagne. knjigu koja je Francuskoj davala primat u novom arhitektonskom pokretu. Provodi 1915. od kojih je poslednji izašao 1925. Ozenfan i Žanere tražili su pročišćen. godine nastanjuje u Parizu. koji mu vraća veru u njegove sposobnosti kao slikara. Da bi naglasili formalne konstante konstruisali su svoje slike od skupova tipskih objekata: zakrivljene površine buteljki. odlučan da osvoji taj grad. Slika 1. počinje da preispituje posleratne socijalističke pokrete i da staje na stranu reformatorski orijentisanih poslodavaca. U 28 brojeva ovogčasopisa. Preko Perea upoznaje slikara Amedea Ozenfana. koju će na kraju ostaviti nedovršenu. manifest u kojem izlažu donekle dvosmislene ideje o estetici Godine 1920. koji je u prvom broju usvojio pseudonim Le Korbizije (koji podseća na ime njegovih predaka Lekorbezije i možda na ime slikara Le Fokonijera). Vizuelni svet Novogduha ličio je na platna koja je oslikao Žanere posle 1919. promena). Fernan Leže i Žak Lipčic i posećivao važne prodajne izložbe Kanvajlera i Uhdea. kafanske čaše. "ilustrovani internacionalni časopis o savremenim dešavanjima". godine. Naziv časopisa pozajmljen je iz jedne pesme Gijoma Apolinera. Obično grupisane u redove. ali su odbacivali distinkciju izmedu umetnosti i svakod-nevnih predmeta. U početku vodi dvostruki život arhitekte i intelektualca. pre svega zahtevaju konstrukciju u kojoj se kombinuju betonski stubovi i ploče i na taj način ostavljaju najveći broj mogućnosti za dizjan fasade i konfiguraciju osnove. zajedno sa pesnikom i promoterom dadaizma Polom Dermeom. Isfrustriran svojim radom. gitare i cevi ulazili su u dijalog sa pravougaonim oblicima knjiga i kocki. dobili su priliku da pišu o tekućim dogadajima u oblasti politike.. kao i bilo kakve dekorativne tendencije. gomile tanjira. na kojima je ku-povao radove kubista za bankara iz Bazela Raula La Roša. 7 . Jedini projekat koji sprovodi u delo je vodeni toranj sa neoklasičnim detaljima. ujedno i forum za njihoveteorije i kritičke radove. smešten u vinogradu u Podensacu u Bordou. Kao deo projekta "povratak redu" započetog tokom rata. godine u galeriji Thomas u Parizu. umetnosti i nauke. poput jezika koji je koristio kubizam. u obliku slova L ili U. urednika časopisa L'Elan. godinu razmišljajući o crtežima i planovima u knjigama o urbanizmu i vrtovima. kao domine. Ozenfan i Žanere objavljuju rad Apres le cubisme. Perspektiva Žanare se 1917. Zahvaljujući Ozenfenu upoznao je umetnike kao što su Huan Gris. Žanere i Ozenfan objavljuju L'Esprit nouveau (Novi duh). Kuća „Dom-ino”. Kao propratni materijal uz izložbu. sa ciljem da dovrši svoju knjigu La Construction des villes. Ozenfan i Žanere. 1914. rafiniran jezik. godine.innovatio (novina. Zajedno izlažu svoja dela 1918.

kasnije nazvan "La Ville radieuse" (Ozareni grad) uključio je prostor za industrijsku proizvodnju. godine. održao je nebrojeno mnogo predavanja po Evropi. Delo Vers une architecture ubrzo je prevedeno na nemački i engleski i smelim poredenjima povezalo je mehaničkr svet i svet umetnosti otvarajući čitalaštvu. Za sloganima iz dela Vers une architecture usledili su oni izdela Urbanisme. 1999. Dovodeći u pitanje "medicinski" pristup prema kome su evropski urbanisti smatrali da će izlečiti "bolesti" velikih gradova. pretvoren je u Almanah moderne arhitekture 1926. Le Krobizije ubrzo postaje ikonoklastični urbanista. 1951. godine. Poslednji broj Novog duha. godine u potpunosti su transformisala njegovu percepciju gradova i predela. 8 . Sa jedne strane nastavio je studiju serije "Dom-ino" započetu 1914.3 Na uzglavlju bolesnih gradova Dvadesetih godina 20. Ronšan.3 Slika 2. Godine 1930.-1955. Sa druge strane Le Korbizije je radio .uporedo sa projektima zgrada naglašenog ekonomičnog pristupa . sovjetske vlasti konsultovale su ga oko pitanja decentralizacije ustanova za rekreaciju.projekte na specifičnim lokacijama za nekonvencionalne dobrostojeće klijente koji su do njega dolazili preko Novog duha ili izložbi. Kao čovek i arhitekta sklon provokacijama. Le Korbizije sugeriše da se lepota kamena koji je uobličio vajar može porediti sa kamenom uobličenim "mehaničkom rukom".Časopis je imao internacionalnu čitalačku publiku i u njemu je Le Korbizije objavio nekoliko članaka koji će kasnije postati deo antologija kao što je Vers une architecture iz 1923. Godine 1925. Naoružan svojim prvim manifestima. Gradski administrativni centar sada je jasno odvojen od stambenog dela. 29. u kome odbacuje "koridorsku ulicu". 1997. za-govarao je radikalan "hirurški zahvat" udaljavajući se od sopstvenih ideja o lepom. Njegov "odgovor Moskvi". L'Art dćcoratif d'aujourd'hui i La Peinture moderne koja je pisao u saradnji sa Ozenfanom. br. Francuska 2.. Dovodeći u vezu Partenon sa Delaž automobilima. veka njegovi arhitektonski projekti razvijali su se u dva potpuno različita pravca. što je predstavljalo novinu u njegovim planovima. Ka pravoj arhitekturi. Nije ih više otkrivao iz 3 Le Korbizije. obajvio je dela Urbanisme. koji je on zamislio kao "zeleni grad". Beograd. godine. Crkva Notr Dam. mogućnost za novi pravac razmišljanja. Predavanja koja je održao na svojoj turneji po Južnoj Americi u jesen 1929. koje se nije sastojalo samo od arhitekata. Građevinska knjiga. Mnoga od ovih putovanja završavala su se tako što je započinjao rad na novom planu.

2. Kada je izmedu 1951 . 2. U jednom pismu iz 1926.zbog čega je izjavio da su mu "oduzeta sva prava. uživajući u svetskoj slavi. na koji će se oslanjati svi njegovi projekti do 1965. šokirao je sve one koji su ga svrstavali medu belu estetiku i tomove iz dvadesetih godina 20. kao i po oštrim komentarima koji mu nikada nisu neodstajali i koji će poprimati sve melanholičnije tonove kako godine budu prolazile. iskoristivši priliku da pametno iskoristio klimu i svetlo Indije kombinujući h svojim omiljenim temama. bitno je reći da je on bio i majstor. Žanere slika. Eduar Žanere je čovek od krvi i mesa koji je prošao kroz sve one blistave i očajne avanture jednog prilično turbulentnog života.4 Iznenađenja u poznim godinama Uz šezdeseti rodendan iza sebe. skicirao je planove za Buenos Aires. reporter i dekorater. Montevideo i Sao Paolo. često ga je navodila da koristi ovo prevozno sredstvo.. godine. počevši od očinskih figura kao što su L'Eplatenje i Ogist Pere.jer on nije uspeo da sprovede u delo ni jedan od svojih urbanističkih planova.5 Dualitet i mnogostranost Tokom svoje duge karijere Le Korbizije je bio čuven po zdanjima Unite d'habitation (Marsej blok) i crkve Ronšan. godine. Svoju dobro zaokruženo javno lice neprestano je menjao. slučajno samo deset godina stariji od Le Kor9 .55. U njegovim očima rekonstrukcija Evrope bila je neuspešna isto koliko i izgradnja sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ipak. a zatim da pravi nacrte za tapiserije 1948. U isto vreme sagradio je dve kuće i zgradu u Ahmedabadu. slikarstvo mu je oduvek bila strast i oduvek je slikao. za kojima je usledio plan za Alžir. Le Korbizijese bavi arhitekturom i to je sve. On nikada ne sme (ali da li će mu to uspeti?) da oslabi. Uradio je sve što je u njegovoj moći da svom radu da veću koherentnost fbrmulišuč "Modubr". Zahvaljujući poverenju koje je u njega imao indijski premijer Džavaharlal Nehru. Počeo je da vaja uz pomoć stolara Džozefa Savina 1946. godine dobio ideju za skulpturalnu crkvu Ronšan. Međutim." Ovaj dualitet je ono zbog čega su njegove najradikalnije građevine zanimljive i ono što daje dubinu njegovim slikama. godine. Zadivljen prizorom pampasa i velikih južnoameričkih reka. uspeo je da sagradi prvi stambeni blok pod nazivom Uniti d'habitation u Marseju. Krug u kome se Le Korbizije razvijao sastojao se od Ijudi različitih generacija. takode razvija svoju teoriju o "sintezi velikih umetnosti". godine otkriva unutrašnji dualitet "Le Korbizije je pseudonim. sistem univerzalnih proporcija baziranih na zlatnom preseku i Ijudskim proporcijama. kao da živi u šumi" . prototip jedne od velikih stambenih zgrada sa kojima se poigravao još od 1922. Raskidajući sa veličanjem tehnološke estetike. slikar . On traži nemotivisane ideje. a zatim ponovo. Njegova fascinacija aeronaut'tkom koja se vidi u njegovoj ilustrovanoj knjizi Aircraft (Vazduhoplovstvo) objavljenoj na engleskom jeziku u Londonu 1935. godine. bazirana na njegovim idejama. veka. Le Korbizije započinje jedan novi život.iako je smatrao "da su ga slikari profesionalci odbacili” . ali sprovedena u delo od strane drugih . ako neko želi da рronikne u njegovu ličnost iz perioda dvadesetih godina 20. On je entitet koji nema veze sa težinom krvi i mesa. veka zasnovane na platonovim idejama. težio je da kreira "neiskaziv prostor". arhitektonsku sintezu koja je išla dalje od inženjerskih analiza. kada je u istom periodu koristio vernakularne sisteme gradenja za Kuće Žaul.perspektive tla nego iz aviona.. jer iako nije slikar.kritičar i esejista. konačno je uspeo da projektuje ceo grad Ćandigar ni iz čega i da realizuje administrativne zgrade Pendžaba. godine.

bili su problematičniji. Janson. Njegovi kontakti sa Mizom van der Roeom bili su sporadični. godine.-1931. kao što su oni sa Aleksandrom Vesninom i ruskim konstruktivistima 1928. bio je "ludak" ili "surovi čovek" neobradenog betona.bizijea. kao što je Andre Lursat. 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE 4 H. Ciriški istoričar umetnosti i generalni sekretar CIAM-a Zigfrid Gidion bio mu je blizak prijatelj. sve dok ga Andre Malro. Francuska Pedesetih godina 20. prema kojem je do kraja života izražavao veliko poštovanje i privrženost. uvek je bio na distanci. i 1959. francuske vlasti su ga manje-više zaobilazile. Novi Sad. Le Korbizije je podržavao program Bauhausa i učestvovao je. veka Le Korbizije je bez ikakve sumnje bio zvezda. Posle 1945. 2005. Salvador Dali ga je ismevao. ali njegovi odnosi sa nekim od francuskih članova CIAM-a. Neki kontakti u inostranstvu bili su mu takode bitni. godine.6 Od skandala do priznanja Od trenutka kada se Novi duh probio na svetsku scenu. Le Korbizijeov odnos sa Frenkom Lojdom Rajtom. Le Korbizije je' postao javna ličnost.W. Istoričar umetnosti Pjer Frankastel kritikovao ga je zbog želje da nametne sreću stanarima svojih zgrada na skoro totalitaran način. Petera Berensa. Vila Savoj. Slika 3. nije angažovao in extremis da sagradi muzej koji je priželjkivao da uradi tokom poslednjih trideset godina. a ipak. Pre nego što su njegpvi prvi proje'kb' potakli ruske vode da u njemu vide "epitom modernog čoveka". njegovi ikonoklastični članci prvo su od njega napravili ničeovskog pobunjenika. Istorija umetnosti. na Međunarodnom kongresu moderne arhitekture (CIAM) izmedu 1928. a zatim nihilističkog uništitelja. sa čijim se radovima upoznao u veoma ranoj fazi. tadaŠnji ministar kulture. godine. sa Luciom Kostom i mladim arh'rtektama iz Ria. dok su sa Valterom Gropijusom bifi nešto inten-zivniji. kome će Le Korbizije okrenuti leda i minhenskog arhitekte Teodora Fišera. u očima onih koji su kritikovali njegov projekat Unitćd'habitation (Marsejski blok). Prometej. da bi promovisao radikalne ideje medu medunarodnom elitom. Oskarom Nimejerom i Alfonsom Eduardom Reidijem u Brazilu. zajedno sa Gropijusom. 1928. a antikomunistički nastrojeni kritičari nazivali su ga "trojanskim konjem boljševizma". 10 . Poasi. tačnije velik broj javnih ličnosti u jednoj.4 2.

Slika 5. i Bota koristi pun spektar materijala. pisac koji je polemisao sa svetom oko sebe. Rome. Iako se oblik i dubine otvora mogu posmatrati kao sledeća karakteristika njegovog stila. Zgrada kompanije Harding u Mindenu Nemačka 1995. Ove strukture se obično igraju sa linearnim odnosima platformi i ograda. Takvog Korbizijea je lako prepoznati u njegovim ranim pisanjima gde se vidi njegov istraživački duh. kritičan. Dio Padre Misericordioso aka Jubilee Church. Svojom jednostavnošću i minimalizmom je uveo jednu novu perspektivu sagledavanja umetnosti. Vinarija Sureveto Italija 1999/2000. Richard Meier sve projekte bazira na istom projektantskom konceptu. okviri. Ono što već od prvih radova karakteriše Botin stil jesu jednostavne i stroge geometrijske anvelope objekata. slikar. arhitekture i života koju su mnogi arhitekti posle njega nastavili da istražuju. Italy ZAKLJUČAK Le Korbizje arhitekta. arhitektonski detalj je zapravo ono što izdvaja Botinu arhitekturu. Slika 4. ali ne može se reći da spada u tipičnog predstavnika savremene arhitekture.Kao jedan od najvećih predstavnika modernističkog pokreta Le Korbizije je nesumnjivo izvršio veliki uticaj na mnoge svoje sledbenike. Slika 7. 11 . balustrade. uvek radoznao. Odličan arhitekta nije isključiv. venci i kaskade. angažovan. na njegovim objektima dovode u potpuni sklad strogoću savremene estetike i urođenu nam potrebu za klasičnim detaljem. on ignoriše trendove moderne arhitekture i gaji svoju filozofiju dizajna. Natprozornici i nadvratnici. Onaj kreativni će doći kasnije. Sa zavidnom konzistencijom i posvešćenošću. Ticino Švajcarska 1980-82. Neki od njih koji su dali pečat arhitekturi današnjice su Mario Bota (Botta) i Richard Meier. Slika 6. Richard Meier obično projektuje bele neokorbizijanske forme sa emajlinarnim staklom i pločama. portali. on uspeva da generiše beskrajne varijacije na njegovu jedinu temu. dopunjuju i uobličavaju u savremene tokove stvaralaštva. ali upravo je opeka ta glavna tačka preseka u kojoj se ove suprotnosti sastaju i stvaraju autentični stil. Iako sve slično izgleda. Kuća Rotonda Stabio.

2005. a crkva Firminije precizno proučena pre njegove smrti. kuća Erazuris. ali to je radio pre svega zato što je bio svestan rešenja koja arhitektura.W. suočena sa urbanističkim problemima. Možda se poigravao idejom da će uspeti da ubedi različite vtestodrsce u ispravnost i neophodnost svojih teza. Medutim. može da pruži. veka za Čile i Cuvemerova pafata u Čandigaru. Paviljon "L'Esprit nouveau" (Novi duh) do tančina je rekonstruisan u Bolonji. ako ne i kontradiktomih stavova. Le Korbizije je postao priznati inovator zahvaljujući svojoj sposobnosti da pruži teorijsku pozadinu. da bi mogla da se sagradi. istoriji arhitekture i vemakulamog. 12 . projektovana tridesetih godina 20. Le Korbizijeova posthumna slava poprimila je toliko zadivljujuće dimenzije da bi neki od njegovih nerealizovanih projekata mogli biti realizovani. Niko nije bio manje "korbizijeovski" od samog Le Korbizijea. njegova karijera zahtevala је i poltičko angažovanje. makarto bio i njegov sopstveni. Janson.Le Korbizijeova karijera mogla bi da se sumira kao niz divergentnih. predstavljale bi malo šta sem beživotnih maketa u prirodnoj veličini kada bi stvarno bile sagradene. Istorija umetnosti. Prometej. njegova karijera bila je i logocentrična. već je mnogo puta preispitao i svoj sopstveni arhitektonski diskurs. Bazirala se na neutaživoj znatiželji prema problemima grada i njegovih transfbrmacija. LITERATURA  H. Na neki riaćin. Novi Sad. sa druge strane. Ne samo što se nije ograničio na jedan stil. jer se njegova arhitektura otkriva i odreduje putem pisane kojom objašnjava svoje namere.

Beograd.org/2009/19_4_otbie-le-corbusier.php/pageType/artistInfo/artist/2312  http://www. 2004.  Žan-Luj Koen. Građevinska knjiga.  Le Korbizije.html  http://www. Istorija moderne arhitekture.designdictionary. Beograd: IPS Media.  Miloš R. Kenet Frempton.uk/en/lecorbusier. Orion Art.co. knjiga 2A. 2005.city-journal. 1997. Ka pravoj arhitekturi. 2006  http://en.fr/ 13 .artfacts. Beograd. TACHEN/IPS.fredcamper.fondationlecorbusier.wikipedia. Moderna arhitektura. 1999. Le Korbizije. Perović.com/A/Accretions/AC005/index. Beograd.html  http://www.org/wiki/Category:Le_Corbusier_buildings  http://www.net/index.htm  http://www.