*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

MATURSKI RAD

Tema :

Le Korbizije

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

...............................4 Iznenađenja u poznim godinama.......................................................5 2.......10 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE...........9 2...................................................6 2.......2 UVOD.......................5 2............................................................... 2010............5 Dualitet i mnogostranost..............................................................9 2...........................................1 Evropa kao učionica............................3 Na uzglavlju bolesnih gradova.......................3 1 MODERNA ARHITEKTURA...........................................10 ZAKLJUČAK................................................................................. SADRŽAJ Maj.........................................12 2 ..................................6 Od skandala do priznanja.......................................11 LITERATURA...........................................................................................................Maj.....2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu..8 2................................................................................... 2010..........................................................4 2 ŽIVOT I DELA..........

u mestu Šo de Fon (fr. Charles-Édouard Jeanneret-Gris).pseudonim francuskog arhitekte švajcarskog porekla. avgusta 1965. La Chaux-de-Fonds) u Švajcarskoj. Le Corbusier) ili samo Korbizje . Godine 1902. u Francuskoj. vajar i pisac a poznat je i kao suosnivač purizma. a mati muzičarka. a umro je 27. Počeo je rano slikati i učiti graverski zanat. Le Korbizje se rodio u porodici umetnika: njegov otac je bio slikar i graver brojčanika na časovnicima. Sa četrnaest godina počeo je pohađati umetničku školu. 3 . ali uskoro se posvetio arhitekturi. Le Korbizje je bio arhitekta i urbanista a takođe i slikar. čije je pravo ime bilo Šarl-Eduar Žanre-Gri (fr. Rođen je 6. oktobra 1887.UVOD Le Korbizje (fr. na Međunarodnoj izložbi cizeliranih časovnika u Torinu njegov rad je nagrađen diplomom.

Ludvig Mis van der Roe i Valter Gropijus u Nemačkoj koji su obadva bili i direktori Bauhausa jedne od mnogih evropskih škola koje su usmeravale tradicije u umetnosti i zanatima. Le Korbizje je opisao zgrade kao „mašine za stanovanje“ali ljudi nisu mašine i ne žele da žive u mašini. beton i staklo i vide savremene zgrade kao deo industrijske revolucije. godine. jeste rani primer a možda najbolji je primer neboder u Čikagu koji je realizovao Luis Saliven 1890. 2004. Frenk Lojd Rajt je uticao na karijere evropskih modernista i ako je on odbio da se u njih svrstava svojom organskom arhitekturom u kojoj je odredio teoriju i principe. godini došla je važna MOMA izložba kao prikaz savremene umetnosti čiji su organizatori bili Filip Džonson i Henri. U 1932. Rad Luis Salivena u Čikagu. godine i ova arhitektura se zasnivala na novoj metodi stvaranja koja se odvodila od forme. Beograd. Drugi je vide kao primarno upravljanje tehnoločkih i tehničkih mogućnosti i razvoja i dostupnost novih materijala kao čelik.tim godinama ove građevine su bile ujedinjene u internacionalni stil.Rusel Hičkok i koji su prikazali trendove savremene arhitekture koja je niti zblizila i upoznala svet sa probijanjem t. Drugi opet istoričari umetnosti smatraju nastupanje moderne arhitekture u vezi sa reakcijom na elkekticizam i istoricizam 19. Viktor Horta u Briselu. primarno je pojednosavljenje forme i odstranjivanje dekoracije.. Stil je postao najviše evidentan u dizajnu oblakodera.1 Velika trojka obično raspoznavana kao Le Korbizje u Francuskoj. Oto Vagnera u Beču može da se obeleži kao borba starog i novog u arhitekturi. staklo i beton. Kritičari međunarodnog stila su izjavljivali da njihova oštra pravougaona geometrija nije primerena za ljude. Ovakav termin koristi se u nekim zemljama kojim se obeležava umetnost secesije koja se u raznim zemljama javlja pod različitim imenima. Neki istoričari vide evoluciju moderne arhitekture kao socijalni rad koji je blizu povezan sa projektom modernosti i rezultat je društvenih i političkih revolucija. Moderna arhitektura. U 40. 4 . internacionalnog stila u arhitekturi. Sa Drugim svetskim ratom mnogi važni arhitekti bauhausa su otišli u SAD i tamo nastavili rad. Može se smatrati da se modernizam razvijao od oko 1918.te godine mnogi arhitekti po celom svetu razvijali su nove tendencije u arhitekturi u vezi sa novim tehnoločkim mogućnostima. veka. Tokom sredine veka neki arhitekti su započeli eksperimente sa organskom arhitekturom i ovom formom su došli do ljudskijeg odnosa u svojim rešenjima.1 MODERNA ARHITEKTURA Modernistička arhitektura je vrlo širok pojam koji obuhvata mnoge stilove i građevine sa sličnim karakteristikama u arhitekturi. – 1975. gvožđe.. Kristalna palata Josef Pakstona na izložbi 1951. Naziv „modernizam“ je odvođen iz francuskog jezika koji obeležava savremenost pod ovim pojmom se kod nekih istoričara umetnosti podrazumeva i postmoderna arhitektura. kao čelik. Antoni Gaudija u Barceloni. Srednji modernizam veka ili organski modernizam bio je 1 Kenet Frempton. Moderni oblakoderi rešeni su na jednostavan način bez dekoracije i primenjuju nove materijale.z. Orion Art. Bilo ko da je od njih u pravu oko 1900. funkcije i konstrukcije.

prihvaćen zbog njegove prirode koja se okreće ka igri. Pored obimne poslovne korespondencije. arhitekte avangarde nikada nisu odbacivale istoriju samu po sebi. a rešavala je i probleme velikih urbanih sistema. ekspresionizma. posmatra se na tri načina: kroz stvaralaštvo vodećih ličnosti modernizma. zahvaljujući litografiji i modernoj štampi postao je i javna ličnost čije su najrazličitije opaske često izazivale pometnju. Medutim. tako da je on bio jedan od prvih profesionalnih arhitekata koji su radili na nekoliko kontinenata istovremeno.000 strana i na stotine novinskih članaka. godine . godine i posthumnih projekata. više od 400 slika i fotografija. Moderna arhitektura je tokom 60. a još je manje onih koji su u tolikoj meri razbesneli i zapre-pastili svoje savremenike.1 Evropa kao učionica La Šo-de-Fon. složena komunikaciona čvorišta. U njihovim delima postoji kontinuitet sa arhitekturom udaljenih perioda prošlosti shvaćeno i reinterpretirano na potpuno nov način. Izmedu kuće Fale sagradene od 1906. kao što su nastavak neoklasične tradicije. koji se odvijao u vremenu između dva svetska rata. već isključivo njeno izveštačeno korišćenje. ali i kroz razvoj sasvim oprečnih ideoloških i likovnih opcija.bio je toliko okrenut proizvodnji satova da je 5 . Alvar Alto i Ero Sarinen bili su dva najplodnija arhitekta u ovom pokretu koji je uticao na modernu arhitekturu savremenika. Iako su načinile drastičan raskid sa neposrednom prošlošću. Period kristalizacije modemizma. Ovaj sveprisutni čovek. do 1907. napisao je 34 knjige ukupne dužine oko 7. institucije poslovanja. društvene servise. koji su poput Le Korbizijea u sebi otelotvorili nade i razočaranja industrijskog doba. Ona je bila suočena sa rešavanjem mnogih novih arhitektonskih programa i stvarala je modele za masovnu stambenu izgradnju. veka. i realnosti kao proizvoda nagle industrijalizacije. grad u Švajcarskoj Juri u kome je Šarl Eduar Žanere roden 1887. zaveštavši nam u isto vreme delo jedinstveno po svojoj kompleksnosti. Sarkazam i kleveta pratili su Le Korbizija skoro čitavog života i postao je jedan od retkih arhitekata čije je slavno i nadaleko poznato ime biio sastavni deo svakodnevnog života običnih Ijudi. njegovi radovi koji se neprekidno protežu kroz šest decenija. de stajla. Za sobom je ostavio 8. 44 skulpture i 27 nacrta za tapiseriju. Le Korbizije je dostigao punoletstvo u periodu kada su automobili i avioni postajali uobičajeno prevozno sredstvo. uvek spreman da iznova menja svoje javno lice. nove objektivnosti i konstruktivizma. ne pre-staju da zadivljuju. Modema arhitektura bila je rezultat uklapanja idealizovane vizije društva. purizma. sa mogućim izuzetkom Adolfa Losa u jednom periodu i Frenka Lojda Rajta tokom čitavog njegovog života. 2.-tih godina izgubila svoj smisao i bila je potisnuta nastupanjem postmoderne arhitekture. ujedinio je u sebi sve tenzije 20.000 crteža. kroz pojavu i rast velikih pokreta: futurizma. Le Korbizije je projektovao 75 zdanja u 12 zemalja i 42 velika urbanistička plana. nametnuvši se kao medunarodno priznat arhitekta daleko ispred svih ostalih. godine -pseudonim Le Korbizije usvojio je tek 1920. arhitektura totalitarnih režima i Art Deco. kubizma. 2 ŽIVOT I DELA Malo je arhitekata. bauhausa. zasnovane na nadanjima pobuđenim brojnim tehnološkim probojima.

i 1912. ovaj mladić se od kurseva na kojima je trebalo da nauči duborez. u prizemlju ikonoklastične zgrade u rue Franklin. Interakcija između industrije i vizuelnih umetnosti ovde je stvorila osnovu za Žanereove profesionalne aktivnosti. kao i mladi Frenk Lojd Rajt 20 godina ranije. Na svom prvom putovanju posetiojeToskanu gde je uradio sup-tilne akvarele zgrada u Pizi Sijeni i Firenci. br. Ogist Pere ga je zaposlio na 15 meseci u svom birou. pričao o eksperimentima braće Pere koji su "stavljali beton sa gvozdenim šipkama u drvene kutije". godine. zainteresovao se za dekor. U Parizu. 25a. gde je otkrio rigorozni neoklasicizam Hajnriha Tesenova. Zatim je otputovao u Beč i Pariz gde mu je Ežen Grase. Na Akropolju. godine čitao knjige Tako je govorio Zaratustra. godine projektovao je lovački dom La Solou Solonji u centralnoj Francuskoj. nebrojena putovanja po Evropi i šire. Učestvovao je u projektu Oranske ka-tedrale. čiji je cilj kritika lokalnih ideja i projektovanja. Na svom putovanju prvo je posetio Prag. poklon od L'Eplatenjea. zajedno sa švajcarskim koreografom Žakom Dalkrozom. Ničeovski imperativ "Postani ono što jesi!" postaće njegov moto. Žanere se divio arhitektonskom ansamblu koji će na njemu ostaviti neizbrisiv trag. arhitekte brojnih zgrada i festivalskog teatra te reformističke zajednice. što je Žanere i učinio. radio je sa berlinskim arhitektom Peterom Berensom. Per je pomogao ovom mladiću da razvije svoj ukus i upoznao ga sa vijaduktom CarabitCustava Ajfela na centralnom masivu. savetuje ga da putuje dalje na istok. Beograd: IPS Media. Le Korbizije. imala su presudan uticaj na njegovo obrazovanje. zatim se pridružio njegovom bratu Albertu. Težio je da pronikne u misterije "jezika kamena".Karl Marks jednom za njega rekao da je "jedna velika fabrika satova". koji je bio dobro upoznat sa slovenskim svetom. otkrio je Pompeju. gde je crtao ruralne gradevine. Nakon Grčke. jedna je bila u Konstantinopolju. Na izrazito personalizovanoj mapi Evrope koju je nacrtao Le Korbizije nalaze se tri vrste lokacija koje je posećivao izmedu 1907. U lokalnoj umetničkoj Školi koju je vodio slikar Šarl L'Eplatenje i koja je bila prožeta idejama Džona Raskina i pokreta Arts and crafts. Ovo putovanje imalo je dve okosnice. na koja je išao čtavog zivota.2 Ipak. u vrtnom naselju Helerau u blizini Drezdena. osnovne komponente Frebelovog učenja kojem je Žanere bio izložen kao dete. 2006 6 . gde je živeo u jednoj sobi na tavanu u rue Quai Saint-Michel. Emesta Renana i Slavni Prosvetitelji Eduara Šurea. zajedno sa inženjerom Maksom di Boaom razvija kuću "Dom-ino" (naziv je nastao od latinskih reči domus (kuća. U tom okruženju Ijudi su verovali u edukativne vrline geometrijske fbrme. Fridriha Ničea. dom) i 2 Žan-Luj Koen. Čim je pogledao Žanereove skice. Žanere je 1908. a 1908. kao i sa zgradama Anatola de Bodoa i Anrija Sovaža u Parizu i Tonija Garnijea u Lionu. 2. tesanje i graviranje kutija za satove postepeno okretao arhitekturi. Riter. zatim Rim i čarobnu prirodu koja okružuje Hadrijanovu vilu u Tivoliju. industrijski i folklorni centri. kao i za neobične zgrade kao što je kartužijanski manastir u Val d'Emi.2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu Kao reakciju na uništavanje delova okupirane Francuske 1914. U Minhenu upoznaje pisca Vilijema Ritera koji mu pomaže da pomiri razlike izmedu germanske i latinske kulture. Poput Valtera Gropijusa i Misa van der Roea. umetnik koji je izrađivao plakate. druga u Atini. Fascinirao ga je urbani horizont otomanskog glavnog grada i uradio je bezbroj crteža grada i kuća na strmim padinama brda. knjigu koja uzdiže proroke. godine: kultumi. Nakon toga L'Eplatenje ga šalje u Nemačku da proučava inovacije u dekorativnim i industrijskim umetnostima i da napiše knjigu pod naslovom La Construction des villes. kao i Život Hristov. zatim Srbiju i Bugarsku. TACHEN/IPS.

Fernan Leže i Žak Lipčic i posećivao važne prodajne izložbe Kanvajlera i Uhdea. Putem pisama Žanere ostaje u bliskoj vezi sa Pereom i počinje da piše (ali nikad ne dovršava) delo France-Al-lemagne. gitare i cevi ulazili su u dijalog sa pravougaonim oblicima knjiga i kocki. Perspektiva Žanare se 1917. zajedno sa pesnikom i promoterom dadaizma Polom Dermeom. Naziv časopisa pozajmljen je iz jedne pesme Gijoma Apolinera. Žanere i Ozenfan objavljuju L'Esprit nouveau (Novi duh). kafanske čaše. U početku vodi dvostruki život arhitekte i intelektualca. Slika 1. 7 . Kuća „Dom-ino”.. promena). knjigu koja je Francuskoj davala primat u novom arhitektonskom pokretu. Ozenfan i Žanere objavljuju rad Apres le cubisme. počinje da preispituje posleratne socijalističke pokrete i da staje na stranu reformatorski orijentisanih poslodavaca. od kojih je poslednji izašao 1925. godine. na kojima je ku-povao radove kubista za bankara iz Bazela Raula La Roša. koji je u prvom broju usvojio pseudonim Le Korbizije (koji podseća na ime njegovih predaka Lekorbezije i možda na ime slikara Le Fokonijera). pre svega zahtevaju konstrukciju u kojoj se kombinuju betonski stubovi i ploče i na taj način ostavljaju najveći broj mogućnosti za dizjan fasade i konfiguraciju osnove. Vizuelni svet Novogduha ličio je na platna koja je oslikao Žanere posle 1919. Ozenfan i Žanere tražili su pročišćen. "ilustrovani internacionalni časopis o savremenim dešavanjima". smešten u vinogradu u Podensacu u Bordou. U 28 brojeva ovogčasopisa. koji mu vraća veru u njegove sposobnosti kao slikara. ujedno i forum za njihoveteorije i kritičke radove. u obliku slova L ili U. urednika časopisa L'Elan. Zajedno izlažu svoja dela 1918. godine.innovatio (novina. Da bi naglasili formalne konstante konstruisali su svoje slike od skupova tipskih objekata: zakrivljene površine buteljki. kao i bilo kakve dekorativne tendencije. Jedini projekat koji sprovodi u delo je vodeni toranj sa neoklasičnim detaljima. manifest u kojem izlažu donekle dvosmislene ideje o estetici Godine 1920. Isfrustriran svojim radom. godinu razmišljajući o crtežima i planovima u knjigama o urbanizmu i vrtovima. Kao deo projekta "povratak redu" započetog tokom rata. odlučan da osvoji taj grad. 1914. Kao propratni materijal uz izložbu. poput jezika koji je koristio kubizam. sa ciljem da dovrši svoju knjigu La Construction des villes. Preko Perea upoznaje slikara Amedea Ozenfana. Provodi 1915. koju će na kraju ostaviti nedovršenu. Zahvaljujući Ozenfenu upoznao je umetnike kao što su Huan Gris. gomile tanjira. godine u galeriji Thomas u Parizu. kao domine. Obično grupisane u redove. Ozenfan i Žanere. ali su odbacivali distinkciju izmedu umetnosti i svakod-nevnih predmeta. dobili su priliku da pišu o tekućim dogadajima u oblasti politike. rafiniran jezik. umetnosti i nauke. godine nastanjuje u Parizu.

kasnije nazvan "La Ville radieuse" (Ozareni grad) uključio je prostor za industrijsku proizvodnju. Nije ih više otkrivao iz 3 Le Korbizije. Beograd. Francuska 2. Delo Vers une architecture ubrzo je prevedeno na nemački i engleski i smelim poredenjima povezalo je mehaničkr svet i svet umetnosti otvarajući čitalaštvu. 8 . Poslednji broj Novog duha. Za sloganima iz dela Vers une architecture usledili su oni izdela Urbanisme. za-govarao je radikalan "hirurški zahvat" udaljavajući se od sopstvenih ideja o lepom. Predavanja koja je održao na svojoj turneji po Južnoj Americi u jesen 1929. 1997. u kome odbacuje "koridorsku ulicu". Mnoga od ovih putovanja završavala su se tako što je započinjao rad na novom planu. Dovodeći u vezu Partenon sa Delaž automobilima.projekte na specifičnim lokacijama za nekonvencionalne dobrostojeće klijente koji su do njega dolazili preko Novog duha ili izložbi. Le Korbizije sugeriše da se lepota kamena koji je uobličio vajar može porediti sa kamenom uobličenim "mehaničkom rukom". Ronšan. Kao čovek i arhitekta sklon provokacijama. godine u potpunosti su transformisala njegovu percepciju gradova i predela. Godine 1930. veka njegovi arhitektonski projekti razvijali su se u dva potpuno različita pravca. L'Art dćcoratif d'aujourd'hui i La Peinture moderne koja je pisao u saradnji sa Ozenfanom. Crkva Notr Dam. održao je nebrojeno mnogo predavanja po Evropi.3 Na uzglavlju bolesnih gradova Dvadesetih godina 20.3 Slika 2. Dovodeći u pitanje "medicinski" pristup prema kome su evropski urbanisti smatrali da će izlečiti "bolesti" velikih gradova. Sa jedne strane nastavio je studiju serije "Dom-ino" započetu 1914. Njegov "odgovor Moskvi". godine. 1999. godine. pretvoren je u Almanah moderne arhitekture 1926. br. sovjetske vlasti konsultovale su ga oko pitanja decentralizacije ustanova za rekreaciju. Građevinska knjiga.-1955. Ka pravoj arhitekturi.. Naoružan svojim prvim manifestima. Le Krobizije ubrzo postaje ikonoklastični urbanista. Godine 1925. 1951. obajvio je dela Urbanisme. mogućnost za novi pravac razmišljanja. Sa druge strane Le Korbizije je radio . koji je on zamislio kao "zeleni grad". koje se nije sastojalo samo od arhitekata. godine. što je predstavljalo novinu u njegovim planovima.uporedo sa projektima zgrada naglašenog ekonomičnog pristupa . 29.Časopis je imao internacionalnu čitalačku publiku i u njemu je Le Korbizije objavio nekoliko članaka koji će kasnije postati deo antologija kao što je Vers une architecture iz 1923. Gradski administrativni centar sada je jasno odvojen od stambenog dela.

On nikada ne sme (ali da li će mu to uspeti?) da oslabi. godine. a zatim ponovo. U njegovim očima rekonstrukcija Evrope bila je neuspešna isto koliko i izgradnja sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. veka zasnovane na platonovim idejama. godine. jer iako nije slikar. za kojima je usledio plan za Alžir. ako neko želi da рronikne u njegovu ličnost iz perioda dvadesetih godina 20. Ipak." Ovaj dualitet je ono zbog čega su njegove najradikalnije građevine zanimljive i ono što daje dubinu njegovim slikama. počevši od očinskih figura kao što su L'Eplatenje i Ogist Pere. On je entitet koji nema veze sa težinom krvi i mesa. a zatim da pravi nacrte za tapiserije 1948. Le Korbizijese bavi arhitekturom i to je sve. godine. takode razvija svoju teoriju o "sintezi velikih umetnosti". Zadivljen prizorom pampasa i velikih južnoameričkih reka.. Svoju dobro zaokruženo javno lice neprestano je menjao. Raskidajući sa veličanjem tehnološke estetike. Krug u kome se Le Korbizije razvijao sastojao se od Ijudi različitih generacija. Njegova fascinacija aeronaut'tkom koja se vidi u njegovoj ilustrovanoj knjizi Aircraft (Vazduhoplovstvo) objavljenoj na engleskom jeziku u Londonu 1935. Zahvaljujući poverenju koje je u njega imao indijski premijer Džavaharlal Nehru. bazirana na njegovim idejama. U jednom pismu iz 1926. arhitektonsku sintezu koja je išla dalje od inženjerskih analiza. Kada je izmedu 1951 . Uradio je sve što je u njegovoj moći da svom radu da veću koherentnost fbrmulišuč "Modubr". kao da živi u šumi" . uživajući u svetskoj slavi. kao i po oštrim komentarima koji mu nikada nisu neodstajali i koji će poprimati sve melanholičnije tonove kako godine budu prolazile. veka. 2. godine dobio ideju za skulpturalnu crkvu Ronšan. Međutim. bitno je reći da je on bio i majstor.55.4 Iznenađenja u poznim godinama Uz šezdeseti rodendan iza sebe. ali sprovedena u delo od strane drugih .jer on nije uspeo da sprovede u delo ni jedan od svojih urbanističkih planova.iako je smatrao "da su ga slikari profesionalci odbacili” . iskoristivši priliku da pametno iskoristio klimu i svetlo Indije kombinujući h svojim omiljenim temama. težio je da kreira "neiskaziv prostor". Počeo je da vaja uz pomoć stolara Džozefa Savina 1946. često ga je navodila da koristi ovo prevozno sredstvo. Le Korbizije započinje jedan novi život. prototip jedne od velikih stambenih zgrada sa kojima se poigravao još od 1922.perspektive tla nego iz aviona. konačno je uspeo da projektuje ceo grad Ćandigar ni iz čega i da realizuje administrativne zgrade Pendžaba. reporter i dekorater. On traži nemotivisane ideje. slikarstvo mu je oduvek bila strast i oduvek je slikao. slikar . skicirao je planove za Buenos Aires. šokirao je sve one koji su ga svrstavali medu belu estetiku i tomove iz dvadesetih godina 20. Eduar Žanere je čovek od krvi i mesa koji je prošao kroz sve one blistave i očajne avanture jednog prilično turbulentnog života. godine otkriva unutrašnji dualitet "Le Korbizije je pseudonim.zbog čega je izjavio da su mu "oduzeta sva prava. U isto vreme sagradio je dve kuće i zgradu u Ahmedabadu. 2. Žanere slika. slučajno samo deset godina stariji od Le Kor9 .kritičar i esejista. kada je u istom periodu koristio vernakularne sisteme gradenja za Kuće Žaul. uspeo je da sagradi prvi stambeni blok pod nazivom Uniti d'habitation u Marseju.. sistem univerzalnih proporcija baziranih na zlatnom preseku i Ijudskim proporcijama.5 Dualitet i mnogostranost Tokom svoje duge karijere Le Korbizije je bio čuven po zdanjima Unite d'habitation (Marsej blok) i crkve Ronšan. na koji će se oslanjati svi njegovi projekti do 1965. godine. Montevideo i Sao Paolo. godine.

Prometej. Novi Sad. Janson. sve dok ga Andre Malro. i 1959. tadaŠnji ministar kulture. zajedno sa Gropijusom. Oskarom Nimejerom i Alfonsom Eduardom Reidijem u Brazilu. Vila Savoj. na Međunarodnom kongresu moderne arhitekture (CIAM) izmedu 1928. godine. Ciriški istoričar umetnosti i generalni sekretar CIAM-a Zigfrid Gidion bio mu je blizak prijatelj. 10 . kao što je Andre Lursat. Slika 3.bizijea. godine. Salvador Dali ga je ismevao. da bi promovisao radikalne ideje medu medunarodnom elitom.4 2. njegovi ikonoklastični članci prvo su od njega napravili ničeovskog pobunjenika. kao što su oni sa Aleksandrom Vesninom i ruskim konstruktivistima 1928. Njegovi kontakti sa Mizom van der Roeom bili su sporadični.6 Od skandala do priznanja Od trenutka kada se Novi duh probio na svetsku scenu. ali njegovi odnosi sa nekim od francuskih članova CIAM-a. Istorija umetnosti. a ipak. uvek je bio na distanci. 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE 4 H. nije angažovao in extremis da sagradi muzej koji je priželjkivao da uradi tokom poslednjih trideset godina. bio je "ludak" ili "surovi čovek" neobradenog betona. prema kojem je do kraja života izražavao veliko poštovanje i privrženost. Petera Berensa. Posle 1945. 2005. sa čijim se radovima upoznao u veoma ranoj fazi. a antikomunistički nastrojeni kritičari nazivali su ga "trojanskim konjem boljševizma". Le Korbizije je' postao javna ličnost. dok su sa Valterom Gropijusom bifi nešto inten-zivniji. francuske vlasti su ga manje-više zaobilazile. u očima onih koji su kritikovali njegov projekat Unitćd'habitation (Marsejski blok). Istoričar umetnosti Pjer Frankastel kritikovao ga je zbog želje da nametne sreću stanarima svojih zgrada na skoro totalitaran način. godine. tačnije velik broj javnih ličnosti u jednoj. 1928. Francuska Pedesetih godina 20. Le Korbizijeov odnos sa Frenkom Lojdom Rajtom. veka Le Korbizije je bez ikakve sumnje bio zvezda. Poasi. kome će Le Korbizije okrenuti leda i minhenskog arhitekte Teodora Fišera.W. sa Luciom Kostom i mladim arh'rtektama iz Ria.-1931. Le Korbizije je podržavao program Bauhausa i učestvovao je. Pre nego što su njegpvi prvi proje'kb' potakli ruske vode da u njemu vide "epitom modernog čoveka". a zatim nihilističkog uništitelja. bili su problematičniji. Neki kontakti u inostranstvu bili su mu takode bitni.

na njegovim objektima dovode u potpuni sklad strogoću savremene estetike i urođenu nam potrebu za klasičnim detaljem. uvek radoznao. arhitektonski detalj je zapravo ono što izdvaja Botinu arhitekturu. Richard Meier sve projekte bazira na istom projektantskom konceptu. ali ne može se reći da spada u tipičnog predstavnika savremene arhitekture. Vinarija Sureveto Italija 1999/2000. Ono što već od prvih radova karakteriše Botin stil jesu jednostavne i stroge geometrijske anvelope objekata. balustrade. ali upravo je opeka ta glavna tačka preseka u kojoj se ove suprotnosti sastaju i stvaraju autentični stil. Slika 5. portali. slikar. Kuća Rotonda Stabio. Svojom jednostavnošću i minimalizmom je uveo jednu novu perspektivu sagledavanja umetnosti. Odličan arhitekta nije isključiv. Zgrada kompanije Harding u Mindenu Nemačka 1995. Ove strukture se obično igraju sa linearnim odnosima platformi i ograda. venci i kaskade. kritičan. Iako sve slično izgleda. Rome. Dio Padre Misericordioso aka Jubilee Church. pisac koji je polemisao sa svetom oko sebe. Sa zavidnom konzistencijom i posvešćenošću. i Bota koristi pun spektar materijala. okviri. on ignoriše trendove moderne arhitekture i gaji svoju filozofiju dizajna. Onaj kreativni će doći kasnije. angažovan.Kao jedan od najvećih predstavnika modernističkog pokreta Le Korbizije je nesumnjivo izvršio veliki uticaj na mnoge svoje sledbenike. arhitekture i života koju su mnogi arhitekti posle njega nastavili da istražuju. Neki od njih koji su dali pečat arhitekturi današnjice su Mario Bota (Botta) i Richard Meier. Ticino Švajcarska 1980-82. dopunjuju i uobličavaju u savremene tokove stvaralaštva. Takvog Korbizijea je lako prepoznati u njegovim ranim pisanjima gde se vidi njegov istraživački duh. Richard Meier obično projektuje bele neokorbizijanske forme sa emajlinarnim staklom i pločama. on uspeva da generiše beskrajne varijacije na njegovu jedinu temu. Slika 7. 11 . Slika 6. Slika 4. Natprozornici i nadvratnici. Italy ZAKLJUČAK Le Korbizje arhitekta. Iako se oblik i dubine otvora mogu posmatrati kao sledeća karakteristika njegovog stila.

Bazirala se na neutaživoj znatiželji prema problemima grada i njegovih transfbrmacija. suočena sa urbanističkim problemima. a crkva Firminije precizno proučena pre njegove smrti. kuća Erazuris. makarto bio i njegov sopstveni. Ne samo što se nije ograničio na jedan stil. predstavljale bi malo šta sem beživotnih maketa u prirodnoj veličini kada bi stvarno bile sagradene. jer se njegova arhitektura otkriva i odreduje putem pisane kojom objašnjava svoje namere. ali to je radio pre svega zato što je bio svestan rešenja koja arhitektura. Možda se poigravao idejom da će uspeti da ubedi različite vtestodrsce u ispravnost i neophodnost svojih teza. da bi mogla da se sagradi. Novi Sad. 12 . Niko nije bio manje "korbizijeovski" od samog Le Korbizijea. ako ne i kontradiktomih stavova. 2005. njegova karijera bila je i logocentrična. Medutim. Janson. veka za Čile i Cuvemerova pafata u Čandigaru. Le Korbizijeova posthumna slava poprimila je toliko zadivljujuće dimenzije da bi neki od njegovih nerealizovanih projekata mogli biti realizovani. Na neki riaćin. može da pruži. sa druge strane. Paviljon "L'Esprit nouveau" (Novi duh) do tančina je rekonstruisan u Bolonji. njegova karijera zahtevala је i poltičko angažovanje. istoriji arhitekture i vemakulamog. LITERATURA  H. Le Korbizije je postao priznati inovator zahvaljujući svojoj sposobnosti da pruži teorijsku pozadinu. projektovana tridesetih godina 20.W. Prometej. već je mnogo puta preispitao i svoj sopstveni arhitektonski diskurs. Istorija umetnosti.Le Korbizijeova karijera mogla bi da se sumira kao niz divergentnih.

2006  http://en. Beograd.org/wiki/Category:Le_Corbusier_buildings  http://www.designdictionary.  Miloš R. Orion Art. knjiga 2A. Beograd: IPS Media. Beograd. Moderna arhitektura.  Le Korbizije.fr/ 13 . Ka pravoj arhitekturi.org/2009/19_4_otbie-le-corbusier. 1999.wikipedia. 1997.php/pageType/artistInfo/artist/2312  http://www.fredcamper. Istorija moderne arhitekture.com/A/Accretions/AC005/index.uk/en/lecorbusier.net/index. Građevinska knjiga.co. Le Korbizije.fondationlecorbusier. 2005. Beograd.city-journal. Kenet Frempton.artfacts. TACHEN/IPS.html  http://www.  Žan-Luj Koen.htm  http://www.html  http://www. Perović. 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful