*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

MATURSKI RAD

Tema :

Le Korbizije

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

..............................................9 2.......................................8 2.............................5 Dualitet i mnogostranost.........................5 2............................................ 2010..................................10 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE.................4 Iznenađenja u poznim godinama............................................................................... SADRŽAJ Maj............................6 2...........4 2 ŽIVOT I DELA....................................5 2................3 Na uzglavlju bolesnih gradova..................1 Evropa kao učionica........9 2........................................................................................................................Maj..............................................2 UVOD...................................................10 ZAKLJUČAK................................................ 2010.............................3 1 MODERNA ARHITEKTURA....................................................................6 Od skandala do priznanja.......................11 LITERATURA.............................................12 2 ...................2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu........................................

čije je pravo ime bilo Šarl-Eduar Žanre-Gri (fr. a mati muzičarka. u Francuskoj. u mestu Šo de Fon (fr. vajar i pisac a poznat je i kao suosnivač purizma. La Chaux-de-Fonds) u Švajcarskoj. Charles-Édouard Jeanneret-Gris). Le Corbusier) ili samo Korbizje . oktobra 1887.UVOD Le Korbizje (fr. Le Korbizje je bio arhitekta i urbanista a takođe i slikar. Počeo je rano slikati i učiti graverski zanat. 3 .pseudonim francuskog arhitekte švajcarskog porekla. na Međunarodnoj izložbi cizeliranih časovnika u Torinu njegov rad je nagrađen diplomom. Sa četrnaest godina počeo je pohađati umetničku školu. a umro je 27. ali uskoro se posvetio arhitekturi. Le Korbizje se rodio u porodici umetnika: njegov otac je bio slikar i graver brojčanika na časovnicima. Rođen je 6. avgusta 1965. Godine 1902.

Stil je postao najviše evidentan u dizajnu oblakodera.tim godinama ove građevine su bile ujedinjene u internacionalni stil. Ludvig Mis van der Roe i Valter Gropijus u Nemačkoj koji su obadva bili i direktori Bauhausa jedne od mnogih evropskih škola koje su usmeravale tradicije u umetnosti i zanatima. Le Korbizje je opisao zgrade kao „mašine za stanovanje“ali ljudi nisu mašine i ne žele da žive u mašini. Srednji modernizam veka ili organski modernizam bio je 1 Kenet Frempton. Orion Art. jeste rani primer a možda najbolji je primer neboder u Čikagu koji je realizovao Luis Saliven 1890.. Antoni Gaudija u Barceloni. – 1975.te godine mnogi arhitekti po celom svetu razvijali su nove tendencije u arhitekturi u vezi sa novim tehnoločkim mogućnostima. beton i staklo i vide savremene zgrade kao deo industrijske revolucije. Tokom sredine veka neki arhitekti su započeli eksperimente sa organskom arhitekturom i ovom formom su došli do ljudskijeg odnosa u svojim rešenjima. internacionalnog stila u arhitekturi. Bilo ko da je od njih u pravu oko 1900.z. Beograd. U 40. Naziv „modernizam“ je odvođen iz francuskog jezika koji obeležava savremenost pod ovim pojmom se kod nekih istoričara umetnosti podrazumeva i postmoderna arhitektura. Oto Vagnera u Beču može da se obeleži kao borba starog i novog u arhitekturi. Frenk Lojd Rajt je uticao na karijere evropskih modernista i ako je on odbio da se u njih svrstava svojom organskom arhitekturom u kojoj je odredio teoriju i principe. Kristalna palata Josef Pakstona na izložbi 1951. staklo i beton.1 MODERNA ARHITEKTURA Modernistička arhitektura je vrlo širok pojam koji obuhvata mnoge stilove i građevine sa sličnim karakteristikama u arhitekturi. Može se smatrati da se modernizam razvijao od oko 1918. godine. Sa Drugim svetskim ratom mnogi važni arhitekti bauhausa su otišli u SAD i tamo nastavili rad. Ovakav termin koristi se u nekim zemljama kojim se obeležava umetnost secesije koja se u raznim zemljama javlja pod različitim imenima. 4 .1 Velika trojka obično raspoznavana kao Le Korbizje u Francuskoj. Moderni oblakoderi rešeni su na jednostavan način bez dekoracije i primenjuju nove materijale. primarno je pojednosavljenje forme i odstranjivanje dekoracije. godini došla je važna MOMA izložba kao prikaz savremene umetnosti čiji su organizatori bili Filip Džonson i Henri. Rad Luis Salivena u Čikagu.Rusel Hičkok i koji su prikazali trendove savremene arhitekture koja je niti zblizila i upoznala svet sa probijanjem t. Drugi je vide kao primarno upravljanje tehnoločkih i tehničkih mogućnosti i razvoja i dostupnost novih materijala kao čelik. kao čelik. Moderna arhitektura.. gvožđe. U 1932. funkcije i konstrukcije. 2004. Kritičari međunarodnog stila su izjavljivali da njihova oštra pravougaona geometrija nije primerena za ljude. Neki istoričari vide evoluciju moderne arhitekture kao socijalni rad koji je blizu povezan sa projektom modernosti i rezultat je društvenih i političkih revolucija. Viktor Horta u Briselu. Drugi opet istoričari umetnosti smatraju nastupanje moderne arhitekture u vezi sa reakcijom na elkekticizam i istoricizam 19. veka. godine i ova arhitektura se zasnivala na novoj metodi stvaranja koja se odvodila od forme.

1 Evropa kao učionica La Šo-de-Fon. bauhausa. Modema arhitektura bila je rezultat uklapanja idealizovane vizije društva. U njihovim delima postoji kontinuitet sa arhitekturom udaljenih perioda prošlosti shvaćeno i reinterpretirano na potpuno nov način. grad u Švajcarskoj Juri u kome je Šarl Eduar Žanere roden 1887. Za sobom je ostavio 8.-tih godina izgubila svoj smisao i bila je potisnuta nastupanjem postmoderne arhitekture. a još je manje onih koji su u tolikoj meri razbesneli i zapre-pastili svoje savremenike. Pored obimne poslovne korespondencije. Period kristalizacije modemizma. Moderna arhitektura je tokom 60. Sarkazam i kleveta pratili su Le Korbizija skoro čitavog života i postao je jedan od retkih arhitekata čije je slavno i nadaleko poznato ime biio sastavni deo svakodnevnog života običnih Ijudi. Medutim. napisao je 34 knjige ukupne dužine oko 7. godine . tako da je on bio jedan od prvih profesionalnih arhitekata koji su radili na nekoliko kontinenata istovremeno. koji su poput Le Korbizijea u sebi otelotvorili nade i razočaranja industrijskog doba. arhitekte avangarde nikada nisu odbacivale istoriju samu po sebi. njegovi radovi koji se neprekidno protežu kroz šest decenija. nove objektivnosti i konstruktivizma. koji se odvijao u vremenu između dva svetska rata. već isključivo njeno izveštačeno korišćenje. do 1907. Le Korbizije je projektovao 75 zdanja u 12 zemalja i 42 velika urbanistička plana. kao što su nastavak neoklasične tradicije. purizma. godine -pseudonim Le Korbizije usvojio je tek 1920. arhitektura totalitarnih režima i Art Deco. više od 400 slika i fotografija.prihvaćen zbog njegove prirode koja se okreće ka igri. veka.000 strana i na stotine novinskih članaka.bio je toliko okrenut proizvodnji satova da je 5 . Le Korbizije je dostigao punoletstvo u periodu kada su automobili i avioni postajali uobičajeno prevozno sredstvo. kubizma. složena komunikaciona čvorišta. a rešavala je i probleme velikih urbanih sistema. Izmedu kuće Fale sagradene od 1906. 2 ŽIVOT I DELA Malo je arhitekata. zahvaljujući litografiji i modernoj štampi postao je i javna ličnost čije su najrazličitije opaske često izazivale pometnju. nametnuvši se kao medunarodno priznat arhitekta daleko ispred svih ostalih. Iako su načinile drastičan raskid sa neposrednom prošlošću. kroz pojavu i rast velikih pokreta: futurizma. Ovaj sveprisutni čovek. 44 skulpture i 27 nacrta za tapiseriju.000 crteža. zasnovane na nadanjima pobuđenim brojnim tehnološkim probojima. ujedinio je u sebi sve tenzije 20. institucije poslovanja. sa mogućim izuzetkom Adolfa Losa u jednom periodu i Frenka Lojda Rajta tokom čitavog njegovog života. Ona je bila suočena sa rešavanjem mnogih novih arhitektonskih programa i stvarala je modele za masovnu stambenu izgradnju. ali i kroz razvoj sasvim oprečnih ideoloških i likovnih opcija. godine i posthumnih projekata. 2. uvek spreman da iznova menja svoje javno lice. društvene servise. de stajla. posmatra se na tri načina: kroz stvaralaštvo vodećih ličnosti modernizma. i realnosti kao proizvoda nagle industrijalizacije. zaveštavši nam u isto vreme delo jedinstveno po svojoj kompleksnosti. ne pre-staju da zadivljuju. ekspresionizma. Alvar Alto i Ero Sarinen bili su dva najplodnija arhitekta u ovom pokretu koji je uticao na modernu arhitekturu savremenika.

Zatim je otputovao u Beč i Pariz gde mu je Ežen Grase. Na izrazito personalizovanoj mapi Evrope koju je nacrtao Le Korbizije nalaze se tri vrste lokacija koje je posećivao izmedu 1907. kao i za neobične zgrade kao što je kartužijanski manastir u Val d'Emi. industrijski i folklorni centri. a 1908. Čim je pogledao Žanereove skice. Nakon Grčke. umetnik koji je izrađivao plakate. i 1912. savetuje ga da putuje dalje na istok. Fridriha Ničea. 25a. godine čitao knjige Tako je govorio Zaratustra.2 U potrazi za "Novim duhom" u Parizu Kao reakciju na uništavanje delova okupirane Francuske 1914. kao i Život Hristov. u vrtnom naselju Helerau u blizini Drezdena. Na svom putovanju prvo je posetio Prag. Žanere se divio arhitektonskom ansamblu koji će na njemu ostaviti neizbrisiv trag. Poput Valtera Gropijusa i Misa van der Roea. godine. ovaj mladić se od kurseva na kojima je trebalo da nauči duborez. godine: kultumi. Beograd: IPS Media. zajedno sa švajcarskim koreografom Žakom Dalkrozom. nebrojena putovanja po Evropi i šire. Težio je da pronikne u misterije "jezika kamena". zatim Srbiju i Bugarsku. U Minhenu upoznaje pisca Vilijema Ritera koji mu pomaže da pomiri razlike izmedu germanske i latinske kulture. gde je crtao ruralne gradevine. Riter.2 Ipak. Žanere je 1908. zajedno sa inženjerom Maksom di Boaom razvija kuću "Dom-ino" (naziv je nastao od latinskih reči domus (kuća. radio je sa berlinskim arhitektom Peterom Berensom. knjigu koja uzdiže proroke. otkrio je Pompeju. u prizemlju ikonoklastične zgrade u rue Franklin. arhitekte brojnih zgrada i festivalskog teatra te reformističke zajednice. gde je živeo u jednoj sobi na tavanu u rue Quai Saint-Michel. Ogist Pere ga je zaposlio na 15 meseci u svom birou. tesanje i graviranje kutija za satove postepeno okretao arhitekturi. osnovne komponente Frebelovog učenja kojem je Žanere bio izložen kao dete. TACHEN/IPS. kao i sa zgradama Anatola de Bodoa i Anrija Sovaža u Parizu i Tonija Garnijea u Lionu. Interakcija između industrije i vizuelnih umetnosti ovde je stvorila osnovu za Žanereove profesionalne aktivnosti. godine projektovao je lovački dom La Solou Solonji u centralnoj Francuskoj. Nakon toga L'Eplatenje ga šalje u Nemačku da proučava inovacije u dekorativnim i industrijskim umetnostima i da napiše knjigu pod naslovom La Construction des villes. poklon od L'Eplatenjea. Ovo putovanje imalo je dve okosnice. U lokalnoj umetničkoj Školi koju je vodio slikar Šarl L'Eplatenje i koja je bila prožeta idejama Džona Raskina i pokreta Arts and crafts. kao i mladi Frenk Lojd Rajt 20 godina ranije. br. što je Žanere i učinio. pričao o eksperimentima braće Pere koji su "stavljali beton sa gvozdenim šipkama u drvene kutije". Na Akropolju.Karl Marks jednom za njega rekao da je "jedna velika fabrika satova". Ničeovski imperativ "Postani ono što jesi!" postaće njegov moto. zatim Rim i čarobnu prirodu koja okružuje Hadrijanovu vilu u Tivoliju. čiji je cilj kritika lokalnih ideja i projektovanja. zatim se pridružio njegovom bratu Albertu. gde je otkrio rigorozni neoklasicizam Hajnriha Tesenova. Le Korbizije. jedna je bila u Konstantinopolju. Učestvovao je u projektu Oranske ka-tedrale. Emesta Renana i Slavni Prosvetitelji Eduara Šurea. Fascinirao ga je urbani horizont otomanskog glavnog grada i uradio je bezbroj crteža grada i kuća na strmim padinama brda. imala su presudan uticaj na njegovo obrazovanje. U Parizu. 2006 6 . Per je pomogao ovom mladiću da razvije svoj ukus i upoznao ga sa vijaduktom CarabitCustava Ajfela na centralnom masivu. Na svom prvom putovanju posetiojeToskanu gde je uradio sup-tilne akvarele zgrada u Pizi Sijeni i Firenci. zainteresovao se za dekor. druga u Atini. dom) i 2 Žan-Luj Koen. U tom okruženju Ijudi su verovali u edukativne vrline geometrijske fbrme. 2. na koja je išao čtavog zivota. koji je bio dobro upoznat sa slovenskim svetom.

"ilustrovani internacionalni časopis o savremenim dešavanjima". Preko Perea upoznaje slikara Amedea Ozenfana. koji mu vraća veru u njegove sposobnosti kao slikara. Kao deo projekta "povratak redu" započetog tokom rata. kafanske čaše. U početku vodi dvostruki život arhitekte i intelektualca. umetnosti i nauke. rafiniran jezik. kao domine. smešten u vinogradu u Podensacu u Bordou.. Putem pisama Žanere ostaje u bliskoj vezi sa Pereom i počinje da piše (ali nikad ne dovršava) delo France-Al-lemagne. sa ciljem da dovrši svoju knjigu La Construction des villes. Ozenfan i Žanere tražili su pročišćen. u obliku slova L ili U. godine. ujedno i forum za njihoveteorije i kritičke radove. počinje da preispituje posleratne socijalističke pokrete i da staje na stranu reformatorski orijentisanih poslodavaca. Provodi 1915. poput jezika koji je koristio kubizam. godine u galeriji Thomas u Parizu. Fernan Leže i Žak Lipčic i posećivao važne prodajne izložbe Kanvajlera i Uhdea. Vizuelni svet Novogduha ličio je na platna koja je oslikao Žanere posle 1919. Naziv časopisa pozajmljen je iz jedne pesme Gijoma Apolinera. godinu razmišljajući o crtežima i planovima u knjigama o urbanizmu i vrtovima. na kojima je ku-povao radove kubista za bankara iz Bazela Raula La Roša. pre svega zahtevaju konstrukciju u kojoj se kombinuju betonski stubovi i ploče i na taj način ostavljaju najveći broj mogućnosti za dizjan fasade i konfiguraciju osnove. koji je u prvom broju usvojio pseudonim Le Korbizije (koji podseća na ime njegovih predaka Lekorbezije i možda na ime slikara Le Fokonijera). dobili su priliku da pišu o tekućim dogadajima u oblasti politike. Perspektiva Žanare se 1917. Ozenfan i Žanere. Isfrustriran svojim radom. manifest u kojem izlažu donekle dvosmislene ideje o estetici Godine 1920. Zajedno izlažu svoja dela 1918. od kojih je poslednji izašao 1925. odlučan da osvoji taj grad. Obično grupisane u redove. koju će na kraju ostaviti nedovršenu. urednika časopisa L'Elan. Da bi naglasili formalne konstante konstruisali su svoje slike od skupova tipskih objekata: zakrivljene površine buteljki. godine nastanjuje u Parizu. zajedno sa pesnikom i promoterom dadaizma Polom Dermeom. godine. Kuća „Dom-ino”. knjigu koja je Francuskoj davala primat u novom arhitektonskom pokretu. 7 . Zahvaljujući Ozenfenu upoznao je umetnike kao što su Huan Gris. ali su odbacivali distinkciju izmedu umetnosti i svakod-nevnih predmeta. Slika 1. Žanere i Ozenfan objavljuju L'Esprit nouveau (Novi duh). promena). kao i bilo kakve dekorativne tendencije. gitare i cevi ulazili su u dijalog sa pravougaonim oblicima knjiga i kocki. Ozenfan i Žanere objavljuju rad Apres le cubisme.innovatio (novina. Kao propratni materijal uz izložbu. Jedini projekat koji sprovodi u delo je vodeni toranj sa neoklasičnim detaljima. U 28 brojeva ovogčasopisa. gomile tanjira. 1914.

koje se nije sastojalo samo od arhitekata. veka njegovi arhitektonski projekti razvijali su se u dva potpuno različita pravca. za-govarao je radikalan "hirurški zahvat" udaljavajući se od sopstvenih ideja o lepom. Gradski administrativni centar sada je jasno odvojen od stambenog dela.. Nije ih više otkrivao iz 3 Le Korbizije. Godine 1925.3 Slika 2. Sa jedne strane nastavio je studiju serije "Dom-ino" započetu 1914.3 Na uzglavlju bolesnih gradova Dvadesetih godina 20. Poslednji broj Novog duha. Delo Vers une architecture ubrzo je prevedeno na nemački i engleski i smelim poredenjima povezalo je mehaničkr svet i svet umetnosti otvarajući čitalaštvu. 8 . godine u potpunosti su transformisala njegovu percepciju gradova i predela. Naoružan svojim prvim manifestima. Kao čovek i arhitekta sklon provokacijama. Le Krobizije ubrzo postaje ikonoklastični urbanista. što je predstavljalo novinu u njegovim planovima. Ka pravoj arhitekturi. kasnije nazvan "La Ville radieuse" (Ozareni grad) uključio je prostor za industrijsku proizvodnju. Predavanja koja je održao na svojoj turneji po Južnoj Americi u jesen 1929.projekte na specifičnim lokacijama za nekonvencionalne dobrostojeće klijente koji su do njega dolazili preko Novog duha ili izložbi. Dovodeći u vezu Partenon sa Delaž automobilima. Francuska 2. L'Art dćcoratif d'aujourd'hui i La Peinture moderne koja je pisao u saradnji sa Ozenfanom. obajvio je dela Urbanisme. sovjetske vlasti konsultovale su ga oko pitanja decentralizacije ustanova za rekreaciju. Le Korbizije sugeriše da se lepota kamena koji je uobličio vajar može porediti sa kamenom uobličenim "mehaničkom rukom". Ronšan. koji je on zamislio kao "zeleni grad". Mnoga od ovih putovanja završavala su se tako što je započinjao rad na novom planu. u kome odbacuje "koridorsku ulicu". 1997.uporedo sa projektima zgrada naglašenog ekonomičnog pristupa . Građevinska knjiga. 1951. 29. godine. Dovodeći u pitanje "medicinski" pristup prema kome su evropski urbanisti smatrali da će izlečiti "bolesti" velikih gradova. Njegov "odgovor Moskvi". Godine 1930. Crkva Notr Dam. godine. br. Sa druge strane Le Korbizije je radio . pretvoren je u Almanah moderne arhitekture 1926. Beograd.Časopis je imao internacionalnu čitalačku publiku i u njemu je Le Korbizije objavio nekoliko članaka koji će kasnije postati deo antologija kao što je Vers une architecture iz 1923.-1955. održao je nebrojeno mnogo predavanja po Evropi. godine. 1999. mogućnost za novi pravac razmišljanja. Za sloganima iz dela Vers une architecture usledili su oni izdela Urbanisme.

prototip jedne od velikih stambenih zgrada sa kojima se poigravao još od 1922. Svoju dobro zaokruženo javno lice neprestano je menjao. ali sprovedena u delo od strane drugih .55. On je entitet koji nema veze sa težinom krvi i mesa. reporter i dekorater. arhitektonsku sintezu koja je išla dalje od inženjerskih analiza. Međutim. a zatim ponovo. Le Korbizijese bavi arhitekturom i to je sve. U isto vreme sagradio je dve kuće i zgradu u Ahmedabadu. Raskidajući sa veličanjem tehnološke estetike. kao da živi u šumi" . za kojima je usledio plan za Alžir. ako neko želi da рronikne u njegovu ličnost iz perioda dvadesetih godina 20.perspektive tla nego iz aviona. uspeo je da sagradi prvi stambeni blok pod nazivom Uniti d'habitation u Marseju.iako je smatrao "da su ga slikari profesionalci odbacili” . konačno je uspeo da projektuje ceo grad Ćandigar ni iz čega i da realizuje administrativne zgrade Pendžaba. slučajno samo deset godina stariji od Le Kor9 . 2. jer iako nije slikar. slikar . Kada je izmedu 1951 . kada je u istom periodu koristio vernakularne sisteme gradenja za Kuće Žaul. Ipak. 2. iskoristivši priliku da pametno iskoristio klimu i svetlo Indije kombinujući h svojim omiljenim temama. U jednom pismu iz 1926. uživajući u svetskoj slavi. težio je da kreira "neiskaziv prostor". Le Korbizije započinje jedan novi život. Eduar Žanere je čovek od krvi i mesa koji je prošao kroz sve one blistave i očajne avanture jednog prilično turbulentnog života.zbog čega je izjavio da su mu "oduzeta sva prava. Žanere slika. Zahvaljujući poverenju koje je u njega imao indijski premijer Džavaharlal Nehru. na koji će se oslanjati svi njegovi projekti do 1965. Uradio je sve što je u njegovoj moći da svom radu da veću koherentnost fbrmulišuč "Modubr". godine. On nikada ne sme (ali da li će mu to uspeti?) da oslabi.4 Iznenađenja u poznim godinama Uz šezdeseti rodendan iza sebe.. Zadivljen prizorom pampasa i velikih južnoameričkih reka. godine. Njegova fascinacija aeronaut'tkom koja se vidi u njegovoj ilustrovanoj knjizi Aircraft (Vazduhoplovstvo) objavljenoj na engleskom jeziku u Londonu 1935. slikarstvo mu je oduvek bila strast i oduvek je slikao. veka zasnovane na platonovim idejama. godine. šokirao je sve one koji su ga svrstavali medu belu estetiku i tomove iz dvadesetih godina 20. godine. sistem univerzalnih proporcija baziranih na zlatnom preseku i Ijudskim proporcijama." Ovaj dualitet je ono zbog čega su njegove najradikalnije građevine zanimljive i ono što daje dubinu njegovim slikama. kao i po oštrim komentarima koji mu nikada nisu neodstajali i koji će poprimati sve melanholičnije tonove kako godine budu prolazile. počevši od očinskih figura kao što su L'Eplatenje i Ogist Pere. bitno je reći da je on bio i majstor. Krug u kome se Le Korbizije razvijao sastojao se od Ijudi različitih generacija. Počeo je da vaja uz pomoć stolara Džozefa Savina 1946.5 Dualitet i mnogostranost Tokom svoje duge karijere Le Korbizije je bio čuven po zdanjima Unite d'habitation (Marsej blok) i crkve Ronšan. često ga je navodila da koristi ovo prevozno sredstvo.. godine dobio ideju za skulpturalnu crkvu Ronšan. a zatim da pravi nacrte za tapiserije 1948. godine otkriva unutrašnji dualitet "Le Korbizije je pseudonim. skicirao je planove za Buenos Aires. veka. godine.jer on nije uspeo da sprovede u delo ni jedan od svojih urbanističkih planova. takode razvija svoju teoriju o "sintezi velikih umetnosti". U njegovim očima rekonstrukcija Evrope bila je neuspešna isto koliko i izgradnja sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. On traži nemotivisane ideje.kritičar i esejista. Montevideo i Sao Paolo. bazirana na njegovim idejama.

-1931. Francuska Pedesetih godina 20.6 Od skandala do priznanja Od trenutka kada se Novi duh probio na svetsku scenu. 3 UTICAJ NA DRUGE UMETNIKE 4 H. bili su problematičniji.bizijea. 2005. a zatim nihilističkog uništitelja. tačnije velik broj javnih ličnosti u jednoj. uvek je bio na distanci. ali njegovi odnosi sa nekim od francuskih članova CIAM-a. Pre nego što su njegpvi prvi proje'kb' potakli ruske vode da u njemu vide "epitom modernog čoveka". dok su sa Valterom Gropijusom bifi nešto inten-zivniji. francuske vlasti su ga manje-više zaobilazile. a ipak. Le Korbizije je podržavao program Bauhausa i učestvovao je. a antikomunistički nastrojeni kritičari nazivali su ga "trojanskim konjem boljševizma". Ciriški istoričar umetnosti i generalni sekretar CIAM-a Zigfrid Gidion bio mu je blizak prijatelj. na Međunarodnom kongresu moderne arhitekture (CIAM) izmedu 1928. veka Le Korbizije je bez ikakve sumnje bio zvezda. kome će Le Korbizije okrenuti leda i minhenskog arhitekte Teodora Fišera. Le Korbizijeov odnos sa Frenkom Lojdom Rajtom. 1928. Posle 1945. godine. 10 . Le Korbizije je' postao javna ličnost. godine. i 1959. Novi Sad. tadaŠnji ministar kulture. Njegovi kontakti sa Mizom van der Roeom bili su sporadični.4 2. godine.W. kao što su oni sa Aleksandrom Vesninom i ruskim konstruktivistima 1928. Vila Savoj. prema kojem je do kraja života izražavao veliko poštovanje i privrženost. Oskarom Nimejerom i Alfonsom Eduardom Reidijem u Brazilu. bio je "ludak" ili "surovi čovek" neobradenog betona. u očima onih koji su kritikovali njegov projekat Unitćd'habitation (Marsejski blok). Prometej. Petera Berensa. sa čijim se radovima upoznao u veoma ranoj fazi. sa Luciom Kostom i mladim arh'rtektama iz Ria. Istoričar umetnosti Pjer Frankastel kritikovao ga je zbog želje da nametne sreću stanarima svojih zgrada na skoro totalitaran način. sve dok ga Andre Malro. kao što je Andre Lursat. zajedno sa Gropijusom. Janson. Neki kontakti u inostranstvu bili su mu takode bitni. njegovi ikonoklastični članci prvo su od njega napravili ničeovskog pobunjenika. nije angažovao in extremis da sagradi muzej koji je priželjkivao da uradi tokom poslednjih trideset godina. da bi promovisao radikalne ideje medu medunarodnom elitom. Istorija umetnosti. Salvador Dali ga je ismevao. Slika 3. Poasi.

arhitekture i života koju su mnogi arhitekti posle njega nastavili da istražuju. Ono što već od prvih radova karakteriše Botin stil jesu jednostavne i stroge geometrijske anvelope objekata. Kuća Rotonda Stabio. Slika 4. angažovan. Iako sve slično izgleda. Iako se oblik i dubine otvora mogu posmatrati kao sledeća karakteristika njegovog stila. Ticino Švajcarska 1980-82. ali upravo je opeka ta glavna tačka preseka u kojoj se ove suprotnosti sastaju i stvaraju autentični stil. pisac koji je polemisao sa svetom oko sebe.Kao jedan od najvećih predstavnika modernističkog pokreta Le Korbizije je nesumnjivo izvršio veliki uticaj na mnoge svoje sledbenike. Richard Meier sve projekte bazira na istom projektantskom konceptu. balustrade. i Bota koristi pun spektar materijala. Sa zavidnom konzistencijom i posvešćenošću. Onaj kreativni će doći kasnije. Rome. Neki od njih koji su dali pečat arhitekturi današnjice su Mario Bota (Botta) i Richard Meier. on ignoriše trendove moderne arhitekture i gaji svoju filozofiju dizajna. Odličan arhitekta nije isključiv. 11 . dopunjuju i uobličavaju u savremene tokove stvaralaštva. Slika 7. okviri. arhitektonski detalj je zapravo ono što izdvaja Botinu arhitekturu. Ove strukture se obično igraju sa linearnim odnosima platformi i ograda. Italy ZAKLJUČAK Le Korbizje arhitekta. portali. Slika 5. on uspeva da generiše beskrajne varijacije na njegovu jedinu temu. Natprozornici i nadvratnici. venci i kaskade. kritičan. uvek radoznao. Svojom jednostavnošću i minimalizmom je uveo jednu novu perspektivu sagledavanja umetnosti. slikar. ali ne može se reći da spada u tipičnog predstavnika savremene arhitekture. Zgrada kompanije Harding u Mindenu Nemačka 1995. Slika 6. Dio Padre Misericordioso aka Jubilee Church. Richard Meier obično projektuje bele neokorbizijanske forme sa emajlinarnim staklom i pločama. na njegovim objektima dovode u potpuni sklad strogoću savremene estetike i urođenu nam potrebu za klasičnim detaljem. Takvog Korbizijea je lako prepoznati u njegovim ranim pisanjima gde se vidi njegov istraživački duh. Vinarija Sureveto Italija 1999/2000.

Le Korbizijeova posthumna slava poprimila je toliko zadivljujuće dimenzije da bi neki od njegovih nerealizovanih projekata mogli biti realizovani. Medutim. jer se njegova arhitektura otkriva i odreduje putem pisane kojom objašnjava svoje namere.Le Korbizijeova karijera mogla bi da se sumira kao niz divergentnih. ali to je radio pre svega zato što je bio svestan rešenja koja arhitektura. Na neki riaćin. već je mnogo puta preispitao i svoj sopstveni arhitektonski diskurs. Paviljon "L'Esprit nouveau" (Novi duh) do tančina je rekonstruisan u Bolonji. Bazirala se na neutaživoj znatiželji prema problemima grada i njegovih transfbrmacija. istoriji arhitekture i vemakulamog. predstavljale bi malo šta sem beživotnih maketa u prirodnoj veličini kada bi stvarno bile sagradene. njegova karijera bila je i logocentrična. Istorija umetnosti. a crkva Firminije precizno proučena pre njegove smrti. Janson. 12 . može da pruži. Niko nije bio manje "korbizijeovski" od samog Le Korbizijea. njegova karijera zahtevala је i poltičko angažovanje. Le Korbizije je postao priznati inovator zahvaljujući svojoj sposobnosti da pruži teorijsku pozadinu. projektovana tridesetih godina 20. Prometej. Ne samo što se nije ograničio na jedan stil. da bi mogla da se sagradi. makarto bio i njegov sopstveni. kuća Erazuris. veka za Čile i Cuvemerova pafata u Čandigaru. 2005. suočena sa urbanističkim problemima. LITERATURA  H. Novi Sad.W. sa druge strane. Možda se poigravao idejom da će uspeti da ubedi različite vtestodrsce u ispravnost i neophodnost svojih teza. ako ne i kontradiktomih stavova.

Perović.net/index.wikipedia.co.html  http://www. Beograd. Beograd. Građevinska knjiga.uk/en/lecorbusier.org/2009/19_4_otbie-le-corbusier.designdictionary. 1999.fredcamper. Moderna arhitektura.com/A/Accretions/AC005/index. 1997. 2006  http://en. Ka pravoj arhitekturi.htm  http://www.  Le Korbizije.city-journal. 2005.fondationlecorbusier. Le Korbizije. 2004.  Žan-Luj Koen.fr/ 13 .artfacts. Orion Art.org/wiki/Category:Le_Corbusier_buildings  http://www.php/pageType/artistInfo/artist/2312  http://www. Beograd.html  http://www. TACHEN/IPS. Kenet Frempton. Istorija moderne arhitekture. knjiga 2A. Beograd: IPS Media.  Miloš R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful