SVEUCILISTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET

SVEUCILISTE U ZAGREBU
BIBLIOTEKA UDZBENICI I PRIRUCNICI Svezak 72 Glavni urednik: prof. dr. sc. Anton Svajger

MEDICINSKI FAKULTET

Theodor Durrigl

REUMATOLOGIJA
Udzbenik za fizioterapeute i radne terapeute
Racunalni slog: Branko Simat Tisak: Branko Jagic

ISSN: 953-6255-12-X

Zagreb, 1997.

KAZALO
PREDGOVOR UVOD UPALNE REUMATSKE BOLESTI Reumatoidni artritis Ankilozantni spondilitis Psorijaticni artritis Reiterov sindrom Juvenilni kronicni artritis Artritis u reumatskoj vrucici SISTEMNE BOLESTI VEZIVNOG TKIV A Sistemna skleroza DEGENERATIVNA
....

1 3 7 7 19 28 29 30 31 35 35 39 47 53 54 61 61 63 65 67 68 69 70 76 78 80 82 85 85 87 91

BOLEST ZGLOBA

,-

DEGENERATIVNA BOLEST KRALJEZNICE Vertebralni bolni sindromi Vertebrogeni bolni sindromi IZVANZGLOBNI REUMATIZAM Bolesti misica Bolesri tetiva i njihovih ovojnica Bolesti hvatista Bolesti sluznih vrecica Bolesti fascija i aponeuroza Bolesti potkoznog masnog tkiva Sindrom periartritisa Sindrom bolnog trohantera Kanalikularni sindromi Algodistrofija Fibromijalgija METABOLICKE Uricki artritis Osteoporoza DODATCI BOLESTI ZGLOBOVA I KOSTIJU

i

i

Predgovor
Proslo je petnaest godina otkad sam, zajedno s mr. sc. Verom Vitulic, napisao prvi udzbenik reumatologije za fizioterapeute (T. Durrigl i Vera Vitulic: Reumatologija, Jumena, Zagreb, 1982). Tome su prethodila dva izdanja skripata (T. Durrigl i Livija Silobrcic: Reumatologija, Visa skola za medicinske sestre i zdravsrvene tehnicare, Zagreb, 1970; T. Diirrigl i Vera Vitulic: Reumatologija, Visa skola za medicinske sestre i zdravstvene tehnicare, Zagreb, 1978). U tim su tekstovima bile opisane najvaznije reumatske bolesti i tehnika fizikalnoterapijskih postupaka koji se primjenjuju u njihovu lijecenju i medicinskoj rehabilitaciji. Otada, pa do danas, doslo se do mnogih novih saznanja 0 postanku reumatskih bolesti i - premda im uzrok jos uvijek nije posve razjasnjen - mogucnosti lijecenja u mnogome su znantno obogacene, ne sarno u podrucju farmakoterapije, nego i fizikalne terapije, a time i medicinske rehabilitacije. U tom vremenu uslijedile su i odredene promjene u nastavnom planu i programu studija za vise fizioterapeute, pa je kinezioterapija reumatskih bolesnika postala poseban kolegij. Sve su to valjani razlozi da se nasim studentima, buducim visim fizioterapeutima, a i radnim terapeutima, dade novi udzbenik reumatologije u skladu sa sadasnjim nastavnim gradivom istoimenog kolegija (bez podrobnog opisivanja fizikalno-terapijskih, napose kinezioterapijskih postupaka). Nadam se da ce im predoceno stivo korisno posluziti onesarno za spremanje ispita iz reumatologije nego i u kasnijem svakodnevnom radu s reumatskim bolesnicima. U Zagrebu sijecnja 1997. Theodor Durrigl -

UVOD
Reumatizam (ili izvorno "reuma"), kao medicinski termin, veoma je star jer potjece jos iz vremena Hipokratove medicinske skole u antickoj Grckoj. Lijecnici onoga doba uocili su da se velik broj njihovih bolesnika tuzi na bolove i otezano gibanje u misicima i zglobovima i da te tegobe cesto mijenjaju lokalizaciju. Po tome su si stvorili predodzbu da tijelom takvih osoba vjerojatno teku neki otrovni sokovi, uzrokujuCi cas tu, cas tamo opisane tegobe. Kako pak starogrcki glagol "reo" znaci "tecern", nazvali su takve tegobe "reumorn" (starogrcka imenica srednjega roda "reuma" znaci strujanje, struja, rijeka). ad nje je kasnije nastala latinska kovanica "rheumatismus", Tijekom vremena spoznalo se da se pod tim pojmom ne krije sarno jedna, jedinstvena bolest, vee da bolovi i ogranicenje kretnji u zglobovima i drugim organima sustava za kretanje, popraceni oteklinama, pa i deformacijama, mogu biti veoma razliciti kako po klinickom izgledu tako i po tijeku i ishodu za bolesnika, pa se pocelo govoriti 0 "reumatskim bolestirna", Danas se u tu skupinu svrstava preko stotinu bolesti, medusobno jasno razlucenih, ali je naziv "reumatske" ipak zadrzan, dijelom iz tradicijskih razloga, a dijelom zato sto ga zasad nije moguce zamijeniti prikladnijim. U suvremenoj medicini reumatske se bolesti mogu definirati kao skupina bolesti nepoznate, ali zacijelo raznorodne etiologije, koje pretezito ostecuju sustav organa za kretanje i imaju zajednicke znacajke: bol i ogranicenje kretnji u zahvacenom podrucju. T akva, opisna definicija, ipak odreduje bitne zajednicke osobine svih (iako medusobno razlicitih) reumatskih bolesti, Kao prva, istaknuta je nepoznata etiologija, jer se time iskljucuju bolesti lokomotornog sustava s poznatom etiologijom, kao sto su npr. tuberkulozne i druge infekcijske upale zglobova, ali i prirodene i steeene mane i tumori, sto sve nisu "reumatske" bolesti. Potom je istaknuto da one preteiito ostecuju lokomotorni sustav (a ne samo taj, kao sto se nekad mislilo), jer su upravo najteze reumatske bolesti, tj. one upalne, zapravo bolesti Citavoga organizma; imunoloske i patoloske promjene zbivaju se cesto u vezivnom tkivu citava tijela, sarno sto se morfoloske promjene najjasnije ocituju na organima za kretanje. To valja osobito imati na umu pri lijecenju takvih bolesnika, a posebice pri procjeni dopustenog tjelesnog napora u fizikalnoj terapiji. Bol je doista zajednicka znacajka svih reumatskih bolesti; ta zapisana cinjenica jos iz 4. stoljeca prije Krista u cijelosti vrijedi i danas. Jedina, i bolesniku i lijecniku relativno "korisna" osobina te kategorije bolova je u tome, sto su prisutni od samog pocetka oboljenja, u njegovom najranijem ili vrlo ranom stadiju. Iskustvo je, naime, pokazalo da se pacijenti zbog tih bolova obicno vee veoma rano javljaju lijecniku, a lijecnik ce zbog toga cesto biti u mogucnosti da vee rano postavi ispravnu dijagnozu i rano zapocne odgovarajuCim lijecenjem. Kako je lijecenje reumatskih bolesti, zbog nepoznate etiologije, jos uvijek simptomatsko (jer se kauzalnirn jos ne raspolaze), one ce ipak biti tim ucinkovitiie, eim ranije se njirne zapocne. Posljednja istaknuta znacajka, ogranicenje kretnji u zahvacenom

3

te artritis pri reumatskoj vrucici. to su mahom bolesti cijelog organizma. Degeneratione bolesti zglobova i kra/jeinice (nazivane i "degenerativni reumatizam") su pretezeno lokalizirani procesi na jednom iIi na manjem broju zglobova. boluje od neke reumatske bolesti ili tegobe. a koje se ujedno j ceste susrecu u praksi. pa ankiloze zgloba iii kraljeznice. za lakse razumijevanje te za edukativne potrebe.podrucju. a bolesnik kao cjelina moze pri tome nacelno biti posve zdrav (ako slucajno istodobno ne boluje od neke druge bolesti). na promjene kostiju kod hiperparatireoidizma. a reumatska vrucica srce. tetiva te njihovih ovojnica i hvatista. Njihova je vaznost u tome. sve su to ipak manje vazne poprarne promjene. algodistrofija i fibromijalgija. sto im uzrok jos uvijek nije otkriven. koje su obicno i anatomske i funkcijske. i jos se ne raspolaze uzrocnirn lijecenjern. kako bi se pravodobno preveniralo prijetecu invalidnost. su uricki artritis koji pogada zglobove i menopauzalna (inoolutiona} osteoporoza koja pogada kraljeznicu. to na umu.a medu njima su i opet one reumatske najzastupljenije. Takvih je poremecaja velik broj i gotovo svi se oni odrazuju raznovrsnim promjenama u mnogim organskim sustavima. a ne klinicka 4 dijagnoza. degenerativne bolesti zgloba i kraljeznice. sindrom periartritisa. Vecina ih pogada zglobove. pa i za samozbrinjavanje. Kao uzrok trajne invalidnosti. Dovoljno je sarno podsjetiti na distroficne promjene tijekom dijabetesa melitusa (osobito na stopalu). kanalikularni sindromi). Podsjetimo ovdje jos na jedan detalj iz medicinske terminologije: svi se upalni procesi nazivlju imenima koja zavrsavaju nastavkom "-itis" (jednak u hrvatskom i latinskom jeziku). kako je navedeno. Sve promjene i bolesti iz ove skupine imaju. a degenerativni i regresivni procesi imenima koja zavrsavaju nastavkom "-oza" (u latinskom: . a nerijetko i za aktivnosti svakodnevnog zivota. fascija i aponeuroza. No. neki seronegativni spondilartritisi kao npr. juvenilni kronicni artritis. dakle. te metabolicke bolesti zglobova i kostiju. No. pa neke od tih bolesti pripadaju sustavnim bolestima vezivnog tkiva. pa ih je vrlo tesko (a mnoge i nemoguce) sprijeciti. kao i stoga sto se cesto ispreplicu i upalne i degenerativne promjene. izvanzglobni reumatizam.osis). Veliku i po mnogome nehomogenu skupinu reumatskih bolesti mnogi su reumatolozi i reumatoloska drustva nastojali klasificirati kako bi postala preglednijom. dok ankilozantni spondilitis najteze ostecuje kraljeznicu. u usporedbi s temeljnim. Lijekovima se ublazuju bolovi. iii eak trecem mjestu . spondilofita) i sarno je radioloski terrnin. primarnim. sto su znacajan medicinski i socijalni problem. Ova skupina obuhvaca velik broj bolesti. atrofije misica itd. Ranije cesto upotrebljavani izraz "spondiloza" oznacuje sarno prisutnost posebnog oblika kostanih izdanaka na trupovirna kraljezaka (tzv. sluznih vrecica. odnosno mezenhimnom tkivu organizma. Upalni reumatizam obuhvaca one reumatske bolesti kod kojih je osnovni patolosko-anaromski proces upala. Fizikalna terapija . zglobna cahura i dr. U danasnjoj civiliziranoj populaciji reumatske su bolesti vrlo teste. bolesti lokomotornog sustava su obicno na eetvrtom.osobito zato sto je kod njih bitna i fizikaina terapija . "rnekane" strukture lokomotornog sustava u okolini zglobova i kraljeznice. na promjene okrajka udova pri akromegaliji itd. vee oko njih iii eak podalje. Amo se ubrajaju afekcije misica. a na kraljeznici prema mjestu koje je zahvaceno degenerativnom promjenom: diskartroza. a bolesti sa zajednickim znacajkama okupile u pojedine podskupine. Iako se najizrazitije ocituju na lokomotornom sustavu. To moze boiesnika onesposobiti za odredene profesionaine aktivnosti. srniruje upala tamo gdje postoji. psorijaticni artritis i ankilozantni spondilitis. Neke statistike su pokazale da gotovo svaki sedmi covjek koji se prvi put javJja svojem lijecniku primarne zdravstvene zastite. treba i lijecenje reumatskih bolesnika uvijek provoditi usporedno Una dva kolosijeka": lijekovima i fizikalnom terapijom. One pak metabolicke bolesti koje se dominantno javljaju na lokomotornom sustavu i bitno ga ostecuju.ima ponajprije zadacu da odrzi gibljivost zglobova i kraljeznice i potrebnu snagu misica. u obliku kontrakture. uz posljedicne reaktivne promjene na granicnim tkivima kao sto su subhondralna kost. simptomatsko i funkcion- 5 . Imajuci. iz akutnog stanja gdje su kretnje otezane sarno zbog bolova. iii pak na kraljeznici. Vecina najrezih reumatskih bolesti osobito onih upalnih . I to su mahom lokalni procesi pri kojima je organizam u cjelini nacelno zdrav. Ova je skupina reumatskih bolesti izdvojena kao zasebna zbog toga sto se promjene ne odvijaju u zglobu iii na kraljeinici. moze rezultirati trajno ogranicenje pokreta zbog nastalih patolosko-anatomskih promjena.premda neke procedure takoder djeluju analgetski . Izvanzglobni (ekstraartikularni) reumatizam obuhvaca patoloske promjene i klinicki manifestne bolesti koje pogadaju tzv. Nairne.jesu reumatoidni artritis. posebno je vazna i terapeut je vazda mora imati pred ocima. pa i podalje od njih. karakter lokaine bolesti.ne moze se ucinkovito izlijeciti. kako to biva kod upalnih i degenerativnih bolesti. Medicinska problematika reumatskih bolesti lezi prije svega u tome. spondilartroza. promjenama u tim bolestima. kompresijski sindromi perifernih zivaca (tzv. unkartroza itd. Tu je temeljni patolosko-anatomski proces degeneracija zglobne hrskavice (a na kraljeznici i intervertebralnih diskusa). no najvaznije . te nastoji zaustaviti napredovanje bolesti. Amo se obicno ubrajaju i poremecaji funkcije endokrinih zlijezda. ili pak iz postupnog pocetka neke bolesti zgloba ili kraljeznice gdje kretnje iz dana u dan neprirnjetno bivaju sve rnanje. Metabolicke bolesti kostiju i zglobova izazvane su odredenirn poremecajern izmjene tvari u organizmu. Dna se zbiva u ciravom vezivnom. Bolesti koje nastaju na temelju tih promjena nazivaju se na zglobovima artroze (u literaturi engelskog govornog podrucja "osteoartritis"). reumatske se bolesti mogu najjednostavnije podijeliti u cetiri osnovne skupine: upaini reumatizam. Tako je izradeno vise klasifikacija reumatskih boiesti.

Patoanatomske promjene.ku i nogu gdje . a novija istrazivanja sustava antigena tkivne podudarnosti (tzv. UPALNE REUMATSKE BOLESTI Reumatoidni artritis Reumatoidni artritis je sistemna upalna bolest vezivnoga tkiva. racionalnu i adekvatnu terapiju. Prema epidemioloskim istrazivanjima prevalencija joj se krece izrnedu 1% i 2. ~ako su u~mjerena protiv vlastitih "antigena". ugrozavajuCi time njegovu mogucnost privredivanja. sto je znacajna ekonomska steta i za citavu zajednicu. osim uloge (jos nepoznatog) infekcijskog Cinitelja i autoimunosti. mora ukljuciti suradnju mnogih medieinskih i srodnih djelatnika: medicinskih sestara. Time se aktiviraju pokrovne stanice sinovijskog sloja pa se njihov broj povecava. a napose u stijenku manjih krvnih zila izazivajuci difuzni vaskulitis po Citavu tijelu. ru. Klinicari su vee ranije uocili da se ta bolest eesee susrece u vise generaeija iste obitelji nego li u prosjecnorn pucanstvu. ali i iz cinjenice da upravo najteze reumatske bolesti . to su autoantitijela.!ice proliferiraju i djelomice su prekrivene finom mreiom fibrina (raster-elektronskomikroskopska snimka. a njihovo lijecenje i rehabilitaeija zahtijevaju znatne materijalne izdatke. Fassbender) 7 Da 6 . No. Ona. jer mnogi reumatski bolesnici ispadaju iz proizvodnog proeesa (neki postaju i invalidi. Mall' krvne file u sinovijskom sloju zglobne eahurc upalno se mijenjaju (vaskulitis) i trornboziraju. H. Oni moraju biti sigurni i kreativni u individualnom programiranju kinezioterapije i moraju imati mnogo strpljenja. uz lijeenika. psihologa. Ijubavi i razumijevanja prema reumats kim bolesnicima.5% i otprilike tri puta je eeSta u zena nego u muskaraca.pa tako i u nas nastoji se sto vise na edukaeiji lijeenika za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti i za njihovu suvremenu.. u ideal nom obliku. obuhvatiti primjenu mnogih lijekova i postupaka fizikalne terapije.alno lijeeenje moraju se provoditi godinama. tj. a posvuda . defektologa i drugih. katkada i kroz eijeli zivot. pri najvecoj radnoj sposobnosti. Cime i pocinje upala zglobova. ali se najocitije promjene zbivaju na zglo~ov~ma. kljucnu ulogu. Upalni se proces. dakIe. Te bolesti smanjuju radnu spsobnost bolesnika. kako bi ih motivirali da aktivno suraduju u svojem lijeeenju i rehabilitaciji i podsticali ih da ne sustanu u tome procesu koji je nerijetko dugotrajan.one upalne pogadaju osobe u mladoj i zreloj zivotnoj dobi. da one postaju organizmu "strane". vee i za aktivnosri svakodnevnog zivota i uzrokuju jedan od najtezih oblika lokomotorne invalidnosti. sve se vise ukazuje i na ulogu genetike u postanku reumatoidnog artritisa. a potom i sinovitis. Ti jos nepoznati primarni agensi mijenjaju neke bjelancevine u organizmu buduceg bolesnika tako. Pourine sta. No. fizioterapeut mora . u terapiji i medicinskoj rehabilitaciji reumatskih bolesnika imaju fizioterapeuti.dobro poznavati reumatske bolesti i danasnje mogucnosti njihova lijecenja i rehabilitacije. Bolest se javlja u svih rasa i naroda. odvija u citavu organizmu.uzrokuju_ teska anatomska i funkcijska ostecenja koja u velikoj mjen onesposobljuju bolesnika ne sarno za rad. pa organizam protiv njih stvara protutijela. upalu unutrasnjeg lista zglobne eahure (s1. te Socijalna problematika pak proizlazi iz vee spomenute njihove velike ucestalosti. HLAsustava) pokazala su da nosioci amigena DRl i DR4 posjeduju odredenu "sklonost" prema obolijevanju od reumatoidnog artritisa. U novije se vnjeme smatra da mozda postoji vise "artitogenih" Cimbenika (neke bakterije i vise vrsta virus a) koji u predisponiranih osoba mogu pokrenuti patoloske mehanizme koji vode do razvitka reumatoidnog artritisa. pa se razvija imunoloski proces auto-agresije. l). .Etiologi~~ i patogeneza. ovisni 0 tudoj pomoci). Primarni uzrok reumatoidnom artritisu nijepoznat. Sinovitis u pocetnom reumatoidnom artritisu.osim prikIadne licnosti i odredene sklonosti takvome ustrajnom radu . a pocnu se nakupljati i druge stanice ripicne za upalni proees (napose polimorfonuklearni leukoeiti) Slika 1. Stoga se u bogatijim i medieinski naprednim sredinama ulazu veliki napori i sredstva u istrazivanje na podrueju reumatologije. radnih terapeuta. C. pa i mukotrpan. bi sve to uzmogao. Spajanjern auto-antigena s auto-antitijelima (uz utrosak komplementa) nastaju imunokompleksi koji se taloze posvuda.

klimakterij.nJu. . zglobn~ povrsina. a postoji pri svim upalnim bolestima zglobova i kraljeznice. pa i pukne (perforirajuca skleromalacija) te vid bude ostecen iii izgubljen. je bol u zglobovima. koja se obicno najprije javi na sakama: svakog jutra nakon sto se probudi. razarajuCi njiho~e trupo.~l~lma: koje razara zglobnu hrskavicu i kost. te nekroze zbog opstrukcije krvnih fila sto rezultira otovorenim defektima koze (ranama) koje mogu postati "ulazna vrata" za patogene bakterije. no kasnije bude sve jaci i traje bez izazovnih cinitelja citav dan.:e se resice poveca~aJ~ 1 prodiru u zglob. ali se isti osjecaj ponavlja svakog sljedeceg jutra. Teska destrukcija proksimalhanika u zglobovima. no kasnije i zbog inaktivnosti sus~~va za. razoriti c: poprecni at. pojacano znojio. pri rukovanju). Poslije ovog pocetnog razdoblja koje moze trajati razlicito dugo (pa i vise rnjeseci). tako i "jutarnja" zakocenost pogada sve veci broj zglobova i traje sve dulje. kompresivni sindromi kojega perifernog zivca pri prolazu kroz uski kanal gdje ga komprimira upalno tkivo iIi eksudat (npr. Klinicko ocitovanje (dotad latentne!) bolesti moze potaknuti neka fizicka iii psihicka stresna situacija (ozljeda. te u sluznim vrecicarna (burzama). svega 10-15 rninuta. Medu 'paroloskim promjenama izvan sustava za kretanje. na kozi se v . a oko svega toga su upalne stanice. ~retanje. pa moze nastan atla~to-~ksIJ~I~a . ~ tn sloja: u sredistu je fibrinoidna nekroza. Tako u zavrsnoj fazi artritisa moze nastati ankiloza koja je is_prvafibrozna. nastaje tzv. a kako bolest napreduje i postaje teza. Razarnie pocinje tamo gdje se smov~l~sklsloj zglobne cahure hvata za kost (dakle na gramcama zgloba). Osim toga. Isprva je blag pa ga boiesnik osjeca sarno pri pokretima ili na pritisak (npr. Zbog svih tih promjena posve se porerneti normalna biomeSlika 2. . takoder jos uvijek subjektivni simptom. koji buja dalje te moze spojiti okrajke kostiju koje su etmle zglob:. godine zivota. zglobovima. Ovdje valja upozoriti na bitnu razliku izmedu tzv.kad iznenada otece jedan iIi vise zglobova. a potom .. mogu vidjeti i posljedice vaskulitisa u obliku sitnih krvarenja. da bi potom spontano prestala i bolesnik bio bez ikakvih tegoba. da mu se san poremetio. Osim na hanizmu "rupice za gumb". Sljedeci. razvija se granulacijsko tkivo bogato agreslvmm starucama 1 raz~radmI? en. i 45. iii reumatoidni Cvoric zbog kojega sklera omeksa. pa i preko pod neva. tj. rjede eksudativni s malo izljeva. a sam sinovijski sloj hipertrofira. Njena lokalizacija i raspored po kostano-zglobnorn sustavu pri reumatoidnom artritisu 9 8 . Osim u zglobovima. Na oku se moze razviti suhi keratokonjunktivitis. . Ona se najprije ociruje u okrajcima kostiju uza zglobove. sve do subluksacija pa i potpunih luksacija (sl. dolazi do reskih deformaclJa. Proliferacijom stanica s.i razvija se sinovitis.I.. Ti se cvoriCi susrecu otprilike u cetvrtine bolesnika i obicno ukazuju na losiju prognozu bolesti u cjelini. pa oni atrofiraju dijelom zgob toga. pomicanje zuba aksisa prema natrag. 2). teza zarazna bolest. a ~asmJe odlaganjem kalcijevih soli i urastanjern osteoblasta postaje ~ostana.asov ligament (ligamentum transversum atlantis).Na plucima se cesto razvija veci broj reumatoidnih cvorica. isprva sarno zbog upalnog procesa.se sin na s. pa i noc. Ako. I on u pravilu najranije po gada male zglobove prstiju ruku. Zahvaceni zglobovi vremenom postaju funkcijski neupotrebljivi. te neuropatija jednog od perifernih zivaca ruke iii noge uzrokovana vaskulitisom i opstrukcijom malih krvnih zila koje hrane taj zivac. dakle u tetivnim ovojnicama gdje granulacijsko tkivo rnoze izazvati rupturu tetive. Ako pak upalni destrukt~vm proces zahvati spoj izmedu atlasa i zuba aksisa. izmedu 20.}e pak de~tukcija zglobnih povrsina izrazito velika. prema produljenoj mozdini. Medu neuroloskim afekcijama opisane su mijelopatija. te bolesniku remeti san. Prva odredenija smetnja je osjecaj jutamje zakoce-: nosti u zglobovima. Prve tegobe su neodredene: bolesnik obicno tek naknadno spominje da se pri uobicajenim poslovima brze zamarao. sto takoder prinog interfalangealnog zgloba koji je subluksiran: Prst je deformiran po medonosi razvitku deformacija. Kad granulacijsko tkivo ka~nije bu~e pr~zeto ~e~lvom. pojavljuje se prvi objektivni vidljivi znak bolesti: oteklina zgloba. Bolest se najceSce ocituje u zreloj zivotnoj dobi. da je izgubio apetit i mrsavio.to . "upalne boli" koja je trajna.). sindrom karpalnog kanala). Oni su gradeni na karakteristican ~a~m.' Na kostima se tijekom bolesti postupno razvija sve izrazemja osteoporoza. Upalni proces zahvaca i vezivno tkivo misica. porodaj. nje~o. a gdjekad predvecer imao i subfebrilne temperature. Isprva ona traje kratko.subluksacija. bolesnik tesko giba prstima ruku i osjeca ih nabreklima.isprva ~altku~e tumors~om b~Ja. a potom i stopala. a pojava cvorica u miokardu iii na zaliscima moze uzrokovati smetnje provodenja podrazaja iii insuficijenciju zalistaka. panus. na porebrici suhi pleuritis. Ta zakocenost traje neko vrijerne. n~jcesca j: pojav~ potkoznih reumatoidnih cvorica.":e zglobne povrsine.":e ~ uzrokujuCi nastanak uglate grbe (angularnog gibusa). iIi zahvacenost korjenova C-l i C-2 (pri ranije spomenutim promjenarna na gornjem kraju vratne kraljeznice). Pocetak je najceSce postupan: znatno rjede je nagao. oko nje sloj palisadno poredamh starnca. sto izravno ugrozava zivot bolesnika. analogne se upalne promjene zbivaju i u drugim sinovijskim tkivima. tj. upalne se promjene (iako rjede) mogu razviti i u prostorima izmedu dva susjedna kraljeska (spondilodiscitis). a kasnije se sm na cijelu kost. tuga zbog gubitka voljene osobe i dr. i "staticke" boli koja izrazito popusta iIi cak prestaje u rasterecenom polozaju i karakteristican je za degenerativne bolesti zglobova i kraljeznice i za staticke deformacije. zbog inaktiviteta. i na sve kosti skeleta. Na srcu se tijekom reumatoidnog artritisa susrece perikarditis (ali se klinicki rijetko ocituje). Iz sinovijskog se sloja u zglobnu supljinu ~zlijeva eksu?a: (upalna tekucina). da bi se centripetalno prosirio i na ostale zglobove. iako moze poceti i u djetinjsrvu i u starosti. Klinicka slika. a u grkljanu moze upala zahvatiti malezglobove medu hrskavicama i prouzrociti promuklost. skleritis. iako se na prstima ne vidi nikakva oteklina. a drugim dijelom zbog neupotrebe susjednih upaljenih zglobova.

prsta hiperekstenzije. iii deformacija "u obliku slova ZIt (sl. No. Na prstirna ruku iii nogu simetrija ne mora biti posve "stroga": na jednoj mogu npr. Deformacija palca ruke u ceSee od toga taj zglob skrene prema obliku slooa "z". Kasnije. oba koljena itd. a metakarpofalangealni zglob bude izrazito flektiran. Obicno najprije oteknu metakarpofalangealni i/ili proksimalni interfalangealni zglobovi ruku.vrlo su karakteristicni. rnoze u odmaklom stadiju bolesti biti trojaka: ako dominiraju kontrakture i ankiloze u polozaju ekstendiranih prstiju. Tu se deformaciju nazvalo "90 prema 90 stupnjeva". ali je znacajno da su pogodene obje sake. distalni interfalangealni zglob). na obje ruke iii noge: obje sake. . destruktivne promj~ne u ~roksimalnim zglobovima mogu ih dovesti u f1eksiju. U nizu metakarpofalangealnih zglobova obicno se razvija fleksijska kontraktura i prsti se savijaju prema dlanu. do 5.Na raI_TIenu nastaje kontraktura u polozaju adukcije sto. 4). Neke su deformacije karakteristicne za reumatoidni artritis. vuku distalnu falangu u volarnom smjeru i distalni se interfalangealni zglob fIektira. saka poprima izgled "tuljanove peraje" i sposobnost hvatanja je ostecena. Ramena i kukovi obicno budu zahvaceni tek u odmaklijem stadiju reumatoidnog artritisa. napokon. prsta moguce su tri promjene: ukoce Ii se oni u posve pruzenom polozaju. uz ogranicenje svih ostalih kretnji. sake. fleksorne ce tetive povuci distalnu falangu u volarnom smjeru (flektira se. t]. 7 i 8). pa kako kutovima od 90°. oteceni i bolni zglobovi vremenom se i deformiraju. pa nastaje oblik "prsta poput cekica". moze cijelu ruku uciniti neuporabivom. Defonnacija prsta po mehanizmu "rupice za puce". ligarnenti olabavljeni i misici ~trof~r. Ovako dvostruko savijeni prst usporeduje se slikovito s "labudim vratom" (sl. na opip mekane zbog odebljanja zglobne cahure i izljeva eksudata u zglob (za razliku od tvrdih kostanih izbocina pri degenerativnim bolestima zgloba). . proksimalni zglob moze se deformirati u polozaju stika 5. 10 devijacija Slika 4. .U nizu proksimalnih interfalangealnih zglobova 2. Ulnarna prstiju ruke. a ekstenzorne tetive tada povuku distalnu falangu prema dorzalno dovodeci distalni interfalangealni zglob u poloZaj hiperekstenzije. Kad se te dvije deformacije udruze. takva se saka doima kao "devina grba". najvaznija karakteristika zglobnih oteklina pri reumatoidnom artritisu jest njihov simetricni raspored. -Kako palac ima sarno jedan interfalangealni zglob. 11 . stika 6.ina najvaznijeg i funkcijski najdiferenciranijeg dijela lokomotornog sustava. ?bicno ~azvija fl~ksijska kontraktura. Defonnacija 2. oba lakta. kretnja pronacije i sup~nacIJe s~. biti zahvaceni kaziprst i mali prst. Premda moze ponajprije zahvatiti sarno jedan mali zglob.Ako se rucni zglob ukoci. mente.~aziva "negativnom sakom". ali je znacajno da distalni interfalangealni zglobovi gotovo uvijek ostanu postedeni. pa se ta deformacija nazivlje "deformacijom po mehanizmu rupice za puce" (s1. zglobooi su u palacanoj kosti (radijalna devijacija). pa poslije saka oticu rucni zglobovi i laktovi. onda je unatoc smanjenoj sposobnosti mogucnost hvatanja predm~ta ipak ocuvana. ako on krene prema volarno (u fIeksiju). 5). Zbog ranije opisanih patolosko-anatomskih promjena.ah. pa s: ta~va ruka . prsti skrecu na ulnarnu stranu. gledana iz profila. 6). ~a laktu se. taj vremenom najcesce poprima polozaj hiperekstenzije.ca. kadsto sve 'do pravog kuta. pa je dobila naziv mutilirana (osakacena) saka" (sl. uvijek budu zahvaceni isotimeni zglobovi na obje strane tijela. Tijekom bolesti upala se obicno siri s perifernih zglobova centripetalnim smjerom.von. pa se takva ruka naziva "pozitivnom sakom": ako su pak destruktivne promjene u tolikoj mjeri osterile metakarpalne kosti i Falange da s~ o~e realno skracene i svi zglobovi luksirani. ako pak dominiraju deforma~lJe I ukocen~a u fleksiji. dakle. funkcija sake je izgubljena. 3).ogranici. hvatanje rukom je onemoguc~~o. Sporn en uti prodor trohleje posve nalikuje prolazu nekog puceta kroz pripadnu mu rupicu. do 5. ovakva saka u cijelosti daje izgled "cik-cak deformacije". pri cemu trohleja proksimalne Falange moze prodrijeti kroz vezivo zglobne cahure i liga- Slika 3. a okolina lak~a je najcesca lokalizacija potkoznih reumatoidnih c. ta "ulnarna devijacija" osobito je tipicna u ovoj bolesti (sl. takvom se sakom bolesnik uopce vise ne moze sluziti. No. . su prsti tada gotovo uvijek vee u ulnarnoj devijaciji. a gibljivost im se ogranici i osovine kretnji pore mete. t). a tada fleksorne tetive poruke u obliku labudeg vrata. oteklina se ubrzo pojavi na vise njih. Sudb. zbog razaranja zglobova i poremecene mehanike ligamenata i tetiva. a na nogama poslije stopala gleznjevi i koljena. a na drugoj treci i cetvrti. Otekline su vretenaste. onda je to obicno u pruzenom polozaju.

zavrsava kao tesko pokretni iIi posve nepokretni invalid. a rjede genua vara ("O-no~e"). pa se ta dva bitno razlicita prvih falanga izgrizene. ako se u njoj razvije reumatoidni cvorie. Dijagnoza se temelji na podacima sco ih iznosi bolesnik (anamneza) i na obje'ctivnim anatomskim i funkcionalnim prornjenama sto se uocavaju pri preg'-I:. ~rs:l mogu iii svi skrenuti u fibularnu devijaciju (potisnuti valgus~m p~l. Karse izlije medu misice potkoljenice.[astucicl). iIi pak palac skrene u . (rjede i 3. ako mu koja od mogucih visceralnih komplikacija. Na taj nacin dolazi do rupture spomenutih tetiva. tako i pri reumatoidnom artritisu treba nastojati sto ranije postaviti ispravnu dijagnozu. kao da je rijec 0 parezi zivca. Kako bi se dijagnostika reumatoidnog artritisa l. a prisutnost eksudata potvrduje pokus balotiranja patele. naziva se "sindrom glavice ulne" (iIi Backdahlov sindrom).) prst ne mogu vise pruaiti nego bespornocno vise. pa to onda daje prednjern dijelu stopala trokutast izgled ("trokutasto stopalo"). gdje posvuda moze nastati eksudativni tenosinovitis koji se najceSee ocituje na dorzumu sake. ali rernisija nikad nije potpuna. Tako se izmjenjuju faze egzacerebracije i faze remisije. 9). uz postojeci vaskulitis. (rjede jos i 3. sasivanjem tetiva. a patoloske se promjene u svakom novom mahu nadograduju na one prethodne (jer su ireverzibilne) i tako ostecenje zglobova i drugih struktura biva vremenom sve teze. . Pri vrIo obilnom eksuSlika 8. Dijagnoza.od spusn 1 pros m.. Tada ona moze i pri neznatnom opterecenju (hod po stubistu) rupturirati. mehanicki ostecuje glavica ulne koja je granulacijskim tkivom iz rucnoga zgloba nagrizena i nazubljena poput pile. dubine. ostali zglobovi nosticki razluciti. "kurjim okom"!). Zbog upale u ~ijelome. kuku dovodc taj zglob u kontrakturu u a prsti u cjelini skraceni. dok jos nerna tezih ireverzibilnih 0stecenja. nije kauzalno vee je sirnptomatsko i funkcionalno) zapocelo seo ranije.pr~~m) no~m s:. pa i koza koja postaje tanka i naginje defektirna zbog vaskulitisa iIi rnehanickog pritiska izvana. nego i za obavljanje osnovne osobne higijene i fizioloskih potreba.Destruktivne promjene na ssdeni i djelomice ankilozirani. Tijek bolesti obicno nije linearno progresivan.Koljeno obicno vee rano otekne (nakon prstiju na rukama). Jedna nastaje u podrucju rucnoga zgloba. za koju nema uzrocnog lijecenja. a cesto i 4. ili atlanto-aksijalna subluksacija neposredno ne ugroze zivot.ugiasila u razlicitim sredinama. koja znatno otezava hodanje. nastati nekroza i defekt koze (koji se ne Slika 7. Oteklina se jasno vidi po odebljanju gornjeg prednjeg dijela izgloba (iznad patele). Bakerova cista (s1. on ipak cesto umire prije ocekivane prosjecne starosti danasnjeg pucansrva. Rudioloiki izgled mudatu moze njena stijenka rupturirati i eksudat tilirajuceg artritisa sake.' s jedne strane budu nagrizene granulacijskim tkivom iz njihove upalSlika9..metatarzofa~a?geal~. iz litealnoj jami lijevoga koljena. naime. dakle. ako nije lijecen. j= s~ prednji (p~. baze na tromboflebitis. 12 poloZaju f1eksije i adukcije sto je vrlo nepovoljno ne sarno za hodanje.. . uz vee spomenute lezije unutrasnjih organa razvija se i popratna anemija i tako bolesnik. pacijenta ("klinicki status").lzraZItl ~algus . vee ona napreduje na "mahove" u kojima se upalni proces aktivira i nastaju patolosko-anatornska ostecenja. Kao pri svakoj bolesti nejasne etiologije. prsti se deformiraju u fleksiji ("cekicasti prsti") sto znatno ometa nosenje obuce: pritiskom cipele na dorzalnu plohu ovako savijenoga noznog prsta cesto ce.(do pravoga kuta). S Promjene u gleznju pridonose valgusdeformaciji citavog stopala. a s druge ih strane. U tijeku bolesti koljeno naginje f1eksijskoj / kontrakturi (pogotovo ako se lezecern bolesniku pod koljeno podstavlja. valja posebno spomenuti dvije. a smije zamijeniti sa zuljem iIi koza na njima naborana zbog razaranja falanga. oko glavice ulne i po gada ekstenzorne tetive 5. izmedu tih mahova aktivnost bolest se privremeno stisa.Obje navedene lezije valja lijeciti operativno..o~ niz~ popuste i ligamenti. "Mutilirana saka": prsti su skraceni. . Nakupljanjern obilnijeg eksudata u koljenu napunit ce se i straznji recesus koljenskog zgloba. Opce stanje bolesnika postaje postupno sve losije. pa se u poplitealnoj jami izbocuje tzv. a ostali prsti u tibijalnom pravcu. . Ta.ca) koja Je analogna ulnarnoj devijaciji prstiju na ruci. kako bi se i lijecenjem (koje. Bakerova cista u popjene sinovijske ovojnice. Ovisno 0 mjestu i velicini destruktivnih promjena moze se porernetiti i osovina cijele noge: cesee nastaju genua valga ("X-noge"). pa se 5. palac stanja moraju Sto brze diferencijalrio dijagsubluksiran. a tako i potkozno tkivo. Prvi se metatarzofalangealni zglob obicno tako promijeni da palac skrene u poloZaj valgusa. Tad je sva paine kosti su stopljene. funkcijski vrIo nepovoljna lezija. MisiCi duz ruku i nogu tijekom bolesti atrofiraju. otecena i topla te podsjeca karpalne glavice razorene. i 4.) prsta. Americko reumatolosko drustvo je izradilo dijagnosticke kriterije koji su prihvaceni gotovo u svim reumatoloskim sredistima 13 .Kako su i na stopalu cesto najprije zahvaceni mali zglobovi. One. Od promjena na tetivama. metapotkoljenica bolna.Druga moguca lezija pogada Ahilovu tetivu.

lakatni. metakarpofalangealnim iii proksimalnim interfalangealnim zglobovima).teski ".osim prema trajanju jutarnje zakocenosti zglobova . Radioloski nema destruktivnih moze postojati prornjena. osteoporoza. svakodnevnog zivota 4. Kriteriji oznaceni zvjezdicom MORAJU biti prisutni da dopuste uvrstenje u taj stadij. na osnovi tih promjena reumatoidni se artritis moze podijeliti na cetiri "anatomska stadija" (tablica 2). TABLICA 2. Atrofija okolnih misica. medu kojima su os obi to pouzdani brzina sedimentacije eritrocita. ali bez fibrozne iii kostane ankiloze. stadija. reumatoidni faktori. 2. 3. Treba takoder utvrditi i kontrolirati tezinu popratne anernije. ali njihova prisurnost u visokoj koncentraciji. ulnarna devijacija. Dokazuje se pomocu Waaler-Roseova testa i testa aglutinacije cestica lateksa. ali je ogranicen u pro- CvoriCi. promjene (osteoporoza i erozije vidljive na dorzo-volarnim snimkama 4. ali kretnje u njima mogu biri nesto ogranicene. 2.u. Napredovanje destruktivnih promjena na kostima moze se utvrditi i pratiti pomocu rendgenskih snimaka. 4. koljenski. upala) na 3 ili vise zglobova (najmanje na 3 zglobna podrucja istodobno. ·~2. u cervrtine bolesnika izrazito losa jer prkosi svom poduzerom lijecenju i nezaustavno napreduje do teske invalidnosti. metakarpofalangealni. glezanjski i metatarzofalangealni zglobovi). mogu pripadati razlicitim skupinama imunoglobulina. i profesionalne aktivnosti.(tablica 1).1. U malobrojnih bolesnika tijek bolesti je od 15 14 . Sirnetricriiartritis Reumatoidni Reumatoidni Radioloske saka). Stadij 1 . TABLICA 1. KRITERljI Stadij 4 . Kriteriji 3. 1991).objektivno odrazuju rezultati laboratorijskih pretraga. elektroforeza serumskih bjelancevina te prisutnost fibrinogena. U krvi bolesnika mogu se naci i tzv. 3). 5..zavrsni "'1. Ekstraartikularne lezije mekanih tkiva mogu postojati (evoriCi. Bolesnik je sposoban obavljati uobicajene aktivnosti (samozhrinjavanje. I 4. rucni. nje. Radioloski nalaz destrukcije hrskavice i kosti. samozbrinjavanje. 1. profesionalnim i neprofesionalnim Za dijagnozu reumatoidnog artritisa rnoraju biri prisutna 4 od ovih 7 kriterija. Artriris zglobova na saci (oteklina barem jednog zglobnog podrucia u rucnim. prema velikim statistikama. (istodobna oteklina istoimenih zglobnih podrucja). ':'2. DljAGNOSTICKI ZA RE UMA TOIDNI ARTRITIS (Amerideo reumatololleo drustvo. tenosinovitis). Radioloski postoii osteoporoza. razred: Bolesnik je sposoban za uobicajeno fesionalnim i neprofesionalnim aktivnostima. (Postoji 14 "zglobnih podrucja": desni i lijevi proksimalni inrerfalangealni. 2. faktor u serum. otprilike u 50% bolesnika moze se kornpleksnim i pazljivo provodenim lijecenjem potisnuti. Radioloski 2. Prognoza reumatoidnog artritisa je. 1987) zglobova (traje najmanje 1 sat). Kriteriji 1-4 moraju biti prisutni barem 6 tjedana. je ogranicen u samozbrinjavanju. hiperekstenzija). pa privremeno i srniriti upalna aktivnost i u manjoj iii vecoj mjeri fizikalnom terapijom odrzati funkcijska sposobnost lokomotornog sustava. FUNKCIONALNI RAZREDI REUMATOIDNOGARTRITISA (Revidirani kriteriji American College of Rheumatology. pa i u klinicki zdravih osoba starije dobi). S odebljanjem mekanih tkiva ili izljevom u zglobu). razred: 3. Oni nisu posve specificni samo za reumatoidni artritis (pojavljuju se i pri nekim drugim bolesrima. Deformacije zglobova (subluksacija. Vrlo izrazena atrofija rnisica. iii bez Akrivnost upalnog procesa . profesionalne i neprofesionalne aktivnosti). 3. razred: Bolesnik je sposoban za uobicajeno samozbrinjavanje ali je ogranicen u neprofesionalnim aktivnostima. zglobova. tenosinovitis). 1. uz odgovarajuce druge simptome i znakove. 1949). TABLICA 3. jutarnja zakocenost Artritis (t]. ANA TOMSKI STADljI REUMATOIDNOG ARTRITISA NAPREDOVANjA BOLESTI) (Steinbrocker i sur. ema N deformacije uz laganu subhondralnu destrukciju kosti.rani *1. 6: 7. Tezinu funkcijskog ostecenja lokomotornog sustava svrstalo se u cetiri "funkcionalna razreda" (tablica Stadij 3 . C-reaktivnog proteina i nekih drugih "reaktanata akutne faze". podupire dijagnozu reumatoidnog artritisa. Ekstraartikularne lezije mekanih tkiva mogu postojari (cvoriCi. (STADljI Stadij 2 . 3. Medutirn.umjereni *1. razred: Bolesnik aktivnostirna. uz osteoporozu. Fibrozna iii kostana ankiloza.

~rva se ?va cilja pOSt1z. i u to. Ona osobito po gada kraljeznicu. Najvecu vrijednost u stanju remisije ima kinezioterapija. stopalo pre rna potkoljenici pod kutem od 90°. neka imunosupresivna sredstva I dr. lakat u lagan oj fleksiji. Vitulic). a to je osteoporoza. dIan konkavno oblikovan s poduprtim lukovima. Kao treca terapijska mjera (uz medikamentno i fizikalno lijecenje) mogu se tijekom reumatoidnog artritisa poduzeti brojni kirurski zahvati. pa ona nakon odre~enog tr~j~nj~ spontano zasta. a u fazama remisije funkcionalno lijecenje mjerama fizikalne terapije. a tek potom da izvede kretnju. kad su zglobovi oteceni i vrlo bolni. gotovo neizbjeznu nuspojavu pri dugotrajnom uzimanju glukokortikoida. sintetski antimalarici sulfasalazin. odmor i primjena lijekova. kojih je najdragocjenija kinezioterapija. uzimaju li neki od "kortizonskih pripravaka". radi sprecavanja kontraktura. Pravilno namjeltena stopala sljedece: Leideg bolesnika. osim zeljenog ucinka moze irnati i nezeljenih "nuspojava" koje su za bolesnika stetne. a saka poduprta jos i s ulnarne strane kako bi se sprijecila ulnarna devijacija prstiju.ovanp bolesti nastoji se djelovati tzv. ali prakticno ne sa cijele eahure. ultrazvuk ne valja aplicirati tamo gdje je na kostima izrazena osteoporoza. se fazi vise puta na dan moraju svi zglobovi njezno i oprezno pasivno pokrenuti. Dok bolesnik u toj fazi dulje vremena lezi u krevetu. (a po gucnosti i anatomska cjelovitost~ lokom~t?rnog sus. Primjenjuju se razliciti posrupci s analgetskim djelovanjem. Ako je ona ucinjena 17 16 . Stoga boleruke. no to s pocetka cesto nije moguce. Na ovome mjestu valja ukratko naglasiti Slika 11. razumije se da ce u fazama egzacerbacije vaznije biti mirovanje. _P. osim . od. i to sarno glukokortikoidi). pa tada treba izvoditi aktivno-potpomognure kretnje. koljeno u potpunoj ekstenziji (zabranjeno je podmetati jastueic pod koljeno!) (sl. da se smm (III bar ublazi) aktivnost upalnog procesa i da se odrzi funkcijska sposobnost. glava!).:a~a. pa se rakvi zahvati izvode po mogucnosti u rano] fazi bolesti. Preventivnim je zahvatim a eilj sprijeciti nastanak (iIi napredovanje) deformaeija i razaranje hrskavicnokostanih sastojaka zgloba. pa bi pri iole grubljem Slika 10.~i. a potom akcija (prema V. Optimalni polozaj reumatoidnog bolesnika u krevetu je ovaj: rame u laganoj abdukciji. vjezbe izvode u vodi. a napose kinezioterapije. kakvu evrstu kartonsku kutiju) i oslobodeno pritiska pokrivaca odozgo. u srednjem polozaju izmedu unutarnje i vanjske rotacije te u laganoj abdukeiji. ako za to ima uvjeta. radi sprecavanja atrofije. sredstvlma temeljnog lijecenja . kuk neka je ekstendiran (ne dopustiti f1eksijsku kontrakturul). 10). Pri provodenju fizikalnog lijecenja.e~o je na to da se zaustavi (ili bar uspon) napredovanje bolesti. pa se stoga Citav ekstremitet (ruka ili noga) stavi u omce suspenzije. U fazi rernisije bolesti biti ce teziste lijecenja na fizikalnoj terapiji. prsti flektirani za oko 15°. S obzirom na "valoviti'' tijek reumatoidnog artritisa. dvaput u tijeku dana. zglobna upala lokalno ublaziti i krio-oblozima iii kriornasazom. mora se obratiti posebna paznja njegovu polozaju.ne.gnozu. pa tako i ovi nabrojeni. sve terapijsko n~stojanje us~}er. Prema vremenskom terminu u kojem se izvode. krioterapija i u toj fazi daje dobre rezultate. Pritom valja. Akuvnost upale suzhija se nest~roidnim protuupalnim sredstvima (dakle takvima. pa fizioterapeut mora aktivno-potpomognure kretnje izvoditi njezno i pazljivo. 11). Gdjegod je moguce. Njome se uklanja sinovijski sloj zglobne cahure zajedno s upalnim granulacijskim tkivom i panusom. prst na ruci) kako bi bar malo razmaknuo zglobne povrsine. a treci mJeram~ flz~. U teskim slueajevima ipak se moraju primijeniti i kortikosteroidi (sintetski pripravci hormona nadbubrezne kore. noge su pruiene. kako se ne bi razvila kontraktura u polozaju plantarne fleksije (s1.imati na umu da u zglobu vee postoje erozivne promjene i da je hrskavica ostecena. upucene na fizikalnu terapiju valja uvijek upitati. Razumije se da svaki lijek. valja imati na umu narocito jednu. npr. jer ce u slucaju forsiranja doci do refleksnog zastitnog spazma misica pa vjezba nece biti ucinkovita.pocetka blag. n:?- U egzacerbaciji bolesti. No. te prema cilju koji se njima zeli postici. oslonjeno tabanom na neku povrsinu (npr. subrotalna sinovektornija).za pojedinog bolesnika.~OtIV napred. Sve se kretnje moraju izvoditi u rasterecenom polozaju. koja ujedno djeluju smirujuci bol (analgetski). krivnjorn fizioterapeuta.i ne napre~uje dalje. u pocetku bolesti tesko Je predv~djet1 pr~.kovima (od kojih se glukokortikoidi mogu ustrcati i izravno u zglob). zlata.lijeka. Lijecen]« Kako nema uzrocnog . dakIe: najprije trakeija. DoLje: takovog bolesnika doci do frakture neprasnlni poloZaj bolesnika (koljena. moze se. izvodeno njezno. tako da ponajprije oprezno istegne zglob (iii zglobni niz. Za namjestanje udova u takve prikIadne polozaje korisno ee posluziti individualno prilagodene udlage. koja nisu . iii se. Gore: pravilni polozaj boLeizvodenju pasivnih kretnji moglo u snika u krevetu. Najpoznatija takva operaeija je sinovektomija koja se izvodi na zglobovirna i tetivama. a misici ekstremiteta aktivno napinjati. rucni zglob u dorzif1eksiji od 35°. treba dati prednost aktivnoj kretnji. steroidni hormoni). No. snike s reumatoidnim artritisom.u pretezito lijekovima. a t~ su soh. Pri kinezioterapiji valja uvijek postivati granicu boli. vee s njene najvece moguce povrsine (tzv. operaeije se mogu podijeliti na preventivne i rekonstrukcijske.kalno~ hJe~:n!a. pa stoga uvijek valja poduzeti sve raspolozlve terapijske mjere.

pluca). premda se stalno usavrsavaju endoproteze i za druge zglobove. Na retivama se. prema potrebi. borne kosti i slabinske kraljeinice u tijeku ankilozantnog spondilitisa 19 18 . kao i u mnogim drugim kronicnim bolestima. a cesto i mukotrpan.navrijeme. ali i da se poduzetim mjerama ne podaje pasivno. vee se zbiva izravria metaplasticna osifikacija svih njenih vezivnih struktura: prstenovi disku sa. tj. a uz to cesto zglobove kuka i ramena. (Kako je kinezioterapija reumatskih bolesnika poseban predmet i pose ban ispit. spondilartritisa. Bolest obicno pocne simetricnom upalom sakroilijakalnih zglobova zbog koje isprva nastaju uzure na zglobnim rubovima sakruma i ileuma. 15). Postupak lijecenja i rehabilitacije za reumatodinog je bolesnika dugotrajan. za aktivnosti svakodnevnog zivota. vee da bude aktivni sudionik u svome lijecenju i osposobljavanju. Svoj je pak naziv ova bolest dobila po tome. od svih zdravsrvenih djelatnika. 14). Stoga. sto patoloski proces u pravilu dovodi do ankiloze. izvode transpozicije njihova polozaja i toka (npr. svi ligamenti i cahure intervertebralnih zglobova postupno se pretvaraju u kostano tkivo (sl. U postupku edukacije bolesnika posebno je vazna uloga fizioterapeuta. a potom i za profesionalne aktivnosti. Diskusi pri tom obicno zadrzavaju svoju normalnu visinu. pre rna dosadasnjim iskustvima. 13). biti potanko prikazana u drugom udzbeniku). u neposrednom kontaktu sa svojim pacijentom.primjerice na rendgenskoj slici . Stoga nije pretjerano reci da je uloga fizioterapeuta u takvim prilikama podjednaka on oj operatera. a neku ulogu vjerojatno ima i spol jer je bolest znatno cesca u muskaraca. edukacija bolesnika ima veliko znacenje. poslije zahvata treba ga osposobiti za hod. Na kraljeznici su "klasicni" znaci upale manje izrazeni (nema eksudacije ni oteklina). nauciti bolesnika kako da hoda sa stakama. Stoga se danas ankilozantni spondilitis (zajedno sa psorijaticnim artritisom i Reiterovom bolesti te nekim drugim upalama zglobova) ubraja u skupinu tzv. uz vise ili manje izrazenu paraartikularnu sklerozu obje kosti. koje se na rendgenskim snimkama jasno vide kao njezne okomite spone medu trupovirna kraljezaka (sl. Ankilozantni spondilitis Ankilozantni spondilitis je sisternna. a ima za cilj uspostaviti Iunkciju vee znatnije ili jako ostecenoga zgloba ili tetive. ili pak spajanje okrajaka rupturirane tetive. sinhondroze i hvatista misica i tetiva za kosti. na metakarpofalangealnim zglobovima sake i na koljenu. Druga vrsta kirurskih zahvata cini se u kasnijoj fazi bolesti. to ce i tehnika vjezbi u tijeku reumatoidnog artritisa kao i svih drugih reumatskih bolesti. ali je dokazano da je pojava ankilozantnog spondilitisa izrazito vezana uz prisutnost antigena tkivne podudarnosti B27 jer se on nalazi u vise od 95% takvih bolesnika. obicno najcesee. periferni zglobovi ekstremiteta rjede su zahvaceni. totalnim endoprotezama.ne rnoze ni urvrditi gdje je zglob ranije postojao (sl. srce. Uocena je i ucestala pojava bolesti u odredenim obiteljirna. postizu najbolji funkcijski rezultati na zglobu kuka. zglobna tijela nadomjescuju tzv. Potpuno koitano stapanje sakruma. to su rekonstrukcijski zahvati. Obilna iskusrva potvrduju Cinjenicu da je aktivna suradnja kronicnog reumatoidnog bolesnika (ali i drugih reumatskih pacijenata) jedna od garancija uspjeha. moze se razaranje toga zgloba odgoditi za vise godina i time usporiti nastup invalidnosti. Razumije se da se sinovektomijom ipak ne moze djelovati na reumatoidni artritis kao bolest u cjelini. pa i svakodnevno. ili tocnije. kostanog srastavanja dijelova ili Citave kraljeznice i zahvacenih zglobova. pa je ona vezana i uz naslijede (jer se i receni antigen nasljeduje). Sarno se po sebi razumije da je sa svakom od spomenutih operacija najuze vezana i kinezioterapija: prije zahvata valja ojacati misice u podrucju operacije i. pa testovi za njegovo dokazivanje ispadaju negativni. sto u krvnom serumu bolesnika obicno nema reumatoidnog faktora. Bolesnik mora biti ispravno upucen u karakter. s takvim ciljem. za ispravljanje ulnarne devijacije prstiju na ruci). Pri prvim znacima sindroma glavice ulne moze se sinovektomijom na ovojnicama ekstenzornih tetiva sprijeciti njihova ruptura i zaustaviti razvoj toga sindroma. pak. one su nazvane sindezmofiti (za razliku od osteofita pri Slika 12. Jedna od znacajki ove bolesti je ita. 12). Etiologija i patogeneza nisu jos otkriveni. Treba ga poticati da ustraje i ne klone duhom. Njima se. "sero-negativnih" artritisa. a kasnije se postupno razvija ankiloza i koStane gredice potpuno prerastu zglobni prostor tako da se . Patoanatomske promjene. ali uoko10 budu prernosteni kostanim Ijuskama (sl. jer je on. progresivna upalna reumatska bolest koja zahvaca sakroilijakalne zglobove i kraljeznicu. Na zglobovima se. Njena ucestalost u prosjecnorn stanovistu iznosi oko 1-2 promila. Tijekom bolesti mogu biti zahvaceni i visceralni organi (oko. tijek i moguce posljedice svoje bolesti te u postupke kojima se one mogu ublaziti ili izbjeci.

Postoji Ii sakroileitis. bolesnik ce u casu kretnje osjetiti bol u samom sakroilijakalnom zglobu. Bolest pocinje obicno postupno. sto se naziva predspondiliticki stadij ankilozantnog spondilitisa. ali je taj (za razliku od reumatoidnog artritisa) rjede erozivno-destruktivan. Ankilozantni spondilitis: okoNapokon. i tad a mu bude bolje. stoga ga treba zarnoliri da svojim prstom 20 21 . izmedu 18. G. pa se citav prsni kos ukruti. 17). a Slika 13. prednji uveitis) koji cesto recidivira i putem sekundarnoga glaukoma moze prouzrociti osljepljenje. najcesce na kalkaneusu. u ranim jutarnjim satirna koja probudi bolesnika i pracena je neugodnim osjecajem ukocenosti. hvatista kratkih rotatora kuka na velikom trohanteru. tako da se lumbalna lordoza izravna. hrskavicni spojevi medu kostima. katkad vee u samom pocetku bolesti. Na trupovima kraljezaka nastaje znatna osteoporoza (s1. Tijekom bolesti ona se izoblici. na ramenu cesee nastaje fibrozna kontraktura. kraljeznica se na rendgenskoj slici (u a-p projekciji) doima kao stap sa mjestimicnim odebljanim prstenovima. leus pulpozus. Usporedno ankiloziraju i kostovertebralni zglobovi. Sindezmofiti se najranije opazaju u torakolumbalnom prijelaznom dijelu kraljeznice. moze na spondilitisa (iz zbirke H.degenerativnim bolestima kraljeznice i zglobova). vee kojemu se vidi posoemasnje okodise abdominalno. Na hvatistima tetiva i rnisica za kosti razvija se. Moze se javiti entezitis. ali se kasnije pros ire na citavu kraljeznicu koja tako postaje jedan kostani stap. Tipicne lokalizacije entezitisa pri ankilozantnom spondilitisu su hvatista Ahilove tetive za kalkaneus. Maceracijski preparat na bolesnik vise ne moze kostalno disati. pa se usporeduje s bambusovom trskom. mrsavi. Bolesnik se tada nevolj-ko osjeca. koja se smanjuje "razgibavanjem"!). Kako su trupovi pojedinih kraljezaka na svojim stranama lagano uleknuti (konkavni). no te promjene su rjede i javljaju se rek u odmakloj fazi bolesti. Ta je tegoba uzrokovana upalorn sakroilijakalnih zglobova. Klinicka slika. Razumije se da takva kraljeznica vise uopce nije gibljiva. koji se nerijetko pripise spustenim stopalima i ne misli se na mogucnost upalne reumatske bolesti. (Ovo je jedini oblik krizobolje. a na plucima fibroza gornjih reznjeva. Na oku moze nastati akutna upala sarenice (iridociklitis. a cesce brzo vodi u kostanu ankilozu. kojoj se ne moze utvrditi pravi uzrok i koja se spontano smiri za nekoliko tjedana. Shematski prikaz nastajanja bolesnik legne potrbuske. a drugom obuhvati jedno (a potom na isti nacin drugo) boJesnikovo koljeno koje je flektirano pod pravim kutem. Na kukovima se razvija upalni proces. Na srcu se moze razviti upala uzlazne aorte s insuficijencijom njenih zalistaka. Jos prije patoloskih prornjena na samoj kra-ljeznici mogu se javijati neke druge tegobe i znaci. koju je vee u toj fazi cesto moguce dokazari tzv. i 35. 18). hvatiste rnisica kvadricepsa na tuberozitasu tibije. Ta smetnja obicno navede bolesnika da ustane i malo se razgiba. Unatoc izrazito "osifistanje kraljeinice kod ankilozantnog cirajucern" karakteru ove bolesti. ucini hipereksrenziju kuka). pocinje spondiliticki stadij (sl. a okostali anulusi diskusa lagano ispupceni. a ocituje se najcesce u mladih muskaraca. obicbendera). 16). pa snazno odigne bolesriikovo bedro od podloge (tj. Moze doci i do up ale nekog veceg zgloba. iridociklitis katkad moze stanje anulusa fibrozusa uZ odriani nukbid prvi znak ove bolesti (s1. porerneti mu se spavanje i ima neodredeni osjecaj "da je bolestan". Sinhondroze (tj. ali i mnoge druge. moze potrajati i koju godinu. Prvi simptom je bol u krizima. gubi tek. kod opisa reumatoidnog artritisa). izraiena je osteoporoza Nakon odredenog vremena koje slabinske kraljeinice. obicno sarno jednoga i to najcesce koljena iii gleznja. upalno-osificirajuci entezitis koji se na tim mjestima ocituje kostanim izdancima poput siljka iii ostruge. Fasskraljeznici nastati i spondilodiscitis. no u torakalnom dijelu. jednom svojom rukom fiksira zdjelicu pritiskorn na sakrum. Mennellovim hvatom (modificiranim prema Ottu): Slika 15. a i atlanto-aksijalna dislokacija (0 ovim dvjema lezijama v. SLika 14. a torakalna kifoza i cervikalna lordoza pojacaju. a to su simfiza stidnih kostiju i manubrio-sternalni spoj) takoder kostano srastu. a ispitivac sindezmofita (na profilnom crteiu slabinske kraljeinice). godine zivota.

Pri drugom nacinu bolesnik stoji u istom stavu. treba uciniti ciljanu rendgensku snimku jer se upalne promjene na tome mjestu vee vrlo rano mogu urvrditi.. "indeks sagitalne gibljivosti" koji se mjeri posebiee na vratnoj.pokaze. poput tetive na strelicarskom luku. 22 Artritis Sinhondr. Stoga se za utvrdivanje sagitalne gibljivosti kraljeznice upotrebljava i tzv. u lumbalnoj kraljeznici (npr. bolesnik uspravno stoji s pruzenim koljenima i po mogucnosti naslonjen na zid (da se kontrolira eventualna popratna antefleksija iii ret- kontrolira eventualna popratna antefleksija iIi retrofleksija trupa. 19). Na svakome tome dijelu odrede se gornja i donja granicna locka (i oznace olovkom). Slika 18. Najranije se ograniCi sposobnost laterofleksije. Fassbendera). 23). jer je neposredno ispod vertebre prominens). sto erta koja spaja obje ilijacne kriste. Razlika izmedu te dvije oznake pokazuje sposobnost laterofleksije. vratnog kraljeska. 20). a ispitivac centimetarskom vrpeom izmjeri razmak od vrska bolesnikova srednjeg prsta do poda (sl. sto treba sprijecitil). Sa sakroilijakalnih zglobova upalnoosificirajuci se proces siri na kraljeznicu najcesee odozdo prema gore. utvrdeno je da taj razmak normalno mora iznositi najmanje 13% bolesnikove tjelesne visine (primjer: u osobe visoke 180 em razmak medu ertieama mora iznositi najmanje 23 em. tj. a donja se pomocu centimetarske vrpee oznaci 30 em nize od gornje. pa se sagne u jednu i potom u drugu stranu koliko god moze. zbog ostecenog diska!). di[uzna osteoporoza (iz zbirke H. njena inklinacija i reklinaeija. a ispitivac oznaci dokle se tada vrsak srednjeg bolesnikova prsta spustio nanize. Pri tome se kod nagiba ustranu javlja jedan karakteristicni znak: paravertebralni misici na onoj strani na koju se bolesnik nagnuo. pojacana torakalna kifoza. G. kako nas ne bi zavarala bol u sredini. Sagibanje prema naprijed moze se globalno procijeniti mjerenjem razmaka izrnedu prstiju spustenih ruku i poda (51. Potom se postupno ogranicuje i sagitalna gibljivost kraljeinice. refleksno se kontrahiraju i pipaju se tvrdo napeti. ali ta mjera ne pokazuje vjerno samu savitljivost kraljeznice nego obuhvaca i gibljivost kukova. a dijelom i ramena. pa u drugu stranu. Na lednoj je gornja tocka spinozni nastavak 1. lednoj i slabinskoj kralieznici (s1. Na slabinskoj kraljeznici zabiljezi se najprije donja granicna tocka. Karakteristican izgled kraljef. sijece kraljeznicu u visini spinoznog nas- ~ Iritis . dokle mu seze vrsak srednjega prsta spustene ruke. 51.22).: Slika 16.21). Znacajni elernenti "predspondilitickog stadzja" ankilozantnog spondilitisa. Potorn bolesnik ucini maksimalno mogucu laterofleksiju u jednu. Znak "tetive na luku" (opis u tekstu): lijevo negatiuan. Objektivno se opseg moguce laterofleksije moze izrnjeriti indirektno. na dva nacina. a ispitivac najprije u tom stavu oznaci olovkom na bolesnikovu bedru. umjesto da se relaksiraju kako je to normalno. gdje ga je zaboljelo.~. izraunana slabinska lordoza. i hvatista rano kasnije Slika 17. a paravertebralni su misiCi napeti kao njegova tetiva (sl. a donja spinozni nastavak 7. lumbalnog kraljeska (nade se po tome. Ako pokus Mennellovim hvatom ispadne "pozitivno" (dakle pojavorn boli u sakroilijakalnom zglobu). a to je spinozni nastavak 5. Na vratnoj je kraljeznici gornja tocka protuberantia occipitalis externa. prsnoga kraljeska (lako se nade. 23 + . Znacajni elementi u "spondiliti{kom stadiju" ankilozantnog spondilitisa Slika 19.nice u odmak10m stadiju ankilozantnog spondilitisa: okoitali prsteni diskusa i ligamenti. pa se tako uz bolove ogranicuju i kretnje kraljeznicom. Pri prvome. Taj se znak i zove "znak tetive na luku": ustranu nagnuta kraljeznica savijena je poput luka. desno pozitiuan.

na lednoj 5 em.Slika 20. velicina tog razmaka. tj. torakalna kifoza pojacava. . Slika 21. pa se i spomenuti fenomen u bolesnika naziva "fenomen gumene lopte". pa se sad centimetarskom vrpeom izrnjeri vodoravni razmak izrnedu straznje plohe lubanie.rat. Pridruzi Ii se u kasnijem stadiju jos i artritis kojeg perifernog zgloba (a vrlo rijetko cak i poliartritis koji moze zahvatiti i male zglo- tavka 4. vee omogucuju objektivno pracenje bolesnika tijekom rehabilitaeijskog postupka. iz profila (sl. a potom da ucini najvecu mogucu reklinaeiju.mora saviti koljena. Slika 22. Promatra Ii se bolesnika. Procjena laterajleksije torako-lumbalne kraljeinice mjerenjem razmaka izmedu srednjaka spustene ruke i poda.ega). a osobito ocjenu djelotvornosti provodene kinezioterapije. i zida iza nje ("razmak okciput-zid"). sve se izrazitije javlja abdominalno disanje. a potom u maksimalnom ekspiriju. Sve se to cini u uspravnom stavu bolesnika. u muskaraca u razini prsnih bradavica. U zdrava muskarca on gibljivosti na vratnoj.1umbalnog kraljeska. indeksi i fenomeni nemaju sarno dijagnosticko znacenje. dok je kraljeinici (podroban opis u tekstu). Globalna procjena inklinacije torakolumbalne kraljeinice mjerenjem razmaka izmedu srednjaka spustenih ruku u pretklonu i poda. Tijekom bolesti postupno se deformira eijela kraljeznica: lumbalna se lordoza izravnava. Nju se ocjenjuje mjerenjern "indeksa disanja" centimetarskom vrpeom. dakako. a prsni kos bude spljosten. dok se rotacija torakolumbalne kraljeznice orijentaeijski ocjenjuje pomieanjem ravnine ramenog pojasa ulijevo i udesno uz fiksiranu zdjelicu. Razlika izmedu tih dviju vrijednosti je indeks Slika 23. Usporedo s ogranicavanjem torakalnoga. Afekeijom ramen a citav se rameni pojas povija prema naprijed. Postpuno okostavanje kostovertebralnih zglobova umanjuje respiratornu pomicnost prsnoga kosa. elevacija ruku ogranicuje. Mjeri se opseg prsnoga kosa pri maksimalnom inspiriju. onda takav stay nalikuje "stavu skijasa" (pa se tako i naziva). Afekeijom kukova. Rotacijske kretnje mogu se na vratnoj kraljeznici izmjenn polukruzmm kutomjerorn.ne kraljeznice izrnjeri se pak tako da se bolesnik u uspravnom stavu nasloni na zid iza sebe. Sagitalna se gibljivost vratne kraljeznice moze odredi~i na jos jeda~ naci?: Inklinacija se utvrdi mjerenjem razmaka izrnedu brade (donjeg ruba mandibule III mentuma) i gornje erte jugularne incizure na sternumu. oni dolaze u polozaj fleksije i adukeije pa bolesnik . Mjerenje "indeksa sagitalne disanja. pa se trbusna stijenka pri udisaju izbocuje. a pri izdisaju uvlaci.kako bi mogao uspravno stajati . a potom gornj~ 10 em iznad donje. Tijek bolesti. dakle razmaka "mentumjugulum". 24). Drugi naCin procjene laterojleksije torakolumbalne kraljeinice (postupak je opisan u tekstu). Neki su reumatolozi tu pojavu usporedili s mijenjanjem oblika gumene lopte kad ju se stiska i opusta. Reklina~ija v. Tad ga se zamoli da ucini najvecu mogucu inklinaciju. pri najvecoj mogucoj inklinaciji glave i vrata. pa se na isti nacin izmjeri za koliko su se centimetara isti razmaei sada smanjili ("reklinaeijski indeks"). ne OVISI sarno 0 gibljivosti vratne kraljeznice. Sve navedene mjere. a u zene tik iznad dojv • •• ••• v • 24 25 . vee i 0 zakrivljenosti torakalne kraljeznice. pektoralni se misiCi skracuju. u :lena nesto manji. ki. on normal no iznosi na vratnoj kraljeznici barem 10 em. prsnoj i slabinskoj mora iznositi najmanje 7 em.:koja se tije~om bolesti razvija. a eervikalna lordoza ostaje ista ili se pojaca (jer bolesnik nastoji zadrzati glavu u reklinaeiji kako bi mogao gledati ravno preda se). nagne glavu i vrat prema nazad koliko najvise moze. Zbroj inklinacijskog i reklinaeijskog indeksa daje "indeks sagitalne gibljivosti". u odmaklom stadiju bolesti. neposredno ispod nj. 0 hiperkifozi. . pa je 5. pa se centimetarskom vrpeom izmjeri za koliko su se centimetara uertani razmaei povecali ("inklinaeijski indeks"). a na slabinskoj barem 6 em.

Postoje i dijagnosticki kriteriji za ru bolest (tablica 4). Sportovi razne vrste i raznih tehnika korisni su. Pripravci kortizona nisu indicirani.bove ruku i nogu). iii kriterij broj 6 uz bar jedan klinicki kriterij. iii pred~J~ ~velt1s)'. treba opisanu kinezioterapiju potpuno prekinuti i nadalje sarno .Lijekovi sluze sarno za suzbijanje boli i srnirivanje upale. pa Je onda invalidnost tim teza. aparatom "minerva". Prognoza ove bolesti je nesigurna. Putem sekundarnoga glaukoma moze doci do gubttka vida.ecidivima mijenjati lokalizaciju. ali se daju lokalno u oko pri iridociklitisu. Promjene na srcu cesto ne izazivaju posebnih teskoca pa se katkad otkriju tek posmrtno (pri obdukciji) . te na kukovirna i hvatistirna. osobito u ranoj fazi bolesti. 0 suradnji bolesnika s lijecnikom i fizioterapeutorn te 0 komplikacijama kao sto su iridociklitis. Radioloski dokaz obostranog sakroileitisa. pa se primjenuju tzv.J?S pflJe spondilitisa. a mogu se primijeniti i lokalne infiltracije sintetskim glukokortikoidima. valja odmah prekinuti kinezioterapiju i bolesnika uputiti oftalmologu. (iii nalaz njegovih posljedica). razgibati se i obvezatno uciniti nekoliko kretnji reklinacije kraljeznice ("dobro se protegnuti") i dubokih udisaja. atlanto-aksijalna dislokacija. sare~lcveo~a (iritis. . jer se razorni proces spondilodiscitisa inace ne moze zaustaviti. a takoder i pri akutnom entezitisu. Ogranicena KRITERljI ZA ANKILOZANTNI SPONDILITIS u krizima. u podrucju prsnoga kosa.:efak inval!d: ~ ~omu se redovito javljaju i entezitisi na razlicitim mjestima koji cesto recidiviraju. Laboratorijski se obicno nade ubrzana sedimentacija eritrocita kao odraz upalnog zbivanja. U sklopu medicinske gimnastike nacelno su najvaznije tri skupine programiranih vjetbi: vjezbe kraljeznice (po segmentima). izuzev izrazitih fizickih napora. a recidivi nastaju 1 ~akon. koljenu). osobito stoga sto bi pogorsali osteoporozu kraljeznice koja je u to] bolesti neizbjezna. Ograniceno sirenje prsnoga kosa. jer te vjezbe. ako se nade 4 od 5 klinickih kriterija. uz terapijski. fotofobija (nernogucnost gledanja u --------_. . veliki su izgledi da bolesnik ostane uspravan i (makar ograniceno) gibljiv. kao i svakodnevne navike bolesnika. U slucaju kojeg perifernog artritisa s eksudatom u zahvacenorn zglobu (npr. Odrzavanju gibljivosti i izbjegavanju izoblicenja kraljeznice valja prilagoditi i profesionalne aktivnosti. treba nekoliko puta tijekom radnog vremena ustati. Bol i zakocenost 2. bolje. uvid u vrstu i opseg patoloskih promjena na sakoilijakalnim zglobovima i kraljeznici. TABLICA 4. Karakteristiino mijenjanje bolefunkcijskom pregledu bolesnika. "nesteroidni antireumarici" (dakle oni koji nisu steroidni hormoni). bez obzira na opsanost da ce u tom vremenu proces okostavanja ostaloga dijela kraljeznice napredovati. a cisticno-fibrozne promjene pluca (koje su uvijek bilateralne i lokalizirane u vrscima oba pluca) rijetka su i kasna komplikacija. Najvaznija i najdje1otvornija terapijska mjera pri ankilozantnom spondilitisu je trajna i uporna kinezioterapija.yOnmoze biti p~sve rana pOJ~va. ali obicno :ecl~lV1rap~ ~ls. 5. Na radnome mjestu bolesnik ne bi trebao stalno biti u po gnutom polozaju niti neprekidno sjediti pa ako ga njegovo zvanje na to sili. vjezbe kukova i ramena te vjezbe disanja. Kako se iridociklitis moze izlijeciti ako se navrijeme prepozna. po mogucnosti bez jastuka iii sarno s malim jastucicem pod vratnom kraljeznicom. no vecinorn ovisi 0 trima cimbenicima: 0 vremenu postavljanja dijagnoze. pa i lezanje. 27 ) 26 . i jesu Ii kukovi jos posve gibljivi. pa i citave polovine glave na toj strani. bolesnik postaje . dugogc:dlsnJeg. koja traje 3 mjeseca i ne popusta u mirovanju. jednako kao i opcenita fizicka aktivnost. 4. potrebna je lokalna krioterapija. . Utvrdi Ii se. Prethodno preboljeli iii sada aktivni iridociklitis 6.Opazi Ii se nastanak iridociklitisa. a u vecine bolesnika prisutan je i antigen tkivne podudarnosti HLA-B27. a na kalkaneusu mogu privremeno posve onemoguCiti hodanje. a vratnu kraljeznicu imobilizirati barem Schanzovim ovratnikom iIi. a kostalno disanje slobodno. Nikako ne valja stavljati jastuk pod koljena (sto se inace rado cini pri bolovima u koljenu i kuku!) i cesce treba lezati potrbuske jer se time onemogucuje nastanak fleksijske kontrakture u kuku. DljAGNOSTICKI 1. a oko je crvenkastoupaljeno i zjenica je suzena. Lijeien]e. Od promjena izvan I~~om<:t?rnog sustayva~a!cesca Je upala. Lezaj mu mora biti ravan.Ako dode do spondilodiscitisa potrebno je privremeno mirovanje. 'v y. . snikove posture tijekom (napose nelije/eRendgenske slike dat ce dobar nog) ankilozantnog spondilitisa. imaju i sigurni preventivni ucinak. vazno je znati njegove simptome: postoji jaka bol u podrucju zahvacenog oka. y' Dijagnoza je sigurna._svjetlo). gibljivost slabinske kraljeznice.bol~vanp.eputa: :z:ahvacajedno ok?~ ~h moze u r.izvoditi vjezbe disanja i odrzavati kretnje u kukovima i ramenima.uz veliki oprez . Dijagnoza ankilozantnog spondilitisa temelji se na iscrpnoj anamnezi i podrobnom klinickom Slika 24. iridociklitis. pod nadzorom i uz pomoc fizioterapeura. Bolesnik mora dobro nauciti i usvojiti sustav vjezbi. neovisno 0 tome je Ii disanje vee ograniceno iii jos nije. pak. Prepozna Ii se bolest dovoljno rano. atlanto-aksijalna dislokacija i periferni poliartritis. a psiholoski ispravno provodenom podukom treba ga uvjeriti u neophodnost svakodnevnog vjezbanja kroz Citav daljnji zivot. Sve ih treba temeljito izvoditi od samoga pocetka. kad jos nema deformacija i kad je kraljeznica jos gibljiva. Bol i zakocenost 3.

godine. U retritis (upala mokracne cijevi) obicno je prvi znak. napose klamidije. iako moze biti i obratno. pa se nazivlju parasindezrnofiti. gdje nastaje hiperkeratoza i ljustenje (keratodermija blenoragika). U pocetku moze biti zahvacen sarno jedan zglob. ali moze proci i blago pa se ni oe zapazi. cesto povezana s antigenimatkivne podudarnosti B13. nego se upala zgloba razvija naknadno. Nije. a ponekad Reiterovom sindromu prethode proljevi ili dizenterija. a tada su i nokti psorijatski promijenjeni: zadebljani su. ali nije posljedica spolne zaraze. Kao kod svih artritisa povezanih s tim antigenom. kortikosteroida te obas- javanjern ultraljubicastim zrakama. Karakteristicna je kombinacija triju simptoma: uretritisa. Na sakama su karakteristicno zahvaceni svi mali zglobovi prstiju. 1916.). ali i druge. a oko 30% bolesnika kronicni periferni artritis. Bl7 i B37. dok upale sluznica zahrijevaju lokalne terapijske rnjere (ocne kapJjice. Prognoza je vecinom povoljna. elektrode se ne smiju postavljati na psorijaticno promijenjenu kozu. Konjunktivitis nastupa akutno i cesto recividira. Tijekom bolesti moguce su i komplikacije na oku. Oznacena je dobro ograniceni~ crvenkastim mrljama na kozi. uroloske dezinficijense i higijenu mokracnih putova i dr. moze medu njima biti pogodeno samo jedno koljeno ili sarno jedan lakat. mali zglobovi i tetivne ovojnice. no kako u krvi najcesce nema reumatoidnog faktora. ali se moze ocitovati i kao poliartritis. Zahvaca obicno mlade rnuskarce. sto je estetski ruzno i ometa bolesnika u kontaktu s drugim osobama. zglobna se bolest lijeci slicno kao reumatoidni artritis. Uzrokom ove bolesti danas se smatraju neke infektivne klice. Nesto rjede mijenja se i koza na dlanovima i tabanima. hidroterapija i hidrogimnastika nisu dopustene u bazenima s "obicnorn" vodom (zbog dodatka dezinficijensa koji bi iritirali bolesnu kozu). Zatreba li elektroterapija. Upalni karakter ove bolesti potvrduju i oeki laboratorijski nalazi (npr. pa citav prst odeblja i doima se kao kobasica ("kobasicasti prst"). i artritis. 5to ih je prvi opazio i opisao njemacki vojni lijecnik Hans Reiter. kao sto su iritis. pa premda je uvijek zahvacen istodobno veci broj zglobova. no sakroileitis nije tako pravilno simetrican a sindezmofiti nisu tako njezni i usko priljubljeni uz kraljeske vee su obicno nezgrapni i u sirem luku obilaze intervertebralne pros tore jer nastaju osifikacijom perivertebralnog veziva (perirahisa). javljaju cak u 30% bolesnika. pa i koje godine. a kozna lokalnom i sustavnom primjenom retinoida. dakle i distalni interfalangealni. Prognoza ove bolesti je nesigurna. Reiterova bolest u prosjecnom pucanstvu nije cesta. Fizikalna se terapija provodi slicno kao kod drugih oblika upale zglobova. S perifernih zglobova upala se rnoze prosiriti i na kraljeznicu (psorijaticni spondilitis) na kojoj nastaju ankilozne ~romjene slicno kao kod ankilozantnog spondilitisa. Lijecenje obuhvaca primjenu nesteroidnih protuupalnih lijekova. Artritis se obicno javlja nekoliko tjedana nakon uretritisa. ali cesro losa zbog opseznih deformacija. U bolesnika s psorijaticnim artritisom obicno su i kozne promjene najjasnije izrazene u okolini zahvacenih zglobova. i razvija se progresivni poliartritis slican reumatoidnom artritisu. Simetrija zglobnih afekcija ne mora biti tako pravilna kao pri reumatoidnom artritisu. nalik onima kod ankilozantnog spondilitisa. moze i kod Reiterova sindroma doci do afekcije sakroilijakalnih zglobova i kraljeznice. Moze zahvatiti jedan veci zglob (obicno glezanj ili koljeno). pa se obicno najprije pomisli na zarazu gonorejorn). U novije se vrijeme u akutnom pocetnom stadiju daju i antibiotici. Cesro su razaranja kostiju uz zglob vrlo opsezna. Bolest zahva. pokrivenima bjelkastim ljuskama koje se lako skidaju i doimaju se kao vostane. krhki s nepravilnim rubom. pa i tu kinezioterapija ima najvece znacenje. s ankilozirajucim promjenama. Odredenu ulogu ima i prisutnost antigena HLA-sustava. a tek se kasnije prodruzi artritis. iako se ocituje pecenjem. u 5% bolesnika zahvacena je sarno kraljeznica (i sakroilijakalni zglobovi). 29 28 . One se ne nalaze u upaljenom zglobu. bolovima pri mokrenju j gustim zuckastim iscjetkom. vee 0 posebnom klinickom entitetu. Psorijaza je nezarazna kozna bolest nepoznata uzorka. konjunktivitsa i artritisa. cak i nalik na reumatoidni artritis. No. sve navedene promjene su najvecma prolazne. Reiterov sindrom Osebujni sklop promjena. a za prognozu su znacajne i kozne promjene jer psorijaza moze i sarna imati razliciti tijek (eritrodermijska i pustulozna psorijaza predstavljaju vrlo teske bolesti). ali na psorijazu povoljno djeluju morska i sumporna voda. Velike statistike kazuju da sarno 3% bolesnika razvije ankilozu kraljeznice. episkleritis i suhi keratokonjunktivitis i one se. stoga se u novije vrijeme govori 0 "reaktivnorn artritisu". ubrzana sedimentacija eritrocita). i to B27. a nema perifernog artritisa. U manjem broju bolesnika bolest uzima kronican tijek. njen pocetak mogu izazvati nepovoljni cimbenici okoline (uretritis se moze javiti i neposredno nakon snosaja. Zbog psorijaze. najzad se smiri. koji vodi u tesku invalidnost. Cesto na jednome prstu budu istodobno upaljeni i oteceni. te naftalan. no u vecine se bolesnika razvije periferni poliartritis. Sto se tice primjene lijekova.~a osobe oba spola u zreloj zivotnoj dobi. . konjunktivitis. Katkad se upala prosiri na sluznicu glansa penisa (balanitis circinata). ova se bolest danas svrstava u skupiou "seronegativnih spondilartropatija". Cesce prethodi psorijaza. prema nekim izvorima. rijec 0 slucajnoj koincidenciji dviju bolesti.Psorijaticni artritis Psorijaticni artritis je zasebna upalna bolest u kojoj je poliartritis udruzen s koznom bolescu psorijazom. Prema podacima iz velikih statistika. pa se klinicka slika dopunjuje njenim ukocenjem i deformacijom slicno kao kod ankilozantnog spondilitisa. pa je u ovoj bolesti razvoj "mutilirane sake" osobito karakteristican. dakle. kao "reakcija" na infekciju. koji se moze ponavljati nekoliko puta u razmacima od vise mjeseci. pa traje nekoliko tjedana. nosi jos i danas ime prema tom autoru i nema latinskog naziva. U nekih 40-50% bolesnika tijekom vremena bude osim zglobova zahvacena i kraljeznica. • Lijecenje mora biti usmjereno u dva pravca: na koznu i na zglobnu bolest. zutkaste boje.

No. pri afekeiji koljena. rjede. Nerijetko artritis pogodi samo jedan zglob. Pri oligoartikularnom obliku potreba za lijekovima je obicno manja. Primjena ultrazvuka na zglobove nije dopustena. Tijek bolesri pri poliartikularnom obliku juvenilnog artritisa gotovo je jedank kao kod reumatoidnog artritisa odraslih osoba. 31 . godine zivota. Prognoia je ovdje znatno bolja. oprezan. pa se upravo prema nacinu pocetka razlikuje tri oblika juvenilnog kronicnog artritisa. odredenom broju bolesnika prijeti opasnost od iridociklitisa koji cesto reeidivira 30 Lijecenje obuhvaca primjenu medikamenata slicno kao pri reumatoidnom artritisu odraslih. U fizikalnom lijecenju treba vazda imati na umu da je rijec 0 djetetu kojemu kostur jos nije sazrio i dovrsio rast. vremenski su ogranicene i ne ugroZavaju zivot malih bolesnika. moze doci do ubrzanog rasta kosti zbog "podrazajnog'' utjecaja upale zgloba na epifiznu zonu rasta. ali ocne komplikacije valja pazljivo lijeciti. a narocito upravljanje vozilima. izazivlje i dodatne bolove. naginju razvoju sakroileitisa i koksitisa i u njih ovaj oligoartikularni oblik artritisa nerijetko prelazi u spondilartropatiju nalik ankilozantnom spondilitisu koji onda u odrasloj zivotnoj dobi dalje napreduje . Ankiloza intervertebralnih zglobova vratne kraljeznice pak ogranicuje gibljivost tog dijela hrpteniee. Razlika je u tome. koreja.000 djeee.Juvenilni kronicni artritis Juvenilni kronicni artritis je upala zglobova koja zahvaca djeeu i mladez razlicita uzrasta i oba spola. Oni pak bolesniei s ovim oblikom bolesti. koji su nosioci antigena HLA-B27. Na nj otpada oko 40% od ukupnog broja bolesnika. opisane aktivne faze ovog oblika bolesti. naziv te bolesti je rheumatic fever. a napose su im kratki prsti na rukama. poliartikularni je cesCi u djevojcica. u Sjedinjenim Americkim Drzavama boluje otprilike 70. pa temporo-mandibularni zglobovi i intervertebralni zglobovi vratne kraljeznice. dok su testovi na reumatoidne Iaktore obicno negativni. makar se mogu ponavljati. a cesto postoji i artritis na vise zglobova koji moze biti prolazan.u predisponiranih osoba s odredenim imunoloskim statusom . Cjelovita klinicka slika moze obuhvatiti . Bolest moze poceti na razlicit nacin. a najznacajniji klinicki znaei su poliartritis. po velikim statistikama. sto nije dobro jer izraz "grozniea" moze znaciti i zimicu (eng!. potkozni cvoriCj i promjene na kofi nazvane erythema marginatum. Zbog afekcije temporo-mandibularnog zgloba mandibula zaostaje u rastu. zglobovi. na ovaj oblik bolesti otpada oko 10% bolesnika. Ovdje ima radna terapija osobito znacenje. Sistemni se oblik juvenilnog kronicnog artritisa javlja u djece oba spola. a ako ti zglobovi ankiloziraju ogranici se ogucnost otvaranja usta i uzimanja hrane (nernocnost grizenja. dakle vrucica (eng!. obicno izrnedu 5. kako se prevelikom dozom ne bi dodatno ostetila (iIi podrazila) epifizna zona rasta kosti. a to je funkeionalni polozaj (opisan kod reumatoidnog artritisa). karditis. dok je za reumatsku vrucicu upravo karakreristicna visoka tjelesna temperatura. sarno sto s primjenom pripravaka kortizona valja biti vrlo suzdrzljiv jer i oni utjecu na rast kostiju i njihov kalcijski sadriaj i izazivaju cesce i teze nuspojave nego li u odraslih. Ranije se za tu bolest cesro upotrebljavao naziv reumatska grozniea.os i eksudativnu upalu porebriee i osreja i tada je doista rijec 0 teskom bolesniku. pa i s obzirom na buducu funkeiju zahvacenog zgloba. odnosno zvakanja). a potrebno je i veliko strpljenje kako bi se malog bolesnika privolilo na vjezbanje koje. time sro u program vjezbi valja ukljuciti prikladno programirane igre (razlicitim igrackama i pomagalima) s ciljem postizanja zeljenih elementarnih i slozenih kretnji. U akutnim fazama svakoga od navedenih oblika bolesti treba paziti na ispravan polozaj zglobova dok pacijent rniruje (lezi). To je bolest djeee i mladezi. pa jedna noga bude dulja od druge. ta se promjena kadsto mora i kirurski ispraviti. sto se vidi npr. te ima za posljedicu iii kataraktu iIi glaukom i moze prouzrociti gubitak vida. Ovaj se oblik susrece. Tocnih podataka 0 ucestalosti ovog oblika reumatske bolesti u nas nema. Stoga su takva djeea i kasnije obicno manje tjelesne visine. sto su obicno zahvaceni i distalni interfalangealni zglobovi na sakama. Prema vecim statistikama. Pri izvodenju kinezioterapije valja uvijek biti njezan. misiCi atrofiraju i bolesnik brzo mrsavi. pa je brada uvucena. a kosti i misiCi su njezne grade. U palni karakter juvenilnog artritisa potvrduju odgovarajuci laboratorijski testovi. ne sarno u sagitalnoj i frontalnoj ravnini. u oko 50% malih bolesnika. a to je onda obicno koljeno. ali u nekih 50% bolesnika prelazi u teski progresivni artritis. jetre i slezene. a Iatinski febris rheumatiea). potrebni su ipak pri teskim slucajevima sistemnog oblika bolesti. sredisnji zivcani sustav. chills).· Artritis u reumatskoj vrucici Reumatska vrucica je akutna upalna bolest koja . Opasnost prijeti sarno od prijelaza u progresivni poliartritis. Pri poliartikularnom obliku daju se sredsrva "terneljne terapije" i nesteroidni protuupalni lijekovi. i 20. povecanjern limfnih cvorova. Poliartikularni oblik pocinje postupno i prema zahvacenosti zglobova nalikuje reumatoidnom artritisu odraslih. ipak. Sistemski oblik pocinje povisenorn tjelesnom temperaturom intermitentnog oblika koja do size preko 3SoC i pracena je crvenkastim osipom na kozi. Medutirn. Cjevaste kosti zaostaju u rastu jer upalno granulaeijsko tkivo iz zgloba ostecuje epifiznu zonu rasta kosti. a oligoartikularni nesto cesCi u djecaka. koia i potkozno tkivo. nego i rotaeijske krernje sro paeijentu znatno otezava kretanje u prostoru.nastaje nakon infekcije beta-hemolirickim streptokokom skupine A. Oligoartikularni oblik je onaj gdje su zahvacena najvise cetiri zgloba. Tijekom te bolesti mogu biti zahvaceni sree. Na lokomotornom sustavu izrazeni su jaki bolovi u zglobovima i misicima (artralgije i mijalgije). Izrazena je opca slabost.

provoditi preveneiju recidiva redovitom primjenom benzatin-penicilina (1. obicno rukama. Osnovna je znacajka reumatske vrucice. pak. znatno povecava opasnost od razvoja srcane mane. obicno je to tzv. socijalnim i zdravstvenirn standardom. da je nesimetrican (razlika pre rna reumatoidnom artritisul). nakon preboljele prve atake. slaboscu misica i grimasama na lieu. treba statickim kontrakeijama ojacati oslabljene misice. Erythema marginatum. Koreja je odraz afekcije sredisnjeg zivcanog sustava i ocituje se postupnom pojavom brzih. a vrlo bolni i oteceni zglobovi mogu se lokalno tretirati kriomasazom. Fizikalna terapija. a u slucaju teskog karditisa i kortikosteroidi. ali je pri reeidivima bolesti sve cesCi. akutno] fazi. nehoticnih i nesmislenih kretnji udovima. upala srednjeg uha iii sinusa) nenadano opet poraste tjelesna temperatura uz izrazito naruseno opce stanje. javlja se ostro ornedenim ervenim mrljama s bjelkastim sredistem. pa na endokardu dolazi do promjena oblika zalistaka i prstenova u srcanim otvorima i nastaju insufieijeneije iii stenoze (ili kombinaeija obiju lezija). napose kvadricepse. Zato se u toj. zglobovi mogu namjestiti u bilo koji polozaj u kojem su bolovi blazi. a vrlo dobro reagira na salieilate (aspirin). Tijek bolesti obicno je takav. On se pojavljuje oteklinom i jakim bolovima. Potrebno je strikrno rnirovanje u krevetu jer je to jedna od osnovnih mjera za sprecavanje razvoja srcane mane. Takav akutni nastup bolesti obicno traje 4-6 tjedana. nastaju u djece s karditisom. lokaliziraju se na ekstenzornim plohama laktova i podlaktica i nestaju u roku od najvise cetiri tjedna (za razliku od reumatoidnih cvorica). ali su u vrijeme lezanja korisne vjezbe disanja i kretanje okrajinama (tromboprofilaksa). Potkoini CvoriCi jos su rjedi.Posljednjih desetljeca ucestalost te bolesti stalno postupno opada jer se streptokokne infekcije djelotvorno lijece penicilinskim antibioticima. pak. No. Osim aspirina daju se danas i drugi nesteroidni antireumatici. Kad pacijent ozdravi. nacelno. otada nadalje rizik od obolijevanje i od recidiva znanto je manji. odresitih.2 mil. na trupu i udovima i susrece se u nekih desetak P9sto bolesnika te tijekorn vremena nestaje. a perikarditis je obicno "suh" bez eksudata. Stoga je potrebno. Ipak. godinu zivota. jedinica) svaka 3-4 tjedna kroz narednih pet godina. sarlah. Veci broj reeidiva. cak u Sjedinjenim Americkim Drzavama. Danas se ona ceSte susrece sarno u nerazvijenim zemljama s niskirn zivotnim. svega u primjeni penieilina (iii njemu slicnog antibiotika) kako bi se streptokoki iskorijenili iz organizma paeijenta. To je znantno rjeda pojava i susrece se u 5-10% bolesnika. Vrucica dosegne i preko 39°C. je crvenkasti osip na kozi koji ne svrbi. to je pak razlog za sljedecu znacajku. Moze zahvatiti sve slojeve srcane scijenke. Karditis se razvija razlicito cesta u (30-90% bolesnika). Najcesci pocetni klinicki znak je poliartritis koji je prisutan u gotovo 95% oboljelih. nedavno se ponovno pojavila u nekoliko navrata u vecem broju oboljelih. Artritis se i spontano srniri. da nekoliko tjedana poslije neke od tipicnih streptokoknih bolesti (angina. sto znaci da se "seli" s jednog zgloba na drugi i nigdje ne perzistira dulje vremena. odnosno sve dok bolesnik ne navrsi 18. a posebne su mu znacajke da zahvaca pretezeno vece zglobove. te da je migrantan. da pri ponovnom kontakru sa steptokokom reeidivira. kad uz visoku tjelesnu temperaturu dominiraju klinickom slikom jaki bolovi u zglobovima. naime srednji polozaj izmedu fleksije i ekstenzije zgloba. Afekeija srca ocituje se vee rano tahikardijom koja je brza nego sto bi odgovaralo stupnju tjelesne temperature i koja ne prestaje u spavanju. a razlog tome jos nije istrazen. nairne. nije potrebna. fizioloski polozaj. da taj poliartritis ne ostavlja na zglobovima nikakvih strukturnih ni funkeijskih posljedica iii ostecenja. danas se lijeeenje sastoji prije 32 33 . nekada je ona bila cesta i vrlo teska zbog srcanih mana koje su joj bile posljedicom i imale po zivot losu prognozu. pa tako ne dolazi ni do formiranja upalnog granulaeijskog tkiva ni panusa. Karditis je vrlo ozbiljna manifestaeija u reumatskoj vrucici. U tom se polozaju zahvaceni zglob moze poduprijeti jastucima iii udlagom i nema bojazni da ce zaostati trajna kontraktura. afekeija miokarda oslabi srcani misie pa nastaje kardiomegalija s insufieijeneijom miokarda.

pa odatle dvojni naziv bolesti). pridonoseci funkcionalnoj sposobnosti lokomotornog sustava i elasticnosti koze. a vezane su na vezivno tkivo u sirem smislu. lokomotornom sustavu (gdje moze biti nalik na reumatoidni artritis. bubrezima. napose u ran om stadiju.SISTEMNE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA Ovim zajednickim nazivom obuhvaceno je vise bolesti kojima uzrok zasad jos nije poznat. odnosno "rnijesanja" simptoma i promjena medu navedenim bolestima. Postoje i prekIapanja. Kako se prve. pa kako cesto nezaustavno napreduje sve do smrtnog ishoda. probavnom sustavu. pa se ono gdjekad moze privremeno i zaustaviti. Sjogrenov sindrom pak prvenstveno suzne i slinovne zlijezde. ta se bolest prvobirno nazivala "sklerodermijorn" (otvrdnucem koze). sreu. biti od pomoci. 0 odredenom obliku "autoagresije". Kako se kasnije otkrilo da se skleroziraiuce promjene odvijaju i u vezivu drugih. dakIe. jer se vee i danas zna da medu mnogima od njih ima znacajnih razlika. prihvacen je 11 engleskom govornom podrucju noviji naziv "progresivna sisternna skleroza" (PSS). Rijec je. Razumije se da je lijecenje tih bolesti prvenstveno medikamentno. plucima i dr. 35 . zato se ponegdje u Europi izostavlja oznaka "progresivna" i govori samo 0 sisternnoj sklerozi. Napredovanje bolesti ipak nije uvijek jednako brzo ni jednako tesko. pa se govori i 0 autoagresivnim bolestima. a i najjasnije vidljive promjene javljaju na kozi. u jednoj od njih moze i fizikalna terapija. seroznim opnama. Medutim. napose unutrasnjih organa. dakle bolesti pri kojima patoloske promjene pogadaju vezivo po citavom orgnaizmu. spoznat je njen sistemni karakter. Temeljne patohistoloske promjene odvijaju se u razlicnim organima i organskim sustavima. Svima je njima zajednicki upalni karakter koji se osobito ispoljava kao difuzna upala manjih krvnih zila (vaskulitis). ali obicno ne ostavlja trajna ostecenja zglobova). obicno u obliku agresije na promijenjene vlastite bjelancevine u organizmu bolesnika. i moze ugroziti zivot bolesnika. au patogenezi dominiraju poremecaji imunskog sustava. Polimiozitis iii dermatomiozitis po gada skeletnu muskulaturu (a katkad uz to i kozu. Otvoreno je pitanje. no uz to i brojne druge organske sustave. Sistemna skleroza Sistemna skleroza jedna je od bolesti vezivnoga tkiva. a neki ubrajaju u tu skupinu jos i druge bolesti. hoce li boljim upoznavanjem etiologije i imunoloskih proeesa ova skupina i ubuduce ostati zasebna skupina bolesti.progresivna sistemna skleroza pretezno kozu. "Klasican" primjer takve sistemne autoagresivne bolesti je sistemni eritemni lupus koji se pretezno javlja u zena i ocituje sirokom paletom simptoma i znakova na kozi. a to je progresivna sistemna skleroza.

ali mnogo rjede jer je stopalo zasticeno carapom i cipelom. pa ih ne valja zarnijeniti s jutarnjom zakocenoscu kod reumatoidnog artritisa. na trupu se jace mijenja koza prsnoga kosa. znati da Raynaudov fenomen ne mora uvijek biti uvod u sistemnu sklerozu. Hauffeovim kupkama) i elektroterapije. Pri doziranju vjezbi valja. pa se terapija provodi simptomatski. to je osobito vidljivo na hrptu saka. Sumnju da je ipak posrijedi pocetna sistemna skleroza podstaknuti ce pojava Raynaudova fenomena u dotad posve zdrave osobe. na podlakticu i nadlakticu. Lijecenje. a uzrok smrti obicno su zatajanje miokarda iii bubrega. dakako. rnedutim. otekline prstiju (iii drugih zglobova) te nalaz antinukleusnih i napose anticentromernih protutijela u krvi bolesnika. Kretnje prstima mogu biti orezane.Bolest nije cesta: njena incidencija (pojava novih slucajeva bolesti) iznosi oko 10 na milijun stanovnika godisnje. te ono postaje neelasticno. tanka i sve kruca. Poje- dini zglobovi mogu tijekom bolcsti boliti. ali i dijelovi prsta. Prognoza ove bolesti je losa. U distroficnom porkoznom tkivu katkad se israloze kalcijeve soli u obliku grurnencica vapna koji mogu biti bolni. te nekim kemikalijama. Uskoro koza postane atroficna. iii eerebrovaskularni inzult. cak citava falanga ukljucujuci i kost. Dalje se kozne promjene sire prema proksimalno. pa ce pripadno tkivo podleci nekrozi: na kozi nastaju ulceracije koje vrlo tesko cijele i cesto se infieiraju. osobito ujutru. kruto i vremenom atrofira. Zbog atrofije sluzniee desni ispadaju zubi. kao npr. Na plucima se razvija fibroza. iii nastaje iz nekih poznatih uzorka. provaliti kroz kozu i otvoriti ulaz za infekeiju. Uzrok joj nije poznat. Klinidea slika. dok na dlanovima koza moze i odebljati. pa i poplave. pa i eijela saka) pod utjecajern hladnoce poblijede. a ona postupno pogada i srcani misic (gdje se moze ocitovati "anginoznim" bolovima u prekordiju i galopnim aritrnijama) i bubreg zbog cega mogu nastati povisenje krvnog tlaka i uremija. a njeno iskoristavanje umanji.sarna za se. on se u mnogih zena javlja kao [edina smtenja (vjerojatno zbog poremecenog tonusa vegetativnog zivcanog sustava. a u njemu jednjak. uz manji iIi veci osjecaj boli. a nos se usilji i izduzi. Posebno su vazne vjezbe disanja koje treba provoditi odmah s pocetka. Kako vezivo u njegovoj stijenei biva sve kruce. Promjene na kozi obicno pocnu na prstima ruku. Razvija se lagana difuzna oteklina pastozna izgleda i bezbolna. pojava i najmanjih znakova uleeracija na jagodieama prstiju. Raynaudov fenomen: vrsci prstiju ruku (gdjekad i citavi prsti. u sklopu klimakterijskih tegoba). usta budu uvucena (oko njih mogu nastati radijalno poredane sitne brazde). kao da bolesnik ima preusku rukavieu. U ranom stadiju sistemne skleroze fizikalna terapija moze biti od znatne koristi. Osobito su pak uocljive promjene koze na lieu: brazde i bore se gube. Tanko i debelo crijevo takoder budu zahvaceni. ali se cini da osnovu patoloskim promjenama cine vaskularni porernecaji. respektirati stanje kardiovaskularnog sustava. Valja. Zbog smanjene prokrvljenosti zila poremeti se funkeija fibroblasta. dok posve ne prestanu. nastaju ulceracije i sve teze troficke promjene. u radnika kojima su ruke izlozene vibracijama (tzv. a potkozje i misici takoder arrofiraju. pa se transport hrane uspori. 36 37 . pa mogu otpasti nokti. ali pravog sinovitisa obicno nema. ali se ponovnim izlaganjem hladnoci ponavlja. njegova pojava i pri normalnoj (a ne sarno niskoj) temperaturi okoline. Opisana pojava je reverzibilna. zivot bolesnika kraci je od ocekivanoga prosjeka. vidljivi znak je tzv. Treba podsticati cirkulaciju krvi opreznim postupcima termoterapije (npr. tad nastaje opasnost od vracanja hrane i pica i od ugusenja. lice ima izgled maske. Postupno se javlja osjecaj steznanja. dio prsta na ruci) posve odumru i spontano otpadnu. Slicno se moze javiti i na nogama. Od viseeralnih organa obicno bude najranije zahvacen probavni sustav. koja nije ogranicena na zglobove. Upornom kinezioterapijom treba nastojati odrzati kozu sto dulje gipkom te zadrzati sto veci opseg kretnji u zglobovima i snagu misica. dugo prije smrti nastupa teska invalidnost. Analogne promjene u vezivu unutrasnjih organa vremenom tesko ostecuju i njihovu funkciju. u vezivu opada broj elasticnih vlakana a ima sve vise kolagenih. To se najcesce zamjecuje zimi. ovisno 0 stadiju do kojeg je proees napredovao. npr. pa i privremeno oteci. Kasnije mogu krvne zile i mehanicki biti stisnute. otezano je gutanje jer peristalticki valovi ezofagusa (koji aktivno potiskuju zalogaj prema zelueu) postaju sve slabiji. iii pri kucanskim poslovima (pranje u hladnoj vodi). Medutirn. zagrijavanjem se gubi. narocito zbog opisanih promjena na sakama.prema nekim iskusrvima . kako bi se bar pokusalo odloziti razvoj plucne fibroze jer je ona . vibraeijska bolest) iii cestom smrzavanju. a sa stopala na list i bedro. a nekroza moze dosegnuti tolike razmjere da pojedini dijelovi okrajina (npr. ili povezana s ostecenjern miokarda vrlo cest uzrok smrti pri sistemnoj sklerozi. Bolest je cesca u zena i ocituje se obicno u zrelijoj zivotnoj dobi. Prema vrscima prstiju koZa postaje sve tanja. pa koza na ocigled postaje tanja i tvrda. NajcdCi pocetni. Pouzdanog lijeka nema.

Druga je pak teskoca u tome sto cesto postoji neskIad izmedu klinickog i radioloskog nalaza u iste osobe: u nekih bolesnika s izrazenim tegobama u nekom zglobu mofe radioloski nalaz toga zgloba biri neznatan ili cak uredan. Opce stanje ovom bolescu nece biti poremeceno. dakIe. mehanicke prirode. sinovijska membrana. Vazno je zadrzati na umu da hijalina hrskavica nema krvnih ni limfnih zila. nego lokalna bolest jednoga iIi vise zglobova. dok su i radioloski i klinicki manifestne artroze u zena najceSce na prstima ruku i na koljenima.DEGENERATIVNA BOLEST ZGLOBA Degenerativna bolest zgloba.dok se u literaturi engleskog govornog podrucja vee dugo vremena susrece naziv osteoartritis . glavni su sastavni dijelovi zgloba hijalina zglobna hrskavica. to je stoga. au muskaraca nesto ceSce na zglobu kuka. za koju se u Europi uvrijezio naziv artroza iii osteoartroza .najcesca je zglobna bolest uopce. ligarnenti i pripadni misici). a 39 . Skladno sudjelovanje svih tih struktura preduvjet je za uredno funkcioniranje zgloba. S biokemijskog gledista. sacinjena je od oko 70% vode. no ne smije se zaboraviti na mogucnost da istodobno postoji neka druga bolest koja s artrozom nije povezana. a moze poremetiti bolesnikovo opce zdravstvenq stanje. prenositi tezinu tijela i dodatnih tereta. subhondralno kostano tkivo. J edna od reskoca u prosudbi cestoce artroza je cinjenica da se patolosko-anatomske promjene nalaze znatno ceSce nego li radioloske promjene ria zglobovima. Stoga se u razmatranju epidemiologije artroza cesto odvojeno govori 0 ucestalosti "radioloski vidljivih" iIi pak "klinicki manifestnih" artroza. a jednako tako i u patoloskirn uvjetima ima zglobna hijalina hrskavica. glavna fizioloska zadaca zgloba je. degenerativna bolest zgloba nije bolest cijelog organizma. sto se promjene na samoj zglobno] hrskavici pri obdukciji lako uoce. a i ponajcesci uzrok funkcijskog ostecenja lokomotornog sustava. S prilicnom su sigurnoscu ipak uocene neke razlike prema lokalizaciji degenerativnoga procesa: radioloski ocite degenerativne prornjene cesce su na kraljeznici i na distalnim zglobovima prstiju ruku. Tri su osnovna funkcijska zadatka sinovijskih zgIobova: osigurati medusobno glatko klizanje kostiju bez ikakva trenja. ali je sigurno da ona raste usporedo sa zivotnom dobi. 15% cine kolageni (razlicitih tipova). aka 12% su proteoglikani (spojevi bjelancevina sa secerima). u nekih se pak na rendgenskoj snimci mogu naci znatne degenerativne promjene a da ta osoba nema gotovo nikakvih (ili doista nikakvih) tegoba. Neki biomehanicki podaci. a oko 90% terneljna supstancija (matriks). a ni zivaca. Za razliku od upalnih reumatskih bolesti. te mehanicki stabilizirati zglob kao spoj medu kostima. Oko 10% njene mase Cine stanice (hondrociti). sredisnju ulogu u fizioloskim. Pouzdanih podataka 0 ucestalosti artroza nema. Epidemiologija. No. ali se radioloski (za zivota) ne vide. te okolni sastojci (zglobna cahura. S obzirom na funkciju.

pa raj pokusaj ostaje jalov. kako se ta bol tipicno pojavljuje "kad se krene". a cesce se javlja u ~ensk. nazvana je "startna bol". Postranicno pak u zoni koja nije pod izravnim pritiskom. Mehanicki cimbenici vee se dugo smatraju odgovornima za razvoj artroze. nepravilnosti u gradi zgloba kuka (npr. kongenitalna displazija kuka). u klimakteriju i menopauzi.3. Patoanatomske promjene. no poslije nekoliko kretnji (iii koraka) popusta. koji se ocituje boli i oteklinom zgIoba zbog izljeva u njemu (odatle i naziv "osteoartritis" za artrozu). a napose na "optez:ecenirn" zglobo_vima (kuk. Kako je ranije bilo istaknuto da hrskavica nerna vlastitih zivaca. udubiti se i puknuti. ali ne i za artrozu kuka iii prstiju ruke. . 25). ali i radi usmjeravanja terapije) obicno dijele na primame kojima postanak nije jasan. na primjeru koljena. Kako. S obzirom na takvu. ali su na osnovi iskustva uoceni odredeni riz. a propadanje hrskavice se nastavlja. iIi pri vecern operecenju (nosenje tereta). artroze se iz didaktickih razloga (radi boljeg razumijevanja. nastaju u kosti regeneracijski procesi pa bujaju kostani izdanci (osteofiti) (sl. Bol pri artrozi. a moze potjecati od subhondralne kosti (koja dolazi pod sve veci pritisak).ako u ovoj ima razlicitih tkiva. koljeno) ima tri znacajke: 1.oko 3% razliciti drugi proteini. pa tada nastane reaktivna bolesti zgloba (artroze). mogu kemijski i mehanicki povremeno podraziti sinovijski sloj zglobne cahuSlika 25. valja istaknuti da takve upalne epizode (pri kojirna se govori 0 "dekompenziranoj" iIi 0 "aktiviranoj artrozi"). zakocenost koja ujutru znade pratiti tu bol. premda se rnogu i ponavljati._vise generacija isre obitelji. po dva na svakom prstu (uz njegov radijalni i ulnarni rub). Na mjestima gdje subhondralna kost ostane posve gola. postupnim napredovanjern ateroskleroticnih promjena u stijenkama krvnih zila. K. strmini iii po stubama. a medu objektivnim znacirna su krepitacije (skripanje) pri kretnjama u zglobu te u kasnijem stadiju atrofija pripadnih misica. Klinicka slika ovisi 0 lokalizaciji prornjena i karakteristicna je za svako zglobno podrucje. mnogo je kraca i slabije izrazena nego Ii ona pri upalnirn reumatskim bolestima. ali ce tako nastati vezivna (a ne hijalina) hrskavica koja je manje vrijedna. te cesto opetovana prekomjerna opterecenja nekog zgloba. Pri hodanju po kosoj podlozi. Bol se ponovno javlja (iii pojacava) pri duljem opterecenju (hodanju na vecu udaljenost). bol je jaca kod silazenja a manja kod penjanja (jer se tada napinju pripadni misici oko zgloba. Bol pri artrozi javlja se tek nesto kasnije. pritisak (pri opetrecenju i kretanju zgloba) sve se vise prenosi na subhondralnu kost koja se reaktivno zgusnjuje. ali regeneracija hijaline hrskavice (koliko se danas zna) nije moguca. ako i ne izrazite traume. bol i otezano gibanje zgloba. neki drze da i spol ima ulogu pri nastanku nekih artroza. pa se pojedina kolagena vlakna. Heberdenoua poliartroza zahvaca distalne interfalangealne zglobove prstiju na rukama. a i odlomljeni komadici hrskavice. prolazna upala sinovijskog sloja cahure.kod artroze ne prijeti ankiloza zgloba. Zivotna dob takoder je jedan od predisponirajucih Cimbenika. dakle. Neravne zglobne povrsine pri kretnjama struzu jedna 0 drugu i pridonose napredovanju paroloskoanatomskih promjena. hrskavica propada.icni faktori koji mogu disponirati za razvoj artroze. au tu se udubinu utisne razoreno hrskavicno tkivo i dio zglobne tekucine. u nekih drugih prornjena skeleta artroze su vrlo rijetke. Pukotine postupno postaju sve dublje. poliartroze). i sekundame koje nastaju pretezito na temelju biornehanickih porernecaja. Tako se razvijaju defekti (erozije) koji sezu u dubinu sve do subhondralnog sloja kosti i kroza nj do u kostanu mozdinu. a potom se uz laganu bol pojavljuju cvorasta izbocenja na dorzalnoj povrsini prsta. sjedenja u kinu. a i krvnih zila. Zajednicki sirnptorni su. Produkti raspada matriksa. No. u koju hrambeni sastojci dospijevaju iz kapilarne mreze u sinovijskom sloju zglobne cahure. Doista. stabiliziraju ga i preuzimaju na se dio terera). Pretilost je dokazani rizicni faktor za nastanak artroze koljena. valja objasniri pojavu bolikao jednog od simptorna artroze. te od fibrozne zglobne cahure i hvatista ligamenata. dakako. Opseg kretnji zbog opisanih destruktivnih promjena ipak biva ogranicen. jer su artroze na prstima ruke i na koljenima doista cesee u zena nego Ii u rnuskaraca. iz nje rnoze krenuti djelomicna regeneracija. tetiva i misica koji budu izvrgnuti istezanju i prenaprezanju. a ono zacijelo mikrotraume na mnogim zglobovima. Pocinje osjecajern mravinjanja u jagodicama prsnju. iIi ujutro nakon ustajanja). one postaju manje propusne. Opazeno je da naslijede ima odredenu ulogu u nastanku istodobne artroze na koljenima i prstima ruku (dakle.2. Shematski prikaz razvoja degenerativne re. svojstvo otpornostr. Javlja se pri prvim kretnjama nakon duljeg mirovanja (npr. jos nerijesenu ali zacijelo vrlo slozenu etiolosku problernatiku. sinovitis. a kasnije i komadici hrskavice otkinu od podloge (fibriIacija). a medu njima napose posttraumatske prornjene na koljenima. 40 41 . a Etiologija degenerativne bolesti zglobova nije posve istrazena. pa je primjerice dokazana negativna korelacija izmedu artroze kuka i osteoporoze. nisu progresivne i tako . Napokon. jer se tijekom zivota nuzno gomilaju. Kolagen daje hrskavici proteoglikani joj osiguravaju e1asticnost.ih osoba . od sinovijskog sloja zglobne cahure (pri popratnom sinovitisu). Ona se ionako hrani sarno difuzijom iz zglobne rekucine (vee je spomenuto da nema vlastitih krvnih zila).za razliku od upalnih zgIobnih bolesti . Hondrociti pokusavaju nadoknaditi te gubitke. moze njena povrsna lamela popustiti pritisku. pa se smanjuje donoshrambenih tvari u zglobnu tekucinu i iz nje u zglobnu hrskavicu. te propadanjem kolagenih vlakana i proteoglikana u koje su ta vlakna umotana. Hrskavica se usporedo sa starenjem sve losije hrani. bez hrskavicnog pokrova. . tako nastaju subhondralne pseudociste. Degenerativni proces pocinje pojavom sit nih pukotina na povrsini zglobne hrskavice. Naprotiv. Cesce se susrece u zena. najranije prornjene koje su ogranicene sarno na povrsinu zglobne hrskavice ne izazivaju nikakav subjektivni osjecaj.

avlja~ja ne~ih . ali sarno ekstenzora i vanjskih rotatora.veza i.Lijecenje ne dovodi uvijek ~o zeljenog ~ezultata. a dulje na zdravu nogu.. gdjekad se bol ponajprije osjeti u koljenu iste noge. i to u zvanjima gdje je potrebno udara~l prst~~a (pisanje na plsace~ stroju.zmed~ ~os. uz bolove. Artroza kuka (koksartroza) nastaje u odmaklijoj zivotnoj dobi (obicno poslije 55. za razliku od "bezbolnoga sepanja" koje je rezultat npr.ota obav!jal~ teze dornacinske poslove ili naporno radile rucni rad [pletenje.. Kad. Sagledaju li se navedene degenerativne bolesti na zglobovima sake sa stajalista njihova postanka. pa koza moze prolazno biti crvena i.pravi su os. grad:en!. Simptomi se razvijaju i napreduju kao kod svake artroze.lJa.~iju.deV:lp~IJu.~cija uvelike utjece na funkcijsku sposobnost sake u cjelini jer fleks. Postupnirn ogranicavanjem kretnji. Cim nastane sepanje valja pri hodu rabiti stap: pri jednostranoj koksartrozi u suprotnoj ruci. Bol se isprva osjeca sprijeda u preponi.poslov~ b~de ogranicena.atlllJlh funkc~Jski~ smetnji. Misiei tenara vreme~o~ atrofIraJl. U. a gdjekad i ankiloza kojeg malog zgloba. abdukcije i vanjske rotacije. jedne krace noge ili jednoga vee dugo ukocenoga koljena. . tj.~d hrska::ic~ i kostanoga tkiva. zglo? izmedu trapezne kosti (os multangulum maius) i baze prve metakarpalne kosu. I ovaj oblik artroze napreduje postupno.zrn~ lece~ I ~ad un ~e rast sponatno zaustavi. zato i kasnije tijekom razvoja koksartroze moze bol biti lokalizirana ne sarno u kuku nego i u koljenu. u hodu nastaje sepanje tako da se pacijent mnogo krace oslanja na nogu bolesne strane. kontrak~ ture u proksimalnim interfalangealnim zglobovima.~?plija. opls. . napose u onih koje su tijekorn ziv. a pri obostranoj u dominantnoj ruci.I OPOZlClJa palca budu otezane. Tu je vazno r:zl~~ovanJe od reumatoidnog artritisa: dok su pri ovome zglobovi vreten~sto ote~~lll I ot:kline su na opip mekane (zbog eksudata i odebljane ca~ur~). Otezane su obicno sarno finije kretnje (npr. To je tipicno "bolno sepanje". a opisana je u osoba oba spola. Razvija se u rnahovima s jakim bolovima i oteklinom spomenutih zglobova koji tada klinicki doista izgledaju "upaljeni'' jer su oteceni.. Oblikovanj~ cvorica vkadst~ prethodl pOJa~~ sltlll. obicno fleksijske. sena zivcem opturatorijusom koji bude podrazen pri svom prolazu kroz cahuru zgloba kuka. a ta je bol prene. sve vise otezava kretanje i hod. a zahvaca proksimalne interfalangealne zglobov:. Erozivna poliartroza (ili upalni osteoartritis) je osebujna kombinacija degenerativnih promjena na proksimainim i/ili distalnim interfalangealnim zglobovirna prstiju ruku s upalnim procesom na sinovijskom sloju cahura tihzglobova. iako one moze ostati posve zdravo. valja istezati. lijekovima i elektroanalgetskim postupcima.jaki. ostaje kao posljednja ali i ucinkovita mjera operativna ugradnja totalne zglobne endoproteze. vezenje 1 dr. a primjena toplog parafina je ko~~r~indicirar:a: Lagane vjezbe prstlma rusu na odmet. t].lo. pa noga biva prividno kraca sto. godine) u osoba oba spola. cvorrci dos~gnu sVOJU~onac~u velicinu.vr. iliopsoas. f~Zl ?ok cvonci rastu i koza je iritirana.koja mo:: nagrditi ljepotu zenske ruke ali obicno ne zadaje zn. najranije se ogranici unutarnja rotacija zgloba. no saka je u cijelosti ipak funkcijski ostecena. _pa b~za frYe m~ta. dok fleksore. bolovi prestanu 1 zaostaje vidljiva promjena na ~~raJku pr~~a. . No.~ bolovi tada vecinom nestaju. a u fazi jacih bolova (aktivirana rizartroza) primjenjuje se kriomasaza. navodenje konca u USICU igle).~arpaIne kosti subluksira prema radijalno 1 tv~n VldlJIVOIzb<. v iii u blagu ulnarnu iIi ra?ijalnu . nije potrebna intenzivna terapua. kako ga nista ne boli. Bolest nije cesta. sman1u}~ radnu sposobnost bolesnice za mnoga zvanja. Rastu polagano i mogu iznutra pritiskom podra~. a rizartroza palca medu sekundarne artroze. sviranje glasovira i sl.). ali mu Je prognoza losija nego n Heberdenove poliartroze. Rizartroza palca ruke zahvaca "korijenski" zglob rucnog palca. lako rjede. a u tezem slucaju moze ugrozrn 1 sposobnost samozbrinjavanja. Zbog bolova.Lijecenje i ovdje isprva obuhvaca suzbijanje boli. onda se Heberdenova i Bouchardova poliartroza mogu svrstati medu primarne.>ce. rasterecenje zgloba i jacanje pripadnih rnisica. otprilike u sredini izmedu velikog trohantera i sakruma.Lijecenje se usmjeruje na suzbijanje bob 5: 42 43 .). Napreduje Ii bolest unatoc poduzetom ispravnom lijecenju.Kako se rast cvonca uVIJe~ spontar:o zauvstav~. a sastoji se u opreznoj ali i upornoj kinezioterapiji. napose m.t~ofiti. je~ Bouchard<?va dovodi do fleksij:ke. pa i nernoguce. a kao sekundarna artroza nesto je cesca u zena kad se razvije na osnovi prirodene displazije kuka koja je cesta u djevojcica nego Ii u djecaka. dakle. Vremenom mogu nastati kontrakture. pn. odatle je dobila i naziv (starogrcki riza = korijen).Ti cvoric] (nazvani i Heberdenovi cvorici) . Osim bolova koji su cesto . . Moze doci I do defor~aclJe u distalnorn interfalangealnom zglobu tako da di~~al~a falanga do~~. a cvoriCi obicno dosegnu odredenu velicinu (ne vecu od.~. u zglobu kuka razvija se kontraktura u polozaju fleksije. zivot~e dobi. U odnosu na gibljivost.lt1 potkozje I kozu. artroZ1_J~ o:ekhna kvrgava. gdje bolesnik zbog toga hoda sepajuci ali. nego I posvemasnje savijanje prstiju bude otezano i ogranice~o te se osteti osno:~a funkcija sake. prolazi. a sam palac se uvuce u dIan. Operativna ugradnja totalnih endoproteza u ovoj zglobnoj razini nije dala ocekivane rezultate.nJe~ stepenica ). a kasnije je difuzna u cijelom podrucju kuka.~n~ defor. . okruglasta i na opip tvrda jer se ra~i 0 kostanim l:boclr:ama tipicnima ~a svaku artrozu. treba lokalno primijeniti kri?masaZu ~h kn?kupku. Ta ~palna reakC1!a ~brzo. jer se u njirna moze napipati eksudat i jer je koza nad njima toplija. hvatanje i drzanje predmeta. jednako se dugo i jednako sigurno oslanja na obje noge. . Radioloski se uz degenerativne promjene vide i upalne erozije (uzure).p~ pala~ osim ogranicenja kretnji gubi i snagu. pa ne sarno pruza~Je. Propadanjem hrskavice olabavi se. Javlja se pretezito u zena odmakle zivotne dobi. a jace bolove moze se SUZblJaUanalgeticima. u fleksijsku k?ntrakt~ru.m. ipak se moze dogoditi da i sposobnost ob. Ova pohartroza. iii najjaca straga u glutealnom podrucju. Kinezioterapiju ne valja forsirati jer ce se time zglobne hrskavice ovog malog i vulnerabilnoga zgloba jos vise razarati. Nakon nekoliko godina trajanja bolest spontano zastane. Bouchardova poliartroza takoder je znatno ceSca u ze?a odmaklije.h gelatinoznih cista koje su nalik na ganghone.

0 fizi45 Slika 26. Osnovni simptomi isti su kao kod ostalih artroza. davati prednost vjezbama snazenja kvadricepsa. skripanju svjezeg snijega pod koracima (glasne i grube krepitacije nisu tipicne za gonartrozu jer nastaju iz mnogih. nadziranje tjelesne tezine. cipela). U stadiju aktivirane artroze moze sedimentacija eritrocita biti prolazno ubrzana. osim na temelju opisanih tegoba i klinickog nalaza. Dokaz postojanja izljeoa u koljenu pomocu znaka "balotiranja patele". Laboratorijske pretrage ne pridonose sigurnoj dijagnozi. pa kako svaki covjek tijekom dana stotinu puta savija i pruza svoja koljena. one se i stalno taru. a kamo Ii postici regeneracija hijaline hrskavice. jacati m. pa sarno u slucaju dvojbe pripornazu iskljucivanju drugih bolesti. Vrlo rijetko se moze naci artroza radio-karpalnog zglobnog podrucja u profesionalnih boksaca. patelo-femoralni zglob nije nicim zasticen. Pri fleksiji koljena misic kvadriceps pritiskuje patelu 0 femur. Tijekom razvoja gonartroze cesto se javljaju popratni upalni mahovi (aktivacija ili dekornpenzacija artroze) koji se na koljenu osobito jasno zamjecuju oteklinom.se postupno ogranicuje kretnja ekstenzije. Razlog tome je mehanicke prirode: prostor izrnedufemura i ribije sadrzi dva meniska (tibijalni i fibularni. No. poremecenom rastu zubi iIi nepravilnom zagrizu. otprilike. a potom se opet podize. opskrbiti stopalo potrebnim pomagalom (ulozak. kad postoje genua valga (X-noge) iIi genua vara (O-noge). treba imati na umu da za sada nema znanstveno provjerenog sredstva kojim bi se degeneracija hrskavice mogla zaustaviti. Pasivno "razgibavanje" je kod svake artroze zabranjeno. ali i pri izrazenijim deformacijama stopala. a opseg kretnji odrzavati u optimalnoj velicini pri cemu je najvaznije ocuvati punu ekstenziju. S obzirom na to da se neki lijekovi u novije vrijeme preporucuju za "lijecenje artroza". tako se moze osjeriti. artroza akromioklavikularnog zgloba u transportnih radnika koji nose teze terete na ramenu. Artroze ostalih zglobova ili zglobnih podrucja su rjede. djelujuci kao amortizeri medu vagonima vlaka. artroza prvog metatarzo-falangealnog zgloba pri deformaciji noznoga palca u obliku haluksa valgusa. moze se zglob koljena nadomjestiti tatalnom zglobnom endoprotezom. jer bi izazvalo daljnja ostecenja. jer posve blaga. misic kvadriceps atrofira i koljenu pri- 44 . Istodobna prisutnost svih tih obiljeZja nije nuzna. Te fine krepitacije slicne su. Tako se npr. Naprotiv. Ovdje treba sarno ukratko sazeti nacela lijecenja bolesnika s degenerativnom bolescu zgloba. zgusnuce (skleroza) subhondralne kosti. najsigurnije se dokazuje pokusom "balotiranja patele". Lijekovi imaju jedinu svrhu da pacijentu ublaze bol. artroza lakta kadsto susrece u radnika koji rade s pneumatskim cekicem. a utvrdeno je da je pri dubokom cucnju pritisak u patelo-femoralnom zglobu deset puta veci od tjelesne mase tog covjeka. U razvoju gonartroze valja imati na umu da ona uvijek pocinje u patelo-femoralnom. Prethodne deformacije u obliku varus a ili valgusa takoder se povecavaju i bolesnik moze postati nepokretan. a ne u femoro-tibijalnom zglobu. pri cemu se jednom rukom obuhvati jeti fleksijska kontraktura. jer njihova pojava ovisi 0 trajanju i razvojnom stadiju artroze. Pregledom bolesnika mogu se jasno utvrditi krepitacije pri kretanju koljenom: polozi Ii se dlan jedne ruke na koljeno pacijenta preko patele. podsticanje na opcu [izieku aktivnost i odgovarajuca edukacija bolesnika. hrskavicne plohe na straznjoj strani patele i prednjoj strani donjega okrajka femura stalno su u izravnom dodiru. Na odgovarajucim mjestirna vee je ukazano za lokalne mjere.Artroza koljena (gonartroza) takoder je bolest zrelije zivotne dobi. osobito valja imati na umu da velicina vidljivih promjena ne mora u potpunosti odgovarati intenzitetu tegoba koje bolesnik tog casa osjeca. te artroza temporo-mandibularnoga zgloba pri de formacijama mandibule. 5 natkoljenica tik iznad koljena pa se blagim pritiskom prema koljenu "isprazni'' gornji recesus koljenskoga zgloba. odnosno medijalni i lateralni) koji ublazuju opterecenja i udarce u tome zglobu. Na rendgenskoj ce se slici moci naci sva cetiri obiljezja artroze koja su opisana kao tipicne patoloske promjene: suzenje zglobnog prostora.kako patela pod pritiskom prsta udara 0 svoju podlogu. U terapijskom su programu vazne opce mjere: hrana. potvrditi radioloski. napose periartikularnih uzroka). sarno sto . Pri tome nije nuzno da se bol potpuno ukloni (iako ovo u prvi mah izgleda nehumano!). Kinezioterapiju valja izvoditi iskljucivo u rasterecenom polozaju. jer se iz iskustva zna da izrnedu morfoloskih promjena na zglobu i bolesnikovih trenutacnih tegoba nerijetko postoji neslaganje. (s posve pruzenim koljenom!) i lokalnom krioterapijom. toplijorn kozom i prisutnoscu izljeva u zglobu koji se pipanjem moze dokazati. drobljenje i odlamanje ionako vee ostecene hrskavice. osjetit ce se prilikom fleksije i ekstenzije koljena fino skripanje koje potjece od neravne hrskavicne plohe u zglobu izmedu patele i femura. kao ployak u tekucini (sl. 26). Dijagnoza artroze rnoze se. Lijecenje. ceSCa je u zena i cesto "sekundarna" pri deformacijama osovine noge. a prstima druge ruke vrse se okorniti pritisci na patelu prema njenoj podlozi. dakle prema femuru. kvadriceps i cuvati sposobnost potpune ekstenzije zgloba (zabranjeno je stavljanje jastucica pod koljeno!). Ako u odmaklom stadiju konzervativne mjere zakazu. Dekompenzirana (aktivirana) artroza lijeci se mirovanjem. a ipak prisutna bol djeluje na pacijenta kao trajno upozorenje da svoj bolesni zglob stedi od prekomjernih napora i opterecenja. prisutnost osteofita i pseudocista.U lokalnom lijecenju "mirne" gonartroze vazno je obratiti pozornost na osovinu cijele noge (eventualna korektivna osteotomija!). .

da je nestabilnost zgloba. napose stoga sto nastaju djelovanjem slicnih. 7) promontorij. do koje dolazi tijekorn razvoja artroze. 27). Zbog toga je prostor izmedu dva susjedna kraljeska 7 Slika 27. kao preventivnu mjeru da se sprijeci nastanak artroze. tako i u postoperacijskom osposobljavanju za svakodnevne. tak~ se i deg~r:e:a:ivne bolesti kraljeznice mogu prema postanku podiJehu na pnmarne (Ill idiopatske) kojima uzrok nije pouzdano poznat. 2) interoertebralni diskusi. . 46 47 . Degen~rativna. no valja ponoviti na ovome mjestu. prouzrocena iskljucivo misicnom slaboscu! . Kao i ~rt. 9) trticna kost. prethodno ucenje hodanja sa stakamal). upala. Kad je pak artroza znanto uznapredovala. kako je "vijek trajanja" endoproteze ipak ogranicen. a potom i za profesionalne aktivnosti. Svaka kretnja kraljeznicom zapravo je zbir pojedinih manjih pokreta sto se odvijaju izmedu dvaju susjednih kraljefaka. napose na nogama. 5) zglobni nastavci. biornehanickihcimbenika. 3) zglobne plohe za rebra. a omogucuju ih strukture koje se nalaze u tom meduprostoru. deformacija i dr. DEGENERATIVNA BOlEST KRAlJEZNICE . izvanredno je gibljiva. Pri odluci za operaciju od ve1ike je vaznosti ciljana kinezioterapija i edukacija bolesnika. 4) interoertebralni otvori (forameni). nastoji se s operacijom pricekati do navrsene 60. bolest kraljeznice je klinicka manifestacija njenih degenerativnih promJena koje nacelno slice degenerativnim promjenama zglobova. Kraljeznica Cini osovinu covjekova trupa i. i sekundarne . kako se endoproteza ne bi morala vise puta mijenjati.(iIi simptomatske) koje nastaju nakon prethodnih ozljeda. No.Medu operativnim metodama mnogi preporucuju pravodobne korektivne osteotomije pri statickim deformacijama. kako u fazi predoperacijske pripreme (npr. tj. No medu njima ipak ima znantnih razlika koje su uvjetovane anatomskom gradom kraljeznice: ta je grada znatno slozenija od one perifernih zglobova (s1. godine zivota pacijenta. kad je "zdrava". pa zbog statickih poremecaja. Crtei kraljeinice u profilu: 1) spinozni nastaoci. 8) kriina kost. indicirana je primjena totalne zglobne endoproteze (resekcija iii artrodeza izvode se danas iznimno rijetko).f(?ze. 6) zglobna ploha sakroilijakalnoga zgloba.kalnoj terapiji bilo je rijeci kod pojedinih artroza.

tako nastaju protruzija iIi prolaps diska.Na vratnoj kraljeinici nastaju pri jacem Slik. pa-restezije. sagledava se danas postanak i razvoj njenih degenerativnih promjena. odnosno lz". difuzijom iz okoline. segmentum mobilitatis: njem. Vazno je rmati na umu da svaka degenerativna promjena diska ne znaci autornatski i "bo~est".:cen prema gore i lateralno.t 29. ali promijenjeni disk ipak u sebi sadrzi potencijal za razvoj buduce boles~l. One mogu ~apo. pa tako prijece da nukleus pri nag lim kretnjama iii operecenju ne isklizne sa svoga sredisnjeg mjesta. funkcionalno-anatomskog pogleda na kraljeznicu.vne plohe dvaju susjednih trupova kraljezaka se priblize. 1 Interoertebralni zglobovi gradeni su jedanko kao i periferni zglobovi na udovima. Kretnje kraljeznicom izvode se. 3) interspimedu kraljescima. Bewegungssegment. a pri reklinaciji primicu. a intervertebralni zgIobovi mu odreduju smjer i opseg. Interuertebralni disk graden je od jezgre (nucleus pulposus) i cvrstog vezivnog prstena (anulus fibrosus).se mt~rkorporalni prostor u svojem okomitom promjeru 1 pok~o.. u odmaklome stadiju degenerativnog procesa. 3) inters inozrza artroza. go dine zivota. pak. pa se i nazivaju osteofiti. tj. . do 7. pa tvori jedan izdanak koji je nazvan processus uncinatus. a potom 1 vece pukotine zbog cega moze nastati i potpuni preki~ kontm~lteta vla. obavijeni su cahurom koja je takoder tipicne grade. inte~korpor~ln. I na tome mjestu mogu nastati degenerativne promjene. elasticna i djeluje kao "kuglicni lezaj" koji omogucuje kretnje medu susjednim kraljescima. U njihovoj okolini lukovi kraljezaka rnedusobno su povezani cvrstim iutim svezama (ligamenta flava) sacinjenirna tak~der od ~ustog: fi~roznog tkiva . i degenerativnu bolest kraljeznice treba u njenoj genezi i lokalizaciji promatrati na pojedinom vertebralnom dinamickom segmentu. kao i hrskavica u perifernim zglobovima. Zbog toga na tim mjestima nastaju kostane rubne apoziciie U obliku kostanih izdanaka koji su nalik osteofitima kod artroze perifernih zglobova. Vertebralni dinamicki segtor . koji obuhvaca prostor izrnedu dva susjedna spinozna nastavka. tj. tako sto intervertebralni disk omogucuje pokrer. skle-roza pokrovnih ploha kraljezaka i prisutnost osteofita. na gibanje intervertebralni zglobovi odreduju srnjer 1 opseg kretnje. Zbog naved. a da ne izazivlju klinickih tegoba. a potorn osteohondroza).kana.emh promJena suzuje . Vertebralni se dinarnicki segementi nalaze od razine C 2/3 sve do L5/Sl. Sve to spomenuto nozni prostor. izlozeno razvoju degenerativnih promjena. pareze iIi spasticna stanja). Dakle. Degeneratione promjene u suzenju interkorporalnih prostora vertebra/nom dinamiikom segmentu: kostane apozicije na (ranije spomenu1) diskartroza. Okruglasta je.nazvan vertebralni dinamicki segement (lat. na rend-genskoj se slici moze jasno razabrati su-zenje intervertebralnoga prostora. Na-kon odredena vremena. prema Junghannsu). kao i ligamenti i hrskavicne pokrovne ploce kraljezaka. zbog pojacanog pritiska na njih kostano tkivo se u njima zgusne (sklerozira). tj. osobito tijekom starenja i pri opetovanim (makar i neznatnim) ozljedama lito se obicno naziva sumacijom mikrotrauma. sto se na rendgenskoj slici moze vidjeti kao diskartroza (tj. U pu~roznoj )ezgri smanj~je se kolicina tekucine. U prednjem. tim) uncinatnirn nastavcima.. Znatnije suzenje interkorporalnog prostora moze toliko zblizit! trupove kraljezaka da se oni na svojim rubovima medusobno taru. obicno nazivan "intervertebralni" prostor. pa se hrani "polagano". dakle. braditrofno je tkivo: ono nema svojih krvnih zila. tkivo. a u fibroznom prstenu nastaJu.iako nije graden kao pravi zglob ment: 1) interkorporalni prostor. na interoertebralnom disku. naJpnJ~ ~anJe. veoma cvrst jer mu se niti ukrizuju i urastaju u kost trupova susjednih kraljezaka. om ogucuje kretnje interarkuami prostor. omeden je hrskavicnim pokrovnim plohama dvaju susjednih kraljezaka. S ob~irom. cervikalnoga kraljeska izdignut je. intervertebralna hondroza. Zbog 48 . 3) straznji. a ujedno i kao amortizer koji ublazuje sva aksijalna opterecenja na kraljeznici. Oko nje je vezivni prsten. N a temelju takvog. Spinozni se. mogu strsiti u vertebralni kanal i izazvati znatne neuroloske promjene i smetnje (radikularne boli. Ako oni osobito bujaju na dorzalnoj strani. Stoga je. a sadrii intervertebralni disk te prednji i straznji uzduzni ligament. 2) sluzi gibanju. interspinozni i supraspinozni ligament. 2) srednji "interarkuarni" sadrzi intervertebralne zglobove sa svojim cahurama te intervertebralne otvore kroz koje pro laze zivcani korijeni i krvne i limfne zile. taj interkorporalni prosSlika 28. 28): 1) prednji. 2) spondilartroza. Svaki od njih sadrzava tri prostora (s1. ~a vratnoj kraljeznici postoji jos jedna anatomska osobitost: straznji dio pornJe pokrovne plohe trupa 3. u kojernu vrijede odredeni bioloski zakoni i mehanicke sile. Prema tome.om pro~toru vertebralnog dinamickog segmenta najznacajnije se promjene zbivaju na njegovu sadriaju. 4) unkartroza.ceti vee prije 30. nastavci pri inklinaciji medusobno razrnicu. Jezgru cini galertna masa koja sadrzi mnogo tekucine. tj. a imaju i malene meniskuse (poput onih u koljenu) koji se pri naglu nezgodnu pokretu mogu uklijestiti i prouzrociti blokadu toga zgloba. ali tocnije "interkorporalni" jer se nalazi medu trupovima kraljeiaka.

susjedni rubovi spinoznih nastavaka sklero~iraju~ sro s~ na rendgens~?j slici moze vidjeti. Tako nastaje retrolisteza (retropozicija). jer ona I JestyJ~dn. pa se stoga govon 0 "bolnim sindrornima kraljeznice". na jednome njenom dijelu odraz~Ju I na d~g~m . U sredini: protruzija diska.klmlcke S.. .:~raJuclm ~endgensklm snimkama. takvo se stanje naziva interuertebralnom ankilozom. pojacane kifoze natrag (retropozicija iii retrolisteiIi Iordoze). kOJ1J~ siabo pokretan ili sasvim nepokretan. S[ika 31. unci~~tm ~as. 29). Zato upravo na tim mjestima naJcesce susrecemo diskartroze. One se nazivlju spondilartroza i nukleusa pulpozusa. nastati osteofiti. 30). Napokon. spondilartroza moze naza).l III lumbalm dio}.l~ptome 1 zna~e. kad se interkorporaini prostor suzi.t~v.. pri kojoj budu preoptereceni intervertebralni zglobovi. pa i spinalni kanal i tako izazvati neuroloske i vaskularne smetnje. Ako se pak inrervertebralni prostor maksimaino suzi. te 0 podrazaju iIi kompresiji susjednih zlvcamh Illl! ztlmh s. Tu su dis~u~i pri kretanju. Na intervertebralnim zglobovima razvijaju se degenerativne promjene analogno Slika 30. Nairne. 5) klizanje kraljeska prema ljeznice (npr.tru~tura. a i protruziju i prolaps intervertebralnog diska (s1. 2) pucanje i nastaju najcesce od preopterecenja tih zglosmeiuravanje niti anulusa Jibrobova zbog porernecene stabilnosti u vertezusa. smanji se tenzija u uzduznim Iigamentima. Postoje dvije skupine takvih sindroma: vertebralni i vertebrogeni. sto narusuje stabilnost vertebrainog dinamickog segmenta: on postaje Iabav i pokazuje znake patoloske gibijivosti.a funkcIJs~a CJ~~ma.mterspmozm pro~tor). luk kraljeSka nije rascijepljen). jer za razliku od "prave". kod skolioze. Tada gornji kraljezak rnoze prema svojem doni ern susjedu kliznuti naprijed. 4) bralnom dinamickorn segmentu.c~o~ nego naRose din~mic~o. ali i obrnuto.i to ne sarno statJ.a to su mjesta gdje jedan dobro pokretan dio kraljeznice prel~zl u drugl. iii pak skleroza pokrovne plohe trupa krazbog promjena fizioloskih krivina kraljeska. 3) nastajanje osteofita.llI. dIJeIovl. U onim dijelovima kraljeznice gdje su zgIobne plohe intervertebrainih zglobova postavijene koso te teku od naprijed-gore prema natrag-dolje.a~. Osim ovih anatomskih promjena nastaju pri suzenju interkorporainog prostora i funkcionalni porernecaji. kao i kod svake peri ferne artroze. tor~kaln. ili prema naprijed (pseudostati i pri promijenjenom obliku i polozaju spondilolisteza). 50 51 . "lazna" spondilolisteza. stajanju i sjedenju na1vIse opterecem. 0 lokalizaciji promjena unutar pojedinog vert~bralnog dl~~~lckog. Prema istorn mehanizmu moze doci do klizanja ustranu uz izrazenu ro3 taciju (Iaterolisteza). a spomenuti ga osteofiti premoste.~: 1Za~lvaJu6 ~a njima morfoloske promjene. 31).pojacanog pritiska na njih pocnu na njima bujati osteofiti i tako nastaje unkartroza (s1. moze doci do klizanja gornjega kraljeska nad donjim prema natrag. sto se naziva pseudospondilolisteza (tj. da cesto poston nesklad izmedu subjektivnih tegoba i radioloskog nalaza: bolesnik moze uz minim~lan radi<:loski nalaz imati velikih poteskoca. ~lini~ka slika ?~i~i 0 raz~je~taju degenerativnih promjena na kraljeznici iceroilealni. D~generativne promjene naJ~esce nastaju tame gdje je mehamcko opterecenje najvece . intervertebralni zglob.. pr.ak . Dominantni simp tom u klinickoj slici je bol.o~isane degene~ativn~ promjene na kraljeznici mogu se prikazati odgo. No. Interuertebralni instabikao kod artroze bilo kojeg perifernog litet: 1) dehidracija i degeneracija zgIoba. oni mogu suziti intervertebralni foramen. Zbog medusobnog trenja. pa su stoga I vulnerabilni. degenerativne prornjene u interspinoznom prostoru nastaju sarno u slucaju kad se spinozni nastavci medusobno priblize j taru. To biva kad su ti nastavci masivno razvijeni. Lijevo: normalni disk. segm. Pri tome valja imati na umu. Na rubovima zglobnih ploha intervertebrainih zglobova mogu. ukocenjem toga segmenta. Demo: dorzolateralni prolaps diska.Stoga za procjenu stanja bolesnika s degenerativnom bolesti kraljeznice odlucujucu ulogu ima funkcijski pregled.enta (podrucje diska. ._Fas~ ce~to. 6) spondilartroza. fU~~:l!ske por~mecaJe III p.omjen~. pri izrazitim anatomskim promJenama (napose ako postoje veci prednji ili lateralni osteofiti koji ne diraju u zivcane i zilne strukture) smetnje mogu biti minimalne ili ih uopce nema. Prema t<:me. funkcija toga dinamickog segmenta se posve izgubi. iIi kad je fizioloska lordoza lumbalne kraljeznice jace izrazena (hiperlordoza). sto se naziva interuertebralni instabilitet (nestabiini segment) (sl. Sve . kao sto to biva kod skolioze. ~~generat~vne promJene naJcesce nastaju na donjem dijelu vratne i na donJ~~v dijelu sla?1t>:ske kraljeznice . tj. ~aljeznicu t~~ba s ~i~mehanickog stajalista uvijek sagledavati citavu. dakako uz podrobnu anamnezu. zglobnih nastavaka na kraljescima. Ta je promjena poznata pod nazrvom mterspmozna artroza III Baastrupov sindrom.

promJ.z onog zlvca. pn Sp0'. Ocituje se bolovima na straznjoj strani vrata (u siji).>viprosiriti ~a perif~riju d. torakalni i lumbalni. . tada osim lijecenja valja procijeniti i sposobnost za daljnji rad na takav nacin. moguca su tri vertebralna bolna sindroma: cervikalni. ogranicena na jedan od odsjecaka kraljeznice: cervikalni. vrtoglavicom i dr. Ta~o nastaje cerviko-brahijalni bolni sID?rom . kao sto su rad na kornpjutorima. Uzroci bali pri degeneratiunim promjenama u uertebralnim d~namickin: segmentima: 1) podraiaj spinalnoga ko~jena z~og protruzije iii pro0-psa diska. od koristi je lokalna primjena topline. diskusa (ali bez pomaka nukleusa pulpozu~a) i interspinoznih prostora. prigodom nekog brzog i nezgodnog pokreta glavom i vratom. ali bez konflikta sa ziveanim ili zilnim strukturama oko kraljeznice.do~)e vratne kraljeznice. Najcesce se javljaju pojedinacno. izazrva ih.al~a hiperlor?.~e do nadrzaja iii cak kompresije korijena spinalnog Zlvca koji na tOJ razllll. koji se mogu siriti rnedu lopatice i postranicno do ramena. D~klegod se diskus pormce sa svog leiista ali ga anulus ipak usplJeva zadrzati u . Na kraju valja ponoviti. koji u mnogome nalikuje migreni. 32). ili pak postupno zbog "prisilnog" polozaja. doduse. odnosno drzanja glave i vrata u nefizioloskom stavu. mucninom. ali s~ ocituju podalje od nje. 52 . 2) sznooitis intervertebralnoga zgloba u aktioirano] artrozi.dOCI.lzlazi lZ kraljeznicne mozdine..e 1 nu~eus pr?lab~r~. napose na violini. pa ce se razviti cerviko-cefalni bolni sindrom s glavoboljom. naIme. produljeni ce uncinatni nastavci podraziti stijenku arterije vertebralis (koja prolazi kroz otvore na po~ precnim nastavcima vratnih kraljezaka). no ako su izazvane prisilnim polozajem glave i vrata na radnome rnjestu (npr.oz ruku I.oza. Kada pak anulus pukn. pa ce se bol<. donjoj lu~balnoJ ~raIJez~lcl.ei~avog zivea~og spleta ~ kr. Ce~~kobrahijalni sindrom moze kadsto nastan I kad se. iii privremenim stavljanjem Schanzova ovratnika. pa i prijeci u kronicno stanje.:. tipican nalaz je povisen tonus pripadnih misica i ogranicenje kretnji. Tak. Cervikalni sindrom nastaje iii naglo. Temelj im je jedna od ranije opisanih degenerativnih promjena. ali takvo sirenje bolova doseze sarno u tzv. te lumbosakralni bolni sm~r?m (koji s': nazl:a. kifoskolioza). N ajceSce su izazvani degenerativnim promJ~~ama lI~terve:tebrallllh zglobova.? s~." lflterspm~~n?~ prostoru nastaju sarno u lumbalnom dijelu kraljeznice.1llte.1tnogu.rko:poral~om pros tor?. Lijecenje obuhvaca 53 ---Lt Slile« 32. u nekim zvanjima. ~astezanJe anulusa fibrozusa u kojemu ima senzibilnih ziveani~ niti. a obicno se mogu napipati i bolne miogeloze. stoga se i nazivaju "pseudoradikularnim" bolnim sindromima. Tegobe obicno prolaze za nekoliko dana. Osim bolova.osi~e duz .. Lijecenje obuhvaca rasterecenje vratne kraljeznice lezanjem na jastucicu koji podupire vratnu lordozu. Degenerativne promjene intervertebralnih zglobova (koje se nazivaju spondilartroza) mogu se. a i blaga rnasaza. bolovi ce biti lokalizirani na taj osteceni segment. Torakalni sindrom obicno nastaje postupno i najeesce je posljedica jedne od deformacija torakalne kraljeznice (skolioza. odn~>SJ:~o postanak (dakle: geneza) u degenerativnim p~om!~~ama kr~ljez. Pri palpaciji osjeca se pojacani tonus paravertebralne muskulature. Oni nastaju stoga sto protrudirani lit pr?~a~lrafl1 nukleus intervertebralnog diskusa prodre prema vertebralnom kanalu lit mtervertebralnom foramenu. a iznimno rijetko na sva tri odsjecka. . pa podrazi ili komprimka korijen spinalnog zivca u tome ~~gmentu (sl.p~l degenerat~~fl1m p~omJenama .ldllartrozl.) mogu se ponavljati.l~mbols~lalgija) pri degenerativnim promjenama ~a. pojacana kifoza. Ti bolovi nikad nemaju radikularni karakter jer nisu ni izazvani podraiajem korijenova spinalnih zivaca.~olovi z~~g. torakalni ili lumbalni.:n: . ~o: kalni bolovi izazvani degeneracijom diska postoje sarno dotle. Zato se i lijecenje odreduje prema simptomima i funkcijskim poremecajima koji se razvijaju na temelju opisanih degenerativnh promjena. 3) kompreslJ~ vert~bralne arterije ilili podraiaj oratnog simpatikusa zbog unkartroze.. Kada pak na vratnoj kraljeznici nastane unkartroza. osteofiti na intervertebralnim zglobovima jace udube u intervertebralni foramen. projekciono podrucje tih zglobova . da sam radioloski nalaz osteofita na trupovima kraljezaka ne predstavlja "bolest" u klinickom smislu. Vertebrogeni bolni sindromi nazvani su ovako stoga sto im je uzrok.Vertebralni bolni sindromi ocituju se bolovima koji su ogranice~i na onai. tonus im je povisen i kretnje su ogranicene. sviranje na nekim glazbalima. MisiCi leda su bolni. a time i straznji vratni simpatikus koji prati tu arteriju.dakle u nedaleku okolinu. Tada se bolovi p:. Vertebralni bolni sindromi Vertebralni bolni sindromi su lokalizirana bolna stanja. pa se nikad ne sire duz zivaca. dio kraljeznice koji je degenerativno promi!en!en i bol~vi se pr~tom ne SIre u ~dalJene regije. bolovi uvijek lokalizirani u sarno lumbalno podrucje I nikad se ne SIre na periferiju. ocitovati i bolovima podalje od same kraljeznice. i dr. obicno nanize od promijenjenoga zgloba i ponesto ustranu. a one p~lhkom}~g rastezanja bivaju nadrazene.nice. I . Prema lokalizaciji na kraljeinici. kojemu je korijen podrazen. d~k degener~~lVm proces nije prouzrocio raskid fibro~~og anulusa . ako uz to nema i odredenih simptoma. misica trapeziusa i levatora skapule. 4) trenje penosta medu spinoznirn nastaucima pri interspinoznoj artrozi. iako je moguca istodobna pojava na dva. najcesce ka~ posroji (~h z~og neke patoloske promjene nastane) lu~b.

Vertebrogeni bolni sindromi Vertobrogeni bolni sindromi dobili su svoj naziv po.:ertebralnoga zgloba iii neznatan pomak medu kraljescima u nesrabilnom dlI_1an~l1ckom segmentu. tj. no najvaznije je usmjeriti terapiju na os~ovnu ~efor~ maciju iii promjenu koja je izazvala taj bolni sindrom (ortopedski steznik pn skoliozi. To je na ruci obicno monopareza. kretnje vratnom kraljeznicom su bolno ogranicene. Cerviko-cefalni sindrom ocituje se bolovima u straznjeI? dijelu v~ata koji se sire u glavu. a bolne miogeloze valja oprezno smeksavati lokalnom primjenom ultrazvuka iii posebnom tehnikom rucne masaze (gelotripsija). gdje se spinozni nastav~l meousobn? taru... Razumije se da pn svim opisamm bolnim smdrom~ma treba. Dijagnoza se.p~k nastajanje l~mbalnog sindroma dogada se pn promJenama s~gltalne krivine ''. vjezbe plivanja i sl. ukazuje na prostor izmedu kraljezaka C6 i C7). moze doci do pareze. pa se primjenjuju analgetici.kod lumbaga moze pacijenta uciniti i posve nepokretnim . iii pak protruzija nukleusa. Ispitivanjem koznog osjeta moze se kadsto s prilicnom sigurnoscu utvrditi razina radikularne lezije: bol na dorzolateralnoj strani i parestezije u predjelu ramena i nadlaktice zajednicka su pojava. pri radu s nepovoljnim polozajem glave i vrata iii zbog nefizioloskog polozaja giave na jastuku u tijeku nocnog odmora. Bolesnik. a vratnu kraljeznicu valja poduprijeti Schanzovim ovratnikom. te blagi sedativi. Ako nastupi izrazitija kompresija motornoga korijena spinalnog zivca. Lijecenje obuhvaca mirovanje. pn hvatistu glutealnih misica. postavlja uz pomoc suvremenih neurofizioloskih pretraga (elektroencefalografija. Os54 55 .~ome sto potjecu od k~aljeznice.rasterecenje i blagu masazu. ti. ipak s~ vertebr~~elll s. dok su na dorzalnoj strani podlaktice srnetnje pri iritaciji korijena C6 pretezito na radijalnoj. Klinicka se slika ocituje obicno poslije 40. jer je ta~a termoteral?lJa kontraindicirana!) i elektroanlagetskih procedura. glb~~J. a korijena C7 izrnedu njih. Bol. lijekove za ublazenje bolova 1 opustanje misicnog hipertonusa. dakle.a pos:a~ak ovog sm~rom~ potrebna je kornpresija arterije vertebralis i/ili mtacua strazn)eg :ratnog sl~patlkusa koji prati tu arteriju na njenom putu kroz otvore na poprecnim nastav~lI~a vratnih kraljeiaka.). a C8 prema malom prstu i ulnarnom rubu dIana (sl. osim na temelju klinickog i radioloskog pregleda. Ovaj se sindrom eeSce javlja u zena i moze se ocitovati akutnim pocetkom. ~ostupno .mdrom.. pri nagloj kretnji (sagibanje. . boleslll~u odrediti i analgetike i miotonolitike. a atrofija misica na ramenu i ruci su rijetke. pa vrtoglavice. unkar~. Tegobe se mogu naglo pojaviti pri nekoj kretnji vratnom kraljeznicom. a moze se siriti prema ~oko~ima.vlit p. kOJa.a~~zravnata lordoza gdje se misici nepravilno opterecuju). doplerski pregled vertebrobazilarnog sliva i dr. Taj se sindrom ocituje iii naglo. No treba imati na umu da je protruzija diska u vratnoj kraljeznici mnogo rjeda nego li u lumbalnoj. Kraljeznica i misici su bolni. miotonolitici. Najee. 33). U smirenoj fazi treba opreznim statickim vjezbama jaeati misice sije i ramenog pojasa.roza. diskartroza u razini C5-C7.. ponat cesce uzrokovani degenerativnim promJenama u jednome lit u vise vertebral~lh dinamickih segmenata. poput "napadaja". trzaj tijelom) ali pri kojoj nije nastao prolaps diska .ograllleena}~ na podrucje "kriza". koja se narocito prepoznaje po "visecojsaci". Neku ulogu ima i proces ateroskleroze koja u kasnijim godinama zivota pogada i vertebralnu arteriju.moze blt~ I vrl. a paravertebralna muskulatura je pojacanog tonusa. Gdjekad postoje i smetnje gutanja te bolovi koji sijevaju u podrucje srca.. Pri pregledu uocava se da pacijenr ddi giavu u antalgicnom polozaju. .~ lumbalnom kraljeznicom je ograniceno (pn lumbagu 1 nemoguce).lumbago. iii pak postupno. a ociruju se podalje od nje (grc. Uz to su indicirani i lijekovi. a i podraziti periarterijski splet simpatikusa i tako porernetiti cirkulaciju u vertebro-bazilarnom slivu. (Broj kojim se oznacuje aficirani korijen uvijek ukazuje na donji kraljezak u doticnom vertebralnom segmentu: korijen C7. a ~ mls~clma se ees~o nalaze ovece i bolne miogeloze. funkcionalna reoencefalografija. uz bolove. osobito na pritisak. jos je jasnija njihova raspodjela na saci: korijen C6 projicira se u palac i dio kaziprsta.). teofiti mogu komprimirati tu arteriju. godine zivota. Kretnje u ramenu mogu biti prolazno ogranicene (sto se ne smije zamijeniti sa humeroskapularnim periartritisom).~. ~a~o su n~ kraljeznici moguce brojne bolesti i deformac~je. NajeesCi uzrok su im degenerativne promjene u donjem dijelu vratne kraljeznice.n:g? sarno uklij. otoneurolosko ispitivanje. takvo se stanje obien~ naziva. Gotovo nijedna arterija covjecjeg tijela nema tako kompltclran tok kao vertebralna. ~om ~IJelU kraljeznice (hiperlordoza. smetnje sluha i vida (iskrenje pred oCima). Prolabirana jezgra diska iii osteofiti podraze susjednu ZIVcanu ili zilnu strukturu i izazovu smetnje koje se protezu duz zivaca (iii ziveanog spleta) kojemu su podrazeni spinalni korijeni. lokalnu pri~je~u topline (ali lije~nik mora prethodno utvrditi da nije posrijedi prolaps diska.kad je slican migreni. a nocu pri spavanju staviti Schanzov ovratnik. genos = podrijetlo). Cerviko-brahijalni sindrom karakteriziran je bolovima i smetnjama osjeta koji se iz vratne kraljeznice sire u jednu ruku (a rjede u obje istodobno). osobito na mjestu gdje zaobilazi epistrofeus (aksis) i atlas.i~~ pak spon~il~~t:~z:a. C7 u srednjak.o zestoka . Misiti su napeti.. Bolesnik se tuzi na glavobolju koju cesto prate mucnina i povracanje. najeesce zivca radijalisa. t~ n~ni~e d? u sakralni 1 parasakralni predjel. . ili duz krvne zile kojoj je podrazena stijenka. ali katkad i bez jasnog povoda. Lijecenje u akutnom nastupu trazi potpuno mirovanje u lezecern polozaju. pri naglom pokretu vratnom kraljeznicom.sCi(iako ne jedini) uzrok su mu degeneratlvne pro~Jene vratne kraljeznice. korijena C8 vise na ulnarnoj polovini. vazoaktivne tvari kojima se nastoji poboljsati cirkulacija krvi. najeesce parasakralno. Lumbalni sindrom moze nastati naglo. u zahvacenoj ruci obicno osjeca i parestezije. kadst~ izrazrto ~lgldlll.estenje .inter:.

pove~a~i edem u intervertebralnom foramenu 1 time pntIsak na ziveani korijen. u kojih llltervertebralni disk postupno degenenra. Podlakricu i saku treba poduprijeti udlagom tako da saka bude u polozaju lagane dorzalne fleksije.).Slika 33. Podizanjem pruzene noge moze se izazvati pojacana 57 56 . kao ~to s. Pagetova Lumbosakralni sindrom . Krizobolja je u medicinskoj djelatnosti postala vrlo test! povod trazenja I~jetnicke pomoci. (Skolioza.) TUMORI (Benigni iii maligni.t danasnjem vremenu zahtijeva vise sjedenja (1 opcemto n:1~<?vanJa)n:~olt k~etaX:Ja. miotonolitici. pad. zlvota . Citavo podrucje je bolno na palpaciju. akutni miofibrozitis) NAPOTKOZJU (Distorzije.e. TABLICA .a oko_mit<?mst~vu.). osteomalacija. ipak su to naJ~ tesce degenerativne promjene u vertebral~im dinami~kim segn:enti~a L4/5 1 L5/51.cesto nazivan lumboishijalgija . spina bifida. klinicka se slika moze ocito~~ti na dva na6~. kretnje su znantno ogranicene (i to u svim ravninama. trzaj tijela. a potom odmah prirnijeniti elektrostimulaciju. Paravertebralni misici su rigidni. sijevaju iz kriza u jednu nogu (a gotovo nikad u obje . spondilitis druge prirode itd). TRAUMATSKE PROMJENE (Mijalgija.) NAMISICIMA (Ankilozantni spondilitis. kako bi se vratna kraljeznica aktivno poduprla i po mogucnosti izbjeglo trajno cjelodnevno nosenje Schanzova ovratnika (zb~g opasnosti od misicne atrofije). unutarnjih zenskih genitalija. a obicno i pri kaslju i kihanju. varikozno prosirene vene) NA ZIVCANIM STRUKTURAMA bolni sindrom nastaje irita~ijom iii.trebal~ uevrstlt. Kad se ti drugi uzroci iskljuce. viseci trbuh i dr. hiperlordoza) (Virusni radikulitis npr. i to u interkorporalnom prostoru. pa se i naziva interkostalnom neuralgijorn.a: ~egobe mogu nastupati postupno.re~e u starijih . zato 5tO . kompresijo~ i~terkostalnog zivca.h osoba.5. U smirenoj fazi valja statickim vjezbama ojacati misice vrata i ramenog pojasa. eventualno i sedativi). obicno nakon nekog bolest i dr.vrlo je cest u danasnjo] civiliziranoj populaciji. tumori kraljeznicne mozdine i njenih ovojnica) NA VISCERALNIM ORGANIMA (Bolesti probavnih organa. hiperfikoza. Lurnbalna je kraljeinica u antalgicnoj skoliozi. njama glave i vrata. a lordoza je smanjena iii izravnata. s jedne strane. primarni iii metastatski. iii cak nepokretan.ze. TENS i sl. tumor i dr. II! se ocituje naglo. Raspored osjetnih spinalnih korijenova na ruci. degenerauvne promJene lllte.ladi. Elektroanalgetski postupci mogu biti od koristi (modulirane iii dijadinamske struje. Tako su degenerativne promJene u donjem dijelu lumbalne kraljeznice (od L4 do 51) danas relativno e~ste vee i u m. bi .) PSIHOGENI BOLESTI KOSTIJU (Osteoporoza.se kraliez~ica jos nije u potpunosti prilagod~l. valja ponajprije rijestiti pitanje uzroka kompresivnom sindromu.l ~ r~steretltI vkr:IJe~ntcu postupno postaju sve manje sposobni osiguran.) STECENE DEFORMACIJE (Okluzija koje arterije. sa zesrokim bolovima koji. ona moze irnati brojne druge uzroke (herpes zoster. diiabeticna neuropatija. cov!ek~. a ne samo laterofleksija kao pri pocetnorn ankilozantnom spondilitisul). Edukacija bolesnika 0 polozajima i kret. spondilartroza. t). lokalizirani u kraljescima) U akutnoj fazi lumboishijalgije bolesnik je tesko pokretan. zglobova. poremecena (Diskartroza. mehanickog povoda (dizanje tezeg tereta. spondilolisteza (Panikuloza u lumbalnom podrucju) NA KRVNIM ZILAMA i dr. Primjena topline nije dopustena jer pojacani priljev krvi mo. Premda joj uzroci mogu biti razliciti (tablica 5).osoba. nagla rotacijska kretnja).u takvu slucaju potrebna je vrlo pazljiva diferencijalna dijagnostika). Ako se pojave znaci pareze radijalnog zivca. bubrega.miogeloze. UZROCI KRrtoBOLjE Na kraljeinici DEGENERATIVNI PROCESI Izvan kraljeznice NASKELETU (Staticke anomalije stopala. Bolesnik je obicno nagnut prema strani bolne noge. Osim degenerattvmh promjena na kraljeznici. obicno uz parestezije.druge . a s .to sus. koje mora izbjegavati. gusterace. Ipak. Torakalni vertebrogeni Iijeeenje u akutnom stadiju obuhvaca imobilizaciju vratne kraljeznice u Schanzovu ovratniku i primjenu lijekova (analgetici. subluksacije i. protruzija iii prolaps diska) UP ALNI PROCESI biomehanika kukova i dr. sto je tesee u mladih Ijudi u kojih je rijec 0 protruziji iii prolapsu intervertebralnog diska. bitno ce pridonijeti prevenciji recidiva.Zato paravertebralni i drugi misici koji. kod herpesa zostera. preporucuje se jos neko vrijeme spavati sa Schanzovim ovratnikom. da kralJezm~a bez ost~cenJa podx:ese sva staticka i dinamicka opterecenja.v. infrakcije nastavaka) PRIRODENE MANE (Sakralizacija.ler naclll.rvertebralnog diska. To je. Sukladno tome. Bol se pojacava pri pokusa]u kretnje. lijecenje obuhvaca elektro-analgetske procedure.

a time i bolove i parestezije. 36). Slika 35. torakomedularni (na prsnoj kraljeznici) koji uzrokuje paraparezu iIi paraplegiju. Pri izrazitoj kompresiji motornoga korijena 51 nastaje pareza zivca fibularisa (peron. a izmedu donje i gornje noge stavi mu se jastuk. Na prolaps nukleusa pulpozusa moze s prilicnom vjerojatnoscu ukazati tzv. Lokalna primjena topline je kontrain- dicirana jer ce se putem hiperemije pojacati edem u okolini aficiranoga spinalnoga korijena. a napose za lumbosakralni. te sindrom kaude ekvine (na slabinskoj kraljeznici) koji se ocituje malocas navedenim poremecenjima mokrenja i defekacije. Prema Iokalizaciji. Za operativno lijecenje postoje tri apsolutne indikacije: poremecaj funkcije mokrenja i stolice (zastoj iii nekontrolirano praznjenje). valja za sve vertebrogene sindrome. Na kraju. i ovdje su moguca tri kompresijska sindroma: cervikomedularni (na vratnoj kraljeznici) koji uzrokuje tetraparezu ili tetraplegiju. sto se cini podmetanjem jastuka. a nastaviti se u dvorani za kinezioterapiju. pritiskom pojacali pritisak ?a spin~lni korijen. jer je obicno i nastao iz mehanickih razloga koji ce se u buducem zivotu i/ili radu vjerojatno ponoviti. ako je rijec 0 korijenu L4. valja odmah pod stopala podmetnuti neki podupirac na koji ce ih bolesoik osloniti pod pravim kutem pre rna potkoIjenici (sto moze biti i obicna cvrsca kartonska kutija ili dascica). cuje u stanu. pa spadaju prevenstveno u domenu neurologije i neurokirurgije. Valleixovim tockama). vee je indicirano potpuno mirovanje. duz zice. on ce osjetiti bol ne sarno na tome mjestu. a oni za relaksaciju misica obicno tek nakon 2-4 dana jer odredeni misicni hipertonus u prvo vrijeme pripomaze imobilizaciji lumbalne kraljeznice. ili pak traumom. Pritisak tijekom zivca ishijadikusa izaziva bol (napose na tzv. nairne. Dijagnoza se temelji na podroboom klinickom i funkcijskom pregledu. pa onda donju nogu savije u kuku i koljenu. 34). a naziv za taj znak nastao je usporedbom sa zvoncem na ulaznim vranma Ciji se zvuk. osobito kad se uz to ucini i dorzaina ekstenzija stopala (Bragardov znak. nego ojacati misice leda i prednje trbusne stijenke. ali su cesce izazvani primarnom iIi metastatskom neoplazmom. os obi to kvadriceps. pareza s misicnim ispadima. nego ce se ona protegnuti kroz cijelu nogu. naglasiti izvanredno veliku vaznost edukacije bolesnika.e~sa) s pojavom "viseceg stopala". Slika 36.i (tockice oznacuj« pojavu parestezije pri leziji odgovarajuceg korijena). MisiCi ubrzo atrofiraju.O<. s1. saciniti "fizioloski steznik" koji ce poduprijeti kraljeznicu i pripomoci prevenciji recidiva kojima ovaj sindrom gotovo uvijek naginje. obicno sve do stopala. ako je komprimiran korijen 51 osiabijen je ili ugasnuo refleks Ahilove tetive (sl. Gore: bol se pojaca uz dodatnu dorzalnu fteksiju stopala (Bragardou znak). ako je pritisnut korijen L5 refleksi su normaIni. te trajno nepodnosljivi jaki bolovi. Lijevo: izazivanje patelarnog refteksa. s umjerenim bolovima i bez evidentnih funkcijskih ispada). Kozni osjet je poremecen ovisno 0 aficiranom zivcanom korijenu (s1. Uz to se daju lijekovi za suzbijanje bolova. Vertebro-medularni kompresijski sindromi nastaju pritiskom na kraljeznicnu mozdinu prigodom dorzomedijalnog iii dorzomedijanog prolapsa intervertebralnog diska. "znak zvonca": ako bolesniku koji lezi potrbuske pritisnemo prstom interspinozni prostor u razini prolabiranoga diska. Tijekom dana bolesnik se moze okreouti i na bok. Ako je ikako dosrupno. Primijete Ii se znaci pareze zivca fibularisa. primjenjuju se analgetske elektroterapijske procedure i kinezioterapija kojoj u ovom slucaju nije svrha sto vise "razgibati" kraljeznicu. obicno oslabljeni iIi ugasli. Treba nairne. On mora ne sarno nauciti medicinske vjezbe i prihvatiti nacelo da ih svakodnevno kod kuce izvodi kroz sto Slika 34. Izazivanje bola u kriiima podizanjem pndene noge (Lasegueov znak). a refleksi mogu biti prornijenjeni. 58 59 . kad se lumboishijalgija javi postupno.35). sa flektiranim kukovima i koljenima i lagano podignutim trupom. U akutnoj fazi oe valja pacijenta upucivati na dopunske pretrage. 5pomenuta kinezioterapija treba po mogucnosti poceti u bazenu tople vode. tj. na ravnoj podlozi. po mogucnosti lezanje u Williamsovu polozaju. Ruspored osjetnih spirmlnih korijenova na 1. Nakon sto se akutoa faza smiri (ili pak u slucaju.bol u krizima (Lasegueov znak). sto ukazuje na jacu kompresiju odnosnoga spinainoga korijena. svojim smo. Desno: izazivanje refleksa Ahilove tetive. kako zbog osiabijene ili onemogucene aktivne dorzalne fleksije stopala ne bi nastala kontraktura gleznja u polozaju ekvinusa. osiabijen je patelami refleks. valja takoder odmah zapoceti elektrosrimulacijom pareticnog zivca.

odnosno stanja koja pripadaju skupini izvanzglobnog reumatizma. Razumije se da na "mekanirn" strukturama lokomotornoga sustavanastaju i drugi patoloski procesi koji ne pripadaju reumatskim bolestima.dulji vremenski period. a kadsto degenerativnim promjenama.) ne pripadaju izvanzglobnom reumatizmu. 37 i 38). sluznim vrecicama. kako zbog netom spomenute lokalizacije. Slika 37. osificirajuci. zajedno. distrofije) iii na tum ore sluznih vrecica i dr. 60 61 . infekcijski i dr. Prema tome. Bolesti misica Iako je vet spomenuto. treba jos dodati sindrom periartritisa i algodistrofiju. a koji je kadsto karakteriziran upalnim. valja ponoviti da miopatije. ima slucajeva kad se one i kombiniraju. nego i nauciti kretnje i polozaje tijela u kojima ce najmanje maltretirati svoju lumbalnu kraljeznicu. rnisicne distrofije i razliciti miozitisi (reumatoidni. "mekanim" strukturama lokomotornoga sustava. tetiva i njihovih ovojnica. kao i kretnje i polozaje koje mora izbjegavati kako ne bi doslo do recidiva bolesti (sl. ni s patolosko-anatomskog stajalista ne bi bilo prikladno pribrojiti ih iskljucivo bilo upalnim. Dovoljno je sarno podsjetiti na neuromuskularne bolesti (rniopatije. nereumatske bolesti). misicima.· Prim jeri ispravnog drianja tijela. u tzv. upotpunjuju patolosko-anatomsku i klinicku sliku sistemne bolesti koja nosi naziv "reumatoidni artritis". bolesti iz skupine izvanzglobnog reumatizma su samostojne i svaka cini poseban klinicki (a obicno i parolosko-anatomski) entiter. potkoznoga masnog tkiva. hvatista tetiva i misita za kosti. Obratiti pozomost na slabinsku kraljeinicu i na na?. Stoga ce ovdje biti navedene najvaznije bolesti. sluznih vrecica. da su to lokalizirani procesi pri kojima je organizam pacijenta u cjelini zdrav (ako slucajno ne boluje od neke posve druge. Ovo je vazno imati na umu. Prioidno udobno. no tamo su to sastavni dementi jedne jedinstvene. pleuri. pa i unutarnjim organima. pri kojima je pogodeno vise struktura istodobno. Za razliku od toga. ali neisprauno sjedenje (lijevo). te kanalikularni (kompresijski) sindromi perifernih zivaca. sistemne upalne reumatske bolesti: reumatoidni tenosinovitis. ispravno sjedenje (desno). IZVANZGLOBNI REUMATIZAM Za razliku od upalnih i degenerativnih bolesti zglobova (artritis i artroza) koje napadaju i mijenjaju unutarnju strukturu zgloba. Ovamo spadaju sarno dvije afekcije: mijalgije i miogeloze. To su: afekcije misica. U tom postupku edukacije fizioterapeut ima kljucnu ulogu. One se u vecini europskih reumatoloskih skola svrstavaju. jer je kod opisa reumatoidnog artritisa i drugih upalnih reumatskih bolesti bilo istaknuto da u njihovu tijeku dolazi i do upalnih promjena u tetivnim ovojnicama. perikardu i dr. u skupinu "izvanzglobnog" (ekstraartikularnog) reumatizma.ib zdjelice. tako i zbog patoloskog procesa koji se tom prigodom odvija. Slika 38. postoje reumatske bolesti i tegobe koje se odvijaju u okolini zgloba iii podalje od zglobova i kraljeznice. kao i promjene na plucima. bilo degenerativnim reumatskim bolestima. aponeuroza. Druga je bitna znacajka bolesti u ovoj skupini. kao kompleksne lezije. burzitis i miozitis.

jednako kao i zglobne cahure. Kako ih se ne moze ukloniti. nekom drugom prethodno prisutpritikom mode izazvati bolo . prije svega zato jer manje tetive nemaju vlastitih krvnih zila. Ova jednostavna podjela korisna je zato jer usmjeruje nacin lijecenja. Tako se npr. osim ako su ovelike i pritiskuju ogranak kojeg osjetnog zivca. treba ih sarno srneksati i pokusati smanjiti. iii vise njih) nastane reaktivna upala. jer je ostecenje te tetive najceSci patogenetski cimbenik u postanku sindroma periartritisa ramena. naglo ohladivanje zagrijane povrsine tijela. zbog promjene biokemijske sredine. Izljev se moze i evakuirati.dakle. da bi kasnije nastale najprije mikrorupture. entezopatija. bjelancevine misicnih niti iz tekuceg sol-stanja pretvaraju u kruto gel-stanje koje je ireverzibilno. nom bolescu iIi deformacijom. pa su i kretnje koje se tim misicem izvode bolne i ogranicene. u "krizima'T) kod spustenih stopala. Ceste su mijalgije u okolini artroticnog zgloba. Primarne mijalgije nastaju neposrednim vanjskim b utjecajem na odredeni misic ili misicnu skupinu. To se postize lokalnom primjenom ultrazvuka. nom milic«. Primjer tome je tetiva misica supraspinatusa na ramenu. Naprotiv. a ocituje se bolovima i vidljivom valjkastom oteklinom koja potjece od izljeva u prostor izrnedu tetive i njene ovojnice (eksudativni tenosinovitis). a iznenadnim djelovanjem neke vece mehanicke ozljede i potpuna ruptura tetive. Prema postanku mijalgije se dijele na primarne i sekundarne. odnosno pretjeranim naporom u odredenoj misicnoj skupini na cijim tetivarna (jednoj. pa tako npr. Lijecenje obuhvaca imobilizaciju susjednog zgloba zavojem ili udlagom. On je najcesce uzrokovan sumacijom mikrotrauma. No. Lijecenje se provodi samo ako miogeloze izazivaju bolove i ako se dijagnosticki utvrdi da su one doista uzrok postojecim bolovima (uvijek valja iskljuciti drugi moguCi uzrok!). Tada se. Misic je pojacanoga tonusa. Ako miogeloze i spontano bole. No. ali je pri tome bollokalizirana i ne siri se u okolinu izvan zahvacenog misica. gdje bol postoji spontano. Nazvane su "primarnima" jer za njih ne yostoji nikakva druga uzrocna trapezijusu. Na tetivi. 0 kojoj ce jos biti rijeci. Najcesce se nalaze u misicima trapeziusu. Miogeloze su lokalizirana vretenasta orvrdnuca u misicima koje obicno nastaju zbog dugotrajnog prenaprezanja. Naprotiv. One se stoga javljaju postupno i imaju obicno kronican tijek. sporninje "Ahilov tendinitis" i pod tim nazivom opisuje afekcija hvatista Ahilove tetive za kalkaneus . blage masaze i analgetski djelotvomih lijekova (jedino kod nekih akutnih mijalgija u sportu koristi se lokalna krio-terapija). Miogeloze se. dakle. Upravo zbog netom spomenute slabe vaskularizacije degenerativne su prornjene u tetivama ceste. pa U ovojnicu ustrcari suspenzija kortikosteroida. ili mijalgija leda kod skolioze u djece (gdje jos nije bilo vremena da se razviju sekundarne degenerativne promjene na intervertebralnim zglobovima. Kod primarne mijalgije treba srniriti misicnu bol lokalnom primjenorn topline. one ne moraju izazivati bolove. 39). Bolesti tetiva i njihovih ovojnica Izolirana upala neke tetive vrlo je rijetka pojava. Cesto se pojavljuju naglo. kao jednoj od najguscih struktura gradenih od cvrstog veziva (slicno kao ligament) pravi se upalni proces gotovo i ne moze odvijati.Mijalgije su bolna stanja u pojedinom misicu ili misicnoj skupini (sl. najeesce se javlja na podlaktici ili potkoljenici. a pojacava se na pritisak i kod kontrakcije zahvacenog misica. U sportasa u nekim disciplinama moze doci do slicnih promjena u Ahilovoj tetivi. b) u stradnjem cervikalbolest. kako se ne hi previdilo nastajanje kojeg drugog patoloskog procesa. ne mogu ukloniti. pa i ogranieene. Drugacije je s degenerativnim promjenama u tetivama. levatoru skapule i parasakralnom podrueju gluteusa. . Ipak se u literaturi engleskog govornog podrucja cesto nailazi na izraz "tendinitis". ali se pod njime razumije zapravo nesto drugo. stoga je i bilo istaknuto da pri pojavi bolova uvijek treba iskljuCiti neki drugi moguci uzrok. Ona je izolirana na zahvaceno podrucje.. iii posebnom tehnikom rucne masaze koja je nazvana gelotripsija (prema grckome: razbijanje geloze). onda ipak mogu ornetati funkciju misica u kojem su nastale. npr. dakle. odnosno dugotrajne napetosti pojedinog misica. Rezultati su obicno privremeni. jer jednom oblikovana miogeloza moze ponovo izazivati jednake boli. kriziCima su oznacena mjesta gdje se pak. iIi pak Slika 39. To moze biti djelovanje fizikalnih faktora (iako je pojava same boli u misicu rezultat promjene njegova biokemizma).Sekundarne mijalgije uzrokovane su. a karakteristicna je mijalgija u potkoljenicama (pa cak i u lumbosakralnom podrucju. Pipaju se u misicu kao tvrdo vretenasto i pornicno odebljanje koje na cvrsCi pritisak moze biti bolno. pa parcijalne rupture. ne valja potcijeniti ucinak fizikalne 62 63 . kao sto je. treba ponoviti da mnogi ljudi nose miogeloze citav zivot bez ikakvih teskoca. a obicno su izazvane opetovanim mikrotraumama zbog kojih degenerativni proces pocinje pucanjern pojedinih niti. Tu se. razvija tenosinovitis. od kojih pak potjecu kasniji bolovi u odrasloj zivotnoj dobi). kod sekundarnih mijalgija valja terapijsko djelovanje usmjeriti na one primarno stanje koje ih je izazvalo. upalne se promjene cesro susrecu na tetivnim ovojnicama jer su one iznutra oblozene sinovijskim slojem. Medutim. a kretnje koje se izvode njegovom akcijom bolne su i otezane. Lokalizacija boli kod nekih pretjerani misicni napor ("Muskelfieber" karakteristicnih mijalgija: a) u misicu sportasa). treba skoliozu opskrbiti odgovarajuCim steznikom i provoditi kinezioterapiju. c) u leuatoru lopatice. kod spustenih stopala primijenit] ortopedske uloske itd.

Ona moze nastati na bilo kojem hvatistu na skeletu. a mijenja se tijekom :!ivota i cesto se pregraduje. Tako npr. Na kraju valja jos ponoviti. na radijalnom epikondilu humerusa tetivne niti misiea ekstenzora digitorum kornunisa urastaju u hrskavienu osnovu distalnog kraja humerusa. a nije zgrusan) moze lokalna primjena ultrazvuka biti od koristi. Tu ce se. ali se ona ocituje talozenjem fi. podrucju dorzuma sake nad radiokarpalnim zglobom. sto ovisi ponajvise 0 funkcionalnim Cimbenicima. Katkad se javljuju i uz degenerativne bolesti zgloba iii kraljeznice. Uzrok toj promjeni naj. ali one ima i svoje grcko ime enteza (enthesis). npr. Razlog zbog kojega se moze razviti pojedina entezopatija neovisno 0 bilo kojoj drugoj bolesti. lezi u slozenoj. pri napinjanju odredenog misica i pri glbanJu pnpadnoga zgloba. afekcije hvatista mogu nastati i samostalno. kadsto nastaje nakon udarca ili ponavljanih mikrotrauma. fetalnog mjeseca nadalje kostano tkivo. analogno kao i kod eksudativnog tenosinovitisa. neki radije govore 0 "tendovaginitisu" (vagina tendinis=tetivna ovojnica). pri kojima organizam doticne osobe u cjelini nije boles tan. Medu njima nema periosta.tetivama fleksora prstiju ruke. a kadsto je potrebno operativno prosiriti tetivnu ovojnicu. ali na samom mjestu insercije ostaje i dalje.pko tetive.terapije: u akutnom stadiju vrlo ce ucinkovito djelovati lokalna kriomasaza iii krio-oblozi. Kako pak upalom u ovorne slucaju reagira ne sarno unutarnji sinovijski sloj. napose u ankilozantnom spondilitisu. hrskavice koja predstavlja prijelazni dio izmedu kosti i retive. No. ne valja ni govoriti 0 tenosinovitisu. U nekim upalnim reumatskim bolestima. a narocito jakih tetiva za kosti. sacuvana zona hrskavice. Postanak nije uvijek jasan. Debljina ovapnjele zone je razlicita. da se multipli (iii politopni) upalni procesi na tetivama susrecu gotovo uvijek pri sistemnim upalnim reumatskim bolestima i bolestima vezivnog tkiva. Ocituje se bolovima. osim izbjegavanja izazovnih cinitelja. vee se takva lezija nazivlje krepitirajuCi peritendinitis (peritendinitis crepitans). koja dovode do toga da ovojnica postane za nju -::preuska". odnosno pripadne tetive i misica pri profesionalnim iii sportskim aktivnostima. Kost je u podrueju hvatista takoder posebno gradena. To vrijedi za sve insercije. ako ispitivac polozi dian svoje hike na kozu iznad oboljeloga mjesta. uklopljuje u sebe tetivne niti.brin~ neI:0sredno . obicno najjace u razini metakarpofalangealnih zglobova. Granica izmedu kosti i hrskavice na hvatistu nije ostra. osjetljivoscu na pritisak. Na tetivama koje nemaju vlastite ovojnice. Ganglion je naziv za cisticnu oteklinu koja nastaje iz zglobne tahure ili tetivne ~vojnic~. StenozirajuCi tenosinovitis (iii tendovaginitis) je poseban oblik afekcije koji se javlja na. obuhvaca lokalnu primjenu kortikosteroida. Lijecenje se sastoji u izvlacenju tekuceg sadrzaja i infiltraciji kortikosteroida. a narocito sumacijom mikrotrauma zbog preopterecenja hvatista. moze ipak zbog preupotrebe (tj. Najdublji sloj spomenute hrskavice obicno je kalcificiran. Lijecenje obuhvaca imobilizaciju udlagom. Kako u ovom slucaju tetiva nema sinovijske ovojnice. Zahvacene su tetive povrsnog i dubokog fleksora prstiju u dlanu. kod nekih kucanskih poslova). te zavrsnog dijela tetive. one su bolne pri savijanju prstiju i na izravni pritisak. Dobro Je ogranicena. Bolesti hvatista Bolna stanja pracena odredenim funkcionalnim smetnjama mogu se posve izolirano javiti na hvatistima misica. medutim. Uporne iii recidivirajuce ganglije treba kirurski ukloniti. ali tetivne niti ne ovapnjuju. Susrece se u osoba koje naporno rade stisnutom sakom i pritom gibaju rucnim zglobom (npr. pa se u ovom slucaju za afekcije hvarista upotrebljava izraz entezopatija.Cesce je naporan fizicki rad sa' stisnutom sakom i flektiranim prstima gdje dolazi i do trajnog jaceg pritiskanja fleksornih tetiva u dlanu. To je upala sa suzenjem ovojnice tetiva dugog abduktora i kratkog ekstenzora palca na ruci. pa to osigurava potrebnu cvrstoeu retivno65 64 . sadrzi gelatinoznu tekucinu i obicno ne izaziva bolove. nastaju na takvim mjestirna prave upalne promjene s uzurama kosti. utjecajem kakve traume. eventualno uz imobilizaciju susjednog zgloba pomocu udlage. osim za plosnata hvatista velikih misica. tetivna vlakna prelaze direktno u kostana vlakna i time je najbolje osiguran prijelaz misicnog vlaka u kost. na hvatistu Ahilove tetive za kalkaneus. U ran om stadiju. nego li sarno 0 tenosinovitisu. Lijecenje. a da u podrucje izvanzglobnog reurnatizma spadaju sarno opisane lokalizirane promjene. najcesce u. iako katkad moze otezati kretnje. moci osjetiti skripanje (krepitacija). ali i lokalnu kriomasazu iii primjenu ultrazvuka. od 2-3. u podrucju stiloidnog nastavka radijusa (ranije je ta promjena pogresno bila nazivana "styloiditis radii"). vee 0 zadebljanju same tetive. Enteza je posebna anatomska struktura koja se sastoji od tri elementa: posebno gradenog dijela kosti bez periosta. zbog trenja s okolinom) doci do lokalizirane upale. specificnoj anatomskoj gradi samoga hvatista i u njegovoj stalnoj izlozenosti brojnim utjecajima iz okoline. tijekom citava zivota. Lijecenje je. Resicasti kosta~i izdanci zauzimaju isti smjer kao i ulazne tetivne niti. osobito ekstenziju u rucnom zglobu. S' obzirom na naziv ove afekcije. pa prigodom fleksije prstiju jedan prst "zapne" u savijenom polozaju i bojesnik ga drugom rukom mora pasivno ispraviti. pri cemu se osjeti "skljocanje" i jaca bol. treba jos napornenuti da je izraz "stenozirajuci" zadrzan iz proslosti. Ve~ je dugo poznato da na rnjestu gdje se tetiva hvata za kost nema periosta. Poseban oblik tenosinovitisa je de Quervainov tenosinovitis. nego citava ovojnica. Neke osobitosti na hvatistima postoje vee u vrijeme razvoja skeleta. Hvatiste se u anatomiji obicno naziva latins kim izrazom insercija (insertio). Pri palpaciji se katkad _' mogu jasno osjetiti mala okruglasta odebljanja same tetive. Ta se pojava hrvatski naziva "skoljcavi prst". lokalne infiltracije suspenzijom kortikosterioida. koje se razvija. dok je rvorba jos malena i mekana (jer je sadrzaj jos posve tekuc. vee jedna ulazi u drugu poput resica iIi izdanaka. jer se vecinorn ne radi primarno 0 suzavanju ovojnice. a katkad i vidljivom oteklinom oko stiloidnog nastavka radijusa. kao sto je hvatiste misiea gluteusa na krilu bocne kosti.

pa medu fibrilama nastaju napukline (kao "frakture od zamora"). napose ekstenzora karpi radijalisa brevisa. Kako je ovojnica koja obavija burzu na svojoj unutarnjoj povrsini pokrivena slojem sinovijskog tkiva (jednako kao i zglobna cahura). olekranska i prepatelarna burza). preopterecenje doticnoga podrucja i sl. Ona je i prva bila opisana. U izrazito akutnom stanju djelotvorna je lokalna kriomasaza. pak.). moze odoljeti i naglom eks. Danas se zna da je to tipicna entezopatija. tamo). na mnogo mjesta istovremeno) javlja u tijeku sistemskih upalnih reumatskih bolesti. Krhotine vapna mogu lezati i slobodne medu fibrilama. a neke cesce. hrskavica mijenja ostri kut u kontinuirani luk. Ovdje je rijec 0 izoliranoj upali jedne burze koja nastaje najceSee mehanickim podrazajem (opetovane mikrotraume. ali se toliko udomacio da se jos uvijek upotrebljava. a sam lakatni zglob je bezbolan. Klinicka slika i nalaz pri pregledu bolesnika vrlo su slicni onima kod radijalnog epikondilitisa. Obicno je to afekcija hvatista zajednicke tetive ekstenzora. jos prije II.. ali pod nesto drugacijim mehanickim uvjetima. Pazljiva istrazivanja su pokazala da opisana pregradnja hvatista ne mora biti izazvana sarno traumatski ili regresivnim ostecenjima tkiva. cesivnom vlaku. fleksora karpi radijalisa. ali se neke susrecu vrlo rijetko (npr. entezopatija hvatista Ahilove tetive za straznju plohu kalkaneusa (poznata u ortopediji pod nazivom ahilodinija). Ponegdje pak imaju ulogu jastucica koji oblaze odredeni misic i olaksava pomicanje misica preko kosti. Zato takva enteza. Izgledaju doista kao spljostene vrecice. Klinicka se slika ocituje naglo ili postupno (ovisno 0 mehanickom izazvanom faktoru). burzitis. hvatista plantarne aponeuroze na donjern prednjem kraju tubera kalkaneusa. subakromijalna burza). Entezoparija moze nastati na bilo kojern hvatistu. kopljaski lakat). vee moze nastati izravno. neke entezopatije u mladih osoba koje se intenzivnije bave odredenim sportovima. Tako se. a ispunjene su manjom kolicinom sinovijske tekucine. kod reumatoidnog artritisa. npr. ne ddi sarno teniski reket. neotecen i slobodno gibljiv. pa je opisan kod igraca golfa i bacaca koplja (golferski lakat. Pri pokretanju znantno se mijenja kut izmedu smjera niti slobodne tetive i onih niti koje su ugradene u kost: ovdje. nego i mnogi alati i pomagala pri radu. kao i kod snaznog stiska sake i kod izvodenja forsirane pronacije i supinacije podlaktice (osobito protiv otpora. Klinicka slika entezopatije ovisi 0 mjestu na kojem je nasrala. Citavo je hvatiste opkoljeno membranom. Osim spornenute cvrstoee ona stiti pomicne elasticne dijelove od prejakog vlaka. U daljnjem razvoju mogu tako nastati kostana izbocenja kojima je oblik odreden smjerom tetivnih niti. misica ili kosti (npr. Od lijekova. drugih metalnih i stolarskih radnika. koji nije tocan jer se ne radi 0 upali kosti (epikondila humerusa). Izgled lakta pri tome nije promijenjen. na okcipitalnoj kosti). pa je specificna za svaku lokalizaciju. sto se kod pregleda bolesnika moze provjeriti). dok je inraktna. sluzne vrecice) te se radije govori 0 sindromu bolnog trohantera (v.kostanoga spoja. a nju cini periost koji dolazi od tetivne ovojnice (peritenonija). nastat ce upala i pojavit ce 67 66 . pa ce prije doci do otrgnuca citave kostane apofize nego li do prekida kostano-tetivnog spoja. najcesce imaju oblik trna ili kljuna. posvuda po kosturu. no taj oblik upale ne pripada u ovo poglavlje. Kako i tetivne ovojnice imaju osnovnu funkciju da zastite tetivu od trenja. identican postanku artroticnih osteofita. Time se smanjuje koherencija hrskavice. Najcesca entezopatija je ona na radijalnom epikondilu humerusa. a inace se dobar ucinak postize lokalnom primjenom ultrazvuka. tu je pak opskrba krvnim zilama slaba i metabolizam je nizak. i to obicno hvatiste m. Lijecenje obuhvaca apsolutnomirovanje cijele ruke. bolovi mogu sijevati niz ulnu. a bol se pojavaea i pri forsiranoj fleksiji lakta. zapravo. i ona puca. u pravilu. Kad je kontinuitet hrskavicne zone na hvatistu ostecen. to su npr. Analogna afekcija moze pogoditi i ulnarni epikondil humerusa. Nalaze se tamo gdje je potrebno umanjiti trenje koje bi pri kretnjama nastalo izmedu neke tetive i druge tetive. te nekih misica na velikom trohanteru femura. nairne. vozaca traktora i drugih teskih vozila itd. Kostano tkivo se odmah pocne nanovo stvarati i urascu]e u mjesto insercije. a obuhvaca Iokaliziranu bol na radijalnom epikondilu. neki misle da su one zapravo modificirane burze. Sarno hvatiste je sredisnja tocka na koju pri svakoj misicnoj kontrakciji djeluje sila u razlicitim pravcima. Tu se. neravna. Bolest je dobila naziv epikondilitis. gdje mogu istovremeno biti zahvacene i druge susjedne strukture (npr. vee i pod fizioloskim opterecenjern razvijaju neke regresivne (degenerativne) promjene. svjetskog rata. kao izraz adaptacije na jednostrano preopterecenje. pa je tako tijekom vremena radijalni epikondilitis opisan kod kovacs. te da nastaje pri svakom napornom radu rukom sa cvrsto stisnutom sakom. pa ih taru i izazivaju rupture. bude otvoren pros tor kostane mozdine. iz kalcificirane se zone tada oslobadaju krhotine vapna. Tome doprinosi i masno tkivo koje ovdje poput jastucica lezi izmedu tetive i kosti. ali je ppskrba zivcima vrlo bogata. Zavrsni dio tetive izlozen je osobito jakom vlaku. kod igraca tenisa u Engleskoj te je usIa u literaturu ponajprije pod nazivom "teniski lakat" (tennis elbow). Ima ih i tame gdje je kost tik ispod koze izlozena pritisku izvana (npr. Bolesti sluznih vrecica Sluzne vrecice (sinovijske burze) sastavni su dio lokomotornog sustava i obicno su smjestene u blizini zglobova iii oko njih. Patoloske promjene na entezi treba promatrati sa funkcionalnog stajalista. lokalizirana na radijalnom epikondilu humerusa. NajceUa bolest sluzne vrecice ie upala. a da nisu bile na tome mjestu izravno traumatizirane. za impulse i za duboki osjet. koja se pojacava na izravni pritisak. Takva komplicirana grada tetivnog hvatista ima veliku funkcionalnu vaznost. Time se mogu objasniti npr. Taj je proces. Ona se politopno (tj. mogu se primijeniti lokalne infiltracije kortikosteroidima. tu su receptori za bol. u tome pogledu vazna je interpolirana hrskavica. Obilje vapnenih krhotina moze izazvati otkinuce tetive. Pretjerani pritisak dovodi pak do smanjenja elasticnosti vezivnog rkiva. Na raj nacin povrsina kosti postaje nepravilna.

ne spada u podrucje izvanzglobnog reumatizma. ne utjecu na funkciju sake. ali je bitno sto ranije ukloniti izljev iz burze. 40). Napokon. ali oni ne moraju biti izraziti. u kozi ima izgled debelog uieta. subakromijalni burzitis je. anatomski. vee u endokrinologiju. a ne 0 panikulitisu. Time se stranguliraju pripadne krvne zile i komprimira okrajak osjetnog zivca. gdje su masni reznjici ulozeni u komorice. dakako. na vanjskoj povrsini bedra i na unutarnjoj povrsini koljena (sl. Lijecenje u ranoj fazi obuhvaca lokalnu primjenu ultrazvuka. To su koini jastuCiCi (eng!. Burzitis je cesto popracen bolovima. pa je burza otecena zbog izljeva krvi. pa zbog toga nastaje lokalna bol. Od takvog "reumatskog" burzitisa treba razlikovati oteklinu burze koja je nastala infekcijom. tako da punkcija uopce ne bude ni potrebna. To se moze uciniti punkcijom (kad se obicno odmah ustrca i suspenzija kortikosteroida). nego sarno 0 hipertrofiji pojedinih mas nih reznjiea. iIi na vise njih istovremeno) postupno razvije odebljanje u obliku jastucica. napose u Europi. Ona je nazvana Ledderhoseova bolest i obicno ne dovodi do vecih funkcijskih smetnji ni do kontrak- 68 69 . Na tim se rnjestima (sarno na jednome. Opazeno je da se javlja u osoba koje istovremeno boluju od dijabetesa. jer same tetive i tetivne ovojnice kod ove bolesti nisu promijenjene. "peau d'orange"). Uzrok bubrenju Slika 40. jer se ne radi o upali potkozne masti. a kadsto i petoga. alkoholizrna ili epilepsije. tada se opaza i fenomen tipican za ovu promjenu: pri odizanju koznog nabora udube se otvori zlijezda lojnica. a potom i u proksimalnom interfalangealnom zglobu. • Analogna promjena moze nastati i na tabanu stopala. Pri jednokratnoj jacoj traumi moze u burzi nastati i hematom. Na dorzalnoj povrsini proksimainih interafalangealnih zglobova prstiju ruku mogu koza i potkozje odebljati u obliku okruglog ogranicenog jastucica. U posve svjezim slucajevima vrlo je djelotvorna Iokalna krioterapija. Bolesti potkoznog masnog tkiva Ekscesivna opca pretilost pri kojoj je sloj potkoznog masnog tkiva enormno odebljan . obicno ne uzrokuju ni tegobe. susrecu se rijetko. no naslijede moze imati odredenu ulogu u njenoj pojavi. Bolesti fascija i aponeuroza Dupuytrenoua bolest (iIi Dupuytrenova kontraktura) je odebljanje i skracenje palmarne fascije (aponeuroze). Kad' jedan reznjic prekomjer-no odeblja. U sam om pocetku koza se nad zahvacenim podrucjem namreska i nabire.iako rijetko . a mogu biti kombinirani s Dupuytrenovom bolescu. u Bijelaca. a napose ako se stiskanjem pokusa nabor koie na tome mjestu odignuti od podloge. dok se kod dublje srnjestenih sluznih vrecica ne vidi. Po iskustvu se zna da je znatno tesca u muskaraca. Uzrok toj bolesti nije poznat. nakon koje se primijeni kompresijski zavoj koji pripomaze da se izljev ne ponovi. pa tako i nastaje fleksijska kontraktura prstiju. pa se naziva "bolna debljina" (adipositas dolorosa.mogu nastati benigni (fibrom) i maligni (sinoviom) tumori koje valja kirurski ukloniti. Oni su. ne moze prosiriti stijenke svog okolnog veziva pa prolabira kroz okno vezivne rnreze: nastaje hernija masnog jastucica. Najcesce lokalizacije pamasnog tkiva tumaci se povecanom napenikuloze.se oteklina zbog izljeva eksudata u supljinu burze. moze se cijela burza operacijom ukloniti. Oteklina se vidi samo kod upale povrsnih burza (npr. u pravilu jako bolan i kao jedan od elemenata sindroma periartritisa ramena moze biti odgovoran za bolno ogranicenje kretnji u ramenu. nad patelorn i nad olekranom). Klinicka slika je tipicna i lako prepoznatljiva. istezanje putem kinezioterapije.a koja se rijetko susrece . potkozno masno tkivo moze i lokalno odebljati i uzrokovati na tome mjestu lokalizirane boli. knuckle pads). uloze-ni u mrezu cvrstih vezivnih niti koje cine "skelet" za potkozni masni sloj. te infiltracije kortikosteroida.popracena je uz os tale simptome i jakom difuznom boli po cijelom potkozju. Izrazite tegobe uzrokuje i peritrohanterni burzitis u sklopu sindroma bolnog trohantera. koje je prema svojoj podlozi slobodno pomicno. Ako se pak burzitis na istome mjestu ceSce ponavlja iii postane kronican i kao trajno odebljanje priCinjava boiesniku funkcijske smetnje. iii Dercumova bolest). obicno cetvrtoga. No. Takve se promjene susrecu obicno u zena u menopauzi. Bolno je na pritisak. i svaki reznjic ima pripadnu sitnu arteriju. U spjesi takvog konzervativnog lijecenja nisu uvijek zadovoljavajuci. venu i zivac. na vanjskoj povrsini ramena. U takvom slucaju opravdano je govoriti 0 panikulozi. ali je s kozom sraslo. Lijecenje burzitisa obuhvaca mirovanje zahvacenoga podrucja (zavojem iIi postavljanjem na udlagu). U tom odebijanom naboru koie mogu se pipati i cvorici. a uzrokuje bolove i fleksijsku kontrakturu prsta. a lokalizirane su najcesce nad sakrumom. U subakutnom stadiju moze se izljev ukloniti i Iokalnom primjenom ultrazvuka. grada se moze usporediti sa pceli-njim sacern. medutim. pa koza pop rima izgled narancine kore (prema franc. Kontraktura prsta nastaje najprije u metakarpofalangealnom. u burzi . pa se onda pristupa kirurskom zahvatu (fascijektomija). Ona. a kasnije moze i srasti sa fascijom (odnosno aponeurozom) ispod nje. to je onda gnojna upala koju valja IijeCiti antibioticima i kirurski.

rame i kuk kao korijenski zglobovi ekstremiteta znatno su se preoblikovali. prolazi ispod akromiona i korako-akromijskog ligamenta (sl.a i ogranicenje kretnji u podrucju nekog zgloba. vjerojatno je jedan od moguCih izazovnih faktora. 8) m. u medicini se danas upotrebljava jedino jos za upalu ocne pozadine u ocnoj supljini. habitualna luksacija. mion. No. prostor izrnedu glave humerusa i akromiona vrlo je uzak. djelomice to uspijeva i ultrazvukom. Najvecu funkcionalnu zadacu ima tetiva misica supraspinatus a koja pri abdukeiji fiksira i privlaci humerus uz skapulu. ne radi se uvijek 0 upalnim promjenama i zato zavrsetak "-itis" nije adekvatan. a ni opravdan. infraspinatus. postalo najgibljivijim zglobom covjeejeg tijela. prema ovakovom redoslijedu pocetnih slova njihovih imena u arnerickoj literaturi nazivlju "SITS-misiCima". Ako pak opisani jastucici postanu toliko veliki da citavi reznjevi koze vidljivo vise nad svojom okolinom . pa onda i lijecenje usrnjeriti na tu promjenu. vee i za vrlo slozene kretnje u najrazlicitijim zvanjima. no i to je suvise neodredeno.upotrebljavaju u svakodnevnoj praksi naziv periarthritis humero-scapularis premda je pri tome posve nejasno 0 kakvom se patoloskom supstratu zapravo radi i koja je struktura u okolini ramena patoloski promijenjena. subskapubar malo odmakne od trupa. 70 71 . 4) koraprakticki. pa je primjereno velika glava femura duboko usadena u odgovarajuce veliku i duboku casieu aeetabuluma. npr. infraspinatus i teres minor stabiliziraju zglob i rotiraju nadlakticu prema van. u ramenu je relativno velika glava humerusa u kontaktu sa znatno rnanjom i prilicno plitkom casieom glenoidne jame na lopatici. teres minor. teresa minora i subskapularisa koje. supraspinatus. a da bi doprla do njega. ali izazvano prornjenama mekanih struktura u njegovoj neposrednoj okolini.mogu se kirurski ukloniti. 7) m. TIme se. Svi oni polaze s lopatice. Rame je. Kad bi taj zglobni sklop bio spojen. (Uostalom. Oni su po funkeiji rotatori ramena. Kako se periartritis ramena moze ocitovati na dva karakteristicna nacina . zeljela istaknuti razlika prerna artritisu.to kao opcu oznaku ta dva stanja danas radije upotrebljavamo hrvatske izraze "akutno bolno rame" i "smrznuto rame". Medutim. prva tri spomenuta misica hvataju se za veliki. Svicarski su se reumatolozi. sportovima i dr. a pri abdukeiji humerusa njegova se glava uzdize pa raj prolaz postaje jos uzi. 2) akronog ligamenta. tako se ne rabi ni naziv "celulitis" jer taj izraz doslovce znaci upalu bilo koje stanice. infraspinatus a. naziv periartritis posve je napusten. 41). 41). Stoga tetiva supraspinatusa pri abdukeiji ruke biva svaki put pritijesnjena izrnedu glave humerusa i akSlika 41. lako ta hipoteza nije posve dokazana. To su tetive misica supraspinatusa. Kako bi se omogucile toliko opsezne kretnje.akutno. 9) m. . svaka kretnja rukom koidni nastavak. a ovo bi bilo izazvano hormonskim poremecajern u menopauzi. sarno ligamentima i zglobnom cahurom. Sindrom periartritisa Naziv periartritis nastao j~ radi toga da se njime ozna~i stanje bolov. Kao sto se za ovu promjenu u reumatologiji ne rabi izraz panikulitis. kako bi omogucilo sijaset slozenih kretnji eijelom rukom. Bolje poznavanje patoloskih promjena u okolini zgloba i preciznije dijagnosticke metode doveli su do toga da se danas uzrocna lezija moze belie identificirati. odnosno obavijen. dok su termoterapija i krioterapija kontraindicirane jer u ovom slucaju nepovoljno utjecu na lokalnu prisutnost tekucine. pak. Koriste i lokalne elektro-analgetske procedure. kao patoloska pojava. Kako se pak. koje smo preuzeli iz engleskog medicinskog nazivlja (painful shoulder. a subskapularis za mali tuberkul humerusa. Lijecenje obuhvaca lokalne procedure fizikalne terapije kojima se moze ukloniti bar dio rekucine iz potkoznog masnog sloja (stvaranjem negativnog tlaka nad kozom toga podrucja). javljao se sarno u francuskoj literaturi i zapravo oznacivao flegmonu (gnojnu upalu). leze tik uz cahuru ramenoga zgloba i imaju zadaeu "dinamickih ligamenata" koji moraju sprijeciti dislokaciju i bilo koju drugu nestabilnost ramenoga zgloba. Bitni gradeoni elementi ramena gleromiona iIi korako-akromijaldani sa strane: 1) glenoidna casica. Vertikalizaeijom covjeka.sto moze biti npr. frozen shoulder). iIi pak postupno sa sve izrazitijim ogranicenjem kretnji . Zbog toga je rameni zglob osiguran cvrstim tetivarna koje poput rukavea (mansete) obavijaju glavu humerusa hvatajuci setik uz nju za humerusov vrat. 5-9) "manseta rotatora raobavlja tako da se nadlaktica mena": 5) m.krvne zile i komprimira okrajak osjetnog zivca. oko koljena . koje su covjeku potrebne ne same za izvrsavanje aktivnosti svakidasnjega zivota. gdje se patoloske prornjene dogadaju u unutrasnjosti zgloba. pa zbog toga nastaje lokalna bol. zauzimali za to da se naziv periartritis promijeni u periartropatija. 3) korakoakromijalna sveza. najcdca je upravo na ramenu!).. Ipak mnogi reumatolozi. dolazilo bi do iscasenja pri iole opseznijoj kretnji. Prije svega. Uzrok bubrenju masnog tkiva tumaci se povecanom napetosti u njernu zbog gomilanja vode. fizijatri i ortopedi jos uvijek . Ta se tetiva hvata za veliki tuberkul humerusa. tzv. tetiva supraspinatusa bude timedu njima leii i 6) korakohumeralna sveza. Tijekom vremena uvidjelo se da naziv periartritis nije prikladan. i privlace humerus prema medijalno. odnosno fiksira njegovu glavu da ne iskoci iz dodira s lopaticom. . a subskapularis uz stabilizaeiju zgloba vrsi i unutarnju rotaciju nadlaktice. laris.. Za podrucje kuka. Kuk ima glavnu zadacu da nosi teret.ali sarno za podrueje ramen a . prema skapuli (sl. Supraspinatus stabilizira zglob i abducira nadlakticu. Neki antomski i biomehanicki podaci. udomacio se u kozrnetici i kozemtologiji. nairne.

?ol~smk vrl? tesk? svlaci kaput ~ kosulju. 45). nastane retraktilni kapsulitis (s1.:aciju uzrocn~ p~toloske promjene: pri afekciji hvatista misica supraspmatusa najjaca se bol osjen kod pritiska na veliki ruberk.teraturi engleskog govornog podrucja taj se fenomen nazrva ?o~OIm . i da se takve rupture mikroskopski mogu naci kod svakog covjeka poslije 40. pri subakromijskom burzitisu najjaca je bol tik ispod a~romlOn~.. Bolovi ~u ze~toki. . ("pamfitl arch".sto uJ~v~no ukazuj~ na lokali. Do/je: zbog ret:. Stika 43. Takvi "vapneni talozi" mogu doseci i veci razmjer pa se vide na rendgenskoj snimci. Lijeuo: entezopatija buatiita tetive m: supraspinatusa. nefizioloskih.skom r<?tacijom).. a taj se zbog upale pocne skvrcavati (rerrahirati}. sarna tetiva supraspinatusa moze i bez rupture i bez kalcifikacije izazvati tegobe na taj nacin. U li. To su najcesci supstrati za pojavu "akutnog bolnog ramena".zamahom ruke.tsa (51. Ta tetiva nema vlastite ovojnice. s kojorn je usko vezana. s1. ~.jekom jednoga dana gotovo tisucu puta komprimirana u svojem uskom prostoru.na njegovu la~eralnom il~straznjem rubu. nagle kretnje dode do lokalizirane upale na samome njenu hvatistu na velikom tuberkulu humerusa. iii pak naglih pokreta mogu iz pocetnih mikroskopskih ruptura nastati i vece napukline.'a~ost1).sa najjaca ~?l nalazi upravo u intertuberkularnom sulkusu (sl. 43). a prepoznaje se po tome sro tada aktivna abdukcija humerusa uopce nije moguca. S druge strane. ali taj "amortizer" ipak nije dovoljan da tetivu supraspinatusa posve ocuva od ostecenja. Pri nekom naglom pokretu moze takav kalcifikat prodrijeti u susjednu subakromijalnu burzu i izazvati u njoj akutnu upalu (subakromijalni burzitis). U tijeku tog procesa uvuce se i aksilami recesusv z~I?bne cahure (koji je gIavn~ ciI?b~nik za slobodnu abdukciju ramena) i konacm ishod toga paroloskog zbivanja je aduktoma kontraktura ramena iii "smrznuto rame". Sredina: ruptura tetive m. Desno: subakromijski burzitis. No.42). Akut~o bolno rame ocituje se naglom pojavom boli izazvanom neko~ b~7om kretnjom. pokusaj pasivnog gibanja ra~ena izazrva Jake. No. Priroda je. da prigodom jedne nezgodne. Pri izoliranoj entezopauji supraspmatusa tipicno je da je pasivna elevacija u ramenu ~oduse rnoguca. Patolosko-anatomskim pregledima dokazano je da zbog navedenih opetovanih kompresija nastaju sitne rupture pojedinih niti u tetivi supraspinatus a. na mjestu ~dje zavija u intertuberkularni sulkus ona je ipak izlozena trenju. koja ima zadacu da ublazi te pritiske. dok se pri afekciji duge glave blceI. pa kao rezultat 72 73 . Pri pregle~u. Kad se razvije aduktorna kontraktura bolovi vise nisu toliko intenzivni pa u klinickoj slici do- Slika 42. Ova se rnoze prosiriti na fibrozni sloj zgIobne cahure. boli.bola . Ona polazi sa supraglenoidnog tuberkula skapule i proteze se najprije vodoravno u lateral nom smjeru. vee ruka visi uz tijelo (sl. Prigodom napornih.Iise pri abdukciji od oko 60 stupnjeva javi jaka bol koja perzisnra sv. pri nekoj gruboj traumi. u podrueju ramena jos je jedna tetiva izlozena vrlo nepovoljnim biornehanickim uvjetima. tad je to prava 'entezopatija supraspinatusa (analogno "epikondilitisu" na laktu). to Je d~datni nepozeljni uvjet za brzi razvoj aduktorne kontrakture. 46). subakromijsku burzu. n!etko~ad n~staJe spontano ada bolesnik nije svjestan uzrocnog cinirelja. ' K!inicka slika. doduse. Na tome se mjestu pocnu u tetivi odvijati degenerativni procesi i mogu se lokalno odlagati kalcijeve soli. pa je zasticena time sto je obavijena vanjskim. tako da cesto onernogucuju i najmanji pokret u ramen?. a prigodom palpacije moze se tocno odrediti mjesto naJJace~~. iii pad om na pruzenu ruku (ali bez I<?rr. 44).Iukom. To je tetiva duge glave bicepsa.ul humer. nastavljajuci se u trbusasti dio misica bicepsa. Gore: aksilami recesus zglobne cahure doptdta ab~ukciju u n~n:na!nom ramenu.e ~o elevacije od ok? 120 stupnjeva i tada prestaje (osobito ako se ta kretnja kom?lOu? s lagan om vanJ. fibroznim slojem cahure ramenoga zgloba. da bi onda skrenula pod gotoVO pravim kutom u intertuberkularni zJijeb (sulcus intertubercularis) duz humerusa. pa se onda govori 0 parcijalnim rupturama tetive. godine zivota. pa se pri dugotrajnoj sumaciji mikrotrauma tu moze razviti upala. pa je abdukclja ramena nemoguca (' smrznuto rame''). Potpuna ruptura tetive supraspinatusa nastaje rijetko. na tome mjestu ugradila jednu sluznu vrecicu. pa bol.aktzlnog kapsulitisa re~esusje nestao. supraspinatusa.esmk obicno drugom rukom pridrzava bolnu ruku priljubljenu uz prsm kos.

poveca taj P?dmetac dok ne postigne vodoravni polozaj nadlaktice.. Indirektno mjerenje unutarnje rotacije ramena procjenom razmaka VPS (vertebra prominens . Slika 45.stiloidni nastavak). mogu se preostali blazi bolovi (ukoliko ih ima) SUZbIJatI . iako ne u jednakoj mjeri. kako bi se bolovi ublazili.k?rtikosteroidima. Slika 47. tome k~:mtrakt1. pa na to treba bolesnika upozoriti.smiri. Uz to se daje jedan od nesteroidnih antireumatika. kod kuce to provoditi dvaput na dan. buduci da je u. Treba poduprijeti nadlakticu u polozaju lagane abdukcije. U slucaju postupnog razvoja kontrakt~re (bez preth. Vjezbe. Na ovaj nacin moze se u vecine bolesnika iz~jeti lokaln~. a odmah potom prirnijeniri kinezioterapiju kao temeljnu metodu. pa se stoga raj kraljezak i zove "vertebra prominens") i sriloidnog nastavka na radijusu ruke zabacene na leda. iii kriomasazom kojoj dajemo prednost i boIesnika nauCimo kako ce sam. klati amo-tamo. klinicki se ogranicenje kretnji u ramenu moze brzo i orijentaeijski uociti na dva nacina. vrucun enJepom I 51. spustena okomito prema podu. odnosno ekst~~zIJa rU. Zdrav covjek moze na ovaj nacin sakom dosegnuti visinu lopatica a gdjekad i vise. nego da se pri tome i skapula znatno rotira. podmetanjem jastucica iii kakvog drugog smotuljka pod pazuho jer odmah treba poceti prevenciju aduk74 Slika 46.stiloid). tj. kako bolovi ( popust~!U.a najvaznije je vratiti ramenu puni op~ seg kretnji sto ce se posner kinezioterapijom. infil~racija. s nekim teretom u saci. To se osobito lako uocava pri usporedbi sa zdravim. Pri abdukeiji humerusa naci ce se ne sarno da je ogranicena. Pri aJekciji tetive duge glave m.~rei upozoriti bolesnika da svakog iduceg dana. Radi jednostavnosti biljezenja. ramenom treba uvijek izvoditi u rasterecenu polozaju. a obicno vrlo ucmk~)Vlta. bez obzira na patoloski supstrat. biti mnogo kraci). indicirano je provesti lokalnu krioterapiju krio-oblozima. abdukeiju humerus a za 10 stupnjeva slijedi rotaeija skapule za 5 stupnjeva. Osim preeiznog odredivanja goniometrijom. vratnoga kraljeska (koji se lako nade jer strsi pod kozom. dok je pri kontrakturi taj pokret znatno ogranicen pa dorzum sake katkad jedva dosegne lumbalnu regiju. in/raspinatusa javlja se bol kod pritiska na akromioklavikularni zglob (2). dok pri aduktornoj kontrakturi skapula rotira znanto vise pa se njena spina (koja se kroz kozu obicno dobro vidi) postavi strmo prema laterlano i gore. Bolna totka na hvatistu tetive m. minira ogranicenje kretnji. a u tijeku lijecenja i rehabilitaeije pratiti postupno poboljsanje kretnje jer ee se taj razmak smanjivati. . 47). a~dukcIJ~ od 90 st~pnjeva u ramenu). Pri aJekciji tetive m. Lijecenje. bicepsa boise pojavljuje kod pritiska na intertuberkularni ilijeb. pnkladmm "pendularnim vjezbama'' (po Codmanu). suprotnim ramenom bolesnika. supraspinatusa za veliki tuberkul humerusa (1). Ono pogada sve kretnje ramenom. taj smo razmak nazvali "razmakom VPS" (jer su to pocerna slova: vertebra prominens .Slika 44. Drugi je nacin indirektno mjerenje pokreta unutarnje rotacije ramena polaganjem hrpta bolesnikove sake na leda (s1.lektr~-analgets~~ post~peima:. pri kojirna se ruka. prema poznatom "skapulohumeralnom ritmu'' (po Codmanu). najbolje tako da bolesmkova ruka . pa potom akcija prema VitU~IC). te da svakoj kretnji prethodi cvrsta trakcija.keu ramenu (pravilo: prvo trakcija. moze se s pomocu centimetarske vrpee brojcano potvrditi razlika prema zdravoj strani (na kojoj ce taj razmak. Mjerenjem razmaka izmedu spinoznog nastavka 7.icaj da se svako bolno mjesto grije toplim oblozima. Znak "bolnogaluka".?ude u suspenziji.~a~ se aktuno stanje . no katkad je i ona potrebna. dakako.naro~u uvrijezen ob. Iskustva su '!- 75 .odnog akutnog stadija) takoder ce se lijecenje zapoceti kriomasazom (zbog njena analgetskog i relaksirajuceg djelovanja na sve vezivne st~kture). sto bi U ovom slucaju moglo biti kobno za funkciju ramena.Primjena topline je kontraindicirana jer podrzava upalu i ~brzava skvrcavanje zglobne cahure. U akutnom stadiju. Skvrcena ~glo~na cahura ramena moze se postupno rastegnuti i vrlo.

medutim. 6) burza iliopektineja. 3) m. ali su se ne sarno anatomski. Straga: 7) m. I rame i kuk "korijenski'' su zglobovi za ruku i nogu. ili 0 burzitisu fibularis. 11) m. Ako takav burzitis dulje ternus. a to je vazno radi ciljane lokalne terapije. a kadsto i bez jasnog povoda. ali da se u vecini bolesnika ipak postizu zadovoljavajuci rezultati. Sprijeda: (s1. dok postupni nastup bolova cesee govori za entezopatiju jednog od navedenih misica. radioloski nalaz je cesto posve uredan. afekcijama hvatista (s1. 4) burza gluteofiti (kao posljedica kronicne enteteusa maksimusa. lokalne infiltracije suspenzijom kortikosteroida. 5) ilijaena subtendizopatije). 10) m. Polaziita i buatiita misiia na jetke. obturator interhvatista misica piriformisa na gornjem nus. A. U slucaju akutne upale burze moze i koza oko trohantera biti toplija. 49) najceSee je rijec 0 burzitisu uz 1) m. a laboratorijske pretrage daju malog trohantera u kojima se cesie normalne nalaze. da je funkcijska rehabilitacija smrznutog ramena mukotrpan i dugotrajan postupak. traje. 2) burza piriformisa. oastus polu velikog trohantera. Akutna pojava obicno ukazuje na upalu jedne od sluznih vrecica 76 77 . nosenje tereta). 4) m. Boli se obicno pojaeaju pri lezanju na aficiranom boku (pritisak na trohanter). Radioloski je zglob taloie kalcijeve soli: 1) burza unutarkuka uredan. Opce stanje bolesnika je Slika 49. vastus tipod hvatistem misica gluteusa makbialis. 3) za trohanter mogu opaziti mali osburza gluteusa medijusa. A R Kliniclea slika predocuje se izrazitim bolima koje se mogu pojavit. One se mogu pojaviti na hvatistu 3 misica iliopsoasa (na malom trohanteru).naglo. 48). gluteusa medijusa i minimusa (na lateralnoj plohi velikog trohantera) iii piriformisa (na gornjem rubu velikog trohantera). no katkad perzistiraju vrlo jake boli i funkcijska nemoc koji zahtijevaju lijecenje. obturator internus. dok su u podrucju kuka cesto zahvacene brojne sluzne vrecice (jer ih tu ima daleko vise nego Ii oko ramena). sindrom bolnog trohantera je poslije periartritisa ramena drugi bolni sindrom sto se javlja u okolini nekog velikog zgloba. Uz to je. ciljano na rnjesto najjace boli koje se prethodno utvrdi palpacijom.pokazala. No i u karakteru periartikularnih lezija postoji razlika: dok na ramenu budu ostecene dvije vazne tetive. gluteus minimus. entezopatije ostalih misiea u podrucju kuka su riSlika 48. dakako. Pri afekcijama sluznih vrecica proksimalnom kraju femura. moze u burzi iliopsoas. piriformis. Kretnje !J 5 u kuku obicno su lagano ogranicene. dok je kuk osim kretnji morae preuzeti sposobnost podnosenja znantnih opterecenja. ali se na hvatistima misica njeg obturatora. Sluzne oredce oko velikog i uredno. fikati. a pri entezopatiji ultrazvuk iii laser. mehanicko naprezanje). Tijek bolesti moze biti razlicit: katkad se tegobe spontano smire ako bolesnik iskljuCi provokativne faktore (npr. pa i lagano crvenkasta. 2) m. odnosno subakromio-deltoidna burza). tj. Lokalizacija boli moze se tocno odrediti pritiskorn (palpacijorn). ana kuku koksartroza. ali sarno zbog bolova (za razliku od koksartroze) i opet se oslobode kad boli popuste. Lijecenje obuhvaca primjenu sredstava za ublazenje boli. 5) m. a od fizikalne terapije treba pri upali burze primijeniti kriornasazu. kako bi se izbjeglo staticko i funkcijsko opterecenje kuka jer se inace razdoblje Iijecenja nepotrebno produljuje. Pri afekcijama misica radi se 0 tipicnim entezopatijama. ilio-psoas. gluteus a maksimusa (osobito na njegovu prijelazu u traktus iliotibijalis). doci do kalcifikacije. obturator exhantera. B. vee i funkcijski diferencirali tijekom osovljavanja covjeka u vertikalni polozaj: rame je postalo najgibljiviji zgIob. simusa na lateralnoj plohi velikog tro8) m. ili se ponavlja. 6) m. Sindrom bolnog trohantera Prema cestoci. 9) m. na kuku su to hvatista i polazista snaznih misica na velikom trohanteru. a u sluznim vrecicama kalcinozna burza. gluteus medius. iii pak postupno nakon opetovanih napora (penjanje. quadratus femoris. prijeko potrebno i mirovanje tijekom odredenog vremena. Ta se razlika klinicki ocituje u najcescim bolestima ta dva zgIobna podrucja: na ramenu je to humeroskapularni periartritis. u podrucju ramena moze biti zahvacena sarno jedna velika sIuzna vreca (subakromijska.

pri sumaciji mikrotrauma. metabolickoga kao !lto su ulozi i dr. kao "na molitvu" (sl. Izazivanje Phalenava znaka. Prolaz ztuca medijanusa kroz karpalni kanal ispod poprecnog karpalnog ligamenta.pri iritaciji spinalnih korijenova C 6. pa i vidljiva atrofija rnisica tenara. Nairne. razvija se slabost. nastati u tijeku trudnoce (edem u kanalu zbog opce sklonosti zadriavanju tekucine u tijelu). prije svega u osjetnoj sferi. rucnom zglobu. ali se nikakva oteklina ne vidi. s lateralne rog hamatne kosti. a gdjekad jako bolno iarenje. u kronicnoj fazi. Te lokalno izazvane klinicke slike dobile su naziv kanalikularni sindromi. tumor i dr. s dorzalne strane piso-hamatni ligament. gdje mogu biti komprirnirani i tako podrazeni iIi osteceni. Pri pregledu 79 Slika 51. Bolovi se mogu prosiriti proksimalno. a s volarne poprecnim karpainim Iigamentom (ligamentum carpi transversum) (s1. Kako se ulnarni zivac pri ulasku u taj kanal dijeli u dvije grane. 7 i 8. kad pri perkusiji rucnog zgloba na volarnoj strani (dakle. 53). pa' on moze biti sarno lokaIni izraz nekog opceg oboljenja (upalnoga kao !lto je reumatoidni artritis. Pojava subjektivnih tegoba. Elektrodijagnosticki se moze dokazati produljeno vrijeme distalne latencije. te kozu na radijalnom dijelu dIana. Taj kanal tvore s medijalne strane os pisiforme. na prva tri prsta i radijaInoj polovini cetvrtoga prsta (s1. savijenih u lava znaka. Razlika u lokalizaciji smetnji osjeta na sad: lijevo . u nadlakticu.). Najcesci i tipicni medu njima na ruci je sindrom karpalnoga kanala. Taj zivac inervira misice tenara (koji vrse funkciju fleksije. Bolesnici katkad imaju osjecaj otecene ruke. odnosno pri napornom manualnom radu u nekim zvanjima. a ako te konzervativne mjere ne daju ucinka treba operativno dekomprimirati zivac u kanalu presijecanjem poprecnoga karpalnog ligamenta. te Phalenov znak. opozicije i abdukcije palca) . iIi je posve izolirana pojava zbog afekcije tetiva u kanalu iii blazeg lokaIiziranog edema npr.) koji poveca pritisak u tom kanaIu. komprimira zivac medijanus. radijalne lumbrikalne misice. Uzroci ovom sindromu vrlo su brojni. motorne iIi pak kombinirane smetnje. 78 . od metoda fizikalne terapije cesto se primjenjuje ultrazvuk. Sindrom Guyonova kanala je analogan kompresijski sindrom zivca ulnarisa u podrucju rucnoga zgloba. upalni eksudat. Izazivanje Tineiste smetnje pojave pri sklapanju ruku. 50). a na nozi sindrom tarzalnoga kanala. kad se Slika 52. sirnptomi kompresije mogu se ocirovati kao senzibilne.Kanalikularni sindromi Periferni zivci u svojem tijeku na ekstremitetima prolaze mjestimice kroz osteo-ligamentne nerastezljive kanale. Lijecenje obuhvaca mirovanje (najbolje na udlazi). te nerijetko postoje istodobno u obje ruke. kao sto su slabost iii Ii atrofija pripadnih misica mogla bi se pogresno pripisati vertebrogenoj patogenezi.pri kompresiji iivca medijanusa u karpalnom kanalu. presiji javIjaju se simptomi razlicita intenziteta: gdjekad sarno mravinjanje u spomenutim prstima. Bilo koji pa~oIoski proces (edem. u podrucju rucnoga zgIoba zivac medijanus zajedno s fleksornim tetivama prolazi kroz zajednicki tunel omeden izrazito rigidnim zidovima: s dorzalne strane karpalnim kostima. Taj se sindrom ocituje smanjenim koznim osjetorn i parestezijama u podrucju hipotenara i oslabljenim stiskom sake. 51). Klinickim pregledom naci ce se dva tipicna znaka: Tinelov znak. ali i objektivnih promjena na tim mjestima. 52). Pri duljem trajanju. desno . Sindrom karpalnog kanala (u engleskom govornom podrucju govori se cesce 0 karpaInom "tunelu") je kanalikularni sindrom zivca medijanusa i jedan je od najcesCih uzroka parestezija u rukama. Pri kompresiji Slika 50. stika 53. obicno ipak i bolovi. a s volarne strane ligamentum carpi transversum. lokalno se mogu u sam kanal infiltrirati kortikosteroidi. na poprecni karpalni ligament) pacijent osjeti trnce u prva tri prsta (sl.

ne sarno pri kretnjama vee i u mirovanju. lomom koje kosti). Lijecenje je jednako kao i kod sindroma karp alnog kanala. U anglo-americkoj literaruri za taj se sindrom upotrebljava naziv refleksna distrofija iIi refleksna simpaticka distrofija. Treci. Na kuku je algodistrofija obicno kratkotrajna i sponatno prolazi. ona je najceSea na ruci. pa i trajnim preopterecenjem u nekim zvanjima. crvenkasta i vlazna (zbog pojacanog znojenja). najlosija je prognoza na stopalu. Klinicka slika. npr. antiepileptici). a prema opazanjirna. Etiologija je nejasna. pa saka poprima izgled pandze. dijagnozi pripomaze elektrodijagnostika kojom se pokazuje produljenje distalne latencije ulnarnog zivca. Indicirana je rana. Tijek strainjeg tibijalnog eimbenicima. No. pa i tri zglobna podrucja (npr. bolesti porebrice. 1 znakova. Na kostima zahvacenog podrucja radioloski se vidi mrljasta osteoporoza. Lijecenje je analogno kao kod opisanih kanalikularnih sindroma na saci. ubod injekcijskom iglom). Vremeno~ mogu misici hipotenara atrofirati. lakat i rame). pa i bol. Smanjenje osjeta koze. a osobito na gornjoj okrajini gdje sindrom rame-saka vrlo cesto uzrokuje trajnu. <:etvrti i ~e~i prst. obicno se dijeli u tri stadija. ispod reti(npr. da bi kasnije zahvatila oba spomenuta zgloba (a katkad jos i lakat) i tako bolnom kontrakturom i distrofijom svih pripadnih tkiva znatno onesposobila cijelu ruku. Osim spornenutih slmpt~ma. Lijeienje obuhvaca primjenu protuupalnih lijekova i lijekova za suzbijanje boli. barbiturati.snika pritiskom na zivac mogu se izazvati trnci i mravinjanje. potkozje i misici progresivno atrofiraju te se razvijaju tvrdokorne kontrakture koje na ruci obicno savijaju prste. tibialis posterior) na mjestu retinakuluma fleksora koji se nalazi straga i nesto ispod tibijalnog maleola (s1. tako valja postupno siriti program kinezioterapije sve do potpune funkcijske rehabilitacije. iako se na istoj okrajini moze protegnuti i na dva. napose ozljedom stopala iivca kroz tarzalni kanal. Taj stadij traje krace vrijeme. Sindrom tarzalnog kanala je najcesci kanalikularni sindrom na stopalu. najceSCi oblik algodistrofije poznat je pod nazivom sindrom rame-Ialea. Taj. ali koza. Kako se pocetni simptomi smiruju i boli popustaju. a moze biti izazvan razlicitim S[ika 54. Javlja se podjednako cesto u muskaraca i u zena. ovise i 0 lokalizaciji procesa. Neposredni povod za razvoj i manifestaciju algodistrofije moze biti citav niz posve razlicitih einilaca: trauma (katkad minimalna. atroficni stadij razvija se postupno kako boli i vazomot orne smetnje prestaju. Jedan od prvih oblika algodistrofije opisan je na saci nakon frakture radijusa. protegnuti i do sest mjeseci. Proi. Opce stanje bolesnika obicno je uredno. no veliku vaznost i vrijednost ima fizikalna terapija. pod nazivom Sudeckova bolest. koza postaje hladnija i katkad cijanoticna te zbog postupnih distroficnih promjena otvrdne pa se kretnje sve vise ogranicuju. a dobre rezultate daje i transkutana elektricna zivcana stimulacija. zenim pes valgusom. akutni stadij karakteriziran je jakim bolima u zahvacenom zglobnom podrucju. otprilike u polovine slucajeva uzrok se ne rnoze urvrditi pa se govori 0 "idiopatskoj algodistrofiji". Izazvan je kompresijom straznjeg tibijalnog zivca (n. Algodistrofi ja Algodistrofija je sindrom koji se ocituje bolnim vazomotornim i trofickim promjenama u podrucju jednoga zgloba na ruci iii na nozi. u bilo kojoj ali eesee u zreloj zivotnoj dobi. prema tijeku bolesti. zareCi bolovi i parestezije sire se u nozne prste na taban. bolesti (koronarna bolest srca. S obzirom na zivotnu dob bolesnika. i kadsto se pojacavaju nocu. Drugi. mogu se pa~dz~sto savlt~ zbog slabosti rreceg i cetvrtog lumbnkalnog misica. dijabetes. gdje moze poceti bolnom oteklinom sake ili bolnim ukocenjem ramena. Taj stadij moze potrajati tri do sest mjeseci. saka. tesku i bolnu kontrakturu ramena i sake. ali se prema klinickoj slici moze zakljuCiti da je rijec 0 vazomotornoj nestabilnosti i disregulaciji vegetativnog ziveanog sustava. degenerativne promjene na vratnoj kraljeznici) iii uzimanje odredenih lijekova (antituberkulotici. Tinelov znak pri udarcu iza tibijalnog maleola moze biti pozitivan. a katkad se opaZa i ubrzani rast dlaka i noktiju. pa to pridonosi nastanku kontrakture. pa su i laboratorijski nalazi normalni. ali vrlo njezna i oprezna mobilizacija zahvacenog podrucja. oteklina splasne. neke 80 81 . jako izranakuluma f/eksora. Tijek bolesti i prognoza algodistrofije vrlo su razliciti. Taj se sindrom javlja eeSce u zena. 54). koza je toplija. a i s~a koza moze biti toliko osjetljiva d~ dodir odjece iii krevetnine izaziva jaku bolo Saka iii stopalo su edematozno oteceni. na koljenu takoder naginje spontanom izlijecenju. Zbog jakih boli kretnje su ogranicene iii onemogucene. ali i proksimalno iznad tibijalnog maleola. distrofieni stadij oznacen je smirivanjem boli. Na skeletu osteoporoza postaje difuzna i daje kostima izgled mutnog stakla. prognoza je u mladih povoljnija. ali se moze . I tu ce elektrodijagnosticki biti moguce pokazati produljenu motornu i senzornu latenciju te usporenje brzine provodljivosti u zivcu.

a mogu biti popraceni osjecajem zakocenosti i brzim zamaranjem. to.je za takva stanja opcenito prihvacen naziv fibromijalgija. no ipak pretezito lokaliziranima duz kraljeznice u vratnom i slabinskom dijelu. Zamara. ali one i spontano mijenjaju svoj intenzitet iz dana u dan. ili pacijent doista govori istinu.~e nest. osobito u misicu trapeziusu (s1. u sredini cela 1 na prednjoj plohi bedar~. Rendgenskim 1 laboratorijskim pretragama nece se utvrditi nikakva odstupanJa od normalnog nalaza. Od lijekova daju . naci da . JaSDlJeodredene smetnje.~ise ne bude odmorene. Navedeni difuzni bolovi mogu se po intenzitetu mijenjati i prema vremenskim prilikama.vldualne dozirane medicinske vjezbe. 55). lijece~ju vaznu ulogu ima edukacija bolesnika 0 naravi tegoba koje ne ~grozavaJ~ njegovu bU. uvijek nije pouzdax:o.ipak postoji najjaca lokalizirana bol kod pritiska na odredene tocke. .~ ka~o ih . Te su tocke razmjestene straga. Uz to se bolesnice tuze i na zakocenost tih misica koja je izrazenija ujutro (slicno kao kod reurnatoidnog artritisa). iIi sarno 0 ~gravaciji.du~nost: Dobri. a.unatoc difuznom ka~~kter~ ..og ~nezlOterapIJskog programa preko cijelog dana. npr.nu~e~maucl I blagi sedativi. Karaktenstiina lokalizacija bolova i mliicne napetosti kod Jibromijalgije.uJOSI neke druge. a ocituje generaliziranim bolovima u muskulaturi.liku. KruiiCi oznacuju posebno bolne todee. U Europi je pak nastao pojam "psihogenog reumatizma" koji takoder nije uvijek opravdan.Fibromijalgija Odavna je poznato da neke osobe osjecaju difuzne bolove po Citavom misicno-skeletnom sustavu. osjecaj otecenih ruku. s ~bIJU s. s~ .erOldDl. pazljivom palpacijom. Jos.e u udo~ima.cke nece b!. ali je on konacno napusten posto se dokazalo da se uopce ne radi 0 upali veziva. ~a raz..san VIse ~e vo~vjezuje i kak~ se . a napose probavne smetnje (sindrom mtiranoga cnjeva).I. pa se tuze da ih "sve boli" i stoga su vrlo zabrinute. 82 83 . pa poremecenja spavanja. Danas. On se vehkom vecinom javlja u zena.oIJa~ parest~~IJ. Pn~~sak lspit~~aca ne s~ije biti suvise grub.tra~~ sredisnje ravnine . U mnogih pacIJentI~a pnsutne ~. napose u ?bhku plamraD. je Ii o~dje rijec 0 posebnoj bolesti. Izravniji utjecaji kao sto su intenzivne vjezbe.nje je cesto povezano s poremecajima spavanja i bolesnice navod. pa se radije govon 0 sindromu. je li rijec 0 simulaciji. Lijecnik pak dolazi u nedoumicu jer se pregledom ne mogu utvrditi nikakve objektivne promjene. pritisak na neke druge kontrolne. lokalna primjena blage topline lit elektro-analgetskih procedura.rezul:ati po~tizu psihoterapijom. a na lokalne bolne tocke ultrazvuk. Pri pre~ledu moze se. U literaturi engleskog govornog podrucja za takva je stanja prije vise desetljeca bio odreden naziv "fibrozitis". tenzijska glavob. npr.tl bolan. pa je nerijetko tesko prosuditi. ali i spnJe~~ na tlJelu. ali i inaktivnost.. ali je uz to vaZna i fizikalI?a terap~Ja: umJ~ren~ I md. y Slika 55. emocionalni stresovi i klimatski utjecaji ("promjena vremena") cesto pogorsavaju tegobe.

neprikladan nacin ishrane s previse purinskih tvari. a kasnije kronicne upale zgloba i zglobne okoline. Sve je to uvjetovano porastom koncentracije mokracne kiseline u krvnom serumu. pa kako ponekad citav dorzum bude i erven. tj. Artritis je sarno jedna od manifestacija opceg metabolickog poremecaja u organizmu. te 4) nastajanjem kamenaca u mokracnom sustavu. vod za akutni napada] moze biti mehanicka ozljeda stopala (udarac. nastaje iz punog zdravlja ("kao grom iz vedra neba") bez ikakvih prethodnih smetnji. NajeeSca prva maniJestacija bolesti je akutni i vrlo bolni artritis. uricki artritis je najbolnija artropatija. prekomjerna tjelesna tezina. ali zbog nje dolazi do kristalizacije i odlaganja kristala u razlicitim tkivima. nosenje preuske obuce). divljaci.. zestoka je i toliko bolna da pacijent ne moze podnijeti ni lagani teret plahte na stopalu.METABOLICKE BOLESTI ZGLOBOVA I KOSTIJU Uricki artritis Uricki artritis je upala zgloba izazvana kristalima mokracne kiseline iii njenih soli (obcno mono-natrijeva urata). ali to nije pravilo. Ova je bolest odredena sa cetiri bitne znacajke: 1) opetovanim napadajima teske akutne. koza nad njim je izrazito ervena i na opip topla. Neposredni po. urickom nefropatijom. Hiperuricemija moze imati dva uzrocna mehanizma: jedan su izvanjski faktori. Ulozi su znatno ceSCiu muskaraca i klinickim se znacima ocituju obicno tek u petom deeeniju zivota. a u Dalmaciji "gota" (prema talijanskom izrazu "gotta"). u sjevernoj Hrvatskoj "giht" (prema njemackoj rijeci "die Gicht").. Upala obicno pogada metatarzofalangealni zglob noznog palca. u vanjskom uhu). npr. U narodu se cesto upotrebljavaju nazivi preuzeti iz drugih jezika. koji se hrvatski naziva "ulozi" (jer se kristali urata doista ulazu u razlicita tkiva). a drugi je genetska predispozieija. nego se obicno siri na dorzum stopala. Mimi interval nakon pres tanka akutnog napadaja traje razlicito dugo. gdje oni mehanicki (jer imaju oblik igliee) i kemijski podraze sinovijsku membranu i izazovu akutni sinovitis. 85 . opceniti nacin zivota i dr. (cega se holesnik cesta tek naknadno prisjeti). Takav prvi napadaj traje nekoliko dana (od 3 do 10) i potom se spontano smiri te se uspostavlja stanje potpuna zdravlja. Bazalni zglob noznoga palca je otecen. prvenstveno u hrskavicama zglobova. U usporedbi s drugim upalama zgloba. npr. sto se naziva hiperuricemijom. Oteklina nije ogranicena na sam zglob. a i drugima (npr.. npr. 3) bolesti bubrega. Akutni napadaj urickog artritisa izazvan je naglim prodorom kristala urata u zglobnu supljinu. koja sama po sebi ne uzrokuje simptome. nagla konzumaeija vece kolicine alkohola ili teze hrane. 2) nakupljanjem kristaia mokracne kiseline i njenih soli u obliku cvorica ili grumena koji se nazivaju tofi. nerijetko se pri prvom napadaju najprije pomisli na flegmonu (gnojnu upalu koze i potkozja). neki kirurski zahvat i dr.

Difuzna osteoporoza moze biti posljediea duljega gladovanja. nego sarno u sebi nosi morbogeni potencijal: u slucaju pad a doci ce do prijeloma kosti. Primjer radioloskog prikaza koitanib tofa u falanf!. alopurinol). Kri-stali urata taloze Slika 56. Lijeeenje obuhvaca primjenu medikamenata kojima se sprecava prekomjerno stvaranje mokracne kiseline. upotreba koncentriranog alkohola. dok pri kronicnom urickom poliartritisu ima sarno svrhu da opreznom kinezioterapijom odrzi gibljivost zglobova i stanje misica. teska i masna mesa. pa ih razaraju stvarajuci defekte zbog kojih se zglobovi deformiraju. tzv. Deformaciji stopala. difuzna osteoporoza je redovito prisutna jer usporedo sa slabljenjem. Potkozni tofi cesto prosijavaju kroz kozu svojom bjelkastom bojom. bilo zbog srcanog iIi mozdanog udara (infarkt miokarda. Osteoporoza Nazivom osteoporoza oznacuje se smanjeni sadrza] minerala (kalcijevih soli) i temeljne kostane tvari u volumnoj jediniei kosti. U meduvremenu. sistemnih malignih bolesti itd. Kottani toft u falangama noinog se vremenom u kosti blizu palca. pri reumatoidnom artritisu). a od povrca mahunarke i spinat. urikozuriei) rjede primjenuju buduci da se time bubrezi upravo preplavljuju uratima. gotovo uvijek su vee nastali bubrezni kamenei koji sa svoje strane izazivaju poznate bolne napadaje i druge komplikaeije. 57). a opazano je da se u takvih bolesnika cesee nalazi i secema bolest. 86 Poseban oblik osteoporoze je onaj koji se najcesce susrece u zena u klirnakteriju i menopauzi. Lokalna osteoporoza nastaje na mjestu svake Irakture. izbjegavajuci iznutrice. a ona moze biti lokalna iii opcenita. jer bi se njegovim mehanickim djelovanjem mogli kristali urata iz zglobne hrskaviee upravo utjerati u zglob i tako izazvati akutni napadaj artritisa. napadi postaju eesCi i zesCi te zahvacaju druge zglobove. Rendgenski se u kostima oko zahvacenih zglobova. traju sve dulje. moze javljati i u muskaraca). Uz to je potreban i poseban sustav prehrane. Dva tofa u hrskavici uske bolesnika 5 urickim artritisom. sto se osobito moze vidjeti na uski bolesnika (s1. Fizikalna terapija moze lokalnim oblozima leda iii vrlo njeznom kriornasazom olaksati da se prebrodi akutni napadaj. sl. postupno se ostecuje bubrezna funkcija i nastaju druge komplikacije· kao sto su povisenje krvnoga daka. u sluzne vrecice pa i u potkozno tkivo gdje se stvaraju veliki cvomati tofi koji gdjekad probiju kroz kozu pa se iz njih eijedi bjelkasta kasasta masa urata. 58). dok se sredstva koja pospjesuju izlucivanje urata rnokracorn (tzv. u kasnijem stadiju bolesti. pa su osobe s osteoporozom napose ugrozene od frakture. 56).zila) i porast mas nih tvari u krvi. Naziva se predsenilnom. saku kod algodistrofije. bilo zbog zatajenja bubrezne funkcije. Primjena ultrazvuka je kontraindicirana. Najcesci prijelomi u starackoj dobi su fraktura femurova vrata i fraktura radijusa na tipicnorne mjestu. promjene u stijenkama krvnih zila.ama prstiju ruke. a po tom i saka. Ulozi bez odgovarajuceg lijecenja uzrokuju smrt. nakon 70-e godine zivota.mjeseci iii po koju godinu. iii menopauzalnom osteoporozom (iako se. ateroskle-roza (napose srcanih i mozdanih . nekih endokrinih bolesti. Dijagnoza se postavlja na temelju tipicnog akutnog artritisa (osobito kad zahvaca nozni palae) i povisene razine mokracne kiseline u krvi. jer ne izaziva tegoba. tj. Zabranjena je Slika 57. njihove ovojniee. na okrajcima kostiju uza zglob pri upali zgloba (npr. Takva kost postaje supljikava ("porozna"). zgloba (s1. a moze zahvatiti i jedan cijeli segment ekstremiteta kao npr. te da pripomogne sprecavanju razvoja deformacija zglobova. ali se onda ponovi. Osteoporozu mogu izazvati brojni cinitelji. odnosno ne87 . pridonosi talozenje urata i u tetive. iii postklirnaktericnom. s manje nukleoproteina. kod osteolitickih metastaza zlocudnih tumora i dr.. dijeta bez purina. pa sto dulje vremena prolazi. prije svega opetovane infekeije s upalom rnokracnih putova (pijelonefritis). urikostatika (npr. kod upale kosti. dok su eaj i kava dopusteni u umjerenim kolicinama. suhomesnate proizvode i plavu ribu. Prepusti li se bolest svojem prirodnom tijeku. odnosno usporavanjem mnogih bioloskih funkeija opada i aktivnost osteoblasta pa Citav skelet postupno postaje porotican. U starijoj zivotnoj dobi. Slika 58. eerebrovaskulami inzult). meksa i lakse lomljiva. Smatra se da je najvazniji cirnbenik u postanku ovog oblika osteoporoze smanjeno stvaranje. dakle znatno prije staracke iivotne dobi. premda rjede i nesto kasnije. mogu vidjeti tipicna okruglasta prosvjetljenja koja predstavljaju kostane tofe (jer kristali propustaju rendgenske zrake. ne smiruju se posve-ma i tako se postupno razvija leronicni uricki poliartritis. Takva "senilna osteoporoza" nije bolest u pravom smislu rijeci.

pak. dok primjenu ultrazvuka treba izbjegavati. Katkad je os obi to jaka u lumbalnom dijelu. premalo sportskih aktivnosti itd. Paravertebralni misiti su rigidni. Bolovi se. prisutan u vecine. kako se poroticni kraljesci ne bi traumatizirali! Prirnjena topline (pa i kupki u termalnim vodama) nije pozeljna. a sve kretnje kraljeznicom su bolne. otezane pa i ogranicene. No treba imati na umu da je i fizicka aktivnost vrlo vaZan podrazaj za 05teoblaste. Vjezbe gibljivosti bolje je izbjegavati. Tako se vidljivo mijenjaju i sagitalne krivine kraljeznice. paktnoj supstanciji). a u lumbalnom Slika 60. Sustavno bavljenje sportom. diskusi. pa trupovi mijenjaju oblik: u torakalnom dijelu postaju klinasti (sprijeda nizi). doci do kompresivne frakture kraljeska. kostane trabekule u njima pucaju (sl. moglo bi smanjiti ucestalost predsenilne osteoporoze. treba provoditi kinezioterapiju s ciljem jacanja misica. To je razlogom da je ovaj oblik osteoporoze lokaliziran isprva samo. Sploiteni supljikavi trup krabikonkavni jer im inrervertebralni ljeska u tijeku predsenilne osteoporoze. 60). utiskuju pokrovne plohe (sl. Razrijedena i raspucala mreneusporedivo zivlji nego Ii u komia kostanih gredic« kod osteoporoze. nego ponajvise spongioznu kostanu supstanciju (u kojoj je metabolizam Slika 59. Kosti. na zalosr. trbusne rnisice valja jacati da se sprijeci "viseci trbuh". koji su u toj zivotnoj dobi jos jedri. Vodeci simptom je bol. Napretkom opisanih promjena moze. 61). dakako. jos uz imobiliziranu kraljeznicu. fosfora i bjelancevina. 88 89 . grbljenje torakalne kraljeinice i sue izraieniji oiseci trbuh tijekom napredovanja predsenilne (menopauzalne) osteoporoze. privremena imobilizacija. Trupovi kraljezaka postaju supljikavi. jer toplinom izazvana hiperemija pridenosi gubljenju (upravo "isplavljivanju") kalcija iz kostiju. no vrlo vazna je fizikalna terapija. Taj oblik osteoporoze ne pogada Citav skelet ravnomjerno. 59). mogu ublaziti elektroanalgetskim mjerama. Uz edukaciju 0 potrebi kretanja (bez opterecenja). jer inaktivnost pospjesuje daljnji razvoj osteoporoze. Slika 61. osobito gradskog sranovnisrva. Zbog svih tih promjena tjelesna se vis ina postupno srnanjuje (sl. a kasnije pretezno na kraljeinici. sto se ocituje naglom ostrorn boli na mjestu lorna. koje su gradene pretezno od spongioze i imaju samo tanki kompaktni okvir jesu trupovi kraljeZaka. a kasnije visi nadolje. ali ona prema danasnjem opce prihvacenom stajalistu ne smije trajati predugo. U slucaju frakrure kraljeska potrebna je. pa je i trajni sedentarni nacin zivota s pre malo kretanja. usvajanje nekog hobija koji ukljucuje fizicku aktivnost i uopce izbjegavanje sjedeceg i inace malo pokretnog naCina zivota kakv je danas. (sto je cesta pojava u zivotu danasnjeg civiliziranog covjekal) znacajan predisponirajuci faktor za pojavu ove "prerane" osteoporoze. no ne pretjerana da se ne pojaca grbljenje trupa. koja ima difuzni karakter i lokalizirana je u cijelim ledima. i pri neadekvatno maloj traumi. ali ne sarno natjecateljskim nego on om "normalnom" tjelovjezbom od samoga djetinjstva. prije svega ekstenzorne muskulature.dostatak estrogena iii testosterona dakle spolnih hormona koji inace stimuliraju aktivnost osteoblasta. Smanjivanje tjelesne visine. pacijentica se drii grbavo i trbuh joj se izboci. pa torakalna kifoza i lurnbalna lordoza postaju sve izrazitije. a staticke vjezbe zapoceti sto ranije. Lijecenje obuhvaca adekvatnu dijetu s dovoljno kalcija. narocito kad zbog lumbalne hiperlordoze dode do medusobnog trenja spinoznih nastavaka (interspinozna pseudoartroza ili Baastrupov sindrom). vee treba bolesnicu sto prije podiei na noge i mobilizirati. dodatno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful