Dante Alighieri rođen je 1265. u Firenzi, a umro je između 13. i 14. rujna 1321. godine u Ravenni od malarične groznice.

Bio je političar, filozof, tvorac književnoga talijanskoga jezika i, prije svega, pjesnik. Zbog političke je opredijeljenosti bio prognan iz rodnoga grada. U progonstvu provodi 20 godina. Bio je zaljubljen u Firentinku Beatrice Portinari, koju je prvi puta vidio kao 9godišnjak i nakon desetak se godina ponovno zaljubljuje u nju. Beatrice 1290. umire, a tjelesna ljubav prema njoj postaje duhovnom u njegovom najpoznatijem djelu ''Božanstvena komedija''. Dante se 1295. oženio Gemmom Donati, s kojom je imao četvero djece. Od 1318. živi u Ravenni. Pisao je na talijanskom i latinskom jeziku. Djela: na latinskom jeziku ''Gozba'' (nedovršena knjiga filozofskih rasprava) i ''O monarhiji'' (politički traktat) te na talijanskom jeziku ''Novi život'' (zbirka pjesama) i ''Božanstvena komedija'' (pisana je od 1307. do 1321.)

KOMPOZICIJA DJELA- djelo ima tri djela: pakao ili inferno, čistilište ili pulgatorio i raj ili paradiso. Svaki dio ima 33 pjevanja s tim da pakao ima jedno uvodno pjevanje pa čini savršenu brojku 100.
Tema: Dante uz pomoć Vergilija upoznaje paklene muke Danteova vizija pakla je propadajući niz koncentričnih krugova, svaki niži sloj je ujedno i uži, što znači da je i težina grijeha prema dnu sve teža i teža. Na dnu pakla nalaze se izdajnici, što je povezano sa Danteovim stvarnim životom, kada je kao vojnik doživo poraz zbog izdaja. Prvi krug pakla naziva se još i Limb, u njemu se nalaze duše nekrštenih te prerano preminule duše djece. Njihova jedina muka je čežnja bez nade da vide Boga. U ovom krugu nalazi se i Vergilije. Drugi krug pakla je namjenjen dušama ljubavnika i u njemu je neprestana paklena oluja. Minos, čuvar i razvrstitelj preminulih prema težini grijeha čuvar drugog kruga. Treći krug pakla predviđen je za proždrljivce, njihove muke su izloženost kiši i snijegu, lijeganje u blato i rasčetvorivanje mitskog čuvara Hada, Kerbera. Četvrti krug pakla namjenjen je dušama rasipnika i škrtaca. Njihova kazna je prsima gurati težak teret, a čuvar im je Pluton. Flegija je čuvar petog kruga pakla u kojem se nalaze duše srditih, žestokih i lijenih. U šestom krugu Dante razgovara sa Farinatom i Cavalcantijem, a krug je predviđen za krivovjerce. Njihova kazna je ukop u vatrenim grobovima. Sedmi krug podjeljen je na tri sloja. U prvom kentauri čuvaju nasilnike, a njihova kazna je da su uronjeni u rijeku vruće krvi i gađani strijelama. Druga razina sedmog kruga je za samoubojice pretvorene u otrovno granje, rasipnike koje gone hrapijama trče kroz to otrovno grmlje samoubojica. Treća razina sedmog kruga je za nasilnike, oni protiv Boga leže na užarenom pijesku, oni protiv prirode moraju trčati preko njega, a oni protiv rada moraju sjediti na njemu. Osmi krug čini deset rovova, u prvom su zavodnici žena koje bičuju demoni, u drugom su laskavci uronjeni u govna, treći rov je za simoniste i naglavce su zabodeni u šuplje stjene. Četvrti rov osmog kruga je za lažne proroke i vračeve, koji hodaju unazad naopako okrenutih glava. Peti rov je za podmitljivce i varalice u vrućoj smoli, čuvaju ih vragovi. Šesti rov je za licemjere koji hodaju sa debeim zlatnm kabanicama. Sedmi rov je za lupeže koji trče proganjani otrovnicama. U sedmom rovu Dante sreće Odiseja, a predviđen je za himbene savjetnike. Deveti rov je za sijače nesloge koje vrag ranjava mačem, a u desetom rovu su krivotvoritelji sa strašnim bolestima. Dantea i Vergilija u deveti krug prenosi div Antej, on ima četiri zone, Kain, u kojem su izdajice rođaka, Antenori je zona za izdajnike domovine i stranaka, Tolomej, za izdajicu gostiju, Guidecca je zona za

izdajice dobročinitelja. Središte koje se naziva i Kocita, sjedište je i zemlje, gdje sjedi ogromni Lucifer do pola uronjen u zemlju i zatočen u led. Nakon putovanja u pakao Vergilije i Dante izlaze iz pakla na mjestu južnog pola gdje se nalazi ulaz u čistilište. DANTE: Pjesnik koji putuje kroz Pakao gdje susreće duše grješnika. Njegova putovanja počinju 1300. g. na neodređenom mjestu naše zemlje, u tamnoj šumi. Putovanje nastavlja kroz golem lijevak u podzemlju gdje se spušta kroz 9 krugova Pakla. VERGILIJE: Dolazi iz Limba Danteu u pomoć. Rimski je pjesnik i Danteov književni uzor. Poslala ga je Beatrice, Danteova nesuđena ljubav. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi, što je alegorija grješnoga života. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu, odluči slijediti Vergilija (rimski pjesnik koji vodi Dantea kroz pakao, a i sam se nalazi u paklu, u prvom krugu Limbu, gdje su nekršteni), koji je simbol razuma i Danteov uzor. Dante poštuje srednjovjekovnu simboliku brojeva prema kojoj je 3 sveti broj, 4 zemaljski broj, a 7 broj savršenstva. Samo središte čini brojka 3 simbol

Svetog Trojstva. svako pjevanje pisano je tercinama. Rimuje se 1. i 3.stih, a 2. stih se rimuje s prvim stihom sljedeće strofe.
Pakao je Dante opisao kao devet krugova. U svakom krugu nalaze se duše grješnika, a raspoređeni su po težini grijeha - što su grijesi teži, to su krugovi niži i uži.