ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME

Da bi mogli doživjeti pjesmu, potrebno je razumjeti o čemu ona govori, ali i osjetiti sugestivnost njezina zvučanja. Ako nisi siguran u to da si je razumio, pročitaj ju još jedanput. Ponekad je potrebno pročitati je i više puta. 1. TEMA- odredite temu. U tome će ti pomoći naslov pjesme. Ne zaboravi, lirske teme su uvijek osobne
2. KOMPOZICIJA-utvrdi kakav je oblik pjesme tj. kompozicija. Uoči način na

koji je tekst organiziran u -stihove (broj slogova), -strofu (broj strofa, vrste strofe-broj stihova) -rima-vrste rime Možete je izraziti i grafički (shemom ili crtežom)
3. MOTIVI –prati kako autor iz strofe u strofu razvija temu putem motiva.

Obrati pozornost kako se manji dijelovi (motivi) povezuju u cjelinu, grade pjesničke slike i zahvaljujući posebnom pjesničkom jeziku obogaćuju novim značenjima. Pogledaj mogu li se motivi razvrstati prema nekoj zajedničkoj osobini (npr. pejzažni, domoljubni)
4. PJESNIČKI JEZIK-analizom stilskih izražajnih sredstava uočit ćeš dublje

slojeve pjesme, skrivene pri površnom čitanju.
5. INTERPRETACIJA-prepričati pjesnikove riječi kako si ti doživio,

razmišljajući o „skrivenom „ značenju –svaku strofu!

Važno! Svaka je pjesma samostalno, originalno djelo i ne postoji samo jedna interpretacija! Zato- dopusti da pjesnikove riječi odjeknu i zažive u tebi, pokušaj ih shvatiti, objasni ih na svoj način- i uživaj!

1

Kad si to odredio. ironija. -onda odrediš vrsta stiha. kakva je pjesma po temi. imenovati. vrsta stiha 4. inverzije.razumijevanje. epiteti. uočiti kakav je ritam. pjesnički jezik – stilska izražajna sredstva – uočiti. metafore. unutar strofa. što se stilskom figurom postiže 8. slobodni oblik. intenzitet doživljaja. c) završni dio – zaključak o pjesmi u kontekstu opusa pjesnika ili razdoblja. sonet. -To napiši na neki papir za sebe. vizualne i slične pjesničke slike .. čime je postignut i što se njime postiže – suodnos sadržaja i ritma 10. stihovi. U 2 . povezivanje s iskustvom 1.ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME . ritam. motivi – najmanje tematske jedinice 6..koje prevladavaju. olfaktivne. odabir riječi. stilska sredstva. gustativne. strofe i rimu. oblik – tradicionalni oblik. stilske figure (npr. pjesnički ritam – rima. unutrašnja kompozicija – raspored sadržaja unutar pjesme. koja joj je tema. taktilne i njihova funkcija 7. sve to napiši na papir ili u bilježnicu gdje pišeš zadaću ali sad naravno u obliku rečenica tj u obliku sastavka (navedi primjere za figure kad o njima budeš pisao). pjesma u prozi 3. versifikacija – na koji su način organizirani stihovi i vrsta stiha 9. doživljaj. tako da ti bude lakše napisati sastavak. vanjska kompozicija – strofe. pjesničke slike – akustičke. personifikacije. akustične. aliteracije. raspored motiva 5. ugođaj u pjesmi. vizualne. citatom potvrditi i uočiti i objasniti funkciju pojedinog stilskog sredstva u slojevitom značenju lirske pjesme. tema – cjelovito značenje 2. glavni motivi. b) središnji dio – sinteza elemenata uočenih u analizi i njihova funkcija u djelu u cjelini. sugestivnost. impresija. stilskog pravca ili osobni osvrt na pjesmu -prvo je dobro napraviti analizu u natuknicama (vrsta pjesme. sinteza – interpretacija: a) uvodni dio – doživljaj. asonance. simboli.).

. personifikacije. olfaktivne. 7. Kraću bilješku o piscu • Sve treba potkrijepiti primjerima iz pjesme 3 . opkoračenje. poruci. akustične.. Stilska sredstva i postupci: epiteti. 6. sredinu i zaključak uvuci za 1-2 "prsta" tako da se vidi da ih imaš. Vrsta lirske pjesme Tema Poruka Vrsta strofe Vrsta stiha ( s obzirom na rimu. sve o vrsti pjesme i o temi. 1. 2. a u zaključku probaj nešto smisli o osnovnoj misli. 5. onomatopeja. 10. asonanca. sve drugo stavi u središnji dio.Uvod. usporedbe. Dojam o pjesmi 11. po broju slogova) Vrsta rime Motivi Pjesničke slike: vizualne. 4. taktilne 9. 8. tj. aliteracija. metafore. . inverzija. 3.uvodu u sastavku napiši tko je pisac. o značenju te pjesme.