ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME

Da bi mogli doživjeti pjesmu, potrebno je razumjeti o čemu ona govori, ali i osjetiti sugestivnost njezina zvučanja. Ako nisi siguran u to da si je razumio, pročitaj ju još jedanput. Ponekad je potrebno pročitati je i više puta. 1. TEMA- odredite temu. U tome će ti pomoći naslov pjesme. Ne zaboravi, lirske teme su uvijek osobne
2. KOMPOZICIJA-utvrdi kakav je oblik pjesme tj. kompozicija. Uoči način na

koji je tekst organiziran u -stihove (broj slogova), -strofu (broj strofa, vrste strofe-broj stihova) -rima-vrste rime Možete je izraziti i grafički (shemom ili crtežom)
3. MOTIVI –prati kako autor iz strofe u strofu razvija temu putem motiva.

Obrati pozornost kako se manji dijelovi (motivi) povezuju u cjelinu, grade pjesničke slike i zahvaljujući posebnom pjesničkom jeziku obogaćuju novim značenjima. Pogledaj mogu li se motivi razvrstati prema nekoj zajedničkoj osobini (npr. pejzažni, domoljubni)
4. PJESNIČKI JEZIK-analizom stilskih izražajnih sredstava uočit ćeš dublje

slojeve pjesme, skrivene pri površnom čitanju.
5. INTERPRETACIJA-prepričati pjesnikove riječi kako si ti doživio,

razmišljajući o „skrivenom „ značenju –svaku strofu!

Važno! Svaka je pjesma samostalno, originalno djelo i ne postoji samo jedna interpretacija! Zato- dopusti da pjesnikove riječi odjeknu i zažive u tebi, pokušaj ih shvatiti, objasni ih na svoj način- i uživaj!

1

gustativne. stihovi. kakva je pjesma po temi. simboli.razumijevanje. tema – cjelovito značenje 2. odabir riječi. c) završni dio – zaključak o pjesmi u kontekstu opusa pjesnika ili razdoblja. sugestivnost. unutrašnja kompozicija – raspored sadržaja unutar pjesme. vizualne. doživljaj. uočiti kakav je ritam. stilska sredstva.).. glavni motivi.ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME . sve to napiši na papir ili u bilježnicu gdje pišeš zadaću ali sad naravno u obliku rečenica tj u obliku sastavka (navedi primjere za figure kad o njima budeš pisao). epiteti. motivi – najmanje tematske jedinice 6. vanjska kompozicija – strofe. -To napiši na neki papir za sebe. pjesničke slike – akustičke. vrsta stiha 4. unutar strofa. personifikacije. koja joj je tema. metafore. čime je postignut i što se njime postiže – suodnos sadržaja i ritma 10. pjesnički ritam – rima. citatom potvrditi i uočiti i objasniti funkciju pojedinog stilskog sredstva u slojevitom značenju lirske pjesme. vizualne i slične pjesničke slike . oblik – tradicionalni oblik. pjesnički jezik – stilska izražajna sredstva – uočiti. sonet. pjesma u prozi 3.koje prevladavaju. ritam. tako da ti bude lakše napisati sastavak. -onda odrediš vrsta stiha. stilske figure (npr. akustične. sinteza – interpretacija: a) uvodni dio – doživljaj. olfaktivne. ugođaj u pjesmi. asonance. inverzije. versifikacija – na koji su način organizirani stihovi i vrsta stiha 9. ironija. povezivanje s iskustvom 1. raspored motiva 5.. strofe i rimu. Kad si to odredio. taktilne i njihova funkcija 7. imenovati. aliteracije. b) središnji dio – sinteza elemenata uočenih u analizi i njihova funkcija u djelu u cjelini. U 2 . impresija. slobodni oblik. intenzitet doživljaja. što se stilskom figurom postiže 8. stilskog pravca ili osobni osvrt na pjesmu -prvo je dobro napraviti analizu u natuknicama (vrsta pjesme.

sve drugo stavi u središnji dio. po broju slogova) Vrsta rime Motivi Pjesničke slike: vizualne. 3. a u zaključku probaj nešto smisli o osnovnoj misli.Uvod. opkoračenje. 6. 1. o značenju te pjesme. Vrsta lirske pjesme Tema Poruka Vrsta strofe Vrsta stiha ( s obzirom na rimu. tj. taktilne 9. . sredinu i zaključak uvuci za 1-2 "prsta" tako da se vidi da ih imaš. asonanca. 7. Dojam o pjesmi 11. Stilska sredstva i postupci: epiteti. sve o vrsti pjesme i o temi. personifikacije.. usporedbe.. 5.uvodu u sastavku napiši tko je pisac. poruci. onomatopeja. akustične. Kraću bilješku o piscu • Sve treba potkrijepiti primjerima iz pjesme 3 . 10. metafore. aliteracija. inverzija. 4. olfaktivne. 8. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful