ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME

Da bi mogli doživjeti pjesmu, potrebno je razumjeti o čemu ona govori, ali i osjetiti sugestivnost njezina zvučanja. Ako nisi siguran u to da si je razumio, pročitaj ju još jedanput. Ponekad je potrebno pročitati je i više puta. 1. TEMA- odredite temu. U tome će ti pomoći naslov pjesme. Ne zaboravi, lirske teme su uvijek osobne
2. KOMPOZICIJA-utvrdi kakav je oblik pjesme tj. kompozicija. Uoči način na

koji je tekst organiziran u -stihove (broj slogova), -strofu (broj strofa, vrste strofe-broj stihova) -rima-vrste rime Možete je izraziti i grafički (shemom ili crtežom)
3. MOTIVI –prati kako autor iz strofe u strofu razvija temu putem motiva.

Obrati pozornost kako se manji dijelovi (motivi) povezuju u cjelinu, grade pjesničke slike i zahvaljujući posebnom pjesničkom jeziku obogaćuju novim značenjima. Pogledaj mogu li se motivi razvrstati prema nekoj zajedničkoj osobini (npr. pejzažni, domoljubni)
4. PJESNIČKI JEZIK-analizom stilskih izražajnih sredstava uočit ćeš dublje

slojeve pjesme, skrivene pri površnom čitanju.
5. INTERPRETACIJA-prepričati pjesnikove riječi kako si ti doživio,

razmišljajući o „skrivenom „ značenju –svaku strofu!

Važno! Svaka je pjesma samostalno, originalno djelo i ne postoji samo jedna interpretacija! Zato- dopusti da pjesnikove riječi odjeknu i zažive u tebi, pokušaj ih shvatiti, objasni ih na svoj način- i uživaj!

1

vizualne. glavni motivi. impresija. oblik – tradicionalni oblik.. pjesničke slike – akustičke. odabir riječi. sve to napiši na papir ili u bilježnicu gdje pišeš zadaću ali sad naravno u obliku rečenica tj u obliku sastavka (navedi primjere za figure kad o njima budeš pisao).). što se stilskom figurom postiže 8.razumijevanje. Kad si to odredio. raspored motiva 5. vrsta stiha 4. citatom potvrditi i uočiti i objasniti funkciju pojedinog stilskog sredstva u slojevitom značenju lirske pjesme. epiteti. olfaktivne.. sugestivnost. motivi – najmanje tematske jedinice 6. aliteracije. povezivanje s iskustvom 1. stihovi. doživljaj. pjesnički ritam – rima. taktilne i njihova funkcija 7.koje prevladavaju. pjesnički jezik – stilska izražajna sredstva – uočiti. intenzitet doživljaja. koja joj je tema. slobodni oblik. sonet. -onda odrediš vrsta stiha. vanjska kompozicija – strofe. vizualne i slične pjesničke slike . c) završni dio – zaključak o pjesmi u kontekstu opusa pjesnika ili razdoblja. čime je postignut i što se njime postiže – suodnos sadržaja i ritma 10. pjesma u prozi 3. ugođaj u pjesmi. stilskog pravca ili osobni osvrt na pjesmu -prvo je dobro napraviti analizu u natuknicama (vrsta pjesme. unutar strofa. akustične.ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME . stilske figure (npr. tema – cjelovito značenje 2. metafore. strofe i rimu. gustativne. personifikacije. sinteza – interpretacija: a) uvodni dio – doživljaj. U 2 . stilska sredstva. inverzije. -To napiši na neki papir za sebe. asonance. versifikacija – na koji su način organizirani stihovi i vrsta stiha 9. unutrašnja kompozicija – raspored sadržaja unutar pjesme. uočiti kakav je ritam. ironija. tako da ti bude lakše napisati sastavak. ritam. imenovati. simboli. kakva je pjesma po temi. b) središnji dio – sinteza elemenata uočenih u analizi i njihova funkcija u djelu u cjelini.

3. tj. opkoračenje. o značenju te pjesme. sredinu i zaključak uvuci za 1-2 "prsta" tako da se vidi da ih imaš. 7. inverzija. sve o vrsti pjesme i o temi. usporedbe. aliteracija. po broju slogova) Vrsta rime Motivi Pjesničke slike: vizualne. asonanca. poruci. taktilne 9. personifikacije. 2. 8. 6. sve drugo stavi u središnji dio. Dojam o pjesmi 11. olfaktivne. onomatopeja.uvodu u sastavku napiši tko je pisac. 4. 1. akustične..Uvod. Vrsta lirske pjesme Tema Poruka Vrsta strofe Vrsta stiha ( s obzirom na rimu.. metafore. . 10. Stilska sredstva i postupci: epiteti. a u zaključku probaj nešto smisli o osnovnoj misli. Kraću bilješku o piscu • Sve treba potkrijepiti primjerima iz pjesme 3 . 5.