ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME

Da bi mogli doživjeti pjesmu, potrebno je razumjeti o čemu ona govori, ali i osjetiti sugestivnost njezina zvučanja. Ako nisi siguran u to da si je razumio, pročitaj ju još jedanput. Ponekad je potrebno pročitati je i više puta. 1. TEMA- odredite temu. U tome će ti pomoći naslov pjesme. Ne zaboravi, lirske teme su uvijek osobne
2. KOMPOZICIJA-utvrdi kakav je oblik pjesme tj. kompozicija. Uoči način na

koji je tekst organiziran u -stihove (broj slogova), -strofu (broj strofa, vrste strofe-broj stihova) -rima-vrste rime Možete je izraziti i grafički (shemom ili crtežom)
3. MOTIVI –prati kako autor iz strofe u strofu razvija temu putem motiva.

Obrati pozornost kako se manji dijelovi (motivi) povezuju u cjelinu, grade pjesničke slike i zahvaljujući posebnom pjesničkom jeziku obogaćuju novim značenjima. Pogledaj mogu li se motivi razvrstati prema nekoj zajedničkoj osobini (npr. pejzažni, domoljubni)
4. PJESNIČKI JEZIK-analizom stilskih izražajnih sredstava uočit ćeš dublje

slojeve pjesme, skrivene pri površnom čitanju.
5. INTERPRETACIJA-prepričati pjesnikove riječi kako si ti doživio,

razmišljajući o „skrivenom „ značenju –svaku strofu!

Važno! Svaka je pjesma samostalno, originalno djelo i ne postoji samo jedna interpretacija! Zato- dopusti da pjesnikove riječi odjeknu i zažive u tebi, pokušaj ih shvatiti, objasni ih na svoj način- i uživaj!

1

asonance. pjesma u prozi 3.koje prevladavaju. oblik – tradicionalni oblik. -onda odrediš vrsta stiha. uočiti kakav je ritam. akustične. ironija. taktilne i njihova funkcija 7. pjesnički ritam – rima. pjesnički jezik – stilska izražajna sredstva – uočiti. versifikacija – na koji su način organizirani stihovi i vrsta stiha 9.. sonet. motivi – najmanje tematske jedinice 6. strofe i rimu. doživljaj. epiteti. sinteza – interpretacija: a) uvodni dio – doživljaj. tema – cjelovito značenje 2. vrsta stiha 4. b) središnji dio – sinteza elemenata uočenih u analizi i njihova funkcija u djelu u cjelini. ugođaj u pjesmi. gustativne. raspored motiva 5. vanjska kompozicija – strofe. pjesničke slike – akustičke. impresija. inverzije. glavni motivi. metafore. aliteracije. personifikacije. Kad si to odredio. povezivanje s iskustvom 1. slobodni oblik. sugestivnost. stilske figure (npr. intenzitet doživljaja. unutar strofa. U 2 . kakva je pjesma po temi. c) završni dio – zaključak o pjesmi u kontekstu opusa pjesnika ili razdoblja. stilskog pravca ili osobni osvrt na pjesmu -prvo je dobro napraviti analizu u natuknicama (vrsta pjesme. što se stilskom figurom postiže 8. vizualne.). -To napiši na neki papir za sebe. vizualne i slične pjesničke slike . simboli. citatom potvrditi i uočiti i objasniti funkciju pojedinog stilskog sredstva u slojevitom značenju lirske pjesme.. tako da ti bude lakše napisati sastavak. odabir riječi. stihovi. stilska sredstva. imenovati. čime je postignut i što se njime postiže – suodnos sadržaja i ritma 10. sve to napiši na papir ili u bilježnicu gdje pišeš zadaću ali sad naravno u obliku rečenica tj u obliku sastavka (navedi primjere za figure kad o njima budeš pisao). koja joj je tema.razumijevanje. olfaktivne. ritam.ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME . unutrašnja kompozicija – raspored sadržaja unutar pjesme.

a u zaključku probaj nešto smisli o osnovnoj misli. aliteracija. sve o vrsti pjesme i o temi. Vrsta lirske pjesme Tema Poruka Vrsta strofe Vrsta stiha ( s obzirom na rimu. poruci. 6. sredinu i zaključak uvuci za 1-2 "prsta" tako da se vidi da ih imaš. metafore. 8. 7. sve drugo stavi u središnji dio. Dojam o pjesmi 11. 10. o značenju te pjesme. . opkoračenje. 3. personifikacije. 1. onomatopeja. Stilska sredstva i postupci: epiteti.Uvod. olfaktivne. Kraću bilješku o piscu • Sve treba potkrijepiti primjerima iz pjesme 3 . 4. 2.. inverzija. tj. usporedbe. po broju slogova) Vrsta rime Motivi Pjesničke slike: vizualne. taktilne 9..uvodu u sastavku napiši tko je pisac. 5. asonanca. akustične.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful