HRVATSKI NA MATURI, NIŽA RAZINA

1) BIBLIJA kao temeljna knjiga europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predviđeni programom) Biblija ili Sveto pismo je zbirka knjiga koju Hebreji i kršćani na svoj način smatraju svetim. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku – riječ božju. Značenje: biblija je spomenik poviesti čovječanstva i jedna od najstarijih knjiga. Nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Naziv: Samo ime biblija ima svoju povijest. BIBLOS je stara fenička luka, a Feničani su bili glavni posrednici u izvozu pisaćeg materijala. Zato je njihova trgovačka luka Biblos odredila u grčkom naziv knjige (he biblos), a ta biblia znači knjižice. Opseg i vrijeme nastanka: Biblija sadrži 46 knjiga Starog zavjeta i 27 Novog zavjeta, ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo,...), a k tome su i raznovremene, nastale između 1300. g. pr. Krista i 100. g. poslije Krista. Jezik: Većina knjiga Starog zavjeta napisana je hebrejskim, a Novi zavjet je napisan grčkim jezikom. Dijelovi Starog zavjeta: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci. Dijelovi Novog zavjeta: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice apostola, Apokalipsa. Prijevodi Biblije: I. SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMNAESTORICE (prijevod Starog zavjeta na grčki nastao 3./2. st. pr. Krista) II. VULGATA ili PRIJEVOD SV. JERONIMA (prijevod na latinski nastao između 383. i 406. g., na ovom se prijevodu temelje svi kasniji prijevodi) Naš prvi prevoditelj Biblije u cijelosti Matija Petar Katančić 1831. g. 2) Homer: ILIJADA (interpretacija) Homer – nema mnogo podataka o njegovom životu; pretpostavlja se da je bio slijep i pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. Sumnja se i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Svi dosadašnji istraživači mogu se podijeliti na pluraliste, koji govore o kolektivnom autorstvu i unitariste, koji govore o jednom stvaraocu. Pitanje autorstva tih epova u znanosti je poznato kao homersko pitanje. Ilijada – sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Ilij je drugi naziv za Troju. Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata, koji se u antici smatrao povijesnom činjenicom. Povod rata bila je Parisova otmica Menelajeve žene Helene. Pokretačka snaga djela je Ahilejova srdžba. U prvom pjevanju on je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Zato on odustaje od borbe i ostaje tome

1

dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Tada se vraća u borbu, ubija Hektora. Njegov otac, kralj Prijam dolazi moliti za sinovljevo tijelo. Ahilej se smiluje ožalošćenom ocu. Struktura epa: Ilijada je pisana u heksametrima (šestomjer: stih koji se sastoji od 6 stopa/ mjera), ima 24 pjevanja. HOMER: ILIJADA (ep) film «TROJA»

- naziv: ILIJ – drugi naziv za Troju 1. Vrijeme radnje: prije 3200 godina; Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata 2. Uvod: AGAMEMNON, kralj Mikene prisilio je grčka kraljevstva na savez, samo Tesalija nije pokorena. No, uskoro i ona pada jer se za Grke (Ahejce) bori Ahilej, najveći ratnik svih vremena. MENELAJ, njegov brat, kralj Sparte, želi mir s Trojom, najjačom silom u nastajanju. Ahilej prezire svoga kralja Agamemnona, te time prijeti uništenju saveza grčkih kraljevstva. 3. Povod ratu: Pariz, princ Troje, otima Helenu, Menelajevu ženu. 4. Likovi : Ahil, najveći grčki junak Agamemnon, kralj Mikene Menelaj, kralj Sparte (Agamemnonov brat) Prijam, kralj Troje Hektor i Paris, prinčevi Troje Briseida, Prijamova nećakinja, Apolonova (bog umjetnosti i ljepote) sluškinja Patroklo, Ahilov rođak Tetida, božica, Ahilejeva majka 4. Grčki bogovi: Had – gospodar podzemnog svijeta Zeus – vrhovni gospodar bogova i ljudi Hefest – bog vatre Hera – Zeusova sestra i žena Afrodita – boginja ženske Apolon – bog umjetnosti ljepote i ljubavi Artemida – bodinja lova Posejdon – bog mora Ares – bog rata Demetra – boginja Atena – boginja umjetnosti poljodjelstva

2

3) SOFOKLO: ANTIGONA (interpretacija) Sofoklo – uvodi u dramu trećeg glumca: napisao je 123 drame, od kojih je sačuvano samo 7. Najpoznatije su mu drame Kralj Edip, Antigona, Elektra. Antigona – Polinik i Eteoklo, dva brata glavne junakinje poginuli su boreći se na različitim stranama. Njihov ujak Kreont, sada vladar, odluči sahraniti Eteokla uz sve počasti, a zabranjuje pokopati Polinika kao izdajnika domovine. Antigona božje/moralne zakone stavlja ispred državnih, iako je Kreont za taj prekršaj odredio smrtnu kaznu. Njena sestra Izmena iz straha joj se odbija pridružiti. Kreont odluči kazniti Antigonu, ne vidjevši da je narod podržava. To mu pokušava reći i Hemon, njegov sin i Antigonin zaručnik. Kreont mijenja mišljenje tek dolaskom vrača Tiresija, no prekasno je: Antigona se ubila sama, zatim Hemon, te na kraju njegova majka i Kreontova žena, Euridika. Kreont ostaje živ, ali moralni pobjednik je Antigona. Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, odnos prema moralnim i božanskim zakonima, zbog čega je i danas aktualno. 4) SOFOKLO: ŠKRTAC (interpretacija) • Predstavnik rimske književnosti Tit Makcije Plaut – Najpoznatije njegove komedije su Škrtac ili Ćup(Aulularija), Hvalisavi vojnik, sužnji,… Škrtac - Starac Euklion čuva blago koje je našao u kućnom ognjištu, no svima se predstavlja kao siromah. Kćer Fedru želi udati za starog Megadora, a ona voli mladića Likonida. Mladićev sluga Strobil krade Euklionu novac…(Završetak komedije je izgubljen, no sve završava sretno: Euklion dobiva novac, a Fedra Likonida.) Glavni lik komedije je Euklion, koji je opisan kroz svoju osobinu škrtosti, opsjednut je novcem i ne uživa u njegovu trošenju nego gomilanju, te je u neprestanom strahu za taj novac, koji mu je jedini smisao života. Zbog novca zanemaruje kćer, grub je prema slugama, sumnjičav prema bližnjima. Temu o škrtom starcu od Plauta su preuzeli M. Držić (Skup) i Moliere (Škrtac). «ŠKRTAC»/ «AULULARIA» /»Komedija o ćupu» (interpretacija) U prologu Kućni Bog iznosi porijeklo blaga: siromašni starac Euklion pronašao je u svojoj kući ćup pun zlata. On ga ljubomorno skriva glumeći i dalje siromaha, iz straha da ga netko ne okrade. Njegovu kćer Fedru voli Likonid, ali i bogati susjed Megador. Euklion, naravno, smatra da je razlog njegovo blago i pokušava ga sakriti na sigurno.

3

Može se pretpostaviti da je Plaut razriješio svoju komediju tak što Likonid vraća Euklionu ćup. Lucije. Po uzoru na Plauta likove ŠKRTACA u svojim komedijama prikazju Marin Držić («Skup») i Moliere («Škrtac»). Povijesna važnost Bašćanske ploče je u tome što se na njoj prvi put na hrvatskom jeziku navodi riječ «hrvatski» uz ime jednog hrvatskog vladara – kralja Zvonimira (1075-1089). To je zapisao otac Držiha. Komediji je izgubljen kraj. g. DRŽIĆA I MOLIERA : EUKLION (PLAUT)  1) 2) 3) 4) 5) 6) SKUP (DRŽIĆ)  HARPAGON (MOLIERE)  NA PRVOM MJESTU IM JE NOVAC (opsjednuti su njime) NE TROŠE GA. LIKOVI ŠKRTACA. 6) Objasniti značenje Petrarkine poezije. Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. pronađena je u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. interpretirati Kanconijer 4 . a ovaj mu iz zahvalnosti daje svoju kćer za ženu. Na ploči se nalazi i podatak da je opat Dobrovit zidao crkvu sa svoje devetoro braće. te završava susretom Likonida i Strobila. Likonidov sluga Strobil ukrade ćup želeći ostvariti vlastitu korist. Svim tim komedijama su zajedničko: OSNOVNA RADNJA. NEKE EPIZODE.No. NEGO ČUVAJU OSTAJU BEZ NOVCA TO IH NE MIJENJA NEGO IZBEZUMLJUJE SREĆA VLASTITE DJECE IM JE SPOREDNA NE MIJENJAJU SVOJ ODNOS PREMA NOVCU 5) Poznavati tekst Bašćanske ploće te objasniti njenu važnost za hrvatsku kulturu Bašćanska ploča iz 1100. Euklion je očajan. Ploča je pisana uglatom glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika ( u staroslavenski prodiru elementi hrvatskog jezika). zapis o darivanju zemljišta od strane kralja Zvonimira crkvici sv. ŠKRCI U PLAUTA. prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil.

itd. Pisci uglavnom opjevavaju svoju ljubav prema prekrasnoj. EED. DCD.PAKAO Dante Alighieri(1265. kao i njegov duhovni razvitak od čisto fizičkih do duhovnih stremljenja.Francesco Petrarca(1304. ABAB ili alternirajućom rimom. DEE. dok su tercine povezane različitim sistemima rimovanja. ali on je stvorio novi tip pjesništva. uzvišenoj ženi koja je savršenstvo. koja se pred kraj Kanconijera sve više pretvara u nebesku. E) Talijanski ili Petrarkin sonet se sastoji od dva dijela. CDE.EDE. D) Petrarkin stil Petrakrina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila (dolce stil nuovo) i trubadurske lirike. CDC. a pisanje pjesama na Petrarcin način zove se petrarkizam. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (struktura) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jednistvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. Mnogi od njih oponašaju i Petrarcin stil – koriste slične poredbe. Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB. B) Laura – simbol U liku Laure Petrarca je ostavio ne samo spomenik voljenoj ženi. 7) DANTE ALIGHIERI . Oni u toj patnji uživaju jer im je nadahnuće za umjetničko stvaranje. pjesničkoj zbirci na talijanskom jeziku koja se sastoji od 366 pjesama. CDE. ABBA.-1321. u dvije ili tri rime: CDC.) 5 . A) Struktura Zbirka se dijeli na dvije cjeline: a) pjesme ispjevane za Laurina života b) pjesme nastale nakon Laurine smrti Pjesme su raspoređene tako da pokažu kronološki tijek pjesnikove ljubavi. CCD.-1374) Danteov suvremenik Petrarca izrazio je duh novog doba u «Kanconijeru». te oni pate i liju suze. Kanconijer po prvi put u povijesti lirske poezije predstavlja cjelovito djelo koje registrira unutarnji svijet jednog čovjeka. ABBA ili obgrljenom rimom). a drugi dio su dva terceta u kojima se obično donosi rješenje. CDC. C) petrarkizam Mnogim je piscima Petrarca bio pjesnički uzor. Prvi dio su dvije katrene u kojima se obično iznosi problem. uglavnom soneta. metafore i pjesničke oblike. već i trajni simbol težnje prema nedostižnoj ljepoti. ali pjesnicima ne uzvraća ljubav.

vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. Svaki dio ima 33 pjevanja. pravdi i čovjekovoj zemaljskoj sreći. u drugom su samoubojice. lažni proroci. 2) Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temelj talijanskoga književnoga jezika. U 1. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. PAKAO Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. nekada bog bogatstva. učenog čovjeka i zaljubljenika. Čistilište i raj. mitologije. u 3. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. 5. Pridjevom božanstvena htio se naglasiti uzvišeni sadržaj. u 9. književnosti. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. Saturnovo. koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. jedinstvu svih ljudi. krivotvoritelji. su svodnici i zavodnici. u 6. politike. u 4. 6 . kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. negdašnji kralj. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. pa zvijezda stajačica. dijela: Pakao. Sunčevo. domoljuba. čistilište i raj. fizike i povezao ga sa svojom sudbinom prognanika. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. Presjekavši krug. a posljednje 9 je kristalno. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor). a udubinama dave se lijeni. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. bijesan lav i gladna mršava vučica. lažni savjetnici. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu. a sada neman u paklu. koje započinje tužno. ali da izlaz vodi kroz pakao. u 2. gdje su smješteni nasilnici. su licmjeri u 8. i sastoji se od 10 zlih jaruga. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade. astronomije. a završava sretno. vjernika. Udišući smrad. te ne puštaju Dantea. 3) Struktura djela «Božanstvena komedija» se sastoji od 3. svima razumljivim jezikom . Marsovo. Merkurovo. Venerino. pravo čistilište i zemaljski raj. davno umrli rimski pjesnik. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. grizu i proganjaju srditi. smionisti. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. Jupiterovo. vragovi i u 10. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. U svom najznačajnijem djelu Božanstvena komedija sakupio je cjelokupno znanje iz teologije. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. Božanstvena komedija 1) Tumačenje naslova Prema srednjovjekovnoj poetici tako se nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim. U blatu močvare bijesno se tuku. laskavci. gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. U osmom krugu kažnjene su varalice. spuštaju se u sedmi krug. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis.Najveći talijanski nacionalni pjesnik koji svojim književnim djelima šalje čovječanstvu univerzalnu poruku o miru na zemlji. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. Nakon 9. u peti krug. kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. pjesnici se spuštaju niže. To su škrci i rasipnici. Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. ali ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno.

Renesansna načela življenja i umjetničkog stvaranja izvanredno su oživotvorena u svim njegovim djelima. hamlet uviđa da je Duh govorio istinu. te zbirke pjesama (Soneti). Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu. Kralj Lear. o brzim i duhovitim odgovorima. sluša njegov razgovor s majkom.HAMLET (interpretacija) 1) William Shakespeare. Richard III.-1375. potom ubija Polonija koji. nego ga je ubio brat Klaudije. kćeri dvorskog savjetnika Polonija. a kralj i kraljica to ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. predstaviti što istinskije dušu suvremenog čovjeka. Nakon toga kraljević se oženio Hamletovom majkom.) Boccaccio je napisao «Decameron» («knjiga deset dana»). No. Machbeth. Stric ga odluči poslati u Englesku – u 7 .Decameron Giovanni Boccaccio (1313. u svoja je mnogobrojna djela s velikim brojem likova nastojao unositi zbiljski život. pa je za svoja djela preuzimao priče iz antike. Najprije se pravi ludim. već naprotiv – himna vitalnoj snazi mladosti i neuništivosti prijateljstva. g. veliki je pjesnik i dramatičar. komedija (Ukroćena goropadnica.…). Henrik IV. Na tri kralja... Hamlet – tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću.8) Giovanni Boccaccio . Shakespeare je najbolji tragičar u povijesti svjetske književnosti. engleski predstavnik. o velikim i plemenitim djelima.…). Romeo i Julija). Npr..…). a bratovom ženom. njegova reakcija na strašni događaj nije mistična skrušenost i pesimizam. koji sadrži stotinu novela zaokruženih jedinstvenim okvirom. Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga. srednjovjekovlja i suvremenog doba. romanci (Zimska priča. autor brojnih tragedija (Hamlet. priče o tragičnim ljubavima. povijesnih drama (Richard II. priča o hirovima Fortune (sreće). Da bi im brže prošlo vrijeme svatko od njih svaki dan treba ispričati jednu priču na temu koju zadaju «kralj» ili «kraljica» bezbrižnog skupa. predaja i legendi. 1) sadržaj Pisac započinje pripovijedanje realističnim opisom pošasti kuge u Firenci 1348.… 9) WILLIAM SHAKESPEARE . Zato on zamišlja da se u jednoj crkvi sastalo sedam djevojaka i tri mladića. skriven iza zavjese.

kraljica popije otrovano vino. Naravno.… kako to čine vitezovi u romanima koje je dugo čitao. manje strpljivi. ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. nepravde zatirati. a često I besmislene. U međuvremenu se Ofelija utopila. Svijet koji pokazuje Hamlet je zao. Jedino svijetlo u njegovom životu prijateljstvo je s Horacijem. U prvom dijelu romana pratimo lik osiromašenoga plemića Alonsa. Budući da su rečenice u romanima koje je čitao zbog biranog stila bile vrlo komplicirane. a Laert (Ofelijin brat) se želi osvetiti Hamletu. vitez don Quijote. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao i njegovoj majci). Ipak. a stric umire od uboda zatrovanog mača. Cervantes je svojim prvim novovjekim romanom označio prekretnicu u odnosu prema sukobu mašte i zbilje. i istuku. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. Hamlet govori o nama i našoj stvarnosti. kao lik. pun zapletenih odnosa. Kroz prvi dio pratimo pustolovine našega viteza koji je naumio u svijetu tegobe uklanjati. svijet kako ga zamišlja don Quijote i svijet u kojem on živi nisu jednaki. jadnik je trudeći se da shvati njihov smisao – poludio. g. kojemu je prezime Quijanda ili Quesanda. Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu. uništiti nepravdu). Na kraju svi pogibaju: Laert i Hamlet u dvoboju. Taj stari plemić sa žarom čita viteške romane zbog čega je zanemario sve druge poslove. g. brak. u dvojbi kako se boriti protiv zla. Hamlet je. ubojstvo. koje dokazuje da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale. Problemi s kojima se čovjek suočava su: osveta. ali i uzvišen (jer želi promijeniti svijet. krivice ispravljati. Kako svaki vitez treba svoga štitonošu. Roman je objavljen u dva dijela: prvi dio 1605.smrt. Na kraju shvaća svoju glupost i umire sa spoznajom o nemogućnosti promjene svijeta i o promašenosti svoga života. Stoga njegove prve pustolovine ne završavaju dobro: ljudi mu se najprije smiju. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se. a neki ga od njih. vlast.. preljub. Način koji odabire da bi ostvario svoj uzvišeni stil je viteška borba. osjetljiv i plemenit. tako je don Quijote uspio nagovoriti seljaka Sancha Panzu da stupi u njegovu službu obećavši mu upravljanje otokom koji će on. a drugi dio 1615. on ne odustaje od svojega nauma.… Dakle. prijateljstvo. mjesto u kojem se pojedinac teško snalazi. Tako je Sancho postao don Quijoteovim perjanikom i njih su dvojica. autor je romana «Don Quijote» u kojem je glavni junak tragičan lik (jer je poludio: pomiješao je stvarnost i maštu). vitez na konju i perjanik na 8 . ljubav. jednom sigurno osvojiti. 10) Interpretacija romana MIGUELA CERVANTESA “DON QUIJOTE” VRSTA DJELA: ROMAN (PARODIJA VITEŠKOG ROMANA) RAZDOBLJE: RENESANSA Miguel de Cervantes. španjolski predstavnik.

Njegove osobine dolaze do izražaja u suprotnosti prema drugim karakterima. Sancho dobiva vlastiti otok (zapravo selo).govori sa stajališta ludosti.…) pa on ne odustaje od svojih pustolovina. sklon narodnom mudrovanju zastupa materijalistički pristup svijetu (želi zadovoljiti vlastite potrebe) REALIZAM Don Quijote je osamljeni pojedinac. Iako ništa od toga nije stvarno. pobijeđeni vitez mora slušati onoga viteza koji ga je pobijedio. plemić.učen čovjek. ali prije toga vraća mu se razum I vidi kakve je ludosti činio.Vitez tužnog lika. dovode čarobnjake. don Quijoteova mašta uvijek nalazi na objašnjenja za ono što im se događa (zli čarobnjaci. zaštititi nemoćne i kazniti zle IDEALIZAM SANCHO PANZA. Svaka pustolovina završava na sličan način: premlaćivanjem don Quijotea. Roman se može čitati na različitim razinama: kao avanturistički roman.magarcu. Don Quijote. GLAVNI LIKOVI: DON QUIJOTE . gdje ih on zamišlja kao gorostase. duhovnost (želi ispraviti nepravdu. Njihove pustolovine završavaju prevarom: po viteškom običaju. Tako je I don Quijote izazvan na dvoboj.zastupa idealistički pristup svijetu.… Don Quijote je prvi moderni roman svjetske književnosti . Fabula je u ovome romanu čvrsto vezana uz karakterizaciju lika. U središtu romana je junakovaličnost koja nije prikazana statično. jer povijest romana u dašnjem smislu započinje stavljanjem u središte glavnog lika. pojedinac koji je smješan i uzvišen istodobno. U drugom dijelu romana don Quijote i Sancho Panza nastavljaju sa svojim pustolovinama. krenuli u nove pustolovine (npr. pučanin. čovjek iz naroda neuk čovjek. Ipak. kao humoristični roman. sklon promatranju svijeta iz perspective onoga o čemu je čitao . 9 . seljak. kao satirični roman. ponekad i njegova perjanika. sluša pobjednika. što omogućuje produbljenu psihološku analizu. a vitez pobjednik od njega traži da se vrati kući I prestane sa svojim pustolovinama. kao pravi vitez. viteški svijet . da ih je zli čarobnjak pretvorio u gorostase). vraća se kući I tamo umire. Prije njegove smrti Sancho Panza moli gad a zajedno krenu u daljnje pustolovine. vitez taj svijet doživljava kao da je stvaran I kao da u njemu živi. mašte . Glavni likovi ujedno su simboli različitih ljudskih tipova i različitih staleža. njegov psihološki profil. nego u razvoju. ali sada ih okolina doživljava na drugačiji način : pretvaraju se da vjeruju kako pred sobom imaju viteza injegova perjanika. Borba s vjetrenjačama . kao realistični roman u kojemu se opisuje društvo. osobito prema njegovom pratiocu Sanchu Panzi. zavist. kao roman koji prati smješne zgode dvojice junaka.

njegova nadgrobna ploča vrijedan je spomenik renesansne umjetnosti STVARALAŠTVO Marulić je bio široko obrazovani humanist. ovim je djelom stekao svjetsku slavu 3) Evangelistarium (Evanđelistar) – građa je raspoređena u 7 knjiga prema kršćanskim temeljnim načelima vjere. Ovo je djelo temelj Marulićeve moralne teologije.). pripadnik humanizma i renesanse rođen je u Splitu. prije svake knjige nalazi se sadržaj u prozi. uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadržaj preuzet.11) OPIŠI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MARKA MARULIĆA I MARINA DRŽIĆA MARKO MARULIĆ (Split. obično iz svakodnevnoga života. Marulić piše djela religiozno-moralističkog sadržaja jer smatra da je jedini siguran temelj za život KRŠĆANSKI MORAL. On je pisac kojemu nije namjera razonoditi čitatelja. (Za građu koristi niz događaja iz Davidova života opisanih u Starome zavjetu. 10 . Frane na Obali. ep se sastoji od 14 knjiga ispjevanih u heksametrima. 4) Quinquaginta parabolae/Pedeset priča – zbirka priča sastavljena po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama. vrsni poznavalac kršćanske tradicije i literature. u plemićkoj obitelji ugledna i bogata obitelj (otac je obavljao poslove u gradskoj upravi. u invokaciji Marulić se odriče antičke inspirtacije. zapravo alegorija i njome se donosi moralno-religiozna pouka.-1524. a zaziva pomoć od Boga) 2) De institutione bene viviendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca) niz prizora iz života svetaca.Stoga u svojim djelimadaje praktične upute za kršćanski život. Stoga je u njima fabula. nego koristiti mu poukom. imali su posjede u bližoj i daljoj gradskoj okolici) nakon školovanja u humanističkoj školi u Splitu otišao je na sveučilište u Padovu gdje se osposobio za službu u pravnim poslovima nakon povratka u Split obavljao je bilježničke poslove pokopan je u crkvi sv. ufanja i ljubavi. 1450. biblijskih osoba i crkvenih otaca koja Maruliću služe kao primjer za praktičnu pouku uzornome kršćanskom životu. moralist i teološkki pisac Njegovo STVARALAŠTVO PROŽIMAJU DVIJE TEMELNE ZNAČAJKE: kršćanstvo i domoljublje.  MARULIĆEVA DJELA NA LATINSKOM JEZIKU 1) Najveće Marulićevo latinsko pjevačko djelo je ep Davidijada.

) komediograf rođen u Dubrovniku podrijetlom je iz pučanske trgovačke obitelji u Sienni je boravio kao studentski rektor i upoznao suvremeno talijansko kazalište po povratku u Dubrovnik piše komedije u kojima slika dubrovački život 16. Džuho Krpeta i Pjerin.. Ključ za njezino razumijevanje predstavlja prolog negromanta Dugog Nosa u kojemu se objašnjava postanak ljudi nahvao i njihovo miješanje s ljudima nazbilj. časnoj ženi. U komediji se prikazuje Držićev renesansni svjetonazor u liku sluge Pometa te negativan stav prema dubrovačkoj vlasteli.5) Poslanica papi Hadrijanu VI.. 4) POMET je izgubljena komedija Marina Držića. ali ukazuje ina zlo do kojega dovodi moralna pokvarenost. MARULIĆEVA DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU 1) JUDITA – njegovo najznačajnije djelo.-1567. napisan poput Judite. blaga. Arkulin. U djelu se donosi kršćanska pouka: ističe se vrlina kreposti i poštenja.. koje je starcu Skupu važnije od svega. o čijem postojanju postoji podatak u prologu Dunda Maroja. duhovne. načina razmišljanja i navika. Šktrost) potkraj života šalje urotnička pisma toskanskome vladaru u kojima ga poziva za pomoć u svrgavanju dubrovačke vlastele s vlasti STVARALAŠTVO 1) Pastorale – u idilični svijet pastorale Držić uvodi nove likove: seljake iz dubrovačkog zaleđa koji se zaljubljuju u vile i u središtu su smješnih prizora zbog svojeg govora. To je priča o Suzani. ali samo u osnovnom zapletu. a kada im to nije uspjelo. kojimje zaslužio naziv «oca hrvatske književnosti» 2) Suzana – spjev biblijske građe. nepravedno su je oklevetali. 11 . 3) moralno-didaktične pjesme koje se bave različitim temama (satirične. I ukazuje na ljudske mane I poroke (npr. 5) Ostale komedije: Tripče de Utolče (Mande). st. 3) SKUP je prerada Plautove komedije Aulularia. koju su pokušali napastovati dvojica staraca. Na taj način nastaje zaplet u kojem se isprepliću dva svijeta: izmišljeni svijet vila i mitoloških bića te realni svijet. U ovoj komediji Držić ismijava dubrovačku škrtost stavljajući u središte komedije motiv “trezora”. 2) DUNDO MAROJE –napoznatija Držićeva komedija.)  MARIN DRŽIĆ (1508.

Vijest da mu se odupiru veoma ga uzruja te želi saznati nešto više o njima.Među Židovima.asirski vladar Nabukodonozor se nalazi na vrhuncu svoje moći.govoreći da će spasiti grad.Betuljani napadaju Asirce koji panično bez vođe bježe.a kad pijan zaspi ona mu odreže glavu i postavi na grad.Odvode je pred Holoforna koji ostaje zadivljen njenom ljepotom.a vrhovnici betulijski njemu u čast priređuju gozbu.udovica Judita.te invokacijom –zazivom Bogu-u kojem pjesnik moli za pomoć pri pisanju djela LIKOVI: JUDITA HOLOFERNO ABRA OZIJA AHIOR -prostor radnje:Judeja-Betulija Judita je židovska udovica koja je ubila asirskog vojskovođu Holoferna i spasila rodni grad Betuliju.U pratnji služavke Abre napušta grad.Susjednim narodima šalje glasnike tražeći od njih da mu se pokore. IV. stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa rimom AA.a nakon divlje pijanke. Holoferno protjeruje Ahiora Židovima u grad Betuliju. II. Nakon pobjede nad medijskim kraljem Arfaksatom.Judita uzima njegov mač i odsiječe mu glavu.pjevanje-u Jeruzalemu zavlada strah. III.prijeteći mu da će ga pogubiti zajedno sa stanovnicima.Asirskim stražarima govori kako im je došla otkriti kako će osvojiti grad bez velikog napora i gubitka ljudi.JUDITA JUDITA-prvi umjetnički spjev na hrvatskom jeziku.koji odmah počinje spremati vojsku.koji mu se jedini odupiru.U tom kritičnom trenutku pojavljuje se mlada i bogobojazna žena.Građani dolaze do kralja Ozije tražeći predaju.koja je trajala 4 dana.On poziva svog vjernog vojskovođu Holoferna.Poklisari se vraćaju neobavljena posla.Marulić ovim djelom želi uliti nadu u mogućnost otpora i spasa od Turaka.Judita i sluškinja Abra vrate se u Betuliju noseći u torbi Holofornovu glavu. Judita se moli Bogu da izbavi grad iz pogibli. počinje najavom teme.te opijen uspjehom.Holoferno bijesni zbog Ahiorovih riječi.Ubrzo Holofernovi vojnici počinju opsjedati grad.Ona kori sugrađane zbog malodušja i sumnje u Božju pomoć. građu je uzeo iz biblije.a Judita ide k svojima u Jeruzalem. V. VI. 12 .pjevanje-Holofornova vojska nagnana je u bijeg. Holoforno se izvali na krevet i zaspi. Opisuju se brojni i uspješni Hloformovi pohodi.pjevanje-Holoferno opkoljava Betuliju.odlučio je zavladati svijetom.jer im je zatvoren i dotok vode. tema epa je nacionalno –rodoljubna. ep je komponiran u 6 pjevanja(libra).te je stanje u gradu iz dana u dan sve teže.O Židovima mu govori Ahior i kaže da se oni ne mogu pobijediti sve dok su vjerni svome svemogućemu Bogu. I.pjevanje-pozva je na večeru.pjevanje-Holoferno je poželio lijepu Juditu.BB.Ahior je primljen blagonaklono.zavladao je strah jer se boje da im Holoferno ne sruši Jeruzalem.12) MARKO MARULIĆ .pjevanje-Nabukodonozor šalje Holoferna svojskom da osvoji čitav svijet.što kod Nabukodonosora izaziva provalu bijesa. Holoferno priređuje veliku gozbu.te ju postavila na gradske zidine.a on traži još 5 dana prije nego li potpiše kapitulaciju.a motiv je biblijski. pisana je na narodnomjeziku-jezik splitske čakavštine.Pokorio je Mezopotamiju i Siriju.Skida udovičku odjeću i odijeva najljepše haljine.

ženu čija je vjera spasila njihov grad. mudre.Ona se vratila kući iz Jeruzalema i nakon smrti prvog muža.(hedonizam)  13 . ali ga je dopunio M.Živjela je 105 godina.Nakon njene smrti narod ju je oplakivao 7 dana. zle). duhoviti. Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama. S Marojem dolazi i njegov sluga Bokčilo koji uvijek gunđa jer bi stalno jeo i pio.  13) MARIN DRŽIĆ – DUNDO MAROJE najslavnije djelo Marina Držića prvi put dramu izvodi Pomet –družina u dubrovačkoj vjećnici 1551. A sreća su užici – jelo. Sve završava sretno prema Pometovoj zamisli (peti čin je ostao nedovršen.g. sebični ili razvratni. a njegov sluga Popiva se udvara Petrunjeli. Pomet – tipičan renesansni čovjek: jedini «čovjek nazbilj» u komediji je Pomet – sluga. (Po Držiću.doživjela je starost od 105 godina. ljubav i – novac.komedija započinje Prologom negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući svijetom u Starim Indijama sreo «ljude nazbilj» (prave ljude: tihe. a škrti Maroje mu to ne dopušta.nije se više udavala. «Ljudi nazbilj» su bistri. a umjesto toga troši očeve dukate na kurtizanu Lauru. snalažljivi. Sadržaj: Dundo Maroje dolazi u Rim u potrazi za sinom Marom koji je trebao trgovati. oni se međusobno sukobljavaju u svakodnevnici kako će se sukobiti i u komediji. Laura (za koju se otkriva da je Mandaljena – kći njemačkog plemića) Uga Tudeška. njemačkog plemića koji je također zaljubljen u Lauru. inteligentni i sposobni.Opisuju se događaji koji su uslijedili nakon odlaska Holofernove vojske. a Maro se vraća zarućnici Peri kojoj je umrla teta u Dubrovniku ostavivši joj nasljedstvo.te opisuje se i dolazak pape koji je došao vidjeti Juditu. rastrošni. sluga uge Tudeška. Kombol): Pomet dobiva Petrunjelu. ništavne. Laurinoj sluškinji. komedija ilustrira bitnu problematiku vezanu za život. poetiku. ali tipičan renesansni čovjek koji ističe da je uzalud i pamet i talent i hrabrost i obrazovanje ako pojedinac nije virtuoz koji će svojom spretnošću i inteligencijom okrenuti sreću u svoju korist.jer zahvaljujući njoj nije bilo ratova. razumne) i «ljude nahvao» (loše. to je dubrovačka vlastela). «Ljudi nahvao « su pohlepni. Narod slavi Juditu. Maroje plaća Marine dugove. filozofiju i stil svoga autora «Dundo Maroje» . piće. U nastojanju da sina vrati kući Maroju pomaže Pomet.Poštovana i cijenjena. Maro troši novac ispunjajući sve Laurine skupe prohtjeve. ali nesposobni i intelektualno bezizražajni.

a potom Pometovo . hedonist – želi uživati u životu i životnim radostima (osobito u jelu i piću) UGO TUDEŠAK . zemlja na kraju svijeta 14 . uživa u gomilanju novca . Indija ili Pakistan Nove Indije – novootkriveni kontinent Stare Indije – raj zemaljski. piću.škrti starac koji BOKČILO dolazi u Rim spasiti novac.bogati plemić.nezadovoljnik i gunđalo. krzno) KARAKTERIZACIJA . lakomislen. ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu POMET  Velike Indije – zemlja magije i čudesa. prema srednjovjekovnim kartama – današnji Pakistan Male Indije – po srednjovjekovnom vjerovanju -zemlja u kojoj su nekad živjeli patuljci i borili se sa ždralovima.lukav i pokvaren. smišlja način da pomogne svom gospodaru (da bi i sam imao lagodniji život). štedi na svemu (jelu. kao jedini PETRUNJELA način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti (nakit.rasipni mladić koji POPIVA troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav.pohlepna. smišlja način kako da Maro prevari oca . ljut na Maroja jer mu uskraćuje najveće životne užitke: jelo i piće .inteligentan.GOSPODARI MAROJE MARO LAURA LIKOVI GOSPODARA I SLUGU KARAKTERIZACIJA SLUGE . odjeći). ne razmišlja o budućnosti . odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popivino udvaranje (jer je logično da bude sa slugom ljubavnika svoje gospodarice).vesela dubrovačka djevojka.

Na kraju moli Boga da je sačuva od prolaznosti i smrti. a stihovi su osmerci Lirika Šiška Menčetića Prvi pogled (pjesma) .motivi su iz prirode konkretno proljeća koje je ovdje personificirano.14) Interpretirati liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lučić.stih je dvanesterac. Hanibal Lucić. Hanibal Lucić u svojoj pjesmi Jur nijedna na svit vila nabraja detalje ljepote voljene žene i kako ta ljepota utječe na druge. Džore Držić Mnogi su hrvatski pjesnici toga doba pisali po uzoru na Petrarcu (o ljubavi prema prelijepim gospama koje im tu ljubav ne uzvraćaju. neprolaznom . o svojoj patnji i nemoći da savladavaju osjećaje. Šiško Menčetić.pjesik je opsednut fizičkom ljepotom koja ga podsjeća na nešto nestvarno. te nastojanjima da preko umjetničkog dijela ostave spomenik ljubavi). tuga i čežnja nastaju u trenutku kad njegova gospođa odlazi . Lirska poezija Hanibala Lucića Lucićev kanconijer Pisni ljuvene sadrži 22 pjesme u kojima pjesnik slavi žensku ljepotu I pjeva o neuzvraćenoj ljubavi. Lucićeva pjesma Jur ni jedna na svit vila smatraq se remek.tipična petrarkistička pjesma u kojoj pjesnik svoju gospođu opisuje kao vilu . Džore Držić.pjesnik želi da ovu ljepotu učini vječnom. Jur nijedna na svit vila (interpertacija) . prirode i umjetnosti u širokom smislu 3) strofe su od 8 stihova. U njima se vidi odmak od lirske poezije naših prvih petrarkista jer Lucić piše u duhu novije talijanske lirike 16. a rima dvostruka . Mavro Vetranović.u prikazivnju ljepote služi se usporedbama koje u velikoj mjeri podsjećaju na usporedbe uzete iz narodne pjesme .¸To su bili Šiško Menčetić.djelom hrvatske renesansne poezije. ljepotu vile .renesansna obilježja ove pjesme možemo zamjetiti u sljedećem 1) opis stvarne ovozemaljske ljepote 2) divljenje ljepoti kao općoj ljepoti života. a to spaja s narodnom tradicijom.i u pjesništu i u slikarstu ženska ljepota se vrlo često prikazuje što potvrđuje da u vrijeme renesansne umjetnosti ističu sve ljepote zemaljskog života Džore Držić 15 . te ih nazivamo hrvatskim petrarkistima. stoljećakoja se zalaže za povratak izvornome Petrarki. a znaći buđenje prirode = buđenje ljubavi .bol.

Držić i dr.) rodio se u uglednoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji završio je humanističku naobrazbu u Dubrovniku pokopan je u franjevačkoj crkvi Male braće na Stradunu Književni rad započeo je ljubavnim pjesmama I melodramama. studirao u Italiji. U njegovoj poeziji su motivi smrti i prolaznosti. U njemu je 820 ljubavnih pjesama u kojim se veliča tjelesna i duhovna ljepota voljene drage. Najznačajniji pjesnici koji se u njemu javljaju su Š.najstariji lirski zbornik hrvatske svjetovne lirike čiji je zapisivač dubrovački plemić Nikša Ranjina.. narod slavi njihovo vjenčanje I svetkovinu slobode. grem. Prozerpina ugrabljena. .Vjerojatno ih je većinu uništio. Napisao je i prvu pastoralu Radmio i Ljubimir. DUBRAVKA -pastoralna dramska vrsta vrijeme: idealna prošlost.Mitološko-pastoralni sadržaj Gundulićeve drame ima alegorijsko značenje: Mjesto radnje: Dubrava – Dubrovnik 16 . No. mitsko. . Najpoznatije pjesme: Grem si. pa je začetnik pastoralne dramske književnosti u Hrvatskoj. školovao se u Dubrovniku.. Draža je od zlata. pastorala “Dubravka” i ep “Osman”.rođen u Dubrovniku u građanskoj obitelji. Najpoznatije pjesme iz zbornika su: Leute moj. Djevojka hoda po zelenoj travi. postao svećenik i živi u Dubrovniku. dok su bili mnogobošci). Njegova najznačajnija djela nazvao je “porod od svjetlosti”: religiozna poema “Suze sina razmetnoga”. Odiljam se.Dramski zaplet: Bogati i ružni Grdan podmiti suce želeći da se Dubravka njime vjenča . svi božici na otlar prinose darove I pjevaju himnu slobodi (poznati stihovi: O lijepa.starinski običaj: svake se godine svetkuje sloboda i tada se vjenčaju djevojka i mladić za koje suci izreknu da su najljepši i najplemenitiji par.-1638. Dijana i Armida. u njima seobraća voljenoj osobi slaveći njezinu ljepotu i duhovne vrijednosti. pagansko vrijeme sreće i blagostanja . Odiljam se 15) Opisati stvaralački život Ivana Gundulića i interpretirati njegova djela Suze sina razmetnoga i Dubravka IVAN GUNDULIĆ (1589.Kulminacija zapleta: Sve je spremno za to neprilično vjenčanje u hramu boga Lera (dubrovački bog ljubavi. Ostale su sačuvane 4 melodrame: Arijadna.Rasplet: Dubravka se vjenča s Miljenkom. većinom anonimni pjesnici. Dž. Svoja mladenačka djela nazvao je “porodom od tmnine” i nije ih želio objaviti. Pjesme mu se nalaze u Zborniku Nikše Ranjine i uglavnom su ljubavne. o draga slobodo/dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…) .Menčetić. Zbornik Nikše Ranjine ili Dubrovački kanconijer. sam Lero to spriječava čudesnim znamenjem: gasi vatru u žrtveniku I zatrese tlo crkve.

Djelo je religijska barokna poema koja se naziva i plačem. povijesna. Završno pomirenje razmetnog sina s ocem označava i pomirenje s Bogom. Spoznanje. Juraj Habdelić: Zercalo Marijansko ( u kajkavsskom krugu prevladavaju djela poučnog sadržaja) . Ivan Bunić Vučić – Mandaljena pokornica. refleksije o prolaznosti života.… 16) Objasniti geografsku. Obilježja Gundulićeva stila su brojne metafore.ljubavna. kajkavski (Banska Hrvatska). tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka GEOGRAFSKA . činu javljaju se zaplet.u dubrovačkom prevladavaju naglašeno umjetnička barokna književna djela. Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandaljene pokornice (tema zajednička: Sagrješenje i pokajanje grješnika.Pavlinski zbornik (rukopisni zbornik kajkavskih liturgijskih tekstova i crkvenih pjesama). vrhunac i rasplet. poučna 17) OBJASNI TEMATSKU SPECIFIČNOST HRVATSKOG PROSVJETITELJSTVA 17 .EP : Ivan Gundulić: Osman. na ostale).Pastirica Dubravka: symbol dubrovačke slobode i vlasti Pastir miljenko: symbol dubrovačkog plemstva Pastir Grdan: symbol obogaćenog sloja ljudi (dubrovačkog građanstva) koji se žele domoći vlasti ženidbom s plemkinjama. Poema ima tri dijela (plača): Sagrješenje. To je alegorijska poruka svima koji su skrenuli s pravog puta u protestantizam da se mogu vratiti u krilo Crkve i da će im biti oprošteno. slavonski (Slavonija) – utječu jedan na drugi (osobito dubrovački. Junije Palmotić: Pavlimir (melodrama) TEMATSKA .Putni tovariš. Sporedni likovi: satiri (mitološka bića: pola ljudi – pola životinje): Vuk.DRAMA : Ivan Gundulić : Dubravka (pastorala). kontrasti. jer se govori o grješniku koji se plačući kaje.4 samostalna regionalna književna kruga: dubrovački (Dubrovnik i Dalmacija). Gorštak. Petar Zrinski: Opsada Sigeta (dominantna književna vrsta je povijesni ep) . Jeljenka. a on ga prima u svoje okrilje. ali slabo . koji je najnapredniji.RELIGIOZNA POEMA (Dubrovnik) : Ivan Gundulić – Suze sina razmetnoga. Stih i strofa: prevladavaju osmerci i dvanaesterci kojima se sugerira obični govor (proza) Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (poema) Tema djela preuzeta je iz Lukina evanđelja. a govori o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja. tek u 3. Skrušenje. … Struktura teksta i kompozicija: 3 čina (činjenja) koji su podijeljeni na 9-10 prizora (skazanja).POUČNA DJELA S NABOŽNOM TEMATIKOM : Ana Katarina Zrinski . ozaljski (Banska Hrvatska). a u ostalim religiozno-poučna ŽANROVSKA . kićeni barokni stil) . poredbe.

18 . cilj im je opći napredak i obrazovanje naroda. sjeverna Hrvatska 3. te ističe odgojno-prosvjetiteljske namjere. Regije: Dubrovnik. Značajke: Književnost u ovom razdoblju ima moralno-didaktički karakter. Naši književnici žele odgojno i poučno djelovati. 5. stoljeće 2.Trajanje: 18. dalmatinsku. pisci pišu latinskim jezikom i slijede klasicističku poetiku. komediograf (komedije: Matijaš grabancijaš dijak.kajkavske pjesmarice i drame . uviđa se značenje prosvjete i kulture. Književnost prosvjetiteljstva . ova književnost vezana je za rad akademija.st. mijenjanje starih običaja i buđenje narodne svijesti.pučka književnost u kojoj se susrećemo sa baroknom. Slavonija. ukida se isusovački red i država preuzima školstvo). slavonsku i književnost sjeverne Hrvatske 1) Dubrovačka književnost U 18.obilježava je raznolikost stilova i regionalna obilježenost . Predstavnici: Rajmundo Kunić – prepjevao Ilijadu na latinski Brno Zamanja – prepjevao Odiseju na latinski Đuro Ferić – piše basne na linskom i hrvatskom j. Dalmacija. te prevodi Bibliju na hrvatski jezik 4) Književnost sjeverne Hrvatske . frančezarije 2) Dalmacija Književnici slijede pučko-prosvjetiteljsku poetiku. Diogeneš – u njima razotkriva mane i poroke zagrebačke gradske sredine. . Predstavnici: Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (deseterci. U to doba u Hrvatskoj je bilo malo učenih i pismenih ljudi. Predstavnici: Filip Grabovac –Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga (tužno pjeva o položaju Dalmacije) Andrija Kačić Miošić – Razgovori ugodni naroda slovinskoga (otkriva narodnu povijest) 3) Slavonska književnost Piše se prosvjetiteljsko. pa se književnim djelima želi prosvijetliti narod. želi unaprijediti život Slavonaca) Antun Kanižlić – Sveta Rožalija (slijedi barokne religiozne poeme) Matija Petar Katančić -Jesenji plodovi (zbirka pjesama na latinskom i hrvatskom). klasicističkom i predromantičarskom poetikom.najpoznatiji predstavnik: Tituš Brezovački.možemo je podijeliti na dubrovačku. školstvo je još bilo pod nazorom isusovaca i pavlina (1773. tzv.prevode se i Molierove komedije.

koja mu se ukazuje kao anđeo milosrđa.u 1. Opteretivši ih krivicom. no Lotta ga moli da više ne dolazi.javljaju se I klasicistička djela pisana po uzoru na antičke pisce . promijeniti svoj život. Werther je tipičan romantičarski lik ispunjen «svjetskim bolom». st. sve je beznadno. nemaju zajedničke osobine po kojima bismo ih mogli svrstati u jedinstvenu književnu epohu. u Danici objavljena pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina koju je 1846.Književna djela nastala u hrvatskoj u 18. Werther se na prvi pogled beznadno zaljubi u Lottu. 19) OBJASNITI ULOGU LIRIKE U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU I INTERPRETIRATI LIRIKU PETRA PRERADOVIĆA Lirika U prvom desetljeću hrvatskog narodnog preporoda osobito su značajne budnice – domoljubne lirske pjesme koje su budile nacionalnu svijest u Hrvata. odlazi poslom u drugi grad. ne poštuje društvene konvencije. 19 . posjećuje ih. Lotta je zaručena za Alberta. maštanju sklonog i umjetnički nastrojenog pojedinca koji uživa u prirodi. okružena dječicom. ponovo dolazi.potkraj razdoblja javljaju se djela predromantičarskog sadržaja TEMATIKA PROSVJETITELJSKA EPIKA: Andrija Kačić Miošić : razgovor ugodni naroda slovinskoga. U tom razdoblju gotovo istovremeno postoji nekoliko različitih poetika: . a zbog nesretne ljubavi život završava samoubojstvom.nastaju I prosvjetiteljska djela poučnog sadržaja . No. želi slobodu. Tako je 1835. Martija Antun Reljković : Satir iliti divji čovik PROSVJETITELJSKA DRAMA: Tituš brezovački: Matijaš grabancijaš dijak KLASICISTIČKA POEZIJA: Matija Petar Katančić: Jesenji plodovi 18) INTERPRETIRATI: JOHANNWOLFGANG GOETHE – PATNJE MLADOG WERTHERA Patnje mladog Werthera – roman je pisan u epistolarnoj formi (u obliku pisama prijatelju) koji prikazuje hipersenzibilnog. koji je postao uzorom Getheovih suvremenika. još uvijek nastaju djela koja nose barokna obilježja . a 1891. svojom mlađom braćom i sestrama. No. Saznaje da su se Lotta i Albert vjenčali. uglazbio Josip Runjanin. posuđuje Albertove pištolje i ubije se. polovici 18. On piše oproštajna pisma. prihvaćena je za hrvatsku himnu. Cijela njena obitelj obasipa Werthera pažnjom i simpatijama. Werther samoubojstvom kažnjava prvenstveno sebe. Werther je pokuša zaboraviti. st.

Osim domoljubne lirike nastaje i ljubavna (Stanko Vraz. S obzirom na tematske preokupacije uobičajeno je njegovu poeziju dijeliti na tri kruga: DOMOLJUBNU – pjesme Jezik roda moga i Rodu o jeziku u kojima on iznosi svoju ljubav prema materinjem jeziku te misao da je jezik oznaka čovjekove nacionalnosti I individualnosti. Ljudevit Vukotinović.Pjesništvo Preporodno razdoblje hrvatske književnosti ponajprije afirmira lirsko pjesništvo. 20) OBJASNITI ZNAČENJE GAJEVE PRAVOPISNE REFORME U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOG JEZIKA Najznačajnije ostvarenje hrvatskog narodnog preporoda je jedinstveni hrvatski jezik u čiju osnovu ulazi štokavsko narječje. a osnovna crta poezije – domoljublje o Najčešći oblici bili su budnice i davorije. LJUBAVNU – U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik govori o ljubavi kao načelu svoga života koje ga vodi i usmjerava. Godine 1830. a od čisto zemaljske i tjelesne postala je nebeska i duhovna. Pjesma Putnik alegorijska je pjesma pjesnikova lutanja kroz tuđinu koja mu nije dala utočište i sreću. godine. a da bez jezika čovjek nema identitet. o Najpoznatiji pisci bili su ilirci. REFLEKSIVNU – pjesma Ljudsko srce govori o trajnom ljudskom nemiru i želji da postigne što više. LIRIKA PETRA PRERADOVIĆA Preradovićev lirski opus je prilično velik i raznolik. Demeter). Ljudevit Gaj izdaje “Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja” u kojoj iznosi viziju grafijske reforme predlažući za palatale znakove: 20 . Petar Preradović) i satirična lirika (Vraz). prvom budnicom smatra se Gajeva pjesma Horvatov sloga i zjedinjenje "Još Hrvatska ni propala" je hrvatska domoljubna budnica koju je napisao Ljudevit Gaj i uglazbio Ferdo Livadić 1833. Iz budničko-davorijaške poezije izdvaja se Mihanovićeva Hrvatska domovina kao najznačajnija lirska pjesma preporodne lirike.Budnice i davorije zauzimaju središnje mjesto u preporodnom lirici (Gaj. jer je sreća I smisao jedino u domovini. Vukotinović. o Iza pojave Đulabija nastala je gotovo poplava ljubavne lirike. i to domoljubno. posebno se ističe PRERADOVIĆEVA lirika.

Lirsko – epske pjesme . epigrami. njemačko-češkog porijekla (biografija u čitanci. dovršio ju je Josip Eugen Tomić) 21 . Romani «Zlatarovo zlato» «Diogeneš» «Čuvaj se senjske ruke» «Seljačka buna» «Kletva» (nedovršena. «Mladi gospodin». Feljtoni iz zagrebačkog života . a umjesto ranijih jednoslovnika d. prigodnice. g. Š.lirske. «Prosjak Luka».55) središnja ličnost svoga vremena (protorealizam = Šenoino doba) prvi hrvatski romantičar i prvi hrvatski realist najhrvatskiji pisac Hrvatske (mnogo je pisao o hrvatstvu) najzagrebačkiji pisac (često piše o Zagrebu) najznačajniji predstavnik građanstva stvorio je hrvatsku čitateljsku publiku («Prijan Lovro») urednik časopisa «Vijenac» (koji počinje izlaziti 1869. n. Ž. šaljive. Ilijina oporuka».C. d. n odlučuje se za dj.-1881.. d. l. ST. g. Šenoa je urednik od 1874.) rođen u Zagrebu. Karanfilčeva ljubovca» 4.«Zagrebulje» 3. povjestice 2. l. 21) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS IVANA MAŽURANIĆA I INTERPRETIRATI NJEGOVO DJELO 22) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS AUGUSTA ŠENOE. z ( tilda) Godine 1835. OBJASNITI NJEGOVU ULOGU U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 19. «Karanfil s pjesnikova groba». epske pjesme. str. Pripovijetke iz prošlosti i suvremenog života «Prijan Lovro». nj (sa zarezom na j umjesto točke) te prihvaća poljsko ć. s. «Branka». Gaj u Danici objavljuje članak Pravopisz u kojem tildu mijenja u kvačicu uvodeći Č. gj. do kraja života) najveću slavu donijeli su mu povijesni romani bio je ravnatelj i dramaturg zagrebačkog kazališta DJELA: 1. lj. TE INTERPRETIRATI DJELO ZLATAROVO ZLATO AUGUST ŠENOA (1838.

umjetnički vrijedna. uzbudljiva. Motivi: društveni uspon bezumna očinska ljubav zločin izopačenost društva Problemi: ljubav mržnja novac kao smisao života traženje životne sreće 22 . ekonomsko i političko podizanje naroda). ŠENOINA NAJVEĆA ULOGA . slavenska. uvijek se javlja ljubav na prvi pogled (publika je na to bila naučena čitajući njemačke romantičarske pisce) b) likovi i opisi sredine su realistični. utilitaristička (mora biti sredstvo za kulturno. treba poučavati i slikati hrvatsku stvarnost/ uzimati teme iz života. tajanstvena.prvi hrvatski romantik i prvi hrvatski realist U Šenoinim djelima imamo romantičarske i realistične elemente: a) fabula je romantična.5. te opise hrvatske prošlosti zasniva na povijesnim činjenicama (proučava povijest i dokumente) 23) INTERPRETIRATI: HONORE DE BALZAC –OTAC GORIOT «OTAC GORIOT» ¸ Teme: Naličje života visokog pariškog društva (ljudske drame malog svijeta za vrijeme raspadanja feudalnog društva.jedan od prvih kritičara naše književnosti koji zagovara realizam . pripovijetke iz suvremenog života . te uspinjanje kapitalizma). pojavljuje se spletkar. uzima teme iz suvremenog života. napeta.) prvi je put upotrijebio riječ realizam. Književne i kazališne kritike U kritici «O hrvatskom kazalištu» (1865. U programatskom članku «Naša književnost» (1865.tvorac našeg povijesnog romana (Zlatarovo zlato) . nacionalna..začetnik realistične novele.) definirao je poglede o tome kakva treba biti hrvatska knjiženost: hrvatska.stvorio zagrebačku čitateljsku publiku ...

Sibir će mu možda donijeti pročišćenje. Sonja Marmeladova (psiha – tijelo). motivacijski sustav. Raskoljnikov je propatio svoju kaznu prije odlaska u Sibir. filozofski. Svirdigajev (ubio ženu. Marmeladov. stil. socijalni) prikaz grada i njegove mračne atmosfere temelj fabule: zločin prevladava klasna određenost karaktera. vrijeme trajanja romana. Nakon toga zapada u duševnu i moralnu krizu.. Tri fabule – tri glavna lika: Goriot Eugene Rastignac Vautrin ♦♦♦ Roman govori o sukobu čovjeka s okolinom i samim sobom. žrtva vlastite obitelji. Pansion gđe Vauquer propada. ♦♦Kroz lik Rastignaca očituje se kraj romana: plemenite duše na ovom svijetu ne mogu opstati. zapleti. pa čak i «krv po savjesti»: ubija staru lihvaricu i ostvaruje svoju teoriju. Raskoljnikov razvija teoriju nadčovjeka kome je sve dopušteno. Roman završava raspadom. Sonja Marmeladova. nije ga pekla savjest) Raskoljnikov sebe osuđuje kao uš 25) INTERPRETIRATI: ANTE KOVAČIĆ – U REGISTRATURI 23 . ♦ ♦ ♦ 24) INTERPRETIRATI: FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI – ZLOČIN I KAZNA ZLOČIN I KAZNA roman pisan u 3. Razumihin. bivši student i osamljenik. predaje se vlastima i kaje za učinjeni zločin. njegov prijatelj. tragedijom i smrću. kao što je i pansion ogledalo njene ličnosti. licu tema: čovjek i njegovi egzistencijalni problemi (psihološki.. njen otac.. Dostojevski ovim djelom ustaje protiv društva: Raskoljnikov i Sonja: ubojica i prostitutka su prejaki izrazi. moralni. raspleti). a Goriotova smrt predstavlja kraj duge agonije sitnog kapitala i skromnog obrta. težište na psihološkom) likovi: Radion Raskoljnikov. ♦♦♦Gospođa Vauquer je slika pansiona.Struktura djela: roman je oblikovan po zakonima dramske strukture (sukobi. a oni su nositelji ideoloških stavova psihološka analiza do čovjekove podsvjesti u romanu se očituje dezintegracija realizma (fabula.

stoljeća roman u kojem se isprepliću ROMANTIZAM. pljačka) Ivica – siromašna seoska inteligencija koja ne uspijeva u gradu Laura – pojam prostitucije Ferkonja – prvi tip huligana u hrvatskoj književnosti Kumordinar Žorž – po kritičarima je najuspjeliji lik: ni seljak ni gospodin.). LEGENDA I STVARNOST. pljačka. Ivica završava kao običan bezuspješan registrator. kriminal. krađa...U REGISTRATURI a) b) c) a) b) najpoznatiji hrvatski roman 19.Jožice Kičmanovića) GRAD je prikazan negativno: (crno-bijela) tehnika. a oni su neiskvareni. Roman započinje prepirkom spisa i registra. Zapalio se u svojoj registraturi.. Prvi roman koji iznosi probleme društva (Sudbina siromašne djece. . REALIZAM. otvaranje krčmi. ubožnice. ali nije idealizirano (npr. NATURALIZAM. Laura. svi likovi su nositelji negativnih osobina: Mecena. stoljeća. IVIČINO LUDILO (fantastični i naturalististički elementi) U djelu možemo usporediti SELO i GRAD: SELO je opisano s ljubavlju. Kovačićev realizam temelji se na izvanrednom daru zapažanja: sklonosti da sažeto i jezgrovito iznese životne pojedinosti.. Zbog toga što je grad pokvaren. pravi se važan pred seljacima jer se «odlijepio» od njihove sredine Sličnosti Kovačića i Balzaca: pokušaj prikaza društva 19. Nakon Šenoe (prijan Lovro) Kovačić razrađuje problem hrvatske inteligencije seljačkog podrijetla koji ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije. Kraj romana je PESIMISTIČAN: Svi stradaju (Ivica. a nastavlja se kao raspredanje glavnog junaka u obliku ispovjesti.. kumordinar Žorž (Grad predstavlja zlu kob za Ivicu Kičmanovića). otjelovi najbitnije značajke u procesu nastajanja hrvatskog građanskog društva prema kojem se pisac postavio krajnje kritički. Laura. 24 ... lik «zgubidana» . Anica. ZANOS I OČAJ. pošteni i tim putem ne mogu uspjeti.) Illusstrisimus (Mecena) je pojam gradske pokvarenosti (licemjerstvo. FANTASTIKA. laž. SVI LIKOVI SU NOSITELJI OSOBINA: Miha i Medonjić su prvi kapitalisti koji stiču ekonomsku moć (Kapitalizam je u romanu prikazan negativno: pojava zelenaštva. HUMOR I PESIMIZAM. kojoj je glavni cilj kritički razobličiti građansko društvo.).. Roman možemo podijeliti u TRI DIJELA: DJETINJSTVO IVICE KIČMANOVIĆA ODLAZAK U GRAD LAURINA HAJDUČKA BANDA.

a opet je potlačen i ugnjetavan. Filozofske/misaone pjesme (refleksivne: pjesme univerzalne tematike. svemiru. ustaje protiv zloupotrebe katoličkog ideala: «Dva lava». Pjesme u kojima kritizira negativne strane Hrvata (npr. patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga. tuđinu.. Valpurga od siromaštva.te njihova djeca. čovjekovoj prolaznosti. st. razmišlja o čovjeku. govori protiv društva u kojem se cijeni bogatstvo. a neki mađarski brod ide prema Hrvatskoj. zbirka pjesama «Uskočke legende» (senjski uskoci). idealizira isusa kao pravednika. 26) INTERPRETIRATI: VJENCESLAV NOVAK – POSLJEDNJI STIPANČIĆI POSLJEDNJI STIPANČIĆI realistična slika propasti ugledne senjske patricijske obitelji sredinom 19. 4. zapušta ženu i kćer. tuđe sluge – «Gospodskom kastoru» . Socijalne pjesme (prvi u Hrvatskoj ustao je protiv socijalne nepravde.. 2.. dvojnom moralu katoličke crkve.govori o onome koji je sve stvorio. naivnost – «Naš čovo». umire razočaran i sam zbog izgubljenih iluzija Njegova smrt je početak kraja ostatka obitelji (Lucija umire od TBC-a. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija propast obitelji uzrokovale su društvne i gospodarske promjene u Senju u drugoj polovici 19. 5. 3. «Iseljenik» je pjesma koja govori o pomorcu koji je prisiljen otići na rad u Brazil. Juraj se odnarođuje) 27) INTERPRETIRATI LIRIKU SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA - Podjela Kranjčevićeve lirike: 1. Antiklerikalne pjesme – govori o licemjernosti.. Domoljubne pjesme (drugačije stvara novu dimenziju domoljubne poezije. zlato i povlašteni položaj. poznata je njegov pjesma «Radniku» . «In Tyrannos» . borca. On ide u neizvjesnost.pisane bez fraza i afektacije.napada mađarone koji zbog ekonomske koristi služe Mađare i izdaju svoj narod. prilagoditi novim životnim uvjetima Ante sve nade polaže u sina. koji se nije znao ili nije želio. «Eli! Eli! Lama azavtani?!».Ideja: Samo se upornim radom i težnjom za istinom može postići cilj/pravda u životu.. obiteljskoj propasti pridonosi i otac Ante. članovi obitelji su: autoritarni otac Ante. neprosvijećenost. st. «Zadnji Adam» - 25 . najljepše pjesme su mu «Moj dom». iskazuje grč zbog porobljenosti domovine.

.) 3) Mojsijev odgovor : nedohvatnost sudova. U pustoš. vođa. čovjek je premalen da bi vidio Božje visine.nasuprot salonskoj ljubavnoj tematici nastupa društveno angažirana drama. čovjekova sićušnost i gordost. ne vide pravu vrijednost 6) Ozarenost genija ugledavši obećanu zemlju. o izdvojenom pojedincu koji teži ka nećem višem.prije smrti upisuje jedan spoznajni upitnik u led. narod ga optužuje što ga je tu doveo. Norino prerastanje u samostalnu ličnost iz uloge voljene obiteljske lutke. slave zlaćano tele – idola. MOJSIJE biblijski prorok. Stilska obilježja pjesme: biblijska uzvišenost. Poruka: Kranjčević u ovoj pjesmi na temelju biblijskog motiva govori o općeljudskim problemima. vječitost Božjih zakona. arhaizmi. sukob se odvija između stavova Nore i njezina muža Torvalda Helemera. zakonodavac starih Židova izvodi narod iz egipatskog (misirskog) ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju Kaanan Pjesničke slike: 1) Mojsije se obraća Jehovi (Jahvi) i moli ga da izvede njegov narod iz ropstva ( prenesenom značenju odnosi se na Hrvatsku. aforističnost stihova. o odnosu čovjeka i njegovih ideala. 4) Jehovino upozorenje : «Mrijeti ti ćeš kada počneš sam U ideale svoje sumnjati. razmišljanja o svijetu i životu: «A što je život – ko i pustara A što su ljudi . 28) INTERPRETIRATI: HENRIK IBSEN – NORA Lutkina kuća (Nora) Drama je postigla golem uspjeh na kazališnim scenama Europe. «Mojsije» .» 5) Narod odlazi u obećanu zemlju.biblijski motiv kao nadahnuće. Tako je u Nori težište postavljeno na položaj žene u malograđanskom društvu.. počinje zaista sumnjati u svoje ideale. zaplet se usredotočuje na sukob ličnosti unutar obiteljskoga kruga. al ljudska jest!».ko i prašina». o odnosu izdvojenog pojedinca i društva. Mojsije je iznenađen. a radnja se odvija u zatvorenom ambijentu građanske kuće. a ostavili su «lonce misirske».. ljudskoj težnji za slobodom. a radnja se u sva tri čina zbiva u istoj sobi. ropstvo pod Khuenom i molba za osvještenjem tih ljudi) 2) Odgovor Jahve Mojsiju :»A luda želja! Da. koju su 26 . obeshrabljen. za njega su svi ljudi isti. a svojevrsna je prekretnica u razvoju europske dramaturgije u doba realizma.

ljubavne (Gospa Marija.Poanta: Smrt kao privid. Krogstad.pejzažne (Notturno. napisao je 80-ak pjesama. smrt je samo privid (san – kosa je simbol života) . a zbiva se u stanu odvjetnika Torvalda Helmera tijekom božićnih blagdana. Jesenje veče) . Ostali likovi: Kristina Linde. san.simbolistička pjesma . epigrami. po obliku: sonet . 27 . …On je SIMBOLIST I VJESNIK EKSPRESIONIZMA. Lakrdijaš. Ibsenova drama prikazuje proces samoosvješćivanja žene u kojoj se budi njezina individualnost i koja odbacuje jaram što ga je nametnuo egoistični muž.Dva temeljna motiva: smrt i ljubav (djevojka. Drama ima tri čina. danas Norin odlazak ne promatramo toliko kroz pitanje je li ona imala pravo napustiti muža i djecu. smrt krasna).…) . Kada se pojavila (1879. već kao dokaz i potvrdu prava pojedinca na slobodu i samostalnost.Pjesničke slike: vizija mrtve drage na odru (elementi sna i priviđenja. kosa) . .joj namijenili otac i muž. sveprisutnost smrti (sve je mrtvo: oči. obmana. No. Nakon svake smrti ostaje nešto živo.… 29) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Matoš piše ljubavne. Čudo koje je priželjkivala (da muž shvati razloge njezina postupka i pruži joj potporu) nije se dogodilo pa Nora odlazi. dah i ruke). osam godina živjela je kao žena-lutka skrbeći za svoju djecu-lutke. Utjeha kose) . zapanjenost/začuđenost nad tajnom smrti (kobna dvorana. ali psihološka razrada lika uzdiže Ibsenovo dijelo izvan okvira društveno angažirane drame. dr Rank. pejzažne. Nora je osam godina živjela u naizgled sretnom građanskom braku. ŠTOVATELJ PJESNIČKE FORME.tematika: ljubavna. Djevojčici mjesto igračke. uklapa se u tada aktualnu feminističku problematiku. domoljubne pjesme(po temi). nešto što se odupire propadanju i uništenju.domoljubna poezija (1909) “Utjeha kose” – jedna od njegovih najpoznatijih pjesama. nije ih stigao objaviti u zbirci: Njegove poznatije pjesme: .epigrami/ satirične pjesme (Grički dijalog. taj se svijet srušio kao kula od karata.). I kada se samo jednom odlučila na samostalan korak. Lutkina kuća privukla je pozornost poglavito svojom socijalnom tematikom (ženska emancipacija). braneći time pravo svakog čovjeka na osobnu slobodu. po obliku: soneti. Umjetnička ljepota može se suprostaviti smrti.

početna i završna rečenica pripadaju reportažnom stilu .gl.- Pjesma “Utjeha kose” ilustrira Matoševu ličnost: cijeli život teži da se približi lijepoj Himeri (ideji.kada mađarski vojnici radi grba pregaze piljaricu Pepicu koja se ne želi maknuti . MATOŠ JE ZAČETNIK MODERNE DIJALEKTALNE LIRIKE (Hrastovački nokturno) 30) OBJASNITI ULOGU DIJALEKTALNOG PJESNIŠTVA U RAZDOBLJU HRVATSKE MODERNE .tragičan kraj: slika stradanja hrvatskog naroda . gradski događaj .aluzijom na Štosa Matoš ističe nepromjenjenost situacije od ilirizma . * piljarica – prodavačica voća i povrća na tržnici  .poljednja rečenica "Inju i njega zakopaše" aludira na to da dok god se ljudi boje izraziti mišljenje ne postoji izlaz za hrvatski narod .crtica je nadahnuta događajem 1883.struktura: Da bi postigao komičan ton Matoš žrtvuje ozbiljnost značenja ovoga djela I ono poprima humorističko obilježje. neobične hrabrosti koju ponekad u sudbonosnim trenucima zapažamo kod malih. . likovi: piljarica Pepica (odvažna. misli) i onda ona – pobjegne.osnovni motiv: trenuci iznenadne. U razdoblju moderne ponovo oživljava – dijalektalna poezija Matoš Najizrazitiji predstavnici : Dragutin Domjanić – kajkavski dijalekt Fran Galović – kajkavski dijalekt Vladimir Nazor – čakavski dijalekt – Istra 31) INTERPRETIRATI: ANTUN GUSTAV MATOŠ – KIP DOMOVINE NA POČETKU LETA 188* crtica iz zbirke “Iverje” Matoš je u svojim crticama opisivao život običnih ljudi iz zagrebačke građanske sredine (socijalni I politički trenuci) .jedna od Matoševih prvih crtica.Pepicaje personifikacija za hrvatsku - 28 . prizor iz Khuenova doba .naslov parafrizira budnicu Pavla Štosa "Kip domovine na početka leta 1881" . suprug Joškec Pogačić (plašljiv) .domoljubna ideja/ mržnja prema Madžarima i negodovanje zbog njihova terora nad zagrebačkim stanovništvom . prkosna). običnih ljudi .u noveli (u crtici) Matoš iznosi ulični.njezin se muž nakon toga opije i umire .

baku. može se čitati samostalno. Dijelovi: ''Put k Swannu''.težnja šokiranju 32) INTERPRETIRATI MARCEL PROUST: COMBRAY Proust . ''Sodoma i Gomora''.kajkavizmi.osnovna ideja ne ne sloboda i ništavnost života u Khuensko i post Khuensko doba . ''Zatočenica''. i kao takav je potpuno razumljiv. u djetinjstvu okružen ljubavlju i pažnjom.. Djela: ciklus od sedam romana pod zajedničkim naslovom ''U traženju izgubljena vremena''. Čitatelj upoznaje članove Junakove obitelji – majku. Tridesetogodišnji Junak nesaničar provodi veći dio svojih noći u obnavljanju uspomena iz prošlosti. ''U sjeni procvalih djevojaka''. i uopće cijelim ciklusom. Po obliku to je roman memoara.COMBRAY ili U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA ŽIVOTOPIS: Marcel Proust (1871. KRATAK SADRŽAJ: Roman počinje sjećanjem Junaka na praznike koje je kao dječak provodio s roditeljima u mjestu Combray u kući tetke Leonie. najveći je francuski pisac i jedan od najznačajnijih svjetskih pisaca. Posljednjih je desetak godina života proveo u plutom obloženoj sobi pokušavajući se zaštititi od vanjskog svijeta (mikroba. Pripadao je aristokratskoj obitelji. oca. virusa. bolesnu tetku Leonie.-1927. koja postaje posebno živom kad neki miris ili okus nehotice obnove u njegovu sjećanju davno minuli doživljaj. Tako zahvaljujući u čaj namočenom kolačiću “madeleme”. energičnu sluškinju Francoise. karikirani likovi humor na neočekivanim mjestima . ''Bjegunica'' i ''Pronađeno vrijeme''. KNJIŽEVNI VRSTA DJELA: monološko-asocijativni ROD: epika roman O DJELU: Combray je prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom.ironija i satirični ton. malo po malo izranja iz zaborava sjećanje na obiteljsku kuću. Postao je slavan još za života. vulgarizmi. kolokvijalizmi (zlosrečnik) .). zanimljivog susjeda Swanna. crkvu. pretjerana osjetljivost osjetila). jer je u njemu sažet prošli život pisca. astma. Saznajemo indirektno da 29 . vrt.Matoš je pravaš -stil: . Rođen je s nedostatkom imuniteta pa je stalno bolovao od raznih bolesti (srce. ''Vojvotkinja de Guermantes''. što uskrsava uspomenu na tetku Leonie i njenu sobu u Combrayu u kojoj mu je ona davala da kuša takav isti komadić kolača u čaju prije mnogo godina. gradić i njegovu okoilicu. Iako je povezan s ostatkom romana Put k Swannu. bakterija).

isto je s bićima. CHARLES SWANN: Osim obitelji. da se divi književniku Bergotteu. Proust najviše prostora posvećuje Swannu. FRANCOISE: Izvanredan lik. dok je druga sva u znaku stare aristokratske obiteiji de Guermantes. Pronicava. ali i prostornim i vremenskim odnosima .gazdarica. ljubitelju umjetnosti i čestom posjetitelju Proustove kuće. Protuteža su sebičnim i taštim likovima koji okružuju Junaka. Dva puta za šetnju u combraysku okolicu imaju značajnu ulogu u tom razdoblju. požrtvovanost i skromnost. iz bogate građanske obitelji (otac je liječnik i profesor s mnogo uspjeha). kojoj se Junak izdaleka divi i želi približiti. prva ljubav Junaka.oni se mijenjaju s promjenom odnosa prema svijesti koja ih održava. Jedna od najzanimljivijih i najosebujnijih likova u romanu. a još više služinčad koja je u njenoj vlasti. koja u svojoj odanosti tiranizira čitavu obitelj. to su ljubav prema majci i baki. one su jedina uzvraćena ljubav u životu Junaka i utjelovljuju iskrenost. Tako je i sa životnim dojmovima: protjecanjem vremena mijenja se kut gledanja i isti motiv izgleda izmijenjen. kućna pomoćnica . Doživljaji su subjektivni i zato relativni. fizičke i moralne elegancije. Događaji u njegovom životu sentimentalne su prirode. Jednom nehotice prisustvuje neopažen ljubavnom sastanku izmedu kćerke seoskog orguljaša Vinteuila i njene prijateljice. Za Junaka on je model intelektualne. te da ne može zaspati dok mu majka ne da poljubac za laku noć. priželjkuje romantične susrete i promatra žitelje gradića.Junak iznad svega obožava majku i baku. KARAKTERIZACIJA LIKOVA: JUNAK: Središnje lice romana. ZAKLJUČAK: 30 .kako se promatrač pomiče u prostoru. OPIS CRKVENIH ZVONIKA: Znakovit je opis crkvenih zvonika viđenih u kretanju iz kočije . Na šetnjama dječak doživljava ljepotu prirode. inteligentna i izvrstan psiholog. tako da se mijenjaju odnosi između zvonika. Na jednoj strani stanuje Swann sa ženom Odette i kćerkom Gilberte. i ljubav prema vojvotkinji de Guermantes. Iako vjeruje da nema dara za pisanje. boluje od astme. da voli umjetnost i da želi postati piscem. od trenutka kada ju je spazio za vrijeme jedne šetnje combrayskom okolicom. s književnim ambicijama. ipak pokušava opisati dojam koji su na njega učinili crkveni zvonici za vrijeme šetnje kočijom u okolicu Combray. pripadniku višeg građanskog sloja. MAJKA I BAKA: Dva slična lika. ljubav prema Gilberti Swann. a jedne nedjelje ima prilike vidjeti u crkvi vojvotkinju de Gurmantes. koje su jezik i reakcije za Junaka neiscpno vrelo otkrića. GILBERTE: Kći Swannova.

. filozofična. Krleže dijeli se u tri faze: a) prvi dramski ciklus pod imenom Legende. Kraljevo. stoljeća (modernizam).razdoblja (1929.-1952. do 1922.prednost forme nad sadržajem (eksperimentiranje formom. moderna Raznovrsna je. Kristofor Kolumbo . J. osjećajna. čine drame: Legenda. J. što dovodi do nekomunikativnosti/ nečitljivosti poezije. zbog sinestezije. Poezija druge moderne u Hrvatskoj (moderna): . Španjolska u srcu. velikog značenja snova (nadrealizam). zbog esejističnosti. filozofska lirika predstavnici: J.). 31 . II. Adam i Eva. Michelangelo Bounarotti. F.Proustovo je djelo moderno zbog tehnike tijeka svijesti. Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. Već uvelike usavršen moderni lirski izraz pojavljuje se u francuskoj književnosti u drugoj polovini 19. od 1914. Arthur Rimbaud i Stephan Mallarme prvaci su i uzori ovog vremena te ih slijedi čitav niz pjesnika drugih naroda. Pjesnici Charles Baudelaire. impresionističkog slikanja (ozračja) riječima. S. Eliot – Pusta zemlja. Neruda – 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma. zbog monološko-asocijativnog principa. Parun. misaona. G. dakle. ljubavi moja. stoljeću.intelektualna. kao i u svakoj lirici. Moderna je sva poezija (lirika) od modernizma do danas.  poezija = lirika Poezija svjetske književnosti II. 33) OBJASNITI OBILJEŽJA MODERNE LIRIKE Modernu liriku. V. 100 ljubavnih soneta. Kaštelan. to je odlika svekolike moderne poezije) . Lorca – Pjesnik u NY (nadrealistički stihovi). zbog razlomljenosti vremena. U 20. U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva. P. Prevert – Za tebe. moderna lirika postaje vladajućim načinom lirskog izraza.. Pupačić. U modernoj. Pjesnici: T. nerazumljiva (intelektualna poezija). 34) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (bilježnica ili čitanka za 4.razred) 35) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MIROSLAVA KRLEŽE I INTERPRETIRATI NJEGOVA DJELA: GOSPODA GLEMBAJEVI I POVRATAK FILIPA LATINOVICZA MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M. ne smijemo shvatiti kao neku tvorevinu mode posljednjih desetljeća. zastupljene su sve lirske vrste. Maskarata. muzikalna. individualan i originalan pojedinačni izraz od velike je važnosti.

U agoniji. nevjerojatno 32 .sreća Rasipništvo.lažljivci .Leone je ubojica. koliko unutar njih samih. 20.moć . st. Glembaj je varalica . Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama.) .b) drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota.bogatstvo . c) treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi. Vučjak. ludilo.ljepota > LAŽ SUŠTINE . Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju.( 30-ih god. baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA . ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova. To je najbolji i najsnažniji dramski opus. Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima. Gospoda Glembajevi -: napisani 1928.barunica Castelli – Beatrice.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata. Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone.potvrđena i u Barboczy legendi . draga moja Beatrice. drama u 3 čina: a) u prvom činu. Leda. Galicija (kasnije U logoru).kradljivci > ISTINA . ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama.

ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru. kao nedostižni čarobnjak riječi.» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. Beatrice je oličenje duhovnoga. Hymnodia to mou somati). predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu. izrazio duboke tajne spiritualne. što je početak Glembajeva kraja. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam. toliko bitne u viziji očeva lika. Ujević je. čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. blizak svima a istodobno različit od svih. a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. mudroj staračkoj skrušenosti i sladogorkom pomirenju sa životom takvim kakav jest (Molitva za koru kruha i zdjelu leće. sad u nesputanoj otvorenosti slobodnog stiha. ostao dosljedno izvan svih književnih škola i struja. lijepoga i profinjenoga.mutno. Pišući poeziju sad u rigorozno zatvorenoj formi. Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim. Ganutljive opaske. preduvjet čovjekove sreće. Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. kradljivci i ubojice ) 36) INTERPRETIRATI LIRIKU TINA UJEVIĆA. skladao složene filozofske refleksivne orkestracije (Riđokosi Mesije). prožetu uvijek blistavim sjajem svježe imaginacije modernog intelektualca i erudita. shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice. iako to želi. Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar. razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostranstava i čežnje za visinama (Visoki jablani). Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (vidi u bilježnici za 4. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. razred) Ujević je u pjesmama ostvario snažne akcente osobne tragike (Svakidašnja jadikovka). Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. pa i kad je iskustvom nadrealističkih nastojanja prodirao u zaumlje. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. zanosio se raskošnom ditirambičnošću (Svetkovina ruža) i predavao zreloj. ne može suprotstaviti glembajevština. Čin sputanih ruku). netjelesne ljubavi (u “Kolajni”). ili kad je propuštao u svoj stih zrnca ekspresionizma i dadaizma koje teže 33 .

o mogućnosti da nakon smrti (u nekom novom životu) sretnemo one koje smo voljeli. dvije mrlje ulja u istome zelju". Jedan je dakle Ujević koji pjeva Molitvu Bogomajci za rabu božju Doru Remebot. pjesnika koji u boli stvara ljepotu (“krvareći ljepotu”).). POVRATAK – pjesnik iznosi misao o kružnom kretanju vremena I života. Na neizgovoreno pritajeno pitanje: kako je moguća ovolika različitost u jedinstvenom pjesničkom djelu? Sam je odgovorio naslovom pjesničke proze:"Jedna sam osoba složena od više drugih". 1913. iz dubina stostruke mi svijesti [.. U ZIMSKU BIJELU NOĆ 34 . Da mu nije bilo osobito stalo do te tvrdnje.-2007.. Zbog toga ga je prihvatilo čitateljstvo i kritika. Ponavljanje prve strofe na kraju pjesme I na planu izraza sugerira cikličnost I zatvarenje kruga. I kuštrava asocijativnost u nevezanom stihu i u pjesničkoj prozi.-1980. drugi koji himničkim stihovima slavi tijelo iako je ono kuća grijeha. i retoričko-patetički nacionalni i društveni aktivizam u raspjevanom himničkom tonu: sve to tvori Ujevićev "pjesnički pluralizam". Ljudi to ne zamjećuju jer su zaokupljeni materijalnim brigama i problemima. lakoća u ritmu I dubina osjećaja. DOBRIŠA CESARIĆ (1902. ne bi je ponovio u prvoj strofi svoje velike pjesme Vasionac: "Sto glasova iz stotine grla.) DUGO U NOĆ. skrušeno i mudro moli: "Daj pravdu nama i neprijatelju. pomiren sa svim zlima svijeta. Ono što to kružno kretanje donosi su sreća I tuga te vječna ljudska težnja za nečim višim. Što još? To je neizrecivo.razaranju oblika.]". Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. Tako pjesnici nezamijećeni i neshvaćeni umiru i u tome je njihova tragična sudbina. OBLAK motiv oblaka – simbol umjetnika. a neki sasvim treći je onaj koji. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. čovjek to ne može spoznati niti izreći.) Osnovne značajke njegove lirike su: jednostavnost u izrazu. vidljiv već u njegovim prvim pjesničkim radovima (pjesma “Veliki početak”.

nego za njega on ima veću vrijednost: govori mu o prošlosti.Tadijanović je u mnogim svojim pjesmama vezan za djetinjstvo. U prenesenom smislu pjesnik je zapitan o vlastitoj egzistenciji. o njegovoj sadašnjosti. 37) INTERPRETIRATI LIRIKU JURE KAŠTELANA.Iz te pjesme progovara drama dvoje ljudi koji su usamljeni (iako su zajedno) I u tišini svog tjeskobnogpostojanja slute dolazak oluje koja u pravilu poražava čovjeka.) . iz spoznaje da je djetinjstvo lijepo I idilično. On traga za pomoći I komunikacijom I ta je potraga sveta. o precima. domovini… PRIBLIŽAVANJE OLUJE U pjesmi povezuje voljenu ženu i sebe s dolaskom oluje na selu. a naslućuje I neizvjesnu budućnost (ne zna hoće li se rastati od njega ili ne). JOSIPA PUPAČIĆA (vidi skriptu za učilište). Govori o iluziji da smo vječni I o mogućnosti vječnog života preko pjesništva. ali da ga s vremenske distance drukčije promatra I uviđa muku onih koji su nas voljeli. sudbini.-2007. a mi im to ne možemo vratiti jer ih više nema. o njegovoj borbi za egzistenciju. VESNE PARUN. PRSTEN Motiv prstena možemo protumačiti doslovno pa on govori o vezanosti lirskog subjekta za prsten kojeg ne gleda s materijalne strane. zapitan nad prstenom koji kao vrijednost ostavlja u nasljeđe budućim naraštajima. o ljubavi prema majci I čežnji za prošlošću. ne gleda njegovu cijenu. Tako u ovoj pjesmi iznosi sliku majke I njezina rada. PROLAZIM ZRINJEVCEM DOTIČE ME MORE 35 .predstavnik druge moderne u hrvatskoj književnosti Mihalić u svojim refleksivnim pjesmama govori o životu. ljubavlju. a pjesnik u njoj govori o iskonskoj usamljenosti čovjeka. o prolaznosti. na kraju on prevladava strah I bez osvrtanja kreće u novo suočenje sa životom. djetinjstvom. Sjeta I tuga proizlaze iz težnje ljudskog postojanja. čovjeku I njegovu odnosu prema društvu. donosi suze zbog uništenog bogatstva (materijalnog I duhovnog). IVANA SLAMNIGA I SLAVKA MIHALIĆA SLAVKO MIHALIĆ (1928.

umjesto u boju na paleti.U pjesmi Mihalić povezuje zagrebački krajolik sa svojim unutarnjim krajolikom. Prepoznati sebe u mreži nečijih osobnih sjećanja. mislim.. ni čovječanstvo od života i od slobode. . razdoblje ANTIČKA KNJIŽEVNOST trajanje 8. shvatio ono što.pr. st. mada na trenutke djeluje vrlo objektivno zapravo je jedna neizmjerno topla i višeslojna knjiga. i to prilagodio književnom mediju. ovo popisivanje nijansi žute i zelene. Sapfa. kako to Pavličić primjećuje. u paleti boja nečijeg djetinjstva. jer Dunav je mješavina tih dviju boja. Pjesan o Rolandu. značajke procvat umjetnosti i znanosti. On osjeća da usprkos životnim burama i olujama smisao ne nestaje. a upravo se to čitatelju događa u Dunavu i vukovarskom ciklusu Pavla Pavličića.st...-15. 38) INTERPRETIRATI: PAVAO PAVLIČIĆ – DUNAV Pavličić je. najljepše je što se može reći za jednu knjigu. da usprkos “vječnoj hrvatskoj žalosti” povezanoj s neslobodom. naime. -nacionalni epovvi: Beowulf. (Europa) 8. Sofoklo.. nastanak velikih nacionalnih epova. klasična književnost – uzor mnogim kasnijim razdobljima (nastanak književnih rodova) velik utjecaj Crkve – razvoj književnosti s religijskom tematikom. Pjesan o Nibelunzima. Eshil. Alkej. nisu brojni vukovarski slikari. Pindar. Shvatio je. oni koji. umoči ravno u Dunav. čovjek ne odustaje.. početak pismenosti i književnosti mnogih predstavnici grčka književnost: Homer. Plaut. ovaj autobiografski podsjetnik na prostor djetinjstva.. BILJEŽNICI. posve je sigurno. Pjesan o Cidu. Euripid. na žalost.-15. Horacije. nisu uspjeli pogoditi pravu boju dunavske obale.. kako neke šanse ima samo onaj tko se sjeti da svoj kist. (Hrvatska) 36 . prvi u nizu Pavličićeve opsesivne potrebe i potrage za onim prouslovskim izgubljenim vremenom. Ne odustaju ni Hrvati.romani: Roman o Tristanu i Izoldi -hrvatska književnost: SREDNJO – VJEKOVNA KNJIŽEVNOST 5. Ovidije. UDŽBENIKU stilska formacija.st. Krista – 5.. Pjesnika preplavljuje plima osjećaja I misli u kojima on prekoračuje prostorna i vremenska ograničenja. Stoga. rimska književnost: Vergilije. st. 39) POVEZIVATI I USPOREĐIVATI KNJIŽEVNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA    PODSJETNIK RAZDOBLJA – PODJELU OSTALIH RAZDOBLJA VIDI U SKIPTI ZA UČILIŠTE. Katul. pišući svoje autobiografske zapise.

. Shakespeare. (Europa) .predstavnici: J. djela na latinskom jeziku . M... A. Dž.-16..u Hrvatskoj nastaju knj. A.predstavnici: Voltaire. Francuska PROSVJETITELJSTVO 18.predstavnici u Hrvatskoj: M. Boccaccio (Italija) . moralistično i didaktično (poučno) . P.oslanja se na maštu i . A. ljepota prirode).st. Menčetić. H.-1830.-18. M..suprostavlja se klasicizmu . W. F. K. Vrančić. Tasso. J. (Europa) . Rousseau (Europa) . st. st. opismeniti narod počeci pismenosti – Bašćanska ploča. Vučić. Miošić. Pierre Corneille. (Europa) 17. Marulić. M.st.utjecaj filozofije racionalizma . (Italija) 15. A.preporod. refleksivnost (razmišljanje o smislu i prolaznosti života) .st. Wordsworth. Diderot. W. Marulić. (Europa i Hrvatska) ROMANTIZAM 1800.utjecaj filozofije racionalizma.predstavnici: M. djelo mora biti: racionalno... ponovno rođenje.predstavnici: Dante.oslobođenje od utjecaja Crkve. K. Jean Racine KLASICIZAM 17. cilj – obrazovati. okrenutost ovozemaljskom životu (religijske teme zamjenjuje svjetovna tematika) . uzori u antičkoj književnosti . Držić.predstavnici u Hrvatskoj: I.naroda HUMANIZAM 13. Goethe.predstavnici: Moliere.. (Hrvatska) BAROK 16.knjiž. . Lucić. Držić. Šišgorić. pretjerivanje. I. Petrarca. Zrinski . (Hrvatska) . P. mijenja se čovjekov način razmišljanja (život.predstavnici u hrvatskoj: A. A. (Europa) 16. (Hrvatska) . ponovno okretanje religijskim temama.....uzor: antička književnost . Katančić.predstavnici:T. st.kičenost. (Europa) . RENESANSA 14. st. st.. De Cervantes. Š. K. de 37 . . .predstavnici u Hrvatskoj: M. Gundulić.. B. Poe. Frankopan..14. Relković. E. W. Calderon de la Barca.

38 . (Hrvatska) . Petar Preradović. st.. Stanko Vraz. jezično ujedinjenje Hrvats.. svjetska bol) HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1830.-1860.želja za političkim ujedinjenjem svih Južnih Slavena.predstavnici u Hrvatskoj: Ljudevit Gaj. Ivan Mažuranić PREDREALIZAM REALIZAM NATURALIZAM MODERNIZAM (MODERNA) KNJIŽEVNOST 20. .. ostvaren jedinstveni književni jezik i pravopis Lamartine.osjećaje (bijeg od stvarnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful