HRVATSKI NA MATURI, NIŽA RAZINA

1) BIBLIJA kao temeljna knjiga europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predviđeni programom) Biblija ili Sveto pismo je zbirka knjiga koju Hebreji i kršćani na svoj način smatraju svetim. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku – riječ božju. Značenje: biblija je spomenik poviesti čovječanstva i jedna od najstarijih knjiga. Nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Naziv: Samo ime biblija ima svoju povijest. BIBLOS je stara fenička luka, a Feničani su bili glavni posrednici u izvozu pisaćeg materijala. Zato je njihova trgovačka luka Biblos odredila u grčkom naziv knjige (he biblos), a ta biblia znači knjižice. Opseg i vrijeme nastanka: Biblija sadrži 46 knjiga Starog zavjeta i 27 Novog zavjeta, ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo,...), a k tome su i raznovremene, nastale između 1300. g. pr. Krista i 100. g. poslije Krista. Jezik: Većina knjiga Starog zavjeta napisana je hebrejskim, a Novi zavjet je napisan grčkim jezikom. Dijelovi Starog zavjeta: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci. Dijelovi Novog zavjeta: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice apostola, Apokalipsa. Prijevodi Biblije: I. SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMNAESTORICE (prijevod Starog zavjeta na grčki nastao 3./2. st. pr. Krista) II. VULGATA ili PRIJEVOD SV. JERONIMA (prijevod na latinski nastao između 383. i 406. g., na ovom se prijevodu temelje svi kasniji prijevodi) Naš prvi prevoditelj Biblije u cijelosti Matija Petar Katančić 1831. g. 2) Homer: ILIJADA (interpretacija) Homer – nema mnogo podataka o njegovom životu; pretpostavlja se da je bio slijep i pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. Sumnja se i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Svi dosadašnji istraživači mogu se podijeliti na pluraliste, koji govore o kolektivnom autorstvu i unitariste, koji govore o jednom stvaraocu. Pitanje autorstva tih epova u znanosti je poznato kao homersko pitanje. Ilijada – sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Ilij je drugi naziv za Troju. Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata, koji se u antici smatrao povijesnom činjenicom. Povod rata bila je Parisova otmica Menelajeve žene Helene. Pokretačka snaga djela je Ahilejova srdžba. U prvom pjevanju on je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Zato on odustaje od borbe i ostaje tome

1

dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Tada se vraća u borbu, ubija Hektora. Njegov otac, kralj Prijam dolazi moliti za sinovljevo tijelo. Ahilej se smiluje ožalošćenom ocu. Struktura epa: Ilijada je pisana u heksametrima (šestomjer: stih koji se sastoji od 6 stopa/ mjera), ima 24 pjevanja. HOMER: ILIJADA (ep) film «TROJA»

- naziv: ILIJ – drugi naziv za Troju 1. Vrijeme radnje: prije 3200 godina; Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata 2. Uvod: AGAMEMNON, kralj Mikene prisilio je grčka kraljevstva na savez, samo Tesalija nije pokorena. No, uskoro i ona pada jer se za Grke (Ahejce) bori Ahilej, najveći ratnik svih vremena. MENELAJ, njegov brat, kralj Sparte, želi mir s Trojom, najjačom silom u nastajanju. Ahilej prezire svoga kralja Agamemnona, te time prijeti uništenju saveza grčkih kraljevstva. 3. Povod ratu: Pariz, princ Troje, otima Helenu, Menelajevu ženu. 4. Likovi : Ahil, najveći grčki junak Agamemnon, kralj Mikene Menelaj, kralj Sparte (Agamemnonov brat) Prijam, kralj Troje Hektor i Paris, prinčevi Troje Briseida, Prijamova nećakinja, Apolonova (bog umjetnosti i ljepote) sluškinja Patroklo, Ahilov rođak Tetida, božica, Ahilejeva majka 4. Grčki bogovi: Had – gospodar podzemnog svijeta Zeus – vrhovni gospodar bogova i ljudi Hefest – bog vatre Hera – Zeusova sestra i žena Afrodita – boginja ženske Apolon – bog umjetnosti ljepote i ljubavi Artemida – bodinja lova Posejdon – bog mora Ares – bog rata Demetra – boginja Atena – boginja umjetnosti poljodjelstva

2

3) SOFOKLO: ANTIGONA (interpretacija) Sofoklo – uvodi u dramu trećeg glumca: napisao je 123 drame, od kojih je sačuvano samo 7. Najpoznatije su mu drame Kralj Edip, Antigona, Elektra. Antigona – Polinik i Eteoklo, dva brata glavne junakinje poginuli su boreći se na različitim stranama. Njihov ujak Kreont, sada vladar, odluči sahraniti Eteokla uz sve počasti, a zabranjuje pokopati Polinika kao izdajnika domovine. Antigona božje/moralne zakone stavlja ispred državnih, iako je Kreont za taj prekršaj odredio smrtnu kaznu. Njena sestra Izmena iz straha joj se odbija pridružiti. Kreont odluči kazniti Antigonu, ne vidjevši da je narod podržava. To mu pokušava reći i Hemon, njegov sin i Antigonin zaručnik. Kreont mijenja mišljenje tek dolaskom vrača Tiresija, no prekasno je: Antigona se ubila sama, zatim Hemon, te na kraju njegova majka i Kreontova žena, Euridika. Kreont ostaje živ, ali moralni pobjednik je Antigona. Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, odnos prema moralnim i božanskim zakonima, zbog čega je i danas aktualno. 4) SOFOKLO: ŠKRTAC (interpretacija) • Predstavnik rimske književnosti Tit Makcije Plaut – Najpoznatije njegove komedije su Škrtac ili Ćup(Aulularija), Hvalisavi vojnik, sužnji,… Škrtac - Starac Euklion čuva blago koje je našao u kućnom ognjištu, no svima se predstavlja kao siromah. Kćer Fedru želi udati za starog Megadora, a ona voli mladića Likonida. Mladićev sluga Strobil krade Euklionu novac…(Završetak komedije je izgubljen, no sve završava sretno: Euklion dobiva novac, a Fedra Likonida.) Glavni lik komedije je Euklion, koji je opisan kroz svoju osobinu škrtosti, opsjednut je novcem i ne uživa u njegovu trošenju nego gomilanju, te je u neprestanom strahu za taj novac, koji mu je jedini smisao života. Zbog novca zanemaruje kćer, grub je prema slugama, sumnjičav prema bližnjima. Temu o škrtom starcu od Plauta su preuzeli M. Držić (Skup) i Moliere (Škrtac). «ŠKRTAC»/ «AULULARIA» /»Komedija o ćupu» (interpretacija) U prologu Kućni Bog iznosi porijeklo blaga: siromašni starac Euklion pronašao je u svojoj kući ćup pun zlata. On ga ljubomorno skriva glumeći i dalje siromaha, iz straha da ga netko ne okrade. Njegovu kćer Fedru voli Likonid, ali i bogati susjed Megador. Euklion, naravno, smatra da je razlog njegovo blago i pokušava ga sakriti na sigurno.

3

Po uzoru na Plauta likove ŠKRTACA u svojim komedijama prikazju Marin Držić («Skup») i Moliere («Škrtac»). ŠKRCI U PLAUTA. zapis o darivanju zemljišta od strane kralja Zvonimira crkvici sv. a ovaj mu iz zahvalnosti daje svoju kćer za ženu. Ploča je pisana uglatom glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika ( u staroslavenski prodiru elementi hrvatskog jezika). Svim tim komedijama su zajedničko: OSNOVNA RADNJA. te završava susretom Likonida i Strobila. prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil. DRŽIĆA I MOLIERA : EUKLION (PLAUT)  1) 2) 3) 4) 5) 6) SKUP (DRŽIĆ)  HARPAGON (MOLIERE)  NA PRVOM MJESTU IM JE NOVAC (opsjednuti su njime) NE TROŠE GA. Komediji je izgubljen kraj. NEKE EPIZODE. 6) Objasniti značenje Petrarkine poezije. Likonidov sluga Strobil ukrade ćup želeći ostvariti vlastitu korist. LIKOVI ŠKRTACA. Povijesna važnost Bašćanske ploče je u tome što se na njoj prvi put na hrvatskom jeziku navodi riječ «hrvatski» uz ime jednog hrvatskog vladara – kralja Zvonimira (1075-1089). Može se pretpostaviti da je Plaut razriješio svoju komediju tak što Likonid vraća Euklionu ćup.No. Lucije. Euklion je očajan. pronađena je u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. Na ploči se nalazi i podatak da je opat Dobrovit zidao crkvu sa svoje devetoro braće. interpretirati Kanconijer 4 . To je zapisao otac Držiha. g. Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. NEGO ČUVAJU OSTAJU BEZ NOVCA TO IH NE MIJENJA NEGO IZBEZUMLJUJE SREĆA VLASTITE DJECE IM JE SPOREDNA NE MIJENJAJU SVOJ ODNOS PREMA NOVCU 5) Poznavati tekst Bašćanske ploće te objasniti njenu važnost za hrvatsku kulturu Bašćanska ploča iz 1100.

dok su tercine povezane različitim sistemima rimovanja. A) Struktura Zbirka se dijeli na dvije cjeline: a) pjesme ispjevane za Laurina života b) pjesme nastale nakon Laurine smrti Pjesme su raspoređene tako da pokažu kronološki tijek pjesnikove ljubavi. CDE. itd.EDE.PAKAO Dante Alighieri(1265.-1374) Danteov suvremenik Petrarca izrazio je duh novog doba u «Kanconijeru». kao i njegov duhovni razvitak od čisto fizičkih do duhovnih stremljenja. već i trajni simbol težnje prema nedostižnoj ljepoti. ABBA. CDE. B) Laura – simbol U liku Laure Petrarca je ostavio ne samo spomenik voljenoj ženi. Mnogi od njih oponašaju i Petrarcin stil – koriste slične poredbe. CDC. pjesničkoj zbirci na talijanskom jeziku koja se sastoji od 366 pjesama. Kanconijer po prvi put u povijesti lirske poezije predstavlja cjelovito djelo koje registrira unutarnji svijet jednog čovjeka. Oni u toj patnji uživaju jer im je nadahnuće za umjetničko stvaranje. uzvišenoj ženi koja je savršenstvo. ali pjesnicima ne uzvraća ljubav. uglavnom soneta. u dvije ili tri rime: CDC. C) petrarkizam Mnogim je piscima Petrarca bio pjesnički uzor. 7) DANTE ALIGHIERI . DCD. Prvi dio su dvije katrene u kojima se obično iznosi problem. DEE. ali on je stvorio novi tip pjesništva. Pisci uglavnom opjevavaju svoju ljubav prema prekrasnoj. D) Petrarkin stil Petrakrina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila (dolce stil nuovo) i trubadurske lirike. CCD. ABAB ili alternirajućom rimom. koja se pred kraj Kanconijera sve više pretvara u nebesku. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (struktura) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jednistvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. E) Talijanski ili Petrarkin sonet se sastoji od dva dijela. te oni pate i liju suze. a drugi dio su dva terceta u kojima se obično donosi rješenje. a pisanje pjesama na Petrarcin način zove se petrarkizam.) 5 . ABBA ili obgrljenom rimom). metafore i pjesničke oblike. CDC.-1321.Francesco Petrarca(1304. EED. Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB.

kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. U blatu močvare bijesno se tuku. nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. koje započinje tužno. Jupiterovo. jedinstvu svih ljudi. a sada neman u paklu. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. lažni proroci. pjesnici se spuštaju niže. Venerino. koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. smionisti. i sastoji se od 10 zlih jaruga. grizu i proganjaju srditi. U 1. učenog čovjeka i zaljubljenika. a posljednje 9 je kristalno. u drugom su samoubojice. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. To su škrci i rasipnici. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. u peti krug. davno umrli rimski pjesnik. gdje su smješteni nasilnici.Najveći talijanski nacionalni pjesnik koji svojim književnim djelima šalje čovječanstvu univerzalnu poruku o miru na zemlji. laskavci. U svom najznačajnijem djelu Božanstvena komedija sakupio je cjelokupno znanje iz teologije. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade. kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. a udubinama dave se lijeni. politike. dijela: Pakao. Saturnovo. Nakon 9. 6 . Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu. krivotvoritelji. 5. Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. Božanstvena komedija 1) Tumačenje naslova Prema srednjovjekovnoj poetici tako se nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim. u 3. odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor). gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. čistilište i raj. U osmom krugu kažnjene su varalice. negdašnji kralj. pravo čistilište i zemaljski raj. književnosti. u 2. PAKAO Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. Udišući smrad. 3) Struktura djela «Božanstvena komedija» se sastoji od 3. ali da izlaz vodi kroz pakao. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. pravdi i čovjekovoj zemaljskoj sreći. nekada bog bogatstva. ali ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno. domoljuba. Svaki dio ima 33 pjevanja. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. a završava sretno. vragovi i u 10. lažni savjetnici. Presjekavši krug. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis. Čistilište i raj. su svodnici i zavodnici. u 6. astronomije. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. svima razumljivim jezikom . Pridjevom božanstvena htio se naglasiti uzvišeni sadržaj. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. Sunčevo. fizike i povezao ga sa svojom sudbinom prognanika. vjernika. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. mitologije. bijesan lav i gladna mršava vučica. 2) Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temelj talijanskoga književnoga jezika. spuštaju se u sedmi krug. su licmjeri u 8. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. Marsovo. pa zvijezda stajačica. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. u 9. te ne puštaju Dantea. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. Merkurovo. u 4.

a bratovom ženom. Richard III. komedija (Ukroćena goropadnica. Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu. kćeri dvorskog savjetnika Polonija. priče o tragičnim ljubavima. Npr.…). Nakon toga kraljević se oženio Hamletovom majkom. Machbeth. nego ga je ubio brat Klaudije. predaja i legendi. priča o hirovima Fortune (sreće).) Boccaccio je napisao «Decameron» («knjiga deset dana»). već naprotiv – himna vitalnoj snazi mladosti i neuništivosti prijateljstva. Romeo i Julija). pa je za svoja djela preuzimao priče iz antike. Henrik IV.… 9) WILLIAM SHAKESPEARE . Kralj Lear.…). sluša njegov razgovor s majkom. No. 1) sadržaj Pisac započinje pripovijedanje realističnim opisom pošasti kuge u Firenci 1348. Shakespeare je najbolji tragičar u povijesti svjetske književnosti.HAMLET (interpretacija) 1) William Shakespeare. o brzim i duhovitim odgovorima. romanci (Zimska priča. Na tri kralja. njegova reakcija na strašni događaj nije mistična skrušenost i pesimizam. povijesnih drama (Richard II. predstaviti što istinskije dušu suvremenog čovjeka. skriven iza zavjese. Zato on zamišlja da se u jednoj crkvi sastalo sedam djevojaka i tri mladića. Najprije se pravi ludim. g.…). engleski predstavnik. potom ubija Polonija koji. koji sadrži stotinu novela zaokruženih jedinstvenim okvirom. Renesansna načela življenja i umjetničkog stvaranja izvanredno su oživotvorena u svim njegovim djelima. Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga.8) Giovanni Boccaccio . u svoja je mnogobrojna djela s velikim brojem likova nastojao unositi zbiljski život.Decameron Giovanni Boccaccio (1313. autor brojnih tragedija (Hamlet. veliki je pjesnik i dramatičar. a kralj i kraljica to ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. srednjovjekovlja i suvremenog doba.. Da bi im brže prošlo vrijeme svatko od njih svaki dan treba ispričati jednu priču na temu koju zadaju «kralj» ili «kraljica» bezbrižnog skupa. te zbirke pjesama (Soneti). hamlet uviđa da je Duh govorio istinu..-1375. Hamlet – tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću.. o velikim i plemenitim djelima. Stric ga odluči poslati u Englesku – u 7 .

Na kraju shvaća svoju glupost i umire sa spoznajom o nemogućnosti promjene svijeta i o promašenosti svoga života. Stoga njegove prve pustolovine ne završavaju dobro: ljudi mu se najprije smiju. Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu. g.smrt. g. pun zapletenih odnosa. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. a često I besmislene. vlast. ubojstvo. jednom sigurno osvojiti. nepravde zatirati. autor je romana «Don Quijote» u kojem je glavni junak tragičan lik (jer je poludio: pomiješao je stvarnost i maštu). Hamlet govori o nama i našoj stvarnosti. Budući da su rečenice u romanima koje je čitao zbog biranog stila bile vrlo komplicirane. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao i njegovoj majci). kojemu je prezime Quijanda ili Quesanda.… Dakle. manje strpljivi. preljub. Problemi s kojima se čovjek suočava su: osveta.… kako to čine vitezovi u romanima koje je dugo čitao. tako je don Quijote uspio nagovoriti seljaka Sancha Panzu da stupi u njegovu službu obećavši mu upravljanje otokom koji će on. jadnik je trudeći se da shvati njihov smisao – poludio. U prvom dijelu romana pratimo lik osiromašenoga plemića Alonsa. Roman je objavljen u dva dijela: prvi dio 1605. vitez don Quijote. a neki ga od njih. Na kraju svi pogibaju: Laert i Hamlet u dvoboju. Tako je Sancho postao don Quijoteovim perjanikom i njih su dvojica. Taj stari plemić sa žarom čita viteške romane zbog čega je zanemario sve druge poslove. uništiti nepravdu). U međuvremenu se Ofelija utopila. Naravno. Ipak. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se. španjolski predstavnik. Jedino svijetlo u njegovom životu prijateljstvo je s Horacijem. 10) Interpretacija romana MIGUELA CERVANTESA “DON QUIJOTE” VRSTA DJELA: ROMAN (PARODIJA VITEŠKOG ROMANA) RAZDOBLJE: RENESANSA Miguel de Cervantes. kraljica popije otrovano vino. a stric umire od uboda zatrovanog mača. a drugi dio 1615. prijateljstvo. i istuku. a Laert (Ofelijin brat) se želi osvetiti Hamletu. ali i uzvišen (jer želi promijeniti svijet. u dvojbi kako se boriti protiv zla. Cervantes je svojim prvim novovjekim romanom označio prekretnicu u odnosu prema sukobu mašte i zbilje. brak. Svijet koji pokazuje Hamlet je zao. Način koji odabire da bi ostvario svoj uzvišeni stil je viteška borba. Hamlet je. ljubav. krivice ispravljati. osjetljiv i plemenit. vitez na konju i perjanik na 8 . kao lik. koje dokazuje da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale. mjesto u kojem se pojedinac teško snalazi. Kako svaki vitez treba svoga štitonošu.. on ne odustaje od svojega nauma. ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. Kroz prvi dio pratimo pustolovine našega viteza koji je naumio u svijetu tegobe uklanjati. svijet kako ga zamišlja don Quijote i svijet u kojem on živi nisu jednaki.

… Don Quijote je prvi moderni roman svjetske književnosti . don Quijoteova mašta uvijek nalazi na objašnjenja za ono što im se događa (zli čarobnjaci. Njihove pustolovine završavaju prevarom: po viteškom običaju. 9 . kao satirični roman. viteški svijet . a vitez pobjednik od njega traži da se vrati kući I prestane sa svojim pustolovinama. Don Quijote. Borba s vjetrenjačama .govori sa stajališta ludosti. čovjek iz naroda neuk čovjek. GLAVNI LIKOVI: DON QUIJOTE . Svaka pustolovina završava na sličan način: premlaćivanjem don Quijotea. U središtu romana je junakovaličnost koja nije prikazana statično.zastupa idealistički pristup svijetu. njegov psihološki profil. zaštititi nemoćne i kazniti zle IDEALIZAM SANCHO PANZA. da ih je zli čarobnjak pretvorio u gorostase). Glavni likovi ujedno su simboli različitih ljudskih tipova i različitih staleža. plemić. vitez taj svijet doživljava kao da je stvaran I kao da u njemu živi.Vitez tužnog lika. duhovnost (želi ispraviti nepravdu. Njegove osobine dolaze do izražaja u suprotnosti prema drugim karakterima. jer povijest romana u dašnjem smislu započinje stavljanjem u središte glavnog lika. osobito prema njegovom pratiocu Sanchu Panzi. Fabula je u ovome romanu čvrsto vezana uz karakterizaciju lika. kao realistični roman u kojemu se opisuje društvo. sklon promatranju svijeta iz perspective onoga o čemu je čitao . sklon narodnom mudrovanju zastupa materijalistički pristup svijetu (želi zadovoljiti vlastite potrebe) REALIZAM Don Quijote je osamljeni pojedinac. kao pravi vitez. gdje ih on zamišlja kao gorostase. pojedinac koji je smješan i uzvišen istodobno.magarcu. što omogućuje produbljenu psihološku analizu. pobijeđeni vitez mora slušati onoga viteza koji ga je pobijedio. Sancho dobiva vlastiti otok (zapravo selo). Roman se može čitati na različitim razinama: kao avanturistički roman. Prije njegove smrti Sancho Panza moli gad a zajedno krenu u daljnje pustolovine. ponekad i njegova perjanika. ali prije toga vraća mu se razum I vidi kakve je ludosti činio. krenuli u nove pustolovine (npr.učen čovjek. seljak. Iako ništa od toga nije stvarno. dovode čarobnjake. kao humoristični roman.…) pa on ne odustaje od svojih pustolovina. Tako je I don Quijote izazvan na dvoboj. ali sada ih okolina doživljava na drugačiji način : pretvaraju se da vjeruju kako pred sobom imaju viteza injegova perjanika. pučanin. U drugom dijelu romana don Quijote i Sancho Panza nastavljaju sa svojim pustolovinama. kao roman koji prati smješne zgode dvojice junaka. Ipak. mašte . sluša pobjednika. nego u razvoju. vraća se kući I tamo umire. zavist.

ovim je djelom stekao svjetsku slavu 3) Evangelistarium (Evanđelistar) – građa je raspoređena u 7 knjiga prema kršćanskim temeljnim načelima vjere. On je pisac kojemu nije namjera razonoditi čitatelja. u plemićkoj obitelji ugledna i bogata obitelj (otac je obavljao poslove u gradskoj upravi. 1450. prije svake knjige nalazi se sadržaj u prozi. nego koristiti mu poukom. uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadržaj preuzet.  MARULIĆEVA DJELA NA LATINSKOM JEZIKU 1) Najveće Marulićevo latinsko pjevačko djelo je ep Davidijada. Frane na Obali.11) OPIŠI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MARKA MARULIĆA I MARINA DRŽIĆA MARKO MARULIĆ (Split. zapravo alegorija i njome se donosi moralno-religiozna pouka.-1524. a zaziva pomoć od Boga) 2) De institutione bene viviendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca) niz prizora iz života svetaca.Stoga u svojim djelimadaje praktične upute za kršćanski život. 4) Quinquaginta parabolae/Pedeset priča – zbirka priča sastavljena po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama. biblijskih osoba i crkvenih otaca koja Maruliću služe kao primjer za praktičnu pouku uzornome kršćanskom životu. imali su posjede u bližoj i daljoj gradskoj okolici) nakon školovanja u humanističkoj školi u Splitu otišao je na sveučilište u Padovu gdje se osposobio za službu u pravnim poslovima nakon povratka u Split obavljao je bilježničke poslove pokopan je u crkvi sv. njegova nadgrobna ploča vrijedan je spomenik renesansne umjetnosti STVARALAŠTVO Marulić je bio široko obrazovani humanist. Stoga je u njima fabula. pripadnik humanizma i renesanse rođen je u Splitu. Ovo je djelo temelj Marulićeve moralne teologije. obično iz svakodnevnoga života. vrsni poznavalac kršćanske tradicije i literature. moralist i teološkki pisac Njegovo STVARALAŠTVO PROŽIMAJU DVIJE TEMELNE ZNAČAJKE: kršćanstvo i domoljublje. Marulić piše djela religiozno-moralističkog sadržaja jer smatra da je jedini siguran temelj za život KRŠĆANSKI MORAL.). (Za građu koristi niz događaja iz Davidova života opisanih u Starome zavjetu. u invokaciji Marulić se odriče antičke inspirtacije. 10 . ep se sastoji od 14 knjiga ispjevanih u heksametrima. ufanja i ljubavi.

nepravedno su je oklevetali. a kada im to nije uspjelo. napisan poput Judite. ali ukazuje ina zlo do kojega dovodi moralna pokvarenost. Šktrost) potkraj života šalje urotnička pisma toskanskome vladaru u kojima ga poziva za pomoć u svrgavanju dubrovačke vlastele s vlasti STVARALAŠTVO 1) Pastorale – u idilični svijet pastorale Držić uvodi nove likove: seljake iz dubrovačkog zaleđa koji se zaljubljuju u vile i u središtu su smješnih prizora zbog svojeg govora.. ali samo u osnovnom zapletu.)  MARIN DRŽIĆ (1508. duhovne. U komediji se prikazuje Držićev renesansni svjetonazor u liku sluge Pometa te negativan stav prema dubrovačkoj vlasteli. blaga.. načina razmišljanja i navika. 2) DUNDO MAROJE –napoznatija Držićeva komedija. 5) Ostale komedije: Tripče de Utolče (Mande). st. kojimje zaslužio naziv «oca hrvatske književnosti» 2) Suzana – spjev biblijske građe.. 11 .-1567.) komediograf rođen u Dubrovniku podrijetlom je iz pučanske trgovačke obitelji u Sienni je boravio kao studentski rektor i upoznao suvremeno talijansko kazalište po povratku u Dubrovnik piše komedije u kojima slika dubrovački život 16. MARULIĆEVA DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU 1) JUDITA – njegovo najznačajnije djelo. 3) SKUP je prerada Plautove komedije Aulularia. U djelu se donosi kršćanska pouka: ističe se vrlina kreposti i poštenja. koje je starcu Skupu važnije od svega. časnoj ženi. Na taj način nastaje zaplet u kojem se isprepliću dva svijeta: izmišljeni svijet vila i mitoloških bića te realni svijet. U ovoj komediji Držić ismijava dubrovačku škrtost stavljajući u središte komedije motiv “trezora”. 3) moralno-didaktične pjesme koje se bave različitim temama (satirične. To je priča o Suzani. Arkulin. 4) POMET je izgubljena komedija Marina Držića. Džuho Krpeta i Pjerin. Ključ za njezino razumijevanje predstavlja prolog negromanta Dugog Nosa u kojemu se objašnjava postanak ljudi nahvao i njihovo miješanje s ljudima nazbilj. I ukazuje na ljudske mane I poroke (npr. koju su pokušali napastovati dvojica staraca. o čijem postojanju postoji podatak u prologu Dunda Maroja.5) Poslanica papi Hadrijanu VI.

tema epa je nacionalno –rodoljubna.pjevanje-Holoferno je poželio lijepu Juditu.pjevanje-Holoferno opkoljava Betuliju. III.a kad pijan zaspi ona mu odreže glavu i postavi na grad.koji odmah počinje spremati vojsku.Judita i sluškinja Abra vrate se u Betuliju noseći u torbi Holofornovu glavu.Susjednim narodima šalje glasnike tražeći od njih da mu se pokore.U tom kritičnom trenutku pojavljuje se mlada i bogobojazna žena.BB.O Židovima mu govori Ahior i kaže da se oni ne mogu pobijediti sve dok su vjerni svome svemogućemu Bogu.Ubrzo Holofernovi vojnici počinju opsjedati grad.a on traži još 5 dana prije nego li potpiše kapitulaciju.udovica Judita.te opijen uspjehom. građu je uzeo iz biblije. I.prijeteći mu da će ga pogubiti zajedno sa stanovnicima.Skida udovičku odjeću i odijeva najljepše haljine.Među Židovima. počinje najavom teme.govoreći da će spasiti grad.JUDITA JUDITA-prvi umjetnički spjev na hrvatskom jeziku. Opisuju se brojni i uspješni Hloformovi pohodi.Vijest da mu se odupiru veoma ga uzruja te želi saznati nešto više o njima. Judita se moli Bogu da izbavi grad iz pogibli. Holoferno priređuje veliku gozbu.Judita uzima njegov mač i odsiječe mu glavu. ep je komponiran u 6 pjevanja(libra).a vrhovnici betulijski njemu u čast priređuju gozbu.a motiv je biblijski. Nakon pobjede nad medijskim kraljem Arfaksatom.On poziva svog vjernog vojskovođu Holoferna.što kod Nabukodonosora izaziva provalu bijesa.a nakon divlje pijanke.Poklisari se vraćaju neobavljena posla.odlučio je zavladati svijetom. stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa rimom AA.Marulić ovim djelom želi uliti nadu u mogućnost otpora i spasa od Turaka.U pratnji služavke Abre napušta grad. pisana je na narodnomjeziku-jezik splitske čakavštine.Ahior je primljen blagonaklono.Asirskim stražarima govori kako im je došla otkriti kako će osvojiti grad bez velikog napora i gubitka ljudi.pjevanje-u Jeruzalemu zavlada strah.Odvode je pred Holoforna koji ostaje zadivljen njenom ljepotom.pjevanje-Holofornova vojska nagnana je u bijeg. II.jer im je zatvoren i dotok vode.Ona kori sugrađane zbog malodušja i sumnje u Božju pomoć.a Judita ide k svojima u Jeruzalem.zavladao je strah jer se boje da im Holoferno ne sruši Jeruzalem.Holoferno bijesni zbog Ahiorovih riječi. Holoferno protjeruje Ahiora Židovima u grad Betuliju.te ju postavila na gradske zidine. Holoforno se izvali na krevet i zaspi. V.koja je trajala 4 dana.12) MARKO MARULIĆ .Pokorio je Mezopotamiju i Siriju.koji mu se jedini odupiru.Građani dolaze do kralja Ozije tražeći predaju.te invokacijom –zazivom Bogu-u kojem pjesnik moli za pomoć pri pisanju djela LIKOVI: JUDITA HOLOFERNO ABRA OZIJA AHIOR -prostor radnje:Judeja-Betulija Judita je židovska udovica koja je ubila asirskog vojskovođu Holoferna i spasila rodni grad Betuliju. VI. 12 .te je stanje u gradu iz dana u dan sve teže.pjevanje-pozva je na večeru.Betuljani napadaju Asirce koji panično bez vođe bježe.asirski vladar Nabukodonozor se nalazi na vrhuncu svoje moći.pjevanje-Nabukodonozor šalje Holoferna svojskom da osvoji čitav svijet. IV.

«Ljudi nahvao « su pohlepni. ništavne.komedija započinje Prologom negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući svijetom u Starim Indijama sreo «ljude nazbilj» (prave ljude: tihe. Sve završava sretno prema Pometovoj zamisli (peti čin je ostao nedovršen.Nakon njene smrti narod ju je oplakivao 7 dana. Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama.ženu čija je vjera spasila njihov grad. snalažljivi. Maro troši novac ispunjajući sve Laurine skupe prohtjeve.(hedonizam)  13 . oni se međusobno sukobljavaju u svakodnevnici kako će se sukobiti i u komediji. sluga uge Tudeška.jer zahvaljujući njoj nije bilo ratova. a škrti Maroje mu to ne dopušta.doživjela je starost od 105 godina. sebični ili razvratni. ali ga je dopunio M.te opisuje se i dolazak pape koji je došao vidjeti Juditu. njemačkog plemića koji je također zaljubljen u Lauru. a umjesto toga troši očeve dukate na kurtizanu Lauru. mudre. komedija ilustrira bitnu problematiku vezanu za život. filozofiju i stil svoga autora «Dundo Maroje» . ljubav i – novac. Sadržaj: Dundo Maroje dolazi u Rim u potrazi za sinom Marom koji je trebao trgovati. Maroje plaća Marine dugove. rastrošni. Laurinoj sluškinji. Kombol): Pomet dobiva Petrunjelu.g.Ona se vratila kući iz Jeruzalema i nakon smrti prvog muža.Poštovana i cijenjena.  13) MARIN DRŽIĆ – DUNDO MAROJE najslavnije djelo Marina Držića prvi put dramu izvodi Pomet –družina u dubrovačkoj vjećnici 1551. piće.nije se više udavala. S Marojem dolazi i njegov sluga Bokčilo koji uvijek gunđa jer bi stalno jeo i pio. poetiku. (Po Držiću.Živjela je 105 godina. a Maro se vraća zarućnici Peri kojoj je umrla teta u Dubrovniku ostavivši joj nasljedstvo. A sreća su užici – jelo. zle). razumne) i «ljude nahvao» (loše. inteligentni i sposobni. duhoviti. Laura (za koju se otkriva da je Mandaljena – kći njemačkog plemića) Uga Tudeška. Pomet – tipičan renesansni čovjek: jedini «čovjek nazbilj» u komediji je Pomet – sluga. a njegov sluga Popiva se udvara Petrunjeli. ali nesposobni i intelektualno bezizražajni. U nastojanju da sina vrati kući Maroju pomaže Pomet. Narod slavi Juditu. to je dubrovačka vlastela). «Ljudi nazbilj» su bistri. ali tipičan renesansni čovjek koji ističe da je uzalud i pamet i talent i hrabrost i obrazovanje ako pojedinac nije virtuoz koji će svojom spretnošću i inteligencijom okrenuti sreću u svoju korist.Opisuju se događaji koji su uslijedili nakon odlaska Holofernove vojske.

odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popivino udvaranje (jer je logično da bude sa slugom ljubavnika svoje gospodarice). lakomislen. uživa u gomilanju novca .nezadovoljnik i gunđalo. prema srednjovjekovnim kartama – današnji Pakistan Male Indije – po srednjovjekovnom vjerovanju -zemlja u kojoj su nekad živjeli patuljci i borili se sa ždralovima.vesela dubrovačka djevojka. odjeći).pohlepna.GOSPODARI MAROJE MARO LAURA LIKOVI GOSPODARA I SLUGU KARAKTERIZACIJA SLUGE .škrti starac koji BOKČILO dolazi u Rim spasiti novac. Indija ili Pakistan Nove Indije – novootkriveni kontinent Stare Indije – raj zemaljski. ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu POMET  Velike Indije – zemlja magije i čudesa. ljut na Maroja jer mu uskraćuje najveće životne užitke: jelo i piće . kao jedini PETRUNJELA način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti (nakit. smišlja način da pomogne svom gospodaru (da bi i sam imao lagodniji život). krzno) KARAKTERIZACIJA . štedi na svemu (jelu.bogati plemić. ne razmišlja o budućnosti . hedonist – želi uživati u životu i životnim radostima (osobito u jelu i piću) UGO TUDEŠAK . zemlja na kraju svijeta 14 .lukav i pokvaren. smišlja način kako da Maro prevari oca . piću.rasipni mladić koji POPIVA troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav.inteligentan. a potom Pometovo .

o svojoj patnji i nemoći da savladavaju osjećaje.pjesnik želi da ovu ljepotu učini vječnom.bol.djelom hrvatske renesansne poezije. Jur nijedna na svit vila (interpertacija) . Hanibal Lucić u svojoj pjesmi Jur nijedna na svit vila nabraja detalje ljepote voljene žene i kako ta ljepota utječe na druge.14) Interpretirati liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lučić.u prikazivnju ljepote služi se usporedbama koje u velikoj mjeri podsjećaju na usporedbe uzete iz narodne pjesme . te nastojanjima da preko umjetničkog dijela ostave spomenik ljubavi). U njima se vidi odmak od lirske poezije naših prvih petrarkista jer Lucić piše u duhu novije talijanske lirike 16. Mavro Vetranović. Lucićeva pjesma Jur ni jedna na svit vila smatraq se remek. a rima dvostruka .tipična petrarkistička pjesma u kojoj pjesnik svoju gospođu opisuje kao vilu .stih je dvanesterac.motivi su iz prirode konkretno proljeća koje je ovdje personificirano.renesansna obilježja ove pjesme možemo zamjetiti u sljedećem 1) opis stvarne ovozemaljske ljepote 2) divljenje ljepoti kao općoj ljepoti života. a znaći buđenje prirode = buđenje ljubavi . stoljećakoja se zalaže za povratak izvornome Petrarki. a stihovi su osmerci Lirika Šiška Menčetića Prvi pogled (pjesma) .¸To su bili Šiško Menčetić. Na kraju moli Boga da je sačuva od prolaznosti i smrti.i u pjesništu i u slikarstu ženska ljepota se vrlo često prikazuje što potvrđuje da u vrijeme renesansne umjetnosti ističu sve ljepote zemaljskog života Džore Držić 15 . Džore Držić Mnogi su hrvatski pjesnici toga doba pisali po uzoru na Petrarcu (o ljubavi prema prelijepim gospama koje im tu ljubav ne uzvraćaju. te ih nazivamo hrvatskim petrarkistima.pjesik je opsednut fizičkom ljepotom koja ga podsjeća na nešto nestvarno. Šiško Menčetić. neprolaznom . tuga i čežnja nastaju u trenutku kad njegova gospođa odlazi . a to spaja s narodnom tradicijom. ljepotu vile . Džore Držić. Hanibal Lucić. Lirska poezija Hanibala Lucića Lucićev kanconijer Pisni ljuvene sadrži 22 pjesme u kojima pjesnik slavi žensku ljepotu I pjeva o neuzvraćenoj ljubavi. prirode i umjetnosti u širokom smislu 3) strofe su od 8 stihova.

studirao u Italiji. Pjesme mu se nalaze u Zborniku Nikše Ranjine i uglavnom su ljubavne. grem..Vjerojatno ih je većinu uništio. Ostale su sačuvane 4 melodrame: Arijadna.starinski običaj: svake se godine svetkuje sloboda i tada se vjenčaju djevojka i mladić za koje suci izreknu da su najljepši i najplemenitiji par. Odiljam se. Njegova najznačajnija djela nazvao je “porod od svjetlosti”: religiozna poema “Suze sina razmetnoga”. pagansko vrijeme sreće i blagostanja .Mitološko-pastoralni sadržaj Gundulićeve drame ima alegorijsko značenje: Mjesto radnje: Dubrava – Dubrovnik 16 . o draga slobodo/dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…) .Držić i dr.-1638. mitsko.) rodio se u uglednoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji završio je humanističku naobrazbu u Dubrovniku pokopan je u franjevačkoj crkvi Male braće na Stradunu Književni rad započeo je ljubavnim pjesmama I melodramama. pastorala “Dubravka” i ep “Osman”. Najpoznatije pjesme iz zbornika su: Leute moj. .Rasplet: Dubravka se vjenča s Miljenkom. sam Lero to spriječava čudesnim znamenjem: gasi vatru u žrtveniku I zatrese tlo crkve. DUBRAVKA -pastoralna dramska vrsta vrijeme: idealna prošlost. U njemu je 820 ljubavnih pjesama u kojim se veliča tjelesna i duhovna ljepota voljene drage.Menčetić. pa je začetnik pastoralne dramske književnosti u Hrvatskoj. Djevojka hoda po zelenoj travi.rođen u Dubrovniku u građanskoj obitelji. Prozerpina ugrabljena. U njegovoj poeziji su motivi smrti i prolaznosti. narod slavi njihovo vjenčanje I svetkovinu slobode. . Napisao je i prvu pastoralu Radmio i Ljubimir. Dijana i Armida.Dramski zaplet: Bogati i ružni Grdan podmiti suce želeći da se Dubravka njime vjenča . Odiljam se 15) Opisati stvaralački život Ivana Gundulića i interpretirati njegova djela Suze sina razmetnoga i Dubravka IVAN GUNDULIĆ (1589. Najpoznatije pjesme: Grem si.najstariji lirski zbornik hrvatske svjetovne lirike čiji je zapisivač dubrovački plemić Nikša Ranjina. u njima seobraća voljenoj osobi slaveći njezinu ljepotu i duhovne vrijednosti. Zbornik Nikše Ranjine ili Dubrovački kanconijer. Najznačajniji pjesnici koji se u njemu javljaju su Š. školovao se u Dubrovniku. većinom anonimni pjesnici. Draža je od zlata.. No. svi božici na otlar prinose darove I pjevaju himnu slobodi (poznati stihovi: O lijepa. Dž. Svoja mladenačka djela nazvao je “porodom od tmnine” i nije ih želio objaviti.Kulminacija zapleta: Sve je spremno za to neprilično vjenčanje u hramu boga Lera (dubrovački bog ljubavi. postao svećenik i živi u Dubrovniku. dok su bili mnogobošci).

Skrušenje.4 samostalna regionalna književna kruga: dubrovački (Dubrovnik i Dalmacija).Pavlinski zbornik (rukopisni zbornik kajkavskih liturgijskih tekstova i crkvenih pjesama). a govori o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja. ali slabo . koji je najnapredniji. tek u 3.Pastirica Dubravka: symbol dubrovačke slobode i vlasti Pastir miljenko: symbol dubrovačkog plemstva Pastir Grdan: symbol obogaćenog sloja ljudi (dubrovačkog građanstva) koji se žele domoći vlasti ženidbom s plemkinjama. Gorštak.u dubrovačkom prevladavaju naglašeno umjetnička barokna književna djela. … Struktura teksta i kompozicija: 3 čina (činjenja) koji su podijeljeni na 9-10 prizora (skazanja). Ivan Bunić Vučić – Mandaljena pokornica. Završno pomirenje razmetnog sina s ocem označava i pomirenje s Bogom. Obilježja Gundulićeva stila su brojne metafore. tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka GEOGRAFSKA . poučna 17) OBJASNI TEMATSKU SPECIFIČNOST HRVATSKOG PROSVJETITELJSTVA 17 . Spoznanje. Junije Palmotić: Pavlimir (melodrama) TEMATSKA . povijesna.ljubavna.POUČNA DJELA S NABOŽNOM TEMATIKOM : Ana Katarina Zrinski . Petar Zrinski: Opsada Sigeta (dominantna književna vrsta je povijesni ep) .RELIGIOZNA POEMA (Dubrovnik) : Ivan Gundulić – Suze sina razmetnoga. Jeljenka. Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandaljene pokornice (tema zajednička: Sagrješenje i pokajanje grješnika. a on ga prima u svoje okrilje. činu javljaju se zaplet.DRAMA : Ivan Gundulić : Dubravka (pastorala). kićeni barokni stil) . Djelo je religijska barokna poema koja se naziva i plačem. Sporedni likovi: satiri (mitološka bića: pola ljudi – pola životinje): Vuk. a u ostalim religiozno-poučna ŽANROVSKA . poredbe. jer se govori o grješniku koji se plačući kaje.… 16) Objasniti geografsku. Stih i strofa: prevladavaju osmerci i dvanaesterci kojima se sugerira obični govor (proza) Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (poema) Tema djela preuzeta je iz Lukina evanđelja. To je alegorijska poruka svima koji su skrenuli s pravog puta u protestantizam da se mogu vratiti u krilo Crkve i da će im biti oprošteno. ozaljski (Banska Hrvatska). Poema ima tri dijela (plača): Sagrješenje. slavonski (Slavonija) – utječu jedan na drugi (osobito dubrovački. kontrasti.Putni tovariš.EP : Ivan Gundulić: Osman. na ostale). vrhunac i rasplet. kajkavski (Banska Hrvatska). Juraj Habdelić: Zercalo Marijansko ( u kajkavsskom krugu prevladavaju djela poučnog sadržaja) . refleksije o prolaznosti života.

želi unaprijediti život Slavonaca) Antun Kanižlić – Sveta Rožalija (slijedi barokne religiozne poeme) Matija Petar Katančić -Jesenji plodovi (zbirka pjesama na latinskom i hrvatskom).obilježava je raznolikost stilova i regionalna obilježenost . U to doba u Hrvatskoj je bilo malo učenih i pismenih ljudi. Predstavnici: Filip Grabovac –Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga (tužno pjeva o položaju Dalmacije) Andrija Kačić Miošić – Razgovori ugodni naroda slovinskoga (otkriva narodnu povijest) 3) Slavonska književnost Piše se prosvjetiteljsko.kajkavske pjesmarice i drame . 18 . mijenjanje starih običaja i buđenje narodne svijesti. Značajke: Književnost u ovom razdoblju ima moralno-didaktički karakter. pa se književnim djelima želi prosvijetliti narod.prevode se i Molierove komedije. slavonsku i književnost sjeverne Hrvatske 1) Dubrovačka književnost U 18. klasicističkom i predromantičarskom poetikom. dalmatinsku. Književnost prosvjetiteljstva . Naši književnici žele odgojno i poučno djelovati. ukida se isusovački red i država preuzima školstvo).Trajanje: 18. te ističe odgojno-prosvjetiteljske namjere. tzv.možemo je podijeliti na dubrovačku. Dalmacija. stoljeće 2. 5. frančezarije 2) Dalmacija Književnici slijede pučko-prosvjetiteljsku poetiku. školstvo je još bilo pod nazorom isusovaca i pavlina (1773. uviđa se značenje prosvjete i kulture.pučka književnost u kojoj se susrećemo sa baroknom.st.najpoznatiji predstavnik: Tituš Brezovački. sjeverna Hrvatska 3. Predstavnici: Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (deseterci. te prevodi Bibliju na hrvatski jezik 4) Književnost sjeverne Hrvatske . pisci pišu latinskim jezikom i slijede klasicističku poetiku. Slavonija. . Regije: Dubrovnik. komediograf (komedije: Matijaš grabancijaš dijak. Diogeneš – u njima razotkriva mane i poroke zagrebačke gradske sredine. ova književnost vezana je za rad akademija. Predstavnici: Rajmundo Kunić – prepjevao Ilijadu na latinski Brno Zamanja – prepjevao Odiseju na latinski Đuro Ferić – piše basne na linskom i hrvatskom j. cilj im je opći napredak i obrazovanje naroda.

Werther se na prvi pogled beznadno zaljubi u Lottu. Martija Antun Reljković : Satir iliti divji čovik PROSVJETITELJSKA DRAMA: Tituš brezovački: Matijaš grabancijaš dijak KLASICISTIČKA POEZIJA: Matija Petar Katančić: Jesenji plodovi 18) INTERPRETIRATI: JOHANNWOLFGANG GOETHE – PATNJE MLADOG WERTHERA Patnje mladog Werthera – roman je pisan u epistolarnoj formi (u obliku pisama prijatelju) koji prikazuje hipersenzibilnog. Saznaje da su se Lotta i Albert vjenčali. koja mu se ukazuje kao anđeo milosrđa.javljaju se I klasicistička djela pisana po uzoru na antičke pisce . Lotta je zaručena za Alberta. Opteretivši ih krivicom. U tom razdoblju gotovo istovremeno postoji nekoliko različitih poetika: . posuđuje Albertove pištolje i ubije se. još uvijek nastaju djela koja nose barokna obilježja . želi slobodu. st. polovici 18. posjećuje ih. No. sve je beznadno.potkraj razdoblja javljaju se djela predromantičarskog sadržaja TEMATIKA PROSVJETITELJSKA EPIKA: Andrija Kačić Miošić : razgovor ugodni naroda slovinskoga. Werther samoubojstvom kažnjava prvenstveno sebe. Werther je pokuša zaboraviti. Tako je 1835. nemaju zajedničke osobine po kojima bismo ih mogli svrstati u jedinstvenu književnu epohu. prihvaćena je za hrvatsku himnu. okružena dječicom. a 1891. no Lotta ga moli da više ne dolazi. 19 . maštanju sklonog i umjetnički nastrojenog pojedinca koji uživa u prirodi. Cijela njena obitelj obasipa Werthera pažnjom i simpatijama. koji je postao uzorom Getheovih suvremenika. Werther je tipičan romantičarski lik ispunjen «svjetskim bolom». st.u 1. promijeniti svoj život. u Danici objavljena pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina koju je 1846. No. svojom mlađom braćom i sestrama. odlazi poslom u drugi grad. ne poštuje društvene konvencije. On piše oproštajna pisma. a zbog nesretne ljubavi život završava samoubojstvom. ponovo dolazi. uglazbio Josip Runjanin.Književna djela nastala u hrvatskoj u 18. 19) OBJASNITI ULOGU LIRIKE U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU I INTERPRETIRATI LIRIKU PETRA PRERADOVIĆA Lirika U prvom desetljeću hrvatskog narodnog preporoda osobito su značajne budnice – domoljubne lirske pjesme koje su budile nacionalnu svijest u Hrvata.nastaju I prosvjetiteljska djela poučnog sadržaja .

Ljudevit Gaj izdaje “Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja” u kojoj iznosi viziju grafijske reforme predlažući za palatale znakove: 20 .Pjesništvo Preporodno razdoblje hrvatske književnosti ponajprije afirmira lirsko pjesništvo. LIRIKA PETRA PRERADOVIĆA Preradovićev lirski opus je prilično velik i raznolik. Iz budničko-davorijaške poezije izdvaja se Mihanovićeva Hrvatska domovina kao najznačajnija lirska pjesma preporodne lirike. posebno se ističe PRERADOVIĆEVA lirika. o Iza pojave Đulabija nastala je gotovo poplava ljubavne lirike. 20) OBJASNITI ZNAČENJE GAJEVE PRAVOPISNE REFORME U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOG JEZIKA Najznačajnije ostvarenje hrvatskog narodnog preporoda je jedinstveni hrvatski jezik u čiju osnovu ulazi štokavsko narječje. a od čisto zemaljske i tjelesne postala je nebeska i duhovna. prvom budnicom smatra se Gajeva pjesma Horvatov sloga i zjedinjenje "Još Hrvatska ni propala" je hrvatska domoljubna budnica koju je napisao Ljudevit Gaj i uglazbio Ferdo Livadić 1833. Vukotinović. REFLEKSIVNU – pjesma Ljudsko srce govori o trajnom ljudskom nemiru i želji da postigne što više. jer je sreća I smisao jedino u domovini.Budnice i davorije zauzimaju središnje mjesto u preporodnom lirici (Gaj. Petar Preradović) i satirična lirika (Vraz). LJUBAVNU – U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik govori o ljubavi kao načelu svoga života koje ga vodi i usmjerava. o Najpoznatiji pisci bili su ilirci. Ljudevit Vukotinović. a osnovna crta poezije – domoljublje o Najčešći oblici bili su budnice i davorije. Godine 1830. Osim domoljubne lirike nastaje i ljubavna (Stanko Vraz. Pjesma Putnik alegorijska je pjesma pjesnikova lutanja kroz tuđinu koja mu nije dala utočište i sreću. godine. i to domoljubno. Demeter). S obzirom na tematske preokupacije uobičajeno je njegovu poeziju dijeliti na tri kruga: DOMOLJUBNU – pjesme Jezik roda moga i Rodu o jeziku u kojima on iznosi svoju ljubav prema materinjem jeziku te misao da je jezik oznaka čovjekove nacionalnosti I individualnosti. a da bez jezika čovjek nema identitet.

OBJASNITI NJEGOVU ULOGU U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 19. lj. a umjesto ranijih jednoslovnika d. Šenoa je urednik od 1874. z ( tilda) Godine 1835. šaljive. «Karanfil s pjesnikova groba». povjestice 2. «Prosjak Luka». d. «Branka». n odlučuje se za dj. str.«Zagrebulje» 3. «Mladi gospodin». n. Feljtoni iz zagrebačkog života . Ilijina oporuka».. d. do kraja života) najveću slavu donijeli su mu povijesni romani bio je ravnatelj i dramaturg zagrebačkog kazališta DJELA: 1. njemačko-češkog porijekla (biografija u čitanci. prigodnice. Romani «Zlatarovo zlato» «Diogeneš» «Čuvaj se senjske ruke» «Seljačka buna» «Kletva» (nedovršena.C. Gaj u Danici objavljuje članak Pravopisz u kojem tildu mijenja u kvačicu uvodeći Č. dovršio ju je Josip Eugen Tomić) 21 . s. epigrami.-1881. Ž. l. ST. Karanfilčeva ljubovca» 4. 21) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS IVANA MAŽURANIĆA I INTERPRETIRATI NJEGOVO DJELO 22) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS AUGUSTA ŠENOE. Lirsko – epske pjesme . gj. l. g. TE INTERPRETIRATI DJELO ZLATAROVO ZLATO AUGUST ŠENOA (1838. Š. nj (sa zarezom na j umjesto točke) te prihvaća poljsko ć. Pripovijetke iz prošlosti i suvremenog života «Prijan Lovro».55) središnja ličnost svoga vremena (protorealizam = Šenoino doba) prvi hrvatski romantičar i prvi hrvatski realist najhrvatskiji pisac Hrvatske (mnogo je pisao o hrvatstvu) najzagrebačkiji pisac (često piše o Zagrebu) najznačajniji predstavnik građanstva stvorio je hrvatsku čitateljsku publiku («Prijan Lovro») urednik časopisa «Vijenac» (koji počinje izlaziti 1869.) rođen u Zagrebu. epske pjesme. g.lirske.

napeta. tajanstvena. te uspinjanje kapitalizma). uvijek se javlja ljubav na prvi pogled (publika je na to bila naučena čitajući njemačke romantičarske pisce) b) likovi i opisi sredine su realistični.5..tvorac našeg povijesnog romana (Zlatarovo zlato) . nacionalna. pojavljuje se spletkar. ŠENOINA NAJVEĆA ULOGA . uzbudljiva.) prvi je put upotrijebio riječ realizam.začetnik realistične novele. Književne i kazališne kritike U kritici «O hrvatskom kazalištu» (1865.. pripovijetke iz suvremenog života . uzima teme iz suvremenog života.jedan od prvih kritičara naše književnosti koji zagovara realizam ..prvi hrvatski romantik i prvi hrvatski realist U Šenoinim djelima imamo romantičarske i realistične elemente: a) fabula je romantična. ekonomsko i političko podizanje naroda). treba poučavati i slikati hrvatsku stvarnost/ uzimati teme iz života. U programatskom članku «Naša književnost» (1865.) definirao je poglede o tome kakva treba biti hrvatska knjiženost: hrvatska. utilitaristička (mora biti sredstvo za kulturno. Motivi: društveni uspon bezumna očinska ljubav zločin izopačenost društva Problemi: ljubav mržnja novac kao smisao života traženje životne sreće 22 . slavenska.stvorio zagrebačku čitateljsku publiku . te opise hrvatske prošlosti zasniva na povijesnim činjenicama (proučava povijest i dokumente) 23) INTERPRETIRATI: HONORE DE BALZAC –OTAC GORIOT «OTAC GORIOT» ¸ Teme: Naličje života visokog pariškog društva (ljudske drame malog svijeta za vrijeme raspadanja feudalnog društva. umjetnički vrijedna.

licu tema: čovjek i njegovi egzistencijalni problemi (psihološki.. Svirdigajev (ubio ženu.. raspleti). a oni su nositelji ideoloških stavova psihološka analiza do čovjekove podsvjesti u romanu se očituje dezintegracija realizma (fabula. Dostojevski ovim djelom ustaje protiv društva: Raskoljnikov i Sonja: ubojica i prostitutka su prejaki izrazi. njen otac. Tri fabule – tri glavna lika: Goriot Eugene Rastignac Vautrin ♦♦♦ Roman govori o sukobu čovjeka s okolinom i samim sobom. Sonja Marmeladova. težište na psihološkom) likovi: Radion Raskoljnikov. vrijeme trajanja romana. Razumihin. Nakon toga zapada u duševnu i moralnu krizu. tragedijom i smrću. Pansion gđe Vauquer propada. stil. predaje se vlastima i kaje za učinjeni zločin. filozofski. nije ga pekla savjest) Raskoljnikov sebe osuđuje kao uš 25) INTERPRETIRATI: ANTE KOVAČIĆ – U REGISTRATURI 23 . Raskoljnikov je propatio svoju kaznu prije odlaska u Sibir. Sibir će mu možda donijeti pročišćenje. a Goriotova smrt predstavlja kraj duge agonije sitnog kapitala i skromnog obrta.. žrtva vlastite obitelji. bivši student i osamljenik.Struktura djela: roman je oblikovan po zakonima dramske strukture (sukobi. motivacijski sustav. moralni. zapleti. ♦♦Kroz lik Rastignaca očituje se kraj romana: plemenite duše na ovom svijetu ne mogu opstati. pa čak i «krv po savjesti»: ubija staru lihvaricu i ostvaruje svoju teoriju. Sonja Marmeladova (psiha – tijelo). Raskoljnikov razvija teoriju nadčovjeka kome je sve dopušteno. Roman završava raspadom. ♦♦♦Gospođa Vauquer je slika pansiona. socijalni) prikaz grada i njegove mračne atmosfere temelj fabule: zločin prevladava klasna određenost karaktera. kao što je i pansion ogledalo njene ličnosti. njegov prijatelj. ♦ ♦ ♦ 24) INTERPRETIRATI: FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI – ZLOČIN I KAZNA ZLOČIN I KAZNA roman pisan u 3. Marmeladov.

NATURALIZAM. pošteni i tim putem ne mogu uspjeti.. Zbog toga što je grad pokvaren. otvaranje krčmi. kumordinar Žorž (Grad predstavlja zlu kob za Ivicu Kičmanovića). ZANOS I OČAJ. otjelovi najbitnije značajke u procesu nastajanja hrvatskog građanskog društva prema kojem se pisac postavio krajnje kritički. Roman započinje prepirkom spisa i registra.U REGISTRATURI a) b) c) a) b) najpoznatiji hrvatski roman 19. a nastavlja se kao raspredanje glavnog junaka u obliku ispovjesti. HUMOR I PESIMIZAM... Kraj romana je PESIMISTIČAN: Svi stradaju (Ivica.).). IVIČINO LUDILO (fantastični i naturalististički elementi) U djelu možemo usporediti SELO i GRAD: SELO je opisano s ljubavlju. 24 . Nakon Šenoe (prijan Lovro) Kovačić razrađuje problem hrvatske inteligencije seljačkog podrijetla koji ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije. stoljeća roman u kojem se isprepliću ROMANTIZAM.. Kovačićev realizam temelji se na izvanrednom daru zapažanja: sklonosti da sažeto i jezgrovito iznese životne pojedinosti. Anica..Jožice Kičmanovića) GRAD je prikazan negativno: (crno-bijela) tehnika. Prvi roman koji iznosi probleme društva (Sudbina siromašne djece. ubožnice. kojoj je glavni cilj kritički razobličiti građansko društvo. a oni su neiskvareni. SVI LIKOVI SU NOSITELJI OSOBINA: Miha i Medonjić su prvi kapitalisti koji stiču ekonomsku moć (Kapitalizam je u romanu prikazan negativno: pojava zelenaštva. pljačka) Ivica – siromašna seoska inteligencija koja ne uspijeva u gradu Laura – pojam prostitucije Ferkonja – prvi tip huligana u hrvatskoj književnosti Kumordinar Žorž – po kritičarima je najuspjeliji lik: ni seljak ni gospodin. pravi se važan pred seljacima jer se «odlijepio» od njihove sredine Sličnosti Kovačića i Balzaca: pokušaj prikaza društva 19. svi likovi su nositelji negativnih osobina: Mecena.. . Zapalio se u svojoj registraturi. lik «zgubidana» . Laura..) Illusstrisimus (Mecena) je pojam gradske pokvarenosti (licemjerstvo. Roman možemo podijeliti u TRI DIJELA: DJETINJSTVO IVICE KIČMANOVIĆA ODLAZAK U GRAD LAURINA HAJDUČKA BANDA. FANTASTIKA.. laž. kriminal. Ivica završava kao običan bezuspješan registrator. krađa. Laura. LEGENDA I STVARNOST. stoljeća. pljačka. REALIZAM. ali nije idealizirano (npr.

. članovi obitelji su: autoritarni otac Ante. zapušta ženu i kćer. razmišlja o čovjeku. a opet je potlačen i ugnjetavan. koji se nije znao ili nije želio.. «Zadnji Adam» - 25 .. najljepše pjesme su mu «Moj dom».. zbirka pjesama «Uskočke legende» (senjski uskoci).Ideja: Samo se upornim radom i težnjom za istinom može postići cilj/pravda u životu.napada mađarone koji zbog ekonomske koristi služe Mađare i izdaju svoj narod. dvojnom moralu katoličke crkve. tuđinu. zlato i povlašteni položaj. naivnost – «Naš čovo». neprosvijećenost. «Iseljenik» je pjesma koja govori o pomorcu koji je prisiljen otići na rad u Brazil. Juraj se odnarođuje) 27) INTERPRETIRATI LIRIKU SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA - Podjela Kranjčevićeve lirike: 1. 5. a neki mađarski brod ide prema Hrvatskoj. Pjesme u kojima kritizira negativne strane Hrvata (npr. idealizira isusa kao pravednika.govori o onome koji je sve stvorio. tuđe sluge – «Gospodskom kastoru» . poznata je njegov pjesma «Radniku» . «Eli! Eli! Lama azavtani?!». obiteljskoj propasti pridonosi i otac Ante. st.. Domoljubne pjesme (drugačije stvara novu dimenziju domoljubne poezije. iskazuje grč zbog porobljenosti domovine. Filozofske/misaone pjesme (refleksivne: pjesme univerzalne tematike. umire razočaran i sam zbog izgubljenih iluzija Njegova smrt je početak kraja ostatka obitelji (Lucija umire od TBC-a. 2. 4.te njihova djeca. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija propast obitelji uzrokovale su društvne i gospodarske promjene u Senju u drugoj polovici 19. patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga. Antiklerikalne pjesme – govori o licemjernosti. prilagoditi novim životnim uvjetima Ante sve nade polaže u sina. govori protiv društva u kojem se cijeni bogatstvo. svemiru. Valpurga od siromaštva. ustaje protiv zloupotrebe katoličkog ideala: «Dva lava». borca. Socijalne pjesme (prvi u Hrvatskoj ustao je protiv socijalne nepravde.pisane bez fraza i afektacije. čovjekovoj prolaznosti. 26) INTERPRETIRATI: VJENCESLAV NOVAK – POSLJEDNJI STIPANČIĆI POSLJEDNJI STIPANČIĆI realistična slika propasti ugledne senjske patricijske obitelji sredinom 19. «In Tyrannos» . On ide u neizvjesnost. st. 3.

.biblijski motiv kao nadahnuće.prije smrti upisuje jedan spoznajni upitnik u led. sukob se odvija između stavova Nore i njezina muža Torvalda Helemera. vječitost Božjih zakona. za njega su svi ljudi isti. čovjekova sićušnost i gordost. čovjek je premalen da bi vidio Božje visine.ko i prašina». Tako je u Nori težište postavljeno na položaj žene u malograđanskom društvu. koju su 26 . počinje zaista sumnjati u svoje ideale.. MOJSIJE biblijski prorok. Poruka: Kranjčević u ovoj pjesmi na temelju biblijskog motiva govori o općeljudskim problemima. zaplet se usredotočuje na sukob ličnosti unutar obiteljskoga kruga. arhaizmi. aforističnost stihova. a ostavili su «lonce misirske».» 5) Narod odlazi u obećanu zemlju. obeshrabljen. o odnosu čovjeka i njegovih ideala. U pustoš.) 3) Mojsijev odgovor : nedohvatnost sudova. ne vide pravu vrijednost 6) Ozarenost genija ugledavši obećanu zemlju. 4) Jehovino upozorenje : «Mrijeti ti ćeš kada počneš sam U ideale svoje sumnjati. zakonodavac starih Židova izvodi narod iz egipatskog (misirskog) ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju Kaanan Pjesničke slike: 1) Mojsije se obraća Jehovi (Jahvi) i moli ga da izvede njegov narod iz ropstva ( prenesenom značenju odnosi se na Hrvatsku. «Mojsije» . slave zlaćano tele – idola. 28) INTERPRETIRATI: HENRIK IBSEN – NORA Lutkina kuća (Nora) Drama je postigla golem uspjeh na kazališnim scenama Europe. razmišljanja o svijetu i životu: «A što je život – ko i pustara A što su ljudi .. Norino prerastanje u samostalnu ličnost iz uloge voljene obiteljske lutke. ropstvo pod Khuenom i molba za osvještenjem tih ljudi) 2) Odgovor Jahve Mojsiju :»A luda želja! Da. al ljudska jest!».nasuprot salonskoj ljubavnoj tematici nastupa društveno angažirana drama. Stilska obilježja pjesme: biblijska uzvišenost. Mojsije je iznenađen. a radnja se odvija u zatvorenom ambijentu građanske kuće. a svojevrsna je prekretnica u razvoju europske dramaturgije u doba realizma. o izdvojenom pojedincu koji teži ka nećem višem. ljudskoj težnji za slobodom. vođa. a radnja se u sva tri čina zbiva u istoj sobi. narod ga optužuje što ga je tu doveo. o odnosu izdvojenog pojedinca i društva.

Drama ima tri čina. Jesenje veče) . pejzažne. Čudo koje je priželjkivala (da muž shvati razloge njezina postupka i pruži joj potporu) nije se dogodilo pa Nora odlazi. uklapa se u tada aktualnu feminističku problematiku. po obliku: sonet . obmana.Pjesničke slike: vizija mrtve drage na odru (elementi sna i priviđenja.simbolistička pjesma . taj se svijet srušio kao kula od karata. Ibsenova drama prikazuje proces samoosvješćivanja žene u kojoj se budi njezina individualnost i koja odbacuje jaram što ga je nametnuo egoistični muž.… 29) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Matoš piše ljubavne. zapanjenost/začuđenost nad tajnom smrti (kobna dvorana. dah i ruke). smrt je samo privid (san – kosa je simbol života) . Lutkina kuća privukla je pozornost poglavito svojom socijalnom tematikom (ženska emancipacija).tematika: ljubavna. san. smrt krasna). Ostali likovi: Kristina Linde.pejzažne (Notturno. danas Norin odlazak ne promatramo toliko kroz pitanje je li ona imala pravo napustiti muža i djecu. Utjeha kose) .Dva temeljna motiva: smrt i ljubav (djevojka. dr Rank. . braneći time pravo svakog čovjeka na osobnu slobodu. No.epigrami/ satirične pjesme (Grički dijalog. ali psihološka razrada lika uzdiže Ibsenovo dijelo izvan okvira društveno angažirane drame. sveprisutnost smrti (sve je mrtvo: oči. Djevojčici mjesto igračke.joj namijenili otac i muž. domoljubne pjesme(po temi). kosa) . osam godina živjela je kao žena-lutka skrbeći za svoju djecu-lutke.…) . Nora je osam godina živjela u naizgled sretnom građanskom braku.ljubavne (Gospa Marija. već kao dokaz i potvrdu prava pojedinca na slobodu i samostalnost. 27 . Nakon svake smrti ostaje nešto živo.domoljubna poezija (1909) “Utjeha kose” – jedna od njegovih najpoznatijih pjesama. nešto što se odupire propadanju i uništenju. I kada se samo jednom odlučila na samostalan korak. po obliku: soneti. Kada se pojavila (1879. a zbiva se u stanu odvjetnika Torvalda Helmera tijekom božićnih blagdana. napisao je 80-ak pjesama. Lakrdijaš. …On je SIMBOLIST I VJESNIK EKSPRESIONIZMA. ŠTOVATELJ PJESNIČKE FORME.Poanta: Smrt kao privid.). epigrami. Umjetnička ljepota može se suprostaviti smrti. nije ih stigao objaviti u zbirci: Njegove poznatije pjesme: . Krogstad.

jedna od Matoševih prvih crtica.domoljubna ideja/ mržnja prema Madžarima i negodovanje zbog njihova terora nad zagrebačkim stanovništvom .gl.njezin se muž nakon toga opije i umire . suprug Joškec Pogačić (plašljiv) . U razdoblju moderne ponovo oživljava – dijalektalna poezija Matoš Najizrazitiji predstavnici : Dragutin Domjanić – kajkavski dijalekt Fran Galović – kajkavski dijalekt Vladimir Nazor – čakavski dijalekt – Istra 31) INTERPRETIRATI: ANTUN GUSTAV MATOŠ – KIP DOMOVINE NA POČETKU LETA 188* crtica iz zbirke “Iverje” Matoš je u svojim crticama opisivao život običnih ljudi iz zagrebačke građanske sredine (socijalni I politički trenuci) . gradski događaj .početna i završna rečenica pripadaju reportažnom stilu .u noveli (u crtici) Matoš iznosi ulični. prkosna).kada mađarski vojnici radi grba pregaze piljaricu Pepicu koja se ne želi maknuti .crtica je nadahnuta događajem 1883. * piljarica – prodavačica voća i povrća na tržnici  .osnovni motiv: trenuci iznenadne.naslov parafrizira budnicu Pavla Štosa "Kip domovine na početka leta 1881" . neobične hrabrosti koju ponekad u sudbonosnim trenucima zapažamo kod malih.Pepicaje personifikacija za hrvatsku - 28 .aluzijom na Štosa Matoš ističe nepromjenjenost situacije od ilirizma . . MATOŠ JE ZAČETNIK MODERNE DIJALEKTALNE LIRIKE (Hrastovački nokturno) 30) OBJASNITI ULOGU DIJALEKTALNOG PJESNIŠTVA U RAZDOBLJU HRVATSKE MODERNE . običnih ljudi .- Pjesma “Utjeha kose” ilustrira Matoševu ličnost: cijeli život teži da se približi lijepoj Himeri (ideji.poljednja rečenica "Inju i njega zakopaše" aludira na to da dok god se ljudi boje izraziti mišljenje ne postoji izlaz za hrvatski narod . misli) i onda ona – pobjegne.struktura: Da bi postigao komičan ton Matoš žrtvuje ozbiljnost značenja ovoga djela I ono poprima humorističko obilježje. likovi: piljarica Pepica (odvažna. prizor iz Khuenova doba .tragičan kraj: slika stradanja hrvatskog naroda .

u djetinjstvu okružen ljubavlju i pažnjom. Saznajemo indirektno da 29 . kolokvijalizmi (zlosrečnik) . Rođen je s nedostatkom imuniteta pa je stalno bolovao od raznih bolesti (srce. gradić i njegovu okoilicu.). Posljednjih je desetak godina života proveo u plutom obloženoj sobi pokušavajući se zaštititi od vanjskog svijeta (mikroba. Čitatelj upoznaje članove Junakove obitelji – majku. vrt. ''U sjeni procvalih djevojaka''. Po obliku to je roman memoara. najveći je francuski pisac i jedan od najznačajnijih svjetskih pisaca.osnovna ideja ne ne sloboda i ništavnost života u Khuensko i post Khuensko doba . energičnu sluškinju Francoise. pretjerana osjetljivost osjetila).ironija i satirični ton. ''Zatočenica''. jer je u njemu sažet prošli život pisca.-1927. astma.težnja šokiranju 32) INTERPRETIRATI MARCEL PROUST: COMBRAY Proust ..kajkavizmi. Djela: ciklus od sedam romana pod zajedničkim naslovom ''U traženju izgubljena vremena''. malo po malo izranja iz zaborava sjećanje na obiteljsku kuću. Tridesetogodišnji Junak nesaničar provodi veći dio svojih noći u obnavljanju uspomena iz prošlosti. Dijelovi: ''Put k Swannu''. može se čitati samostalno. i kao takav je potpuno razumljiv. koja postaje posebno živom kad neki miris ili okus nehotice obnove u njegovu sjećanju davno minuli doživljaj. ''Vojvotkinja de Guermantes''. ''Bjegunica'' i ''Pronađeno vrijeme''. zanimljivog susjeda Swanna. Postao je slavan još za života.COMBRAY ili U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA ŽIVOTOPIS: Marcel Proust (1871. oca. Tako zahvaljujući u čaj namočenom kolačiću “madeleme”. karikirani likovi humor na neočekivanim mjestima . bakterija). što uskrsava uspomenu na tetku Leonie i njenu sobu u Combrayu u kojoj mu je ona davala da kuša takav isti komadić kolača u čaju prije mnogo godina. ''Sodoma i Gomora''. baku. Iako je povezan s ostatkom romana Put k Swannu. virusa. KRATAK SADRŽAJ: Roman počinje sjećanjem Junaka na praznike koje je kao dječak provodio s roditeljima u mjestu Combray u kući tetke Leonie. vulgarizmi.Matoš je pravaš -stil: . i uopće cijelim ciklusom. bolesnu tetku Leonie. crkvu. Pripadao je aristokratskoj obitelji. KNJIŽEVNI VRSTA DJELA: monološko-asocijativni ROD: epika roman O DJELU: Combray je prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom.

kojoj se Junak izdaleka divi i želi približiti. to su ljubav prema majci i baki.oni se mijenjaju s promjenom odnosa prema svijesti koja ih održava. fizičke i moralne elegancije. inteligentna i izvrstan psiholog. Za Junaka on je model intelektualne. GILBERTE: Kći Swannova. da se divi književniku Bergotteu. MAJKA I BAKA: Dva slična lika. priželjkuje romantične susrete i promatra žitelje gradića. prva ljubav Junaka. tako da se mijenjaju odnosi između zvonika. koje su jezik i reakcije za Junaka neiscpno vrelo otkrića. iz bogate građanske obitelji (otac je liječnik i profesor s mnogo uspjeha).gazdarica. Proust najviše prostora posvećuje Swannu. od trenutka kada ju je spazio za vrijeme jedne šetnje combrayskom okolicom. Iako vjeruje da nema dara za pisanje. pripadniku višeg građanskog sloja. a jedne nedjelje ima prilike vidjeti u crkvi vojvotkinju de Gurmantes. Događaji u njegovom životu sentimentalne su prirode. ipak pokušava opisati dojam koji su na njega učinili crkveni zvonici za vrijeme šetnje kočijom u okolicu Combray. te da ne može zaspati dok mu majka ne da poljubac za laku noć. Doživljaji su subjektivni i zato relativni. FRANCOISE: Izvanredan lik. KARAKTERIZACIJA LIKOVA: JUNAK: Središnje lice romana. Tako je i sa životnim dojmovima: protjecanjem vremena mijenja se kut gledanja i isti motiv izgleda izmijenjen. ljubitelju umjetnosti i čestom posjetitelju Proustove kuće. ljubav prema Gilberti Swann. one su jedina uzvraćena ljubav u životu Junaka i utjelovljuju iskrenost. boluje od astme. kućna pomoćnica . ZAKLJUČAK: 30 . isto je s bićima. Na jednoj strani stanuje Swann sa ženom Odette i kćerkom Gilberte. Pronicava. i ljubav prema vojvotkinji de Guermantes. dok je druga sva u znaku stare aristokratske obiteiji de Guermantes. s književnim ambicijama. a još više služinčad koja je u njenoj vlasti. da voli umjetnost i da želi postati piscem. CHARLES SWANN: Osim obitelji. OPIS CRKVENIH ZVONIKA: Znakovit je opis crkvenih zvonika viđenih u kretanju iz kočije . požrtvovanost i skromnost. koja u svojoj odanosti tiranizira čitavu obitelj. Dva puta za šetnju u combraysku okolicu imaju značajnu ulogu u tom razdoblju.Junak iznad svega obožava majku i baku. Jedna od najzanimljivijih i najosebujnijih likova u romanu. Jednom nehotice prisustvuje neopažen ljubavnom sastanku izmedu kćerke seoskog orguljaša Vinteuila i njene prijateljice.kako se promatrač pomiče u prostoru. Protuteža su sebičnim i taštim likovima koji okružuju Junaka. ali i prostornim i vremenskim odnosima . Na šetnjama dječak doživljava ljepotu prirode.

-1952. zbog razlomljenosti vremena. F. Kraljevo. što dovodi do nekomunikativnosti/ nečitljivosti poezije. čine drame: Legenda. filozofična. II. Španjolska u srcu. Prevert – Za tebe. Moderna je sva poezija (lirika) od modernizma do danas.).razdoblja (1929. misaona. individualan i originalan pojedinačni izraz od velike je važnosti. 33) OBJASNITI OBILJEŽJA MODERNE LIRIKE Modernu liriku. muzikalna. U modernoj. zbog monološko-asocijativnog principa. do 1922.intelektualna. zastupljene su sve lirske vrste. to je odlika svekolike moderne poezije) . Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. 31 . Eliot – Pusta zemlja. Parun. Poezija druge moderne u Hrvatskoj (moderna): . dakle. osjećajna. impresionističkog slikanja (ozračja) riječima.. Kristofor Kolumbo . Pjesnici: T. velikog značenja snova (nadrealizam). 100 ljubavnih soneta. Arthur Rimbaud i Stephan Mallarme prvaci su i uzori ovog vremena te ih slijedi čitav niz pjesnika drugih naroda. moderna lirika postaje vladajućim načinom lirskog izraza. Kaštelan. V. ljubavi moja. U 20.Proustovo je djelo moderno zbog tehnike tijeka svijesti. U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva. P.prednost forme nad sadržajem (eksperimentiranje formom.  poezija = lirika Poezija svjetske književnosti II. Maskarata. S. J. G. Pupačić. 34) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (bilježnica ili čitanka za 4. filozofska lirika predstavnici: J. Već uvelike usavršen moderni lirski izraz pojavljuje se u francuskoj književnosti u drugoj polovini 19. ne smijemo shvatiti kao neku tvorevinu mode posljednjih desetljeća. zbog esejističnosti. od 1914. Pjesnici Charles Baudelaire. Adam i Eva. stoljeću. Krleže dijeli se u tri faze: a) prvi dramski ciklus pod imenom Legende. zbog sinestezije. Neruda – 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma. stoljeća (modernizam). nerazumljiva (intelektualna poezija). J. kao i u svakoj lirici.razred) 35) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MIROSLAVA KRLEŽE I INTERPRETIRATI NJEGOVA DJELA: GOSPODA GLEMBAJEVI I POVRATAK FILIPA LATINOVICZA MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M. moderna Raznovrsna je. Lorca – Pjesnik u NY (nadrealistički stihovi). Michelangelo Bounarotti..

Glembaj je varalica . Leda. st. Galicija (kasnije U logoru). Gospoda Glembajevi -: napisani 1928.bogatstvo .moć .) .b) drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota.ljepota > LAŽ SUŠTINE .( 30-ih god.potvrđena i u Barboczy legendi . ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama. koliko unutar njih samih. c) treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi. Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone.sreća Rasipništvo.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata.Leone je ubojica. ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova. ludilo. U agoniji. drama u 3 čina: a) u prvom činu. Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama. To je najbolji i najsnažniji dramski opus. 20.lažljivci . nevjerojatno 32 . Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju.barunica Castelli – Beatrice. baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA . draga moja Beatrice. Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima. Vučjak.kradljivci > ISTINA .

mutno. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostranstava i čežnje za visinama (Visoki jablani). Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. ostao dosljedno izvan svih književnih škola i struja. lijepoga i profinjenoga. ili kad je propuštao u svoj stih zrnca ekspresionizma i dadaizma koje teže 33 . DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (vidi u bilježnici za 4. sad u nesputanoj otvorenosti slobodnog stiha. predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu. toliko bitne u viziji očeva lika. Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. Čin sputanih ruku). pa i kad je iskustvom nadrealističkih nastojanja prodirao u zaumlje. a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. Beatrice je oličenje duhovnoga. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice. iako to želi.» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. preduvjet čovjekove sreće. prožetu uvijek blistavim sjajem svježe imaginacije modernog intelektualca i erudita. Ganutljive opaske. netjelesne ljubavi (u “Kolajni”). ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru. Hymnodia to mou somati). izrazio duboke tajne spiritualne. čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. što je početak Glembajeva kraja. blizak svima a istodobno različit od svih. skladao složene filozofske refleksivne orkestracije (Riđokosi Mesije). Pišući poeziju sad u rigorozno zatvorenoj formi. kao nedostižni čarobnjak riječi. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. mudroj staračkoj skrušenosti i sladogorkom pomirenju sa životom takvim kakav jest (Molitva za koru kruha i zdjelu leće. razred) Ujević je u pjesmama ostvario snažne akcente osobne tragike (Svakidašnja jadikovka). kradljivci i ubojice ) 36) INTERPRETIRATI LIRIKU TINA UJEVIĆA. Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar. ne može suprotstaviti glembajevština. Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. zanosio se raskošnom ditirambičnošću (Svetkovina ruža) i predavao zreloj. Ujević je.

]". lakoća u ritmu I dubina osjećaja. čovjek to ne može spoznati niti izreći. drugi koji himničkim stihovima slavi tijelo iako je ono kuća grijeha. Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. pjesnika koji u boli stvara ljepotu (“krvareći ljepotu”).. ne bi je ponovio u prvoj strofi svoje velike pjesme Vasionac: "Sto glasova iz stotine grla. vidljiv već u njegovim prvim pjesničkim radovima (pjesma “Veliki početak”.. skrušeno i mudro moli: "Daj pravdu nama i neprijatelju. Ljudi to ne zamjećuju jer su zaokupljeni materijalnim brigama i problemima. I kuštrava asocijativnost u nevezanom stihu i u pjesničkoj prozi. a neki sasvim treći je onaj koji.) DUGO U NOĆ. DOBRIŠA CESARIĆ (1902. o mogućnosti da nakon smrti (u nekom novom životu) sretnemo one koje smo voljeli. Što još? To je neizrecivo. i retoričko-patetički nacionalni i društveni aktivizam u raspjevanom himničkom tonu: sve to tvori Ujevićev "pjesnički pluralizam". Tako pjesnici nezamijećeni i neshvaćeni umiru i u tome je njihova tragična sudbina. Da mu nije bilo osobito stalo do te tvrdnje. POVRATAK – pjesnik iznosi misao o kružnom kretanju vremena I života. iz dubina stostruke mi svijesti [. dvije mrlje ulja u istome zelju". Ponavljanje prve strofe na kraju pjesme I na planu izraza sugerira cikličnost I zatvarenje kruga.-1980. Na neizgovoreno pritajeno pitanje: kako je moguća ovolika različitost u jedinstvenom pjesničkom djelu? Sam je odgovorio naslovom pjesničke proze:"Jedna sam osoba složena od više drugih".) Osnovne značajke njegove lirike su: jednostavnost u izrazu. pomiren sa svim zlima svijeta. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. Zbog toga ga je prihvatilo čitateljstvo i kritika. Ono što to kružno kretanje donosi su sreća I tuga te vječna ljudska težnja za nečim višim. OBLAK motiv oblaka – simbol umjetnika.razaranju oblika. U ZIMSKU BIJELU NOĆ 34 .).-2007. Jedan je dakle Ujević koji pjeva Molitvu Bogomajci za rabu božju Doru Remebot. 1913.

-2007. na kraju on prevladava strah I bez osvrtanja kreće u novo suočenje sa životom. a mi im to ne možemo vratiti jer ih više nema. 37) INTERPRETIRATI LIRIKU JURE KAŠTELANA. zapitan nad prstenom koji kao vrijednost ostavlja u nasljeđe budućim naraštajima. PRSTEN Motiv prstena možemo protumačiti doslovno pa on govori o vezanosti lirskog subjekta za prsten kojeg ne gleda s materijalne strane. ljubavlju. PROLAZIM ZRINJEVCEM DOTIČE ME MORE 35 . Sjeta I tuga proizlaze iz težnje ljudskog postojanja. djetinjstvom. o njegovoj borbi za egzistenciju.) . a naslućuje I neizvjesnu budućnost (ne zna hoće li se rastati od njega ili ne). domovini… PRIBLIŽAVANJE OLUJE U pjesmi povezuje voljenu ženu i sebe s dolaskom oluje na selu. sudbini. nego za njega on ima veću vrijednost: govori mu o prošlosti.Iz te pjesme progovara drama dvoje ljudi koji su usamljeni (iako su zajedno) I u tišini svog tjeskobnogpostojanja slute dolazak oluje koja u pravilu poražava čovjeka. VESNE PARUN.predstavnik druge moderne u hrvatskoj književnosti Mihalić u svojim refleksivnim pjesmama govori o životu. On traga za pomoći I komunikacijom I ta je potraga sveta. čovjeku I njegovu odnosu prema društvu. o prolaznosti. iz spoznaje da je djetinjstvo lijepo I idilično. a pjesnik u njoj govori o iskonskoj usamljenosti čovjeka. donosi suze zbog uništenog bogatstva (materijalnog I duhovnog). ne gleda njegovu cijenu. IVANA SLAMNIGA I SLAVKA MIHALIĆA SLAVKO MIHALIĆ (1928. o njegovoj sadašnjosti. o ljubavi prema majci I čežnji za prošlošću. ali da ga s vremenske distance drukčije promatra I uviđa muku onih koji su nas voljeli.Tadijanović je u mnogim svojim pjesmama vezan za djetinjstvo. JOSIPA PUPAČIĆA (vidi skriptu za učilište). Tako u ovoj pjesmi iznosi sliku majke I njezina rada. o precima. Govori o iluziji da smo vječni I o mogućnosti vječnog života preko pjesništva. U prenesenom smislu pjesnik je zapitan o vlastitoj egzistenciji.

Pjesan o Nibelunzima. Stoga. .-15.-15.. 38) INTERPRETIRATI: PAVAO PAVLIČIĆ – DUNAV Pavličić je. Sapfa. u paleti boja nečijeg djetinjstva. ni čovječanstvo od života i od slobode. nisu uspjeli pogoditi pravu boju dunavske obale. Krista – 5.. značajke procvat umjetnosti i znanosti. Ne odustaju ni Hrvati. Katul.st. posve je sigurno. Eshil. kako to Pavličić primjećuje. razdoblje ANTIČKA KNJIŽEVNOST trajanje 8. pišući svoje autobiografske zapise. 39) POVEZIVATI I USPOREĐIVATI KNJIŽEVNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA    PODSJETNIK RAZDOBLJA – PODJELU OSTALIH RAZDOBLJA VIDI U SKIPTI ZA UČILIŠTE. čovjek ne odustaje. umoči ravno u Dunav.. rimska književnost: Vergilije. On osjeća da usprkos životnim burama i olujama smisao ne nestaje..U pjesmi Mihalić povezuje zagrebački krajolik sa svojim unutarnjim krajolikom. Pindar. i to prilagodio književnom mediju. da usprkos “vječnoj hrvatskoj žalosti” povezanoj s neslobodom. na žalost. Shvatio je. umjesto u boju na paleti. a upravo se to čitatelju događa u Dunavu i vukovarskom ciklusu Pavla Pavličića. jer Dunav je mješavina tih dviju boja..st. -nacionalni epovvi: Beowulf. nastanak velikih nacionalnih epova. Pjesan o Cidu. Sofoklo. st. Pjesan o Rolandu. st. Horacije. kako neke šanse ima samo onaj tko se sjeti da svoj kist. prvi u nizu Pavličićeve opsesivne potrebe i potrage za onim prouslovskim izgubljenim vremenom. Euripid. Pjesnika preplavljuje plima osjećaja I misli u kojima on prekoračuje prostorna i vremenska ograničenja. klasična književnost – uzor mnogim kasnijim razdobljima (nastanak književnih rodova) velik utjecaj Crkve – razvoj književnosti s religijskom tematikom. (Hrvatska) 36 . ovaj autobiografski podsjetnik na prostor djetinjstva. oni koji. ovo popisivanje nijansi žute i zelene. nisu brojni vukovarski slikari. početak pismenosti i književnosti mnogih predstavnici grčka književnost: Homer.romani: Roman o Tristanu i Izoldi -hrvatska književnost: SREDNJO – VJEKOVNA KNJIŽEVNOST 5. mislim. najljepše je što se može reći za jednu knjigu. Plaut.pr. shvatio ono što. naime. Alkej. Prepoznati sebe u mreži nečijih osobnih sjećanja.. BILJEŽNICI.. UDŽBENIKU stilska formacija. (Europa) 8. mada na trenutke djeluje vrlo objektivno zapravo je jedna neizmjerno topla i višeslojna knjiga. Ovidije..

uzor: antička književnost .. djela na latinskom jeziku . Rousseau (Europa) . ljepota prirode). ponovno rođenje. (Europa) 16. Marulić. (Europa i Hrvatska) ROMANTIZAM 1800. A. ponovno okretanje religijskim temama. A. st. moralistično i didaktično (poučno) . . uzori u antičkoj književnosti . Katančić.predstavnici u Hrvatskoj: M. W. Lucić.oslobođenje od utjecaja Crkve. Menčetić.predstavnici: Moliere. Poe.. P. Držić. Marulić. I.predstavnici u Hrvatskoj: M.preporod. okrenutost ovozemaljskom životu (religijske teme zamjenjuje svjetovna tematika) . (Europa) 17. .. A. Calderon de la Barca.utjecaj filozofije racionalizma . Gundulić. Tasso.predstavnici: Voltaire.. (Italija) 15. J. M. A. (Europa) . Petrarca.knjiž..predstavnici: M. Frankopan.suprostavlja se klasicizmu .st..predstavnici: Dante.predstavnici u Hrvatskoj: I.. B.predstavnici: J.kičenost. Diderot.. Wordsworth. P. st.14. Šišgorić. (Europa) . pretjerivanje.st. K. Dž. K. opismeniti narod počeci pismenosti – Bašćanska ploča. st. K.. H. De Cervantes. Boccaccio (Italija) .naroda HUMANIZAM 13. mijenja se čovjekov način razmišljanja (život. refleksivnost (razmišljanje o smislu i prolaznosti života) .predstavnici u hrvatskoj: A.. Miošić. Goethe.. djelo mora biti: racionalno. W. (Europa) . Zrinski .utjecaj filozofije racionalizma.-16.oslanja se na maštu i . Relković. (Hrvatska) . . E. (Hrvatska) BAROK 16..u Hrvatskoj nastaju knj. cilj – obrazovati. M. Vučić..-18. de 37 . st. Shakespeare.. M. W.predstavnici:T. Vrančić. A. F. Francuska PROSVJETITELJSTVO 18. RENESANSA 14. st. Pierre Corneille.st..-1830. Š. Jean Racine KLASICIZAM 17. (Hrvatska) . Držić.

.. Stanko Vraz. Ivan Mažuranić PREDREALIZAM REALIZAM NATURALIZAM MODERNIZAM (MODERNA) KNJIŽEVNOST 20..-1860. ostvaren jedinstveni književni jezik i pravopis Lamartine. Petar Preradović. jezično ujedinjenje Hrvats. (Hrvatska) .predstavnici u Hrvatskoj: Ljudevit Gaj. 38 . svjetska bol) HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1830.želja za političkim ujedinjenjem svih Južnih Slavena. st..osjećaje (bijeg od stvarnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful