HRVATSKI NA MATURI, NIŽA RAZINA

1) BIBLIJA kao temeljna knjiga europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predviđeni programom) Biblija ili Sveto pismo je zbirka knjiga koju Hebreji i kršćani na svoj način smatraju svetim. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku – riječ božju. Značenje: biblija je spomenik poviesti čovječanstva i jedna od najstarijih knjiga. Nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Naziv: Samo ime biblija ima svoju povijest. BIBLOS je stara fenička luka, a Feničani su bili glavni posrednici u izvozu pisaćeg materijala. Zato je njihova trgovačka luka Biblos odredila u grčkom naziv knjige (he biblos), a ta biblia znači knjižice. Opseg i vrijeme nastanka: Biblija sadrži 46 knjiga Starog zavjeta i 27 Novog zavjeta, ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo,...), a k tome su i raznovremene, nastale između 1300. g. pr. Krista i 100. g. poslije Krista. Jezik: Većina knjiga Starog zavjeta napisana je hebrejskim, a Novi zavjet je napisan grčkim jezikom. Dijelovi Starog zavjeta: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci. Dijelovi Novog zavjeta: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice apostola, Apokalipsa. Prijevodi Biblije: I. SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMNAESTORICE (prijevod Starog zavjeta na grčki nastao 3./2. st. pr. Krista) II. VULGATA ili PRIJEVOD SV. JERONIMA (prijevod na latinski nastao između 383. i 406. g., na ovom se prijevodu temelje svi kasniji prijevodi) Naš prvi prevoditelj Biblije u cijelosti Matija Petar Katančić 1831. g. 2) Homer: ILIJADA (interpretacija) Homer – nema mnogo podataka o njegovom životu; pretpostavlja se da je bio slijep i pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. Sumnja se i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Svi dosadašnji istraživači mogu se podijeliti na pluraliste, koji govore o kolektivnom autorstvu i unitariste, koji govore o jednom stvaraocu. Pitanje autorstva tih epova u znanosti je poznato kao homersko pitanje. Ilijada – sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Ilij je drugi naziv za Troju. Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata, koji se u antici smatrao povijesnom činjenicom. Povod rata bila je Parisova otmica Menelajeve žene Helene. Pokretačka snaga djela je Ahilejova srdžba. U prvom pjevanju on je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Zato on odustaje od borbe i ostaje tome

1

dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Tada se vraća u borbu, ubija Hektora. Njegov otac, kralj Prijam dolazi moliti za sinovljevo tijelo. Ahilej se smiluje ožalošćenom ocu. Struktura epa: Ilijada je pisana u heksametrima (šestomjer: stih koji se sastoji od 6 stopa/ mjera), ima 24 pjevanja. HOMER: ILIJADA (ep) film «TROJA»

- naziv: ILIJ – drugi naziv za Troju 1. Vrijeme radnje: prije 3200 godina; Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata 2. Uvod: AGAMEMNON, kralj Mikene prisilio je grčka kraljevstva na savez, samo Tesalija nije pokorena. No, uskoro i ona pada jer se za Grke (Ahejce) bori Ahilej, najveći ratnik svih vremena. MENELAJ, njegov brat, kralj Sparte, želi mir s Trojom, najjačom silom u nastajanju. Ahilej prezire svoga kralja Agamemnona, te time prijeti uništenju saveza grčkih kraljevstva. 3. Povod ratu: Pariz, princ Troje, otima Helenu, Menelajevu ženu. 4. Likovi : Ahil, najveći grčki junak Agamemnon, kralj Mikene Menelaj, kralj Sparte (Agamemnonov brat) Prijam, kralj Troje Hektor i Paris, prinčevi Troje Briseida, Prijamova nećakinja, Apolonova (bog umjetnosti i ljepote) sluškinja Patroklo, Ahilov rođak Tetida, božica, Ahilejeva majka 4. Grčki bogovi: Had – gospodar podzemnog svijeta Zeus – vrhovni gospodar bogova i ljudi Hefest – bog vatre Hera – Zeusova sestra i žena Afrodita – boginja ženske Apolon – bog umjetnosti ljepote i ljubavi Artemida – bodinja lova Posejdon – bog mora Ares – bog rata Demetra – boginja Atena – boginja umjetnosti poljodjelstva

2

3) SOFOKLO: ANTIGONA (interpretacija) Sofoklo – uvodi u dramu trećeg glumca: napisao je 123 drame, od kojih je sačuvano samo 7. Najpoznatije su mu drame Kralj Edip, Antigona, Elektra. Antigona – Polinik i Eteoklo, dva brata glavne junakinje poginuli su boreći se na različitim stranama. Njihov ujak Kreont, sada vladar, odluči sahraniti Eteokla uz sve počasti, a zabranjuje pokopati Polinika kao izdajnika domovine. Antigona božje/moralne zakone stavlja ispred državnih, iako je Kreont za taj prekršaj odredio smrtnu kaznu. Njena sestra Izmena iz straha joj se odbija pridružiti. Kreont odluči kazniti Antigonu, ne vidjevši da je narod podržava. To mu pokušava reći i Hemon, njegov sin i Antigonin zaručnik. Kreont mijenja mišljenje tek dolaskom vrača Tiresija, no prekasno je: Antigona se ubila sama, zatim Hemon, te na kraju njegova majka i Kreontova žena, Euridika. Kreont ostaje živ, ali moralni pobjednik je Antigona. Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, odnos prema moralnim i božanskim zakonima, zbog čega je i danas aktualno. 4) SOFOKLO: ŠKRTAC (interpretacija) • Predstavnik rimske književnosti Tit Makcije Plaut – Najpoznatije njegove komedije su Škrtac ili Ćup(Aulularija), Hvalisavi vojnik, sužnji,… Škrtac - Starac Euklion čuva blago koje je našao u kućnom ognjištu, no svima se predstavlja kao siromah. Kćer Fedru želi udati za starog Megadora, a ona voli mladića Likonida. Mladićev sluga Strobil krade Euklionu novac…(Završetak komedije je izgubljen, no sve završava sretno: Euklion dobiva novac, a Fedra Likonida.) Glavni lik komedije je Euklion, koji je opisan kroz svoju osobinu škrtosti, opsjednut je novcem i ne uživa u njegovu trošenju nego gomilanju, te je u neprestanom strahu za taj novac, koji mu je jedini smisao života. Zbog novca zanemaruje kćer, grub je prema slugama, sumnjičav prema bližnjima. Temu o škrtom starcu od Plauta su preuzeli M. Držić (Skup) i Moliere (Škrtac). «ŠKRTAC»/ «AULULARIA» /»Komedija o ćupu» (interpretacija) U prologu Kućni Bog iznosi porijeklo blaga: siromašni starac Euklion pronašao je u svojoj kući ćup pun zlata. On ga ljubomorno skriva glumeći i dalje siromaha, iz straha da ga netko ne okrade. Njegovu kćer Fedru voli Likonid, ali i bogati susjed Megador. Euklion, naravno, smatra da je razlog njegovo blago i pokušava ga sakriti na sigurno.

3

Lucije. a ovaj mu iz zahvalnosti daje svoju kćer za ženu. zapis o darivanju zemljišta od strane kralja Zvonimira crkvici sv. Euklion je očajan. Povijesna važnost Bašćanske ploče je u tome što se na njoj prvi put na hrvatskom jeziku navodi riječ «hrvatski» uz ime jednog hrvatskog vladara – kralja Zvonimira (1075-1089). NEKE EPIZODE. interpretirati Kanconijer 4 . Ploča je pisana uglatom glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika ( u staroslavenski prodiru elementi hrvatskog jezika). DRŽIĆA I MOLIERA : EUKLION (PLAUT)  1) 2) 3) 4) 5) 6) SKUP (DRŽIĆ)  HARPAGON (MOLIERE)  NA PRVOM MJESTU IM JE NOVAC (opsjednuti su njime) NE TROŠE GA. Po uzoru na Plauta likove ŠKRTACA u svojim komedijama prikazju Marin Držić («Skup») i Moliere («Škrtac»). Svim tim komedijama su zajedničko: OSNOVNA RADNJA. te završava susretom Likonida i Strobila. Na ploči se nalazi i podatak da je opat Dobrovit zidao crkvu sa svoje devetoro braće. g. Komediji je izgubljen kraj. 6) Objasniti značenje Petrarkine poezije. To je zapisao otac Držiha. ŠKRCI U PLAUTA. prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil. Može se pretpostaviti da je Plaut razriješio svoju komediju tak što Likonid vraća Euklionu ćup.No. Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. pronađena je u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. LIKOVI ŠKRTACA. NEGO ČUVAJU OSTAJU BEZ NOVCA TO IH NE MIJENJA NEGO IZBEZUMLJUJE SREĆA VLASTITE DJECE IM JE SPOREDNA NE MIJENJAJU SVOJ ODNOS PREMA NOVCU 5) Poznavati tekst Bašćanske ploće te objasniti njenu važnost za hrvatsku kulturu Bašćanska ploča iz 1100. Likonidov sluga Strobil ukrade ćup želeći ostvariti vlastitu korist.

EED. Kanconijer po prvi put u povijesti lirske poezije predstavlja cjelovito djelo koje registrira unutarnji svijet jednog čovjeka.Francesco Petrarca(1304. a pisanje pjesama na Petrarcin način zove se petrarkizam.PAKAO Dante Alighieri(1265. ali on je stvorio novi tip pjesništva.) 5 . DEE. a drugi dio su dva terceta u kojima se obično donosi rješenje. CDE. u dvije ili tri rime: CDC. Prvi dio su dvije katrene u kojima se obično iznosi problem. CDC. D) Petrarkin stil Petrakrina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila (dolce stil nuovo) i trubadurske lirike. Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB. CDC. CDE. Mnogi od njih oponašaju i Petrarcin stil – koriste slične poredbe. te oni pate i liju suze. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (struktura) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jednistvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. DCD. B) Laura – simbol U liku Laure Petrarca je ostavio ne samo spomenik voljenoj ženi. koja se pred kraj Kanconijera sve više pretvara u nebesku. kao i njegov duhovni razvitak od čisto fizičkih do duhovnih stremljenja. ABBA. A) Struktura Zbirka se dijeli na dvije cjeline: a) pjesme ispjevane za Laurina života b) pjesme nastale nakon Laurine smrti Pjesme su raspoređene tako da pokažu kronološki tijek pjesnikove ljubavi. Oni u toj patnji uživaju jer im je nadahnuće za umjetničko stvaranje. uzvišenoj ženi koja je savršenstvo. već i trajni simbol težnje prema nedostižnoj ljepoti. E) Talijanski ili Petrarkin sonet se sastoji od dva dijela. 7) DANTE ALIGHIERI . metafore i pjesničke oblike. dok su tercine povezane različitim sistemima rimovanja. ABBA ili obgrljenom rimom). itd. ali pjesnicima ne uzvraća ljubav. ABAB ili alternirajućom rimom.EDE. C) petrarkizam Mnogim je piscima Petrarca bio pjesnički uzor. uglavnom soneta. pjesničkoj zbirci na talijanskom jeziku koja se sastoji od 366 pjesama.-1321.-1374) Danteov suvremenik Petrarca izrazio je duh novog doba u «Kanconijeru». Pisci uglavnom opjevavaju svoju ljubav prema prekrasnoj. CCD.

a posljednje 9 je kristalno. Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. fizike i povezao ga sa svojom sudbinom prognanika. jedinstvu svih ljudi. kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. domoljuba. Saturnovo. politike. Svaki dio ima 33 pjevanja. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. grizu i proganjaju srditi. spuštaju se u sedmi krug. 5. Pridjevom božanstvena htio se naglasiti uzvišeni sadržaj. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. svima razumljivim jezikom . Čistilište i raj. nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. književnosti. su licmjeri u 8. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. u drugom su samoubojice. Nakon 9. a sada neman u paklu. Sunčevo. Božanstvena komedija 1) Tumačenje naslova Prema srednjovjekovnoj poetici tako se nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. laskavci. Venerino. te ne puštaju Dantea. negdašnji kralj. U blatu močvare bijesno se tuku. odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor). pravdi i čovjekovoj zemaljskoj sreći. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. 2) Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temelj talijanskoga književnoga jezika. To su škrci i rasipnici. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. Jupiterovo. U 1. u 4. Marsovo. vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. bijesan lav i gladna mršava vučica. u 2. u 6. a završava sretno. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis. pjesnici se spuštaju niže. davno umrli rimski pjesnik. čistilište i raj. lažni savjetnici. gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. i sastoji se od 10 zlih jaruga. koje započinje tužno. pa zvijezda stajačica. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. vragovi i u 10. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. ali da izlaz vodi kroz pakao. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. u 3. dijela: Pakao. gdje su smješteni nasilnici. astronomije. Merkurovo. Udišući smrad. U svom najznačajnijem djelu Božanstvena komedija sakupio je cjelokupno znanje iz teologije. smionisti. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade. su svodnici i zavodnici. a udubinama dave se lijeni. krivotvoritelji. Presjekavši krug. lažni proroci. 3) Struktura djela «Božanstvena komedija» se sastoji od 3. mitologije. u 9. PAKAO Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. ali ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno. Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. U osmom krugu kažnjene su varalice. pravo čistilište i zemaljski raj. nekada bog bogatstva. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. vjernika. učenog čovjeka i zaljubljenika. 6 .Najveći talijanski nacionalni pjesnik koji svojim književnim djelima šalje čovječanstvu univerzalnu poruku o miru na zemlji. u peti krug.

romanci (Zimska priča. kćeri dvorskog savjetnika Polonija. priča o hirovima Fortune (sreće). autor brojnih tragedija (Hamlet. g. Hamlet – tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću.…). sluša njegov razgovor s majkom. njegova reakcija na strašni događaj nije mistična skrušenost i pesimizam. Kralj Lear. Renesansna načela življenja i umjetničkog stvaranja izvanredno su oživotvorena u svim njegovim djelima.) Boccaccio je napisao «Decameron» («knjiga deset dana»). hamlet uviđa da je Duh govorio istinu. te zbirke pjesama (Soneti). Shakespeare je najbolji tragičar u povijesti svjetske književnosti. već naprotiv – himna vitalnoj snazi mladosti i neuništivosti prijateljstva. Zato on zamišlja da se u jednoj crkvi sastalo sedam djevojaka i tri mladića. Machbeth. o brzim i duhovitim odgovorima. srednjovjekovlja i suvremenog doba. Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga. a bratovom ženom. potom ubija Polonija koji. No. Romeo i Julija). skriven iza zavjese. Na tri kralja.…). Da bi im brže prošlo vrijeme svatko od njih svaki dan treba ispričati jednu priču na temu koju zadaju «kralj» ili «kraljica» bezbrižnog skupa.. predstaviti što istinskije dušu suvremenog čovjeka. Henrik IV. engleski predstavnik. komedija (Ukroćena goropadnica..8) Giovanni Boccaccio . Richard III. 1) sadržaj Pisac započinje pripovijedanje realističnim opisom pošasti kuge u Firenci 1348. Nakon toga kraljević se oženio Hamletovom majkom. nego ga je ubio brat Klaudije. u svoja je mnogobrojna djela s velikim brojem likova nastojao unositi zbiljski život. Najprije se pravi ludim.…). koji sadrži stotinu novela zaokruženih jedinstvenim okvirom. Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu. predaja i legendi. Npr.-1375.. povijesnih drama (Richard II. o velikim i plemenitim djelima.HAMLET (interpretacija) 1) William Shakespeare. Stric ga odluči poslati u Englesku – u 7 .… 9) WILLIAM SHAKESPEARE .Decameron Giovanni Boccaccio (1313. a kralj i kraljica to ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. priče o tragičnim ljubavima. pa je za svoja djela preuzimao priče iz antike. veliki je pjesnik i dramatičar.

ljubav. vitez don Quijote. vitez na konju i perjanik na 8 . Kako svaki vitez treba svoga štitonošu.… kako to čine vitezovi u romanima koje je dugo čitao. Svijet koji pokazuje Hamlet je zao. Budući da su rečenice u romanima koje je čitao zbog biranog stila bile vrlo komplicirane. u dvojbi kako se boriti protiv zla. španjolski predstavnik. osjetljiv i plemenit. U prvom dijelu romana pratimo lik osiromašenoga plemića Alonsa. g. Na kraju svi pogibaju: Laert i Hamlet u dvoboju. Cervantes je svojim prvim novovjekim romanom označio prekretnicu u odnosu prema sukobu mašte i zbilje. Tako je Sancho postao don Quijoteovim perjanikom i njih su dvojica. Hamlet je. Problemi s kojima se čovjek suočava su: osveta. Naravno. mjesto u kojem se pojedinac teško snalazi. a drugi dio 1615. pun zapletenih odnosa. jadnik je trudeći se da shvati njihov smisao – poludio. a stric umire od uboda zatrovanog mača. ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. koje dokazuje da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao i njegovoj majci). U međuvremenu se Ofelija utopila.smrt. ubojstvo.… Dakle. preljub. Način koji odabire da bi ostvario svoj uzvišeni stil je viteška borba. i istuku. g. vlast. kraljica popije otrovano vino. Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu. tako je don Quijote uspio nagovoriti seljaka Sancha Panzu da stupi u njegovu službu obećavši mu upravljanje otokom koji će on. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se.. on ne odustaje od svojega nauma. Stoga njegove prve pustolovine ne završavaju dobro: ljudi mu se najprije smiju. manje strpljivi. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. Roman je objavljen u dva dijela: prvi dio 1605. uništiti nepravdu). svijet kako ga zamišlja don Quijote i svijet u kojem on živi nisu jednaki. autor je romana «Don Quijote» u kojem je glavni junak tragičan lik (jer je poludio: pomiješao je stvarnost i maštu). kao lik. 10) Interpretacija romana MIGUELA CERVANTESA “DON QUIJOTE” VRSTA DJELA: ROMAN (PARODIJA VITEŠKOG ROMANA) RAZDOBLJE: RENESANSA Miguel de Cervantes. ali i uzvišen (jer želi promijeniti svijet. prijateljstvo. a Laert (Ofelijin brat) se želi osvetiti Hamletu. Ipak. nepravde zatirati. jednom sigurno osvojiti. Kroz prvi dio pratimo pustolovine našega viteza koji je naumio u svijetu tegobe uklanjati. Taj stari plemić sa žarom čita viteške romane zbog čega je zanemario sve druge poslove. Na kraju shvaća svoju glupost i umire sa spoznajom o nemogućnosti promjene svijeta i o promašenosti svoga života. a neki ga od njih. a često I besmislene. Jedino svijetlo u njegovom životu prijateljstvo je s Horacijem. kojemu je prezime Quijanda ili Quesanda. krivice ispravljati. Hamlet govori o nama i našoj stvarnosti. brak.

pobijeđeni vitez mora slušati onoga viteza koji ga je pobijedio.zastupa idealistički pristup svijetu. duhovnost (želi ispraviti nepravdu. kao satirični roman. ali sada ih okolina doživljava na drugačiji način : pretvaraju se da vjeruju kako pred sobom imaju viteza injegova perjanika. kao humoristični roman. a vitez pobjednik od njega traži da se vrati kući I prestane sa svojim pustolovinama.učen čovjek. U drugom dijelu romana don Quijote i Sancho Panza nastavljaju sa svojim pustolovinama. vitez taj svijet doživljava kao da je stvaran I kao da u njemu živi. sklon promatranju svijeta iz perspective onoga o čemu je čitao . jer povijest romana u dašnjem smislu započinje stavljanjem u središte glavnog lika. viteški svijet . nego u razvoju. Svaka pustolovina završava na sličan način: premlaćivanjem don Quijotea. ponekad i njegova perjanika. što omogućuje produbljenu psihološku analizu. čovjek iz naroda neuk čovjek. sklon narodnom mudrovanju zastupa materijalistički pristup svijetu (želi zadovoljiti vlastite potrebe) REALIZAM Don Quijote je osamljeni pojedinac. kao pravi vitez. Roman se može čitati na različitim razinama: kao avanturistički roman. Tako je I don Quijote izazvan na dvoboj. Njihove pustolovine završavaju prevarom: po viteškom običaju. mašte . vraća se kući I tamo umire. Borba s vjetrenjačama . Njegove osobine dolaze do izražaja u suprotnosti prema drugim karakterima. plemić. Sancho dobiva vlastiti otok (zapravo selo).govori sa stajališta ludosti. gdje ih on zamišlja kao gorostase. dovode čarobnjake.…) pa on ne odustaje od svojih pustolovina. Prije njegove smrti Sancho Panza moli gad a zajedno krenu u daljnje pustolovine. krenuli u nove pustolovine (npr. Fabula je u ovome romanu čvrsto vezana uz karakterizaciju lika. zavist. GLAVNI LIKOVI: DON QUIJOTE . kao realistični roman u kojemu se opisuje društvo. Ipak. zaštititi nemoćne i kazniti zle IDEALIZAM SANCHO PANZA. Glavni likovi ujedno su simboli različitih ljudskih tipova i različitih staleža.Vitez tužnog lika.magarcu. U središtu romana je junakovaličnost koja nije prikazana statično. don Quijoteova mašta uvijek nalazi na objašnjenja za ono što im se događa (zli čarobnjaci. pojedinac koji je smješan i uzvišen istodobno. kao roman koji prati smješne zgode dvojice junaka.… Don Quijote je prvi moderni roman svjetske književnosti . da ih je zli čarobnjak pretvorio u gorostase). Don Quijote. sluša pobjednika. ali prije toga vraća mu se razum I vidi kakve je ludosti činio. njegov psihološki profil. pučanin. 9 . osobito prema njegovom pratiocu Sanchu Panzi. Iako ništa od toga nije stvarno. seljak.

moralist i teološkki pisac Njegovo STVARALAŠTVO PROŽIMAJU DVIJE TEMELNE ZNAČAJKE: kršćanstvo i domoljublje. ufanja i ljubavi. pripadnik humanizma i renesanse rođen je u Splitu. njegova nadgrobna ploča vrijedan je spomenik renesansne umjetnosti STVARALAŠTVO Marulić je bio široko obrazovani humanist. Frane na Obali. a zaziva pomoć od Boga) 2) De institutione bene viviendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca) niz prizora iz života svetaca.-1524. biblijskih osoba i crkvenih otaca koja Maruliću služe kao primjer za praktičnu pouku uzornome kršćanskom životu. u plemićkoj obitelji ugledna i bogata obitelj (otac je obavljao poslove u gradskoj upravi. (Za građu koristi niz događaja iz Davidova života opisanih u Starome zavjetu. Stoga je u njima fabula. uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadržaj preuzet.). u invokaciji Marulić se odriče antičke inspirtacije. ep se sastoji od 14 knjiga ispjevanih u heksametrima. nego koristiti mu poukom. On je pisac kojemu nije namjera razonoditi čitatelja. imali su posjede u bližoj i daljoj gradskoj okolici) nakon školovanja u humanističkoj školi u Splitu otišao je na sveučilište u Padovu gdje se osposobio za službu u pravnim poslovima nakon povratka u Split obavljao je bilježničke poslove pokopan je u crkvi sv.11) OPIŠI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MARKA MARULIĆA I MARINA DRŽIĆA MARKO MARULIĆ (Split. 10 . Marulić piše djela religiozno-moralističkog sadržaja jer smatra da je jedini siguran temelj za život KRŠĆANSKI MORAL. 1450. Ovo je djelo temelj Marulićeve moralne teologije. vrsni poznavalac kršćanske tradicije i literature. obično iz svakodnevnoga života.  MARULIĆEVA DJELA NA LATINSKOM JEZIKU 1) Najveće Marulićevo latinsko pjevačko djelo je ep Davidijada. zapravo alegorija i njome se donosi moralno-religiozna pouka. ovim je djelom stekao svjetsku slavu 3) Evangelistarium (Evanđelistar) – građa je raspoređena u 7 knjiga prema kršćanskim temeljnim načelima vjere.Stoga u svojim djelimadaje praktične upute za kršćanski život. 4) Quinquaginta parabolae/Pedeset priča – zbirka priča sastavljena po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama. prije svake knjige nalazi se sadržaj u prozi.

U djelu se donosi kršćanska pouka: ističe se vrlina kreposti i poštenja. Arkulin. časnoj ženi. MARULIĆEVA DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU 1) JUDITA – njegovo najznačajnije djelo. duhovne.. ali ukazuje ina zlo do kojega dovodi moralna pokvarenost.)  MARIN DRŽIĆ (1508. 3) moralno-didaktične pjesme koje se bave različitim temama (satirične. kojimje zaslužio naziv «oca hrvatske književnosti» 2) Suzana – spjev biblijske građe. Na taj način nastaje zaplet u kojem se isprepliću dva svijeta: izmišljeni svijet vila i mitoloških bića te realni svijet. 3) SKUP je prerada Plautove komedije Aulularia. o čijem postojanju postoji podatak u prologu Dunda Maroja. napisan poput Judite. U ovoj komediji Držić ismijava dubrovačku škrtost stavljajući u središte komedije motiv “trezora”. Džuho Krpeta i Pjerin. koje je starcu Skupu važnije od svega. blaga. 2) DUNDO MAROJE –napoznatija Držićeva komedija. koju su pokušali napastovati dvojica staraca. 11 . ali samo u osnovnom zapletu. st. a kada im to nije uspjelo. I ukazuje na ljudske mane I poroke (npr... U komediji se prikazuje Držićev renesansni svjetonazor u liku sluge Pometa te negativan stav prema dubrovačkoj vlasteli. 4) POMET je izgubljena komedija Marina Držića.-1567. Ključ za njezino razumijevanje predstavlja prolog negromanta Dugog Nosa u kojemu se objašnjava postanak ljudi nahvao i njihovo miješanje s ljudima nazbilj.5) Poslanica papi Hadrijanu VI.) komediograf rođen u Dubrovniku podrijetlom je iz pučanske trgovačke obitelji u Sienni je boravio kao studentski rektor i upoznao suvremeno talijansko kazalište po povratku u Dubrovnik piše komedije u kojima slika dubrovački život 16. Šktrost) potkraj života šalje urotnička pisma toskanskome vladaru u kojima ga poziva za pomoć u svrgavanju dubrovačke vlastele s vlasti STVARALAŠTVO 1) Pastorale – u idilični svijet pastorale Držić uvodi nove likove: seljake iz dubrovačkog zaleđa koji se zaljubljuju u vile i u središtu su smješnih prizora zbog svojeg govora. To je priča o Suzani. nepravedno su je oklevetali. načina razmišljanja i navika. 5) Ostale komedije: Tripče de Utolče (Mande).

Holoferno priređuje veliku gozbu.a Judita ide k svojima u Jeruzalem. 12 .a on traži još 5 dana prije nego li potpiše kapitulaciju.koji mu se jedini odupiru. Holoforno se izvali na krevet i zaspi.zavladao je strah jer se boje da im Holoferno ne sruši Jeruzalem.Među Židovima. Judita se moli Bogu da izbavi grad iz pogibli.Skida udovičku odjeću i odijeva najljepše haljine.pjevanje-Holoferno opkoljava Betuliju.govoreći da će spasiti grad.Ubrzo Holofernovi vojnici počinju opsjedati grad.Holoferno bijesni zbog Ahiorovih riječi.Judita uzima njegov mač i odsiječe mu glavu.pjevanje-u Jeruzalemu zavlada strah.U tom kritičnom trenutku pojavljuje se mlada i bogobojazna žena.Susjednim narodima šalje glasnike tražeći od njih da mu se pokore.Ahior je primljen blagonaklono. građu je uzeo iz biblije.Pokorio je Mezopotamiju i Siriju.pjevanje-Nabukodonozor šalje Holoferna svojskom da osvoji čitav svijet.što kod Nabukodonosora izaziva provalu bijesa.koja je trajala 4 dana.odlučio je zavladati svijetom.U pratnji služavke Abre napušta grad.a motiv je biblijski.koji odmah počinje spremati vojsku. stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa rimom AA.BB. Opisuju se brojni i uspješni Hloformovi pohodi.Judita i sluškinja Abra vrate se u Betuliju noseći u torbi Holofornovu glavu. pisana je na narodnomjeziku-jezik splitske čakavštine. tema epa je nacionalno –rodoljubna.Betuljani napadaju Asirce koji panično bez vođe bježe.a nakon divlje pijanke.udovica Judita.asirski vladar Nabukodonozor se nalazi na vrhuncu svoje moći.On poziva svog vjernog vojskovođu Holoferna.te je stanje u gradu iz dana u dan sve teže.pjevanje-Holoferno je poželio lijepu Juditu.JUDITA JUDITA-prvi umjetnički spjev na hrvatskom jeziku.a vrhovnici betulijski njemu u čast priređuju gozbu. VI.Građani dolaze do kralja Ozije tražeći predaju.Odvode je pred Holoforna koji ostaje zadivljen njenom ljepotom.Asirskim stražarima govori kako im je došla otkriti kako će osvojiti grad bez velikog napora i gubitka ljudi.Vijest da mu se odupiru veoma ga uzruja te želi saznati nešto više o njima.O Židovima mu govori Ahior i kaže da se oni ne mogu pobijediti sve dok su vjerni svome svemogućemu Bogu.te invokacijom –zazivom Bogu-u kojem pjesnik moli za pomoć pri pisanju djela LIKOVI: JUDITA HOLOFERNO ABRA OZIJA AHIOR -prostor radnje:Judeja-Betulija Judita je židovska udovica koja je ubila asirskog vojskovođu Holoferna i spasila rodni grad Betuliju. III.te opijen uspjehom.pjevanje-Holofornova vojska nagnana je u bijeg.Ona kori sugrađane zbog malodušja i sumnje u Božju pomoć. I.a kad pijan zaspi ona mu odreže glavu i postavi na grad. počinje najavom teme.te ju postavila na gradske zidine.Poklisari se vraćaju neobavljena posla. Holoferno protjeruje Ahiora Židovima u grad Betuliju.Marulić ovim djelom želi uliti nadu u mogućnost otpora i spasa od Turaka. Nakon pobjede nad medijskim kraljem Arfaksatom.jer im je zatvoren i dotok vode.pjevanje-pozva je na večeru.prijeteći mu da će ga pogubiti zajedno sa stanovnicima. IV. ep je komponiran u 6 pjevanja(libra).12) MARKO MARULIĆ . II. V.

Laurinoj sluškinji. snalažljivi. S Marojem dolazi i njegov sluga Bokčilo koji uvijek gunđa jer bi stalno jeo i pio. ali nesposobni i intelektualno bezizražajni. a škrti Maroje mu to ne dopušta.nije se više udavala. duhoviti. a Maro se vraća zarućnici Peri kojoj je umrla teta u Dubrovniku ostavivši joj nasljedstvo. Narod slavi Juditu. (Po Držiću. to je dubrovačka vlastela). mudre.doživjela je starost od 105 godina.Nakon njene smrti narod ju je oplakivao 7 dana. ljubav i – novac. sebični ili razvratni. Pomet – tipičan renesansni čovjek: jedini «čovjek nazbilj» u komediji je Pomet – sluga. Maro troši novac ispunjajući sve Laurine skupe prohtjeve. ali tipičan renesansni čovjek koji ističe da je uzalud i pamet i talent i hrabrost i obrazovanje ako pojedinac nije virtuoz koji će svojom spretnošću i inteligencijom okrenuti sreću u svoju korist. zle). razumne) i «ljude nahvao» (loše.jer zahvaljujući njoj nije bilo ratova. komedija ilustrira bitnu problematiku vezanu za život. piće. oni se međusobno sukobljavaju u svakodnevnici kako će se sukobiti i u komediji. a umjesto toga troši očeve dukate na kurtizanu Lauru.Poštovana i cijenjena.  13) MARIN DRŽIĆ – DUNDO MAROJE najslavnije djelo Marina Držića prvi put dramu izvodi Pomet –družina u dubrovačkoj vjećnici 1551. a njegov sluga Popiva se udvara Petrunjeli. A sreća su užici – jelo. inteligentni i sposobni. U nastojanju da sina vrati kući Maroju pomaže Pomet.Živjela je 105 godina.(hedonizam)  13 . Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama. rastrošni. «Ljudi nazbilj» su bistri. poetiku.komedija započinje Prologom negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući svijetom u Starim Indijama sreo «ljude nazbilj» (prave ljude: tihe. Maroje plaća Marine dugove.g. Kombol): Pomet dobiva Petrunjelu.Opisuju se događaji koji su uslijedili nakon odlaska Holofernove vojske. ništavne. sluga uge Tudeška. Sve završava sretno prema Pometovoj zamisli (peti čin je ostao nedovršen. filozofiju i stil svoga autora «Dundo Maroje» . «Ljudi nahvao « su pohlepni. njemačkog plemića koji je također zaljubljen u Lauru. Laura (za koju se otkriva da je Mandaljena – kći njemačkog plemića) Uga Tudeška.ženu čija je vjera spasila njihov grad. Sadržaj: Dundo Maroje dolazi u Rim u potrazi za sinom Marom koji je trebao trgovati.te opisuje se i dolazak pape koji je došao vidjeti Juditu. ali ga je dopunio M.Ona se vratila kući iz Jeruzalema i nakon smrti prvog muža.

smišlja način kako da Maro prevari oca . ljut na Maroja jer mu uskraćuje najveće životne užitke: jelo i piće .vesela dubrovačka djevojka. a potom Pometovo .pohlepna. uživa u gomilanju novca . zemlja na kraju svijeta 14 .inteligentan. odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popivino udvaranje (jer je logično da bude sa slugom ljubavnika svoje gospodarice). ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu POMET  Velike Indije – zemlja magije i čudesa. krzno) KARAKTERIZACIJA . odjeći). ne razmišlja o budućnosti .bogati plemić.lukav i pokvaren.GOSPODARI MAROJE MARO LAURA LIKOVI GOSPODARA I SLUGU KARAKTERIZACIJA SLUGE . smišlja način da pomogne svom gospodaru (da bi i sam imao lagodniji život). lakomislen. štedi na svemu (jelu. kao jedini PETRUNJELA način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti (nakit. Indija ili Pakistan Nove Indije – novootkriveni kontinent Stare Indije – raj zemaljski.rasipni mladić koji POPIVA troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav. prema srednjovjekovnim kartama – današnji Pakistan Male Indije – po srednjovjekovnom vjerovanju -zemlja u kojoj su nekad živjeli patuljci i borili se sa ždralovima.škrti starac koji BOKČILO dolazi u Rim spasiti novac.nezadovoljnik i gunđalo. hedonist – želi uživati u životu i životnim radostima (osobito u jelu i piću) UGO TUDEŠAK . piću.

stih je dvanesterac. neprolaznom .bol.motivi su iz prirode konkretno proljeća koje je ovdje personificirano.¸To su bili Šiško Menčetić. ljepotu vile .djelom hrvatske renesansne poezije.u prikazivnju ljepote služi se usporedbama koje u velikoj mjeri podsjećaju na usporedbe uzete iz narodne pjesme . Džore Držić. te nastojanjima da preko umjetničkog dijela ostave spomenik ljubavi). Hanibal Lucić. prirode i umjetnosti u širokom smislu 3) strofe su od 8 stihova. Jur nijedna na svit vila (interpertacija) . Na kraju moli Boga da je sačuva od prolaznosti i smrti. stoljećakoja se zalaže za povratak izvornome Petrarki.pjesik je opsednut fizičkom ljepotom koja ga podsjeća na nešto nestvarno. a znaći buđenje prirode = buđenje ljubavi . Džore Držić Mnogi su hrvatski pjesnici toga doba pisali po uzoru na Petrarcu (o ljubavi prema prelijepim gospama koje im tu ljubav ne uzvraćaju.pjesnik želi da ovu ljepotu učini vječnom. te ih nazivamo hrvatskim petrarkistima. Lucićeva pjesma Jur ni jedna na svit vila smatraq se remek.14) Interpretirati liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lučić. Šiško Menčetić. a rima dvostruka . a to spaja s narodnom tradicijom. a stihovi su osmerci Lirika Šiška Menčetića Prvi pogled (pjesma) . Mavro Vetranović.renesansna obilježja ove pjesme možemo zamjetiti u sljedećem 1) opis stvarne ovozemaljske ljepote 2) divljenje ljepoti kao općoj ljepoti života. o svojoj patnji i nemoći da savladavaju osjećaje. Lirska poezija Hanibala Lucića Lucićev kanconijer Pisni ljuvene sadrži 22 pjesme u kojima pjesnik slavi žensku ljepotu I pjeva o neuzvraćenoj ljubavi. U njima se vidi odmak od lirske poezije naših prvih petrarkista jer Lucić piše u duhu novije talijanske lirike 16. Hanibal Lucić u svojoj pjesmi Jur nijedna na svit vila nabraja detalje ljepote voljene žene i kako ta ljepota utječe na druge. tuga i čežnja nastaju u trenutku kad njegova gospođa odlazi .i u pjesništu i u slikarstu ženska ljepota se vrlo često prikazuje što potvrđuje da u vrijeme renesansne umjetnosti ističu sve ljepote zemaljskog života Džore Držić 15 .tipična petrarkistička pjesma u kojoj pjesnik svoju gospođu opisuje kao vilu .

-1638. Najpoznatije pjesme iz zbornika su: Leute moj.starinski običaj: svake se godine svetkuje sloboda i tada se vjenčaju djevojka i mladić za koje suci izreknu da su najljepši i najplemenitiji par.najstariji lirski zbornik hrvatske svjetovne lirike čiji je zapisivač dubrovački plemić Nikša Ranjina. U njegovoj poeziji su motivi smrti i prolaznosti. postao svećenik i živi u Dubrovniku. sam Lero to spriječava čudesnim znamenjem: gasi vatru u žrtveniku I zatrese tlo crkve. školovao se u Dubrovniku.Kulminacija zapleta: Sve je spremno za to neprilično vjenčanje u hramu boga Lera (dubrovački bog ljubavi. narod slavi njihovo vjenčanje I svetkovinu slobode. U njemu je 820 ljubavnih pjesama u kojim se veliča tjelesna i duhovna ljepota voljene drage. svi božici na otlar prinose darove I pjevaju himnu slobodi (poznati stihovi: O lijepa. Svoja mladenačka djela nazvao je “porodom od tmnine” i nije ih želio objaviti. dok su bili mnogobošci). Odiljam se 15) Opisati stvaralački život Ivana Gundulića i interpretirati njegova djela Suze sina razmetnoga i Dubravka IVAN GUNDULIĆ (1589. o draga slobodo/dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…) .) rodio se u uglednoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji završio je humanističku naobrazbu u Dubrovniku pokopan je u franjevačkoj crkvi Male braće na Stradunu Književni rad započeo je ljubavnim pjesmama I melodramama. . Dž.rođen u Dubrovniku u građanskoj obitelji.Mitološko-pastoralni sadržaj Gundulićeve drame ima alegorijsko značenje: Mjesto radnje: Dubrava – Dubrovnik 16 .Držić i dr. pastorala “Dubravka” i ep “Osman”. . Njegova najznačajnija djela nazvao je “porod od svjetlosti”: religiozna poema “Suze sina razmetnoga”. u njima seobraća voljenoj osobi slaveći njezinu ljepotu i duhovne vrijednosti. pagansko vrijeme sreće i blagostanja . Pjesme mu se nalaze u Zborniku Nikše Ranjine i uglavnom su ljubavne.Rasplet: Dubravka se vjenča s Miljenkom. Djevojka hoda po zelenoj travi. studirao u Italiji.Menčetić. Zbornik Nikše Ranjine ili Dubrovački kanconijer. Dijana i Armida. DUBRAVKA -pastoralna dramska vrsta vrijeme: idealna prošlost. većinom anonimni pjesnici. No.. Draža je od zlata. Najpoznatije pjesme: Grem si.Dramski zaplet: Bogati i ružni Grdan podmiti suce želeći da se Dubravka njime vjenča . Odiljam se..Vjerojatno ih je većinu uništio. grem. Napisao je i prvu pastoralu Radmio i Ljubimir. Prozerpina ugrabljena. mitsko. pa je začetnik pastoralne dramske književnosti u Hrvatskoj. Ostale su sačuvane 4 melodrame: Arijadna. Najznačajniji pjesnici koji se u njemu javljaju su Š.

slavonski (Slavonija) – utječu jedan na drugi (osobito dubrovački. kićeni barokni stil) . a govori o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja.POUČNA DJELA S NABOŽNOM TEMATIKOM : Ana Katarina Zrinski . … Struktura teksta i kompozicija: 3 čina (činjenja) koji su podijeljeni na 9-10 prizora (skazanja). jer se govori o grješniku koji se plačući kaje. Skrušenje. a on ga prima u svoje okrilje. Jeljenka.Putni tovariš. na ostale). poučna 17) OBJASNI TEMATSKU SPECIFIČNOST HRVATSKOG PROSVJETITELJSTVA 17 . Petar Zrinski: Opsada Sigeta (dominantna književna vrsta je povijesni ep) . ozaljski (Banska Hrvatska). Sporedni likovi: satiri (mitološka bića: pola ljudi – pola životinje): Vuk. kontrasti. Obilježja Gundulićeva stila su brojne metafore.EP : Ivan Gundulić: Osman. a u ostalim religiozno-poučna ŽANROVSKA . ali slabo . Ivan Bunić Vučić – Mandaljena pokornica. Juraj Habdelić: Zercalo Marijansko ( u kajkavsskom krugu prevladavaju djela poučnog sadržaja) . Završno pomirenje razmetnog sina s ocem označava i pomirenje s Bogom.Pastirica Dubravka: symbol dubrovačke slobode i vlasti Pastir miljenko: symbol dubrovačkog plemstva Pastir Grdan: symbol obogaćenog sloja ljudi (dubrovačkog građanstva) koji se žele domoći vlasti ženidbom s plemkinjama. koji je najnapredniji. Junije Palmotić: Pavlimir (melodrama) TEMATSKA . tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka GEOGRAFSKA . poredbe. Stih i strofa: prevladavaju osmerci i dvanaesterci kojima se sugerira obični govor (proza) Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (poema) Tema djela preuzeta je iz Lukina evanđelja. Gorštak. vrhunac i rasplet. kajkavski (Banska Hrvatska). refleksije o prolaznosti života.Pavlinski zbornik (rukopisni zbornik kajkavskih liturgijskih tekstova i crkvenih pjesama).RELIGIOZNA POEMA (Dubrovnik) : Ivan Gundulić – Suze sina razmetnoga. Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandaljene pokornice (tema zajednička: Sagrješenje i pokajanje grješnika. činu javljaju se zaplet.4 samostalna regionalna književna kruga: dubrovački (Dubrovnik i Dalmacija). Djelo je religijska barokna poema koja se naziva i plačem.u dubrovačkom prevladavaju naglašeno umjetnička barokna književna djela.ljubavna. povijesna.DRAMA : Ivan Gundulić : Dubravka (pastorala). Poema ima tri dijela (plača): Sagrješenje. To je alegorijska poruka svima koji su skrenuli s pravog puta u protestantizam da se mogu vratiti u krilo Crkve i da će im biti oprošteno. tek u 3. Spoznanje.… 16) Objasniti geografsku.

pisci pišu latinskim jezikom i slijede klasicističku poetiku. mijenjanje starih običaja i buđenje narodne svijesti.st. komediograf (komedije: Matijaš grabancijaš dijak. pa se književnim djelima želi prosvijetliti narod.kajkavske pjesmarice i drame . frančezarije 2) Dalmacija Književnici slijede pučko-prosvjetiteljsku poetiku. školstvo je još bilo pod nazorom isusovaca i pavlina (1773.Trajanje: 18. U to doba u Hrvatskoj je bilo malo učenih i pismenih ljudi. želi unaprijediti život Slavonaca) Antun Kanižlić – Sveta Rožalija (slijedi barokne religiozne poeme) Matija Petar Katančić -Jesenji plodovi (zbirka pjesama na latinskom i hrvatskom). Slavonija. te prevodi Bibliju na hrvatski jezik 4) Književnost sjeverne Hrvatske . stoljeće 2. 18 . slavonsku i književnost sjeverne Hrvatske 1) Dubrovačka književnost U 18.možemo je podijeliti na dubrovačku. Dalmacija. tzv. Književnost prosvjetiteljstva . cilj im je opći napredak i obrazovanje naroda. . Predstavnici: Filip Grabovac –Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga (tužno pjeva o položaju Dalmacije) Andrija Kačić Miošić – Razgovori ugodni naroda slovinskoga (otkriva narodnu povijest) 3) Slavonska književnost Piše se prosvjetiteljsko. Značajke: Književnost u ovom razdoblju ima moralno-didaktički karakter. 5.prevode se i Molierove komedije.pučka književnost u kojoj se susrećemo sa baroknom.obilježava je raznolikost stilova i regionalna obilježenost . dalmatinsku. Predstavnici: Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (deseterci. ova književnost vezana je za rad akademija. uviđa se značenje prosvjete i kulture. Regije: Dubrovnik. Predstavnici: Rajmundo Kunić – prepjevao Ilijadu na latinski Brno Zamanja – prepjevao Odiseju na latinski Đuro Ferić – piše basne na linskom i hrvatskom j. ukida se isusovački red i država preuzima školstvo). Diogeneš – u njima razotkriva mane i poroke zagrebačke gradske sredine. Naši književnici žele odgojno i poučno djelovati. klasicističkom i predromantičarskom poetikom. te ističe odgojno-prosvjetiteljske namjere. sjeverna Hrvatska 3.najpoznatiji predstavnik: Tituš Brezovački.

Tako je 1835. st. uglazbio Josip Runjanin. 19 . On piše oproštajna pisma. No. polovici 18.u 1.Književna djela nastala u hrvatskoj u 18.nastaju I prosvjetiteljska djela poučnog sadržaja . a 1891. Lotta je zaručena za Alberta. Werther samoubojstvom kažnjava prvenstveno sebe. Cijela njena obitelj obasipa Werthera pažnjom i simpatijama.javljaju se I klasicistička djela pisana po uzoru na antičke pisce . U tom razdoblju gotovo istovremeno postoji nekoliko različitih poetika: . Werther je pokuša zaboraviti. st. Martija Antun Reljković : Satir iliti divji čovik PROSVJETITELJSKA DRAMA: Tituš brezovački: Matijaš grabancijaš dijak KLASICISTIČKA POEZIJA: Matija Petar Katančić: Jesenji plodovi 18) INTERPRETIRATI: JOHANNWOLFGANG GOETHE – PATNJE MLADOG WERTHERA Patnje mladog Werthera – roman je pisan u epistolarnoj formi (u obliku pisama prijatelju) koji prikazuje hipersenzibilnog. No. posuđuje Albertove pištolje i ubije se. koja mu se ukazuje kao anđeo milosrđa. maštanju sklonog i umjetnički nastrojenog pojedinca koji uživa u prirodi. posjećuje ih. ne poštuje društvene konvencije. Saznaje da su se Lotta i Albert vjenčali. još uvijek nastaju djela koja nose barokna obilježja . 19) OBJASNITI ULOGU LIRIKE U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU I INTERPRETIRATI LIRIKU PETRA PRERADOVIĆA Lirika U prvom desetljeću hrvatskog narodnog preporoda osobito su značajne budnice – domoljubne lirske pjesme koje su budile nacionalnu svijest u Hrvata. sve je beznadno. a zbog nesretne ljubavi život završava samoubojstvom. odlazi poslom u drugi grad. nemaju zajedničke osobine po kojima bismo ih mogli svrstati u jedinstvenu književnu epohu. Werther se na prvi pogled beznadno zaljubi u Lottu. ponovo dolazi. no Lotta ga moli da više ne dolazi. koji je postao uzorom Getheovih suvremenika.potkraj razdoblja javljaju se djela predromantičarskog sadržaja TEMATIKA PROSVJETITELJSKA EPIKA: Andrija Kačić Miošić : razgovor ugodni naroda slovinskoga. Werther je tipičan romantičarski lik ispunjen «svjetskim bolom». u Danici objavljena pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina koju je 1846. svojom mlađom braćom i sestrama. želi slobodu. Opteretivši ih krivicom. okružena dječicom. promijeniti svoj život. prihvaćena je za hrvatsku himnu.

Ljudevit Vukotinović. Pjesma Putnik alegorijska je pjesma pjesnikova lutanja kroz tuđinu koja mu nije dala utočište i sreću. Godine 1830. S obzirom na tematske preokupacije uobičajeno je njegovu poeziju dijeliti na tri kruga: DOMOLJUBNU – pjesme Jezik roda moga i Rodu o jeziku u kojima on iznosi svoju ljubav prema materinjem jeziku te misao da je jezik oznaka čovjekove nacionalnosti I individualnosti. LJUBAVNU – U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik govori o ljubavi kao načelu svoga života koje ga vodi i usmjerava. Osim domoljubne lirike nastaje i ljubavna (Stanko Vraz. Demeter). o Iza pojave Đulabija nastala je gotovo poplava ljubavne lirike. Iz budničko-davorijaške poezije izdvaja se Mihanovićeva Hrvatska domovina kao najznačajnija lirska pjesma preporodne lirike. i to domoljubno. jer je sreća I smisao jedino u domovini. posebno se ističe PRERADOVIĆEVA lirika. Petar Preradović) i satirična lirika (Vraz). a osnovna crta poezije – domoljublje o Najčešći oblici bili su budnice i davorije.Pjesništvo Preporodno razdoblje hrvatske književnosti ponajprije afirmira lirsko pjesništvo. prvom budnicom smatra se Gajeva pjesma Horvatov sloga i zjedinjenje "Još Hrvatska ni propala" je hrvatska domoljubna budnica koju je napisao Ljudevit Gaj i uglazbio Ferdo Livadić 1833. Vukotinović. a od čisto zemaljske i tjelesne postala je nebeska i duhovna. REFLEKSIVNU – pjesma Ljudsko srce govori o trajnom ljudskom nemiru i želji da postigne što više. 20) OBJASNITI ZNAČENJE GAJEVE PRAVOPISNE REFORME U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOG JEZIKA Najznačajnije ostvarenje hrvatskog narodnog preporoda je jedinstveni hrvatski jezik u čiju osnovu ulazi štokavsko narječje. o Najpoznatiji pisci bili su ilirci.Budnice i davorije zauzimaju središnje mjesto u preporodnom lirici (Gaj. a da bez jezika čovjek nema identitet. Ljudevit Gaj izdaje “Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja” u kojoj iznosi viziju grafijske reforme predlažući za palatale znakove: 20 . LIRIKA PETRA PRERADOVIĆA Preradovićev lirski opus je prilično velik i raznolik. godine.

55) središnja ličnost svoga vremena (protorealizam = Šenoino doba) prvi hrvatski romantičar i prvi hrvatski realist najhrvatskiji pisac Hrvatske (mnogo je pisao o hrvatstvu) najzagrebačkiji pisac (često piše o Zagrebu) najznačajniji predstavnik građanstva stvorio je hrvatsku čitateljsku publiku («Prijan Lovro») urednik časopisa «Vijenac» (koji počinje izlaziti 1869. Š.lirske. Romani «Zlatarovo zlato» «Diogeneš» «Čuvaj se senjske ruke» «Seljačka buna» «Kletva» (nedovršena. Ž. do kraja života) najveću slavu donijeli su mu povijesni romani bio je ravnatelj i dramaturg zagrebačkog kazališta DJELA: 1. Feljtoni iz zagrebačkog života . «Prosjak Luka». nj (sa zarezom na j umjesto točke) te prihvaća poljsko ć. a umjesto ranijih jednoslovnika d. Šenoa je urednik od 1874. povjestice 2. dovršio ju je Josip Eugen Tomić) 21 .C. Ilijina oporuka». epigrami. n odlučuje se za dj. lj. Gaj u Danici objavljuje članak Pravopisz u kojem tildu mijenja u kvačicu uvodeći Č. z ( tilda) Godine 1835. «Karanfil s pjesnikova groba». OBJASNITI NJEGOVU ULOGU U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 19. ST. d. g. šaljive. gj. njemačko-češkog porijekla (biografija u čitanci. Pripovijetke iz prošlosti i suvremenog života «Prijan Lovro». Karanfilčeva ljubovca» 4. n. l. 21) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS IVANA MAŽURANIĆA I INTERPRETIRATI NJEGOVO DJELO 22) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS AUGUSTA ŠENOE. «Branka». l. s.) rođen u Zagrebu.«Zagrebulje» 3. d. Lirsko – epske pjesme . g. TE INTERPRETIRATI DJELO ZLATAROVO ZLATO AUGUST ŠENOA (1838.. epske pjesme. «Mladi gospodin». prigodnice. str.-1881.

) prvi je put upotrijebio riječ realizam. slavenska. te opise hrvatske prošlosti zasniva na povijesnim činjenicama (proučava povijest i dokumente) 23) INTERPRETIRATI: HONORE DE BALZAC –OTAC GORIOT «OTAC GORIOT» ¸ Teme: Naličje života visokog pariškog društva (ljudske drame malog svijeta za vrijeme raspadanja feudalnog društva. treba poučavati i slikati hrvatsku stvarnost/ uzimati teme iz života.5. U programatskom članku «Naša književnost» (1865. tajanstvena.prvi hrvatski romantik i prvi hrvatski realist U Šenoinim djelima imamo romantičarske i realistične elemente: a) fabula je romantična. Motivi: društveni uspon bezumna očinska ljubav zločin izopačenost društva Problemi: ljubav mržnja novac kao smisao života traženje životne sreće 22 . uzima teme iz suvremenog života. Književne i kazališne kritike U kritici «O hrvatskom kazalištu» (1865. pojavljuje se spletkar. te uspinjanje kapitalizma).stvorio zagrebačku čitateljsku publiku . pripovijetke iz suvremenog života .) definirao je poglede o tome kakva treba biti hrvatska knjiženost: hrvatska. nacionalna.jedan od prvih kritičara naše književnosti koji zagovara realizam .. uzbudljiva. umjetnički vrijedna. ekonomsko i političko podizanje naroda).. napeta. ŠENOINA NAJVEĆA ULOGA .tvorac našeg povijesnog romana (Zlatarovo zlato) ..začetnik realistične novele. utilitaristička (mora biti sredstvo za kulturno. uvijek se javlja ljubav na prvi pogled (publika je na to bila naučena čitajući njemačke romantičarske pisce) b) likovi i opisi sredine su realistični.

stil. Sonja Marmeladova. ♦♦♦Gospođa Vauquer je slika pansiona. Nakon toga zapada u duševnu i moralnu krizu. socijalni) prikaz grada i njegove mračne atmosfere temelj fabule: zločin prevladava klasna određenost karaktera. Pansion gđe Vauquer propada. raspleti). moralni.. žrtva vlastite obitelji. bivši student i osamljenik. njen otac. zapleti. tragedijom i smrću. Tri fabule – tri glavna lika: Goriot Eugene Rastignac Vautrin ♦♦♦ Roman govori o sukobu čovjeka s okolinom i samim sobom. a Goriotova smrt predstavlja kraj duge agonije sitnog kapitala i skromnog obrta. Svirdigajev (ubio ženu. Roman završava raspadom. pa čak i «krv po savjesti»: ubija staru lihvaricu i ostvaruje svoju teoriju. motivacijski sustav. Raskoljnikov je propatio svoju kaznu prije odlaska u Sibir. kao što je i pansion ogledalo njene ličnosti. nije ga pekla savjest) Raskoljnikov sebe osuđuje kao uš 25) INTERPRETIRATI: ANTE KOVAČIĆ – U REGISTRATURI 23 . filozofski. vrijeme trajanja romana. Marmeladov. Raskoljnikov razvija teoriju nadčovjeka kome je sve dopušteno. Sibir će mu možda donijeti pročišćenje.. njegov prijatelj. a oni su nositelji ideoloških stavova psihološka analiza do čovjekove podsvjesti u romanu se očituje dezintegracija realizma (fabula. ♦ ♦ ♦ 24) INTERPRETIRATI: FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI – ZLOČIN I KAZNA ZLOČIN I KAZNA roman pisan u 3. licu tema: čovjek i njegovi egzistencijalni problemi (psihološki.. Sonja Marmeladova (psiha – tijelo).Struktura djela: roman je oblikovan po zakonima dramske strukture (sukobi. Dostojevski ovim djelom ustaje protiv društva: Raskoljnikov i Sonja: ubojica i prostitutka su prejaki izrazi. ♦♦Kroz lik Rastignaca očituje se kraj romana: plemenite duše na ovom svijetu ne mogu opstati. predaje se vlastima i kaje za učinjeni zločin. Razumihin. težište na psihološkom) likovi: Radion Raskoljnikov.

HUMOR I PESIMIZAM.. NATURALIZAM. . 24 . stoljeća roman u kojem se isprepliću ROMANTIZAM.. LEGENDA I STVARNOST.. Kovačićev realizam temelji se na izvanrednom daru zapažanja: sklonosti da sažeto i jezgrovito iznese životne pojedinosti. svi likovi su nositelji negativnih osobina: Mecena. ZANOS I OČAJ. Kraj romana je PESIMISTIČAN: Svi stradaju (Ivica. Prvi roman koji iznosi probleme društva (Sudbina siromašne djece. Ivica završava kao običan bezuspješan registrator.). pravi se važan pred seljacima jer se «odlijepio» od njihove sredine Sličnosti Kovačića i Balzaca: pokušaj prikaza društva 19.U REGISTRATURI a) b) c) a) b) najpoznatiji hrvatski roman 19..Jožice Kičmanovića) GRAD je prikazan negativno: (crno-bijela) tehnika. a nastavlja se kao raspredanje glavnog junaka u obliku ispovjesti.. kojoj je glavni cilj kritički razobličiti građansko društvo.. Anica.). stoljeća. FANTASTIKA. Laura. ubožnice.. otjelovi najbitnije značajke u procesu nastajanja hrvatskog građanskog društva prema kojem se pisac postavio krajnje kritički. REALIZAM. kumordinar Žorž (Grad predstavlja zlu kob za Ivicu Kičmanovića). a oni su neiskvareni. Nakon Šenoe (prijan Lovro) Kovačić razrađuje problem hrvatske inteligencije seljačkog podrijetla koji ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije.. lik «zgubidana» . krađa. otvaranje krčmi. Roman započinje prepirkom spisa i registra. IVIČINO LUDILO (fantastični i naturalististički elementi) U djelu možemo usporediti SELO i GRAD: SELO je opisano s ljubavlju. pljačka) Ivica – siromašna seoska inteligencija koja ne uspijeva u gradu Laura – pojam prostitucije Ferkonja – prvi tip huligana u hrvatskoj književnosti Kumordinar Žorž – po kritičarima je najuspjeliji lik: ni seljak ni gospodin. laž. pljačka.) Illusstrisimus (Mecena) je pojam gradske pokvarenosti (licemjerstvo. Laura. pošteni i tim putem ne mogu uspjeti. Zbog toga što je grad pokvaren. ali nije idealizirano (npr. Zapalio se u svojoj registraturi. kriminal. Roman možemo podijeliti u TRI DIJELA: DJETINJSTVO IVICE KIČMANOVIĆA ODLAZAK U GRAD LAURINA HAJDUČKA BANDA. SVI LIKOVI SU NOSITELJI OSOBINA: Miha i Medonjić su prvi kapitalisti koji stiču ekonomsku moć (Kapitalizam je u romanu prikazan negativno: pojava zelenaštva.

članovi obitelji su: autoritarni otac Ante. obiteljskoj propasti pridonosi i otac Ante. Antiklerikalne pjesme – govori o licemjernosti. On ide u neizvjesnost. govori protiv društva u kojem se cijeni bogatstvo. Domoljubne pjesme (drugačije stvara novu dimenziju domoljubne poezije. borca. st. 4. «In Tyrannos» . «Iseljenik» je pjesma koja govori o pomorcu koji je prisiljen otići na rad u Brazil. zbirka pjesama «Uskočke legende» (senjski uskoci). 26) INTERPRETIRATI: VJENCESLAV NOVAK – POSLJEDNJI STIPANČIĆI POSLJEDNJI STIPANČIĆI realistična slika propasti ugledne senjske patricijske obitelji sredinom 19. Filozofske/misaone pjesme (refleksivne: pjesme univerzalne tematike. Juraj se odnarođuje) 27) INTERPRETIRATI LIRIKU SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA - Podjela Kranjčevićeve lirike: 1. čovjekovoj prolaznosti. naivnost – «Naš čovo». dvojnom moralu katoličke crkve. st. 3. iskazuje grč zbog porobljenosti domovine.govori o onome koji je sve stvorio. neprosvijećenost. «Zadnji Adam» - 25 . svemiru. a neki mađarski brod ide prema Hrvatskoj. zapušta ženu i kćer. ustaje protiv zloupotrebe katoličkog ideala: «Dva lava».. Socijalne pjesme (prvi u Hrvatskoj ustao je protiv socijalne nepravde.. 5.Ideja: Samo se upornim radom i težnjom za istinom može postići cilj/pravda u životu. 2. idealizira isusa kao pravednika.. prilagoditi novim životnim uvjetima Ante sve nade polaže u sina.. koji se nije znao ili nije želio. razmišlja o čovjeku. tuđe sluge – «Gospodskom kastoru» . patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga. poznata je njegov pjesma «Radniku» . umire razočaran i sam zbog izgubljenih iluzija Njegova smrt je početak kraja ostatka obitelji (Lucija umire od TBC-a. «Eli! Eli! Lama azavtani?!». najljepše pjesme su mu «Moj dom». tuđinu.napada mađarone koji zbog ekonomske koristi služe Mađare i izdaju svoj narod..pisane bez fraza i afektacije. Valpurga od siromaštva. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija propast obitelji uzrokovale su društvne i gospodarske promjene u Senju u drugoj polovici 19. Pjesme u kojima kritizira negativne strane Hrvata (npr. zlato i povlašteni položaj.te njihova djeca. a opet je potlačen i ugnjetavan.

koju su 26 . al ljudska jest!». 28) INTERPRETIRATI: HENRIK IBSEN – NORA Lutkina kuća (Nora) Drama je postigla golem uspjeh na kazališnim scenama Europe. a ostavili su «lonce misirske». aforističnost stihova. Mojsije je iznenađen. a radnja se u sva tri čina zbiva u istoj sobi. zaplet se usredotočuje na sukob ličnosti unutar obiteljskoga kruga. slave zlaćano tele – idola. o izdvojenom pojedincu koji teži ka nećem višem.biblijski motiv kao nadahnuće. ropstvo pod Khuenom i molba za osvještenjem tih ljudi) 2) Odgovor Jahve Mojsiju :»A luda želja! Da.. obeshrabljen. arhaizmi. ljudskoj težnji za slobodom. zakonodavac starih Židova izvodi narod iz egipatskog (misirskog) ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju Kaanan Pjesničke slike: 1) Mojsije se obraća Jehovi (Jahvi) i moli ga da izvede njegov narod iz ropstva ( prenesenom značenju odnosi se na Hrvatsku. čovjekova sićušnost i gordost. ne vide pravu vrijednost 6) Ozarenost genija ugledavši obećanu zemlju. vođa.» 5) Narod odlazi u obećanu zemlju. Poruka: Kranjčević u ovoj pjesmi na temelju biblijskog motiva govori o općeljudskim problemima.. Norino prerastanje u samostalnu ličnost iz uloge voljene obiteljske lutke.nasuprot salonskoj ljubavnoj tematici nastupa društveno angažirana drama. za njega su svi ljudi isti. čovjek je premalen da bi vidio Božje visine. Tako je u Nori težište postavljeno na položaj žene u malograđanskom društvu. U pustoš. počinje zaista sumnjati u svoje ideale. narod ga optužuje što ga je tu doveo.ko i prašina». o odnosu izdvojenog pojedinca i društva. MOJSIJE biblijski prorok. o odnosu čovjeka i njegovih ideala. a radnja se odvija u zatvorenom ambijentu građanske kuće. Stilska obilježja pjesme: biblijska uzvišenost. «Mojsije» . razmišljanja o svijetu i životu: «A što je život – ko i pustara A što su ljudi .prije smrti upisuje jedan spoznajni upitnik u led.) 3) Mojsijev odgovor : nedohvatnost sudova.. sukob se odvija između stavova Nore i njezina muža Torvalda Helemera. vječitost Božjih zakona. 4) Jehovino upozorenje : «Mrijeti ti ćeš kada počneš sam U ideale svoje sumnjati. a svojevrsna je prekretnica u razvoju europske dramaturgije u doba realizma.

po obliku: sonet .…) . Djevojčici mjesto igračke. a zbiva se u stanu odvjetnika Torvalda Helmera tijekom božićnih blagdana.ljubavne (Gospa Marija.pejzažne (Notturno. epigrami. Utjeha kose) . već kao dokaz i potvrdu prava pojedinca na slobodu i samostalnost. dah i ruke).Dva temeljna motiva: smrt i ljubav (djevojka. smrt je samo privid (san – kosa je simbol života) . …On je SIMBOLIST I VJESNIK EKSPRESIONIZMA. uklapa se u tada aktualnu feminističku problematiku. domoljubne pjesme(po temi). nije ih stigao objaviti u zbirci: Njegove poznatije pjesme: . Lutkina kuća privukla je pozornost poglavito svojom socijalnom tematikom (ženska emancipacija). nešto što se odupire propadanju i uništenju. . sveprisutnost smrti (sve je mrtvo: oči.). No.joj namijenili otac i muž. Drama ima tri čina.Poanta: Smrt kao privid. napisao je 80-ak pjesama. osam godina živjela je kao žena-lutka skrbeći za svoju djecu-lutke. taj se svijet srušio kao kula od karata. smrt krasna). 27 . Lakrdijaš. zapanjenost/začuđenost nad tajnom smrti (kobna dvorana.simbolistička pjesma . Kada se pojavila (1879. Krogstad. ŠTOVATELJ PJESNIČKE FORME. Nakon svake smrti ostaje nešto živo. obmana. pejzažne. Ibsenova drama prikazuje proces samoosvješćivanja žene u kojoj se budi njezina individualnost i koja odbacuje jaram što ga je nametnuo egoistični muž.… 29) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Matoš piše ljubavne. I kada se samo jednom odlučila na samostalan korak.epigrami/ satirične pjesme (Grički dijalog. Umjetnička ljepota može se suprostaviti smrti.domoljubna poezija (1909) “Utjeha kose” – jedna od njegovih najpoznatijih pjesama. Jesenje veče) . Ostali likovi: Kristina Linde. danas Norin odlazak ne promatramo toliko kroz pitanje je li ona imala pravo napustiti muža i djecu.Pjesničke slike: vizija mrtve drage na odru (elementi sna i priviđenja. kosa) .tematika: ljubavna. Čudo koje je priželjkivala (da muž shvati razloge njezina postupka i pruži joj potporu) nije se dogodilo pa Nora odlazi. po obliku: soneti. Nora je osam godina živjela u naizgled sretnom građanskom braku. san. braneći time pravo svakog čovjeka na osobnu slobodu. dr Rank. ali psihološka razrada lika uzdiže Ibsenovo dijelo izvan okvira društveno angažirane drame.

Pepicaje personifikacija za hrvatsku - 28 . MATOŠ JE ZAČETNIK MODERNE DIJALEKTALNE LIRIKE (Hrastovački nokturno) 30) OBJASNITI ULOGU DIJALEKTALNOG PJESNIŠTVA U RAZDOBLJU HRVATSKE MODERNE .poljednja rečenica "Inju i njega zakopaše" aludira na to da dok god se ljudi boje izraziti mišljenje ne postoji izlaz za hrvatski narod .osnovni motiv: trenuci iznenadne. * piljarica – prodavačica voća i povrća na tržnici  .njezin se muž nakon toga opije i umire . misli) i onda ona – pobjegne. prkosna).kada mađarski vojnici radi grba pregaze piljaricu Pepicu koja se ne želi maknuti .gl. .naslov parafrizira budnicu Pavla Štosa "Kip domovine na početka leta 1881" . likovi: piljarica Pepica (odvažna. suprug Joškec Pogačić (plašljiv) .struktura: Da bi postigao komičan ton Matoš žrtvuje ozbiljnost značenja ovoga djela I ono poprima humorističko obilježje.crtica je nadahnuta događajem 1883.tragičan kraj: slika stradanja hrvatskog naroda .početna i završna rečenica pripadaju reportažnom stilu .u noveli (u crtici) Matoš iznosi ulični.domoljubna ideja/ mržnja prema Madžarima i negodovanje zbog njihova terora nad zagrebačkim stanovništvom . običnih ljudi . gradski događaj . neobične hrabrosti koju ponekad u sudbonosnim trenucima zapažamo kod malih.- Pjesma “Utjeha kose” ilustrira Matoševu ličnost: cijeli život teži da se približi lijepoj Himeri (ideji. prizor iz Khuenova doba .aluzijom na Štosa Matoš ističe nepromjenjenost situacije od ilirizma .jedna od Matoševih prvih crtica. U razdoblju moderne ponovo oživljava – dijalektalna poezija Matoš Najizrazitiji predstavnici : Dragutin Domjanić – kajkavski dijalekt Fran Galović – kajkavski dijalekt Vladimir Nazor – čakavski dijalekt – Istra 31) INTERPRETIRATI: ANTUN GUSTAV MATOŠ – KIP DOMOVINE NA POČETKU LETA 188* crtica iz zbirke “Iverje” Matoš je u svojim crticama opisivao život običnih ljudi iz zagrebačke građanske sredine (socijalni I politički trenuci) .

zanimljivog susjeda Swanna. KRATAK SADRŽAJ: Roman počinje sjećanjem Junaka na praznike koje je kao dječak provodio s roditeljima u mjestu Combray u kući tetke Leonie.kajkavizmi. Saznajemo indirektno da 29 .-1927. Tako zahvaljujući u čaj namočenom kolačiću “madeleme”.COMBRAY ili U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA ŽIVOTOPIS: Marcel Proust (1871.Matoš je pravaš -stil: . ''Bjegunica'' i ''Pronađeno vrijeme''. energičnu sluškinju Francoise.). što uskrsava uspomenu na tetku Leonie i njenu sobu u Combrayu u kojoj mu je ona davala da kuša takav isti komadić kolača u čaju prije mnogo godina. ''U sjeni procvalih djevojaka''. oca. Dijelovi: ''Put k Swannu''. kolokvijalizmi (zlosrečnik) . Iako je povezan s ostatkom romana Put k Swannu. virusa. Čitatelj upoznaje članove Junakove obitelji – majku. i uopće cijelim ciklusom. gradić i njegovu okoilicu. najveći je francuski pisac i jedan od najznačajnijih svjetskih pisaca. Tridesetogodišnji Junak nesaničar provodi veći dio svojih noći u obnavljanju uspomena iz prošlosti. karikirani likovi humor na neočekivanim mjestima .osnovna ideja ne ne sloboda i ništavnost života u Khuensko i post Khuensko doba . može se čitati samostalno.ironija i satirični ton. bakterija). Djela: ciklus od sedam romana pod zajedničkim naslovom ''U traženju izgubljena vremena''. malo po malo izranja iz zaborava sjećanje na obiteljsku kuću. Po obliku to je roman memoara. i kao takav je potpuno razumljiv. Posljednjih je desetak godina života proveo u plutom obloženoj sobi pokušavajući se zaštititi od vanjskog svijeta (mikroba.težnja šokiranju 32) INTERPRETIRATI MARCEL PROUST: COMBRAY Proust . pretjerana osjetljivost osjetila). ''Zatočenica''. koja postaje posebno živom kad neki miris ili okus nehotice obnove u njegovu sjećanju davno minuli doživljaj. vulgarizmi. vrt. KNJIŽEVNI VRSTA DJELA: monološko-asocijativni ROD: epika roman O DJELU: Combray je prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom. u djetinjstvu okružen ljubavlju i pažnjom. astma. bolesnu tetku Leonie. baku. Pripadao je aristokratskoj obitelji. crkvu. ''Sodoma i Gomora''. Rođen je s nedostatkom imuniteta pa je stalno bolovao od raznih bolesti (srce. Postao je slavan još za života.. ''Vojvotkinja de Guermantes''. jer je u njemu sažet prošli život pisca.

one su jedina uzvraćena ljubav u životu Junaka i utjelovljuju iskrenost. Jedna od najzanimljivijih i najosebujnijih likova u romanu. kućna pomoćnica . Za Junaka on je model intelektualne. FRANCOISE: Izvanredan lik. Tako je i sa životnim dojmovima: protjecanjem vremena mijenja se kut gledanja i isti motiv izgleda izmijenjen. OPIS CRKVENIH ZVONIKA: Znakovit je opis crkvenih zvonika viđenih u kretanju iz kočije . ljubitelju umjetnosti i čestom posjetitelju Proustove kuće. Doživljaji su subjektivni i zato relativni. priželjkuje romantične susrete i promatra žitelje gradića. Iako vjeruje da nema dara za pisanje.oni se mijenjaju s promjenom odnosa prema svijesti koja ih održava. a jedne nedjelje ima prilike vidjeti u crkvi vojvotkinju de Gurmantes. te da ne može zaspati dok mu majka ne da poljubac za laku noć. to su ljubav prema majci i baki. Dva puta za šetnju u combraysku okolicu imaju značajnu ulogu u tom razdoblju. Jednom nehotice prisustvuje neopažen ljubavnom sastanku izmedu kćerke seoskog orguljaša Vinteuila i njene prijateljice. Proust najviše prostora posvećuje Swannu. tako da se mijenjaju odnosi između zvonika. dok je druga sva u znaku stare aristokratske obiteiji de Guermantes.gazdarica. Protuteža su sebičnim i taštim likovima koji okružuju Junaka. da voli umjetnost i da želi postati piscem. GILBERTE: Kći Swannova. a još više služinčad koja je u njenoj vlasti.Junak iznad svega obožava majku i baku. kojoj se Junak izdaleka divi i želi približiti. od trenutka kada ju je spazio za vrijeme jedne šetnje combrayskom okolicom. fizičke i moralne elegancije. Događaji u njegovom životu sentimentalne su prirode. ljubav prema Gilberti Swann. Na šetnjama dječak doživljava ljepotu prirode. i ljubav prema vojvotkinji de Guermantes. prva ljubav Junaka. boluje od astme. ipak pokušava opisati dojam koji su na njega učinili crkveni zvonici za vrijeme šetnje kočijom u okolicu Combray. ali i prostornim i vremenskim odnosima . Pronicava.kako se promatrač pomiče u prostoru. inteligentna i izvrstan psiholog. Na jednoj strani stanuje Swann sa ženom Odette i kćerkom Gilberte. pripadniku višeg građanskog sloja. koja u svojoj odanosti tiranizira čitavu obitelj. iz bogate građanske obitelji (otac je liječnik i profesor s mnogo uspjeha). koje su jezik i reakcije za Junaka neiscpno vrelo otkrića. KARAKTERIZACIJA LIKOVA: JUNAK: Središnje lice romana. MAJKA I BAKA: Dva slična lika. s književnim ambicijama. CHARLES SWANN: Osim obitelji. ZAKLJUČAK: 30 . isto je s bićima. da se divi književniku Bergotteu. požrtvovanost i skromnost.

Adam i Eva. ljubavi moja. Michelangelo Bounarotti. impresionističkog slikanja (ozračja) riječima. J. zbog sinestezije.intelektualna. nerazumljiva (intelektualna poezija). Parun. Arthur Rimbaud i Stephan Mallarme prvaci su i uzori ovog vremena te ih slijedi čitav niz pjesnika drugih naroda. zbog razlomljenosti vremena. filozofična. čine drame: Legenda. S. V.).prednost forme nad sadržajem (eksperimentiranje formom. Eliot – Pusta zemlja. 33) OBJASNITI OBILJEŽJA MODERNE LIRIKE Modernu liriku.Proustovo je djelo moderno zbog tehnike tijeka svijesti. stoljeću. stoljeća (modernizam). Kristofor Kolumbo . moderna Raznovrsna je. Kraljevo.razdoblja (1929.. U 20. filozofska lirika predstavnici: J. ne smijemo shvatiti kao neku tvorevinu mode posljednjih desetljeća. dakle. kao i u svakoj lirici. Lorca – Pjesnik u NY (nadrealistički stihovi). 31 . Krleže dijeli se u tri faze: a) prvi dramski ciklus pod imenom Legende.-1952. osjećajna. J. Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. Moderna je sva poezija (lirika) od modernizma do danas. to je odlika svekolike moderne poezije) . U modernoj. Poezija druge moderne u Hrvatskoj (moderna): . Pjesnici: T.  poezija = lirika Poezija svjetske književnosti II. Španjolska u srcu. što dovodi do nekomunikativnosti/ nečitljivosti poezije. Maskarata. individualan i originalan pojedinačni izraz od velike je važnosti. od 1914. zastupljene su sve lirske vrste. Kaštelan. Neruda – 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma. 34) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (bilježnica ili čitanka za 4. F. velikog značenja snova (nadrealizam). Pjesnici Charles Baudelaire. moderna lirika postaje vladajućim načinom lirskog izraza. P. U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva.. do 1922. Već uvelike usavršen moderni lirski izraz pojavljuje se u francuskoj književnosti u drugoj polovini 19. II. 100 ljubavnih soneta.razred) 35) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MIROSLAVA KRLEŽE I INTERPRETIRATI NJEGOVA DJELA: GOSPODA GLEMBAJEVI I POVRATAK FILIPA LATINOVICZA MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M. zbog monološko-asocijativnog principa. muzikalna. misaona. G. Prevert – Za tebe. Pupačić. zbog esejističnosti.

ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova. Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima. Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama. 20.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata. Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju. st. To je najbolji i najsnažniji dramski opus. Vučjak.moć .bogatstvo .ljepota > LAŽ SUŠTINE .sreća Rasipništvo. Galicija (kasnije U logoru).Leone je ubojica. Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone.kradljivci > ISTINA . Leda.) .( 30-ih god. koliko unutar njih samih. c) treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi. draga moja Beatrice.lažljivci . Glembaj je varalica . ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama. Gospoda Glembajevi -: napisani 1928. ludilo.b) drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota.barunica Castelli – Beatrice. drama u 3 čina: a) u prvom činu. baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA . nevjerojatno 32 .potvrđena i u Barboczy legendi . U agoniji.

ostao dosljedno izvan svih književnih škola i struja. sad u nesputanoj otvorenosti slobodnog stiha. Čin sputanih ruku). pa i kad je iskustvom nadrealističkih nastojanja prodirao u zaumlje. iako to želi. prožetu uvijek blistavim sjajem svježe imaginacije modernog intelektualca i erudita. razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostranstava i čežnje za visinama (Visoki jablani). mudroj staračkoj skrušenosti i sladogorkom pomirenju sa životom takvim kakav jest (Molitva za koru kruha i zdjelu leće. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. Hymnodia to mou somati). preduvjet čovjekove sreće. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. Beatrice je oličenje duhovnoga. ne može suprotstaviti glembajevština. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. zanosio se raskošnom ditirambičnošću (Svetkovina ruža) i predavao zreloj. Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar. Ujević je. Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. Ganutljive opaske. ili kad je propuštao u svoj stih zrnca ekspresionizma i dadaizma koje teže 33 . shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice. čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. kradljivci i ubojice ) 36) INTERPRETIRATI LIRIKU TINA UJEVIĆA. izrazio duboke tajne spiritualne.» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. razred) Ujević je u pjesmama ostvario snažne akcente osobne tragike (Svakidašnja jadikovka). Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru. predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu. toliko bitne u viziji očeva lika.mutno. DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (vidi u bilježnici za 4. Pišući poeziju sad u rigorozno zatvorenoj formi. skladao složene filozofske refleksivne orkestracije (Riđokosi Mesije). kao nedostižni čarobnjak riječi. što je početak Glembajeva kraja. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv. blizak svima a istodobno različit od svih. lijepoga i profinjenoga. netjelesne ljubavi (u “Kolajni”).

I kuštrava asocijativnost u nevezanom stihu i u pjesničkoj prozi.) Osnovne značajke njegove lirike su: jednostavnost u izrazu. POVRATAK – pjesnik iznosi misao o kružnom kretanju vremena I života.-2007. o mogućnosti da nakon smrti (u nekom novom životu) sretnemo one koje smo voljeli. Zbog toga ga je prihvatilo čitateljstvo i kritika. 1913. vidljiv već u njegovim prvim pjesničkim radovima (pjesma “Veliki početak”. Ponavljanje prve strofe na kraju pjesme I na planu izraza sugerira cikličnost I zatvarenje kruga. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. i retoričko-patetički nacionalni i društveni aktivizam u raspjevanom himničkom tonu: sve to tvori Ujevićev "pjesnički pluralizam". Što još? To je neizrecivo.razaranju oblika. ne bi je ponovio u prvoj strofi svoje velike pjesme Vasionac: "Sto glasova iz stotine grla. pjesnika koji u boli stvara ljepotu (“krvareći ljepotu”).]"..). Da mu nije bilo osobito stalo do te tvrdnje. Ljudi to ne zamjećuju jer su zaokupljeni materijalnim brigama i problemima. DOBRIŠA CESARIĆ (1902. U ZIMSKU BIJELU NOĆ 34 . Jedan je dakle Ujević koji pjeva Molitvu Bogomajci za rabu božju Doru Remebot.. čovjek to ne može spoznati niti izreći. dvije mrlje ulja u istome zelju".) DUGO U NOĆ. Ono što to kružno kretanje donosi su sreća I tuga te vječna ljudska težnja za nečim višim. Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. Tako pjesnici nezamijećeni i neshvaćeni umiru i u tome je njihova tragična sudbina. iz dubina stostruke mi svijesti [. a neki sasvim treći je onaj koji. pomiren sa svim zlima svijeta. drugi koji himničkim stihovima slavi tijelo iako je ono kuća grijeha. skrušeno i mudro moli: "Daj pravdu nama i neprijatelju. Na neizgovoreno pritajeno pitanje: kako je moguća ovolika različitost u jedinstvenom pjesničkom djelu? Sam je odgovorio naslovom pjesničke proze:"Jedna sam osoba složena od više drugih". lakoća u ritmu I dubina osjećaja. OBLAK motiv oblaka – simbol umjetnika.-1980.

čovjeku I njegovu odnosu prema društvu. djetinjstvom.Tadijanović je u mnogim svojim pjesmama vezan za djetinjstvo. On traga za pomoći I komunikacijom I ta je potraga sveta. a naslućuje I neizvjesnu budućnost (ne zna hoće li se rastati od njega ili ne).Iz te pjesme progovara drama dvoje ljudi koji su usamljeni (iako su zajedno) I u tišini svog tjeskobnogpostojanja slute dolazak oluje koja u pravilu poražava čovjeka. sudbini.-2007. JOSIPA PUPAČIĆA (vidi skriptu za učilište). 37) INTERPRETIRATI LIRIKU JURE KAŠTELANA. ne gleda njegovu cijenu. na kraju on prevladava strah I bez osvrtanja kreće u novo suočenje sa životom. PROLAZIM ZRINJEVCEM DOTIČE ME MORE 35 .predstavnik druge moderne u hrvatskoj književnosti Mihalić u svojim refleksivnim pjesmama govori o životu. ljubavlju. iz spoznaje da je djetinjstvo lijepo I idilično.) . IVANA SLAMNIGA I SLAVKA MIHALIĆA SLAVKO MIHALIĆ (1928. o njegovoj sadašnjosti. VESNE PARUN. Govori o iluziji da smo vječni I o mogućnosti vječnog života preko pjesništva. o precima. a mi im to ne možemo vratiti jer ih više nema. Sjeta I tuga proizlaze iz težnje ljudskog postojanja. a pjesnik u njoj govori o iskonskoj usamljenosti čovjeka. zapitan nad prstenom koji kao vrijednost ostavlja u nasljeđe budućim naraštajima. domovini… PRIBLIŽAVANJE OLUJE U pjesmi povezuje voljenu ženu i sebe s dolaskom oluje na selu. Tako u ovoj pjesmi iznosi sliku majke I njezina rada. U prenesenom smislu pjesnik je zapitan o vlastitoj egzistenciji. nego za njega on ima veću vrijednost: govori mu o prošlosti. ali da ga s vremenske distance drukčije promatra I uviđa muku onih koji su nas voljeli. donosi suze zbog uništenog bogatstva (materijalnog I duhovnog). o njegovoj borbi za egzistenciju. o prolaznosti. o ljubavi prema majci I čežnji za prošlošću. PRSTEN Motiv prstena možemo protumačiti doslovno pa on govori o vezanosti lirskog subjekta za prsten kojeg ne gleda s materijalne strane.

Horacije. posve je sigurno. pišući svoje autobiografske zapise. Krista – 5. nisu uspjeli pogoditi pravu boju dunavske obale. Alkej. On osjeća da usprkos životnim burama i olujama smisao ne nestaje. ni čovječanstvo od života i od slobode. Euripid. -nacionalni epovvi: Beowulf. Shvatio je. a upravo se to čitatelju događa u Dunavu i vukovarskom ciklusu Pavla Pavličića. Pjesnika preplavljuje plima osjećaja I misli u kojima on prekoračuje prostorna i vremenska ograničenja. nastanak velikih nacionalnih epova. i to prilagodio književnom mediju. klasična književnost – uzor mnogim kasnijim razdobljima (nastanak književnih rodova) velik utjecaj Crkve – razvoj književnosti s religijskom tematikom. jer Dunav je mješavina tih dviju boja. Sapfa.pr.st.-15. 38) INTERPRETIRATI: PAVAO PAVLIČIĆ – DUNAV Pavličić je. ovo popisivanje nijansi žute i zelene. (Europa) 8. . mislim.U pjesmi Mihalić povezuje zagrebački krajolik sa svojim unutarnjim krajolikom.-15. Pjesan o Cidu. čovjek ne odustaje. umjesto u boju na paleti. Pindar.romani: Roman o Tristanu i Izoldi -hrvatska književnost: SREDNJO – VJEKOVNA KNJIŽEVNOST 5. 39) POVEZIVATI I USPOREĐIVATI KNJIŽEVNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA    PODSJETNIK RAZDOBLJA – PODJELU OSTALIH RAZDOBLJA VIDI U SKIPTI ZA UČILIŠTE. kako to Pavličić primjećuje.. Sofoklo. Pjesan o Nibelunzima. kako neke šanse ima samo onaj tko se sjeti da svoj kist. da usprkos “vječnoj hrvatskoj žalosti” povezanoj s neslobodom.. Ovidije. najljepše je što se može reći za jednu knjigu. Stoga. nisu brojni vukovarski slikari. umoči ravno u Dunav.st. značajke procvat umjetnosti i znanosti. shvatio ono što. Pjesan o Rolandu. (Hrvatska) 36 . prvi u nizu Pavličićeve opsesivne potrebe i potrage za onim prouslovskim izgubljenim vremenom.... Katul. UDŽBENIKU stilska formacija... st. početak pismenosti i književnosti mnogih predstavnici grčka književnost: Homer. oni koji. rimska književnost: Vergilije. Plaut. Ne odustaju ni Hrvati. BILJEŽNICI. mada na trenutke djeluje vrlo objektivno zapravo je jedna neizmjerno topla i višeslojna knjiga. na žalost. u paleti boja nečijeg djetinjstva. Eshil. Prepoznati sebe u mreži nečijih osobnih sjećanja. naime. ovaj autobiografski podsjetnik na prostor djetinjstva.. razdoblje ANTIČKA KNJIŽEVNOST trajanje 8. st.

Francuska PROSVJETITELJSTVO 18. I...uzor: antička književnost .utjecaj filozofije racionalizma . (Europa) . (Europa) . Relković. st. M. A. Držić. Calderon de la Barca.u Hrvatskoj nastaju knj.predstavnici u Hrvatskoj: M..predstavnici: Moliere.predstavnici: Voltaire.predstavnici u hrvatskoj: A.predstavnici u Hrvatskoj: I.-1830. W. djela na latinskom jeziku .naroda HUMANIZAM 13. Boccaccio (Italija) . okrenutost ovozemaljskom životu (religijske teme zamjenjuje svjetovna tematika) .. opismeniti narod počeci pismenosti – Bašćanska ploča. cilj – obrazovati. F. Vrančić.utjecaj filozofije racionalizma. M.knjiž.st. De Cervantes.predstavnici: J.. Diderot..st. P.preporod. K. K. Miošić. st. moralistično i didaktično (poučno) . Frankopan.. Shakespeare. Lucić.predstavnici u Hrvatskoj: M. W.14. Poe. A. W. Goethe. Vučić. refleksivnost (razmišljanje o smislu i prolaznosti života) . A. Š. (Europa) 17. (Italija) 15. Dž. (Europa) 16. M.predstavnici: Dante. RENESANSA 14.kičenost. st. st. pretjerivanje.oslobođenje od utjecaja Crkve. Menčetić. (Hrvatska) . Jean Racine KLASICIZAM 17. H. Tasso. A.. Šišgorić.-16. (Europa i Hrvatska) ROMANTIZAM 1800.predstavnici: M..suprostavlja se klasicizmu . E. . P. .. Petrarca.oslanja se na maštu i . mijenja se čovjekov način razmišljanja (život. Zrinski . A. uzori u antičkoj književnosti . (Hrvatska) .st. Gundulić. djelo mora biti: racionalno. K. (Europa) . Pierre Corneille.. ljepota prirode).predstavnici:T. ponovno rođenje.. st. Marulić. B. (Hrvatska) BAROK 16. J.. .-18. Katančić. Wordsworth. ponovno okretanje religijskim temama. de 37 . Držić... Rousseau (Europa) . Marulić.

Stanko Vraz..predstavnici u Hrvatskoj: Ljudevit Gaj..-1860.osjećaje (bijeg od stvarnosti. svjetska bol) HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1830. Petar Preradović. ostvaren jedinstveni književni jezik i pravopis Lamartine. st.. . (Hrvatska) .želja za političkim ujedinjenjem svih Južnih Slavena. jezično ujedinjenje Hrvats. Ivan Mažuranić PREDREALIZAM REALIZAM NATURALIZAM MODERNIZAM (MODERNA) KNJIŽEVNOST 20. 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful