HRVATSKI NA MATURI, NIŽA RAZINA

1) BIBLIJA kao temeljna knjiga europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predviđeni programom) Biblija ili Sveto pismo je zbirka knjiga koju Hebreji i kršćani na svoj način smatraju svetim. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku – riječ božju. Značenje: biblija je spomenik poviesti čovječanstva i jedna od najstarijih knjiga. Nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Naziv: Samo ime biblija ima svoju povijest. BIBLOS je stara fenička luka, a Feničani su bili glavni posrednici u izvozu pisaćeg materijala. Zato je njihova trgovačka luka Biblos odredila u grčkom naziv knjige (he biblos), a ta biblia znači knjižice. Opseg i vrijeme nastanka: Biblija sadrži 46 knjiga Starog zavjeta i 27 Novog zavjeta, ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo,...), a k tome su i raznovremene, nastale između 1300. g. pr. Krista i 100. g. poslije Krista. Jezik: Većina knjiga Starog zavjeta napisana je hebrejskim, a Novi zavjet je napisan grčkim jezikom. Dijelovi Starog zavjeta: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci. Dijelovi Novog zavjeta: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice apostola, Apokalipsa. Prijevodi Biblije: I. SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMNAESTORICE (prijevod Starog zavjeta na grčki nastao 3./2. st. pr. Krista) II. VULGATA ili PRIJEVOD SV. JERONIMA (prijevod na latinski nastao između 383. i 406. g., na ovom se prijevodu temelje svi kasniji prijevodi) Naš prvi prevoditelj Biblije u cijelosti Matija Petar Katančić 1831. g. 2) Homer: ILIJADA (interpretacija) Homer – nema mnogo podataka o njegovom životu; pretpostavlja se da je bio slijep i pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. Sumnja se i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Svi dosadašnji istraživači mogu se podijeliti na pluraliste, koji govore o kolektivnom autorstvu i unitariste, koji govore o jednom stvaraocu. Pitanje autorstva tih epova u znanosti je poznato kao homersko pitanje. Ilijada – sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Ilij je drugi naziv za Troju. Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata, koji se u antici smatrao povijesnom činjenicom. Povod rata bila je Parisova otmica Menelajeve žene Helene. Pokretačka snaga djela je Ahilejova srdžba. U prvom pjevanju on je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Zato on odustaje od borbe i ostaje tome

1

dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Tada se vraća u borbu, ubija Hektora. Njegov otac, kralj Prijam dolazi moliti za sinovljevo tijelo. Ahilej se smiluje ožalošćenom ocu. Struktura epa: Ilijada je pisana u heksametrima (šestomjer: stih koji se sastoji od 6 stopa/ mjera), ima 24 pjevanja. HOMER: ILIJADA (ep) film «TROJA»

- naziv: ILIJ – drugi naziv za Troju 1. Vrijeme radnje: prije 3200 godina; Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata 2. Uvod: AGAMEMNON, kralj Mikene prisilio je grčka kraljevstva na savez, samo Tesalija nije pokorena. No, uskoro i ona pada jer se za Grke (Ahejce) bori Ahilej, najveći ratnik svih vremena. MENELAJ, njegov brat, kralj Sparte, želi mir s Trojom, najjačom silom u nastajanju. Ahilej prezire svoga kralja Agamemnona, te time prijeti uništenju saveza grčkih kraljevstva. 3. Povod ratu: Pariz, princ Troje, otima Helenu, Menelajevu ženu. 4. Likovi : Ahil, najveći grčki junak Agamemnon, kralj Mikene Menelaj, kralj Sparte (Agamemnonov brat) Prijam, kralj Troje Hektor i Paris, prinčevi Troje Briseida, Prijamova nećakinja, Apolonova (bog umjetnosti i ljepote) sluškinja Patroklo, Ahilov rođak Tetida, božica, Ahilejeva majka 4. Grčki bogovi: Had – gospodar podzemnog svijeta Zeus – vrhovni gospodar bogova i ljudi Hefest – bog vatre Hera – Zeusova sestra i žena Afrodita – boginja ženske Apolon – bog umjetnosti ljepote i ljubavi Artemida – bodinja lova Posejdon – bog mora Ares – bog rata Demetra – boginja Atena – boginja umjetnosti poljodjelstva

2

3) SOFOKLO: ANTIGONA (interpretacija) Sofoklo – uvodi u dramu trećeg glumca: napisao je 123 drame, od kojih je sačuvano samo 7. Najpoznatije su mu drame Kralj Edip, Antigona, Elektra. Antigona – Polinik i Eteoklo, dva brata glavne junakinje poginuli su boreći se na različitim stranama. Njihov ujak Kreont, sada vladar, odluči sahraniti Eteokla uz sve počasti, a zabranjuje pokopati Polinika kao izdajnika domovine. Antigona božje/moralne zakone stavlja ispred državnih, iako je Kreont za taj prekršaj odredio smrtnu kaznu. Njena sestra Izmena iz straha joj se odbija pridružiti. Kreont odluči kazniti Antigonu, ne vidjevši da je narod podržava. To mu pokušava reći i Hemon, njegov sin i Antigonin zaručnik. Kreont mijenja mišljenje tek dolaskom vrača Tiresija, no prekasno je: Antigona se ubila sama, zatim Hemon, te na kraju njegova majka i Kreontova žena, Euridika. Kreont ostaje živ, ali moralni pobjednik je Antigona. Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, odnos prema moralnim i božanskim zakonima, zbog čega je i danas aktualno. 4) SOFOKLO: ŠKRTAC (interpretacija) • Predstavnik rimske književnosti Tit Makcije Plaut – Najpoznatije njegove komedije su Škrtac ili Ćup(Aulularija), Hvalisavi vojnik, sužnji,… Škrtac - Starac Euklion čuva blago koje je našao u kućnom ognjištu, no svima se predstavlja kao siromah. Kćer Fedru želi udati za starog Megadora, a ona voli mladića Likonida. Mladićev sluga Strobil krade Euklionu novac…(Završetak komedije je izgubljen, no sve završava sretno: Euklion dobiva novac, a Fedra Likonida.) Glavni lik komedije je Euklion, koji je opisan kroz svoju osobinu škrtosti, opsjednut je novcem i ne uživa u njegovu trošenju nego gomilanju, te je u neprestanom strahu za taj novac, koji mu je jedini smisao života. Zbog novca zanemaruje kćer, grub je prema slugama, sumnjičav prema bližnjima. Temu o škrtom starcu od Plauta su preuzeli M. Držić (Skup) i Moliere (Škrtac). «ŠKRTAC»/ «AULULARIA» /»Komedija o ćupu» (interpretacija) U prologu Kućni Bog iznosi porijeklo blaga: siromašni starac Euklion pronašao je u svojoj kući ćup pun zlata. On ga ljubomorno skriva glumeći i dalje siromaha, iz straha da ga netko ne okrade. Njegovu kćer Fedru voli Likonid, ali i bogati susjed Megador. Euklion, naravno, smatra da je razlog njegovo blago i pokušava ga sakriti na sigurno.

3

Može se pretpostaviti da je Plaut razriješio svoju komediju tak što Likonid vraća Euklionu ćup. Povijesna važnost Bašćanske ploče je u tome što se na njoj prvi put na hrvatskom jeziku navodi riječ «hrvatski» uz ime jednog hrvatskog vladara – kralja Zvonimira (1075-1089). Komediji je izgubljen kraj. LIKOVI ŠKRTACA. Euklion je očajan. To je zapisao otac Držiha. Likonidov sluga Strobil ukrade ćup želeći ostvariti vlastitu korist.No. pronađena je u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. NEKE EPIZODE. DRŽIĆA I MOLIERA : EUKLION (PLAUT)  1) 2) 3) 4) 5) 6) SKUP (DRŽIĆ)  HARPAGON (MOLIERE)  NA PRVOM MJESTU IM JE NOVAC (opsjednuti su njime) NE TROŠE GA. Svim tim komedijama su zajedničko: OSNOVNA RADNJA. zapis o darivanju zemljišta od strane kralja Zvonimira crkvici sv. a ovaj mu iz zahvalnosti daje svoju kćer za ženu. Po uzoru na Plauta likove ŠKRTACA u svojim komedijama prikazju Marin Držić («Skup») i Moliere («Škrtac»). Na ploči se nalazi i podatak da je opat Dobrovit zidao crkvu sa svoje devetoro braće. NEGO ČUVAJU OSTAJU BEZ NOVCA TO IH NE MIJENJA NEGO IZBEZUMLJUJE SREĆA VLASTITE DJECE IM JE SPOREDNA NE MIJENJAJU SVOJ ODNOS PREMA NOVCU 5) Poznavati tekst Bašćanske ploće te objasniti njenu važnost za hrvatsku kulturu Bašćanska ploča iz 1100. 6) Objasniti značenje Petrarkine poezije. Lucije. g. ŠKRCI U PLAUTA. interpretirati Kanconijer 4 . te završava susretom Likonida i Strobila. Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil. Ploča je pisana uglatom glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika ( u staroslavenski prodiru elementi hrvatskog jezika).

B) Laura – simbol U liku Laure Petrarca je ostavio ne samo spomenik voljenoj ženi. E) Talijanski ili Petrarkin sonet se sastoji od dva dijela. već i trajni simbol težnje prema nedostižnoj ljepoti. CDE. A) Struktura Zbirka se dijeli na dvije cjeline: a) pjesme ispjevane za Laurina života b) pjesme nastale nakon Laurine smrti Pjesme su raspoređene tako da pokažu kronološki tijek pjesnikove ljubavi.-1374) Danteov suvremenik Petrarca izrazio je duh novog doba u «Kanconijeru». Prvi dio su dvije katrene u kojima se obično iznosi problem.) 5 . metafore i pjesničke oblike. dok su tercine povezane različitim sistemima rimovanja. CCD. EED. u dvije ili tri rime: CDC.PAKAO Dante Alighieri(1265. ABBA ili obgrljenom rimom). uzvišenoj ženi koja je savršenstvo. CDC.Francesco Petrarca(1304. a pisanje pjesama na Petrarcin način zove se petrarkizam. itd.-1321. Oni u toj patnji uživaju jer im je nadahnuće za umjetničko stvaranje. pjesničkoj zbirci na talijanskom jeziku koja se sastoji od 366 pjesama. a drugi dio su dva terceta u kojima se obično donosi rješenje. Kanconijer po prvi put u povijesti lirske poezije predstavlja cjelovito djelo koje registrira unutarnji svijet jednog čovjeka. te oni pate i liju suze. ali pjesnicima ne uzvraća ljubav. C) petrarkizam Mnogim je piscima Petrarca bio pjesnički uzor. CDC. Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB. ABAB ili alternirajućom rimom. 7) DANTE ALIGHIERI . ABBA. uglavnom soneta. koja se pred kraj Kanconijera sve više pretvara u nebesku.EDE. Pisci uglavnom opjevavaju svoju ljubav prema prekrasnoj. CDE. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (struktura) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jednistvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. Mnogi od njih oponašaju i Petrarcin stil – koriste slične poredbe. kao i njegov duhovni razvitak od čisto fizičkih do duhovnih stremljenja. ali on je stvorio novi tip pjesništva. DCD. DEE. D) Petrarkin stil Petrakrina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila (dolce stil nuovo) i trubadurske lirike.

pa zvijezda stajačica. odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor). a udubinama dave se lijeni.Najveći talijanski nacionalni pjesnik koji svojim književnim djelima šalje čovječanstvu univerzalnu poruku o miru na zemlji. kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. u drugom su samoubojice. jedinstvu svih ljudi. vragovi i u 10. i sastoji se od 10 zlih jaruga. smionisti. 6 . lažni savjetnici. dijela: Pakao. Nakon 9. Presjekavši krug. a posljednje 9 je kristalno. krivotvoritelji. u 9. Marsovo. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. U svom najznačajnijem djelu Božanstvena komedija sakupio je cjelokupno znanje iz teologije. politike. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. ali ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno. lažni proroci. 2) Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temelj talijanskoga književnoga jezika. učenog čovjeka i zaljubljenika. pjesnici se spuštaju niže. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. bijesan lav i gladna mršava vučica. domoljuba. Jupiterovo. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. gdje su smješteni nasilnici. fizike i povezao ga sa svojom sudbinom prognanika. vjernika. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. u 6. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu. grizu i proganjaju srditi. čistilište i raj. davno umrli rimski pjesnik. Sunčevo. U blatu močvare bijesno se tuku. Udišući smrad. te ne puštaju Dantea. ali da izlaz vodi kroz pakao. 3) Struktura djela «Božanstvena komedija» se sastoji od 3. Merkurovo. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. 5. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. u 2. u peti krug. To su škrci i rasipnici. astronomije. Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. svima razumljivim jezikom . spuštaju se u sedmi krug. Svaki dio ima 33 pjevanja. a završava sretno. Pridjevom božanstvena htio se naglasiti uzvišeni sadržaj. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. su licmjeri u 8. PAKAO Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. U 1. u 4. laskavci. negdašnji kralj. Venerino. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. pravo čistilište i zemaljski raj. nekada bog bogatstva. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. Saturnovo. Božanstvena komedija 1) Tumačenje naslova Prema srednjovjekovnoj poetici tako se nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim. gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. koje započinje tužno. su svodnici i zavodnici. U osmom krugu kažnjene su varalice. vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. a sada neman u paklu. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. pravdi i čovjekovoj zemaljskoj sreći. književnosti. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis. Čistilište i raj. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. u 3. mitologije. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade.

engleski predstavnik. Renesansna načela življenja i umjetničkog stvaranja izvanredno su oživotvorena u svim njegovim djelima. Stric ga odluči poslati u Englesku – u 7 . Na tri kralja. Nakon toga kraljević se oženio Hamletovom majkom. Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga. a kralj i kraljica to ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. Machbeth. priča o hirovima Fortune (sreće). Zato on zamišlja da se u jednoj crkvi sastalo sedam djevojaka i tri mladića. komedija (Ukroćena goropadnica.…). sluša njegov razgovor s majkom. Najprije se pravi ludim. predaja i legendi. Henrik IV. No. Shakespeare je najbolji tragičar u povijesti svjetske književnosti. već naprotiv – himna vitalnoj snazi mladosti i neuništivosti prijateljstva.…).. nego ga je ubio brat Klaudije. povijesnih drama (Richard II. Da bi im brže prošlo vrijeme svatko od njih svaki dan treba ispričati jednu priču na temu koju zadaju «kralj» ili «kraljica» bezbrižnog skupa. kćeri dvorskog savjetnika Polonija. njegova reakcija na strašni događaj nije mistična skrušenost i pesimizam. Hamlet – tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću. hamlet uviđa da je Duh govorio istinu. romanci (Zimska priča.8) Giovanni Boccaccio .-1375. te zbirke pjesama (Soneti). priče o tragičnim ljubavima.HAMLET (interpretacija) 1) William Shakespeare. koji sadrži stotinu novela zaokruženih jedinstvenim okvirom. u svoja je mnogobrojna djela s velikim brojem likova nastojao unositi zbiljski život. predstaviti što istinskije dušu suvremenog čovjeka. Npr. g.… 9) WILLIAM SHAKESPEARE . o velikim i plemenitim djelima. veliki je pjesnik i dramatičar.. Richard III. 1) sadržaj Pisac započinje pripovijedanje realističnim opisom pošasti kuge u Firenci 1348. Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu. autor brojnih tragedija (Hamlet. Romeo i Julija).) Boccaccio je napisao «Decameron» («knjiga deset dana»).. skriven iza zavjese. pa je za svoja djela preuzimao priče iz antike. o brzim i duhovitim odgovorima.…). Kralj Lear. a bratovom ženom. srednjovjekovlja i suvremenog doba. potom ubija Polonija koji.Decameron Giovanni Boccaccio (1313.

vlast. svijet kako ga zamišlja don Quijote i svijet u kojem on živi nisu jednaki. nepravde zatirati. Budući da su rečenice u romanima koje je čitao zbog biranog stila bile vrlo komplicirane. Tako je Sancho postao don Quijoteovim perjanikom i njih su dvojica. a često I besmislene. Taj stari plemić sa žarom čita viteške romane zbog čega je zanemario sve druge poslove. krivice ispravljati. jadnik je trudeći se da shvati njihov smisao – poludio.… kako to čine vitezovi u romanima koje je dugo čitao. kraljica popije otrovano vino.smrt. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. pun zapletenih odnosa.… Dakle. Naravno. ubojstvo. g. Hamlet je. manje strpljivi. a neki ga od njih. ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. vitez don Quijote. vitez na konju i perjanik na 8 . španjolski predstavnik. koje dokazuje da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale. Problemi s kojima se čovjek suočava su: osveta. U prvom dijelu romana pratimo lik osiromašenoga plemića Alonsa. kojemu je prezime Quijanda ili Quesanda. Hamlet govori o nama i našoj stvarnosti. a Laert (Ofelijin brat) se želi osvetiti Hamletu. tako je don Quijote uspio nagovoriti seljaka Sancha Panzu da stupi u njegovu službu obećavši mu upravljanje otokom koji će on. preljub. 10) Interpretacija romana MIGUELA CERVANTESA “DON QUIJOTE” VRSTA DJELA: ROMAN (PARODIJA VITEŠKOG ROMANA) RAZDOBLJE: RENESANSA Miguel de Cervantes. prijateljstvo. kao lik. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao i njegovoj majci). g. Svijet koji pokazuje Hamlet je zao. Stoga njegove prve pustolovine ne završavaju dobro: ljudi mu se najprije smiju. uništiti nepravdu). Cervantes je svojim prvim novovjekim romanom označio prekretnicu u odnosu prema sukobu mašte i zbilje. mjesto u kojem se pojedinac teško snalazi. a drugi dio 1615. autor je romana «Don Quijote» u kojem je glavni junak tragičan lik (jer je poludio: pomiješao je stvarnost i maštu). Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu. Kako svaki vitez treba svoga štitonošu. on ne odustaje od svojega nauma. u dvojbi kako se boriti protiv zla. Kroz prvi dio pratimo pustolovine našega viteza koji je naumio u svijetu tegobe uklanjati. i istuku. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se. osjetljiv i plemenit. jednom sigurno osvojiti. ali i uzvišen (jer želi promijeniti svijet. Ipak. Na kraju svi pogibaju: Laert i Hamlet u dvoboju. ljubav. Roman je objavljen u dva dijela: prvi dio 1605. Na kraju shvaća svoju glupost i umire sa spoznajom o nemogućnosti promjene svijeta i o promašenosti svoga života. Način koji odabire da bi ostvario svoj uzvišeni stil je viteška borba. U međuvremenu se Ofelija utopila. a stric umire od uboda zatrovanog mača.. brak. Jedino svijetlo u njegovom životu prijateljstvo je s Horacijem.

don Quijoteova mašta uvijek nalazi na objašnjenja za ono što im se događa (zli čarobnjaci. Roman se može čitati na različitim razinama: kao avanturistički roman. Njihove pustolovine završavaju prevarom: po viteškom običaju. ali sada ih okolina doživljava na drugačiji način : pretvaraju se da vjeruju kako pred sobom imaju viteza injegova perjanika. seljak. pojedinac koji je smješan i uzvišen istodobno. gdje ih on zamišlja kao gorostase. ponekad i njegova perjanika. Don Quijote. Svaka pustolovina završava na sličan način: premlaćivanjem don Quijotea. vitez taj svijet doživljava kao da je stvaran I kao da u njemu živi. Njegove osobine dolaze do izražaja u suprotnosti prema drugim karakterima. nego u razvoju. 9 . Ipak. viteški svijet . a vitez pobjednik od njega traži da se vrati kući I prestane sa svojim pustolovinama. kao humoristični roman. sluša pobjednika. zavist.govori sa stajališta ludosti. mašte .učen čovjek.magarcu. čovjek iz naroda neuk čovjek. U središtu romana je junakovaličnost koja nije prikazana statično. Sancho dobiva vlastiti otok (zapravo selo). Glavni likovi ujedno su simboli različitih ljudskih tipova i različitih staleža. Tako je I don Quijote izazvan na dvoboj. što omogućuje produbljenu psihološku analizu. pobijeđeni vitez mora slušati onoga viteza koji ga je pobijedio. Iako ništa od toga nije stvarno. Fabula je u ovome romanu čvrsto vezana uz karakterizaciju lika.…) pa on ne odustaje od svojih pustolovina. sklon promatranju svijeta iz perspective onoga o čemu je čitao . krenuli u nove pustolovine (npr. vraća se kući I tamo umire. U drugom dijelu romana don Quijote i Sancho Panza nastavljaju sa svojim pustolovinama. osobito prema njegovom pratiocu Sanchu Panzi. kao roman koji prati smješne zgode dvojice junaka. ali prije toga vraća mu se razum I vidi kakve je ludosti činio. GLAVNI LIKOVI: DON QUIJOTE . pučanin. kao realistični roman u kojemu se opisuje društvo. Borba s vjetrenjačama . plemić.… Don Quijote je prvi moderni roman svjetske književnosti . duhovnost (želi ispraviti nepravdu. zaštititi nemoćne i kazniti zle IDEALIZAM SANCHO PANZA. kao satirični roman. da ih je zli čarobnjak pretvorio u gorostase).Vitez tužnog lika. jer povijest romana u dašnjem smislu započinje stavljanjem u središte glavnog lika. Prije njegove smrti Sancho Panza moli gad a zajedno krenu u daljnje pustolovine.zastupa idealistički pristup svijetu. sklon narodnom mudrovanju zastupa materijalistički pristup svijetu (želi zadovoljiti vlastite potrebe) REALIZAM Don Quijote je osamljeni pojedinac. kao pravi vitez. njegov psihološki profil. dovode čarobnjake.

). prije svake knjige nalazi se sadržaj u prozi.Stoga u svojim djelimadaje praktične upute za kršćanski život. uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadržaj preuzet. imali su posjede u bližoj i daljoj gradskoj okolici) nakon školovanja u humanističkoj školi u Splitu otišao je na sveučilište u Padovu gdje se osposobio za službu u pravnim poslovima nakon povratka u Split obavljao je bilježničke poslove pokopan je u crkvi sv. On je pisac kojemu nije namjera razonoditi čitatelja.11) OPIŠI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MARKA MARULIĆA I MARINA DRŽIĆA MARKO MARULIĆ (Split. 10 . ovim je djelom stekao svjetsku slavu 3) Evangelistarium (Evanđelistar) – građa je raspoređena u 7 knjiga prema kršćanskim temeljnim načelima vjere. biblijskih osoba i crkvenih otaca koja Maruliću služe kao primjer za praktičnu pouku uzornome kršćanskom životu. obično iz svakodnevnoga života. u invokaciji Marulić se odriče antičke inspirtacije. Ovo je djelo temelj Marulićeve moralne teologije. moralist i teološkki pisac Njegovo STVARALAŠTVO PROŽIMAJU DVIJE TEMELNE ZNAČAJKE: kršćanstvo i domoljublje. Frane na Obali. Stoga je u njima fabula. ufanja i ljubavi. Marulić piše djela religiozno-moralističkog sadržaja jer smatra da je jedini siguran temelj za život KRŠĆANSKI MORAL. u plemićkoj obitelji ugledna i bogata obitelj (otac je obavljao poslove u gradskoj upravi. ep se sastoji od 14 knjiga ispjevanih u heksametrima.-1524. 4) Quinquaginta parabolae/Pedeset priča – zbirka priča sastavljena po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama. zapravo alegorija i njome se donosi moralno-religiozna pouka. nego koristiti mu poukom. a zaziva pomoć od Boga) 2) De institutione bene viviendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca) niz prizora iz života svetaca. njegova nadgrobna ploča vrijedan je spomenik renesansne umjetnosti STVARALAŠTVO Marulić je bio široko obrazovani humanist. pripadnik humanizma i renesanse rođen je u Splitu. 1450. vrsni poznavalac kršćanske tradicije i literature.  MARULIĆEVA DJELA NA LATINSKOM JEZIKU 1) Najveće Marulićevo latinsko pjevačko djelo je ep Davidijada. (Za građu koristi niz događaja iz Davidova života opisanih u Starome zavjetu.

a kada im to nije uspjelo. napisan poput Judite. Arkulin. 2) DUNDO MAROJE –napoznatija Držićeva komedija. nepravedno su je oklevetali. blaga. st. 3) moralno-didaktične pjesme koje se bave različitim temama (satirične. Šktrost) potkraj života šalje urotnička pisma toskanskome vladaru u kojima ga poziva za pomoć u svrgavanju dubrovačke vlastele s vlasti STVARALAŠTVO 1) Pastorale – u idilični svijet pastorale Držić uvodi nove likove: seljake iz dubrovačkog zaleđa koji se zaljubljuju u vile i u središtu su smješnih prizora zbog svojeg govora... U djelu se donosi kršćanska pouka: ističe se vrlina kreposti i poštenja. MARULIĆEVA DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU 1) JUDITA – njegovo najznačajnije djelo. U ovoj komediji Držić ismijava dubrovačku škrtost stavljajući u središte komedije motiv “trezora”. Ključ za njezino razumijevanje predstavlja prolog negromanta Dugog Nosa u kojemu se objašnjava postanak ljudi nahvao i njihovo miješanje s ljudima nazbilj.-1567. ali samo u osnovnom zapletu. o čijem postojanju postoji podatak u prologu Dunda Maroja. 3) SKUP je prerada Plautove komedije Aulularia. Džuho Krpeta i Pjerin. ali ukazuje ina zlo do kojega dovodi moralna pokvarenost. časnoj ženi. duhovne. koju su pokušali napastovati dvojica staraca. U komediji se prikazuje Držićev renesansni svjetonazor u liku sluge Pometa te negativan stav prema dubrovačkoj vlasteli. To je priča o Suzani.)  MARIN DRŽIĆ (1508.) komediograf rođen u Dubrovniku podrijetlom je iz pučanske trgovačke obitelji u Sienni je boravio kao studentski rektor i upoznao suvremeno talijansko kazalište po povratku u Dubrovnik piše komedije u kojima slika dubrovački život 16. kojimje zaslužio naziv «oca hrvatske književnosti» 2) Suzana – spjev biblijske građe. 5) Ostale komedije: Tripče de Utolče (Mande). 4) POMET je izgubljena komedija Marina Držića.5) Poslanica papi Hadrijanu VI. 11 . načina razmišljanja i navika. Na taj način nastaje zaplet u kojem se isprepliću dva svijeta: izmišljeni svijet vila i mitoloških bića te realni svijet.. I ukazuje na ljudske mane I poroke (npr. koje je starcu Skupu važnije od svega.

12) MARKO MARULIĆ . Opisuju se brojni i uspješni Hloformovi pohodi. V.a nakon divlje pijanke.Vijest da mu se odupiru veoma ga uzruja te želi saznati nešto više o njima.Ubrzo Holofernovi vojnici počinju opsjedati grad. pisana je na narodnomjeziku-jezik splitske čakavštine.što kod Nabukodonosora izaziva provalu bijesa. stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa rimom AA.pjevanje-Holoferno je poželio lijepu Juditu.Među Židovima.a Judita ide k svojima u Jeruzalem. ep je komponiran u 6 pjevanja(libra). tema epa je nacionalno –rodoljubna.pjevanje-Nabukodonozor šalje Holoferna svojskom da osvoji čitav svijet.On poziva svog vjernog vojskovođu Holoferna.odlučio je zavladati svijetom.prijeteći mu da će ga pogubiti zajedno sa stanovnicima.U tom kritičnom trenutku pojavljuje se mlada i bogobojazna žena. Holoferno priređuje veliku gozbu. Judita se moli Bogu da izbavi grad iz pogibli.JUDITA JUDITA-prvi umjetnički spjev na hrvatskom jeziku. Holoforno se izvali na krevet i zaspi. Nakon pobjede nad medijskim kraljem Arfaksatom.pjevanje-pozva je na večeru.pjevanje-Holoferno opkoljava Betuliju.Judita uzima njegov mač i odsiječe mu glavu.asirski vladar Nabukodonozor se nalazi na vrhuncu svoje moći.O Židovima mu govori Ahior i kaže da se oni ne mogu pobijediti sve dok su vjerni svome svemogućemu Bogu.jer im je zatvoren i dotok vode.BB. I.Betuljani napadaju Asirce koji panično bez vođe bježe.pjevanje-Holofornova vojska nagnana je u bijeg.pjevanje-u Jeruzalemu zavlada strah. Holoferno protjeruje Ahiora Židovima u grad Betuliju.zavladao je strah jer se boje da im Holoferno ne sruši Jeruzalem.a vrhovnici betulijski njemu u čast priređuju gozbu.a on traži još 5 dana prije nego li potpiše kapitulaciju. IV.Marulić ovim djelom želi uliti nadu u mogućnost otpora i spasa od Turaka.Holoferno bijesni zbog Ahiorovih riječi.Susjednim narodima šalje glasnike tražeći od njih da mu se pokore.Ahior je primljen blagonaklono.koja je trajala 4 dana. III.koji mu se jedini odupiru.govoreći da će spasiti grad. II.Judita i sluškinja Abra vrate se u Betuliju noseći u torbi Holofornovu glavu.udovica Judita.koji odmah počinje spremati vojsku.Pokorio je Mezopotamiju i Siriju.Građani dolaze do kralja Ozije tražeći predaju.a kad pijan zaspi ona mu odreže glavu i postavi na grad. VI.te je stanje u gradu iz dana u dan sve teže.Poklisari se vraćaju neobavljena posla. 12 .te invokacijom –zazivom Bogu-u kojem pjesnik moli za pomoć pri pisanju djela LIKOVI: JUDITA HOLOFERNO ABRA OZIJA AHIOR -prostor radnje:Judeja-Betulija Judita je židovska udovica koja je ubila asirskog vojskovođu Holoferna i spasila rodni grad Betuliju.te ju postavila na gradske zidine.Asirskim stražarima govori kako im je došla otkriti kako će osvojiti grad bez velikog napora i gubitka ljudi. građu je uzeo iz biblije.Ona kori sugrađane zbog malodušja i sumnje u Božju pomoć.te opijen uspjehom.a motiv je biblijski.Odvode je pred Holoforna koji ostaje zadivljen njenom ljepotom. počinje najavom teme.Skida udovičku odjeću i odijeva najljepše haljine.U pratnji služavke Abre napušta grad.

Maro troši novac ispunjajući sve Laurine skupe prohtjeve. Kombol): Pomet dobiva Petrunjelu. filozofiju i stil svoga autora «Dundo Maroje» .doživjela je starost od 105 godina. Maroje plaća Marine dugove. Narod slavi Juditu. snalažljivi. ali nesposobni i intelektualno bezizražajni.  13) MARIN DRŽIĆ – DUNDO MAROJE najslavnije djelo Marina Držića prvi put dramu izvodi Pomet –družina u dubrovačkoj vjećnici 1551. Pomet – tipičan renesansni čovjek: jedini «čovjek nazbilj» u komediji je Pomet – sluga.jer zahvaljujući njoj nije bilo ratova. a umjesto toga troši očeve dukate na kurtizanu Lauru. a škrti Maroje mu to ne dopušta.Nakon njene smrti narod ju je oplakivao 7 dana. oni se međusobno sukobljavaju u svakodnevnici kako će se sukobiti i u komediji. njemačkog plemića koji je također zaljubljen u Lauru. razumne) i «ljude nahvao» (loše.te opisuje se i dolazak pape koji je došao vidjeti Juditu.Ona se vratila kući iz Jeruzalema i nakon smrti prvog muža.g. A sreća su užici – jelo. a njegov sluga Popiva se udvara Petrunjeli. Laura (za koju se otkriva da je Mandaljena – kći njemačkog plemića) Uga Tudeška. mudre. ništavne. inteligentni i sposobni. a Maro se vraća zarućnici Peri kojoj je umrla teta u Dubrovniku ostavivši joj nasljedstvo.(hedonizam)  13 . piće.ženu čija je vjera spasila njihov grad.Opisuju se događaji koji su uslijedili nakon odlaska Holofernove vojske. komedija ilustrira bitnu problematiku vezanu za život. S Marojem dolazi i njegov sluga Bokčilo koji uvijek gunđa jer bi stalno jeo i pio. Laurinoj sluškinji. Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama.nije se više udavala. sebični ili razvratni. (Po Držiću. Sadržaj: Dundo Maroje dolazi u Rim u potrazi za sinom Marom koji je trebao trgovati. «Ljudi nazbilj» su bistri.Živjela je 105 godina. ali tipičan renesansni čovjek koji ističe da je uzalud i pamet i talent i hrabrost i obrazovanje ako pojedinac nije virtuoz koji će svojom spretnošću i inteligencijom okrenuti sreću u svoju korist. ali ga je dopunio M. to je dubrovačka vlastela). Sve završava sretno prema Pometovoj zamisli (peti čin je ostao nedovršen. rastrošni. «Ljudi nahvao « su pohlepni. U nastojanju da sina vrati kući Maroju pomaže Pomet.Poštovana i cijenjena. poetiku. duhoviti. zle). ljubav i – novac.komedija započinje Prologom negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući svijetom u Starim Indijama sreo «ljude nazbilj» (prave ljude: tihe. sluga uge Tudeška.

Indija ili Pakistan Nove Indije – novootkriveni kontinent Stare Indije – raj zemaljski. ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu POMET  Velike Indije – zemlja magije i čudesa. uživa u gomilanju novca .inteligentan. a potom Pometovo . hedonist – želi uživati u životu i životnim radostima (osobito u jelu i piću) UGO TUDEŠAK .rasipni mladić koji POPIVA troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav. odjeći).GOSPODARI MAROJE MARO LAURA LIKOVI GOSPODARA I SLUGU KARAKTERIZACIJA SLUGE . krzno) KARAKTERIZACIJA . kao jedini PETRUNJELA način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti (nakit. odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popivino udvaranje (jer je logično da bude sa slugom ljubavnika svoje gospodarice).pohlepna.škrti starac koji BOKČILO dolazi u Rim spasiti novac.nezadovoljnik i gunđalo.bogati plemić. zemlja na kraju svijeta 14 .lukav i pokvaren. piću. štedi na svemu (jelu. smišlja način da pomogne svom gospodaru (da bi i sam imao lagodniji život).vesela dubrovačka djevojka. lakomislen. ljut na Maroja jer mu uskraćuje najveće životne užitke: jelo i piće . smišlja način kako da Maro prevari oca . prema srednjovjekovnim kartama – današnji Pakistan Male Indije – po srednjovjekovnom vjerovanju -zemlja u kojoj su nekad živjeli patuljci i borili se sa ždralovima. ne razmišlja o budućnosti .

prirode i umjetnosti u širokom smislu 3) strofe su od 8 stihova. Džore Držić Mnogi su hrvatski pjesnici toga doba pisali po uzoru na Petrarcu (o ljubavi prema prelijepim gospama koje im tu ljubav ne uzvraćaju.motivi su iz prirode konkretno proljeća koje je ovdje personificirano.¸To su bili Šiško Menčetić. te ih nazivamo hrvatskim petrarkistima. a rima dvostruka . Džore Držić.14) Interpretirati liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lučić.pjesnik želi da ovu ljepotu učini vječnom. U njima se vidi odmak od lirske poezije naših prvih petrarkista jer Lucić piše u duhu novije talijanske lirike 16. a znaći buđenje prirode = buđenje ljubavi . tuga i čežnja nastaju u trenutku kad njegova gospođa odlazi . Na kraju moli Boga da je sačuva od prolaznosti i smrti.tipična petrarkistička pjesma u kojoj pjesnik svoju gospođu opisuje kao vilu .u prikazivnju ljepote služi se usporedbama koje u velikoj mjeri podsjećaju na usporedbe uzete iz narodne pjesme . a stihovi su osmerci Lirika Šiška Menčetića Prvi pogled (pjesma) . stoljećakoja se zalaže za povratak izvornome Petrarki. Hanibal Lucić u svojoj pjesmi Jur nijedna na svit vila nabraja detalje ljepote voljene žene i kako ta ljepota utječe na druge. Mavro Vetranović.stih je dvanesterac. neprolaznom .pjesik je opsednut fizičkom ljepotom koja ga podsjeća na nešto nestvarno. Jur nijedna na svit vila (interpertacija) . Šiško Menčetić. o svojoj patnji i nemoći da savladavaju osjećaje.i u pjesništu i u slikarstu ženska ljepota se vrlo često prikazuje što potvrđuje da u vrijeme renesansne umjetnosti ističu sve ljepote zemaljskog života Džore Držić 15 .renesansna obilježja ove pjesme možemo zamjetiti u sljedećem 1) opis stvarne ovozemaljske ljepote 2) divljenje ljepoti kao općoj ljepoti života. ljepotu vile . Lirska poezija Hanibala Lucića Lucićev kanconijer Pisni ljuvene sadrži 22 pjesme u kojima pjesnik slavi žensku ljepotu I pjeva o neuzvraćenoj ljubavi. te nastojanjima da preko umjetničkog dijela ostave spomenik ljubavi). Lucićeva pjesma Jur ni jedna na svit vila smatraq se remek.bol. a to spaja s narodnom tradicijom. Hanibal Lucić.djelom hrvatske renesansne poezije.

Njegova najznačajnija djela nazvao je “porod od svjetlosti”: religiozna poema “Suze sina razmetnoga”. Draža je od zlata. Prozerpina ugrabljena. mitsko. većinom anonimni pjesnici.. grem. Djevojka hoda po zelenoj travi. DUBRAVKA -pastoralna dramska vrsta vrijeme: idealna prošlost. Pjesme mu se nalaze u Zborniku Nikše Ranjine i uglavnom su ljubavne. Odiljam se 15) Opisati stvaralački život Ivana Gundulića i interpretirati njegova djela Suze sina razmetnoga i Dubravka IVAN GUNDULIĆ (1589. narod slavi njihovo vjenčanje I svetkovinu slobode. Dž..Držić i dr.Vjerojatno ih je većinu uništio. postao svećenik i živi u Dubrovniku.) rodio se u uglednoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji završio je humanističku naobrazbu u Dubrovniku pokopan je u franjevačkoj crkvi Male braće na Stradunu Književni rad započeo je ljubavnim pjesmama I melodramama.Rasplet: Dubravka se vjenča s Miljenkom.najstariji lirski zbornik hrvatske svjetovne lirike čiji je zapisivač dubrovački plemić Nikša Ranjina. Dijana i Armida. U njegovoj poeziji su motivi smrti i prolaznosti. u njima seobraća voljenoj osobi slaveći njezinu ljepotu i duhovne vrijednosti. Napisao je i prvu pastoralu Radmio i Ljubimir.Kulminacija zapleta: Sve je spremno za to neprilično vjenčanje u hramu boga Lera (dubrovački bog ljubavi. pastorala “Dubravka” i ep “Osman”. Svoja mladenačka djela nazvao je “porodom od tmnine” i nije ih želio objaviti. Zbornik Nikše Ranjine ili Dubrovački kanconijer.Menčetić. Najpoznatije pjesme iz zbornika su: Leute moj.Dramski zaplet: Bogati i ružni Grdan podmiti suce želeći da se Dubravka njime vjenča . sam Lero to spriječava čudesnim znamenjem: gasi vatru u žrtveniku I zatrese tlo crkve. . No. pa je začetnik pastoralne dramske književnosti u Hrvatskoj. o draga slobodo/dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…) . Najpoznatije pjesme: Grem si. dok su bili mnogobošci). studirao u Italiji. . Odiljam se. pagansko vrijeme sreće i blagostanja . Najznačajniji pjesnici koji se u njemu javljaju su Š. Ostale su sačuvane 4 melodrame: Arijadna. školovao se u Dubrovniku. U njemu je 820 ljubavnih pjesama u kojim se veliča tjelesna i duhovna ljepota voljene drage.-1638. svi božici na otlar prinose darove I pjevaju himnu slobodi (poznati stihovi: O lijepa.Mitološko-pastoralni sadržaj Gundulićeve drame ima alegorijsko značenje: Mjesto radnje: Dubrava – Dubrovnik 16 .rođen u Dubrovniku u građanskoj obitelji.starinski običaj: svake se godine svetkuje sloboda i tada se vjenčaju djevojka i mladić za koje suci izreknu da su najljepši i najplemenitiji par.

Spoznanje. Juraj Habdelić: Zercalo Marijansko ( u kajkavsskom krugu prevladavaju djela poučnog sadržaja) .4 samostalna regionalna književna kruga: dubrovački (Dubrovnik i Dalmacija). povijesna.RELIGIOZNA POEMA (Dubrovnik) : Ivan Gundulić – Suze sina razmetnoga.POUČNA DJELA S NABOŽNOM TEMATIKOM : Ana Katarina Zrinski .Putni tovariš. refleksije o prolaznosti života. Djelo je religijska barokna poema koja se naziva i plačem. ozaljski (Banska Hrvatska). poredbe. ali slabo . Jeljenka. To je alegorijska poruka svima koji su skrenuli s pravog puta u protestantizam da se mogu vratiti u krilo Crkve i da će im biti oprošteno.ljubavna.Pavlinski zbornik (rukopisni zbornik kajkavskih liturgijskih tekstova i crkvenih pjesama). Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandaljene pokornice (tema zajednička: Sagrješenje i pokajanje grješnika.EP : Ivan Gundulić: Osman.u dubrovačkom prevladavaju naglašeno umjetnička barokna književna djela. … Struktura teksta i kompozicija: 3 čina (činjenja) koji su podijeljeni na 9-10 prizora (skazanja). tek u 3. kajkavski (Banska Hrvatska). vrhunac i rasplet.… 16) Objasniti geografsku. kićeni barokni stil) . Završno pomirenje razmetnog sina s ocem označava i pomirenje s Bogom.DRAMA : Ivan Gundulić : Dubravka (pastorala). koji je najnapredniji. na ostale). a govori o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja. slavonski (Slavonija) – utječu jedan na drugi (osobito dubrovački. Junije Palmotić: Pavlimir (melodrama) TEMATSKA . Poema ima tri dijela (plača): Sagrješenje. Gorštak. Ivan Bunić Vučić – Mandaljena pokornica. Obilježja Gundulićeva stila su brojne metafore. jer se govori o grješniku koji se plačući kaje. a u ostalim religiozno-poučna ŽANROVSKA .Pastirica Dubravka: symbol dubrovačke slobode i vlasti Pastir miljenko: symbol dubrovačkog plemstva Pastir Grdan: symbol obogaćenog sloja ljudi (dubrovačkog građanstva) koji se žele domoći vlasti ženidbom s plemkinjama. a on ga prima u svoje okrilje. kontrasti. Sporedni likovi: satiri (mitološka bića: pola ljudi – pola životinje): Vuk. tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka GEOGRAFSKA . Skrušenje. činu javljaju se zaplet. Petar Zrinski: Opsada Sigeta (dominantna književna vrsta je povijesni ep) . poučna 17) OBJASNI TEMATSKU SPECIFIČNOST HRVATSKOG PROSVJETITELJSTVA 17 . Stih i strofa: prevladavaju osmerci i dvanaesterci kojima se sugerira obični govor (proza) Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (poema) Tema djela preuzeta je iz Lukina evanđelja.

sjeverna Hrvatska 3.prevode se i Molierove komedije. Značajke: Književnost u ovom razdoblju ima moralno-didaktički karakter. Regije: Dubrovnik. 18 .pučka književnost u kojoj se susrećemo sa baroknom. pa se književnim djelima želi prosvijetliti narod. Predstavnici: Rajmundo Kunić – prepjevao Ilijadu na latinski Brno Zamanja – prepjevao Odiseju na latinski Đuro Ferić – piše basne na linskom i hrvatskom j. Predstavnici: Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (deseterci. Predstavnici: Filip Grabovac –Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga (tužno pjeva o položaju Dalmacije) Andrija Kačić Miošić – Razgovori ugodni naroda slovinskoga (otkriva narodnu povijest) 3) Slavonska književnost Piše se prosvjetiteljsko. pisci pišu latinskim jezikom i slijede klasicističku poetiku. Dalmacija. ukida se isusovački red i država preuzima školstvo). želi unaprijediti život Slavonaca) Antun Kanižlić – Sveta Rožalija (slijedi barokne religiozne poeme) Matija Petar Katančić -Jesenji plodovi (zbirka pjesama na latinskom i hrvatskom). U to doba u Hrvatskoj je bilo malo učenih i pismenih ljudi.možemo je podijeliti na dubrovačku. frančezarije 2) Dalmacija Književnici slijede pučko-prosvjetiteljsku poetiku. slavonsku i književnost sjeverne Hrvatske 1) Dubrovačka književnost U 18.najpoznatiji predstavnik: Tituš Brezovački. cilj im je opći napredak i obrazovanje naroda. stoljeće 2. Diogeneš – u njima razotkriva mane i poroke zagrebačke gradske sredine.obilježava je raznolikost stilova i regionalna obilježenost .st. Književnost prosvjetiteljstva . tzv. mijenjanje starih običaja i buđenje narodne svijesti. komediograf (komedije: Matijaš grabancijaš dijak. Naši književnici žele odgojno i poučno djelovati. klasicističkom i predromantičarskom poetikom. Slavonija. uviđa se značenje prosvjete i kulture.kajkavske pjesmarice i drame . . ova književnost vezana je za rad akademija.Trajanje: 18. dalmatinsku. te ističe odgojno-prosvjetiteljske namjere. te prevodi Bibliju na hrvatski jezik 4) Književnost sjeverne Hrvatske . 5. školstvo je još bilo pod nazorom isusovaca i pavlina (1773.

javljaju se I klasicistička djela pisana po uzoru na antičke pisce . posjećuje ih. Opteretivši ih krivicom. Cijela njena obitelj obasipa Werthera pažnjom i simpatijama. a 1891. svojom mlađom braćom i sestrama. st.nastaju I prosvjetiteljska djela poučnog sadržaja . st. Werther se na prvi pogled beznadno zaljubi u Lottu. polovici 18. koji je postao uzorom Getheovih suvremenika. Martija Antun Reljković : Satir iliti divji čovik PROSVJETITELJSKA DRAMA: Tituš brezovački: Matijaš grabancijaš dijak KLASICISTIČKA POEZIJA: Matija Petar Katančić: Jesenji plodovi 18) INTERPRETIRATI: JOHANNWOLFGANG GOETHE – PATNJE MLADOG WERTHERA Patnje mladog Werthera – roman je pisan u epistolarnoj formi (u obliku pisama prijatelju) koji prikazuje hipersenzibilnog. 19 .Književna djela nastala u hrvatskoj u 18. promijeniti svoj život. No. 19) OBJASNITI ULOGU LIRIKE U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU I INTERPRETIRATI LIRIKU PETRA PRERADOVIĆA Lirika U prvom desetljeću hrvatskog narodnog preporoda osobito su značajne budnice – domoljubne lirske pjesme koje su budile nacionalnu svijest u Hrvata.potkraj razdoblja javljaju se djela predromantičarskog sadržaja TEMATIKA PROSVJETITELJSKA EPIKA: Andrija Kačić Miošić : razgovor ugodni naroda slovinskoga. Werther je pokuša zaboraviti. posuđuje Albertove pištolje i ubije se. ne poštuje društvene konvencije. uglazbio Josip Runjanin. a zbog nesretne ljubavi život završava samoubojstvom. ponovo dolazi. okružena dječicom. prihvaćena je za hrvatsku himnu. sve je beznadno.u 1. Werther je tipičan romantičarski lik ispunjen «svjetskim bolom». odlazi poslom u drugi grad. koja mu se ukazuje kao anđeo milosrđa. no Lotta ga moli da više ne dolazi. Werther samoubojstvom kažnjava prvenstveno sebe. želi slobodu. Lotta je zaručena za Alberta. u Danici objavljena pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina koju je 1846. Tako je 1835. Saznaje da su se Lotta i Albert vjenčali. U tom razdoblju gotovo istovremeno postoji nekoliko različitih poetika: . još uvijek nastaju djela koja nose barokna obilježja . nemaju zajedničke osobine po kojima bismo ih mogli svrstati u jedinstvenu književnu epohu. No. maštanju sklonog i umjetnički nastrojenog pojedinca koji uživa u prirodi. On piše oproštajna pisma.

a da bez jezika čovjek nema identitet. prvom budnicom smatra se Gajeva pjesma Horvatov sloga i zjedinjenje "Još Hrvatska ni propala" je hrvatska domoljubna budnica koju je napisao Ljudevit Gaj i uglazbio Ferdo Livadić 1833. a osnovna crta poezije – domoljublje o Najčešći oblici bili su budnice i davorije. Petar Preradović) i satirična lirika (Vraz). S obzirom na tematske preokupacije uobičajeno je njegovu poeziju dijeliti na tri kruga: DOMOLJUBNU – pjesme Jezik roda moga i Rodu o jeziku u kojima on iznosi svoju ljubav prema materinjem jeziku te misao da je jezik oznaka čovjekove nacionalnosti I individualnosti. Pjesma Putnik alegorijska je pjesma pjesnikova lutanja kroz tuđinu koja mu nije dala utočište i sreću. posebno se ističe PRERADOVIĆEVA lirika. Demeter). o Najpoznatiji pisci bili su ilirci.Budnice i davorije zauzimaju središnje mjesto u preporodnom lirici (Gaj. i to domoljubno. o Iza pojave Đulabija nastala je gotovo poplava ljubavne lirike. LIRIKA PETRA PRERADOVIĆA Preradovićev lirski opus je prilično velik i raznolik. a od čisto zemaljske i tjelesne postala je nebeska i duhovna. Osim domoljubne lirike nastaje i ljubavna (Stanko Vraz. 20) OBJASNITI ZNAČENJE GAJEVE PRAVOPISNE REFORME U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOG JEZIKA Najznačajnije ostvarenje hrvatskog narodnog preporoda je jedinstveni hrvatski jezik u čiju osnovu ulazi štokavsko narječje. Godine 1830. Ljudevit Gaj izdaje “Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja” u kojoj iznosi viziju grafijske reforme predlažući za palatale znakove: 20 . REFLEKSIVNU – pjesma Ljudsko srce govori o trajnom ljudskom nemiru i želji da postigne što više. LJUBAVNU – U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik govori o ljubavi kao načelu svoga života koje ga vodi i usmjerava. Vukotinović. godine.Pjesništvo Preporodno razdoblje hrvatske književnosti ponajprije afirmira lirsko pjesništvo. Ljudevit Vukotinović. Iz budničko-davorijaške poezije izdvaja se Mihanovićeva Hrvatska domovina kao najznačajnija lirska pjesma preporodne lirike. jer je sreća I smisao jedino u domovini.

l. n.) rođen u Zagrebu. prigodnice. Š.. Šenoa je urednik od 1874. Ilijina oporuka». OBJASNITI NJEGOVU ULOGU U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 19.55) središnja ličnost svoga vremena (protorealizam = Šenoino doba) prvi hrvatski romantičar i prvi hrvatski realist najhrvatskiji pisac Hrvatske (mnogo je pisao o hrvatstvu) najzagrebačkiji pisac (često piše o Zagrebu) najznačajniji predstavnik građanstva stvorio je hrvatsku čitateljsku publiku («Prijan Lovro») urednik časopisa «Vijenac» (koji počinje izlaziti 1869. «Branka». a umjesto ranijih jednoslovnika d. g. šaljive. d. z ( tilda) Godine 1835. Lirsko – epske pjesme . n odlučuje se za dj. gj. epigrami. str. Gaj u Danici objavljuje članak Pravopisz u kojem tildu mijenja u kvačicu uvodeći Č. epske pjesme. ST. Ž. lj. nj (sa zarezom na j umjesto točke) te prihvaća poljsko ć.lirske. dovršio ju je Josip Eugen Tomić) 21 .C. 21) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS IVANA MAŽURANIĆA I INTERPRETIRATI NJEGOVO DJELO 22) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS AUGUSTA ŠENOE. g. d. Romani «Zlatarovo zlato» «Diogeneš» «Čuvaj se senjske ruke» «Seljačka buna» «Kletva» (nedovršena. Karanfilčeva ljubovca» 4. Feljtoni iz zagrebačkog života . l. njemačko-češkog porijekla (biografija u čitanci. s.«Zagrebulje» 3. «Karanfil s pjesnikova groba». TE INTERPRETIRATI DJELO ZLATAROVO ZLATO AUGUST ŠENOA (1838. «Mladi gospodin». Pripovijetke iz prošlosti i suvremenog života «Prijan Lovro». do kraja života) najveću slavu donijeli su mu povijesni romani bio je ravnatelj i dramaturg zagrebačkog kazališta DJELA: 1. «Prosjak Luka».-1881. povjestice 2.

) definirao je poglede o tome kakva treba biti hrvatska knjiženost: hrvatska. Književne i kazališne kritike U kritici «O hrvatskom kazalištu» (1865.jedan od prvih kritičara naše književnosti koji zagovara realizam . napeta..prvi hrvatski romantik i prvi hrvatski realist U Šenoinim djelima imamo romantičarske i realistične elemente: a) fabula je romantična. tajanstvena. umjetnički vrijedna. te uspinjanje kapitalizma). te opise hrvatske prošlosti zasniva na povijesnim činjenicama (proučava povijest i dokumente) 23) INTERPRETIRATI: HONORE DE BALZAC –OTAC GORIOT «OTAC GORIOT» ¸ Teme: Naličje života visokog pariškog društva (ljudske drame malog svijeta za vrijeme raspadanja feudalnog društva.začetnik realistične novele. ŠENOINA NAJVEĆA ULOGA .stvorio zagrebačku čitateljsku publiku . nacionalna. treba poučavati i slikati hrvatsku stvarnost/ uzimati teme iz života.tvorac našeg povijesnog romana (Zlatarovo zlato) .5. utilitaristička (mora biti sredstvo za kulturno.. Motivi: društveni uspon bezumna očinska ljubav zločin izopačenost društva Problemi: ljubav mržnja novac kao smisao života traženje životne sreće 22 . ekonomsko i političko podizanje naroda). uzbudljiva.) prvi je put upotrijebio riječ realizam. uvijek se javlja ljubav na prvi pogled (publika je na to bila naučena čitajući njemačke romantičarske pisce) b) likovi i opisi sredine su realistični. pojavljuje se spletkar.. uzima teme iz suvremenog života. slavenska. U programatskom članku «Naša književnost» (1865. pripovijetke iz suvremenog života .

njen otac. Nakon toga zapada u duševnu i moralnu krizu. bivši student i osamljenik. tragedijom i smrću. Sibir će mu možda donijeti pročišćenje. nije ga pekla savjest) Raskoljnikov sebe osuđuje kao uš 25) INTERPRETIRATI: ANTE KOVAČIĆ – U REGISTRATURI 23 . predaje se vlastima i kaje za učinjeni zločin. Tri fabule – tri glavna lika: Goriot Eugene Rastignac Vautrin ♦♦♦ Roman govori o sukobu čovjeka s okolinom i samim sobom. moralni. Marmeladov. težište na psihološkom) likovi: Radion Raskoljnikov.Struktura djela: roman je oblikovan po zakonima dramske strukture (sukobi. motivacijski sustav. Razumihin. ♦♦♦Gospođa Vauquer je slika pansiona. ♦♦Kroz lik Rastignaca očituje se kraj romana: plemenite duše na ovom svijetu ne mogu opstati. Raskoljnikov je propatio svoju kaznu prije odlaska u Sibir. Sonja Marmeladova. Svirdigajev (ubio ženu. ♦ ♦ ♦ 24) INTERPRETIRATI: FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI – ZLOČIN I KAZNA ZLOČIN I KAZNA roman pisan u 3. socijalni) prikaz grada i njegove mračne atmosfere temelj fabule: zločin prevladava klasna određenost karaktera. Pansion gđe Vauquer propada. vrijeme trajanja romana. njegov prijatelj. Sonja Marmeladova (psiha – tijelo). Roman završava raspadom. zapleti.. kao što je i pansion ogledalo njene ličnosti... a oni su nositelji ideoloških stavova psihološka analiza do čovjekove podsvjesti u romanu se očituje dezintegracija realizma (fabula. Raskoljnikov razvija teoriju nadčovjeka kome je sve dopušteno. raspleti). Dostojevski ovim djelom ustaje protiv društva: Raskoljnikov i Sonja: ubojica i prostitutka su prejaki izrazi. stil. filozofski. a Goriotova smrt predstavlja kraj duge agonije sitnog kapitala i skromnog obrta. pa čak i «krv po savjesti»: ubija staru lihvaricu i ostvaruje svoju teoriju. žrtva vlastite obitelji. licu tema: čovjek i njegovi egzistencijalni problemi (psihološki.

Zbog toga što je grad pokvaren. pošteni i tim putem ne mogu uspjeti. krađa. SVI LIKOVI SU NOSITELJI OSOBINA: Miha i Medonjić su prvi kapitalisti koji stiču ekonomsku moć (Kapitalizam je u romanu prikazan negativno: pojava zelenaštva... laž. Laura. kumordinar Žorž (Grad predstavlja zlu kob za Ivicu Kičmanovića). Nakon Šenoe (prijan Lovro) Kovačić razrađuje problem hrvatske inteligencije seljačkog podrijetla koji ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije.). svi likovi su nositelji negativnih osobina: Mecena. Anica. Laura.U REGISTRATURI a) b) c) a) b) najpoznatiji hrvatski roman 19.. Roman možemo podijeliti u TRI DIJELA: DJETINJSTVO IVICE KIČMANOVIĆA ODLAZAK U GRAD LAURINA HAJDUČKA BANDA. ZANOS I OČAJ. Ivica završava kao običan bezuspješan registrator.). FANTASTIKA.Jožice Kičmanovića) GRAD je prikazan negativno: (crno-bijela) tehnika. stoljeća.. Kraj romana je PESIMISTIČAN: Svi stradaju (Ivica. lik «zgubidana» . a oni su neiskvareni. Kovačićev realizam temelji se na izvanrednom daru zapažanja: sklonosti da sažeto i jezgrovito iznese životne pojedinosti. kriminal. LEGENDA I STVARNOST. REALIZAM. ubožnice. otvaranje krčmi. 24 . NATURALIZAM. Prvi roman koji iznosi probleme društva (Sudbina siromašne djece. pljačka) Ivica – siromašna seoska inteligencija koja ne uspijeva u gradu Laura – pojam prostitucije Ferkonja – prvi tip huligana u hrvatskoj književnosti Kumordinar Žorž – po kritičarima je najuspjeliji lik: ni seljak ni gospodin. Roman započinje prepirkom spisa i registra..) Illusstrisimus (Mecena) je pojam gradske pokvarenosti (licemjerstvo. HUMOR I PESIMIZAM.. pljačka... IVIČINO LUDILO (fantastični i naturalististički elementi) U djelu možemo usporediti SELO i GRAD: SELO je opisano s ljubavlju. stoljeća roman u kojem se isprepliću ROMANTIZAM. kojoj je glavni cilj kritički razobličiti građansko društvo. otjelovi najbitnije značajke u procesu nastajanja hrvatskog građanskog društva prema kojem se pisac postavio krajnje kritički. ali nije idealizirano (npr. Zapalio se u svojoj registraturi. a nastavlja se kao raspredanje glavnog junaka u obliku ispovjesti. . pravi se važan pred seljacima jer se «odlijepio» od njihove sredine Sličnosti Kovačića i Balzaca: pokušaj prikaza društva 19.

Domoljubne pjesme (drugačije stvara novu dimenziju domoljubne poezije.napada mađarone koji zbog ekonomske koristi služe Mađare i izdaju svoj narod. dvojnom moralu katoličke crkve. tuđinu. Valpurga od siromaštva.. Socijalne pjesme (prvi u Hrvatskoj ustao je protiv socijalne nepravde. «Iseljenik» je pjesma koja govori o pomorcu koji je prisiljen otići na rad u Brazil. Antiklerikalne pjesme – govori o licemjernosti. borca. Filozofske/misaone pjesme (refleksivne: pjesme univerzalne tematike. «Eli! Eli! Lama azavtani?!».. 2. 26) INTERPRETIRATI: VJENCESLAV NOVAK – POSLJEDNJI STIPANČIĆI POSLJEDNJI STIPANČIĆI realistična slika propasti ugledne senjske patricijske obitelji sredinom 19. Juraj se odnarođuje) 27) INTERPRETIRATI LIRIKU SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA - Podjela Kranjčevićeve lirike: 1. Pjesme u kojima kritizira negativne strane Hrvata (npr. 4. poznata je njegov pjesma «Radniku» . razmišlja o čovjeku..pisane bez fraza i afektacije. iskazuje grč zbog porobljenosti domovine. a neki mađarski brod ide prema Hrvatskoj. najljepše pjesme su mu «Moj dom». 5. «In Tyrannos» .govori o onome koji je sve stvorio. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija propast obitelji uzrokovale su društvne i gospodarske promjene u Senju u drugoj polovici 19. umire razočaran i sam zbog izgubljenih iluzija Njegova smrt je početak kraja ostatka obitelji (Lucija umire od TBC-a.Ideja: Samo se upornim radom i težnjom za istinom može postići cilj/pravda u životu. naivnost – «Naš čovo». tuđe sluge – «Gospodskom kastoru» . govori protiv društva u kojem se cijeni bogatstvo. obiteljskoj propasti pridonosi i otac Ante. patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga. ustaje protiv zloupotrebe katoličkog ideala: «Dva lava». idealizira isusa kao pravednika. st. članovi obitelji su: autoritarni otac Ante.te njihova djeca. 3. zlato i povlašteni položaj. čovjekovoj prolaznosti.. svemiru. neprosvijećenost. prilagoditi novim životnim uvjetima Ante sve nade polaže u sina. a opet je potlačen i ugnjetavan. zbirka pjesama «Uskočke legende» (senjski uskoci). st. «Zadnji Adam» - 25 . zapušta ženu i kćer. On ide u neizvjesnost. koji se nije znao ili nije želio..

razmišljanja o svijetu i životu: «A što je život – ko i pustara A što su ljudi . vječitost Božjih zakona. Tako je u Nori težište postavljeno na položaj žene u malograđanskom društvu. obeshrabljen. 28) INTERPRETIRATI: HENRIK IBSEN – NORA Lutkina kuća (Nora) Drama je postigla golem uspjeh na kazališnim scenama Europe. al ljudska jest!». U pustoš. narod ga optužuje što ga je tu doveo. čovjekova sićušnost i gordost.nasuprot salonskoj ljubavnoj tematici nastupa društveno angažirana drama. čovjek je premalen da bi vidio Božje visine.. za njega su svi ljudi isti. zakonodavac starih Židova izvodi narod iz egipatskog (misirskog) ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju Kaanan Pjesničke slike: 1) Mojsije se obraća Jehovi (Jahvi) i moli ga da izvede njegov narod iz ropstva ( prenesenom značenju odnosi se na Hrvatsku. Mojsije je iznenađen. arhaizmi.ko i prašina». Norino prerastanje u samostalnu ličnost iz uloge voljene obiteljske lutke. Stilska obilježja pjesme: biblijska uzvišenost..» 5) Narod odlazi u obećanu zemlju. a svojevrsna je prekretnica u razvoju europske dramaturgije u doba realizma. a ostavili su «lonce misirske». koju su 26 .biblijski motiv kao nadahnuće. aforističnost stihova. Poruka: Kranjčević u ovoj pjesmi na temelju biblijskog motiva govori o općeljudskim problemima. o izdvojenom pojedincu koji teži ka nećem višem.) 3) Mojsijev odgovor : nedohvatnost sudova. zaplet se usredotočuje na sukob ličnosti unutar obiteljskoga kruga.prije smrti upisuje jedan spoznajni upitnik u led. o odnosu čovjeka i njegovih ideala. «Mojsije» . a radnja se u sva tri čina zbiva u istoj sobi. MOJSIJE biblijski prorok. ne vide pravu vrijednost 6) Ozarenost genija ugledavši obećanu zemlju. o odnosu izdvojenog pojedinca i društva. ljudskoj težnji za slobodom. vođa.. a radnja se odvija u zatvorenom ambijentu građanske kuće. ropstvo pod Khuenom i molba za osvještenjem tih ljudi) 2) Odgovor Jahve Mojsiju :»A luda želja! Da. slave zlaćano tele – idola. 4) Jehovino upozorenje : «Mrijeti ti ćeš kada počneš sam U ideale svoje sumnjati. počinje zaista sumnjati u svoje ideale. sukob se odvija između stavova Nore i njezina muža Torvalda Helemera.

dah i ruke).simbolistička pjesma . nije ih stigao objaviti u zbirci: Njegove poznatije pjesme: . Nora je osam godina živjela u naizgled sretnom građanskom braku. Kada se pojavila (1879. nešto što se odupire propadanju i uništenju.Dva temeljna motiva: smrt i ljubav (djevojka. san.ljubavne (Gospa Marija.domoljubna poezija (1909) “Utjeha kose” – jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.joj namijenili otac i muž. po obliku: soneti. smrt krasna). Nakon svake smrti ostaje nešto živo. napisao je 80-ak pjesama. obmana. a zbiva se u stanu odvjetnika Torvalda Helmera tijekom božićnih blagdana. Čudo koje je priželjkivala (da muž shvati razloge njezina postupka i pruži joj potporu) nije se dogodilo pa Nora odlazi.tematika: ljubavna. Ibsenova drama prikazuje proces samoosvješćivanja žene u kojoj se budi njezina individualnost i koja odbacuje jaram što ga je nametnuo egoistični muž. Drama ima tri čina.Pjesničke slike: vizija mrtve drage na odru (elementi sna i priviđenja. Lakrdijaš. sveprisutnost smrti (sve je mrtvo: oči. Jesenje veče) . već kao dokaz i potvrdu prava pojedinca na slobodu i samostalnost. dr Rank. uklapa se u tada aktualnu feminističku problematiku. No. . smrt je samo privid (san – kosa je simbol života) .pejzažne (Notturno. I kada se samo jednom odlučila na samostalan korak.…) . Djevojčici mjesto igračke. Ostali likovi: Kristina Linde.). zapanjenost/začuđenost nad tajnom smrti (kobna dvorana.epigrami/ satirične pjesme (Grički dijalog. 27 .… 29) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Matoš piše ljubavne. Utjeha kose) . domoljubne pjesme(po temi). braneći time pravo svakog čovjeka na osobnu slobodu. pejzažne. kosa) . …On je SIMBOLIST I VJESNIK EKSPRESIONIZMA.Poanta: Smrt kao privid. ŠTOVATELJ PJESNIČKE FORME. danas Norin odlazak ne promatramo toliko kroz pitanje je li ona imala pravo napustiti muža i djecu. Krogstad. Umjetnička ljepota može se suprostaviti smrti. taj se svijet srušio kao kula od karata. epigrami. ali psihološka razrada lika uzdiže Ibsenovo dijelo izvan okvira društveno angažirane drame. Lutkina kuća privukla je pozornost poglavito svojom socijalnom tematikom (ženska emancipacija). osam godina živjela je kao žena-lutka skrbeći za svoju djecu-lutke. po obliku: sonet .

prizor iz Khuenova doba .početna i završna rečenica pripadaju reportažnom stilu .jedna od Matoševih prvih crtica.crtica je nadahnuta događajem 1883.- Pjesma “Utjeha kose” ilustrira Matoševu ličnost: cijeli život teži da se približi lijepoj Himeri (ideji.osnovni motiv: trenuci iznenadne. neobične hrabrosti koju ponekad u sudbonosnim trenucima zapažamo kod malih. .aluzijom na Štosa Matoš ističe nepromjenjenost situacije od ilirizma .naslov parafrizira budnicu Pavla Štosa "Kip domovine na početka leta 1881" . gradski događaj .njezin se muž nakon toga opije i umire . prkosna).tragičan kraj: slika stradanja hrvatskog naroda . suprug Joškec Pogačić (plašljiv) .u noveli (u crtici) Matoš iznosi ulični.domoljubna ideja/ mržnja prema Madžarima i negodovanje zbog njihova terora nad zagrebačkim stanovništvom .Pepicaje personifikacija za hrvatsku - 28 . običnih ljudi . misli) i onda ona – pobjegne. likovi: piljarica Pepica (odvažna.poljednja rečenica "Inju i njega zakopaše" aludira na to da dok god se ljudi boje izraziti mišljenje ne postoji izlaz za hrvatski narod . * piljarica – prodavačica voća i povrća na tržnici  .gl. MATOŠ JE ZAČETNIK MODERNE DIJALEKTALNE LIRIKE (Hrastovački nokturno) 30) OBJASNITI ULOGU DIJALEKTALNOG PJESNIŠTVA U RAZDOBLJU HRVATSKE MODERNE . U razdoblju moderne ponovo oživljava – dijalektalna poezija Matoš Najizrazitiji predstavnici : Dragutin Domjanić – kajkavski dijalekt Fran Galović – kajkavski dijalekt Vladimir Nazor – čakavski dijalekt – Istra 31) INTERPRETIRATI: ANTUN GUSTAV MATOŠ – KIP DOMOVINE NA POČETKU LETA 188* crtica iz zbirke “Iverje” Matoš je u svojim crticama opisivao život običnih ljudi iz zagrebačke građanske sredine (socijalni I politički trenuci) .struktura: Da bi postigao komičan ton Matoš žrtvuje ozbiljnost značenja ovoga djela I ono poprima humorističko obilježje.kada mađarski vojnici radi grba pregaze piljaricu Pepicu koja se ne želi maknuti .

COMBRAY ili U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA ŽIVOTOPIS: Marcel Proust (1871. Čitatelj upoznaje članove Junakove obitelji – majku.Matoš je pravaš -stil: . jer je u njemu sažet prošli život pisca. Djela: ciklus od sedam romana pod zajedničkim naslovom ''U traženju izgubljena vremena''. zanimljivog susjeda Swanna. bakterija). karikirani likovi humor na neočekivanim mjestima . bolesnu tetku Leonie. u djetinjstvu okružen ljubavlju i pažnjom. što uskrsava uspomenu na tetku Leonie i njenu sobu u Combrayu u kojoj mu je ona davala da kuša takav isti komadić kolača u čaju prije mnogo godina. astma. KNJIŽEVNI VRSTA DJELA: monološko-asocijativni ROD: epika roman O DJELU: Combray je prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom. malo po malo izranja iz zaborava sjećanje na obiteljsku kuću. Iako je povezan s ostatkom romana Put k Swannu. baku.težnja šokiranju 32) INTERPRETIRATI MARCEL PROUST: COMBRAY Proust . najveći je francuski pisac i jedan od najznačajnijih svjetskih pisaca.kajkavizmi.ironija i satirični ton. vrt. Saznajemo indirektno da 29 .osnovna ideja ne ne sloboda i ništavnost života u Khuensko i post Khuensko doba . Pripadao je aristokratskoj obitelji. virusa. gradić i njegovu okoilicu. ''U sjeni procvalih djevojaka''. vulgarizmi.. koja postaje posebno živom kad neki miris ili okus nehotice obnove u njegovu sjećanju davno minuli doživljaj. Tridesetogodišnji Junak nesaničar provodi veći dio svojih noći u obnavljanju uspomena iz prošlosti. ''Zatočenica''. ''Vojvotkinja de Guermantes''.). oca. energičnu sluškinju Francoise. ''Bjegunica'' i ''Pronađeno vrijeme''. Po obliku to je roman memoara. pretjerana osjetljivost osjetila). Posljednjih je desetak godina života proveo u plutom obloženoj sobi pokušavajući se zaštititi od vanjskog svijeta (mikroba. može se čitati samostalno. Tako zahvaljujući u čaj namočenom kolačiću “madeleme”. ''Sodoma i Gomora''. crkvu. i uopće cijelim ciklusom. kolokvijalizmi (zlosrečnik) . Postao je slavan još za života. KRATAK SADRŽAJ: Roman počinje sjećanjem Junaka na praznike koje je kao dječak provodio s roditeljima u mjestu Combray u kući tetke Leonie. i kao takav je potpuno razumljiv. Rođen je s nedostatkom imuniteta pa je stalno bolovao od raznih bolesti (srce. Dijelovi: ''Put k Swannu''.-1927.

Protuteža su sebičnim i taštim likovima koji okružuju Junaka. dok je druga sva u znaku stare aristokratske obiteiji de Guermantes.oni se mijenjaju s promjenom odnosa prema svijesti koja ih održava. kućna pomoćnica . Tako je i sa životnim dojmovima: protjecanjem vremena mijenja se kut gledanja i isti motiv izgleda izmijenjen. to su ljubav prema majci i baki.gazdarica. s književnim ambicijama. a još više služinčad koja je u njenoj vlasti. Iako vjeruje da nema dara za pisanje. ZAKLJUČAK: 30 .kako se promatrač pomiče u prostoru. GILBERTE: Kći Swannova. da voli umjetnost i da želi postati piscem. iz bogate građanske obitelji (otac je liječnik i profesor s mnogo uspjeha). kojoj se Junak izdaleka divi i želi približiti. od trenutka kada ju je spazio za vrijeme jedne šetnje combrayskom okolicom. OPIS CRKVENIH ZVONIKA: Znakovit je opis crkvenih zvonika viđenih u kretanju iz kočije . Jednom nehotice prisustvuje neopažen ljubavnom sastanku izmedu kćerke seoskog orguljaša Vinteuila i njene prijateljice. a jedne nedjelje ima prilike vidjeti u crkvi vojvotkinju de Gurmantes. Jedna od najzanimljivijih i najosebujnijih likova u romanu. fizičke i moralne elegancije. Proust najviše prostora posvećuje Swannu. Pronicava. Dva puta za šetnju u combraysku okolicu imaju značajnu ulogu u tom razdoblju. Događaji u njegovom životu sentimentalne su prirode. požrtvovanost i skromnost. KARAKTERIZACIJA LIKOVA: JUNAK: Središnje lice romana. pripadniku višeg građanskog sloja. i ljubav prema vojvotkinji de Guermantes. FRANCOISE: Izvanredan lik. Na jednoj strani stanuje Swann sa ženom Odette i kćerkom Gilberte. ljubitelju umjetnosti i čestom posjetitelju Proustove kuće. priželjkuje romantične susrete i promatra žitelje gradića. te da ne može zaspati dok mu majka ne da poljubac za laku noć. isto je s bićima. MAJKA I BAKA: Dva slična lika. CHARLES SWANN: Osim obitelji. tako da se mijenjaju odnosi između zvonika. koje su jezik i reakcije za Junaka neiscpno vrelo otkrića. one su jedina uzvraćena ljubav u životu Junaka i utjelovljuju iskrenost. ali i prostornim i vremenskim odnosima . Za Junaka on je model intelektualne. Na šetnjama dječak doživljava ljepotu prirode.Junak iznad svega obožava majku i baku. ipak pokušava opisati dojam koji su na njega učinili crkveni zvonici za vrijeme šetnje kočijom u okolicu Combray. koja u svojoj odanosti tiranizira čitavu obitelj. prva ljubav Junaka. ljubav prema Gilberti Swann. inteligentna i izvrstan psiholog. Doživljaji su subjektivni i zato relativni. boluje od astme. da se divi književniku Bergotteu.

G.  poezija = lirika Poezija svjetske književnosti II. zbog esejističnosti. Prevert – Za tebe. Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. Španjolska u srcu. čine drame: Legenda. 34) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (bilježnica ili čitanka za 4. Već uvelike usavršen moderni lirski izraz pojavljuje se u francuskoj književnosti u drugoj polovini 19. ne smijemo shvatiti kao neku tvorevinu mode posljednjih desetljeća. od 1914. Maskarata. Michelangelo Bounarotti. U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva. U 20. Kraljevo. stoljeću. kao i u svakoj lirici. zbog razlomljenosti vremena.prednost forme nad sadržajem (eksperimentiranje formom. misaona.razred) 35) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MIROSLAVA KRLEŽE I INTERPRETIRATI NJEGOVA DJELA: GOSPODA GLEMBAJEVI I POVRATAK FILIPA LATINOVICZA MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M.intelektualna. ljubavi moja.Proustovo je djelo moderno zbog tehnike tijeka svijesti. Pjesnici: T. zbog sinestezije. Kristofor Kolumbo . F.-1952. muzikalna. Moderna je sva poezija (lirika) od modernizma do danas. to je odlika svekolike moderne poezije) .). Adam i Eva. Krleže dijeli se u tri faze: a) prvi dramski ciklus pod imenom Legende. filozofična. osjećajna. 31 .razdoblja (1929. moderna lirika postaje vladajućim načinom lirskog izraza. individualan i originalan pojedinačni izraz od velike je važnosti. Poezija druge moderne u Hrvatskoj (moderna): . velikog značenja snova (nadrealizam). 100 ljubavnih soneta. V. zbog monološko-asocijativnog principa. Pjesnici Charles Baudelaire. Pupačić. Lorca – Pjesnik u NY (nadrealistički stihovi).. 33) OBJASNITI OBILJEŽJA MODERNE LIRIKE Modernu liriku. J. U modernoj. J. do 1922. S. dakle.. Neruda – 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma. zastupljene su sve lirske vrste. filozofska lirika predstavnici: J. stoljeća (modernizam). moderna Raznovrsna je. Parun. impresionističkog slikanja (ozračja) riječima. Eliot – Pusta zemlja. nerazumljiva (intelektualna poezija). Arthur Rimbaud i Stephan Mallarme prvaci su i uzori ovog vremena te ih slijedi čitav niz pjesnika drugih naroda. Kaštelan. P. što dovodi do nekomunikativnosti/ nečitljivosti poezije. II.

) . st. Leda. Vučjak.( 30-ih god.b) drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota. nevjerojatno 32 . Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju.Leone je ubojica.barunica Castelli – Beatrice. Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima.moć . Gospoda Glembajevi -: napisani 1928. Glembaj je varalica . baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA . Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama. U agoniji. Galicija (kasnije U logoru). ludilo.lažljivci . ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama.sreća Rasipništvo. koliko unutar njih samih. ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova. Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata.kradljivci > ISTINA . To je najbolji i najsnažniji dramski opus. 20. drama u 3 čina: a) u prvom činu.bogatstvo .ljepota > LAŽ SUŠTINE . draga moja Beatrice. c) treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi.potvrđena i u Barboczy legendi .

Ujević je. pa i kad je iskustvom nadrealističkih nastojanja prodirao u zaumlje.» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. ne može suprotstaviti glembajevština. čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. Pišući poeziju sad u rigorozno zatvorenoj formi. Ganutljive opaske. mudroj staračkoj skrušenosti i sladogorkom pomirenju sa životom takvim kakav jest (Molitva za koru kruha i zdjelu leće. Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim. razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostranstava i čežnje za visinama (Visoki jablani). izrazio duboke tajne spiritualne. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. Hymnodia to mou somati). Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. sad u nesputanoj otvorenosti slobodnog stiha. predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu. što je početak Glembajeva kraja. kradljivci i ubojice ) 36) INTERPRETIRATI LIRIKU TINA UJEVIĆA. Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. razred) Ujević je u pjesmama ostvario snažne akcente osobne tragike (Svakidašnja jadikovka). blizak svima a istodobno različit od svih. lijepoga i profinjenoga. zanosio se raskošnom ditirambičnošću (Svetkovina ruža) i predavao zreloj. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (vidi u bilježnici za 4. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. iako to želi. Beatrice je oličenje duhovnoga. ostao dosljedno izvan svih književnih škola i struja. ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru. a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. ili kad je propuštao u svoj stih zrnca ekspresionizma i dadaizma koje teže 33 . shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv. kao nedostižni čarobnjak riječi. preduvjet čovjekove sreće. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam. netjelesne ljubavi (u “Kolajni”). toliko bitne u viziji očeva lika. skladao složene filozofske refleksivne orkestracije (Riđokosi Mesije). Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. Čin sputanih ruku).mutno. prožetu uvijek blistavim sjajem svježe imaginacije modernog intelektualca i erudita.

POVRATAK – pjesnik iznosi misao o kružnom kretanju vremena I života.razaranju oblika. i retoričko-patetički nacionalni i društveni aktivizam u raspjevanom himničkom tonu: sve to tvori Ujevićev "pjesnički pluralizam". skrušeno i mudro moli: "Daj pravdu nama i neprijatelju. U ZIMSKU BIJELU NOĆ 34 . Zbog toga ga je prihvatilo čitateljstvo i kritika. čovjek to ne može spoznati niti izreći.. lakoća u ritmu I dubina osjećaja. Što još? To je neizrecivo. Ono što to kružno kretanje donosi su sreća I tuga te vječna ljudska težnja za nečim višim. pjesnika koji u boli stvara ljepotu (“krvareći ljepotu”). Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. Ponavljanje prve strofe na kraju pjesme I na planu izraza sugerira cikličnost I zatvarenje kruga.. 1913.) Osnovne značajke njegove lirike su: jednostavnost u izrazu.) DUGO U NOĆ. Ljudi to ne zamjećuju jer su zaokupljeni materijalnim brigama i problemima. Da mu nije bilo osobito stalo do te tvrdnje. drugi koji himničkim stihovima slavi tijelo iako je ono kuća grijeha. dvije mrlje ulja u istome zelju". Jedan je dakle Ujević koji pjeva Molitvu Bogomajci za rabu božju Doru Remebot.). DOBRIŠA CESARIĆ (1902. Na neizgovoreno pritajeno pitanje: kako je moguća ovolika različitost u jedinstvenom pjesničkom djelu? Sam je odgovorio naslovom pjesničke proze:"Jedna sam osoba složena od više drugih".]". o mogućnosti da nakon smrti (u nekom novom životu) sretnemo one koje smo voljeli. ne bi je ponovio u prvoj strofi svoje velike pjesme Vasionac: "Sto glasova iz stotine grla. OBLAK motiv oblaka – simbol umjetnika. pomiren sa svim zlima svijeta.-1980. iz dubina stostruke mi svijesti [. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. a neki sasvim treći je onaj koji. vidljiv već u njegovim prvim pjesničkim radovima (pjesma “Veliki početak”.-2007. I kuštrava asocijativnost u nevezanom stihu i u pjesničkoj prozi. Tako pjesnici nezamijećeni i neshvaćeni umiru i u tome je njihova tragična sudbina.

o precima. sudbini. On traga za pomoći I komunikacijom I ta je potraga sveta. o njegovoj sadašnjosti.Iz te pjesme progovara drama dvoje ljudi koji su usamljeni (iako su zajedno) I u tišini svog tjeskobnogpostojanja slute dolazak oluje koja u pravilu poražava čovjeka. VESNE PARUN. a pjesnik u njoj govori o iskonskoj usamljenosti čovjeka. IVANA SLAMNIGA I SLAVKA MIHALIĆA SLAVKO MIHALIĆ (1928.Tadijanović je u mnogim svojim pjesmama vezan za djetinjstvo. Govori o iluziji da smo vječni I o mogućnosti vječnog života preko pjesništva. čovjeku I njegovu odnosu prema društvu. a mi im to ne možemo vratiti jer ih više nema. djetinjstvom. U prenesenom smislu pjesnik je zapitan o vlastitoj egzistenciji. ne gleda njegovu cijenu. Sjeta I tuga proizlaze iz težnje ljudskog postojanja. o prolaznosti.-2007. 37) INTERPRETIRATI LIRIKU JURE KAŠTELANA. nego za njega on ima veću vrijednost: govori mu o prošlosti. donosi suze zbog uništenog bogatstva (materijalnog I duhovnog).predstavnik druge moderne u hrvatskoj književnosti Mihalić u svojim refleksivnim pjesmama govori o životu. o ljubavi prema majci I čežnji za prošlošću. na kraju on prevladava strah I bez osvrtanja kreće u novo suočenje sa životom. PROLAZIM ZRINJEVCEM DOTIČE ME MORE 35 . Tako u ovoj pjesmi iznosi sliku majke I njezina rada. a naslućuje I neizvjesnu budućnost (ne zna hoće li se rastati od njega ili ne). zapitan nad prstenom koji kao vrijednost ostavlja u nasljeđe budućim naraštajima. JOSIPA PUPAČIĆA (vidi skriptu za učilište). o njegovoj borbi za egzistenciju. ali da ga s vremenske distance drukčije promatra I uviđa muku onih koji su nas voljeli. domovini… PRIBLIŽAVANJE OLUJE U pjesmi povezuje voljenu ženu i sebe s dolaskom oluje na selu. PRSTEN Motiv prstena možemo protumačiti doslovno pa on govori o vezanosti lirskog subjekta za prsten kojeg ne gleda s materijalne strane. ljubavlju. iz spoznaje da je djetinjstvo lijepo I idilično.) .

-nacionalni epovvi: Beowulf. BILJEŽNICI. čovjek ne odustaje. Pindar. Krista – 5. Euripid. prvi u nizu Pavličićeve opsesivne potrebe i potrage za onim prouslovskim izgubljenim vremenom. Katul. 38) INTERPRETIRATI: PAVAO PAVLIČIĆ – DUNAV Pavličić je..U pjesmi Mihalić povezuje zagrebački krajolik sa svojim unutarnjim krajolikom. oni koji. ovaj autobiografski podsjetnik na prostor djetinjstva. u paleti boja nečijeg djetinjstva. i to prilagodio književnom mediju. Stoga. posve je sigurno. umjesto u boju na paleti. jer Dunav je mješavina tih dviju boja. nisu brojni vukovarski slikari. Alkej. Sofoklo. da usprkos “vječnoj hrvatskoj žalosti” povezanoj s neslobodom. naime.. Horacije.. ni čovječanstvo od života i od slobode..st.-15.romani: Roman o Tristanu i Izoldi -hrvatska književnost: SREDNJO – VJEKOVNA KNJIŽEVNOST 5. Shvatio je. pišući svoje autobiografske zapise. st. shvatio ono što. na žalost. 39) POVEZIVATI I USPOREĐIVATI KNJIŽEVNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA    PODSJETNIK RAZDOBLJA – PODJELU OSTALIH RAZDOBLJA VIDI U SKIPTI ZA UČILIŠTE. Pjesnika preplavljuje plima osjećaja I misli u kojima on prekoračuje prostorna i vremenska ograničenja. mislim. mada na trenutke djeluje vrlo objektivno zapravo je jedna neizmjerno topla i višeslojna knjiga. kako neke šanse ima samo onaj tko se sjeti da svoj kist.pr. UDŽBENIKU stilska formacija. Pjesan o Nibelunzima. Eshil.. klasična književnost – uzor mnogim kasnijim razdobljima (nastanak književnih rodova) velik utjecaj Crkve – razvoj književnosti s religijskom tematikom. razdoblje ANTIČKA KNJIŽEVNOST trajanje 8. rimska književnost: Vergilije. najljepše je što se može reći za jednu knjigu. st.. Sapfa. On osjeća da usprkos životnim burama i olujama smisao ne nestaje.st. nastanak velikih nacionalnih epova.. (Hrvatska) 36 . . Pjesan o Rolandu. umoči ravno u Dunav. značajke procvat umjetnosti i znanosti. kako to Pavličić primjećuje. početak pismenosti i književnosti mnogih predstavnici grčka književnost: Homer.-15. Pjesan o Cidu. ovo popisivanje nijansi žute i zelene. (Europa) 8. a upravo se to čitatelju događa u Dunavu i vukovarskom ciklusu Pavla Pavličića. Ovidije. Ne odustaju ni Hrvati.. nisu uspjeli pogoditi pravu boju dunavske obale. Plaut. Prepoznati sebe u mreži nečijih osobnih sjećanja.

Šišgorić.naroda HUMANIZAM 13. (Hrvatska) BAROK 16. Tasso. H. P. (Hrvatska) .st. refleksivnost (razmišljanje o smislu i prolaznosti života) . P. .predstavnici: Voltaire.predstavnici u Hrvatskoj: I. Zrinski . de 37 . E.predstavnici: Dante. A. I. F.-16. M.-18. Gundulić. W. (Europa) 17. (Europa) . Katančić. (Europa i Hrvatska) ROMANTIZAM 1800.preporod. Calderon de la Barca.predstavnici: M. st. st. De Cervantes. RENESANSA 14.-1830. ponovno okretanje religijskim temama.predstavnici: Moliere..oslobođenje od utjecaja Crkve. Poe. Francuska PROSVJETITELJSTVO 18. W. W.... Držić.u Hrvatskoj nastaju knj.predstavnici u hrvatskoj: A.. Petrarca.predstavnici:T.predstavnici u Hrvatskoj: M.. A. ljepota prirode). cilj – obrazovati. Lucić. M. (Europa) 16. A. Dž. mijenja se čovjekov način razmišljanja (život. B. Goethe. . Miošić. Marulić.predstavnici: J. Boccaccio (Italija) . st. st. (Italija) 15.oslanja se na maštu i . A. .predstavnici u Hrvatskoj: M. Š.knjiž. M.14. Menčetić.. Frankopan.suprostavlja se klasicizmu . (Europa) ..st.uzor: antička književnost . pretjerivanje.kičenost.utjecaj filozofije racionalizma . K... uzori u antičkoj književnosti . moralistično i didaktično (poučno) . Pierre Corneille..st. A.utjecaj filozofije racionalizma. ponovno rođenje.. Wordsworth. okrenutost ovozemaljskom životu (religijske teme zamjenjuje svjetovna tematika) . Vrančić. K. K. Držić. djela na latinskom jeziku . (Hrvatska) . Vučić.. st. J. Jean Racine KLASICIZAM 17.. Diderot.. opismeniti narod počeci pismenosti – Bašćanska ploča. Rousseau (Europa) . djelo mora biti: racionalno. Shakespeare. (Europa) . Relković. Marulić.

jezično ujedinjenje Hrvats.-1860. . Stanko Vraz. st. Petar Preradović.želja za političkim ujedinjenjem svih Južnih Slavena. Ivan Mažuranić PREDREALIZAM REALIZAM NATURALIZAM MODERNIZAM (MODERNA) KNJIŽEVNOST 20.. svjetska bol) HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1830.predstavnici u Hrvatskoj: Ljudevit Gaj.osjećaje (bijeg od stvarnosti.. 38 . ostvaren jedinstveni književni jezik i pravopis Lamartine.. (Hrvatska) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful