HRVATSKI NA MATURI, NIŽA RAZINA

1) BIBLIJA kao temeljna knjiga europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predviđeni programom) Biblija ili Sveto pismo je zbirka knjiga koju Hebreji i kršćani na svoj način smatraju svetim. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku – riječ božju. Značenje: biblija je spomenik poviesti čovječanstva i jedna od najstarijih knjiga. Nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Naziv: Samo ime biblija ima svoju povijest. BIBLOS je stara fenička luka, a Feničani su bili glavni posrednici u izvozu pisaćeg materijala. Zato je njihova trgovačka luka Biblos odredila u grčkom naziv knjige (he biblos), a ta biblia znači knjižice. Opseg i vrijeme nastanka: Biblija sadrži 46 knjiga Starog zavjeta i 27 Novog zavjeta, ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo,...), a k tome su i raznovremene, nastale između 1300. g. pr. Krista i 100. g. poslije Krista. Jezik: Većina knjiga Starog zavjeta napisana je hebrejskim, a Novi zavjet je napisan grčkim jezikom. Dijelovi Starog zavjeta: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci. Dijelovi Novog zavjeta: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice apostola, Apokalipsa. Prijevodi Biblije: I. SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMNAESTORICE (prijevod Starog zavjeta na grčki nastao 3./2. st. pr. Krista) II. VULGATA ili PRIJEVOD SV. JERONIMA (prijevod na latinski nastao između 383. i 406. g., na ovom se prijevodu temelje svi kasniji prijevodi) Naš prvi prevoditelj Biblije u cijelosti Matija Petar Katančić 1831. g. 2) Homer: ILIJADA (interpretacija) Homer – nema mnogo podataka o njegovom životu; pretpostavlja se da je bio slijep i pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. Sumnja se i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Svi dosadašnji istraživači mogu se podijeliti na pluraliste, koji govore o kolektivnom autorstvu i unitariste, koji govore o jednom stvaraocu. Pitanje autorstva tih epova u znanosti je poznato kao homersko pitanje. Ilijada – sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Ilij je drugi naziv za Troju. Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata, koji se u antici smatrao povijesnom činjenicom. Povod rata bila je Parisova otmica Menelajeve žene Helene. Pokretačka snaga djela je Ahilejova srdžba. U prvom pjevanju on je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Zato on odustaje od borbe i ostaje tome

1

dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Tada se vraća u borbu, ubija Hektora. Njegov otac, kralj Prijam dolazi moliti za sinovljevo tijelo. Ahilej se smiluje ožalošćenom ocu. Struktura epa: Ilijada je pisana u heksametrima (šestomjer: stih koji se sastoji od 6 stopa/ mjera), ima 24 pjevanja. HOMER: ILIJADA (ep) film «TROJA»

- naziv: ILIJ – drugi naziv za Troju 1. Vrijeme radnje: prije 3200 godina; Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata 2. Uvod: AGAMEMNON, kralj Mikene prisilio je grčka kraljevstva na savez, samo Tesalija nije pokorena. No, uskoro i ona pada jer se za Grke (Ahejce) bori Ahilej, najveći ratnik svih vremena. MENELAJ, njegov brat, kralj Sparte, želi mir s Trojom, najjačom silom u nastajanju. Ahilej prezire svoga kralja Agamemnona, te time prijeti uništenju saveza grčkih kraljevstva. 3. Povod ratu: Pariz, princ Troje, otima Helenu, Menelajevu ženu. 4. Likovi : Ahil, najveći grčki junak Agamemnon, kralj Mikene Menelaj, kralj Sparte (Agamemnonov brat) Prijam, kralj Troje Hektor i Paris, prinčevi Troje Briseida, Prijamova nećakinja, Apolonova (bog umjetnosti i ljepote) sluškinja Patroklo, Ahilov rođak Tetida, božica, Ahilejeva majka 4. Grčki bogovi: Had – gospodar podzemnog svijeta Zeus – vrhovni gospodar bogova i ljudi Hefest – bog vatre Hera – Zeusova sestra i žena Afrodita – boginja ženske Apolon – bog umjetnosti ljepote i ljubavi Artemida – bodinja lova Posejdon – bog mora Ares – bog rata Demetra – boginja Atena – boginja umjetnosti poljodjelstva

2

3) SOFOKLO: ANTIGONA (interpretacija) Sofoklo – uvodi u dramu trećeg glumca: napisao je 123 drame, od kojih je sačuvano samo 7. Najpoznatije su mu drame Kralj Edip, Antigona, Elektra. Antigona – Polinik i Eteoklo, dva brata glavne junakinje poginuli su boreći se na različitim stranama. Njihov ujak Kreont, sada vladar, odluči sahraniti Eteokla uz sve počasti, a zabranjuje pokopati Polinika kao izdajnika domovine. Antigona božje/moralne zakone stavlja ispred državnih, iako je Kreont za taj prekršaj odredio smrtnu kaznu. Njena sestra Izmena iz straha joj se odbija pridružiti. Kreont odluči kazniti Antigonu, ne vidjevši da je narod podržava. To mu pokušava reći i Hemon, njegov sin i Antigonin zaručnik. Kreont mijenja mišljenje tek dolaskom vrača Tiresija, no prekasno je: Antigona se ubila sama, zatim Hemon, te na kraju njegova majka i Kreontova žena, Euridika. Kreont ostaje živ, ali moralni pobjednik je Antigona. Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, odnos prema moralnim i božanskim zakonima, zbog čega je i danas aktualno. 4) SOFOKLO: ŠKRTAC (interpretacija) • Predstavnik rimske književnosti Tit Makcije Plaut – Najpoznatije njegove komedije su Škrtac ili Ćup(Aulularija), Hvalisavi vojnik, sužnji,… Škrtac - Starac Euklion čuva blago koje je našao u kućnom ognjištu, no svima se predstavlja kao siromah. Kćer Fedru želi udati za starog Megadora, a ona voli mladića Likonida. Mladićev sluga Strobil krade Euklionu novac…(Završetak komedije je izgubljen, no sve završava sretno: Euklion dobiva novac, a Fedra Likonida.) Glavni lik komedije je Euklion, koji je opisan kroz svoju osobinu škrtosti, opsjednut je novcem i ne uživa u njegovu trošenju nego gomilanju, te je u neprestanom strahu za taj novac, koji mu je jedini smisao života. Zbog novca zanemaruje kćer, grub je prema slugama, sumnjičav prema bližnjima. Temu o škrtom starcu od Plauta su preuzeli M. Držić (Skup) i Moliere (Škrtac). «ŠKRTAC»/ «AULULARIA» /»Komedija o ćupu» (interpretacija) U prologu Kućni Bog iznosi porijeklo blaga: siromašni starac Euklion pronašao je u svojoj kući ćup pun zlata. On ga ljubomorno skriva glumeći i dalje siromaha, iz straha da ga netko ne okrade. Njegovu kćer Fedru voli Likonid, ali i bogati susjed Megador. Euklion, naravno, smatra da je razlog njegovo blago i pokušava ga sakriti na sigurno.

3

g. zapis o darivanju zemljišta od strane kralja Zvonimira crkvici sv. ŠKRCI U PLAUTA. Ploča je pisana uglatom glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika ( u staroslavenski prodiru elementi hrvatskog jezika). Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. Komediji je izgubljen kraj.No. te završava susretom Likonida i Strobila. Po uzoru na Plauta likove ŠKRTACA u svojim komedijama prikazju Marin Držić («Skup») i Moliere («Škrtac»). Lucije. LIKOVI ŠKRTACA. prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil. Povijesna važnost Bašćanske ploče je u tome što se na njoj prvi put na hrvatskom jeziku navodi riječ «hrvatski» uz ime jednog hrvatskog vladara – kralja Zvonimira (1075-1089). NEKE EPIZODE. DRŽIĆA I MOLIERA : EUKLION (PLAUT)  1) 2) 3) 4) 5) 6) SKUP (DRŽIĆ)  HARPAGON (MOLIERE)  NA PRVOM MJESTU IM JE NOVAC (opsjednuti su njime) NE TROŠE GA. a ovaj mu iz zahvalnosti daje svoju kćer za ženu. Svim tim komedijama su zajedničko: OSNOVNA RADNJA. 6) Objasniti značenje Petrarkine poezije. NEGO ČUVAJU OSTAJU BEZ NOVCA TO IH NE MIJENJA NEGO IZBEZUMLJUJE SREĆA VLASTITE DJECE IM JE SPOREDNA NE MIJENJAJU SVOJ ODNOS PREMA NOVCU 5) Poznavati tekst Bašćanske ploće te objasniti njenu važnost za hrvatsku kulturu Bašćanska ploča iz 1100. Na ploči se nalazi i podatak da je opat Dobrovit zidao crkvu sa svoje devetoro braće. Može se pretpostaviti da je Plaut razriješio svoju komediju tak što Likonid vraća Euklionu ćup. pronađena je u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. Euklion je očajan. interpretirati Kanconijer 4 . Likonidov sluga Strobil ukrade ćup želeći ostvariti vlastitu korist. To je zapisao otac Držiha.

kao i njegov duhovni razvitak od čisto fizičkih do duhovnih stremljenja. Mnogi od njih oponašaju i Petrarcin stil – koriste slične poredbe. ali on je stvorio novi tip pjesništva. Pisci uglavnom opjevavaju svoju ljubav prema prekrasnoj. E) Talijanski ili Petrarkin sonet se sastoji od dva dijela. metafore i pjesničke oblike. a drugi dio su dva terceta u kojima se obično donosi rješenje. dok su tercine povezane različitim sistemima rimovanja. Prvi dio su dvije katrene u kojima se obično iznosi problem. uglavnom soneta.) 5 . Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB. Oni u toj patnji uživaju jer im je nadahnuće za umjetničko stvaranje.Francesco Petrarca(1304. CDC. D) Petrarkin stil Petrakrina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila (dolce stil nuovo) i trubadurske lirike. 7) DANTE ALIGHIERI .-1321. uzvišenoj ženi koja je savršenstvo. B) Laura – simbol U liku Laure Petrarca je ostavio ne samo spomenik voljenoj ženi. ABBA ili obgrljenom rimom). ABBA.EDE. u dvije ili tri rime: CDC. ABAB ili alternirajućom rimom. Kanconijer po prvi put u povijesti lirske poezije predstavlja cjelovito djelo koje registrira unutarnji svijet jednog čovjeka. pjesničkoj zbirci na talijanskom jeziku koja se sastoji od 366 pjesama. CDE.PAKAO Dante Alighieri(1265. ali pjesnicima ne uzvraća ljubav. C) petrarkizam Mnogim je piscima Petrarca bio pjesnički uzor. DEE. A) Struktura Zbirka se dijeli na dvije cjeline: a) pjesme ispjevane za Laurina života b) pjesme nastale nakon Laurine smrti Pjesme su raspoređene tako da pokažu kronološki tijek pjesnikove ljubavi. već i trajni simbol težnje prema nedostižnoj ljepoti. CCD. itd. te oni pate i liju suze. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (struktura) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jednistvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. CDC. DCD.-1374) Danteov suvremenik Petrarca izrazio je duh novog doba u «Kanconijeru». CDE. a pisanje pjesama na Petrarcin način zove se petrarkizam. koja se pred kraj Kanconijera sve više pretvara u nebesku. EED.

nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. grizu i proganjaju srditi. To su škrci i rasipnici. a udubinama dave se lijeni. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. Merkurovo. su svodnici i zavodnici. u drugom su samoubojice. 2) Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temelj talijanskoga književnoga jezika. a završava sretno. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. U osmom krugu kažnjene su varalice. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. astronomije. fizike i povezao ga sa svojom sudbinom prognanika. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. ali ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno. ali da izlaz vodi kroz pakao. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. krivotvoritelji. te ne puštaju Dantea. u peti krug. U 1. su licmjeri u 8. davno umrli rimski pjesnik. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. u 4. pravdi i čovjekovoj zemaljskoj sreći. smionisti. Udišući smrad. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis. vragovi i u 10. jedinstvu svih ljudi. negdašnji kralj. Pridjevom božanstvena htio se naglasiti uzvišeni sadržaj. politike. Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. bijesan lav i gladna mršava vučica. 3) Struktura djela «Božanstvena komedija» se sastoji od 3. 6 .Najveći talijanski nacionalni pjesnik koji svojim književnim djelima šalje čovječanstvu univerzalnu poruku o miru na zemlji. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. nekada bog bogatstva. vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. pjesnici se spuštaju niže. Saturnovo. U svom najznačajnijem djelu Božanstvena komedija sakupio je cjelokupno znanje iz teologije. laskavci. kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. PAKAO Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. Marsovo. vjernika. Čistilište i raj. koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu. Venerino. Sunčevo. gdje su smješteni nasilnici. a posljednje 9 je kristalno. a sada neman u paklu. lažni savjetnici. odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor). Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. U blatu močvare bijesno se tuku. dijela: Pakao. pa zvijezda stajačica. kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. koje započinje tužno. u 3. učenog čovjeka i zaljubljenika. Božanstvena komedija 1) Tumačenje naslova Prema srednjovjekovnoj poetici tako se nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim. Nakon 9. gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. književnosti. u 6. pravo čistilište i zemaljski raj. i sastoji se od 10 zlih jaruga. svima razumljivim jezikom . lažni proroci. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. u 9. mitologije. Svaki dio ima 33 pjevanja. domoljuba. Presjekavši krug. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. u 2. Jupiterovo. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. čistilište i raj. 5. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. spuštaju se u sedmi krug.

Romeo i Julija).Decameron Giovanni Boccaccio (1313. Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu. Npr. No. Najprije se pravi ludim. romanci (Zimska priča. predstaviti što istinskije dušu suvremenog čovjeka. nego ga je ubio brat Klaudije. 1) sadržaj Pisac započinje pripovijedanje realističnim opisom pošasti kuge u Firenci 1348. kćeri dvorskog savjetnika Polonija.…). autor brojnih tragedija (Hamlet. priče o tragičnim ljubavima. Richard III. Da bi im brže prošlo vrijeme svatko od njih svaki dan treba ispričati jednu priču na temu koju zadaju «kralj» ili «kraljica» bezbrižnog skupa. Machbeth.…). već naprotiv – himna vitalnoj snazi mladosti i neuništivosti prijateljstva.. o velikim i plemenitim djelima. sluša njegov razgovor s majkom. te zbirke pjesama (Soneti). Zato on zamišlja da se u jednoj crkvi sastalo sedam djevojaka i tri mladića. Shakespeare je najbolji tragičar u povijesti svjetske književnosti.HAMLET (interpretacija) 1) William Shakespeare. o brzim i duhovitim odgovorima.… 9) WILLIAM SHAKESPEARE . Kralj Lear. skriven iza zavjese.8) Giovanni Boccaccio . pa je za svoja djela preuzimao priče iz antike. hamlet uviđa da je Duh govorio istinu. komedija (Ukroćena goropadnica. a kralj i kraljica to ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. Nakon toga kraljević se oženio Hamletovom majkom.) Boccaccio je napisao «Decameron» («knjiga deset dana»). Henrik IV. priča o hirovima Fortune (sreće). g. Renesansna načela življenja i umjetničkog stvaranja izvanredno su oživotvorena u svim njegovim djelima. veliki je pjesnik i dramatičar. Na tri kralja. povijesnih drama (Richard II.…). predaja i legendi. u svoja je mnogobrojna djela s velikim brojem likova nastojao unositi zbiljski život. Stric ga odluči poslati u Englesku – u 7 . Hamlet – tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću. koji sadrži stotinu novela zaokruženih jedinstvenim okvirom. potom ubija Polonija koji. Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga.-1375. engleski predstavnik. a bratovom ženom... srednjovjekovlja i suvremenog doba. njegova reakcija na strašni događaj nije mistična skrušenost i pesimizam.

Stoga njegove prve pustolovine ne završavaju dobro: ljudi mu se najprije smiju. Kroz prvi dio pratimo pustolovine našega viteza koji je naumio u svijetu tegobe uklanjati.. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se. Roman je objavljen u dva dijela: prvi dio 1605. manje strpljivi. pun zapletenih odnosa. jadnik je trudeći se da shvati njihov smisao – poludio. kraljica popije otrovano vino. i istuku. a stric umire od uboda zatrovanog mača. Problemi s kojima se čovjek suočava su: osveta. Taj stari plemić sa žarom čita viteške romane zbog čega je zanemario sve druge poslove. tako je don Quijote uspio nagovoriti seljaka Sancha Panzu da stupi u njegovu službu obećavši mu upravljanje otokom koji će on. ubojstvo. autor je romana «Don Quijote» u kojem je glavni junak tragičan lik (jer je poludio: pomiješao je stvarnost i maštu). Naravno.smrt. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. španjolski predstavnik. nepravde zatirati. Hamlet govori o nama i našoj stvarnosti. Na kraju svi pogibaju: Laert i Hamlet u dvoboju. Tako je Sancho postao don Quijoteovim perjanikom i njih su dvojica. krivice ispravljati. a neki ga od njih. g. ljubav. Budući da su rečenice u romanima koje je čitao zbog biranog stila bile vrlo komplicirane. brak. Cervantes je svojim prvim novovjekim romanom označio prekretnicu u odnosu prema sukobu mašte i zbilje. koje dokazuje da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale. Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu. U prvom dijelu romana pratimo lik osiromašenoga plemića Alonsa. vitez na konju i perjanik na 8 .… Dakle. on ne odustaje od svojega nauma. Na kraju shvaća svoju glupost i umire sa spoznajom o nemogućnosti promjene svijeta i o promašenosti svoga života. ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. vitez don Quijote. uništiti nepravdu). kao lik. Način koji odabire da bi ostvario svoj uzvišeni stil je viteška borba. mjesto u kojem se pojedinac teško snalazi. svijet kako ga zamišlja don Quijote i svijet u kojem on živi nisu jednaki. ali i uzvišen (jer želi promijeniti svijet. Hamlet je. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao i njegovoj majci). u dvojbi kako se boriti protiv zla. a često I besmislene. Kako svaki vitez treba svoga štitonošu. a Laert (Ofelijin brat) se želi osvetiti Hamletu. vlast. a drugi dio 1615. U međuvremenu se Ofelija utopila. kojemu je prezime Quijanda ili Quesanda. Ipak. jednom sigurno osvojiti. 10) Interpretacija romana MIGUELA CERVANTESA “DON QUIJOTE” VRSTA DJELA: ROMAN (PARODIJA VITEŠKOG ROMANA) RAZDOBLJE: RENESANSA Miguel de Cervantes. osjetljiv i plemenit. prijateljstvo. g. Jedino svijetlo u njegovom životu prijateljstvo je s Horacijem. Svijet koji pokazuje Hamlet je zao.… kako to čine vitezovi u romanima koje je dugo čitao. preljub.

Svaka pustolovina završava na sličan način: premlaćivanjem don Quijotea. vraća se kući I tamo umire. Roman se može čitati na različitim razinama: kao avanturistički roman. seljak.magarcu. sluša pobjednika. Ipak. jer povijest romana u dašnjem smislu započinje stavljanjem u središte glavnog lika. ali prije toga vraća mu se razum I vidi kakve je ludosti činio. Prije njegove smrti Sancho Panza moli gad a zajedno krenu u daljnje pustolovine. viteški svijet . njegov psihološki profil. vitez taj svijet doživljava kao da je stvaran I kao da u njemu živi. nego u razvoju.… Don Quijote je prvi moderni roman svjetske književnosti . Glavni likovi ujedno su simboli različitih ljudskih tipova i različitih staleža. gdje ih on zamišlja kao gorostase. čovjek iz naroda neuk čovjek. da ih je zli čarobnjak pretvorio u gorostase). ali sada ih okolina doživljava na drugačiji način : pretvaraju se da vjeruju kako pred sobom imaju viteza injegova perjanika. osobito prema njegovom pratiocu Sanchu Panzi. Tako je I don Quijote izazvan na dvoboj. Njegove osobine dolaze do izražaja u suprotnosti prema drugim karakterima. 9 . zaštititi nemoćne i kazniti zle IDEALIZAM SANCHO PANZA. dovode čarobnjake.…) pa on ne odustaje od svojih pustolovina.Vitez tužnog lika. Iako ništa od toga nije stvarno. Sancho dobiva vlastiti otok (zapravo selo). U drugom dijelu romana don Quijote i Sancho Panza nastavljaju sa svojim pustolovinama. U središtu romana je junakovaličnost koja nije prikazana statično. kao humoristični roman. duhovnost (želi ispraviti nepravdu. pojedinac koji je smješan i uzvišen istodobno. sklon narodnom mudrovanju zastupa materijalistički pristup svijetu (želi zadovoljiti vlastite potrebe) REALIZAM Don Quijote je osamljeni pojedinac. kao pravi vitez. sklon promatranju svijeta iz perspective onoga o čemu je čitao . Borba s vjetrenjačama .govori sa stajališta ludosti. GLAVNI LIKOVI: DON QUIJOTE . pučanin. pobijeđeni vitez mora slušati onoga viteza koji ga je pobijedio. mašte .učen čovjek. što omogućuje produbljenu psihološku analizu. ponekad i njegova perjanika. a vitez pobjednik od njega traži da se vrati kući I prestane sa svojim pustolovinama. kao realistični roman u kojemu se opisuje društvo. Don Quijote. kao satirični roman. Fabula je u ovome romanu čvrsto vezana uz karakterizaciju lika. zavist. kao roman koji prati smješne zgode dvojice junaka. plemić. don Quijoteova mašta uvijek nalazi na objašnjenja za ono što im se događa (zli čarobnjaci.zastupa idealistički pristup svijetu. krenuli u nove pustolovine (npr. Njihove pustolovine završavaju prevarom: po viteškom običaju.

uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadržaj preuzet. zapravo alegorija i njome se donosi moralno-religiozna pouka. Frane na Obali. imali su posjede u bližoj i daljoj gradskoj okolici) nakon školovanja u humanističkoj školi u Splitu otišao je na sveučilište u Padovu gdje se osposobio za službu u pravnim poslovima nakon povratka u Split obavljao je bilježničke poslove pokopan je u crkvi sv. (Za građu koristi niz događaja iz Davidova života opisanih u Starome zavjetu.11) OPIŠI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MARKA MARULIĆA I MARINA DRŽIĆA MARKO MARULIĆ (Split. prije svake knjige nalazi se sadržaj u prozi. pripadnik humanizma i renesanse rođen je u Splitu. moralist i teološkki pisac Njegovo STVARALAŠTVO PROŽIMAJU DVIJE TEMELNE ZNAČAJKE: kršćanstvo i domoljublje. nego koristiti mu poukom. biblijskih osoba i crkvenih otaca koja Maruliću služe kao primjer za praktičnu pouku uzornome kršćanskom životu. Ovo je djelo temelj Marulićeve moralne teologije. 4) Quinquaginta parabolae/Pedeset priča – zbirka priča sastavljena po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama. u plemićkoj obitelji ugledna i bogata obitelj (otac je obavljao poslove u gradskoj upravi. a zaziva pomoć od Boga) 2) De institutione bene viviendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca) niz prizora iz života svetaca. obično iz svakodnevnoga života. 10 . ufanja i ljubavi. u invokaciji Marulić se odriče antičke inspirtacije.Stoga u svojim djelimadaje praktične upute za kršćanski život.-1524.  MARULIĆEVA DJELA NA LATINSKOM JEZIKU 1) Najveće Marulićevo latinsko pjevačko djelo je ep Davidijada. On je pisac kojemu nije namjera razonoditi čitatelja. vrsni poznavalac kršćanske tradicije i literature. ep se sastoji od 14 knjiga ispjevanih u heksametrima. Stoga je u njima fabula. njegova nadgrobna ploča vrijedan je spomenik renesansne umjetnosti STVARALAŠTVO Marulić je bio široko obrazovani humanist. Marulić piše djela religiozno-moralističkog sadržaja jer smatra da je jedini siguran temelj za život KRŠĆANSKI MORAL. ovim je djelom stekao svjetsku slavu 3) Evangelistarium (Evanđelistar) – građa je raspoređena u 7 knjiga prema kršćanskim temeljnim načelima vjere.). 1450.

MARULIĆEVA DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU 1) JUDITA – njegovo najznačajnije djelo. Na taj način nastaje zaplet u kojem se isprepliću dva svijeta: izmišljeni svijet vila i mitoloških bića te realni svijet. koje je starcu Skupu važnije od svega. nepravedno su je oklevetali. 11 . 3) moralno-didaktične pjesme koje se bave različitim temama (satirične. Arkulin.. ali ukazuje ina zlo do kojega dovodi moralna pokvarenost. To je priča o Suzani. blaga..) komediograf rođen u Dubrovniku podrijetlom je iz pučanske trgovačke obitelji u Sienni je boravio kao studentski rektor i upoznao suvremeno talijansko kazalište po povratku u Dubrovnik piše komedije u kojima slika dubrovački život 16.. Džuho Krpeta i Pjerin. časnoj ženi. Šktrost) potkraj života šalje urotnička pisma toskanskome vladaru u kojima ga poziva za pomoć u svrgavanju dubrovačke vlastele s vlasti STVARALAŠTVO 1) Pastorale – u idilični svijet pastorale Držić uvodi nove likove: seljake iz dubrovačkog zaleđa koji se zaljubljuju u vile i u središtu su smješnih prizora zbog svojeg govora. 3) SKUP je prerada Plautove komedije Aulularia. 2) DUNDO MAROJE –napoznatija Držićeva komedija. U ovoj komediji Držić ismijava dubrovačku škrtost stavljajući u središte komedije motiv “trezora”. 4) POMET je izgubljena komedija Marina Držića.5) Poslanica papi Hadrijanu VI. ali samo u osnovnom zapletu. načina razmišljanja i navika. st. a kada im to nije uspjelo. U djelu se donosi kršćanska pouka: ističe se vrlina kreposti i poštenja. Ključ za njezino razumijevanje predstavlja prolog negromanta Dugog Nosa u kojemu se objašnjava postanak ljudi nahvao i njihovo miješanje s ljudima nazbilj. o čijem postojanju postoji podatak u prologu Dunda Maroja. U komediji se prikazuje Držićev renesansni svjetonazor u liku sluge Pometa te negativan stav prema dubrovačkoj vlasteli. I ukazuje na ljudske mane I poroke (npr. 5) Ostale komedije: Tripče de Utolče (Mande).-1567.)  MARIN DRŽIĆ (1508. kojimje zaslužio naziv «oca hrvatske književnosti» 2) Suzana – spjev biblijske građe. duhovne. napisan poput Judite. koju su pokušali napastovati dvojica staraca.

III.Poklisari se vraćaju neobavljena posla.te ju postavila na gradske zidine. pisana je na narodnomjeziku-jezik splitske čakavštine.zavladao je strah jer se boje da im Holoferno ne sruši Jeruzalem. počinje najavom teme.BB.govoreći da će spasiti grad.pjevanje-u Jeruzalemu zavlada strah.Betuljani napadaju Asirce koji panično bez vođe bježe. Holoforno se izvali na krevet i zaspi.pjevanje-pozva je na večeru.a Judita ide k svojima u Jeruzalem.Judita i sluškinja Abra vrate se u Betuliju noseći u torbi Holofornovu glavu. građu je uzeo iz biblije.pjevanje-Holofornova vojska nagnana je u bijeg.što kod Nabukodonosora izaziva provalu bijesa.odlučio je zavladati svijetom.Odvode je pred Holoforna koji ostaje zadivljen njenom ljepotom.asirski vladar Nabukodonozor se nalazi na vrhuncu svoje moći.a on traži još 5 dana prije nego li potpiše kapitulaciju.Skida udovičku odjeću i odijeva najljepše haljine.Pokorio je Mezopotamiju i Siriju.pjevanje-Holoferno je poželio lijepu Juditu.Građani dolaze do kralja Ozije tražeći predaju. V.Holoferno bijesni zbog Ahiorovih riječi.koji mu se jedini odupiru. Nakon pobjede nad medijskim kraljem Arfaksatom.12) MARKO MARULIĆ .a vrhovnici betulijski njemu u čast priređuju gozbu.a kad pijan zaspi ona mu odreže glavu i postavi na grad.Asirskim stražarima govori kako im je došla otkriti kako će osvojiti grad bez velikog napora i gubitka ljudi.Među Židovima. Opisuju se brojni i uspješni Hloformovi pohodi. Holoferno protjeruje Ahiora Židovima u grad Betuliju. I.jer im je zatvoren i dotok vode. Holoferno priređuje veliku gozbu.On poziva svog vjernog vojskovođu Holoferna.pjevanje-Nabukodonozor šalje Holoferna svojskom da osvoji čitav svijet.a motiv je biblijski. Judita se moli Bogu da izbavi grad iz pogibli.te je stanje u gradu iz dana u dan sve teže.Marulić ovim djelom želi uliti nadu u mogućnost otpora i spasa od Turaka. tema epa je nacionalno –rodoljubna.Ubrzo Holofernovi vojnici počinju opsjedati grad. II.Judita uzima njegov mač i odsiječe mu glavu.pjevanje-Holoferno opkoljava Betuliju.udovica Judita.U tom kritičnom trenutku pojavljuje se mlada i bogobojazna žena.JUDITA JUDITA-prvi umjetnički spjev na hrvatskom jeziku. 12 .te invokacijom –zazivom Bogu-u kojem pjesnik moli za pomoć pri pisanju djela LIKOVI: JUDITA HOLOFERNO ABRA OZIJA AHIOR -prostor radnje:Judeja-Betulija Judita je židovska udovica koja je ubila asirskog vojskovođu Holoferna i spasila rodni grad Betuliju.Susjednim narodima šalje glasnike tražeći od njih da mu se pokore.O Židovima mu govori Ahior i kaže da se oni ne mogu pobijediti sve dok su vjerni svome svemogućemu Bogu.U pratnji služavke Abre napušta grad. stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa rimom AA.Vijest da mu se odupiru veoma ga uzruja te želi saznati nešto više o njima. ep je komponiran u 6 pjevanja(libra).koji odmah počinje spremati vojsku.Ahior je primljen blagonaklono.te opijen uspjehom.a nakon divlje pijanke.koja je trajala 4 dana. VI. IV.prijeteći mu da će ga pogubiti zajedno sa stanovnicima.Ona kori sugrađane zbog malodušja i sumnje u Božju pomoć.

Nakon njene smrti narod ju je oplakivao 7 dana. Laurinoj sluškinji. sebični ili razvratni. poetiku.nije se više udavala. mudre. a umjesto toga troši očeve dukate na kurtizanu Lauru.te opisuje se i dolazak pape koji je došao vidjeti Juditu. njemačkog plemića koji je također zaljubljen u Lauru.doživjela je starost od 105 godina. a njegov sluga Popiva se udvara Petrunjeli. zle). rastrošni.komedija započinje Prologom negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući svijetom u Starim Indijama sreo «ljude nazbilj» (prave ljude: tihe. Maro troši novac ispunjajući sve Laurine skupe prohtjeve. razumne) i «ljude nahvao» (loše.Živjela je 105 godina. Pomet – tipičan renesansni čovjek: jedini «čovjek nazbilj» u komediji je Pomet – sluga. Sve završava sretno prema Pometovoj zamisli (peti čin je ostao nedovršen. filozofiju i stil svoga autora «Dundo Maroje» . a Maro se vraća zarućnici Peri kojoj je umrla teta u Dubrovniku ostavivši joj nasljedstvo. snalažljivi. Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama. a škrti Maroje mu to ne dopušta. Kombol): Pomet dobiva Petrunjelu. sluga uge Tudeška. Narod slavi Juditu. ali ga je dopunio M. to je dubrovačka vlastela).Poštovana i cijenjena. «Ljudi nahvao « su pohlepni.g. U nastojanju da sina vrati kući Maroju pomaže Pomet. Maroje plaća Marine dugove. ljubav i – novac. ništavne.Ona se vratila kući iz Jeruzalema i nakon smrti prvog muža.  13) MARIN DRŽIĆ – DUNDO MAROJE najslavnije djelo Marina Držića prvi put dramu izvodi Pomet –družina u dubrovačkoj vjećnici 1551. duhoviti. ali nesposobni i intelektualno bezizražajni. S Marojem dolazi i njegov sluga Bokčilo koji uvijek gunđa jer bi stalno jeo i pio.jer zahvaljujući njoj nije bilo ratova. piće. oni se međusobno sukobljavaju u svakodnevnici kako će se sukobiti i u komediji. (Po Držiću.ženu čija je vjera spasila njihov grad. A sreća su užici – jelo. komedija ilustrira bitnu problematiku vezanu za život. inteligentni i sposobni. Laura (za koju se otkriva da je Mandaljena – kći njemačkog plemića) Uga Tudeška. ali tipičan renesansni čovjek koji ističe da je uzalud i pamet i talent i hrabrost i obrazovanje ako pojedinac nije virtuoz koji će svojom spretnošću i inteligencijom okrenuti sreću u svoju korist.(hedonizam)  13 . «Ljudi nazbilj» su bistri.Opisuju se događaji koji su uslijedili nakon odlaska Holofernove vojske. Sadržaj: Dundo Maroje dolazi u Rim u potrazi za sinom Marom koji je trebao trgovati.

bogati plemić.inteligentan. ne razmišlja o budućnosti . štedi na svemu (jelu. zemlja na kraju svijeta 14 . krzno) KARAKTERIZACIJA . odjeći). smišlja način kako da Maro prevari oca . a potom Pometovo .škrti starac koji BOKČILO dolazi u Rim spasiti novac.vesela dubrovačka djevojka. piću. smišlja način da pomogne svom gospodaru (da bi i sam imao lagodniji život). Indija ili Pakistan Nove Indije – novootkriveni kontinent Stare Indije – raj zemaljski. uživa u gomilanju novca . kao jedini PETRUNJELA način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti (nakit. ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu POMET  Velike Indije – zemlja magije i čudesa.lukav i pokvaren. ljut na Maroja jer mu uskraćuje najveće životne užitke: jelo i piće . lakomislen. prema srednjovjekovnim kartama – današnji Pakistan Male Indije – po srednjovjekovnom vjerovanju -zemlja u kojoj su nekad živjeli patuljci i borili se sa ždralovima.pohlepna.GOSPODARI MAROJE MARO LAURA LIKOVI GOSPODARA I SLUGU KARAKTERIZACIJA SLUGE .nezadovoljnik i gunđalo. odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popivino udvaranje (jer je logično da bude sa slugom ljubavnika svoje gospodarice). hedonist – želi uživati u životu i životnim radostima (osobito u jelu i piću) UGO TUDEŠAK .rasipni mladić koji POPIVA troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav.

bol.tipična petrarkistička pjesma u kojoj pjesnik svoju gospođu opisuje kao vilu .i u pjesništu i u slikarstu ženska ljepota se vrlo često prikazuje što potvrđuje da u vrijeme renesansne umjetnosti ističu sve ljepote zemaljskog života Džore Držić 15 . a rima dvostruka .djelom hrvatske renesansne poezije.u prikazivnju ljepote služi se usporedbama koje u velikoj mjeri podsjećaju na usporedbe uzete iz narodne pjesme . prirode i umjetnosti u širokom smislu 3) strofe su od 8 stihova. Jur nijedna na svit vila (interpertacija) . Lirska poezija Hanibala Lucića Lucićev kanconijer Pisni ljuvene sadrži 22 pjesme u kojima pjesnik slavi žensku ljepotu I pjeva o neuzvraćenoj ljubavi. te ih nazivamo hrvatskim petrarkistima.motivi su iz prirode konkretno proljeća koje je ovdje personificirano. te nastojanjima da preko umjetničkog dijela ostave spomenik ljubavi).stih je dvanesterac. tuga i čežnja nastaju u trenutku kad njegova gospođa odlazi . stoljećakoja se zalaže za povratak izvornome Petrarki. ljepotu vile . Lucićeva pjesma Jur ni jedna na svit vila smatraq se remek.pjesnik želi da ovu ljepotu učini vječnom.renesansna obilježja ove pjesme možemo zamjetiti u sljedećem 1) opis stvarne ovozemaljske ljepote 2) divljenje ljepoti kao općoj ljepoti života. Šiško Menčetić. a to spaja s narodnom tradicijom.¸To su bili Šiško Menčetić. a znaći buđenje prirode = buđenje ljubavi . a stihovi su osmerci Lirika Šiška Menčetića Prvi pogled (pjesma) . neprolaznom . Hanibal Lucić. U njima se vidi odmak od lirske poezije naših prvih petrarkista jer Lucić piše u duhu novije talijanske lirike 16. Na kraju moli Boga da je sačuva od prolaznosti i smrti. Džore Držić.14) Interpretirati liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lučić. Hanibal Lucić u svojoj pjesmi Jur nijedna na svit vila nabraja detalje ljepote voljene žene i kako ta ljepota utječe na druge. Džore Držić Mnogi su hrvatski pjesnici toga doba pisali po uzoru na Petrarcu (o ljubavi prema prelijepim gospama koje im tu ljubav ne uzvraćaju. Mavro Vetranović. o svojoj patnji i nemoći da savladavaju osjećaje.pjesik je opsednut fizičkom ljepotom koja ga podsjeća na nešto nestvarno.

) rodio se u uglednoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji završio je humanističku naobrazbu u Dubrovniku pokopan je u franjevačkoj crkvi Male braće na Stradunu Književni rad započeo je ljubavnim pjesmama I melodramama.. dok su bili mnogobošci). Ostale su sačuvane 4 melodrame: Arijadna. o draga slobodo/dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…) . Pjesme mu se nalaze u Zborniku Nikše Ranjine i uglavnom su ljubavne.-1638.Menčetić. studirao u Italiji. svi božici na otlar prinose darove I pjevaju himnu slobodi (poznati stihovi: O lijepa. pastorala “Dubravka” i ep “Osman”.Mitološko-pastoralni sadržaj Gundulićeve drame ima alegorijsko značenje: Mjesto radnje: Dubrava – Dubrovnik 16 . sam Lero to spriječava čudesnim znamenjem: gasi vatru u žrtveniku I zatrese tlo crkve. Draža je od zlata. Prozerpina ugrabljena. većinom anonimni pjesnici. grem.rođen u Dubrovniku u građanskoj obitelji.Kulminacija zapleta: Sve je spremno za to neprilično vjenčanje u hramu boga Lera (dubrovački bog ljubavi. Najpoznatije pjesme iz zbornika su: Leute moj. Dijana i Armida.Držić i dr. DUBRAVKA -pastoralna dramska vrsta vrijeme: idealna prošlost. Najpoznatije pjesme: Grem si. U njegovoj poeziji su motivi smrti i prolaznosti. narod slavi njihovo vjenčanje I svetkovinu slobode. pa je začetnik pastoralne dramske književnosti u Hrvatskoj.starinski običaj: svake se godine svetkuje sloboda i tada se vjenčaju djevojka i mladić za koje suci izreknu da su najljepši i najplemenitiji par. postao svećenik i živi u Dubrovniku. U njemu je 820 ljubavnih pjesama u kojim se veliča tjelesna i duhovna ljepota voljene drage. . pagansko vrijeme sreće i blagostanja .Rasplet: Dubravka se vjenča s Miljenkom. No. Njegova najznačajnija djela nazvao je “porod od svjetlosti”: religiozna poema “Suze sina razmetnoga”. Najznačajniji pjesnici koji se u njemu javljaju su Š. Dž. Odiljam se 15) Opisati stvaralački život Ivana Gundulića i interpretirati njegova djela Suze sina razmetnoga i Dubravka IVAN GUNDULIĆ (1589. Odiljam se. Napisao je i prvu pastoralu Radmio i Ljubimir. .Dramski zaplet: Bogati i ružni Grdan podmiti suce želeći da se Dubravka njime vjenča . mitsko.Vjerojatno ih je većinu uništio.najstariji lirski zbornik hrvatske svjetovne lirike čiji je zapisivač dubrovački plemić Nikša Ranjina. školovao se u Dubrovniku. Svoja mladenačka djela nazvao je “porodom od tmnine” i nije ih želio objaviti. Zbornik Nikše Ranjine ili Dubrovački kanconijer. u njima seobraća voljenoj osobi slaveći njezinu ljepotu i duhovne vrijednosti. Djevojka hoda po zelenoj travi..

kajkavski (Banska Hrvatska).DRAMA : Ivan Gundulić : Dubravka (pastorala). Obilježja Gundulićeva stila su brojne metafore. na ostale). činu javljaju se zaplet. a on ga prima u svoje okrilje. povijesna. Ivan Bunić Vučić – Mandaljena pokornica. kontrasti. Junije Palmotić: Pavlimir (melodrama) TEMATSKA . Djelo je religijska barokna poema koja se naziva i plačem.4 samostalna regionalna književna kruga: dubrovački (Dubrovnik i Dalmacija).Putni tovariš.… 16) Objasniti geografsku. a govori o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja. Juraj Habdelić: Zercalo Marijansko ( u kajkavsskom krugu prevladavaju djela poučnog sadržaja) . Gorštak. poučna 17) OBJASNI TEMATSKU SPECIFIČNOST HRVATSKOG PROSVJETITELJSTVA 17 . … Struktura teksta i kompozicija: 3 čina (činjenja) koji su podijeljeni na 9-10 prizora (skazanja). ozaljski (Banska Hrvatska). tek u 3.Pastirica Dubravka: symbol dubrovačke slobode i vlasti Pastir miljenko: symbol dubrovačkog plemstva Pastir Grdan: symbol obogaćenog sloja ljudi (dubrovačkog građanstva) koji se žele domoći vlasti ženidbom s plemkinjama. Poema ima tri dijela (plača): Sagrješenje. Završno pomirenje razmetnog sina s ocem označava i pomirenje s Bogom. Jeljenka. kićeni barokni stil) . a u ostalim religiozno-poučna ŽANROVSKA .Pavlinski zbornik (rukopisni zbornik kajkavskih liturgijskih tekstova i crkvenih pjesama).POUČNA DJELA S NABOŽNOM TEMATIKOM : Ana Katarina Zrinski . To je alegorijska poruka svima koji su skrenuli s pravog puta u protestantizam da se mogu vratiti u krilo Crkve i da će im biti oprošteno. Spoznanje. Sporedni likovi: satiri (mitološka bića: pola ljudi – pola životinje): Vuk. koji je najnapredniji. tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka GEOGRAFSKA . vrhunac i rasplet. jer se govori o grješniku koji se plačući kaje. Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandaljene pokornice (tema zajednička: Sagrješenje i pokajanje grješnika.u dubrovačkom prevladavaju naglašeno umjetnička barokna književna djela. ali slabo .EP : Ivan Gundulić: Osman. poredbe. Skrušenje.RELIGIOZNA POEMA (Dubrovnik) : Ivan Gundulić – Suze sina razmetnoga. Stih i strofa: prevladavaju osmerci i dvanaesterci kojima se sugerira obični govor (proza) Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (poema) Tema djela preuzeta je iz Lukina evanđelja. refleksije o prolaznosti života.ljubavna. slavonski (Slavonija) – utječu jedan na drugi (osobito dubrovački. Petar Zrinski: Opsada Sigeta (dominantna književna vrsta je povijesni ep) .

cilj im je opći napredak i obrazovanje naroda. komediograf (komedije: Matijaš grabancijaš dijak. tzv.najpoznatiji predstavnik: Tituš Brezovački.prevode se i Molierove komedije. Predstavnici: Filip Grabovac –Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga (tužno pjeva o položaju Dalmacije) Andrija Kačić Miošić – Razgovori ugodni naroda slovinskoga (otkriva narodnu povijest) 3) Slavonska književnost Piše se prosvjetiteljsko. 5. dalmatinsku. U to doba u Hrvatskoj je bilo malo učenih i pismenih ljudi. pisci pišu latinskim jezikom i slijede klasicističku poetiku. Predstavnici: Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (deseterci.st. . Regije: Dubrovnik. Naši književnici žele odgojno i poučno djelovati. uviđa se značenje prosvjete i kulture. Književnost prosvjetiteljstva . Dalmacija. klasicističkom i predromantičarskom poetikom. pa se književnim djelima želi prosvijetliti narod. te ističe odgojno-prosvjetiteljske namjere.Trajanje: 18.možemo je podijeliti na dubrovačku. stoljeće 2. Značajke: Književnost u ovom razdoblju ima moralno-didaktički karakter. 18 . Diogeneš – u njima razotkriva mane i poroke zagrebačke gradske sredine.obilježava je raznolikost stilova i regionalna obilježenost .pučka književnost u kojoj se susrećemo sa baroknom. školstvo je još bilo pod nazorom isusovaca i pavlina (1773. mijenjanje starih običaja i buđenje narodne svijesti. Predstavnici: Rajmundo Kunić – prepjevao Ilijadu na latinski Brno Zamanja – prepjevao Odiseju na latinski Đuro Ferić – piše basne na linskom i hrvatskom j. Slavonija. ova književnost vezana je za rad akademija. ukida se isusovački red i država preuzima školstvo). frančezarije 2) Dalmacija Književnici slijede pučko-prosvjetiteljsku poetiku. te prevodi Bibliju na hrvatski jezik 4) Književnost sjeverne Hrvatske . želi unaprijediti život Slavonaca) Antun Kanižlić – Sveta Rožalija (slijedi barokne religiozne poeme) Matija Petar Katančić -Jesenji plodovi (zbirka pjesama na latinskom i hrvatskom).kajkavske pjesmarice i drame . slavonsku i književnost sjeverne Hrvatske 1) Dubrovačka književnost U 18. sjeverna Hrvatska 3.

Lotta je zaručena za Alberta. sve je beznadno. 19 . Opteretivši ih krivicom. Werther samoubojstvom kažnjava prvenstveno sebe. Werther se na prvi pogled beznadno zaljubi u Lottu. On piše oproštajna pisma. no Lotta ga moli da više ne dolazi. posuđuje Albertove pištolje i ubije se.nastaju I prosvjetiteljska djela poučnog sadržaja . uglazbio Josip Runjanin. No. st. Martija Antun Reljković : Satir iliti divji čovik PROSVJETITELJSKA DRAMA: Tituš brezovački: Matijaš grabancijaš dijak KLASICISTIČKA POEZIJA: Matija Petar Katančić: Jesenji plodovi 18) INTERPRETIRATI: JOHANNWOLFGANG GOETHE – PATNJE MLADOG WERTHERA Patnje mladog Werthera – roman je pisan u epistolarnoj formi (u obliku pisama prijatelju) koji prikazuje hipersenzibilnog. Werther je tipičan romantičarski lik ispunjen «svjetskim bolom». koja mu se ukazuje kao anđeo milosrđa. okružena dječicom. U tom razdoblju gotovo istovremeno postoji nekoliko različitih poetika: . 19) OBJASNITI ULOGU LIRIKE U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU I INTERPRETIRATI LIRIKU PETRA PRERADOVIĆA Lirika U prvom desetljeću hrvatskog narodnog preporoda osobito su značajne budnice – domoljubne lirske pjesme koje su budile nacionalnu svijest u Hrvata. ne poštuje društvene konvencije. Werther je pokuša zaboraviti. posjećuje ih. Cijela njena obitelj obasipa Werthera pažnjom i simpatijama. maštanju sklonog i umjetnički nastrojenog pojedinca koji uživa u prirodi. polovici 18.javljaju se I klasicistička djela pisana po uzoru na antičke pisce . a zbog nesretne ljubavi život završava samoubojstvom. koji je postao uzorom Getheovih suvremenika. promijeniti svoj život. odlazi poslom u drugi grad. u Danici objavljena pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina koju je 1846. st. Saznaje da su se Lotta i Albert vjenčali. nemaju zajedničke osobine po kojima bismo ih mogli svrstati u jedinstvenu književnu epohu. svojom mlađom braćom i sestrama. prihvaćena je za hrvatsku himnu. No. želi slobodu.u 1. a 1891.Književna djela nastala u hrvatskoj u 18. ponovo dolazi. još uvijek nastaju djela koja nose barokna obilježja . Tako je 1835.potkraj razdoblja javljaju se djela predromantičarskog sadržaja TEMATIKA PROSVJETITELJSKA EPIKA: Andrija Kačić Miošić : razgovor ugodni naroda slovinskoga.

Demeter). Iz budničko-davorijaške poezije izdvaja se Mihanovićeva Hrvatska domovina kao najznačajnija lirska pjesma preporodne lirike. 20) OBJASNITI ZNAČENJE GAJEVE PRAVOPISNE REFORME U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOG JEZIKA Najznačajnije ostvarenje hrvatskog narodnog preporoda je jedinstveni hrvatski jezik u čiju osnovu ulazi štokavsko narječje. i to domoljubno.Pjesništvo Preporodno razdoblje hrvatske književnosti ponajprije afirmira lirsko pjesništvo. o Najpoznatiji pisci bili su ilirci. a osnovna crta poezije – domoljublje o Najčešći oblici bili su budnice i davorije. Osim domoljubne lirike nastaje i ljubavna (Stanko Vraz. REFLEKSIVNU – pjesma Ljudsko srce govori o trajnom ljudskom nemiru i želji da postigne što više. a da bez jezika čovjek nema identitet.Budnice i davorije zauzimaju središnje mjesto u preporodnom lirici (Gaj. Petar Preradović) i satirična lirika (Vraz). Vukotinović. a od čisto zemaljske i tjelesne postala je nebeska i duhovna. godine. o Iza pojave Đulabija nastala je gotovo poplava ljubavne lirike. LJUBAVNU – U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik govori o ljubavi kao načelu svoga života koje ga vodi i usmjerava. S obzirom na tematske preokupacije uobičajeno je njegovu poeziju dijeliti na tri kruga: DOMOLJUBNU – pjesme Jezik roda moga i Rodu o jeziku u kojima on iznosi svoju ljubav prema materinjem jeziku te misao da je jezik oznaka čovjekove nacionalnosti I individualnosti. Ljudevit Vukotinović. posebno se ističe PRERADOVIĆEVA lirika. Pjesma Putnik alegorijska je pjesma pjesnikova lutanja kroz tuđinu koja mu nije dala utočište i sreću. jer je sreća I smisao jedino u domovini. prvom budnicom smatra se Gajeva pjesma Horvatov sloga i zjedinjenje "Još Hrvatska ni propala" je hrvatska domoljubna budnica koju je napisao Ljudevit Gaj i uglazbio Ferdo Livadić 1833. Godine 1830. LIRIKA PETRA PRERADOVIĆA Preradovićev lirski opus je prilično velik i raznolik. Ljudevit Gaj izdaje “Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja” u kojoj iznosi viziju grafijske reforme predlažući za palatale znakove: 20 .

«Prosjak Luka».-1881. g.55) središnja ličnost svoga vremena (protorealizam = Šenoino doba) prvi hrvatski romantičar i prvi hrvatski realist najhrvatskiji pisac Hrvatske (mnogo je pisao o hrvatstvu) najzagrebačkiji pisac (često piše o Zagrebu) najznačajniji predstavnik građanstva stvorio je hrvatsku čitateljsku publiku («Prijan Lovro») urednik časopisa «Vijenac» (koji počinje izlaziti 1869. Pripovijetke iz prošlosti i suvremenog života «Prijan Lovro».. «Branka». Ž. Š. d. l.«Zagrebulje» 3. a umjesto ranijih jednoslovnika d. ST. Gaj u Danici objavljuje članak Pravopisz u kojem tildu mijenja u kvačicu uvodeći Č. dovršio ju je Josip Eugen Tomić) 21 . epske pjesme. lj. TE INTERPRETIRATI DJELO ZLATAROVO ZLATO AUGUST ŠENOA (1838. s.lirske. n odlučuje se za dj. šaljive. njemačko-češkog porijekla (biografija u čitanci. gj. g.C. d. Karanfilčeva ljubovca» 4. epigrami. Feljtoni iz zagrebačkog života . z ( tilda) Godine 1835. nj (sa zarezom na j umjesto točke) te prihvaća poljsko ć. do kraja života) najveću slavu donijeli su mu povijesni romani bio je ravnatelj i dramaturg zagrebačkog kazališta DJELA: 1. 21) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS IVANA MAŽURANIĆA I INTERPRETIRATI NJEGOVO DJELO 22) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS AUGUSTA ŠENOE. «Karanfil s pjesnikova groba». n. OBJASNITI NJEGOVU ULOGU U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 19. «Mladi gospodin». Šenoa je urednik od 1874. povjestice 2. Ilijina oporuka». prigodnice.) rođen u Zagrebu. Lirsko – epske pjesme . l. str. Romani «Zlatarovo zlato» «Diogeneš» «Čuvaj se senjske ruke» «Seljačka buna» «Kletva» (nedovršena.

ekonomsko i političko podizanje naroda). uvijek se javlja ljubav na prvi pogled (publika je na to bila naučena čitajući njemačke romantičarske pisce) b) likovi i opisi sredine su realistični. uzbudljiva. nacionalna. te uspinjanje kapitalizma). tajanstvena..5.) prvi je put upotrijebio riječ realizam. ŠENOINA NAJVEĆA ULOGA .stvorio zagrebačku čitateljsku publiku .prvi hrvatski romantik i prvi hrvatski realist U Šenoinim djelima imamo romantičarske i realistične elemente: a) fabula je romantična.. te opise hrvatske prošlosti zasniva na povijesnim činjenicama (proučava povijest i dokumente) 23) INTERPRETIRATI: HONORE DE BALZAC –OTAC GORIOT «OTAC GORIOT» ¸ Teme: Naličje života visokog pariškog društva (ljudske drame malog svijeta za vrijeme raspadanja feudalnog društva. U programatskom članku «Naša književnost» (1865. Motivi: društveni uspon bezumna očinska ljubav zločin izopačenost društva Problemi: ljubav mržnja novac kao smisao života traženje životne sreće 22 .tvorac našeg povijesnog romana (Zlatarovo zlato) . slavenska..začetnik realistične novele. treba poučavati i slikati hrvatsku stvarnost/ uzimati teme iz života. umjetnički vrijedna. utilitaristička (mora biti sredstvo za kulturno. pripovijetke iz suvremenog života . napeta. Književne i kazališne kritike U kritici «O hrvatskom kazalištu» (1865.jedan od prvih kritičara naše književnosti koji zagovara realizam . pojavljuje se spletkar.) definirao je poglede o tome kakva treba biti hrvatska knjiženost: hrvatska. uzima teme iz suvremenog života.

tragedijom i smrću. Roman završava raspadom. Sonja Marmeladova (psiha – tijelo). predaje se vlastima i kaje za učinjeni zločin. njen otac. socijalni) prikaz grada i njegove mračne atmosfere temelj fabule: zločin prevladava klasna određenost karaktera. zapleti. Raskoljnikov je propatio svoju kaznu prije odlaska u Sibir. žrtva vlastite obitelji. težište na psihološkom) likovi: Radion Raskoljnikov. ♦♦♦Gospođa Vauquer je slika pansiona.. Sibir će mu možda donijeti pročišćenje. Svirdigajev (ubio ženu. vrijeme trajanja romana. Dostojevski ovim djelom ustaje protiv društva: Raskoljnikov i Sonja: ubojica i prostitutka su prejaki izrazi. motivacijski sustav. a oni su nositelji ideoloških stavova psihološka analiza do čovjekove podsvjesti u romanu se očituje dezintegracija realizma (fabula. a Goriotova smrt predstavlja kraj duge agonije sitnog kapitala i skromnog obrta. ♦♦Kroz lik Rastignaca očituje se kraj romana: plemenite duše na ovom svijetu ne mogu opstati. licu tema: čovjek i njegovi egzistencijalni problemi (psihološki. bivši student i osamljenik. Pansion gđe Vauquer propada.Struktura djela: roman je oblikovan po zakonima dramske strukture (sukobi. filozofski. Nakon toga zapada u duševnu i moralnu krizu. moralni. stil. Raskoljnikov razvija teoriju nadčovjeka kome je sve dopušteno.. Marmeladov. Tri fabule – tri glavna lika: Goriot Eugene Rastignac Vautrin ♦♦♦ Roman govori o sukobu čovjeka s okolinom i samim sobom. kao što je i pansion ogledalo njene ličnosti. njegov prijatelj.. raspleti). Razumihin. Sonja Marmeladova. nije ga pekla savjest) Raskoljnikov sebe osuđuje kao uš 25) INTERPRETIRATI: ANTE KOVAČIĆ – U REGISTRATURI 23 . pa čak i «krv po savjesti»: ubija staru lihvaricu i ostvaruje svoju teoriju. ♦ ♦ ♦ 24) INTERPRETIRATI: FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI – ZLOČIN I KAZNA ZLOČIN I KAZNA roman pisan u 3.

pljačka. kojoj je glavni cilj kritički razobličiti građansko društvo. stoljeća. a oni su neiskvareni. otvaranje krčmi. kumordinar Žorž (Grad predstavlja zlu kob za Ivicu Kičmanovića). REALIZAM.Jožice Kičmanovića) GRAD je prikazan negativno: (crno-bijela) tehnika. Zbog toga što je grad pokvaren. Kraj romana je PESIMISTIČAN: Svi stradaju (Ivica. Zapalio se u svojoj registraturi.. pljačka) Ivica – siromašna seoska inteligencija koja ne uspijeva u gradu Laura – pojam prostitucije Ferkonja – prvi tip huligana u hrvatskoj književnosti Kumordinar Žorž – po kritičarima je najuspjeliji lik: ni seljak ni gospodin. ZANOS I OČAJ.. IVIČINO LUDILO (fantastični i naturalististički elementi) U djelu možemo usporediti SELO i GRAD: SELO je opisano s ljubavlju. Nakon Šenoe (prijan Lovro) Kovačić razrađuje problem hrvatske inteligencije seljačkog podrijetla koji ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije. stoljeća roman u kojem se isprepliću ROMANTIZAM.. Roman započinje prepirkom spisa i registra. lik «zgubidana» . 24 . a nastavlja se kao raspredanje glavnog junaka u obliku ispovjesti. HUMOR I PESIMIZAM... Laura. FANTASTIKA. Roman možemo podijeliti u TRI DIJELA: DJETINJSTVO IVICE KIČMANOVIĆA ODLAZAK U GRAD LAURINA HAJDUČKA BANDA. laž. svi likovi su nositelji negativnih osobina: Mecena.). Prvi roman koji iznosi probleme društva (Sudbina siromašne djece. . otjelovi najbitnije značajke u procesu nastajanja hrvatskog građanskog društva prema kojem se pisac postavio krajnje kritički. Anica. ali nije idealizirano (npr. krađa.U REGISTRATURI a) b) c) a) b) najpoznatiji hrvatski roman 19. LEGENDA I STVARNOST. SVI LIKOVI SU NOSITELJI OSOBINA: Miha i Medonjić su prvi kapitalisti koji stiču ekonomsku moć (Kapitalizam je u romanu prikazan negativno: pojava zelenaštva. NATURALIZAM. Laura.).. Ivica završava kao običan bezuspješan registrator. kriminal. Kovačićev realizam temelji se na izvanrednom daru zapažanja: sklonosti da sažeto i jezgrovito iznese životne pojedinosti.) Illusstrisimus (Mecena) je pojam gradske pokvarenosti (licemjerstvo. pravi se važan pred seljacima jer se «odlijepio» od njihove sredine Sličnosti Kovačića i Balzaca: pokušaj prikaza društva 19.. pošteni i tim putem ne mogu uspjeti. ubožnice..

najljepše pjesme su mu «Moj dom».govori o onome koji je sve stvorio. Socijalne pjesme (prvi u Hrvatskoj ustao je protiv socijalne nepravde. zbirka pjesama «Uskočke legende» (senjski uskoci). obiteljskoj propasti pridonosi i otac Ante. Domoljubne pjesme (drugačije stvara novu dimenziju domoljubne poezije.. čovjekovoj prolaznosti. 5.napada mađarone koji zbog ekonomske koristi služe Mađare i izdaju svoj narod. Juraj se odnarođuje) 27) INTERPRETIRATI LIRIKU SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA - Podjela Kranjčevićeve lirike: 1. 3. borca.. 2. Filozofske/misaone pjesme (refleksivne: pjesme univerzalne tematike. st. ustaje protiv zloupotrebe katoličkog ideala: «Dva lava». 26) INTERPRETIRATI: VJENCESLAV NOVAK – POSLJEDNJI STIPANČIĆI POSLJEDNJI STIPANČIĆI realistična slika propasti ugledne senjske patricijske obitelji sredinom 19. 4. zlato i povlašteni položaj. «Eli! Eli! Lama azavtani?!». dvojnom moralu katoličke crkve... umire razočaran i sam zbog izgubljenih iluzija Njegova smrt je početak kraja ostatka obitelji (Lucija umire od TBC-a. neprosvijećenost. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija propast obitelji uzrokovale su društvne i gospodarske promjene u Senju u drugoj polovici 19. razmišlja o čovjeku. a opet je potlačen i ugnjetavan.te njihova djeca. Valpurga od siromaštva. «Zadnji Adam» - 25 . tuđe sluge – «Gospodskom kastoru» . a neki mađarski brod ide prema Hrvatskoj. Antiklerikalne pjesme – govori o licemjernosti.Ideja: Samo se upornim radom i težnjom za istinom može postići cilj/pravda u životu. iskazuje grč zbog porobljenosti domovine. st. naivnost – «Naš čovo».pisane bez fraza i afektacije. koji se nije znao ili nije želio. Pjesme u kojima kritizira negativne strane Hrvata (npr. idealizira isusa kao pravednika. patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga. tuđinu. svemiru. zapušta ženu i kćer. prilagoditi novim životnim uvjetima Ante sve nade polaže u sina.. «In Tyrannos» . «Iseljenik» je pjesma koja govori o pomorcu koji je prisiljen otići na rad u Brazil. poznata je njegov pjesma «Radniku» . On ide u neizvjesnost. govori protiv društva u kojem se cijeni bogatstvo. članovi obitelji su: autoritarni otac Ante.

prije smrti upisuje jedan spoznajni upitnik u led. 4) Jehovino upozorenje : «Mrijeti ti ćeš kada počneš sam U ideale svoje sumnjati. a svojevrsna je prekretnica u razvoju europske dramaturgije u doba realizma. a radnja se u sva tri čina zbiva u istoj sobi. Norino prerastanje u samostalnu ličnost iz uloge voljene obiteljske lutke.. o odnosu izdvojenog pojedinca i društva. koju su 26 .nasuprot salonskoj ljubavnoj tematici nastupa društveno angažirana drama. al ljudska jest!». «Mojsije» . počinje zaista sumnjati u svoje ideale. ljudskoj težnji za slobodom. za njega su svi ljudi isti. ne vide pravu vrijednost 6) Ozarenost genija ugledavši obećanu zemlju. obeshrabljen. čovjekova sićušnost i gordost. 28) INTERPRETIRATI: HENRIK IBSEN – NORA Lutkina kuća (Nora) Drama je postigla golem uspjeh na kazališnim scenama Europe. a ostavili su «lonce misirske». sukob se odvija između stavova Nore i njezina muža Torvalda Helemera. o izdvojenom pojedincu koji teži ka nećem višem. čovjek je premalen da bi vidio Božje visine.» 5) Narod odlazi u obećanu zemlju. o odnosu čovjeka i njegovih ideala.ko i prašina». slave zlaćano tele – idola. aforističnost stihova.. Mojsije je iznenađen. MOJSIJE biblijski prorok. vođa. zaplet se usredotočuje na sukob ličnosti unutar obiteljskoga kruga. a radnja se odvija u zatvorenom ambijentu građanske kuće. narod ga optužuje što ga je tu doveo. Stilska obilježja pjesme: biblijska uzvišenost. U pustoš. ropstvo pod Khuenom i molba za osvještenjem tih ljudi) 2) Odgovor Jahve Mojsiju :»A luda želja! Da.) 3) Mojsijev odgovor : nedohvatnost sudova. Poruka: Kranjčević u ovoj pjesmi na temelju biblijskog motiva govori o općeljudskim problemima.. arhaizmi. zakonodavac starih Židova izvodi narod iz egipatskog (misirskog) ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju Kaanan Pjesničke slike: 1) Mojsije se obraća Jehovi (Jahvi) i moli ga da izvede njegov narod iz ropstva ( prenesenom značenju odnosi se na Hrvatsku. vječitost Božjih zakona. razmišljanja o svijetu i životu: «A što je život – ko i pustara A što su ljudi . Tako je u Nori težište postavljeno na položaj žene u malograđanskom društvu.biblijski motiv kao nadahnuće.

Djevojčici mjesto igračke. po obliku: soneti. pejzažne. napisao je 80-ak pjesama.pejzažne (Notturno.tematika: ljubavna.simbolistička pjesma . san. nešto što se odupire propadanju i uništenju. ŠTOVATELJ PJESNIČKE FORME.… 29) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Matoš piše ljubavne. po obliku: sonet . danas Norin odlazak ne promatramo toliko kroz pitanje je li ona imala pravo napustiti muža i djecu. taj se svijet srušio kao kula od karata.Poanta: Smrt kao privid. a zbiva se u stanu odvjetnika Torvalda Helmera tijekom božićnih blagdana. dr Rank. Ibsenova drama prikazuje proces samoosvješćivanja žene u kojoj se budi njezina individualnost i koja odbacuje jaram što ga je nametnuo egoistični muž. Jesenje veče) . Ostali likovi: Kristina Linde. Lakrdijaš.epigrami/ satirične pjesme (Grički dijalog. domoljubne pjesme(po temi). već kao dokaz i potvrdu prava pojedinca na slobodu i samostalnost.…) . ali psihološka razrada lika uzdiže Ibsenovo dijelo izvan okvira društveno angažirane drame. Drama ima tri čina.Dva temeljna motiva: smrt i ljubav (djevojka. No.joj namijenili otac i muž. Lutkina kuća privukla je pozornost poglavito svojom socijalnom tematikom (ženska emancipacija). Kada se pojavila (1879. Umjetnička ljepota može se suprostaviti smrti. …On je SIMBOLIST I VJESNIK EKSPRESIONIZMA. Nora je osam godina živjela u naizgled sretnom građanskom braku. braneći time pravo svakog čovjeka na osobnu slobodu. nije ih stigao objaviti u zbirci: Njegove poznatije pjesme: . smrt je samo privid (san – kosa je simbol života) . osam godina živjela je kao žena-lutka skrbeći za svoju djecu-lutke. epigrami. dah i ruke). Čudo koje je priželjkivala (da muž shvati razloge njezina postupka i pruži joj potporu) nije se dogodilo pa Nora odlazi. I kada se samo jednom odlučila na samostalan korak. zapanjenost/začuđenost nad tajnom smrti (kobna dvorana. smrt krasna).). Krogstad. uklapa se u tada aktualnu feminističku problematiku. obmana. Nakon svake smrti ostaje nešto živo.domoljubna poezija (1909) “Utjeha kose” – jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.Pjesničke slike: vizija mrtve drage na odru (elementi sna i priviđenja. kosa) . 27 . sveprisutnost smrti (sve je mrtvo: oči.ljubavne (Gospa Marija. Utjeha kose) . .

Pepicaje personifikacija za hrvatsku - 28 . običnih ljudi . neobične hrabrosti koju ponekad u sudbonosnim trenucima zapažamo kod malih.poljednja rečenica "Inju i njega zakopaše" aludira na to da dok god se ljudi boje izraziti mišljenje ne postoji izlaz za hrvatski narod .u noveli (u crtici) Matoš iznosi ulični.osnovni motiv: trenuci iznenadne. * piljarica – prodavačica voća i povrća na tržnici  . prkosna).njezin se muž nakon toga opije i umire . misli) i onda ona – pobjegne.tragičan kraj: slika stradanja hrvatskog naroda . . gradski događaj .struktura: Da bi postigao komičan ton Matoš žrtvuje ozbiljnost značenja ovoga djela I ono poprima humorističko obilježje.početna i završna rečenica pripadaju reportažnom stilu .- Pjesma “Utjeha kose” ilustrira Matoševu ličnost: cijeli život teži da se približi lijepoj Himeri (ideji. prizor iz Khuenova doba .naslov parafrizira budnicu Pavla Štosa "Kip domovine na početka leta 1881" .gl.aluzijom na Štosa Matoš ističe nepromjenjenost situacije od ilirizma . MATOŠ JE ZAČETNIK MODERNE DIJALEKTALNE LIRIKE (Hrastovački nokturno) 30) OBJASNITI ULOGU DIJALEKTALNOG PJESNIŠTVA U RAZDOBLJU HRVATSKE MODERNE .jedna od Matoševih prvih crtica.domoljubna ideja/ mržnja prema Madžarima i negodovanje zbog njihova terora nad zagrebačkim stanovništvom . U razdoblju moderne ponovo oživljava – dijalektalna poezija Matoš Najizrazitiji predstavnici : Dragutin Domjanić – kajkavski dijalekt Fran Galović – kajkavski dijalekt Vladimir Nazor – čakavski dijalekt – Istra 31) INTERPRETIRATI: ANTUN GUSTAV MATOŠ – KIP DOMOVINE NA POČETKU LETA 188* crtica iz zbirke “Iverje” Matoš je u svojim crticama opisivao život običnih ljudi iz zagrebačke građanske sredine (socijalni I politički trenuci) . likovi: piljarica Pepica (odvažna.crtica je nadahnuta događajem 1883.kada mađarski vojnici radi grba pregaze piljaricu Pepicu koja se ne želi maknuti . suprug Joškec Pogačić (plašljiv) .

KRATAK SADRŽAJ: Roman počinje sjećanjem Junaka na praznike koje je kao dječak provodio s roditeljima u mjestu Combray u kući tetke Leonie.. koja postaje posebno živom kad neki miris ili okus nehotice obnove u njegovu sjećanju davno minuli doživljaj. ''Vojvotkinja de Guermantes''. ''Zatočenica''. Tridesetogodišnji Junak nesaničar provodi veći dio svojih noći u obnavljanju uspomena iz prošlosti.-1927. Iako je povezan s ostatkom romana Put k Swannu. energičnu sluškinju Francoise. što uskrsava uspomenu na tetku Leonie i njenu sobu u Combrayu u kojoj mu je ona davala da kuša takav isti komadić kolača u čaju prije mnogo godina. bakterija).Matoš je pravaš -stil: . astma. karikirani likovi humor na neočekivanim mjestima . Čitatelj upoznaje članove Junakove obitelji – majku. i kao takav je potpuno razumljiv. virusa.COMBRAY ili U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA ŽIVOTOPIS: Marcel Proust (1871. Dijelovi: ''Put k Swannu''.osnovna ideja ne ne sloboda i ništavnost života u Khuensko i post Khuensko doba . kolokvijalizmi (zlosrečnik) .). Tako zahvaljujući u čaj namočenom kolačiću “madeleme”. jer je u njemu sažet prošli život pisca. pretjerana osjetljivost osjetila). najveći je francuski pisac i jedan od najznačajnijih svjetskih pisaca. u djetinjstvu okružen ljubavlju i pažnjom. može se čitati samostalno.težnja šokiranju 32) INTERPRETIRATI MARCEL PROUST: COMBRAY Proust . i uopće cijelim ciklusom.ironija i satirični ton. Posljednjih je desetak godina života proveo u plutom obloženoj sobi pokušavajući se zaštititi od vanjskog svijeta (mikroba. ''Bjegunica'' i ''Pronađeno vrijeme''. ''U sjeni procvalih djevojaka''. oca. vrt. Po obliku to je roman memoara. gradić i njegovu okoilicu. vulgarizmi. malo po malo izranja iz zaborava sjećanje na obiteljsku kuću. Saznajemo indirektno da 29 . bolesnu tetku Leonie. crkvu. Rođen je s nedostatkom imuniteta pa je stalno bolovao od raznih bolesti (srce. Djela: ciklus od sedam romana pod zajedničkim naslovom ''U traženju izgubljena vremena''. Postao je slavan još za života. zanimljivog susjeda Swanna. Pripadao je aristokratskoj obitelji. ''Sodoma i Gomora''. KNJIŽEVNI VRSTA DJELA: monološko-asocijativni ROD: epika roman O DJELU: Combray je prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom. baku.kajkavizmi.

ljubav prema Gilberti Swann.Junak iznad svega obožava majku i baku. priželjkuje romantične susrete i promatra žitelje gradića. boluje od astme. kojoj se Junak izdaleka divi i želi približiti. Proust najviše prostora posvećuje Swannu. Na šetnjama dječak doživljava ljepotu prirode. Jedna od najzanimljivijih i najosebujnijih likova u romanu. koje su jezik i reakcije za Junaka neiscpno vrelo otkrića. te da ne može zaspati dok mu majka ne da poljubac za laku noć.kako se promatrač pomiče u prostoru. prva ljubav Junaka. požrtvovanost i skromnost. KARAKTERIZACIJA LIKOVA: JUNAK: Središnje lice romana. s književnim ambicijama. i ljubav prema vojvotkinji de Guermantes.oni se mijenjaju s promjenom odnosa prema svijesti koja ih održava. Tako je i sa životnim dojmovima: protjecanjem vremena mijenja se kut gledanja i isti motiv izgleda izmijenjen. pripadniku višeg građanskog sloja. Dva puta za šetnju u combraysku okolicu imaju značajnu ulogu u tom razdoblju. da voli umjetnost i da želi postati piscem. Iako vjeruje da nema dara za pisanje. one su jedina uzvraćena ljubav u životu Junaka i utjelovljuju iskrenost.gazdarica. od trenutka kada ju je spazio za vrijeme jedne šetnje combrayskom okolicom. fizičke i moralne elegancije. Na jednoj strani stanuje Swann sa ženom Odette i kćerkom Gilberte. kućna pomoćnica . inteligentna i izvrstan psiholog. Doživljaji su subjektivni i zato relativni. a još više služinčad koja je u njenoj vlasti. Jednom nehotice prisustvuje neopažen ljubavnom sastanku izmedu kćerke seoskog orguljaša Vinteuila i njene prijateljice. CHARLES SWANN: Osim obitelji. FRANCOISE: Izvanredan lik. to su ljubav prema majci i baki. dok je druga sva u znaku stare aristokratske obiteiji de Guermantes. ali i prostornim i vremenskim odnosima . iz bogate građanske obitelji (otac je liječnik i profesor s mnogo uspjeha). a jedne nedjelje ima prilike vidjeti u crkvi vojvotkinju de Gurmantes. MAJKA I BAKA: Dva slična lika. ljubitelju umjetnosti i čestom posjetitelju Proustove kuće. koja u svojoj odanosti tiranizira čitavu obitelj. Za Junaka on je model intelektualne. OPIS CRKVENIH ZVONIKA: Znakovit je opis crkvenih zvonika viđenih u kretanju iz kočije . da se divi književniku Bergotteu. GILBERTE: Kći Swannova. tako da se mijenjaju odnosi između zvonika. Događaji u njegovom životu sentimentalne su prirode. Pronicava. ipak pokušava opisati dojam koji su na njega učinili crkveni zvonici za vrijeme šetnje kočijom u okolicu Combray. isto je s bićima. Protuteža su sebičnim i taštim likovima koji okružuju Junaka. ZAKLJUČAK: 30 .

zbog monološko-asocijativnog principa. zbog razlomljenosti vremena.prednost forme nad sadržajem (eksperimentiranje formom. Parun. S. ljubavi moja. Kraljevo.razdoblja (1929. 33) OBJASNITI OBILJEŽJA MODERNE LIRIKE Modernu liriku. Kaštelan. 34) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (bilježnica ili čitanka za 4.. nerazumljiva (intelektualna poezija). U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva. moderna lirika postaje vladajućim načinom lirskog izraza. J.). V. Neruda – 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma. Arthur Rimbaud i Stephan Mallarme prvaci su i uzori ovog vremena te ih slijedi čitav niz pjesnika drugih naroda. zastupljene su sve lirske vrste. muzikalna. stoljeću. Španjolska u srcu. impresionističkog slikanja (ozračja) riječima. 31 . Maskarata. U 20. to je odlika svekolike moderne poezije) . ne smijemo shvatiti kao neku tvorevinu mode posljednjih desetljeća. od 1914. G. individualan i originalan pojedinačni izraz od velike je važnosti. velikog značenja snova (nadrealizam). Pupačić. do 1922. stoljeća (modernizam). J. Adam i Eva. Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. U modernoj. moderna Raznovrsna je. Krleže dijeli se u tri faze: a) prvi dramski ciklus pod imenom Legende. što dovodi do nekomunikativnosti/ nečitljivosti poezije. Poezija druge moderne u Hrvatskoj (moderna): . Kristofor Kolumbo . 100 ljubavnih soneta. Moderna je sva poezija (lirika) od modernizma do danas.intelektualna. Pjesnici Charles Baudelaire.  poezija = lirika Poezija svjetske književnosti II. P. misaona. Lorca – Pjesnik u NY (nadrealistički stihovi). zbog sinestezije. zbog esejističnosti.Proustovo je djelo moderno zbog tehnike tijeka svijesti.-1952. kao i u svakoj lirici. Prevert – Za tebe. F. Već uvelike usavršen moderni lirski izraz pojavljuje se u francuskoj književnosti u drugoj polovini 19.razred) 35) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MIROSLAVA KRLEŽE I INTERPRETIRATI NJEGOVA DJELA: GOSPODA GLEMBAJEVI I POVRATAK FILIPA LATINOVICZA MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M. filozofska lirika predstavnici: J. čine drame: Legenda. Pjesnici: T. filozofična. Michelangelo Bounarotti. II.. osjećajna. dakle. Eliot – Pusta zemlja.

ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova. Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima. U agoniji. nevjerojatno 32 . Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju. Galicija (kasnije U logoru). drama u 3 čina: a) u prvom činu. Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama. Leda. ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama.( 30-ih god. st.ljepota > LAŽ SUŠTINE .barunica Castelli – Beatrice. 20. draga moja Beatrice. koliko unutar njih samih.potvrđena i u Barboczy legendi .moć . c) treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi.bogatstvo .Leone je ubojica.b) drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata. Glembaj je varalica .lažljivci . Gospoda Glembajevi -: napisani 1928. baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA .kradljivci > ISTINA . ludilo. Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone.sreća Rasipništvo. To je najbolji i najsnažniji dramski opus. Vučjak.) .

ili kad je propuštao u svoj stih zrnca ekspresionizma i dadaizma koje teže 33 . razred) Ujević je u pjesmama ostvario snažne akcente osobne tragike (Svakidašnja jadikovka). Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar. toliko bitne u viziji očeva lika.» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu. izrazio duboke tajne spiritualne. Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim. preduvjet čovjekove sreće. shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice. mudroj staračkoj skrušenosti i sladogorkom pomirenju sa životom takvim kakav jest (Molitva za koru kruha i zdjelu leće. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. skladao složene filozofske refleksivne orkestracije (Riđokosi Mesije). sad u nesputanoj otvorenosti slobodnog stiha. Pišući poeziju sad u rigorozno zatvorenoj formi. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. lijepoga i profinjenoga. zanosio se raskošnom ditirambičnošću (Svetkovina ruža) i predavao zreloj. Ujević je. Čin sputanih ruku). Hymnodia to mou somati). kradljivci i ubojice ) 36) INTERPRETIRATI LIRIKU TINA UJEVIĆA.mutno. Ganutljive opaske. Beatrice je oličenje duhovnoga. što je početak Glembajeva kraja. blizak svima a istodobno različit od svih. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv. ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam. netjelesne ljubavi (u “Kolajni”). čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. kao nedostižni čarobnjak riječi. a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostranstava i čežnje za visinama (Visoki jablani). prožetu uvijek blistavim sjajem svježe imaginacije modernog intelektualca i erudita. Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (vidi u bilježnici za 4. pa i kad je iskustvom nadrealističkih nastojanja prodirao u zaumlje. ostao dosljedno izvan svih književnih škola i struja. ne može suprotstaviti glembajevština. iako to želi.

drugi koji himničkim stihovima slavi tijelo iako je ono kuća grijeha. I kuštrava asocijativnost u nevezanom stihu i u pjesničkoj prozi. OBLAK motiv oblaka – simbol umjetnika. pomiren sa svim zlima svijeta. Zbog toga ga je prihvatilo čitateljstvo i kritika. ne bi je ponovio u prvoj strofi svoje velike pjesme Vasionac: "Sto glasova iz stotine grla. o mogućnosti da nakon smrti (u nekom novom životu) sretnemo one koje smo voljeli.razaranju oblika. 1913.) DUGO U NOĆ. pjesnika koji u boli stvara ljepotu (“krvareći ljepotu”). U ZIMSKU BIJELU NOĆ 34 . Da mu nije bilo osobito stalo do te tvrdnje. Na neizgovoreno pritajeno pitanje: kako je moguća ovolika različitost u jedinstvenom pjesničkom djelu? Sam je odgovorio naslovom pjesničke proze:"Jedna sam osoba složena od više drugih". Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. iz dubina stostruke mi svijesti [. i retoričko-patetički nacionalni i društveni aktivizam u raspjevanom himničkom tonu: sve to tvori Ujevićev "pjesnički pluralizam". POVRATAK – pjesnik iznosi misao o kružnom kretanju vremena I života. Tako pjesnici nezamijećeni i neshvaćeni umiru i u tome je njihova tragična sudbina. dvije mrlje ulja u istome zelju". Ono što to kružno kretanje donosi su sreća I tuga te vječna ljudska težnja za nečim višim. skrušeno i mudro moli: "Daj pravdu nama i neprijatelju. a neki sasvim treći je onaj koji. čovjek to ne može spoznati niti izreći.-2007. DOBRIŠA CESARIĆ (1902. Što još? To je neizrecivo. lakoća u ritmu I dubina osjećaja. vidljiv već u njegovim prvim pjesničkim radovima (pjesma “Veliki početak”. Ljudi to ne zamjećuju jer su zaokupljeni materijalnim brigama i problemima. Jedan je dakle Ujević koji pjeva Molitvu Bogomajci za rabu božju Doru Remebot. Ponavljanje prve strofe na kraju pjesme I na planu izraza sugerira cikličnost I zatvarenje kruga.).) Osnovne značajke njegove lirike su: jednostavnost u izrazu. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905.-1980.]"...

zapitan nad prstenom koji kao vrijednost ostavlja u nasljeđe budućim naraštajima. na kraju on prevladava strah I bez osvrtanja kreće u novo suočenje sa životom. o njegovoj sadašnjosti. Sjeta I tuga proizlaze iz težnje ljudskog postojanja. JOSIPA PUPAČIĆA (vidi skriptu za učilište). nego za njega on ima veću vrijednost: govori mu o prošlosti. djetinjstvom. ali da ga s vremenske distance drukčije promatra I uviđa muku onih koji su nas voljeli. sudbini. domovini… PRIBLIŽAVANJE OLUJE U pjesmi povezuje voljenu ženu i sebe s dolaskom oluje na selu. PROLAZIM ZRINJEVCEM DOTIČE ME MORE 35 .-2007. čovjeku I njegovu odnosu prema društvu. a pjesnik u njoj govori o iskonskoj usamljenosti čovjeka. o prolaznosti. On traga za pomoći I komunikacijom I ta je potraga sveta. ne gleda njegovu cijenu. Govori o iluziji da smo vječni I o mogućnosti vječnog života preko pjesništva. o precima. VESNE PARUN. Tako u ovoj pjesmi iznosi sliku majke I njezina rada. o njegovoj borbi za egzistenciju. a mi im to ne možemo vratiti jer ih više nema.predstavnik druge moderne u hrvatskoj književnosti Mihalić u svojim refleksivnim pjesmama govori o životu. o ljubavi prema majci I čežnji za prošlošću. IVANA SLAMNIGA I SLAVKA MIHALIĆA SLAVKO MIHALIĆ (1928. 37) INTERPRETIRATI LIRIKU JURE KAŠTELANA. iz spoznaje da je djetinjstvo lijepo I idilično. U prenesenom smislu pjesnik je zapitan o vlastitoj egzistenciji. donosi suze zbog uništenog bogatstva (materijalnog I duhovnog). PRSTEN Motiv prstena možemo protumačiti doslovno pa on govori o vezanosti lirskog subjekta za prsten kojeg ne gleda s materijalne strane.Tadijanović je u mnogim svojim pjesmama vezan za djetinjstvo.) . ljubavlju.Iz te pjesme progovara drama dvoje ljudi koji su usamljeni (iako su zajedno) I u tišini svog tjeskobnogpostojanja slute dolazak oluje koja u pravilu poražava čovjeka. a naslućuje I neizvjesnu budućnost (ne zna hoće li se rastati od njega ili ne).

On osjeća da usprkos životnim burama i olujama smisao ne nestaje. Ovidije. BILJEŽNICI... oni koji. Sapfa. Prepoznati sebe u mreži nečijih osobnih sjećanja.romani: Roman o Tristanu i Izoldi -hrvatska književnost: SREDNJO – VJEKOVNA KNJIŽEVNOST 5.st. Stoga. Eshil.. st. Pjesan o Cidu. Pjesnika preplavljuje plima osjećaja I misli u kojima on prekoračuje prostorna i vremenska ograničenja. nisu uspjeli pogoditi pravu boju dunavske obale.U pjesmi Mihalić povezuje zagrebački krajolik sa svojim unutarnjim krajolikom. mislim.. nisu brojni vukovarski slikari. umoči ravno u Dunav. da usprkos “vječnoj hrvatskoj žalosti” povezanoj s neslobodom. Krista – 5. Shvatio je. najljepše je što se može reći za jednu knjigu. Pjesan o Nibelunzima. nastanak velikih nacionalnih epova. čovjek ne odustaje. mada na trenutke djeluje vrlo objektivno zapravo je jedna neizmjerno topla i višeslojna knjiga.-15. klasična književnost – uzor mnogim kasnijim razdobljima (nastanak književnih rodova) velik utjecaj Crkve – razvoj književnosti s religijskom tematikom. ni čovječanstvo od života i od slobode. u paleti boja nečijeg djetinjstva. Sofoklo.. (Hrvatska) 36 .-15. Euripid. . ovo popisivanje nijansi žute i zelene.. UDŽBENIKU stilska formacija. posve je sigurno.st. (Europa) 8. na žalost. Ne odustaju ni Hrvati. kako neke šanse ima samo onaj tko se sjeti da svoj kist. početak pismenosti i književnosti mnogih predstavnici grčka književnost: Homer. i to prilagodio književnom mediju. kako to Pavličić primjećuje. Pindar. jer Dunav je mješavina tih dviju boja... Katul. shvatio ono što. 39) POVEZIVATI I USPOREĐIVATI KNJIŽEVNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA    PODSJETNIK RAZDOBLJA – PODJELU OSTALIH RAZDOBLJA VIDI U SKIPTI ZA UČILIŠTE. -nacionalni epovvi: Beowulf. umjesto u boju na paleti. pišući svoje autobiografske zapise. naime. prvi u nizu Pavličićeve opsesivne potrebe i potrage za onim prouslovskim izgubljenim vremenom. 38) INTERPRETIRATI: PAVAO PAVLIČIĆ – DUNAV Pavličić je.pr. Pjesan o Rolandu. značajke procvat umjetnosti i znanosti. rimska književnost: Vergilije. a upravo se to čitatelju događa u Dunavu i vukovarskom ciklusu Pavla Pavličića. Horacije. st. Alkej. ovaj autobiografski podsjetnik na prostor djetinjstva. Plaut. razdoblje ANTIČKA KNJIŽEVNOST trajanje 8.

. (Europa) . ljepota prirode). H.naroda HUMANIZAM 13. Shakespeare.u Hrvatskoj nastaju knj.knjiž. st.. M. st.oslanja se na maštu i . Šišgorić.. A. Relković. (Europa i Hrvatska) ROMANTIZAM 1800.. F. RENESANSA 14.st. ponovno rođenje.. pretjerivanje. st.predstavnici u Hrvatskoj: M.-18. Pierre Corneille. . djela na latinskom jeziku . Jean Racine KLASICIZAM 17. K.predstavnici: Moliere.. st. A.oslobođenje od utjecaja Crkve. Vučić. Miošić.. (Europa) . ponovno okretanje religijskim temama. Francuska PROSVJETITELJSTVO 18.st.suprostavlja se klasicizmu . P.utjecaj filozofije racionalizma . Gundulić. Lucić. moralistično i didaktično (poučno) . Marulić. (Europa) .predstavnici u Hrvatskoj: M. uzori u antičkoj književnosti . K. cilj – obrazovati.. Š.14.. Boccaccio (Italija) . (Italija) 15. W. Calderon de la Barca. M. (Hrvatska) . E.. I.. P. Dž.. Frankopan. A.predstavnici u hrvatskoj: A. De Cervantes.kičenost. . mijenja se čovjekov način razmišljanja (život. (Europa) 16. (Europa) 17. K. Marulić. Držić. st. Rousseau (Europa) .predstavnici: J. Menčetić.predstavnici: Voltaire. Wordsworth. A. djelo mora biti: racionalno. B. Tasso. okrenutost ovozemaljskom životu (religijske teme zamjenjuje svjetovna tematika) . opismeniti narod počeci pismenosti – Bašćanska ploča. M. de 37 . (Hrvatska) BAROK 16. Zrinski .. W. Držić.predstavnici:T.. A.uzor: antička književnost . Diderot.utjecaj filozofije racionalizma.predstavnici u Hrvatskoj: I. . J. Goethe..preporod.predstavnici: M. refleksivnost (razmišljanje o smislu i prolaznosti života) .st. W.predstavnici: Dante. (Hrvatska) .-1830.-16. Petrarca. Poe. Vrančić. Katančić.

Stanko Vraz. . st.predstavnici u Hrvatskoj: Ljudevit Gaj. (Hrvatska) .-1860.. 38 .. ostvaren jedinstveni književni jezik i pravopis Lamartine. Ivan Mažuranić PREDREALIZAM REALIZAM NATURALIZAM MODERNIZAM (MODERNA) KNJIŽEVNOST 20. svjetska bol) HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1830.osjećaje (bijeg od stvarnosti.želja za političkim ujedinjenjem svih Južnih Slavena. jezično ujedinjenje Hrvats.. Petar Preradović.