HRVATSKI NA MATURI, NIŽA RAZINA

1) BIBLIJA kao temeljna knjiga europske civilizacije (naziv, struktura, jezici i prijevodi, temeljni tekstovi predviđeni programom) Biblija ili Sveto pismo je zbirka knjiga koju Hebreji i kršćani na svoj način smatraju svetim. Kršćani je proučavaju kao smjerodavnu za život i u njoj nalaze pouku – riječ božju. Značenje: biblija je spomenik poviesti čovječanstva i jedna od najstarijih knjiga. Nepresušan je izvor i inspiracija književnim i umjetničkim djelima od najstarijih vremena do danas. Naziv: Samo ime biblija ima svoju povijest. BIBLOS je stara fenička luka, a Feničani su bili glavni posrednici u izvozu pisaćeg materijala. Zato je njihova trgovačka luka Biblos odredila u grčkom naziv knjige (he biblos), a ta biblia znači knjižice. Opseg i vrijeme nastanka: Biblija sadrži 46 knjiga Starog zavjeta i 27 Novog zavjeta, ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo,...), a k tome su i raznovremene, nastale između 1300. g. pr. Krista i 100. g. poslije Krista. Jezik: Većina knjiga Starog zavjeta napisana je hebrejskim, a Novi zavjet je napisan grčkim jezikom. Dijelovi Starog zavjeta: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci. Dijelovi Novog zavjeta: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice apostola, Apokalipsa. Prijevodi Biblije: I. SEPTUAGINTA ili PRIJEVOD SEDAMNAESTORICE (prijevod Starog zavjeta na grčki nastao 3./2. st. pr. Krista) II. VULGATA ili PRIJEVOD SV. JERONIMA (prijevod na latinski nastao između 383. i 406. g., na ovom se prijevodu temelje svi kasniji prijevodi) Naš prvi prevoditelj Biblije u cijelosti Matija Petar Katančić 1831. g. 2) Homer: ILIJADA (interpretacija) Homer – nema mnogo podataka o njegovom životu; pretpostavlja se da je bio slijep i pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. Sumnja se i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Svi dosadašnji istraživači mogu se podijeliti na pluraliste, koji govore o kolektivnom autorstvu i unitariste, koji govore o jednom stvaraocu. Pitanje autorstva tih epova u znanosti je poznato kao homersko pitanje. Ilijada – sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Ilij je drugi naziv za Troju. Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata, koji se u antici smatrao povijesnom činjenicom. Povod rata bila je Parisova otmica Menelajeve žene Helene. Pokretačka snaga djela je Ahilejova srdžba. U prvom pjevanju on je povrijeđen Agamemnovom bahatošću kojom mu uzima robinju Briseidu. Zato on odustaje od borbe i ostaje tome

1

dosljedan sve dok mu Hektor ne ubije prijatelja Patrokla. Tada se vraća u borbu, ubija Hektora. Njegov otac, kralj Prijam dolazi moliti za sinovljevo tijelo. Ahilej se smiluje ožalošćenom ocu. Struktura epa: Ilijada je pisana u heksametrima (šestomjer: stih koji se sastoji od 6 stopa/ mjera), ima 24 pjevanja. HOMER: ILIJADA (ep) film «TROJA»

- naziv: ILIJ – drugi naziv za Troju 1. Vrijeme radnje: prije 3200 godina; Homer prikazuje 51 dan u završnoj, desetoj godini rata 2. Uvod: AGAMEMNON, kralj Mikene prisilio je grčka kraljevstva na savez, samo Tesalija nije pokorena. No, uskoro i ona pada jer se za Grke (Ahejce) bori Ahilej, najveći ratnik svih vremena. MENELAJ, njegov brat, kralj Sparte, želi mir s Trojom, najjačom silom u nastajanju. Ahilej prezire svoga kralja Agamemnona, te time prijeti uništenju saveza grčkih kraljevstva. 3. Povod ratu: Pariz, princ Troje, otima Helenu, Menelajevu ženu. 4. Likovi : Ahil, najveći grčki junak Agamemnon, kralj Mikene Menelaj, kralj Sparte (Agamemnonov brat) Prijam, kralj Troje Hektor i Paris, prinčevi Troje Briseida, Prijamova nećakinja, Apolonova (bog umjetnosti i ljepote) sluškinja Patroklo, Ahilov rođak Tetida, božica, Ahilejeva majka 4. Grčki bogovi: Had – gospodar podzemnog svijeta Zeus – vrhovni gospodar bogova i ljudi Hefest – bog vatre Hera – Zeusova sestra i žena Afrodita – boginja ženske Apolon – bog umjetnosti ljepote i ljubavi Artemida – bodinja lova Posejdon – bog mora Ares – bog rata Demetra – boginja Atena – boginja umjetnosti poljodjelstva

2

3) SOFOKLO: ANTIGONA (interpretacija) Sofoklo – uvodi u dramu trećeg glumca: napisao je 123 drame, od kojih je sačuvano samo 7. Najpoznatije su mu drame Kralj Edip, Antigona, Elektra. Antigona – Polinik i Eteoklo, dva brata glavne junakinje poginuli su boreći se na različitim stranama. Njihov ujak Kreont, sada vladar, odluči sahraniti Eteokla uz sve počasti, a zabranjuje pokopati Polinika kao izdajnika domovine. Antigona božje/moralne zakone stavlja ispred državnih, iako je Kreont za taj prekršaj odredio smrtnu kaznu. Njena sestra Izmena iz straha joj se odbija pridružiti. Kreont odluči kazniti Antigonu, ne vidjevši da je narod podržava. To mu pokušava reći i Hemon, njegov sin i Antigonin zaručnik. Kreont mijenja mišljenje tek dolaskom vrača Tiresija, no prekasno je: Antigona se ubila sama, zatim Hemon, te na kraju njegova majka i Kreontova žena, Euridika. Kreont ostaje živ, ali moralni pobjednik je Antigona. Djelo problematizira odnos pojedinca i vlasti, odnos prema moralnim i božanskim zakonima, zbog čega je i danas aktualno. 4) SOFOKLO: ŠKRTAC (interpretacija) • Predstavnik rimske književnosti Tit Makcije Plaut – Najpoznatije njegove komedije su Škrtac ili Ćup(Aulularija), Hvalisavi vojnik, sužnji,… Škrtac - Starac Euklion čuva blago koje je našao u kućnom ognjištu, no svima se predstavlja kao siromah. Kćer Fedru želi udati za starog Megadora, a ona voli mladića Likonida. Mladićev sluga Strobil krade Euklionu novac…(Završetak komedije je izgubljen, no sve završava sretno: Euklion dobiva novac, a Fedra Likonida.) Glavni lik komedije je Euklion, koji je opisan kroz svoju osobinu škrtosti, opsjednut je novcem i ne uživa u njegovu trošenju nego gomilanju, te je u neprestanom strahu za taj novac, koji mu je jedini smisao života. Zbog novca zanemaruje kćer, grub je prema slugama, sumnjičav prema bližnjima. Temu o škrtom starcu od Plauta su preuzeli M. Držić (Skup) i Moliere (Škrtac). «ŠKRTAC»/ «AULULARIA» /»Komedija o ćupu» (interpretacija) U prologu Kućni Bog iznosi porijeklo blaga: siromašni starac Euklion pronašao je u svojoj kući ćup pun zlata. On ga ljubomorno skriva glumeći i dalje siromaha, iz straha da ga netko ne okrade. Njegovu kćer Fedru voli Likonid, ali i bogati susjed Megador. Euklion, naravno, smatra da je razlog njegovo blago i pokušava ga sakriti na sigurno.

3

Po uzoru na Plauta likove ŠKRTACA u svojim komedijama prikazju Marin Držić («Skup») i Moliere («Škrtac»). zapis o darivanju zemljišta od strane kralja Zvonimira crkvici sv. Euklion je očajan. pronađena je u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. g. interpretirati Kanconijer 4 . DRŽIĆA I MOLIERA : EUKLION (PLAUT)  1) 2) 3) 4) 5) 6) SKUP (DRŽIĆ)  HARPAGON (MOLIERE)  NA PRVOM MJESTU IM JE NOVAC (opsjednuti su njime) NE TROŠE GA. a ovaj mu iz zahvalnosti daje svoju kćer za ženu. Na ploči se nalazi i podatak da je opat Dobrovit zidao crkvu sa svoje devetoro braće.No. NEKE EPIZODE. te završava susretom Likonida i Strobila. ŠKRCI U PLAUTA. Svim tim komedijama su zajedničko: OSNOVNA RADNJA. Likonidov sluga Strobil ukrade ćup želeći ostvariti vlastitu korist. NEGO ČUVAJU OSTAJU BEZ NOVCA TO IH NE MIJENJA NEGO IZBEZUMLJUJE SREĆA VLASTITE DJECE IM JE SPOREDNA NE MIJENJAJU SVOJ ODNOS PREMA NOVCU 5) Poznavati tekst Bašćanske ploće te objasniti njenu važnost za hrvatsku kulturu Bašćanska ploča iz 1100. Povijesna važnost Bašćanske ploče je u tome što se na njoj prvi put na hrvatskom jeziku navodi riječ «hrvatski» uz ime jednog hrvatskog vladara – kralja Zvonimira (1075-1089). Može se pretpostaviti da je Plaut razriješio svoju komediju tak što Likonid vraća Euklionu ćup. 6) Objasniti značenje Petrarkine poezije. Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil. To je zapisao otac Držiha. Lucije. Komediji je izgubljen kraj. Ploča je pisana uglatom glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika ( u staroslavenski prodiru elementi hrvatskog jezika). LIKOVI ŠKRTACA.

E) Talijanski ili Petrarkin sonet se sastoji od dva dijela. A) Struktura Zbirka se dijeli na dvije cjeline: a) pjesme ispjevane za Laurina života b) pjesme nastale nakon Laurine smrti Pjesme su raspoređene tako da pokažu kronološki tijek pjesnikove ljubavi. a drugi dio su dva terceta u kojima se obično donosi rješenje. pjesničkoj zbirci na talijanskom jeziku koja se sastoji od 366 pjesama. DCD. ABBA.Francesco Petrarca(1304. već i trajni simbol težnje prema nedostižnoj ljepoti. ABBA ili obgrljenom rimom). Prvi dio su dvije katrene u kojima se obično iznosi problem. DEE. Kanconijer po prvi put u povijesti lirske poezije predstavlja cjelovito djelo koje registrira unutarnji svijet jednog čovjeka. CDE. Mnogi od njih oponašaju i Petrarcin stil – koriste slične poredbe. Oni u toj patnji uživaju jer im je nadahnuće za umjetničko stvaranje. C) petrarkizam Mnogim je piscima Petrarca bio pjesnički uzor. CCD. u dvije ili tri rime: CDC. ali pjesnicima ne uzvraća ljubav. koja se pred kraj Kanconijera sve više pretvara u nebesku. Pisci uglavnom opjevavaju svoju ljubav prema prekrasnoj. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (struktura) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jednistvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. kao i njegov duhovni razvitak od čisto fizičkih do duhovnih stremljenja. itd. B) Laura – simbol U liku Laure Petrarca je ostavio ne samo spomenik voljenoj ženi.) 5 . D) Petrarkin stil Petrakrina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila (dolce stil nuovo) i trubadurske lirike. dok su tercine povezane različitim sistemima rimovanja. 7) DANTE ALIGHIERI . uzvišenoj ženi koja je savršenstvo. CDE. CDC.EDE. CDC. a pisanje pjesama na Petrarcin način zove se petrarkizam. Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB. ABAB ili alternirajućom rimom.PAKAO Dante Alighieri(1265.-1374) Danteov suvremenik Petrarca izrazio je duh novog doba u «Kanconijeru». metafore i pjesničke oblike. uglavnom soneta. ali on je stvorio novi tip pjesništva. te oni pate i liju suze. EED.-1321.

a posljednje 9 je kristalno. grizu i proganjaju srditi. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. te ne puštaju Dantea. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. U osmom krugu kažnjene su varalice. vjernika. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. Udišući smrad. laskavci. u 2. pa zvijezda stajačica. Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. pjesnici se spuštaju niže. Dante se na početku nađe u mračnoj šumi što je alegorija grješnog života. Da bi se spasio od opasnih zvijeri koje su mu se ispriječile na putu. lažni savjetnici. 3) Struktura djela «Božanstvena komedija» se sastoji od 3. čistilište i raj. Sunčevo. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. bijesan lav i gladna mršava vučica. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. domoljuba. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. spuštaju se u sedmi krug. ali ukupno ih je 100 jer je jedno pjevanje uvodno.Najveći talijanski nacionalni pjesnik koji svojim književnim djelima šalje čovječanstvu univerzalnu poruku o miru na zemlji. Saturnovo. smionisti. Marsovo. odluči slijediti Vergilija (simbol razuma i Danteov uzor). koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. a sada neman u paklu. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. U blatu močvare bijesno se tuku. Čistilište i raj. vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis. Presjekavši krug. 5. U svom najznačajnijem djelu Božanstvena komedija sakupio je cjelokupno znanje iz teologije. kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. Venerino. 2) Jezik Djelo je pisano firentinskim narječjem koje postaje temelj talijanskoga književnoga jezika. To su škrci i rasipnici. 6 . lažni proroci. politike. jedinstvu svih ljudi. gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. i sastoji se od 10 zlih jaruga. mitologije. su licmjeri u 8. ali da izlaz vodi kroz pakao. u 4. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade. PAKAO Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. svima razumljivim jezikom . Nakon 9. učenog čovjeka i zaljubljenika. Pridjevom božanstvena htio se naglasiti uzvišeni sadržaj. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. koje započinje tužno. književnosti. a završava sretno. Božanstvena komedija 1) Tumačenje naslova Prema srednjovjekovnoj poetici tako se nazivalo pripovjedačko djelo u stihu napisano jednostavnim. dijela: Pakao. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. U 1. u peti krug. u 6. Jupiterovo. negdašnji kralj. davno umrli rimski pjesnik. Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. su svodnici i zavodnici. fizike i povezao ga sa svojom sudbinom prognanika. vragovi i u 10. krivotvoritelji. nekada bog bogatstva. pravdi i čovjekovoj zemaljskoj sreći. u drugom su samoubojice. pravo čistilište i zemaljski raj. u 9. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. Merkurovo. nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. gdje su smješteni nasilnici. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. a udubinama dave se lijeni. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. u 3. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. Svaki dio ima 33 pjevanja. astronomije.

engleski predstavnik. Henrik IV. Machbeth. Npr. pa je za svoja djela preuzimao priče iz antike. skriven iza zavjese. Da bi im brže prošlo vrijeme svatko od njih svaki dan treba ispričati jednu priču na temu koju zadaju «kralj» ili «kraljica» bezbrižnog skupa. u svoja je mnogobrojna djela s velikim brojem likova nastojao unositi zbiljski život. Zato on zamišlja da se u jednoj crkvi sastalo sedam djevojaka i tri mladića. Nakon toga kraljević se oženio Hamletovom majkom. Na tri kralja. Od tog susreta s očevim duhom Hamlet živi samo za osvetu. povijesnih drama (Richard II. Romeo i Julija). a kralj i kraljica to ludilo tumače Hamletovom ljubavlju prema Ofeliji. romanci (Zimska priča. priča o hirovima Fortune (sreće). priče o tragičnim ljubavima.…). g. a bratovom ženom. njegova reakcija na strašni događaj nije mistična skrušenost i pesimizam. potom ubija Polonija koji.…).. Kralj Lear.Decameron Giovanni Boccaccio (1313. o velikim i plemenitim djelima. Hamlet – tragedija o danskom kraljeviću Hamletu koji od očeva duha saznaje da on nije umro prirodnom smrću. srednjovjekovlja i suvremenog doba. Renesansna načela življenja i umjetničkog stvaranja izvanredno su oživotvorena u svim njegovim djelima. Najprije se pravi ludim. kćeri dvorskog savjetnika Polonija. predstaviti što istinskije dušu suvremenog čovjeka.8) Giovanni Boccaccio . već naprotiv – himna vitalnoj snazi mladosti i neuništivosti prijateljstva.…). komedija (Ukroćena goropadnica.-1375. 1) sadržaj Pisac započinje pripovijedanje realističnim opisom pošasti kuge u Firenci 1348. te zbirke pjesama (Soneti). nego ga je ubio brat Klaudije.HAMLET (interpretacija) 1) William Shakespeare. sluša njegov razgovor s majkom. o brzim i duhovitim odgovorima. Nakon što s glumcima pripremi predstavu Mišolovka ili Ubojstvo Gonzaga. Shakespeare je najbolji tragičar u povijesti svjetske književnosti. koji sadrži stotinu novela zaokruženih jedinstvenim okvirom... autor brojnih tragedija (Hamlet. veliki je pjesnik i dramatičar. No. Richard III. Stric ga odluči poslati u Englesku – u 7 . predaja i legendi.… 9) WILLIAM SHAKESPEARE .) Boccaccio je napisao «Decameron» («knjiga deset dana»). hamlet uviđa da je Duh govorio istinu.

španjolski predstavnik. krivice ispravljati. osjetljiv i plemenit. brak. Na kraju svi pogibaju: Laert i Hamlet u dvoboju. g. Tako je Sancho postao don Quijoteovim perjanikom i njih su dvojica. Ipak. a drugi dio 1615. Taj stari plemić sa žarom čita viteške romane zbog čega je zanemario sve druge poslove. Kako svaki vitez treba svoga štitonošu. a neki ga od njih. Naravno. a često I besmislene.smrt. uništiti nepravdu). g. ali Hamlet se uspijeva spasiti i vraća se. izaziva u njemu čak i mržnju prema ženama koje nisu vjerne i kojima se ne može vjerovati (kao i njegovoj majci). pun zapletenih odnosa. Osveta postaje osnovni smisao njegova života. jednom sigurno osvojiti. U prvom dijelu romana pratimo lik osiromašenoga plemića Alonsa. Jedino svijetlo u njegovom životu prijateljstvo je s Horacijem. kao lik. a Laert (Ofelijin brat) se želi osvetiti Hamletu. tako je don Quijote uspio nagovoriti seljaka Sancha Panzu da stupi u njegovu službu obećavši mu upravljanje otokom koji će on. Roman je objavljen u dva dijela: prvi dio 1605. ona potiskuje ljubav prema Ofeliji. U međuvremenu se Ofelija utopila. preljub. vlast. vitez na konju i perjanik na 8 . Stoga njegove prve pustolovine ne završavaju dobro: ljudi mu se najprije smiju. u dvojbi kako se boriti protiv zla. svijet kako ga zamišlja don Quijote i svijet u kojem on živi nisu jednaki. Kroz prvi dio pratimo pustolovine našega viteza koji je naumio u svijetu tegobe uklanjati. ubojstvo. nepravde zatirati. Način koji odabire da bi ostvario svoj uzvišeni stil je viteška borba. on ne odustaje od svojega nauma. mjesto u kojem se pojedinac teško snalazi. Budući da su rečenice u romanima koje je čitao zbog biranog stila bile vrlo komplicirane. Hamlet je. prijateljstvo. kraljica popije otrovano vino. Cervantes je svojim prvim novovjekim romanom označio prekretnicu u odnosu prema sukobu mašte i zbilje. ali i uzvišen (jer želi promijeniti svijet.… Dakle. ljubav. 10) Interpretacija romana MIGUELA CERVANTESA “DON QUIJOTE” VRSTA DJELA: ROMAN (PARODIJA VITEŠKOG ROMANA) RAZDOBLJE: RENESANSA Miguel de Cervantes. kojemu je prezime Quijanda ili Quesanda. i istuku. a stric umire od uboda zatrovanog mača. koje dokazuje da pozitivne ljudske vrijednosti još nisu nestale.… kako to čine vitezovi u romanima koje je dugo čitao. vitez don Quijote.. Problemi s kojima se čovjek suočava su: osveta. Na kraju shvaća svoju glupost i umire sa spoznajom o nemogućnosti promjene svijeta i o promašenosti svoga života. autor je romana «Don Quijote» u kojem je glavni junak tragičan lik (jer je poludio: pomiješao je stvarnost i maštu). jadnik je trudeći se da shvati njihov smisao – poludio. Svijet koji pokazuje Hamlet je zao. manje strpljivi. Hamlet govori o nama i našoj stvarnosti. Hamlet umirući moli prijatelja Horacija da ispriča svijetu pravu istinu.

Njihove pustolovine završavaju prevarom: po viteškom običaju. dovode čarobnjake. vraća se kući I tamo umire. čovjek iz naroda neuk čovjek. GLAVNI LIKOVI: DON QUIJOTE .…) pa on ne odustaje od svojih pustolovina. kao realistični roman u kojemu se opisuje društvo.magarcu.Vitez tužnog lika. seljak. sklon narodnom mudrovanju zastupa materijalistički pristup svijetu (želi zadovoljiti vlastite potrebe) REALIZAM Don Quijote je osamljeni pojedinac. duhovnost (želi ispraviti nepravdu. kao humoristični roman. U drugom dijelu romana don Quijote i Sancho Panza nastavljaju sa svojim pustolovinama. Tako je I don Quijote izazvan na dvoboj. osobito prema njegovom pratiocu Sanchu Panzi.govori sa stajališta ludosti. sluša pobjednika. pobijeđeni vitez mora slušati onoga viteza koji ga je pobijedio. Borba s vjetrenjačama . Prije njegove smrti Sancho Panza moli gad a zajedno krenu u daljnje pustolovine. pučanin. Sancho dobiva vlastiti otok (zapravo selo). da ih je zli čarobnjak pretvorio u gorostase). vitez taj svijet doživljava kao da je stvaran I kao da u njemu živi. Njegove osobine dolaze do izražaja u suprotnosti prema drugim karakterima. viteški svijet . Roman se može čitati na različitim razinama: kao avanturistički roman. Ipak. gdje ih on zamišlja kao gorostase. zavist. jer povijest romana u dašnjem smislu započinje stavljanjem u središte glavnog lika. Don Quijote. Fabula je u ovome romanu čvrsto vezana uz karakterizaciju lika. kao pravi vitez. a vitez pobjednik od njega traži da se vrati kući I prestane sa svojim pustolovinama. sklon promatranju svijeta iz perspective onoga o čemu je čitao . krenuli u nove pustolovine (npr. mašte . Glavni likovi ujedno su simboli različitih ljudskih tipova i različitih staleža. pojedinac koji je smješan i uzvišen istodobno. ali prije toga vraća mu se razum I vidi kakve je ludosti činio. U središtu romana je junakovaličnost koja nije prikazana statično. njegov psihološki profil. 9 .učen čovjek. don Quijoteova mašta uvijek nalazi na objašnjenja za ono što im se događa (zli čarobnjaci.… Don Quijote je prvi moderni roman svjetske književnosti . nego u razvoju. kao roman koji prati smješne zgode dvojice junaka. Svaka pustolovina završava na sličan način: premlaćivanjem don Quijotea. što omogućuje produbljenu psihološku analizu. ponekad i njegova perjanika.zastupa idealistički pristup svijetu. plemić. Iako ništa od toga nije stvarno. ali sada ih okolina doživljava na drugačiji način : pretvaraju se da vjeruju kako pred sobom imaju viteza injegova perjanika. zaštititi nemoćne i kazniti zle IDEALIZAM SANCHO PANZA. kao satirični roman.

njegova nadgrobna ploča vrijedan je spomenik renesansne umjetnosti STVARALAŠTVO Marulić je bio široko obrazovani humanist.11) OPIŠI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MARKA MARULIĆA I MARINA DRŽIĆA MARKO MARULIĆ (Split. prije svake knjige nalazi se sadržaj u prozi. ufanja i ljubavi. ovim je djelom stekao svjetsku slavu 3) Evangelistarium (Evanđelistar) – građa je raspoređena u 7 knjiga prema kršćanskim temeljnim načelima vjere. Frane na Obali. zapravo alegorija i njome se donosi moralno-religiozna pouka. nego koristiti mu poukom. 4) Quinquaginta parabolae/Pedeset priča – zbirka priča sastavljena po uzoru na Isusove parabole (Novi zavjet) s moralnim poukama.Stoga u svojim djelimadaje praktične upute za kršćanski život. u invokaciji Marulić se odriče antičke inspirtacije.). On je pisac kojemu nije namjera razonoditi čitatelja. Marulić piše djela religiozno-moralističkog sadržaja jer smatra da je jedini siguran temelj za život KRŠĆANSKI MORAL. 1450. (Za građu koristi niz događaja iz Davidova života opisanih u Starome zavjetu. biblijskih osoba i crkvenih otaca koja Maruliću služe kao primjer za praktičnu pouku uzornome kršćanskom životu. Ovo je djelo temelj Marulićeve moralne teologije. imali su posjede u bližoj i daljoj gradskoj okolici) nakon školovanja u humanističkoj školi u Splitu otišao je na sveučilište u Padovu gdje se osposobio za službu u pravnim poslovima nakon povratka u Split obavljao je bilježničke poslove pokopan je u crkvi sv. Stoga je u njima fabula.  MARULIĆEVA DJELA NA LATINSKOM JEZIKU 1) Najveće Marulićevo latinsko pjevačko djelo je ep Davidijada. a zaziva pomoć od Boga) 2) De institutione bene viviendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca) niz prizora iz života svetaca. uz oznaku biblijske knjige iz koje je sadržaj preuzet. moralist i teološkki pisac Njegovo STVARALAŠTVO PROŽIMAJU DVIJE TEMELNE ZNAČAJKE: kršćanstvo i domoljublje. obično iz svakodnevnoga života. 10 . vrsni poznavalac kršćanske tradicije i literature.-1524. ep se sastoji od 14 knjiga ispjevanih u heksametrima. pripadnik humanizma i renesanse rođen je u Splitu. u plemićkoj obitelji ugledna i bogata obitelj (otac je obavljao poslove u gradskoj upravi.

st. 11 . a kada im to nije uspjelo.) komediograf rođen u Dubrovniku podrijetlom je iz pučanske trgovačke obitelji u Sienni je boravio kao studentski rektor i upoznao suvremeno talijansko kazalište po povratku u Dubrovnik piše komedije u kojima slika dubrovački život 16. blaga. koju su pokušali napastovati dvojica staraca. Ključ za njezino razumijevanje predstavlja prolog negromanta Dugog Nosa u kojemu se objašnjava postanak ljudi nahvao i njihovo miješanje s ljudima nazbilj. načina razmišljanja i navika. nepravedno su je oklevetali. 3) moralno-didaktične pjesme koje se bave različitim temama (satirične. Šktrost) potkraj života šalje urotnička pisma toskanskome vladaru u kojima ga poziva za pomoć u svrgavanju dubrovačke vlastele s vlasti STVARALAŠTVO 1) Pastorale – u idilični svijet pastorale Držić uvodi nove likove: seljake iz dubrovačkog zaleđa koji se zaljubljuju u vile i u središtu su smješnih prizora zbog svojeg govora. U komediji se prikazuje Držićev renesansni svjetonazor u liku sluge Pometa te negativan stav prema dubrovačkoj vlasteli.. I ukazuje na ljudske mane I poroke (npr. U djelu se donosi kršćanska pouka: ističe se vrlina kreposti i poštenja. kojimje zaslužio naziv «oca hrvatske književnosti» 2) Suzana – spjev biblijske građe.. Arkulin.-1567.. o čijem postojanju postoji podatak u prologu Dunda Maroja. koje je starcu Skupu važnije od svega. duhovne. časnoj ženi. ali samo u osnovnom zapletu. 3) SKUP je prerada Plautove komedije Aulularia. 4) POMET je izgubljena komedija Marina Držića. Na taj način nastaje zaplet u kojem se isprepliću dva svijeta: izmišljeni svijet vila i mitoloških bića te realni svijet. ali ukazuje ina zlo do kojega dovodi moralna pokvarenost.)  MARIN DRŽIĆ (1508. Džuho Krpeta i Pjerin. napisan poput Judite. U ovoj komediji Držić ismijava dubrovačku škrtost stavljajući u središte komedije motiv “trezora”. 5) Ostale komedije: Tripče de Utolče (Mande).5) Poslanica papi Hadrijanu VI. 2) DUNDO MAROJE –napoznatija Držićeva komedija. To je priča o Suzani. MARULIĆEVA DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU 1) JUDITA – njegovo najznačajnije djelo.

pjevanje-Nabukodonozor šalje Holoferna svojskom da osvoji čitav svijet.te je stanje u gradu iz dana u dan sve teže.On poziva svog vjernog vojskovođu Holoferna.pjevanje-Holoferno je poželio lijepu Juditu.pjevanje-pozva je na večeru.Holoferno bijesni zbog Ahiorovih riječi.pjevanje-Holoferno opkoljava Betuliju. Holoferno priređuje veliku gozbu.a nakon divlje pijanke.Marulić ovim djelom želi uliti nadu u mogućnost otpora i spasa od Turaka. 12 .Odvode je pred Holoforna koji ostaje zadivljen njenom ljepotom.asirski vladar Nabukodonozor se nalazi na vrhuncu svoje moći.jer im je zatvoren i dotok vode.Ona kori sugrađane zbog malodušja i sumnje u Božju pomoć.12) MARKO MARULIĆ .što kod Nabukodonosora izaziva provalu bijesa.Ubrzo Holofernovi vojnici počinju opsjedati grad. pisana je na narodnomjeziku-jezik splitske čakavštine.pjevanje-Holofornova vojska nagnana je u bijeg.Pokorio je Mezopotamiju i Siriju.te invokacijom –zazivom Bogu-u kojem pjesnik moli za pomoć pri pisanju djela LIKOVI: JUDITA HOLOFERNO ABRA OZIJA AHIOR -prostor radnje:Judeja-Betulija Judita je židovska udovica koja je ubila asirskog vojskovođu Holoferna i spasila rodni grad Betuliju.Vijest da mu se odupiru veoma ga uzruja te želi saznati nešto više o njima.a on traži još 5 dana prije nego li potpiše kapitulaciju. tema epa je nacionalno –rodoljubna. stih je dvostruko rimovani dvanaesterac sa rimom AA.Ahior je primljen blagonaklono. Holoferno protjeruje Ahiora Židovima u grad Betuliju. III.pjevanje-u Jeruzalemu zavlada strah.te ju postavila na gradske zidine. I.U tom kritičnom trenutku pojavljuje se mlada i bogobojazna žena. Opisuju se brojni i uspješni Hloformovi pohodi.koja je trajala 4 dana.koji mu se jedini odupiru.prijeteći mu da će ga pogubiti zajedno sa stanovnicima.a Judita ide k svojima u Jeruzalem. počinje najavom teme.Judita i sluškinja Abra vrate se u Betuliju noseći u torbi Holofornovu glavu.koji odmah počinje spremati vojsku.udovica Judita. VI.Asirskim stražarima govori kako im je došla otkriti kako će osvojiti grad bez velikog napora i gubitka ljudi.a motiv je biblijski.O Židovima mu govori Ahior i kaže da se oni ne mogu pobijediti sve dok su vjerni svome svemogućemu Bogu.odlučio je zavladati svijetom. IV. Judita se moli Bogu da izbavi grad iz pogibli. Holoforno se izvali na krevet i zaspi.JUDITA JUDITA-prvi umjetnički spjev na hrvatskom jeziku.a vrhovnici betulijski njemu u čast priređuju gozbu.te opijen uspjehom.Poklisari se vraćaju neobavljena posla. građu je uzeo iz biblije.Betuljani napadaju Asirce koji panično bez vođe bježe.a kad pijan zaspi ona mu odreže glavu i postavi na grad.Susjednim narodima šalje glasnike tražeći od njih da mu se pokore.zavladao je strah jer se boje da im Holoferno ne sruši Jeruzalem.Judita uzima njegov mač i odsiječe mu glavu.Građani dolaze do kralja Ozije tražeći predaju.Skida udovičku odjeću i odijeva najljepše haljine. II.govoreći da će spasiti grad.BB.U pratnji služavke Abre napušta grad. ep je komponiran u 6 pjevanja(libra).Među Židovima. V. Nakon pobjede nad medijskim kraljem Arfaksatom.

nije se više udavala.(hedonizam)  13 . rastrošni. njemačkog plemića koji je također zaljubljen u Lauru. Laurinoj sluškinji.Ona se vratila kući iz Jeruzalema i nakon smrti prvog muža. «Ljudi nahvao « su pohlepni. Pomet – tipičan renesansni čovjek: jedini «čovjek nazbilj» u komediji je Pomet – sluga. A sreća su užici – jelo. to je dubrovačka vlastela). Sadržaj: Dundo Maroje dolazi u Rim u potrazi za sinom Marom koji je trebao trgovati. sluga uge Tudeška. poetiku.Opisuju se događaji koji su uslijedili nakon odlaska Holofernove vojske. inteligentni i sposobni. oni se međusobno sukobljavaju u svakodnevnici kako će se sukobiti i u komediji. S Marojem dolazi i njegov sluga Bokčilo koji uvijek gunđa jer bi stalno jeo i pio. sebični ili razvratni. piće. Maro troši novac ispunjajući sve Laurine skupe prohtjeve. Kombol): Pomet dobiva Petrunjelu.Nakon njene smrti narod ju je oplakivao 7 dana. filozofiju i stil svoga autora «Dundo Maroje» . duhoviti. ništavne.ženu čija je vjera spasila njihov grad.doživjela je starost od 105 godina. a umjesto toga troši očeve dukate na kurtizanu Lauru. Laura (za koju se otkriva da je Mandaljena – kći njemačkog plemića) Uga Tudeška.g.komedija započinje Prologom negromanta (čarobnjaka) Dugog Nosa koji govori da je putujući svijetom u Starim Indijama sreo «ljude nazbilj» (prave ljude: tihe. ali ga je dopunio M. Maroje plaća Marine dugove.Živjela je 105 godina. a njegov sluga Popiva se udvara Petrunjeli.te opisuje se i dolazak pape koji je došao vidjeti Juditu. mudre. komedija ilustrira bitnu problematiku vezanu za život.jer zahvaljujući njoj nije bilo ratova.Poštovana i cijenjena.  13) MARIN DRŽIĆ – DUNDO MAROJE najslavnije djelo Marina Držića prvi put dramu izvodi Pomet –družina u dubrovačkoj vjećnici 1551. a škrti Maroje mu to ne dopušta. ali nesposobni i intelektualno bezizražajni. ali tipičan renesansni čovjek koji ističe da je uzalud i pamet i talent i hrabrost i obrazovanje ako pojedinac nije virtuoz koji će svojom spretnošću i inteligencijom okrenuti sreću u svoju korist. zle). Narod slavi Juditu. a Maro se vraća zarućnici Peri kojoj je umrla teta u Dubrovniku ostavivši joj nasljedstvo. «Ljudi nazbilj» su bistri. Sve završava sretno prema Pometovoj zamisli (peti čin je ostao nedovršen. ljubav i – novac. (Po Držiću. U nastojanju da sina vrati kući Maroju pomaže Pomet. snalažljivi. razumne) i «ljude nahvao» (loše. Ti su ljudi izmiješani u svim zemljama.

krzno) KARAKTERIZACIJA .vesela dubrovačka djevojka. odjeći). lakomislen.rasipni mladić koji POPIVA troši novac na kurtizanu kupujući poklonima njezinu ljubav. Indija ili Pakistan Nove Indije – novootkriveni kontinent Stare Indije – raj zemaljski. hedonist – želi uživati u životu i životnim radostima (osobito u jelu i piću) UGO TUDEŠAK . odana svojoj gospodarici – najprije prihvaća Popivino udvaranje (jer je logično da bude sa slugom ljubavnika svoje gospodarice). ne razmišlja o budućnosti .nezadovoljnik i gunđalo.bogati plemić. ali potpuno pasivan i nesposoban da se sam izbori za voljenu ženu POMET  Velike Indije – zemlja magije i čudesa. zemlja na kraju svijeta 14 .inteligentan. štedi na svemu (jelu. ljut na Maroja jer mu uskraćuje najveće životne užitke: jelo i piće .GOSPODARI MAROJE MARO LAURA LIKOVI GOSPODARA I SLUGU KARAKTERIZACIJA SLUGE . a potom Pometovo . prema srednjovjekovnim kartama – današnji Pakistan Male Indije – po srednjovjekovnom vjerovanju -zemlja u kojoj su nekad živjeli patuljci i borili se sa ždralovima. piću. uživa u gomilanju novca . smišlja način da pomogne svom gospodaru (da bi i sam imao lagodniji život).lukav i pokvaren. kao jedini PETRUNJELA način iskazivanja ljubavi prihvaća novac i materijalne vrijednosti (nakit.pohlepna.škrti starac koji BOKČILO dolazi u Rim spasiti novac. smišlja način kako da Maro prevari oca .

Hanibal Lucić u svojoj pjesmi Jur nijedna na svit vila nabraja detalje ljepote voljene žene i kako ta ljepota utječe na druge.djelom hrvatske renesansne poezije. ljepotu vile .pjesik je opsednut fizičkom ljepotom koja ga podsjeća na nešto nestvarno. neprolaznom . tuga i čežnja nastaju u trenutku kad njegova gospođa odlazi . o svojoj patnji i nemoći da savladavaju osjećaje. te ih nazivamo hrvatskim petrarkistima. Jur nijedna na svit vila (interpertacija) . te nastojanjima da preko umjetničkog dijela ostave spomenik ljubavi).motivi su iz prirode konkretno proljeća koje je ovdje personificirano. Lucićeva pjesma Jur ni jedna na svit vila smatraq se remek. a znaći buđenje prirode = buđenje ljubavi . U njima se vidi odmak od lirske poezije naših prvih petrarkista jer Lucić piše u duhu novije talijanske lirike 16.pjesnik želi da ovu ljepotu učini vječnom. Džore Držić Mnogi su hrvatski pjesnici toga doba pisali po uzoru na Petrarcu (o ljubavi prema prelijepim gospama koje im tu ljubav ne uzvraćaju. prirode i umjetnosti u širokom smislu 3) strofe su od 8 stihova. Hanibal Lucić. Mavro Vetranović. a to spaja s narodnom tradicijom.stih je dvanesterac.tipična petrarkistička pjesma u kojoj pjesnik svoju gospođu opisuje kao vilu . a rima dvostruka .renesansna obilježja ove pjesme možemo zamjetiti u sljedećem 1) opis stvarne ovozemaljske ljepote 2) divljenje ljepoti kao općoj ljepoti života.¸To su bili Šiško Menčetić.bol. Lirska poezija Hanibala Lucića Lucićev kanconijer Pisni ljuvene sadrži 22 pjesme u kojima pjesnik slavi žensku ljepotu I pjeva o neuzvraćenoj ljubavi.i u pjesništu i u slikarstu ženska ljepota se vrlo često prikazuje što potvrđuje da u vrijeme renesansne umjetnosti ističu sve ljepote zemaljskog života Džore Držić 15 .u prikazivnju ljepote služi se usporedbama koje u velikoj mjeri podsjećaju na usporedbe uzete iz narodne pjesme . Na kraju moli Boga da je sačuva od prolaznosti i smrti. stoljećakoja se zalaže za povratak izvornome Petrarki.14) Interpretirati liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lučić. Šiško Menčetić. Džore Držić. a stihovi su osmerci Lirika Šiška Menčetića Prvi pogled (pjesma) .

sam Lero to spriječava čudesnim znamenjem: gasi vatru u žrtveniku I zatrese tlo crkve. Najpoznatije pjesme: Grem si. Ostale su sačuvane 4 melodrame: Arijadna. No.Rasplet: Dubravka se vjenča s Miljenkom. Dijana i Armida. pagansko vrijeme sreće i blagostanja . postao svećenik i živi u Dubrovniku. Njegova najznačajnija djela nazvao je “porod od svjetlosti”: religiozna poema “Suze sina razmetnoga”. u njima seobraća voljenoj osobi slaveći njezinu ljepotu i duhovne vrijednosti. Odiljam se.starinski običaj: svake se godine svetkuje sloboda i tada se vjenčaju djevojka i mladić za koje suci izreknu da su najljepši i najplemenitiji par. Dž. dok su bili mnogobošci).Držić i dr.-1638. pastorala “Dubravka” i ep “Osman”. Prozerpina ugrabljena. Djevojka hoda po zelenoj travi. . o draga slobodo/dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…) . pa je začetnik pastoralne dramske književnosti u Hrvatskoj. školovao se u Dubrovniku. grem. Najpoznatije pjesme iz zbornika su: Leute moj. svi božici na otlar prinose darove I pjevaju himnu slobodi (poznati stihovi: O lijepa. DUBRAVKA -pastoralna dramska vrsta vrijeme: idealna prošlost.. Draža je od zlata.najstariji lirski zbornik hrvatske svjetovne lirike čiji je zapisivač dubrovački plemić Nikša Ranjina. narod slavi njihovo vjenčanje I svetkovinu slobode. Svoja mladenačka djela nazvao je “porodom od tmnine” i nije ih želio objaviti. .Vjerojatno ih je većinu uništio.Menčetić. Pjesme mu se nalaze u Zborniku Nikše Ranjine i uglavnom su ljubavne. mitsko. Zbornik Nikše Ranjine ili Dubrovački kanconijer.Mitološko-pastoralni sadržaj Gundulićeve drame ima alegorijsko značenje: Mjesto radnje: Dubrava – Dubrovnik 16 . U njemu je 820 ljubavnih pjesama u kojim se veliča tjelesna i duhovna ljepota voljene drage.) rodio se u uglednoj dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji završio je humanističku naobrazbu u Dubrovniku pokopan je u franjevačkoj crkvi Male braće na Stradunu Književni rad započeo je ljubavnim pjesmama I melodramama.Kulminacija zapleta: Sve je spremno za to neprilično vjenčanje u hramu boga Lera (dubrovački bog ljubavi. U njegovoj poeziji su motivi smrti i prolaznosti. Najznačajniji pjesnici koji se u njemu javljaju su Š. Napisao je i prvu pastoralu Radmio i Ljubimir.Dramski zaplet: Bogati i ružni Grdan podmiti suce želeći da se Dubravka njime vjenča . studirao u Italiji.rođen u Dubrovniku u građanskoj obitelji.. Odiljam se 15) Opisati stvaralački život Ivana Gundulića i interpretirati njegova djela Suze sina razmetnoga i Dubravka IVAN GUNDULIĆ (1589. većinom anonimni pjesnici.

EP : Ivan Gundulić: Osman. Ivan Bunić Vučić – Mandaljena pokornica. Juraj Habdelić: Zercalo Marijansko ( u kajkavsskom krugu prevladavaju djela poučnog sadržaja) . Djelo je religijska barokna poema koja se naziva i plačem.Putni tovariš.ljubavna. Jeljenka. tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka GEOGRAFSKA . Sporedni likovi: satiri (mitološka bića: pola ljudi – pola životinje): Vuk. poučna 17) OBJASNI TEMATSKU SPECIFIČNOST HRVATSKOG PROSVJETITELJSTVA 17 .DRAMA : Ivan Gundulić : Dubravka (pastorala).u dubrovačkom prevladavaju naglašeno umjetnička barokna književna djela. tek u 3. kajkavski (Banska Hrvatska). na ostale). a u ostalim religiozno-poučna ŽANROVSKA . slavonski (Slavonija) – utječu jedan na drugi (osobito dubrovački. Stih i strofa: prevladavaju osmerci i dvanaesterci kojima se sugerira obični govor (proza) Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (poema) Tema djela preuzeta je iz Lukina evanđelja.Pastirica Dubravka: symbol dubrovačke slobode i vlasti Pastir miljenko: symbol dubrovačkog plemstva Pastir Grdan: symbol obogaćenog sloja ljudi (dubrovačkog građanstva) koji se žele domoći vlasti ženidbom s plemkinjama. Spoznanje. refleksije o prolaznosti života. … Struktura teksta i kompozicija: 3 čina (činjenja) koji su podijeljeni na 9-10 prizora (skazanja). Skrušenje. povijesna. Poema ima tri dijela (plača): Sagrješenje. Gorštak. kontrasti. vrhunac i rasplet. To je alegorijska poruka svima koji su skrenuli s pravog puta u protestantizam da se mogu vratiti u krilo Crkve i da će im biti oprošteno. ali slabo .POUČNA DJELA S NABOŽNOM TEMATIKOM : Ana Katarina Zrinski .4 samostalna regionalna književna kruga: dubrovački (Dubrovnik i Dalmacija). poredbe. a on ga prima u svoje okrilje. kićeni barokni stil) . činu javljaju se zaplet. Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandaljene pokornice (tema zajednička: Sagrješenje i pokajanje grješnika. Obilježja Gundulićeva stila su brojne metafore.Pavlinski zbornik (rukopisni zbornik kajkavskih liturgijskih tekstova i crkvenih pjesama). koji je najnapredniji. Završno pomirenje razmetnog sina s ocem označava i pomirenje s Bogom. a govori o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja.… 16) Objasniti geografsku.RELIGIOZNA POEMA (Dubrovnik) : Ivan Gundulić – Suze sina razmetnoga. ozaljski (Banska Hrvatska). jer se govori o grješniku koji se plačući kaje. Junije Palmotić: Pavlimir (melodrama) TEMATSKA . Petar Zrinski: Opsada Sigeta (dominantna književna vrsta je povijesni ep) .

tzv.kajkavske pjesmarice i drame . te ističe odgojno-prosvjetiteljske namjere. uviđa se značenje prosvjete i kulture. stoljeće 2.pučka književnost u kojoj se susrećemo sa baroknom. pa se književnim djelima želi prosvijetliti narod.obilježava je raznolikost stilova i regionalna obilježenost . Predstavnici: Filip Grabovac –Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga (tužno pjeva o položaju Dalmacije) Andrija Kačić Miošić – Razgovori ugodni naroda slovinskoga (otkriva narodnu povijest) 3) Slavonska književnost Piše se prosvjetiteljsko. slavonsku i književnost sjeverne Hrvatske 1) Dubrovačka književnost U 18.možemo je podijeliti na dubrovačku. ova književnost vezana je za rad akademija. Diogeneš – u njima razotkriva mane i poroke zagrebačke gradske sredine. Značajke: Književnost u ovom razdoblju ima moralno-didaktički karakter.prevode se i Molierove komedije. Naši književnici žele odgojno i poučno djelovati. 18 . sjeverna Hrvatska 3. pisci pišu latinskim jezikom i slijede klasicističku poetiku. . dalmatinsku. frančezarije 2) Dalmacija Književnici slijede pučko-prosvjetiteljsku poetiku. Regije: Dubrovnik. klasicističkom i predromantičarskom poetikom. Dalmacija. te prevodi Bibliju na hrvatski jezik 4) Književnost sjeverne Hrvatske .najpoznatiji predstavnik: Tituš Brezovački. komediograf (komedije: Matijaš grabancijaš dijak. školstvo je još bilo pod nazorom isusovaca i pavlina (1773. Predstavnici: Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (deseterci.st. mijenjanje starih običaja i buđenje narodne svijesti. Predstavnici: Rajmundo Kunić – prepjevao Ilijadu na latinski Brno Zamanja – prepjevao Odiseju na latinski Đuro Ferić – piše basne na linskom i hrvatskom j.Trajanje: 18. 5. Književnost prosvjetiteljstva . želi unaprijediti život Slavonaca) Antun Kanižlić – Sveta Rožalija (slijedi barokne religiozne poeme) Matija Petar Katančić -Jesenji plodovi (zbirka pjesama na latinskom i hrvatskom). cilj im je opći napredak i obrazovanje naroda. U to doba u Hrvatskoj je bilo malo učenih i pismenih ljudi. Slavonija. ukida se isusovački red i država preuzima školstvo).

Werther se na prvi pogled beznadno zaljubi u Lottu. st. Werther je tipičan romantičarski lik ispunjen «svjetskim bolom». 19) OBJASNITI ULOGU LIRIKE U HRVATSKOM NARODNOM PREPORODU I INTERPRETIRATI LIRIKU PETRA PRERADOVIĆA Lirika U prvom desetljeću hrvatskog narodnog preporoda osobito su značajne budnice – domoljubne lirske pjesme koje su budile nacionalnu svijest u Hrvata. On piše oproštajna pisma. posuđuje Albertove pištolje i ubije se. odlazi poslom u drugi grad. prihvaćena je za hrvatsku himnu.u 1. no Lotta ga moli da više ne dolazi. svojom mlađom braćom i sestrama. maštanju sklonog i umjetnički nastrojenog pojedinca koji uživa u prirodi. ne poštuje društvene konvencije.nastaju I prosvjetiteljska djela poučnog sadržaja . ponovo dolazi. a 1891. koja mu se ukazuje kao anđeo milosrđa.potkraj razdoblja javljaju se djela predromantičarskog sadržaja TEMATIKA PROSVJETITELJSKA EPIKA: Andrija Kačić Miošić : razgovor ugodni naroda slovinskoga.Književna djela nastala u hrvatskoj u 18. No. st. Martija Antun Reljković : Satir iliti divji čovik PROSVJETITELJSKA DRAMA: Tituš brezovački: Matijaš grabancijaš dijak KLASICISTIČKA POEZIJA: Matija Petar Katančić: Jesenji plodovi 18) INTERPRETIRATI: JOHANNWOLFGANG GOETHE – PATNJE MLADOG WERTHERA Patnje mladog Werthera – roman je pisan u epistolarnoj formi (u obliku pisama prijatelju) koji prikazuje hipersenzibilnog. želi slobodu. a zbog nesretne ljubavi život završava samoubojstvom. posjećuje ih. koji je postao uzorom Getheovih suvremenika. još uvijek nastaju djela koja nose barokna obilježja . Tako je 1835. Saznaje da su se Lotta i Albert vjenčali. Lotta je zaručena za Alberta. polovici 18. nemaju zajedničke osobine po kojima bismo ih mogli svrstati u jedinstvenu književnu epohu. promijeniti svoj život. U tom razdoblju gotovo istovremeno postoji nekoliko različitih poetika: . Opteretivši ih krivicom. 19 . No.javljaju se I klasicistička djela pisana po uzoru na antičke pisce . Werther je pokuša zaboraviti. okružena dječicom. uglazbio Josip Runjanin. Werther samoubojstvom kažnjava prvenstveno sebe. u Danici objavljena pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina koju je 1846. Cijela njena obitelj obasipa Werthera pažnjom i simpatijama. sve je beznadno.

LIRIKA PETRA PRERADOVIĆA Preradovićev lirski opus je prilično velik i raznolik. o Najpoznatiji pisci bili su ilirci. Godine 1830. a da bez jezika čovjek nema identitet. jer je sreća I smisao jedino u domovini. Osim domoljubne lirike nastaje i ljubavna (Stanko Vraz. prvom budnicom smatra se Gajeva pjesma Horvatov sloga i zjedinjenje "Još Hrvatska ni propala" je hrvatska domoljubna budnica koju je napisao Ljudevit Gaj i uglazbio Ferdo Livadić 1833. i to domoljubno. Demeter).Pjesništvo Preporodno razdoblje hrvatske književnosti ponajprije afirmira lirsko pjesništvo. posebno se ističe PRERADOVIĆEVA lirika. REFLEKSIVNU – pjesma Ljudsko srce govori o trajnom ljudskom nemiru i želji da postigne što više. Pjesma Putnik alegorijska je pjesma pjesnikova lutanja kroz tuđinu koja mu nije dala utočište i sreću. Ljudevit Vukotinović. o Iza pojave Đulabija nastala je gotovo poplava ljubavne lirike. godine. a od čisto zemaljske i tjelesne postala je nebeska i duhovna. Ljudevit Gaj izdaje “Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja” u kojoj iznosi viziju grafijske reforme predlažući za palatale znakove: 20 . Iz budničko-davorijaške poezije izdvaja se Mihanovićeva Hrvatska domovina kao najznačajnija lirska pjesma preporodne lirike. Petar Preradović) i satirična lirika (Vraz). Vukotinović. 20) OBJASNITI ZNAČENJE GAJEVE PRAVOPISNE REFORME U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOG JEZIKA Najznačajnije ostvarenje hrvatskog narodnog preporoda je jedinstveni hrvatski jezik u čiju osnovu ulazi štokavsko narječje. LJUBAVNU – U pjesmi Mrtva ljubav pjesnik govori o ljubavi kao načelu svoga života koje ga vodi i usmjerava.Budnice i davorije zauzimaju središnje mjesto u preporodnom lirici (Gaj. S obzirom na tematske preokupacije uobičajeno je njegovu poeziju dijeliti na tri kruga: DOMOLJUBNU – pjesme Jezik roda moga i Rodu o jeziku u kojima on iznosi svoju ljubav prema materinjem jeziku te misao da je jezik oznaka čovjekove nacionalnosti I individualnosti. a osnovna crta poezije – domoljublje o Najčešći oblici bili su budnice i davorije.

do kraja života) najveću slavu donijeli su mu povijesni romani bio je ravnatelj i dramaturg zagrebačkog kazališta DJELA: 1. nj (sa zarezom na j umjesto točke) te prihvaća poljsko ć. Šenoa je urednik od 1874.«Zagrebulje» 3. Ilijina oporuka». d. ST. epigrami. n. «Karanfil s pjesnikova groba». njemačko-češkog porijekla (biografija u čitanci. dovršio ju je Josip Eugen Tomić) 21 . «Mladi gospodin». g. povjestice 2.) rođen u Zagrebu. l. šaljive.55) središnja ličnost svoga vremena (protorealizam = Šenoino doba) prvi hrvatski romantičar i prvi hrvatski realist najhrvatskiji pisac Hrvatske (mnogo je pisao o hrvatstvu) najzagrebačkiji pisac (često piše o Zagrebu) najznačajniji predstavnik građanstva stvorio je hrvatsku čitateljsku publiku («Prijan Lovro») urednik časopisa «Vijenac» (koji počinje izlaziti 1869. 21) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS IVANA MAŽURANIĆA I INTERPRETIRATI NJEGOVO DJELO 22) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS AUGUSTA ŠENOE. l. Lirsko – epske pjesme . z ( tilda) Godine 1835. s. Karanfilčeva ljubovca» 4. epske pjesme.C. Gaj u Danici objavljuje članak Pravopisz u kojem tildu mijenja u kvačicu uvodeći Č. «Branka».lirske. TE INTERPRETIRATI DJELO ZLATAROVO ZLATO AUGUST ŠENOA (1838. d. Š.-1881. Ž. lj. gj. Feljtoni iz zagrebačkog života . prigodnice.. g. n odlučuje se za dj. str. Romani «Zlatarovo zlato» «Diogeneš» «Čuvaj se senjske ruke» «Seljačka buna» «Kletva» (nedovršena. «Prosjak Luka». OBJASNITI NJEGOVU ULOGU U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 19. Pripovijetke iz prošlosti i suvremenog života «Prijan Lovro». a umjesto ranijih jednoslovnika d.

uzbudljiva. Motivi: društveni uspon bezumna očinska ljubav zločin izopačenost društva Problemi: ljubav mržnja novac kao smisao života traženje životne sreće 22 .jedan od prvih kritičara naše književnosti koji zagovara realizam . pripovijetke iz suvremenog života .5. napeta.stvorio zagrebačku čitateljsku publiku . nacionalna. umjetnički vrijedna.. te opise hrvatske prošlosti zasniva na povijesnim činjenicama (proučava povijest i dokumente) 23) INTERPRETIRATI: HONORE DE BALZAC –OTAC GORIOT «OTAC GORIOT» ¸ Teme: Naličje života visokog pariškog društva (ljudske drame malog svijeta za vrijeme raspadanja feudalnog društva. treba poučavati i slikati hrvatsku stvarnost/ uzimati teme iz života.) definirao je poglede o tome kakva treba biti hrvatska knjiženost: hrvatska. uzima teme iz suvremenog života..začetnik realistične novele. slavenska.) prvi je put upotrijebio riječ realizam.tvorac našeg povijesnog romana (Zlatarovo zlato) .prvi hrvatski romantik i prvi hrvatski realist U Šenoinim djelima imamo romantičarske i realistične elemente: a) fabula je romantična. ekonomsko i političko podizanje naroda). Književne i kazališne kritike U kritici «O hrvatskom kazalištu» (1865.. utilitaristička (mora biti sredstvo za kulturno. U programatskom članku «Naša književnost» (1865. tajanstvena. ŠENOINA NAJVEĆA ULOGA . te uspinjanje kapitalizma). pojavljuje se spletkar. uvijek se javlja ljubav na prvi pogled (publika je na to bila naučena čitajući njemačke romantičarske pisce) b) likovi i opisi sredine su realistični.

žrtva vlastite obitelji. raspleti). težište na psihološkom) likovi: Radion Raskoljnikov.. Pansion gđe Vauquer propada. stil. moralni. Raskoljnikov razvija teoriju nadčovjeka kome je sve dopušteno. Tri fabule – tri glavna lika: Goriot Eugene Rastignac Vautrin ♦♦♦ Roman govori o sukobu čovjeka s okolinom i samim sobom. Marmeladov. ♦♦Kroz lik Rastignaca očituje se kraj romana: plemenite duše na ovom svijetu ne mogu opstati. pa čak i «krv po savjesti»: ubija staru lihvaricu i ostvaruje svoju teoriju. socijalni) prikaz grada i njegove mračne atmosfere temelj fabule: zločin prevladava klasna određenost karaktera. Sonja Marmeladova. Dostojevski ovim djelom ustaje protiv društva: Raskoljnikov i Sonja: ubojica i prostitutka su prejaki izrazi. Raskoljnikov je propatio svoju kaznu prije odlaska u Sibir. predaje se vlastima i kaje za učinjeni zločin. a Goriotova smrt predstavlja kraj duge agonije sitnog kapitala i skromnog obrta. a oni su nositelji ideoloških stavova psihološka analiza do čovjekove podsvjesti u romanu se očituje dezintegracija realizma (fabula. Razumihin. ♦ ♦ ♦ 24) INTERPRETIRATI: FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI – ZLOČIN I KAZNA ZLOČIN I KAZNA roman pisan u 3. Sonja Marmeladova (psiha – tijelo). nije ga pekla savjest) Raskoljnikov sebe osuđuje kao uš 25) INTERPRETIRATI: ANTE KOVAČIĆ – U REGISTRATURI 23 . licu tema: čovjek i njegovi egzistencijalni problemi (psihološki. njegov prijatelj. motivacijski sustav. bivši student i osamljenik. ♦♦♦Gospođa Vauquer je slika pansiona.. Nakon toga zapada u duševnu i moralnu krizu. Sibir će mu možda donijeti pročišćenje. vrijeme trajanja romana. njen otac.. kao što je i pansion ogledalo njene ličnosti. filozofski. zapleti. Svirdigajev (ubio ženu.Struktura djela: roman je oblikovan po zakonima dramske strukture (sukobi. Roman završava raspadom. tragedijom i smrću.

a oni su neiskvareni.) Illusstrisimus (Mecena) je pojam gradske pokvarenosti (licemjerstvo. otvaranje krčmi. LEGENDA I STVARNOST.). ali nije idealizirano (npr. Roman započinje prepirkom spisa i registra. Roman možemo podijeliti u TRI DIJELA: DJETINJSTVO IVICE KIČMANOVIĆA ODLAZAK U GRAD LAURINA HAJDUČKA BANDA. Ivica završava kao običan bezuspješan registrator. Anica. ZANOS I OČAJ. lik «zgubidana» . otjelovi najbitnije značajke u procesu nastajanja hrvatskog građanskog društva prema kojem se pisac postavio krajnje kritički. Nakon Šenoe (prijan Lovro) Kovačić razrađuje problem hrvatske inteligencije seljačkog podrijetla koji ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije.. ubožnice. FANTASTIKA.). SVI LIKOVI SU NOSITELJI OSOBINA: Miha i Medonjić su prvi kapitalisti koji stiču ekonomsku moć (Kapitalizam je u romanu prikazan negativno: pojava zelenaštva.Jožice Kičmanovića) GRAD je prikazan negativno: (crno-bijela) tehnika. pošteni i tim putem ne mogu uspjeti. stoljeća roman u kojem se isprepliću ROMANTIZAM. HUMOR I PESIMIZAM. kojoj je glavni cilj kritički razobličiti građansko društvo. Kovačićev realizam temelji se na izvanrednom daru zapažanja: sklonosti da sažeto i jezgrovito iznese životne pojedinosti. 24 . pljačka. stoljeća.. IVIČINO LUDILO (fantastični i naturalististički elementi) U djelu možemo usporediti SELO i GRAD: SELO je opisano s ljubavlju. a nastavlja se kao raspredanje glavnog junaka u obliku ispovjesti. REALIZAM. Kraj romana je PESIMISTIČAN: Svi stradaju (Ivica. laž.. Prvi roman koji iznosi probleme društva (Sudbina siromašne djece. Zbog toga što je grad pokvaren. NATURALIZAM... svi likovi su nositelji negativnih osobina: Mecena. kumordinar Žorž (Grad predstavlja zlu kob za Ivicu Kičmanovića). pravi se važan pred seljacima jer se «odlijepio» od njihove sredine Sličnosti Kovačića i Balzaca: pokušaj prikaza društva 19.U REGISTRATURI a) b) c) a) b) najpoznatiji hrvatski roman 19... .. krađa. pljačka) Ivica – siromašna seoska inteligencija koja ne uspijeva u gradu Laura – pojam prostitucije Ferkonja – prvi tip huligana u hrvatskoj književnosti Kumordinar Žorž – po kritičarima je najuspjeliji lik: ni seljak ni gospodin. Zapalio se u svojoj registraturi. Laura. Laura. kriminal.

«Eli! Eli! Lama azavtani?!». 2. naivnost – «Naš čovo». st. Juraj se odnarođuje) 27) INTERPRETIRATI LIRIKU SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA - Podjela Kranjčevićeve lirike: 1. tuđinu. dvojnom moralu katoličke crkve. «Zadnji Adam» - 25 .Ideja: Samo se upornim radom i težnjom za istinom može postići cilj/pravda u životu. iskazuje grč zbog porobljenosti domovine. umire razočaran i sam zbog izgubljenih iluzija Njegova smrt je početak kraja ostatka obitelji (Lucija umire od TBC-a. obiteljskoj propasti pridonosi i otac Ante. čovjekovoj prolaznosti. Pjesme u kojima kritizira negativne strane Hrvata (npr. 5. 26) INTERPRETIRATI: VJENCESLAV NOVAK – POSLJEDNJI STIPANČIĆI POSLJEDNJI STIPANČIĆI realistična slika propasti ugledne senjske patricijske obitelji sredinom 19. st.. rastrošni i nemoralni sin Juraj i nesretna kći Lucija propast obitelji uzrokovale su društvne i gospodarske promjene u Senju u drugoj polovici 19. koji se nije znao ili nije želio. zbirka pjesama «Uskočke legende» (senjski uskoci). idealizira isusa kao pravednika. Filozofske/misaone pjesme (refleksivne: pjesme univerzalne tematike. «Iseljenik» je pjesma koja govori o pomorcu koji je prisiljen otići na rad u Brazil. ustaje protiv zloupotrebe katoličkog ideala: «Dva lava».napada mađarone koji zbog ekonomske koristi služe Mađare i izdaju svoj narod. 3. svemiru. «In Tyrannos» . Valpurga od siromaštva.. Socijalne pjesme (prvi u Hrvatskoj ustao je protiv socijalne nepravde. a opet je potlačen i ugnjetavan.te njihova djeca.govori o onome koji je sve stvorio. 4. najljepše pjesme su mu «Moj dom».pisane bez fraza i afektacije. neprosvijećenost. razmišlja o čovjeku. zapušta ženu i kćer. prilagoditi novim životnim uvjetima Ante sve nade polaže u sina. poznata je njegov pjesma «Radniku» . borca. On ide u neizvjesnost. članovi obitelji su: autoritarni otac Ante. patrijahalna i požrtvovana majka Valpurga.. Domoljubne pjesme (drugačije stvara novu dimenziju domoljubne poezije. zlato i povlašteni položaj. a neki mađarski brod ide prema Hrvatskoj. tuđe sluge – «Gospodskom kastoru» . govori protiv društva u kojem se cijeni bogatstvo. Antiklerikalne pjesme – govori o licemjernosti...

Stilska obilježja pjesme: biblijska uzvišenost. čovjekova sićušnost i gordost. zaplet se usredotočuje na sukob ličnosti unutar obiteljskoga kruga. 28) INTERPRETIRATI: HENRIK IBSEN – NORA Lutkina kuća (Nora) Drama je postigla golem uspjeh na kazališnim scenama Europe. 4) Jehovino upozorenje : «Mrijeti ti ćeš kada počneš sam U ideale svoje sumnjati.nasuprot salonskoj ljubavnoj tematici nastupa društveno angažirana drama. Poruka: Kranjčević u ovoj pjesmi na temelju biblijskog motiva govori o općeljudskim problemima. a radnja se odvija u zatvorenom ambijentu građanske kuće. o izdvojenom pojedincu koji teži ka nećem višem.» 5) Narod odlazi u obećanu zemlju. počinje zaista sumnjati u svoje ideale.. slave zlaćano tele – idola. U pustoš. ljudskoj težnji za slobodom. «Mojsije» . a svojevrsna je prekretnica u razvoju europske dramaturgije u doba realizma. vođa. MOJSIJE biblijski prorok. čovjek je premalen da bi vidio Božje visine..ko i prašina». al ljudska jest!». aforističnost stihova. a ostavili su «lonce misirske». koju su 26 . razmišljanja o svijetu i životu: «A što je život – ko i pustara A što su ljudi . vječitost Božjih zakona. arhaizmi. o odnosu čovjeka i njegovih ideala.biblijski motiv kao nadahnuće.) 3) Mojsijev odgovor : nedohvatnost sudova. o odnosu izdvojenog pojedinca i društva.prije smrti upisuje jedan spoznajni upitnik u led. zakonodavac starih Židova izvodi narod iz egipatskog (misirskog) ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju Kaanan Pjesničke slike: 1) Mojsije se obraća Jehovi (Jahvi) i moli ga da izvede njegov narod iz ropstva ( prenesenom značenju odnosi se na Hrvatsku. obeshrabljen. Mojsije je iznenađen. Tako je u Nori težište postavljeno na položaj žene u malograđanskom društvu. za njega su svi ljudi isti. ne vide pravu vrijednost 6) Ozarenost genija ugledavši obećanu zemlju. a radnja se u sva tri čina zbiva u istoj sobi. Norino prerastanje u samostalnu ličnost iz uloge voljene obiteljske lutke. narod ga optužuje što ga je tu doveo. ropstvo pod Khuenom i molba za osvještenjem tih ljudi) 2) Odgovor Jahve Mojsiju :»A luda želja! Da.. sukob se odvija između stavova Nore i njezina muža Torvalda Helemera.

napisao je 80-ak pjesama. No. I kada se samo jednom odlučila na samostalan korak. pejzažne. a zbiva se u stanu odvjetnika Torvalda Helmera tijekom božićnih blagdana. taj se svijet srušio kao kula od karata.pejzažne (Notturno. Lakrdijaš. ŠTOVATELJ PJESNIČKE FORME. danas Norin odlazak ne promatramo toliko kroz pitanje je li ona imala pravo napustiti muža i djecu. uklapa se u tada aktualnu feminističku problematiku. epigrami. smrt je samo privid (san – kosa je simbol života) .ljubavne (Gospa Marija.Pjesničke slike: vizija mrtve drage na odru (elementi sna i priviđenja. san. po obliku: soneti.domoljubna poezija (1909) “Utjeha kose” – jedna od njegovih najpoznatijih pjesama.simbolistička pjesma . Djevojčici mjesto igračke. obmana.epigrami/ satirične pjesme (Grički dijalog. nije ih stigao objaviti u zbirci: Njegove poznatije pjesme: .… 29) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Matoš piše ljubavne. Lutkina kuća privukla je pozornost poglavito svojom socijalnom tematikom (ženska emancipacija). Ostali likovi: Kristina Linde. već kao dokaz i potvrdu prava pojedinca na slobodu i samostalnost. ali psihološka razrada lika uzdiže Ibsenovo dijelo izvan okvira društveno angažirane drame. Krogstad. Jesenje veče) . 27 . domoljubne pjesme(po temi). …On je SIMBOLIST I VJESNIK EKSPRESIONIZMA. kosa) . Nora je osam godina živjela u naizgled sretnom građanskom braku. po obliku: sonet . Čudo koje je priželjkivala (da muž shvati razloge njezina postupka i pruži joj potporu) nije se dogodilo pa Nora odlazi. smrt krasna). zapanjenost/začuđenost nad tajnom smrti (kobna dvorana. osam godina živjela je kao žena-lutka skrbeći za svoju djecu-lutke.Poanta: Smrt kao privid.). dr Rank. braneći time pravo svakog čovjeka na osobnu slobodu. Umjetnička ljepota može se suprostaviti smrti. dah i ruke). Ibsenova drama prikazuje proces samoosvješćivanja žene u kojoj se budi njezina individualnost i koja odbacuje jaram što ga je nametnuo egoistični muž.joj namijenili otac i muž. sveprisutnost smrti (sve je mrtvo: oči. Kada se pojavila (1879. .…) . Drama ima tri čina. Nakon svake smrti ostaje nešto živo.tematika: ljubavna. nešto što se odupire propadanju i uništenju.Dva temeljna motiva: smrt i ljubav (djevojka. Utjeha kose) .

kada mađarski vojnici radi grba pregaze piljaricu Pepicu koja se ne želi maknuti . običnih ljudi . .crtica je nadahnuta događajem 1883.aluzijom na Štosa Matoš ističe nepromjenjenost situacije od ilirizma . prizor iz Khuenova doba . suprug Joškec Pogačić (plašljiv) .tragičan kraj: slika stradanja hrvatskog naroda .jedna od Matoševih prvih crtica. * piljarica – prodavačica voća i povrća na tržnici  .poljednja rečenica "Inju i njega zakopaše" aludira na to da dok god se ljudi boje izraziti mišljenje ne postoji izlaz za hrvatski narod .njezin se muž nakon toga opije i umire . gradski događaj .naslov parafrizira budnicu Pavla Štosa "Kip domovine na početka leta 1881" . neobične hrabrosti koju ponekad u sudbonosnim trenucima zapažamo kod malih. MATOŠ JE ZAČETNIK MODERNE DIJALEKTALNE LIRIKE (Hrastovački nokturno) 30) OBJASNITI ULOGU DIJALEKTALNOG PJESNIŠTVA U RAZDOBLJU HRVATSKE MODERNE .Pepicaje personifikacija za hrvatsku - 28 . U razdoblju moderne ponovo oživljava – dijalektalna poezija Matoš Najizrazitiji predstavnici : Dragutin Domjanić – kajkavski dijalekt Fran Galović – kajkavski dijalekt Vladimir Nazor – čakavski dijalekt – Istra 31) INTERPRETIRATI: ANTUN GUSTAV MATOŠ – KIP DOMOVINE NA POČETKU LETA 188* crtica iz zbirke “Iverje” Matoš je u svojim crticama opisivao život običnih ljudi iz zagrebačke građanske sredine (socijalni I politički trenuci) .u noveli (u crtici) Matoš iznosi ulični. likovi: piljarica Pepica (odvažna.domoljubna ideja/ mržnja prema Madžarima i negodovanje zbog njihova terora nad zagrebačkim stanovništvom .gl. prkosna). misli) i onda ona – pobjegne.- Pjesma “Utjeha kose” ilustrira Matoševu ličnost: cijeli život teži da se približi lijepoj Himeri (ideji.početna i završna rečenica pripadaju reportažnom stilu .osnovni motiv: trenuci iznenadne.struktura: Da bi postigao komičan ton Matoš žrtvuje ozbiljnost značenja ovoga djela I ono poprima humorističko obilježje.

Matoš je pravaš -stil: . virusa. Tako zahvaljujući u čaj namočenom kolačiću “madeleme”. Posljednjih je desetak godina života proveo u plutom obloženoj sobi pokušavajući se zaštititi od vanjskog svijeta (mikroba. gradić i njegovu okoilicu. Tridesetogodišnji Junak nesaničar provodi veći dio svojih noći u obnavljanju uspomena iz prošlosti.osnovna ideja ne ne sloboda i ništavnost života u Khuensko i post Khuensko doba . karikirani likovi humor na neočekivanim mjestima . koja postaje posebno živom kad neki miris ili okus nehotice obnove u njegovu sjećanju davno minuli doživljaj. baku. bolesnu tetku Leonie. Iako je povezan s ostatkom romana Put k Swannu.COMBRAY ili U TRAŽENJU IZGUBLJENA VREMENA ŽIVOTOPIS: Marcel Proust (1871. što uskrsava uspomenu na tetku Leonie i njenu sobu u Combrayu u kojoj mu je ona davala da kuša takav isti komadić kolača u čaju prije mnogo godina.. Čitatelj upoznaje članove Junakove obitelji – majku. KNJIŽEVNI VRSTA DJELA: monološko-asocijativni ROD: epika roman O DJELU: Combray je prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom. bakterija). jer je u njemu sažet prošli život pisca. Djela: ciklus od sedam romana pod zajedničkim naslovom ''U traženju izgubljena vremena''. u djetinjstvu okružen ljubavlju i pažnjom. najveći je francuski pisac i jedan od najznačajnijih svjetskih pisaca.kajkavizmi. kolokvijalizmi (zlosrečnik) . Dijelovi: ''Put k Swannu''. vulgarizmi. oca.-1927. KRATAK SADRŽAJ: Roman počinje sjećanjem Junaka na praznike koje je kao dječak provodio s roditeljima u mjestu Combray u kući tetke Leonie. ''U sjeni procvalih djevojaka''.ironija i satirični ton. Rođen je s nedostatkom imuniteta pa je stalno bolovao od raznih bolesti (srce. energičnu sluškinju Francoise. može se čitati samostalno.). Postao je slavan još za života. malo po malo izranja iz zaborava sjećanje na obiteljsku kuću.težnja šokiranju 32) INTERPRETIRATI MARCEL PROUST: COMBRAY Proust . Saznajemo indirektno da 29 . ''Bjegunica'' i ''Pronađeno vrijeme''. astma. i kao takav je potpuno razumljiv. crkvu. ''Zatočenica''. Po obliku to je roman memoara. zanimljivog susjeda Swanna. pretjerana osjetljivost osjetila). i uopće cijelim ciklusom. Pripadao je aristokratskoj obitelji. ''Sodoma i Gomora''. vrt. ''Vojvotkinja de Guermantes''.

gazdarica. KARAKTERIZACIJA LIKOVA: JUNAK: Središnje lice romana. Na jednoj strani stanuje Swann sa ženom Odette i kćerkom Gilberte. Za Junaka on je model intelektualne. dok je druga sva u znaku stare aristokratske obiteiji de Guermantes. ljubitelju umjetnosti i čestom posjetitelju Proustove kuće. Dva puta za šetnju u combraysku okolicu imaju značajnu ulogu u tom razdoblju. Pronicava.kako se promatrač pomiče u prostoru. to su ljubav prema majci i baki. Doživljaji su subjektivni i zato relativni. OPIS CRKVENIH ZVONIKA: Znakovit je opis crkvenih zvonika viđenih u kretanju iz kočije . kojoj se Junak izdaleka divi i želi približiti. fizičke i moralne elegancije. od trenutka kada ju je spazio za vrijeme jedne šetnje combrayskom okolicom. te da ne može zaspati dok mu majka ne da poljubac za laku noć. Iako vjeruje da nema dara za pisanje. FRANCOISE: Izvanredan lik. da se divi književniku Bergotteu. ZAKLJUČAK: 30 . priželjkuje romantične susrete i promatra žitelje gradića. koje su jezik i reakcije za Junaka neiscpno vrelo otkrića. isto je s bićima. iz bogate građanske obitelji (otac je liječnik i profesor s mnogo uspjeha). koja u svojoj odanosti tiranizira čitavu obitelj. ipak pokušava opisati dojam koji su na njega učinili crkveni zvonici za vrijeme šetnje kočijom u okolicu Combray. a jedne nedjelje ima prilike vidjeti u crkvi vojvotkinju de Gurmantes. CHARLES SWANN: Osim obitelji. Protuteža su sebičnim i taštim likovima koji okružuju Junaka. Jedna od najzanimljivijih i najosebujnijih likova u romanu. MAJKA I BAKA: Dva slična lika. pripadniku višeg građanskog sloja. Tako je i sa životnim dojmovima: protjecanjem vremena mijenja se kut gledanja i isti motiv izgleda izmijenjen. s književnim ambicijama. prva ljubav Junaka. Događaji u njegovom životu sentimentalne su prirode.oni se mijenjaju s promjenom odnosa prema svijesti koja ih održava. požrtvovanost i skromnost. GILBERTE: Kći Swannova. boluje od astme. Na šetnjama dječak doživljava ljepotu prirode. kućna pomoćnica . da voli umjetnost i da želi postati piscem. one su jedina uzvraćena ljubav u životu Junaka i utjelovljuju iskrenost. tako da se mijenjaju odnosi između zvonika. inteligentna i izvrstan psiholog. Jednom nehotice prisustvuje neopažen ljubavnom sastanku izmedu kćerke seoskog orguljaša Vinteuila i njene prijateljice. ljubav prema Gilberti Swann. ali i prostornim i vremenskim odnosima . a još više služinčad koja je u njenoj vlasti.Junak iznad svega obožava majku i baku. Proust najviše prostora posvećuje Swannu. i ljubav prema vojvotkinji de Guermantes.

čine drame: Legenda. zbog sinestezije. Pjesnici Charles Baudelaire. S. od 1914. G. zastupljene su sve lirske vrste.. Prevert – Za tebe. Kristofor Kolumbo . zbog monološko-asocijativnog principa. kao i u svakoj lirici. Parun. nerazumljiva (intelektualna poezija). Arthur Rimbaud i Stephan Mallarme prvaci su i uzori ovog vremena te ih slijedi čitav niz pjesnika drugih naroda. filozofska lirika predstavnici: J.  poezija = lirika Poezija svjetske književnosti II. J. ljubavi moja. zbog esejističnosti. impresionističkog slikanja (ozračja) riječima.Proustovo je djelo moderno zbog tehnike tijeka svijesti. 34) INTERPRETIRATI LIRIKU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (bilježnica ili čitanka za 4. Neruda – 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma.-1952. Španjolska u srcu. V. Lorca – Pjesnik u NY (nadrealistički stihovi).razdoblja (1929. U modernoj. U ovim dramama Krleža rješava neka opća pitanja sudbine čovjeka i čovječanstva. 31 . muzikalna. J.). F. Pjesnici: T. Već uvelike usavršen moderni lirski izraz pojavljuje se u francuskoj književnosti u drugoj polovini 19. misaona. Moderna je sva poezija (lirika) od modernizma do danas. individualan i originalan pojedinačni izraz od velike je važnosti. Maskarata.razred) 35) OPISATI STVARALAČKI ŽIVOTOPIS MIROSLAVA KRLEŽE I INTERPRETIRATI NJEGOVA DJELA: GOSPODA GLEMBAJEVI I POVRATAK FILIPA LATINOVICZA MIROSLAV KRLEŽA – dramsko stvaralaštvo (Gospoda Glembajevi) Dramsko stvaralaštvo M.intelektualna. 100 ljubavnih soneta. Adam i Eva. Krleže dijeli se u tri faze: a) prvi dramski ciklus pod imenom Legende. Ove drame sadrže ekspresionalne stilske karakteristike. moderna Raznovrsna je. Michelangelo Bounarotti. Kaštelan. stoljeću. 33) OBJASNITI OBILJEŽJA MODERNE LIRIKE Modernu liriku. do 1922. Eliot – Pusta zemlja. Kraljevo. II. Poezija druge moderne u Hrvatskoj (moderna): . P. zbog razlomljenosti vremena. moderna lirika postaje vladajućim načinom lirskog izraza. velikog značenja snova (nadrealizam). ne smijemo shvatiti kao neku tvorevinu mode posljednjih desetljeća. Pupačić. stoljeća (modernizam). to je odlika svekolike moderne poezije) . U 20. što dovodi do nekomunikativnosti/ nečitljivosti poezije..prednost forme nad sadržajem (eksperimentiranje formom. osjećajna. dakle. filozofična.

Dramski sukob ne postoji toliko u međusobnim odnosima. ludilo. U agoniji.sreća Rasipništvo. st.sukob Leona s glembajevskom okolinom b) u drugom činu: sukob Leona i oca Ignjata.moć . Vučjak. draga moja Beatrice. baruničina smrt Glembajevi su bogata patricijska zagrebačka obitelj u čijem životu postoji dvojnost između: PRIVIDA . Galicija (kasnije U logoru). ubojstva i samoubojstva rješenja su u svim glembajevskim krizama. koliko unutar njih samih. Glembaj je varalica . ispunjen psihološkom motivacijom i psihološku analizu likova.) .b) drugi dramski ciklus – ratna tematika čine drame: Golgota. Početak i završetak: drama počinje Leonovom replikom: «Mutno je se to u nama. 20. drama u 3 čina: a) u prvom činu.kradljivci > ISTINA . nevjerojatno 32 . To je najbolji i najsnažniji dramski opus. Gospoda Glembajevi -: napisani 1928. Iako zadržavaju neke ekspresionističke karakteristike Krleža stilski ide dalje i uvodi realističko – psihološku karakterizaciju.lažljivci .Leone je ubojica.bogatstvo .( 30-ih god. c) treći dramski ciklus: Gospoda Glembajevi.potvrđena i u Barboczy legendi . Glembajeva smrt c) u trećem činu: Leone.ljepota > LAŽ SUŠTINE . Leda.barunica Castelli – Beatrice.

shvaća da je prevarena i pokazuje svoje pravo lice. Leone je srušio očevu iluziju sretnog braka ( koja se temeljila na vjerovanju da ga Charlotte voli) razotkrivajući njezin preljub sa Silberbranton i s njim. smatra ga bezvrijednim kao i Leonov poziv.mutno. mudroj staračkoj skrušenosti i sladogorkom pomirenju sa životom takvim kakav jest (Molitva za koru kruha i zdjelu leće. a Leonu je kao umjetniku stran materijalizam. lijepoga i profinjenoga. prožetu uvijek blistavim sjajem svježe imaginacije modernog intelektualca i erudita. zanosio se raskošnom ditirambičnošću (Svetkovina ruža) i predavao zreloj. ne može suprotstaviti glembajevština. On je nezainteresiran za Leonovo slikarstvo. iako to želi. nažalost svih nazočnik uništava jer nije prikazao kako treba donju čeljust koja je za njega materijalno obilježje glembajevštine. Ganutljive opaske. ili kad je propuštao u svoj stih zrnca ekspresionizma i dadaizma koje teže 33 . predstavnik građanstva koji uživa u gomilanju i konformu. DOBRIŠE CESARIĆA I DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (vidi u bilježnici za 4. netjelesne ljubavi (u “Kolajni”). skladao složene filozofske refleksivne orkestracije (Riđokosi Mesije). blizak svima a istodobno različit od svih. toliko bitne u viziji očeva lika. Beatrice je oličenje duhovnoga. čovjek kojemu je novac mjerilo svih vrijednosti. Međutim telefonski poziv ruši tu njenu iluziju bogatstva. kao nedostižni čarobnjak riječi. Hymnodia to mou somati). Pišući poeziju sad u rigorozno zatvorenoj formi. razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostranstava i čežnje za visinama (Visoki jablani). pa i kad je iskustvom nadrealističkih nastojanja prodirao u zaumlje. sad u nesputanoj otvorenosti slobodnog stiha. Barunica se pokušavala približiti Leonu govoreći mu da ne skriva razlog svoje udaje za Ignjata – novac. razred) Ujević je u pjesmama ostvario snažne akcente osobne tragike (Svakidašnja jadikovka). a barunica predstavlja nagonsko – animalno u ženi što je Leone odbacio i na kraju ubio. što je početak Glembajeva kraja. a mržnja se pojavljuje i zbog Ignjatovog odnosa prema Leonovoj majci. preduvjet čovjekove sreće. Beatrice i barunica Castelli: njih dvije su dva potpuno različita ženska lika. izrazio duboke tajne spiritualne. ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru. Ujević je. kradljivci i ubojice ) 36) INTERPRETIRATI LIRIKU TINA UJEVIĆA. Čin sputanih ruku).» na kraju će se potvrditi da se niti Leone. Svoju viziju oca Leone prikazuje crtajući očevu posmrtnu masku koju. Ona govori Leonu što misli i konstatira istinitost Barboczy legendu ( da su Glembajevi lažljivci. ostao dosljedno izvan svih književnih škola i struja. Leone – Ignjat: sin i otac su različiti: Ignjat je poslovan i racionalan bankar.

skrušeno i mudro moli: "Daj pravdu nama i neprijatelju. pomiren sa svim zlima svijeta. Na neizgovoreno pritajeno pitanje: kako je moguća ovolika različitost u jedinstvenom pjesničkom djelu? Sam je odgovorio naslovom pjesničke proze:"Jedna sam osoba složena od više drugih".. ne bi je ponovio u prvoj strofi svoje velike pjesme Vasionac: "Sto glasova iz stotine grla. DOBRIŠA CESARIĆ (1902. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. i retoričko-patetički nacionalni i društveni aktivizam u raspjevanom himničkom tonu: sve to tvori Ujevićev "pjesnički pluralizam". pjesnika koji u boli stvara ljepotu (“krvareći ljepotu”). OBLAK motiv oblaka – simbol umjetnika. Tako pjesnici nezamijećeni i neshvaćeni umiru i u tome je njihova tragična sudbina.razaranju oblika. Što još? To je neizrecivo.) DUGO U NOĆ.) Osnovne značajke njegove lirike su: jednostavnost u izrazu. Ono što to kružno kretanje donosi su sreća I tuga te vječna ljudska težnja za nečim višim. iz dubina stostruke mi svijesti [. POVRATAK – pjesnik iznosi misao o kružnom kretanju vremena I života. Tragično je jedino to što se možda nećemo prepoznati. Zbog toga ga je prihvatilo čitateljstvo i kritika. drugi koji himničkim stihovima slavi tijelo iako je ono kuća grijeha. Jedan je dakle Ujević koji pjeva Molitvu Bogomajci za rabu božju Doru Remebot. I kuštrava asocijativnost u nevezanom stihu i u pjesničkoj prozi. 1913. o mogućnosti da nakon smrti (u nekom novom životu) sretnemo one koje smo voljeli.]".-2007.-1980. vidljiv već u njegovim prvim pjesničkim radovima (pjesma “Veliki početak”. Ponavljanje prve strofe na kraju pjesme I na planu izraza sugerira cikličnost I zatvarenje kruga.). U ZIMSKU BIJELU NOĆ 34 . čovjek to ne može spoznati niti izreći. Ljudi to ne zamjećuju jer su zaokupljeni materijalnim brigama i problemima. dvije mrlje ulja u istome zelju".. a neki sasvim treći je onaj koji. lakoća u ritmu I dubina osjećaja. Da mu nije bilo osobito stalo do te tvrdnje.

PROLAZIM ZRINJEVCEM DOTIČE ME MORE 35 . 37) INTERPRETIRATI LIRIKU JURE KAŠTELANA.Tadijanović je u mnogim svojim pjesmama vezan za djetinjstvo. o prolaznosti. iz spoznaje da je djetinjstvo lijepo I idilično.) . čovjeku I njegovu odnosu prema društvu. a naslućuje I neizvjesnu budućnost (ne zna hoće li se rastati od njega ili ne). IVANA SLAMNIGA I SLAVKA MIHALIĆA SLAVKO MIHALIĆ (1928. Sjeta I tuga proizlaze iz težnje ljudskog postojanja. a mi im to ne možemo vratiti jer ih više nema. On traga za pomoći I komunikacijom I ta je potraga sveta. JOSIPA PUPAČIĆA (vidi skriptu za učilište). o ljubavi prema majci I čežnji za prošlošću. VESNE PARUN.Iz te pjesme progovara drama dvoje ljudi koji su usamljeni (iako su zajedno) I u tišini svog tjeskobnogpostojanja slute dolazak oluje koja u pravilu poražava čovjeka. o precima. PRSTEN Motiv prstena možemo protumačiti doslovno pa on govori o vezanosti lirskog subjekta za prsten kojeg ne gleda s materijalne strane. donosi suze zbog uništenog bogatstva (materijalnog I duhovnog). ljubavlju. o njegovoj sadašnjosti. nego za njega on ima veću vrijednost: govori mu o prošlosti. na kraju on prevladava strah I bez osvrtanja kreće u novo suočenje sa životom.-2007. djetinjstvom. a pjesnik u njoj govori o iskonskoj usamljenosti čovjeka. sudbini. o njegovoj borbi za egzistenciju. domovini… PRIBLIŽAVANJE OLUJE U pjesmi povezuje voljenu ženu i sebe s dolaskom oluje na selu. ne gleda njegovu cijenu. U prenesenom smislu pjesnik je zapitan o vlastitoj egzistenciji. Govori o iluziji da smo vječni I o mogućnosti vječnog života preko pjesništva. ali da ga s vremenske distance drukčije promatra I uviđa muku onih koji su nas voljeli. Tako u ovoj pjesmi iznosi sliku majke I njezina rada.predstavnik druge moderne u hrvatskoj književnosti Mihalić u svojim refleksivnim pjesmama govori o životu. zapitan nad prstenom koji kao vrijednost ostavlja u nasljeđe budućim naraštajima.

st..st. Sapfa. naime. Horacije. (Hrvatska) 36 . -nacionalni epovvi: Beowulf.-15. nisu brojni vukovarski slikari. Sofoklo.U pjesmi Mihalić povezuje zagrebački krajolik sa svojim unutarnjim krajolikom. rimska književnost: Vergilije. Ne odustaju ni Hrvati.. i to prilagodio književnom mediju. jer Dunav je mješavina tih dviju boja.st. shvatio ono što. Ovidije. ovaj autobiografski podsjetnik na prostor djetinjstva. Plaut. Krista – 5. Pjesan o Nibelunzima. Shvatio je...pr. a upravo se to čitatelju događa u Dunavu i vukovarskom ciklusu Pavla Pavličića.-15. BILJEŽNICI. nastanak velikih nacionalnih epova. On osjeća da usprkos životnim burama i olujama smisao ne nestaje. Alkej. Pjesnika preplavljuje plima osjećaja I misli u kojima on prekoračuje prostorna i vremenska ograničenja.. klasična književnost – uzor mnogim kasnijim razdobljima (nastanak književnih rodova) velik utjecaj Crkve – razvoj književnosti s religijskom tematikom. pišući svoje autobiografske zapise. kako to Pavličić primjećuje. kako neke šanse ima samo onaj tko se sjeti da svoj kist. razdoblje ANTIČKA KNJIŽEVNOST trajanje 8. na žalost.. . 38) INTERPRETIRATI: PAVAO PAVLIČIĆ – DUNAV Pavličić je. mada na trenutke djeluje vrlo objektivno zapravo je jedna neizmjerno topla i višeslojna knjiga. nisu uspjeli pogoditi pravu boju dunavske obale. posve je sigurno. Stoga. da usprkos “vječnoj hrvatskoj žalosti” povezanoj s neslobodom. Pjesan o Rolandu..romani: Roman o Tristanu i Izoldi -hrvatska književnost: SREDNJO – VJEKOVNA KNJIŽEVNOST 5. Prepoznati sebe u mreži nečijih osobnih sjećanja. u paleti boja nečijeg djetinjstva. Euripid. UDŽBENIKU stilska formacija. Pindar. najljepše je što se može reći za jednu knjigu. značajke procvat umjetnosti i znanosti. umoči ravno u Dunav. (Europa) 8. početak pismenosti i književnosti mnogih predstavnici grčka književnost: Homer. 39) POVEZIVATI I USPOREĐIVATI KNJIŽEVNOST S OSTALIM UMJETNOSTIMA    PODSJETNIK RAZDOBLJA – PODJELU OSTALIH RAZDOBLJA VIDI U SKIPTI ZA UČILIŠTE. Katul. umjesto u boju na paleti. ni čovječanstvo od života i od slobode. st. Pjesan o Cidu. ovo popisivanje nijansi žute i zelene. Eshil. oni koji. čovjek ne odustaje.. prvi u nizu Pavličićeve opsesivne potrebe i potrage za onim prouslovskim izgubljenim vremenom. mislim.

.. Goethe. (Europa i Hrvatska) ROMANTIZAM 1800. P.suprostavlja se klasicizmu . A. Gundulić. A.st.14. Relković. W. (Hrvatska) . De Cervantes..st.. ponovno okretanje religijskim temama. (Italija) 15. B. I. st. (Hrvatska) . E.-1830. pretjerivanje.uzor: antička književnost . Marulić.predstavnici: Dante. A.. de 37 .predstavnici u hrvatskoj: A. Marulić. . Lucić. mijenja se čovjekov način razmišljanja (život.. cilj – obrazovati. djelo mora biti: racionalno. F. M. st. Poe.-16.predstavnici u Hrvatskoj: I. K. P. (Europa) 17.. opismeniti narod počeci pismenosti – Bašćanska ploča. Petrarca. ..-18.predstavnici:T. ponovno rođenje. Š.utjecaj filozofije racionalizma . Miošić. RENESANSA 14. st. Pierre Corneille. ljepota prirode). Diderot. Jean Racine KLASICIZAM 17.preporod.. M. Držić. Držić. (Europa) . Boccaccio (Italija) . K.. Tasso. M. Frankopan. (Hrvatska) BAROK 16. (Europa) ... Francuska PROSVJETITELJSTVO 18. (Europa) . Šišgorić. st. Menčetić.predstavnici u Hrvatskoj: M. H. okrenutost ovozemaljskom životu (religijske teme zamjenjuje svjetovna tematika) .oslanja se na maštu i . Wordsworth. uzori u antičkoj književnosti .u Hrvatskoj nastaju knj.predstavnici: Moliere. Zrinski .predstavnici: M.utjecaj filozofije racionalizma. A. moralistično i didaktično (poučno) .. A.st.kičenost. .knjiž. K.. djela na latinskom jeziku . Vrančić.predstavnici u Hrvatskoj: M. Calderon de la Barca. Vučić.predstavnici: J.naroda HUMANIZAM 13. J. Katančić.oslobođenje od utjecaja Crkve. Rousseau (Europa) . W.predstavnici: Voltaire. refleksivnost (razmišljanje o smislu i prolaznosti života) . Dž. W. st. Shakespeare.. (Europa) 16.

(Hrvatska) . 38 .. Petar Preradović.želja za političkim ujedinjenjem svih Južnih Slavena. Ivan Mažuranić PREDREALIZAM REALIZAM NATURALIZAM MODERNIZAM (MODERNA) KNJIŽEVNOST 20. jezično ujedinjenje Hrvats.osjećaje (bijeg od stvarnosti. svjetska bol) HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1830. .. ostvaren jedinstveni književni jezik i pravopis Lamartine.predstavnici u Hrvatskoj: Ljudevit Gaj.. st. Stanko Vraz.-1860.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful