Ratne igraÄ​ke i nasilne video-igrice uÄ​e djecu da je najbolji naÄ​in rješavanja konflikata eliminiranje ljudi s kojima su u konfliktu

. Te "zabave" uÄ​e igraÄ​e osvajanju, ubijanju, prijeziru prema neprijatelju - rano "treniranje", koje puni Ä​ovjeka nasiljem, ne samo da ga Ä​ini neosjetljivim na nasilje i agresiju, već ih takoÄ‘er Ä​ini pristupaÄ​nim i uzbudljivim. Ratne igraÄ​ke pojednostavljuju rat u igru koja suprotstavlja dobru vojsku, koja je nepogrešiva, protiv zle vojske, koja zaslužuje najstrašnije moguće uništavanje. I na kraju, većina njih - kreirane i promovirane kao "igraÄ​ke za deÄ​ke" - uÄ​e seksizmu tretirajući djevojke i žene kao objekte i nagrade. Igranje ratnim igraÄ​kama i nasilnim video igricama Ä​ini ljude neosjetljivima prema užasnoj istini: Rat znaÄ​i patnju i smrt, a ne zabavu i igru! Igranje nasilnih video-igrica je direktno povezano sa povećanim agresivnim ponašanjem. Prema istraživanjima, znaÄ​ajna doza nasilja primijećena je Ä​ak i u video igricama koje su oznaÄ​ene kao pogodne za sve uzraste. AmeriÄ​ka vojska je potrošila dvije godine i 8 milijuna dolara za razvijanje realistiÄ​ne video-igrice, koja se može besplatno skinuti s Interneta - Ä​ineći rat zabavnim, tako da se mladi požele pridružiti i boriti. Vojni izvještaji pokazuju da se za svaki slobodan vikend pridružuje više od 400 000 igraÄ​a. Vojska može pratiti tko ima najviše bodova. To je više nego dobar marketing - to je oružje za indoktrinaciju i regrutaciju mladih ljudi!