VERONIKA Na kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret ĉovjeka i Boga.

U ljudskome rupcu lik je utisnuo, u susretu ovom ĉovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan ĉovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć, ruka, hoće li se sresti on i ĉovjek? PRUŢI SVOJ RUBAC ZNOJNOME ĈELU, VERONIKA! OTARI DOBROTOM IZNEMOGLO TIJELO, PRIĐI JOŠ DANAS NJEGOVOJ SLICI, VERONIKA! VERONIKA! U raširenim rukama ima snage, zgrĉenih prstiju za stisak rupca. Ţelim ga nosit, ta dio je mene: rubac za susret, za ljubav i mir! PSALAM 23’ GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ, NI U ĈEM’ JA NE OSKUDIJEVAM, NA POLJANAMA ZELENIM, TI MI DAJEŠ ODMORA. NA VRUTKE ME TIHANE VODIŠ I KRIJEPIŠ DUŠU MOJU, STAZAMA PRAVIM TI ME UPRAVLJAŠ, RADI IMENA SVOJEGA. PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, OĈE, OĈE MOJ, PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, TVOJ ŠTAP I PALICA TVOJA UTJEHA SU MENI. TRPEZU PREDA MNOM PROSTIREŠ, PRED OĈI LJUDIMA SVIM, ULJEM MI GLAVU MAŢEŠ, ĈAŠA SE MOJA PRELIJEVA. DOBROTA I MILOST PRATIT ĆE MENE, SVE DANE ŢIVOTA MOGA, U TVOME ĆU DOMU PREBIVATI,

kao Marija da ti sluţim. sinove Oca. da te ljubim srcem cijelim. ostani Gospodine! 1. OSTANI S NAMA Ostani s nama. Kao Marija da te ljubim. tvoja smo braća mi. Hvala Ti. ţeli me podići. al' sav moj govor. Ostani s nama jer mraĉi se. Primi nas Kriste. Dvojica braće išli su tuţni što Isus umrije. tvoju bol da dijelim ja. Kao Marija da te ljubim. tvoj put da slijedim ja. 2. poĊimo skupa sad svi! . tama sve veća. da ti predam ţivot sav. kad priĊe Isus uskrsli k njima. premda je veĉer. Isuse. jer veĉer je. Rijeĉ tvoja jasna ĉesto mi zbori.KROZ DANE MNOGE. kao Marija da te pratim sve do kriţa tvojega. PA. Sebe nam daješ. Samo tebi da se klanjam. 3. DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI KAO MARIJA Kao Marija da te ljubim. djela i misli ţele Te mimoići. Kriste. tvoju Rijeĉ da ĉuvam ja. tuga ih minu u tren. ţivot nam vraćaš. kao Marija. kao Marija da je nosim sred srca svojega. ostani Gospode. koja nas vodi kroz svijet! 4. za ljubav silnu. sa nama blaguješ. samo tebi predam sve.

. da ja mogu do svjetlosti doć.KAKAV PRIJATELJ JE ISUS Kakav prijatelj je Isus. tada mir naš ti si sam. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć. utoĉište naše. Tebi dugujem ţivot svoj. s Tobom sam nije me strah. Svojom krvlju posvetio nas. još maslina grane svijaju se. . u haljini bijeloj. Prijatelji kad te prezru to za ţrtvu Bogu daj on će uzet te za ruku utjeha će biti. Kako ĉesto mir nam treba zašto zalud muke te zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. Kad nas brige i umornost teško muĉe cio dan Kriste. TVOJ CRVENI PLAŠT Samo Tebi ću pjevati Isuse moj. znaj. naše boli nosi on i naš teret i sve jade on nam lakša brigom svom. Ti smrti zaustavljaš studeni dah.. One noći Si nosio crveni plašt.. Ako doĊu kušnje teške pa te boli duša stog ti ne gubi nikad nade jer nam mir svoj nosi Bog. Prijatelja vjernog znaš li kom ćeš svoje tuge reć to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve.

. Zbog mene si prošao krozu tamnu noć. da ja mogu do svjetlosti doć. Samo ona je jaĉa od otrova zla samo ljubav u grudima.. Samo Tebi ću pjevati Isuse moj Tebi dugujem ţivot svoj. do vjeĉnosti razlila se. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. One noći Si nosio crveni plašt... slobodna.zauvijek.od silne ljubavi te. što jedina nikada ne umire. slobodna zauvijek. Moj Isus Moj Isus. u haljini bijeloj. ĉekaj nas mi ćemo doć..i svaki sat bit" ce pjesma slavljena Podigni glas i slavi ga sad nek "cijela zemlja slavu mu da mora nek" huce.. Svojom krvlju posvetio nas još maslina grane svijaju se od silne ljubavi te... SAMO TVOJA LJUBAV BOŽE . svi poklone se na zvuk imena tvog.. Svim svojim srcem slavim te ja sva moja radost si zauvijek ti nista me nece od tebe odvojiti. moj gospod ne postoji nitko "ko Ti Ti si moj Bog. slavim te ja zbog sveg"sto si ucinio ti Moj zaklon i snaga tebi se utjecem i svaki dan.. Ti sjaji ko zvijezda u daleku noć..

Boţe nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja nije bilo nikog' ruku da mi pruzi moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav moţe uciniti da sve procvjeta samo tvoja ljubav moţe upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav. o." DA TE SAMO DOTAKNEM "Sjedim do tvojih nogu glave pognute. . sve moje molitve. moje usne ne govore. o. Šutim. Boţe bude pjesma koja nema kraja."Lutao sam ovim svijetom sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav. Znaš sve moje misli. Boţe Nema takve pjesme nema takvih pjesme kojima bih mogao hvalu ti izreći Neka ti ţivot. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. moj Boţe bude hvala neka ti ţivot moj. Ne mogu pogled dignuti. gledati u tebe. srce te ţeli. Boţe nije dotakla sve dok me tvoja ljubav.

moje srce bilo bi cijelo. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. diţeš mi lice. Pruţaš ruke. moje sRce bilo bi cijelo. moje sce bilo bi cijelo.moje srce bilo bi cijelo. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. moje srce bilo bi cijelo." KRIST NA ŽALU "Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanskom Rijeĉi. da te samo dotaknem. Sjedim do tvojih nogu. odsad idem kamo šalješ me ti. Moje blago su predanost Tebi i srce ĉisto da idem s Tobom. d ate samo dotaknem. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. samoću moju. O Boţe. sve rane bi nestale. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Ti trebaš dlanove moje. pogledaj u mene!" Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. sve rane bi nestale. O Boţe. odsad idem kamo šalješ me ti. d ate samo dotaknem. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. Ja sam siromašan ĉovjek. tvoje oĉi mi govore: "Ne gledaj svoje grijehe. pruţam ruke drhtave. moje sce bilo bi cijelo. . sve rane bi nestale. moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. Suze polako klize niz moje obraze. O Boţe.

odsad idem kamo šalješ me ti. Ti i ja krećemo danas lovit' srca na moru ţivota a mreţa bit će Rijeĉ Boţja prava. puno jasniji je svijet. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. to je cesta. to je obećanje vjere. da će opet doći ka nama. Rukama koje su ţuljave. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. puno trajniji je kret. putem Krista i ljubavi! Ima jedno toplo Sunce koje zlati sve vrhunce: da nam svako dobro djelo za sve vijeke vrijedi cijelo. cesta mira. cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje. koja vodi sve do raja. Već nosiš prvu klicu . kriţevi svi svrše s nebom! STVORENI ZA NEBO Oĉima koje su plakale.Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. O Boţe. ufanja i ljubavi! Kada moraš sutra poći sa kriţanja svoga puta. poĊi putem." CESTA Ima jedna duga cesta. putem Krista. S malo svjetla prepoznat ćeš put. Jer kad jednom ti dohvatiš plug.Više natrag se ne vraćaj! Stvorena za nebo još od vjeĉnosti. odsad idem kamo šalješ me ti.Dovoljno da se vratiš na trag. Ima jedna tajna sreća od svih kušnji još je veća: svaka ţrtva raĊa medom.

mnogo pitanja: Al Isus je tvoj put! Usnama koje su šutjele. Kad nebo. S malo svjetla prepoznat ćeš put. U srcu mnogo. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. puno vrednija je rijeĉ. Više natrag se ne vraćaj! Stvoren za nebo još od vjeĉnosti.Uskrsa. gledaš sada ti. U dlanu urezan je kriţni put. Već nosim prvu klicu Uskrsa.I ne znaš gdje bi prije gledao. U dlanu urezan je kriţni Put. Podvojen muĉiš sebe nanovo: A stvoren si za nebo! Stvoreni za nebo još od vjeĉnosti Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. zemlju. Nogama koje su kleĉale cilj ostvaren je već. U srcu mnogo. mnogo Pitanja: Al Isus je moj put! Al Isus je naš put! DOĐI ISUSE . Dovoljno da se vratiš na trag.

SAMO RECI RIJEĈ. DA PROGLEDAM! DOĐI ISUSE. ISCIJELI MOJE BOLI. SAMO TEBI DA SE KLANJAM. OZDRAVI DUŠU MOJU. OBNOVI MOJU LJUBAV. SAMO TEBI PREDAM SVE. POGLEDAJ ME. DA VJEROM TAKNEM TE! DOĐI ISUSE. SAMO RECI RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. ISUSE. RECI JEDNU RIJEĈ. KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA. TVOJU BOL DA DIJELIM JA. JA LJUBIM TE! KAO MARIJA 1. ĈUJ MOJU MOLITVU. OSLOBODI ME! SAMO RECI RIJEĈ. . 2. KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŢA TVOJEGA. RECI JEDNU RIJEĈ. USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEĈ. DA PROCVJETAM! SAMO RECI RIJEĈ. DA ZAPJEVAM! SAMO RECI RIJEĈ. OTVORI MOJE OĈI. RECI JEDNU RIJEĈ.DOĐI ISUSE. TVOJU RIJEĈ DA ĈUVAM JA. OBNOVI MOJU VJERU. ISCIJELI SRCE MOJE. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA. RECI JEDNU RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. KAO MARIJA DA TE LJUBIM.

DA TI PREDAM ŢIVOT SAV. KAO MARIJA DA TE LJUBIM... KAO KOŠUTA Kao kosuta sto za vodom zudi zudim za tobom ja samo ti ceznja si srca moga tebe slavim ja Kao pustinja koja oblak ceka cekam te. RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. KAO MARIJA DA TI SLUŢIM. baš sve svoj ţivot ću dati. Boze. 3x Snago moja i zastito u tebi duh moj se odmara samo ti ceznja srca si moga tebe slavim ja UČITELJU. NEKA DUH SE RAZLIJE SVAKOM ŢEDNOM SRCU DONESITE BOŢJU LJUBAV ZAUVIJEK KRISTE JA U TVOJE OĈI GLEDAM SAMO TVOJOJ RIJEĈI VJERUJEM TI OBEĆAO SI AKO BUDEM VJERAN DA ĆEŠ IZLIT SVOGA DUHA NA MENE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. ja samo ti znas ispunit' srce moje tebe trazim ja Ref. . Isuse.. TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA.. samo na Tvoju rijeĉ ja ostavljam sve.3.. sve svoje godine. TI ZAPUŠI SA SVE ĈETIRI STRANE SVIJETA NEKA SUHE KOSTI OŢIVE CIJELA ZEMLJA NEK ZBOG TEBE BUDE SVETA TVOJA VATRA NEK ZAPALI SVE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. GDJE STANUJEŠ Samo za Tebe.. Samo za Tebe uĉinit ću sve. za Tebe.

ŢELIMO. Hvala ti . . JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. Učitelju. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. ĉovjeka nad svim ljudima. ŢELIMO. MI ŽELIMO UZDIĆ ISUSA MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. Lijepo je znati da si sa nama. kaţi gdje stanuješ. Ţeno.Samo da budem gdje si Ti. samo da ţivim u Tvojoj ljubavi. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH JEDINA S nama si kad smo sami. gdje stanuješ. vjeĉnog ţivota istini. što si s nama ti. nemoćni. u molitvi. sve rane liječi mi. u djelima. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. jer ţelim Ti doći i ostati sTobom zauvijek. u nama kada nas vuku djela zla. Samo za Tebe i Tvoje ljubavi koja ţivi u meni. Pod tvojim srcem ti si nosila. jedina.

(2X) . Ţena si nad svim ţenama. ĈAST I HVALU. TVOJE IME SLAVIMO. tijelom puna ljubavi. Majka si Boga ţivoga. Dušom. Svjetla puna. NITKO NIJE KAO TI. ĈINIŠ DJELA VELIKA.. DAJEMO TI SLAVU. NITKO NIJE KAO TI. OHRABRI SE Ohrabri se. Ako nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On Znaj da nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On. Dušom. ĈAST I HVALU. TVOJE IME SLAVIMO. jedina od svih ţenaMajka si Krista. ti si jedina. JER VELIK SI. brigu ti svu On moţe ponijeti i goru će svaku sa puta tvoga premjestiti. Majka si nad svim majkama. ti si ţito što daješ kruh nam ţivota.. TEBI PODIŢEMO RUKE. ISUSE. TEBI PODIŢEMO RUKE.što za nas ti si ĉinila. Ne boj se valova tih neće te prekriti i suzu će svaku tvoj Bog s lica obrisati. tijelom. VELIK SI DAJEMO TI SLAVU.

a svijet je za mnom . Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. Da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim necu se vratit' nikada Krist je preda mnom. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime.KRIST NA ŽALU Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanske rijeĉi. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA Odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krista necu se vratit' nikada Ref. Ti i ja krećemo danas loviti srca na moru ţivota. Ja sam siromašan ĉovjek. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. samoću moju. a mreţa bit će rijeĉ Boţja prava. Ti trebaš dlanove moje moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. moje blago je predanost tebi i srce ĉisto da idem s tobom.

PREPLAŠENIM SRCIMA RECITE: NE BOJ TE SE! VAŠ JE BOG SNAŢAN. Boţja snaga. SVOJOM MOĆNOM RUKOM. dajte mi Krista uzmite sav svijet. ON DOLAZI DA SPASI VAS. ona ţivi gore meĊu oblacima. dajte mi Krista uzmite sav svijet. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! Božja ljubav. aleluja. više Tebe u ţivotu mom. aleluja aleluja. aleluja. KAD ZAZOVETE GA. aleluja. aleluja. BOG VAŠ SIGURNO DOLAZI DA SPASI VAS. .necu se vratit' nikada Ref. aleluja. Božja snaga Boţja ljubav. I slavim Tebe ja svim srcem svojim! I slavim Tebe ja svom dušom svojom! I slavim Tebe ja svom snagom svojom. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! ON DOLAZI DA SPASI VAS. više Tebe u ţivotu mom. 2. jer Ti si moj Kralj! MOJA MAJKA MARIJA Ja imam najljepšu Majku na svijetu. KAD ZAZOVETE GA. Boţja ljubav. RECITE SLABIMA. dajte mi Krista necu se vratit' nikada ON DOLAZI DA SPASI VAS 1. a ime joj je Marija. aleluja Uzmite sav svijet. aleluja. ona ţivi meĊu zvijezdama. Aleluja. Boţja snaga. RECITE SVIM SLOMLJENIM SRCIMA: VJERU NE GUBITE! VAŠ JE BOG SNAŢAN U SVOJOJ LJUBAVI. aleluja.

Ona me vodi kroz taj ruţni svijet. Ostavljen od svih. Isuse moj!! Grijehe si naše ponio. njena je ljubav ĉista kao ljiljan cvijet. Jer si nas silno ljubio.o-uo. Ja imam najljepšu Majku na svijetu.o-uo. Isuse moj!!! Sebe nisi ĉuvao. ja ću imat nju svoju najdraţu Mariju. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. ona ţivi meĊu zvijezdama. Isuse moj!!! O-uo. Kako da neplačem. Isuse moj!! Sebe si sama predao. Isuse moj!! Na kriţu si završio. samo Ona me razumije. O-uo. Ona sa mnom plaĉe. od duše moje anđeoska krila stvara. Do dna se ponizio. Isuse moj!! Svu bijedu našu uzeo. Sve moje kriţeve u zlato pretvara. Pa zar još negdje takva Majka ima? Ona se sa mnom smije. U ranama krvlju obliven. a ime joj je Marija.Njena je duša kao buket bijelih ruţa. I kad me svi ostave. za njom mi srce gori sve jaĉe i jaĉe. Da ţalostan nebudem?? .zaboravljen. LJUBAV NIJE LJUBLJENA Koliko si nas silno ljubio. ona ţivi gore meĊu oblacima.

2x Nas je Bog kralj nad Zemljom i nad citavim svemirom s'ja O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi Ref.DoĊi slijedi me"(2x) 2. Samnom zaplače Što ljubav nije ljubljena.Kada nikog nema da.(2x) Dodjite s hvalama O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi (2x) Ref.. vjeĉni ţivot k tom!(2x) Idem evo me.(2x) 4. PUSTI MREŽE TE 1...... Ĉuvaj stado mi. za njeg ţivot daj.. Hoćeš slijedit ga. svjetla nemaju! (2x) Idem evo me. Ljubav Njemu uzvrati! Kada nikog nema da. Ţitna polja svud se talasaju. ţetvu ĉekaju! Radnik dal' bi htio biti ţetve te.. 4x Ref. evo me. Pusti mreţe te i sve poslove ĉamac pusti taj Jer Gospodin zove da ga slijediš sad srca pripravna (2x) Idem. SVI SLAVIMO GOSPODINA ... ţetve Gospodnje? (2x) Idem evo me. idi prodaj sve.. prodaj gladnima! Krista koji slijedi prima stostruko. k paši vodi ga! Izgubljene traţi koje lutaju. o Gospodine bit ću uza te samo daj da opet ĉujem poziv tvoj: .. 2x SVI SLAVIMO SVI SLAVIMO (svi slavimo) SVI SLAVIMO (svi slavimo).(2x) 3...

NEMA GA 2X I NEMA BOGA ŠTO ĈUDESA STVORI KAO ŠTO IH STVORI TI 2X SVI SLAVIMO. JER JA SAM S TOBOM NE BOJ SE..IVAN VIDJE VELIK BROJ OTKUPLJENIKA KOJI SLAVE IME TVOJE SAD TISUĆE TE HVALE. DA TE ĈUVAM OD SVAKOGA ZLA.. VEĆ SILOM DUHA PRESVETOG 2X I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. MOJA LJUBAV JE ISTINA. DA TI DAJEM MIRAN SAN. JER. 2X NA BABILONSKIM OBALAMA NA BABILONSKIM OBALAM SJEĐASMO MI. I ĈITAV SVIJET ĆE SE SPASITI. JER JA SAM S TOBOM. AL KAKO GOSPODINA SLAVIT U TUĐINI! NEK' MI DESNICA USAHNE I NEKA MI JEZIK UMUKNE. JER JA SAM S TOBOM.. JER JA SAM S TOBOM. JER. JER JA SAM S TOBOM. MILIJARDE SLAVE I SVI KLIĈU TEBI KRISTE RAD! NEMA BOGA KAO ŠTO SI TI. MOJA LJUBAV JE ISTINA. ALI SA DUHOM PRESVETIM SVI SLAVIMO. NE BOJ SE.. NEMA GA. I PLAKASMO SIONA DOK SE SJEĆASMO! MUĈITELJI ZAISKAŠE OD NAS DA PJEVAMO DA ĈUJU PJESMU SIONSKU. NE BOJ SE. 2X NITI SA MAĈEM NIT LJUDSKOM MIŠICOM. IMENOM SAM TE ZAZVAO. NE BOJ SE. . AKO SE TEBE GOSPODINE ODREKNEM NE BOJ SE. I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. JA SAM TE OTKUPIO. MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA.

Isuse. hvala Ti! Više od sveg drugog. hvala Ti! Sve što je u meni ţeli pjevati. volim Te! Više od sveg drugog. volim Te! Isuse. Isuse.MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA Isuse volim Te Isuse. trebam Te! Više od svega drugog trebam te! Sve što je u meni ţeli pjevati. hvala Ti! BOŽE TEBI PJEVAM JA Boţe Tebi pjevam ja Slavim Tvoje sveto ime Došao si u ţivot moj Darovao mi spasenje Sa neba sišao si Da pokaţeš put Na kriţ otišao si Grijeh platiti Od kriţa do groba Od groba do neba Slavim Tebe Isuse. trebam Te! Isuse. Isuse. Isuse. . volim Te! Sve što je u meni ţeli pjevati. daj nam mir! Više od sveg drugog daj nam mir! Sve što je u meni ţeli pjevati. daj nam mir! Isuse.