VERONIKA Na kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret ĉovjeka i Boga.

U ljudskome rupcu lik je utisnuo, u susretu ovom ĉovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan ĉovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć, ruka, hoće li se sresti on i ĉovjek? PRUŢI SVOJ RUBAC ZNOJNOME ĈELU, VERONIKA! OTARI DOBROTOM IZNEMOGLO TIJELO, PRIĐI JOŠ DANAS NJEGOVOJ SLICI, VERONIKA! VERONIKA! U raširenim rukama ima snage, zgrĉenih prstiju za stisak rupca. Ţelim ga nosit, ta dio je mene: rubac za susret, za ljubav i mir! PSALAM 23’ GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ, NI U ĈEM’ JA NE OSKUDIJEVAM, NA POLJANAMA ZELENIM, TI MI DAJEŠ ODMORA. NA VRUTKE ME TIHANE VODIŠ I KRIJEPIŠ DUŠU MOJU, STAZAMA PRAVIM TI ME UPRAVLJAŠ, RADI IMENA SVOJEGA. PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, OĈE, OĈE MOJ, PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, TVOJ ŠTAP I PALICA TVOJA UTJEHA SU MENI. TRPEZU PREDA MNOM PROSTIREŠ, PRED OĈI LJUDIMA SVIM, ULJEM MI GLAVU MAŢEŠ, ĈAŠA SE MOJA PRELIJEVA. DOBROTA I MILOST PRATIT ĆE MENE, SVE DANE ŢIVOTA MOGA, U TVOME ĆU DOMU PREBIVATI,

tuga ih minu u tren. PA. ţivot nam vraćaš. kad priĊe Isus uskrsli k njima. 3. sa nama blaguješ. kao Marija. tama sve veća. tvoju Rijeĉ da ĉuvam ja. ostani Gospode. Isuse. da ti predam ţivot sav. tvoju bol da dijelim ja. djela i misli ţele Te mimoići. Sebe nam daješ. kao Marija da te pratim sve do kriţa tvojega. 2. al' sav moj govor. koja nas vodi kroz svijet! 4. Ostani s nama jer mraĉi se. tvoja smo braća mi. poĊimo skupa sad svi! . Kriste.KROZ DANE MNOGE. Kao Marija da te ljubim. jer veĉer je. ţeli me podići. samo tebi predam sve. za ljubav silnu. kao Marija da ti sluţim. kao Marija da je nosim sred srca svojega. Rijeĉ tvoja jasna ĉesto mi zbori. OSTANI S NAMA Ostani s nama. Kao Marija da te ljubim. sinove Oca. ostani Gospodine! 1. tvoj put da slijedim ja. Samo tebi da se klanjam. DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI KAO MARIJA Kao Marija da te ljubim. Primi nas Kriste. da te ljubim srcem cijelim. Dvojica braće išli su tuţni što Isus umrije. premda je veĉer. Hvala Ti.

znaj. .. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć. TVOJ CRVENI PLAŠT Samo Tebi ću pjevati Isuse moj. tada mir naš ti si sam. Ako doĊu kušnje teške pa te boli duša stog ti ne gubi nikad nade jer nam mir svoj nosi Bog. Svojom krvlju posvetio nas. da ja mogu do svjetlosti doć.. Tebi dugujem ţivot svoj. One noći Si nosio crveni plašt. Ti smrti zaustavljaš studeni dah. Prijatelji kad te prezru to za ţrtvu Bogu daj on će uzet te za ruku utjeha će biti. Prijatelja vjernog znaš li kom ćeš svoje tuge reć to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve. naše boli nosi on i naš teret i sve jade on nam lakša brigom svom.KAKAV PRIJATELJ JE ISUS Kakav prijatelj je Isus. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. utoĉište naše. Kad nas brige i umornost teško muĉe cio dan Kriste. Kako ĉesto mir nam treba zašto zalud muke te zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve. s Tobom sam nije me strah. u haljini bijeloj. još maslina grane svijaju se..

. Svojom krvlju posvetio nas još maslina grane svijaju se od silne ljubavi te. slavim te ja zbog sveg"sto si ucinio ti Moj zaklon i snaga tebi se utjecem i svaki dan. u haljini bijeloj. moj gospod ne postoji nitko "ko Ti Ti si moj Bog. Samo Tebi ću pjevati Isuse moj Tebi dugujem ţivot svoj. Ti sjaji ko zvijezda u daleku noć.od silne ljubavi te.zauvijek.. svi poklone se na zvuk imena tvog. ĉekaj nas mi ćemo doć. slobodna zauvijek.. Svim svojim srcem slavim te ja sva moja radost si zauvijek ti nista me nece od tebe odvojiti.. do vjeĉnosti razlila se.. slobodna... SAMO TVOJA LJUBAV BOŽE . što jedina nikada ne umire.. da ja mogu do svjetlosti doć. Moj Isus Moj Isus.. One noći Si nosio crveni plašt.i svaki sat bit" ce pjesma slavljena Podigni glas i slavi ga sad nek "cijela zemlja slavu mu da mora nek" huce.. Samo ona je jaĉa od otrova zla samo ljubav u grudima.. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. Zbog mene si prošao krozu tamnu noć.

moje usne ne govore. Ne mogu pogled dignuti. moj Boţe bude hvala neka ti ţivot moj. o. Boţe Nema takve pjesme nema takvih pjesme kojima bih mogao hvalu ti izreći Neka ti ţivot. o. Šutim." DA TE SAMO DOTAKNEM "Sjedim do tvojih nogu glave pognute. Boţe nije dotakla sve dok me tvoja ljubav. gledati u tebe. Boţe bude pjesma koja nema kraja. . sve moje molitve. Znaš sve moje misli."Lutao sam ovim svijetom sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav. Boţe nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja nije bilo nikog' ruku da mi pruzi moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav moţe uciniti da sve procvjeta samo tvoja ljubav moţe upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav. srce te ţeli. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine.

moje srce bilo bi cijelo. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. . odsad idem kamo šalješ me ti. Ti trebaš dlanove moje. odsad idem kamo šalješ me ti. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. d ate samo dotaknem. moje srce bilo bi cijelo. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. tvoje oĉi mi govore: "Ne gledaj svoje grijehe. sve rane bi nestale. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Sjedim do tvojih nogu. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. d ate samo dotaknem. O Boţe. Ja sam siromašan ĉovjek. O Boţe." KRIST NA ŽALU "Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanskom Rijeĉi. pogledaj u mene!" Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine.moje srce bilo bi cijelo. O Boţe. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Moje blago su predanost Tebi i srce ĉisto da idem s Tobom. Pruţaš ruke. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. pruţam ruke drhtave. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. samoću moju. da te samo dotaknem. diţeš mi lice. moje sce bilo bi cijelo. moje sce bilo bi cijelo. moje sRce bilo bi cijelo. Suze polako klize niz moje obraze. sve rane bi nestale. sve rane bi nestale.

Više natrag se ne vraćaj! Stvorena za nebo još od vjeĉnosti. odsad idem kamo šalješ me ti. putem Krista i ljubavi! Ima jedno toplo Sunce koje zlati sve vrhunce: da nam svako dobro djelo za sve vijeke vrijedi cijelo." CESTA Ima jedna duga cesta. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. Već nosiš prvu klicu . to je obećanje vjere. cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. koja vodi sve do raja. putem Krista.Dovoljno da se vratiš na trag. kriţevi svi svrše s nebom! STVORENI ZA NEBO Oĉima koje su plakale. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. cesta mira. Ima jedna tajna sreća od svih kušnji još je veća: svaka ţrtva raĊa medom. Ti i ja krećemo danas lovit' srca na moru ţivota a mreţa bit će Rijeĉ Boţja prava. S malo svjetla prepoznat ćeš put. O Boţe. puno trajniji je kret. da će opet doći ka nama. odsad idem kamo šalješ me ti. Rukama koje su ţuljave.Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. to je cesta. poĊi putem. ufanja i ljubavi! Kada moraš sutra poći sa kriţanja svoga puta. puno jasniji je svijet. Jer kad jednom ti dohvatiš plug.

puno vrednija je rijeĉ.Uskrsa. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. Kad nebo. gledaš sada ti. mnogo pitanja: Al Isus je tvoj put! Usnama koje su šutjele. Nogama koje su kleĉale cilj ostvaren je već. Podvojen muĉiš sebe nanovo: A stvoren si za nebo! Stvoreni za nebo još od vjeĉnosti Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. U dlanu urezan je kriţni Put. Već nosim prvu klicu Uskrsa. Dovoljno da se vratiš na trag. zemlju. U srcu mnogo. Više natrag se ne vraćaj! Stvoren za nebo još od vjeĉnosti. S malo svjetla prepoznat ćeš put. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. mnogo Pitanja: Al Isus je moj put! Al Isus je naš put! DOĐI ISUSE . U dlanu urezan je kriţni put.I ne znaš gdje bi prije gledao. U srcu mnogo.

POGLEDAJ ME. OBNOVI MOJU LJUBAV. DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA. 2. DA VJEROM TAKNEM TE! DOĐI ISUSE. USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEĈ. . OSLOBODI ME! SAMO RECI RIJEĈ. TVOJU RIJEĈ DA ĈUVAM JA. SAMO RECI RIJEĈ. ISCIJELI SRCE MOJE. RECI JEDNU RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. SAMO TEBI DA SE KLANJAM. DA PROCVJETAM! SAMO RECI RIJEĈ. ĈUJ MOJU MOLITVU. DA ZAPJEVAM! SAMO RECI RIJEĈ. SAMO RECI RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. DA PROGLEDAM! DOĐI ISUSE. OZDRAVI DUŠU MOJU. ISUSE. OTVORI MOJE OĈI.DOĐI ISUSE. TVOJU BOL DA DIJELIM JA. ISCIJELI MOJE BOLI. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. RECI JEDNU RIJEĈ. JA LJUBIM TE! KAO MARIJA 1. KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA. SAMO TEBI PREDAM SVE. RECI JEDNU RIJEĈ. OBNOVI MOJU VJERU. RECI JEDNU RIJEĈ. KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŢA TVOJEGA. KAO MARIJA DA TE LJUBIM.

KAO KOŠUTA Kao kosuta sto za vodom zudi zudim za tobom ja samo ti ceznja si srca moga tebe slavim ja Kao pustinja koja oblak ceka cekam te. 3x Snago moja i zastito u tebi duh moj se odmara samo ti ceznja srca si moga tebe slavim ja UČITELJU. sve svoje godine. Samo za Tebe uĉinit ću sve. Isuse.. TI ZAPUŠI SA SVE ĈETIRI STRANE SVIJETA NEKA SUHE KOSTI OŢIVE CIJELA ZEMLJA NEK ZBOG TEBE BUDE SVETA TVOJA VATRA NEK ZAPALI SVE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA. Boze. samo na Tvoju rijeĉ ja ostavljam sve.. GDJE STANUJEŠ Samo za Tebe..3. baš sve svoj ţivot ću dati.. RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. KAO MARIJA DA TI SLUŢIM. ja samo ti znas ispunit' srce moje tebe trazim ja Ref. za Tebe. NEKA DUH SE RAZLIJE SVAKOM ŢEDNOM SRCU DONESITE BOŢJU LJUBAV ZAUVIJEK KRISTE JA U TVOJE OĈI GLEDAM SAMO TVOJOJ RIJEĈI VJERUJEM TI OBEĆAO SI AKO BUDEM VJERAN DA ĆEŠ IZLIT SVOGA DUHA NA MENE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE.. . DA TI PREDAM ŢIVOT SAV..

kaţi gdje stanuješ. u molitvi. ŢELIMO. sve rane liječi mi. samo da ţivim u Tvojoj ljubavi. ĉovjeka nad svim ljudima. Samo za Tebe i Tvoje ljubavi koja ţivi u meni. ŢELIMO. jer ţelim Ti doći i ostati sTobom zauvijek.Samo da budem gdje si Ti. . Pod tvojim srcem ti si nosila. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. u nama kada nas vuku djela zla. MI ŽELIMO UZDIĆ ISUSA MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. nemoćni. jedina. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. vjeĉnog ţivota istini. gdje stanuješ. Ţeno. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH JEDINA S nama si kad smo sami. Lijepo je znati da si sa nama. Učitelju. što si s nama ti. u djelima. Hvala ti . JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO.

TVOJE IME SLAVIMO. NITKO NIJE KAO TI.. ĈINIŠ DJELA VELIKA.što za nas ti si ĉinila. TVOJE IME SLAVIMO. ti si ţito što daješ kruh nam ţivota. Ne boj se valova tih neće te prekriti i suzu će svaku tvoj Bog s lica obrisati. TEBI PODIŢEMO RUKE. DAJEMO TI SLAVU. OHRABRI SE Ohrabri se. Ako nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On Znaj da nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On. jedina od svih ţenaMajka si Krista. tijelom. ti si jedina. JER VELIK SI. Majka si nad svim majkama.. ĈAST I HVALU. (2X) . tijelom puna ljubavi. ĈAST I HVALU. Majka si Boga ţivoga. Ţena si nad svim ţenama. brigu ti svu On moţe ponijeti i goru će svaku sa puta tvoga premjestiti. Dušom. Svjetla puna. VELIK SI DAJEMO TI SLAVU. ISUSE. NITKO NIJE KAO TI. TEBI PODIŢEMO RUKE. Dušom.

Ja sam siromašan ĉovjek. Da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim necu se vratit' nikada Krist je preda mnom. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. Ti trebaš dlanove moje moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. a svijet je za mnom Krist je preda mnom.KRIST NA ŽALU Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanske rijeĉi. a svijet je za mnom . a mreţa bit će rijeĉ Boţja prava. moje blago je predanost tebi i srce ĉisto da idem s tobom. ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA Odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krista necu se vratit' nikada Ref. samoću moju. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. Ti i ja krećemo danas loviti srca na moru ţivota.

aleluja aleluja. aleluja. I slavim Tebe ja svim srcem svojim! I slavim Tebe ja svom dušom svojom! I slavim Tebe ja svom snagom svojom. Boţja ljubav. aleluja. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! ON DOLAZI DA SPASI VAS. SVOJOM MOĆNOM RUKOM. Božja snaga Boţja ljubav. PREPLAŠENIM SRCIMA RECITE: NE BOJ TE SE! VAŠ JE BOG SNAŢAN. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! Božja ljubav. a ime joj je Marija. više Tebe u ţivotu mom. BOG VAŠ SIGURNO DOLAZI DA SPASI VAS. dajte mi Krista necu se vratit' nikada ON DOLAZI DA SPASI VAS 1. Aleluja. aleluja Uzmite sav svijet. dajte mi Krista uzmite sav svijet. . RECITE SVIM SLOMLJENIM SRCIMA: VJERU NE GUBITE! VAŠ JE BOG SNAŢAN U SVOJOJ LJUBAVI. aleluja. ona ţivi gore meĊu oblacima. jer Ti si moj Kralj! MOJA MAJKA MARIJA Ja imam najljepšu Majku na svijetu. aleluja. 2. KAD ZAZOVETE GA.necu se vratit' nikada Ref. aleluja. aleluja. više Tebe u ţivotu mom. Boţja snaga. RECITE SLABIMA. aleluja. Boţja snaga. ON DOLAZI DA SPASI VAS. dajte mi Krista uzmite sav svijet. KAD ZAZOVETE GA. ona ţivi meĊu zvijezdama.

zaboravljen. od duše moje anđeoska krila stvara. U ranama krvlju obliven.Njena je duša kao buket bijelih ruţa. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. njena je ljubav ĉista kao ljiljan cvijet.o-uo. Ja imam najljepšu Majku na svijetu. Isuse moj!! Sebe si sama predao. I kad me svi ostave. LJUBAV NIJE LJUBLJENA Koliko si nas silno ljubio. Da ţalostan nebudem?? .o-uo. Ona me vodi kroz taj ruţni svijet. Isuse moj!!! Sebe nisi ĉuvao. O-uo. samo Ona me razumije. ona ţivi meĊu zvijezdama. Isuse moj!! Svu bijedu našu uzeo. Jer si nas silno ljubio. Pa zar još negdje takva Majka ima? Ona se sa mnom smije. Ona sa mnom plaĉe. Isuse moj!! Grijehe si naše ponio. Isuse moj!!! O-uo. za njom mi srce gori sve jaĉe i jaĉe. Ostavljen od svih. Isuse moj!! Na kriţu si završio. ja ću imat nju svoju najdraţu Mariju. a ime joj je Marija. ona ţivi gore meĊu oblacima. Do dna se ponizio. Sve moje kriţeve u zlato pretvara. Kako da neplačem.

Samnom zaplače Što ljubav nije ljubljena... svjetla nemaju! (2x) Idem evo me... Hoćeš slijedit ga..Kada nikog nema da.. Ţitna polja svud se talasaju. 4x Ref. 2x Nas je Bog kralj nad Zemljom i nad citavim svemirom s'ja O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi Ref. evo me.. ţetvu ĉekaju! Radnik dal' bi htio biti ţetve te. prodaj gladnima! Krista koji slijedi prima stostruko.. vjeĉni ţivot k tom!(2x) Idem evo me. Ljubav Njemu uzvrati! Kada nikog nema da. 2x SVI SLAVIMO SVI SLAVIMO (svi slavimo) SVI SLAVIMO (svi slavimo).(2x) 4. idi prodaj sve..DoĊi slijedi me"(2x) 2.(2x) 3. Pusti mreţe te i sve poslove ĉamac pusti taj Jer Gospodin zove da ga slijediš sad srca pripravna (2x) Idem. o Gospodine bit ću uza te samo daj da opet ĉujem poziv tvoj: . za njeg ţivot daj. k paši vodi ga! Izgubljene traţi koje lutaju..(2x) Dodjite s hvalama O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi (2x) Ref. SVI SLAVIMO GOSPODINA .. Ĉuvaj stado mi.. PUSTI MREŽE TE 1... ţetve Gospodnje? (2x) Idem evo me.

. DA TE ĈUVAM OD SVAKOGA ZLA. MOJA LJUBAV JE ISTINA. ALI SA DUHOM PRESVETIM SVI SLAVIMO. JER JA SAM S TOBOM. JER. JER JA SAM S TOBOM. I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA. MILIJARDE SLAVE I SVI KLIĈU TEBI KRISTE RAD! NEMA BOGA KAO ŠTO SI TI. JER JA SAM S TOBOM. VEĆ SILOM DUHA PRESVETOG 2X I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. JA SAM TE OTKUPIO. I PLAKASMO SIONA DOK SE SJEĆASMO! MUĈITELJI ZAISKAŠE OD NAS DA PJEVAMO DA ĈUJU PJESMU SIONSKU. I ĈITAV SVIJET ĆE SE SPASITI. JER JA SAM S TOBOM NE BOJ SE. MOJA LJUBAV JE ISTINA. IMENOM SAM TE ZAZVAO.. NE BOJ SE. JER. 2X NITI SA MAĈEM NIT LJUDSKOM MIŠICOM. JER JA SAM S TOBOM. NEMA GA.IVAN VIDJE VELIK BROJ OTKUPLJENIKA KOJI SLAVE IME TVOJE SAD TISUĆE TE HVALE. 2X NA BABILONSKIM OBALAMA NA BABILONSKIM OBALAM SJEĐASMO MI. AL KAKO GOSPODINA SLAVIT U TUĐINI! NEK' MI DESNICA USAHNE I NEKA MI JEZIK UMUKNE.. NE BOJ SE. NEMA GA 2X I NEMA BOGA ŠTO ĈUDESA STVORI KAO ŠTO IH STVORI TI 2X SVI SLAVIMO.. DA TI DAJEM MIRAN SAN. AKO SE TEBE GOSPODINE ODREKNEM NE BOJ SE. NE BOJ SE..

hvala Ti! BOŽE TEBI PJEVAM JA Boţe Tebi pjevam ja Slavim Tvoje sveto ime Došao si u ţivot moj Darovao mi spasenje Sa neba sišao si Da pokaţeš put Na kriţ otišao si Grijeh platiti Od kriţa do groba Od groba do neba Slavim Tebe Isuse. volim Te! Sve što je u meni ţeli pjevati.MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA Isuse volim Te Isuse. Isuse. hvala Ti! Sve što je u meni ţeli pjevati. Isuse. daj nam mir! Više od sveg drugog daj nam mir! Sve što je u meni ţeli pjevati. trebam Te! Više od svega drugog trebam te! Sve što je u meni ţeli pjevati. trebam Te! Isuse. Isuse. volim Te! Više od sveg drugog. hvala Ti! Više od sveg drugog. volim Te! Isuse. . Isuse. daj nam mir! Isuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful