VERONIKA Na kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret ĉovjeka i Boga.

U ljudskome rupcu lik je utisnuo, u susretu ovom ĉovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan ĉovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć, ruka, hoće li se sresti on i ĉovjek? PRUŢI SVOJ RUBAC ZNOJNOME ĈELU, VERONIKA! OTARI DOBROTOM IZNEMOGLO TIJELO, PRIĐI JOŠ DANAS NJEGOVOJ SLICI, VERONIKA! VERONIKA! U raširenim rukama ima snage, zgrĉenih prstiju za stisak rupca. Ţelim ga nosit, ta dio je mene: rubac za susret, za ljubav i mir! PSALAM 23’ GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ, NI U ĈEM’ JA NE OSKUDIJEVAM, NA POLJANAMA ZELENIM, TI MI DAJEŠ ODMORA. NA VRUTKE ME TIHANE VODIŠ I KRIJEPIŠ DUŠU MOJU, STAZAMA PRAVIM TI ME UPRAVLJAŠ, RADI IMENA SVOJEGA. PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, OĈE, OĈE MOJ, PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, TVOJ ŠTAP I PALICA TVOJA UTJEHA SU MENI. TRPEZU PREDA MNOM PROSTIREŠ, PRED OĈI LJUDIMA SVIM, ULJEM MI GLAVU MAŢEŠ, ĈAŠA SE MOJA PRELIJEVA. DOBROTA I MILOST PRATIT ĆE MENE, SVE DANE ŢIVOTA MOGA, U TVOME ĆU DOMU PREBIVATI,

premda je veĉer. kao Marija. da te ljubim srcem cijelim. tuga ih minu u tren. kad priĊe Isus uskrsli k njima. samo tebi predam sve. ostani Gospode. Kriste. djela i misli ţele Te mimoići. Kao Marija da te ljubim. da ti predam ţivot sav. Kao Marija da te ljubim. Isuse. OSTANI S NAMA Ostani s nama. Hvala Ti. tama sve veća. DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI KAO MARIJA Kao Marija da te ljubim. ostani Gospodine! 1. Rijeĉ tvoja jasna ĉesto mi zbori. 2. Ostani s nama jer mraĉi se. PA. Samo tebi da se klanjam. sa nama blaguješ. al' sav moj govor. tvoju Rijeĉ da ĉuvam ja. sinove Oca. tvoja smo braća mi. ţivot nam vraćaš. ţeli me podići. 3. za ljubav silnu. tvoju bol da dijelim ja. poĊimo skupa sad svi! . koja nas vodi kroz svijet! 4. kao Marija da je nosim sred srca svojega. Sebe nam daješ. kao Marija da te pratim sve do kriţa tvojega. tvoj put da slijedim ja. Primi nas Kriste. Dvojica braće išli su tuţni što Isus umrije. kao Marija da ti sluţim.KROZ DANE MNOGE. jer veĉer je.

tada mir naš ti si sam. Ti smrti zaustavljaš studeni dah. Svojom krvlju posvetio nas. znaj. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć. Ako doĊu kušnje teške pa te boli duša stog ti ne gubi nikad nade jer nam mir svoj nosi Bog. s Tobom sam nije me strah.. .. One noći Si nosio crveni plašt. TVOJ CRVENI PLAŠT Samo Tebi ću pjevati Isuse moj. naše boli nosi on i naš teret i sve jade on nam lakša brigom svom. još maslina grane svijaju se. Prijatelja vjernog znaš li kom ćeš svoje tuge reć to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve. utoĉište naše.. u haljini bijeloj. Kad nas brige i umornost teško muĉe cio dan Kriste. Kako ĉesto mir nam treba zašto zalud muke te zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve.KAKAV PRIJATELJ JE ISUS Kakav prijatelj je Isus. Prijatelji kad te prezru to za ţrtvu Bogu daj on će uzet te za ruku utjeha će biti. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. da ja mogu do svjetlosti doć. Tebi dugujem ţivot svoj.

slobodna zauvijek..... Samo ona je jaĉa od otrova zla samo ljubav u grudima. Svojom krvlju posvetio nas još maslina grane svijaju se od silne ljubavi te.zauvijek. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. ĉekaj nas mi ćemo doć. što jedina nikada ne umire. da ja mogu do svjetlosti doć.. Zbog mene si prošao krozu tamnu noć. u haljini bijeloj. slavim te ja zbog sveg"sto si ucinio ti Moj zaklon i snaga tebi se utjecem i svaki dan. SAMO TVOJA LJUBAV BOŽE .. Svim svojim srcem slavim te ja sva moja radost si zauvijek ti nista me nece od tebe odvojiti.. moj gospod ne postoji nitko "ko Ti Ti si moj Bog. Ti sjaji ko zvijezda u daleku noć.od silne ljubavi te. One noći Si nosio crveni plašt. slobodna. Moj Isus Moj Isus. do vjeĉnosti razlila se.. svi poklone se na zvuk imena tvog.i svaki sat bit" ce pjesma slavljena Podigni glas i slavi ga sad nek "cijela zemlja slavu mu da mora nek" huce.. Samo Tebi ću pjevati Isuse moj Tebi dugujem ţivot svoj...

Boţe nije dotakla sve dok me tvoja ljubav. sve moje molitve. moje usne ne govore. srce te ţeli."Lutao sam ovim svijetom sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav. Šutim. Znaš sve moje misli. Boţe Nema takve pjesme nema takvih pjesme kojima bih mogao hvalu ti izreći Neka ti ţivot." DA TE SAMO DOTAKNEM "Sjedim do tvojih nogu glave pognute. o. Boţe nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja nije bilo nikog' ruku da mi pruzi moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav moţe uciniti da sve procvjeta samo tvoja ljubav moţe upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. gledati u tebe. . moj Boţe bude hvala neka ti ţivot moj. Ne mogu pogled dignuti. Boţe bude pjesma koja nema kraja. o.

Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine." KRIST NA ŽALU "Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanskom Rijeĉi. Pruţaš ruke. odsad idem kamo šalješ me ti. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. pogledaj u mene!" Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Suze polako klize niz moje obraze. Moje blago su predanost Tebi i srce ĉisto da idem s Tobom. O Boţe. moje srce bilo bi cijelo. sve rane bi nestale. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. moje sce bilo bi cijelo. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. diţeš mi lice. O Boţe. samoću moju. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine.moje srce bilo bi cijelo. Ti trebaš dlanove moje. d ate samo dotaknem. moje sce bilo bi cijelo. moje sRce bilo bi cijelo. Sjedim do tvojih nogu. Ja sam siromašan ĉovjek. O Boţe. d ate samo dotaknem. pruţam ruke drhtave. sve rane bi nestale. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. . moje srce bilo bi cijelo. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. tvoje oĉi mi govore: "Ne gledaj svoje grijehe. sve rane bi nestale. moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. da te samo dotaknem. odsad idem kamo šalješ me ti.

Ima jedna tajna sreća od svih kušnji još je veća: svaka ţrtva raĊa medom. cesta mira. puno jasniji je svijet. da će opet doći ka nama. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje. putem Krista. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime." CESTA Ima jedna duga cesta. putem Krista i ljubavi! Ima jedno toplo Sunce koje zlati sve vrhunce: da nam svako dobro djelo za sve vijeke vrijedi cijelo. kriţevi svi svrše s nebom! STVORENI ZA NEBO Oĉima koje su plakale. ufanja i ljubavi! Kada moraš sutra poći sa kriţanja svoga puta. to je obećanje vjere. puno trajniji je kret. poĊi putem. O Boţe. koja vodi sve do raja. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. odsad idem kamo šalješ me ti. Već nosiš prvu klicu . Rukama koje su ţuljave.Dovoljno da se vratiš na trag. Ti i ja krećemo danas lovit' srca na moru ţivota a mreţa bit će Rijeĉ Boţja prava. to je cesta. S malo svjetla prepoznat ćeš put. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti.Svoju laĊu sada ostavljam ţalu.Više natrag se ne vraćaj! Stvorena za nebo još od vjeĉnosti. odsad idem kamo šalješ me ti.

Više natrag se ne vraćaj! Stvoren za nebo još od vjeĉnosti. Podvojen muĉiš sebe nanovo: A stvoren si za nebo! Stvoreni za nebo još od vjeĉnosti Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. U dlanu urezan je kriţni Put. puno vrednija je rijeĉ. Nogama koje su kleĉale cilj ostvaren je već. U dlanu urezan je kriţni put. Kad nebo. gledaš sada ti.Uskrsa. Dovoljno da se vratiš na trag. U srcu mnogo.I ne znaš gdje bi prije gledao. mnogo Pitanja: Al Isus je moj put! Al Isus je naš put! DOĐI ISUSE . Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. mnogo pitanja: Al Isus je tvoj put! Usnama koje su šutjele. zemlju. S malo svjetla prepoznat ćeš put. U srcu mnogo. Već nosim prvu klicu Uskrsa. Jer kad jednom ti dohvatiš plug.

ISUSE. SAMO RECI RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. SAMO TEBI PREDAM SVE. OBNOVI MOJU VJERU. KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA. DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA. RECI JEDNU RIJEĈ. USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEĈ. OSLOBODI ME! SAMO RECI RIJEĈ. SAMO RECI RIJEĈ. JA LJUBIM TE! KAO MARIJA 1. RECI JEDNU RIJEĈ. DA ZAPJEVAM! SAMO RECI RIJEĈ. . DA PROCVJETAM! SAMO RECI RIJEĈ. DA VJEROM TAKNEM TE! DOĐI ISUSE. ISCIJELI MOJE BOLI. OTVORI MOJE OĈI. ISCIJELI SRCE MOJE. POGLEDAJ ME. SAMO TEBI DA SE KLANJAM. ĈUJ MOJU MOLITVU. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. RECI JEDNU RIJEĈ. OZDRAVI DUŠU MOJU. TVOJU BOL DA DIJELIM JA. KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŢA TVOJEGA. RECI JEDNU RIJEĈ. 2. OBNOVI MOJU LJUBAV. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. DA PROGLEDAM! DOĐI ISUSE.DOĐI ISUSE. RECI JEDNU RIJEĈ. TVOJU RIJEĈ DA ĈUVAM JA.

. . KAO KOŠUTA Kao kosuta sto za vodom zudi zudim za tobom ja samo ti ceznja si srca moga tebe slavim ja Kao pustinja koja oblak ceka cekam te.. Boze. sve svoje godine. DA TI PREDAM ŢIVOT SAV. Samo za Tebe uĉinit ću sve. za Tebe. samo na Tvoju rijeĉ ja ostavljam sve.. NEKA DUH SE RAZLIJE SVAKOM ŢEDNOM SRCU DONESITE BOŢJU LJUBAV ZAUVIJEK KRISTE JA U TVOJE OĈI GLEDAM SAMO TVOJOJ RIJEĈI VJERUJEM TI OBEĆAO SI AKO BUDEM VJERAN DA ĆEŠ IZLIT SVOGA DUHA NA MENE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. ja samo ti znas ispunit' srce moje tebe trazim ja Ref. 3x Snago moja i zastito u tebi duh moj se odmara samo ti ceznja srca si moga tebe slavim ja UČITELJU. KAO MARIJA DA TI SLUŢIM.. baš sve svoj ţivot ću dati..3. TI ZAPUŠI SA SVE ĈETIRI STRANE SVIJETA NEKA SUHE KOSTI OŢIVE CIJELA ZEMLJA NEK ZBOG TEBE BUDE SVETA TVOJA VATRA NEK ZAPALI SVE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. Isuse. GDJE STANUJEŠ Samo za Tebe. TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA.. KAO MARIJA DA TE LJUBIM.

ŢELIMO. kaţi gdje stanuješ. jedina. Lijepo je znati da si sa nama. Samo za Tebe i Tvoje ljubavi koja ţivi u meni. vjeĉnog ţivota istini. jer ţelim Ti doći i ostati sTobom zauvijek. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. u nama kada nas vuku djela zla. nemoćni. sve rane liječi mi. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH JEDINA S nama si kad smo sami. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. . JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. Pod tvojim srcem ti si nosila. Hvala ti . ĉovjeka nad svim ljudima. Učitelju. MI ŽELIMO UZDIĆ ISUSA MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. Ţeno. gdje stanuješ. što si s nama ti. ŢELIMO. samo da ţivim u Tvojoj ljubavi. u molitvi. u djelima.Samo da budem gdje si Ti.

JER VELIK SI. ĈAST I HVALU. OHRABRI SE Ohrabri se. VELIK SI DAJEMO TI SLAVU. Dušom. tijelom. jedina od svih ţenaMajka si Krista. (2X) . TVOJE IME SLAVIMO.. ti si jedina. ti si ţito što daješ kruh nam ţivota. TEBI PODIŢEMO RUKE. tijelom puna ljubavi. TEBI PODIŢEMO RUKE. Majka si nad svim majkama. Ne boj se valova tih neće te prekriti i suzu će svaku tvoj Bog s lica obrisati. Ţena si nad svim ţenama. Dušom.što za nas ti si ĉinila. TVOJE IME SLAVIMO. NITKO NIJE KAO TI. ĈINIŠ DJELA VELIKA. brigu ti svu On moţe ponijeti i goru će svaku sa puta tvoga premjestiti. DAJEMO TI SLAVU. ĈAST I HVALU. ISUSE. Svjetla puna.. NITKO NIJE KAO TI. Ako nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On Znaj da nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On. Majka si Boga ţivoga.

a svijet je za mnom Krist je preda mnom.KRIST NA ŽALU Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanske rijeĉi. a svijet je za mnom . Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan ĉovjek. Ti i ja krećemo danas loviti srca na moru ţivota. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. samoću moju. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. Ti trebaš dlanove moje moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. moje blago je predanost tebi i srce ĉisto da idem s tobom. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. a mreţa bit će rijeĉ Boţja prava. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. Da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim necu se vratit' nikada Krist je preda mnom. ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA Odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krista necu se vratit' nikada Ref.

a ime joj je Marija. aleluja. ON DOLAZI DA SPASI VAS. dajte mi Krista uzmite sav svijet. aleluja. 2. Aleluja. Boţja ljubav. aleluja. aleluja Uzmite sav svijet. KAD ZAZOVETE GA. aleluja. KAD ZAZOVETE GA. više Tebe u ţivotu mom. Boţja snaga. . DONIJET ĆE SVOJ SPAS! ON DOLAZI DA SPASI VAS. aleluja. aleluja. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! Božja ljubav. više Tebe u ţivotu mom. PREPLAŠENIM SRCIMA RECITE: NE BOJ TE SE! VAŠ JE BOG SNAŢAN. aleluja. SVOJOM MOĆNOM RUKOM.necu se vratit' nikada Ref. dajte mi Krista uzmite sav svijet. Božja snaga Boţja ljubav. RECITE SVIM SLOMLJENIM SRCIMA: VJERU NE GUBITE! VAŠ JE BOG SNAŢAN U SVOJOJ LJUBAVI. BOG VAŠ SIGURNO DOLAZI DA SPASI VAS. ona ţivi gore meĊu oblacima. RECITE SLABIMA. aleluja aleluja. dajte mi Krista necu se vratit' nikada ON DOLAZI DA SPASI VAS 1. Boţja snaga. jer Ti si moj Kralj! MOJA MAJKA MARIJA Ja imam najljepšu Majku na svijetu. I slavim Tebe ja svim srcem svojim! I slavim Tebe ja svom dušom svojom! I slavim Tebe ja svom snagom svojom. ona ţivi meĊu zvijezdama.

Njena je duša kao buket bijelih ruţa. ona ţivi gore meĊu oblacima. ona ţivi meĊu zvijezdama. Ostavljen od svih. LJUBAV NIJE LJUBLJENA Koliko si nas silno ljubio.o-uo. Ona sa mnom plaĉe.zaboravljen. od duše moje anđeoska krila stvara. Isuse moj!! Svu bijedu našu uzeo. za njom mi srce gori sve jaĉe i jaĉe. samo Ona me razumije. Sve moje kriţeve u zlato pretvara. Do dna se ponizio. Isuse moj!!! Sebe nisi ĉuvao. ja ću imat nju svoju najdraţu Mariju. U ranama krvlju obliven. njena je ljubav ĉista kao ljiljan cvijet. O-uo. a ime joj je Marija.o-uo. Jer si nas silno ljubio. Da ţalostan nebudem?? . Isuse moj!!! O-uo. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. Isuse moj!! Grijehe si naše ponio. Isuse moj!! Sebe si sama predao. Isuse moj!! Na kriţu si završio. Kako da neplačem. I kad me svi ostave. Pa zar još negdje takva Majka ima? Ona se sa mnom smije. Ona me vodi kroz taj ruţni svijet. Ja imam najljepšu Majku na svijetu.

. ţetvu ĉekaju! Radnik dal' bi htio biti ţetve te. 2x Nas je Bog kralj nad Zemljom i nad citavim svemirom s'ja O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi Ref. idi prodaj sve.DoĊi slijedi me"(2x) 2. 4x Ref. ţetve Gospodnje? (2x) Idem evo me...Kada nikog nema da.. evo me... Ljubav Njemu uzvrati! Kada nikog nema da.(2x) 3. Hoćeš slijedit ga. Ĉuvaj stado mi.. o Gospodine bit ću uza te samo daj da opet ĉujem poziv tvoj: . vjeĉni ţivot k tom!(2x) Idem evo me. svjetla nemaju! (2x) Idem evo me.. 2x SVI SLAVIMO SVI SLAVIMO (svi slavimo) SVI SLAVIMO (svi slavimo). PUSTI MREŽE TE 1. za njeg ţivot daj. prodaj gladnima! Krista koji slijedi prima stostruko. Samnom zaplače Što ljubav nije ljubljena... Pusti mreţe te i sve poslove ĉamac pusti taj Jer Gospodin zove da ga slijediš sad srca pripravna (2x) Idem. Ţitna polja svud se talasaju.(2x) Dodjite s hvalama O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi (2x) Ref. SVI SLAVIMO GOSPODINA ....(2x) 4.. k paši vodi ga! Izgubljene traţi koje lutaju.

NEMA GA.IVAN VIDJE VELIK BROJ OTKUPLJENIKA KOJI SLAVE IME TVOJE SAD TISUĆE TE HVALE.. MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA. AL KAKO GOSPODINA SLAVIT U TUĐINI! NEK' MI DESNICA USAHNE I NEKA MI JEZIK UMUKNE. . AKO SE TEBE GOSPODINE ODREKNEM NE BOJ SE. JER JA SAM S TOBOM. I PLAKASMO SIONA DOK SE SJEĆASMO! MUĈITELJI ZAISKAŠE OD NAS DA PJEVAMO DA ĈUJU PJESMU SIONSKU.. DA TE ĈUVAM OD SVAKOGA ZLA. JER JA SAM S TOBOM NE BOJ SE. JER. NE BOJ SE. MOJA LJUBAV JE ISTINA. MOJA LJUBAV JE ISTINA. MILIJARDE SLAVE I SVI KLIĈU TEBI KRISTE RAD! NEMA BOGA KAO ŠTO SI TI. NEMA GA 2X I NEMA BOGA ŠTO ĈUDESA STVORI KAO ŠTO IH STVORI TI 2X SVI SLAVIMO. JA SAM TE OTKUPIO. DA TI DAJEM MIRAN SAN. JER JA SAM S TOBOM. 2X NITI SA MAĈEM NIT LJUDSKOM MIŠICOM. I ĈITAV SVIJET ĆE SE SPASITI. NE BOJ SE.. NE BOJ SE. JER JA SAM S TOBOM. 2X NA BABILONSKIM OBALAMA NA BABILONSKIM OBALAM SJEĐASMO MI. JER JA SAM S TOBOM. ALI SA DUHOM PRESVETIM SVI SLAVIMO.. VEĆ SILOM DUHA PRESVETOG 2X I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. IMENOM SAM TE ZAZVAO. JER. I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI.

daj nam mir! Isuse. volim Te! Više od sveg drugog. . hvala Ti! Sve što je u meni ţeli pjevati. trebam Te! Isuse. volim Te! Isuse. daj nam mir! Više od sveg drugog daj nam mir! Sve što je u meni ţeli pjevati. trebam Te! Više od svega drugog trebam te! Sve što je u meni ţeli pjevati. Isuse. volim Te! Sve što je u meni ţeli pjevati. Isuse. hvala Ti! BOŽE TEBI PJEVAM JA Boţe Tebi pjevam ja Slavim Tvoje sveto ime Došao si u ţivot moj Darovao mi spasenje Sa neba sišao si Da pokaţeš put Na kriţ otišao si Grijeh platiti Od kriţa do groba Od groba do neba Slavim Tebe Isuse. Isuse. Isuse.MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA Isuse volim Te Isuse. hvala Ti! Više od sveg drugog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful