VERONIKA Na kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret ĉovjeka i Boga.

U ljudskome rupcu lik je utisnuo, u susretu ovom ĉovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan ĉovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć, ruka, hoće li se sresti on i ĉovjek? PRUŢI SVOJ RUBAC ZNOJNOME ĈELU, VERONIKA! OTARI DOBROTOM IZNEMOGLO TIJELO, PRIĐI JOŠ DANAS NJEGOVOJ SLICI, VERONIKA! VERONIKA! U raširenim rukama ima snage, zgrĉenih prstiju za stisak rupca. Ţelim ga nosit, ta dio je mene: rubac za susret, za ljubav i mir! PSALAM 23’ GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ, NI U ĈEM’ JA NE OSKUDIJEVAM, NA POLJANAMA ZELENIM, TI MI DAJEŠ ODMORA. NA VRUTKE ME TIHANE VODIŠ I KRIJEPIŠ DUŠU MOJU, STAZAMA PRAVIM TI ME UPRAVLJAŠ, RADI IMENA SVOJEGA. PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, OĈE, OĈE MOJ, PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, TVOJ ŠTAP I PALICA TVOJA UTJEHA SU MENI. TRPEZU PREDA MNOM PROSTIREŠ, PRED OĈI LJUDIMA SVIM, ULJEM MI GLAVU MAŢEŠ, ĈAŠA SE MOJA PRELIJEVA. DOBROTA I MILOST PRATIT ĆE MENE, SVE DANE ŢIVOTA MOGA, U TVOME ĆU DOMU PREBIVATI,

Samo tebi da se klanjam. tvoj put da slijedim ja. sinove Oca. 3. Rijeĉ tvoja jasna ĉesto mi zbori. Sebe nam daješ. OSTANI S NAMA Ostani s nama. tama sve veća.KROZ DANE MNOGE. tuga ih minu u tren. Hvala Ti. koja nas vodi kroz svijet! 4. al' sav moj govor. Kao Marija da te ljubim. sa nama blaguješ. 2. DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI KAO MARIJA Kao Marija da te ljubim. Isuse. samo tebi predam sve. tvoju Rijeĉ da ĉuvam ja. da ti predam ţivot sav. Dvojica braće išli su tuţni što Isus umrije. tvoju bol da dijelim ja. ţeli me podići. Kriste. ostani Gospode. ţivot nam vraćaš. Ostani s nama jer mraĉi se. kao Marija da te pratim sve do kriţa tvojega. za ljubav silnu. djela i misli ţele Te mimoići. ostani Gospodine! 1. da te ljubim srcem cijelim. kao Marija da je nosim sred srca svojega. kao Marija. kao Marija da ti sluţim. premda je veĉer. PA. poĊimo skupa sad svi! . jer veĉer je. kad priĊe Isus uskrsli k njima. Kao Marija da te ljubim. tvoja smo braća mi. Primi nas Kriste.

KAKAV PRIJATELJ JE ISUS Kakav prijatelj je Isus. utoĉište naše.. .. Prijatelja vjernog znaš li kom ćeš svoje tuge reć to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve. Kad nas brige i umornost teško muĉe cio dan Kriste. One noći Si nosio crveni plašt. Prijatelji kad te prezru to za ţrtvu Bogu daj on će uzet te za ruku utjeha će biti. da ja mogu do svjetlosti doć.. naše boli nosi on i naš teret i sve jade on nam lakša brigom svom. Svojom krvlju posvetio nas. Tebi dugujem ţivot svoj. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. Kako ĉesto mir nam treba zašto zalud muke te zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve. TVOJ CRVENI PLAŠT Samo Tebi ću pjevati Isuse moj. Ako doĊu kušnje teške pa te boli duša stog ti ne gubi nikad nade jer nam mir svoj nosi Bog. tada mir naš ti si sam. s Tobom sam nije me strah. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć. u haljini bijeloj. još maslina grane svijaju se. Ti smrti zaustavljaš studeni dah. znaj.

.. ĉekaj nas mi ćemo doć. Ti sjaji ko zvijezda u daleku noć.. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. da ja mogu do svjetlosti doć. što jedina nikada ne umire. Moj Isus Moj Isus. One noći Si nosio crveni plašt...zauvijek. svi poklone se na zvuk imena tvog. moj gospod ne postoji nitko "ko Ti Ti si moj Bog. slobodna. slavim te ja zbog sveg"sto si ucinio ti Moj zaklon i snaga tebi se utjecem i svaki dan. Samo ona je jaĉa od otrova zla samo ljubav u grudima. u haljini bijeloj. slobodna zauvijek... Zbog mene si prošao krozu tamnu noć.. Samo Tebi ću pjevati Isuse moj Tebi dugujem ţivot svoj.i svaki sat bit" ce pjesma slavljena Podigni glas i slavi ga sad nek "cijela zemlja slavu mu da mora nek" huce..od silne ljubavi te. Svojom krvlju posvetio nas još maslina grane svijaju se od silne ljubavi te. Svim svojim srcem slavim te ja sva moja radost si zauvijek ti nista me nece od tebe odvojiti.. SAMO TVOJA LJUBAV BOŽE .. do vjeĉnosti razlila se.

Boţe nije dotakla sve dok me tvoja ljubav. Znaš sve moje misli. Boţe bude pjesma koja nema kraja. sve moje molitve. moje usne ne govore. o. Boţe Nema takve pjesme nema takvih pjesme kojima bih mogao hvalu ti izreći Neka ti ţivot."Lutao sam ovim svijetom sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav. . moj Boţe bude hvala neka ti ţivot moj. srce te ţeli. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Ne mogu pogled dignuti. o. Boţe nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja nije bilo nikog' ruku da mi pruzi moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav moţe uciniti da sve procvjeta samo tvoja ljubav moţe upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav." DA TE SAMO DOTAKNEM "Sjedim do tvojih nogu glave pognute. gledati u tebe. Šutim.

Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. da te samo dotaknem. Moje blago su predanost Tebi i srce ĉisto da idem s Tobom. O Boţe. moje sRce bilo bi cijelo. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime." KRIST NA ŽALU "Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanskom Rijeĉi. tvoje oĉi mi govore: "Ne gledaj svoje grijehe. moje srce bilo bi cijelo. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. sve rane bi nestale. d ate samo dotaknem. Sjedim do tvojih nogu. d ate samo dotaknem. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. Suze polako klize niz moje obraze. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. diţeš mi lice. sve rane bi nestale. odsad idem kamo šalješ me ti. O Boţe. moje srce bilo bi cijelo. moje sce bilo bi cijelo. . Ti trebaš dlanove moje. odsad idem kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan ĉovjek.moje srce bilo bi cijelo. O Boţe. pruţam ruke drhtave. moje sce bilo bi cijelo. samoću moju. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. sve rane bi nestale. pogledaj u mene!" Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Pruţaš ruke. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime.

cesta mira. odsad idem kamo šalješ me ti. puno jasniji je svijet. Ima jedna tajna sreća od svih kušnji još je veća: svaka ţrtva raĊa medom. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. to je obećanje vjere. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. S malo svjetla prepoznat ćeš put. koja vodi sve do raja. Već nosiš prvu klicu . O Boţe. Ti i ja krećemo danas lovit' srca na moru ţivota a mreţa bit će Rijeĉ Boţja prava." CESTA Ima jedna duga cesta. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. odsad idem kamo šalješ me ti.Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. to je cesta. kriţevi svi svrše s nebom! STVORENI ZA NEBO Oĉima koje su plakale. cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje. ufanja i ljubavi! Kada moraš sutra poći sa kriţanja svoga puta. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti.Više natrag se ne vraćaj! Stvorena za nebo još od vjeĉnosti. da će opet doći ka nama. poĊi putem. Rukama koje su ţuljave. putem Krista i ljubavi! Ima jedno toplo Sunce koje zlati sve vrhunce: da nam svako dobro djelo za sve vijeke vrijedi cijelo. puno trajniji je kret. putem Krista.Dovoljno da se vratiš na trag.

S malo svjetla prepoznat ćeš put.I ne znaš gdje bi prije gledao. Više natrag se ne vraćaj! Stvoren za nebo još od vjeĉnosti. puno vrednija je rijeĉ. U srcu mnogo. Već nosim prvu klicu Uskrsa. Dovoljno da se vratiš na trag. Podvojen muĉiš sebe nanovo: A stvoren si za nebo! Stvoreni za nebo još od vjeĉnosti Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. zemlju. Nogama koje su kleĉale cilj ostvaren je već.Uskrsa. Kad nebo. U srcu mnogo. gledaš sada ti. mnogo pitanja: Al Isus je tvoj put! Usnama koje su šutjele. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. mnogo Pitanja: Al Isus je moj put! Al Isus je naš put! DOĐI ISUSE . U dlanu urezan je kriţni put. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. U dlanu urezan je kriţni Put.

KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA. OBNOVI MOJU LJUBAV. SAMO RECI RIJEĈ. ISCIJELI SRCE MOJE. OSLOBODI ME! SAMO RECI RIJEĈ. KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŢA TVOJEGA. POGLEDAJ ME. RECI JEDNU RIJEĈ. . 2. OTVORI MOJE OĈI. RECI JEDNU RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. JA LJUBIM TE! KAO MARIJA 1.DOĐI ISUSE. RECI JEDNU RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. ĈUJ MOJU MOLITVU. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. SAMO TEBI DA SE KLANJAM. DA PROGLEDAM! DOĐI ISUSE. SAMO TEBI PREDAM SVE. DA VJEROM TAKNEM TE! DOĐI ISUSE. OBNOVI MOJU VJERU. SAMO RECI RIJEĈ. TVOJU RIJEĈ DA ĈUVAM JA. USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEĈ. TVOJU BOL DA DIJELIM JA. DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA. ISUSE. OZDRAVI DUŠU MOJU. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. ISCIJELI MOJE BOLI. RECI JEDNU RIJEĈ. DA PROCVJETAM! SAMO RECI RIJEĈ. DA ZAPJEVAM! SAMO RECI RIJEĈ.

. RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. sve svoje godine. GDJE STANUJEŠ Samo za Tebe. DA TI PREDAM ŢIVOT SAV..3.. baš sve svoj ţivot ću dati. . KAO KOŠUTA Kao kosuta sto za vodom zudi zudim za tobom ja samo ti ceznja si srca moga tebe slavim ja Kao pustinja koja oblak ceka cekam te. Boze. ja samo ti znas ispunit' srce moje tebe trazim ja Ref.. za Tebe. KAO MARIJA DA TI SLUŢIM.. samo na Tvoju rijeĉ ja ostavljam sve. TI ZAPUŠI SA SVE ĈETIRI STRANE SVIJETA NEKA SUHE KOSTI OŢIVE CIJELA ZEMLJA NEK ZBOG TEBE BUDE SVETA TVOJA VATRA NEK ZAPALI SVE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. NEKA DUH SE RAZLIJE SVAKOM ŢEDNOM SRCU DONESITE BOŢJU LJUBAV ZAUVIJEK KRISTE JA U TVOJE OĈI GLEDAM SAMO TVOJOJ RIJEĈI VJERUJEM TI OBEĆAO SI AKO BUDEM VJERAN DA ĆEŠ IZLIT SVOGA DUHA NA MENE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. 3x Snago moja i zastito u tebi duh moj se odmara samo ti ceznja srca si moga tebe slavim ja UČITELJU. Samo za Tebe uĉinit ću sve. Isuse. KAO MARIJA DA TE LJUBIM.. TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA.

sve rane liječi mi. ĉovjeka nad svim ljudima. vjeĉnog ţivota istini. gdje stanuješ. jedina. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. ŢELIMO. . Lijepo je znati da si sa nama. nemoćni.Samo da budem gdje si Ti. samo da ţivim u Tvojoj ljubavi. ŢELIMO. Hvala ti . Ţeno. kaţi gdje stanuješ. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. što si s nama ti. u nama kada nas vuku djela zla. jer ţelim Ti doći i ostati sTobom zauvijek. Pod tvojim srcem ti si nosila. u djelima. Učitelju. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH JEDINA S nama si kad smo sami. Samo za Tebe i Tvoje ljubavi koja ţivi u meni. u molitvi. MI ŽELIMO UZDIĆ ISUSA MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO.

TEBI PODIŢEMO RUKE. tijelom. NITKO NIJE KAO TI. JER VELIK SI. ti si jedina. Dušom. NITKO NIJE KAO TI. brigu ti svu On moţe ponijeti i goru će svaku sa puta tvoga premjestiti. ĈAST I HVALU. ti si ţito što daješ kruh nam ţivota. DAJEMO TI SLAVU.što za nas ti si ĉinila. jedina od svih ţenaMajka si Krista. Ne boj se valova tih neće te prekriti i suzu će svaku tvoj Bog s lica obrisati. Ako nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On Znaj da nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On.. tijelom puna ljubavi. ĈAST I HVALU. TVOJE IME SLAVIMO. (2X) . Svjetla puna.. ISUSE. Majka si nad svim majkama. Dušom. OHRABRI SE Ohrabri se. ĈINIŠ DJELA VELIKA. Ţena si nad svim ţenama. VELIK SI DAJEMO TI SLAVU. TEBI PODIŢEMO RUKE. TVOJE IME SLAVIMO. Majka si Boga ţivoga.

a mreţa bit će rijeĉ Boţja prava. Ti trebaš dlanove moje moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA Odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krista necu se vratit' nikada Ref. Ti i ja krećemo danas loviti srca na moru ţivota. a svijet je za mnom . Ja sam siromašan ĉovjek. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. moje blago je predanost tebi i srce ĉisto da idem s tobom. samoću moju. Da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim necu se vratit' nikada Krist je preda mnom. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti.KRIST NA ŽALU Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanske rijeĉi.

ON DOLAZI DA SPASI VAS. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! Božja ljubav. aleluja aleluja. KAD ZAZOVETE GA. dajte mi Krista uzmite sav svijet. KAD ZAZOVETE GA. 2. dajte mi Krista uzmite sav svijet. aleluja. ona ţivi meĊu zvijezdama. BOG VAŠ SIGURNO DOLAZI DA SPASI VAS. aleluja. aleluja. I slavim Tebe ja svim srcem svojim! I slavim Tebe ja svom dušom svojom! I slavim Tebe ja svom snagom svojom. RECITE SVIM SLOMLJENIM SRCIMA: VJERU NE GUBITE! VAŠ JE BOG SNAŢAN U SVOJOJ LJUBAVI. ona ţivi gore meĊu oblacima. RECITE SLABIMA. Aleluja. aleluja. aleluja. . Boţja snaga. jer Ti si moj Kralj! MOJA MAJKA MARIJA Ja imam najljepšu Majku na svijetu. Božja snaga Boţja ljubav. aleluja. a ime joj je Marija. PREPLAŠENIM SRCIMA RECITE: NE BOJ TE SE! VAŠ JE BOG SNAŢAN. Boţja ljubav. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! ON DOLAZI DA SPASI VAS. više Tebe u ţivotu mom. aleluja Uzmite sav svijet. aleluja. SVOJOM MOĆNOM RUKOM.necu se vratit' nikada Ref. više Tebe u ţivotu mom. dajte mi Krista necu se vratit' nikada ON DOLAZI DA SPASI VAS 1. Boţja snaga.

ona ţivi gore meĊu oblacima. O-uo. Da ţalostan nebudem?? .Njena je duša kao buket bijelih ruţa. Sve moje kriţeve u zlato pretvara. ona ţivi meĊu zvijezdama. a ime joj je Marija. za njom mi srce gori sve jaĉe i jaĉe. I kad me svi ostave. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. Jer si nas silno ljubio. Isuse moj!! Svu bijedu našu uzeo.o-uo. Ja imam najljepšu Majku na svijetu.o-uo. Isuse moj!! Na kriţu si završio. Ona me vodi kroz taj ruţni svijet. Isuse moj!! Sebe si sama predao. Ona sa mnom plaĉe. Do dna se ponizio. Pa zar još negdje takva Majka ima? Ona se sa mnom smije.zaboravljen. ja ću imat nju svoju najdraţu Mariju. od duše moje anđeoska krila stvara. Isuse moj!!! Sebe nisi ĉuvao. Kako da neplačem. LJUBAV NIJE LJUBLJENA Koliko si nas silno ljubio. Ostavljen od svih. samo Ona me razumije. Isuse moj!! Grijehe si naše ponio. U ranama krvlju obliven. njena je ljubav ĉista kao ljiljan cvijet. Isuse moj!!! O-uo.

(2x) Dodjite s hvalama O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi (2x) Ref... o Gospodine bit ću uza te samo daj da opet ĉujem poziv tvoj: ... Ljubav Njemu uzvrati! Kada nikog nema da..Kada nikog nema da. SVI SLAVIMO GOSPODINA . 4x Ref. ţetvu ĉekaju! Radnik dal' bi htio biti ţetve te.. evo me. Ţitna polja svud se talasaju. Hoćeš slijedit ga. Samnom zaplače Što ljubav nije ljubljena. ţetve Gospodnje? (2x) Idem evo me.. PUSTI MREŽE TE 1..(2x) 3... Pusti mreţe te i sve poslove ĉamac pusti taj Jer Gospodin zove da ga slijediš sad srca pripravna (2x) Idem. Ĉuvaj stado mi. 2x SVI SLAVIMO SVI SLAVIMO (svi slavimo) SVI SLAVIMO (svi slavimo). za njeg ţivot daj.DoĊi slijedi me"(2x) 2. idi prodaj sve..(2x) 4.. k paši vodi ga! Izgubljene traţi koje lutaju. 2x Nas je Bog kralj nad Zemljom i nad citavim svemirom s'ja O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi Ref. prodaj gladnima! Krista koji slijedi prima stostruko.. svjetla nemaju! (2x) Idem evo me. vjeĉni ţivot k tom!(2x) Idem evo me..

AKO SE TEBE GOSPODINE ODREKNEM NE BOJ SE. 2X NA BABILONSKIM OBALAMA NA BABILONSKIM OBALAM SJEĐASMO MI. VEĆ SILOM DUHA PRESVETOG 2X I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI.... ALI SA DUHOM PRESVETIM SVI SLAVIMO. NEMA GA. DA TE ĈUVAM OD SVAKOGA ZLA. NEMA GA 2X I NEMA BOGA ŠTO ĈUDESA STVORI KAO ŠTO IH STVORI TI 2X SVI SLAVIMO. DA TI DAJEM MIRAN SAN. JER. JER JA SAM S TOBOM. IMENOM SAM TE ZAZVAO. JA SAM TE OTKUPIO. MOJA LJUBAV JE ISTINA. JER JA SAM S TOBOM NE BOJ SE. MOJA LJUBAV JE ISTINA. I PLAKASMO SIONA DOK SE SJEĆASMO! MUĈITELJI ZAISKAŠE OD NAS DA PJEVAMO DA ĈUJU PJESMU SIONSKU. JER JA SAM S TOBOM. 2X NITI SA MAĈEM NIT LJUDSKOM MIŠICOM. . AL KAKO GOSPODINA SLAVIT U TUĐINI! NEK' MI DESNICA USAHNE I NEKA MI JEZIK UMUKNE. MILIJARDE SLAVE I SVI KLIĈU TEBI KRISTE RAD! NEMA BOGA KAO ŠTO SI TI. JER JA SAM S TOBOM.IVAN VIDJE VELIK BROJ OTKUPLJENIKA KOJI SLAVE IME TVOJE SAD TISUĆE TE HVALE. JER. MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA. I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. NE BOJ SE.. NE BOJ SE. JER JA SAM S TOBOM. I ĈITAV SVIJET ĆE SE SPASITI. NE BOJ SE.

volim Te! Isuse. hvala Ti! Više od sveg drugog. daj nam mir! Isuse. volim Te! Sve što je u meni ţeli pjevati. . volim Te! Više od sveg drugog. Isuse. Isuse. Isuse. daj nam mir! Više od sveg drugog daj nam mir! Sve što je u meni ţeli pjevati.MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA Isuse volim Te Isuse. trebam Te! Isuse. hvala Ti! Sve što je u meni ţeli pjevati. Isuse. trebam Te! Više od svega drugog trebam te! Sve što je u meni ţeli pjevati. hvala Ti! BOŽE TEBI PJEVAM JA Boţe Tebi pjevam ja Slavim Tvoje sveto ime Došao si u ţivot moj Darovao mi spasenje Sa neba sišao si Da pokaţeš put Na kriţ otišao si Grijeh platiti Od kriţa do groba Od groba do neba Slavim Tebe Isuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful