VERONIKA Na kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret ĉovjeka i Boga.

U ljudskome rupcu lik je utisnuo, u susretu ovom ĉovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan ĉovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć, ruka, hoće li se sresti on i ĉovjek? PRUŢI SVOJ RUBAC ZNOJNOME ĈELU, VERONIKA! OTARI DOBROTOM IZNEMOGLO TIJELO, PRIĐI JOŠ DANAS NJEGOVOJ SLICI, VERONIKA! VERONIKA! U raširenim rukama ima snage, zgrĉenih prstiju za stisak rupca. Ţelim ga nosit, ta dio je mene: rubac za susret, za ljubav i mir! PSALAM 23’ GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ, NI U ĈEM’ JA NE OSKUDIJEVAM, NA POLJANAMA ZELENIM, TI MI DAJEŠ ODMORA. NA VRUTKE ME TIHANE VODIŠ I KRIJEPIŠ DUŠU MOJU, STAZAMA PRAVIM TI ME UPRAVLJAŠ, RADI IMENA SVOJEGA. PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, OĈE, OĈE MOJ, PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, TVOJ ŠTAP I PALICA TVOJA UTJEHA SU MENI. TRPEZU PREDA MNOM PROSTIREŠ, PRED OĈI LJUDIMA SVIM, ULJEM MI GLAVU MAŢEŠ, ĈAŠA SE MOJA PRELIJEVA. DOBROTA I MILOST PRATIT ĆE MENE, SVE DANE ŢIVOTA MOGA, U TVOME ĆU DOMU PREBIVATI,

tama sve veća. Isuse. Kriste. samo tebi predam sve. ţivot nam vraćaš. tvoja smo braća mi. poĊimo skupa sad svi! . djela i misli ţele Te mimoići. sa nama blaguješ. tvoju Rijeĉ da ĉuvam ja. Kao Marija da te ljubim. OSTANI S NAMA Ostani s nama. kao Marija da ti sluţim. koja nas vodi kroz svijet! 4. DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI KAO MARIJA Kao Marija da te ljubim. tvoju bol da dijelim ja. Hvala Ti. Sebe nam daješ. PA. Kao Marija da te ljubim. da ti predam ţivot sav. premda je veĉer. kao Marija da je nosim sred srca svojega. 3. jer veĉer je. al' sav moj govor. tuga ih minu u tren. Ostani s nama jer mraĉi se. za ljubav silnu. Dvojica braće išli su tuţni što Isus umrije. ostani Gospodine! 1. da te ljubim srcem cijelim. ţeli me podići.KROZ DANE MNOGE. 2. ostani Gospode. Primi nas Kriste. kad priĊe Isus uskrsli k njima. tvoj put da slijedim ja. kao Marija da te pratim sve do kriţa tvojega. Rijeĉ tvoja jasna ĉesto mi zbori. kao Marija. sinove Oca. Samo tebi da se klanjam.

ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. Svojom krvlju posvetio nas. TVOJ CRVENI PLAŠT Samo Tebi ću pjevati Isuse moj. . One noći Si nosio crveni plašt. Prijatelji kad te prezru to za ţrtvu Bogu daj on će uzet te za ruku utjeha će biti.. utoĉište naše. Kad nas brige i umornost teško muĉe cio dan Kriste. da ja mogu do svjetlosti doć.. Ako doĊu kušnje teške pa te boli duša stog ti ne gubi nikad nade jer nam mir svoj nosi Bog. naše boli nosi on i naš teret i sve jade on nam lakša brigom svom.KAKAV PRIJATELJ JE ISUS Kakav prijatelj je Isus. Prijatelja vjernog znaš li kom ćeš svoje tuge reć to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve. Ti smrti zaustavljaš studeni dah. znaj. tada mir naš ti si sam. Tebi dugujem ţivot svoj. u haljini bijeloj.. s Tobom sam nije me strah. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć. još maslina grane svijaju se. Kako ĉesto mir nam treba zašto zalud muke te zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve.

u haljini bijeloj. što jedina nikada ne umire. Svojom krvlju posvetio nas još maslina grane svijaju se od silne ljubavi te.. do vjeĉnosti razlila se. svi poklone se na zvuk imena tvog. Zbog mene si prošao krozu tamnu noć. SAMO TVOJA LJUBAV BOŽE .. da ja mogu do svjetlosti doć. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek.. moj gospod ne postoji nitko "ko Ti Ti si moj Bog.. ĉekaj nas mi ćemo doć.. Samo ona je jaĉa od otrova zla samo ljubav u grudima.i svaki sat bit" ce pjesma slavljena Podigni glas i slavi ga sad nek "cijela zemlja slavu mu da mora nek" huce.. Svim svojim srcem slavim te ja sva moja radost si zauvijek ti nista me nece od tebe odvojiti.... slavim te ja zbog sveg"sto si ucinio ti Moj zaklon i snaga tebi se utjecem i svaki dan... Moj Isus Moj Isus. One noći Si nosio crveni plašt.zauvijek. slobodna. Ti sjaji ko zvijezda u daleku noć. slobodna zauvijek. Samo Tebi ću pjevati Isuse moj Tebi dugujem ţivot svoj.od silne ljubavi te.

Boţe bude pjesma koja nema kraja. moj Boţe bude hvala neka ti ţivot moj. Boţe Nema takve pjesme nema takvih pjesme kojima bih mogao hvalu ti izreći Neka ti ţivot. srce te ţeli. gledati u tebe. Znaš sve moje misli. Boţe nije dotakla sve dok me tvoja ljubav. o. . Ne mogu pogled dignuti."Lutao sam ovim svijetom sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav. Šutim. Boţe nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja nije bilo nikog' ruku da mi pruzi moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav moţe uciniti da sve procvjeta samo tvoja ljubav moţe upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav. o. moje usne ne govore. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine." DA TE SAMO DOTAKNEM "Sjedim do tvojih nogu glave pognute. sve moje molitve.

zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. samoću moju. diţeš mi lice. tvoje oĉi mi govore: "Ne gledaj svoje grijehe. sve rane bi nestale. Ti trebaš dlanove moje. Sjedim do tvojih nogu. moje sRce bilo bi cijelo. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. odsad idem kamo šalješ me ti. Pruţaš ruke.moje srce bilo bi cijelo. moje srce bilo bi cijelo. d ate samo dotaknem. sve rane bi nestale. pruţam ruke drhtave. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Suze polako klize niz moje obraze. sve rane bi nestale. da te samo dotaknem. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. Moje blago su predanost Tebi i srce ĉisto da idem s Tobom." KRIST NA ŽALU "Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanskom Rijeĉi. moje sce bilo bi cijelo. . Ja sam siromašan ĉovjek. moje srce bilo bi cijelo. moje sce bilo bi cijelo. O Boţe. odsad idem kamo šalješ me ti. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. d ate samo dotaknem. O Boţe. pogledaj u mene!" Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. O Boţe.

cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje. da će opet doći ka nama. to je cesta. putem Krista i ljubavi! Ima jedno toplo Sunce koje zlati sve vrhunce: da nam svako dobro djelo za sve vijeke vrijedi cijelo. cesta mira.Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. putem Krista. S malo svjetla prepoznat ćeš put. puno trajniji je kret. Jer kad jednom ti dohvatiš plug.Dovoljno da se vratiš na trag. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. kriţevi svi svrše s nebom! STVORENI ZA NEBO Oĉima koje su plakale. to je obećanje vjere.Više natrag se ne vraćaj! Stvorena za nebo još od vjeĉnosti." CESTA Ima jedna duga cesta. ufanja i ljubavi! Kada moraš sutra poći sa kriţanja svoga puta. Ti i ja krećemo danas lovit' srca na moru ţivota a mreţa bit će Rijeĉ Boţja prava. Rukama koje su ţuljave. odsad idem kamo šalješ me ti. koja vodi sve do raja. O Boţe. poĊi putem. Ima jedna tajna sreća od svih kušnji još je veća: svaka ţrtva raĊa medom. Već nosiš prvu klicu . zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. odsad idem kamo šalješ me ti. puno jasniji je svijet.

Jer kad jednom ti dohvatiš plug. Kad nebo. mnogo Pitanja: Al Isus je moj put! Al Isus je naš put! DOĐI ISUSE . Dovoljno da se vratiš na trag. Nogama koje su kleĉale cilj ostvaren je već. Više natrag se ne vraćaj! Stvoren za nebo još od vjeĉnosti.Uskrsa. U dlanu urezan je kriţni Put. S malo svjetla prepoznat ćeš put. U dlanu urezan je kriţni put.I ne znaš gdje bi prije gledao. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. mnogo pitanja: Al Isus je tvoj put! Usnama koje su šutjele. Već nosim prvu klicu Uskrsa. zemlju. gledaš sada ti. U srcu mnogo. Podvojen muĉiš sebe nanovo: A stvoren si za nebo! Stvoreni za nebo još od vjeĉnosti Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. U srcu mnogo. puno vrednija je rijeĉ.

TVOJU BOL DA DIJELIM JA. POGLEDAJ ME. RECI JEDNU RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. TVOJU RIJEĈ DA ĈUVAM JA. DA PROCVJETAM! SAMO RECI RIJEĈ. OZDRAVI DUŠU MOJU. OBNOVI MOJU LJUBAV. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEĈ. OTVORI MOJE OĈI. SAMO TEBI DA SE KLANJAM. RECI JEDNU RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. SAMO TEBI PREDAM SVE. ISCIJELI MOJE BOLI. SAMO RECI RIJEĈ. ĈUJ MOJU MOLITVU. ISUSE. OSLOBODI ME! SAMO RECI RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. 2. OBNOVI MOJU VJERU. JA LJUBIM TE! KAO MARIJA 1. . DA ZAPJEVAM! SAMO RECI RIJEĈ. KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŢA TVOJEGA. SAMO RECI RIJEĈ. DA VJEROM TAKNEM TE! DOĐI ISUSE. RECI JEDNU RIJEĈ. DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA. DA PROGLEDAM! DOĐI ISUSE. ISCIJELI SRCE MOJE. KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA. KAO MARIJA DA TE LJUBIM.DOĐI ISUSE.

KAO MARIJA DA TI SLUŢIM. 3x Snago moja i zastito u tebi duh moj se odmara samo ti ceznja srca si moga tebe slavim ja UČITELJU. Samo za Tebe uĉinit ću sve. NEKA DUH SE RAZLIJE SVAKOM ŢEDNOM SRCU DONESITE BOŢJU LJUBAV ZAUVIJEK KRISTE JA U TVOJE OĈI GLEDAM SAMO TVOJOJ RIJEĈI VJERUJEM TI OBEĆAO SI AKO BUDEM VJERAN DA ĆEŠ IZLIT SVOGA DUHA NA MENE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. Isuse. sve svoje godine.3. Boze.. DA TI PREDAM ŢIVOT SAV... KAO MARIJA DA TE LJUBIM. GDJE STANUJEŠ Samo za Tebe.... KAO KOŠUTA Kao kosuta sto za vodom zudi zudim za tobom ja samo ti ceznja si srca moga tebe slavim ja Kao pustinja koja oblak ceka cekam te. TI ZAPUŠI SA SVE ĈETIRI STRANE SVIJETA NEKA SUHE KOSTI OŢIVE CIJELA ZEMLJA NEK ZBOG TEBE BUDE SVETA TVOJA VATRA NEK ZAPALI SVE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. za Tebe. baš sve svoj ţivot ću dati. . TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA. samo na Tvoju rijeĉ ja ostavljam sve. ja samo ti znas ispunit' srce moje tebe trazim ja Ref.

samo da ţivim u Tvojoj ljubavi. Lijepo je znati da si sa nama. Pod tvojim srcem ti si nosila. vjeĉnog ţivota istini. Učitelju. što si s nama ti. nemoćni. jedina. sve rane liječi mi. u molitvi. Hvala ti . ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH JEDINA S nama si kad smo sami. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. ŢELIMO. ĉovjeka nad svim ljudima. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. kaţi gdje stanuješ. u nama kada nas vuku djela zla. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO.Samo da budem gdje si Ti. u djelima. gdje stanuješ. Ţeno. . Samo za Tebe i Tvoje ljubavi koja ţivi u meni. MI ŽELIMO UZDIĆ ISUSA MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. ŢELIMO. jer ţelim Ti doći i ostati sTobom zauvijek.

ĈINIŠ DJELA VELIKA. DAJEMO TI SLAVU. brigu ti svu On moţe ponijeti i goru će svaku sa puta tvoga premjestiti. TVOJE IME SLAVIMO. tijelom. ti si jedina. NITKO NIJE KAO TI. Ţena si nad svim ţenama. ĈAST I HVALU. tijelom puna ljubavi. TEBI PODIŢEMO RUKE. (2X) .što za nas ti si ĉinila. TVOJE IME SLAVIMO. Majka si Boga ţivoga. ĈAST I HVALU. Majka si nad svim majkama. OHRABRI SE Ohrabri se.. Ako nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On Znaj da nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On. VELIK SI DAJEMO TI SLAVU. NITKO NIJE KAO TI.. TEBI PODIŢEMO RUKE. ti si ţito što daješ kruh nam ţivota. Svjetla puna. Ne boj se valova tih neće te prekriti i suzu će svaku tvoj Bog s lica obrisati. Dušom. ISUSE. Dušom. jedina od svih ţenaMajka si Krista. JER VELIK SI.

O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. a mreţa bit će rijeĉ Boţja prava. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA Odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krista necu se vratit' nikada Ref. Ti i ja krećemo danas loviti srca na moru ţivota. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. Ti trebaš dlanove moje moga srca raţaren plamen i kaplje znoja.KRIST NA ŽALU Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanske rijeĉi. a svijet je za mnom . samoću moju. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. moje blago je predanost tebi i srce ĉisto da idem s tobom. Da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim necu se vratit' nikada Krist je preda mnom. Ja sam siromašan ĉovjek.

jer Ti si moj Kralj! MOJA MAJKA MARIJA Ja imam najljepšu Majku na svijetu. dajte mi Krista uzmite sav svijet. KAD ZAZOVETE GA. više Tebe u ţivotu mom. aleluja. Boţja ljubav. aleluja aleluja. I slavim Tebe ja svim srcem svojim! I slavim Tebe ja svom dušom svojom! I slavim Tebe ja svom snagom svojom. 2. aleluja. PREPLAŠENIM SRCIMA RECITE: NE BOJ TE SE! VAŠ JE BOG SNAŢAN. BOG VAŠ SIGURNO DOLAZI DA SPASI VAS. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! Božja ljubav. dajte mi Krista necu se vratit' nikada ON DOLAZI DA SPASI VAS 1. Boţja snaga. aleluja. aleluja Uzmite sav svijet. aleluja. aleluja. . a ime joj je Marija. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! ON DOLAZI DA SPASI VAS. RECITE SLABIMA. ona ţivi gore meĊu oblacima. SVOJOM MOĆNOM RUKOM. aleluja. KAD ZAZOVETE GA. aleluja.necu se vratit' nikada Ref. Aleluja. dajte mi Krista uzmite sav svijet. ona ţivi meĊu zvijezdama. više Tebe u ţivotu mom. Božja snaga Boţja ljubav. ON DOLAZI DA SPASI VAS. RECITE SVIM SLOMLJENIM SRCIMA: VJERU NE GUBITE! VAŠ JE BOG SNAŢAN U SVOJOJ LJUBAVI. Boţja snaga.

U ranama krvlju obliven. Da ţalostan nebudem?? . Do dna se ponizio. za njom mi srce gori sve jaĉe i jaĉe. ja ću imat nju svoju najdraţu Mariju. Isuse moj!! Svu bijedu našu uzeo. Sve moje kriţeve u zlato pretvara.o-uo. ona ţivi meĊu zvijezdama. Isuse moj!! Grijehe si naše ponio.zaboravljen. Jer si nas silno ljubio. I kad me svi ostave. LJUBAV NIJE LJUBLJENA Koliko si nas silno ljubio. Isuse moj!! Sebe si sama predao. Isuse moj!! Na kriţu si završio. Pa zar još negdje takva Majka ima? Ona se sa mnom smije. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. a ime joj je Marija. Ja imam najljepšu Majku na svijetu. Kako da neplačem. samo Ona me razumije. ona ţivi gore meĊu oblacima. od duše moje anđeoska krila stvara. O-uo. Isuse moj!!! Sebe nisi ĉuvao.Njena je duša kao buket bijelih ruţa. Ostavljen od svih. Ona me vodi kroz taj ruţni svijet.o-uo. njena je ljubav ĉista kao ljiljan cvijet. Isuse moj!!! O-uo. Ona sa mnom plaĉe.

ţetvu ĉekaju! Radnik dal' bi htio biti ţetve te. o Gospodine bit ću uza te samo daj da opet ĉujem poziv tvoj: .. Ĉuvaj stado mi. Ţitna polja svud se talasaju. Pusti mreţe te i sve poslove ĉamac pusti taj Jer Gospodin zove da ga slijediš sad srca pripravna (2x) Idem. ţetve Gospodnje? (2x) Idem evo me. 2x SVI SLAVIMO SVI SLAVIMO (svi slavimo) SVI SLAVIMO (svi slavimo).. evo me.(2x) 3. Ljubav Njemu uzvrati! Kada nikog nema da... SVI SLAVIMO GOSPODINA .. 4x Ref.(2x) 4... za njeg ţivot daj.. k paši vodi ga! Izgubljene traţi koje lutaju. svjetla nemaju! (2x) Idem evo me. vjeĉni ţivot k tom!(2x) Idem evo me. Samnom zaplače Što ljubav nije ljubljena.. Hoćeš slijedit ga...(2x) Dodjite s hvalama O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi (2x) Ref..DoĊi slijedi me"(2x) 2.Kada nikog nema da.. PUSTI MREŽE TE 1. 2x Nas je Bog kralj nad Zemljom i nad citavim svemirom s'ja O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi Ref.. prodaj gladnima! Krista koji slijedi prima stostruko. idi prodaj sve.

JER. 2X NA BABILONSKIM OBALAMA NA BABILONSKIM OBALAM SJEĐASMO MI. IMENOM SAM TE ZAZVAO. NE BOJ SE. AL KAKO GOSPODINA SLAVIT U TUĐINI! NEK' MI DESNICA USAHNE I NEKA MI JEZIK UMUKNE. NEMA GA. 2X NITI SA MAĈEM NIT LJUDSKOM MIŠICOM. VEĆ SILOM DUHA PRESVETOG 2X I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. MILIJARDE SLAVE I SVI KLIĈU TEBI KRISTE RAD! NEMA BOGA KAO ŠTO SI TI. JER JA SAM S TOBOM NE BOJ SE. JA SAM TE OTKUPIO.IVAN VIDJE VELIK BROJ OTKUPLJENIKA KOJI SLAVE IME TVOJE SAD TISUĆE TE HVALE. NE BOJ SE. MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA. JER JA SAM S TOBOM. I ĈITAV SVIJET ĆE SE SPASITI. MOJA LJUBAV JE ISTINA. JER JA SAM S TOBOM.. AKO SE TEBE GOSPODINE ODREKNEM NE BOJ SE. ALI SA DUHOM PRESVETIM SVI SLAVIMO. JER.. JER JA SAM S TOBOM. JER JA SAM S TOBOM. DA TE ĈUVAM OD SVAKOGA ZLA.. I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. DA TI DAJEM MIRAN SAN. NE BOJ SE. .. I PLAKASMO SIONA DOK SE SJEĆASMO! MUĈITELJI ZAISKAŠE OD NAS DA PJEVAMO DA ĈUJU PJESMU SIONSKU. NEMA GA 2X I NEMA BOGA ŠTO ĈUDESA STVORI KAO ŠTO IH STVORI TI 2X SVI SLAVIMO. MOJA LJUBAV JE ISTINA.

volim Te! Sve što je u meni ţeli pjevati. daj nam mir! Isuse. Isuse. volim Te! Isuse. daj nam mir! Više od sveg drugog daj nam mir! Sve što je u meni ţeli pjevati. volim Te! Više od sveg drugog. Isuse. Isuse. hvala Ti! Više od sveg drugog. hvala Ti! BOŽE TEBI PJEVAM JA Boţe Tebi pjevam ja Slavim Tvoje sveto ime Došao si u ţivot moj Darovao mi spasenje Sa neba sišao si Da pokaţeš put Na kriţ otišao si Grijeh platiti Od kriţa do groba Od groba do neba Slavim Tebe Isuse. hvala Ti! Sve što je u meni ţeli pjevati. Isuse.MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA Isuse volim Te Isuse. trebam Te! Više od svega drugog trebam te! Sve što je u meni ţeli pjevati. . trebam Te! Isuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful