VERONIKA Na kamenitoj stazi vrh puta Kalvarije zbio se susret ĉovjeka i Boga.

U ljudskome rupcu lik je utisnuo, u susretu ovom ĉovjeka i Krista. Na putevima mnogim u masi svijeta jedan ĉovjek nemoćno vapi. Hoće li mu prići pomoć, ruka, hoće li se sresti on i ĉovjek? PRUŢI SVOJ RUBAC ZNOJNOME ĈELU, VERONIKA! OTARI DOBROTOM IZNEMOGLO TIJELO, PRIĐI JOŠ DANAS NJEGOVOJ SLICI, VERONIKA! VERONIKA! U raširenim rukama ima snage, zgrĉenih prstiju za stisak rupca. Ţelim ga nosit, ta dio je mene: rubac za susret, za ljubav i mir! PSALAM 23’ GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ, NI U ĈEM’ JA NE OSKUDIJEVAM, NA POLJANAMA ZELENIM, TI MI DAJEŠ ODMORA. NA VRUTKE ME TIHANE VODIŠ I KRIJEPIŠ DUŠU MOJU, STAZAMA PRAVIM TI ME UPRAVLJAŠ, RADI IMENA SVOJEGA. PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, OĈE, OĈE MOJ, PA, DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI ZLA SE JA NE BOJIM, JER TI SI SA MNOM OĈE, TVOJ ŠTAP I PALICA TVOJA UTJEHA SU MENI. TRPEZU PREDA MNOM PROSTIREŠ, PRED OĈI LJUDIMA SVIM, ULJEM MI GLAVU MAŢEŠ, ĈAŠA SE MOJA PRELIJEVA. DOBROTA I MILOST PRATIT ĆE MENE, SVE DANE ŢIVOTA MOGA, U TVOME ĆU DOMU PREBIVATI,

sinove Oca. Kao Marija da te ljubim. kao Marija da te pratim sve do kriţa tvojega. kao Marija da je nosim sred srca svojega. PA. Ostani s nama jer mraĉi se. Dvojica braće išli su tuţni što Isus umrije. ţivot nam vraćaš. ostani Gospodine! 1. tvoj put da slijedim ja. tama sve veća. OSTANI S NAMA Ostani s nama. Hvala Ti. tvoju Rijeĉ da ĉuvam ja. samo tebi predam sve.KROZ DANE MNOGE. Sebe nam daješ. ţeli me podići. da ti predam ţivot sav. sa nama blaguješ. al' sav moj govor. Rijeĉ tvoja jasna ĉesto mi zbori. tvoju bol da dijelim ja. DA MI JE I DOLINOM SMRTI PROĆI KAO MARIJA Kao Marija da te ljubim. djela i misli ţele Te mimoići. 3. 2. koja nas vodi kroz svijet! 4. da te ljubim srcem cijelim. Isuse. kao Marija. ostani Gospode. Kao Marija da te ljubim. kad priĊe Isus uskrsli k njima. Primi nas Kriste. jer veĉer je. za ljubav silnu. poĊimo skupa sad svi! . tuga ih minu u tren. Samo tebi da se klanjam. tvoja smo braća mi. kao Marija da ti sluţim. premda je veĉer. Kriste.

s Tobom sam nije me strah. tada mir naš ti si sam. da ja mogu do svjetlosti doć. One noći Si nosio crveni plašt. Ako doĊu kušnje teške pa te boli duša stog ti ne gubi nikad nade jer nam mir svoj nosi Bog. još maslina grane svijaju se. Kako ĉesto mir nam treba zašto zalud muke te zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve.. znaj. . utoĉište naše. Ti smrti zaustavljaš studeni dah... TVOJ CRVENI PLAŠT Samo Tebi ću pjevati Isuse moj. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek. u haljini bijeloj. Tebi dugujem ţivot svoj. Kad nas brige i umornost teško muĉe cio dan Kriste. naše boli nosi on i naš teret i sve jade on nam lakša brigom svom. Prijatelja vjernog znaš li kom ćeš svoje tuge reć to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve.KAKAV PRIJATELJ JE ISUS Kakav prijatelj je Isus. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć. Svojom krvlju posvetio nas. Prijatelji kad te prezru to za ţrtvu Bogu daj on će uzet te za ruku utjeha će biti.

da ja mogu do svjetlosti doć. do vjeĉnosti razlila se.. što jedina nikada ne umire. ĉistoj ko snijeg slobodna zauvijek.. svi poklone se na zvuk imena tvog.... One noći Si nosio crveni plašt.od silne ljubavi te. slobodna zauvijek. ĉekaj nas mi ćemo doć. Moj Isus Moj Isus. Svim svojim srcem slavim te ja sva moja radost si zauvijek ti nista me nece od tebe odvojiti. Samo Tebi ću pjevati Isuse moj Tebi dugujem ţivot svoj. u haljini bijeloj. moj gospod ne postoji nitko "ko Ti Ti si moj Bog.i svaki sat bit" ce pjesma slavljena Podigni glas i slavi ga sad nek "cijela zemlja slavu mu da mora nek" huce. SAMO TVOJA LJUBAV BOŽE .... Samo ona je jaĉa od otrova zla samo ljubav u grudima.. slobodna. slavim te ja zbog sveg"sto si ucinio ti Moj zaklon i snaga tebi se utjecem i svaki dan. Zbog mene si prošao krozu tamnu noć... Svojom krvlju posvetio nas još maslina grane svijaju se od silne ljubavi te. Ti sjaji ko zvijezda u daleku noć.zauvijek.

Boţe nije podigla iz blata Nije bilo prijatelja nije bilo nikog' ruku da mi pruzi moju bol da podijeli Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine Samo tvoja ljubav moţe uciniti da sve procvjeta samo tvoja ljubav moţe upaliti nova svjetla samo tvoja ljubav. . Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. sve moje molitve. Znaš sve moje misli." DA TE SAMO DOTAKNEM "Sjedim do tvojih nogu glave pognute. Boţe nije dotakla sve dok me tvoja ljubav. gledati u tebe. moje usne ne govore. Ne mogu pogled dignuti. moj Boţe bude hvala neka ti ţivot moj."Lutao sam ovim svijetom sam bez cilja i bez nade umoran od svojih rana umoran od svih lutanja Sve dok me tvoja ljubav. o. Boţe Nema takve pjesme nema takvih pjesme kojima bih mogao hvalu ti izreći Neka ti ţivot. Boţe bude pjesma koja nema kraja. Šutim. srce te ţeli. o.

moje srce bilo bi cijelo. sve rane bi nestale. Pruţaš ruke. odsad idem kamo šalješ me ti. moje srce bilo bi cijelo. d ate samo dotaknem." KRIST NA ŽALU "Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanskom Rijeĉi. moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. moje sce bilo bi cijelo. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje blago su predanost Tebi i srce ĉisto da idem s Tobom. d ate samo dotaknem. pruţam ruke drhtave. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. sve rane bi nestale. moje sRce bilo bi cijelo. O Boţe. odsad idem kamo šalješ me ti. diţeš mi lice. . moje sce bilo bi cijelo. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. da te samo dotaknem. tvoje oĉi mi govore: "Ne gledaj svoje grijehe. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. sve rane bi nestale.moje srce bilo bi cijelo. O Boţe. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Ti trebaš dlanove moje. O Boţe. pogledaj u mene!" Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. samoću moju. Suze polako klize niz moje obraze. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Ja sam siromašan ĉovjek. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Sjedim do tvojih nogu.

cesta mira. Ti i ja krećemo danas lovit' srca na moru ţivota a mreţa bit će Rijeĉ Boţja prava. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. odsad idem kamo šalješ me ti. zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. puno jasniji je svijet. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. to je cesta. poĊi putem. O Boţe. putem Krista i ljubavi! Ima jedno toplo Sunce koje zlati sve vrhunce: da nam svako dobro djelo za sve vijeke vrijedi cijelo. to je obećanje vjere. odsad idem kamo šalješ me ti. koja vodi sve do raja.Više natrag se ne vraćaj! Stvorena za nebo još od vjeĉnosti. cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje.Dovoljno da se vratiš na trag. da će opet doći ka nama. Već nosiš prvu klicu . putem Krista. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti.Svoju laĊu sada ostavljam ţalu. S malo svjetla prepoznat ćeš put. Rukama koje su ţuljave." CESTA Ima jedna duga cesta. puno trajniji je kret. Ima jedna tajna sreća od svih kušnji još je veća: svaka ţrtva raĊa medom. ufanja i ljubavi! Kada moraš sutra poći sa kriţanja svoga puta. kriţevi svi svrše s nebom! STVORENI ZA NEBO Oĉima koje su plakale.

Dovoljno da se vratiš na trag. U srcu mnogo.I ne znaš gdje bi prije gledao. Više natrag se ne vraćaj! Stvoren za nebo još od vjeĉnosti. Kad nebo. puno vrednija je rijeĉ. gledaš sada ti. Podvojen muĉiš sebe nanovo: A stvoren si za nebo! Stvoreni za nebo još od vjeĉnosti Ne griješi dušu zbog malo zemnosti.Uskrsa. Nogama koje su kleĉale cilj ostvaren je već. zemlju. U dlanu urezan je kriţni Put. mnogo Pitanja: Al Isus je moj put! Al Isus je naš put! DOĐI ISUSE . U srcu mnogo. S malo svjetla prepoznat ćeš put. Jer kad jednom ti dohvatiš plug. Već nosim prvu klicu Uskrsa. mnogo pitanja: Al Isus je tvoj put! Usnama koje su šutjele. Ne griješi dušu zbog malo zemnosti. U dlanu urezan je kriţni put.

USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. DA ZAPJEVAM! SAMO RECI RIJEĈ. RECI JEDNU RIJEĈ. ISCIJELI SRCE MOJE. TVOJU RIJEĈ DA ĈUVAM JA. RECI JEDNU RIJEĈ. SAMO TEBI PREDAM SVE. RECI JEDNU RIJEĈ. SAMO RECI RIJEĈ. DA PROGLEDAM! DOĐI ISUSE. DA TE LJUBIM SRCEM CIJELIM KAO MARIJA. OZDRAVI DUŠU MOJU. OBNOVI MOJU LJUBAV. ISUSE. OBNOVI MOJU VJERU. RECI JEDNU RIJEĈ. OSLOBODI ME! SAMO RECI RIJEĈ. OTVORI MOJE OĈI. ĈUJ MOJU MOLITVU. RECI JEDNU RIJEĈ. SAMO RECI RIJEĈ. TVOJU BOL DA DIJELIM JA. DA VJEROM TAKNEM TE! DOĐI ISUSE. DA PROCVJETAM! SAMO RECI RIJEĈ. POGLEDAJ ME.DOĐI ISUSE. KAO MARIJA DA JE NOSIM SRED SRCA SVOJEGA. ISCIJELI MOJE BOLI. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. KAO MARIJA DA TE LJUBIM. 2. . KAO MARIJA DA TE PRATIM SVE DO KRIŢA TVOJEGA. JA LJUBIM TE! KAO MARIJA 1. SAMO TEBI DA SE KLANJAM.

NEKA DUH SE RAZLIJE SVAKOM ŢEDNOM SRCU DONESITE BOŢJU LJUBAV ZAUVIJEK KRISTE JA U TVOJE OĈI GLEDAM SAMO TVOJOJ RIJEĈI VJERUJEM TI OBEĆAO SI AKO BUDEM VJERAN DA ĆEŠ IZLIT SVOGA DUHA NA MENE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. ja samo ti znas ispunit' srce moje tebe trazim ja Ref. DA TI PREDAM ŢIVOT SAV.. sve svoje godine.. . 3x Snago moja i zastito u tebi duh moj se odmara samo ti ceznja srca si moga tebe slavim ja UČITELJU.3. Isuse. TI ZAPUŠI SA SVE ĈETIRI STRANE SVIJETA NEKA SUHE KOSTI OŢIVE CIJELA ZEMLJA NEK ZBOG TEBE BUDE SVETA TVOJA VATRA NEK ZAPALI SVE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE.. RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE RIJEKE ŢIVE VODE POTECITE. KAO MARIJA DA TI SLUŢIM.. KAO MARIJA DA TE LJUBIM.. TVOJ PUT DA SLIJEDIM JA. Boze.. samo na Tvoju rijeĉ ja ostavljam sve. KAO KOŠUTA Kao kosuta sto za vodom zudi zudim za tobom ja samo ti ceznja si srca moga tebe slavim ja Kao pustinja koja oblak ceka cekam te. GDJE STANUJEŠ Samo za Tebe. za Tebe. Samo za Tebe uĉinit ću sve. baš sve svoj ţivot ću dati.

Samo da budem gdje si Ti. vjeĉnog ţivota istini. samo da ţivim u Tvojoj ljubavi. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. JEDINI PUT DO NEBA / x2 MI ŢELIMO. MI ŽELIMO UZDIĆ ISUSA MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. ŢELIMO. ĉovjeka nad svim ljudima. Lijepo je znati da si sa nama. gdje stanuješ. . u nama kada nas vuku djela zla. kaţi gdje stanuješ. u djelima. nemoćni. Samo za Tebe i Tvoje ljubavi koja ţivi u meni. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH MI ŢELIMO UZDIĆ ISUSA VISOKO DA CIJELI SVIJET VIDI GA SNAGA JE IME NJEGOVO. ŢELIMO. sve rane liječi mi. jer ţelim Ti doći i ostati sTobom zauvijek. Učitelju. ŢELIMO UZDIĆ ISUSA KORAK PO KORAK MI IDEMO NAPRIJED MALO PO MALO POBJEĐUJEMO SVAKA MOLITVA SNAGU IMA LOMI OKOVE I BACA IH JEDINA S nama si kad smo sami. Pod tvojim srcem ti si nosila. jedina. Hvala ti . u molitvi. što si s nama ti. Ţeno.

tijelom puna ljubavi. ĈINIŠ DJELA VELIKA. brigu ti svu On moţe ponijeti i goru će svaku sa puta tvoga premjestiti.što za nas ti si ĉinila. VELIK SI DAJEMO TI SLAVU. Svjetla puna. Dušom. Ne boj se valova tih neće te prekriti i suzu će svaku tvoj Bog s lica obrisati. ti si jedina. ĈAST I HVALU. Majka si nad svim majkama.. Dušom. ti si ţito što daješ kruh nam ţivota. Ako nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On Znaj da nosi On cijeli taj svijet na svome dlanu daj Mu svoj ţivot i tebe nosit će On. TEBI PODIŢEMO RUKE. TEBI PODIŢEMO RUKE. NITKO NIJE KAO TI. DAJEMO TI SLAVU. Ţena si nad svim ţenama. TVOJE IME SLAVIMO. (2X) . Majka si Boga ţivoga. ĈAST I HVALU. tijelom. ISUSE. TVOJE IME SLAVIMO. JER VELIK SI. NITKO NIJE KAO TI. jedina od svih ţenaMajka si Krista.. OHRABRI SE Ohrabri se.

Ja sam siromašan ĉovjek. samoću moju. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime. a mreţa bit će rijeĉ Boţja prava. Ti i ja krećemo danas loviti srca na moru ţivota. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. Da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim da niko nece ja idem za njim necu se vratit' nikada Krist je preda mnom. a svijet je za mnom Krist je preda mnom. Ti trebaš dlanove moje moga srca raţaren plamen i kaplje znoja. a svijet je za mnom . Svoju laĊu sada ostavljam ţalu odsad idem kamo šalješ me ti. ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA Odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krsita odlucio sam slijediti Krista necu se vratit' nikada Ref. O Boţe zar si pozvao mene Tvoje usne moje rekoše ime.KRIST NA ŽALU Krist jednom stade na ţalu traţeć ljude za velika djela da love srca boţanske rijeĉi. moje blago je predanost tebi i srce ĉisto da idem s tobom.

ona ţivi gore meĊu oblacima. Boţja snaga. dajte mi Krista necu se vratit' nikada ON DOLAZI DA SPASI VAS 1. KAD ZAZOVETE GA. Aleluja. aleluja. a ime joj je Marija. Božja snaga Boţja ljubav. aleluja. više Tebe u ţivotu mom. . DONIJET ĆE SVOJ SPAS! Božja ljubav. dajte mi Krista uzmite sav svijet. BOG VAŠ SIGURNO DOLAZI DA SPASI VAS. aleluja. KAD ZAZOVETE GA. Boţja ljubav. jer Ti si moj Kralj! MOJA MAJKA MARIJA Ja imam najljepšu Majku na svijetu. aleluja. I slavim Tebe ja svim srcem svojim! I slavim Tebe ja svom dušom svojom! I slavim Tebe ja svom snagom svojom. RECITE SVIM SLOMLJENIM SRCIMA: VJERU NE GUBITE! VAŠ JE BOG SNAŢAN U SVOJOJ LJUBAVI. aleluja Uzmite sav svijet. RECITE SLABIMA. Boţja snaga. DONIJET ĆE SVOJ SPAS! ON DOLAZI DA SPASI VAS. dajte mi Krista uzmite sav svijet. ona ţivi meĊu zvijezdama. PREPLAŠENIM SRCIMA RECITE: NE BOJ TE SE! VAŠ JE BOG SNAŢAN. aleluja. aleluja aleluja. SVOJOM MOĆNOM RUKOM. ON DOLAZI DA SPASI VAS. aleluja.necu se vratit' nikada Ref. aleluja. 2. više Tebe u ţivotu mom.

Do dna se ponizio. ona ţivi meĊu zvijezdama. Sve moje kriţeve u zlato pretvara. Da ţalostan nebudem?? . Kako da neplačem. Isuse moj!! Grijehe si naše ponio. Isuse moj!! Svu bijedu našu uzeo.zaboravljen.o-uo. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. Ja imam najljepšu Majku na svijetu. za njom mi srce gori sve jaĉe i jaĉe. njena je ljubav ĉista kao ljiljan cvijet.o-uo. Ona me vodi kroz taj ruţni svijet. ja ću imat nju svoju najdraţu Mariju. Ostavljen od svih. Pa zar još negdje takva Majka ima? Ona se sa mnom smije. Jer si nas silno ljubio.Njena je duša kao buket bijelih ruţa. Ona sa mnom plaĉe. od duše moje anđeoska krila stvara. a ime joj je Marija. Isuse moj!! Sebe si sama predao. O-uo. samo Ona me razumije. U ranama krvlju obliven. ona ţivi gore meĊu oblacima. Isuse moj!! Na kriţu si završio. LJUBAV NIJE LJUBLJENA Koliko si nas silno ljubio. I kad me svi ostave. Isuse moj!!! Sebe nisi ĉuvao. Isuse moj!!! O-uo.

Pusti mreţe te i sve poslove ĉamac pusti taj Jer Gospodin zove da ga slijediš sad srca pripravna (2x) Idem.. Ţitna polja svud se talasaju. 2x Nas je Bog kralj nad Zemljom i nad citavim svemirom s'ja O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi Ref. PUSTI MREŽE TE 1. Ĉuvaj stado mi. 2x SVI SLAVIMO SVI SLAVIMO (svi slavimo) SVI SLAVIMO (svi slavimo). idi prodaj sve.... o Gospodine bit ću uza te samo daj da opet ĉujem poziv tvoj: .(2x) 3..(2x) 4....(2x) Dodjite s hvalama O dodjite s hvalama pred Gospoda i u dvore Mu sa pjesmama jer On velika djela za nas ucini i od smrti nas oslobodi (2x) Ref. vjeĉni ţivot k tom!(2x) Idem evo me. k paši vodi ga! Izgubljene traţi koje lutaju.Kada nikog nema da. SVI SLAVIMO GOSPODINA . Samnom zaplače Što ljubav nije ljubljena. ţetvu ĉekaju! Radnik dal' bi htio biti ţetve te. svjetla nemaju! (2x) Idem evo me.. evo me. prodaj gladnima! Krista koji slijedi prima stostruko. ţetve Gospodnje? (2x) Idem evo me. 4x Ref. Ljubav Njemu uzvrati! Kada nikog nema da..DoĊi slijedi me"(2x) 2.. za njeg ţivot daj.... Hoćeš slijedit ga.

MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA. JER JA SAM S TOBOM. NE BOJ SE. JER. 2X NA BABILONSKIM OBALAMA NA BABILONSKIM OBALAM SJEĐASMO MI. MILIJARDE SLAVE I SVI KLIĈU TEBI KRISTE RAD! NEMA BOGA KAO ŠTO SI TI.. I ĈITAV SVIJET ĆE SE SPASITI.IVAN VIDJE VELIK BROJ OTKUPLJENIKA KOJI SLAVE IME TVOJE SAD TISUĆE TE HVALE. I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. JER JA SAM S TOBOM NE BOJ SE. DA TE ĈUVAM OD SVAKOGA ZLA. JA SAM TE OTKUPIO.. VEĆ SILOM DUHA PRESVETOG 2X I BRDA ĆE SE PREMJEŠTATI. DA TI DAJEM MIRAN SAN. JER JA SAM S TOBOM. AKO SE TEBE GOSPODINE ODREKNEM NE BOJ SE. JER JA SAM S TOBOM. I PLAKASMO SIONA DOK SE SJEĆASMO! MUĈITELJI ZAISKAŠE OD NAS DA PJEVAMO DA ĈUJU PJESMU SIONSKU. . ALI SA DUHOM PRESVETIM SVI SLAVIMO. MOJA LJUBAV JE ISTINA. 2X NITI SA MAĈEM NIT LJUDSKOM MIŠICOM. IMENOM SAM TE ZAZVAO.. NEMA GA. JER JA SAM S TOBOM. NE BOJ SE. NE BOJ SE. AL KAKO GOSPODINA SLAVIT U TUĐINI! NEK' MI DESNICA USAHNE I NEKA MI JEZIK UMUKNE. JER. NEMA GA 2X I NEMA BOGA ŠTO ĈUDESA STVORI KAO ŠTO IH STVORI TI 2X SVI SLAVIMO. MOJA LJUBAV JE ISTINA..

MOJA LJUBAV LIJEĈI SRCA SLOMLJENA Isuse volim Te Isuse. trebam Te! Više od svega drugog trebam te! Sve što je u meni ţeli pjevati. daj nam mir! Više od sveg drugog daj nam mir! Sve što je u meni ţeli pjevati. hvala Ti! BOŽE TEBI PJEVAM JA Boţe Tebi pjevam ja Slavim Tvoje sveto ime Došao si u ţivot moj Darovao mi spasenje Sa neba sišao si Da pokaţeš put Na kriţ otišao si Grijeh platiti Od kriţa do groba Od groba do neba Slavim Tebe Isuse. Isuse. daj nam mir! Isuse. volim Te! Isuse. volim Te! Sve što je u meni ţeli pjevati. Isuse. Isuse. hvala Ti! Više od sveg drugog. hvala Ti! Sve što je u meni ţeli pjevati. . volim Te! Više od sveg drugog. trebam Te! Isuse. Isuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful