P. 1
zaštita seminarski

zaštita seminarski

|Views: 612|Likes:
Published by Ermin Kerić

More info:

Published by: Ermin Kerić on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet Katedra za zaštitu šuma, urbanog zelenila i lovno gospodarenje Zaštita šuma

Štetne aktivnosti puhova u šumskim ekosistemima
Seminarski rad-

Nastavnik: Doc.dr. Osman Mujezinović

Studentice : Mehić Šefka Osmanspahić Irma Sarajevo, 2011

Zaključak…………………………………………………………………………………15 8.10 5. Uvod………………………………………………………………………………………3 2.Sadržaj: 1.. Koristi i štete od šumskih puhova………………………………………………………. Mjere zaštite……………………………………………………………………………. Literatura…………………………………………………………………………………16 2 ..12 6..5 4.... Najrasprostranjenije vrste puhova………………………………………………………. Zanimljivosti……………………………………………………………………………. Opšti opis puhova…………………………………………………………………………4 3.14 7.

svizac. u dva uporedna niza. Ovaj red ima 35 porodica. rašćenje zuba u koštanoj čeljusti glave. Stoga su primorani da stalnim glodanjem odrţavaju veličinu ovih sjekutića. itd. kao npr. što je gotovo polovina od ukupnog broja sisara na zemlji. koje omogućava uzimanje i ţvakanje hrane. Glodari imaju slabije razvijeno čulo vida. koja raste iz korijena u koţi. Osnovne karakteristike sisara su: promjena roţnatih krljušti u dlaku. koje nastaju promjenom znojnih ţlijezda i stvaraju velike naslage na trbušnoj strani tijela. puh. UVOD Naša lovna divljač je zoološki obuhvaćena u dva razreda: SISARI (Mammalia). a u obje vilice imaju po par sjekutića. jedna od tih je i porodica puhova (Gliridae). - U najbrojniju grupu sisara spadaju Glodari ( Rodentia) Ovaj red obuhvata skoro 3000 vrsta. Imaju od 16 – 22 zuba. Osnovna karakteristika reda je graĎa i sastav zubala. koji su bez korijena i stalno rastu. 3 . Vrlo su prilagodljive i plodne ţivotinje. i PTICE (Aves). a u našoj zemlji ţive 4 vrste. te ovako nastaje zubalo. podrazred pravi sisari (Monodelphig). imaju razvijen sloţen hemijski mehanizam.1. jeţ. Treće i najvaţnije obiljeţje sisara su mliječne ţlijezde. sa promjenom godišnjeg doba i smanjenjem sunčevog zagrijavanja. koja kod viših sisara nije zavisna od toplote okoline. tako da tada gube sposobnost da odrţavaju visoku toplotu i prelaze u stadij “hibernacije” (zimski san). od zadnjih udova do grudi. Porodica puhova je u Evropi zastupljena sa 5 rodova. i opaţanje se svodi uglavnom na pokretne predmete. pa se nalaze na svim dijelovima zemlje. kojim se odrţava dosta visoka tjelesna temperatura.

koti od augusta do septembra. lišćem (lijeska). bobicama. steknu masne naslage na tijelu. Ţivi u bjelogoričnim šumama. ili čak i duţe ako vrijeme ostane relativno hladno. spolno zreli nakon 12 mjeseci). mlade nosi 30-32 dana. breskve. samo četiri mjeseca godišnje. Areal puhova zahvata: veći dio Evrope. Prvi put koti 3-4 (1-7) mladih (slijepi 21-22 dana. Zimski san spava oko 7 mjeseci. košticama. sišu 28 dana. Prehranjuje se voćem (šljive. puţevima. Puhovima treba dati priliku da opstanu među nama. aktivan od početka sumraka i noću. i zavisi od dostupnosti hrane. Mogu da budu u hibernaciji šest mjeseci u godini. dobro skače i penje se... i teţinom izmeĎu 15 i 200 grama. Tokom ljeta. manjim sisavcima. samostalni nakon 60 dana. Puhovi imaju veoma izoštren sluh. Puhovi ţive u malim porodičnim grupicama. a rasprostranjenost varira od vrste do vrste. Poznati su po svom poprilično dugom periodu hibernacije. OPŠTI OPIS PUHOVA Puhovi su poprilično mali za glodare. voćnjacima. susjedne dijelove zapadne Azije i Afrike sa izuzetkom Sahare. parkovima.). Pari se u julu.2. Gnijezdo radi od korijenja i mahovine u dupljama. sa duţinom tijela od 6 do 19 cm. kućicama za ptice. 4 . pukotinama stijena. mladim pticama i jajima. ponekada se bude na kratke periode vremena da jedu hranu koju su stavljali u zalihe u blizini jazbine. da ih odrţe u ţivotu kroz period hibernacije. kukcima. sjemenkama.

koji su goli i slijepi 21 –22 dana. pticu ili ţabu ako uspije da ih ulovi.hrasta. Krita. on ne spava samo zimi. gdje su smatrani veoma rijetkim i prefinjenim specijalitetom. . kestena. rep da premaši 15 centimetara. bukve. samostalni su nakon dva mjeseca. obični puhovi se koriste u ishrani u Sloveniji. Na prvi pogled. a u Aziji sve do Irana. a hvatanje i uzgajanje ovih puhova etnička treadicija. Slasno će pojesti i kakvog miša. U duplju se vraća tek u svanuće. Ţenka nosi 30 – 32 dana. NAJRASPROSTRANJENIJE VRSTE PUHOVA OBIČNI (SIVI) PUH (Glis glis L. Korzike. Priroda je to tako udesila. Njegov zimski san traje oko sedam mjeseci. za razliku od drugih. kao i veća sredozemna ostrva poput Sardinije. Iz svoje duplje izlazi u sumrak i kreće u potragu za hranom koju čine plodovi voća. mladunci moraju brzo da odrastu i stasaju jer su im roditelji u toku godine budni tek četiri mjeseca. Do današnjeg dana. a teţina da dostigne oko 200 grama. sivosmeĎi. Ali. najviše podsjeća na vjevericu. nego i ljeti i to tokom dana. U XII vijeku je zabiljeţeno da se meso puhova koristilo u ishrani a krzno i njihova mast u medicini. Krzno mu je sivosmeĎe. Doţive 9 godina. proždrljivi spavač Obični puhovi su veoma mala vrsta puhova i jedini predstavnici roda Glis.) Obični. Skoro dvije trećine ţivota provede u snu ali. U duplji koju ponekad napravi i na zemlji. puh danju uglavnom spava u dupljama drveća. na svijet donese pet do sedam goluţdravih i slijepih mladunaca koji rastu začuĎujuće brzo. Moţe da dostigne duţinu i od 30 centimetara. za razliku od nje. a noću ţivi. rep veoma kitnjast. Sicilije. Mladi sišu 28 dana.3. Nastanjuje kontinentalni dio Evrope. 5 .

i tek nešto veći od kućnog miša.Ţivotinja nalik na vjevericu. od sjevera Skandinavije do juţnih krajeva Balkana. 6 . Tako je od davnina. ORAŠAR ( LJEŠNIKAR) ( Muscardinus avelanarius L . Snaţnim oštrim zubima puh izbuši rupu na čvrstoj ljusci i jednostavno isisa jezgro. stanovnik je cijele Evrope. Mali. a i dalje je na meti sladokusaca. sjajnih crnih očiju. baš kao i rep. ovaj mali stvor riĎe dlake pravi je proţdrljivko. otkriva njegovo ime. proždrljivi spavač Mali. velikih okruglih ušiju i kitnjastog repa. riĎi puh.) Mali. a običan puh ima isuviše lijepo krzno i veoma ukusno meso da bi izmakao ljudskoj ruci. Slast puhovog mesa odpjevali su još stari Rimljani. Iako mu je tijelo dugačko svega osam centimetara. riĎi. koja se lako pripitomljava i postaje veseli kućni ljubimac. poznat i pod imenom lješnikar ili orašar. a teţak je nekoliko desetina grama. Gnijezdo orašara uvijek je puno raznih koštunjavih plodova. svrstana je među ugroţene ţivotinje niţeg stepena. riđi puh nestaje s tla Starog kontinenta uporedo s krčenjem šuma. Šta najviše voli da jede. Moţe da pojede velike količine oraha i lješnika i to na jedinstven način.

legne na bok i savije se u klupko. Kad stignu prve hladnoće. okrugla nastamba ispletena od grana nisko u ţbunju. juţnoj Njemačkoj dok su u Holandiji veoma rijetki. jazavaca.5 cm. Za zimu mali puh bira drugačije stanište – veće i prostranije gnijezdo visoko na grani usred crnogorične šume i od njega pravi skladište oraha i lješnika. okrenuće se moţda na drugi bok i ponovo zaspati. Ima ih dosta na Alpima i Bavarskim šumama. čudesni skokovi. a potom se prepusti zimskom snu. Čest je u juţnoj i sjevernoj Evropi. bez repa koji je sam dugačak dodatnih 8 do 14. nedostatak hrane. Naravno.) Uprkos svome imenu. na travnjacima ili na listopadnom drvetu u šumi. Priča se da puh moţe tako duboko da utone u hibernaciju da ga je moguće kotrljati a da se ne probudi. iako moţe biti pronaĎen i u voćnjacima. Na svijet će donijeti nekoliko izuzetno sitnih mladunaca slijepljenih očiju koji će od roditelja brzo naučiti sve vještine preţivljavanja. Ljeti je to mala. lovljenje od strane ljudi. zavuče se u to sigurno. glavno stanište baštenskog puha je šuma. taj san moţe da potraje i 250 dana. Ova vrsta puhova je tipično duţine od 10 do 15 cm. Posljednjih godina broj im se dosta smanjio. i opasnost od predatora poput lisica. a čim utoli glad. Baštenski puhovi se mogu prepoznati po crnim “flekama” oko ušiju te izmeĎu očiju i njuške. Jedini razlog za njegovo buđenje uvjek će biti samo prazan ţeludac. hremelina itd. gdje najčešće i ţivi. carstvo hrane. Na sjeveru. Tada kreće u ţivot i potragu za hranom vratolomno krstareći s grane na granu. Tu miran i šćućuren provodi dan. toplo sklonište. Teţi od 60 do 140 g. Tama je njegovo bezbjedno okruţenje.jurišanje i pentranje s glavom nadole. 7 . VRTNI (BAŠTENSKI) PUH (Eliomys quercinus L . Na to utiče uništavanje šuma. biće to u stvari samo polusan u kome će da se pridigne i prednjim šapama ustima prinese orah ili lješnik. prije zimskog sna par puhova će da se pobrine da obezbjedi potomstvo. kratkoj dlaci i bijelom čuperku pri završetku repa. MeĎu njima će svakako biti i akrobatsko veranje po granama.A i samo gnijezdo priča je za sebe. Krzno je sivo ili braon. lasica. Ali. a bijelo sa trbušne strane.

Nezavisni od roditelja postanu sa 2 mjeseca. nemirna životinja U Evropi. PUH ŠUMSKI (Dryomus nitedula Pallas) Majušna. Sklupčani u klupko spavaju zimski san. pa sve do Japana na istoku. jaja. LeĎno krzno mu je sivkastobraon.500 metara. preskačući pritom i po dva metra. Noću idu u potragu za hranom. voće. ali polnu zrelust dostiţu tek sa trećom godinom ţivota. Šumski puh izgledom podsjeća na vjevericu. ţenke naglašavaju svoju spremnost i ţelju za parenje glasnim skičanjem. puţeve. poslije perioda nošenja od 23 dana. ali i u planinskom ţbunju. Vijek im je oko pet godina. Kanibalizam je kod ove vrste uočen i u periodu posle hibernacije. uglavnom jedu veće insekte poput skakavaca. Roditelji se brinu o njima dok ne navrše mjesec dana. Nije neuobičajeno za baštenske puhove da pojedu svoje poraţene rivale tokom perioda parenja. Još toliko dugačak je i njegov pljosnati čupavi rep. a često skače sa grane na granu. Teţak je svega tridesetak grama. Veoma je vješt penjač. dok mu je stomak nešto svjetliji. a dugačak desetak centimetara. male miševe. kao i razne bobice. spavaju u svojim jazbinama na drveću tokom dana. bubašvaba. Za ovo vrijeme. Svaštojedi su ali u njihovoj ishrani je više zastupljeno meso. Period parenja traje od aprila do juna. a nije mu strano ni ušunjavanje u bašte. ţivi majušna ţivotinja. na nadmorskim visinama do 3. na sjeveru Afrike. 8 . paukove. Mladih se uglavnom raĎa od 3 do 7. u našim krajevima poznata pod imenom šumski puh. Moţe se pronaći u gustim šumama.Većinom su noćne ţivotinje.

gradeći od lišća i grančica privremena gnijezda za stanovanje. Na jednom hektaru obično ima samo dva-tri odrasla šumska puha. voće. sa prednjim šapama pritisnutim uz lice. nemoćnih. sklupčan u lopticu i omotan svojim dugim repom. U Evropi se puhovi obično pare samo jednom godišnje. brine se o njima i brani ih od opasnosti. Jede lišće. Sa rođacima komuniciraju cijukanjem koje upozorava na opasnost. jaja i ptiće. a već kad navrše pet nedjelja više im nije potrebna majčina briga. gnijezdo je postavljeno mahovinom i korom ostruganom sa drveća. nečujne ljudskom uhu. Ovo gnijezdo u prečniku ima do 25 centimetara. Preko dana drijema. puh nema mnogo neprijatelja. U našim krajevima njegovi neprijatelji su jedino sove: šumska sova i velika ušara Ne voli društvo i ljubomorno čuva svoju teritoriju. Da bi mladuncima bilo toplije i udobnije. Povremeno se budi da bi jeo. okrenut ka stablu. 9 . Šumski puh zimi spava sjedeći na zadnjim nogama. cvijeće. Tri do četiri nedjelje poslije parenja raĎa se do sedam mladunaca. U prvih mjesec dana majka je stalno uz njih. Petnaest dana po roĎenju mali puhovi otvaraju oči. Pošto je noćna ţivotinja. Sezona parenja počinje u maju i traje do avgusta.Puh ţivi u gustom ţbunju ili na niţim granama drveća. koju je teško pronaći i uhvatiti. koštunjave plodove. a emituju i ultrazvučne signale. sferičnog je oblika i ima samo jedan ulaz koji je. slijepih i teških jedva dva grama. koja nema više od stotinjak metara u prečniku. a u potragu za hranom polazi tek kad se smrkne. O ovoj nemirnoj ţivotinjici ne zna se mnogo. doji ih. izgraĎena na visini do sedam metara iznad tla. dok u toplijim krajevima izvedu i do tri legla mladih. glavonošce. Mnogo više truda ulaţe kada pravi gnijezdo u kojem će podizati mlade: "kućica" za male puhove je veoma čvrsta. zbog bezbijednosti.

kupina. Ljeti ţivi u starim šupljim deblima obične bukve. kao primjer navode se provedena istraţivanja na Gorskom kotaru. puh smreku posaĎenu nakon sječe u bukovim šumama prepoznaje kao stranu vrstu. Takva stabla imaju sniţenu tehničku vrijednost. Od 1972.4. iglicama i korom drveća i sl. kao npr. Puhovi su u proteklim godinama napravili velike štete u Hrvatskoj. godine u nekoliko smrekovih kultura gospodarske jedinice "Delnice" na površini od 50 ha osušilo se više od 8000 smrekovih stabala zbog "prstenovanja" koja su učinili puhovi. kestenom. Puhova hrana je raznolika.). Fecesom i mokraćom zagaĎuje stambeni prostor. električnim instalacijama i sl. orahom. Hrani se sjemenjem. Otvor je malen. Takva veličina otvora onemogućava ulaz predatorima (kunama i lasicama). puţevi i si. lišćem. U jesen štetu čine nagrizajući još nezrelo voće. Pojede i ţivotinjsku hranu na koju naiĎe (kukci. U voćnjacima puhovi prave veliku štetu u proljeće kada brste cvjetne pupove i time smanjuju urod. U nizinskim šumama puh je gotovo nestao zbog pomanjkanja šupljih stabala koja su mu neophodna za opstanak. Zbog povezanosti brojnosti puhova s urodom bukvice. godine. raznim šumskim plodovima (malina. On je glodavac i vrlo proţdrljiv. Upravo je u takvim slučajevima puh najštetniji. a posebna su mu poslastica ptičja jaja i mladi ptići. Štete čini na drvenim krovnim konstrukcijama. Pravi gnijezda od suhoga lišća. Izgrizanjem proširuje ulaz i ujedno sprječava kalus kore drveta da prekrije otvor rupe. MeĎutim ove štete su manjeg značaja. U razdoblju od 1972. svakovrsnim voćem. posebice tijekom poplava. brsti je i gloĎe koru. puhovi se izuzetno prenamnoţe tijekom godina s bogatim urodom bukvice. Jede i ljudsku hranu ukoliko mu je ona dostupna. borovnica ). osušilo se 520 stabala u kultiviranoj smrčevoj šumi staroj 50 godina na području šuma Javornik i Gerovska Rebar kraj Delnica. kada čine štetu u šumskim sastojinama. ponajprije bukvicom.. Ulazi u rupu je obično izgriţen. KORISTI I ŠTETE OD ŠUMSKIH PUHOVA Štete od puhova su mnogobrojne. uzrokujući time sušenje oštećenih izbojaka ili cijelih stabala. pupovima. grančica i drugog biljnog materijala. 10 . te ponekad stvara veliku buku tijekom noći. U prvom redu ogleda se u tome što puhovi mogu činiti štetu u šumama najčešće na način da brste vršne izbojke i gloĎu koru mladih četinjača. zatim ţirom. jele i gorskoga javora. ali dovoljno velik za puha. do 1976. gljivama. Puh preferira čiste listopadne i mješovite listopadno-crnogorične šume planinskih područja. lješnjakom.

U razdoblju od 1980. ovo je najvaţnija šteta koju čine puhovi.32 ha. u tim slučajevima radilo se o šteti na pojedinačnim stablima bez većeg značenja. godine u Šumariji Ogulin. 11 . raznose sjeme šumskog drveća. Istovrsna šteta zabiljeţena je i na drugim lokalitetima u Gorskom kotaru. takoĎe od krzna puhova prave se poznate kape puhovke). do 1983. godine na području Uprave šuma Delnice zabiljeţena je šteta u smrekovim kulturama na površini od 37. jer su oštećenja koja on napravi pojedinačna i neznatna. MeĎutim. Kako je navedeno. šteta od puhova utvrĎena je i u drugim područjima. …. I s drugih terena dobiveni su izvještaji i uzorci s oštećenjima kore na arišu i jeli. šteta od puha zabiljeţena je na oko 200 ha. Pored navedenog. u mješovitoj listopadno-crnogoričnoj šumi. puhovi imaju i neka korisna svojstva: koriste se u ishrani kao poseban specijalitet. te na smrekovim stablima prirodnih sastojina na 16.20 ha. Tijekom 1998. Tako je istovrsna šteta (prstenovanje kore) utvrĎena i na području Uprave šuma Senj. U prirodnim šumama i u prirodnim prebivalištima puhovi ne čine štetu ili je ona zanemariva. a na ostale (nagrizanje cvjetnih pupova. Na osnovu svega dosada rečenog . mast puha se topi i ona je vrlo skupa i ljekovita. koristi se za kostime Mme Cruelle deVille. koristi se kao preparat za tretiranje rana. krzno puha se koristi u tekstilnoj industriji (npr. konzumiranje bukvice i drugih plodova) u usporedbi s time je bez većeg značenja. zbog svog lijepog izgleda u nekim slučajevima sluţe kao kućni ljubimci.

ali je unatoč tome šteta na smrekama izraţena. kune. Na ovaj se način smanjuje populacija puhova. poplave. pa tako i puhova i svega što ih okruţuje. tvor. bolesti. U prirodnim šumama i u prirodnim prebivalištima puhovi ne čine štetu. lov puhova i šumskogospodarske mjere. lasice. zaštitne mjere mogu se podijeliti na: prirodne mehanizme regulacije brojnosti. Uvijek treba imati na umu da se u prirodnim šumama nastoji uspostaviti ravnoteţa svega ţivoga. To su njihovi predatori (sove. izuzetno je značajno u kakvim šumama oni ţive. U pušinama im prijeti opasnost da se one napune vodom. divljama mačka i ris). ne reagira na vanjske podraţaje. Za lov se koriste razna sredstva (klopke). lisica. jer su oštećenja koja oni naprave pojedinačna i neznatna. ekološkim i gospodarskim uvjetima utječu na optimalnu brojnost. U prirodi postoje prirodni mehanizmi regulacije brojnosti populacija puhova. Dok puh spava. U tome smislu vrlo je vaţno da je njihovo brojno stanje na optimalnoj razini. Postoji mogućnost da se u duplje uvuče i zmija koja ih takoĎer uništava. oktobara. niske tempera ture i sl. Puh se tradicionalno lovi kao lovna divljač u razdoblju od 15. a time i na štetu koju učini puh. Velika je opasnost i ako u pušinu uĎu lasice ili tvorovi.5. ili je ona zanemariva. S druge strane. MJERE ZAŠTITE Mišljenja smo da se šteta od puhova u šumama mogu smanjiti na više načina. a posebno u godinama s bogatim urodom bukvice. utjecaji okoliša (izvori hrane. pa su za tvorove i lasice u pušini bez ikakve odbrane.). odnosno koliko šume sa svojim prirodnim. a neke od njih su prikazane na sljedećim slikama: 12 . Na osnovu toga. septembra do 3 1.

13 . ali to nije tačno utvrĎeno. Nadamo se da će se budućim istraţivanjima mnogo više saznati o tim šumskim glodavcima. godine. usvajanje ili prevoţenje puhova. Kako se iz navedenog vidi. Isto tako navedeno je da se pretpostavlja da to čine u proljeće. ili teritorije za razmnoţavanje.Najvaţniji i jedini siguran način zaštite šuma od štete koju čine puhovi je ispravljanje ranijih grešaka. odnosno biljnih vrsta. dugotrajan i mukotrpan proces. razmjenjivanje ili trampljenje puhova. naša znanja o puhovima kao šumskim štetočinama su nedostatna. tj. Kada se uzmu u obzir svi zakoni prekršajem se smatra:     namjerno lovljenje. prodavanje. pa ih ne treba promatrati samo kao štetočine. ponovno vraćanje prirodnih šuma. i uništavanje njihovih jazbina. na njihova staništa. već i kao korisne predatore i članove šumskog ekosustava. Pored svega navedeno je čime se sve puhovi hrane. a kako oni čine sve veću štetu. ili bilo kojih dijelova njihovih tijela. Činjenica je da je zadnjih godina šteta od puhova sve veća i značajnija. što upućuje na teţinu problema jer smatramo da će šteta postojati sve dok postoje smrčeve kulture. Kao dokaz tome ističemo da nije utvrĎen razlog zašto masovno gloĎu smrekovu koru bez obzira koliko imaju na raspolaganju druge hrane. 9 svjesno uznemiravanje puhova. ali isplativ s biološkog. To je skup. ili bilo kojih djelova njihovih tijela. ekološkog. a dugoročno i s ekonomskog gledišta. Puhovi su potpuno zaštićeni zakonom iz 1994. nameće se potreba za detaljnijim ekološkim istraţivanjem. ubijanje ili nanošenje povreda puhovima.

Puhovi su se drţali u torovima sa uglačanim zidovima koji ih sprečavaju da pobjegnu. u njima su se takoĎe nalazila drveća čijim su se plodovima hranili puhovi. U ovim torovima trebalo bi da se nalaze i šupljine koje bi puhovima sluţile poput jazbina. ZANIMLJIVOSTI Postoje i jestive vrste puhova. od ulovljenih puhova prehranjivale su se praktično do slijedeće sezone puholova! I danas se od puhova moţe dobro zaraditi – kilogram njihova mesa u Hrvatskoj cijeni se 40 kuna.6. 14 . pošto im je samo malo neophodno. za to doba iznimnu zaradu. Najčešći specijaliteti od puhova mesa su gulaš. Potrebno im je malo vode. Rimljani su imali specijalne prostorije poznatije kao glirarium koje su koristili da odgajaju puhove koje su kasnije koristili u ishrani. koţa 4-5 kuna po komadu. a i navikli su da ţive u suhim područjima. a najisplativija je puhova mast (ulje) čija cijena se kreće do 300 kuna po jednom decilitru! Zanimljivo je da se puh najviše lovi i jede u Dolu na Braču i u Dolu na Hvaru. U razdoblju izmeĎu Prvog i Drugog svjetskog rata vještiji goranski puholovci znali su tijekom sezone lova na puhove samo od prodaje koţica ovog šumskog glodavca namijenjenih izradi odjeće zaraditi količinu novca ravnu cijeni jednog vola! Uz tu. pečeni puh na raţnju i prţeni puh. ili kao ukusno predjelo ili kao desert (umočeni u med i mak). koje su bile prava poslastica u antičkom Rimu.

Koriste se u tekstilnoj industriji.) Puh šumski (Dryomus nitedula Pallas) Štete od puhova su mnogobrojne. za izradu kapa…… U Hrvatskoj . uzrokujući time sušenje oštećenih izbojaka ili cijelih stabala. Interesanta stvar za puhove jest eta što se koriste u ishrani. ali za razliku od miševa imaju krzno na repovima. Po izgledu podsjećaju na miševe.7. puhovi su jedna jako interesantna porodica glodara. Većina vrsta puhova su noćne ţivotinje. a oko oka ima tamniji prsten. 15 . tako I ostalim svojim osobinama.) Vrtni ( baštenski) (Eliomys quercinus L . puhovi su postali potpuno zaštićena vrsta. kod nas još uvijek to nije slučaj. U prvom redu ogleda se u tome što puhovi mogu činiti štetu u šumama najčešće na način da brste vršne izbojke i gloĎu koru mladih četinjača. Odozgo je siv. kako svojim izgledom. ZAKLJUČAK Na osnovu svega rečenog .) Orašar ( lješnikar) ( Muspuhcardinus avelanarius L .kao ukusno predjelo ili desert. zakonom iz 1994 godine. MeĎutim. I to : Obični ( sivi) puh (Glis glis L. odozdo bijel. U našoj zemlji su poznate četiri vrste puhova.

2007 en.co. Boţidar Flajšman. Ljubljana.uk http://www.org.worcswildlifetrust. 2.8. Literatura 1. Boris Kryštufek.worcswildlifetrust.co.uk Enciklopedija. http://www. 3. 5. "Ţivot ţivotinja". 16 . 4. Polh in človek.wikipedia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->