P. 1
Plutarh - O Izidi i Ozirisu

Plutarh - O Izidi i Ozirisu

|Views: 708|Likes:
Published by Sasa Jelinic

More info:

Published by: Sasa Jelinic on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2015

pdf

text

original

TRAGOVI

knjiga 5
NASLOV ORIGINALA Plutarh Isis y Osiris PRIJEVOD Ljiljana Zivkovic LEKTURAI KOREKTURA Ljiljana Zivkovic PRIPREMA ZA TISAK »ZNAK« Zagreb LIKOVNO RJESENJE OMOTA Koraljka Beker UREDNIK BIBLIOTEKE Bernard Gospodinovic IZDAVAC }>INTEGRA« Zagreb, Koraceva 20 TISAK »PRINT KOCI}ANCIC« ~

Biblioteka

Plutarh

o Izidi i Ozirisu

PREDGOVOR

5

PREDGOVOR
Djelo plodnog i autenticnog antickog pisca Plutarha "0 Izidi i Ozirisu" spada u najznacajnije pisane izvore svih nasih saznanja 0 Egiptu sa prijelaza iz stare ere u novu. Poput Herodota, Ptolorneja i Manetona, Plutarh je, iako njegovo doba pada nesto kasnije (1-2 st.) svjedokorn zivog Egipta kakvog danasnji znanstvenici, ni uz svu rnastu i podatke kojirna raspolazu, ne rnogu izravno dozivjeti. On je suvrernenik jednog doba u kojern se intenziviraju duhovna kretanja, u kojern Rim prozivljava svoj posljednji procvat dok Grcka postaje njegovorn provincijorn, vrernena u kojem jos uvijek ziva Aleksandrija, sa svojirn egipatskirn i helenskirn bogovirna, svetistima i knjiznicama, predstavlja rnuzej koji cuva velicinu starog Egipta tek trenutak prije nego sto ce on zauvijek zaspati. "De Iside", kako se djelo skraceno naziva u literaturi, jedno je od posljednjih Plutarhovih rukopisa, vjerojatno napisano poslije 120 godine poslije Krista.

r

i

6

PLUTARH

PREDGOVOR

7

Ono je izraz eklektickog i platonistickog usmjerenja -autora koji u zreloj stvaralackoj dobi sazirna svoja filozofska prornisljanja 0 egipatskoj religiji, izrazavajuCi divljenje njenom bozanskom podrijetlu i povezujuci je s grckom tradicijom. Djelo je napisano u doba kada rimski vladari, nakon dugotrajnog otpora, pocinju pokazivati blagonaklonost prema egipatskim kultovima koje dinastija Flavijevaca konacno i prihvaca, Egipatska religija 0 kojoj Plutarh govori, vise je mjesavina egipatskih, grckih i drugih utjecaja pomijesanih sa filozofskim strujanjima kasne ant ike kao sto su novoplatonizam, novopitagorizam i druga, nego izvorna vjera Egipcana, No djelo nedvojbeno svjedoci 0 Plutarhovoj upucenosti u dr:evne tradicije i poznavanje egipatskih vjerovanja. Stovise, tumaceci nacin pisanja Ozirisova imena, Plutarh pokazuje i poznavanje egipatskog pis rna. Tumacenja koja daje u skladu su s Platonovim ucenjima koja govore 0 daimonima i bogovima kao visirn bicima koja upravljaju ljudskom sudbinom, a imaju dosta zajednickog i sa zoroasterijanskim dualizmom. To se prvenstveno odnosi na odnos Seta i Ozirisa kao na polaritete dviju vladajucih sila. Njihov odnos tipican je primjer kozmickog dualizma u kojem se suprostavljaju snage dobra i zla, dok su poredbe bozanstava sa cetiri elementa dio helenisticke tradicije.

Treba istaknuti da je Plutarh jedini rnedu antickirn autorima u cijelosti prepricao mit 0 Ozirisu koji bi bez njegovog zapisa bilo vrlo tesko rekonstruirati, buduci da su 0 rnitskirn zbivanjima oko Ozirisova ubojstva i uskrsnuca u egipatskim izvorirna preostale tek malobrojne kratke aluzije. Plutarhova verzija pokazuje snazan helenisticki utjecaj. Takay prizvuk ima primjerice fragment prema kojem je Oziris nakon slavlja, pod utjecajem vina, zamijenio Neftis sa Izidorn te s njom zaceo Anubisa, kao i neke druge epizode koje odudaraju od klasicnog egipatskog mita, On Izidu povezuje sa Demetrom 5tOje ocigledan utjecaj eluzijanskih misterija, Horusa sa Apolonom, itd. Vee su Ptolomejci, grcko-makedonska dinastija koja vlada Egiptom nakon sto ga je Aleksandar oslobodio od Perzijanaca, izjednacili grcke i egipatske bogove; u njihovo vrijeme cvatu eklektizam i sinkretizam, Iste usporedbe povlaci i Herodot koji je posjetio Egipat jos u doba saiskih vladara. "De Iside" je u Plutarhovo vrijerne moralo biti izrazito ambiciozno intelektualno djelo namijenjeno skolovanom citateljstvu. Plutarh u njernu stalno i iznova sklapa mozaik simbola razlicitih aspekata koji povremeno pokazuju i suprotnosti, On prenosi ucenje prema kojem dogadaji opisani u mitu nisu, kao 5tOprimjerice tvrdi Euhemer, djela ljudi pripisana bogovima, vee djela bozanskih bica, iznoseci da su Izida i Oziris bili dobri daimoni koji su svojim

8

PLUTARH

PREDGOVOR

9

besmrtnim zaslugama postali bogovima. Djelo nosi obiljezja Pitagorinih i Platonovih ucenja, Tako se Tifon u skladu s Platonovim etickim ucenjima povezuje s niskirn strastima, dok u 56 poglavlju spominje sirnbolizam pravokutnog trokuta dimenzija 3, 4, 5 uz irnena Ozirisa, Izide i Horusa, sto podsjeca na pitagorejska ucenja 0 kozrnogoniji. Po Plutarhu je Oziris istovjetan s grckim Hadorn, odnosno Plutonom, jer upravlja sudbinom mrtvih. On je mjesec koji privlaci duse nakon smrti tijela, ali i sunce koje stvara zivot, Tifon iIi Set je pak negativan aspekt sunca u njegovoj jakosti koja unistava i ubija. Sve verzije tumacenja ovih bozanstava Plutarh uvodi oprezno i profinjeno po uzoru na Platona ogradujuci se izrazima: fI neki kazu", "neki vjeruju", i slicno. U zavrsnim poglavljima Plutarh prekida s nabrajanjem najrazlicitijih tumacenja i simbolickih aspekata Izide i Ozirisa te jezikom rnisterija, izrazirna: "ono sto se moze sarno jednom vidjeti" odnosno "sarno jednorn dodimuti", iznosi iz eluzijanskih misterija one sto drzi najblizim istini, usporedujuci Ozirisa sa samirn bitkom i jedinstvorn, a njegovu bijelu odjecu sa bojorn svjetla. Izida, Cija je odjeca sarena, predstavlja svijet u mnostvu pojavnosti i snagu koja taj svijet inkarnira, dok je bijelilo Ozirisa krajnji cilj spoznaje do koje vodi inicijacija (epopteia) iIi filozofska spoznaja urnorn, po kojoj dusa zavrsava i nadilazi svoje zernaljsko lutanje.

"De Iside" je nezaobilazna literatura kako za povjesnicara, tako i za filologa, teologa, rnistika, kao i za svakoga tko zeli dublje proniknuti u povijest ljudskih promisljaja 0 bozanskom.

Igor Uranic

IZIDA I OZIRIS

13

o Izidi i Ozirisu

IZIDA I OZIRIS
1. Nedvojbeno se cini nuznirn, 0 Klea', da razborite duse mole bogove za sva dobra, ali bi se prije svega trebale posvetiti - u skladu s covjekovim mogucnostima - spoznaji 0 bogovima preklinjuci ih da se umilostive te im udijele ta dragocjena dobra. Covjek zacijelo ne bi mogao postici nista uzvisenije, a bozanstvo ne bi moglo dopustiti nista dostojnije postovanja do istine, Bozanstvo Ijudima donosi sva ostala dobra da zadovolje svoje potrebe, a ustupajuci im znanje i mudrost dopusta da trajno postanu dije10m njega samog. Uistinu, ni zlato ni srebro ne cine bozansko blazenstvo, kao 8tO ni bogovi ne duguju svoju moe gromu ni munji, vee znanju i mudrosti. 2 Nikada se Homer nije jasnije izrazio, u mnostvu onoga 8tOje rekao 0 bogovima, kao kada uzvikuje: "Potjecu obojica od istog roda i iz iste domovine, ali je Zeus prvorodeni i njegova je mudrost najveca", Time nam pjesnik jednostavno daje do znanja da Zeus

onima koji su posveceni njenom kultu. Znamo. u vjestinama kojima je cilj umom spoznati prvobitno Bice. Zaista. Buduci da je mudrost u njoj. kojoj je posvecen poseban kult. 0 Klea. da se 6 uzdrzavaju slasnih jela i Afroditinih uzitaka te smiruje u njima neumjerenost i putenost. I I IZID A I OZIRIS 15 uziva najveCi ugled zasnovan na znanju i mudrosti. PosjedujuCi sveta znanja vezana uz bogove unosi im ih u dusu kao u posvecen kovceg. S druge strane sarno ime Iseion koje nosi njen hram jasno pokazuje da je pod zastitorn mudrosti i znanosti Bica. sastoji u slijedecern: ono sto jest mora spoznati sarno sebe.ruho da bi se jasno razlikovali od ostalih. gospodara. Zato se Izida u Herrnopolisu 10 vee rano upoznaje s Muzama i Pravdom. To ime oznacava kucu u kojoj nam Bice omoguCava stjecanje znanja ako pobozno i pozrtvovno prolazimo trijemovima svetista posvecenih boginji Izidi. Mislim da se blazenstvo vjecnosti. pokusavaju dokazati da je Prometejeva kci. to bozansko svojstvo. Neki uzori podupiru ideju da je Izida Herrnesova kci. Teziti bozanstvu znaci zeljeti istinu. da nas obicaj pustanja brade i odijevanja iznosenog ogrtaca ne cini filozofima kao sto nas ni obicaj nosenja lane- t I I . Ta je zelja usmjerena svetim stvarima koje valja spoznati bilo putem poduke bilo putem proucavanja sto nas ne usmjerava ni ociscenju niti svecenickorn zvanju vee djelatnosti duhovnije prirode. ime koje je istice pokazuje da joj mudrost i znanost vise odgovaraju nego 4 nekoj drugoj. jednako brojni. pa ih upucuje gdje ga treba traziti buduci da u njoj i s njom zivi. 2. dok drugi Hermesa smatraju izumiteljem pisma i glazbe. djelatnosti osobito dragoj toj ucenoj boginji. Boginja ih ipak uspijeva prikupiti u jednu cjelinu drzeci ih u tajnosti prema vlastitoj uredbi te ih prenosi onima koji su upuceni u tajnu. N a taj ih nacin primorava da se prilagode umjerenom nacinu zivota. nadasve istinu vezanu uz bogove. cuvajuci ta znanja od praznovjerja i otkrivanja. Kako bi to dokazali jedni Prometeja drze uterneljiteljem mudrosti i predvidanja. a dijelom svijetla i sjajna te odijevaju sveto . a ona ih podrzava da ustraju u posvecenim sposobnostima trajne pozrtvovnosti. 3. Zaslijepljen neznanjem i zabludama Izidin neprijatelj Tifon unistava i razbacuje svete zapise. upravo ona otkriva bozanske stvari onima koji zasluzeno i pravedno dobivaju imena hijerofori i hijerostoli.horn da bi se istaknulo kako je bozja rijec s njima kada prelaze u drugi zivot ne noseci nista sa sobom osim te jedinstvene rijeci. Tako prestaju biti mekusci. Izidine netom preminule svecenike pokrivaju jednakim ru. Kada bi ga lisili rnogucnosti spoznaje i razumijevanja istine ne bi bilo besmrtnosti. prijateljici mudrosti. dok drugi. Izabrani su da bi nam omoguCili razumjeti kako su ucenja glede bogova dijelom mracna i ovijena sjenama.14 PLUTARH I [ L I. Izida je zapravo grcka rijec kao i Tifon'.

Dodaju k tome da briju glave u znak zalosti. glede onog sto osjecaju prema ovci. Nije to stoga. kako nam kate Heziod: "Ne bi smio s grane s pet ogranaka tijekom svete gozbe u cast bogova sjajnim macern odstraniti suhe ogranke od zdravih".""" •. kako neki vjeruju. ukoliko ne postoji istasto Egipcani stuju vise od samog N:la. jer one nosidusn.. koji se pri ociscenju lisavaju kose brijuci glave te istovrerneno odstranjuju dlacice sa svih dijelova tijela. a lanenu odjecu nose stoga $to playa boja cvijeta lana nalikuje boji neba koje okruzuje svijet. Ima onih koji se ne zabrinjavaju sto nisu usvojili ni dio tog ucenja. da nije dozvoljeno. radi se 0 biljci koja raste na besmrtnoj zemlji. medutirn. 4. otvarajuci apetit. pa idu do te mjere da se uzdrzavaju vecine povrca". Aristagorino misljenje da je sol necista. Glede lana. vlasi i noktiju proizvod izluCivanja zlijezda.. sto krokodili oneciscavaju njegove vode. Istinski Izidini sluzbenici su oni kojima se zakonskim putem prenosi sve sto je nauceno i iskusana u svezi stirn bozanstvorn te oni koji to podvrgavaju pomnoj provjeri razuma. dlacica. daje jestiv plod. nudi nam jednostavnu i cistu odjecu.. onome tko je cist doticati one sto je necisto iii da su ostaci hrane i suvisno lucenje gnusna i necista stvar te je sve sto potjece od vune. Izidini se sveccnici strahovito boje izlucevina. vee sto vjeruju da nje.16 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 17 ne odjece ili brijanja glave ne cini Izidinim svecenicirna.L. U stvari. jer njenokristaliziranje uzrokuje smrt nepreglednog rnnostva sicusnih zivotinjiea zarobljenih medu kristalima. Svi se ti obicaji turnace jednim jedinim istinskim uzrokom. Ta ce tema. ali ima i onih koji kazu da se. 5. ovcetine i svinjetine jer te namirnice uzrokuju puno suvisnih izlucevina. Izidini svecenici uzdrzavaju nosenja odjece od ovcje vune i ovcetine. Tako pokusavaju njegovano i vitko tijelo. potpuno je besmisleno. biti predmetom nekog drugog djela. pa ne daju biku Apisu '-. iz Nila niti sami piju tu vodu..<1U· . utjece da se pretjerano jede i pije. odnosno razlog iz kojeg se Izidini svecenici lisavaju kose i nose lanenu odjecu. Kao jedan od razloga ovakove zabrane navode to sto sol. gove vode pretjerano debljaju. Uzdrzavaju se i uporabe soli u hrani tijekom razdoblja ociscenja. Vecina Ijudi zanemaruje one sto navodi na to elementarno i znacajno ucenje. Prica se da su bika Apisa" napajali na posebnom izvoru drzeci ga tako podalje od Nila. kao sto kaze Platon. ". posvecujuci se produbljivanju istine putem filozofskog ucenja. Bilo bi dakle smijesno kada bi se Izidini svecenici. odijevali i prekrivali ovcjim runom. laganu i prigodnu za sva godisnja doba te se u svezi s tim kaze da se u njoj ne razvijaju odvratni crvi. Morat cerno ovdje pojasniti primjer u kojem nam se nalaze da svecanosti pristupimo ocisceni od navedenih prljavstina i izbjegnemo da se za vrijeme svetih obreda lisavamo i cistimo suvisnih izluCivanja iz tijela.

svecenici . ali u vr10 malim kolicinama. Njihovi se obicaji u izvjesnim ." naprimjer. Ostali ga svecenici piju. a podrijetlo vinograda pripisivali su krvi onih koji su se nekoc davno borili protiv bogova i Cijisu se lesevi pornijesali Sa zemljom.e glasniko. kako ih izlaze Eudoks u drugoj knjizi svog Putopisa. jer je vezan uz filozofska i vjerska ucenja glede Ozirisa 19 i Tifona _ na to cu se vratiti kasnije . prepricali sami svecenici.18 PLUTARH IZID A I OZIRIS 19 kako bozansko nacelo ne bi bilo sputano niti pod pritiskom nadrnocnog i teskog prolaznog elementa. Svecenici koji se u Heliopolisu" posvecuju bozjoj sluzbi nikada ne unose vino u hram Sunca. 6. ne jedu ribu ulovljenu udicom. a ociscenje se privodi kraju kada se sasvim posvete ucenju. 8. nije dio ~svijeta niti je elemenat. dakIe. ali se moraju odreci barem nekih. za razliku od prvog. Zitelji Oksirinka. u~alJenoJ ispred njihovih vratiju. riba kao namirnica nije nuzna niti osobito ukusna. svecernci se uzdrzavaju svih vrsta ribe.~ dobrih vijesti 0 nadolasku vode. a Odisejevi su pratioci za plime i dugog boravka n~ moru jeli ribu jedino kada bi zapali u tesku oskudicu. dok egipatski narod pred ulaznim vratima svojih domova jede pecenu ribu. Tako rade racunajuci s dva vazna razloga. Medutirn. Devetog dana prvog mjeseca. U moru vide samo jednu vrst izopacenog i stetnog izlucivanja.14 drzeci neprikladnim piti ga danju pred svojim kraIjem i gospodarom. kao i zitelji Itake. izbirljiv narod. buduci da su kraljevi imali i svecenicku ulogu.se za~ovo~ ljavaju onim sto potpuno iscezava u vatn. Ne uzdrzavaju se Egipcani svih vrsta ribe. Njegovi prethodnici nisu pili vino niti su ga prolijevali u cast bogova vjerujuCi da takvim ponasanjern zadobijaju naklonost svojih bogova. Ako pijanstvo uzrokuje stanje nerazboritosti i razjarenosti to je stoga sto ih ispunjava krvlju predaka. Cesto se ciste i tada im je zabranjeno piti vino. 7. U Sieni18je zabranjeno loviti ribu pagar. Nekoc davno Egipcani nisu poznavali nerazumna nacela u svojim vjerskim obredima niti su dodavali izmisljotine nadahnute praznovjerjem. uobicajen i svima dobro poznat.a drugi je razlog. iako neki tako misle. Buduci da stuju ribu oksirink boje se da se neka od tih svetih riba slucajno ne nahrani mamcem s udice i postane necistom. Sve su te pojedinosti. otocni narod. uopce nisu jeli ribu. proucavanju i poduci bozanskih stvari. Prvi ga je poceo piti kralj 16 Psametik. Hekatej nas izvjestava da su sarni egipatski kraljevi" pili onoliko vina koliko je bilo propisano svetim knjigama. Cini se da se ta riba pojavljuje kada se Nil pocinje izlijevati iz korita te je zbog toga drz. Jedan je gIavni i svet. Da bi to jednostavno izrazili Egipcani kazu da je more proizaslo iz vatre i da ga je tesko jasno opisati.mo-6llspominje da Feacani. Potvrduje to i Homerovo svjedocenje u koje.

Kraljevi su u Egiptu birani medu s_vecenieima iii ratnicima.20 slucajevima PLUTARH IZIDA I OZIRIS 21 21 temelje na moralnim nacelima iIi koristoljubivim pobudama. Za drevne se Egipcane kaze da nisu poznavali mekusnost.cita~i slij~de~i n~t~ pis: "}a sam sve 5tOje bilo. To se rnisljenje naizgled zasniva na cinjeniei da se te zivotinje pare tijekorn posljednje mjeseceve cetvrti." Cija je dojilja bila boginja Izida. djelo dajuci se naslutiti. jedan zbo? svoje odvaznosti. na postolju jednog kipa moze pro. Ako se svecenici. prvi odvratio Egipcane od umjerenog n~Clna zivota . . slucaj neosnovane sumnje u luk. s~ zadovolJstv~m jeo sto mu je prvo palo pod ruk~l spavao tvrdirn snom na postelji od lisca. Luk ne odgovara ni onima koji se zele uzdrzavati od jela niti onima koji zele sudjelovati na nekoj od svecanosti buduci da ih zbog luka muci zed. Te su optuzbe prihvatili i svecenici. pa su ga prema tome upucivali u filozofiju u kojoj toli~o stvari . pa Je Tekvnaktls ~apovjedio da Menesovo prokletstvo uklesu na jedan stup. raskos i uzitke. a dru~i na temel~u svoje mudrost. radi 0 lose protumacenoj verziji. Kada su kralja birali iz ratnickog staleza. 9.os~aj~ skriveno u formulama i mitovima kOJI okruzuju istrnuprividnom nejasnocom. kao i u mnogim drugim slucajevima. U Izidinom hramu u Tebi podignut je stup na kojem su uklesane optuzbe protiv kralja Menesa. Predaja da je Diktis. sve 5tOJest I sve sto ee biti i jos uvijek nijedan smrtnik nije podigao moj veo". Bokorisov otae. nav~~i. raskomadaju ~venu svinju. a njihovo mlijeko uzrokuje lepru i druge strahovite rane na kozi. Takav je. pao u rijeku i udavio se pokusavajuci sakupiti nekoliko glaviea luka. na primjer.u kojem su novae i bogatstva nepoznati. kada je zakasnila opskrba hranom. On )e. MnogobroJm~ sfm?ama koje podizu ispred svojih hramova ~glpc. Egipcani i svinju smatraju necistorn zivotinjom. u pohodu protiv ~rapa. Kaze se da Je 22 Teknaktis. buduci da ta dva staleza. cuvaju luka to je stoga sto se ta biljka istice svojom prirodnom sklonoscu rastu i stjeeanju snage tijekom mjesecevih mijena. on je od trenutka svog izbora ulazio u svecenicki stalez. Tako Je postao naklon umjerenom nacinu zivota. ali ona i~a~ izla~i na v~. jednostavno je neodrziva. tumaceci to time sto je Tifon.l. Egipcani je~m godisnje. uzivaju poseban ugled I postovanje.am na~ zele dati do znanja da je mudrost njihovih svetih · 24 h ucenja potpuno zagonetna-U Saisu se. pronasao drveni kovceg u kojem je cuvano Ozirisovo tijelo i raskomadao gao Mnogi ne prihvacaju tu predaju oejenjujuCi da se. optuzujuci Menes~.Mjesec. kako s:. a kada ga jedu tjera ih u plac. kada je pun. loveci svinju za puna mjeseea. _u ran:u po25 svecenorn Ateni koju tamo izjednacuju s Izidom. a u nekim slucajevirna nalaze opravdanje u dornisljatim historijskim zapisima iIi tumacenjima koja imaju izvore u djelima prirode. vodeni svetom nesklonoscu i krajnjom odbojnoscu.

prikazuju srcem na zeravici ciji plamcn cuva njegovu toplinu. 11. Ima onih koji pokusavaju tumaciti da njegovo ime predstavlja 1/ onoga koji ima mnogo oCiju". Tales. Kako se cini osobito je Pitagora pun divljenja prema tim ljudima koji su mu ukazali postovanje na svoj nacin. " Ne smije se nitko koristiti rnjericama zrnja". Artemis dijadom. Time postuju velicinu razboritosti i mudrosti egipatskog znanja u svezi s bozanskirn stvanma. " N e smiju se saditi palme". tako mi Zeusa. Zacijelo nema velike razlike izmedu hijeroglifskih tekstova i velikog dijela Pitagorinih uputa: " Ne smije se jesti na kolima". kao da zeli pokazati da pravda ne smije biti potkupljiva te se ne smije dati zavesti. Tako se prica da je Eudoks isao na predavanja Konufisa iz Memfisa. Ne zabo~avimo ~~ ~a. Buduci da nemaju zenke.on . Na primjer. Pitagora Enufisa iz Heliopolisa. spremnost za obranu. 0 tome svjedoce i najmudriji medu Grcima kao sto su Solon. a vrhovnog suca sa zatvorenim ocima. On je pokusao oponasati njihov sirnbolicki jezik i tajna ucenja. Hekatej iz Abdere dodaje da Egipcani ovu rijec upotrebljavaju kao uobicajenu opcu imenicu pri oslovljavanju ljudi.. Vjerujem. Ratnici nose pecatnjake s urezanim skarabejima. rnoramo imati na umu sto smo vee spomenuli te ne smijemo vjerovati da se sve zbilo kao sto se prica." Mi Grci smo ga fsr~mijenili. ani su odlazili u Egipat zeleci prouciti zivot svecenika.neton 1Z Sebenitosa vJeruJe da to ime znaci taJnu stvar" iii "tajnovitost". u egipatskom jeziku bi Zeusov026 ime bilo Amun. U Tebi su izlozeni kipovi sudaca bez ruku. a osirn njih. koje su sakatili i koji su propatili mnoge prividne patnje. Prizivaju ga nazivajuCi ga Amunom i nagovaraju da im se otkrije i prikaze. Svaki put kada cujerno sto egipatska mitologija govori 0 svojim bogovima gresnicima. Nebo koje ne stari jer je vjecno. ukljucujuci ih u svoje ucenje putem zagonetki. u Am. pronicljivost kojom. Atenu tjednom a Posejdona prvom kockom zeleci oponasati egipatske hramove i ono sto je tamo uklesano.da pitagorejci nazivaju Apolona monadom.22 PLUTARH IZIDA IOZIRIS 23 Ako se drzimo onoga sto neki kazu. Solon Sonkisa iz Saisa. prema nekim izvorima i sam Likurg. 10. S druge strane. muzjaci skarabeja" odrzavaju vrstu pohranjujuCi licinke u neku vrst oble mase te se posvecuju sarno hranjenju i osiguravanju mjesta za uzgajanje potomstva. zna raspoznati prijatelje od neprijate- . Platon. Eudoks. ali ga ne mogu vidjeti jer je skriven. Egipcani su psu dali irne HerrnesPostivajuci opreznost svojstvenu toj zivotinji. ukoliko u egipatskom jeziku OS znaci /I mnogo" a IRI "oci". Egipcani svog boga i gospodara Ozirisa prikazuju okom i zezlorn. a tako se obracaju i glavnom Bogu kojeg drze sastavnim dijelom Svemira.. Pitagora. da upotrijebim rijeci samog Platona. "Ne smije se rnacern raspirivati vatra na ognjistu".

anovliene. slijedecu legendu koju cu ispricatina najkraCi moguCi nacin. Spojivsi sve te dijelove upotpunio je pet dana dodajuci ih broju od tri stotine sezdeset dana koji su vee postojali. Cak se I danas p~. Treccg je dana na svijet dosao Tifon. Zahvaljujuci Tifonovu rodenju kraljevima je od pet dodatnih dana treci bio crni. Kaze se da Je nekoc davno Rea3! u tajnosti odrzavala odnose s Kronosom. A~o od sveg~ sto je vezano za bogove izlucis i prihvatls. Pamil se pokorio. sto podrazumijeva da se suncev plamenhrani vlagom.d tlI? imenom pojavljuje na . Nije se rodio na vrijerne niti na uobicajen nacin. iskocio iz materinskog boka razderavsi ga i otvorivsi. Dodaje se k tome da je Sunce Ozirisov i Haroerisov otac. prihvacajuci jedne. izbjeci ees zlo vece od ateizma i P' aznovjerje. I Hermes je volio bozicu. Afroditom i Viktorijorn. ako pratis ust. NesumnJlvo Je da su ga zeljeli prikazati u skladu s njegovom osnovnom osobinom usporedujuci ga s orudem za klanje zbog nehumanosti i okrutnosti. a ignorirajuci drug~. S druge strane pricaju da je u Tebi izvjesni Pamil trazeci vodu. a Kronos mu je povjerio Ozirisa na odgajanje i naredio da utemelji pamilijanske svecanosti koje nalikuju nasim faleforijanskim. Cetvrtog . bi g~ mo~ gao posluzjti svojim prijateljiI?a na ~OZbl. Tog dana nisu radili niti . zadajuCi mu vrlo jak udarac. Egipcani su nadjenuli nadimak "mac". rumacenja od kojih nastaju rnitovi.24 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 25 Ija. koji je poc~nio naJjezivija ubojstva zaklavsi i bika Apisa da. iz Zeusova hrama cuo glas koji mu je naredio da izvikuje: "Veliki kralj Oziris se upravo rada".." Bog Sunce je stoga bacilo na nju slijede~~ kletvu: "Neka ne dajesvjetlo ni tijekom mjeseca niti 12. a da su Tifon i Neftis zaceti s Kronosove strane. povlace~1 se u samocu te putem filozofskog ucenja.~ultove i vjerujes da nijedna zrtva koju pnnosis :e nijedno dijelo koje bi mogla ostv~riti ~e zas~~zuJu vise naklonosti bogova od tvog uvjererija u njihovu pravu prirodu.listi kraljeva. Egipatski narod ne vjeruje da se sunce rada IZ l~tosova cvijeta. U tom se razdoblju slavi godisnjica rodenja bogova. Drugog se dana rodio Haroeris kojeg izjednacuju s Apolonorn. Razmotrimo tijekom cijele godine".se dana usred mocvare rodilalzida. Najokrutnijem i najperverznije~ perzijskom kralju zvanom Oko. te su os~bine pripisali najostroumnijem medu svojim bO?OVIrna.30 vee taj cvijet alegorijski predstavlja izlazak sunca. Nju nazivaju jos Teleutom. da je Izida Hermesova kci. Pridobio je Reinu naklonost kada je igrajuCi kockice s Mjesecorn" izborio za nju sedamdeseti dio svakog od dana koje Mjesec obasjava. Petog se dana poja45 vila Neftis. Tih pet dana su jos uvijek u Egiptu poznati pod imenom dodatni dani. Prica se da se prvi rodio Oziris. pazljivo odstranjujuci sve sto bi bilo nepotrebno i suvisno." a neki ga zovu i Horusom starijim. U samom trenutku njegova rodenja cuo se glas: "Gospodar svega se pojavljuje na svjetlu dana". vee je.

26 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 27 su se cistili. ali nikoOrne nije odgovarao. Svakoga koga bi susrela na svom putu. a Tifon je u sali obecao da ce pokloniti kovceg on orne kome bude odgovarao po velicini." prvi su saznali sto se zbilo. Odmah su pronijeli vijest 0 dogadaju koji cak i danas izaziva stravican strah te zaprepastenje rnnostva. a ponekad ih je znao ocarati pjesmama i ostalim glazbenim vjestinama. koji zive u blizini Kernmisa. kojeg Egipcani nazivaju Horusom starijim a Grei ga znaju kao Apolona. Izida je na mjestu gdje ju je zatekla [osa vijest odrezala uvojke i obukla haljine za zalost. nastao tim sjedinjenjcm. a tijekom dvadeset i osrne godine Ozirisove vladavine.. Sve se to zbilo sedamnaestog dana mjeseea Hator kada sunee prolazi znakom skorpiona. @Pan i satiri. a Izida i Oziris su se zaljubili i sjedinili vee u majcinoj utrobi prije rodenja. izvode se prorieanja. Prema nekim autorima to znaci "nevolju". U pravo su djeea vidjela kovceg te su joj pokazala rukav Nila kojim su Tifonovi prijatelji otisnuli lijes do mora. Zato Grei 46 vjeruju da je Oziris zapravo Dioniz. Jedan za drugim uzvaniei su lijegali u kovceg. Svi su uzvaniei bili zapanjeni i ocarani kovcegorn. Kazu da je Tifon uzeo Neftis za zenu. Putovao je zemljom prornicuci civil izaciju. Rijetko je bio primoran upotrijebiti oruzje. (2J~-ada j~ Oziris po~eo kraljcva~i po~v~ti. jer je u vecini slucajeva naklonost ljudi pridobio razurnnim uvjeravanjem. Shrvana neopisivom tugom. Dovrsivsi posao kovceg su odnijeli do rijeke i otisnuli ga prema moru tanitskim rukavom Nila koji je jos i danas poznat kao "prokleti". \ U tom su se trenutku svi prisutni baeili na kovceg da ga zatvore. ispitivala je 0 sud bini kovcega. Iz uzvika i rijeci koje slucajno izgovaraju igrajuCi se u hramovima. Nasavsi vjencic I . Tifon se za Ozirisove odsutnosti nije usudio ista poduzimati zahvaljujuCi tome sto je Izida bila na oprezu i odrzavala red. Jedni su zakivali poklopac a drugi su ga pecatili rastopljenim olovom. Izida je lutala zemljom bez ikakvog eilja prevaljujuci velike udaljenosti. raskosno ukrasen kovceg i donese na gozbu. Neki dodaju da je Haroeris. Tajno uzevsi mjeru Ozirisova tijela Tifon je naredio da se ~ nacini velicanstven. Kada se Oziris vracao s putovanja. a preziru ga svi Egipcani. Izida je saznala i to da je Oziris u nastupu strasti .imao odnos s Neftis koju je greskom zamijenios njom.o s~ ol5raeanJu Egipcana od zrvota u neimastmr 1 divljastvu navodeci ih da se upoznaju s plodovima zemlje. Na kraju je Oziris legao u kovceg i -rnogao se u njemu ispruzitikoliko je dug. Na istom se mjestu nalazi grad koji do danas nosi ime Koptos. donoseci im zakone i poducavajuci ih da stuju bogove. Tifon mu je postavio zasjedu uz pornoc etiopske kraljiee Aso 47 i sedamdesetdvojiee zavjerenika. pa cak i malu djeeu. Zato se u Egiptu djeei pripisuje prorocanska sposobnost. dok Koptein znaci "lisiti nekoga necega".

Kraljica Je~vld~c~ svoJe mlade sluzavke. To je trajalo sve dok jednog dar:a . Izida je dobila vijest da su u 51 podrucju Biblosa rnorski valovi njezno polozili kovce~ pod grrn tamarisa. pa Je :~dao narec1enje da se deblo u kojern je bio saknven lijes odreze i da se napravi stup koji bi nosio krov palace. donijevsi ga na svijet. S lakocom je razrusila deblo tamarisa i razrezala ~a~a ~atim prekrila najfinijirn platnom. napustila izlozivsi ga opasnosti u strahu od Ti~ona. Obeshrabrena i uplakana sjela je pokraj nekog izvora.im n:irisom kojirn je i sama odisala.~l krov palace.I)Nedugo zatirn.kralJ1~ ca nije pocela uhoditi bozicu.~. rna ponudivsi se da im isplete kosu . Ovo posljednje irne su Grci preveli kao Atena. Izidu je ucinila vrlo prisnorn prijateljicom povjerivsi joj dojenje svog sincic~~ Kazu . d~zave je bio zapanjen neobicnim rastorn grrna.cl tako da je najmladi kraljev S111 izdahnuo zbog ~Jelllh jecaja. . dok neki jos uvijek tvrde da je irnala ime Nemanus. Kralj dotlcne. ona je krenula u Biblos.gao da ukrca [ijes na brod i da ga vrati tamo gdjc pnpada. Nocu Je spaljivala one sto ga cini smrtnikom. Astarta. Izida se istorn pokazala u sVOJ svojoj raskosi i zatrazila one sto joj pripada. Odlucila je . htjela doznati tko je strankinja zahvaljujuCi kojoj se iz njihove kose i tijela sirio rniris bijele zvonike. koje se odaziva na irne Anubis. n~ njega tuzno Je~aJu. na~a~ala ~:r~smm uljirna i ostavila ga na cuvanje kralju 1 kraljici. po nekima. Najstariji sin joj je p_omo. \i§]. pa je razbjesnjela bogmJa isusila v rijecno korito. Po[ozena u Izidinom hramu ta je greda i danas predmet obozavanja stanovnicima Biblosa. Brzo rastuci.~a se kralj doticne drzave zvao Malakander. ali kada su kraj izvora prolazile kraljicine sobarice pozdravila ih je i dobrocudno porazgovarala s nji.potraziti dijete koje je Neftis. naredivsi irn da jepotraze. a kraljica. tJ." pretvorilo u njenog pratioca i cuvara. uzela ga je kao nepobitan dokaz njihova odnosa. J~Cl~ego uobicajeno.i natopi tijela ?eo~ocn. Kada je cuveni bozanski vjetar Izidi donio vijest 0 tom dogac1aju. tarnaris je zag:adlO kovceg sakrivajuci ga svojirn deblorn. Prica se da se povremeno ~retva~ rala u golubicu54 te je kruzila o~o stupa kOJI nO.28 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 29 od zdraljike 49 koji je Oziris ostavio kraj Neftis.Da bi nahranila dijete Izid~ rnu j. Kada je k~:)fla~n~ pronasla lijes Izid~ se b~cila. Pripisuje rnu se sklonost cuvanja bogova kao sto se psirna pripisuje sklonost cuvanja Ijudi.umjesto da ga doji. VideCi sto ~ogmp ra~l stala je vristati i time je svom sinu uskratila povlast1~ cu da bude besmrtan. T?g se ?:~a u zoru nad rijekorn Fedar digao strasan vJe~a:. Teskom su rnukorn psi usli u trag djetetu. Izida Je preuzela na sebe odgovornost da ga hrani i tako se dijete. stavila prst u usta. S3 prema drugirn izvorima zvala se Saosis.

buduci da se te zivotinje boje boginje ili je zbog Zeusa p_ostuju. Izida rnu je dobacila tako strahovit pogled da je rnladie urnro od straha. vee ju je kraijev sin slijedio i prornatrao sutke." Drugi drze da se mladie zvao Palestine iIi Palusi056 te da je boginja tim irnenorn nazvaia grad koji je na tom rnjestu uterneljila.eu. Tvrde da to znacenje Egipcani daju rijeci Maneros svaki put kada ju izgovaraju.tJece.svakorn.ga pOJel~ ribe lepidot.30 PLUTARH osarnljenornrnjestu koje je pronasla. 0 sjecanju na Ozirisovu tragicni sudbinu.a je Izida napraviia kopije. Neki daju drugaCiju verziju njegove srnrti govoreci da je pao u more kada ga je boginja pogledala. Prica se da su Egipeani pjevali u Manerosovu cast smatrajuCi ga tvorcern glazbene urnjetnosti. Po npm. izrazavaj~Ci ~elJu d~ se OZlrisu ukazu najvise moguce pocasti. mjestu na ~ojem je otkrila komad lesa podigne po jedna grob~lea..d krokodila buduCi da se te zivotinje boje boginje :h Je zbog Z. U Egiptu su brojne Ozinso:re grobmce. Okrenuvsi se i spazivsi ga.dieu.zagrlila ga i zaplakala. Saznavsi 5tO se zb110. Oziris je Horusa uza se kao svoju desnu ruku u bor". ve 1 oznavsi tijelo raskomadao ga na cetrna~st di1J~ov~. . zahvaljujuCi tom dogadaju Egipcani ga u svojirn svecanostirna slave pod irnenorn Maneros. jer ce svi za kratko vrijeme zavrsiti kao on. Jedne je no~i. Bilo kako bilo. akon povratka iz svijeta rnrtvih. ZlnS?VO spolov:lo. sa postuju.o. kako neki tum ace. Ipak. Ukreala se na la. Izida Je pm .e ucinjeno sve da se pronade pr~vi ~~irisov grob. ~ krenula u potragu. prislonila li~ uz OzirisoYO. vee tog tuznog uzvanika pokazuju onima koji piju opominjuCi ih da iskoriste svaki trenutak i uzivaju u njemu. u trenutku kada je pornislila da je potpuno sarna Izida je otvorila lijes. Ima 'autora koji ne prihvacaju ovu legen~u. ~rije no 5tOje krenula na put da vidi svog sina Horusa" kojeg su odgajali u Butu. "jer je Izida naredila da se na . 10Tifon pronasao kovceg 1 preC/1'na mjesecini. Ne radi se ovdje. ~Zlda jedino nije uspj~la p~onaC1.sve~l strah koji utjeruju te ribe. Ot~da om kOJ1 ~love u t~~ kvim brodicama ne strahuju od krokodila. Urnjesto s~olovlla I~ld/a J~ napravila njegovu imitaciju i posvetll~ gao Ef?pCam jos uvijek odrzavaju falusne svecanosti u Ozirisovu Cast. p vuda ih razbacajuci. J~r se Tifon strasno razocarao zbog cinjernce da J. O Tifon ga je iscupao 1 bacio u rijeku gdJe su .~d pap1rusa i zaplovila mocvarama.. Takvirn brodieama ne str~h~j~ ." Izida je sakrila l17J1'Ia prvorn IZIDA I OZIRIS 31 I •• kovceg na neko udaljeno rnjesto. .orusa. Otuda pO. nije bila sarna. Prerna nekirna Manerosovo se ime ne odnosi na osobu vee tu rijec oni koji piju na svecanostirna upotrebljavaju sa znacenjern "sve treba raditi umjereno i na vrijerne"." pagar i oksirink. UJe~no Je orn~la Tifona u mogucern pokusaju da prev~r~ H. Zato uzvanicirna pokazuju kip rnrtvaca polozena u lijesu prenoseci ga u krug sa stola na sto1.

.1' 04L Q..~ T re-.mesovu pornoc Horusa proglasili zakonitim a . \"O\l. IZID A I OZIRIS 33 bi...sluzi da se neprijatelju presijece ~ odstupnica. Oziris je bio odusevljen odgovorima"~ ~ uvidjevsi da je Horus spreman za rat. One sadrze. Maternaticari kazu da je duga odraz sunea a svoje boje duguje tome sto odvracamo pogled od sunea i upiremo ga u oblake. tim praznim izmisljotinama koje potjecu od pjesnika i prozaika koji kao pauei izvlace niti. Tifon je pokusao pokrenuti postupak protiv Horusa zeleei dokazati da se radi 0 nezakonitom djetetu.. Cuvsi sto mu je Horus ~ odvratio zaprepasteni Oziris nije uspio shvatiti zasto ~ nije spomenuo lava" umjesto konja. ako vjerujemo u njih i prepricavamo ih kao da se radi 0 stvarnim zbivanjima ne trebam ti poscbno naglasavati.""': Egi~ean: 'po~eo je _fadaprelaziti u ~?rusovu vojsk_1:!:. ku ako bi se s njima nedostojno postupalo". Tifonova konk~bina._:. Znam da osjecas izrazrtu odbojnost prema onirna koji pretjeruju ili su barbarskog misljenja glede bogova. ifon e dozivio jos dva poraza u bitkama. Tako su te fantasticne price koje sam ti ispricao odraz izvjesnog stvarnog zbivanja koji nase misli usmjerava drugim obzorjima kao da nam zele ornoguciti da razumijemo rituale obiljezene prividnim bolom i tugom i arhitektonska rjesenja hramova ciji se dijelovi prostiru kao krila ili Cl cl:e_ . Tifona su. U zarnjenu za tu traku Hermes joj je po~no glav~ kapom koja izgleda poput kaeige u obliku kravlje glave. ga je Oziris zamolio da mu odgovori koju zivotinju ~ drzi n~jkorisnijom ratnieima. Ako price ovog tipa pripisemo blazenoj i besmrtnoj prirodi (tako valja prikazati prirodu bozanskog bica). Izostavio sam najpotresnije dogadaje kao sto su Horusovo sakacenje i Izidino odsjeeanje glave.i... . ] ednom prilikom ga je upitao koje djelo smatra '.32 PLUTARH . ~?zieu je progonila zmija pa su je Horusovi ~lJed. dobro svezanog. Nakon Ozins e smrti Izida je prerano rodila slabasno dijete nedovoljno razvijenih udova koje je dobilo ime Harpo63 krat 20.:~ j ~\(''''- lD~~)~ ttiT'. To su uglavnom najvazniji dijelovi legende... vee ga je ~dvezala 1 pu~t11a na slobodu. Zatim ~.:. da pos~dim Eshilov izraz. 0 Klea.. ti to dobro znas. Medutim. Horus je rekao: "Osvetiti oea i maj.a.."-. ~ konj .bemel rasko~adali i ~ spomen na taj dogadaj eak 1 danas u svojun redovirna rasijecaju komad uzet~.. Stoga nece biti potrebno da ti tu macirn kako price koje sam ti upravo ispricao ne nalikuju tim pricama bez sadrzaja. Ubrzo se razvila velika borba koja je trajala nekoliko dana. da se cini neophodnim /I odbaciti ih i pogljuvati odmah ispi:uci ~sta" '. "Lav je koristan '. predali u Izidine ruke ali ona ~ije n~redila da mu oduzrnu zivot. bogovi su uz FIer. Dobar dio ::.:1 u obran. zavrsivsi Horusovom pobjedom. tkaju ih i rasprostiru bez ikakvog uzorka.i da ga se unisti pri bijegu" bio je Horu-::::: .1V' j a pndruz11a rm se 1 Taueret (Taurt). ~ najplemenitijim. Strahovito ponizeni Horus digao je ruku na svoju majku strgnuvsi joj kraljevsku trak~ s cela.1(.~ ~c. i stvarne dogadaje. so~ ?d~?vor ..Q ¥~cl~t._ (.

Ondje se siri glas da ime grada oznacava "luku svih dobrota". UJL . pociva njegovo tijelo. Mocnije i sretnije Egipcane radije pokapaju u Abidosu. da je Horusbio bijel. prolijevanja pica. ne dodajuci nista onome sto vee postoji.. imajuci na umu da je njegovo tijelo pokopano na vise mjesta. Zahvaljujuci cinjenici da su legende i spomeniei ove vrste mnogobrojni. a Tifonovu Velikim Medv:jedom. "". status prvog N a isti nacin pokusavaju potvrditi da brod. Spominje se tako Diokit kao grad u kojem se rnozda nalazi pravi Ozirisov grob. da bi zatim pali u najstrasniju nemilostkada bi ih napustila sreca. Prica se da u blizini otoka File!'7postoji neophodan i nepristupacan otocic koji ne nastanjuju ptice niti mu se priblizavaju ribe. . Ovom prilikom preskacem. neki autori smatraju da su izmisljeni kako bi sacuvali sjecanja na prvobitna djela kraljeva i princeva kojima je zbog istaknutih vrlina i velike moci pripisana bozanska slava. Ozirisu priznaju rang stvaratelja a Kanoposu. U Mernfisu. "'_" . Oni ne priznaju smrtna bozanstva pa tako boga koji nosi ime Knef 71 drze nestvarnim i besmrtnim.. D~?aju da Izidi~~ ~us~ Grei ~n~ju pod imenom "zvijezde psa". Kada nam Eudoks prica da se mnoge grobnice u Egiptu pretvaraju u Ozirisove. U odredeno vrijeme na otok dolaze svecenici da bi prinijeli pogrebne zrtve i okrunili grobnicu koja 68 pociva u sjeni biljke metide cija stabla nadvisuju maslinovo drveee. a neki ga upravo nazivaju "Ozirisovom grobnicom". Horusovu dusu zovu Orionom." Vee sarno ime tog grada znaci "Ozirisova grobniea". se pr~p~s~j~ mn?~obr?jna taj~o_vi~a~u~ macenp. U grobove svetih zivotinja svi narodi Egipta stavljaju svoje priloge s izuzetkom zitelja Tebaide. Tako na lak nacin izbjegavaju priznati da te legende imaju odredenu tezinu i spretno pridaju ljudirna svojstva necasna bogovima koristeci." gdje bika Apisa drze simbolom duse tog dobrog boga. No. pokopana u njihovoj blizini da im se ukaze osobita cast a da njihove duse blistaju na nebu poput zvijezda.34 PLUTARH IZID A I OZIRIS 35 se skrivaju pod zemljom uranjajuCi u mrak gdje cine niz prostorija u kojima se obl ace bogovi. umorna od postojanja. potvrduje da je njegovo tijelo pokopano u Busirisu imajuci na umu da taj grad smatraju Ozirisovim zavicajern. se pricama povjesnicara. a Egipcani kao SOtIS.' 21. j:r im. Egipcani stoga nastoje dokazati da se Hermes rodio s jednom rukom kracorn od druge." jer se smatra posebno casnim imati grob u blizini grobnice koja cuva Ozirisovo tijelo. obicaje cijepanja greda. nije potrebno podrobnije ispitivanje da se dokaze kako se grobniea nalazi u Tafosirisu. da je Tifon bio ervenokos. kao i drugih nestvarnih i neizopacenih bozanstava. paranja platna. NlSU Izidini 1 OZlf1S0Vl svecenici jedini koji tvrde da su tijela tih bogova. po kojem je nazvana jedna zvijezda. Te prostorije istovremeno podsjecaju na kapelice i grobnice sto nam jasno pokazuje tradiciju Ozirisovih grobnica. a Oziris ern.

Cuvena djela dostojna postovanja Frigijci jos i danas nazivaju po Manisu. Strahujem da cu s neba na zemlju spustiti obozavana imena.72 To su dva zvijezda koja Egipcani smatraju svetim. Sve bogove koje znamo oslikao je jednim potezom s nejasnim obrisima. ali nisu za sobom ostavili nista vise do slave i sjecanja na to da su bili dobre vode. S razlogom je. a Kanikula Izidi. pa mu je u Ozirisovu cast dato mjesto medu zvijezdama nedaleko od Oriona i Kanikule. pisuci mitologiju nepotkrepljivim cinjenicama bez ikakvog realistickog pristupa. a neki su ga nazivali i Mazdes.. Zbog toga je Antigon stariji. 24. uzviknuo: "Rob koji vodi brigu 0 mojoj nocnoj posudi zna kao i ja da mi takvi naslovi ne odgovaraju". On je. cuvsi da ga je izvjesni Hermodot u svojim pjesmama proglasio "sinom Sunca i bogom ". nije nista drugo do imitacija Ozirisova broda. Orion je posvecen Horusu. imena koja su po njemu zapisana ziatnim siovima u pankeanskim godisnjacima. ne sarno dugom nizu stoljeca vee i mnogobrojnim Ijudskim rasama te obiteljirna koje su jako privrzene svojim vjerskim osjecajima prema tim bozanstvima. Perzijanci su pod Kirovim vodstvom a Makedonci pod Aleksandrom svojim silnim pobjedama dostigli krajnje granice zemlje. a ni Grka. kojem bi ti pankeanski iIi trifilski godisnjaci bili dostupni jer ustvari ne postoje niti su ikada postojali igdje na svijetu. I dan danas ih kao prognane robove bez prava i zastite skidaju sa ohara i pijedestala te im preostaju jedino obicni grobni spomenici.36 PLUTARH IZID A I OZIRIS 37 L rnedu Grcima poznat kao Argo. da upotrijebim jedan Platonov izraz:"pustili da ih ponese ponos predajuCi dusu. a medu Asircima Semiramidini junacki pothvati. na stranu sto se samom Evemeru cini. admiral a i kraljeva. Ukoliko su. otvoriti sirorn vrata mnostvu bezvjernih. a on~ koji su zakonima podrzavali njihovu bezboznost 1 omalovazavanje kaznjeni su zahvaljujuCi svojoj tastini i oholosti: "odneseni preranom srnrcu rasplinuli su se poput koluta dima". kralju koji je nekoe davno zivio rnedu njima.kipar Lizip kritizirao slikara Apelesa sto je napravio Aleksandrov portret prikazujuCi ga s munjom u ruci. koliko zbog svoje mladosti toliko i zbog nepromisljenosti u zaru strasti" i prihvatili da ih se stuje kao bogove te da im se posvecuju hrarnovi. svesti bozanska bib na covjekovu mjeru i dati svoj pristanak neistinitim izlaganjima Evemera iz Mesine. a umjesto njihovih imena nadjenuo im je imena generala. Taj je kralj bio slavan zbog svojih vrlina i moci. Uza sve to se u Egiptu stuju i istaknuta Sesostrisova djela. nisu postigli nista vise do slave prolaznog karaktera. Iako sam usvojio slicno tumacenje bojim se da cu pokrenuti nesto sto ne bih smio i objaviti rat. po Simonidovom misljenju. prornijeniti i unistiti vjerovanja i kultove koji su od davnina urezani u Ijudska srca. Lizip . Nerna dakle ni jednog barbarina. po cijeloj zemlji prosirio potpuno bezvjerstvo. 23.

govoreci da "im omogucuju izobilje" i imaju "tu kraljevsku povlasticu". surove i mracne prirodne sile koje uzivaju u slicnim pocastima. i usrdne molbe ljudi na nebo a natrag donose iII'IO"rnTA'"'' i dobra koja potjecu od bogova. N aziva ih jos "cuvarima Ijudi". 26. Ksenokrat i Krisip . upotrebljavajuCi naziv "duh" NE RAZLII\UJE DOBRE OD ZLIH DUHOV A. kada se Ijudi udaraju u prsa izgovarajuCi zlosutne rijeci i opscene izraze zacijelo ne prilice stovanju bogova i dobrih duhova. a sve naklonosti koje proizlaze iz tih promjena unose nemire. Platon bogovima s Olimpa pripisuje urnjesnost i neparan broj. duse . Zapravo. Ustvari. zamrsena i prevrtljiva. u vecoj iii manjoj mjeri. a u drugom dijelu:"Preuzviseni duse. a bozansko se nacelo u njima ne pojavljuje u cistern obliku jer su istovrerneno dio bestjelesne prirode duse i osjetilnih mogucnosti tijela. a primajuci ih stite covjeka od jos vecih zala.i u tome se slazu s drevnirn teolozima . utvrdi kako /I nalikuju bogovima".pripisujuci im prirodu snazniju od prirode obicnog covjeka. Ernpedo- . pricajuci 0 smrtnicima istaknutih zasluga. a i covjeka.38 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 39 mu daje koplje. da "se ponasaju kao bogovi" i "dijele misljenje bogova". sto se ljubomorno cuva kao tajna inicijacija i sto se stiti od pogleda mnostva. ono sto Grci pjevaju 0 podvizima divova i titana. kao i njihove namjere. -Ksenokrat misli da crni dani. Ozirisa. vee u njima velike duhove slave Platon. jer vrijeme nije umanjilo slavu koju je Aleksandar postigao tim oruzjern. Njihova ih snaga stavlja daleko iznad naseg polozaja. izvjesnim zlim Kronovim 73 djelima. Oni prenose zaklinja. onima koji ih osjecaju. 25. Heziod nam govori 0 "milosrdnim duhovima" koji su dobri i neiskvareni. S druge strane. i Izidu ne radi sarno 0 nesrecarna bozanskih bib. koja su to velika zlodjela koja pocinise Prijam i njegovi sinovi da u bijesu zelis unistiti dobro utvrdeni Ilion? Izrazava se na taj nacin da bi shvatili kako je priroda tih duhova. svecanosti na kojima se bicuje. Uocljivo je da Homer koristi svaku priliku da. Osjetljivi su na ugodu i bol. Platon ih drzi turnacima i slugama koji zauzimaju polozaj izrnedu bogova i ljudi. Pitagora. Dionizovim putovanjima i Demetrinim lutanjima nimalo se ne razlikuje od Ozirisovih i Tifonovih dogodovstina niti ostalih mitoloskih prica koje svatko moze protumaciti po svojoj volji jer se toliko toga rnoze ispricati 0 onome sto ostaje prikriveno u tajnim obredima. "PRIDI BLIZE. Ipak.kaze zasto sijes takov strah rnedu Grke?" Nastavlja govoreci: "Onda je poput duha krenuo u cetvrti napad". poroci i vrline uvjetuju razIike medu tim preuzvisenim duhovima jednako "kao i medu obicnim ljudima. Bolje je popustiti sudu onih koji misle da u pricama 0 zloj sudbini koja je zadesila Tifona. Dodaje k tome da se u zraku koji nas okruzuje nalaze krepke i snazne.

prorocanstvo 28. po obi75 ljezjima koje nosi. koji su kao dobrocudni duhovi zbog svojih vrlina pretvoreni u bogove. Ozirisova sestra. tada ponovno zauzimaju polozaj i castkoju im dodjeljuje priroda. a Herakiid iz Pon- ta vjeruje da Je Kanopusko Plutonovo. Ptolomej Soter je u snovima vidio kip diva Plutona izlozen u Sinopeu. U mjestu iz kojeg je potekao nisu sigurni da je to ime zaista. videci kip. ali je na kraju ipak platio za svoje zlocine. mudre odluke i hrabrost ostanu po strani i utonu u zaborav. jedan te isti bog. a ujedno i supruga. Kada je rijec 0 Tifonu govori se 0 prevrtljivosti. ali nije obracao paznju na svoju viziju ne prepoznavsi lik iz snova. psu Kerberu i zmiji. ali kada je prenesen u Aleksandriju dobio je ime Serapis zahvaljujuCi Egipcanima koji tim imenom 76 nazivaju Plutona. Putem slikovnih prikaza. Ptolomej je u Sinope poslao Sotela i Dioniza. Dioniza i Serapisa ujedini- . lutanja. ali se Ptolomej zbunio ne znajuci gdje se statua nalazi. Njih su dvojica dugo i naporno radili da bi uz bozju providnost kradornice uspjeli vjesto ukrasti kip. Izida i Oziris.nosio. a jedan je od njih. Kaze se da Serapis" ustvari ne bi bio drugo do Pluton. zemlja ih salje put zraka vjecnog sunca. nije nista drugo do pozivati se na oskudnu i neosnovanu aiegoriju. Saznajemo da je iz zavisti i ogorcenja pocinio strasne zlocine koji su prouzrokovali kaos. alegorija i predodzbi u svete je inicijacije ukljucila sjecanja na podnesena zla potpuno se posvecujuci upucivanju na rnilosrde i hrabrost ljudi koje je snasla slicna nesreca. a Izida i Perzefona su posve jednake. Fizicar Heraklit kaze da su Had .40 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 41 zapravo klo kaze da duhovi snose krivicu zbog gresaka i nemara tumacecir''Snazan ih vjetar baca u more. Heraklitu oznacava tijelo u kojem se dusa prepusta cinima ludila i ekstaze. kao kasnije Heraklo i Dioniz. 27. pretpostavili da se radi 0 statui Plutona pa su nagovorili Ptolomeja da mu ime promijeni u Serapis. za~luzeno primaju casti koje pristaju bogovima i velikim duhovima. Savladavsi njegov bijes i razjarenost nije mogla dopustiti da sve borbe i sukobi. To izjavljuje Arkemah iz Eubeje. u ciju cast padaju u trans i odrzavaju svecanosti tijesaka za vino. Izida odlucila je da mu se osveti. more ih ispljune na zemlju. Bog mu je naredio da ga hrze bolje prenese u Aleksandriju. Bolje je Ozirisa. jer ih sa strahom udaljuju od sebe "sve dok ne odsluze kazne i ne ociste se. zahvaljujuci tome sto na zemlji i pod zemljom imaju najvecu viast. Timotej i Maneton iz Sebenitosa su. a mnogo je onih koji dijele njegovo rnisljenje. Svoju je viziju ispricao nekolicini prijatelja. veliki putnik zvan Sosib. Reci da rijec "Had". Jedan ih prima od drugoga. izjavio da je u Sinopeu vidio diva slicnog ovome iz kraljevih snova. ispunivsi cijelu zemlju i ocean zlom. a sunce ih prepusta vihorima. kako neki tvrde. i Dioniz.

idu duse nakon smrti upotrebljavaju rijec Amenti/' sto znaci "onaj koji prihvaca i dopusta". koje izvode od Sevesthai i Sousthai 5tO zn~Ci "pozuriti se" "zaletjeti se". Mislim da rijec Serapis. ukoliko Je egipatska. sto je koptski obicaj. grcevito se braneci. jednako kao i Oziris. Za zrtvovanja tijekom Paopi i Paoni mjeseca izraduju male vrceve s likom okovanog magarea. Nije na odmet zadrzati se na frigijskim knjigama. Po njemu je ime Serapis izvedenr. a Egipcani ga srniruju i udobrovaljavaju zrtvama pokoravajuci ga obasipanjem pogrdama tijekom izvjesnih svecanosti. treba oznacavati uzitak ili veselje. VeCina egipatskih ~veeelllka drzi to ime spojem Ozirisova i Apisova imena 5tO nam ocito pokazuje da je Apis lijepo oblikova?a s!ika ~zirisove duse.rieu 0 Dionizu koji od Indije do Egipta vodi ?va bika: Apisa i Ozirisa. Cini se da pitagorejei Tifonu pripisuju . Vrijec1aju ervenokose ljude ili gone magarca" s vrha strme obale. oznacava gibanje koje o~lvlpva cjelokupan Svernir. vee oznacava Apisov Iijes te da se u Mernfisu vrata od bronce zvana Letina i Kokitova vra~a otvaraju prilikom Apisovih pogrebnih svee~nostl. oslanjajuCi se na egipatski obicaj davanja imena Sairei danima veselja i zanosa. od Sairein sto prema izvjesnim turnacima znaci "ukrasiti" iii "urediti". Da bi oznaCili mjesto u podzemlju kama. Egipcani misle da je magarae necista zivotinja opsjednuta zlim duhom glede svoje slicnosti s Tifonom. Platon tvrdi da rijec Had oznacava sina milosrda jer je to bozanstvo omiljeno i blago prema onima koji mu se obracaju. Razumniji su oni koji potvrc1uju da une Serapis. ti dobrocudni duhovi. Dok ne saznamo da li je ova rijec jedna od onih. bucno odzvanjajuci. Tako je Serapis bog svih naroda. Rekli smo da se Izida i Oziris. sto objasnjava nasu naviku da predmete od bronee pritiscerno rukorn da ~e bi odzvanjali.42 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 43 ti u jedan lik. u kojima je na jednoj stranici zapisano da je Serapis Heraklov sin. Tifonova je moe oslabljena i unistena pa se on bori sa smrcu. pretvaraju u bozanstva. ukoliko je Oziris zaista nazvan Serapi~om prornjenivsi se. 29. Zaeas cerno nastaviti s tumacenjern koje smo zapoceli. a Tifon potomak Heraklova sina Alkeja. Stanovniei Busirisa i Likopolisa" vjeruju da zvuk trube podsjeca na revanje. Izida kci. Kada prinose zrtve Suneu. Filarhovo tumacenje je besmlsl~no:. besmislenijs cak i od nekih tumacenja da Serapis lllJ~ ime boga. a to znaju oni koji su upuceni u svete tajne. koje se od ~avr:ina pren~:e iz Grcke u Egipat. jer je Tifon ervenokos kao sto je i magareca 80 diaka ervene boje. onima koji stuju to bozanstvo nije dozvoljena upotreba zlatnih predmeta niti smiju hraniti magaree. Egipcanima vlastita imena cesto imaju posebno znacenje. a oznacava onoga koji od~zava red u Svemiru. Trebalo bi odbaciti Filarhovu" p. 30. ostavljamo ovo pitanje za kasnije ispitivanje.

a pogin. Zato su svecenici nekada davno glavu zrtve odrubili proklinjuci je i bacajuCi u rijeku.no). rada na lijevoj strani. a Jug hJeva: Za njih se Nil. Trokut predstavlja Hadovu. ZahvaljujuCi vjerovanju da je Tifon crvenokos Egipeani mu kao zrtvu prinose bikove crvenkaste dlake i toga se drze tako savjesno da u slucaju da bik ima jednu crnu iIi bijelu dlaku. Onima koji tvrde da je Tifon. racu~ najuci pritom kolicinu vode koju zernlja pnma... mo~a .iobjesnosti toliko i zbog boje dlake. predstavlja pretvorbu zrak~ u va~r~. .44 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 45 snagu nadmocnog duha. To je zato sto je. se~am dana bjezao na magarcu. :M_eau. kako prica Eudoks. Ne smiju uputiti ni jednu jedinu rijec kormilarima jer ti ljudi smora upotrebljavaju ribarski alat i zive od mora. ne. prvo najjednostavnija tumacenJ~ 0r:~h k~J1 se na1Zg1e~ izrazavaju na jednom uzvisernjern fIlozofs~?~ r:1you. Afroditinu. imao sliku covjeka koji kleci s rukama na ledima i rnacern u vratu. To su simbolicka znacenja koja donose ove price. Dionizovu i Aresovu snagu. Neka Grci tvrde da je Kronos alegorijski 11k vremena .e~ili "oni koji zigosu". a kako se ko~acno spaslO posta~ je ocem dv~ju sino:a J~ruzalema 1 Jude. a s. napustivsi borbu.":pastl u oci da ocito dodaju zidovske elemente u taJ mit. Oslanjajuci se na ~rugi ~zor i~pitajmo.' Prethodno smo spomenuli da i rnagarac snosi krivicu zbog svoje slicnosti s Tifonom ko~iko zbog svoje gluposti. koji tece s juga i gubi ~e u moru ~a sJeveru.. Tako su najomrazenijem kralju Perzije Ok~ zbog njegove bezboznosri i neCistoee pridali nadImakmagarac. 1 upija te se zahvaljujuci rijeci pret:ara u plod~o s)eme. Dernetrinu. a nestaje na des. U svetoj naricaljki posvecenoj Kronosu PJeva se da je Oziris roden na lijevoj strani.~gip~an~rna ima onih koji misle da Je OZIns NIl kOJ1se sjedinio sa zemljom. Egipcanima Zapad 11~~ svijeta tako da Sjever postaje desna strana. 31.::?- 32. Tifon je more u koje se ulijeva Nil nestajuci i rasprsujuci ~e.desnoj. kvadrat pokazuje Reinu. Saznavsi to Oko je odgovorio: "Taj ce magarac stoga s uzitkom pojesti vaseg bika" zrtvujuCi bika Apisa.uo n~. T~ko svecenici irnaju sveti strah od mora. govoreci da je roden usred parnog broja cije obje strane Cine broj pedeset i sest. odnosno Izidom. dvanaestokutnik sadrzi Zeusovu moe.": postivati je ona koja im ne dozvoljava upotrebu soh za stolom. Tvrde da se bogovima ne s~iju zrtvovati zivotinje koje su im drage vee naprotrv one koje su prihvatile duse nepravednih i bezvjernih Ijudi. Jedna od zabrana koje se mora). a mnogokut s pedeset i sest stranica oblikuje Tifonovu snagu. Hera simbol zraka a Hefestovo rodenje. Svecenici zvani Spragist. prema Kastorovoj prici. ustvari davali su glave zrtava strancima.o11daju lll~e "Tifonova pjena". zigosali su bika koji treba ?Itl zrtvovan" a taj je zig. kako nam prica Dino. Osjecaju izrazitu odbojnost . Hestijinu i Herinu snagu. ocjenjuju ga nedostojnim za zrtvovanje.

a vlaznost u tijelu rnladica njihovoj kosi daje taman ton..:god~_o l~gle~~. Potvrduju da Sunce i Mjesec nemaju kola vee se svojom nebeskom putanjom kr~cu lad~ma. starea. oblaeima. VJe:-uJu da Je ~omer a i Tales. Svijetlu kosu imaju oni koji su oslabili.kojima se rnijesa: zemlji. kojem sve evijeta. boginja koja hrani i odrzava. razrnnozava se I .doba tt. posvccen jc Ozi~isu. Dodaju da je Oziris nacelo i moe svega vlaznog. N ajcuveniji medu svecenicima se ne zadovoljavaju time da Ozirisa nazivaju Nilom a Tifona morem. mrznja prerna moru simbolizirana je ribom a vodeni konj predstavlja nasilje i besramnost. U Saisu su na trijemu Atenina hrama uklesani likovi djecaka. naucio od Egipcana da Je voda poeelo i pl~dna snaga svih bib. 33. Sva ova tumacenja proizlaze iz onoga 5tOse javno zna a oblikovano je u uobicajenu narodnu tradieiju. a prema jugu je pomaknuta na istir:~Cin kao 5tO JC sree u Ijudskom tijelu zaokrcnuto ulijevo.46 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 47 prema ribama pa za rijec "mrziti" ertaju ribu. ribe i nilskog konja. Tumacenje pitagorejaea da je "more Kronosova suza" pokazuje da je more necist elemenat i bez ikakve slicnosti s ostalom prirodom. a u~azuje na . Bika kojeg cuvaju u Heliopolisu zovu Mnevis. N aprotiv. je . sokola. Ovaj slijed slika zeli na simbolican nacin reci: "Prema onima koji se radaju i umiru bog osjeca prezir zbog besrarnnog nasilja".a Izida Tetis. Djecak predstavlja rodenje. Za~ra~ njenim nam rijecima zele pokaza~l d~ sV~Jcro~enJe 1 opstanak duguju nacelu vla~nostl. VjerujuCi da je Tifon crvenokos i blijedo zuta tena ne povezuju ga s osobama koje mu nalikuju i ne osjecaju nikakvo zadovoljstvo u raspravljanju s njima. odjeci.. obicavaju JOJ dati ime Kernia a usporeduju je sa sreem jer je topla i vlazna. Tvrde da je Oziris o~ean .vrst~ blje~~la. Dio je juznog podrucja nastanjene zem~je. 34. Dioniza. er~le Je boje te je uz bika Apisa zivotinja ~oja uzrva n~Jv~ec pocasti kod Egipeana. nazivaju Hies ili bogom vlaznosti koja . koje nastaje njihovim susenjern.cglpatska ~~mlJ. ~rcki !la~lvi za izbacivanje sperme Apousia i ope~nJ~ SynoU:~la pretpostavljaju isti izvor jer se kao 1 rijec HylOS "sin" izvode od Hydoor 5tO znaci "voda" i ~ysma "kisa".Kaze se da je ta zivotinja usmrtila oea i silovala majku pareci se s njom. Proljece J~ godlsnJe . tenzivne tamne boje poput zjeruce oka. Potkraj jeseni nedostatak vlage postaje prIJe~np bilt kama i sterna zivotinjama. Tifona drze nacelom svega suhog i goruceg. starae je slika raspadanja. Kako. Oziris je prema mitoloskim predajama taman zahvaljujuCi tome sto voda daje srnedkast ton svim stvarima s . vrhovnog gospodara vlaznepnrode. a i~a onih koji ga srnatraju cak oeem bika Ap~sa.a "'. uzrok stvaranja i bit razvoja. ukratko svega sto je protivno vlaznom. sokol oznacava bozje ime.oplod~je a nije nitko drugi do Oziris. Heleni su cul\ odeglpatskih svecernika da Ozirisovo ime izgovaraju kao Hy- i I .

Za umnozavanje se upotrebljava broj tri. Putern sita oznacavaju kralja i juzni dio svijeta. dopustajuci nam toliku srecu svetim bujanjem vocnjaka. Jedino se za Zeusa rijec trostruko upotrebljava u njenom pravom zna- . tumaceci da taj znamen predstavlja navodnjavanje i sazrijevanje jer svojom prirodom nalikuje organu stvaranja. grobnica~a. mogao povecati udio u razdiobi vocaka".tvu svaki put kada tiade bude Liknita. 36. Grci Dionizu daju naslov "bikova sina" a prizivaju ga zvukom truba iz zaljeva kada u bezdan bacaju janje cuvaru vratiju. Zbog identifikacije Ozirisa s Dionizom velik dio grckih umjetnika Dioniza predstavlja likom bika. Sve sto se prica 0 Titanima i sto se slavi u neCiji spomen u J akovim nocnim svecanostirna slicno je pricama 0 Ozirisu. Zene iz Eleje ga dozivaju u svojim molitvama pozivajuci ga da se prikaze "sa svojom bikovskom nogom". nose stap ovijen lozom i brsljanorn. Bozanstvo je u stvari izvor i kao takvo svojom plodnoscu umnozava sve sto iz njega proizlazi. Klea. Stoga se onima koji stuju Ozirisa zabranjujc unistavanje vocaka i zatvaranje izvora. Sokrat u svom djelu 0 svetim obredima sporninje da te trube skrivaju u stapovirna ovijenim lozom i brsljanorn. cini da je nuzno svjedocenje. kada si vee prva od tiada s Delfa a tvoji te roditelji posvetise Ozirisovim misterijama? Ako se ostalima. Na pamilijanskim svecanostima. mogao znati da je Oziris sam Dioniz.. povratku u zivot i ponovnu rodenju. ako ne i tebi. Vee sam rekao da Egipcani na razlicitim mjestima dokazuju postojanje Ozirisovih grobnica. vee i sve vlazne tvari te je dovoljno ispitati Pindarovo svjedocanstvo u kojern izrice: "Dioniz bi. na primjer: "trostruko sretan" ili "njegove nerazrjesive spletke bile su trostruke". pogledu naroda izlazu i nose kip cije je spolovilo trostruko vece no sto je prirodno. vriste i tresu se kao da su opsjednuti Dionizom orgijajuCi. jer se prenosenje njegovih ostataka na splavu ne razlikuje od zbivanja na dionizijskim svecanostirna.c. Spomenuo sam mnogo toga 0 njegovim 0 35. Svecenici misle da Oziris potjece ne sarno od Nila vee i svega sto je vlazne prirode te stoga svetim povorkama u cast tog boga prethodi posuda prepuna vode. Ogrcu se isaranorn lanecom kozorn. Tko bi bolje nego ti. dok stanovnici Delfa smatraju da su Dionizovi ostaci pokopani u blizini prorocista i mjesta gdje Hosije u Apolonovu hramu prinose tajnu z.48 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 49 siris pa na taj nacin i dalje nazivaju tog boga vrlo vjerojatno zbog njegove prirode te obreda kojih je predmet. koje su kako smo spominjali falusne svecanosti. Grci Dioniza smatraju gospodarom a od njega vuku podrijetlo ne sarno vina. njegovu komadanju. prestat cerno sporninjati tajna poducavanja i zadovoljit cerno se jednostavno utvrdivanjern onoga sto svecenici javno izvode pokapajuci bika Apisa.

trenutak kada Nil prelazi svoje obale. Takav pristup je potvrdi~ 1. Ne radi se ovdje 0 C1JelOJ ernlji." kao onog kOJ1donosi vodu. a izostavio je i Antiklida koji potvrduje da Je Izida Prometejeva kci te da je postala Dionizovom suprugom. EgiJ?eani su Izidi posvetili Sirius. Kazu da je Horus razdoblje tijekom ~oJeg. musku snagu. objavio rat Zeusu. slucajno je pronasao Aleksarkovo pismo u kojem se navodi da Dionizu. Misle da Oziris potjece od Nila te vj~ruj. Stovali su Lava ukrasavajuci vrata hramova lavljim glavama razjapljenih celjusti jer razina vode Nila pocinje rasti "Kada se Sunce priblizava Lavu". Imenom ~eftis oznacavaju granicna podrucja Egipra koja s jedne strane obrubljuju planine. Prica koja se dodaje ovom mitu 0 tome kako Tifon baca Ozirisov penis u rijeku pa ga Izida ne uspijeva pronaci. Zeusovu i Izidinu sinu.50 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 51 cenju. Grci su Dionizu posvetili brsljan. Nije spomenuo Mnaseasa koji usporeduje Epafa s Dionizom. Dodaju cak da je Leta odgajala Horusa kraj Buta jer vlazno zemljiste koje dobro upija bolje hrani od isparavnja koja ubi azavaju i smiruju susu i strasnu vrucinu." Suncev brat. Zbog toga Neftis daju epitet "krajnja" . Iz tog sjedinjenja nasta!e Horus. Vlazna tvar koja je od davnina uzrok stvaranja svih stvari stvorila jc u pocetku tri prvobitna elementa: zemlju. Oziris je priskocio Zeusu u po moe i pomogao mu da porazi neprijatelja pa ga je Zeus prisvojio dajuci mu ime Dioniz. Iako susa i vatra nisu sunce.zemlja Izidino tijelo. Podudarnosti koje pronalazimo u dionizijskim svecanostima i zrtvama su uvjerljivije od svih svjedocenja.He~n:alOs ~ prvoj knjizi svog djela 0 Egiptu u kOJoJOzirisovo nne turnaci kao "snazan".~8. siri i probija v .u da je. s~ atm~s!era koja okruzuje zemlju priprema cuva~l 1 . Ta biljka u egipatskom jeziku nosi ime Genosinis pa kazu da to znaci "Ozirisova biljka".. a vjetar ima neprijatelje u susi i vatri. Postoji druga prica u Egiptu u kojoj se kaze da je Apofis. ali ga zamjenjuje idolom ukrasivsi kip te naredujuci da mu se vrate pocasti i da se prenese u svecanoj pogrebnoj povorci. vee sarno 0 dijelu koji Nil pokriva i Z op~oauje mijesajuci se s njom.1 kazu da se sjedinila s Tifonom. zrak i vatru. vee Arsafes sto ?znacava. Moze se jednostavno prikazati da se mitska priroda ove price povezuje s istinorn prirodnog poretka. Egipcani ne daju ime Oziris. a s druge doticu more. Ariston. Egipcani ime Zeus daju udaru vjetra. Ustvari. a vlaznost ublazavajuci veliku susu P'> vecava i osnazuje isparavanja koja hrane i ozivljavaju udar vjetra. .hraniti sve stvari. 37. pisac povijesti naseljavanja Atene. pokazuje da plodna i stvaralacka bozanska snaga svoj prvi elemenat nalazi u vlaznorn te se putern vlazne tvari povezuje sa svirne 5tOje zahvaljujuci svojoj prirodi sposobno da stvara. svakako mu nalikuju. kada se izlijeva. Ozirisa ~a Se~apis~)m.

a snaga sunceve svjet osn opa. Medu tim biljkama se nalazi zuta zdraljika. im ~ra~u J~dnvak? kao i zemlju. potpuna neplodnost zbog velike tvrdoce tla.~~enJe zernlje 1 goljenje drveca koje ta~a gubc svo lisce.~tenje. .vJetr?va kOJ1rna potpuno ovlada~~ju jUZ?l vJet:~)vl. Izida je tada rodila zakonito dijete.p tor. Prica 0 Ozirisovu tijelu u ko:. rvog se dana oplakuje niski vodos~aj ~ila i.lC~~ 1 nju nalijevaju slatku vodu. SvecelllCl no:c s. U kr~ljevskoj ostavstini je zapisano da je Neftis. mlJesaJ. predstavlja Izidin kip kojeg l~lazu ceti. Kada je Izida prikupila Ozirisove ostatke i pokrenula Horusovo odgajanje raz~ijaj.g dana skraCivanje dana kOJI postaJu krac: od n?C1. nje~ovo povl. losti d t" vladava tama. T~fono~a zasjeda i njegovo okrutno vladanje predstavljalo bi snagu suse koja pobjednicki isparava vlagu koja svoje podrijetlo duguje radanju Nila i porastu nj~gov~ vodostaja. Horusa. a Neftis je potajno rodila Anubisa.?blaka odm~ jela je pobjedu nad Tifonom osudujuci ga -na neki .1 SVI iziskuju da se upravo ponovo . 2ato se kaze da Oziris nestaje tijekom mJeseea Hator zahvaljujuci tome 5tO etezij- ski vjetrovi vee prestaju puhati. nasavsi odbacen vjencic ispleten od tog cvijeca.ce~ 1zgledal. otkrio sramotu koja mu je nanesena. a p. Svaki od tih dana irna svoje znacenje.uci mu sna~ putem isparavanja. sjedinjenjem koje odaju biljke koje rastu na tom podrucju. vla~nih maglustins l.a bi kao aluzija na poniranje i nes~~pnJe vo~a N11a.. a Ozirisa vodenom tvari.:etu kutiju u kojoj se nalazi mala zl~~n~vPOSUd. Pomagaci ?lZU gra~u. Pokrivaju ga platnon: I ukrasavaJ1~Jasno pokazujuCi cia Izidu drze zemlJanom. Govori se ~ neplodnosti boginje. u znak ~oli pozlacelll ~lP kravt: prekrivaju ernim p~atn~~ Jer. Etiopska kraljiea koja je Tifonu priskocila u pornoc alegorijski je nacin prikazivanja juznih vjetrova koji pusu iz Etiopije. 39. jer se zeli istaknU~l neplodnost zemlje.ucl skupoejene mirise sa zernljorn te izvo~e kIP vUo?h~u polumjeseea.teritorijama nazivaju prisnirn sjedinjenjem Ozirisa 1 Neftis. craju razne obredne zalosti. dana uzastopce od sedamnaestog dana mjescca Han .susrecu s O:~r:s?~: Nakon toga ovlaze malo zernlje vodom. a yre . a ne zene. Nil ~onire ~ zemlju . a do mora vodi tanki trag vode klizeci gotovo p~aznim koritom. ostala neplodna. 10 . Tada sveeClllC1pnv~ e. NoCl postaju dulje. nakon vjencanja s Tifonom.d1 kao da je pobijedena. D~ve~r:aestog dana se nocu spustaju prema moru.osljednjeg se dana oplakujc pust. a mit prica da je Tifon. 40. trec~.n~m . Tifon preuzima vlast spaljujuci sve do eega dolazi da bi vladao kao vrhovni gospodar eijelim Nilom. stavlJ'a svoje korito prazno.52 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 53 rub. tada opada nivo vode i Nil jedva da tece. drugog dana stisavanJe ~Je~erlllh. Kada prevla~aju etezijski vjetrovi koji tjeraju oblake prerna et~opskoj graniei zaustavljajuCi kise koje po~e~av~Judotok vode Nilu.

a Ammon nacelo osjetila. Polozaj vrhovne boginje na Zemlji nije joj dopustao da dozvoli unistenje elementa koji se suprostavlja vlaznorn. 42. Oni tvrde da Je Dl?ll1Z . drevne m." sto znaci /I snaga koja ugnjetava 1prisiljava .~se~ev.a Su~ce ~~vo)~m goruc?rr: i isusujueom vatrom pregnjava 1 SU. mj.zu ~a Mjesec stiti ZlvotlilJ. as kojeg se danas povukIo. Ustvari.:nce: :vi~et a ?~i~is. Iz tog razloga . zagl~dan~u Sunce razvija s njim a Herm~s s ~J~secom.redstavlja s. ali se meduprostor koji je zauzimalo more.. De~et~a 1 ~era predstavra'u snagu koja obuzima zernlju 1 prodire u plodove.Ka. sto znaci da obilate kise doprinose daNil natjera more na povlacenje i otvorenu ravnicu pokriva naplavinama. Da Ii je rnoguce da se otok pomaknuo i priblizio kopnu? Ne. Heraklo uzrok udarCl. 41.sk! ro~ 1 biljni SVI)e~ posJe~luJe Jer plodnu svjetlost koja vlazi. . naprotiv. JJ k.:me Seth.Eglp~m Tl~on~ . U stvari cak ni danas nije moguce vidjeti kako rijeka nanosi svjezi mulj i kako zemlja raste pred njom. Homer 0 otoku Farosu pjeva da je udaljen dan puta od Egipta a danas taj otok cini dio egipatske zemije. Pred ocirna nam se pruza iznenadujuci dokaz. a ima ih nebrojeno mnogo. Mjesecevi utjecaji nalikuju razummI? ~Jehma. Ova turnacenja nalikuju te~los~im. Oni koji u svoja tumacenja.. Stoici kazu jos da m~re 1 da~ lje osvjetljava i hrani sunceve :atre dok ~oda lzvo~a 1 ribnjaka salje na Mjesec blaga 1 slatkasta isparavanja. malo pomalo ' more se povlaci a njegovi valovi se gibaju tako da donji slojevi tla postaju gornji ispunjavajuci se naplavinama.ma 1 razdoru. 1?a prednpc~ ~red Mjesecom.Sl bica u raz~oJu 1 osjetljive pupoljke biljaka te svojorn na~~ocnom toplinom veci dio zemlje pretvara u podrucJe ?otpuno nepogodno za naseljava~je. tumacen~rr:~ koja daju stoici. Egipatska mitologija datira Ozirisovu s~:t sedamnaestog dana mjeseca Hator odnosno u vrijerne . sadrze slanu i gorku vodu kao ostatak smrdljivog mora koje je nekada davno pokrivalo to podrucje. Svi izvori i bunari.aJu. nekada je citav Egipat bio pod morem pa se u rudnicima i na planinama jos uvijek mogu naci brojne skoljkice. te u svojoj mitologiji pricaju da se He. a posejdon snagu op se SIn morem.stvaralackl 1 zivotni dah.. oslobodila ga jc zeleci prije svega odrzati ustrojstvo svijeta jer Svemir ne bi bio potpun kada bi nedostajalo i nestalo nacelo vatre. 0 fizick~m svojstvima mijesaju izvjesna razriiatranp uz~ta lZ a~troomske znanosti pokusavaju dokazatl da Tifon .. S vremenom je stigao Horus da pobijedi Tifona.raklo.d.udrosti dok su utjecaji sunca slicni udarclma upra~1Janim snagom i nasiljem.54 PLUTARH IZIDA I QZIRIS 55 nacin na vjecne muke. Iako ovakvo turnacenje ne oskudijeva uvjerljivoscu ne smije se zbog njega potpuno odbaciti druga predaja prema kojoj je Tifon nekada bio gospodarem Ozirisove irnovine. ispunjavao rijekom koja je naplavinama povecala povrsinu tla.

Nesumnjivo je da Tifonov razorni utjeeaj nije trajan vee se cesto umanjuje i sputava stvaralackorn snagom. pada usred . U Ozirisovim pogrebnim obredima Egipcani od drveta izraduju mali kovceg u obliku polumjeseea jer se Mjesee za pornrcine priblizava Suneu uzirnajuci taj oblik. Oziris je ustvari dobrotvor i njegovo ime ima razlicita znacenja izrazavajuci prije svega ideju 0 njegovoj zivoj dobrotvornoj snazi. Ozirisa je Tifon raskornadao na cetrnaest dijelova sto nejasno ukazuje na broj dana tijekorn kojih se Mjesee mijenja od punog do mladog mjeseea. S druge strane. na otoku Elefantini 3 najveCi vodostaj bude 28m a taj je broj jednak broju dana u kojima je Mjesee vidljiv i kada dovrsava svoju 3 putanju. Neki filozofi drze da je taj mit alegorija pomrcina. a odgovara broju od sest dana tijekom kojih Mjesec dosize svoju prvu cetvrtinu. Po njima pomrcina Mjeseea nastajekada pun Mjesee. Ozirisova snaga na Mjeseeu njegovo sjedinjenje s Izidom koja predstavlja stvaralacku snaguoIzidu zovu i "majkom svijeta" a zamisljaju da je zaceta u prirodi koja je istovretneno i rnuska i zenska te oplodena suneem oslobada stvaralacka nacela rasprsujuci ih vjetrovima. na primjer ima sjajnu dlaku koja je ponegdje prekrivena tamnim mrljama. Srednji vodostaj u 3 okolici Memfisa iznosi 14m kada je porast vode prosjecan a odgovara danima punog Mjeseea. a kada se ponovo oslobada zapocinje borbu s Horusom. Sigurno je da izmedu kvadratnog broja sesnaest i pravokutnog broja osamnaest. Buduci da Horus predstavlja okolinu koja okruzuje zemaljski svijet nije posteden ni izopacenosti ni stvaranja. Mjeseceve mijene imaju izvjesnu vezu s rastorn vodostaja Nila. dolazi broj sedamnaest umecuci se zahvaljujuci tome sto oba broja sadrze eijeli broj plus osminu u dva nejednaka dijela. Jedni kazu da je Oziris zivio a drugi da je vladao dvadeset i osam godina. 43. jedinih ploha ciji je opseg jednak povrsini. Najmanji vodostaj je 10m u Mendesu i Xoisu. i drugo ime tog bozanstva Omphis znaci "dobroCinitelj" prema Hermaiosovu tumacenju. Pitagorejei nazivaju taj dan "umetnutim" a prema broju sedamnaest osjecaju potpunu i svetu odbojnost. Dan u kojem se ponovno pojavljuje oslobodivsi se velicanstvenog suncevog sjaja nadrnasujuci tu zvijezdu zovu "nesavrsenim". Dodaju da Apis iz istog razloga pokazuje slicnosti s Mjeseeom. Za mladog Mjeseca tijekorn mjeseea Famenot Egipcani slave svecanost "Ozirisova ulaska u Mjesee" sto oznacava pocetak proljeca. Broj dvadeset i osam odgovara danima tijekorn kojih se vidi mjesecina i vremenu kadaMjesee dovrsava svoju putanju. nalazeci se nasuprot Suneu. 44. Ti isti filozofi zele dokazati da je Apis ziva Ozirisova slika buduci da je Oziris zacet u trenutku kada stvaralacka zraka svjetlosti s Mjeseea dotice junicu za vrijeme parenja.56 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 57 kada je pun Mjesee ocito vee prosao. U stvari.

ali ne prestaje ulijevati povjerenje. Postoji drevno ucenje koje od utemeljitelja svetih znanosti i zakonodavaea dopire do pjesnika i filozofa. bez razloga i znanja onog koji njome upravlja. Ne bi trebalo prvobitna nacela svemira srnjesati u bezivotna tijela kao sto to zele D~mokrit i Epikur niti se cini neophodnim. dobro je ukorijenjeno i sarno se po sebi podrazumijeva u raspravama. ali u cjelini djeluju pouz~ano. Iz svega sto smo izloziji proizlazi da svako od tumacenja pojedinacno nije sasvim uvjerljivo. Dotaknuo ga je jedino pas izgubivsi pntom povlastieu da bude prva i najcasnija od zivotinja. Podrijetlo mu je bezimeno. Ta Je njec za one koji stuju Anubisa neizgovorljiva i okruzena tajnovitim i skrivenim znacenjern. Bilo bi nernoguce zamisliti dobro i zlo ukoliko Bog ne bi bio uzrokom svega postojeceg. Obodniea koja spaja te dvije polutke zajednicka je objema. To ucenje pokazuje kako Zemlja ne lebdi zrakom slucajno. nakon sto je Neftis rodila Anubisa. kao sto to Cine stoici. Neftis obiljezava sve sto se nalazi pod zemljom i sto se ne vidi a Izida. N~jc sigurno da j~ isusivanje uzrokovano toplinom. predajama pa cak i u obredima inicijacija te zrtvovanja kako medu Barbarima tako i medu Grcima. ljaju da zahvaljujuCi tome sto Kron ne stvara iz sa~o~. znamo je kao horizont a dobiva ime Anubis. vjetrorn .. ukratko receno sve sto . Prica se da je Izida. prepoznala to dijete. a najprikladnija bi bila izvjesna mj@savina". Anubisa predstavljaju likom psa zahvaljujuCi tome sto nocu vidi jednako dobro kao i danju. a po Eurupidu: "Dobro i zlo se ne m?gu odvajati. Ima nekih koji Tifonovo ime daju Zemljinoj sjeni u koju Mjesec za pornrcine upadne okliznuvsi se. Pas je nekada u Egiptu uzivao najvece pocasti. morem 1 tamom ono sto Tifon predstavlja kao ni da je sve sto priroda sadrii stetno i razorno. Cini se da mu Egipcani pripisuju jednaka svojstva kao Grei Hekateju jer istovremeno pripada podzemnom i nebeskom svijet_u Drugima Anubis nalikuje Kronu te pretpostav. Dogodilo se medutim da je Kambises naredio da ubiju bika Apisa i baee ga na smetiste te mu se nijedna zivotinja nije u~u~ila _pribliziti. N a svom putu Mjesee skriva i zatamnjuje Sunee tridesetog dana eiklusa svojih mijena ne unistavajuci ga kao sto ni Izida nije unistila Tifona. Heraklit nam kaze da: "Sklad u svijetu nalikuje luku iii liri cije strune napinjemo da bi ih zatim opustili". Ne pos~oF j~d~~ jedini uzrok koji ovladava svijetom upravljajuci npme kao kormilom iIi uzdama obuzdavanja vee se dobro i zlo cesto mijesaju. ono sto je na zemlji i sto se vidi. 45. naprotiv. priznati da iz jednog jedinog uzroka nastaje materija bez osobitih svojstava te da jedan jedini utjeeaj vlada i upravlja svim pojavama. sebe i sve nosi u samom sebi dobija ime psa.r 58 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 59 Zemljine sjene na isti nacin kako je Oziris pao u kovceg.

jedan kao zacetnik dobra a drugi kao tvorac zla. Takvo je ucenje svecenika Zaratustre. treci pravednosti a od preostale trojice jedan vlada mudroscu. Medu pojavarna koje se mogu obuhvatiti osjetilima svjetlost bi bila ona kojoj izriCito nalikuje Ormuzu dok Ariman naprotiv nalikuje neznanju i tarni. psi. Za nje~ se kaze da je zivio nekih pet tisuca godina prije Tropnskog rata. a zvijezdi Sirius je dao prednost . Perzijanci u muzar nabacuju travu zvanu Omorni istovremeno prizivajuCi Hada i tamu. ako ne od Svemira onda barem od naseg zemaljskog i podzemnog svijeta izlozenog hirovima nepravilnosti i razliCitosti te spremnog da prihvati promjene.60 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 61 priroda proizvodi podlozno je rnijesanju. Ukrasavao je nebo zvijezdarna. price i jezevi. . Njih su dvojica u stalnom sukobu. Da T ..na? ostalim zvijezdama postavljajuci je kao svog zastitruka i strazara.Zaratustra je Ormuzom nazivao nacelo dobra. dvije suprotne snage od kojih nas jedna vraca unatrag namecuci nam osjecaj nelagode. Dodaje da se Mitra zadrzava u sredini izrnedu ta dva nacela te mu stoga Perzijancidaju ime Mesites ili "posrednik". 0 svojim bogovima Perzijanci obicavaju pricati mnogo mitova kao npr: Ormuz je roden u najciseoj svjetlosti a Ariman je nastao iz tame. Zato je mijesanje nerazdvojivo sa zivotom. Ima onih koji bozje ime cuvaju za nacelo dobra a vragom nazivaju nacelo zla. wi bi ukazao cast Hormuzu Zaratustra je propisao zrtvu preklinjanja i milosrdnih djela a Arimanu posvetio obrede zalosti s namjerom da odbije zla. pripadaju pokvarenorn vragu. Sarno bi jedan vi -notoca tpot reHja~ jOCi f bacv~ rri f sa tekucine i sipao ih nam kao sto to cini krcmar. posebno nacelo koje bi bilo uzrokom zla. drugi istine. a Arimanorn nacelo zia. Tada je Ormuz trostruko narastao postavljajuci se toliko daleko od Sunca koliko je ta zvijezda udaIjena od Zemlje. te drze sretnim onoga koji rnoze ubiti velik broj vodenih stakora. ali ustvari sve proizlazi iz dva protivna nacela. uz nacelo dobra. To su misljenje prihvatili najveCii najslavniji mudraci smatrajuCi da ustvari postoje dva boga koji su na izvjestan nacin suparnici. 47. drugi obiljem dok treci ima povlasticu stvaranja ugodne dobrocudnosti koja prati dobra djelaoAriman je sa svoje strane stvorio jednak broj bogova koji bi trebali predstavljasti suprotnost Orrnuzovim bogovima. N akon sto u Omomi umijesaju krv zaklanog vuka tu smjesu bacaju tamo gdje nikada ne prodire sunce vjerujuci da izvjesne biljke pripadaju dobrom bogu a neke zlocudnorn vragu. nerazdvojivo od svijeta. Misle da i neke od zivotinja. Ako je pouzdano da se nista ne moze ostvariti bez uzroka te ako se dobro ne bi mogio pretvoriti u zio potrebno je da u prirodi postoji. Ormuz je stvorio sest bogova: prvi je bog Cfobrostivosti. 46. Zatim je stvorio jos dvadeset i cetiri bo- .

a nacelo zla "dvostruko". "nejednako" . dvojica zlocudni a za trojicu preostalih bogova kazu da su posrednici izrnedu cetiri suprostavljena bozanstva. "neparno ". Zeusu olimpskom Grci daju povlasticu da dijeli dobra. Platon se cesto izrazava na prikriven i nejasan nacin pa tim suprotnim nacelima daje imena "uvijek isto" i "ponekad 'ovo ponekad ono"." Anaksagora nace 1 d0bra nazrva znanjem . postojat ce sarno jedan oblik zivota i jedan jedini nacin vladanja. N ace10 dobra im je "jedinstveno". "odredeno". "j ednako" . zastitnice Pravde". Teopomp nam kaze da ce po predvidanjima svecenika tijekom tri tisuce godina ta dva suparnicka bozanstva naizmjenicno nadvladavati a tijekom naredne tri tisuce godina ce se boriti. Crcko je ucenje gotovo svima poznato. uzajamno se unistavajuci te unistavati sve sto su stvoriIi. "lijevo" . "neodredeno". ljudi ce biti sretni i govorit ce jednim jedinstvenim jezikom. Tako pricaju svecenici u svojoj mitologiji. Ta nacela predstavljaju temelj stvaranja. Mozes rnisliti 0 Klea. Konacno. Otada pa nadalje Zemlja ce biti ujedinjena i uredena povrsina.62 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 63 ga stavljajuCi ih u jaje. "postojano". Ariman je odmah stvorio jednak broj protivnih bogova koji su probusili jaje pa se otada zla rnijesaju s dobrima. kako se grcki filozofi prilagodavaju tom ucenju. Prema pripovjedacima mitova Afrodita je zacela s Aresom i rodila Harmoniju. ukoliko su Aresa drzali razdrazljivim i rusiteljern a Afroditu carobnicom i stvarateljem. no za Njega je to sarno uobicajeno razdoblje covjekova sna. "pokretno". Empedoklo rijeCima "ljubav" i "prijateljstvo" naziva stvaralacko nacelo dobra. Dvojicasu dobrostivi." . a 0 nacelo zla "beskonacnoscu" a Aristotel "oblikom" i "oskudieom". nakon sto je donio kugu i glad. a cesto ga naziva i /I skladom milog pogleda". "kvadratno". "izravno". sam ce Had biti pobijeden. "mracno". 48: Kaldejci svoje bogove nazivaju imenima planeta koje su ih stvorile. U Zakonima. Ne uocava Homer da sunee ne bi moglo prijeci oznacenc granice a da ne naide na Furije. dok nacelo zla odreduje terminima "pogubne mrznje" i "krvave nesloge". "duguljasto". U svakom slucaju priblizava se trenutak obiljezen sudbinom i dolazi dan kada ce Ariman. Pitagorejci tim nacelirna daju razna imena. "parno". Svecenici dodaju jos i to da ce se Bog koji je doprinio tim rezultatima odnositi i prestati posredovati dugo vremena. "svijetlo". a Had im je bozanstvo ciji se utjecaj nuzno mora odstraniti. . biti nuzno potpuno unisten i nestati. Heraklit otvoreno kaze: "Rat je kralj i vladar svega" i dodaje da Homer ocekuje da /I se izrnedu ljudi i bogova iskorijeni neski ad nesvjesno proklinjuci i jedne i druge jer proizlaze iz borbe i suprotnosti. ljudi ce ponovo biti sretni nemajuci vise potrebe za hranom te nece bacati sjeme. "desno". djelu koje je napisao u zrelijoj dobi upotrebljavajuCi konkretnije nazive umjesto da se izra-_ .

a sigurno najmanje dvije. Tifon je prikazan vodenim konjern. Potvrduje to i irne Set koje daju Tifonu ukoliko ta rijec oznacava "tlaciteljsku i suzbijajucu silu".borbi s nacelorn dobra. prizeljkujei progoni. potvrduje da SVIJetne pokrece jedna jedina dusa vee mazda veci broj dusa. Jedna je stvaralae~a du~a dobra a druga jO] je suprostavljena i proizvodi suprotan ucinak. periodicnoscu sve je to Ozirisov izvor koji l~vletU!eda ga Je moguce osjetilno dozivjeti. Po Manctonu je upravo Tifon onaj kojern daju ime Bebon.medu zvijerima: krokodilI nil ski konj. Tifon predstavlja sve sto je bolesno. 11 ometanje" pokazujuci da je Tifonova snaga oprecna prirodnom toku stvari kao i zivotnorn duhu koji ih usmjerava. Magarca smo vee ranije sporninjali. To ce doci do izrazaja u nastavku ave rasprave koja ce biti posvecena osobito pomirenju egipatske teologije s Platonovom filozofijom. temperaturam~ te.ko razdrazljivo u dusi Svijeta te sve sto Je prolazno I pogubno u tijelu Svemira.64 PLUTARH r I IZIDA I OZIRIS 65 za::a na zagonetan i simbolican nacin. pomrcine Sunca i Mjeseca sve to djeluje kao Tifonov bijeg i njegovo ponovno pojavljivanje. Bilo hi nemogu~e da posve nestane nacela zla irnajuci na u~u da Je ?u~oko ukorijenjenou tijelu i dusi Svijeta te Je. Stoga ce u zrtvenim obredirna sedmog dana mjeseca Tobi. Gledc nilskog konja. rusilacko. u Hermopolisu je izlozen kip koji prikazuje ovu zivotinju a drZi se da je Tifonov. ~er~zumno i la. ali uvijek OVISI spomenutim nacelima tezeci tome da a ih sto manje oponasa. u vjetru.uzrokovan nepravilnostima i nepogodama godisnjih doba. Tifonu je posvecena najgluplja me au domacim zivotinjama: magarac te najokrutnija . Say nered . Naprotty. Ta rijce nasi znacenje I! prepreka". njenog vodica i v:hovnog ucitelja. ni kr~t~nja sto joj je po nekima svojstveno. ! I . Postanak i ustrojstvo Svijeta su nesumnjivo p~Olzvod. a cesto znaci i "povratak" te "skok unatrag". a sokol ukazuje na njegovu snagu i vlast koju cesto stjece silom te ne prestaje koristiti nasilje i zloupotrebljavati vIast zahvaljujuci svojoj zlocudnosti koja je na sramotu ostalima a pokazuje upravo njegovu poremecenost. 50. ~a: nebu i zvijezdama. Priznaje k tome i trecu posrednicku prirodu koja nije lisena ni duse ni razum~. Tog dana love sto je moguce vise kroko-. Sve sto je na zemlji. sve sto je iredeno. U Apolinopolisu postoji zakon koji sve gradane bez iznimke obvezuje da jedu krokodile. trajno i korisno a u svezi s godisnjim dobima. dana koji nasi irne "Izidina povratka iz Fenicije".u traJr:oJ . ~9. Poznaju ga i pod imenorn Bebon iako ima onih koji tvrde da je to ime nekog iz Tifonovc druzine. rnijesanja dviju suprotnih sila koje zacijelo rnsu podjednako rnocne vee prevladava jaca. Oziris predstavlja znanJe 1 razum duse Svijeta. na rnalim vrcevirna oblikuje Iik nilskog konja. u vodi. Na ledima te zvijeri nalazi se sokol koji se bori sa zmijom.

U hvalospjevima Ozirisu Egipcani prizivaju onoga koji se krije u suncevim rukama" a tridesetog dana mjeseca Epep. Sve zivotinje. a spusta ih kada utazi zed dajuci tim pokretom do znanja da je na sigurnom.e nazivaju "potragom za. zdravo. kraIju i gospodaru svega. Bro) od sedam revolucija temelji se na tome da se Sunce pojavljuje tijekom sedam mjeseci od zimskog d~ . Cesto ga izjednacavaju sa sokol om. posljedicom njegovih zlih aktivnosti i spletki. Goruca se susa koja skodi mnogim ljudima i unistava biljke ne rnoze srnatrati Suncevim djelom. naprotiv.66 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 67 diIa. uredeno ili stvaralacko. Zeusu. 52. proizvode je vjetrovi i vode koji se ne mijesaju n~ pravi na~in s~ zernljorn ili zrakorn pa prevladavaju nepravilne 1 neodredene sile uzrokujur'i kaos te zatvarajuci izvore koji bi mogii ublaziti suncevu toplinu.Oziri. odrzavaju svecanost pod nazivom "rodenje Horusovih ociju" jer Mjesec i Sun~e s~atraju Horusovim vidom i svjetloscu. a terminom "voda" na ostroumnost njegovih odluka te njegovu mudrost. Za zimskog solsticija u procesiji nose kravu' i sedam puta kruze oko hrarna. pokrenuto redom ili mjerom ne potjece od Tifona vee se medu njegovim atributi~a nalaze upravo suprotna svojstva. vidljivim sjajem tvari koja se rnoze sarno razumom spoznati. I . Ozirisa prikazuju okorn i zezlom.Jjetnog solsticija. sve biljke i sve pogibeljne i zlokobne dogadaje smatraju Tifonovim djelom. Po cijelom Egiptu izlazu Ozirisove kipove prikazujuci ga u ljudskom oblicju sa spolovilorn u erekciji oznacujuci time njegovu stvaralacku i zivotvornu vrlinu. Kada je zedan obrusava se prema Nilu da se napije podignutih krila.a te zalazi u zakrivljenoj putanji. Prvi simbol oznacava predvidanje a drugi moe.som" bu~ duci da boginja zimi trazi vodu koja sadrzi sol. ubijaju ih i bacaju pred Apolonov hram. Nazivom "vrhovni" cini se da cilja na Zeusovu moe. Te kipove prekrivaju velom boje vatre buduci da Sunce drze utjelovljenjem snage dobra. Homer daje ime "vrhovnog vode". da je izmakao krokodilu. kada su Sunce i Mje~ec u isto] ravnini. Poznato je da ta ptica ima prednost nad ostalirn pticama zbog zivosti pogleda. N~kon JesenJe~ ekvinocija trideset i drugog dana mjeseca Paopi odrZavaju svecanost II rodenja Suncevih srapova'' ~okazujuci kako ta zvijezda treba podrsku 1 oslonac Jer joj je oslobadanjem toplote i svjetlosti opada sIl:a~. Kazu da je Izidin sin Horus prVl If I I. Ovaj obicaj tumace time 5tO je Tifon pobjegao Horusu pretvorivsi se u krokodila. ostanu Ii mu krila podignuta to je znak da ga je krokodil ipak dograbio. To kruzen. Trebalo bi odbaciti misljenje onih koji Suncevu sfcru dodjeljuju Tifonu jer nista svijetlo. 51. Kaze se da sokol nadlijece nad mrtvima bacajuci zernlju u oci onih koji nisu pokopani. brzine leta a potrebno joj je nesto malo hrane da prezivi.

da posije u njenu utrobu ono sto od njega potjece i ono sto mu nalikuje. Od njega poticu likovi kOJ1s~ oblikuju u tjelesnoj i opipljivoj . trazila. Svaka od tih zrtava ima neko znacenje koje cu kasnije navesti. h.pokvarenosti i promjena. drugog nacela naklonjena je uvijek boljem nacelu nudeci mu se da je opiodi. To sjeme ju veseli te drhti od zadovoljstva osjecajuci da je trudna i ispunjena novim zivotorn.68 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 69 prinijeo zrtve Suneu cetvrtog dana mjeseea kako stoji u knjigama koje donose podatke 0 "godisnjicarna Horusova rodenja". Uzima ih . Iz tog razloga prizivaju Mjesee za uspjeh u ljubavi. Potvrduju i to da nema nikakve razlike izmedu Izide i Mjeseea.l aktivna ~ . u~pijeva~uci p~nov? prikupiti sve dijelove u jednu cjelinu.tvari od:ed~na ~bhka i slicnosti kao sto se u vosku oblikuje otisak pecata.iso:va d~sa vj~cna i neiskvarena iako je Tifon sakatio 1 skrivao njegovo tijelo a Izida ga posvuda. No ti otisci ne traju vjecno. . Tri puta dnevno obicavaju paliti rnirise u cast Sunea: smolu pri izlasku sunea.nacel? kaosa i nereda koje se izgnano daleko od gornJeg Nila bori protiv Horusa. 53. Blee. da su kipovi koji ju prikazuju s rogovima likovi mladog Mjeseea. Iako je ona sastavna tvar i obitavaliste jednog i . vrhovnu . U sebi nosi nerodenu ljubav prema prvobitnom nacelu koje posje~~je. a oni prekriveni crnim velom simboliziraju nestajanje i pornrcinu koje prozivljava dok zudi i traga za Suneem. Nije besmisleno sto Egipcani u svojoj mitologiji podupiru ideju da je OZir. Izida svojom zenstvenoscu predstavlja svijet prirode i spremna je za stvaranje. jer nije cist niti je bez primjesa kao i njegov o~ae. smirnu kada je na najvisoj tocci i slozen miris zvan Kifi kada zalazi. Tifon stoga optuzuje Horusa da je nezakonit sip.0zansko nacelo Cija je bit ustvari je~nost~vn~. Vjeruju da time ukazuju najvece pocasti Suneu i umilostivljuju gaoOtkuda toliko slicnih obiljezja? Imaautora koji izricito podrzavaju ideju da je Oziris Sunee da ga nazivaju Sirius om te da je clan II 0" koji Egipcani stavljaju ispred te rijeci jedino sto moze dati povoda za takvu ideju. Vratimo se ponovo na nasa tumacenja.vlast a identicno je nacelu dobra. a Eudoks nam kaze da Izida sudi u ljubavnim okrsajirna.. zahvaljujuCi njegovu ulasku u tjelesni svqet pokvan- . boga kojeg je Izida zacela da bude vidljiva slika svijeta spoznatljivog razumorn. oni koji Tifona drze Suneem ne zasluzuju niti da ih se saslusa. Vecina ju poznaje kao "boginju snebrojenim imenima" jer je bozansko nacelo upueuje da stalno mijenja izgled. Svako stvorenje predstavlja materijaliziranu sliku tvari oponasajuci bice koje mu je dalo zivot. Iako ta misljenja naposljetku nisu lisena nekog smisla. U tom smislu. zudi 1 traga za njim dok se ono povlaci odbijajuCi da ga povezuju s nacelom zla. 54. koje zaista predstavlja razum i dobrotu u~ize ~e lz?-ad .Platon ju naziva "dadiljom" i "utocistern" svemu sto se rada.

odreden i savrsen. Zato meautlm ne prestaje biti uzrokorn potresa zbog kojih podrhtava do. napravio strune za svoju liru. tvari: "majka".l1slimo da stranica okornita na bazu sirnbolizira proizvod njihova ujedinjen~a. H~rus rnladi.~ako ga nazivaju Grei.ato s~ ka~e da u Koptosu Horusov kip u jednoj rU~l ~OSI Tifonovo spolovilo.avlllom.. Izidu utocistern a Horusa . mutr 1 zamrac~Je sVJet~ost. odnosno samog n~~ela.. 56." njihova ujedimjenja: potomst~o If t. Z~rr. Egipeani zele pokazati da je prije no sto je nas SVIJet p~stao.~~. Najsavrsenija i najbozanskija priro~a sasta~Ijena je dakle od tr~j~ n~c~l~: razuma. "osnov" ili "utociste stvaranju" a prOlzvo~u J • . tva~? te prOlzvoda njihova ujedinjenja 111 uredenog sVIJeta. _NJ~govlos utjecaj zahvaea 1 vode i vjetrove napredujuci ub:~ano bez prep~eka k Mjesecevoj sferi gdje cesto. Iz tog mozemo zakljuciti da je nacejo organiziralo svijet i uvelo harmoniju koja potjece od oprecnih elemenata sto nije unistilr. unistivsi ih. rusilacku snagu vee je ograniceno na t? da je usmj:rava. vjetrova koji ~ov~tlaju zra~ te olu~a p?pr~eenih sije~ vanjem i grml. vidljivim a tvar usvojila uzrok svog odredenJa pnroda optuzena da u sebi nosi nesavrse~ost prihvatila njeno prvo rodenje. u oko vadeCI~ gutaJuCl 1 vracajuci ga Suneu. zaceto". Na i~~~nacin predstaOzirisa izvorom. PripovjedaCi mitova pncaJu da je Hermes od Tifonovih zivaea.ivo~ razumom.. U trokutu broj tri predstavlja strarncu okomitu na bazu. Egipeani vjeruju u tu pricu te potvrd~Ju da ~fI~o~ ponekad udara Horu~a. . broj cetiri bazu a broj pet hipot~nuzu dok mu je moe jednaka zbroju stra~iea.e /I 0 no sto )e •. On predstavlja sliku i sjenu svijeta koji se trebao oblikovati.lJu)e p0r:-. mijena. Vjerojatno je da je Egipcanima t::okut ?aJsavrseniji i najstovaniji lik jer g~ ~sporeduJu s pnrodom Svemira. Iz tog razloga Egipeani podriavaju ideju da se Apolon rodio osakacen u mraku te mu stoga daju ime Horus stariji. S druge strane. Izida i Oziris su jos uvijek bili u ReIno) utrobi kada se rodio Apolon te nam tim~. Iz sukoba s Tifonom Horus izlazi kao pobjednik uz Hermesovu pomoc..70 r PLUTARH IZIDA I OZIRIS 71 la [:. vadenje oka :u~azuJe na pomrCinu te zvijezde kOJ~ Sunee okreP.Z. koje potvrduje i dokazuje da priroda mijenjajuci se obnavlja svijet na sliku i priliku ustrojstva sI?~znatlj. nije potpuno Um~tlO Tifona vee mu je sarno oduzeo snagu i ucin~OVIt~st. cini se da se P~ato~ u Republici oslanja na taj geometrijski lik ~a bi pf1~azao brak. jf:' tvar. Platen obicava razumu davati nnena: "ideja". MijesajuCi se i spajajuCi s elementima p~~obll1~ da b:udu pretvoreni i promijenjeni na ~azhelte n~~llle to )e nac~lo oslabilo i opala mu je moe na zernlji. gorucih susa. TaJ Je udara~ nedvojbeno ~legorija Mjesecevih . "model" i "otac".ov~ joj ~ajuCi svjetlost ukoliko se uklanja Zemljinoj sjern. "dadira".

cisto i uredeno.72 PLUTARH IZID A I OZIRIS 73 proizvodom. U stvari broj tri je prvi neparan i savrsen broj. Zemlje. ni zlato ni ulje nisu liseni kvalitete. Ne smijemo prema tome ni u kom slucaju ove rnitove drzati povijesnim pricarna vee bi iz svake legende trebalo prihvatiti ono sto je prikladno i sto se cini vjerodostojnim. Potvrduju da prva rijec nosi znacenje "majke". legla s usnulim Porosom (obilje) te je na svijet donijela Erosa. broj cetiri je kvadrat cija je stranica parni broj dva dok je broj pet sastavljen od brojeva dva i tri a istovremeno ukljucuje i ocinstvo i majcinstvo. nije uzeo u obzir postojanje drugih nacela osim ovih spomenutih. Egipcani Horusu obicavaju davati ime Min sto znaci "viden" jer je svijet vidljiv i spoznatljiv osjetilima. prvo nacelo savrsenstva dovoljan samom sebi. To bi bilo kao da kazerno da je ulje" tvar za mirise a zlato za kipove. Na isti nacin Ijudsku dusu i . Bice koje rada je Svijet iii Horus.mijenjanja i razvoja kojima je izvrgnut ostaje vjecno mlad i dugovjeean ne bivajuCi ikada prezren. 5Z Bilo bi dobro da Hesiod. Ozirisovo s Erosom. Osim toga pet na kvadrat daje broj jednak broju slova egipatskog alfabeta te broju godina zivota bika Apisa. Putem Penije zeli prikazati tvar koja oskudijeva svime sto je dobro a cak kada se i zasiti uvijek zeli te je spremna da primi vise. . Kaze se da je broj pet izveden od rijeci Panta "Svemir" te se umjesto rijeci "brojati" upotrebljava slozen termin "brojati do pet". stvarajuci od Kaosa. Izidu zovu ime5 nima: Mut. nedostaju joj sredstva te prema tome uvijek ima potrebu za necim istovrerneno tezeci uporno necernu drugom. mudar i sposoban da u svemu bude dostatan samom sebi dok mu je majka nesposobna. zeljen. Poros je zacijelo prvo dobro. druga Horusove "zemaljske nastambe" (u istom smislu u kojem Platon Izidu naziva "sjedistern" i "utocistem stvaranja") a treca je sastavljena od dvaju termina koja znace "punocu" i "uzrok". da je neaktivna i da nerna vlastite energije. dostojan da bude voljen. Kaze da je Penia (oskudica). nije besmrtan. Glede materije vazno je da ne dozvolimo da nas zavedu misljenja nekih filozofa da je kao tijelo liseno duse i kvaliteta. stvorenje mijesane prirode sastavljene od razlicitih teznja imajuci na umu da mu je otac dobar. U tom slucaju sarno je potrebno zamijeniti Izidino ime sa Zemljom. Hato/ i Methier. Sarna priroda teme 0 kojoj se ovdje radi podsjeca do izvjesne granice na mit 0 Erosovu rodenju kojeg Sokrat sporninje u Platonovoj Gozbi. zeleci imati djecu. nije lisen ljubavi ali se stalno ponovo rada te zahvaljujuCi tim promjenama kao posljedicom njegovih . Tartara i Erosa prve elemente. Tvar se svijeta ustvari odlikuje svojom punocom a povezana je s onim sto je dobro. 58. Glede Kaosa cini se da je Hesiod zelio njime pretpostaviti neko prikladno mjesto za Svemir.

Episteme 1 Kinesis. Ona uporno trazi sve sto je ostalo od Ozirisa prikupljajuci dijelove medu naborima njegove odjece. neprestano zadobija njegovu nakionost i ne prestaje zudjeti za tim da je ispune savrseniji i cisCi sastojci njegove tvari. Theos. kako bi to izrazili Platon i Aristotel. . a svijest ozivljava njeno kretanje i njime upravlja. prikaza i izvorista tog boga koji vjecno blistaju na nebu kao zvijezde te onih koje se rasprsuju medu elementima podloznim promjenama. zivotinjama a koje se rastvaraju. Ovo ime nije barbarskog podrijetla vee je jednako kao i ostaia imena bogova. To je ono sto zele reci pnp~v~edaci mit ova pnc~J~c~ da se Tifon pretvara u Neftisina muza dok Oziris ima tajni odnos s njom. 1 59.. a zahvaljujuci dijelovima koje Izida prikuplja.:t~nu da usvoji znanje i vrline te ih povjeravamo nacelu da ih usmjeri i uputi dovodeci ih u skIad. sjedinjuje se s njim putem Ijubavi koju gaji prerna plemenitom i dobrom sto iz njega izvire a cernu ne rnoze nikako odoljeti. Njemu tezi i pokrece ga stvaralacko nacelo koje odrzava prirodu dok se nacelo razaranja i pokvarenosti od njega udaijava pokusavajuci ga unistiti. prevladava bolje nacelo. ~a isti je nacin ime boginje oblikovano pomocu dvije rijeci. a sluzi sarno kao tvar i hrana stvaranju. 60. buduci da ono proizlazi iz rijeci Hiesthai. Kao sto kazerno da casan i pravedan muskarac voli ako su odnosi cestiti te da se izvanredna zeria imajuci sup ruga sjedinjuje s muskarcern kojeg zeli i boginja zarko zeli svog supruga. Izida se rastuzi i obuzima je sjeta. a druga "onoga koji trci". nastojeci ga se docepati. da bi ih zatim. Zato je boginji dato ime Izida. pazljivo sakrila s namjerom ponovnog prikazivanja u trenutku njegova novog radanja. oslobadajuci ih svoje zastite. prikupivsi oskudne ostatke. Oni koji se drze ovog tipa misljenja moraju misliti i na to da boginja Izida dijeli zivot s vrhovnim bogom. koje sjedinjuju znanje i pokret pa tako medu nama. moru. kao i medu Egipeanima. klicu koju Tifon unistava. nju pokrece znanje koje joj omogucuje napredovanje. Neosporno je da su krajnji stadiji tvari koje znamo pod imenima Neftis i Telente (krajnost) vise nego ostali podvrgnuti djelovanju razornog nacela.r i 74 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 75 razum drzimo kao tvar odi . Kada Tifon napada posljednje izvoriste tog boga. hrani i ponovo osposobljava. slijedeci tako izvjesne fiIozofe za koje se razum nalazi tamo gdje se sastaju ideje. spasava. "napredovati". Ima ideja. a naIikuje glini pogodnoj da prihvati dojmove 0 onome sto se spoznaje razumom. kvare i rasipaju da bi se ponovo pojavile na svjetlu _i p~ika~aIe ~:ug~m rode?j~m. biIjkama. izvedeno od dvije rijeci Theatos i Theoon: prva oznacava "onoga koji predvida". Ukratko. u zemlji. Nacelo odrzanja i plodnosti pohranjuje u njima slabu i bezivotnu klicu. Neki mudraci vjeruju da zensko sjeme nema snagu niti predstavija nacelo plodnosti.

. da neki Ozirisom. Sotis oznacava trudnocu a ima svoju istoznacnicu u grekom. Ima tisuce drugih koja su izasla iz Grcke s iseljenieima sireci se po inozemstvu da bi se upotrebom odrzala do danasnjih dana. Cak da je i tako vjerujem da obje rijeci oznacavaju jednog boga i istu moe. Aporia" nesigurnost". a podzemne svetima. Kako' je receno ranije." U ranim zapisi87 rna poznatim pod imenom Hermesove knjige govori se da je u svezi s temom 0 posvecenim imenima zapisano da Egipcani Horusom nazivaju moe koja upravlja suncevorn putanjom . Deilia "kukavieluk". 61. proizasle iz rijeci Hienai "doCi". usporava ga. ja sam drzirn da je ime Serapis vise u duhu egipatskog jezika no Oziris. a rijeci s oprecnim znacenjern na reciprocan nacin kaznjavaju zlo koje zaustavlja kretanje u prirodi. nazivaju silu koja vlada eterom. pokret duse koja se uzdize i krece naprijed. u davna vremena upotrebljavala rijec Isia. 62. neki Serapisom a neki cak i imenom Sotis. dano gIavnoj zvijezdi sazvijezda koje Egipcani stuju kao posebno posveceno Izidi. "pas". Egipatska imena potvrduju ono sto pokazuju grcka. kao npr. pokazuju da su ove aktivnosti dah duha iii Nov Phora. Behon i SMU koja znace "skrivenu suprotnost". a obicavaju ga zvati i Hermanubisom. a Grei je znaju pod imenom Apolona. Nije zabrinjavajuce sto gle~ de imena prevladavaju osobna misljenja. Ousia. Ozirisovo se ime izvodi iz dvije rijeci: Hosios "svet" i Hieros "posvecen". Dodaje da su rijeci Synienai "razumjeti". Rijee Noesis "razum" te rijec Phronesis "prirnjenjena mudrost". bog koji nam otkriva nebeske pojave. Grei cesto Izidi daju ime Atena sto u egipatskom jeziku znaci "proizlazim iz sebe same" te upucuje na to da boginja iz sebe same erpi zivotni dah.Iaze u podzemnom svijetu. Nedvojbeno postoji veza izrnedu nebeskih pojava i onih koji se n. onernogucavajuci pokret i napredak. sputava i postavlja mu prepreke. egipatskom rjecju. U grckom jeziku je ta rijec opce prihvacena pa je ime Kyoon. Kyesis "trudnoca". Tifonu daju imena Set. To Agathon /I dobro". a drugo grcko. Neka su imena preuzeli pjesniei. ali oni koji te rijeci oznacavaju kao glose i strane izraze optuzuju pjesnike za uvodenje barbarizarna.76 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 77 dobija ime Izida. Dakle. S druge strane nije iznenadujuce da se ta imena oblikuju po grckim pravilima. a Ijudi su nekada nebeske pojave nazivali posvecenima. Theoo "trCim" i Rheoo "1ebdim". Prvo je ime strano. Platon kaze £fa se za oznacavanje biti. Ania "klonulost duha". He Arete "vrlina".: rijec Kakia "grijeh". Stoga mu Egipcani ponekad zrtvuju bijelog iIi zutog pijetla jer vjeruju da su nebeske-pojave ciste i sjajne. Nairne. duh pojava koje streme visinama je Anubis. Prvo ime ovog boga odrazava vezu s gornjim svijetom a drugo njegovu komunikaeiju s donjim svijetom. a ove ovdje dolje mijesane i sarolike. Posljednje ime.

vee se jednosta v no treba ograniciti na to da se Tifonu pripise sve sto u njegovim razlicitim stadijima oskudijeva u mjeri i pravilnosti. Gornji je dio sistruma zaobljenog oblika. Glede Zeusa Eudoks narn kaze da pripovjedaci egipatskih rnitova pricaju da je ovaj bog roden sa spojenim nogarna. I 63. Ukratko. Tim likovima Egipcani prikazuju rodenje i smrt. Ova nam prica pokazuje da se znanje i razum ovog boga. sunee. Egipcani nam tvrdnjom da vibracije sistruma plase Tifona i izazivaju njegovo gadenje daju do znanja da pokvareno nacelo-otezava i zadrzava tok prirode ali ga stvaranje oslobada i ponovo uspostavlja posredstvom gibanja. moze se s jedne strane vidjeti Izidino lice a s druge lice Neftis. nije dobro vjerovati da bi voda. sto zbog viska sto zbog nedostatka. zemlja i nebo predstavljali Ozirisa iIi Izidu. za branu. ispod zica koje vibriraju. rodenjern i smrcuse ostvaruju promjene i gibanja kojirna su podvrgnuta cetiri elementao Macka predstavlja Mjesec zbog' svoje dlake. nocnih aktivnosti i plodnosti. Kao sto magnet ponekad privlaci zeljezo a ponekad ga odbija-u suprotnom smjeru na isti se nacin dobrostivo i zdravo kretanje u svijetu vodeno i uredeno razumom okrece Tifonu privlaceci sebi njegovu nasilnicku i neumoljivu grubost pretvarajuCi je u njeznost i poslusnost da bi se preko sebe samog povukao mijenjajuCi svoje postupke. zatirn dva. prikazuju tijekom stvaranja putem posredovanjagibanja. U stvari. vode i zraka. prepre kif" u. urezan je lik macke s ljudskom glavom a na donjem dijelu metalnog potpornja. Ljudskom se glavom zeli prikazati znanje i razum. odbacujuCi ih i ruseci ih u bezdan kaosa. 64. Kaze se da ta zivotinja donosi na svijet prvo jednog potomka. Jasno je da to nije neko osobito otkrice. "M aneton nam k azuJe da magnet nazivaju "Horusovom kosti" a zeljezo "Tifonovom kosti". Izida mu je razdvojila noge ornogucivsi mu da gipko i pravilno hoda. dio svijeta koji je zacet i nestao pripada Mjesecevoj sferi u cijoj orbiti sve sto se kreee. nakon toga tri i tako u rastucern nizu do sedam a da sveukupno broj potomaka dosegne dvadeset i osam sto je jednako broju dana Mjesecevih mijena. strasna susa i more Tifona. zemlje. dobrotvornim iIi . N a vrhu konveksnog dijela sistrurna. koji u jednom nacelu sami po sebi Cine dio onoga sto je nevidljivo i u sto se ne moze prodrijeti. da nije mogao hodati pa je od srarna zivio samotnicki. No cini se da se kod macaka zjeniea oka siri za puna Mjeseea a skuplja tijekom posljednje cetvrti. Taj IJl~ sadrzi cetiri zice koje vibriraju. Sistrum 88 pokazuje da se bica nikada ne smiju prestati kretati pa je neophodno uciniti nesto st8 bi ih probudilo i ucinilo okretnim da se izvuku iz dubokog sna i obamrlosti.78 If PLUTARH IZIDA I OZIRIS 79 . Ako na sve sto se prikazuje uredenirn. sve promjene do kojih dolazi predstavljaju reakciju na djelovanje cetiriju elemenata: vatre. a vatra.

a ljekovite na- . pa se taj bog ponovo pojavljuje i ozivljuje kada klice poCinju izbijati. uocivsi da je noseca. Jednako se prica da je Izida. To se dogada onima koji Dioniza drze vinom a Hefesta plamenom. predstavljanje i podrijetlo Ozirisovo. Sve sto je ugodno i dobro u prirodi postoji kroz ta dva bozanstva. Kleante u jednom dijelu daje ime rer~efona dahu koji prodire u zemljine plodove umiruci s njima. cas s nastajanjem plodova. vjerujemo da su Izida i Oziris oznaceni zajednickim razumom koji vlada podrucjern dobra. od samog pocetka svjesni su njihove moci i obozavaju ih. Ako se ne poduzmu nuzne mjere opreza i predostroznosti moglo bi u vjetrovima. Stovise. obracunat cerno se s Eudoksovim bezvjerstvorn jer on ne moze objasniti zasto Izida. Sto se nas tice. izjednacavajuci ih Cas s atmosferskim promjenama. kada ne bi davao pos~bn. Svi Ijudi ipak priznaju Izidu i njenu bozansku ~~atnju: Ima i onih koji su u kratkom vremenu naucili zvati ta bozanstva imenima koja nose u Egiptu: odavna. nesavrseno i nedovoljno oblikovano stvorenje. necerno pogrijesiti. Oni koji vide _neki smisaou ovakvom tipu misljenja ne razlikuju se nimalo od o'nih koji jedra. zemljinim preoblikama i promjenama godisnjih doba doci do nezeljenog ogranicenja svih bozanstava da vise ne postoje. ako to stujemo kao lik. Spominjuci zeteoce pjesnik kaze: "Kada ti snazni Ijudi sakate Demetru". poljodjelstvom. N a isti cerno nacin opovrgnuti prosta i providna rnisljenja onih koji nastoje protumaciti sve sto se prica 0 zivotu ovih bogova. vodenim tokovirna. nit i potku tkalcem. Ne bi djelovalo zlokobno kada onaj koji se bavi odrzavanjern kulta bogova koji nam nisu zajednicki ne bi naglasavao da Ii se radi iskljucivo 0 egipatskim bogovima. Stoga tom bogu nude prve plodove Ieee i slave njegovo rodenje nakon proIjetnog ekvinocija.80 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 81 korisnim gledamo kao na Izidino djelo. uzad isidro smatraju kormilarom broda. 65. sjetvama. kada ne bi pndavao bozanske osobine njegovoj delti i lotosima te na taj nacin druge Ijude lisio sjajnih bogova buduci da nemaju jednog Nila. Ljudi su opcenito ushiceni ovim tiporntumacenja. slicno klicama koje izbijaju i pocinju se razvijati. poljodjeljstvu. Oziris zacinje nacela a Izida ih prima i postavlja na svoje mjesto.a irnena Nilu i zemlji kojorn Nil vi ada. sjetvama. bivajuci unaprijed skloni prihvati- ti vjerodostojno tumacenje 0 tome sto se zbiva u njihovoj okolini a sto im je dobro poznato. budno pazi na Ijubav te zasto Dioniz nerna moe da povisi vodostaj Nila niti da kraljuje mrtvima. jednu Buto iIi Memfis. objesila amulet oko vrata sestog dana mjeseca Paopi te je oko zimskog solsticija na svijet donijela Harpokrata. smatrajuci da Ozirisa pokapaju kada zrno koje je posijano prodire u zernlju. 66. a ne Demetra.

Zato se cini ~u~~im ?ozivat~ se n~ razum i istinu te se nadahnuti shJedeClm aktlVnostlma da bi mogli upravljati mislirna. nesavrsena i nepotpuna misljenja glede b~gova k. Nije tesko Harpokrata zamisliti kao n~savrsenog boga djecackog oblicja.iti.'~ 1 med go:ore~l: "Istina je slatka".op su rasprostranjena medu ljudima. Mjeseca Mesori Egipcani ~u p~m~se. more opce su poznati. Razlicita imena i rituali sluze kao simboli. Barbarima iIi Grcima. predrnetima bez duse. simr bol uzdrzljivosti i sutljivosti. 67. Nije sigurno da je bozanstvo bite liseno razurna i zivota. se s post?:an}~~ razmatra sveukupnost onoga sto bi se reklo 111 ucmi10. Nesumnjivo je da su neki medu njima. l?ritisce p:st na usta. Prihvatiti taj stav znaci dati povoda zlokobnirn i bezvjernim misljenjima. podlegli potpunom praznovjerju. Slicne stvari nije rnoguce drzati bozjima. a list jeziku. odabravsi pogresan put. ne bez opasnosti. ih. mracniji iii svjetliji. kojima nas redovno opskrbljuju omogucujuei nam zivot u izobilju. jezik J~ duh . da su izvjesni slusatelji lijevom rukom prihvatili rasprave koje su im ponudene desnom ruk?m. a navode. oni koji su praznovjerju izbjegli kao glibovitoj mocvari. ~me amu. Stoga taJ bog. U ovim se okolnostima cini osobito neophodnim za vodica kroz te tajne imati razum ~oji proizlazi iz filozofije s ciljerr. Sunce. Kaze se da je od svih biljaka koje rastu u Eglpt. Valja ga drzati onim koji ispravlja nerazumn~. a~o k:-ivo p:otu~aC1mo ono sto glede zrtvovanp 1 vjerskih svecanosti predviaaju zakoni. zemlja. Plodovirna. dobara dar govora najsvetiji. Devetnaestog da~a prvog mjeseca Egipcani u Hermesov~ cast odrzava~~ svecanost tijekom koje jedu smok'. zrnje :. Jedini uzrok koji upravlja svijetom. c~vJ~k ~avl ~ogovima nitko se od njega ne moze zivlje izrazavati 0 . znaci ruec istine". podredeno ljudskim rnocirna. Mjesec.nah~narki govoreci: "Jezik je sudbma. onima koji zive na jugu iIi na sjeveru Zemlje. kOJI prema P:'l~~:}e~ daCima mitova Izida stavlja oko vrata. pridavati imena bogova bcscutnim prirodama. nebo.U ~ersea po~ svecena Izidi buduCi da njen plod nalikuje srcu. jedinstveno providenje koje njime vlada te rnoci odredene da mu u svemu pomazu. pojavama nuzno odredenima da budu unistene ljudskom rukom za potrebe covjeka. tj. iako me au razlicitim narodirna nose razlicita imena. Nitko ne sumnja da je od s:ih lju~skih . onima koji se posvecuju proucavanju svega sto je sveto. na razumijevanje bozanskih stvari. 68. priznajemo da postoje ali ne vjerujemo da su razliciti medu raznim narodirna. ako se. da. koje nam bogovi daju da bi zadovoljili svoje potrebe.82 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 83 pitke i lijekove Iijecnikorn. nesvjesno su upali u ateizam kao u provaliju. Ne trebamo se bojati onoga sto je najavio !eodor. predrneti su obozavanja kao i imenovanja koja variraju s obzirom na obicaje.leta. kao zrno koje klija. jednako cerno pogrijes.

buduci da je vecina za to da se birane rijeci izgovaraju sarno na sve~anostima. I danima zalosti.a u vrijeme pojavljivanja Plejada. Nairne.ima koji su gotovo apsurdni? U Grckoj se.zamisljali kao bozanske darove.. Otada su. ljetu Afrodita.~o.u. ~eO?OI~p . Sarno godisnje doba tijekom kojeg se op~akuje dovodi u sumnju pretpostavku da se svecanostl oplakivanja odrzavaju zbog povezan.s~je ?b. Paflagonijei kazu da je njihov bog cvrsto svezan i zatvoren. a budniee Ijeti. U Beotiji prernjestaju grobove posvecene "tuznoj Demetri" kada odrzavaju festival "tuge". pjevajuci uspavanke zimi. Zato ~u tlJekom spomenutog godisnje? doba. njihovi nasljedniei ni:u pnhva~l~l . tijekom mjeseca sJe~vi. 1 Afro~ite. 1 nuzne da bi . vazne. nekada davno IJ~dl . Grci Pyanepsionom a Beocani Damatriosom. gotovo vjerujuci u njih. No. p~k~?~lm~ bogova davali imena samih bogova. u l~tO vr!Jeme kao i u Egiptu. ih I obozavajuCi zbog koristi koj~ suood ~J:h imali . a proljecu £erzefona te s. zahvaljujuci tome sto je silazak Demetrin: kceri u pakao bio uzrokom njene zalosti. druge strane vjeruju da sva bica potjecu od Kro. konfuznim i nepromisljenim vjerovanJem iako Je =". a onoga koji postavlja Mena~drovu .se izbjegao divlji.su ~lodove . mjese~a kojeg Egipcani nazivaju Hatorom.ece se pokrece 1 oslobada okova.. kao sto za onoga kOJ1 Je kupio Platonova djela kazerno da je kupio ~latona. odrzavaju svecanosti na11k oruma koje se odrzavaju u Izidinim hramovima. ti narodi darovima '. tuzne i zalobne zrtve ako s jedne strane ne smijemo izostaviti ono sto p~?pi.tu ~radlelJ. st~Juel. ~~d~ nest~Ju.C10 bogovima najvece gluposti i bezvjerne besmislice.kom.84 njihovu PLUTARH IZIDA I OZIRIS 85 blazenstvu. =: 70. a u prol. i festivalima ponasa se drugaCije govore. ~r~gijei vjeruju da njihov bog spava Z1m1. vjerujuCi da se ~e dVIJe pOJ~ve stalno izmjenjuju te pretjerali s ovakvl~ aps~rdm~. zemlju vlastitim rukarna p~ekrivajuci)e ~lieama ~1J1s~ rast i dozrijevanje eekah s nestrplJenJem. koja je nuzno sacuvati.ieal' a s druge strane ne smijemo prorrujemtr misljenja glede bogova.val pad.mlJ~' Tako s~ stajanje i nestajanje plodova povezivali s r~~enJe~ I tajnovitoscu bogova. niti ih smijemo mijesati s uznerniravajucim ~traho:.edIJu da _postavlja Menandra.ost~ plodova sa zemljom. a budi se ljeti te mu prireduju svecanosti nalik bakanalijama. pa su iz puka neznanp bogovl~a prll~ISIVah prornjene kojima su podlijegali plodovi ze. U Ateni zene slave termoforije sjedeci na tlu i uzdrzavajuci se od jela.na.nam prica da narodi koji nastavaju Zapad Z1m1 daju irne Kronos. =: . prost i neeovJeean ZIVOt. Kako cerno prinijeti sjetne. odrzavali razne sveeanosti analogne pogrebnim sveeanostlI?-a. . Taj fest1.'plodovi sa stabala te zrnje koje su posijali kopaJu~~. Kada netko od nas treba uci u prorociste savjetujemo mu da misli na svet nacin i da izgovara rijeci s dobrim predznakom. 69..

koji zamJ. srrnsao .a..:pah. to je stoga sto ne ~J~ruJu da su bogovi". Prema drugima.~Jenog 1 unistenog za graaanskih ratova. Vecina je Egipcana. Zaista je smijesno usrdno molit.ivajuCi se n~ iz:je~tan nacm tijelima ibisa. . predodredene za drugi zivot. To ~u oni isti koji se usuduju prikazati Lakara kako plpcka Atenu.enJuJ~ njih same. n~ srruju se zalltl. Znajuci da su == . .u i sazru. Od onih koji ovom kultu zele dati izrazito PO~Iticku podlogu na jednoj su k~ji kazu ~a Je Oziris nalazeci se na celu velike vojske. Ksenofan iz Kolofona je dobro ccueruo Egipcane :-~kavsi: "Ako vjeruju da su bogov~. kraljevi lZ kasnijih dinastija su se pokrivali zlatnim i sreb~~im m~~ka~a nalik divljim zvjerima da bi zastrasili nepr~JatelJ.o .10z06 kada kazu da se oni koji nisu nauCili tumacir] znacenj. zmija Aresu.besm~sleno. Ne treba vjerovati niti da sve duse mrtvih. Svakom je dao stijeg koji predstavlja ZIVOtlnju i vrstu kojoj ta zivotinja pri1?ada.1 obozavanja. zamjenjujuCi one nestale. jednost~vn. pa ih zatim oplakivati. posebno glede k~lta posvecenog zrvonnjame. Dioniza kako skida Ap~lonov_e p~zlacene uvojke a jupitera s Kapitola zap. Prica da su se bogovi iz straha pred Tifonom pre~var~~i . rijeci bune i kada treba imenovati stvari.sjedinila sa svojim ritualima zlosutne ideje koje su jednostavne i slabe ~. opazili d~ su na taj nacin prihvatili i potvrdili iskn. taj stijeg pretvorio u.r 86 PLUTARH IZID A I OZIRIS 87 oc~~o .fl. kipove bogova. gavran Apolonu.z~vati. d~ plodovi nikn.kao prikaze posvecene u njihovu cast. ako se zale. Pouzdan? Je da s~ nestajanje plodova oplakivalo upuCivan~en: ~olbl stvo. nadilazi cjelokupnu cudovisnost golemog broja moguCi~ prica. a najsnaznije 1 najodvaznije do ateizma i strasne obezglavljenosti. bogovima. ~e~u Grcima irna onih koji nisu nauCili. sa~r. niti su se pnvlkn~li uva. kako se rnoze vidjeti u Euripidovim stihoVIrna: "Pretvorit ces se u predivnog psa Hekate koja nosi svjetlo". pas Artcmidi.vl~en. kada ih se zapravo hsavamo jeduci ih.riteljima.Nije bas sve onako kako nam izgleda.sto je najmanje od zala u tom odstupanju .:h?ve . stujuci zivotinje i odnoseci se prema njima kao prema bogovima te pretjerano pretrpavajuci liturgiju sluzbama koje ju izvrgavaju ruglu . ~1. p~ se za sve koji se okupljaju oko tog vjerovanja. izljevene od bronce. d. prop.nage na. podijelio svoje . kako obicavaju reci Grci. Nisu. . Ima i onih koji vrlo dornisljato i vjesto prepricavaju sto je ucinio jedan od kraljeva. da bi ponovo nikli 1. kao I za sve na~ sljednike. mogu postajati samo u tijelima tih istih zivotinja. Upravo su Eglpcam postali z:~va~~ obmane. p:-e?met ~~lta.dovele ~_o potpunog praznovjerja. psa ili sokola.ruz~e i~i odrede. Grci misle i izrazavaju se na jasan nacin govoreci da je golubica posvecen~ :'-froditi.sadrzan u tim imenima.u zi:~tinJge. oS~lkane III obhkovane u kamenu. 72. Imaju pravo .

lJen. Pouzdano je da su Egipcani Apisa i neke dr~ge ~~v~tinje posvetili Ozirisu. samom Apisu i Mendesu. takvim. Kao posljednji od povoda uspostav.se.a simbolicka vrijednost. PoCinju s prijetnjarna da ih zastrase. u ~kIadu s okolnostima.l ljudi .e od stovanih zivotinja odnoseCi ih u magIu. proslJu nJ:h~v pepeo na situ te ga bacaju u . Razni autori podrZavaju ideju da su Tifonovu dusu raskomadale te zivotinje. ovea i mungo su javno slavljene ~bog sV~Je kon~nosti. l! v v 74. On ih je razdvojio. ~u uzitak koji osjeca zbog srnru svetih ZlVOtl?p. okruzuJ. U gr~du Ili~iji. dok su druge istovremeno i konsne 1 slmbohe?e.spaljuju zive Ijude zvane "t~fonsk. ~ Tesaliji obozavaju rode koje su istrijebile ZffilJe. rtjesio Je da medu njih posije trajan razdor usadivsi im praznovjerje. Sukob su kasnije rijesili Rimipm uvodenJem kazni. Mnostvo se na taj nacin zabavljalo kao i na pogrebnim svecanostirna.sll1l~~a nasu pa~nJu valja usmjeriti ka i~takn.ljanju. a ~if?nu veci broj z.soko~u. kult c. kako naZlvaJU ]area lZ Mendesa.ubaste seve jer ona otkriva jaja skakavaca. Zivotinje koje je plemenima nametnuo kao predmet obozavanja u kultovima su prirodni neprijatelji koji ratuju bivajuCi plijen jedni drugima. (buduCi da djeluju slozno. kolj~ ~h i jede kao zrtve. pa J~ uveden zakon 0 smrtnoj kazni za svakoga tko ubije ro- . udruzenih snaga).utlm ~r~Totmpma koje jednako stuju svi narodi Eglpta: 9~blSU. jer su Sinopolitanei jeli nbu oksirink. ih. prilikama svecenici su odabirali zrtve koje su pnpadale razlicitim vrstama i pred svjetinom ih baeali u isti grob. koja sobom nosi prekomjerno razorne posasti i druge nepredvidene i cudne pojave.P?" Mane~~mu~.ljeno. prinose ih kao zrtve i zakolju kaznjavajuCi zlog duha iIi okaja- vajuci najveca zla. uvjereni da ce ojaditi Tif?na i ~ma~jiti. zl?sta.uCi se tisinom i mirom. Krava. ml. a da toga ms~ ?Ill ru sVJe~ni. Ovakvo okajanje se vrsilo javno. N asuprot tome.Jetar. Ako nevoIje potraju. 73. To je dovelo do rata u kojern su oba n~ro~a ~trasno ~ropatila.. Kada prevlada strasna susa. posveC1v~nJe ?kapmh stovanih zivotinja se odrzavalo ~ taJI:ostl.. Ako je ova verzija tocn~. Svako se pleme stoga brani. svecenici izaberu pojedin.: U?lstav~. ne dopustajuci d~ bu~e. Ovaj bi nam mit na taj naCin dao do znanja da okrutne i divije prirode predstavljaju zlog duha kojeg se rnoze umiriti slavIjenjem i stovanjem zivotinja. tog kulta ostaju korisnost zivotinja i njihov. Neke su koris?e iIi. tijekom Kamkul~ u ~ocno ?d~ed~no vrijeme. Tako zitelji Lemnosa odrza:vaJu.88 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 89 Egipcani prirodno okretni i skloni inovaeijama te vidjevsi da mu velik broj pruza jak otpor koji je tesko s~?~iti. zapodjenuvsi rnedu njima bes~~aJ~: r~t u kojern su oponasali sukob zivotinja Zl~elJ1 Likopolisa jedu janjetinu oponasajuCi vuka kOJeg stuju kao boga. Stanovnistvo Oksirinka lovi p. p~oglav~. si~boh~~e.

:r:raJsavJ~smJl medu svecenicirna u ritualima ociscenja konst. oponasajuCi ocito Sunce koje rtocu putuje sa Zapada na Istok. dajuci time do znan).pr~a u~~zala na lijekovito djelo~anje. a A£ro~ltmoJ s~at~l u ElIdl kornjacu. ~ldlJa.vrho~n~. MJesto gdje zenka izlaie jaja nalazi se lz.etv~nm. ne polaze ih u vodi ali rut! SUVlsedaleko. Medu ~onsU1:n 1. Ne.1c.e. Razn?likost i kombinacija njegova crno~ : bijelog pefJa podsjeca na mjesec u trecoj c. J~ kipu Atene dodao zmiju. Krokodil je.ala slika . I G~ci s~ se u razn~m pnh~ kama sluzili slicnim poveZlVanJem ?a sl~kama 1 skulpturama bogova. Muzjaci pohranjuju sV?Je.ma. (Atena je potekla IZ Zeusove .bi predstavljalo sIiku stvaranja pute~ nJ~Ci.vl~dar slusa one sto dolazi lZ ustiju . To je zivotinja koja nam Je.s:nrt. slika bozanstva kao jedina zivotinjr koja nema jezik. za~lonJena od plime..na trece mjesto iza Zemlje i Sunca~ J~r se l~ nJ~cI T~ltos "treci" izvode imena dana An£ltno~~ 1. Nakon polaganja jaja i tijekom inkubacije zenka se zadrza~a u voda~a u~ Nil cuvajuCi jaja na suhom.a da djevice treba cuvati te da miran zivot u vlastitu ..lo. vodu u kojoj je ibis ugasio zed . svim pojavama upravlja pravedno". Mnogi vjeruju i tvrde da lasica zacinje zivot u uhu a koti s. iako nema organe za kretanje usporeduju sa zviiezdom. s. Nernoguce j~ da g~spodar 1. Tnt. Na Kreti je postaJ. a po sv?m ra?g~.U1ka. Oni jos uvijek odriavaju kult poskoka. okreeuei nebeski svo.oncl. ~Jegove razdvojene noge i kljun zatvaraju jednostranican ~ro~ut. ima moe predviaanja. Bozansko nacelo nema potrebu da artikulira zvuke prikazujuCi se. dakle. ustvari. Zenka polaze 60 jaja i ceka da se lZlegu. a krece se okretno i s lako.d~mu odgovara udatim zenarna. Kazu i to da je krokodil jedina vodena iivotinja kojo~ su 06 prekrivene tankom prozirnom ~pnom kOJa se spusta celom. lasice i skarabeja videCi u njima odraz rnoci bogova kao odraz Sunca u kapi vode.90 PLUTARH IZIDA IOZIRIS 91 duo Vratimo se Egipeanima.~ n~ usta sto .duCida ?n ne plJe nez. Pitagorejci su brojevima i geometrl)Sklm likovima poklonili imena bogova. Skarabej nema zenku.~Jeme u masu oblika kugle i kotrljaju je gu_ rajuci je straznjom stranom tijela. Posejdonove su osti simbol po?rucja koje je pod morem. treba.e cuditi sto se Egipcani zadovoljavaju ovakvl:n ml?:malnim podudarnostima.~om. Broj 60 Je pr~a J~d11l.bu. pa tako on moze vidjeti a d~ ne bu~e viaen? sto je povlastica prvog rnedu ?ogovlma.Zeusa bez usiju. Ibis unistava reptile ~lJl Je ugnz smrtonosan. 75. od pola~anja jaja do izlijeganja. Jednakostranicn~m trokutu dali su Atenino ime.v~n granica izlijevanja Nila. Krokodili koji doiive duboku starost zive onoliko godina koliko je d~na pro:ek. d~laZ1. buduci da "putujuCi tisinom. klisti:::. Poskoka kOJluopee ne stari.~ u smjeru suprotnom vlastitoj putanji.a koju se na pozivaju astrono~i .dravu vodu niti joj se priblizava. lstovremen~ simbolicnirn zivotinjama koje _obo~~~aJu s~omenuh smo vee psa.

oClva ~. Najistaknutiji menu svecenicims su predmetirna b~z duse i anorganskim tvarima pripisali izvjesnu tajnu vezu s bozanstvom.ma koji ih obozavaju vee onima koji u 'tim bl~l~a. razurnom spoznatlJl. ne po~az~Ju Je nrti doticu. raspoznavajuCi 5tO j?j je blisko. ni u eleganciji oblika.:"?' p. sJaJu b?Ja. iako bi se na is~om ~jestu ~oglo prikupiti svo zlato i svi sm~ragd~ kO~l~OgO~Ih . . da~ ili noc. traz~. Duadi je nadjenuto ime "nesloga" III II o d vaznost .a prvobitno bice. Bozansko ne pociva m u. Ozirisova je odjeca jednobojna . Je~mstvo je nazvano Apolonom. elm se rnucnim to i dokazati ne o?-i.a~ njegovu odjecu oprezno cuvaju.sadrzi jednu jedinu. vjerujuci da ih ne treba zanemarivati niti potcjenjivati.Jer u sredini izmea ~u ?-an:sene ste~e i stete pretrpljene greskom iIi pretJer~va?J:~ StOJl pravda uspostavljajuCi ravnotezu. stavise.a T'na di1 "pray d'" . 7Z Izidina je odjeca obojena svim bojama buduci da se njena moe prostire nad materijom koja se mijenja.92 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 93 glave vizat~ je ~azvana Tritogenijom) jer ga okomice p~vucene . sklonostima i navikama. Dobro je ~isliti. ako su prikaz~~e analo~no boz~n~kom bicu.avnost monade. S 1zidinom odjecom cesto rukuju Jer su rnaterijalne stvari koje nasa osjetila mogu d~zivje~i ~ stalnoj uporabi i stoje nam na raspolaganju dajuci . zivot ili smrt. niti u uglacenosti povrsina. buduCi da taj nazrv lskljucuje umnozavanje i potvrduje jedno?t. Svecenici sarno jednom odlJevaJu. daju mu ime Svemir. vatru ili vodu. na~~hnuee za obozavanje bozanstva dr~ecl lh. one 5to)e bezi. Ziva pnroda lZ sebe same izvodi nacelo svog gibanja.iti u jednom trenutku ne prestaje vladati 1 odrzavati red menu pojavama.IZ nJegova tri kuta dijele na tri jednaka dl!ela. ~azhCtte nijanse boja i njeznost prirod~lh ~o~ova all ce zbog svojih svojstava ostati Iisena osjecaja 1 razu~a .~vakvo tumacenje glede kulta posvecenog zivotinjama drzim najrazurnnijim od svih spomenutih.l~. da bezivotna i neosjetljive tvari ne mogu pnpadatl pnrodi superiornijoj zivim i osjetljivim bicirna. lfistrumenttma 1 umJetnickim djelima tog Ist~g boza~s:va k_?je n.sa ce:iri. cini mi se da t~eba postivati osobitosti osjetljivih stvorenja obdarenih Zlvotom.. Iz toga slijedi da se bozanstvo jednako dostojno predstavlja ziv?tinjaI?-a. ~~o~ dJelJ1v. pocelo ili kraj. O~lns.na svijetu ima. 36. tj.votn~ manje se 5tl_ljeo~ o~oga 5tOje mrtvo. uzimajuCi u obzir njihovu pnrodu. boju svjetlosti. naJJasll1J1~ od~azo~ bozanstva stvoritelja pnrode. v " 76. kao i kipovima od bronce i kamena k~Je cO:J~k oblikuje rukom. samoj biti. svugdje se ponavlja i svetl)l J~ od svih pnsega. Ta djela m~gu docarau. Nacelo o~~ajeneta~nutoi. koja se moze pretvoriti u svjetlost iIi mag. jer cini zbr?J prva cetiri parna broja i prva cetiri neparna broja. po Heraklitu "vlada sveukupnoscu". cistu boju. Dapace.~ 5tO strano te privlaci izvoriste ljepote 1 dIO uma koji.

Ci. No. pa~njom propisivali uredbe glede ~dravl? U sv~t1m . sjedinjuje se s njom i daruje sve one koji sudjeluju u ljepoti i dobrostivosti stvaranja. liseno prljavstine i izopacenosti ne moze biti dostojno stovanja dusa i tijela koja nisu u potpunosti zdrava i postedena svakog zla zbog ovog vjerovanja. priblizavaju prvobitnom. Egipcani su ~ velikom. Oni ga brizljiv« cuvaju u sebi razotkrivaju.po~apaJu tlJ~la om~ koji su prividno prestali po~toJ~t1. nocu pada na tijelo unoseci u dusu potistenost i nemir okruzujuCi je sjeto~ i turobnoscu. Takvo vjerovanje uznemirava ~nostvo okruzeno neznanjem kazujuCi da cist i sveti bog.. buduci da mirisi posjeduju moe OZlvotvo:-enp i podsticu. Toplina togmirisa zaista ra- 78.~1tualima. Ljudske se duse. kroz difuzan san nadahnute vlastitim umom.Je mrtvima . Iz drevne price dopire do nas vijest 0 ljepoti u koju je Izida vjecno zaljubljena. TIme nam daju do znanja da se oni ko}! ~u r~zumom rijesili kaos raznih pretpostavki. ona je progoni. tezeci Ijepoti koju ljudi ne znaju izraziti niti opisati.strasti. Ova je najprikladnije od svih tumacenja glede bogova.i s~rt. Postoji t . jednostavnom i nernaterijalnom. Kada se oslobode okova duse za~jenjuj~ z~vmlju nemat~rijalnom i nevidljivom tvari. ka? st~ je Oz~ris z~~sta pr~b~va u zemlji gdje se . a iz zemlje prodiru teske pare iniJesajuCi se sa zrakom. Egipeani vjeruju da bezgranicno c~s~o bie~. kao sto ni zrak koji udisemo i koji nas okruzuJe ne odrzava jednaku kvalitetu niti istu temperaturu. cistom 1 hs~?Omnemlra . Oko podneva. munje koja sijeva u nasoj dusi m~zemo dozivjeti sarno jedan jedini put. svecenici ustaju i spaljuju smolu. nepromjenjljiv : neiskvaren. vjerovanje koje u svecenicirna budi sveti strah. dozivljavajuCi ga bez zadovoljstava. spaljuju smirnu. ne udruzuju s ovim bogom 1 ne postaju njegovim dijelom. Mlsle da na taj nacin ozdravljuju zrak cisteci ga isparavanjima smole koja odbaeuje potistenost duse z~tvorene . postizuci krajnji eilj filozofije. No. ga jedi. neposredno dopiruci do ciste istine koja ih okruzuje. zatim ga na- pustaju.u tijelu.radi se 0 bogu kojeg Grei znaju pod trnenom Had. stran je tvarima spremnim da prihvate lzopacenost . vee kondenzirajuci se.. viziju razuma. Nuzno je spornenuti i mirisne tvari koje se spaljuju svakodnevno.94 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 95 n~m p~iliku da se stalno suocavamo s njima tijekom ?JlhoVlh promjena. u svom posvecenorn ZlVOtU 1 u strogim dijetama zdravlje nije bilo manje vazno od onoga sto je sveto. ukoliko ostaju ve~ane uz tIJel? 1 podleg?"u strastima. 79. cistoce i jednostavnosti. a taj se isti bog pretvatau njihovog vodu 1 _gospodara. on Je udaljen od Zemlje. Platon i Anstotel to~ dij~lu filozofije daju ime Epoptika iIi ko~templaelJa. kada je Sunee u puno) snazi. osim posredstvom filozofije.no krajnje oprezno: Oziris nareduje i kralJu.

mirisnog zutog silja. sto potvrduje razloge njene uporabe. na primjer: cempres.a jasno je da te zadivljujuce osobine ne pridonose znacajno ovoj temi. Vecina tih tvari ima arornaticnu vrijednost. a Pindar kaze da se Sunee vi~i "preko pustinje prostora". vina.radi se 0 kvadratu kvadrata.96 PLUTARH IZIDA I OZIRIS 97 stvara i rasprsuje isparavanja s rnocvara i mulja koncentrirajuci se u zraku. Pod cijim se utjecajem mijenja sta- nje zraka. Cifin je mirisna smjesa sastavljena od 26 sastojaka: meda. suhog grozda. smole. KRAJ . rosom i vlagom. Piju ga jer im se cini da djelotvorno cisti unutrasnje organe. borovnieu i bor). a zrace njeznorn i zdravom parom. S druge strane lijecnici vjeruju da se protiv zaraznih posasti rnoze djelotvorno boriti paljenjem velikih lomaca jer se zrak cini laksim (kada spaljuju aromaticno drvo. slatkog ljesnjaka. lijecnik Akron" stekao veliki ugled naredivsi da se zapali vatra uz bolesnike. Iz ovoga slijedi da Egipcani danj. seseli. a svoje rodenje mogu zahvaliti Suneu. Treba istaci da su smola i smirna Suncevo djelo . jedinom liku Ciji opseg daje broj jednak njegovoj povrsini . kao i oni kojima vlastita priroda odreduje da budu hranjeni svjezim vjetrovima. mijesavine koje sadrze vise tipova razlicitih kvaliteta. Prica se da je tijekorn strasne kuge. bitumen a. Glede broja 26. spasivsi tako vecinu zarazenih. sjenama. Ti se sastojci mijesaju prerna formulama iz svetih knjiga.. prirodno hladan i nepokretan. Egipcani daju smirni ime Bal turnaceci taj naziv "rasprsivanjem ludosti". pitomog stavljaka. noc Je spoj i mjesavina raznih svjetlosti. trslje. Nasuprot tome. ruzine stapke. smirne. koja je unistila Atenu. prepusta snu i dovodi u stanje prizivanja. 80. pa se tijelo. djelujuCi svojim osobinama kao sredstvo za omeksavanje. citanima onima koji spravljaju mirise mijesajuci ih. Aristotel kaze da su mirisna isparavanja cvijeca i livada jednako korisna za zdravlje koliko su i ugodna.: spaljuju smolu i smirnu zahvaljujuci tome sto su ti mirisi jednostavni. obavijeno vlagama i ugodnim isparavanjem. a zahvaljujuci svojoj blagosti i njeznosti srniruju mozak. razlicitih utjeeaja koji se kao kliee rasprsuju medu zvijezdama i Cine jedan jedini spoj. Medu sastojcima koji Cine Cili su i oni koji uzivaju osobito u noci. Nocu spaljuju slozcne mirise. velike i male boroviee [obicne i vodene). Egipcani upotrebljavaju Cifi kao pice i kao pomadu.to su suze koje je toplina dana prclila na biljke. Patnje i agonije svakodnevnih nemira popustaju poput spojeva i rasprsuju se uzrokujuci potpunu opijenost. cini se da je namjerno izabran . Svjetlost dana je jedna i jednostavna.

bog vjecnog . TUMAC POJMOV A 101 I r I TUMAC POJMOVA lKlea .Posebna karakteristika ovog djela je zamjenjivanje naziva egipatskih bogova sa odgovarajucim grckim. boginja nebeskog svoda. kao vedic dusa umrlih.Ra. Apolon/Ra..Rijeci slavnog grckog pjesnika cesto su. Rea/Nut. Hermes/Thot. te u slucajevirna odredenih autorovih tvrdnji. Kronos/Thot. Plutarh poistovjecuje bogove na slijedcci nacin: Zeus/ Amon. 13ogovi . navodili razni klasicni autori . Kronos/Geb. bog zemlje. Dioniz/Oziris. I i \.Osoba kojoj Plutarh posvecuje ovo djelo 0 Izidi i Ozirisu. Ta se osobitost ne pojavljuje u onim slucajevima kada je to zaista nemoguce. bog uma i rijeci. 2Homer . bog sunca. Hermes/Anubis. bog vremena. bog nebeskog prostranstva. kao primjer znanja i autoriteta.

7He:~es.a simbolicki se do- Ap is _ Jedna od najpoznatijih egipatskih "svetih . muz Ehidne i otac Kerberoy.u obl~cJ~ ie~e sa svojim hijeroglifom iznad glave (hlJeroghh Je pnkazuje kako sjedi na tronu). Ozirisoya sup~u_ga1 Horusova majka. smatra. Tifori/Seth. .grckog bozanstva kojeg Plutarh poist~vJecu!~ sa. Zeus ga zbog toga kaznJava .~ermes je bog gr~kog panteona.102 PLUTARH TUMAC POJMOV A 103 i~vota. 6 vodi u vezu sa inicijacijom. Vrhovni bog Zeus otjerao ga je u podzemni SVIJet.Pluton/Serapis. Pr~ds~avl)~ sustinu zenske Ijepote. Apolori/Oziris. 5!i~0~ . U grckoj mltolo~lJ~ T1fo~ J. 8Prometej .ay prye~~Jel. kao boginja Ijubavi.. n:jestima ~ois~ovjeCivanje bogova nije u potpunosti jasno. u svezi s mjesecevim as_pektom.e opisan kao div sa zmijskim tijelorn. Plutarh ga poistovjeeuje saegipatskim Thotom. kao bog mraka. Sethom. ~) kao kreativni poticaj ljudskom umu. Hermes prenOSl poruke mrtvima. Rimljani Je poistovjecuju sa Venero~. 9Hermopolis .udl-rna. Afrodita/Hator. Takoder su izbjegavali odredene vrste povrea. lutalica. "Muze _ U grckoj mitologiji Muze predstavljaju odredeni aspekt bozanske inspiracije. ~ncvrscuJe g~ na stijenu i postavlja na njega o_rlakO)1mu danJ1. ~~ro~ita klasicnoj grckoj mitologiji Afrodita je b~gmp IJ. . Sa vatrom J~ Pro~etej povezan na dva naciI1:a: a) kao ?la~en 1 topl. 4Izida .Isis je grcko ime boginje Auset ili Ast. vee i da nisu pih vmo. Nocu bi PrometeJeva Jetra narasla oI1: liko bi mu je orao nocu pOJeo. Zastitnik J~ putnika. kao lllspiracip ili kreativna vatra. Nalazio se oko 300 km ~uzno od Kaira i danas je u rusevinama. egl~atski~ bogom. juci ih necistim. u svezi s podzemnim s:IJetom. kao bog svijetla. "Povrce _ U opisu egipatskih sveceni~a Plu~arh navodi da se nisu samo uzdrzavali ~d Je~~n.Ime . . U Hermopohsu se nalazio hram boga Thota. Zeusov sm.Grcko ime starog grada Kh:n:ennua u Gornjem Egiptu. Na nekIm. Afroditi Plutarh pridruzuje odredene aspekte egipatskih boginja Izide i Hator. Izida Je kcer boga ~emlje Geba i boginje neba Nut.. Dioniz/Horus.~ kljuca 0hko kojetru. milosrde 1 s~~ad.U zevsi sjeme vatre sa Hef~st~vo? ~ ognjista (iIi kotaca sunca) pr~metej g.ubavl.lila koja omogucuje rukovanJe sa metahma 1 kovanie.a mesa odredenih zivotinja i riba. trgovaca i lopova. 12 -l! . Sin Je boginje Geje.. Najcesce je prikazana.

18 iena _ Grcko ime mjesta u Gornjem Egiptu na S granici sa Etiopijom. . Menes je helenizirana forma egipatske rijeci Meni. Sunc~ . erne Je boje sa bijelim trokutom na celu. l~s~meti.Egipatski vladar. "Oziris . Ribe koje su prikazivane u egipatskim grobnicarna mogu se sa sigurnoseu identificirati. Plutarh sunce dovodi u vezu sa Horusom. b) Ime koje su koristili grcki klasici za ribu iz Nila Istrazivanja su otkrila da je prikazivana na pogreb- 24Sais_ Grcko ime egipatskog grada Sa u Donjem Egiptu. Egipatsko ime Heliopolisa je Annu.Menes je legendarni ujedinitelj Donjeg i Gornjeg Egipta i osnivac dinastije iz grada Tinisa. U kasmJ~m' :e ~azdobljima suncev disk cesto zamjenjivao mjesccevrm. a najpoznatiji je kao bog podzemnog svijeta. sjedista kulta bogs Ra. 23 14 15K~alj~vi Egipatske vladare grcki povjesnicari nisu nazivali faraonima. 170ksiri~k (Oxirrinco) . kojern s~ ~r~made~l1dragocjeni papirusi. ~~edstavlJa . Njegovi su aspekti viseznacajni.u rogova nalazio mu se suncev disk i ureus. Lik sfinge sastoji se od poprsja ili glave zene i lavljeg tijela. na kojem se cesto nalaze krila. svijescu.104 PLUTARH TUMAC POJMOV A 105 zivotir:ja".Osiris je grcko ime egipatskog Ausar (Usir). l~~eliopolis . Aspekti sunca IffiaJUsVOJegzoterijski i ezoterijski smisao. vee kraljevima. I dinastije egipatskih faraona. "Diktis . Apis )e bog-bik.Grckc i~e grada u Donjem Egiptu. danasnjeg Asuana . Sfinga . 22Bokoris -Bokoris ili Bokenranf je kraIj'iz XXIV dinastije.Sunce je u Egiptu imalo vise znacenja. zapad i sunce koje ~lJe~om n~C1zalazi u podzemni svijet. . ocitovanje boga Ptaha iz Mernfisa. obzor. . Izm~~. Ozirisorn i bogOffi ~a. razumom i sa svime sto je nasuprot rnjesecevim aspektima.~) Grcko ime egipatskog grada u. Povezuje ga sa aktivnom energijom snagom.Dolazi od grcke rijeci sphigko. podne. psno~om. 21Menes. utemeljitelj XXVldinastije lZ Salsa.k .KCi kralja koji je pruzio utociste Izidi u potrazi za Ozirisorn.~oru. v •• ' nim monumentima tijekom citave egipatske povijesti.

Vezan je za Izidu.Grcko ime egipatske boginje Neb-Het. za vrijeme vladavine Ptolorneja I. 27 mon . Mjesee je povezan sa pticom ibis iIi pavijanom. Amon je vrhovni bog Tebe. Pitagorejei su Apolonovo ime izjednacavali sa monadom. kralja IV dinastije za kojeg se smatra da je vladao oko 2500 godine prije Krista." 33Mjesee. Cesto je poistovjecivan sa bogom Kheperom.106 PLUTARH TUMAC POJMOVA Grei je poistovjecuju sa Nut. Obje su biljke sjedinjenje u simbolu ujedinjenja. znanja i plemenitosti.Grcka boginja mudrosti. po Plutarhu sunee iIi Zeus. Ozirisa iii Dioniza. napisao povijest Egipta. Takoder je vezana za postmortalni ritual. 26Zeus. lotos L je simbol Gornjeg.U grckom panteonu Apolon je bog sunca. U ovom slucaju Kronos je Geb. Takoder je to bog mi- .Vrhovni bog grckog panteona. vinom i oplodnjom. Grei su ga nazivali AmA mon i poistovjecivali sa Zeusom.Egipatski svecenik koji je u III stoljecu prije Krista. Plutarh je dovodi u vezu sa grckorn boginjom Nit iIi Neith. {~Skarabej . Bio je povezan sa razlicitim ocitovanjima egipatskih bogova sunea. Plutarh je poistovjecuje sa Afroditom i Nikom (Viktoria).Takoder i Amen. 30 otos .Dok je papirus simbol donjeg Egipta. Pojavljuje se na prijestolju kupa Mikerinosa. U Novom kraljevstvu izjednacen je sa bogom Ra iz Heliopolisa.U grckoj mitologiji Rea je zastitnica zena i braka. iii bilo koju boginju koja iskazuje osobine mjeseea. Dovodi se u vezu sa kucanskim poslovima i ognjistem. Neftis .Sirnbolicko iskazivanje mjesecevih aspekata nalazimo kod nekih rnuskih bogova . 34Apolon .Po Plutarhu je Dioniz povezan sa slavljem. izlazecim sun cern. ali ih otkriva bog nebeskog prostora. 320vdje Plutarh aludira na egipatsku legendu prema kojoj se bog zemlje Geb sjedinio sa boginjom neba Nut. 107 25Atena .Thota iIi Hermesa. 28Maneton . Artemidu. Kronosova zena i majka bogova sa Olimpa. a osobito sa Horusom. hijeroglifu "sam" koji predstavlja Egipat. a ·1" o ba nose titu u otae bogova. a u Starom kraljevstvu je zajedno sa Izidom imala zastitnicku ulogu nad faraonom 4 4Uioniz . Ime je izvedeno iz egipatskog amn sto znaci "skriven" iIi "nevidlji v".Simbol uskrsnuca. te se naziva Amon-Ra. zastitnica rata. 31Rea.

grcki Panopolis ili grad boga Pana. Bio je prikazivan u oblicju crnog sakala ili psa sa uzdignutim usirna i viseceg repa. Imao je vaznu ulogu u procesu rnumificiranja. bog sun ca. Ima vise aspekata. 59Papirus . Anubis je vodic dusa i on otvara vrata puta sto vodi na drugi svijet. 49Zdraljika .U atchet.Grad u Gornjem Egiptu.Grad u Feniciji poznat po Adonisovu kultu. 53 TUMAC POJMOV A 109 sticne ekstaze.Naziv iscezlog egipatskog grada. 52Malakander . da bi potom opet ozivio. gospodar neba. Horus stariji ili Haroeris. Dioniz da bi se ponovo rodio kao Plutarhovo vrijeme su ga povezivali sa Ozirisom. sin Izide i Ozirisa. 55Maneros . Maneros je ime sina Aso . Horus je bog sokol.Grcko ime egipatskog boga Anpu ili Anupu. misterija i biva "unisten" i "nestaje".Zdraljika (Melilotus officinalis) se koristio protiv nesanice i emotivnih poremecaja.Jedan od najstarijih i najvaznijih egipatskih bogova. Asherat. 513uto . U upravo po toj karakteristici 47 Astarta .Malakander je kralj kojeg spominje Plutarh u grckoj verziji legende 0 fenicanskom bogu mrtvih Malk-Addiru. Izvorni egipatski naziv je Heru. 54Golubica . 48Kemmis .Mitoloska etiopska kraljica. Nad njegovim rusevinarna izgradio se Port-Said. Harieris iIi Horus mladi.Prema Herodotu prvog kralja Fenicana. tj.Rijec papirus dolazi od grcke rijeci papy- . 51Biblos. a razIikujemo nekoliko osnovnih formi: Harakti (Ra-Harakti) iIi "Horus obzora". Adonis je bog vegetacije koji krajem godine umire. Takoder se poistovjecivala sa Izidom i mjesecom. Papirusi i reljefi iz grcko-rirnskog razdoblja pridaju mu osobine kozmickog bozansrva. 56Palusio . Horus Behdetski. SOAnubis .108 PLUTARH misticnih odnosa. Elat iIi Ba' alat. Takoder se zvao i Abaris. Ashtart.Grad u Donjem Egiptu (Delta) koji su Egipcani nazivali Per.Ime kojim su Grci nazivali boginju koja je zajednicka mnogim narodima: Istar (Ishtar). simbol vjecnog zivota. i u oblicju covjeka sa glavom sakala. 57Horus .Za Grke golubica nije bila sirnbol kao sto je to bila u krscanstvu gdje predstavIja cistocu i jednostavnost. a Horus je latinski prijevod grckog naziva Horos.

Preirne znacilo je Izidin hram. i Etiopije. To je grcka rijec cije je znacenje "pokriven ljuskarna".Lepidot je velika riba iz Nila koju je tesko p~istovjetiti sa nekorn od postojecih. Bio je glavno sjediste Ozirisovog kulta.6~shil . Postoje dokazi da se u Egiptu lay pripitornljavao. .Grcko ime egipatsko grada Abtu u Gornjem Egiptu. File . 68Metide. ) . 65Abidos . Prikazi bit aka kraljeva XVIII i XIX dinastije predocuju narn kralja u pratnji lava. 69Tafosiris. . J edan je bio srnjesten sjeveroistocno od Aleksandrije. 111 ros sto je helenizacija egipatske pa-puro.Grcko irne egipatskog administrativnog centra iz Donjeg Egipta. povezuje JU sa Seth om. Lav je takoder bio arnblern budnosti i zastite.Arheoloski nalazi ukazuju da je lay u Egiptu imao viseznacnu ulogu. Memfis je bio srediste Ptahovog kulta. 60Lepidot . La: . Njegovo ime vezano je za prvu kataraktu Nila. boginJe zasntruce 1 simbola plodnosti u zena.Helijacki izlazak zvijezde Sirius (od egio patske rijeci Sopt) tj. Herodot papirus naziva byblus. Na otoku File se nalazi 67 blizini Asuana. . pojava kada zvijezda izlazi neposredno prije sunca dogadao se u isto vrijerne kada i izlijevanje Nila. . 70Stis .Takoder Knernu. jedno je od najstarijih egipatskih bozanstava. Knef . 62T~~re~ E~il?atsko irne svetog nilskog konja. Srnatra se da ga je osnovao Menes oko 3000 godine prije Krista.Otok na Nilu u neposrednoj N alazio se na granici izrnedu Egipta rna Diodoru Sicilijskorn egipatsko "sveto polje". Plutarhov pr~ka~ pridaje joj neke od muskih aspekata. To je bog 71 .Prerna grckom povjesnicaru Estrabonu postojala su dva grad a tog irnena. Izvorno egipatsko irne je Het-Ptah-Ka. te da je povezan sa bogorn sun ca. Kipovi lavova cuvali su vrata hrarnova. 6Harpokrat . N adzirao je izIijevanje NIia i cuvao granicu prema Etiopiji.110 PLUTARH TUMAC POJMOV A Zbog toga se jos i nazivao Busiris.Irne Horusa mladeg iIi Harierisa.Veliki grcki dramaticar iz 6-5 stoljeca prije Krista. 61 66Mernfis. a drugi jugoistocno. Horapolon kaze da su likorn lava Egipcani prikazivali dusu. i pridaje joj karakteristike destruktivnosti.Nepoznata vrsta biljke. Knufis i Knumu.

72 77Filark.Latinsko ime zvijezde Si- nus. Autori ga poistovjecuju sa grckimHadom. plod.112 PLUTARH TUMAC POJMOV A 113 kreator i stvoritelj oblicja ljudi i bogova. Uspijevaju ga jedino nadvladati Heraklo i Orfej. sredista Ozirisova kulta. Grei prema magareu osjecaju neku vrstu nepodnosljivosti. Njegov je kult uterneljen u Aleksandriji.U grckoj mitologiji Had je vladar podzemnog svijeta gdje vlada zajedno sa suprugom Perzerfonom. ' 81Likopolis Grcko ime starog egipatskog grada koji doslovno znaci "grad vuka" (Lykos ~ vuk). Heraklo snagom. 7nemetra . vladar podzemnog svijeta. "0zirisova kuca".Takodcr i Amenta. njegov zapadni dio. N ajcesce je prikazivan u liku covjeka sa ovnovom glavom.Boginja plodnosti. Pisao je povijest Egipta koja je ukljucivala i Egipat. 76Had. Simbolizira praiskonske energije kaosa. Za vrijeme Ptolomejaca poistovjecen je s OzirisomApisom (Userhapi). poistovjecujuci ga sa Sethom. 74Serapis . No. Smatra se da su Grei egipatskog sakala pomijesali sa vukom i psom. Stoji kao protuteza bogu sunea. a mrtvima izlazak. 79Magarac Za Egipcane je magarae zivotinja koja ne posjeduje izrazito negativne karakteristike kakve mu Plutarh pridaje. zapad iIi mjesto zalaska sunea. U kraljevstvu mrtvih cini mjesto sjena i dubokog sna. 8~usiris . Vezana je za ineijaciju i zivot poslije smrti. Busiris je ime grada Abidosa.Grcki povjesnicar iz 3 stoljeca prije Krista. ima magarecu glavu.Egipatsko-grcko bozanstvo.Grcki naziv egipatskog Per-Ausar. Njihov Tifon 0 kojem govori Plutarh. Amentet ili Amentis. Nakon sto je Had oteo njenu kcer Perzerfonu trazi je i nalazi u podzernnom svijetu. Po Herodotu se tamo nalazio najvecilzidin hram. . uoblicitelj svijeta. Za razliku od Geje koja predstavlja kozmogonijski element zemlje. 78Amenti.Troglavi iIi viseglavipas koji je cuvao ulaz u podzernni svijet. Zivima nije dozvoljavao ulazak. Demetra predstavlja obrasenu zemlju. S2Apofis Podzemni bog u oblicju zmije. a Orfej muzikom iz svoje lire. 75Kerber. U Crckoj je magarac povezan sa kultom Apolona i Dioniza. ciklicka boginja zivota i smrti. Tekstovi i opisi rnu pridruzuju karakteri- Kanikula (Canicula) .

"Barbaros . 84Seth. Njen simbolizam i aspekti su viseznacajni. Radio je u Ateni. Zanimljivo je da ih ne spominje. Egipatska arornaticna tvar o kojoj govori i Galen. rijec cije Je znacenje stran. 89Ibis. Hathor je univerzalni aspekt boginje krave. roden na Siciliji 460 godine prije Krista. Prema Jamblicusu njihova je sta- . Egipcani su ga nazivali Apep. te pocetak kalendarske godine. a pripisuju se Hermesu Trismegistosu. Mendes .Stari rnuzicki instrument koji se sastojao od nekoliko zvonaca ili metalnih koluta pricvrscenih na metalnom okviru. 46): "U Mendesu obozavaju sve koze. Povezana je s bogom Thotom.Slavni grcki lijecnik.Egipatski bog kojeg Plutarh poistovjecuje sa grckim Tifonom i palestinskim Ba'alom. 92 87Hermesove knjige . 83Sirius ."Hermeticki spisi" koji se smatraju ostacima egipatske mudrosti.Grcka negrcki. ali ipak vise jarce nego koze.Herodot navodi (II. SHator (Hath or) . 88Sistrum . niti iz njih ista navodi. Horusova kuca. Apef. Za Egipcane je bila od velike vaznosti. a takoder i Nak. sto je u odnosu na egipatsku mitologiju i simbolizam vrlo diskutabilno.ad grckog kyphi. ali bog sunca ga uvijek uspijeva pobijediti tijekom svojeg putovanja kroz podzemni svijet.Grcki naziv egipatske boginje Het-heru. astrologiju. 91 Cifi . inozeman.114 PLUTARH TUMAC POJMOV A 115 stike destruktivnsoti. Spominju je Herodot i Diodor Sicilijski. Kaze se da je Akron oslobodio Atenu kuge. Egipcani su zvijezdu Sirius nazivali Sotis (Sothis). te mu pridaje karakteristike "boga zla". religiju. ni jedan autor krscanskog razdoblja. i pastiri koji cuvaju jarce uzivaju velike povlastice. moral i ostale teme. a Plinije navodi da je bio prvi medu empiricarima. medicinu. Radi se 0 knjigama koje obraduju umjetnost.Zvijezda iz sazvijezda velikog psa. rost velika. jer je njeno pojavljivanje na nebu naznacavalo pocetak poljodjelskih radova.Sveta egipatska ptica." 90 Akron .

. . knj.(Biblioteka Tragovi .114 str. . . lprijevod Ljiljana Zivkovic). 4) y Prijevod djela: Isis y Osiris / Plutarehus. Zagreb UDK 299. 1993. .3 PLUTARCHUS 0 Izidi i Ozirisu / Plutarh .Str.KAZALO Predgovor 5 Izida i Oziris 13 Tumac pojmova 101 Kazalo 117 CIP . 5-9: Predgovor / Igor Uranic.Katalogizaeija u publikaeiji Naeionalna i sveucillsna biblioteka. 20 em. .Zagreb : Integra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->