P. 1
Električni motori

Električni motori

|Views: 243|Likes:
Published by GoranSM

More info:

Published by: GoranSM on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

ELEKTRIČNI MOTORI

motori istosmjerne struje • datiraju od oko 1834. godine, najstariji su poznati elektromotori motori izmjenične struje • datiraju od vremena slavnog izumitelja Nikole Tesle i njegovih suvremenika nakon 1882. god. Tesla je patentirao motor izmjenične struje (Eelectromagnetic Motor)1888. • Zasnivaju se na otkriću i primjeni okretnih magnetskih polja. Dijele se u dvije grupe: asinkroni motori sinkroni motori univerzalni motori • su motori koji mogu raditi na istosmjerni i / ili izmjenični napon, imaju kolektor (komutator).

FER-ZESA ENE 2005/6

1

Asinkroni motor
okretno magnetsko polje stvoreno u statorskim namotima protjecanim izmjeničnim fazno pomaknutim strujama vrti se sinkronom brzinom vrtnje:

60f1 p gdje je f1 frekvencija struja, a p broj pali polova statorskog namota motora ns =

okretno magnetsko polje inducira u vodičima rotora napone koji kroz namot rotora protjeraju struje. Interakcijom struja rotora i okretnog mag. polja stvara se sila na vodiče rotora koja zakreće rotor u smjeru za okretnim poljem. rotor se vrti brzinom vrtnje koja je uvijek manja od sinkrone, te se zbog toga motor zove asinkroni *
* asinkrono sinkrono – koje nije sinkrono, nije istovremeno – koje je s nečim ili nekim sinkrono, istovremeno je

FER-ZESA ENE 2005/6

2

Pojam klizanja asinkronog motora
okretno polje se vrti sinkronom brzinom ns = 60 f /p rotor se vrti brzinom n razlika brzine vrtnje rotora (mehaničke brzine) i brzine vrtnje okretnog polja naziva se klizanje i računa se prema izrazu:

ns − n ωs −ω s= = ns ωs

FER-ZESA ENE 2005/6

3

brzina vrtnje rotora je nakon definicije klizanja s: n = ns (1 − s) = 60 f1 (1 − s) p brzina vrtnje rotora može teoretski biti svaka vrijednost. pa odnosi između nje i klizanja s izgledaju kao prema slici: vrti li se rotor sinkronom brzinom s=0 dok rotor stoji s=1 vrti li se rotor brže od okretnog polja s<0 vrti li se rotor u suprotnu stranu (n<0) od okretnog polja FER-ZESA ENE 2005/6 s>1 4 .

Veća vrijednost odnosi se na manje snage motora (oko 1kW) FER-ZESA ENE 2005/6 5 .klizanje u tehnički prihvatljivim iznosima mora biti sasvim mala veličina (zbog utjecaja na gubitke energije) te se zbog toga iskazuje u postocima : ns − n s [%] = 100% ns obično se klizanje kreće između 0.1 i 5 %.

Frekvencija rotorskih struja Inducirani napon i struja rotora imat će frekvenciju: f2 = p (ns − n) = s f1 60 FER-ZESA ENE 2005/6 6 .

Zbog toga naziv asinkroni motor. s=0. tj. a napon E2 mijenja se prema: E2 = E20 s pri relativnoj brzini 0. Samo pri različitim brzinama vrtnje polja i rotora postoji inducirani napon i struje u rotoru. FER-ZESA ENE 2005/6 7 . mijenja se relativna brzina okretnog polja statora prema rotoru.Rotorski napon dok rotor miruje (s=1). nema struje. nema napona u rotoru. sila ni momenta pa motor ne može raditi pri s=0. u njemu okretno polje inducira napon E20 nakon što se rotor počne vrtjeti.

Rotorska struja Struju u rotoru određuju inducirani napon E2 i impedancija rotora Z2: I2 = E2 = Z2 sE20 R22 + X22σ (s) U mirovanju je E2 = E20 X2σ0 = ω2L2σ = 2π f2 L2σ. U vrtnji je X2σ = 2π f1s L2σ = s X2σ0 pa je: sE20 R22 + (s X2σ0 )2 E20 ⎛ R2 ⎞ 2 ⎜ ⎟ + X2σ0 ⎝ s ⎠ 2 f2=f1. struja je I2(s)=0 FER-ZESA ENE 2005/6 8 . s=1 I2 (s) = = za s=0.

Asinkroni stroj u mirovanju (s=1) možemo razmatrati i koristiti kao transformator: E20 N2 fn2 f2 = E1 N1 fn1 f1 Zbog f2 = f1: E20 N2 fn2 = E1 N1 fn1 E2 – napon faze statora E20 – napon faze rotora fn1 i fn2 .faktori namota statora i rotora FER-ZESA ENE 2005/6 9 .

statorski otpori i rasipna reaktancija . asinkroni motor možemo prikazati nadomjesnom shemom (modelom) prema slici: R1 i Xσ1 Xm .reaktancija magnetiziranja (predstavlja ulančeni magnetski tok stator-rotor) R2' / s i X2σ' .rotorski otpor i rasipna reaktancija FER-ZESA ENE 2005/6 10 .Nadomjesna shema asinkronog stroja slično transformatoru.

Rotorski strujni krug: R2 s R2 R2 1− s s R2 .stvarni otpor u rotoru R2 1− s s - ekvivalent mehaničkog rada FER-ZESA ENE 2005/6 11 .

klizanje s=1. struja prema nadomjesnoj shemi I= FER-ZESA ENE 2005/6 U1 Z 12 . klizanje s<<. R2/s >>.nadomjesna shema se može prikazati u obliku kojem se dade izvesti energetska bilanca motora: R2 ' 1− s s struje. I0 mala kratki spoj motora – rotor zakočen ili miruje. Zk prema shemi. Ik vrlo velika opterećenje na osovini – klizanje malo (1-5%). snage i momente možemo računati primjenom nadomjesne sheme prazni hod motora – na osovini nema opterećenja.

U kratkom spoju (zakočen rotor) može se zanemariti poprečna grana pa je struja rotora: U1 IK = (R1 + R2 ')2 + (Xσ1 + Xσ 2 ')2 FER-ZESA ENE 2005/6 13 .

PCu1 .Energetska bilanca asinkronog stroja Prema nadomjesnoj shemi: iz mreže motor uzima: P1 = m1 U1 I1 cosφ1 m1 – broj faza φ1 – fazni pomak struje i napona na radnom otporu statora se troši: PCu1 = m1 I1 2R1 u željezu statora (na R0): PFe1= m1 E12 / R0 = m1 I0r2 R0 snaga okretnog mag.PFe1 P okr = m2 I22 R2/s = m2 I22 R2 + m2 I22 R2 (1-s) / s FER-ZESA ENE 2005/6 14 . polja: P okr = P1 .

5-1% FER-ZESA ENE 2005/6 15 .gubici u željezu rotora se zanemare zbog f2<< P okr = P2el+Pmeh P 2el = m2 I22 R2 P 2meh=m2 I22 R2 (1-s) / s – gubici u namotu rotora – razvijena mehanička snaga m2 I22 R 2 s = 1− s 1− s m2 I22 R 2 s P2el = P2meh P2eL= s Pokr gubici u rotoru direktno su proporcionalni klizanju stroja. Klizanje ne može biti 0. ali treba biti malo (0.5% s= 1.srednji motori .5-2% s= 0.mali motori . stoga s mora biti što manje za kvalitetan motor.veliki motori < 20 kW < 500 kW > 1000 kW s = 3.5-5%) Na primjer: .

P2 je snaga na osovini motora P korisnost motora: η= 2 P1 FER-ZESA ENE 2005/6 - 16 .

to je njegova nazivna snaga P Primjer nazivnih podataka motora: asinkroni trofazni motor.88 nazivna struja 115 A FER-ZESA ENE 2005/6 17 . cosφ=0. frekvencija 50 Hz brzina vrtnje 1485 okr/min. polja asinkroni stroj uzima iz mreže jalovu snagu Q1 = m1 U1 I1 sinφ1 Prividna snaga motora je: S = m1 U1 I1 Motor je uvijek definiran radnom snagom na osovini. snaga 1000 kW napon 6000 V.Za stvaranje okretnog mag.

zanemarili smo u nadomjesnoj shemi primarnu imp.Momentna karakteristika M Pm e h (1 .ostali su parametri u nadomjesnoj shemi konstantni.s )P o k r Po k r m 2I2 2 R 2 P = = = = = = ω ω m eh ω sm ω sm s (1 . Ako se uzme potpuna nadomjesna shema dobije se precizniji izraz za moment. Izradite za vježbu! 18 FER-ZESA ENE 2005/6 .s ) ω s m = ω sm = ⎡⎛ R ⎞2 ⎢⎜ 2 ⎟ ⎢⎝ s ⎠ ⎣ m 2E 2 0 2 R2 = ⎤ s 2 + X 2σ0 ⎥ ⎥ ⎦ 1 ⎤ s 2 X 2σ0 ⎥ ⎥ ⎦ 3 0 m 2 E 202 R 2 ⎡⎛ R 2 ⎞ 2 n s π ⎢⎜ ⎟ ⎢⎝ s ⎠ ⎣ + . Z1=R1+jXσ1 i dobili izraz u kojemu je razvijeni mehanički moment na osovini funkcija samo jedne varijable s .

FER-ZESA ENE 2005/6 19 . n=0 .maksimalni moment • s= smax.potezni moment ili moment kratkog spoja n= nn .nazivni moment • s= sn.grafički momentna karakteristika izgleda kao na slici: M Mmax Mk Mn 0 1 n s nmax smax nn ns sn 0 na momentnoj karakteristici ključne su 3 točke: • s= 1. n= nmax .

energija u mrežu za s ≥ 1 protustrujno kočenje. energija iz mreže za s ≤ 0 generatorski rad.Na noj su karakteristična radna područja: od s = 1 do s = 0 motorsko područje rada.Bitno je istaknuti da je moment u svakoj točci ovisan o kvadratu narinutog napona: M=f(U2 ) Općenito momentna karakteristika izgleda prema slici. energija iz mrže i kinetička energija gibanja mehanizama koči rotor M = f(U2 ) FER-ZESA ENE 2005/6 20 .

L2 i L3 – oznake faza mreže K1 i K2 – kontaktori (sklopnici) K1 K2 U V W FER-ZESA ENE 2005/6 21 . U. dovoljno je međusobno zamijeniti priključke 2 od 3 fazna namota trofaznog motora.Promjena smjera vrtnje (reverziranje) asinkronog motora L1 L2 L3 Smjer vrtnje okretnog polja određen je redoslijedom faza. Želimo li ga promijeniti. To se obično radi primjenom kontaktora (sklopnika). i W – oznake stezaljki motora L1.

Regulacija brzine vrtnje Elektromotornom pogonu (EMP) potrebno je regulirati brzinu zbog: a) zahtjeva tehnološkog procesa b) ušteda energije c) zaštite mreže. regulacija) mreža (izvor) Pretvarač Motor Radni stroj energija Upravljački uređaj signal Sl. motor. regulacija (namještanje) je neophodna i prema tom zahtjevu bira se čitava struktura EMP-a (uređaj za napajanje motora. 1 Principna struktura suvremenog elektromotornog pogona FER-ZESA ENE 2005/6 22 . senzori. zaštite uređaja ili zaštite motora Ako tehnološki proces tako zahtjeva.

ovisi o isplativosti i stanju razvitka tehnike i tehnologije FER-ZESA ENE 2005/6 23 .Regulacija brzine vrtnje Općenito može biti potrebno da se u nekom elektromotornom pogonu regulira: brzina vrtnje radnih mehanizama. Najčešće se regulira brzina vrtnje Da li će se regulirati brzina zbog ušteda energije. moment vrtnje. pozicija.

Prema slici momentnu karakteristiku Mm smo promijenili tako da smo promijenili sinkronu brzinu vrtnje motora ns u ns' mijenjajući frekvenciju struja koje teku kroz namote statora: FER-ZESA ENE 2005/6 24 . radna točka EMP pogona u stacionarnom stanju određena je sjecištem karakteristike momenta motora i karakteristike momenta opterećenja Mm = Mt ns = 60f1 p ns ' = 60f1' p Regulirati brzinu vrtnje znači mijenjati momentnu karakteristiku Mm u Mm' tako da njeno sjecište s karakteristikom tereta bude pri željenoj brzini vrtnje n reg.Što znači regulirati brzinu vrtnje motora? Prema slici.

a drugi s 2p=12 (14). sinkrona brzina je 1500 okr/min p=3. broja pari polova p i promjenom klizanja s mijenjanje broja pari polova je moguće u grubim iznosima. sinkrona brzina je 1000 okr/min Često se koristi u praksi i to najčešće kod primjene u stroju za pranje rublja. Npr. Motor sadrži dva namota. FER-ZESA ENE 2005/6 25 .Regulacija brzine vrtnje asinkronog motora Brzina vrtnje motora je: n = ns (1 − s) = 60 f1 (1 − s) p i ona se može regulirati (namještati) promjenom frekvencije f1. Vrlo je jednostavno i za primjenu prihvatljivo tehničko rješenje. sinkrona brzina je 3000 okr/min p=2. jedan s 2p=2.: za f= 50 Hz p=1.

26 FER-ZESA ENE 2005/6 .Primjer karakteristika polno preklopivog motora: 2p = 6 i 2p = 2 Princip promjene broja polova motora zasnovan na prespajanju jednog namota statora u omjeru 1:2 naziva se Dahlanderov namot.

FER-ZESA ENE 2005/6 27 . Svakom naponu odgovara druga karakteristika. a kako je karakteristika momenta tereta jedna i zadana vrstom tereta.Regulacija brzine vrtnje promjenom narinutog napona Promjenom napona uz fiksnu frekvenciju momentna karakteristika motora se mijenja prema Mm= f (U 2). radna točka će biti određena karakteristikom motora. Energetski gledano. ovakva regulacija nije optimalna jer su gubici energije neizbježni. Suvremena tehnologija (poluvodička energetska elektronika) omogućava regulaciju napona u širokim granicama.

Zbog toga se regulira po zakonu: U1 E1 = = konst. doći će do promjena indukcije B odnosno mag.44 N f1 B S Φ Promjenimo li frekvenciju f1 ne mijenjajući napon. a smanjenjem Φ (pri povećanju f1) smanjuje se moment motora što opet nije dozvoljeno. toka Φ. kruga. Povećanje B nije moguće zbog zasićenja mag.Regulacija promjenom napona i frekvencije Brzina vrtnje direktno je proporcionalna frekvenciji: n= 60 f1 (1 − s) p ali se u motoru zbog promjene frekvencije događaju i promjene magnetskog toka (indukcija) što utječe na promjene razvijenog momenta i ima ograničenja U1≈E1=4. f1 f1 FER-ZESA ENE 2005/6 28 .

Tj. istovremeno treba mijenjati napon i frekvenciju. momentne karakteristike izgledaju prema slici: FER-ZESA ENE 2005/6 29 . Pri takvoj promjeni. koja se zove skalarna regulacija.

Promjena napona i frekvencije pri regulaciji brzine FER-ZESA ENE 2005/6 30 .

smanjen je magnetski tok u motoru i razvijeni moment. toka FER-ZESA ENE 2005/6 31 . Zbog povećanja frekvencije f1 na f2. Povećanje frekvencije f1 na f2 nije moguće po zakonu U / f = konst. a nepromijenjenog napona. područje slabljenja mag. jer je i napon za određeni motor određen gornjom granicom U = Un.f1 je osnovna frekvencija za koju je građen motor. To je tzv. .tj. Smanjivanje frekvencije f1 daje nacrtanu karakteristiku U21 / f21= konst. smanjen je napon i frekvencija u odnosu U / f =konst.

) U2. ili po nekom drugom Principna shema regulacije brzine vrtnje kaveznog asinkronog motora Pretvarač frekvencije i napona FER-ZESA ENE 2005/6 32 . . f1 fiksno invertor(tiristorski...L1 L2 L3 U1. f2 promjenjivo po zakonu U / f = konst. tranzistorski.

I Dok rotor miruje. ali suprotnog smjera: FER-ZESA ENE 2005/6 33 . njegovo je klizanje prema direktnom i inverznom protjecanju stvorenim strujom namota statora jednako: sd = si = 1 Okretna protjecanja Θd i Θi imaju jednake amplitude i brzine vrtnje.Jednofazni asinkroni motor To je obično kavezni motor koji ima samo jedan namot na statoru te se priključuje na jednofazni izmjenični namot.

tj. Md – moment direktnog protjecanja Mi – moment inverznog protjecanja Md + Mi – ukupni moment jednofaznog motora Čim se motor pokrene iz mirovanja prevladava jedno okretno polje i motor razvija moment kojim može savladati teret i nastaviti vrtnju. dok rotor stoji. FER-ZESA ENE 2005/6 34 . s=1. iz čega rezultira da je ukupni moment jednak nuli.Struje i momenti su jednaki za direktni i inverzni sistem.

g p g g p p • fazorski dijagram kondenzatorskog motora • Važno je postići što veći fazni pomak između struja glavne. omskog otpora ili induktiviteta u pomoćnu fazu. FER-ZESA ENE 2005/6 35 .Problem poteznog momenta jednofaznog motora rješava se tako da se ugradi pomoćna faza za zalet koja je prostorno pomaknuta prema tzv. a fazni pomaci struja kroz fazne namote ostvaruju se dodavanjem kapaciteta. Ig. glavnoj fazi za neki kut. Dodavanjem kondenzatora u pomoćnu fazu dobije se jednofazni motor s pomoćnom fazom za zalet simbolički prikazan na slici. i pomoćne Ip faze.

protjecanje se nalazi u osi određene faze kada je struja u toj fazi maksimalna.ψ gdje je ψ fazni pomak φgl + φp. Kako znamo iz teorije okretnog polja. a iznos tog protjecanja je Θd = Θi = ½ Θ1. FER-ZESA ENE 2005/6 36 . Struja u fazi u kojoj je kondenzator je prošla svoj maksimum prije faze u kojoj nije kondenzator za kut Ψ = π/2 + .Reverziranje motora s pomoćnom fazom Struja u namotu svake faze stvara svoje pulsirajuće protjecanje koje možemo prikazati s dva okretna protjecanja Θd i Θi.

Iz toga se može zaključiti na koji se način može reverzirati kondenzatorski motor.os glavne faze d gd gi gd Ig g i pd os pomoćne faze Ip p gi pi Ukupno direktno protjecanje Θd je veće od inverznog pa se rotor vrti u smjeru toga protjecanja. Okretno rezultantno magnetsko polje vrti se uvijek u smjeru od faze u kojoj struja prethodi naponu prema fazi u kojoj struja zaostaje. FER-ZESA ENE 2005/6 37 .

Reverziranje kondenzatorskog motora promjenom smjera struje u pomoćnoj fazi (različit broj zavoja glavne i pomoćne faze) FER-ZESA ENE 2005/6 38 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->