P. 1
08. Cevni vodovi, proracun

08. Cevni vodovi, proracun

|Views: 937|Likes:
Published by edin1512

More info:

Published by: edin1512 on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

8. CEVNI.

VODOVI

U rudarstvu se primenjuju raznovrsni cevni vodovi (cevovodi): za transport mine" ralnih sirovina (nafta, gas); za odvodnjavanje rudnih lezista [ispurnpavanje vOde iz podzemnih prostorija, snizenje nivaa podzemnih voda na povrsinskom otkopu primenom dubinskih pumpa); za ventilaciju podzemnih prostorija, itd. Cevovodi se koriste za prenos rastresitih materijala pomocu vode: transport uglja iIi drugih ruda, jaiovine, transport materijala za hidrozasipavanje podzemnih prostorija, zatim transport u procesima flotacija, separacija, itd. Razliciti cevovodi igraju bitnu ulogu kod hidraulicnih i pneumatskih rudarskih masina, Cevni vod sloienije konstrukcije moze u svom sastavu imati, osim cevi, jos i: elemente za spajanje cevi, za kompenzaciju dilatacija, za zaptivanje, zatim elemente za regulaciju i zatvaranje protoka, sigumosne elemente, instrumente, elemente za oslanja_." nje cevi, itd. 8.1 Osnovi proraeuna cemih vodova

Za vreme kretanja tecnosti kroz cev javlja se rtilika brzinapojedinih slojeva, tako da je kretanje najbrze u sredini cevi, a najsporije uz zid cevi; ova razlika brzina ima za posledicu pojavu sila unutrasnjeg trenja u tecnosti. Napon unutrasnjeg trenja T, prerna Njutnovom zakonu iznosi:
dv do

T

== 11-·

gde je 11 lPa s] - dinamicka viskoznost, a dv/dn - gradijent brzine, koji izrazava intenzivnost prornene brzine slojeva tecnosti u pravcu norrnale . ......, Odnos dinarnicke viskoznosti i gustine,naziva se kinernatickom viskoznoseu:

II

=-

p

804 0.661 0. Viskomost tecnosti smanjuje se sa porastom temperature.. u tablici 8. brzina u jednoj strujnici je stalna i_ima pravac ose cevi.Osobine teenosti menjaju se sa promenom temperature.415 0.3/. r- Tablica 8.2 977. b -:-turbulentno strujanie Pri manjirri brzlnama strujanje je laminarno (s1.1 Kinernaticka viskoznost i gustina vode Temperatura . Srednja brzina strujanja v je pribliino jednaka (s1.9 60 9~9.1 a) polovini maksimaine brzine vmax /13/. 8.7 70 998.1a). 995.367 0. 8.7 90 992.4 a) SI.~ka viskomost ·'lO-·6m2.477 .s 1.308 1.8 ~65.2 80 . 0.328 0. 8.792 1.1 Temperatura - °c Kinemati. /15/. .8 971.296 ka/m3 983.556 Gustina ka/m3 999.007 0.1 Tok strujnica i raspored brzina u popreenom preseku cevi: a .1 data je ova promena za vodu /1.2 100 988.s Gustina 0.3 958..' 40 : °c 0 10 20 30 50 Kinematicka viskoznost 1"0-6 m2. koje se medusobno ne mesaju. tecnost se krece u paralelnim strujnicama.laminamo strujanje.

.Iami. strujllJlje-j.Ako se brzinapovecava. Brzine kod tUft.t . date su u tablici 8. : precnik • gde je Q .'".. 8_1 b). Dobijeni precnik cevi standardizuje se iz tablicekoja odgovara odabranoj vrsti cevi.__.. ~.: .~okvUenoj" konturi..'nutra~ji .. Dimenzije i mehanicke osobine ~viiih celicnih cevi I'P.:. da hi za Re ~ IOOOOprel1o . . -.srednja brzina strujanja~ JI cevi koji se moze odrediti po for.2320.. Kada cev nije kruznog preseka. "...1coji daje pumpa.njen stepen isk-ori~'nja i pi . a 0b obim cevi po unutrasnjoi tj..~.. za izracunavanje Rejnoldsovog broja: sluzi formula ..na osnovu potreba iii odreden na osnovu osobina vee odredene pumpe..muli: - kinematicka vi~~~tD~·~·u.B5._ .j-. .. prema formuli /16/: Pn 17k Q=-PI " gde je Pn . tj.pritisak.:~.. _ Kriterijum na osnovu kojeg se utvrduje da Ii Ce ... koje se odlikuje mesaniern i presecanjem strujnica. narno..' ::-' . nepravilnim kretanjem.'.. .BS . :~ _:.~ :..ulazna snaga pumpe.uJentnog strujanja su ujednaeenije nego kod larninamog.- 4S Db ! .' ~:~..protok / m3 / s/..::.sa variranjem 10kalnih brzina. ..85 vrnax (sl. u jednom trenutku _laminarno str~janJe prelazi u turbulentno (sl..240 i besavnih celicnih cevi po JUS C. . gde S predstavlja povr§nu preseka cevi.2.~ ' . .r:.JUST.. 8. preko ove velieine pocirije da biva turbulentno.strujanja iznosiv ~ 0.. gde se hidraulicki precnik cevi Dh izracunava po obrascu Dh = .1 b). zadat . .221..Pnje. .. 17k .. tako da-siednja brzina ..strti. biti Jaminarno ili turbulentno je Rejnoldsov broj: .._1.. Kada je Rejnoldsov bro] manji od kriti cne vrednos ti Rek :: .. gde je v .

s 48. .2 . " 25 '25 25 ' U. . 6..1 101..2 3..2 25 25 ..- 219..]¥eta D/mml 10.2 16 16 . ..6 1. ' 25 25 _ 25 25 25 25 :t06.9 2.5 12. belaYDih (JUS C.4 1. .3~fi .4- .3 2. R3/8" Dabljlu za lime «vi uobit.2 3." '1.8 Il 1/2" Rl/4" - 1." 2.4 1.2 3._'. .6 2.1 7.7 152.7' 4 4!5 4.. 2 2 2 13.5 267 273 2911.3. "7.1 112 1I.3 2.3 6..2 -.9 2.3 R2" 1i3..6 '.8 ' 12. 6.Tablica 8.2 '3.6 6...5 14..4 1.. 6.5 R 31/.6" 2 2.2 22.5 12.1. ..6.S 12.~ ::".S 323.4 1.5 12.9 2.111 : 6/mm/ .2 3.3 . a beIlme «vi ) (~) 1.8 1.-12i5·: .5 ·5 5 5 5.9 2.6 2.~ .8 10 It)' .1 3.9 2.5 ..4 1." I.3 127 I'" 12. • R 11/2" I..5 4.6. '2'1 2 " -3...! 70 76..2 3.4 1.9 4. 2.5 " 20 22.3 51 54 42.1 8 8 8.5 4.6 6.~.3. ]en.6 4..5 5 5.2 3.6 3.9 2. uvojnlca najmanja R 1/8" R 1/ .6 ..4 1.4 1.6 4...5 12.9 30 31.3.3 12.4 2 2 2 1 57 60.5 4. _ . .1.9 2. 12.2 14.i.4 1. .3 7..4 R I" R .2 3.16 11.3 25 215. .1 8 8 1...' 6.8' 193.5 ~:.6 4 4 4 <' 25 2:i 25 25 25 25 25 25 25 25 25 lS 133 139.5 12. ..6 2.9 2.9 . .5 12.6 368 8 8 8 8 8 8 8. 1 ... 108 i14. 2()" ' .4 419 451.5 ..1 10 11 12.4 1.2" 11.4 159 RS· 1. ~.9 2...9 3...3~ 1/1.6 2.6 2. z.BS:221) ~li tnih "Cevi SpolJnI preCniIr: QMy.9 2.8 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2.6.3.4 1.6 21.2 .5 S U 1.6 2. .3 6.d.4 1.:-~.9 63 .-.5 16 17.3 '.5 5 5 6.0.4 1.IS! ! . 1.': J.6 3.~ 2.' 5 5 5.k <~~) 171.6 2.S.63.BS'I240) 1.6 2.2 20 I.1 2.6 2. 11/ .2 Dimenzije i rnaterijal Iavnih (JUS C. ~~':_:$~.4 4 4 4 4.." 1...4 1.' 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 " .4 1.8 1.8 ." . .8 2 2 2 1~3 :: '-2.3 6:] 7..S 12.3 7. 1.5 4. ' ..4 5.3 2. -.9 3.2 3.6 2.}~~~~.6 5.-6S..1 1. 558.4 .2' 2S ." @2. 1.6 2.4 1.6 3.9 355.2 .3 2.4 I.5 12. 144. '3.6 5.' 1'.6 . 1.

:.046t C.5 12. 1.5.2..6. . 16. pri raznim 11 C 400 450 500 ~jMPaI C.0361 C.6 660.4 1016 1120 1220 1120 1420 1520 1620 ~ndudne debljine:zlda o::vi IU 12.. 4. 6.) 609. 580 450.2. 2.a.0562 )30 .85..5 4.. 12.5 12.. jVet:.. .s 2S 17.5 14.3 7.026 I ~. .4. 450 450 .3.8.5 4. 4. 8.022 Granica razvJafenja temperaturama 20 240 260 290 JOO 270 200 190 210 260 280 250 250 170 190 24Q 260 240 300 150 170 220 24().7401 350 .1 7.600 350 no 150 200 220 220 no 190 210 210 110 90 110 170 200 200 150 - 180 190 ..'t 3. 550 450 ..8 10 10 .. 10.6. 14.5 12. Spo1jn1 pntnlk D fmml Debljinl z id a cev j Cem..2.BS.1 8' 2' 8 8.2 14. 600 200 230 250 350 ~ehanifke owhine matcrijala za be1avne rev! btu".450 420 .6 914.8.. 1. 420 370 .5.BS.5 4.02S JUS C._ .026l C.3 7.5 o/mm/ za bebmc cevl nijvec!a 25 25 25 25 25 25 za-~mecevi- uObib-jflla 6. 20 2ei 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2() nBjmlnj' (uobihjen.. 500 -340.6 6.7400 C. .2 16 . 8.. fYnto~ :til rad na povllenlm lcmperaturama.7100 C.8 863. .16 n.5 JUS C. 17.2 762 812.1 8 . nastavak.5 4.5 4. 5.- 8 fmm/: 20 1. 500 520. 2.1 7. 20.Tablica 82 ..5 12.. 3.5 20 11 12..6..5 4.1.3.5 5.. JUS C.4 711..12I~ C. '2. 2. zavojnlca najmanja 4. 550 450 .. 5... II.5 4..5.6.OOOO C.l214 C. ~ehanitb olObine nekih malerijala za iaYne cevt ~Iczna evnt_ocia OM fMPaj Granica razvlafcnja OF {Mfaj za 6<16mm za h = 1_6do 40 mm 150 2]0 240 260 360 C.. 2.22.. 23() GJo u M'.

plastiooe mase i sl. radi Cijegsu odredivanja vriena vrlo opsezna istraZivanja.02 do 0. ali se u proral!unima uzima kao oblast turbulentnog _ strujanja /15/.9 dok se pri turbulentnom strujanju dobija iz zavisnosti /15/: .4 · . .u postojano turbulentno strujanje /15/.15 do 0. TebniW g1atke cevi ad stakla..nove Cevi od sivog Iiva. jakokorodirane (sa torom) Cevi od betona iii azbcstnog cementa : 0.81 2 log [ 3. nove Vu~ne feliroe cevi (ManCSIDan). odredena kao minos apsolutne hrapavosti k i unutrasnjeg Dj 0 do 0. '. Pri laminamomstrujanju koeficijent X za okruglu cev iznosi: X=- 64 Re f 6.. _Drvene cevi. : . Cevi od sivog liva..5 : " 1 do 1.5 1. bakra.05 do 0. ovaj izraz dobija oblik: U ovim izrazima X predstavlja koeficijent hidrauliCnog otpora Lkoeflcijent trenja).fA = ~ preenika cevi: k e=- 1 ] gde je e relativna hrapavost.5 (3) 0.2 0.1 l do 3 0.03 0.•. iznosi: X-- L' p'.2 do 1 0.. kroz cevovod duzine L i hidraulicnog preCnika Dh. Oblast vrednost iRe izmedu 2320 i to 000 karakterise se prelaznirn rezimom.25 do 0. zardale 0.jako korodirane (sa korom) " ~ Cevi od sivog liva. Ccliooe cevi • nove .05 0. korodirane .1 0.5 do 3 Grube betonske cevi (neobradene) Pocinkovane gasne i vodovodne cevi od 1m do4l..nove Vu(!ene feliroe cevi (MaoCSIDan). .. · __ .---Gubitak pritiska usled otpora betanju fluida gustine p i brzine v.7 + (~) 0.2 0. dugo upotrebljavane (korozija) " Celiroe. ti~ne posle upotrebe Vuteoe Cclil!nc cevi (Manesman).0015 Apsolutn<'l hrapavost k se mole usvojiti prema sledecem: . Za okruglu cev unutramjeg precnika OJ. Ccliroe.15 do 0.

Koeficijent ~ na mestu ulivanja cevi u sud (npr.15 9. 0.2.045 0.08 0.07 0.Gubitak pritiska u cevovodu nastaje .08 0.. evovoda. .03 0.18 n.14 2 4 0.06 0. 8.koeficijent lokalnog otpora.3 0.09 90° 0. 8.12 0. a ~ = 2 pri laminarnom strujanju /21/..07 0.2 0.05 0. kolena.11 0.11 0. itd .19 0. ' • ~-p- .03 0.14 0. dok je za precnik 200 mm. zasuna.5 za precnik 400 mm. 0.2) - R D· 1 Stanje unutrasnjeg zida glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo Uga0 15° 0. ~ = 1.1 0.09 0.. . I 0. 10.03 0. za razne love i razne odnose R/Dj.09 6 0.11.2 0. ~ = 10 za 50 mm) .03 0. Koeficijenti lokalnog otpora prema sl.3 .-..04 0... pri turbulentnom strujanju. a izrazava se obrascern: c ·c .2 Koleno Koeficijent lokalnog otpora za povratni priklopac Iznosi ~ = 2.24 0.. . Koeficijent lokalnog otpora za usisnu korpu pumpe zavisi od konstrukcije korpe i krece se od ~ = 1 do ~ = 10.za 0.12 0.16 10 .23 1 o. suzenja. mogu se dobiti interpolaci- ug- jom. Za usisnu korpu sa jednosmernim veotilom (krilcem) je ~ ::. -.045 45° .45 0.5 /17/ .15 0.03 0.3 Koeficijenti lokalnog otpora ~ za koleno (51.19 0. navedeni su u tablici 8..l.51 0.5° do 30° 0..13 (f 60° '0.075 0. vrednosti koje tablica De sadrzi.21 0. priklopaca.34 0.i usled lokalnih etpora.41 0. rnanje vrednosti za vece precnike usisnog cevovoda (400 mm) i obrnuto [npr./ Tabliea 8. rezervoar) iznosi ~ == IIS"J.. S1.09 0. na mestima ventila.04 22. 2 gde je ~ .. racvarlja ...045 0. 8.045 0.14 0. .

3 Nekolika s!ucajeva.26 sin'.160. Prikljucne mere tih prirubnica date su u knjizi (tabl. SI.(oboda).4 Koeficijent lokalnog otpora ~ za isticanje prema st. 8.37 0. bara).e S{: i zaobljenjem ulaza (s1.. mana su dopunska merenja u realnim radnim uslovima. u slucaju kada su potrebni taeriiji proracunt.4 (21/... 8. canje iz suda u cev pod uglom a.5 do 400 . preko zavarene prirubnice.3 a).505 + 0. vrti se na razli.5. Lokalni otpor za isti.5). redom do M.06 • 0. naeine. dok su sve geometrijske mere date samo za ..Koeficijent lokalnog otpora na mestu isticanja iz suda velike zapremine u cev o~trih iviea iznosi ~ ~ 0. a ako je cev uvucena u sud dostize ~ = 1. vrednosti koeficijenta date su za ovaj sluca] u_tablici 8.16 0. 8. 8. vrlo cesto se spajanje celicnih cevi vrti zavrtnjirna.4) iii prirubnice sa grlom za zavarivanje (st..'. isticanja iz suda u cev Navedene vrednosti koeficijenata dovoljno su taene za vecinu tehnickih proracuna.. 8. koji su opisani u knjizi /3/.15 0.B6.08 j·z suda u cev 0.03 8.2 E 0.01 do 0.3 b)..B6.3 c odnos r/Di koeficijent 0. u 12 standarda od JUS M. Tablica 8.308 sin a + + 0. 8. Ako se na mestu isticanja primeni postepeno sufenje (51.2 SJW:imje cevi Spajanje cevi sa susednom cevi ili sa elementirna cevne armature. 8. znatno smanjenje otpora postii.3c).02. 7. koja je standardizovana za razlicite nominalne pritiske (od 2. biee E = 0.-. ravne (sl..10 /3!).171. moze se odrediti po formuli ~ = 0.!Q (sl.___ ·cite.02 0.

druga pumpa istog kapaciteta s1uti kao potpuna rezerva.~~ . 8... U pogonu je jedna pumpa kapaciteta Q. Ispumpavanje vode vrti se sa dubine H 140 m. Temperatura cevovoda.." 1r • v = -. na osnovu us~ene brzine moze se odrediti preenik usisnog cevovoda Dill=~4' Q gde je Q.=-----.5 Celicna pnrubnica sa glom za ztl~vanje 8.--- - . 8. 86.4 Dve llarijante ravne zavarene prirubnice lIeb za zavarivanj!L po JUS 11.:..5. bJ Sl. Potrebno je proraeunati cevovod za odvodnjavanje rudnika..5 m/s (za potisni cevovod postrojenja za odvodnjavanje preporu~uju se brztne strojanja od 1.~.~ . --. ni iznosi L = 480 m. ---".protok vode(m3/s). posto se taka postize znatno veea pouzdanost.je oko 20°C. u tabl. Ravna prirubnica prikazana je na 81.5 m/s /221).5. 025 Sl.. duzina cevovoda od ptunpe do istakatkog mesta na povr§i. je uobitajeno kOO ovakvih postrojenja /221.25 ~s.6.-.5a..prirubnice za nominalni pritisak 40 bam.5 do 2. 8. 8.je na slici 8.-. pri Cemu je jedna od njih potpuna rezerva.03 m3 Is.. Re~nje sa dye pumpe. a mere te prirubnice za nazivni pritisak 16 bara date su u tablici 8.3 C~vovod za odvodnjavanje rudDika . Shema cevevoda prikazana.8do 1. pritok vode koju neba ispumpati je Q = 0. jer postrojenje mote cia radi i _kadaje jedna pumpaukvaru. = _ Usvaja se 'irednja brzina strujanja vode v 2.-~.?. prema sl.-.6.. 8. "Brzina vode u p~sn~~ __ ' ccvovodu obieno je u granicama _.. .

~ 40 II -----50 ~ -.1 .-." MI6 "'16 2. 110 In 14' 160 J90 ' -- 51 60.'rr-----~-26P 82') 144 -- .!!.1 38 -48.1 --. 16 16 4 I-- 0. U f---- 18 42 2 I7 -..6..3 ~ 1.0do 150 nun mere u tablici vaze i za prirubnicu za nazivni pritisak 25 bara (JUS M.-:- 3.SI.-• I' MI6 lit 2.5a Tablica 8. l 38 10 10 12 12 10 ' -ao .] 15t"-----1'62 192 218 61. '.9 -.lnlt DN Di'-II _!!.__ I-----u 3'~ 37' r-m.lIbn Dr Nuivnl pr.t H -.4 3'0 400 ~ e..33 - M:11 __!_.88 102 . 2.9 !>i27 s.!!_ 1. 300 __. e-!!20 ~1 AiS MOW 1-20 20 jO.~ 7~' 600 ..165) .---'6 6 (.L _____!22_ 20 21.. 219. II • J4 - 4 M 12 ~.6 ii' HO "0 16' 8' 100 '--- --.'r .-'.01 11.B6. '6 60 ---:~ -. II.-'J.----.-.l.-..-..!' 31)6 ____ 10' 406.8.U f----r-I-~ ..6 -Sl .9 l." --liS 90 122 -72 64 -.1 4 1'-- sz -42 M36 zO' ~~ Napomena uz tabl 8.__ I' ')6 . 3 3 111 7S 114 3 • a -I MI6 ----.-18 6 18 II 6 II ~ .D.06 -- • MU .) a. s 462 D' -----. - 1 -• -.' . 68 ' 40 1 IS 4 14 • I-4 . 1. • • I . Mer c prll'. '18 11 2H.9 30 -~ 75 6' 30 32 31 40 ~~4S SI '8 40 2 2 6 4 2' 33.5 Celicna ravna prirubnica Celicne prirubnice sa grlom za zavarivanjeza nonanalni pntisak 40 bara (JUS M. i" " -6 8 is IS t-- 18 12 12 24 24 26 II 22 26 16 Il' lI4.1 12 30 II )3 ~ 12 IS J6 16 MV MID )4.82 220 2'0 " ~ mj 4'. -.3 16.-2. . 1 6 u·.B6. 88 -) 11 21 -'-- 32 ).' /lrtrn/ : Ro.13t.-273 300 133.~ 4.20 ~ M14 M24 9.5: Za nazivne precnike od 1. 14 I broj 4 OZMka z:aYft· nja Mil Mau ..'.so ~!1S 'AO ~ 38' la~ . DN = 175 mm..s62 615· 140 U'.9 168 8 2$0 267 7.. 4 '-II 12 11 ~ 36 ]9 ~ M33 ~ 68.-.1' --.6 - 150 U9 ' " 6. izbegavati.~~I D.1 -eo 100 (113) 200 6' 2.-. M.-3 10 'J 3 t 20 22 ___!!:!_ _2L 101 100 23' 210 lOS 122 m 162 a.1 90 f---- .o _E!_~~i-' '10 '_.~ _.-.pcu__ /I Ii 14 .4 - 419 '01 ~oo 10 --.1 11 .164). 60 j 10 r-u r---2' I I/:/r(~i ~. l3J .6JO U 9S lOS 20 2S 26.-. - ~. j P j U 2 2.-.

-ISO 50 65 80 100 125 ISO (175) 200 250 300 57 --_.. --4 MI6 4 4 MI6 -~.669 0.---J_ 12 ~-~-.---717 650 770.. liS 85 115 140 4 4 4 4 4 MI2 MI2 MI2 MI2 14 14 14 - 0. 4.355 275 405 .833 - 32 '40 44. .-.---220 180 18 18 18 18 8 8 8 114.182) CCY DN to IS 20 2S I Prirubnice DJ 14 Dl 14.M20 9.--165 ----.- 18 2.16&:.0 29.4 419 358 310.82 ..---61.----.. 17.--_..3 60..9 267 _ --.2 Nazivne preb1ike u ugradi treia...4 17.-110 457.7 - 219..S 30.5 409 422 460 511 6JS 520 580 580 640 715 840 910 I I _ 355 __ -_ . po mogucstvu.6 Celicfituavne prirubnice za p~t~~~IDS .-.-.~:__ I ~~: j ~-i " --'-.5 34 38.-~-.69 110 24(1 24 1>.Tablica 8. --~ ..612 14 16 16 lOS --_ ----_ . 269 326 -------.--._ --.~ .5 1 D 90 90 95 95 105 I Zavrtanj D.22 195.S '22 25.------.93 270 26 M:!O 22 8 -..87 221 :!96 340 26 22 12 _' __ a _ ---. 40~.1 --273 323.-.5 48.S 43 4S 49 "--.2 94.---4 MI6 4 g.3 22Q 250 180 210 -4.B6..5 44.-.120 285 8 ---..' ~~.- 125 ' ---20 --20 20 22 22 22 24 18 M16 _- _18 18 18 18 -._ 133 139. -_ ..2 -- --525 585 4_?_0 470 525- -3s 40 42 .3 ~-._ ~--~---.S 59. _ ---_. w __ _ .._M24 M24 _ 26 12 26 32 12 M24 26 26 26 11.--.-----. liS.-~--. __ ~_. ~4 48 M33 M33 24 -89. 165 125 145 150 100 100 1l0' 110 16 16 18 18 14 14 MI6 4 MI6 ---.7 19.MI2 MI2 14 14 14 0..5 50s 609. ~.1 88. 60 6S 6S 75 75 85 4 4 4 4 MI2 MI2 .- 140 18 -_.38 f-..n 3.5 --58 77 ---.7 _'a 159 __ t---- .-----Mere u mm " M.22 160.-.9 30 33.-.16 MI6 MI6 18 18 -1.11 1..33 76.---.5 M20 285 8 ---.S - M27-' . --. 1140 _ 20 20 33 36 36 .9 f-----.-. i:tbegavati .S 27. 60 I I 3 14 14 14 broj loznaka I -'.5 8.6 711.5 108 160 --.OB - l.------ 35Q 400 (450) 355.240 -.3 25 26.--.---....315 ----..3 193._-...0 38 16 20 I M27 30 30 30 40.24 -6._.) MI6 Mr6 M. _..7 20.6 368 406.32---.- 185 200 90 109 ._d Mua kg ..7 38 42.92 141 250 MI6 18 210 8 ' 24 -.60 520 .. _-.-"---'"~5.--.~.S 134.2 20 21.. M27 MJO 500 600 700 .

0361 (tabl.-~ .6 Shema trIol1Oda: B . pa je stvarna srednja brzina strujanja: v = -- 4Q D~ 1 = 4·0.1236 m Usvaja se standardna §aVIla cev debljine zida (j = 4 mm. vodeci raouna 0 tome da se usvajanjem veceg precnika od proracunatog smanjuje stvarna brzina strujanja i obrnuto.pumpa.a k koji treba da da pumpa na pocetku cevovoda.-. •• . otpore trenja duz cevovoda i lokalne otpore trenja na mestirna ventila. '_"...03 0.. M . •• t 0.. P . cev bolje odgovara proracunskom.~ -... . od C..: . · .:.-. kolena i sl. ' _- ~ -.. ·.·2. ~ ~- - "• ~ #~ :·t::-=~===--------UC U$iSM .-Stvarni unutrasnii precnik iznosi: Dj = D .44m/s Pro r a c u n ski r ad nip r it i s.2 .~--~~--------~--------~~~~.5 cevovoda odreduje se na osnevu formule: 4'0. = ~~------~~~~~~ r ( h porr. .-_--. -.. .~-::"- . 4 = 125 mm. :- .._.ventil.~-. C .nepovratni priklopac." •• Sl.03 = 0.- ~~ .. 8.1252 11" ··tT = 2. 8.UnutraSnji preenlk cevi potisnog Di '" ff '" n .2 lj = 133 . spoljnog precnika' D 133 rnm.USUM koTpO. cev./ni • ·'... .. K .. V .motor. .usisni bunar. Pr .. treba da savlada visinsku razliku.2). Standardna cev lzabrana je tako da nj~~ unutra~nji precnik sto.

v = 1.L + ~Prik lopca .' . eevovoda i zbog lokalnih otpora.14Q m iznosi .' Pad pritiska zbog trettjil:"dtll'pravolinijskog deb. odakle je 0-9 ' Y' ...... _"U_~Ar~~"O .2).~' ... I.7 ~ '6.007 . 8. 1 .J-. gde je relativna hrapavost cevi: .9] = 3. + 2 ~ ventila I ". ..OO7-:>1J)j...l ~ . e=-·-= k 0. 2.'..004 pri cemu je apsolutna cevi. 20°C uzeta iz tablice 8. Koeficijent trenja A.5 125 -= 0.. . --/ .. i~. R/Dj = 2 (sl. A'= 0.• <~ .125 .b'fK-.1370928 Pa Pritisak za savladivanje otpora trenja izracunava'se na osnoju relacije: /j. tznosi: . -~ ~" 'usvojena k .. -..ot~r~·~ ventilat jednog pril4opca.... p = [A 0.004 3. ' . " "56 A odrediti prema reJaciji .•. '..2 log [ -- 0. tavljeno je da na celoj trasi ce'yovoda irna 9 kolena pod uglom od 90° i sa odnosom .·pRtpos. . ~.-+(--.6 vidi st. + 9 ~kolcna ] '2 '" .)0.:~. koja zavisiod Rejnold- _.44' 0.(. "..~02~...' zidove celicnih "'.2 . .vladuje. ~6~.:.81 e 6. gde je kinernaticka viskoznost Po~to je za Re > 10000 --. P v2 Iz slike 8. Re= 'J v Dj II' = .livanje<visine H = .odreduje se na osnovu vrste strujanja. 9. hrapavos! ~. ) -' ) = 5. da jedna pumpa.= 0.5 mm za korodirane '~. ">'l~ . 10..." = .: : ..A...~~ .- /3/: Pr = H p g = 140· 998.Pritisak za savla'.~81..__ sovog broja Re: .81 =. .8.rx 1 =-21og [... m2 Is..0289 -. • ! ~ 'x. ..7 '+C 302880~ .~." 1-':.

S t e pen s i g urn 0 s t i u odnosu na granicu razviacenja materijala cevi 00· reduje se na osnovu napona zatezanja koji vlada u zidu cevi /3/: o = ---:.5 + 9 ·0. vrednost koja odgovara bvnoj cevi.dodatak zbog netaenosti izrade tj. Posto je debljina zida cevi usvojena.8. t . 0. 7. = [ 0...2. P = . 8.:. a za manje i umerene pritiske jednostavnijom i jeftinijom ravnom prirubnicom.53 • Uo je veee od preporueene vrednosti (vp 2 za cev bez atesta i protok fluida sa udarirna /3/). 67.. spajanje se rnoze izvr§iti pomocu prirubnice sa grlom za zavarivanje. 2.8 .p = 0. OF ° = 240 '106.L I1p=[A.3] 998.1 i 8.0289 = 368090 Pa 480 0.. 5.2 .-+2l: D. .0015) ::: 2 . __ Medusobno spajanje cevi vdi se pomocu prirubnica zava~en1Jina krajevima cevi..125 + 2 .13'0928 + 368090 = ~13~018 Pa. Proracunski radni pritisak je onaj koji pumpa treba da da na poeetku potisnog cevovoda: . Kao ~to je vee objasnjeno u odeljku 8. pri ceo mu jerazlika izmedu varijanata u nacinu zavarivanja prirubnice za cev.. Pri izracunavanju stepena sigumosti uzeta je vrednost granice razvlacenja iz tab.3).004 .1 + 1. 0. prikazane su na detaljnim sklopovima s1. = r- .0005 -r = 6793($93 Pa ' gde je usvojeno: CI = 0. Dve varijante spajanja cevi ravnom prirubnicom.(0. za odnos R/Di = 2 i hrapavu unutrasnju povrsinu (tabl. C2 =0.0005 m .125: = ------------. 'i ventila +~ "pri1cJopca +91! 'ikolena ]--"" 2 p~ .dodatak zbog korozije i troknjil cevi tokom eksploatacije.8 .koeficijent slabljenja cevi.8.3 za koleno pod uglom od 90°. za sve pritiske...0361.2.93. 5 . za t. 8.--2.p (6 - 01 P CI C2) 0.106 = 3. t 1. Stepen sigurnQSti u odnosu na granicu razvlacenjablte lip = -. grdke pri izradi debljine zida cevi.0015 m ... potrebno je da se proveri da li je ona dovoljna da izdrti napon zatezanja u zidu cevi.1 za ventil [iz dijagrama na sl.17 13/).5 za priklopac i t'".1739018 .442 2 = gde su koeficijenti lokalnih otpora usvojeni: ~ '" 0. = P =Pr + ll. 0.

.:..::_4~_-5 8250 •~ VAR JE-~ Z.8 Spajanje cevi i ravne peirubnice . fl 34.\.N.... 8..rI__=.io.. VAROVI \.:...... ~------~0133--------~ I I L 1-__ --I----_-:~:...__ rlI8 -----------+. ----~0~J-~5------__~ . 7 Spajanje cevt imvne prirubnice tit33 1- I l.5 e210 • e250 SU-~ Z2 Sl... 8.4 Sf..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->