P. 1
08. Cevni vodovi, proracun

08. Cevni vodovi, proracun

|Views: 939|Likes:
Published by edin1512

More info:

Published by: edin1512 on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

8. CEVNI.

VODOVI

U rudarstvu se primenjuju raznovrsni cevni vodovi (cevovodi): za transport mine" ralnih sirovina (nafta, gas); za odvodnjavanje rudnih lezista [ispurnpavanje vOde iz podzemnih prostorija, snizenje nivaa podzemnih voda na povrsinskom otkopu primenom dubinskih pumpa); za ventilaciju podzemnih prostorija, itd. Cevovodi se koriste za prenos rastresitih materijala pomocu vode: transport uglja iIi drugih ruda, jaiovine, transport materijala za hidrozasipavanje podzemnih prostorija, zatim transport u procesima flotacija, separacija, itd. Razliciti cevovodi igraju bitnu ulogu kod hidraulicnih i pneumatskih rudarskih masina, Cevni vod sloienije konstrukcije moze u svom sastavu imati, osim cevi, jos i: elemente za spajanje cevi, za kompenzaciju dilatacija, za zaptivanje, zatim elemente za regulaciju i zatvaranje protoka, sigumosne elemente, instrumente, elemente za oslanja_." nje cevi, itd. 8.1 Osnovi proraeuna cemih vodova

Za vreme kretanja tecnosti kroz cev javlja se rtilika brzinapojedinih slojeva, tako da je kretanje najbrze u sredini cevi, a najsporije uz zid cevi; ova razlika brzina ima za posledicu pojavu sila unutrasnjeg trenja u tecnosti. Napon unutrasnjeg trenja T, prerna Njutnovom zakonu iznosi:
dv do

T

== 11-·

gde je 11 lPa s] - dinamicka viskoznost, a dv/dn - gradijent brzine, koji izrazava intenzivnost prornene brzine slojeva tecnosti u pravcu norrnale . ......, Odnos dinarnicke viskoznosti i gustine,naziva se kinernatickom viskoznoseu:

II

=-

p

r- Tablica 8.2 977.1a).556 Gustina ka/m3 999. 8.8 971.3/.Osobine teenosti menjaju se sa promenom temperature. Srednja brzina strujanja v je pribliino jednaka (s1. 8. 0.804 0.328 0.~ka viskomost ·'lO-·6m2. koje se medusobno ne mesaju.1 Tok strujnica i raspored brzina u popreenom preseku cevi: a .s 1.296 ka/m3 983.308 1. .9 60 9~9.661 0. u tablici 8.367 0.4 a) SI.2 80 ..792 1. 8.1 Kinernaticka viskoznost i gustina vode Temperatura . tecnost se krece u paralelnim strujnicama.7 70 998. brzina u jednoj strujnici je stalna i_ima pravac ose cevi.3 958.' 40 : °c 0 10 20 30 50 Kinematicka viskoznost 1"0-6 m2. 995.2 100 988.7 90 992.s Gustina 0.laminamo strujanje.415 0.8 ~65.1 data je ova promena za vodu /1.1 Temperatura - °c Kinemati. Viskomost tecnosti smanjuje se sa porastom temperature.477 .007 0.. b -:-turbulentno strujanie Pri manjirri brzlnama strujanje je laminarno (s1.1 a) polovini maksimaine brzine vmax /13/. /15/.

. _ Kriterijum na osnovu kojeg se utvrduje da Ii Ce .. .__. gde S predstavlja povr§nu preseka cevi. 8_1 b).' ::-' .Iami.j-. 17k .~okvUenoj" konturi.protok / m3 / s/.' ~:~.. Kada cev nije kruznog preseka..ulazna snaga pumpe. a 0b obim cevi po unutrasnjoi tj. preko ove velieine pocirije da biva turbulentno. biti Jaminarno ili turbulentno je Rejnoldsov broj: .240 i besavnih celicnih cevi po JUS C.strujanja iznosiv ~ 0.~ :.:~.uJentnog strujanja su ujednaeenije nego kod larninamog. gde se hidraulicki precnik cevi Dh izracunava po obrascu Dh = .... . gde je v . .Ako se brzinapovecava. ...'nutra~ji ..r:. ~..::. .1 b). za izracunavanje Rejnoldsovog broja: sluzi formula ._1._ .- 4S Db ! .. koje se odlikuje mesaniern i presecanjem strujnica.: .t .1coji daje pumpa. tj..... zadat .~.Pnje.... da hi za Re ~ IOOOOprel1o . . nepravilnim kretanjem. :~ _:.njen stepen isk-ori~'nja i pi . u jednom trenutku _laminarno str~janJe prelazi u turbulentno (sl.2... strujllJlje-j..muli: - kinematicka vi~~~tD~·~·u.B5. : precnik • gde je Q . Kada je Rejnoldsov bro] manji od kriti cne vrednos ti Rek :: .JUST. . tako da-siednja brzina . ... narno..na osnovu potreba iii odreden na osnovu osobina vee odredene pumpe. prema formuli /16/: Pn 17k Q=-PI " gde je Pn .:.sa variranjem 10kalnih brzina. Brzine kod tUft....strti.. date su u tablici 8. -.srednja brzina strujanja~ JI cevi koji se moze odrediti po for.BS .~ ' .85 vrnax (sl.pritisak. 8. . ".'.2320.221. Dimenzije i mehanicke osobine ~viiih celicnih cevi I'P. Dobijeni precnik cevi standardizuje se iz tablicekoja odgovara odabranoj vrsti cevi...'".

~.2 . . .8 ' 12.2 ..5 12.2 3.. .2 14.2 '3.9 .6 4 4 4 <' 25 2:i 25 25 25 25 25 25 25 25 25 lS 133 139. 2 2 2 13.' 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 " . 558.4 4 4 4 4.3 6.4 1.' 1'... 11/ . 108 i14.6 2.3.i.63.2 20 I.9 2.. 2()" ' .6.4 1.3 6:] 7. 1 .S.2 .4 I..8 . • R 11/2" I. 6.7 152.1 1.9 3.6 .5 267 273 2911..3 25 215.5 4.4 159 RS· 1.1.3 2." 2. ' ..6 3..! 70 76." I. .5 16 17. . 12.4 1.3 '.9 2.6 6.3 51 54 42. "7.8 2 2 2 1~3 :: '-2.9 2.4 2 2 2 1 57 60..9 3._'.2 Dimenzije i rnaterijal Iavnih (JUS C.." 1.. 1.-6S. R3/8" Dabljlu za lime «vi uobit.~.3~ 1/1." .5 " 20 22.3 R2" 1i3.4 1.2 3. ]en.4 5.1 2..6.5 S U 1.Tablica 8. a beIlme «vi ) (~) 1. " 25 '25 25 ' U..S 323. ~~':_:$~..4 1.4 419 451.111 : 6/mm/ .:-~.k <~~) 171. .3.6 2.4 1. '2'1 2 " -3..3 7.3 127 I'" 12.3 12.6 2.5 12.2 22.6.5 5 5.2 3.3 2..6 2.8 1.2 3.3 7.BS'I240) 1.9 2. z..8 1." '1. .}~~~~.2 3.- 219.5 4.6 .16 11.5 .1 8 8 1.4 1.9 2." @2.-12i5·: .1 101.9 30 31. _ ..3.5 12. -.9 2.3~fi .6 2.9 2..8 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2.8' 193.6 4.4 R I" R .5 .4 1.5 12.6 3.5 12.6 1.2 -.6 2.6 21.6 2.5 ·5 5 5 5. '3..6 2.4 1.BS:221) ~li tnih "Cevi SpolJnI preCniIr: QMy.4 1.3 . belaYDih (JUS C. 2.0. .6 3.5 12. 144. uvojnlca najmanja R 1/8" R 1/ .' 6.~ 2.5 ~:.1 3. 1.S 12.9 2..-.s 48.2 3..3 6..4 1..6 2..7' 4 4!5 4.6 2. ' 25 25 _ 25 25 25 25 :t06.S 12..9 355.5 14.4 1. ...6 2.6 4.9 63 .8 Il 1/2" Rl/4" - 1.6 5.1 10 11 12.8 10 It)' .4 1..2 3.6 '. .3 2. 6..9 2.2 16 16 .4 1.2 25 25 .2' 2S .5 R 31/.. 6..5 12.2 3.6 368 8 8 8 8 8 8 8.1.d..1 112 1I.6" 2 2.. .6 6.~ .5 5 5 6.9 2.~ ::"....6 5.5 4.3 2. 1...4- .5 4.IS! ! .4 1.': J.1 8 8 8. .4 .9 4.' 5 5 5.4 1.3.1 7.]¥eta D/mml 10. 1.2" 11. .

:.2 14. 20.. .s 2S 17. 2. .2 16 ... 5.l214 C..1. 450 450 . .BS. 420 370 .... 2.6 914..026 I ~. ~ehanitb olObine nekih malerijala za iaYne cevt ~Iczna evnt_ocia OM fMPaj Granica razvlafcnja OF {Mfaj za 6<16mm za h = 1_6do 40 mm 150 2]0 240 260 360 C...a. zavojnlca najmanja 4. fYnto~ :til rad na povllenlm lcmperaturama.3.7400 C.1 8' 2' 8 8.12I~ C.5.7100 C.02S JUS C.3 7.6. 580 450. 23() GJo u M'.0562 )30 . 16. 600 200 230 250 350 ~ehanifke owhine matcrijala za be1avne rev! btu". 14..Tablica 82 ..5 20 11 12.85.5 5. pri raznim 11 C 400 450 500 ~jMPaI C.8 863..5 12.. 550 450 .7401 350 . ....5 4.2 762 812. 20 2ei 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2() nBjmlnj' (uobihjen._ .5.600 350 no 150 200 220 220 no 190 210 210 110 90 110 170 200 200 150 - 180 190 .5 o/mm/ za bebmc cevl nijvec!a 25 25 25 25 25 25 za-~mecevi- uObib-jflla 6.6. 2.. Spo1jn1 pntnlk D fmml Debljinl z id a cev j Cem.) 609.8 10 10 .1 7.5 4.6 6.16 n. jVet:. nastavak. 1.1 8 .. 8. 500 520.- 8 fmm/: 20 1...450 420 . II. 3.3 7. 12.5 4. JUS C. 500 -340.6. 5.5 4.22. 8.BS.. 10.4 711. 17..6 660.5 12. 6. 550 450 .5.046t C.5 4.4. 2.2. .OOOO C.5 12.8.5 4. '2.022 Granica razvJafenja temperaturama 20 240 260 290 JOO 270 200 190 210 260 280 250 250 170 190 24Q 260 240 300 150 170 220 24().5 12. 4.4 1016 1120 1220 1120 1420 1520 1620 ~ndudne debljine:zlda o::vi IU 12.6.5 4.'t 3. 1. 4.5 14.3..2.1 7.8.0361 C.026l C.2.5 JUS C..

25 do 0. bakra. ti~ne posle upotrebe Vuteoe Cclil!nc cevi (Manesman).4 · .5 1.15 do 0.u postojano turbulentno strujanje /15/. · __ . jakokorodirane (sa torom) Cevi od betona iii azbcstnog cementa : 0.2 0..2 do 1 0. radi Cijegsu odredivanja vriena vrlo opsezna istraZivanja. Pri laminamomstrujanju koeficijent X za okruglu cev iznosi: X=- 64 Re f 6.nove Vu(!ene feliroe cevi (MaoCSIDan). TebniW g1atke cevi ad stakla.02 do 0. plastiooe mase i sl. nove Vu~ne feliroe cevi (ManCSIDan).05 0.0015 Apsolutn<'l hrapavost k se mole usvojiti prema sledecem: .. ali se u proral!unima uzima kao oblast turbulentnog _ strujanja /15/.9 dok se pri turbulentnom strujanju dobija iz zavisnosti /15/: .fA = ~ preenika cevi: k e=- 1 ] gde je e relativna hrapavost. Ccliooe cevi • nove . Cevi od sivog liva. korodirane .03 0.---Gubitak pritiska usled otpora betanju fluida gustine p i brzine v.2 0. ..1 0. : . odredena kao minos apsolutne hrapavosti k i unutrasnjeg Dj 0 do 0..15 do 0. iznosi: X-- L' p'.•.1 l do 3 0.jako korodirane (sa korom) " ~ Cevi od sivog liva. Oblast vrednost iRe izmedu 2320 i to 000 karakterise se prelaznirn rezimom..nove Cevi od sivog Iiva.7 + (~) 0.. ovaj izraz dobija oblik: U ovim izrazima X predstavlja koeficijent hidrauliCnog otpora Lkoeflcijent trenja). '.05 do 0. zardale 0.5 (3) 0. kroz cevovod duzine L i hidraulicnog preCnika Dh. dugo upotrebljavane (korozija) " Celiroe.5 : " 1 do 1. Ccliroe.81 2 log [ 3. _Drvene cevi. . Za okruglu cev unutramjeg precnika OJ.5 do 3 Grube betonske cevi (neobradene) Pocinkovane gasne i vodovodne cevi od 1m do4l.

. .2) - R D· 1 Stanje unutrasnjeg zida glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo Uga0 15° 0.koeficijent lokalnog otpora. Za usisnu korpu sa jednosmernim veotilom (krilcem) je ~ ::. kolena.3 .14 0.11. racvarlja . S1.14 0.Gubitak pritiska u cevovodu nastaje . dok je za precnik 200 mm.3 0..3 Koeficijenti lokalnog otpora ~ za koleno (51.2 0. 8.07 0. 10.075 0. a ~ = 2 pri laminarnom strujanju /21/. Koeficijent lokalnog otpora za usisnu korpu pumpe zavisi od konstrukcije korpe i krece se od ~ = 1 do ~ = 10.21 0. 0.34 0.045 45° .. navedeni su u tablici 8.15 9..15 0.11 0. za razne love i razne odnose R/Dj.. Koeficijent ~ na mestu ulivanja cevi u sud (npr. ~ = 10 za 50 mm) .045 0. rezervoar) iznosi ~ == IIS"J.16 10 .03 0. 8.045 0. I 0. pri turbulentnom strujanju.09 0. Koeficijenti lokalnog otpora prema sl. -. evovoda. priklopaca.03 0.09 90° 0. vrednosti koje tablica De sadrzi.04 22.5° do 30° 0.09 6 0..03 0..41 0. ~ = 1.. na mestima ventila....07 0.19 0.23 1 o.14 2 4 0./ Tabliea 8.45 0. suzenja. mogu se dobiti interpolaci- ug- jom.04 0.51 0.5 /17/ . .12 0. .08 0.08 0.06 0. itd .11 0...09 0.19 0.2. 8.l.2 Koleno Koeficijent lokalnog otpora za povratni priklopac Iznosi ~ = 2. rnanje vrednosti za vece precnike usisnog cevovoda (400 mm) i obrnuto [npr.045 0.18 n. 2 gde je ~ .12 0.03 0. a izrazava se obrascern: c ·c .1 0.5 za precnik 400 mm.13 (f 60° '0.05 0. .-.i usled lokalnih etpora.03 0. ' • ~-p- . zasuna.za 0.2 0.24 0. 0.

znatno smanjenje otpora postii.10 /3!). moze se odrediti po formuli ~ = 0.5 do 400 . vrednosti koeficijenta date su za ovaj sluca] u_tablici 8. Prikljucne mere tih prirubnica date su u knjizi (tabl. canje iz suda u cev pod uglom a. mana su dopunska merenja u realnim radnim uslovima.3 Nekolika s!ucajeva.-.B6.5. 8.06 • 0.03 8.. 8. 7. vrti se na razli.Koeficijent lokalnog otpora na mestu isticanja iz suda velike zapremine u cev o~trih iviea iznosi ~ ~ 0. koja je standardizovana za razlicite nominalne pritiske (od 2.___ ·cite.2 E 0. u slucaju kada su potrebni taeriiji proracunt.02 0.4) iii prirubnice sa grlom za zavarivanje (st. a ako je cev uvucena u sud dostize ~ = 1.. ravne (sl. Ako se na mestu isticanja primeni postepeno sufenje (51.16 0.. dok su sve geometrijske mere date samo za .'. 8.171.2 SJW:imje cevi Spajanje cevi sa susednom cevi ili sa elementirna cevne armature.15 0. isticanja iz suda u cev Navedene vrednosti koeficijenata dovoljno su taene za vecinu tehnickih proracuna.4 Koeficijent lokalnog otpora ~ za isticanje prema st.4 (21/.505 + 0. biee E = 0.02.37 0. koji su opisani u knjizi /3/. preko zavarene prirubnice. 8.!Q (sl. 8..01 do 0.e S{: i zaobljenjem ulaza (s1. Tablica 8. 8..(oboda)..3 a). vrlo cesto se spajanje celicnih cevi vrti zavrtnjirna. 8.5).. bara).B6. u 12 standarda od JUS M. Lokalni otpor za isti. SI.3 b). redom do M.308 sin a + + 0. naeine..26 sin'.3c).160.08 j·z suda u cev 0.3 c odnos r/Di koeficijent 0.

-.8do 1.prirubnice za nominalni pritisak 40 bam.6... u tabl. druga pumpa istog kapaciteta s1uti kao potpuna rezerva. ---".:.5.25 ~s.~.--- - .-. 8. 025 Sl.je oko 20°C..5 Celicna pnrubnica sa glom za ztl~vanje 8. 86. bJ Sl. Ravna prirubnica prikazana je na 81.~~ . .5. 8. duzina cevovoda od ptunpe do istakatkog mesta na povr§i. 8. "Brzina vode u p~sn~~ __ ' ccvovodu obieno je u granicama _.4 Dve llarijante ravne zavarene prirubnice lIeb za zavarivanj!L po JUS 11. je uobitajeno kOO ovakvih postrojenja /221.~ .. a mere te prirubnice za nazivni pritisak 16 bara date su u tablici 8. ni iznosi L = 480 m.5 m/s /221).je na slici 8. prema sl. pri Cemu je jedna od njih potpuna rezerva. = _ Usvaja se 'irednja brzina strujanja vode v 2. pritok vode koju neba ispumpati je Q = 0.. --.. na osnovu us~ene brzine moze se odrediti preenik usisnog cevovoda Dill=~4' Q gde je Q. jer postrojenje mote cia radi i _kadaje jedna pumpaukvaru.5 do 2.. 8. Potrebno je proraeunati cevovod za odvodnjavanje rudnika.5 m/s (za potisni cevovod postrojenja za odvodnjavanje preporu~uju se brztne strojanja od 1.protok vode(m3/s).6..?... U pogonu je jedna pumpa kapaciteta Q. Re~nje sa dye pumpe." 1r • v = -. Temperatura cevovoda.5a. Shema cevevoda prikazana.-.=-----.03 m3 Is.3 C~vovod za odvodnjavanje rudDika .-~. 8. Ispumpavanje vode vrti se sa dubine H 140 m. posto se taka postize znatno veea pouzdanost.

110 In 14' 160 J90 ' -- 51 60.4 3'0 400 ~ e..' .1 12 30 II )3 ~ 12 IS J6 16 MV MID )4.9 -.-273 300 133...82 220 2'0 " ~ mj 4'.20 ~ M14 M24 9." --liS 90 122 -72 64 -.B6.-• I' MI6 lit 2.1 38 -48.B6. 219.6 ii' HO "0 16' 8' 100 '--- --.5: Za nazivne precnike od 1. 1.4 - 419 '01 ~oo 10 --.-3 10 'J 3 t 20 22 ___!!:!_ _2L 101 100 23' 210 lOS 122 m 162 a.-'. l3J .-'J..9 168 8 2$0 267 7. 16 16 4 I-- 0. '6 60 ---:~ -.l.) a.-.'rr-----~-26P 82') 144 -- .1 11 .1' --.33 - M:11 __!_. s 462 D' -----.~ _.-..' /lrtrn/ : Ro.U f----r-I-~ .__ I' ')6 . M.'.!!.5 Celicna ravna prirubnica Celicne prirubnice sa grlom za zavarivanjeza nonanalni pntisak 40 bara (JUS M.88 102 .-:- 3. 14 I broj 4 OZMka z:aYft· nja Mil Mau . - 1 -• -. 60 j 10 r-u r---2' I I/:/r(~i ~..6 -Sl . 88 -) 11 21 -'-- 32 ). j P j U 2 2.~~I D.-.t H -.----.] 15t"-----1'62 192 218 61.3 ~ 1..01 11.164). .o _E!_~~i-' '10 '_. • • I .pcu__ /I Ii 14 .-.so ~!1S 'AO ~ 38' la~ . l 38 10 10 12 12 10 ' -ao .~ 40 II -----50 ~ -..SI. -.-. izbegavati.. '18 11 2H.1 4 1'-- sz -42 M36 zO' ~~ Napomena uz tabl 8.. i" " -6 8 is IS t-- 18 12 12 24 24 26 II 22 26 16 Il' lI4. DN = 175 mm.06 -- • MU .-. 300 __.D.---'6 6 (.lIbn Dr Nuivnl pr.1 -eo 100 (113) 200 6' 2.-.-18 6 18 II 6 II ~ .13t. U f---- 18 42 2 I7 -.!' 31)6 ____ 10' 406.!!_ 1.8. '.-.9 l. 1 6 u·." MI6 "'16 2.6JO U 9S lOS 20 2S 26.s62 615· 140 U'.-2.165) . 3 3 111 7S 114 3 • a -I MI6 ----.~ 7~' 600 . II.9 30 -~ 75 6' 30 32 31 40 ~~4S SI '8 40 2 2 6 4 2' 33. 4 '-II 12 11 ~ 36 ]9 ~ M33 ~ 68.~ 4.-. e-!!20 ~1 AiS MOW 1-20 20 jO. - ~.'r .1 90 f---- .0do 150 nun mere u tablici vaze i za prirubnicu za nazivni pritisak 25 bara (JUS M.__ I-----u 3'~ 37' r-m. 68 ' 40 1 IS 4 14 • I-4 .5a Tablica 8.6. 2.3 16.lnlt DN Di'-II _!!.1 --. Mer c prll'.1 . II • J4 - 4 M 12 ~.L _____!22_ 20 21.9 !>i27 s..6 - 150 U9 ' " 6.

_ ~--~---.----. . ~.33 76.---717 650 770. liS. 1140 _ 20 20 33 36 36 .3 60..93 270 26 M:!O 22 8 -.~ .- 185 200 90 109 ._M24 M24 _ 26 12 26 32 12 M24 26 26 26 11.5 --58 77 ---.3 ~-. 60 6S 6S 75 75 85 4 4 4 4 MI2 MI2 . liS 85 115 140 4 4 4 4 4 MI2 MI2 MI2 MI2 14 14 14 - 0.5 34 38.38 f-. M27 MJO 500 600 700 .S '22 25.S - M27-' .82 . 40~.---.2 20 21.24 -6.5 48.5 409 422 460 511 6JS 520 580 580 640 715 840 910 I I _ 355 __ -_ .833 - 32 '40 44.~. w __ _ .3 22Q 250 180 210 -4.5 108 160 --.-ISO 50 65 80 100 125 ISO (175) 200 250 300 57 --_..._ 133 139.2 -- --525 585 4_?_0 470 525- -3s 40 42 .S 30.--165 ----.-.9 267 _ --.._.69 110 24(1 24 1>..2 Nazivne preb1ike u ugradi treia. --.- 140 18 -_..7 20.-"---'"~5.32---.MI2 MI2 14 14 14 0.6 368 406.-~-.4 17.16 MI6 MI6 18 18 -1.S 27.S 134...120 285 8 ---.240 -.-.) MI6 Mr6 M. --4 MI6 4 4 MI6 -~.355 275 405 .612 14 16 16 lOS --_ ----_ .22 160.-.5 50s 609..-.7 - 219..4 419 358 310.. po mogucstvu.OB - l.' ~~. _ ---_.. 269 326 -------. 4._d Mua kg .5 1 D 90 90 95 95 105 I Zavrtanj D..--_..S 43 4S 49 "--.0 38 16 20 I M27 30 30 30 40.-----.B6..669 0.------.-. 165 125 145 150 100 100 1l0' 110 16 16 18 18 14 14 MI6 4 MI6 ---.1 88. 60 I I 3 14 14 14 broj loznaka I -'.9 30 33._ --.22 195.5 M20 285 8 ---.M20 9..---J_ 12 ~-~-..11 1.0 29.n 3.-.S 59.. -_ .--.- 18 2.------ 35Q 400 (450) 355._-.-110 457.Tablica 8......-----Mere u mm " M.---220 180 18 18 18 18 8 8 8 114. ~4 48 M33 M33 24 -89.9 f-----.---..--. _.---4 MI6 4 g.- 125 ' ---20 --20 20 22 22 22 24 18 M16 _- _18 18 18 18 -.6 711.~:__ I ~~: j ~-i " --'-.-. i:tbegavati ..5 8.7 _'a 159 __ t---- ..-.2 94.315 ----.--.--.---61. 17.6 Celicfituavne prirubnice za p~t~~~IDS . --~ .182) CCY DN to IS 20 2S I Prirubnice DJ 14 Dl 14..16&:.-~--.3 25 26.. _-.7 38 42.87 221 :!96 340 26 22 12 _' __ a _ ---.1 --273 323. __ ~_.60 520 .92 141 250 MI6 18 210 8 ' 24 -.3 193.7 19.5 44.

1252 11" ··tT = 2._..44m/s Pro r a c u n ski r ad nip r it i s. . Standardna cev lzabrana je tako da nj~~ unutra~nji precnik sto. = ~~------~~~~~~ r ( h porr. otpore trenja duz cevovoda i lokalne otpore trenja na mestirna ventila.~ -.nepovratni priklopac. . K . ' _- ~ -. P . 8.1236 m Usvaja se standardna §aVIla cev debljine zida (j = 4 mm. spoljnog precnika' D 133 rnm..~-::"- .03 = 0. kolena i sl. · .pumpa... . . treba da savlada visinsku razliku.-~ ..2 ..2 lj = 133 ..ventil.6 Shema trIol1Oda: B .·2.-_--.a k koji treba da da pumpa na pocetku cevovoda. 8..: .:.. ~ ~- - "• ~ #~ :·t::-=~===--------UC U$iSM . V .-Stvarni unutrasnii precnik iznosi: Dj = D . -. '_". cev. vodeci raouna 0 tome da se usvajanjem veceg precnika od proracunatog smanjuje stvarna brzina strujanja i obrnuto.usisni bunar.~-.. pa je stvarna srednja brzina strujanja: v = -- 4Q D~ 1 = 4·0.5 cevovoda odreduje se na osnevu formule: 4'0.- ~~ ..motor.-..-. .2). •• .UnutraSnji preenlk cevi potisnog Di '" ff '" n . Pr . •• t 0.USUM koTpO../ni • ·'. :- . cev bolje odgovara proracunskom." •• Sl. od C.~--~~--------~--------~~~~.. ·. M ..03 0.0361 (tabl.. C . 4 = 125 mm.

.. m2 Is. 1 .. ~.:.2 log [ -- 0.5 125 -= 0.7 ~ '6.14Q m iznosi . eevovoda i zbog lokalnih otpora.6 vidi st.• <~ . ~6~.81 e 6.A.' Pad pritiska zbog trettjil:"dtll'pravolinijskog deb.~~ .125 . 10.1370928 Pa Pritisak za savladivanje otpora trenja izracunava'se na osnoju relacije: /j. Re= 'J v Dj II' = . 8..~02~.b'fK-.' zidove celicnih "'.:~.. .... gde je kinernaticka viskoznost Po~to je za Re > 10000 --.·pRtpos.~81.81 =. -.. v = 1. 9.~' ..004 3.odreduje se na osnovu vrste strujanja. hrapavos! ~.J-..... _"U_~Ar~~"O .7 '+C 302880~ . + 2 ~ ventila I ".'.vladuje. odakle je 0-9 ' Y' ..__ sovog broja Re: .' . --/ . .. R/Dj = 2 (sl.0289 -.5 mm za korodirane '~.OO7-:>1J)j. " "56 A odrediti prema reJaciji .44' 0.9] = 3.007 . ' .Pritisak za savla'. . . 2. i~. ... da jedna pumpa.-+(--.= 0.. ...livanje<visine H = . '.)0..2). tavljeno je da na celoj trasi ce'yovoda irna 9 kolena pod uglom od 90° i sa odnosom . I.~.2 .•..L + ~Prik lopca . gde je relativna hrapavost cevi: . tznosi: .. koja zavisiod Rejnold- _.rx 1 =-21og [. ". -~ ~" 'usvojena k . ">'l~ .(. • ! ~ 'x.. A'= 0.l ~ ..8.: : ." = .. Koeficijent trenja A.004 pri cemu je apsolutna cevi.. 20°C uzeta iz tablice 8.- /3/: Pr = H p g = 140· 998.. p = [A 0..ot~r~·~ ventilat jednog pril4opca." 1-':.. e=-·-= k 0. P v2 Iz slike 8.. ) -' ) = 5. + 9 ~kolcna ] '2 '" .

spajanje se rnoze izvr§iti pomocu prirubnice sa grlom za zavarivanje.(0. = r- .. __ Medusobno spajanje cevi vdi se pomocu prirubnica zava~en1Jina krajevima cevi.004 .0289 = 368090 Pa 480 0.-+2l: D. prikazane su na detaljnim sklopovima s1. OF ° = 240 '106.125 + 2 . 5.13'0928 + 368090 = ~13~018 Pa.5 za priklopac i t'".1739018 ... grdke pri izradi debljine zida cevi.dodatak zbog korozije i troknjil cevi tokom eksploatacije. = [ 0.3).8.1 za ventil [iz dijagrama na sl. S t e pen s i g urn 0 s t i u odnosu na granicu razviacenja materijala cevi 00· reduje se na osnovu napona zatezanja koji vlada u zidu cevi /3/: o = ---:.5 + 9 ·0. 8. Proracunski radni pritisak je onaj koji pumpa treba da da na poeetku potisnog cevovoda: .8 .2. pri ceo mu jerazlika izmedu varijanata u nacinu zavarivanja prirubnice za cev.0015 m .106 = 3.. 0.17 13/). 5 . za odnos R/Di = 2 i hrapavu unutrasnju povrsinu (tabl.. 2.--2.3 za koleno pod uglom od 90°. t . C2 =0. Posto je debljina zida cevi usvojena.0005 m . t 1. potrebno je da se proveri da li je ona dovoljna da izdrti napon zatezanja u zidu cevi. 0.8 . Kao ~to je vee objasnjeno u odeljku 8. . P = .0361. Pri izracunavanju stepena sigumosti uzeta je vrednost granice razvlacenja iz tab..p = 0.2 .93..L I1p=[A.8.. 7. za sve pritiske. = P =Pr + ll. Dve varijante spajanja cevi ravnom prirubnicom. 'i ventila +~ "pri1cJopca +91! 'ikolena ]--"" 2 p~ .1 i 8.dodatak zbog netaenosti izrade tj.:.442 2 = gde su koeficijenti lokalnih otpora usvojeni: ~ '" 0..p (6 - 01 P CI C2) 0. 8. Stepen sigurnQSti u odnosu na granicu razvlacenjablte lip = -. 67. 0. vrednost koja odgovara bvnoj cevi.1 + 1.125: = ------------.3] 998.0005 -r = 6793($93 Pa ' gde je usvojeno: CI = 0.2.0015) ::: 2 . za t. a za manje i umerene pritiske jednostavnijom i jeftinijom ravnom prirubnicom.koeficijent slabljenja cevi.53 • Uo je veee od preporueene vrednosti (vp 2 za cev bez atesta i protok fluida sa udarirna /3/)..

...:... ----~0~J-~5------__~ .5 e210 • e250 SU-~ Z2 Sl...4 Sf.8 Spajanje cevi i ravne peirubnice .N.::_4~_-5 8250 •~ VAR JE-~ Z...__ rlI8 -----------+. ~------~0133--------~ I I L 1-__ --I----_-:~:... fl 34. 8. 7 Spajanje cevt imvne prirubnice tit33 1- I l..\.... 8..io..:.rI__=. VAROVI \.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->