P. 1
Glikozidi _ Heterozidi

Glikozidi _ Heterozidi

|Views: 1,334|Likes:
Published by Ginko Forte Belupo

More info:

Published by: Ginko Forte Belupo on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • TIOGLIKOZIDI
 • FENOLSKI GLIKOZIDI
 • UVAE URSI FOLIUM - MEDVJETKIN LIST
 • FLAVONOIDNI GLIKOZIDI
 • ANTOCIJANI - ANTOCIJANOZIDI
 • GALLAE HALEPENSIS- ŠIŠKE,GALE
 • GALLAE SINENSIS-KINESKE ŠIŠKE
 • HAMAMELIDIS FOLIUM,CORTEX- HAMAMELISOV(SELETRIĈIN) LIST I KORA
 • QUERCUS CORTEX- HRASTOVA KORA
 • TORMENTILLAE RHIZOMA-SRĈENJAKOV PODANAK
 • AGRIMONIAE HERBA- TURIĈINA, KOSTOLOMOVA ZELEN
 • ANTRANOIDI- ANTRAKINONSKI GLIKOZIDI
 • ALOE BARBADENSIS, CAPENSIS- ZAPADNOINDIJSKI I AFRIĈKI ALOJ
 • FRANGULAE CORTEX- KRKAVININA KORA
 • RHAMNI PURSHIANI CORTEX-KORA AMERIĈKE KRKAVINE
 • RHEI RADIX- RABARBARIN KORIJEN
 • SENNAE FOLIUM- SENIN LIST
 • SENNAE FRUCTUS- SENIN PLOD
 • HYPERICI HERBA- ZELEN GOSPINE TRAVE
 • DIGITALIS PURPUREAE FOLIUM- LIST GRIMIZNOG NAPRSTKA
 • DIGITALIS LANATA EHRH. – VUNASTI NAPRSTAK
 • STROPHANTUS GRATUS (KOMBÉ) - STROFANTUS
 • ADONIDIS VARNALIS – PROLJETNI GOROCVIJET
 • NERIUM OLEANDER - OLEANDAR
 • SAPONOZIDI – SAPONINSKI GLIKOZIDI
 • PRIMULA VERSI L. – PROLJETNI JAGLAC
 • POLYGALA SENEGA L. - SENEGA
 • SAPONARIA OFFICINALIS – LJEKOVITA SAPUNIKA
 • HERNIARIA GLABRA (HIRSUTA) – GOLA (ĈUPAVA) KILAVICA
 • GLYCYRRHIZA GLABRA - SLADIĆ
 • QUILLAJA SAPONARIA MOLINA – AMERIĈKA SAPUNIKA
 • AESCULUS HIPPOCASTANUM – DIVLJI KESTEN
 • HEDERA HELIX - BRŠLJAN
 • SOLIDAGO VIRGAUREA – OBIĈNA ZLATICA

GLIKOZIDI – HETEROZIDI

Renato Čargonja Zrinko Baričević Smiljana Banko Vedran Kosanović Marko Lapat

Glikozidi su spojevi koji nastaju reakcijom šećera i drugih spojeva  Šeĉerni dio se zove glukon, nešećerni dio se zove aglukon ili genin  Glukon prema vrsti moţe biti glukozid, ramnozid, arabinozid itd., a prema broju molekula šećera monoglikozid, diglikozid, triglikozid itd.  Aglukon mogu biti alkoholi, kiseline, aldehidi, kumarini, ksantoni, flavonoidi, antocijanski derivati itd.

AMA PURA – GORKI GLIKOZIDI GENTIANAE RADIX – KORIJEN ŢUTE SIRIŠTARE,
SRČANIKOV KORIJEN
  

Vrsta: Gentiana lutea – ţuti srĉanik, ţuta sirištara Porodica: Gentianaceae – sirištare Gorki glikozidi koje sadrţi su: 23% genciopikrozid i 0,025-0,04% amarogentin (do danas najgorĉi prirodni spoj) Rabi se kao ĉajni napitak, tinktura ili ekstrakt u terapiji gubitka apetita, dispepsije, gastrointestinalne atonije i insuficijencije. Gorke tvari potiĉu luĉenje ţuĉi. Pripravke ne smiju uzimati ţeluĉani bolesnici jer podraţuju sluznicu i uzrokuju ţgaravicu

CENTAURI HERBA – ZELEN GORKE KIČICE

Vrsta: Centaurium erythraea – gorka kiĉica Porodica: Gentianaceae – sirištare Glavna kemijska sastavnica je svertiamarin Djeluje kao digestiv i stomahik. Vodeni ekstrakti imaju antiflogistiĉki i antipiretski uĉinak.

MENYANTHIDIS TRIFOLIATAE FOLIUM . kao ĉajni napitak i za izradu tinktura.LIST GORKE DJETELINE     Vrsta: Menyanthes trifoliata – gorka djetelina Porodica: Menyanthaceae – trolistiĉevke Glavna kemijska sastavnica je dihidrofoliamentin Koristi se kod dispeptiĉkih tegoba. Infuz se koristi u terapiji anoreksije .

Djeluje kao digestiv kod atonije ţeluca. pri dispepsiji i za zacjeljivanje rana. bolesti jetre. ţutice.CARDUI BENEDICTI HERBA – ZELEN BLAŢENOG ČKALJA     Vrsta: Cnicus benedictus – blaţeni ĉkalj Porodica: Asteraceae – glavoĉike Glavna kemijska sastavnica: 0.2-0. febrifugum. gastritisa i potiĉe tek. .7% knicina Rabi se kao amarum. ţuĉi. somachicum.

antioksidativno. dehidrocinaropikrin i cinarin Koristi se kao kolagog. sniţava kolesterol i trigliceride . amarum. djeluje antihepatotoksiĉno.CYNARAE FOLIUM – LIST ARTIČOKE     Vrsta: Cynara scolymus – artoĉika Porodica: Asteraceae – glavoĉike Glavne kemijske sastavnice su cinaropikrin.

koji nakon hidrolize daje oko 0. iz kojeg nastaje nehlapivo p-hidroksibenzil-gorušiĉino ulje .2% sinigrina.5% sinalbina.7% alilgorušiĉina ulja    Vrsta: Sinapis alba – bijela gorušica Podvrsta: Brassicaceae krstašice Sjemenke bijele gorušice sadrţe oko 2.TIOGLIKOZIDI Sinapis nigrae semen – sjeme crne gorušice Sinapis albae semen – sjeme bijele gorušice  Vrsta: Brassica nigra – crna gorušica  Podvrsta: Brassicaceae – krstašice  Sjemenke crne gorušice sadrţe 11.

Najveće koliĉine rabe se za pripremu senfa u prehrambenoj industriji. pa se nakon uzimanja sadrţaj oslobaĊa tek u tankom crijevu. Standardizirani preparati su u stabilnom obliku. Sjemenke crne gorušice se rabe kao zaĉin. poboljšavaju funkciju ţeluĉanih i crijevnih ţlijezda. Oni se primjenjuju protiv gripoznih i urinarnih infekcija jer imaju snaţno antiseptiĉno djelovanje .

koji ima miris tipiĉan za ĉešnjak. Ima jak antibiotski uĉinak. .POLUSULFIDI ALLII SATIVI BULBUS – LUKOVICA ĈEŠNJAKA     Vrsta: Allium sativum – ĉešnjak Porodica: Alliaceae – lukovice Sadrţi do 1% aliina koji prelazi u alicin. Za neugodan miris eteriĉnog ulja odgovorni su dialildisulfid i dialiltrisulfid. Ĉešnjak se rabi kao zaĉin i kao lijek.

ALLII CEPAE BULBUS – LUKOVICA LUKA     Vrsta: Allium cepa – luk. propilaliin i cikloalein Luk je jak diuretik koji otapa kloride i ureu. aliin. . metilaliin. kapula Porodica: Alliaceae – lukovice Glavne kemijske sastavnice su hlapivi sumporni spojevi. Djeluje kao antiseptik i sredstvo protiv skleroze i tromboze. propilensulfonske kiseline.

fragilin. gaulterin. populin. primverozid i primulaverozid  Arbutin i metilarbutin  Glukovaninilin…  .FENOLSKI GLIKOZIDI Salicilni glikozidi – salicin.

Aromatski aldehidi i salicilna kiselina.SALICIS CORTEX – VRBOVA KORA     Vrsta: Salix alba L. 820% trjeslovina Antipiretsko. dopunska terapija kod prehlade praćene vrućicom . analgetsko djelovanje.-bijela vrba. antiflogistiĉko. Ĉajevi protiv reume. Flavonoidi – izokvercitrin. naringenin.5-11% fenolskih glikozida. Salix purpurea-vrba rakita Porodica : Salicaceae 1.

UVAE URSI FOLIUM .8% triterpena Upotrebljava se kao antiseptik i djeluje blago diuretski. 1015% trjeslovine. 1-2% flavonoida i 0.medvjetka Porodica : Ericaceaevrjesovi Glavne sastavnice su arbutin i metilarbutin i β glukozid hidrokinona.4-0. .MEDVJETKIN LIST     Vrsta: Arctostaphylos uvaursi .

plinova i nametnika u crijevima. protiv hemoroida.5% arbutina. ţuĉi i ţuĉnih puteva . u puĉkoj se medicini rabe protiv proljeva Borovniĉini plodovi sadrţe 5-10% trjeslovina te antocijane. pektine. organske kiseline i 6-20mg% vitamin C.BOROVNIĈIN LIST MYRTILLI FRUCTUS – BOROVNIĈIN PLOD       Vrsta: Vaccinium myrtillus L.MYRTILLI FOLIUM. kod bolesti jetre.7% katehinskih trjeslovina i 0. Sok se rabi kao sredstvo za ispiranje pri upalama u ustima i ţdrijelu. više od 200 mg % vitamina C Sastavni dio ĉajeva protiv šećerne bolesti.8-6.borovnica Porodica : Ericaceae – vrijesovi Borovniĉino lišće sadrţi 0. flavonoide.

sastavnice eteriĉnih ulja U ţivoj su biljci glikozidno vezani. baktericidni uĉinak . poboljšavaju cirkulaciju.KUMARINSKI GLIKOZIDI I FURANOKUMARINI      Kumarini = derivati α-pirona. spazmolitski. sušenjem biljnog materijala se oslobaĊaju (miris sijena) Korigensi mirisa Visoke doze kumarina imaju hepatotoksiĉno djelovanje Neki kumarini djeluju protuupalno.

MELITOLI HERBA – ZELEN KOKOTCA     Vrsta: Meliltolus officinalis L.9% kumarina. kumarinskih glikozide. hemeroida te kod upale ţlijezda. zglobova. Lokalna uporaba kod tupih ozljeda. kokotac Porodica : Fabaceae mahunarke Sadrţi 0. Oralni pripravci protiv tromboflebitisa. reumatskih bolova.4 -0. sprijeĉava nastanak edema i potiĉe cirkulaciju krvi. fenolkarbonske kiseline Djeluje antiflogistiĉki. uganuća. podljeva krvi . flavonoide. posttrombskog sindroma.

angine pektoris i bubreţnih. visnagin. samidin Flavonoide.visnadin – jaki koronarni dilatator. Koristi se u terapiji astme. ţuĉnih i crijevnih grĉeva . kela Porodica : Apiaceae – štitarke Plodovi kele sadrţe 2-4% furanokromona – kelin.AMMEOS VISNAGAE FRUCTUS – VISNAGIN PLOD       Vrsta: Ammi visnaga – visnaga. amiol Piranokumarine. masno ulje i bjelanĉevine Djeluje spazmolitski na glatku muskulaturu bronhija. kelonin. kelol. kelinol. GI trakta. ţuĉnih i mokraćnih vodova i uterusa.

ksantotoksin. bergapten). imperatorin. u pilulama i kremama za brzo tamnjenje koţe . masno ulje i bjelanĉevine Koristi se u terapiji leukodermija (psorijaza).AMMEOS MAJORIS FRUCTUS – PLOD GORKOGA MORAĈA     Vrsta: Ammi majus – gorki moraĉ Porodica : Apiaceae – štitarke Sadrţi furanokumarine (amoidin . eteriĉno ulje.

antihepatotoksiĉno. antisklerotiĉno… . estrogeno. diuretski. antialergijsko.FLAVONOIDNI GLIKOZIDI   Ime flavonoidi potjeĉe od ţute boje (flavus = ţut) mnogih flavonoida Derivati benzopirana ( flavana) – prirodni spojevi. boje biljnog podrijetla .flavonske i antocijanske boje           U veliku skupinu flavonoida spadaju : -kalkoni Flavanoni Flavanonoli Flavoni Flavonoli Antocijanidini Leukoantocijanidini Katehini Auroni Flavonoidne biljne droge djeluju : spazmolitski. koleretski dijaforetski. protuupalno.

Benzopiran Flavonoidni glikozidi .

BRĐANKA Asteraceae – glavoĉike  Raste na pretplaniniskim livadama i pašnjacima po srednjoj.u RH u Gorskom kotaru. . na Ţumberku i u Dalmaciji  Arnicae flos Sadrži:  flavonoide – izokvercitrin. oticanja i prignjeĉenja tkiva Oralno kao tonik kod srĉanih i cirkulatornih tegoba  . astragalin. i luteolin-7-glukozid  Seskviterpenske laktone – helenin. arnifol i chamissonolid  Eteriĉno ulje  Fenolkarbonske kiseline i kumarin Uporaba: oblozi i masti kod upala. juţnoj i istoĉnoj Europi i u srednjoj Aziji.ARNICA MONTANA L.

etanolamin.CRAETEGUS MONOGYNA – BIJELI GLOG CRAETEGUS LAEVIGATA – CRVENI GLOG  rastu u ţivicama i šikarama u nizinskim i planinskim predjelima u juţnoj i srednjoj Europi Craetegi folium cum flore KEMIJSKI SASTAV: varijabilan  najviše flavonoida – hiperozid. oleanolna i krategolna kiselina  Amini : tributilamin. periferni vazodilatatorski efekt . kolin…  Ksantinski derivati : adenin. samo sadrţi više flavonoida UPORABA: srĉani tonik za povećanje snage i prokrvljenosti srca. izoamilamin. adenozin  GLOGOV PLOD ima sliĉan kem. rutin i spireozid  Flavoni.sastav.viteksin. etilamin. viteksinramnozid i acetil – viteksinramnozid  Katehini  Procijanidi B2 i B5  Pentacikliĉki triterpeni : ursolna.

karvon.2% triterpena α – onocerina 0. ne podraţuje epitel bubrega puĉka medicina – u terapiji reumatskih bolesti .ONONIS SPINOSA L. mentol – miris DJELOVANJE: blagi diuretik.lepirnjaĉe Raste na livadama i pašnjacima u podruĉju vapnenca u Europi. – ZEĈJI TRN Fabaceae. Aziji i sjevernoj Africi Ononidis radix – korijen zeĉjeg trna KEMIJSKI SASTAV: sadrţi izoflavone – ononin trifolizan 0.2% eteriĉnog ulja – trans-anetol.

. na podruĉjima s umjerenom klimom .GINKGO BILOBA L.GINKO   Ginkgoaceae – ginkovke Raste u zapadnoj Kini i u nekim dijelovima Japana.

šikimi kiselina. grĉeve. šuma u ušima.B. katehini. ginkgetin. Ginkgo folium .C i J 0. obamrlost u rukama i nogama . askorbinska kiselina. sciadopitizini. ublaţava gubitak osjeta. 5-metoksibilobetin Ginkgolidi A. kinakiselina.pomaţe kod vrtoglavice. bilobetin. kemferol-3-0-glukozid B) acilflavonski glikozidi – kemferol-3-0-kumaroil glukoramnozid. depresije. nesanice. poboljšava protok krvi u mozak. kvercetin3-0-glukozid. trnce.05% pinit. oslabljene koncentracije i pamćenja.list ginka A) flavonski i flavonolski glikozidi: kvercetin-3-0-rutinozid. C) biflavonoidi – amentoflavon. izoginkgetin. procijanidi KEMIJSKI SASTAV: 0.5-1% flavonoida      UPORABA: u lijeĉenju poremećaja kapilarne i venske cirkulacije.

Hercegovini  Cardui mariae fructus-plod sikavice KEMIJSKI SASTAV: 1. OSLOBOD Raste na suhim.5-3% flavonoidnog kompleksa silimarina – sastoji se od silibina.SILYBUM MARIANUM L. stigmasterol. 0. – SIKAVICA. izosilibinina. silikristina i silidianina – flavononi  20-30% masnog ulja. sunĉanim mjestima u Dalmaciji.6% fitosterola – sitosterol. kolestrerol  20-30% bjelanĉevina PRIMJENA: na trţištu Extractum fructus Silby mariani siccum  u terapiji bolesti jetre – regenerira strukturu i funkciju jetrenih stanica  Kod kroniĉnog hepatitisa i masne jetre  . CARDUUS MARIANUS L.

alkamidi.BILJNE DROGE S IMUNOSTIMULIRAJUĆIM DJELOVANJEM Echinacea angustifolia DC – pupavica. polisaharidi UPORABA: Indijanci su je koristili protiv zubobolje. protiv zmijskog ugriza i uboda kukaca Pojaĉava obrambenu sposobnost organizma pri infekcijama i kroniĉnim upalama   . rudbekija     Asteraceae Raste u Sjevernoj Americi – od juţne Kanade do sjevernog Meksika Enchinaceae angustifolie radix – korijen pupavice KEMIJSKI SASTAV: ehinakozid i cinarin. u lijeĉenju opeklina. glavobolje. klorogenska kiselina.

stabljike i kore.ANTOCIJANI . plavo i crvenoplavo obojenje cvjetova. Razliĉita boja ovisi o sadrţaju staniĉnog soka.  Pod utjecajem svjetla dolazi do izbjeljivanja boje  .ANTOCIJANOZIDI Glikozidi koji uzrokuju crveno. listova. ljubiĉasto. plodova.

Dodaje se ĉajnim mješavinama radi ljepšeg izgleda.RAZLIĈAK      Porodica: Astraceae – glavoĉike Raste kao korov ko gotovo cijeloj Europi Cyani flos Sadrţi antocijanske glikozide.. za ispiranje rana i oĉnih kapaka. plava boja cvjetova potjeĉe od cijanidinglikozid-Fe-Al-kelatnog kompleksa Koristi se kao diuretik.CENTAUREA CYANUS L. . blagi kolagog.

 .HIBISCUS SABDARIFFA – HIBISKUS  Porodica: Malvaceae – sljezovke  Hibisci flos – hibiskusov cvijet Udio antocijana: oko 1. ţelea i kao dodatak ĉajevima. spazmolitik.5%  Djeluje kao blagi laksans. diuretik. Rabi se za bojanje marmelada. kolagog.

MALVAE FLOS – CVIJET CRNOG SLJEZA Malva sylvestris – crni sljez  Porodica: Malvaceae – sljezovi  Udio antocijana: oko 7%. smirivanje upale sluznice usne šupljine i upale probavnog trakta. od ĉega je polovina malvin  Primjenjuje se za smirivanje podraţaja na kašalj te izluĉivanje sluzi.  Vrsta: .

12% izokinolinskih alkaloida – oko 50% rhodeina Trjeslovine i sluzi . po altanskim i pacifiĉkim otocima Sjeverne Amerike. cijanidin-3-glukozid KEMIJSKI SASTAV :    Do 0. u Australiji i Novom Zelandu Antocijani : mekocijanin (cijanidin-3-sofozid). u ţitu u Europi. sjevernoj Africi.PAPAVER RHOEAS – DIVLJI MAK   Papaveraceae Raste kao korov na poljima meĊu ţitaricama. velikom dijelu Azije.

5-diglukozid. Rosae Flos KEMIJSKI SASTAV:  Antocijani : pelargonidin-3.RUŢA ROSA GALLICA L. cijanidin-3-5-diglukozid.. ROSA DAMASCENA MILL.ROSA CENTRIFOLIA L. cijanidin-3glukozid  Oligomerni procijanidi  10-25% trjeslovina i malo flavona UPORABA: adstrigentno i antiflogistiĉko djelovanje infuz protiv proljeva galenski pripravci za ispiranje usta i njegu usne šupljine  .

BOROVNICA   Ericaceae – vrijesovi Myrtilli fructus L. delfinidin-3-galaktozid. Glikozide s aglukonima pelargonidin.VACCINIUM MYRTILLUS L. peonidin i petunidin SADRŢI : antocijane delfinidin-3-glukozid. . cijanidin. u oftamologiji za bolesti retine .  DJELOVANJE: za terapiju lomljivih kapilara i promjenu njihove permeabilnosti.

GALOTANINI  Osnovno tijelo trjeslovina koja mogu hidrolizirati  Galna kiselina i njezini derivati. glukoza i drugi šećeri  U većini galotanina umjesto galoilnog ostatka se nalazi depsidni digaloidni ostatak(esterski vezane fenolkarbonske kiseline) Galna kiselina M-digalna kiselina .

elagna kiselina.GALLAE HALEPENSIS.ŠIŠKE. glukoza i škrob  Koristi se kao adstringens te za dobivanje taninske kiseline  .GALE Vrsta: maloazijski hrast  Porodica: Fagaceae-bukve  Nisko drvo s nazubljenim listovima. istoĉno Sredozemlje i mala Azija  40-60% galotanina.

GALLAE SINENSIS-KINESKE ŠIŠKE Vrsta: Rhus semialatakineski ruj  Porodica: Anacardiaceae-rujevke  Do 75% galotanina  Sirovina za dobivanje taninske kiseline  .

HAMAMELIDIS FOLIUM.ameriĉki hamamelis Porodica: Hamamelidaceaeseletriĉevke Visoko stablo s jednogodišnjim listovima. hemoroida i kod proširenih vena . dizenterije. raste na podruĉju SAD-a i Kanade 8-12% trjeslovina(galotanin i katehin te slobodna galska kiselina). te maleni udio flavonoida i eteriĉnih ulja Koriste se u terapiji upala usne sluznice.CORTEXHAMAMELISOV(SELETRIĈIN) LIST I KORA      Vrsta: Hamamelis virginiana.

QUERCUS CORTEX. nalaze se i triterpeni  Koristi se u oblozima i kupeljima za koţne bolesti i ozebline  .HRASTOVA KORA Listopadno stablo do 40m. sjevernoj Africi i maloj Aziji  8-20% trjeslovina(elagitanin i katehin) . dugih reţnjastih listova  Raste u Europi.

TORMENTILLAE RHIZOMA-SRĈENJAKOV PODANAK        Vrsta: Potentilla erecta Porodica: Rosaceae-ruţe Trajnica 5-20cm. elagna kiselina te 1% agrimonina Adstringento. antimikrobno. antiviralno protuupalno i antioksidativno djelovanje Koristi se u blaţim upalama Zamjena za ameriĉku rataniju . raste na podruĉjima srednje i sjeverne Europe te Azije 15-22% trjeslovina(protoantocijanidin.

elagitanina i galotanina. sadrţi i flavonoide. koristi se kod upala desni i ţdrijela te za suzbijanje ţeluĉano crijevnih tegoba . 20% polisaharida.TURIĈINA.ruţe Višegodišnja zeljasta biljka s slabo razgrantom stabiljkom. KOSTOLOMOVA ZELEN      Vrsta: Agrimonia eupatoria. kostolom Porodica: Rosaceae.vrlo rasprostranjena na sjevernoj hemisferi 4-10% kondeziranih trjeslovina.turica.AGRIMONIAE HERBA. triterpene i silicijevu kiselinu Adstringentno djelovanje.

antrakinoni i antraglikozidi  Koriste se i preparatima za mršavljenje i terapiju jetre antrakinon .ANTRAKINONSKI GLIKOZIDI  Biljne droge laksativskog djelovanja  U ţivoj biljci sinteza se odbija preko antronskih glikozida  Djelatne tvari nazivaju se antracenski derivati.ANTRANOIDI.

CAPENSISZAPADNOINDIJSKI I AFRIĈKI ALOJ      Niske biljke debelih sluzavih listova. aloresin i aloenin A i B Koristi se kao laksans te u melemima za zcijeljivanje rana Kontraindikacije kod trudnica .ALOE BARBADENSIS. 7-hidroksialoin A i B.25-40% aloina A i B.13-27% aloina A i B. rastu u tropskim i suptropskim podruĉjima Aloe barbadensis. 5-hidroksialoin. aloinoizidi A i B.aloresin B Aloe capensis.

sjevernoj Africi i sjeverozapadnoj Aziji uz potoke i rijeke  8% antranoida: glukofrangulin A i B. raste u Europi.FRANGULAE CORTEX. lijeĉenje nateknuća jetre te u terapiji ţuĉnih kamenaca  Antrakinonski glikozid . frangulin A i B  Koristi se za poboljšanje peristaltike.KRKAVININA KORA Vrsta: Rhamnus frangula.krkavina  Porodica: Rhamnaceae.krkavine  Visok grm ili stablo.

RHAMNI PURSHIANI CORTEX-KORA AMERIĈKE KRKAVINE Vrsta: Rhamnus purshianusameriĉka krkavina  Porodica: Rhamnaceae  Visoko stablo koje raste na pacifiĉkoj obali sjeverne Amerike  8-10% hidroksiantracenskih glikozida(80-90% C-glikozidi te 1020% 0-glikozidi)  Koristi se umjesto Frangulae u ameriĉkim laksansima  .

raste na podruĉjima sjeverne i sjeverozapadne Kine te istoĉnog Tibeta  3-12% antranoida(60-80% antrakinonskih glikozida.RHEI RADIX.RABARBARIN KORIJEN Vrsta: Rheum palmatum-rabarbara  Porodica: Polygonaceae. 10-25% diantroglikozida)  Rabi se kao laksans i stomahik  Prevelike doze izazivaju grĉeve u probavnom traktu  .dvornici  Velike zeljaste biljke s velikim listovima.

flavonoidi. 10% sluzi i trjeslovine  Veoma jak laksans  .SENNAE FOLIUM.SENIN LIST Vrste: Cassia senna i Cassia angustifolia  Porodica: Caesaalpiniaceaesapanovke  Višegodišnje zeleni s parno perastim listovima.Sudan te Indija  3% diantron-diglukozida(senozidi AF). najveĉi uzgajivaĉi Egipt .

SENIN PLOD Vrste: Cassia senna i Cassia angustifolia  Porodica: Caesaalpiniaceaesapanovke  Senozidi A-D. flavonoidi(kemferol)  Koristi se u ĉajnim mješavinama i draţejama kao laksans  Ne smije se koristi više od 1-2 tjedna  .SENNAE FRUCTUS.

flavonoidi i biflavoni Antibiotsko. antiviralno i antidepresivno djelovanje U prevelikim dozama izazivaju fotosenzibilaciju .ZELEN GOSPINE TRAVE       Vrsta: Hypericum perforatum Porodica: Hypericaceae-pljuskavice Trajna zelen duguljastih listova. Aziji i sjevernoj Americi Dehidrodiantroni(hipericin.HYPERICI HERBA. pseudohipericin). rasprostranjena po cijeloj Europi.

kardenolid(23 C-atoma). bufadienolidi (24 C-atoma) te digitanolski glikozidi(21 C-atom)  Nalaze se u 15 biljnih porodica  .KARDIOTONIĈNI GLIKOZIDI Koriste se u terapiji srĉanih bolesti  Tri skupine ovih glikozida.

DIGITALIS PURPUREAE FOLIUM. digitoksin 12%. raste u šumskim predjelima zapadnog dijela srednje Europe te od Iberijskog poluotoka do Skandinavije 30 kardenolidskih glikozida(purpureaglikozid A i B-60%.LIST GRIMIZNOG NAPRSTKA       Vrsta: Digitalis purpurea Porodica: Scrophulariaceaestrupnikovke Dvogodišnja biljka. gitoksin i gitaloksin Primjenjuju se u preparatima za srĉanu insuficijenciju Ĉisti digitoksin se dobro resorbira ali jako kumulira digitoksin .

suliĉastih listova. – VUNASTI NAPRSTAK Dvogodišnja samonikla biljka velikih.5-1. gitoksigenin  Problemi standardizacije ekstrakata i tinktura. raste na vapnenastom tlu  Digitalis lanatae folium . sluţe za izolaciju ĉistih glikozida  Digitoksigenin .DIGITALIS LANATA EHRH.sadrţe 0.5 % kardenolidskih glikozida (njih više od 70)  Glikozidi: lanatozid A (mlada) i C (stara biljka)  Aglukoni: digitoksigenin.

STROFANTUS Grmovi-penjaĉice rasprostranjeni u Africi i Aziji  Strophantus semen – gorko i otrovno. sadrţi 4-8 % glikozida . i to najviše g-strofantina (90-95 %)  G-strofantin se dodatkom 80%-tne sumporne kiseline boji tamnocrveno  Upotrebljava se u obliku intravenoznih injekcija  .STROPHANTUS GRATUS (KOMBÉ) .

3% srĉanih glikozida. cimarin i adonitoksol  Primjena: kratkotrajni kardiotonik  CONVALLARIA MAJALIS – ĐurĊica  Višegodišnja biljka mirisnih bijelih cvjetova  Convallariae herba – sadrţi do 0. od kojih je najdjelotvorniji konvalatoksin .2–0.8% glikozida: adonitoksin.ADONIDIS VARNALIS – PROLJETNI GOROCVIJET Do 30 cm visoka trajnica sa ţutim cvijetom  Adonidis herba – 0.

oleazidi.OLEANDAR Zimzeleni grm koji raste u podruĉju Mediterana  Oleandri folium – koţasti.NERIUM OLEANDER . odorozid A.5% kardenolida  Glikozidi: oleandrin. suliĉasti listovi sa najmanje 1.…  Srodan u djelovanju glikozidima Digitalisa  Rabe ga još i u arapskoj medicini  .

emulgatori.SAPONOZIDI – SAPONINSKI GLIKOZIDI Flikozidi koji otopljeni u vodi stvaraju pjenu  Dijele se u 3 skupuine: pentatriterpeni ili tetracikliĉki triterpeni. u kozmetici. penta.ili tetracikliĉki aglukon s 30 C-atoma  Steroidni saponini – 27 C-atoma. sadrţavaju ga biljke jednosupnice  Saponini razaraju eritrocite i otrovni su za morske ţivotinje  Rabe se kao antibiotici. ekspektoransi.…  . steroidni sapogenini i steroidni alkaloidi  Triterpenski saponini – najveći broj.

raste u gorskim podruĉjima Azije i Europe  Primulae radix – vrlo sliĉan korijenu vrste lastaviĉnjaka. ovisno o zemlji uzgoja.PRIMULA VERSI L. sadrţi 5-10% saponina.5-5% fenolskih glikozida  Primula kiselina A – glavni glikozid: protoprimulagenin + glukoza + galaktoza + ramnoza + glukoronska kiselina  Rabi se u terapiji dišnih puteva  . – PROLJETNI JAGLAC Biljka sa višegodišnjim podankom. kao i 0.

snegina.SENEGA Višegodišnja biljka do 30 cm visine. Raste u Sjevernoj Americi  Senegae radix sadrţi 6-12% senegasaponina A-D.POLYGALA SENEGA L. oligosaharida i masnog ulja  Pospješuje sekreciju mlijeka u dojilja. . sa kvrgavim korjenom. rabi se kao ekspektorans kod bronhitisa u obliku sirupa  .

po Europi. pri tvrdokornom kašlju. i u sluĉaju koţnih bolesti  . Aziji.a glacni su saponazid A i D  Rabi se kao ekspektorans. s dugaĉkim puzavim vrijeţama i nasuprotnim listovima  Raste u ţivicama.crvenkast korijen koji sadrţi oko 5% saponina. Sibiru i Sjevernoj Americi  Saponariae radix .SAPONARIA OFFICINALIS – LJEKOVITA SAPUNIKA Trajna biljka do 80 cm visine.

sitnih ovalnih listova  Rastu na suhim i pješĉanim mjestima  Herniariae herba – 3-9% saponina: herniariasaponin 1 i 2 – derivati medikagenske kiseline  Rabi se kao jaki diuretik u sluĉajevima cistitisa i uretritisa  .HERNIARIA GLABRA (HIRSUTA) – GOLA (ĈUPAVA) KILAVICA Zeljaste biljke visine do 15 cm.

Typica – španjolski sladić  Var. Violacea – perzijski sladić  Trajna biljka. flavonoidi. za dobivanje Succus Liquiritae – crnog šećera  .  Rabi se kao cijenjeni ekspektorans. najvaţniji je glicirizin.5 m sa ljubiĉastim leptirastim cvjetovima  Liquiritiae radix – Glycyrrhizae radix. visoka do 1.GLYCYRRHIZA GLABRA . sadrţi i do 15% triterpenskih saponina.SLADIĆ Var. Glandulifera – ruski sladić  Var.

a u novije vrijeme se dodaje cjepivima  .sadrţi oko 10% smjese saponina koji se hidrolizom razgraĊuju na kvilaja-kiselinu i šećerni dio  Rabi se kao sapun za pranje. raste u Peruu.QUILLAJA SAPONARIA MOLINA – AMERIĈKA SAPUNIKA Porodica Rosaceae  Vazdazeleno stablo visoko i do 18 m. Ĉileu i Boliviji  Qullajae cortex . kao stabilizator suspenzija.

vitamina B i C. flavonoide.AESCULUS HIPPOCASTANUM – DIVLJI KESTEN Stablo visoko do 30 m.…  Escin .smjesa ester-saponina sa aglukonima  Escin se dobro reapsorbira i povećava otpornost kapilara pa se koristi protiv hemeroida i limfnih oboljenja  . sa grozdastim cvjetovima  Hippocastani semen – okrugle. s jedne strane spljoštene sjemenke  Sadrţe 3-10% triterpenskih saponina nazvanih „escin”. sterola.

fenolkarbonske kiseline i poliacetilene  Koristi se kao ekspektorans zbog djelovanja hederakozida C i α-hederina.BRŠLJAN Trajna drvenasta biljka sa koţnatim listovima  Hederae folium – listovi su u obliku koplja. protiv edema  Α-hederin . a sadrţe 4-5% triterpenskih saponina u kojima prevladavaju bisdezmozidi. flavonoide.HEDERA HELIX . Također se primjenjuje i lokalno.

eteriĉna ulja. virgaurea sadrţe S.4% saponina.SOLIDAGO VIRGAUREA – OBIĈNA ZLATICA Trajna biljka sa uspravnom stabljikom visokom i do metra.5% flavonoida. gigante.  Rabi se zalijeĉenje hemoragija i uremija i protiv edema  . do 8% polisaharida. 1. cvate od srpnja do listopada  Virgaureae herba – sadrţi oko 2.…  Mnogi pripravci umijesto S. te se ona smatra patvorevinom  Rabi se kao ekspektorans i diuretik u obliku ekstrakta i sirupa.

Solidago canadensis višegodišnja je biljka . okruglasta s dubokim brazdama. Sj. a okus trpak . Jeziĉasti cvjetovi gotovo ne nadvisuju ovoj.5m. viša od 1m. s puzećim podankom i vrijeţama. bez trihoma s brojnim sjedećim. ĉvrsta.SOLIDAGINIS HERBA – SOLIDAGINIS GINGANTEAE HERBA – ZELEN VELIKE ZLATNICE  Vrste :   Solidago gingantea Aiton – velika zlatica Solidago canadensis L. Europa Miris zeleni je vrlo slab. aromatiĉan. – gusto cvjetna (kanadska) zlatica i njihovi hibridi      Porodica : Asteraceae – glavoĉike Solidago gigantea je biljka visoka i do 1. Stabljika je uspravna i gusto pokrivena dlakama. zelenkasto ţute boje.Amerika. Stabljika je uspravna. Mnogobrojne su cvjetne glavice sakupljene u sastavljene cvatove na gornjoj strani grana. naizmjeniĉno poredanim listovima.

ramnetin i izoramnetin. : klorogenska. apioza i galaktoza Flavonoidi : kemferol. 3-0rutinozidi. kvercetin. izokvercitrin. glukoza. α-pinen.SOLIDAGINIS HERBA – SOLIDAGINIS GINGANTEAE HERBA – ZELEN VELIKE ZLATNICE    Ispitivanje vrijednosti sadrţaja flavonoida : ne manje od 6.0%. 6-dezoksiglukoza. 3 ramnoze. raĉunano kao rutin Rod Solidago kemotaksonomski je karakteriziran uz saponine i flavonoide i eteriĉnim uljem Kemijski sastav vrste Solidago gigantea Ait. 3 ksiloze.5 eteriĉnog ulja – monocikliĉnih i bicikliĉkih monoterpena i seskviterpena  (germakren D. bornilacetat) . astragalin i afzetin Diterpeni : 8 diterpenoida Fenolkarbonske kis. hidrocimetna.  Sapinonini : aglukoni bajogenin i oleanolna kis.   (giganteasaponin 1-6) Giganteasaponin 5 (bajogenin + 2 glukoze. ksiloza. kavena. 1 apioza      Šećeri : ramnoza. ferula i kina kiselina 0.

SOLIDAGINIS HERBA – SOLIDAGINIS GINGANTEAE HERBA – ZELEN VELIKE ZLATNICE  Kemijski sastav vrste Solidago canadensis L.4% flavonoida – glavni flavonoid rutin  Polisaharidi  Nema mnogo podataka o djelovanju i upotrebi Rabe se za povećanje koliĉine mokraće (upala bubrega i mokraćnog mjehura)  Protuupalno. farinksa i tonzila  .   Bisdezmozidi : kanadenzis-saponini od 1 – 8  (aglukon bajogenin + 9 šećera) 2. spazmolitsko i diuretsko svojstvo  Ekstrakti – upala larinksa.

Sj. Cvjetovi su bijele i zelenkasto ţućkaste boje. Koreja  Ph. (sin. a okus je najprije blago gorak. a potom slankast i pomalo sluzav . Nepal.GINSENG RADIX – GINSENGOV KORIJEN  Vrsta :  Panax ginseng C. Mandţurija.Ness) – ginseng   Porodica : Araliaceae – bršljani Panax ginseng – višegodišnja je biljka visoka 30-50cm. Panax schinseng Th.Eur. osušenog korijena  Koji sadrţi najmanje 0.Mayer. Pri vrhu se stabljike nalazi 3-4 ogranka s listovima koji su razmješteni poput listova divljeg kestena.A. Ginseng radix – cijelog ili rezanog. Panax pseudoginseng Wallich. Biljka se sporo razvija  Raste na vlaţnim mjestima planinskih šuma Istoĉna Azija. a crvene bobe sadrţe po dvije sjemenke.40% ginsenozida Rg1 i Rb1  Karakteristiĉnog je mirisa.

masne kiseline.Djelovanje na jetru. Smanjuje depresiju 1.koncentraciju. s brojnim šećerima (glukoza. proteini. dok u srednjim i velikim dozama snizuje 4. aminokiseline.β-elemen) Polisaharidi (panaksani A-U) peptidski glikani i ginsenani Poliacetileni : panaksitriol. vit.GINSENG RADIX – GINSENGOV KORIJEN  Kemijski sastav  Triterpenski saponini (2-3%)    GINSENOZIDI od R0 – Rh2 (Japan) PANAKSOZIDI od A-F (Rusija) Aglukoni tih glikozida su damarol. arabinoza.Djelovanje na krvnu sliku. panaksidol Fenolne supstancije : trigliceridi. vit. ksiloza i ramnoza)     Eteriĉno ulje 0. povećavaju broj eritrocitai koliĉinu Hb 5. poboljšava pokretljivost procesa mozga 2. panaksinol.B12. peptidi.Zaštita od mnogih agensa 3. fermenti i fosfatidi  Dokazano je opće tonizirajuće i centralnostimulirajuće djelovanje – psihotonik  Povećava sposobnost za rad.B1.05% (eremofilen.U malim dozama povisuje krvni tlak.C. mineralne tvari. produktivnost.B2. bubreg. Stimulacija kore nadbubreţne ţlijezde  Farmakološki uĉinak        Adaptogeno i antistresno djelovanje . i cijlokupnu probavu 6. pektini.CNS – Stimulirajuće djelovanje.

ELEUTHEROCOCCI RADIX – ELEUTEROKOKOV
KORIJEN SIBIRSKOG GINSENGA

Vrsta :
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim  {sin. Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms} – eleuterokok, sibirskog ginseng, korijen iz tajge

 

Porodica : Araliaceae – bršljani Bodljikava je penjaĉica visoka 2-3m a katkad dosegne visinu i do 7m, ima slabo razgrananu , uspravnu stabljiku prekrivenu igliĉastim bodljama

Raste u dolinama rijeka, na obroncima planina. U subartĉkoj tajgi, Kina, Japan

 

Korijen ima slab ali karakteristiĉan miris, okus je gorak i pomalo paleći Ispitivanje vrijednosti : HPLC – klorogenska kis., i siringina (0,15 – 0,25%), i liriodendrina (0,1-0,12%)

ELEUTHEROCOCCI RADIX – ELEUTEROKOKOV
KORIJEN SIBIRSKOG GINSENGA

Kemijski sastav :
  


 

Fenilpropani : siringin, koniferilni alkohol, sinapilni alkohol, kavena i klorogenska kis. Lignani : sezami(eleuterozid B4), eleuterozid E - liriodendrin Kumarini : izofranksidin, izofranksidin-7-0-glukozid (eleuterozid B1) Saponini : glikozidi s protoprimulageninom A kaoaglukonom Polisaharidi : neutralni glukani i glukoronoksilani Steroli, vit E, steriĉna ulja (0.8%)

Sadrţaj ukupnih eleuterozida je 0,6-0,9% Djeluje kao stimulans (sportu), poveĉava izdrţljivost, oštri refleksi i koncentraciju

IRIDOIDI
Su velika i rasprostranjena skupina prirodnih spojeva u velikom broju biljnih porodica  Monoterpeni koji se prema strukturi osnovnog tijela mogu podijeliti u  iridoide u uţem smislu (iridoidi s 8, 9 ili 10 C atoma)  seko-iridoide  Iridoidi su vrlo gorka okusa , pa ih se svrstava u skupinu amara. Ti su spojevi bezbojni kristali ili bijeli higroskopni prašak dobro topivi u vodi i etanolu a ne topivi u eteru, petroleteru i kloroformu

AGNI-CASTI FRUCTUS – KONOPLJIKIN PLOD
  

Vrsta : Vitex agnus-castus L. – konopljika Porodica : Verbenaceae – sporiši, sporiševke Razgranan je grm – nisko stablo, 1-4m visoko s ĉetverobridnim svijetlosmeĊim ograncima koja raste na pjeskovitim morskim i rijeĉnim obalama
Oko Sredozemnog mora, Maroko, Libija, Egipat, Španjolska, Alţir…  Hrvatska : Rijeka, Kraljevica, Karlobag, otoci Krk, Cres, Lošinj…

Pri usitnjavanju plodova osjeća se miris koji podsjeća na kadulju, okus je oštar , ljut i malo gorak, aromatiĉan poput papra

7-1.8%) koje se sastoji od monoterpena i seskviterpena Masno ulje u plodovima Δ4-3-ketosteroidi   Primjenjuje se za mnoge bolesti. ali najĉešće kao antiafrodizijak. a agnuzid je ester aukubina i p-hidroksibenzojeve kis. Primjenjuje se kod bolesti jetre. slezene. kod smetnji mjeseĉnog ciklusa… Konopljikini pripravci se rabe i protiv akni te pojavi bolesti Herpes simplex recidivans . Lipofilni flavonoidi – kasticin Eteriĉno ulje – (0.AGNI-CASTI FRUCTUS – KONOPLJIKIN PLOD  Kemijski sastav      Iridoidni glikozidi : aukubin i agnuzid (1%) Aukubin se sastoji od aukubigenina i glukoze. u veterinarskoj medicini.

esencijalne djelotvorne supstance Djele se na :   hidrosolubilne Vit. capsulae. Vitaminum A in aqua dispergibile. Vitaminum A densum oleosum.D. a bitni su i za proizvodnju hormona te odrţavanje tjelesnih tekućina  Procesi stvaranja energije . Thiamini nitras Vitamin B2 : Riboflavinum. krvi i ţivĉanih stanica. solutio Vitamin B-kompleks : Acidum folicum. vaţni su za oĉuvanje snage srca.            Minerali – potrebni za izgradnju kostiju .BILJNE DROGE BOGATE VITAMINIMA I MINERALIMA   Vitamini – neophodni za normalno funkcioniranje u odrţavanje zdravlja.Eur. Vitaminum A pulvis Vitamin B1 : Thiamini hydrochloridum. mozga. A. mišića i mekih tkiva. Nicotinamidum Vitamin C : Acidum Ascorbicum Vitamin D : Ergocalciferolum Vitamin E : α-Tocopherolum Vitamin K : Mandionum (K3)  Ph. pomaţu u radu metbolizma. B i Vit.C Liposolbilne Vit.E i K Vitaminum A. Riboflavini natrii phosphas Vitamin C Vitamin B6 : Pyridoxini hydrochloridum Vitamin B12 : Cyanocobalamini. zuba.

ROSAE PSEUDO-FRUCTUS – ROSAE (CANINAE) PSEUDOFRUCTUS – CYNOSBATI FRUCTUS – ŠIPKOV PLOD    Vrsta :  Rosa canina L. . a miris je aromatiĉni-voćni. rasprostranjena po cijeloj Europi. Africi. visine 1. na pašnjacima uz putove. zapadnom i srednjem dijelu Azije i Sj. – pasja ruţa i druge (srodne) vrste Rosa  Porodica : Rosaceae – ruţe Pasja ruţa uspravan je grm sa savijenim granama i oštrim trnjem.5-2m ali i do 4m. Plod dozrijeva u jesen i crvene je boje a zove se šipak Šipkovo usploĊe je slatkasto-kisela okusa. uz ţivice . Raste po rubovima šuma.

ROSAE PSEUDO-FRUCTUS – ROSAE (CANINAE) PSEUDOFRUCTUS – CYNOSBATI FRUCTUS – ŠIPKOV PLOD  Kemijsko sastav :       L-askorbinska kiselina (vit. Ima blagi laksativni uĉinak i diuretski uĉinak.do 1. rabi se kao sredstvo protiv bubreţnih i mokraćnih kamenaca te kod bolesti mjehura. ĉajni napitak koji se upotrebljava kao sredstvo kod groznica .7% Jabuĉna i limunska kiselina 10-40% invertnog šećera Karotinoidi – likopin i ksantofil Flavonoidi i antocijan (biflavonoidi) Najĉešći pripravak je infuz. temperature. protiv povišene tj.C) . .

Listovi su manji .URTICAE FOLIUM RADIX – KOPRIVIN LIST. Urtica urens . zeljastim i ĉetverobridnom stabljikom visokom do 1m. KORIJEN  Vrsta : Urtica dioica L. jajoliki ili srcoliki . kopriva dvodomna  Urtica urens L. na napuštenim mjestima u blizini naselja u predjelima umjerenog pojasa Koprivini listovi su bez karakteristiĉnog mirisa i okusa . eliptiĉna oblika i pilasta ruba Rastu uz putove .mala koprpiva je jednogodišnja zeljasta biljka visoka 30-50cm. plotove. – velika kopriva . Listovi su nasuprotni . – mala kopriva       Porodica : Urticaceae – koprive Urtica dioica .velika je kopriva trajnica s uspravnim.

djeluje protiv proljeva(adstringentno). sumpor. snizuje razinu šećera u krvi. . antireumatici. vitamin K.URTICAE FOLIUM RADIX – KOPRIVIN LIST. acetil-kolin. fosfor i kremene kiseline Proteini 5. antianemici. mangan. kao hemostatici. Najbolji ĉuvar jetre Hasanagić 1988. povoljno djeluje na bolest prostate. KORIJEN  Kemijski sastav :        Vitamin C : do 174mg% Karotin do 20mg% Vitamin B2. magnezij. pantotenska kiselina Minerali Ca 490mg%. natrij kalij. histamin. serotonin ( u soku iz dlaka ţarnica) Treiterpeni i steroli (β-sitosterol)   Ima diuretski uĉinak.g. Fe 10mg%.9mg% Kolin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->