Present Continuous Sadašnje vrijeme kojim opisujemo radnje koje se

zbivaju u času dok o njima govorimo ili pišemo. Ponekad se tim vremenom izriče bliska budućnost.

Priložne oznake vremena koje nalazimo u rečenicama, a označavaju ovo vrijeme su: -now - at this moment

Tvorba Tvori se od glagolskog vremena Simple Present pomoćnog glagola be( am,are,is ) i infinitiva nekog drugog glagola kojemu dodajemo nastavak –ing. ( particip prezenta.) 1.Pozitivne rečenice

I He She It We You They

am 'm Is 's are 're watching tv.

2.Negativne rečenice

I He She It We You They

am not is not watching tv.

are not

3.Upitne rečenice

Am Is

I he she it We You They

watching tv?

Are