P. 1
Bosna franciscana 35

Bosna franciscana 35

|Views: 1,054|Likes:
Published by purge

More info:

Published by: purge on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

ISSN 1330-7487

BOSNA FRANCISCANA
ČASOPIS FRANJEVAČKE TEOLOGIJE SARAJEVO Godina XIX • Broj 35

35
Sarajevo, 2011.

BOSNA FRANCISCANA Časopis Franjevačke teologije Izdavač Franjevačka teologija Sarajevo Uredničko vijeće Mile Babić, Anđelko Barun, Velimir Blažević, Josip Jozić, Mirko Jozić, Anto Kovačić, Božo Lujić, Luka Markešić, Ivo Marković, Marinko Pejić, Danimir Pezer, Anto Popović, Marko Semren, Miron Sikirić, Slavko Topić, Velimir Valjan, Miro Vrgoč, Benedikt Vujica, Andrija Zirdum Glavni i odgovorni urednik Marko Karamatić Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Ivan Šarčević Uredništvo Ivan Bubalo, Stjepan Duvnjak, Petar Jeleč, Miro Jelečević, Marko Karamatić, Vili Radman, Ivan Šarčević Lektor Ivan Nujić Naslovna stranica Ljubomir Perčinlić Grafičko oblikovanje Branko R. Ilić Tisak »Müller« - Sarajevo Adresa uredništva BOSNA FRANCISCANA Aleja Bosne Srebrene 111, 71000 Sarajevo Tel: +387 33 45 32 66; Fax: 46 05 07 E-mail: bosna.franciscana@gmail.com karamat@bih.net.ba ivansar@bih.net.ba

RASPRAVE I ^LANCI

IME ONKRAJ IMENĀ

Jadranka Brnčić
Imena Božja Čitati imena Božja u Bibliji moguće je tek usred nekih pretpostavki jer ona nisu sama po sebi transparentna čak ni kad ih odredimo leksički i etimološki. Temeljna pretpostavka nije samo njihov tekstualni nego i religijski kontekst. Biblijski tekst je karika u komunikativnom lancu, ponajprije životnog iskustva “uzdignuta” do jezika, te gubi na svom smislu odvojimo li ga iz toga lanca. Različita imenovanja Boga tek čitateljev osluh ostavlja otvorenima kao najvišu referenciju teksta. No, to, dakako, ne znači da im se ne može pristupiti i kao pukoj jezičnoj i poetskoj funkciji, ali tek kao jednom od početnih stupnjeva razumijevanja. Boga se u Tori ponajprije upoznaje po imenu. Biblijski pisci rijetko će ga spominjati u formi opće imenice. Biblijski ga pisci zovu: Eloha i Adonaj, no najčešće: Elohim, što su imena izvedena iz božanskih atributa. Vlastito ime mu je JHVH.1 El: Ovo ime pripada zajedničkom rječničkom blagu semitskih naroda. Njegova značenja još se čine proturječna. Lingvisti ga izvode iz korijena koji znači: “jak, moćan kao hrast”, elon. Filolozi raspravljaju o tome da li je ime El u početku bio rôdnī naziv za označavanje sveukupnih božanstava semitskog panteona ili je pak bio ime za kojeg zasebna boga. Kako bilo da bilo, Kanaanci su već Elom zvali oca svojih bogova, glavara njihova panteona. Ovo ime nalazimo na više kanaanskih i aramejskih napisa, čak i na jugu Arabije. U Ugaritu, feničkom gradu, El i Ba’al su predstavljali dva vida božanstva: El, stariji, simbolizira mudrost i iskustvo; Baa’al utjelovljuje mladost junaka koji pobjeđuje u svim pogibeljima. Babilonci i Asirci su koristili oblik Ilu, s istim
1

U leksičkoj i etimološkoj obradi ključnih imena u Tori poslužit ćemo se uglavnom činjenicama kakve izlaže André Chouraqui. Vidi Les Dix Commandements aujourd’hui,Pariz 2000, str. 265s.

6

Jadranka Brnčić

općim značenjem. Odgovara svakom nebeskom božanstvu i u Bibliji, osobito Elohimu Izraelovu (usp. Izl 15,2; Pnz 3,24; Hoš 11,9). Eloha: Neki u tom imenu vide gramatičku jedninu inače množinskoga oblika Elohim, dok ga drugi shvaćaju kao vlastito ime Elohima Izraelova. Izvedeno je iz korijena koji upućuje na značenje: “onaj koji čini da stvorenja dršću”, ili još “onaj koji štiti od svakoga straha”. Ovo ime je isto tako generički termin koji označuje božanstva Izraelu (usp. Ha 1, 11; Dn 11,38-39) susjednih naroda ili kip nekog idola (usp. Job 12,6). Hebrej rado koristi ime Eloha u značenju Boga prisutna u svakom času svojega života. Na arapskome to je Allah. Elohîm: ime u pluralu – posebice u Bibliji Hebreja, označuje Boga Stvoritelja nebesa i zemlje (usp. Post 2,4). U semitskim jezicima to je generički termin koji označuje ukupnost božanstava. Neki lingvisti u njemu vide plural od El ili Eloha pa ta tri imena shvaćaju kao sinonime. Ono ne označuje samo jedinog Elohima Izraelova, nego i mnoštvo poganskih božanstava, čak i utjecajna kakva čovjeka (Izl 4,16; 7,1) ili suca (Post 6,12). Židovska tradicija veže ovo ime s pojmom stroge pravde i oporosti u temeljnim zakonima prirode. Ime Elohim prizivlje ponajprije ideju životne snage, jer korijen te riječi označuje ovna ili hrast, tj. moć, Višnju volju. Ovo ime označuje i bogove poganskih panteona. Ustvari, imenica Elohim u hebrejskome je množina poput života sa svojim mnoštvenim licima. Adon, Adonaj: “Gopodar”, “Gospodari”.2 Tako čovjek Biblije najčešće zaziva svog Elohima (usp. Post 15,2; 20,4). Adonaj je gramatički plural kao Elohim, s kojim se često i spaja kao Adonaj-Elohim. Adonaj se u Bibliji vrlo često, zapravo najčešće pojavljuje (6 823 puta) u kombinaciji s JHVH – Adonaj/JHVH. Stoga možemo reći da je Biblija knjiga Adonaja/JHVH. Moguće je da ovo ime, ili dio tog imena, služilo kao sastavnica vlastitih imena na ugaritskom ili na akadskom. Na jednom nedavno otkrivenom egipatskom zapisu iz vremena Ramzesa II. ime Adonaja/JHVH prikazano je na popisu semitskih imena za beduine s juga Kanaana. Tradicija to ime suprotstavlja Elohimu i koristi ih naizmjenično. Primjerice u dvama susljednim odnosima stvaranja: Elohim, strog i pravedan, u prvom izvještaju, Adonaj/JHVH, pun ljubavi i milosrđa, u drugom. Znano je da je ova naizmjeničnost tvorila jedan od temelja na koje je biblijska kritika izgradila teoriju o izvorima Petoknjižja. Pojedini lingvisti u imenu Adonaj/JHVH vide izvedenicu glagola hava. Oslanjajući se na arapski korijen hawa, koji znači “zrak koji puše”, tumače ime Adonaj/JHVH kao ime onoga koji lebdi i leti zrakom, koji čini da pada
2

Dva ili tri stoljeća prije kršćanske ere Septuaginta ga prevedi na grčki riječju Kyrios. Slijedili su ih drugi europski jezici riječima kao što su “Dominus”, “Seigneur”, “Lord”, “Herr” (“Gospodin”, “Gospod”) itd.

a onda je. No. vjeran čitatelj Biblije Jeruzalemske biblijske škole. on je i onaj koji snagom svojih munja čini da padaju njegovi neprijatelji.4 Izgovarao je veliko i strašno Ime da bi. tako prevodeći. neizgovorljive esencije jer ono zahtijeva oznaku neiskaziva misterija bića. Septuaginta je Boga Izraelova označila riječima Theós ili Kyrios. na dan Kipura. stoljeća do u naše dane trajnu pomutnju pogrešnim čitanjem “Jehova”. Neizgovorivo. dokazi na koje se oslanjalo danas su odbačeni i jedini znanstveni stav jest da se transkribira tek u suglasnicima JHVH. ne objasnivši razlog (ili barem nismo naišli na nj) počeo pisati YHWH. Elohim nije Theós. Posvećeno mjesto u središtu jeruzalemskog Hrama. gromovnik”. izgovarao se Adonaj. poštujući misterij ovog imena. No. Hebrejska tradicija izgovaranja suglasnika JHVH sa samoglasnicima Adonaj stvorila je u kršćanstvu od XIV. u svojim tekstovima do 90-ih godina JHVH pisao kao Yahvhé ili Yahvé. molio oproštenje za svoje grijehe.Ime onkraj imenā 7 kiša i da sijevaju munje. Kada su biblijski ili liturgijski tekstovi sadržavali tetragram Adonaj/JHVH. ime Adonaj/JHVH čuva tajnu svojih vlastitih značenja. Jasno je da su otada imena Boga ili 3 Septuaginta je transkribirala Adonaj/JHVH Elohim s Kyrios ho Theós ili Kyrios Kyrios ili još Despotês Kýrios. latinski Deus. Nedavno je pak. dan “Velikog Oprosta”.5 Ovo nepouzdano čitanje vrlo se brzo proširilo jer se izdavalo kao kritički pouzdano. osloncem na pretpostavljeno značenje korijena haja. LXX su bila vjerna svojoj nakani da Bibliju uvedu u helenistički svijet te biblijska imena i shvaćanja prilagođuju zahtjevima grčke kulture. Na čelu nosaše Ime Adonaja/ JHVH. predloženo da se Adonaj/JHVH prevede kao “tribun. glasnogovornik. ili još – kao ime meteora palog s nebesa. koji gađa praćkom. Jedino veliki svećenik jeruzalemskog Hrama preuzimaše tradiciju ovog Imena smjevši ga izustiti jedanput godišnje u Hramu. Hebreji su bili poslušni odredbi po kojoj ime Adonaja/ JHVH nisu smjeli izgovarati uzalud. kao Elohima oluja. dobrohotno. Postoje i lingvisti koji u imenu Adonaj/JHVH vide izvedeni oblik drevnih kliktaja jah ili jahu – i Martin Buber u njima otkriva zanosan klik: “Jah On!” Praktički je nemoguće saznati kako su Hebreji izgovarali ime Adonaja/ JHVH u biblijsko vrijeme. No. za grijehe svoga i svih naroda. urezan pečat na blještavu čistom zlatu (Izl 28. 4 5 . koji satire i uništava. Zanimljivo je primijetiti da je Ricœur. pa već dvije tisuće tristo godina čitatelji Biblije u zapadnim jezicima Elohima Izraelova zovu imenima kojima Grci imenovahu svoje idole. Uviđajući svoju pogrešku. zamah je bio dan. to manje što je u ono vrijeme Theós označavao isključivo bogove Olimpa: lingvisti upravo u riječi Theós vide dalekog srodnika sa Zeusom.36-38) i sa strahom i drhtanjem pristupaše Svetome nad Svetima.3 Prenošenje ovog izgovora prekinuto je već od davnina i ostalo tajnom. pojedini protestantski znalci predlagali su da se JHVH čita “Jahve” povukavši za sobom brojne katolike. Međutim.

Elohim mu se. Spekulativno i apstraktno mišljenje strano je biblijskome – ime JHVH izražava djelovanje i nije zamišljeno na konceptualan način. najvjerojatnije. što znači “duh. što prevodimo s “Ja sâm”. tvoj Bog (Elohim). ljepota”. U perikopi o Gorućem grmu (Izl 3. duša”. Bog Mojsijev. Ehjé ašer ehjé Pod tim Imenom On se otkriva svemu Izraelu u teofaniji na Sinaju za kojega sâm proglašuje Deset besjeda (Izl 20. U indijskoj je vedskoj mitologiji bhagah bog čije se ime može prevesti kao “udjelslužilo”: on je udjelitelj i darovatelj blaga. u značenju “nebesnik”. 1-17). Boga se može nazvati i onim kojeg se poziva i zaziva. mudrosnom) Bog je imenovan na drukčiji način. Alemko Gluhak. slava. preskriptivnom. čija je značenjska usporednica na iranskome (staroperzijskom): baga – gospodin. Hrvatski etimološki rječnik. U mlađoj sanskrtskoj književnosti riječ bhagah znači i “bogatstvo. Ovo “Ja sâm” koristi se u govornom jeziku kada netko hoće govoriti o sebi. bit će i čini da jest u trajnoj sadašnjosti stvaranja. sa svim njegovim varijantama u različitim indoeuropskim jezicima (sreća. A budući da je iz te riječi izvedena i dhwes-o-s. Izakov i Jakovljev. a onaj koji to ima jest bogat’. za razliku od emfatičkog oblika ani. anokhi. za te neće biti drugih bogova doli mene” (Izl 20. bogatstvo). za onoga koji toga nema kaže se da je ubog’ ili nebog’. On otkriva svoje Ime: Ja sâm. proročkom. dar. nego polifonijsko: u svakom od biblijskih diskursa (narativnom. odatle. 6. “Ja sam koji jesam”. Oko svakog od spomenutih prvozavjetnih imena širi se. . na njegov zahtjev. Iz indoeuropskoga deiwos “bog” . Elohim će sići da bi ga obodrio i oslobodio njegova ropstva uz Mojsijevo posredništvo.8 Jadranka Brnčić Gospod(in)a u kršćanstvu bila dopunjena biblijskim značenjima. Ovo Ime otkriva Biće koje bijaše. onaj sam koji te izveo iz Zemlje egipatske. “ja”. Elohim se otkriva osobnim imenom prvog lica jednine. Imenovanje Boga je ponajprije narativno imenovanje te stoga nije monokordno. utjelovljenje sreće i imovine. predstavlja kao Osoba koja suosjeća s poniženjem svog naroda koji je u ropstvu u Egiptu. precizira svoje Ime: ehjé ašer ehjé. 15). Prva besjeda Dekaloga ujedno 6 U hrvatskome “Bog” dolazi od staroslavenskoga bog’. procvat. porijeklo grčke riječi theós u značenju duha (usp. U budizmu je bhagavat epitet Buddhe i bodhisattva. Zagreb 1993). iz kuće ropstva. koji je za sebe rekao: “Ja sâm JHVH. Značenje riječi kakvo je “udjel” razvilo se od indoeuropskoga korijena bhag – dijeliti. Svi oni zajedno tvore složene aspekte imenovanja.6 No. specifičan krug značenja. blago. zadovoljstvo.14s) Mojsije čuje glas koji otkriva Božji identitet. JHVH Bog i Prvoga i Drugog zavjeta Bog je Abrahamov. Kako je staroslavenska riječ bog’ značila i “dobrobit”. I. bog. Od svoga prvog susreta s Mojsijem.2-3). ovisni o redakciji ili kontekstu. dakle. Elohim tvog oca (Izl 3. junaštvo. ipak bi bolje bilo Elohima Izraelova zvati njegovim točno prepisanim imenima i reći što ona znače.

bezuvjetnost. On otvara dijalog s cijelim čovječanstvom koje predstavljaju njegovi proroci. No. ovo Ime može značiti “Onaj koji je uvijek bio” ili “koji će uvijek biti”. Ime protiv idola. vrlo rijetka na hebrejskom. Pojavljuje se ravnovjesje među nezdruživim krajnostima u drugim ljudskim sredinama: transcendencija i imanencija. tj. a prepoznavanje uključuje dimenziju odgovora. Kako navodi André Chouraqui. Između osobnog politeizma i neosobnog monoteizma hebraizam zacrtava treći put: put osobnog monoteizma. obdaren riječju i kaže “ja” [nokhu]. stanovita razdaljina između perikope Izl 3. Formula “Ja sam JHVH”. Tako bismo izraz “milostiv” ili “milosrdan” mogli prevesti kao maternični: Božje milosrđe je prema svijetu poput maternice prema ljudskom biću. a ne na strani pukoga postojanja. zaštitu. odnose na potragu za nepoznatim Imenom. Postoji. i to valja naglasiti. rehamim) izvedeni su prijevodi Božjeg atributa milosrđa i samilosti u Tori. Osobne jer je “Ja sâm”. kao razlika u disimilaciji”.Ime onkraj imenā 9 je proglašenje osobne i transcendentne naravi Bića. općenito govoreći.7 proroštvo i bogoštovlje. koja. Hebrejska riječ rehem (maternica) otkriva novi sloj smisla božanskoga milosrđa i utire mogući put teologiji nježnosti. veli Derrida. Mojsijevo traženje imena još ovisi o magijskoj koncepciji raširenoj u ono vrijeme na Bliskom istoku. Pariz 1979. “Onaj koji je s ljudima da 7 Iz hebrejske imenice rehem (maternica. što predstavlja poteškoću za prijevod. kao svojevrsno samopredstavljanje Božje. množ.14 i sve druge obrasce u kojima se ime JHVH lijepi uz božansko “ja” bez posredovanja kopule “je”. i komplementarna formula Izraelova prepoznavanja izrečena kroz prorokova usta u prvom (Božjem) licu: “I znat ćete da sam ja JHVH” oblikuju asimetričan par u kojem onaj tko se predstavlja ne preuzima inicijativu. je uostalom. Božji odgovor ide daleko onkraj Mojsijeva pitanja i uspijeva potpuno izbjeći njegovu magičnu sferu. Jednako tako je znakovita razdaljina koja dijeli Izl 3. kao i čovjek. prevoditelj Biblije s izvornih jezika u francuski. Transcendentne. jer se ne dade svesti na kakvu silu prirode.14 i biblijskih tekstova koji joj gravitiraju te skupine tekstova koji se. “Bilo da je Biće ili gospodar bića. a ujedno u sebi sadrži sva moguća svojstva i značenja maternice: nježnost.8 Gramatičku enigmu u izričaju ehjé ašer ehjé Ricœur vidi u suprotstavljanju dvaju semantičkih polja istoga glagola haja: prvi glagol u onomastičkom obliku ponavlja se u drugom slučaju u predikativnoj poziciji. Ime bez slike i bez idola daje se kao slika i same čovjekove transcendencije. Bog jest i pojavljuje se kao onaj koji jest u razlici. L’Écriture et Différence. Barem u iskustvu bivanja što ga bilježe drevni Hebreji. nudeći poganima Bliskog istoka prisan odnos s Bićem i nadahnjujući se iznimnom obdarenošću apstrakcije. monoteizam i panteizam. Enigma je u tome što glagol preuzima funkciju subjekta s apelativnom vrijednošću u prvom licu singulara. “Onaj koji čini biti i objavljuje se”. a koje je posve na strani činjenja. koncepciji kojom se rva cijeli Prvi zavjet. str. strogost pravde i maternična blagost. 8 . 163. Može li se glagolu “biti” pripisati stanovita polisemija? Očito može.

nego egzistirajuće. obrasca tipična za sve priče o poslanju proroka: Gideonovu (Suci 6. Usp. izbavljati. Problem obraćanja Bogu prati sve velike biblijske likove i vezano je uz problem njihova osobna (po)zvanja. Jeremijinu (Jer 1. oslobađati. Bog odgovara: “Bit ću s tobom”. str. Izraelce. 9 10 11 Usp.14)? Duga povijest prijevoda. Dakle.1-4. ili još “Onaj koji čini biti i objavljuje se”. Vidi. Božje “biti” znači pozivati. on može značiti i ovo: “Onaj koji čini biti i stvara svijet”. on se odaziva (“Evo me!”).9 “Biti” znači “činiti”. Analizirajući priču o Gorućem grmu (Izl. ne vječno Biće. Ezekielovu (Ez 1-15). Obrazac je manje-više shematski – uvodna riječ. “Onaj koji će učiniti da bude ono što će učiniti da bude”.10 Jadranka Brnčić ih štiti i spasi od nesreće” (Izl 3. oko kojeg je građena povijest spasenja. Penser la Bible. Pariz 1998. u hrvatskom prijevodu Legenda o Josipu (Rijeka 1960). a onda na svjetske jezike. Ali Mojsiju to nije dovoljno te nastavlja: “Ako dođem k Izraelcima pa im kažem ‘Bog otaca vaših poslao me k vama’ i oni me zapitaju ‘Kako mu je ime?’ – što ću im odgovoriti?”. ovaj put.10 Kako točno prevesti ehjé ašer ehjé (Izl 3. i grčkog glagola einai. oko kojega je građena povijest zapadne misli. Ipak. zatim ga Bog odašilje (“Hajde! Ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj. objava Imena pojavljuje se unutar priče o (po)zvanju. Les Dix Commandements aujourd’hui. a ljudsko “biti” – odgovarati na Božje djelovanje. Međutim. ako je JHVH posljedični oblik istog korijena. 12 . Usp. str. Penser la Bible. 3. Problemu objave Božjeg Imena Mojsiju Ricœur pristupa ponajprije kao prevodilačkomu problemu. iz Egipta”). tj. 12-14). 346. Mojsijevu poslanju. str. Na prvi: “Tko sam ja da…”. Mojsije iznosi pet prigovora protiv.11-17). uvjeravanje i ohrabrivanje te davanje znamenja. Dakle.11 U ovom narativnom okviru dio je obrasca koji govori o. “Stvoritelj”. potom latinskoga esse.12 Okvir je tu: Bog zove Mojsija po imenu (“Mošè. kao odgovor na Mojsijev prigovor. Rosenzweig “Ja sam koji jesam” prevodi s “Ja-postojim (za tebe)”. prisutno egzistenciji ljudi – Biće-za-čovjeka. 352. dijeli nas od izvornoga teksta. prigovori onoga kome je misija dana. primjerice.4-10). davanje misije zazivanjem proroka po imenu.17) Ricœur hoće vidjeti izlazi li objava Imena iz uobičajena okvira priče o (po)zvanju.1-13). Semantičko je polje hebrejskoga glagola haja trajno povezano sa semantičkim poljem grčkoga einai. “Onaj koji čini biti i ostvaruje svoja obećanja”. prvo na grčki (egô eimi ho ôn) i latinski (sum qui sum). Josipovu povijest koju je ispričao Thomas Mann u svojoj tetralogiji Joseph und seine Brüder (1933-1943). Narativni okvir Sa semantičkog motrišta Ricœur prelazi na naratološko: naime. 47s. Izaijevu (Iz 6. suočavanje s Bogom. spašavati. objavljuje svoje Ime. postoji bitna razlika između hebrejskoga glagola haja. Mošè”). Na to Bog.

dakle.13 Formulacija JHVH. Kao što to ističe i Claude Geffré u svojoj knjizi Profession théologien (Pariz 1999. njegov smisao nadilazi njegovu funkciju”. Zaključak koji Ricœur iz toga izvodi jest da. a s druge strane. ne može 13 14 Isto. nalazimo se na kraju ove burne povijesti odnosa između Boga i Bića. 15 . S jedne strane. Bog-Biće – ontoteološki proces Glagol “biti” u različitim tradicijama (hebrejskoj. njezin smisao nadilazi svoju funkciju. paranomazija vezana uz podvostručenje ehjé: ponavljanje prvi put kada mijenja predikativno ime u apelativno te drugi put kada odmjenjuje ime JHVH te preuzima njegovu gramatičku funkciju te kulminira u tetragramu? Ulomak o objavi Imena može se čitati minimalistički ili maksimalistički: kao retoričko ohrabrivanje unutar naracije ili kao neka vrst teofanije kojoj naracija služi tek kao okvir. 354.15 tj. od zauzimanja za do apstraktnoga ontološkog stanja. potom u radovima skolastika. budući da koristi glagol “biti” bremenit značenjem. Budući da ni jedna druga biblijska priča o (po)zvanju nema takav ontološki naboj. Značenje jednoga povijesno bremenita glagola kao što je glagol “biti” svoju puninu zahvaljuje upravo povijesti interpretacije.Ime onkraj imenā 11 unutar naracije o (po)zvanju sa svrhom da učvrsti Mojsijev proročki autoritet. Ovo nadilaženje stvara posebnu hermeneutičku situaciju koja otvara mogućnost pluralnog tumačenja ovdje upotrijebljena glagola “biti”. Enigma JHVH negativna je i pozitivna enigma. Tako ni perikopa o objavi Imena. priča o Gorućem grmu (Izl 3. 241-256). prolazi kroz hebrejsku i kršćansku Bibliju. jedinstvo Boga je “polifonično” (višeglasno). grčkoj. str. str. povijesti koja je konstituirala intelektualni i duhovni identitet kršćanskoga Zapada. Je li potrebno takvo razgranano razvijanje semantičkog polja glagola haja: glagol u prvom licu imperfekta. Penser la Bible. nego činjenicu da jest kao bit svojega bića izražena u Imenu. praćenja kroz povijest. u Descartesa i kartezijanaca. zapravo. pa u Kanta sve do naših dana. takva prijevoda koji bi mogao izbjeći povijesti recepcije teksta. Ricœur. potire utilitarno i magijsko korištenje imena kao moći. str. kaže: “Jer izričaj nadilazi svoj kontekst. vjernosti. 347. Unatoč nepovjerenju egzegeta i teologa. kao što nema nedužne interpretacije.14 Bog. za takvu svrhu je li potrebno toliko “gomilanje enigmi”? – pita Ricœur. No. današnji čitatelji. ne objavljuje svoje vlastito ime.14) ne može izmaći ontologijskom čitanju. nastavlja se u grčkoj i latinskoj patristici. nema ni “nevina prijevoda”. nadilazi svoj kontekst. ne zanemarujući “etiku poslanja”. Povijest značenja glagola biti počinje Platonovom i Aristotelovom filozofijom. kršćanskoj i filozofskoj) ima različite nijanse značenja: od egzistiranja do djelovanja. Mi. otkriva pozitivni potencijal objave kao egzistencije.

ono zabranjeno. Derrida. ono vrši svojevrsno nasilje nad riječju. Ovakva koncepcija počiva na osudi znaka. Bog hebrejske objave i Biće grčke filozofije pridružuju se inteligenciji vjere. pisma. Lévinas. drugi analogije. prijevod pripada samoj povijesti čitanja. 16 17 Usp. . 359-385. zapadne misli. No. i nije ona ta koja određenom tekstu može podariti puninu njegova smisla niti je to za očekivati ili tražiti. Bog opet postaje onaj o kome nije nužno spekulirati. Pariz 1989. održati se u “teškom”. ali kome se može obraćati. a čas isključujući. Toma Akvinski. odnos pojmova Bog i Bića. Nietzsche. smislu.17 a radikalizirali suvremeni mislioci (Heidegger. Ova dva puta. odgurnuto što tvori samu povijest misli. što nam je poznato još od Platonova Fedra: samo riječ može realizirati trenutačnu prisutnost sebstvu – pismo se tomu opire. str. na kraju krajeva. ali postoji “metafizika Boga” kakvu su razvili crkveni oci (Augustin. u povijesti hermeneutike idu jedan uz drugoga. Zanemariti naslijeđe bilo bi kao zanemariti činjenicu da ni preko izvornoga hebrejskoga ne možemo dospjeti do punine autorove intencije – možemo ju samo predmnijevati te da. da između biblijskoga Boga i metafizičkoga Bića postoji bitna razlika. a borba za što bolji prijevod crpi svoju snagu iz naslijeđa. biće i smisao. dekonstruira takvu metafiziku. zatvaraju logos unutar njega samog. Prepoznati pismo u riječi značilo bi ostati u tom neutralnom prostoru. tj. jedan apofazije. kao što to naglašava i Pascal. među najradikalnijim kritičarima same filozofije. tj. nikad se međusobno ne brkajući. tj. Temeljna pretpostavka tradicionalne metafizike je biće kao prisutnost: objektu.16 Pritom ne zaboravlja. Derrida) negirajući metafizici njezinu (ontološku i epistemološku) utemeljenost. Proces ontoteologije. L’Esprit de la philosophie médiévale. jedva mogućem prostoru granica: misliti strukturiranu genealogiju metafizičkih koncepata i otkrivati ono “izvan” granica. Dionizije Areopagit) i srednjovjekovni filozofi (Bonaventura. “izbaciti” biće iz filozofije ne znači li mu se možda vratiti s druge strane? U naše dane ozbiljne kritike metafizike ponovno se nalazimo pred nefilozofskim porijeklom Boga te pred njegovom ne-nužnošću za filozofiju. a Derrida hoće prekinuti s takvom zatvorenošću. iako polaze iz sasvim drukčijih središta misli.12 Jadranka Brnčić umaći ontoteološkom procesu. Ipak. 50-52. Ne postoji metafizika o Bogu. otkrivajući tako svoje dosege i ograničenja. Temeljni njezini koncepti: prisutnost. Prevesti već znači interpretirati. čas sukobljujući. Duns Scotus). Ricœur prati u razvoju tzv. str. tj. sebstvu u riječi i svijesti o sebstvu. Usp. čas se nadopunjujući. Étienne Gilson. Isto.

. islamski teolog i švicarski publicist Tarik Ramadan (r. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 747. Die Grenzen der Interkulturalität erfordern ein neues Konzept objavljen u: MERKUR. sekularizma. 1944. str. – Jedan od fenomena globaliziranog svijeta je i useljavanje sve većega broja muslimana u europske zemlje s kršćanskim tradicijama. Prvo pitanje toga diskursa. god. 487-495. Autor ovdje prevedenoga teksta dobro poznaje oba stajališta toga diskursa i traga za praktičnim rješenjima odnosno “međurješenjima” za suživot ∗ Izvornik pod naslovom Koexistenz der Religionen. 1962. Tibi. Nasuprot Tibiju. u Ženevi). ne prihvaća Tibijevu eurocentričnost. sv. u Damasku). koji potječe iz obitelji usko povezane s Muslimanskom braćom u Egiptu. lipanj 2011. tako da je govor o islamu odnosno euroislamu postao sastavni dio europskoga političkog diskursa. 65. glavni glasnogovornik druge skupine. ljudskih prava. Kao glavni zastupnik tzv. u svezi s tim. smatra da je useljenim muslimanima potrebna europeizacija u smislu prihvaćanja zapadnoeuropske demokracije.KOEGZISTENCIJA RELIGIJA Interkulturalne granice zahtijevaju jedan novi koncept* [Islam i muslimani promatrani u političkom sustavu Savezne Republike Njemačke] Heinz Theisen Uvodna bilješka. jednakopravnosti spolova etc. eurocentrične skupine profilirao se musliman i njemački politolog Bassam Tibi (r. koji je uveo pojam euroislam. umjesto eurocentrične integracije traži participaciju muslimana u modernom političkom suživotu bez prihvaćanja sekularizma. glasi: Što je sve potrebno da bi u Europu doseljeni muslimani bili punopravni građani europskih sekulariziranih političkih sustava i otvorenih društava? Odgovori na to pitanje daju se svrstati u dvije skupine. individualnih sloboda. 6. nego zahtijeva modernizaciju islama u okviru vlastitih tradicionalnih vrijednosti te. postavljeno iz europske perspektive.

Smatra se da je već mnogo postignuto ako se danas na Balkanu ostvari koegzistencija između pojedinih etničkih i religijskih grupa. U ozbiljnom slučaju izravnoga sučeljavanja između kultura na istoj razini interkulturalni projekti se pretvaraju u vizije o lijepome vremenu. u što zapadni Europljani polažu svoje nade. . Koncept koegzistencije može funkcionirati kao realističan srednji put između prijetećih sukoba i često obmanama prožete interkulturalnosti i integracije religija i kultura. Jer u svom izvornom latinskom značenju “integratio” znači “uspostavu cjeline” ili “uključivanje. Samo nekolicini uspijeva popeti se u novi interkulturalni identitet. Primijenjen na bosansko-hercegovački diskurs o uređenju Bosne i Hercegovine kao moderne demokratske države. Bliski Istok. A ni koegzistencija nije nikakvo prirodno stanje. Najčešće ekonomski motivirana migracija kida kolektivne veze. U ovome drugom slučaju imamo posla s ideologijama. iskorjenjuje i usamljuje ljude. U svojim razmišljanjima ne zadržava se samo na modernim regulativnim idejama. jednako kao i mir. zloguki navještaj propasti]. kojih smo se nasitili tijekom 20. Ta nutarnja raskidanost često vodi ili u asimilaciju ili pak u fundamentalizam.14 Heinz Theisen muslimana i nemuslimana u europskim društvima. A upravo pluralističko društvo ne teži ni za cjelovitošću ni za jedinstvom. Integracija već kao pojam ukazuje na iluziju. Balkan ili pak Kavkaz postali mene-tekel [tj. stoljeća. Jer individualne slobode u praksi zahtijevaju stanoviti “kolektivni okoliš” kao svoju zaštitnu ogradu a do političkoga konsenzusa dolazi se “međurješenjima” a ne nametanjem regulativnih ideja u njihovu “čistom” obliku. ovaj bi tekst mogao biti poučan. također prožetoga iluzijama. nisu predmeti zanimanja. Jer u tim dijelovima svijeta integracija i interkulturalni dijalozi. učlanjivanje jednoga dijela u veću cjelinu”. dok većina pada u regresiju i doživljava gubitak identiteta i kulture. Koegzistenciju se mora. Za zemlje Europske Unije na putu u multikulturalno društvo su rubovi Europe. nego svraća pozornost na povijesni karakter političkih sustava te predlaže “međurješenja” koja su međustupnjevi do idejno savršenijih rješenja i tako omogućuju politički konsenzus hic et nunc. u kojemu se suprotstavljaju ideje individualističkoga liberalizma raznolikim etničkim (kolektivnim) identitetima. a ne s modernim političkim sustavima u kojima transparentne procedure imaju odlučujuću vrijednost za stvarni politički konsenzus. Sraz različitih vrijednosnih sustava nadmašuje snage mnogih ljudi. Cjelovitost i jedinstvo su naime besmisleni pod pretpostavkom jednake vrijednosti kultura i izdiferenciranosti funkcionalnih sustava modernih društava. U zahtjevu za “integracijom” stranih kultura u našu kulturu prisutna je jedna vrsta na glavu postavljenoga univerzalizma. koji se onda još zdušnije okreću prema svome izvornom identitetu. uspostaviti.

nacionalnih i ideoloških antagonizama zapadni Europljani su naučili relativizirati svoje identitete do te mjere da se oni međusobno dopunjuju. demokrati ne vode dijaloge o ljudskom dostojanstvu. Zato se religijski dijalozi uvijek moraju voditi kao politički dijalozi. U interkulturalnim dijalozima ne radi se samo o tome da se respektiraju stvarne ili pretpostavljene razlike. ako naime respektira strukture otvorenih društava i onda kada se njegove vlastite vrijednosti sadržajno suprotstavljaju tome. Zbog toga interkulturalni i interreligijski dijalozi uvijek ne razgrađuju “predrasude” niti uspostavljaju međusobno “razumijevanje”. Za prevladavanje toga nerazumijevanja potrebno je vrijeme usporedivo s vremenom potrebnim za svladavanje jednoga stranoga jezika. Ovaj uzor ne bismo smjeli ugroziti na taj način da se odreknemo razgraničenja prema onima koji još nisu ostvarili pretpostavke dijalektike mnoštva i jedinstva. Toj se regulativnoj ideji možemo samo postupno približiti. nego se kulturalne granice smatra vrlo fluidnim i promjenljivim.Koegzistencija religija 15 U svome najzahtjevnijem smislu “jedinstva u mnoštvu” integracija izgleda gotovo kao “kvadratura kruga” (Wolfgang Schmale). čija je religija ovostranost u kojoj nema više nikakvih kultura. za koegzistenciju. toliko je jednom zapadnjaku. Povijesna drama jedinstva i identiteta nasuprot mnoštvu i identitetima gotovo je nerazrješiva. u kojima je potrebno jasno razlikovati osobito konflikte između sekularnosti i sakralnosti. Ta kultura-između u stalnom je previranju. Sposoban je. I politički dijalog ima svoje granice: tako na pr. Koliko je većini muslimana tuđ naš religiozni relativizam. doduše. višeslojnosti i diferenciranosti. Jer onaj tko se definira jednodimenzionalnim identitetom nije u stanju prihvatiti vrijednosni sustav otvorenih društava. Nakon stoljetnih religijskih. Dok multikulturalizam traži premalo. U najnovije vrijeme su se pojavili i transkulturalisti. Federalne strukture Europske Unije su na ljestvici međusobnoga približavanja prilično daleko stigle. interkulturalizam zahtijeva previše. . jer vjeruje da se zapadni kulturalni relativizam može prenijeti i na druge kulture. 1 Usp. Interkultur. Ako se ide dalje iznad općenitosti. nerazumljivo čitanje Kur‘ana.1 To neprekidno postajanje često se sukobljava s potrebom da se nešto bude: s partikularnim identitetima koji se pokušavaju stabilizirati razgraničenjem prema drugima. doživljavaju otuđenosti koje bi na većoj distanciranosti izostale. Zbog toga ni u kojem slučaju nisu dostatni površni dijalozi. školovanome na logičkome mišljenju. Berlin: Suhrkamp 2010. nije nikada potpuna nego je u neprekidnom “postajanju”. temeljnim pravima i sekularnim strukturama – oni ih objašnjavaju i traže njihovo poštivanje. onda akteri koji nastoje razjasniti protuslovlja i inkompatibilnosti. Mark Terkessidis. Svađa o vjerskim istinama lako može izazvati agresivnost. Strane kulture su nam zato tuđe jer ih ne razumijemo.

O islamu se može mnogo toga različitoga reći jer se radi o nadređenu pojmu za označavanje raznolikih gibanja.16 Heinz Theisen Židovstvo je kroz tri tisuće godina nadživjelo sva progonstva zato jer se nije integriralo. Dragovoljna asimilacija. nije zločin. Muslimane možemo integrirati kao individue. Po svojoj srži – dakle vjerom u Kur‘an. kao u slučaju kršćanstva. zakon. Nehijerarhičnost. To zbunjuje i muslimane. Jer između anatolijskih zemljoradnika. otpor i odvratnost prema kulturi gostoprimaca i vjerojatno vodi u fundamentalizaciju vlastite kulture. Laisser-faire jedno društvo može prakticirati samo prema malobrojnim manjinama. Tko taj religijskopovijesni revolucionarni model smatra po sebi razumljivim. “Islam” nije isto što i “musliman”. koji se odvijao u klimi ratova i progona. plaća tu zabludu iluzornim odnosom prema drugim religijama. i nas. pri čemu neovladavanje jednim stupnjem stvara granicu za daljnje stupnjeve. doduše. Tako se jednom “euro-islamu” možemo samo postupno približiti. jedinstvo i mnogolikost islama. obrazovanih sekularnih liječnika i u kući zatvorenih žena leže svjetovi. Pod pojmom granicā u migracijskim procesima mi ne shvaćamo fizičke zaštitne zidove nego stupnjeve.. Nužno diferenciranje između različitih islamskih vjerskih pravaca ne oslobađa nas od dužnosti da potražimo njihovu esenciju. Zahtjevom da se demokratske strukture prihvate kao dominantne [Leitstrukturen] koegzistencija postaje više od multikulturalizma kao pukoga usporednoga egzistiranja i time snaži kolektivizam. čini islam neotpornim prema fundamentalističkim ispadima. To znači da “islama” uopće nema. koja već preko tisuću godina bez hijerarhijske strukture međusobno rivaliziraju. ukoliko oni kroz procese individualizacije nauče relativizirati svoj kolektivni identitet. Na Zapadu široko rasprostranjeno shvaćanje o vjerskoj slobodi posljedica je zapadnoga crkvenoga raskola tijekom 16. ni patrijarha da kaže odlučujuću riječ. tj. ali je ustrajavanje na tome često štetno jer dovodi u pitanje matičnu kulturu i izaziva radikalne protuidentifikacije. ni biskupa. ali ne i prema brojčanijim manjinama. U arapskoj regiji prije religije nije bilo nikakve države. Osobito muslimani koji sa svoje strane nastoje integrirati druge kulture. j. Integracija jednoga vrijednosnoga poretka u drugi pretpostavlja napuštanje jednoga poretka vrednota i vodi u asimilaciju. Na arapskom jeziku religija znači “din”. Ipak se u protuslovlju s time kaže da je islam jedna “miroljubiva religija”. jer svakome dopušta da prema vlastitome nahođenju uzima ono što mu se čini prikladnim. u kojoj nema ni pape. Zato ne preostaje nijedan drugi put negoli individualno privikavanje vlastitim razmišljanjem na višeznačnost. Muhameda te u mnogim slučajevima u šerijat – islam je takav religioznopolitički sustav koji se opire integraciji u sekularno društvo. da upoznamo bit. Mitove se mora interpretirati. nego religija postavlja na noge državu da bi je držala pod svojom kontrolom. Srž nekompatibilnosti između zapadne i islamske kulture leži u njihovu različitom odnosu prema religiji i politici. i 17. st. shvaćaju pokušaje integracije kao asimilaciju. Ukoliko se odveć . t.

Koegzistencija religija 17 upustimo s predstavnicima i institucijama onda otežavamo individualnu integraciju. Sekularna država je konfesionalno neutralna. u Velikoj Britaniji kao državna crkva. Sa svoje strane kršćanstvo može priznati samo takvu državu koja u svome djelovanju prihvaća samoograničenje. uspostavio koegzistenciju između religijā kao i koegzistenciju između države i religije. A za političku koegzistenciju džamije moraju preuzeti brigu za opsluživanje zakona. Ona je povezana sa stanovitim tradicijama i religijama. pa je s njima moguća samo koegzistencija – dok s muslimanima koji su u stanju integrirati kolektivni religijski sustav u višeslojni identitet. a tek u zadnjim desetljećima žive jedni s drugima. a u Njemačkoj u ugovorom reguliranoj suradnji između Crkve i Države. Za političku koegzistenciju ne traži se nikakva integracija u dominantnu kulturu [Leitkultur]. Vjerska sloboda uključuje u sebi da religija koja se poziva na nju mora respektirati ljudska prava. nego u dominantnu strukturu [Leitstruktur] naše demokracije. Kršćanstvo se uzdiglo do toga respekta. Za religijsku koegzistenciju može biti samo dobro ako već preko dvije tisuće islamskih ustanova u Njemačkoj izvučemo iz stražnjih dvorišta na svjetlo društvene javnosti. možemo prijeći na integraciju. Do konačnoga proboja k integraciji došlo je tek šezdesetih godina 20. odnosno zalagati se da je i drugi imaju. Fundamentalisti se boje toga opadanja značenja i zato se otimaju integracijskim procesima. ali zbog toga ne i slijepa. Prijelaz od koegzistencije na integraciju trajao je unutar kršćanstva dobrih tri stotine godina. Religijski konflikti o pitanjima istine su besmisleni i u sebi nose potencijale nasilja. Od religija s kojima surađuje njemačka . tako da su unutar dominantnih struktura na pr. Bez toga međusobnoga priznanja “normativnoga suglasja” (Peter Graf Kielmansegg) nezamislivo je uzajamno samoograničenje dviju spomenutih institucija. Vjerska se sloboda ne može rastaviti od drugih temeljnih prava. st. Tko zahtijeva vjersku slobodu. ali ne i do istoga mišljenja. paralelno s opadanjem javnoga značenja religijā. Na tome području možemo doći samo do konsenzusa. Westfalski je mir 1648. Osim toga udruge prožete turskim nacionalizmom se suprotstavljaju individualizaciji. zahvaljujući svjetovnim funkcionalnim sustavima.. Prirodno pravo jednoga uključuje u sebi dužnost prema drugome: da naime to pravo priznaje i poštiva. mora je i drugima priznavati. za odricanje od nasilja i za propovijedanje tolerancije prema drugim religijama. Europski “zasebni put” koegzistencije države i religije našao je svoj strukturalni izraz u sekularnoj državi koja se realizira u različitim oblicima: u Francuskoj kao laicizam. Institucije i zakone naše demokracije mora se priznavati i onda kada se ne prihvaćaju sadržaji i vrijednosti na kojima te institucije i zakoni počivaju. Na temeljima političkim putem uspostavljene religijske koegzistencije ljudi su se. u Njemačkoj katolici i protestanti koegzistirali jedni pored drugih. međusobno približili postupnoj integraciji.

. ne ostavlja mjesta ni najmanjoj sumnji o tome što on misli o kvaliteti propovijedi mnogih imama. Nasuprot tome Ditib [= Tursko-islamska unija]. konzervativni ili pak ekstremistički islam. Rauf Ceylan. ali ne i razlike u njihovim vrijednosnim sustavima. Takav bi utjecaj turske vlade na jedan dio vjeroučitelja u Njemačkoj potkopao prosvjetiteljske ciljeve teološkoga studija i vjerske obuke (turska vlada je 2010. Većinu imama u Njemačkoj obrazovala je turska država. vjeronauk je redoviti predmet koji se predaje u “skladu s temeljnim načelima religijskih zajednica” (čl. oni su samo provizorno tu i jedva govore njemački. Petkom u džumama dvije tisuće imama u jednom danu u Njemačko dođu u kontakt s petsto do šeststo tisuća muslimana. Budući da vjerski odgajaju djecu i mladež po džamijama. Umjesto toga imami se bave turskom politikom. Teologija na jednoj visokoj školi ne treba se odvijati u diskursu s turskom vladom. Od četiri milijuna muslimana u Njemačkoj su osam stotina djeca školskoga uzrasta. Time na vidjelo izlaze samo zajedničke vrijednosti kultura. Kvaliteta njihova jezičnoga i teološkoga obrazovanja te njihova religiozna i politička orijentacija kao i odnos prema njemačkom društvu odnosno njemačkoj državi odlučit će da li će muslimani s nama samo koegzistirati ili se pak uspješno integrirati. pričama o osvajanju Istanbula. nego zajedno s drugim znanstvenim disciplinama slijediti uobičaje2 Usp. osnovala vlastito ministarstvo za Turke u europskim zemljama). jedva se i dotiču socijalnih i kulturnih pitanja muslimana u Njemačkoj. Na temelju čl. dakle jednu vrstu “missio canonica” ili “vocatio” kršćanskih crkava. time oni suodlučuju da li će mladi muslimani zastupati liberalni. od 2009. zastupnik islamske pedagogije na Sveučilištu u Osnabrücku. Imame – wer sie sind und was sie wirklich wollen. planira osnivanje vlastitih ustanova za obrazovanje imama.2 Nema drugoga puta negoli obrazovanje prenijeti na naše visoke škole. Osnabrücku i Tübingenu već je započelo podizanje centara za islamsku teologiju. Kao teološka instancija imami imaju velik utjecaj na muslimanske zajednice. 141 Temeljnoga državnoga zakona donesena su posebna rješenja. Die Prediger des Islam. 7 Temeljnoga državnoga zakona/ Ustava). etika.18 Heinz Theisen država očekuje lojalnost prema ustavu. produžena ruka turske države u Njemačkoj. prema kojima je vjeronauk preoblikovan u predmet “oblikovanje života. najprije u Bremenu i Berlinu a onda i u drugim saveznim pokrajinama. slavom šehida i veličanjem Atatürka. Rauf Ceylan. Na sveučilištima u Münsteru. U pravilu je vjeroučitelj s činovničkim statusom istodobno dužnosnik i svoje religije i temeljnoga državnoga zakona. Njihove teme u većini slučajeva jedva odražavaju životnu stvarnost zajednica. Ditib radi na tome da vjeroučitelji na državnim školama moraju imati odobrenje islamskih udruga. Država nadgleda obuku i u islamu. religija”. U idealnom bi slučaju međureligijska pouka u etici imala služiti “svjetskom etosu” [“Weltethos”]. Freiburg: Herder 2010.

Zato strukture moraju imati otvoren prostor u kojemu možemo privatno živjeti prema različitim vrijednosnim sustavima. a na drugoj strani otvara im slobodan znanstveni prostor i omogućuje da unutar svojih religijskih zajednica mognu zastupati svoje stavove. te poticati i promicati otvorene diskurse na području religije. S toga razloga je akulturacija kao procesualno uvođenje manjina u kulturu većine problematična. i rezultate svojih znanstvenih istraživanja stavljati na raspolaganje vjerskim zajednicama. Priznanje dominantne strukture [Leitstruktur] ne bi značilo i preuzimanje dominantne kulture [Leitkultur]. time bi bio povrijeđen ne samo suverenitet Savezne Republike Njemačke. Predavanja i publikacije moraju biti slobodni i svima pristupačni. A interna akulturacija je prihvatljiva samo kao slobodno urastanje u kulturu većine. Kod kršćanskih crkava iz toga rezultira isprobana produktivna napetost između sveučilišne teologije i institucionalnih predstavnika. što bi onda dovelo do međuislamskih konflikata u našemu školskom sustavu. među kojima bi se imali naći zastupnici različitih islamskih udruga. Centralno vijeće muslimana i Islamsko vijeće u Nordrhein-Westfalenu izišlo je s jednim zahtjevom o provođenju vjerske obuke koji je Zemaljska vlada odbila. Nasilno prihvaćanje vrijednosnih mjerila bilo bi protuslovlje u sebi. Prosvjetiteljski procesi na visokim školama mogu na mnoge muslimane djelovati trijezno i poticajno.Koegzistencija religija 19 ne znanstvene standarde. vrijednosnoga poretka i strukturā. Prepusti li se turskim islamskim udrugama islamska vjerska nastava i popunjavanje katedri za islamsku teologiju. Budući da islamske udruge nisu korporacije javnoga prava. Prema jednom prijedlogu Znanstvenoga vijeća islamsku vjersku nastavu trebali bi koncipirati teološki kompetentni savjetnici. Nijedna džamijska ili islamska udruga u Njemačkoj ne može govoriti u ime islama ili većine muslimana. privikavanje na vanjske načine ponašanja u školi i na radnom mjestu. kao što to čini biblijska i religijska kritika u slučaju mnogih kršćana i židova. Potrebna je eksterna akulturacija. Islamske udruge zahtijevaju da ih se prizna kao javno-pravne korporacije. Jednak postupak u nejednakim slučajevima nije utuživ. Njemačko državno pravo na jednoj strani osigurava državnu lojalnost profesora teologije. pojedini učenjaci i osobe iz javnoga života. Jedan od kriterija je pravna vjernost. . na pr. Razlikovanje između kulturalnoga vrijednosnoga poretka i političkih struktura utoliko je potrebnije što nije moguća suglasnost o zajedničkom vrijednosnom poretku. Već bi ovaj pluralistički sastav savjetnika bio izraz otvorenosti islamske vjerske nastave. nego bi na taj način drugim muslimanskim konfesijama. turska država nametnula svoje shvaćanje islama. A priznanje statusa javno-pravne korporacije ovisi o prosudbi države. Zasada sudski proces miruje i poduzimaju se napori oko sporazumnoga rješenja. alevitima i šiitima. one nisu u stanju analogno kršćanskim crkvama sudjelovati u oblikovanju vjerske nastave. Pojam dominantne kulture je problematičan jer zamagljuje razliku između kulture i politike.

Tu leži granica koegzistencije i počinje nužno isključivanje: nijedna se udruga ne može odreći prava da svojim članovima dadne do znanja i mogućnost isključenja. da sudjeluje u jednoj ili drugoj aktivnosti ili pak u nijednoj od njih. nije lako jasno razlikovati ondje gdje vlada integrizam religije i politike. Jednostrano pozivanje na prava.20 Heinz Theisen Na ponešto pakosno pitanje. u koju se dominantnu kulturu treba integrirati doseljenik – u kulturu razgolićenih posjetitelja loveparade ili pak u kulturu pobožnih sudionika jedne tijelovske procesije. da bi je kada se pruži prilika dokinuli. Kulture koje zabranjuju sudjelovanje u tijelovskim procesijama ili u loveparade nisu spojive s našim dominantnim strukturama. munara i džamija religijski ili pak politički simboli. Jedna religija mora biti u skladu s ustavom. Pluralističko društvo omogućuje. Svaka socijalnomoralna tvorevina nastaje povezivanjem i učlanjivanjem na temelju predodžbi o dobru i ispravnome. Time problemi koegzistencije i integracije bivaju još veći kod onih koji ne prihvaćaju koegzistenciju i pluralnost nego je zloupotrebljavaju. štoviše zahtijeva različite vrijednosne sustave. Otvoreno društvo. zakonske sadržaje se ne mora smatrati ispravnim. Ustavni poredak u jednoj djelotvornoj demokraciji poznaje i mogućnosti isključivanja stranaka. U otvorenome društvu je kulturna integracija u sebi otvorenih religija nepotrebna. ali ti sustavi moraju priznavati otvorenost i pluralnost. tu ne može biti mjesta za političku koegzistenciju. Gdje se religiozni simbol zloupotrebljava za protudemokratsku borbu a džamije služe za propovijedanje mržnje. tj. nalazi svoj minimalni konsenzus upravo u strukturama otvorenosti i tolerancije. udruga i pojedinaca. Puko ukazivanje na vjersku slobodu potječe iz jednoga vremena kada nositeljima naših odluka još nije bilo poznato da je islam u svojoj biti politička religija. bez prihvaćanja odgovarajućih dužnosti. a ne i vrijednosti na kojima one počivaju. Ako se ti minimalni zahtjevi koegzistencije ne prihvate. naime. Razlikovanje između struktura i vrijednosti omogućuje diferenciranje između koegzistencije i integracije. Sa zakonski zagarantiranim pravom na slobodu mišljenja i ispovijedanje religije usko su povezane moralne dužnosti prema slobodi mišljenja i slobodi vjere. ali se zakonima mora pokoravati: obveza školovanja vrijedi i onda kada se ne prihvaća sadržaje školske obuke. Prihvaćati se moraju samo ustavom normirane strukture. Da li su zar i feredža. jer je upravo raznolikost dominantna struktura otvorenoga i pluralističkoga društva. u jednoj djelotvornoj demokraciji se moraju povući granice prema političkim i religijskim ekstremistima. A onaj tko se s državom aktivno sukobljava mora računati sa sankcijama. Da bi se otvorenost i pluralnost sačuvale moraju biti postavljene granice otvorenosti i pluralnosti. ono zahtijeva razgraničenje prema onima koji zloupotrebljavaju otvorenost i toleranciju. pa isključuje što je u suprotnosti s time. odgovor glasi: U strukture koje mu omogućuju izbor između ovih različitih aktivnosti. . oblik je izrabljivanja.

Ljudsko dostojanstvo (čl. Time su postavljene granice etičkoj samovolji. jer na tome počiva barem minimalni konsenzus ma kako radikalno zamišljene pluralnosti s izgledom na stabilnost. država je dužna zahtijevati da se važeći zakoni lojalno opslužuju. islamizma i džihadizma pada nam na koncu konca zato teško jer su prijelazi fluidni. stranaka i pojedinih osoba (čl. Ona omogućuje Saudijskoj Arabiji privrednu i vojnu kooperaciju sa SAD i istodobno financiranje džihadista po cijelom svijetu. islam ima pravo na zaštitu svoje slobode. 18 o gubitku temeljnih prava). u postmodernom razdoblju ponovljeno prosvjetiteljsko pravilo o toleranciji u sebi implicitno nosi ograničenje. Säkularer Staat und Religion. 3 Ernst-Wolfgang Böckenförde. Radi naše vlastite afirmacije moramo te pojmove diferencirati. Europljani tek polako uzimaju na znanje progone kršćana u islamskim zemljama. iznutra potkopavaju državni poredak utemeljen na otvorenosti. 20) štiti čl. isključuje svako relativiziranje dominantnih struktura [Leitstrukturen] u jednoj “djelotvornoj demokraciji”. prosinac 2007. Na Zapadu široko rasprostranjeni kulturalni relativizam jedva je u stanju prepoznati pakost islamizma. na sličan način kao nekoć političke pojmove socijalan. Liberalna paradigma bezgranične tolerancije u sebi je protuslovna jer na koncu konca sadrži obveznu moralnu normu: respektiraj drukčijost drugoga. socijalistički i komunistički. . in: Mut. jer je to u suprotnosti s vlastitom paradigmom o nevažnosti kulture i religije. naime pravo na toleranciju ima samo onaj koji je i sam tolerantan. U jednoj pluralnoj stvarnosti su zakoni o slobodi stupovi zakonskoga poretka utemeljenog na razumu. 1) i dominantne strukture državnoga poretka (čl. Ta neodređenost lako vodi u manipulativnu zloporabu naivnih ljudi. ErnstWolfgang Böckenförde smatra smislenim da muslimanima usprkos njihovih zadrški prema sekularizaciji i vjerskoj slobodi ostaju prava neokrnjena koja garantira naš slobodarski poredak. i voditi brigu o tome da sve dotle dok postoje zadrške prema slobodarskoj državi “pripadnicima islama. Činjenice ostaju gotovo nemoćne pred paradigmama. iskorištavajući demokratske mogućnosti. Promijeniti jednu paradigmu jednako je naporno kao i promijeniti jednu kulturu. polazeći od iskustva s političkim totalitarizmom. S druge strane. Ni postmoderna etika se ne može odreći uzajamnosti i obvezatnosti. Za premošćivanje raskoraka između slobode i stamenosti potrebni su zakoni koji slobodu istodobno i omogućuju i ograničavaju. Donesene su i odredbe protiv ekstremističkih udruga. prikladnim mjerama o slobodnom kretanju i migriranju. 79 od dokidanja čak i onda kada ustavom propisana većina može mijenjati Ustav. Zato i onda kada vjerski sadržaji islama nisu spojivi sa slobodarsko-demokratskim poretkom. fundamentalizma.Koegzistencija religija 21 Razlikovanje između islama. u njihovu manjinskom položaju onemogući da.”3 Ustav [Grundgesetz] Savezne Republike Njemačke.

koji je pod stanovitim uvjetima dopustiv u Njemačkoj. kao što konzervativni katolici smatraju pobačaj. Ta se pravna posljedica može primijeniti i na one koji prihvate obuku u jednome terorističkom kampu. hedonistički vrijednosni poredak društva u Saveznoj Republici Njemačkoj ne sviđa mnogim muslimanima. nego opsluživanje zakona. S njemačkoga na hrvatski jezik preveo i uvodnu bilješku napisao Srećko M. “ubojstvom”.22 Heinz Theisen Dodjela državljanstva bez jasnoga ispovijedanja liberalne demokracije je čisti poklon. Ipak katolici respektiraju pravni poredak Savezne Republike Njemačke. Tako se na pr. Slobodarska država ne može zahtijevati ispovijedanje vrednota. “Selektivna netolerancija” (Henryk M. Broder) stoji u skladu s načelom iz doba hladnoga rata “nema slobode za neprijatelje slobode”. Zato se državljanstvo doseljenicima treba dodjeljivati i oduzimati prema načelu o lojalnosti Ustavu. Njemački zakon o državljanstvu predviđa da Nijemac gubi svoje njemačko državljanstvo onda kada vojnu obvezu dragovoljno služi u inozemnim vojnim postrojbama. Slična koegzistencija između vlastitih vrednota i drukčije dominantne strukture očekuje se i od muslimana. Jer s time povezano odricanje od uzajamnosti ne može nijedna država neograničeno prakticirati. DŽAJA . Vjerske zajednice i njihovi članovi smiju imati unutarnju mentalnu zadršku prema liberalnom zakonodavstvu.

ali i s njima skopčani liberalizam. kako onu u Hrvatskoj tako i onu u Bosni i Hercegovini. pod osmanskom okupacijom. Moderna shvaćanja o odnosima između Crkve i države nakon Drugoga vatikanskoga koncila. Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. ultramontanus: preokogorski. posebno su ga prihvatili oni koji su se opirali galikanizmu i febronijanizmu. o borbama između katoličkoga liberalizma i ultramontanizma vidjeti: G./ Umjereniji oblik ultramontanizma prevladao je na Prvom vatikanskom koncilu u definiranju dogme i papinoj nezabludivosti. je isticao papinu nezabludivost. S. lat. sljedbenici te doktrine nazvani su ultramontanistima.SARAJEVSKI NADBISKUP JOSIP STADLER I BOSANSKI FRANJEVCI Petar Jeleč S uvođenjem “redovite crkvene hijerarhije” i s austrougarskom okupacijom počelo je novo razdoblje u crkvenoj povijesti Bosne i Hercegovine. Mostar 2002.1 Hrvatsku inteligenciju. Posrijedi su prije svega odnosi između Crkve i modernoga društva. činili su uglavnom svećenici.3 Glasnogovornik katoličkoga 1 Više o temi Crkve i liberalizma. koja je do tada. bila prilično izolirana od europskih vjersko-političkih zbivanja. naziv za katolicizam strogo odan papi. DŽAJA.. S. “Ultramontanizam”. st. kako su se oslanjali na Rim. M. stoljeća zadržao liberalne stavove. isprva. Usp. XX st. postao je prevladavajuća struja među franc. U XIX. III. između Crkve i države. 2 3 . 185. u. klerikalizam i antiklerikalizam.. u XVIII. s one strane Alpa). str. Inteligencija između tradicije i ideologije. U tom trenutku započinje era organiziranoga katoličanstva. “Ultramontanizam (fran.. Zagreb 2009. Ravlić). sa svim problemima koje je katoličanstvo u Europi općenito imalo. katolicima. 27. u: Hrvatska enciklopedija. str. pojmom”. s one strane Alpa. Brescia 1995. Nasuprot koncilijarizmu i galikanizmu u. XI. /. primat nad biskupskim kolegijem i koncilom te božansko pravo vladara i njegovu nepovrjedivost. 53-227. L’età del liberalismo. učinila su ultramontanizam pov. i poč. politički katolicizam. Za razliku od slovenskoga klera koji je zastupao ultramontanske2 stavove. str. ultramontanisme. (ur. Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918). najveći dio hrvatskoga katoličkog klera imao je i do kraja XIX. MARTIN. prema srednjovj.

koje su uzrokovale podjele u Bosni i Hercegovini. pa kojemu bi bilo drago i častno i umrieti za Boga i narod svoj. što je pokazao izgradnjom sjemeništa u Travniku. S prvim vrhbosanskim nadbiskupom Josipom Stadlerom započela je takozvana Stadlerova era u povijesti bosanskoga katoličanstva odnosno hrvatstva. teologije. No imao je i neke manje plemenite karakterne osobine. nezapamćena krjepost. gdje je zastupao beskompromisni katolicizam u pitanjima odnosa Crkve i države. str. ne prešućuje njegova odgovornost za mnoge negativnosti koje je uzrokovao nekim svojim nesmotrenim potezima.” P. koji se profilirao kao vrlo važna figura na Prvom vatikanskom koncilu. već sve. “potpuno odana Crkvi i narodu” i potpuno prešućuje njegovu veliku odgovornost za raskol koji je svojom aktivnošću izazvao unutar hrvatskoga naroda i katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini. cilj i ideal. str. u okviru teologije XIX. Odmah kad si ga ugledao. katedrale i sirotišta u Sarajevu.” “Prvi hrvatski katolički sastanak”. ali i poslije toga vremena. ugledao si čovjeka. Imao je dobre organizacijske sposobnosti. VRANKIĆ. Zahvaljujući tim prijateljstvima. O njemu se tako u Katoličkom tjedniku egzaltirano piše: “Stadler postaje. znanosti i vjere. str. program. koji ne zna sa svoj ‘ja’. Isto. Neosporno je da je vrhbosanski nadbiskup Stadler bio vrlo energičan i sposoban čovjek. Vrhbosna je još za Stadlerova života o njemu pisala kao o “ljubimcu naroda. koji su poslije postali nositelji austrijskoga i njemačkoga političkog katolicizma. “Hrvatstvo u političkoj. koji živi samo za Boga i narod svoj. u: Vrhbosna. Premda se protivio dogmi o papinoj nezabludivosti. što imade. 380. uz ostalo. u: Katolički tjednik. postoji kritički pristup njegovu djelovanju. gdje se uz neosporno pozitivne stvari koje je učinio prvi vrhbosanski nadbiskup. S druge strane. nedokučiva svetost i nebeska zaštita. morao je kasnije popustiti pred dominantnim ultramontanizmom. zatim s hrvat4 5 6 Usp. str. Uspostavio je bliske odnose prije svega s isusovcima i kolegama na studiju. Ultramontanizam i klerikalizam među Hrvatima su ojačali na prijelazu iz XIX.24 Petar Jeleč liberalizma među hrvatskim klerom bio je đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer.4 Došao je u Bosnu i Hercegovinu s idejama i stavovima koje je formirao tijekom svojega boravka i studija u Rimu. Stekao je solidno obrazovanje. U modernoj historiografiji razlikuju se dva pristupa liku i djelu Josipa Stadlera. ovozemaljska dobrota očinska. Usp. Njegovi beskompromisni stavovi u multikonfesionalnom bosansko-hercegovačkom društvu uzrokovali su. pa dan i noć misli. kaptola. S jedne strane.5 To donekle objašnjava odlučnost i neumornost kojom je nastojao provesti svoje ideje i planove na crkvenom i na političkom planu. XIV/22 (1910). . Najistaknutiji i najsposobniji nositelj hrvatskoga klerikalizma bio je upravo Josip Stadler. učitelj. i veliki sukob među samim katolicima u Bosni i Hercegovini. u čem i kako bi mogao da što više koristi vjeri i domovini svojoj. Stadler je uspio nalaziti financijsku potporu za svoje buduće projekte. ostaje i ne prestaje biti za mnoge utemeljitelj. etablirana crkvena historiografija u njemu vidi čovjeka bez mrlje. 203. Isto.6 Sukobio se najprije s bosanskim franjevcima. 15-I-2006. stoljeće i vladali su javnom sferom kao suprotnost antiklerikalizmu sve do propasti Habsburške Monarhije. ali i zaštitu od onih koji su mu bili opozicija. stoljeća. narodnoj i crkvenoj viziji Josipa Stadlera”. u XX. 38. prozelitizmom i dvostrukim klerikalizmom (unutar Crkve i unutar društva). čije se posljedice osjećaju i danas. 50. za drugoga dade.

GAVRAN. J. U svojim tiskovinama korio je hrvatsku inteligenciju koja je pokušavala. str.. Ovakav stav Vrhbosanskoga ordinarijata. str 4. 49. 7 Usp.) “priznati nikoje drugo ime. Usp. u XX.11 Svi koji su dobro poznavali složenost bosansko-hercegovačke stvarnosti smatrali su taj plan nerealnim i štetnim.-1918. Može ga se okarakterizirati kao integralista koji je došao u Bosnu i Hercegovinu s namjerom da sva područja privatnoga i javnoga života podredi crkvenom autoritetu. 101.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 25 skom svjetovnom inteligencijom. u: Vrhbosna. Bio je netaktičan u odnosima s drugima. KRIŠTO. stoljeće. Katolička crkva u hrvatskoj politici 1850. Stadler je vjerovao kako u Bosni i Hercegovini živi samo jedan politički narod. u ime Hrvatske katoličke udruge. u: Katolički tjednik. Usp. Usp. što je izazvalo burne reakcije ostalih sudionika na tom zasjedanju. hrvatski. DŽAJA. Tu tezu podržavala je Vrhbosna. s muslimanima i pravoslavcima. 9-VII-1944. 54. str. Stenografski izvještaji. Tvrdio je kako je “tolerantiam religiosam esse impiam et absurdam”.9 što je zapravo bilo nemoguće u multikonfesionalnom bosanskohercegovačkom ambijentu. M. I. XXIV/4 (1910). a bilo je to i vrijeme rađanja hrvatske svjetovne inteligencije koja je nastojala izboriti svoju autonomiju u odnosu na crkvene autoritete. bili svjesni opasnosti i problema koje je mogao uzrokovati katolički prozelitizam u zemlji. Usp.8 U cijelom svom političkom djelovanju Stadler se pokazao kao pripadnik klerikalnoga krila političkoga katolicizma u Europi na prijelazu iz XIX. zajedno s bosanskim franjevcima. godine ustvrdio kako ta stranka i njezini vođe ne mogu na teritoriju hrvatskoga kraljevstva (Bosnu su smatrali dijelom toga kraljevstva. a na kraju i sa samom austrougarskom vlašću. Govorio je da su religija i politika nerazdvojive kao tijelo i duša. uključujući i same bosanske franjevce. str. aut. samodopadan i arogantan prema onima koji se nisu s njime slagali i često se služio crkvenim sankcijama za postizanje političkih ciljeva. te s idejom i planom kako će uspjeti katolizirati muslimane i pravoslavce.10 Nastupio je s velikim predrasudama prema franjevcima općenito. Lucerna lucens? Odnos Vrhbosanskog ordinarijata prema bosanskim franjevcima (1881-1975). 28. op. 51. I. Zagreb 1994. XIV sjednica. formulirao je pomoćni biskup Šarić kad je tijekom dugotrajnih rasprava na Bosanskom saboru 1910. str. Prešućena povijest. “Pred proslavu nadbiskupova 50godišnjeg svećeničkog jubileja”. glasilo nadbiskupa Stadlera. zahvaljujući svom višestoljetnom iskustvu. 8 9 10 11 . str.7 Na političkom polju Stadler je želio imati pod punom kontrolom sva politička gibanja kod bosansko-hercegovačkih Hrvata katolika. Kao uvjeren sljedbenik velikohrvatske ideologije. u kojem katolici nisu činili ni trećinu cjelokupne populacije. ostvariti tješnju suradnju s muslimanima. “Okružnica nadbiskupa Stadlera svećenicima vrhbosanske nadbiskupije”. koje je uređivao njegov pomoćnik Ivan Ev. Zato nije dobio potporu bosanskih franjevaca koji su. zasjedanje. Visoko 1978. S. kako odvajanje duše od tijela znači smrt tako i odvajanje politike od religije uzrokuje opasnost rušenja života. Šarić. Sarajevo 1910. nikoji drugi narod i nikakve druge embleme do li hrvatskih”. Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918). koji je vjerski podijeljen na različite konfesije.

M. i stalno je poticao Rimsku kuriju da donosi odluke koje bi trebale to pravo ukinuti. umjesto da se moralno uzdižu.26 Petar Jeleč Josip Stadler došao je u Bosnu sa slikom moćnoga nadbiskupa jedne katoličke zemlje XIX. bio je uvjeren pristaša velikohrvatske ideologije koja je. a kasnije je s njima ušao i u oštar sukob koji je naštetio Katoličkoj crkvi i ostavio nesagledive posljedice koje se osjećaju i danas u odnosima bosanskih franjevaca i biskupijskoga klera. da trebaju otići iz onih najvećih zato što nisu sposobni financijski održavati građevine. Govoreći.12 I prije samog dolaska u svoju nadbiskupiju. Na kraju. pokazuje njegov stav prema franjevcima. Usp. što je izazvalo dubok konflikt s njim. Kako bi postigao taj cilj. 202. Stadler je pokazivao velike predrasude prema franjevcima općenito. i njegovo uvjerenje da su muslimani i pravoslavci podatan “materijal” za katoličku misiju. sudjeluju u intrigama i skandalima. njegova neskrivena ambicija da potpuno kontrolira svaku društvenopolitičku djelatnost Hrvata katolika. uzrokovalo je nemale probleme u ionako podijeljenom bosansko-hercegovačkom društvu. kojima se kasnije vodio u pojedinim odlukama. polazeći od teorije o hrvatskome državnom pravu. s idejama i s planovima koji su joj bili strani. Bosnu i Hercegovinu smatrala hrvatskim teritorijem. Stigao je u multikonfesionalnu zemlju koja se tek oslobodila osmanske okupacije. str. . Bosanski su mu franjevci pružili iznenađujuće čvrst otpor. stoljeća. koje su im tijekom srednjega vijeka i osmanske okupacije dali pape. pa bi zbog toga mogli izgubiti državne subvencije. oblikovao u katoličkom okruženju papinskoga Rima i katoličkoga Zagreba. Stadler je provodio sustavnu politiku udaljavanja franjevaca ne samo iz župa nego i iz javnoga života općenito. koji ni do danas s njegovim nasljednicima nije posve završen. Smatrao je da se franjevce treba hitno okupiti u nekoliko samostana. naime. DŽAJA. Pokušat ću pobliže objasniti uzroke i povode spomenutih sukoba. o franjevačkoj reformi koju je podržavao i papa Leon XIII. Sarajevski nadbiskup Josip Stadler bio je čvrsto uvjeren da je povijesna uloga bosanskih franjevaca u Bosni i Hercegovini zaključena. Osim toga.. Svoje je stavove. Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918). Stadler je tvrdio da su franjevci u Hrvatskoj raspršeni po velikim samostanima u kojima. 50-51. I na kraju krajeva. Posvuda je osporavao pravo i povlastice bosanskih franjevaca da upravljaju župama.13 Stadlerov izvještaj iz 1878. Isto. te da je njegova zadaća ukinuti Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu i preuzeti ulogu koju je ona imala u Crkvi i bosansko-hercegovačkom društvu. preosjetljivom na svaki pokušaj vjerskoga prozelitizma. Isticao je još da se franjev12 13 Usp. S. izazvala je velik sukob s liberalnom hrvatskom inteligencijom u Bosni i Hercegovini. Stadler je bio nakanio potisnuti franjevce u samostane i potaknuti mnoge od njih da se sekulariziraju. što mu je dijelom i uspjelo te je tako zadao težak udarac Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj.

plastično govori zgoda s njegovim prijevodom Svetoga pisma. 502. Z. te ako to provincijalat ne učini. Lauš je. str. Kad je s njim došao u Bosnu i Hercegovinu i počeo istiskivati franjevce iz javnoga i iz pastoralnoga života. da ne obdržavaju Pravilo. AFBS. O ličnosti Josipa Stadlera i o njegovoj intelektualnoj krutosti. Usp.16 Stadler je zbog toga nekoliko mjeseci kasnije zatražio od provincijala da zabrani Ljudevitu Laušu predavati bibliku “jer je stanovitom sgodom javno pokazao da on u tumačenju sv.. lektor biblike na franjevačkom teološkom učilištu u Livnu u lipnju 1895. 179-181. 14 “Sie können nicht ihre Gebäude erhalten und sind in größter Gefahr die Unterstützung zu verlieren. 589-591. LOVRENOVIĆ. 502. Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. LOVRENOVIĆ. str. Bosanski Hrvati. XIV. bilo franjevaca koji nisu davali dobar primjer franjevačkoga života. str. XIV. Pisma kojom je drsko napao na osobu Vaše Presvitlosti te tim prezreo i autoritet i dužno poštovanje prema Vašoj i svima nama svetoj osobi”. ordinarijat će “biti prisiljen tu zabranu izposlovati od sv. kao i u svakoj organizaciji. str. a oslanja se na protestantske tumačitelje”. da su “posve degenerirali” i nedostojni franjevačkoga imena. 15 16 17 18 . a dr. Nesumnjiva je činjenica da je. Vom halten der Regeln ist keine Rede. str. Lauša koji se usudio osporiti njegovu prevoditeljsku kompetenciju./ Bein uns haben sich die Franziskaner. no teško je ne vidjeti da je Stadler operirao s predrasudama kad je tvrdio da većina franjevaca nije bila dostojna toga naziva. pisma omalovažava sv.18 Sukob između bosanskih franjevaca i nadbiskupa Stadlera ticao se pitanja župa. napustio franjevački red i otišao u sjevernu Ameriku. ali i o tome na koje se sve sfere širila netrpeljivost između franjevaca i njega. Laušovi starješine ispričali su se sarajevskom nadbiskupu što se lektor biblike Lauš “drznuo te /…/ objelodanio njekakvu tobož kritiku na Vaš prevod sv. 179. gdje je i umro. Otce.14 Takav je bio Stadlerov stav prije upoznavanja bosanskih franjevaca.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 27 ci više ne bave znanošću. da ne obdržavaju franjevačko Pravilo i da su “posve degenerirali”. i objavio u zagrebačkom listu Hrvatska. bilj. GRIJAK. gehorchen sie nicht”.. weil sich in der That nicht auszahlt so enorme Summen für zwei drei Franziskaner zu geben. die ihnen bis jetzt die Regierung gegeben hat. AFBS. I.. und zumal die barmherzigen Brüder ganz degeneriert. Franziskaner gehen ans Land zu den Pharren zur Aushilfe und wenn ihr Vorgesetzer sie nach Hause ruft. 637. Stolice”. Zagreb 2001.15 Poznajući Stadlerovu ćud. sekularizacije bosanskih franjevaca koju je nadbiskup poticao.17 Stadler je tako kaznio dr. die sich jetzt mit den Wissenschaften nicht abgeben. und mehrere von ihnen den Namen eines Franziskaners wohl nicht verdienen /. Bosanski Hrvati. I. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture. Zagreb-Sarajevo 2010. uslijedio je sukob koji će obilježiti crkvenu povijest ove zemlje. o čemu je kritičku recenziju napisao fra Ljudevit Lauš. nakon što mu je uskraćena mogućnost predavanja. premda strukovno osposobljen u Beču (s akademskim gradusom doktora znanosti).

trebaju prepustiti mjesto dijecezanskom kleru. fasc. Obnova redovne crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini i pitanje pravnog uređenja župa (1881. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. rujna 1998. ASV. u Sarajevu i 12. Usp. tj. Pitanje župa Jedno od pitanja koje se pojavilo nakon uvođenja redovne crkvene hijerarhije bilo je hoće li franjevci i dalje uživati pravo na župe. inače će katolički narod pretrpjeti velike štete budući da je. 526. 168. 240. fasc. M. 1882-1885. qui sunt in Bosnia majores numero.23 Isto pismo poslao je i generalu Franjevačkoga reda fra Bernardinu a Portu Romatino. str. kao što ćemo vidjeti. ut istis locis. pos. Nijedna strana u tom sukobu nije naravno bila sasvim nevina. “Nisi hae quoque parochiae declarentur liberae collationis. ff. Bosanski franjevci ne mogu svu krivnju za ono što se dogodilo u Franjevačkoj provinciji tih godina pripisati isključivo nadbiskupu Stadleru. kad završe svoj posao. Bosnia 1881-1883. 20 21 22 23 24 . DRLJO. str. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. 526. 8-9. Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. “Nadbiskup Stadler i pitanje župa”. Usp. instituerentur saeculares clerici. Jurišić. u: Josip Stadler. 4. Usp. Za više o pitanju župa usp. Austria-Ungheria. do 24. Studia Vrhbosnensia 11.24 19 U to vrijeme franjevci su u Bosni imali 8 samostana i 84 župe. Usp. koji ipak. većina bosanskih franjevaca bila skandal za vjernike. IVb (Acta Ćavarović). AFPBS.19 ili će im taj privilegij biti potpuno ili djelomično ukinut. studenog u Zagrebu povodom 80 obljetnice smrti prvoga vrhbosanskog nadbiskupa. Josipu Stadleru. 240. Sarajevo 2001. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. ff. Bosnia 1881-1883. GAVRAN. a u Hercegovini 2 samostana i 19 župa. 240. Nadbiskup Stadler nije nimalo sumnjao što bi trebalo učiniti: za njega su franjevci bili tek avangarda i pioniri koji. Deklarativno je priznavao da franjevci imaju zasluge za prošla vremena. 526. 2-5.22 Kako nije dobio nikakav odgovor od Vatikana.). te nejednake raspodjele ekonomskih subvencija. quod certe cederet in damnum catholicorum. 437. studenog 1881. Usp. Austria-Ungheria.-1883. f. DRLJO. prvo pismo21 papi u kojemu traži da sve župe u Bosni budu biskupskoga prava (liberae collationis ordinarii diocesani). fasc. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. nunquam fieri possit. pos. Sarajevo 1999. snosi glavnu odgovornosti za izazivanje ovog sukoba. Bosnia 1881-1883. M. ASV. ali je ponavljao da oni nisu dorasli suvremenom trenutku. održanih od 21. Austria-Ungheria. 298-299. P. prema Stadlerovu uvjerenju. Život i djelo. prosinca 1881. quum Franciscanorum magna pars scandalo sint popolo”. ur. ASV. u kojemu je dijelom modificirao svoj zahtjev i zatražio sve župe osim onih koje su bile pod izravnim patronatom franjevačkih samostana. pos.28 Petar Jeleč udaljavanja franjevaca iz javnog života Bosne i Hercegovine.20 Stadler je iskoristio priliku tijekom svoga prvog boravka u Rimu kao vrhbosanski nadbiskup i napisao 13. Lucerna lucens?. I. str. Stadler je napisao novo pismo 4. njemu na raspolaganju.

napisao je pismo provincijalu 22. str. Roma 1882. Prema autoru toga povijesno-pravnoga elaborata fra Franji Nediću. I. M. pos. Stoga je uprava Franjevačke provincije Bosne Srebrene odlučila odmah skupiti sve dokumente i dokaze o tom pravu. J. 240. dekret Cum providentia25 kojim je proglasila da su sve župe u biskupiji liberae collationis osim onih koje su vezane uz franjevačke samostane. JELENIĆ. gratiarum et favorum provinciae Bosnae Argentinae.26 Bosanskim franjevcima. str. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914.. Vukovarini 1886..30 U Rimu je u svibnju 1882. 13-14. predlažući nagodbu prema kojoj bi sami franjevci ponudili stanovit broj župa vrhbosanskom ordinarijatu. na što oni nisu pristali. NEDIĆ. odnosno franjevačkom. Sarajevo 1912. KARAMATIĆ. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. On je nabrojio pet načina: ▪ da su redovnici utemeljili župu tamo gdje ranije nije postajala (titulo fundationis) ▪ da im je župu predala mjerodavna crkven vlast (titulo privilegii apostolici) ▪ da su redovnici sami gradili crkve na pojedinom području (titulo aedificationis) ▪ da su osigurali župi sav potreban inventar (titulo dotationis) ▪ da župom upravljaju u jednom određenom vremenskom periodu – barem 40 godina (titulo praescriptionis). Kultura i bosanski franjevci. odlučeno da će general Franjevačkoga reda Bernardino a Portu Romatino posjetiti Bosnu i pokušati riješiti pitanje župa s 25 Usp. prosinca 1881. Bosnia 1881-1883.. Usp. KARAMATIĆ. ukoliko se ne slažu s ovom odlukom. te načiniti elaborat kojim će dokazati da ima višestoljetno pravo na upravljanje župama. 59-70. 26 27 28 29 30 .28 Svaki je od tih načina izdašno potkrijepljen papinskim aktima i drugim dokumentima od vremena kad su franjevci došli u Bosnu i Hercegovinu. ff.27 franjevačko pravo na župe čvrsto je utemeljeno na kanonskom zakonodavstvu po kojem postoje različiti načini kako neka župa postaje punopravno redovničkom. Usp. 187. 526. Monumenta privilegiorum. str. 106. Acta Ordinis Fratrum Minorum. Jura specialia quoad beneficia parochialia Provinciae bosnensium et Custodiae hercegovinensium fransicanorum. veljače 1882. Usp. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. M. Usp. ostavljen je rok od godinu dana da pred Svetom Stolicom dokažu da im pripadaju posebna prava i privilegije u vezi sa župama. 187. fasc. Taj elaborat i drugi dokumenti kojima se dokazuju prava dodijeljena franjevcima napisao je F. concessionum. Djakovo 1883.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 29 Taj put je Kongregacija za izvanredne crkvene poslove izdala 10. ASV. Sarajevo 1992.29 Kada je sarajevski nadbiskup Stadler doznao da franjevci namjeravaju predstaviti ovaj dokument pred Svetom Stolicom. str. Austria-Ungheria.

str. premda uopće nije imao svoga klera koji bi mogao upravljati tolikim brojem župa. Provincijalni definitorij stoga je održao još jednu sjednicu na kojoj je odlučeno da će uz one 24 župe. kojim sam Vašoj Preuzvišenosti dostavio popis župa koje su oci kapitularci Bosanske Provincije voljni ustupiti. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. osim. i da general Franjevačkoga reda nije despot koji može sam odlučivati o tim stvarima bez konzultacije s braćom franjevcima. general je 24. rujna 1882. 55-56. 308. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. 1882-1885. a osam banjolučkoj biskupiji. koji sam jučer primio. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. naprotiv. general Franjevačkoga reda napisao je 6. nego se. V. srpnja 1882. ali da su se pro bono pacis odrekli trećine župa u nadbiskupovu korist. između ostaloga. Istaknuo je da su franjevci mogli dokazati svoje pravo na župe. 3 (1882-1887).-1891. 16. AFPBS. Sarajevo 2000. kako se na taj način ne rješavaju problemi. jest dakako činjenica da u tom odgovoru ne samo da nema niti jedne riječi koja bi pokazivala dobrohotnost prema braći franjevcima. međutim. još 8 župa predati vrhbosanskom ordinarijatu. moglo ožalostiti. . Josip Stadler..33 Poslije provincijskoga kapitula. i tražio je dodatnih 20 župa. Josip Stadler. te je predložio da njih dvojica “u četiri oka” riješe taj problem. vol.31 Stigavši u Bosnu. pismo nadbiskupu Stadleru i priopćio mu donesenu odluku. koja je neko vrijeme bila pod upravom nadbiskupa Stadlera. BLAŽEVIĆ.).34 No. Usp. SK-158. Napisao je pismo generalu Reda fra Bernardinu a Portu Romatinu u kojemu traži polovicu svih franjevačkih župa.32 Od 24 župe koje su franjevci bili spremni prepustiti. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Pismo je vrlo zanimljiva sadržaja i vrijedi ga ovdje prenijeti u cjelini: Ako Vas je moje pismo. AGOFMB. AFPBS. skoro prezir. naravno. 1870. ovoga mjeseca (veljača 1882. nepovjerenje. BLAŽEVIĆ. str. kako to sami kažete. Ono što me najviše boli. str. V. ff. str. kolovoza 1882. dok su franjevci isprva predlagali 16. op. a tri su bila protiv. 16 je dodijeljeno vrhbosanskoj nadbiskupiji. IVb (Acta Ćavarović). ostavljajući po strani druge točke.. IV. u Fojnici sazvao provincijski kapitul. ne manju bol nanio je meni Vaš odgovor od 2. Usp. onih koje su pripadale samostanima. A ipak samo franjevcima pripada zasluga za sve ono što je još ostalo katoličkoga u Bosni. iz Beča odgovorio. te mu je 7.35 General je s indignacijom odbacio Stadlerov prijedlog da radi iza leđa bosanskih franjevaca. Na kraju je odlučeno da će nadbiskupu ipak biti dodijeljene 24 župe: 11 članova provincijskoga definitorija podržalo je tu odluku. Usp. Predložio je da se pro bono pacis nadbiskupu Sadleru dodijele 24 župe. Gdje su bili svjetovni svećenici kroz četiri 31 32 33 34 35 Usp. nadbiskup Stadler nije bio zadovoljan tim brojem i htio je da mu franjevci odmah predaju barem polovicu župa. prema njima očituje nepoštovanje. i da mu general prepusti još 20 župa bez ikakvih konzultacija s Provincijom. 16. Nadbiskup Stadler. aut.30 Petar Jeleč nadbiskupom Stadlerom i bosanskim franjevcima. za to nije htio ni čuti. Usp. 300-302.

To. zašto to niste rekli odmah? Zašto ste najprije ocu Exprovincijalu. zatim u stvarima od veće važnosti izvijestiti o tome Generalni definitorij i na kraju. Ja moram najprije saslušati dotičnu Provinciju. rekli: “Ja ne kažem ni koliko ni koje. prema savjetu Definitorija. str. ni polovinu. dakle. Tekst je originalno pisan na talijanskog jeziku i ovo je njegov prijevod. Provincijal fra Ilija Ćavarović37 uputio se u stoga Rim s već pripremljenim 36 AFPBS. 36 31 General reda u ovom pismu pokazuje spremnost za rješavanje problema. 182-183.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci stoljeća turskoga tlačenja? Zašto nisu tada išli da zauzimaju župe u Bosni? Zar bi možda mogla biti istina da su svjetovni svećenici proizvedeni da budu župnici samo gdje i kada ne postoji nikakva opasnost? Ah. ja ne kažem ni trećinu. donijeti odluku. nije despot. međutim. Monsinjore. IVb (Acta Ćavarović). Tako ću učiniti i u ovome slučaju. Monsinjore. biti potrebno da se Vaša Prečasna Preuzvišenost neko vrijeme strpi do konačnog odgovora na Vaš zahtjev. Bilježim se s dubokim poštovanjem Vaše Prečasne Preuzvišenosti. Nakon što nisu uspjeli postići dogovor. 309. str. General nije apsolutni gospodar. Generalni ministar. Vi sada tražite da Vam se ustupi polovina župa. a krajnji cilj mu je bio preuzeti ih sve čim se za to ukaže povoljna prilika. mogli biste pridobiti njihova srca i uraditi da ih učinite boljima. Nadbiskup je na ovaj način i preko generala htio dobiti na raspolaganje odmah polovicu župa. fra Bernardino. filozofiju u Kraljevoj Sutjesci. Kristov sluga. Neka to oni predlože!” Ja bih se u tom slučaju načelno dogovorio s Vašom Preuzvišenošću te bi na zasjedanju kapitula učinio da se usvoji odluka o ustupanju. Stoga će. I. 37 . da ste od početka pokazali više poštovanja i povjerenja prema franjevcima. ja ne mogu učiniti. On će sazvati oce i prikupiti njihove glasove i o tome će meni podnijeti izvještaj. Provincijalu iz Bosne novi zahtjev Vaše Preuzvišenosti. a teološki studij u Đakovu. Tada ću ja o tome raspraviti sa svojim generalnim definitorima. Monsinjore! Ako ste tako namjeravali. 1882-1885. Vi. Oprostite. No ja sam. Lucerna lucens?. jer nadbiskup nije bio zadovoljan s 32 župe koje su mu prepustili. Prema Konstitucijama našega Reda. sada tražite da Vam ja ustupim drugih dvadeset župa i želite da se ta stvar riješi između Vas i mene. Fra Ilija Ćavarović (1844-1901) rođen je u Tramošnici kod Bosanskoga Šamca. Priopćit ću o. pa i kad biste dan-danas očitovali i osjećali više dobrohotnosti prema njima. no s pravom zamjera Stadleru njegovo “nepoštovanje. franjevci su odlučili obratiti se izravno papi Leonu XIII. što je sasvim prirodno. nepovjerenje i prezir” prema bosanskim franjevcima kao i ideju da se njih dvojica nasamo dogovore oko svega bez konzultacija s ostalim franjevcima. uz izraze najodanijeg poštovanja. ostavio da oci odrede koje župe trebaju ustupiti. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. a zatim i meni. Usrdno molim Gospodina da sve privede uspješnom završetku u skladu s poticajima svoje milosne providnosti i na korist duša. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu. GAVRAN.

32 Petar Jeleč dokumentacijom kojom je želio pred najvišim crkvenim institucijama izložiti svu problematiku vezanu za odnos između Stadlera i franjevaca. Vannutelli. f. str. 181-184. IVb (Acta Ćavarović).. 38 Usp. Prema Strossmayerovu mišljenju glavni i odgovorni za taj sukob bio je upravo Josip Stadler39 i zato je tražio da se problem čim prije riješi. 310. ASV.40 I sam nuncij u Beču kardinal Vannutelli napisao je nadbiskupu Stadleru pismo u kojemu mu govori da prihvati 8 franjevačkih župa uz već prije ustupljene 32. 101-102. kardinalu Vannutelliju. Card. 39 40 41 42 43 . M.41 Nakon što se uvjerio da franjevci i Stadler neće postići dogovor oko pitanja župa. Strossmayer je smatrao neobjašnjivim zahtjev nadbiskupa Stadlera da odmah preuzme toliko župa budući da bi. 320-326. vol XL (1882-1887). 595. nego i pojedinih župnika. KARAMATIĆ. od kojih su 24 u vrhbosanskoj biskupiji. a 1882. Usp. Usp. str. Della Nunziatura di Vienna. provincijal fra Ilija Ćavarović otišao je u Rim i sa sobom odnio svu potrebnu dokumentaciju koja je potvrđivala njihova prava i privilegije koje su kroz stoljeća dobivali od Svete Stolice. Beč i Peštu braneći stoljećima stjecana prava i povlastice bosanskih franjevaca. čak i da ih dobije. str. kako se ne bi nanosila daljnja šteta katoličkom narodu u Bosni. 595. IVb (Acta Ćavarović). Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture. koja je preko nadbiskupa Stadlera željela utjecati na imenovanje ne samo drugih biskupa i kanonika. Usp. Zbog napada sarajevskoga nadbiskupa na bosanske franjevce putovao je u Rim.42 U ovom dokumentu bosanski franjevci uspjeli su dokazati svoje pravo na upravljanje župama. KOVAČIĆ. vol XL (1882-1887). AFPBS. “Totius hujus controversionis caput et origo est Archiepiscopus”. no Stadler je odbio i nuncijev prijedlog.43 U dokumentu predstavljenom Kongregaciji za izvanredne crkvene poslove navedene su 32 župe koje franjevci prepuštaju nadbiskupu Stadleru. Vannutelli. 191. Za preostale Za svećenika je zaređen 1867.38 On je sukob između Stadlera i franjevaca smatrao štetnim i nepotrebnim. Sarajevo 1991. S. Della Nunziatura di Vienna. str. je izabran za provincijala u trenutku kada je u Bosnu i Hercegovinu došao Josip Stadler. Arch. Arch. 22-31. Sarajevo 1936. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. 181. ASV. A. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. str. Osim toga smatrao je da je u cijelom sukobu aktivno sudjelovala i austrougarska administracija. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. te su izrazili spremnost da iziđu ususret zahtjevima nadbiskupa Stadlera u bratskom dijalogu. a ostalih 8 u banjolučkoj. 1882-1885. Usp. Card. AFPBS. morao kao njihove upravitelje opet postaviti franjevce jer nije mogao naći dovoljno klera za upravljanje. Condicio iuridica paroeciarum in Bosna a franciscanis administratarum. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. ff. Obavljao je odgovorne funkcije u Bosni Srebrenoj. 1882-1885. U ovom kontekstu treba spomenuti i stav đakovačkoga biskupa Strossmayera koji je uputio jedno pismo nunciju u Beču. Usp..

pos. siječnja 1883. VIII. Usp. V.48 Franjevački general naveo je slučaj mostarskoga biskupa fra Paškala Buconjića koji nije imao nikakvih problema s franjevcima oko podjele župa. Napisao je 30.46 Intervenirao je i general reda fra Bernardino a Portu Romatino moleći Svetu Stolicu da što prije riješi tu mučnu situaciju. Bosnia 1881-1883. f. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. kojima su zaštićena prava i obveze obiju strana. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. 1882-1885. 243. tamošnjim franjevcima. VIII. General reda fra Bernardino a Portu Romatino naveo je primjer Svete Zemlje u kojoj i nakon osnutka Latinskog patrijarhata u Jeruzalemu 1847. 523. ASV. Austria-Ungheria. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. 459. Po povratku iz Bosne izvijestio je državnoga tajnika kardinala Ludovica Iacobinija da je vrhbosanski nadbiskup Stadler odbio 32 župe koje mu je ponudila uprava Franjevačke provincije Bosne Srebrene. str. Nadbiskup Stadler i pitanje župa. 243. Austria-Ungheria. Somm. Usp. jer je postignut dogovor koji je odgovarao objema stranama.. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. Bosnia 1881-1883. 48. ASV. koji su se nalazili u sličnoj situaciji kao i bosanski franjevci. 523. str. 42. fasc. 14. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. kao što to imaju i njihova subraća u Palestini. fasc. Bosnia 1881-1883. Austria-Ungheria. General je naveo i primjer Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u Dalmaciji. između ostaloga. 523.49 Predložio je još da se pitanje riješi po uzoru na slučaj Svete Zemlje. DRLJO. Somm. Na kraju toga dugog pisma45 izrazio je mišljenje da bi se pitanje župa u Bosni i Hercegovini najbolje riješilo kad bi se provela sekularizacija franjevaca. str. pos. Bosnia 1881-1883. IVb (Acta Ćavarović). Somm. IX. Život i djelo. Austria-Ungheria. M. 324. i nadbiskup Stadler se uputio u “vječni grad” kako bi pokušao riješiti pitanje u svoju korist. Usp. 523. 243. gdje su franjevci administrirali 75 župa. pos.50 44 Usp. fasc. fasc. General je naglasio činjenicu kako bosanski franjevci.47 U pismu državnom tajniku 15. 243.. ASV. Josip Stadler. a biskupi nisu imali nikakvih prigovora na njihov rad. osim 6 samostanskih. Usp. ASV. pos.. Bosnia 1881-1883. Usp. str. pismo Kongregaciji za izvanredne crkvene poslove u kojem traži sve župe. fasc. g. Usp. ASV. 523. da je – poznajući karakter vrhbosanskoga nadbiskupa i njegov prezir prema bosanskim fratrima – nužno što hitnije riješiti to pitanje u Rimu. u: Josip Stadler. BLAŽEVIĆ. imaju neizmjerne zasluge za opstojnost Katoličke crkve u ovim krajevima. koji već više od šest stoljeća upravljaju župama. i osporava pravo franjevcima da uopće upravljaju župama.44 Doznavši za taj posjet Rimu. str. str. 25.. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 33 52 župe u Bosni franjevci su tražili da ostanu njihove i da budu proglašene pripojenima odnosnim samostanima i rezidencijama (mensae respectivorum conventuum et residentiarum). 53. nisu bile oduzete župe. 243. 45 46 47 48 49 50 . AFPBS. Odnosi između franjevaca i patrijarha uređeni su odredbama Kongregacije za raširenje vjere 1851. pos. listopada 1882. Austria-Ungheria. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. napisao je. g.

60-61. onda barem polovicu župa. 53-54. Roma 1883. 193.34 Petar Jeleč Papa Leon XIII. čime su osporili tezu nadbiskupa Stadlera da nemaju takva prava. vol. nego samo vijest da je pitanje župa riješeno. nadbiskup Stadler prešao je na novu strategiju vezanu za pitanje župa: kako se više nije mogao služiti argumentom da franjevci nemaju pravo na upravljanje župama. Nakon zaključka Kongregacije papa je naredio da se 14. str.54 Način na koji je Stadler nastavio koristiti to pravo izazvao je daljnje napetosti i sukobe s bosanskim franjevcima. onom koja je nadbiskupu Stadleru ostavljala pravo da dijeli postojeće franjevačke župe ili da po potrebi osniva nove. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. 31. Josip Stadler. odlučio je da se stane na kraj ovoj štetnoj kontroverzi. već bili ponudili nadbiskupu Stadleru 32 župe. Franciscanis ad spiritum s. 160.52 Iz dekreta je vidljivo da su bosanski franjevci svojom dokumentacijom i intervencijama uspjeli dokazati da imaju pravo na župe i pastoralnu skrb o vjernicima. KARAMATIĆ. ut omnes parrocchias cedant. Nadbiskup Stadler prihvatio je nevoljko ovaj dekret. dok ostalih 59 župa i dalje ostaje pod njihovom upravom. ožujka 1883. 3 (1882-1887). no on nije htio ni čuti za njih. Dekretom Cum inter odlučeno je da franjevci. a reliqiae parrocchiae in Diocesibus Verhbosnensi et Banjalucensi erunt regulares et ad Religiosos Franciscales spectare pergent”. počeo je širiti tezu da franjevci moraju predati sve župe. 53 54 55 56 . BLAŽEVIĆ. str. izda dekret Cum inter51 kojim je želio napokon i zauvijek riješiti ovo pitanje koje je teško opterećivalo crkveni život u Bosni i Hercegovini. “PP. Bili su uvjereni da se 51 52 Usp. tako da su bosanski franjevci Stadleru trebali prepustiti 35 župa.55 Nakon dekreta kojim nije bio nimalo zadovoljan. Usp. SK-158. Usp. “Župsko pitanje riešeno”. f. daju još samo tri dodatne župe. Condicio iuridica paroeciarum in Bosna a franciscanis adminitrataturm. premda nije uopće bio zadovoljan konačnom odlukom. Francisci obtinendum necessarium esse. naime. u: Srce Isusovo. budući da je za sebe tražio ako već ne sve. V. str..53 Bosanski franjevci nisu bili zadovoljni samo jednom točkom dekreta.” AGOFMB.56 U tom kontekstu treba istaknuti da bosanski franjevci nisu smatrali svoj pastoralni rad u župama protivnim duhu svetoga Franje. str. jer je njihovo upravljanje župama navodno bilo protivno duhu svetoga Franje. Zato u vjesniku biskupije Srce Isusovo nije objavljen sam dekret i njegove pravne implikacije. Usp. M. II/4 (1883. Usp. str. Dekret je neočekivano išao na ruku prethodnom prijedlogu franjevaca: oni su. koju je odbacio i sam papinski dekret Cum inter. uz 32 župe koje su ponudili sarajevskom nadbiskupu. 29.).. Acta Ordinis Fratrum Minorum. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. te je Kongregaciji za izvanredne crkvene poslove dao nalog da dobro prouči pitanje i iznese svoje mišljenje. Tim je dekretom rečeno da 35 župa “evadent in posterum liberae Ordinarii collationis.

KARAMATIĆ. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. zatražio papa Leon XIII. Ovaj put je svoje argumente temeljio na upravo provedenoj reformi Franjevačkoga reda. papa je odredio da će provincije koje odbiju provesti reformu ostati bez prava da primaju novake. Da bi osigurao učinkovito provođenje odluke. jednim tajnikom i jednim postulatorom. nego samo pokušaje koji su za cilj imali zauzimanje svih franjevačkih župa te izolaciju franjevaca iz društvenoga i crkvenoga života Bosne i Hercegovine.59 koji će slijediti iste odredbe i imati ujedinjenu upravu s jednim generalom. 140. Ali. dok će svi oni koji se protive toj odluci biti odvojeni od ostalih i uz dopuštenje svoga ordinarija živjeti u posebnim samostanima. Uostalom. str. Tom je odlukom reformiran cijeli Franjevački red (izuzev kapucina i konventualaca) koji je do tada bio podijeljen u četiri ogranka (opservanti. siječnja 1898. L. Usp. Taj način razmišljanja bosanskih franjevaca. str. Oni su pak u argumentima bosanskoga nadbiskupa o nekompatibilnosti franjevačkoga života i pastoralnoga rada u župama vidjeli ne njegovu dobru volju da podrži njihovu unutarnju reformu. M. Sada su ujedinjeni pod jednim imenom: Red male braće. Sarajevski nadbiskup je u pismu objasnio da franjevci upravljaju većinom župa i da mnogi među njima ne žele prihvatiti reformu. kroz mnoga stoljeća djelovanja franjevaca na ovim prostorima. bosonogi i rekolekti). listopada 1897. str. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. prednost propovijedanja nad tradicionalnim samostanskim životom prepoznala je i potvrdila najviša crkvena vlast u Rimu u različitim prigodama i na različitim mjestima. te da mu dobar dio njih dolazi sa željom da se 57 Usp. potvrđivala je njihova šestostoljetna pastoralna praksa u ovim krajevima. Stadler odlučio je iskoristiti ovu situaciju i nanovo se obratiti Svetoj Stolici problematiziranjem pitanja župa kojima i dalje – protivno duhu sv. Storia del francescanesimo. Usp. i Rim i bosanski franjevci su se ponadali da je ovo kontroverzno pitanje napokon riješeno. 58 59 60 . 164-168. 449. nadbiskup Stadler nije dijelio njihovo mišljenje: nije se mogao pomiriti s papinom odlukom da franjevci mogu i dalje upravljati župama i da im je na raspolaganju ostalo još 59 župa. IRIARTE. Rim 1982. Usp. Napisao je stoga 23. ožujka 1883. Ovim dokumentom svečano je proglašeno ujedinjenje franjevaca pod jednim imenom Ordo Fratrum Minorum. KARAMATIĆ. str. s kojim se možemo složiti ili ne složiti.60 Nadbiskup J.57 Nakon dekreta Cum inter od 14.. M. Franje. g. Acta Ordinis Fratrum Minorum. Mislio je da je pravi trenutak da se ponovno problematizira pitanje župa reforma Franjevačkoga reda koju je apostolskom konstitucijom Felicitate quadam58 izdanom 4.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 35 bit redovničkoga poziva sastoji u navješćivanju evanđelja i da je to važnije od njihova samostanskoga oblika redovništva. reformati. kako je govorio – upravljaju franjevački svećenici. pogotovo u vremenima kad osim njih nije bilo drugoga klera na bosansko-hercegovačkom tlu. Roma 1897. jedno pismo papi u kojemu ponovno traži da mu se dodijele sve franjevačke župe u Bosni. 189-190. jednim prokuratorom.

165-166. Nije razuman. Lucerna lucens?. ni razumni. Podnositelja molbe nije pravedan. VI. AFPBS. Stadler je istaknuo da zbog toga treba dobiti sve župe pod svoju upravu. AFPBS. itd63. 1898-1903. VI. kao što je i određeno dekretom iz 1883. 3. Usp. za kritički osvrt na svaki od argumenata nadbiskupa Stadlera usp. VI.61 Saznavši za ovo Stadlerovo pismo. veljače 1898: ▪ franjevci su upravljali u 59 župa. pismo generalu reda fra Alojziju Laueru i zamolio ga da zaštiti franjevce u Bosni od novih pretenzija sarajevskoga nadbiskupa. str. 1898-1903. ni prikladni. ne mogu više ostati na župama te ih trebaju predati svom biskupu. “Moram reći: 1. AFPBS. Usp. str. pismo65 Kongregaciji za biskupe i redovnike u kojemu brani bosanske franjevce i zaključuje da novi zahtjevi nadbiskupa Stadlera nisu ni pravedni. koji je počeo poticati bosanske franjevce na sekularizaciju. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Nije valjano sredstvo. AFPBS. 1898-1903. ▪ u pastoralnom radu u župama sudjelovalo je 120 fratara od njih 217 koliko ih je bilo u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj. Prijedlog nije prikladan i zbog teških posljedica svake vrste a koje bi bile neizbježne čak i u slučaju samog oduzimanja župa”. 110-111. VI. generalni prokurator Franjevačkoga reda fra Pietro da Rocca di Papa napisao je 25.36 Petar Jeleč sekulariziraju. 166-169.64 Primivši izvještaj bosanskih franjevaca. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. VI. VI. str. jer ne samo da prijedlog ne bi donio nikakvu korist. nanio veliku štetu duhovnom dobru katolika. naprotiv. Usp. ▪ također su vršili pastoralnu službu u 39 župa nadbiskupa Stadlera jer on nije imao svoga klera koji bi to mogao činiti (od tih 39 župa. 173-181. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. str. provincijal fra Anđeo Ćurić napisao je 2. 1898-1903. I. jer povrjeđuje legitimna prava bosanskih redovnika. 4. broj župa liberae collationis u vrhbosanskoj nadbiskupiji i banjolučkoj biskupiji. Prijedlog Preč. 181. Budući da bosanski franjevci moraju prihvatiti reformu zajedničkoga života. 2. a 16 banjalučkoj biskupiji). dok je u obje bosanske biskupije bilo samo 13 dijecezanskih svećenika. AFPBS. 62 63 64 65 66 . Stadler je zatim tvrdio da franjevačka vita communis ne može biti kompatibilna s pravom na upravljanje župama.62 Generalni definitor Reda fra Krunoslav Kosta Bralić zatražio je od provincijala bosanskih franjevaca da generalnoj kuriji Franjevačkoga reda u Rimu pošalje statistički izvještaj u kojem treba biti broj franjevačkih župa u Bosni. GAVRAN. veljače 1898. broj franjevaca i svjetovnih svećenika koji upravljaju župama. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. nego bi. zaključio je Stadler na kraju ovoga pisma. 1898-1903. str. 44-45. 164-165.66 Kongregacija je zatim poslala svoje mišljenje držav61 Usp. Usp. jer mu motivi nisu ni utemeljeni ni dostatni. 1898-1903. veljače 1898. Odgovori su poslani 16. kako bi ih mogao podijeliti svim tim franjevcima koji žele napustiti svoju redovničku zajednicu. 23 je pripadalo vrhbosanskoj nadbiskupiji. str. str. AFPBS. nego zapravo štetni.

Ukoliko im se oduzmu župe i zabrani pastoralna služba. 345/1898. Napisao je da franjevci u Bosni žive uglavnom od prihoda koji im dolaze sa župa. uz ostalo. Memorandum S. AFPBS. kao što je određeno dekretom iz 1883. te da stoga nema nikakvih valjanih razloga da se mijenja već prije donesena odluka Svete Stolice iz 1883. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. 199-200.72 Samo trinaest dana nakon odluke kardinala Rampolle. Lucerna lucens?. pismo nadbiskupu Stadleru i franjevačkom provincijalu fra Anđelu Ćuriću u kojemu objašnjava svoje i mišljenje Kongregacije za biskupe i redovnike. jer im one ne bi bile dovoljne za normalan život. ožujka 1898. I. Josip Stadler.74 U tom dokumentu Stadler je objašnjavao kako želi da se 67 “Necessario agnosci debet tales petitiones esse praematuras et si satisfaceretur talibus. O štetnim posljedicama te njegove akcije bit će govora u daljnjem tekstu.69 Provincijal fra Anđeo Ćurić napisao je 27. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. po Rampolli. izdao proklamaciju kojom poziva bosanske franjevce da se sekulariziraju. Isto bi se dogodilo. str. ANOS. AFPBS. prijetila bi opasnost da odu iz zemlje koja je već toliko natopljena njihovom krvlju. VI. nadbiskup Stadler je u ožujku 1898. U vezi s glavnim Stadlerovim argumentom da bosanski franjevci ne žele prihvatiti reformu Franjevačkoga reda. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. VI.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 37 nom tajništvu koje je zaključilo da je peticija nadbiskupa Stadlera preuranjena i da bi mogla nanijeti veliku štetu bosanskim franjevcima. AFPBS. što bi mu omogućilo da ponovo intervenira u Rim tražeći od Svete Stolice da mu dodijeli franjevačke župe u koje bi mogao smjestiti sekularizirane svećenike. J. Za kritički pristup optužbama nadbiskupa Stadlera protiv franjevaca usp. godine vezana za pitanje župa. 1898-1903. 1898-1903. Congregationi Episcoparum et Regulariun exhibitum a Patribus Franciscanae 68 69 70 71 72 73 74 . prema kojoj je novi zahtjev nadbiskupa Stadlera odbijen i da je ponovno potvrđeno pravo bosanskih franjevaca da upravljaju župama. kad bi se franjevcima ostavo samo 10 samostanskih župa. Usp. Usp. adferrent grave damnum Ordini Fratrum Minorum in Bosnia”. koji je. V.67 Državni tajnik kardinal Mariano Rampolla napisao je 14. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. BLAŽEVIĆ. str. Usp. GAVRAN. 46.71 Ona je imala precizan cilj: nadbiskup se nadao da će mnogi franjevci prihvatiti njegov prijedlog. str. okružnicu svim bosanskih franjevcima izvješćujući ih o ovoj odluci. VI. str. 1898-1903. ožujka 1898.68 U pismu sarajevskom nadbiskupu državni tajnik Svete Stolice Mariano Rampolla objasnio je zašto smatra Stadlerove zahtjeve preuranjenima i štetnima za bosanske franjevce. Usp. 208. sadržavao i teške optužbe na račun bosanskih franjevaca. 233-237. VLADIĆ. kardinal Rampolla je rekao da postoje dobri razlozi da vjeruje da je broj franjevaca koji ne žele prihvatiti te promjene mnogo manji od onoga o kojem nagađa nadbiskup Stadler.70 Ljutit zbog novoga neuspjeha. 33. str. nadbiskup Stadler poslao je novi dopis73 Kongregaciji za izvanredne crkvene poslove u vezi sa župama.

lipnja 1898. str.78 zatraživši da se poštuje odluka donesena u ožujku 1883. Izrazio je spremnost da svakom samostanu isplati sumu koju oni dobivaju od župa. General reda Manje Braće poslao je u Bosnu generalnoga definitora fra Davida Fleminga da pokuša riješiti novonastalu situaciju. i nakon više susreta s bosanskih franjevcima napisao dugi izvještaj. ukoliko ostave Franjevački red i postanu dijecezanski svećenici. Stadler je zaključio da bi franjevci. te da ne postoji gotovo nikakva nada da će oni ikad postati dobri redovnici u skladu s reformom. prokurator Rocca di Papa poslao je i izvješće definitora fra Davida Fleminga. ita ut jure conqueri non possit 80 . Smatrao je da su oni bogati i da krše zavjet siromaštva. 75 76 77 78 79 AFPBS. 1898-1903. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Usp. 1883”. Dodao je zatim da je među njima ipak mnogo onih koji bi mogli postati dobri svećenici. 255-261. VI. st. 7-27. AFPBS. 1104. VI. quae nunc a nostratibus administratur. Josephi Stadeler accusantis eamdem Provinciam eiusque membra in multis. nakon oduzimanja župa. str. Usp. “In decisis. VI. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae.80 te da Sveta Stolica upozori nadbiskupa Provinciae Bosnae Argentinae in causa Archiepiscopi Vrhbosnensis D. Rampolle da učini sve što je moguće da se franjevcima oduzmu župe. 1900-1910. 228. 1898-1903. str. 261-268. Fleming je došao u Bosnu 2. str. VI. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. dekretom Cum inter. str. mogli pristojno živjeti od Božje providnosti ili prošnje. 1910. naravno. ili da im se u krajnjem slučaju ostave samo one samostanske. AFPBS. seu observetur decretum S.76 Pismo je poslano i glavnoj upravi Franjevačkoga reda u Rimu i ponovno je zatražena intervencija Vatikana u rješavanju staroga problema. Provincijalat. 1898-1903. VI. odgovor prefektu Kongregacije za biskupe i redovnike kardinalu Vannutelliju. Vjerovao je da je to pravi trenutak za oduzimanje župa franjevcima. Congregationis extraordinariis praepositae 14 Martii an. II. u kojem je objasnio stav glavne uprave Franjevačkoga reda u vezi s pitanjem župa u Bosni.79 Uz taj odgovor kardinalu Vannutelliju. Svoj je dopis zaključio riječima: “Sad je najbolje vrijeme za reformu. Stadler je molbu završio tražeći ponovno od državnoga tajnika kardinala M.38 Petar Jeleč u njegovoj biskupiji provede reforma Franjevačkoga reda prema apostolskoj konstituciji Felicitate quadam i zaključio da ju je nemoguće provesti ne budu li mu franjevci prepustili župe. U njemu je predloženo da nadbiskup Stadler uzme 39 župa liberae collationis u kojima su franjevci obavljali pastoralnu službu. AFPBS. budući da Stadler nije imao dovoljno klera. (rukopis). 1898-1903. Memorandum se nalazi u AFPBS. str. Sada ili nikada!”. “Dicit se paratissimum esse ad 39 parrocchias liberae collationis. AFPBS.. 261. Usp. sive statim sive paulatim Archieppo cedendas. 1898-1903. jedno je sigurno: franjevcima treba oduzeti župe!”.75 Reformu je smatrao nužnom. pa je postavio retoričko pitanje: “Ova reforma ili se hoće ili se neće? Ako se hoće. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. redovnički duh bosanskih franjevaca gotovo da više nije postojao. jer prema Stadlerovu mišljenju. lipnja 1898. 231.77 Generalni prokurator OFM fra Pietro Rocca di Papa napisao je na temelju toga izvještaja 20.

“Postulata Rssmi Stadler Archiepiscopi Vrhbosnensis exquirenti omnes Paroecias Regulares istius monasticae Provinciae liberae collationis esse a S. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Kongregacija za biskupe i redovnike održala je 28. S. VI. AFPBS. AFPBS. tako nije mislio nadbiskup Stadler. već prezasićena beskonačnim ponavljanjem istoga pitanja. još jednom odlučio ponovno pokrenuti pitanje opravdanosti franjevačkoga upravljanja župama u njegovoj nadbiskupiji. te je opet poslao dopis Svetoj Stolici. Usp. quae sunt liberae collationis. Ponovno je donesena oduka u korist bosanskih franjevaca. misleći pritom očito na nadbiskupovo poticanje bosanskih franjevaca na sekularizaciju i na njegovo upletanje u pitanja unutarnje discipline. juxta Decretum anni 1883. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. str. 267-268. AFPBS. 1910. str. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. p.84 Provincijal Ćurić zatim je okružnim pismom od 25..85 No. str. 29.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 39 Stadlera da se više ne miješa u unutarnje stvari bosanskih franjevaca. str. i izvijestio ga o crk venoj situaciji u Bosni i o potezima nadbiskupa Stadlera prema bosanskim franjevcima. 265. Usp. 269. 270. Sede omnes Paroeciae monasticae Provinciae Bosnensis declarentur liberae collationis Ordinari” odgovoreno “non expedire!”82 Generalni definitor Reda fra David Fleming dan poslije te odluke. VI. 1898-1903. respondenum foret Archiepiscopo Stadler: sufficere ut sua Amplitudo sumat sive semel. VI. str. VI. Nro 15. koji se teško mirio s ovom odlukom. 1898-1903. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. AFPBS. sjednicu na kojoj se još jednom pozabavila ovom kontroverzom. lipnja 1898. AFPBS. 1898-1903. lipnja 1898. Tako je propao i drugi pokušaj nadbiskupa Stadlera da preuzme sve župe od bosanskih franjevaca i potpuno ih udalji iz pastoralnoga života. VI. No Sveta Stolica. 1898-1903. AFPBS.81 Nakon što je primila izvještaj glavne uprave OFM i pismo vrhbosanskoga nadbiskupa Stadlera. izvijestio svoju subraću u provinciji da je kontroverzija oko župa konačno završena. Usp. 1898-1903. srpnja 1898. simulque ipsi intimetur S. O toj je odluci Kongregacije provincijala bosanskih fratara fra Anđela Ćurića obavijestio generalni prokurator fra Pietro Rocca di Papa u pismu od 9. 268. 82 83 84 85 . te je nekoliko godina kasnije. došao je na audijenciju kod pape Leona XIII. Sedem nolle ut in res internas Franciscalium se amplius ingerat”. nije promijenila svoje prethodne odluke. Episcoporum et Regularium in Congressu 28 Junii 1898. humili meo judicio. 1898-1903. quaeque adhuc a Franciscalibus administratur. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Prema Flemingovim riječima. srpnja 1898. 268. se non habere Parrocchias pro clero suo speculari adhuc in fieri”. 81 “Quae cum ita sint. Sede declarandas. Taj zahtjev je otišao u Rim nakon teškoga sukoba koji je izbio između nadbiskupa Stadler i bosanskih franjevaca na političkom području. triginta novem Parrocchias. sive successive juxta modum cum Ministro Provinciali componendum.‘Non expedire’”. VI. Cong. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. papa je odgovorio da nadbiskup Stadler “pessime fecit”83.448/14 respondet . u kojem se najvišu crk venu vlast u Rimu iznova poziva da se opet pozabavi ovom problematikom. jer je na Stadlerovu molbu “ut decisione a s.

GAVRAN. premda je on odigrao značajnu ulogu u tom procesu i njegovo je neiskreno ponašanje dodatno narušilo već ionako narušeno povjerenje između njega i franjevaca. No. sada su se zbog nekih akcija austrougarskih vlasti osjećali zapostavljeno. str. Na sve te probleme nadovezali su se i oni proizašli iz reforme Franjevačkoga reda iz 1897. između franjevačkih i dijecezanskih škola i crkava88 Kontroverzno pitanje župa ostalo je otvoreno i nakon Stadlerove smrti. Bosanskih franjevci i nadbiskup dr. Pod terminom “sekularizacija” ovdje mislimo na prijelaz iz redovničkoga u svjetovni (sekularni kler). pojavio se problem sekularizacije bosanskih franjevaca. str. Nova crkvena vlast utjelovljena u nadbiskupu Stadleru izazivala je konstantne sukobe s bosanskih franjevcima. Lucerna lucens?. no ubrzo je nastupilo razočaranje. 56-74. a s njegovim je nasljednicima uvijek iznova opterećivalo odnose između vrhbosanskoga ordinarijata i bosanskih franjevaca. BLAŽEVIĆ. Kontroverza oko sekularizacije postala je još jedan kamen spoticanja u odnosima između nadbiskupa Stadlera i bosanskih franjevaca koji su povezivali fenomen sekularizacije sa Stadlerovim akcijama i njemu su pripisivali najveći dio krivnje za ono što se dogodilo. da franjevcima oduzme župe. 88 . V. bosanski su franjevci u početku dočekali s velikim entuzijazmom. posebno u vezi s pitanjem župa. 86 Sukob oko župa između sarajevskoga nadbiskupa Stadlera i bosanskih franjevaca bit će aktualan sve do Stadlerove smrti i teško će opterećivati odnose između dviju strana. bilo bi nepravedno na Stadlera svaliti svu krivnju za sekularizaciju bosanskih franjevaca. 49. i dolaska nadbiskupa Stadlera na čelo sarajevske nadbiskupije. novoga gospodara Bosne i Hercegovine. str. Ovdje pak ne treba ulaziti u sve konkretne slučajeve koji su bili dodatni uteg u već ionako narušenim odnosima između sarajevskog nadbiskupa i bosanskih franjevaca. Osim toga. Sekularizacija bosanskih franjevaca Nakon uvođenja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovinu 1881. I.87 Na sve opisano nadovezuje se i problem nejednake raspodjele ekonomskih subvencija između franjevaca i nadbiskupa Stadlera. Austro-Ugarsku Monarhiju. Usp. GAVRAN. Dok su za vrijeme osmanske vlasti bili glavni kulturni i politički činitelj među katoličkim stanovništvom. godine. franjevci su bili ekonomski slabiji u odnosu na biskupa i nalazili su se po tom pitanju u inferiornu položaju. 40-50. Lucerna lucens?. Josip Stadler. Sve je to odredilo duhovni 86 87 I. O Stadlerovu cijepanju franjevačkih župa i stalnim sukobima s franjevcima zbog tih akcija usp. To se posebno očitovalo u Stadlerovu dijeljenju već postojećih franjevačkih župa i osnivanju novih koje je predavao dijecezanskom kleru.40 Petar Jeleč te ih je zadržala i nakon posljednjega Stadlerova pokušaja iz 1918.

U tako složenoj situaciji unutar bosanske franjevačke zajednice nije se moglo očekivati lagano rješenje. budući da je odnos između njih od početka bio jasno definiran: nadbiskup Stadler htio je učvrstiti vlastiti položaj i utjecaj među katoličkim stanovništvom na štetu franjevaca. koji je nakon svoga posjeta sastavio izvještaj sa zaključkom da postoji potreba za unutarnjom reformom među bosanskim franjevcima. KARAMATIĆ. Isto. Kreševo i Sutjeska. 90 91 92 93 . 1898-1903. Uz probleme oko ove unutarnje podjele među franjevcima. AFPBS. godine Usp. vol. poslala je u Bosnu i Hercegovinu apostolskoga vizitatora Kazimira Forlanija. bez unutarnjih kriza i previranja. u kojemu govori o potrebi reforme kod 89 Usp. f. pitanje vlasništva. APF.). travnja 1881. 17 (1879. 17 (1879-1892). Usp. 83r. f.92 mogla se osjetiti i podjela u mnogim sferama života među trima samostanskim distriktima.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 41 ambijent zajednice bosanskih franjevaca.93 General reda fra Bernardino a Portu Romatino 3. dok su oni željeli sačuvati svoju dotadašnju ulogu u pastoralnom i društvenom životu Bosne i Hercegovine. vol. bosanski franjevci uspjeli su se prilagoditi novoj situaciji bez gubitka vlastitoga identiteta.91 Kako je Franjevačka provincija Bosna Srebrena bila podijeljena na tri kustodije. 131. M. SC Bosnia. str. 573-574. str. str.). Kongregacija za raširenje vjere 1878. Kustodije su bile podijeljene prema trima najvećim samostanima: Fojnica. 133. na pitanja discipline i na štetne tendencije podjele među samostanskim distriktima. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. U Rim su često stizale anonimne optužbe upućene na način života bosanskih franjevaca koje su ponekad dolazile i iz njihovih redova.-1892.. No ništa se od toga nije dogodilo bez velikih potresa unutar same provincije Bosne Srebrene. koji su tražili novi identitet unutar izmijenjene političke i crkvene situacije. među bosanskim franjevcima postojale su pojave koje su zahtijevale reformu. Generali reda i vizitatori upozoravali su bosanske franjevce na ovu štetnu podjelu koja se nazivala distriktizmom. što se očitovalo posebno u trenucima kad je trebalo poduzeti neke zajedničke akcije gdje bi na površinu isplivale razlike u mentalitetu i interesima pojedinih samostanskih područja. Usp. Bilo je iluzorno očekivati da će Stadler promijeniti stav prema njima. Naziv “kustodija” službeno je promijenjen u “distrikt” na provincijskom kapitulu 1897. postojali su i druge nepravilnosti na koje je upozorio vizitator Forlani (klauzura. VI. SC Bosnia. No bili su svjesni da očuvanje uloge koju su imali za vrijeme osmanske vladavine više nije moguće.90 Još prije dolaska nadbiskupa Stadlera u Bosnu i Hercegovinu.89 Franjevci su bili prisiljeni prihvatiti novu situaciju i unutar nje pronaći prostor u kojemu će moći djelovati i preživjeti. te da će se morati prilagoditi novim okolnostima. Usp. 16-17. Usprkos defetizmu u trenucima najgore krize. poslao je izvještaj Kongregaciji za raširenje vjere. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. ophođenje s novcem itd. Ukazao je posebno na probleme unutar redovničkih zajednica. APF.

što se ipak nije dogodilo. KARAMATIĆ. Naime. na pitanja zajedničkoga življenja u samostanima. srpnja 1882. izazvala je veliku zbrku u Bosni Srebrenoj zato što su članovi ove franjevačke provincije najvećim dijelom upravljali župama. mogućnost vlasništva nad dobrima i držanja novca nisu uvijek bili shvaćeni ni u samom Rimu..293-305. Bosanski su se franjevci uvijek iznova pozivali na ove oproste i privilegije svaki put kada bi u Rimu bili optuženi da ne žive po franjevačkom pravilu. ali ujedno i započne reformu među tamošnjim franjevcima. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. živeći u okolnostima drukčijima od ostalih franjevaca u Europi.98 Mnogi od njih bojali su se da će zbog ove reforme morati napustiti te župe. pogotovo onoga koji se odnosio na zajednički život (vita communis). Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. concessionum. Treba napomenuti da se ideja o sekularizaciji nije pojavila među bosanskim franjevcima tek s dolaskom Josipa Stadlera niti s reformom iz 1897. ff. M. Privilegiji koji bi omogućavali upravljanje župama. Za kompletan uvid u sve privilegije i povlastice koje su bosanski franjevci kroz povijesti dobili od najviših crkvenih vlasti u Rimu vidjeti F. na klauzuru. One su se odnosile na različite aspekte franjevačkoga života. unatoč pokušajima nadbiskupa Stadlera. NEDIĆ. 97 98 . 142. 3 (1882-1887). vol. VI. APF. Usp. koji je i sam aktivno sudjelovao u kreiranju ove zbrke. tijekom povijesti od Rima dobivali različite dispenze i privilegije koje u normalnim okolnostima zacijelo ne bi mogli dobiti. uz poštivanje povlastica koje su franjevcima u Bosni odobrene u prošlosti zbog specifičnih uvjeta života pod osmanskom vladavinom. ff. gratiarum et favorum provinciae Bosnae Argentinae. sve s ciljem poboljšavanja misionarskoga djelovanja u Bosni i Hercegovini. zahtijeva reformu Franjevačkoga reda i traži da se naprave nove franjevačke konstitucije koje će stavljati naglasak na potrebu zajedničkoga života i na veće obdržavanje zavjeta siromaštva. 17 (1879-1892).96 Apostolska konstitucija Felicitate quadam od 4. SK-158. str. tako da su franjevci ponekad morali i u Generalnoj franjevačkoj kuriji objašnjavati važnost i značenje svih ovih povlastica koje su imali. AGOFMB. sazvao provincijski kapitul u Fojnici i zatražio da se provede reforma različitih aspekata franjevačkoga života. Reforma. Usp. koju je izričito tražio general Franjevačkoga reda fra Alojzije Lauer. Ove oproste su udjeljivali Sveta Stolica i posebno Kongregacija za raširenje vjere. vol. Monumenta privilegiorum.42 Petar Jeleč bosanskih franjevaca. premda su od te vlasti i udijeljeni. te je 24.94 U svibnju 1882. listopada 1897. AFPBS. 55-58. 1898-1903. ova je kongregacija izdala dekret kojim u Bosnu šalje generala reda fra Bernardina a Portu Romatina da riješi pitanje župa. Nove konstitucije izazivale su konfuziju među bosanskim franjevcima i zbog toga što se malo znalo o posljedicama reforme.95 On je uskoro došao u Bosnu i Hercegovinu. Vukovarini 1886. Oni su mislili da će se zbog novih odredaba morati povući u samostane i predati župe. Usp. str. Bosanski franjevci su. 98-99. i prije uspostave redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini dva su bo94 95 96 Usp. SC Bosnia. 97 Velik dio franjevaca protivio se provođenju nekih dijelova reforme. budući da je taj aspekt bilo nemoguće provesti među franjevcima koji žive na župama. na raspolaganje osobnom imovinom itd.

113. str. IV. siječnja 1882. Argumentirali su to nemogućnošću poštovanja pravila Franjevačkoga reda. ali ju je itekako poticao i okoristio se njome kako bi oslabio položaja franjevaca u Crkvi i u društvu. uz ostalo. Stadler ju nije prouzročio. 1880. provincijal i cijeli definitorij Bosne Srebrene došli su ga pozdraviti u njegovoj rezidenciji i čestitati mu na novoj službi. 223. 115. ali se ne može s druge strane previdjeti negativna uloga sarajevskoga nadbiskupa Stadlera koji je odlučio okoristiti se ovom teškom situacijom koja se stvorila među bosanskim franjevcima kako bi postigao vlastite ciljeve. nego da i dalje vlastitim snagama grade Katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini.100 Kad je u prosincu 1881. 1870-1891. zbog straha da će izgubiti svoje položaje u župnom pastoralu. i o župama i 99 100 101 Usp. imala je odlučujuće mjesto u odnosima između Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Vrhbosanskoga ordinarijata.101 Razgovarali su. Na dan ustoličenja nadbiskupa Stadlera 15. donesen prvi dekret Svete Stolice u vezi sa župama u kojemu je stajalo da su sve župe u vrhbosanskoj nadbiskupiji liberae collationis osim onih pridruženih franjevačkim samostanima. bili su primarni razlozi koji su izazvali pojavu sekularizacije. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler. svjestan opasnosti sekularizacije među svojom subraćom koja se mogla pojaviti nakon uvođenja redovite crkvene hijerarhije. mnogi su franjevci. str. Usp. listopada 1881.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 43 sanska franjevca. animozitet između pojedinih franjevaca i članova uprave itd. Josip Stadler. Premda ova dvojica franjevaca nisu uspjeli u svom naumu. jer se često radilo o amalgamu raznih motiva. Provincijal fra Nikola Krilić. Njihovi unutarnji problemi. str. što je postala opća formula i argument za sve franjevce koji će se i u budućnosti htjeti sekularizirati. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. izrazila želju da napuste Franjevački red i sekulariziraju se. Bilo bi stoga netočno tvrditi da je sarajevski nadbiskup Stadler glavni uzrok pojave sekularizacije kod bosanskih franjevaca. fra Rafael Ćaleta i fra Bono Popović. okružno pismo franjevcima u kojem ističe da Sveta Stolica ne želi da se bosanski franjevci sekulariziraju. bio je to početak pojave sekularizacije među bosanskim franjevcima. BLAŽEVIĆ. nezadovoljstvo osobnim statusom u Provinciji. kao što su na primjer bili premještanje s jednoga mjesta (položaja) na drugo. . Bosanski franjevci i nadbiskup dr.99 Osim straha da će biti udaljeni iz župnoga pastorala. jedan od važnih činitelja pojave sekularizacije među bosanskim franjevcima bili su unutarnji sukobi između njih i provincijske uprave. nesigurna budućnost uoči uvođenja redovite crkvene hijerarhije i reforma iz 1897. uz pitanje župa. V. BLAŽEVIĆ. Sekularizacija bosanskih franjevaca. napisao je 1. Usp. prije svega osobnih. V. Poslije se u zadarskom Narodnom listu pojavio članak anonimnoga franjevca koji je predvidio da će se nakon uvođenja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini mnogi tamošnji franjevci htjeti sekularizirati zbog želje da i dalje nastave s pastoralnim radom u župama i zbog straha da ih u tome ne istisne dijecezanski kler. Oni su nastajali zbog raznih razloga. počeli razmišljati o sekularizaciji. AFPBS.

studenoga 1882. 77-80.104 Stadler je 30. Umjesto da nastave živjeti kao loši franjevci u samostanima. No.102 No Stadler ne samo da nije zadržao izrečeni stav. U travnju 1882. str. str. 243. BLAŽEVIĆ. zaključujući kako Stadler ionako ne bi imao velike koristi od sekulariziranih franjevaca. Koji je bio osnovni cilj ove njegove argumentacije. IVb (Acta Ćavarović). 1882-1885. mnogi su franjevci izgubili redovnički duh i nisu više mogli biti dobri redovnici. nego je i sam započeo kampanju za sekularizaciju među franjevcima preko svojih suradnika Ivana Göszla i Jurja Pušeka. AFPBS. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. IVb (Acta Ćavarović). što je provincijal s indignacijom odbio. napisao dugačko pismo Svetoj Stolici u kojemu iznosi svoje stavove o pitanju župa. Somm. 1882-1885.105 te objašnjava kako u početku nije htio prihvaćati među svoj kler sekularizirane franjevce. Usp. Tijekom boravka u Rimu. Usp. str. AFPBS. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. Bosanski franjevci i nadbiskup dr.44 Petar Jeleč sekularizaciji. V. AFPBS. Usp. Usp. 5. provincijal fra Ilija Ćavarović napisao je pismo državnom tajniku kardinalu Iacobbiniju u kojemu je zatražio da Sveta Stolica zaustavi sve veću agitaciju biskupskog kaptola za sekularizacijom franjevaca i time spriječi štetu koju bi ona mogla donijeti Franjevačkoj provinciji i katoličkom narodu u Bosni. XI. prigodom čega je Stadler izjavio da on osobno nema namjeru primati sekularizirane franjevce u dijecezanski kler. Usp. fasc. 304. Prema Stadleru. ASV. 523.103 Ta je informacija proslijeđena generalu Franjevačkoga reda fra Bernardinu a Portu Romatinu koji je napisao pismo nadbiskupu Stadleru u kojemu prosvjeduje protiv takve agitacije među franjevcima. Na kraju je zamolio i da se provincijalu i ostalim franjevcima zabrani da priječe sekularizaciju onim fratrima koji to žele učiniti. pos. može se vidjeti iz njegova stava da bi se u slučaju sekularizacije mnogih franjevaca vrlo lako riješilo i pitanje župa. ali da je promijenio mišljenje vidjevši koliko ima takvih kandidata. 77-80. Zatražio je dopuštenje da prima takve kandidate u dijecezanski kler obećavajući da neće sam agitirati za sekularizaciju među franjevcima. Bosnia 1881-1883. Deduzioni di Monsignor arcivescovo di Sarajevo sulla questione delle Parrocchie della Bosnia. Josip Stadler. IVb (Acta Ćavarović). 1882-1885. str. str. AFPBS. 103 104 105 106 107 . ukoliko se sekulariziraju. Austria-Ungheria. bilo bi bolje da se takvi sekulariziraju i postanu dobri svjetovni svećenici. 116-117. sam je Stadler ponudio provincijalu fra Iliji Ćavaroviću da se njih dvojica sami dogovore o sekularizaciji bosanskih franjevaca. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. IVb (Acta Ćavarović). mogli bi postati dobri i odgovorni svećenici. str. kad se tražilo rješenje za probleme oko župa. 369.. 1882-1885. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae.106 Nadbiskup Stadler je u sekularizaciji vidio izglednu mogućnost za oduzimanje župa od bosanskih franjevaca i njihovo povjeravanja dijecezanskom kleru.107 102 Usp.

1882-1885. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari.109 Drugi dio franjevaca koji je zatražio sekularizaciju kao razlog je navodio nemogućnost obdržavanja redovničkih zavjeta. 530-533. ff. Austria-Ungheria. Bosnia 1883-1886. 246. f. 71. pos. pismo generalu reda u kojemu ga obavješćuje da se. 68-69. IVb (Acta Ćavarović). a on će se pobrinuti za sve te sekularizirane svećenike. proces sekularizacije nije se mogao zaustaviti. kad dolazi do promjena na tom području.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 45 Ne zna se je li Sveta Stolica intervenirala u toj situaciji. poželjeli napustiti Provinciju i priključiti se dijecezanskom kleru.113 Doznavši za ovo Stadlerovo pismo. pos. fasc. f. 530-533. 109 110 111 112 113 114 . ASV. Austria-Ungheria. Unatoč molbama provincijala i provincijske uprave. priložio i pismo u kojemu je ustvrdio kako se većina bosanskih franjevaca želi sekularizirati. distriktizma. 246. 73 -79. a ne “većina franjevaca”. pos.108 Većina njih istaknula je da su u Franjevački red ušli zato što su htjeli raditi u pastoralu. Glavni razlog za sekularizaciju franjevaca. Bosnia 1883-1886. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. AFPBS. Usp. strančarenja. Bosnia 1883-1886. str. jer je bila zauzeta rješavanjem drugog velikog problema (pitanje župa) koji je opterećivao odnose između bosanskih franjevaca i vrhbosanskog kaptola. ASV.112 Uz te zahtjeve Stadler je 29. te su u novonastaloj situaciji. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari.110 Bilo je i onih koji su svoj zahtjev opravdavali neredom u samoj Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj. Bosnia 1883-1886. Usp. 71-94. bio je u činjenici što su oni još od davnih vremena pristupali Franjevačkom redu s namjerom da upravljaju župama i raspolažu novčanim sredstvima. 530-533. U trenutku u kojem se promijenilo crkveno uređenje u zemlji. 530-533. 530-533. koliko on zna. pos. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. srpnja 1883.114 108 Usp. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. fasc. prije svega zavjeta siromaštva. kako je ustvrdio nadbiskup Stadler. f. kleveta. 76. prema Stadleru. Usp. 246. Preporučio je Svetoj Stolici da odobri sve te zahtjeve. Bosnia 1883-1886. ASV. ASV. ASV. provincijal fra Ilija Ćavarović napisao je 18. fasc. pos. što kao pripadnici Franjevačkoga reda nisu bili u stanju činiti. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. Usp. ali se boje to javno reći. fasc. 246. nepravednoga premještanja iz župe u župu itd. 87. samo četiri franjevca žele sekularizirati. 530-533. željeli su nastaviti raditi u župama. Austria-Ungheria. ASV. Tijekom 1883. Bosnia 1883-1886. jedanaest franjevaca poslalo je Svetoj Stolici zahtjeve za sekularizaciju i to preko nadbiskupa Stadlera. Usp. 73. pojavi mržnje. 246. pos. 246. a to bi u novim okolnostima mogli najbolje raditi kao svjetovni svećenici. fasc. Austria-Ungheria. Austria-Ungheria. Usp.111 Neki su se pozivali i na siromašne roditelje za koje su se morali brinuti. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. ff. Austria-Ungheria. rujna 1883. fasc. ff.

pos. onima koji nisu bili zadovoljni svojim položajem u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj. 246. a na takav njezin stav znatno su utjecale intervencije i izvješća članova središnje franjevačke uprave u Rimu. Felicitate quadam naređeno je da se provede reforma Franjevačkoga reda. godine kad su dodatno narušeni odnosi između bosanskih franjevaca i nadbiskupa Stadlera. odlučio 115 Usp. Josip Stadler. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. no to se nije dogodilo. 125-127. Ponovio je svoj stav da se. g. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. Tijekom sljedećih godina uslijedile su različite intervencije Stadlera. a od njih su samo četvorica dobila odobrenje za takav čin. 530-533. studenog 1883. 116 117 118 . 100-101. ASV. f. Usp. Stadler je 15. Njihova imena i podaci nalaze se u V. 246. provincijala. prosvjedno pismo Svetoj Stolici u kojem traži da se nadbiskupu Stadleru da do znanja da mora prestati s poticanjem sekularizacije među franjevcima. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. predomislio i da će odsada pružiti podršku svima onima koji su je željeli. Austria-Ungheria. da mu je tajnik Kongregacije za izvanredne crkvene poslove Luigi Pallotti rekao da je Sveti Otac odlučio da neće odobriti sekularizaciju bosanskih franjevaca koju je predlagao nadbiskup Stadler. Ta je bula. jedanaest franjevaca ponovno je poslalo istu molbu. Austria-Ungheria. Austria-Ungheria. Prefekt Kongregacije za raširenje vjere kardinal Giovanni Simeoni izjavio je 30. ASV. 530-533. kako je ranije rečeno. Najavio je kako će sekularizacija kod bosanskih franjevaca poprimiti velike razmjere i zatražio od Rima da što prije odobri sve zahtjeve koje je poslao. str.118 Činilo se u prvi mah da će se i ova kontroverza napokon završiti. fasc. pos. izdane nove konstitucije Franjevačkoga reda i bulom pape Leona XIII.117 Kako Sveta Stolica nije odobrila njihov zahtjev. jer time pomaže svim onim franjevcima koji više nisu mogli obdržavati zavjet siromaštva. Kad je nadbiskup Stadler uočio kakva je situacija nastala među franjevcima nakon ove bule i reformi u Rimu. Bosnia 1883-1886. 98-99. Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici straordinari. naime. ASV. generala reda i drugih crkvenih autoriteta u Rimu u vezi s tim problemom.115 Vjerojatno i ne znajući za takav stav Rima. bio 18. Do 1897. Usp. siječnja 1884. Te su godine. 97. napisao novo pismo u kojemu je zatražio hitno rješavanje podnesenih zahtjeva za sekularizaciju. premda u prvi mah ni sam nije bio za sekularizaciju. 530-533. 246.116 Na molbu bosanskoga provincijala general Reda fra Bernardino a Portu Romatino napisao je 11. BLAŽEVIĆ. te da Sveta Stolica ne odobri molbe onih franjevaca koji su se htjeli sekularizirati iz pogrešnih razloga. fasc. Bosnia 1883-1886. ff. prosinca 1883. pos.46 Petar Jeleč Sveta Stolica nije bila sklona masovnoj sekularizaciji bosanskih franjevaca. fasc. Bosnia 1883-1886. i 1897. ff. izazvala veliku pometnju među bosanskih franjevcima. te je tako ukupan broj franjevaca koji su se željeli sekularizirati između 1883. kojom se samo pogoršavalo ionako teško stanje među njima. Situacija se pogoršala 1897. onoj jedanaestorici franjevaca se pridružilo još sedam drugih.

123 Prokurator Franjevačkoga reda fra Pietro Rocca di Papa poslao je 4. poslavši ga skupa sa svojim pismom u središnjicu Franjevačkoga reda u Rimu. str. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. nerazboritim. ožujka. nečasnim i protupravnim. 126 .121 Provincijal fra Anđeo Ćurić službeno je 1. travnja 1898. I. VI.. travnja 1898. uputio provincijalu Ćavaroviću u kojemu potvrđuje da je Kongregacija pisala Stadleru i prekorila ga zbog pogrešna shvaćanja značenja i posljedica reforme određene konstitucijama i bulom Felicitate quadam. prosvjedno pismo Kongregaciji za biskupe i redovnike protiv Stadlerova proglasa. oni će ostati samo osrednji redovnici. 1898-1903. AFPBS. Usp. str. 147. Usp. u protivnom.126 119 120 121 122 123 124 125 Od svog dolaska u Bosnu 1882. napisao jedno pismo kardinalu Marianu Rampolli u kojemu je iznio teške optužbe na račun bosanskih franjevaca. ožujka 1898. 1898-1903. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. U tom pismu nadbiskup je ponovio već poznati zahtjev za preuzimanje svih župa i zaključio kako u Bosni ima vrlo malo franjevaca koji će moći postati dobri redovnici po kriterijima koje je nalagala nova reforma Reda. str. VI. 1898-1903. VI. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. AFPBS. AFPBS. 1898-1903. ožujka 1898. Nadbiskup Stadler svojim je čuvenim proglasom od 25. str. sve do 1898. smatra sarajevski nadbiskup. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 47 je iskoristiti tu prigodu kako bi povećao brojnost dijecezanskoga klera119 i usput riješio pitanje župa. VI. Stadler je imao samo 11 dijecezanskih svećenika. u kojemu Stadlerov proglas naziva proturedovničkim. str. travnja 1898. 195-196. 206-207. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. vrhbosanski ordinarijat poslao je popis s imenima 31 franjevca. Usp. što potvrđuje pismo generalnoga prokurator Reda koje je 20.122 Zatražio je od nadbiskupa Stadlera potpun popis svih franjevaca koji su se htjeli sekularizirati: 21.125 Ovi prosvjedi naišli su na razumijevanje Rima. AFPBS. str. te osudila njegov poziv na sekularizaciju bosanskih franjevaca. travnja 1898. AFPBS. koji je priložio pismu provincijala Ćurića. Usp. javno potaknuo bosanske franjevce na sekularizaciju. 1898-1903. 207. 204-205. Vrhbosanski ordinarijat. ali da bi mnogo njih moglo postati dobrim dijecezanskim svećenicima. 1880-1918. prosvjedovao protiv Stadlerova proglasa od 25. Usp.120 Ovakav nepromišljen čin sarajevskoga nadbiskupa dodatno je narušio i ono malo povjerenja preostaloga između njega i članova Franjevačke provincije Bosne Srebrene. VI. U njemu je pozvao sve one franjevce koji ne mogu ili ne žele prihvatiti nove konstitucije i reformu prema Felicitate quadam da prijeđu u dijecezanski kler. 361. M. AFPBS.124 Istoga dana intervenirao je i general Reda fra Bernardino a Portu Romatino pismom navedenoj Kongregaciji. Usp. na kojemu je bilo i 19 onih koji još nisu bili svečano zavjetovani. Usp. g. ukoliko im se dopusti sekularizacija. KARAMATIĆ. Stadler je zatim 27. 202-204. str. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae.

str. 342. te pošalju molbu najprije Franjevačkom provincijalatu koji će je onda proslijediti prokuratoru Franjevačkoga reda. nadbiskup Stadler je 24. a ostali su otišli u druge dijeceze u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. u kojemu objašnjava kako Sveta Stolica želi da franjevci prihvate reformu Reda. u novonastaloj situaciji znatan je broj bosanskih franjevaca u Rim poslao molbe za sekularizaciju. 1880-1918. AFPBS. a 45 ih je uspjelo dobiti odobrenje Svete Stolice za taj čin. a 1905. nisu postigli željene rezultate. Stadler ih upućuje da u molbi navedu kanonske razloge svoga zahtjeva. Josip Stadler. kao i stav Svete Stolice da ne podrži masovnu sekularizaciju. 150. Vrhbosanski ordinarijat. Godine 1895.131 Premda je on odigrao zaista negativnu ulogu u tom procesu. BLAŽEVIĆ. str. Usp. Usp. što je zacijelo izazvalo bijes i burne reakcije bosanskih franjevaca zbog potpore i poticanja na sekularizaciju koja je konstantno dolazila od strane nadbiskupa Stadlera. Onima koji se uspiju sekularizirati. 157. kandidatima za sekularizaciju. VI. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. AFPBS. Usp. Sve to skupa izazvalo je veliku krizu unutar bosanske franjevačke zajednice.129 Tijekom Stadlerova upravljanja Vrhbosanskom nadbiskupijom (1882-1918) 70 bosanskih franjevaca podnijelo je zahtjev za sekularizaciju. zatekle su bosanske franjevce nespremne i poprilično dezorijentirane. srpnja 1902. Usp. Provincijal je napisao da se sekulariziralo već 40 franjevaca i da je to nanijelo veliku štetu Bosni Srebrenoj. Ako. U izvještaju od travnja 1908. AFPBS. M. Suputnici bosanske povijesti. još ima onih koji žele prijeći u svjetovni kler.48 Petar Jeleč Nakon ove intervencije Rima. samo 165. Odnosi između 127 128 129 Usp.127 No svi ovi pokušaji provincijala i središnje uprave Franjevačkoga reda u Rimu da se spriječi sekularizacija franjevaca. ne može ga se smatrati najodgovornijim za sekularizaciju. Gubitak velikoga broja članova (više od 20%)130 potresao je temelje Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Stadler je obećao da će ih primiti među dijecezanski kler. GAVRAN. a vanjski činitelji poput nadbiskupa Stadlera i njegovih nepromišljenih reakcija samo su dodatno ubrzali taj proces i povećali već postojeću unutarnju nestabilnost. Reforme na koje je Rim pozvao 1897. 115. uprava provincije odlučila je 17. V. str. Glavni razlozi koji su uzrokovali sekularizaciju bosanskih franjevaca bile su nove konstitucije Reda i apostolska konstitucija Felicitate quadam iz 1897. 135. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. Naime. VII. str. KARAMATIĆ. I. 1898-1903.128 Kako bi barem zaustavila taj proces. Većina sekulariziranih franjevaca prešla je u dijecezanski kler nadbiskupa Stadlera. 1904-1920. travnja 1898. ili barem smanji broj kandidata za nju. ponovno se spominje broj od 40 sekulariziranih franjevaca.. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. str. koji će se onda posavjetovati s Kongregacijom za biskupe i redovnike. te neriješeni problemi unutar same Provincije. bilo je 220 franjevaca svećenika. napisao pismo franjevcima. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. str. 130 131 . poslati pismo nadbiskupu Stadleru u kojemu ga moli da ne prihvati u dijecezanski kler sve one koji žele napustiti Franjevački red. 467-468. I. međutim.

ukupni prihod koji se smatrao primjerenim za uzdržavanje nekoga svećenika. kako je to bilo prakticirano u drugim dijelovima Monarhije. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. u: Opća enciklopedija Jugoslavenskoga leksikografskog zavoda. bosanski franjevci su držali da je nepravedno ionako siromašne vjernike dodatno prisiljavati da plaćaju doprinose za Crkvu. tj.133 Ponovno su na vidjelo izašla dva različita pristupa i mentaliteta. onda mu je trebalo materijalno pomoći”. str. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Svjedoci i učitelji. portio]: primjeren [dio].Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 49 bosanskih franjevaca i sarajevskoga nadbiskupa Stadlera zbog sekularizacije su se dodatno pogoršali. str.135 Zatim je poslao i molbu austrougarskoj Zemaljskoj vladi (Landesregierung) 132 “Kongrua (od lat. A. Usp. “Sedam stoljeća bosanskih franjevaca (1291-1991). u prvom redu župnika. Njihov je argument bio takav da bi uvođenje jednoga novog crkvenog poreza narušilo povjerenje između naroda i svećenika. XXI-XXIII/21-23 (1991-1993). 16. jer je većina franjevaca potpuno izgubila povjerenje u svoga biskupa. uvođenja crkvenoga poreza. dok su se bosanski franjevci protivili toj inicijativi inzistirajući na dobrovoljnim prilozima vjernika. No. Austro-Ugarska je bila pravna država i pitanje financiranja klera bio je riješeno na način da su svećenici primali novac iz državnoga proračuna. M. pa i uz prisilu državnih vlasti. Krleža). str. kojeg su još tijekom kontroverze o župnom pitanju. str. 353. M. što znači dolično uzdržavanje. izazvalo je dodatne sukobe između nadbiskupa Stadlera i bosanskih franjevaca. siječnja 1883. Usp. BARUN. Sarajevo-Samobor 1991-1993. u kat. 166. Usp. 514. crkvenom pravu. Naime. 1882-1885. M. Ako prihodi takva svećenika (beneficij i drugi dohoci nisu dosegnuli kongruu. 133 134 135 . BABIĆ. Pitanje kongrue – načina izdržavanja svećenstva Pitanje kongrue132. Usp. u: Jukić.. a sada pogotovo zbog njegova miješanja u unutarnje stvari Bosne Srebrene. onaj formiran izvan Bosne i Hercegovine i drugi koji je bolje poznavao situaciju u zemlji. smatrali osobom koja zapravo želi uništiti bosansku franjevačku zajednicu. Nadbiskup Stadler je 30. (ur. Kako bilo. IVb (Acta Ćavarović). str. congrua [tj. Kongrua je zapravo bio skraćen naziv od latinskoga izraza congrua sustenatio.134 što je Stadler smatrao primitivnim i nesigurnim načinom uzdržavanja klera. odnosno od doprinosa koji su vjernici izdvajali za Crkvu. “Kongura”. 335. Zagreb 1978. Nadbiskup Stadler smatrao je da treba uvesti takvu metodu i u Bosnu i Hercegovinu. Stadler je uskoro započeo sa snažnom kampanjom za uvođenje kongrue u Bosnu i Hercegovinu. i da stoga treba uvesti neku vrstu crkvenoga poreza koji bi svaka obitelj bila dužna davati svećeniku. s uvođenjem redovite crkvene hijerarhije pojavilo se i pitanje kako riješiti ekonomsko uzdržavanje klera. KARAMATIĆ. AFPBS. napisao pismo svećenicima u kojemu ih izvješćuje o nužnosti da se u Bosnu i Hercegovinu uvede kongrua.

APF. IV. str. ff. zar bi nas ljubio. da franjevci nikada neće sudjelovati u nasilnom uvođenju kongrue u zemlju: Starješinstvo pako ne smije pod najtežu odgovornost činiti šta. rujna 1885. poštenje i povjerenje napram redovnika umanjilo. ali taj pokret da se puku zakonom pripiše župnička pristojbina te silom utjeruje. poštenje i povjerenja kod puka prama redovnicima umanjilo. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. 537-539. pismo generalu Reda u kojem ga izvješćuje o sukobu oko pitanja kongrue potvrđujući da se Stadlerov nasilni pristup rješavanju ovoga problema uvelike razlikuje od onoga što zagovaraju franjevci kad se protive uvođenju obvezatnoga crkvenog 136 Usp.139 Nismo uspjeli pronaći odgovor na ovo njegovo pismo. SC Bosnia. Usp. studenog 1885.-1891. str. 137 138 139 . 318-319. KARAMATIĆ. niti će njihovo starišinstvo ikad dopustit i to pod teškom kaznom da se s njime ikad posluže. prosinca 1885. to ne bi samo čast. protestno pismo protiv provincijala optužujući ga da je prekoračio svoje ovlasti i zaključujući da biskup ima isključivo pravo u pitanjima rješavanja uzdržavanja klera..136 Stadler nije bio zadovoljan ovakvim odgovorom i poslao je 18. Virni puk kroz pet vikova nas je svojom ljubavlju hranio te i nadalje spravan je da nas istom hrani i uzdržaje. nadbiskup Stadler piše Kongregaciji za raširenje vjere 13. IV. studenog 1885. 1870. što bi pravovirnog puka čast. nego iste posve oborilo.137 Na to je pismo reagirao provincijal bosanskih franjevaca fra Anđeo Ćurić 1. /…/ U slučaju da bi oli ordinarijat oli vlada zakonom ustanovila što župnicim od župljana doprinašat ima. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. 1870-1891. Provincijal fra Anđeo Ćurić napisao je 18. Usp. g. pa zar odbit ljubav. a sile se proti njemu poprimit? Toga griha franjevac bosanski ne smije i neće u svoj život na svoju savjest primit. okružnicu svim dekanima u dijecezi s prijedlogom da se uputi jedna zajednička molba svih svećenika u kojoj bi se od Zemaljske vlade tražilo da zakonski odredi obvezatan iznos koji svaki vjernik mora dati svom župniku. dapače samoj viri prištetno bilo. vol. M. AFPBS.138 Iritiran ovim dopisom provincijala Ćurića. Zar bi nas više virni puk svojim priateljim zvao. uz ostalo. ali je ostavila mogućnost da župnici mogu sami zatražiti intervenciju policije ukoliko se pojave problemi na tom području. AFPBS. 318.. str. Zemaljska vlada odbila je taj prijedlog. franjevci bosanski pogodnostim tog zakona nipošto služit se neće. pismom franjevačkim svećenicima i dekanima u kojemu govori. koje je zoran pokazatelj da je pitanje kongrue izazvalo još jedan sukob između bosanskih franjevaca i nadbiskupa Stadlera. 167.50 Petar Jeleč da izda naredbu policiji kako bi mogla upotrijebiti silu u slučaju da vjernici uskrate župničke godižbine. zar bi nam više djetinjski odan bio? Sve bi se to izgubilo. 17 (1879-1892).

528-529. Dopisi Svete Stolice. nego moramo samo živjeti ‘de eleemosynis liberae oblatis. vol. in quibus ista archidioecesis versatur. u kojem je peticiju nadbiskupa Stadlera nazvao nezgodnom i neprikladnom. pismo dekanima u kojem ponavlja da franjevački župnici mogu poslati biskupu izvještaj o prihodima. problematika se ovoga pitanja stišala u sljedećih nekoliko godina. No 1891. prema njihovu mišljenju. I. Dodao je kako nadbiskup može tražiti uvođenje kongrue kad bude imao vlastiti kler. 70. Usp.144 Drugi provincijal fra Andrija Buzuk napisao je 20. str. 1891-1897. srpnja 1886. u kojem govori o brojnim materijalnim potrebama vrhbosanske crkvene zajednice. pismo provincijalu fra Boni Milišiću u kojemu ponovno govori o kongrui i traži od svih župnika izvještaj o točnom iznosu koji primaju od svojih vjernika. SK-160. 3-4. 1880-1918. vol. 3 (1882. Po pravilima s.145 Treba reći da je i među franjevačkim župnicima bilo onih koji su podržavali Stadlerovu inicijativu za rješavanje pitanja uzdržavanja klera. AFPBS. ali da ne daju prijedloge o uvođenju kongrue. Provincijal je tom prigodom napisao: “Sveti naš red temelji se na zavjetu strogog siromaštva. napisao pismo generalu reda upozorivši ga na novi Stadlerov prijedlog i tražeći da ukori one franjevce koji su bili spremni prihvatiti ovu Stadlerovu inicijativu. 143 144 145 146 . ff. str. SK-158. 70-71. General se potpuno složio s ovim stavom bosanskih franjevaca i odgovorio je provincijalu da oni trebaju ustrajati u toj odluci. V. SK-158. non vero de oblatis vi extortis’”. censuit pro nunc oportunum non esse aliquid hac in re innovare. Taj stav nekih franjevaca zabrinuo je provincijala Buzuka koji je 23. AGOFMB. 1575-1940.140 Sam je napisao pismo Kongregaciji za redovnike u travnju 1886. ff. ponovno je postavio to pitanje i poslao 9. “Perpensis specialibus circumstantiis.142 Nakon ove odluke iz Rima nadbiskup Stadler kroz pet godina nije poduzimao nikakve nove inicijative za uvođenje kongrue. 517. AGOFMB. AGOFMB. Smatrao je da je uvođenje kongrue neizbježno i nužno za normalno funkcioniranje crkvenoga života u Bosni i 140 141 142 Usp. AFPBS. f. AFPBS. 3 (1882-1887). V. travnja 1891. vol. Pitanje kongrue ponovno je postalo aktualno 1905.141 Kongregacija je poslala odgovor 14.143 Vrhbosanski ordinarijat je u pismu svim župnicima naredio da su dužni poslati izvještaje o prihodima i odrediti ukupan iznos koji bi. AFPBS. 1891-1897.146 No. trebali dobivati od svojih vjernika. misleći pritom na izgradnju novih crkvenih zgrada i rješavanje ekonomskoga položaja klera. ali da franjevci ne trebaju imati udjela u takvoj njegovoj inicijativi. Usp. 5 (1892-1899). kad je Stadler napisao pismo provincijalatu. siječnja 1892. 513. reda našega. niti možemo na silu zahtijevati od puka našega.1887). Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. mi niti smijemo. Vrhbosanski ordinarijat. Usp. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. 197.” Usp. str. i zauzela je negativan stav prema ovoj Stadlerovoj inicijativi zaključivši da s obzirom na specifične okolnosti ne bi bilo prikladno bilo što mijenjati u toj stvari. str.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 51 doprinosa za vjernike. da nam što donese. Usp. siječnja 1892.

prije nego se riješi pitanje uzdržavanja franjevačkih obrazovnih zavoda. Usp. sve dok oni ne budu izjednačeni u pogledu subvencioniranja s biskupskim zavodima i ukoliko uprava provincije ne bude aktivno uključena u pregovore o tom pitanju. dok su druga dvojica definitora bili protivni takvu rješenju. 194-197. VII. Usp. AFPBS. 1904-1920. AFPBS. 60.147 Uprava Bosne Srebrene održala je 13. 151 152 . M. poslao pismo u Beč. srpnja 1909.148 Zaključci s ovoga zasjedanja poslani su nadbiskupu Stadleru. rekao kako se protivi 147 148 149 150 Usp. str. Na ovoj sjednici definitorija franjevci su izmijenili svoje dotad čvrsto stajalište oko odbijanja kongrue. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. sjednicu na kojoj je odlučeno da ne treba počinjati pregovore oko kongrue. srpnja 1909. Isto. Čini se da on nije prihvatio prijedloge i zaključke uprave provincije koja je onda na novoj sjednici 2. koje će on zajedno sa svojima poslati austrougarskim državnim vlastima. str. AFPBS. napisao pismo generalu Reda fra Dioniziju Schuleru u kojem ga upoznaje sa Stadlerovom inicijativom i iznosi svoje mišljenje. pa će se prema tome izračunati završni iznos kongrue. AFPBS. te je i 18. Usp.52 Petar Jeleč Hercegovini. budući da su se trojica definitora i sam provincijal fra Danijel Ban izjasnili da načelno nemaju ništa protiv uvođenja kongrue pod navedenim uvjetima. VII. 61-62. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. lipnja 1909. str. 1904-1920. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. VII. 1904-1920. 171-172. i obavijestio ga da će se o tom njegovu prijedlogu raspravljati na sljedećem zasjedanju definitorija i da je o svemu zatražio mišljenje generala reda koji je pak u svom odgovoru provincijalu 12. samostalno iznio prijedlog austrougarskoj Zemaljskoj vladi da nametne taksu od 10 % svim katoličkim vjernicima i da dopusti prisilno ubiranje nameta od onih vjernika koji ne žele dobrovoljno dati svoje priloge crkvenim vlastima. str. Usp. VII. srpnja 1909. zaključila da ne želi više s nadbiskupom Stadlerom uopće raspravljati o pitanju kongrue. no Stadler nije odustao. Zatražio je od uprave provincije da još jednom raspravi o tom problemu i pošalje mu svoje zaključke. KARAMATIĆ. tj.151 Istoga dana poslao je pismo i provincijalu fra Alojziju Mišiću u kojem piše da namjerava primijeniti austrougarski model ubiranja kongrue u Bosni i da mu župnici trebaju dostaviti izvještaj o prihodima potrebnima za pristojan život.150 Zemaljska vlada odbila je ovaj Stadlerov prijedlog smatrajući da bi uvođenje jednoga novog nameta od 10 % ionako siromašnom katoličkom stanovništvu bilo preveliki teret. 1904-1920. 71.149 Vrhbosanski ordinarijat nije stoga više nastavio pregovarati s upravom provincije. Usp. str. nego je 1907. travnja 1906. Na Stadlerovo pismo provincijal je odgovorio 12. prosinca 1905. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae.. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. zajedničkom Ministarstvu financija tražeći da se ono zauzme oko uvođenja ovoga crkvenog poreza.152 Provincijal Mišić je 3.

dok bi na franjevačkim župama ostao sustav dobrovoljnih priloga. donijela je Kongregacija za izvanredne crkvene poslove. AFPBS. travnja 1913. AFPBS. AFPBS. poslao okružno pismo franjevačkim župnicima u kojem ih. uz ostalo. KARAMATIĆ. te je pitanje kongrue. str. a ovaj je zatražio i mišljenje franjevaca o tom pitanju. Usp. M. 1904-1920. Usp. Stadlerov posljednji pokušaj uvođenja kongrua bio je 1912. 223-224. Usp. VII. Provincijal Mišić zatim je 12. listopada 1912. str. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. 172-173. 221-222. ali i bilo kojega drugog načina uvođenja crkvenih nameta katoličkim vjernicima. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. 1904-1920. na kojoj je obaviještena o stavu generala reda. str. 107-108. AFPBS. VII. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. 211.157 Stadler je ponovno poslao molbu Zemaljskoj vladi modificirajući ga u jednom dijelu: zatražio je da se zakonski propiše namet katolicima od 10 % te da se iz toga fonda financiraju svjetovni svećenici. str. za razliku od Stadlerovih. BLAŽEVIĆ. VII.154 a provincijal Mišić je obavijestio Stadlera o ovim zaključcima. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. VII. pismo provincijalu fra Lovri 153 154 155 156 157 Usp. str.156 Franjevci su zauzeli ovakav stav i zato što su se bojali kako će uzdržavati svoje odgojno-školske zavode. Usp. Stadler je svoje uobičajeno stajalište o potrebi uvođenja kongrue iznio pred Bastienom.. ali i same Zemaljske vlade koja nije željela dodatno financijski opterećivati ionako siromašno katoličko stanovništvo u Bosni i Hercegovini.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 53 uvođenju kongrue u franjevačke župe koje bi trebale i dalje živjeti od dobrovoljnih priloga svojih vjernika. funkcionirali najviše zahvaljujući upravo dobrovoljnim prilozima vjernika. listopada 1909. a ticala se kongrue. Znatna većina franjevaca izjasnila se protiv takve mogućnosti.158 No Zemaljska vlada nije odgovorila na ovu Stadlerovu molbu. Usp. 158 159 . str. Članovi uprave ponovno su se izjasnili protiv uvođenja kongrue u Bosnu i Hercegovinu. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. VII. svi gvardijani i definitori jednoglasno su odlučili da u Bosnu i Hercegovinu ne treba uvoditi kongruu. Usp. 286. str. pita o njihovu stavu glede mogućega prisilnog uvođenja kongrue u franjevačke župe. 1904-1920.. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. koji su. V. Josip Stadler. Usp. kolovoza 1909. VII. toliko važno vrhbosanskom ordinarijatu. Bosanski franjevci i nadbiskup dr. 197. 223. 173. 1904-1920. kad je u Bosnu i Hercegovinu došao papin izaslanik Pierre Bastien koji je trebao riješiti kontroverzu između franjevaca i Stadlera zbog različitih političkih stavova.155 Vrhbosanski ordinarijat nije uopće odgovorio na ovaj dopis. Na provincijskom kongresu 12. Usp..159 Konačnu odluku o kontroverzi koja se pojavila između franjevaca i Stadlera. ostalo neriješeno prije svega zbog protivljenja bosanskih franjevaca. M. str.. 1904-1920. AFPBS.153 Uprava Franjevačke provincije Bosne Srebrene održala je još jednu sjednicu 9. 1904-1920. KARAMATIĆ. str. Papin izaslanik Bastien napisao je 15. AFPBS.

u: Vrbhosna. 161 162 163 164 . Lucerna lucens?. proti Stadleru i kongrui svjet. remisit”.164 Državni novac za održavanje obrazovnih ustanova Stad160 “Haec sacra Congregatio. Treći razlog protivljenja uvođenju kongrue bilo je nesigurno ekonomsko stanje u kojem bi se franjevci našli. Drugi razlog bio je strah da se kongrua neće pravedno dijeliti između svjetovnoga i franjevačkoga klera. 293.. Usp. 299. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae. no oni su ipak bili u apsolutnoj manjini. pogotovo kad se radi o mirovinama župnika. To se može vidjeti iz polemičkih napisa u njegovim glasilima (posebno u Vrhbosni) u kojima se bosanske franjevce i članove Hrvatske narodne zajednice optuživalo kao glavne i odgovorne za propast ovog projekta. premda je bilo razloga za uvođenje kongrue. Usp. Ta se ekonomska neravnoteža najbolje vidjela u podatku da je u Stadlerovo vrijeme 9/10 državne pomoći za naukovne zavode išlo u ruke nadbiskupa. Lucerna lucens?.N. I. 166-167. izgubili poštovanje svoga naroda u Bosni i Hercegovini i na taj način postali neka vrsta državnih činovnika udaljenih od svojih vjernika. str. KARAMATIĆ.160 Franjevcima i sarajevskom nadbiskupu Stadleru je naređeno da se suzdrže od daljnjih rasprava na temu kongrue. ideoque decisionem hac de re ad opportunis tempus. str. GAVRAN. franjevačke škole dobivale su tek minimalan dio financijske pomoći koja je dolazila iz inozemstva ili od strane Zemaljske vlade. tamen ob praesentium rerum adjuncta existimavit necessitatem utilitatemque introducendae congruae loco decimarum minime fuisse probatum. Usp. budući da su uspijevali održavati svoje škole samo dobrovoljnim prilozima vjernika na koje više ne bi moglo računati nakon uvođenja kongrue. u: Vrhbosna.. AFPBS.162 Bosanski su franjevci tako uspjeli sačuvati višestoljetnu tradiciju vlastitoga uzdržavanja i branili su je iz više razloga. qui vel ob infirmam valetudinem vel ob senectutem ad ministerium pastorale haud fuerint utiles.54 Petar Jeleč Mihačeviću kojim ga obavješćuje o odluci Kongregacije. etsi vim rationum pro introducenda congrua. klera”. “Franjevci i kongrua”. dok su franjevački zavodi bili uglavnom prepušteni samima sebi i dobrovoljnim prilozima vjernika. Treba reći kako je među franjevačkim župnicima bilo i onih koji su podržavali ovakvo Stadlerovo rješenje. str. 73. agnoverit. i ona nije nikad uvedena u Bosnu i Hercegovinu.163 Franjevci su se protivili kongrui i stoga što su imali iznimno loše iskustvo s nadbiskupom Stadlerom oko pitanja raspodjele subvencija za obrazovne zavode. speciatim vero quod attinet pensionem parrocchorum. 1904-1920. M. XXIII/24 (1909). Bili su duboko uvjereni da bi uvođenjem kongrue.161 Stadler je bio vrlo ljutit na franjevce zato što je propala njegova inicijativa za uvođenjem kongrue. VII. pogotovo na nasilan način od strane državnih vlasti. str. “Centralni odbor H. XXIV/18 (1910). treba odgoditi rješavanje tog pitanja za neka druga vremena kad se ukažu bolji i čvršći razlozi za donošenje takve odluke. I. Usp. GAVRAN. 173-174. str. Naime. str. videlicet si novis argumentis hujusmodi quaestio melius illustrata fueritque maturior.Z. U njoj se navodilo da. 394. Nakon toga odgovora pitanje kongrue nije više nikada otvarano. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914.

ni obuću ni knjige. Kad je nadbiskup Stadler pokušao udaljiti franjevce iz bosansko-hercegovačkoga javnog života. BARUN. Vladin prijedlog bio je da se ukupna svota za pomoć katoličkim školama u Bosni i Hercegovini podijeli tako da nadbiskup Stadler dobije gotovo sedam puta više novaca nego bosanski i hercegovački franjevci zajedno. Isto. BARUN. str. no iz Rima nije stigao nikakav odgovor niti zabrana. pošto su se složili sa Srbima i Muslimanima i s pomoću njihovom oteli njegovim zavodima godišnje 30. GAVRAN.165 Jedan dodatni događaj koji se ticao ekonomskih pitanja doveo je do još većega razdora između Stadlera i bosanskih franjevaca. 84. a preostalih 20. sekularizacije franjevaca. Prema njemu. bogoslovije i nastavnoga kadra. tako da su ovi zastupnici iznijeli nov prijedlog zakona koji je nakon burnih rasprava i usvojen. ni odjeću. str. Svjedoci i učitelji. Lucerna lucens?. No Bosanski je sabor.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 55 ler je trošio prije svega na vlastita sjemeništa i škole. I. str. VII.000 kruna biti dotirano odgojnim zavodima bosanskih franjevaca. smatrajući se jedinim crkvenim i političkim predstavnikom Hrvatakatolika u Bosni i Hercegovini.880 kruna predviđenih za katoličke škole.166 Nakon toga zakona. kojim je izmijenjen prvobitni prijedlog Zemaljske vlade. Svjedoci i učitelji. od ukupno 134. ni stan. Ta je kontroverza usko povezana sa Stadlerovim 165 166 167 168 Usp. bilj. upućuje oštre i lažne optužbe protiv njih najvišim crkvenim vlastima u Rimu nazivajući ih “kao nepouzdane u katoličkoj vjeri. dok će 30. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae.167 Stadler je zatim pozvao Svetu Stolicu da bosanskim franjevcima izričito zabrani korištenje tom svotom koju im je odobrio Bosanski sabor. do kongrue i nejednake raspodjele ekonomskih subvencija. bijesan na bosanske franjevce. ali i nekih muslimanskih i pravoslavnih zastupnika. tako da je nadbiskup u 19. Usp. od pitanja župa. 337.000 K koje im je sabor odobrio”.. str. Usp. Zemaljska vlada je na prvom zasjedanju Bosanskoga sabora 1910. zaključio da je taj prijedlog potpuno nepravedan i štetan po franjevce. Naime. stoljeću od austrougarske vlade dobivao oko 70.000 forinti godišnje.000 hercegovačkim franjevcima.168 Iz dosadašnjega izlaganja može se lako vidjeti kako se između bosanskih franjevaca i nadbiskupa Stadlera stvorio velik jaz u gotovo svim važnijim područjima crkvenoga života. Usporedbe radi. A.880 kruna bilo bi dodijeljeno nadbiskupu Stadleru za obrazovanje svjetovnoga klera. AFPBS. . došlo je do velikoga razdora među njima i na političkom području. zahvaljujući naporima hrvatske svjetovne inteligencije iz Hrvatske narodne zajednice. franjevački zavodi su od iste vlade dobivali od 2500 do 3000 forinti godišnje i morali su se sami brinuti za uzdržavanje sjemeništa. tako da svećenički kandidati nisu plaćali ni školarinu. Nadbiskup je svesrdno podržao taj prijedlog. Usp. A. 496-497. 1904-1920. 51. što je ustvari bila velika svota koja je omogućavala odličnu opskrbu. str. 337. 61-63. 57. godine iznijela prijedlog za pomoć pojedinim bosansko-hercegovačkim vjerskim zajednicama. Stadler.

. što je izazvalo i velike političke podjele među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Želio je da u prvom planu bude religiozno (katoličko) posvećenje zastave. Scenarij sličan onome iz 1900. što će i učiniti na Katoličkom kongresu 1900.56 Petar Jeleč sukobom s hrvatskom svjetovnom inteligencijom u Bosni i Hercegovini.169 Bio je ovo nagovještaj i početak teškoga sukoba između Stadlera i hrvatske svjetovne inteligencije u Bosni i Hercegovini. 204. Prva iskra toga sukoba pojavila se 1900. Njezino osnivanje vezano je uz proslavu 169 Usp. Pogledajmo stoga kako se razvijao taj sukob. tijekom kojeg bi on mogao iznijeti svoj “klerikalni program 20 stoljeća”. Izvršni odbor društva odlučio je glasovati o tom Stadlerovu prijedlogu. u XX. bez Stadlerova blagoslova. nego je zbog svoje nepopustljivosti uzrokovao i veliki sukob s hrvatskom svjetovnom inteligencijom. stoljeće u Bosni i Hercegovini pojavile su se prve generacije sveučilišno obrazovanih Hrvata koji su počeli davati ton kulturnoj i političkoj organizaciji bosansko-hercegovačkih Hrvata. osim bosanskih i hercegovačkih franjevaca koji su došli u znatnom broju. No Stadler se nije slagao s tim stavom. Stadler se uvrijedio i zabranio cijelom kleru svoje nadbiskupije – dijecezanskom i franjevačkom – da sudjeluje u manifestaciji. koja se unatoč svemu održala 2. lipnja 1900. u Zagrebu. godine ponovio se u slučaju osnivanja Hrvatske narodne zajednice (HNZ). Na prijelazu iz XIX. Hrvatska liberalna inteligencija željela je toj manifestaciji dati profani karakter kako bi se time olakšalo sudjelovanje hrvatski orijentiranih muslimana. str. M. Povod sukobu bio je naizgled banalan i ticao se instaliranja zastave toga pjevačkog društva. ali nijedan dijecezanski biskup niti svećenik. Bila je to prva organizacija nacionalnoga karaktera u Bosni i Hercegovini koja se s vremenom razvila u pravu političku stranku. Nadbiskup Stadler smatrao se jedinim pravim crkvenim i političkim predstavnikom Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini i njegove klerikalne ideje vodile su ga u neizbježan sukob s hrvatskom svjetovnom inteligencijom i iznova s bosanskim franjevcima koji su se u ovom sukobu stavili na stranu hrvatske svjetovne inteligencije. Sukob oko Hrvatske narodne zajednice Nadbiskup Stadler nije ušao u sukob samo s bosanskim franjevcima. Rezultat glasovanja je bio negativan za nadbiskupa i hrvatska liberalna inteligencija odbila je takav njegov zahtjev. kada je u Sarajevu održano okupljanje hrvatskoga pjevačkog društva “Trebević”. u kojem su vrlo aktivno sudjelovali i bosansko-hercegovački franjevci. premda je prilikom njezina osnivanja zamišljeno da ona treba imati prvenstveno gospodarsku i prosvjetnu funkciju. U ime muslimana sudjelovalo je 50 predstavnika intelektualnoga sloja (studenti i učenici) uz još 200 gledatelja muslimana. Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918). S. Došla su mnoga građansko-liberalna izaslanstva iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske. DŽAJA.

174 Premda je osnovana kao nepolitička organizacija. Usp. L. HNZ se s vremenom profilirala kao uređena stranka i politička organizacija koja je počela zastupati hrvatske interese u zemlji. prosinca 1908. Usp. hrvatskoga pjevačkog društva “Vlašić”. Usp. sazvao svećeničko vijeće koje je trebalo raspraviti o programskoj orijentaciji HNZ-a. Josip Stadler.173 U programu HNZ-a govorilo se o opravdanoj želji bosansko-hercegovačkih Hrvata za ujedinjenjem s Hrvatskom. str. koji je u međuvremenu napisao zahtjev središnjem odboru HNZ-a da se izmijeni taj dio statuta i unese odredba da samo Hrvati katolici mogu postati članovima te organizacije. str. Tijekom siječnja 1908. GAVRAN. drugi dijecezanski i franjevački svećenici i predstavnici hrvatske svjetovne inteligencije. Nikola Mandić izabran je za predsjednika središnjega odbora HNZ-a. Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata. pozvao svećenike i vjernike da pristupe ovoj organizaciji. “Korijeni napetosti unutar Katoličke crkve u BiH od 1878. HNZ nije bila isključivo katolička organizacija. KARAMATIĆ. 174. koji su zapravo smatrani Hrvatima islamske vjeroispovijesti. u: Jukić. M. pomoćni biskup Ivan Evanđelist Šarić. V. te o Srbima s kojima treba održavati dobre odnose na principu reciprociteta. str. veljače 1908. Usp. BLAŽEVIĆ. održane su kotarske i okružne osnivačke skupštine.171 Pošto je sastavljen dokument o osnivanju HNZ-a.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 57 drugoga.170 Na proslavi su sudjelovali i nadbiskup Josip Stadler. KARAMATIĆ. održanu 16. kolovoza 1906. 88. a odlučan poticaj dao je sam Stadler.. 171 172 173 174 175 .”.172 Odvjetnik i zamjenik gradonačelnika Sarajeva dr. on je 13. 232. I. a nadbiskup Stadler je jednim okružnim pismom od 2. str. Organizacija je okupljala predstavnike hrvatske svjetovne inteligencije. Isto. str. o muslimanima. molba je predana Zemaljskoj vladi Bosne i Hercegovine koja je krajem 1907. nego jednostavno hrvatska i kao takva otvorena pripadnicima drugih vjeroispovijesti koji su se smatrali Hrvatima (mislilo se prvenstveno na muslimane). Lucerna Lucens?. Bosanski franjevci i nadbiskup dr.175 Kad središnji odbor HNZ-a nije postupio kako je želio nadbiskup Stadler. 82. Na toj sjednici je donesen zahtjev za reviziju nekih točaka programa HNZ-a i od predsjedništva je zatraženo sljedeće: ▪ samo Hrvat-katolik može biti član HNZ-a ▪ pri izboru središnjeg i okružnih odbora. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. predsjedništvo HNZ-a treba raditi sporazumno sa svećenstvom i to preko odbora sedmorice svećenika 170 Usp. M. do 1914. Zbog takva stajališta počinju problemi između HNZ-a i nadbiskupa Stadlera. u Docu kraj Travnika. Svi su se složili oko potrebe za osnivanjem takve organizacije. 293. 229-237. VII/7 (1977). te što snažnije profiliranje hrvatske svjetovne inteligencije. Glavni cilj te organizacije bilo je poboljšanje ekonomskoga statusa hrvatskoga stanovništva. ĐAKOVIĆ. str. Usp. potvrdila pravila i statut HNZ. neke franjevce i predstavnike muslimana koji su se smatrali Hrvatima.

posebno u dijelovima gdje su zajedničari odbili Stadlerov zahtjev da se nekatolicima zabrani članstvo u HNZ-u i da se organizacije podredi potpuno crkvenim vlastima.N. postajala sve važnijom i snažnijom strankom među bosansko-hercegovačkim Hrvatima.176 Vodstvo HNZ-a provelo je anketu među članstvom organizacije i odbacilo ove zahtjeve nadbiskupa Stadlera. siječnju 1910. Lucerna Lucens?. Nakon ovakve odluke. unatoč svom programskom nacionalnom i vjerskom čistunstvu. a ne katolička organizacija. KARAMATIĆ. zahvaljujući prije svega podršci koju je imala i od strane bosanskih franjevaca. 295-296. katoličke vjere i katoličkih svećenika ▪ trebalo bi uz središnji odbor HNZ-a osnovati i egzekutivni odbor koji bi trebao biti u Sarajevu i u stalnom kontaktu s episkopatom i redovničkom prelaturom ▪ Potpisni odbor se nada da će do 20. str. Usp.58 Petar Jeleč ▪ predsjedništvo HNZ-a treba raditi sporazumno sa svećenstvom glede osoba koje će se kandidirati za sabor da ne bi štetovala katolička i hrvatska misao ▪ iz HNZ-a treba isključiti svakog pojedinca koji djeluje protivno interesima hrvatskog naroda. Usp.Z. XXIII/2 (1909). Usp. str.178 Prema Stadlerovu mišljenju. str. str. Počeli su diskreditirati vođe HNZ-a. pogotovo dr. te je 18. 82. jer je bila zapravo interkonfesionalna. A. Stadler se odlučio na novi potez: osnovati jednu novu hrvatsku. ali isključivo katoličku organizaciju u kojoj će odlučujuću ulogu imati crkvena hijerarhija. 83.180 176 Usp. dobiti povoljan pozitivan odgovor na ove zahtjeve.. 177 178 179 180 . M. jer je narod gotovo sasvim ostavio njezine redove”. počeo je žestok napad nadbiskupa Stadlera i njegova tiska (u tome je prednjačila Vrhbosna) protiv HNZ-a i njihova vodstva. BARUN. Bosanski franjevci podržali su odluku HNZ-a. HKU je dopustila pristup udruzi nekim kandidatima koji nisu bili Hrvati ni katolici (Nijemci i Mađari). Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. Stladler i njegovi istomišljenici HNZ su nazivali antikatoličkom i bezbožnom organizacijom. jer HNZ ne može više odgovoriti tom zahtjevu. KARAMATIĆ. I. GAVRAN. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. Usp. To je i učinjeno. siječnja 1909. 31. 339. “Što hoćemo u H. Nikolu Mandića. Govoreći o razlozima njezina osnutka Stadler je naveo da zbog teških vremena za hrvatski narod postoji velika potreba da se “osnuje jaka organizacija za sve Hrvate katoličke vjere u Bosni i Hercegovini”..179 Ipak.177 Kako je HNZ. opasnom i štetnom za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.?. unatoč svim napadima. Lucerna Lucens?. u: Vrhbosna. jer se ona “faktično raspala. kojeg je do jučer sam Stadler smatrao jednim od najvećih katolika i Hrvata u zemlji. str. osnovana Hrvatska katolička udruga (HKU) kao protuteža Hrvatskoj narodnoj zajednici. 296. HNZ nije više mogla zastupati Hrvate katolike. Svjedoci i učitelji. GAVRAN. I. str. M.

zagovarati ideju sklada i mira. podijeljenoj u tolike vjerske skupine. da ćemo u zemlji. pustit ću svoje privatno mnijenje. /…/ HNZ tim svojim postupkom odbija na hiljade dobrih katolika i Hrvata u svrhu. da je crkvi svejedno istina ili zabluda. da je tako. da se vazda i prije svega stavimo na stranu crkve i to na toliko. da se zove katolička. /…/ H. prinužden sam ovo . stvorena za katolike. da je objava beskorisna. Tim se otklanja sve.Z. ter dvojica i najučenijih ljudi često nešto tvrde govoreći: Za glavu se kladim. Tom je okružnicom Stadler želio izvršiti pritisak i na bosanske franjevce kako bi oslabio HNZ. a drugi opovrgavajući isto veli: Za glavu se kladim.d. – To se protivi vjeri katoličkoj.N. što se tvrdi. što se podiže protiv crkve. u nijednom od svih svojih pravila ne spominje imena katoličkog. a znam. i. što se tiču vjere i stege crkvene. Ignacij veli: Ako se meni čini. tu assequamur veritatem. Osnovna postavka toga dugačkog pisma (donose se samo kratki izvaci) nužnost je bezuvjetna podređivanja Crkvi i crkvenim autoritetima. a ne htjede. koji su se evo organizovali na temelju islamske vjere isključivši hrvatsku narodnost.. da crkva tvrdi. osobito svećenika i redovnika treba da ide tako daleko. Tu djetinju odanost i podložnost iziskuju važni razlozi. Ta povjest nam kazuje. matere crkve. pa ću usvojiti mnijenje sv. /…/ Protivi se načelima katoličke vjere i to. a i griješimo. ne će držati načelâ nadbiskupa. /…/ HNH je hotice razdvojila kler svjetovni i redovnički. /…/ Imajući sve ovo na pameti. jer sv. jer njezine vogje rekoše: Razdvojimo ih. tako da se često dogagja.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 59 Stadler je 11. a spominje muslimane. kada što objavi. da je nešto bijelo. /…/ Napokon se tvrdi u ekspoze-u u 1. da je crno. pa ćemo sve postići.Z. što na nju ustaju. koji su oni podupirali. Ili kako sv. Mi znamo. kako je on jedno s Ocem.… laudare praecepta. da crkvu rukovodi Duh Sveti i da ne može pogriješiti. Od nas se dakle iziskuje. da budemo jedno. da možda za se osvoji nekoliko muslimana. da se vogje H. i apsolutne vjerske snošljivosti. a priznaje se autoritet njezin. sve da nam se ono čini temeljito i sigurno /…/. da je slobodno Bogu ne vjerovati. u koliko unosi u hrvatsku narodnu politiku i katoličku vjeru. kako su vjerske borbe bile od ubitačnih posljedica po razvitak narodâ. broju “Hrvatske Zajednice”: Naš će rad ići za tim. da smo djetinjom ljubavlju odani crkvi i njoj podložni. Znamo da su zajedničari istina odbili katolika na hiljade. a da nijesu za se osvojili muslimana. napisao okružno pismo u kojem iznosi svoje negativno mišljenje o HNZ-u i govori o nužnosti podređivanja crkvenim autoritetima. Ta spremnost svakog vjernika. glavno načelo svih. da odreknemo svojega privatnoga mnijenja i onda. tolerantiam religiosam esse impiam et absurdam. naša crkva katolička uči. kojima za volju prozva se hrvatska.t. kako je Gospodin Isus sve učinio. poimence to.N. jer vjerska snošljivost pretpostavlja. da nije tako. dočim mi uz najveće oštroumlje i uz najbolju volju možemo pogriješiti. veljače 1910. da se odreknemo svoga privatnog mnijenja i da odložimo svoj privatni duh: depositio omni privato judicio u svim stvarima. odricanje od vlastita mišljenja i stavova i zabrana uključivanja svećenika u rad HNZ-a: /…/ Pobožnost crkvi prije svega iziskuje.

60 Petar Jeleč izjaviti: Ja kako svjetovnim svećenicima tako i redovnicima u nadbiskupiji vrhbosanskoj zabranjujem pristupiti H. 184 Bio je ovo Stadlerov čin ponižavanja ljudi koji su se usudili uspro181 “Okružnica nadbiskupa Stadlera svećenicima vrhbosanske nadbiskupije”. kao i ispit iz dogmatike. u: Vrhbosna.N. 49-54. travnja 1909. da ju opozovu. a potom pred nadležnim autoritetom moraju položiti ispovijest vjere (professio fidei). Ovaj sukob oko HNZ-a stvorio je izrazitu napetost između bosanskih franjevaca i nadbiskupa Stadlera na političkom planu.U. a onima.181 Ova je okružnica imala prvenstveno politički cilj. dekanima ovim se nalaže.N. propovijedati i katehizirati. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. zapovijedam. da iz nje istupe. 182 183 184 . u kojem se ističe da je tvrdnja visočkih profesora o Vrhbosni “temeraria. Usp. koji su poslali prosvjedno pismo protiv konstantnih nepravednih napada Stadlerove Vrhbosne na bosanske franjevce. scandalosa et suspecta de haeresi. u kojem piše kako im se oduzima jurisdikcija. 300.182 pa ju nadbiskupska Crkvena oblast kao takovu osugjuje. ta je stranka na izborima nadmoćno pobijedila HKU i osvojila 11 od ukupno 16 mjesta u Pokrajinskom saboru. Kako su franjevci. dok je Stadlerova stranka HKU osvojila samo 5 mjesta. neka bi ju megju narodom što više rasprostrli”. da ne smiju preporučiti narodu. Usp.Z kano članovi. ujedno im nalažem. str. unatoč ovoj Stadlerovoj zabrani i dalje nastavili surađivati s HNZ-om. “Nepromišljena. Taj njihov čin je izazvao oštar odgovor vrhbosanskoga ordinarijata 19. da kano članovi stupe u H.” Izjava nadbiskupskoga ordinarijata vrhbosanskoga u Sarajevu”. kojih se tiče. M. jer će inače Crkvena oblast sebi na drugi način zadovoljštinu pribavit”.N. sablažnjiva i sumnjiva zbog hereze”. da kamo ide prisustvovati kakovoj sjednici H.. Stadler je kažnjavao svoje oponente među bosanskim franjevcima oduzimajući im jurisdikciju. Svim veleč. Naizmjence su se napadali i kritizirali u javnim medijima. u: Vrhbosna. premda se u njoj u mnogim dijelovima koriste teološki termini. str.Z. str. koji su unutra. XXIV/4 (1910). Što se pak tiče H. KARAMATIĆ. on je svakom profesoru poslao dopis 5.183 Kako visočki profesori nisu ispunili ovaj Stadlerov zahtjev. predviđenih za Hrvate katolike. Stadler je za ovaj neuspjeh svoje stranke okrivio franjevce i prozvao ih za neposlušnost prema crkvenim autoritetima. Željelo se njome utjecati na rezultate izbora za saziv Bosanskoga sabora. to ju ja svima preporučam. napetost koja je već godinama postojala na crkvenom području.. a u napadima su prednjačili Stadlerov Hrvatski dnevnik i Vrhbosna.K. 85. tako da na teritoriju Vrhbosanske nadbiskupije više ne mogu ispovijedati. da ne smiju nikome dati dozvole. Učinio je tako s profesorima franjevačke gimnazije u Visokom. XXIII/ VI (1909). te im se naređuje da do konca rujna pred nadbiskupskim ispitnim povjerenstvom moraju položiti jurisdikcijski ispit. ožujka 1909.Z. i poziva velečasne oce. koji su imali velik utjecaj na narod.

‘In foliis publicis nemo praesumat aliquid scrivere sine venia Ministri Prov. a na drugoj nadbiskupa Stadlera i HKU. a zbog razilaženja na političkom planu oko HNZ-a optuživao je bosanske franjevce da sve više skreću na “protuvjersko i šizmatičko polje”. Bosanski franjevci su pak na sve ove optužbe odgovarali obrambenim tekstovima u pojedinim tiskovinama u kojima su branili svoje stavove i kritizirali ponašanje nadbiskupa Stadlera. 234. predbacujući mu da je svojim ponašanjem i osnivanjem HKU kriv za rascjep unutar hrvatskoga nacionalnog pokreta. nije zabranio kako bi smirio uzavrele strasti s obje strane. VII. Zatražio je od Svete Stolice da ona napokon poduzme energičnije mjere protiv bosanskih franjevaca kako bi postali poslušni i privrženi crkvenoj vlasti. aerem verberari. quibus Praesules ecclesiastici. 186 187 . str. 1904-1920.185 Bio je to sukob koji je u početku na jednoj strani imao hrvatsku svjetovnu inteligenciju i HNZ. eorum auctoritatis. Nakon što je njegova stranka postigla slab rezultat na izborima za Bosanski sabor. svome nadbiskupu. 301-302. osim crkvene. Usp. sinistra mente interpretantur. pisanju Vrhbosne i zloupotrebi biskupske službe u kažnjavanju političkih neistomišljenika. Stadler je svaku opoziciju smatrao opasnom. str. Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. Stadler je pak smatrao da korijen svih problema leži u činjenici što su bosanski franjevci otkazali posluh crkvenoj vlasti tj. Usp. Protocollum Provinciae Bosnae Argentinae..lis’. Hrvatska svjetovna inteligencija stala je na stranu bosanskih franjevaca. a oni su podupirali HNZ u njihovoj borbi za samostalnost u odnosu na nadbiskupa Stadlera. Tako je. prudenti ratione ducti edicimus: merito s. Stadler se uputio u Rim optužiti franjevce zbog nepoštivanja crkvenih autoriteta. te ih je prozivao zbog njihova navodnoga udruživanja s neprijateljima katoličke misli. što nastavljaju davati potporu HNZ-u i protive se da ona poprimi katolički karakter. str. AFPBS. te da su se udružili s protivnicima katoličke misli. malo non opponi. eorum persona impetitur et luto irreverentiae maculatur”. a onda su se tu isprepleli već postojeći sukobi bosanskih franjevaca i sarajevskog nadbiskupa. 350. decisionis res disciplinae in diversa impetuntur. 187 185 “Ast ne dicatur nobis haerere aliquid. ĐAKOVIĆ.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 61 tiviti njegovoj samovolji. jer je njih smatrao glavnim krivcima za neuspjeh svoje stranke. sve dok to provincijal fra Alojzije Mišić 6. poprimio i političku dimenziju i put za pomirenje između franjevaca i nadbiskupskoga ordinarijata bio je posve zakrčen te se nije nazirala nikakva mogućnost za kompromis. habito consilium gravissimorum et maxime auctoritatis virorum franc.186 No i franjevci su reagirali i zajedno s predstavnicima HNZ-a pokušali neutralizirati ove optužbe prebacujući krivnju na Stadlera kao glavnoga uzročnika svih sukoba među Hrvatima katolicima u Bosni i Hercegovini. Ordinis. obedientiae sub poenis maximis certo infligendis cuique Fratrum nostrae Provinciae prohibetur vel quidquam scribere in publicis foliis. KARAMATIĆ. L. lumine Spiritus Sancti. Invocato Dei ausilio. M. dakle. ne videamur scandalis convivere. sukob između Stadlera i franjevaca. ex Statutis revocemus illud sub Nro 96. ožujka 1910.

192 Dovoljno je zatim sjetiti se njegova poznata manifesta iz 1850. G..190 Ova tolerancija na međunacionalnom i međuvjerskom planu o kojoj govori general Aufenberg jest povijesna činjenica koja kod bosanskih franjevaca nije bila nikakva novost i koja seže u prošlost i prije austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. KARAMATIĆ. pogotovo jer su bili uvjereni kako Stadlerovi postupci nanose štetu međukonfesionalnim i međunacionalnim odnosima u Bosni i Hercegovini. M. dok su Stadlera i njegove istomišljenike smatrali klerikalcima i tuđinskim elementom u bosansko-hercegovačkom društvu. među kojima i tri oženjena đakona. istaknuo liberalnu crtu bosanskih franjevaca “koji su uvek bili popularni u narodu i koji su uvek tolerisali pripadnike drugih veroispovesti.194 U političkom životu Hrvata u XIX. smatrajući kako franjevački liberalizam “nije imao nikakvu teorijsko-teološku dimenziju i nije se protezao na cjelokupan spektar društvenog života. I. F. Knežević. str. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. poput Luke Đakovića. Bosansko pitanje i Austro-Ugarska u svjetlu političkog dnevnika J. JUKIĆ. S. veljače 1910. Sabrana djela.188 Povjesničar pak Srećko Matko Džaja postojeće stavove diferencira. Oni nisu mogli podržati političke planove vrhbosanskoga ordinarijata jer su ih smatrali protivnima svojim interesima i svjetonazoru. KARAMATIĆ. M. str. A. Usp. MALBAŠA. u kojemu je neizbježno uzimanje u obzir drugačijih kulturnih i političkih struktura imalo stoljećima dugu tradiciju”. Sarajevo 1973. Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata. str. Gracić. nacionalne i liberalne. A. I. str. na primjer na književnost. DŽAJA. Usp. /…/ Franjevački liberalizam imao je isključivo praktično-politički značaj.193 Takva shvaćanja u praksi je pokazala i širila cijela plejada poznatih bosanskih franjevaca. I austrougarski general Moritz von Aufenberg u jednom je svom izvješću nadređenim časnicima od 8. JUKIĆ. F. str. 154. 169-174. Baernreithera. Nikolić i drugi. Martić. analizirajući ovaj sukob. On je svoj korijen imao u povijesnom iskustvu. 205. M. 189 Franjevačka povijesna i kulturna tradicija bila je usko isprepletena s predstavnicima drugih konfesionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.191 Dovoljno je prisjetiti se djela fra Ivana Frane Jukića koji je još za vrijeme Otomanskoga Carstva u svojoj školi u Varcaru osim katoličkih imao i 17 pravoslavnih đaka. Sarajevo 1973. 27. II. bosanske franjevce prikazivali kao domaće. Usp. 189 190 191 192 193 194 . 324-327. kao što su F. godine u kojem traži jednakost i slobodu kršćana unutar Otomanskoga Carstva. što im je donelo ugleda i kod ovih poslednjih”. Usp. Na vrlo snažnu i 188 Usp. Sarajevo 1933. M. L. Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918). Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914.62 Petar Jeleč Neki su povjesničari. stoljeću dominantne su dvije glavne ideologije.. ĐAKOVIĆ. Sučič. str. str. umjetnost itd. I. M. 306. i XX. Sabrana djela. M. Usp. 306. dvije varijante hrvatskoga nacionalizma.

str. KARAMATIĆ. politički hrvatskoga naroda koji je bio triju vjeroispovijesti: katoličke. bili su uvjereni sljedbenici velikohrvatske ideologije. nikoji drugi narod i nikakve druge embleme do li hrvatskih”. XIV. Jankievicz je nazvan izdajnikom zbog tog svojeg postupka.195 Pomoćni biskup Ivan Šarić je tijekom rasprava na Bosanskom saboru 1910. Sjednica.197 Kako bi smirio uzavrele duhove. Dodao ja zatim da je stajalište franjevaca u odnosima s drugima u Bosni i Hercegovini ovakvo: “Svoje čuvaj i ljubi a tuđe poštuj. Viktor Jankievicz napušta HKU uz otvoreno pismo javnosti u kojem govori: “Ako sam Hrvat onda i želim pripojenje Bosne Hrvatskoj.. D. Stenografski izvještaji. M. XIV. koja bi se pak trebala transformirati u trijalističkom smislu kako bi se slavenskom elementu unutar te države dala veća autonomija. I. 42-43. str. No. Ivan Šarić i ostatak dijecezanskoga klera. bosanski franjevci nisu podržavali u Bosni i Hercegovini nacionalnu hrvatsku ideju temeljenu na čvrstoj i isključivoj povezanosti hrvatstva i katoličanstva. kao što su to činili Stadler i njegovi sljedbenici.196 Ovakvi ekstremni stavovi sarajevskoga pomoćnog biskupa i najbližega Stadlerova suradnika izazvali su veliko negodovanje na zasjedanju Bosanskoga sabora. dok je među bosanskim franjevcima bilo sljedbenika i jedne i druge ideologije. zasjedanje. STRECHA.198 Obje političke organizacije Hrvata katolika (HNZ & HKU) u svom su nacionalnom i političkom djelovanju zauzele pravaški program da se Bosna i Hercegovina treba ujediniti s Hrvatskom i s njom postati jedno tijelo unutar Austro-Ugarske Monarhije. str. “Zastupnik hrvatskog državnog prava”. M. 96. Sarajevo 1910. U svom je govoru podvukao činjenicu kako su franjevci tijekom stoljeća bili kadri živjeti zajedno s braćom pravoslavcima i muslimanima. osim jednoga. 185. uz rijetke iznimke. Stadler i njegovi suradnici propagirali su radikalne stavove u odnosu na nacionalna i vjerska pitanja u Bosni i Hercegovini. bilj.. koja je tražila suradnju i ujedinjenje svih jugoslavenskih naroda. Stenografski izvještaji. Počeci političkog katolicizma u banskoj Hrvatskoj (1897. ali ne mogu time zanijekati postojanje bratskog srpskog naroda. I. izjavio kako oni i HKU ne mogu “priznati na teritoriju kraljevstva hrvatskog nikoje drugo ime.). koja je zapravo postala panhrvatska i koja je u svojim ekstremnim oblicima potpuno negirala političko postojanje drugih naroda na ovim područjima. LVIII/7-8 (1944. pravoslavne i muslimanske. reagirao je provincijal bosanskih franjevaca fra Alojzije Mišić. Katoličko hrvatstvo. /…/ HKU je stranka krajnjeg nacionalnog i klerikalnog radikalizma”. Usp. 322. KAMBER. Biskupi Josip Stadler. pa se nada da će tako biti i ubuduće. u: Vrhbosna. str. Sjednica. Sarajevo 1910. i velikohrvatskom. tuđe znaj uvažiti i nikada ne izazivaj”. 196 197 198 . Zbog tih radikalnih stavova poznati član Stadlerove stranke dr. 49.). U “Vrhbosni” je nekoliko desetljeća poslije dr. S druge strane. u političkoj praksi nadbiskupskoga ordinarijata početkom stoljeća 195 Usp. str. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914.-1904.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 63 kompaktnu velikosrpsku ideologiju Hrvati su odgovorili dvjema drugim ideologijama: jugoslavenskom. zasjedanje. 73.

str. On je obišao bosanske samostane i župe 199 Usp. 202 Zbog sve većih političkih neslaganja između nadbiskupa Stadlera i bosanskih franjevaca reagirala je i Sveta Stolica te je u Bosnu i Hercegovinu krajem 1910. Usp. te se ne bi natjecao sa Srpskom riječju. R. Toga već pomalo nestaje. poput provincijala fra Franje Komadanovića. Provokativna polemika ovih dvaju listova izazvala je demonstracije u Sarajevu 25. benediktinca Pierre-a Bastiena. i 26. sveta bi to stvar bila. hrišćane i katolike. 297. u: Serafinski prijevoj. KARAMATIĆ. BESAROVIĆ. Iz kulture i političke istorije Bosne i Hercegovine. muslimane. S druge strane.200 Pojedini franjevci. XXII78 (1908). pa se ne može onako kao prije baviti drugim nezvaničnim stvarima.64 Petar Jeleč počele su se propagirati radikalne velikohrvatske ideje Josipa Franka. 61. 201 Ova mudra reakcija provincijala Komadanovića pokazuje još jednom kako su bosanski franjevci zbog povijesnoga iskustva i duboke višestoljetne ukorijenjenosti u bosansko-hercegovačku stvarnost bili protiv nepotrebna produbljivanja napetosti i izazivanja sukoba na svim razinama. M. Na srpskoj strani istu je stvar činila Srpska riječ koja je propagirala velikosrpsku ideologiju. XXIII/4 (1909. da zavađa međusobno narod. pogotovo u listu Hrvatski dnevnik. stoljeća pojavile prve generacije hrvatske svjetovne inteligencije. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. u: Serafinski perivoj. posebno kad su se početkom XX.). str. među njima je sazrijevao stav da političko vodstvo Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini treba biti sve više svjetovno. poslala apostolskoga vizitatora. zbog čega je Zemaljska vlada donijela odluku o protjerivanju glavnih urednika Hrvatskog dnevnika (Kerubina Šegvića i Ivana Barbića) i Srpske riječi (Stijepe Kobasice i Petra Kočića) uz prijetnju oduzimanja koncesije za izdavanje tih listova u slučaju da se ponove inkriminirani tekstovi. “Nešto o našem radu u Bosni”. MARKUŠIĆ. nego kad bi ih u skladu držao. str. 125. koje je u tom listu bilo stalno prisutno. g. da smiri duhove i pomiri sukobljene strane. Svećenstvu padaju poslovi novih vremena.199 U njemu se sve više širila vjerska i nacionalna netolerancija.. To vidimo i iz stavova fra Josipa Markušića: Do danas su se gotovo društva odlikovala time što im je na čelu bilo svećenstvo. listopada 1906. reagirali su javno upozoravajući na neprikladnost takva ponašanja i pisanja koje samo nanosi štetu zdravim odnosima među ljudima: Nu kad bi Hrvatski Dnevnik radio kao katolički list u duhu kršćanskom na dobrobit našeg naroda. “Izjava starješinstva bosanskih franjevaca”. u tolikoj mjeri da je Zemaljska vlada upozorila ordinarijat da učini nešto kako bi zaustavio vrijeđanje drugih naroda i vjeroispovijesti. str. 200 201 202 . A ova pojava dapače nije ni ružna. 506-508. J.

M. ili ako to nije moguće. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914.. jaz koji se stvorio između sarajevskoga nadbiskupa i bosanskih franjevaca bio je prevelik. 91. VII/7 (1977). nego i rascjepu u hrvatskom nacionalnom pokretu. 1880. str. u: Jukić. 303-304. Vrhbosanski ordinarijat. a on je sa svoje strane raspustio svoju HKU. a te su napetosti ostale aktualne i za njegovih nasljednika.-1918. a s druge je izrazio zadovoljstvo pastoralnim radom bosanskih franjevaca. da bi se unutar Crkve stvorila gomila poslušnih podanika. koji će u predstavnicima vlasti gledati utjelovljenje etike i razuma. U takvim okolnostima odsutnost kršćanskog i uopće kritičkog duha bila je neminovina /…/ U takvom ozračju neslaganje između franjevaca i Stadlerova kruga.206 203 Usp. što je i dalje izazivalo sukobe među njima na mnogim područjima crkvenopolitičkoga života. lipnja 1911. godine okružnica u kojoj poziva na pomirenje između članova HNZ-a i HKU-a i objavljuje kako papa želi jedinstvo klera i katolika u Bosni i Hercegovini.. do 1914. 601.205 Unatoč ovom kompromisnom rješenju. M. Usp. 304-305. str.Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci 65 susrevši se s bosanskim franjevcima. uz prigovor kako nije bio zadovoljan politizacijom redovnika i sporadičnim čitanjem liberalističkoga tiska. sve se više zaoštravalo u međusobnoj konfrontaciji. KARAMATIĆ. KARAMATIĆ. 204 205 206 . koja nije vodila samo rascjepu unutar Crkve. U svome izvješću Svetoj Stolici napisao je kako je s jedne strane agitacija nadbiskupa Stadlera prema franjevcima nepravedna. AFPBS. str. a imao je i mnoge sastanke s nadbiskupom Stadlerom i njegovim suradnicima. što je imalo nesagledivo štetne posljedice”. “Korijeni napetosti unutar Katoličke crkve u BiH od 1878. da se namjesto njih osnuje treća organizacija kako bi se postiglo pomirenje. KARAMATIĆ.204 No nije došlo do organiziranja neke treće stranke. Povjesničar Marko Karamatić u svom je istraživanju ovoga fenomena došao do zaključka da je Josip Stadler svojim ponašanjem srozavao razinu ljudskoga u funkcioniranju crkvenih struktura: “Proklamirajući bezuvjetnu pokornost. nego je vizitator Bastien uspio postići privremeno rješenje nakon što su u statut HNZ-a uvedene neke izmjene koje su zadovoljile Stadlera.203 Kao krajnji rezultat ovih dugih razgovora na više strana. I.. M.”. str. Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914. Usp. Istaknuto je kako je papina želja da se HNZ i HKU ujedine. izdana je 10. nosioci crkvene vlasti u BiH svodili su kršćanstvo na religiju kanonskog prava i autoriteta.

.

stoljeću. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom dr. 2 . u bosansko-hercegovačkoj baštini. Nakon prvotne prepreke 1 Istraživanje je nastavak teme započete diplomskim radom obranjenim 6. dio su Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije. godine. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum] iz 1493. 2011. Posebna je pozornost posvećena novootkrivenoj inkunabuli Legenda aurea sanctorum. VII. sive Lombardica historia) Jacobusa de Voragine iz riznice Franjevačkog samostana na Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini. de Monteferrata iz Venecije. godine u izdanju Manfredusa de Bonellisa. Godine u Franjevačkoj riznici na Širokom Brijegu1 Zbirka riznice franjevačkog samostana na Širokom Brijegu2 čuva primjerak Zlatne legende Jacobusa de Voragine iz 1493. stoljeću. Zlatna legenda – primjerak iz 1493. Kamen temeljac za izgradnju crkve i samostana položen je 23. – Članak obrađuje do sada nepoznati primjerak Zlatne legende (Legenda aurea sanctorum. Samostanska crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan na Širokom Brijegu. ali i ulogu najznačajnijeg srednjovjekovnog hagiografskog štiva u oblikovanju zapadne pobožnosti i utjecaj na ikonografska rješenja u umjetnosti. u sklopu kojeg se nalaze galerija i riznica. osude i teškog preživljavanja dijela u vremenu protureformacije u XVI. stoljeću. Sanje Cvetnić. i XV. i ponovno probuđena zanimanja za Zlatnu legendu u XIX. Prikazana je i suvremena recepcija djela. sc. kao i njezin povijesni put od srednjovjekovnog bestsellera do prvih kritika koje se javljaju već u XIV.ZLATNA LEGENDA KAO IKONOGRAFSKI IZVOR I INKUNABULA U FRANJEVAČKOM SAMOSTANU NA ŠIROKOM BRIJEGU Ines Tanović Sažetak.

327-338. [preuzeto: 29. otvorio se široki istraživački put u analizi komparativnih primjera i pripadajuće literature koji će olakšati njezin smještaj u pravi kontekst velikih hagiografskih zbirki. str. Fifteenth century editions of Legenda Aurea.] Naslov: Legenda aurea sanctorum.). 1891. mürasele – odobrenje) mostarski kadija. ili 1230. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. 4 5 6 . 142. Sažeti bibliografski opis inkunabule Zlatne legende3 iz Širokoga Brijega donosim u obliku kataloške jedinice kako bi poslužio njegovoj obradi. buyruldu – pismena zapovijed) hercegovački vezir Ali-paša Rizvanbegović (1783. VII. Robert Francis Seybolt. 1845. godine pa do kraja XV. Bosna i Hercegovina Izdavač: Manfredus de Bonellis. Galerija je 1990. str. Isti. 1993. godine. Nakladni zavod Matice hrvatske. U sklopu franjevačkog kompleksa na Širokom Brijegu nalazi se i galerija koja svoje početke ima u sklopu samostanske riznice. U prizemlju istočnog samostanskog krila smještena je riznica otvorena 1979. 21/ III. Mostar. Široki Brijeg. 1298. 1844. u: Speculum. Aleksandar Stipičević u Povijest knjige navodi da je Venecija dugo vremena bila najjače tipografsko središte Europe u kojem je u razdoblju od 1469.. Horatio Forbes Brown. Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine. misno ruho. VI. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum]4 Smještaj: Riznica franjevačkog samostana na Širokom Brijegu. Aleksandar Stipičević. str. Autor: Jacobus de Voragine [1228. 1846.. stoljeća radilo oko sto i pedeset tiskara u kojima je tiskano preko četiri tisuće knjiga. godine sagrađena je današnja trobrodna crkva u romantičnom historicističkom tumačenju romaničkoga stila koja je uslijed razaranja za vrijeme II. 1985. V. 5. ciboriji). 400. G.) i muraselom (tur. str. 3 Inkunabula je naziv za sve knjige tiskane prije 1500.68 Ines Tanović izražene u činjenici da ovaj primjerak nije još nigdje istražen niti objavljen. godine sultan Abdul-Medžid I. svjetskog rata više puta obnavljana. 1839 – 25. monstrance. de Monteferrato5 Grad: Venecija6 VII. raspela. Na mjestu stare crkve koja je porušena 1905. godine premještena u novu zgradu. narediti) 22. Putnam’s sons. † Đenova. New York.. Franjevačka knjižnica i Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”. slike i knjige. 2011. 8-13. a stalni postav čine slikarska i kiparska djela umjetnika s područja Hercegovine i Hrvatske. Zagreb.franjevci. ferman – zapovijedati. kutije za hostije. katalozima zbirke i ostalim publikacijama koje ovo djelo zavrjeđuje. (1. Zagreb. Cambridge. Usp. P. 1990. Privredni vjesnik. Franjevački samostan. http://www. II. ispravnim spomenima u literaturi o knjižnoj baštini. 8. 1229. Naziv dolazi od latinske riječi cunae što u prijevodu znači kolijevka. relikvijari. Medieval Academy of America. Andrija Nikić. Naziv je prvi puta uporabio Bernard vod Mallinckrodt 1639. godine (postav uredio Đuro Basler) u kojoj se čuvaju brojni metalni predmeti (kaleži. kutije za sveto ulje. godine.-1851. Odluku Svete Stolice odobrio je fermanom (tur. 1946. 311... Usp. The Venetian printing press. Usp.info/index.. Povijest knjige. godine nakon što su franjevci dobili odobrenje za osnutak samostana dekretom Svete Stolice od 6. Široki Brijeg. Đuro Basler. X. Gospino svetište Široki Brijeg. str. a potvrdili su je buruntijom (tur. buyrultu.]. 1861. 1993.php/galerija.. Usp. odnosno početak nečega. Hrvatski jezik uz naziv inkunabula rabi i naziv prvotisak.?. str.

. Prvi list s podnaslovom inkunabule Inkunabula sadrži životopise dvjesto i sedam svetaca i liturgijskih svetkovina na dvjesto trideset i osam (CCXXXVIII.].) folija (lat.. Usp. str. 2r) donosi slijedeći (jako oštećeni) natpis iz kojeg možemo iščitati autora i podnaslov knjige [sl.html?operation=record&rsid=1137839&q=67. Tehnologija tiska od Gutenberga do danas u: Miroslav Glavičić (ur. Na svakom listu ima četrdeset devet redova pisanih u dva stupca širine 3. Slika 1 Jacobus de Voragine. Datum: 20. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum]. Senj. [preuzeto: 2. dj. Stanislav Bolača. Apax Libri. A-C8.2 mm Jezik: latinski. Le edizioni italiane della “Legenda Aurea” (1475-1630).. korice presvučene pergamentom. 1493. http://istc. Linda Pagnotta.) Senjski zbornik. IX.uk/search/search. 2005. 8 . 2011. str.bl.6 centimetara. Gradski muzej Senj. tiskana goticom Oznake araka: a-z8. D6. to jest listova. dakle sveukupno četiri stupca na jednom listu.. 125-146 (125)... 8 9 10 . nav. str. Firenza. Horatio Forbes Brown navodi da su prve knjige tiskane u Veneciji najčešće bile formata folio [2º] ili quatro [4°]. III. Senjsko muzejsko društvo.7 x 153. sa svake strane lista. godine. Usp. Kristijan Golubović. Prvi list (fol. folio). 2008. 2005. Legenda aurea sanctorum. 150. Usp. 1493.7 Fromat: 4° [4to]8 Dimenzije: 201. 22.9 Tehnika uveza: knjiga je šivana na izbočene vezice. Tehnika: knjigotisak10 8 69 ..Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula. &8. 1]: 7 Usp. Horatio Forbes Brown. 1891. internet stranica Britanske knjižnice s popisom inkunabula na kojoj se nalaze točni podaci o izdanjima Zlatne legende iz 1493.

nekog težeg tereta kojim je bila prekrivena ili loše pohranjenosti. 12 13 . ali se figuralno ukrašeni inicijali (drvorez) pojavljuju kroz cijeli tekst s manjim varijacijama. R. H. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum]. Usp. B.” U: Jacobus de Voragine. I. 147v. a list broj 238v registar. Ako zanemarimo naknadno provedenu i rukom pisanu folijaciju. Numeriranje listova odnosno stranica kod ranih venecijanskih tiskara bila rijetka pojava.”11 Na prvom listu (fol. 2r. dj. str. U hrptenom djelu knjižni blok je odvojen od korice. nav. Linda Pagnotta. 89v.dj. fol. Pokraj ručno ispisanih brojeva. O. E i P i antropomorfnim. Na listovima su totum annum]. E i ukrašena su vegetabilnim i zoomorfnim motivima. 172v) nedostaju inicijali.. List broj 237v sadrži kolofon i sadržaj. Oštećenja su vidljiva na hrptenom dijelu korice gdje ima okomitu poderotinu i nedostaje joj dio pergamene. Moguće je da su trebali biti naknadno dodani pa je tiskar ostavio prazan prostor ili je riječ o tiskarskoj grešci. 20-21. Kao inicijali pojavljuju se slijedeća slova: A. Venecija. a samo slova L. 113v. M. 1493. Na nekoliko mjesta (fol. U desnom rezu knjižnoga Slika 2 Jacobus de Voragine. nav. 103v. C. 27r. bloka vidljiva su oštećenja od crvotočiLegenda aurea sanctorum. istim rukopisom napisano je još nekoliko opaski.70 Ines Tanović “Reurendiss(imi) (fr)atris Jacobi d(e) (vora)|gine genuensis ac(hiepisco)pi: ordinis pradica(to)rum (:) (sanctorum ac festor)um per totum annum|Liber incipit.). ali je praksa navođenja vlastita imena i mjesta izdavanja bila uobičajena od samih početaka. Zaglavna ili kaptilna vrpca šivana je ručno kroz knjižni blok. 118v. 2005. F. T. 1891. P. U gornjem djelu korica je naborana što može biti posljedica doticaja s vlagom. 2]. Horatio Forbes Brown. D. V. 133v.. N. F [sl. 1493.. sadržaj knjižnoga bloka odgovara opisu koji donosi Linda Pagnotta (2005. Šivana je na četiri izbočene vezice i nedostaje recto strana predlista.12 Korica inkunabule je sive boje i presvučena je pergamenom.. L. Legenda aurea sanctorum. ali opći dojam je da je knjižni blok u sive Lombardica historia dobrom stanju te se može otvarati i listati [Liber sanctorum ac festorum per iako je papir dosta krt. margina11 “Prečasnog brata Jacobusa de Voragine. str. đenoveškoga nadbiskupa. Počinje knjiga svetaca i blagdana kroz cijelu godinu. 150.13 Inkunabula ne sadrži ilustracije. ne. 2r) nalazi se i uvodni tekst (prolog) koji započinje nešto većim inicijalom nego što su ostali u tekstu. Manfredus de Bonellis de Monteferrato.. 159v. reda propovjednika. primjer arapskim brojevima ručno ispisane straukrašenog inicijala slova F nice – folijacija. 40r. Usp. 68r.. S.

1493.. Prvi natpis nalazi se unutar hrptenog djela pergamene no nije ga moguće pročitati. ručno napisana ispravka na listu broj LVIII Na knjižnom listu broj stopetnaest (CXV. 1493. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum].) je slijedeći račun: 15+33+12 i zbroj 60. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum]. 4]... 3] s teško čitljivim imenom (Melkisedek?).Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula. Slika 5 Jacobus de Voragine. Na listu broj sto dvadeset i sedam (CXXVII. Na knjižnom listu sto četrdeset i četiri (CXLIV) nalazi se još jedan natpis ili možda ispravak tj dopuna teksta.) nalazi se natpis [sl. Legenda aurea sanctorum.) također je napravljena ručna ispravka: prekrižen je naziv Domenico i dopisan De sancto Petro ad Vincula (istim rukopisom kao i prethodni ispravak). Legenda aurea sanctorum. 1493. ali drugim rukopisom nego prethodni [sl. natpis ili ispravak na listu broj CXLIV . 5]... sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum]. 71 lija. Na listu broj deset (X. Slika 3 Jacobus de Voragine.) nalazi se ručno napisana ispravka naslova legende u “živom rubu”: prekrižen je naziv De resurrectione i do njega je ručno dopisano de Annunciatione [sl. Slika 4 Jacobus de Voragine. Legenda aurea sanctorum. natpis na listu broj X Na listu broj pedest i osam (LVIII.

] o inkunabulama koje se čuvaju na području Novog Zelanda nalazi se podatak da je prva knjiga iz tiskare Manfredusa de Bonellisa. djevica i mučenica Sv. 2011. Ambrozije Sv. Dorotea Sv. zatim slijedi razdoblje između Adventa i Božića..pdf. Afra Sv. Linda Pagnotta. Na internet stranici http://www. De sustreuo: Anno videlicet| ab incarnatione eiusdem omnipotentis su|pra Milesimu(m) quadringentesimum No|nagesimotertio. mjeseca rujna. Usp. [preuzeto: 2.. 15 16 17 . Andrija Sv. Iako je u riznici pored inkunabule napisan datum 20. Na vječnu slavu Božju. Osvaldo Sv. 2011. 20. III.. djelo je tiskano u radionici Manfredusa de Bonellisa. 2005.uk/__data/assets/pdf_file/0008/48869/ bod-inc_Index_Printers_etc.14 a slijede: • • • • • • • • • • • • • Sv. 237v. 1493. Tecla Sv. de Monteferrata17 u Veneciji što osim natpisa u knjizi potvrđuje i međunarodna baza podataka europ14 Tekst Zlatne legende podijeljen je na četiri djela koji ujedno odgovaraju i četiri razdoblja liturgijske godine: prvo razdoblje od Septuagesime (Sedamdesetnica. deveta nedjelja prije Uskrsa) do Uskrsa. de Monteferrata bila Ezopove Basne te da je krajem XV. X. me(n)sis septe(m)bris| Laus sit semper deo. Usp. nalazi se popis tiskara i izdavača među kojima se spominje i Manfredus de Bonellis. Nikola confessore Sv.pdf.ac.otago. na predzadnjem listu (koji sadrži kolofon) jasno se razabire datum 20.ac. [preuzeto: 2.72 Ines Tanović Posljednji ovakav ručno napisani tekst nalazi se na knjižnom listu broj dvjesto trideset (CCXXX. dana 20. Die vo.dj. nav. 1493. Bolfgango Sv.nz/SpecialCollections/incunabula/ UnivOtago_Incunabula. fol. godine od utjelovljenja Svemogućega tisućučetiristodevedesettreće..).bodleian. nav.library. godine. godine [sl. potom razdoblje od Uskrsa do Duhova i završava razdobljem od Duhova do Adventa.]. III. stoljeća bio u partnerstvu s Georgiusom de Rusconibusom. 150-151. Toma apostol Na kraju slijede imena: Sv. 1493. “Tiskano u Veneciji od Manfreda de Monteferato de Sustrevo: tj. Bernardino Sijenski Primjerak Zlatne legende koji se čuva u riznici Franjevačkog samostana na Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini djelo je dominikanca blaženoga Jacobusa de Voragine. dj. 6]:15 “Impressum venetiis per Manfredu(m) de|monteferato. Prvi list započinje naslovom De aduentu. str.ox. IX.” U: Jacobus de Voragine. Kunigunda Sv. de Monteferrato i sva njegova do sada poznata izdanja. Na stranici http://www.”16 Dakle. Lucija.

The H.18 Pretraživanjem kataloga koji broji preko dvadeset i sedam tisuća izdanja potvrdila sam slijedeće podatke: točan datum i godinu izdanja. katalog europskih inkunabula. http://www. Usp. str. 18 Usp. IV.W. Izdanje se najčešće nalazi u knjižnicama diljem Italije.19 On navodi ukupno osam izdanja iz 1493. stoljeća koja je dostupna na internet stranici Britanske knjižnice.) u tabeli izdanja Zlatne legende uređenoj prema godini i mjestu izdanja za 1493.seq=13.uk/catalogues/istc/index. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum]. 2011. godine. Francuskoj.html. 73 Slika 6 Jacobus de Voragine.bl. godine također navodi izdanje iz 1493. digitalizirano izdanje u posjedu Library of the University of Michigan.s ize=100. Linda Pagnotta.. Usp. 150. godine. zatim u Sjedinjenim Američkim Državama. Lyon i jedan primjerak za koji se ne zna točno mjesto izdanja). 1946. 327-338. Predzadnji list inkunabule koji sadrži kolofon skog izdavaštva XV... Ernest C.view=image..39015031296448. dj. 1493.]. Richardson (1935.. 327-338. str. nav. 29. izdavača i mjesto izdanja. 2011. Incunabula Short Title Catalogue) pruža i podatak o mjestima i knjižnicama (sveučilišnim. III. 2005. Venecija.Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula.page=root.dj. str. Postojanje izdanja iz 1493. Ibid. 19 20 21 22 .. nacionalnim ili gradskim) gdje se danas čuvaju primjerci Zlatne legende iz 1493.20 Ernest C. [preuzeto: 13. Richardson. New York. Usp. Legenda aurea sanctorum.]. jedno izdanje na engleskom jeziku (Westminister) i dva izdanja na francuskom jeziku (Pariz). Robert Francis Seybolt. str. [preuzeto: 2.org/cgi/pt?id=mdp. godine od kojih je pet na latinskom jeziku (Basel.22 Mrežni elektronski katalog inkunabula (eng.. godine.21 Linda Pagnotta u knjizi Le edizioni italiane della “Legenda Aurea” (14751630) iz 2005. Ujedinjenom Kraljevstvu. Njemačkoj.hathitrust. http://babel. Materials for a life of Jacopo da Voragine. nav. Nürnberg. 1935. godinu navodi šest izdanja. godine potvrđuje i Robert Francis Seybolt u članku Fifteenth Century Editions of the Legenda Aurea iz 1946. Wilson Company..

[preuzeto: 2.html?operation=record&rsid=1137839&q=67. Jacobus de Voragine. 1990. got. Andrija Nikić. Bibliotekarstvo...]. 56-61. str. III. Đuro Basler.. Usp. 60. 17-41. katalog izložbe. nav. Ljubinko Popović. 4°. godine koje govori o blagu franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Usp.27 nema je ni u knjizi fra Andrije Nikića iz 1990.25 ne nalazi se ni na popisu knjiga za koje Đuro Basler (1984. 1493.. 2011. CR 6460. u: Franjevci na raskršću kultura i civilizacija: blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine.]. BMC – kratica za British Museum Catalog točnije za knjige tiskane u 15. str. str. Sarajevo. godine. Usp. http://istc. nav. Venetiis. u Franjevačkom samostanu Male Braće čuva primjerak Zlatne legende iz iste godine. Time se otvara još jedno pitanje: od kada je u posjedu franjevaca na Širokom Brijegu i kako je tamo dospjela? U potrazi za odgovorom možda može poslužiti podatak da se relativno blizu točnije u Dubrovniku. Zagreb. Ibid.) u kojoj se navodi slijedeće: “605. Finskoj. 1993. 504. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini..uk/search/search. godine.. 1993. [preuzeto: 2.) navodi da su u posjedu riznice franjevačkog samostana na Širokom Brijegu. Dubrovnik MB33. evidentiran: nalazimo ga na popisu izdanja Zlatne legende iz 1493. str.29 Teško je povjerovati da navedeni autori ne bi naglasili postojanje tako važnog i raritetnog djela da su znali da postoji. Manfredus [ de Bonellis] de Monteferrato.]. III. ne spominje je ni Ljubinko Popović u knjizi Popis inkunabula koje se nalaze u Bosni i Hercegovini iz 1956. godine koje navodi Britanska knjižnica31 te u knjizi Josipa Badalića Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj (1952. III. Vjekoslava Hunski.. 2011. 1988. dj. Legenda Aurea Sanctorum. Josip Badalić. za razliku od ovoga iz Širokog Brijega.. III.bl. MGC. Andrija Nikić.uk/search/search.74 Ines Tanović Španjolskoj Mađarskoj. Ink. MB ili KMB – kratica za Malu Braću odnosno Knjižnicu Male braće.28 kao ni onoj koja govori samo o blagu hercegovačkih samostana iz 1993.html?operation=record&rsid=1137839&q=67. 13. nav. BMC II. godine kojim raspolaže Britanska knjižnica. Rusiji.30 Ovaj je primjerak. Usp. 2011. Popis inkunabula koje se nalaze u Bosni i Hercegovini. stoljeću koje se sada nalaze u British Museum. 20. 1952. Ibid. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . str. JAZU. Usp. 2011. [preuzeto: 2.. istog datuma i izdavača. 1956. [preuzeto: 2.) o knjižnom blagu franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine.dj.”34 23 Usp.23 Na popisu se ne navodi izdanje iz riznice na Širokom Brijegu.24 Da je riječ o dosada nezabilježenoj inkunabuli govore brojni podaci: ne nalazi se na popisu primjeraka Zlatne legende iz 1493. 142-143.]. IX. Zagreb.bl.32. Australiji i Hrvatskoj. http://istc. 236..dj..26 ne navodi se niti u tekstu kao ni katalogu Vjekoslave Hunski (1988.

net/spip..39015031296448. Jacopo del Bosco) bio je dominikanski prior i nadbiskup Đenove (tal. Ernest C. Richardson. prijevod: William Granger Ryan. Usp. str. Obje se sada čuvaju u franjevačkim sredinama. IV.36 Kao mjesto rođenja spominju se Đenova i gradić Varazze (Varaggio) koji se nalazi na zapadnoj obali talijanske rivijere. 2004. Jacopo da Varazze. Podatak je preuzet iz predgovora Giovanni Monleonea izdanju Kronike Đenove Jacobusa de Voragine.view=image. no otvoreno pitanje dakako ostaje kako je širokobriješka inkunabula došla do tamošnjih franjevaca i kada? Jacobus de Voragine O osobi koja je svojim radom označila prekretnicu u srednjovjekovnoj hagiografiji – Jacobusu de Voragine – podaci su šturi i nepotpuni. dokumentima o povijesti dominikanskog reda te administrativnim arhivskim dokumentima koji svjedoče o njegovoj nadbiskupskoj funkciji.]. 2011. i 1230. Usp. Jacobus de Voragine. 93. pouzdani su mjesto i godina smrti – 1298.. lat.org/cgi/pt?id=mdp. blaženik te autor i urednik nekolicine knjiga zbog kojih ga često nazivaju najčitanijim piscem srednjeg vijeka. Golden Legend (Readings on the Saints). diplomat. Genua. (ur. naravno. 2004. moguće da je netko od njegovih predaka bio iz Varazze. U: Dizionario biografico degli Italiani. godina u Đenovi. 1935. koji mi je ljubazno proslijedio informaciju da se spomenuto djelo nalazi u zbirci inkunabula knjižnice samostana sa signaturom A-61.37 što podržava toponim u prezimenu. Jeronima u Zadru. godine dobila sam elektroničkim putem i od fra Joze Sopte. godina kada se pridružio Redu braće propovjednika (lat. Mario Caravale. bivšeg gvardijana samostana Male Braće u Dubrovniku i sadašnjeg provincijala Provincije sv. Izvore za njegovu biografiju najvećim dijelom nalazimo u autobiografskim djelima (posebice u Chronica civitatis Ianuensis). Princeton New York.]. [preuzeto: 6. S obzirom na brojne diplomatske. Roma.hathitrust.). Dizionario biografico degli Italiani. propovjednik. trgovačke i kulturne veze Dubrovnika i Venecije u XV.php?article4. nav. 36 37 38 39 . Princeton University Press.siz e=100. Genova.39 Nakon toga slijedi dvadeset godina šutnje 35 Usp. a ne sam Jacobus). http://www.38 Prvi datum koji se sa sigurnošću može provjeriti je 1244. 2011. IV. Varazze je gradić u neposrednoj blizini Savone te nedaleko od Đenove.seq=13 [preuzeto: 29. str.. str. Ligurija).Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula.. Može se naći i podatak da je rođen u selu Casanuova.).). Ordo praedicatorum).dj. http://babel. koje su povijesno bile teritorijalno objedinjene. Jacobus de Voragine (Jacopo de Varagine ili Voragine. Roma. Instituto della enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. 92.. Instituto della enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. Usp.35 Iako još uvijek postoje dvojbe oko točne godine njegovog rođenja (navode se 1228..page=root. stoljeću – dovoljno je prisjetiti se Lovre Dobričevića i njegovih vezā s Michele Giambonom – možemo pretpostaviti da su obje inkunabule iz Venecije došle u Dubrovnik.sermones. 1995. osnovanom nepuna tri desetljeća prije (1216.. 75 Potvrdu o posjedovanju Zlatne legende iz 1493. 13. iako je. 1229.

Ernest C. Mario Caravale. koja je tada obuhvaćala područje sjeverne Italije kao i Bolonju.dj. obnašao je funkciju vojnog kapelana Reda. Opizo Fieschi (1247-1292) bio je patrijah Antiohije i Aleksandrije. Ursule iz Kölna i prst sv. godine postao prior provincije Lombardije.. Jacobus de Voragine je bio aktivan i na političko-diplomatskom planu. imenovan je za nadbiskupa Đenove. godine Voragine je doživio politički poraz i duboko osobno razočarenje nakon čega je zapisao: “Brzo se zvuk harfe pretvorio u žalopojku. Često se ističe njegovo posredništvo u mirovnim pregovorima između dvije suprotstavljene sile na razmrvljenoj političkoj sceni srednjovjekovnoga Apeninskoga poluotoka: papinskih pristalica gvelfa i sljedbenika Svetoga rimskoga cara Friedrika II. Ipak. U razdoblju između 1281.. S obzirom na podatak da je 1266. str. sazvao je provincijski koncil na kojem su pored predstavnika crkvene vlasti sudjelovali i ugledni građani grada Đenove. dj. 95. Richardson u knjizi Materials for a life of Jacopo da Varagine objašnjava da je zvanje mastera odnosno magistra teologije značilo da se osoba školovala u Parizu. 2004.”45 Razlog tome bio je prekid primirja između gvelfa i gibelina na kojem je toliko dugo radio i kojeg je tako 40 41 Usp. Godine 1293. do 1285.. zatim da je unutar Reda stekao zvanja lektora i magistra teologije41 te da je bio prior samostana u Đenovi. a zvuci našeg tijela u jadikovku. Philippi et Iacobi da Ianua (napisana u razdoblju između 1286. godine kada u knjizi Chronica civitatis Ianuensis navodi pojavu komete kojoj se divio danima. gibelina. i 1286. Često se navodi da je studirao u Bolonji i Parizu. nav.dj. 93. 42 43 44 45 . doktora kanonskog zakona podrazumijevalo je obrazovanje u Bolonji. str. “Cithara nostra cito versa est in luctum et organum nostrum in voce flentium est mutatum. Na tom položaju ostao je slijedećih deset godina vjerojatno boraveći u samostanima u Milanu (samostan Sant’Eustorgio) ili Bolonji. 2004. niti jedan od ovih navoda ne može se u potpunosti potvrditi. str. Verbum. Mario Caravale. Godine 1288.. Usp.76 Ines Tanović koja je prekinuta tek jednim autobiografskim podatkom iz 1264. godine ponovo je obnašao istu funkciju. 94.. nakon smrti Giovanni da Vercellija pa sve do odabira novog regenta Munia de Zamore.43 Posljednje godine života posvetio je upravljanju Đenovskom dijecezom: godine 1292. a njegovi prvi koraci bili su usmjereni ka zakonskoj reorganizaciji gradskog klera.40 Oskudni su i podaci o njegovom obrazovanju i karijeri unutar Reda. odlučio se za Opizza Fieschija. Split. no papa Nikola IV. Filipa iz Venecije. možemo pretpostaviti da je i u prethodnim godinama zauzimao bitno mjesto i zaduženja unutar Reda. godine. Voragine u djelu Historia reliquiarum que sunt in monasterio sororum ss.” U: Mario Caravale (ur.44 Krajem 1295. Povijest kršćanstva. 93.) bilježi da je za vrijeme svog drugog mandata na mjestu priora provincije Lombardije ženskom dominikanskom samostanu u Đenovi poklonio dvije vrijedne relikvije: glavu sv. a zvanje doktora tj..42 U razdoblju od 1283.). i 1292. Usp. nav.. 2004. nav. str. 2004. José Orlandis. je prvi put bio kandidat za nadbiskupa Đenove..

te da je Voragine bio jedna od najsposobnijih osoba za tako opsežan zadatak.. Ovom popisu valja pridati kritičke studije hagiografske tematike: Legenda seu Vita santi Syri episcopi Ianuensis. godine. U XVIII. stoljeća Jacobusu se pripisuje i Tractatus de libris a beato Augustino editis koji prema Giovanni Paolo Maggioniju (1995. Tractatus miraculorum reliquiarum santi Florentii zajedno s Historia translationis reliquiarum eiusdem i Passio santi Cassiani.39015031296448. 1935.. [preuzeto: 13.page=root. The Catholic University of America. Lovre (tal. San Lorenzo) u Đenovi za čiju je obnovu Jacobus tražio pomoć pape koja je i odobrena 12. Philippi et Iacobi da Ianua. Richardson (1935.39015031296448. na 14.].seq=13.org/cgi/pt?id=mdp.) smatra da su gotovo sve prve verzije prijevoda Biblije na talijanski bile u posjedu dominikanaca.hathitrust. Tekst je proučavao i objavio John Aloyse McCormick (1964. a njegov spomendan se slavi 13. http://babel. 1298. 1935. te Liber Marialis i Chronica civitatis Ianuensis. 2004.dj. Kao prvo potpuno izdanje Biblije na talijanskom jeziku navodi se ono iz 1471.. 1.-1816.. http://babel. Sermones de omnibus Evangeliis que in singulis fertis in Quadragesima leguntur. nav. 1965. godine koje je izdao Nicolo Malermi. 93. str. Mario Caravale. 77 energično slavio. str. Dominika u dominikanskom samostanu u Đenovi. Ernest C.. 48 49 50 . Historia translationis reliquiarum santi Iohannis Baptistae Ianuam. mikrofilm.) blaženim ga je proglasio papa Pio VII.. Edited from the Manuscripts and Unique Printing.org/cgi/pt?id=mdp. godina prerana za prvi prijevod Biblije na talijanski50 te da je nevjerojatno i gotovo nemoguće da je prvi prijevod napravio netko iz Đenove i da bi se Voragine sigurno pohvalio tako značajnim 46 47 Usp. VII. John Aloyse McCormick. with Introduction and Commentary.view=image.48 Voragine se navodi i kao prvi prevoditelj Biblije s latinskog jezika na talijanski jezik.C. dj. Historia reliquiarum que sunt in monasterio sororum ss. a sahranjen je u crkvi sv. gdje se i danas nalazi. Richardson. Jacobus je ipak najpoznatiji bio po svojim literarnim djelima koja su bila popularna još za vrijeme njegovog života. Santa Maria di Castello.. U nekim inventarima rukopisā iz XIV. Pored uloge učitelja i nadbiskupa.hathitrust.) potvrdivši Maggionijevu tezu. str. Usp.]. Richardson. Richardsonovi protivnici tvrde da je 1260. 83.. i XV. doktorska disertacija. stoljeću je njegovo tijelo premješteno u drugu dominikansku crkvu. dj. Iacobi de Voragine Tractatus de Libris a Beato Augustino Episcopo Editis. IV. Ernest C. U žestokim sukobima stradala je i katedrala sv.seq=13. size=100. Sermones de omnibus sanctoris.47 Na šestotu obljetnicu dominikanskoga reda (1216. VI.46 Umro je u noći s 13.view=image. 2011. Usp.Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula. nav.49 Ernest C.) odgovara posljednjim dijelovima poglavlja De sancto Augustino koje se nalazi u Zlatnoj legendi.page=root. Navodi se kao autor slijedećih djelā: Legenda sanctorum (Legenda Aurea). [preuzeto: 13.. godine. Charamonti kao “mirotvorca”. ali i stoljećima kasnije. srpnja. nav. Sermones de omnibus Evangeliis dominicalibus. 2011. Usp. 1296. Washingston D. size=100. IV.

78

Ines Tanović

postignućem u svome djelu Chronica civitatis Ianuensis.51 Richardson je uspio dokazati da je XIII. stoljeće donijelo prve prijevode Biblije: spominje je u oporuci iz 1302. godine Judita od Forzate, plemkinje iz Padove, koja na popisu ostavštine navodi kopiju Biblije na “narodnom” jeziku.52 Je li to kopija, to jest prijepis prijevoda za koje je Voragine predložen kao autor ili ne, i dalje je predmet rasprava. Kroničari Voraginea opisuju kao oca siromašnih, čovjeka velike darežljivosti koji je dao sagraditi i popraviti brojne crkve, samostane i bolnice.53 Zbog otmjenosti u ponašanju i izraženih diplomatskih sposobnosti djelovao je kao “desna ruka” brojnih papa, a koliko je to doista bio zahtjevan zadatak govori i podatak da se za vrijeme Jacobusovog života na čelu Katoličke crkve promijenilo čak šesnaest papa.54 Jedan je od rijetkih blaženika koji je beatificiran s obrazloženjem osobitog dara za mirotvorno posredništvo i neobična uspjeha u tome. Recepcija Zlatne legende: od srednjovjekovnog bestsellera do “pučke maštarije”
Diutissime in omnium manibus fuit Legenda Aurea Iacobi de Voragine.55 JEAN BOLLAND

Kada je pisao Zlatnu legendu Jacobus de Voragine sigurno nije mogao ni zamisliti da će njegovo djelo preživjeti osam stoljeća. I to kakvih osam stoljeća! Zlatna legenda je prošla zanimljivu krivulju recepcije koji možemo sažeti u nekoliko riječi: od uglednoga srednjovjekovnog bestsellera do prezrene “pučke maštarije”. I nazad. Stoljeće u kojem je nastala donijelo joj je iznimnu popularnost koja je trajala više od dvije stotine godina (do kraja XV. stoljeća) i zbog kojega je i dobila epitet najčitanije knjige srednjeg vijeka nakon Biblije.56 Sherry L. Reames sigurno ne griješi kada kaže da Zlatna legenda nije
51

Usp. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031296448;page=root;view=image; size=100;seq=13; [preuzeto: 13. IV. 2011.], Ernest C. Richardson, nav.dj., 1935., str. 4. Usp. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031296448;page=root;view=image; size=100;seq=13; [preuzeto: 13. IV. 2011.], Ernest C. Richardson, nav.dj., 1935., str. 8., [preuzeto: 13. IV. 2011.]. Usp. Sophie Ientile, La Vierge et la nature dans le Liber Marialis de Jacques de Voragine, doktorska disertacija, Lyon, Université Lumière Lyon 2, digitalizirani tipkopis, 2010., str. 31. Usp. Mario Milić, Pape (od sv. Petra do Ivana Pavla II), Split, Laus, 1998., str. 156.- 172. “Tijekom dugih sati u rukama svih bila je Zlatna legenda Jacobusa de Voraginea.” Citat preuzet iz: Linda Pagnotta, nav. dj., 2005., str. 11. Jean-Baptiste Marie Roze u predgovoru francuskog izdanja Zlatne legende iz 1902. godine navodi:”Le succees de ce livre fut immense, tout el monde le de-vora, et independamment des nombreux manuscrits qui en existent, on compte plusieurs editions incunables. Il serait bien difficile de les signaler toutes; ce fut peut-etre le livre imprime le plus souvent avec la

52

53

54 55

56

Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula...

79

bila samo popularna srednjovjekovna knjiga, nego kulturna institucija. Ernest C. Richardson (1935.) ide još i dalje pa je naziva jednom od najpopularnijih knjiga svih vremena i navodi da joj je upravo zbog tako velike popularnosti koju je uživala dodijeljen pridjev “zlatna”.57 Isti autor navodi podatak da je sačuvano oko stotinjak rukopisa Zlatne legende iz XIII. stoljeća, od kojih je trideset do četrdeset nastalo za vrijeme Voragineova života.58 Kao prilog ranom uspjehu izdanja svjedoči i to da je do današnjeg dana sačuvano preko 1000 rukopisa, od kojih čak tristotine primjeraka iz XV. stoljeća.59 Tektonska promjena koju donosi sredina XV. stoljeća utjecala je i na sudbinu Legende – Gutenbergovim otkrićem tiskarskoga stroja započinje novo poglavlje u povijesti i razvoju knjige i izdavaštva. Humanistički duh rođen u Italiji potkraj XIII. stoljeća obilježen je – između ostaloga – velikim zanimanjem za antiku i antičke pisce. Gutenbergov izum pridonio je njegovom širenju jer je rijetko kada u povijesti knjiga imala tako značajnu ulogu kao u doba humanizma i renesanse.60 Velika potražnja za knjigom omogućila je do kraja XV. stoljeća otvaranje tiskarskih radionica u gotovo svim većim europskim gradovima. Knjiga tako prestaje biti privilegija rijetkih povlaštenih pojedinaca i postaje dostupna širim masama. Aleksandar Stipičević (1985.) navodi:
“ Zapanjujuća brzina kojom tiskarstvo osvaja Europu najbolje govori da je Gutenberg u pravi trenutak riješio jedan od najakutnijih i upravo neodložnih problema tadašnje Europe, problem brže i jeftinije proizvodnje knjige, a time i problem stvaranja mnogo efikasnijeg sredstva za širenje znanstvenih i drugih informacija do dotadašnjeg.”61

Kao izravna posljedica Gutenbergova izuma javlja se širenje pismenosti, afirmacija narodne književnosti, pokretanje znanstvenog napretka te ubrzanje protoka informacija. Za Zlatnu legendu bio je to dvosjekli mač; s jedne strane zahvaljujući Gutenbergu Legenda postaje dostupna svima i u prvim desetljećima nakon izuma tiskarskog stroja zauzima visoko mjesto na ljestvici najtraženijih knjiga onog vremena; s druge strane razlog opadanja zainteresiranost za Legendu možemo tražiti i u činjenici da Voragineovim nasljednicima postaje lakše proučavati
Bible et l’Histoire scholastique de P. Comestor.” U: Robert Francis Seybolt, The Legenda Aurea, Bible and Historia Scholastica, u: Speculum, 21/III, Cambridge, Medieval Academy of America, 1946., str. 339-342.
57

Usp.http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031296448;page=root;view=image; size=100;seq=13; [preuzeto: 13. IV. 2011.], Ernest C. Richardson, nav. dj., 1935., str. 41. Ibid., str. 13. Broj sačuvanih rukopisa i tiskanih primjeraka Zlatne legende varira od autora do autora, no većinom se navodi podatak od osam stotina do tisuću primjeraka. Usp. Aleksandar Stipičević, nav.dj., 1985., str. 233.

58 59

60 61

Ibid., str. 270.

80

Ines Tanović

starija djela i izvore za svetačke živote, kao i brojna djela vezana za povijest i Crkvu čime je njihov autoritet u odnosu na Voraginea znatno jači. U prilog im naravno ide i duh vremena koji se sve više okreće znanosti i kritičkom promatranju svijeta, ali i teoloških istina, a time i religiozne književnosti. Gutenbergovim izumom tiskarskoga stroja općenito je omogućeno lakše praćenje učestalosti izdanja određenih knjiga pa tako i Zlatne legende. Pierce Butler (1899.) ističe:
“Kada je započelo tiskanje knjiga Zlatna legenda bila je među najranijim proizvodima i dugo vremena je bila jedna od najčešće tiskanih knjiga.”62

Kolika je zapravo bila proizvodnja pokazuje i podatak Roberta Francisa Seybolta (1946.) koji navodi da je u samo trideset godina tj. u razdoblju između 1470. i 1500. godine bilo preko sto pedeset i šest izdanja Zlatne legende od kojih je osamdeset i sedam bilo na latinskom jeziku, a ostatak na raznim europskim jezicima.63 Iako je uvriježeno mišljenje da je Biblija najčešće tiskana knjiga tog razdoblja, Robert Francis Seybolt iznosi drugačije mišljenje: istražujući knjigu Waltera Arthura Copingera Incunabula Biblica, or the first half century of the Latin Bible došao je do podatka da u XV. stoljeću nije bilo više od sto dvadeset i četiri izdanja Biblije64 (bibličari iz Gesamtkatalog der Wiegendrucke ograničili su taj broj na devedeset i četiri izdanja).65 U istom stoljeću Seybolt navodi čak sto sedamdeset i tri izdanja Zlatne legende što dokazuje da Biblija ipak nije bila prvi izbor svih tiskara,66 te da je potražnja za Zlatnom legendom u XV. stoljeću očigledno bila puno veća.67 Iako mnogi autori opadanje interesa za Zlatnu legendu pripisuju pojavi Reformacije, a zatim i Protureformacije, istina je negdje na pola puta. Shelly R. Reames (1985.) iznosi tezu da je sudbina Zlatne legende ipak bila zapečaćena nešto ranije.68 Prema Seyboltovoj listi izdanja Zlatne legende iz XV. stoljeća u razdoblju između 1470. i 1489. godine Legenda je bila tiskana u petnaest različitih gradova diljem Europe što ukazuje na široku međunarodnu potražnju za Voragineovim djelom. Shelly R. Reames dodaje:
“Kako ne postoji lista izdanja slična Seyboltovoj za razdoblje nakon 1500. godine, vrijedi se zaustaviti i primijetiti da je većina ovih izdanja potvrđena na62 63 64 65

Usp. Robert Francis Seybolt, nav.dj., 1946., str. 339-342. Ibid., 339-342. Ibid., str. 339-342. Usp. Gesamtkatalog der Wiegendrucke ili Union Catalogue of Incunabula Database dostupan je na internet adresi: http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/GWEN.xhtml, [preuzeto: 23. V. 2011.]. Više o temi u: Stanko Jambrek, Biblija u doba reformacije, Zagreb. Biblijski institut Zagreb, 2010. Usp. Robert Francis Seybolt, nav.dj., 1946., str. 327-338. Usp. Sherry L. Reames, The Legenda Aurea: A reexamination of its paradoxical history, Madison; Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1985., str. 27.

66 67 68

Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula...

81

šim pomoćnim izvorima, usklađenim katalozima British Library, Bibliotèque National i istraživačkim knjižnicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Oslanjajući se samo na kataloge došli smo do brojke od trinaest gradova i izostavljanja ne više od jednog provjerenog izdanja za svakog od njih.”69

Opadanje potražnje bilježi se krajem XV. stoljeća: u razdoblju od 1491. do 1500. godine Seybolt navodi svega dvadeset i tri izdanja (prethodno desetljeće ih je imalo četrdeset i jedan), a broj gradova u kojima se tiskala Legenda smanjuje se na sedam. Naravno, postojale su razlike od države do države: u sjevernom djelu Europe (Njemačka i Nizozemska) pad potražnje očigledan je već krajem XV. stoljeća; u Francuskoj primjerice potražnja ostaje gotovo nepromijenjena sve do polovine XVI. stoljeća. Najzanimljiviji slučaj dogodio se u Italiji gdje je Protureformacija izazvala procvat izdanja Legende, ali samo na talijanskom jeziku:
“Izdanja na talijanskom jeziku potvrđena su u redovitim intervalima prije 1520. godine i postaju veoma rijetka slijedećih trideset i pet godina, i onda, nekoliko godina nakon Tridentskoga sabora, ponovno se redovito pojavljuju.”70

Linda Pagnotta (2005.) u knjizi Le edizioni italiane della “Legenda Aurea”(1475-1630) iznosi podatak da je nadmoć izdanja Zlatne legende na talijanskom jeziku (narodnom) naspram izdanja na latinskom jeziku očita od kraja XV. stoljeća kada je u razdoblju od 1475. do 1490. godine njihov omjer bio 6:5 u korist izdanja na talijanskom, da bi on krajem stoljeća iznosio 5:2 (razdoblje od 1491. do 1500.).71 Dugom izdavačkom životu Legende u Italiji (za razliku od Njemačke ili Nizozemske) u prilog je išla činjenica da je talijansko društvo bilo konzervativnije, tradicija jača, a izdavaštvo repetitivno. Na osnovu datuma objavljivanja i njihove učestalosti tijekom XV. stoljeća, koju možemo pratiti zahvaljujući Seyboltu, dolazimo do zaključka da Legenda nije samo bila žrtva Reformacije i da se njezino povlačenje iz tiska dogodilo i prije nego je Luther zakucao svojih devedeset i pet teza na vrata crkve u Wittenbergu 1517. godine. Ako pratimo povijest “napada” ili negativnih reakcija i publikacija protiv Legende, možemo primijetiti da su većim dijelom dio općeg propitivanja temeljnih postavki kršćanskog nauka i tradicija koje su dugo vremena uživale javno ili barem prešutno odobravanje Crkve, a čiji je Legenda
69

“Since there is no list comparable to Seybolt’s for the period after 1500, it is worth pausing to note that the vast majority of these editions are also attested by our supplementary sources, the combined catalogs for the British Library, Bibliotèque National, and the research libraries of the United States. Relying solely on the catalogs, we would have thirteen cities and omission of no more than one verified edition at any of them.” U: Sherry L. Reames, nav.dj., 1985., str. 28. “Italian vernacular editions are attested at frequent intervals before 1520, become very rare for the next thirty-five years, and then, a few years after the Council of Trent, start appearing again on a regular basis.” U: Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str. 29. Usp. Linda Pagnotta, nav. dj., 2005., str. 11.

70

71

82

Ines Tanović

bila simbol. Tijekom XVI. i XVII. stoljeća kritike i povici na Legendu bili su brojne: prve javno objavljene pripisuju se Juan Luis Vivesu iz 1531. godine i Georgu Witzelu desetljeće kasnije.72 Sherry L. Reames primjećuje sljedeće:
“Oba učenjaka spominju Legendu kao da su njene greške već bile opće poznate među njihovim čitateljima - kao što su vjerojatno i bile.”73

Vivesova kritika Legende jedna je od najpoznatijih:
“Kako nedostojna svetaca, i cijelog kršćanstva, je ta povijest svetaca nazvana Zlatnom legendom! Ne mogu zamisliti zašto je zovu zlatnom kada je napisana od strane čovjeka željeznih usta i olovnog srca. Što može biti gnjusnije od ove knjige?”74

No nije Vives jedini koji se tako snažno obrušio na Legendu: Claude d’Espence (1511.-1571.) nazvao ju je željeznom knjigom prepunom budalaština; za Andrien Bailleta (1649.-1706.) Legenda je knjiga koja je dobila previše prijekora da bi bila napisana od strane jednog blaženika; Louis-Ellies Dupin (1657.1719.) Voraginea optužuje za lakovjernost i nenaučni pristup u uporabi izvora; Claude Fleury (1640.-1723.) za basne u Legendi ne krivi samo Voraginea nego i loš ukus njegovog razdoblja; Jean de Launoy (1603.-1706.) općenito kritizira srednjovjekovne legende nazivajući ih apsurdnim posebice se osvrnuvši na legendu o životu sv. Dioniza; James Lacop (1566.) navodno je napisao pamflet naslovljen Defloratio aureae Legendae kojeg je Crkva zabranila i proglasila heretičkim štivom zbog Lacopove općenite osude čašćenja i prizivanja svetaca, a ne zbog osude Zlatne legende; Melchior Cano iznosi mišljenje da je Voragine bio sklon bajkama, da nije bio kritičan i oprezan te prednost daje pisanju sv. Bede i sv. Grgura Velikog koji prema njegovom mišljenju zaslužuju veliko poštovanje iako su i sami nekad lakovjerni; Georg Witzel Legendu stavlja na zadnje mjesto svih knjiga kojima je tematika život svetaca, a Voraginea optužuje da se previše upustio u mitologiju.75 Upravo Witzla, uz Vivesa naravno, Ernest C. Richardson navodi kao najodgovornije kritičare čija su djela ostavila neizbrisiv trag na ugled Voragineovog djela.76 Treba uočiti da je najvećim dijelom riječ o veoma cijenjenim katoličkim teolozima, povjesničarima i najškolovanijim ljudima onog vremena. Iako su njihove publikacije
72

Više o Juan Luis Vivesu u: Charles Fantazzi, Selected Works of J. L. Vives: De conscribendis epistolis, Leiden, Brill, 1992. “Both scholars refer to the Legenda as if its defects were already notorious among their readers-as, indeed, they must have been.” U: Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str. 29. “How unworthy of the saints, and of all Christians, is that history of the saints called Golden Legend! I cannot imagine why they call it golden, when it was writen by a man with a mouth of iron and heart of lead. What could be more abominable than this book?” U: Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str. 52. Usp. Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str 11-70. Usp. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031296448;page=root;view=image; size=100;seq=13; [preuzeto: 13. IV. 2011.]., Ernest C. Richardson, nav. dj., 1935., str. 41.

73

74

75 76

Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula...

83

pridonijele općem trendu negativnog stava prema Zlatnoj legendi oni nisu zadali prvi udarac. Početke negativnih reakcija kako predlaže Reames treba tražiti među katoličkim teolozima:
“Legenda nije bila dio Protestantske križarske vojne protiv kulta svetaca, osim možda slučajno i na lokalnom nivou; zapravo, pokret se izdigao unutar matice tadašnjeg katoličanstva.”77

Začuđujući podatak koji Reames također navodi u knjizi jeste da ni dominikanci, čijem je redu pripadao Voragine, nisu bili oduševljeni njegovim djelom. U katalozima glasovitih pripadnika dominikanskoga reda iz XIV. i XV. stoljeća Voragineovo najpoznatije djelo jednostavno se naziva legenda lombardica, a među djela kojima se Red još uvijek služi navode se jedino njegove zbirke propovijedi.78 Također se navode i pokušaji nekolicine dominikanaca da sastave bolju knjigu iste tematike među kojima se ističe Bernard Gui koji je s novom kompilacijom započeo već početkom XIV. stoljeća.79 Njegov legendarij nazvan Speculum sanctorale i objavljen u razdoblju između 1324. i 1329. godine imao je, za razliku od Zlatne legende, kratak rok trajanja.80 Dominikanci su stoljećima nastojali da se Voragineove zasluge kao učenjaka i blaženika odvoje od njegova najpoznatijeg djela, pa tako i u XVIII. stoljeću nailazimo na djelo Anotinea Tourona koji u knjizi posvećenoj poznatim dominikancima navodi da je Zlatna legenda najmanje vrijedno od svih Voragineovih djela.81 Renesansna osuda Legende može se svesti na nekoliko glavnih zamjerki: nedosljednost, nevjerodostojnost i lakovjernost u korištenju izvora, tendencija da se hagiografija miješa s fikcijom i bajkama, korištenje etimologija svetačkih imena koje su lingvistički potpuno promašene, a Voragineovu poprilično jednostavnu uporabu latinskoga jezika mnogi nisu smatrali primjerenom jednom svećeniku njegovog ranga. Problem ugleda Zlatne legende
77

“Legenda was not part of the Protestant crusade against the cult of the saints, except perhaps locally and incidentally; in fact, it arose from within the mainstream of contemporary Chatolicism.” U: Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str. 36. Usp. Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str. 40. Više o Bernardu Gui u knjizi Karen Sullivan “The Inner Lives of Medieval Inquisitors”, Chicago, University of Chicago Press, 2011. Zapravo, niti jedan legendarij nakon Zlatne legende nije se mogao pohvaliti dugoročnim uspjehom iako su autori u XIV. i XV. stoljeću sigurno imali veće šanse da nađu bolje i kvalitetnije izvore nego što je to imao Voragine. Tako u XV. stoljeću nailazimo na dva zanimljiva izdanja posvećena životu svetaca: prvo izdanje iz 1480. godine pripada Boninu Mombriziju, a riječ je o velikom legendariju o životima svetaca koji je Mombrizio kompilirao i objavio gotovo identično kako ih je i pronašao u rukopisima; drugo izdanje objavljeno je 1493. godine u Vicenzi, a djelo je Petera Natala iz XIV. stoljeća pod nazivom Catalogues sanctorum. Usp. Sherry L. Reames, nav. dj., 1985., str. 15.

78 79

80

81

dj. nav. izlažući naivnost i teorije folklora i zahtjeva za čistim povijesnim pristupom. umjesto s poštovanjem. Sherry L. Usp. Kao što oni predlažu... svrha žanra bila je djelomično promotivna. 1985.). Reames. Reames. Reames ističe: “Najznačajnije.” U: Sherry L. discussing its deficiencies in chapters devoted to the characteristics of unreliable historians.. godine knjigu Hippolyte Delehaye:Hagiographie.84 Peter Brown. Vives i Cano tretiraju hagiografiju izričito kao granu povijesnog pisanja. 1985. str. i Cinq leçons sur la méthode hagiographique (1934. iznosi mišljenje (1981.).85 Sherry L.. Bernard Joasssart izdao je 2000. nav. ali da se niti jedno ne može okarakterizirati kao rezultat popularnog utjecaja.). Les origines des cultes des martyrs (1912. raspravljajući o njenim manama u poglavljima posvećenim osobinama nepouzdanih povjesničara. Hippolyte Delehayea autor je nekoliko značajnih hagiografskih djela: Les légendes hagiographiques (1905. Peter Brown.46.. legenda je slavila veličinu određenog sveca s ciljem 82 “More important. indeed. Witzela i Canoa.dj. oni postavljaju pitanje povijesne autentičnosti svetačkih legendi. 1981. Prvi dio knjige Cinq leçons sur la méthode hagiographique nazvan je Légendes u kojoj kako i samo ime kaže raspravlja o fenomenu srednjovjekovnih legendarija i njihovoj ulozi u modernoj hagiografiji. Benedicta Warda i André Vaucheza. stoljeća. povjesničar u čijem su središtu zanimanja kasna antika i rani srednji vijek kao i uspon i uloga kulta svetaca u tom razdoblju. University of Chicago Press.84 Ines Tanović bio je zapravo problem ugleda hagiografije općenito što možemo primijetiti kod Vivesa. gledati na sva djela o svecima s podsmjehom i sumnjom. Usp. su neprocjenjive za kritičare jer vraćaju hagiografiju u odgovarajući kontekst u životu crkve. Sanctus (1927. 51. i 1927.).) da su rituali i legende bili usko povezani. Reames dodaje: “Povijesne studije. legende o svecima predstavljaju neku vrstu kršćanskog folklora odnosno popularne priče oblikovane i izobličene djetinjastom imaginacijom šire javnosti. str. jednog od najistaknutijih bollandista s početka XX. and Witzel assures the readers of his own legendary that he has done his best to verify the authenticity of each story he retells.1906..83 Polazište teorije folklora koju je zagovarao Delehaye čini pretpostavka da se religija obrazovane elite može odvojiti od pučke pobožnosti koja je cvjetala među neobrazovanim i siromašnim vjernicima.critique et modernisme u kojoj opširnije progovara o njegovoj ulozi istaknutog hagiografa. 83 84 85 . Za Hippolyte Delehayea. Les Passions des martyrs et les genres littéraires (1921. kao što su one Petera Browna. Vives and Cano treat hagiography explicitly as a branch of historical writing. Shelly L. they raise the issue of historical authenticity in saints’ legends.). a koja je naravno bila prepuna pučkih praznovjerja. The cult of the Saints: its rise and function in Late Christianity. i Witzel uvjerava čitatelje njegovog legendarija da je učinio najbolje što je mogao da provjeri istinitost svake priče koju prepričava. Chicago.”82 Njihova zabrinutost za budućnost hagiografije proizlazi iz straha da će očite nepravilnosti u određenim legendama utjecati na opće mišljenje publike o ovoj književnoj vrsti odnosno da će učeni kršćani. doista.

. 1985. the purpose of the genre were partly promotional. the legends were expected simultaneously to benefit the larger community by providing comfort and inspiration. bez obzira na činjenicu jesu li o djelu pisali pozitivne ili negativne kritike složit će se oko jedne stvari: etimologije svetačkih imena koje se nalaze na početku svakog poglavlja nemaju nikakvu znanstvenu podlogu. 1985. 87 . kao što im se to dugo vremena pripisivalo.like the festivals with which they were connected. Ernest C. Reames.-1713. smjernice. encouragements to vritue and the love of God . As they suggest. nav.. dj.. ali s propovjednoga motrišta onog vremena zaista se mogu nazvati vrlo dobrima. Kao i svetkovine s kojima su bile povezane od legendi se očekivalo da istovremeno doprinesu široj zajednici pružajući utjehu i nadahnuće. legende i svetkovine na koja će Crkva odgovoriti Tridentskim saborom. a legend celebrated the greatness of a particular saint in order to encourage his veneration. ohrabrenje za predanost i za ljubav prema Bogu – jednom riječju – pouku.. Svakako su 86 “Historical studies like those of Brown. str. Usp.in a word... nav. George Cruickhank autor djela Catholic miracles objavljenog 1825. Reformatori nisu inicijatori pokreta protiv Zlatne legende. 49. dj. Reames. 60. anglikanski biskup John Jewel (1522. edification. još jedan pripadnik anglikanske crkve William Cave (1637.) priznaje da katolici nisu voljeli Legendu jednako kao ni protestanti.Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula. exposing the naivete of both the folklore theory an the demand of the pure historicity...) umjesto Saints’ lives (svetački životi) naziva je Saints’ lies (svetačke laži). Iako će mnogi pojavu protestantizma staviti na prvo mjesto razloga opadanja popularnosti Zlatne legende i premda je Richardson tako dramatično zaključio da Zlatna legenda i Reformacija nisu mogle usporedo postojati. Ipak. Sherry L. ali je ona za njega spoj papinske propagande i izrazite gluposti koja još uvijek sramoti Katoličku crkvu. takav isključivi stav nije moguće prihvatiti.-1571.” U: Sherry L. Ward and Vauchez are invaluable to critics because they restore hagioghraphy to its proper context in the life of the church.”86 85 Kao što možemo primijetiti pitanje Zlatne legende otvorilo je i neka opća pitanja kao što su čašćenje svetaca.) kao primjer štiva prepunog laži i lakovjernih bajki koje se čita na misama u katoličkim crkvama navodi Zlatnu legendu.. Pa tako Thomas Bacon (1512. ali ona im je svakako poslužila kao dobar izgovor za neprestane napade na Katoličku crkvu. da potakne njegovo čaščenje.87 Većina kritičara Zlatne legende.-1570. ne treba zaboraviti niti ulogu protestanata u stvaranju općega mišljenja o Voragineovom djelu i stava prema njemu. Richardson pokušava i za njih naći opravdanje pa kaže: “One [etimologije] su tako očajne s kritičke točke motrišta da su ponekad iz očaja izostavljene iz razboritijih izdanja. Naravno. instruction. godine za primjer tipičnih srednjovjekovnih čudotvornih bajki uzima dvije priče iz Claxtonove verzije Zlatne legende. pa je Legenda propala. str..

Richardson. lišena akademskog i književnog načina pisanja. Bolland attempts at the outset to dissociate him from the most obvious peculiarity of the Legenda. 1910. nedovoljnim odnosno oskudnim. Witzelovu tezu da samostani u srednjem vijeku nisu imali niti jedan drugi legendarij osim Zlatne legende Bolland naziva smiješnom. moguće da je Voragine doista neke dijelove Zlatne legende doslovno citirao i prepisivao iz starijih legendarija.90 Naravno.39015031296448. br. IV. Ernest C.. The influence of the Golden Legend of Pre-Reformation Culture History u: Papers of the American Society of Church History.view=image. nego prvenstveno umjetnička. New York.]. 237-248.page=root.”88 Richardson smatra da svrha etimologija svetačkih imena nije bila niti kritička niti povijesna. Dosjetka s igrom riječi imena nekog sveca. size=100. bila je zanimljiv način da se iskaže nečiji karakter i za njega je takva alegorijska interpretacija u potpunosti u skladu s vremenom u kojem je knjiga nastala. a njegovo djelo tipičnim za vrijeme u kojem je nastalo. Putnam’s sons. dj. [preuzeto: 13.seq=13.. 2011. no isto tako je moguće da je koristio jednostavnije oblike latinskog jezika da bi knjigu učinio čitljivijom onima koji jezik nisu dobro poznavali... Usp. size=100. “Characterizing him as a very learned and holy professor of theology. U predgovoru prvog izdanja prvoga sveska ove najopsežnije hagiografske studije 1643. http://babel. Mjerodavni kritičari njegovo su poznavanje latinskoga jezika ocijenili priprostim. Bolland ga pokušava za početak izdvojiti od očigledne karakteristike Legende – maštovitih etimologija svetačkih imena kojima započinju brojna poglavlja. Jean-Baptiste Marie Roze (1902.. bibličarom i hagiografom koji je potakao kritička izdanja svetačkih životopisa i osobno je zaslužan za prvih pet svezaka Acte Sanctorum.hathitrust. posebice ne znanstvena.89 Pored etimologija Voragineu su zamjerili i lošu uporabu latinskoga jezika.org/cgi/pt?id=mdp. I. Ernest C. Richardson. IV.).”91 88 Usp. prema Richardsonu. a takvih je u njegovo vrijeme bilo mnogo. [1888.view=image. nav. the fanciful 89 90 91 . str..” U: Ernest C. 1935.) ističe da je takav stil velikim dijelom rezultat vjernog citiranja starijih izvora.page=root. nav. 44.org/cgi/pt?id=mdp. Richardson. “The purpose of this derivation not being in the least critical or historical but simply to discover allegorical or even punning turns which may express the character of the saint in question. Obrana Zlatne legende započinje s isusovcem Jean Bollandom (1596. Ako je njegova namjera bila da priče o svecima približi običnom puku.39015031296448.This allegorical interpretation was quite in the spirit of time.P. [preuzeto: 13. 44.. http://babel. Primjerice: Agatha navodno dolazi od grčke riječi aga – govoriti (govorenje) i thau – savršenstvo (pa prema tome značenje imena Agatha bi bilo savršena govornica). 2011. jednostavnim. slavnim flamanskim filologom.]. ali mu priznaje da je Speculum historiale Vincenta od Beauvaisa puno bolji odabir od Legende. dj.hathitrust. 1935. onda je ovakva uporaba latinskog jezika. str. str.86 Ines Tanović domišljate.seq=13. godine on prvi put progovara o Voraginevom djelu nazivajući njegove kritičare pregrubima.1665. Reames navodi: “Opisujući ga kao vrlo obrazovanog i svetog profesora teologije. bila više nego logičan odabir. G.].

. njega ne treba smatrati njihovim začetnikom. there is no need. Richardson... obilan.” U: Sherry L. Varagine’s style has all the inward merits. jezik je samo vanjska forma stila. 12.. a da ih nije dobro poznavao. copious.. cjelovitost.. I have no doubt.”95 etymologies of the saints’ names that preface many chapters.. though I have not read through them all. prikladan i bolje je odgovarao poučavanju naroda nego onaj latinski nekog sljedbenika otmjenog Erazma. integirty. Reames... nav. 13. nav. detachment. nav. str. a poricala povjesničarska uloga. jednostavnost.” U: Sherry L. Bolland se obrušio i na Vivesa. humor and the feeling for all personal situations. to follow the streams. fokus.. str.Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula. 1935. 54-55. arranged them in the order of the calendar. focus. te iznosi mišljenje da je Voragine podcijenjen zbog uporabe jednostavnije forme latinskoga jezika. Česti su oni koji su Voraginea predstavljali izričito kao sakupljača i urednika Zlatne legende. Snažno se isticala Voragineova pripovjedačka. humor i osjećaj za sve osobne situacije. and published them. structure. dj. moj dragi Witzel. nav. a ne njegova kičma. If there were any fables among them. he is not to be considered their originator. 18. 14. “It was at least flexible. nipošto autora. apt selection of material. a nema ni potrebe kada sam našao izvor da slijedim tok.. dj.Language is only the outward form of style-its face and dress. srce ili mozak. str. 1985.. 1985.. str. Richardson se još snažnije obrušava na Erazma: “Bio je makar fleksibilan. prikladan odabir materijala. heart or brain. a posebice Witzela: “Ali gdje se. njegovo lice i odjeća. nav. uredio ih prema kalendaru i objavio. restraint. that he followe old sources. Usp. 1985. 92 “But where. Jacobus collected the deeds of the saints as they were current in his day.. simplicity.dj. Ako postoje neke bajke među njima. Sherry L. Reames. Jacobus upušta u bajke? Ja svakako ne potpisujem sve što je on napisao. U: Ernest C.. Dominikanac Jacques Echard jedan je od njih: “Ukratko.dj. i činjenično znam da se mnoge njegove priče slažu sa starima i izvornima. izdvojenost. dj. apt and far better fitted for popular instruction than the Latin of that disciple of the elegant Erasmus. however. str. 93 94 95 . Reames. nemam sumnje da je slijedio stare izvore. and I know for a fact that many of his stories agree with the old and genuine ones. “In short. my dear Witzel. does Jacobus indulge in fables? I certainly do not endorse everythings he wrote.not its backbone.93 Braneći Voragineov stil Ernest C. iako ih nisam sve pročitao. Ipak. Pored Vivesa i Witzela Bolland kritizira i Erazma Roterdamskog ocijenivši ga kao čovjeka koji je često komentirao ljude i događaje. suzdržanost. 1985. U: Sherry L.. when I have found the source. Voragineov stil ima sve unutarnje odlike. strukturu.”92 87 Bolland je naglasio da se vjerodostojnost Voragineova djela može jedino dokazati usporedbom s izvorima. Jacobus je skupio djela svetaca kakva su bila u njegovo vrijeme.”94 Među Voragineovim zagovornicima najčešći su bili oni koji su ga branili kao učenog i pobožnog čovjeka čije djelo treba promatrati u okvirima vremena u kojem je nastalo obraćajući pozornost na izvore iz kojih je nastalo. Reames.

the thirteenth century: a study of medieval iconography and its sources. 1984. godine kada je Mâle izdao spomenutu studiju L’art religieux de la fin du moyen âge en France. Zlatna legenda ostaje jedna od najzanimljivijih iz tog perioda. Librairie Académique Perrin.” U: Émile Mâle. Pariz. prijevod: Theodor de Wyzewa. Ova Zlatna legenda.” U: Émile Mâle. Usp. 272. make it particulary valuable. prijevod: Jean-Baptiste Marie Roze.]. Mâle piše: “Zamjerke Jacobusu de Voragineu koje su se nagomilale u XVII. ni plus bienfaisante. 97 98 99 100 . and its lack of originality. par excellence. 1892. Vjernost s kojom je kopirala ranije priče i njen nedostatak originalnosti.]. I trebam dodati da možda ne postoji knjiga koja je imala dublji ili blagotvorniji utjecaj na ljude. New York. La Légende dorée. a zajedno s njima i one koji su ih čitali i vjernike koji su ih slušali. le livre du peuple. non plus. Usp. prijevod: Theodor de Wyzewa. “Du treizième siècle jusqu’au seizième. godine. Et je dois ajouter qu’il n’y a peut-être pas de livre.. optužuje ih da nisu prihvatili pravi duh katoličanstva te ih 96 “The criticism heaped upon Jacobus de Voragine in the seventeenth century was beside the point. Wyzewa piše: “Od XIII. Such a book admirably represents a whole series of works [. nego cijelog kršćanstva.. Religious art in France.” U: Jacques de Voragine. qui ait exercé sur le peuple une action plus profonde..88 Ines Tanović Najzaslužnija osoba za ponovni procvat zanimanja za Voragineovim djelom vjerojatno je Émile Mâle. str. dj.”96 Za njega je osuditi Voragina značilo osuditi sve stare lekcionare. do XVI. This golden legend which the critics called a leaden legend was not the work of one man. str. str. čine je posebice vrijednom. 273. Edouard Rouveyre. 19. “For us who search for the spirit of the time in the medieval books. stoljeću potpuno su se udaljile od predmeta. Princeton University Press. 1960.”97 Ponovna naklonost prema Legendi rezultirala je novim francuskim prijevodom kojeg su napravili Jean-Baptiste Marie Roze 1892. Jacobus de Voragine. koju su kritičari nazvali olovnom legendom nije bila djelo jednog čovjeka. the Golden Legend remains one of the most interesting of the period.. Princeton. 1902.”100 One koji su napadali Legendu Wyzewa dramatično okrivljuje za napad na kršćanski nauk.98 i Teodor de Wyzewa desetljeće kasnije. La Légende dorée de Jacques de Voragine. Takva knjiga s divljenjem predstavlja čitav niz radova [..]. Pariz.. dj. The fidelity with which it reproduced earlier stories..99 Ovaj potonji bio je veliki zagovornik Legende smatrajući je pionirskim pokušajem da se vjerske spoznaje približe laicima. 1984. Mâle nastavlja: “Za nas koji tražimo duh vremena u srednjovjekovnim knjigama. la Légende Dorée reste. Jacques de Voragine. nav. Prekretnica se dogodila 1898. Étude sur l’iconographie du moyen âge et sur ses sources d’inspiration u kojoj je braneći Zlatnu legendu zapravo branio cjelokupnu srednjovjekovnu hagiografiju. [1908. nav. stoljeća Zlatna legenda je prije svega je ostala narodna knjiga.. but of all Christendom.

Usp.. oštro je kritizirao slabije informirane čitatelje koji su ismijavali djelo. Helmut Ripperger. Reames. 510.”101 Iako je rekao da Zlatnu legendu doživljava pomalo komično i da mu često izmami osmijeh na lice. str. str.. Richardsona. 105 . 1985. stoljeća temom Jacobusa de Voraginea ili Zlatne legende bavili su se i Brenda Dunn-Lardeau.. 4. 20-24. nav..) se u manjoj ili većoj mjeri suglasio se s mišljenjem svoga prethodnika Jeana Bollanda naglašavajući da je istinska vrijednost Zlatne legende simbolična i podržavajući tezu koju je iznio Wyzewa da je Legenda bila popularna knjiga čija je glavna namjera bila da potakne pobožnost.. William Granger Ryan. dj. Sophie Ientile i više puta spominjana Sherry L. Guy Philippart. nav. Delehaye ističe: “Zlatna legenda pomno prikuplja hagiografska djela srednjeg vijeka. Usp. Adalbert Rebić (ur. Sherry L.) dala opširan pregled svih dosadašnjih studija s posebnim osvrtom na razdoblje renesanse. Sherry L.. Tijekom XX. stoljeća. Reames.-604.103 Poslije se za knjige koje sadržavaju legende o životima svetaca upotrebljava naziv legendarij. nav. stoljeća obrisala su prašinu sa Zlatne legende i vratili je na police europske i svjetske književnosti.dj. Alfred Aspland. Barbara Fleith. Bez obzira na to dugo vremena je tretirana s velikim prezirom.. Usp. Zagreb. Mišljenje Hippolytea Delehayea.Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula. Giovanni Paolo Maggioni. Reames.102 Djela Mâlea. iznimno se cijenilo s obzirom na njegov autoritet na području hagiografije. 2002. uglednog glasnogovornika bollandista s početka XX. 1985.. Émile Mâle. i učenjaci su bili veoma tvrdi prema dobrom Jacobusu de Voragineu. str.104 Tijekom XIII. Usp. 272. Opći religijski leksikon. Johann Georg Theodor Grässe. Ona je u knjizi The legenda aurea: a reexamination of its paradoxical history (1985. 22. str. stoljeća veliki broj skraćenih verzija legendarija našao se u knjižnicama i na tržištu. i XIV.) svetoga pape Grgura Velikog (540. Alain Boureau. Delehaye (1903. a najpoznatiji legendarij srednjeg vijeka je upravo Zlatna legenda. 1985. odnosno zbirkama odlomaka iz Svetog pisma koje se čitaju u bogoslužju.) Zaključak Životi svetaca u više ili manje skraćenoj formi bili su sadržani u lekcionarima. Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.. str. Delehayea i mnogih drugih tijekom XIX.. Reames. 1984. nav.).105 Ipak. Stefania Bertini Guidetti.dj. 89 osuđuje zbog neznanja. uspjeh svih legendarija prije 101 102 103 104 Navedeno prema: Sherry L. dj. Mary Jeremy.. navela najveće protivnike i glavne zagovornike djela te usporedila Legendu s Dijalozima (593. a među najpoznatije i najranije pripadaju Abreviatior in gestis et miraculus sanctorum Jean de Maillyja i Epilogus in gesta sanctorum Bartolomea iz Trenta.

sive Lombardica historia) by Jacobus de Voragine kept in the treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. a potom i prva tiskana izdanja Zlatna legenda bila dostupnija široj publici nego što su to bile liturgijske knjige ili Sveto pismo. Reames. Prema njegovu mišljenju Zlatna legenda ne predstavlja izvorno djelo. 3. 108 . Jedina novina koju je Mâle uočio u odnosu na prethodne legendarije je dovršetak i cjelovitost određenih svetačkih životopisa te dodavanje novih legendi.”107 Iako su prve zabilježene kritike Zlatnoj legendi upućene već u XV. Particular attention is given to newly discovered incunabula in Bosnian-Herzegovinian heritage . 1985. str. 106 107 Ibid. 1984. lako komunicira i s običnim pukom. 273. 39-41. Koliko su rukopisi Legende bili česti. as well as the role of the most important medieval hagiographic text in forming the western devotion and influence it had on iconographic choices in art. Émile Mâle piše: “Zlatna legenda je učila kršćane da upoznaju život i da upoznaju svijet.) iznosi mišljenje da je Zlatna legenda svojevrsna popularizacija lekcionara te da čak slijedi njihov uobičajeni plan i strukturu. condemnation of the work and its hard survival during the period of Counter-Reformation in sixteenth century and re-awakened interest in the Golden Legend in nineteenth century. stoljeću.. dj. Bosnia and Herzegovina. the text discusses the original context in which manuscript was made in thirteenth century. Sherry L. and it also taught them to know the world. školovanima i pismenima. dvadeset i sedam na Oxfordu. dakle.. nav. str. to imagine other climates and other countries. a te bismo brojke mogli množiti i dalje. str. Ključ njezine velike popularnosti Mâle pak vidi u činjenici da je kroz prijepise. sive Lombardica historia [Liber sanctorum ac festorum per totum annum] published by Manfredus de Bonellis. ona je dala ljudima srednjeg vijeka tračak povijesti i zemljopisa. govori i podatak da je pedeset i pet rukopisa pronađeno u gradskim knjižnicama Pariza. The Golden Legend taught Christians to know life. SUMMARY The article deals with a previously unknown copy of the Golden Legend (Legenda aurea sanctorum.” U: Émile Mâle. dj. de Monteferrato from Venice in the year 1493.106 Émile Mâle u spomenutoj studiji o srednjovjekovnoj ikonografiji i njezinim izvorima (1984. Furthermore. Uspjeh Zlatne legende on tumači činjenicom da je narativna struktura svetačkih života vrlo jednostavna: iako je bila namijenjena svećenstvu i studentima.90 Ines Tanović Zlatne legende potpuno je potisnut njezinom pojavom na tržištu. nav.108 ona je ostala nezaobilazni izvor za proučavanje srednjovjekovne umjetnosti. it gave the people of Middle Ages a glimpse of history and geography... its contemporary reception and historical path from the medieval bestseller up to the first critics (which already appear in the fourteenth and fifteenth century). četrdeset i šest u Münchenu. Usp.Legenda aurea sanctorum.. da zamišljaju druge klime i druga stoljeća.

U skladu s politikom Administracije. obeleženo je kao nikad do tad i od tad snažnim delovanjem Rimokatoličke crkve na području ušća Save u Dunav. i to prvenstveno Nemcima rimokatolicima.O LOKACIJAMA RIMOKATOLIČKIH CRKAVA I SAMOSTANA U “CARSKOM BEOGRADU” (1717–1739)* Zoran M. posle ratovanja preuzela od Turaka pojedine delove Srbije. 530. 61–73. Veku (171-139). Beogradskim mirom. Веселиновић. pod pokroviteljstvom Nadbiskupije beogradske. odatle je prisilno iseljen živalj koji su činili “šizmatici”. čime je dotadašnje naselje podeljeno na dva dela: na “Nemački” ili “Dunavski grad” [“deutsche oder Donaustadt] i na “Savski” ili “Srpski grad” [“Save oder Raitzenstadt”]. Napomenuto je. Bosna franciscana 32 (2011). što je bilo u saglasju sa rezolucijom Karla VI da u Beogradu. Prema: Р. Prilog rzglednici “baroknog Beograda” ili o stvarnom broju rimokatoličkih crkava u Beogradu tokom austrijske vlasti u XVIII. publikovanom u Bosni franciscani. budući da su Austrijanci odmah po preuzimanju vlasti započeli kolonizaciju. 1 Z. s posebnim osvrtom na crkvene prilike. između ostalog. nemački narod “mora uvek biti prvi kako po snazi. Jovanović. Austrija. Историја Београда 1974.2 Rezultat takve politike bilo je i stvaranje “Nemačkog Beograda”. pre svega Srbi. књ. tako i po broju”. To doba. Takav 2 3 . 1.3 * Tekst je rezultat rada na projektu Istorija Rimokatoličke crkve na području Srbije. kako ga neki ocenjuju. godine u Požarevcu. године. okončano već 1739.1 u fokusu pažnje bile su osnovne osobenosti “carskog Beograda” i njegove dvodecenijske istorije. M. te da je ulaskom carske vojske u Beograd započeto njegovo zlatno doba. kao “bedemu hrišćanstva”. Београд под влашћу Аустрије од 1717. kojima je naređeno da u kratkom roku napuste “Nemački Beograd”. kako je mirovnim ugovorom potpisanim u leto 1717. до 1739. godine tzv. Jovanović U nedavno objavljenom tekstu o rimokatoličkim crkvama u Beogradu tokom austrijske vlasti u prvoj polovini XVIII veka.

tj. i to posebno ako se ima u vidu da Španija. treba dodati i najmanje jednu crkvu koja se nalazila u sklopu Beogradske tvrđave. to jest austrijska. ma koliko ostaje enigma da li je tog hrama zaista bilo. sada svetog Jovana Kapistrana”. Ako je suditi prema prikazima tadašnjeg Beograda. takođe za pripadnike vojske. jedna pripada Grcima katoličkog obreda [Jermenima unijatima?]. smeštene u Gornjem gradu. uz činjenicu da je celokupna uprava. te isusovci i trinitarci (u nekim izvorima pominjano je čak i prisustvo benediktinaca i pavlina. Гласник Друштва српске словесности V (1853) 118. hteo da osigura svoje pozicije i dalji prodor ka Bosforu. ako se ima u vidu imenovanje Nemaca za natpastire pomenute dijeceze (Antonio Kazimir od Turena i Valzasine i Franc Engel od Vagraina). potreba za zadovoljenjem verskih potreba novih Beograđana podstakla je dolazak propovedničkih redova. Čini se nespornim da je oko 1724. koji je i putem crkvene hijerarhije. “franciskani oblasti Bosanske [Bosne Srebrene]. Спомен Београда негдашњег Сингидунума. bila nemačka... Pored kultnih objekata u posedu Redova čija pojava nije pod znakom pitanja. zbog čega je poznat i kao “Dunavski Beograd”. ali nije utvrđeno da li je sve ostalo samo na želji). planirana je crkva i u Donjem gradu. po nekima “samo unijati”. 4 М. takođe pod starešinstvom nekog sveštenika. koja se nalazila na mestu današnje kafane “Proleće”. U Beogradu je postojala i crkva koju su koristili Jermeni (Armeni) rimokatolici. tada nije bila omiljena među Austrijancima. Tu je zatim i crkva koja je sada u rukama reformisanih franjevaca [riformati di San Francesco] pod nazivom Blažena Devica postupak vlasti takođe je doprineo do danas tinjajućem neraspoloženju srpskog naroda prema “Švabama”. čiji je broj premašio deset hiljada (dosegnuvši broj “šizmatika”. Čeha. te ne čudi što je znana i kao “garnizonska crkva” (prema nekim kartama načinjenim pred kraj četvrte decenije XVIII veka. nije teško zaključiti šta je mogao biti cilj rečenog poretka. godine bilo “. Катанчић. s tim što se autori tih podataka nisu pozivali na poreklo te diskutabilne.92 Zoran M.4 kao i minoriti i kapucini. Jevreja i ostalih žitelja grada). Mađara. Italijana. ako ne i sasvim netačne informacije).osam crkava koje su sada u rukama naših vernika. Slovaka. ujedinjene sa sekularnim snagama. Slovenaca. Istovremeno. među pridošlicama je bilo i Francuza. Nesporno je da su svoje misije uspostavili pripadnici Franjevačkog reda. koja se nalazi unutar jednog dvorca [u Gornjem gradu]. Takve okolnosti doprinele su da tek obnovljena Beogradska dijeceza. nadomak Studentskog trga. Hrvata. kako vojna tako i civilna. Jovanović koji se prostirao od današnjeg Univerzitetskog (Studentskog) trga ka Dunavu. izuzev tri. pored te bogomolje. druga je pod upravom svetovnog sveštenika i treća. tačnije Beogradsko-smederevska (nad)biskupija postane važno središte rimokatoličkog sveta pod krunom Habzburgovaca. navedenom nizu treba pridodati i “Špansku crkvu”. Pritom. Pored ubedljivo najbrojnijih Nemaca. . kao kultnom središtu parohije namenjene vojsci. kao protivnik Habzburškoj monarhiji.

godine G. Driš beleži da “ko je video Beograd pod 5 Pomenut izraz se nalazi u Izveštaju. i to posebno ako se u obzir uzmu pojedine vojne karte.. ipak ukazuje da je stvoren prema normama barokne kulture gajene na području habzburške imperije. čini se mogućim doseći kakav-takav utisak o ambijentu u kome su se crkve i samostani nalazili.” Citirano je fragment izveštaja Đulija Tabocija [Tabozzi] i Frančeska Munjosa [Mugnos]. Iako. Biskupski procesi i izvještaji 17. Sadržaj istražnog postupka publikovan je u izvornom obliku u: Đakovačka i Srijemska biskupija. konventualaca. niti evocirati autentični izgled eksterijera njegovih danas nepostojećih hramova.. Biskupska konferencija Jugoslavije. I. Dević. i 18. Стефановић Виловски. pripadnika male braće. stoljeće. Zagreb 1999. Београд од 1717–1739. činjenica je. iako možda u određenoj meri prikazan idealistički. Njihov izgled. K. 272. s obzirom na to da već 1719. Takva težnja ne treba da čudi ako se ima u vidu da je krajem 1717. po svemu sudeći.O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” 93 Asunta [Beata Vergine Assunta5]. Martinović). od ogromne pomoći za stvaranje što vernije slike jesu i pojedini planovi Beograda. ni najbolja rekonstrukcija ne može pružiti stvarnu atmosferu tadašnjeg grada.8 što ne doprinosi utvrđivanju nespornog broja rimokatoličkih crkava u “carskom Beogradu”. * * * Jedinstven okvir u kome se odvijao život beogradskih rimokatolika u “carskom Beogradu” smešten je i pod svodove crkava. načinjene pred pad Beograda). Crkve su bile i jedinstveni vizuelni simboli beogradskog pejzaža. i 18. “baroknog Beograda”. Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji 1974. jezuita. čemu se vekovima unazad stremilo. Zahvaljujući tim predstavama lako je ustanoviti da su crkve minorita. kao i “Weils Spanier”. 6 7 8 9 . kapucinera i spasitelja.9 što je. godine Eugen Savojski lično izvestio Dvorski ratni savet u Beču da je grad trebalo “očistiti i porušiti sve što je staro i neupotrebljivo”. Pored popisa koje je periodično vodila Administracija.. kapucina. tzv.6 Njihov opis završava unekoliko ponovljenom informacijom da je “pet od osam crkava pod upravom raznih vernika. pak.”7 (prema šematizmu Rimokatoličke crkve. sprovedeno energično. 191. franjevaca. Ta zdanja istodobno su postala urbanistička i duhovna žarišta novog. Đakovačka i Srijemska biskupija. stoljeće (prir. Zagreb 1975. svedoka u sklopu istražnog postupka o Beogradskoj biskupiji povodom njenog sjedinjenja sa Smederevskom biskupijom. odnosno jezuita. Reč je zapravo o Uznesenju Bogorodičinom (Assumptio corporis Sanctae Mariae). 190–194. s visokim zvonikom. bile morfološki slične. 656. Biskupski procesi i izvještaji 17. reformisanih franjevaca. kao znamenje pobede Krsta nad Polumesecom. Т. A. u Beogradu je bilo je šest crkava i pet samostana. Нова искра VII (1905).

pravo prvenstva ima katedrala kao “majka svih crkava” Beogradsko-smederevske dijeceze. u čijoj blizini su se nalazila neporušena minareta ili njihovi ostaci. beogradski krajolik je ostao mešavina različitih elemenata. i nalazi se u Gospodar Jevremovoj ulici. po kome 10 11 12 К. Papa Benedikt XIII je dao svoj pristanak nešto kasnije. koja je trebalo da služi preostalom muslimanskom stanovništvu. 128. za natpastira Beogradske dijeceze. reč je o jedinom sakralnom objektu muslimana u Beogradu koji je nadživeo sva dodanašnja ratna i mirnodopska razdoblja. Јовановић. kada su verovatno učinjene određene promene na zdanju. Историја уметности. Протић. osim one zvanične – Bajrakli-džamije”. књ. Reč je o Bajrakli džamiji. a tekovine kulture zapadne i središnje Evrope ubrzano i bez kompromisa zamenjivale nasleđe “turskog Beograda”. Povratkom Osmanlija 1739. 317–329. nakon što je dobila potpunu nezavisnost na Berlinskom kongresu (1878) Srbija je bila nadležna da poruši džamije “ako joj smetaju. Jer. Inače. Историjа српске књижевности барокног доба. Jovanović Turcima. s protivrečnostima koje je moguće sagledati i kroz postojanje visokih tornjeva-zvonika. Kada bi se trebalo u najkraćem pružiti osvrt na rimokatoličke hramove u Beogradu tokom austrijske uprave. ne bi nikada rekao da je to isti onaj grad”.. Павић. О Римокатоличкој катедрали током аустријске управе Београдом (1729–1739) и нацртима њеног ентеријера. М. Kada je doputovao u Beograd do danas nije poznato. Зборник Народног музеја. što je doprinosilo njegovom još živopisnijem izgledu.. odnosno (nad)biskup beogradsko-smederevski. С.10 Zapravo. pre svega padina ka Dunavu. З. sv. Београд 1889. kartografskim i drugim izvorima može sa sigurnošću reći da je katedrala nastala od župne crkve date u nadležnost jezuitima. koja je dolaskom Osmanlija u Beograd nakon Beogradskog mira dobila prvobitnu funkciju.94 Zoran M. dok su “crkve ’svakojakom lepotom nakićene’ imale oltare ’zlatom. koju ima do danas. pa bi ga video sad opet.”. 13 14 . 19. građevini je vraćena prvobitna namena. 4. Београд 1970. Beograd je dobijao oblike evropskog baroknog grada. navodeći ljude od pera da zapišu oduševljenje što je naselje. tako da grof od Turna i Valzasine postaje biskup beogradski i biskup smederevski.14 To znači da je objekat najpre adaptiran u parohijalni hram i dat na upravu jezuitima. Путовање кроз Србију 1719–1720.. potreba za takvim zdanjem ukazala se tek od trenutka kada je postavljen rezidencijalni (nad) biskup u liku Antonija Kazimira grofa od Turna i Valzasine (1729). a potom.13 Blagodareći pedatnim austrijskim popisima. Car Karlo VI ga je na predlog Dvorskog ratnog saveta imenovao juna 1728. tačnije od njegovog dolaska u sedište poverene mu dijeceze. istovremeno tražeći da se Beogradska biskupija ujedini sa Smederevskom biskupijom. Na takvu mogućnost upućuju i nedavno detaljno navedeni tragovi na džamiji. godine. 2 (2010). dobilo mnoštvo “sjajnih zvonika koji su se dizali u visinu sa zlatnim jabukama na vrhu. М. što se i dogodilo 1729. srebrom i kamenjem delane’”11 Istine radi.12 Doduše. Od izuzetne vrednosti su i otkrića Todora Stefanovića Vilovskog koji je u jednom bečkom arhivu pronašao plan predat nadležnima u Beču. Reč je zapravo o prenamenovanoj mošeji. kada je Beograd postao sedište (nad) biskupa – u prvostolnicu.

Na osnovu istog izvora. Бeoгpaд од 1717–1739. kako je navedeno u nekim izvorima. odnosno u hram posvećen Svetom Juraju. godine. Temišvarci danas kazuju da je reč o župnoj crkvi Svete Katarine Aleksandrijske. Drugi istoričari pominju da su je vodili do 21. Neke stvari su odnete u Varadin. godine isusovci uspevaju da je osnuju. za koju su takođe bili zaduženi). Prema Miroslavu Vaninu. što ne treba da čudi ako se ima u vidu da je 1750. preminulog u Temišvaru. Isusovci u Beogradu u XVII. Poznato da je u austrijskoj vojsci bilo mnogo pripadnika Družbe. naslednik Antonija Kazimira od Turena i Valzasine. kako su sa žaljenjem konstatovali. Pojedine predmete je poneo sa sobom. Vrela i prinosi 4 (1934). Vanino. s istovremenim ciljem da bude i župna crkva a oni nadležni za gradsku župu. kraj potonjeg groba biskupa Engla. kada je katedralna župa preuzela brigu za građansko područje. usled opasnosti od prodora Osmanlija naložio da se popiše inventar katedrale. i to neudobnom domu. čini se validnim podatak da je njegova (privremena) rezidencija bilo u novom franjevačkom samostanu kod Duge ulice. godine postao natpastir obnovljene Čanadske biskupije. Стефановић Виловски. stoljeću.O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” 95 je. Uz plan je predat i nacrt glavnog oltara. Naime. i XVIII. Krstionica katedrale je pak preneta u nekadašnju franjevačku crkvu u Temišvaru. njima je do neslavne predaje Beograda dato u nadležnost dušebrižništvo nad vojskom. navodno. zamišljenog u tada uobičajenom stilu rimokatoličkih crkava na području Habzburške monarhije. do 1739. izvršena adaptacija župne crkve u katredralu. Нова искра 10 (1905). Po ulasku u grad imali su nameru da odmah osnuju rezidenciju s crkvom.17 Postoje snažni 15 Т.. nadajući se da će se ipak ubrzo vratiti u svoju rezidenciju. lično započeo uređenje crkve posvećene Bezgrešnom začeću Blažene Djev(ic)e Marije.16 Blagodareći mnogim saznanjima najlakše je govoriti o isusovcima i njihovoj misiji u “carskom Beogradu”. u Temišvar. M. U tom slučaju. a danas u fondu Muzeja grada Beograda. osnivanje jezuitske rezidencije nije prošlo bez problema. Na memorijalnoj ploči kraj Englovog imena urezano da je bio biskup čanadski. tek koncem 1718. te da li je njegova rezidencija zaista bila udaljena od katedrale tri stotine koraka. Nadomak tog objekta bila je turska džamija data im na korišćenje. Ono što je nesporno jeste da je Franc Engl od Vagraina. godine. te otuda ne čudi što i oni stižu s vojskom u Beograd. i da je prvostolnicu od konačišta delilo manje od dve stotine pedeset metara. isusovci su beogradsku župu vodili do 1735. Vilovski je uveren da je nacrt delo čuvenog Nikole Doksata de Moreza. uz obavezu da vode matične knjige za pripadnike vojske i njihove porodice. 300 (u prilogu su dati nacrti koje Vilovski pripisuje De Morezu). Ma koliko bili protežirani od uticajnih krugova. a potom u Beč.15 Ostaće nedoumica da li je (nad)biskup po preuzimanju uprave nad Beogradsko-smederevskom dijecezom. 16 17 . koji su se na ratištu našli kao vojni sveštenici i duhovnici. što je unekoliko diskutabilno ako se ima u vidu Knjiga krštenih [Liber baptizatorum]. što se vidi i po tome što su za buduću bogomolju od jedne Bečlijke dobili tri svete slike (koje su oni iz nepoznatog razloga uputili u “garnizonsku kapelu” u sklopu Tvrđave u Gornjem gradu. vođena od 1729. novembra 1734.

ispred velikog trga. na koji je pričvršćena olovna ploča s natpisom. i to u blizini današnjeg raskršća Dušanove i Dubrovačke ulice. Tada je u sklopu crkve dovršena i podzemna kripta. međutim. sve do 1732. što se dovodi u vezu i s okončanjem gradnje jednog trakta jednospratnice sa šest soba kraj novog hrama. blagodareći generalu Frančesku Ksaveru Bali Maruliju [Xaver Bali Marulli]. 18 Jubileji Crkve Sv. ako im je verovati. Na vrhu crkve postavljen je i tornjić s pozlaćenom kuglom nad kojom je bio monogram s Hristovim imenom. godinu uz ime superiora zabeleženo je da su imali “brigu oko gradnje”. godine. jer predviđeno je da bogomolja bude duga skoro 45 metara i široka oko 20 metara. imali mnogo problema s lošim stambenim uslovima.18 Postoje svedočanstva da je građenje crkve brzo napredovalo i da je već 1733. 10. Bio je to zahtevan poduhvat u svakom pogledu. Ne treba sumnjati. kada je presvođeno i pokriveno crkveno svetište. da im je bilo toplo oko srca 1735. Blagovest (1981). u ovom slučaju enterijera. Godine 1727. u Beogradu. Jovanović argumenti da je reč o džamiji. 31. Na većem broju planova iz 1739. svečano položen kamen-temeljac hrama. Njen gabarit se razlikuje od susedne crkve trinitaraca i Jermena katolika. Trebalo je do prođe nekoliko godina. Njihovom nezadovoljstvu doprinosilo je i to što nisu uspevali da okončaju podizanje rezidencije. o kojoj je javnost upoznao Mihajlo Valtrović (natpis pruža izuzetno vredne podatke o ličnostima koje su imale poseban uticaj na život “carskog Beograda”). Ploča je slučajno pronađena krajem XIX veka. . i 1740. jednog od najvažnijih središta “Nemačkog Beograda”. najpre ih je čekalo prikupljanje sredstava koje nije teklo željenom brzinom. što potvrđuje utisak da planovi i predstave Beograda nisu uvek verni odraz stvarnog stanja. do danas nepoznatog. što bi se moglo odnositi na rezidenciju. pa čak i da li je do kraja izveden plan projektanta. velikom dobrotvoru Jezuitskog reda. a na nekim s polukružnom apsidom. Ipak. 11. jezuiti napuštali Beograd bila je prepuna što svedoči da su redovnici svoje pokojne koji su umrli pre 1736. Prema šematizmima za 1737. Na nekim planovima gabarit je u obliku izduženog pravougaonika. pripadnici Družbe su. 1738. kada je na dan svetog Ignacija Lojole. ali je zato nalik novoj franjevačkoj crkvi. koja je nešto kasnije proglašena prvostolnicom Beogradsko-smederevske (nad)biskupije. Tada je car poklonio jezuitima četiri hiljade forinti za izgradnju gimnazijske zgrade. Shvativši da je predviđen građevinski poduhvat i te kako skup. danas znanoj kao Bajrakli. i 1739.96 Zoran M. pa čak i kada su od istog autora. Družba dobija zemljište za gradnju nove rezidencije i crkve. u kojoj je bilo mesta za oko dve stotine kovčega (kada su 1739. Petra apost. ali i na izradu konačnog rešenja svih segmenata crkvenog zdanja. godine ona bila do pola gotova. Naredne godine izveden je svod nad dvema kapelama. Kada je okončana gradnja hrama nije poznato. godine preneli u kriptu nove crkve). godine na severoistočnoj strani trga uz Glavnu ulicu “Nemačkog Beograda” ucrtan je tlocrt crkve uz koji je naznačeno da pripada isusovcima. jula.

42. Pred padom grada u osmanlijske ruke. M.19 Značaj koji je Družbi pridavan potvrđuje i to što se Glavna straža nalazila tik do njihovog kompleksa. gde se i danas nalazi. pre svega škole. Gdje su isusovci u Beogradu u 18. na kome je prikazan njihov kompleks u gradnji. preneta je u župnu crkvu. sa zdanja koje je sa samostanom ubrzo porušeno. jezuiti su napustili Beograd. koji je do tada bio na vrhu crkvenog tornja. Reč je replici ikone Luke Kranaha [Cranach]. a potom u preuređenu tekijsku crkvicu na Petrovaradinu (1881). Dirljiviju sudbinu doživeli su svi pokopani u kripti crkve. dao joj je počasno mesto. Potvrđuje to i kartografski dokument iz bečkog Dvorskog arhiva (Hofkammerarchiv). Župnik i ujedno opat Ilija Okrugić.21 prema Ivanu Stražemancu i njegovom spisu Paraphrastica et topographica expositio totius almae Provinciae 19 Smatra se da je taj plan bio segment nekog elaborata koji se odnosio na gradnju jezuitskog kompleksa. premda svi pripadaju istom – Franjevačkom 20 21 . Na planu je predstavljen deo uličnog bloka okrenut Dugoj ulici i trgu s rezidencijom (“Residentia”). Sklanjajući se pred neprijateljskom vojskom oni odlaze u Petrovaradin. U toj crkvici Beogradska Gospa je ostala sve do 1934. stoljeću. odnosno guvernera “carske Srbije”. slavljenoj u poznatom svetilištu kraj bavarskog grada Pasaua [Passau]. znanstvenom i kulturnom području u Hrvata”. u Makedonskoj ulici. Godine 1868. Škalamera. crkvom (“Templum”) i školom (“Schola”). čuvene “Snežne”.O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” 97 Danas je moguće konstatovati da je jezuitski kompleks sa crkvom i školom bio na čelu bloka današnje Dušanove ulice. i XVIII. Vanino. stoljeću imali svoju rezidenciju. 441–447. noseći sa sobom pozlaćeni monogram sa Hristovim imenom. ulice cara Uroša i ulice Visokog Stevana. a u kripti ostadoše mrtvi. kada je na svečan način preneta u Beograd u novu jezuitsku crkvu posvećenu svetom Petru Apostolu. gde se nalazila sve do bega u Petrovaradin. usred trga i nadomak rezidencije komadantna. pre potpisanog mirovnog ugovora. in: Isusovci u Hrvata. Jezuiti su sliku najpre postavili na oltar župne crkve da bi je potom preneli na glavni oltar nove crkve. crkvu i gimnaziju. Kada je reč o franjevcima opservantima. Na takav zaključak navodi to što je najdetaljnije predstavljen upravo taj deo plana (s rasporedom i namenom školskih prostorija). dok su crkva i rezidencija dati samo u obrisima. Smestili su je u župskom stanu a na okvir slike postavili metalnu pločicu u obliku zvezde s natpisom na latinskom: “Iz Beograda izgnana Djevice. utehu i nadu mnogih Beograđana. stavivši je na žrtvenik kraj ikone Tekijske Gospe. Ž. minorite i kapucine. koji čekaju drugove. što će jednom doći”. onu koja i danas rasplamsava veru. posvećene Bogorodici. Slika je čuvena kao Marija Pomoćnica [Maria Hilf]. godine. Slika je ubrzo slavljena kao “Beogradska Gospa”. Većina istoričara posvećena istoriji Beograda tokom austrijske vladavine u prvoj polovini XVIII veka obično razlikuje franjevce. svojom zaštitom neprestano čuvaj Petrovaradince”. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija “Isusovci na vjerskom. jer “živi odoše.20 Poneli su isusovci i sliku Bogorodice s Detetom. Zagreb 1992. Isusovci u Beogradu u XVII.

98 Zoran M. neposredno uz jednu veliku i dve manje džamije koje su dobili na korišćenje. Convent. odnosno “franjevci”). 27. newadvent. odnosno kao obaveza koja je bila sastavni deo njihove misije. 170.22 Nije poznato da li je duhovno posluživanje značilo i ono koje su imali isusovci. Radi što boljeg razumevanja strukture Franjevačkog reda čini se bitnim podsetiti da se u XIV veku u Redu pojavljuje skupina zvana “opservanti” (opslužitelji). Djevici Mariji na nebo uznesenoj”). Posle tri godine oni konačno dobijaju dozvolu za početak adaptacije velike džamije. Pokraj tih objekata oni su dobili neku tursku kuću gde je trebalo da upriliče misna slavlja. papa Lav X je bulom Ite vos in vineam meam (1517) podelio franjevce u dva Reda: konventualce i opservante. novembra. Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj.htm (02. Arcivescovo di Cafa]. Povijest franjevačkog samostana u Beogradu od o. Osijeku i nekim drugim mestima. F. jednako merodavnoj klasifkaciji. godine. Franjevačko apostolsko djelovanje u kontinentalnoj Hrvatskoj u prošlosti i sadašnjosti. Zdanje je blagoslovio nadbiskup Ivan Juraj [Giovani Vartabied. E. godine za misiju u Beogradu. U drugoj polovini XVII veka franjevci Provincije svetog Ladislava imali su službu vojnih kapelana u pojedinim naseljima i vojnim središtima današnje Hrvatske. i to kraj Duge poljane. Order of Friars Minor. 550. džamija svečano pretvorena u crkvu i posvećena Bogorodičinom uspenju (“Bl. koja s vremenom stiče sve više pristalica. org/cathen/04340c. Zagrabiae 1892. Razlog za takvu počast Jeremeninu ostaje pod velom tajne. jer je Administraciji služila kao magacin za vojnu opremu. 23 24 . dodeljena im je lokacija zvana “Imareth” za izgradnju rezidencije i nove crkve. org/cathen/06281a. Jovanović Bosnae Argentinae (1730). s tim što je na adaptaciju velike mošeje u crkvu trebalo da sačekaju. Ante. petorica pripadnika Bosne Srebrene izabrana je avgusta 1717. Red je podeljen na opservante i konventualce. uz prisustvo Aleksandra Virtenberškog i drugih ličnosti u službi Dvora. 11. 2011). najpre u slavonskom delu Vojne krajine. “minoriti”. a kad to nije uspelo. Hoško. Zagreb 2001. Postoji zapis je da je 13. Acta Bosnae. aprila 1721. Krajem 1727.24 Već naredne godine.23 nego i okolnost da pripadnika Družbe Isusove nije bilo dovoljno kako bi zadovoljili verske potrebe mnogobrojne vojske i drugih pridošlica (problem manjka dijecezanskog sveštenstva mogao je takođe biti razlog koji bi išao u prilog pomenutoj slutnji). Istodobno su zaduženi da “duhovno brinu za cijelu carsku vojsku”. 12. http://www. konventualce i kapucine (mada se negde konventualcima zovu i minoriti). 476. Petrovaradinu. Na takvu pomisao upućuje ne samo činjenica što su oni do tada već stekli iskustvo kao vojni kapelani. Slavonskom Brodu. Prema drugoj. pa otuda i proistekla počast. uz mogućnost da je u tom trenutku u hijerarhiji Beogradske dijeceze imao najviši status. Tokom hoda vremena došlo je do novih podela. Dva stoleća tražena su kompromisna rešenja.newadvent. čekajući odobrenje vlasti da džamiju pretvore u bogomolju. Od Bečkog rata oni su sve do sredine XIX stoleća obavljali tu službu za vojne posade u Zemunu. natpastir zajednice beogradskih Jermena unijata. marredu. tzv. tako da se na kraju došlo do tri ogranka: malu braću (koji su poznati i pod imenom “opservanti”. in: isti. pa je dolazilo do nesporazuma s ostalim članovima Reda. Kalendar Sv.htm. Drljić. konventualcima (samostanci). Ivana iz Stražemana. Fermendžin. E. Sarajevo 1933. http://www. Mesto za rezidenciju dodeljeno im je u središtu novoformirane “Nemačke varoši”. 22 Fra R.

namenjenu glavnom oltaru Sv. Kesler. U prvom planu središnje mesto zauzima Kapistran kako blagosilja u odeždi svojstvenoj franjevcima. i to spokojno budući da je prolazio kraj rezidencijalnog kompleksa komadantna Beograda i njegovog obezbeđenja). Posebnu vrednost i danas ima otisak pečata. Među delima inspirisanim Kapistranom postoji nekoliko predstava na kojima je on prikazan u beogradskom krajoliku. koji je 1862. završio kompoziciju s istom temom. sredinom XV veka obnovio samostan Male braće u Beogradu (i uveo bogoslovske studije). na koji je postavljena i njegova slika. 195. Samostan je imao čak pedeset soba. историју и фолклор 6/1 (1926). U desnoj ispruženoj ruci drži raspeće. 56. Слика са представом Београда у једној Римској цркви. kada je u rimskoj crkvi Santa Marija u Aračeliju podignut oltar (svetom) Ivanu Kapistranu.O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” 99 ta. godine. Годишњак града Београда XXVIII (1981) 25. Bosna franciscana 29 (2008). Prikazujući grad slikar je pred sobom očigledno imao neku od gravira Beograda iz XVII veka. U drugom planu prikazana je borba krstaša i Turaka pod bedemima Beograda.25 Ivan Stražemanac. Njen izgled navodi na razmišljanje i o stvarnom izgledu franjevačkog kompleksa.26 na kome je. Прилози за књижевност. 26. Историја фрањевачког манастира у Београду. s prikazom pobedonosne borbe protiv Turaka kod Beograda u kojoj je imao zapaženu ulogu. U središtu manastira je bio prostran klaustar. prikazan pečat nalik svojevrsnom grbu Beograda. nastavio je s mnogo entuzijazma rad na gradnji predviđenog kompleksa. 26 27 . 169. Ukazano je da postoji informacija da je pristigli natpastir Beogradsko-smederevske dijeceze rezidirao upravo u tom samostanu (imajući u vidu njegovu lokaciju koja se nalazila tik do Duge ulice i nedaleko od glavnog središta “Nemačkog Beograda”. postavlja kamen-temeljac samostana. Sećanje na uspešnu odbranu Beograda 1456. što je očito u vezi s činjenicom da je upravo Kapistran. Otisak pečata publikovan je i radu Katarine Glišić Franjevačke građevine u Beogradu do 1739. pored svetog Ivana Kapistrana s krstom u desnoj ruci i zastavom s krstom u levoj ruci. Ivana Kapistrana u Iloku. jer su pojedini topografski detalji verno prikazani. Pod zastavom je franjevačka crkva.... s ugaonom kulom i kapijom koja je vodila u Donji grad. eksdefnitor Bosne Srebrene. na način koji je dopustilo pečatorezanje (u ikonografskom pogledu Kapistranova figura u beogradskom krajoliku podseća na predstavu koja krasi oltar rimske crkve Svete Marije u Aračeliju [Aracieli]27). 25 Na temeljcu je urezan zapis publikovan u М. kome je posvećen ceo kompleks s budućom crkvom. Pored Gvidotija. autori su A. načinjen u četvrtoj deceniji XVIII veka. Костић. Tako već 1730. Objavljen u pomenutom Drljićevom tekstu Povijest franjevačkog samostana u Beogradu. a u levoj zastavu pod kojom je predvodio krstaše. kupolom džamije i tzv. delo Frančeska Gvidotija [Guidotti]. Бајаловић-Хаџи-Пешић. nišanom. godine biva u potpunosti dovršen četvorougaoni obod rezidencije. језик. budući da je crkva predstavljena uprošćeno. od kojih su neke dobile funkciju spavaona. Zanimljivo je da je na slici i panorama jednog dela beogradskog Gornjeg grada. [nad]biskup je lako mogao doći do katedrale. Planirano je da u samostanu bude i studij filozofije. Margićev naslednik. u tom trenutku starešina rezidencije. Juraj Margić. Lokatelli (1660–1741) i J. М. godine ispoljeno je na posebno upečatljiv način i 196 godina posle te u svakom pogledu velike bitke. s beogradskom kulom (“Nebojša”).

Tabačka džamija. jer su nosili relativno malenu kapuljaču. posle podele Franjevačkog reda. smatrati franjevcima.newadvent. godine. Potom se prešlo na pojednostavljeni naziv “[braća] kapucini”. Prema pojedinim planovima načinjenim krajem austrijske vladavine. a posebno minoriti sa svojim zdanjima). u svečanoj procesiji uputili ka Zemunu. ostaje tajna. 11. tražili dodelu gradilišta u Beogradu. da bi oko 1531. U prvoj polovini XVIII veka svoje delovanje su proširili van granica Evrope. Iz 1535. U jednom aktu rečeno je da su od ulaska u grad delili sve sakramente. Badurina. Njihova pojava dovodi se u vezu s posletridenstkom Crkvom.28 kada im je dopušteno da se nastane u “Nemačkom Beogradu”. Jedino izvesno jeste da je njihov boravak okončan nakon ponovnog pada Beograda u ruke Osmanlija. Po svemu sudeći najpre im je data na korišćenje tzv. konventualci i kapucini. Inače. Pripovedači istorije navode da su se franjevci krajem 1739. pominju franjevci i njihove građevine. Ostaće nesporno da su manastir i crkva Svetog Ivana Kapistrana spaljeni ubrzo po njihovom napuštanju Beograda. koji je sačinio austrijski službenik. 2011). Osnovani su 1525. Leksikon ikonografije. s krstom na čelu povorke. godine. Na osnovu dostupnih izvora nije moguće utvrditi kome su bile posvećene minoritske crkve niti broj redovnika. Capuchin Friars Minor. Grad su napustili s preostalim rimokatolicima. zadržan do danas. org/cathen/03320b. A. koji svedoče da su oni već oko 1718. Od pape Klementa VII dobijaju kanonski temelj 1528. Nazivani su i “opservantima”. U tim trenucima. kao i tzv. Među šturim izvorima o kapucinima29 izdvajaju se tek objavljeni rukopisi iz njihovog samostana u Beču. s težnjom da obnove ideal franjevačkog života. 29 . što bi značilo i podršku u izgradnji samostana. 11. mošeja koja se nalazila ispod današnjeg Univerzitetskog (Studentskog) parka. Među takvim su i kapucini. ako je suditi prema izveštaju kapucinskog superiora zapisanom sedam godina docnije. Kamo su potom otišli. Jovanović Nepoznato je do koje faze je stigla gradnja nove crkve. 2011). Malo je znano.100 Zoran M. godine u Beograd su došli i minoriti. na uglu ulica Braće Jugović i Višnjićeve. Septembra 1720. 1726.htm (02. međutim. u blizini kapucinske i franjevačke crkve. oni su tada već ustanovili hospicij. po kojoj su se razlikovali od opservanata i konventualaca. prevladao naziv “kapucini” (fratres a scapucino). crkva minorita se nalazila u blizini Velikog trga (sadašnjeg Univerzitetskog parka). koji se danas nalazi u zemunskom franjevačkom manastiru. 231. ustalila su se tri ogranka: mala braća (poznati i kao “opservanti”). Zagreb 1979. da su pripadnici germanskog kulturnog kruga pod minoritima podrazumevali upravo konventualce (taj podatak je i te kako bitan budući da se u Popisu Nemačkog Beograda iz 1728. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. http://www. Odlikuju se jednostavnošću i “snažnim apostolskim obeležjem”. org/cathen/03320b. ali su im zgrade za stanovanje bile nove. a potom.htm (02. Odraz njenog snaženja je i pojava novih redova. Treba imati u vidu da su kapucini ogranak Franjevačkog reda.newadvent. odnosno stvaranje ogranaka unutar jednog reda. Za crkvu su preuredili jednu mošeju. in: http:// www. Capuchin Friars Minor. u trenucima kada su Osmanlije već bile u njihovom vidokrugu. Zidarske kasarne. osim svete tajne braka 28 Poznati su i kao “mala braća” (“fratres minores”). kao što ih je moguće. godine potiču prve konstitucije te zajednice. Na prvom generalnom kapitulu (1529) nazivaju se “Manja braća samotnjačkog života”. jednostavno.

Crkva je bila “pod zazivom preblažene djevice Marije”. Izgleda. umnogome odvojenu grupu hrišćana. Београд 1950. 130. danas oivičene Dušanovom ulicom. putuju. Zagreb–Osijek 2011.O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” 101 i krštenja. počinju da podižu sebi nove crkve. s tim što. koji je zbog progona od Turaka pobegao iz Kafe u Austriju. Jepмeнскa колoнuja y Бeoгpaдy.”30 Značajan je i dokument. 25–27. Prema beleškama austrijske vlasti. i 1739. što je moguće zaključiti i iz izveštaja jermenskog katoličkog mitropolita Vartabida. LXVI (1926). godine načinio Mateja Sojter [Seutter]. te odud znani i kao “mendikantski fratri” (mendicare = prositi). 191–208. 213–217. Jermeni su se tada izjasnili najvećim delom za rimokatolike. te da su kapucini bili južno od pomenutih redova. na placu oivičenom današnjom Dušanovom ulicom. razlikovali su se od većine hrišćana po veri i crkvenom obredu. Пoпoвић. Ekumenska trilogija: istočni kršćani. Зборник Матице српске за историје 55 (1997). i ur. tj. Sršan). takođe žive u siromaštvu i bratoljublju (fratres – braća). R. Jermeni su oduvek činili posebnu. Posebno je zanimljiv podatak da je natpastir Jermena katolika (unijata) u crkvi kapucina svakodnevno obavljao misu za “Armene ’prave katolike’”. 131.. franciškanskog i trinitarskog”. stoljeća (prir. Mihailo Valtrović se poziva na plan nastao u istom periodu. a potom došao u Beograd. Zagreb 2005. kapucinskog. i: J. da su se manje razlikovali od pravoslavnih. koja se nalazila na nekadašnjem trgu kod Duge čaršije. 31 32 . 30 Kapucinski samostani u Osijeku. propovedajući i poučavajući. Овакимјан. koji. po mnogo čemu jedinstvenu. Cpбиja и Eвропа од Пожаревачког миpa до Бeoгpaдског миpa (1718–1739). živeći od milostinje. А. O Jermenima katolicima v. “prisustvujući danju i noću bolesnicima kako u bolnicama tako i u privatnim kućama. ističu se dominikanci. i to na mestu ranijih džamija. Pored jezika i pisma. up. godine na osnovu pozivanja na revnosnu službu dato nepunih hiljadu forinti za zidanje samostana. Višnjićevom i Kapetan-Mišininom ulicom. nego od katolika. Istom prilikom odobreno im je da milostinjom prikupljaju finansijska sredstva za svoje delovanje i poboljšanje životnih uslova. Иcmopucкa скица с документима од Mupocлава IIpeмpoyа. u kome je navedeno da im je 1724. sačuvan u bečkom Hofkammerarchiv-u. 191–193. između današnje Vasine i Dobračine ulice. Višnjićevom i Kapetan-Mišinom ulicom nije moguće dokazati bez novih saznanja. Istočne crkve. u kome je navedeno da su nadomak Dunava bile “crkve reda jezuitskog. Novi Sad 1997. Tako je verovatno bilo sve dok Jermeni nisu podigli crkvu za svoju zajednicu..31 Nesporno je da su najpre koristili džamiju. nameće se zaključak da kapucini i jezuti 1735. Cпоменик CKA. u skladu s pravilima svojih redova. J. zavetom zatvorništva ograničeni na manastire (konkvite).32 Imajući u vidu belešku u planu Beograda koji je između 1735. Miz. Pored franjevaca. u odnosu na one koji su tzv. Formalno se činilo da su u Beogradu bili bliži pravoslavnima nego rimokatolicima. 49–74. protestanti. Da li je njihov kompleks ipak bio bliži Dugoj ulici. Kolarić. “prosjačkim redovima”. Арменске колоније у српским земљама. књ. pravoslavni. Zemunu i Novoj Palanki u prvoj polovici 18. Beogradu. S. karmeliti i avgustinci. Takav vid prikupljanja sredstava svojstven je ne samo kapucinima nego i nekim drugim redovničkim zajednicama. međutim.

ili početkom 1719. godine. Beogradu. Španije i Latinske Amerike. Zagreb 2002. tj. čuvenog i po besedema ispunjenih dramatikom i iskrenošću. koja deluje u Španiji. 10. ma koliko postoje i tumačenja koja ga argumentovano osporavaju. 34 35 36 . tražio da se upravo njima poveri katedralna propovedaonica. Osijek 2006. Krautsack. 33 Kapucini su delovali i u današnjoj Ostružnici. Godine 1236. E. kao i mestu zvanom “Palež”. 239. Beogradu. Od osnivanja delovali su u mnogim misijama.102 Zoran M. Mayerl). u zdanju koje “poput majke odsijeva iznad ostalih dostojanstvom i uresom. koju su nemački kolonisti prozvali “Osterbah”. 238. o čemu svedoči i karta Beograda iz vremena turskog napada 23. Opsluživali su i neka druga mesta u “carskoj Srbiji”. Sedište im je u Rimu. prozvanom “Zweibrücken” (danas Obrenovac ili Boleč). kapucini su imali čak trinaest misija na području kraj ušća Save u Dunav. Freiburg–Basel–Rom–Wien 2001. gde su bili mnogi novi objekti.. te da su u blizini dobili kuće za stanovanje. Jovanović O ugledu kapucina i njihovoj misiji u “carskoj Srbiji”. vrsta posvećenja i način delovanja. Lexikon für Teologie und Kirche. najkasnije 1731. godine.33 potvrđuje i to što je sredinom 1732. Opći religijski leksikon.36 Poznato je da su odmah po dolasku u grad. Marko iz Aviana – navjestitelj ujedinjene kršćanske Europe (prir. 972. biskup beogradski i smederevski. ordo sanctissimae trinitatis de redemptione captivorum [OSST]. Herder. s prikazom teškog razaranja jugoistočnog dela “Nemačkog Beograda”. Iz Zemuna potiče predanje prema kome su sliku Marije Pomoćnice hrišćana kapucini 1739. utemeljen je 1198. dvadesetak kilometara nizvodno od Beograda. i to isključivo mirnim putem.. Kapucinski samostani u Osijeku. Gradnja samostana sa crkvom okončana je već 1730. 24. Pojava trinitaraca u Beogradu posebno je inspirativna ako se imaju u vidu osobenosti tog Reda. krajem 1718. Bd. 29. tako i brojnošću te dolaskom naroda sve više i više cvjetajući među ostalim [beogradskim] crkvama”. Kapucinski samostani u Osijeku.. Na planu Nikole Spara [Spear] njihova crkva se po izgledu ističe kao jedna od znamenitijih građevina “Nemačkog Beograda”. poput Smedereva.. pa i oni od verskog značaja.. s ciljem oslobađanja zatvorenika hrišćanske vere. F. dobili džamiju na prostoru između današnje Nemanjine i Dunavske ulice. godine Antun Kazimir grof od Turena i Valzasine. 41. uključujući i oblast ka Surčinu i Zemunu. nakon kojih su “svi [pred njim u crkvi] plakali i zazivali glasno Božje milosrđe”. Reč je o slici koja je izvesno vreme među Zemuncima bila poznata i kao “Pomoćnica biogradska”.35 Crkva kapucina je bila na udaru turske artiljerije i tako je srušena. Bez novih saznanja nije moguće potvrditi pomenuto predanje. bolnicama i kaznionicama širom Italije. 971. Red tinitaraca (lat.34 Ostaće za sada tajna da li su kapucini u Beogradu bili vođeni i propovedima svog sabrata Marka Avijana. na desnoj obali Dunava. Članovi tog Reda žive po Pravilu svetog Augustinа. godine preneli iz svog samostana u Beogradu u zemunski hram posvećen Uspenju Blažene Djev(ic)e Marije. osnovana je ženska strogo klauzurna grana reda (“trinitarke”). bez upotrebe oružja. Zapravo. Red Presvetog Trojstva za oslobađanje sužnjeva). jula 1739. u Beogradu i njegovoj okolini.. te na području sela Grocke.

U kolikoj meri je njihov samostan oštećen tokom rata ponovnog ulaska Osmanlija u grad i danas je pod velom tajne. franjevaca. Tlocrt Beograda 1739. trinitara i minorita. Taj plac nalazio se nadomak severnog dela jezuitskog kompleksa. Škalameri i M. poslije barokne rekonstrukcije. kao i katedrale) .O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” 103 i to sredstvima iz kameralne kase. od kojih ih je delila samo ulica. prema Ž. Popoviću (s označenim mjestima samostana jezuita.

37 Beograd je od tada. napustilo područje izgubljeno ratom. ono isto koje je posle kapitulacije 1717. oni koji su se odomaćili. S odlaskom austrijske vojske Beograd je ostao pust. gusto zbijenim između džamija. језик. Прилози за књижевност. uticao je na nepoznatog rimokatolika da napiše pesmu. . Gubitak Beograda 1739. 1739. Prvih godina po potpisivanju Beogradskog mira u gradu više nije bilo nijedne hrišćanske bogomolje. zadugo bilo mesto s jednospratnim kućama. Beogradske ulice s razglavljenom kaldrmom i rupama koje su nakon kišnih dana postajale bare. Jovanović Ono što je izvesno jeste to da je “carska Srbija” trajala po Beč i Vatikan nenadano kratko. u kojoj personifikovani Beograd tuguje i plače zbog svoje zle kobi. jer s ponovnim prelaskom Beograda u turske ruke 1739. Njegovog novog gospodara dočekalo je svega četrdeset i pet Jevreja i nekoliko Srba! U grad je ubrzo počelo pristizati muslimansko stanovništvo. ili pak (opet) pretvoreni u džamije. 37 Fr. napuštaju područje na ušću Save u Dunav. историју и фолклор VII/1-2 (1927) 62–69. i 1739. zadugo neće biti. ostavljale su putopisce za Zapada rezigniranim. građenim uglavnom od drveta. bedemima i palatama. Hrvatska pjesma o Beogradu god. Fancev. Bleštavila nalik onim kojim je Beograd zaiskrio između 1717.104 Zoran M. kao i oni tek pristigli. shvaćen i kao katastrofa po hrišćanstvo. lamentirajući nad svojim crkvama. godine. dok njihovi verski objekti bivaju porušeni. godine rimokatolici.

No. 2010: 351-354. te da su ga iz njegove obitelji katolici oteli. fra Pacifik (Šimo) Krnjić. da je i osunećen – tj. da je pravi musliman. Skopje Gornje (Uskoplje) Uvod Na za franjevce Provincije Bosne Srebrene. on je iz nepoznatih razloga ustvrdio ne samo da tamo nije dospio slobodnom voljom. Prije stupanja u franjevački red bio je najamnik Turčina Agića u Gornjem Vakufu. franjevci su ga poslali na školovanje u Ugarsku. kao i za sav katolički puk pod osmanlijskom okupacijom. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini.2 Vrela 1 2 Marić. franjevci su postigli da završi u austrijskom zatvoru. kojem je čuvao koze. Ključne riječi: apostazija. 238. 2007a: 236-243. da potječe iz islamske obitelji Kara-begā. nego da nije ni kršten. isti. Sukladno svojoj tadašnjoj praksi. koji je i objavio raspoloživa vrela proistekla iz nje. Kako bi spriječili vlastite i pogibli katoličkog puka te materijalne štete koje su iz ove apostazije mogle proisteći. 2007a: 237.APOSTAZIJA FRA PACIFIKA (ŠIME) KRNJIĆA IZ SKOPJA GORNJEG Ante Škegro Apstrakt Fra Pacifik (Šimo) Krnjić rođen je 1800.isti. u Donjoj Vasti na Uzdolu u Ramskoj župi na sjeveru Hercegovine. potencijalno vrlo pogibeljnu apostaziju fra Pacifika (Šime) Krnjića u dva je navrata upozorio don Željko Marić.1 Datirao ju je u 1825. g. Marić. 2007b: 558. Od ranog djetinjstva do pristupanja franjevcima živio je na području Gornjeg Vakufa u zapadnom dijelu središnje Bosne u obitelji oca Antuna Krnjića i majke Marije Ćurčić rečene Džaltić. 242. Franjevačka provincija Bosna Srebrena. godinu. .

g.3 Apostata je potjecao iz roda Krnjićâ. Stephanus Kargnich 3-0. Die 24. prispio na posjed islamiziranih feudalaca Dugalića na Uzdol u Rami. U maticu krštenih bio je upisan s imenom Petar. br.4 koji je s Gornje Gorice kod Gruda u zapadnoj Hercegovini iza 1769. 2010: 353... Sep(ultus)que fuit ibidem ubi mortuus est. Ovo isto potvargiuje Kathe Ud(ovica) pok(oinog) Marca Stojanovichia parva Konshia da Kadseje Scimo rodio na Dognoji=Vasti onna tadda bila s parvim ditetom ter Scimu basc (:a ne drugoga:) zadoila.. Jure Knjić umro je od kuge 7. Natus 23 ejusd(em) Fr(ater) Augustinus Supra dictus Baptizavit Infant(em) natum ex Legit(imis) Conjugibus Antonio Kargnich et Mariae Chirçich /:al(ias) Çsaltich:/ de Sovichi. g. kod obitelji njegovog strica Jure Krnjića. 113. na Vrsima kod Gornjeg Vakufa.” 5 6 7 8 . Pandžić.6 Kršten je pored ognjišta u kući Daut-bega Dugalića u Donjoj Vasti. 2007a. g. koji je tada bio najamnik u Donjoj Vasti. Dogna Vast.106 Ante Škegro je djelomice nejasno i nepotpuno transkribirao. faksimil: “Svidoçanstvo od Karzctegna Fr(atr)is Pacifici Karnich. Superioris Gorizae 12. I. 2007a. 240. registrirana u popisu tajnika biskupa fra Marijana Bogdanovića u Gornjoj Gorici kod Gruda.7 Nakon što je apostatirao od franjevaštva i Katoličke crkve te širio čudne priče o svom podrijetlu i obitelji. 2003: 48: “V. sv. čija je obitelj od tri pričešćena člana. Šimo je rođen 23. franjevcima su iskaz o njegovom rođenju i krštenju dale sestra njegove majke Jele žena Marijana Žutića koja je tada i sama živjela u Donjoj Vasti te Kate žena Marka Stojanovića koja je bila prva susjeda obitelji Šiminog oca i koja je vlastitim mlijekom novorođenog Šimu i zadojila..” Marić. g. Najstariji poznati pripadnik ovog roda s prostora pod osmanlijskom okupacijom je Stipo Krnjić (Stephanus Kargnich). Ista Jele Tetka bilaje Stanieza u istomu Sellu. faksimil: “Zatim priselili u Dognu=Vast u Kuçhiu Dauth=Begha Dugalichia i u istoj rodili Scimu od Koga Svidoçi Tetka rogena po Materi Spomenuta Jele dasse Spomigna dase kadje Karschen u Kuchi Kod Vatre Koja Kuchja posli jest izgorila.5 Rođenje i krštenje Sudeći po vrlo dobro čitljivom prijepisu iz Matice krštenih Ramske župe što ga je objavio Marić. 2007a. Nakon njegovog rođenja obitelj njegovog oca preselila se na Vrse kod Gornjeg Vakufa. 240. u dobi od oko 38. Marić. Marić. 236. g. faksimil: No. što je ispravljeno u Šimun. MUSG. 1769. Dan nakon rođenja krstio ga je tadašnji kapelan Ramske župe fra Augustin Jerković.. 8br(is) 1800. 370: Varse obiit Georgius Kargnich initinera sin(e) Conf(essione) et(atis) Suae ann(orum) 38.8 3 4 Marić. cui nomen impositum est Petrus /:correctum Simon:/ Patr(inus) f(uit) Vitus Zovko de Gorancze. Xena Mariana Xuticha koja sestra pok(oine) Marie Xene pok(oinog) Antuna Kargnichia Svidoçi. u kojoj je u to vrijeme živjela obitelj njegovog oca. listopada 1800. Jele Sestra rogena. Kum bio Vid Markiich naodechise onda u Najmu u istomu Sellu. Kum na krštenju bio mu je Vid Markić (Vito Zovko) rodom iz Goranaca kod Mostara. studenog 1814.

Taj je događaj primjer ćudorednoga i vjerskoga nasilja nad katolicima u Bosni i Hercegovini koji se vršio sve do samoga kraja četiristogodišnje osmanlijske okupacije. kćeri Jakova Miloša – Švrake i Ruže rođene Kolovrat iz Vrlika u Kandiji. br. Mandu. koju je oteo za sina niki Hrnjak. I. 2003: 213: “Na 16. 2003: 215: “A prvo toga svega odvede Duran.. februara dođe veliki kadija i potrese opet fra Domina: vodi ga prida se i dade udžet – da nit je govorio. u Gornjem Vakufu u dobi od oko 50 godina života: MUSG. Turčinu je iz Hapstića za oko zapela zgodna Miloš – Švrakina djevojka. ne ktijući stat s Hrnjakovićem. et benedic(tione) Ap(osto)lica. I ona. januara (1787.10 odnosno ženidbe muslimana katoličkim djevojkama i ženama mimo njihove volje. g.” Mišura.” Benić. Mijata Vrljkovića ženu. Benić. 2003: 214: “Na 18. Kako zbog toga strahovita zlodjela nad kandijskim katolicima. Dok se smijeri kadija i emin. udala za Iliju Udovičića – Mišuru u Kandiju. f/ra/ Pavla Lozića. Metodom “reko se poturčit” na islamizaciju su siljeni i bosanski franjevci.” 10 11 12 13 . 2011: 21-22: “U župnom arhivu. 738: Gornji Vakuf: die 26 Mai 1838 obiit in D(omi)no Joannes Karnjich aet(a) tis an(norum) 50 circiter. Mariju je prije udaje musliman Meša Duranović bio optužio da se rekla poturčiti (pokoina Maria bih potvorena od Meshe Duranovichia dasseje rekla poturçit). kako bi izbjegli nasilje i sramotu. vraćena je iz Dalmacije pa se pohotni Turčin njome ipak oženio. rijetke su spasili utjecajni muslimani koji su pred islamskim vjerskim sucima (kadijama) odnosno bosanskim vezirom svjedočili njima u prilog. bi arča 38 groša. 2003: 228: “ (1748. izgorjelom tijekom Domovinskoga rata 1993. Paša ga oglobi.12 Uz ogromne izdatke njihovih najbližih. I bi arča oko 45 groša. O ovom se događaju očuvala predaja među Anđinim potomcima u Hapstićima. kapelana duvanjskoga. Kad bi uspjele pobjeći od onih koji su ih na udaju prisilili. sestri prabake moga oca. ode mu blizu trista groša. nalazila se i jedna bilješka o Anđi. niti će se poturčit.11 Izbavljenje im nije jamčio ni bijeg na područje pod mletačkom vlašću.) kadija Seoničanin Mustafa Buturović napastova nas zarad fra Domina Paveša govoreći da se reko poturčit. Prema svjedočenju njezine sestre Jele Žutić. momak eminov. Koga obmetnuše da je sinovku pridao u kaure. uteče u principovu zemlju. I dok se Lozić pusti iz tavnice.” Benić. S obzirom na činjenicu da im je najstariji sin Ivan (oko 17881838) umro u otprilike 50-toj godini života. Doznavši za to roditelji su je. praevie omnibus morientium Sacramentis muriitus (sic!).” Lašvanin. uputili rodbini u Dalmaciju. Radilo se o prokušanoj metodi prisilne islamizacije. htijući se sam njome oženiti. sv. Mijat poče iskat žene od emina i na njega ode u Travnik k paši.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg Obitelj 107 Šimini su roditelji bili Antun Krnjić i njegova zakonita žena Marija Ćurčić rečena Džaltić. prisilno udatoj za nekoga Turčina u Hapstiće kod Kandije i prevedenoj na islam. ciganjin. a posebice nad Anđinom rodbinom nisu prestajala. 2003: 214: “U novembru opet nas oglobi kadija Huselja za fra Domina Pavešu 10 groša. sepultus in Caem(eterio) Communi ejusd(em) loci.) Vrati se delib/aša/ iz Duvna i povede na Kupris o. kao i među potomstvom njezine sestre Ane koja se 1860. nekrstjanin. koja je bila zaručena i navištena u Duvno za Tomaševića.13 Gdjekad se spas od udaje za muslimane tražio u vjenčavanju 9 Ivan Krnjić umro je 1838.9 zaključuje se da se Marija za Antuna udala kad je imala oko 16 godina. a bratu mu sedamdeset.” Lašvanin. zbog toga su teško oglobljavani svećenici i katolički puk.

19991: XI. Na 1760. Baltić. Vinča ja fra Ilia Lašvanin Pavla Mialjevića iz Garnice s Katom kćerju Stipana Vodopie iz istoga sela.15 No. a nie rekla. Zapovidi i ukopaše ga krstjani. MVSG 1753. što Turci reku binjiš. Svidoci biše Domin Miaćević i Nikola Jurićević iz Voljica. Brez niednoga navišćena zašto bi taka potriba Turci obvrgoše divoiku da se rekla poturčiti. a u ovo vrime ne dadijaše nikoga kopat koga bi posikō od sužanja.” Lašvanin.19 Katoličkom puku i njihovom kleru smrtna je pogibao prijetila i zbog samih optužbi za 14 MVSG 1753.. Okrutni paša travanjski. ni islamski pisci nisu vjerodostojnima smatrali kršćanske autore niti su se služili njihovim djelima. I tako im se bi potriba parvo u kadie vinčati pa se potle u paroka. I zato ih Turci obmetnuše da su izdajnici i.18 Do pojave “Povijest Bosne” (“Tarih-i Bosna”) Saliha Sidkija Hadžihuseinovića Muvekkita 1878. od koje se oslobađalo crkvenim vjenčanjem. kako rekoh. Zato zapovidi paša krvoliji da mu odsiče glavu. Uze na silu 1200 groša: Jajce pulu dade. druge dvi pulu. Čak su i za obični islamski puk bili “pasja vira”. idući isti paša na konju na špaš. u Dalmaciju. A to Pavlu dopusti Isukrst. Dugalić je u ovaj slučaj bio uključen zbog toga što katolici protiv muslimana na tim sudištima nisu imali nikakvu šansu. dovedoše paši. 2003: 155. A on. ja fra Jozip Ivić iz Duvna ispitao sam Nikolu sina Filipa Marasa i Jakovicu iz Studenaca. koju kad ne mogoše niti pritnjam okrutnim niti obećanjem od vire katoličke odvratiti. i do Travnika. zašto Boga ne zataja. 2003: 216: “Iste god/ine/ (1739. g. pridade je dizdaru (čuvaocu grada) koja malo posli nikako pobiže u zemlju krstjansku u Sinj. opiranje islamizaciji značilo je ne samo štetovanje katoličkog puka16. drug.” Benić. Hadžihuseinović Muvekkit.1778: Propustivši sva navještenja ex facultate ab presvijetlog gospodina biskupa. koji ju sebi dobavi. Dobivši od njih međusobni pristanak. združio sam ih u brak pred narodom. niti ikako na to htede privoljiti. kolovoza. da ga psi i ptice ne izidu. da ju poturče obećajuć joj gospodsku udadbu. Odriješio sam ih od izopćenja zbog sklapanja braka kod svjetovnog suca (kadije). Filip Milićević.14 No zbog toga se automatski upadalo u najtežu crkvenu kaznu – izopćenje. i s njim /bijahu/ niki starovirci.1. Do nikoliko dana. nego i gubljenje glave. 2003: 59: “Istog vrimena silovahu turci jajački jednu divojku krstjansku imenom Anđu Pilipovića iz Pijavica. Divojka sa svom snagom otimaše se. ali je zbog toga štetu pretrpio njezin otac (Otacz gnezin Schettovo) podmirujući troškove nastale hodanjem po islamskim sudištima u Prozoru (Rama) i Travniku (ter potezana bila do Prozora. zaštobo mu se ne pristoji stat u kućā u vrime rata. 30: od 25. i dosti Mukke vidila). Dobretiće i Kotor.17 Mariju je od Duranovićevih optužbi spasio Omer-beg Dugalić iz Rame. od prve se riči poturči i zataji Hristusa.) na početku miseca svibnja izajde paša /sa/ svojom ordijom iz Travnika u polje. zapovidnik sve Bosne. s kadijom oglobi tri župe: Jajce. tvrd u viri pravoj. na 21. da vam prostim život!” I Pavlov.108 Ante Škegro katolika kod kadije. br. Prisutni svjedoci su bili Luka Keškić. Odkud Jajčani odpišu paši u Travnik. pak pobigō od buljuk-baše. I dovedoše mu Turci svezana Pavla Pileševića iz Kotora. Koji poče govoriti: “Poturčite se. ne kti zatajati svoga Isukrsta.-1790. 15 16 17 18 19 . I odsiče. mihi scripto concessa. katoličanskoj. hrkać.-1790. A Pavo reče: “Neću!” Odvedoše ga Turci u sindžir i za tri dni nagovaraše da se poturči. koji se bio upisao iste godine u sejmene. i ugleda Pavlovo tilo bílo kakono snig. Mijo Kakelj i Petar Lagatar. i pitaše uzrok što neće. zašto mu je dao malo plaće a manje hrane.

u vrijeme kad je on davao franjevcima iskaz o Šiminom krštenju (Shimo. a da li će ih kasnije vratiti? Na to se čeka. jerbo su u malićani. toliko u Visokomu: “je li oli nije istina to što se istražuje? Je li taki posao ikakav Turčin iz nahije visočke čuo da su Vlasi i fratri učnili?” I premda ni u jednomu mistu ne može se nać – tko bi rekao “jest istina”. ja l’ će oni svi obješeni biti.. Peru (1790). vjerojatno nakon što je kuća u Donjoj Vasti izgorjela. a jedni. u Gornjem Vakufu u dobi od oko 50 godina života: MUSG. ne vodeć ga u Travnik. ništa ne manje štetovasmo što mi napose (mi napose – miteći . štetovaše 900 groša. I. više li?). dokaza da biži. vjerojatno stoga što su bili njegovi kmetovi. Matu (1793). posla mu teskeru da slobodno u župi stoji. Obitelj se. i tako pobiže k Savi. za kojim se zaljubivši /k/ćer rečenog spahije. osim roditelja već su bili umrli: Pero. 2003: 265: “Mato. Ali mu drugi Turčin. 738: Gornji Vakuf: die 26 Mai 1838 obiit in D(omi)no Joannes Karnjich aet(a) tis an(norum) 50 circiter. mubašir i kadija jesu htjeli pitati mnogijeh Turaka. jerbo su u zijametu. 2003: 201: “U augustu najavši još prija jedan skopaljski spahija za momka jednog Dalmatina. – I budući se to porizalo po teskerama na broj 508 /njih/. živjeli su osamnaest godina u Ošljanima na Uzdolu. S obzirom na činjenicu da 20 Benić. Poznav Turci da je kapelan pobignuo. za lipše izvidit. čak i onih koji su nasilno islamizirani. i Slabogoščići. jesu ga Vlasi opet izlal učnili i u crkvu doveli i prikrstio ga pratar iznova. jedni. i kapelan od Skopja da je je krstio. et benedic(tione) Ap(osto)lica. Od koje nesreće dok se oslobodiše. kogase iztraxuje Karsctegne). treći Mato te sestra Ruža.: groša 90 po prilici. U toj kući. Čengića nagovori mustaj-paša Skopljak da su tomu krstjani skopaljski sebet. Ivan Krnjić umro je 1838. Ele. nije jasno koliko je tada imala članova. kad bi jaspre dužnikom davati. Prema sjećanju najstarijeg sina Ivana. praevie omnibus morientium Sacramentis muriitus (sic!). i Borovica.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg 109 povratak na katoličanstvo. budući se bio poturčio (pusta museveda – vele /li/ ti je ukorijenjena!). Andriju (1791). sin Stipana (misli se: Matijevića). pass. trećeg Matu (1795) i Ružu (1796). prvi Mato.” Sidžil blagajskog kadije 1728-1732. Jakova (1792). Koju stvar.23 Juru. koliko ovdi prid džamijom. drugog Matu (1794). gdje je Marija rodila devetoro djece: Ivana (oko 1788-1838). drugi Mato. Naumi Mustaj-paša objesit i kapelana od Skopja u istom Skopju. Pak iz dvije kuće koje su blizu odžaka bile spahije rečenog objesi u Travniku jednoga čovika i dva brata s materom. g. posli šesnaesat dana strahovite tavnice. uključivši i Borovicu. izmiču se Vukanovići. Andrija. ništa ne manje. bi potriba da gvardijan za njih nadomiri 90 groša. preselila na Vrse kod Gornjeg Vakufa kod Antunovog brata Jure Krnjića. ja l’ da keplana pridadu. Bi Čengić u Travniku kajmekam paše Daginstanlije. 21 22 23 . što krstjani gori rečeni groša 375. prijatelj.” Bogdanović. sv. pritegnu kajmekan sva tri gvardijana u Travnik prijeteći im. utekoše obnoć obodvoje u Dalmaciju. I da ga lašnje ufati.20 odnosno za pokrštavanje muslimana.21 Marija je za Mešu Duranovića mogla biti udana bez pojavljivanja pred kadijom. sepultus in Caem(eterio) Communi ejusd(em) loci. imenom oca fra Petra Skalja. rođen je i kršten najmlađe njihovo djete Šimo.. Al’ ni ovdi još ne svrši drama.. No. inčije biti će obješen. koja je kasnije izgorjela. i da su je oni pridali. Potom su se preselili u Donju Vast u kuću Daut-bega Dugalića. Oglobi kajmekan skopaljske krstjane i uze im 800 groša. br. jer su muslimani svoje brakove uglavnom i sklapali posredstvom opunomoćenika ili zastupanjem opunomoćenika!22 Nakon udaje za Antuna Krnjića.

U vrijeme boravka obitelji u Gornjem Vakufu. a u Veçerbi dolazili na Konak K Materi). Ivan ne spominje brata Juru. 25 26 27 . sv.25 Kako su 1814. gdje su djeca danju radila po turskim kućama a noću spavala kod majke (zabavglialabise obdan po Turskim Kuchiama na Sluxbi. Prema Pilinom svjedočenju. br. Za narušene odnose među supružnicima Džalto je krivio Antuna. Aprilis. 2007a. odnosi između supružnika Antuna i Marije bili su poremećeni.24 prva dvojica sinova s istim imenom morali su umrijeti još kao mala djeca. Franjevci su zabilježili da je Šimo prije 24 Marić. kojeg u svom iskazu o Šiminom krštenju navodi sestra njihove majke Jele Žutić. Andrija. 965: Item obiit Jacobus filius ejusdem parentis e(tatis) s(uae) an(norum) 18. g. br. I. Jakov i Šimo. Matične knjige uskopaljskih župa nisu registrirale kada je. br. sv. faksimil: Ibid(em) sub No 1614. 238. g. 240. faksimil. travnja 1795. pogotovo stoga jer je napuštao obitelj (çouik pokratke pameti da Kadbise Sctogod sa Xenom pririçio otishobi K Pashinu Ogxaku i dolise zadarxavo). MUSG.110 Ante Škegro se treći Mato rodio 28. godini života pokosila kuga u Gornjem Vakufu.. MUSG. Mariju je između kolovoza i Božića 1815. I. Marić. dok je otac često noćevao kod brata na Vrsima (çesto dolazio K gnima na Konak). zbog svađe s vlastitom ženom Antun je napustio obitelj te dvije godine živio kod Pašinog Odžaka u središnjem dijelu Uskoplja. 966: Item obiit Andreas filius ejusdem prentis e(tatis) s(uae) an(norum) 22. Očevo napuštanje obitelji i odvođenje najmlađeg sina Šime potvrdio je i njihov najstariji sin Ivan (Kadbi gnegov otacz odlazio K Ogzaku. br.26 vrlo je vjerojatno da su na Vrse osim oca i majke prispjeli Ivan. o čemu su franjevcima iskaz dali žena Antunovog brata Jure – Pila (Pilipa) Stričević. MUSG. 964: Item obiit Maria uxor Antonii Kargnich e(tatis) s(uae) an(norum) 46. I. ondabi Scimu malana sa Sobom uzeo i s gnimse ondi po mlogo vrimena zadarxavo). ab eodem Antonio Kargnich et Mariae Çurçich natus est Matthaeus anno 1795. sin Marijinog strica Ivan Džalto i najstariji njihov sin Ivan. Rođak njegove majke neki Filip u svom je iskazu kojeg je franjevcima dao nakon njegove apostazije kazao da mu je ona jednom prilikom (ter naodechise Kod Marie na Konaku) dok je bio kod nje na konaku u Gornjem Vakufu (Kadjeon dotiro jednoç Rakiu u gorgne Skopje) rekla da će ga dati u fratre (baschiuga dat u Fratre). izrađujući sàmāre za konje (Otacz pak za 2 god(ine) aman naivishe Zadarxavose Zadarxavose (sic!) Kod Pashina Oxsaka i naçignobi Szamare). S Vrsa se obitelj preselila u Gornji Vakuf. sv. u 46. 28. Sep(ultus)que fuit in cem(eterio) com(muni). 467: Gorgni=Vakup obiit Andreas Kargnich Conf(essus) e(tatis) Suae an(norum) 20. gdje je i u kojim okolnostima Antun preminuo. MUSG. sv.27 Franjevac Nije sasvim jasno u kojim je okolnostima Šimo Krnjić završio među franjevcima. 2007a. I. u Gornjem Vakufu od kuge umrli Andrija (23 godine) i Jakov (22 godine).

No. fra Mato Ivekić. ili 1816. rođen 5. kao i tadašnju praksu izobrazbe prije stupanja u novicijat. Ivan Marinović iz sela Grahovika. Frano Glavadanović iz Fojnice.” Jolić. 370: Varse obiit Georgius Kargnich initinera sin(e) Conf(essione) et(atis) Suae ann(orum) 38. 1801. 19. veljače 1820. Uzevši to u obzir. 2009. 30 31 32 33 34 35 . Koga Po Visniu za gliubav primishe. Marić. ili 1816.34 Šimo je u fojnički samostan prispio 1815. gvardijan. 2009. u S[veti] Reed metnushe). Prema “Knjizi obučenih franjevačkih novaka” Fojničkog samostana u franjevački ga je habit 5. lipnja i 5. studenog 1814. fra Mato Šekimić. 12.. Sep(ulta)que fuit in cem(eterio) illius loci. Jolić. rođen 23. g.31 Šimo se u fojničkom samostanu vjerojatno obreo 1815. 1820. Jolić. fra Marijan Jakovljević. Dana 5. koji je tom prilikom dobio redovničko ime fra Pacificus. faksimil: Ovdie Svidoçanstvo Karshtegna Shime. Fra Marijan Jakovljević. Nikola Čuić iz Duvna. 10. koji hoda po naimu. 10. fra Filip Križanović. i tajnik biskupa Miletića.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg 111 nego je došao u samostan bio najamnik Turčina Agića u Gornjem Vakufu (Reçeni Shimo stajoje u najmu u Turçina Aghichia u Skopju)28 otkuda su ga oni izbavili te ga othranili prihvativši ga u samostan. 10. fra Ilija Glavočević. i Turski Koza çuva. Šimun Krnjić iz Skopja. rođen u mjesecu veljači (prekiženo 17. obukao tadašnji kustos franjevačke Provincije Bosne Srebrene i tajnik biskupa fra Augustina Miletića (1813-1831) fra Marijan Jakovljević. br. g. sv. g. – fra Andrija 2. 16. Svjedoci: fra Ivan Glavadanović. 2009. 94: „Dana 5. odrahnishe. s dopuštenjem provincijala. vikar. 1803. Dana 5. faksimil. 2007a: 238. 1820. 6. Koga Po Visniu za gliubav primishe. 1820. br. 2007a: 242. sadašnji kustos. Između njega i Frane Glavadanovića razlika je bila gotovo četiri godine. – fra Mirko (Pacificus) Slijede njihovi potpisi. listopada 1820) od potrebna tri glasovanja o njihovoj prikladnosti za redovništvo koja su se obavljala svaka četiri mjeseca. koja je trajala tri do četiri godine. Prvo glasovanje za navedene. I. g. 1804. 2. faksimil. – fra Bono 3. bio je najstariji. Sina Antuna Kargnichia iz Dogne=Vasti Ramske Xupe. 371: Ibidem obiit Philippa uxor eiusdem Georgii improv(isa) mor(tua) et(atis) S(uae) an(norum) 36. agregat. – fra Paškal 4. Sep(ultus)que fuit ibidem ubi mortuus est. fra Ivan Perišić. kustos. Drugo glasovanje za navedene. 2007a: 242. fra Marko Ostojić. Decembris) 1802.32 Sudeći po dvama (5. i Turski Koza çuva. g. odrahnishe. Marić. g. fra Mato Kristićević. I.29 Sudeći po činjenici da je iskaz o njegovoj obitelji franjevcima dala i žena njegovog strica Jure Krnjića – Pila (Pilipa) Stričević. u S(veti) Reed metnushe pod imenom Fra(ter) Pacificus… MUSG. ako su ga franjevci u samostan uzeli sa željom da ga izbave iz najma (koji hoda po naimu.35 28 29 Marić. MUSG. Od četvorice tom prilikom obučenih franjevačkih novaka Šimo. rođen 25. meštar. i delegat. onda se to moglo zbiti i ranije. koju je kao i njezinog muža30 kuga pokosila 7. sv.33 godinu kušnje u novicijatu završili su početkom siječnja 1821. obukao je franjevački habit sljedećim mladićima: 1.

daje Sin nikakva velika Kara=Bega Pashe.” Marić. Dojde s njom u Split ali splićanska gospoda. prave-zdrave). prave-zdrave. et recutitum. Benić. daje çircumcisuo. a katolički puk je oglobljen sa 800 groša!39 Stoga ne iznenađuje promptno i učinkovito reagiranje franjevaca na ovu apostaziju. Zatim popanu četiri krstjanina i jednu ženu krstjansku iz sela Okolišje. ishodovali su da njegove riječi ne dopru do “do turskih ušiju”. na zapovid kapetana livanjskog.38 nego i zebnju zbog posljedica koje su se iz njih mogle izroditi. i damuje ime Kara Suleiman Begh…. da kršten nije ni bio te da je u Ugarsku bio poslan na okrutan i podmukao način. 2007a: 236. faksimil: Documenta de baptismate iniquissimi Sycophantae Kargnich qui se a quodam Mahumedano dynsto progenitum. Hic quoque ejus epistola reperitur. Ungariu na Studia poslashe).” 37 38 39 . da je sin nekoga velikog Kara-bega paše te da su ga od njegove turske obitelji kršćani zapravo ukrali. župnik skopaljski) koga turci biše odredili obisiti i protiv krstjanim svim u Skoplju kano da su oni izdali rečenu dovojku. faksimil: Documenta de baptismate iniquissimi Sycophantae Kargnich qui se a quodam Mahumedano dynsto progenitum. pobiže u Dalmaciu. et recutitum. Hic quoque ejus epistola reperitur.37 Dakako da su takve fra Pacifikove (Šimine) tvrdnje izazvale ne samo konsternaciju franjevaca koji su ga zbog njih smatrali nečasnim klevetnikom (iniquissimus Sycophanta). 2003: 77: “Miseca kolovoza jedan momak iz Dalmacije najamnik nikog turčina u selu Dražev-do (Skopje) odvede divojku svog gospodara turčina koja se htede pokrstiti i za rečenog momka udati. Ni krivih ni dužnih petoro katolika zbog toga je bilo obješeno (na višalim obisiše. ac nondum baptizatum esse inique et subdole in Hungaria depredicabat. Baltić. Turci doletivši kući župnikovoj. uskopaljski župnik fra Petar Škuljević spas je potražio u Dalmaciji. zbog bijega kćeri nekog muslimana (nikog turčina) iz Draževog Doca u Uskoplju s njegovim najamnikom koji je bio rodom iz Dalmacije. Premda se nadao biti pobjednik u ovom čudnom sporu kojeg je nametnuo bosanskim franjevcima (a hotioje iza36 Marić. rečenu divojku vratiše i otcu je pridadoše. 2007a: 242. 2007a: 236. Župnik ovo od nikog svog priatelja turčina pročuvši. Tvrdio je da je potomak nekog muhamedskog bega. da nie karshten. ac nondum baptizatum esse inique et subdole in Hungaria depredicabat. franjevce je o tome sam obavijestio pismom koje im je uputio iz Ugarske kamo su ga nakon novicijata bili poslali na studij (na Svoj araç. kano bisni psovali su i bili krstjane obližnje. koje nikoliko dana u najsmrdljivijem apstu i verugam teškim zatim na višalim obisiše. g. Kakve su pogibli iz njih mogle nastati razvidno je i iz tragedije koja se zbila 1777. (Prokleti lacmani!) Otac rečene divojke okrenu svu svoju vražiju sržbu protiv župniku (o.112 Apostazija i reakcije franjevaca Ante Škegro Nije jasno koje je godine fra Pacifik (Šimo) apostatirao. daje izmegiu Turaka od Karstjana ukraden. faksimil: “…. 2003: 290. Sudeći po jednom dokumentu iz arhiva Franjevačke provincije Bosne Srebrene u Sarajevu. Nakon što su se uvjerili u neistinitost njegovih tvrdnji. daje on Turçin. da je i obrezan. njega ne našavši. Marić.36 U drugom dokumentu zapisano je da je govorio kako mu je pravo ime Kara Sulejman beg. Petru Škuljeviću.

kad je imao 14 – 15 godina. XII 1789. S obzirom na činjenicu da se apostazija zbila u dobi kad je on imao više od dvadeset godina. nema nikakve sumnje da se radilo o složenom slučaju u kojem se na prvom mjestu treba tražiti emocionalna nestabilnost njezinog aktera. nakon završetka novicijata. Sve navedeno itekako je utjecalo na njegovu psihu. bodeže. činjenica da franjevci Šimu prije nego je upućen na studiju u Ugarsku nisu adekvatno procijenili. Nije isključeno da je tada preživio i traume. Et(atis) s(uae) an(norum) 30. Sep(ulta)que fuit in cem(eterio) com(muni) illius loci. bilj. br. tj. Iznenađuje. i bit exoridum Fratara Foinski40). međutim. sep(ulta) fuit ibidem. koji su se više bojali svojih muslimanskih gospodara nego samoga Boga pa se ni u času smrti nisu usuđivali pozvati si svećenika. nije isključeno da mu se to uistinu i dogodilo dok je bio najamnik kod gornjovakufskih Turaka. Na životu su ostali samo on i najstariji mu brat Ivan! Dakako da je na njegov emocionalni razvitak utjecala i činjenica da je do pristupanja franjevcima bio prisiljen sam skrbiti za vlastiti život kao najamnik odnosno sluga gornjovakufskih Turaka. Nije isključeno da ju je iniciralo i nesnalaženje na studiju koji se odvijao u stranoj zemlji na nimalo lakom latinskom jeziku. sv. U matičnim knjigama umrlih župe Skopje Gornje registrirani su slučajevi katoličkih slugu po turskim kućama. 333: Zaglaviczom obiit Joanna Balinich Dalmata Nationis uxor Simeonis Mandussich eiusd(em) Nation(is) Sine Cof(essione) quia n(on) voluerunt vocare Sacerd(otem) quia o(m)nes Dalmata qui e(rant) apud Saracenos voluit habere apud se unum Saracenum. Čini se da su gdjekad oči zatvarali i onda kad su kandidati više nego jasno pokazivali da nisu ni za franjevaštvo niti za svećeništvo. Nema nikakve dvojbe da je na njegovu emocionalnu nestabilnost utjecala i smrt roditelja te dvojice starije braće u dobi kad je bio najranjiviji. sv. 1971: 151.41 S obzirom na činjenicu da je tvrdio kako je bio osunećen. Labilnosti njegovog karaktera pridonijeli su i narušeni odnosi između njegovih roditelja što je i sam proživljavao u najranijoj svojoj dobi jer ga je otac od kuće odvodio k Pašinom Odžaku na duže vrijeme. tužitelja odnosno smutljivca. quam Sacerdotem. Već je u novicijatu pokazivao patološke gangsterske sklonosti: pribavljao je sebi pištolje. Primjer tomu je fra Franjo (Ivan) Pecikozić. uključujući i poticanje na prelazak na islam (turčenje). MUSG. i dobio redovničko ime Franjo. MUSG. I. noževe i drugo 42 .42 Čini se da fra Pacifikova (Šimina) apostazija i nije bila izuzetak 40 41 Exordium u ovom slučaju označava protivnika. 251: Bistricza obiit sine Sacramentis Josephus Shola Dalmata quia prius voluit habere apud se unum Saracenum. završio je doživotno u nekom austrijskom zatvoru! Mogući uzroci apostazije Raspoloživa vrela ne otkrivaju zbog čega je fra Pacifik (Šimo) apostatirao od franjevaštva i od Katoličke crkve. Džaja. imo prius habuerunt timorem Saracenorum quam timorem Dei o(m)nipotentis Creatori sui Et(atis) S(uae) an(norum) 60. 250: “Junak ove kriminalne priče Ivan Pecikozić od Travnika stupio je u novicijat u Fojnici 23. I.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg 113 ch u Bosnu. quam Sacerdotem et isto desiderio animam redidit. br. odnosno tijekom studija u kršćanskoj zemlji.

nalazimo ga u samostanu Fojnica. pristajući na svaku pokoru.43 Uzroci joj se traže i u tome što je školsko gradivo nerijetko morala prelaziti s djecom “i do devet godina mlađom od sebe”. VIII 1805. G. Otpremljen je u Dubrovačku Republiku. Tu se Pecikozić pritajio i prividno popravio dok nije njegov čuvar postao neoprezan. čiji je brat bio član bande. Burić osveti Pecikozića. U mjesecu ožujku 1803.” 43 Gavran. Najpoznatiji otpadnik. I njegova je apostazija bila posljedica traume iz djetinjstva. I dogodilo se ono najstrašnije. da traži dispenzu za njega od iregularnosti i pripusti ga redu đakonata. 1796. veli isti Krističević. je rimski car Julijan Apostata (oko 360363). Osim što je ugnjetavao svoje nekadašnje istovjernike. 1990: 89: “Tako je dolazilo do čestih otpada i prelazaka u druga zvanja a ponekad i do nemilih izgreda pa oni koji su ostali u Redu nisu mogli nadomjestiti one koji su umrli. Pecikozić bježi i odmeće se u hajduke. Turci su je uspjeli opkoliti i uništiti. Tako se završava ova osebujna storija. Do zuba naoružan.114 Ante Škegro među bosanskom franjevačkom mladeži u Ugarskoj. pa je Pecikozić pripušten na zavjete i poslan na studij u Bolognu. sastavljenu od kojih tridesetak katolika i pravoslavaca. koja je fratre stajala mnogo novca. da mu saopći da je poginuo. braća ga 20. restaurirao je i grčkorimski politeizam. Tu je smrtno ranio jednog brata laika i utekao u Bosnu. u samostanski zatvor na otoku Daksi. svome pobratimu. jednostavno je handžarom iskasapio tadašnjega gvardijana fra Petra Maroevića. Krao je samostansko jelo i piće te skupa s još jednim klerikom gostio se i pijančevao. I fratri ga primiše iz bojazni da se ne poturči i da se u javnosti ne bi onda pričalo. 12. koji je kao Josif oruđe. Pecikozić pođe nekom pravoslavnom popu. kako su redovnička braća nemilosrdna. i on je nanio zlo zajednici iz koje je potekao. Provincijala prisiljava. Samo su živu glavu izvukli harambaša Burić i njegov zamjenik Pecikozić.44 Zaključak Apostazije su znane još od ranokršćanskih vremena. smješten je u sutješki samostan. 44 . predaju ‘ad brachium saeculare’ (=svjetovnoj ruci). s dvjema kuburama u rukama. straha i sramote. ili jednostavno nije htio vidjeti. XII 1799. nijedan se ne može mjeriti s nekadašnjim gruzijskim studentom pravoslavne bogoslovije Josifom Visarionovičem. Ipak. ali pod prismotrom civilnih organa. Pop posumnja da ga je ubio Pecikozić. pa se zato poturčio. pa ubije Pecikozića. budući je bio svjedokom smaknuća članova vlastite obitelji. premda je rođen od kršćanskih roditelja. Poput niza nadolazećih. S kolegama je bio svadljiv. Dok je gvardijan Maroević izdisao. terorizira sve samostansko osoblje.” Gavran. 18. u kršćanstvu bio odgojen te bio pripreman za svećenićku službu. pa ubije popa. u različitom odgoju i mentalitetu spram đaka s kojima je pohađala nastavu u austro-ugarskim zemljama ali i u pomanjkanju istinskog nadzora zbog čega je gdjekad prepuštana sama sebi. VI 1803. Napokon u sporazumu s turskim vlastima. đake prisiljava da ga dvore poput Turčina i s njim zajedno jedu i piju. pojavljuje su u Docu kod Travnika kod svoga zeta Ivana Ćurića. Novački magistar to sve nije zapažao. Banda je operirala oko Zvornika. gdje su se ubrzo upravo rascvale njegove stare razbojničke nastranosti. IV 1803. VII 1803. 1990: 89. 26. po kojem su svi drugi i prozvani. samoinicijativno dolazi u Provincijalat (u Fojnici) i ponizno moli da bude ponovno primljen u zajednicu. primjećuje fra Mato Krističević. bježi iz zatvora i 14. Skupa s nekim katolikom Ivanom Burićem osniva hajdučku bandu. kao da će ići u rat na bijesne Tatare.

s Velike rodom.” Bogdanović. fra Ludovik iz Pulje. ter nije htio gola ga ostaviti.. poturčivši se 26. Ovi kad dođe u našu provinciju.47 Bilo ih je i među franjevcima laicima48. 2003: 204: “Na 26. g. 2003: 181. budući da se ludo zaljubio u neku tursku djevojku. Međuto. Apostate nisu nepoznanica ni među franjevcima Bosne Srebrene. laik u Fojnici.. Požežanin. Ali onaj koji je bio neprijetelj Kristu. A kada bili mimo Žepče. /ali/ koji je /inače/ bio i u Jeruzolimu. velim. onda uteče priko Save. I jest vrlo dobar. gdi odovud i odonud imadući riječi.” Benić. jerbo mu se sažalilo i na /njega/ onakoga. i bıle haljine s njega da more uzeti o. odgovoran za smrt više od 40 milijuna ljudi. baš u petak. kad se nješto ositi (aman bijaše opčinjen od bule). dogodi se čudnovat događaj u manastiru kreševskomu.. pošao je za njom u njezinu vjeru. gdje je mnogo govorio protiv fojničke /redovničke/ obitelji pa čak i protiv svih bosanskih fratara. o. onda fra Jozo uvratio se do kapetana i reče /da će/ se poturčit. No malo iza toga krene u Dalmaciju a zatim u Rim. Po zavičajnosti je pripadao Kraljevini. Marije u Srebrenici. istom nješto fra Jozip rečeni počme ohlađivati i okrmljivati. naivčina oliti osobenjak.” Lašvanin. delegat. ukratko.45 odnosno vikara sutješkog samostana fra Josipa Vukadinovića (Vukeljića)46 koji je 1752. koji odonud u Bosnu bijaše došo. p. g. Talijanac. velim de Juliis. 2003: 173: “Na 7. m. p. hvala Gospodinu Bogu! Bijaše mu se. 2003: 184: “Del’Alija. Neki gvardijan samostana sv.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg 115 Visarionovič Džugašvili Staljin. bez ikakve redovničke pismene naredbe svojih poglavara njeki o. počeo vrat lišaivit ot turskijeh velikijeh jedžeka. uze mu konja i sve osim haljina. doklem kadija razumio naš posao i kako /mi/ u zajednici živemo. Ovi novi Turčin /u/čini nadit sebi ime Alija. apostatirao zbog neke muslimanke.” Benić. apostatirao iz istog razloga. ‘Nije nigdi vuku kao u Bukoviku. m. P.. a poturči se bez ikakava razloga. Ukratko. od onog kreševskog samostana.). već naprosto od vlastite zloće. jer je drugačije nije mogao imati za ženu. ni/t/ko ga ne progoneći. Među njima je bilo i onih koji su obnašali i vrlo odgovorne službe. dapače od sviju dobro gledan i milovan. odnosno neokrunjeni car Sovjetskog Saveza (1924-1953). ta/ko/ on /ode/ na mešćemu kadiji. Indi prisudi kadija – sve što godi je bilo kod vikara. Tada se usprotiviše gotovo svi oci Provincije i stajahu na tome da se odbije. bivši se zaašikovao za bulom. O m. kao i onima u trećoj životnoj dobi. I tu poče stajat kao od /redovničke/ familije. 2003: 45: “1611. neki ga oci onoga samostana predlože Provinciji da ga primi i da bude kao član ove provincije. Poturči se.” Benić. prezimenom de Juliis. poput primjerice gvardijana srebreničkog samostana koji je 1611.49 kao Mula-Mustafa nanio veliku štetu svojoj redovničkoj zajednici50 kao i fra Josip 45 Benić. osobito jerbo je bio savršen botaničar i ljekarnik. Indi.) poturči se. kakav je bio 70-godišnji fra Ludovik de Juliis iz kreševskog samostana koji je. jula (1747. fra Ludovik. i čovik blizu 70 godina. mala-velika. po prilici. dok smirismo njega i Turke ode nam iz kese 609 groša. nije mogao biti prijatelj Bosancima. fra Jozip Vukadinović. g. više li. delegat da uniđu u skelu. f/ra/ Martin Bilavić. Čuvši to delegat. pustomu Muharemiji. od Sutinske. unatoč 46 47 48 49 50 . Ima li dvi godine. pak se bio vrat/i/o doli u krstjanluk). miseca marta na 26. kad hoti o. Međutim. i tako je radi trenutačnog užitka izgubio vječni. u krešev/s/komu manastiru primljen. 2003: 300-301: “1779. 182: “Poturči se nesrićno na svrsi aprila (1752. ožujka 1779. Ovi fratar bijaše ovdi sutiškim vikarom . ter bi ga zvali ljudi ‘Del'Alija’.. i to pravo u Kreševo (i prija je bio ondi i liječio fratre. Rodom je Slavonac.” Benić. marca poturči se o. neki. dođe iz Dalmacije. duša valja.. 2003: 254: “1611. ne znam koji – ali nisu bili svi -. iako nije imao pismene redovničke naredbe. Za ovoga se poturči gvardijan u Srebrnici. fra Benedikt.

rečeni Del’Alija izvadi dvije fetve i diže na nas pašine mubašire (a Turkom kaza /za/ sve ruvo crkveno i /za/ sve stanje naše). on iza ručka pobjegne u krešvsku tvrđavu i poturči se pod imenom Mula-Mustafa. i rekao da je Čifutin rođen. dok se otresosmo i senet uzesmo. Kasnije je u Zvorniku ovaj htio nešto – ne znam već šta – predskazati o turskom ratu i pobjedi. m. istinoto. Štoviše. već da nam je sve zajedničko i da iz zajedničkog se vladamo. ne znam pod uplovom koga zloduha. ali. u onoj opijenosti odrekne se katoličke vjere i prihvati muslimansku. gvardijan fra M/ij/o i ja... /a/ Fojnica 60. p. Ove iste godine. i osvidočismo njima prid kadijom i prid mubaširom kako mi zaseno ne imamo nijedan ništa. I dovede /sa/ sobom većil-davudžiju i priteže nas na mešćemu. 2003: 122: “Njihov je bog – trbuh. Za ovoga se odmetnu Marunčić (= fra Luka Marunčić “koji prokuravaše biskupat”) u Budimu i staja mlogo apoštatom. dijelom javno (izuzev emina) ispalatiti 405 groša. p. Ama on otiđe pušući u šake prazne /a tako/ i mubašir. i sve bi se kao na bašinsku. a inače /je/ ove manastijer kupio. (s oproštenjem!).. 2003: 182-183: “Ovi novi Turčin /u/čini nadit sebi ime Alija. a malo pobožan.. kako rekoh. Petar Bukaraš. džematlije naše. što šaitom. a na koncu . ter bi ga zvali ljudi “Del’Alija”.”. dava golema. al’ prilika je da je još njegdi belaja parao. i drugima. jerbo su ga držali) groša 40. Senet i do drugoga puta (toga – neka nas Bog očuva) more teško valjati manastiru”.53 Drugi su to činili zbog neispunjenih ambicija. o.” Lašvanin. p. 298. kako se pijanstvo nagrađuje!” Benić. to jest rečeni o. 2003: 208: “1736. I ovi ga degrada.52 od kojih ni franjevci Bosne Srebrene nisu bili imuni. niti šta more imati od nas on. koju je imao u manastiru! Budale fratri /pa hoće/ svakomu birbi virovati! Ele. poturčenjaku. al’ on i prija džerašen lijepo. dijelom potajno. No. to jest Musta/j/begovića s Bijelog polja. Mal ako nješto i fojničkoga gvardijana nije obijedio.” 51 Benić. Treba zabilježiti. I već ako onako Antikrst usprogoni fratre i 52 53 54 55 . više od sedam stotina groša. jerbo je ondi njekoliko /vremena/ stajao i liječio njeke fratre. i o. kad su ga /poturčenjaka/ pregledali da ga. Lašvanin. težak p/i/janac bio. I ne može nam učiniti ništa. dok je u Tuzli u gostionici pio s janjičarima. neki o. kapitō u Fojnici.. Koji načinismo kod kadije i šaite Turke izvedosmo. više od sto i dva/d/es/e/t groša. gore spomenutog dana. A bijaše naforao on u tefteru od vest/ij/arija i najma itd. od 40 godina otprilike . I učini mlogo štete ministru. da je gvardijan morao njemu. – Malo vrimena potle. a nama otiđe. što kadiji. svibnja na kvatre po Duhovi. I u Ratnju napio se rakije i ostavio habit u Režića Petra (a s p/i/janstva je najviše i utekao)”. 2003: 258: “1675. Eto. u Fojnici. Koji dojdoše u Visoki s njime zajedno.54 Otpadali su i laici55 zbog kojih su suprotstavljanju gotovo svih drugih /otaca Provincije/. Dadosmo mi Kreševu u pomoć (a oni su i /za/ sve krivi. 299: “1778. smijeri se i bi uzet temesuć od istoga nesrićnika da se naplatio). – I napokon. Turkom izdajući. 2003: 297. Min/ista/r fr/a/ Marko iz Vasiljeva Polja od Sutinske. budući da se sve dogodilo suprotno od onoga što je on govorio da će biti. – Bi. ni mubašir. iz Vijake rodom./njihova/ će im zloća biti grobni kamen. al’ neka nesrića iđe iz kuće! Hotio bo je on da vodi Turke da mu vide ljekarnu. gvardijan Tomić njekako smeo da ne iđu: (crn obraz jasprama!).. On je namučio i poglavara samostana i čitavu onu svetu /redovničku/ obitelj tolikim podvalama i izvrtanjima /usmenim/ i pismenim kod kadije i drugih Turaka. laik fra Nikola Novaković. pribave mu od generalnog ministra / Reda/ pismenu redovničku naredbu da može boraviti u Kreševu kao član /redovničke/ obitelji. Benić. komesar rečeni Kamengrađanin. podmeću. delegat.116 Ante Škegro Vukadinović (Vukeljić) odnosno Del-Alija prije njega. pijanstvo majka.51 Neki su otpali zbog vlastitih poroka. Turci ga – jadnika – o konop objese. Na 23..” Isti. Ovi /je/ laik. 2003: 48: “1672. poturči se Antun (Bolo) Lovrić iz Fojnice i Stevo iz Sutinske. miseca aprila na 12. I otiđosmo mi trojica. s golemom mo/l/bom i s prijateljī. uze sve svoje lijekove i posudice i odnese. što makuldžijama. (I ovo.

Takva stvar se ranije nije čula! Da izgubi viru i da to učini aman bi uzrok mati joj Stažija. i zar služi se obidvima za konkubine.56 uključujući i žene – gdjekad i iz vrlo bizarnih razloga. Raspoloživa vrela ne otkrivaju kada je. od njekoliko godina. kuće lupaju i govore: “hoćeš /li/ se poturčit?” 56 Bogdanović. drukčije Jeličića. sin Antuna Čoče. da je obrezan. PRILOZI Dokazi o krštenju Šime Krnjića58 Izvornik Documenta de baptismate iniquissimi Sycophantae Kargnich qui se a quodam Mahumedano dynsto progenitum. za konkubinu. /.” Benić. Ovdje je međutim njegovo pismo. zašto s njima iđaše veliko mloštvo turskih brezposlenika. poturči se Anica. 2003: 211-212: “U februaru (1786. Stražiju. da kršten nije ni bio te da je okrutno i podmuklo bio poslan u Ugarsku. psuju.). kći pok. Prijevod Dokazi o krštenju nečasnog klevetnika Krnjića. oko 14. zato turski ćitab ne ht/i/ju da vinča za pašu. groša 65. ac nondum baptizatum esse inique et subdole in Hungaria depredicabat. I gdi koga sritu od uha krstjanskoga. iz Vareša. šćetovasmo 500 groša i najposli /morasmo/ navodni najam poturčeniku 65 groša / . koja inače bijaše žena Grge Grgića iz varoši. Gvardijan tadašnji fra Gabro Mijatović. poturčivši se. miseca jula.. Šime Oćevca. od /obitelji/ Živkovića iz Jelašaka. 57 58 .Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg 117 franjevci također trpjeli. iste Anice mater.. Ama. ne ht/i/juć mu dati. koji je razglašavao da je potomak nekakvog muhamedanskog bega. tj. zaštobo isti paša držao je očito. faksimil. krstjane! Tu veće dana ne smide se krstjansko čeljade iz kuće pomolit. jerbo joj milo bijaše da rečeni pašo imade prijateljstvo s njezinom kćerju. gdje i na koji način skončao. a Turčin omalit ne zna!” Marić. Posto je zatim u Sarajevu momak kadije Čuhadžića i počeo od nas najam za šest godina iskat. no za apostatu tragična. u dobi života od osamnaest godina po prilici. 2003: 207: “Iste godine (1760. et recutitum. Stoga je reakcija franjevaca bila odlučna i učinkovita. 2007a: 236.57 Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića specifična je po tome jer se zbila tijekom bogoslovnog studija u kršćanskoj zemlji. već drži obidve uza se. Koju davu dok smijerismo. Da je “došla do turskih ušiju” bez sumnje bi izazvala bijes osmanlijskih vlasti ali i islamiziranog puka. dignu /on/ na manastir pašalije./. i Stažije. Koja bi sutradan odvedena u Sarajevo od paše Hadži-Mehmedovića s nadom vinčat ju za se.) ali nešto poslije to jest na 10.platit.. kako je najposli otišo. s bubnji i sviralam. Hic quoque ejus epistola reperitur. ne samo po sokaci od varoša nego jošter ispod manastira. koga smo u manastiru od ljubavi držali da po zlu ne ode. pogrđuju.

Donja Vast: dana 24. zakonitog (sina) Antuna Krnjića i Marije Čurčić. Ibid(em) eadem die 28 Aprilis [179]5. 220. 1005 Ošljani.. .. M(atrina) f(uit) Rosa Stoianovich. Rosa f(ilia) Antonii Kargnich et Mariae Çurçich. Dogna=Vast natus 21 X(ecem)br(is) 17998 Thomas f(ilius) Petri Kargnich et Rosae Markotich. 174. Donja=Vast. listopada 1800. die 28 April(is) 1795.] i njega krstio sam Matu. et Elianae Tokich. M(atrina) f(uit) Simeona Raiç.. 10015. 1006. Kuma je bila Šima Raič. Ošljani k(rstih) dana 8 rujna rođena. Natus 23 ejusd(em) Fr(ater) Augustinus Supra dictus Baptizavit Infant(em) natum ex Legit(imis) Conjugibus Antonio Kargnich et Mariae Chirçich /:al(ias) Çsaltich:/ de Sovichi. Nro 1806. Ego Fr(ater) Vincentius Jurich [. Jozo Krnjić rodio je Matu 1791.. Franciscus Kargnich genuit Catharinam anno 1792.. Kum mu je bio Vito Zovko od Goranaca. P(atrinus) f(uit) Vitus Markichevich. Nat(us) 13 April(is) 1799. Kuma je bila Marija Medvidović od Deževica. Kum je bio Petar Markić. rođen 21 prosinca 1798. Kuma je bila Ruža Stojanović. Dogna Vast. Rosa f(ilia) Francisci Kargnich et Clarae Boscgnak M(atrina) f(uit) Maria Medvidovich a Desevice. dana 28. 170 A60. 8br(is) 1800. kćer Josipa Krnjića i Ilijane Tokić od Rakitna. Kum bi Vito Markićević. Matija. Jure sin Josipa Krnjića i Ilijane Tokić. 16014. 100 Ošljani. travnja 1797. 170 A60 Joseph(us) Kargnich genuit Mattheum anno 1791. P(atrinus) f(uit) Joannes Zovkovich. Rođen 13. Pod brojem 1806. Joseph(us) Kargnich g(enuit) Angelam an(no) 1793. Oshgliani B Die 8 7bris nata Mathia f(ilia) Josephi Kargnich et Elianae Tokich a Rakitno. Die 24. Isto tamo. 1793. kojem je bilo dato ime Petar /ispravljeno Šimun/. Antonius Kargnich genuit et et Maria Chiurgich Jacobum anno 1792. istog mjeseca. Ja brat Vincentije Jurić [. 1006. Ruža kći Frane Krnjića i Klare Bošnjak. Toma sin Petra Krnjića i Ruže Markotić. Kum je bio Ivan Zovković. 10015.] eumque B(aptizavi) Matheum l(egitimum) Antonii Kargnich et Mariae Çurçich.. 220. Ruža kći Antuna Krnjića i Marije Čurčić. P(atrinus) f(uit) Petrus Markich 174. rođena 5 kolovoza 1796. 808. lipnja 1796. Dogna Vast. travnja 1799. Georgius fil(ius) Josephi Kargnich et Elianae Tokich. cui nomen impositum est Petrus /:correctum Simon:/ Patr(inus) f(uit) Vitus Zovko de Gorancze. Frano Krnjić rodio je Katu 1792. Donja Vast. 1046. travnja 1795. 808. Kum je bio Marko Knezović.118 Bilješke o rođenju i krštenju djece Krnjića roda59 Izvornik No. Petrus fil(ius) Josephi Kargnich. 100 Osh(gliani) nata 16 Junii 1796. faksimil. Dogna Vast. Josip Krnjić rodio je Anđu 1793. 1005 Oshgliani 11 9bris nataus 5 Aug(usti) 1796. 2007a: 237.. Rođen 3. istog dana 28 travnja [179]5. B(atpizavi) L(egitimam) Joanna(m) et Josephi Petri Kargnich. 59 Marić. Antun Krnjić rodio je i Marija Ćurgić Jakova 1792. Natus 3 April(is) 1797. krstih Ivu zakonitu (kćer) Josipa Petra Krnjića. 113. Donja Vast. P(atrinus) f(uit) Marcus Knezovich. 1793. Petar sin Josipa Krnjića i Ilijane Tokić. 11 studenog. Rođeno 23. 16014. rođena 16. Gore spomenuti brat Augustin [Jerković] krstio je novorođenče zakonitih roditelja Antuna Krnjića i Marije Ćurčić /rečene Džaltić/ od Sovića. Ante Škegro Prijevod Broj 113. 1046.

. kojem je dato ime Petar (:ispravljeno u Šimo:). sin Antuna Krnjića i Marije Ćurčić rođen 1792. i ovaje umarla: a posli Marie Shimo. i ovi pribiva u Xupi Skopaglskoj. et Mariae Chiurçich (:alias Gsaltich:) de Sovichi. kogaje darxo na Karsctegnu Vid zvani Sada Markich. Šimo – koga držo na kršćenju Vid zvani sada Markić. inscriptus rerperitur Jacobus filius Antonii Kargnich et Mariae Chiurgich natus anno 1792. Andria. Gore rečeni otac Augustin (Pokrajčić)61 krstio je novorođenče zakonitih roditelja Antuna Krnjića i Marije Ćurčić (:rečene Džaltić:) iz Sovića. travnja 1801. i jeli doselio iz Goranaca iz Župe Mostarske u Župu Ramsku. Pod brojem 1006. i jelli doselio iz Goranacza iz Xupe Mostarske u Xupu Ramsku. Andrija i druga tri brata kojim je svima bilo ime Mato. kapelan u Ramskoj župi do 16. Ivan gorni imenovani parvorogeni Sin pok(oinog) Antuna Kargnichia pribivajuchi u Skopju dokazuje dasuse poslignega rodili Pero. kaxe daseje posli ovi rodila gnegova Sestra Maria. koji pribiva u Šćipim u Župi Ramskoj. rođen 28. koji pribiva u Schipim u Xupi Ramskoj. Kum mu je bio Vito Zovko iz Goranaca. Sub No 1006. 2007a: 238. upisan je i Mato. Sinovi Antuna Krnjića bili su: Ivan . Reçeni Shimo stajoje u najmu u Turçina Aghichia u Skopju. Sinovi Antuna Kargnichia bilisu Ivan Koi-je i sada-xiv. Od ovoga Vida imase izvidit zovelise drugkçie Zovko. cui nomen impositum est Petrus (:correctum Simon:) Patrinus fuit Vitus Zovko de Gorancze. od istog Antuna Krnjića i Marije Čurčić. 19. Rečeni Šimo stajo je u najmu u Turčina Agića u Skopju. kolovoza 1796. Fr(ater) Augustinus Supradictus (:Pokraiçich:) baptizavit Infantem natum ex legitimis conjugibus Antonio Kargnich. 60 61 Marić. Jure. Jure. Ibid(em) sub No 1614. rođen 23. U istoj knjizi pod brojem 1006. g. faksimil. Augusti. ab eodem Antonio Kargnich et Maria Çurçich nata est filia nomine Rosa anno 1796. Item sub No 1006.. i ovi su svi pomrli. In vetustiori Libro Baptizatorum praedictae Parochiae Rammae. od istog Antuna Krnjića i Marije Čurčić. i ovisu svi pomarli.. Andrija. 2008: 135. istoga mjeseca. koga se istražuje krštenje. g. i ova je umrla. g. Ivan gornji imenovani prvorođeni sin pok(ojnog) Antuna Krnjića pribivajući u Skopju dokazuje da su se posli njega rodili: Pero. travnja 1795. Andria. i ovi pribiva u Župi Skopaljskoj. Od ovoga Vida ima se izvidit zove li se drukčije Zovko. kogase iztraxuje Karsctegne. Shimo. nalazi se upisan Jakov. Kaže da se je posli ovi rodila njegova sestra Marija. Octobris 1800. bilj. 28. dana 24. upisana je i kćer Ruža rođena 5. listopada 1800. Donja Vast. Fra Augustin Jerković iz Pokrajčića (o. 119 Prijevod i transliteracija U Knjizi krštenih Župe Rama nalazi se ovaj upis: Broj 113. 5. i druga tri Bratta kojimje svima bilo ime Mato. U starijoj knjizi krštenih spomenute Župe Rama. Vladić. Aprilis. Dogna=Vast die 24.koji je i sada živ. ejusdem. 1753-1805). Natus 23. U istoj knjizi pod brojem 1614.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg “Obiteljski list” obitelji Antuna Krnjića60 Izvornik In Libro Baptizmatorum Parochiae Rammae reperitur Sequens posticum: No 113. ab eodem Antonio Kargnich et Mariae Çurçich natus est Matthaeus anno 1795. a posli Marije Šimo.

ramski župnik od 1781. sin Nikole Jurićia. svidoči da njezina sestra pok(ojna) Marija bi potvorena od Meše Duranovića da se je rekla poturčit. Otac pak za 2 god(ine) aman najviše zadržavao se zadržavao se (sic!) kod Pašina Odžaka i načìnjo bi samare. od Koga Spomignase da Kadbi gnegov otacz odlazio K Ogzaku. posli i u istoj gornjoj Kasabi da je on često dolazio k njima na konak i djeca zabavljala bi se obdan po turskim kućama na službi a uvečer bi dolazili na konak k materi. vrlo poštovanom bratu Augustinu biskupu daulienskom i vikaru apostolskom u Bosni i Hercegovini. Njegova tj. Također Ivan Džalto.bio čovik pokratke pameti. do 1789. Marić. izrodila Dieczu slidechiu. Marić. Ovo isto potvrđuje Kate ud(ovica) pokojnog Marka Stojanovića prva konšia da kad se je Šimo rodio na Donjoj Vasti. Kum bio Vid Markiich naodechise onda u Najmu u istomu Sellu. Smutnje među Duvnjakom. Ivana koji je i sada živ u gornjem Skopju. Među ostalim svidoči isti Pilip da se spominja kad je on dotiro jednoč rakiju u gornje Skopje. 1. stričević spomenute Marije. damuje jedan put ona rekla od Scime: Rodiaçe ovo moje Dogne=Vashçe çinimise dobro. i Sestre po imenu megiu kojim broji i Scimu. ter sta(nova)o blizu Kasabe na selu zvanomu Vrse. Ružu. od koga spominja se da kad bi njegov otac odlazio k Odžaku. S kojim stojeći u istomu selu 18 godina. 3.63 Za njima rođen Andrija i Jakov. 2010: 354. Smutgne megiu Duvgnakom Pashom i Skopaglskimi nie bila u Skopju neggo u Duvnu. faksimil. Pašom i Skopaljskimi nije bila u Skopju nego u Duvnu i uz Bekij do Ljubuškoga. i uz Bekij do Gliubushkoga nitje drughi tko poghinuo izvan Momaka i sjednu i drugu stranu. i prighniato. baschiuga dat u Fratre. Amico Car(issi)mo Il(umno) Illus(trissi)mo e(t) Rev(erendissimo) Prov(icario) Colen(di) ss(im)o Fra(tri) Aug(ustino) Vesc(ovio) Dauli(ensi) e(t) Vicario Apos(tolico) in Bosna ed Erczegovina. Matu. N(ota) B(en)e Quaedam docum(ent)a de Baptismate Kargnichi.120 Iskazi svjedoka o obitelji Antuna Krnjića6261 Izvornik U dognoj Xupi Ramskoj Svidoçanstvo od Karzctegna Fr(atr)is Pacifici Karnich. ter naodeći se kod Marije na konaku. uteklase i udalase za Antu Kargnichia na Oshgliane s Kojim stojechi u istomu selu god(ina) 18. Opet svidoči Jozo Ivanković da se spominja da kada je poginuo njiov Jozo Ivanković. izrodila djecu slideću: 1. i do Travnika. utekla se i udala se za Antu Krnjića na Ošljane. Vladić. Fra Jeronim Milasović. Nitje drugi tko poginuo izvan momaka i sjednu i drugu stranu. Zatim priselili u Dognu=Vast u Kuçhiu Dauth=Begha Dugalichia i u istoj rodili Scimu od Koga Svidoçi Tetka rogena po Materi Spomenuta Jele dasse Spomigna dase kadje Karschen u Kuchi Kod Vatre Koja Kuchja posli jest izgorila. Ista Jele tetka bila je stanieća u istomu selu. Ivan sin pok(oinog) Antuna Krnjića dokazuje da je Šimin vrsnik Ante. Petra koji su pomrli i svi od pokojnog fra Jere [Jeronim Milasović] kršteni. Ivan sin pok(oinog) Antuna Kargnichia dokazuje daje Shimin varsnik Ante sin Nikole Jurichia. Ivan naistarji Sin pok(oinog) Antuna Kargnichia zna svu svoju bratju. da najposli utekli se pod skut Omer-begu Dugaliću koji ju obranio. kaže da je pok(ojni) Antun Krnjić .muž njez(in) . 2007a: 240-241. onda bi Šimu malana sa sobom uzeo i s njime se ondi po mlogo vrimena zadržavo. Mathu. za gnima rogen Andria i Jacov. Predragom prijatelju Velikom. Megiu ostalim Svidoçi isti Pilip dase Spomigna Kadjeon dotiro jednoç Rakiu u gorgne Skopje. 2. Otacz gnezin Schettovo da naiposli uteklise pod Skut Omer=Beghu Dugaliichiu kojiju obranio. i sestre po imenu među kojim broji i Šimu. koja kuća posli jest izgorila. baš ću ga dat u fratre. ter potezana bila do Prozora i do Travnika i dosti muke vidila. onda se Šimo rodio a u isto vrime bio ditešce od 5 godina Petar sin Joze Krnjića. Neka je znano: Ovo su dokumenti o krštenju Knjićâ. . 2008: 132. 2 Ruxu. Ovo isto potvargiuje Kathe Ud(ovica) pok(oinog) Marca Stojanovichia parva Konshia da Kadseje Scimo rodio na Dognoji=Vasti onna tadda bila s parvim ditetom ter Scimu basc (:a ne drugoga:) zadoila. Ivana Koije isad xiv u gorgnem Skopju.] Ružu opet. ondabi Scimu malana sa Sobom uzeo i s gnimse ondi po mlogo vrimena zadarxavo. koja sestra pok(ojne) Marije. da kad bi se štogod sa ženom priričio otišo bi k Pašinu Odžaku i doli se zadržavo. [5. Juru pak 4. 62 63 Ante Škegro Transliteracija U donjoj Župi Ramskoj Svidočanstvo od kršćenja brata Pacifika Krnjića. 6. ondase Scimo rodio. 3. Šimina strina Pile Stričević pok(ojne) Marije svidoči da posli njego je Antun Krnjić bijo odselio u Skopje. i Ange od gialta sestra pok(oine) Marie Kargnichia. da mu je jedan put ona rekla od Šime: rodijače ovo moje Donje Vašče čini mi se dobro i prignjato. žena Marijana Žutića. presvjetlom i prečasnom provikaru. faksimil. Zatim priselili u Donju Vast u kuću Daut-bega Dugalića i u istoj rodili Šimu. a uisto vrime bio ditescze od 5 godina Petar Sin Joze Kargnichia gnegova t(o) j(est) Scimina Strina Pile Striçevich pok(oine) Marie Svidoçi da posli njegoje Antun Kargnich bijo odsellio u Skopje. Otacz pak za 2 god(ine) aman naivishe Zadarxavose Zadarxavose (sic!) Kod Pashina Oxsaka i naçignobi Szamare. Xena Mariana Xuticha koja sestra pok(oine) Marie Xene pok(oinog) Antuna Kargnichia Svidoçi da gnezina Sestra pok(oina) Maria bih potvorena od Meshe Duranovichia dasseje rekla poturçit ter potezana bila do Prozora. Juru pak 4. Kum bio Vid Markić naodeći se onda u najmu u istomu selu. od koga svidoči tetka rođena po materi spomenuta Jele da se spominja da se kad je kršćen u kući kod vatre. Otac njezin šćetovo. g. ona tada bila s prvim ditetom ter Šimu baš (:a ne drugoga:) zadojila. Ruxu opet 6. i diecza zabavglialabise obdan po Turskim Kuchiama na Sluxbi. ter naodechise Kod Marie na Konaku. ter stao blizu Kassabe na Sellu zvanomu Varse posli i u istoi gorgnoj Kassabi daje on çesto dolazio K gnima na Konak. Jele sestra rođena. Takoger Ivan Gsalto Striçevich Spomenute Marie Kaxe daje pok(oini) Antun Kargnich Mux gnez(in) bio çouik pokratke pameti da Kadbise Sctogod sa Xenom pririçio otishobi K Pashinu Ogsaku i dolise zadarxavo. Petra Kojisu pomarli i Svi od pok(oinog) Fra Jere Karsteni. Jele Sestra rogena. i dosti Mukke vidila. Opet Svidoçi Jozo Ivankovich dasse Spomigna da Kadaje poghinuo gniov Jozo Ivankovich. i Anđe od Đalta sestra pok(oine) Marie Krnjića. žene pokojnog Antuna Krnjića. Ivan najstariji sin pok(ojnog) Antuna Krnjića zna svu svoju braću. a u Veçerbi dolazili na Konak K Materi. Ista Jele Tetka bilaje Stanieza u istomu Sellu.

Austrijski car Franz I. i bit exoridum Fratara Foinski. odrahnili. Priredio. da bude reko Kara Suleiman Esck. da je on Turčin. nesamo mislit. BONO 2003: Ljetopis sutješkog samostana. NIKOLA 2003: Ljetopis. Doba fra Grge Ilijića Varešanina (1783-1813.Zagreb. daje çircumcisuo. bì darovan od sesara dobroga našega dobročinioca Frane. Mostar.65 pomračnom tavnicom dok je živ. na svoj arač. Sarajevo. SALIH SIDKI 19991: Povijest Bosne 1. Zato kao sin pašinski i beg. 1825. i Turski Koza çuva. HADŽIHUSEINOVIĆ MUVEKKIT. GAVRAN. u Ungariu na Studia poslashe. sina Antuna Krnjića iz Donje Vasti Ramske župe. SREĆKO M. da nie karshten. da nije kršten. 1971: Katolici u Bosni i Zapadnoj Hercegovini na prijelazu iz 18. u S(veti) Reed metnushe pod imenom Fra(ter) Pacificus. u Ungariju na studija poslaše. a hotioje izach u Bosnu. 64 65 Marić. zaboravi se svoje prvašnje potribe. uvod i bilješke napisao dr. JOLIĆ. latinske i talijanske dijelove preveo. na Svoj araç. nego i oçito govorit daje Sin nikakva velika Kara=Bega Pashe. i damuje ime Kara Suleiman Begh boglebi ovariso. Koga po Višnju za ljubav primiše. fra Ignacije Gavran. Sarajevo – Zagreb. Sarajevo-Zagreb. Habsburg-Lothringen (1804-1835). IGNACIJE 1990: Suputnici bosanske povijesti. da je između Turaka od kršćana ukraden. pomraçnom tavniczom dokje xiv.Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg Apostazija Šime Krnjića6462 Izvornik Ovdie Svidoçanstvo Karshtegna Shime. latinske i talijanske dijelove preveo. ne samo mislit. Priredio. poče u svojoj budalastoj pameti. ovdi koega istoga Zato Kao Sin Pashinski i Begh. 2007a: 242. Sarajevo – Zagreb. Bolje bi ovariso. Sina Antuna Kargnichia iz Dogne=Vasti Ramske Xupe.). Koga Po Visniu za gliubav primishe. stoljeće. . latinske i talijanske dijelove preveo. uvod i bilješke napisao dr. fra Ignacije Gavran. odrahnishe. i bit exordium fratara fojničkih. Zagreb. ovdi koega istoga. Koisuga od koza doveli. nego i očito govorit da je sin nikakva velika Karabega paše. ROBERT 2009: Novicijat hercegovačkih franejvaca. Priredio. zaboravise Svoje parvashgne potribe. koji hoda po naimu. BENIĆ. 1825. i od potribe otresli. daje on Turçin. Koji kad se najide. uvod i bilješke napisao dr. BOGDANOVIĆ. LAŠVANIN. i od potribe otresli. Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca. DŽAJA. da bude reko Kara Sulejman Ešk. Fra Ignacije Gavran. JAKO 2003: Godišnjak od događaja i promine vrimena ud Bosni 1754-1882. i da mu je ime Kara Sulejmanbeg. 121 Transliteracija Ovdi je svidočanstvo krštenja Šime. VRELA I LITERATURA BALTIĆ. Koi Kadse najide. u 19. u Sveti Red metnuše pod imenom brat Pacificus. Sarajevo. poche u Svojoi budalastoj pameti. Bi darovan od Sesara dobroga nashega Dobroçiniocza Frane. da je circumcisuo. daje izmegiu Turaka od Karstjana ukraden. odraniše. koi su ga od koza doveli.. koji hoda(še) po najmu. MARIJAN 2003: Ljetopis kreševskoga samostana. a hotio je izać u Bosnu. faksimil. odranili. i turski(h) koza čuva(še). Sarajevo .

-2006. that he came from the Islamic family Kara-Beg. lipnja 2009. 351-354. MIŠURA. Crtice iz prošlosti župe svetoga Ilije Proroka u Kandiji (1875. Mostar – Zagreb. Sidžil blagajskog kadije 1728-1732.-2006. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Prozor – Rama. Prozor-Rama. KEY WORDS: apostasy. that he was not even baptized. fra Pacificus (Šimo) Krnjić. Ivana Krstitelja Uzdol prigodom obilježavanja 150. Ivana Krstitelja Uzdol prigodom obilježavanja 150. The Apostasy of Franciscan Pacificus (Šimo) Krnjić (Summary) Franciscan Pacific (Šimo) Krnjić was born in 1800 in the village of Donja Vasta (Uzdol) in the region of Rama – northern Herzegovina. Spomenica o župi sv. Franciscan Province of Bosna Argentina. MUSG = Matične knjige umrlih župe Skopje Gornje (Gornji Vakuf). From the early childhood until he joined the Franciscans he lived on the territory of Gornji Vakuf – the Western part of central Bosnia. the Franciscans have succeded in such a way that the apostate’s life ended in an Austrian prison. Mostar. VLADIĆ. . BAZILIJE 2003: Acta Franciscana Hercegovinae. with his family. U sjeni križa. and was a shepherd for his goats. Zagreb – Kandija. obljetnice utemeljenja samostalne kapelanije Uzdol (1856. and that he was kidnapped by the Catholics and taken away from his Muslim family. JERONIM 2008: Urežnjaci iz Rame. 553-618.). According to their common practice. that he was also circumcised and therefore a true Muslim. = Sidžil blagajskog kadije 1728-1732. Rama – nekoć i danas. née Džaltić. ŽELJKO 2007a: Donja Vast – selo s mnogo zaseoka. 2009. godine (regesta). MVSG = Matične knjige vjenčanih župe Skopje Gornje (Gornji Vakuf) PANDŽIĆ. 18-19. Uzdol.. 1700. Uzdol.1849.-2010). Obradio HIVZIJA HASANDEDIĆ. Catholic Church in Bosnia-Herzegovina. In order to avoid their own mortal danger and also that of the local Catholic people under their pastoral care. U sjeni križa. Spomenica o župi sv. Svezak II. But for the unknown reasons he claimed that he had not got to Hungary out of his own free will. obljetnice utemeljenja samostalne kapelanije Uzdol (1856. ŽELJKO 2010: Kulturno-povijesni prinos uzdolskoga kraja ramskoj baštini. his father Antun Krnjić and his mother Marija Ćurčić.122 Ante Škegro MARIĆ. STIPAN 2011: Biser Uskoplja. the Franciscans sent him to attend school in Hungary. as well as any material damage that could arise from the apostasy.. Skopje Gornje (Uskoplje) . MARIĆ. MARIĆ. Before his entry into the Franciscan order.). 236-243. Šćit-Zagreb. he was a hired hand of a certain Muslim Agić from Gornji Vakuf. ŽELJKO 2007b: Običajnik župe Uzdol.

Radovi Zavoda JAZU u Zadru. 17(1979) str. priklonio se njihovim savjetima pa je otputovao 1818. Dubrovnik. godine. Franjo I. u Dalmaciju. Franjo I. k. Dubrovnik. 179-206. u Zadru 1818. koji su poticali ustanke u Dalmaciji. str. sv. 29-30(1983) str. ali ne i novaca da je plate i hrane. I U KRIVOŠIJAMA 1882. Kotor i Francuzi. došli su do nekog utjecaja na Dvoru u Beču i preporučivali prodor na jugoistok. Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku.VOJNE OPERACIJE DOMARŠALA BARUNA STJEPANA JOVANOVIĆA U HERCEGOVINI 1878. o Šibeniku u svom putnom dnevniku iz 1818. Crnoj Gori. Ivan Pederin. 1 Ivan Pederin. sv. godine. Isti. 105-121. N. 78 (1985). Franjo I. Dubrovnik kao središte europske diplomacije u Morejskom ratu.). vojsci. str.. Car Franjo I. sv. Isti. Ivan Pederin. Kačić. 2 3 . XVI (2005) br.. i počeci antičke arheologije u Hrvatskoj. Bosni i Srbiji i time omeli Napoleonov put do Carigrada. shvatio da neće moći dobaviti sirovine iz prekomorja. 431-463. str. Godište XVII (2006) br. međutim.1 Napoleon je poslije poraza kod Trafalgara 1805. Ivan Pederin Pitanje austrijskog prodora na jugoistok počinje vjerojatno s Morejskim ratom kad su carski generali uz dubrovačku obavještajnu podršku slobodno šetali Srbijom i Bosnom. Dalmacija. Međutim hrvatski generali u c.3 Oni. 18-41. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.Isti. 123-150. 4. 7(1975) str. 205-233. smijenili i zadavili sultana.2 Nije uspio jer su uleme 1809. pa je dobio Dalmaciju mirom u Požunu kako bi putem dubrovačke trgovine pribavljao sirovine iz Osmanskog Carstva gdje je imao i saveznika – sultana Selima III. o Dubrovniku (1818 g. Putni dnevnik cara Franje I. nisu uspjeli jer je Metternich bio za čuvanje Osmanskog Carstva i u tome je vidio element ravnoteže u Europi.. a Osmanlije su doduše imali vojsku koja bi ih mogla napasti. 2-3. Dubrovnik. S.

124

Ivan Pederin

God. 1848. Jelačić je isprovocirao mađarsku revoluciju, ugušio je i zaustavio mađarski put prema Jadranu – tengere magyar, a onda je Dvoru savjetovao prodor na jugoistok.4 Dvor se priklonio njegovu savjetu, a Jelačić je odmah poslao svoga pobočnika general bojnika baruna Lazara Mamulu da razgovara s Crnogorcima.5 Kad je Omer-paša Latas došao u Bosnu da smiri konzervativne muslimane, koje su neprestano bunili uleme, i krenuo na Crnu Goru, mladi kralj Franjo Josip požurio je u Zagreb da ga Jelačić savjetuje. Kralj je poslušao Jelačićev savjet i Dvor je zaštitio Crnu Goru tako što je zaustavio Omer-pašin napad.6 Dalmacija je postala odskočna daska za austrijski prodor na jugoistok. Carstvo se 1850-ih godina nalazilo u vrlo teškom položaju jer je mađarska emigracija, potpomognuta slobodnim zidarima, neprestano slala oružje u Mađarsku ne bi li podigla ustanak. Nije uspjela, a tadašnji austrijski ministar vanjskih poslova grof Buol Schauenstein uspio je s internuncijem Antonom Prokeschom barunom, pa grofom von Ostenom izgurati Francusku i Rusiju s Visoke Porte.7 Napoleon III. osvetio se bitkom kod Magente i Solferina. Međutim austrijski utjecaj sad je bio mjerodavan na Visokoj Porti. God. 1872. Crna Gora je prihvatila austro-ugarsko okrilje. God. 1875. Franjo Josip doputovao je u Dalmaciju i naredio dizanje ustanka u Hercegovini. Ustanike je predvodio don Ivan Musić – on je predvodio Hrvate, a Crnogorce vojvoda Mašo Vrbica, sve s austrijskim oružjem koje je stizalo preko Italije. Osmanlije su poslali regularnu vojsku (nizami džedid), da guši ustanak, ali i neregularne postrojbe bašibozuke koji su počinili brojne okrutnosti. God. 1876. sastali su se ruski i austrijski car u dvorcu Reichstadt u Sedmograđu. Malo su lovili, a malo pregovarali. Potom je 1878. sazvan Berlinski kongres na kojem je Austro-Ugarska dobila mandat da “okupira” Bosnu i Hercegovinu, te protektorat nad Srbijom i Crnom Gorom. Srbija je priznala austro-ugarski protektorat 1881.8
4

Ovdje vrijedi pogledati Jelačićeva pisma caru. Ivan Pederin, Josip Jelačić i Dalmacija kao odskočna daska za austrijski prodor na jugoistok (1850-ih godina), (O 200 obljetnici rođenja), Zadarska smotra, god. L(2001) br. 5-6., str. 11-26. Graf Jelačić und die Südostpolitik der Monarchie - Josip Jelačić i austrijska politika na jugoistoku, Zadarska smotra, god. L(2001) br. 5-6., str. 27-74. Ivan Pederin, Dalmacija i Hrvati u vanjskoj politici bečkoga Dvora, Zadar, I. MH. 2005. Dalmacija kao odskočna daska za prodor na jugoistok. Ivan Pederin, Dalmacija i Hrvati u vanjskoj politici bečkoga Dvora, I. Zadar,MH. 2005. Mnogi navodi u ovom radu naći će se u ovoj knjizi i mi ne citiramo svaki pobliže. Isti, Pitanja jezika u upravi za Bachova apsolutizma u Zagrebu, Godišnjak njemačke zajednice DG Jahrbuch 2009. Zbornik radova 16. znanstvenog skupa “Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu”, Osijek, 07.-09-11, 2008., str. 219. Waltraud Heindl, Die österreichische Bürokratie zwischen deutscher Vorherrschaft und österreichischer Staatsidee (Vormärz und Neoabsolutismus ), u: Österreich und die deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert, Probleme der politisch-staatlichen und soziokulturellen Differenzierung im deutscher Mitteleuropa, hrsg. von Heinrich Lutz und Helmut Rumpler, Wien, 1982. str. 73-91. Ivan Pederin, Austrougarski prodor na Balkan – protektorat nad Srbijom 1879-1881, Kolo, XIII (2003), str. 130-146.

5

6

7

8

Vojne operacije domaršala baruna Stjepana Jovanovića...

125

Odmah poslije Berlinskog kongresa, na ljeto 1898., car je kao vrhovni zapovjednik c. k. vojske dao Ordre de bataille dvojici hrvatskih domaršala – barunu Josipu Filipoviću, koji je prodro u Bosnu iz Slavonskog Broda, i barunu Stjepanu Jovanoviću. Josip Filipović bio je vojni zapovjednik Bohemije. Prijateljevao je i s nadvojvodom Rudolfom i bio njegov pretpostavljeni. Rudolf je naime bio pukovnik.9 U to doba drugi domaršal barun Franjo Filipović – bio je namjesnik i vojni zapovjednik u Zadru, pa vojni zapovjednik u Zagrebu, domaršal barun Gavrilo Rodić namjesnik u Zadru, domaršal barun Marijan Varešanin bit će kasnije vojni zapovjednik u Sarajevu. Može se reći da su visoki hrvatski časnici bili dominantna skupina u vojsci, savjetnici na Dvoru, jer car se najviše savjetovao s visokim časnicima. U ovom radu pozabaviti ćemo se domaršalom barunom Stjepanom Jovanovićem koji je, slijedeći carev Ordre de bataille, najprije smirio Hercegovinu, a za njom Krivošijski ustanak. Prvi je 1849. ugušio tada inženjerijski pukovnik Lazar Mamula10, kasnije general i namjesnik u Zadru, drugi je ugušio Gavrilo Rodić, a treći Sjepan Jovanović.11 Hercegovina “Okupacija” Bosne i Hercegovine nije ipso facto ni načelno bila vojna operacija jer je ona ugovorena na Berlinskom kongresu, a Osmansko Carstvo bilo je potpisnik tog dokumenta. Nije se na Berlinskom kongresu ni opirala toj “okupaciji” jer je bila u dugom sukobu s bosanskim i albanskim muslimanima. Sukob je počeo kad Osmansko Carstvo nije uspjelo ugušiti grčki ustanak, a krivnja za taj neuspjeh pala je na balkanske muslimane. Sultan Mahmud IV, sin Francuskinje, shvatio je da se Carstvo mora osuvremeniti ili će propasti. Počeo je s osuvremenjenjem vojske, pa je u tu svrhu pozvao engleske i francuske časnike da obučavaju vojsku. U islamskoj državi vojska je uvijek vjerska vojska. Engleski francuski instruktori nisu pak bili muslimani i to je za uleme bio izazov.12 Mahmud je ipak uspio stvoriti kakvu takvu suvremenu vojsku – nizami džedid, ali je najžešći otpor stigao baš iz Bosne i Albanije. U izvorima se stalno čita kako muslimani neće da odjenu “nizamsku odjeću”, kako dižu ustanke. S druge strane iz Anatolije stiže vojska koja guši te ustanke, a paše govore Bosancima da su balije, gori od kaura i da će ih dati Francima13. Dali
9 10 11

Brigitte Hamann, Rudolf, Kronprinz und Rebell, München, 1987. Ivan Pederin, Dalmacija i Hrvati, ...Poglavlje Pravoslavni ustanak u Boki 1848/49, str. 282-288. Služio sam se spisima Truppen-General-Commando Süddalmatien koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Oni su u tu pismohranu pristigli iz Beča u okviru vraćanja arhivske građe. Ti spisi nisu arhivistički inventarizirani i nemaju signatura. Ivan Pederin, Dalmacija i Hrvati... Poglavlje Obračun Porte s balkanskim muslimanima, str. 182-215. Galib Šljivo je do najtanjih pojedinosti opisao te vrlo česte ustanke, ali nigdje nije napisao razloge ovih trvenja između Visoke Porte i bosanskih muslimana. Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, Banjaluka, 1985. Isti, Bosna i Hercegovina (1827-1849), Banjaluka, 1988.

12

13

126

Ivan Pederin

su ih na Berlinskom kongresu. Bio je to prvi i jedini slučaj da je kalif dao muslimane pod vlast jedne kršćanske sile. Ovdje valja dodati da u Bosni gotovo da nije bilo državne organizacije, islamsko pravo prestalo se primjenjivati najkasnije u XVIII. st., a odnos muslimana prema kršćanima bio je surov, nasilja je bilo vrlo mnogo, osobito kod ubiranja poreza. Korupcija je cvala.14 Osmansko Carstvo nije bilo centralizirano kao apsolutističke, a i kasnije liberalne monarhije u Europi. Bila je teokratska država, to jest federacija šest mileta, a to će reći da se svaki milet upravljao po svojim zakonima. Prvosvećenik svakog miDomaršal barun Stjepan Jovanović leta bio je odgovoran izravno sultanu. To je dobro funkcioniralo bar do smrti Sulejmana Veličanstvenoga. U njegovo doba Osmansko Carstvo bilo je sjajna i moćna država, kršćani se nisu bunili, a Carigrad je privlačio brojne useljenike koji su se, ne uvijek, obraćali na islam i obavljali poslove. Međutim, u Carstvu koje je stalno slabilo to više nije funkcioniralo; kršćani nisu bili ravni muslimanima u smislu jednakopravnosti proglašene od Francuske revolucije pa su nasilja bila sve češća, osobito kad je Visoka Porta donijela hatišerif od Gülhane i s njim jednakost pred zakonom. Taj hatišerif nikad nije bilo moguće provesti u djelo u Bosni i Hercegovini pa su Turci gušili muslimanske ustanke, a bosanski muslimani tlačili kršćane. Muslimani su govorili kako paše varaju sultane, a Husein kapetan Gradaščević čak je krenuo s vojskom na Carigrad da smijeni “đaur sultana”15. Nasilja su dosegla vrhunac u doba ustanka 1875–1878., a vršili su ih bašibozuci. Zbog svega toga se čini neprimjerenim termin “okupacija” kao termin Berlinskog kongresa jer je Austrija zauzela Bosnu i Hercegovinu i ustrojila suvremenu pravnu državu s kojom su bili zadovoljni jedni, drugi i treći, a au14

Midhat Šamić, Francuski putnici u Bosni na pragu XIX: stoljeća i njihovi utisci o njoj, Sarajevo, 1966. Husein Kapetan bio je jedini odličnik u Bosni koji je namjesniku u Zadar pisao pisma na turskom za razliku od svih ostalih koji su ih pisali latinicom i ikavskom štokavštinom.

15

Vojne operacije domaršala baruna Stjepana Jovanovića...

127

strijsku vlast su zadržali u dobroj uspomeni, a to ističe i povjesničar Tomislav Kraljačić.16 Prema tome, zauzimanje Bosne i Hercegovine nije bila, ili nije trebala biti vojna operacija, a Austrija to nije obavila navrat na nos od straha kako je ne bi pretekla Srbija,17 koja nije imala gospodarskih ni vojnih sredstava da zauzme Bosnu, nije imala suvremenu vojsku nego “narodnu vojsku”. Austrija je pak imala mandat da “okupira” Bosnu. Austrija18 je napokon bila i velika sila. Bosnu i Hercegovinu sačinjavali su vilajeti u kojima su godinama bjesnjeli ustanci i rat, a državna organizacija jedva da je i postojala. Austrija je kod zauzimanja Bosne morala biti oprezna. Tako se dogodilo da je muftija Šemsekadić okupio domaće muslimane, zametnuo bitku s c. k. generalom Száparijem kod Tuzle. Porazio ga je, a onda je morao izbjeći u Tursku. Szápari je umirovljen. Zaposjedanje Hercegovine počelo je 28. lipnja 1878. kad je Reichs-Kriegsrat u Beču priopćio domaršalu barunu Stjepanu Jovanoviću da će vojna oprema ići preko Herceg Novog. Jovanović je 30. lipnja javio c.k. namjesniku u kraljevini Dalmaciji, domaršalu Gavrilu Rodiću, da je suradnja na crnogorskoj granici dobra, ali knjaz Nikola je iz nekog razloga ipak bio neraspoložen prema satniku Saueru. U to doba su na Cetinju bili šef austrijske vojne obavještajne službe, tada dopukovnik, Gustav von Thoemmel i ruski konzul u Dubrovniku Konstantin Petković, koji su usmjeravali knjaza Nikolu.19 Thoemmel će kasnije biti konzul na Cetinju, pa poklisar u Beogradu. Tada je u Beogradu djelovala samo jedna ambasada – austro-ugarska, ostalo su bili konzulati. U Kotoru i Risnu su se iskrcavali konji za vuču, a poručnik Theodor Koičić tužio se na sporost policijskih povjerenika u ta dva grada. Tako je počeo razmještaj vojske u južnoj Dalmaciji.20 Dana 17. srpnja Rodić je javio Jovanoviću da je dopukovnik pješačke pukovnije, barun Weber, nadređen Radakoviću, a ovaj zapovijeda utvrdama u Metkoviću, Kuli Norinskoj i Opuzenu. Dana 18. srpnja javio je Rodić Jovanoviću da opskrba vojske, koja će ući u Hercegovinu, ide preko luke Klek. Obalu osigurava kapetan korvete Edoardo Masotti
16

Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovni 1882-1903, Sarajevo, 1987. Kod njega ima kritike austrijske vlasti, ali on ipak nigdje nije spomenuo da je Kalláy Benjamin bio šef civilne uprave, te da mu je bio nadređen vojni zapovjednik domaršal Marijan Varešanin, barun Vareški. Tako to hoće Milorad Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875-1878, Sarajevo, 1960. Austrija je kolokvijalna riječ. Ta država bila je do 1806. Rimsko carstvo, potom službeno Carsko-kraljevske države, pa Carske ili Austrijske države poslije 1850. i napokon Austro-Ugarska. Mi ovdje pišemo stalno Austrija jer je prodor na jugoistok bio zazoran Mađarskoj, a bečki Dvor provodio je s ovim prodorom politiku koju je sugerirao Jelačić s hrvatskim generalima. Ivan Pederin, Dalmacija i Hrvati, poglavlje Uloga Andrássyjevog agenta Gustava von Thoemmel u bosanskohercegovačkom ustanku, str. 485-497. Hrvatski nema precizni i jasni izraz za ovu djelatnost vojske. Engleski se to kaže deploy troops, francuski deployer les troupes, španjolski desplegar tropas, talijanski dispiegare truppe, ruski разворачиват войск, njemački die Truppen gehen in Stellung.

17 18

19

20

128

Ivan Pederin

koji je podređen zapovjedništvu u Puli. To je zapovjedništvo bilo nadređeno lučkom admiralatu u Trstu i Rijeci. Gradila se baterija u Dubokoj koja je pod Masottijem. Tako je počeo razmještaj vojske. Pobjeda je u suvremenoj vojsci manje učinak osobne hrabrosti kao u borbama Homerove στρατια ili križarskih vojni gdje je svako potegao sablju i borio se kako je znao i umio. U suvremenoj vojsci zapovjednik i njegovi dozapovjednici morali su sve brižljivo ispitati, brinuti se da vojska ima sve, do najmanjih sitnica. Onda je ta vojska, zapravo vojni stroj, mogla vojevati. Jovanović je vodio računa o raspoloženju pučanstva pa je 9. srpnja javio Rodiću da su pravoslavci u Hercegovini mirni, ali su Bošković Grkovac (pravoslavac) i Pero Čingrija, oba iz Dubrovnika, napisali pismo u Mostar. Kotarski poglavar u Dubrovniku Nikola Rendić Miočević javio je da je u Gruž uplovila francuska jahta s grčkom posadom. Kapetan se iskrcao i otplovio s Lloydovim parobrodom. Dana 18. srpnja javio je c. k. konzul iz Mostara da su u Mostar stigli neki ruski emisari što je doznao iz francuskih izvora. Dana 11. kolovoza javio je c. k. Truppen-Brigade Commando für Süddalmatien u Kotoru c.k. poklisar u Rimu barun Karl von Haymerle, da se knjaz Nikola sastao sa episkopom Spiče i nekim ljudima iz Lastue koji su poznati kao protivnici Austrije. Već 24. kolovoza javio je Jovanović Rodiću o borbama s ustanicima, a to su bili hercegovački muslimani. On je poslije teških borbi spasio Stolac, ali su ustanici zarobili 80 konja. Potom su se nastavile borbe za komunikacije s Mostarom i Metkovićem, a ponovno su se rasplamsale za Stolac koji ustanici nisu uspjeli osvojiti. Potom je javio 27. kolovoza da je turska vojska u Hercegovini na strani Austrije i da se bori protiv ustanika. C. k. vojska napredovala je od Carine i Brgata prema unutrašnjosti putem dubrovačke trgovine. Bilo je ranjenika koji su zbrinuti i otpremljeni u Dubrovnik. U to doba Dubrovnik je postao sjedište Europskog povjerenstva za razgraničenje s Crnom Gorom koje je promatralo operacije u Hercegovini.21 Već 3. rujna turska se vojska počela povlačiti iz Trebinja. Jovanović je dobio upute da im bude pri ruci. Pregovori s turskim zapovjednikom o predaji Trebinja vodili su se dugo jer je bilo teškoća s opremom topova. Bilo je i borbi se ustanicima, c. k. vojska imala je tri poginula, a ustanici čak 20. Napokon su osvojene i posljednje dvije kule Vinac i Crkvena. A onda, kad je sve izgledalo dovršeno, pojavio se u Trebinju Hadži Lojo, pomalo razbojnik, pomalo vojnik s jakim odredom ustanika22. Dubrovnik je bio u opasnosti. Jovanović je bio iznenađen, morao je naglo krenuti s vojskom i prihvatiti borbu iz nepovoljnog položaja. Razvila se žestoka borba, Jovanović je razbio Hadži Loju, ali je imao čak 100 poginulih. Bila je to najteža bitka u Hercegovini.
21

Ivan Pederin, Dalmacija, Dubrovnik, Kotor i Francuzi, Dubrovnik, N. S. Godište XVII (2006) br. 4, str. 18-41. O borbama u Bosni: Ivan Pederin, Dalmacija i Hrvati... Poglavlje Austrijska putopisna djela o Bosni i Hercegovini.

22

Vojne operacije domaršala baruna Stjepana Jovanovića...

129

Hadži Lojo je u tom sukobu bio ranjen. Pokušao je bježati, ali ga je uhitio poručnik Stipetić u okolici Sarajeva. On je smaknut odlukom vojnog suda. Potom je konzul Vuk Vrčević prešao iz Trebinja u Mostar, a u Mostar je došao i dopukovnik Gustav von Thoemmel iz Cetinja. U Hercegovini su se pisale proklamacije koje su tražile da se narod odupre c. k. vojsci. Bilo je malo nade u uspjeh. Onda je car odlikovao turskog konzula Dammisch efendiju u Dubrovniku s Comturkranz des Franz-Josef-Ordens zbog dobre suradnje u zaposjedanju Hercegovine. Veći dio c. k. vojske nalazio se u Trebinju i Ljubinju. Bosna je do 1878. bila turski vilajet; turska se vojska povukla i predala Bosnu i Hercegovinu c. k. vojsci, ali su se muslimani pokušali suprotstaviti zaposjedanju Hercegovine. Oni nisu bili vojska i, ako su se suprotstavili, prema ratnom pravu počinili su kazneno djelo i nisu mogli računati da se s njima postupa kao s ratnim zarobljenicima. Tako su u prosincu 1878. dovedeni u Dubrovnik Hamid Domuščić, Alija Hajdarhodžić, Muhamed Hasanović, Arif Omanović, Husein Kolić, Ibro Babović i Huso Babović. U Dubrovnik je došao auditor Uhl da pribiva suđenju. Sud ih je osudio na smrt i oni su strijeljani. O tome je izvijestio u Beč bojnik Wilhelm Popp Edler von Poppenheim. U Beču su novine komentirale zaposjedanje Bosne i Hercegovine.23 Člankopisac se pitao da li je ova okupacija kraj ili tek prvi korak u ekspanziji na jugoistok. Parlamenti u Beču i Pešti zadovoljni su, ali operacija je bila vrlo skupa. Člankopisac se užasavao da će Austrija sada držati vojne postrojbe u Sandžaku, Novom Pazaru i Mitrovici, dakle mjestima kroz koja prolaze trgovački putovi. Na drugoj strani Italija je gomilala vojsku na austrijskoj granici pa je car otputovao u južni Tirol. Neki krugovi u Italiji obnovili bi politiku koja je dominirala u Italiji 1859. i 1866. Bile su to godine austrijskih vojnih poraza. Ali pokazalo se da je Austrija, inače militaristička i apsolutistička, bila jača i utjecajnija poslije svakog vojnog poraza. Tako je ona 1867/68. s nagodbama riješila mađarsko pitanje, pa je 1872. Crna Gora priznala austro-ugarski protektorat. Tada je u Crnoj Gori inženjer Slade Šilović iz Trogira gradio ceste, a Baldo Bogišić, također austrijski državljanin, uredio je pravne prilike u Crnoj Gori24, Orebićanin Dragutin Franasović je postao vojni ministar u Srbiji koja je, kako naprijed navedosmo, također priznala austro-ugarski protektorat. Svi su to bili austrijski državljani. Člankopisac je pišući o Italiji spomenuo i irredentu.25
23 24

To je izrezak iz novina iz kojeg nije vidljivo koje su to novine. Izrezak se nalazi u fondu. Ivan Pederin, Baldo Bogišić kao veza između austroslavizma i Rusije, Dubrovnik, god. XIX (2008) br. 1. str. 244-167. Suvremeni državni aparat ustrojen je u Crnoj Gori 1878. Ivan Pederin, Pitanja Crne Gore i Albanije poslije okupacije Bosne i Hercegovine, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, XLII-XLVIII.(2006), str. 193-212. Crnogorskim pitanjem bavili su se kotarski poglavar u Dubrovniku Nikola Rendić Miočević, konzuli u Skadru i Mostaru Vasić i Linić, kotarski poglavar u Kotoru Mane pl. Budisavljević, Stjepan Jovanović, a i J. J. Strossmayer. Ivan Pederin, Austrijska vlast u dalmatinskoj politici, Zadar, MH, 2009. Poglavlje Italia irredenta i Dalmacija. U austrijskoj politici prema Italiji bio je mjerodavan domaršal Marijan Varešanin, barun Vareški, ta politika je do danas hrvatska politika prema Italiji. Ivan

25

Međutim 27. izrazio zadovoljstvo uspjesima vojske kod zauzimanja Krivošija. pravnu državu. 4(19) str. MH. 9-23. Austrijska vlast i dalmatinska politika. Srce tog saveza bio je očigledno Beč. ožujka 1882. 29. 178-181. 97-102. k. Jovanović je dobio brzojav od cara kojim on kao vrhovni zapovjednik izražava zadovoljstvo zbog izdržljivosti svoje vojske. točnije Ministarstvo rata. Ivan Pederin. Jovanović je naredio da se sadržaj ovog brzojava prenese vojsci. str. pa je car 13. vojske. str. Gavrilo Rodić umirovljen je. Onda su neki Milinović i Lucić pucali na žandarmerijsku postaju u Morinju. Austrija nije mogla poslati činovništvo iz Beča jer ti činovnici nisu poznavali jezik. Austrijsko načelo bilo je da činovnici moraju biti iz odnosne zemlje. Na to je 94. a pravi tajni savjetnik i namjesnik njegovog apostolskog veličanstva u Kraljevini Dalmaciji postao je 1881. 26 Ivan Pederin. 27 . to bi bilo skupo. Vojni zapovjednik obično je bio Hrvat.130 Ivan Pederin A onda je Austro-Ugarska privukla Italiju i Njemačku u trojni savez. nisu htjeli vidjeti Mađarsku na Jadranu. Varaždinac Kosta Hörmann i Silvije Strahimir Kranjčević tek su najpoznatiji među njima. Mađarska je imala željeznice u Bosni. platiti stan i naći ga. veljače ministar vanjskih poslova grof Kálnoky Gusztáv Szigmond Pederin. Jovanović je dao da se sadržaj brzojava prenese vojci. br. ali ni jedna pruga nije išla do Jadrana jer Beč i Hrvati. Zapovjednik je bio general bojnik Winterhalter. Ustanici nisu pružali otpora. O hrvatskim činovnicima i njihovim “berivima” postoje podaci u arhivu Magyar orszagos leveltar u Budimpešti. a tako i srednji upravni aparat. Bio je to savez koji je osiguravao austrijski prodor na jugoistok. Uloga Hrvatske u upravljanju austro-ugarskom Bosnom i Hercegovinom. Dana 21.26 Bosna i Hercegovina postale su na taj način kondominium više Hrvatske i bečkog Dvora nego li Mađarske. Zadar. Od Jadrana u unutrašnjost vodile su uskotračne željeznice. a i Austro-Ugarska. Od Jadrana se preko Bosne nije moglo doći u Mađarsku bez presjedanja. fond pod naslovom Horvat-Dalmat. 2009. veljače 1882. Poglavlje Garibaldijevi pokušaji da pobuni Balkan protiv Austro-Ugarske i Turske. Jedan časnik razgovarao je u Krivošijama s parohom Jovanom Vasiljevićem koji mu je kazao da u Krivošijama ima oko 400 ustanika koje predvodi Vukalović iz Zubaca. Nova Istra VI(2001/2002) br. Sad je Austrija počela izgrađivati suvremeni državni aparat u Bosni i Hercegovini. Ovaj ustanak pobudio je Giuseppe Garibaldi koji se nadao da će se proširiti na čitav jugoistok Europe pa će propasti Osmansko Carstvo. trebalo bi im npr. Hrvatska misao.27 Paroh je nabrojio koliko ih ima u kojem mjestu. Krivošije Operacija zauzimanja Bosne i Hercegovine okončana je za nešto više od dva mjeseca 1878. Zato je Austrija u Bosnu slala za činovnike Hrvate. Tada je prema vijestima iz Odese 11/24. pješačka brigada u Risnu počela s potragom ustanika. Jovanović. veljače odjeknuli su u Ubli hici na položaje c.. VII(2003). Paula von Preradović i tradicija hrvatskih generala u austrijskoj vojsci.

Mokrinju. Sad je put na jugoistok bio otvoren. Knežlacu. rujna raspuštena su vojna zapovjedništva u Donjoj Tuzli. svibnja Gavrilo Rodić došao u Dubrovnik i preuzeo zapovijedanje. surovo podneblje. Vlasenici. vojska razmjestila se u Crkvicma. rujna car je naredio raspuštanje III. Nije mu javljeno kakvo i koliko oružja voze sa sobom. ustanici nisu bili u stanju pružiti otpor vojsci. Tratlo Polju. Prema odluci Reichs-Kriegs-Ministeriuma (Državnog ministarstva rata) dana 30. Donjih i Gornjih Ledenica. Tako je javio satnik Wedrarin. a to su bili c. Kuli. Jovanović je 5. . Grebcima. poklisar u Rimu barun Karl von Haymerle. Garibaldi nije imao uspjeha jer je njegovu djelatnost spriječila austrijska kontra-obavještajna služba. Herceg Novom. Pozvao je svoje zapovjednike da mu priopće razloge i faze ustanka i vojnim mjerama koje su poduzeli. bila je to pobjeda politike koju je Jelačić savjetovao Dvoru. Velom Vrhu.. Jovanović je 20. Slepenu. rujna 1882. Grahovcu. Mrcinama. Risnu. Perastu.Vojne operacije domaršala baruna Stjepana Jovanovića. 131 Potom su ustanici pucali s Golog Vrha na vojnike Aleksandra Lazara i Nikolu Bistriana. knez Wreda i sam Jovanović. Ledenicama. pobjeda politike koju su pronosili visoki hrvatski časnici što su nekoć služili pod Jelačićem kao poručnici. Nevesinju. Dana 1. nego vojni. Vod je uzvratio paljbom.. javio da stanovit broj razvojačenih ruskih časnika kreće prema Krivošijama. Gornjeg i Donjeg Orahovca i Gornjih Pubora koji su pobjegli nakon nasilja i otpora državnoj vlasti i poslije počinjenih nedjela da se u roku od 14 dana vrate i podvrgnu kaznenim posljedicama njihovih zločina. A politička pobjeda bila je velika. Pješačke trupne divizije i izrazio se o toj operaciji kao “najljepšem događaju njegovog vojničkog života” . Ubala. Kmenom. Stari urotnik Garibaldi bio je već u godinama i živio je u osami na Capreri. k. Uspjeh je bio potpun. C. k. ali vojni pohod u Bosnu i Hercegovinu bio je više politički. Car se veselio. Banovu Brdu. Ublima. a ustanici su ubili dva vojnika i domogli se streljiva i oružja. Spomenuo je težak teren. izdao “Obznanu” s kojom je pozvao žitelje sela Donjih Krivošija. hrabrost i izdržljivost vojnika. Krivošijski ustanak ovim je okončan. Smokovcu.

Doch konnten Bosnien und die Hercegovina in zwei Monaten befriedet werden. Freiherr von Philippsberg. . Im Sinne dieses Beschlusses erkannte auch Serbien 1881. Den Aufstand hat Giuseppe Garibaldi angezettelt. Der Einmarsch wäre an sich kein Feldzug gewesen. Doch konnte die österreichische Gegenspionage seine Unterwanderungsversuche wettmachen. des Kaisers folgend und besetzte Bosnien. Aber im Frühjahr 1882. setzte sich mit seinem Armeekorps über den Fluß Sava bei Slavonski Brod der Ordre de bataille seines Kriegsherrn. denn die Hohe Pforte hatte zuvor den Beschluß des Berliner Kongresses unterschrieben und ihre Truppen räumten Bosnien und die Herzegovina. Dieser Aufstand konnte erst in sechs Monaten niedergerungen werden. in dem das Osmanenreich und Österreich-Ungarn untergehen sollten. Feldmaschall-Leutnant Josip Filipović. Aber die einheimischen Muslime boten den Einmarschierenden stellungsweise entschlossenen und bewaffneten. begann ein Aufstand in Krivošije ob den Bocche. besetzte Österreich-Ungarn Bosnien und die Hercegovina. Stjepan Jovanović marschierte nach der Hercegovina aus dem Süden als Befehlshaber des Truppen-GeneralCommandos Süddalmatien ein.132 ZUSAMMENFASSUNG Ivan Pederin Feldmarschall-Leutnants Freiherrn Stjepan Jovanovićs Feldzug in der Hercegovina 1878 und die Niederwerfung des Aufstandes in Krivošije 1882 Infolge des Beschlusses des Berliner Kongresses 1878. obschon nich gut organisierten Widerstand in Stolac und Trebinje. Dieser erhoffte sich vom Aufstand einen allgemeinen Aufstand auf dem Balkan. die österreichisch-ungarische Schutzherrschaft an.

1 Janko Duić. kao njezin lijevi pritok kod sela Janjića. a preko njega na jug s Bugojnom. odnosno Donjim Vakufom. pokušavaju se otkriti stratišta i grobišta žrtava radi dostojnog obilježavanja tih mjesta. stajaće djelatne bojne I. Bugojno. Vjenceslav Topalović. g. u koju se ulijevaju dvije Lašve: Komarska (Komaršica) koja izvire ispod istomene planine i Karaulske Lašve koja dotiče ispod planine Radalj. a njihova su imena dosad uglavnom bila nepoznata. Ti izvori otkrivaju imena 39 nestalih i 33 poginula pripadnika V../1991. Dalje preko Prozora veze idu prema dolini Neretve. Ladislav Z. g. poginuli. Dolinom Komarske Lašve Travnik održava vezu s Uskopljem. ratni zločini Uvod Travnik je nastao u srednjem dijelu uske doline rijeke Lašve. 2001. Planine i planinarstvo u Srednjoj Bosni. U trećem.BORBE ZA TRAVNIK U LISTOPADU 1944. g. a preko Kupreških vrata prema Srednjoj Dalmaciji i Splitu. Korijeni i život. 41. (dalje Srednja Bosna) Zagreb. str. o kojoj se u hrvatskoj historiografiji gotovo ništa ne zna.. nestali. posljednjem dijelu. str. Srednja Bosna ne zaboravimo hrvatske žrtve 1941. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe Lašvanske doline. 98. listopada 1944. Zagreb. Drugi svjetski rat. listopada 1944. . str. 2004... Ključne riječi: Travnik.45. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga. 82. te identificirati počinitelje tih zločina. završne operacije. Sarajevo – Zagreb. U drugom dijelu predstavljeni su dokumenti s popisima nestalih i poginulih tijekom bitke za Travnik od 20-24. te borbe koje se vode oko i za njega tijekom Drugoga svjetskoga rata. Fišić. 2008. a ulijeva se istočno u rijeku Bosnu. te žrtve koje su pritom stradale.-95. U prvom dijelu se ukazuje na važnost i značenje Travnika. Stipo Pilić – Blanka Matković U članku se analiziraju borbe za Travnik i njegovo zauzeće 22. u blizini željezničke postaje Lašva1.

u ugovoru Tvrtka II.. Priručnik o političkoj i sudbenoj podjeli Nezavisne Države Hrvatske. između planine Radalja na sjeveru i Komara na jugu. Fojnica. Vareš. Sam se Travnik nalazi na nadmorskoj visini od 510 m. Busovača. između rijeka Vrbasa i Bosne. Planina ( sjedište Kovačići-Okruglica). Tvrtkovića i mletačkoga dužda Moceniga pod imenom TRAVNICH2. g. visoka 2110 m. 81-82. a nakon uspostave NDH sjedištem novouspostavljene velike župe Lašva – Glaž3 što će 2 3 Srednja Bosna. Bosanskim Petrovcem. 1942. Kvalupi (sjedište Čifluk). 1942. g. stupnju istočne geografske dužine. preko prijevoja Komar (927 m) gdje je uspostavljena željeznička veza i cesta prema dolini Vrbasa i dalje prema zapadnim dijelovima Bosne. stupnju sjeverne geografske širine i 18. stoljeću prema zapadu – prostoru Povrbasja i Pounja. poznate i pod pojmom Bosanska Krajina. str. Vranica. 544-545. Travnik se u izvorima prvi put spominje 1423. a potom i aneksijom 1908. Kotar Travnik činile su općine: Bila (sjedište Guča Gora). na zapadu Dnolučka planina (1347 m). 279. a u blizini je i jedna od središnje položenih i najviših planina Bosne i Hercegovine. g. između jezgre srednjovjekovne bosanske države i njezinoga širenja u XIV. . str. Kraljeva Sutjeska. Grad uskoro potpada pod osmansku vlast te postaje važno polazište osvajanja zapadnih dijelova bosanske države i prodora prema Hrvatskoj. g. Zagreb. U kotaru Visoko su bile općine: Gračanica (sjedište Veliko Čajno). U međuratnom razdoblju Travnik postaje sjedištem kotara. Poslije Velikog oslobodilačkoga rata 1699.134 Stipo Pilić – Blanka Matković Grad se nalazi na 45. g. Travnik postaje središte vezira – upravitelja čitave Bosne. Rafael Landikušić. Kotar Fojnica se dijelio na općine: Brestovsko (sjedište Gromiljak). pa Vilenica (1235 m). U tom se razdoblju i gradi uskotračna željeznička pruga koja povezuje Travnik s Donjim Vakufom. Turbe i Vitez. Popis imena mjesta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Zagreb. Ključem. oko koje će i zbog koje će se odvijati veliki niz zbivanja i događaja Drugoga svjetskog rata. str. na jugu Mravinac. Kruščica (1850 m) i Radovan (1485 m). (dalje Popis). Drvarom i Ličkom Kaldrmom. Osmansko razdoblje okončano je okupacijom Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske.. što ostaje sve do 1850. Veliku župu Lašva – Glaž činilo je 5 kotareva: Fojnica. i nastanka Nezavisne Države Hrvatske 10. Bučići (sjedište Stojkovići). Ranče (1473 m) i Galica (1627 m). Riječ je o najvažnijoj prometnoj vezi Sjeverozapadne Bosne. Zenica i Žepče i grad Travnik. nalazi se najznačajnija i najlakša prirodna prometna veza između dolina rijeke Bosne i Vrbasa. Visoko. Prema istoku dolina Lašve se širi i tvori ravno i plodno Travničko polje. Travnik. Radalj (1388 m) i Komar (1510 m). Slabljenje osmanske središnje vlasti i propadanje Osmanskoga Carstva popraćeno je i padom važnosti ovog grada. i XV. 17 i 29-56. g. koje završava na njezinom ušću u rijeku Bosnu. Mokronoge (sjedište Donje Moštre). g. Visoko. okružen planinama: na sjeveru Vlašić (1919 m). Srednja Bosna. odnosno Jugoslavije do osvajanja od Njemačke 1941. Jajcem. Poslije Prvoga svjetskog rata Travnik ulazi u sastav Kraljevine SHS. Podgora (sjedište Župča). g. Zapadno od grada. str. Značaj Travnika određen je njegovim položajem u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. travnja 1941. Kiseljak i Kreševo.

crnogorske brigade strijeljali 79 zarobljenih hrvatskih vojnika5. na visoravni Vlašića. u kojem su pripadnici 5. spremno su dočekali pripadnici Ustaškog pokreta koji su već 8. u Petrovom Polju. Sve do dolaska 5. g. str. str. Oružničko krilno zapovjedništvo Dubrovnik. g. Jedna od najkrvavijih svakako je napad na selo Bistru 29. izvode veći broj važnijih akcija. Nova Bila. 1. Podmilačje i Varcar Vakuf – Mrkonjić Grad. g. Jajce. Veći dio planinskih dijelova Radalja. 22. 3. armije Wehrmachta. Postupno jačanje postrojbi NOP-a oko područja Travnika zbiva se nakon 25. Isto će naselje partizani ponovo osvojiti 12.1. iako su pripreme komunista za ustanak pod rukovodstvom Ilije Slavnića započele 7. a u prosincu se oko Novog Travnika smješta 1. kolovoza 1943. Napadi postrojbi Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) na Travnik su kasnili. 12. g. 5 6 . 1943. br. kolovoza 1942. proleterske i 5. Vozuća (sjedište Gare). divizije zauzimaju Zgošće (sjedište Kakanj-Majdan). 4 HR-HDA-1197. Gornja Zenica (sjedište Zenica). 2009. tek. Ključ. g. Vraca i Zenica. 93. str. g. kut. 1941. g. proleterska divizija će zauzeti Turbe i pri tome pored ljudskih žrtava nanijeti i velike materijalne štete od kojih se ovo naselje više nije oporavilo. a 47 zarobljenih strijeljano4. Srednja Bosna. 12. Od studenog 1942. Grahovica (sjedište Nemila). dalmatinska brigada. travnja 1941. Dolaskom ove brigade stvara se velika prevaga u korist NOP-a. g6. 135 ostati do kraja rata. popraćenih likvidacijama zarobljenih pripadnika oružanih snaga NDH. na ovom će prostoru zajednički djelovati četnici i partizani.. str. crnogorske brigade u srpnju 1942. travnja u Travnik ulaze postrojbe 2. 75-89. Korićani. Isto. kolovoza 1941. Kotar Žepče su činile općine: Novi Šeher. prostor Vlašića.. 26. U gradu se također nalazilo i popunidbeno zapovjedništvo. poraća i Domovinskog rata na području župa Dobretići. 388. kada postrojbe 1.Borbe za Travnik u listopadu 1944. 90. U kotaru Zenica su bile općine: Brnjic (sjedište Seoci – Vrpolje). čije postrojbe pod zapovjedništvom Save Kovačevića između srpnja i listopada 1942. travnja počeli razoružavati postrojbe kraljevske vojske i organizirati se u rojeve. Sredinom prosinca napadnuti su Gornji Korićani (Baltići) prilikom čega je ubijeno 14 pripadnika ustaške milicije. što ukazuje na njegov vojni značaj. Liskovica. krajiška proleterska divizija.. Stranjani (sjedište Podbrežje-Strankosi). 92. Žrtve Drugoga svjetskog rata. Komara i Vlašića nalazit će se do kraja rata pod nadzorom raznih odmetničkih vojski. Komara i Radalja kontrolira 3. Zavidovići i Žepče. 1942. Srednja Bosna. 17. Travnik u Drugom svjetskom ratu i pripreme za napad na grad Invaziju Njemačke 6.

prosinca 1942. Nakon toga nastupa gotovo jednogodišnja stanka zbog okolnosti koje nisu omogućavale napad na grad. Josip Broz Tito je sa Saveznicima. str. do 10. 449-453. 2. 1. smješten V.136 Stipo Pilić – Blanka Matković Bugojno7 koje je branilo svega oko 1200 ustaša8 i domaće seoske milicije... Ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga.. dok. 1971. Osnovana je 01.1945. studenoga 1942. 479. Prvi. smjestio se u Travniku i tamo uključio u obranu grada kao V. stajaći djelatni zdrug koji se tada premješta u Livno.E.28-29 i 32-33.). kolovoza 1943. Hotić. i to neuspješni.352-364. Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu (dalje Zbornik NOR-a). g. g. Dio pripadnika oružanih snaga NDH. g. sv. sv. europskom i užem. Ratna hronika Bugojna. dok.. što će se vidjeti prilikom skorog zauzimanja ovog grada po NOP-u. str. Beograd. dolinom rijeke Bosne. bio ranjen ili zarobljen.panonski pravac gdje su se postrojbe oslanjale i usklađivale s Crvenom armijom i postrojbama kojima rukovodi SSSR. g. knj. sv. Osnovana je 22. Zagreb.. Churchilom na međunarodnom planu dogovorio daljnje djelovanje na tom prostoru. str. 108. studenoga 1942. ali i pozicionirao svoje mjesto i značenje svoga Pokreta. R. 7 M. u kojem su Prvoj proleterskoj diviziji pomagali i dijelovi Šeste ličke divizije10. bosansko-hercegovačkom i jugoslavenskom prostoru. Ubrzo je uslijedio drugi napad krajem studenoga 1943. 29. str. str. Iako su u Bugojnu ostale vojne snage NDH-a. Na vojno-političku situaciju u Srednjoj Bosni svakako je utjecalo i kretanje postrojbi njemačke Grupe armija E koje su se iz Grčke povlačile jedinim mogućim pravcem. t. Ustaške vojne postrojbe 1941. Vojna enciklopedija. 9. c) unutršnji. (dalje: Ustaške vojne postrojbe ). planinski bosansko-hercegovački pravac koji bi trebao spajati gornja dva pravca. g. (dalje Borbe za Travnik) Beograd. Treća krajiška i Treća sandžačka brigada. g. Od kolovoza 1944.. b) podunavsko . u kojoj je strateški ključ bio upravo Travnik. g. Napadi koji će uslijediti posljedica su novih prilika i odnosa na širem. IV. bilj. Druge i Devete udarne brigade. od Prve. str. g. 51. U Bugojnu je od 15.. Borbe za Travnik.2. (dalje V. napad na Travnik izvela je Prva proleterska udarna divizija9 polovicom listopada 1943. no ponovo bez uspjeha. Bugojno. str. U međuvremenu. 1969. V. Milan Inđić. 80.. magistarski rad. prvo sa Staljinom.E. g. 8 9 10 11 .. odlaskom zapovjedništva i većine Zdruga znatno je opala vojna obrambena moć Bugojna.g.E.11. NOP određuje tri osnovna pravca svojih vojnih djelovanja: a) jadranski pravac koji se oslanjao na snage Saveznika i to Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Na domaćem terenu veliki značaj je imao neuspjeh u napadu na Banja Luku u rujnu 1944. 2. 2004. Davor Marijan. a potom i W. kada su u njen sastav ušle: Prva proleterska. 111. stajaća djelatna bojna I. str. V. 1979. koji nije izginuo. 479.

sjevera i sjeveroistoka. Fojnicu su zauzeli dijelovi 10. http://en. str. osvojeni su Kreševo16. divizije ulazi u Bugojno.org/wiki/Operation_R%C 3%B6sselsprung_%281944%29. divizije.IV.wikipedia. http://www. 6. rujna 1944. zbornik sjećanja. (operacija Rösselsprung12). jugozapadno i južno od Travnika te će u napadu 20. smještena južno od Travnika. Isto. Prema općoj bojnoj relaciji Zapovjedništva Brzog zdruga o borbama postrojbi u srpnju. knj. Konačno. potrebno je analizirati događaje na prostoru dolina rijeka Vrbas.182.Borbe za Travnik u listopadu 1944. Daljnjim napredovanjem i udarom na željezničku prugu Višegrad – Sarajevo – Brod prekinuo bi se povratak njemačkih vojnika i njihovo eventualno angažiranje na drugim prostorima i bojištima. 218. Zauzimanje Gornjeg Povrbasja počinje osvajanjem Gornjeg Vakufa (Uskoplja). stvarajući tako nesigurnost i strah18. 604-611. str. te Fojnica17. knj. str. 9.html. g. Beograd. t. Kreševo je zauzeo 3.50. bataljun 7. divizije. no operacije se intenziviraju početkom rujna. knj. 13 14 15 16 17 18 . njemačke se snage povlače prema zapadu i dolini rijeke Bosne s osnovnim ciljem čuvanja jedine preostale komunikacije za izvlačenje Grupe armija E iz Grčke. a spoji vlastite. Na taj način veliki prostori ostaju nebranjeni ili branjeni s nedovoljnim brojem oružanih snaga NDH. posada koja je branila grad povukla se probojem obruča na sjeverozapadu grada i krenula prema Bugojnu u popodnevnim satima 28. 26.. a slobodan je samo pravac prema ušću Lašve u Bosnu. 9. svibnja 1944. opkoljen sa zapada.wikipedia. dok. izvršenom 25.-724..IV. Lašva i Bosna od ljeta 1944. listopada biti jedna od najznačajnijih postrojbi. brigade 10. krajiška brigada15 koja će nastaviti djelovati prema planinskom masivu Vranice. dok. g. dok. 4. srpnja 1944. U kolovozu dolazi do zastoja napadačkih akcija NOVJ-e. Travnik je već u lipnju 1944. str.hr/print/id/1624926019/operacija-rsselsprung-1944. g. str. t. S istoka djeluje Visočko-fojnički partizanski odred koji zauzima Kakanj te izvodi niz akcija kojima prekida promet na pruzi Travnik – Lašva i Sarajevo – Zenica.532-535. 337-340 Zbornik NOR-a.549-565. grad zapadno od Sarajeva i sjeverno od prijevoja Ivan-sedla. blog. str. rujna 1944. 137 Radi boljeg razumijevanja vojne situacije na širem području Travnika. Izvješća Ministarstva oružanih snaga NDH-a govore o borbama i čišćenju terena južno od Travnika do Vranice te istočno do prijevoja Komara13.28. bilj. bataljun 9. t. 1987.14 Grad je zauzela 7.org/wiki/Raid_on_Drvar. do listopada iste godine. str. Poslije neuspjeha u desantu na Drvar. Zbornik NOR-a. dok. koji su branile manje 12 Opširnije o ovoj operaciji vidjeti web stranice http://en.129. Sedma krajiška brigada. 218.. Isto.145-151.8. 144. dok. Zbornik NOR-a.50. bilj. krajiške brigade 10.IV.29. Stoga NOVJ kreće u protunapad s osnovnim ciljem zauzimanja gornje doline rijeke Vrbas i nastojanjem da u daljnjim operacijama osvoji strateški važan spojni prostor između dolina Vrbasa. dok.. g. Bosne i Neretve i tako presiječe NDH-a snage.720.-22. knj.27.

str. iz Travnika povukle sve postrojbe Nijemaca. “Zapovijest” za napad na Travnik. dok. djelatne ustaške bojne 13. 168. navodi kako su se vojne snage u Travniku stalno povećavale od 1942. 706-706. 166. tom je prilikom poginulo 5. brigade 10 divizije ponovo osvojio najznačajniju stratešku točku na zapadu – naselje Turbe22. bojne.707. 15. Turbe je branila 3.14. 4. brigade 10. str.24 Isti autor također ističe da se ondje krajem rujna i početkom listopada 1944. sat V. rujna. 708. str. Srednja Bosna.. ustaške bojne iz Bugojna. Srednja Bosna. Zauzimanjem prostora zapadno i većim dijelom južno od Travnika. nalaze ostaci 29. str. str. Isto. što Topalović i drugi izvori negiraju26. g. Inđić. Busovaču su zauzeli 1 i 4. Topalović navodi kako su se njemačke snage povukle 8. 65) navodi kako su Bugojno tada branile “neznatne ustaške snage. 5. rujna 1944. str. 714. uzrokovanim povlačenjem njemačke Grupe armija E i njihovim osiguranjem u Istočnoj i Srednjoj Bosni. bataljun 7. dok. te navodi i posadu od 40 Nijemaca25.” U Zborniku NOR-a. bilj. Autor navodi da su se još 8. 721 navedene su snage koje su branile Bugojno. kada je u grad došla Zagrebačka domobranska konjička pukovnija s oko 2000 vojnika do čak 2600 vojnika 1944. str. bilj. 97. 3. str. g. sat V. U tim su borbama postrojbe NOVJ-e imale i podršku zrakoplovstva. Isto. stajaćeg djelatnog sdruga. koje je branila 3. divizije. nego su 20 21 22 23 24 25 26 . te su se približile samom gradu i njegovim predgrađima. 713-714.138 Stipo Pilić – Blanka Matković oružane snage NDH-a19. 709. Time je stavljena pod nadzor NOP-a gornja dolina Vrbasa. dok 172. naprotiv. Istog je dana 4. bataljun 9. jake snage NOVJ-e napadaju Vitez i njegova posada se povlači u Travnik21. 1969. Obrambeni sustav grada naročito je oslabljen odlaskom njemačkih vojnih postrojbi23. Prema izvorima NOP-a. g. Mesud Hotić u knjizi “Ratna hronika Bugojna” (Bugojno. Napad na Travnik krajem rujna i početkom listopada 1944. a u daljnjem pokušaju protunapada. Stavljanjem Travnika u poluokruženje ostvareni su preduvjeti za uspješan napad na sam grad. 708-709. str. bojne I. i str. Isto. Vrančić kaže kako ne samo da nisu dali pomoć u ljudstvu. s rasporedom postroj19 Isto. dok. 5. Stoga postrojbe NOVJ 13. Navodi se da je “1. za osvajanje istoga potrebno je bilo nastaviti s daljnjim napadima kako bi se grad našao u okruženju i na taj način bio što lakše osvojen. bilj. 97. ranjeno 12. bilj. g. Borbe za Travnik. str. Isto. a zarobljen 1 pripadnik bojne. a grad je branila jedna domobranska bojna i jake ustaške postrojbe. str. rujna osvajaju Busovaču iz koje se posada povlači u Vitez20. 165. divizije NOVJ-e ostvarile su značajne rezultate. str. satnija V. bilj. rujna na juriš zauzele uzvisine koje dominiraju nad samim mjestom”. postrojbe 10. U borbama koje su vođene tijekom rujna 1944. Situaciju je dodatno otežala činjenica da su postrojbe iste divizije znatno suzile moguću odstupnicu postrojbama oružanih snaga NDH. uključeni u Petu ustašku bojnu Prvog ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga. 5.

krajiške Narodnooslobodilačke udarne brigade27 28. 30. 325-332. Na putu za Travnik svratio je u Zenicu i ondje 29. brigada morala povući35 sa znatnim gubicima. Treći bataljun je izvanrednim manevrom uspio zauzeti nekoliko bunkera u zapadnom dijelu grada.. uopće nema spomena borbi u Travniku 30. 500 domobrana i oko 120 pripadnika policije i žandarmerije.. str. g. rujna 1944. u realizaciji 7. IV. U službi Domovine (dalje U službi domovine). odnosno najviše 1500 vojnika28. g.. 500-501. Isto. veleobrt i trgovinu Vjekoslava Vrančića koji je tih dana boravio u Travniku. t. točnije Ministarstva obrane. Prema opisu ovih borbi čini se kao da su one trajale samo jednu noć. dok. str. ali se zbog zakašnjelog ulaska u borbu bataljuna 9. 4. najveći mogući broj oružanih snaga NDH je iznosio oko 2000 vojnika. dok. Glavni smjerovi napada. 202-205. 29. str. dok. 326. Grad i okolicu napada kompletna 10. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 65. U podacima o neprijatelju navodi se oko 1400 vojnika. str. str. Grad je napadnut 30. str. rujna i 1. 2007. g. 126. rujna u 18 sati po cijeloj crti obrane od ušća Lašve do njegovih zapadnih prilaza34. tablica i preslik originala s brojnim stanjem 5. 327. listopada 1944. bojne u donjoj dolini Lašve. 175. IV. U službi domovine. knj. S druge strane pretpostavlja kako NOP raspolaže s oko 2000 ljudi koji napadaju grad. Zbornik NOR-a. 66. išli su s južne i istočne strane. Zbornik NOR-a. str. str. str. pa su tek u zoru uspjeli dobiti zapovjednika obrane Travnika Eduarda Bonu Bunića i s njim dogovoriti način dolaska u grad posebnim oklopnim vlakom.70-73. Isto. 67. bilj. izdao je Štab 7. 37. divizija s Jajačkim i Travničkim Narodnooslobodilačkim partizanskim odredom (NOPO) s preko 5000 vojnika31. Zbornik NOR-a. dok. a demonstrativni sa sjevera33. Odluka o napadu čini se da je ubrzana predajom čitave bojne Zagrebačke domobranske konjičke pukovnije na čelu sa zapovjednikom Kumpom. listopada36 O ovome napadu sačuvano je svjedočenje tadašnjeg ministra za obrt. 499-506. str. 139 bi NOVJ-e i obrane Travnika. Put je vremenski potrajao.. str. knj. 30. 854. koja je s časnicima i dočasnicima brojila 270 vojnika30. 503-504 Borbe za Travnik. razgovarao sa zapovjednikom njemačkih snaga pukovnikom Schellom koji mu je izjavio da je Travnik već dva dana opkoljen i ići u Travnik znači “ići u susret smrti”37. Washington. Autor navodi 800 domobrana i 400 ustaša. Korpusa. U službi domovine. odnosno zadnji dan rujna i prvi dan listopada. 7. Isto. t. knj. 27 28 Zbornik NOR-a. krajiške brigade32. Borbe za Travnik. IV. str. U objavljenim izvorima ustanova NDH-a. IV. Borbe za Travnik. 65. Doda li se ovome i još oko 400 pripadnika V. 4.Borbe za Travnik u listopadu 1944. dok. knj. Navodi se 350 ustaša (Kupreške bojne). t. no uskratili i pomoć u streljivu. brigade iz rezerve. 450 novomobiliziranih ustaša. shema na str. t. Slične podatke navodi i Vjekoslav Vrančić29.. Ni brzoglasna se veza nije lako uspostavljala.126. Vjekoslav Vrančić. 31.

Zanimljiv je Vrančićev razgovor s jednim ustašom iz Kupresa u trenutku kada je ovaj istog jutra došao u Zapovjedništvo po zapovjedi. u noći 30. str. Bunić je čvrsto i odriješito odgovorio kako je za zapovjednika obrane postavljen po Ministarstvu obrane NDH-a i da samo na zahtjev istoga može napustiti to svoje mjesto43. . 1. usprkos traženjima hrvatske strane. S istom delegacijom Vrančić se vratio u Sarajevo. Nijemci su se već pomirili s gubitkom Travnika. str. Isto. I u ovome napadu. Vrančić je osobno promatrao borbe 2. U popodnevnim satima. te su. str. istome je Vrančić dobacio kako nema opanaka. isto. Jedino što je Bunić tražio od njega bilo je streljivo44. listopada oružane snage NDH vratile su osam od dvanaest prethodne noći zauzetih bunkera. od kojih se jedan zvao Tento42. Isto. unatoč odličnim pripremama i temeljitosti koju su snage NOVJ-e pokazale. ali i bez ikakve obuće na nogama koje su bile umotane u neke krpe svezane debljim koncem. Branitelji na čelu sa svojim zapovjednikom bili su odlučni grad braniti do posljednjega. u borbama. Borbe su se već vodile u gradu oko Tvornice duhana39. str. dok se pri ranijim napadima obrana Travnika popunjavala. str. ako je ne bude neće biti ni glave. jedna divizija ipak nije bila dovoljna za ovladavanje Travnikom i prostorom oko njega. odbili isporučiti dodatne količine streljiva40. a planina Vilenica vraćena pod nadzor postrojbi NDH. a potom u Zagreb. Isto. Ako bude Države Hrvatske bit će i cipela. listopada kada su povraćena i posljednja četiri bunkera. 328. Vrančić je obišao vojnike i počasnu postrojbu koja ih je dočekala. str. Na to mu je vojnik uzvratio: “Poderale se cipele gospodine. Prema njegovom sjećanju. poslije održanih političkih zborova. te spominje nekoliko stotina mrtvih partizana i čak dva generala. 331. Isto. 330. u partizanske ruke su pali svi bunkeri na južnoj i jugozapadnoj strani Vilenice. Isto. 331. kao i dva prethodna. str. Kako je bio sav prljav od borbi. dočasnika i časnika Zagrebačke domobranske pukovnije. uoči samoga napada u listopadu 1944. 329.140 Stipo Pilić – Blanka Matković naposlijetku su oklopnim vlakom uspjeli ući u dio područja na istoku grada gdje su vođene borbe38. obrana je brojčano znatno oslabljena odlaskom dijela vojnika. Vrančić je pozvan kod zapovjednika Bene Bunića. No. a potom dobio i izvješće o stanju obrane. ni cipela”41. Ali lahko je za cipele. gdje se nalazila i delegacija njemačkih časnika koja je donijela pismo generala Leyersa sa zapovjedi da se Bunić sa svojom vojskom povuče iz Travnika. 326. točnije njih 12 od njih ukupno 26 izgrađenih za obranu Travnika. a isti su se dan pripremali za povratak ostala četiri./1. 9. Postrojbe NDH su u jutarnjim satima izvršile protuudar. 10. 329. 38 39 40 41 42 43 44 Isto. a za to je dobio i određenu količinu streljiva.

Uslijedio je pješadijski napad na “postave” (crtu obrane)50. Napad na Travnik 20-22. brigade. Borbe za Travnik. 9. 30. bataljun 6. 12. 75-76. Beograd.Borbe za Travnik u listopadu 1944. 235-242. listopada u 19 sati i trajao do 20 sati. 296-297.98. IV. dok. str. str. divizije zapovijedat će napadom na grad. I. Isti: IV. divizije će štititi područje iz pravca Sarajeva i Zenice u čemu će mu pomagati Srednjobosanska divizija sjeverozapadno od Zenice46. Napad nije uspio. 4. Ispravno je Vilenica. knj. Beograd.31. a partizani su se. bataljun 7.. 322-323. Postav ili crtu obrane Travnika činilo je 30 bunkera koji su između sebe bili povezani rovovima i tako dugo odolijevali partizanskim napadima. Ujutro 21. Zbornik NOR-a. Drago Karasojević. 15. Beograd. str. (dalje 4. ali su bunkeri još tijekom noći bili vraćeni. knj.175.120-124. ustaški stajaći zdrug šalje Glavnom stožeru Ministarstva oružanih snaga NDH-a izvješće o bojnoj relaciji na sektoru Sarajevo – Rogatica – Travnik tijekom listopada iste godine49. uz osjetne gubitke povukli. Sve su postrojbe pristigle na polazne položaje 11. 1988. t. Vjerojatno pisarska ili tiskarska greška. Topovsko-bacački napad na Travnik nastavljen je tijekom čitave noći kada je na grad palo više od 1000 granata. g.. a s jugoistoka 2. str. 851-863. No. Divizija. t. t. jače i intenzivnije napade. a Štab 10. 30. str. 108-151.. str. sa sjevera Jajačko-travnički odred. IV. Prvi napadi 3. divizija u pokušaju osvajanja Travnika dao je do znanja rukovodećem kadru Petog korpusa da je ovaj grad nemoguće osvojiti samo s jednom divizijom zbog čega je zapovjedio 4. 13 i 16-20. str. 1957. Zapovijed za napad na Travnik izdao je Štab Petog korpusa 18. dok. str.. brigade. 339-340. brigade nisu uspjeli. Borbe za Travnik.175. brigade. Borbe za Travnik. 1985. 31. bataljuna 6. Napad na Travnik je počeo topničkom (artiljerijskom) vatrom 20. kapetan Milan Milovac47 i pukovnik Josip Šoša Mažar48. listopada u 5 sati i 30 minuta uslijedio je protuudar 45 Zbornik NOR-a. (dalje Peti korpus). diviziji da sa svojim postrojbama krene iz Zapadne Bosne prema Donjem Vakufu s ciljem zauzimanja položaja za novi napad na Travnik45. Isto. Napad je započeo u večernjim satima u 18 sati i 30 minuta. Sa sjeverozapada je napadao 3. Peti korpus. krajiška NOU divizija. divizije. i 3. prosinca 1944. str. Zbornik NOR-a. 23.. dok. 43. Štab 4. operativni časnik Petog korpusa. knj.101-107. IV. i to: Četvrtoj. s jugozapada 1. postrojbe NOVJ-e ovoga su puta bile spremnije za dugotrajnije. str. t. krajiške brigade 4. (dalje Završne operacije). Topovskom i bacačkom vatrom izbačene su partizanske posade iz bunkera broj 2-7. listopada 1944. skica na str. 294-295. Zbornik NOR-a. listopada 1944. bataljun 6. str. knj. Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije 1944 – 1945. g. g. 858.. str. 46 47 48 49 50 51 . listopada 1944.. pa su u noćnim satima udarili po južnoj obrani (postav Vodenica51) i jugozapadnoj (postav Mosti). Peti udarni korpus NOVJ.116-118. divizija) 336-337. g.. dok. a prilikom istih pogibaju načelnik Štaba 6. Desetoj i Srednjobosanskoj diviziji. 141 Novi neuspjeh koji je doživjela i 10. IV.

od Doca prema Travniku i u sam grad.141.175. bojne vrši novi protudar i ponovo osvaja Tarabovac. Zbornik NOR-a. Ove je položaje branila 2. Uslijedio je prodor postrojbi 7. Han Bilu i Divjak i uspostavljaju potpuni nadzor nad prometnicom prema Zenici55. IV. Riječ je o ukupno oko 10 000 vojnika nasuprot najviše 2000 branitelja. sati V.-859. Hrvatske su snage vratile izgubljene postave i ponovo zauzele sve bunkere.31. brigade iz grada i s dominantnih kota oko Doca i ponovo uspostaviti svoju obranu. Obrambenu moć hrvatskih snaga znatno je slabilo konstantno smanjivanje broja pripadnika oružanih snaga NDH uslijed izginuća i ranjavanja. Međutim. No sve postrojbe koje su branile južnu i juozapadnu crtu obrane povukle su se i sastale su se u Docu.. Protunapad na Tarabovac je uslijedio 22.. a kojima nije pristizala nikakva pomoć u ljudstvu. bojne. str. a tijekom dana do 20 sati nisu prestajali napadi topništvom i pješadijom. brigadu prema zapadu. IV. Međutim. listopada ujutro i trajao je do 2 sata ujutro kada je i on zauzet56. dok. ali su zaustavljene u protuudaru na bunker broj 12 između Ilovače i Tarabovca. 2. . 31. str. Isto. bojne. brigade s jugoistoka. i 3. Prva sat V. listopada Travnik je sa sjevera zapada i juga napadalo 11 bataljuna potpomognutih Jajačko-travničkim odredom. t. koja je bila jedina udarna pričuva u Travniku. U protunapadu 21. a s istoka. gdje je stradao dio pripadnika oružanih snaga NDH53. str. Taj je upad omogućio ulaz tenkovima iz smjera Han Bile54 što je omogućilo jaču bojevu moć i učinkovitije napade u daljnjim operacijama. brigade osvajaju Bilu. 146.175. poručnik Mate Depolo. postrojbe NOVJ-e kreću u novi napad na postav Tarabovac i uz pomoć topništva i dva tenka zauzimaju te položaje. Obrambene položaje hrvatskih snaga u 9 sati i 30 minuta napadalo je i bombardiralo i zrakoplovstvo NOVJ-e.142 Stipo Pilić – Blanka Matković po 1. Isto. dok. sat V. Od tog trenutka Penava zapovijeda 1. 858. Vidi priloge 10 i 13. listopada hrvatske su snage uspješno odbacile postrojbe 6.. U 7 sati i 15 minuta zapovjedništvo nad svim ljudstvom koje je napustilo svoje položaje preuzima satnik Penava. str. hrvatske su snage u tom trenutku imale snage i vremena pojačati obranu na jugoistoku te zbog zakašnjelog ubacivanja dodatnih postrojbi NOVJ-e odbaciti tijekom dana postrojbe 7. sati V. a posada se u panici i rasulu povlači prema središtu grada. a najviše smirenosti i pribranosti je pokazao njezin zapovjednik. Borbe za Travnik. Prema Izvješću Bojne relacije./22. knj. str. 858. Noću 21. bojne su se odvijali drugačije. ostacima Kupreške bojne i domobranima. bojne. Tada su se pripadnici Kupreške bojne i domobrani povukli s južne i jugozapadne crte obrane zbog jačine neprijateljskog napada i nestanka streljiva52. 140. Istog dana postrojbe 11. jugoistoka i sjeverostoka 8 bataljuna s Vlašićkim NOP odredom. brigade na polazne položaje. U 52 53 54 55 56 Zbornik NOR-a.. knj. kako su uspješno odbacili 6. događaji s većim dijelom postrojbi V. t.

1944. U izvješću štaba 4. t. 54. str. str. posebno u pogledu partizanskih gubitaka. a broj poginulih i stradalih velik. Isto. Uzevši u obzir trajanje i intezitet borbi.17. 4. 282. 341. . knj. S padom bunkera broj 7 između Šipovika i Pirote pala je vanjska obrana Travnika59. preživjeli svjedoci i predaja se slažu u jednom: bitka za Travnik bila je teška. 861. bilj. Zbornik NOR-a. divizija. Grahovića. 10. str. od čega samo oko vojarne 980.. a u sljedećim satima su morale biti osvojene unutrašnje obrambene i otporne točke: Kaštel.Borbe za Travnik u listopadu 1944. U tom je sukobu poginuo jedan partizanski major i 48 partizana. željeznička postaja. str. te 700 zarobljenih ustaša i domobrana. Nakon toga najveći dio obrane grada je poginuo na čelu sa svojim zapovjednikom Eduardom Bonom Bunićem. Drago Karasojević u svojoj knjizi o 4. u 18 sati58. a vlastiti gubici 42 poginulih i 213 ranjenih61. a na strani Petog korpusa su 193 poginula. manji dio se predao. ali se i 3. kontradikcije su prisutne čak i u različitim radovima istog autora. str. sat povukla u Dolac zbog nedostatka streljiva. a najmanji dio se uspio probiti iz obruča. Odlučili su se za drugu mogućnost i u 4 sata krenuli preko Guče Gore. Peti korpus. 143 3 sata ujutro 1. Hrvatske su snage imale samo dvije mogućnosti: povući se u Travnik ili prema Zenici. Dosadašnja istraživanja. Bukove Glave i Jagodića. listopada 1944. ranjenih 1665 i zarobljenih 903. 195-205. str. U Zenicu su došli 22. g57. U knjizi o Petom korpusu isti autor iznosi slijedeće podatke: broj poginulih neprijatelja je 2784.63 Izudin Čaušević u radu o 8. gdje su morali probijati obruč oko jedan sat. zatvor. sat je krenula utvrditi položaje kod zgrade velike župe. 276-283. No. prilikom čega su obojica poginuli60. 297. divizije Štabu Petog korpusa o borbama za Travnik se navodi da je broj poginulih neprijatelja 1085. potom 500 onih koji su se predali. Brajkovića. tvornica duhana i vojarna. IV. str. diviziji navodi 2120 poginulih ustaša i domobrana. Posljednja obrambena točka hrvatskih snaga bila je vojarna koju su u tenku napali zapovjednik tenkovske postrojbe Lazar Marin i zamjenik zapovjednika 10. autori. Isto. divizije potpukovnik Petar Mećava. g. ranjenih 289 i zarobljenih 712. Odlučujući napad Petog korpusa otpočeo je 22. Borbe za Travnik. Postrojbe NOV-e odlučno su svim snagama napali posljednje nezauzeto naselje Dolac. Navodi se razlika u iznošenju podataka o poginulima. 160. dok. 156-160. 30. ovi brojevi vjerojatno nisu točni. krajiškoj brigadi iznosi preciznije i točnije podatke za borbe oko Han Kumpanije – 8 poginulih i 15 ranjenih i Podbrežja kod Zenice – 29 poginulih i 20 57 58 59 60 61 62 63 Isto. 663 ranjenih i 59 nestalih boraca.62 Zbrojimo li sve poginule oko vojarne i one koji su se predali dobijemo približan broj poginulih koje prije toga iznosi autor.

126. uz razna mučenja”68. kut. 323. “formirat će se na prostoru Centralne Bosne”73. ustašku stajaću bojnu ukupno je poginulih 26. Srednja Bosna. Isto. dok. kolovoza 1944. prije svega OZN-e. ali su predstavljali moguće jače političke suparnike NOP-u71. ustaškog stajaćeg zdruga za V. 44. U dodatku dnevnom izvješću Ministarstva obrane NDH-a broj 330 od 25. 329.. str. operativnim postrojbama koje će se kasnije zvati Korpus Narodne Obrane – KNOJ. Zbornik NOR-a. Jedan bataljun. što bi i mogla biti najrealnija procjena. 175. Dodatak dnevnom izvješću broj 330/25. c. 27. dok. brigade poslije osvajanja Travnika. prije napada na Travnik. 323. IV. srpnja 1944. str. a poginulo je oko 800 branitelja66. i 11. Ustaška vojnica. Zagreb 2007.. Autor ne navodi ime ni jedne časne sestre. Navedeni autor navodi stalnu protuobavještajnu djelatnost organa OZN-e protiv špijuna i agenata koji se ubacuju u NOVJ. Podaci o stradalima se odnose na borbe 23/24. listopada. Bugojna i Jajca odvedeno je 600 zarobljenih domobrana koje su “skinuli do gola i zatim zaklali. zatvorili u gradsko sklonište i minirali70. g. Izvješće I. te “likvidacije četničkih. listopada 1944. g. str. str. 31. 859. Beograd. 346-347. g. 501-502. pa ni svećenika kao stradaloga prilikom toga napada i pada Travnika. HR-HDA-250. divizije. http://hercegbosna. g. Vjerojatno se radi o izvršnim. t. KNOJ je osnovan nešto kasnije (15. IV...) sa zadaćom osiguranja pozadine i održavanja reda na oslobođenoj teritoriji. Srednja Bosna. Prema tome. čije je osnivanje preuzeo kapetan Duško Bojanić. a u smjeru Donjeg Vakufa. Naime. str. ustaških. belogardejskih i drugih antinarodnih bandi”. Osma krajiška NOU brigada.html 4.g. divizija. knj. Ante Baković. 64 Izudin Čaušević.org/forum/post135211. Drugi izvor iznosi kako su 24. Broj se odnosi samo na postrojbe koje su se povukle iz Travnika (Doca) u Zenicu 22. 11. bolesnika i među njima dvije časne sestre67. str. te podređenih joj 6. Dalje ističe da je u bolnici ubijeno oko 70 ranjenika. Zbornik NOR-a. 3.144 Stipo Pilić – Blanka Matković ranjenih pripadnika hrvatskih snaga64. 8. g. stoljeća (dalje: Hrvatski martirologij). navodi se brojka od 300 do 400 poginulih partizana69. O zadacima pozadinskih organa u sastavu 4. t. 1981. a što najčešće znači likvidacije imalo sumnjivih koji su se priključili postrojbama NOVJ-e ili se nisu priključili. str.. 501-502. opširnije piše Drago Karasijević. XI. Zapovijed štaba Petog korpusa od 28. listopada partizani uhitili oko 800 građana Travnika i zarobljenih hrvatskih vojnika. U istom se dokumentu ističe da se na području Bosanske Krajine treba formirati brigada od četiri bataljuna koja će organizacijski i vojno potpadati pod nadzor OZN-e. Djelovao je 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 1944. Topalović navodi kako su u borbama za Travnik ukupni gubici partizana bili oko 4000 vojnika. ranjenih 21 i nestalih 3865. Prema Bojnoj relaciji I. štabu Srednjobosanske divizije i komandama Banjalučkog i Prnjavorskog područja svjedoči o formiranju bataljuna pod zapovjedništvom OZN-e72. Hrvatski martirologij XX. knj.

stajaćeg djelatnog zdruga krenula 23. IV. Prema podacima iz tog dokumenta. divizije Štabu Petog korpusa o djelovanju na području Banja Luke i Travnika u listopadu 1944. a hrvatski autori ova zbivanja uopće ne spominju. Protuudar hrvatskih snaga 23/24.861 75 76 77 . t. knj. knj. IV.Borbe za Travnik u listopadu 1944. 162. 346. a taj nemir vjerojatno je bio pojačan emocijama preživjelih s raznih dijelova travničke bojišnice koji su se uspjeli probiti te željom za eventualnim spašavanjem svojih suboraca. i V. Osnovno obilježje navedenih podataka o poginulima je da su vrlo nepouzdani. listopada Hrvatske postrojbe nisu se mirile s gubitkom Travnika. ustaška bojna I. a 2. 211. Bojna relacija I. str. 175. Međutim u međuvremenu su svi ostali bez streljiva i počeli su se povlačiti 24. 145 u kojem sudjeluju postrojbe iz Bosanske Krajine. u kojemu se spominju borbe koje su vođene s hrvatskim snagama sjeveroistočno pod zapovjedništvom vrhovnog zapovjednika NOV i POJ koji tim postrojbama izravno zapovijeda preko načelnika OZN-e. listopada 1944.. dok. Sačuvano je i izvješće štaba 4. bez detaljnijih istraživanja u arhivima. kao zaštitnica II. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj. a često i tendenciozni te promidžbenog karaktera. Sve postrojbe su došle do Guče Gore noću 23/24. Protuudarom oružanih snaga NDH bavili su uglavnom autori radova o postrojbama NOVJ-e. u tim su postrojbama osnovane posebne postrojbe koje će u daljnjem razdoblju vršiti najviše i najčešće tzv. 126. Isto. 31. 1944. listopada poslije 15 sati prema Zenici. t. o čemu svjedoči i Milan Inđić navodeći da su “unaprijed osuđeni zbog zločina koje su počinili tokom rata”75. bojne je uspjela doći i do željezničke postaje u Travniku. ustaškog stajaćeg zdruga od 23. ustaške bojne istoga zdruga u “pothvat” na Travnik i u prvoj bitci kod Stranjana pobijedila protivnika. Zbornik NOR-a. g. 2005. Karasijević ističe da je zbog velikog priliva novih boraca (oko 3000) neprijatelj ubacivao i svoje agente i špijune s ciljem organizacije svoje tajne službe. U daljnjem prodoru III. 10. 74 Zbornik NOR-a. str. gubici partizana su bili i do 200 mrtvih77. zadatke “čišćenja terena” po zapovjedima OZN-e. 1944-1946. str. 4. gubici u borbama veliki. Borbe za Travnik. a II. str. Između ostaloga D. što će najčešće značiti likvidacije i uklanjanja svih nepoćudnih74. sve ostale najdominantnije točke oko Travnika. do 22. divizija. sat V. Slavonski Brod. Dokumenti. 501. te nastavila napad. a po “oslobođenju” grada uslijedila je osveta pobjednika. listopada 1944. g. Bitka za Travnik od 20. ali to nije uspio “jer su organi OZN-e na vrijeme otkrili nekoliko ubačenih špijuna”. bojna zauzima kotu 1021. g. 16. 27. dok. bila je teška. g. prosinca navodi kako je III. str. str. Na drugom mjestu autor spominje kako su pri ulasku u grad sretali pojedine ljude ljude sumnjiva izgleda i ponašanja te kako su to sve bile “presvučene ustaše i drugi neprijateljski vojnici”76. na terenu i bez osobitih svjedočanstava..

Damir Jug. str. str. bojnu koje su se vratile iz Istočne Bosne samo zbog ovoga protuudara81. str. no njegovi su podaci kontradiktorni s obzirom na činjenicu da se V. o kojoj u dosadašnjim hrvatskim istraživanjima o vojnim postrojbama NDH-a u Hrvatskoj nema spomena. skica.. t. bojne I. listopada ušle u Guču Goru iz koje su izbacile Sedmu brigadu. dok. 5-8. u prostoru između Travnika i Zenice78. 2004. 219-232. dok. divizija. 25-39. 219. listopada 1944. te ističe da je djelovanje prestalo u trenutku povlačenja hrvatskih snaga na polazne položaje.. stajaćeg djelatnog zdruga. III. Karasijević navodi kako su hrvatske snage u protuudaru zauzele područje između Zenice. 342. Ustaške vojne postrojbe. 1944.146 Stipo Pilić – Blanka Matković od Travnika. str. ustaškoj bojni I. Kako bi povratili izgubljeno. str. Zagreb. Sačuvani dokumenti sadrže podatke o V. 216. Nestali i poginuli u bitci za Travnik (20-24. 335 Borbe za Travnik. 499-506. U jutarnjim satima 24. str. 342-344. Inđić navodi snage pod zapovjedništvom Delka Bogdanića i II. stajaćeg djelatnog zdruga pokazuju da se i u arhivima još može naći dokumenata koji mogu dovesti do novih spoznaja. i 8. Sedma krajiška brigada. 333. Borbama između Travnika i Zenice završava listopadska bitka za Travnik 1944. krajiške brigade potčinjenim postrojbama za napad na Travnik86 navode se i postrojbe koje brane Travnik. Hrvatske su snage žestoko napale položaje Osme brigade i Vlašićkoga odreda i u večernjim satima 23. u objavljenim Zbornicima NOR-a i literaturi o postrojbama NOV-e mogu se naći pojedini podaci o ovoj postrojbi. ranjenim i nestalim pripadnicima V. str. bilj. uslijedio je protuudar postrojbi NOVJ-e u kojem su sudjelovale 6. g. 562. 332-345 (339-342) 4. U dokumentu se navode podaci o poginulima.) Pronađeni dokumenti o poginulim. 10.. Prvi dan gubici hrvatskih snaga iznosili su oko 120 mrtvih i 65 ranjenih83. str.172 isto. Oružane snage NDH sveukupni ustroj. str. g. partizanske su postrojbe morale uporabiti 3 brigade: 6. te otkriti prešućene žrtve Drugoga svjetskoga rata. 500.. t. IV. str. 7. knj. g. skica. što navodi i sam autor na drugom mjestu82. 29. 86 . pa se u Docu 78 79 80 81 82 83 84 85 Zbornik NOR-a. 7. str. Isto. str. ranjenima i zarobljenima. i V. brigade84. g. 344. 126. str. 332-335.80. 30. U zapovijedi štaba 7. Guče Gore i Travnika. 220-224. 66. Zbornik NOR-a. knj. 85 Ipak.. i 8. str. IV. osvojivši visinske točke i kote sjeverno od Travnika79.. te zauzele glavne kote važne za daljnje napade na Travnik. str. brigada i dio postrojbi 11. bilj. Isto. ustaška bojna već nalazila na spornom području. Isto.

ustaške bojne. Zbornik NOR-a t. Nastao je 30. stožernu sat i četiri sati. a) Nestali Prvi dokument (Prilog 1) odnosi se na nestale pripadnike stožerne sati. ustaškog stajaćeg zdruga od 23. Ukupno je riječ o 318 vojnika. str. ustaške bojne sa 169 vojnika i zapovjednika. kao dio obrambenih snaga grada91. stajaći djelatni zdrug. Većina 87 88 89 90 91 92 93 Isto. 500. Svi su pisani rukom na različitim vrstama papira i u obliku tablica. g.HDA-250. spominje pripadnike Kupreške i Bugojanske bojne. 1.1. sat jačine 137 pripadnika i 2. Za bolje upoznavanje ove postrojbe potrebna su daljnja istraživanja. njih 44089 što bi i mogao biti ukupni broj pripadnika te bojne. sati V. U izvješću štaba 10. Ust. Za pretpostaviti je da je dvojnost ovih popisa nastala kao posljedica djelovanja ovih postrojbi na različitim područjima. bojna. 6-228. 2. od ostataka Kupreške i Bugojanske bojne. g.Borbe za Travnik u listopadu 1944. str. Stožer i stožerna sat V. ali budući oni nisu poginuli za vrijeme borbi za Travnik i na tom prostoru. ustaške djelatne bojne93. sati V. 852. Borbe za Travnik. g. 31. Nešto više i točnijih i preciznijih podataka saznajemo iz Bojne relacije I. g. 9. 4. stajaćeg zdruga. knj. 37. 172. njih oko 450. 47. divizije o napadu na Travnik 30. i u njemu je navedeno 7 nestalih. studenoga 1944. sat od 149 pripadnika92. str. U ovom prikazu predstavljamo 13./1. Ovo je samo djelomičan prikaz ove bojne. Ističe se da je riječ o dijelovima V. dok. S obzirom da se Bojna sastojala od stožera. 1944. divizija. Petu bojnu čini Stožer od 9 ljudi. bojna formirana od ostataka XXIX. 202. Isto. Ustaška vojnica. a nastala je 1944. 10. ali i govori o tome koliko je složen posao prilikom sastavljanja popisa nestalih i poginulih u ratovima. str. 5. bojne nalazili su se vjerojatno u vojarni u Travniku. kao i 1. ustaške bojne. saznajemo da je V. a nešto bolji uvid omogućavaju pregled i analiza dokumenata koji slijede. Isti izvor u listopadu 1943. kut. str. Pojedini dokumenti ponavljaju ista imena nestalih što otežava analizu. vjerojatno je brojala preko 400 pripadnika. Zbornik NOR-a t. prosinca 1944. sat Bojne prema istom izvoru bila u Docu s 149 vojnika90. bilj. HR. a pet na poginule. knj. Jedan od dokumenata fonda Ustaške vojnice otkriva imena dvojice poginulih 4. 338. djelatne bojne. ustaške bojne I. dosad neobjavljenih dokumenata koji govore o nestalim i poginulim pripadnicima V.I. . IV. dok. 1944. bilj. Izkaz poginulih 4. 147 spominje 100 ustaša pripadnika “XXIX ustaške bojne”87. dok je 2. Stajaći djelatni zdrugovi. IV.. Drago Karasijević kao glavne hrvatske oružane snage u donjem toku Lašve navodi pripadnike V. stožerna sat sa 23 čovjeka. ustaške bojne iz Bugojna88. Osam se dokumenata odnosi na nestale pripadnike Bojne. V.175. sat V. u ovom su radu podaci o tim stradalima izostavljeni. str. 30.

94 i Franjo (Frano) Karlić95. osim jednoga koji je iz općine Gornji Vakuf. ali se u tablici prvo navodi ime. U Prilogu 2 ne navodi se točan datum nastanka dokumenta. Slunja i Tomislav Grada.. Prilog 196 Iskaz nestalog ljudstva stožerne sati V. mjesto Bojska. g. iako je jasno da je to moralo biti tijekom studenog 1944. Fra Janko Ljubos: Svoju zemlju i oni su voljeli (dalje: Svoju zemlju i oni su voljeli). str. 1944. str. 305. HR-HDA-250. pričuvni Svoju zemlju i oni su voljeli. 1944. Fra Tomislav Brković. 6-228 Tablica u rukopisu. g. Stajaći djelatni zdrugovi – I. 10. Trojica su rodom iz Viteza. Drugom svjetskom ratu (1941-45) i poraću te u ratu 1991-1995.. gdje i na kojem mjestu je nestao 22. bojna. Isto. Poginuli i nestali iz bugojanskog kraja: u Prvom svjetskom ratu (1914-1918). U dosadašnjim istraživanjima žrtava Drugoga svjetskog rata tek su dvije osobe iz navedenih dokumenata evidentirane kao poginule: Ivo Penava kojega su ubili partizani u listopadu 1944. g. Za spomenutu četvoricu. dakle vjerojatno prije datuma nastanka Priloga 1. str. Ustaška vojnica. g.1. g. g. 95 96 97 * ** *** . V. stajaći djelatni zdrug. prilikom zaposjedanja Travnika. Rođeni su između 1898. Broj nestalih po njemu je 10. Sarajevo – Zagreb. prič. bojne97 Popunidbeno zapovjedničtvo Čin pričuvni Prezime ili i ime* djelatni Ime otca Opazka Rodjenje Občina godina mjesto Kotar Kada. među kojima su četiri osobe kojih nema u prethodnom dokumentu. a jedan je iz Bugojna. i 1922. kut. čija imena nisu navedena u Prilogu 1. 1944. kao i općine.. U izvornom dokumentu navodi se prezime i ime. g. Svi su nestali 22. prilikom pada Travnika Tekući broj Bugojno Bugojno 1. i 1922. 243. za borbi u Travniku. Rođeni su između 1891. pa je moguće da su isti bili slabo poznati i nisu bili dugo u postrojbi. nema podataka o godini rođenja i o ocu. Tomić Bugojno Travnik 94 Katica Nevistić. a potom prezime.** rojnik †Ante Ivo Marica.148 Stipo Pilić – Blanka Matković ih je iz kotara Bugojno. Podaci o nestalima ukazuju da su isti mogli ili poginuti u borbi ili nakon uhićenja biti likvidirani po partizanima. 1944.X. Prema sačuvanim podacima svi su nestali 21.*** 1919 Penava r. g. 10. 243. s tim da se godine rođenja nekih ne slažu s podacima iz prethodnog dokumenta. 2004.

Keglević (potpis) Prilog 299 Izkaz nestalih stožerne sati V.Pečat98 Zapovjednik stož. Prič. dovodnik Nikola Toljušić * ** 98 99 Isto. Stajaći Djelatni Sdrug. HR-HDA-250. kut. V. Vojnič** Juko Lučić Bugojno Bugojno Crniče †Ilija 1908 Travnik Bojska 4. broj Opaska Milano Travnik 1. bojne. dj. Marina Bugojno Goruša 149 2. prilikom pada Travnika -“- Bugojno 3. dorojnik Franjo Karlić* 1922 -“- -“22. Napomena: Vidi dokument broj 1. 1944.X.X. nestao u borbi Tek. bojne I. Bugojno Karlo Lucija r. I. Travnik Vitez Vitez . Stožerna sat V. studeni. -“- Zaključeno tekućim brojem 7. 1944. -“- Pero Trogrlić Štefan Kura †Anto 1910 Bugojno Ljubnić Travnik -“Talijan 7.Borbe za Travnik u listopadu 1944. Ustaška vojnica. djel. st.305 vojničar Ustaška vojnica. Stajaći djelatni zdrugovi – I. sati por. str. -“- †Anto 1909 Travnik -“- Bugojno 6.1. Pojedina se imena ponavljaju. stajaći djelatni zdrug. 6-228. -“- Ivo Živko Ivo Kustura †Stipe 1891 Gornji Vakuf -“- Bugojno Bugojno Goruša 5. 1944. sdruga Popunidbeno zapovedničtvo Čin Prezime i ime Godina rođenja Ime otca Odakle je Kada i gdje je i u kojoj prilici je nestao Prilikom borbe u Travniku dne 21. Zenica 30. u sredini Ustaški znak. bojna. 1944.

Ile -“- Bogojno Bojska Gornji Vakuf 8. Vojnič Prič.Bugojno 6. Vakuf Bugojno 10. 1898 -“- -“- 9. Zapovjednik – poručnik (Keglević)100 Prilog 3 predstavlja izkaz nestalih 3. Travnik -“- Bugojno 11. pa se stječe dojam da je 100 vlastoručni potpis . Isto Ivan Kustura Bugojno Goruše 1907. Ante -“- -“- Zenica dne studenog 1944. uključujući i one o smrti. Prič. Vojnič Marko Živković5 Tomislav Grad Sinj -“- . Vojnič Isto Zvonko Grgić Jako Lučić Ivan Živko 1899 Matko Travnik -“- -“- 7. u stupcu “mjesto nestanka” 10. Popisana su 22 nestala. pisan rukom i na običnom papiru te s dosta brojčanih oznaka. bojne.Bugojno . Sumnja da bi ta četvorka mogla biti među poginulima potvrđena je Prilogom 10 u kojem su detaljniji podaci. Franjo Karlić 1922. rojnik Ivo Penava Travnik 1919. Isto Pero Trogrlić 1911. Dokument je prilično neuređen (jedan od najlošijih). Isto Štefan Kura Milano Talijan -“- -“- Skakavci D. Prič.150 Slunj Stipo Pilić – Blanka Matković Karlovac Slunj Slunj 2. 16. mjesto. Isto Jure Malinar -“- Bugojno Bugojno Bugojno 3. Prič.“ .“ . 11. sati V. 17 i 18. 12 i 13. Dragutin Travnik Goruše -“- Grad Tomislav Tomislav Grad 5. ali su pored četvorice u stupcu “godina. dok u stupcu “način nestanka i nadnevak” nema zabilješki.Bugojno . doroj. U opaski se navodi popis opreme koju su navedeni preuzeli. Djel.“ . obćina i kotar rođenja” brojke 15. Ante -“- Bugojno Bugojno 4.

a njihova su imena jedina i označena brojevima crvene boje. Ostalih podataka. 9. sati V. rođen 21. Skopaljska Gračanica. vojnič Prič. 1918. a prema Prilogu 4 prilikom povlačenja iz Travnika bez ikakve vremenske odrednice. kabanica. mjesto. Isto Djel. dorojnik Djel. ali po izgledu i podacima može se zaključiti da je nastao poslije Priloga 3. Milić. broj Opaske 1.dorojnik Prič. Navedene su dvije osobe s imenom Jozo Kolak. no tek za petoricu od ukupno 18 popisanih. str. rođ. Prilog 3101 IZKAZ NESTALIH102 3. 7. Skopljanska Gračanica. rođ.1. u Travniku. vojnič. općine Gornji Vakuf i mjesta koja pripadaju toj općini. str. rođen 22. 102 * ** *** . obćina i kotar. Svoju zemlju i oni su voljeli. Brnada. dorojnik Prič.12. stajaći djelatni zdrug.Borbe za Travnik u listopadu 1944. gdje i u kojoj prilici je nestao” zapisano je “prilikom povlačenja iz Travnika”. 1944. U stupcu “kada. Isti je navoden kao Mijo (Mišo) Batinić. osim dolje poginule četvorke nalaze se i u Prilogu 4. 11. Isto Isto Isto Isto Prezime i ime Ime otca … Godina. 101 HR-HDA-250. 4. vojnič. surka. urednije popisani i s nešto više podataka. zapovjedništvo … Mjesto nestanka 10 11 24 12 25 26 27 28 29 30 31 32 Način nestanka i nadnevak Tek. Garača Huse.. u Lužanima. 6-228 Svi gore navedeni. 151 popis nastao za potrebe opskrbnog ureda. Čin i stališni Odnos Prič. 6. u Travniku. Ustaška vojnica. rođenja … Pop. Godina rođenja navedena je za samo jednoga od 18 navedenih. Isto. ali samo onaj s nadimkom Ćoza mogao bi imati veze s listopadskim zauzimanjem Travnika i citiranim dokumentom. bojne Savezno spisu I. Pored imena Krajina Ante. Zarobljen je od strane partizana i ubijen u listopadu 1944. osim onog o činu. Nešto više podataka o nestalim ove sati nalazi se u Prilogu 4. Vidi prilog broj 10. 342. Dokument nema vremensku odrednicu nastanka. iako ne sadrži podatke o poginulima koji se kao u tom trenutku nestale osobe nalaze popisani u Prilogu 3. 331. 3. 12. sdruga broj 58/44. kut. zarobljen od strane partizana i ubijen u listopadu 1944. Sin je Frane i Bisere. Krajina Anto* Garača Huso Gudelj Andrija Ljubas Gavro Bandić Fabijan Bagarić Tonko Batinić Mišo** Buljan Stjepan Debeljak Ilija JakovljevićMato Juričić Drago Kolak Jozo*** Svi imenovani nestali pri borbi u Travniku Svi su imenovani imali slijedeću opremu: 2 košulje. V. hlače. Šapina. 8. u Gornjoj Ričici. 10. Ljubas Gavre i Posavac Mate je križ. 12. 10. žena mu je Finka – Vinka. kapa. 2. Prema Prilogu 3 isti su nestali tijekom borbi za Travnik 23. 1925. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Riječ je o petorici pripadnika sati iz kotara Bugojno. bojna. 5. nema. 2 gaće. sin Bože i Mare rođ. vojnik Prič.

mjesto. 20. Djel. Odakle je Kada i gdje Popunidbeno je i u kojoj je zapovjedničtvo prilici nestao Prilikom povlačenja iz Travnika G. RudoLovrenović Petričević Anto Kolak Ivica Posavac Mato Sarić Dragutin Trbara Franjo Vujević Stojan Živko Stjepan* Pleić Nikola Lučić Ivan** čarape. bojne mjesto Obćina Čin kotar Prezime i ime Godina Rođenja Ime Otca Opazke Tek. 6. 2 strojopuške. rance. 17. Prilog 4103 Izkaz nestalih 3. Isto Prič. Isto. 22. torbice U Zenici dne 30-XI. str. 7.1944. Ustaška vojnica. 15. voj. Vakuf 1.1. 14. 6-228. voj. 19. Stjepan Buljan Jozo Kolak Ivica Kolak Dragutin Jurčević 1915 Kiko Travnik -“- 5. 325-326. Prema dostupnim podacima ni jedan od navedenih se ne može poistovjećivati s osobom spomenutom u ovom dokumentu. rođenja … Tek.152 Godina. 18. Voj. 16. broj Stipo Pilić – Blanka Matković Pop. ** 103 . -“G. br. ali se ostali podaci ne slažu. Vakuf Bugojno Pernice 4. voj. Anto Petričević Bugojno Rasnica Travnik G. stajaći djelatni zdrug. kut. Stajaći djelatni zdrugovi – I. 21. 19 pušaka. Napomena: Imena popisanih osoba spominju se i u Prilogu 3. obćina i kotar. Navedena su ista imena i prezimena. Vakuf 2. 1944. isto Prezime i ime Ime otca … Mjesto nestanka Opaske 13. -“-“-“- * Isto. vojničar Prič. sati V. bojna. zapovjedništvo … 13 Način nestanka i nadnevak 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Čin i stališni Odnos Djel. HR-HDA-250. V. Ilija Debeljak Ivan Lučić Bugojno Botuša Travnik -“- 3.211-214.

6-228. 10. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Vakuf 9. 17. bojna. Travnik -“- G... Mato Jakovljević Dragutin Šarić Stjepan Živko Rude Lovrenović Nikola Plejić Andrija Gudelj Bugojno Šugine Bare Travnik -“- 10. Prema Prilogu 6 svi su nestali prilikom povlačenja iz Doca 21. nestale su 24. 10. 858-859. a iz Priloga 7 nisu upisana dvojica. 1944. Prilog 5 nastao 30. dok. sati V. 15. g. 16. Svi nestali zapisani u Prilogu 6 nalaze se i u Prilogu 5. 1944. str. odnosno protuudara hrvatskih snaga na Travnik.1. 10. knj. Zbornik NOR-a.175. IV. 1944. t. 11. Osobe. 1944. g. a sve navedene osobe podrijetlom su iz kotara i općine Bugojno. 18. V. 1944. stajaći djelatni zdrug. 1944. 12. no u Prilogu 5 kao okolnosti nestanka navode se borbe u Travniku 21. G. Fabijan Bandić Mišo Batinić Tonko Bagarić Frano Trbara Ilija Trbara Vojnič. g..104 Ovakvo navođenje podataka nam potvrđuje ranije izneseno mišljenje da su se popisi radili prema mjestu i području djelovanja pojedine postrojbe. Vakuf Stojan Vujević Bugojno Šugine Bare 153 8. 11. a prilozi 6 i 7 datirani su istim nadnevkom – 4. 104 HR-HDA-250. 11.Borbe za Travnik u listopadu 1944. popisane u Prilogu 7. Ustaška vojnica. g. 31. . 14. 13. Vodnik Vojnič -“-“-“-“Prilikom Povlačenja iz Travnika -“-“-“-“-“- Slijedi pregled nestalih 2. Sastav podataka u svim je dokumentima sličan. prilikom “pothvata”. ustaške bojne o kojoj su sačuvana tri dokumenta. kut.

Selo Marko 1920 -“- -“- -“- 105 HR-HDA-250. 106 * ** . zapovjednik bojne poručnik M. Vakuf 1. Vojnik Božo Jelović Čaušlije Božo 1912 -“- -“- -“- 4. * ** Travnik 3. 1944. stajaćeg djelatnog sdruga.154 Prilog 5105 Stipo Pilić – Blanka Matković Izkaz nestalog ljudstva 2. 6-228 Pečat stožera V.1. broj Obćina Mjesto Kotar Prezime i ime ime otca Opazke Rođenje Godina Popunidbeno Zapovjedništvo Kada.X. -“- D. Rojnik Niko Tabaković N. bojne I. st. nestao u Gučoj Gori 6. V. Stajaći djelatni zdrugovi – I. sati V. Ivan Kunkić Karađe Ivan 1908 -“- -“- -“- 5. vojnič. gdje i na kojem mjestu je nestao Prilikom borbi u Travniku 21. bojna. kut. Derviš Nolo 1917 Osman Bugojno Prusac Travnik 2. bojne I. Ustaška vojnica. Nečitko. sdruga 106 Po navođenju u spise U. Nečitko. Rojnik Pero Ivić Garuša Pero 1921. Depolo Čin djelatni ili pričuvni Tek. stajaći djelatni zdrug. Ivo Šandril Čaušlije Mato 1905 -“- -“- -“- -“Prilikom novog pothvata na Travnik 24/X.Z. nestao 24. X Nestao prilikom borbi u Travniku 21/X 1944. dj.

V. pečat vlastoručni potpis HR-HDA-250. -“Opazka Bugojno 1. Riječ je o općini Donji Vakuf. sati V. st. broj kotar Čin Obćina Mjesto Prezime i ime Godina Rodjenja Ime Otca Popunidbeno zapovjedničtvo Kada i gdje i u kojoj prilici je nestao Prilikom povlačenja iz Doca nestao 21. sati por. Pero Šimić 1916. Stojan* Vujević Čaušlije 155 7.Borbe za Travnik u listopadu 1944. X. bojne I. kut. stajaći djelatni zdrug. Derviš Solo 1913. Ustaška vojnica. U knjizi “Svoju zemlju i oni su voljeli” (str. 6-228. 284 i 286) spominju se dvije osobe istoga imena i prezimena. no ostali osobni podaci ne odgovaraju podacima navedenima u dokumentima. Božo -“- -“- * Identično ime i prezime spominje se u Prilogu 3. što nije točno.1944. Ibrahim Prusac -“Bugojno -“- -“- 4. Marijan 1909 -“- -“- -“- -“- 8. Ivan Bugojno -“- Kordići Travnik 2. M. Depolo108 Prilog 6109 Izkaz nestalih 2. 1944.g. Stajaći djelatni zdrugovi – I. sdruga Odakle je Tek. Anto Gračanica -“Bugojno** -“- 3. 107 Zapovjednik 2. brojem 8 Zenica dne 30/ XI. bojna. 107 108 109 ** . dj. U izvorniku piše da je općina Bugojno. 1944.1. Božo Jelović Bugojno Čaušlije 1912. Vimko Mamuza Majcen 1914 Rovna -“- -“- -“- -“- Zaključeno tek. pričuvni vojničar Ivan Kunkić 1908. Voj.

Depolo)115 pečat vlastoručni potpis HR-HDA-250. studenog 1944. Ustaška vojnica. U izvornom dokumentu preskočen je redni broj 2. stajaći djelatni zdrug. rodj. Stojan Rovna -“- -“- -“- -“- 6. broj kotar Čin Ime Otca Obćina Mjesto Prezime i ime God.156 Ive Sandrk Udurlije Stipo Pilić – Blanka Matković Bugojno Bugojno 5. 1909. 1944. Niko Tabaković 1920. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Marko Bugojno Travnik 3. st.* Pero Ivič** pričuvni vojničar Niko Okadar Vinko Mamuza Stipo Ljubas Stojan Vujević 1921. V. Mato 110 -“- -“- Zenica. Stipo Rovna -“- -“- -“- -“- 7. Pero Goruše -“- -“- -“- 4. sati ust. Popunidbeno zapovjedničtvo Kada i gdje je u kojoj je prilici nestao Prilikom pothvata u Travnik 23-X-1944. dj.1. osim Nike Okadara. Marujan Crniče -“- -“- -“- -“- 5.g. 6-228 Svi navedeni. bojne I. 1913. 1914. 1905. 110 111 112 114 Zapovjednik 2. por. dj. mjesto pečata vlastoručni potpis 113 * ** 114 115 . (M. Riječ je o prezimenu Ivić. (M. studenog 1944. Zapovjednik 2. Depolo)111 Prilog 7112 Izkaz nestalih113 2. Marijan Čipuljić -“- -“- -“- -“- Zenica dne 4. 1913. popisani su i u Prilogu 5. pričuvni rojnik. sati V. dne 4. nestao u borbi -“Opazke Malo Selo Bugojno 1. sdruga Odakle je Tek. bojna.sati por. kut.

Borbe za Travnik u listopadu 1944. odnosno općina Gornji Vakuf. Ustaška vojnica.IV. Jurić)117 Ukupno je popisano 39 nestalih pripadnika V. dj. ustaškog stajaćeg zdruga navedeno je 38 nestalih118 što je za 1 manje od broja koji se dobiva na osnovi ovih dokumenata. Anto Travnik -“- Zapovjednik 1.. Petar Petrinja -“- Krčevine 4. s tim da je samo jedan bio 40-godišnjak. Najviše nestalih je iz Bugojna –15. Druge sati 10 i Treće sati 18. 1944. sati V. 6-228 vlastoručni potpis Zbornik NOR-a. od čega iz stožerne sati 10. Ivo Bugojno Travnik 2. stajaći djelatni zdrug. V. a iz ostalih mjesta ili nepoznatog mjesta 116 HR-HDA-250. Varaždin. starosne dobe između 18 i 40 godina. a podaci o njima su vrlo iscrpni i pregledni. bojne I.859 117 118 . kut. sati – poručnik (P. sdruga Obćina Mjesto Čin Prezime i ime godina rođenja Popunidbeno zapovjedničtvo Opazka Ime otca Odakle je Kotar Kada i gdje i u kojoj prilici je nestao Prilikom povlačenja iz Travnika Nestao -“Tekuć. knj. Svi su bili vojničari i nestali su prilikom povlačenja iz Travnika. sati govori Prilog 8 u kojem je popisano najmanje nestalih. Anto Tomić Travnik Vitez 1920. bojna. Prve sati 4. Prilog 8116 Izkaz nestalih 1. Riječ je o osobama iz kotareva Bugojno. 157 O nestalim pripadnicima 1. Broj Dobrošin G. 1. st. Vakuf 1. Vinica. a svi ostali su stari između 18 i 24 godine. Kostajnica i Travnik. ustaške bojne. Jozo Čurić 1926.31. U već navođenim podacima iz bojne relacije I. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Marko Varaždin 3. t. vojnič.175. ali je zanimljivo da su svi vojnici iz potpuno različitih područja. Ivan Rozmarić Kostajnica Varaždin Vinica Vinica 1922. dok. Stjepan Koturović Dubica Bačin 1904. str. iz Gornjeg Vakufa – 7. Dubica i Vitez.

kotar Prezime i ime Ime otca Popunidbeno zapovjedništvo Kada gdje i na kojem mjestu je poginuo Gdje je pokopan Da li je obaviještena rodbina Opaske 1 1. a u Docu kod Travnika 5. listopada. Pronađeno je pet dokumenata koji se odnose na poginule od kojih se tri odnose na 2. u Gučoj Gori 10. kut. sat. Prilog 9119 Iskaz poginulog ljudstva 2. i 3. sdruga Mjesto rođenja Obćina Mjesto godina Čin pričuvni i djelatni tek. 10. 17. popisano je najviše poginulih i to 13 osoba rođenih u općini Bugojno. V. Stajaći djelatni zdrugovi – I.158 Stipo Pilić – Blanka Matković rođenja – 17. Bugojno Bugojno Travnik Poriče 1925 Jest 119 HR-HDA-250. nestalih je 12. jedan prilikom povlačenja u Zenicu 22. dana 22. 10. bojna. U Prilogu 9. sati V.1. bojne s nadnevkom 30. a po jedan na 1. 1944. Popisi žrtava na lokalnoj i zavičajnoj razini su potrebni kako bi se moglo utvrditi jesu li oni svi poginuli u borbama za Travnik ili su kao zarobljenici likvidirani ili su možda dezertirali ili pristupili postrojbama NOV-e. 10. a tijela preostalih vojnika ostala su na bojištu. br. a 24. 1944./21. Ustaška vojnica. potom u pokušaju povrata Travnika.bojne I. tri 21. i 1925. jedan 20. Djelatni Vojničar Stipo Glavaš Jozo Prilikom noćnog U izviđanja vojnom poginuo groblju u selu BugojZijametu no dana 25-VI1944. Dva su pokopana u groblju u Bugojnu.. Najveći broj nestao je u borbama za Travnik i oko Travnika – 24. samo 10 osoba. Trojica su poginula prije listopadskih borbi. ali je za konačne zaključke svakako potreban veći broj izvora. Analizom podataka o nestalima dobivamo razmjere i odnose borbi. sat. Rođeni su između 1900. listopada prilikom napada na Travnik. b) Poginuli Dostupni podaci o poginulima znatno su jasniji. jedan u Travniku. a nešto su manji gubici u području oko Travnika. a svi su bili pričuvni vojničari.. listopada. odnosno Docu. 11. g. sat V. Dana 21. g. U ovim su dokumentima pronađeni podaci za dvije takve osobe. 6-228 . točniji i uredniji. stajaći djelatni zdrug. Najteža i najveća borba je vođena u Travniku. koji se odnosi na 2. listopada i četvorica u pothvatu na Guču Goru 24.

Isto Mehmed Hamdija Kurbegović G. i 21. Isto Ilija Mišura Ilkan -“- -“- -“- -“- -“- 10 8.X. Idući u ophodnju iz zasjede dana 14VIII 1944. poginuo od puščanog naboja Prilikom napada na Travnik 21. 1944. 1944. Isto Marijan Tavra Vesela 1912 Mato -“- -“- -“- -“- -“- 9 Kandija 1920 7. Poginuo od partizanskih bacača Prilikom pothvata na Travnik 24_XI. Isto Ivan Grabovčić Pero Duzlije 1918 -“- -“- -“- -“- -“- 8 6. Prič. Vojničar Ilkan Dujmović Anto -“- -“- -“- Nema mogućnosti 1923 6 4. Zaim Ždralović Mehmed -“- -“- -“- pokopan u Zenici Ždralovići 1900 -“- 19 Boganovci 10. Vakuf Grnice 1919 -“- -“- -“- -“- 21 . Pričuvni vojničar Ivica Brnada Ivo 1918 -“- -“- -“- -“- Jest 2 Pokopan u Travniku Glavica 3. Vojnik Stipo Visković Anto -“- -“- -“- ostao mrtav u Gučoj Gori 1912 -“- 20 11. Pričuvni Vojnik Ivan Čubela Čaušlije 1923 Marko -“- -“- -“- -“- -“- 11 9.X. poginuo u Gučoj Gori -“Kan-dija 159 2. poginuo od bacača -“Prilikom povlačenja u Zenicu 22.Borbe za Travnik u listopadu 1944. dor. X. Idući u ophodnju u selu Pećine iz zasjede Prilikom napada na Travnik 21. poginuo isto Prilikom napada na Travnik 20.X. Prič. Isto Ivo Jelović Čaušlije 1912 Stipo -“- -“- -“- ostao mrtav -“- 7 5. Prič.

Dor. V.X. Prič. Svi su poginuli u borbi s partizanima na Tarabovcu. kut. Jure Marinović Josip 1915 -“- -“- -“- -“- -“- -“- 21/ 13. od čega dvojica u mrtvačnici u Travniku. 1944. 2..X. 120 121 vlastoručni potpis HR-HDA-250. Dokument nije datiran. vojnič. Ustaška vojnica. na Tarabovcu-u borbi s partizanima 21. Vakuf Bugojno Rasnica Travnik Redžo Ostao nepokopan u mrtvačnici Travnik G. 6-228 Ostap nepokopan G.160 Bugojno Stipo Pilić – Blanka Matković 12. odnosi se na 3.1944 Pečat Zapovjednik 2. Vakuf Bugojno Travnik Palač Anto Ostao nepokopan u bolnici Travnik G. listopada 1944. sat Bojne.44. Mate Voj Posavac 1922.1. stajaći djelatni zdrug. Vakuf Bugojno Rasnica Travnik Ivan . Huso Garač 1920. (M. bojne Popunidbeno zapovjedničtvo Obćina Mjesto Kotar Prezime Godina Čin i ime Rođenja Kada i gdje i u kojoj prilici je poginuo 21. sati V. Depolo) 120 Drugi dokument. Broj Ime Otca Gdje je pokopan Opazke 1. jedan vojničar i dva dorojnika. na TarabovcuTravni –u borbi s partizanima 21. a ostali su nepokopani. sati por. bojna. g. 3. Prilog 10121 Izkaz poginulih 3. Roj Anto Krajina 1920. Isto Ivo Brajković Boganovci 1923 Anto -“- -“- -“- -“- -“- -“- 23 Zaključno sa rednim brojem 13 Zenica dne 30/XI. u Docu n/ Lašvi u borbi s partizanima Da li je obavještena rodbina Nije Jest Jest Odakle Tek.44. Prilog 10. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Popisana su četiri poginula vojnika rođena u selima na području općine Gornji Vakuf od kojih je bio jedan rojnik.X. odnosno Docu 21.

listopada pri pothvatu na Vlašić planini te su pokopani u Gučoj Gori. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Vojnič Niko Bartulović 1927. Ustaška vojnica. Pero Travnik Poriče -“- 122 U knjizi “Žrtve Drugoga svjetskoga rata. u 1944. 1944. godine.Kada. Prilog 11 nastao je 4. Prva trojica s popisa su poginuli prilikom borbi s odmetnicima u krugu vojarne i pokopani su u Travniku. Podmilačje i Varcar Vakuf – Mrkonjić Grad” nije evidentirana navedena osoba. bojne I. sati V. Prilog 11123 Izkaz poginulog ljudstva 1. u Tarabovcu Travniku u borbi sa partizanima Ostao nepokopan G. Vakuf Bugojno Travnik Bistrica 161 4. Salko Prilikom borbi s odmetnicima dana 21/ 22. a ostala petorica su vojničari. a predstavlja popis šestorice poginulih pripadnika 1. 1942. studenoga 1944. sati. dva iz Rogatice i jedan iz Jajca122. Zagreb. stajaći djelatni zdrug. 21.X. Popis imena mjesta Nezavisne Države Hrvatske. Jedan poginuli je rojnik. st. V. HR-HDA-250. a trojica katolici. 6-228 Općina je Dragočava. dva su iz Gornjeg Vakufa. i 1927. st. Jedan je iz Foče. Jajce.1. a trojica 23. Liskovica. beno gdje i u zapokojoj je vjedniprilici čtvo poginuo Gdje je pokopan Da li je obaviještena rodbina Opazke 1.X. g. Dor. 123 * Nije . broj Mjesto obćina Čin Kotar Prezime i ime Godina rođenja Ime otca Popunid. poraća i Domovinskog rata na pdoručju župa Dobretići. bojna. Trojica su Hrvati islamske vjere. rođenih između 1921. sdruga Odakle je Tek. kut. Rojnik Sulejman Šadija 1923. Ključ. g.Borbe za Travnik u listopadu 1944. dj.. poginuo Travniku u krugu vojarne u Travniku od granate bacača -“-“- Sarajevo nema mogućnosti Toholji Foča* Bugojno Bugojno Foča 2. 469. Gabro Ljubas Gavro 1922. djel. Korićani.

Mustafa Hodžić 1921. 1944. Šaban Murtić 1923. 117. mjesto pečata vlastoručni potpis . Svi su poginuli prilikom pothvata na Travnik 23. st. Ispravan je kotar Varcar – Vakuf. Isto. Točan naziv mjesta je Gerzovo. 117. Puni naziv mjesta je Dragnić Selo. Isto. st.. Dva su iz okolice Bugojna. Pero Delač 1924. sati. (P. st. g. Mujo Travnik Jajce+++ -“- -“- -“- Zenica 4 studeni 1944. Nezir Pleho 1926. Isto. Kotar je Bugojno. st. 467. Svi su bili pričuvni rojnici. jedan iz Gornjeg Vakufa. * ** + ++ +++ 124 125 Općina je Gornji Vakuf. Anto -“- -“- -“- 4. Jurić)125 Prilog 12 nastao je 4. uslijed napada neprijatelja i pokopani su u Gučoj Gori bez mogućnosti obavještavanja rodbine. studenog 1944. a jedan iz Sinja. i sadrži podatke o četvorici poginulih pripadnika 2. Dvojica su rođena 1913. Nazif Prilikom pothvata na Travnik 23/X. Isto. g. g. a dvojica 1923. Rahman Sarajevo Sasovo Borika -“- -“- -“- Brezovo++ Dragnić+ 6.162 Tihomišlje** Tihomišlje* Tihomišlje Stipo Pilić – Blanka Matković Travnik 3. listopada 1944. 124 Zapovjednik 1. Isto. 467. poginuo na “Vlašić” planini Sokolovići RogaTica Mičivode Sarajevo u Gučoj Gori -“- Rogatica 5. sati – poruč. 117. st.

127 Zapovjednik 2. V. bojne I.1. Ustaška vojnica. bojna.174. Broj Obćina Mjesto Prezime i ime Godina rodjenja Ime otca Kotar Popunidbeno zapovjedničtvo Kada i gdje u kojoj je prilici poginuo Prilikom pothvata na Travnik 23-X-1944. 126 HR-HDA-250.Borbe za Travnik u listopadu 1944. i 1921. gdje su i pokopani. Točno je Grlica. Hamdija Travnik Grnica* -“- -“- -“- Sinj Sinj 3. dj. a posljednji je poginuo pri povlačenju u Zenicu gdje je sahranjen. 1944. 1923. Stajaći djelatni zdrugovi. Vakuf Bugojno 2. g. studenoga 1944. studenog 1944. (Mato Depolo)128 Prilog 13 s podacima o šestorici poginulih pripadnika 2. mjesto pečata vlastoručni potpis * 127 128 Opazke . sati V. dj. Među stradalima je jedan rojnik i pet vojničara. jedan je istoga dana ranjen kod Putičeva te je podlegao ozljedama. g. stajaći djelatni zdrug. na području općine Bugojno. sati Bojne također je nastao 4. Ivan -“- -“- -“- Zenica 4. Prič. kut. listopada 1944. st. Četvorica su poginula prilikom borbi u Docu 21. rođenih između 1904. g. Ivan u Gučoj Gori nema mogućnosti Gor. Jure Sinj -“Travnik -“- -“- Bugojno Ljubnić Ljubnić 4. Stjepan Rojnik Viskovič 1913. u Gučoj Gori prilikom napada neprijatelja 163 Čin Da li je Gdje je obaviješpokopan tena rodbina Boganovci Bugojno Travnik Ljubnić 1. Sdruga Odakle je Tek. 6-228. g. 1923. Popis imena mjesta NDH-a.I. st. Prilog 12126 Izkaz poginulog ljudstva 2. sati por. Mehmed Kurbegović Prič. Jure Vojnič Marinović Ivan Brajković 1913.

-“- -“- 4. dj. 6-228 . sati V. Ivan 1915. Ivan -“- -“- -“- -“- -“- 5. Broj Opazke 1. Mato Prilikom napada neprijatelja na Dolac 21-X-19 Travnik 44. V. bojna. sdruga God. 1919. 1944. bojne I. st. Grabovac Durlija Jozo -“- -“- -“- -“- -“- 129 HR-HDA-250.164 Prilog 13129 Stipo Pilić – Blanka Matković Izkaz poginulih 2. Ustaška vojnica. kut. Rojnik Ivan Čubela 1921. rodjenja Odakle je Mjesto obćina kotar Ime otca Čin Prezime i ime Popunidbeno Zapovjedništvo Kada i gdje i u Gdje je kojoj je pokopan prilici poginuo Da li je obaviještena rodbina Tek. dj. Ivan Jelović Čaušlije 1909. Vojnič Marijan Tavra Ilija Mišura 1919 Marijan Vesela -“- -“- -“- -“- 3. stajaći djelatni zdrug. Stajaći djelatni zdrugovi – I. Ivo Kandija -“- -“- -“- -“Prilikom napada neprijatelja na Dolac 21-X1944 zadobio smrtnu ranu u prsa od puščanog naboja Istim slučajem ranjen u Putičevu sjeverno od Doca u noći 21-X1944. poginuo od neprijateljskog teškog bacača -“-“- Bugojno Bugojno Čaušlije u Docu Nema mogućnosti 2.1.

a što je pokazatelj podrijetla Bojne i djelomični odgovor mogućeg nastanka. Zaim 1904. prosinca 1944. Pri borbama za Travnik ranjeno je ukupno 26 pripadnika V. g. Poginuo kod Zenice prilikom povlače. Isto. (M.175. ozljeđen je 21 pripadnik134. 859. Ustaška vojnica. ustaške bojne su i dokumenti koji sadrže podatke o ranjenima pripadnicima. 859. stajaći djelatni zdrug. Među dokumentima koji govore o pripadnicima V. U Bojnoj relaciji I. 4 pripadnika 1. bojna. 6-228 Zbornik NOR-a. HR-HDA-250. sati i 5 pripadnika 3. sati. ustaške bojne jer su njeni pripadnici gotovo svi podrijetlom iz općine Gornji Vakuf odakle je i druga najbrojnija grupa poginulih pripadnika Bojne. V. 31. por. što je za sedam manje.. V.. Riječ je o razlici od preko 20% koja nije zanemariva. kut. knj. sat V. od čega je najzanimljiviji podatak da su u bolnici u Travniku ostala 3 dočasnika i 13 vojničara135 koji su također vjerojatno među poginulima ili kasnije likvidiranima. Ustaška vojnica.1. t. sedam poginulih je iz Gornjeg Vakufa. stajaći djelatni zdrug. ustaškog stajaćeg zdruga od 23.Pokopan nja 22u X-1944.. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga 26 je poginulih132. dok. Depolo)131 Prema dostupnim dokumentima. knj. bojna. Zenici zadobivši smrtnu ranu u glavu 165 6. 130 Zapovjednik 2. no koji nisu predstavljeni u ovom radu. 130 131 132 133 mjesto pečata vlastoručni potpis Zbornik NOR-a. Najmanje je poginulih iz drugih mjesta. Prema Bojnoj relaciji I.. a pet iz ostalih mjesta. kut. Čini se da je najhomogenija postrojba bila 3. Stajaći djelatni zdrugovi – I. ustaške bojne. t. HR-HDA-250. 859. 1944. sati133. 15 pripadnika 2. 6-228 134 135 136 . bojne i to 2 pripadnika Stožerne sati. Stajaći djelatni zdrugovi – I.31. studenog 1944. dok.Borbe za Travnik u listopadu 1944. str. Ždralović Mujo Žđralovići -“- -“- -“- -“- Zenica dne 4.1. u borbama za Travnik poginula su 33 pripadnika V.IV. Dvije trećine poginulih (21) je iz Bugojna. str. Prema podacima iz dokumenata sačuvanih u fondu Ustaške vojnice svega su 3 ranjena vojnika ostala u Državnoj bolnici u Travniku136. 1944.175. str. sati ust. IV.g.

listopada četiri. U fondu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugoga svjetskoga rata sačuvana je svega jedna kutija arhivskog gradiva s podacima o grobištima u Bosni i Hercegovini. Jedan je doduše poginuo. str. čini se na putu doma i to ranije i nevezano uz zauzimanje Travnika. ustaškog stajaćeg zdruga138. Prema dostupnim 137 138 139 Borbe za Travnik. 31. 428. Iako bi se očekivalo da je najveći broj poginulih stradao u Travniku. listopada pet. ustaškoj bojni je imala 2. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugoga svjetskog rata. jer su pripadnici pojedinih sati uglavnom ginuli na određenom mjestu. Riječ je o posljedici rasporeda postrojbi (sati). sat s četiri poginula. Datumi izginuća govore nam o snazi i intenzitetu borbi. kut. potom u borbama na Tarabovcu i u Docu (koji su povezani) devet. Nešto se više može saznati iz kutije s kartonima žrtvama140. t. 851-863 HR-HDA-1944. ovisno o lokaciji na kojoj su bili raspodijeljeni. knj. 543 Isto. a ranije i nepoznatog nadnevka trojica. str. Veliki udio pripadnika 2.166 Stipo Pilić – Blanka Matković Prema podacima iz ovdje prezentiranih dokumenata. IV. a najmanje poginulih stradalo je prvog dana borbi. do danas se nije dovoljno uradilo s ciljem utvrđivanja točnih lokacija grobišta. listopada poginuo samo jedan vojnik. sati su poginuli na položajima kod Zenice. 175. 24. 172. sati137 u dokumentima nema ni riječi. 21. 22. listopada. uključujući i kopiju stranice novinskog članka iz tjednika Globus u kojemu se Travnik spominje kao jedno od masovnih stratišta i grobišta s kraja Drugoga svjetskog rata i poraća139. dokumenti pružaju nešto drugačiju sliku. O Stožeru V. dok. a dvojica pripadnika 4. U ovom radu ne spominje se niti jedan stradali pripadnik stožerne sati. listopada njih 13. sat: 23 od ukupno 33 poginula. njih deset. ustaške bojne 98. Najveći je broj poginulih prilikom pothvata na Travnik u Gučoj Gori. Najviše poginulih u V. 23. a drugih na drugome. ustaške bojne koji se nalazio u vojarni sa 1. sat sa šest poginulih i 3. kut. Travniku osam i drugim mjestima šest. Grobišta i stratišta nastala nakon zauzimanja Travnika Usprkos bogatoj usmenoj predaji o partizanskim zločinima izvršenima nakon osvojenja Travnika. stradalih je pripadnika V. Zbornik NOR-a. jer je on ostao zarobljen u gradu. barem onih koje se odnose na ovu Bojnu i pripadnike koji su zabilježeni kao poginuli. sati na Docu i Tarabovcu u ukupnom broju poginulih potvrđuju i dokumenti Bojne relacije I. što predstavlja gubitak jedne petina do jedne šestine pripadnika bojne u kratkom vremenu. Tako je 20. Stoga se može zaključiti da su borbe bile najveće i najteže 21. Slijedi je 1.. Njezini su pripadnici ginuli i u Travniku i na Docu – Tarabovcu i u Gučoj Gori./21. 140 . listopada sedam.

gdje je pokopano oko 150 vojnih zarobljenika Hrvata. kut. a to potvrđuju i predstavljeni dokumenti. fascikl Travnik. a dio 1955. fascikl Travnik. no pojedini su mučeni i zaklani. Borbe za Travnik. Prema izjavama svjedoka. Poznato je da je jedno od stratišta bila i vojarna u Travniku koja se posljednja predala. vjerojatno i zatvor141. 428.org/forum/post135211.143. igralište pa i učionica u gimnaziji. U ovom se mjestu nalazio Štab 5. iako ovaj i ovakav način likvidacije nije 141 142 Isto. potom vezani po četvorica i odvedeni na stratište. Dio ih je zaklan. Stoljeća” Baković ne navodi podatak o stradalim časnim sestrama u Travniku u to vrijeme. korpusa. odnosno livadu iznad gaja gdje su kasnije svi pokopani. Dio ih se i danas nalazi ispod zasađenih borova bolnice. djece. Isto vrijedi i za zatvor zvan “Crna kuća”. žena i staraca i dvije časne sestre142 koji su i prema drugim izvorima tamo likvidirani i pokopani143. gdje su prema izjavama u kartonima žrtava pojedinci i likvidirani. omot Travnik. prema izjavi majke likvidiranog Joze Pendeša. listopada 1944. http://hercegbosna. pokraj današnjeg Đačkog doma146.html Srednja Bosna. prebačen na “drugi prostor”144. i 23. civila. Jedno od zanimljivijih stratišta je oko isusovačke gimnazije i samostana. ali je nepoznato gdje bi mogli biti pokopani. Nijemaca i civila likvidiranih između 23. Zarobljenici su odvedeni u staru ciglanu u Turbe147. karton žrtve Augusta Sajevića. gdje je kasnije napravljena skakaonica. ondje postoje četiri stratišta: vrt. Ispitivani su u kući Nike Vidaka po 5-10 minuta. Pendeš se nikada nije vratio iz bolnice – zatvora i vjerojatno je jedna od žrtava između 70 ranjenika. no. 321. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugoga svjetskoga rata. a dijelom likvidirane bombama i minama. Državna bolnica u Travniku je bilo i stratište i grobište. Izvršioci i nalogodavci do danas nisu poznati. g. gaj. Jedno od najčešće spominjanih grobišta u fondu Komisije za utvrđivanje žrtava Drugog svjetskog rata je groblje Svetog Roka na Bojni kod Travnika. Jedno od njih je sklonište u Tvornici duhana u Travniku gdje su žrtve dijelom ugušene. str. g. str. 143 144 145 Srednja Bosna. Većina je ubijena iz automatskog oružja. omot Jankovići U knjizi “Hrvatski martirologij XX. i 25. Najbolje istraženo i jedino označeno grobište na području tadašnjeg Travnika je grobište Rija kod Rankovića. 326. str. listopada 1944. Za jednu se žrtvu iznosi da je pokopana kod Pravoslavne crkve u Travniku145. Srednja Bosna. barem jedno masovno grobište trebalo bi se nalaziti u krugu kasnije tvornice Borac.Borbe za Travnik u listopadu 1944. Topalović ne spominje o kojem se prostoru radi. a šest na kraju vrta. Na putu su im pridruženi usput zarobljeni civili te su dovedeni u staje Stipe Kvasine i Nike Vidaka. a potom preko Donje Večeriske kod Viteza dovedeni u Rankoviće. str. kut. 167 podacima moguće je izdvojiti nekoliko lokacija koje bi mogla predstavljati grobišta. Ukupno je riječ o 13 žrtava i to 2 vojnika i 11 civila. 428. dio je ekshumiran i pokopan u muslimanskom groblju. HR-HDA-1944. Naime. Dio žrtava pokopan je i u groblju na Docu. Sedam je pokopano u gaju. 146 147 . ali nije poznato jesu li tamo žrtve i pokopane. 321. Dio zarobljenika je i pušten na slobodu. a dio strijeljan 22.

Novi Travnik. Srednja Bosna. 108 HR-HDA-1944. a ostali su pokopani oko današnjeg hladnjaka. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugoga svjetskoga rata. a ni podataka o postrojbama koje su mogle izvršiti te zločine. pa ih ovdje i iznosimo. fascikl Travnik. no s obzirom na broj stanovnika tadašnje općine i kotara Travnik. svi svezani žicom po četvorica. no ključna uloga pripadala je Odjeljenju za zaštitu naroda 148 Spomen obilježje žrtvama partizanskog zločina 23. Karton Anto Valjan. Civil Bero Božić strijeljan je na Ilovači kod Doca s ocem Srećkom. ukupan broj vojnika.-25.. Što se s njima dogodilo. među kojima Mijo Milovanović. kut. Na prostoru oko sela Rankovići otkriveno je još nekih manjih grobišta kao što je mjesto Čelikovac kod Bavrkinih kuća gdje je bilo devet ubijenih ustaša i Talijana. ranjenika i civila. Isto.) do rujna 1999. prema Donjem Vakufu. Vojne postrojbe i njihova zapovjedništva bile su odgovorne za brigu oko zarobljenika. Drugih podataka nema. Ive Duje sahranjen je nepoznat broj žrtava148. Isto. Rije. ostaje nepoznat150. zvani Šipin koji je prenesen u groblje u Rastivce. Zagreb. Izvješće o radu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava od osnutka (11. 323. Prema Izvješću o radu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. za kojega je prilikom izdavanja smrtovnice njegovoj supruzi. 428. rujan 1999. Rankovići. razlozi zbog kojih su ti ljudi ubijeni nisu poznati. u kartonima Komisije za utvrđivanje žrtava sačuvana su tri svjedočenja o mogućim zločincima. godine. Avdo Vrhovac iz Turbeta rekao kako ga je on lično “zaklao”151. Novi Travnik. Iako se dio žrtava nalazio u sastavu postrojbi NDH. karton žrtve Jozo Epet. ja sam Anti izbio zlatne zube”152.g. likvidiranih nakon osvajanja Travnika u listopadu 1944. Drugo se svjedočenje odnosi na suprugu Ante Valjana kojoj je poznati prvoborac s Vlašića Ilija Slavnić rekao: “Neće ti se Anto nikad vratit. Jajcu i Bugojnu149. listopada 1944. gdje su i kako završili do danas nije poznato. Karton Bero Božić 149 150 151 152 153 . a strijeljanje je izvršio travnički partizan Hakija153. veljače 1992. Počinitelji ratnih zločina Iako je iz izvora koji stoje na raspolaganju teško otkriti počinitelje ovih zločina. Poslije su oba pokopana na Rimokatoličkom groblju u Docu. kod crkve u Rankovićima. a u Stojkovićima. omot Paklarevo. Prvo se odnosi na Jozu Epet. Svjedočenje je Komisiji izjavila Ambrozija-Ana Božić. U blizini današnje Veterinarske stanice je grobnica stradalih Nijemaca.. iznad kuće pok. str. zasigurno se radi o vrlo visokom udjelu u ukupnom broju hrvatskih ratnih i poratnih žrtava na području Bosne i Hercegovine.168 Stipo Pilić – Blanka Matković išao bez suradnje domaćih ljudi koji su predstavljali “narodnu vlast” u Narodnooslobodilačkim odborima.. brošura.g. Topalović ističe da je oko 600 zarobljenih domobrana odvedeno. 2007.

Štab Petog Bosanskog korpusa komandant – Slavko Rodić komesar – Ilija Došen zamjenik komandanta – Nikola Karanović načelnik Štaba – Velimir Knežević operativni oficir – Josip Mažar. osnovanom 13. U procesu odlučivanja veliku ulogu su imali i organi narodne vlasti. kao i organizacijama u vojsci. kolovoza 1944. narodnooslobodilački odbori (NOO-i) i političke organizacije. g.16.. KNOU divizije komandant – Sajo Grbić komesar – Slavko Halić 154 155 Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj. Krajiške Narodnooslobdilačke udarne (KNOU) divizije komandant – Petar Vojinović komesar – Dimitrije Bajalica-Baja zamjenik komandanta – Ranko Šipka. u Politbirou Centralnog komiteta KPJ-u. 236. pa je važno znati tko je vjerojatno dao svoj udio u ovim zbivanjima i kakva je njegova odgovornost. Prilog 14155 Zapovjedni kadar partizanskih postrojbi u borbama za Travnik u listopadu 1944. nije još stupio na dužnost rukovoditelj politodjela – Dušan Dozet-Dudo načelnik Štaba – Teufik Pletilić Štab Šeste brigade 4. osnovanom 15. Šoša član Štaba – Nemanja Vlatković Štab 4. . str. str. g. onda po zapovjednoj odgovornosti.Borbe za Travnik u listopadu 1944. 1944. Između njih ima ako ne direktno odgovornih za ove ratne zločine. Veliki dio navedenog kadra otići će poslije osvajanja Travnika na nove položaje. Ovdje iznosimo zapovjednu strukturu do razine brigade. 169 (OZN-a). Borbe za Travnik. i Korpusu narodne obrane Jugoslavije (KNOJ).154. Najznačajnije su odluke donošene na najvišem nivou.-237. prije svih organizacije Komunističke partije (KP) u vojnim postrojbama. ali su se konkretna izvršenja prepuštala lokalnim i teritorijalnim organizacijama.-1946. svibnja 1944. KNOU divizije komandant – Milančić Miljević komesar – Rade Bašić zamjenik komesara – Sava Popović načelnik Štaba – Milan Milovac Štab Osme brigade 4. Dokumenti. g.

g. g. Borbe za Travnik u listopadu 1944.170 Stipo Pilić – Blanka Matković zamjeni komandanta – Stevo Kovačević zamjenik komesara – Rahmija Kadenić načelnik štaba – Rade Marković Štab Jedanaeste brigade 4. kao prvi dio završnih operacija Drugog svjetskog rata. pa tako i u Drugom svjetskom ratu. grad na posebno važnom strateškom položaju bio je značajan u svim ratovima i ratnim operacijama. Do novih napada NOVJ-e na Travnik dolazi u jesen 1944. ali neuspješni napadi NOVJ-e na Travnik zbili su u listopadu i studenom 1943. g. osuđen na 20 godina kao Informbirovac. a i ranije osuđivan kao Informbirovac) rukovoditelj politodjela – Veljko Miladinović načelnik Štaba – Mensud Hotić Štab Sedme brigade 10. i njegovo osvajanje prva su faza završnih operacija postrojbi NOVJ-e kojima te postrojbe preuzimaju vojnu vlast nad Jugoslavijom u suradnji sa Saveznicima. KNOU divizije komandant – Mićo Kolundžija komesar – Joco Marjanović zamjenik komandanta – Mikan Marjanović zamjenik komesara – Živko Rodić načelnik Štaba – Mehmed Imširpašić Štab 10. Borbe za Travnik bile su dugotrajne i teške. . Krajiške Narodnooslobodilačke udarne (KNOU) divizije komandant – Milorad Mijatović zamjenik komandanta – Petar Mećava komesar – Vlado Dapčević (1977. g. KNOU divizije komandant – Veljko Stojaković komesar – Pero Morača zamjenik komandanta – Špiran Zubić zamjenik komesara – Milovan Samardžija Štab Artljerijske grupe Petog korpusa komandant – Dane Miljuš komesar – Milovan Pilipović zamjeni komesara – Sveto Ličina Zaključak Travnik. U njima je sudjelovao veliki broj ljudi s do tada najvećim materijalno-tehničkim sredstvima. Prvi sustavni i pripremljeni. KNOU divizije komandant – Rade Brkić komesar – Čedo Jovanović zamjenik komandanta – Milan Batar zamjenik komesara – Božo Mašanović Štab Devete brigade 10.

3. pa se može zaključiti da su njezini gubici na ovom malom i nepotpunom uzorku veliki te iznose između jedne petine i jedne šestine. te neuspio pokušaj povratka Travnika od hrvatskih snaga 23. 1967.. tom IV. Izvori i literatura Arhivski izvori: Hrvatski državni arhiv. Na osnovi ovih izvora rekonstruirani su podaci o 98 na različite načine stradalih pripadnika Bojne prilikom osvajanja Travnika. 1944. Beograd. . Dokumenti.-1946.. Analizom nekoliko dokumenata želimo ukazati na težinu borbi za Travnik. Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu. popraćena uz velike vlastite žrtve. Od 13 ovdje korištenih dokumenata. Oružničko krilno zapovjedništvo Dubrovnik Objavljeni izvori: 1. HR-HDA-1197. Sastojala se od stožera. 10. Broj pripadnika nije sa sigurnošću utvrđen. 1944. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj. 171 Listopadske borbe za Travnik i njegovo zauzeće sastoje se od tri faze: prvi napad 30. g. Stožerne sati. g. i 4. uključila se u obranu Travnika pod novim nazivom i u sastavu novog Zapovjedništva – I. Poslije pada Bugojna u rujnu 1944. ustaške stajaće djelatne bojne I. Ustaška vojnica 2. te 1. ali i za uklanjanje svih mogućih suparnika u budućoj političkoj borbi. Iako je prošlo gotovo 60 godina od borbe za Travnik.. 1944. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugoga svjetskoga rata 3. Zato bi ovaj rad trebao biti poticaj daljnjim istraživanja prešućenih žrtvava Drugoga svjetskog rata bez obzira kojoj su vojsci pripadali. poslije teških bitki. a dio na one koji nisu sudjelovali u borbama pri padu Travnika. HR-HDA-250. Bojna je nastala najvećim dijelom od pripadnika XXIX “Bugojanske” ustaške bojne i manjim od Kupreške bojne. Dokumenti otkrivaju dosad slabo poznatu i zapaženu postrojbu Hrvatskih oružanih snaga. sati. Slavonski Brod. U takvim se situacijama često čine ratni zločini čiji razmjeri do danas nisu u potpunosti sagledani. 10.Borbe za Travnik u listopadu 1944. Zagreb 1. V. 2005. osam se odnosi na nestale i pet na poginule pripadnike V..-22. 2. ukupan broj poginulih i stradalih na obje strane ostaje nepoznat. kao što je bila ova za Travnik. 10./24. no mogao bi se kretati između 400 i 600. 1944. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga u Sarajevu. g. g. Dio pronađenih dokumenata koji nije korišten odnosi se na ranjene pripadnike Bojne.. ustašku stajaću djelatnu bojnu. 9. 2./01. drugi napad i osvajanje Travnika 20. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga. HR-HDA-1944. bila je prilika za “vježbanje” za sljedeće pobjede. knjiga 27. Pobjednički zanos.

Izudin Čaušević. Ključ. 1957. Beograd. Beograd. Drago Karasojević. Veliki atlas Jugoslavije. Sedma krajiška brigada. Novi Travnik. Priručnik o političkoj i sudbenoj podjeli Nezavisne Fržave Hrvatske.. IV. 1979. 15. Jajce. 1969. Zagreb. 1968. Sarajevo – Zagreb.html . Vjekoslav Vrančić. Zbornik dokumenata i podataka knjiga 28. Poginuli i nestali iz bugojanskog kraja: u Prvom svjetskom ratu (1914-1918).-95. Don Anto Baković. 1988. Osma krajiška NOU brigada. Popis imena mjesta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.. Ladislav Z. 19. Srednja Bosna ne zaboravimo hrvatske žrtve 1941.172 3. 1987.. 1942. Beograd. 14. Bugojno. tom IV. Liskovica. listopada 1944. Spomen obilježje žrtvama partizanskog zločina 23. Planine i planinarstvo u Srednjoj Bosni. Zagreb.org/forum/post135211. stoljeća. 16. Korijeni i život. brošura. Sarajevo – Zagreb. 1971. zbornik sjećanja. krajiška NOU divizija. Fra Tomislav Brković. Žrtve Drugoga svjetskoga rata. Ustaške vojne postrojbe 1941. Beograd. 3. 2004. 5. 2009.. magistraski rad.. Vojna enciklopedija. Drago Karasojević. Milan Inđić. Rankovići. 6. 7. 1985. Korićani. Nova Bila. Oružane snage NDH sveukupni ustroj. Povijest šupe Dolac s osvrtom na ostale župe Lašvanske doline. Zbornik dokumenata i podataka knjiga 31.45. Beograd. 2007. Zagreb. Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije 1944 – 1945. tom IV. 1967. Beograd. 2001. 4. 1942. 10. Internet izvori: http://hercegbosna.-25.1945. 21. o Narodnooslobodilačkom ratu. 6.. Peti udarni korpus NOVJ. 4. Rafael Landikušić. 2004. 11. Katica Nevistić. 9. Hrvatski martirologij XX. Davor Marijan. Zagreb 2007. 1968. 12.. Literatura: 1. Fra Janko Ljubos: Svoju zemlju i oni su voljeli. 1981. Podmilačje i Varcar Vakuf – Mrkonjić Grad. Vjenceslav Topalović.. Tubanović i dr. 18. Mesud Hotić. Beograd. 1987. Beograd. o Narodnooslobodilačkom ratu. Beograd.. Stipo Pilić – Blanka Matković o Narodnooslobodilačkom ratu. 20. Beograd. Janko Duić. Drugom svjetskom ratu (1941-45) i poraću te u ratu 1991-1995. Zbornik dokumenata i podataka knjiga 30..g. Rije./1991.. poraća i Domovinskog rata na pdoručju župa Dobretići. 1968. U službi Domovine. I. Novi Travnik. Zagreb. Ratna hronika Bugojna. Washington. tom IV. Zagreb. 13. 2007. 5. Fišić. Beograd. Damir Jug. 2. Zagreb. Zagreb. 8. 17.. 2004. tom IV. o Narodnooslobodilačkom ratu. 2004. Zbornik dokumenata i podataka knjiga 29. Borbe za Travnik. 2008. Zagreb.

POGLEDI .

.

također. eksplodirao s tolikom količinom nasilja iznenadila je. kako među širom publikom tako i u naučnim krugovima. Mnogima na Zapadu sukob je probudio stare predrasude o Balkanu kao simbolu drugosti – području uronjenom u mitologiju i vjekovnu mržnju. Sterotipi balkanskog divljaštva i zla. a Jugoslavija kao vještačka zajednica koja je održavana isključivo silom. predodređenom za konstantne etničke sukobe.PONOVNO ZAMIŠLJAJUĆI JUGOSLAVIJU. ne samo većinu onih koji su živjeli u njoj nego i one koji su to posmatrali sa strane. prije bi se mogle tumačiti kao proizvod zapadne arogancije i često neprikrivenog prezira . koje više nisu mogli biti sputavane.” Međutim. Tom logikom rat je predstavljan kao rezultat i posljedica nepomirljivih kulturalnih razlika među Jugoslavenima. koja je možda najbolje sažeta u poznatoj Čerčilovoj rečenici da “Balkan može proizvesti više istorije nego što je može progutati. bureta baruta koje može eksplodirati svakog momenta. nije samo Zapad taj koji je prihvatio teoriju “sukoba civilizacija”. Njihovi spin-doktori i dvorski istoriografi pokušali su predstaviti rat u završnoj deceniji 20. podržavao i promovisao veliki broj domaćih političkih elita koje su i najodgovornije za posljednji jugoslovenski sukob. Uostalom šta očekivati od prostora koji su čak proizveli i novu riječ u engleskom rječniku – balkanizacija – pogrdan termin koji označava teritorijalno usitnjavanje i podjelu bez kraja. predispozicije za stalni rat. plemenske obračune i stalni etnički konflikt. Balkan je na Zapadu posljednjim jugoslovenskim sukobom tako učvrstio reputaciju nestabilne i eksplozivne smjese. Mit etničkog sukoba je. Činjenica da je multikulturalni projekat Jugoslavije. kod nas kao i na Zapadu. REKONSTITUIŠUĆI BOSNU Radoslav Drašković Posljednjih dvadeset godina raspad bivše (druge) Jugoslavije bio je strašno i naširoko diskutovana tema. koji je dugo uživao širok međunarodni ugled. stoljeća kao produkt kratkog perioda demokratizacije u kojem su na površinu isplivali “autentični” nacionalni identiteti jugoslavenskih naroda nakon što su bili potisnuti tokom pedeset godina komunističke represije.

176

Radoslav Drašković

prema stanovnicima ovog poluostrva, čija komplikovana zajednička povijest i geografski položaj na raskršću triju glavnih svjetskih civilizacija nikada im nisu bili naročito blagonakloni. Argumenti nataložene etničke mržnje koja je nezadrživo provalila nakon propasti komunizma jednako su lažni. Njih su lansirale domaće političke elite s ciljem da sakriju pravu prirodu jugoslavenskog konflikta, i skinu sa sebe bilo kakvu odgovornost za rat, kao i da obezbjede lojalnost svojih građana novonastalim nacionalnim državama. Usprkos neporecivo složenoj i nepredvidivoj povijesti naroda slavenskoga juga, činjenica koja ostaje često zamagljena ili namjerno ignorisana ovakvim ideološkim i neistorijskim stereotipima, predrasudama i prikladnim dnevno-političkim objašnjenjima, jest da među jugoslavenskim narodima, do Drugog svjetskog rata nije bilo značajnijeg oružanog sukoba. Čak i ta, nesumnjivo tragična i krvava epizoda u njihovoj zajedničkoj povijesti, mora biti analizirana u širem kontekstu brutalne okupacije Jugoslavije od sila Osovine i u širem istorijskom okviru Drugog svjetskog rata. Ovaj esej radije zastupa tezu da, suprotno danas popularno ukorijenjenom vjerovanju, Jugoslavija nije bila predodređena za konflikt. Usprkos svim svojim neporecivim nedostatcima, manama i tragičnom i krvavom raspadu, Jugoslavija je bila, barem privremeno, uspješan eksperiment u pokušaju izgradnje moderne multikulturalne zajednice koji mora biti racionalno analiziran i čijem iskustvu se moramo vraćati u ime zajedničke budućnosti i trajnog mira na ovim prostorima. Balkan je uvijek bio veliko kulturno raskršće, čak i prije nego su se Južni Slaveni doselili na ovu teritoriju u šestom stoljeću nove ere. U narednih nekoliko stoljeća tri velike religije i civilizacije su se učvrstile na ovom relativno malom geografskom prostoru, određujući time njegov budući kulturni karakter kao vječnu i nestabilnu granicu između ovih svjetova. Ta istorijska činjenica će istovremeno djelovati kao balkanski blagoslov, ali i njegovo prokletstvo. Ona će stvoriti situaciju u kojoj je stalno pomjeranje ovih kulturno-civilizacijskih tektonskih ploča proizvodilo konstantno trenje između etničkih grupa, ali u isto vrijeme i osiguravalo njihovu bogatu kulturnu razmjenu. Stoljeća strane okupacije će dodatno iskomplikovati etničku sliku ovih prostora rezultirajući u dislokaciji i miješanju u prvi mah relativno stabilnih i kompaktnih etničkih cjelina. Bez obzira na vremenom razvijene kulturne razlike, formirane uglavnom pod uticajem dviju veoma različitih multikulturalnih imperija koje su vladale ovim prostorima dugi niz godina, ovo bogato etničko šarenilo nastaviće da koegzistira u relativnom miru, u nekoliko sljedećih vijekova. Mnogi zabilježeni lokalni sukobi i ispadi nasilja brojno su zasigurno jednaki – ako ne i nadmašeni – primjerima istinske kolaboracije i dobrosusjedske solidarnosti između etničkih grupa. Ono što je mnogo bliže pravom stanju stvari od teorija predodređenosti za sukob, jest da se prvi značajan konflikt među Južnim Slavenima desio sa pojavom nacionalne države sredinom 19. vijeka i njenom nakanom da, jednako kao i u ostatku tadašnje Evrope, uspostavi kulturnu hegemoniju jedne nacije na ovim kvintesencijalno kulturno-heterogenim prostorima. Inače, nacija kao

Ponovno zamišljajući Jugoslaviju, rekonstituišući Bosnu

177

socijalna konstrukcija na istorijskom horizontu pojavljuje se relativno kasno, tek krajem 18. vijeka, kao posljedica Industrijske revolucije i tektonskih socijalnih promjena uzrokovanih propašću feudalnog društva i njegove političke ekonomije. Ovaj tada radikalno novi način označavanja socijalne pripadnosti i identiteta poslužio je tadašnjim vlastodršcima kao izuzetno korisno sredstvo političke centralizacije i socijalne kohezije koje će služiti političkom uvezivanju razjedinjenih feudalnih teritorijalnih jedinica. Bez namjere da ulazimo u dublju analizu ovog fenomena, bez čijeg postojanja je teško zamisliti današnji svjetski politički poredak u kojem je nacionalna država “normalan” i dominantan oblik političke organizacije, za našu tezu važno je da se već od početka pojavljuju dvije različite ideje o organizaciji novonastale složene socijalne zajedinice. Prosvjetiteljstvo je zamislilo i definisalo nacionalnu državu idejom onoga što se u teoriji često naziva civilnim nacionalizmom, a što mi danas često u svakodnevnom govoru nazivamo građanskom državom. Ta teorija vidi građanina kao nosioca državnog suvereniteta i promoviše racionalnu vezanost pojedinca prema državi i naciji. Zamišljajući državu kao zajednicu jednakih, bez obzira na njihovu vjersku, etničku, rasnu ili jezičku pripadnost, ona je prije svega vidi kao skup onih koji vjeruju u isti niz političkih ideja, te racionalno definisanih zajedničkih interesa i vrijednosti. Krajem 18. vijeka njemački romantičari definisali su naciju na radikalno drugačiji način, uglavnom kao odgovor tadašnjoj francuskoj kulturnoj i političkoj premoći u Evropi. Suprotno idejama prosvjetiteljstva, promovisanim ostvarenjem Francuske i Američke revolucije, oni su tvrdili da državni suverenitet treba počivati na volji kolektiva, tj. romantiziranom imidžu njemačkog naroda i biti definisan duž linija takozvanog etničkog ili kulturnog nacionalizma. Ove teorije insistirale su na tome da veza između pojedinca i njegove šire društvene zajednice nije racionalna nego naslijeđena. Pojedinac stječe građanska prava svojom “krvnom” pripadnošću kolektivu i njegovom “svetom” tlu, koje se zasniva prije svega na kulturnim vezama proizašlim iz zajedničkog jezika, religije, etničkih obilježja i običaja u svakodnevnom životu.1 Istorijskom ironijom svi Južni Slaveni, uključujući i dvije najmnogoljudnije nacije – Srbe i Hrvate koji će svojim sukobom odrediti sudbinu dvije buduće zajedničke države – razvili su i definisali svoju nacionalnu svijest na njemačkim romantičarskim teorijama o kulturno homogenoj nacionalnoj državi.
1

Podjela između etničkog (kulturnog) i civilnog(političkog) nacionalizma je jasno definisana u literaturi,ali bi, kako to Smit podcrtava, radije trebala biti posmatrana kao analitička i normativna. U stvarnosti ova razlika je često zamagljena i dovedena do neprepoznavanja. Tako građanska društva koja prijanjaju uz ideju civilnog nacionalizma često usvajaju i koriste mnoge elemente kulturnog (etničkog) nacionalizma da bi obezbjedila socijalnu koheziju, kao što i ona koja prijanjaju uz ideju etničkog nacionalizma usvajaju mnoge elemente civilnog (političkog) nacionalizma. Opširnije u Anthony D. Smith, Nationalism and Modernism, Routledge, London, 1998. Također, Anthony D. Smith, The Nation in History, Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, Polity Press, 2000.

178

Radoslav Drašković

Primjena ovih teorija koje promovišu etnički čistu državu kao idealan model državnog uređenja nije mogla proizvesti ništa drugo osim haosa u regionu čija osnovna karakteristika je upravo, kako je to Milan Kundera sažeo u jednu rečenicu: “maksimalna različitost na minimalnom geografskom prostoru.” Benedikt Anderson definiše naciju kao zamišljenu zajednicu jer se zasniva na vjerovanju njenih pripadnika, koji se međusobno i ne poznaju i vjerovatno neće nikad sresti, da su povezani u zamišljenom nacionalnom prostoru gotovo mističnim vezama krvi i tla, zajedničkog jezika, istorije i etničkih običaja.2 U tom imaginarnom zajedništvu vlastita nacija je uvijek viđena kao ograničena, ekskluzivna zajednica, zatvorena za drugoga, koji se uvijek doživljava kao prijetnja čistoti i ekskluzivitetu te zajednice. Ovaj sukob između nacionalne države koja insistira na zatvorenosti i jedinstvu zajednice kulturno sličnih i moderne ideje mulitikulturalne države kao otvorene građanske zajednice politički jednakih, obilježiće posljednji vijek zajedničke istorije Južnih Slavena i odrediti sudbinu njihove dvije zajedničke države u tom periodu. Marija Todorova predlaže da nasljeđa velikih multikulturalnih imperija, Otomanske i Austro-Ugarske, nakon skoro dvije stotine godina tragično lošeg učinka nacionalne države na balkanskim prostorima treba ponovo pažljivo analizirati: “Vrijeme je da ponovo razmislimo i sa skromnošću analiziramo efekte izvoza modela nacionalne države u društva koja su, u stvari, tradicionalno etnički i religiozni mozaik, i kreacije mozaika nacionalnih država umjesto mozaika nacija.”3 Todorova, naravno, ne sugerira da su pale imperije bile superiorne u državnom uređenju u odnosu na ono što će slijediti u vremenu poslije njih, ili da je život u njima bio idiličan, ali činjenica koja mora biti podvučena i istaknuta jeste da su u kompleksnom etničkom balkanskom mozaiku Južni Slaveni koegzistirali vjekovima jedni pored drugih i uspijevali da izbjegavaju krvoproliće, i užasne etničke sukobe i religijske ratove koji su obilježili razvoj zapadne Evrope kroz čitav srednji vijek. Zasigurno je manje tolerancije i više etničkog konflikta između jugoslavenskih naroda, u kratkoj istoriji 20. vijeka, nego u čitavom ostatku njihove zajedničke istorije. Paradoksalno, prvi značajni konflikti između južnoslavenskih naroda su upravo rezultat usvajanja ideje etnički čiste nacionalne države i pokušaja njene implementacije na ovim terenima, što će neminovno rezultirati u nasilnom pokušaju razgraničenja između ovih neraskidivo isprepletenih etničkih grupa. Dakle, sa jednakom ironijom i cinizmom pogrdnom terminu balkanizacije možemo suprostaviti, kako to Ganjon predlaže, pojam evropeizacije Balkana. Proces formiranja nacionalne države započeo je s prvim značajnim sukobom na ovim prostorima – Balkanskim ratovima, nastavljen s dva svjetska rata i dovršen posljednjim jugoslavenskim sukobom. Prema tome, ove sukobe radije treba posmatrati kao posljedicu “rekonceptualiza2 3

Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, London, 1983, pp.6-7. Maria Todorova, Imagining the Balkans, Oxford University Press, New York, 1997, pp. 187. (prevod autora)

Ponovno zamišljajući Jugoslaviju, rekonstituišući Bosnu

179

cije balkanskih prostora uzduž Evropskih linija nacionalne države – drugim riječima, evropeizacije Balkana.”4 Ovaj konflikt između načina na koji su glavne jugoslavenske etničke grupe zamislile sebe kao nacije i svoje buduće države kao zajednice koje zasnivaju svoj suverenitet na volji većinskog etničkog kolektiva, i demografske i kulturne heterogenosti balkanskih prostora pratiti će kao istorijski uteg postojanje obje Jugoslavije. Prva Jugoslavija, u svom kratkom životnom vijeku između dva svjetska rata, nije našla formulu koja bi uspjela da objedini različite, i tada već jasno definisane etničke grupe i nacije, usprkos izuzetnoj energiji i volji koje su investirane u njenu kreaciju kao i ogromnim iščekivanjima i nadama na svakoj od strana koje su pristupile ujedinjenju. Vidjevši prvu zajedničku državu kao nagradu za ogromnu žrtvu i učešće u ratu na pobjedničkoj strani, i zamišljajući je po uzoru na ideje njemačkih romantičara, tadašnja srpska konzervativna politička elita pokušala je da nametne ostalima model nacionalne države baziran na srpskoj kulturnoj hegemoniji. Ono što su tadašnje srpske političke elite previdjele, ili namjerno ignorisale, jeste činjenica da su u isto vrijeme barem još dvije etničke grupe (Slovenci i Hrvati) zaokružile proces nacionalne formacije i da Srbi, koji su u tom momentu sačinjavali samo 40 posto od ukupne populacije prve Jugoslavije, nisu dovoljno jaki da se nametnu ostatku države kao dominantna nacija i kultura. Disfunkcionalan politički sistem postat će izvor konstantnog trenja i onemogućiti normalno funkcionisanje ove, u svemu, krhke države i praktično institucionalizirati neriješeno nacionalno pitanje. Iako nominalno ustrojena kao liberalna demokratija, prva Jugoslavija će propustiti da obezbijedi svojim građanima i tadašnjim južnoslavenskim “plemenima” ekonomski i politički prosperitet, kao i da premosti ogromne kulturne, ekonomske i socijalne razlike koje su ih u tom momentu razdvajale. Prije svega propustit će da uspostavi vladavinu prava i izgradi institucije civilnog društva kao i da u potpunosti garantuje nacionalna, kulturna i religijska prava svim svojim građanima i etničkim grupama, nikad ne uspijevajući do kraja uspostaviti atmosferu iskrene tolerancije i akomodacije drugih. Ipak, treba naglasiti, kako to sugeriše Sabrina Ramet, to da je disfunkcionalan politički sistem bio taj koji je proizveo nacionalno pitanje, a ne da je nacionalno pitanje samo po sebi bilo primarni uzrok nefunkcionalnosti političkog sistema.5 Usprkos razočarenju proizvedenom iskustvom prve Jugoslavije i izrazito krvavoj i komplikovanoj epizodi civilnog rata između 1941. i 1945. godine, Jugoslavija je stvorena još jednom, ovog puta ne samo kao produkt volje velikih sila, nego i kao produkt autentične anti-fašističke borbe svih njenih naroda i narodnosti. Vođena karizmatičnim i nebično talentovanim političarem, koji nije prezao ni od revolucionarnog terora u uspostavi lične i vlasti svoje partije,
4

V. P. Gagnon Jr, The Myth, of Ethnic War, Serbia and Croatia in the 1990’s, Cornell University Press, Ithaca and London, 2004, p. 18. (prevod autora) Sabrina Ramet, The Three Yugoslavias, Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006, p.76.

5

180

Radoslav Drašković

nova Jugoslavija tražila je svoj put u poslijeratnom svijetu čvrsto podijeljenom gvozdenom zavjesom. Poslije nekoliko iznenađujućih i kontradiktornih ideoloških zaokreta, Josip Broz Tito je ispunio obećanja dana tokom rata o formaciji federacije koja će poštovati multikulturalni model i garantovati nepatvorenu jednakost svim svojim građanima i nacijama. Mudro smještajući svoju zemlju između dva bloka čvrsto zaključana u hladni rat, obezbjeđujući joj iz te pozicije ekonomski prosperitet i, na kratko vrijeme, čak i zapadne standarde življenja, tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, mnogima se, pa i na Zapadu, činilo da su Tito i KPJ našli rješenje za zagonetku Jugoslavije. Ali koncept nacionalne države ponovo je prožeo i obhrvao modernu ideju Jugoslavije, a njen disfunkcionalni politički sistem ponovo je probudio nikad raspravljeno nacionalno pitanje. Titov čuveni razlaz sa Staljinom 1948. godine, koji mora biti viđen samo kao sirova borba za vlast, a ne kao istinski ideološki razlaz, gurnuti će Jugoslaviju u traženje vlastitog puta u izgradnji modernog društva. Ipak, Tito je do kraja ideološki ostao komunist, zainteresiran za prezervaciju samo svoje, ničim ograničene, vlasti. Iako krajnje nepovjerljiv prema principima zapadne liberalne demokratije, zbog složene međunarodne situacije i značajne ekonomske pomoći koja ga je održavala na vlasti, on je morao da čuva otvorenost Jugoslavije prema Zapadu. U beznadnoj potrazi za političkim legitimitetom, u sljedeće dvije decenije, komunističko vodstvo biralo je limitiranu liberalizaciju i dalju decentralizaciju zemlje, ne samo kao dodatnu garanciju federalnog uređenja i jednakosti svih jugoslavenskih naroda, nego prije svega kao surogat za prijeko potrebne političke i ekonomske reforme. U isto vrijeme, razvijanje političke lojalnosti prema Jugoslaviji kao političkom projektu kreiranom duž linja civilnog nacionalizma i jugoslavenskoj zamišljenoj zajednici napušteno je i postepeno zamijenjeno promocijom lojalnosti prema republičkoj, a samim time i nacionalnoj pripadnosti. Paradoksalno, usprkos sistematskim naporima za uništenje i iskorijenjenje svakog nacionalizma, ovaj zaokret prema republičkoj suverenosti samo je ojačao etnički nacionalizam unutar svake od republika i pokrajina. Republičke i pokrajinske komunističke oligarhije, jednako gladne političkog legitimiteta, vrlo brzo su se počele predstavljati kao ekskluzivni lideri svojih nacija i zaštitnici prvenstveno njihovih interesa. Posljednjim Ustavom iz 1974. godine, koncept nacionalne države bio je i zvanično potvrđen i ovoga puta institucionaliziran na nivou osam konstitutivnih dijelova. Decentralizacija u okvirima političkog monizma, u odsustvu demokratije i vladavine prava, nije mogla voditi nikud drugo nego ka razvoju podijeljene lojalnosti između federalne države i njenih konstituenata. U sljedećih deset godina, a naročito poslije Titove smrti, ovakva decentralizacija polako ali sigurno ostavila je centar bez ikakvih ovlaštenja, a konstitutivni dijelovi su se formirali kao jedini pravi centri političke moći i definisali na svakom nivou kao zasebne nacionalne države. Da su Tito i vladajuća komunistička oligarhija imali dovoljno snage i mudrosti da izaberu i stave u praksu vrijednosti liberalne demokratije, ponovo

Ponovno zamišljajući Jugoslaviju, rekonstituišući Bosnu

181

uvedu politički pluralizam, uspostave vladavinu prava i počnu izgradnju institucija civilnoga društva, rezultat jugoslavenskog eksperimenta bi danas zasigurno bio mnogo drugačiji. Imajući u vidu da je dobrovoljno odricanje od vlasti podvig rijetko zabilježen u ljudskoj istoriji, vjerovatno je previše bilo i u ovom slučaju očekivati takav ishod. Ali da su barem smogli snage da otvore objektivnu, racionalnu i poštenu debatu o traumatičnom iskustvu Drugog svjetskog rata, u tada sigurnom ambijentu snažne i stabilne poslijeratne jugoslavenske države, možda bi nacionalističke snage kasnije imale manje materijala za mitove o vlastitoj ugroženosti na kojima će bazirati svoje programe. Da je takva racionalna i argumentirana rasprava uspjela proizvesti zajedničku i svima prihvatljivu interpretaciju istorije, koja se ne bi zasnivala na praznim ideološkim floskulama o bratsvu i jedinstvu i simplifikaciji rata na sukob partizana i fašista, i tako osvijetliti ovu izuzetno kompleksnu i tragičnu epizodu zajedničkog iskustva, to bi možda donijelo istinsko pomirenje i zacijelilo rane koje su otvorene ovim ratom, demistifikovalo događaje iz prošlosti, i na taj način sigurno indirektno ojačalo jugoslavenski polis. Umjesto svega toga proces decentralizacije, izabran kao surogat za demokratizaciju, polako ali sigurno pretvorio je republike u potpuno suverene, i jednako nedemokratske, nacionalne države, koje su kako je vrijeme odmicalo i kako su se interesi njihovih vladajućih elita počeli razmimoilaziti i odmicati vlastitim putovima, bivale sve više i više neprijateljski raspoložene jedna prema drugoj. Ipak, usprkos svim svojim manama i konačnom slomu početkom devedesetih, Jugoslavija je u tih četrdeset godina mira našla načina da akomodira i obezbjedi postojanje višeslojnih identiteta svojih građana, uključujući tu, između ostalih i etničke i nacionalne identitete. Usprkos tome što ovi istorijski, donekle suprotstavljeni, nacionalni identiteti nisu nikad u potpunosti izmireni i ideja pripadnosti jugoslavenskom identitetu nije aktivno podsticana poslije ranih šezdesetih, jugoslavenski građani i narodi živjeli su u atmosferi istinske nacionalne, religiozne i etničke ravnopravnosti koja ne može biti pripisana samo komunističkoj represiji, i koja zasigurno ostaje najsvjetlija zaostavština jugoslavenskog projekta. Čak i danas, dvadeset godina po svršetku rata i nestanku Jugoslavije, nijedna od država nasljednica, iako sve, barem nominalno, demokratska i pluralna društva, nije obezbjedila isti nivo zaštite etničkih i manjinskih prava svojim građanima. Teza ovog rada zasniva se na mišljenju da su, usprkos očiglednom promašaju jugoslavenskih komunističkih vlastodržaca da proizvedu jasno definisan osjećaj pripadnosti Jugoslaviji kao političkoj zajednici i kreiraju zajednički jugoslavenski identitet koji bi mogao povezati i premostiti različite etničke i nacionalne kulturne identitete jugoslavenskog mozaika, republičke komunističke oligarhije, kada su, na kraju osamdesetih, započele proces rastakanja Jugoslavije, imale zajedničkog neprijatelja kojeg su morale da napadnu i unište. Osjećaj pripadnosti posebnom nadnacionalnom kulturnom prostoru, osjećaj šireg, višeslojnog i sveobuhvatnog jugoslavenskog identiteta, koliko god nemjerljiv egzaktnim naučnim aršinima i težak za dokazati, ipak se uspostavio

Ovo naročito potvrđuje iskustvo mlađih. Pojedinačni i ekskluzivni nacionalni identiteti i kulturne razlike koje su postojale u Jugoslaviji nisu uzrok rata. kulturološki. Kako je to Suzan Vudvord opisala: “Usprkos tvrdnjama nacionalističih lidera.(prevod autora) Susan L. za svoju studiju o jugoslavenskom identitetu intervjuisao mnoge Jugoslavene. i iznad svega u ideji Bosne i Hercegovine. C. nego je to organizovano nasilje političkih elita koje su slijedile različite političke interese i bile zainteresovane isključivo za očuvanje vlastitih privilegija. Bez obzira na činjenicu da Jugoslaveni očito nisu bili potpuno kulturno integrirani. Musliman kada su Hrvati bombardovali Stari most. a drugi je dodao: Ja sam bio Hrvat kada su Srbi bombardovali Dubrovnik. jednako kao i građanski: Jugoslavija bez Hrvatske nije Jugoslavija. a sve zbog nepremostivih kulturnih i etničkih razlika. Routledge. realnost multinacionalne Jugoslavije još uvijek je postojala u životima njenih građana na samom početku devedesetih godina – u njihovim etnički izmiješanim susjedstvima. Woodward. promjena u političkom sistemu koja bi obezbjedila prelaz u politički pluralizam.”6 Teorije “sukoba civilizacija”. Vilmer. Ono što je nedostajalo u Jugoslaviji bila su univerzalna demokratska i ljudska prava.182 Radoslav Drašković i bio na samom rubu vlastite artikulacije. Sve je to sve dio mene i mog kulturnog identiteta. 225. u koncepciji etničke i nacionalne ravnopravnosti i kompatibilnosti tih višeslojnih identiteta za svakog građanina. koji je na samom početku posljednjeg rata. oni su se miješali i živjeli u tolerantnom i otvorenom socijalnom okruženju. bez obzira na sve njene objektivne nedostatke pogotovo u sferi političkog sistema. Realnost je u stvari bila u oštrom kontrastu s njihovim političkim interesima. teze ne smiju biti zamijenjene. a ne nacionalna i etnička prava. (prevod autora) 7 . The Brookings Institution. osigurala razvoj pravne države i institucija civilnog društva. također zastupa tezu da je taj osjećaj postojao: “pluralan i uključujući. the State. The Social Construction of Man. rekao mi je jedan Srbijanac. and War. Jugoslavenska. New York and London. Washington D. vjekovne mržnje i nepomirljivih kulturnih razlika vide kulturni identitet kao statičnu kategoriju i ignorišu fakt da se u Jugoslaviji. Balkan Tragedy. u njihovim mješovitim brakovima. selima i gradovima. porodičnim vezama koje su presijecale republičke granice. 108. a posebno bosanska stvarnost. Chaos and Dissolution After the Cold War. p. 2002. p. 1995. bila je u oštrom kontrastu u odnosu na tvrdnje nacionalističkih političkih elita da je zajednički život nemoguć. 6 Franke Wilmer. urbanih poslijeratnih generacija koje nisu znale ništa drugo osim tolerantne realnosti Titove države. razvijajući vremenom čitav niz zajedničkih vrijednosti i postajući kulturno mnogo bliži jedni drugima nego ikad do tada u svojoj zajedničkoj istoriji. a sukob neizbježan.”7 Zbog svega gore spomenutog. u njihovim vikend-kućama izgrađenim u drugim republikama. u gotovo pedeset godina zajedničkog života dogodila socijalna promjena.

vodilo je put prvo demontiranju jugoslavenskog državnog i kulturnog nasljeđa. naročito generacije rođene u Titovoj Jugoslaviji koje su rastući u istinski tolerantnoj zemlji. Konzervativno krilo komunističke partije Srbije koje je prevladalo u Srbiji na kraju osamdesetih.Ponovno zamišljajući Jugoslaviju. Milošević i konzervativni vojni krugovi izabrali su kreaciju uvećane nacionalne države svih Srba. uskoro su dobili savršene . stvorile su situaciju u kojoj je Jugoslavija izgubila svu svoju stratešku geopolitičku važnost. zainteresovani za očuvanje političkog statusa quo. Postojeće progresivne demokratske snage u jugoslavenskom društvu – vođene tadašnjim premijerom Antom Markovićem i njegovim vidljivim i široko popularnim ekonomskim i političkim reformama – bile su u svemu spremne da se suoče s ovim izazovima. Egzistenciju Jugoslavije. mogle obezbjediti i provesti mirnu tranziciju jugoslavenskog društva u demokratiju. Unutrašnje socijalno-ekonomske teškoće koje je postalo nemoguće prikrivati i ignorisati. kulturno okrenutoj ka Zapadu. već su je aktivno ugrožavale i republičke političke oligarhije koje su tada već imale dijametralno suprotne političke interese i bile su izgubile bilo kakvu volju da sačuvaju Jugoslaviju onakvu kakva jest. definiranu još u 19. te snage otvorile su Pandorinu kutiju nacionalizma i upotrijebile ga isprva za obračun sa krhkim demokratskim snagama u Srbiji. vijeku romantičarskim teorijama o Velikoj Srbiji. da su im vrijeme i okolnosti dozvolile. obezbjeđujući tako vladajuću poziciju u društvu. ovih nekoliko urbanih generacija sačinjavale su slabe i neartikulisane demokratske snage koje su. dakle. U nemogućnosti nametanja svoje volje ostatku Jugoslavije. Ove krhke demokratske snage kao i nagovještaj neminovne političke promjene na istorijskom horizontu. a kasnije i fizičkoj destrukciji zemlje. Pred kraj osamdesetih. rekonstituišući Bosnu 183 Najuspješniji proizvod socijalističke Jugoslavije bio je upravo njen ljudski kapital i njegov potencijal. Suočeni s očekivanim dubokim i bolnim reformama političkog i ekonomskog sistema koje bi ugrozile njihovu privilegovanu poziciju u društvu. diktirale su duboke političke i ekonomske promjene. naučile da ignorišu etničke i religiozne razlike i da ih vide kao samo jedan od više slojeva vlastitog identiteta. ovog puta ognjem i mačem. U igri zaokruživanja nacionalne države koja bi obuhvatila sve Srbe na teritoriji Jugoslavije. na kraju osamdesetih. Vođene glavnim arhitektom jugoslavenske propasti Slobodanom Miloševićem. Ponavljanje istog scenarija na nivou Jugoslavije bilo je onemogućeno najviše zbog promijenjenih međunarodnih okolnosti – raspada Sovjetskog Saveza i kolapsa konzervativnih komunističkih sistema u ostatku Istočne Evrope – kao i zbog reakcije koje je Miloševićev nacionalistički program proizveo u ostatku Jugoslavije. a koje su podržale šire konzervativne snage u jugoslavenskom društvu. U isto vrijeme promjene na internacionalnoj sceni uzrokovane krajem hladnog rata i istorijskim kolapsom komunizma. zahtijevali povratak nekog oblika centralizovane države pod njihovom direktnom ili indirektnom kontrolom. oni su. bit će prepoznate od strane vladajućih konzervativnih političkih elita kao prijetnja koju treba zaustaviti i uništiti po svaku cijenu. nisu podrivale samo promjene u internacionalnom okruženju.

a naročito Hrvatske. Nacionalizam je uposlen sistematično. ne prezajući od falsifikovanja vlastite prošlosti.184 Radoslav Drašković partnere u političkim elitama Slovenije. ‘podsjetiti’ svoje 8 Vesna Pešić.8 Pomogao je u mobilizaciji masa. Central European University Press. nego međusobni sukob političkih elita dijametralno suprotnih političkih interesa. osiguravajući istovremeno njihovu lojalnost novostvorenim državama i novim kulturnim identitetima. onim za memoriju i monopol na interpretaciju prošlosti. ne samo da bi se zaokružile etnički čiste nacionalne države nego da bi se istovremeno osigurala i tektonska promjena u socijalnim vrijednostima. “The War for Ethnic States” in Popov’s The Road to War in Serbia. koje su također izgubile interes za ostanak u Jugoslaviji takvoj kakva jest. učvršćivanja vlastite političke pozicije. a naročito uloge drugoga u njoj. Prema tome. Ethnic Conflict and Democracy. i u krajnjoj instanci. Budapest. kreaciji vlastitih neovisnih nacionalnih država. kako to Vesna Pešić pravilno primjećuje. Jedna totalitarna kolektivna ideologija je brzo zamijenjena drugom. protivrječnostima. Nacionalizam je upotrijebljen i sistematski izrabljivan kao opasna. kakva je bila moguća samo u ratnom sukobu. pribavljanju njihove saglasnosti za rat. U tu svrhu ove elite će. iz samog centra državne moći – prije svega uz pomoć neviđenog medijskog rata – da bi onda bio sistematski “normalizovan” kroz sve avenije socijalnog života i raspršen u sve slojeve društva. uz svesrdnu podršku vjerskih institucija i strogo kontrolisanih medija.9 Nacionalizam je uposlen da opravda i oslobodi strašni val nasilja. protivno uvriježenom mišljenju i popularnom mitu koji su proizvele i održavale upravo ove političke elite. p. u atmosferi fizičke i egzistencijalne ugroženosti. također. Baltimore and London. The John Hopkins University Press. Usprkos svim postojećim predrasudama. in Diamond and Platter’s Nationalism. Vesna Pešić. opšte destrukcije i straha. Novi sistem vrijednosti je brzo i lako adoptiran jer je. U finalnom naporu da dovrše konstrukciju novih kulturnih identiteta novonastale nacionalne države će. ovo nije bio etnički sukob između jugoslavenskih naroda. a onda i održavane i stimulisane na vještački način. istorijskim traumama i otvorenim ranama koje su bile utkane u postojanje druge Jugoslavije. 1994. oslanjajući se na sada već bogatu riznicu etničkog i nacionalnog kiča. upotrijebiti nacionalizam kao sredstvo nacionalne homogenizacije. bio temeljno nedemokratski i samo reprodukovao postojeću totalitarnu strukturu komunističkog društva. 9 . Rat za nacionalne države konačno je završio sa sukobom koji traje posljednjih dvadeset godina. ali i u maskiranju pravih razloga za rat. i gledale da je napuste po svaku cijenu. razlike među njenim građanima morale su biti probuđene. 2000. “The Cruel Face of Nationalism”. kontrolisano i racionalno. klasu je zamijenio etnički kolektiv a komunističku partiju nacionalni lider. ali krajnje korisna politička alatka koja će služiti ambicijama spomenutih elita sa svrhom krajnjeg ostvarenja njihovih ciljeva – kreiranju vlastitih nacionalnih država.132. mitova i iskrivljenih istorijskih narativa.

”10 Jednako kao i jugoslavenska. u Carigradu. Princeton University Press. Jerusalemu ili sami bog zna gde. ali uglavnom miroljubivoj koegzistenciji njena tri glavna konstitutivna naroda. te nijekanje bilo kakvog zajedničkog identiteta. ali svaka od te četiri grupe ima središte svoga duhovnog života daleko. I svaka od njih smatra da su njeno dobro i njena korist uslovljeni štetom i nazatkom svake od tri ostale vere. kad je narod u njoj podvojen kao nigdje drugo u Evropi? Četiri vere žive na ovom uskom. p. I svaka od njih je od netrpeljivosti načinila najveću vrlinu i svaka očekuje spasenje odnekud spolja. Lovrenović citira Džaju. Ivo Andrić. p. u Moskvi. bosanska “nacija” nije se nikad formirala iz posebnih i komplikovanih istorijskih razloga koji su obilježili postojanje ove po svemu jedinstvene multikulturalne zajednice. Sarajevo. često nazivane mikrokozmom Jugoslavije. Princeton. rekonstituišući Bosnu 185 građane šta su njihovi ‘autentični i stvarni identiteti’. kosmopolitski identitet koji su građani Jugoslavije gajili dugi niz godina je. Travnička hronika. taj argument sigurno ne može biti upotrijebljen u slučaju Bosne i Hercegovine. a obojica vjerovatno daju eho Andrićevim riječima u “Travničkoj hronici”. u Rimu. Različitost je naprosto uvijek bila faktor života u Bosni na koji je neko bio pripreman od najranijih dana: “Za Bosance je biti Bosanac značilo rasti u multikulturalnom i multireligijskom okruženju gdje je kulturni pluralizam bio usađen u socijalnom poretku.Ponovno zamišljajući Jugoslaviju. samo ne onde gde se rađa i umire. brdovitom i oskudnom komadiću zemlje. Identity and a Community in central Bosnian Village. Being Muslim the Bosnian Way. stvaran je vjekovima. 1995. u tuđem svetu. 2004. Ono što je zajedničko ovim paralelnim procesima u svakoj od zemalja nasljednica jeste upravo iskrivljena interperetacija pojedinačne i zajedničke istorije. Svaka od njih je isključiva i strogo odvojena od ostalih. a da njihov napredak može biti samo na njenu štetu. nameće kao logičan i opravdan proces. sekularni. New Jersey. Ako je Jugoslavija bila samo ‘vještačka i nakazna tvorevina Versajskog ugovora’ i proizvod ideja kulturnih elita s kraja devetnaestog stoljeća zadojenih romantičarskim idejama pan-slavenstva. te njihovoj tradicionalnoj okrenutosti prema različitim kulturnim centrima koji leže van 10 Tone Bringa. istinskom multietničkom eksperimentu u srcu Balkana. Civitas. (prevod autora) Kroz usta mladog francuskog konzula Defosea Andrić progovara o bosanskoj fatalnoj podvojenosti: “Kako je moguće da se ova zemlja smiri i sredi i da primi bar onoliko civilizacije koliko njeni najbliži susedi imaju. 83. često u nelagodnoj i zategnutoj. 11 . Meki. te nametnut isključivo komunističkom represijom. na svakoj od zaraćenih strana u ovom tinjajućem sukobu. Svi žive pod jednim nebom i od iste zemlje. Stoga se njegovo prevođenje u uži ali i ‘jedini pravi i kontinuirani’ kulturni identitet u čijem samom centru počiva nacionalni i vjerski identitet. interpretiran jednako – kao šizofren i neautentičan. Višeslojni. Uvijek krhki kulturni identitet ove zajednice. Ophođenje s kulturnim razlikama bilo je dio svakodnevnih ljudskih iskustava van granica njihovog doma i zbog toga i esencijalni dio njihovog identiteta. i svaka iz protivnog pravca. 220.11 kada uzroke tragičnom rascjepu u bosanskom kulturnom identitetu nalaze u vjekovnoj podijeljenosti tri bosanske vjerske i nacionalne elite.

12 Glavna razlika između Bosanaca. radi se o ljudima istog etničkog porijekla. Istoričar i jedan od najboljih poznavalaca unikatne bosanske kulture. Kulturnohistorijski esej o Bosni. 14 . Tu je svaki odvojeni identitet bio oblikovan. kao i obezbjediti njihova lojalnost kulturnim centrima svake od novozamišljenih zajednica. Paradoksalno. New York. postojao je uvijek visok stepen saradnje i preklapanja njihovih kulturnih identiteta u sferi narodne kulture svakodanevnog života. ipak. Bosna.109.109. koji su uvijek živjeli jedni kraj drugih. 2001.14 Egzistencija druge Jugoslavije kao jake sekularne države dalje je pozitivno doprinijela jedinstvenom bosanskom multikulturalnom eksperimentu. ni hrvatska. Na kraju 19. vijeka. Zajednički bosanski identitet. Bosanska biblioteka. ispravno postavlja tezu po kojoj ovi posebni nacionalni identiteti. Ivan Lovrenović. koji se nesporno formirao tokom vjekova suživota. bosanska komunistička država sa svojim nedostatkom tolerancije prema bilo kojem stvarnom ili izmišljenom nacionalizmu i dosljednim insistiranjem na principu “ni srpska. tokom vjekova formirat će se duž linija njihove različite religiozne pripadnosti. Onako kako su one (jedna zajednička i tri diferencirane) organski vezane. pa ma kako ga njihovi lideri danas nazvali. koji govore isti jezik. država je. Ivan Lovrenović. zadržavajući se zauvijek samo na regionalnom i donekle kulturnom nivou. nedefinisan i neartikulisan do kraja. 1990. baštinjenoga bosanskog kulturnog bića u njegovoj civilizacijskoj spletenosti: u istovremenosti jedne zajedničke i triju posebnih tradicija. u vrijeme formiranja nacije. Bosnia: A Cultural History. Na posljetku. pogotovu u vremenu tvrdog komunizma. dijelili iskustva i miješali se kroz stoljeća. znači pristati na osiromašenje vlastitoga bića. pp. ne mogu biti u potpunosti razumljivi van specifičnog konteksta njihove zajedničke istorije. New York University Press.186 Radoslav Drašković granica Bosne. tako je zauvijek ostao parcijalan. gdje sve tri nacije naseljavaju njihove specifične svjetove. djelovala je 12 13 Ivan Lovrenović. kraj stoljeća. ni muslimanska”. Sarajevo. ipak. ili ne htjeti vidjeti bilo koji posebni član te komplicirane kombinacije. garantovala istinsku jednakost svim svojim građanima bez obzira na njihovu nacionalnost.13 Usprkos visokom stepenu izolacije i separacije prisutnog u sferi visoke kulture. određen i obogaćen sa druga dva. Usprkos neporecivoj represiji države i opštem nedostatku demokratskih prava. Ivan Lovrenović. Labirint i pamćenje. 224-227. ova duboko ukorijenjena konfesionalna podjela naoružala je kulturne elite bogatim izvorom simbola kroz koje će se konstruisati tri različita nacionalna ideniteta i osigurati unutrašnja kohezija svake od nacionalnih grupa. obogaćen i oblikovan upravo ovom jedinstvenom kulturnom razmjenom i njegovom posebnom bosanskom komponentom: “Suština je. tako – ne vidjeti. permanentnu kulturnu interakciju u kojoj je svaki dio određen. dakle. ljudi istog etničkog porijekla. p. Lovrenović ispravno opisuje Bosnu ne samo kao prostu sumu svojih sastavnih dijelova nego kao jedinstveni civilizacijski proces. p.

ovo razumijevanje kreira u meni osjećaj da sam neko i nešto u ovom svijetu. Ovo nije argument da je Bosna bila nekakav etnički raj ili idealno multikuturno društvo. p. dalje usvajajući svakodnevne navike. 15 Isaiah Berlin as quoted in Ignatieff’s. prihvatila lidere nacionalističkih snaga kao jedine legitimne predstavnike njihovih naroda i legitimirala politiku etničkog čišćenja. pridružila mu se i Hrvatska. a time i teritorijalna. Miloševićevim i Tuđmanovim političkim istomišljenicima i nasljednicima. s krajnjim ciljem povećavanja i zaokruživanja nacionalnih teritorija ove dvije države. ili naprosto građanski rat koji se nije mogao spriječiti. nezaustavljivog “sukoba civilizacija”.Ponovno zamišljajući Jugoslaviju. Milošević i Tuđman su imali saučesnike u pasivnom odnosu i zakašnjeloj reakciji međunarodne zajednice. Svi ovi faktori će na kraju omogućiti da se Bosna poslije razarajućeg rata konstituiše u pravnom okviru koji će dalje učvrstiti nacionalne podjele i permanentno isključiti njenu mogućnost pretvaranja u funkcionalnu i normalnu društvenu i državnu zajednicu. podjela neizbježni. a vlastiti narod kao temeljni narod u toj državi. U isto vrijeme oni će biti u mogućnosti da neometano kulturno komuniciraju sa svojim domicilnim nacijama. jednako kao što i ja razumijem njih. Mi ih usvajamo često nesvjesno i odrastamo s njima u procesu svoje najranije socijalizacije u krugu naše porodice. Isajah Berlin piše: “Kada sam među svojim ljudima. One formiraju važan dio naših identiteta. Farrar. mitovi. U tih četrdeset godina mira građani Bosne će nastaviti da se miješaju. Ali je sigurno bila daleko od tvrdnji tadašnjih nacionalističkih lidera koji su zanijekali njeno pravo na postojanje. usprkos svojoj nominalnoj podršci bosanskom prijeratnom multikulturalizmu. kuhinju i narodne običaje jedni od drugih. oni me razumiju. Blood and Belonging. Bosanski sukob nije nikakva spontana erupcija komunističkom represijom potiskivane etničke mržnje. preko poroznih administrativnih granica tadašnje zajedničke države. pridružit će se i neki krugovi iz redova bošnjačkog naroda koji će Bosnu zamislili isključivo kao vlastitu nacionalnu državu. jesu niti koje nas vezuju zajedno u naše “zamišljene zajednice”. Straus and Giroux. i čiji se politički nasljednici još i danas trude da dokažu valjanost istog argumenta – da je zajednički život nemoguć i da su rat i nacionalna. stvaraju prijateljstva i mješovite brakove. (prijevod autora) . rekonstituišući Bosnu 187 kao zamjena za nepostojeći bosanski civilni nacionalizam. 10. Bosanski sukob je rat koji je započela Srbija. koja je. Znanje kojim su nas indoktrinirale prethodne generacije. u cilju rasparčavanja bosanske države i podjele njene teritorije. kao i ostalim jugoslavenskim narodima. U toku i poslije rata.”15 U ovom smislu nacija možda i nije kompletno socijalno konstruisan koncept. New York. zamišljene i često iskrivljene priče o vlastitoj istoriji zajedno sa obilježjima etničke kulture i običajima koje smo naslijedili bez svoje volje i izbora. određuju način na koji se ophodimo sa svijetom oko nas. Ova stabilnost i neutralnost sekularne i tolerantne zajednice omogućila je Bosancima sve tri nacije i vjere da dalje zamagle i izbrišu linije koje su ih istorijski razdvajale. 1993.

188

Radoslav Drašković

doživljavamo druge, i prema tome posredno oblikuju naša društva. Njihova privlačnost i jeste u tome da nam daju sigurnost identiteta, osjećaj topline, zaštićenosti i pripadnosti širem kolektivu, djelujući tako kao izolacija protiv nepredvidljivosti života i grubosti vanjskog svijeta. Ali jedna stvar mora biti podvučena. Usprkos njihovoj važnosti i svim naporima nacionalnih i vjerskih vođa da prikažu etničke i kulturne identitete kao nešto što je “neprekinuto, autentično i originalno”, istorija nas uči da ti identiteti nisu nešto rigidno i nepromjenjivo i nikad statična kategorija. Naprotiv, radi se radije o “fluidnom i kompleksnom relacijskom procesu identifikacija.”16 Ovaj proces dinamična je kategorija, promjenjiv, kontekstualan, i najvećim dijelom socijalno konstruisan i određen. Istorija Jugoslavije puna je primjera koji ilustruju ovu tezu. U skoro pedeset godina Titove države, Srbi u Hrvatskoj, naročito urbano stanovništvo, postali su kulturno mnogo sličniji svojim hrvatskim susjedima nego svojim etničkim rođacima – Srbima u Srbiji. Jednako tome, Hrvati u Srbiji su grupa koja se na posljednjem jugoslavenskom cezusu iz 1981. godine, natprosječnom većinom izjasnila Jugoslavenima, zabrinjavajući time ponajviše određene političke krugove u tadašnjem hrvatskom vrhu koji su insistirali na tome da je centar kulturnog identiteta pojedinca upravo njegova nacionalna pripadnost.17 Urbano bošnjačko, srpsko i hrvatsko stanovništvo u Bosni imalo je mnogo više uzajamne sličnosti nego s njihovim etničkim i kulturnim matricama van Bosne. Ne samo da se među urbanim stanovništvom u Bosni često nije moglo razlikovati ko je ko između Srba i Hrvata, nego su i njihove domicilne nacije u Srbiji i Hrvatskoj priznavale ovu činjenicu bosanske kulturne posebnosti, nazivajući svoje etničke rođake u Bosni zajedničkim imenom Bosanci, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost i na taj način niječući im pripadnost u članstvu svojih ‘zamišljenih zajednica’. Promjena u diskursu došla je sa ratom i potrebom da se pronađe način na koji bi se ove sada dragocjene etničke dijaspore uključile u rat za proširenje teritorija novih nacionalnih država, kao i da se pod krinkom njihove navodne ugroženosti opravdaju težnje za nacionalnom ekspanzijom. Nasilje, stoga, protivno onome što stoji u današnjim udžbenicima istorije, nije izbilo spontano nego je bilo nametnuto iz centra državne moći. Ono je bilo nužno da bi se započeo rat za nacionalne države, ali i da bi se njihovo stanovništvo natjeralo da ponovno ‘otkrije’ svoje ‘stvarne’ etničke i vjerske identitete, da prisili one u mješovitim brakovima i njihovu djecu da izaberu ‘pravu stranu’ kojoj pripadaju. Nacionalni identitet se tako uz pomoć prvenstveno medija, a onda škole, crkve i ostalih socijalnih institucija konstruisao i počeo predstavljati kao rigidna i nepromjenjiva kategorija. Nacije su shodno tome viđene kao “čisto određene i čvrsto uvezane monolitne zajednice, čiji su članovi vezani neraskidivim vezama krvi i tla i zajedničke istorije i koji zbog
16 17

V. P. Gagnon Jr., The Myth, of Ethnic War, p. 8. (prevod autora) Andrew Baruch Wachtel, Making a Nation, Breaking a Nation, Literature and Cultural Politics in Yugoslavia, Stanford University Press, Stanford, California, 1998, p. 240.

Ponovno zamišljajući Jugoslaviju, rekonstituišući Bosnu

189

toga imaju jedinstveni cilj i zajednički interes koji je uvijek jednak interesu nacionalnih elita.”18 Destrukcija najmješanijih i najuspješnijih jugoslavenskih multikulturalnih zajednica, u Vukovaru, Mostaru i Sarajevu, nije samo puka slučajnost. One su morale biti fizički razorene na sistematski način, zločinima – silovanjima i ubistvima – da bi se proizvela nova socijalna stvarnost, opravdala kreacija nacionalnih država i propisali novi nacionalni i kulturni identiteti uz simultano razaranje bilo kakve mogućnosti za suživot u budućnosti. U tu svrhu nasilje je moralo biti upotrijebljeno u najgrubljem obliku. Nasilje će promijeniti ne samo žrtvu nego i počinitelje zločina. Na primjer, način na koji su hrvatski a naročito bosanski Srbi gurnuti u konflikt sa svojim susjedima, koji je orkestrirala beogradska politička elita, drastično je izmijenio i okruženje u kojem će se oni naći poslije rata, kao i promijeniti način s kim i kako se mogu identifkovati: “Jednostavno njima je na taj način uskraćena mogućnost identifikacije koju su imali prije sukoba. Njihovo konsekventno ponašanje nije više samo rezultat njihovog ‘slobodnog izbora’, nego je radije uslovljeno i određeno akcijom koju su konstruisale njihove političke elite. Njihov osjećaj socijalne zajednice nije samo rezultat veza koje proizlaze iz njihovog etničkog kolektiva, nego je determiniran nasiljem koje je odredilo politički prostor. Na taj način su mnogi Srbi u Republici Srpskoj, kao i Hrvati u Herceg Bosni, imali veoma limitiran izbor, u kojem bi najmanje zlo često bila šutnja.”19 Iracionalni argument nacionalizma upotrijebljen je da bi se dva multikulturalna društva, jedno hibridno – jugoslavensko, i jedno organsko – bosansko, na kraju dvadesetog stoljeća i početka širih evropskih integracija, doveli do propasti. Kompleksni i višeslojni identiteti koje su Jugoslaveni kultivirali u gotovo pola stoljeća mira svedeni su na samo jednu dimenziju – pripadnost nacionalnom kolektivu. Bosanci i bivši Jugoslaveni nisu ništa drugačiji od bilo kojeg evropskog naroda, i njihov promašaj u izgradnji stabilne i uspješne države ne može biti stavljen na račun njihovog karaktera, još manje na njihovu kulturnu različitost, nego radije na jedinstven splet istorijskih okolnosti i specifičnih faktora i iznad svega na račun nasilja koje su organizovale političke elite. Potencijal za nasilni kolaps uvijek je prisutan u svakom društvu a razlozi za njegovo postojanje moraju se tražiti u onome što humanističke i socijalne nauke pokušavaju osvijetliti već stoljećima – iracionalnoj strani ljudskog karaktera: “Kao Frojdov psihopata, bivša Jugoslavija je primer koji se dobije preuveličavanjem onih istih snaga koje postoje u bilo kojem multikulturalnom i multieničkom društvu.”20 Ipak, kao u Hobsovom argumentu, naša jedina odbrana jesu racionalni instrumenti civilnog društva i građanske države, samo
18 19 20

V. P. Gagnon Jr., The Myth of Ethnic War, p. 8. (prijevod autora) V. P. Gagnon Jr, The Myth of Ethnic War, p. 27. (prijevod autora) Wilmer, The Social Construction of Man, the State, and War, p. 263. (prijevod autora)

190

Radoslav Drašković

oni mogu dati prednost jednoj grupi faktora nad drugom, i omogućiti rješavanje problema u racionalnom okruženju pravne države. Za sedam decenija postojanja Jugoslavija nije uspjela da efektivno riješi nacionalno pitanje i na taj način deaktivira minu u svojim temeljima, koja će na kraju fatalno ugroziti njeno vlastito postojanje. Tako nešto jedino je bilo moguće uspostavom legitimnog demokratskog društva, garantovanog uspostavom političkog pluralizma, izgradnjom institucija civilnog društva i pravne države. Ponovni promašaj obje Jugoslavije da definišu zajedničku državu kao neutralnog arbitra koji garantuje stabilnost i ekonomski prosperitet svojim građanima dok u isto vrijeme obezbjeđuje politički okvir u kojem je moguće voditi neostrašćenu debatu o svim spornim pitanjima u jednoj zajednici produkt je brojnih istorijskih faktora, a nikako nekompatibilnosti jugoslavenskog etničkog šarenila. Zbog toga sve teorije o vjekovnoj mržnji, nepremostivim kulturnim razlikama moraju biti raskrinkane i konačno odbačene. Faktori koji su doveli ovaj multikulturalni projekat do konačnog kolapsa isključivo su racionalne kategorije – nefunkcionalanost ekonomskog i političkog sistema, nedostatak političke legitimnosti, demokratije, civilnog društva, vladavine prava i istinskog dijaloga, i na kraju vješte manipulacije konzervativnih političkih elita koje nisu prezale ni od rata u ostvarenju vlastitih interesa. Različit koncept države i nacije, onaj koji bazira suverenitet države na individualnim pravima svakog građanina, dok u isto vrijeme, prianjajući uz okvir liberalne demokratije i vladavine prava, u potpunosti respektuje pluralizam i svu kompleksnost multikulturalnog društva, bio bi puno više odgovarajući za izmiješanu populaciju na prostorima bivše Jugoslavije. Uspjeh država kao što su Švicarska, Belgija ili Kanada, govori nam da su multikulturalna, multietnička i multinacionalna društava moguća i da mogu biti izuzetno uspješna. Svaka od navedenih država ima vlastitu istoriju i posebnosti po kojima se razlikuje od drugih. Jednako, sve one imaju i veliki broj vlastitih problema kao i različitih mehanizama i institucija koje su implementirane da bi se ti problemi razriješili. Ono što im je zajedničko jest da svaka od njih promoviše političku lojalnost građanina prema federalnom centru dok u isto vrijeme uz pomoć raznih političkih mehanizama obezbjeđuje istinsku jednakost svim svojim građanima kao i etničkim i nacionalnim grupama. Svaka od ovih država je parlamentarna demokratija posvećena liberalno demokratskoj ideji države. A demokratija, kao što smo to posvjedočili u posljednjih dvadeset godina na primjeru država nasljednica bivše Jugoslavije, ne uključuje samo pravo glasa i slobodnih političkih izbora. Ona prije svega podrazumijeva uspostavu onih mehanizma koji štite i garantuju univerzalna ljudska prava i građanske slobode, kao što su postojanje neovisnog sudstva, slobodne štampe i javnog mnijenja, te generalne vladavine prava. I to je ona tačka u kojoj je Titova Jugoslavija propustila svoju istorijsku šansu i gdje će završiti i Bosna, ako se uskoro ništa ne učini da se promijeni njen ustav i unutrašnje uređenje, te ako se relacije između bosanske države, njenih građana i triju nacionalnih grupa radikalno ne redefinišu duž linija liberalne građanske države.

Ponovno zamišljajući Jugoslaviju, rekonstituišući Bosnu

191

Kratki pogled na istoriju Južnih Slavena pokazao bi da je svaka od tri bosanske nacije bila u ulozi i žrtve i ugnjetavača u jednom trenutku u njihovoj zajedničkoj povijesti. Prošlost se ne može promijeniti, niti možemo ikada imati kompletnu i neiskrivljenu sliku o njoj, a još manje ispraviti nepravde koje su počinjene u danom trenutku. Ali ono što možemo jeste da raspravljamo o toj prošlosti u otvorenom i racionalnom dijalogu, jer ona očigledno određuje našu sadašnjost i ugrožava našu zajedničku budućnost. Ako se ne možemo zamisliti kao jedna nacija, zbog prošlosti koja je proizvela naše kulturne razlike (ma koliko one bile zanemarljive u ogromnom bazenu etničkih i kulturnih razlika u svijetu, koje svako ko je otputovao dalje od svoje kapije može primijetiti bez imalo napora), onda možemo pokušati da živimo zajedno u političkoj zajednici jednakih. Suživot i prihvatanje drugoga nije čin jednostavne deklaracije dobre volje nego užasno težak poduhvat i komplikovan proces koji zahtijeva napor i posvećenost u tom smjeru, kako svakog građanina ponaosob tako i čitavog društva. Ali on prije svega zahtijeva okvir jake i nepristrane pravne države koja će obezbjediti neutralnu atmosferu u kojoj se drugi može susresti bez predrasude, u kojoj se razlike poštuju i diskutuju u otvorenom razgovoru, gdje se tolerancija aktivno promoviše, a mržnja i netolerancija jednako aktivno suzbija. U ime nacionalne države i istorijski prevaziđenih teorija o naciji-državi dva multikulturalna društva su razorena i rasparčana na kraju 20. stoljeća. Jugoslavija je mrtva već dvadeset godina, Bosna se jedva održava u životu, uglavnom zahvaljujući volji međunarodne zajednice i sa krajnje neizvjesnom budućnošću. Nijedno od ova dva društva nije se moglo strpati u uski okvir nacionalne države. Rekonstrukcija Bosne može biti efektivno sprovedena samo radikalnom redefincijom vladajućih političkih odnosa duž linija civilnog nacionalizma i građanske države. Njen budući politički identitet ne može biti izgrađen na identitetu bilo koje od njene tri nacionalne zajednice nego samo u demokratskim institucijama buduće države koja će biti bazirane na suverenitetu građanina, dok će u isto vrijeme garantovati jednaka prava svim svojim nacijama. Zamišljeno i mitologizirano etničko zajedništvo opet će morati biti zamijenjeno s civilnim identitetima koji će još jednom, kao nekad u drugoj Jugoslaviji, moći akomodirati egzistenicju višeslojnih i kompleksnih identiteta koje su Bosanci i Jugoslaveni gajili skoro pola stoljeća. Ipak, koliko god to heretički i paradoksalno zvučalo u ovom trenutku, rekonstitucija Bosne je nemoguća bez ponovnog zamišljanja Jugoslavije. Ne kao političkog projekta, jer je kao takav čak i imenom, uprljan i zasigurno mrtav na duže vrijeme, možda i zauvijek. Ali solucija bosanskog pitanja je uvijek uključivala kako one koji su živjeli u njoj tako i kulturne i političke centre van njenih administrativnih granica. Demokratska i “mirna Bosna” nemoguća je bez istinski demokratske Srbije i demokratske Hrvatske, kao i bez šire regionalne saradnje svih država nasljednica bivše Jugoslavije pa i čitavog Balkana. Šira regionalna saradnja, ekonomske integracije, socijalne i kulturne razmjene bi omogućile razvoj civilnog društva u cijelom regionu, ponovno

192

Radoslav Drašković

uspostavljanje pokidanih ekonomskih i socijalnih veza i pomogle svima pri budućim integracijama u Evropsku uniju.21 Ovo nije samo imperativ života na ovim prostorima nego i zalog budućeg mira i suživota. Taj proces bi otvorio debatu o zajedničkoj prošlosti, opterećenoj sad već mnogim nerašćišćenim momentima, u hladnom, racionalnom i profesionalnom maniru. Ta debata trebala bi pomoći da se mit najzad odvoji od stvarnosti kao i da se pronađu načini na koje možemo akomodirati jedni druge, u isto vrijeme štiteći univerzalna ljudska prava i prava etničkih manjina na prostorima novonastalih nacionalnih država. Ovo bi opet pomoglo da se najzad nađe izlaz iz okrutnog kruga negativne istorije u koju je koncept nacionalne države bacio čitav region Balkana u posljednjih stotinu i pedeset godina. Neka vrsta regionalne saradnje je nužna i za završetak procesa Evropske integracije koji se odvijaju nejednakom brzinom u pojedinim državama nasljednicama. Narodi bivše Jugoslavije ovisili su jedni od drugih dugi niz godina. Oni su razvili ekstenzivne ekonomske kulturne i socijalne veze i što je najvažnije, govoreći jedan jezik oni se još uvijek dobro razumiju. Kao što jedan od analitičara jugoslavenskog raspada primjećuje: “Bivši Jugosloveni imaju suviše toga zajedničkog da ne bi kooperirali, i sa padajućom stopom nataliteta i veoma sličnim problemima ekonomske modernizacije oni imaju svaki razlog i poticaj za međusobnu saradnju.”22 Na kraju krajeva Jugoslavija je uspostavila jedan kulturni prostor koji, bez obzira na ogroman trud koji su nacionalne političke elite uložile u njegovo razaranje, nije prestao da funkcionše sa prestankom jugoslavenske države. Poslije gotovo suicidalnog iskustva Drugog svjetskog rata Evropa je, barem se tako čini u ovom momentu, našla svoj put. Jučerašnji zakleti neprijatelji, koji zasigurno dijele mnogo krvaviju i komplikovaniju prošlost nego Južni Slaveni, u posljednjih dvadesetak godina dogovorili su se da prenesu dobar dio svojih nacionalnih suvereniteta na institucije zajedničke evropske države. Ta zajednica zasnovana je na principima liberalne demokratije, vladavine prava i institucija građanskog društva. Evropa je danas ogroman multinacionalni i multietnički kolektiv koji je u stalnom procesu brisanja unutarnjih granica i podijeljenih i često protivrječnih kulturnih identiteta svojih članova. Ova saradnja se prije svega zasniva na ostvarenju zajedničkih interesa, a onda i motivima racionalne saradnje, tolerancije i uzajamnog poštovanja u svrhu opšteg prosperiteta. Usprkos svojoj komplikovanoj i krvavoj istoriji ta zajednica svakim danom je sve realnija izrastajući iz nečega što je do jučer bila samo utopijska ideja. A ideja Evropske unije nije ništa drugo do ideja Jugoslavije koja je ostvarila svoja obećanja. Jednog dana budući lideri jugoslavenskih država će možda stajati jedni kraj drugih u ujedinjenoj Evropi, onako kako
21

Nerzuk Ćurak, “Može li regija biti domovina?” www.e-novine.com, posjećeno 15. maja 2010. Tim Judah, “At Last Good News from Balkans”, The New York Review of Books, March 11. 2010. (prijevod autora)

22

Ponovno zamišljajući Jugoslaviju, rekonstituišući Bosnu

193

to danas čine nekad nepomirljivi neprijatelji i suparnici, lideri Engleske, Njemačke i Francuske. U tom momentu oni će imati moralni imperativ da se sjete svih žrtava jednog besmislenog rata sa početka devedesetih, i da parafraziram Vuka Perišića, imati obavezu “da sa najdubljim gnušanjem prezru tragične okolnosti u kojima su njihove države nastale.”23 Na kraju svoje dirljive knjige eseja “Balkan Express” Slavenka Drakulić spominje scenu iz Klod Lanzmanovog dokumentarca “Shoah”, koji se bavi sudbinom miliona Jevreja koji su izgubili živote u Hitlerovim logorima smrti. Jedan od intervjuisanih opisuje proces u kojem su poljski seljaci čije su njive okruživale čuveni logor smrti bili isprva zgroženi nad tragičnom sudbinom svojih dojučerašnjih komšija, da bi strah, osjećaj sramote i suosjećanja postepeno bili zamijenjeni ravnodušnošću. Na kraju su čak šala i smijeh pratili svakodnevnu scenu, koja se odvijala istovremeno sa njihovim radom u polju – vozovi napunjeni stotinama nesrećnika ulazili su u Aušvic da bi tamo njihov ljudski kargo susreo svoj užasan kraj. Drakulićka zaključuje: “Sad razumijem da ništa do te ‘drugosti’ nije ubilo te Jevreje, a ta drugost je počela upravo sa njihovim imenovanjem, sa njihovim označavanjem kao drugoga.”24 Nacionalizam koji su orkestrirale komunističke oligarhije u bivšim jugoslavenskim republikama na kraju osamdesetih uspio je da pretvori jučerašnje sugrađane, prijatelje i braću, prvo u strance, zatim u neprijatelje, i na kraju u druge, koje treba fizički ukloniti. Ono što Jugoslaveni, koji su kupili ovu nacionalističku fantaziju nisu znali u tom momentu, jest da će i njih same ta đavolska manipulacija pretvoriti u druge u ratovima koji će slijediti u njihovim vlastitim sredinama. Američki postmoderni filozof Ričard Rorti tvrdio je da je demokratija produkt naše ljudske solidarnosti koja proizlazi iz naše konačne spoznaje “da se u svemiru nemamo ni na što drugo osloniti nego jedni na druge.”25 Demokratija i civilno društvo su, jednako kao i nacija, konstrukcija i možda utopija, ali zasigurno i najvredniji kolektivni produkt naše civilizacije i nešto vrijedno pokušaja: “Civilizacija je, kako nas Jejts podsjeća, zasnovana na krhkim temeljima iluzije. Bilo bi opasno pretvarati se da je ta iluzija realna, ali i katastrofalno napustiti je u potpunosti.”26 Samo kroz institucije istinski demokratskog društva mi možemo tražiti zaštitu od iracionalnosti nacionalizma, prekoračiti predrasude i ograničenja naše vlastite kulture i kolektiva da bismo na kraju stigli do našeg zajedničkog ljudskog nazivnika. A tamo bi trebali pokušati akomodirati i zaštititi jedni druge kao što smo to toliko puta propustili da učinimo u
23

Vuk Perišić, “Da li je Jugoslavija morala da se raspadne?” www.e-novine.com, posjećeno 30. juna 2010. Slavenka Drakulić, Balkan Express: Fragments from the Other Side of the War, Norton, New York, p. 145. (prijevod autora) Richard Rorty, “Universality and Truth”, in Rorty and His Critics, Blackwell Publishing, 2000, p. 62. (prijevod autora) Benjamin Barber, An Aristocracy of Everyone, Oxford University Press, 1992, p. 124. (prijevod autora)

24

25

26

(prevod autora) . Ne postojimo mi i oni. crnih i bijelih istina i jednostavnih zaključaka. Naša odbrana je slaba kao što je i naša svijest o tome. Postojimo samo mi – i da. mi smo odgovorni jedni za druge. a još manje kako da redefinišu komplikovanu relaciju između nacije i države.”27 27 Drakulić. Balkan Express. Narodi Jugoslavije nisu našli načina kako da razriješe protivriječnosti i pomire razlike koje su proizlazile iz njihove zajedničke komplikovane povijesti i različitih kulturnih identiteta. nema velikih istina. To. p. ne čini njihov slučaj jedinstvenim u dugoj drami i ogromnom stradanju čovječanstva: “Svi smo mi dozvolili da se ovo desi. nažalost.194 Radoslav Drašković našoj zajedničkoj prošlosti. apstraktnih brojeva. 55.

POVODI .

.

Najjača je kod onih što ih je bolest ophrvala u nekom dalekom pretku... i ona. Puno je mlađa poezija ljubica donesenih u sobu i kipa na trgu.) Svijest o bolesti imamo u nejednakoj mjeri. ljubice u gori.. kite ljubica u sobi.”** Na početku spomenute knjige napisao sam i jednu od definicija umjetničke poezije: “Poezija je bolest. govoreći o naravnoj poeziji. a poeziju glasom čovjekove prabolesti. međutim. hrabre. nije namijenjena samo čovjeku. oplemenjuju. (Ja je tako nazivam). Zato pjesnike treba smatrati iskonsko. Ako uzmemo u obzir vrijeme vezano isključivo za događaje na Zemlji. i da u njima ima ljepote (a ne ružnoće!) koju možemo zvati poezijom. dugina spektra nad vrhuncima.. na postavljeno pitanje što je za me poezija odgovorio ovako: * Pristupno predavanje u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 8.kipa na trgu? Ima li u njima poezije? I što ona može? Kome je namijenjena? Svi znademo iz iskustva da nas te stvari osvježuju. bolesnicima. Obadvije jednako muče duh.. Od njih nastaju pjesnici. rekao sam sljedeće: “Koja je funkcija vodene pučine ispod neba. . (Postoji bolest osobna i bolest svijeta. najstarija je ona poezija koju od početka ispisuju dugine boje. U njoj se već očituje slabljenje kontakta s prvotnom i rad po uzoru na nju. objavljenoj 1979.POEZIJA I MOJI SUSRETI S NJOM* Veselko Koroman U knjizi razmatranja “Svijet ili dvije polovice”. prosinca 2011. vodena pučina. ** Citati u eseju iz autorovih tekstova.. kako također svi znademo. Njome se nadahnjuju i životinje. .. podsjećaju. a samo ponekad veseli klik bolnika komu se učinilo da je bolesti na trenutak nestalo.. nedavno sam.” U tekstu pod naslovom “Pred tajnom postojećeg”.

nego da mi je. ne u jednoj riječi. ugledao Sunce. kako Sunce zalazi. Umjesto toga. i premda je ćutim u svakom atomu svoga bića. izjutra. dvije nikako nisam mogao pomaknuti. i kako se. Nisam dometnuo. razvlačenu nit. a tako i ja kad mi poslije zemaljske smrti njegov i moj tvorac vrati život (tamo gore) u vječnim Radišićima. Moram zato priznati da osjećam stalnu nelagodu od toga s čime se susrećem u dva sljedeća stiha iz pjesme “Pastir”: “Uvala je sva u sebi. poput slijepih mačića oglašavaju. Izliječilo me objašnjenje da će se Sunce sljedećeg jutra iznova pojaviti živo. ali i jedva iskaziva. pred mojim očima pravio petlje. morali provesti na nekom mjestu udaljenom od ljudi – kako bi naučili da od poezije nema ozbiljnije duhovne djelatnosti. u kojem svjedočim o tome kako neka bezimena pjesma nikako ne može iz mene.). manji u središtu. kao što ja u svojoj donekle osamljenoj kući noću čujem. Tom zgodom netko mi je od bližnjih rekao da ćemo i mi tako umrijeti. barem stanovito vrijeme. Uvečer sam vidio. Da joj po toj njezinoj značajki nije ravna ni objektivna znanost. povrh toga. jednom nogom dodajući drugoj. kako predmeti dišu. ne u figurativnom. nego u doslovnom smislu te riječi. pa to sada radim. prenijelo nikad zaboravljenu poruku od nekoga komu je ono bilo tajanstveni izaslanik. nejak. što mekim što oštrijim pomacima na njezinu krovu. premda neodoljivo traži utjelovljenje u riječ. “kao jedan od oblika povijesnog okoliša. te se minutu. kao puko dijete. brzo poput stroja. kao eremiti. uvidio sam da bi pjesnici.” Nelagoda je time veća što znam da ta uzglobina. od mene malo starijem sugovorniku (koji više nije među nama) kako sam iznad brda u rodnom kraju. Ona mi je izmicala više od tri tisuće dana. vukući ovu ravno.” Što hoću naglasiti navedenim zapažanjima? Prije svega to da je poezija posvuda oko nas (i u nama). . umješnije od ikoje pletačice. da me nije zadivilo samo neusporedivom ljepotom. spominjem muku na koju me je stavila pjesma kojoj sam u sebi govorio da je furija.198 Veselko Koroman “Ispričao sam 1987. s vremenom u skladu. prvi put svjesno. što me doslovno skamenilo. onu kružno. opet prvi put svjesno (ne sjećam se više da li toga ili nekoga drugoga dana). bio sam ganut kao da mi se rodilo dijete. bez ijednog promašaja. ne prebiva nikad ni u kojem od ljudskih izraza: pjesničkom. Ovdje ne ću citirati vlastiti lirski sastavak u prozi (pod naslovom “Pjesma”. objavljen u zbirci “Knjiga svanuća” prije četrdeset i četiri godine). da je napasna. Za vrijeme svoje osamljenosti većina tih pjesnika bi jamačno negdje zatekla u stvaralačkom poslu kojeg od braće onog pauka što je između dva stabla. viši na rubu ispletene mreže. i ostavljajući uvijek potpuno isti razmak među njima. koja se svojom uzročno-posljedičnom logikom ne može ni približiti apsolutnoj spoznaji. a kad se pojavila preda mnom s naslovom “Doći će vrijeme” (1979. Poslije bi mogli čuti. Puno godina iza toga presudnog događaja.

trodimenzionalnu uvalu. Zadovoljiti se samo rabljenjem onoga što on ima na ovom razvojnom stupnju. obuhvaća potpunije nego budna svijest. kao i njoj sličnu udolinu. uvijek ide dalje. ako uopće želi da ga zovu tim imenom. Po mom mišljenju. iz najzemaljskijih . i ništa više. nego da se to događa kad se uspostavi odnošaj s drugom. I kad se njima pokušava slaviti život. Iz nje. elementarni vrisak. odnosno – govoreći jezikom bića svjesna svoje isprazne premoći nad ostalim stvorovima – istodobno i manje od toga. dugo ‘oblijećem’ oko predmeta svoje pjesme i. pristanak na nj. nije nikakav izum. Zato i ja. nije ju moguće. Hoću reći kako je duboko ukorijenjena i stalno nazočna tuga u ljudskom govoru. Vrisak veselja. slikovito govoreći.” S tim u svezi. ja prestajem vjerovati “da je jezik to što mnogi tvrde da jest.Poezija i moji susreti s njom 199 skulpturnom. po mom mišljenju. svojim upravo tada oživljenim oniričkim moćima.” Suočen s tom okrutnom spoznajom. sklad s vanjskim svijetom. u ovom ili onom obliku. u njima se nužno zadržava trag tuge. a to su riječi i nešto preostalih mumlaja-urlika. Pri tome mi je u svakom trenutku jasno da poezija nije toliko u riječima (pod uvjetom da u njima ikako jest) koliko u onom što riječi dodiruju. one samo naoko slijede iskonski glas nesputana duha. spominjem i ovo. na Zemlji postojalo od početaka ljudske povijesti. najčešće s osjećajem mitske osamljenosti. Uvalu. izrastaju moje pjesme. može isključivo onaj kome je do običnog preživljavanja. ne bih? Zato što je njihova pjesma goli. to jest. jer mi je jasno da je ona “iz mesa i kostiju. Tako je makar kod onih koji u trijeznom stanju žele što otkriti sebi i drugima. noću u san uronjeni i tako praktički mrtvi intelekt. S riječima je. nije moguće presaditi.. da tako rečemo. traga za novim izričajima neizrecivog. Uvijek su nešto više.. i nije još ništa drugo doli tragično mucanje. Usprkos vanjskom blještavilu. klonirati. miriše ili svijetli sama od sebe. u sebi. On. dakle. da nijedna stvar ne zvuči. udolinu. pikturalnom. Zbog toga naš. koja je za me. upućujem usrdne molbe. kao i tmina. nego nešto što je. i znade sebe bolje nego bi je ikad itko između nas u ovom vremenu mogao znati. Ali ne ni tada onako kako je zapisano u našim snovima – ako nije ostvarena na pravi način. nešto poput svijesti o tome da sutra ne ćemo biti veseli. Ali ipak čudesno. Ona je do zadnjeg protona ili kvarka potpuno u svom tijelu. Zašto. presuti ni u što umjetno. Stvaratelj jedne pjesme. međutim drukčije. Tako radim i sam.” U procesu njihova nastajanja meni se malo kad dogodi da se oslonim na podsvijest. eda bih ga tako napokon naveo da od sebe pusti kakav prvotni glas. zagonetni izvor mistične svjetlosti. obnavlja stare. one nikada nisu cvrkut ili klik. smiješim mu se. Nikad nisu slobodni ptičji pjev. Ona ne kaže drugo doli nadošlo tjelesno zdravlje. izliti. muzičkom. ali tamo nisam objasnio tu misao. Potom. “U jednom sam razgovoru na sarajevskoj televiziji naglasio da ne bih mogao pjevati onako kako to rade ptice.

pitao “muči li i mene davnašnja misao o vječnosti i je li upravo ona jedan od energetskih akumulatora u kojima su pohranjeni struja i napetost potrebni za izazivanje pjesničkog iskrenja”. naime. stavlja na jednako veliku muku. po mom shvaćanju. koja me..200 Veselko Koroman dubina bića proistekao – utamničeni skup zastrašujuće sitnih ili zadivljujuće velikih: misli. ipak sam manje mislio na pjesničku temu. Vlatko Pavletić me je (1987. a potom. cjelokupnog napretka”.” Zamijetivši tragove takvog naziranja u mojim zbirkama i pjesmama.. uglavnom prepuštena zaboravu. ili još kakvo drugo čuvstvo nad onim što se s njima događa. ali još više uvjerenjem da slutnja. kao dio Inog. “s čime se nedvojbeno i najčešće susrećem. a u svakoj je našoj stanici. brigu. mislio i na beskonačnost. Što je ona? Svi znamo (neznano kako) da nije ništa potisnuto. to jest. prignječeno. recimo. među kakve svrstavam i vječnost. želja. nečim najprodornijim (a zato i najpouzdanijim) čime raspolaže naš duh. Rečenom treba pridodati da sam. a više na muku koju ćutim prigodom “svakog pokušaja da osluhnem i izustim što od punine stvari višeg reda”. nad kojima gospodari svijest. kao na dio Inog. Ukratko.. držeći prst u zraku. Muka proizlazi iz toga što Ino “nije identično s nama. da u njoj. “Možete. bezvremenske zbilje. na način kako stvari poznaje naša nadsvijest. u svemu oko nas. negdje usred desetomjesečnog razgovora. jest nadsvijest. kad god se suočim s njim.” S obzirom na to. kao u spremištu svega ranije zapamćena. jer i biljke. nego baš obratno: da je ono što se uzdiže visoko iznad svake omeđenosti u nama i u samom je vrhu uma – njegovo sunce i prozor otvoren u predvorje tajne. “nije dovoljno samo ćutjeti i čuvstvovati. koju dijelimo s ostalim stvorovima. zbog duševne stabilnosti.).” Odgovarajući potvrdno. Potrebno je prije svega znati. a to znači znati ono o čemu nam ništa nisu rekle današnje znanosti. kao nešto nenaučeno. nego je u nas utisnuto slutnjom. objavljena u njegovoj knjizi “O poeziji Veselka Koromana i razgovor s njim o poeziji”. osim na vječnost. izvodi na pravi put – počeo sam mnogu riječ smještati u globalne vremensko-prostorne okvire. nema prisjećaja iz predtjelesne. koji također određuju našu sadašnjost. dajući spomenuti odgovor na Pavletićevo pitanje. Tako se samo od sebe nametnulo pitanje vječnosti.” I što je. Djelić mog odgovora na njegovo pitanje glasio je ovako: “Potaknut zebnjom. valjda zato da bi za nas muka najposlije bila slatka. za pjesnika. (kako je dokazano) ćute bol. jednim potezom okružiti cijeli odavde vidljivi prostor .” Ono što mi daje pouzdanje kad pokušavam navesti riječ da progovori. “pokretač misli. a možda očituju i prepast. Nadsvijest se prisjeća ljepote viđene u izvornoj zbilji i na razini slutnje (koja je neusporedivo prodornija od svega što postoji u našem duhu) korespondira s njezinim znacima/ odbljescima u pojavnom svijetu. osjećaja.” Što ga subjekt “osjeća i čezne za njim kao za svojom izgubljenom biti.

Mnoštvo njih. Svi mogući prostori i sve prošlosti i budućnosti svih mogućih stvari već su ovdje. “izvire iz sjene”.” Iz tog razloga. Pet tisuća stranica kako da oživi. Ono je stvarnost što se javlja tako kako nije očekivana. niti u šljukino jaje one uz pomoć kojih se izleže kornjača. recimo. a onda. Zahvaljujući tome u zrno djeteline ne mogu stići obavijesti potrebne za stvaranje stabljike prosa. Nema nikakve potrebe da lijepo i uzvišeno. izmaštati ništa nepostojeće. I uvijek svijetli na vratima onom tko je želi prepoznati. Enciklopedije građevnih uputa o najmanjoj sitnici. adenin. ili makar vrlo sitno. utemeljena je cijela.” Jasno je onda da već izloženim i ovim što ću reći na završetku svog izlaganja. još je teže. Za sva živa bića upravo toliko da nije moguće zamisliti kad bi stigli pročitati cijelu knjigu svijeta. kao i nada. 1978. na taj dodavati sve šire namotaje novog. u sebi. kao čovjek i kao pjesnik. na ljudskom uzdahu. po vašem mišljenju zadnji – tek početi s namatanjem prvog između bezbroj onih do kojih dopire samo slutnja. na zagonetnom. koja je “vrhunac kozmičke logike”. opkolivši ga. naslućujući poslije otkriveni genom. za me “ne postoji čudo. sam u razmatranju “O genetskoj abecedi”. Uz njih i tisućčlane genetske rečenice. pokušavamo naći u velikim prostornim i vremenskim daljinama. Na vršku našeg prsta. Ona. . Zaključno govoreći. tvrdim isto: “Nitko između nas ne može naslutiti. Samo što mi toga nismo dovoljno svjesni.Poezija i moji susreti s njom 201 iznad glave.” Da bih to donekle naznačio. Zatim šezdeset i četiri troslovne riječi. na primjer. u svakoj mu čestici. u nama i oko nas. ne samo moja poezija. moglo bi se reći. Uvijek dolaze prave. Zamisliti najsitnije. jedna bakterija. I posljednja najfantastičnija stvar je tu. citozin i timin. Na jedva zamislivoj gori u svemiru i u još nedosanjanoj večeri nakon prolaska nama poznatog neba. Po točno utvrđenom zakonu. Za tvoje lijevo oko takva sila da bi ih današnji ljudi morali neprestano čitati pet do šest stoljeća. govorio ovako: “U molekulu deoksiribonukleinske kiseline svakoga živog bića upisana su četiri slova: guanin. a kad dodate. Propast je neznanja (na koje smo naviknuli upravo čudesno)”. neusporedivo opsežnijim pojasom nevidljivog.

.

2004. gdje pojedinac nije smio ništa.. mračni soneti” 1995. “Žalostinke”. Republika. u izdanju nakladničke kuće Alfa. 1962. 415. objavljene su “Sabrane pjesme” Ante Stamaća. Ipak. Ante: Čast je služiti velikanima duha. nanovo prezentira suvremenom čitatelju. 28. neke su pjesme izostavljene i sl.PJESNIČKI OPUS ANTE STAMAĆA Perina Meić U rujnu 2010. U nekim je zbirkama došlo do manjih izmjena .. “Odronske poredbe”. Knjiga sadrži 500-tinjak pjesama iz 10 objavljenih zbirki: (“Rasap”. “Doba prisjećanja”. Mifka. Navedenim zbirkama pridodane su i neke ne/ objavljene pjesme koje sačinjavaju zadnje dvije cjeline knjige: Rane pjesme..). Vijenac. “Sa svijetom jedno”. “Zvonki moteti”.. zahvaljujući ovom novom vrijednom izdanju. kasne pjesme i Objavljeno poslije ljetovanja 2008... “Smjer”. 636 . Uočeno je i to da Stamaćevo pjesništvo karakterizira “dosta jako nagnuće ka problemima egzistencije (…)”. vrijeme” (2006. 1991. “Dešifriranje vage”.. “Vrijeme. po svjedočenju samoga autora. XXVI. 1982. 1965. 1968. 1972. 11/1970: str. “Crne rupe. “značilo izlaganje velikoj opasnosti”.1 Unatoč tomu. u doba komunizma.2 1 2 Stamać.. br. Ljerka: “Od egzistencijalnog ka sublimnom”. siječnja 2010.. 1968. kritika ju je odmah prepoznala kao vrijedan prinos nastojanju poetike generacije okupljene oko časopisa Razlog.npr. raspored ciklusa je reorganiziran. valja istaknuti da novi način organizacije ne mijenja u bitnom sliku Stamaćeva pjesničkoga opusa. Opće bilješke o Stamaćevim pjesničkim zbirkama Prva Stamaćeva zbirka “Rasap” objavljena je 1962. godine u vlastitoj nakladi što je. A kako je on nastao u rasponu od 50-tak godina izvrsna je prilika sagledati ga kao jedinstven pjesnički znak koji se..

navodeći kako je Stamać u početku svoga pjevanja bio vezan uz neka opća mjesta “rastvaranja i rastakanja ideološke sheme. ne znači samo izbjegavanje subjektivnosti ili straha od ispovjednog nego “pozivanje na sudionike i istomišljenike u odnosu prema svijetu”3. U većini pjesama ove zbirke kombiniraju se individualna i kolektivna iskustva. Navedeni ciklusi artikulirani su tako da otvaraju brojne intertekstualne asocijacije (npr. Kolo. Takav prijelaz vidljiv je već u pjesmama ciklusa.) ima tri ciklusa: Leda. Uz njih često se pojavljuju i motivi razorenosti. u svome tekstu “Od egzistencijalnog ka sublimnom”. kao i o pjesnikovoj osobnosti. Kao lajtmotiv u većini pjesma pojavljuje se opreka na relaciji mi – oni koja se razrađuje u različitim varijantama i slikama. Uporaba pluralnog oblika mi. 1/1970: str. sjećanja na djetinjstvo i razmatranja o smislu života i postojanja. 110 Mifka. prema riječima Željke Čorak. raspršenost i rastakanje. Hamlet otrovan ružama (6) i Rasap (12). upozorava i Ljerka Mifka. Na to nas. straha. Ljerka: “Od egzistencijalnog ka sublimnom”. impliciraju postojanje neke vrste otpora kojega nije moguće razumijevati izvan ondašnjeg povijesnog i društvenog konteksta. Republika. Pjesme su pisane slobodnim stihom i najčešće u impersonalnom iskaznom modusu. Željka: “Riječ o šutnji”. osobni dezintegritet. ciklus Leda). 636 . Uspostavljajući zrcalni odnos među njima Stamać ovom zbirkom čitatelju “odašilje” šifrirane poruke koje valja sagledavati sa sviješću o vremenu njihova nastanka. iskonu jedino je sigurno utočište za Stamaćeva lirskog subjekta i jedini način da se prevlada nespokoj. uz motive ljubavi. VIII. kako se zbirka bliži kraju. stalno prepliću asocijacije na književnost. Koprivnica i Sa svijetom jedno. Zahvaljujući tomu Stamaćevo pjesničko znakovlje dobiva više značenja koja. rasutosti.204 Perina Meić Zbirka se sastoji od 24 pjesme raspoređene u tri ciklusa: Otpor (6). Pjesme su artikulirane poetske introspekcije u kojima se. koji je nekim hrvatskim pjesnicima dao mjesto pravih arbitara istine. a opća i intimna povijest postaju gradbenim elementima višestruko kodiranog pjesničkog znakovlja. U pjesmama s početka knjige autor odabire impersonalni iskazni modus kojega. postupno napušta prelazeći u formu kazivanja u prvom licu. Povratak zemlji. Koprivnica koje na osobit način evociraju autorova sjećanja na djetinjstvo. U pjesmama zbirke “Sa svijetom jedno” na osobit se način izdvajaju one u kojima dominira motiv zemlje. svevladajućeg optimizma. 3 4 Čorak. XXVI. evidentno je. 11/1970: str.”4 Druga zbirka “Sa svijetom jedno” (1965.

II. Pjevajući o ljubavi Stamaćev lirski subjekt očituje potrebu za razumijevanjem. laste. dio.. Primjerice. tematizira problem egzistencije “u prijepornomu stanju između raspadanja i spašavanja”6. Zahvaljujući osobitom načinu metaforizacije u kojem se stalno događa prijenos značenja s primarne. str. 1968. Stamaćeve se ljubavne pjesme. Miscellaena i Tamna pjesma) i. pažljivijem čitatelju ne bi trebala promaknuti sve češća pojava stihova u kojima se eksplicitnije izražava stav lirskoga kazivača spram povijesnih zbivanja i okolnosti. Granice kruga. str. prevladavanjem otuđenja. Knjiga pjesma “Smjer” nagovještava određene promjene u Stamaćevoj poetici. u prvim dvama ciklusima. Molitva nepostojećoj zbilji i Leptirov povratak. na sekundarnu razinu. 2001. baš kao u Ujevićevoj “Kolajni”. kako navodi Lj. Gube se. Iako te promjene nisu izrazite. pojašnjava autorica u nastavku. Proljeće. Zagreb. Cvjetko: “Hrvatsko pjesništvo 1950–2000”. U nekim svojim segmentima ova zbirka priziva asocijacije na Ujevićevu ljubavnu poeziju. Objavljena je 1968. neba. Prvi ciklus zbirke koji nosi naslon Bogumilski dnevnik. Na njezinu početku nalazi se pjesma Uxori carissimae. ništavila. kako navodi C. Cvjetko Milanja drži jednim “od ponajboljih Stamaćevih ciklusa te prve faze”7. dakako. “Kombiniranje” ljubavnih motiva s motivima potrage za smislom. promišljanja o književnosti pojavljuju se i u ciklusima Slobodni let i Molitve nepostojećoj zbilji. Pjesme ovog tipa “opisuju” čitavu skalu stanja lirskog subjekta: od osjećaja samoće do čežnje za slobodom i smirajem. pupoljci kiša neki su od učestalijih motiva 5 6 7 Isto. Slobodni let. na oznake koje prate opisnost egzistencijalna rasula (…)”5 Zbirka se sastoji od triju ciklusa (Bogumilski dnevnik. godine Ante Stamać objavio je knjigu pjesama pod naslovom “Smjer”. 97 . tjeskobe i straha. str. te ciklusu Leptirov povratak – koji poput završnog akorda zaokružuje ovu zanimljivu pjesničku zbirku. Altagama. prašine smisla. popraćeno motivima zamagljenosti. U njemu Stamać objedinjuje pjesme čiji su naslovi mjeseci u godini (“nedostaju” lipanj.Pjesnički opus Ante Stamaća 205 Treća Stamaćeva zbirka naslovljena je kao “Doba prisjećanja”. “direktne aluzije na tjelesnu raspadljivost. Sve je. 636 Milanja. Milanja. transformiraju u pjesničke zapise o stalnim samoispitivanjima lirskog subjekta. 97 Isto. označene samo rednim brojevima) u kojima se ljubav i ljubavni osjećaji pojavljuju kao lajtmotiv. Mifka. nije posve izgubljen prvotni impuls egzistencijalnih problema. listopad i studeni). Nakon nje dolazi pet ciklusa: Noć na otoku. imamo niz pjesama (bez naslova. U ovoj pjesničkoj zbirci.

“muče problemi stvaranja i vremena koje prolazi. u svojoj zbirci “Vrijeme. XVIII. Suvremenik. 143 ili u pjesmi “Kapi”. te biranje i “opjevavanje” mjesta koja kod pjesnika potiču mehanizme sjećanja (npr. zbilja. nada. mračnog slavlja. kako na razini organizacije stiha. 335 . budućnost. u pjesmi koja započinje stihom “Čemu sad sjećanje osim da potvrdim”. vrijeme”.206 Perina Meić ovoga ciklusa. Svoju tezu Milanja potkrjepljuje navodeći primjer pjesme “Sirventes”. sanjari pojavljuju se kao glavni motivi.”9 U artikuliranju pjesničkih slika glazba .. U prijetvorbama pjesničkog znakovlja glazba postaje mnogoznačni 8 9 Isto. artikulirane kao posveta jednoj generaciji (razlogovskoj . Česte intertekstualne reference. Zbirka “Dešifriranje vage” počinje pjesmom A ti. Motivi stvarnosti dominiraju i u pjesmama drugog ciklusa. Milanja prepoznaje jasne aluzije na onodobnu hrvatsku društvenu i političku stvarnost. rasute snage.). str. žuđenog gubitka. Canzone. tame. moglo bi se reći. Beč ili Dubrovnik). kako veli.u sjećanjima se nalaze naznake budućnosti. “intertekst lucidno korišten kako bi podcrtao i istaknuo uskratu subjekta Hrvatskoj”8. Sagledani u kontekstu društvenih i političkih zbivanja toga doba ovi motivi postaju nedvosmislena alegorijska očitovanja čije je razumijevanje uvjetovano neknjiževnim okolnostima (zbivanja oko hrvatskog proljeća i dr. navodi u tekstu Melanholična razmišljanja o stvaranju P. Stamaća u ovoj zbirci. jednom smjeru. pojavljuje kao element ključan za njegovo razumijevanje. Ante Stamać objavljuje zbirku pjesama “Dešifriranje vage”. str.). tonuti u sebe. Slom. tako i na razini sadržaja. Karakterizira ga čvrsta kompozicija koja priziva načelo gradnje sonetnog vijenca. Znaci Dubrovnika i Zadnje slike. kasnije. sadašnjost pak priziva prošlost (npr.osobito u ciklusu Canzone . str. u kojoj je.kojoj će Stamać. kao i stalni dijalog s različitim književnim ili općenito umjetničkim djelima (glazba. Zadnji ciklus zbirke.ima istaknutu ulogu. Neposredno nakon hrvatskoga proljeća. U njoj C. Predrag: “Melanholična razmišljanja o stvaranju”. Kao prepoznatljivi motivi u pjesmama ovoga ciklusa pojavljuju se motivi riječi. koja tražiš pravu zemlju nakon koje slijede ciklusi: Imagines Viennenses. ciklus pjesama Deset minijatura i madrigale osobito je zanimljiv po svojoj formalnoj strukturi. kao svojevrsni Ujevićevski oproštaj posvetiti sonet Početak). Prohić. 145) i sl. 100 Protić. Ništavilo. Na razini strukturiranja stihova i strofa potencira se svojevrsna ispremještanost vremenskih planova . prošlost. 10/1072: str. njezine su ključne odrednice. riječi. a opet umetničko delo izgleda kao da je jedino nešto što je trajno (…). on trajnost umetničkog dela posmatra sa izvesnom skepsom. slikarstvo i sl. Glazba se u ovom ciklusu. 1972. Miscellaena koje su.

Zbirka pjesama “Žalostinke”.). pitagorejskog blagoglasja kozmosa. I opet o svijetu.Pjesnički opus Ante Stamaća 207 simbol . Stamać objavljuje zbirku pjesama Žalostinke. i stihom. Naime. identitetom.”11 Većinu pjesama zastupljenih u trima ciklusima: Tlapnja opustošene historije. hrvatskim. nego sasvim konkretnim.simbol sklada. kategorija rasapa iz prve zbirke pjesama. str. Odisej kao jedna od važnijih figura ili tema (npr. i kompozicijskim razmjerom. 99 Isto. Prema riječima C. društvenim. Nju je nemoguće tumačiti neovisno o njezinu društvenom i političkom kontekstu. 1990. ističe ovaj povjesničar književnosti. str. “Odronske poredbe” (1982. od ove zbirke. po Cvjetku Milanji. U slijedu Stamaćevih zbirki koje nalazimo u ovom vrijednom izdanju pojavljuje se još jedna zbirka pjesama. 233) opetovano potvrđuje prisutnost egzistencijalističkih impulsa u Stamaćevu pjesništvu. svojim “esteticističkim programom” te “intertekstom prizvanoga hrvatskoga secesionizma”. navodi Milanja. Samo ti. što upućuje na Stamaćevo kreativno preispitivanje jezičnih mogućnosti. Tvoj i moj znak. Navedenu tezu potvrđuje i ciklus Zgarište jezika koji se na osobit način bavi pitanjima jezika propitujući njegove mogućnosti iskazivanja bitnoga. u skladu s pojmovnošću. Tu nije riječ. Tek toliko. Unatoč tomu. U pjesmama ove zbirke sporadično se pojavljuju i rime (npr. te motivi povratka u djetinjstvo. Slobodni stih još uvijek je dominantna forma. “proizvodi “polirane” efekte. sretna razliko. Ono što dodatno intrigira je činjenica da ga nalazimo u neobičnim sintagmatskim kombinacijama. osobnim. u pjesmama ovoga ciklusa.”10 Uz motiv rasapa. Sredozemac Bennu. Zgarište jezika. 10 11 Isto. pojavljuje se i potraga za domovinom. 271). Gledana u vremenskom kontinuitetu ova zbirka donosi još izrazitije naznake kasnijih transformacija Stamaćeva pjesničkog rukopisa. u skladu sa slikovnošću. njezine formalne pretpostavke kreću se prepoznatljivim intertekstualnim tragovima. straha i ugroženosti. kao i harmonije nasuprot neskladu i rasapu. Stalno ispitivanje jezičnih mogućnosti u ovoj se zbirci očituje u osobitu leksičkom izboru. str. i skladom. 102-103 . Ostaci ishodišnog krajolika prožima osjećaj pesimizma. narodnim. civilizacijskim. Nekako s početkom domovinskog rata. Pjesme zbirke “Odronske poredbe” raspoređene su u pet ciklusa: Odronske poredbe. str. fizičkim i doslovnim. u pjesmi Domovina. sve je češća uporaba leksika koji tradicionalno “nije uobičajen” u lijepoj književnosti. medij iskazivanja ljubavnih osjećaja. Milanje “Odronske poredbe” će ponovno reaktualizirati temu rasapa. “o načelnim ili pak metafizičkim pitanjima. no to više nije.

bar kad je riječ o njezinu značenjskom sloju. Unatoč tomu. vrijeme. 1996. Jer zvijezde su se napile freona. a osobito na Mozarta. Mračni soneti i Ad se ipsum.”12 Pjesnička zbirka Ante Stamaća. Pitanja. str. kao višeglasnog vokalnog glazbenog oblika (najčešće s duhovnim sadržajima) Stamać kao da želi sugerirati “povratak” prošlosti. Zvonki moteti. Varirajući te svoje stalne tematske preokupacije. napominjući da sonete nalazimo već u “Odronskim poredbama”. (Zanimljivo napomenuti da je Mozart . besmislu rata pojavljuju se pjesnička “promišljanja” o umjetnosti. jubilate”. str. Dalje su pjesme raspoređene u tri ciklusa nazvana: Samom sebi. Povijesni zarez. Ivan: “Povratak sonetu”. Komentirajući pjesnikov povratak sonetu. str.) U Stamaćevu sonetu nalazimo obilje tragova ili asocijacija na prošlost. str.) prezentiraju Stamaća kao pjesnika okrenutog tradicionalnim i zadanim formama . Na samom početku zbirke nalazi se sonet Početak. književnu ili duhovnu baštinu. Poštujući pretpostavke tradicionalnog petrarkističkog soneta Stamać niže zvonjelice raspoređene u nekoliko kompozicijskih cjelina: Proslov. koji dovodi u svezu formu soneta s motetom kao glazbenim oblikom ima svoje značenjske. osobito umjetnosti riječi. ali i ritmičke učinke. Crne rupe. Crne rupe. vrijeme najuže korespondira s tradicijom i idejama filozofije egzistencije u kojoj je poezija.208 Perina Meić Kao opreka tom strahu i tjeskobi. Stamać propituje vlastitu egzistenciju. 364. iz ciklusa u ciklus.sonetu. Ivan Božičević navodi da se Stamać u svojim sonetima nije odrekao svoje temeljne.) predstavlja izrazito čvrsto strukturirarnu poetsku cjelinu. U prvi plan izbijaju.motetima označio svoja djela “Ave verum” i “Exultate. da parafraziramo 12 Božičević. kao alternativa nelijepoj zbilji. Svijet života i Vrijeme. 368). Orlando di Lasso. Republika. br. 196 . u nekim se slučajevima “sadržaj” tradicionalnog soneta “kontaminira” leksikom tehnologije (npr. Mračni soneti. a potraga za smislom kroz pisanje (Pad u pisanje. 7-8. Referirajući se na razdoblje od 13 stoljeća (kad je motet nastao) pa sve do sredine 18. vremenu i Bogu. smislu života. kataklizmičkim opservacijama. odnosno sabrani soneti (2004. 360. “prepoznatljive osjetilnosti” i sklonosti prema “zatamnjenim projekcijama. poetska razmatranja o stvaranju. 362). str. vrijeme (2006. 336) pojavljuje se kao prihvatljiv model traganja za biti. stvarajući mnogoznačno poetsko znakovlje. Već sam naslov zbirke.koji je Stamaćeva trajna inspiracija . odabirom moteta. Mi cvrčci. Vrijeme. str. Naime. Poetička koncepcija knjige Vrijeme. a sve su češće i ekološke teme (Posljedice. stoljeća (kad je dostigao svoju najveću popularnost) Stamać kao da čitatelja želi podsjetiti na autore kao što su Palestrina. prije katastrofe.

Pojavljivanje nekih stalnih motiva. Na samom kraju knjige “Sabrane pjesme”. a vrijeme obzor njegova razumijevanja. nakon soneta Početak.Pjesnički opus Ante Stamaća 209 Heideggera.). karijera sveučilišnog profesora. te formalna besprijekornost pjesme samo su neki od njih. preko sintaktičke do pragmatičke. na određeni način. Zdvojbe jednog koji piše). te bogatstvo intertekstualnih slojeva koji međusobno povezuju znakove i njihova značenja na svim razinama. * * * Kad se nakon ovog kratkog predstavljanja Stamaćeva poezija sagleda u vremenskom kontinuitetu dobije se jasnija slika o opusu u cijelosti kao i o njegovim poetičkim mijenama. demon rečenice. U pjesmama se odčitavaju neka osobna i povijesna iskustva (npr. njegova misaona i poetska nastojanja u mnogomu korespondiraju s heideggerovskim shvaćanjem čovjeka kao bića u kojemu započinju i završavaju sva pitanja o bitku. privatni život. Organičnost njegova pjesničkog opusa proizlazi i iz prepoznatljivosti Stamaćeva pjesničkog rukopisa. Na početku zbirke. kao i osobit način strukturiranja pjesničkog iskaza ostavlja dojam organičnosti opusa. Pjesnikovo “vraćanje samom sebi”. prožimajući stihove stalno nazočnom refleksivnom komponentom. slijedi ciklus nazvan Samom sebi u kojemu Ante Stamać na osobit način preispituje vlastitu egzistenciju. Pjesme prvog ciklusa tematiziraju ključne Stamaćeve poetske preokupacije: problem stvaranja (Crni leptir. pod naslovom Rane pjesme. od semantičke. filozofičnost iskaza. potragu za smislom (Na zavoju skliske ceste Pred odlazak na put). vrijeme karakterizira izrazita skrb o formalnoj besprijekornosti svake od pjesama. kasne pjesme te Pisano poslije ljetovanja 2008. uokviruje svoj pjesnički opus naznačujući njegove krajnje točke. ljubav (Pod pepelom davne vatre. boravak na Golom otoku. motiv rasapa kao jedan od učestalijih motiva. Okrenutost egzistencijalnim temama. Zbirku pjesama Vrijeme. Tomu u prilog govori i činjenica da se ključ interpretacije Stamaćeva pjesničkog znakovlja iz ranijih zbirki često može naći u stihovima kasnijih zbirki. kuća bitka. kao i osobit odnos prema književnosti. Vrijeme je metafora ključna za potpuno razumijevanje Stamaćeve poetike. iskustvo čitanja (Listening to a wisper). Stamać je sabrao ne/objavljene pjesme kojima. Raskid. skrb o jeziku. A kad opet kiše stanu liti). bolest i sl. djetinjstvo. .

Istodobno. a razlogovci pojmovne orijentacije. pojednostavljeno rečeno. str. Kao lajtmotiv najprisutniji je u prvoj zbirci “Rasap”. kritičari i povjesničari književnosti rado su ga isticali kao svojevrsni “zaštitni znak” Stamaćeva pjesničkog rukopisa. Zavod za znanost o književnosti. preko Jelčića do Novaka) može poslužiti kao primjeren “književnopovijesni okvir” ili polazna točka u analizi Stamaćeva pjesničkog opusa u cijelosti. Jedan od onih na koje upozorava većina kritičara i povjesničara književnosti. Zagreb. dominira filozofičnost u poeziji. Ante Stamać. 13 Jelčić.210 Perina Meić Egzistencijalni impulsi. cijelo je razdoblje označio pojmom druge moderne kojim se jasno sugeriralo koji je tradicijski oslonac navedenom pjesništvu. Rasap kod Stamaća obično podrazumijeva nesigurnost i egzistencijalnu tjeskobu.”13 Ovakav pjesnički koncept. 23 . i kao bitna odrednica identiteta Stamaćevog lirskog subjekta. 33). ur. Jelčić. U razdoblju kada se Stamać afirmira kao pjesnik dominira naraštaj razlogovaca. U pjesmama obično funkcionira kao analoški “odjek” stanju rasula i beznadežnosti koji se pojavljuju i kao tematska preokupacija. ukratko opisuje riječima: “U tom razdoblju intelektualna dimenzija zaista postaje sve jača i sve utjecajnija u hrvatskom pjesništvu. Načelno govoreći. Stamaćevo pjesništvo determinira niz motiva koji čine tematsku okosnicu njegova pjesništva. U pjesmama trećeg ciklusa Stamaćeve zbirke “Rasap” motivi rasapa na momente poprimaju naturalističke značajke (dovoljno je sjetiti se motiva lomljenja zuba zahrđalim kliještima ili kopanja očiju i rezanja jezika iz pjesme koja počinje stihom “Ostali uznici strgoše nam haljine” (str. Njihovu poetiku D. Dubravko: “Periodizacija i naraštaji poslijeratnog hrvatskog pjesništva (trideset i pet godina: 1945-1979)” u: “Suvremeno hrvatsko pjesništvo”. a na njemu inzistira većina povjesničara hrvatske književnosti (od Šicela.kao krugovaši i razlogovci. 1988. binarne opreke i inačice motiva rasapa Stamaćevo pjesništvo nastajalo je u jednom poetički turbulentnom vremenu koje je. ili pak motiva nabijanja na kolac iz pjesme što počinje stihom “Sada je svaka pomisao na osvetu” (str. jeste motiv rasapa. uzimajući u obzir učestalost pojavljivanja inačica motiva rasapa.. Tumačeći ga na različite načine. 32 ). Obično se ta dva naraštaja imenuju prema časopisima oko kojih su se okupljali njihovi pjesnici . Sam Stamać njihove je poetičke koncepcije nastojao primjerenije definirati upozoravajući na činjenicu da su krugovaši pjesnici slikovne. obilježilo stvaralaštvo dvaju književnih naraštaja. Uz to određene učinke ima i na ritmičku strukturu pjesama.

. u nekim pjesmama kasnijih zbirki pitanje rasapa. Stamaću otvorio obzor jednog “unutrašnjeg obrušavanja egzistencije”15. ne čini mi se da su velike teorije svijeta učinile puno na njegovoj koherenciji ( . navodi Mifka. 78). Istodobno. sudjelovanje u životu. motivi rasapa. tek su neka od metaforičkih očitovanja stalno prisutne dvojnosti. str.Pjesnički opus Ante Stamaća 211 Motiv rasapa javlja se u Stamaćevu pjesništvu i kasnije. navesti stihove pjesme I kada nečista strepnja: I tako sam cvijetu sličan rasipam se u dolinu / kao da se vraćam onoj staroj uvali / gdje su me rađali da im budem iskupljenje / Činim ono što su oni činili / a sve je drugo laž i tašto opiranje (str. ali poprima neke druge konotacije. Stoga tek uvid u poetsku cjelinu. 11/1970. Poezija od krhotina” (Pad u pisanje. može pokazati na kojim pretpostavkama funkcionira Stamaćevo pjesništvo. Mihalićevski je razdor. Stamać pokušava uspostaviti tako što u svojim stihovima izabire motive po načelu binarnih opreka i jakih kontrasta. 11-12/1985. Naša knjiga. Harmoniju i strukturalnu svrsishodnost koju. Pojavu motiva rasapa Ljerka Mifka tumači upozoravajući na Stamaćeva pjesničkog “srodnika” Slavka Mihalića i njegov “osjećaj razmrvljene egzistencije ljudskog bića”14. Ante: Intervju. 636 Isto. čak i onda kada sam Stamać kaže: “Ja svijet vidim u krhotinama.”17. 336).. 14 15 16 17 Mifka.zemlja. u tom smjeru pokušavam razmišljati u svojim stihovima . cjelina je kreirana tako da i sama predstavlja odraz dijelova od kojih se sastoji. Naime. i kada se ta njegova očitovanja mogu učiniti dostatnom argumentacijom koja potvrđuje njegovu fokusiranost na “temu rasapa”. postaje svoja suprotnost. str. bivanje “sa svijetom jedno. nebo . Manji poetski fragmenti. razmrvljen. 636 Stamać. pronalaženje smisla ili metaforički rečeno. kao primjer. Ljerka: “Od egzistencijalnog ka sublimnom”. Rasipanje ili rasap postaje davanje sebe. str. razmrvljenosti. sintagma ili stišni članak strukturirani su brižljivo tako da se u njima zrcali slika cjeline.. pomalo paradoksalno. kako se čini. ) Eto. pojedina riječ. Ona funkcioniraju analogno načelu hermeneutičkog kruga..”16 Iako prisutan u Stamaćevu pjesništvu iz različitih faza motiv rasapa. Opreke: mi – oni.. str. Naime. 21 . a ovo izdanje daje izvrsnu priliku za takvu vrstu razmatranja.” Dovoljno je. rahlosti i fragmentiranja dovode u pitanje. Republika. mrak/noć – luč i sl. rahlosti ili fragmentarnosti ni u kom slučaju ne znači odsustvo koherencije (osobito ne na formalnoj razini). valja upozoriti da njegov pjesnički izričaj počiva na vrlo jasnim strukturalnim načelima.. Otuda je od samog početka Stamaćeva pisanja u njegovim pjesmama prisutna “dvojnost raspadnutog i spašenog. 636 Isto. ili kad u jednom stihu zapiše “A mi pišemo i pišemo. str. XXVI..

iz ciklusa Samo ti. Također. u trećoj pjesmi ciklusa (koja počinje stihom A čime te sve nisam gonio.oni. 316). Primjerice. u trećoj pjesmi ovoga ciklusa. 27) može se govoriti o. str. a nokturalni . 1968. vrlo se često događa da slike zbilje ili motivi stvarnosti postaju okidačem za semiotičke preinake u kojima vanjski plan postaje metaforom unutarnjeg svijeta. potaknuta semiotičkim procesima. Primjerice u pjesmi koja počinje stihom “Krine posljednja pustolovino” (iz zbirke “Rasap”. prepoznaje klicu vlastite smrtnosti. unatoč pravilima. ne slučajno. ali stalno nazočna opozicija mi . a opreka mi – oni postaje opreka ja – drugi. Šah postaje simbolom životne igre u kojoj se. odnosno pojedinca (lirskog subjekta) čiji unutrašnji svijet pjesnik. Metaforizacija relacije mi – oni ne odvija se samo u slikama koje impliciraju “vanjski plan” a koji se prije svega tiče zbilje i realnih. gotovo. a s druge strane predstavlja najintimniji zapis o sebi gdje lirski subjekt. 116) iz ciklusa Molitva nepostojećoj zbilji (“Doba prisjećanja”. lako predočivih situacija i okolnosti koje su prezentirane u alegorijskoj formi. faustovskom suočenju lirskoga subjekta s vlastitim demonima. teško može dokučiti smisao. kolektiviteta. Šimića u pjesmi Smrt i ja.). u većini Stamaćevih pjesma lirski se kazivač pozicionira kao glasnogovornik nekog neimenovanog. a pjesničke varijacije na temu mi – oni poprimaju najrazličitije forme. opreka: noć – svjetlo/luč. B. nisu rijetki slučajevi kada opreka mi – oni. Još jedna važna opreka određuje Stamaćevo pjesništvo u cjelini. Na istom tragu su i druge pjesme ciklusa Rasap u kojima se pojavljuje niz analoških slika koje jasno sugeriraju unutarnja preispitivanja. 20) pojavljuje se metafora šaha. Na istim načelima funkcionira i pjesma “Monološko prenje” (str. za Stamaća. sretna razliko (iz zbirke “Žalostinke”). postaje najintimnije sučeljavanje lirskog subjekta sa samim sobom. koja svojom melankolično-tragičnim tonom u mnogomu podsjeća na Tadijanovićevu “Baladu o zaklanim ovcama” nalazimo slike “pogubljenja djevojčice”. Npr. Jedna od iznimno zanimljivih pjesama koja je također u znaku samoispitivanja lirskoga subjekta jeste pjesma koja počinje stihom “U svom životu otkrih život tvoj koji će me uništiti” (str. Igra šaha potiče i stalno propituje mjesto pojedinca u nekom zamišljenom kolektivitetu ili (totalitarnom) sustavu. Pjesma s jedne strane simbolički promišlja odnos lirskoga subjekta prema nerođenom djetetu.212 Perina Meić Među binarnim oprekama važnim za razumijevanje Stamaćeve pjesničke poruke na osobit se način izdvaja diskretno naznačena. ali jasno određenog. Noć je. str. Naime. poput A. označuje kao “cvijet u sebi” (a ne kako bi se moglo pretpostaviti kao cvijet u njoj). Takav metaforički prijenos s vanjskog prema unutrašnjem planu dolazi do izražaja u već drugom ciklusu zbirke “Rasap” naslovljenom kao Hamlet otrovan ružama u čijim pjesmama dominiraju nokturalni ugođaji. metafora unutarnjeg života. Naprotiv.

kojih ponajviše ima u pjesmama zbirke “Doba prisjećanja”. odvajati. u drugoj pjesmi ciklusa Granice kruga iz zbirke “Doba prisjećanja” str. K. Frankopana i dr. Osim metafizičkog i mističkog značenja motiv vrta otvara i niz asocijacija na vrtove koje nalazimo u nizu djela starije hrvatske književnosti (npr. stoljeće”. Kad je pak riječ o pojmu luči valja napomenuti da se. izdvojenosti. 1962. iskonskog duhovnog središta. Zoranića. P. ima vrlo jasne književne i egzistencijalne konotacije.. Dešifriranje vage. samome sebi. Miroslav: “Hrvatska književnost: 19. Otok za Stamaća znači i podsjećanje na djetinjstvo. pribilježio: “U poetskim zbirkama (Rasap. Odronske poredbe. u pjesmi fugato. 14) predstavljajući tako simbol duhovne oplodnje. Vrt predstavlja simbol unutarnje harmonije. propadanja. u mnogomu podsjećaju na koncept Rembrantovih slika u kojima se na osobit način prati igra svjetlosti i tame. O takvoj vrsti kontrasta na relaciji svjetlo . i 20. da bi u kasnijoj fazi za nijansu iz okružja tame počeo pronalaziti putove svjetlosti u životu bitno sadržanom u vlastitim stihovima. tame i luči. komentirajući prve Stamaćeve zbirke u svojoj “Hrvatskoj književnosti” iz 1997. Simbol nebeskog utjecaja na zemlju ona se redovito pojavljuje “u paru” sa zemljom i njezinim dolinama ili udubljenjima (npr.” 18 Jaki kontrasti na relaciji svjetlo – tama. pojavljuje se i motiv vrta. Sa svijetom jedno. str. u pjesmi Veljača . ali i utočišta. apokaliptičke vizije čovjekove egzistencije. Za razumijevanje Stamaćeva pjesništva važna je i metafora otoka . a onda i rasap – harmonija.iz ciklusa Bogumilski dnevnik iz zbirke “Smjer”. pojavljuju i njegove izvedenice kao npr. ljepote. 1990) Stamać (op. A na tragu toga. čak i lučonoše Prometeja (npr. u nekim se pjesmama pojavljuju motivi otuđenja. isto tako česte u Stamaćevoj poetici. Uz motive mraka. Doba prisjećanja.) 18 Šicel. 1968.1968. ili u pjesmi Pasati. kao simboli duha.).simbola izdvojenosti. Vraćanje otoku.Pjesnički opus Ante Stamaća 213 ugođaji u kojima dominiraju motivi prostranstva sjene i slutnje pojavljuju se u svim Stamaćevim zbirkama. 1972. F. 1997. kod Stamaća. Žalostinke. čežnje za skladom. svojoj biti. Kod Stamaća se otok pojavljuje kao analoški parnjak zvijezdama koje su. 1982. a) promišlja osobni doživljaj rasula. povremeno pojavljuju motivi svjetlosti. pisao je i Miroslav Šicel koji je. Zagreb. A ne treba zaboraviti ni osjećaj nostalgije i asocijacije na prognanika Ovidija (npr. Školska knjiga. 358). 1965.tama. U tom kontekstu valja upozoriti na (izravne ili neizravne) asocijacije na Odiseja koje sugeriraju povratak zavičaju. lučiti. str. istina nešto manje istaknuto. str. kao svojevrsna opreka. 247 . Slično je i s motivom kiše koji će se pojavljivati kao konstanta u Stamaćevoj poeziji. Slikama noći i mraka se. luči. doba nevinosti i radosti.

str. Naime u pjesmama toga ciklusa. 63. od otuđenja koje Stamać metaforički iskazuje stihovima u kojima pjeva o “tamnom prostoru među nama” (“Kakav je to tamni prostor među nama” str. Koliko su različiti modusi iskazivanja ljubavi mogu potvrditi i pjesme koje bi se mogle iščitavati na pozadini tradicije romantičarskog pjesništva koja je svoj prepoznatljivi iskaz pronašla u (pojednostavljeno rečeno) osobitu spoju ljubavi prema dragoj i domovini. provlači biblijska ideja o čovjeku koji je nastao iz praha (zemlje) i koji se na kraju u prah i vraća (“Kad te vidjeh”. 64). do trenutaka kad voljena žena preobražava mrak u svjetlo. već individualno. supruzi. moglo bi se reći “razasuti” u svim Stamaćevim zbirkama. nered u smisao. vrijeme koje podrazumijeva i ono subjektivno. Gdjekad suzdržana obraćanja lirskoga kazivača neimenovanoj ženi odvijaju se u stihovnima koji obuhvaćaju čitavu skalu relacija. kao osnovna misao. Zemlja je kod Stamaća domovina i simbol identiteta u najširem smislu. Ona je utočište i spas. “Nakon mnogih kiša”. Na prvi pogled. str. Zemlja i prostor ne funkcioniraju samo kao zemljopisne odrednice. Grafički istaknut stih: Sva srebra sva zlata svi ljudski životi upućuje čitatelja koji su to izvori Stamaćeva literarnog nadahnuća. slijed asocijacija povezanih .Uxori carissimae. “Kud prolazi tamna pjesma”.) . ženskog principa. str. U mnogim se pjesmama (npr. 61. unutrašnje ili bergsonovski rečeno. ljudsko vrijeme. Stalne opreke određuju i Stamaćev odnos prema vremenu. preko osjećaja tjeskobe (“Nikakva tvoja naklonost ne može me spasiti”. 52). a to sugerira i naslov. Istodobno ovaj stih dobiva i nova značenja koja usložnjavaju odnos kazivača spram lirskoga subjekta – voljene žene. očitovanja ljubavi (predočena slikama međusobne povezanosti lirskoga kazivača i odabranice njegova srca) nisu dana u “klišeiziranoj” petrarkističkoj formi i posve su lišene patetike i općih mjesta. Slično je i s motivom zemlje ili prostora u najširem smislu.214 Perina Meić Ljubavni motivi su. Ipak. 57. Da prostor u Stamaćevu stihovlju biva tek okvir koji “okuplja” različite vrste sjećanja pokazuje primjer ciklusa Imagines Viennenses iz zbirke “Dešifriranje vage”. U Stamaćevu pjesništvu (osobito u zbirci Vrijeme. u zbirci “Sa svijetom jedno”). univerzalna značenja. 43). str. str. izvanjski mjerljivo. Indikativan je u tom smislu stih iz Gundulićeve Himne slobodi iz Dubravke. Pozornije čitanje otkrit će međutim još značenjskih slojeva. vrijeme) pojavljuje se pojam vremena u kojemu se prepliću i prošlost i sadašnjost i budućnost. Žena postaje metaforom slobode i mudrosti. slabost u jakost. Ono nije mehaničko. Dovoljno je u tom kontekstu podsjetiti na pjesmu koja se nalazi na samom početku zbirke “Sa svijetom jedno” (1965. “pravo vrijeme” čistog trajanja koje u procesu semioze dobiva mnogo složenija. “Ovo je bila posljednja noć. Istodobno ona se slijedom semiotičkih preinaka transformira u simbol univerzalne tvari. pjesma je posveta voljenoj ženi. pasivnog.

podsjećanje na tragičnu smrt bana Petra Zrinskoga u pjesmi). Pri tomu treba napomenuti da su intertekstualni tragovi u Stamaćevu pjesništvu dani u naznakama. ironiji i destruiranju. Od nje on preuzima poznate motive ili simbole koje upliće u svoj tekst pridajući im nova značenja. u odnosu na ranije zbirke. lirskoga subjekta dovodi do najrazličitijih razmatranja o povijesti (npr. Slično je i sa Dubrovnikom (u istoimenom ciklusu iz zbirke “Dešifriranje vage”) koji pjesnika potiče na stvaranje stihova u kojima su učestali intertekstualni tragovi koji vode do nekih djela starije hrvatske književnost. poantiranje u zadnjim stihovima i sl.nazva drugom modernom. “različiti” sadržaji katrena i terceta. mjesto cezure. a brojne metafore pojavljuju se.Pjesnički opus Ante Stamaća 215 s Bečom. uključuju i množinu metametričkih značenjskih slojeva koji Stamaćevu sonetu daju izrazitu značenjsku kompleksnost. Stamaćev odnos prema tradiciji. U tom kontekstu moglo bi se reći da je njegova poetika izrasla na temeljima ponajprije hrvatske moderne i njezinih najistaknutijih sonetopisaca od Matoša. . slikarstvu (Breughelovo pitanje) i sl. gledano u vremenskom slijedu (od zbirke do zbirke) postupno se mijenja. sustav rime (abba abba cdc dcd). petrarkističkog soneta. osobito u odnosu na neke suvremene pisce. i sonetu kao literarnoj formi. eliotovski rečeno. kao objektivni korelati u čijoj pozadini čitatelj otkriva čitavo bogatstvo misli i impresija. jeste u tome da Stamać ne razara njegovu tradicionalnu strukturu. ponajprije onih tradicionalnih. kao što su: jedanaesterački stih. glazbi (Mozart). Begovića do Ujevića. ne funkcioniraju kao izravno preuzimanje tuđega teksta ili njegovo ironiziranje kao što je to uobičajeno kod nekih suvremenih pjesnika. Za njega je književna tradicija inspirativna na dvjema razinama. koji svoju “sonetnu praksu” podvrgavaju ludizmu. Kreativna asimilacija različitih poetskih prosedea. Kreativno preuzimanje tradicije očituje se i u postojanju brojnih intertekstualnih tragova iz djela pisaca starije i novije hrvatske književnosti (Marulić. Prepoznatljivost njegova soneta. već je stvaralački nadograđuje. Odnos prema tradiciji i književne teme Kao poeta doctus Stamać u svojim pjesmama razvija osobit odnos prema književnosti i književnoj tradiciji. tj. Stječe se dojam da Stamać u kasnijim. Pa iako je Stamaćev sonet izrastao iz bogate tradicije sonetopisanja on ima svoje posebnosti.zahvaljujući terminu samog Stamaća! . te se slijedom povijesti uklopila u koncept njezine djelomično obnovljene i transformirane poetičke prakse koju povijest hrvatske književnosti . Stoga je i Samaćeva metaforika obremenjena nizovima značenja koji zahtijevaju interpretaciju u više kodova. Stamaćev sonet asimilira većinu formalnih obilježja tradicionalnog. sve češće poseže za književnim predlošcima.

da se suprotstavi prozaičnoj površnosti. str. biti. ali i svjetskih autora i antičkih klasika (Homer. str. kojim se zatvara zbirka “Sa svijetom jedno”. može se protumačiti kao osobit autopoetički komentar. znanstvenim terminima. Da bi se stekao jasniji uvid o tomu kakav je Stamaćev odnos prema jeziku valja se zapitati na koji način on artikulira svoje pjesničko znakovlje. Jedan od zasigurno najbjelodanijih očitovanja u tom smislu nalazi se u pjesmi I kada nečista strepnja (iz zbirke “Sa svijetom jedno”) iz koje izdvajamo stih: “Ne govorim ničim do mišlju posve ravnom” (str. 463). Unutrašnji diskontinuitet nastao spajanjem uobičajeno nespojivog rezultira prepoznatljivim metaforičnim zapletom koji je ipak posve lišen afektivnosti. ne samo medij umjetnosti riječi. str. Vetranović. tj. 155) Ili stihovi pjesme Pjesnik. moj Höderline. Pjesništvo i jezik otvaraju put da se dokuči smisao. tj. (str. 453). Šimić. Slijedom toga i pjesništvo (čiji je jezik medij) nije samodostatni “ukras postojanja”. Nazor. oslonac identiteta. 414 ) Jezik i (s)misao Stalno propitujući iskazne mogućnosti hrvatskoga jezika Stamać u svim svojim zbirkama na osobit način problematizira pitanje jezika. S. Tako ćemo u njegovim pjesmama naći izraze poput: orbitalna skrutnuća (Zaziv. Begović. Na istom tragu mogli bi se iščitati početni stihovi pjesme Njezini darovi “Tamna je pjesma kušnja ništavila // svijetla joj riječ zrcalo dovršenja i suhe jasnoće” (str. Na razini užeg konteksta. U nekim svojim pjesmama Stamać donosi i eksplicitne autopoetičke komentare. 256). čestica božanske geometrije (Pred odlazak na put. u stišnim člancima ili sintagmama poput: bogata pustoš (A .). 463). Mihalić i mnogi drugi). Ujević. dajući jasno na znanje kakva je njegova pjesnička koncepcija. Eliot i dr. Dante. B. Matoš. Jezik je kuća bitka. stvarnosti (E. svilac posvećeni Željku Kovačeviću: “Jezik je njemu što i Bogu glina(…) // Jezik je njemu. One se pojavljuju na dvjema razinama. samo on. 438) ili vijoglave rujne izohipse (Poputnica sinu. Stamać svoje pjesničke slike kreira od metaforičnih izraza u kojima ponekad spaja leksik “primjeren” poetskom diskursu s jednoznačnim. Dramatična napetost značenjskih polja osobito dolazi do izražaja u tzv. A. Baudelaire. Pri tomu treba reći da jezik za njega definitivno nije samo sredstvo komunikacije. Zaziv.D) Goethe. koji su načini metaforizacije imanentni njegovu pjesničkom rukopisu. 79). Ovaj stih. asimptote nepredvidljivih eksplozija (str. Vergilije. oksimoronskim metaforama.216 Perina Meić Frankopan. str. sudbina”. Njegova funkcija nije u izazivanju prolaznog oduševljenja ili uzbuđenja. Šenoa. Shekaspeaire(valjda Shakespeare pr. nego i iskaz najdubljeg smisla.

Ovakav način . te čvrste strukturiranosti kako na formalnoj tako i na značenjskoj razini. str. koje prepoznajemo po specifičnom spajanju nespojivog. ali tebi. zadanih sintaktičkih pravila. Riječi su međusobno čvrsto umrežene. slast spoznaje i sl. Minimum izraza. Pridjev oštrobrid(a) po svom smislu ne bi bio osobito neobičan da struktura njegova izraza ne podsjeća na hrvatske prijevode drevnih antičkih epova – sjetimo se samo brzonogog Ahileja. 433). posve je suglasan Stamaćevoj općoj težnji za formalnim savršenstvom pjesme. a maksimum značenja poetička je formula koju odčitavamo i u sintagmi oštrobrida sjekira (Zaziv. ali tebi mnoštvenu (Zaziv. Ipak najvažnijim se čini mehanizam funkcioniranja metafore na diskurzivnoj razini. Stamaćeve oksimoronske metafore ne mogu se svrstati ni pod jedno ni pod drugo. bjeloruke Nausikaje. 457). a dosljednost čvrstoj formalnoj gradbi prenosi se i na semantički plan. kontekst strofe ili cijele pjesme. ili spajajući ono što pripada različitim ćutilnim sferama. Takve su njegove sinestezijske metafore. str. Jednomu. U svojoj se poeziji Ante Stamać ne zaustavlja na razini pojedinog znakariječi. On svoje metafore situira u različite kontekste. str. Oksimoronske metafore. Otud i stalna potreba za povratkom ishodištu. vrlo često mogu upućivati na činjenicu da je pisac koji ih rabi sklon nadrealističkom načinu građenja pjesničke slike. str. poslužimo se pojmom Maxa Blacka. čuvstava ili trenutnog stvaralačkog nadahnuća. Značenjska polja se međusobno nadgrađuju i šire. Ključna riječ umrežava se u značenjska polja s drugim riječima bilo kroz oksimoronske. te njezinoj mnogoslojevitosti. dovodeći u vezu i ono što je značenjski nesročno. ili na razini šireg konteksta kad se oksimoronska metafora proširuje na cijeli stih. Kod nekih je pak pjesnika prevlast oksimoronskih metafora znak stvaralačke nemoći i nesposobnosti ostvarivanja strukturalne svrsishodnosti pjesme. ljepokose Lete ili ružoprste zore. vječnosna a prozirna domaja (Listening to a whisper. Neke se sinestezijske metafore proširuju i obuhvaćaju širi kontekst. crno sunce (A kada opet kiše stanu liti. Taj mehanizam. opajanje mrmorenjem. prividi spasa. duboka sjena (Velika Gospa str. 431). sinestezijske. Tako bi se moglo reći da je svaka Stamaćeva pjesma metafora u čijoj se temeljnoj jezgri prepoznaje neka tema-znak. 441). strofu i na posljetku pjesmu u cjelini. Njegove oksimoronske metafore nisu nastale po diktatu svijesti. Pojedina ideja. čini se. fonološke ili koje druge matafore. žarište koje je temelj za stvaralačku nadogradnju i brojne semantičke preinake. Neke od njih pojavljuju se u obliku sintagmi npr. dubinska sjeta (Crni leptir. Svoj poetski iskaz Ante Stamać stvara s punom sviješću o izražajnoj snazi pjesme i svih njezinih strukturalnih komponenti.Pjesnički opus Ante Stamaća 217 kada opet kiše stanu liti. 463). 441). demon rečenice str. Slijedom toga valja razumijevati i metaforične izričaje poput: potonuti u samoga sebe. misao ili riječ predstavlja. 463). Kod Stamaća metafora funkcionira po načelu koncentričnih krugova. str. materinskom jeziku. načinu koji odustaje od denotativnosti izraza.

Uporište “čistog” jezika i njegove ljepote i izvornosti Stamaćev lirski kazivač nalazi u samotnim oazama rodnoga otoka i/li u “zaboravljenim” djelima starije hrvatske književnosti (Ispred čakovečkog dvorca nekog travanjskog jutra 1670. reciklaža. grad je. U tim se pjesmama redovito pojavljuju znakovi koji “gube” svoje pravo ime ili ga uopće nemaju (npr. 100 ). Zagreb. Za razliku od otoka. Takav jezični odabir učestaliji je u pjesmama ispjevanimu formi soneta i. Stamaćev slobodni stih uglavnom nema znakova interpunkcije. 19 Milanja. Diferencijal. op. 249 ili Ulomak iz Marulića. a samim tim i proširivanje mogućih interpretativnih “vidika”. Stih je (najčešće) razmjerno zaokružena smislena i sintaktička cjelina. pesticidi tek su neki od njih. pridonosi njezinoj kompaktnosti. dio. 255). str. freoni. u pjesmama u kojima dominiraju ekološke teme. kakofonija.. ekologija.”19 Učestalost znakova apstraktnih značenja može rezultirati različitim tumačenjima i interpretacijama. “izblijedjela imena” u pjesmi XIV. gledano s formalnog aspekta. podrazumijeva povezivanje zavisnih u složenu rečenicu) moglo bi se reći da sintaktički ustroj strofa. Stamaćeve ekološke teme mnogo su više od površnog eko-aktivizma i zauzetosti za očuvanje prirode. U kasnijim zbirkama. odnosno kvalifikativom konkretnosti. II. Formalne pretpostavke Stamaćev je opus. str. moguće podijeliti na pjesme u slobodnom stihu i pjesme pisane vezanim stihom. 99 . s druge strane. oni (pridjevi. Cvjetko: “Hrvatsko pjesništvo 1950–2000”. i kontaminiranosti metropole ili svijeta u cjelini.. Opkoračenja koja bi narušila njegovu cjelovitost razmjerno su rijetka. Obogaćenje značenja. zgarište jezika (Zgarište jezika. Stihovi su povezani u uređene. Altagama. 250). 2001. kako to slikovito veli Stamać. str.218 Perina Meić strukturiranja teksta C. kako je poznato. čak i termini. neiskvarenosti i čistote s jedne. a. a kraj takve sintaktičke i smislene cjeline obično se podudara s krajem strofe.) “odmah ‘bježe’ u apstraktnu predikativnost i ‘supstancijalnost’. Kako je obično riječ o hipotaktičkom rečeničnom ustroju (a on. Milanja obrazlaže upozoravajući na činjenicu da Stamać čka i kada posiže za pridjevom. entropija. str. One potenciraju još jednu opreku nazočnu u Stamaćevu pjesništvu. Stamać postiže i u pjesmama u kojima preispituje strukturu pojedinog znaka na način da “problematizira” odnos označenika i označitelja. u Stamaćevu poetskom vokabularu češći su “nepoetski” pojmovi. veće sintaktičke cjeline koje obuhvaćaju nekoliko redaka. a onda i pjesme u cijelosti. općenito. opreku između arkadijskih prostora djetinjstva. str..

Među njima se izdvajaju pjesme ciklusa Deset minijatura i madrigale iz zbirke “Smjer”. nego i na čitav spektar metametričkih značenja.Pjesnički opus Ante Stamaća 219 S tim u svezi valja tumačiti i činjenicu da u Stamaćevu repertoaru nalazimo najrazličitije vrste strofa kod kojih broj stihova varira (od najmanjeg do najvećeg) ovisno o onomu što se “želi reći”. U Stamaćevim pjesmama razmjerno su česte parenteze. Na razini kompozicije primjetna je izrazita skrb o uređenosti i povezanosti svih strukturalnih komponenti. ali i varijanti Stamaćeva slobodnoga stiha pokazuju da je on tradiciju prožeo vlastitim doživljajnim i poetskim iskustvom. odnosno umetanje pojedinih sintaktičkih cjelina ili rečenica i zagrade. kod Stamaća. Analiza sonetnih varijanti. dakle prije ciklusa. Pjesme u prozi razmjerno su rijetke. * * * Stamaćev opus vrijedan je pjesnički znak. a nisu rijetki slučajevi da se pomoću njih lirski kazivač povremeno “udaljuje” od glavnog slijeda motiva. Slijedeći njih Stamać očito računa ne samo na prepoznatljivost ritmičkog ustroja (osobito jampske impulse). Naime. Kad je riječ o vezanom stihu može se reći da ga. Glasovna podudaranja (ako se i pojavljuju) imaju funkciju naglašavanja smislenih veza i odnosa. Rima je u Stamaćevim pjesmama pisanim slobodnim stihom rijetka. kako je već rečeno. Ciklusi obično dobivaju naslove po pjesmama u kojima se nalazi “ključ” za njihovo tumačenje. kako je već rečeno. nalaze izdvojene pjesme koje čitatelju nedvosmisleno sugeriraju što to pjesnik u zbirci drži osobito važnim. Razmjerno pravilna sintaktička struktura doprinosi ritmičkoj ujednačenosti i harmoničnosti u čijoj pozadini nije taško prepoznati neka glazbena načela. . Navedeni ciklus. Taj izdvojeni stih svake od pjesama gradbeni je element zadnje pjesme ciklusa. svojim formalnim ustrojstvom priziva načelo gradnje sonetnog vijenca. pjesme se sastoje od četiriju stihova od čega su tri grupirana u strofu a zadnji stih funkcionira samostalno. Artikulirane su tako da u njima obično nalazimo “usputne” komentare lirskoga kazivača o temi. nalazimo u formi soneta koji. O tomu zorno svjedoče ne samo soneti nego i druge vezane forme. Njegovo mjesto u povijesti književnosti određuju Stamaćevoj poetici imanentne činjenice. nastoji u potpunosti zadovoljiti sve zadane pretpostavke. U nekim se zbirkama na početku. a ne “površnih” eufonijskih učinaka.

252. postavlja se pitanje u kojoj mjeri možemo govoriti o angažiranosti Stamaćeva pjesništva. Međutim. ) sve češće nalaze motivi stvarnosti. Stamaću je distancirano kazivanje prihvatljiv model jer mu omogućuje izricanje najosobnijih dojmova i promišljanja bez patetičnosti i sentimentalizma. pokazao plodotvoran i efikasan. 253 i sl. U većini slučajeva motivi stvarnosti preobražavaju se u znakovlje koje pretpostavlja propitivanja egzistencijalne naravi. Za njega je ona istodobno i inspiracija i građa. str. “Žalostinke” i sl. i pomoću kojeg se. Luđaci. Obilje intertekstualnih tragova pjesničku poruku može učiniti teže prihvatljivom površnom recipijentu. Stamać je autor kojega je upravo pripadnost toj generaciji odredila i kao pjesnika ali i kao znanstvenika. u svojim pjesmama Stamać tradiciju kreativno preispituje i nanovo interpretira. Odnos prema tradiciji se. Prasac. Aktivni sudionik i istraživač pjesništva te generacije. Naime. No. Stamać razvija i neke osobitosti pjesničkog rukopisa. kod Stamaća. Neke pjesme toga tipa mogu se iščitati kao svojevrsni podsjetnici na društvene i povijesne aktualije (npr. ta distanciranost je samo fingirana. takvog permanentnog dijalog s književnom baštinom mogu biti različiti. npr. odnosno unatoč činjenici da se većim dijelom svoga opusa uklapa u navedeni pjesnički model. Načini kazivanja. str. unatoč mnogim “zajedničkim točkama”.) Motivi stvarnosne provenijencije Stamaću su tek poticaj za pjesničku artikulaciju. “Odronske poredbe”. znanstvenik koji je iz prve ruke dao njezinu zapaženu znanstvenu elaboraciju. Stoga je i pretpostavljeni recipijent ovakvog tipa poezije čitatelj rafiniranijeg. . Stamaćeva se poezija još uvijek čvrsto vezuje uz temeljnu poetološku jezgru generacije pjesnika okupljenih oko časopisa Razlog. stvaraju višeznačne poruke čiji smisao nije moguće razumjeti izvan konteksta književne tradicije. ostvareni su u impersonalnom iskaznom modusu. Prigodom dodjele godišnjih nagrada. u većem dijelu Stamaćeva opusa. Ante Stamać ima izrazito naglašenu svijest o jeziku kao mediju u kojem se. Naime. ali o i stalnim propitivanjem granica čovjekove slobode. Učinci “uplitanja” takvih motiva u pjesničku strukturu često dovode do neočekivanih rezultata. Kao pjesnik. Kako se pitanja čovjekove slobode (osobito kad se uzme u obzir društvenopolitički kontekst u kojem je ovaj opus nastajao) izravno vezuju za probleme stvarnosti i zbilje. Stamaćeva pjesnička “promišljanja” obilježena su stalnim preispitivanjem o smislu vlastitog postojanja i egzistencije. Učinci takvih postupaka. To pitanje potiče i činjenica da se u Stamaćevim pjesmama (osobito u kasnijim zbirkama.220 Perina Meić Zbog izrazite sklonost filozofičnosti poetskog izraza. što sugerira određenu distanciranost lirskoga kazivača. umjetničkog senzibiliteta. str. 251.

1996. Dubravko: “Povijest hrvatske književnosti”: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. 110-112 Jelčić. Ivan: “Povratak sonetu”. u ciklusu Samo ti. Njegovo pjesničko uobličavanje odvija se u formi kojoj je imanentan pesimizam i rezigniranost koji su. VIII. knjigom “Sabrane pjesme” dobili smo još jedno vrijedno književno izdanje. poezija ovoga tipa ima izrazito intimističku koncepciju i donosi čitav spektar različitih osjećaja od tjeskobe i zabrinutosti. angažiranost Stamaćeva tipa daleko je od iskazivanja parola ili aktivističkih revolucionarnih gesta. 196 Čorak. Simbolično objedinjujući deset glavnih kompozicijskih cjelina (pjesničkih zbirki). represiji ili povijesti. Iako se u tim pjesmama prepliću piščevi različiti književni i profesionalni interesi. Naklada Pavičić. do ljubavi i ispunjenosti. polustoljetni književni opus pjesnika Ante Stamaća. knjiga “Sabrane pjesme” predstavlja osobitu odiseju u pjesništvu. Branimir: “Mediteranizam kristalnog soneta”. str. obitelj i sl. Željka: “Riječ o šutnji”. 9. To traganje urodilo je brojnim i umjetnički vrijednim plodovima koji ga čine jednim od najznačajnijih pjesničkih opusa u novijoj hrvatskoj književnosti. Republika. Zadarski list. preko čežnje. 2004. Njihova ritmička struktura te diskretna iskrenost u iznošenju najosobnijih iskustava čini ih iznimno zanimljivim i umjetnički vjerodostojnim.) Stamaćeva lirskog subjekta pokazuju u drugačijem svjetlu. Ipak. Kolo. sretna razliko) pojavljuju čak i ironijske geste (npr. jedno vrijedno pjesničko i egzistencijalno traganje. * * * Zahvaljujući najnovijem izdanju nakladničke kuća Alfe. Pjesme u kojima iznosi fragmente svoje intime (ljubav. još jedno podsjećanje na iznimno značajan. Skica za biografiju. proizašli iz nemogućnosti lirskog kazivača da (iako često biva postavljen u poziciju glasnogovornika nekog imaginarnog kolektiviteta) nešto promijeni. Literatura Bošnjak. evidentno je.11. 315). 7-8. Unatoč tomu.Pjesnički opus Ante Stamaća 221 U nekim se pjesmama stvarnosne provenijencije (npr. ono što te motive čini relativno povezanim jeste činjenica da su slike stvarnosti (obično) predočene iz jedinstvenog svjetonazorskog (autorskog) očišta iz kojega se dosta jasno iščitavaju piščevi nazori o totalitarnim sustavima. Zagreb. . str. 2011 Božičević. br. 1/1970: STR.

2001. 11-12/1985: 21 “Sabrane pjesme”.. XXVI. Alfa. siječnja 2010. 11/1970: 636-637 Milanja. stoljeće”. Protić. 2000. Novak. II. Krešimir: “Postmodernizam i hrvatski sonet” u: “Mogućnosti tumačenja”. Zavod za znanost o književnosti. 28. Ljerka: “Od egzistencijalnog ka sublimnom”. Altagama. Predrag: “Melanholična razmišljanja o stvaranju”. Zagreb. Milan: “Rasapno sabiranje”. Zagreb. Miroslav: “Hrvatska književnost: 19. ur. u A. Golden marketing. Nemec. Republika. Naša knjiga. 10/1072: 334-335 Stamać. Ante Stamać Mifka. Zagreb. Intervju. Naprijed. Ante: Čast je služiti velikanima duha. Zagreb. Zagreb. Slobodan Prosperov: “Povijest hrvatske književnosti”: od Baščanske ploče do danas. 1997. . br. Mirić. 2003. Šicel. dio. 1997. Cvjetko: “Hrvatsko pjesništvo 1950–2000”. Školska knjiga. i 20. Stamać.222 Perina Meić Jelčić: Dubravko: “Periodizacija i naraštaji poslijeratnog hrvatskog pjesništva (trideset i pet godina: 1945-1979)” u: “Suvremeno hrvatsko pjesništvo”. Zagreb. XVIII. 2010. 1988. Zagreb. Vijenac. Suvremenik. HSN. 415. “Izabrane pjesme”.

i bliži nego što čovjek hoće shvatiti. više ili manje uspješno (što opet ovisi o njihovome pjesničkom umijeću ili o izoštrenosti pjesničkoga čula) dokučuju odgovore i nude ih u simboličnome govoru pjesme. ne vidi da je Bog blizu. budući da na njih potpune odgovore ne daje znanost. ishodištu i uviru svakoga postojanja. Premda se ovdje radi o pitanjima koja se tiču svih. ovisi njegov unutarnji duhovni mir koji mu daje snagu za suočavanje s vlastitim životom i sa životima ljudi koji ga okružuju te s prolaznošću kojom su svi životi omeđeni. Na jednoj strani svemira stoji božanska sila koja stvara svjetove i pali svjetiljke novih života. Bogu. bio on vjernik ili nevjernik. Ne pružaj miso u praznu daljinu Uza te Bog je. Kako su pjesnici ljudi koji dodatnim. čovjek koji se mišlju pokušava vinuti visoko kako bi se što više približio svojemu prapočelu. Tražeći odgovore na uvijek aktualna životna pitanja. poetskim čulom. a zapravo od silnoga upinjanja ne vidi gdje je njegovo mjesto. O tome u kolikoj je mjeri pronađeni odgovor zadovoljio pojedinca. Antun Branko Šimić nalazi ih u Bogu. .NAĐENI BOG U POETSKOJ MISLI ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA Mato Nedić Svakome su čovjeku. već po njegovoj ljudskoj biti. na drugoj je strani čovjek pun želja. oni. Uopćeni odgovori neće ga zadovoljiti. strepnji i nadanja. Otvori sva čula: na tebe svjetlost s ljetnog neba pljušti Bog oko tebe sja treperi miriše i šušti. svaki se pojedinac mora suočiti s njima i svatko u dubinama svojega bića mora potražiti odgovor koji će za njega biti odgovarajući. svojstvena pitanja poput ovih: otkuda dolazi i kamo ide. duboko osjećaju sve vidove ljudske stvarnosti koja nam se prikazuje u naizmjeničnim slikama radosti i bola.

čuti Njegov glas u zvuku vjetra i u pjevu ptica zaista mogu ljudi otvorenoga sluha i neopterećenoga srca. dotle je nad njime slika Boga mučitelja jer se. on strši i čeka priliku za pomirenje s Bogom. što je. kao i svaki drugi životni put. prema evanđeoskoj riječi. No. No. to jest Smrti. I tamni Bog se obrati u svjetlost što se vani valja prostorima i na naša okna divlje navire (Bog mučitelj) A mi. na Dobro) za njega bila strašna muka i osjećao je kao da Za nama stoji nevidljiv i svirep Bog u mraku Mrak je njegov plašt i ogromno mu nevidljivo tijelo iščeznulo u visinama. grlimo svjetlost zarekavši se da nikada više ne ćemo kročiti cestama tame. u svoju bit. naravno. suprotstavio se Dobru jer ono što je osjetio i nosio u sebi nije bilo dobro te je sama misao na Boga (dakle. No. Dok je čovjek okovan tminom grijeha. ali i gorčinom neimaštine i bolesti. i Antun Branko Šimić je upoznao mučninu unutarnjih kriza i sumnji. približio se tmini. . prašta i voli i daje mir. Vidjeti Božju ruku u ruci drugoga čovjeka. Sumnje u ispravnost donesenih zaključaka neminovno se pojavljuju. čak i onda kada smo bili sigurni da nas ništa ne bi moglo udaljiti od naših već ustaljenih uvjerenja. i put do pronalaska Boga nije lišen kolebljivosti i spoticaja. za vraćanje na stranu svjetla. posramljeni zbog slabosti i sumnji. U pjesmi Bog mučitelj on usporedbom dvaju lica čovjeka i Boga dolazi do odgovorā. pitanja bez ispunjavajućih odgovora. preobrazimo u zatamnjeni nemir. on ostane kao stablo koje je poharala oluja. bacilo sjenku i na njegovu pjesničku misao. oni koji. a to znači Ljubav. kada je naša slabost ponekad jača od naše jakosti. misli bez uporišta i bez odmorišta pa poreknemo sva obećanja poričući time i sebe same. budući da vidi dobro koje se ponovno vratilo u čovjeka. On ponovno nastanjuje svjetlost u čovjeku te njome osvjetljava putove nedosanjanih snova.224 Mato Nedić zaključno kaže Šimić u pjesmi Nađeni Bog. mržnjom koju suprotstavlja ljubavi u kojoj je život i koja jedina ima obnoviteljsku moć. kada se uznemirena duša smiri i kada čovjek spozna svoje zablude i greške. mi se. Živeći brz mladenački život ispunjen ljepotom pronalaženja umjetnosti u vlastitim stvaralačkim postupcima i ostvarenjima. dušu nam nastani kaos ispreturanih osjećaja. traže blago na nebesima. A Bog. zbog grješnosti svoje naravi. oni kojima vid nije zamagljen očajem ispraznih jurenja za materijalnom grabežljivošću. umjesto u svjetlosnu prugu. udaljio od Boga koji jest Život.

od Boga. Zvijezda je uvijek cilj. Zato i pjesnik (ne samo u pjesmi Moja preobraženja) priželjkuje da se već jednom izvuče iz tame unutarnjih nemira i da se preobrazi u zvijezdu. kao i kod drugih pjesnika. od života. O Bože daj me umorna od mijena preobrazi u tvoju svijetlu nepromjenjivu i vječnu zvijezdu što s dalekog će neba noću sjati u crne muke noćnih očajnika Pjesnik završnim stihom potvrđuje da je još jednom. Izvučeni iz konteksta pjesme ti stihovi začudnom grubošću konstatacija. čovjeku dana u privremenu baštinu. nego ga preko sebe traži za sve “noćne očajnike” koji će ga pronaći u spasonosnoj riječi njegove poezije koja ima moć osvjetljavati putove onih koji još lutaju tamom. međutim. u trajnu. U pjesmi Moja preobraženja Šimić dotiče dubine vlastitoga bića koje se izmučeno klatilo prostorima noćnih snohvatica. Stihovi Nas nitko nikad otkupio nije Svaki od nas sin je božji što s neba je u bijedu svijeta sašao u strogoj teološkoj prosudbi mogu zvučati heretično. odnosno. simbol za suprotstavljenost dobra i zla.Nađeni Bog u poetskoj misli Antuna Branka Šimića 225 I opet. ponovno pronašao Boga jer on ne želi samo spas za sebe. čini) negira Kristov otkupiteljski čin. na kraju svih lutanja. Sukobljavanje motiva tame i svjetla i kod Šimića je. shvaćajući svoju bespomoćnost. nepatvorenu svjetlost. prema prvome stihu. U pjesmi Otkupljenje Šimić ide dalje u osvjetljavanje odnosa čovjek – Bog. što pjesnik potvrđuje i završnim stihom iste pjesme: Zemlja: kratki izlet . kao da čitatelja zapljuskuju nenadanom oštrinom i u njemu bude pobunu protiv pjesnika koji (tako se. Šimić upravo metodom šoka čitatelja sve dublje uvlači u pjesmu i u njegov doživljaj odnosa čovjeka i Boga. Mi smo želje Boga spuštene do zemlje – Bog hoće sve biti i sve živjeti – (Otkupljenje) Zemlja je. nakon muka nastalih zbog udaljavanja od svjetlosti. Međutim. a onda je izašlo u jutro puno svjetlosti. dakle. u općeljudskoj spoznajnoj prosudbi oni su istinito svjedočenje o božanskome podrijetlu čovjeka i o bratskoj povezanosti svih ljudi. ideal kojemu se teži. ona je svjetlost koja neprestano traje. na prvi pogled. tražimo Boga. sreće i nesreće.

zaštitu od svih opasnosti. Bezgraničnost ljudskoga predanja Bogu preduvjetom je postizanja ravnoteže unutarnjih činitelja stabilnosti ljudskoga duha. Premda je Božja prisutnost nevidljiva. a to su mir i zadovoljstvo iz kojih proizlaze zdravlje i sreća. Šimić Ga traži u razgovoru. sna o životu. ne stješnjava. On se u duhu suživljuje s Bogom. da smo padali i neizmjerno stradali. sve obuhvaća i nadmašuje. Smetnje pri dosezanju tih ciljeva čine umor i samoća. u molitvi. Bog je tu da nas podigne. a vokativno Bože! zaziv je Onomu koji je čovjeka na taj put stavio da upravi korake i usmjeri život k ciljevima zbog kojih se vrijedi truditi. u prostoru i u vremenu. u misli i činu. Pritom je motiv puta shvatljiv kao motiv životnoga hoda ograničenoga čovjekovim dolaskom na svijet i odlaskom sa svijeta. on je pokušaj ostvarenja jednoga sna. za koje se vrijedi žrtvovati. U pjesmi Bog moga djetinjstva pjesnik svjedoči o prisutnosti Boga u svemu. izvan njega u kojima je vidljivo da se pjesnik osjeća obuhvaćenim Bogom. nedokučivoj dimenziji. o snalaženju. Osobito su snažni stihovi: Ja živjeh u njem i nikad nikud ne mogoh izići iz njega. Znajući da se do Boga dolazi predanjem i molitvom. Bože koji si me do ovoga časa doveo nevidljiv vodi me i dalje koncu mojih želja pjeva Šimić u pjesmi Molitva na putu. ali i onda kada padamo. sjetimo se da za nama stoji kolona onih koji su također patili. o nalaženju smisla i o povratku u vječno svijetlu domovinu koja se nalazi u posve drugoj. U tome smislu mi smo svi prolaznici koji se u životu bore s bijedom vlastitih htijenja. Vidljiva prisutnost Boga spoznatljiva je kroz osjećaj oslonca koji čovjeku pruža vjera. umor zbog gubitka snage i samoća zbog nedostatka ljudske podrške. onako kako to maleno dijete čini kada za ruku drži oca i kada u toj očevoj ruci osjeća sigurnost vodilje. nego ga čini slobodnim. dok je na zemlji. put do sreće. ali i o veličini kojom Bog sve nadvisuje. samo mu se trebamo djetinje iskreno znati obratiti u molitvi. želi postići jedinstvo s Njime jer to je put izbavljenja. Šimić se Bogu obraća s potpunim povjerenjem. mi svi vlastitom patnjom otkupljujemo neke vlastite grijehe i mirimo davno uzavrele nemire.226 Mato Nedić a čovjek je Božja “želja”. a pred nama je ista takva kolona budućih patnika i svi su na kušnji da bi se pokazali dobrima u zlu kao što se trebaju pokazati dobrima i u dobru. Bog je tu da nas podrži. u djetinjem šapatu. ona je u ljudskome životu prepoznatljiva. ali ga ta obuhvaćenost ne sputava. I kada mislimo da smo patili. kao što to Šimić čini u stihovima: Bože daj da novo plavo jutro . čovjeku. i onda kada smo sami. možda i više od nas.

pronašavši Boga u molitvi. Budućnost viđena Božjim pogledom čovjeku je nesaglediva. koji je dao čovjeka i pred njega postavio put. Također je važno da čovjek u svojemu životu spozna Boga. u svježoj krvi. a nebo ju vraća zemlji u vidu jeke: Nebesa šapću tiho Himnos sveti Slavu nek brujnu gore i vrleti “Gospode.. zapravo je iskanje novih iskri od onoga koji je zapalio oganj života. a na pragu vječnosti čovjeka čeka Stvoritelj. nespoznatljiva i nepotrebno mu je da ju spozna. kao u pjesmi Hosana. . pjevati “Himnos sveti”. Bog u čijem “bezdanom oku” ogledaju se mirijade budućih svjetova kako Šimić pjeva u pjesmi Budući koja zatvara njegovu prvu i za života jedinu objavljenu zbirku Preobraženja (iz 1920.. Hosana – Hosana!” Tražeći Božju prisutnost u svemu što postoji. Dobivši novu snagu. godine).Nađeni Bog u poetskoj misli Antuna Branka Šimića iz umora digne moje misli da kroz blijede ruke prođe mlaz crvene svježe krvi Budi nad mojom glavom moja pratilica zvijezda (Molitva na putu) 227 Priželjkivanje novoga svanuća i nove snage sadržane u životnoj tekućini. Tebi!. Važno je da Iz vremena: iz dubokoga tamnog Božjeg krila besprekidno u svjetlost površine stižu budući (Budući) To su budući ljudi i budući životi koji će. Šimić Boga prvenstveno traži u samome sebi svjestan da je život krug iz kojega postoji samo jedan izlaz. Šimić poziva na odavanje počasti i hvale Onomu koji je trajno s nama te u pjesmi naslovljenoj Posljednja pjesma pjeva: Mi smo ples i glazba Njemu Mi smo ljudi Mi smo djeca sitna skromna Mi ljubimo našeg Boga U pjesmi Hosana ljudskoj se hvali pridružuje cijela priroda koja zahvaljuje Stvoritelju na daru života te se ta hvala diže do nebesa. izlaz u vječnost.

. ponad svega i u svemu leži jednostavnost koja krijepi umorna ljudska srca. Zaista. Istinskom spoznajom Božje prisutnosti u našemu životu. kako ju je doživio i stihovima posvjedočio i Antun Branko Šimić. već da je jednostavan.228 Mato Nedić da ga ljubi jer će tada osjetiti da je i on ljubljen. shvatit ćemo da ni naš život nije težak ni složen. a taj će mu osjećaj dati snagu svoju misao preobraziti u djelo.

u rano ljeto 2006. Živio je dugo i pisao mnogo. Trinitas. A izdavač. nije čudno. Premda je. usprkos pomalo prevladanoj posthistoricističkoj maniri kojom je izdavač htio privući poglede potencijalnih kupaca dometnuvši naslovu na prednjoj korici i svoju napomenu (“Humanistička oporuka intelektualnog velikana”). Čak ni činjenica da se Supekovo posljednje djelo pojavilo nešto više od tri godine nakon njegove smrti nije se javnim medijima nametnula kao komercijalna “prava stvar”. u tome. Ali. kulturnim žurnalima svojstvena promptnost kojom potencijalne čitatelje obavješćuju o istom objavljenim knjigama. . bitno drukčije od svega ili barem od većine onoga što je još za života objavio. dodajući vijestima kadšto i informacije korisne za osnovno upoznavanje s njihovim tematskim svjetovima. Supek mi je dvaput spomenuo rukopis radno naslovljen Trinitas. doduše. pojava Supekove posljednje knjige. Filozofija – Znanost – Umjetnost. međutim. a objavljene potkraj 2010. mediji nisu prepoznali niti popratili kao sadržaj kojem bi se mogla dodati oznaka javnoga interesa. osim nekoliko predstavljanja upriličenih zaslugom izdavača. koji bi. ipak. post mortem objavljeno djelo. naslovljene Trinitas. ponajprije zbog sužena prostora koji kultura zauzimlje u sferi javnih medija. pa ostatak koji tom izjednačenju izmakne prepušten je jedino malobrojnim interesentima. nema ništa sporno. naravno. u izdanju zagrebačkoga Profila. ipak nije izazvala veće zanimanje “kulturne javnosti”. To. nije Supekovo epohalno djelo.OSTVARIVA UTOPIJA Uz posljednju knjigu Ivana Supeka Ladislav Tadić Pojavu knjige Ivana Supeka. u javnosti nije bilo niti je moglo biti izvjesno. naime. u kojoj se “kulturna javnost” uglavnom izjednačuje s akademskom zajednicom. Potkraj života. ali očekivanje da će se nakon knjige Tragom duha kroz divljinu pojaviti još jedno. nažalost. čitateljima nije ponudio nužne obavijesti o razlozima koji su doveli do objavljivanja djela tri godine nakon autorove smrti.

međutim. postavljena u gornji dio zadnje korice sugerira futurizam koji bi. kako sam već rekao. osobna autorova recepcija osnovnih pravaca filozofske baštine. očito s pravom. pozitivnoj i negativnoj). na kojima bi one. mogao postati nova svakidašnjica: autorov lik smješten je između dvaju policijskih crossovera spremnih za brzu akciju. pa bi se barem kratak urednički komentar o dovršenju djela. Univerzalnost moralnoga postupanja. gdješto na leksičkom. ali s obratom pogodnim za tablično iskazivanje distinkcije između Kantova kategoričkoga imperativa i Supekova općega načela moralnoga postupanja: . Fotografija. a ispred njega. koje podvrgava prirodoznanstvenom preispitivanju i kritičkoj suspenziji antiscijentističkih tendencija nastalih unutar pojedinačnih filozofskih svjetova i njihovih tumačenja. Profil je ozbiljan izdavač koji je profesionalno obavio svoj dio posla. izdavaču prema kojem je. u cjelini i u dijelovima. u glavnim moralnim porukama Dostojevskijeva književnoga opusa i u odabranim mjestima filozofske misli. mogao biti kvalitetniji od postojećega. u polutmini na desnoj strani. Filozofija humanizma. nazire se lik Vesne Pusić. pa mu objelodanjivanje posljednje knjige Ivana Supeka valja upisati u zaslugu. imao povjerenje. čak ni na mjestima. čak ni onim što nekolicina komentatora Supekovih vrstovno srodnih tekstova nazivlje Supekovom filozofijom povijesti. kao i o predaji rukopisa Profilu. uz oslon na Kanta. Kao priređivačko načelo – zamjetno svakom poznavatelju Supekova ukupna opusa – Profilovo je uredništvo odabralo potpunu vjernost Supekovu rukopisu. koje je padalo u dane kasnoga ljeta 2006. vjerojatno nešto prije uvođenja djelatnih demokratskih procedura. ne ispune li se Supekove sugestije za popravljanje suvremena svijeta. autorovim fotoportretom na prednjoj i kombinacijom teksta i slikovnoga materijala na zadnjoj korici. papirom ugodne slonokosne boje. u Supeka se oblikovala spajanjem poruka očitovanih u naznačenim izvorima. Kako bilo. pa motiv ilustrativnoga materijala valja tražiti u reinscenaciji jedne od građanskih demonstracija održanih u Zagrebu kasnih devedesetih godina. Svezak je dobro opremljen: autorovim proslovom i preciznim imenskim kazalom. ne smatram filozofskim tekstom. kao sintagma pogodna za označavanje Supekova sistemskoga promišljanja praktične filozofije. * * * Trinitas. utemeljuje se u biblijskoj poruci “zlatnoga pravila” (u objema njegovim formulacijama.230 Ladislav Tadić po dovršenju. trebao biti predan Profilu. opet. barem u prvom dijelu knjige posvećenu filozofiji. ne unijevši u nj nikakve promjene. doduše malobrojnima. a gdješto i na sintaktičkom planu. bile poželjne ili pak dobrodošle. koji je. istina. uz oslon na Kanta. današnjega čitatelja doimao kao dobrodošao. Posrijedi je. naime.

za vrijeme slične javne polemike sa Supekom. što je Russella ozlojedilo. naravno. Čak je i s Russellom. svojim suradnikom u mirotvornim akcijama. teoretskih ili praktično-organizacijskih. stupanj odgovornosti razmjeran je stupnju slobode. ili. U tako utemeljenu slobodu Supek postavlja čovjeka. temeljno filozofsko pitanje smjera na čovjekovu slobodu. po Humeu. koju Supek postavlja u odnos prema odgovornosti.Ostvariva utopija KANTOV IMPERATIV Postupaj tako da maksima tvoje volje ujedno vrijedi kao princip općega zakonodavstva SUPEKOV IMPERATIV Postupaj tako da opća načela morala ujedno vrijede kao maksime tvoje volje 231 Odluku za obrat u odnosu na Kanta Supek donosi. a da se produktivnost ljudskoga rada ima humanizirati . Oslon na Heisenbergove relacije neodređenosti odvodi Supeka u smjeru suprotnu od klasičnih filozofskih spoznaja koje dokaze o slobodnoj volji traže onkraj egzaktnoga polja. pa spoznaja utemeljena na razdvajanju mikrokozmosa i makrokozmosa implicira zaključak da je čovjekova volja po sebi slobodna. pa tvrdi da ona ne postoji bez slobode. naravno. Humeovo oštro razlikovanje logičkih iskaza i emocionalnih apela razdvojilo je etiku od znanosti: od činjeničnoga iskaza nema prijelaza na zapovijed. teoretske i opažajne. u slučajevima svih rasprava. ali je ipak prošao bolje od Maxa Horkheimera. i iz praktičnoga razloga. kakve su bile one oko organiziranja Ujedinjenih naroda ili pugwashkoga mirotvornog pokreta. prema kojima se mentalni procesi odvijaju u neskladu s klasičnim determinizmom. u Supekovu slučaju primjenjuje osobito na odgovornost znanstvenika koji svojim radom kreiraju zbilju. odbacuje. pa se njihova otkrića ne daju podvesti pod kategoriju moralne neutralnosti. za utemeljenje slobodne volje Supek prizivlje kvantnu teoriju. (Zlonamjernici bi mogli u ovoj prilici tražiti Supekovu odgovornost: je li znao za Horkheimerovo loše zdravstveno stanje prije početka züriške javne diskusije?) Kako bilo. a suprotstavlja mu relacije neodređenosti. Ono se. koja načelo kauzalnosti osporava na razini mikrokozmosa. osim na svakoga čovjeka. na primjer. U pomoć. Naime. ne da racionalno utemeljiti. završio u bolnici s infarktom. očitovala njegovo trajno opredjeljenje da se znanstvena dostignuća moraju podrediti općim načelima etičnoga postupanja. a s kritičarom Humeova zagovora razdvojenih sfera. vođene također u Zürichu. drukčije formulirano. koji je. pa se etika. maksima tiraninove volje ne bi prometnula u princip općega zakonodavstva. koji bi slobodnom privolom trebao prihvatiti univerzalno načelo moralnoga postupanja. Ali. kako se. međutim. Supekovu zagovoru moralne odgovornosti znanstvenika svojstvena je ustrajnost koja je beziznimno. ali mu služi kao ekstreman primjer razdvajanja znanosti od etike ili primijenjena znanja od odgovornosti. Supek u Zürichu vodio polemiku o tome da se Humeova postavka ne može prihvatiti ni u jednom svom segmentu. Humeov “bankrot empirizma” (Bertrand Russell) Supek.

a promotreno iz današnje perspektive. pa se već zbog svoje parcijalnosti. Supek ne nalazi alternativu (premda ukazuje na sveprisutan problem partitokracije).232 Ladislav Tadić tako da se socijalna ravnoteža uspostavi na svjetskom planu. ali se istom podrobnim začitavanjem u pojedinačne pasuse zaključuje da je Berdjajev zapravo kršćanski restaurativist. toliko malih i apartnih da se načelo po kojem bi se “povratak” imao provesti. Premda Berdjajevljevo priželjkivanje “novoga srednjovjekovlja” pledira za promjenu samo kršćanskoga svijeta. a pogotovo zbog restaurativnosti. Nonsens veći od ovoga bio bi još samo zagovor ukidanja sekularizacije shvaćene kao izdvojenost religijske sfere iz javnoga života. koji preuređenje – barem kršćanskoga – svijeta vidi u restauraciji. Među takvima se. što bi se. u skladu s uputama sugeriranima čitatelju. ponajviše od nekadašnjih. ne idealnu. ali i od gdjekojega suvremenog. * * * S obzirom na moguće i poželjno preuređenje sadašnjega svijeta Ivan Supek se razlikuje od goleme većine mislilaca. današnjega recipijenta Berdjajevljeva djela doimlje kao vremenski stroj. čak i uz mnogo teoretske natege. stoljeća. po odbacivanju koncepata regresije ili restauracije kakvima je obilovalo vrijeme na prijelazu 19. ono može dobro poslužiti kao činitelj i ilustracija razlike koja se uspostavlja gotovo uvijek kad se projektima regresije ili restauracije suprotstave koncepti preoblikovanja ili popravljanja. imalo paradoksalno riješiti uvođenjem teokracije kroz demokratsku proceduru. Time bi znanost bila u službi općega napretka čovječanstva. pa u njoj prepoznaje sistemsku prednost pred ostalim povijesnim uređenjima: popravljivost. koja bi unapređivala ekonomski zaostale regije. našao i kršćanski mislilac Nikolaj Berdjajev. uključuje podosta složen “povratak” u “prirodni zavičaj” ili u stanje prvih kršćanskih komuna. Već je u naslovu sadržana svijest o nužnosti povratka u prošlost. čija je kritika istočne i zapadne Crkve sadržana u Novom srednjovjekovlju počivala na argumentima boljima i obuhvatnijima od onih koje danas možemo čuti od zagovarača nužne reforme Katoličke crkve. ali popravljivu. koji bi vrijeme pokrenuo unatrag. ne da usporediti sa Supekovim zagovorima. ravnomjernom raspodjelom profita svjetskoga tržišta. Demokraciji kao poretku. . međutim. a socijalna osjetljivost i angažman svih svjetski relevantnih političkih struktura izbrisali bi oštru granicu između bogatih i siromašnih. pa ga zatim vratio u suvremenost. doduše. u vremenu po mnogočemu različitom od našega. a djelomično i u refundaciji Crkve. i 20. Berdjajevljeva kritika. a kakve su zagovarali čak i oštri kritičari postojećih političkih poredaka ili institucionaliziranih religijskih sistema. zacijelo. svijet popravio po naznačenim načelima.

mora priznati nesklonost postojećem . 305-6): 1. 10. a njihova se primjena usklađuje s humanim principima. ali svi ti regionalni ustavi moraju biti usklađeni s principima Ujedinjenih naroda. da su posve sukladni njegovim načelima humanizma formuliranima u Dubrovačko-philadelphijskoj deklaraciji (1976). 8. 5. da su izneseni. ponajviše proizvedene smanjenjem radničkih nadnica i kršenjem ekoloških zahtjeva. pravda i pravo na rad i sigurnost najveće su društvene vrednote koje se ni u jednoj državi ne smiju kršiti. Sve su države dužne držati se Povelje Ujedinjenih naroda i njihove Deklaracije o ljudskim pravima te svih sporazuma o zaštiti okoliša. opirući se globalizaciji i ideji slobodnoga tržišta. istina. 4. Isključuje se eksploatacija tehnički manje razvijenih regija primjerenim carinama i drugim mjerama koje smiju štititi vlastitu privredu. objedinjeni i definitivno formulirani u postojeće. međutim. da su raniji. jednakost. Uvodi se globalni porez na trgovačke transakcije. predmetno srodni prijedlozi uz sadržajno zanemarive modifikacije. Supek zagovara svjetsko zajedništvo kao posljednji pokušaj za spas čovječanstva. dok mala. 6. Regije se mogu ujedinjavati poput Europske unije. Sloboda. a za njihovo očuvanje brinu se i Ujedinjeni narodi. 3. 7. 2. Supekovi prijedlozi govore mnogo: da smjeraju na moguće popravljanje postojećega stanja u rasponu od ljudskih prava do tržišne ekonomije. Znanost i umjetnost slobodno su stvaralaštvo koje najviše unapređuje svjetsko zajedništvo. Ukida se eksploatacija radnika. Svako kršenje takvog međunarodnog prava podliježe sankcijama. Sami o sebi. 9. prilagođeni ranijima. samostalno birajući svoj ustroj. Evo Supekovih prijedloga za moguće i poželjno preuređenje (Trinitas. iz nekoliko prethodnih faza.Ostvariva utopija * * * 233 Na osnovi iskustva stečena u mirotvornim pokretima druge polovice prošloga stoljeća i na temelju analiza kojima su obuhvaćeni najakutniji svjetski problemi. kojim će se financirati Ujedinjeni narodi i pomagati razvoj siromašnih regija. Njihovu se autoru. Novčanim se kaznama i bojkotom priječi tržišni dumping jeftinije robe. nego rad mora ljudima pribavljati zadovoljstvo i radost invencije. koji će provoditi nadzor svojim Snagama mira. obrtnička ili obiteljska poduzeća zadržavaju privatno vlasništvo. Pri preobrazbi gospodarstva više nije temeljno i isključivo načelo ekonomske efikasnosti. Opće i potpuno razoružanje pod autoritetom Ujedinjenih naroda. tako da velikim tvrtkama upravljaju i zaposlenici.

znanosti i umjetnosti. što pobuđuje ozbiljne sumnje u striktno političku funkciju Haaškoga tribunala. počiva na uvidu u jedinstvo filozofije. kapitalistički neoliberalizam sjevernoameričkoga tipa nije.234 Ladislav Tadić svjetskopolitičkom stanju. Supekovi prijedlozi ne sadržavaju elemente kojima bi se mogla dodati oznaka neostvarivosti. što dosad nije bio slučaj kad su posrijedi veliki političko-vojni sistemi. To jedinstvo Supek nazivlje trinitas. pa to čitatelju daje do znanja već u proslovu (ibid. tj. dok su predložene mjere ili sugestije prema humaniziranju svjetskoga tržišta provedive postupno. Samo. naime. naime. čak ni u slučaju opisanu u prethodnim dvama pasusima. naime. * * * Supekov zagovor popravljanja svijeta pregradnjom njegove postojeće strukture i uz pomoć postojećih elemenata. podrazumijeva čvrstu. prije neoliberalnoga zamaha). budući da se razvijene zapadne države oslanjaju upravo na kapital odnosno profit “velikih igrača”. imenicom koju bi čitatelj očekivao prije u religijskom nego u filozofskom predmetnom području. Prijedlozi. 6): . Smjernice postavljene na ovakav način bojim se da – barem u zemljama oslonjenima na takav profit. multinacionalne kompanije podvrgnute ravnomjernoj raspodjeli kapitala i visokom oporezivanju. a čiji su politički sistemi premreženi korporacijskim interesima – nisu posve ostvarive. Ojačanje autoriteta Ujedinjenih naroda. polaganim koracima. U cjelini i u dijelovima. znanstvene i umjetničke) u nužnom jedinstvu.. on ističe krucijalnu važnost triju realno različitih sfera (filozofske. premda se takva utopija zasniva na uvjerenju da se ljudski činitelj. A aluzije o nejednakoj primjeni međunarodnopravnih mjerila usmjerene su. a to pak ne pobuđuje nadu u ostvarivost zacrtana plana. što ih Supek donosi radi preosmišljavanja svjetskoga gospodarstva uključuju radikalne promjene neoliberalnoga kapitalizma: ekstraprofit kao njegov glavni pokretač morao bi biti eliminiran. I u njima se. nego u uspostavljanju mira i ravnoteže. pa za takvu pojavu ne nalazim termin bolji od oksimorona “ostvariva utopija”. a uz implicitno i samorazumljivo odbacivanje koncepata utemeljenih na “povratku u prošlost”. koje Supek smatra pretpostavkom svih pretpostavaka ili uvjetom mogućnosti provedbe plana predviđena za uspostavu kvalitetne i humanizirane svjetske ekonomije. ne želi odreći koncepcije krupnoga kapitala. poveden žudnjom za ekstraprofitom. što bi se moglo postići jedino zakonskom prinudom. pa bi ga valjalo dovesti u njegovo predstanje (stanje. Kako bilo. dosljednu i beziznimnu provedbu međunarodnoga prava. uz ostalo. i na posljedice dosadašnjega djelovanja Međunarodnoga tribunala za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. može naći temelj za pojavu koju obično nazivljemo utopijom. u čiji se osnivački dokument uvukao i nalog da se svrha suda ne iscrpljuje u traženju istine.

sugerira povezanost triju predmetnih područja. ali ni umjetnici skloni antiscijentizmu nisu prošli bolje od filozofa koji hipoteze ili opća načela zasnivaju izvan egzaktnoga polja. 279). 120). osobito književnost. pa se povezanost prigodnu čitatelju može učiniti takvom da su naznačena područja dovedena u odnos samo kao okvir podatan za slaganje različitih strukovnih sfera.Ostvariva utopija Antiscijentizam raširen među filozofima i umjetnicima priječio je potpuno razumijevanje sadašnjega stanja. 235 Inače. svršetak će tog razvoja biti još jedan. sama podjela knjige na Filozofiju. ali umjetno mrtvi planet u svemirskoj pustinji. dok u pokušajima razdvajanja autor prepoznaje antiscijentizam kojim se pozabavio u poglavlju Filozofija (Antiscijentizam u filozofiji) i u poglavlju Umjetnost (Antiscijentizam u umjetnosti). međutim. “pa i Heideggerov bitak gubi objektivnu određenost” (ibid. postavljena na kraj knjige. a moralna i intelektualna hrabrost s druge. antiscijentizam se zapravo pridružio grobarima ovoga svijeta. Nekoliko stranica dalje. Iz sadržaja kojima se Supek zanima vidljivo je da se njihovo jedinstvo trajno uspostavlja od prve do posljednje stranice. Supek opravdava svoju tvrdnju da je istom Heisenbergovim uvođenjem potencijalnosti srušena tradicionalna ontologija. Navevši primjer Martina Heideggera kao jednoga od “inspiratora suvremenog antiscijentizma” (ibid. a sveučilišta pripremala uglavnom uspješne specijaliste bez moralne ili političke svijesti i odgovornosti. * * * Sprega između filozofije. trebala bi omogućiti promjene što ih je Supek naznačio u prijedlozima za spas čovječanstva. 315): . koji ukidaju izvornost demokracije. osvrnuvši se na još nekoliko antiscijentističkih paradigmatskih shema. 121). istina.. nije tako. pa Supek i njih svrstava među “grobare”.. znanosti i umjetnosti s jedne strane. te truju duše ravnodušjem i apatijom. koja se napuštanjem socijalnoga angažmana i prepuštanjem tržišnim interesima.. Na kraju figurira retoričko pitanje “može li dobro u nama ipak nadvladati zlo?”. Supek zaključuje (ibid. To.” Supekovoj kritici nije izmaknula ni umjetnost. dok su na drugoj strani znanstvenici “zanemarivali” odgovornost za otkrivene potencijale.. stoji pjesma (ibid. Znanost i Umjetnost kao naslove triju glava koje tvore njezinu osnovnu strukturu. znanosti i umjetnosti. 124): “Razbijajući jedinstvo filozofije. nakon analize puta kojim je egzistencijalist odlutao u prostor onkraj znanosti. priznato njezino opravdano “nezadovoljstvo plitkim racionalizmom i filistarskim moralom” (ibid.. Umjetnosti je. uz oslon na um i sućut kao kategoriju proizišlu iz Supekovih humanističkih načela. a iza njega. pridružila “grobarima ovoga svijeta”. Nastavi li se u takvom okruženju dominacija partitokracije i neoliberalnog kapitalizma.

Začudo. To je naša sloboda i pouzdanje da ćemo pregaziti silu i ravnodušje. Oluje na pučini zameću plovne linije.236 Pogled uranja u tminu. Ladislav Tadić . a magluština zastire svjetionik građen proročkom maštom. ne pali ih korota za minulima. nego kroz pomrčinu svjetluca nada. Obrisi se tek naslućuju. Koliko se već sanjara nasukalo? I kolike će još sustići havarija? No u tom sutonu svjetlucaju svijeće. Događaji mute i preklapaju.

ti bi simptomi kod najviših predstavnika iste Crkve trebali izazvati nemalu brigu. Morgenblatt. čiji se kraj ne može uopće sagledati. bogoslovno-filozofski dvotjednik. 1901). godine s prilogom “Listok dlja Har’kovskoj eparhii”. Tako na primjer nedavno u južnoj Rusiji. 1 Ruska pravoslavna crkva izopćila je godine 1901. činiti?. koji nosi naslov Vjera i razum2. u Rusiji se događaju čak i čudesa. u svim društvenim slojevima duboko duhovno previranje. 1886).KAZNA ZA SLOBODNU RIJEČ TOLSTOJEVO IZOPĆENJE U SVJETLU JEDNE SUVREMENE KRITIKE* Vatroslav Jagić U pravnom pogledu doduše neprijeporna. ovima je on suprotstavljao svoje ideje religije koja je podložna samo savjesti pojedinca. što se možda uopće nije očekivalo. Da. U službenom časopisu tamošnjega crkvenoga poglavarstva. Sve se više javljaju znaci široko rasprostranjenog i snažnog neraspoloženja prema službenoj Crkvi. Tak što če nam delat’? (Što nam je. dakle. ukoliko se ne žele oslanjati samo na propise državne moći nego pustiti da dođu do izražaja donekle i racionalni razlozi. 13224 (19. počeo izlaziti 1884. Premda opravdavanje ekskomunikacije stoji pod dvostrukom zaštitom duhovne i svjetovne cenzure i premda se širenje letaka protiv Tolstoja promiče svim mogućim sredstvima. ipak se ne može reći da se tako mnogobrojni i vrlo učinkoviti protuglasovi daju suzbiti. Vera i razum. 6. Duhovna cenzura pomaže ponekad širenju takvih glasova. u Harkovu. Izjave za i protiv spomenute odluke bruje takoreći u zraku. pisca Lava Nikolajeviča Tolstoja (1828– 1910) koji je u svojim spisima i javnim nastupima kritizirao socijalnu nepravdu i represije sa strane crkve. br. Traktati: V čem moja vera? (U čemu je moja vjera?. 1885). no s obzirom na vremenske okolnosti sigurno krajnje neprikladna odluka ruske hijerarhije da izopći grofa Tolstoja1 izazvala je i u samoj Rusiji. str. 1-2. 2 . objavljena su dva dopisa upu- * Neue Freie Presse.

opseg dopisa ne dopušta da sadržaj u cijelosti saopćimo. arhiepiskop harkovski i ahtirski. da li on smatra samo ruski praznovjerni puk pravovjernim kršćanima. kao što je poznato. Za 3 Ambrozij (Amvrosij. prije će biti da su bezbožni moderni ljudi priklonili svoje uho onome drugom glasu “liberalnoga učenjaka”. bio je razgrabljen. “Ja sam star čovjek”. citira najprije riječi arhiepiskopa koje je ovaj izgovorio prije nekoliko godina. Autor dopisa koji se potpisao. “da su naši viši slojevi i vodeći staleži ispunjeni duhom nevjere i nijekanjem nauka Kristova”. kao na primjer onu popadiju koja iz crkve donesenom posvećenom vodicom u štali pere rogove i vimena kravama kako bi ih zaštitila od vještica? Ili da li prave kršćane treba tražiti među onima koje je isti biskup jednom drugom prigodom opisao kao pijance i sklone pljački i ubojstvu nedužnih ljudi? Ili onu dvojicu Cigana (poznatih iz nedavnoga procesa zbog kriminala) koji su nakon ubojstva nekoga trgovca u jednoj krčmi. regrutira iz monaških redova. Stoga je raspačavanje separata bilo zabranjeno. Također za daljnje širenje obaju dopisa pobrinulo se na taj način da se iz spomenutoga časopisa napravio velik broj separata. kao častan građanin i nekoć pripadnik duhovnoga staleža. dopustila je bez prigovora da se objavi kao pandan i onaj drugi dopis. Ruske Peterburgske novine. očito do srži prožeta neodoljivom uvjerljivošću prvog dopisa. kako se priča. izdavač Sankt-Peterburgskie vědomosti. Taj broj novina. nije zacijelo u Rusiji još nikada tako javno izrečena. hvala Bogu. drugi navodno iz pera nekog “liberalnog učenjaka”. Na žalost. Stoga pita episkopa. tvrdi anonimni autor. od 1886. objavile su u broju 121. naprotiv trebalo je reći da “naše više klase i vodeći staleži. Ali se kasnije ispostavilo da je dojam dopisa “liberalnoga učenjaka” bio jači nego onaj što ga je ostavio glas “dobroga kršćanina”. publicist. oba dopisa pod naslovom “Dva karakteristična dopisa”. Tako oštra. u vrijeme posta. kaže se dalje. godine. počinju istinski vjerovati i nauk Kristov tako shvaćati kako to ON želi.238 Vatroslav Jagić ćena arhiepiskopu Ambroziju3 – jedan od nekog “dobrog kršćanina”. imao sam često priliku promatrati zanemarivanje crkvenih dužnosti i mogu sa svojom savješću kazati da je u svim tim slučajevima bilo krivo naše svećenstvo. Duhovna cenzura. a prema kojima je prava kršćanska vjera u svoj čistoći sačuvana samo još kod običnoga puka do kojeg još nije prodro rastakajući bljesak znanja. nije jasno. organ kneza Uhtomskog4. jeli samo ribe uz rakiju? Neistinita je tvrdnja istog episkopa. 4 . da li je ta zabrana došla od strane svjetovne ili duhovne cenzure. Uistinu možemo se samo čuditi da je cjeloviti sadržaj ovog drugog glasa uopće mogao biti tiskan u Rusiji koju još uvijek tako brižno nadziru i čuvaju dvije cenzure. Aleksej Josifovič Ključarev) (1820–1901). Od 1896. pa se sada za jedan primjerak nudi 25 rubalja! Može se s pravom posumnjati da je glas “dobroga kršćanina” proizveo taj uspjeh. naravno pseudonimom (Hijeronim Preobraženski). prvih novina u Rusiji koje je osnovao Petar Veliki 1703. Esper Esperovič Uhtomskij (1861–1921). a ne mi” (to jest kler). “oko šezdesetih. porazna kritika na račun ruske službene hijerarhije koja se.

ali s našim svećenstvom nemoguće je razgovarati jer ono odmah pribjegava denuncijacijama . obrazovani. a gdje istina i uviđati da naše svećenstvo jedno govori. Na koncu Krimskog rata (1854–1855).Kazna za slobodnu riječ 239 “najnovija zbivanja”. treba od srca zahvaliti upravo našoj sadašnjoj hijerarhiji – što svojim postupcima mnogima otvara oči! Jer sada se žure ne samo seoski ćate nego i staro i mlado. Za skupe pare nabavljaju sebi strana izdanja “Slobodne riječi”5 koja se svugdje u svijetu. piše dalje “liberalni učenjak”. do 1882.” Zatim citira episkopove riječi: “U ovoj borbi uz Crkvu stoji velika moć – naime autokratska vlast našeg nadasve pobožnoga Cara. “Mnogo istinitoga”. Aleksandar II. međutim. s premda vrlo malim otvorom prema 5 Nakladu Svobodnoe slovo (Slobodna riječ) osnovao 1898. 6 7 8 9 . (1818–1881). “Patriotizam i vlada” (1900). ali ne u korist našeg svećenstva. morale su ruske trupe 8. osim u Rusiji. “Caru i njegovim slugama” i “Jedino sredstvo” (1901). Ljudi čitaju. raspravljaju i donose odluke. a drugo radi” . moskovski metropolit (1821–1867). Pa ipak Krist nije privlačio sebi silom ili kaznama nego istinom i ljubavlju!” Anonimni pisac navodi primjere iz najnovijeg vremena gdje se velike darovnice ne poklanjaju više manastirima nego u razne filantropske svrhe. Mladi humani car8. Crkva je mirovala i šutjela sve dok se vlada nije odlučila ukinuti kmetstvo koje je moskovski metropolit Filaret6 nastojao opravdati citatima iz Svetog pisma Staroga zavjeta. moskovski i kolomnejski metropolit od 1879. Katastrofa je otvoreno pokazala sav deficit našega stava prema reformi. Velike Britanije i Francuske na drugoj strani. Čertkov je izdavao uglavnom brošure na čijim omotima je stajala Tolstojeva izreka: “Bog nije u sili nego u istini”. započetog rusko-turskim ratom i vođenog između Rusije na jednoj i Osmanskog carstva. “Sada svi već osjećaju da spas ne moramo tražiti po manastirima nego u razumu i obrazovanju. nastavlja autor.. Rusija je doživjela poraz i poniženje sa Sevastopoljom7. Makarij Bulgakov (1816–1882). duhom i karakterom gojenac našeg pjesnika Šukovskog. kasnijeg metropolita Makarija9 obavljena je reorganizacija duhovnih ustanova. on podsjeća na šutnju Crkve kada je riječ o oslobođenju kmetova. poluobrazovani i oni koji jedva znaju čitati – čitati velikog ruskog pisca.. “A onda je nastao lom. nije mogla mimoići ni ruski kler.. kanoniziran 1994. napustiti Sevastopolj koji je bio gotovo godinu dana opsjedan. bez problema prodaju i raspačavaju. Za vrijeme episkopa. Već sada mase počinju shvaćati gdje je laž.” Epoha velikih reformi. rujna 1855. pokidao je stoljetne lance i – kakve li ironije sudbine! – tekst toga velikog akta [ukinuća kmetstva] od 19.. car od 1855. Filaret (Drozdov) (1782–1867).” Kao odgovor na to pisac upućuje na sasvim pasivnu ulogu crkvenoga autoriteta u Rusiji naspram državi. Tolstoj je u “Slobodnoj riječi” objavio traktate: “Kršćanski nauk”. veljače bio je povjeren istom Filaretu da ga redigira s crkvenoga stajališta. godine je i vodio u Londonu ruski pisac i Tolstojev tajnik i prijatelj Vladimir Grigorievič Čertkov (1854–1936). “moglo bi se još iznijeti. “Što je umjetnost?” i “Carthago delenda est” (1898). a Filaret se očito požurio da u međuvremenu svoje nazore o kmetstvu uskladi sa zahtjevima duha vremena.

Da. Međutim. godine. pa ipak mu kler nije do dana današnjega posebno sklon. i kada bi se sada vladajući autokrat. udostojao slavnome Lavu Nikolajeviču [Tolstoju] iskazati svoju blagonaklonost – kamo biste se vi onda skrili s vašim spletkama. njemu gorko ne prija!” S citatom iz Žukovskog17 završava ova zaista znamenita poslanica koja će se 10 11 Ubojstvo cara Aleksandra II. Aleksandrovič Romanov (1868–1918).15. (1728–1762). u duhu ruskih imperijalističkih ciljeva potpomagala nacionalne oslobodilačke težnje balkanskih naroda (Srba i Bugara). s obitelji pogubljen od boljševika. godine. licemjerje? Ta ne radi se o autokraciji nego o monarhu! Petar Veliki13 bio je također od Boga dani autokrat. Mihail Nikiforovič Katkov (1818–1887). Onda nastavlja: “S pouzdanjem se može računati na budućnost. Konstantin Petrovič Pobedonoscev (1827–1907). 17. ni jednom riječju osuđujući kaznu koja lišava dostojanstva čovjeka stvorena na sliku Božju. Veliki (1672–1725). Nikolaevič (1818–1881). (samo šest mjeseci!). ruski car od 1682. ruski pravnik. od 1894. činovnik. Kao što su i drugi neprijatelji Rusije stavljali prepreke i kočnice. Dok su vlastiti podanici cara smatrali krvnikom. i Petar III. ožujka 1881. ruski car od 1855. Ovo isprazno govorenje nerazumljivim jezikom ne uvjerava nikoga. ruski romantičarski pjesnik. Šteta što mu nisu dali vladati još dvije ili tri godine! Da. Dao ostavku po pritiskom Oktobarske revolucije. reakcija koja je uslijedila nakon 1. Crkva je šutjela. zahvaljujući impulsu koji je dao veliki i nezaboravni ‘Car osloboditelj’16 Rusija kroči naprijed. srpnja 1918. – Za razliku od turske i austrijske vlade. (1845–1894). ovoga puta duže i mnogo izražajnije molitve!” Zatim se pošiljalac dopisa upušta u kritiku molitava grčko-istočne Crkve u čemu ga ne možemo slijediti. ruska vlada je pod Aleksandrom II. mi živimo u autokraciji: naredit će vam se i vi ćete sastavljati druge. ruski car god. na Balkanu je važio kao “Car Osloboditelj”. Vasilij Andreevič Žukovskij (1783–1852). do 1917. ruski konzervativni novinar. Petar III. dakle.–11. Najvažniji predstavnik ruskog konzervativizma u vrijeme Aleksandra III. 12 13 14 15 16 17 . posljedni ruski car i svetac Ruske pravoslavne crkve. tako se i tu radi samo o lakrdijama: tko je slatko kušao. mislilac i publicist. I dok su najugledniji zastupnici pokrajina i društva podnosili peticije za ukidanje kazne batinanja.10 doprinijela je svoje da se kler ponaša po ukusu jednog Pobedonosceva11 i Katkova12. “Car Osloboditelj” – Aleksandr II. prestrašivanjima i prijetnjama? Uzalud citirate tekst molitava koje kler obavlja za cara.240 Vatroslav Jagić svjetlu i javnosti. je li možda neopravdano očekivati da će naš kler u slučaju promjene režima preko svoga predstavnika obavljati svoje molitve jednako za ustavnog vladara kako to sada čini za vladara samodršca? Čemu. car od 1881. Ovaj pridjev doduše odnosio se i na carevu odredbu o ukidanju kmetstva čija je prva faza ostvarena u vremenu od 1858. tih staraca koji su se sami nadživjeli i ne znaju što čine. Druga faza uslijedila je tek 1906. car Nikolaj II. 1762. do 1881. pa iako je tijekom posljednjih dvadeset godina utjecaj “obožavatelja kmetstva”.14 bio je jednak samodržac koji je htio reformirati naš kler. do 1866. Nikolaj II. “Naočigled svega do sada rečenog. Petar I.

Nikolaj Platonovič Barsukov (1838–1906). političko-publicističkom pravcu u ruskom duhovnom životu 19.) – najviša laička funkcija u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. bilj. od 1886. Ako se stoga u jednom drugom letku koji je potpisao biograf Pogodina20. 19 20 21 22 . kako bi se time dokazala moć religije. zasigurno ništa manje nego što je bio i Hercen. do umirovljenja 1908. P. u Beču. arhivar i bibliograf. pisan je s nadnevkom Beč. Glavni upravitelj Sinoda bio je oberprokuror (v. Berlinu. Ober-prokuror je bio istovremeno i član carskog kabineta. godine i s oznakom autora kao “Hofrath” (dvorski savjetnik). Nikolaj Barsukov21. onda sve ovdje izneseno ne govori nipošto protiv grofa Tolstoja. Pogodina. Njegovao nacionalno-romantičarsku sliku povijesti i imao politički stav između službene državne ideologije. Sveti Sinod. lipnja 1901. godine. pisac i publicist. točnije: Presveti Sinod (rus. uveo ju je Petar Veliki kako bi imao crkvu pod svojim nadzorom.Kazna za slobodnu riječ 241 svakome tko je pročita usjeći duboko u srce. ruski povjesničar i publicist. Mihail Petrovič Pogodin (1800–1875). administrativno arhijerejsko vijeće koje upravlja autokefalnom crkvom. Sveti Sinod bio je podložan caru koji je imenovao njegove članove. Pokretač i izdavač časopisa Archiv für slavische Philologie. slavofilstva i panslavizma. godine. naslovljen s “Tolstoi im Kirchenbann” (Tolstoj u crkvenom izopćenju). Sveti Sinod ukinut je 1918. ruski povjesničar. Preveo s njemačkoga i s bilješkama popratio Jozo DŽAMBO 18 Ober-prokuror (rus. gore). ruski filozof. “vuka u ovčijoj koži”? Je li to plemenito i je li to po Evanđelju? Vatroslav Jagić (Varaždin 1838 – Beč 1923). koji je i sām duboko religiozan čovjek. Aleksandr Ivanovič Hercen (Gercen) (1812–1870). hrvatski filolog i slavist. Pripadao grupi zapadniki. Ona nije usmjerena protiv religije ili protiv kršćanstva nego protiv službene hijerarhije koja radi po komandi ober-prokurora18 Svetog Sinoda19. 13. Kako je Jagić u prvome redu filolog. stoljeća. Članak. Sankt Peterburgu i. godine. glavni upravni organ Ruske pravoslavne crkve koje je namjesto Patrijarhata uveo Petar Veliki 1721. Sankt Petersburg 1888–1910. sveučilišni profesor u Odesi. Što je onda želio postići Barsukov sa svojom “povijesnom reminiscencijom”? Baciti kamen na Tolstoja. donose dirljive scene iz Hercenova22 života. Pogodinovu biografiju objavio je u 22 sveska godine pod naslovom Žizn’ i trudy M. to je istraživačima njegova života i djela gornji prilog ostao uglavnom nezapažen.: Svjatejšij Pravitel’stvujuščij Sinod).

.

prev.NA PRAGU SMRTI DO ISTINE* O pripovijetci “Smrt Ivana Iljiča” Lava Tolstoja Jan-Heiner Tück My živem. 1 L. godine i pripada u kasnu fazu Tolstojeva spisateljstva. U: Internationale Katholische Zeitschrift Communio. N.2 U toj pripovijetci riječ je o sjaju i bijedi čovjeka koji je napravio uspješnu pravničku karijeru. str. Pripovjetka Lava Tolstoja Smrt Ivana Iljiča jedna je od takvih. N. premda liječnički korifeji tu istinu * Naslov izvornika: Durchbruch zur Wahrheit an der Schwelle des Todes. Odgovarajuće stranice navode se u uglatoj zagradi naposredno nakon citata. 590–599. Serija vtoraja: Dnevniki. značit horošo umirať. (= Izabrana djela L.)1 Ima pripovjedaka koje se tako usijeku u pamćenje čitatelja da ih se nikada više ne zaboravlja. Nova godina! Želim sebi i svima dobro umrijeti. Tolstois “Der Tod des Iwan Iljitsch”. Dobro živjeti znači dobro umrijeti. str. (Živimo. značit my umiraem. – Primj. Moskva 1952. siječnja 1883). Novyj god! Želaju sebe i vsem horošo umereť. katolički teolog i sveučilišni professor. Zu Leo N. 60. 143–199. Tolstoj: Obiteljska sreća. Horošo žiť. Jahrgang (November/Dezember 2004). Nakon više tjedana bezuspješnog liječenja nema više nikakve sumnje: bolest vodi prema smrti. (dnevnički zapis od 1. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske 1977. koji uživa visok društveni ugled i kojeg iznenada pogodi teška bolest. Tolstoja). – Jan-Heiner Tück (*1967).] 2 . N. profesor dogmatike na katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču.Tolstoj: Polnoe sobranie sočinenij. [Citati u ovom tekstu prema hrvatskom prijevodu pripovijetke od Vase Bogdanova u L. str. od 2010. znači umiremo. Pripovijetka Smrt Ivana Iljiča objavljena je prvi puta 1886. 33. tom 49.

on je učinio ono što je njemu bilo ugodno. ali memento mori nema nikakva učinka na oblikovanje samoga života. to se ona sve jače nameće bolesniku. Frankfurt a. str. također u: S. 524. Nije slučajno da je Stefan Zweig za ovu Tolstojevu majstorsku novelu kazao da ona pripada “jednako devetnaestom kao i dvadesetom i tridesetom stoljeću”3. Po očevu naputku uči pravo kako bi mogao stupiti u pravnu karijeru. Baumeister der Welt. Već za vrijeme studija razvija karakterna svojstva koja će ga obilježavati čitava života: “čovjek sposoban. Rado se zaogrće aurom humanistički obrazovanog čovjeka. ovdje str. Zweig: Drei Dichter ihres Lebens. “ali sve to u određenim granicama. . ali je strogo vršio ono što je smatrao za svoju dužnost. Kao sudac istražitelj ima pristup u otmjeno društvo i u tom društvu – nakon različitih površnih ljubavnih epizoda – upoznaje svoju ženu. Život Ivana Iljiča Ali tko je Ivan Iljič? Zašto bismo se trebali zanimati za njega? “Prošlost Ivana Iljiča bila je najjednostavnija i najobičnija. Pretpostavljeni su zadovoljni. [154] En passant spominje Tolstoj da je Ivan Iljič kao novonamještenik za lančić svoga sata dao izraditi medalju s natpisom Respice finem. On imitira njihov stil. 218. piše Tolstoj. Smrt stoji pred vratima – a s njome i još koješta drugo. Frankfurt am Main 1965. 501-603. str. Najjednostavnija i najobičnija. tako da očekivano unapređenje slijedi vrlo brzo. najsjajniju djevojku onoga društvanca u kome se kretao Ivan Iljič. Ivan Iljič ženio se iz oba razloga: uzimajući takvu ženu. smatrao je ono što su za takvo smatrali ljudi na najvišim položajima. “najprivlačniju. s istomišljenicima sudjeluje na raznim zabavama. Svoju službu Ivan Iljič obavlja korektno i savjesno. zastrašujuće svjetlo. No istovremeno prošlost Ivana Iljiča je najužasnija i upravo njezin kraj potiče na razmišljanje – kraj koji na provedeni život baca jedno drugo. 1984. Zweig. M. koje mu je tačno određivalo njegovo osjećanje mjere”. veseo. pak.” [153] Magnetski ga privlače ljudi prema kojima je život bio blag i sklon. a ujedno učinio ono što su ljudi na najvišim položajima smatrali 3 Stefan Zweig: Tolstoi. jer radosti i patnje Ivana Iljiča jesu radosti i patnje bezbrojnih ljudi – ne samo u ono vrijeme nego i danas. a tako i sutra. za svoju dužnost. Evo na početku ukratko životne povijesti protagonista Ivana Iljiča: Ivan Iljič Golovin sin je jednog visokog činovnika ministarstva u Petrogradu. Praskovju Fjodorovnu Mihel. a i najužasnija” [153]. Casanova – Stendhal – Tolstoi. u: S. dobrodušan i društven. najumniju.244 Jan-Heiner Tück umjetno zataškavaju eufemističkim umirivanjima: što se istina više prikriva.” [156] Doduše za njegovu ženidbu nisu bili odlučujući istinski osjećaji nego određeni životni stav koji Tolstoj ovako opisuje: “Reći da se Ivan Iljič ženi zato što je zavolio svoju zaručnicu i što je našao kod nje simpatije za svoje poglede na život bilo bi isto tako nepravedno kao i reći da se ženio zato što su ljudi iz njegova društva odobravali tu ženidbu.

pri ulasku u sud i pri susretu s podređenima. zadržao se i samo bokom udario o ugao okvira. pa čak i vanjska. večernje obveze i društvene prigode koje ne smije propustiti. drag je i susretljiv. Doduše Tolstoj ne propušta primijetiti da Ivan Iljič vrlo točno razlikuje poslovno i ljudsko.Na pragu smrti do istine 245 za pravilno. [. Ništa ne kvari veselu lagodnost. drži se objektivno i prema zakonskim propisima. ovaj pad neće ostati bez posljedica. Ivan Iljič nalazi bijeg iz bračnog života u poslu. u drugom slučaju on čini sve i koristi se vezama kako bi pomogao.. Odnos između njih dvoje sve je napetiji: “Ostajali su im samo oni izuzetni periodi zaljubljenosti koji su obuzimali supruge. Udareno mjesto ga je zaboljelo. Sve je comme il faut. U jednom slučaju on vlastite osjećaje ostavlja po strani. što je Ivan Iljič imao službu.] Svijest o svojoj vlasti. okliznuo se i pao. priređuje mu scene i sve više postaje nepodnošljiva. ali koji nisu trajali dugo. “A glavno je bilo to. Kako se ne bi morao odreći lakoće života. njegovo majstorstvo u vođenju poslova što ga je on osjećao – sve ga je to veselilo i zajedno s razgovorima sred drugova. ali. taj nadomjestak za istinske ljudske odnose”. Jedno vrijeme život teče kako se samo poželjeti može.. čak i o detaljima vodi brigu Ivan Iljič sam osobno. Oni su konačno netko i to treba na odgovarajući način inscenirati. kao snažan i okretan čovjek. Tu su sjednice koje treba pripremiti. da pokaže radniku koji nije shvaćao kako bi on želio drapirati. su radosni da u Petrogradu stječu pristupnicu u više krugove za kojim su dugo čeznuli. soba za primanje u stilu. To su bili otočići na koje su oni privremeno pristajali. s objedima i vistom ispunjavalo mu život. a zatim su se opet spuštali u more pritajene mržnje” [159]. ljubomorna je i hirovita. Praskovja Fjodorovna očekuje od muža da bude uz nju čim nije na poslu.” [163] Međutim. Veze! S neočekivanim promaknućem i znatno povišenom plaćom iščezavaju za kratko vrijeme i bračne nesuglasice. “Jednom se popeo na ljestvice. Po nesreći ubrzo se ispostavilo da brak ne nosi sa sobom samo komfor nego i tegobe. molioci koje treba primiti. dodjeljuje mu se važno mjesto na sudištu u Petrogradu. . U to pripada briga oko uređenja interijera stana koji bi imao pokazati znakove novostečenog blagostanja. Posao postaje težištem njegove egzistencije. ali je ubrzo prošlo. Na tome ne mogu mnogo promijeniti ni djeca koja su se rodila (neka od njih i umiru.” [157] Dakle: ugodan život i suglasnost s mišljenjem ljudi na visokim položajima jesu maksime prema kojima Ivan Iljič postupa kada se radi o njegovoj osobi. I jedno i drugo. uspjeh njegov pred višima i pred nižima i što je glavno. mogućnost da može upropastiti svakog čovjeka koga zaželi upropastiti. a da to Ivana Iljiča uopće ne pogađa). Ništa se ne prepušta slučaju: salon mora biti elegantan. važnost. i Praskovja Fjodorovna kao i Ivan Iljič. Stupivši na položaj visokog službenika ministarstva čini mu se da je postigao cilj svojih snova.” [160] Nakon što je jedno vrijeme tako izgledalo kao da je zapao u profesionalni ćorsokak. I jedno i drugo čini s određenom virtuoznošću i ima pri tome uvijek na umu “učtivost.

odlazi. Bolest sve više truje njegov život i život drugih u njegovoj okolici. Supruzi Praskovji Fjodorovnoj bolesnikova blizina biva sve većim teretom. I to ju je još većma razdraživalo protiv njega.]”. da ja umirem’ [. ali pri tome sažaljeva u prvome redu samu sebe. Da. [173] Bolest ga trga iz svakodnevne komunikacije. mučen tim pitanjima. a čega će biti onda? Ničega neće biti. ali to opet nije mogla otvoreno željeti. Ona je stala željeti da on umre. hladni strah nameće pitanja koja se prije nisu nikada postavljala: “Mene neće biti. nego sve više prožima čitavo njegovo biće. ušao je “u gostinsku sobu koju je sam uredio – u onu gostinsku sobu u kojoj je pao. [175] Goli. nego o životu i . Tu su konačno kolege sa suda koji se izruguju hipohondriji Ivana Iljiča.” [175] Nameće se pitanje: Zašto sam živio? I dok je. Unatoč tome on je upućen na njihove dijagnoze i drži se strogo njihovih naputaka kao da su mu oni posljednja nada. jer onda ne bi bilo plaće. Tu je u prvome redu obitelj. podsjeća Ivana Iljiča na njegov vlastiti posao na sudu. – Ne radi se o slijepom crijevu.. Muževljeva mrzovoljnost remeti ugodnost njezina života.. a ja ga ne mogu zadržati. bol na lijevoj strani sve oštrija. On smeta.. to je više mrzila muža.” [167] Na redu su liječnici koji mu uistinu ne mogu pomoći. Napuhana retorika naručenih kapaciteta koji nalažu medicinske pretrage jednu za drugom. Ivan Iljič noću sām hodao po stanu. smrti. Bol postaje sve jača i najednom poremeti pozitivno duševno raspoloženje toga tek četerdesetpetogodišnjaka. ne radi se o bubregu. koji nazočnost toga patnika doživljavaju kao smetnju ugodnom drugovanju prilikom večernjih partija vista i već krišom nagađaju tko bi mogao naslijediti njegovo dobro plaćeno radno mjesto.. a da pacijentu ne kažu jasno na čemu je. mozganja o uzrocima bolesti ne daju se više isključiti. Bubreg – rekao je on sebi. istovremeno mora učiti živjeti – da ne kažemo umrijeti – s nepobitnom bezuspješnošću njihovih recepata. osim meni.. U ovakvim okolnostima dolazi Ivan Iljič do spozanje “da je njegov život otrovan i da truje živote drugih i da taj otrov ne slabi. A njegov okus u ustima postaje sve neugodniji. da ga nitko ne sažaljeva. i sad odlazi. [. Jednoga dana osjeti Ivan Iljič neki čudan okus u ustima i bol u lijevom dijelu želudca.’ Čemu obmanjivati sebe? ’Zar nije očito svima. prijatelji – gdje su sada? Tko ima stvarno razumijevanja za njegov položaj? Gdje je netko tko bi mu mogao pomoći? Čak i njegova žena služi se otrcanim floskulama kako bi ga držala na odstojanju. za koju je on – . bez ikoga tko bi ga razumio i požalio.] I živjeti ovako na rubu propasti morao je sam. da život bez njega teče isto tako kao da se nije ništa dogodilo. I jedne večeri dolazi do saznanja da više ne može ignorirati svoje stanje: “’Slijepo crijevo.246 Umiranje Ivana Iljiča Jan-Heiner Tück No. Kolege. i drugi mu daju do znanja da smeta. Je li to smrt? Ne. “I što je više žalila sebe.. tada se dogodi nešto što sve to pomuti. Da. neću. Njegove sve češće hirovite ispade ona uzima na znanje i svodi ih na konto njegove bolesti. Ali gdje ću ja biti kad mene više ne bude. Još strašnije od fizičke boli jest za Ivana Iljiča da nitko na njega ne misli. bio je život.

” [191] On postaje bolno svjestan gubitka unutarnjeg djetinjstva. a to je nemoguće priznati’ – govorio je on samome sebi. Jedino nazočnost Gerasimova koji je jednostavnog. I sad je svršeno. koja eufemisitčke floskule liječnika uzima zdravo za gotovo. umri!” [192]4 On postupno uviđa da nije živio onako kako je trebao živjeti. Pred očima mu lebdi zgusnut čitav život. No. društveni položaj. ali da ne umire i da treba samo da bude miran i da se liječi. zarada. Za razliku od Praskovje Fjodorovne. seljačkog podrijetla godi Ivanu Iljiču. Jedino što vrijedi jest djetinjstvo koje nije pomutila laž.” [195] . No on stalno odbija tu misao o svome životu koji je falš i u sebi bijedan. Pri tome se kapaciteti hvataju rutiniranih uzoraka ponašanja kako bi ovima prikrili svoju bespomoćnost. – Ali kad bih bar shvatio čemu to? I to se ne može. Moguće bi bilo objasniti kad bih priznao da nisam živio onako kako treba. nemoćno dijete koje treba tuđe pomoći: “Najveće mučenje za Ivana Iljiča bila je laž – ona laž koju su svi zbog nečega prihvatili. On mrzi hinjeni interes za njegovu bolest. pred njim se može pokazati kao siromašno. upravo je toliko poda mnom iščezavao život . sve mu to odjednom postaje isprazno i falš. ali istovremeno i sām zapaža da stalno svoju nadu polaže u umirujuće riječi liječnikā. pomaže gdje može pomoći i noćima bdije nad njegovim krevetom. Samo mu jedna osoba ublažuje bolove. sjećajući se sve zakonitosti. Gerasim uviđa bijedu svoga gospodara. a to je njegov sluga Gerasim. Ali onoga čovjeka koji je osjećao tu prijatnost više nije bilo: to se javljalo kao sjećanje na nekog drugog. da on nije proživio život onako kako je trebalo. “Ondje.. mjere puls i temperaturu.” [194] i “Došlo mu je na pamet da bi moglo biti istina ono šta se njemu prije činilo potpuno nemoguće. a u prvome redu sažaljeva samu sebe kako mora podnositi takvoga muža. također: “’Protiviti se ne može – govorio je sebi.. pa će tada već biti veoma dobro. kuckaju po tijelu na smrt osuđenoga i mimikom potvrđuju kao da je sve u najboljem redu. ali uskoro nakon njega slijede krivotvorine. pravilnosti i doličnosti svoga života.” [182] Mreža laži. u djetinjstvu. jer je znao da mu je bolest počela s onim udarcem” [179 – podcrtao JHT]. Ovaj je bez mnogo riječi odavno uvidio da se ovdje radi o životu i smrti. Pred njime ne mora ništa skrivati. Koliko sam po javnom mišljenju išao uzbrdo. sumnje unutarnjeg glasa koje je on previđao i zatomljivao jer su tako činili svi. Jedne noći iskrsne iznenada u njemu spoznaja: “Kao da sam jednako silazio s brijega uobražavajući da se penjem na brijeg. naime. U posljednjem stadiju svoje bolesti Ivan Iljič je prikovan za svoj krevet. Lagodnosti života. koja okružuje njegov smrtnu postelju i koju on sām nije u stanju rastrgati. Tako je i bilo. Smrt koja je na pomolu mijenja pogled na njegov život. ali 4 Usp. da je on samo bolestan. reputacija u zvanju.Na pragu smrti do istine 247 kako mu je bilo i gorko i smiješno misliti o tome – za namještanje koje je on žrtvovao svoj život. iako je sve tako izgledalo kao da je to bio sjajan život. bilo je nešto toliko doista prijatno s čime bi se moglo živjeti kad bi se povratilo. za njega je nepodnošljiva. Ta mu je misao nepodnošljiva.

i da samo mali broj njih kažu otvoreno što ih tišti. On se otimao. nesavladiva sila. moguće stvoriti ’ono’. već malo prehlađen i s lakom groznicom. vidi sina “sa skvrčenim licem i velikim očima” i zaboravlja da je on arhijerej. Želi zamoliti još za oproštenje. nešto je zasvijetlilo. zvuk njena glasa – sve je njemu govorilo jedno: ’Nije to ono. on je skretnice svoga života krivo postavio. Baš to opravdanje njegova života zgrabilo ga je i nije ga puštalo napolje i mučilo ga više od svega. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava što se više bliži Veliki tjedan. na dnu jame. . i ondje. Tolstoj tu scenu opisuje ovako: “Sva tri dana. dolazi do dlučujućega prodora prema svjetlu. uskrsla [je] u njemu mržnja.5 Ivan Iljič se ispovjeda i pričešćuje. Prijedlog njegove žene da se posluži posljednjim sredstvom i da se dadne operirati pobuđuje u njemu odvratnost: “Njena odjeća. Njemu se dogodilo ono što se dešavalo u željezničkom vagonu kad misliš da ideš naprijed. obmana koja skriva od sebe život i smrt. Odjedanput ga neka sila gurnula u prsa i u bok. Tek u trenutku kada prestane kopati po crnim mislima. kao što se iz ruku krvnika otima na smrt osuđeni znajući da se ne može spasitii [. Moguće je. Ivan Iljič je ovo osjetio i otvorio oči. njena figura.]. i odjednom saznaš istinski pravac. To mu na trenutke stvara olakšicu. još jače mu je gušila disanje. Kada mu snage zbog krvarenja iz crijeva brzo malakšu. za trajanja kojih nije za njega postojalo vrijeme.’ I samo što je pomislio to. Vidio je sina i bilo mu ga je žao. Da. sve to nije bilo ono – rekao je on sebi – ali ništa zato. a ideš natrag. Sve ono radi čega si živio i živiš – jest laž.” [197] U tom trenutku njegov je sin primakao ruku umirućeg k svojim usnama i zaplakao. Vidio je svoju ženu. izraz njena lica. i ona mu se sažalila. u sobu umirućeg ulazi majka. on se koprcao u onoj crnoj vreći u koju ga je uguravala neka nevidljiva. Dok cijele noći provodi bez sna u krevetu. Arhijerej. on se probio u jamu. A provući se sprečavalo mu je priznanje da je njegov život bio dobar. Pri tome mu postaje jasno da se gotovo svi u njegovoj nazočnosti ponašaju s poštovanjem. On je osjećao da je njegovo mučenje i u tome što se gura u tu crnu rupu. kako na koncu navodi Čehov. susreće za vrijeme večernje mise uoči Cvjetne nedjelje iznenada svoju majku koju nije vido devet godina. pred očima mu prolazi čitav život i on čezne za prijašnjom jednostavnošću i majčinskom blizinom. u živahnoj uspomeni. a još više u tom što ne može da se provuče kroz nju.” [196-197] Ostatak njegova života je – prema vani – zaglušujući krik koji traje tri dana.. Majka ga posjećuje sljedećeg dana. A što je ’ono’? – pitao je on sebe i najednom zamuknuo. ali za to ne nalazi više snage i u tom trenutku iznenada bol išče5 Tema djetinjstvo – smrt literarno je posebno upečatljivo razrađena u kasnoj pripovijetci Antona Čehova Arhijerej (1902) koja na suptilan način spaja proces umiranja protagonista s liturgijskom dramaturgijom Velikog tjedna. i s patnjama saznanje o neizbježnom bliskom kraju. Unutarnja dramatika ovog zadnjeg roka sastoji se u tome da on mora napustiti svaki pokušaj da svoj život opravda ipak nekako kao uspio.. i s mržnjom teške tjelesne patnje. ali u njegovoj nazočnosti gubi svoju raniju prostodušnost i odgovara samo bojažljivo i tiho na pitanja “eminencije”. U posljednjim trenutcima njegova života ona se ponovno brine za njega kao za svoje dijete i zadržava ga.248 Jan-Heiner Tück povratak u taj prošli svijet čini mu se zagrađen. Ionako iscrpljeni arhijerej ustanovljuje u naletu žalosti i srdžbe da majka neusiljeno i prirodno razgovara s njegovim slugom. ali s poštovanjem punim straha.

Martin Heidegger: Sein und Zeit (Gesamtausgabe.179–218. Smrću ovdje ne ravna neki suvereni majstor nego 6 Usp. 720–726. a zatim je – kako bi se istakla njezina posebnost – usporediti s drugim literarnim ostvarenjima tipa ars moriendi narrativa u Tolstojevu opsežnom djelu. stoljeću i na splet laži u blizini umirućega8. Sve ovo ne treba i nije moguće na ovome mjestu obaviti. On je čuo te riječi i ponovio ih u svojoj duši.] – Eto ti ga na! – odjednom progovori on glasno. koja je nakon Rahnera bila često zastupana. mora se zacijelo prije svega rekonstruirati njezina geneza. Usp. Frankfurt am Main 1983. Gestalt und Problem. “’A smrt? Gdje je ona?’ Tražio je svoj prijašnji poznati strah od smrti i nije ga nalazio.] – Svršeno! – rekao je netko nad njim. stoljeća. Usp. 62-73 kao i opširan prikaz kod Bernhard Sill: Ethos und Thanatos. također Thomas Mann: Goethe und Tolstoi. prijevremeni prekid njegova života čine upitnim idealističko uzdizanje smrti. Stefan Zweig: Die Flucht zu Gott. Zaključna razmatranja Ako se želi ovu dojmljivu pripovjetku opširno komentirati. 55-120. Casanova – Stendhal – Tolstoi. Zwölf historische Miniaturen.’” [198-199. Zur Kunst des guten Sterbens bei Matthias Claudius Leo Nikolajewitsch Tolstoi. Zum Problem der Humanität. i značenje toga trenutka više se nije izmijenilo. str. str. Frankfurt am Main 1977. Frankfurt am Main 1976. Tezu da je smrt čin slobode. na što je filozofski reagirao Martin Heidegger u Sein und Zeit9. S. u: S. umjesto toga donijet ćemo zaključno neke fragmentarne upute koje svraćaju pozornost na teološku dimenziju pripovijetke. podcrtao JHT] Prodor do istine na pragu smrti. Zweig: Die Monotonisierung der Welt. “Zapisi luđaka” i “Gospodar i sluga”.. koji se pobliže bavi pripovijetkama “Tri smrti”. Göttingen 21963. Aufsätze und Vorträge. Zweig: Tolstoi als religiöser und sozialer Denker. trebalo bi konačno ukazati na maskiranje smrti kakvo počinje u 19. Obara je činjenica da bolest i smrt Ivana Iljiča pogađaju nenadano.6 Treba ukazati na rafiniranu kompoziciju pripovijetke – Tolstoj počinje s reakcijom kolega i rodbine na smrt Ivana Iljiča i time stavlja epilog na početak. Rainer Maria Rilke.. Regensburg 1999. “Smrt Ivana Iljiča”. Zweig: Drei Dichter ihres Lebens. [. str. str. on njima ne raspolaže u slobodi. Aus dem Französischen von Hans-Horst Henschen und Una Pfau.. Radikalna nemoć umirućega. 337. Zweig: Sternstunden der Menschheit. str. u: S. Bd.Na pragu smrti do istine 249 zava. nego one raspolažu njime. – Kakva radost! Za njega se sve to zbilo u jednom trenutku. ’Svršeno je sa smrću – rekao je sebi. S. 7 8 9 . a ukazuje također na znamenite odlomke iz “Rata i mira”. Usp. 2). zatim bi trebalo u jednoj opširnoj interpretaciji osvijetliti autobiografsku pozadinu na koju je u više eseja ukazao Stefan Zweig7. Max Frisch und Simone de Beouvoir. Tolstojeva pripovijetka istovremeno obara i potvrđuje. 153–173.. [. – Nje više nema. Philippe Ariès: Geschichte des Todes. str. Frankfurt am Main 1984. koji na primjeru Tolstojeve pripovijetke Smrt Ivana Iliča tumače početak medikalizacije kao i širenje laži na koncu 19. a time “osobno samoostvarenje čovjekovo. Berlin 1932. München 1980. Sažet pregled kod Käte Hamburger: Tolstoi.

296–312. I ovdje se život protagonista zgušnjava kao u sabirnoj leći. str. No ova spoznaja o promašenosti preduvjet je za smrt u miru. Usp. Naravno. Naime. Inače ništa. Tu je govor o “otvorenom prolazu”. nesavladive sile” [197] u stanju spoznati da mu je život promašen. ispravno shvaćeno smrt sama. 317). Umjesto da je slijedio svoj unutarnji glas i išao svojim vlastitim putom.” (Prijevod: Željko Pavić). Theologisch. ovdje str. O personalnom samoispunjenju doduše u Tolstojevoj pripovijetci ne može biti govora. Ali literarno neuzimanje u obzir jedne transcendentne instance.11 Što se tiče pripovjedačke strategije karakteristično je da se nigdje ne govori izričito o božanskom sudcu. oštra pukotina”. Zur philosophisch-theologischen Kritik der Vorstellung vom natürlichen Tod. čovjekov nutarnji čin.10 Doduše teza da se sa smrću događa dovršenje ljudske slobode ovdje se na jedan poseban način potvrđuje. ’vlastita smrt’. “Tmina iza toga je lijepa. kako ono vanjsko okončanje života koje se da medicinski ustanoviti tako i unutarnji čovjekov čin koji čovjek mora obaviti. 11 . Inverzija ove metaforike smrti (tunel – svjetlo) nalazi se u završnoj sceni romana Christopha Petersa Das Tuch aus Nacht. O kritici Rahnerove teologije smrti Helmut Hoping: Die Negativität des Todes.” Tako glase karakteristične zadnje rečenice u romanu (str. nizovi slika proteklih epizoda još jednom planu u svijesti. prema kojem je “Bog” loš stilski princip. Tako su neke afere mogle biti bagatelizirane kao kavalirski delikti. da se ovdje sud smješta u sam proces umiranja. ne samo čovjekovo izvanjsko zauzimanje stava prema njoj. Tek na drugoj strani rupe – da se poslužimo Tolstojevom metaforom – pojavljuje se svjetlo. u: Theologie und Glaube 86 (1996). U uspostavi ove istine leži sud o njegovu životu i sasvim je moguće u činjenici. postupno sužavanje obrisa” koje određuje doživljavanje. to jest da je “sve bilo ništa”. Proces je za umirućeg – ne uzimajući u obzir fizičku patnju – utoliko strašan što je on totalno izložen nepatvorenoj istini svoga života. u: Lexikon für Theologie und Kirche [LThK]2 10 (1965). Ivan Iljič mora ratificirati nefriziranu bilancu svoga života. On je ispustio iz ruku kompas svoga života i prepustio se mainstream-u takozvanoga boljeg društva. ali je ta smrt također i bitno osobno sebeispunjenje (sic!).250 Jan-Heiner Tück je pasivno podnosi. I tek s uviđanjem ove laži on može umrijeti u miru. da mu se život temeljio na samoobmani i laži. već najopćenitiji pokušaj da se opiše druga strana smrti stavlja pisca pred velike poteškoće. Samo na jednome mjestu on proračunatom nejasnoćom govori o “nekoj tajnovitoj snazi” koja Ivanu Iljiču pomaže da prizna nesnošljivu bilancu svoga života. kao da je ruski pisac na koncu 19. o “tunelu” na čijem se kraju otvara “uska. pred kojom bi se imalo osob10 Međutim i Karl Rahner je uvijek naglašavao oba aspekta smrti. Zatim slijedi “blago isisavanje. što u životu nije nikada uvidio. München 2003. 224: “Stoga je čovjekova smrt pasivno prihvaćeni događaj nasuprot kojemu čovjek kao osoba stoji nemoćno i izvanjski. budući da je Ivan Iljič tek uz pomoć “neke nevidljive. Karl Rahner: [natuknica] Tod. jer sa spoznajom upitnosti vlastite egzistencije događa se prodor do istine. IV. on je mislio što svijet misli i radio ono što svijet radi. on – kolikogod to zvučalo paradoksalno – mora u slobodi uvidjeti. koja međutim ne prelazi u svjetlost nego u tminu. str. vidjeti teološku poantu Tolstojeve novele. stoljeća već poznavao izreku Gottfrieda Benna. 221–226. Ali u procesu umiranja leži istovremeno i nešto oslobađajuće.

na koncu se iznenada pojavljuje peripetija: Dok Ivan Iljič prolazi kroz pakao vlastite samospoznaje i u svoj dubini proživljava bijedu svoga prema vani uspješnog života. 13 14 .. Preveo s njemačkoga Jozo DŽAMBO 12 O Tolstojevoj “teologiji” usp. ali nikada prikladno odjenuti u riječi. kako to – možda oslanjajući se na Rim 4. Analyse des abendländischen Romans. Odjednom je nestalo mržnje. Wladimir I. 225–242. ne mora druge mrziti jer mu ne pružaju željenu pažnju. Usp. str. Norbert P. Suvišno je primijetiti da nada koju pruža vjera ovdje seže dalje . Lenin: Lev Tolstoi als Spiegel der russischen Revolution: 7 Aufsätze über den russischen Schriftsteller und seine Zeit. Franz. odgovara Tolstojevom praktično-humanističkom poimanju kršćanstva o izgradnji carstva Božjeg na zemlji bez uzimanja u obzir vjere u onozemaljski život. 311). u: LThK3 10 (2001) 102. Iz ništa njegova života. U trenutku kada Ivan Iljič osjeti da netko ljubi njegovu ruku ne mora se više grčevito hvatati sām za sebe. može ipak nastati nešto. ostaje kod Tolstoja neizvjesno. Aus dem Englischen von Jutta und Theodor Knust. Berlin 1985. informativan prikaz George Steinera: Tolstoj oder Dostojewskij. otvara mu se sasvim neočekivano pristup u jedan novi život. Vjerojatno neće biti pogrešna pretpostavka da sud uključuje u sām proces smrti također presudu i kaznu. Jer što bi bilo drugo uviđanje ništavnosti vlastitog života nego presuda koju pred licem smrti umirući mora priznati i što je mučna bol zbog ove spoznaje drugo nego kazna? Međutim. a događa se ulazak u radost koju jezik može samo naslutiti.12 S odbojnošću prema svakoj onozemaljskoj utjehi – zbog čega ga je uostalom na jednoj strani cijenio Lenjin13 a na drugoj ekskomunicirala rusko-pravoslavna Crkva14 – mogla bi stajati u svezi činjenica da u Smrti Ivana Iljiča nedostaju izričiti čini sudačkog pravorijeka ili čak proglašenja kazne.Zürich 1990. natuknica Tolstoj.17 – formulira Tolstoj. To nešto biva u posljednjim trenutcima njegova života opipljivo. str.Na pragu smrti do istine 251 no položiti račun. on to sam može drugima pružiti: samilost i ljubav. Umjesto da s prijekorom zahtijeva ono što se ne može zahtijevati. Da li ova radost sa smrću nestaje ili je neprolazna. München .. George Steiner primjećuje da je Tolstoj bio pokopan “u prvom vancrkvenom pokopu u Rusiji” (Tolstoj oder Dostojewskij.

.

No sve mu to nije koristilo. Smrtna postelja nalazila se u prometnom pogledu na pogodnom mjestu. Čak je to preinterpretiranje njegove velike životne drame: on je želio biti drvo. godine u pet sati ujutro grof je dao osedlati konje. Ostavite me na miru. Na željezničkoj postaji Astapovo spopala ga je groznica i polegli su ga u kućici čuvara pruge. a bio je grof. Poznato nam je iz mnogih filmova. O njoj pričaju kao o posljednjem velikom izljevu srditosti starca koji je prezirao svijet oko sebe zbog njegove slavohlepnosti i pohlepe za lagodom. Kažu da se navečer uoči smrti digao i glasno povikao: “Otići ću nekamo gdje me neće nitko smetati. U: Die Zeit. supruga je stigla specijalnim vlakom. već odavno velika zvijezda na međunarodnom književnom svodu. br. nije daleko stigao. Doputovali su sinovi i kćeri. str. 47 (18. Željeznica je u jednakoj mjeri ugodna koliko i neljudska. Međutim. Njegova je smrt legendarna. pili s ruskim reporterima i radoznalcima u staničnoj gostionici. a bio je pisac. na ulici. studeni 2010). . 63. knjiga i vijesti da on. odgovara onome javne kuće naspram ljubavi. bogupredano. gotovo pred kamerama. u kandžama željezničke mreže.” Ali nitko ga nije slušao. bos ili u čizmama koje je sām napravio. Tolstoj je prezirao željeznicu kao i svaku drugu tehničku i mašinsku novinu. Smatrao je da čovjek radije treba ići pješice. Umro je 20. bez cilja. ubilačka i monotona. bez ambicija. kazao je jednom prilikom. studenoga 1910. Htio se prepustiti Božjoj riječi. pokraj tračnica. Htio je * Naslov izvornika: “Der grüne Graf”. to je uljepšavanje ove medijske smrti. Bližio se kraj i on je konačno želio živjeti onako kako je pisao u svojim knjigama: skromno. licem okrenutim prema vjetru i beskonačnosti.TOLSTOJ – ZELENI GROF* Iris Radisch Desetoga studenog 1910. I koji je na posljednjem djeliću životne staze konačno uspio napustiti prokleto imanje u Jasnoj Poljani i naći jednostavnost za kojom je čeznuo čitavoga života. Odnos željeznice prema putovanju.

dok prorok kojemu su oko 1900. Posebno zbog toga jer je Tolstoj nakon svoga napuštanja književnosti i obrata prema ideji otkupljenja svijeta godine 1877. prema kojemu bi Tolstoj bio doduše izvrstan književnik.254 Iris Radisch zaustaviti vlak modernizacije. i preklinjao je da u posljednjoj sekundi promijeni vozni pravac. Više nas ne bi tjerali egoizam i potreba za isticanjem nego ljubav prema istini i bližnjemu. koji samo u njemačkom izdanju naklade Eugen Diederich iznose četrnaest svezaka. Ne bi bilo pada nataliteta niti referenata za pitanja žena. Kako bi izgledao svijet da je slušao Tolstoja? Bio bi vjerojatno mirniji. Nije bilo više feudalnog i patrijarhalnog mladenačkog Tolstojeva svijeta. od svjetskog gurua postao je drag čudak za kojega bi bilo bolje da je ostao kod svog genuinog lukrativnog posla. Danas smo gotovo zaboravili Tolstoja kao prvoga poznatog bjegunca iz moderne civilizacije. Ipak konačni sud povijesti književnosti. Kmetstvo je bilo ukinuto već desetak godina. ali rđav mislilac. a u Gorlebenu atomskog otpada. kada je svijet potpunoma postao onakvim kakvim ga Tolstoj nije želio. Međutim danas. livade i pašnjaci. Umjesto toga nepregledne šume. Ne bi bilo klaonica niti preparata za plavu kosu srednje dužine. Slavenofili i reakcionari – Lenjin i utjecajni sovjetskoruski Tolstojev biograf Viktor Šklovskij . U Stuttgartu ne bi bilo kolodvora. Mi čitamo Rat i mir i Anu Karenjinu. Romanopisac je besmrtan. nije imao uspjeha. čizme od filca. polja. Tolstoj je – već prema tome kako se obračunaju troškovi i korist ovog razvitka – ili vrlo aktualan ili pak beznadno zastario kao nikada. jednoličniji. Žene bi rađale što više djece (mlada žena bez djece grofu je izgledala poput crnice zemlje posute šljunkom). Mi bismo nosili kratka ovčja krzna. koji bi bio Tolstojev. Muškarci bi morali prehranjivati obitelji radom svojih ruku. je kriv. Radikalni obrat grofa u kršćanskoga anarhista pada u posljednja desetljeća carske vlasti. – bilo mu je tada 49 godina i upravo je bio završio roman Ana Karenjina – ovim sanjarijama žrtvovao veći dio svoga književnog talenta i manji dio svoga imetka. prsluke. Međutim. a svoj posljednji izdisaj doživio je u jednoj njezinoj službenoj prostoriji. godine hodočastili iz svih dijelova svijeta. Naprotiv. Pri tome je desetljećima u svome ruskom haljetku i čizmama napravljenim vlastitim rukama stajao na raskršću na kojem je povijest skrenula u industrijsku modernu. Ne bi bilo autocesta ni festivala Wagnerove glazbe. ekološkiji i bogobojazniji. itekako se isplati barem u komfornoj zoni knjige i novinstva danas ponovno uzeti ozbiljno njegove radikalne agrarno-anarhistične sanjarije o prakršćanskom socijalizmu. hlače i košulje. ostali gotovo nepoznati. mi bismo danas jedva podnijeli. kod lijepe književnosti. Drugim riječima: svijet. kako je povijest bez ikakvih obzira s najvećom brzinom jurila dalje u pravcu koji grof nije želio. Posebno na veliki jad svoje žene koja je naricala za honorarima i životnim standardom. ali su nam njegovi bezbrojni kritički spisi o vjerskim i društvenim pitanjima.

Raj i pakao. stoljeća: Moraš promijeniti svoj život ako želiš promijeniti svijet. Revolt iz duha književnosti učinio je autora svjetskoga glasa preko noći državnim neprijateljem i Božjom lùdom. Tolstoj je bio protiv svih. Bio je skeptičan prema svakoj velikoj povijesnoj baušteli i prvi koji je izgovorio ono što je kasnije mnogostruko i sa skromnim dugoročnim učinkom natucao pokret životne obnove 20. da se ne odriču realnoga gospodarstva i da ne prihvaćaju nikakav “prividni posao” u gradu u kojem bi proizvodili stvari koje ustvari nisu nikome potrebne. raditi na selu. Liberali i socijalisti su bili za industrijalizaciju. Sve što je bilo potrebno znati jest sposobnost čitati doslovno poput djeteta. Ta je lektira pokazala bez sumnje da ni država ni njezini sudovi. Inače želio je misliti samo još srcem. Tolstoj je uporno preklinjao svoje čitatelje da ne napuštaju zemlju. Dobar život – ono što je danas od wellness industrije razmaženo dijete u povojima u bijelom kupaćem kostimu – bio je za Tolstoja jednostavan i skroman seoski život. ni poreznici ni vojska nisu bili u skladu sa zapovijedima iz propovijedi na gori. da nismo njega slušali i da smo se umjesto drveću. Međutim. itekako vrijedno da mu se žrtvuje polovina jednog spisateljskog života. Tko je htio mogao je to iščitati iz njegovih romana. istinito i lažno. alarmirala carsku cenzuru i navela grčko-pravoslavnu Crkvu da ekskomunicira svjetski poznatog plemića. prirodno i neprirodno – prema ovom rousseauovskom programu on je skicirao jednu kritiku kulture koja je obuhvaćala sva životna područja. naišli su na izvrsnu prođu. Tehniku umjetničkonaivnog razgolićavanja Tolstoj je prije toga isprobao do savršenstva u svojim romanima. u kojima je grof nakon svog obraćenja huškao seljake svojih sličnika. Tolstoj je odavno dao prednost jednostavnosti i neovisnosti seljačkog načina života pred spletkama i statusnim brigama grada. ali vrlo eksplozivna misao koja je Tolstoja odvela u propast. To. Proturječje između prividnoga i stvarnoga bogatstva do danas je nerješiv paradoks teško zaduženih bogatih zemalja i njihovih vječno nezadovoljnih bogatih podanika. stavovi iz romana bili su nešto što Tolstoju u drugoj polovici njegova života nije ništa više značilo. njezinim beskonačnim proizvodnim linijama i virtualnim . Međutim. Bila je to jednostavna. Za Tolstoja je to bilo pitanje stoljeća. Od tada je on literaturu smatrao nepotrebnim zrcalom jednoga suvišnog života. Po Tolstoju se propovijed na gori treba primjenjivati doslovno na život. travi i tlu povjerili privredi.Tolstoj – zeleni grof 255 divljeg su grofa pripisivali također ovome taboru – htjeli su konzervirati staru seljačku Rusiju. protiv socijalista zbog njihove vjere u napredak. Samo još jednom kasnije aktivirao je simulacijsku mašineriju i “u staroj maniri” napisao bestseler Uskrsnuće. Zabranjeni spisi. podučavati djecu u svojoj seoskoj školi i tražiti Boga u svojoj duši. kako bi se pokazalo da ovaj život ne može izdržati frontalni sudar s tim kršćanskim temeljnim tekstom. Protiv slavenofila zbog njihova crkvenoga pobožnjaštva i odanosti državi. da bi sa zaradom pomogao jednoj kršćanskoj sekti selidbu u Kanadu. imanja i oranice.

Međutim. Tolstoj nam po svoj prilici još uvijek zamjera.256 Iris Radisch financijskim paketima. S njemačkog preveo Jozo DŽAMBO . Teško je za to naći izgovor. taj može poslije fajronta još uvijek naći malo utjehe i svježeg zraka kod zelenog grofa Tolstoja. kome u komfortabilnom paklu njegova prividnog radnog života ponekad postane zagušljivo.

IZ PISANE ZAOSTA VŠTINE .

.

Da je tih nekoliko stoljeća barem stajalo? I kako se moglo odigrati drukčije i bolje nego da to mračno vrijeme doživi svoju prošlost kao blistavu budućnost renesanse. a teče samo “brutalno vrijeme”. tim nenadmašnim gozbama tijela i duha. gaze i gutaju. dok nose na sebi obilježje “nemoguće većine”. I sad nadiru sa svih strana barbari. Da bi nešto postalo stvarnost. u udruženja pisaca postajući “novajlije u vječnosti” (Borhes) i sve je dobro dotle dok se vidi tko su oni i odakle su došli. Sa njihovih oltara prečesto se čuje riječ sloboda. biva mučen činom kojim se vrijednosti vraćaju unatrag. kojima će još barem za tri generacije nedostajati potrebna koordinacija pokreta. ali tek poslije nenadoknadivog zakašnjenja između dvije epohe. toliko često da ona u njihovim ustima postaje neprijatnom obavezom za sve. Tada sluh onih što su preostali a pamte. Kotač historije se pomaknuo. kada umjesto uljeza postanu kriterijumi. Stvarnost se vrlo često nije ni za što izborila. razbijaju.BILJEŠKE NA RAZNE TEME Vitomir Lukić Sve se može izmijeniti. i zatim je deset ljudskih vjekova. Onog trenutka prestaje odnos prema njima. Toliko se razmišljalo o smislu života. u kazališta. pa postaju “homo novusi” sa kravatom i manirima bez duha. Vrijeme može stajati i onda kada preko njegove površine idu sjenke i projekcije ideologija. Oni se guraju u vlast. Koliko je vedre humanizirane mudrosti ostalo u iščezlim “simposionima” antike. nakon što se međusobno istrijebe vrijednosti i sile. da nije bilo mjesta ni za život ni za smisao. ako se zamisle kao vertikalni stub propadalo u histeričnoj i mazohističkoj misli skolastičkog srednjeg vijeka o grijehu i iskupljenju. programa i lažnih revolucija koje nose sirovi mentaliteti šareni od parola. potrebno je samo da je tu. ona je preostala. a onda se dosjete da bi trebali naučiti od onog što su uništili. Jednom zamišljena i fanatično čuvana količina dobrote u političkim programima biva .

Spominje li netko iz vlasti prečesto ovu riječ. U socijalnoj znanosti ovaj pojam etimologijski identičan s njom najsumnjivija je veličina. određena veličina. Iz njegovih apodiktičnih izjava riječi “odgoj” i “zdrav”. sam. svejedno stoji li na pola puta između sofizma i algebre. a povodom diskusije o časopisima “Zvijezda i Lenjingrad” nije propustio ni jedan od trikova političke demagogije da utjera red u literaturu. Čak i kada se veći dio jedinki odupire javnim navikama i političkim floskulama iznad njih je i protiv njih je društvo. naprimjer. može izazvati zgražanje da bi uzdrmala institucijski moral. a ne u temi. moje uvjerenje da je najizvjesnija vrijednost čovjek. ona će čak i u najbezazlenijem razgovoru zvučati kao prijetnja. književnost ne mora dijeliti didaktičku jasnost ni sa jednom od njih. On je čista. Vrlo stara tema “kuća”. Pri tome da li na originalan način odabire jezična sredstva. jer vrijeđa opće humane pobude. On se. materijala od kojih se gradi. gdje moralni i politički kvalifikativi stoje daleko ispred estetičkih. gdje su stvari počele ići pretjerano normalnim tokom i samouvjernošću jednog bakalina pobaca natrulo voće da bi spasio “in corpore sano” (corpus sanum) od njegove vlastite duše. ona se može baviti gađenjem. unatoč ogradama dovede u pomirljivo sazvučje sa sugovornikom. da u pojmu “društvo” dobije sasvim negativan predznak. i ono što se promijenilo – to je raspored unutar iste teme stanovanja. Pravo se bavi zločinom. Svoj razgovor sa tlom svaka vegetacija vodi na svoj način. pa da se ona. “napredan” izbijaju mnogo . a nas zanima u prvom redu kakva je ta vegetacija. religija grijehom.260 Vitomir Lukić dijeljena bez obzira na gunđanja individue koje se smatra nepristojnim. Ona sve to može nizom svojih primjera i mogućnosti. da bi se zahvaljujući bolesti izbjegla smrt. ponašanja. pa su riječi koje je onaj NKVD-ovac socijalističke estetike uputio Ani Ahmatovoj nazvavši je prostitutkom – postale modelom pretjeranim samo u formi. Tlom i klimom možemo je predbaciti. u modernoj arhitekturi jedva prepoznaje svoj prototip s tavanom i podrumom. oduševljava mojom prozom ističući kako i sam ima udjela u otkrivanju njezinih modernih atributa. jer ona mnogo prije nas čuje budućnost u sloju tišine kojim je okruženo njezino nastajanje. netko je moderan pisac ili nije ako se kreće u izražajnim stereotipijama. može inficirati. Knjiga ne mora izliječiti. Ivan Fogl često spominje tu riječ govoreći o piscima i treba mnogo dobronamjernosti. on mi se ispričava sa osudom koju će u ime “društvenog kriterija” – izreći na kraju. ali dodaje da je niknula na historiji koja truli i svemu onom što je u suvremenom društvu osuđeno da propadne. svojom praksom okrenuti su tamnoj strani života – gdje svakako leže kriterijumi prema kojima bismo ih mogli procjenjivati. Modernost svega je u strukturi: jezika. Ipak. jednim od najplemenitijih čuvstava. Došlo je do povampirenja ždanovskog demona u kritici. liječnici bolom. a preko dekorativne ocjene moga stila. To potvrđuje. Već dva čovjeka polove tu mogućnost i što dalje – ona se sve više gubi. ali je bolje pustiti pravu literaturu da čini što hoće. Foglova se mjerila uvijek odnose na tematski i bukvalno sadržinski dio pisanja.

od primitivnog vjernika koji ispada polumrtav iz obredne igre. On zna šta ga čeka i zna da svi od njega čekaju taj didaktički “nik” na završetku uzaludnog. ne ljubav. Primitivac je samo bio sretniji. Majmunski se mučno i dosadno vrti um u tom prozirnom scenariju. Nije se imalo dovoljno vremena za metafore. Stilistici političkih govora nisu smetale ni ovakve očite slikovne kolizije kao što su “široki pogledi što pucaju u perspektivi komunističke vizije budućnosti”. Ako se hoće igrati bilo lud. Prva zora što ga je zatekla lijepo je obasjavala njegovu svijest kako mirno spava pored razloga. ali ustrajavaju u radnjama i stanjima kako su se zatekli. U “perspektivi” nema mnogo ohrabrenja niti za ono što mislimo niti za ono što vidimo.Bilješke na razne teme 261 češće i s mnogo više nametljivosti nego iz priručnika o narodnom zdravlju. da je ovo pretjerivanje stil scenskog izraza i na kraju (kada igra i prerušavanje ne bude potrebno a sada je to imperativ svetih i strogih usta Historije) – svi ćemo opet biti normalni ljudi i vratiti se svojim kućama s osjećanjem ispunjene dužnosti i bez pitanja: zašto? kome? Položaj svjesnog graditelja novog društva. književnost više dijeli sudbinu s društvenom hijerarhijom nego s kulturnim superstrukturama. planski hladno sumiče vidik i na koncu se sve nade gube u točki. nije mogla pohvaliti takvim znanjem svoje vlastite budućnosti kao sovjetska literatura poslije velikih čistki. puzati preko grede ili praviti sklekove da bi na kraju izrekla napamet nabiflanu utilitarističku poruku društvu. a ne ubijanje. rasteretiti nas . gdje svi ljudi dalje znaju da sudjeluju u laži i podstiču prinudu na laž. uhvaćen u situaciji intimnog skidanja šminke s uma nakon besmislene predstave – ni u čemu se nije razlikovao. niti napustiti to besmisleno i jednolično “naprijed” upotpunjuje njezin geometrijski užas. Osjećaj da se tamo nikada linija neće susresti s linijom niti promijeniti pravac. kao što i ideologijom dominiraju dvije aveti: prošlost protiv čijih se ostataka u svijesti u institucijama treba boriti i budućnost za koju se mora žrtvovati. potencijalne grijehe. smanjujući našu vizuru paralelnosti. tako da od toga drastičnog zaokreta na kojem su ispali vjerojatno i posljednji intelektualci zaljubljeni u moralno poslanje revolucije. Sadašnjost je u sovjetskom gledanju na stvari potpuno zasjenjena “perspektivama” i životom. Državni teoretičari vidjeli su je kao trim-stazu s točno obilježenim nijansama gdje treba vrtjeti rukama. Igra postaje svemirski apsurdna kad se pomakne vizura s vlastite uloge na totalitet. Smjelošću se može nazvati (jer je relativitet čudesno protegljiv) već i to da netko od glavnih podstrekača kao kad je s gledaocem ranog antičkog kazališta sklopljena prešutna pogodba da je to što on gleda i u čemu sudjeluje kao promatrač igra. prije igre uzeti u ruke našu svijest. okrenuta sasvim čovjeku. Centralni komitet je u okviru petogodišnjeg plana određivao i zadatke razvoja literature i nikada se jedna disciplina. pedagoški sukus koji je (upravo tu na samom kraju) opravdava. A optika ipak. Već sama riječ perspektiva čijim se simbolom toliko zadužuju ciljevi komunizma likovno je i filozofski turoban pojam. po vanjskom mehanizmu. a tako pedantno programiranog napora. bilo kakav ples – mora neki bog odnimiti naše dileme.

sa unaprijed primljenom euharistijom posvemašnjeg određenja. ruševine u kojima još kuca srce i naivno kao djeca prvi put izgovaraju umjesto “dužnost” riječ “savjest”. ako već tamo nije. svakog dijela. I finale je. mirno dok zločinci sjede. U Hitlerovom “Mein Kampfu” vidim tu slabašnu svjetiljku savjesti kako tetura velikim poprištima historije. tijela potresana tikovima. U veličanstvenim. Ta svjetiljka je jedini hram u koji će pristati doći Bog. luta poput žutog maslačka. umanjena i obeshrabrena tisućama obzira. Jer kako je to lijepo igrati i činiti. jer umire bez savjesti.savjest. Može izgledati kao neoprostivo surov moralni paradoks: ali ovdje je pravda pala na nevine zločince. i daju zločinu novu priliku da se ponovi za stolom. tog surovog krika za hirurgiju društva – vojničkog koraka i Wagnerove glazbe – Vođa je u grču objave drogiran i zaglušen božanskim poslanjem lebdio nad kolektivnim pranjem savjesti. Pola optužnice je statistika: (koliko logora. sve osim savjesti – sjede izobličeni. pred kojom čovjek kleči. Ne uspavljujemo doktrinama i novim vjerama to tiho sudište. a smanjujemo u oholosti. mamutskim obredima nacističke ideologije. da bude dobar i podstaknut na dobro. ništa ne osvjetljavajući više osima onog bespomoćnog “da” i “tu” čovjekove egzistencije. sa tamnijom sjenkom na uniformama tamo gdje su stajale epolete i odličja. ili ako neće biti suvišan. Okrenimo brzo sliku. neumrlu vatru svakog dana. a dajući ogromne razmjere noći u kojoj je izgubljena. preuzetog bez krivice njegovog iskustva. druga polovica je . I taj veliki žrec. a tužitelji i suci viču i mlataraju rukama. budući bog nacizma i modernog koncepta Europe zna da prvim rezom mora osloboditi bolesno čovječanstvo tog nekorisnog rudimenta – savjesti. stvoriti doktrinu otkupljenja “in advance” i dati nam znak da se mirno možemo predati igri. I upravo tim bitnim dijelom ona je htjela u toku grozomornog procesa naći oslonca kod ovih živih mašina jedne ideologije što ih je kolektivnim obredom oslobodila savjesti i povjerila Vođi – bogu istočnog grijeha. . Vratimo se toj jadnoj svjetiljci i njegujmo je riječju i postupkom. bacajući malo svjetla. činiti a ne biti. a “Mein Kampf” je imao duhovno pokriće novog evanđelja. 1976. Njegovi generali. brzo mu poturaju čist prostor od tisuće kvadratnih kilometara. a tužitelji izlaze van iz sudnice opteretivši već i onako izmrcvarenu savjest – ubojstvom. 12. inače sjajni vojnici te mašinerije svjesnog genocida. podržavajmo njezin plamičak dijalogom s njom i dijalogom s drugim čovjekom u kojemu se i sami umnažamo po dobru. Jer – ti veliki procesi su jedna tržnica pravde: one uzimaju jedan izgubljeni život za milijune pogubljenih. 11. Oni to rade na kraju predstave na neizbježnom kraju posljednjeg čina. zločinac umire kao nevin. ljudi koji su u rat ponijeli sve do najmanjih sitnica. sapet ili slobodan u svom činu – da bi s ljudskim saldom ušao u sutrašnji dan gdje još ima šansu da okaje grijeh. koliko ubojstava).262 Vitomir Lukić savjesti. ako smo ga doživjeli u punom osvjetljenju moralne religije porazan.

KRONIKA .

.

1 Izlaganja su objavljena u: Zbornik radova o Matiji Divkoviću. prve tiskane knjige na narodnom jeziku u BiH (1611-2011). Na početku Skupa pozdrave prisutnima uputili su u ime organizatora dekan Teologije Mile Babić. stoljeća i njegova značenja za opći civilizacijski pomak. listopada 2011. obljetnica Nauka krstjanskoga. točno trideset godina nakon prvog znanstvenog skupa posvećenog Divkoviću: Matija Divković – djelo i vrijeme (11-13. . Institut za jezik i književnost u Sarajevu. obljetnice Nauka krstjanskoga. listopada 2011. Divković u Gutenbergovoj galaksiji Marko Karamatić U organizaciji Franjevačke teologije u Sarajevu je održan je 14-15. Sarajevo 1982. i 15.1 Skup o 400-toj obljetnici Divkovićeva Nauka krstjanskog održan je u prostorijama Franjevačke teologije u Sarajevu pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine. provincijal Lovro Gavran i Boris Tihi u ime predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića. Uvodnu riječ imao je Marko Karamatić koji je Divkovićev pothvat tiskanja knjige stavio u kontekst Gutenbergova otkrića tiskarskog stroja sredinom 15. Potom je glumac Mirsad Tuka izveo dva Divkovićeva monologa iz drame Dževada Karahasana Čudo u Latinluku. prve tiskane knjige na narodnom jeziku u BiH.FRA MATIJA DIVKOVIĆ I KULTURA PISANE RIJEČI Znanstveni skup u povodu 400. prosinca 1981) koji je organizirao Institut za jezik i književnost u Sarajevu pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. znanstveni skup Fra Matija Divković i kultura pisane riječi – 400. Sarajevo 14.

Mile Babić (Sarajevo): Divković kao kršćanski reformator. Andrija Zirdum (Žeravac/ Derventa): Pisani i tiskani izvori o Bosni Srebrenoj u Divkovićevo vrijeme (1563-1631). Tako je obrađena problematika periodizacije franjevačkog spisateljstva. obilježena je također još: a) posebnim dodatkom u Svjetlu riječi. Pavao Knezović (Zagreb): Percepcija antike kroz Divkovićev opus. topografija tiskara Divkovićeva vremena.266 Marko Karamatić Izlaganja na Skupu sadržajno su bila vezana za književno-povijesne. Dževad Karahasan (Sarajevo): Divković – naš suvremenik. teološke značajke. oko sto pedeset godina nakon Gutenbergova izuma. Dunja Fališevac – Dolores Grmača (Zagreb): Divkovićeva Sveta Katarina. jezične. kulturnu povijest. pitanja sintakse i jezične raslojenosti. Luka Markešić (Sarajevo): Teološki uvod u Nauku krstjanskom. Ivan Šarčević (Sarajevo): Divković u doba katekizama. I. S. stilske. označio početak povijesti tiskane knjige u BiH na narodnom jeziku. Ivo Marković (Sarajevo): Utjecaj fra Matije Divkovića na homiletičku prepoznatljivost bosanskih franjevaca. Džaja. Ena Begović-Sokolija (Sarajevo): Pamćenje Divkovića u savremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti. Ovdje donosimo popis sudionika i naslove njihovih referata onim redom kako su izlaganja i držana: Iva Beljan (Mostar): Matija Divković i problem periodizacije književnosti bosanskih franjevaca. M. Marijana Horvat – Sanja Perić-Gavrančić (Zagreb): Jezična i stilska svojstva Divkovićeva djela Sto čudesa. Lovrenović i I. teološke i povijesne teme. Fra Matija Divković (1563-1631) je objavljivanjem svoga Nauka krstjanskog i Sto čudesa (1611). siječanj 2011 (priloge napisali: M. b) sve- . Predviđeno je da svi referati budu objavljeni u posebnom Zborniku. Ivana Lovrić Jović (Zagreb): Prilagodba vlastitih imena u Divkovićevim djelima Sto čudesa i Nauk krstjanski za narod slovinski. Drago Bojić (Sarajevo): Katekizam kao medij. Mateo Žagar (Zagreb): Bosančica Divkovićevih izdanja između ustava i brzopisa. uvezanih u jedan svezak. prisutnost antike u njegovim djelima. Divković i homiletička praksa franjevaca. Obljetnica Divkovićeve knjige zacijelo je događaj od ne male važnosti za bh. Amir Kapetanović (Zagreb): Hrvatska srednjovjekovna književna tradicija i Divkovićevi stihovi. relacija između Divkovićevih stihova i hrvatske srednjovjekovne književne tradicije. Slavko Harni (Zagreb): Topografija tiskara u Divkovićevo doba.2 Jedva se može do kraja dokučiti kakav je obrat izvršilo 2 Obljetnica Divkovićeva Nauka krstjanskoga. značajke Divkovićeve bosančice. Lucija Radoš (Zagreb): Početak povijesti knjige na hrvatskom kulturnom prostoru. Ivo Pranjković (Zagreb): Iz Divkovićeve sintakse. Darija Gabrić-Bagarić (Zagreb): Jezična raslojenost u djelima Matije Divkovića. osim znanstvenim skupom na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Pranjković). imamo li u vidu značenje i ulogu knjige za opći razvitak društva. Divkovićevo djelo u kontekstu povijesti knjige i suvremene katekizamske književnosti. stilskih svojstava i prilagodbe vlastitih imena. odjek Divkovićeve Svete Katarine u vremenu nakon njega. Karamatić.

naime. sam po sebi. rašireno na području BiH i Dalmacije. S. Fra Matija Divković je nije samo autor prve knjige na narodnom jeziku u BiH. uz predstavljanje dviju umjetničkih slika s Divkovićevim likom od I. Mlivončić. Podružnica Vareš 2011. Luke Markešića. utemeljujući je u svim njezinim važnijim oblicima. Zirdum. započela civilizacija knjige odnosno Gutenbergova galaksija.70 KM. str. drveta ili radija: i kao svaka sirovina. Vlašića i J. U ovoj prigodi tiskana je i poštanska marka u izdanju HP Mostar (30 x 35 mm) u vrijednosti 0. prvi opširnije pisao čanom akademijom 26. nakon što ga je kratko kao pisca spomenuo fra Filip Lastrić (1700-1783) u svom djelu Epitome vetustatum Bosnensis provinciae (1776). kako ju je nazvao Marshall McLuhan 1962. Bosnu i Hercegovinu. Duvnjak. On nije samo tehnologija već je. On je trasirao putove književnosti bosanskih franjevaca. O njemu je. Divkovićevu rodnom mjestu. Ivanković) uz prigodnu izložbu. jer ih nije imao na raspolaganju. U njoj su objavljeni tekstovi Andrije Zirduma. godine. Dalmacije i Dubrovnika zbog činjenice da je franjevačka provincija Bosna Srebrena teritorijalno pokrivala Dalmaciju. Nastajanje tipografskog čoveka. 23. No on unosi i elemente književne i jezične tradicije Slavonije. pristupačnim jezikom i pismom. u multimedijalnoj dvorani Franjevačkog studentskog centra na Kovačićima u Sarajevu. Zbog toga je osobno venecijanskom tiskaru pomagao izlijevati slova. rujna (izlaganja: M. društveno-kulturne i obrazovne institucije u ovoj zemlji nisu pokazale osobit interes za obilježavanje tog događaja. Pisao je i u stihovima. svibnja 2011. tj. Mlivončić i I. Dalibora Brezovića (preuzet iz Zbornika radova o Matiji Divkoviću. Likovno je oblikovana s otvorenom knjigom i faksimilom dijela naslovnice na bosančici uz naznaku obljetnice. te koliki je utjecaj tisak izvršio na daljnji razvitak Europe i cijeloga svijeta. poput pamuka. ijekavskoj i mješovito ikavsko-ijekavskoj varijanti. on ne uobličava samo osjetilne razmjere pojedinca nego i oblike zajedničke međuzavisnosti” (Maršal Mekluan. Vezano uz ovu obljetnicu objavljena je i jedna publikacija (ideja i realizacija: list Bobovac) u izdanju HKD Napredak. Ž. srpnja 2011 (izlaganja: A. Divković. a koristio je i dijalošku formu po čemu je autor prvih dramskih književnih oblika na tlu Bosne i Hercegovine. I. Njime je. kulturnoj povijesti. Slavoniju i južnu Ugarsku. 191). McLuhan je pod tim pojmom razumijevao svijet bitno obilježen knjigom kao osnovnim medijem: “Tisak je težio da pretvori jezik iz sredstva percepcije u prenosivu poruku. kako bi knjige učinio pristupačnijim čitateljima na širokom prostoru Bosne Srebrene. prirodno blago ili sirovina.Fra Matija Divković i kultura pisane riječi 267 otkriće tiskarskog stroja otvorivši pristup knjizi i znanju širokim slojevima ljudi. Beograd 1973. i na koncu zadnjega dana Miholjski koncert u vareškoj župnoj crkvi). 1982) i Željka Ivankovića. I. . Botterija. a u organizaciji Franjevačkog provincijalata (izlaganje Ivana Lovrenovića uz nekoliko glazbenih točaka). c) okruglim stolom u Jelaškama. Bio je svjestan da čitateljima treba sadržaje posredovati na razumljiv način. Iako je tiskanje prve knjige na narodnom jeziku na bosansko-hercegovačkom prostoru od nesumnjive važnosti u bh. Koristio je izvorni narodni govor s područja Srednje Bosne i to u ikavskoj. Gutenbergova galaksija. d) u Varešu Danima fra Matije Divkovića 22-24. O životu fra Matije Divkovića gotovo i nema podataka. Koristio je tradicionalno pismo bosančicu. nego je i književno najsnažniji i najviše utjecao na kasnije franjevačke pisce. Karamatić.

uz asistenciju dr. veliki Nauk). Rodio se u Jelaškama. Divković je objavom prve tiskane knjige na narodnom jeziku našao nesumnjivo dostojno mjesto u Gutenbergovoj galaksiji. Godine 1616. To razaznajemo iz njegove zabilješke u knjizi: “Izpisa budući kapelanom u Sarajevu na iljadu i šesat i deveto godište po porođenju Isukrstovu”. Činjenica da je pripadao franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj koja čuva najstarije knjiško blago u svojim samostanima (od 60 primjeraka inkunabula u BiH. gdje kaže da je iz Jelašaka i “budući od četrdeset i šest godišta ovo poče pisati na iljadu i šesat i deveto godište po porodu Gospodnjemu mjeseca svibnja na dvadeset i tri u subotu”. kolovoza 1631. uz nekoliko biografskih podataka. pokazuje da su 3 U pripremi je izdanje Divkovićeva Nauka krstjanskoga za narod slovinski i Sto čudesa u reprintu na bosančici i transkripciji na latinici (Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene). da se kroz to vrijeme obrazovao i. između Vareša i Olova. . zajedno uvezana. Osnovnu izobrazbu Divković je vjerojatno stekao u samostanu u Olovu. uz stotine knjiga iz 16. a studij filozofije i teologije završio u Italiji. Potom je započeo i s pisanjem Sto čudesa aliti zlamenja blažene i slavne Bogorodice divice Marije. Službovao je kao kapelan u Sarajevu i tamo je 1609. godine. Zbog njegovih djela objavljenih početkom XVII. gdje daje poneku informaciju o samome sebi. u kojem je. Transkripciju Nauka na latinicu je načinila dr. stoljeća uglavnom smo ga navikli tretirati kao franjevca toga stoljeća. moguće je u najkraćim potezima skicirati njegov životni put. kako stoji u sutješkom nekrologiju. stoljeća i time doživio rijetko veliku popularnost i čitanost. Dolores Grmača i Maje Banožić. dovršio svoje djelo Nauk krstjanski za narod slovinski (tzv. i 17. i 18. a završio ga je u Olovu 1614. Dakle 1609. tiskao je Nauk krstjanski s mnoziemi stvari duhovnijemi i vele bogoljubnijemi (tzv. Transkripciju Sto čudesa obavila je dr. imao je 46 godina. 1563. Darija Gabrić Bagarić sa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. tiskao u Veneciji 1611. a o njegovu životu jedva da ima ikakvih vijesti. kao pisac formirao.3 U Kreševu je 1612. stoljeća). stoljeću. Paradoksalno je da su Divkovićeva djela doživjela veliku popularnost. Ali ne treba zanemariti ni činjenicu da je Divković gotovo četiri desetljeća živio u XVI. oko 300 listova opsega. godine započeo pisati svoje propovjedničko djelo Razlike besjede Divkovića svrhu evanđelja nedjeljinijeh priko svega godišta.268 Marko Karamatić fra Ivan Frano Jukić u prvom svesku Bosanskoga prijatelja (1850). Kao autor prve tiskane knjige i začetnik književnosti na bosansko-hercegovačkom tlu dao je početni impuls civilizaciji knjige na ovim prostorima. i oba je djela. u stvari. nazvan zbog manjeg formata iako je stranicama opsežniji od velikog Nauka) kao i svoje djelo Besjede. Divkovićev mali Nauk je tiskan i objavljen u brojnim izdanjima tijekom 17. godine. Do godine rođenja došlo se izračunom na osnovi njegova zapisa na početku svoje knjige Sto čudesa. također sa spomenutog Instituta. Tek na osnovi kratkih zabilješki u njegovim knjigama. premda o tom periodu njegova života nema nikakvih podataka. 48 ih je u franjevačkim samostanima. a preminuo je u samostanu u Olovu 21. predstavio i njegova djela. Marijana Horvat. mali Nauk.

18. stoljeća. jesu franjevci Bosne Srebrene! Zbog toga franjevačko spisateljstvo ostaje nezaobilazno u povijesti knjige Bosne i Hercegovine.Fra Matija Divković i kultura pisane riječi 269 se franjevci nabavljajući knjige u zapadnim zemljama. gdje su se školovali a kasnije i povremeno putovali. autori svega što je tiskano na ovim prostorima tijekom 17. od vremena Divkovićeva Nauka krstjanskoga (1611). i dijelom 19. vrlo rano uključili u Gutenbergovu galaksiju i na taj način trasirali put Divkoviću i cijelom potonjem nizu franjevačkih spisatelja. Činjenica je da. .

.

OCJENE I PRIKAZI .

.

kao i o nedostacima leksikona povezanima s tim poteškoćama. povjesničar. Leksikon hercegovačkih franjevaca. godine te na koncu životopisi pojedinaca preminulih – iz . nakladnički niz RECIPE. Središnji dio Leksikona čine životopisi umrlih hercegovačkih franjevaca. Franjevačka prošlost u Hercegovini leksikografskoj praksi nije uobičajeno da jedan čovjek bude autor leksikona. U Njegov Leksikon hercegovačkih franjevaca donosi na 582 stranice 632 životopisa umrlih članova hercegovačke franjevačke zajednice. 2011. U prvoj autor objašnjava pristup poslu i izlaže kriterije kojima se vodio pri sastavljanju leksikona. godine) te životopisi franjevaca rodom iz Hercegovine koji su djelovali u zajedničkoj provinciji Bosni Srebrenoj prije formalno-pravne uspostave zajednice hercegovačkih franjevaca u 19. potom donosi popis izvora redom po pretraženim arhivima te daje napomene o poteškoćama s kojima se u poslu susreo. Leksikon. 582 str. fra Robert Jolić. istraživač povijesti osmanskoga perioda u BiH i povijesti hercegovačkih franjevaca. doneseni abecednim redom. knj.Robert Jolić. Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM i Franjevačka knjižnica Mostar. k tome stotinjak kraće obrađenih osoba u Dodatku. 9. Leksikon je podijeljen u pet cjelina. odnosno provincije (od 1892. Obrađeni su životopisi članova Hercegovačke franjevačke kustodije (od 1852. što ukupno čini gotovo 750 obrađenih franjevaca. nadalje. potom o franjevcima rodom iz Hercegovine preminulima u dalmatinskoj provinciji Presvetog Otkupitelja nakon njezina osamostaljenja 1735. st. sadržava i životopise franjevaca rodom iz Bosne koji su prije uspostave hercegovačke provincije preminuli (i bili pokopani) na području Hercegovine te životopise članova Hrvatskoga franjevačkog komisarijata/kustodije Svete Obitelji u Americi i Kanadi. U Dodatku su doneseni kratki životopisni podaci o franjevcima rodom iz Hercegovine koji su po osamostaljenju zajednice hercegovačkih franjevaca ostali djelovati u Bosni Srebrenoj. A upravo se u takav pothvat upustio dr. autor niza monografija i članaka o lokalnoj povijesti (crkvenoj i svjetovnoj) utemeljenih na proučavanju crkvenih matičnih knjiga. Mostar. član Hercegovačke franjevačke provincije. godine).

dakle u župama. Drugi segment uobičajene bibliografije – korištena arhivska građa (nekrologiji. Austrija i Mađarska) i Americi (Chicago). pa se autor odlučio za ovakav pristup bibliografiji vjerojatno zbog težnje da članci budu formalno i grafički ujednačeni. a budući da ih piše jedan autor. službama u užoj zajednici i Provinciji. dakle uz obrazlaganje sadržaja. župne matice. samostanima. 1508) te statističke podatke vezane za popis umrlih. strukture i vrijednosti pojedinih djela. ali potonje u specifičnu obliku. ne samo taksativno nego najčešće opisno. knjige novaka i studenata i niz drugih spisa) i literatura (knjige i članci iz dnevnih i periodičnih publikacija) – . Životopisi slijede uobičajen biografski model. kako je u leksikonima uobičajeno.274 Bosna franciscana različitih razloga – izvan zajednice hercegovačkih franjevaca (sekularizirani. odgojnim ustanovama. Europi (Italija. Peti dio donosi popis izvora – objavljenih i neobjavljenih – te popis literature. Kad je riječ o pojedincima koji su sudjelovali u bilo kojem segmentu javnoga života – kao društveno i politički angažirani pojedinci. Četvrti dio Leksikona sadrži revidirani – na osnovi donesenih životopisa – Nekrologij Hercegovačke franjevačke provincije (koji počinje godinom smrti fra Pavla Jakića u zaostroškom samostanu. nesvojstvenom leksikonskoj praksi. U trećem dijelu. To se može objasniti činjenicom da Leksikon ne donosi samo životopise franjevaca angažiranih na spisateljskom ili kojem drugom javnom poslu. izdvojena u zaseban dio postavljen iza biografskih podataka. ređenju (kad je riječ o svećenicima). potonje prate životopise. odnosno iscrpan (p)opis svih grobalja u Hercegovini. o čemu ponešto podrobnije u nastavku. školovanju. primanju u Red. doneseni podaci o rođenju. spisatelji – donose se podaci o njihovu djelovanju. umjetnici. Jolić donosi rezultate svoga istraživanja franjevačkih grobova. autor donosi sve pojedinosti prikupljene iz izvora radi vjernije rekonstrukcije životnih okolnosti. Za svakog su franjevca. točnije bio-bibliografski. nego je obrađena unutar osnovnoga članka. graditelji. U takvim slučajevima bibliografija nije. osobnici. Tekst je popraćen brojnim vrijednim fotografijama: skupnim kao i pojedinačnim. tabule. odabrani je obrazac dosljedno proveden u svim tekstovima. Donosi kritičke životopise svih (dakle ne samo odabranih po kriteriju javne djelatnosti) umrlih članova zajednice hercegovačkih franjevaca prema spomenutim kriterijima. redovničkoj i crkvenoj upravi. Za franjevce iz starijih razdoblja. Životopisni model Leksikon hercegovačkih franjevaca biografski je leksikon. gospodarski djelatnici. imenici. na osnovi arhivske građe. dakako. gdje su pokopani članovi Provincije obrađeni u Leksikonu. Bosni. kad je to moguće. nego životopise svih članova zajednice. prešli u druge provincije ili isključeni iz Reda). zbog manjka sačuvanih podataka. kao i popis djela.

u svim njezinim segmentima. posredno donosi podatke o vremenu u kojem oni žive i djeluju. najčešće iz novinskih članaka i historiografskih radova.Ocjene i prikazi 275 ne nalazi se u osnovnome tekstu članka. Naime biografski leksikoni obično obrađuju reprezentativne pojedince. a to je činjenica da donosi životopise svih umrlih franjevaca te zajednice. odgojni. Ovim su djelom postali u osnovnom obliku dostupni podaci iz teško dostupne i dosad neobrađene arhivske građe. ekonomi i graditelji. znamenite. Prvi je razlog što je u svim tim granama javnoga života franjevačka zajednica u Hercegovini imala važnu ulogu. Životopisi mnogih franjevaca sastavljeni su prvi put. o proturječnostima u izvorima i o načinu na koji se autor odlučio za neki podatak te – što je leksikonskom djelu netipično – gdješto i osobne komentare podataka iz literature. Zato se može čitati i na razini pojedinačnih biografija. tako i književnosti. Na prvom je mjestu svakako vrijednost za Hercegovačku franjevačku provinciju. uz to što donosi podatke o pojedincima. Leksikon je neprocjenjiva pomoć svim istraživačima franjevačke prošlosti u Hercegovini: jezikoslovcima. crkvenom. filozofske i teološke misli. svi oni predstavljaju prinose pojedinaca vlastitoj zajednici i hercegovačkoj kulturi u cjelini. okupljenima na jedno mjesto. pedagoške prakse itd. Osim bibliografskih napomena fusnote sadrže i napomene o korekciji nekih ranije poznatih podataka. Treba spomenuti i njihovu ulogu u recepciji stranih kultura i prenošenju tijekova suvremene (zapadnoeuropske) misli u Hercegovinu jer su se mnogi od njih – u starije vrijeme pogotovo – školovali na Zapadu i onda vraćali na službe u vlastitu provinciju. koja dobiva cjelovito djelo s podacima o svim svojim umrlim članovima. prosvjetni. Nadalje. pastoralni i karitativni djelatnici. Književnici. predstavljena kroz osobne povijesti. umjetnosti. povjesničarima – kako opće povijesti. dakle društveno-političkom. filozofsko-teološki pisci. Međutim Leksikon je osim toga pomoć u proučavanju povijesti Hercegovine općenito. kao i prema svijetu u kojem djeluje. Leksikon tako donosi pregled života redovničke zajednice u njezinim relacijama prema samoj sebi. sudionici u crkvenoj i redovničkoj upravi. ali i kao panorama cjelokupna života u Hercegovini u obrađenom razdoblju. a u mnogim su slučajevima revidirani postojeći te ispravljeni netočni podaci kojima se dosad operiralo. nego u fusnotama. pri čemu se znamenitost procjenjuje po udjelu u nekom segmentu javnoga života. Sagledavanju hercegovačke povijesti kroz životopise franjevaca pridonosi i već spomenuta posebnost ovog leksikona. a drugi što Leksikon. ekonomskom. umjetnici. To podrazumijeva vrednovanje pojedinčeva doprinosa zajednici i svakako je važan kriterij. kulturnom. ali time se doprinos . Vrijednost pothvata Ambiciozan naum Roberta Jolića da donese osnovne životopisne podatke za svakog pojedinog umrlog člana Hercegovačke franjevačke provincije vrijedan je iz više aspekata.

što napominje i sam autor. Tako saznajemo o načinu na koji zajednica – i uža franjevačka. materijalnoj. čime se njihova uloga nerijetko sagledava tek u dijelovima što bi joj trebali biti popratni. kulturne ili karitativne ustanove. kreće se u rasponu od potpunog zanemarivanja do krajnje apologije. spisateljski. historiografska obrada.276 Bosna franciscana obično sagledava na najuočljivijoj razini. kako kroz povijest “generala”. želeći. . nekrolozi. a to su. što je moguće u konstruktivnu dijalogu s ovim djelom. nego joj pridaje i onu što joj se nalazi u samom temelju: dimenziju skrovita života ili kako se često veli – prisutnosti. u kojoj jednaku ulogu ima i životopis brata laika krojača ili vratara u nekoj samostanskoj zajednici. tako kroz povijest svakodnevice. U to je uložio golem trud. Treba napomenuti da je vrijednost Leksikona i u tome što obrađujući literaturu posredno donosi i izvješće o recepciji života i djela predstavljenih pojedinaca: kako u samoj zajednici – zapisi u nekrologijima. prigodni spomeni – tako i u široj javnosti – novinski natpisi. Odnos prema osobnoj i zajedničkoj franjevačkoj prošlosti u Hercegovini. Time se Leksikon približava historiografskom idealu sagledavanja cjelovitosti povijesne pojave. odnosno istraživanje djelatnosti franjevaca za potrebe ideoloških konstrukcija ove ili one vrste. nego na kritičko upoznavanje i vrednovanje vlastite prošlosti. prosvjetni. i šira: regionalna. Premda biografski leksikon. kao i životopis. život zajednice koju obrađuje ne svodi na povijest “znamenitosti”. U tom je rasponu primjetna i ideološki obilježena recepcija. rezultat je pregled čitavog franjevačkog života u Hercegovini. Kritički pristup Leksikonu Ni pristup Leksikonu ne bi smio biti poziv na apologetsko.) Kako je u Leksikonu hercegovačkih franjevaca bilo izvedivo – obično to nije – predstaviti životopise svih pojedinaca. nacionalna. Uobičajeni tretman redovničkih zajednica nesvjesno u obzir uzima samo javno djelovanje. dakle ne samo udjela zajednice u javnome životu. ali trud koji i sam kritički vrednuje. str. primjerice. Katkad su. literarizacija. kulturni. fra Dominika Mandića. 22). dok se ispušta iz fokusa doprinos “skrovita života”. gospodarski rad. primjerice. što iščitavamo iz literature o pojedincima. Svoj rad sam autor određuje kao početak – a nikako kraj – sličnih istraživanja. upravo životopisi skrovitih pojedinaca najbolji pokazatelj koordinata u kojima se kreće svakodnevni život franjevaca u Hercegovini. kojem je redovništvo u svom temelju i usmjereno. Time se stvara cjelovita slika. znanstvena – pamti ove pojedince i vrednuje njihov rad. Time redovničke zajednice zapravo definiramo kao društvene. znanstvena istraživanja i sl. pozivajući na reviziju i dopunjavanje podataka koje donosi (v. motiviran nedostatkom ovakve literature. (Slaba obrađenost djelovanja ženskih redovničkih zajednica potvrđuje poistovjećivanje redovništva s javnim radom jer su ženske zajednice najčešće okrenute zatvorenom životu. dakle na javnu dimenziju. sebi i drugima stvoriti prijeko potrebno polazište za dalji rad.

kao i za životopise kasnije zatvaranih pojedinaca. . Već i površnije čitanje otkriva autorski postupak kojem nije naklonjena leksikografska struka. Takvi radovi nude svima potrebne sinteze i osnovne informacije koje ne možemo dobiti iz specijaliziranih studija. Međutim recepcija je djela mnogih hercegovačkih franjevaca u stručnom smislu još uvijek manjkava ili nikakva pa dopunjavanje vrijednosnih procjena – ili neutralnije rečeno pozicioniranje djelatnosti pojedinih obrađenih franjevaca u povijest kulture. U procjeni vrijednosti obrađenih pojava. ukratko plodnu dijalogu. leksikone i enciklopedije često prihvaćamo kao udžbeničke tipove tekstova. katastrofalne za hercegovačku provinciju. književnosti ili filozofsko-teološke misli. kako je u leksikonu sav posao obavio jedan autor. karakterističnim za leksikonski rad. Nadalje. leksikoni se uglavnom oslanjaju na postojeću recepciji u stručnoj javnosti. u ovom slučaju osoba. To u prvom redu vrijedi za životopise franjevaca pobijenih tragične 1945. kao i postupke pojedinaca uključenih u zbivanja o kojima govori. ocjenjujući ih. što nisu dobrodošli postupci u leksikonskom i uopće znanstvenom tipu djela. a upravo bi oni trebali biti najpodložniji izmjenama. Na tim mjestima autor dakle napušta impersonalnost znanstvenika i komentira podatke iz literature. što tvori osobito osjetljivo mjesto u pamćenju hercegovačke franjevačke zajednice i u procesu njezina samorazumijevanja.Ocjene i prikazi 277 Budući da je riječ o leksikonskome djelu jednog autora. U slučaju Leksikona hercegovačkih franjevaca dijalog je poželjan kako na razini iznesenih podataka. tako na razini forme u kojoj su prezentirani. dakle bi trebali biti djela u stalnom nastajanju. dopunama i preispitivanjima. osporavajući i uopće dijalogizirajući na eksplicitnoj razini teksta. Tu osobito mislim na franjevce iz doba prvih osmanskih osvajanja. čiji životopisi često nastaju po uzoru na model hagiografije. Potrebna je revizija životopisa rudimentarno iscrtanih zbog manjka podataka. Prednosti jednog autora – ujednačena forma i pristup – ujedno su i nedostatak jer se i uz najveću pomnju moraju pojaviti omaške. S druge strane. naročito životopisa franjevaca za koje postoji malo tragova u pouzdanim izvorima. za kojima se mehanički poseže u potrazi za podacima. a o kojima se čuva predaja u zajednici. Na razini obrade postoji nekoliko problemskih točaka o kojima bi trebalo povesti dijalog. konfrontirajući se s njima. izneseni su podaci tim više podložni kritici. da spomenem samo neke – predstavlja otvoreno pitanje u proučavanju hercegovačke franjevačke prošlosti. Robert se Jolić poslužio takvim procjenama u slučajevima kad one postoje. a i cijeli posao nije obilježen naporom skupine ljudi različitih struka. godine. njegov je zadatak bio i obraditi doprinose ljudi iz najrazličitijih struka. Dakle potrebno je nastaviti s istraživanjima izvora i dopunjavanjem podataka. Osim toga ovaj je leksikon podložan opasnosti koja prati sve radove što izlažu sintetski oblik znanja o kakvu predmetu. korigiranju i dopunjavanju. kao i korigiranjem netočnih. nepodložne promjeni. Naime autor na brojnim mjestima. osobito u fusnotama. napušta impersonalni način izlaganja i nastupa u prvom licu s različitim tipovima komentara obrađivane građe.

tiho i nečujno. ljeto 2011. na najbolji je način započeo posao o kojem govori. usprkos nepogodnostima. Barokno nasljeđe isključivo je plod djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca. Pretraživši opsežnu arhivsku građu i postojeću literaturu. izbjeći ćemo i zamku da vlastitu prošlost. Leykam international. pristizale u Bosnu i Hercegovinu. a to je rad na istraživanju franjevačke prošlosti u Hercegovini. svjetlo dana ugledala je po mnogo čemu iznimna i vizualno vrsno uređena knjiga povjesničarke umjetnosti Sanje Cvetnić. Barokni defter. redovite profesorice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2011. U njoj je na sjajan način prezentirana likovna baština baroknog stilskog razdoblja (XVII. . koja nas umnogome određuje. kulturnih i drugih – a i katastrofalna znanstvena politika. koji su uglavnom u Italiji. ipak nalazile prolaz. stoljeća u Bosni i Hercegovini. makar i tijesan. Robert Jolić svojim istraživačkim entuzijazmom motivira nastavak sličnih poslova. i XVIII. posredstvom franjevaca. Nastavljajući i dopunjujući njegova istraživanja te zaobilazeći zamku da ovaj vrijedni leksikon prihvatimo kao zatvoreno djelo. a u konkretnom smislu ne kao dovršavanje posla. napisavši više od 630 podrobnih i k tome stotinjak kraćih životopisa u Dodatku. i manjim dijelom u Habsburškoj Monarhiji. Rezultat je njegova truda djelo korisno i franjevačkoj zajednici u Hercegovini. nego kao njegovo započinjanje. Robert Jolić zamislio je svoj posao kao vraćanje duga zajednici. ušla barokna kultura na prostor gdje okolnosti nisu pogodovale njezinu razvitku. prije svega zbog činjenice što se islam sa zazorom odnosio prema likovnom prikazivanju vjerskih sadržaja. te su. st. i XVIII. U Bosna i Hercegovina je u to vrijeme pod osmanskom vlašću i ta je činjenica ograničavajuće utjecala na protok djela barokne umjetnosti u vrijeme njezina procvata u zapadnim zemljama. Studije o likovnim djelima iz XVII. Priznanje svakako zaslužuju i Hercegovačka franjevačka provincija i Franjevačka knjižnica u Mostaru što su iznijele nakladnički dio posla. ali i bosanskohercegovačkoj kulturi u cjelini. Slike su. Iva Beljan Sanja Cvetnić. Tako je na odškrinuta vrata. Barokne arhitekture naprosto nema jer se crkve nisu smjele graditi. 256 str.) u Bosni i Hercegovini. poimamo pojednostavljeno i nekritički. nabavljali ili posebno naručivali likovna djela.278 Bosna franciscana Na koncu treba reći: u situaciji kad za ovakve znanstvene pothvate postoji vrlo mala ili nikakva podrška nadležnih ustanova – akademskih.

Prva je poveznica obiteljska. 7. Autorica je vješto posložila mozaik na kojem su vidljivi pokušaji franjevaca da sami nađu načina kako da . Osobni uvod na mjestu općega. 3. izdvaja se iz cjeline knjige. najčešće. neimari i – naravno – ujaci (25). koja osvjetljavaju i objašnjavaju unutarnje poticaje što su vodili nastanku knjige. na što. Knjižna ilustracija i likovna kultura (167). upućuju zapisi u franjevačkim ljetopisima. odnosno da razloži motive i misli” s kojima je autorica “zašla među likovna djela baroknog razdoblja u Bosni i Hercegovini” (str. Lovro Pavlović koji su radili svijećnjake.. fra Tomo Salatić. Te su poveznice nesumnjivo trasirale put pisanju ove knjige. I upravo nju na visoko kvalificiran način prezentira. kao vanjski suradnik. Nakaši oliti pjengaturi. Prvo poglavlje. oživljena prisjećanjem majke koja je dio djetinjstva. istraživački utvrđuje i valorizira Sanja Cvetnić u svojoj knjizi znakovita naslova – Barokni defter. i ne samo njih.Ocjene i prikazi 279 Na taj se način gradila skromna. autorica je predstavila onaj aspekt likovnog djelovanja koji je proizašao iz domaćeg okružja uz sve nepovoljne okolnosti. Autorica je knjigu posložila u sedam poglavlja: 1. poveznica s europskim kulturnim tokovima na području likovnosti. talijanskom (202). njemačkom (206) i engleskom jeziku (210). 2. Djela umjetnika venecijanske škole (57). U drugom poglavlju. Nakaši oliti pjengaturi. Marko Elegović. Ne mali dio djela preživio je sve povijesne oluje te ona danas na najbolji način svjedoče o tome kako za umjetnost i kulturu nema nepropusnih granica. 4. Taj osobni uvod pruža razjašnjenja o poveznicama autorice sa Sarajevom i Bosnom. Frano Janjić i dr. ne ide da čitatelja uvede u sadržaj “nego da uvede onoga tko piše. više semestara predavala predmet Umjetnost baroka (20042008). A u taj niz ide i nekoliko vrsnih srednjobosanskih zlatara (kujundžija). Na koncu su sažetci na hrvatskom (198). kao i neimar Bono – graditelj. Uspjeh flamanskih invencija (113). Takvi se znani i neznani likovni akteri u ljetopisima (i nekrologijima) spominju imenima nakaš. Ivan Duić. 9). Stoga se s punim pravom može govoriti o bosansko-hercegovačkoj baroknoj baštini koja je uglavnom svoje utočište našla u franjevačkim samostanima. neimari i–naravno–ujaci. slično kao i na području pisane kulture. kako autorica kaže. pictor egregius ili sl. 6. 5. te konačno Literatura (215) i Kazala (231). zahvaljujući jednom od brojnih djedovih premještaja. Barokni susreti (191). uoči i dijelom za vrijeme Drugog svjetskog rata provela u Sarajevu gdje je pohađala školu časnih sestara. kakvi su fra Pavao Tokmačić. Stipan iz Velike. Druga inspirativna i motivirajuća poveznica proizašla je iz činjenice da je autorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Srednjoeuropski umjetnici (143). ali vidljiva. pjengatur. Među njima je nesumnjivo najistaknutiji slikar fra Miho Čuić (1750–1809) sa svojim slikama “Sveto rodbinstvo” (Kreševo) i “Sveti Anto Pustinjak” (Fojnica). Osobni uvod na mjestu općega (7). jer.

a do diobe Provincije (1735) i dalmatinski su samostani u okviru Bosne Srebrene. Stjepanom Prvomučenikom i donatorom Stjepanom Dragojlovićem” (1621) čuva se u samostanu u Kraljevoj Sutjesci. a Stjepan Dragojlović. U trećem poglavlju autorica opservira Djela umjetnika venecijanske škole u Bosni Srebrenoj. U dosadašnjoj literaturi prevladavalo je mišljenje da je Stjepan Dragojlović zapravo autor tih slika. Prvi slikar iz kruga venecijanske škole. Sanja Cvetnić je. ali rade (i) za naručitelje u Dalmaciji. ponajviše likovnih djela pribavili ili naručili iz Venecije. čija je djela autorica tematizirala. a iza njega i mnogi drugi franjevci. naime. Ivanom Evanđelistom. jest njihov naručitelj. sv. jest Baldassare d’Anna (oko 1572–1646). objavivši prvu knjigu na narodnom jeziku u Bosni i Hercegovini. Bosanski franjevci su. kojih se po jedno djelo nalazi u samostanima na Petrićevcu i u Kraljevoj Sutjesci. pa je i dospijeće Pitterijeve slike u Bosnu Srebrenu više razumljivo. čiji se lik nalazi na dvjema slikama. Gian Antonijom (1699-1760) i Francescom (1712-1793). Išli su u moćne Mletke i radi tiskanja knjiga. posebno istaknula ulogu naručitelja s obzirom na vrsnoću bosansko-hercegovačke barokne likovne baštine: “Važnost naručitelja iz Bosne i Hercegovine kroz stoljeća uz slikare koji su podrijetlom Venecijanci. Njegova slika “Posljednji sud” potječe iz trećeg ili četvrtog desetljeća XVII. Druga njegova slika “Bezgrešno začeće s lauretanskim simbolima. potvrđuje se u slikama koje hrvatska slikarska baština može – nažalost – samo priželjkivati. On je jedan od “malih majstora” koji je dobrim dijelom života i opusa (od 1730) vezan za Dalmaciju i tamošnje naručitelje. sv. Tamo je i jedna starija slika “Raspeti s Bogorodicom. a nalazi se u crkvi Sv. sv. koji su se mogli sklopiti i nositi poput sanduka. Mletačko slikarstvo u Bosni Srebrenoj dosiže veličanstveni . na osnovi brojnih analogija s potpisanim i prihvaćenim djelima slikara Baldassare d’Anna uvjerljivo utvrdila njegovo autorstvo. redovito na otvorenom.280 Bosna franciscana urede svoje skromne sakralne prostore kada se nije moglo doći do djela tada poznatih umjetnika ili umjetničkih radionica sa Zapada. Marijom Magdalenom. Budući da nije bilo crkava. zbog zapažene umjetničke vrijednosti djelā. Sanja Cvetnić je napose impresionirana mletačkom braćom Guardi. stoljeća. a onda ih opet vraćali nazad ili ostavljali kod neke obitelji do sljedeće prilike. Zaustavila se i na jednoj pastoralnoj posebnosti franjevaca Bosne Srebrene – pokretnim oltarima sa oslikanim dijelovima. kao što je to učinio fra Matija Divković prije ravno 400 godina (1611). Katarine Aleksandrijske u Kreševu. Stjepanom Prvomučenikom i donatorom Stjepanom Dragojlovićem” (1597). Slika Venecijanca Giovanni Battista Pitterija (1691/1695–nakon 1754) “Stigmatizacija sv. donator. U tom je kontekstu. međutim. Franje Asiškoga” nalazi se u franjevačkom samostanu na Humcu / Ljubuški. oni su ih nosili sa sobom od mjesta do mjesta radi slavljenja mise s pukom.

281 Vezano za ovu sliku postojale su neke nedoumice koje je S. budući da je u Katalogu velike franjevačke izložbe (1988/89) uz nju naveden podatak da se nalazi u franjevačkom samostanu u Visokom a tamo je nije bilo. treba u obzir uzeti mogućnost da je to čarobno malo djelo polovinom XVIII. Ani. nabavlja crkvena oprema. mraka tajnovitih skrovišta i susjedstva ruševine negdašnje crkve na Petrićevcu. stoljeća pod franjevačkim habitom stiglo u Bosnu i Hercegovinu. Uz veliko poštovanje prema toj skromnoj a moćnoj i staroj tamnosmeđoj fratarskoj tkanini. tiskaju djela. S. Cvetnić Gamulina (str. 79). jednog od osnivača venecijanske Akademije (1756. dakle. Ne radi se. Ane i Joakima sa Sv. trguje i još štošta). Ante Padovanskoga uz Sv. Antunom Padovanskim” koju je 1775. u muđuvremenu. okončana. slikama slavne mletačke braće Guardi. o Bogorodici. trebala bi u kolektivnoj svijesti zavrijediti dostojniju sudbinu od neizvjesnoga prognaništva ratnih godina. Autorica smatra da se može pretpostaviti kako se ovdje zapravo radi o franjevačkoj narudžbi (a ne tek o kupnji) s obzirom na pojavu sv. Visoko mjesto u baroknoj baštini Bosne i Hercegovine ima i slika Francesca Guardija “Bogorodica s Djetetom i sv. Antun Padovanski”. Antun Padovanski” (str. Joakimu i sv. Povratak Sv. U svom kritičkom prikazu spomenute franjevačke izložbe. povjesničar umjetnosti. on je upozorio: “…ostalo je neproučeno i neprimijećeno još jedno izvanredno malo djelo: slika s Bogorodicom između Sv. Obitelji iz Hrama i sv. kako su: “[…] dinamične veze s Venecijom višestruko potvrđene (u tom se gradu naručuju slike. . slika Gian Antonija Guardija. ne samo ona” (str. U svakom slučaju franjevački ga je habit zaštitio od propasti do danas. te pripremnim crtežom za tu sliku iz Uffizija u Firenci. Vlasništvo je franjevačkog samostana u Visokom.Ocjene i prikazi crescendo kolorizma i orkestracije u djelima koja bi poželjeli svi svjetski muzeji. obrazuje. zbog pogrešne upute u Katalogu. sv. To novo čitanje autorica je uvjerljivo dokazala vrsnom ikonografskom analizom slike. naglasivši uz to. Prva je nedoumica bilo mjesto gdje se slika zapravo. a slikao ju je također Guardi. te je potraga za njom. Obitelj. Antom Padovanskim”. usporedbom s jednim srodnim Guardijevim djelom iz privatne zbirke u Veneciji. poglavito u čarobnoj maloj slici starijega brata Gian Antonija. nego o slici “Povratak Sv. Sljedeći korak koji je autorica učinila. ovu sliku atribuirao venecijanskom slikaru Gian Antoniju Guardiju. naime. Obitelji iz Hrama i sv. odredio Grgo Gamulin (1910-1997). Atribuciju je. ali ovaj put Gian Antonije” – citira S. Cvetnić ju je pronašla u samostanu na Petrićevcu (Banja Luka) prilikom jednog svoga posjeta. 79). Antom Padovanskim”. za koju je u Katalogu stajalo da joj je autor neznani “venecijanski majstor” s nazivom “Bogorodica između Sv.). Druga je nedoumica bila vezana za ikonografsko čitanje ove “jedne od najljepših slika u Bosni i Hercegovini” (str. jest novo ikonografsko čitanje. Cvetnić razriješila. dvije godine kasnije (1990). Ane i Joakima sa Sv. 78). Dakako. Gamulin je. Anti Padovanskom. 87).

javlja kao prvi poznati naručitelj. poželjela sam: ‘Dobra kob. uvijek biti povjereni najboljim stručnjacima” (str. Autorica donosi citat iz Gamulinova članka: “A da ironija bude veća. za bosanske franjevce izradio je zavjetnu sliku (1784) “Bogorodica sa sv. onoga s Petrićevca i ovoga sutješkoga. to lijepo i slavno djelo (iz samostana još slavnijeg) bilo je na izložbi u Zagrebu zatureno u kutu jedne pokrajnje prostorije i ostalo je posve neprimijećeno od javnosti ‘obične’ i od javnosti stručne” (str. taj daleki dotok venecijanske boje među stara bosanska brda. a ne samo kupac slike. rođeni Splićanin (1740–nakon 1797). gledajući Trstionicu kako bezbrižno prevrće svoj vodeni tijek po uglačanu stijenju. S. pa ipak je na franjevačkoj izložbi. S. 97). atribucija Francescu Guardiju stavljena pod upitnik. Cvetnić smatra da je fra Grgo vjerojatno naručitelj.f. znati cijeniti najistočniju Guardijevu narudžbu iz vremena. živio je i radio i u Dalmaciji i u Italiji. s velikom nadom da će svi baštinici. stoljeća” (str. A ta su se rješenja preko grafičkih listova širila i “obilježila naraštaje od XVI. Bašeskija) koje autorica koristi kako bi zavjet franjevaca i puka kao i samu narudžbu slike kontekstualizirala. koji je kasnije obavljao službu provincijala a potom i biskupa (na slici je dao ispisati: “Dobavi o. koju je priredila Svetlana Rakić (slikarstvo i skulptura). i da će budući restauratorski zahvati dvaju djela braće Guardi. prepoznao i objavio Grgo Gamulin (1972) kao djelo Francesca Guardija. Slikar Sebastiano (Bašće) Giuseppe Devita. O toj epidemiji ostali su zapisi u ljetopisima (Baltić. Sebastijanom i skupinom vjernika” koja se nalazi u franjevačkom samostanu u Fojnici. 1992) splitski povjesničar umjetnosti Kruno Prijatelj (1922-1998). Nju je otkrio. . a potom dala ikonografsku i umjetničku analizu. Radi se o činjenici “da se slabiji majstor često oslanja na gotova. 115). 94). do XIX. Rokom i sv. a ne samo vlasnici franjevci. na što je Gamulin reagirao u gore spomenutom osvrtu. poznata i priznata rješenja. da bi na koncu izrazila svoja osjećanja i želje uz tu sliku Francesca Guardija: “Na odlasku iz Kraljeve Sutjeske. U četvrtom poglavlju Uspjeh flamanskih invencija S. Povod zavjetu i narudžbi slike bila je epidemija kuge (1783). po slikarskoj tradiciji iz kruga venecijanske škole. Cvetnić navodi u kojim je sve katalozima citiran Gamulin.282 Bosna franciscana nabavio fra Grgo Ilijić Varešanin (1736-1813). Sliku je objavio (1990. a zanimljiva je i s etnografskog aspekta (slikar je uveo anonimne bosanske vjernike u njihovu ruhu) ali i zbog činjenice da se slikar potpisao hrvatskom varijantom svoga imena Sebastijan Baschie (Bašće). S. Cvetnić je Gamulinu u prilog navela niz potvrda iz narasle literature. uz reprodukciju slike. stoljeće i pol nakon Stjepana Dragojlovića. Tako se on. pa tako iz vlastite nemoći povezuje udaljene prostore za koje baštinici i ne slute da imaju ikakvih veza” (str. Gargo iz Varesa 1775”). Slika se nalazi u franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci. mala sliko!’. Cvetnić opservira povezanost bosansko-hercegovačke likovne baštine s nizozemskim slikarskim školama.

stizale su umjetnine iz Dalmacije i Venecije. autorica na kraju ulazi u opuštenu završnicu (Barokni susreti). s juga. nalazi u franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci. i “Bogorodica s djetetom” (oko 1750) u samostanu u Tolisi. Haberla (?). Tokove pristizanja umjetničkih djela u Bosnu u Hercegovinu predstavila je na slikovit način: “Umjetnički utjecaji pristizali su u Bosnu i Hercegovinu najčešće suprotno od smjera kojim se slijevaju njezine rijeke. To dakako nisu jedini utjecaji. Knjiga je. st. pol. koje je od 1531. i raritetno.Ocjene i prikazi 283 116). te slike Paulusa Antoniusa Sensera (?1716–1758) “Porcijunkulski oprost” (1753) u franjevačkom samostanu u Visokom. posve osobnu. “Portret djevojke” (1780) u Franjevačkom provincijalatu u Sarajevu. izdanje jest ono iz 1621. te F. gdje ukratko govori o susretima i doživljajima u vrijeme svojih profesionalnih dolazaka u Sarajevo tijekom četiriju godina (2004-2008). st. Potamološkim rječnikom rečeno: dolazili su uzvodno.) koje se čuvaju u zbirci samostana u Mostaru. a uzvodno pritocima Save sa sjevera pristiglo je i koje srednjoeuropsko djelo.). 145–146). Uzvodno Neretvom. autorica je posebnu pozornost posvetila djelu Emblemata autora Andree Alciata (1492-1550). Tako su od neznanih malih majstora nastale slike “Štovanje imena Isusova i isusovački sveci” (nakon 1640) i “Raspeti” (prema Rubensu. To je potaknulo autoricu da studiozno i široko prezentira genezu tog vrsnog djela europske knjiške i likovne kulture koje se našlo kod franjevaca. nesumnjivo najkvalitetnije. Lucija” nekog kranjskog ili štajerskog slikara (druga polovica XVIII. U šestom poglavlju Knjižna ilustracija i likovna kultura. po mnogo čemu iznimna. Nakon blistavih analiza i širokih kulturno-povijesnih poveznica i kontekstualizacija baroknih djela bosansko-hercegovačke likovne baštine. vrlo dobro očuvano. – 1. A upravo se ono. Tako su srednjoeuropske provenijencije “Sv. do 1870-ih izašlo u 179 izdanja. sredina XVII. Prije svega na sjajan način je opservirana jedna likovna tema koja će za mnoge biti . st. kako je već rečeno na početku. ali su za umjetnička djela baroka iznimno važni” (str. što mu daje . stigle sa sjevera. XVII.) u Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu. koje su. te “Bogorodica sućutna” (“Bogorodica od sedam žalosti”) u Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu. godine. U petom poglavlju Srednjoeuropski umjetnici autorica je ukazala na nekoliko slika srednjoeuropske umjetničke provenijencije. st. pol. XVI. No. Time je djelo dobilo jedinstven osobni okvir. U tom su kontekstu svoje mjesto našle i ilustracije u lekcionaru Pištole i evanđelja fra Ivana Bandulavića ( 2. dakle.

No za samu je povijest značajno to što je u procesu njegova izučavanja došlo do silovitih promjena u analitičkim pa i metodološkim postupcima koji su se koristili kako bi ga se spoznalo u njegovoj neponovljivoj jedinstvenosti. i dalje od splitske luke nesigurnim bosanskim stazama do odredišta u jednom od srednjobosanskih samostana. Oldenbourg Verlag. Ako smo do sada jedino imali nejasnu i fragmentarnu sliku nedovoljno istražene barokne baštine Bosne i Hercegovine. Eine bosnische Stadt im Zeichen des Kriegs. Najčešće usmena forma koja u medijalnome smislu odlikuje svjedočanstvo (makar i transfigurirana u pismenome obliku svojega zabilježavanja) priziva negativne konotacije od kojih se uvijek iznova ističu krhkost sjećanja. jer su u nedostatku barokne arhitekture. ili na vjeri u mogućnost objektivnoga dokazivanja njihove neobjektivnosti. tradicionalne metode. Marko Karamatić Armina Galijaš. Uostalom jednako su onako skrovita kako su nekoć u tajnovitosti. te visoko kultiviranog i elegantnog jezičnog izraza.284 Bosna franciscana pravo iznenađenje. München 2011 Kako prognati jedan grad I zazov koji pred suvremenu historiografiju predstavljaju događaji katastrofičkih razmjera u punome se svjetlu pokazao pri pokušajima znanstvenoga pristupa Holokaustu. ovim svojim djelom. Profesorica Sanja Cvetnić je od sitnih rasutih elemenata. modernijim pristupima u kojima su se počele propitivati i manje pouzdane činjenice. usprkos ovdašnjem skromnom likovnom nasljeđu. na njihovu navodnu objektivnost. dosljedne znanstvene akribičnosti. preko ne uvijek mirnog mora iz Mletaka. sada je sasvim drukčije. “pod franjevačkim habitom”. likovna djela baroka bila uglavnom podalje od očiju javnosti u samostanskim zakutcima (danas ipak solidno uređenim samostanskim muzejima). zasnovane na uvjerenosti u neprikosnovenost dokumenata. Holokaust je avansirao u mjeru svih mjera kada je u pitanju masovno uništenje cjelokupnih populacija. Ethnopolitik und Alltag in Banjaluka 1990-1995. s nevjerojatnim darom zapažanja. oblikovala raskošan mozaik bosansko-hercegovačkoga baroka. Naime. koja je po prirodi stvari daleko “vidljivija”. pamćenje na krucijalan način uvjetova- . Misliti da se do tog cilja došlo jednostavno bilo bi odveć naivno. i stizala. osobito one koje su se ticale uloge svjedoka i svjedočanstava – kamena smutnje i izvora brojnih prijepora u traganju za povijesnom “istinom”. nisu lako prepuštale svoj dio terena nekonvencionalnijim.

prije svega dnevničkih i autobiografskih zapisa (Eva Lezzi). studija američkoga povjesničara Raula Hilberga The Destruction of European Jews. Makoliko kritičari bili uporni u negiranju Hilbergove ishodišne teze (a ta kritika nije se zadržavala samo na znanstvenome planu – Hilbergu je zapriječen pristup na američka elitna sveučilišta. oni su očekivali sličnu situaciju u Trećemu Reichu. već je bilo kasno. preradom itd.Ocjene i prikazi 285 no traumatskim zbivanjima i njihovom. može se promatrati nastanak mikro-studija koje na načelu teritorijalnoga ili vremenskog ograničavanja ugrađuju prve kamene-temeljce za buduća istraživanja u kojima će se. Od početka ratova za naslijeđe raspadnute Jugoslavije prošlo je već dvadeset godina. Uz sintetičke studije tipa kapitalne dvotomne Nazi Germany and the Jews Saula Friedlandera historiografija je razvijala i paralelnu struju koju bih mogao nazvati mikro-studijama. sada se to sa sigurnošću može reći. u provincijalnome Vermontu). Grossa ili sjajni Im Tunnel njemačkoga povjesničara Götza Alyja). U sjenci toga zaostatka. međutim. Sintetičke se studije. još uvijek očekuju. gotovo marginalna prisutnost u arhivima. Na taj je način historiografski diskurz o Holokaustu doprinio transdiciplinarnome proširenju humanističkih znanosti i pružio im dotada neslućene mogućnosti interesnih premrežavanja i povezivanja. Osim toga. samu mogućnost Holokausta izveo iz nepripremljenosti europskih Židova na radikalnost samoga događaja. tako da je karijeru završio tamo gdje ju je i započeo. neobilježene ideološko-političkom ili nacionalnom pristranošću. Podučeni kolektivnim iskustvom. kao i znanost o književnosti usmjerenu na ispitivanje nekanonskih literarnih formi. Kada su shvatili da su sočeni s ideološki poduprtom mehanizacijom koja cilja na njihovo potpuno uništenje. nastalim u dugotrajnoj “tradiciji” pogroma. najčešće neuspješnom. Izvjesno je da izučavanje Holokausta traži vremensku distancu kako bi ga se moglo sprovoditi sa što manjom emotivnošću. obilato korištenje usmenim svjedočanstvima preživjelih kojima se nadoknađivala njihova. Genocid u Bosni . u odnosu na počinitelje. kako na strani počinitelja (Ordinary Men Christophera Browninga). Najpoučniji primjer takvoga spornoga teksta jest. Tim se sužavanjem istraživačke perspektive približavam svojoj današnjoj temi. Hilberg je. Odgovori na globalna pitanja nisu pruženi. Njihov je cilj bio diferencirano promatranje samih katastrofičkih događaja s ciljem rekonstruiranja povijesti “života običnih ljudi”. ali i na području vizualnoga (inovativno-alternativni pristup fotografskoj dokumentaciji Sergea i Beate Klarsfeld) – da navedem tek nekoliko primjera. Giorgio Agamben). sintetički zaključci koji se izvlače kao rezultati tako usmjerenoga istraživanja osporavaju se u svojoj koherentnosti. ono što se nije uspjelo zaustaviti bila je upravo specifična metodologija. Bez dvojbe se taj postulat može primijeniti i na druge katastrofičke događaje. što je izazvalo i najvehementnije kritike. koji ga ne nadmašuju ali mu se svojim karakterom približavaju. načeti tematika cjelokupne mučne povijesti nestanka jedne zemlje. na ozbiljan način. Zahvaljujući Hilbergu polje se istraživanja Holokausta proširilo i na filozofiju (Zygmunt Bauman. tako i na strani žrtava (Neighbours Jana T. psihoanalitički orijentiranu znanost o književnosti (Shoshana Felman).

) Ta dva stožera određuju strukturu diskurza povjesničarke. S druge se ispituje svakodnevica individua u njihovu duhovno-kulturalnome okružju za vrijeme rata u Banjoj Luci. dakle. No njezina je distanciranost od materije koja je biografski mora pogađati više negoli uzorita. Bosanska Posavina). ispisuje povijest svoje teme onako kako sam nikada ne bih bio u stanju. već na vjernu rekonstrukciju mikro-slike jedne sredine i njezine. Takva je knjiga zasigurno i doktorska disertacija bečke povjesničarke bosansko-hercegovačkoga porijekla Armine Galijaš Eine bosnische Stadt im Zeichen des Krieges. disciplinirati. emotivnost se iščitava iz njih samih. stvaranje jednonacionalnih zona tamo gdje su sredine bile temeljito izmiješane ili. kako stvarne tako i metaforičke. Armina Galijaš. pak. makar koliko bio uvjeren u svoju znanstveničku objektivnost. Ovom se studijom.” (podcrtala A. U tome se i krije umijeće povjesničarke. čiji su “junaci” obični ljudi koji popunjavaju prazne prostore svojim prisustvom.G. sve su to katastrofički događaji apokaliptičkoga potencijala koji se pokazuju otvoreni prema metodološko-analitičkim pristupima razvijenima u izučavanju Holokausta. pripitomiti. Makoliko dokumenti ili svjedočanstva bili iskaz visokoga emotivnog naboja. Ona ispisuje najtragičniji dio povijesti grada ne izostavljajući ništa od stravičnosti događaja ali ih i ne pretvarajući u prizorište osobne osjećajnosti. U njima valja prepoznati buduće putove ispisivanja povijesti zemalja bivše Jugoslavije. dakle. za mene je tu previše emocija nagomilano da bi ih se moglo potisnuti. iz njihovoga sadržaja a ne iz manipulativne perspektive one koja ih predočuje.286 Bosna franciscana i Hercegovini. koji se doduše ne odlikuje izravnim ratnim djelatnostima . i tu moram bar na trenutak biti osoban. Etnopolitika i svakodnevica u Banjoj Luci 1990-1995). genocida. Jednostavno. Kako bi što preciznije odredila svakodnevni život u jednome gradu zahvaćenom ratom. dok istovremeno pružaju mogućnost za izgradnju sintetičke pozicije sposobne da napusti cizelirano definiranje mikro-topografije i uputi se u šire istraživanje čije će središte sačinjavati takve središnje teme rata u Bosni i Hercegovini poput etničkoga čišćenja. urbicida ili kulturocida. Ethnopolitik und Alltag in Banja Luka 1990-1995 (Jedan bosanski grad u znaku rata. prostora pustoši na onim mjestima koja su bila pretežito mononacionalno zaposjednuta (Krajina u Hrvatskoj. Ta je “kohabitacija” omogućena metodičkim pristupom i izborom teme koje autorica opisuje na sljedeći način: “S jedne se strane socijalno-povijesno rasvjetljuje izgradnja novoga gradskog društva i novoga sistema tako što se istražuju uzajamni odnosi i djelatna povezanost između društvenih institucija i njihovih struktura. etničko čišćenje stanovništva. topografije – one. anticipira perspektiva u kojoj će se poći suprotnim putom od onoga što ga je zacrtalo ispitivanje Holokausta: od jedne analitičke ka sintetičkoj obradi virulentne teme čija će brizantnost još dugo ostati dominanta historiografije – kako u zemljama bivše Jugoslavije. tako i na katedrama za proučavanje povijesti Jugoistočne Europe u svijetu. Diskurzivnost teksta nije usmjerena na stvaranje pri-povijesti. Njihovim se ispitivanjem omogućuje stjecanje sveobuhvatne slike o jednoj sredini.

republika i država doživjeli u četrdeset i pet godina. Kako konkretno izgleda analitički postupak koji se najavljuje u Uvodu? Armina Galijaš isprva opisuje poteškoće s kojima se. “Taj se termin možda može upotrijebiti kao zajednički nazivnik za ono neupadljivo svakodnevno. ukoliko se brinu samo za svoje glavne i državne poslove. štoviše njezina odlučujućeg faktora. Demografija će se pokazati važnom u ideološko-političkoj pripremi cijeloga rata u Bosni i Hercegovini tako da pažnja koja joj se posvećuje ne začuđuje. One se. Kako bi izbjegla te poteškoće. ali i ulozi koju su u njemu dobili prvi poslijeratni višestranački izbori (pri tome se ne zanemaruje ukazati na njihovu puku nominalnost. nepristupačnošću arhivske građe. Zaboravljena se zbivanja prebacuju u centar pažnje a kolektivna svijest priprema za ksenofobni govor mržnje. pismene i usmene. Sljedeće se poglavlje bavi raspadom Jugoslavije.” (Jens Kulenkampff) Armina Galijaš ispisuje povijest koja ne zanemaruje “glavne poslove” ali ih. . Armina Galijaš ne inzistira na kontinuitetu. Znakovitim se tu pokazuje (zlo)upotreba povijesti kao iznenada otkrivenog zamajca sadašnjosti. Naime. makar i indirektno. partikularno i prolazno. već. uništeni. nalaze u premaloj distanci prema zbivanjima i u. sa svjedocima i svjedokinjama zbivanja ali i diverzificirani dokumenti različite medijalne provenijencije. suočava izučavanje suvremene povijesti (Zeitgeschichte). Naravno. Nakon iscrpnoga objašnjenja metode kojom će se služiti Armina Galijaš daje kratki obris povijesti Banje Luke s osobitom koncentracijom na demografske faktore. izvješća međunarodnih oraganizacija skupa sa sudskim zapisnicima. prema tradicionalističkome mišljenju. Višepartijski se izbori tako pojavljuju kao krinka za stvaranje monolitičkoga jednonacionalnog društva u kojemu će svi oni koji drukčije misle biti potisnuti na marginu i. ne prestaje promatrati u kontekstu svakodnevnoga postojanja “svijeta života”. slijedom nužnosti. navodno. ne nužno s njom povezanom. Rezultat je impresivna količina skupljenog materijala kojega se interpetira u smionome ključu. kao kontingentno koje ne pripada javnoj svijesti te koje previđaju i humanističke znanosti. njegovom pripremom. Armina se Galijaš koristi historiografskom aplikacijom fenomenološkoga termina “svijet života” (Lebenswelt). autorica se prilikom izbora građe koncentrira na više dostupnih izvora: u središtu su njezine pažnje ankete. kao krajnja konzekvenca. te ga ne čine svojim predmetom. Tako se koriste dnevne novine ali i filmovi. izbacivanjem u prvi plan krvave prošlosti brišu se i poništavaju sva pozitivna dosegnuća koje su grad. sveučilišni bilteni kao i zvučni zapisi s radija.Ocjene i prikazi 287 na konkretnoj teritoriji ali na odlučujući način prožimlje i determinira sve njegove strukture. uvjetovanu nedovoljnom političkom diferenciranošću svijesti lokalne populacije ali i nacionalnim zavođenjem kao osnovnom metodom ideološke manipulacije i pripremom samoga etničkog čišćenja). s otvorenošću prema dalekosežnim zaključcima. i pokazala u kolikoj su mjeri nametnute. upravo diskontinuitet zbivanja između kraja Drugog svjetskog rata i rata nakon raspada Jugoslavije stavlja u prvi plan.

Ključno četvrto poglavlje. za njega bi se moglo reći i da je centralni. o osobitome inzistiranju na uništavanju osnove materijalne egzistencije rukovodećih kadrova iz redova Hrvata. kojima su bili izloženi proganjani. dajući glas kako umjerenim tako i radikalnim srpskim snagama. posebice iz redova vlastitoga naroda. U uskoj povezanosti s tim ideološkim čišćenjem nalazi se i odstranjivanje ionako relativno tankoga sloja urbanoga pučanstva. ali i njegovo nizanje gotovo bez šavova. diskurzivno-analitički pokazuje u kolikoj je mjeri urbicid (a o njemu je u drukčijem registru uvjerljivo pisao Bogdan Bogdanović) jedan od središnjih faktora etničkog čišćenja. pod naslovom “Instrumenti moći srpske nacionalne političke elite” tematizira dubinu promjena. ponešto asimetrično. Način na koji se materijal predočuje. Bošnjaka i Jugoslovena i s njime povezanome “elitocidu”. školskih i kulturnih institucija. u kojemu se govori o perfidnim metodama protjerivanja nesrpskog stanovištva kao i patnjama. preko školstva s promijenjenim i maksimalno ideologiziranim programima. pa sve do nasilnih promjena jezičkoga idioma kojim se za Bosnu tipično ijekavski idiom u novostvorenoj srpskoj tvorevini po dekretu morao zamijeniti ekavicom. Primjeri koje daje podcrtani su obilatim informacijama iz tiska ali i iskustvima pojedinih građana koji u svojim “oral histories” pripovijedaju o nelagodi koja bi ih obuzimala pri pogledu na nasilno glajhšaltovanje cjelokupne zajednice. kao i kratko vrijeme u kojemu ih se uspjelo nametnuti. No najstrašnija su izvješća o samovoljnim i nesankcioniranim likvidiranjima čiji je očiti cilj bio “nagovaranje na dobrovoljno iseljenje”. koliko su ciljali na promjenu strukture ličnosti. njihovome (pre)čestome smrtnom ishodu. Sistematski secirajući diverzificirane segmente svijeta života Armina se Galijaš kreće od uloge religije i njezinoga silovitoga zasijecanja u svakodnevicu. Stavljanjem naglaska na obrat (isticanje razlika tamo gdje su ranije postojale sličnosti ili istovjetnosti) pokazuje se jedno izvrtanje dotada prisutne socijalne svijesti i njezino manipuliranje u svrhu učvršćivanja novoformiranih kolektivnih identiteta. ali i njihovim žrtvama. Opisavši tako pripreme za prevrat i za rat autorica ukazuje na iznimnu važnost uklanjanja onih što “misle drukčije”. U njemu se zorno pokazuje u kolikoj su mjeri promijenjeni uvjeti suživota sezali u dubine psihe. već i za ostale nacionalne stranke s njihovim legendarnim vezanjem zastava u deklarativnome anti-komunizmu. taj dio započinje potpoglavljem “Nova lojalnost i isticanje razlika”. No najupečatljiviji je onaj dio. Armina Galijaš je na ovome mjestu možda mogla povući paralelu između metoda zastrašivanja drugih primijenih u Sarajevu i onih iz Banje Luke. U njemu je riječ o otpuštanju radnika nesrpskoga porijekla s posla. Moglo bi se reći da. Poznato je u koliko su mjeri kriminalci i u jednome i u drugome gradu bili angažirani . U tome kontekstu osobito se indikativnim pričinjaju promjene vlastitih imena: kako samih osoba tako i gradskih toponima i imena ulica i trgova. Armina Galijaš i dalje konzekventno izbjegava pristranost.288 Bosna franciscana To ne vrijedi samo za Karadžićevu SDS čija dominacija u Banjoj Luci nakon izbora postaje gotovo opipljiva.

naprimjer. po načelu teritorijalne asimetričnosti i ideološke simetričnosti u svim dijelovima raskomadane zemlje. i dalje. Stoga i nije slučajno što će glas Armine Galijaš. S toga se i čini da ju se jedva može popraviti. Time se vraćam na ishodište svojega teksta. Poput izučavanja Holokausta bosansko-hercegovačka apokalipsa s kraja dvadesetog stoljeća traži diferenciran pristup kako bi se događaji što su uzdrmali jugoistok Europe mogli analizirati u svojoj sveobuhvatnosti. Sintetičke će studije zacijelo slijediti ali je iznimno važno da se na primjeru kraćih vremenskih odsječaka i manjih teritorijalnih jedinica pokaže u kolikoj je mjeri projekt rasturanja Bosne i Hercegovine bio dirigiran iz raznih centara. moguće je usporediti s promjenom školskoga sistema i nametanjem novih. Radovat ću se svakom dokazu za suprotno i očekivati ga s ogromnom skepsom. kako su pojedina odstupanja od propisanih normi važna za stvaranje integralne slike jednoga dezintegrativnog procesa – koji traje i sprovodi se. Zaključujući svoj otrežnjujući izvještaj Armina Galijaš opisuje demografske promjene i njihove posljedice. nudi budućim generacijama znanstvenika i znanstvenica. Iscrpno se govori o oduzimanju stanova i kuća koje je sprovedeno pod ciničnim imenom “racionaliziranje stambenoga prostora”. ideoloških vrijednosti. Štetu koja je nanesena na planu kulture. ali to ipak moram učiniti. Potresna je pripovijest Ulfete Kobašlić o ubojstvu sina. Bahatost i arogancija navodnih pobjednika teško su naslijeđe tragičnoga razdoblja grada koji se mukotrpno formira kao prijestolnica jedne para-države. U poglavlju “Teror u gradu” interpretiraju se “oral histories” onih koji su doživjeli i preživjeli dane strave u “prognanome gradu” (Irfan Horozović). gotovo isključivo. Aktualna situacija na planu kulturnoga života u Banjoj Luci potvrda je teze o uništenju materijalnih vrijednosti jednoga doba na čije mjesto nije stupilo ništa što bi ih moglo nadomjestiti. u svojoj discipliniranosti svojstvenoj novoj njemačkoj povijesnoj školi. protjerivanje koje je organizirano od strane vlasti ali provedeno s prešutnom suglasnošću onih s kojima se do jučer živjelo zajedničkim životom. Davor Beganović . Prikazivaču je teško izabrati jednu. naići na gluhe uši unutra.Ocjene i prikazi 289 na ispunjenju nacionalnoga zadatka ali se nedovoljno ističe njihova izravna ovisnost o strukturama vlasti u Banjoj Luci i relativna operativna neovisnost u Sarajevu. s protjerivanjem vrijednosti poput klasične glazbe i njezino apsolutno nadomještanje turbo-folkom. dolazeći iz vana. Zaklapajući posljednje stranice studije Armine Galijaš potrebno je razmišljati o perspektivama i pravcima nove historiografije koje ova knjiga.

jer je život za Muslimane i kršćane Božji dar. jer samo darovi obvezuju. To pojašnjava na sljedeći način. Jedna je krepost govoriti samo o jednoj istini i zanemariti naše različite spoznajne perspektive. Iako su to dvije različite perspektive. On tvrdi da Drugi međunarodni bioetički simpozij pod naslovom Integrativna bioetika i interkulturalnost pokazuje kako bioetika uključuje i povezuje različite pristupe i perspektive. nego naša spoznaja stvarnosti. do 24. Priznati život kao Božji dar znači priznati obveze očuvanja i razvijanje života.Integrativna bioetika i interkulturalnost. kako su pluriperspektivizam i interkulturalnost metodička polazišta integrativne bioetike. Život kao Božji dar izvor je obveze. urednik Velimir Valjan. prakticirati bioetiku kao sveobuhvatnu zauzetost za život. zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u BiH. Sarajevo 2009. svibnja 2008. istina. bornik pod naslovom “Integrativna bioetika i interkulturalnost” sadrži radove s Drugog bioetičkog simpozija. održanog u Sarajevu od 23. godine. To se može izreći zorno pitanjem koje glasi: Ima li pravo dosadašnja filozofska tradicija koju utjelovljuje Hegel ili Friedrich Nietzsche koji kaže da nema istine. Zbornik se sastoji iz Predgovora i četiri dijela. str. istinita stvarnost. naša perspektiva. Bioetičko društvo u BiH. Iz toga Nietzscheova perspektivizma razvio se današnji pluriperspektivizam. one imaju zajednički cilj. a to je očuvanje života. samo naše spoznavanje iz određene perspektive. Bog je Stvoritelj i Darovatelj života. a nema istine. a druga je krajnost govoriti samo o našim perspektivama i zanemariti istinu koja . ne samo očuvanje nego i umnažanje života u svakom smislu. Važnija od stvarnosti je naša spoznaja. Z U Predgovoru fra Velimir Valjan navodi kako je 2005. 318. Fra Velimir Valjan u radu “Muslimani i kršćani – zajednički ciljevi u bioetici” pokazuje kako bioetika uključuje mnoštvo perspektiva na primjeru muslimanskog i kršćanskog odnosa prema životu. Čovjek kao najsavršenije Božje stvorenje zastupa Boga onda kada taj život usavršava. održan Prvi međunarodni bioetički simpoziji u BiH pod naslovom Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije i kako je tada osnovano Bioetičko društvo u BiH. a ne razara. da je istina zabluda? To bi značilo da postoje samo perspektive. Prvi dio Zbornika pod naslovom “Bioetika i pluriperspektivizam” sadrži šest radova. U novom vijeku više nije u središtu mišljenja stvarnost. tj. tj. Pavao Barišić u tekstu “Pluriperspektivizam – temeljni uvjet ili zatamnjenje istine” analizira istančano razliku između današnje paradigme mišljenja koji zastupa pluriperspektivizam i dosadašnje filozofske tradicije – od Platona pa do Hegela – koja zastupa da je istina jedna za sve i da je zadaća filozofije spoznati istinu.

I Schweidler pokazuje da je današnji pojam kulture uzak i isključiv. univerzalni bioetički zahtjev koji zastupa bezuvjetnu vrijednost života je uvijek utjelovljen u određenu kulturu. Bosto dokazuje da je istinska kultura pluriformna i da živi od komunikacije s drugim kulturama. treba odbaciti današnje pretvaranje kulture u ideologiju. a ne isključuju. Jasminka Babić-Avdispahić u radu “Internacionalna etika i multikulturalizam” pokazuje da je rasprava o multikulturalizmu i postmodernizmu povećala senzibilnost za različitost i kontekstualnost. Univerzalno i posebno idu skupa. Sulejman Bosto u tekstu “Integrativna bioetika između univerzalizma i kulturnog pluralizma” ulazi u bit problema kada želi pokazati da bioetički univerzalizam i kulturni pluralizam idu skupa. u tekstu “Ljudska prava i kulturni identitet” dokazuje da su ljudska prava univerzalna. i da zbog toga bioetički diskurs mora uzeti u obzir cijelo čovječanstvo. Što smo otvoreniji drugim kulturama. Za islamskog teologa život je dar i život je svet i život je najviša vrijednost. Zato Pavao Barišić ima pravo kada tvrdi da je pluriperspektivizam uvjet istine “samo onda kada uspijeva nadići relativizam perspektive” (str. za pluralizam kulture. da vrijede u svakoj zajednici. u sredstvo za sukobe. profesor u Bochumu. Unatoč multikulturalizmu koji tvrdi da različite kulture prihvaćaju različite moralne principe.Ocjene i prikazi 291 je jedna. Da bi se to razumjelo i prakticiralo. treba odbaciti dosadašnje poimanje kulture kao jednog organizma koji je homogen. zabrani govora. u svakoj kulturi i svakoj državi. Pojam prava dobiva svoj sadržaj iz negacije stanja obespravljenosti. da se uzajamno pretpostavljaju i uključuju. to smo kao kulturna bića bogatiji. jer je kultura radi čovjeka. U metodičko-argumentativne točke spadaju tri principa: 1. 3. normativne i metodičko-argumentativne referentne točke islamskog pristupa bioetičkom diskursu” dokazuje da danas biotehnologija obuhvaća cijeli svijet. protiveći se mučenju. Pozivajući se na današnje istaknute filozofe Wolfganga Welscha i Jürgena Hebermasa. 2. racionalno-argumentativni princip što znači da treba imati povjerenja u komunikativni um. monadičan i uniforman. Dževad Hodžić u svom radu “Vrijednosne. nacionalne i religiozne razlike. cijelo čovječanstvo. socijalnoj diskriminaciji. dužnosni princip što znači da je svaka ljudska volja autonomna i heteronomna. što znači da su različite kulture nespojive i neusporedive. Ne može se gaziti ljudska prava pozivajući se na kulturni identitet. teološki princip što znači da opći interes ima prednost pred posebnim. Walter Schweidler. 36) i doći do jedne istine koja nas sve obvezuje. On predlaže novi pojam kulture koji uključuje razlike između kulture norme i kulture koristi. Pitanje glasi: Kako je moguća etika i etičko djelovanje u današnjem biotehnologijskom svijetu? On ističe koje referentne točke treba uzimati u obzir pri islamskom sudjelovanju u bioetičkom diskursu. “etničkom čišćenju” i genocidu. Iz tog proizlazi da smo za život odgovorni i da život ne smije biti instrumentaliziran. . jasnije rečeno. jer ističe samo etničke. da bioetički zahtjevi imaju univerzalno važenje iako se o njima u različitim kulturama govori različito. samovoljnom hapšenju.

Zagovaranje humanizma kao antropocentrizma dovelo je do čovjekova ponašanja koje je ugrozilo sam opstanak prirode. Drugi dio Zbornika pod naslovom “Bioetika i interkulturalnost” sadrži pet tekstova. pa multikulturalnost podrazumijeva pluriperspektivnost. . a bioetika je usmjerena na ostvarenje komunikacije različitih perspektiva. zahtijevanje čovjekova postizanja punog života. Danas se humanistički redukcionizmi uzajamno guše. usavršavaju se. Hrvoje Jurić u tekstu “Ugrožavanje prirode i kulture kao izazov za bioetiku i multikulturalizam” dokazuje kako vladajući tehnoznanstveno-ekonomsko-politički kompleks u podjednakoj mjeri ugrožava prirodu i kulturu.292 Bosna franciscana bioetičari dokazuju da je moguća bioetika koja je transkulturna i internacionalna. Luka Tomašević u radu “Ljudsko dostojanstvo: filozofsko-teološki pristup” govori o pojmu ljudskog dostojanstva u filozofiji i u teologiji. Misao o ljudskom dostojanstvu je tijesno povezana s temeljnim ljudskim pravima. a odbacuje monoperspektivnost. što znači da je potreban dijalog unutar svake kulture i uzajamni dijalog kultura. na životu u punini. Dostojanstvo ljudske osobe treba priznavati bezuvjetno. Bioetičke norme upravo zahtijevaju razvijanje kulture života. Ideologijsko i biotehnologijsko razaranje stalno se usavršava. Pod ekonomijom misli na globalno vladajuću neoliberalističko-kapitalističku ekonomiju. Supripadnost prirode i kulture ističu bioetika i multikulturalizam. na davanje novog etičkog odgovora u novom dobu. Dostojanstvo neotuđivo pripada čovjeku. Ono što treba uzeti u obzir od multikulturalizma i postmodernizma jest da unutar svake kulture postoje primarna dobra i da postoje razlike i promjene unutar svake kulture. Ivana Zagorac u tekstu “Humanizam i bioetika” pokazuje kako se pojam humanizma tijekom povijesti mijenjao. Zato bioetički odgovor mora biti sveobuhvatan. Tomislav Jozić u radu “Kultura života” pokazuje da je odnos prema životu temeljno pitanje. Sve ono što umanjuje i razara život vodi u smrt. dakle. Pod tehnoznanošću Jurić misli na spoj prirodne znanosti i tehnologije (u prvom redu biotehnologije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija) koji ima ambiciju da bude jedini vodeći oblik znanja i upravljanja ljudskim i neljudskim životom na ovom planetu Zemlji. da je Bogu sličan. Znanstveno-tehnička revolucija je otvorila mogućnosti za najveće zlo i za najveće dobro i zatražila novi humanizam koji neće biti destruktivan. Samo iz bioetičkog i kulturnog suvereniteta mogu se izvesti biopolitička i kulturna prava kao suverena prava koja ne podliježu trgovini i politici. a integrativna bioetika gleda na sve različitosti pod bioetičkim vidikom. a pod politikom na liberalnu politiku koja danas funkcionira kao birokratsko-militaristička politika moći. Treba odbaciti krajnosti: i kulturni esencijalizam i kulturni relativizam. metode razaranja života. Naglasak je na kvaliteti ljudskog života. U teologiji se govori da je čovjek Božja slika. da je ta Božja slika narušena grijehom i kasnije obnovljena u Isusu Kristu.

Autori tvrde da globalni neoliberalizam nameće cijelom svijetu ekonometrijski model mišljenja i djelovanja. Petović Z. Dovode u pitanje egocentrične oblike racionalnosti i solipsističku racionalnost koja negira sve što je drukčije. ‘’ako je riječ o znanstveno-tehnološkom unapređenju sistema liječenja oboljelih od karcinoma. Istraživač mora poštivati pravne i etičke obveze. Krstić A. Umičević G.Ocjene i prikazi 293 Rifet Terzić i Zlatan Delić u radu “Ekološka kriza. Topić R. Dučević P. priroda mentalnog poremećaja i kulturno. Jasmina Krehić i Slađana Ivezić u tekstu ‘’Etički principi u psihijatrijskoj genetici’’ zaključuju kako su psihijatrijski genetičari dužni obavijestiti javnost o svim mogućnostima.. slabostima kao i opasnostima svoga istraživanja.. Pritom se moraju poštivati moralne vrijednosti naše civilizacije: ‘’poštivanje osobe i logike prirodnih zakona’’. Lejla Kapur-Pojskić.. ekološka svijest i moralna kriza savremenog čovjeka” vrlo prodorno razotkrivaju sve znanstvene i neznanstvene redukcionizme... s nesumnjivim prednostima za opći kvalitet života. Elvira Kovač-Bešović u tekstu ‘’Farmacija i bioetika’’ izlaže što je specifičnost farmacije u odnosu na druge zdravstvene discipline. Zaključuju da. .. što je nasilje nad stvarnošću. Kasim Bajrović i Rifat Hadžiselimović u radu ‘’Genotipizacija oboljelih od karcinoma – instrument diskriminacije ili efikasnog medicinskog tretmana’’ pišu o testiranju gena odgovornih za urođenu ili stečenu susceptilnost na maligne neoplastične tjelesne promjene i o etičkim pitanjima koja se pritom nameću. Dereš M. To je posebno značajno zbog političke zloporabe psihijatrijske genetike u prošlosti. Farmacija je stara koliko i čovječanstvo i ona njeguje život. Odgovorni filozofi i znanstvenici kritiziraju ekspanziju tehnoznanosti i svođenje cijele racionalnosti na komercijalnu racionalnost. religijsko i političko okruženje u kojem se izvodi ispitivanje. Šabić S. Joksić G. Komercijalna logika pretvara sva dobra u financijske vrijednosti i tako potčinjava čovjekov život i život kao takav uvećanju profita. Dervišević S. Ljiljana Oruč. Ismet Cerić.. nužna je primjena rezultata znanosti i tehnologije.. Slobodan Loga u radu ‘’Etika u ispitivanju psihotropnih lijekova’’ dokazuje da su u osnovi svih psihijatrijskih istraživanja sljedeći čimbenici: ličnost terapeuta. Treći dio Zbornika pod naslovom “Bioetika i medicina” sadrži sedam radova.. Aleksić S. prednostima.. novih spoznaja i otkrića.. Svođenje cijele racionalnosti na scijentističku racionalnost je štetno i razorno za život. u puku protežnost. Nikić S. Naida Lojo Kodrić. Pri genetskom savjetovanju u slučaju Hantingtonove bolesti pristup mora biti individualan i multidisciplinaran i uzimati u obzir etičku kompleksnost toga problema.. Stokić D. Da bi se postigli željeni rezultati u nalaženju pravog lijeka za bolesne ljude. Za njega mora biti mjerodavno dobro bolesnika. Scijentistički koncept stvarnosti pretvara cijelu stvarnost u puku kvantitetu. Kolarski M. ovo pitanje treba detaljno razmotriti prije nego što se prihvati u stanovitom kulturološkom okruženju’’. Planetarna etika odgovornost brani i njeguje život u svim njegovim oblicima.

engleska riječ age znači dob. Naglašava da je važno formirati mlade stručnjake koji će imati jasan stav ‘’o etičnosti u oblasti kojom se bave. jer je bolesnom čovjeku stalo da ga liječnik doživljava kao osobu vrijednu poštovanja i ljubavi. a osobito danas u neoliberalnom kapitalizmu i u neoliberalnom mentalitetu. . a ta diskriminacija prema starim ljudima prisutna je stalno tijekom povijesti čovječanstva. princip autonomije ličnosti. Sandra Radenović i Karel Turza u tekstu ‘’Bioetika i politika – kontekst savremene Srbije’’ vrlo kritički govore o politici i odnosu politike i bioetike. jer stari ljudi nisu jednostavno ekonomski rentabilni. Nada Gosić u istraživanju pod naslovom ‘’Bioetičke perspektive u etičkim kodeksima zdravstvenih djelatnika’’ konstatira da postoji kvantitativna i kvalitativna pluriperspektivnost u etičkim dokumentima. Svih trideset trudnica triju etničkih grupa odlučile su da uklone oboljele plodove. pa i o životu u najširem smislu reči’’ (str. pojedinac i društvo’’ iznosi svoje iskustvo na osnovi višegodišnjeg bavljenja istraživačkim radom u oblasti prirodnih i biomedicinskih znanosti i na osnovi svoga rukovođenja nacionalnim komitetom za bioetiku svoje zemlje. u svom timskom istraživanju pod naslovom: ‘’Etički aspekti genetskog savjetovanja i prenatalne dijagnostike u bolnici Distrikta Brčko’’ konstatiraju da se u genetskom savjetovanju i u prenatalnoj dijagnostici vodi računa o četiri bioetička principa: radi za dobrobit svih!. Ni liječnici nisu dostatno educirani za liječenje starijih osoba. ne povrijedi!. na diskriminaciju starih ljudi. 246-247). princip pravičnosti. na tzv. Vjeruju da će uspostavljanjem moralnog konsenzusa zaživjeti proces revalvacije života te bioetička edukacija i istraživanje. ‘’agesim’’. Takav pristup podupire i suvremena humanistička psihologija. Ti su bioetički principi i pravila koja iz njih slijede primjenjivani tijekom četiri godine na 1233 trudnice.294 Bosna franciscana i Pejić J. stoljeća’’ skreće pozornost na gorući problem suvremene civilizacije. Što može učiniti bioetika u takvom ambijentu? Bioetika može u takvom ambijentu imati ulogu integriranja odgovornosti i revalvacije života. Faris Gavrankapetanović u istraživanju ‘’Treća životna dob – izazov 21. Dragoslav Marinković u radu ‘’Integrativna bioetika: pravda. što je etički i humano neprihvatljivo. Konstatiraju sociocidne i moralocidne procese u Srbiji i nefunkcionalni i neučinkoviti zdravstveni sistem koji je uzrokovan tranzicijskim kaosom i sociocidnim procesima. To je dobna diskriminacija. starost. Etika skrbi zahtijeva individualan pristup bolesnom čovjeku. Četvrti dio zbornika pod naslovom ‘’Bioetika u društvenom kontekstu’’ sadrži sedam radova. Nada Mladina u radu ‘’Portret liječnika u ogledalu etike skrbi’’ dokazuje da je čovjek veoma složeno biće i kako etika skrbi mora to uzeti u obzir. Autor zagovara bioetički obrat u liječenju starijih osoba. da je u njima dominantna deontološka orijentacija i neujednačen pristup liječničke profesije etičkoj standardizaciji liječničke djelatnosti.

2. pripremio i tiskao prvi svezak najstarijega sačuvanog arhivskog materijala (17421771) o Hrvatima plehanskoga kraja. Došlo je do uništenja autohtone vegetacije što je štetno za život u prirodi i za ljudski život. Plehan. tako da su neke domaće vrste nestale.. Koraće. Plehan 2001. i početkom XIX. tj. Bakir Mehić. Bukovica. do uništenja i nestanka autohtonog genofonda. na popisu Hrvata derventske.. na 279 str. Perspektive budućeg statusa bioetike u Vijeću Europe ovisit će o odlučnosti europskih zemalja u stvaranju zajedničke bioetičke platforme djelovanja. Kulina. tj. 691 str. a odnosi se na katoličke župe nastale od plehanske: Foča. bosanskobrodske i dijelom dobojske općine.. Žeravac. Bosanski Brod te djelom Brusnica. Cer. Pojedine zemlje iz političkih. Kolibe. Gornja Močila-Sijekovac. Iva Rinčić Lerga u istraživanju ‘’Deset godina Konvencije o ljudskim pravima u biomedicini Vijeća Europe (1997-2007)’’ dolazi do uvida da ta Konvencija predstavlja jedan od važnijih dokumenata u području bioetike zemalja članica Vijeća Europe. . Jusuf Žiga i Faris Gavrankapetanović u svom analitičkom radu ‘’Bioetika u postdiplomskom obrazovanju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu’’ pokazuju koliko je bioetika zaživjela na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i kako je potrebno na učinkovitiji način posredovati bioetička znanja budućim doktorima. Velimir Valjan. Novo Selo. koji se čuva na Plehanu.Ocjene i prikazi 295 Dalibor Ballian u radu ‘’Bioetičko i genetičko zagađenje šuma’’ pokazuje kako se čovjekov odnos prema šumi mijenjao od vremena do vremena. Na kraju treba reći da je zbornik radova ‘’Integrativna bioetika i interkulturalnost’’ pisan na razini suvremenih problema i spoznaja i da je zbog toga dostojan čitanja. Derventa. A utor ove građe pod sličnim je naslovom 2006. Mile Babić Mijat Jerković. Bijelo Brdo. Razvojem moderne znanosti i tehnologije dolazi do genetičkog utjecaja na šume. stoljeća. Došlo je do genetičkog zagađivanja šuma. Od tada je marljivo radio na ovom drugom svesku matice krštenih 1763-1805. Prnjavor-Sočanica. I taj odnos prema šumi uglavnom nije bio etički normiran. kulturoloških i ekonomskih razloga nisu ubrzano potpisale i ratificirale Konvenciju. Hrvati plehanskoga kraja koncem XVIII. sv.

Znam da su vaše ovčice rastrkane po daleku. 5. na Plehanu je djelovalo 19 župnika. napravio si je “kućar” u Modranu i u njemu uglavnom boravio. rujna 1805. Znam da crkava ne imajući valja vam tražiti zgrada i pojata ili načinjati kolibice pod dubjem te kabanicom pokrivši misu govoriti…” (Od’ uzame. nego valja da ste zadovoljni onako kako se gdi najde kod siromaha. ime djeteta. zbog gotovo pedesetogodišnjeg ratnog stanja. A kako je izgledao svakodnevno njihov život i rad. izgorio a s njim i sva dotadašnja župna arhivska građa. u 34 sela sa oko 70 toponima. puno truda ulagali da im matice budu lijepo i uredno vođene i pisane. malo počivanja imate. Glavnina matice pisana je latinskim jezikom a povremeno od 1768. da nije bilo nadzora poglavara. gostovao po selima a najčešće boravio u njezinom jugozapadnom dijelu. podvučjački kraj. Autor predmnijeva da je. 31 župni vikar a u matici je ubilježeno i 26 svećenika sa strane. najbolje je ukratko opisao Filip Lastrić Oćevac: “Znam ja.). da je u Komarici “preminuo Jozo Ačkar. Znam da na mnogo mista pribivališta vaši ovčica jesu pomišana s nevirničkim kroz koje vam valja putovati sve sa strahom niti brez pogibli. u matici ima tekstova i na hrvatskom jeziku. Marka na Plehanu s okolnim selima Bunar. Taj je kućar. kumovi odnosno kume i njihovo podrijetlo. Stanići i Brezici. ili na srednjovjekovnom groblju u Modranu. Sredinom XVIII. i pored brojnih vanjskih teškoća. na Božić 1763. iznosi plehanski župnik Lovro Milanović. Kovačevci.. Župnik je obično. Znam da vam se ne zna mlogo put ni dan ni noć. i hrvatskim.296 Bosna franciscana U to vrijeme plehanska župa zvala se Velika. u rukopisu ima 668 stranica. Kad su se prilike politički dijelom smirile. vrijeme krštenja i/ ili rođenja. poštovani kapelani i misionari bosanski. najčešće susjednih svećenika ili gostiju koji su dolazili u ispomoć ili u posjet. stoljeća od Plehana je odvojen doborski. do 1771. Plehanski su župnici. slično. Svoje teškoće. kroz ovako dugo razdoblje. godišnje u prosjeku 145 djece. Kod svakog krštenika upisano je: naselje. da nije primio sakramente zbog toga što . Naime. a oni su pripadali naselju i posjedu veličkih begova. upisano 5. šta radi za služiti njih podpuno. konak ni postelja. bosanicom (153 ubilježbe). Budući da. njegovih roditelja.542 krštenika. 1765. Šamca – nego po tome što su katolici svoje liturgijske sastanke najčešće održavali na srednjovjekovnom crkvištu sv. autor se u prijevodu poslužio imenima iz tekstova na hrvatskom jeziku. ime krstitelja. u dobi od 19 godina. kao što je spomenuto. Prijevod s latinskog je doslovan. nego ste najviše u obtrikivanju i odu po selie. bilo bi više propusta. prezimena su tiskana masnim slovima a u zagradi je doneseno i izvorno pisanje. U njemu je. kod svake vizitacije pregledane su i matice te stavljane opaske usmeno a ponekad i napismeno. trude vaše i ustrpljenje. Ne po tome što je bila vrlo prostrana – u početku se protezala od Doboja do Bos. ručak ni večera. moglo bili ispušteno tek oko 5% krštenika. Ovaj drugi svezak matice krštenih obuhvaća razdoblje od 37 godina. obiteljsko prezime majke. Tako susrećemo 43 muška i 36 ženskih imena te poneko ime od milja. Ipak. U spomenutih 37 godina.

kapelanija u Koraću proglašena župom te njoj priključena sela: Kruščik.000 osoba te gotovo 700 prezimena ljudi plehanskog kraja. Uz to. To je najsigurnije vrelo i put za povijest osobe. iz plehanskog kraja u kome je (31. svibnja 1804.950. Cer 2. Gornja Močila/Sijekovac 1. jer se čovjek upisom u maticu uvodi u društvo.258. Kulina 950. svjesniji ljudi tragaju za svojim prezimenima (prez=preko+ime). mučenika.481 Hrvat (Bijelo Brdo 2. župnikove se teškoće nisu vidnije umanjile.120 Veliki Prnjavor/Sočanica 1.191. župne vikare i druge svećenike koji su barem usput boravili u župi.050. korijena. Kad mu u rješavanju nekih pitanja nešto bilo nejasno. u životu ih opterećuju.) živio je 48.Ocjene i prikazi 297 mu nije postavljen kapelan. Novo Selo 3. Koraće 3. bježanje preko granice te neobična zanimanja i dogodovštine u župi. Derventa 8. posezao je za maticama vjenčanih i umrlih iz istoga razdoblja. Jer župnik u ovoj golemoj župi. nemoguće je da u svako doba upravlja župom i svima bude pri ruci. tako i ova matica. s više detalja. Vinska i Vrela. blata. Uz pomanjkanje svećenika ovdje treba uzeti u obzir lošu prometnu povezanost. Tu se opaža kako joj je autor pristupio s puno predznanja te se kao domorodac mogao upustiti u spomenuti posebnosti. stvaratelji su materijalne i duhovne kulture kraja. Sredinom 1992.” Kad je 2. opisao spomenutu maticu. uz obavijesti o maticama općenito.250.380. doseljenike. Plehan 8. Opremljena je kazalima. Grk. U uvodnoj studiji autor je na pedesetak stranica. veljače 1807.950. i da ima krila. nesigurnost putovanja zbog razbojnika. U matičnim listovima sadržana je prošlost naroda. izraz dugog pamćenja. produžuje rod i ognjište.720) srpska je vojska istjerala sve .780. Brusnica 1. Svaka objavljena povijesna građa je vrijedna. U globaliziranom svijetu sve veće otuđenosti. Ona jasno pokazuje kako su Hrvati u njemu živjeli. Žeravac 2.350. Tako se čuva slijed loze. mjestima i migracijama te opisao sela i zaseoke. Ova izuzetno vrijedna etnološka građa donosi preko 20. svećenike preminule u župi. zimske hladnoće. Popisao je i predstavio župnike. izdvojio podatke o osobama.990. ubijen u Turiću kod Gradačca. inačice prezimena i nadimke. Nasljedne obilježbe jednom zabilježeno uglavnom su stalne i nepromijenjene. u velikosrpskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. njihova podrijetla pa su oni čvrst i postojan međaš etničkog i jezičnog protega u daleku prošlost.750. zabilježene osobe i obitelji svjedoci su naselja u kojima su živjeli. obradio plehanskoga župnika. Lovru Milanovića koji je 3. I osobna imena važan su biljeg najintimnijeg dijela čovjekove osobe. Šire je. povratnike. Kolibe 1. Po njoj potomci znaju gdje su im pređi boravili i kome su pripadali. A onda im se dogodilo nešto što im se dosad nikad u prošlosti ni slično nije dogodilo. Bukovica 1. žive i djeluju već mnogo stoljeća.1991. Foča kod Derventa 3.792. ljetne vrućine i drugo. Bosanski Brod 4. Objavljivanje ove građe za Hrvate plehanskoga kraja posebno je važno danas. Izdvojio je i druge zanimljivosti: nazive župe.XII. jesenske i proljetne kiše. Zato poneki današnji pomodarski odnos roditelja prema imenima djece.

uz važna raskrižja i na visovima grade svoje simbole. živjeti od trenutka do trenutka kao i druga nerazumna živa bića. povratnika. Tko se na vrijeme nije sklonio. Hrvati plehanskoga kraja. Ipak. dugo su prognanicima zabranjivali dolazak u njihova sela. da je sramota za čovjeka ako ne poznaje kraja u kojem boravi i ako ne zna od kojih je pređa potekao. tragat će uskoro za svojim korijenima pa će im ova građa bili dragocjena. Znači. u veljači 1994. Neki će. tako da je početkom 2010. napadali njihove autobuse. pljačkali građu sa skromnih gradilišta. u žeravačkoj župi koja obuhvaća sedam sela sa 2. Srbi po svom davno zacrtanom planu velike Srbije. nenaklonjene političke prilike. ostavio je mnogo mrlja. Falsificiranjem popisa stanovništva 1991. u plehanskom kraju bilo 1. Istodobno. znači ne imati ni prošlosti ni budućnosti. diljem Hrvatske i svijeta. svetosavske hramove. sve s porukom: “Izgrađujući hramove. Drugi. Odricati se svoje prošlosti u ime neke nazovi svijetle budućnosti. odmah svu vlast uzeli u svoje ruke. A davno je već napisano i životom potvrđeno. sve gospodarstvo. u novim prognaničkim boravištima.18% od predratnog broja. Uz to.298 Bosna franciscana hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo. uopće na posustaju. Ima nade! Nasuprot tome. Svaki pokušaj ćemo osujetiti! Način na koji su oni to izveli. Pomoć povratnicima je vrlo skromna. Tako. npr. tek poneke potiče na raščišćavanja ruševina u rodnom kraju. a sigurno njihovi potomci. I danas misle. mi smo svoje uradili a njihovo je da se bune. sve vjerske i kulturne objekte. ubijen je ili otjeran u logore a poslije razmijenjen. pod pritiskom svjetske javnosti. što je 3. Ruševine cijele njihove baštine. Taj se broj neznatno povećava. u nju uvrstili ponekog nesrba sa zadatkom da zagovara i brani njihove pothvate. grade kuće i bore se sa svakodnevnim životnim teškoćama. ostaje uglavnom u pričama i obećanjima.142 Hrvata katolika. – koji je tiskan pa se to jasno vidi – priključili su plehanski kraj Republici srpskoj. dovode novi srpski živalj.720 Hrvata. uništili su sve njihove kuće. slab izgled za budućnost. svetim pretcima se odužujemo. Zato smo iskreno zahvalni autoru na ovom pothvatu i velikom uloženom trudu! Andrija Zirdum . a potomke zadužujemo!”. nakon desetak godina počeli su dopuštati povratak. kad se političke i druge prilike poboljšaju. nije više bilo nijednog Hrvata katolika. Da im se i nakon izgona onemogući svaki povratak. Užurbano mijenjaju sliku kraja: mijenjaju nazive ulica i mjesta. uvidjeti kako su stoljetna pradjedovska ognjište hrvatska baštine plehanskog kraja Bogom dana za život. stavljali su barikade. sveopća zapuštenost.

)” itd. smještenom na granici općina Bosanski Brod i Deventa. Visokom. Bio je profesor na Teologiji u Sarajevu. Katalog umjetnina i muzejskih predmeta. prisiljen. biran je i za rektora. “Motivi pisanja i svrha Lastrićevog povijesnog djela ‘Epitome vetustatum bosnensis provinciae”. zatečeni: naslov će im zvučati zagonetno ili tajnovito. pored publiciranih radova u raznim listovima i časopisima. ali i za .Andrija Zirdum. stoljeća” (Bosna franciscana. Doktorirao je temom o Filipu Lastriću. otvoren svemu što je u sebi kondenziralo moćan čovječni supstrat. Do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Andrija Zirdum. krenuo je dr. Od 1978. “Filip Lastrić – Oćevac: 1700-1783”. jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih franjevaca koji je znanost povijesti i kulture obogatio čitavom bibliotekom eseja i članaka. fra Andrija Zirdum vertikalom svojih znanstvenih i umjetničkih preokupacija. da se suočava sa “silama nemjerljivim” koje su bile usmjerene protiv toga čovječnog supstrata i da se grčevito bori i za vlastiti dignitet. U najnovije vrijeme objavio je studije: “Karta srednjovjekovnih crkava na tlu Bosne i Hercegovine” (Bosna franciscana. biće. “Provincija Bosna Srebrena u vrijeme Matije Divkovića ( 1563-1631. viđenih kroz prizmu djelatnosti franjevaca ili kroz njihovu sudbinu na ovom tlu. Obrazovanje je stjecao u rodnom mjestu. kojima se knjiga “Zbirka Žeravac” nađe u rukama. mada se daje naslutiti da se radi o imenu određenog naselja. godine. Iz drugih izvora doznajemo da se radi o razvijenijem mjestu u općini Derventa sa dominantnim brojem Hrvata. svoj rad je usredotočio na samostan na Plehanu. 287 str. Svojim znanstvenim radom postao je jednim od stožernika znanstvene misli u Bosni i Hercegovini. Plehan – Široki Brijeg. granice i pokušaji naseljavanja Bosanske posavine početkom 18. Zbirka Žeravac. “Selidbe. istovremeno. “Prvi ilirac iz Bosne fra Andrija Barukčić i njegova pjesma Srčano čestitovanje” (Bosna franciscana. Derventi. S oblikovanim intelektualnim profilom i sa snažnom inklinacijom k povijesti i umjetnosti. objavio je i nekoliko knjiga među kojima se nalaze i studije: “Bosanski franjevci u djelima Ive Andrića”. Potom je uslijedila monografija “Žeravac”. Duh kolekcionarstva fra Andrije Zirduma nogi. Sa pozicionih karata saznajemo da se radi o selu. Sarajevu i Ljubljani. u priličnoj mjeri. a glavni zamajac svih zbivanja je upravo autor knjige. posebno likovnim umjetnostima. Ali priča Andrije Zirduma nije vezana za broj stanovnika već za duhovnu komponentu koja se razvijala u ovom naselju čije je žarište vezano za crkvu. 2001). Slavonskom Brodu. 2002). Službovao je od Bihaća do Sarajeva. M Svoje životno putovanje je i započeo u Žeravcu 1937. 2010). 2010.

I još je jedna konstanta evidentna u koordinatnom sustavu koji je služio Andriji Zirdumu kao orijentacija u prihvaćanju djela u svoju kolekciju: u najvećem broju djela se prepliću ili se amalgamiraju unutarnja energija. Kakva raskoš pronađenih motiva. predstavljene su gotovo u svome reprezentativnom vidu. Sakralna djela (33). predstavljaju doživljajno poglavlje s drugačijim determinantama. u kojima se otjelovljuje likovni govor. to su reprodukcije određenog broja djela. i kakva invencija u traganju za likovnim formama u koje su se pretakali pronađeni motivi! To je beskonačan poliptih lirskih transpozicija . u pročišćenoj bistrini pigmenta koja je dovodila do ekspresivnosti iskaza kojim se zasićavalo vidno polje onoga koji bi se našao pred jednim od ovih djela. Zlatka Price i Mirka Čurića. čini se. Crtež se nameće u svojoj opsesivnoj prisutnosti. Likovi (62). pojavljivala se komponenta poletnosti i. Isto je tako raznolik i materijal koji je korišten. dakle. različite likovne poetike. čini se. Kolorit je. bio vrlo bitan faktor u oblikovanju vidnog polja u kojem je svoje prirodno stanište nalazio predmet. bez obzira na pogrome koji su preživljeni u najnovije vrijeme. najjače osjeća kod crteža Đure Sedera. One sačinjavaju prvo poglavlje knjige. Ono što ovoj knjizi daje monumentalni karakter. a drugo podpoglavlje je posvećeno opusu nedavno preminulog slikara Ljube Laha od kojega posjeduje – 531 djelo! U knjizi su reprodukcije tematski raspoređene: djevojke (205). To se. Jedini kriterij. možda. kojim se koristio. Uostalom. Blaženke Salavarde. Krajolici (105). različita sredstva kojima su se umjetnici koristili u oblikovanju svoga djela. njih 531! Njemu je posvećen i posebni pododjel. oličena u predmetnom sloju i poetska transpozicija sadržaja u likovno djelo. ali će se na stranicama ove knjige naći i reprodukcije kompozicija Ede Murtića. Crteži Ljube Laha. da se osjeća neka skrivena vibracija između poletnosti crteža i probuđene emocije Andrije Zirduma. To je. kakvu. mada je sloj predmetnog s naglašenim prisustvom ljudskog lika. u jačoj mjeri. podijeljeno na dva podpoglavlja: u prvom podpoglavlju su reproducirana 634 djela od 72 umjetnika. Tehnike. najveći broj reproduciranih djela Ljube Laha na jednom mjestu. bila je umjetnička vrijednost i po tom kriteriju u njegovu su duhovnu obitelj ulazili umjetnici bez obzira na nacionalnost i vjersku pripadnost.300 Bosna franciscana očuvanje digniteta vrijednosti kojima je posvećivao svoj život i oblikovao široku putanju. bez sumnje. Cvijeća (96). priklonjenost likovnom djelu Ljube Laha se očituje i u broju eksponata koji su se našli u njegovoj kolekciji. Gotovo u svim slikama. zajedno s njegovim gotovo mističnim potpisom. niko nije načinio kao on – skupljanje djela likovnih umjetnika koje je vezao u jedinstvenu obitelj od preko 70 (73) članova među kojima gotovo da i nema umjetnika čije djelo ne nosi na sebi biljeg povijesnih umjetničkih vrijednosti! A još je fascinantniji broj djela koja su sačuvana. bez obzira i na monografiju koju je ovom slikaru posvetio i fra Vjekoslav Jarak. Kao njihov eho u utjelovljenju narativnog sloja javlja se boja u svojoj svjetlosnoj gami. Na prvom mjestu su smještene slike s motivima cvijeća. očitovao crtež. u kojima se.

u slikanju mladih žena nije se uvijek pridržavao obličja svoje kćerke. pastel. Trećem likovnom kozmosu Lahovom pripadaju slike s motivom krajolika. Za oblikovanje svojih djevojaka. Djevojke kao motiv provlačile su se kroz sve faze njegova stvaranja. Reprodukcije s motivom “Djevojke” raspoređene su na 29 stranica (od 150. i poletnosti linije. Osnovni motivi su bili njeno oblo lice. olovku. pastela. ali su dominirale u njegovoj plavoj i smeđoj fazi. temperu. Posebno podpoglavlje predstavljaju likovi djevojaka sa violinom. okrugle i trnjinaste oči. ali i u obradi krajolika. u varijacijama vlastitih emocija koje bi se budile u njemu kada bi se suočio s njenim likom. svuda gdje bi. Svojom tamninom su prodirale iz dubine bića i projicirale se u prostor ispred sebe. poetsku skasku koja se prelijevala preko svoga ruba i poprimala karakter kozmosa u kojemu nikada nije usahnjivao misterij začudnosti i ushita. Djevojke iz plave faze bile su možda s naglašenijim lirskim nabojem i nabojem iščekivanja. A to je bilo svakodnevno. flomaster. Vrutak za svoju inspiraciju našao je u svojoj kćerki i njenom odrastanju. Oči je uvijek činio široko otvorenim. suodnos ulja. U realizaciji tih motiva autor je uveo i tehniku akvarela. pogotovo kada bi u njihovom liku uspijevao iščitati i tananost krajolika u kojem je takav mladi lik stasavao. možda i češće. U variranju osnovnih motiva on je koristio njene promjene u odrastanju. dok su se likovi u smeđoj fazi odlikovali naglašenim intelektualizmom. Iz kozmosa cvjetova Ljubo Lah se preseljavao u kozmos djevojaka i na tome putu ga je. krupnim i svedenim u kružnicu ili ih je. tuš. To je kronika ushita iz čije začudnosti ovaj slikar nikada nije ni izlazio. on je pokretao svoju paletu ispod koje bi se oslobodio još jedan melodijski sklad oblika i boje. Oči su bile najizražajniji motiv kojim je karakterizirao lik mladog ženskog bića. izoštreni profil. tempera i crteža. svojom melodioznošću. artikulirajući pozadinu ili identificirajući prostor u smeđem tonu. s jedva naglašenim ironijskim akcentom. ponekad zbunjene i začuđene. i stvarao još jednu lirsku apoteozu tom liku. revnosno slijedio Andrija Zirdum. zazvučao neki lik žene. njihovo međusobno suglasje. Bio je to “zatvorenik u ruži”. stavljao u izvjesni kosi položaj. zaustavljene pred senzacijama kojima su se opijale. Dakako. Svoje inspiracije je oblikovao na različite načine. osuđen na vječnu robiju služenja tome misteriju. ponekad.Ocjene i prikazi 301 živih motiva u lirsku arabesku. Ljubo Lah je koristio sve forme likovnog iskaza: crtež. U svojim djevojkama posebno je volio naglašavati napućene usne. unutarnji odsjaj. Ponekad je sliku uobličavao u naglašenim dimenzijama. pune ženstvenosti i senzualizma. mada je nekoliko posljednjih stranica posvećeno isključivo crtežima.) U njihovom rasporedu nije poštovana kronologija nastanka slika već vizualni dinamizam. ali. razuđenost autorovih likovnih postupaka. likova i sakralnih motiva. Sačuvana je . gustina pigmenta je bila naglašenija i pridonosila skulpturalnoj čvrstini lika. do 179. dovodio do blage elipse. U tim slikama. jednom od najdražih tonaliteta u kojima je razrješavao i niz slika sa motivima cvijeća. U njima je tražio onaj karakterološki. položaj nečega nepredviđenog.

svi eksponati nisu na istoj vrijednosnoj ravni. svjedoka čovjekove opstojnosti. razne tkanine. zapravo. Ali doživljajnost na Lahovim krajolicima ne predstavlja trenutačni zapis izletnika kojega bi sljedeći trenutak otklonio iz neposredne prisutnosti. Tu su posebno dragocjeni artefakti iz neolita s lokaliteta na kojima je osvjedočavan čovjekov boravak. jest zapravo razuđivanje tog kategorijalnog kondenzata. Dakako. svjedoči da je Ljubo Lah pristupao likovnoj realizaciji određenog atributa doživljajnog kondenzata sa očitim intelektualnim nabojem kojim je pronicao u tajnovitost misterijskog. Njihova raznovrsnost bi iziskivala posebnu studiju. godine. u tajnovitost čuda koje je neiscrpno u prirodi kao daru koji je dat čovjeku da osmisli svoju egzistenciju i izvrši misiju koja mu je zadata. on iz ambijenta uzima atmosferu kao obilježje zapamćene situacije. vrijednosnu težinu unutarnjeg stanja koje čovjek sedimentira u svome biću kao formulaciju svoga egzistencijalnog ustrojstva vezanog za prostornost. toj atmosferi određuje bojeni sklad i u tako formuliranu atmosferu ugrađuje gradivne elemente predmeta ili lika sa naglašenim stilizacijama njihovim čime se iskaz dinamizirao i ojačavao vizualni aspekt. medalje. i raznovrsne knjige i rukopisi od “Nauka krstjanskog” Matije Divkovića iz 1611. Atribucija ideje doživljajnog. kao što je prostor oko Kaknja. raznovrsni križevi koji su držani u kućnom prostoru. Artefakti iz Kraljeve Sutjeske pripadaju kasnijim epohama i uglavnom su vezani za nakit. jest. radovi u drvetu Pave Rosa. autobiografski zapis. sa deskriptorskim nazivom “Zapisi. ali s vrlo kultiviranom rečenicom širokog toka. U taj rečenični tok slijevali su se . otvaranje aspekata koji su mu poslužili za razuđivanje inspiracije i uviđanje misterijskog koje obitava u prirodi kao božanska snaga održanja. zatim se u kolekciji nalaze razne vrste vezova i narodnih nošnji. na kraju. a ideja prevođena u kondenzat doživljajnog. godine do Klaićeve “Poviesti Bosne” iz 1882. prenosu doslovnog odnosa elemenata. pisan spontano. sjećanja”. njegove kategorijalne energije. Završno poglavlje ove monografske knjige.302 Bosna franciscana kompoziciona formulacija pejsažnog slikarstva. ali slike nisu rađene u plainaeru. doživljajnost kod ovog umjetnika poprima kategorijalno značenje. ali to ne smeta da pejsažno slikarstvo Ljube Laha prihvatimo kao djelo koje se ne zaboravlja i da ga smjestimo na uzvišeno mjesto u ukupnom bosanskohercegovačkom slikarstvu. Taj je svoj osjećaj oplemenjivao znatiželjom. susreti. Iz Kraljeve Sutjeske potječu i predmeti u vidu kutija za zapise. Ali duh kolekcionarstva Andrije Zirduma ne obuhvaća samo likovna djela: on je posjedovao izuzetno razvijen osjećaj za civilizacijsku dimenziju svega što je proistjecalo iz tvoračkog duha čovjeka na prostorima čijim je meridijanima pronosio svoj aktivistički duh. Sve to. i “Kratkog pregleda hrvatske knjige” Hamdije Kreševljakovića iz 1912. registratorski. jedinu uvjetnost svoga održanja. Među različitim predmetima nalazi se i rudarska lampa rudara Mije Martinovića iz Oćevije. znatiželja ga je podsticala na traganje i skupljanje artefakata. punom topline i onog daha koji se u nju useljavao iz pripovjednog sloga narodne predaje i oblikovao narativ blizak literarnom slogu.

u njega sam se. pun osjećaja i želja. kupio četiri slike. A kod nabavke za svoju zbirku. kako se može vidjeti iz prethodnih naših opservacija. tim putanjama je upravljalo neko skriveno proviđenje koje mu je određivalo one stajne točke u kojima su se rascvjetavale njegove intelektualne potencije. Ništa. ostavljao sam glavninu sabranih djela kulturne vrijednosti: Kraljeva Sutjeska. Njegova su mi obzorja bila široka kao raširene ruke duha. a na Teološkom fakultetu u Ljubljani. samo popratni tekst ove nesvakidašnje knjige. onog duhovnog bogatstva koje je ostvarivao jedino još njegov prethodnik – Ivan Frano Jukić. Tom prirodnom intonacijom i započinje svoj zapis.Ocjene i prikazi 303 slapovi životnih putanja koje nisu proistjecale iz vlastite voljnosti. dobiven za pripremu knjige i komentare Lastrićevih “Pogleda starina Bosanske provincije” od sarajevskog izdavača “Veselin Masleša”. na neki način dolazio. polagao sam rigoroz iz crkvene. zapravo. božanski dar. također posvećenik reda Svetoga Franje iz Asisija. A onda dodaje: Svugdje gdje sam djelovao. koji nije. neoženjenog željezničkog službenika čiji je stan bio krcat slikama. već zasebno djelo koje bi trebalo publicirati i u zasebnoj knjizi: Počelo je gotovo slučajno. U zapadnom dijelu grada susreo sam mlađeg. Nedžarići. U Učiteljskoj školi u Slavonskom Brodu (1950) bio sam zapažen po smislu za skladno i lijepo. premda rijetko. Prosvjetljenjem tih “slučajnosti” Andrija Zirdum je otkrio ploču Radovana Pribilovića iz XIV-XV. doživljavao svoju realizaciju. Ono što Andrija Zirdum naziva slučajnošću jest. Da bismo. pred očima sam imao svoj zavičaj. navraćao radosna srca. predočili i sam proces otkrivanja i očuvali duh spontaniteta . sve je bilo podvedeno pod znakovnost višeg promisla koji mu je davao u zadatak da čini djela uzvišene smisaone rezonancije. Tako je. Kao župni vikar u Bihaću (1964) u vrijeme božićnog blagoslova kuća i obitelji gdje se župnik Anto . metafora one zadanosti koja mu je bila data da je ostvari i da “slučajnost” dobije svoju civilizacijsku determinaciju. Ovoj samorefleksiji dodavao je još neke. kojemu se posvetio i dr. upravo u tim točkama. do kojega je. uglavnom je namjenjivao kupovini slika. U njemu sam rođen. stoljeća. nastavnika likovnog obrazovanja Sulejmana Halavaća. svoj Žeravac. koji je vapio za svojim oplođenjem i. Veći dio novca. U klasičnoj gimnaziji u Visokom (1957) za izborne predmete na maturi izabrao sam povijest i povijest umjetnosti. uz materijalne mogućnosti. stoga. Neke od tih “slučajnosti” doprinosi su istinskih civilizacijskih razmjera. u životu fra Andrije Zirduma nije bilo slučajno. fra Andrija Zirdum. uz otkriće. u njemu sam baštinio i iz njega ponio mnogo dobroga i lijepoga. A zar je i moglo? O svojim osobnostima sam je zapisao: Sklonost prema povijesti i umjetnosti pokazivao sam još tijekom školovanja. nacionalne povijesti i kršćanske umjetnosti. “pisana bosanicom”. pred obranu doktorske disertacije (1977). kojima je izoštravao svoj emotivni i svoj intelektualni profil. Plehan. za honorar.Vilko Lipovac i ja svjesno nismo žurili kako bismo – radi planiranja daljnje djelatnosti – bolje upoznali cijelu župu. Bistrik. I sve je to njegova rečenica svela u tako prirodan tok da se čini da i nije moglo drukčije biti.

svetilište kojemu bi trebalo ići na poklonjenje. Dana 19. a na prvoj strani otisnuta je i zemljopisna karta šireg prostora. neki fratar. neprimjerene su. širili prostor svojih interesiranja. a među seljanima organizirao isplatu umjetnikova rada. Seljani su platili deset postaja. To je. Žeravcu. zaseoku sela Grmače. Do unutarnje dirljivosti doima se njegov odnos prema rodnom selu. knjiga jeste određeni brevijar vrijednosti likovnih djela ovih prostora. Kako odrediti vrijednosnu distinkciju onome što je dr. rušili i palili ono što je ljudski duh stvorio da bi svijet bio plemenitiji. sjeo pored nje. U tim opservacijama je bilo gorčine. Knjiga je otisnuta u tvrdom povezu. i sve su te njegove “slučajnosti” urodile plodovima koje je teško mogao i sam predvidjeti: mnogi umjetnici su. fra Andrija Zirdum ugradio u svoju građevinu! Komparacije. Domaćin mi je pričao da su je prije pedeset godina otac i on našli skupljajući kamenje za gradnju štale. kažu. brisao je i polako vukući prst od slova do slova počeo djelomice čitati. a na zadnjoj se nalazi karta župe Žeravac. Pa ipak. Svakome darovatelju je poklonio fotografiju one postaje koju je platio i tome dodao i jednu umjetničku sliku što je motiviralo i druge seljane da sebi nabave umjetničko djelo! Umjetnik Šohaj je kasnije govorio da je ponosan na svoje djelo. po nacrtu kipara Zdenka Grgića. prema kojemu bi trebalo usmjeriti sve transverzale sa međašima duhovnog osvjedočenja koje se nalazi na ovom našem vihornom prostoru. Jedino što ga je potresalo. zapravo. Pod istu metaforu “slučajnog” mogu se podvesti njegovi bezbrojni susreti sa ljudima neskrivene duhovne potentnosti. odakle je krenuo i kamo se. U Žeravcu je bila crkva posvećena “Svetom Franji”. Trebalo bi to nazvati svojevrsnim Luvrom u ovom dijelu Europe! Sama. pak. ali ne i mržnje koja bi narušila čistotu njegova ljudskog profila. sa izuzetno visokom tehničkom obradom i bez koje ni jedan . intenzivirali svoj stvaralački agon. prijetila opasnost da potpuno iščeznu iz slikarskih laboratorija. pogotovo sa slikarima.304 Bosna franciscana kojim je bojio svoju rečenicu. sa tvrdim oslikanim koricama i na vrlo kvalitetnom papiru. Posebno su se ti njegovi susreti rezultirali i time što su neki slikari svoju stvaralačku invenciju usmjeravali i prema sakralnom slikarstvu i kiparstvu kojem je. svibnja 1967. Ukućani su se čudili jer nitko to ranije nije znao. veći je dobitak bio “Križni put” za čije je rješenje pozvan slikar Slavko Šohaj. posjetio sam domaćina u društvu Mate Babića iz susjednog sela da vidim spomenutu ploču. neki profesor iz Sarajeva. Iskoristio je obilježavanje 750 godina od smrti osnivača reda Male braće pa je. a četiri on i župnik. ma koje vrste. reproduciranih u njoj. Dolazio je. čak i neki hodža i ništa nisu znali ‘a ti čitaš ko novine’. ponovno ćemo se poslužiti njegovim riječima: Ona je (ploča) bila ugrađena u temelje štale Ahmeda Šemića u Kolicima. nakon susreta. nešto se mora učiniti – naći razmjer između utkanih vrijednosti i društvenog angažmana oko te građevine duha. vratio. okrečio i postavio pločice za pod. opisao je i prostor u kojem se smjestilo selo Žeravac. Uzeo sam naramak slame. Pored toga. bar u našim prostorima. Ali. bili su rušiteljski porivi. na kraju. koji su skrnavili.

Knjiga plijeni svojom analitičnošću. . 404 str. Đurić nas je obradovao knjigom svojih rasprava i izlaganja usmjerene k međuvjerskom razumijevanju i trpeljivosti. Kamo sreće da na ovim prostorima imamo čitav niz knjiga koje se bave tematikom vjerske trpeljivosti i posljedicama netrpeljivosti. Vojislav Vujanović Marko P. Pravoslavni autor Marko P. kritičnošću i odgojnim iscjeliteljstvom. pak. Oni. koji uspostavljaju bilo kakvu komunikaciju s likovnim umjetnostima. iz kojega sijevaju munje i obujmljuju naša čula. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Đurić. naše duhovne prerogative. Svaka čast Mešihatu Islamske zajednice u Hrvatskoj.Ocjene i prikazi 305 značajniji intelektualac ne bi smio biti! Ovo nije propaganda već rezultanta koja proistječe iz duhovnih kumulusa smještenih na njenom nebu. osvjetljavaju naša unutarnja zračenja. obilježjima kamo treba usmjeriti svoja interesiranja i gdje bi trebalo zadovoljiti svoje unutarnje potrebe. E Knjiga Rušiti zidove i graditi mostove u Duhu (u daljnjem tekstu: Knjiga) ne bi trebala biti iznenađenje. Na mapi naših destinacija Žeravac i samostan Plehan bi morali biti obilježeni najistaknutijim znacima. Zagreb 2010. Zbog nedostatka pozvanja i invalidnosti spoznaje Neodoljiva razmatranja nad knjigom Rušiti zidove i graditi mostove u Duhu vo nam jedne dobre knjige. Međutim. i kad bi ih bilo više. ali bez pozvanja. ova Knjiga zaslužuje da uđe u knjižnice i sveučilišne programe kao uzorno štivo i neophodan udžbenik na svim razinama religijskih i socioloških studija. Podastrli su našoj pozornosti valjano djelo. naći će preobilje nužnih informacija za sopstvene opservacije. Padaju vješto načinjene maske i prigodno skovani izrazi kojima se zamagljivala stvarnost tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća. Ne ulazim u to jesu li šutnje bile namjerne ili su samo obični previdi svojstveni intelektualnoj lijenosti nekih ljudi s diplomama i zvanjima. Rušiti zidove i graditi mostove u Duhu. nepristranošću. Ona pokreće niz tema o kojima se šutjelo.

Front. P. a što se pokazalo pravom katastrofom po sudbinu europskoga čovjeka. Kršćansko-islamski dijalog ponajprije treba biti posvećen relevantnim događajima u ovom vremenu. on je – bez normalnog suđenja i otvorenog postupka – lišen svih funkcija i svojski izoliran. europsko društvo pokazalo je svoju katastrofičnost činjenicom da u njemu nema poretka antičke drame – nema jedinstva mjesta. Vraški točno! Moderna je bila ono što je anastrofa bila u antičkim dramama. samoupravne interesne zajednice. te samim tim i etiku. nismo mogli izbeći ‘zamci’ relativizma. čega u vjerskom moralu nema. P. To je na vlastitoj koži iskusio Milovan Đilas. Narodna omladina. koja nas je dovela do anarhije i u moralnom prosuđivanju i ocjenama. sindikati. str. Budući da oko moralnih odgovora uglavnom vlada pun . ponajmanje jedinstva radnje. Tako je država bila u prijelaznoj fazi između teorijskog odumiranja i pretvaranja u nenasljednu monarhiju. Bilo je kažnjivo ukazivati na odsustnost morala. Ne treba se tome čuditi. kolega Đuriću. 59-60): “Danas početke jednog takvog slabljenja možemo pratiti od vremena Immanuela Kanta u filozofiji od vremena Williama Occama u teologiji. nismo mogli izbjeći proizvoljnost i improvizaciju. pa i trpan u zatvor. nije važilo i danas. Budući da nas kod takvog stanja stvari ništa nije moglo bezuvjetno obvezati na vrlinu. Zato kolega Đurić ukazuje na hitne potrebe trenutka. iako je postignut velik napredak u nauci i tehnici. str. Političke organizacije (Partija. On piše (Knjiga. Ponuđena je i prihvaćena pometnja.” Ono što je jučer važilo za etičko dobro. Đurić priopćuje neka porazna razmatranja (Knjiga. M.” Točno. Zbog ovoga. budući da smo držali da je moral isključivo sociološki i historijski uvjetovan. nije se smatralo moralnim govoriti o moralu. u Karađorđevu i po “rezidencijama” (a bilo ih je više nego što ih je imala engleska kraljica) skovali su izraz u prijelaznoj fazi. jedinstva vremena. Shodno ovome. 33): “S druge strane. Njihova shvatanja pokrenula su Modernu koja je željela autonoman moral. Međutim.306 Bosna franciscana Rukovodeći ljudi na Brijunima. Bez obzira na sve položaje što ih je zauzimao do 1953. Prihvaćena je francuska revolucija i njena vjera – i to je bila vjera – da se primjenom nasilja mogu ostvariti ideali razuma. odnosno SIZ-ovi) bile su “ljudski resursi” u prijelaznoj fazi od posloprimca do umirovljenika. i proglašavamo vrlinom. kad se usudio u Novoj misli objaviti članak “Anatomija jednog morala”. Gospodin Đurić zato s pravom i suvislo navodi Solženjicinove riječi: “Velika mana dvadesetog stoljeća bila je ta što je u tom stoljeću oslabljen moral čovječanstva. pri čemu naprije mislim na situaciju prevladavanja sadašnje krize.” Nakon ovog M. Đurić spretno analizira to stanje. Studentska omladina. krize su postale dio naše sudbine.

društvenu dimenziju. učionice i osobne knjižnice. str. Mogu se politički sustavi mijenjati i prilagođavati diktatorima i drugim nasilnicima. balkanskim prostorima navike su se stjecale i rastjecale. Đurićeva Knjiga zaslužuje da uđe u čitaonice. vjerujući ljudi danas su u poziciji da se nametnu kao “liječnici” bolesnim europskim i drugim društvima. Prirodno i bez nedoumica.” Upravo zbog rijetko poštene analize i promoviranja ovih navika. sveučilišta? Ovaj je čovjek izazov. Sve njegove poruke dolaze odanle. 137): “Mogu li u ovom vremenu post-moderne i moderne važiti tradicionalni pravoslavni stavovi o islamu? Zatim. a ne sterilne teološke polemike. ostaje istina (Knjiga. Netko se ipak osvrnuo i duboko angažirao. Odazovite se i učinite ga svojim! Što prije. hoće li sutrašnji dijalog između akademskih institucija u Crkvi i Ulemi pokazati svu invalidnost jedne spoznaje. ili bi ojačao naše teološko uvjerenje? Da li će inicirati dijalog koji će otkriti svu površnost naših znanja ili ćemo težiti povjerenju znajući pritom da smo tvrdili da je tako samo zato što smo nekom vjerovali da nije drukčije? Od jasnih odgovora na ova pitanja danas je mnogo važnije znati da smo mi i muslimani ponajprije pozvani graditi zajednicu vrijednosti. Tako M. Sada. P. str. jasno odredila prema onom što je neuklonjivo iz pravoga života. Danas. studenog 2011. 10): “Djeca Božja najprije se svojim navikama razlikuju od druge djece. Knjiga se stoga. plakatskim slovima: Ljudi. sigurno je da se ova vrsta dijaloga neće izroditi u svoju suprotnost. Novi Sad. već na početku. U Knjizi je pažljivo i smisleno proučena vjerska sadašnjost. Đurić živi u Velikoj Ivanči. Đurić piše (Knjiga. Neka drži predavanja. Što mi zapravo znamo o našim navikama uopće i napose o vjerskim navikama? Na ovim. 8. Ipak. Gdje ste.” Zbog ove iskrenosti gospodina Đurića htio bih vikati preko svih pojačala i napisati krupnim. Premda se obje vjere ne mogu primarno svesti na socijalnu. Aleksandar Birviš . On je osoba koja ima što reći velikim gradovima i visokim učilištima. Izvucimo ga iz njegova dragog sela. ali su psiholozi i sociolozi – nažalost po navici – prolazili pokraj navika ne osvrćući se mnogo na njih.Ocjene i prikazi 307 konsenzus. Marko P. Pozivajmo ga.

” Dok su sudionici dokumentarca (Žarko Korać. A nešto pak prije te konstatacije Dubravka Stojanović je ponudila dosad najodrživije i najuvjerljivije tumačenje Petoga oktobra 2000. marta ostao je u mojoj svijesti donekle i neposredno doživljen. naime.Dubravka Stojanović: Ulje na vodi. ni neposredan doživljaj nije od koristi kad se misaoni motivi odvoje od utvrđenih činjenica. Da će analiza atentata ići mnogo šire i dublje od pokušajā tumačenja svojstvenih našem vremenu. Vesna Pešić. bilo je jasno već na početku dokumentarca. doduše. Čin. pretpostavio sam – ne znajući ništa o njegovoj koncepciji niti o komentatorima pozvanima na sudjelovanje u njemu – da je posrijedi još jedan u nizu medijskih priloga posvećenih ugođaju koji stvaraju politički prevrati u burnoj historiji srpske političke klase. kojima su izmaknuli samo knez Miloš i Josip Broz Tito. Fraza i supstancija ad sam od ljudi koji medijske sadržaje prate redovitije od mene doznao da se u produkciji beogradske neovisne televizije B≡92 pojavio odugačak dokumentarac o atentatu na premijera Srbije Zorana Đinđića. 300 str. atentat je u kontekst širi od prethodnoga postavila historičarka Dubravka Stojanović sublimiravši u jednoj rečenici sve što je potrebno imati na umu uz oslon na povijest: cijela je moderna historija Srbije. Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije. Peščanik. stoljeća do danas. Tekst. koji je Mirjana Karanović izgovorila kao neku vrstu lirskoga uvoda. Srđa Popović. pa sam se pribojavao da bi svaki kategorički stav. a možda i fatalan. Beograd 2010. naime. odavao je smjer zamišljen i ostvaren u dokumentarnom prilogu interpretaciji političkoga ubojstva iz 2003: “Zrno koje je raznelo Đinđićevo srce doletelo je iz ratova devedesetih. ishitren ili preuranjen. dosta neobično Atentat – naša privatna stvar. dotadašnji je režim . od tridesetih godina 19. naslovljen. od Karađorđa do Zorana Đinđića. eliminacijom iz vlasti ili likvidacijom. 12. jer sam taj dan i nekoliko sljedećih mjeseci 2003. mogao biti u najmanju ruku spoznajno neproduktivan. Naravno. Ulažući disk u DVD-plejer nisam slutio da će se njegov sadržaj bitno razlikovati od dosadašnjih komentara koji su atentat kao politički čin popratili ili pak analizirali s manje ili s više uspjeha. Vladimir Popović i drugi) govorili o političkom ubojstvu i objašnjavali ga procesima započetima ranih devedesetih. proboravio u Beogradu. obilježena nasilnim političkim prevratima. K S druge strane stajalo je iskustvo koje me poučava da analitički utemeljena objašnjenja političkoga ubojstva dozrijevaju polagano. kao državnoga udara kojim je iz vlasti uklonjen Slobodan Milošević kako bi se zadržali ista politička struktura i isti aparat sile: žrtvovavši Miloševića. od skrupulozne kontekstualizacije i od meritorna tumačenja.

Tako postaje jasno da je miloševićevskoj vlasti. i tako reći kanalizuje. koju nakon Petoga oktobra preuzimlje Vojislav Koštunica. ubojstvo Zorana Đinđića bilo od životnoga interesa. ugledao sam navod iz jednoga zapisa Jovana Skerlića. a na kraj je. A neprekinut kontinuitet te politike očituje se svakodnevno i u naše vrijeme. kod nas još uvek ostaje u haotičnom stanju. koji je autorica postavila na početak poglavlja: “Dok se u celom svetu politička borba uređuje.Ocjene i prikazi 309 želio (a znatnim dijelom i uspio) osigurati kontinuitet vladavine. obustaviti istrage protiv mafijaških klanova povezanih s političkim. najneprirodniji savezi i prodaja savesti” (Ulje na vodi. međutim. Nasumično otvorivši knjigu na stranici kojom se započinje treće poglavlje Traumatični krug srpske opozicije (1985-1994). Suvremena politička svakidašnjica uvjerava nas da promjene što ih je Đinđić pokrenuo nisu nastavljene nego s njim počivaju u aleji velikana na beogradskom Novom groblju. pa ni pojavljivanje knjige Dubravke Stojanović – o sadržajima o kojima govori Skerlićeva ocjena – nije iznenađujuće: historičaru verziranu u teorijskoj sferi suvremeno stanje postjugoslavenskih prilika nudi izobilje. Na tihoj vatri. pa slobodno možemo zaključiti da se zbog vanjskopolitičkih probitaka promijenila srpska politička fraza. Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije. Istorijske crtice) kojima prethodi autoričin proslov Istorija sadašnjosti. 161). Stoga se na retoričko pitanje su čim ćemo pred Miloša. Skerlićevu ocjenu izrečenu početkom prošloga stojeća (1906) mogli bismo primijeniti na politički život tzv. dometnuta studija Latinke Parović Srpska elita u ogledalu istorije sadašnjosti. postavljeno još u uvodnoj sekvenci. tranzicijskih država. tema je veća i zanimljivija od postojećih analiza desne ili antimoderne srpske politike. dok je stara politička supstancija ostala uglavnom nepromijenjena. zaustaviti deportaciju haaških osumnjičenika. Knjiga je podijeljena na četiri tematska dijela (Dugo trajanje. gde se smatra da je sve dopušteno: političko licitiranje. Provalija. a da je politička struktura ostala nepromijenjena. komentatorice iz Atentata koju sam zapamtio po izvrsnim analizama i dobro utemeljenim tumačenjima. * * * Slučaj je htio da mi nakon odgledanoga dokumentarca u ruke dođe knjiga Dubravke Stojanović Ulje na vodi. materijala za ideološkokritičku analizu. prekonoćne promene mišljenja. između politički radikalnih zastupnika koji zauzimlju većinu u Skupštini Srbije i nerazmjerno slabije opozicije. nadaje samo jedan odgovor: s (političkim) ubojstvom od životnoga interesa. umjesto pogovora. Traumatični krugovi srpskih stranaka. . a kadšto i preobilje. gde drugih pobuda nema do inata i apetita. vojnim i obavještajnim strukturama i de facto nastaviti tamo gdje je Milošević zaustavljen. Udžbenici istorije kao izvor konflikta.

] Iz takvih istorijskih i političkih korena stvara se dominantni autoritarni kulturni model vlasti koji jeste proizvod. Podudarni u svojoj autoritarnoj suštini. u uvodnu dijelu knjige na vidjelo izlazi – znanstvenim i izvanznanstvenim prisilama za volju – temeljno načelo tradicionalne historiografije. ali je neodvojiv od šireg autoritarnog kulturnog modela srpskog patrijarhalnog društva. ali vremenom postaje i instrument jake birokratske centralizovane države. dakle ispravno. a koje je do danas u neotradicionalnoj i konzervativnoj historiografskoj produkciji zadržalo status strategema: nužnost vremenskoga razmaka od tematizirane stvarnosti radi objektivne interpretacije. Takav istorijski razvoj srpske države stvorio je potrebu za jakom. pa čitatelj kome ova činjenica izmakne mogao bi steći pogrešan dojam pokloni li povjerenje iskazu o nužnosti vremenskoga razmaka. do početka postmiloševićevske ere uklapa se u okvir predmoderne političke kulture i kao fenomen dugovječna trajanja ostaje na snazi do naše suvremene svakidašnjice.. oni se dopunjuju i međusobno ‘hrane’. vremenski omeđeno razdobljem 1985-2002. Autoritarni kulturni model vlasti nastao je iz specifičnog istorijskog razvoja srpske države. naime. Posebna politička uloga vojske bila je osigurana stalnom težnjom za nacionalnim oslobođenjem u vojnom nadmetanju sa susednim carevinama [. međutim.310 Bosna franciscana Autoričin pristup istoriji sadašnjosti. tumačeći procese i događaje iz vizure sadašnjosti. koji kao otegotnu okolnost u uvodu spominje. inače posve prevladano. Društvo u kojem preovlađuje autoritarni model traži takav tip vlasti. * * * Na dio knjige posvećen udžbenicima povijesti kao latentnu izvoru novih konflikata. oslonjenom na represivni aparat. Razvoj opozicije od osnutka prve stranke u Srbiji 1990. centralizovanom vlašću. Premda je. Budući da pripadaju istom modelu. Nasuprot starom strategemu. u kojem su osim ideoloških navedene i sistemske. nadovezuje se poglavlje o srpskoj opoziciji. strukovno-interpretativne pogreške udžbeničke produkcije. po načelu uzročnosti: učinak u sadašnjosti upućuje na uzrok u prošlosti. Evo kako autorica objašnjuje model traumatičnih krugova srpskih opozicijskih snaga: “Korene dominantnog modela možemo tražiti u revolucionarnom načinu nastanka srpske države i u stalnim pokušajima nacionalnog ujedinjavanja koji su trajali duže od jednog veka.. Dubravka Stojanović ni sama ne priznaje njegovu valjanost. dvojbu kojoj ne podliježe ni sama autorica. Mislim da neću umanjiti vrijednost djela Dubravke Stojanović ustvrdim li da bi u eventualnom drugom izdanju Ulja na vodi bilo poželjno odstraniti dvojbu iz prethodnoga pasusa. nego postupa posve suprotno. društvo i vlast stvaraju specifičnu vrstu veze. baš kao . Dubravka Stojanović znanstvenica verzirana u teorijskoj sferi. posebno na vojsku. otkriva njezin ponešto ambivalentan položaj.

kad je umjesto Miloševića obavljao politički neugodne poslove kakvi su bili smjene Milana Panića i predsjedika SRJ Dobrice Ćosića – bio Miloševićev “omiljeni opozicionar” (ibid. godine.com milijuni ljudi iz cijeloga svijeta prave svoja obiteljska stabla. čitam s osjećajem zadovoljstva kakvo pobuđuju pametno napisana. D anas. Na web stranici Geni. 170-171).). Nakon ubojstva Zorana Đinđića srpska se vanjska politika priklanja uglađenu načinu komunikacije sa svijetom.Ocjene i prikazi 311 što je takvom tipu vlasti potreban odgovarajući većinski model u društvu” (ibid. Svi sadržaji knjige Dubravke Stojanović upućuju samo na jedan zaključak: bitnih unutarpolitičkih promjena u Srbiji nema.-1758.-1800. knjigu Dubravke Stojanović. Naša ognjišta. Pučanstvo Duvanjske župe 1469. i ljubitelji genealogije su našli jedno takvo mjesto za sebe. pa staru supstanciju reprezentira nova fraza. Ladislav Tadić Anto Ivić. Jedno obiteljsko stablo iz SAD-a je počelo rasti neočekivanom brzinom. dobro strukturirana i prikladno opremljena djela historiografske produkcije. Tomislavgrad 2011. dogodilo se nešto iznenađujuće. a nova retorika svedena je na vanjskopolitički utilitarizam. 201). Kad je 2008. kad se sve veći broj ljudi povezuje na društvenim mrežama.. Od nekih 16000 .. godine stranica omogućila svojim korisnicima spajanje obiteljskih stabala ukoliko im se poklapaju preci ili živuća rodbina. 351 str. koji je formalno bio opozicija Slobodanu Miloševiću. ali je istodobno – barem do sukoba 1993. dok je unutarnjem političkom životu svojstveno stanje nepromijenjenih odnosa i dosadašnjih vanjskopolitičkih težnja. pronalaze rođake i s njima traže zajedničke pretke. historičarke zanimljive po originalnim uvidima i briljantnim analizama. * * * Ulje na vodi.prilog Matica krštenih don Antona Ljubosovića (1750. djelatna je opozicija ponovno izvan domašaja mehanizama za odlučivanje. Vjerojatno jedan od najeklatantnijih primjera nepostojanja razlike između vlasti i opozicije ranih devedesetih uspostavlja se na slučaju predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešalja. .

Osim političkih prilika. stoljeća. koliko ih je imalo u lipnju te godine. Migracije su išle u dva smjera: u 17. našem su autoru brojni ratovi. te problemima s kojima su se susretali. Kao što nam i sam u Uvodu kaže. a onda i fotokopiju originala matice. i još uvijek raste! Popularno ga se naziva Velikim stablom ili Obiteljskim stablom svijeta. do 1758. te nimalo lagani položaj žena. i nakon 1758. stoljeću prema Zagori i Dalmaciji. stoljeću narod se zbog gladi vraća u duvanjski kraj te seli i sjevernije – u srednju Bosnu i Posavinu. nastambe. Ivić nas najprije uvodi u praksu pisanja matičnih knjiga. kuge koje su ih kosile. do 1800.. nošnje. pa danas ima preko 60 milijuna članova. Radi se o već spomenutoj Matici krštenih don Antona Ljubosovića. U prvom se govori o pučanstvu duvanjske župe za osmanske vladavine. svako dosadašnje istraživanje povijesti katoličkih prezimena u BiH u obzir je uzimalo dva popisa iz 18. godine. upravo u razdoblju između Dragićevićevog i Bogdanovićevog popisa. Poput lavine se nastavilo širiti. . Nakon toga nam donosi transliteraciju matice. a prije matica župe Roško Polje. Hercegovine. Stoga je veliki Ivićev doprinos u tome što nam je predstavio Ljubosovićevu Maticu krštenih s područja stare duvanjske župe. te u uvjete pastoralnog rada u Ljubosovićevo vrijeme. koja je osnovana 1758. Knjiga je podijeljena na tri dijela. pisanu od 1750. Bosne i Slavonije. požari. godine. Tu su opisane političke prilike. opisan je i svakodnevni život ljudi: njihove materijalne prilike. a govori se i o pastoralnom radu franjevaca i svećenika glagoljaša. Osim toga. ratovi i osvajanja te brojni drugi uzroci migracija ljudi ovoga kraja.312 Bosna franciscana članova. najprije svojih prezimenjaka. rođeni Sarajlija. svakodnevni poslovi. ali što je bilo s njim prije 1750. od 1469. a drugi biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. pa su za par godina napravili obiteljsko stablo s više od 60 milijuna članova. Tamo spominje za sebe da je iz Roškog Polja. godine. O Ljubosoviću znamo vrlo malo. godine. Drugi dio knjige pravi je biser za proučavanje povijesti duvanjskog kraja. Kao plod njegovog dugogodišnjeg rada pojavila se ova knjiga o katolicima na području stare župe Duvno. Jedine podatke koje imamo o njemu nalazimo u njegovoj matici. dva se desetljeća bavio istraživanjem migracijskih tokova iz prošlosti. najstarije matične knjige iz Mostarsko-duvanjske biskupije bile su matične knjige župe Roško Polje. Koliko će Geni ili slične društvene mreže olakšati rad genealoga u budućnosti. a onda općenito hrvatskog stanovništva na određenim područjima Dalmacije. Za razliku od gore spomenutih Amerikanaca koji su na raspolaganju vjerojatno imali dobro očuvane i uredno katalogizirane državne i crkvene knjige te obiteljske albume. možemo samo slutiti. s vrlo vrijednim bilješkama i pojašnjenjima.. naraslo je na više od 7 milijuna članova do početka iduće godine. Crkvene prilike ilustrirane su pomoću zabilješki makarskih biskupa i bosanskih apostolskih vikara o njihovim vizitacijama. Anto Ivić. zbog bježanja od Osmanlija. a u 18. Prvi je popis biskupa fra Pave Dragićevića iz 1743. to ne možemo znati. pa i ljudski nemar ostavili vrlo malo povijesnih izvora na koje se mogao osloniti. koja se čuva u franjevačkom samostanu u Fojnici.

Donesen je i popis osoba koje je biskup Dragićević krizmao 1741. porijekla ili pripadnosti narodu. Pomoću Ljubosovićeve matice i matica župe Skoplje autor dolazi do stvarnog izgovora imena koja su u biskupskim popisima iz 1743. a važan su izvor za genealoška istraživanja.). a ustaljuju se u 19. Na koncu knjige autor je načinio pravi katalog prezimena koja je nalazio u matičnim knjigama. ili se spominju i ranije.. grafikoni i tabele. raspoređeni po naseljima. godine. ali ne označavaju pripadnike istog roda. mjesta doseljenja.” Smatram da je knjiga ostvarila – ako ne i nadišla – postavljeni joj cilj. i 1742. godine upisivana na latinskom. te usporedni popisi vjernika iz 1743. i 20. Prezimena se u današnjem smislu počinju koristiti početkom 16. Nikola Kozina Andrej Rodinis (prir. i 1768. Matica hrvatska Sarajevo – 130 godina (1879-2009). dijele se u četiri temeljne skupine: prezimena koja nastaju od osobnog imena. stoljeću. da se sagleda njezin dosadašnji put. ali i vrlo korisno djelo za izučavanje cjelokupne bosanskohercegovačke povijesti.Ocjene i prikazi 313 Treći dio knjige rezerviran je za prezimena i imena koja se spominju na području stare duvanjske župe. Sarajevo 2011. fotografije. ponajprije zbog novih podataka koje nam donosi dosad nepoznata Ljubosovićeva Matica krštenih. popisima s vizitacija i drugim povijesnim izvorima. U drugu skupinu spadaju prezimena koja se spominju u 19. U prvu spadaju prezimena koja se spominju do kraja 18. zanimanja. ili pak predstavljaju zamjenska prezimena odnosno modulacije otprije postojećih prezimena. stoljeća. godine. O bljetnice su redovito povod da se obilježi neki znamenit događaj koji je utjecao na tokove života ili povijesti ili pak da se podsjeti na djelovanje neke institucije kroz inventuru njezina rada i rezultata u proteklom periodu. Prema svome nastanku. a dodatnu joj vrijednost i čitljivost daju brojne ilustracije. skupiti na jednom mjestu. U Uvodu autor kaže da je želio “zajedno sa sadržajem predmetne matične knjige podatke koji se nalaze u mnogobrojnoj literaturi. Time će se sigurno skratiti put svima onima koji žele saznati više o prebivalištu i kretanjima svojih predaka na području stare crkvene župe Duvno.-1800. ali im nema ranijeg spomena. te da će biti nezaobilazno djelo pri daljnjim genealoškim i općenito povijesnim istraživanjima duvanjskog kraja. i 1768. nadimka ili osobine. Valja nadodati i to da je knjiga tehnički vrlo lijepo uređena. svi njezini usponi i padovi. 173 str. svjetla i sjene. karte. Prezimena su podijeljena u dvije skupine. Knjiga Pučanstvo Duvanjske župe 1469. stoljeću. . vrlo je vrijedno djelo.

a pod sadašnjim imenom djeluje od 1874. Matica hrvatska je osnovana 1842. 130 godina nakon njezina osnutka (1971). tj. uloge u narodu te najstarije hrvatske kulturne institucije.314 Bosna franciscana Matica hrvatska u Sarajevu svojom publikacijom. objavljenom u Hrvatskom tjedniku. na jasan način istaknuo književnik Vlado Gotovac u jednom letku. svoj život. Stjepan Sučić. onda i prisutnost Matice hrvatske u Sarajevu treba gledati iz tog kuta. Organizirano djelovanje Matice u ovom gradu započelo je 1879. spomen-knjigom. To je bilo mjesto njenog zadnjeg otpora iščezavanju. ubrzo nakon austrougarskog zaposjedanja Bosne i Hercegovine. Zagreb 1997. glavni urednik edicije Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. koncem osmanskog perioda. Pođemo li od tako zacrtane. Prigodom osnutka Matice. ukazuje na iznimno dugo razdoblje svoga djelovanja u ovom gradu. Matica hrvatska Sarajevo – 130 godina (1879-2009). Inventuru rada Matice hrvatske u Sarajevu na uvid pruža. njezin prvi predsjednik grof Janko Drašković u svom svečanom programatskom govoru izrekao je jasan cilj novoutemeljenog kulturnog društva: “Najpoglavitija svrha društva jest: nauku i književstvo u našem narodnom jeziku rasprostranjivati i priliku mladeži našoj dati. Matica hrvatska postala je i ostala najvažniji izdavač knjiga i časopisa u Hrvatskoj. jasno ukazuje na značenje koje se pridaje toj instituciji. godine kada je na njezino čelo došao Ivan Kukuljević Sakcinski (1816-1889). te Matice kao njezina posrednika širim slojevima naroda. da se domorodno izobrazi. Tako je u Matici ilirskoj u Zagrebu tiskan Jukićev III. Kakvu ulogu ima kultura za narod. čiji je glavni promotor Matica hrvatska. godine u Hrvatskom saboru umjesto latinskim progovorio hrvatskim jezikom. njegovanju jezika i nacionalne svijesti i napose nacionalnoj integraciji. svezak Bosanskog prijatelja (1861) te treći dio . str. nestajanju iz povijesti: mjesto njenih bitaka dobivenih usred strašnih nacionalnih poraza. Takvo definiranje kulture i njezine uloge. Andrej Rodinis. dakle. No. postojala poveznica Bosne s Maticom i to preko franjevaca i ideja ilirizma. 77). njenih pobuna. prigodna publikacija koju potpisuje dr. književnik. njenih hereza i proročanstava” (Matica hrvatska 1842-1997. u Zagrebu pod imenom Matica ilirska. to je. Time je dala nemjerljiv doprinos kulturnom izdizanju naroda. i potpredsjednik Matice hrvatske u Zagrebu. gdje stoji: “U doba najvećih nesreća Hrvatska je upravo preko kulture dokazivala svoje postojanje. i uvelike ostvarene. pa makar i uz prekide. mjesto njenog dostojanstva. Ovamo najviše spada utištenje /tiskanje/ vrstnih knjiga za priličnu cijenu” (Matica hrvatska 1842-1997. 17). a kojoj su svoj pisani doprinos dali također i književnik Mirko Marjanović. i ranije je. A rijetke su takve ustanove na ovim prostorima koje mogu posvjedočiti takvu dugovječnost svoga djelovanja. autor knjige “Putovanje po Bosni” (1858) koji je prvi 1843.

dakle u vrijeme II. Hamdija Kreševljaković i Jozo Petrović. Ona je u svom djelovanju težila da afirmira književnu baštinu iz Bosne i Hercegovine (skupljanje narodnih pjesama. dala potporu Ivi Andriću za njegov oporavak nakon internacije. fra Jeronim Vladić.Ocjene i prikazi 315 Osvetnika fra Grge Martića (1865). kao prvi član-prinosnik Matice hrvatske iz Bosne i Hercegovine. Vancaš. kada je obnovljen njezin rad (1996-2009). Matica je obnovljena na obnoviteljskoj skupštini 1990. među kojima su i danas nama poznata imena: S. na primjer). a u nadzorni odbor Pododbora imenovani su Miroslav Vanino. a poneko i na smrt. do 1945. Stvorena je čitava “mreža” povjerenika i članova s ciljem da Matičina izdanja dođu do što većeg broja čitatelja u Bosni i Hercegovini. svjetskog rata. na čijem su čelu bili Šemsudin Sarajlić (predsjednik). . Godine 1943. Matica je nastojala okupiti u svoje članstvo brojne ugledne građane i ne samo iz Sarajeva. godine javlja se. kada je njezin rad iz političkih razloga zabranjen. Broj članova Matice hrvatske u Sarajevu tijekom razdoblja do I. Na koncu ovog dijela u knjizi je donesen i popis članova (nepotpun) Matice hrvatske između 1879. Radilo se primjereno okolnostima. te na raspačavanju Matičinih izdanja iz Zagreba. zatim na period nakon II. razdvojivši njezino djelovanje na period od 1879. Gabrijel Jurkić. Josip. ali je i dalje djelovao Nakladni zavod Matice hrvatske. a većina njegovih članova je osuđena na zatvorske kazne. svjetskog rata Matica hrvatska je nastavila svoju djelatnost u SR Hrvatskoj do 1972. Nakon II. Tada je Pododbor MH pokrenuo reviju “Hrvatska misao” u kojoj su objavljivani. te konačno na zadnje razdoblje 1996-2009. između ostalog. što su činili Matičini povjerenici u Sarajevu. tada na službi u Livnu. U vrijeme između dvaju svjetskih ratova. Zabilježeno je da je Matica. Dragutin Kamber (tajnik) i Enver Čolaković (rizničar). Spomen-knjiga posebnu pozornost posvećuje djelovanju Matice hrvatske u Sarajevu nakon zadnjega rata. Edhem Mulabdić i dr. književni tekstovi suvremenih pisaca. svjetskog rata. rad Matice hrvatske je otežan zbog unitarističke i centralističke politike iz Beograda.S. Ćiro Truhelka. i 1945. Kranjčević. Pododbor MH u Sarajevu prestao je djelovati 1945. Obljetnička spomen-knjiga uzela je za cilj detaljno. 1877. prema raspoloživim podacima. fra Grga Martić. kada je za njezina tajnika u Sarajevu izabran Tugomir Alaupović (lipanj 1917). u Zagrebu. ali je radila i na objavljivanju djela suvremenih pisaca. ali rad nije prestao. Hamdija Kreševljaković. svjetskog rata kretao se od šezdesetak na početku (1879) pa do više od 230 pred prvi svjetski rat. prezentirati Matičinu djelatnost od početaka njezina djelovanja u BiH (1879) do danas. osniva se u Sarajevu Pododbor Matice hrvatske (ono što je danas ogranak).

Istodobno je pokrenut obnovljeni časopis “Hrvatska misao”. Marko Karamatić . V. koji je uredio 37 brojeva. Do sada je izašlo oko 30 svezaka. Kada se sve zbroji u ovom pregledu djelovanja Ogranka Matice hrvatske u Sarajevu. izašao u 38 brojeva. S. Posebna izdanja. kao i niz drugih. održava godišnje Dane Matice. srpnja 1996. tako da o 130. I. koji je tu funkciju obnašao do 2000. B. Matica je danas aktivna na različitim područjima: organizira simpozije. odnosno to je pandan ediciji Stoljeća hrvatske književnosti koju je Matica hrvatska pokrenula 1995. medicine. pa do najnovijeg vremena. Tako je objavljen niz posebnih izdanja s područja književnosti. arhitekture. Pokrenula je posebnu ediciju Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga (glavni urednik Mirko Marjanović) od srednjega vijeka. i konačno sada je glavni urednik dr. Kranjčevića. Popularna medicina. među kojima su. a od tada je do danas na čelu Matice fra Petar Perica Vidić. Prijevodi. preko osmanskog razdoblja. nastavio je dr. a i šire u Bosni i Hercegovini. Dalibor Ballian. onda na koncu možemo kazati da je u ovoj spomen-knjizi ta inventura provedena pedantno i iscrpno s mnogo relevantnih podataka i pojedinosti. nakladnička djelatnost je najbogatiji segment djelovanja od njezina osnutka do danas. Monografije. izabrana djela S. To je jedinstven pothvat vrijedan posebne pozornosti. priređuje izložbe i koncerte. A. povijesti. Baština. N. Ako smo na početku naveli da je obljetnica prigoda za inventuru rada jedne ustanove. obljetnici djelovanja Matice hrvatske u Sarajevu imamo prilično jasnu i cjelovitu sliku o ovoj instituciji koja je odigrala zapaženu kulturnu ulogu u Sarajevu. u Zagrebu i u kojoj je do sada izašlo preko 60 svezaka. Za predsjednika je izabran književnik Mirko Marjanović. Na koncu je donesena bibliografija Hrvatske misli kao i popis sadašnjih članova Ogranka Matice hrvatske u Sarajevu. Glavni urednik je bio najprije književnik Mirko Marjanović. detaljno prezentirana. nakladnička se djelatnost ogleda u nekoliko posebnih biblioteka: Hrvatski pisci. Lukića i dr. Kupljene su nove prostorije u Vrazovoj ulici u kojima je Matica počela s radom (2003). koji je do 2009. uz izbor djela iz starijih franjevačkih pisaca.316 Bosna franciscana Osnivačka skupština Ogranka Matice hrvatske u Sarajevu održana je 13. u kojem je dominantna književnost bosanskih franjevaca. odnosno 27 svezaka. Šimića. Šopa. likovne umjetnosti…U Matičinoj je Spomen-knjizi ta aktivnost. Andrića. izdaje knjige. Osim časopisa Hrvatska misao i edicije Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga. Anto Šarić.

Milko Brković u članku Isprave bosanskih vladara izdane na Bobovcu i u Kraljevoj Sutjesci analizira unutarnje karakteristike bosansko-humskih srednjovjekovnih isprava i usporedbom s ispravama susjednih kancelarija zaključuje da su na njih najveći utjecaj imale isprave hrvatskih narodnih vladara. znatno sudjeluju bosansko-humski (hercegovački) pisari. listopada 2008. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100. i 18. rad je Amire Turbić-Hadžagić. Kraljeva Sutjeska – Sarajevo. čiji se kratki sadržaj nalazi pred nama. Kotromanića. u Kraljevoj Sutjesci. koja se nalazila u žarištu najznačajnijih povijesnih događaja u BiH. bila je stota obljetnica izgradnje sadašnje samostanske i župne crkve. i 18. Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska i Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene. kada franjevci postaju isključivi nositelji vjerskog i kulturnog života među katoličkim pukom i jedini svjedoci njegove sudbine. obrađuje stanje od 17. P ovod za održavanje znanstvenog skupa “Stoljeća Kraljeve Sutjeske”. kada fratri postaju sve važniji društveno-religijski faktor. Drugi dio većim je dijelom usko vezan uz samostan i župu Kraljeva Sutjeska. Prvi dio obrađuje tematiku vezanu uz događaje iz vremena bosanskih vladara. radovi su podijeljeni u tri dijela. staroslavenskoga i starobosanskoga. u Kraljevoj Sutjesci. zatim etnografske značajke župe i okolice te još neke teme vezane za kulturno-obrazovni rad franjevaca u Bosni Srebrenoj. Dolazi do rezultata da su: naporedne upotrebe staroslavneskih i novih (staro)bosanskih osobitosti. uz prevladavanje ovih drugih. vjerskog. Dvije godine poslije (2010). političkog i kulturnog života kroz nekoliko zadnjih stoljeća na prostoru Kraljeve Sutjeske. Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. listopada 2008. Marko Karamatić. stoljeća naovamo. koja posebno dolazi do izražaja u arengi koja je bila “ključni dio isprave u kojem se odražava politička stvarnost. i da u procesu izgradnje zajedničkoga književnog srednjovjekovnog idioma sastavljenog od elemenata dva sistema. Na više od šesto stranica Zbornika. obljetnice izgradnje samostanske i župne crkve u Kraljevoj Sutjesci. održanog 17.). Dubravko Lovrenović istražuje reformu dvorske kancelarije Tvrtka I. radovi sa Skupa su objavljeni u Zborniku. propagiraju .Stoljeća Kraljeve Sutjeske. Krenimo redom. Radovi daju presjek društvenog. ur. koji je priređen 17. 661 str. U trećem dijelu obrađeni su neki aspekti kulturnog stvaralaštva sutjeških franjevaca. s Predgovorom urednika Marka Karamatića. U tekstu: “Slavni dvor kraljevstva u Trstivnici” (Ponovno o proglašenju Bosne kraljevstvom 1377. 2010. stoljeća pisanih u ‘Sutisci’.

stoljeća u usporedbi sa stanjem koje nastupa poslije Bečkog rata. rad je Lidije Fekeža – Martinović: Stećci sutješkog kraja. U iscrpnom radu popraćenom fotografijama. Župa Kraljeva Sutjeska ima rijetku sreću da posjeduje matice stare više od tri i staležnike više od dva stoljeća. članak je Srećka M. postoji pisani dokument u Dubrovniku da su tamo bosanski fratri 1459. autor dolazi do zaključka da je veći dio franjevaca. Sudbina samostana i župe bila je relativno povoljna do zadnje trećine 17. rad je Ive Beljan u kojem se bavi fra Boninim Ljetopisom “promatrajući autorove zahvate u svijet teksta na različitim razinama”. Prema Ljetopisu sutješkog samostana fra Bone Benića. Ova činjenica omogućila je autoru da izdvoji: toponime župe Kraljeva Sutjeska. i 18. u članku Doberko Marinić. Alen Kristić pripremio je zanimljiv rad: Drugi svjetski rat na stranicama sutješke kronike. Posebno govori o slici Uskrslog Krista i kralja Stjepana Tomaša. Objavljena službena izvješća o samostanu i župi Kraljevoj Sutjesci iz 17. Na ovaj se članak naslanja rad Darka Rubčića: Bosanski franjevci između jaspri i raspri. od 1443. Esad Kurtović. do 2008”. naručili tri slike kod slikara Lovre Dobričevića. kao očevidac. Džaje: Bosna i Hercegovina kao politička kategorija kroz povijest. obradio je Ivo Pranj- . Članak fra Petra Jeleča glasi: Bosna Srebrena u Drugom svjetskom ratu. Fra Bono Benić u Ljetopisu sutješkog samostana. Uz ovaj rad. Svako mjesto u župi Trstivnici obradila je posebno. Pojedinačno je najviše prostora u Zborniku zauzima rad fra Stjepana Duvnjaka: Kraljeva Sutjeska u matičnim knjigama i staležnicima. a prije toga i poslanik Jelene. statistiku “rođeni – vjenčani – umrli od 1641. Kao posljednji u drugom dijelu. zajedno s Upravom. udovice vojvode Sandalja Hranića Kosače. budući da toga podatka nema u dokumentu. skupila je i usporedila spoznaje o stećcima u ovom kraju od naših najvažnijih istraživača. poslanik bosanskog kralja Stjepana Tomaša. također u Dubrovniku od 1439. rasvjetljava lik Doberka Marinića koji je bio poslanik kralja Stjepana Tomaša u Dubrovniku od 1448. Autorica Prijatelj Pavičić ovdje analizira motive narudžbe i povijesni kontekst kako bi lakše odredila za koju su crkvu slike bile naručene. u Zborniku je još jedan članak od istog autora: Kraljeva Sutjeska u i poslije rata 1992-1995. Naime. Leksik fra Bone Benića. donekle spasio obraz Katoličke crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Autor ovdje donosi mnogobrojne statističke podatke i izravna svjedočanstva iz tog vremena. analizu prezimena. Nižući dokaze. Poseban je naglasak na uvođenju raške arenge koju autor detaljnije analizira. koju je ispisivao fra Arkanđeo Grgić. govori o tragičnoj sudbini koja je zadesila Hrvate ovog kraja u posljednjem ratu. Rad je svjedok višestoljetnog unutarnjeg života župe. Prilog poznavanju sudbine slike uskrslog Krista i kralja Stjepana Tomaša porijeklom iz Kraljeve Sutjeske. Rad prije svega pruža uvid u odnos kroničara prema tadašnjim pogubnim ideologijama. Članak je koristan jer omogućuje dobar uvid i u razumijevanje današnjih najaktualnijih političkih pitanja u BiH. članak je Ivane Prijatelj Pavičić. do 1450. Posljednji u prvom dijelu. koja pruža zanimljive zaključke. i 1460. u kojem.318 Bosna franciscana se državne ideje i monarhijske vrline”. “Pregled demografske slike sela (1773-2008)”. stoljeća skupio je fra Miro Vrgoč.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. piše Željko Ivanković. govoreći o karakteristikama pjesničkog stvaralaštva najistaknutijih autora.Ocjene i prikazi 319 ković. 2009. Split. padljivo je da se u novije vrijeme u hrvatskoj historiografiji aktualizirala historija Vlaha. Jozo Šarčević Ivan Mužić. . Smatra da je samostan bio daleko više od nastambe za redovnike – bio je središte kulturnog i intelektualnog života. Hrvatski institut za povijest. Posljednji u Zborniku rad je Dorothee Königa Kraljeva Sutjeska u njemačkim turističkim vodičima. Zaključuje da su franjevci kao jedini prenositelji kulture i obrazovanja “svesrdno prihvatili zadaću širenja pismenosti u Bosni”. Ovoj temi rad je posvetila Marica Petrović: Jezik bosanskih franjevaca u vrijeme Austro-ugarske Monarhije. Zbornik zato ostaje trajan svjedok uspjeha znanstvenog skupa. – Isti. da je u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj obavljeno više sinteza o vlaškoj historiji. dok su historiografski obrađivane stvari produbljene novim spoznajama. Zagreb. 2010. Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. O Kraljevoj Sutjesci kao mjestu nastanka značajnih djela književnosti Bosne Srebrene. Vlasi u historiografiji. Zagreb.Vareška crkveno-pučka baština . Vlasi starobalkanski narod (Od povijesne pojave do danas). u Splitu objavio svojevrsni zbornik U * Kao takve. ovdje se progovorilo o nekim stvarima koje do sada nisu obrađivane. Iako se o Kraljevoj Sutjesci mnogo govorilo i pisalo. Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. “dolazi do prekida franjevačke standardnojezične tradicije”. Uočljiva je izvanredna učestalost upotrebe turcizama. Pavao Knezović predstavlja Pjesništvo na latinskom sutjeških franjevaca. Marko Dragić je skupio i u svome radu . počela jezična politika iza koje je stajala država. a sustavnije i masovnije obrazovanje odvijalo se kroz pučke škole. Hrvatski institut za povijest. O procvatu crkvenog graditeljstva za austro-ugarske uprave kod fra Marka Karamatića: Crkveno graditeljstvo u Bosni Srebrenoj u vrijeme austrougarske uprave u BiH (1878-1918).predstavio mnoga svjedočanstva o nekim drevnim crkveno-pučkim običajima vezanim za područje Vareša. Dolaskom austro-ugarske uprave 1878.. Zvonko Martić posvetio je rad Analizi tradicijskog nakita u Hrvata u okolici Kraljeve Sutjeske. 2010. – Ivan Mužić. izdvojiti ćemo: Zef Mirdita. 318 str. Takvu tezu potkrjepljujemo činjenicom. 2004. Tado Oršolić izlaže: Franjevci Bosne Srebrene i razvoj pučkog školstva u XIX.* Historičar i publicist Ivan Mužić je 2010. stoljeću do uspostave austro-ugarske uprave 1878. Rad je lako pratiti jer su donesene brojne fotografije. g. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split.

Evo još jedna Lopašićeva studija iz 1879. Kod njega nailazimo na podatak da su prve pribjeglice iz turskih kršćanskih pokrajina u hrvatske zemlje rumunjski Vlasi pa su zbog njih i sve kasnije pribjeglice iz tih pokrajina Hrvati nazivali Vlasima. iako su . vijeka)”. koji je Vjekoslav Klaić objavio u listu Obzor. za razliku od bosanskih i srpskih. g. Zbornik obuhvaća petnaest radova. čobana. Naseljeni su bili i katolički Morovlasi u Primorskoj krajini u Podgorju. U zborniku je prvi rad “Vlasi u Hrvatskoj tečajem 14. Radovi su manje-više kronološki poredani prema datumu njihova prvoga objavljivanja. od najstarijih. izjašnjavali su se kao hrvatski Vlasi ili kao Vlasi kraljevine Hrvatske. različitih autora koji tretiraju vlašku problematiku. Poklonio mu je čitavo vlaško pleme Tulića koje je bilo naseljeno u kotaru vrhričkom u Kninskoj županiji. Iza ovih. Na ovaj ciklus radova se naslanja cjelina pod naslovom Prilozi. prozvaše imenom “Vlah”. Karlovac (Poviest i mjestopis grada i okolice). u kojoj čitatelj može pronaći još dva teksta. “O eparhiji karlovačkoj”. i 15. prema najnovijim. 1880. u omiškome časopisu Jadranska vila. Naglašava kako su hrvatski Vlasi. izvorno objavljen 1931. U studiji on govori da u srednjemu vijeku unutar Kraljevine Hrvatske nije bilo druge vjere do katoličke niti druge narodnosti do hrvatske osim šačice latinskih starosjedilaca u primorskim gradovima i nekolicine njemačkih i mađarskih kolonista. Radovima je urednik pridodao transkripciju dokumenta iz 1433. Iduća dva rada su od Radoslava Lopašića iz 1890. On u svome radu govori kako po doseljenju Srba i Hrvata na prostore na kojima danas borave oni susreću romanske starosjedioce koje sve. stoljeća”. bez razlike da li žive u kopnenim ili primorskim predjelima i čime se bave. ali da su se već tada hrvatski Vlasi asimilirali kako po vjeri tako i po narodnosti. 1433”. godine u interpretaciji Nade Klaić. Prema njemu ime Vlah je u Hrvatskoj brzo izgubilo svoje etnografsko značenje te se Vlasima počinju nazivati svi oni seljaci. sami sebe nazivali tako u različitim dokumentima tj.320 Bosna franciscana radova. prvobitno objavljena u njegovoj knjizi. g. Po njihovom. i 1894. g. Vlaškom zakonu Hrvatu je bilo dopušteno imati samo jednoga Vlaha za bravara tj. Lopašić izdvaja cetinske Vlahe koji su ipak bili nešto samostalniji i slobodniji od ostalih te su sami birali između sebe kneza. Rudolfa Strohala. u izdanju Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. bilo da su romanskoga ili hrvatskoga porijekla. Prve bosanske Vlahe po gornjoj Hrvatskoj naselio je kralj Matija Korvin nakon svoga vojevanja po Bosni i to ih poklanja hrvatskom plemiću Ivanu Čubretiću godine 1463. vojvode za vojsku i suce. koji su se u brdovitim dijelovima Hrvatske bavili stočarstvom. na redu je tekst “Vlasi u Hrvatskoj (Historijsko-kulturna crtica iz 16. naslovljeni “Cetinski i lički Vlasi” i “Zakon za ličke Vlahe od g. Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. Lopašić u svojim radovima ističe kako Vlasi u Hrvatskoj nisu bili slobodni ljudi nego su bili podanici tadašnje vlastele. g.

ali su ovi protjerani danas s jednoga mjesta sutra osvanuli na drugome pa su tako svi pokušaji ostajali bezuspješni. u njegovoj zbirci Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). Ovi Vlasi su čuvali svoja stada u brdima između Dalmatinskog zagorja i Bosne te Trogiranima činili neprestano štetu na usjevima. ali navodi kako su se vremenom prilagodili. U XIV. oformili svoja sela i ostavili se skitalačkog života i upada u tuđe posjede. Šubićem sudjelovali u ratu kod Bliske 1322. iselila se gotovo cijela općina iz sjeverozapadne Bosne u Hrvatsku i to se bilježi kao prva velika seoba kršćanskih Vlaha iz Bosne za Hrvatsku. a i u borbi i sa Senjanima. Navodi kako je dosta tadašnjih plemića imalo svoje Vlahe (valachi regni Croatiae). originalno je objavljen 1936. stoljeću dolazili su Vlasi ili Murlaci s bosanskih ili dalmatinskih planina u primorske krajeve. Godine 1542. niti da su prešli na katolicizam. g. jer su voljeli pljačkati. Naredni tekst također je izvorno objavljen u listu Obzor i to u čak sedamnaest nastavaka 1931. u predjelima srednje i sjeverne Dalmacije ostalo ili jako malo ili nimalo starosjedilačkog stanovništva te da su Turci doveli novo stanovništvo sa tla koje danas pripada zapadnoj Bosni i Hercegovini. Rad Ćire Truhelke “O podrijetlu žiteljstva grčkoistočne vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini” objavljen je 1941. u splitskome Jadranskom dnevniku. iz pograničnih dijelova služili Turcima u napadu na Mlečane. da su Vlasi. sa svojim blagom radi paše. stoljeće događalo i obratno tj. Perojević u svome radu prvenstveno govori o nasilnom doseljavanju Vlaha (Morlaka) u dalmatinske gradove. Kralj Matija u svome pismu papi o vojevanju u Bosni navodi kako su od Turaka k njemu prilikom bitke prešli radobiljski i poljički Vlasi. g. g. Truhelka govori o tome . Stjepan Pavičić navodi kako pojedini hrvatski historiografi smatraju da je nakon prodiranja Turaka. Nije ni pomagala činjenica da su pojedini zemljoposjednici u nedostatku radne snage zapošljavali Vlahe da im čuvaju stoku i obrađuju zemljište. Godine 1936.Ocjene i prikazi 321 ovi Vlasi bili gotovo svi rimokatolici. ali da su uvijek stajali na niskom stupnju kulture. iz istog razloga kao ni Trogirani. Tekst Marka Perojevića “Vlasi na trogirskom teritoriju”. hrvatski martolozi. Stošić govori kako su se Vlasi držali svojih običaja i uredaba. Prvi se put spominju. objavljen je u Hrvatskoj straži i tekst don Krste Stošića pod naslovim “Vlasi i kmeti šibenskog kotara” . Malo nakon ovoga se i kroz cijelo 16. pašnjacima i šumama pa su se Trogirani obratili Nikoli Seču da ih protjera. g. kad su s Jurjem II. On navodi kako je Vlaha (Morlaka) bilo dosta i u šibenskom kraju i da ih Šibenčani nisu voljeli. Perojević kaže kako ne postoji nikakav dokaz da su Vlasi na trogirskom teritoriju imali svojih crkava i svećenika. a napisao ga je Stjepan Pavičić pod naslovom “Starosjedilaštvo današnjeg hrvatskog naselja u Srednjoj i Sjevernoj Dalmaciji (Prilog k proučavanju porijekla Bunjevaca)”. Današnje je katoličko stanovništvo po tim krajevima bosanskim i hercegovačkim u velikom broju potomstvo tih raseljenika. pa i na otoke.

njemu po podrijetlu i jeziku posve tuđi. u splitskome časopisu Književni Jadran. Oko svojih ispaša postavljali su na zgodnoj uzvisini straže tzv. a da onda nitko ni slutio nije. poodavno jezično poslavenjeni. U časopisu Klasje naših ravni. Godine 1952. Ovi doseljeni Vlasi živjeli su po planinama u kolibama ili stanovima. izlazi tekst Josipa Smodlake “Dalmacija i Hrvati kroz vjekove”. Njihovo prvobitno stanište bijaše u Hercegovini oko rijeke Bune po kojoj su i dobili svoje ime. tj. a svi za nevolju ratnici. a ovaj drugi zovu romanskim. pod kojim imenom su sada prolazili ne samo potomci stočara rumunjskog podrijetla. Cincarima. Kako je broj stanovništva rastao s vremenom tako su se i Bunjevci počeli seliti u druge krajeve. kojima su oni nekoć prolazili i pasli svoja stada. dobre i zle. Bunjevci su također . Već u samoj makedonskoj postojbini bili su ti Vlasi djelomice slavizirani. objavljen je i tekst Rudofa Horvata “Dolazak bunjevačkih Hrvata u Bačku”. Vlasi su prema njemu u Hrvatsku donijeli novi jezik i svoje štokavsko narječje. Kucovlasima. koji su u dugotrajnom vojevanju postajali još suroviji. On navodi kako su turska osvajanja potisnula Vlahe u Hrvatsku. te ih stavljao u isti red s Arnautima. Za njega su ovi balkanski doseljenici bili primitivni ljudi. Većina doseljenih Vlaha pripadala je istočnoj crkvi. a pojedini su se čak odselili u Bačku. koji u Zeti dadoše ime katunskoj nahiji. kojima Dušanov zakonik nije priznavao ni ravnopravnosti sa Srbima. koliko će to biti od odsudne važnosti za razvoj narodnosnih prilika u Bosni. a naročito jugoistočni kotari pune se vlaškim katunima. I tako se u odonda čisti hrvatski elemenat u Bosni u XV. više stočari nego ratari. Autor navodi kako su se istovremeno s Dalmatincima u Bačku u 17. koji su se zvali drugim imenom: Bunjevci. ali su sačuvali bitne osobitosti svoje rase. već i mnogi Slaveni koji su se za vrijeme turske pogibije bili s njima smiješali i asimilirali. neki su se nastanili po selima u Lici. Ovi Juruci zaposjedaju sve planine jugoistočnog Balkana redom. a kako su bili pripa. do kojih osmanska vlast još nije dospjela. Prvi se Vlasi pojavljuju u Hercegovini koncem XIV. Zovu ih raznim imenima: Vlasima. koji su u mikensko doba dosegli vrhunac svoga kulturnog uspona. varde ili vardišta. ali je bio među njima znatan broj i katolika.322 Bosna franciscana kako su Turci doba osvajanja protjerali domaće Vlahe i Cincare te da su ovi bili primorani da sa svojom stokom sele u planine. vremenom postali pionirima srpstva u Bosni. stoljeću doselili i prvi Bunjevci. a onda podlegli Grcima. Tako su se neki od njih odselili u okolicu Metkovića. Sarakaćanima. potomci prearijskih pretpovijesnih Mediteranaca. a prihvaćaju rado i imena naroda među kojima žive. Svoj prastari jezik su davno bili izgubili i zamijenili ga korumpiranim vulgarnim grčkim ili latinskim. Po narodnosti ti su Vlasi Aromuni. a više njih sačinjavalo je jedan katun. komu je bio starješina katunar ili premikur. stoljeća. poslije Rimljanima. a u srednjem vijeku slavenskim osvajačima. Oni su bili općenito nazivani Vlasima. a to ćemo ime još i danas naći vrlo često u zemljopisnoj nomenklaturi planina. stoljeću uvlači novi. Krbavi i Podgorju.

“gojitelja konja”. pojedinačni ili okrenuti jedan prema drugomu sa ženskom u sredini. nego su se s njom susreli u tim zemljama. Duboke tipološke razlike. Za velike Seobe naroda održali su se u teško pristupačnim gorama u Karpatima. kroz razne etničke i historijske slojeve. na kojima su prikazani razni prizori s likovima ljudi i životinja. objavio je u Chicagu (SAD) u ediciji Hrvatska i Hrvati. stvarno su potomci starih Maura. ali su bili ikavci kao i Hrvati. vlaški stećci. Prebjegavanje i naseljavanje Vlaha po Hrvatskoj dolazi austrijskoj politici kao naručeno. Vlasi su. potječu vjerojatno od neslavenskih Vlaha. u Hrvatskoj reviji. a kasnije ih dovode i austrijske vlasti i koloniziraju na opustjelim posjedima hrvatskih plemića. Wenzel. kada su se doselili. Pravoslavni Vlasi s druge strane malo su se miješali s Hrvatima. na kojima su isklesani: jeleni i lov na njih. u visokim planinama na Balkanu i u Alpama. Etnička pozadina Vlaha. istoka i zapada. a ne doseljeni Vlasi. Vlasi su prvo dolazili sami. g. objavljen je 1966. te ga ona podupire svim svojim raspoloživim snagama jer im Vlasi služe kao svojevrsni štit na turskoj granici. stećcima”. bili malobrojni i kulturno najzaostaliji dio pučanstva u . da su Vlasi stvorili ovaj novi “vlaški tip” stećaka. Tekst Dominika Mandića “Vlaška teza o B. stoljeća. Prema Murvarovim navodima u vrijeme slabljenja turske moći sve više Vlaha bježi na kršćansku stranu. u srednjem vijeku živjeli su u potpunoj društvenoj odijeljenosti od okolnog stanovništva. utjecala bi na to. Prema spomenutoj spisateljici. do V.Ocjene i prikazi 323 govorili “vlaškim” jezikom. Prema Dvornikovićevim vlastitim riječima cilj njegovog predavanja nije gotovi znanstveni rad nego više pitanje etnogeneze tj. u srednjovjekovnim izvorima obično nazivani Mauro ili Morovlasi. starobalkanskog elementa u našem muzičkom folkloru”. Neslavenski Vlasi. Mandić tvrdi kako Vlasi nisu donijeli kulturu stećaka sa sobom u Bosnu i Hercegovinu. Zbog svojih somatoloških osobina. ukazuju na to da pored relativno novijih ima i prastarih. koje su Rimljani naselili u Evropi kao vojničke veterane od I. Ona smatra da najljepši stećci. s “vlaškim tipom” uresa bili bi oni. pa su tako mogli mnogo duže održati svoje osobitosti. g. U radu nam Dominik Mandić iznosi teorije M.-H. Vatroslav Murvar je 1953. arhaičnih elemenata koji nas upućuju na najstarije slojeve i historijske epohe stvaranja našeg današnjeg etničkog lika. osobito u pograničnom dijelu u varaždinskom i karlovačkom generalatu. Godine 1958. Prema tome početnici stećaka bili su domaći Hrvati. plesači u kolu i neke osobe s uzdignutom i raširenom desnom rukom. tekst “Nasiljem spriječena asimilacija Vlaha s narodom i zemljom Hrvata”. Ovo pitanje osvaja danas sve više interes u svim onim znanstvenim područjima koja se bave ispitivanjem naroda i kolektivnih tvorevina njegova života. pa budući da su bili i iste vjere veoma brzo su se stopili sa starosjediocima. osobito između sjevera i juga. osobito tamne boje kože. kako je postao i kako se do svog sadašnjeg lika razvio narod. dakle. objavljen je tekst Vladimira Dvornikovića pod naslovom “Problem predslovenskog. konjanici.

Na prvu cjelinu sinteze. Inače. Oni su po starom slavenskom običaju pokopavali pokojnike po plemenskim posjedima nedaleko svojih kuća. Nakon turskog osvajanja. Vlasima je zabranjeno. U povelji Ladislava Napuljca Šibeniku iz 1402. prije dolaska Turaka. objavio ovdje pretiskani tekst “O Bunjevcima”. Od kraja XIV. a na nogama opanke. Romaniziranih starosjedilaca bilo je u primorskim gradovima. potekli od naselja s obje strane Dinare. koji (kao u Ljubi) zakupljuju zemljišta za zimski boravak . nego su se Vlasi doselili u BiH u primjetnom broju. Za razliku od Rudolfa Horvata. Već spomenuti Stjepan Pavičić je u svojoj knjizi Seobe i naselja u Lici. Smatra kako je likovni razvoj umjetničkih uresa na stećcima nastao prije. Slaveni su zvali sve potomke romanskog stanovništva Vlasima.324 Bosna franciscana BiH. a Slaveni su ih zvali Vlasima. Otuda su se pojedini njihovi dijelovi počeli spuštati u niže strane u većoj mjeri već u 15. koji imaju štokavski ikavski govor s novom akcentuacijom dinarskoga tipa. da bi oni mogli dati stećcima najsavršenije uresne oblike i likovne urese. pod naslovom “Wer sind die Morlaken in adriatischen Raum?”. oko Promine i Svilaje do otprilike crte Knin-Skradin-Sinj. Oni su se vremenom slavenizirali. Ovu cjelinu radova urednik je zaključio tekstom Branimira Gušića iz 1973. Zanimljivo je i to što su Vlaški čobani nosili bijelu odjeću. da se mogu spuštati ka Šibeniku i da na šibenskoj teritoriji mogu napasati stoku. smatra Pavičić. g. osobito u Bukovicu i u susjedne česti Luke na brdsko i ravno tlo. XV i XVI veku” od Bogumila Hrabaka. U ovom periodu od Vlaha u oblasti zadarskog distrikta borave samo biregionalni Vlasi. Ovi starosjedioci su govorili latinski jezik. do početka 10. prvotno objavljenim u beogradskome časopisu Balcanica. nema onda razloga da se stanovništvo u okolici Bune i danas ne zove tim imenom kao što je to slučaj sa Posavcima.. Prvi rad je “Naseljavanje hercegovačkih i bosanskih Vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. pa nema vjerojatnosti. Stjepan Pavičić smatra da su Bunjevci. koliki su bili Bunjevci u 16. naseljavanje Bukovice i Kotara iz gornjih krajeva bilo je još mnogo jače. stoljeća. navodi Bogumil Hrabak. sa još dva teksta. st. te je njihov latinski jezik pao u zaborav.. stoljeća povećao se pritisak Vlaha na neposrednu okolicu dalmatinskih gradova pa su gradovi morali odreagirati. Na kraju krajeva. bez obzira na socijalni status. dok su još bili pogani od druge četvrti 7. mogao potjecati s tako malog prostora. Vremenom se naziv Vlah zadržao samo kod čobana romanskog podrijetla. st. kao i na otocima. naslanja se druga cjelina pod naslovom Prilozi. Ono je prvotno bilo ograničeno samo na jedan kraj pa prema tome mora da je bilo povezano s nečim što je za taj kraj bilo u starije ili u određeno vrijeme vrlo značajno. Branimir Gušić u svome radu navodi da su Slaveni pri doseljavanju na balkanski poluotok zatekli romanizirano starosjedilačko stanovništvo. Običaj podizanja nadgrobnih stećaka uveli su Hrvati Crvene ili Južne Hrvatske. i to bez obzira na podrijetlo. Podravcima i sl. Prema njemu bunjevačko ime nije vezano ni za podrijetlo niti za govor jer ako bi slijedili Horvatovu teoriju bilo bi malo vjerojatno da toliki narod.

posebno od XIV. i to najviše ako su bili nekadašnji pripadnici Istočnoga Rimskog Carstva. a da je Vlah “svuda” osoba romanskog podrijetla. poznavali stećke ni ukrase na njima. sve češći. Vlasi su se kao i drugi starosjedioci nazivali i imenom Romani-Romeji. uz stočare. Prema rezultatima antropogenetičke analize Vlaha utvrđeno je da unutar njih postoji velika genetička raznolikost. dijelom i vojnike najamnike i oni su kao takvi uživali posebne povlastice. da se vlaškim poslom. postoje vlaški katuni. identificirati sa starosjediteljima koji su u Bosni živjeli od antičkih vremena. izuzetno rijetki. Takvo mišljenje ne bi bilo točno ni zato jer se ne može. u prvoj polovici XV. Rad Ivana Mužića. niti etničkog podrijetla. U spisima zadarskih notara zapažen je 80-ih godina samo katun Tenišić (Tenešić. ali su zadržali svoje etnografsko ime. Vlasi koji se trajno nastanjuju u primorskim selima više se ne bave isključivo stočarstvom. Prvo. ali je posebno važno da nema svjedočanstva da su se oni sami nazivali ili da su od drugih u Bosni bili nazivani Vlasima. Simbolično značenje gotovo svih prikaza jelena na stećcima pretkršćansko je i pripada starobalkanskom autohtonom stanovništvu. Također ne postoje potvrde da su Vlasi. da su potomci nekadašnjih stanovnika rimskih kolonija i da su romanizirani. odnosno latinizirani Grci. Samim time je neprihvatljivo da se sve pripadnike dinarskoga antropološkog tipa pokopane pod stećcima naziva Vlasima. 1384). a sam naziv Vlah nije u sva vremena imao isto značenje na raznim teritorijima. označuje i na hrvatskom prostoru. Bitno je znati da su u Bosni mnogi od onih koji su kasnije nazivani Vlasima autohtoni još od antičkih vremena. a ni kasnijoj Hercegovini. Epira i Makedonije doseljivali u XIII. treće. Mužić zaokružuje sve gore navedene teorije i navodi kako u suvremenoj literaturi prevladavaju tri shvaćanja o Vlasima: da su Rumunji. tj. stoljeću i kasnije na bosansko-hercegovačke prostore. “Vlasi i starobalkanska pretkršćanska simbolika jelena na stećcima”. starosjeditelje koji su iz Tesalije. usporedo s nastojanjem bosanskog kralja Tvrtka I. a od 1390. postoje Morlaci koji više ne žive u katunima nego po ratarskim selima. u časopisu Starohrvatska prosvjeta. Na temelju uvjerenja da su mitologije istočnih i zapadnih Slavena gotovo identične još neki pojedinci nameću gotovo kao dogmu nikad dokazanu pretpostavku da postoji i zajednička slavenska mitologija. Bosanski Vlasi dolaze i u kopnenu Dalmaciju. na svojim prvobitnim staništima iz kojih su iseljivali. bio je objavljen 2009. U sjevernoj Dalmaciji. Jelen je od svih prikaza životinja na stećcima najviše zastupljen. kad su gospodarski ojačali. Međutim. nastavili dalje razvijati umjetnost stećaka. a prodaja volova može biti pokazatelj njihovog prelaska na ratarstvo. .Ocjene i prikazi 325 svojih stada. Vlasi nisu bili svi istoga govora. da ovlada Dalmacijom. biregionalnim stočarenjem bave ljudi za koje se ne kaže da su Vlasi. koja dominira i na Balkanu. nepoznat pod takvim imenom ni tadašnjoj. i XV. Vlasima. na primjer. stoljeća. drugo. To može značiti i da su doseljeni Vlasi zatekli stećke i ukrase na njima. U starijoj historiografiji zastupalo se mišljenje da su Vlasi romanizirano prastanovništvo Balkana. do 1390. stoljeća nalazimo trovrsnu situaciju s tzv. prihvatili ih kao svoje nadgrobne spomenike i. g. Naziv Vlah.

izdanje ove sinteze olakšat će čitateljima pristup nekim. te naći solidan broj radova o vlaškoj historiji na jednom mjestu. Općina Dugopolje. kao i crtice iz prošlosti u kojima vrlo sažeto prikazuju povijest života i mjesta od najranijih (neolitik) vremena do danas. kojima se služio u izradi sinteze.-1948. Središnji dio knjige obuhvaća popis svih ratnih žrtava Dugopolja i njegova analiza. U drugoj cjelini govori se o naselju Dugopolje za vrijeme Drugoga svjetskoga rata i u poraću. ne razdvajajući ih na “pobjednike” i “poražene”. Kako autori u Uvodu ističu. Ljubiteljima vlaške historije ovaj će popis literature svakako biti od velike koristi. radovima koji tretiraju vlašku historiju. 192 str. Nakon uvodnih podataka o mjestu i općini Dugopolje slijedi kratki prikaz ratnog stanja u mjestu. “nastala je s ciljem da se napiše rad o svim žrtvama iz Dugopolja. urednik prikazao iscrpnu bibliografiju radova. Osim toga. tako što ćemo još dodati da je nakon svih tekstova. U četvrtoj cjelini predstavljena su dugopoljska spomen-obilježja. od bolesti.) prva je u nizu knjiga Samostalnog istraživačkog projekta Hrvatska povijest 1941. što predstavlja golemi uteg cijeloj naciji. gorući historiografski.326 Bosna franciscana Naš tekst ćemo ukratko rezimirati. ugopoljski žrtvoslov (1941. demografski i politički problem. “crvene” i “crne”. ali i u samome mjestu. Mnogi su stradali u ratnim sukobima i izvan njih. mina. popraćen ratnom kronologijom Dugopolja. autori su nakon sumarnog prikaza ratnog stanja u mjestu donijeli i kronologiju događanja u Dugopolju i šire. Knjiga je podijeljena na pet cjelina. “partizane” i “ustaše”. Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948. Dio stanovništva je izgubio život od posljedica granatiranja i D . koja bi trebala biti od koristi budućim istraživačima. kao i vlastitoj nadgradnji znanja iz te oblasti. već pomalo zaboravljenim. autori na početku knjige donose osnovne podatke o njihovom položaju. Dugopolje 2011. raznih drugih nedaća kao i pod drugim. Marjan Drmač Blanka Matković – Josip Dukić.” Pitanje žrtava Drugoga svjetskog rata i poraća u Hrvatskoj je.). u daljnjoj uputi u određene segmente vlaške problematike.-1948. Kroz sam zbornik može se pratiti i razvoj vlaške historiografije. nakon čega dolaze Izabrani prilozi. do kraja nerazjašnjenim okolnostima. gladi. naime. Budući da o ovoj temi nema niti jednog cjelovitog rada. Život je u Dugopolju tijekom rata bio obilježen sukobima suprotstavljenih strana. Da bi se lakše shvatila zbivanja u ratu i poraću na području općine Dugopolje.

datum rođenja. godine. ustaških. svjedočanstvima i dopisima vezanim uz pojedine pljačke. vjera. Najprije su navedene osobe koje su stradale pod nerazjašnjenim okolnostima (1). te od talijanskih.1948.Ocjene i prikazi 327 zračnih bombardiranja u raznim gradovima. Za svaku je osobu navedeno prezime. ime roditelja. Riječ je o izvješćima. od ustaških. nego i onih koji su stradali od bolesti. domobranskih i njemačkih postrojbi (6). narodnost. beskorisnih uličnih prepucavanja. status (civil ili vojnik). od bombardiranja (3). Da se uteg prošlosti u Dugopolju još snažno osjeća.” Robert Slišković . brzojavima. nadimak. Nakon popisa stradalih slijedi njegova analiza koja počinje sumarnim tabelarnim prikazom. brojni su stradali od četnika. Popis žrtava (1941. ali i do sada nekorištene arhivske građe. Donoseći okolnosti podizanja i opisujući detaljno njihov izgled. od njemačkih postrojbi (7). Kronologija. siječnja 1942. domobranskih. gladi. od bolesti. gladi. Dugopoljski žrtvoslov (1941. Popisi su razvrstani najprije po abecednom redoslijedu. oslobođena od političkih manipulacija. koja broji više od sto bibliografskih jedinica. a potom podjelom stradalih po raznim kategorijama. od partizanskih postrojbi (8). likvidacije ili organizirane zločine sukobljenih strana.) jedan je od rijetkih radova koji na sustavan način donosi popis svih žrtava Drugoga svjetskog rata jedne općine. palež. njemačkih i partizanskih postrojbi. Pojedine nepodudarnosti. ime. bračno stanje. do 20. U Izabranim prilozima doneseno je petnaest odabranih dokumenata. obogaćen brojnim fotografijama. datum i mjesto stradanja i na kraju mjesto ukopa. pokazuju kako su autori u obzir uzimali sve izvore do kojih su mogli doći. ali i od ‘historiografskih’ tekstova od po službenoj dužnosti određenih i dobro plaćenih ‘povjesničara’. autori na korektan način predstavljaju oba spomen-obilježja. od talijanskih postrojbi (4).. koja je nastala na temelju već postojeće literature. pa i očita protuslovlja. Iznoseći svima vidljive činjenice. mina i drugih nedaća (2). opisuje ratne sukobe u mjestu: diverzije. površnih novinarskih zamagljivanja. autori najprije govore o onome iz 1971.-1948. zanimanje. najbolje potvrđuju još uvijek uznemireni duhovi u povodu podizanja spomenika svim stanovnicima Dugopolja nastradalima u Drugome svjetskom ratu i poraću i u Domovinskom ratu.) središnji je dio knjige koji donosi 445 stradalih žitelja Dugopolja. od četnika i talijanskih postrojbi (5). pljačke. donesen je na kraju. ne samo civila i pripadnika raznih postrojbi. okolnosti stradanja. koji datiraju od 26. pronađenih mina i bombardiranja. Ova knjiga potiče i druge istraživače na slične projekte kako bi na vidjelo mogla izaći “istina ničim uvjetovana. odvođenja i likvidacije. što umnogome olakšava pretraživanje. a zatim onom iz 2010. Popis izvora i korištene literature. koristeći ih bez ikakvog “uljepšavanja” ili ideološkog “bojenja”. a zatim i godini stradanja. veljače 1957.

Knjižnica isusovačke misije iz Petrovaradina Ankice Landeke je rad koji je svoju prvoobjavu imao u časopisu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. izašao je u Subotici.Godišnjak za znanstvena istraživanja. Subotica 2010. Zagreba i Rijeke. Kako skrbiti za hrvatski jezik u Vojvodini? rad je Petra Vukovića u drugom dijelu Godišnjaka pod tematskim naslovom Jezikoslovlje. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Predmet istraživanja trećeg dijela odnosi se na etnologiju gdje su donesena dva članka. Robert Skenderović bavi se pitanjem podrijetla Bunjevaca i njihovom vezom s Hercegovinom u članku pod naslovom Podrijetlo Bunjevaca i migracije iz Hercegovine u Podunavlje tijekom XVII. do 1439. Posljednji rad iz ove skupine je rad Slavena Bačića naslovljen Nacionalno-integracijski procesi Bunjevaca u Bačkoj i ugarskom Podunavlju. dokazuju povijesna i etnološka istraživanja. stoljeća i na djelovanje Jakova Markijskog koji je tamo boravio od 1432. događaji. Radnja počinje prikazom povijesti franjevaštva u Ugarskoj i usredotočuje na povijesne prilike koje su vladale u Ugarskoj tijekom 15. nakladništvu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Vrličke i Kninske krajine negdje tijekom 16. vjerska pripadnost i dr. koji uključuje kako domaće autore iz Subotice tako i autore iz Slavonskog Broda. te je zbog svoje važnosti sad iznova objavljen. u ovom slučaju srpskog jezika. stoljeća. 371 str. U Na prvom mjestu nalaze se radovi iz povijesti pod naslovom Povijesne znanosti – prostor. razvojna i primijenjena istraživanja u području kulture. Prikazana je povijest ove obitelji. U radu su predstavljeni problemi koji su otežavali integracijske procese ove hrvatske subetničke skupine u cjelinu hrvatske nacije. Godišnjak obrađuje teme s područja društvenih i humanističkih znanosti (povijest. godine. jezikoslovlje. zastupa tezu da je bunjevačko ime nastalo na relativno malom prostoru Livanjske. Primjerice radi se o problemima kao što su standardizacija književnog jezika. Autor. sociologija i filozofija). organizacija ži- . Autorica kuša na znanstven način istražiti povijest i sadašnje stanje isusovačke knjižnice. stručna. kao i 1457. Rad Dominika Demana Jakov Markijski u srednjovjekovnoj Ugarskoj ujedno je dio njegove magistarske teze. imovinsko-pravne i gospodarske prilike. koja dosad u cijelosti nikad nije bila obrađena. Glavni urednik Godišnjaka i član uredničkog vijeća je Tomislav Žigmanov. Autor nastoji u članku odgovoriti na ovo i slična pitanja kada je riječ o zaštiti jednog manjinskog jezika od utjecaja dominantnijeg. Zavod djeluje kao ustanova za znanstvena. što po njemu. stoljeća – nove interpretacije povijesnih izvora. godine. drugi broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja. procesi. koji postoji od 2008. Profesorica Milana Černelić u svom članku predstavlja nam zadružnu obitelj Dulić pod naslovom Velika familija Dulić na Đurđinu. menadžmenta u kulturi i kulturne produkcije hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini. administrativno teritorijalna odvojenost.. između brojnih teorija. Đakova. etnologija.

-1948. godina. Mario Bara Sudjelovanje Hrvata u saveznoj kolonizaciji Vojvodine 1945. oblici upravljanja i dr. analizira brojne čimbenike koji su utjecali na prostorni raspored i brojčanu zastupljenost Hrvata u kolonizaciji u poratnom vremenu. godine. Rad je popraćen s brojnim privatnim fotografijama ove obitelji. do 2008. Stevana Mačkovića i Prepiska Stanislava Prepreka s Albom Vidakovićem priređivača Đure Rajkovića. Članak se temelji na istraživanjima provedenim u dva navrata. i 2010. Članak donosi prikaz i cjelovit popis od 314 radnji i članaka u periodu od 19. Riječ je o Katalogu analitičkog inventara odjeljenja Senata Veliki bilježnik za godine 1919. a ukinuto je 1783. Članak Drage Župarića – Iljića Percepcija prekogranične suradnje s Republikom Hrvatskom među nacionalnomanjinskim organizacijama Hrvata u Srbiji temelji se na analizi upitnika na koji su odgovarali predstavnici manjinskih organizacija Hrvata u Srbiji. Rad Katarine Čeliković Kulturna scena Hrvata u Vojvodini – osnovni podaci o institucijama i vrsti kulturnih praksa bavi se rezultatima istraživanja koja je poduzeo Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata tijekom 2009. koje je pripadalo Bosni Srebrenoj. Sociologija.Ocjene i prikazi 329 vota i rada. profesore ovog učilišta. godine.-1783.) Franjo Emanuel Hoško predstavlja na dvadesetak stranica zaslužne fratre. nakon nekoliko i nakon dvadeset godina od preseljenja. te je ovaj rad samo dio opsežnijeg istraživanja. U petom dijelu ovog Godišnjaka. Pretposljednje poglavlje Godišnjaka. Dvadeset godina poslije – preseljeni Srijemci stvaraju dom u Hrvatskoj može se pretpostaviti da se radi o Hrvatima iz Vojvodine koji su početkom 1990-tih prisilno preseljeni u Hrvatsku. u članku Filozofsko učilište u Baji u XVIII. predstavljenog u šestom dijelu Godišnjaka. demografija. Bruno Ćubela . Iz samog naslova članka Jasne Čapo Žmegač. Prinosi za bibliografiju radova o vojvođanskim Hrvatima od 1990. stoljeću (1725. koji za jednu ili glavnu temu imaju neku vezu s Hrvatima u Vojvodini. prije Prikaza knjiga je Povijesna građa koja sadrži dva doprinosa za istraživanje i javnost. – članci i radnje u časopisima i zbornicima i godišnjacima zajednički je rad Tomislava Žigmanova i znanstvenog novaka Maria Bara. kulturologija naslov je četvrtog dijela koja se bavi istoimenim pitanjima u tri članka. i 1920.

Razlike između jezika književnosti i ostalih stilova sažete su u nekoliko tačaka: jezik književnosti od ostalih funkcionalnih stilova odvaja njegova fikcionalnost. O odnosu standardnojezične normativnosti i jezika književnosti. Dakle. nego samo s jezičkim sustavom. pa tako i publicistički tekstovi. Disput. U uvodnom dijelu autorica vrlo uspješno objašnjava osnovne značajke jezika književnosti pozivajući se na dasadašnja istraživanja u hrvatskoj lingvistici i tradiciji Zagrebačke stilističke škole te argumentirano dovodi u pitanje stajališta na kojima počiva klasična teorija funkcionalnih stilova.Sanda Lucija Udier. Fikcionalnost i funkcionalnost jezika književnosti. U njima se doslovno može shvatiti samo poetska funkcija. Uvodna teorijska razmatranja podijeljena su u nekoliko poglavlja i to: Jezik je što i kako književnosti. Pretpostavka o jeziku književnosti kao jeziku sui generis. zato se o njemu ne može govoriti kao o funkcionalnom stilu standardnoga jezika. u ovom dijelu naglašava se da jezik književnosti nastaje apstrahiranjem jezičkog sustava stvarnog jezika ili više njih. a on je normiran isključivo lingvistički. Pozicioniranje jezika književnosti prema jezičnom sustavu i standardnome jeziku. odsustvo pragmatične jezične uloge i. Uopće uzevši. Jezik književnosti kao predmet stilistike. književni tekstovi nemaju praktičnu funkciju u realnom životu na način na koji tu funkciju imaju svi funkcionalni. jer je “funkcionalnost fikcionalnih tekstova različita od one fakcionalnih tekstova. prema kojoj se jezik književnosti shvaća kao funkcionalni stil standardnoga jezika. K Već prema samim naslovima (jakim pozicijama teksta) zaključujemo šta je predmet autoričine rasprave. jezik književnosti nije u odnosu sa sociolingvističkim fenomenom standardnosti. Fikcija i fakcija. Jezik književnosti i stil. Jezik novinarstva kao pandan i antipod jezika književnosti. Empirijska verifikacija pretpostavke o jeziku književnosti kao jeziku sui generis i Miljenko Jergović kao model književnika i publicista. njiga se sastoji iz četiri dijela. . 2011. Lingvistička i književna stilistika. Pitanje varijantnosti i izbora te otklona od norme. a jezik književnosti je estetski konstrukt i podliježe unutarjezičkim i književnim zakonitostima. jer nije u odnosu sa standardnim jezikom koji je i lingivistički i sociolingvistički normiran. Postavljanjem teze o autonomnom jeziku specifična položaja u jezičnom sustavu određenoga jezika. autorica se oslanja na teorije koje se baziraju na načelu autoritetnosti. ovdje se problematizira jezik književnosti i njegov odnos spram standardnoga jezika. Drugim riječima. Zagreb. za razliku od drugih vidova jezika.” Jezik u funkcionalnim stilovima je fakcionalan i podliježe standardnojezičkoj normativnosti. Rasprava o jeziku književnosti na predlošcima tekstova Miljenka Jergovića.

s jezikom i komunikacijskim svojstvima. svijesti o jeziku. informacije u vezi s građom. najčitaniji.. posebno izdvaja jest metodološki pristup. sa stilsko-tvorebnim obilježjima. autorica uspoređuje uzorak jezika književnosti i uzorak jezika publicistike kao primjer jezika u funkciji. i koliko o jezičkim funkcijma u ovim tekstovima moramo govoriti uvjetno. a autorica je navela i vanjezičke (najkvalitetniji. Ono. sa jezičkim i književnim identitetom.. uvijek aktuelno pitanje: kojim jezikom Jergović piše? Kojoj književnosti pripada?. Usporedba je provedena prema najindikativnijim parametrima. koji se javlja i u književnim i u publicističkim tekstovima. tematskim krugovima. ustrojbenim načelima. metaforičnosti i figurativnosti. funkcijama.. odnosno dolaze iz različita fikcijskoga ili fakcijskoga konteksta) navodi primjer Jergovićeva književnog lika Karla Stublera. a raslojenost jezika književnosti i jezika publicistike samo je jedno od mjesta na kojima se očituje razlika u karakteru tih dvaju jezika. Na isti način autorica je oprimjerila i ostale karakteristike i jednog i drugog jezika te jasno pokazala koliko je funkcionalnostilistčka metodologija neprimjenjiva na književnim tekstovima. Vrlo iscrpnom analizom Jergovićeva književnoga i publicističkoga opusa. književnim motivima. primjerima multimedijalnosti i parajezika. što ovu raspravu. također. povijesna i fakcijska pozadina nebitna. karakterističnim stilskim obilježjima. funkcijama.. Nakon iznimno sadržajnog teoretskog razmatranja važnog za standardološku problematiku funkcioniranja standardnog jezika. a to su: funkcionalnost. s metaforičnosti diskursa. autoreferencijalnosti. U poglavlju koje opisuje karakteristike Jergovićeve publicistike nalazimo. tematskim krugovima. leksičkim i frazeološkim obilježjima. S druge strane. komunikacijskim svojstvima. Razloga je za ovaj izbor mnogo. jezikom kao terminološkom odrednicom. autorica je potvrdila tezu o . Sve aspekte navedenih parametara na temelju kojih je provedena analiza autorica je oprimjerila. Usporedba je pokazala po čemu su jezik književnosti i jezik publicistike ključno različiti te potvrdila tezu o autonomnosti jezika književnosti. kompozicijom. u kvalitativnom smislu.Ocjene i prikazi 331 Kako bi dokazala postavljenu tezu. Obilježja i međusobni odnos utvrđeni su na predlošku književnih i novinarskih tekstova književnika i publicista Miljenka Jergovića. pravopisnim obilježjima. metaforičnost. komunikacijska svojstva i jezična raslojenost. obilježjima rečenice.. najprevođeniji pisac. organizacijskim svojstvima.) i one unutarjezičke.. i. u publicističkim je tekstovima stvarna pozadina lika itekako relevantna za značenje cijeloga teksta. raslojenosti jezika. slijedi glavno poglavlje koje je podijeljeno u dva dijela: Književni tekstovi Miljenka Jergovića i njihov jezik i Novinarski tekstovi Miljenka Jergovića i njihov jezik. s leksičkim obilježjima. najproduktivniji. međutim. odnosom autora prema jeziku vlastite publicistike i svijest o njemu. naravno. Poglavlja koja sačinjavaju ovaj glavni dio donose iscrpne analize u vezi s građom. U prvima se javlja kao strukturni dio jedne fiktivne cjeline i tada je njegova realna. Tako nam za temeljnu tezu (da sve razlike između jezika književnosti i publicistike leže u zajedničkom izvoru.

gdje autorica kratko opisuje i obrazlaže postavljene teze nakon analize tekstova. jer donosi novi. stručak. on je ponekad na granici razumljivoga. tako da će biti nezaobilazna za sve one koji se budu bavili ovom problematikom. svib i zlaćen zir. Knjiga predstavlja veliko osvježenje. stručak. sadrži i arhaizme i novotvorenice. Društvo hrvatskih književnika. godine). Njegov je jezik višeslojan. Poetski herbarij K od rijetko kojega suvremenog pjesnika čitatelj može naići na takvo obilje pjesničkih darova kakvo se krije u poeziji Pere Pavlovića (rođenoga u Gracu kod Neuma 1952. lingvističkoj i književnoj temi. I ono što je još važnije. vrutak. Nema sumnje da je Sanda Lucija Udier iskazala veliko umijeće i vještinu u jednom vrlo zahtjevnom i ozbiljnom znanstvenom problemu. sinje blago. izrazito je njegov i po tome jeziku Pavlovićeva poezija može biti prepoznatljiva. sinje blago. sinje blago podijeljena je u tri poetska ciklusa: vrutak. Zagreb 2009. a svaki od spomenutih ciklusa uobličen je posebnostima pjesničke forme.332 Bosna franciscana jeziku književnosti kao jeziku sui generis te time zapravo naglasila potrebu promjene u samom pristupu. Druga bitna sastavnica Pavlovićeve poezije jest pjesnička forma. Znanstvenom akribijom i kritičkom analizom postavljene teze je potvrdila i dokazala te postavila model koji će zasigurno utjecati na promjene u pristupu ovoj stilističkoj. višeznačan. funkcinalnostilskog. Knjiga će ispuniti svoju svrhu. znanstveno respektabilan pristup ovoj temi. to znači. Zadnji. ali je Pavloviću svojstven. drugi je ciklus na- . Zbirka vrutak. četvrti dio – Usporedba jezika u književnim i publicističkim tekstovima – je zapravo zaključak. Alisa Mahmutović Rakovac Pero Pavlović. stručak. i time će bitno utjecati na preusmjeravanje istraživanja jezika književnosti sa proučavanja odnosa jezika književnog djela sa standardnim jezikom prema proučavanju tog jezika i njegova odnosa s ukupnim jezičkim i književnim sustavom. Tako se prvi ciklus sastoji od niza pjesama spjevanih u dva katrena koji su načinjeni od osmeraca. jer ukazuje na svu posebnost jezika književnosti te inaugurira primjeren i univerzalan pristup ovom vidu jezika koji se bitno razlikuje od dosadašnjeg. filološkoj. To se obilje ponajprije očituje u jeziku kojim Pavlović tka tanane niti svojega pjesničkoga tkanja. njezina je rasprava metodološki i teoretski čvrsto izgrađena.

kao i drugim Pavlovićevim pjesmama. što je taj nemir veći. on kao da svoje pjesme dugo gaji u sebi. on ih ubire i reda u poetski herbarij koji je jedinstven po svojoj ljepoti. nego i prijeđenoga životnoga i pjesničkoga puta. diviti se svijetu na koji ga pjesnik pjesmom upozorava. potom bdijenja / sve do žara uznesenja. Pero Pavlović stvara umjetničke minijature koje odišu ljepotom i mirisom nekih minulih vremena. često je uvijen u zvukovne slike riječi. od romantičarske nadalje. Mnoštvo je takvih primjera u Pavlovićevoj poeziji. Završni ciklus naslovljen zlaćen zir donosi pjesme u kojima se svode računi ne samo ove stihozbirke. izlijeva u svoj pjesnički svijet. u onomatopejske sklopove koji milozvučnošću na jedan način odvlače pozornost čitatelja od onoga što je u pjesmi glavno. a zatvara ga pjesma provir. a treći je svojevrsnim zaključkom te su u njemu pomiješane pjesme koje se sastoje od po dviju osmeračkih sestina s onima koje imaju drugačiji formalni ustroj. bokor htijenja / žalac. tajac. java. ali i sigurnoga vlastitoga pjeva nastaloga na tradiciji usmenoga. sve što nas čini sretnima ili zabrinutima. Put do pjesme je pun tjeskobe i nemira i. on zuri i nazire dubine onih promjena koje čovjeka stvaraju umjetnikom. a završno poentiranje često podsjeća na razvezivanje uzla. na jasnoću poruke koja i opet. ma kako izgledala jasna i jednostavna. Kada bi trebalo progovoriti i o tematskim preokupacijama pjesnikovim. bol. reklo bi se. od njezinoga misaonoga sloja. razlio se i. tvorbe. u dubljem promislu pjesme. tu one pupaju. razočaranje i ono što pjesnike inače zanima: smrt i prelazak u zvijezde. ljubav. snena prenja / romon mira. Ciklus tako otvara pjesma prenja. sadi ih u svoj pjesnički vrt. Naizgled jednostavna pjesnička struktura ponuđena u ovoj. ali kao uzorak neka posluže stihovi pjesme šum: šumnim šaptom zašumori / slapom bistrim zaromori / blagoglasjem zaromoni / i draganjem zabokori // zaromoni zašumori / zaromori zabokori / neka zvijezda sreće gori / ljubav neka progovori. moglo bi se reći da su to san. govor o ovim tematskim krugovima nije izravan. one u njemu dozrijevaju. odnosno. cvjetaju i kada dozre. iz njega lakše izranja umjetnina riječi. pojednostavio se do kratkoće trostiha te je tek u nekoliko snažnih. pomno odabranih riječi prenesena pjesnička poruka čitatelju koji može nastaviti snivati započeti pjesnički san. Stvarajući poeziju u kojoj se zrcali i utjecaj prošlih poetika. mirisati cvijeće iz pjesnikova vrta. ali i po neponovljivosti takvih poetskih cvjetova kakvi su Pavlovićevi. može kriti zagonetku. neobično je bogata značenjima i mogućnostima tumačenja. U drugome ciklusu zbirke naslovljenome svib poetski izričaj Pere Pavlovića oslobodio se strogosti katrenačke forme. a onda ih pjesnik iznjedruje. stvarnost života. Ključni su stihovi u početnoj pjesmi prenja upravo oni u kojima pjesnik nazire stvaralačko raspoloženje u sebi: dvojbe. izranja pjesma koja donosi osjećaj zbijen u stih koji . narodnoga stvaralaštva. Ipak.Ocjene i prikazi 333 punjen pjesmama različite dužine i stihovnoga ustrojstva. U zlaćenome ziru pjesnik donosi pogled na samoga sebe i na svijet koji ga je uobličio kao čovjeka i kao poetu.

za ondašnje prilike. građenju crkava i brizi za katolički puk u Bosni. povjesničara. graditelja i učitelja. Tolisa 2010. Mato Nedić (Tolisa. poliglota (uz hrvatski. Koncepcijski gledano. U njima nalazimo priču o životu prvoga ilirca iz Bosne. Pater Martinus. pritisnutoj kroz četiri stoljeća vladavinom Osmanskog Carstva. Druga kitica završne pjesme provir otvara put želji. franjevačkoga redodržavnika i diplomata. puku i domovini. a dok je u čovjeku želja.). 1810. prilično dug životni vijek koji je bio ispunjen nizom značajnih događaja zaista je veliki pothvat. roman čine Uvodno i Završno poglavlje kao okvir te sedamnaest unutarnjih poglavlja u kojima je ispričan životni put fra Martina Nedića. književnika. prvoga ilirca u Bosni.334 Bosna franciscana se tek u mislima čitatelja širi zato što se čitatelj u tome pjesnikovom osjećaju pokušava prepoznati i što se više prepozna. – 1895. 1971). dotle postoje i nade koje ga održavaju na životu. o njegovih šezdeset godina misništva i plodonosnoga rada u unapređenju školstva. Čovjek dostojan vremena oman Pater Martinus romansirana je biografija fra Martina Nedića (Tolisa. Mato Nedić Mato Nedić. a da je autor. 224 str. kao i jezik kojim je autor karakterizirao glavni lik svojega djela. Pavlović uznosito pjeva: tinja želja preobilje. a to tinjajuće preobilje koje u njemu rasplamsava plamen poezije jamcem je novih pjesničkih iznenađenja koja čitatelji mogu očekivati od vrsnoga pjesnika Pere Pavlovića. jednoga od najznačajnijih franjevaca koji su djelovali u Bosni Srebrenoj u devetnaestome stoljeću. R Napisati romansiranu biografiju čovjeka koji je imao. kao i njegova načina izražavanja. govorio je još sedam jezika). Ta je priča ispričana s puno umjetničkoga dara. s velikom ozbiljnošću pristupio istraživanju bogatoga fra Martinova životopisa. Zaklada “Terra Tolis”. književnosti. umijećem čovjeka kojemu je ovo sedma samostalna knjiga (Mato Nedić se prvi puta u književ- . Romansirana biografija redodržavnika Franjevačke provincije Bosne Srebrene nudi nam priču o čovjeku koji cijeli svoj život posvećuje Bogu. nego i Kronologija života fra Martina Nedića koja je dodana na kraju knjige. pokazuje ne samo sadržaj romana. to je više i dublje razumio i doživio svaku pojedinu pjesmu.

kojim se fra Martin Nedić uključuje u ilirski preporod i koje mu je donijelo naziv prvoga ilirca iz Bosne. Svu svoju snagu.Ocjene i prikazi 335 nosti pojavio 1997. vođen rukom Providnosti i kapelana fra Bone Benića. izlazi djelo Razgovor koga vile ilirkinje imadoshe u pramalitje 1835. služeći se kronološkim postupkom. Fabularna okosnica unutarnjih poglavlja romana izgleda ovako: dječak iz Tolise. u vrijeme velikih povijesnih prijeloma i preokreta i. Ukidanje devetine i zavođenje trećine bosanskim kmetovima od strane turskih begova. fra Martin će započeti svoje poslanje u Crkvi u promicanju učiteljskoga rada. fra Martina Nedića. godine zbirkom pripovjedaka Bijeg). ml. Čitajući roman Pater Martinus. čitatelj na svakoj stranici osjeća tu poveznicu. književnome stvaralaštvu i učiteljskome zvanju. godine.. a od 1833. čovjeka iza kojega stoji i životno i umjetničko iskustvo. Ipak. ali koja postoji i zrači iz fra Martinovih misli za koje je lako pretpostaviti da su i autorove. U Karlovcu 1835. koja nije uvijek naglašena. vjeri i domovini koje je autor romana izvrsno uočio i kod fra Martina Nedića. a postaje dijelom drugoga. da se zauzme za pravdu i sirotinju. tražit će svoje mjesto i u književnosti u okvirima ilirskoga preporoda. ali će biskup Barišić na unutarcrkvenome sporu i uz pomoć prijatelja iz Rima izaći kao pobjednik. Redovnik. njegovo najveće djelo svakako je mukotrpna borba za ferman koji je trebalo pribaviti u Carigradu. a to su odanost narodu. uporabit će fra Martin na očuvanje franjevačkoga jedinstva u Bosni (za vrijeme trajanja afere biskupa fra Rafe Barišića) te će. gradeći neprestano crkve i škole kao stvarne pokazatelje pučkoga obrazovanja i duhovnosti. Poveznica između autora i lika ljubav je prema Bosni. pokrenut će srce velikoga svećenika i čovjeka. i tjelesnu i duhovnu. ali i prema onim vrijednostima na koje svaki narod može biti ponosan. kojim je konačno dopuštena gradnja najveće . čiju biografiju zaista izvrsno poznaje. Solnoku. a prije svega ljubav prema književnome stvaralaštvu. stiže u Kraljevu Sutjesku. Gjengješu i Vacu. U pozadini iznesenih zbivanja oslikava se povijest kao pozornica događaja u kojima Bosna prestaje biti sužanj jednoga carstva na izdisaju. godine i svećenik. što će rezultirati podjelom Provincije na bosansku i hercegovačku. dva puta putovati u Carigrad. uz pomoć Ljudevita Gaja. te tu započinje svoje školovanje koje će kasnije biti nastavljeno u većim gradovima izvan Bosne: Subotici. središte svekolikoga franjevačkog djelovanja u Bosni. Upravo ta duboka povezanost između duhovnoga svijeta fra Martina Nedića i pisca njegove romansirane biografije omogućila je autoru stvaranje ovakvoga uspjeloga i značajnoga djela. koje će također izdahnuti na početku dvadesetoga stoljeća. kako bi zaštitio franjevačka prava. stoljeće osmanske vladavine koja je na zalazu. Mato Nedić s lakoćom čitatelja uvodi u devetnaesto stoljeće. prati sve bitne događaje iz života glavnoga lika.

a u kojemu do izražaja dolazi dubina fra Martinove humanosti i razumijevanja Bosne i stanja u njoj. Mira Šubašić . dovodi pred čitatelja devetnaesto stoljeće i Bosnu u vremenu kraha turske vladavine i početka austrijske ere. i napor da se izbori školarina za nadarene učenike znak su mudrosti čovjeka koji zna da bez obrazovanja nema napretka. uzvišena i topla. i kao graditelj. mraka. crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi. Na koncu će iznići najveća katolička građevina u Bosni. već kojim se uklapa u suvremeni hrvatski književni kontekst u kojemu romansirana biografija može biti zanimljivom formom za upoznavanje velikana hrvatskoga naroda. autor Mato Nedić formom povijesnoga romana. fra Martinov prijatelj i podupiratelj. do 1881. Na prikazu života znamenite ličnosti autor otkriva povijest hrvatskoga puka u zemlji tlačenja. kojoj su se katolici obradovali. to jest autobiografije fra Martina Nedića (koja nije u cjelini sačuvana te je moguće da je i ovaj ulomak fiktivan).336 Bosna franciscana crkve u Bosni. sažetak su duhovnoga puta čovjeka koji je na pitanja svojega vremena hrabro odgovarao i kao svećenik. Od 1864. služeći se činjenicama iz biografije jedne snažne i uspješne ličnosti. za popularizaciju njihovoga života i djela koja je. i kao pisac. bit će na otvorenju crkve dirnut snagom i slogom hrvatskoga puka koji je u Bosni ostao unatoč zlostavljanju i okrutnosti. godine trajat će radovi uz neprestanu borbu s nevoljama i siromaštvom. Ostvarivši romansiranu biografiju prvoga ilirca iz Bosne fra Martina Nedića. a ponajprije kao čovjek. Autor ovim pismima završava svako unutarnje poglavlje te mu na taj način daje svojevrsno autentično tumačenje i završni pečat. Prateći život fra Martina Nedića. ali koja će biti temeljem za život i budućim naraštajima. Fra Martinov odlazak u Beč caru Franji Josipu I. Mato Nedić je ostvario do sada svoje najznačajnije djelo kojim nastavlja ne samo nedićevsku tradiciju stvaranja književnih djela. I sam biskup Strossmayer. Istu ili sličnu funkciju ima i ulomak iz Zapamćenja. ali i općeljudskih misli. Time je postigao još veću vjerodostojnost kazivanja i pred čitatelje je donio oživotvorenje fra Martinovih teoloških. napisana prema stilu izražavanja samoga fra Martina Nedića i pravopisom devetnaestog stoljeća. ali i nade u suživot izmiješanih nacija i religija. put spoznaje naše prošlosti u kojoj smo utemeljeni mi. Fiktivna pisma koja glavni junak piše suvremenicima koji su obilježili epohu ili bili bitni u njegovom životu. oplemenjena umjetničkom sastavnicom. simbol bosanskoposavske opstojnosti i katoličanstva u ovoj napaćenoj zemlji.

Marko KARAMATIĆ. Sarajevo Akademik Veselko KOROMAN. Zoran JOVANOVIĆ. Aleksandar BIRVIŠ. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostar Mato NEDIĆ. književnik. Split Dr. povjesničar i germanist. Filozofski fakultet u Prištini s trenutnim sjedištem u K. Ivan PEDERIN. Pedagoški fakultet u Zenici Blanka MATKOVIĆ. Mile BABIĆ. Sarajevo Vitomir LUKIĆ (1929-1991). povijesti i geografije. Radoslav DRAŠKOVIĆ. Beograd. Toronto / Canada Marjan DRMAČ. magisterij iz povijesti.AUTORI U OVOM BROJU Dr. Zagreb Iris RADISCH. slavist Dr. Iva BELJAN. Franjevačka teologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Dr. Franjevačka teologija. Split Stipo PILIĆ. Sarajevo Dr. Mitrovici Dr. pjesnik. Kiseljak / Fojnica Vatroslav JAGIĆ (1838-1923). Tuzla. Sarajevo Mr. baptistički teolog. Franjevačka teologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Bruno ĆUBELA. Hamburg . Franjevačka teologija. Sveučilište u Beču Dr. povijesti i novinarstva. Davor BEGANOVIĆ. Jadranka BRNČIĆ. Sarajevo Dr. Franjevačka teologija. povijesti. dipl. Tolisa / Orašje Dr. Novi Sad Dr. dipl. spisateljica i novinarka. dipl. Alisa MAHMUTOVIĆ RAKOVAC. Petar JELEČ. Sarajevo Dr. Perina MEIĆ. književnik. Radišići / Ljubuški Nikola KOZINA.

Sarajevo Ladislav TADIĆ. Teološki fakultet Sveučilišta u Beču Dr. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dr. Katolička visoka škola Nordrhein-Westfalen. Orašje Vojislav VUJANOVIĆ. Ines TANOVIĆ. povjesničar. Zagreb Mira ŠUBAŠIĆ. Franjevačka teologija. Sarajevo Dr. Zagreb Bosna franciscana Mr. Heinz THEISEN. Žeravac / Derventa . Jan-Heiner TÜCK. Andrija ZIRDUM.338 Robert SLIŠKOVIĆ. Ante ŠKEGRO. Franjevačka teologija. likovni kritičar. Hrvatski institut za povijest. Köln Dr. Sarajevo Jozo ŠARČEVIĆ.

105 Vojne operacije domaršala baruna Stjepana Jovanovića u Hercegovini 1878...... 175 POVODI Veselko Koroman: Poezija i moji susreti s njom ...................................................... .KAZALO RASPRAVE I ČLANCI Jadranka Brnčić: Heinz Theisen: Petar Jeleč: Ines Tanović: Ime onkraj imenā .................... .............. 67 O lokacijama rimokatoličkih crkava i samostana u “Carskom Beogradu” (1717-1739) .................. Interkulturalne granice zahtijevaju novi koncept ................ 91 Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg .......... rekonstituišući Bosnu ................ Jovanović: Ante Škegro: Ivan Pederin: Stipe Pilić – Blanka Matković: POGLEDI Radoslav Drašković: Ponovno zamišljajući Jugoslaviju...... i u Krivošijama 1882............................................................................... 197 ....... 123 Borbe za Travnik u listopadu 1944...... 5 Koegzistencija religija. 23 Zlatna legenda kao ikonografski izvor i inkunabula u Franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu ................................................. 13 Sarajevski nadbiskup Josip Stadler i bosanski franjevci ....................................... 133 Zoran M..........

................... 203 Nađeni Bog u poetskoj misli Antuna Branka Šimića ....... .... 290 Mijat Jerković........ ........................ 253 IZ PISANE ZAOSTAVŠTINE Vitomir Lukić: KRONIKA Marko Karamatić: Fra Matija Divković i kultura pisane riječi: Znanstveni skup u povodu 400 godina Nauka krstjanskoga . stoljeća.. i početkom XIX.............. Zbirka Žeravac.......340 Perina Meić: Mato Nedić: Ladislav Tadić: Vatroslav Jagić: Jan-Heiner Tück: Iris Radisch: Bosna franciscana Pjesnički opus Ante Stamaća . 273 Sanja Cvetnić. 299 Davor Beganović: Mile Babić: Andrija Zirdum: Vojislav Vujanović: ......... i XVIII.............................. Sarajevo 2009. sv.. 295 Andrija Zirdum............................... 243 Tolstoj – zeleni grof ..... Široki Brijeg 2010.... .. ... Studije o likovnim djelima iz XVII................. stoljeća u Bosni i Hercegovini.... 237 Na pragu smrti do istine....... Leksikon hercegovačkih franjevaca.............. 265 Bilješke na razne teme ....... Tolstojevo izopćenje u svjetlu jedne suvremene kritike ......... zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u BiH......... Mostar 2011....... 278 Armina Galijaš.... Ethnopolitik und Alltag in Banjaluka 1990-1995.. Barokni defter..................... ........ 2......... ....... 223 Ostvariva utopija (Uz posljednju knjigu Ivana Supeka) .. Plehan........ Hrvati plehanskoga kraja koncem XVIII............ O pripovijetci “Smrt Ivana Iljiča” Lava Tolstoja ......... Plehan 2011............ Eine bosnische Stadt im Zeichen des Kriegs.... München 2011...... Katalog umjetnina i muzejskih predmeta.... Zagreb 2011..... 229 Kazna za slobodnu riječ..... 259 OCJENE I PRIKAZI Iva Beljan: Marko Karamatić: Robert Jolić.... 284 Integrativna bioetika i interkulturalnost.................

. Pater Martinus.............. 337 KAZALO ...... Beograd 2010........ Zagreb 2010...... Dugopolje 2011.... vrutak.....-1948............ Fikcija i fakcija..... Ulje na vodi.. Subotica 2010.... 328 Sanda Lucija Udier........ 313 Stoljeća Kraljeve Sutjeske......... 326 Godišnjak za znanstvena istraživanja..... 319 Blanka Matković – Josip Dukić............prilog Matica krštenih don Antona Ljubosovića (1750............. Zbornik radova sa znanstvenog skupa..... Zagreb 2011...........................)... ........ 332 Mato Nedić.................. 339 . Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji........... ........... .....................-1758.-1800..................311 Andrej Rodinis (prir... 317 Ivan Mužić.. Dugopoljski žrtvoslov (1941. Sarajevo 2011. .............. Tolisa 2010................. . ... . Rušiti zidove i graditi mostove u Duhu.................. ... .................... Split 2010........ Kraljeva Sutjeska – Sarajevo 2010........................ 330 Pero Pavlović......... 305 Dubravka Stojanović.... Tomislavgrad 2011......... .....................................).Kazalo Aleksandar Birviš: Ladislav Tadić: 341 Marko P. Zagreb 2009.......... sinje blago.............. Đurić........... . Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije....................)........... ............... 334 Nikola Kozina: Marko Karamatić: Jozo Šarčević: Marijan Drmač: Robert Slišković: Bruno Ćubela: Alisa Mahmutović Rakovac: Mato Nedić: Mira Šubašić: AUTORI U OVOM BROJU .. Matica hrvatska Sarajevo – 130 godina (1879-2009)........ Pučanstvo Duvanjske župe 1469.. stručak....... 308 Anto Ivić.... Rasprava o jeziku književnosti na predlošcima tekstova Miljenka Jergovića........

Tiskanje ovog broja časopisa Bosna franciscana potpomogla je Fondacija za nakladništvo/izdavaštvo Sarajevo .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->