P. 1
Marcello Sartori Slikanje Krajolika u Praksi

Marcello Sartori Slikanje Krajolika u Praksi

|Views: 2,240|Likes:
Published by kujomala
Ova knjiga govori o slikanju pejzaža, o materijalima i tehnikama koje se pri tom koriste...
Ova knjiga govori o slikanju pejzaža, o materijalima i tehnikama koje se pri tom koriste...

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: kujomala on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

S vaki pojedini objekt u prostoru koji nas okruţuje moţe se svesti na neko geometrijsko tijelo, u naj- više
slučajeva kompleksno. Kako bismo objekte što jednostavnije prikazali, trebamo ih nastojati što više
pojednostaviti svodeći ih na osnovna geometrijska tijela: kvadar, kuglu, valjak i stoţac. Ima slučajeva kada
nas crteţ ne zadovoljava u potpunosti, a nikako ne moţemo pronaći gdje se nalazi grješka: tada vjerojatno
razlog leţi upravo u kompleksnim oblicima i u mnogim detaljima koji doprinose da se temeljni oblik
izgubi iz vida. Zato stvorite naviku uočavanja temeljnih oblika, koje ćete potom reproducirati
pojednostavljenim linijama. Moći ćete proslijediti na dotjerivanje i razradu detalja slike tek pošto ste je u
cijelosti koncipirali, i sigurni ste da ste to uradili dobro. Stoga, započnite crteţ naznačujući samo temeljne
oblike.

Ako budete radili sluţeći se geo-
metrijskim oblicima, nećete samo
olakšati sebi crtrţ i konstrukciju
perspektive, već i primjenu boja.
Kod učenja odabira pravih tono-
va vrlo će vam koristiti slikanje
okruglih površina, jer ćete dok ih

budete reproducirali trebati pri-

jeći s nekog njihovog svjetlijeg
dijela na tamniji, prolazeći pri
tom kroz čitavu seriju različitih

tonaliteta.

Pogledajte primjer na ovoj strani-
ci. Skica grma u olovci, napravlje-

na je brzim potezima i već se
uočava postepeni prijelaz od

svjetloga ka tamnome. Izvedba

ovakvih prijelaza boja moţe
izgledati prilično zahtjevan
zadatak, koji postaje jednostavan
kada se grm usporedi s
geometrijskim tijelom kuglaste ili

ovalne površine.

Uočite kako sam na ovim primje-
rima obojao najprije volumen, ta-
kozvanu "masu", naglasivši kon-
traste svjetla i tame. Korištene su
uljene boje (boja trave, sa ţutim

okerom i titanovim bjelilom): po-
miješane su na paleti, a potom
ravnim kistom nanesene na plat-
no. Boja zemlje je oker i prije nego

je nanesemo, trebamo očistiti kist
od prethodno korištene zelene.
U posljednjoj sam fazi naglasio

kontrast između svjetla i tame i

izvukao pojedinosti, a one su u
ovom slučaju mrlje boje nanešene
malim kistom tankoga vrha: tako
sam stvorio privid lišća i trave.

Kad se budete osjetili sigurnijima i spremnima da se upustite u prikaz sloţenijih i zahtjevnijih predmeta, kao što je
primjerice neki seoski prizor, nećete više morati sve savršeno precizno nacrtati ugljenom ili olovkom: savjetujem vam
da u tom trenutku odmah započnete raditi kistom. U tom slučaju boja koju ćete koristiti (tempera, ulje ili akrilik)
mora biti vrlo razvodnjena. U zdjelici ili na paleti pomješajte boju s količinom razrjeđivača potrebnom da se dobije
ţeljena gustoća namaza. Vaţno je da uvijek radite slobodnom rukom, bez uporabe ravnala jer ćete tako moći izvesti i
poneku
varijaciju,
primjerice:

moći ćete

nacrtati

šire polje
ili viši grm
nego što je
u prirodi,
bez

da

unaprijed

odredite konačni izgled slike.
Na polaznoj skici naznačite samo glavne
linije jer će vam one dati smjernice za dobro
izvođenje rada. Pošto ste u glavnim linijama
skicirali crteţ, i prije nego krenete u razradu
pojedinosti, načinite stanku i kritički pogledajte linije
koje ste označili. Provjerite jesu li ispravne proporcije,

perspektiva i planovi prostorne dubine.

Nastavite rad tek poslije paţljive analize
učinjenoga.
Ne potjcjenjujte ovu stanku za razmišljanje, jer biste se u
protivnom mogli naći pred gotovim radom u pogrešnoj
perspektivi, a to zacijelo ne bi bio ugodan osjećaj.

Prije svega, pogledajte objekte s bridovima - kuću, zid, neki
paviljon, itd. - i zamislite ih kao da su jednostavni paralelopi-
pedi.To će vam pomoći ne samo kod konstrukcije
perspektive, već će oku olakšati uočavanje pravih proporcija.

Crteţ na prethodnoj stranici izgleda dječji; tu se zapravo radi
o shematizaciji jednog oblika i nekoliko temeljnih linija koje

moramo povući da započnemo rad. Iz didaktičkih razloga
uvek se crta izvučena linija, a u praksi se radi vrlo tanka i laganim potezima
olovke, tako da se jedva vide.Ako su tako izvučene, moći će ih se po ţelji korigirati, a ako ih se izbriše, neće
omesti izvođenje rada.
Boje na slici rasporedit ćete na način kojega sam prethodno opisao.
Treba primijetiti da se bez detalja mnogo bolje vidi da li je boja sjene ona ţeljena. Pojedine se objekte moţe
naslikati kistom i suhom ili vlaţnom bojom - prema vašem izboru. Savjet kojeg vam pri tome mogu dati je
sljedeći: boja nanesena na suhu površinu ostavlja jasan rub, dok joj je on na mokroj podlozi maglovit i nepravilan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->