Alkoholna bolest jetre

Postavljeno: 05.12.2007

Klinička slika
Alkoholna bolest jetre se razvija u tri faze: masna jetra, alkoholni hepatitis i ciroza jetre. U kliničkoj slici u početku bolesti dominiraju nekarakteristični simptomi, kao što su mučnina i jutarnje povraćanje, nadimanje i anoreksija. U uznapredovaloj fazi bolesti kad se već ispolji ciroza, klinička slika je slična cirozama druge etiologije. U bolesnika sa akutno nastalom steatozom jetre može se naglo razviti portna hipertenzija, a u ređim slučajevima mogu se javiti masna embolija pluća i šok. Osobito dramatičan tok ima pojava akutnog alkoholnog hepatitisa, progredijentne encefalopatioje sa ascitesom, izraženom žuticom i drugim pratećim znacima teške insuficijencije jetre, sve do razvitka hepatičke kome i smrti. Obično se manifestuje povišenom temperaturom, žuticom, abdominalnim bolovima, mučninom, povraćanjem i prolivima. Kod hroničnih alkoholičara koji ne prestaju da piju hronični alkoholni hepatitis može preći u cirozu, koja je često pod slikom "neme ciroze" i otkriva se slučajno pri rutinskim pregledima.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih analiza, ultrazvuka, biopsije jetre i histološkog nalaza.

Lečenje
Bitna terapijska mera u lečenju alkoholne bolesti jetre je potpuna i trajna apstinencija od alkohola. Ishrana mora biti raznovrsna, sa dovoljno vitamina i proteina i kalorijski uravnotežena. U hepatoprotektivnoj terapiji koriste se esencijalni fosfolipidi, silimarin i vitamini, antioksidansi. U teškim oblicima akutnog alkoholnog hepatitisa ordinira se infuzija glikoze, infuzija rastvora elektrolita, aminokiselina, smrznute plazme, krioprecipitata.