Slike geometrije u arhitekturi

M. Posavec uz dopune L. Pletenac

Lijeva slika predstavlja polukuglu natkrivenu tzv.”ljuskom”. Na desnoj se slici prepoznaje harmonična konstrukcija čija je kontura sastavljena od krivulja.

• Santiago Calatrava

Operna kuća čiji prednapeti betonski elementi imaju kružne konture, različitih promjera. Veoma zahtjevno u statičkom smislu.

• Santiago Calatrava

Po uzoru na ljudsko tijelo, projektirana je višestrana grañevina, koja izgleda kao da je izložena naprezanju na torziju. Njene vanjske konture postaju krivulje a umjesto bridova prizme imamo zavojnice valjka.

• Santiago Calatrava

Harmonična konstrukcija od niza nosača čija geometrija sadrži luk parabole koji se nastavlja u pravce: tangente parabole. • Santiago Calatrava .

Prepoznaju se krivulje nalik paraboli i elipsi.Zasad još neizveden projekt. • Santiago Calatrava .

• Santiago Calatrava . Prednapeti beton.Objekt zakrivljenih kontura (parabole).

Nosači u obliku krivulja (možda čak hiperbole). Tlocrtni dio isturenog dijela-parabola. Pravčaste plohe. • Santiago Calatrava . Probodišta štapne konstrukcije sa objektom.

O’Gehry . • Calatrava.Prodori raznih geometrijskih tijela pod različitim kutovima.

• Frank O’Gehry .Složeni objekt –prodori przmi. Zbog pogrešno izvedenih dilatacijskih reški u presječnicama (prodorni poligon) tijela. došlo do ruptura na objektu.

Prizme u prodoru sa krnjim stošcima i valjcima .

Viseći nadvožnjak s lučnom nosivim elementom. Krivulja izgleda kao dio elipse • Santiago Calatrava .

• Fotografija kao centralna projekcija : perspektiva s jednim nedogledom .

Prepoznajemo iznad oltara svod: četvrtinu kugle koju nosi polovina valjka. .Centralna perspektiva.

Centralna perspektiva • Basilica of St Boniface Munich interior .

Perspektiva u vrijeme renesanse. Leonardo da Vinci • Centralna perspektiva .

Svod grañen kao prodor dvaju valjka. Prodorna krivulja se sastoji od dviju elipsa. .

Računalna simulacija objekta (centralna perspektiva) .

.Višestrane nepravilne prizme. presječene ravninama pod raznim kutovima nagiba.

• Norman Foster .Objekt kao prizma. U podnožju sinusoida. presječen zakrivljenim plohama.

Tlocrt u obliku klotoide. .

Eero Saarinen • EeroSaarinenTWAJFK_Telstar .

elispa.Otvori u obliku parabola. kružnica. • Eero Saarinen .

Shematski prikaz konstrukcije. • Eric Owen Moss .

.

.

Sagaponac house .

. parabola.Krnji stožac.

Krivulje po principu “preljevanja vina”. • Guggenheim Bilbao . Grañevinski zahtjevan projekt. Developabilne pravčaste plohe imaju prednost u primjeni. pri oblaganju limom. statika u potpunosti simulirana na računalu.

• Frank O’Gehry .

• Guggenheim Bilbao .

Tlocrt-klotoida. • Guggenheim museum New York .

• Frank Lloyd Wright .

.Valjkaste izbočine.

Sljeme krova kao sinusoida. Krov –pravčasta ploha .

. Patentirao Robert Maillart.“Gljivasta” konstrukcija. Svod u obliku kugle pridržavaju stupovi sa prenošenjem sila preko kapitela od zakrivljenih ploha.

Parabolični otvor .

Pravčaste izvodnice plohe pao nosači harmonične konstrukcije • Santiago Calatrava .

Prodori tijela. krnji stožac. .

Klotoida • London .

Presjeci valjaka štapne konstrukcije s ravninom oslonca. .

Svod oblikovan kao prodor ploha. • Eero Saarinen . Eliptički otvori objekta.

• Eric Owen Moss .Računalna simulacija. zasad još neizvedeno.

• Zaha Hadid . zakrivljena ispupčenja objekta. O kojim krivuljama se radi? Očito su to krivulje i plohe višeg reda.Tlocrt u obliku krivulja.