UMANJENICE I UVEĆANICE

3.r. - Ponavljanje i vježbanje-

ĉina  cvjetina . Nastavci za uvećanice: .ĉica Imenice koje oznaĉavaju nešto uvećano su uvećanice. . .ica. .urina . cvijet  Imenice koje oznaĉavaju nešto umanjeno su umanjenice. Nastavci za umanjenice: .PONOVIMO!  Imenice su rijeĉi kojima imenujemo bića. .etina. stvari i pojave.ić.ĉić cvjetić .ina.

svjećica zvijezda .cvjetić svijeća .magarĉić ljestve .svjetić cvijet .slapić grad .listić .zvjezdica oblak .ljestvice kap .kapljica slap .VJEŢBAJMO! Načini umanjenice imenica: svijet .gradić list .oblaĉić magarac .

KOJE UMANJENICE SU TOĈNO NAPISANE?  cvjetić cvijet cvijetić zvijezda  zvjezdica zvijezdica vjetar vijetrić  vjetrić snijeg  snjeţić snjegić  brjeţić brijeg breţić crijep crepić  crjepić .

brdina ruka.kaputina .trbušina glava.brĉina kaput.glavetina nos.kapetina trbuh.Načini uvećanice imenica: brdo.nosina brk.noţurina kapa.ruĉetina noga.

On bi se samo napio vode i pogladio po svojoj zaobljenoj __________________. Trbuhu .REČENICE DOPUNI UVEĆANICAMA ŠTO ĆEŠ IH DOBITI PREOBLIKOM IMENICA ISPOD CRTA. U pećini navrh planine ţivio je velik zmaj. (lonac) lonĉurina (voda) Tada bi otvorio svoja velika usta i isplazio crvenu _____________________. Rigao je vatru uokolo uz strašne urlike. ptiĉurine ( jezik) Prhnule bi u zrak kriĉave _____________ koje su ţivjele trbtrbuhušini (ptice) u njegovoj blizini jer su se bojale da im ne sprţi krila. vodurinu Iz ogromne _______________ pio je __________________.

POPUNI TABLICU! UMANJENICA IMENICA UVEĆANICA torbica ptiĉica trbušĉić kućica maĉkica zgradica majmunĉić ribica ţabica sobica torba ptica trbuh kuća torbetina ptiĉurina trbušina kućerina maĉketina zgradurina majmunĉina maĉka zgrada majmun riba ţaba soba ribetina ţabetina sobetina .

uĉiteljica RN PŠ Rezovac.OŠ IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ. . VIROVITICA Prezentaciju izradila: Dubravka Jurić.g. studeni. 2010.