UMANJENICE I UVEĆANICE

3.r. - Ponavljanje i vježbanje-

ĉica Imenice koje oznaĉavaju nešto uvećano su uvećanice. .etina. stvari i pojave.ić. .ĉina  cvjetina .ina.ĉić cvjetić .ica.PONOVIMO!  Imenice su rijeĉi kojima imenujemo bića.urina . cvijet  Imenice koje oznaĉavaju nešto umanjeno su umanjenice. . Nastavci za umanjenice: . . Nastavci za uvećanice: .

kapljica slap .cvjetić svijeća .VJEŢBAJMO! Načini umanjenice imenica: svijet .oblaĉić magarac .zvjezdica oblak .magarĉić ljestve .slapić grad .ljestvice kap .listić .svjetić cvijet .gradić list .svjećica zvijezda .

KOJE UMANJENICE SU TOĈNO NAPISANE?  cvjetić cvijet cvijetić zvijezda  zvjezdica zvijezdica vjetar vijetrić  vjetrić snijeg  snjeţić snjegić  brjeţić brijeg breţić crijep crepić  crjepić .

ruĉetina noga.glavetina nos.brĉina kaput.trbušina glava.Načini uvećanice imenica: brdo.nosina brk.noţurina kapa.kapetina trbuh.kaputina .brdina ruka.

U pećini navrh planine ţivio je velik zmaj. (lonac) lonĉurina (voda) Tada bi otvorio svoja velika usta i isplazio crvenu _____________________. vodurinu Iz ogromne _______________ pio je __________________.REČENICE DOPUNI UVEĆANICAMA ŠTO ĆEŠ IH DOBITI PREOBLIKOM IMENICA ISPOD CRTA. Trbuhu . On bi se samo napio vode i pogladio po svojoj zaobljenoj __________________. ptiĉurine ( jezik) Prhnule bi u zrak kriĉave _____________ koje su ţivjele trbtrbuhušini (ptice) u njegovoj blizini jer su se bojale da im ne sprţi krila. Rigao je vatru uokolo uz strašne urlike.

POPUNI TABLICU! UMANJENICA IMENICA UVEĆANICA torbica ptiĉica trbušĉić kućica maĉkica zgradica majmunĉić ribica ţabica sobica torba ptica trbuh kuća torbetina ptiĉurina trbušina kućerina maĉketina zgradurina majmunĉina maĉka zgrada majmun riba ţaba soba ribetina ţabetina sobetina .

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ. uĉiteljica RN PŠ Rezovac. . studeni. VIROVITICA Prezentaciju izradila: Dubravka Jurić. 2010.g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful