umanjenice i uvećanice 3 ponavljanje D.Jurić

UMANJENICE I UVEĆANICE

3.r. - Ponavljanje i vježbanje-

ić. Nastavci za umanjenice: .ĉica Imenice koje oznaĉavaju nešto uvećano su uvećanice.ina.etina. . stvari i pojave. Nastavci za uvećanice: . . .ica.PONOVIMO!  Imenice su rijeĉi kojima imenujemo bića. . cvijet  Imenice koje oznaĉavaju nešto umanjeno su umanjenice.ĉina  cvjetina .ĉić cvjetić .urina .

VJEŢBAJMO! Načini umanjenice imenica: svijet .zvjezdica oblak .gradić list .slapić grad .svjećica zvijezda .ljestvice kap .kapljica slap .magarĉić ljestve .cvjetić svijeća .listić .svjetić cvijet .oblaĉić magarac .

KOJE UMANJENICE SU TOĈNO NAPISANE?  cvjetić cvijet cvijetić zvijezda  zvjezdica zvijezdica vjetar vijetrić  vjetrić snijeg  snjeţić snjegić  brjeţić brijeg breţić crijep crepić  crjepić .

nosina brk.glavetina nos.kaputina .ruĉetina noga.brĉina kaput.Načini uvećanice imenica: brdo.noţurina kapa.brdina ruka.trbušina glava.kapetina trbuh.

U pećini navrh planine ţivio je velik zmaj. Rigao je vatru uokolo uz strašne urlike. On bi se samo napio vode i pogladio po svojoj zaobljenoj __________________. (lonac) lonĉurina (voda) Tada bi otvorio svoja velika usta i isplazio crvenu _____________________. ptiĉurine ( jezik) Prhnule bi u zrak kriĉave _____________ koje su ţivjele trbtrbuhušini (ptice) u njegovoj blizini jer su se bojale da im ne sprţi krila. vodurinu Iz ogromne _______________ pio je __________________. Trbuhu .REČENICE DOPUNI UVEĆANICAMA ŠTO ĆEŠ IH DOBITI PREOBLIKOM IMENICA ISPOD CRTA.

POPUNI TABLICU! UMANJENICA IMENICA UVEĆANICA torbica ptiĉica trbušĉić kućica maĉkica zgradica majmunĉić ribica ţabica sobica torba ptica trbuh kuća torbetina ptiĉurina trbušina kućerina maĉketina zgradurina majmunĉina maĉka zgrada majmun riba ţaba soba ribetina ţabetina sobetina .

. VIROVITICA Prezentaciju izradila: Dubravka Jurić.OŠ IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ. studeni. uĉiteljica RN PŠ Rezovac.g. 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful