UMANJENICE I UVEĆANICE

3.r. - Ponavljanje i vježbanje-

ica. .ina.etina.ĉina  cvjetina .ić.ĉica Imenice koje oznaĉavaju nešto uvećano su uvećanice. .ĉić cvjetić .PONOVIMO!  Imenice su rijeĉi kojima imenujemo bića.urina . Nastavci za uvećanice: . . cvijet  Imenice koje oznaĉavaju nešto umanjeno su umanjenice. . stvari i pojave. Nastavci za umanjenice: .

VJEŢBAJMO! Načini umanjenice imenica: svijet .svjetić cvijet .ljestvice kap .magarĉić ljestve .zvjezdica oblak .gradić list .kapljica slap .listić .slapić grad .cvjetić svijeća .svjećica zvijezda .oblaĉić magarac .

KOJE UMANJENICE SU TOĈNO NAPISANE?  cvjetić cvijet cvijetić zvijezda  zvjezdica zvijezdica vjetar vijetrić  vjetrić snijeg  snjeţić snjegić  brjeţić brijeg breţić crijep crepić  crjepić .

noţurina kapa.glavetina nos.brĉina kaput.Načini uvećanice imenica: brdo.trbušina glava.brdina ruka.kaputina .nosina brk.ruĉetina noga.kapetina trbuh.

Rigao je vatru uokolo uz strašne urlike. (lonac) lonĉurina (voda) Tada bi otvorio svoja velika usta i isplazio crvenu _____________________.REČENICE DOPUNI UVEĆANICAMA ŠTO ĆEŠ IH DOBITI PREOBLIKOM IMENICA ISPOD CRTA. On bi se samo napio vode i pogladio po svojoj zaobljenoj __________________. Trbuhu . ptiĉurine ( jezik) Prhnule bi u zrak kriĉave _____________ koje su ţivjele trbtrbuhušini (ptice) u njegovoj blizini jer su se bojale da im ne sprţi krila. vodurinu Iz ogromne _______________ pio je __________________. U pećini navrh planine ţivio je velik zmaj.

POPUNI TABLICU! UMANJENICA IMENICA UVEĆANICA torbica ptiĉica trbušĉić kućica maĉkica zgradica majmunĉić ribica ţabica sobica torba ptica trbuh kuća torbetina ptiĉurina trbušina kućerina maĉketina zgradurina majmunĉina maĉka zgrada majmun riba ţaba soba ribetina ţabetina sobetina .

. uĉiteljica RN PŠ Rezovac. VIROVITICA Prezentaciju izradila: Dubravka Jurić. studeni.OŠ IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ. 2010.g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful