UMANJENICE I UVEĆANICE

3.r. - Ponavljanje i vježbanje-

cvijet  Imenice koje oznaĉavaju nešto umanjeno su umanjenice.PONOVIMO!  Imenice su rijeĉi kojima imenujemo bića. .ĉina  cvjetina . . stvari i pojave. . Nastavci za uvećanice: .ĉica Imenice koje oznaĉavaju nešto uvećano su uvećanice.urina .ić. . Nastavci za umanjenice: .ica.ĉić cvjetić .ina.etina.

VJEŢBAJMO! Načini umanjenice imenica: svijet .gradić list .magarĉić ljestve .svjetić cvijet .zvjezdica oblak .slapić grad .oblaĉić magarac .listić .kapljica slap .svjećica zvijezda .ljestvice kap .cvjetić svijeća .

KOJE UMANJENICE SU TOĈNO NAPISANE?  cvjetić cvijet cvijetić zvijezda  zvjezdica zvijezdica vjetar vijetrić  vjetrić snijeg  snjeţić snjegić  brjeţić brijeg breţić crijep crepić  crjepić .

nosina brk.trbušina glava.glavetina nos.kaputina .kapetina trbuh.Načini uvećanice imenica: brdo.noţurina kapa.brĉina kaput.ruĉetina noga.brdina ruka.

Rigao je vatru uokolo uz strašne urlike.REČENICE DOPUNI UVEĆANICAMA ŠTO ĆEŠ IH DOBITI PREOBLIKOM IMENICA ISPOD CRTA. ptiĉurine ( jezik) Prhnule bi u zrak kriĉave _____________ koje su ţivjele trbtrbuhušini (ptice) u njegovoj blizini jer su se bojale da im ne sprţi krila. vodurinu Iz ogromne _______________ pio je __________________. (lonac) lonĉurina (voda) Tada bi otvorio svoja velika usta i isplazio crvenu _____________________. Trbuhu . On bi se samo napio vode i pogladio po svojoj zaobljenoj __________________. U pećini navrh planine ţivio je velik zmaj.

POPUNI TABLICU! UMANJENICA IMENICA UVEĆANICA torbica ptiĉica trbušĉić kućica maĉkica zgradica majmunĉić ribica ţabica sobica torba ptica trbuh kuća torbetina ptiĉurina trbušina kućerina maĉketina zgradurina majmunĉina maĉka zgrada majmun riba ţaba soba ribetina ţabetina sobetina .

studeni. uĉiteljica RN PŠ Rezovac. VIROVITICA Prezentaciju izradila: Dubravka Jurić. . 2010.g.OŠ IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ.