UMANJENICE I UVEĆANICE

3.r. - Ponavljanje i vježbanje-

.etina.ĉica Imenice koje oznaĉavaju nešto uvećano su uvećanice. stvari i pojave.ĉina  cvjetina . .ina.ić.urina .PONOVIMO!  Imenice su rijeĉi kojima imenujemo bića. .ĉić cvjetić . cvijet  Imenice koje oznaĉavaju nešto umanjeno su umanjenice. Nastavci za uvećanice: . Nastavci za umanjenice: .ica. .

magarĉić ljestve .gradić list .kapljica slap .ljestvice kap .oblaĉić magarac .svjećica zvijezda .listić .svjetić cvijet .VJEŢBAJMO! Načini umanjenice imenica: svijet .cvjetić svijeća .zvjezdica oblak .slapić grad .

KOJE UMANJENICE SU TOĈNO NAPISANE?  cvjetić cvijet cvijetić zvijezda  zvjezdica zvijezdica vjetar vijetrić  vjetrić snijeg  snjeţić snjegić  brjeţić brijeg breţić crijep crepić  crjepić .

noţurina kapa.kapetina trbuh.Načini uvećanice imenica: brdo.glavetina nos.ruĉetina noga.brdina ruka.nosina brk.kaputina .brĉina kaput.trbušina glava.

ptiĉurine ( jezik) Prhnule bi u zrak kriĉave _____________ koje su ţivjele trbtrbuhušini (ptice) u njegovoj blizini jer su se bojale da im ne sprţi krila. (lonac) lonĉurina (voda) Tada bi otvorio svoja velika usta i isplazio crvenu _____________________. U pećini navrh planine ţivio je velik zmaj. vodurinu Iz ogromne _______________ pio je __________________. Rigao je vatru uokolo uz strašne urlike.REČENICE DOPUNI UVEĆANICAMA ŠTO ĆEŠ IH DOBITI PREOBLIKOM IMENICA ISPOD CRTA. Trbuhu . On bi se samo napio vode i pogladio po svojoj zaobljenoj __________________.

POPUNI TABLICU! UMANJENICA IMENICA UVEĆANICA torbica ptiĉica trbušĉić kućica maĉkica zgradica majmunĉić ribica ţabica sobica torba ptica trbuh kuća torbetina ptiĉurina trbušina kućerina maĉketina zgradurina majmunĉina maĉka zgrada majmun riba ţaba soba ribetina ţabetina sobetina .

VIROVITICA Prezentaciju izradila: Dubravka Jurić.OŠ IVANE BRLIĆ-MAŢURANIĆ. uĉiteljica RN PŠ Rezovac. .g. 2010. studeni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful