Pedagogija slobodnog vremena Pojam slobodnog vremena  Slobodno vrijeme označava vrijeme koje pojedinac ispunjava i oblikuje prema

vlastitim željama.  To je dio života svakog čovjeka, postoji svakog dana i u svakoj sredini, ali je različito s obzirom na dob, spol, zanimanje, mjesto boravka, razvijenost sredine, stupnja interesa, ciljeva društvenog poretka i njegove mogućnosti.  “ Slobodno vrijeme je sastavni dio čovjekove aktivnosti, vrijeme izvan profesionalnih, porodičnih, i društvenih obaveza, u kojem pojedinac po svojoj volji odabira oblike i sadržaje odmora, razonode i stvaralaštva. ( Pedagoška enciklopedija II, 1989 )  Razmatranjem problema slobodnog vremena bavili su se i u prošlosti brojni teoretičari u svijetu. Definicija slobodnog vremena  ‘’Slobodno vrijeme je onaj dio vremena kojim raspolaze pojedinac izvan njegovih profesionalnih,društvenih i porodičnih obaveza u cilju odmora,rekreacije i razvoja ličnosti a u okviru prirodne i društvene uslovljenosti i realnosti u kojoj pojedinac živi i djeluje’’  Neki autori slobodno vrijeme identifikuju sa terminom rekreacija.  Da slobodne aktivnosti postanu rekreacija moraju biti moralno ispravne i razvijati vedro stvaralaštvo.  Jedan od najprihvatljivijih definicija slobodnog vremena u znanstvenim krugovima dao je J. DUMAZEDIER (1959), a prema Lidiji Pehar ( 2003 ).  Prema ovoj definiciji: “ Slobodno vrijeme je skup aktivnosti kojima se pojedinac po svojoj volji može potpuno predati, bilo da se odmara ili zabavlja, bilo da povećava nivo svoje obaviještenosti ili svoje obrazovanje, bilo da se dobrovoljno društveno angažuje ili da ostvaruje svoju slobodnu stvaralačku sposobnost pošto se oslobodi svojih profesionalnih, obiteljskih i društvenih obaveza“  Tri najvažnije funkcije slobodnog vremena su: 1. Odmaranje 2. Razonoda 3. Razvoj ličnosti

Definicija slobodnog vremena prema Enciklopedijskom riječniku pedagogije ‘’Slobodno vrijeme je ono vrijeme kada mlad čovjek slobodan od škole i školskih obaveza,slobodan od eventualnih drugih obaveza koje od njega traže roditelji,kada nije okupiran poslovima,koje od njega traži društvo,a koje nije preuzeo potpuno dobrovoljno’’ Obilježja slobodnog vremena  To je onaj dio vremena koji preostaje pojedincu izvan njegovih profesionalnih,društvenih i porodičnih obaveza  Njime pojedinac raspolaže dobrovoljno  Ostvaruje se raznovrsnim zanimanjima u cilju odmora,rekreacije i razvoja ličnosti Slobodno vrijeme kao pedagoška kategorija  Slobodno vrijeme sadrži dva obilježja i to;sociološko i pedagoško  Tjelesni razvitak Obrazovanje izvan škole  Estetski odgoj-aktivnosti literarne,dramske,baletske  Radno-tehnički odgoj-smisao za rad,odgovornost  Socijalizacija u slobodnom vremenu Proces odgoja u slobodnom vremenu  Potrebno je:  Odgoj kroz aktivnosti slobodnog vremena  Odgoj za slobodno vrijeme  Pedagogija slobodnog vremena je pedagoška disciplina koje se bavi odgojem u slobodnom vremenu.  Bitne karakteristike pedagogije slobodnog vremena su: a) da ima status znanstvene discipline b) da je posebna znanstvena disciplina koja pripada sistemu pedagoške znanosti c) da proučava zakonitosti procesa odgoja i samoodgoja ( poučavanje, učenje i samoučenje ) u slobodnom vremenu d) proučava zakonitosti procesa odgoja i samoodgoja(poučavanje, učenje i samoučenje za korištenje slobodnog vremena Ljudska egzistencija Intelektualni odgoj

 

 Predmet njenog proučavanja su odgojna nastojanja ( odgoj ) u slobodnom vremenu.  Cilj pedagogije slobodnog vremena je proučavanje odgoja u slobodnom vremenu radi otkrivanja novih spoznaja i razvoja
teorije, unapređivanje odgojne djelatnosti na tom području i vrednovanje teoretskih i praktičnih postignuća.  Zadaci pedagogije slobodnog vremena su: 1.teoretsko proučavanje, istraživanje i konstituiranje posebne teorije odgoja u slobodnom vremenu i za korištenje slobodnog vremena 2. kritičko vrednovanje definicije slobodnog vremena koja je nastala u drugim znanostima i da slobodno vrijeme definira kao pedagošku kategoriju 3. proučavanje različitih aktivnosti u slobodnom vremenu i njihovog utjecaja na formiranje i razvoj ličnosti 4. proučavanje, otkrivanje i doprinos uvođenju saznanja o slobodnom vremenu u programe školovanja mladih, 5. Doprinos izgradnji pravilnijeg odnosa društva prema slobodnome vremenu

6. kritičko vrednovanje sadržaja slobodnog vremena s aspekta odgoja 7. iznalaženje i vrednovanje primjerenosti i efikasnosti principa, metoda i oblika odgoja za slobodno vrijeme i u slobodnom vremenu, 8. da vodi brigu o pripremanju i osposobljavanju kadrova za područje slobodnog vremena 9. da tijesno surađuje i da se povezuje s drugim znanostima koje proučavaju neke aspekte slobodnog vremena 10. da razvija specifične metodološke postupke proučavanja i istraživanja odgoja za slobodno vrijeme i u slobodnom vremenu.