BAKTERIJE -jednostanični organizmi bez izražene jezgre-prokarioti -sastoji se od:citoplazmatska membrana(fosfolipid i protein) Stanična stijenka(sloj

peptidoglikana,G- bakterije imaju lipopretein) -G-bakterije imaju tanki sloj peptidoglikana,a G+debeli sloj(bojanje po gramu) Kapsula-glikokaliks(polisaharid) Pili,fimbrije(pokretljivost,prijanjanje,virulencija) -po obliku:koki,štapići,spirili,vibrioni,spirohete -s obzirom na uvjete rasta:aerobi,anaerobi,mikroaerofili,fakultativni anaerobi(mikoplazma spp.;gardanella spp) 1. AEROBNE BAKTERIJE: - non – fermentori (Pseudomonas spp., Acinetobacter spp./u vlažnom okolišu – bol.inf. - vibrionaceae (V. cholerae) - Legionella, Francisella - gram – negativni koki (Neisseria meningitidis, - aerobni gram – pozitivni bacili – Bacillus spp, Listeria, Erysipelothrix, Nocardia, Streptomyces - rikecije 2. FAKULTATIVNI ANAEROBI  gram – pozitivni koki: - stafilokoki – ( Staphylococcus aureus, KNS)/FF kože, kožne inf., bolničke infekcije - streptokoki -( BHS – A, Streptococcus pneumoniae)FF respiratorni trakt/ resp. infekcije  enterobakterije ( E. coli, Klebsiella spp. Proteus spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Salmonella spp.)GI čovjeka kao FF ili prim. Patogeni/GI inf, urinarne, bolničke infekcije  Mycoplasma spp (kapnofilne bakterije)  Gardnerella spp 3.MIKROAEROFILNE BAKTERIJE Campylobacter spp,Helycobacter pylori,Haemophilus spp 4. ANAEROBNE BAKTERIJE - u slobodnoj prirodi – stanovnici tla - normalna flora na koži, sluznicama čovjeka i životinja  sporogeni anaerobi – najčešći uzročnici infekcija – egzogeni patogeni ( mogu biti i dio normalne flore, te sudjelovati i u endogenim anaerobnim infekcijama) - najčešći uzročnici egzogenih anaerobnih infekcija: Clostridium tetani (tetanus) Clostridium botulinum (botulizam)  asporogeni anaerobi – dio normalne flore – endogeni oportunistički patogeni – često sinergizam s fakultativnim anaerobima koji istovremeno uzrokuju infekciju ( potroše kisik u tkivu i time omoguće rast anaerobima) -najčešći uzročnici endogenih anaerobnih infekcija: Bacteroides fragilis (kolon), Prevotella (usna šupljina), Fusobacterium spp. ( usna šupljina, kolon),Actinomyces spp. ( usna šupljina), Clostridium spp. (kolon; ili egzogeno iz tla), Peptostreptococcus spp. ( usna šupljina, kolon) Mehanizmi djelovanja antibiotika ometanje sinteze staničnog zida,ometanje funkcije citoplazmatske opne,ometanje sinteze proteina,ometanje sinteze nukleinskih kiselina osjetljivost bakterija na antibiotike ovisi o:specifičnoj građi i stečenoj otpornosti na antibiotik 1

na +4 do 24 h -kateterizacija mok.adenovirusi *paraziti-klamidija trahomatis najčešća UZIMANJE I TRANSPORT UZORAKA -tehnika srednjeg mlaza-prva jutarnja mokraća nakon higijene spolovila.klebsiela.aureus.vraćanje kont.urina u mjehur UZIMANJE URINA IZ KATETERA .k se ne obrađuje jer je kontaminiran florom ušća uretre PREPORUKE ZA SPREČAVANJE INFEKCIJE -protokoli.kolonizacija vrećice.odvajanje katetera i odvodne cijevi.serratia *gljive-dijab.potom ejakulat u posebnu posudu.na dugoj antb.epidermidis *bakterije-enterobakterije.uzeti sr.odmah u lab ili na +4 do 24h BOLNIČKE INFEKCIJE MOK.pseudomonas aeruginosa.klebsiella. Posudu.aspiracija iglom 5-10ml.što prije u lab.proteus spp) -enterococcus spp.coli.što prije u lab .mlaz u ster.educirano osoblje -kateterizirati samo kada je neizbježno -važnost pranja ruku za osoblje -prilikom postavljanja sterilan pribor i mjere asepse -sustav odvodnje stalno zatvoren -uzorke mokraće uzimati aseptičnim tehnikama -održavati prohodnost otjecanja urina -izbjegavati mogučnost vraćanja mokraće *mikroskopska pretraga mokraće uključuje samo leukocite i bakterije TRAJNI KATETER -kirurški do 7 dana -mjerenje diureze 7-30 dana -retencija urina1-30 dana -inkontinencija više od 30 dana 2 .CMV.bočicu.-vrh u.th.:candida albicans.laktobacili.streptokoki-norm.c./do 2h na sobnoj.proteus.kontaminacija za vrijeme odvodnje urina.prvo urin po uputi.enterokoki.+bol.s.SUSTAVA -80% povezane s kateterizacijom Greške:nedovoljno aseptična kateterizacija.uzorak odmah u lab.) -3 načina nastanka infekcije-ascendentni put(iz uretre) -hematogeni put(bakterijemija) -limfni put(rijetko) *uzročnici infekcija je normalna crijevna flora: -enterobakterije(e. Mlaz u steer.MOKRAĆNI SUSTAV -sterilno osim distalnog dijela uretre(stafilokoki.nakon toalete vodom i sapunom(ne brisati).mjehura -suprapubična punkcija URINOKULTURA Prvi jutarnji urin.enetrobakter.sr.mjesta na kateteru.glabrata *virusi-HSV.pranje i dez.a na +4 do24 h EJAKULAT 3 dana seksualnog suzdržavanja.s.

difteroidi.pa se uzima na način da se lagano zarotira bris. Bacteroides spp.enterobakterije 3 .transportna podloga i odmah u lab. KOŽA i KIRURŠKE RANE Flora kože.Enterococcus spp.klostridium) -niske patogenosti dok se ne unesu u tkivo.intrauretralni kateter.prolazna: s.glukonatom 0.izvaditi što je prije moguće NJEGA U.kratko preživljava na koži.aureus.med.uzrokuje većinu bol.pranje ruku+rukavice.suprapubična kateterizacija) POSTAVLJANJE U.hig.dijabetes.mjenjati p.trajna: s.dokumentacija njege SPOLNI SUSTAV NORMALNA FLORA:Lactobacillus.o. f.s.plivasept glukonat 0.Corynebacterium spp (difteroidi) Propionobacterium spp (anaerobni difteroidi).pa bris dobro zarotirati da bi st.Clostridium spp.ušće uretre sa pl.na površini epitelnih st. pere ruke pjenušavim klorheksidinom kojim se opere i spolovilo.serratia) -visoke patogenosti.Clostridium.infekcija Koža.kvasci(klamidija.Streptococcus pyogenes.voditi pisanu dokumentaciju. nosno predvorje NORMALNA FLORA: Staphylococcus aureus.klamidija.mikoplazme -kod muškaraca uzima se ejakulat i bris uretre.lako se odstranjuje pranjem i dez.enterobakterije * POTENCIJALNI PATOGENI:Neisseria gonorrhoeae.nalazi se na površini.Mobiluncus spp i ost anaerobi.p.05 %za toaletu ulaznog mjesta.Bacteroides ..epidermidis.bez antibiotika -alternative trajnom kateteru(kondom kateter. ostali anaerobi Pseudomonas aeruginosa. Candida albicans. Bris za klamidije-unutar epitelnih st.enterobakterije(klebsiela.Candida species * POTENCIJALNI PATOGENI: Staphylococcus aureus. zvukovod.Haemophilus ducreyi Treponema pallidum.teško se odstranjuje Flora kože.pseudomonas.Gardnerella vaginalis Mycoplasma spp.a kod zatvorenog sustava se odlaže do 30-og dana Rizični faktori periuretralna kolonizacija uropatogenim bakterijama.vrh katetera premazati s sterilnim kliznim sredstvom.05%. HSV SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI -najčešći uzročnici:gonokok.napuhati balon ster.a kod žena bris uretre i cerviksa Bris za bakteriologiju-zajedno sa sluzi Bris na mikoplazme-mikopl.sterilan pribor.žene.K Vrećicu prazniti ili mjenjati.set za previjanje.greške u njezi katetera.K Mjere asepse.ostale na brisu.Staphylooccus epidermidis.te u transportnu podlogu odmah u lab. Chlamydia trachomatis -nebakterijske – Trichomonas vaginalis.intermitentna kateterizacija.BAKTERIURIJA(VIŠE ILI JEDNAKO 10 NA 5 BAKTERIJA) -kod folyevog katetera unutar 7 dana.

U KIRURGIJI -pridržavanje mjera asepse i antisepse -dobra kir.gnoj aspirirati iglom išpricom u kol. Zatvoreni apsces Dezinfekcija kože alkoholom ili plivasept glukonatom.izmjeni filtara za zrak.o.ruku.Streptococcus pyogenes.okolina -infekcija može nastati za vrijeme op.transportna podloga.odmah u lab.NA +4 DO 24H(TRANSPORTNE PODLOGE ZA SLANJE NA VEĆE UDALJENOSTI) -s mjesta infekcije(dublji dijelovi rane) -žive uzročnike infekcije možemo naći u vitalnom tkivu.uvijek 2 brisa(1-priprema direktnog preparata)nije prikladan za anaerobnu kulturu.ne nekrotičnom -najbolji je uzorak uzet kir. tupferom s f.manje je poželjan brispodložan sušenju.rane:s.Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae.Staphylococcus epidermidis.poslije op.aureus.lako se kontaminira -otvorene rane i apscesi-odstraniti što više površinske flore.bočicu s anaerobnom transportnom podlogom.u akutnom resp.tupferom s f.biopsijom nakon nekrektomije -gnojni proces-pomoću igle i šprice.gnoj aspirirati(više od 1 ml).prostora.ili na sobnoj do 2 h Duboke gnojne lezije(otvoreni apscesi) Očistiti ster. uštrca u ster.odmah u lab.o.BHS-A)mjere asepse i antisepse.sluznice).infekcija Protokoli za:pripremu kože op.e. VAŽNA:higijena ruku.pranju i dez.polja.coli.uvijek aerobna i anaerobna obrada.manje materijala.infektu ne u kontakt s bolesnicima -površine nisu od velikog značaja za prijenos infekcije ukoliko se svi pridržavaju pravila asepse i antisepse PREVENCIJA INF.Moraxella spp.čvrsto brisom obrisati rubove i dno rane-samo aerobna obrada -tkivo dobiveno biopsijom može se obraditi aerobno i anaerobno Očistiti ster.Propionobacterium POTENCIJALNI PATOGENI: Haemophilus spp.pseudomonas aeruginosa IZVOR INFEKCIJE:sam bolesnik(koža.Oko (konjunktiva) NORMALNA FLORA vjeđe: Corynebacterium xerosis (difteroid).osoblje u sali i odjelu.punktat kao kod otvorenog apscesa Fistula otvor očistiti ster.o.lab 4 .eksudat se aspirira i uštrca u ster.kir.Pseudomonas aeruginosa Uzročnici infekcija kir.Neisseria gonorrhoeae.klorheksidin. tupferom s f.kontrola sterilizacije UZORCI ODMAH U LAB.odmah u lab.o odjeći i obući osoblja u sali.transportna podloga.enterokoki.sterilna posuda ili čvrsto obrisati brisom(2 kom).tehnika -odgovarajuće antimikrobna profilaksa -dobar program za kontrolu bol.pranje i dez. Bris Nakon čišćenja protrljati rub zdravog tkiva.bočicu s anaerobnom transportnom podlogom.većoj od 1ml.nosno kliconoštvo(MRSA.

pp napraviti nekrektomiju.paraziti.+gljive :candida.posudu bez transportne podloge.LISTERIA Lumbalna punkcija Dez.BHS-B.moraxella kataralis Kronični bronhitis:moraxella kataralis.m.Corynebacterium diphteriae.bronhiolitis:virusi.pneumoniae.adenovirus.Bordetella pertusis ezofagus.lab.kampilobakter coli.ozaenae Akutni bronhitis.rinosinusitis -najčešće virusi.Neisseria gonorrhoeae.o.bujon identificirati bakteriju PROBAVNI SUSTAV NORM.povremeno s.šigela.u ster.opekotina očistiti ster.klebsiela pneumonije MATERIJALI Sputum.xenopi -materijal uključuje sputum.epruvete s navojem.transport odmah.Actinomyces POTENCIJALNI PATOGENI: BHS – A.hemofilus hemoliticus.FLORA:400 vrsta mikroorg virusi.jodni preparat.bakt.s.ili 2 brisa(rub zdravog tkiva)transportna podloga.salmonela.usna šupljina i orofarniks -viridans streptokoki.bioptat pluća.aureus Rinitis.mikroskopiranje po gramu..bio obrada likvora:centrifugirati.influence.a više od 20PMN u jednom vidnom polju te 1 uzročnik uzgoj na Krvni agar transtrahealni aspirat-kad nema iskašljaja ili nema reakcije na dani atb.3-4 preparata iz sedimenta(bojanje po gramu.o.čokoladni.aureus Pneumonije:s. RESPIRATORNI SUSTAV Normalna flora -streptokoki viridans.Bacteroides (ne B.BAL(fiberoptična bronhoskopija) bol ispire ždrijelo f.manja kontaminacija TBC Uzročnici-mikoplazma tuberculosis.etamoeba histolitika.te ispirak želuca(metoda ziehl-neelsen) CNS MENINGITIS UZROČNICI:E. duodenum POTENCIJALNO PATOGENI:helicobacter pylori Jejunum-ileum-kolon Normalno:eneterobakterije. želudac.criptosporodium 5 .a od bakterija:k.kansassi. Virusi:rota.moraxella lacunata.nakaslje se iz dubine.70%alkohol.kod djece bortadella pertusis(obavezno cijepljenje)mikoplazma pneumonije.benzin.laktobacilus.najbolje ujutro.kože.likvor u 3-4 ster.gljive.većina anaerobi NORMALNA FLORA. Fragilis).ili na 37/6h -m.pneumoniae.s. epidermidis .dekubitalni ulkus.bakteroides Patogeni-kampilobakter jejuni.po2ml.metilenskim modrilom i ziehl-neelson)nasaditi na KA.Staph.h.hemofilus influence.uzeti bioptat iglom iz vitalnog tkiva.moraxela kataralis.enterovirus Paraziti:giardia lambia.mikobakterije-m.tupferom s f.HNS.Veillonella.COLI.obrađuje se kvantitativno.Peptococcus i Peptostreptococcus Fusobacterium.dobar sputum ima manje od 10 epitelnih st.e coli.enterokoki.

uvjeti pod kojima je postavljen.pranje ruku liječnika -ster.obrisati.utrljavanje alkoh.enterobacter spp Intravaskularni kateteri:s.pustiti da ishlapi -bez ponovnog palpiranja učiniti venepunkciju. aerobni i anaerobni streptokoki.Debelo crijevo Bacteroides (fragilis.aureus.)s različitih mjesta u razmaku od 10min..prije početka liječenja.Eubacterium spp. 107 to 108 CFU/g feces -enterobakterije.maska -ako treba odstraniti dlake ne brijati već šišati uz kožu(kliper) PRANJE KOŽE -ne benzin.pranje ruku sr.rukavice.lumena.čep bočice prebrisati alkoholom -što prije u lab.ogrtač dugih rukava.alkohol zadnji -klorheksidin bolji od povidon jodida -koža potpuno suha prije insercije -zaštititi ulazno mjesto ster.aureus.gazom ili prozirnom prekrivkom NJEGA cvk -pristup higijenski opranim rukama -oprati ruke po skidanju gaze -Kožu oko ulaza očistiti gazom i hidrogenom -dezinficirati alkoholnim klorheksidinom -staviti novu pokrivku 6 .Lacobacillus spp.br.aeroginosa.coli.Bifidobacterium spp.kao da se radi o kir.enterokok G-bakt:p.KNS Uzorci.koja asistira. klostridije 106 to 108 CFU/g feces -kvasci.sterilne rukavice na dezin.plahta za pokrov bolesnika -hig.mjesto insercije.zahvatu-tada je rizik od infekcije 6x manji UVJETI ASEPSE I ANTISEPSE -kir.kapa.antiseptik -palpacija vene.2 setA HK(2aerob+2anaerob.serratia.1-5ml djeca)omjer1:10 ili 1:20 -2 seta=1ae+1anae=1set za HK-uvijek iz periferne vene a iz CVK samo kada želimo dokazati kateter sepsu(tada paralelno vadimo i iz periferije) PRIPREMA KOŽE ZA VAĐENJE HK -pranje ruku sapunom i vodom.postupak Osnovno pravilo-uzorak krvi se mora uzeti prije početka antimikrobnog liječenja.e.inkubacija 5-7 dana/35-37˚c -bolesnici na antimikrobnoj th-6setova unutar 48h neposredno prije sljedeće doze atb(10-30ml odrasli.supklavija najmanje rizična -svejedno gdje se postavlja(jil ili sala) -pridržavati se pravila asepse i antisepse.s.rukeOd središta prema van kružnim pokretima prati kožu sterilnim tupferima i klorheksidin alkoholom 3x. paraziti – varijablno BAKTERIJEMIJA I SEPSA Uzročnici:G+bakt.ili na sobnoj(termostat na 35)NE U HLADNJAK!! CVK FAKTORI RIZIKA Broj dana katetera.maska -ster.higijena pri njezi i pristupu kateteru.:KNS.

ako je implantiran strani materijal) DEZINFEKCIJA RUKU -najbitnija mjera sprečavanja širenja bolničkih infekcija -pranje ruku između pacijenata. rezistentne bakterije -nošenje rukavica nije nadomjestak za dezinfekciju ruku HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU: -redukcija prolazne bakterijske flore -pranje ruku sapunom ili detergentnim dezinficijensom (klorheksidin glukonat.endocerviksa. neki respiratorni patogeni. Iz prostate BOLNIČKE INFEKCIJE: -infekcija se smatra bolničkom ako bolesnik u vrijeme prijema nije imao infekciju. terapijom.potpis (posebni zahtjev za kulturu) UZORAK Oznaka ime i prezime. nephodno ruke oprati pod tekućom vodom KIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU: -reducira se rezidentna flora -pranje ruku i podlaktica detergentnim dezinficijensom (1 minuta) -sušenje i utrljavanje alkohola (3 min). tj.dg pacijenta.vrh aspiracijskog.mjesto.procedura pri uzimanju uzorka.uzork iz oka.uretre. tjelesnim tekućinama. sluznicama -pri kontaktu s bolesnicima koji zahtijevaju mjere kontaktne izolacije – crijevni.upotreba četkice samo za područje ispod noktiju MJERE IZOLACIJE ZAŠTITNA IZOLACIJA – spriječiti infekciju u imunokompromitiranih koji su visoko podložni infekcijama od drugih osoba ili iz okoline IZOLACIJA IZVORA – spriječiti prijenos mikroorganizama s inficiranih bolesnika. sekretima.amnionska tek.atb koji prima. providon jod) -utrljavanje alkoholnog dezinficijensa -ako su ruke vidljivo kontaminirane. niti bio u inkubaciji infekcije -ako je u vezi s primijenjenim postupcima.liječnik.nazofaringealni.uzorak tek. oštećenom kožom.dob. nakon svakog dodira s krvlju.zglobna tek.aspirati želuca novorođenčadi.soba. vezanim uz boravak bolesnika -ako predstavlja komplikaciju i nastavak infektivnog procesa prisutnog u vrijeme prijema -načelno: infekcije 48 – 72 h nakon prijema i unutar 10 dana od otpusta (iznimke – infekcije kirurških rana su bolničke ako dođe do infekcije u roku od 30 dana nakon operacije.sputum. koji mogu biti izvor infekcije za osoblje ili druge bolesnike 7 .lohije. ekskretima.datum i sat uzimanja uzorka.odjel.perikardijalna tek.vagine.kir..UPUTNICA IME I PREZIME.uzorci BAL UZORCI KOJI SE NE OBRAĐUJU -vrh UK.transtrahealni aspirat.soba. unutar 1 god.likvor.spol.datum i sat uzimanja PRIORITETNI UZORCI(nose se odmah u lab) -krv za HK.endotrahealni aspirat.ordinarijus.povraćeni sadržaj NEPRIHVATLJIVI ZA ANAEROBNU OBRADU -bris cerviksa.anatomsko mjesto uzorka.ime osobe koja je pisala uputnicu.odjel. ost.

virus influence.negativni pritisak zraka. brisanje -fizikalni postupci: toplina -kemijska: dezinficijensi *najteže je uništiti prione. B. nakon kontakta s krvlju. TBC (jednokrevetna soba. ali odstranjuje većinu patogenih mikroorganizama(noćne posude. RSV. aspiracije sekreta -veće čestice. duljini djelovanja. serum. diseminirani i zoster* u imunosuprimiranih. tjelesnim tekućinama. mikoplazme.maske cijelo vrijeme) 2)kapljično bolesti koje se šire kapljicama nastalim uslijed kihanja. crijevni patogeni (salmonele. adenovirusi. stafilokokne i streptokokne infekcije) -jednokrevetna soba/ kohortiranje. kašaljanja. tijekom bronhoskopije. sekretima.. pH. meningokok. dječje bočice. med. adenovirusi). ospice. brže sedimentiraju na horizontalne podloge(H.. posuđe i pribor za jelo) KEMIJSKI DEZINFICIJENSI: djelotvornost sredstva ovosi o koncentraciji aktivne tvari. posjetitelja -multiplo rezistentne bakterije. dezinfekcija ruku. kožne ( skabijes. virus zaušnjaka. šigele. termometri) ograničeni na upotrebu samo u toj sobi -ovisno o načinu širenja uzročnika: 1)aerosolom čestice < 5 μm dugo lebde u zraku. influenzae. difficile. pertussis. gnoj.pregače DEZINFEKCIJA -mehanička: pranje. nakon skidanja rukavica. govora. indirektnim kontaktom (dodirivanje kontaminirane okoline) -osnovni način prenošenja je preko ruku osoblja. ometaju djelovanje dezinficijensa) 8 . pneumokok. pregače -sigurni transport rublja -oprezno rukovanje oštrim predmetima izbjegavati oživljavanje direktnim kontaktom usta na usta (bolnica) zasebna soba za pacijente koji ne mogu održavati osobnu higijenu DODATNE MJERE ZAŠTITE – SPECIFIČNE ZA POJEDINE BOLESTI/SINDROME -primijenjuju se na pacijente za koje se zna ili sumnja da su inficirani/kolonizirani epidemiološki značajnim mikroorganizmima -Jednokrevetna soba. oprema (stetoskopi. enterovirusne infekcije. dezinfekcija ruku 3)kontaktom.rukavice.OPĆE/STANDARDNE MJERE ZAŠTITE -dezinfekcija ruku (između pacijenata. parvovoirus B19. mikobakterije *dezinfekciji su najpodložniji virusi s lipidnom ovojnicom i mikoplazme DEZINFEKCIJA TOPLINOM: PASTERIZACIJA: proces koji ne dovodi do potpune sterilizacije. BHS – A. kontaminiranim predmetima.maske u krugu ~ 1 m (bolesnik pri izlazu iz sobe mora nositi masku). između 2 pacijenta) -rukavice (mijenjati i između dodirivanja “čistih” i “nečistih” područja istog pacijenta) -maske. rubeole) -jednokrevetna soba. rotavirusi. bakterijske spore. ekskretima. tvrdoći vode -prije dezinfekcije obavezno mehaničko čišćenje (krv. C.direktnim (nakon dodirivanja pacijenta). temperaturi. naočale. mogu se daleko prenijeti zračnim strujama -varicela*. parainfluenca.

kancerogenost plina formaldehid: sterilizacija + odzračivanje ~ 2 h -toksičnost i kancerogenost formaldehida / napuštena metoda peroksid plazma sterilizacija: pare H2O2 u polju visokofrekventne struje -ekološki prihvatljiva metoda. prašci. staklo.ostaje na materijalima nakon dezinfekcije – toksičan DEZINFICIJENSI SREDNJE I NISKE DJELOTVORNOSTI: -klorni preparati – široki spektar. peroctena kiselina – sterilizirani predmeti se moraju isparati sterilnom vodom – moguća kontaminacija pri rukovanju nakon sterilizacije 9 . vrijeme.Temperatura.metalni instrumenti. od 121˚.za predmete od materijala koji ne podnose toplinu etilen oksid: temp. nakon 30 min i na mikobaketerije. a ne podnose visoke temperature (endoskopi) -toksičan – instrumente dobro isprati !!! -formaldehid – kombinacija 8% . tekućine.ekološki prihvatljiva sterilizacija dijalizatora -vodikov peroksid – u koncentraciji od 6% djeluje i sporocidno.ne na dojenačkim odjelima – hiperbilirubinemija ! -alkoholi – dezinfekcija ruku -kvarterni amonijevi spojevi – dezinficijensi niske djelotvornosti. fungi – i virucidno. H2O2. tekuća sredstva .traje 55 – 75 min bez odzračivanja. te tekućine. a nakon 6 – 10 h i sporocidno -na objektima kojima je potreban visoki stupanj dezinfekcije. tkanine. odzračivanje 8 – 24 h -toksičnost.ne preporučuju se za uporabu u bolničkojsredini – neke gram – negativne bakterije mogu u njima preživjeti i razmnožavati se STERILIZACIJA STERILIZACIJA TOPLINOM – sterilizacija tolinom ili parom pod tlakom .VISOKO DJELOTVORNI DEZINFICIJENSI: -glutaraldehid – djeluje baktericidno. vlažnost do 90%.tnog formaldehida i 70 % alkohola upotreba ograničena zbog iritirajućeg i kancerogenog učinka -peroctena kiselina – mikrobicidno i sporocidno u niskim koncentracijama i nakon kraćeg vremena .132 ˚ STERILIZACIJA PLINOVIMA – etilen oksid. brzo djelovanje.moraju se spravljati svježi jer stajanjem brzo gube djelotvornost ! -jodni preparati – antiseptici -fenol – ne za instrumante koji dolaze u dodir s tkivom bolesnika – iritacija. mutagenost.60˚C. tkanine ionsko zračenje: gama – zrake ili beta – čestice – predmeti za jednokratnu upotrebu – šprice.autoklaviranje – 15 – 30 min na temp. od 55˚ . tlak vodene pare .za predmete koji ne podnose visoke temperature i vlagu.djelotvorna i u prisutnosti organskog materijala. niska cijena.ne mogu se sterilizirati metalni ili plastični predmeti neodgovarajućih dimenzija. od 160-180˚/ 2h (171 ˚C/ 1 h) . neki plastični materijali . formaldehid. 285 min.Suha sterilizacija – temp. kateteri UV – zračenje: 240 – 280 nm djeluju germicidno – uništavanje mikroorganizama u zraku i na horizontalnim površinama u operacijskim dvoranama ili laboratorijima tekući germicidi: 2% glutaraldehid .

krv. Influenza A. Corona Influenza A. pravilno transportiranje 3. kulture mikroorganizama). Parainfluenza 3 puteva Faringitis Adeno. HSV RSV. interferencije. sav otpad bolesnika u izolaciji.otporan na dezinfekciju(nema lipidnu ovojnicu VIRUSI-sadrže DNA ili RNA obavijeni proteinskim omotačem. Rhinovirusi.2. Corona Adeno. obrada -infektivni otpad se odbacuje u crvene vreće (RH). zaražena tkiva životinja -rizik prijenosa infekcije preko bolničkog otpada moguće je svesti na minimum: 1. RSV.B.oznaka “biohazard” -čvrste neprobojne posude za oštre predmete -infektivni otpad se autoklavira ili spaljuje -patološki otpad i oštre predmete najbolje spaliti (gube oblik i time se onemogućuje ponovna upotreba) PRIONI-abnormalni protein. Morbilli. potvrda testom neutralizacije. enterovirusi Influenza A. Parainfluenza 3.imaju lipidnu ovojnicu Izravna detekcija uzročnika ili njegovih dijelova (antigena. anatomski patološki otpad. Influenza A Coxackie B Laringotraheobronhitis Parainfluenza 1.2. odjeljivanje infektivnog otpada na mjestu nastanka 2. Parainfluenza 1. Echovirusi Infekcije gornjih dišnih Rhinovirus.B.ODLAGANJE BOLNIČKOG OTPADA infektivni otpad – materijali koji sadrže velik broj potencijalno patogenih mikroorganizama -mogućnost zaražavanja preko bolničkog otpada je rijetka – za nastanak infekcije osim velikog broja mikroorganizama. imunofluorescencije) – oplođena jaja – pokusne životinje – bakterijske kulture Dokaz specifičnog imunog odgovora – serologija VIRUSI RESPIRATORNOG TRAKTA SINDROM NAJČEŠĆI RIJEDAK Influenza A.3 Bronhiolitis Pneumonija Pleurodinija 10 . Adeno. 2. Rhinovirus Parainfluenza 1. Enterovirusi.za razmnožavanje koristi DNA domaćina. Parainfluenza 1. potrebno i adekvatno mjesto ulaska -najveći rizik – kontaminirani oštri predmeti. nukleinskih kiselina) – Elektronski mikroskop – svjetlosni mikroskop (inkluzijska tjelešca) – detekcija antigena imunofluorescentnim ili imunoenzimskim testom – metode molekularne biologije za detekciju genoma Izolacija uzročnika (kultivacija) – stanične kulture (CPE. hemadsorpcija. RSV. Rhinovirus. EBV Coxsackie A. Adeno.B. EBV. Corona. krvni proizvodi. Parainfluenza 3 RSV. Parainfluenza 1. 2. laboratorijski otpad (klinički materijal.2. RSV.

krv. obrisak rektuma. obrisak ždrijela i spojnice oka.RVK.retrospektivna dijagnoza – RVK.NF aspirat.RSV Detekcija antigena – brza dijagnostika detekcijom RSV antigena iz NF aspirata Izolacija virusa – iz nazofaringealnog aspirata . ždrijela Izolacija virusa .Laboratorijska dijagnostika influence Detekcija antigena – brza dijagnoza iz nazofaringealnog aspirata. obrisak ždrijela Serologija . EIA.Nema cjepiva.RSV immunoglobulin ADENOVIRUS. NT) LAB:DG:ENTEROVIRUSI KLINIČKI UZORCI: stolica. tkivo. obrisak ždrijela.NF aspirat. sačuvati virusnu kapsidu 11 . obrisak konjunktive -Transportna podloga na +4stC -Infektivnost održana godinama na –20 do -70stC -Postojanost virusa tjednima na + 4stC -za PCR spriječiti djelovanje nukleaze u tjelesnim tekućinama. ispirak nosa – KS. porodica Paramyxovirus -Epidemije u zimskim i ranim proljetnim mjesecima (studeni do kraja svibnja) -Jedini rezervoar virusa je čovjek LAB. ispirak nosa. IHA PREVENCIJA INFLUENCE -Inaktivirano cjepivo za influencu A i B -Trivalentno cjepivo sadrži tipove A H3N2. mokraća. likvor. kokošji embrio – nema CPU – Dokaz hemadsorpcija i hemaglutinacija – identifikacija Serologija . EIA Respiratorni sincicijski virus -rod Pneumovirus. ispirka nosa.LAB:DG Izdvajanje virusa u staničnoj kulturi – UZORCI: NF sekret. vezikularna tekućina. obrisak rektuma Detekcija virusa (inkluzijska tjelešca) i antigena – IFA i EIA testovima – Latex aglutinacija Serologija (RVK. stolica.Serologija TH I PREVENCIJA RSV Ribavirin u aerosolu. djeca -Postvakcinalna imunost traje 8-12 mjeseci -Profilaksa amantadinom u necijepljenih LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA VIRUSA PARAINFLUENCE Detekcija antigena – brza dijagnoza iz nazofaringealnog aspirata ili ispirka ždrijela Izolacija virusa . obrisak i ispirak ždrijela. EIA. A H1N1 i tip B -Tipovi se revidiraju godišnje u WHO (SZO) -Cijepljenje starijih i kroničnih bolesnika.DG.

rožnice. HHV-1 Herpes simplex virus . herpes labialis. 3. pustula. IM.piknoza SEROLOGIJA: parni uzorci seruma ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA Identifikacija virusa – nije uvijek nužna. primarni efuzijski (tekući) limfom (PEL) LAB:DG Izravna detekcija -Elektronska mikroskopija tekućine iz vezikula . bioptat mozga Mikroskopski preparat multinuklearne gigantske stanice – nije tipno specifično. ispirci ždrijela. genitalni her Genitalni herpes.obrisak kože ili aspirat tekućeg sadržaja. erozija. konatalne infekcije Mononukleoza.α1 2 (HSV-2) meningitis. roseola infantum HHV-6 Human herpesvirus .brzi rezultat. zoster HHV-3 Varicella zoster virus α2 (VZV) Infektivna mononukleoza (IM). T-stanični limfom. Burkittov HHV-4 Epstein-Barr virus γ1 (EBV) limfom. KSHV) Castelmanova bolest. HHV-5 Cytomegalovirus β1 (CMV) infekcije u imunokompromitiranih. limfoproliferativne bolesti. neonatalne infekcije. encefalitis. pytiriasis HHV-7 Human herpesvirus – 7 β2 (HHV-7) rosea? Kaposiev sarkom. HHV-2 Herpes simplex virus .α1 1 (HSV-1) keratokonjunktivitis. jer bolesti nisu serotipno specifične SREDNJOEUROPSKI KRPELJNI ENCEFALITIS LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA -izdvajanje virus iz krvi i likvora na mišjoj sisančadi i KS -serologija – dokaz protutijela LIJEČENJE: nema antiviralne terapije PREVENCIJA Cijepljenje: 3 doze: 1. herpes labialis Vodene kozice. nazofaringealni karcinom. Hodgkinov limfom Asimptomatska infekcija.Imunofluorescencija strugotine kože -razlikuje HSV i VZV 12 . 12 mjeseci + docjepljivanje svakih 3-5 godina HERPESVIRUSI OZNAKA VIRUS PODOBIT BOLESTI ELJ Gingivostomatitis. spolnih organa.CPE . krasta. gingivostomatitis. retinitis. roseola infantum. ali ne razlikuje HSV i VZV UZORCI za izravno dokazivanje virusa mjehurić. multicentrična HHV-8 Human herpesvirus – 8 γ2 (HHV-8.6 β2 (HHV-6) (Exanthema subitum) Mononukleoza?. slina. XLP.IZOLACIJA VIRUSA izolacija iz likvora 3-8 dana.

biološki pokus Parasitološka obrada stolice – koprokultura. IFA Postupci molekularne dijagnostike (genske probe. EM – stanične kulture. limfociti periferne krvi. tkivo uzeto za transplantaciju Detekcija virusa -Mikroskopiranje uzoraka tkiva i mokraće – citomegalične stanice s inkluzijskim tjelešcima u staničnoj jezgri -Dokaz antigena s obilježenim monoklonskim protutijelima ili pomoću DNK proba u stanicama i tkivu (PCR) -Izolacija u staničnoj kulturi ljudskih fibroblasta SEROLOGIJA – određivanje protutijela IgM i IgG EBV UZORCI za dokaz virusa -ispirak grla.IgM anti-HAV u serumu EIA Prošla infekcija ili imunost .PCR rutinski se koristi za dijagnozu herpes simplex encefalitisa Izolacija virusa + tipizacijaLako se kultiviraju.a odrasli norovirusi Bakteriološka obrada stolice – Hemokultura Virološka obrada stolice – BRZA DIJAGNOSTIKA – dokaz antigena . RT-PCR iz stolice. IFA) LIJEČENJE: simptomatsko PROLJEVI(AIP. ispirak ždrijela.IgG anti-HAV u serumu EIA Stanična kultura – zahtjevna. biopsijski uzorci tkiva (limfni čvor. EIA. ~ 1-5 dana za rezultat SEROLOGIJA – tipno specifični testovi CMV UZORCI za dokaz virusa -tjelesne tekućine: mokraća. jetra. EIA. suze. traje najmanje 4 tjedna – NIJE U RUTINSKOJ DIJAGNOSTICI! Izravna DETEKCIJA – EM. krv. amnionska tekućina. DIF. posebna bojanja HEPATITIS VIRUSI LAB:DG:HAV Akutna infekcija . EBNA) – EIA. majčino mlijeko. slina. – NIJE U RUTINSKOJ DIJAGNOSTICI 13 . tumor) -Rijetko se izolira (B-limfociti ljudskog fetusa) -Limfocitoza. cervikalna sluz. uključujući atipične limfocite SERUM : -pozitivna heterofilna protutijela (od kraja prvog tjedna bolesti do nekoliko mjeseci) -EBV specifična protutijela IgM i IgG (VCA. sjemena tekućina. sekret rodnice i vrata maternice. slezena. EA.lateks aglutinacija.KIP) -kod djece najčešći-rota I adenovirud.

HCV-antigen dostupna EIA za HCV antigen. narkomani -hemofiličari HCV Rizični čimbenici za prijenos -Transfuzije ili transplantacije od inficiranog donora -Iv.heteroseksualni put prijenosa 2)Krv i krvni pripravci -iv.u stalnom padu i iznosi manje od 3%.HBV Cijepljenje započelo 1981. Namjena je kao za HCV-RNK.druga najveća grupa u Europi i S. RIZIČNE SKUPINE -zdravstveni radnici i djelatnici u zdravstvu -djeca HBV pozitivnih majki -rođaci i bliski kontakti kroničnih HBV nositelja -pacijenti na hemodijalizi -osoblje i štićenici ustanova za mentalno hendikepirane -iv. -Hemofiličari (jedna od prvih rizičnih grupa. perinatalno tijekom poroda. Mogu se koristiti u dijagnostici akutne faze. ovisnici . nisu za dijagnostiku akutne faze budući da do pojave protutijela prolazi najmanje 4 tjedna nakon infekcije HCV-RNK dostupne različite metode. Prvenstveno se koriste za praćenje odgovora na antiviralnu terapiju. VIRUS HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE (HIV) HIV-1 je predominantni virus odgovoran za globalnu pandemiju HIV-2 pokazuje 40% nukleotidnu homologiju s HIV-1 HIV-2 je najrasprostranjeniji u Africi PRIJENOS HIV-a 1)Spolni put -muški homoseksualci. narkomani -Hemodijaliza (godinama na terapiji) -Ubodni incident -Anti-HCV pozitivni kontakti (zajedničko kućanstvo) -Brojni spolni partneri -HCV-inficirana majka – prijenos na čedo LAB:DG:HCV HCV protutijela -za dijagnostiku HCV infekcije općenito. PCR i “branched” DNK.U Hrvatskoj uvedeno 1987. no jednostavnija za izvođenje. npr. nije sasvim isključen  «period prozora»  akutna faza HIV bolesti  protutijela se još nisu stvorila -Transplantacije i umjetna oplodnja 3)Vertikalni prijenos – od majke na dijete – transplacentarno. inficirani putem kontaminiranog faktora VIII prije uvođenja testiranja krvi) -u zdravstvenim organizacijama (transkutani (perkutani) doticaj s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama) -prijenos transfuzijskim pripravcima .Americi. postnatalno dojenjem 14 .

sa svim uzorcima se postupa jednako! -TRANSPORT materijala u čvrstom kontejneru da ne dođe do razbijanja i razlijevanja. onečišćenje oprati sapunicom te dezinficirati površinu 0.primjenjuju se na sve bolesnike bez obzira na njihovu dijagnozu TJELESNE TEKUĆINE: KRV. MAJČINO MLIJEKO -Higijensko pranje ruku – ruke treba prati prije i nakon dodira s bolesnicima. nakon skidanja rukavica te odmah ako su ruke vidljivo kontaminirane -Rukavice se moraju nositi kada postoji mogućnost dodira s krvi i drugim tjelesnim tekućinama -Pregače. PREEJAKULAT. razrijediti 4% varikinu vodom 1:10).pažljivo . ELISA) – visoka osjetljivost i specifičnost – PROBLEM: mogući lažno pozitivni i lažno negativni testovi Potvrdni testovi – Western blot (WB). VAGINALNI I CERVIKALNI SEKRET.5% otopinom hipoklorita (npr.zatim ukloniti mrlju.RNK HIV -HIV viremija – razina virusa HIV (HIV viral load) u krvi mjeri se određivanjem HIV-RNK metodama molekularne dijagnostike: RT-PCR. SLINA. dekontaminirati radne površine nakon vidljivog zagađenja i završetka rada. LIA (line immunoblot) – “zlatni standard” u serološkoj dijagnostici dodatni lab:testovi -Rano postavljanje dijagnoze: -detekcija HIV-antigena.maske i baloni za umjetnu ventilaciju trebaju biti lako dostupni radi smanjenja direktnog kontakta kod umjetnog disanja -Zdravstveni radnici s otvorenim ranama i vlažnim dermatitisom trebaju izbjegavati izravni kontakt s bolesnicima i ne bi smjeli rukovati s kontaminiranim materijalom -Bolesnike zaražene HIV-om nije potrebno posebno izolirati osim u slučajevima kad boluju od prenosivih oportunističkih bolesti 15 . niti se na njih vraća poklopac -Mrlje od krvi .pro-DNK . EJAKULAT. ne svijaju. a ako nije moguće dezinficirati dezinficijensima visokog stupnja -Kardiopulmonalna resuscitacija .obavezno odlagati u neprobojne posude -Igle se nikad ne diraju.ne treba posebno označavati.Lab:dgHIV Screening testovi – imunoenzimski testovi (EIA. sve postupke izvoditi u rukavicama -Uzorci za laboratorijske pretrage . SPERMA. zabranjeno pipetiranje ustima. LIKVOR. zaštitne naočale i maske treba nositi kad postoji mogućnost raspršivanja i aerosolizacije krvi i drugih tjelesnih tekućina -Rukovanje s oštrim predmetima . pravilno odložiti otpadni materijal -Kontaminirane predmete/aparate koji se ponovo koriste treba sterilizirati. SUZE. ne lome.prvo staviti upijajuće jednokratne ubruse. URIN. NASBA ili bDNK -HIV-antigen – određivanje Ag u serumu ELISA testom – kombinirani testovi za istovremenu dijagnostiku Ag i At iz istog uzorka smanjen “window period” na  3 dana prevencija STANDARDNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI . -Laboratorijski rad: obavezno nositi rukavice tijekom rukovanja s tjelesnim tekućinama.

HAV hipoklirit (2% tijekom epidemije) IZRAVNI HSV Izolacija Zaštitna odjeća. hemoragijske bolesnika. Pranje onečišćenih površina i bolničkog materijala 1% hipoklorit Virus Obvezna izolacija Kompletna zaštitna odjeća. Parotitis. KONTAKT Adenovirusi (adenovirusi). HIV maske. naočale tijekom vađenja krvi i tjelesnih tekućina.1% Enterovirusi.5% Na-hipokloritom i 70% alkoholom nakon jedne minute -Za dekontaminaciju pribora za jelo dovoljni su standardni postupci (topla voda sa sapunicom ili detergentom) -voda mora biti toliko topla da se moraju koristiti rukavice. a nakon pranja se posuđe suši -Krvlju uprljano rublje i posteljinu treba staviti u nepropusne vreće. a potom dodiru s raskuživanje formalinom bolesnikom 16 . RSV. Ospice. VZV. vodikovim peroksidom.Zaštitna odjeća. što Pranje onečišćenih površina groznice manje osoba u 1% hipolklorit. rukavice izolacija Higijensko pranje ruku Jednokrevetna soba Pranje površina 0.1% imunodeficijentnih hipoklirit bolesnika (HSV) PARENTERALNO HBV Rukavice u dodiru sa HCV sekretima. hipokloritom. pranje ruku. Parvovirus FEKO-ORALNO Rotavirus Jednokrevetna soba Pranje ruku (70-95% Virusi alkohol) gastroenteritisa Pranje površina 0.Inaktivacija HIV-a: -alkoholom. rukavice. Parainfluenca. fenolima i paraformaldehidom -na temperaturi od 56-600C nakon oko 30 minuta -0. izolacija Pranje površina 0.1% hipoklirit DIŠNIM PUTEM Influenca. Rubela. temperatura pranja treba biti 710C ili viša kroz 25 minuta -Kontaminirani materijal treba staviti u dvostruke vreće -Oštre predmete treba staviti u neprobojni kontejner ŠIRENJE VIRUS IZOLACIJA ZAŠTITNE MJERE BOLESNIKA Uobičajena mjera. Zaštitna odjeća.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful