P. 1
pd_Tehnicki proracuni

pd_Tehnicki proracuni

|Views: 351|Likes:
Published by Petar Tasković

More info:

Published by: Petar Tasković on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

com – Tehnički proračuni 1. instalacija 2/15 .CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el.8 1.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.1 1.3 1.11 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.6 1.10 1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup. TEHNIČKI PRORAČUN 1.2 1.7 1.4 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.9 1.5 1.

com – inteligentno projektovanje el.3 k 3 A ( I k" . čime se išlo na stranu sigurnosti.5 k 9 A Ie f =2 .36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .4 kV.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef . prema tački 2. Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .nazivna primarna struja) ( I n 2 . dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.7 k 1 5 A ( I k" .4 k 5 A I ef = 5 .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .CsanyiGroup.vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.8 A 7 ( I n1 .4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.4 kV.početna ( I ku .4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .početna ( I ku .2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0. instalacija 3/15 .2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14. što je saglasno sa izvedenim proračunom.4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0. koja se uzima za proračun.trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.trajna struja kratkog spoja) I ku =3 . 1.4 kV Tropolni kratki spoj na 0. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .5 kA.4 kV sabirnicama u TS 20/0.2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup.

2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja……………………........12 kV . koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena.25 kA > 14.....com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22..368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31....CsanyiGroup....2.5*25 kA = 62.početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja.367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0.5 kA > 35..07+1) = 14. izabrana je tipski testirana...……. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu.nominalni napon....4 kV...9 kA.... CsanyiGroup.. i to:  Rasklopni blok 10 kV .. 1.. za 10 kV naponski nivo...5 kA...84 mm2 2 455 . prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja...5 kA..36* √(0..tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14.. što je saglasno sa izvedenim proračunom....……….3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja. a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima.....4 kA Napomena: u ovom projektu... 25 kA > 14.1 => J=455.com – inteligentno projektovanje el. 1....…..... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0.... instalacija 4/15 .nominalna struja........36 kA ... izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta..  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0...……630 A .. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a..dozvoljena jednosekundna termička struja..9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14......  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms.

CsanyiGroup.5667 .5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta. 1.4 kV .1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.nominalna struja transformatora. respektivno.8.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.com – inteligentno projektovanje el.4 kV (=1H).nominalna snaga transformatora In = 1445 A . Energetski transformator.00% .1.7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0. predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora). a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. ux = 5.gubici u gvožđu 2.gubici u bakru Pfe = 1. U1/U2 = 10/0.91%) Pcu = 10. bakar) kao kod standardne konstrukcije.gubici u bakru Pfe = 1. Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA .gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.sprega uk = 6. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim.4 kV .6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.napon kratkog spoja (ur = 1. globalni (centralizovani) tip kompenzacije. Dyn5 . Dyn5 . U1/U2 = 10/0. 1.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .nominalna struja transformatora. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.sprega uk = 6. 1.00% .5 kW .7 kW .prenosni odnos i napon transformatora.05%.napon kratkog spoja Pcu = 10.3 kVAr CsanyiGroup. Saglasno ovome izabrani su: 1. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .5 kW .7.0.3287) Qkbn = 133. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0. instalacija 5/15 . a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.7 kW .com – Tehnički proračuni 1. Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0.prenosni odnos i napon transformatora.95. Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA .

.... Icu=50 kA > 22....... instalacija 6/15 ...........2000 A > 1445 A  prekidna moć. pravougaonog preseka 80x10 mm............. U izvodnim poljima 0...1600 A > 1445 A 5............ 5..2252 cosφ1 = 0....2........4 kA  uklopna moć..  prekidna moć...4 kA  uklopna moć....Icm=143 kA > 49.8..... NV 250A............4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja......8.. Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje..4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon.Qkb)/P = (560*0..8... crtež 3..493-150)/ 560 tgφ1 = 0..........3...........4 kV 5....1 Na dovodu u glavni razvod 0.5 kA  jednosekundna termička struja. 50 i 25 kVAr.......4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0......8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0..... Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.Icw=65 kA  servisna moć……………………..Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.......4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon. primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra.... CsanyiGroup..400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu.........Icm=105 kA > 49..........com – inteligentno projektovanje el.......... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr.. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani..CsanyiGroup....…500 V  nominalna struja.... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona.......975 1... U izvodnim poljima 0...... Icu=65 kA > 22...…690 V  nominalna struja..400 V  nominalna struja podnožja..................com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75.5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..................... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ......

CsanyiGroup. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5.com – inteligentno projektovanje el.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a . iz napred izračunatog.5 ⋅ 23. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2. instalacija 7/15 .5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice. Proračun kratkog spoja. S min = 7.38 m m 2 Prema tome.3 ⋅ 0.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. zbog boljeg odvođenja toplote. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7.2. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja.25 = 87.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 .

61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. a. koje se mora izbeći: lk r =5 1. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ). instalacija 8/15 . 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz. koji se mora izbeći. nakon definisanja razmaka “a”. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c.com – inteligentno projektovanje el. dobija se kritično rastojanje između potporišta. 8 d o 1. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3.CsanyiGroup. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA.8 4 m b.

02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima. instalacija 9/15 .2 = 0. 2 0.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta.com – inteligentno projektovanje el.02 736 ⋅1 = 317 cm c. 2 : 2 ⋅ σ 0.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 . (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica).981 19 . Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica.com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju.04 ⋅ 49. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja. CsanyiGroup.CsanyiGroup. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0. 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil.

koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ). Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr .981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2.0 ⋅ 4 .područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. 1. po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0. instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci .com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2. Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1. uz napred definisane ostale veličine.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 .10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. može se izračunati najveći raspon između potporišta.com – inteligentno projektovanje el. potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .CsanyiGroup. iz grupe "B". lmax = 317 cm.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0.5 2 ⋅ 0. CsanyiGroup.9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta.

Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .82 m.2 2*9.81 * 5. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.2*12.Θiz = 25°C.mreža (žaluzine) .24 m2.2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13. to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu.9 = 1.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) . Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0.5 ______________ R2 = 5. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.87m² što zadovoljava postavljeni uslov. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0. instalacija 11/15 .ubrzanje .82*253) A1 = 1. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup.24/0.55 0.95 ______________ R1 = 5.uvećanje preseka .com – inteligentno projektovanje el.ubrzanje .62m²).4 kV nalazi u objektu.5 = 9.mreža (žaluzine) .96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13.65m² što zadovoljava postavljeni uslov. Ulazni otvor (otpori) .5 + 0.38 m2.promena pravca 1 3 0.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA). 1.9 m2 = 0.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.skretanje pod 90° 1 3 1.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.96)/(0. A2 = A1/m = 1.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2. pa je: m = A1/A2 = 0. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.CsanyiGroup.

br.6/1 kV.112.111. 57. Bgd. bez provodnog plašta i omotača.139 Propisa i preporuka EDB). CsanyiGroup.142. uzemljivači susednih zgrada itd).  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.142.4kV “N.com – inteligentno projektovanje el. Bgd.  U postojećoj niskonaponskoj mreži. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237. 48.113.152.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0. A.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije . Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2.4 kV je u objektu. instalacija 12/15 . "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom.Beograd".152). Čarnojevića 48 (reg.131 Propisa i preporuka EDB). predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr).6 Elektroenergetske saglasnosti.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje. ("Gradske transformatorske stanice 10/0. Imajući u vidu napred navedeno.CsanyiGroup.). Z-744) i TS 10/0. Z-1374). prema Elektroenergetskoj saglasnosti. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. " U transformatorskoj stanici 10/0. ali ne tanja od 3.  Napajanje nove TS 10/0.4kV “N.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237.br. a prema čl. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237.1.4 kV na strani 10 kV. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237. tipa XP00 0. provodni plaštevi kablova. i 237. Termička provera uzemljivača Prema tački 237.6/1 kV i NHXHX 0.1. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV.4 kV. tački 2.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237.5 mm. Bul.  Nova TS 10/0. 62 i 65 Pravilnika 13/78. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.

...... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki... koji odgovara navedenom zahtevu.........1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju.. potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.dužina prostorije (m) b .......izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ..2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b .com – inteligentno projektovanje el...... odlučimo se za jedan tip..... stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a............stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f .....................12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ....CsanyiGroup.. 1............ a...faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa..).širina prostorije (m) η ..155.........(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a ..............izračunavanje broja izvora svetlosti c ... instalacija 13/15 .izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm)..........com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237...........dužina prostorije (m) b ..određivanje rasporeda svetiljki e .(1) η⋅ f Φ= gde je: E .......širina prostorije (m) hk ....... CsanyiGroup....zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a .........korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki.izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ..... zavisi i kvalitet ovog proračuna...

.. U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja.....3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke.....svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl.. Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice.faktor starenja a...... Takođe je dat i koeficijenat tj......... a..... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ ..(3) gde je: f1 . U tački a. CsanyiGroup.. tavanice i poda..4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 .... instalacija 14/15 .............. a.....Kako ista utiče na prljanje svetiljki...1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi...... dimenzija prostorija... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja.2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti..........4.spoja....... Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja.. kao i od boje zidova i tavanice.3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K........1. Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora...............celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ................com – inteligentno projektovanje el....4.kategorija zagađivanja svetiljke K.(4) Φ0 n cel = gde je: Φ ............ a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj.priručnika ili katalogu proizvođača.........CsanyiGroup.com – Tehnički proračuni a..faktor zagađivanja f2 . U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova. a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a. visine montaže svetiljke............. predspojnih naprava i vrste el........... Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature....

CsanyiGroup......34 0..50 2.5 2.88 3 1 263.71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime..5 3......(5) n ncel .com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel .0 2.......50 17.com – inteligentno projektovanje el........8 200 150 1..................66 0.broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .66 3450 3450 2 2 36 36 2.......broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici.27 0. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV.5 3.......... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht.......CsanyiGroup..5 8......82 170.........33 0... instalacija 15/15 .21 0.86 0. BLOK TRAFO BOKS 5..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->