CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup.9 1. TEHNIČKI PRORAČUN 1.com – Tehnički proračuni 1.1 1.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.7 1.10 1.4 1.2 1. instalacija 2/15 .com – inteligentno projektovanje el.CsanyiGroup.8 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.5 1.3 1.6 1.11 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.

4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora. instalacija 3/15 .nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22. koja se uzima za proračun. dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.8 A 7 ( I n1 . prema tački 2.com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.nazivna primarna struja) ( I n 2 .4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .početna ( I ku .5 kA.4 k 5 A I ef = 5 .5 k 9 A Ie f =2 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .com – inteligentno projektovanje el.2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.3 k 3 A ( I k" .trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .4 kV.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .CsanyiGroup.4 kV.7 k 1 5 A ( I k" . što je saglasno sa izvedenim proračunom.36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k . čime se išlo na stranu sigurnosti.4 kV Tropolni kratki spoj na 0.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.početna ( I ku . sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup. Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .4 kV sabirnicama u TS 20/0. 1.

5*25 kA = 62........368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31... izabrana je tipski testirana......CsanyiGroup..  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0... za 10 kV naponski nivo....36* √(0..3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja.…...tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME ..... a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator.5 kA.com – inteligentno projektovanje el..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja…………………….12 kV ..……630 A ....... prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja...nominalna struja...dozvoljena jednosekundna termička struja..……….početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja. 1. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu..4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14.5 kA > 35....... i to:  Rasklopni blok 10 kV ...4 kV..com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22..2..5 kA..9 kA..84 mm2 2 455 ..9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14... koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena.... instalacija 4/15 ...... izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta.4 kA Napomena: u ovom projektu.……. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima.... 1.. 25 kA > 14.25 kA > 14... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0......1 => J=455.367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0..nominalni napon...  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms. CsanyiGroup.07+1) = 14.36 kA .. što je saglasno sa izvedenim proračunom.

Saglasno ovome izabrani su: 1. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME. Dyn5 . sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .prenosni odnos i napon transformatora. Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0.7 kW . Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.com – Tehnički proračuni 1. ux = 5. Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA .nominalna struja transformatora.5667 .7 kW .87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.0.1. 1. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora).CsanyiGroup. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.nominalna struja transformatora. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.prenosni odnos i napon transformatora. respektivno.sprega uk = 6.6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2. Dyn5 . U1/U2 = 10/0.com – inteligentno projektovanje el.7.8.4 kV .1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0. instalacija 5/15 . predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.3 kVAr CsanyiGroup.4 kV (=1H).95. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0. Energetski transformator.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta.7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.gubici u bakru Pfe = 1.sprega uk = 6.00% . 1.5 kW .napon kratkog spoja Pcu = 10.05%.3287) Qkbn = 133.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .00% .gubici u gvožđu 2.nominalna snaga transformatora In = 1445 A . U1/U2 = 10/0. 1.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.gubici u bakru Pfe = 1. globalni (centralizovani) tip kompenzacije.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.91%) Pcu = 10.napon kratkog spoja (ur = 1.4 kV . bakar) kao kod standardne konstrukcije. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim.5 kW .

......Icm=143 kA > 49.2252 cosφ1 = 0...5 kA  jednosekundna termička struja.. Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje..3..1600 A > 1445 A 5........975 1. Icu=50 kA > 22.............8. CsanyiGroup.. stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ............4 kA  uklopna moć...4 kV 5...8.Icw=65 kA  servisna moć…………………….1 Na dovodu u glavni razvod 0...4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon.400 V  nominalna struja podnožja....2......4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja.. instalacija 6/15 ................. Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon....4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0.......... 5....Icm=105 kA > 49....com – inteligentno projektovanje el....5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani.…690 V  nominalna struja.........400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu..493-150)/ 560 tgφ1 = 0..4 kA  uklopna moć............4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon... 50 i 25 kVAr.  prekidna moć....... primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra.........CsanyiGroup... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona. U izvodnim poljima 0...Qkb)/P = (560*0...... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr.…500 V  nominalna struja. Icu=65 kA > 22...................... pravougaonog preseka 80x10 mm......... crtež 3..2000 A > 1445 A  prekidna moć... NV 250A.Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.........8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0................com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75......8.......................... U izvodnim poljima 0...

dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7.CsanyiGroup.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5.com – inteligentno projektovanje el.25 = 87.2.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 . da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. iz napred izračunatog.38 m m 2 Prema tome. Proračun kratkog spoja.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. S min = 7. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu. zbog boljeg odvođenja toplote. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze.5 ⋅ 23. instalacija 7/15 . Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.3 ⋅ 0.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a . mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara.

kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ).61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =.com – inteligentno projektovanje el. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ).8 4 m b. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. 8 d o 1. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3. instalacija 8/15 . Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. nakon definisanja razmaka “a”. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. koji se mora izbeći. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz. 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). a.CsanyiGroup. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. dobija se kritično rastojanje između potporišta. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. koje se mora izbeći: lk r =5 1.

02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. CsanyiGroup. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 .CsanyiGroup. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0. 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2. instalacija 9/15 . koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja.981 19 .5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima.02 736 ⋅1 = 317 cm c.2 = 0. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. 2 : 2 ⋅ σ 0.04 ⋅ 49. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica).com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. 2 0.com – inteligentno projektovanje el.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju.

Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. lmax = 317 cm.CsanyiGroup.com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2. koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ). instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci .com – inteligentno projektovanje el.0 ⋅ 4 . po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2.5 2 ⋅ 0. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu. potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi . može se izračunati najveći raspon između potporišta. 1.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 . b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr . uz napred definisane ostale veličine. iz grupe "B".9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata.područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. CsanyiGroup.9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora.

1. instalacija 11/15 .81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.5 ______________ R2 = 5. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.Θiz = 25°C.5 = 9. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul . to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.ubrzanje . Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.skretanje pod 90° 1 3 1. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.4 kV nalazi u objektu.uvećanje preseka .95 ______________ R1 = 5.5 + 0. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.38 m2. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA). Ulazni otvor (otpori) .65m² što zadovoljava postavljeni uslov.mreža (žaluzine) .96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13.62m²).11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .promena pravca 1 3 0.2*12.24/0. pa je: m = A1/A2 = 0. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el.mreža (žaluzine) .81 * 5.87m² što zadovoljava postavljeni uslov.82*253) A1 = 1.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.82 m.ubrzanje . A2 = A1/m = 1.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.9 m2 = 0.2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.55 0.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12.96)/(0.24 m2.CsanyiGroup.2 2*9.9 = 1.

provodni plaštevi kablova. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. a prema čl. 62 i 65 Pravilnika 13/78. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237.5 mm.4kV “N. Z-1374). tipa XP00 0.6/1 kV.Beograd". Bul.113.4kV “N.CsanyiGroup. CsanyiGroup. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. ("Gradske transformatorske stanice 10/0. tački 2.6 Elektroenergetske saglasnosti. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije . instalacija 12/15 .4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje. Bgd.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. Z-744) i TS 10/0.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.4 kV je u objektu.4 kV.  Napajanje nove TS 10/0.com – inteligentno projektovanje el.152.142.1. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2. 48.). 57.142. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237.1. A. prema Elektroenergetskoj saglasnosti.111.112.152).  Nova TS 10/0. ali ne tanja od 3. Bgd. bez provodnog plašta i omotača. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr).139 Propisa i preporuka EDB). predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. " U transformatorskoj stanici 10/0. i 237.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.4 kV na strani 10 kV.  U postojećoj niskonaponskoj mreži.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. br. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237. Imajući u vidu napred navedeno. Termička provera uzemljivača Prema tački 237. Čarnojevića 48 (reg. uzemljivači susednih zgrada itd).br.6/1 kV i NHXHX 0. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237.131 Propisa i preporuka EDB).

.........izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm)..dužina prostorije (m) b . odlučimo se za jedan tip..............dužina prostorije (m) b ..izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ...širina prostorije (m) η .. a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki............određivanje rasporeda svetiljki e ........... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju... stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a...12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ..... CsanyiGroup..2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b .........(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a ...... instalacija 13/15 ....izračunavanje broja izvora svetlosti c ......CsanyiGroup..).........(1) η⋅ f Φ= gde je: E .širina prostorije (m) hk ......... zavisi i kvalitet ovog proračuna.....com – inteligentno projektovanje el.........korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki.stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f ...155...izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ......faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa......... 1... a.......zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a .........com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237............ koji odgovara navedenom zahtevu.....

...... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja..faktor starenja a.Kako ista utiče na prljanje svetiljki....3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K.. Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature... tavanice i poda.........1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi. U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja.com – Tehnički proračuni a.. a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj.....kategorija zagađivanja svetiljke K..celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ...4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ..(3) gde je: f1 ...spoja......... Takođe je dat i koeficijenat tj...CsanyiGroup....... instalacija 14/15 ........ U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova.........priručnika ili katalogu proizvođača...................com – inteligentno projektovanje el......... visine montaže svetiljke.......2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti.... CsanyiGroup...... a......4.... predspojnih naprava i vrste el.......faktor zagađivanja f2 . kao i od boje zidova i tavanice. Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora........ dimenzija prostorija.... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ .3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke....4.........1.... U tački a.... Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja....(4) Φ0 n cel = gde je: Φ ....... a.... a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a..svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl... Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice..

.......5 8.88 3 1 263....5 3.....66 0..86 0. BLOK TRAFO BOKS 5...27 0.....50 17.0 2.... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht.(5) n ncel ..................com – inteligentno projektovanje el.5 2.34 0...... instalacija 15/15 .......CsanyiGroup...33 0...com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel ..5 3..8 200 150 1.. CsanyiGroup. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV........50 2.82 170...21 0.......broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici...66 3450 3450 2 2 36 36 2.broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful