P. 1
pd_Tehnicki proracuni

pd_Tehnicki proracuni

|Views: 351|Likes:
Published by Petar Tasković

More info:

Published by: Petar Tasković on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

com – Tehnički proračuni 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.8 1.com – inteligentno projektovanje el.3 1.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.4 1. TEHNIČKI PRORAČUN 1.7 1. instalacija 2/15 .2 1.9 1.10 1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup.5 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.1 1.6 1.CsanyiGroup.11 1.

instalacija 3/15 . dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.5 kA.4 k 5 A I ef = 5 .trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .4 kV.4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.5 k 9 A Ie f =2 .7 k 1 5 A ( I k" .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 . Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A . prema tački 2.4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.8 A 7 ( I n1 .4 kV Tropolni kratki spoj na 0.com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0. što je saglasno sa izvedenim proračunom.efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.3 k 3 A ( I k" .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .početna ( I ku .36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .4 kV.vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.4 kV sabirnicama u TS 20/0.CsanyiGroup. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .com – inteligentno projektovanje el. 1.početna ( I ku .nazivna primarna struja) ( I n 2 .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef . čime se išlo na stranu sigurnosti. koja se uzima za proračun.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.

.2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja…………………….com – inteligentno projektovanje el.2.. za 10 kV naponski nivo.......5*25 kA = 62..3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja.....………. CsanyiGroup......4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14.... 25 kA > 14.... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0. instalacija 4/15 .......... što je saglasno sa izvedenim proračunom..9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu. prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja..367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0..84 mm2 2 455 ....1 => J=455.... snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima.9 kA... izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta...368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31.nominalna struja.……....tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME ...4 kV......početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja.4 kA Napomena: u ovom projektu.5 kA.CsanyiGroup.07+1) = 14.. 1.36 kA .. 1..25 kA > 14. a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena.….com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22....5 kA.5 kA > 35....nominalni napon. izabrana je tipski testirana...  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0.  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms.……630 A .. i to:  Rasklopni blok 10 kV ....dozvoljena jednosekundna termička struja....36* √(0.12 kV .......

0.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta. Dyn5 .1.com – Tehnički proračuni 1.7 kW . Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA . Energetski transformator. U1/U2 = 10/0. Saglasno ovome izabrani su: 1.7.sprega uk = 6.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.gubici u bakru Pfe = 1. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0. U1/U2 = 10/0.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.gubici u bakru Pfe = 1. 1.6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.5 kW . 1.3 kVAr CsanyiGroup.napon kratkog spoja Pcu = 10. globalni (centralizovani) tip kompenzacije. ux = 5. predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.00% .7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.4 kV .gubici u gvožđu 2.sprega uk = 6.nominalna snaga transformatora In = 1445 A . sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.nominalna struja transformatora.05%.00% .CsanyiGroup. respektivno.91%) Pcu = 10. Dyn5 . a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.4 kV (=1H). Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora).7 kW .95.nominalna struja transformatora. instalacija 5/15 .prenosni odnos i napon transformatora. Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0.8. 1.5667 .nominalna snaga transformatora In = 1445 A . a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.com – inteligentno projektovanje el.prenosni odnos i napon transformatora. bakar) kao kod standardne konstrukcije. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0.5 kW .4 kV . uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim.3287) Qkbn = 133.napon kratkog spoja (ur = 1.

...…500 V  nominalna struja.....................8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0...........  prekidna moć.5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..............4 kV 5....8... CsanyiGroup....... Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani......2252 cosφ1 = 0.1600 A > 1445 A 5..com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75...... U izvodnim poljima 0.493-150)/ 560 tgφ1 = 0.... crtež 3.4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon...4 kA  uklopna moć.…690 V  nominalna struja...... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr...........3........... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ..Icm=143 kA > 49........ Icu=50 kA > 22. U izvodnim poljima 0...8.....4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon.com – inteligentno projektovanje el... Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje.Qkb)/P = (560*0. između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona..400 V  nominalna struja podnožja. pravougaonog preseka 80x10 mm... 5..... Icu=65 kA > 22.....Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..2....... Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.........400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu. NV 250A.975 1...1 Na dovodu u glavni razvod 0.. primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra.... instalacija 6/15 ......................Icm=105 kA > 49..........8................ 50 i 25 kVAr.2000 A > 1445 A  prekidna moć.4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0.CsanyiGroup..........4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja........................5 kA  jednosekundna termička struja......Icw=65 kA  servisna moć…………………….4 kA  uklopna moć.

CsanyiGroup. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5.com – inteligentno projektovanje el.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 .38 m m 2 Prema tome. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica. zbog boljeg odvođenja toplote.2. Proračun kratkog spoja. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek.25 = 87. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7.5 ⋅ 23. iz napred izračunatog. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara.3 ⋅ 0. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a .04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. instalacija 7/15 . zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. S min = 7.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost.

8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA.CsanyiGroup. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. a.8 4 m b. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b.com – inteligentno projektovanje el. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. instalacija 8/15 . dobija se kritično rastojanje između potporišta. 8 d o 1. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz. koje se mora izbeći: lk r =5 1. koji se mora izbeći. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. nakon definisanja razmaka “a”. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ).61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup.

1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice. 2 0. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja. instalacija 9/15 . 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil. CsanyiGroup.04 ⋅ 49. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0.com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0.CsanyiGroup.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0.02 736 ⋅1 = 317 cm c. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 . 2 : 2 ⋅ σ 0.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima.981 19 .com – inteligentno projektovanje el.2 = 0.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica).5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2.

981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora. može se izračunati najveći raspon između potporišta.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 . potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi . CsanyiGroup. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ). po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2. koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN.5 2 ⋅ 0. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr .CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1. iz grupe "B".04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0. 1.0 ⋅ 4 .područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. uz napred definisane ostale veličine.com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci . lmax = 317 cm.9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata.

65m² što zadovoljava postavljeni uslov.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.4 kV nalazi u objektu. 1. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.95 ______________ R1 = 5.96)/(0.5 ______________ R2 = 5.5 = 9.9 m2 = 0. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup. pa je: m = A1/A2 = 0.2*12.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) . instalacija 11/15 . Ulazni otvor (otpori) .62m²).82*253) A1 = 1.82 m.81 * 5.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA. to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.9 = 1. A2 = A1/m = 1.promena pravca 1 3 0.Θiz = 25°C.87m² što zadovoljava postavljeni uslov.38 m2.55 0.ubrzanje .mreža (žaluzine) .96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.CsanyiGroup.5 + 0.2 2*9. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.24 m2.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.mreža (žaluzine) .24/0.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.ubrzanje .11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.com – inteligentno projektovanje el. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .uvećanje preseka .skretanje pod 90° 1 3 1.

Z-1374). 62 i 65 Pravilnika 13/78. Imajući u vidu napred navedeno.Beograd".131 Propisa i preporuka EDB).4kV “N. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237. provodni plaštevi kablova. ali ne tanja od 3. bez provodnog plašta i omotača. tipa XP00 0. ("Gradske transformatorske stanice 10/0.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje.6/1 kV i NHXHX 0.  Napajanje nove TS 10/0. Čarnojevića 48 (reg.4 kV.4 kV na strani 10 kV. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237. Bgd. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.6/1 kV.152). Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237.142.1. Bgd.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0.CsanyiGroup.139 Propisa i preporuka EDB).  U postojećoj niskonaponskoj mreži. i 237.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije .  Novi niskonaponski izvodi su kablovski. br.152. instalacija 12/15 . postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom.1.4 kV je u objektu. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. uzemljivači susednih zgrada itd).113.com – inteligentno projektovanje el. 57. Bul. a prema čl.4kV “N. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr).6 Elektroenergetske saglasnosti.  Nova TS 10/0.br. Termička provera uzemljivača Prema tački 237. tački 2.5 mm. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. CsanyiGroup.).2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. Z-744) i TS 10/0. A. 48. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237.142. prema Elektroenergetskoj saglasnosti.111.112. " U transformatorskoj stanici 10/0.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0.

..........(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a .......2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b ...com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237.izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm)..dužina prostorije (m) b .izračunavanje broja izvora svetlosti c . CsanyiGroup.1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju. a. instalacija 13/15 ...................stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f .155.zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a ....CsanyiGroup........ a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki....................širina prostorije (m) hk ..........izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ...određivanje rasporeda svetiljki e .korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki....).........12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ..dužina prostorije (m) b ...širina prostorije (m) η ..com – inteligentno projektovanje el. odlučimo se za jedan tip... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.. koji odgovara navedenom zahtevu.................... 1.... stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a.... zavisi i kvalitet ovog proračuna.......faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa..(1) η⋅ f Φ= gde je: E .........izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b .....................

....(3) gde je: f1 ......Kako ista utiče na prljanje svetiljki...... Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice.4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ... CsanyiGroup..............1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi........... visine montaže svetiljke..4.....CsanyiGroup............kategorija zagađivanja svetiljke K. Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora.....(4) Φ0 n cel = gde je: Φ ..com – inteligentno projektovanje el..3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke. U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja......4...... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja........ tavanice i poda..... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ ..... a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a..........svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl... predspojnih naprava i vrste el.1..............com – Tehnički proračuni a.. Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature.spoja.. dimenzija prostorija.....faktor starenja a.........2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti..... instalacija 14/15 ...... a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj. Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja..faktor zagađivanja f2 ..... a... U tački a.......... a.. Takođe je dat i koeficijenat tj. U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova.......3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K..celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ....priručnika ili katalogu proizvođača. kao i od boje zidova i tavanice.

34 0...broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici..27 0.5 2..CsanyiGroup.50 17.broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n ... Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV..21 0...86 0.................5 3.0 2...71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime.....(5) n ncel ........50 2. P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht.. instalacija 15/15 .......8 200 150 1.........5 3.com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel ......5 8.....82 170.com – inteligentno projektovanje el......33 0.88 3 1 263.......66 3450 3450 2 2 36 36 2.. CsanyiGroup......66 0.. BLOK TRAFO BOKS 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->