GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

ZA DRŽAVNI ISPIT

Kristina Illeš

------------------------------------------ginekologija-------------------------------------------www.perpetuum-lab.com.hr

RADNA SPOSOBNOST KOD GINEKOLOŠKIH BOLESTI ? MENSTRUACIJA I MENSTRUACIJSKI CIKLUS
*Šimunić 30

3 su razine važne u tumačenju menstruacijskog ciklusa: 1) hipotalamus i hipofiza, 2) jajnik, 3) uterus. Hipotalamus Krvotokom u hipotalamus dolaze hormoni koji se tu vežu na specifične receptore i potiču mehanizme povratne sprege (feedback mehanizam9. to su estrogeni, androgeni, progesteron i hormoni nadbubrežne žlijezde. Funkciju neurona i sinaptičku transmisiju kontroliraju neurotransmiteri (katekolamini – dopamin, noradrenalin i adrenalin, te indolamin serotonin) i neuromodulatori (endogeni opijati, prostaglandini (PG) i katekolestrogeni) Hipofizeotropni hormoni hipotalamusa su TRH, CRH, GH-RH, PIF i Gn-RH. Hipofiza Hormoni neurohipofize su oksitocin, vazopresin i neurofizin I i II. Hormoni hipofize koji reguliraju menstruacijski ciklus su gonadotropni hormoni: FSH (folikulostimulirajući hormon) – potiče rast folikula, djeluje na granuloza stanice LH (luteinizirajući hormon) – pokreće steroidogenezu u teka stanicama Jajnik Menstruacijki ciklus se prema promjenam u jajniku dijeli na folikularnu i luteinsku fazu. Svaka traje 14 dana, između se odvija ovulacija; ciklus traje 28 dana. Folikularna faza menstruacijskog ciklusa Faza folikulogeneze (rasta i sazrijevanja folikula) traje 14 dana.Počinje 1. danom menstruacije, a završava ovulacijom. 2 dana prije menstruacije počinje porast FSH čije oslobađanje raste sve do sredine folikularne faze (7.-8 dan ciklusa); ovim porastom odabire se za novu folikulogenezu 20-30 malih antralnih folikula. U prvih 7 dana folikularne faze odabere se 6-8 zdravih folikula. Sedmi dan odabere se 1 dominantni folikul (pad razine FSH postaje sudbonosan za sve nekvalitenije folikule) koji je preodređen za ovulaciju. On sadrži najkvalitetniju jajnu stanicu koja će ovulirati. Od 7. dana dominantni folikul brzo raste, u poslijednjih 4-5 dana naziva se preovulacijski folikul. 4 dana prije ovulacije visoka je proizvodna estradiola (E2). Porast proizvodnje progesterona (P4) počinje u 2. danu prije ovulacije i traje 10 sati, taj porast zaustavlja skok LH. Početak skoka LH istodoban je s postizanjem najviše vrijednosti estradiola. Od početka LH skoka za 36-40h uslijedit će ovulacija – toliko je vremena potrebno i oociti za konačno sazrijevanje. Ovulacija: preovulacijski folikul se dijelom izbočuje u površini jajnika i tvori stigmu folliculi; slijedi prsnuće. Do ovulacije dolazi 36-38h nakon početka skoka LH.
Folikul je temeljan jedinica u jajniku primata. Dijelovi folikula: jajna stanica – oocita, okružena je granuloza-stanicama; bazalna membrana, krvne i ly žile (koje dolaze samo do BM) te teka-stanice koje čine 2 sloja stanica (unutrašnji sloj proizvodi hormone). Od sredine fetalnoga života pa do menopauze bilježimo trajno smanjenje broja folikula – atrezija folikula. Primordijalni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st) → primarni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st koje su veće i kuboidne) → preantralni folikul (povećana oocita + zona pellucida (mukopolisaharidna ovojnica koju su stvorile granuloza-st); corona radiata (skupina granuloza-st koje pout krune obuhvaćaju zonu pellucidu) → antralni folikul (folikularna tekućina ispunjava prostore među granuloza-st i tvori šupljinu, antrum folliculi; skupina granuloza-st koja okružuje oocitu i izbočuje se u antrum naziva se cumulus oophorus) → preovulacijski folikul. Faza toničkog rasta (od preantralnog do antralnog) traje 70 dana, a faza eksponencijalnog rasta (od antralnog do preovulacijskog9 traje 15 dana.

www.perpetuum-lab.com.hr

Granuloza – stanice imaju receptore za FSH koji ih potiče da iz androstendiona aromatizacijom proizvode estradiol (E2) Teka – stanice imaju receptore za LH koji ih potiče na stvaranje androstendiona i testosterona FSH potiče stvaranje receptora za LH na granuloza stanicama koje počinju proizvodnju progesterona (P4) neposredno pred ovulaciju Steroidni hormoni jajnika: Estrogeni: estradiol (E2) i estron (E1) Progesteron (P4) –prirodni oponent estradiolu Androgeni: androstendion, testosteron (dijelom difundiraju i u granuloza-st gdje su prekursori za proizvodnju estrogena Luteinska faza menstruacijskoga ciklusa – faza žutoga tijela Nakon izbacivanja jajne stanice i kumulusa iz folikula stvara se žuto tijelo, corpus luteum. Folikul kratkotrajno kolabira a zatim se puni krvlju i limfom → crveno tijelo, corpus haemorrhagicum. Granuloza – stanice vakuoliziraju i u njih se nakuplja žuti pigment, lutein. Luteinizacija počinje 40-48h prije ovulacije, a potiče je porast LH. Pod utjecajem LH žuto tijelo proizvodi 150% više progesterona, a i estradiol. Normalno trajanje žutoga tijela je 14+- 2 dana. Ako dođe do trudnoće, hCG će se vezati na LH receptore žutoga tijela i podržati njegovu funkciju još nekoliko tjedana. Žuto tijelo ožiljkasto fibrozira u corpus albicans. Lokalnim djelovanjem P4, žuto tijelo inhibira novu folikulogenezu u istome jajniku – zato će najčešće nova ovulacija biti u kontralateralnom jajniku (alterirajuća folikulogeneza). Uterus Cervix Od 7. dana folikularne faze počinje ↑ E2 → ↑ cervikalne sluzi; u poslijednja 3-4 dana prije ovulacije sluz je obilna, prozirna i elastična; kristalizacijom nastaje tzv. paparatna reakcija. Visoka razina E2 potiče otvaranje vanjskog ušća cervikalnoga kanala – ono pred ovulaciju zjapi (pupilarni fenomen) Endometrij Endometrij se satoji od 2 sloja – bazalnog i funkcionalnog. Iz bazalnog se nakon menstruacije obnavlja funkcionalni sloj. Funkcionalni ima dublju gustu zonu i površinsku spongioznu. Prema promjenama koje u endometriju iniciraju hormoni jajnika razlikujemo 3 faze: 1) Menstruacijska faza –menstruacija Menstruacija traje 3-5 dana. Najveći dio funkcijskoga endometrija odbaci se u prva dva dana. Menstruacija je posljedica ↓ proizvodnje P4 i E2 u žutom tijelu – taj pad ↑razgradnju lizosoma, što aktivira vazomotorne promjene (ishemiju) i degenerativne promjene (apoptozu). Razaraju se krvne žile te se krv i fragmenti izljuštenog endometrija odbacuju. Samo endometrij u isthmusu i tubarnim rogovima ostaje nedirnut – iz tih mjesta počinje reepitelizacija. Bazalni endometrij bogat je receptorima za E2 koji potiče tu reepitelizaciju. 2) Proliferacijska faza Nakon menstruacije endometrij je debeo svega 1-2mm. Pod utjecajem E2 umnažaju se receptori za estrogene. Funkcionalni sloj proliferira od 5. dana ciklusa; jača neoangiogeneza, zblićavaju se žlijezde i razvija stroma kroz koju prodiru spiralne žile. Pred ovulaciju endometrij je debeo 8-12mm. 3) Sekrecijska faza Ovulacijom počinj brzi ↑ P4 i privremeni ↓ E2. U epitelnim stanicama žlijezda pojavljuju se glikogenske vakuole 3-4 dana nakon ovulacije. Žlijezde počinju u šupljinu maternice izlučivati glikoprotein i peptide. Vrhunac tih promjena je 7 dana nakon ovulacije kad treba doći do implantacije. U vrijeme očekivane implantacije (20.-22. dana) u endometrijskim stanicama uz lumen pojavljuju se izdanci citoplazme, pinopodi – oni su morfološki biljeg receptivne faze. Od 22.-23. dana ciklusa dolazi ponovno do mitotičkih promjena koje dovode do decidualizacije.

www.perpetuum-lab.com.hr

Na kraju sekrecijske faze u stromu se ulažu leukociti.

VAGINALNA CITOLOGIJA

*Šimunić 151 + Dražančić 32

Citodijagnostika – metoda sekundarne prevencije u probiru asimptomatskih žena u cilju ranoga otkrivanja i rane dg premalignih i malignih lezija cervixa; za ostale lokacije spolnoga sustava analiziraju se uzorci simptomatskih bolesnica. Obrisci stidnice, rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom, a oni iz endocervixa štapićem s vatom, odnosno četkicom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica, načina deskvamacije, te karakteristika citoplazme; slika se mijenja tijekom života, a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja, a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: - Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka), Actinommyces stanice poput pauka, C.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. - Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama, hifama i pseudohifama. - Paraziti – T. vaginalis: okrugla oblika, cijanofilne boje, ekscentrična jezgra, a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. - Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). • HSV stvara nespecifične promjene u I.stadiju, u II. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina, a u III. intranuklearne lezije. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre Vaginalna citologija u trudnoći U ranoj trudnoći citološka slika nije karakteristična. Nakon zavrešene placentacije u razmazu prevladavaju intermedijarne stanice bogate glikogenom, oblika čamca – tzv. navikularne stanice, tipične za trudnoću ('navikularni tip' razmaza' nađe se u 60-70% trudnica); deskvamiraju pretežno u nakupinama. Indeks eozinofiklije (EI) je <10% Prema kraju trudnoće, od 38.tjedna, navikularne st. pomalo nestaju, ai grupiranje, te dominiraju velike, pojedinačne intermedijarne stanice specifične za stanice 'blizu termina'. U razmazima 'na termin' povećava se broj superficijalnih st., EI raste. U razmazu 'poslije termina' morfološke značajke razmaza u trudnoći su nestale. Praktična važnost ovih razmaza: procjena termina! Važna je i transformacija endometrijskih stromalnih st. u deciduu (žarišta decidue mogiu se naći i na cervixu). Karakteristična je i poratna upala s leukocitnom infiltracijom. Specifična za trudnoću je i pojava Arias – Stelline reakcije glandularnih stanica koje su atipična izgleda, hiperkromne, žarišno u endometriju.

PAPA TEST

*Šimunić 151 + 157 + 412 + 415

www.perpetuum-lab.com.hr

a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. C.vaginalni (do identifikacijskoga broja) . slika se mijenja tijekom života.com. cijanofilne boje. vaginalis: okrugla oblika.E . • HSV stvara nespecifične promjene u I. . citosprejem ili lakom za kosu s udaljenosti od 30cm. aktivna) je ona u kojoj se susreću cilindrični i metaplazijom nastali pločasti epitel. a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.stadiju. intranuklearne lezije. te karakteristika citoplazme. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja. Zbog toga se na egzocervixu mogu zamijetiti 2 skvamokolumne granice: jedna (rubnija) je primarna. a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: . hifamai pseudohifama. . Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica. načina deskvamacije. Između ta 2 područja nalazi se zona preobrazbe s pločastom metaplazijom. te boje metodom po Papanicolaouu.Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka). rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom.C . Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Stanični uzorci ravnomjerno se prenesu na predmetnicu: .trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. u II. odnosno četkicom. a rodnica i exorervix (porcija) neorožnjelim pločastim epitelom koji seže do skvamokolumne granice (SKG) gdje se spaja s endocervikalnim cilindričnim epitelom.Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). .153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice.perpetuum-lab. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina. a oni iz endocervixa štapićem s vatom.Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. Actinommyces stanice poput pauka. ekscentrična jezgra.Paraziti – T. Nezreli pločasti epitel najosjetljiviji je na djelovanje raznih onkogenih čimbenika.hr .Obrisci stidnice.V . a u III. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre VCE obrisak za citološku analizu – PAPA test Stidnica je prekrivena višeslojnim pločastim epitelom. Skvamokolumna granica ovisi o hormonskom statusu i životnoj dobi – pri upali i niskome pH jedan dio cilindričnoga epitela na porciji naknadno se zamijenjuje otpornijim. a druga (sekundarna.cervikalni . www. pločastim.endocervikalni Odmah se fiksiraju u 95% etanolu.

abnormalnosti jezgre . Sam CIN ne uzrokuje posebne subjektivne simptome – promjenjeni iscjedak najčešće je posljedica pratećega cervicitisa ili kolpitisa. donju trećinu debljine epitela CIN II.poremećej raspodjele i sazrijevanja stanica . HPV potiče ekspresiju E6 i E7 onkoproteina koji sprečavaju sjelovanje antionkogena p53 i pRB što na kraju dovodi do nekontrolirane diobe promijenjenih stanica. 56. 39.Citološki nalaz može biti iskazan kao: a) uredan b) bez citološki vidljivih atipija uz upalne promjene c) abnormalan nalaz Abnormalni citološki nalaz se ovako klasificira (Zagreb 1990): Opisna dijagnoza . Za invazivne tumore HPV 18 je specifičniji od HPV 16. ali i kod invazivnoga ca. razlikuju se 3 stupnja CIN: CIN I. Dysplasia gravis SIL visoka stupnja Carcinoma in situ CIN III plus promjene povezane s HPV Carcinoma planocellulare (S obzirom na debljinu zahvaćenoga epitela. Punktacije su sitnije ili krupnijee crvene točkice na acidobijeloj podlozi (dilatirani vrhovi kapilarnih petlji). Osnovni kriteriji za dg CIN: .SIL niska stupnja Dysplasia media CIN II. 51. 52. a kontaktno krvarenje moguće je u većih eritroplakija. Mozaik čine kapilare koje kružno ili poligonalno omeđuju manja polja acidobijeloga epitela.hr .abnormalnosti epitela Abnormalne skvamozne stanice neodređena značenja Skvamozne intraepitelne lezije (SIL) Dysplasia levis --------. doći će do spntanog povlačenja bolesti. – zahvaćenost gornje trećine epitela (ca in situ – CIS) Na prednjoj usni porcije CIN (cerviklana intraepiteln neoplazija) se razvija 2 x češće nego na stražnjoj. U većine bolesnica u kojih se razvio CIN I. – zahvaćenost srednje trećine epitela CIN III. CIN u najvećem broju slučajeva započinje kao žarište u zoni preobrazbe.com. u manjega broja razvit će se trajna infekcija HPV-om koja može progredirati u teže oblike CIN-a. 33. – promjena zahvaća samo jednu.CIN I ------. Infekcija HPVom obično je lokalna i očituje se pojavom kondilomatoznih promjena. 35. Pušenje. Najčešći prijenos HPVa je spolnim putem.povećana mitotička aktivnost Smatra se da HPV ima značajnu ulogu u nastanku CIN-a. infekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima. 45. Podtipovi HPV se dijele u 3 skupine. tipovi srednjega i visokoga onkogenoga rizika su 16.perpetuum-lab. promiskuitetno ponašanje i stanje ishranjenosti mogu utjecati na razvoj bolesti. U bolesnica s abnormalnim citološkim nalazom potrebno je učiniti kolposkopiju: CIN promjene povezane s HPV infekcijom vidljive su kao acidobijel područja: mnogo proteina s ili bez punktacija i mozaika. www. 18. 58. upotreba kontracepcijskih sredstava. Žarište CIN obično ima oštre vanjske granice.

trbušna šupljina. U slučaju kolposkopski vidljive promjene učini se ciljana biposija bioptičkim kliještima ('punch' biopsija) ili klinasta bipsija nožem. treba je odstraniti. promjena mala. Dražančić 234 Izvanmaternična trudnoća (graviditas extraurerina) je trudnoća koja se implantira izvan šupljine maternice. To je po život opasno stanje. a potom na abdominalnom ušću i fimbrijama tubarna trudnoća češća je s desne strane (blizina apendixa → pri apendicitisu) rijeđe su lokacije: ovarij. upala nastaje ascendentnim putem. života Klasifikacija u 99% slučajeva ekstrauterina trudnoća je smještena u jajovodu (tubi uterini). a danas je najčešće uzrokovana Chlamydiom trachomatis.i postmenopauzi EKSTRAUTERINA TRUDNOĆA *Šimunić 183 + 142 + 321. uzročnikom koji izaziva 'tihe'.perpetuum-lab. izvijugane i razgranate. Možemio učiniti i tipizaciju HPV-a. www. i to najčešće u ampuli. Ekscizija: prednost joj je dobivanje preparata za patohistološku analizu Konizacija Konusna biopsija – treba odstraniti čitavu promjenu. zatim u istmičnom dijelu. U daljnjem postupku ravnamo se prema PHD.coli i anaerobi. Leukoplakija je bijeli plak koji se vidi i prije nanošenja octene kiseline. slaba funkcija žutog tijela i transperitonealna migracija jajne stanice funkciju jajovoda najčešće ošteti upala koja nastaje poslije pobačaja i u babinju.hr . ali se smrtnosta smanjila 10x (rana dg!) najčešća je između 31 i 40 g. površina glatka. atretični rog maternice i cervix heterotopična trudnoća je stanje istodobne unutarmaternične i tubarne trudnoće Etiologija poremećaj u adrenergičkoj inervaciji miosalpinxa povišena razina progesterona (smanjuje kontrakcije mišića jajovoda) decilijacija ili poremećena funkcija cilija (P4 negativno djeluje na cil. Ako nakon 1g CIN I postoji i dalje i promjena je kolposkopski vidljiva. uzrok smrtnosti majke (najčešće smrt od iskrvarenja) Učestalost ćešća je u krajevima s nižim standardom i nižom zdravstvenom kulturom pučanstva češća je u IVF u nas se na oko 100 – 200 intrauterinih trudnoća pojavljuje 1 ekstrauterina od 1970. Lokalnodestruktivne metode: ako je u pitanju CIN I i II.com. 3. Krioterapija tekućim dušikom Laser – CO laserska vaporizacija i CO2 laserska konusna biopsija. Česti uzročnici su i gonoreja. promjena samo na egzocerviksu. 2. a čitava SKG u potpunosti vidljiva.Atipične krvne žile karakteristične su za invazivni ca vrata maternice – nepravilne su. Oko 15% CIN I napredovati će do težih lezija. zonu preobrazbe i barem 1/3 cervikalnoga kanala Elektrodijatermijska ekscizija malom petljom (LLETZ) 3. a 60% će se spontano povući. Histerektomija s adneksektomijom: u žena u peri. učestalost joj je porasla 4x. E. subkliničke salpingitise.epitel) predisponiraju i kasna ovulacija. Liječenje 1. Svaku bolesnicu s CIN II ili CIN III/CIS odmah uputiti na kolposkopiju i ciljanu biopsiju te liječiti. Potrbno je učiniti i ekskohleaciju endocerviksa i uzorak također poslati na analizu.

pri gin.trbuh je napete stijenke. kao sukrvica ('spotting') ali je trajno i ne prestaje. osobito kod pomicanja cervixa ('ekscitacija vrata maternice'. 'tihi' oblik: .konceptus se kroz otvor djelomično ili potpuno izbaci u trbušnu šupljinu . pri tome ošteti krvne žile pa nastane žestoko krvarenje . nema korionskog tkiva . rani početak spolnog života i broj spolnih partnera. tjedna kao tubarni abortus ili kao ruptura tube: Tubarni abortus – ako je jajašce smješteno u u ampularnom dijelu: .iznenadna jaka bol u donjem dijelu trbuha. otečen. progesteronska kontracepcija. Intrauterini uložak (IUD) nakon 3 godine može dovesti do decilijacije. pa žena koja je jednom imala vanmaterničnu trudnoću ima 40x veće šanse da opet zanese izvan maternice.postoje i znakovi nadraženosti peritoneuma i osjetljivost u svodu rodnice Asimptomatski.ruptura obično nastupa spontano. ovarijska rano završava rupturom (th: jajnik se klinasto resecira) Cervikalna trudnoća .rijetko se cijelo jajašce izbaci u abdominalnu šupljinu. 'Douglasov krik') Subakutni.perpetuum-lab. samo je nakratko izostala menstruacija Ovarijska trudnoća i trudnoća u rudimentarnome rogu .konceptus se obično ljušti u etapama pa bolesnica trajno krvari. započinje krvarenje i javljaju se bolovi . kao ubod nožem. jajovod ostane oštećen ali djelomično prohodan.kod lijeganja.com. ako žena zanese.još nema bolova niti krvarenja.hr . endometrioza i anomalije razvoja jajovoda Ishod tubarne trudnoće obično završava između 6.cervix je djelomično otvoren. rizik blago povisuje i namjerni pobačaj )posebno ponavljani) rjeđi su uzroci tumori maternice ili jajnika koji dislociraju jajovod. pri tom se izbacuju komadići decidue (rijeđe cijela decidua – 'decidual cast' koji izgleda kao odljev šupljine maternice).krvarenje na rodnicu pojavljuje se poslije boli i obično je oskudno. snošaj ili grub gin.znakovi nalik onima u tubarnoj trudnoći.trofoblast prodire kroz stijenku jajovodam. nastaje ako se jajašce implantira u istmusu tube (uzak lumen. podvezivanje jajovoda. nakon 6-8 tjedana amenoreje (mogu je ubrzati trauma. i 12. Upala zahvati oba jajovoda. a uterus malen www.pri gin. obično krvarenje bez boli .simptomi prijetećega ili nepotpunoga pobačaja.omaglice zbog nadražaja peritoneuma krvlju . niskog krvnog tlaka (ortostatska hiptenzija) .Antibiotici su ↑ učestalost tubarne trudnoće – ranim liječenjem salpingitisa spriječi se potpuna okluzija jajovoda i neplodnost.pregledu javlja se bol kod najblaže palpacije. tada mogu nestati simptomi Ruptura tube – rijeđi ishod.jednostrana bol gotovo odmah nakon izostanka meš) . frenicusa) i bol u epigastriju .unutarnje krvarenje i hemoragični šok: bolesnica kolabira. kronični tok puno je češći (75-80% slučajeva): . tada na 20-30 intrauterinih trudnoća dolazi 1 izvanmaternična rizični faktori su i mikrokirurške salpingoplastike. a ima IUD. maternica je povećana i smekšana . blijeda je. nemogućnost rastezanja): . u 75% nalazi se na strani izvanmaternične trudnoće .Fetus se impalntira ispod unutarnjeg ušća cervixa . bolan .pregled) Simptomi tubarne trudnoće Kod akutnoga toka simptomi su dramatični: . oznojena. krv nadraži i ošit pa se javlja refleksna bol u ramenu (podražaj n. proširen.riječ je o vrlo ranoj tubarnoj trudnoći u koje je plod još živ pa je prizvodnja hormona visoka .pregledu javlja se bol pri pomicanju cervixa.kad jajašce rastegne jajovod. ubrzanog pulsa. krv se skuplja oko jajovoda ili u Douglasovu prostoru .

krv u Douglasovu prostoru. UZV znakovi izvanmaternične trudnoće: gestacijska vreća izvan maternice. koža i sluznice blijede. te ako je tubarna trudnoća < 3.hr . a <20 uvijek govori za neživi plod Estradiol – E2 u krvi < 500 pg/ml povezana je s nenormalnom trudnoćom u 94% slučajeva Transvaginalni UZV i color doppler – intradecidualni znak. može dalje rasti do termina . njeovi pokreti su jako bolni. kod gubitka krvi > 1500 ml nastaje stanje šoka. odsutna koriodecidualna reakcija. pospanost. u krvi je β-HCG pozitivan već 6-7 dana nakon ovulacije.perpetuum-lab. povećana. Diferencijalna dijagnoza rani uterini abortus (→ histološki pregled kiretmana!) akutni salpingitis (→ bol je obično obostrana. odnosno oplodnje – tako možemo utvrditi trudnoću tjedan dana prije očekivane menstruacije Razina β-HCG kod izvanmaternične trudnoće je značajno niža od one u normalnoj trudnoći. instrument se uvede kroz malu subumbilikalnu inciziju i promatraju se organi u maloj zdjelici. Progesteron – P4 u serumu < nmol/L ukazuje na veliku vjerojatnost tubarne trudnoće. češće su leukocitoza i povišena temperatura) unutarnje krvarenje iz prsnutoga žutog tijela ili prsnute folikulinske ciste jajnika (→ laparoskopija) torzija ciste jajanika. test na trudnoću je negativan. može se odstraniti bez otvaranja trbušne šupljine Kiretaža maternice – ako se u kiretmanu histološki identificira korionsko tkivo. krv u maloj zdjelici ili u jajovodu (hematosalpinks). to govori za intrauterinu trudnoću.ako je fetus opkoljen amnionom. prstenasta tubarna masa ehogena ruba i hipoehogena središta. Laparoskopija – trbušna šupljina se napuni sa 2-3 L CO2. majčinski mortalitet iznosi 5%. povećana je potreba za kisikom) Kod kroničnog tijeka dg može biti izuzetno teška. slike. a također izostaje i njegov pravilan porast: ako je dvodnevni porast HCG manji od 50%. a fetalni 90% - Dijagnoza U akutnim slučajevima. često ju dislocira ova je trudnoća obično sekundarna: placenta probije stijenku jajovoda. u žena generativne dobi s bolima u trbuhu uvijek treba misliti na izvanmaterničnu trudnoću Trudnoća se može utvrditi radioimunološkim testom. cijanoza. Kuldocenteza – punkcija Douglasova prostora: iglom se kroz stražnji svod rodnice uđe u Douglasov prostor – dobivena nezgrušana krv smatra se pouzdanim testom. kod niskog β-HCG. česte su njegove anomalije. pokretan. poremećeno disanje (acidoza. perforirani apendicitis (→ hitna operacija) gastroenteritis (jer se katkad javljaju samo boli. oprez – moguć je nalaz pseudogestacijske vreće (odvojena decidua u uterusu).kod kroničnog tijeka. ili ako imamo plato možemo biti sigurni kako nije riječ o urednoj trudnoći. ako je jajovod slobodan. dijagnoza se lako postavlja na temelju kl. prazna maternica. <50 govori za patološku trudnoću.Abdominalna trudnoća osjetljiva oteklina izvan maternice.fetus leži odmah ispod trbušne stijeke.5 cm. puls > 100 otk/min. odvoji se i iplantira na okolne organe (obično stražnji list plike late i stražnji zid uterusa) . www. Samo u tubarnoj trudnoći sa živim plodom nalazimo normalne koncentracije βHCG. povraćanje i proljev) Liječenje A) Ekspektativni postupak: . ako nema značajnijeg krvarenja i znakova prsnuća jajovoda. serijskim određivanjem humanog korionskog gonadotropina (HCG) u urinu ili serumu (svaka 2 dana). ako se nađe samo decidua i Arias – Stellina reakcija (atipična rekacija endometrija) → ektopična trudnoća. elipsoidna. nema amenoreje a sukrvica je rijetka. ovu je metodu danas zamijenila laparoskopija.com. mučnina.

UZV. a otvor na jajovodu ostavi da sekundarno zacijeli ili se stavljaju pojedinačni šavi po načelima mikrokirurgije (salpingotomija) Fimbrijalna evakuacija – istisnuće trudnoće iz fimbrijalnoga dijela jajovoda pokretima mužnje ('milking') Resekcija dijela jajovoda – uz mikrokiruršku reanastomozu Kirurška ekscizija intersticijskoga dijela jajovoda U konzervativnih kirurških zahvata uvijek postoji mogućnost perzistentnoga trofoblasta – zato 1 x tjeno treba pratiti pad β-HCG.6 tj. Razlozi: završena reprodukcija.com. u stanju šoka. potrebno je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv transfuzijom. U 1 dozi ili se doza ponavlja za 5-7 dana. sastoji se od linearne incizije jajovoda na antimetenteričkome rubu iznad izvanmaternične trudnoće. Oligomenoreja – produljeni razmak između menstruacija (6 mj. g. Fertilnost žene nakon ektopične trudnoće je smanjena.B) - Trajan nadzor. danas se radi samo u patološki promijenjenoga ipsilateralnog jajnika Histerektomija – u starijih žena s dodatnim indikacijama Konzervativni kirurški zahvati: danas imaju prednost jer nakon njih postoji mogućnost za oplodnju. NaCl. njima se odstranjuje samo izvanmaternična trudnoća iz jajovoda: Linearna saplingostomija – najčešća. zahvata nije povišen postotak ponovnih izvanmaterničnih trudnoća. dojenju i postmenopauzi) i patološka. istmička trudnoća i teže oštećen jajovod Adneksektomija . intersticijske. sekundarna je izostanak menstruacije u bilo koje doba nakon menarhe (tj. niska razina β-HCG i P4.UZV nalaz na jajovodu katakda ostaje i nekoliko mjeseci . Nakon rane dg i mikrokir. izvanm.hr .odstranjuje se i istostrani jajnik. perzistentni trofoblast liječi se jednokratnom primjenom metotreksata. trudnoći. cervikalne i tubarne uz sy hiperstimulacije – ako je pacijentica zdrava.trudnoća u istom jajovodu. Kod akutnog oblika. Može biti fiziološka (u pretpubertetu. 2. AMENOREJA *Šimunić 195 Amenorrhoea je izostanak menstruacije. krvarenje se zaustavi mikroelektrodom.Primjenjuju se: . prostaglandini E2 i F2α. kontrola β-HCG Medikamentno liječenje: kod tubarne trudnoće. ako je tubarna trudnoća < 4 cm. može se dati i izravno u tubarnu trudnoću . a 70-80% za one sa živim plodom.metotreksat 50mg/m2 im. nekontrolirano krvarenje. života.Aktinomicin D. hipertonička otopina glukoze (50%).Poslije medikamentnoga liječenja tubarne trudnoće jajovod je prohodan u 79-82% pacijentica C) Kirurško liječenje (laparoskopski!): Salpingektomija – najčešći radikalni kirurški zahvat u tubarnoj trudnoći: odstranjuje se jajovod u kojemu je jajašce.) www. . slijedi ekspresija i evakuacija trudnoće iz jajovoda i hemostaza.. ako nema znakova rupture. Primarna amenoreja – kada menstruacija ne nastupi do 16. mifepriston (RU 486) . kada u žene koja je ranije imala menstruacije one izostanu u trajanju 3 bivša ciklusa ili 6 mjeseci). hemodinamski stabilna. ako je isključena unutarmaternična trudnoća. a 85% žena zanese intrauterino. konz.perpetuum-lab. uspješnost je 88-95% za tubarne trudnoće bez ploda.

endometralna biopsija. bolovi u donjem trbuhu. Stvaranja rodnice (Mc Indoe) ili uporna dilatacija i proširenej plitke rodnice (Frankova metoda). Kronične anovulacije – poremećaji osovine H-H-O Dijagnoza Anamneza. Daje se estrogen (reepitelizacija). pubertet. Posttraumatska uterina amenoreja (sy Asherman) nastaje zbog razaranja endometrija predubokom kiretažom. prehrana.obiteljska. Ako nema krvarenja → negativan: potrebna su daljnja testiranja. sondom ili oštro. ginekološki pregled. galaktoreja. Th: odstranjenje testisa nakon završetka puberteta. dlakavost. hormonsjka nadoknada (E). I. operacije) Fizikalni pregled – izgled. Th: excizija i hemostaza. spolne osobine su uredne. ponovno sraštenje se sprečava postavljanjem Foleyeva katetera tijekom 7 dana ili IUD. 1. ukazuje na anovulaciju (nema žutog tijela i P4 koji bi transformirao endometrij). Th: incizija himena + atb.perpetuum-lab.hr . određivanje PRL (hiperprolaktinemija – prolaktinom) oderđivanje TSH (↑TSH – hipotiroidizam) određivanje steroidnih hormona jajnika i nadbubrežne žlijezde odeđivanje estradiola (E2) – normo/hipoestrogenizam GnRH test: daje se GnRH i potom jeri razina FSH i LH svakih 30 min. kariotip XY. RTG skeleta. akne. bol koja je svaki mjesec sve jača. Testikularna feminizacija (Morrisov sy) – muški pseudohermafroditizam.Th: priraslice se uklone tupo. osobna (prijašnje bolesti. lijekovi. Th: plastična op. hormoni. testis u ingvinumu. nema pubične ni aksilarne dlakavosti. 2. Dijafragma rodnice – simptomi kao kod zatvorenog himena. sekundarne spolne osobine. histerosalpingografija. Histeroskopijom. nastaju priraslice i stijenke maternice srastu. Analiza razine hormona: određivanje gonadotropnih hormona FSH i LH. estrogenski test: ako za 2-8 dana nakon završene primjene estrogena dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i spolni sustav prohodan. maternica i rodnica nedostaju. kolpocitologija. endometrioza i upale. raspoloženje. urografija. iv. Periferne amenoreje – anatomski defekti – poremećaji otjecanja menstruacijske krvi . vaginoskopija i kolpohisterografija. testis ne proizvodi androgene ili postoji neosj.com. da je oštećen endometrij ili da postoji zapreka u spolnome sustavu koja onemogućava otjecanje krvi (ginatrezija). ev. P4 i E2/P4 testovi su negativni. Sekundarne periferne emenoreje: Endouterine sinehije – nakon traume bazalnog sloja endometrija ili endometritisa. Anomalije u razvoju Mullerovih kanala . proporcije tijela. prijašnje trudnoće. Ako nema krvarenja → negativan: ukazuje da nema maternice. Ovarijske amenoreje – hipergonadotrponi (↑FSH) hipogonadizam III. porođajna masa. ozljede glave. razvijene dojke (↑E). štitnjača. razina nam pokazuje da li je riječ o lošoj funkciji jajnika ili lošoj funkciji hipotalamusa ili hipofize. UZV Hormonski testovi: progesteronski (gestagenski) test: ako za 2-8 dana nakon završetka primjene P4 dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i da je održana prohodnost donjeg spolnog sustava. a u pubertetu se ciklički nakuplja menstruacijska krv i stvara hematokolpos i hematometra – pseudotumor. op. 'Post-pill' amenoreja – katkada nakon dugotrajne OC www. periferije na androgene.↑ aktivnost anti-Mullerovog hormona zbog čega nastaje agenezija cervixa ili agenezija ili aplazija maternice i rodnice. bifazično oslobađanje i porast gonadotropina ukazuje na urednu funkciju hipofize. Primarne periferne amenoreje: Himen imperforatus – iznad himena stvara se hidromukokolpos. PERIFERNE AMENOREJE – ANATOMSKI DEFEKTI Sek. tjelovježba. koža. zastoj mokrenja. tm SŽS-a. koštana dob. Th: najčešće bezuspješna. Ostale pretrage – UZV.Podjela amenoreja I. histeroskopija i laparoskopija. Postupalna uterina amenoreja (sy Netter-Mussett) – TBC endometritis. vrući valovi. menatrha.kriptomenoreje II. mokrenje.

5 glavnih mjera: 1. U pretilih je ↑ inzulin glavni vanjski stimulator androgeneze. Th: nadoknada hormona štitnjače. pa je niska proizvodnja estradiola – zato izostaje mehanizam selekcije i dominacije folikula. DHEAS i FAI). menstr.X0 – gonadalni tračci umjesto jajnika 2. farmakološki pristup: klomifen citrat – u 70-80% pacijentica inducira ovulaciju humani gonadotropini. Koncentracija leptina je povišena kada je ↑ masno tkivo. P4 test je negativabn. ↑ lipoproteini i TG). stimulacijski i inhibicijski testovi Liječenje .. a E2/P4 pozitivan. tunika deblja za 50%. kirurški pristup: klinasta resekcija jajnika – danas rjeđe (postop. ↓LH Hipotiroidizam – ↑TSH. iscrpljenost jajnika < 40. Dijagnoza: anamneza (peripubertalni početak sy PCOS. ciklusa). smanjenje tjelesne težine (dijeta. Patofiziologija: 3 sustava poremećene aktivnosti i regulacije: . kako bi se liječile uporne metroragije. KRONIČNE ANOVULACIJE – POREMEĆAJ OSOVINE HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ 3 velike skupine: A) Kronične hiperandrogene anovulacije – sy policističnih jajnika (PCOS) Najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija Klinički znakovi: hiperandrogenizam (↑ testosteron i androstendion → hirzutizam i akne. ↑ LH/FSH odnos (<3). poticanje fizičke aktivnosti (↓BMI i ↑ osj. Aktivnost FSH je slaba. dijabetes i KV bolesti. a u mršavih LH i hormon rata (RH) intraovarijski poremećaji – granuloza – stanice proizvode IGF-II.hr . neplodnost. neuredna krvarenja. Sekundarne ovarijske amenoreje: Prijevremena menopauza (menopausis praecox) – najčešće.↑SHBG. U policističnom jajniku folikuli dozrijevaju samo do antralnoga stadija i stvaraju mikrocističnost.g. ↑PRL → ↓P4. BMI. Mg) 2. por. analiza hormona(FSH. pod utjecajem ↑LH teka-st proizvode 8-20x više androstendiona. 1. testosteron. leptinutječe na jajnik tako što inhibira učinak IGF i FSH na proizvodnju E2. kod ↑ inzulina i kortizola. a estrogeni niski. na inzulin) 3.abdominalna distribucija masti (androidna pretilost) korelira s znakovima sy PCOS. ekstraglandularna hormonska proizvodnja .to utječe na gomilanje androidne masti. Etiologija: por. hipertenzija. LH. u teka – stanicama. kariotip 45. čak 80-90% otporno je na inzulin.com.mršave žene imaju ↑LH i ↓FSH. ↓ osjetljivost na inzulin i hiperinzulinemija. Th: estrogeni (HNL) katkad aktiviraju receptore.perpetuum-lab. OVARIJSKE AMENOREJE – HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM Visok FSH i nizak E2.neuroendokrinološko-metabolički poremećaji . Inhibin B koji se ↑ stavra u jajniku utječe na pad FSH. UZV-zlatni standard (policistični jajnici: volumen jajnika 2-3 x veći. koji se uključuje u proizvodnju estradiola i koji utječe na stvaranje androgen-dominirajućih folikula koji se zaustavljaju u rastu. prestanak pušenja i uzimanja alkohola 4. priraslice!) elektrokauterizacija jajnika (drilling) B) Kronične anovulacije zbog perifernih endokrinopatija Poremećaji štitnjače: Hipertiroidizam . Pušenje i alkohol ↓ SHBG pa je slobodni testosteron ↑ . zahvata na cervixu Ablacija endometrija – histeroskopski se odstrani veći dio end. debela i ehogena stroma koja zauzima >30% jajnika). pretile imaju normalan - LH.↑LH. www. često + analoge GnRH 5. Folikuli ne postoje ili su postojeći folikuli neosjetljivi na FSH i LH. metabolički poremećaji (razina inzulina i inzulinska rezstencija. Aktivin inhibira sintezu androgena u folikulu. raspodjela masnoga tkiva – W-H odnos. III. 60% gojaznost).Stenoza cervixa – nakon kir. supkortikalno folikuli poput ogrlice. FSH i LH su visoki. hiperandrogenemija i/ili hirzutizam. Primarne ovarijske amenoreje: Agenezija gonada Disgenezija gonada (Turnerov sy). genetski por. hormonski i metabolički por. – više od 50% adipoznih žena sa sy PCOS. II.

ACTH. balet. Kallmannov sy – izolirani deficit GnRH + anozmija. th. djelomični hipopituitarizam. DHEAS. Th: kir. ako ne – HNL. Gubi se sekrecija HR. glasnik loše en. gubi pubične i aksilarne dlake zbog hipotireoze. Cushingovu bolest i amenoreju-galaktoreju. odgodit će se menarha za 2-3 godine (svaka godina treninga odgađa menarhu za 5 mjeseci). rak pluća i dojke (TSH. Hormonski aktivni tumori – tm jajnika: hilusnih stanica jajnika. kasnije i poremećaj termoregulacije. Poremećaji hipofize Primarni hipopituitarizam nastaje zbog tumora. PRL i TSH. nekroze ili upale hipofize. Poremećaji hipotalamusa . Centralne amenoreje povezane su s: ↓ razinama estrogena (hipogonadizam9 jer su niski GnRH. i zračenje. androstendion i kortizol Tumori koji ektopično proizvode hormone – rak bronha. Bulimija nervoza. sarkoidoza. vida i endokrini premećaji. najč. proizvode FSH i LH (gonadotropni adenomi) – povećanjem tm pritišće na okolinu i izaziva deficit ostalih hormona. Th: kir. umišljena trudnoća (pseudocyesis).. hirzutizam. mogu izazvati neuroendokrine poremećaje. Th: kir. isto kao anoreksija (ali ovo je blaži poremećaj). najčešće transsfenoidalna resekcija tumora. estrogena s progesteronom. E2 i PRL Tumori hipotalamusa: kraniofaringeom (supselarni tm. naki teratomi i hepatoblastomi (hCG). PRL i HR.adrenalni adenomi i karcinomi: proizvode DHEA. Nutricijski poremećaji: za normalan menstruacijski ciklus potrebno je da žena u sastavu tijela ima >20% masti. FSH. homeostaze je leptin.perpetuum-lab. kao posljedica infarkta i nekroze. plivanje i sl. nataje iz Rathkeove vreće. Funkcionalne hipotalamičke anovulacije – psihoneuroendokrinološki i psihoneuroendokrino – metabolički poremećaji. ošt. Psihogeni događaji: stres potiče simpatički sustav i adenohipofizu. Kliničke manifestacije h. Anoreksija nervoza – prati ju amenoreja. tekomi i ginandroblastomi – proizvode androgene u jajniku .com. ↓ K. sifilis. osteopenija. je samoizlječenje. P$ test negativan a E2/P4 test pozitivan. obiteljska podrška i prisilno hranjenje. Sniženi estradiol i leptin te pivišeni moždani opijati zakočit će pulsatilnost GnRH.Poremećaji nadbubrežne žlijezde: Cushingov sy – adenom prednjeg režnja hipofize proizvodi ACTH → ↑proizvodnja kortizola i androgena. www. Th: kir + zračenje ili primjena antagonista GnRH. oslobađaju se ACTH. ↑PRL. LH). alb. kolesterol) te neuroendokrini i metabolički poremećaji (amenoreja. nastaju tek nakon destrukcije 70% hipofize. Th: dugotrajno HNL. Prekomjerna tjelesna aktivnost: pretjerana tjelovježba. Upale: TBC. Th: psihoth. Karakterizira ju malnutricija (anemija. nakon kirurškog zahvata. može se kombinirati i sa zračenjem. Pretilost – također udružena s funkcijskim poremećajem hipotalamusa.) Ozljede glave: hipopituitarizam. Ca. zračenja.hr . upale i drugi poremećaji mogu izazvati disfunkciju hipotalamusa i hipofize koja će završiti amenorejom. Kad djevojčice počnu s tjelovježbom ili baletom prije puberteta.hipogonadotropni hipogonadizam: ↓FSH i LH. teratomi. Adenomi hipofize – tihi (nefunkcionalni). Neki tm u tim regijama mogu zaustaviti ili odgoditi pubertet. B) Kronične anovulacije zbog centralnih poremećaja Tumori. Th: ravnoteža između fizičke aktivnosti i energetske homeostaze. Sheehanov sy – jako krvarenje nakon porođaja i hemoragički šok mogu izazvati akutnu nekrozu adenohipofize i hipopituitarizam. arenoblastomi. Idiopatski hipogonadotroni hipogonadizam. Hipersekrecijski adenomi mogu izazvati 3 endokrinopatije – akromegaliju. nadoknada vitamina. hipernefron (PRL). umanžanje lanugo dlačica. gonadotropina. žena je umorna. hipotermija i hipotenzija. razaranje drška hipofize – panhipopituitarizam. u svim težim oblivima nadoknafa hormona. U ranom babinju dolazi do involucije dojki i prestanka dojenja. Th: kod blažih oštećenje moguće je i spontano izlječenje.

perpetuum-lab. Psihičko stanje može znatno utjecati na jačinu simptoma. Javlja se u >50% žena. www. koje boluju od dismenoreje a koje žele i kontracepciju (↓ razinu PG-a). Inhibitori prostaglandina – th se provodi još minimalno 48h nakon početka menstruacije Oralni kontraceptivi –metoda izbora u osoba koje su spolno aktivne. indometacin i ketoprofen. Liječenje: NSAIL – sredstva izbora.DISMENOREJA *Šimunić 235 Dysmenorrhoea je bolna menstruacija. Bol je najintenzivnija suprapubično ili u lumbalnome dijelu kralježnice i širi se prema unutarnjoj strani bedara. Antagonisti kalcija i betamimetici – samo iznimno Vježbe opuštanja. povraćanje. u neplodnih je žena 7 x češća Etiologija: Sampsonova implantacijska teorija: endometrioza nastaje retrogradnim refluksom krvi i endometriotskih čestica tijekom menstruacije Teorije o autoimunom nastanku bolesti i multifaktorskom nasljeđivanju bolesti Patogeneza: Primarni endometriotski implantat nastaje iz čestic endometrija koje dospijevaju na zdjelični peritoneum menstruacijskim refluksom.com. Bolovi počinju nekoliko sati prije početka menstruacije i traju 42-72 sata. Često se javlja i mučnina. ENDOMETRIOZA *Šimunić 241 Endometrioza se očituje nazočnošću ektopičnoga endometrija koji ima histološke značajke normalnoga endometrija uz dokaz stanične aktivnosti i razvoja lezije što se iskazuje stvaranjem priraslica i ometanjem normalnih fizioloških procesa. ↓ intrauterini tlak i kontrakcije maternice.hr . Primarna (bez organskoga uzroka). slične bolne kontrakcije može izazvati i IUD). proljev i rijetko nesvjestica. Pokreti. Nakon 3-6 mjeseci primjene bolesnice još nekoliko slijedećih mjeseci neće imati dismenoreju. menstruacije. fizička aktivnost i psihoterapija – poravljaju raspoloženje i tako djelomično uklanjaju tegobe. sekundarna (uzrokovana različitim organskim bolestima9 i tzv. Etiologija: ↑ proizvodnja prostaglandina posebice u sekretornoj (luteinskoj) fazi → ↑ napetost u maternici. Klinička slika: dismenoreja se javlja do 2 godine nakon 1. masaža ili pritisak smanjuju bolnost. Epidemiologija: prevalencija iznosi 5%. ima oblik grčeva. ↑ kontrakcije i ishemija maternice. dismenoreja membranacea (poremećaj ljuštenja i odbacivanja sluznice maternice u jednom aktu pri nedovoljno otvorenom ušću što uzrokuje grčevite i bolne kontrakcije maternice. najčešće ASK. Korisna je i zabrana pušenja i alkohola.

u duboke zdjel. slabe vaskularizacije i niskog stupnja mitoze → crvene. U zdjelici su karakteristične promjene: povećanje V peritonealne tekućine. promjene u sadržaju lokalnih čimbenika rasta. bolesnice imaju raniji nastup menarhe. volumenu i učestalosti menstruacijskoga refluksa. oblika. Obično ju prati i anemija. kraće dojenje.hr . ↓ broj T-stanica. uzrokuju decidualizaciju. probavni sustav. visokog indeksa mitoze. postupci potpomognute reprodukcije * ADENOMIOZA je miometrijska endometrioza – nazočnost žlijezda i strome endometrija u miometriju. jako vaskularizirane.Dolazak endometriotskih stanica u zdjelicu ovisi o jačini. pobačaj. rektovaginalnog septuma i struktura u plici lati. Implantacija: adherencija → proteoliza → rast. Uz adenomiozu se u 50-60% sluičajeva nalazi i miom maternice. nekrobiozu i resorpciju). SŽS Dijagnoza: Anamneza i pregled spolnih organa Neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparoskopom – temeljni dg postupak! Biopsija sumnjivih lezija UZV – dg. www.perpetuum-lab. ↓ aktivnost NK stanica. bolna povećana adneksa. specifičnih bjelančevina i čimbenika angiogeneze.com. Medikamentno liječenje: gestageni (djeluju pseudogestacijski. kao i o poremećajima peristaltike maternice. gestrinon (izaziva postupnu atrofiju endometrija9. Kirurškim se liječenjem postižu trajnije smanjenje proširenosti endometrioze i trajnije smanjenje boli. kiretaža). Danazol (izaziva atrofiju i regresiju endometrija). pluća. širenje i migracija lezije Uspostavljeni ektopični endometrij za svoj daljnji rast treba estrogene Patohistologija: Intramezotelni površinski implantat → submezotelni implantat → tipična lezija: serozno-hemoragične vezikule Nepigmentirane lezije. obilnija produžena krvarenja. općenito smanjen reprodukcijski potencijal Liječenje: Cilj je smanjiti topografsku proširenost bolesti. promijenjene proteolitičke enzime i pojedine čimbenike rasta. Dodatni kirurški postupci: laparoskopska ablacija živaca maternice (LUNA) i presakralna neurektomija (↓ boli) Liječenje umanjene plodnosti. OC. Simptomi: Zdjelična bol kaosekundarna dismenoreja ili dispareunija Palpabilni čvorići u Douglasovu prostoru Bol pri pomicanju maternice. Endometrijski implantat ima stanice otpornije na apoptozu. mokraćni sustav. Smatra se da nastaje ozljedom sluznice maternice (porođaj. Simptomi: hipermenoreja (50%) i dismenoreja (30%). lokalno aromatizira androgene u estrogene. Endometrioze te kod provedbe presakralne neurektomije zbog sindroma zdjelične boli) Liječenje je uglavnom konzervativno. end. veličine i smještaja endometrioma CA-125 – za tijek i praćenje liječenja Endometrioza i reprodukcija: Epidemiološki. fiksacija adneksa i fiksacija maternice u retroverziji Rjeđe lokalizacije su rodnica. smanjiti ili otkloniti bol i poboljšati reprodukcijska svojstva. kasniji nastup prve trudnoće. analozi GnRH (uzrokuju pseudomenopauzu) Kirurško liječenje: uglavnom laparoskopski (laparotomija ako je endometriom promjera > 4 cm u mlađih žena.Uglavnom se javlja u žena kasne reproduktivne dobi i u perimenopauzi. tipične lezije okružene fibrozom. ↑ broj aktiviranih makrofaga. citokina. kosti. mišić. agresivne → tamnoplave i crne.

tekućina iz maternice ili jajovoda. u grudicama. postmenopauzi. elektrolita i drugih kemijskih sastojaka. stijenku bez Pri pregledu. ispod 4. Najčešći aerobi: difteriodi. Nalazi se pretežno u stražnjem svodu.8 .4.hr . cervikalne sluzi. Povišeni (lužnati) pH iznad 5 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu. Tada se mijenjaju osobine iscjetka: osobine iscjetka PH Prisutan na introitusu Boja Viskoznost Kozistencija Lokalizacija miris Normalan Bakterijska vaginoza Trichomonas Candida 3. što povisuje ph (zato su vaginitisi u juvenilno doba. nalazi se u 70-90% žena bez upale). Također se mijenja u pojedinim fazama menstruacijskog ciklusa. Najčešći anaerobi: Peptococcus. Obično je priljepljen na prednju i lateralnu stijenku rodnice. Patološki iscjedak nalazi se pri upali rodnice: tada je on obilan.perpetuum-lab.com. potrebno je iscjedak: www. Dražančić 24 + 198 Vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) je uvijek prisutan u rodnici.aerob. pjenušast i neugodna mirisa. pojačana lubrikacija kod spolnog uzbuđenja i ejakulat mogu privremeno mijenjati i neutralizirati kiselost rodnice.ISCJEDAK * Šimunić 251. enzima i drugih bakterija metabolizira u mliječnu kiselinu i druge organske kiseline.2 (oko 4). Uzročnicima upale pogoduje niska razina estradiola. nizak pH. Peptostreptococccus i Bacteroides. pH je kisel. bjelkast. govori za normalan iscjedak ili gljivičnu upalu. nakon menstruacije i u puerperiju izrazito intenzivni i tvrdokorni). Obilna cervikalna sluz. streptokoki. Staphylococcus epidermidis i Gardnerella vaginalis. odbačenih epitelnih stanica. glikogen se uz pomoć laktobacila (Lactobacillus acidophilus. Normalan iscjedak je oskudan.) Anaerobi su 5x češći od aeroba. Sastoji se od transudata (vode).5. (Estrogeni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. a obilniji u generativnoj dobi). Kandida i mikoplazma su također čest nalaz u žena bez simptoma upale rodnice.8 do 4. stijenku neugodan <4. rezidentne bakterijske flore. žut. visoke viskoznosti.2 ne bijela visoka pahuljasta duboka bez >5 da siva niska pjenušava uz lat.5 ne bijela visoka pahuljasta uz lat. 3 su velike skupine vaginitisa: bakterijske vaginoze 50% učestalosti trichomoniasis 25% učestalosti candidiasis 25% učestalosti Vaginitis će izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika uz povišen pH rodnice. od 3. Količina i osobine iscjetka mijenjaju se pod utjecajem hormona (oskudan je u pretpubertetu i menopauzi. pahuljičast i bez mirisa. stijenku neugodan >5 da žutosiva niska homogena uz lat.

Visokokontagiozna bolest. uzručnik je poksvirus (STD). condyloma acuminata – HPV. piodermije – folliculitis. Condyloma acuminatum Šiljasti kondilomi su STD koju prenosi HPV tip 6 i 11. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i bjelkast.hr . 1-5mm. razvija se u 2-4 dana te prsne. što pogoduje anaerobima. puerperalni i laktacijski tip razmaza) VULVOVAGINITIS * Šimunić 247 Simptomi koje stvaraju upale donjeg spolnog sustava najčešći su razlog za traženje pomoći ginekologa. Th: 10-25% otopina podofilina. Odjećom i anatomski je zatvorena. superinfekcija. treba uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu Iscjedak u puerperiju = lohija. Stidnica ima rezidentnu bakterijsku floru (Acinetobacter. herpes genitalis – HSV) Bakterijske (Granuloma inguinale. Glavni simptom je bol. širi se autoinokulacijom. one vlaže stidnicu (zaštitno). 1 x tjedno 4-6 tjedana trikloroctena kis.com. ako ne . UPALE STIDNICE U potkožnom dijeliu vulve nalaze se Bartholinove žlijezde i druge strukture. impetigo. chancroid. vaginalis i kvasnice) stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno kod trudnica za sprečavanje asc.perpetuum-lab. bakterije. Micrococcus. Male papule. scabies) Sekundarne: Candidiasis. Corynebacterium. Bartholini – parna žlijezda na ulasku u rodnicu na donjemu dijelu usana (5 i 7h). hormonski. pa sukrvav te smeđ. infekcije i korioamnionitisa!) STUPNJEVI ČISTOĆE PO SCHRODERU Epitelne stanice Stupanj 1 Stupanj 2 Stupanj 3 - *Dražančić 24 Laktobacili Koki Leukociti +++ ++ + +++ + - + ++ - ++++ uz to. uretre i anusa. (incizija i evakuacija gnoja. metabolički i alergički utjecaji pogoduju nastanku upale. bartholinitis Gl. t. zbog nedostatka estrogene sekrecije one su intermedijarnog ili parabazalnog tipa (tzv. trichomoniasis. Mikroskopski se još nalazi povećan broj L te bakterije (stupanj čistoće 2-3). Promjene vlažnosti.evakuacija papula i Monselova otopina. Stanice vaginalnog epitela su oskudnije. miješane bakterijske upale → uglavnom vulvovaginitisi! Absecessus gl. kojoj unatrag 1g to nije učinjeno. www. abscessus gl. erysipelas…) Parazitarne (pediculosis pubis. Apsces je polibakterijska gnijna upala. uglavnom anaerobna. Često samoizliječenje. marsupijalizacija zbog drenaže) Molluscum contagiosum Asimptomatska virusna bolest kože stidnice. kvasnice i gardnerela svakoj ženi. kompl. je bakt. uvijek treba navesti jesu li pozitivni ili negativni trihomonas. L. lymphogranuloma venereum. u početku je krvav. Peptostreptococcus i Staphylococcus).- - mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. Sekundarno se mogu naseliti uzročnici iz rodnice. Bartholini. Bartholini. Krioterapija Elektoresekcija Ekscizija Interferon Česti recidivi. Th: kir. Primarne upale stidnice: Virusne (molluscum contagiosum – poxvirus.

Th: dezinfekcija + bacitracin ili neomicin mast. hifa i pseudohifa nije uvijek u korelaciji sa jačinom upale. nije visoko kontagiozan. hrane se krvlju. lokalno atb i cefalosporini per os. Inspekcijom s povečalom – uzročnici. Svrab izaziva parazit S. Posebni su oblici juvenilni i senilni kolpitis. lokalno ili valaciklovir (Valtrex) per os. limfadenopatija i bol u stidnici. -------------------UPALE RODNICE . Candida često sekundarno izaziva upalu stidnice – vulvovaginitis. Česti recidivi. u 20-30% žena nalazi se kao saprofit u rodnici. Čankir (ulcus molle. jaja i feces. moždini i ostalim tkivima (gum – hladni apscesi). Folikulitisi – Stapfylococcus aureus.perpetuum-lab. temperatura. s blažim lokalnim simptomima. Nerijetko i kir. uzročnik je HSV1 i HSV2 (češće.com. Th: čišćenje. KOLPITIS *Šimunić 167 + 251 + 377 Epitel vagine sastoji se od višeslojnoga pločastog epitela koji ne orožnjava. Th: doksiciklin. Broj im raste u dijabetesu. ili 3. limfadenopatija i ulkusi. pogoduje mu samo topla koža. ostaju mali ožiljci. furunculus. Tercijarni sifilis izaziva oštećenja u mozgu. uzročnici su Calymmatobacterium granulomatis. duboka upala zahtijeva inciziju i antibiotike per os (cefalosporini 2. azitromicin 2-3 tjedna. Th: aciklovir (Zovirax). Ona je uvjetno patogena gljivica. www. U fazi latencije HSV se nalazi u stražnjim ganglijima sakralnog dijela leđne moždine. Nije STD. stidnicu i često cervix. Sekundarni sifilis je sistemska bolest (hematogeno širenje) – 2-6 mjeseci nakon nestanka primarne lezije. ecthyma i erysipelas Površinske upale kože koje izazivaju stafilokoki ili streptokoki. a uz folikul dlake odlažu jaja što izaziva alergijsku reakciju i jaki svrbež. teže) Inkubacija 4-6 dana → parestezije i višestruke vezikule. Sifilis Uzročnik je Treponema pallidum. serol. STD. Inkubacija 3-8 tjedana. Granuloma inguinale i lymphogranuloma venereum Rijetko. Upitna je i potpuno nepotrebna dugotrajna primjena antibiotika jer mijenja ravnotežu vaginalnog ekosustava.VAGINITIS.Herpes genitalis Visoko zarazan.hr . testovi. bez simptoma. trichomoniasis. Hidradenitis suppurativa Piogena upala apokrinih žlijezda. Najčešće je samostalan uzročnik. Th: eritromicin ili azitromicin. Komplikacija: encefalitis. najčešće u trudnoći. generacije). Th: permetrin. nakon uzimanja kortikosteroida i atb. može izazvati papule i vezikule.4 milijuna jedinica penicilina G i. tj ↑ pH rodnice. Pediculosis pubis i scabies Stidne uši – Phthirius pubis prenose se spolnim kontaktom. Candidiasis (Monilia vaginitis) Gljivične upale vagine su vrlo česte. spontano nestaje za 4-6 tjedana. Folliculitis.m. u 80-90% slučajeva upalu izaziva Candida albicans. 3 velike skupine vaginitisa (kolpitisa): bakterijske vaginoze. piretrin (Bubil) ili lindan (Milinor) šampon. apokrinih žlijezda ili dermisa. candidiasis.) ili eritromicinom (4 x dnevno 500mg/14 dana). Impetigo contagiosa. svrab je najjači po noći. u inf. Akutni simptomi traju 10-14 dana. Broj spora. Latentna faza traje 2 – 20 godina. trudnoći. per os. Chlaydia trachomatis. Prvi stadij – tvrdi čir na mjestu ulaska spirohete (ulcus durum). eritromicin. Th: cefalosporini + metronidazol (ili klindamicin). ali bezbolni. Pustule → prsnu → bolne ulceracije. Vaginitis će nastati ako visoka koncentracija patogenih uzročnika naiđu na slabu obranu. Aerobi i anaerobi. Gnojni čvorovi koji spontano prsnu. (Erizipel – streptokoki – penicilin). makule i papule na stidnici. condylomata lata. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti. scabiei. chancroid) Uzročnik je Haemophillus ducreyi – stvara papule koje ulceriraju. Virusne upale rodnice su zajedničke za rodnicu. Th: rani sifilis penicilinom (jednokratno 2. carbunculus stidnice Piodermije mogu izazcvati upalu folikula dlake. Vaginalni iscjedak – vidi gornji tekst (Šimunić 251). odn. autoinokulacija. Dg: mikroskop s tamnim poljem.

hr . vaginalis koji se brzo miče ili je nepokretan. kvaliteti iscjetka inspekcija i pregled u spekulima: obilan žutozeleni iscjedak i na lateralnim stijenkama rodnice. mikonazol (Rojazol. poslije virusa i klamidije. pjenušav. ↑ broja i u žena koje koriste OC. posebna stanja Inspekcija: crvenilo. vaginalisom u rodnici i nemaju simptome. U uvjetima normalnog pH trihomonas ne može izazvati upalu – nju će omogućiti nestanak laktobacila i porast pH iznad 5. 'jagodaste točke' vaginalni iscjedak: obilan. sirast. a muškarac će ga prenijeti na 85%žena. T. plimycol) 1 ili 3 dana vaginalete i mast za vanjsku upotrebu. no za aktivnu upalu potrebna je velika inokulacija. T. vaginalis je otporan. može preživjeti 1 dan na vlažnom ručniku. pH<4. brojni l. a samo ½ ih ima pojačani vaginalni iscjedak. neugodna mirisa. Većinu antimikotika (osim nistatina) nastoji se izbjeći u 1. edem. crvenilo i ekskorijacije u 105 na stijenci rodnice i cervixu nalazimo točkasta krvarenja ('jagodaste točke') ¼ ima jači pruritus stidnice 20 % ima dizuriju dispareunija se javlja s akutnim kolpitisom ako je zahvaćen i cervix – kontaktna krvarenja Dijagnoza anamneza: podaci o partneru. vaginalisa.5 Stupanj čistoće: ↓ broja laktobacila. flagelat koji se može naći u rodnici. smetnjama. Dijagnoza: Anamneza: svrbež. malo L. žarenje. crvenilo.com. žutozelen. TRICHOMONIASIS *Šimunić 254 Trichomonas vaginalis je jednostanični anaerobni parazit. on će se prenijeti na 40-50% partnera. tromjesječju trudnoće i u doba dojenja.Rast gljivica je najjači iza menstruacije i u trudnoći. itrakonazol (Orungal) 4 dana 100mg dnevno per os. plakovi Iscjedak: bijel. ekonazol (Ecalin) 3 dana vaginalno) Sistemski: flukonazol (Diflucan) jednokratno 150mg per os ili 7 dana 50-100mg dnevno per os. uz dodatak KOH – hife i pseudohife Liječenje: Lokalno: sintetički imidazoli .metronidazol: 3 x dnevno po 250 mg per os 5-7 dana ili 2 x dnevno po 400 mg per os 5-7 dana lokalno metronidazol: 1 vaginaleta dnevno od 500 mg tijekom 10 dana www. edem. ekskorijacije. ovoidna oblika kultura test monoklonskim protutijelima Liječenje sistemski . Ako je žena nosilac T. Gyno-Daktarin) 7 dana vaginalno i mast za vanjsku uporabu. donjem mokraćnom sustavu i Skeneovim kanalima.metronidaziol: 4 tbl od 400-500 mg: odjednom per os ili 2 tbl iste doze ujutro i 2 tbl navečer . J+Kod recidiva se kombinira sistemsko i lokalno liječenje. kao i onih sa smanjenim imunitetom (AIDS). Mnoge žene s T. Treći je uzročnik vaginitisa. klotrimazol (Canesten. bez mirisa.perpetuum-lab. pjenušast i neugodna mirisa na stidnici: edem.nistatin + oksitetraciklin (Geonistin). 6 dana vaginalno. Klinička slika glavni simptom: obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vlaži stidnicu iscjedak je zelenožute boje. pH>5 mokri preparat (stupanj čistoće) mikroskopski: nema laktobacila. Trihomonasni vaginitis je spolno prenosiva bolest. Inkubacija za kolpitis uzrokovan trihomonasom traje 4-20 dana. gust. miceliji.

metronidazol 2 x 500mg dnevno per os 7 dana (ili 3 x 250g dnevno per os 7 dana) .. zaudarajući (po ribi) neugodan miris. unutarstanični parazit. njegovih egzotoxina u krv –toksični šok koji može završiti letalno. tromjesječju daje se vaginalno klotrimazol. Klamidija izaziva tihe upale koje imaju subklinički oblik. vaginalis čest je pratilac drugih spolno prenosivih bolesti! Bakterijske vaginoze Neravnoteža između ↓ broja laktobacila i anaerobnih bakterija (posebno Gardnerelle vaginalis!) koje su u porastu. konjuktivitisom i upalom pluća. Uspjeh u 90-95% slučajeva. Nakon liječenja metronidazolom može se aktivirati candida albicans. Simptomi: mukopurulentni iscjedak (dosta L). Izaziva cervicitis. (Endocervicitis najviše uzrokuju klamidija i gonoreja. uretritis. Ona ne napada pločasti epitel vagine (pa ne izaziva vaginitis). Poremećena kvaliteta cerviklane sluzi olakšava prodor virusa i bakterija.klindamicin (Dalacin vaginalete) 1 x dnevno aplikacija 2%kreme 7 dana Nakon th za mjesec dana provodimo test izlječenja.perpetuum-lab. Izaziva mukopurulentni (endo)cervicitis. ↓KT. Žene koje uzimaju OC imaju 2-3 x češću klamidiju u cervixu. najčešći je uzročnik STD (5-6 x češća od gonoreje.hr . postkoitalno krvarenje i vaginitis cervix edematozan uz čest ektopij. novorođ. dodatkom KOH ↑ neugodan miris ('whiff test') Stupanj čistoće: laktobacili rijetki ili nedostaju. trudnicama u 1. bartolinitis. Uz metronidazol se ne smije uzimati alkohol. jednokratno . vaginoze su uglavnom tihe. čak i kada ascenzijom izazivaju salpingitis. Th: visoke doze atb i KS. Klamidijske upale Chlamydia trachomatis. priljepljen na lateralne stijenke vagine. Može biti STD s inkubacijom 5-10 dana. asimptomatske upale. a egzocervicitis HPV i HSV). epitelne stanice rodnice izvana su zauzete brojnim bakterijama – clue cells Liječenje: Sistemski: .metronidazol 2 g dnevno per os . ampicilin i cefalosporini T. Često počinje naglo nakon menstruacije s ↑ temp. već samo epitelne stanice endocervixa.com. a i kasnije u trudnoći (kao i dojiljama) daje se samo uz ozbiljnu indikaciju. ↑ nakon menstruacije i spolnog odnosa Iscjedak: sivkast. endometritis i salpingitis. Povezuje se i sa prijevremneim porođajem. * Sy toksičnog šoka – u rodnici 5-17% žena postoji S. vrlo često u adolescenata). tromjesječja trudnoće. malo L. T. osipom. aureus. Metronidazol se ne daje u prvom tromjesječju trudnoće.Uvijek treba istodobno liječiti partnere. ako dođe do osl. Bakt.azitromicin (Sumamed9: 1g per os. čest uretritis i salpingitis Dijagnoza: www. jer može poslužiti kao vektor za prijenos uzročnika zdjeličnih upala. Trudnice – sistemska th nakon 1. Dijagnoza: Anamneza: pojačan sivkast. Slabije djelovanje na trihomonas imaju klindamicin. čine 50% svih upala vagine. vaginalis treba eradicirati.klindamicin 2 x 300mg per os 7 dana . povraćanjem i glavoboljom.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin9 3 x 375mg dnevno per os 7 dana Lokalno: .metronidazol 1 x dnevno vaginalno 500mg 7 dana (ili 2 x dnevno gel 5g 5 dana) .

Već u 1. Simptomi: mukopurulentni iscjedak. Imanju veliko zdr.zdjelične upale.genitalne ulceracije – HSV. prijevremeni porođaj i zastoj u rastu djeteta) – ipak. tetraciklin i azitromicin9. kontrolirane studije nisu dokazale tu povezanost.perpetuum-lab. www. neplodnost . HSV . mogućega izazivanja upale u novorođenčeta. mogućih težih zdravstvenih tegoba. vaginitis i salpingitis u trudnoći – korioamnionitis.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin) 3 x dnevno 500mg per os 7-10 dana . mikoplazma. granulomatis.korioamnionitis – streptokok. treponema. Genitalne mikoplazme Mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum razmjerno se često nalaze u donjemu splonom sustavu žene. najčešće asimptomatska. porođaju i babinju.com. adolescenti. jednokratno . Neke bolesti povezane su sa spolno prenosivim uzročnicima: . do 5. oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom. tiha upala. zdjeličnim upalama. nakon liječenja obvezne su kontrole (liječenje je rijetko100%tno9. tegoba. Spolno prenosive bolesti Učestalost STD je u stalnom porastu. gonoreja.kultura stanica (McCoy stanice) – serološke pretrage i PAPA nisu dovoljno pouzdani Liječenje – sustavno: . gonoreja.amoksicilin 3 x 500mg dnevno per os 7 dana .hr . klamidija Vulvovaginitis i kolpitis u dječjoj dobi 80% svih gin. coli. Poseban je značaj STD u trudnoći i babinji. anaerobi . Nalaze se u rodnici i cervixu u 30-90% asimptomatskih žena.ceftriakson (Rocephin) 125-250mg im . u žene su ozbiljniji tok i posljedice. mikoplazme.cervicitis – klamidija. izaziva upalu endocervixa i gornjeg spolnog sustava. u muškarca je bolest češće asimptomatska i blaža. Povezuju se s neplodnošću. klamidija. povezanosti s premalignim bolestima.gonoreja. ane samo ženu.diplokok. jednokratno Uvijek se istodobno liječe partneri. Ev.azitromicin (Sumamed) 1g dnevno per os. krvarenje i dizurija česte paralelne upale sa klamidijom ili trihomonasom može sekundarno izazvati bartolinitis. to su organizmi između bakterija i virusa. salpingitis. HSV .doksiciklin (Hiramicin) 2 x 100mg dnevno per os 7-10 dana . infertilitetom i komplikacijama u trudnoći (pobačaj. mogućih poremećaja u trudnoći. prijevremeni porođaj Dijagnoza: kultura organizma iz mokraćnoga sustava vlažni preparat – puno L Liječenje – sustavno: . neplodnošću. prijevremeno prsnuće vodenjaka. ima osjetljivu kožu i smještena je u blizini čmara – stoga su djeca osjetljiva na infekcije.ofloksacin 2 x 300mg dnevno per os 7 dana Uvijek se istodobno liječe partneri. ducreyi. kontaktu žena se lakše i češće zarazi od muškarca. Potreba za liječenjem je upitan (doksiciklin. Uvijek valaj liječiti partnere. HPV. C. značenje zbog akutnih zdr. Gonokokni cervicitis Neisseria gonorrhoeae je G. Klamidija i virusne upale su najučestaliae. godine) Dijete ima stidnicu koja nema zadebljale usne te pubičnu dlakavost. klamidija. STD. bolesti u dječjoj dobi odnosi se na vulvovaginitis (najučestaliji je od 2.eritromicin: 4 x 500mg dnevno per os 7 dana .ofloksacin (Tarvid) 400mg per os. H. E.

Nakon 30. strano tijelo u rodnici – komadi toalet papira) . Kada upala zahvati i mišićni dio jajovoda dolazi do zatezanja mišićnoga prstena što dovodi do zatvaranja jajovoda prema trbušnoj šupljini (obrambeni mehanizam). sjedeće kupke. postoji čvrsta korelacija sa STD. odstranjenje stranog tijela fiziološkom otopinom. myometritis.Sluznica rodnice također je osjetljiva zbog toga što je tanka. (Šimunić 377) -------------------- ADNEKSITIS – UPALE GORNJEG DIJELA SPOLNOGA SUSTAVA ŽENE * Šimunić 259 Zdjelična upalna bolest (Pelvis Inflammatory Disease – PID) označava upalu gornjega dijela spolnog sustava: endometritis. Prodorom upale u jajnik nastaje oophoritis. E. pregled razmaza (sekret se uzima tupim krajem pincete ili se aspirira) Liječenje: poboljšanje perinealne higijene. pečenje. a u unutrašnjosti se može naći serozan sekret (hydrosalpinx). nedostaje joj glikogen i laktobacili (ima neutralan pH). topički estrogen (krema) i oralno atb. Senilni kolpitis Javlja se u menopauzi. Prestankom akutnih promjena stijenka jajovoda se stanjuje. www. dodatno je u djece obično slaba lokalna higijena. Rizik oboljevanja je veći ako je cervikalni kanal prirodno jače otvoren. coli. te kod slabije cervikalne sluzi. Uzroci vulvovaginitisa: . salpingitis. izbjegavanje šampona i sapuna. prvo serozan. poremećaje peristaltike maternice i jajovoda. Ascedentni put je najčešći i to poglavito u vrijeme menstruacije (m.com. oophoritis. Velik dio infekcija su tzv. krv je alkalna. a i odstranjuje sluz u endocervikalnom kanalu – nestaje prirodna zaštita) Iz endometritisa klice prodiru u jajovode gdje dolazi do edema i hiperemije sluznice (endosalpingitis). ali su nešto zaštićenije od prodora uzročnika u gornji dio.hr .STD – pobuđuju sumnju na spolno nailje . parametritis. Akutni oblik PID-a većina autora poistovjećuje sa salpingitisom. osječaj žarenja.crijevni paraziti – svrab → nadražaj → nespecifična infekcija Simptomi: ↑ sekrecija. mikoplazma. anaerobi. gonokoki.perpetuum-lab. Korisnice OC izloženije su klamidijskoj infekciji donjega spolnog sustava. nakuplja se sekret. kao i kod svih transcervikalnih manipulacija sa strane liječnika. Etiologija: Uzročnici STD – klamidija. 2% seksualno aktivnih ženna mlađih od 25 godina oboljet će od PID-a. miješane infekcije Putovi širenja infekcije: 1.candida vaginalis (djeca dijabetičari i ona koja primaju atb9 . često pruritus → grebanje → ekskorijacije do krvi Dijagnoza:inspekcija i palpacija stidnice. nema imunoglobulina. IUD ↑ rizik 3-5 x.β-hemolitički streptokok grupe A (vaginitis s krvarenjem do 9. godine i u zimskim mjesecima – mikroorganizam se prenosi iz ždrijela u rodnicu) . U promiskuitetnih žena postoji 5 x veća vjerojatnost da obole. učestalost se dvostruko smanjuje.bakterije fekalnoga podrijetla (slaba perianalna higijena. zatim gnojan (pyosalpinx).

www. ruptura ciste jajnika. Neliječeni salpingitis prelazi u kronični sa ožiljcima. Nalazimo plazma – stanice! Gonokokna infekcija: ↑ rodnički iscjedak i dizurija. one sa nesigurnom dg. sa sumnjom na koegzistentnu trudnoću. mukopurulentni cervicitis. bolnost adneksa te izražena bol pri pomicanju cervixa 75% ima mukopurulentni iscjedak i cerviklanog kanala abnormalna krvarenja izvanmaternična trudnoća u 3-4% žena Akutna upala vrata maternice: crvenilo. a > 1/2 njih su rađale. Dijagnoza: Dg PID-a potrebno je postaviti i ako postoji najmanja sumnja! Kriteriji za Dg PID-a: Minimalni kriteriji ⇒ bolna osjetljivost donjega abdomena ⇒ bolnost na pomicanje vrata materinice ⇒ bolna osjetljivost adneksa Dodatni kriteriji ⇒ temperatura > 38°C ⇒ ↑ CRP ⇒ ↑ SE ⇒ pozitivan mikrobiološki nalaz cervikalnog obriska ⇒ zdjelični apsces ili kompleks palpatorno ili UZV Laparoskopija – najsigurnija dg metoda Mikrobiooška analiza UZV sva 3 zanka 1 od znakova Diferencijalna dijagnoza: Izvanmatrnična trudnoća. endometrioza. mukopurulentni iscjedak žućkastozelenkaste boje. stvara se tuboovarijski apsces (TOA). Širenje upale iz šupljih organa nalazimo u < 2% slučajeva – iz perforiranog apendiksa ili divertikula. 50% nema simptome Salpingitis (adneksitis): u jajovodu se stvara upalni eksudat koji se pretvara u gnoj (piosalpoinks) a zatim dolazi do njegove rezolucije. te one koje ne odgovaraju na atb th. u puerperiju.com. pretvara se u transudat (hidrosalpniks). one s kl.hr . leukocitozom i povišenom temperaturom. u piometre. Simptomi: klinički znakovi su uglavnom nespecifični. Limfogeno širenje u parametrij najčešće je posljedica kirurških zahvata koji nisu izvedeni u aseptičkim uvjetima. Očituje se bolovima u donjemu dijelu trbuha. Očituje se diskretnom bolnom osjetljivošću i abnormalnim krvarenjem. Na TOA se često nalijepe priležeće scrijevo i omentum što se naziva tuboovarijskim kompleksom.2. nalaz > 20 L u vidnom polju (u oko 50% slučajeva klamidija ili gonokoki) Endometritis: u 50% uz ak. Gnoj se često slijeva u malu zdjelicu gdje tvori abscessus cavi douglasi. divertikulitis. jače izr. vulnerabilnost porcije. zahvata i meh. novotvorine jajnika i crijeva. Ako upalni eksudat prodre kroz stijenku slijeljenoga jajovoda. Ooforitis: upala jajnika kao posljedica salpingitisa zbog prianjanja abdominalnog ušća jajovoda za jajnik. korisnice IUD-a.perpetuum-lab. bolešću. umanjenje plodnosti ili neplodnost te sindrom zdjelične boli. Liječenje: Hospitalizirati treba nulipare. apendicitis. okluzijama jajovoda i zdjeličnim priraslicama što izazova kronične tegobe s povremenim pogoršanjima. TOA: najčešće u žena > 30g. čest je tihi ili asimptomatski adneksitis > 90% bolesnica javlja se bol u donjemu abdomenu. torzija adneksa te ishemija u mioma i adenomioze. pri korištenju IUD-a. s adneksalnim masama. u stanjima nakon unutramaterničnog kir. 3. ozljede.

↑ temperatura. često kod protrahiranog poroda i kod dovrđenja poroda instrumentima Četi i dugotrajni napadi kašlja Težak fizički rad (dizanje teških predmeta) www.hr . metronidazol. u 95% uzročnik je Mycobacterium tuberculosis. endometritis. pregled bolan. hipermenoreja ili amenoreja. Per specila – gust mukopurulentan sadžaj koji se cijedi iz endocerviklanoga kanala.. opasnost od kroničnog progresivnog pijelonefritisa. INKONTINENCIJA MOKRAĆE *Šimunić 272 Kontinencija mokraće se određuje kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije.com. Tijek: endocervix → IUD → endometrij → jajovod → jajnik (ovulacijski defekt u kori je ulazno mjesto). kir: kod TOA. doksiciklin. obično penicilin. zahvaćen jajovod.). septička stanja koja ne reagiraju na atb. klamidija – azitromicin. Kroničan tijek. Klinička slika: bol u zdjelištu. starije radiklanije nego mlađe). Uzroci inkontinencije mokraće – uretralni i ekstrauretralni. Salpingitis. nastavljamo per os klindamicinom ili doksiciklinom. pseudomonas.Antibiotska th. potom jajnik. ofloksacin i eritromicin. rana DG i dobra antimikrobna th. visok rizik za neplodnost. rezistentni apscesi zdjelice ili TOA što prijete prskanjem ili se stalno obnavljaju (konzervativno ili histerektomija + adneksitis uz vaginalniuu drenažu Douglasova prostora) Prevencija: rana Dg i th upale donjih spolnih organa. edukacija o STD. Genitalna TBC – nastaje raspom bolesti iz pluća.. KRONIČNA ZDJELIČNA UPALNA BOLEST Aktinomicete često uzrokuju PID u žena koje koriste IUD. najč. Laparotomija . tenezmi (gnoj u Douglasovu prostoru). Intervencijsko liječenje – punkcija i evakuacija gnojnog sadržaja (drenaža apscesa. U 85% slučajeva SIU nastaje kao posljedica uništenja potpornoga aparata dna male zdjelice u porođaju i babinju. bubrega. kronična zdjelična bol. anaerobi – klindamicin. Uretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ stresna inkontinencija ∗ nestabilni detruzor ∗ paradoksna ishurija ili prelojevajuća (overflow) inkontinencija ∗ kongenitalni uzroci ∗ uzimanje lijekova ∗ infekcije donjeg mokraćnog sustava ∗ psihosomatski uzroci Ekstrauretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ kongenitalni (ektopija mokraćovoda. laparoskopija ili laparotomija. uretralne) 1. obostrani adneksalni tumor. priraslice. (gonokoki – cefalosporini III. imipenem…) U bolnici dajemo iv klindamicin + gentamicin ili ofloksacin. proljevi. kasnije kalcifikacija stijenke jajovda i ly čvorova. vezikalne. ekstrofija mokraćnog mjehura) ∗ fistule (jukstavezikalne ureterske. širi se hematogeno. Klebsiella i dr. fibrozne promjene. Ambulantno započinjemo ofloksacinom + metronidazolom. umjereno SE. Th: kombinacija antituberkolitika 9 – 12 mjeseci. kostiju.perpetuum-lab. mikoplazme – tetraciklini. Etiologija Prirođena ili stečena oštećenja statike organa u maloj zdjelici rezultiraju gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. STATIČKA ILI STRESNA INKONTINENCIJA MOKRAĆE (SIU) Nevoljno otjecanje mokraće kroz intaktnu mokraćnu cijev koje nastaje kad povećani intraabdominalni i intravezikalni tlak u odsutnosti detruzorske aktivnosti svlada oslabljeni intrauretralni zaporni mehanizam. coli. Proteus mirabilis. ukupno 14 dana. Zbog retencije mokraće nakon voljnog mokrenja nastaju opetovane mokraćne infekcije (E. ascites. Liječenje: atb. ukupno 14 dana.indikacije: pelveoperitonitis i peritonitis. te po povlačenju glavnih tegoba nastavljamo doksiciklinom. ↑ L i blagi pomak ulijevo.

Burchova kolposuspenzija koristi ileopektinalne ligamente kao suspenzijske strukture. Danas niz modifikacija Burchove kolposuspenzije laparoskopski te transvaginalno 'needle' tehnikom Funkcionalna elektrostimulacija (FES) – metoda koja se stimulacijom aferentnoga dijela pudendalnog refleksnog luka rabi za jačanje tonusa i kontraktilnosti mišića dna zdjelice te za relaksaciju m. vaginalni i abd. Miličić-OreškovićBagović ml.hr . strukture koje se vežu na otprepariranu paravaginalnu fasciju u visini vrata mokraćnog mjehura i proksimalne mokraćne cijevi.-vaginalni pristup. rotunda kao susp. Vaginalna cistouretropeksija: Marshall-Marchetti-krantzova operacija koristi dvostruki nabor vaginalne stijenke koji se učvršćuje na periost stražnje površine simfize. Profil uretralnih tlakova u mirovanju i naporu – analiza (in)kompetentnog mehanizma zatvaranja uretre. potencijala u detruzoru i uretri Transvaginalni UZV – analiza statike i dinamike anatomskih odnosa vrata. pregled Ciljani neurološki pregled Bonneyev test (bolesnica leži razmaknutih nogu. trudnoća Hormonska hipotrofija Prethodni korektivni kirurški zahvati Kongenitalna slabost mišića i kongenitalne anomalije Metaboličke bolesti (dijabetes. baze mokraćnog mjehura i uretre u odnosu na donji rub simfize. riječ je o stupnju insuficijencije od 25%. detrusora. različita brzina protoka Elektromiografija – mjerenje el.perpetuum-lab. procjena kirurških zahvata za korekciju SIU. kao i u kašljanju. vizualiziramo ušće uretre.insuficijencija je 75% ako donji rub ne pokazuje nikakvu dinamiku – insuficijencija je 100% Urodinamska obrada Cistometrija – metoda kojom se mjeri odnos između intravezikalnoga tlaka i volumena mokraćnog mjehura. opstrukcije uretre (mehanička i funkcionalna) Mjerenje protoka mokraće (uroflow) – kontinuiran ili isprekidan protok. procjena položaja vrata mokraćnoga mjehura (niži je. bolesnica se nakašlje ili napne – ako postoji SIU. www. procjenjujemo dinamiku vrata mokraćnog mjehura u aktivnoj suradnji sa bolesnicom: Stupnjevi insuficijencije po Miličiću ako se donji rub ušća uretre pri zaustavljanju mokrenja uzdigne toliko da zatvara ¾ unutarnjeg ušća. Hiperaktivni detruzor karakteriziran je nevoljnim kontrakcijama detruzora tijekom punjenja mokraćnog mjehura. ako se donji rub uzdigne do polovice ušća – insuficijencija je 50% ako se donji rub uzdigne sano za ¼ . Spuštenost baze mokraćnoga mjehura i gornjga dijela uretre. Zatim s 2 prsta ili instrumentalno podignemo prednju stijenku vagine – bolesnica ponovno kašlje. Abdominalni.Pretilost i tm tvorbe u abdomenu i maloj zdjelici. Cilj je obnoviti normalne anatomske odnose i osigurati odgovarajuću potporu vezikouretralnoj jedinici te tako poraviti stražnji uretrovezikalni kut i poboljšati prijenos intaabdominalnog tlaka na uretru. u mirovanju. motorna (hiperaktivni detruzor) i senzorna (hipersenzitivan detruzor) urgencija Urgentna inkontinencija – nekontrolirano otjevanje mokraće izazvano jakom željom za mokrenjem Dijagnoza Anamneza Gin. Uretrocistoskopija – dokazujemo cistitis. je više straga nego u kontinentnih) Liječenje Kirurško liječenje – metoda izbora. Koristi skraćena ligg. ali joj sada mokraća ne bježi) – ovim se testom klinički dokazuje da je uzrok ink. bolesti štitnjače) Mehanizmi nastanka SIU intraabdominalni i intravezikalni tlak nadvlada uretralni tlak zatvaranja rotacijski pokreti cervixa i proksimalne mokraćne cijevi povećavaju kut koji čini uretralna osovina s okomicom na više od 30° što dovodi do uretalne hipermobilnosti te ↑ stražnjega uretrovezikalnoga kuta – sve to rezultira neprimjerenim prijenosom intraabdominalnoga tlaka na uretru tijekom stresa te nekontrolirano otjecanje mokraće Simptomi Hitni nagon – jaka želja za mokrenjem praćena strahom od nekontroliranog otjecanja mokraće ili boli. mokraća otječe.com. mjehur se cistometrijski puni do 200mL.

zahvat. iv aplikacija ili izravno ubrizgavanje otopine metilenskog modrila u mokraćni mjehur . Dijagnoza: anamneza. a drugi dio spontano i nekontrolirano u rodnicu (tzv. 2. mokraćnog mjehura i mokraćovoda sa susjednim organima (najč. noćna enureza te rijetko koitalna inkontinencija. porođaji. KONGENITALNI UZROCI INKONTINENCIJE odgođeno sazrijevanje kontrolnih mikcijskih mehanizama vezikoureteralni refluks (VUR) neurološke kongenitalne lezije spinalne moždine strukturne kongenitalne anomalije – epispadija.com. nedostatna higijena vanjskoga spolovila. promatra se obojenost i vlažnost tupfera: obojeni vlažni tupferi dokazuju prisutnost vezikovaginalne fistule. nekontrolirano otjecanje mokraće. pobačaji. različite spolno prenosive bolesti. Pesari su intravaginalni prsteni koji se koriste samo privremeno i usmjereni su samo na ublažavanje tegoba. Koriste se kad postoje kontraind. NESTABILNI STERUZOR To je stanje u kojemu detruzor pokazuje spontane ili izazvane kontrakcije za vijeme punjenja mokraćnog mjehura koje bolesnica ne može voljno spriječiti. PRELIJEVAJUĆA INKONTINENCIJA («OVERFLOW» INKONTINENCIJA. 5% žena. Pogoduju ima kratka mokraćna cijev. U slučaju malih fistula jedan dio mokraće istječe tijekom normalne mikcije. pregled. učestalo dnevno i noćno mokrenje. rodnice i rektuma. a neobojeni. osnovne bolesti. ventilne fistule). Liječenje: uklanjanje uzroka koji je doveo do navedenoga poremećaja uz istodobnu kolinergičku stimulaciju kontraktilnosti detruzora i liječenje aktualne mokraćne infekcije. protrahiran porod. ekstrofija mokraćnoga mjehura Fistule: poveznica mokraćne cijevi. ozljede. ali vlažni tupferi fistulu mokraćovoda (po Miličiću) . Posljedica: retencija mokraće (ak/kron. miješana inkontinencija. razaranje stijenke kanalnog sustava uznapredovalim zloćudnim bolestima spolnoga sustava te rijetko upalni procesi. gin. Koriste se lokalni estrogenski pripravci u obliku vaginalnih krema. hipospadija uretre. Simptomi: učestalo dnevno i noćno mokrenje. funkcionalni psihosomatski uzroci. Estrogeni – HNL je dokazano učinkovito u sprečavanju učinaka gubitka estrogena u žena u menopauzi. manjak estrogena. urgentna i statička inkontinencija mokraće. Etiologija: neurološke lezije GMN i DMN. www. za kir. opstrukcija. spolni život. prstena ili tableta. 4.perpetuum-lab. Simptomi: nekontrolirano otjecanje mokraće. upalni procesi. uzimanje različitih lijekova. 5. Liječenje: antimikrobni lijekovi i uroantiseptici ciljano prema antobiogramu uz obilnu hidraciju. traume. menstruacije. ISCHURIA PARADOXA) Simptom niza bolesti koje otežavaju normalno otjecanje mokraće zato što je mokraćni mjehur previše rastignut i zbog nemogućnosti njegovog pražnjenja. miogeni uzroci. Liječenje: Snižavanje kontraktilnosti mokraćnoga mjehura: antikolinergici Povećanje uretralnog otpora: lokalna hormonska th estrogenima i alfaadrenergički agonisti Centralni i periferni denervacijski postupci – samo u onih bolesnica koje su refraktorne na sve ostale oblike liječenja 3. abnormalnosti urogenitalnog sinusa. Simptomi: učestalo izmokravanje malih količina mokrće uz osjećaj nepotpunog izmokravanja. Najčešći je uzrok inkontinencije mokraće žena u postmenopauzi! (Nestabilnost detruzora + postojanje neurološke lezije = detruzor hiperrefleksija) Simptomi: urgencija. djelomična/potpuna) – česte infekcije. urgentna inkontinencija. generativnoj dobi i menopauzi. izravno s rodnicom ii neizravno kroz maternicu) Najčešći uzrok – oštećenja pri vaginalnim i abdominalnim ginekološkim i urološkim kirurškim zahvatima. INFEKCIJE MOKRAĆNOGA SUSTAVA Mokraćne infekcije se često javljaju u djetinjstvu.hr . urgencija.Pesari – konzervativno liječenje.u rodnicu se stave 3 tupfera. blizina stidnice.

treba odstraniti bakterijsko žarište (pelveoperitonitis. hipotonijom i tahikardijom te poremećenom koagulacijom. endometritis. Dijagnoza: pratiti KT. Simptomi: ↓ prokrvljenost tkiva. Nastaje burno i specifično stvaranje kompleksa antigen – antitijelo pri čemu se oslobađaju velike količine histamina. ako ne dođe do spontanog zatvaranja – kirurško liječenje (vaginalni i abdominalni zahvati). sistolički kt < 70mmhg. angioneurotski edem i urtikarija. Transfuzija krvi – samo ako je nužna (kompl. puls >100otk/min. Kod srednje teških anemija može se davati eritropoetin. glukoze. ošetećenja bubrega.perpetuum-lab. leukopenija. HITNA STANJA U GINEKOLOGIJI *Šimunić 320 Simptomi koji karakteriziraju hitna stanja u ginekologiji su: krvarenje – iz maternice.) ANAFILAKTIČKI ŠOK Insuficijencija cirkulacije nastala kao posljedica anafilaktičke reakcije. Simptomi: teško opće stanje sa septičkim temp. bradikinina i serotonina koji dovode do pada KT → zastoj u cirkulaciji. cervicitis. corpus alienum in vagina. količinu izgubljene krvi te boju kože i sluznica. Liječenje: zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv. izvanmaternične trudnoće. koža i sluznice blijede. anoksija i nekroza stanica. kod rupture ciste jajnike). Sva krvarenja u ginekološkoj patologiji mogu dovesti do šoka. Kod gubitka krvi do 50% volumena nastaje ireverzibilni šok. hladan znoj. www. gubitak krvi > 1500ml. cijanoza. Liječenje: ciljana atb th.Liječenje: transuretralna kontinuirana kateterizacija mokraćnog mjehura u trajanju 4-6 tjedana nakon uzročnoga zahvata. HLA aloimunizacija…). Laboratorijski – acidoza. haemorrhagia gravis. poremećaja koagulacije. piosalpinks i dr. ruptura cystis ovarialis. nužna je ako je HB < 70g/L i ako postoji hipovolemija. hiperkapnija.: anafilaktička reakcija. HEMORAGIJSKI ŠOK Nastaje zbog gubitka krvi. abscessus gl. menometrorhhhagia. povećana potreba za kisikom. acidoza → propadanje stanica i oslobađanje vazoaktivnih tvari. ENDOTOKSIČKI (SEPTIČKI. pluća.bakterije). intraabdominalno (kod ekstrauterine trudneoće. puls. dispneja do simptoma gušenja i prestanka disanja. adneksitis i rak spolnih organa Hitna stanja u djetinjstvu i pubertetu: metrorrhagia juvenilis. trombocitopenija i eozinofilija. nestašica O2. torsio tumoris adnexorum. hipoksija. defloratio et ruptura hymenalis. anurija (za 1h izluči se manje od 5ml mokraće). graviditas extrauterina. gubitak svijesti. bljedilo. carcinoma cervicis. torsio tumoris adnexorum.hr .. EKG – ishemična oštećenja miokarda. poremećeno disanje. commotio et laceratio genitalis. dysmenorrhoea. Uzroci mogu biti svi lijekovi. infuzija dextrana (Soludeks). ozljede kod pada. torsio tumoris adnexorum. hipoksija. oligurija (za 1h izluči se manje od 20 ml mokraće). zaraza HIV-om. kod torzije ovarijske ciste. pelveoperitonitis. oligurijom ili anurijom. elektrolita. tahikardija.com. Hitna stanja u klimakteriju i perimenopauzi: carcinoma cervicis. Nastaje DIK. slilovanja i dr. tahikardija i ortostatska hipotenzija. Ako se stanje šoka za 24h i nakon th vidno ne popravlja. perforatio uteri violenta. krvarenja nastala ozljedom spolnih organa (perforacija uterusa kod pobačaja. contusio et laceratio vaginalis. haemorhhagia gravis. Hitna stanja fertline dobi: abortus.) bol – u predjelu donjeg abdomena. ruptura tumoris ovarialis. abscessus tuboovarialis. dismenoreje i upale zdjeličnih organa obilan vaginalni iscjedak – kolpitis. graviditas canalis cervicalis. Simptomi: ↑ KT. Bartholini. pospanost. BAKTERIJSKI) ŠOK Nastaje zbogporemećaja mikrocirkulacije izazvanog bakterijskim toksinima 8njč G.. mišića i SŽS-a. Th. ruptura rodnice. ruptura cystis ovarialis.

endometritis. KRVARENJE KOD LEZIJA MOKRAĆNE CIJEVI. velike hematome treba evakuirati. i 18. dispareunija. zastoj krvi zbog plućnih bolesti). cervikalnog polipa. dekompenzirane srčane greške. hormonska th. U pravilu je krvarenje disfunkcijsko. uvođenju stranog tijela i sl. Izgled rane ovisi o načinu.. nazočnost spermija – sudski procesi).Liječenje: adrenalin iv. često siu uzrok procesi na vratu i tijelu maternice.hematomi u predjelu stidnice koji nastaju padom. probadanje u leđima. mokraćne cijevi./dnevno) NEPRAVILNA KRVARENJA IZ MATERNICE (KRVARENJA *Šimunić 323) Čest su simptom patoloških promjena spolnih organa. Kod sumnje na ozljedu mokr. tahikardija. silovanju. Liječenje. Laceracije na stidnici i perineumu često zacijele bez vidljivih ožiljaka Slučajne ozljede. ↑ L i SE. ide prema rektovaginalnom septumu). Th: kirurško zbrinjavanje (kod silovanja ustanoviti ev. tahikardija. Kod silovanja može nastupiti profuzno krvarenje zbog ozlj. bol kod mokrenja Ca vagine: krvarenje www. KRVARENJA KOJA NISU POVEZANA S MENSTRUACIJSKIM CIKLUSOM To su krvarenja nastala kod ozljeda splnih organa. bolovi prilikom udisaja. aminofilin. bljedilo ili cijanoza kože i sluznica. tahipneja. Ako je došlo do ozljede vena – egzaktna hemostaza. velika sklonost recidivima. bolna Ahilova tetiva. ca cervixa. subfebrilnost ili febrilnost. kronična PID) i ekstragenitalni (↓Tr. obnavljamo endometrij estrogenima. često u predjelu srca. pad KT. koagulopatije. koagulopatija) Liječenje: hormonska th: ako krvarenje traje >2tj. dražice ili defloriranog himena. Hipermenoreja je nenormalna obilna menstruacija. Ako se tromb otrgne i začepi krvnu žilu dovest će do infarkta tkiva. a rjeđe je uzrokovano organskim promjenama (adneksalni tm. cijevi/mjehura ili kod postojanja velikih retroperitonealnih hematoma postaviti trajni kateter.raka tijela maternice.hr .perpetuum-lab. Liječenje: kod organskih uzroka ovisi o vrsto bolesti. kortikosterodi. raka jajovoda i jajnika. endometrioza. polipi. polipa endometrija. Metrorrhagia juvenilis: obilno i dugotrajno krvarenje u nepravilnim razmacima u djevojaka između 12. Nepravilna disfunkcijska krvarenja (metrorrhagia dysfunctionalis) najčešće nastaju na početku generativne dobi (juvenilna krvarenja) i u klimakteriju (klimakterična krvarenja). a pozom pomoću gestagena (5-7 dana) postižemo njegovu sekretornu transformaciju 2-3 dana nakon prekida liječenja ponovno nastupa krvarenje). bol u tabanima. sukrvav ispljuvak. Ako zatajui srce – vanjska masaža srca. ablacija endometrija česta je alternativa vađenju maternice. predmetu. hipertenzija. Podići zdjelicu (jastuk ispod križa bolesnice). Metrorrhagia climacterica: nakon kraće ili duže amenoreje. polipi end. kisik pp. Manje kontuzije liječe se hladnim oblozima. TROMBOEMBOLIJSKA BOLEST Tromboza je intravaskularna koagulacija krvi. uzimati preparate Fe.. obično laceracije stražnje komisure. raka rodnice. staricama ili spolno zrelim ženama (ozljeda dražice i uretre) Ozljede nastale kod spolnog odnosa – manje ozljede u predjelu himena i introitusa rodnice. Nakon amenoreje u trajanju 5-7 tjedana ili nekoliko mjeseci nastaje jako krvarenje koje traje 2-4 tjedna ili duže (→ teške sideropenične anemije!). godine.. ako dođe u pluća – embolija pluća i plućni infarkt. U 90% organski uzroci. embolija pluća – iznenadna bol u prsima. osjećaj gušenja. aspiracija gornjih dišnih putova. Simptomi: flebotromboza dubokih vena nogu – edematozne i lividne noge. bubrežne bolesti. drenirati i propisati atb. ali se često javljaju i kodporemećaja zgrušavanja.com. ifuzija dekstrana. Akutna trauma – pri padu. javlja se obično nakon duže ili kraće amenoreje. RODNICE I CERVIKSA Divetikul. Valja regulirati ciklus. te o tome je li riječ o djevojčicama (ozljeda obično oko stražnje komisure. ca uretere: krvarenje. genitalni ( miom. na mjesto hematoma staviti kompresu s ledom. Liječenje: imobilizacija + visoke doze heparina (do 40000 j.

upale…). kod TOA – kir. bolovi u zdjelicii križima i dispareunija PID – G. Akutni febrilni stadij može katkada potpuno izostati! Može postojati i veliki nalaz na adneksima. Perforacija maternice – nakon insercije IUD ili za vrijeme kiretaže PID – gnojni vaginalni iscjedak. jeftino i neovisno o snošaju. aktinomikoza. Cervikalni ca koji opstruira un. bolovi u LS kralježnici. cerviklani poli i ca: krvarenje. www. IUD – postaviti ga unutar 5 dana od ovulacije KONTRACEPCIJA * Šimunić 338 Kontracepcija obuhvaća sva sredstva i metode kojima se u određenome trenutku.perpetuum-lab. ušće maternice – piometra. reverzibilno.↑temp. skok. dizanje tereta. a da u anamnezi ništa nije upućivalo na karakteristične sipmtome! Liječenje: antibiotici. endometrioze. pelveoperitonitis . Th: frakcionirana kiretaža. : uklanjanje poremećaja – mioma. PMS (th: gestageni u 2/2 ciklusa. Inkarceracija i ruptura tumora su rijetke. klamidije i virusi Kronični cervicitis . anomalije uterus i vagine koji dovode do hematokolposa i hematometre Hymen imperforatus Uterus bicornis unicollis cum cornu rudimentario Uterus duplex et vagina duplex unilateralis stretica Bartolinitis – jako bolna oteklina.hr . gonokok. sjedenju i defekaciji (Th: incizija i drenaža) BOLESTI KOJE DOVODE DO POJAČANOG ISJETKA IZ RODNICE Kolpitis – Cndida. uzrok su nagli pokreti tijela (nagli okret/ustajanje. ples). absces Douglasova prostora. klamidija. bolovi. bol za vrijeme ovulacije (kratkotrajna). zaustavljaju prirodni procesi reprodukcije. endometrioza i PID. intenzivno crvena. sekundarna dismenoreja (th. Trichomonas Akutni cervicitis – generalizirana spolna infekcija – gonokoki.com. Nekroza može rezultirati perforacijom i peritonitisom. bolovi pri mokrenju. može biti do veličine kokošjeg jajeta. kir + radioth.bol nastala u početku menstruacije. mučnina. krv curi kroz jajovode u abdomen Torzija – kao komplikacija tm jajnika koji su na peteljci. napetost fornixa i bolnost pri pomicanju cervixa Hiperstimulacija jajnika gonadotropinima u th steriliteta – ak. Infekcija i gnojenje nakon torzije česti su u babinju. TBC Akutna upala adneksa – piosalpinx. difuzni bolovi u donjem abd. ↑ nadražaj na mokrenje. Idealno kontracepcijsko sredtvo trebalo bi biti posve učinkovito. a svakako prije implantacije blastociste. tbl koje sadže etinilestradiol i l-norgestrel.i G+ bakterije. BOL U ZDJELICI ŽENA KOJE NISU TRUDNE Akutna zdjelična bol: torzija. HITNA KONTRACEPCIJA Postkoitalna hormonska kontracepcija djelotvorna je ako se primjeni nekoliko sati nakon spolnog odnosa (ne duže od 72h). diuretici i sedativi). defans. ruptura i krvarenje adneksalnog tumora Retrogradna menstruacija . estetsko i za sve lako prihvatljivo.↑ gnojni iscjedak. osobito pri hodanju. jaka bol zbog upale i napetosti tkiva.Erozija cervixa. neškodljivo za korisnike i njihovo potomstvo. gnojni iscjedak i laganno ↑ uterus Kronična zdjelična bol: Bolovi povezani s menstruacijskim ciklusom – primarna dismenoreja (th: analgetici). Defans.

a za zadnji NDC –10. ♦ Billingsova metoda Temelji se na hormonski uvjetovanoj razlici u količini i kakvoći cervikalne sluzi: s vremenom približavanja ovulacije počinje izlučivanje obilne. najviše 4 plodna dana – 3 prije i 1 nakon ovulacije.hr . ♦ Cervikalna kapa Sredstvo u obliku napstka od gume. u 3-6 veličina. plodnoga dana rabi se formula: NKC – 18. postavlja se u rodnicu uz dodatak spermicida. Ova metoda nije pogodna za žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima. najkasnije 6h prije početka snošaja. u 3 veličine. rijetke i rastezljive cervikalne sluzi koja doseže max. U svakom ciklusu postoje. žena treba odrediti najkraći i najdulji ciklus (NKC i NDC) tijekom 12 mjeseci. s rezervoarom za skupljanje ejakulata ili bez njega. izbjegavanjem spolnih odnosa od početka ciklusa pa do 3 dana nakon povišenja BTT-a. ali se pri izračunavanju uzima vrijeme od 24h. Postavljanje i uklanjanje kao kod dijafragme. Kontraindikacije su moguća alergija na materijal ili spermicid kojim je kondom premazan. plastike ili metala. neposredno prije ovulacije (nakon ovulacije pod utj. Za izračunavanje 1.perpetuum-lab. pri kojemu se spolni odnos prekida prije ejakulacije razmjerno je niske učinkovitosti Različite metode za izračunavanje tzv. stoga postoje različiti neizravni načini: ♦ Kalendarska metoda (Ogino-Knaus) Ogino: ovulacija 12-16 dana prethodi menstruaciji. postavlja se izravno na cervix. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa i alergija na metrijal ili spermicide. Danas ne postoji jednostavan način na koji bi se unaprijed moglo predvidjeti vrijeme ovulacije. Coitus interuptus – prekinuti odnos. P4 postaje oskudna. Sprmiji su ženskome spolnom sustavu ostaju sposobni za oplodnju 48-72h. ♦ Poliuretanska spužvica www. prednost mu je mogućnost zaštite od spolno prenosivih infekcija. gusta i mutna= ♦ Individualno određivanje količine estron-3-glukuronida (glavnog metabolita estradiola i LH u mokraći) S porastom njegove koncentracije najsigurnije se može predvidjeti ovulacija – priručnim aparatićem Persona u koji se umetne štapić namočen u prvoj jutarnjoj mokraći (crveno svjetlo za plodne dane. vjerojatno će se izbjeći začeće. malformacije i upale cervixa te alergija. dakle. erozije. te mehanički dijeli rodnicu na proximalni dio (u kojem se nalazi prekrivenii cervix) i distalni idio u kojemu dolazi do ejakulacije. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa. laceracije. ♦ Temperaturna metoda Osniva se na spoznaji da 24-72h nakon ovulacije diolazi do gestagenski uvjetovanog ↑ bazalne temperature za 3 ili više desetinkui stupnja. Odstranjuje se 2-8h nakon posljednjeg snošaja. Pravilno postavljena dijafragma stoji između stražnjeg svoda rodnice i stražnjega ruba simfize. sigurnih dana: jajna stanica živi i ostaje sposobna za oplodnju svega nekoliko sati nakon ovulacije. preporučljivo ju je zamijeniti svake godine novom.A) PRIVREMENA KONTRACEPCIJA Prirodne metode kontracepcije One metode za čiju je primjenu potrebno samo odgovarajuće spolno ponašanje.com. ♦ Dijafragma Elastični prsten promjera 45-100mm preko kojega je u obliku kupole postavljena tanka gumena opna. zeleno za neplodne) Mehanička kontracepcija – mehanički se sprečava ulazak spermija u cervikalni kanal ♦ Kondom Kondom ili prezervativ je duguljasta vrećica izrađena od tanke gume ili poliuretana. Važna je njegova pravilna upotreba.

injekcija b) potkožnih implantata c) vaginalnih prstena d) unutarmaterničnih uložaka s dodatkom hormona 1 1. dvostruko debljega od onoga za muški kondom. Kreme. izrađen je od mekoga poliuretana. Djelovanje: sinergističko. Tablete treba uzimati redovito. Oralna hormonska kontracepcijska sredstva a) kombinirani jednofazni estrogensko . antiepileptici. Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem u obliku a) i. Primjenjuju se u trajanju od 3 tjedna sa stankom od 7 dana između pjoedinih ciklusa uzimanja. neki antimikotici (grizeofulvin) i neki antibiotici (rifampicin) mogu smanjiti kontracepcijsku djelotvornost. OC također uzrokuju promjene u kakvoći i količini cervikalne sluzi. Valja voditi računa o interakciji s drugim lijekovima – barbiturati. Na oba kraja ima fleksibilan prsten.perpetuum-lab. Sve dok je potrebna kontracepcijska zaštita nije potrebno prekidati uzimanje tableta (preporučivati stanke od 2-3 mjeseca svake godine.♦ Spužvica sa spremicidima koja se prije spolnog odnosa jednostavno postavlja u rodnicu.progesteronski preparati b) multifazni estrogensko – gestagenski preparati c) sami progestageni 5. pa izostaje ovulacija. stoga se kombiniraju pretežito s mehaničkim metodama. Hormonska kontracepcija Danas postoje 2 velike skupine hormonskih kontraceptiva: 4. uvijek u isto doba dana. dana menstruacijskog krvarenja. sistemske bolesti. U 7-dnevnoj stanci javlja se prijelomno krvarenje koje nalikuje normalnom menstruacijskom krvarenju.a) Kombinirani jednofazni estrogensko . a vanjski ostaje izvan rodnice i štiti vanjsko spolovilo od infekcije.progesteronski preparati To su tablete uvijek istoga sastava: danas su to niskodozažni preparati s 20-50 ug etinil – estradiola + vrlo niske doze progestagena.m. centralno i inhibitorno djelovanje estrogena i progestagena na hipotalamus i hipofizu → to dovodi do ↓FSH i LH koje nisu dovoljne za stimulaciju folikula jajnika. dovode endometrij u stanje mirovanja (nema proliferacije i sekrecije). OC se smatraju jednom od najdjelotvornijih privremenih metoda kontracepcije Apsolutne kontraindikacije: kardiovaskularne bolesti.com. Kondom za žene (femidom) Ima oblik vrećice. a mijenjaju i motilitet jaaovoda. Kemijska kontracepcija – kombinacija inertne osnovne tvari koja mehanički sprečava prodor spermija i aktivne tvari koja ima spermatostatično i spermicidno djelovanje. Učinkovitost općenito nije visoka.hr . danas je vitium artis). želei. Uz pravilan način uporabe. Preporučljivo je započeti 1. skupa – jednokratna uporaba. oštećenja jetre i hormonski ovisni tumori Relativne kontraindikacije: dob >35g uz pušenje ili bilo kakav drugi rizični faktor za nastanak kv oboljenja Popratne pojave: www. čepići i pjeneće tablete – apliciraju se što dublje u rodnicu. Danas se najčešće primjenjuju spermicidi koji djeluju površinski na membranu spermija sprečavajući primanje kisika i fruktolizu. unutarnji prsten služi za fiksaciju do koje dolazi potiskivanjem vrećice prema svodovima maternice. Kontrola je potrebna nakon tri mjeseca.

↑ tjelesne mase. u endometriju što za posljedicu ima ↓ proliferacije endometrija).hr . 1.b) Multifazni estrogensko – gestagenski preparati Sadržaj estrogena i progesterona nije stalan nego se mijenja na način kao što se mijenja i koncentracija prirodnih estrogena i progesterona u normalnome menstruacijskome ciklusu. a poremećena je i tolerancija na glukozu Posljedice progestagena: anaboličko djelovanje . mini-pilula. povećana mogućnost nastanka adenoma jetre. 2. sve korisnice treba poučiti da se odmah jave liječniku u slučaju pojave jake boli u listovima. Izuzetak su i.c) Sami progestageni Tzv. jake glavobolje sa smetnjama vida. postpilularne amenoreje. cervix).negativne: mučnina.perpetuum-lab.b) potkožni implantati Najčešće sadrže 6 x 36 levonorgestrela. zbog čega im je i djelotvornost niža.m. uspješno se liječi preparatima za indukciju ovulacije 1. ↓ učestalosti ca jajnika i endometrija za oko 50% ↓ učestalosti cista jajnika te benignih tm dojke usporenje gubitka koštane mase . kolesterola i lipoproteina. injekcije DMPA (depo medroksiprogesteron acetat) svaka 3 mj i NET-EN (estradiol valerat uz noretinodron enantat) 1 mjesečno. ↑ lučenje lojnih žlijezda (akne).m. oskudnije krvarenje – preventiva anemije smanjenje dismenoreje i PMS-a. prsištu ili trbuhu.pozitivne: pravilnije.a) i. a zbog relativnog manjka E može doći i do nepravilna međukrvarenja Komplikacije i opasnosti: kardiovaskularna oboljenja. injekcije. Mehanizam djelovanja temelji se na promjenama kakvoće i količine ervikalne sluzi koja postaje oskudna. izostanak prijelomna krvarenja (zbog utjecaja progestagena na smanjenje E – rec. dnevno otpuštaju 80 ug. daje se uglavnom ženama kojima uzimanje estrogena nije preporučljivo ikao dodatna kontracepcija za vrijeme dojenja. sastoji se od neprekidnog uzimanja malih doza progestagena. gusta i teško prohodna za spermije. ali česta su nepravilna krvarenja. www. mogući nastanak karcinoma (dojka. Prvi ciklus može biti produljen (zbog ↑ proliferacijske faze). U 1-2% žena nakon prekida uporabe OC dolazi do tzv. Ove su opsnosti za zdrave mlade žene koje koriste niskodozažne preparate svedene na najmanju moguću mjeru.com. Danas se koriste trofazni preparati: glavna prednost u odnosu na jednofazne je smanjenje popratnih pojava (osobito poremećaja metabolizma lipida). napetost u dojkama i retencija tekućine (u početku primjene OC) ↑ proizvodnja AT → ↑ krvnog tlaka moguća žutica (kolestaza) moguće ↑ triglicerida. Ovulacija je spriječena samo u malom % žena. 2. Visok stupanj zaštite. Fertilitet nakon prekida uporabe OC u žena s prethodno normalno redovitim menstruacijskim ciklusima nije promijenjen. glavobolje i vrtoglavice. Ipak. - 2 (Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem) Glavni sastojci ovih kontraceptiva su različite vrste progestagena. pojave žutice ili slično.

U početkiu ciklusa primjena hormona sprečava ovulaciju. a žive u stabilnim vezama. unipolarnom ili bipolarnom kauterizacijom. a ako su uzeti nakon ovulacije.) i bolovi. Fertilna sposobniost nakon prekida upotrebe nije smanjena. najčešće u prvih 6 mj. Bakar dodatno ometa enzimske procese i smanjuje motilitet spermija. Insercija se radi neposredno nakon menstr.com. Većina ih ima transcervikalne nastavke. Kombinirani e-p preparati. bez mijenjanja seksualnih partnera. Ovo je jedna od najdjelotvornijih metoda. IUD zauzima 1. dnevno otpuštaju 20 ug levonorgestrela. ometaju fertilizaciju ili implantaciju. Nedostatak – može nastati amenoreja.d) unutarmaterniči prstenovi s dodatkom progestagena Rok uporabe im je 5 godina.c) vaginalni prstenovi Prstenovi od silastičnoga materijala. Popratne pojave: krvarenja (hipermenoreje i intermenstruacijska krvarenja. * Postkoitalna kontracepcija: Primjenjuje se neposredno. 2. bez inhibicije ovulacije.5-5% slučajeva u 2 godine). Sterilizacija žene: tok jajovoda prekida se podvezivanjem. ako trudnoća nastane uz IUD. upale zdjelice. česte popratne pojave (neredovita krvarenja). krvarenja. promiskuitetne žene. www. porođaja i pobačaj ili kao oblik postkoitalne kontracepcije. aktivna tvar su progestageni – sami ili u kombinaciji sa estrogenima.g. U prvim mj. Oslobađaju se u nepromijenjenoj količini. može doći do spontane ekspulzije IUD-a. Kontraindikacije: upale zdjelice. pri inserciji ili uklanjanju). U našoj je zemlji zakkonski dopuštena od 1978. a najkasnije unutar 72h nakon nezaštićenoga snošaja. Popratne pojave: mučnina i povraćanje (propisati antiemetike!) B) TRAJNA METODA KONTRACEPCIJE – STERILIZACIJA Sterilizacija je metoda kontracepcije kojom se nekoj osobi trajno oduzima sposobnost oplodnje. IUD-ovi koji se danas rabe izrađeni su ilisamood polietilena (nemedicirani ulušci) ili kao dodatak imaju bakar odnosno progestagene (medicirani ulošci). Ostaju u rodnici 3 tjedna i onda se odstranjuju. Prstenovi koji sadrže samo gestagene djeluju uglavnom lokalno na cervikalnu sluz i endometrij. Najniža dobna grranica je 35 godina. Ova je metoda najprikladnija za žene koje su barem jedanput rodile.Glavni mehanizam je djelovanje na cervikalnu sluz.perpetuum-lab. Uz OC. IUD kao strano tijelo uzrokuje pseudoupalnu reakciju endometrija s infiltracijom leukocita i makrofaga. zbog čega im je i djelotvornost zanačajno niža2. Djeluje uglavnom lokalno na endometrij: u maternici dolazi do značajne atrofije epitela endometrijskih žlijezda uz jakou decidualnu reakciju strome – to dovodi i do ometanja prodiranja spermija i do nemogućnosti implantacije blastociste u atrofični endometrij. sterilizacija se čini na zahtijev zainteresirane osobe. sami progestageni. trudnoća (u 0. 1 prsten može se koristiti najmanje 6 puta. endometrij i motilitet jajovoda. srčane bolesti. malformacije maternice. opasnost od spontanoga pobačaja je 3-5 x veća: veća je i vjerojatnost za nastanak izvanmaternične trudnoće – blagi asimptomatski salpingitisi. a dolazi u obzir i postkoitalna insercija IUD-a. nerotkinje.hr . prerezivanjem. mjesto među privremenim metodama kontracepcije. Mogući zdravstveni problemi: perforacija (najč. postavljanjem kopči ili prstena. zbog čega endometrij postaje neprijateljska sredina za spermije i implantaciju. Medicirani su manji i imaju poboljšanu kontracepcijsku djelotvornost.

psihoneuroendokrini. autoimuna zbivanja. upale. toksini. prehranom i tjelovježbom uvjetovani poremećaji.perpetuum-lab. pregled s uzimanjem citološkog obriska. ako i dođe do trudnoće. U 1-4% vazektomiranih muškaraca i do 2% steriliziranih žena može doći do spontane rekanalizacije i do trudnoće. nejasne imunološke reakcije… Dijagnoza Anamneza – opće/gin zdravlje žene.5 cm njegove duljine. Umanjena plodnost ili subfertilitet – trudnoća može nastupiti. traume i tumori tog područja Periferni endokrini poremećaji: disfunkcija štitnjače i nadbubrežne žlijezde te patološka proizvodnja spolnih steroida u gonadama ili ekstraglandularno C) Smetnje susretu gameta – oplodnji te transportu i implantaciji zigote upalna i mehanička oštećenja. ubrzani. poremećaj je u hipofizi . Etiologija A) Neodgovarajuća proizvodnja i/ili transport sjemena Pregerminalni uzroci: endokina narav. ali u pravilu ne nastupa nakon dužega razdoblja nego što je to slučaj u normalno plodnoga para u kojega je fekundabilnost (prosječna mogućnost zanošenja po ciklusu9 oko 20%. BRAČNA NEPLODNOST (STERILITET) MUŠKI KLIMAKTERIJ ? *Šimunić 349 Primarni sterilitet – stanje u kojemu u para u reprodukcijskom razdoblju uz redovite. usporeni ili spriječeni transport oplođenog jajašca dio materišta te nepovoljno lokalnno stanje endometrija zbog upalnih ili endokrinih razloga D) Nepotpuno objašnjenja ili nerazjašnjena neplodnost okultni poremećaji funkcije spermija. Sjemenovod se ispalpira.Kontraindikacija je peritonitis. cerviklana disfunkcija. Zahvat je tehnički jednostavan i može se izvesti u lokalnoj anesteziji.hr . Komplikacije: psihičke (žaljenje zatrajno izgubljenom sposobnošću reprodukcije) i somatske (ovise o načinu zahvata) Sterilizacija muškarca (vazektomija): obavlja se prekidom toka sjemenovoda. te upale. prstima fiksira oko 1 cm iznad sjemenika. trajanje neplodnosti Gin. Potom se postavi šav na kožu skrotuma. Zahvat se obično izvodi u općoj anesteziji. Kod žene. Komplikacije: psihičke i somatske (hematomi. Infertilitet – stanje žene do tada nesposobne za rađanje živa i za život sposobna djeteta. varikokela → ↓ broj i kakvoća spermija Postgerminalni uzroci: smetnje transporta na izvodnim putovima B) Neodgovarajuća proizvodnja jajne stanice u žene Središnji neuroendokrini poremećaj: neurofarmakološki. veća je vjerojjatnost da će ona biti izvanmaternična. defekti receptivnosti endometrija. nepovoljan tuboovarijski odnos. analiza ejakulata Uzroci muške neplodnosti – 5 etioloških skupina: www. spermatični granulomi. tako vas deferens postaje pristupačan pa se resecira oko 1.com. a proksimalni i distalni dio posebno se opskrbe.↓ razine LH i FSH → ↓ testosteron Germinalni uzroci: kromosomske nepravilnosti. nezaštićene spolne odnose tijekom godinu dana ne dolazi do trudnoće. infekcija te upala sjemenika i epididimisa). Sekundarni sterilitet – stanje nemogućnosti postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće. varikokela. endometrioza. neodgovarajuća cervikalna sekrecija. ostali oblici zdjeličnih upala moraju se sanirati.

slabosti germinalne razine liječimo androgenima ili glukokortikoidima (ukoliko je u pitanju autoimuni mehanizam). normogonadotropna anovulatornost i hiperprolaktinemija (u kojih se uspješno inducira anovulatornost) te hipergonadotropni hipogonadizam (u kojemu indukcija ovulacije nema smisla). gušterača) www. impotencija. materištu i jajovodima. orhitis. jajovoda. žl. PESA).perpetuum-lab. Apsolutne su kontraindikacije hipovolemički šok. mumps.postkoitalni test (PCT): 8h nakon spolnog odnosa očekujemo najmanje 10 pokretnih spermija u 1 vidnom polju . trudnoća. ekskretornih kanala i spolna disfunkcija – malformacije ili opstrukcije kanala. zračenje) posttestikularni uzroci (ošt. omogućava pouzdanu procjenu stupnja endometrioze. varikokele.. tj oplodne sposobnosti spermija) Uzroci ženske neplodnosti – dijelom se temelje na kroničnom izostanku ovulacije ili njezinu odviše rijetkom pojavljivanju. septuma. Salpingoskopija – informacije o lumenu i sluznici jajovoda Faloposkopija – optička sonda uvodi se pod kontrolom oka kroz materište u jajovod – uvid u intraluminalna stanja u jajovodu koja se ne mogu otkriti histerosalpingografijom i laparoskopijom. nadbubr. atrofija testisa. Laparoskopija. Kontraindikacije su krvarenje. te postupci koji omogućavaju dobivanje sjemena iz testisa ili epididimisa (MESA. Liječenje nepolodnosti u žene: Poticanje (indukcija) ovulacije – 3 temeljna pristupa: → otklanjanje disfunkcija unutar reprodukcijske osovine (H-H-O) → otklanjanje disfunkcija izvan reprodukcijske osovine (štitnjača.testikularni uzroci (utjecaji na spermatogenezu –Klinefelterov ili Dowvnov sy.hr . Histeroskopija – izravan uvid u postojanje priraslica materišta. Mikrobiološki brisevi i histološki preparati . Biokemijske pretrage sjemene tekućine: . uz atb zaštitu. razlozi su hipogonadotropni hipogonadizam. submukoznih miomai polipa.procjena kakvoće prokrvljenosti endometrija i njegove finije arhitekture Liječenje neplodnosti Nakon okončanja dg postupka bračni par valja upoznati s detaljnim planom liječenja – nužan je njihov nedvosmisleni pristanak. varikokela. a cilj je rađanje zdravog djeteta. do preovulacijske faze ciklusa) – orijentacija o cerviklanome kanalu. cervixa i kavuma. Dijagnostički pristup otkrivanju smetni za susret gameta te transport i implantaciju zametka sastoji se od ispitivanja strukturalnog i funkcionalnog stanja oplodnoga puta: Histerosalpingografija (vodotopljivi kontrast apliciramo kroz cervix. TESA. retrogadna ejakulacija kaoposljedica dijabetičke neuropatije ili povrede simpatičkog živca. rekonstrukcija ductus deferensa. pruža podatke o anomalijamai patološkim promjenama maternice. spermalna protutijela)) predtestikularni uzroci (hipotal/hipfizni por.iz rodnice. drugih zdjeličnih organa te parijetalne i visceralne potrbušnice.com. akutni i subakutni upalni proces spolnog sustava te alergija na jod. kriptorhizam. a laparoskopski i iz jajovoda i dna zdjelice UZV – procjena debljine i donekle očekivane kakvoće periovulacijskoga endometrija Color-Dopler i 3D UZV. Liječenje neplodnosti u muškarca većim je dijelom u nadležnosti androloga: za th oštećenja na pregerminalnoj razini – gonadotropini ili GnRH. cističnih promjena jajnika i biopsiju. uzimanje uzoraka. ligamentarnoga sustava. jajnika.provodi se u općoj anesteziji. septički peritonitis i ileus. a relativne preboljeli peritonitis i ranije višestruke operacije u donjem abdomenu. i druge endokrinopatije) infekcije spolnog i mokraćnog sustava imunološki uzroci Ocjenom fertilnosti muškarca bavi se androlog. na postgerminalnoj razini liječi se dokazana infekcija. hipospadija. pouzdan je način ispitivanja prohodnosti jajovoda.test penetracije spermija (SPT) kroz cervikalnu sluz partnerice ili druge žene (Pokusni niskodozažni IVF postupak najbolji je pokazatelj stvarne interakcije gamet.

anasarka ⇒ hemokoncentracija: ↓ perfuzija organa. jednostavna primjena. Kirurško liječenje → rekanalizacija proksimalne okluzije jajovoda: transvaginalna kateterizacija jajovoda – taktilno. ↑ koncentracije E2 u serumu. skrivene patofiziološke podloge neplodnosti. sredstva koja ↑ osjetljivost na inzulin te elektrokauterizacija subkortikalnih antralnih folikula. a nakon toga se prelazi na empirijsku strategiju povećanja mogućnosti kontroliranom superovulacijom. kombinirana neplodnost i idiopatski sterilitet. rendgenološki ili histeroskopski → rekanalizacija srednjeg i distalnog dijela jajovoda: salpingoliza finbrioplastika salpingostomija istmično-istmične anastomoze Liječenje nerazjašnjene neplodnosti – do 3 godine traže se moguće suptilne. implantacija i razvitak trudnoće. * Najveća komplikacija indukcije ovulacije = hiperstimulacijski sy: uvećanje jajnika. Djeluje na razini hipotalamičkih estrogenskih receptora (umanjuje negativni povratni učinak endogenih estrogena na lučenje GnRH. Psihološki čimbenici imaju značajan utjecaj na neplodnost. I kod PCOS klomifen je 1. g. tumori. oligurija. godine života metode potpomognute reprodukcije primjenjuju se tek nakon neuspjeha ostalih načina liječenja. pa se njihovo izlučivanje pojačava. endometrioza. IZVANTJELESNA OPLODNJA I DRUGE METODE POMOGNUTE OPLODNJE U ČOVJEKA čak 15% bračnih parova je neplodno. g. žena sve teže zanosi. Nakon 40. oplođujuća sposobnost muškarca opada nakon 55.→ namjerna indukcija višestruke ovulacije s ciljem otvaranja što veće mogućnosti zanošenja u jednome ciklusu Klomifen citrat: prvi izbor (niska cijena. niža stopa višeplodnih terudnoća. a taj je pad puno brži poslije 38. anovulacije. ginekološke operacije i dr.perpetuum-lab. a sve su češći spontani pobačaji. dakle i gonadotropina. transport gameta. manja vjerojatnost za hiperstimulaciju. Humani gonadotropini: najdjelotvornije su sredstvo za indukciju ovulacije – daju se FSH i LH zajedno ili u 1. disfunkcija jetre. dozi više FSH ili pak niske doze FSH. g. Bromoergokriptin: u žena s hiperprolaktinemijom Regulacija poremećenog rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde Kod PCOS: klomifen. kao što i neplodnost proizvodi negativni psihološki učinak na partnere – potrebno je pružiti čvrstu psihološku podršku bračnom paru. Metode potpomognute reprodukcije – metode kojima se kontrolira i pomaže oplodnja jajne stanice. Pravilo: doze gonadotropina usklađuju se s reakcijom jajnika (učinak stimulacije prati se dinamičkom UZV folikulometrijom i određivanjem koncentracije estradiola).ATII) → ascites (sa ili bez hidrotoraksa). humani gonadotropini. glavni je razlog odgađanje prve trudnoće i rađanja brojne bolesti starenjem stvaraju sve veći rizik oštećenja reprodukcijskih organa oba partnera: upale spolnih organa. ↑ rizik tromboembolije GnRH: izbor kod hipogonadotrponog hipogonadizma suprahipofiznog ishodišta.hr . ↑ propusnost krvnih žila (renin.com. To su: Intrauterina inseminacija (IUI) – unašanje sjemena supruga u maternicu Intratubarna inseminacija (ITI) – unašanje sjemena supruga u jajovod In vitro fertilizacija (IVF) i embrio transfer (ET) – izvantjelesna oplodnja i prijenos zametka GIFT – unašanje gameta u jajovode ZIFT – prenošenje zigote ili embrija u jajovod Krioprezervacija – smrzavanje-odmrzavanje zametka i prijenos u maternicu www. njima se liječe slijedeći uzroci bračne neplodnosti: oštećeni jajovodi. nakon 35. izbor. a potom na jednostavnije i složenije postupke potpomognute reprodukcije. izvanmaternična trudnoća. endometrioza.) Preduvjet djelovanja: uredna reprodukcijska osovina. no valaj biti oprezan (male doze uz UZV praćenje!) jer su u toj skupini hiperreaktori najčešći. blago opada reprodukcijska sposobnost žene. neplodno sjeme.

Intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) – mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu Preimplantacijska citogenetska biopsija zametaka (blastomera) Predviđanje ovulacije Ovulacija se može proračunati tako da se od prosječnoga trajanja 3-6 posljednjih menstruacijskih ciklusa oduzme 13 dana, može se predvidjeti po jednostranoj ovulacijskoj boli, po sluzi, mjerenjem bazalne temperature, određivanjem razine hormona i UZV folikulometrijom, kvantitativnim utvrđivanjem porasloga LH (počinje naglo rasti 36 –38 h prije ovulacije)… Rast folikuula u ciklusu prati se serijskim određivanjem razine hormona, UZV-om, porastom folikula, debljinom i prokrvljenošću endometrija,, 3D UZVom… Indukcija ovulacije – kontrolirana superovulacija Sa FSH i LH potiče se rast i razvitak više folikula te zrelost više jajnih stanica. Doza se odabire za svaku pacijenticu pojedinačno. Važno je da sazrijevanje više folikula bude sinkrono i pravodobno. U skupini od 20ak folikula 5-10 folikula će se spasiti od atrezije; od njih će 2/3 dati kvalitetnu jajnu stanicu.

Izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF) Etape: priprema i obrada pacijenata → indukcija ovulacije → kontrola rasta više folikula → aspiracija zrelih jajnih stanica → priprema jajnih stanica i sjemena u laboratoriju → oplodnja i kontrola zametaka → prijenos zametaka (ET) → kontrola funkcije i pripomoć žutom tijelu. Kontraindikacije: dob žene, HIV pozitivnost, bolesti u kojih je kontraindicirana trudnoća Postupak: Kada se utvrdi zrelost folikula, daje se injekcija hCG (zamjena za LH) → za 34 – 36 h stanice se aspiriraju iz jajnika, izoliraju se, obrade i odlažu u odgovarajuće epruvete u inkubator sa strogo kontroliranim uvjetima temperature, CO2 i pH. Sjeme se također daje na sam dan aspiracije; analizira se i obrađuje (separiraju se pokretni spermiji od onih sa smanjenom pokretljivošću. 2 h nakon aspiracije slijedi inseminacija – postupak ujedinjenja oocite i spermija da bi došlo do oplodnje oocite. 3 su mogućnosti: IVF (za slučajeve normozoospremije, te lakše oblike oligozoospermije, astenozoospermije i oligoastenospermije); mikrodrop tehnika (u težih oblika oligoastenozoospermije i oligozoospermije); intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI, kod teške oligoastenozoospermije, astenozoospermije i oligozoospermije; izravno se injicira mikropipetom 1 spermij unutar citoplazme jajne stanice) Oplođene jajne stanice stavljaju se u inkubator 16-20h na 37 C. 36-38h nakon oplodnje utvrđujemo početak brazdanja 2. ili 3. dan nakon aspiracije – prijenos zametka (ET) u maternicu. Ostavljeni zameci u maternici 2-3 dana plivaju u tekućini unutar maternice; tražeći mjesto na kojemu će se ugnijezditi često su sasvim nježno priljubljeni uz površinu endometrija. Nakon svih metoda potpomognute reprodukcije koje koriste humane gonadotropine, u 2/2 ciklusa pripomažemo žutom tijelu (žuto tijelo proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju). Najčešće se daje progesteron na usta, u injekcijama ili vaginalno 12 – 14 dana; daje se i hCG kom se potiče žuto tijelo na snažniju proizvodnju progesterona. Ostale metode potpomognute oplodnje Homologna inseminacija (AIH): neposredno prije ovulacije u maternicu se unosi na poseban način pripravljeno sjeme supruga. Temeljni preduvjet – neoštećeni i prohodni jajovodi Intratubarna inseminacija (ITI): neposredno prije ovulacije kroz maternicu se posebnim kateterom uđe u jajovod i tu pohrani pripravljeno sjeme supruga. Primjenjuje se nakon neuspjeha homologne inseminacije. Preduvjet – prohodni jajovodi. Heterologna inseminacija (AID): koristi se sjeme davaoca koji je odabran nakon razgovora i utvrđivanja nekih osobina partnera. Preduvijet su prohodni jajovodi. Indikacije su neplodnost zbog

www.perpetuum-lab.com.hr

potpune azoospermije u supruga, ako u epididimisu i testisu nema produkta spermatogeneze, ili ako se želi izbjeći prijenos nasljednih ili imunoloških bolesti. Nužan je pismeni pristanak oba bračna partnera. Sjemenom 1 davaoca dopušteno je postići najviše 5 trudnoća. GIFT, ZIFT i slične metode: kratice za nazive metoda u kojima se laparoskopski u jajovode unose gamete ili zigota. Preduvjet je barem 1 prohodan jajovod. Indikacije su: subfertilan suprug, idiopatska neplodnost, imunološka neplodnost i endometrioza. *Smrzavanje i odmrzavanje zametaka i gameta (krioprezervacija)* Indikacije su: pohranjivanje zametaka za budući transfer, nemogućnost prijenosa zametaka u aktualnom IVF – ciklusu, omogućavanje dijagnoze nasljednih bolesti, pohrana zametaka prije zračenja ili kemoterapije. MESA, TESA i PESA: metode za mikroaspiracije spermija iz gornjeg epididimisa ili testisa; izvodi ih iskusan urolog kod azoospermije koja je najčešće opstruktivna. (PESA-u danas sve više izvode i ginekolozi – spermiji se aspiriraju perkutano kroz kožu skrotuma.) Rizici i komplikacije izvantjelesne oplodnje i ostalih metoda pomognute reprodukcije: Pri transvaginalnoj aspiraciji jajnih stanica UZV-om: krvarenje iz rodnice, intraperitonealno krvarenje, upale zdjeličnih orgamna, nesuspjeh aspiracije, ozljede zdjeličnih organa Nepoželjni učinci induktora ovulacije i postupaka izvantjelesne oplodnje: popratne pojave uzimanja lijekova, višestruke trudnoće (18-25%!); sindrom hiperstimulacije jajnika (5 - 10 dana nakon injekcije hCG ili viška razine estradiola → ascites, hidrotoraks, hemokoncentracija, neravnoteža elektrolita i smanjenje funkcije vitalnih organa; th: mirovanje, plazma expanderi, albumini, praćenje diureze, evakuacija ascitesa i hidrotoraksa, uravnoteženje elektrolita i faktora koagulacije) Uspješnost postupaka potpomognute reprodukcije: Pojedinačni uspjeh ovisi o metodi, bolestima reprodukcijskog sustava, dobi žene, kvaliteti indukcije ovulacije, opremljenosti i iskustvu osoblja IVF centra te o kvaliteti rada u IVF laboratoriju. Zbirni uspjeh tih metoda je 45-75% za 4-6 ciklusa.

MENOPAUZA I ESTROGENA TERAPIJA

*Šimunić 368

Danas u Hrvatskoj žene u prosjeku žive 77 godina. 50 godina je dob u kojoj žene imaju posljednju menstruaciju u životu – znači, žene žive gotovo 1/3 života u menopauzi. Definicije Menopauza: posljednja menstruacija u životu, obično oko 50.g života; dob početka menopauze genetski je predodređena. U žena koje puše menopauza nastupa 2 godine ranije! Prijevremena menopauza: ona koja se javlja prije 40. g. Kasna menopauza: ona koja se javlja nakon 55.g Ijatrogena menopauza: izazvana kastracijom – kirurškom, zračenjem ili lijekovima Postmenopauza: razdoblje u životu žene koje počinje nakon posljednje menstruacije Senij: kasna postmenopauza (nakon 77.g.) Perimenopauza: višegodišnje razdoblje oko menopauze u kojemu dolazi do sve češćih poremećaja menstruacijskog ciklusa, neurednih krvarenja i vazomotornih tegoba; počinje 4-5 g prije menopauze i obuhvaća prvih 5 g postmenopauze Klimakterij: razdoblje u kojemu se postupno gasi funkcija jajnika; razdoblje od kraja reprodukcijske dobi, preko perimenopauze do prvih godina postmenopauze Prijelazno (tranzicijsko) razdoblje: počinje već 10 g prije posljednje menstruacije (počinje ↓ reprodukcijska sposobnost žene); 8 g prije menopauze nastaju značajnije hormonske promjene Premenopauza: počinje 4 g prije menopauze; učestali su poremećaji menstruacijskog ciklusa s brojnim kliničkim znakovima Endokrinološke i kliničke značajke premenopauze (prijelazno razdoblje)

www.perpetuum-lab.com.hr

Fetus ima 7 milijuna jajnih stanica; na porođaju ih je samo 700 000; daljnja atrezija folikula traje do puberteta; u reproduktivnoj dobi za oplodnju je sposobno oko 400 zrelih jajnih stanica (istodobno se utroši 15-20 tisuća folikula za kvalitativnu selekciju). Nakon 40 g. života, sve je manje antralnih folikula, pa i jajnih stanica. Gustoća i kvaliteta receptora na stanicama granuloze i teke se mijenja, receptivnost opada. Anovulacije su sve češće; sve je veća učestalost kraćih ili produljenih menstruacijskih ciklusa. U posljednjim godinama pred menopauzu prevladavaju produljeni ciklusi – oligomenoreja. > 40.g. granuloza stanice proizvode sve ↓ inhibina A i B → postupno ↑ razina FSH → ↑ E2, ali sve manje folikula ovulira → nema žutog tijela → ↓ P4 (za 60%) DHEAS (androgen iz nadbubrežne žlijezde)↓ postupno od 25. godine života biomarker starenja! U 5. desetljeću blago ali trajno ↓ HR → ↓ androgeni DHEA i DHEAS u nadbubrežnoj žlijezdi Starenjem ↓ SHBG (globulin koji prenosi spolne hormone) Posljednju 1-2 g ped menopauzu folikuli su sve rezistentniji i nekvalitetniji; daljnji pad inhibina, ali sada i E2. FSH↑, a počinje i blagi ↑LH. Slabljenje funkcije jajnika dovodi do: - promjene razine hormona – neravnoteže: PMS, postpartalna depresija, klimakterijska depresija, reprodukcijska menopauza - nedostatne razine hormona – estrogena: postmenopauzalni sy, endokrina menopauza Sve češće subjektivne smetnje: - vazomotorne smetnje (valovi vrućine, noćna znojenja) - promjene funkcije SŽS-a (promjene ponašanja, depresije, ↓ pamćenja i koncentracije) - umor i fizička slabost - debljanje i preraspodjela masti - urogenitalne smetnje i pad libida - promjene kože i kose Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi: - javljaju se posebno nakon 45.; mogu biti disfunkcijska ili zbog kakva organskog uzroka (u savakog neurednog krvarenja – frakcionitrana kiretaža da se isključe premaligne ili maligne promjene endometrija!) - th: gestageni – svaki mjesec u tarjanju 10-12 dana (ako kiretažom utvrdimo kako je uzrok krvarenja hiperplazija endometrija – davati gestagene 3-4 mjeseca, nakon toga ponoviti kiretažu; ako nije došlo do poboljšanja histološke slike – histerektomija. Debljina endometrija od 6 mm granična je vrijednost za biopsiju!!) Endokrinološke značajke postmenopauze A) SŽS ↓ vrijednost neurotransmitera i neuromodulatora; ↑ adrenalina i somatostatina posljedice: promjena apetita i termoregulacije, promjena izl. GnRH, por. dnevnog i pulstailnog ritma oslobađanja hormona, inhibicija HR, ↓ funkcije hipokampusa. Gonadotropini: ↑FSH i LH (max. 2-3g nakon menopauze) →(potiču stromu jajnika)→ ↑ androgena HR: ↓HR već od 40.g → ↓ mišićna i koštana masa, ↑ masno tkivo za 100% (i preraspodjeljuje se pema abdominalnoj masti) ↓ ACTH, PRL, melatonin B) JAJNIK više nema folikula → ↓ E2 i P4 (prestaje njihova proizvodnja); a pod utjecajem ↑LH → ↑androgeni C) NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA ↓ djelovanje ACTH i involucijske promjene zone retikularis nadbubrežne žlijezde → značajan ↓ DHEA, DHEAS (uzječu na funkcije mozga – ponašanje, učenje, pamćenje, san…), testosterona, androstendiona. D) MASNO TKIVO – EKSTRAGLANDULARNA PROIZVODNJA HORMONA gotovo 60% žena u menopauzi imaju prekomjernu tjelesnu težinu; prevladava bijelo masno tkivo u stromi masnoga tkiva iz androstendionna → estron (E1) ova konverzija je pojačanam pa u postmenopauzi estron postaje glavni estrogen

www.perpetuum-lab.com.hr

u debljih žena češće dolazi do patoloških promjena endometrija i zato češće neuredno krvare iz maternice leptin je posebno visok u pretilih žena – on ↓ tek, ↑ potrošnju energije, ↑ HR, regulira kontrolu hipofize androidna preraspodjela masti ↑ opasnost od pojave hipertenzije, KV bolesti, raka endometrija i raka dojke Sumarno: FSH LH Kortizol Norepinefrin Estron – relativno Leptin (u pretilosti) Estradiol Testosteron DHEA DHEAS Androstendion Inhibin Progesteron Prolaktin HR ACTH Melatonin Dopamin IGF-I

Većina žena u postmenopauzi (80%) bit će hipoandrogeno – u njih je pojačana redukcija mišićne mase, ↓ aktivnosti SŽS-a, umorne su, teže se koncentriraju i slabije pamte, opada im libido, gube pubične dlake; brže dolazi do urogenitalne atrofije i osteoporoze. Kliničke promjene u postmenopauzi Rani (akutni) simptomi: vazomotorni → vrući valovi, noćna znojenja (zbog trajno niske razine E2 te sokovitoga oslobađanja LH dolazi do hipotalamičkoga poremećaja i promjene termoregulacije sa perifernom vazodilatacijom u koži i porastom temperature – vrući valovi traju 1-10 min, a mogu se javiti i do 20-30 x dnevno); palpitacije, glavobolje, nesanice } sve to tzv «domino efektom» ruši kvalitetu života psihički → razdražljivost, tjeskoba, depresivnost, emocionalna nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentracije i pamćenja, pad libida (zbog manjka estrogena i androgena) estetski → hipo/hiperandrogenizam; suha koža, kosa, nokti; bore kože (stanjuje se epidermis, koža postaje osjetljiva, suha, sklona perutanju, smanjuje se sinteza kolagena i elastičnih vlakana u koži, smanjuje se masno tkivo potkožnoga tkiva i slabi prokrvljenost). Srednjeročne posljedice (nakon 5 g,) urogenitalne promjene → atrofija (stijenka rodnice je blijeda, loše prokrvljena, bez E2 ne stvaraju se površinski slojevi, opada glikogen, pH raste ⇒ stalne upale, ozljede i ulceracije; senilni kolpitis; rodnica gubi nabore, postaje kraća i neelastična); dispareunija (strofija i suhoća rodnice; spolno nezadovoljstvo i dispareunija djeluju na smanjenje libida); poremećaj mokrenja (gubi se elastičnost i kolagen, smanjuje se vaskularizacija vrata mjehura i prox. dijela mokraćne cijevi ⇒ inkontinencija mokraće, učestalo, hitno i bolno mokrenje); spuštanje i prolaps rodnice i maternice; stidnica postaje tanja, atrofična i sjajna, sklona ozljedama i upalama; uterus se smanjuje. koža → daljnje napredovanje promjena promjene u zglobovima Kasne (kronične) posljedice (nakon 10 g.) kardiovaskularne bolesti → glavni uzrok smrtnosti žena u postmenopauzi: zbog nedostatka estrogena brzo napreduje ateroskleroza (jer estrogeni smanjuju veličinu aterosklerotskog plaka za 50%). Posebno velika opasnost za pojavu KV bolesti postoji u žena koje su pretile, imaju dijabetes, PCOS, visok tlak, kolesterol i one koje puše – u njih postoji posebna indikacija za th estrogenima (HNL smanjuje opasnost od KV oboljenja za 40-60%). Starenjem dolazi do ↑ tjelesne težine (u postm. je čak 60% žena adipozno) jer je ↓ potrošnja energije, ↓ oksidacija masti, ↑ otpornost na inzulin, ↓ lipoliza, ↑

www.perpetuum-lab.com.hr

već nakon mjesec dana tegobe se bitno smanjuju.hr . Indikacije za HNL: prijevremena menopauza stanje nakon kastracije (kirurške ili zračenjem) disgeneza gonada dugotrajna amenoreja u mladih žena (>6 mj. a kasnije u kompakti (duge kosti)). smanjena je opasnost od nastanka zloćudnih bolesti. – vazomotorne i pshičke tegobe9 stanje nakon histerektomije (za 2-3 g izgubi se normalna funkcija jajnika) prirodna postmenopauza kasna postmenopauza – senij stanje nakon osteoporotičke frakture stanje nakon srčanog ili moždanog udara Nove spoznaje o neuroprotektivnom učinku estrogena te njihovom profilaktičkom djelovanju stvorile su i nove indikacije: pušenje. Smanjena tjelesna aktivnost i nedostatak Ca kofaktor su u nastanku osteoproroze.perpetuum-lab. Markeri koštane izgradnje su serumski osteokalcin. visok rizik za ponavljanje CVI. no same estrogene kao HNL možemo davati samo ženama koje nemaju maternicu (u protivnome – hiperplazija ili rak endometrija). Vrlo je važno kakvom će kvalitetom žena ući u postmenopauzu jer se od tada za 13% godišnje brže gubi koštana masa! Primarno osteoporoza nastaje zbog manjka estrogena (95%):↑ resorpcija kosti (ranije i jače u spužvastim. Masno tkivo proizvodi veću količinu estrona – zato su u debljih žena slabije izražene posljedice deficita estrogena!! osteoporoza→ smanjena gustoća kosti i poremećaj mikroarhitektonike u građi koštanoga tkiva (kost postaje lomljiva).lipogenetskih hormona inzulina i kortizola. smanjen libido sekundarna profilaksa CVI. najčešće DEXA (dual energy X-ray absorptiometry). slijede prijelomi kuka te palčane kosti. osteoporoze te atrofičnih promjena urogenitalnog sustava. koje piju alkohol i one koje puše ranije će razviti težu osteoporozu. Povoljan učinak HNL na izgled i ljepotu žene: kvalitetnija koža (deblja. facijalni hirzutizam. jajnika.) premenopauza – klimakterij (žene nakon 40. UZV denzitometrija je metoda probira. cervixa. senilna demencija → Alzheimerova bolest.trabekularnim kostima (kralješci). migrena dijabetes. određuje manjak koštane mase u kalkaneusu. zubi → slabi vid i sluh. Estrogeni su posebno učinkoviti u suzbijanju simptoma rane postmenopauze. sve žene s maternicom moraju koristiti kombinaciju estrogena i gestagena. pretilost. g. visok rizik za senilnu demenciju. d. koštana AP. opadanje kose). Kada sa izgubi 15% gustoće kostiju nastaje visok rizik za prijelome. suzbijanje hiperandrogenih učinaka na koži (akne. teže promjene vida i sluha.com. smanjuje se količina suza što pogoduje nastanku konjuktivitisa. manje bora. promjene osjetila. prijeloma kostiju. smanjuje se rizik za senilnu demenciju za 3-4 mjeseca dolazi do 50% poboljšanja stanja depresije poboljšana je kvaliteta života smanjenjem ateroskleroze i KV oboljenja. prokolagena peptida. Za Dg osteoporoze koriste se denzitometrijske metode i određivanje razine biljega koštane razgradnje i izgradnje. prijeloma kostiju ca endometrija. teška osteoporoza udružena je i s povišenim gubitkom zubi. zbog dugogodišnjeg nedostatka E2 Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u klimakteriju i postmenopauzi Estrogeni u HNL najšire djeluju na gotovo sve organe i tkiva. smanjenje promjena na malim zglobovima. IM. zbog nedostatka estrogena zamućuje se leća i ↑ intraokularni tlak. Žene koje su mršave. hipertenzija teža urogenitalna atrofija. staračka nemoć – nepokretnost www. vulve. dojke kasna postmenopauza: bolovi u leđima. posebno na licu i nadlaktici). Najčešći su kompresivni prijelomi kralježaka (kronična bol u leđima u 60-85% starijih žena). smanjenje nakupljanja i preraspodjele masnog tkiva. kočenje gubitka mišićne mase (sarkopenije). za 4-6 mjeseci poboljšava se jedan dio kognitivnih funkcija SŽS (neuroprotketivno djelovanje). alkoholizam. crijeva. čvršća.

Femoston per os ili naljepnica Estracomb). izbor.Strategija za davanje HNL: Koriste se prirodni estrogeni. rak stidnice. oslabljenom mišićnom masom i snagom. zdrav život.Fitoestrogeni – najčešće ih nalazimo u soji Posebnosti u prevenciji i liječenju osteoporoze Nikada nije prekasno započeti s prevencijom i th osteoporoze. osim ako tako odluči pacijentica ili se pojave kontraindikacije. rodnice i cervixa u mlađih žena. porast tjelesne težine. glavobolja. Bolesti jetre nisu kontraindikacija . Vrste HNL: Estrogeni – rabe se kao simptomatsko i preventivno liječenje simptoma. umorom. djeluje profilaktički na nastanak osteoporoze. kalcitonin. strah.hr . melanom. i dehidroaepiandrosteron (DHEA) per os. www. gestageni.perpetuum-lab. progesteron-mikronizirani (Utrogestan tbl. dugotrajna primjena i produžuje život žena za 1. ciproteron acetat – CPA (kombinirani gotovi HNL. promjena tjelesne težine. Fosamax). višestruko blagotvorno djelovanje i minimalna rizik → dugotrajno: 10-15 g. estrogeni su I. kombinacije. akne. osjetljivost i bolnost dojki. za rješavanje akutnih simptoma → srednjeročno: 4-7 g.Tamoksifen – antagonist ER u dojci. samo dugogodišnje korištenje HNL blago povisuje relativni rizik za nastanak raka dojke (za 1.5 – 2 godine! Koriste se sami u HNL kad žena nema maternicu. urtikarija. gestageni – nadutost.Raloksifen . bifosfonati (alendronat. svrbež. noretisteron acetat – NETA ( kombinirani gotovi HNL. Inhibitori osteoklasta: estrogeni. HNL se daje: → kratkotrajno: 2-3 g. Najčešće se rabe baljepci koji oslobađaju testosteron. bolnost dojeki. 2mg). mučnina. SERM (Raloxifen). te tibolon (Livial). depresije. fluoridi i dr. kardipoprotektivno te protiv pretilosti. Selektivni modulatori estrogenih receptora (SERM) – to su nehormonski preparati koji agonistički ili antagonistički utječu na receptore za estrogene: . Androgeni – sve češće samio ili u kombinaciji s opisanim HNL. osteoporoza. Djeluju i antionkogeno. ili više. endometrioza. urogenitalnom atrofijom i padom libida). ali agonist ER u endometriju (koristi de kao dugogodišnja adjuvantna th ca dojke) . za 70-100% povisuju kvalitetu života žena te dobi. KV bolesti i senilne dmencije Kontraindikacije za HNL: rak dojke ili visok rizik za nastanak raka dojke (no. didrogesteron (Dabroston tbl.primjenjuju se naljepci (transdermalno HNL).. Kliogest. 100mg).. bolesti zbog promjena u SŽS. Rak endometija: trajno HNL snižava opasnost za nastanak ca endometrija za 50%! Rak jajnika: poveznost nije u potpunosti razjašnjena. migrena. razdražljivost. osjetljivost. Pozitivan učinak: već nakon 5-7 g HNL. IUD). Liječenje se nikada ne prekida. ostalima dajemo kobinaciju estrogena i gestagena (gotove kombinacije: Trisequens. najčešće estradiol i gestageni visoke kvalitete. neka istraživanja govore da dugotrajno HNL blago povisuje rizik za nastanak ca jajnika. funkcijama SŽS-a.com. Katkada se daje lokalna vaginalna primjena HNL (urogenitalna atrofija) – Vagidfem vaginalne tablete ili LNG-IUD. Cyclo-Menorette. korisna je i tjelovježba. u žena koje imaju niske androgene (žene sa slabim skogn.antagonist ER u dojci i endometriju .. 10mg). U žena s povišenim androgenima – Climen (sadrži gestagen ciproteron acetat – snažno antiandrogeno djelovanje) Gestageni – medroksiprogesteron acetat – MPA (Provera tbl 5 ili 1 mg).4)) akutna tromboembolija (privremena kontraindikacija) Neke ranije kontraindikacije danas su indikacije: dijabetes. 1mg). promjene raspoloženja. Estrogeni i getageni mogu imati blaže/srednje popratnepojave (10-20% krisnica): estrogeni – glavobolja. levonorgestrel – LNG (gel. Climen.

a svakih 12-18 mjeseci DEXA kostiju. nema embrija ni amnionske šupljine. UZV pregled te pregled dojki i mamografija. Makroskopski molu tvore mjehurići različite veličine od kojih svaki ima svoju peteljku i ne komunicira s drugim mjehurićima. proliferacija cito. postavljanje Dg. mjerenje TT i TV.com.. 1 x godišnje rade se i laboratorijski nalazi (jetreni testovi. Ako su svi nalazi uredni. PAPA-test i mamografija ponavljaju se 1 x godišnje. 6 i 12 mjeseci. koagulacija). ali s izraženim edemom i degemeracijom strome i nestankom krvnih žila. u promjeru su >6cm ( ↑ opasnost od nastanka koriokarcinoma) Trofoblastična embolizacija – u 2% ARDS (bolovi u prsištu. napeta i osjetljiva na dodir Hyperemesis gravidarum – 1/3 bolesnica osjeća mučninu i povraća EPH – gestoza i preeklampsija – u 12-27% bolesnica Hipertiroza – u 1-10% bolesnica (HCG ↑ funkciju štitnjače: tahikardija. i nakon 40. topla i vlažna koža.X kromosoma koji se udvostručuju u nepotpune mole nalazimo fetalno tkivo – fetus najčešće umire u I. grozdasta mola.g obole 10x češće žene koje su preboljele molu imaju 20-40 x više izgleda za ponovno oboljevanje krvna grupa: najčešće su ugroženi parovi A x 0 i 0 X A u 90% potpunih mola nalazi se normalan kariotip. u resicama se nalaze fetalne krvne žile.i siciciotrofoblast Parcijalna (nepotpuna) mola: degeneracija samo pojedinih korionskih resica. tremor) Teka luteinske ciste jajnika – zbog ↑ sinteze β-HCG. prisutnost fetalnog tkiva. trofoblast ne može iskoristiti dehidroandrosteron www. Obavezan je ginekološki pregled. Uz to nalazimo i proliferaciju citotrofoblasta i sonciciotrofoblasta. a 3-5% u koriokarcinom Klinička slika Vaginalno krvarenje – u 97%. Svakih 6-12 mjeseci radi se transvaginalni UZV. najčešće triploidni kariotip u 75-80% žena mola ima benigni tijek i spontano se povlači nakon evakuacije molarnoga sadržaja iz materišta. proliferacija uglavnom sinciciotrofoblasta Etiologija i patogeneza žene koje zanesu prije 16. tahipneja. MOLA HYDATIDOSA *Šimunić 389.XX koji nastaje oplodnjom 'prazne' jajne stanice spermijem sa 23. oko 15-25% prelazi u invazivnu molu. grozdasta potajnica.perpetuum-lab.Prije početka liječenja potrebna je iscrpna anamneza. daljnje kontrole za 3. degenerativna je bolest trofoblasta kod koje su očuvane korionske resice. KT. u resicama se ne nalaze fetalne krvne žile. totalna) mola: hidrops svih korionskih resica. količina je veća kod invazivne mole i još veća kod koriokarcinoma ↑HPL i P4 (placentarni hormoni) ↓Estrogena (jer zbog odutnosti fetusa. ginekološki pregled. PAPA-test. Mola se pojavljuje u 2 oblika: Kompletna (potpuna. dispneja. tahikardija U bolesnica s parcijalnom molom najčešća je slika odumrle trudnoće ili nepotpuna pobačaja Hormonski nalazi kod mole hydatidose ↑HCG: zantno iznad 50 000 IJ. tromjesječju trudnoće i pokazuje kromosomske abnormalnosti. stijeka maternice je glatka. te kasnije svakih 6-12 mjeseci.hr . najčešće 46. katkada s krvlju izlaze vodeni mjehurići Prekomjerno povećanje veličine maternice – zbog nakupljanja molarnoga tkiva i krvi. a time i hiperstimulacije jajnika. Dražančić 242 + 320 Mola hydatidosa. Prva kontrola: 6 tjedana nakon početka HNL. masti .

ako prelazi određene granice. Kl. odr. Dijagnoza: dugotrajna perzistencija ili porast β-HCG nakon uklanjanja mole. RTG pluća. hemoptoja. Histerektomija – u iznimnim slučajevima i to u žena >40g koje ne žele zadržati reprodukcijsku sposobnost i u kojih postoji veća opasnost od nastanka postmolarnih komplikacija Praćenje Bolesnica ostaje pod nadzorom najmanje godinu dana. trofoblasta. krvarenje ili krvarenje iz GI sustava. Organa.com. aako ne pada. www. pregled.hr . Tumorsko nakupljanje stanioca citotrofoblasta na ležištu posteljice s tendencijom lokalnoga širenja u miometrij i limfogeno. kl.čvorovi u rodnici. a nakon 6 mj svaka 2 mjeseca Žena za to vrijeme ne smije ostati trudna (OC!) Nakon uklanjanja mole određuje se β-HCG 1 x tjedno dok 3 uzastopna nalaza ne budu negativna – to znači spontano povlačenje (u 80% bolesnica) Zbog mogućeg prelaska u malignu molu u nekim se ustanovama daje profilaktička kemoterapija metotreksatom. pobačaj. kad se uterus kontrahira. RTG pluća te određivanje razine β-HCG u serumu Kontrole se obavljaju svaki mjesec.perpetuum-lab. a samo u 5% molarna trudnoća. CT ili UZV abdiomena. Dijagnoza: anamneza (mola. Kl. Najčešće se širi hematogeno u pluća.i citotrofoblasta. a razlikuje se po prodoru trofoblasta u miometrij i parauterino tkivo. plućima ili mozgu Liječenje: kemoth. porast uterusa uz vaginalno krvarenje. hepatitis. te pri pojavi plućnih i drugih metastaza INVAZIVNA MOLA Ima sve histološke karakteristike kao obična mola. kašalj. rjeđe intraabd. ili histerektomija KORIOKARCINOM Zloćudni tm epitela korionskih resica građen od sincicio. Evakuaciju često prati jače krvarenje. sporija involucija uterusa. nakon infuzije uterotonika (oksitocina) sadržaj iz endometrijske šupljine se postupno i opsežno aspirira. potrebno je kiretom revidirati materničnu šupljinu (isto i ako je došlo do spontanog pobačaja mole. β-HCG u serumu. nekoliko dana davati uterotonike ai antibiotike. metastaze u rodnici. met. HCG nizak) Tumor ležišta posteljice (zloćudna trofoblastična bolest) Liječenje Zbog opasnosti od teškog krvarenja i potencijalnog maligniteta molu treba što prije evakuirati. hematurija.iz nadbubrežne žlijezde ↑ tiroidnog hormona i 17-ketosteroida jer trofoblast djeluje stimulacijski na štitnu i nadbubrežnu žlijezdu Dijagnoza UZV je metoda izbora: karakteristična slika tzv. broj L i Tr Liječenje: citostatici TUMOR LEŽIŠTA POSTELJICE ('placental site trophoblastic tumor') Rijedak tm kojemu u najvećem broju slučajeva prethodi ročna trudnoća. rjeđe pobačaj. slika: oskudno vaguinalno krvarenje. «sniježne mećave» Color-Doppler: indeks otpora arterija maternice značajno je manji nego u normalnih trudnoća Diferencijalna dijagnoza Hidropska degeneracija resica kod anembrijskih trudnoća (nema prolif. intrakranijalno krvarenje.funkcije bubrega i jetre. stidnici. u 50% prethodi mu mola hydatidosa. Nakon aspiracije.. CT glave. danas je ovo liječenje indicirano kad je β-HCG pozitivan i nakon 5 mj. porođaj). malu zdjelicu i mozak. Aspiracijska kiretaža – metoda izbora u žena koje žele sačuvati reprodukcijsku sposobnost. rijetko galaktoreja i nefrotski sy. selektivna angiografija trb. ima sposobnost metastaziranja u rodnicu i stidnicu. rjeđe u pluća. rodnicu. a može se razviti i DIK. ako uterus raste ili se pojavi novo krvarenje uz pozitivan β-HCG. Kontrolni pregledi: ginekol. slika: vaginalno krvarenje. Sastoji se od pojedinačnih ili višestrukih hmoragičnih masa koje ivadiraju u miometrij i destruiraju miofibrile.sl. Izgubljenu krv treba nadoknaditi.i zdjel.

hr . mršavljenje. uz bljedilo.perpetuum-lab. Uz zajedničku ilijačnu areteriju. ranim početkom spolnoga života (<20g)..Dijagnoza: anamneza. ranom dobi I. kukovima i natkoljenicama u nekih dizurija i edem donjih udova opstrukcijska uropatija sa znakovima hidronefroze u uznapredovaloj bolesti hematurija i krvarenje iz rektuma u preterminalnoj fazi. trudnoće (<20g). Poslijednjih 30g učestalost je ↓ za 50%. zdepastiji i poprima karakterističan bačvast oblik Često nastaje multicentrični Putevi širenja urastanjem u okolno tkivo limfogeno (u parametrij) – regionalni ly. većim brojem porođaja. javljaju se ui bolovi u križima. sukrvavi iscjedak – povremeno. pušenjem duhana. bezbolno krvarenje ili prljanje (spotting) obično nakon spolnog odnosa ili kupanja bol i osjećaj nelagode tijekom snošaja s napredovanjem krvarenja su češća. STD. Liječenje: histerektomija CARCINOMA CERVICIS *Šimunić 432 Epidemiologija i etiologija Invazivni ca cervixa po učestalosti zauzima 3. čv. U 90% dokazana je infekcija HPV-om Smatra se da je potrebno 7 godina za promjenu početne CIN lezije u klinički vidljiv invazivni ca cervixa Karcinom žlijezdanih stanica (adenocarcinoma cervicis uteri) Smatra se da nastaje postupno iz GIL (glandularne intraepitelne lezije) Rastom širi cervix koji postaje veći. Karcinom pločastih stanica (skvamozni karcinom) čini 75-85% svih ca cervixa najčešće se javlja na skvamokolumnoj granici etiologija je povezana s niskim socioekonomskim statusom. promiskuitetom obaju partnera. jače izražen HPL nego β-HCG. mjesto od svih zloćudnih oboljenja ženskoga reprodukcijskoga sustava (iza ca endometrija i jajnika). preponski i paraaortalni hematogeno – u pluća i mozak Klinička slika žene 40-55 g. kaheksiju i masivna krvarenja iz rodnice Dijagnoza ginekološki pregled i rektovaginalna palpacija kolposkopija i biopsija endocervikalna kiretaža UZV zdjelice i trbuha Cistoskopija Infuzijska urografija Rektosigmoidoskopija CT RTG pluća Scintigrafija skeleta www. čv. obilnija i dulje traju.com. preponski ly.

perpetuum-lab. kemoterapijom i kombinirano.5%). a učestalost im opada s pojavom menopauze).hr . LARVH ( laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija) > II b (infiltriran parametrij) → zračenje (perkutamno. fibromiomi) su najčešći dobroćudni tumori maternice. hemoragični celularni lejomiomi. mogu komprimirati mokraćovode i zdjelične krvne žile Histološka građa Vrtložno isprepleteni anastomozirajući snopovi uniformnih glatkomišićnih stanica. Patologija Miomi su dobro ograničeni čvorovi okruglasta oblika. U 2/3 mioma prisutne su degenerativne promjene. migrirajući miom) Intraligamentarni – između 2 sloja širokog ligamenta. infarkcije i pričvršćivanja na okolne zdjelične strukture (parazitski. klinički vidljiv ca) radikalna histerektomija. dobroćudni metastazirajući miomi. a različitih su oblika i veličina. na prerezu vrtložaste strukture. vaskularni lejomiomi.. vrlo rijetko zloćudno alteriraju (0. epiteloidni. Estrogeni posješuju njihov rast.1-0. intravenska lejomiomatoza. Najčešće 1 veća krvna žila opskrbljuje svaki tumor. Variraju od konzistencije kamena do vrlo mekanih. Submukozni – rastu prema materištu i zbog pritiska na endometrij uzrokuju nepravilna krvarenja iz maternice.24 i više tj trudnoće: trudnoća se dovršava 29-30 tj carskim rezom i u istome se aktu učini radikalna histerektomija sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom . u mlađih žena s mikroinvazivnim ca → konizacija I – Ia (ograničen na cervix i invazivni ca koji se može otkriti samo mikroskopski) → histerektomija. www. Dobro su ograničeni od okolnog miometrija s vezivnom pseudokapsulom.Liječenje Kirurško. Patogeneza Urok nastanka mioma nije poznat. a mogu prolabirati i kroz cervikalni kanal.rana trudnoća (8-12 tj) u stadiju Ia može se učiniti konizacija + serklaža cervixa. Većinom imaju nešto više stanica od okolnog miometrija. diseminirana peritonealna lejomiomatoza Komplikacije mioma Miomi često podliježu dobroćudnim promjenama. intersticijsko zračenje) > III → kemoterapija (cisplatin + bleomicin ili vinkristin). mijenjaju oblik maternice Subserozni – nekada i na peteljci. Miomi sa posebnom histološkom slikom su: mitotički aktivni miomi. bjelkasti. . miksoidni.com. mulaža (izrada posebnih odljeva rodnice). atipični lejomiomi. Nastaju proliferacijom 1 klona glatkih mišićnih stanica. s različitom količinom vezivnoga tkiva. Ako imaju pendularni oblik prominiraju u lumen maternice. a u Ia2 i Ib (invazija u stromu 3-5 mm. brahiterapija (intrakavitarno). može doći do torzije. samo u bolesnica u kojih se ne očekuje dugo trajanje života Liječenje ca cervixa u trudnoći: . celularni lejomiomi. prisutni su u oko 20-25% žena reproduktivne dobi (rastu pod utjecajem hormona. zračenjem. zatim difuzna lejomiomatoza i miometrijska hipertrofija.12-24 tj u Ib i višem stadiju preporučuje se započeti s perkutanim zračenjem (do smrti ploda i pobačaja obično dolazi uz dozu zračenja 35-40 Gy) MIOM * Šimunić 441 + 138 Miomi (lejomiomi. Intramuralni – najćešći. Najčešće su multipli.

premenstruacijsko oskudno krvarenje (?spotting'). RTG abdomena: samo kalcificirani miomi Histerosalpingografija: deformacije uterusa Histeroskopija Intravenska urografija MR (rijetko se rabi) Diferencijalna dijagnoza Trudnoća. postaju nehomogeni. tromjesječju mogu potaknuti spontane pobačaje i prijevremene porođaje (analgetici i tokolitici!) Za vrijeme porođaja mogu izazvati inerciju maternice. Spontani pobačaj – 2x je češći u žena s miomima maternice. konstipacija. Dijagnoza Rutinski ginekološki pregled (+ digitorektalni i palpacija abdomena) UZV: subserozni miomi vide se kao nepravilnosti koje remete glatkoću ruba maternice. Cistična degeneracija: moguće prsnuće. masna. a submukozni iskrivljuju konture šupljine maternice. moguća je i tromboza. Liječenje gestagenima može se provoditi i prije kirurškoga zahvata. jaki bolovi. venska staza i intersticijska krvarenja. kronična bol + dismenoreja. Miomektomija: mlade žene koje još žele rađati www. anomalije položaja i stava djeteta ili opstrukciju porođajnog kanala. poremećena mikcija i razvoj hidrouretera. kompresija okolnih organa male zdjelice. takvi miomi se povećavaju i smekšavaju te mmogu pritiskati i dislocirati susjedne organe i tkiva Inficirana nekroza: ovi miomi omogu uzrokovati simptome akutnoga abdomena s bolovima u donjemu dijelu trbuha. nagli rast mioma u reproduktivnoj dobi ili svaki rast mioma u postmenopauzi (isključenje sarkoma!). akutna bol kod torzije ili rađajućeg mioma. Kirurško liječenje: indikacije su obilna krvarenja uz posljedičnu amenoreju. moguća je klinička slika ileusa. abdomen) → hitna operacija Mali miomi → analozi GnRH (mogu smanjiti veličinu mioma i do 60%). obilne menstruacije (menoragije). na peteljci. Nekroza: česta zbog ishemije. To su homogeno ehogene strukture. U 2. i 3. venska kogestija zdjelice i donjih udova. infekcijom.hr . mučninu i defans trbušne stijenke. ginekološkim pregledom. intramuralni su unutar mišićne stijenke. abdomen. atrofija. Takvi promijenjeni miomi često podliježu infekciji. maetroragije → posljedica je anemija i manjak Fe. Bol – može se javiti kao posljedica degeneracije mioma povezane s vaskularnom okuzijom. a mogu se i otrgnuti i prsnuti Rađajući miom: obilna krvarenja i jaki bolovi Miomi pogoduju neplodnosti jer dislociraju i deformiraju maternicu. Torkviranje mioma: subserozni m. visoke septične temperature tresavicu.com.. Neplodnost – miomi na peteljci i cervikalni miomi mogu pritiskati i sužavati cervikalni kanal. a ako se izliju u trbušnu šupljinu – ak.perpetuum-lab.Česte su nekroza. Liječenje Anemija se liječi sanacijom nepravilnih krvarenja uz nadoknadu Fe Akutna stanja torzije ili nekroze (ak. ako je miom jedini razlog neplodnosti. Nakon porođaja moguće su jake kontrakcije maternice i obilnija krvarenja. asimptomatski se miomi otkrivaju slučajno. dispreunija. torzijom mioma ili kontrakcijom uterusa kod rađajućeg mioma. tm jajnika. Nepravilna i obilna krvarenja iz maternice – čest simptom. a ako se pojave sekundarne promjene. Klinička slika Simptomi se javljaju samo u 35-50% bolesnica. pritišću jajnike i jajovode i dovode do njihove opstrukcije. Napetost u maloj zdjelici – nastaje zbog pritiska velikih mioma na okolne organe. hijalina i cistična degenracija te kalcifikacija mioma. cervikalni miom. tuboovarijski apscesi. tm organa male zdjelice Miomi i trudnoća Nakon miomektomije u 40% žena dolazi do trudnoće.

ali samo oko 25% krvarenja u menopauzi znače rak! ginekološki i citološki pregled frakcionirana kiretaža histeroskopija UZV. jetru. serozu. kod abnormalnosti endometrija nađenih UZV-om Prognoza Ovisi o stadiju proširenosti. – atipične stanice Dijagnoza anamneza: oko 90% ca endometrija očituje se krvarenjem. 453) – porastom gradusa raste stupanj nezrelosti tm Kada kiretirati? ženu > 40 g pri ponovljenome abnormalnome krvarenju iz maternice. papilarno pupanje . pliku latu i zdj. kroz jajovod impl. www. peritoneum FIGO 1988. Color-doppler.jednostavna h.atipična h. gradusu tumora. KARCINOM ENDOMETRIJA *Šimunić 451 Incidencija Najčešći ca spolnih orgaan.perpetuum-lab. – proliferacija + ↑broja i dilatacija žlijezda . čini 6-7% svih ca u žena. dubini invazije. pri sumnjivom ili pozitivnom citološkom nalazu. perit. žlijezde hematogeno – u pluća. incidencija u porastu 2 temeljna oblika: ovisni i neovisni o estrogenima Činitelji rizika žene koje su kronično izložene neoponiranom djelovanju estrogena pretile kasna menopauza PCOS dijabetes estrogenski tm gonada estrogensko HNL (hormonsko nadomjesno liječenje) terapija tamoksifenom (selektivni modulator E receptora) nerotkinje U višerotkinja i žena koje su uzimale OC postoji znatno manja vjerojatnost od obolijevanja ca endometrija!! (OC – zaštitni učinak traje 3-10 godina) Tijek bolesti Najčešće ishodište ca je hiperplazija sluznice maternice: . kada je enukleacija mioma nemoguća U žena u peri/post – menopauzi čiji miomi ne prave smetnje i smanjuju se. u žena koje više ne žele rađati. klasifikacija stadija proširenosti (str. kod svakoga krvarenja u postmenopauzi. – kompleksniji uzorci rasta.com.hr . operacija nije potrebna. MR tumorski biljeg CA-125 u uznapredovalim stadijima Širenje lokalno – u miometrij. šupljinu limfogeno – u zdjelične i paraaortalne ly. koncentraciji estrogenskih i progesteronskih receptora i zahvaćenosti limfnih čvorova. dobi bolesnice.složena h.Histerektomija: u starijih. jajnik. kosti.

zloćudna – karcinofibrom U MMT-u su zloćudne obje tm sastavnice. perkutano zračenje. umjerena atipija Klinički: nepravilno krvarenje iz rodnice. histeroskopija i frakcionirana kiretaža Liječenje: histerektomija i adneksektomija + postop. postop. 'mekani tm' uterusa uz bol u zdjelištu. širi se limfogeno i hematogeno. kombinira se vanjsko i intrakavitarno. izuzetno zloćudni. oni se daju i kod jednostavne i složene hiperplazije TUMORI UTERUSA *Šimunić 458 SARKOMI UTERUSA Rijetki tm. ispunjen brojnim polipima. građen od stanica sličnim stanicama strome endometrija u proliferacijskoj fazi ciklusa. Dg: UZV – 'široka plja razrijeđenja' 8krvarenja i nekroze unutar tm). ako su obje komponente dobroćudne – adenofibrom ako je mezenhimska sat. zloćudna – adenosarkom ako je epitelna sast. praćenje (u prve 2 g > 80% recidiva) ENDOMETRIJSKI STROMALNI TUMOR nastaje iz stanica endometrijske strome u žena kasne reprodukcijske dobi Stromalni nodul Endometrijski stromalni sarkom niskoga stupnja zloćudnosti – najčešći. histerekt. katkada povećanje uterusa uz bolove u zdjelištu Liječenje: histerektomija i adneksektomija Endometrijski stromalni sarkom visokog stupnja zloćudnosti – od stanica endometrijske strome s izraženom atipijom stanica Klinički: makroskopski polipoidnog izgleda. MIJEŠANI MEZODERMALNI (MULLEROVI) TUMORI (MMT) najčešći sarkomi uterusa (1/2 svih) mogu se razviti tm sastavljeni od epitelnih i mezenhimskih sastavnica. MMT-i mogu biti homologni (od elemenata koje inače nalazimo u uterusu) i heterologni (sadrže i sastavnice koje inače ne nalazimo u uterusu) Adenofibrom – dobroćudan. brzi rast 'mioma'. u stadijima i i II./adneksektomija www.com. solitaran.perpetuum-lab. Širi se uglavnom hematogeno u pluća. u prosijeku velik 8-10 cm Klinički: krvarenje iz rodnice. prognoza loša Histogenetsko izvorište: -glatko mišićje uterusa (leiomyosarcoma) -endometrijska stroma LEJOMIOSARKOM Javlja se između 52-54 godine. Za uznapredovale stadije i kod opetovanog javljanja. Color-doppler.Liječenje Kirurško – laparotomija. te se u skladu s tim donosi odluka hoće li se izvesti zdjelična i/ili paraaortalna limfadenektomija Zračenje – u stadijima IIIi IV.hr . krvarenje iz rodnice. Hormonska th progestinima – ako su E i P receptori visoki. izrazita agresivnost Liječenje: histerektomija i adneksektomija + ev. povećan uterus. najčešće intramuralan tm. na rezovim zamrznuta tkiva maternice određuju se tijekom operacije gradus ca i dubina prodora u miometrij. Kemoth. Zrači se i kad je operacija kontraindicirana.

/adneksekt. epitelom. ili zračenje MIJEŠANI ZLOĆUDNI MULLEROV TUMOR (KARCINOSARKOM) najčešće se javlja u postmenopauzi Klinički: povećanje uterusa.. Javljaju se u mlađoj životnoj dobi (42-47 g) Liječenje: ZLOĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA www. ischiadicus – edemi nogu i parestezije Dijagnoza: bimanualni palpacijski pregled. u uznapredovalim stadijima kemoth. obično multilokularni. Color – Doppler. zahvata neophodno je učiniti hitnu (ex tempore) PHD analizu. spolnih stanica i specijalizirane strome čine > 90% svih tm jajnika EPITELNI TUMORI JAJNIKA 3 kategorije: dobroćudni. ATIPIČNI EPITELNI PROLIFERATIVNI TUMORI Između dobroćudnih i zloćudnih – imaju niski zloćudni potencijal i povoljnu profnozu. zbog pritiska na rectum mogu se javiti i smetnje u pasaži crijeva. atipični epitelni proliferativni tm i zloćudni tm.perpetuum-lab. unilokularne tvorbe.com. obostrana adneksektomija + zdjelična i paraaortalna limfadenektomija TUMORI OVARIJA *Šimunić 461 Prema WHO postoji 11 skupina tm jajnika prema histogenetskom podrijetlu. UZV.9 Cistične. cistično – solidan BRENNEROV TUMOR (*Šimunić 462) – fibroepitelni tumor građen od žarišta prijelaznoga epitela. zbog pritiska na mokraćni mjehur može se javiti dizurija. u tijelu uterusa. Rijetko uzrokuju simptome zbog pritiska na zdjelične vene i n. u starijih histerektomija i obostrana adneksektomija.šupljini i katkada može izazvati transformaciju mezotela potrbušnice u mucin . u postmenopauzi. DOBROĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA Obično uni/multilokularne cistične tvorbe obložene neaktivnim kub/cil epitelom Serozni cistadenomi – ispunjeni bistrom seroznom tekućinom.sekretorni epitel (pseudomyxoma peritonei) Liječenje: kirurško. polipoidna izgleda.hr . Tm iz pokrovnoga epitela. ali i o njegovoj strateškoj lokalizaciji. tanke stijenke. Ako prsne.Adenosarkom – rijedak. uglavnom je malen i ne izaziva kliničke smetnje Simptomi: ovise o veličini tumora. uklanjanje sluzi Endometrioidni cistadenom – rijedak. 1 šuplja tvorba veličine 8-10 cm Mucinozni cistadenomi – veći od seroznih. S rastom tm javlja se nelagoda u trbušnoj šupljini. širi se limfogeno i hematogeno. unutarnja stijenka glatka i obložena 1-rednim cil. vrlo je agresivan i rano metastazira u jetru i pluća Liječenje: histerektomija. pa potom donijeti odluku o opsegu zahvata. određivanje vrijednosti serumskih biljega CA-125 i CA-19. sadržaj tm razlije se po trb. Liječenje: histerekt. najč. U mlađih žena koje još žele rađati laparoskopski se izvodi jednostrana adneksektomija ili cistektomija. bez papilarnog rasta i patološke prokrvljenosti. niskih vrijenosti CA-125 obično su dobroćudni cistadenomi! Liječenje: isključivo kirurško. u ctpl nakupine sluzi. krvarenje iz rodnice praćeno ispadanjem pojedinih dijelova tumora. tijekom kir. ima nizak zloćudni potencijal. a ako je tm velik i smješten u Douglasovu prostoru. 28-40g.

hr . ↓ . limfatički transdijafragmalni put (u pleuralnu šupljinu. kolonoskopija i pasaža crijeva. inf. Širenje: 1.prehrana: ↑ . limfogeno (u zdjelične i paraaorttalne ly čvorove) 2. UZV 2 x godišnje.↑ opasnost: neplodnost . urografija. vit.vegetarijanska prehrana. BRCA-2 i p53. RTG pluća. ↓: inaktivacija tumorsupresorskih gena BRCA-1. bimanuelna pretraga zdjelice. u uznapredovaloj bolesti rast trbuha (ascites). transcelomno (implantacijom po trbušnoj šupljini) 1. (Š. limfadenektomija. palpacija trbuha. CD. Mlađe žene: ovariektomija + 6 mjeseci poslije – laparoskopski ' second look' ( detaljno se pregleda cijela trbušna šupljina.nasljedni ca jajnika . određivanje CA-125 2 x godišnje. bol u trbuhu. adneksektomija i omnektektomija * Obiteljski karcinom jajnika . proliferacija i katkada zloćudna transformacija. UZV.Etiopatogeneza: 3 glavne hipoteze a) Hipoteza neprestanih ovulacija (ponovljene traume epitelne pov. vrijednosti CA-125. pregled 2 x godišnje.javlja se značajno ranije nego sporadični ca jajnika!! Javlja se u okviru 3 nasljedna sy: . malaksalost. Čimbenici rizika: . smetnje disanja (pritisak na dijafragmu). MR.talk: vanjski kancerogen (puder!) . Liječenje: Starije žene: histerektomija + adneksektomija + ev. 471) www.↑: mutacije onkogena K-ras i HER-2/neu. KARCINOM POKROVNOGA EPITELA Zloćudni tumori jajnika čine 5% svih zloćudnih tm u žena. ali niskoga stupnja zloćudnosti. gubitak tjelesne težine Dijagnoza: Anamneza.potrošnja životinjskih masti. uzmu se ispirci s tipičnih mjesta i uzorci peritoneuma s tipičnih mjesta).perpetuum-lab. AiC .com. CT. jajnika stalnim ovulacijama) b) Gonadotropinska hipoteza (trajna izloženost jajnika visokoj razini cirkulirajućih FSH i LH povećava opasnost od natanka tm) c) Teorija zdjelične kontaminacije (kontaminacija kancerogenim tvarima putem spolnog sustava) Cramer i Welch: jednistvena teorija – prvi korak karcinogeneze je invaginacija pokrovnog epitela u stromu jajnika – slijedi diferencijacija. karcinoza pleure i hidrotoraks) 3. hematogeno (u jetru i pluća) Klinička slika: U početku nelagoda u trbuhu i pritisak na okolne organe. dojenje OC .↓ opasnost: rađanje. bjelančevina i unosa cal. nakon trudnoće histerektomija.HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) nasljedni sy Lynch sy II (nasljedni nepolipoidni kolorektalni ca i ca jajnika) Prevencija i liječenje: uzimanje OC do trudnoće. Nakon porođaja profilaktičko odstranjenje jajnika TUMORI SPECIJALIZIRANE STROME JAJNIKA Čine 5-12% tm jajnika i dijele se u nekoliko skupina: GRANULOZA TUMORI Većinom zloćudni. najčešće se javlja u žena > 50 g. gin.

česti u djevojčica i adolescentica! (skoro 70% svih zloćudnih tm jajnika). Liječenje: kirurško. kemoth. omentektomija i limfadenektomija. HILUSNI TUMORI (LEYDIGOMA) Rijetki. Obično jednostran tm. 10-12 cm u promjeru. Liječenje: kir. + sist. u serumu ↑ AFP. . Liječenje: kir. TUMOR SERTOLI – LEYDIGOVIH STANICA (ANDROBLASTOMA) Rijetki. TUMORI SPOLNIH STANICA (Š. hematogeno (jetra). EMBRIONALNI KARCINOM www. solidni. 472) Čine 15-25% neoplazmi jajnika. u 95% dobroćudni Liječenje: I kirurški. citostatici TUMORI ŽUMANJČANE VREĆE (YOLC SAC CARCINOMA) Rijetki tumori. nastaju transformacijom embrionalnih stanica u ekstraembrionalno tkivo. u 85% u postmenopauzi. jednostrani. Širenje: ly. Liječenje: kirurško. je nagli rast trbuha u djevojčice/mlađe djevojke. djevojčice & adolescentice. mlađe žene (20-30g). TEKA TUMORI (THECOMA) Razmjerno rijetki.2 tipa (histološki): Typus adultus – u peri/postmenopauzi.hr . Liječenje: kirurško. FIBROMI Solidni rast stanica vezivnoga tkiva.negestacijski – rijedak. prognoza odlična Typus iuvenilis – žene < 20 g. promjera 15 cm. Često se otkriva u mladih bolesnica s primarnom amenorejom. makroskopski nalikuje miomu. + citostatici KORIOKARCINOM Tumor građen od zloćudnih trofoblastičnih stanica koje odgovaraju stanicama citotrofoblasta i sinciciotrofoblasta normalne posteljice. II i III kir. Nizak zloćudni potencijal. + kemoth. konzervativno ako se otkrije rano (fertilna sposobnost) – jednostrana adneksektomija. DISGERMINOM Zloćudni tumor nastao malognom alteracijom primordijalnih oocita. 6-7 cm.perpetuum-lab. transcelomno presađivanje(omentum i peritoneum). rastu sporo. uznapredovali kir. radikalno ako se otkrije u uznapredovalom stadiju – histerektomija.gestacijski – u odraslih žena kao primarni ovarijski korioca nastao na temelju ovarijske trudnoće ili kao metastaza u jajnik primarnoga korioca maternice Liječenje: kemoth. Trijas simptoma – sy Meigs: fibrom jajnika + ascites + hidrotoraks. iznimno brz rast i rani rasap bolesti. može izazvati preuranjeni pubertet.sl. ugl. u oko ½ dovode do postupne maskulinizacije. u 80% estrogeno aktivni. luči HCG. dobroćudni su. Liječenje: rani stadiji kirurški. + citostatici. uvijek jednostrani. ly metastaze paraaortalno i u retroperitoneum. pregledom. ne prave smetnje i obično se otkriju slučajno rutinskim gin. promjera 5 cm. obostrana adneksektomija. glatke stijenke.com. hematogeno (rano!) Liječenje:kirurški. Karakteristična kl. 2 skupine: . od lipidnih stanica nalik Lexdigovima. ly širenje (paraaortalno). jednostrani. Glatke površine.

procijeniti koštani sustav . Ca endometrija također metastazira u jajnik.izmjeriti visinu i težinu trudnice . ly. Liječenje: kir. razmjerno su česti ca GI sustava.hr . godine. hipospadijom i unutarnjim ženskim spolnim organima. Dobroćudan. građen od tkiva koja potječu od sva 3 zametna listića zametka. Serumska razina CA-125 rabi se u procjeni učinkovitosti th. desetljeću života. ly. MIJEŠANI TUMORI SPOLNIH I STROMALNIH STANICA Gonadoblastom . najčešće se javlja oko 12.rijedak. Liječenje: kir + ev.analizirati bjelančevine u mokraći . hematogeno. vrlo rijedak. manjak jednog spolnog kromosoma ili mozaicizam.perpetuum-lab. proljev. liječenje: kir. rano širenje implantiranjem. Simptomi ovise o veličini tm (kompresija). Komplikacije: torzija (bol. kemoth. Najčešće su građeni od lože i živčanoga tkiva (ektoderm). METASTASKI TUMORI JAJNIKA 5-8% svih ca janika. zloćudan. (ekstirpacija). Stanice se nasele per continuitatem. Jako naginje zloćudnoj preobrazbi (najčešće ima otočiće disgeminoma).. građen od velikih zloćudnih primitivnih oocita. hipotenzivne krize). NEZRELI TERATOM (TERATOKARCINOM) Rijedak tm. + kemoth. U trudnoći čini zapreku u porođajnom kanalu ili rupturira tijekom poroda. Liječenje kir. hem. KKS.učiniti laboratorij: krvna grupa (ABI i RH). pregled mokraće www. U 80% bolesnice su fenotipski žene.Vrlo rijedak ali izrazito agresivan. Karcinoid nastaje iz stanica probavnoga i dišnoga epitela koji se nalazi u zrelome teratomu. isključivo u disgenetičkim gonadama. virilizacija. U pravilu dobroćudan.pregledati srce. Karcinoidni sy (crvenilo kože i vrata. Jajnici su metastazama najčešće zahvaćen organ ženskoga spolnoga sustava. Najčešće se vidi struma ovarii – građa jednaka parenhimu štitnjače. i 3. Liječenje: kirurškom u okviru liječenja primarnoga karcinoma.izmjeriti krvni tlak . Liječenje: kir. a u 20% muškarci s kriptorhizmom. --------------------------------------------porodništvo------------------------------------------PREGLED TRUDNICE *Dražančić 21 OPĆI PREGLED Obavlja se pri prvom dolasku trudnice: . Jednostran. deskvamiranim pločastim epitelom i dlakama. otočići nezreloga ili embrionalnoga tkiva.com. MONODERMALNI TERATOM Teratom od samo 1 zametnoga listića. defans) a moguća je i nekroza stijenke sa rupturom (kemijski peritonitis sa priraslicama).Krukenbergovi tumori (najčešće iz želuca). pluća i abdomen . Obostrane metastaze u 2/3 žena. brzo raste i rano metastazira. ZRELI TERATOM Najčešći tm jajnika u 2. kosti i hrskavice (mezoderm) te crijevnoga i dišnoga epitela (endoderm). anomalije spolnih organa. kao i ca jajovoda (izravno urastanje). najčešće nezreli neuroepitelni elementi. seroreakcije na lues.ili transcelomnim putem. Cistične šupljine obično su ispunjene lojem. Metastaze ca dojke su najčešće. Amenoreja.

) Palpacija područja adnexa: bilo kakav nalaz na adnexima zahtijeva UZV pregled. (tada češće: sa 35. (U žena koje su ranije rodile već u II. Cervix je zatvoren.. do 12. a kasnije u razmacima od 1 mj. PREGLED U UZNAPREDOVALOJ TRUDNOĆI Prvi pregled trebao bi se obaviti do 8. (odr. iscjedak. test opeterećenja glukozom i genetsko savjetovanje GENITALNI PREGLED PREGLED U RANOJ TRUDNOĆI Inspekcija vanjskog spolovila (crvenilo.perpetuum-lab. cilindričan u rodilja. palpiramo uterus izvana. sijelo placente. izrasline) Pregled u spekulima: iscjedak u rodnici: normalno . poprečan i kos (situs longitudinalis. tj. nožice skvrčene u kukovima i priljubljene trbuhu. tj. priljubljene na prsni koš. a cervix koničan u nerotkinja. Pri svakom pregledu izmjerimo krvni tlak. t. veličine je muške šake sa 16. tj. tj. a 2-3 tj.) www. vaginalis i kvasnice) i stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno za sprečavanje asc. tj.) tako da ukupni broj pregleda bde 8-9. tj. a u III. transversus et obliquus) Stav čeda: stav glavom i stav zatkom Namještaj čeda: I. bjelkast. potrebno ga je i mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. positio secunda seu dextra (…prema desnoj strani majke) Držanje ploda (habitus fetus): odnos sitnih česti ploda prema trupu. do 22. palpiramo cervix.tj veličine je manje ženske šake i potpuno mekan od 8. nestaje flexio. veličine je glave djeteta. povećava se i postaje kuglast sa 12. pogotovo njgov istmički dio (Hegarov znak). Određuje se: A) veličina i oblik corpusa uteri sa 5 tj. tromjesječju postaje uloživ za vrh. slušamo KČS. tj. a mogu se ustanovitii i segmentalna otvrdnuća (Piskačekov znak) sa 8. radi se i bakteriološki pregled mokraće.com. ev. corpus se izduljuje i približava xifoidu. svojim dnom izlazi iz male zdjelice B) položaj maternice u oko ¾ žena je u položaju anteversio – anteflexio. sve do 32.oskudan. L. amenoreje uterus je smekšan. i za cijelu jagodicu prsta) Važno je da unutrašnje ušće cervixa nije prohodno pri palpaciji! Manualna palpacija povećanog trupa maternice: kažiprstmi srednjak su u rodnici.. do 37. prije termina prohodan za prst. (Versio ostaje sve do blizu kraja trudnoće. tek potkraj trudnoće postaje uloživ za vršak prsta.hr . per spekula se informiramo o rodničkom iscjetku. pretežno u stražnjem svodu. tj. bakterije. infekcije i korioamnionitisa!) te konačno uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu opisivanje stijenke rednice i vrata maternice: sluznica je blijedoružičasta. od 34. veličinu glavice. positio prima seu sinistra (zatiljak i leđa djeteta okrenuti su prema lijevoj strani majke) II. 37 i 39 tj. Anomalije fetusa) II. druga ruka iznad simfize.- ako u anmanezi postoje indikacja. (Zdravo djete – obično prekrižene ručice. od 18. Vanjski pregled U posljednjem tromjesječju trudnoće mogu se prilično točno procijeniti: Položaj čeda: uzdužan. UZV: I. Nakon 16.

Prvi pokazatelji trudnoće su rani faktor trudnoće (EPF) i faktor koji stimulira trudnoću (PAF). PREGLED U PORODU Vanjski pregled Leopold – Pavlikovi hvatovi i slušanje KČS Unutrašnji pregled Obavlja se pod najstrožim mjerama asepse. sukrvav ili krvav). mogu se odrediti u krvi prije implantacije blastociste. c. duljina.2 glava je malim segmentom u zdjelici . vodenast. 6 položaja: U početku. Diameter intercristalis – 28cm – između obje cristae iliacae Diameter interspinalis – 25cm – između obje spinae iliacae anterior Diameter intertrochanterica – 32cm – između trohantera Conjugata externa – 19-20cm – između gornjeg ruba simfize i trnastog nastavka 5. obuhvat predležeće česti (u > 95% tvrda zaobljena glavica) 4. www. glava je pomična nad ulazom zdjelice.perpetuum-lab.com. rodnice i cervixa. odbitkom 1.5cm dobije se conjugata vera Diameter intertuberalis – između tubera sjednih kvrga procjenjuje se iskustveno ili postavljanjem šake na međicu TEST NA TRUDNOĆU *Dražančić 82 Posteljica se sastoji od majčinog dijela (decidua) i fetalnog dijela (trofoblast). Unutrašnji pregled Vaginalnim pregledom kažiprstom i srdnjakom pipamo koja je predležeća čest. otvara se ušće i spušta glavica. Dokaz β-HCG u mokraći ili serumu žene reprodukcijske dobi indikativan je za trudnoću.Fizikalni pregled Inspekcija (gleda se je li maternica uzdužno ili poprečno ovalna – položaj čeda) Palpacija Leopold – Pavlikovim hvatovima: 1. obuhvat fundusa (saznajemo koja je čest u fundusu. stvaraju peptidne i proteinske hormone. dokle seže fudus) 2. Važno je procijeniti dubinu angažiranja (spuštanja) glavice. Trofoblast se sastoji od citotrofoblasta (unutarnji sloj) i sinciciotrofoblasta (vanjski sloj). sve steroide – steroidi se prvo oslobađaju u majčnu cirkulaciju unutar interviloznog prostora. a s. procjena dubine angažiranja glavice 5.3 glava je priljubljena na ulazu zdjelice . Ne koriste se rutimski. zatim prolaze kroz sincicij. a zatim .1 glava je srednjim segmentom u zdjelici 0 glava je velikim segmentom u zdjelici + 1 glava je na dnu zdjelice + 2 glava je na izlazu zdjelice Mjerenje zdjelice (menzuracija) Mjeri se šestarom po Baudeloqueu.. slabinskog kralješka Conjugata diagonalis – 12-13cm – između donjeg ruba simfize i promontorija. Inspekcija i palpacija međice. i s.hr . stijeku fetalnih kapilara pa u fetalni krvotok. Humani korionski gonadotropin (HCG) HCG je hormon kojega izlučuje sinciciotrofoblast. Zangenmeisterov hvat: otkriva prominira li predležeća čest u odnosu na simfizu (disproporcija) Auskultacija: slušanje kucaja čedinjeg srca (KČS) opstretičkom slušačlicom i doplerskim pretraživačem. pipanje sitnih česti i leđa 3. U prvom porodnom sdobu sikrono nestaje cervix. Inspekcija iscjetka (sluzav. tvrdoća i prohodnost cervixa te njegov položaj. (Određuje se βlanac jer je specifičan za svaki hormon) U normalnoj trudnoći HCG se može dokazati u serumu već 8 – 9 dana poslije ovulacije.

inhibira glukoneogenezu u majke (djeluje dijabetogeno!) Regulira osmotski tlak u amnijskoj tekućini Inhibira djelovanje FSH inhibira rast folikula u jajniku i ovulaciju tijekom trudnoće Omekšava cervix.blastociste Kasna trudnoća: DHEA. tjedan granuloza stanice (u menstruacijskom ciklusu).com. HCG u serumu može se točno izračunati trajanje trudnoće u danima: razina HCG udvostručuje se svakih 1. a patološki visoke vrijednosti povezane su sa molarnom trudnoćom ili trofoblastičnom bolesti.5 – 2. max. koncentracije.tj. na kraju trudnoće je 10x viši. Pozitivan rezultat ovih testova u trudnoći dobiva se oko razdoblja očekivane menstruacije. koncentracije ostaju niske tijekom cijele trudnoće HR ostaje isti ili nešto snižen TSH ima najveći porast u 2.5 dana.perpetuum-lab. tjedna.hr . U 9. pada nakon poroda. a u babinjama se ciklički povisuje vezano za dojenje MSH (melanostimulirajući hormon). mjesecu trudnoće ACTH PRL: porast počinje između 5.Kvalitativni testovi za brzi dokaz trudnoće iz prvre jutarnje mokraće osjetljivosti su od 50 do 500 IJ HCG/L. Na osnovi konc. tjedan PRL INHIBIN decidua 7. i 8. tj. dan Promjene endokrinih žlijezda u trudnoći Hipofiza prednji režanj. a u babinjama djeluje na izlučivanje mlijelka (kontrakcija gms lijezdanih stanica) vazopresin – ne mijenja se www. izaziva pojačanu pigmentaciju oksitocin: povisuje se tek u 2/2 trudnoće. testosteron (descensus testisa) Korelira s masom placente. trudnoće stvara se najviše HCG. DHEAS. PRL FSH i LH. Visoka razina HCG ukazuje na višeplodnu trudnoću. sinciciotrofoblast (u trudnoći) RELAKSIN žuto tijelo (kasnije posteljica) Rana trudnoća: stimulacija žutog tijela progesteron implant. ZNAKOVI TRUDNOĆE Endokrine promjene u trudnoći HORMON MJESTO STVARANJA *Dražančić 82 + 94 + 101+ 104 + 318 U SERUMU SE JAVLJA OD DJELOVANJE HCG sinciciotrofoblast 8-9 dana (max: 9 tj. do 10 dana od izostanka menstruacije. potom razina pada i sve do kraja ostaje na 10% od max. inducira sintezu somatomedina lipoliza!.osjetljivosti receptora je s 36. Važan je za održanje i napredovanje porođaja. regulira kontraktilnost uterusa 14. opušta ligamente zdjelice.) HPL posteljica 5.

Žuto tijelo najaktivnije je do 10.25-dihidroksi-vitamin D Nadbubrežne žlijezde kortizol (dvostruko već u 1/3. dio koji oblaže materište je parijetalna decidua.hr . sluznica maternice transformira se u deciduu (decidua ima površni sloj. Mišićni sloj građen je od glatkih mišićnih stanica koje se isprepleću u raznim smjerovima – to omogućuje da se istmički i cervikalni kanal šire za vrijeme poroda Maternica je na kraju trudnoće teška 5-6 kg. jajnici postaju hiperemični žuto tijelo u trudnoći luči progesteron (P4) do 50-60 dana trudnoće. trimestru epitel postaje spljošten. viskozan i mutan te stvara cervikalni čep istmus (dio vrata koji se nalazi odmah iznad cervixa. U trudnoći stanice strome nabubre. Trup maternice: izvan trudnoće maternica teži 50-70g. i 3. ali slobodni T4 i T3 ostaju u granicama normale Paratiroidne žlijezde povećana je potreba za Ca. katkad prave boli povećavaju se: u 1. napetosti.crijeva i PTH (paratiroidni h.). jer se 25-30g deponira u fetalni skelet. Jajnici i jajovodi rastom uterusa izlaze iz zdjelice i postaju abdominalni organi krvne žile jajnika jako se prošire.6-6. nakon tog vremena posteljica preuzima funkciju. no slobodnog kortizola je vrlo malo aldosteron deoksikortikosteron (uloga u patogenezi edema i hipertenzije u trudnica s preeklampsijom!) androstendion DHEA (dihidroepiandrosteron) – glavni prekursor za stvaranje estriola i estrona Genitalni organi Vanjsko spolovilo i rodnica međica i vulva postaju hiperemične i mekše rodnica: modroljubičasta (venska staza – Chadwickov znak).perpetuum-lab. a prema proksimalno anatomsko unutrašnje ušće) – povećava se i izduljuje.com. jajovodi: spljošten epitel endosalpinksa (nema hipertrofije mišićnog sloja) Dojke osjećaj topline. u 2. duljina 7. proliferacija endocervikalnih žlijezda cervikalni mukus koji je gust. Bazalnom se naziva ona na mjestu implantacije jajašca. zonu spongiozu). a granice su mu prema distalno histološko. S cervixom tvori zaporni mehanizam. a žlijezde zauzmu čitavu dojku receptori za PRL na žlijezdanim stanicama www. i dublji sloj. U ½ trudnoće uterus je kuglast (rast mišićnih niti). zonu kompaktu. kapacitet joj je oko 6mL.5cm). okolno vezivo omekša. a onaj koji oblaže jajašce kapsularna.Štitnjača štitnjača se povećava. pločasti epitel odeblja glikogen pretvara se u mliječnu kiselinu – zaštitni niski pH (3. se broj i veličina žlijezda.5cm. a peterostruko do kraja trudnoće). mišići hipertrofiraju. CT (kalcitonin) 1. proliferira epitel kanalića. a u 2/2 plosnato ovalan (pasivna distenzija stijenke koja je debela tek 0.0) Maternica cervix: količina glikozamina veziva smekšavanje cervixa. znatno je bazalni metabolizam ukupni T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). tjedna. ima kruškolik oblik. doprinosi izgonu ploda. no balans Ca je pozitivan.2 i 3 mj. jer je apsorpcija Ca iz t.

ova 'inzulinska rezistencija' kompenzira se izlučivanjem inzulina u trudnoći lipida u plazmi u 2/2 trudnoće. leukociti. crijeva dislocirana prema gore motilitet crijeva kiselost želučanog soka žučni putovi dilatirani (žučni kamenci!) Živčani sustav psihičko stanje trudnice je labilno.com. količina krvi. neutrofili.hr . estrogena (pogoršava toleranciju glc) i kortizola (povećava razgradnju inzulina) . proširuju se bubrežne čašice i ureteri GF (glomerularna filtracija) na 140/mL/min koncentracija ureje i kreatinina u krvi bubrežni klirens za uričnu kiselinu fiziološka glikozurija lučenje u vodi topljivih vitamina lučenje aminokiselina urin trudnice je alkaličan retencija soli apsorpcija Ca fosfor intracelularno u visokim koncentracijama Metabolizam BJ. širi se opseg prsnog koša disanje postaje više dijafragmalno nego kostalno utjecaj P4: hiperventilacija uzrokuje pCO2 → to pomaže difuziju CO2 iz fetalne cirkulacije k majci. hematokrit. hemoglobin. a 2/2 = katabolička faza ( GUK. TIBC Optok krvi srce je potisnuto prema gore i rotirano prema naprijed zbog povišene dijafragme naglašeni su 1. i 3. volumena krvi. hipersalivacija i ptijalizam preosjetljiv vazomotorni sustav: česte nesvjestice u 2/2 trudnoće parestezije i neuralgije (n. Fe. a i blago pO2 i prijenos kisika djeteu potrošnja kisika u trudnoći raste za 16% Bubrezi i mokraćni sustav bubrezi se povećavaju.perpetuum-lab. odlaganje masti i proteina u organizmu). vazodilatacije i povećanog protoka krvi kroz kožu) venski bazen (česti varikoziteti donjih ekstremiteta!) Disanje ošit se pomiče kranijalno za 4cm. srčani ton sklonost razvijanju supraventrikularne tahikardije minutni volumen srca broj otkucaja srca na 74/min periferni krvni otpor (zbog 'uteroplacentarnog šanta'. povraćanja. i to TG bez HDL-kolesterola 1/2 trudnoće = anabolička faza ( t. od melankolije preko depresije i euforije zbog podraženog vegetativnog sustava: mučnine.koloidnog tlaka GUK!! zbog lučenja hPL. ischiadicus) www. trombociti. eozinofili eritrociti. koriste se laktati i mast kao izvor E) Probavni sustav i jetra želudac okrenut udesno. težine. UH i M – promet energije količina proteina (alb) u serumu .Ekstragenitalni organi Krvni sustav volumen plazme.

cervix. poprima valjkast izgled.). BR. a s 10 kralješnica i ekstremiteti Anomalije . pravilnost el. kanalu: cervix. ciste i tumori placente Pupkovina – manjak krvnih žila. tj. višerotke 30-40min) 3. tj.hr . vulva i dno zdjelice. alfa-adrenergički rec. aktivnosti postoji tek nakon 35. i 24. a u donjim dijelovima uterusa traju kraće i slabiji su. uriniranje. III. placenta previja. KONTRAKCIJA / 10 min 3–4 5 2 TRAJANJE (sec) 80 – 90 90 – 110 100 PRVO PORODNO DOBA Počinje prvim trudovima koji dovode do otvaranja ušća. . Fetalna smrt Količina plodne vode Posteljica – zrelost. Exitaciju miometrija potiču: estrogeni. . . a vodenjak prsnuo. i pritisak vodeće česti na cervix (cerviko-hipotalamički reflex kojim se osl. trudnoće. danas se preferira UZV pregled između 10. tjedna Fetalna dinamika – pokreti ploda mogu se pratiti od 7. već od 5. tjedna trudnoće. levator ani te vulvu i perineum. otvor u m. najvažniji biljeg kromosomopatije je širina nuhalnog nabora (granična vrijednost je 3mm) VOĐENJE PORODA *Dražančić 192 1. Klinika trudova (kontrakcija): PORODNO DOBA I. Latentna faza traje oko 8h i završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm.com.perpetuum-lab. Dijete mora proći kroz 3 obruča u mekom por.II : stadij ranog oporavka (2h) Porodni mehanizam Porodni kanal sastoji se od koštanog (pelvis) i mišićnog dijela (donji uterini segment. hematom. oksitocin).tj. porodno doba: stadij dilatacije cervixa i ušća (prvorotke 8-10h (200 trudova). Trudovi (kontrakcije)počinju u fundusu (tu su najjači). micanje očiju. vagina. Miometrij ima multifokalni eksitacijski potencijal (estrogeni!). IV. srčana akciaj Mjerenje protoka krvi – doplerom u boji – važno kod trudnica koje bi mogle razviti EPH gestozu iki abrupciju posteljice (18. i 13. oksitocin (povećava frekvenciju i amplitudu tr. www..II : stadij istiskivanja djeteta (prvorotke 1-2h. višerotke 5-7h (130tr)) 2. Dijete se svojim držanjem prilagođava porodnim putovima. edem pupkovine. duljine tjeme -trtica. spuštena i omotana pupkovina (dopler) Tumori združeni s trudnoćom – najčešće miomi i ciste Anomalije cervixa UZV biljezi – otkrivanje kromosomskih anomalija. može se pratiti i fetalnodisanje.) Položaj. II.ovaj pregled najbolje je učiniti oko 20.UZV dijagnostika trudnoće Određivanje gestacijske dobi: mjerenjem biparijetalnog promjera glavice.II : stadij istiskivanja posteljice i ovoja (30min – 1h) 4. duljine femura te opsega fetalnog trbuha Rast fetusa pratimo mjerenjem udaljenosti fundus – simfiza i opsega fetalnog abdomena Normalna anatomija: s 8 tjedana vidi se glavica. stav i namještaj djeteta Višeplodna trudnoća – može se dg. a završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm). tjedna (flex/ext glavice i blaga gibanja ekstremiteta).

rotiraju kao i glava. riječ je o stražnjem asinklitizmu i porod je češće nemoguć) d) Kada se glava spusti do interspinalne ravnine i dosegne mišiće dna zdjelice. Leukocitoza je normalna pojava. Javljaju se pravi i potresni trudovi. nakon III.2 – 1. GUK raste krajem trudnoće. leđa su mu najčešće lijevo – I.5 cm/h (ima 3 faze: faza akceleracije. 2h. slabi i kratkotrajni –prethodni i pripravni trudovi. U 94% dijete je položeno okcipitalnim stavom glave na ulazu u zdjelicu. Kada je ušće posve otvoreno.Tada počinje aktivna faza: rotacija glave i otvaranje ušća 1. Prednje se rame podupire pod simfizu. prema sifizi. čime istječe plodna voda (oskudna kod prenešenosti.doba javlja se zimica. Zatim se rađa stražnje rame.5). Disanje je bitnije ubrzano samo kod produljenog poroda. Glavica se spušta niže. 2h. pomična je.hr . Najčešće se okciput okreće naprijed. onda infuzija 10% glukoze U početku još smije hodati (prije nego prsne vodenjak) www. svaka 3-4h u porodu te u svakoj novoj situaciji koja upozorava na rizik. a potom. preko njih prebaci se međica. na kraju se biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. porodno doba Rodilja treba uzimati dosta tekućine Jesti smije samo lako probavljivu visokokaloričnu hranu (čokolada) –osim ako se očekuje carski rez. započinje unutrašnja rotacija. zatiljek se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion). U višerotkinja saznati vođenje i ishod prijašnjih trudnoća. (II.perpetuum-lab. Potom se glava rađa kretnom defleksije – ekstenzije. nakon prsnuća vodenjaka. Pregled rodilje: inspekcija. vanjska i unutrašnja pretraga. Od ulaza zdjelice na niže glava prolazi sinkitički (sinklitizam = položaj suture sagitalis točno u sredini (osi) zdjelice. faza porodnog mehanizma) e) Kada glava prođe interspinalno suženje. 1h) U početku trudovi su rijetki. pritišće na dno zdjelice što potiče reflexno tiskanje trbušnih mišića i ošita uz istodobno olabavljenje dna zdjelice – sve to pojačava učiank trudova 2-3 puta! Glava djeteta se uvijek postavlja najpovoljnije prema dijelu zdjelice kroz koji prolazi u tom trenutku. faza najbržeg napredovanja. Anamneza: važno je znato otkada curi plodna voda. Vaginalni pregled obavlja se pri primitku rodilje. i tijelo dijeteta. Rađanje ramena prati ono glave – spuštaju se. Promjene organizma rodilje tijekom poroda Tjelesna toplina blago se povisuje (ali nikada iznad 37. namještaj (80%). (informiramo se o zrelosti cervixa. Ako se uzdiže – prijeti prsnuće maternice!). faza deceleracije. U introitusu se ukazuju tjeme. nenormalnosti) I. a tijekom poroda se se snižava.com. a zatim se otvara ušće. Postupno postaju jači i češći. Vođenje prvog i drugog porodnog doba Rodilja se najčešće prima u rađaonicu kada je u latentnoj fazi I. kao i kada su počeli pravilni trudovi. vodenjak prsne: prsnuće na vrijeme (a tempore). zbog čega se glava okreće licem prema bedru majke (vanjska rotacija glave). kada je sutura bliža promontoriju. Znojenje je često. Kod prvorotkinja prvo nestaje cervix. Na granici prema corpusu u porodu se stvori kontrakcijski prsten (palpira se 2-3 prsta iznad simfize) – Bandlova brazda. Krvni tlak se postupno povisuje. čelo. čest je fiziološki prednji asinklitizam. ev. p. porodnog doba. Ako je sutura bliža simfizi. u višerotkinja ti procesi idu usporedno. bez teškoća. DRUGO PORODNO DOBA Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm) a vodenjak prsnut. vodećoj česti. lice i brada. žuto-zelena kod izlaska mekonija!). Suturom sagitalis smješta se u poprečnom (ili jednom od kosih promjera) b) Kada svojim biparijetalnim promjerom prođe ulaz zdjelice – glava je angažirana. Kretanje glavice a) Prije početka poroda glava se nalazi nad ulazom u zdjelicu u položaju između flexije i deflexije. c) Učinkom trudova glavica se flektira. Prsnućem vodenjaka snaga fundusa axijalnim tlakom svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko-hipotalamički reflex (lučenje oksitocina).

daje se još 100mg petidina (Dolantin). Ako su trudovi prejaki ili prečesti (ili ako se razvije hipertonus uterusa) može se razviti fetalna hipoksija (acidoza). radi se epiziotomija (urezivanje međice. normalno = 2-6 osc/min (undulacijski oblik) www.) Kada se rodi glava. Analgezija – epiduralna anestezija i paracervikalna anlgezija. Poremećaj protoka krvi kroz pupkovinu ubrzava fetalnu srčanu akciju. Za mehanizam rađanja bolji je položaj na boku. a stražnje rame se rađa preko međice (desna ruka sada opet štiti međicu) Kada su rođena ramena. dugotrajna kompresija uzrokuje acidozu i bradikardiju (pritisnuta ili omotana pukovina). ponekad pritisak uterusa na DŠV ugrožava cirkulaciju. Tiska se uvijek sinkrono s trudom (ako slabije tiska – Kristellerov hvat: potisak dlana porodničara na dno uterusa u smjeru zdjelice) Mjehur se isprazni. a stav glavicom. 3 ug/min) Ako je ušče otvoreno 3-5cm. p. KČS u jedinici vremena) Tahikardija: intraamnionska infekcija. lijevi bok). kong.d. p. reflexna brad.infuzija oksitocina od 4 do 20 mIJ/min) i prostaglandinima (per os svaka 3h 500mg Prostina ili vaginalete od 3 mg jednokratno ili vaginalni gel od 1 ili 2 mg ili iv. prijevremeni porod. tj. kad se prokine vodenjak. prstima se uhvati dijete u pazuh i polako se izvuče tijelo i noge (u fazi rađanja ramena rodilji dajemo metilergobazin (Methergin od 0.2mg) za aktivno vođenje III. greške - oscilacije (varijabilnosti temeljne frekv.hr . Nadzor fetusa u porodu Tijekom truda: pritisak na miometrijske vene – zastoj krvi u interviloznom prostoru. Rodilja leži na leđima. dišni putovi se očiste od sluzi Kada se glava okrene prema bedru (zbog rotacije ramena).com. kod ušča otv. iako je taj položaj za rodilju prirodniji.Kada legne u porodnički krevet. infekcija majke. uhvati se između dlanova i povlači dolje dok se prednje rame ne postavi ispod simfize -tada se lijevom rukom glava podigne prema simfizi. vodenjak se prokida – time se pojačavaju trudovi i ubrzava porod II. Bočni položaj poboljšava protok krvi kroz placentu i za 20%. tireotoksikoza majke Bradikardija: acidoza fetusa. Kardiotokografijom pratimo: ..) Nakon rođenja dijete se postavi malo niže da bi doteklo još 50-100 mL fetalne krvi kroz pupkovinu nakon 2 min pupkovina se podveže i presiječe Ispred vulve se postavi posuda da se vidi količina izgubljene krvi u III. Slabi trudovi se pojačavaju oksitocičkim sredstvima (trajna iv. ili l lat. Noge su dvostruko flektirane i abducirane. frekvencija oscilacija je br. međica anestezira lokalnim anestetikom Međica i anus se pokriju i obuhvate desnom raširenom rukom Lijevom rukom podržava se glava u fleksiji a usporava defleksija Ako ne postoje uvjeti za očuvanje međice. srč. porodno doba Rodilja se ne smije poticati na tiskanje dok glava nije dovoljno nisko i rotirana Kada se glava ukazuje u introitusu – asistencija.perpetuum-lab. Porodne boli ublažavamo spazmoliticima i analgeticima (obično 10mg benzodiazepina).temeljnu srčanu fekvenciju (prosječan br. med. kardiotokografski se prate KČS Rodilja može ležati na leđima. infuzija do max. lijekovi.d. vremenske razlike između sistola).Glava je pritisnuta na toraks. lijekovi. 3-5cm. i to na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (najč.oscilacija / min. zdjelica je lagano uzdignuta.. ruke imaju čvrsto uporište. vanjsko spolovilo dezinficira.

Gubitak varijabilnosti najčešće su posljedica fetalne hipoksije. slijedi ju retropl.medicinsko-preventivne idikacije (prevenira se prenošenost i ↓ komplikacije) . a ako je < 5cm.20 – 7.mjesto uboda se izbriše. placentarne funkcije kod EPH-gestoza. posteljica je neelastična pa se odiže u središnjem dijelu – raskidaju se uteropl.najčešća indikacija za određivanje pH je prepatološki kardiotokografski nalaz . Placenta se rađa maternalnom stranom.acidoza fetusa obično je kombinacija respiracijske i metaboličke . UZV i amnioskopski nalaz mliječnosti plodne vode. uzimanja fetalne krvi.20) Inducirani porod C) Programirano inducirani porod .maternalne indikacije: KV bolesti. uzorak krvi uzima se u spekulima. dijabetesom. > 5cm. dijabetesa. epiduralne analgezije…) i periodične (pojavljuju se u svezi s trudom. ali zaostaju u odnosu na trud: poremećaj fetalne oksigenacije (najčešće u rodilja s EPH-gestozom. Ovaj je mehanizam najčešći. učini nježan rez na koži i aspirira kap krvi u hepariniziranu cjevčicu . zrcalna su slika truda i nepravilne.socijalne indikacije (sprečava se porod izvan bolnice. bolja priprema obitelji) Za procjenu gestacijske dobi fetalne zrelosti dovoljni su: podatak posljednje menstruacije. U i sl. a završava rađanjem posteljice (30min – 1h). pregleda rodilje. Pretporodna uterina aktivnost odražaav se zrelošću cervixa (dilatiranost.hr . krv teče cijelo vrijeme. oko 80% (modus Schultze). premaže parafinom. položaj u zdjelici i spuštenost vodeće česti – Bishopov cervikalni indeks). Rh-imunizacije. pravilne nalik na zvono. usporenja KČS mogu biti: rana (dip 1) – povećan pritisak na glavicu tijekom truda (nije pat. Znakovi odlupljenja posteljice: Schroderov znak: fundus se podiže za 4-5cm prema DRL www. eklampsija . Prostor: stavra se retroplacentarni hematom koji raste i odiže posteljicu. krv. 25).j. nalazom kardiotokografije) Metode indukcije poroda: Amniotomijom Oksitocinom – najbolje iv. (očituje se mekonijem u plodnoj vodi i pat.perpetuum-lab. Fiziologija odlupljivanja posteljice Nakon predaha od 5-10min slijedi stezanje uterusa. dijabetes. sedativa koji se daju majci. Ako se placenta počinje ljuštiti od svog donjeg ruba u smjeru fundusa: modus Duncan. zastojem u fetalnom rastu) varijabilna (dip 1 i dip 2) – nepravilna.ako je ušče otv. krvne žile i počinje krvarenje u retropl.) Prema vremenu nastanka u odnosu na trud. fiziološkog spavanja fetusa. poput slova V. prenošenosti i dr. anomalija srca i SŽS-a. koristi se tubus . zbog pritiska na pupkovinu pH – metrija: . kod hipertonusa uterusa. 24) i patološki (< 7. bolji nadzor. W. u obliku infuzije 85 i.pH: normalni (>7.com. kl. Potpuni gubitak oscilacija i sinusoidniizgled: neposredna fetalna ugroženost (hemolitička bolest s hidropsom fetusa) - promjene temeljne frekvencije Akceleracije: sporadične (fetalni pokreti) i periodične (u vrijeme truda) Deceleracije: sporadične ili prolongirane (traju >2min. prijevremenog poroda. granični (7. Placenta se rađa fetalnom stranom. D) Terapijska indukcija poroda . nalaz. oksitocina na 500 mL 5%-tne otopine glukoze ili Ringera.!) kasna (dip 2) – pravilna. Prostaglandinima – nemaju antidiuretski učinak i prikladni su kod EPH-gestoza i dijabetesa (Najčešće se koristi kombinacija: amniotomija + infuzija oksitocina + PG lokalno za dozrijevanje cervixa) TREĆE PORODNO DOBA *Dražančić 193 Počinje trenutkom rođenja djeteta. konzistencija. hepatitis. vag.fetalne indikacije: por.

Prvih nekoliko dana je prohodan. sastoji se u iv. dana već potpuno zatvoren Amenoreja. a 7. kao i gubitak krvi. pa sukrvav te smeđ.Pratiti visinu fundusa maternice (nakon izlaska placente je 5 cm ispod pupka. broj retiniranih posteljica je manji.Pregledati posteljicu: defekt znači zaostali djelić kiva placente u uterusu i može izazvati žestoka krvarenja Puerperij (babinje) Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda. fundus mui je u visini pupka. Zatvaraju se raskidane krvne žile i stišava krvarenje (retrakcija i kontrakcija uterusa dovodi do uklještenja otvorenih krvnih žila. svakodnevno se spušta za 1 pp da bi se nakon 2 tjedna vratio na normalnu veličinu. Posljedica: atrofija genitalnih organa. u okludiranim krvnim žilama stvaraju se trombi) Kako bi se smanjila opasnost od iskrvarenja iz atoničnoog uterusa ili od ozljeda mekog porodnog kanala. a ona se spušta – posteljica je odlupljena kad se vrpca spusti za 10cm Vođenje trećeg porodnog doba Fiziološko odlupljivanje placente ne smije se ubrzavati. pa se posteljica odljušti već u 1.hr . Uterus. vagina i vulva smanjuju se na normalnu veličinu. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i www. trudu.Pratiti opće stanje rodilje .d. tako se mnogo manje fetalne krvi infundira u majčin krvni optok (sprečavanje Rh-izoimunizacije!) Poslijednjih se godina posteljica rađa povlačenjem za pukovinu ('cord traction'): sačekaju se znakovi odljuštenja. Važno je nakon rođenja djeteta isprazniti mokraćni mjehur (da ne usporava retrakciju uterusa). Također.perpetuum-lab. p.com. a nakon 1h vraća se na visinu 1-2 cm pod pupkom) . ako se pupkovina pritom ne uvuče – posteljica je odlupljena Ahlfeldov znak: vežemo vrpcu tik uz vulvu. U početku krvav. Kad se placenta pojavi u vulvi. Lohija (iscjedak). dok se istovremeno lijevom rukom vrši lagani pritisak na uterus u kranijalnom smjeru. Neposredno nakon poroda veličine je glave djeteta.- Kustnerov znak: rukom pritisnemo iznad simfize i pomičemo uterus kranijalno. ČETVRTO PORODNO DOBA I PUERPERIJ (BABINJE) Vođenje četvrtog porodnog doba * Dražančić 197 Počinje izlaskom placente. treba pratiti: . uterus. (Ako žena doji. Profilaksa krvarenja u III. zadebljanja na intimi krvnih žila uterusa (stvorene u trudnoći) sužavaju lumen žile. davanju ampule od 0. traje oko 2h. što uzrokuje izostanak lučenja estradiola i progesterona iz ovarija). Nastavlja se lučenje prolaktina (on inhibira lučenje FSH i LH iz hipofize. Bezbolmno je. pupkovina se ovije oko prstiju desne ruke i lagano povlači prema dolje. pukovina se u luku povlači prema gore. Pri laktaciji traje mjesecima.2 mg Methergina (metilergobazin) – to izaziva jaku kontrakciju i retrakciju muskulature uterusa. nakon 4 tj je izrazito malen!) Kanal cervixa.

Nastaje presavijanjem krvnih žila pupkovine na jednom ili više mjesta. atrofična. što je često odraz malformacije ploda. a pupkovina je ispred vodeće česti. nestali su edemi. ali se ne nalazi u rodnici. pupak je 'izbočen'.bjelkast. tjedna težina rodilje je oko 10kg manja. Duga pukovina. a pupčana ranica zaraste 2-3 dana nakon toga. Abnormalna insercija. Posljedica je fetalna patnja i proksimalna kongestija (rijetko tromboza). gnojna i neugodna zadaha. Može komplicirati porod ako prolabira ili ako se njeni konvoluti ukliješte između ploda i porodnog puta. U 1. PODVEZIVANJE PUPKOVINE *Dražančić 204 + 370 + 476 Pupkovina se nalazi na fetalnoj strani posteljice (korionskoj ploči). teoretski može dovesti do trakcije i moguće hipoksije u porodu. Ispala pupkovina – vodenjak ne postoji. suho i sterilno se previja. cirkulacija je rijetko kompromitirana. Lažni čvor pupkovine. Češće zaplitanje fetusa u pupkovinu. kao i u trudnoći s IUD. Umbilikalna hernija: vijuge crijeva u kožnom izbočenju.g. a idućih nekoliko dana vraća se na normalu povećani vaskularni volumen i izluči povećana ekstravaskularna tekućina Krajem 1. vulnerabilna. Spuštena. U 1-2% placenta nalazimo velamentarnu inserciju (u ovojima). pretpostavlja se da je dulja ako su pokreti fetusa češći i prostor u uterusu veći. koža abdominalne stijenke prelazi na pupak za 1-2 cm. Abnormalnosti pupkovine: Kratka pupkovina. češće kod nedonoščadi zboog slabosti mišića abdomena. Bataljak se svakodnevno čisti alkoholom i praši antiseptičnim praškom (Dermatol). a prate ju isti problemi kao i kod velamentarne insercije. crvenkasta. oprezno premazati štapićem srebrnog nitrata. Nakon 6-10 dana bataljak se osuši i otpadne. tako da pupčani bataljak bude 3-4 cm dug. Neposredno nakon poroda se tjelesna težina trudnice za oko 6kg. spala i ispala pupkovina: Spuštena pupkovina – pojava kad se pukovina pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan. ponovno je normalno Pokretna.) Kratkom pupkovinom se naziva pupkovina < 50cm. Pravi čvor pupkovine.perpetuum-lab. sastoji se od 1 vene i 2 umbilikalne arterije. Riječ je samo o zadebljanju. sekrecija iz pupčane ranice je obilna. Nestaje bez th do kraja 1. Nalazi se u 1% svih pupkovina. minuti nakon rođenja pupkovina se podveže sterilnom vrpcom ili plastičnom kvačicom i sterilno prereže. češće kod duge. Spala pupkovina – pojava kad se pupkovina pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. Kožni pupak je čest. može se lapizirati. Često je povezana s anomalijama razvoja čeda. potencijalna je predispozicija za abrupciju placente ili rupturu pupkovine. Nastaje zbog sekundarne atrofije ili atrezije arterije. Stijenka rodnice. Marginalna insercija je dota česta. Samo kozmetski defekt. www. Primarna agenezija jedne umbilikalne arterije. ima obično centralnu inserciju.hr . Stanjena. Odmah dati antibiotike parenteralno. ali se može naći i u blizanačkoj trudnoći. u rodnici. Opće promjene. (Uobičajena duljina je 50-100cm. koža oko pupka je crvena. Ekscentrična ins. Češće su komprimirane i češća je ruptura tijekom poroda.com. Komplikacije: Granulom koji vlaži može ostati nako demarkacije bataljka. Omphalitis: gnojna infekcija pupka. nastaje zbog abnormalnosti placentacije.

tjedna trudnoće. u suprotnom . uz napredak neonatološke skrbi. cervix zatvoren.dg: cervikalni graviditet. tjedna trudnoće Kasni . Prijeteći pobačaj (abortus imminens) – oskudno krvarenje. a u materištu možemo palpirati zaostale dijelove ploda ili posteljice. Početni pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači. 2. Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. -------------------poremećena trudnoća-------------------- ABORTUS *Dražančić 215 + 253 + 552. Pobačaj u tijeku (abortus in tractu) – vrlo jako bolovi i krvarenje. Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme. kod koje još nema znakova kompresije. tjedna Spontani Artificijelni (legalan i ilegalan) Simptomi Kontrakcije maternice (bolovi). prijevremeni porod. Uzroci ispale pupkovine – sve navedeno plus prijevremeno prsnuće vodenjaka. www.. pod uvjetom da duljina ploda bude < 35cm. pobačajem smatraju i trudnoće završene prije 24. Oprez! Dif. odn. poprečni/kosi pložaj čeda. preduga pupkovina. ali je izbacivanje nemoguće zbog zatvorenog vanjskog ušća uterusa. palpacijom nalazimo napadno odebljan i kuglast cervix. (Danas se. Ako nalazimo znakove kompresije (CTG: duboke varijabilne deceleracije!). višeplodna trudnoća. trudnica je primjetila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz rodnice.Uzroci spuštene i spale pupkovine: sužena/vrlo prostrana zdjelica. cervikalni kanal je otvoren za 2 i više cm a u njemu se palpira donji pol jajašca. Postupak: kod spuštene i spale p. polegnuti rodilju na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina. Šimunić 177 Pobačaj (abortus) je spontani ili izazvani prekid trudnoće uz izbacivanje jajašca prije plodove sposobnosti za život. pri kojemu asistent stalno vaginalno uvedenim prstima sprečava spuštanje glavice i kompresiju pupkovine. do 28. a iznad njega mali i kontrahiran uterus. tj. tjedna. i ovdje je moguće zadržati trudnoću.) Čovjek ima izrazito nisku fertilnu sposobnost.com. 3. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu. stav zatkom. Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. krvarenja. ovu je trudnoću moguće zadržati. u razdoblju predimplantecijskoga embrija i u ranoj fazi implantacije 50-60% trudnoća završava spontanim pobačajem. unutarnje ušće cervixa je otvoreno. prije navršenog 28. a težina < 1000g. čedo je ugroženo od hipoksije.carski rez. placenta previja. porod nastavljamo vaginalnim putem. ili čak 22.perpetuum-lab. Podjela Rani – prije 16.hr .od 16. početno otvaranje cervixa. polihidramnion. one kod kojih je plod masom lakši od 500g. 4. prsnuće vodenjaka i izlaženje dijelova jajašca. Cervikalni pobačaj (abortus cervicalis) – vrlo jaki bolovi pri kojima je jajašce rođeno u cervikalni kanal. Klinički oblici spontanih pobačaja 1. 5.

klinički. Manifestira se vrućicom od 38 – 39 C. lijekovi koji djeluju na metabolizam Ca: magnezijev sulfat (u trudnica s eklampsijom i onima koje imaju hipertireozu ili smetnje provođenja miokarda). Krvožilna homeostaza održava se iv. Trudnoća se. razvija se sepsa. eksploracijom materišta. obično se spontano evakuira. jer organizam sam po sebi nije obavezno svrsishodan. Moguć je nastanak endotoksičnog šoka s centralizacijom krvotoka. govorimo o nekompliciranom febrilnom pobačaju. trudnoća se nastoji održati hormonskom th i davanjem tokolitika. ali samo ako je smislen. radi se uvijek u anesteziji. ako se razvije blaga infekcija i upala endometrija. Kod ovih pobačaja dovršenje se olakšava prijeoperacijskim davanjem uterotonika (smjesa oksitocina i metilergobazina) koji uzrokuju dugotrajnu tetaničku kontrakciju maternice. To može biti trauma . Metode dovršenja spontanoga pobačaja: .Kod febrilnog pobačaja. UZV-om nalazimo odumrli plod bez pozitivne srčane akcije. već se ostatak tkiva lako evakuira kliještima i kasnije šupljina uterusa provjeri kiretom. . prema našem zakonu. prethodno nastojimo pripravcima prostaglandina E ili oksitocinom omekšati cervix. visoka temperatura sa tresavicama i bolima u donjem trbuhu. ali se umnažanje trofoblasta nastavi još neko vrijeme. dan-dva davati jači cefalosporinski atb (Ketocef iki Tolycar). otopina glc.) Nekomplicirani febrilni pobačaj – spontani pobačaj najčešće prolazi bez komplikacija.nastaje kada se upala iz endometrija proširi na adnekse.nastaje kada embrioblast odumre. izostaje rast maternice . Koplicirani febrilni ili septički pobačaj. lijekovi koji inh. Zadržani pobačaj (abortus retenus.inf. a potom još nekoliko dana per os (Ceporex) 4x0.u trudnoća < 12.hr . potrebno je provjeriti materište rukom (manuelna eksploracija materišta).direktna. tjedna radi se zahvat dilatatio. Lab: L sa skretanjem ulijevo. sintezu PG-a: NSAIL (ASK. smije legalno prekinuti do navršenog 10. evacuatio et curettage. SE. poremećajem svijesti. tjedna trudnoće. ali se proces ne širi na ostale spolne organe (lokalna infekcija endometrija). Antibiotici: visoke doze penicilina + gentamicin. .com. za anaerobne infekcije metronidazol. unutarnje ušće cervixa je zatvoreno. a palpacijom nalazimo maternicu veličine kao i prije trudnoće. Tokolitici su beta – mimetici: ritodrin hidroklorid (Prepar).Kod septičkog pobačaja.u trudnoća > 20 tjedana. . katkada potpuno bez plodove vode. Trudnoća se dovršava stimulacijom trudova (oksitocin/PG) i kir. anurijom i koagulopatijom. izostaje uredan poras hCG-a. Potpuni pobačaj (abortus completus) – nakon razdoblja krvarenja i bolova klinička slika se smiruje. rast maternice je usporen. UZV-om nalazimo gestacijsku vreću. . Kod započetog pobačaja ili pobačaja u tijeku dilatacija cervixa Hegarovim štapićima nije potrebna. Klinički. www. Liječenje Ako se radi o prijetećem ili započetom pobačaju. Tromboplastičke tvari iz odmrlog ploda mogu prodrijeti u majčin krvotok i izazvati DIK u majke. a noviji stavlja naglasak na kvalitetu života: život treba održavati. dovoljno je iv. Dva su oprečna stava o prekidanju trudnoće sa nepovoljnom prognozom. u rijetkim slučajevima mrtvi plod i trofoblast ostaju u materištu. U našem zakonu ostoji krivično djelo protupravnog prekida trudnoće kojim se zaštićuje plod u maternici. tjedna mora se obavezno nakon kiretaže i prstom provjeriti je li materište prazno.5/dan. vještičino jaje) . prije odstranjenja ploda parenteralno nadoknađujemo fibrinogen ili heparin. Ringera i nadomjestaka plazme. CRP.perpetuum-lab.6. mehanička ozljeda genitalnih organa te psihičke i kemijske ozljede (trovanja) te različite kromosomopatije ili genopatije. missed abortion) – ako plod odumre. parametrij i peritoneum male zdjelice. indometacin). Sudskomedicinski aspekti pobačaja U slučajevima prekida trudnoće pokušava se uvijek utvrditi razlog prekidu.u trudnoća > 12. th se usmjerava u 3 pravca: antibiotici. stariji stav zastupa teoriju o nepovredivosti života. pa majka može iskrvariti prilikom pokušaja odstranjenja odumrloga ploda zbog manjka fibrinogena – stoga je kod intrauterine smrti uvijek nužno odrediti fibrinogen u majčinoj krvi!! (Ako nađemo hipofibrinogenemiju. održanje krvožilne homeostaze i dovršenje trudnoće. Anembrionalna trudnoća (blighted ovum. ali nema zametka. ali zbog liberalnih i vrlo širokih indikacija za legalni prekid trudnoće sudbina ploda je gotovo u cjelosti ovisna o volji buduće majke.

izuzetno i rektum. ev. čedo je izravno ugroženo zbog manjka kisika i metaboličke acidoze. Cerviks – pri porodu dođe do površnih laceracija cervixa. Dijagnoza: rodilja osjeti bol i napetost metrnice koja ne popušta. nadoknadi se izgubljena krv. čedo je tek neznatno ugroženo.com. OZLJEDE MEKIH PORODNIH PUTOVA Međica – obično dođe do prsnuća kože perineja uslijed rastezanja pri prolasku glave. stimulirati trudove i dovršiti porod carskim rezom. u ratkoj anesteziji posteljica se izljušti i točno utvrdi izvor krvarenja. sukrvavi iscjedak. str 249 ABRUPCIJA POSTELJICE (ABRUPTIO PLACENTAE) Prijevremeno odlupljivanje normalno usađene posteljice. Dražančić 477). Dražančić 234). stave se hemostatski šavi i stimulira kontrakcija uterusa. sfinkter anusa. tako da se stvara retroplacentarni hematom. na rubu posteljice vidi se mjesto raskinutog sinusaa s podljevom krvi. stanje rodilje nepromijenjeno. Šimunić 183 + 142 + 321. može doći i do obilnijeg krvarenja koje se pojavljuje odmah nakon izlaska čeda i jednakomjerna je intenziteta. RAZDOR MARGINALNOG SINUSA Ruptura sinusa marginalisa i vasa praevia rupta jest krvarenje zbog raskida marginalnog sinusa placente. pred kraj trudnoće i u III. Prognoza za majku je dobra.perpetuum-lab. Etiologija: gestoze. Rodilja je blijeda. Postupak: Potrebno je prokinuti vodenjak. ako je vaginalnim nemoguće.hr . KRVARENJE NA KRAJU TRUDNOĆE PLACENTA PREVIJA – vidi slijedeći naslov. Dijagnoza: krvarenje je oskudno. Prevencija: pravodobna epiziotomija Rodnica – ponekad dođe do razdora vaginalne stijenke. Bandlova brazda iznad simfize koja se penje prema kranijalno Postupak: kod prijeteće rupture hitno dovršiti porod (živo čedo – carski rez. i abdominalna ekstirpacija uterusa. rodilji dati fibrinogen ili antifibrinolitike (sprečavanje šoka i DIK-a!). Postupak: ne čeka se spontani izlazak posteljice. www. a KČS se čuju slabo ili nikako. nepoznati uzroci. Ekstremni oblici praćeni su hemoragijskim infarktom miometrija i krvarenjem u parametrije /Couvelairov sy) i izuzetno su teško stanje za majku. ima ubrzan mekan puls. dolazi do krvarenje između posteljice i unutrašnje stijenke maternice. plodna voda i dijelovi čeda izlaze u slobodnu trbušnu šupljinu Prijeteća ruptura – izrazito bolni trudovi. Izgubljenu je krv potrebnio nadoknaditi. RUPTURA UTERUSA Obično nastaje u donjem uterinom segmentu zbog mehaničke zapreke u porodnom kanalu. zakasnjelo prsnuće vodenjaka. traume.KRVARENJA KRVARENJA U TRUDNOĆI *Šimunić 236 + 249 + 477 Krvarenje je moguće u izvanmaterničnoj trudnoći (Vidi naslov 'ekstrauterina trudnoća'. krv tekuća i svijetla. Inkompletna ruptura – ako je popustila elastičnost mišićnog sloja i ostala intakna samo serozna prevlaka Kompletna ruptura – sadržaj uterusa. osjetljivost stijenke uterusa na sam dodir. Sukrvica iz rodnice je oskudna. Liječenje: hemnostaza i adaptacija rubova. ponekad se pod rukom pipa napeti uterus i trbušna stijeka kao daska – tetanija uterusa.porodno doba (vidi naslov 'Atonija uterusa'. no ozljeda može biti i dublja i zahvatiti potkožno tkivo. pada joj krvni tlak. Danas su rupture rijetke. ako je ozljeda veća. porečni položaj i mrtvo čedo – embriotomija). rijeđe mišiće. Ako krvarenje ne prestaje. Ako je odlupljeno > 1/3 posteljice.

borba protiv šoka. porcije. lanugo dlačice. inf. epitela. no može se razviti i bez većeg krvarenja ako krvarenje III. Diferencijalna dijagnoza krvarenja u trudnoći i porodu prijeteći ili započeti prijevremeni porod . U nekim stanjima ta tvar prodire iz plodne vode ideidue u sistemni optok krvi i aktivira proces intravaskularne koagulacije (DIK). otvaranje uteroplacentarnih krvnih žila i krvarenje različita intenziteta. dobu manuelno eksplorirati materište. kisik na masku. uzrok je krvarenje prema van (metroragija) ili abdominalno. Septički pobačaj (DIK).perpetuum-lab. dovršenje trudnoće! Opstetrički šok (šok koji se pojavljuje pri dovršenju trudnoće). DIK.nastaju na ožiljku od ranijeg kir. trudnoći eritroplakija cervixa – aktopični cil. Odrediti fibrinogen! EPH-gestoza (kod težih oblika) . Terapija šoka i intenzivna antibiotska th. Krv jer tekuća i svjetla. tj. pa ta eritroplakija bude većih dimenzija → uzeti razmaz za citodg.. Rezultat: hipofibrinogenemija ili afibrinogenemija. tihe rupture .akutna: Abrupcija placente (šok + oskudno krvarenje + tetanija uterusa). Hitna rajna iv. polako 20mL 1% prokaina.*Tzv. a bez većeg krvarenja – dispnoja. DIK: . doba premaši KV kompenzacijske mehanizme. korekcija koagulacije (fibrinogen i antifibrinolitik). može doći do kontaktnog krvarenja → ablacija i PHD ca cervixa – obično početni.com.resorpcija plodne vode u sist.optok krvi. pad KT i pulsa. može doći i do obilnih krvarenja s hemoragijskim šokom. Kod manjih razdora šavi + ekstraperitoneizacija. u III. što za posljedicu ima odlupljivanje placente. Terapija infekcije. smanjena ili nestala sposobnost zgrušavanja krvi. Donji uterini segment nema kontrakcijske sposobnosti. čestice vreniksa. kod većih ekstirpirati uterus + drenaža.kronična: Retinirani (missed) pobačaj. cijanoza. a u ostalim organima fibrinski trombi). i kolposkopirati polip cervixa – bujanje žl. smrt. zahvata na uterusu – intenzivni nadzor rodilje. epitel na vanjskoj pov.hr . uzrok slabijem krvarenju u uznapred. por.! PLACENTA PREVIJA *Dražančić 249 Placenta praevia je stanje kada se posteljica (čitava ili djelomice) nalazi u donjem uterinom segmentu ('nisko nasjela posteljica'). kao i zbog latentne amnionske infekcije ili amnionske embolije. u trudnoći je jače izražena vaskularizacija i sukulencija tkiva. Etiologija: www. Heparinska th! Amnionska embolija (naglo stanje šoka žene nakon rođenja posteljice. na obdukciji se nađu u plućima elementi plodne vode – stanice. U plodnoj vodi i decidui uterusa ima znatnih količina tromboplastina. egzofitični ca → pregled cervixa u spekulima sa citodg i kolposkopijom OPSTRETIČKE KOAGULOPATIJE U trudnoći je pojačana spremnost za zgrušavanje krvi. Najč. 'tromboplastinu slične tvari'.najč.

jer se prokidanjem vodenjaka glavica spusti i pritisne rub iz kojeg krvari) .danas se u pravilu trudnoća dovršava carskim rezom (iznimka je p. p. vrtoglavice.kod ušća otvorenog za 2 prsta može se napipati mekano spužvasto tkivo posteljice a) uz sam rub (p. marginalis) b) djelomice prekriveno ušće (p.anomalije u senzibilnosti maternice.ako ne postoji mogućnost transporta trudnice u bolnicu (ili kod mrtvog čeda): unutrašnji okret čeda za nožicu sa 2 prsta (okret po Braxton – Hicksu) ili cijelom rukom (manualni okret) –> tada dijete svojim tijelom tamponira posteljicu i sprečava krvarenje. smetnje vida. p. od 4 do 7 = srednje teška. www. Ovi okreti spašavaju majku uz žrtvovanje djeteta i danas se izvode samo izuzetno.5 < 140 < 90 1 Tibijalni > 0.p. prednje lokalizacije -> može i vaginalno. kiretaže) .perpetuum-lab. općem stanju trudnice. partialis) c) posve prekriveno uće (p.5 . mučnina. tada je riječ o prijetećoj eklampsiji (eclampsia imminens). U svrhu objektivne procjene težine gestoze služimo se indeksom gestoze po Goeckeu: Bodovi E edemi (nakon mirovanja) P proteinurija (g%) H krvni tlak sistolički dijastolički 0 Nema edema < 0.. Bolest je najčešća u posljednjih 10 tjedana trudnoće.kod svakog krvarenja u kasnoj trudnoći treba pomišljati na placentu previju! Liječenje: Ovisi o trajanju trudn. .GESTOZE *Dražančić 276 + 547 + 118 EPH – gestoza je sindrom u kojem dominiraju 3 simptoma: EDEM + PROTEINURIJA + HIPERTENZIJA. «tapeciranih» svodova rodnice .com. ubrzani transport jajšca . bol u gornjem dijelu trbuha).manje vrijedan funkcijski sloj endometrija koji se nedovoljno decidualno transformira (učestali porodi. intenzitetu i trajanju krv. koja je prodromalni stadij najtežeg oblika bolesti zvanog eklampsija (eclampsia convulsiva). Gestoza je rijetka u ponovljenoj trudnoći s istim partnerom i rijetka je u žena koje su primale višekratne transfuzije. Ako uz simptome gestoze postoje i subjektivne tegobe (glavobolje. opstetričkom nalazu i stanju ploda. p. - EPH .2 > 140-160 >90-100 2 generalizirani >2-5 > 160-180 > 90-100 3 >5 > 180 >100 Ako je zbroj bodova: do 3 = laka gestoza. od 8 do 11 = teška Etiologija i patogeneza Danas se smatra da barem dio gestoza nepoznate geneze nastaje kao reakcija majčinog imunog sustava na antigene koje je fetus naslijedio od oca.znatno češće u višerotkinja Dijagnoza: . Osnovni patogenetski mehanizam je smanjenje uteroplacentarnog protoka krvi: ↓ UTEROPLACENTARNI ⇒ OTAPA SE TROFOBLAST.vaginalnim pregledom dobijemo dojam zadebljanih. Gestoza je uglavnom bolest prvorotkinje i značajno je češća u višeplodnoj trudnoći (izlaganje majke većoj placentarnnoj masi.hr . totalis) ..UZV je osobito važan .

no ako dolazi do nagle pojave edema i naglog porasta tjelesne težine – gestotični poremećaj. lupanje srca.com.perpetuum-lab. Hipertenzija: često i jedini simptom gestoze! Glavobolje.hr . dugotrajna proteinurija vodi gubitku bjelančevina s disproteinemijom i edemom kao posljedicom. mučnine i osjećaj opće slabosti pojavljuju se tek nakon što je RR 180/110 ili više. svjetlaci pred očima. razvit će se gestoze) Klinička slika Edem: izolirani edem nije gestoza. Proteinurija: obično nije masivna. ⇒ VAZOKONSTRIKCIJA PROSTAGLANDINI DJELUJU ANTAGONISTIČNO! (ako im je ↓ produkcija ili nema odgovora na njih. RETENCIJA Na VAZOKONSTRIKCIJA Prostaglandinska teorija: ↓ UTEROPLACENTARNI PROTOK KRVI ⇒ GLOMERULARNA ENDOTELIOZA ↑ SEKRECIJA TROFOBLASTIČNOG RENINA ⇒ AT II.PROTOK KRVI OSLOBAĐA PROFIBRIN ⇓ PROFIBRIN SE ODLAŽE UZ BM GLOMERULA BUBREGA (GLOMERULARNA ENDOTELIOZA) ⇓ PROTEINURIJA ⇓ ↓ GF. www.

duboko u svaki gluteus. Postupni oporavak.) 4. 3. Daje se alfametildopa (svrha: sniziti tlak na 160/100). Klonički trzaji: trzaji cijelog tijela koji bacaju trudnicu amo-tamo. Medikamentna terapija Diuretici – samo u slučajevima akutnog bubrežnog zatajenja i edema pluća Antihipertenzivi – tek kad RR prijeđe 100-110/180 mmHg. uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. katkad neposredno prije poroda: glavobolje u čeonom predjelu s protezanjem od tjemena do zatiljka. slijedi duboki udisaj a grčevi popuste i prestanu. Najveća ugroženost – kod pojave trbušnih simptoma: mučnine. generalizirani edemi. disanje sterkorozno. 3) stabilizirati majku i 4) dovršiti porod. Duboka koma: lice naduto. čeljust stisnuta. potrebno je potpuno mirovanje (ležanje) u bočnom položaju.perpetuum-lab.Rani simptom prijeteće eklampsije su generalizirani edemi. Ako postoji teška glavobolja. smanjena diureza i promjene na očnom fundusu. Ako napadaji slijede jedan za drugim. Traje 30 sec. Liječenje Općenite mjere Bitna je dobra antenatalna skrb. u dozi od 1g Antikoagulancije – Heparin (kod teških oblika) – poboljšava i funkciju posteljice Aspirin Postupak Osnovni je princip: 1) smiriti konvulzije. mračenje. Hidralazin im/iv ili diazoksid u slučaju teške gestoze (vazodil. odnosno nakon nastupa zadnje konvulzije. povraćanja. amnezija za napad. trudnica gubi svijest. Osjećaj svrbeža u nosu često je znak skorog eklamptičkog napadaja. Početna faza: ukočen izraz lica. Obilježje eklampsije su toničko – klonički grčevi i/ili duboka besvjesnost. Tonički grčevi: disanje prestaje.inf. www. možemo očekivati prijelaz u eklampsiju. disanja i dalje nema. sitni fibrilarni simetrični trzaji lica i gornjih ekstremiteta. Ako se bolest pogoršava. na ustima se pojavljuje sukrvava pjena (ugriz). diplopija. Trudnica je jako cijanotična. Kod prekomjernog porasta tjelesne težine. noge ispružene. svjetlaci.hr . govorimo o status eclampticusu. skeletna muskulatura je u toničkom grču. Hidralazin – dodaje se pp uz alfametildopu.inf. Eklamptički napadaj ima 4 faze: 1. te svaka 4 satanpo 5 mg naizmjence u svaki gluteus 2) ZUSPANOV PROTOKOL: početna doza: ista kao kod Prichardovog protokola doza održavanaj: 1-2g/h iv. (od prvih fibrilarnih trzaja do ovog udisaja prođe 1. 2) kontrolirati RR. cijanotično. Ovo je najopasnija faza.5 – 2 min. tijekom 3-5 minuta doza održavanja: 2 x 5g im. Kod pojave prvih simptoma gestoze. titranje pred očima. smanjiti fizičke aktivnosti. pojavljuje se cijanoza. bolna osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu i defans. Kad slom izgleda neizbježiv. ruke su savinute i potisnute uz tijelo. 2. redukcijska dijeta. Klinički se javlja u kasnim tjednima trudnoće. Terapiju provoditi najmanje 24h nakon poroda. boli u gornjem dijelu trbuha. umor i glavobolja. traje 20-ak sec.com. Beta-blokatori (atenolol)..) Sedativi i antikonvulzivi – Diazepam (benzodiazepin) per os Magnezijev sulfat (u SAD-u i za prevenciju) * TERAPIJA EKLAMPSIJE – PREPISANO S RODILIŠTA 1) PRICHARDOV PROTOKOL početna doza: 4-6g MgSO4 u iv. U slučaju predoziranja specifični antidot jekalcijev glukonat primijenjen iv.

com. Podjela dijabetesa u trudnoći: Dijabetes i trudnoća: trudnoća žene koja je prije trudnoće bolovala od dijabetesa. U usta se stavi drvena špatula omotana gazom u svrhu sprečavanja ugriza jezika. Kriterij za Dg: jutarnji GUK > 7. Kao reakcija. u suprotnom porod se može inducirati i vaginalno. Subklasifikacija po Priscilli White: Dob početka bolesti >20 10-19 <10 Trajanje bolesti na temelju OGTT-a <10 10-19 >20 Vaskularne promjene nema nema neproliferacijska retinopatija zdjelične krvne žile nefropatija proliferacijska retinopatija A B C D E F R G ranija mrtvorođenost Dijabetes trudnoće (diabetes gestationis): dijabetes koji se 1. Intolerancija glukoze: poremećena tolerancija glukoze pri kojoj nema jutarnje hiperglikemije (>7.9 mmol ili dvosatna vrijednost GTT-a > 11mmol. uz intenzivni nadzor fetusa. dijabetes se pogoršava.ima mnogo masnog tkiva.teže je od normale za dob trudnoće (u pravilu >4kg) . Fetalna hiperglikemija i hiperinsulinemija dovode do pojačane lipogeneze i pojačanog rasta fetusa. put pojavljuje u trudnoći. www. a nestaje nakon trudnoće. Dovršenje trudnoće ovisi o njezinoj dobi i fetalnoj oksigenaciji. Oko bolesnice treba vladati mir i što manje svijetla (svaki jači zvučni ili svjetlosni podražaj može provocirati novi napadaj). Ako u žene dijabetes postoji i prije trudnoće.perpetuum-lab. 'kušingoidno' dijete Patogeneza: U majke postoji hiperglikemija (postprandijalna ili trajna) – ona dovodi do transporta glukoze fetusu – to je povod za sekreciju fetalnog insulina.9mmol). I ovaj je dijabetes u pravilu insulin – ovisan. a pri oGTT-u dvosatna vrijednost glukoze je 8-11 mmol/L. HPL pojačava lipolizu i povisuje prag osjetljivosti stanica na insulin.Kod napadaja je potrebno pridržavati trudnicu kako se ne bi ozlijedila. Dijete se rađa sa dijabetičnom fetopatijom: . Gotovo svoi ovi slučajevi su ovisni o insulinu. DIJABETES U TRUDNOĆI *Dražančić 288 U trudnoći se pogoršava metabolizam ugljikohidrata zbog sekrecije estrogena i de novo sekrecijom humanog placentarnog laktogena (HPL). Ukoliko postoje znakovi fetalne hipoksije – carski rez.hr . razvija se gestacijski dijabetes. javlja se sekrecija insulina. Ako je pojačana sekrecija insulina ndovoljna. Komplikacije: Mortalitet trudnica–dijabetičarki je oko 100x češći! (vaskularne i renalne komplikacije).

acidoza. Sva novoođenčad smještaju se u JIT –> kontrola glikemije. Poslije 32. tj. porod u pravilu vaginalno. M 90g. UH 190g.i dugodjelujućeg preparata. u podne i uvečer. s 8 tj. veličini djeteta. najčešće penicilinima ili cefalosporinima 10-14 dana + barem Još 1 mjesec uroantiseptici nitrofuranskog reda. najčešći i najjači je D-antigen ('D-imunizacija'). www. hipoksija i acidoza. hipo-Mg ili hipo-Ca (poremećeni metabolizam).majčinske komplikacije: hiperglikemija. odn.1/3 dnevne doze prije trudnoće. EPH-gestoza fetalne komplikacije: anomalije razvoja (4xčešće!). postojanje anomalija. Otkrivanje vaskularnih komplikacija Retinopatija – ustanovljava se pregledom očnog fundusa. Er) i renalnim funkcijskim testovima. disanja. učiniti embriometriju. kratko. trudnici dajemo 75g glc i određujemo GUK u 0h. Način otkrivanja = test opterećenja glukozom: nakon 6h gladovanja. Novorođenče: hipoksija. fosfatidil glicerol i lipidne st. tjedna u razmacima 7-10 dana u krvi trudnice određivati estriol i HPL. zrelosti cervixa i faktorima ugroženosti. 1800 cal. hipertenzija. Rh-IMUNIZACIJA *Dražančić 296 + 487 + 545 Etiologija i patogeneza Danas je poznato gotovo 50 eritrocitnih antigena. tjedna vrednovati rast fetusa (mjerenjem abdomena ili toraksa i računanjem omjera glava/trbuh). Tijekom trudnoće češći pregledi. glukoze.i dugodjelujućeg).perpetuum-lab. tjedna. Intolerancija glukoze Kod neliječenih trudnoća sa IG karakteristični su: prekomjerni rast. Ako se ustanovi rast djeteta. u raznim kombinacijama kratko. hiperbilirubinemija (ubog nezrelosti jetre. Tzv. Načela dijabetične dijete: BJ 90g. UZV – obavljati češće. a vrh krivulje 11 mmol.hr .. stavu. mokraćne infekcije koje često prelaze akutni pijelonefritis. sprečavanje pojave hipertenzije. poslije 28. indicirano je davanje insulina 1 x dnevno (u komb. nakon 30min. čest prerani porod i učestale žutice. 60 min i nakon 2h. Renalne promjene – pregledom mokraće (granul. Regulacija bolesti: Dijabetes ovisan o insulinu Povećanje doze insulina. hospitalizacija s navršenih 38. CTG redoviti nadzor fetusa od hospitalizacije s 34 tjedna. nedonošenosti). a respiracijske funkcije posteljice od oko 34. test pjene i mekonij) – od 36-38 tj. Porod – carskim rezom ili vaginalno –> ovisi o položaju.9 mmol. Amniocenteza (konc. a ako trudnica miruje. respiracijski distres (manjak surfaktanta). prerani porod. acidoza (in utero ili nakon rođenja). s 20-24 tjedna odrediti biparijetalni promjer glavice i obratiti pažnju na ev. pojave žutice. L/S omjer. Otkrivanje bakteriurije Liječenje se provodi po antibogramu mokraće.. L. abnormalni Ishod djeteta. U zdravih GUK nakon 2h ne prelazi 7.com. fetalna hiperglikemija i prekomjerni rast. Postupak: dijeta od 2200 cal.cilindri. za ¼ . Indikacije: razna patološka stanja u sadašnjoj ili ranijim trudnoćama. hidramnion… -> intrauterina smrt čeda. intenzivirana insulinska th: 1 (bazalna) doza dugodjelujućeg insulina u 22h + manje doze kratkodjelujućeg pri svakom obroku: ujutro. Prehrana trudnice sa dijabetesom: 1800 cal/dan (jer pretežno leže i miruju). Nadzor fetalnog rasta i ugroženosti provodi se od početka trudnoće. hipoglikemija (zbog intrauterine hiperinsulinemije). Najčešće su anomalije srca i krvnih žila. vazoaktivne tvari.

faktor. leukocitoza. a u slijedećim trudnoćama raste na 10-11%. primila EAT. Intraperitonealno se daju 0 . trudnice koje su i u prethodnoj tr. Stvaranje eritrocita u koštanoj srži nije dostatno. i III. papainski i tripsinski). skupina. Potrebno je odrediti stupanj ugroženosti fetusa – ispituju se: anamneza – 4 skupine trudnica (I. ranije se radi amniocenteza. Coombsovim testom ima samo minimalnu hemolizu. Učestalost: Rizik imunizacije Rh-negativnih majki koje nose Rh-pozitivno dijete u prvoj trudnoći do 2%. intravaskularno i intrakardijalno 8rijetko). koja može biti i eksangvinotransfuzija. trudnice u kojih su djeca u prethodnoj tr. porođaju ili neonatalno zbog Rh-imunizacije) titar antitijela – govori o težini bolesti: što je više antitijela. IV. trombocitopenija. takva djeca ne trebaju th. generaliziranog hidropsa. U teškim slučajevima imunizacije anemija se provjerava u fetalnoj krvi. stvaranja slobodne tekućine u trbuhu i rsištu. a u svih Rh-negativnih trudnica određuju se i testovi senzibilizacije (indirektni Coomsov test. retikulocitoza i hiperbilirubinemija (icterus gravis). Pri drugom i slijedećim kontaktima protutijela se stvaraju brzo. Rezogam) ne može djelovati na već stvorena antitijela. Ako su testovi pozitivni: Rh-senzibilizacija. a Ht je 20-25%. glava je velika ali ipak u nerazmjeru sa trbuhom. skupine s visokim titrom antitijela. aspiracija plodne vode i određivanje bilirubina u njoj. Majčina protutijela okruže antigen na fetalnom eritrocitu poput rozete. Intravaskularno se daju 0 – negativni isprani Eru a. u djece u koje još nema znakova hidropsa. Profilaksa Rh-imunizacije: Imunoglobulin G (Anti D. www. koja se aspirira iz v. Plod mora imati Rh+. to je teža anemija! Što je viši titar antitijela i teža anamn. tjedna trudnoće u trudnica IV. Pronizon smanjuje imunološku aktivnost. njihove aglutinacije i hemolize. za 1-2 tjedna. Fetus postaje anemičan. koji je izbočen zbog velike jetre i slezene.perpetuum-lab. hipoproteinemije. Danas se preporučuje intraperitonealna tr. dolazi do teške anemije fetusa. žlijezda…). nadbubr. Ako iampuno protutijela. podbuhlo je. ili rijetko. proširenja srca. Što je više bilirubina u plodnoj vodi. umbilicalis. Liječenje: Imunosupresivna terapija kortikosteroidima – provodi se do 16. Tijekom trudnoće i porooda fetalna krv prelazi u majčinu cirkulaciju. majčin imuni sustav stvorit će u majčinom krvotoku antitijela. Intrauterina transfuzija. samo fototerapiju. Treba ga dati u svim stanjima u kojima može doći do prijelaza fetalnih Rh+ Er Rhnesenzibiliziranoj majci. eksangvinotransfuzija (EAT ) – transfuzija se može dati fetusu intraperitonejski. umbilicalis: hematokrit < 25% upućuje na tešku anemiju fetusa. trudnice kojima su djeca umrla u trudnoći. bubrezi. te antigen izaziva majčin humoralni imuni odgovor: aktiviraju se B limfociti → plazma-stanice → specifični imunoglobulini (antitijela). Dijagnoza: U antenatalnoj zaštiti obavezno je određivanje krvne grupe i Rh-faktora. Kod 25% novorođenčadi razvit će se teža slika: anemija. trudnice u kojih su tek u aktualnoj trudnoći testovi postali pozitivni. no djetetu nije trebala EAT. ili v. bile senzibilizirane. Pri tom prvom kontaktu protutijela se stvaraju plako (2-4mj do značajne produkcije). povisuje se lučenje eritropoetina i eritropoeza.Ako postoji neslaganje u Rh-faktoru između krvi majke i krvi ploda (plod nasljeđuje Rh-faktor od oca). Klinička slika djeteta: Oko 50% novorođenčadi sa poz. a u ostalim teškim slučajevima intravaskularna. već nastaju i ekstramedularna žarišta eritropoeze (jetra. postoji tek blaža anemija. Dijete je teže zbog retencije vode i hidropsa.com. slezena. Kod takve djece treba odmah učiniti eksangvinotransfuziju. hipoksije.hr . Kako bi se ta anemija popravila. 25% novorođenčadi ima najteži oblik i rađa se mrtvo ili hidropično. a majka Rh. acidoze i smrti. odakle se ly putovima dijafragme resorbiraju u cirkulaciju te korigiraju anemiju. što dovodi do raspadanja fetalnih eritrocita. II. negativni Er u trbuh fetusa. III. Rhogam. više će ih prijeći fetusu amniocenteza – transabdominalna punkcija. ali može spriječiti njihovo stvaranje jer aglutinira Er fetusa koji su prešli u majčinu krv.

Rh. Dvojajčani su 4-5x češći. Postoje i direktne anastomoze na površini posteljice između većih krvnih žila → 'treći optok krvi'. Jednojajčani blizanci nastaju kad 1 spermij oplodi 1 jajnu stanicu koja se tada podijeli na dvije embrionalne osnove. pipanje više sitnih česti.Anti D daje se imtramuskilarno. anamnestički višestruko micanje čeda. to se utvrđuje na temelju njihove sličnosti u dobi od 4 godine. raspodjela krvi ublizanaca nije jednaka – to rezultira smanjenim rastom jednog ploda ili čak njegovom smrću. opseg trbuha >100cm.prematurusa i dismaturusa Učestalost: blizanci su češći u nekih obitelji.malformacija ploda . Katkad se prilikom poroda ne može reći da li su blizanci jednojajčani ili dvojajčani. unutar 72h od poroda. Rh. resorbirati se i nestati ili mumificirati (bude potisnut uz stijenku uterusa i splošten – fetus papyraceus seu membranaceus . U ranoj trudnoći jedan blizanac može umrijeti.udaljenost FS (fundus-simfiza) > od 2cm od normalne . nalaz KČS na 2 različita mjesta Tijek blizanačke trudnoće: . 2 koriona i 2 amniona do 1 posteljice. a ukoliko je asimetričan. obično se radi o zajedničkoj posteljici u koju ulaze 2 pupkovine.hidramniona .: češći pobačaji www. Rh.u ½ trudnoće klinički nalaz uterusa veći od trajanja amenoreje . Dvojajčani blizanci nastaju kad 2 spermija oplode 2 jajne stanice. Optoci dvojajčanih blizanaca potpuno su odvojeni. 2 glave i 1 zadak).pobačaja . Ako se kod jednojajčanih blizanaca blastomere nepotpuno odijele. 1 koriona i 1 amniona.perpetuum-lab. mogu nastati različitim dijelovima tijela srašteni blizanci. Obično je simetričan. a mora ga dobiti svaka: 1. kod starijih rodilja.majka koja je rodila Rh+ dijete 2.Potkraj trudnoće: izrazito velik trbuh.EPH-gestoza .hr . Optok krvi u jednojajčanih blizanaca može biti međusobno povezan.žena pri namjernom ili spontanom prekidu trudnoće bez obzira na gestacisku dob 3. pipanje triju krupnih česti (ugl.u ranoj tr. Jednojajčani su uvijek ako imaju jednu posteljicu i ako su u jednom amnionu.i rodi se kao privjesak na posteljici). multipara i kod žena u kojih je inducirana ovulacija.com.trudnice u kojih je rađena amniocenteza ili kordocenteza BLIZANCI (VIŠEPLODNA TRUDNOĆA) *Dražančić 305 Višeplodna trudnoća je istodobni razvoj više plodova u jednoj ili dvije maternice te predtavlja visokougroženu trudnoću zbog češće pojave . Oni su uvijek istoga spola. Katkad postoji anastomoza između obih optoka u posteljici.UZV . Dijagnoza: . duža FS udaljenost. Blizanci mogu imati sve kombinacije od 2 posteljice.

stanka 10-20 minuta (uterus se prilagođava na novu situaciju).produljen porod . srčane bolesti) * Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu i metaboličku acidozu fetusa. abrupcija placente…) 3) stanja koja onemogućuju normalnu cirkulaciju kroz pukovinu (hipertonus uterusa.hr . bez obzira na trajanje trudnoće i ako u tom trenutku fetus ne diše i ne pokazuje nikakve znakove života (srčanu akviju.com. a drugi zatkom): prvi se rodi do pupka.perpetuum-lab. a umjesto njegove glave. pokrete voljnih mišića ili pulzacije pukovine).produljeno II. dolazi do fetalnog cirkulacijskog kolapsa i poremećaja u svim sustavima koji dovode do šoka i smrti fetusa. infekcije.- u 2/2 tr . porodno doba . mirovanje. renalne bolesti. blizanca . hipoproteinemije i anemije. hipertenzija. ako prijeti prijevremeni porod: tokolitici ili serlklaža cervixa. blizanca. tvori se vodenjak 2.ispadanje pupkovine ili itnih česti . tromboze i infarkti. doba izlazi 1 ili 2 posteljice komplikacije u porodu: . prijevremeni porod otežano disanje trudnice zbog visoke dijafragme otežana cirkulacija zbog pritiska na DŠV -> edemi i varikoziteti donjih extr. a mogu je uzrokovati: 1) sistemske bolesti majke ( EPH-gestoze. no u 20 – 50% slučajeva dovršava se carskim rezom zbog patološkog ili abnormalnog položaja (sve češće se dovršava carskim rezom i bez patološkog položaja – manji je mortalitet i morbiditet!) odmah nakon rođenja 1.) češći je nepravilan položaj čeda (najčešće se nalaze u uzd. češća upala mokraćnih putova veća učestlost EPH – gestoze veći broj nedostaščadi (usporen razvoj blizanaca u 3/3 tr. blizanac.rađa se 2. kompresija ili torzija pupkovine.često prijevremeno prsnuće vodenjaka . dijabetes. položaju. porodno doba treba produžiti na 4-5h Porod: MRTVO ČEDO *Dražančić 365 Definicija SZO: smrt je fetalna ako nastupi prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije produkata koncepcije iz m e. blizanca treba uslijediti unutar 20 min rodilji treba dati snažan uterotonik i pomno nadzirati posteljicu i utvrditi broj ovoja IV. u zdjelicu se spusti glava drugog (rijetko!) . blizanca – uslijedi rađanje 1. www. kardiorespiratorne bolesti. oba glavom) blizanačku trudnoću potrebno je intenzivno nadzirati. Kasna fetalna smrt: > 28 tjedana (u 2-8 % novorođenčadi)ajk Uzroci A) HIPOKSIJA – uzrok u > 1/2 . ranija hospitalizacija najprije se tvori vodenjak 1. inhibira se enzimski sustav.kolizija blizanaca (ako je 1 glavom.češći kasni pobačaj i u 40% tr. i spolovila češća opstipacija. korioamnionitis…) fetalni faktori i abnormalnosti u porodu (višeplodna trudnoća. miom. otežano mokrenje. doba moguće atonično krvarenje zbog prerastegnutog uterusa u pravilu se porod vodi vaginalnim putem. ležanje na leđima. Rh-senzibilizacija. anomalije 4) uterusa. blizanca treba podvezati pupkovinu da drugi ne bi iskrvario rađanje 2. u 3. najč.u III. pušenje) 2) krvarenja u trudnoći (placenta previja.

oskudna količina plodne vode. Kod akutnih stanja obuično premortalno dolazi do naglih. više joj ne smetaju određeni mirisi i sl. cervixa i PG-i za izazivanje trudova. normalizira se apetit. Dijagnoza Znakove uzbune katkad primjeti majka – osjeća promjene u fetalnoj dinamici: smanjuje se broj dnevnih pokreta na svega nekoliko a potom oni i rptpuno prestaju.com. E3 i HPL. CPK i LDH.5 g/L) Ako se trudnoća ne prekine nakon mjesec dana.perpetuum-lab. Postupak Dulje ostajanje mrtvog ploda u uterusu može biti opasno po majku. palpacijom se ne izazivaju pokreti fetusa. dvostruke konture oglavka. u adolescentica i trudnica >35 godina. nema porasta fetusa od prethodnog pregleda. kratkotrajnih pokreta. katkad i bizarni odjeci ostalih fetalnih dijelova. nakon kojih nastupa potpuno smirenje fetusa. U posteljici i fetusu vrlo brzo počinju degenerativni procesi: oslobađa se tromboplastin. trudnoći. koji u majčinoj cirkulaciji može izazvati DIK! (mjeriti fibrinogen: za manje od 4 tj. u 1.hr . U plodnoj vodi AFP. i 4. Vanjskom pretragom nađe se manja maternica nego što bi odgovaralo trajanju amenoreje. a u serumu majke AFP i LDH. trudnicama sa zrelim cervixom daje se infuzija oksitocina). neudanih. do smrti fetusa dolazi jedino kod su tada češće abrupcije posteljice. ne čuju se KČS Sigurni znaci fetalne smrti utvrđuju se UZV-om i fetalnom elektrokardiografijom UZV: prazna aorta i mokraćni mjehur. veća je smrtnost u siromašnih. I psihičko stanje majke je indikacija za što ranije dovršenje trudnoće. dojae više nisu napete. www. trzaja. padne ispod 1. nema porasta dna maternice. Važno je da se porod dovrši vaginalno i da bude što poštedniji za majku (daju se lijekovi za sazr. nepravilni obrisi glavice. mršavih majki.B) DEMOGRAFSKI FAKTORI – koreliraju s fetalnom smrtnosti. nepravilan središnji odjek u glavi. u crijevu trudnice oslobađaju se trofozoiti. Uskoro nakon smrti fetusa majka gubi osjećaj da je trudna. a u 90% u intervalu od 3 tj. Oni prodiru u krv trudnice i zahvaćaju posteljicu i fetus. količine plodne vode. * Prevencija: redovite kontrole. u ¼ trudnica razvit će se koagulopatija! U oko 755 žena spontani porod nastupa u 2 tj od smrti fetusa. Ako se trudnica inficira nedovoljno pripravljenim mesom ili od mačke. jer D) INFEKCIJE – različiti toksini i endotoksini mogu uzrokovati fetalnu smrt. C) TRAUMA – rijedak uzrok. bilježenje broja fetalnih pokreta u 3/3 trudnoće! RAZVOJNI CIKLUS TOKSOPLAZMOZE *Dražančić 375 Parazit Toxoplasma gondii nalazi se u cističnom obliku u svježem mesu i kao oocista u crijevima i izmetu mačke. prestaju želje za posebnim jelima.

hr . Spiramicinom. povećava se broj djece sa smanjenim Apgarom. znakova bolesti. Prvorotkinje > 35 g imaju za 30ak % duži porod. anomalije stava. tromjesječju → konatalna toksoplazmoza: hidrocefalija ili mikrocefalija. Friedman: 3 tipa nenormalnog otvaranja ušća u porodu: www. Fetus je pod rizikom smanjene oksigenacije i posljedične anaerobne glikolize i acidoze. pozitivan test ne pokazuje sviježu infekciju već prokuženost. pojačava se osjećaj boli. mikrocefalija. oštećenjem CNS-a te broj operacijski dovršenih poroda.perpetuum-lab. 1/3 će tek kasnije tijekom života pokazati znakove infekcije (korioretinitis. a djeluju i sulfonamidi. nepravilni trudovi 2. PRODULJENI POROD Distocija (težak porod)posljedica je jedne od 4 nepravilnosti u porodu: 1.Klinička slika ako je infekcija uslijedila . s acidozom. Svježa infekcija i parazitemija su rijetke (samo 1-6 od 1000 novorođenčadi rađa se inficirano. konatalnom infekcijom.u II. Dokaz svježe infekcije je serokonverzija. hepatosplenomegalija. ketonurija i tjelesna iscrpljenost.com. kao i nalaz specifičnih IgM protutijela u krvi majke i krvi djeteta. nenormalnosti porodnog kanala Nepravilan porod najčešće postoji u prvorotkinja: teže otvaranje ušća maternice. korioretinitis. dehidracija.u III. Porod se produljuje ako je dijete teže. ako porod traje dulje od 12 h.) Liječenje Svježe oboljela majka i dijete liječe se Daraprimom. KOMPLIKACIJE PRI PORODU *Šimunić 451-474 NEPRAVILNI TRUDOVI. 4-struki porast titra antitijela iz IgG razreda. Dokaz infekcije su i ciste posteljice. rezultat svega je tahikardija. konvulzije * Oko 1/3 djece se rađa s takvom simptomatologijom. tromjesječju → pobačaj ili prerani porod . Dijagnoza Infekcija majke dokazuje se specifičnim testom bojenja(Sabin-Feldmanov test). mijenja se kontraktilnost endometrija.u I. položaja i razvoja djeteta 4. pireksija. nenormalna zdjelica 3. tromjesječju → pobačaj . cerebralne kalcifikacije). sljepoća. Majka postaje iscrpljena i demoralizirana. ni lab. a 1/3 nema nikakvih kl. cerebralne kalcifikacije. Nepravilni porodni trudovi (uterine disfunkcije) Uterine disfunkcije dijele se na kvantitativne (hipo – i hiperaktivno porod) i kvalitativne (inverzija kontrakcijskih valova i inkoordinacija trudova). žutica. Žene niže od 155 cm obično imaju 2 sata duži porod.

oksitocina ili PG-a.metrija pp. labilnih žena s niskim pragom osetljivosti za bol. spazmoanalgetici ili epiduralna / paracervikalna anestezija te obzirna stimulacija trudova minimalnim dozama oksitocina ili PG-a. skraćuje trajanje I. Lokalna infiltracijska analgezija – lokalna infiltracija međice. spazmoliza . trudovi postaju neizdrživo bolni. por. glava u zdjelici. tokolitici i PG parenteralno. tj. anomalije uterusa. SUŽENA ZDJELICA (PELVIS ANGUSTA) Svaka zdjelica kojoj je bar 1 promjer sužen za 2 ili više cm. pudendalisa koji polazi od S2. pa dolazi do asinkronih kontrakcijskih valova. svaki 10. Ako je ↑ bazalni tonus uterusa i izgubljen polaritet – hipertonija uterusa: Bandlova brazda (konstrikcijski prsten) – moguća ruptura uterusa!. Hiperaktvini porod – trudovi češći i intenzivniji. u terminalnoj fazi bilo gdje u miometriju nastaju šarcijalni kontrakcijski prstenovi. prevencija asc. Kod hipoaktivne distocije pojačati trudove trajnom inf. por. promatranje općeg stanja. Moguć je i prenagli porod (<2h) – veći rizik od oštećenja porodnog kanala i djeteta. može nastati i potpuna inverzija širenja kontrakcija miometrija. višer. kao i njihov intenzitet i trajanje – ušće se ne otvara. a nema blikade S segmenata pa u II.perpetuum-lab. nastaju 2 asinkrona ekitacijska vala. otvoren za 1-2 cm.hr . por doba. trudovi su slabi i neefikasni. spastički porod: u prvoj fazi benzodiazepini i spazmoanalgetici.u I. umjereno bolni. rezultat: relaxacija međice i vagine. ušće otvoreno tek za 2-3 cm. kože i mišićja anestetikom (prokain ili lidokain). porod. baca se u krevetu. boli u I. Hlapljivi anestetici – za rodilje s niskim pragom boli. malde i stare prvorotkinje. porod spor . u rodilja s bolnim trudovima i EPH-gestozom i eklampsijom te bolestima srca i dišnih organa. stalno mjerenje T. . pH.por. Ako je spazam u donjem segmentu uterusa – Shickelov sy. tvr. Primjenjuje s e kod epiziotomije. u drugoj fazi prokinuti vodenjak. Dijete – trajan CTG nadzor. Broj trudova je smanjen. skraćen je. stupnju djeluju 2 normalna pacemakera. Uzroci: konstitucija rodilje.II. govorimo o inkoordinaciji uterusa – te distocije imaju 2 stupnja: . doba. tvrd. II. i II. kod višeplodnih trudnoća i stava zatkom. iscrpljenost. tlaka → ↓ perfuzija uterusa i hipoksija djeteta. svaki 4.) – otvaranje ušća sporije od 1.Paracerviklana analgezija – inj. Ima 2 faze: I. Često je uzrok kefalopelvina disproporcija c) sekundarni zastoj otvaranja ušća – prekid napredovanja poroda u aktivnoj fazi Hipoaktivni porod – normalan ili sniženi tonus intrauterinog tlaka. Daje se segmentna epiduralna analgezija – blokada isključivo Th segmenata i bol I. Regionalna analgezija – lokalni anestetici. pogodna za suzb. prije vakuum ekstraktora ili forcepsa te za šivanje epiziotomije ili laceracija.5cm/h. iregularni trudovi. žena viče.a) produljena latentna faza (prvorotke > 20h.Epiduralna analgezija – suzbija bol I. stupanj 8fibrilacija uterusa) – potpuna anarhija kontraktilnosti. sporije od 1. Ako postoji 2 ili više emisijskih centara kontrakcijskih valova. a oni su zadržali silazni smjer širenja. Kod hiperaktivnog poroda – hiper/polisistolija: ublažiti porod tokoliticima u malim dozama. miomi. kumuliraju se u krvi majke i deprimiraju dijete. edematozan i steže se u trudu. prikladan u stanjima kad je dijete ugroženo. Ublažavanje porodne boli: Inhalacijska analgezija – dušićni oksidul + kisik (1:1) djelotvoran je u rodilja s visokim pragom boli. Komplikacije: ↓ art. maternica je u laganom hipertonusu. dobu.3. endokrine bolesti. pun mjehur ili rektum. lokalnog anestetika s obje strane cervixa.2cm/h. doba. Liječenje distocija: Majka – rehidracija i cal → trajne inf sa elektrolitima i glukozom.4 → perinej. višerotke > 14h) – nema većeg rizika ako nije prsnuo vodenjak b) protrahirana aktivna faza – najčešći poremećaj poroda (prv. Pospješuje pravilnost trudova. infekcije. dobu rodilja osjeća bol i aktivno sudjeluje u porodu (tiska). rub je debeo. vulva i donja 1/3 vagine.Pudendalna analgezija – blok n. www. Funkcionalne distocije mogu nastati izbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrija: postoje ektopični pacemakeri. cervix usporeno nestaje i ne otvara se.com. Spastički porod sreće se kod neuroveget. Provodne analgezije: . prestanak disanja rodilje.

ulaz okruglast ljevkasta zdjelica – dulja. vodeća točka mala fontanela) – 94-95% poroda. kod koso sužene ukošen Uži stidni luk (<90 stupnjeva) i simfiza koja strši naprijed Unutrarnja pretraga i UZV cefalometrija krajem trudnoće Stupanj suženja: I. do 8 cm III. Abnormalni položaji su svi stavovi (osim dorzoanteriornog okcipitalnog) te stav zatkom. drugi promontorij.com. organi i tkiva u maloj zdjelici mogu biti oštećeni zbog pritiska. Patološki položaj je poprečni položaj (uzdužna os čeda okomita na uzdužnu os rodilje).perpetuum-lab. videća točka je stalno mala fontanela. Plosnata zdjelica – najčešće rahitična. Komplikacije poroda: Kod suženja obično vodenjak prska prijevremeno. duge zdjelice nema teškoća pri ulazu glavice. glava fetusa je u fundusu uterusa. stupnja dopuštaju vaginalni porod ako nema uočljive cefalopelvine disproporcije. isto se postupa kod većine suženja II. očljivo velik trbuh bez hidramniona) Michaelisov romb (spja vrh interglutealnog nabora. Kod koso sužene zdjelice glavica se suturom sagitalis postavlja u dulji promjer ulaza – dorzoposteriorni okcipitalni stav. Blaža suženja I. Podjela: www. sužen samo uzdužni promjer ulaza Koso sužena zdjelica – kod izrazitije skolioze ili koksalgije (ili dr.u cjelosti jednakomjerno sužena (svi promjeri manji). Vrste suženja: opće sužena zdjelica . ako je conj. osobito kod hidramniona i u pluripara s mlohavim visećim trbuhom. šepavost. obje spine iliace posterior superior i točku između L5 i S1): normalan je kod pravilne zdjelice. nepravilno sužena zdjelica (razne bolesti ili ozljede kostiju zdjelice) Dijagnoza: Vanjski izgled trudnice (nizak rast. ako je suženje veće – prednji asinklitizam. STAV ZATKOM Zadak predvodi u porodnom kanalu. skolioza. Mehanizam rađanja: Kod opće sužene zdjelice glava se na ulazu pjačano prigne. do 6 cm IV. NEPRAVILNOSTI STAVA. placente previje. kod anomalija uterusa. kod rahitične donji dio mu je kraći. i abnormalni položaji češći su kod višeplodnih trudnoća. kosti deblje. kod opće sužene je poprijeko sužen. Kod uzdužno sužene rahitične zdjelice glavica se deflektira i prolazi konjugatu veru užim bitemporalnim promjerom. stupnja. uz opasnost da ispadne pukovina ili ručica.Trudnoća je ugrožena ako postoji kefalopelvina disproporcija. stupnja. sve do nekroze i fistula. a prijeti i razdor maternice. nedonoščadi. masivnije. rahitis. Glavica se nepravilno smjesti ako prerano prsne vodenjak. sakrum manje konkavan. suzuje se prema izlazu. leđa sprijeda. Izrazito duga zdjelica može nastati uključenjem najdonjeg L kralješka u sakrum – pritom je moguće potpuno sraštenje (asimilaciska zdjelica) ili je L kralješak nagnut naprijed i čini tzv. Kod ljevkaste. vera smanjena do 9 cm II. bolesti koje pogađaju samo 1 nogu) – rezultat je kosi ulaz u zdjelicu Ostala suženja – poprečno sužena zdjelica (prirođena aplazija ili uništenje postraničnih dijelova sakruma). ROTACIJE I POLOŽAJA DJETETA Jedini pravilan stav djeteta: dorzoanteriorni okcipitalni (uzdužni položaj glavicom. deformacijama ulaza zdjelice i tm u maloj zdjelici. Muškaraćka zdjelica suzuje se prema izlazu u poprečnom promjeru.hr . porod je produljen. ispod 6 cm Postupak: Carski rez je apsolutno indiciran ako je suženje IV. mrtvorođenčadi. kifoza. Pat. zbog suženog izlaza vaginalni je porod bez oštećenja djeteta gotovo nemoguć. infantilni tip – dulja.

prenošenost.perpetuum-lab. Vođenje poroda: živo čedo se u takvomstavu ne može roditi. slabe trudove treba pojačati. a leđa okreću postranično. Vođenje poroda: kad se rodi zatiljak. Trudnici se infundira oksitocin. Kad se porode nožice. Dg: vanjska pretraga.com. a leđa se okreću prema naprijed. u smjeru kazaljke na satu. Najprije se porodi pprednji gluteus. nožice ispružene uz trup) – najčešći. Zapinjanje glavice u ušću. Kritično razdoblje je kada se rodi donji rub skapule – glava tada ulazi u zdjelicu i mora se poroditi za najviše 3-4 minute. nužan je CTG.hr . leđa su najč. uska zdjelica. poticati rodilju na snažne trudove. Veća je učestalost malformacije fetusa. Ugroženost djeteta i majke: Dijete: asfiksija i trauma. zatim stražnje rame. pritisak glavice na međicu je pojačan pa je potrebna izdašna epiziotomija! Nakon atiljka. Ramena se potom rotiraju u uzdužni promjer izlaza. Rađanje zatka: u I. pa prednja cista ossis ilei je hipomohlion. tjedna). trudovi slabiji Dg: unutarnji pregled. placenta previja. Rodilja se polaže na onaj bok kojem je bliža mala fontanela – prevale se leđa. a kod II. stanja u kojima postoji prevelika/premala pomičnost djeteta u uterusu. slijedi stražnji kuk pa preostali djelovi zatka. kod I. Rodilja stalno leži na boku prema kojem je mala fontanela! www. Najprije se porodi prednje. Veća učestalost ispadanja pupkovine. čelo. majka je izložena većem riziku od infekcije i ozljedama mekog dijela porodnog kanala. perinatalna smrtnost je 4 x veća. 65% Potpuni i nepotpuni stav zatkom (predvodi zadak i obje. pipaju se obje fontanele. Granica kose i i kože ba vratu je hipomohlion. flektira i ispravno rotira. ramena ulaze biakromijalnim promjerom u kosi ili porečni promjer ulaza. vodeća točka je prednji gluteus. sprijeda. U II. Traumatska subduralna krvarenja karakteristična su za donošeno dijete. Ev. Dorzoposteriorni okcipitalni stav glave: Izostaje dorzolateralna rotacija glave pa se zatiljak spusti do izlaza okrenut straga. NEPRAVILNOSTI ROTACIJE I FLEKSIJE GLAVE Duboki porečni stav glave: Glavica se spusti suturom sagitalis poprijeko sve do izlaza zdjelice (plosnata zdjelica. porodno doba važno je čuvati vodenjak dok se ušće potpuno ne otvori. Dijagnoza: Prvi i treći Leopold-Pavlikov hvat KČS u gornjem lijevom ili desnom kvadrantu trbuha Unutarnja pretraga: palpacija krupne česti bez sutura i fontanela UZV Mehanizam rađanja: Na ulazu se zadak linijom kukova postavi u jedan od kosih promjera. tj. Preko međice se rađaju brada. hipomohlion postane velika fontanela. pipa se lambdoidni šav male fontanele koji se otvara prema straga. tjeme pa zatiljak. pojačati trudove. slčabije podražuje cervikalne ganglije – slabi trudovi. sitne česti više su sprijeda. Okret se obavlja uz tokolizu i sedaciju. Majka: zadak je manji. Postupak: Vanjski okret djeteta u uterusu za 180° (oko 37. unutarnja pretraga. Indikacije zacarski rez: EPH-gestoza. Kad se porodi donji rub skapule. prijevremeni porod. lice. jedna nožica) Stav nožicama (predvode samo nožice) Stav koljenima (predvode koljena) Etiologija: Sva stanja koja otežavaju namještanje glave na ulaz zdjelice. prijevremeni porod (u srednjoj 1/3 trudnoće dijete je češće u stavu zatkom). zatiljak se najč.Jednostavni stav zatkom (predvodi samo zadak. defleksijom se rađa čelo i lice. produljen porod. por. stare prvorotke (rigidan porodni kanal!). malo čedo ili prostrana zdjelica). frakture kostiju iozljede živaca. doba učiniti izdašnu epiziotomiju. glava ulazi u zdjelicu. a hipoksička paraventrikularna za nedonošeno. dovršenje poroda vakuum ekstrakcijom ili forcepsom. namještaja u smjeru suprotnom od kzaljke na satu.

Uzroci: nepravilnosti uterusa. Dok vodenjak postoji. SPALAI ISPALA RUČICA I PUPKOVINA SPUŠTENA. SPALA I ISPALA RUČICA Spuštena ručica – nalaz ručice kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala ručica – ručica se nalazi kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. Dijagnoza: UZV. Uglavnom carski rez. maksilozigomatični predio je hipomohlion. inspekcija. Porod je moguć ako su leđa dorzoposteriorno (straga) Tjemeni stav (Praesebtatio parietalis) – najblaži stupanj defleksije. može se pokušati vanjski okret. KČS se čuju na strani suprotnoj od leđa. Vođenje poroda: živo dijete u tom stavu ne može ući u zdjelicu. tjeme i zatiljak. vrh čela je hipomohlion. fleksijom. zadnje se rodi čelo i lice defleksijom. ali se ne nalazi u rodnici Ispala ručica – vodenjak prsnuo a ručica se pipa u rodnici. a na drugoj nos i lukovi orbita. Vođenje poroda: Metoda izbora je carski rez. preko međice rodi čelo. mlohavi trbuh pluripara. Rodilja leži na boku. mrtve djece. mrtvog čeda. unutarnja pretraga – ulaz u zdjelicu prazan. Prvo se rodi čitavo lice. pa se jedinom kretnjom. palpacija. Dg: pipa se tvrda čest koja je znatno uža te sutura sagitalis u uzdužnom promjeru vanjskim pregledom pipaju se leđa ili sitne česti sprijeda umjesto postrance. vodeća točka je velika fontanela koja se pipa unutarnjom pretragom. najčešće se angažira rame čeda. nekih oblika glave ili anomalija vrata čeda. katkad kod višeplodne trudnoće.hr . Lični stav (p. ialp.com. češće kod preranih poroda. hioidna kost je hipomohlion. a vodenjak postoji. frontalis) – kod šiljaste glave čeda. Ovaj je stav najnepovoljniji. gotovo je uvijek indiciran carski rez. SPUŠTENA. na strani gdje je brada čeda. nisko sjedeće posteljice. Prvo se rodi tjeme. leđa su češće sprijeda. Asinklintizam: Glavica je smještena sinklitički kad je sutura sagitalis postavljena tako da je podjednko udaljena od simfize i od sakruma. može se pokušati unutarnji okret i ekstrakcija (to se radi i kada je čedo mrtvo). – povoljniji. dolihocefalne glave i tm u prednjem dijelu vrata. Poprečni položaj je patološki. Defleksijski stavovi: Katkad vodeća točka glavice može biti više sprijeda – tada je glavica deflektirana. Prednji a. Vaginalni porod moguć je samo ako je čedo mrtvo ili jako maleno. Ako je ušće posve otvoreno. Prvo se rodi čelo.perpetuum-lab. facialis) – kod duge. zapreke na ulazu u zdjelicu. Ako je dijete još živo – hitan carski rez. slijedi zatiljak koji se rađa fleksijom preko međice. kad se glavica ukliješzi na ulazu zdjelice – carski rez. Epiziotomija! Čeoni stav (P. pipa se lice čeda. unutarnjim pregledom pipa se velika fontanela na jednoj strani. Pri un. jako sužen ulaz u zdjelicu. ispred vodeće česti Uzroci: sva 3 stava događaju se kod a) stava glavom sa suženom zdjelicom b) stava licem c) poprečnog položaja www. rodilja se polaže na bok prema kojem su okrenuta leđa djeteta. a kad prsne vodenjak. vanjskom pretragom se pipa zatiljak i udubina između leđa i zatiljka. Fleksijom se rađaju tjeme i zatiljak. dok je glavica na ulazu gibljiva. za razliku od stražnjeg gdje rub stražnje parijetalne kosti zapne o simfizu što onemogućava daljnje napredovanje poroda.Visoki uzdužni stav glave: Glavica se smjesti suturom sagitalis u uzdužni promjer ulaza zdjelice. POPREČNI I KOSI POLOŽAJI Situs transversus i situs obliqus – položaji kad je uzdužna os čeda okomita ili kosa prema uzdužnoj osi maternice. a ako je mrtvo – embriotomija. te defleksijom usta i brada. Zanemareni porečni položaj: kad se rame ukliješti na izlazu zdjelice pri čemu ispadne ručica i čedo brzo odumre.

. Zdjelicu treba podignuti uvis.perpetuum-lab. ispred vodeće česti (frekvenncija: 0. nastavlja se vaginalni porod. što enemogućuje odlupljivanje posteljice.hr . placenta previja. marginalna insercija pupkovine. uveden uz dlan ruke u rodnicu. što rezultira teškim i opasnim krvarenjemZaostala posteljica (placenta retenta. prijevremeno prsnuće vodenjaka. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu (repoziciju može olakšati smotak velike gaze.kod spuštene i spale pupkovine.3% svih poroda) Uzroci: sužena ili vrlo prostrana zdjelica. poprečni ili kosi polžaj čeda. višeplodna trudnoća.Najčešća je spuštena ručica. ali se ne nalazi u rodnici Ispala pupkovina(prolapsus) – vodenjak prsnuo a pupkovina se pipa u rodnici. ADHAERENS. . u suprotnom – hitan carski rez pri kojemu jedan asistent mora stalno vaginalno prstima sprečavati spuštanje glavice i kompresiju pupkovine sve dok se dijete ne porodi. postupak ovisi o otvorenosti ušća: kod potpuno otvorenog ušća –repozicija. napredovanjem poroda ona se obično povlači.Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. on kasnije izađe s posteljicom) Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. preduga pupkovina.Ispala ručica sprečava ulaz glavice u zdjelicu.1 – 0. no može se roditi i uz samu glavicu. Uzroci: neracionalna upotreba uterotoničkih sredstava u vrijeme poroda www. POJAČANO KRVARENJE IZ MJESTA INSERCIJE POSTELJICE – ATONIA UTERI. Postupak: . Miometrij se primarno ili sekundarno ne može kontrahirati. jer kad se glavica spusti niže. porodnom dobu su 2 x češće nego u ostalim fazama poroda.d) polihidramniona Postupak: .com. a zatim rodilju poleći na bok suprotan strani na kojoj je spuštena ručica. PLACENTA RETENTA. ako ne uspije . treba pokušati plijeganjem rodilje na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina (spušta se predležeća čest i odmiče pupkovina) . polihidramnion. stav zatkom. SPALA I ISPALA PUPKOVINA Spuštena pupkovina (descensus funiculi umbilicalis) – pupkovina se pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala pupkovina – pupkovina se pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. ACCRETA ET INCRETA Pojačano krvarenje iz mjesta insercije posteljice nastaje zbog funkcionalnih poremećaja u muskulaturi maternice ili zbog patološkoanatomskih nepravilnosti koje rezultiraju retencijom posteljice.ako se nađu znakovi kompresije krvnih žila pupkovine (CTG: duboke varijabilne deceleracije – prekid cirkulacijeu trudu i fhipoksija čeda) porod treba hitno dovršiti. adhaerens) Zbog atonije uterusa posteljica se ne može odljuštiti ili se samo djelomično odvoji od svoje insercije.Spala ručica nema većeg značenja za tijek poroda . PORODNOG DOBA) *Šimunić 477 Komplikacije u III. izostaje miotamponada krvnih žila sijela posteljice. prijevremeni porod.carski rez kod malog nalaza na ušću – carski rez SPUŠTENA. nastaje trajna kompresija koja dovodi do potpunog prekida cirkulacije i perakutne fetalne hipoksije te smrti čeda. Rjeđe dolazi do uraštanja korionskih resica u stijenku maternice. Osnovna komplikacija je krvarenje. ATONIJA UTERUSA (NEPRAVILNOSTI III. Smatra se da rodilje podnose gubitak krvi do 500 ML bez većih posljedica za zdravlje.

rodnice. to je ozbiljna komplikacija koja se liječi parenteralnom primjenom antibiotika. U >90% slučajeva uzročnik je stafilokok.↑ sklonost potrošnoj koagulopatiji ili abnormalna fibrinoliza. zahvata na uterusu tumori stijenke uterusa protrahirani porod multiparitet insercija u tubarnom kutu. uterus je atoničan i mekan. anularni oblik posteljice spazam ušća maternice (posteljica odljuštena. kn euspije li to. posteljica se manuelno odljušti u općoj anesteziji. hidramnion. sumnja . Najopasnije je krvarenje iz razdora cervixa. nakon porodničkih zahvata (lezija grane a. ali zadržana – placenta incarcerata) Prirasla. urasla i prorasla posteljica (placenta accreta. tj. Urasla posteljica ne može se do kraja manuelno izljuštiti. por. rodilja je napadno blijeda s izraženim znakovima akutnoga gubitka krvi. Ako postoje znakovi odljuštenja posteljice. KRVARENJE IZ RAZDORA MEKOG PORODNOG KANALA Obilno trajno krvarenje koje počinje odmah nakon poroda čeda. Fundus se penje do ispod rebrenog luka. kod dobro kontrahiranog uterusa i kod normalnog zgrušavanja krvi. pun mokraćni mjehur…) prerastegnuta uterina stijenka u trudnoći i porodu (blizanci. Putovi prodiranja infekcije: . najč. pa se pokušava tamponadom maternice uz davanje karboprosta. Liječenje: cilj je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljeni volumen krvi.perpetuum-lab. Mastitis ili upala dojke nastaje relativno često krajem prvog tjedna babinja. ako ni to ne zaustavi krvarenje – ekstirpacija uterusa.por. navodi na zaključak da krvarenje nastaje iz razdora mekog porodnog kanala. aplikacija fibrinogena i inhibitora fibrinolize (Trasylol). Kateterizirati mokraćni mjehur.ako se krvarenje ne zaustavlja i nakon aplikacije uterotonika i isključenja ozljeda mekog porodnog kanala. klitorisa i perineuma.hr . Koagulopatije također mogu prouzročiti krvarenje u III. što rezultira krvarenjem iz mjesta insercije. Sisice su otečene i jako zacrvenjene. metilergobazin ili kombinacija). doba( forsirani Credeov hvat. Profilaksa: prilikom rađanja prednjeg ramena rodilji injicirti im ampulu metilergometrina ili Syntometrina.com. Liječenje: iv. increta. Pri porodu se mogu oštetiti meka tkiva cervixa.ozljedom bradavice (ragade) limfogeno www.neadekvatno vođenje III. dobu . rukom lagano masirati fundus uterusa i istodobno aplicirati infuziju uterotonika (oksitocin. Krvarenje ne prestaje iako se uspjela izazvati kontrakcija uterusa. Nastojati se istisnuti krv iz materišta i izazvati kontrakciju muskulature utrusa. percreta) Posteljica može jednim svojim dijelom urati u dublje slojeve maternice. Liječenje: hemostatski šavi. MASTITIS * Dražančić 498 + 204 MASTITIS U PUERPERIJU *Dražančić 498 * Mastitis neonatalis je posljedica prelaska hormona iz majke u dijete tijekom trudnoće. kad se kavum uterusa već ispunio krvlju. uterine). divovsko čedo) prirođene malformacije uterusa ožiljci ili fibrozne promjene nakon kir. Krvarenje se pojavljuje tek nekoliko minuta nakon poroda. iz rodnice se krv izlijeva u mlazovima. treba je odmah istisnuti.

koža nad upalom crvena.mazanje masti s hidrogenom na bradavicu između dojenja www.odgovarajuća tehnika dojenja . hladni oblozi. .hr .higijena ruku i dojke kod dojenja .pranje bradavice prije i poslije dojenja 3% otopinom acidi borici .perpetuum-lab. ifiltrat jako bolan .Konzervativno: antibiotici.prevencija stvaranja ragada.com.moguće je stvaranje apscesa.- intersticijski kanalićima kroz bradavicu u parenhim žlijezde (pridonosi i zastoj mlijeka kod nepravilnog dojenje) Klinički: . adekvatna higijena dojenja. podizanje oboljele dojke. pa čak i nekroza i flegmona dojke Liječenje: .Incizija i drenaža: u slučaju apscesa (uvijek radijalna incizija kako se ne bi ozlijedili mliječni kanalići).babinjača ima visoku temperaturu s tresavicama i općim lošim stanjem . higijena dojke . dojenje se napušta dok ne prestane gnojenje Profilaksa: .otok pojedinih dijelova ili čitave dojke .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful