GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

ZA DRŽAVNI ISPIT

Kristina Illeš

------------------------------------------ginekologija-------------------------------------------www.perpetuum-lab.com.hr

RADNA SPOSOBNOST KOD GINEKOLOŠKIH BOLESTI ? MENSTRUACIJA I MENSTRUACIJSKI CIKLUS
*Šimunić 30

3 su razine važne u tumačenju menstruacijskog ciklusa: 1) hipotalamus i hipofiza, 2) jajnik, 3) uterus. Hipotalamus Krvotokom u hipotalamus dolaze hormoni koji se tu vežu na specifične receptore i potiču mehanizme povratne sprege (feedback mehanizam9. to su estrogeni, androgeni, progesteron i hormoni nadbubrežne žlijezde. Funkciju neurona i sinaptičku transmisiju kontroliraju neurotransmiteri (katekolamini – dopamin, noradrenalin i adrenalin, te indolamin serotonin) i neuromodulatori (endogeni opijati, prostaglandini (PG) i katekolestrogeni) Hipofizeotropni hormoni hipotalamusa su TRH, CRH, GH-RH, PIF i Gn-RH. Hipofiza Hormoni neurohipofize su oksitocin, vazopresin i neurofizin I i II. Hormoni hipofize koji reguliraju menstruacijski ciklus su gonadotropni hormoni: FSH (folikulostimulirajući hormon) – potiče rast folikula, djeluje na granuloza stanice LH (luteinizirajući hormon) – pokreće steroidogenezu u teka stanicama Jajnik Menstruacijki ciklus se prema promjenam u jajniku dijeli na folikularnu i luteinsku fazu. Svaka traje 14 dana, između se odvija ovulacija; ciklus traje 28 dana. Folikularna faza menstruacijskog ciklusa Faza folikulogeneze (rasta i sazrijevanja folikula) traje 14 dana.Počinje 1. danom menstruacije, a završava ovulacijom. 2 dana prije menstruacije počinje porast FSH čije oslobađanje raste sve do sredine folikularne faze (7.-8 dan ciklusa); ovim porastom odabire se za novu folikulogenezu 20-30 malih antralnih folikula. U prvih 7 dana folikularne faze odabere se 6-8 zdravih folikula. Sedmi dan odabere se 1 dominantni folikul (pad razine FSH postaje sudbonosan za sve nekvalitenije folikule) koji je preodređen za ovulaciju. On sadrži najkvalitetniju jajnu stanicu koja će ovulirati. Od 7. dana dominantni folikul brzo raste, u poslijednjih 4-5 dana naziva se preovulacijski folikul. 4 dana prije ovulacije visoka je proizvodna estradiola (E2). Porast proizvodnje progesterona (P4) počinje u 2. danu prije ovulacije i traje 10 sati, taj porast zaustavlja skok LH. Početak skoka LH istodoban je s postizanjem najviše vrijednosti estradiola. Od početka LH skoka za 36-40h uslijedit će ovulacija – toliko je vremena potrebno i oociti za konačno sazrijevanje. Ovulacija: preovulacijski folikul se dijelom izbočuje u površini jajnika i tvori stigmu folliculi; slijedi prsnuće. Do ovulacije dolazi 36-38h nakon početka skoka LH.
Folikul je temeljan jedinica u jajniku primata. Dijelovi folikula: jajna stanica – oocita, okružena je granuloza-stanicama; bazalna membrana, krvne i ly žile (koje dolaze samo do BM) te teka-stanice koje čine 2 sloja stanica (unutrašnji sloj proizvodi hormone). Od sredine fetalnoga života pa do menopauze bilježimo trajno smanjenje broja folikula – atrezija folikula. Primordijalni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st) → primarni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st koje su veće i kuboidne) → preantralni folikul (povećana oocita + zona pellucida (mukopolisaharidna ovojnica koju su stvorile granuloza-st); corona radiata (skupina granuloza-st koje pout krune obuhvaćaju zonu pellucidu) → antralni folikul (folikularna tekućina ispunjava prostore među granuloza-st i tvori šupljinu, antrum folliculi; skupina granuloza-st koja okružuje oocitu i izbočuje se u antrum naziva se cumulus oophorus) → preovulacijski folikul. Faza toničkog rasta (od preantralnog do antralnog) traje 70 dana, a faza eksponencijalnog rasta (od antralnog do preovulacijskog9 traje 15 dana.

www.perpetuum-lab.com.hr

Granuloza – stanice imaju receptore za FSH koji ih potiče da iz androstendiona aromatizacijom proizvode estradiol (E2) Teka – stanice imaju receptore za LH koji ih potiče na stvaranje androstendiona i testosterona FSH potiče stvaranje receptora za LH na granuloza stanicama koje počinju proizvodnju progesterona (P4) neposredno pred ovulaciju Steroidni hormoni jajnika: Estrogeni: estradiol (E2) i estron (E1) Progesteron (P4) –prirodni oponent estradiolu Androgeni: androstendion, testosteron (dijelom difundiraju i u granuloza-st gdje su prekursori za proizvodnju estrogena Luteinska faza menstruacijskoga ciklusa – faza žutoga tijela Nakon izbacivanja jajne stanice i kumulusa iz folikula stvara se žuto tijelo, corpus luteum. Folikul kratkotrajno kolabira a zatim se puni krvlju i limfom → crveno tijelo, corpus haemorrhagicum. Granuloza – stanice vakuoliziraju i u njih se nakuplja žuti pigment, lutein. Luteinizacija počinje 40-48h prije ovulacije, a potiče je porast LH. Pod utjecajem LH žuto tijelo proizvodi 150% više progesterona, a i estradiol. Normalno trajanje žutoga tijela je 14+- 2 dana. Ako dođe do trudnoće, hCG će se vezati na LH receptore žutoga tijela i podržati njegovu funkciju još nekoliko tjedana. Žuto tijelo ožiljkasto fibrozira u corpus albicans. Lokalnim djelovanjem P4, žuto tijelo inhibira novu folikulogenezu u istome jajniku – zato će najčešće nova ovulacija biti u kontralateralnom jajniku (alterirajuća folikulogeneza). Uterus Cervix Od 7. dana folikularne faze počinje ↑ E2 → ↑ cervikalne sluzi; u poslijednja 3-4 dana prije ovulacije sluz je obilna, prozirna i elastična; kristalizacijom nastaje tzv. paparatna reakcija. Visoka razina E2 potiče otvaranje vanjskog ušća cervikalnoga kanala – ono pred ovulaciju zjapi (pupilarni fenomen) Endometrij Endometrij se satoji od 2 sloja – bazalnog i funkcionalnog. Iz bazalnog se nakon menstruacije obnavlja funkcionalni sloj. Funkcionalni ima dublju gustu zonu i površinsku spongioznu. Prema promjenama koje u endometriju iniciraju hormoni jajnika razlikujemo 3 faze: 1) Menstruacijska faza –menstruacija Menstruacija traje 3-5 dana. Najveći dio funkcijskoga endometrija odbaci se u prva dva dana. Menstruacija je posljedica ↓ proizvodnje P4 i E2 u žutom tijelu – taj pad ↑razgradnju lizosoma, što aktivira vazomotorne promjene (ishemiju) i degenerativne promjene (apoptozu). Razaraju se krvne žile te se krv i fragmenti izljuštenog endometrija odbacuju. Samo endometrij u isthmusu i tubarnim rogovima ostaje nedirnut – iz tih mjesta počinje reepitelizacija. Bazalni endometrij bogat je receptorima za E2 koji potiče tu reepitelizaciju. 2) Proliferacijska faza Nakon menstruacije endometrij je debeo svega 1-2mm. Pod utjecajem E2 umnažaju se receptori za estrogene. Funkcionalni sloj proliferira od 5. dana ciklusa; jača neoangiogeneza, zblićavaju se žlijezde i razvija stroma kroz koju prodiru spiralne žile. Pred ovulaciju endometrij je debeo 8-12mm. 3) Sekrecijska faza Ovulacijom počinj brzi ↑ P4 i privremeni ↓ E2. U epitelnim stanicama žlijezda pojavljuju se glikogenske vakuole 3-4 dana nakon ovulacije. Žlijezde počinju u šupljinu maternice izlučivati glikoprotein i peptide. Vrhunac tih promjena je 7 dana nakon ovulacije kad treba doći do implantacije. U vrijeme očekivane implantacije (20.-22. dana) u endometrijskim stanicama uz lumen pojavljuju se izdanci citoplazme, pinopodi – oni su morfološki biljeg receptivne faze. Od 22.-23. dana ciklusa dolazi ponovno do mitotičkih promjena koje dovode do decidualizacije.

www.perpetuum-lab.com.hr

Na kraju sekrecijske faze u stromu se ulažu leukociti.

VAGINALNA CITOLOGIJA

*Šimunić 151 + Dražančić 32

Citodijagnostika – metoda sekundarne prevencije u probiru asimptomatskih žena u cilju ranoga otkrivanja i rane dg premalignih i malignih lezija cervixa; za ostale lokacije spolnoga sustava analiziraju se uzorci simptomatskih bolesnica. Obrisci stidnice, rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom, a oni iz endocervixa štapićem s vatom, odnosno četkicom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica, načina deskvamacije, te karakteristika citoplazme; slika se mijenja tijekom života, a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja, a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: - Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka), Actinommyces stanice poput pauka, C.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. - Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama, hifama i pseudohifama. - Paraziti – T. vaginalis: okrugla oblika, cijanofilne boje, ekscentrična jezgra, a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. - Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). • HSV stvara nespecifične promjene u I.stadiju, u II. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina, a u III. intranuklearne lezije. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre Vaginalna citologija u trudnoći U ranoj trudnoći citološka slika nije karakteristična. Nakon zavrešene placentacije u razmazu prevladavaju intermedijarne stanice bogate glikogenom, oblika čamca – tzv. navikularne stanice, tipične za trudnoću ('navikularni tip' razmaza' nađe se u 60-70% trudnica); deskvamiraju pretežno u nakupinama. Indeks eozinofiklije (EI) je <10% Prema kraju trudnoće, od 38.tjedna, navikularne st. pomalo nestaju, ai grupiranje, te dominiraju velike, pojedinačne intermedijarne stanice specifične za stanice 'blizu termina'. U razmazima 'na termin' povećava se broj superficijalnih st., EI raste. U razmazu 'poslije termina' morfološke značajke razmaza u trudnoći su nestale. Praktična važnost ovih razmaza: procjena termina! Važna je i transformacija endometrijskih stromalnih st. u deciduu (žarišta decidue mogiu se naći i na cervixu). Karakteristična je i poratna upala s leukocitnom infiltracijom. Specifična za trudnoću je i pojava Arias – Stelline reakcije glandularnih stanica koje su atipična izgleda, hiperkromne, žarišno u endometriju.

PAPA TEST

*Šimunić 151 + 157 + 412 + 415

www.perpetuum-lab.com.hr

Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. www. C. .endocervikalni Odmah se fiksiraju u 95% etanolu. Stanični uzorci ravnomjerno se prenesu na predmetnicu: .vaginalni (do identifikacijskoga broja) . Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica. a oni iz endocervixa štapićem s vatom. Actinommyces stanice poput pauka.V .Obrisci stidnice.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. . citosprejem ili lakom za kosu s udaljenosti od 30cm. a rodnica i exorervix (porcija) neorožnjelim pločastim epitelom koji seže do skvamokolumne granice (SKG) gdje se spaja s endocervikalnim cilindričnim epitelom. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina.Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). . Zbog toga se na egzocervixu mogu zamijetiti 2 skvamokolumne granice: jedna (rubnija) je primarna. te boje metodom po Papanicolaouu. a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: . u II.Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol.perpetuum-lab. a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.C .Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama.hr . cijanofilne boje. aktivna) je ona u kojoj se susreću cilindrični i metaplazijom nastali pločasti epitel. ekscentrična jezgra. Skvamokolumna granica ovisi o hormonskom statusu i životnoj dobi – pri upali i niskome pH jedan dio cilindričnoga epitela na porciji naknadno se zamijenjuje otpornijim. pločastim. • HSV stvara nespecifične promjene u I.E . razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka). Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja.com. hifamai pseudohifama. slika se mijenja tijekom života. rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom. a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. Nezreli pločasti epitel najosjetljiviji je na djelovanje raznih onkogenih čimbenika.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice.Paraziti – T. intranuklearne lezije. a druga (sekundarna.cervikalni . a u III. načina deskvamacije. vaginalis: okrugla oblika. Između ta 2 područja nalazi se zona preobrazbe s pločastom metaplazijom. te karakteristika citoplazme.stadiju. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre VCE obrisak za citološku analizu – PAPA test Stidnica je prekrivena višeslojnim pločastim epitelom. odnosno četkicom.

promiskuitetno ponašanje i stanje ishranjenosti mogu utjecati na razvoj bolesti. 18. infekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima.abnormalnosti jezgre . 33.com. Osnovni kriteriji za dg CIN: . www. 39. CIN u najvećem broju slučajeva započinje kao žarište u zoni preobrazbe. Mozaik čine kapilare koje kružno ili poligonalno omeđuju manja polja acidobijeloga epitela. 45. Pušenje. Najčešći prijenos HPVa je spolnim putem. Infekcija HPVom obično je lokalna i očituje se pojavom kondilomatoznih promjena. tipovi srednjega i visokoga onkogenoga rizika su 16. Dysplasia gravis SIL visoka stupnja Carcinoma in situ CIN III plus promjene povezane s HPV Carcinoma planocellulare (S obzirom na debljinu zahvaćenoga epitela.Citološki nalaz može biti iskazan kao: a) uredan b) bez citološki vidljivih atipija uz upalne promjene c) abnormalan nalaz Abnormalni citološki nalaz se ovako klasificira (Zagreb 1990): Opisna dijagnoza . ali i kod invazivnoga ca. Sam CIN ne uzrokuje posebne subjektivne simptome – promjenjeni iscjedak najčešće je posljedica pratećega cervicitisa ili kolpitisa.abnormalnosti epitela Abnormalne skvamozne stanice neodređena značenja Skvamozne intraepitelne lezije (SIL) Dysplasia levis --------. U bolesnica s abnormalnim citološkim nalazom potrebno je učiniti kolposkopiju: CIN promjene povezane s HPV infekcijom vidljive su kao acidobijel područja: mnogo proteina s ili bez punktacija i mozaika. doći će do spntanog povlačenja bolesti. 51.SIL niska stupnja Dysplasia media CIN II. – zahvaćenost srednje trećine epitela CIN III. HPV potiče ekspresiju E6 i E7 onkoproteina koji sprečavaju sjelovanje antionkogena p53 i pRB što na kraju dovodi do nekontrolirane diobe promijenjenih stanica. Podtipovi HPV se dijele u 3 skupine. 52. Žarište CIN obično ima oštre vanjske granice. a kontaktno krvarenje moguće je u većih eritroplakija. 58. donju trećinu debljine epitela CIN II. upotreba kontracepcijskih sredstava. U većine bolesnica u kojih se razvio CIN I. 56. 35. Za invazivne tumore HPV 18 je specifičniji od HPV 16.CIN I ------. Punktacije su sitnije ili krupnijee crvene točkice na acidobijeloj podlozi (dilatirani vrhovi kapilarnih petlji).perpetuum-lab. – zahvaćenost gornje trećine epitela (ca in situ – CIS) Na prednjoj usni porcije CIN (cerviklana intraepiteln neoplazija) se razvija 2 x češće nego na stražnjoj.hr . u manjega broja razvit će se trajna infekcija HPV-om koja može progredirati u teže oblike CIN-a.povećana mitotička aktivnost Smatra se da HPV ima značajnu ulogu u nastanku CIN-a.poremećej raspodjele i sazrijevanja stanica . razlikuju se 3 stupnja CIN: CIN I. – promjena zahvaća samo jednu.

Dražančić 234 Izvanmaternična trudnoća (graviditas extraurerina) je trudnoća koja se implantira izvan šupljine maternice. Leukoplakija je bijeli plak koji se vidi i prije nanošenja octene kiseline. Možemio učiniti i tipizaciju HPV-a. Česti uzročnici su i gonoreja. uzročnikom koji izaziva 'tihe'. a potom na abdominalnom ušću i fimbrijama tubarna trudnoća češća je s desne strane (blizina apendixa → pri apendicitisu) rijeđe su lokacije: ovarij. Lokalnodestruktivne metode: ako je u pitanju CIN I i II. Oko 15% CIN I napredovati će do težih lezija. trbušna šupljina. upala nastaje ascendentnim putem. života Klasifikacija u 99% slučajeva ekstrauterina trudnoća je smještena u jajovodu (tubi uterini). treba je odstraniti.i postmenopauzi EKSTRAUTERINA TRUDNOĆA *Šimunić 183 + 142 + 321. Krioterapija tekućim dušikom Laser – CO laserska vaporizacija i CO2 laserska konusna biopsija. www. promjena mala.coli i anaerobi. ali se smrtnosta smanjila 10x (rana dg!) najčešća je između 31 i 40 g. Liječenje 1. Potrbno je učiniti i ekskohleaciju endocerviksa i uzorak također poslati na analizu. To je po život opasno stanje. uzrok smrtnosti majke (najčešće smrt od iskrvarenja) Učestalost ćešća je u krajevima s nižim standardom i nižom zdravstvenom kulturom pučanstva češća je u IVF u nas se na oko 100 – 200 intrauterinih trudnoća pojavljuje 1 ekstrauterina od 1970. a 60% će se spontano povući.epitel) predisponiraju i kasna ovulacija. zonu preobrazbe i barem 1/3 cervikalnoga kanala Elektrodijatermijska ekscizija malom petljom (LLETZ) 3. učestalost joj je porasla 4x. E. Ako nakon 1g CIN I postoji i dalje i promjena je kolposkopski vidljiva. promjena samo na egzocerviksu.hr . U slučaju kolposkopski vidljive promjene učini se ciljana biposija bioptičkim kliještima ('punch' biopsija) ili klinasta bipsija nožem. zatim u istmičnom dijelu. Ekscizija: prednost joj je dobivanje preparata za patohistološku analizu Konizacija Konusna biopsija – treba odstraniti čitavu promjenu. slaba funkcija žutog tijela i transperitonealna migracija jajne stanice funkciju jajovoda najčešće ošteti upala koja nastaje poslije pobačaja i u babinju. a čitava SKG u potpunosti vidljiva. izvijugane i razgranate. atretični rog maternice i cervix heterotopična trudnoća je stanje istodobne unutarmaternične i tubarne trudnoće Etiologija poremećaj u adrenergičkoj inervaciji miosalpinxa povišena razina progesterona (smanjuje kontrakcije mišića jajovoda) decilijacija ili poremećena funkcija cilija (P4 negativno djeluje na cil. Histerektomija s adneksektomijom: u žena u peri. subkliničke salpingitise. U daljnjem postupku ravnamo se prema PHD. Svaku bolesnicu s CIN II ili CIN III/CIS odmah uputiti na kolposkopiju i ciljanu biopsiju te liječiti. 3.com.perpetuum-lab. površina glatka. i to najčešće u ampuli. 2.Atipične krvne žile karakteristične su za invazivni ca vrata maternice – nepravilne su. a danas je najčešće uzrokovana Chlamydiom trachomatis.

pri gin.postoje i znakovi nadraženosti peritoneuma i osjetljivost u svodu rodnice Asimptomatski. tada na 20-30 intrauterinih trudnoća dolazi 1 izvanmaternična rizični faktori su i mikrokirurške salpingoplastike.ruptura obično nastupa spontano. 'tihi' oblik: .omaglice zbog nadražaja peritoneuma krvlju .konceptus se obično ljušti u etapama pa bolesnica trajno krvari. niskog krvnog tlaka (ortostatska hiptenzija) .konceptus se kroz otvor djelomično ili potpuno izbaci u trbušnu šupljinu . kronični tok puno je češći (75-80% slučajeva): .pregled) Simptomi tubarne trudnoće Kod akutnoga toka simptomi su dramatični: .pregledu javlja se bol pri pomicanju cervixa. krv nadraži i ošit pa se javlja refleksna bol u ramenu (podražaj n.rijetko se cijelo jajašce izbaci u abdominalnu šupljinu.riječ je o vrlo ranoj tubarnoj trudnoći u koje je plod još živ pa je prizvodnja hormona visoka . kao sukrvica ('spotting') ali je trajno i ne prestaje.hr . rizik blago povisuje i namjerni pobačaj )posebno ponavljani) rjeđi su uzroci tumori maternice ili jajnika koji dislociraju jajovod. i 12.unutarnje krvarenje i hemoragični šok: bolesnica kolabira.Antibiotici su ↑ učestalost tubarne trudnoće – ranim liječenjem salpingitisa spriječi se potpuna okluzija jajovoda i neplodnost. u 75% nalazi se na strani izvanmaternične trudnoće . maternica je povećana i smekšana . blijeda je. ovarijska rano završava rupturom (th: jajnik se klinasto resecira) Cervikalna trudnoća .kod lijeganja. nakon 6-8 tjedana amenoreje (mogu je ubrzati trauma. pri tom se izbacuju komadići decidue (rijeđe cijela decidua – 'decidual cast' koji izgleda kao odljev šupljine maternice). frenicusa) i bol u epigastriju . ubrzanog pulsa. nema korionskog tkiva . pa žena koja je jednom imala vanmaterničnu trudnoću ima 40x veće šanse da opet zanese izvan maternice. podvezivanje jajovoda. nemogućnost rastezanja): . a uterus malen www. Intrauterini uložak (IUD) nakon 3 godine može dovesti do decilijacije. tada mogu nestati simptomi Ruptura tube – rijeđi ishod. krv se skuplja oko jajovoda ili u Douglasovu prostoru .kad jajašce rastegne jajovod. proširen. obično krvarenje bez boli . Upala zahvati oba jajovoda.pri gin. ako žena zanese.znakovi nalik onima u tubarnoj trudnoći.simptomi prijetećega ili nepotpunoga pobačaja. snošaj ili grub gin. tjedna kao tubarni abortus ili kao ruptura tube: Tubarni abortus – ako je jajašce smješteno u u ampularnom dijelu: . rani početak spolnog života i broj spolnih partnera. samo je nakratko izostala menstruacija Ovarijska trudnoća i trudnoća u rudimentarnome rogu . nastaje ako se jajašce implantira u istmusu tube (uzak lumen. kao ubod nožem.Fetus se impalntira ispod unutarnjeg ušća cervixa . 'Douglasov krik') Subakutni. bolan .pregledu javlja se bol kod najblaže palpacije. pri tome ošteti krvne žile pa nastane žestoko krvarenje .perpetuum-lab.jednostrana bol gotovo odmah nakon izostanka meš) .iznenadna jaka bol u donjem dijelu trbuha. započinje krvarenje i javljaju se bolovi .com.još nema bolova niti krvarenja. endometrioza i anomalije razvoja jajovoda Ishod tubarne trudnoće obično završava između 6. progesteronska kontracepcija. osobito kod pomicanja cervixa ('ekscitacija vrata maternice'. otečen.krvarenje na rodnicu pojavljuje se poslije boli i obično je oskudno.trofoblast prodire kroz stijenku jajovodam.trbuh je napete stijenke.cervix je djelomično otvoren. a ima IUD. oznojena. jajovod ostane oštećen ali djelomično prohodan.

ako je fetus opkoljen amnionom. <50 govori za patološku trudnoću. Samo u tubarnoj trudnoći sa živim plodom nalazimo normalne koncentracije βHCG. slike. u žena generativne dobi s bolima u trbuhu uvijek treba misliti na izvanmaterničnu trudnoću Trudnoća se može utvrditi radioimunološkim testom. nema amenoreje a sukrvica je rijetka. često ju dislocira ova je trudnoća obično sekundarna: placenta probije stijenku jajovoda. a <20 uvijek govori za neživi plod Estradiol – E2 u krvi < 500 pg/ml povezana je s nenormalnom trudnoćom u 94% slučajeva Transvaginalni UZV i color doppler – intradecidualni znak. elipsoidna. povećana. kod gubitka krvi > 1500 ml nastaje stanje šoka. Laparoskopija – trbušna šupljina se napuni sa 2-3 L CO2. odsutna koriodecidualna reakcija. u krvi je β-HCG pozitivan već 6-7 dana nakon ovulacije. puls > 100 otk/min. perforirani apendicitis (→ hitna operacija) gastroenteritis (jer se katkad javljaju samo boli. odvoji se i iplantira na okolne organe (obično stražnji list plike late i stražnji zid uterusa) . ako nema značajnijeg krvarenja i znakova prsnuća jajovoda. povraćanje i proljev) Liječenje A) Ekspektativni postupak: .hr . a također izostaje i njegov pravilan porast: ako je dvodnevni porast HCG manji od 50%. UZV znakovi izvanmaternične trudnoće: gestacijska vreća izvan maternice.fetus leži odmah ispod trbušne stijeke. test na trudnoću je negativan. pospanost. pokretan. odnosno oplodnje – tako možemo utvrditi trudnoću tjedan dana prije očekivane menstruacije Razina β-HCG kod izvanmaternične trudnoće je značajno niža od one u normalnoj trudnoći. kod niskog β-HCG. serijskim određivanjem humanog korionskog gonadotropina (HCG) u urinu ili serumu (svaka 2 dana). ako se nađe samo decidua i Arias – Stellina reakcija (atipična rekacija endometrija) → ektopična trudnoća. cijanoza.Abdominalna trudnoća osjetljiva oteklina izvan maternice. ili ako imamo plato možemo biti sigurni kako nije riječ o urednoj trudnoći. krv u Douglasovu prostoru.perpetuum-lab. dijagnoza se lako postavlja na temelju kl. majčinski mortalitet iznosi 5%. može dalje rasti do termina . Diferencijalna dijagnoza rani uterini abortus (→ histološki pregled kiretmana!) akutni salpingitis (→ bol je obično obostrana. te ako je tubarna trudnoća < 3. Progesteron – P4 u serumu < nmol/L ukazuje na veliku vjerojatnost tubarne trudnoće. oprez – moguć je nalaz pseudogestacijske vreće (odvojena decidua u uterusu). krv u maloj zdjelici ili u jajovodu (hematosalpinks).com. a fetalni 90% - Dijagnoza U akutnim slučajevima. www. može se odstraniti bez otvaranja trbušne šupljine Kiretaža maternice – ako se u kiretmanu histološki identificira korionsko tkivo. koža i sluznice blijede. prazna maternica. Kuldocenteza – punkcija Douglasova prostora: iglom se kroz stražnji svod rodnice uđe u Douglasov prostor – dobivena nezgrušana krv smatra se pouzdanim testom. poremećeno disanje (acidoza.kod kroničnog tijeka. njeovi pokreti su jako bolni. ovu je metodu danas zamijenila laparoskopija. ako je jajovod slobodan. prstenasta tubarna masa ehogena ruba i hipoehogena središta. češće su leukocitoza i povišena temperatura) unutarnje krvarenje iz prsnutoga žutog tijela ili prsnute folikulinske ciste jajnika (→ laparoskopija) torzija ciste jajanika. mučnina. instrument se uvede kroz malu subumbilikalnu inciziju i promatraju se organi u maloj zdjelici.5 cm. to govori za intrauterinu trudnoću. česte su njegove anomalije. povećana je potreba za kisikom) Kod kroničnog tijeka dg može biti izuzetno teška.

g. trudnoći. AMENOREJA *Šimunić 195 Amenorrhoea je izostanak menstruacije. ako je tubarna trudnoća < 4 cm.trudnoća u istom jajovodu. života. Fertilnost žene nakon ektopične trudnoće je smanjena. a otvor na jajovodu ostavi da sekundarno zacijeli ili se stavljaju pojedinačni šavi po načelima mikrokirurgije (salpingotomija) Fimbrijalna evakuacija – istisnuće trudnoće iz fimbrijalnoga dijela jajovoda pokretima mužnje ('milking') Resekcija dijela jajovoda – uz mikrokiruršku reanastomozu Kirurška ekscizija intersticijskoga dijela jajovoda U konzervativnih kirurških zahvata uvijek postoji mogućnost perzistentnoga trofoblasta – zato 1 x tjeno treba pratiti pad β-HCG. uspješnost je 88-95% za tubarne trudnoće bez ploda. njima se odstranjuje samo izvanmaternična trudnoća iz jajovoda: Linearna saplingostomija – najčešća. U 1 dozi ili se doza ponavlja za 5-7 dana. Može biti fiziološka (u pretpubertetu. hemodinamski stabilna. konz. intersticijske. dojenju i postmenopauzi) i patološka.6 tj. sastoji se od linearne incizije jajovoda na antimetenteričkome rubu iznad izvanmaternične trudnoće. prostaglandini E2 i F2α. Razlozi: završena reprodukcija. Primarna amenoreja – kada menstruacija ne nastupi do 16. može se dati i izravno u tubarnu trudnoću . krvarenje se zaustavi mikroelektrodom.B) - Trajan nadzor. . izvanm. a 70-80% za one sa živim plodom. perzistentni trofoblast liječi se jednokratnom primjenom metotreksata. Kod akutnog oblika. sekundarna je izostanak menstruacije u bilo koje doba nakon menarhe (tj. nekontrolirano krvarenje. zahvata nije povišen postotak ponovnih izvanmaterničnih trudnoća. slijedi ekspresija i evakuacija trudnoće iz jajovoda i hemostaza. ako je isključena unutarmaternična trudnoća. potrebno je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv transfuzijom. 2. hipertonička otopina glukoze (50%).odstranjuje se i istostrani jajnik. u stanju šoka.UZV nalaz na jajovodu katakda ostaje i nekoliko mjeseci . ako nema znakova rupture. a 85% žena zanese intrauterino. NaCl. Nakon rane dg i mikrokir. cervikalne i tubarne uz sy hiperstimulacije – ako je pacijentica zdrava.com.Aktinomicin D.Poslije medikamentnoga liječenja tubarne trudnoće jajovod je prohodan u 79-82% pacijentica C) Kirurško liječenje (laparoskopski!): Salpingektomija – najčešći radikalni kirurški zahvat u tubarnoj trudnoći: odstranjuje se jajovod u kojemu je jajašce. UZV. niska razina β-HCG i P4..Primjenjuju se: . mifepriston (RU 486) . Oligomenoreja – produljeni razmak između menstruacija (6 mj.) www. danas se radi samo u patološki promijenjenoga ipsilateralnog jajnika Histerektomija – u starijih žena s dodatnim indikacijama Konzervativni kirurški zahvati: danas imaju prednost jer nakon njih postoji mogućnost za oplodnju.metotreksat 50mg/m2 im. istmička trudnoća i teže oštećen jajovod Adneksektomija . kada u žene koja je ranije imala menstruacije one izostanu u trajanju 3 bivša ciklusa ili 6 mjeseci). kontrola β-HCG Medikamentno liječenje: kod tubarne trudnoće.perpetuum-lab.hr .

bol koja je svaki mjesec sve jača. endometralna biopsija. P4 i E2/P4 testovi su negativni. tm SŽS-a. dlakavost. vaginoskopija i kolpohisterografija. spolne osobine su uredne. lijekovi. sondom ili oštro. endometrioza i upale. maternica i rodnica nedostaju. vrući valovi. Th: najčešće bezuspješna. Testikularna feminizacija (Morrisov sy) – muški pseudohermafroditizam. Histeroskopijom. bolovi u donjem trbuhu. porođajna masa. nastaju priraslice i stijenke maternice srastu. Kronične anovulacije – poremećaji osovine H-H-O Dijagnoza Anamneza. ev. razvijene dojke (↑E). op.hr . galaktoreja. I. ukazuje na anovulaciju (nema žutog tijela i P4 koji bi transformirao endometrij). određivanje PRL (hiperprolaktinemija – prolaktinom) oderđivanje TSH (↑TSH – hipotiroidizam) određivanje steroidnih hormona jajnika i nadbubrežne žlijezde odeđivanje estradiola (E2) – normo/hipoestrogenizam GnRH test: daje se GnRH i potom jeri razina FSH i LH svakih 30 min. iv. bifazično oslobađanje i porast gonadotropina ukazuje na urednu funkciju hipofize. histeroskopija i laparoskopija.kriptomenoreje II. menatrha. operacije) Fizikalni pregled – izgled. urografija. kariotip XY. Daje se estrogen (reepitelizacija). a u pubertetu se ciklički nakuplja menstruacijska krv i stvara hematokolpos i hematometra – pseudotumor. RTG skeleta. ponovno sraštenje se sprečava postavljanjem Foleyeva katetera tijekom 7 dana ili IUD. UZV Hormonski testovi: progesteronski (gestagenski) test: ako za 2-8 dana nakon završetka primjene P4 dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i da je održana prohodnost donjeg spolnog sustava.↑ aktivnost anti-Mullerovog hormona zbog čega nastaje agenezija cervixa ili agenezija ili aplazija maternice i rodnice. Periferne amenoreje – anatomski defekti – poremećaji otjecanja menstruacijske krvi . Sekundarne periferne emenoreje: Endouterine sinehije – nakon traume bazalnog sloja endometrija ili endometritisa. proporcije tijela. prijašnje trudnoće. štitnjača. Ovarijske amenoreje – hipergonadotrponi (↑FSH) hipogonadizam III. sekundarne spolne osobine. da je oštećen endometrij ili da postoji zapreka u spolnome sustavu koja onemogućava otjecanje krvi (ginatrezija). razina nam pokazuje da li je riječ o lošoj funkciji jajnika ili lošoj funkciji hipotalamusa ili hipofize. Dijafragma rodnice – simptomi kao kod zatvorenog himena. Th: incizija himena + atb. Th: plastična op. hormoni. Ako nema krvarenja → negativan: potrebna su daljnja testiranja.obiteljska. ozljede glave. PERIFERNE AMENOREJE – ANATOMSKI DEFEKTI Sek.perpetuum-lab. estrogenski test: ako za 2-8 dana nakon završene primjene estrogena dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i spolni sustav prohodan. akne. 2. osobna (prijašnje bolesti. periferije na androgene. Ostale pretrage – UZV. Posttraumatska uterina amenoreja (sy Asherman) nastaje zbog razaranja endometrija predubokom kiretažom. testis u ingvinumu. pubertet.Th: priraslice se uklone tupo. kolpocitologija. testis ne proizvodi androgene ili postoji neosj. Postupalna uterina amenoreja (sy Netter-Mussett) – TBC endometritis. prehrana. ginekološki pregled.Podjela amenoreja I. Th: odstranjenje testisa nakon završetka puberteta. mokrenje.com. Ako nema krvarenja → negativan: ukazuje da nema maternice. nema pubične ni aksilarne dlakavosti. tjelovježba. Th: excizija i hemostaza. Analiza razine hormona: određivanje gonadotropnih hormona FSH i LH. zastoj mokrenja. Primarne periferne amenoreje: Himen imperforatus – iznad himena stvara se hidromukokolpos. koža. raspoloženje. 'Post-pill' amenoreja – katkada nakon dugotrajne OC www. histerosalpingografija. koštana dob. Anomalije u razvoju Mullerovih kanala . Stvaranja rodnice (Mc Indoe) ili uporna dilatacija i proširenej plitke rodnice (Frankova metoda). hormonsjka nadoknada (E). 1.

testosteron. u teka – stanicama. Koncentracija leptina je povišena kada je ↑ masno tkivo. kod ↑ inzulina i kortizola. Sekundarne ovarijske amenoreje: Prijevremena menopauza (menopausis praecox) – najčešće. P4 test je negativabn. por. – više od 50% adipoznih žena sa sy PCOS. Folikuli ne postoje ili su postojeći folikuli neosjetljivi na FSH i LH. BMI. ↑ LH/FSH odnos (<3). kariotip 45. često + analoge GnRH 5. pod utjecajem ↑LH teka-st proizvode 8-20x više androstendiona. smanjenje tjelesne težine (dijeta.hr . III. Primarne ovarijske amenoreje: Agenezija gonada Disgenezija gonada (Turnerov sy).neuroendokrinološko-metabolički poremećaji . ekstraglandularna hormonska proizvodnja . čak 80-90% otporno je na inzulin. koji se uključuje u proizvodnju estradiola i koji utječe na stvaranje androgen-dominirajućih folikula koji se zaustavljaju u rastu.5 glavnih mjera: 1. ↓LH Hipotiroidizam – ↑TSH. FSH i LH su visoki. ↑ lipoproteini i TG). a estrogeni niski. a u mršavih LH i hormon rata (RH) intraovarijski poremećaji – granuloza – stanice proizvode IGF-II. na inzulin) 3. leptinutječe na jajnik tako što inhibira učinak IGF i FSH na proizvodnju E2. hormonski i metabolički por. Patofiziologija: 3 sustava poremećene aktivnosti i regulacije: .X0 – gonadalni tračci umjesto jajnika 2.Stenoza cervixa – nakon kir. LH. hiperandrogenemija i/ili hirzutizam. Etiologija: por. kirurški pristup: klinasta resekcija jajnika – danas rjeđe (postop.mršave žene imaju ↑LH i ↓FSH. ciklusa). hipertenzija. priraslice!) elektrokauterizacija jajnika (drilling) B) Kronične anovulacije zbog perifernih endokrinopatija Poremećaji štitnjače: Hipertiroidizam . OVARIJSKE AMENOREJE – HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM Visok FSH i nizak E2. UZV-zlatni standard (policistični jajnici: volumen jajnika 2-3 x veći. a E2/P4 pozitivan. Dijagnoza: anamneza (peripubertalni početak sy PCOS. ↑PRL → ↓P4. Th: estrogeni (HNL) katkad aktiviraju receptore. Pušenje i alkohol ↓ SHBG pa je slobodni testosteron ↑ . tunika deblja za 50%. iscrpljenost jajnika < 40. Aktivin inhibira sintezu androgena u folikulu. 60% gojaznost). KRONIČNE ANOVULACIJE – POREMEĆAJ OSOVINE HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ 3 velike skupine: A) Kronične hiperandrogene anovulacije – sy policističnih jajnika (PCOS) Najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija Klinički znakovi: hiperandrogenizam (↑ testosteron i androstendion → hirzutizam i akne.abdominalna distribucija masti (androidna pretilost) korelira s znakovima sy PCOS. genetski por. prestanak pušenja i uzimanja alkohola 4. Th: nadoknada hormona štitnjače. menstr. kako bi se liječile uporne metroragije. supkortikalno folikuli poput ogrlice. poticanje fizičke aktivnosti (↓BMI i ↑ osj. ↓ osjetljivost na inzulin i hiperinzulinemija. pa je niska proizvodnja estradiola – zato izostaje mehanizam selekcije i dominacije folikula. II. neplodnost. zahvata na cervixu Ablacija endometrija – histeroskopski se odstrani veći dio end.com. pretile imaju normalan - LH.perpetuum-lab. www. Mg) 2. raspodjela masnoga tkiva – W-H odnos.g.↑SHBG.to utječe na gomilanje androidne masti. U policističnom jajniku folikuli dozrijevaju samo do antralnoga stadija i stvaraju mikrocističnost. farmakološki pristup: klomifen citrat – u 70-80% pacijentica inducira ovulaciju humani gonadotropini. DHEAS i FAI).↑LH. dijabetes i KV bolesti. analiza hormona(FSH. debela i ehogena stroma koja zauzima >30% jajnika). neuredna krvarenja. Aktivnost FSH je slaba. Inhibin B koji se ↑ stavra u jajniku utječe na pad FSH. metabolički poremećaji (razina inzulina i inzulinska rezstencija. stimulacijski i inhibicijski testovi Liječenje . U pretilih je ↑ inzulin glavni vanjski stimulator androgeneze. 1..

tekomi i ginandroblastomi – proizvode androgene u jajniku . estrogena s progesteronom. Kliničke manifestacije h. Funkcionalne hipotalamičke anovulacije – psihoneuroendokrinološki i psihoneuroendokrino – metabolički poremećaji. je samoizlječenje. Centralne amenoreje povezane su s: ↓ razinama estrogena (hipogonadizam9 jer su niski GnRH. ↑PRL. Neki tm u tim regijama mogu zaustaviti ili odgoditi pubertet.hr . umanžanje lanugo dlačica. Poremećaji hipofize Primarni hipopituitarizam nastaje zbog tumora. Th: kir. nekroze ili upale hipofize. DHEAS. najčešće transsfenoidalna resekcija tumora. glasnik loše en. FSH. teratomi. Ca.adrenalni adenomi i karcinomi: proizvode DHEA. hipernefron (PRL).Poremećaji nadbubrežne žlijezde: Cushingov sy – adenom prednjeg režnja hipofize proizvodi ACTH → ↑proizvodnja kortizola i androgena. Psihogeni događaji: stres potiče simpatički sustav i adenohipofizu. sarkoidoza. Upale: TBC. androstendion i kortizol Tumori koji ektopično proizvode hormone – rak bronha. nataje iz Rathkeove vreće. Th: ravnoteža između fizičke aktivnosti i energetske homeostaze. U ranom babinju dolazi do involucije dojki i prestanka dojenja. hirzutizam. obiteljska podrška i prisilno hranjenje. www. žena je umorna. ošt. Idiopatski hipogonadotroni hipogonadizam. sifilis. zračenja. Th: kir + zračenje ili primjena antagonista GnRH. Hormonski aktivni tumori – tm jajnika: hilusnih stanica jajnika. odgodit će se menarha za 2-3 godine (svaka godina treninga odgađa menarhu za 5 mjeseci). hipotermija i hipotenzija. upale i drugi poremećaji mogu izazvati disfunkciju hipotalamusa i hipofize koja će završiti amenorejom. umišljena trudnoća (pseudocyesis). vida i endokrini premećaji. kolesterol) te neuroendokrini i metabolički poremećaji (amenoreja. rak pluća i dojke (TSH. nakon kirurškog zahvata. Prekomjerna tjelesna aktivnost: pretjerana tjelovježba. Anoreksija nervoza – prati ju amenoreja. kasnije i poremećaj termoregulacije. Kad djevojčice počnu s tjelovježbom ili baletom prije puberteta. proizvode FSH i LH (gonadotropni adenomi) – povećanjem tm pritišće na okolinu i izaziva deficit ostalih hormona. arenoblastomi. gubi pubične i aksilarne dlake zbog hipotireoze. Gubi se sekrecija HR.) Ozljede glave: hipopituitarizam. ACTH. P$ test negativan a E2/P4 test pozitivan. plivanje i sl. Poremećaji hipotalamusa .. djelomični hipopituitarizam. PRL i TSH. može se kombinirati i sa zračenjem. ↓ K. nadoknada vitamina. mogu izazvati neuroendokrine poremećaje. gonadotropina. Sniženi estradiol i leptin te pivišeni moždani opijati zakočit će pulsatilnost GnRH. Adenomi hipofize – tihi (nefunkcionalni). balet. nastaju tek nakon destrukcije 70% hipofize. B) Kronične anovulacije zbog centralnih poremećaja Tumori. alb. Kallmannov sy – izolirani deficit GnRH + anozmija. Th: dugotrajno HNL. osteopenija. i zračenje. Th: psihoth. homeostaze je leptin. razaranje drška hipofize – panhipopituitarizam.perpetuum-lab. E2 i PRL Tumori hipotalamusa: kraniofaringeom (supselarni tm. Pretilost – također udružena s funkcijskim poremećajem hipotalamusa. u svim težim oblivima nadoknafa hormona.com. Karakterizira ju malnutricija (anemija. oslobađaju se ACTH. isto kao anoreksija (ali ovo je blaži poremećaj). Bulimija nervoza. Th: kod blažih oštećenje moguće je i spontano izlječenje. Cushingovu bolest i amenoreju-galaktoreju. kao posljedica infarkta i nekroze. Th: kir. LH). th. Th: kir. Nutricijski poremećaji: za normalan menstruacijski ciklus potrebno je da žena u sastavu tijela ima >20% masti. PRL i HR. ako ne – HNL. najč. Sheehanov sy – jako krvarenje nakon porođaja i hemoragički šok mogu izazvati akutnu nekrozu adenohipofize i hipopituitarizam. Hipersekrecijski adenomi mogu izazvati 3 endokrinopatije – akromegaliju. naki teratomi i hepatoblastomi (hCG).hipogonadotropni hipogonadizam: ↓FSH i LH.

koje boluju od dismenoreje a koje žele i kontracepciju (↓ razinu PG-a). slične bolne kontrakcije može izazvati i IUD). ↑ kontrakcije i ishemija maternice. povraćanje. ima oblik grčeva. indometacin i ketoprofen. Etiologija: ↑ proizvodnja prostaglandina posebice u sekretornoj (luteinskoj) fazi → ↑ napetost u maternici. Primarna (bez organskoga uzroka). fizička aktivnost i psihoterapija – poravljaju raspoloženje i tako djelomično uklanjaju tegobe. Javlja se u >50% žena. Bol je najintenzivnija suprapubično ili u lumbalnome dijelu kralježnice i širi se prema unutarnjoj strani bedara. Antagonisti kalcija i betamimetici – samo iznimno Vježbe opuštanja. Inhibitori prostaglandina – th se provodi još minimalno 48h nakon početka menstruacije Oralni kontraceptivi –metoda izbora u osoba koje su spolno aktivne. Psihičko stanje može znatno utjecati na jačinu simptoma. sekundarna (uzrokovana različitim organskim bolestima9 i tzv. www. masaža ili pritisak smanjuju bolnost.hr . Korisna je i zabrana pušenja i alkohola. Epidemiologija: prevalencija iznosi 5%.perpetuum-lab. menstruacije. Klinička slika: dismenoreja se javlja do 2 godine nakon 1. ↓ intrauterini tlak i kontrakcije maternice. Često se javlja i mučnina. Liječenje: NSAIL – sredstva izbora.DISMENOREJA *Šimunić 235 Dysmenorrhoea je bolna menstruacija. ENDOMETRIOZA *Šimunić 241 Endometrioza se očituje nazočnošću ektopičnoga endometrija koji ima histološke značajke normalnoga endometrija uz dokaz stanične aktivnosti i razvoja lezije što se iskazuje stvaranjem priraslica i ometanjem normalnih fizioloških procesa. u neplodnih je žena 7 x češća Etiologija: Sampsonova implantacijska teorija: endometrioza nastaje retrogradnim refluksom krvi i endometriotskih čestica tijekom menstruacije Teorije o autoimunom nastanku bolesti i multifaktorskom nasljeđivanju bolesti Patogeneza: Primarni endometriotski implantat nastaje iz čestic endometrija koje dospijevaju na zdjelični peritoneum menstruacijskim refluksom. Bolovi počinju nekoliko sati prije početka menstruacije i traju 42-72 sata. Nakon 3-6 mjeseci primjene bolesnice još nekoliko slijedećih mjeseci neće imati dismenoreju. dismenoreja membranacea (poremećaj ljuštenja i odbacivanja sluznice maternice u jednom aktu pri nedovoljno otvorenom ušću što uzrokuje grčevite i bolne kontrakcije maternice. Pokreti. najčešće ASK. proljev i rijetko nesvjestica.com.

tipične lezije okružene fibrozom. bolna povećana adneksa. pluća. ↓ aktivnost NK stanica. gestrinon (izaziva postupnu atrofiju endometrija9. pobačaj. kiretaža). postupci potpomognute reprodukcije * ADENOMIOZA je miometrijska endometrioza – nazočnost žlijezda i strome endometrija u miometriju. kosti. promijenjene proteolitičke enzime i pojedine čimbenike rasta. U zdjelici su karakteristične promjene: povećanje V peritonealne tekućine. Dodatni kirurški postupci: laparoskopska ablacija živaca maternice (LUNA) i presakralna neurektomija (↓ boli) Liječenje umanjene plodnosti. Uz adenomiozu se u 50-60% sluičajeva nalazi i miom maternice. općenito smanjen reprodukcijski potencijal Liječenje: Cilj je smanjiti topografsku proširenost bolesti. Medikamentno liječenje: gestageni (djeluju pseudogestacijski.perpetuum-lab. Implantacija: adherencija → proteoliza → rast.com. OC. ↑ broj aktiviranih makrofaga. kasniji nastup prve trudnoće. SŽS Dijagnoza: Anamneza i pregled spolnih organa Neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparoskopom – temeljni dg postupak! Biopsija sumnjivih lezija UZV – dg. www. agresivne → tamnoplave i crne. Danazol (izaziva atrofiju i regresiju endometrija). kraće dojenje. jako vaskularizirane. u duboke zdjel. visokog indeksa mitoze. citokina. Simptomi: Zdjelična bol kaosekundarna dismenoreja ili dispareunija Palpabilni čvorići u Douglasovu prostoru Bol pri pomicanju maternice.Uglavnom se javlja u žena kasne reproduktivne dobi i u perimenopauzi. probavni sustav. nekrobiozu i resorpciju). širenje i migracija lezije Uspostavljeni ektopični endometrij za svoj daljnji rast treba estrogene Patohistologija: Intramezotelni površinski implantat → submezotelni implantat → tipična lezija: serozno-hemoragične vezikule Nepigmentirane lezije. volumenu i učestalosti menstruacijskoga refluksa. bolesnice imaju raniji nastup menarhe. Kirurškim se liječenjem postižu trajnije smanjenje proširenosti endometrioze i trajnije smanjenje boli. analozi GnRH (uzrokuju pseudomenopauzu) Kirurško liječenje: uglavnom laparoskopski (laparotomija ako je endometriom promjera > 4 cm u mlađih žena. fiksacija adneksa i fiksacija maternice u retroverziji Rjeđe lokalizacije su rodnica. obilnija produžena krvarenja. slabe vaskularizacije i niskog stupnja mitoze → crvene. Endometrioze te kod provedbe presakralne neurektomije zbog sindroma zdjelične boli) Liječenje je uglavnom konzervativno. smanjiti ili otkloniti bol i poboljšati reprodukcijska svojstva.Dolazak endometriotskih stanica u zdjelicu ovisi o jačini. veličine i smještaja endometrioma CA-125 – za tijek i praćenje liječenja Endometrioza i reprodukcija: Epidemiološki. Simptomi: hipermenoreja (50%) i dismenoreja (30%). Obično ju prati i anemija. ↓ broj T-stanica. mokraćni sustav. mišić. promjene u sadržaju lokalnih čimbenika rasta. lokalno aromatizira androgene u estrogene. uzrokuju decidualizaciju. rektovaginalnog septuma i struktura u plici lati. end. Endometrijski implantat ima stanice otpornije na apoptozu.hr . specifičnih bjelančevina i čimbenika angiogeneze. kao i o poremećajima peristaltike maternice. Smatra se da nastaje ozljedom sluznice maternice (porođaj. oblika.

Također se mijenja u pojedinim fazama menstruacijskog ciklusa.8 .2 ne bijela visoka pahuljasta duboka bez >5 da siva niska pjenušava uz lat.8 do 4.4.5. nakon menstruacije i u puerperiju izrazito intenzivni i tvrdokorni).ISCJEDAK * Šimunić 251. nalazi se u 70-90% žena bez upale). Normalan iscjedak je oskudan. od 3. što povisuje ph (zato su vaginitisi u juvenilno doba. nizak pH. stijenku neugodan <4.com. Količina i osobine iscjetka mijenjaju se pod utjecajem hormona (oskudan je u pretpubertetu i menopauzi. postmenopauzi. cervikalne sluzi. Najčešći anaerobi: Peptococcus. visoke viskoznosti. pahuljičast i bez mirisa. Povišeni (lužnati) pH iznad 5 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu.) Anaerobi su 5x češći od aeroba. govori za normalan iscjedak ili gljivičnu upalu. Staphylococcus epidermidis i Gardnerella vaginalis. (Estrogeni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. stijenku bez Pri pregledu. Sastoji se od transudata (vode). odbačenih epitelnih stanica. žut. tekućina iz maternice ili jajovoda. u grudicama. Tada se mijenjaju osobine iscjetka: osobine iscjetka PH Prisutan na introitusu Boja Viskoznost Kozistencija Lokalizacija miris Normalan Bakterijska vaginoza Trichomonas Candida 3. a obilniji u generativnoj dobi). elektrolita i drugih kemijskih sastojaka. streptokoki. pjenušast i neugodna mirisa. stijenku neugodan >5 da žutosiva niska homogena uz lat. rezidentne bakterijske flore. Peptostreptococccus i Bacteroides. enzima i drugih bakterija metabolizira u mliječnu kiselinu i druge organske kiseline. Kandida i mikoplazma su također čest nalaz u žena bez simptoma upale rodnice. potrebno je iscjedak: www. ispod 4. Najčešći aerobi: difteriodi.perpetuum-lab. Uzročnicima upale pogoduje niska razina estradiola. pojačana lubrikacija kod spolnog uzbuđenja i ejakulat mogu privremeno mijenjati i neutralizirati kiselost rodnice. Obično je priljepljen na prednju i lateralnu stijenku rodnice.2 (oko 4).5 ne bijela visoka pahuljasta uz lat. Patološki iscjedak nalazi se pri upali rodnice: tada je on obilan. Obilna cervikalna sluz. bjelkast. glikogen se uz pomoć laktobacila (Lactobacillus acidophilus.hr . Nalazi se pretežno u stražnjem svodu.aerob. pH je kisel. Dražančić 24 + 198 Vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) je uvijek prisutan u rodnici. 3 su velike skupine vaginitisa: bakterijske vaginoze 50% učestalosti trichomoniasis 25% učestalosti candidiasis 25% učestalosti Vaginitis će izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika uz povišen pH rodnice.

piodermije – folliculitis. Bartholini. (incizija i evakuacija gnoja. Micrococcus.evakuacija papula i Monselova otopina. chancroid. t. Bartholini – parna žlijezda na ulasku u rodnicu na donjemu dijelu usana (5 i 7h). abscessus gl. razvija se u 2-4 dana te prsne. Corynebacterium. Visokokontagiozna bolest. Stanice vaginalnog epitela su oskudnije. infekcije i korioamnionitisa!) STUPNJEVI ČISTOĆE PO SCHRODERU Epitelne stanice Stupanj 1 Stupanj 2 Stupanj 3 - *Dražančić 24 Laktobacili Koki Leukociti +++ ++ + +++ + - + ++ - ++++ uz to. UPALE STIDNICE U potkožnom dijeliu vulve nalaze se Bartholinove žlijezde i druge strukture. Glavni simptom je bol. puerperalni i laktacijski tip razmaza) VULVOVAGINITIS * Šimunić 247 Simptomi koje stvaraju upale donjeg spolnog sustava najčešći su razlog za traženje pomoći ginekologa. superinfekcija. bartholinitis Gl. Male papule.- - mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. uretre i anusa. Condyloma acuminatum Šiljasti kondilomi su STD koju prenosi HPV tip 6 i 11. Mikroskopski se još nalazi povećan broj L te bakterije (stupanj čistoće 2-3). vaginalis i kvasnice) stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno kod trudnica za sprečavanje asc. kompl. ako ne . Bartholini. Sekundarno se mogu naseliti uzročnici iz rodnice. u početku je krvav. Stidnica ima rezidentnu bakterijsku floru (Acinetobacter. uvijek treba navesti jesu li pozitivni ili negativni trihomonas. herpes genitalis – HSV) Bakterijske (Granuloma inguinale. metabolički i alergički utjecaji pogoduju nastanku upale. širi se autoinokulacijom. 1 x tjedno 4-6 tjedana trikloroctena kis. zbog nedostatka estrogene sekrecije one su intermedijarnog ili parabazalnog tipa (tzv. lymphogranuloma venereum. one vlaže stidnicu (zaštitno). bakterije.hr . impetigo. hormonski. condyloma acuminata – HPV. Apsces je polibakterijska gnijna upala. marsupijalizacija zbog drenaže) Molluscum contagiosum Asimptomatska virusna bolest kože stidnice. Peptostreptococcus i Staphylococcus). L. Th: 10-25% otopina podofilina. treba uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu Iscjedak u puerperiju = lohija. Krioterapija Elektoresekcija Ekscizija Interferon Česti recidivi. 1-5mm. je bakt. www. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i bjelkast.com. kojoj unatrag 1g to nije učinjeno. što pogoduje anaerobima. Odjećom i anatomski je zatvorena. Često samoizliječenje. pa sukrvav te smeđ.perpetuum-lab. trichomoniasis. miješane bakterijske upale → uglavnom vulvovaginitisi! Absecessus gl. erysipelas…) Parazitarne (pediculosis pubis. kvasnice i gardnerela svakoj ženi. uzručnik je poksvirus (STD). Th: kir. uglavnom anaerobna. Primarne upale stidnice: Virusne (molluscum contagiosum – poxvirus. scabies) Sekundarne: Candidiasis. Promjene vlažnosti.

nakon uzimanja kortikosteroida i atb. Impetigo contagiosa. Broj im raste u dijabetesu. Candidiasis (Monilia vaginitis) Gljivične upale vagine su vrlo česte. (Erizipel – streptokoki – penicilin). limfadenopatija i ulkusi.m. bez simptoma. trichomoniasis. Th: doksiciklin. ostaju mali ožiljci. spontano nestaje za 4-6 tjedana. Th: čišćenje. lokalno atb i cefalosporini per os. Ona je uvjetno patogena gljivica. scabiei. candidiasis. Virusne upale rodnice su zajedničke za rodnicu. serol. Pediculosis pubis i scabies Stidne uši – Phthirius pubis prenose se spolnim kontaktom. Akutni simptomi traju 10-14 dana. hifa i pseudohifa nije uvijek u korelaciji sa jačinom upale. www. Granuloma inguinale i lymphogranuloma venereum Rijetko. Th: eritromicin ili azitromicin. stidnicu i često cervix. odn. Prvi stadij – tvrdi čir na mjestu ulaska spirohete (ulcus durum). Broj spora. u 20-30% žena nalazi se kao saprofit u rodnici. Posebni su oblici juvenilni i senilni kolpitis.Herpes genitalis Visoko zarazan. uzročnici su Calymmatobacterium granulomatis. Th: permetrin. Tercijarni sifilis izaziva oštećenja u mozgu. testovi. najčešće u trudnoći.perpetuum-lab. može izazvati papule i vezikule. Najčešće je samostalan uzročnik.hr . Vaginalni iscjedak – vidi gornji tekst (Šimunić 251). Česti recidivi. hrane se krvlju. Komplikacija: encefalitis. Nije STD. U fazi latencije HSV se nalazi u stražnjim ganglijima sakralnog dijela leđne moždine.) ili eritromicinom (4 x dnevno 500mg/14 dana).com. -------------------UPALE RODNICE . Candida često sekundarno izaziva upalu stidnice – vulvovaginitis. trudnoći. Gnojni čvorovi koji spontano prsnu. Folikulitisi – Stapfylococcus aureus. generacije). Čankir (ulcus molle. Pustule → prsnu → bolne ulceracije. Dg: mikroskop s tamnim poljem. limfadenopatija i bol u stidnici. s blažim lokalnim simptomima. nije visoko kontagiozan. u inf. eritromicin. ili 3. Upitna je i potpuno nepotrebna dugotrajna primjena antibiotika jer mijenja ravnotežu vaginalnog ekosustava. uzročnik je HSV1 i HSV2 (češće. pogoduje mu samo topla koža. Chlaydia trachomatis. Svrab izaziva parazit S. Aerobi i anaerobi. u 80-90% slučajeva upalu izaziva Candida albicans. furunculus. piretrin (Bubil) ili lindan (Milinor) šampon. tj ↑ pH rodnice. Hidradenitis suppurativa Piogena upala apokrinih žlijezda. a uz folikul dlake odlažu jaja što izaziva alergijsku reakciju i jaki svrbež. Th: aciklovir (Zovirax). makule i papule na stidnici. duboka upala zahtijeva inciziju i antibiotike per os (cefalosporini 2. teže) Inkubacija 4-6 dana → parestezije i višestruke vezikule. Sifilis Uzročnik je Treponema pallidum. Folliculitis. apokrinih žlijezda ili dermisa. ali bezbolni. 3 velike skupine vaginitisa (kolpitisa): bakterijske vaginoze. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti. KOLPITIS *Šimunić 167 + 251 + 377 Epitel vagine sastoji se od višeslojnoga pločastog epitela koji ne orožnjava. svrab je najjači po noći. ecthyma i erysipelas Površinske upale kože koje izazivaju stafilokoki ili streptokoki. condylomata lata. Inkubacija 3-8 tjedana. Latentna faza traje 2 – 20 godina. azitromicin 2-3 tjedna. per os. carbunculus stidnice Piodermije mogu izazcvati upalu folikula dlake. Th: rani sifilis penicilinom (jednokratno 2. moždini i ostalim tkivima (gum – hladni apscesi). Nerijetko i kir. Inspekcijom s povečalom – uzročnici. chancroid) Uzročnik je Haemophillus ducreyi – stvara papule koje ulceriraju.VAGINITIS. jaja i feces. Th: cefalosporini + metronidazol (ili klindamicin). Th: dezinfekcija + bacitracin ili neomicin mast.4 milijuna jedinica penicilina G i. Vaginitis će nastati ako visoka koncentracija patogenih uzročnika naiđu na slabu obranu. lokalno ili valaciklovir (Valtrex) per os. temperatura. Sekundarni sifilis je sistemska bolest (hematogeno širenje) – 2-6 mjeseci nakon nestanka primarne lezije. autoinokulacija. STD.

pjenušav. on će se prenijeti na 40-50% partnera. Trihomonasni vaginitis je spolno prenosiva bolest. plimycol) 1 ili 3 dana vaginalete i mast za vanjsku upotrebu. gust. može preživjeti 1 dan na vlažnom ručniku. a muškarac će ga prenijeti na 85%žena. uz dodatak KOH – hife i pseudohife Liječenje: Lokalno: sintetički imidazoli . a samo ½ ih ima pojačani vaginalni iscjedak. TRICHOMONIASIS *Šimunić 254 Trichomonas vaginalis je jednostanični anaerobni parazit. Većinu antimikotika (osim nistatina) nastoji se izbjeći u 1. vaginalisom u rodnici i nemaju simptome. malo L. itrakonazol (Orungal) 4 dana 100mg dnevno per os. Gyno-Daktarin) 7 dana vaginalno i mast za vanjsku uporabu. Dijagnoza: Anamneza: svrbež. Ako je žena nosilac T. poslije virusa i klamidije. posebna stanja Inspekcija: crvenilo. smetnjama.com.hr . edem. pH<4. T. žarenje. edem. crvenilo. flagelat koji se može naći u rodnici. brojni l. kao i onih sa smanjenim imunitetom (AIDS). vaginalis koji se brzo miče ili je nepokretan.5 Stupanj čistoće: ↓ broja laktobacila. Inkubacija za kolpitis uzrokovan trihomonasom traje 4-20 dana. crvenilo i ekskorijacije u 105 na stijenci rodnice i cervixu nalazimo točkasta krvarenja ('jagodaste točke') ¼ ima jači pruritus stidnice 20 % ima dizuriju dispareunija se javlja s akutnim kolpitisom ako je zahvaćen i cervix – kontaktna krvarenja Dijagnoza anamneza: podaci o partneru. sirast. Klinička slika glavni simptom: obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vlaži stidnicu iscjedak je zelenožute boje. 6 dana vaginalno. U uvjetima normalnog pH trihomonas ne može izazvati upalu – nju će omogućiti nestanak laktobacila i porast pH iznad 5. vaginalisa. vaginalis je otporan. ovoidna oblika kultura test monoklonskim protutijelima Liječenje sistemski . žutozelen. kvaliteti iscjetka inspekcija i pregled u spekulima: obilan žutozeleni iscjedak i na lateralnim stijenkama rodnice. miceliji.nistatin + oksitetraciklin (Geonistin). plakovi Iscjedak: bijel. 'jagodaste točke' vaginalni iscjedak: obilan. neugodna mirisa. klotrimazol (Canesten. T. ekskorijacije. ekonazol (Ecalin) 3 dana vaginalno) Sistemski: flukonazol (Diflucan) jednokratno 150mg per os ili 7 dana 50-100mg dnevno per os. J+Kod recidiva se kombinira sistemsko i lokalno liječenje.perpetuum-lab. donjem mokraćnom sustavu i Skeneovim kanalima. ↑ broja i u žena koje koriste OC. pjenušast i neugodna mirisa na stidnici: edem.Rast gljivica je najjači iza menstruacije i u trudnoći. pH>5 mokri preparat (stupanj čistoće) mikroskopski: nema laktobacila. Treći je uzročnik vaginitisa. mikonazol (Rojazol. bez mirisa. tromjesječju trudnoće i u doba dojenja.metronidazol: 3 x dnevno po 250 mg per os 5-7 dana ili 2 x dnevno po 400 mg per os 5-7 dana lokalno metronidazol: 1 vaginaleta dnevno od 500 mg tijekom 10 dana www. no za aktivnu upalu potrebna je velika inokulacija. Mnoge žene s T.metronidaziol: 4 tbl od 400-500 mg: odjednom per os ili 2 tbl iste doze ujutro i 2 tbl navečer .

jednokratno .. epitelne stanice rodnice izvana su zauzete brojnim bakterijama – clue cells Liječenje: Sistemski: . Metronidazol se ne daje u prvom tromjesječju trudnoće. trudnicama u 1.Uvijek treba istodobno liječiti partnere. ↓KT. Trudnice – sistemska th nakon 1. konjuktivitisom i upalom pluća. a egzocervicitis HPV i HSV). Često počinje naglo nakon menstruacije s ↑ temp. njegovih egzotoxina u krv –toksični šok koji može završiti letalno. osipom. vaginoze su uglavnom tihe. Poremećena kvaliteta cerviklane sluzi olakšava prodor virusa i bakterija. unutarstanični parazit. T. ampicilin i cefalosporini T.klindamicin (Dalacin vaginalete) 1 x dnevno aplikacija 2%kreme 7 dana Nakon th za mjesec dana provodimo test izlječenja. dodatkom KOH ↑ neugodan miris ('whiff test') Stupanj čistoće: laktobacili rijetki ili nedostaju. najčešći je uzročnik STD (5-6 x češća od gonoreje. Th: visoke doze atb i KS. jer može poslužiti kao vektor za prijenos uzročnika zdjeličnih upala. ako dođe do osl.perpetuum-lab. Može biti STD s inkubacijom 5-10 dana. asimptomatske upale. povraćanjem i glavoboljom. Ona ne napada pločasti epitel vagine (pa ne izaziva vaginitis).com. malo L.klindamicin 2 x 300mg per os 7 dana . već samo epitelne stanice endocervixa. vaginalis čest je pratilac drugih spolno prenosivih bolesti! Bakterijske vaginoze Neravnoteža između ↓ broja laktobacila i anaerobnih bakterija (posebno Gardnerelle vaginalis!) koje su u porastu. zaudarajući (po ribi) neugodan miris. čak i kada ascenzijom izazivaju salpingitis.azitromicin (Sumamed9: 1g per os. tromjesječja trudnoće. Uz metronidazol se ne smije uzimati alkohol. Klamidijske upale Chlamydia trachomatis. Bakt. Povezuje se i sa prijevremneim porođajem. * Sy toksičnog šoka – u rodnici 5-17% žena postoji S. Slabije djelovanje na trihomonas imaju klindamicin. tromjesječju daje se vaginalno klotrimazol. Dijagnoza: Anamneza: pojačan sivkast. a i kasnije u trudnoći (kao i dojiljama) daje se samo uz ozbiljnu indikaciju. Izaziva cervicitis. novorođ. (Endocervicitis najviše uzrokuju klamidija i gonoreja.metronidazol 1 x dnevno vaginalno 500mg 7 dana (ili 2 x dnevno gel 5g 5 dana) . aureus.metronidazol 2 g dnevno per os . Žene koje uzimaju OC imaju 2-3 x češću klamidiju u cervixu. Uspjeh u 90-95% slučajeva. postkoitalno krvarenje i vaginitis cervix edematozan uz čest ektopij.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin9 3 x 375mg dnevno per os 7 dana Lokalno: . Simptomi: mukopurulentni iscjedak (dosta L). endometritis i salpingitis. čest uretritis i salpingitis Dijagnoza: www. ↑ nakon menstruacije i spolnog odnosa Iscjedak: sivkast.hr . čine 50% svih upala vagine. Nakon liječenja metronidazolom može se aktivirati candida albicans.metronidazol 2 x 500mg dnevno per os 7 dana (ili 3 x 250g dnevno per os 7 dana) . uretritis. Izaziva mukopurulentni (endo)cervicitis. vaginalis treba eradicirati. bartolinitis. Klamidija izaziva tihe upale koje imaju subklinički oblik. vrlo često u adolescenata). priljepljen na lateralne stijenke vagine.

doksiciklin (Hiramicin) 2 x 100mg dnevno per os 7-10 dana . mogućih težih zdravstvenih tegoba. u žene su ozbiljniji tok i posljedice. anaerobi . do 5. gonoreja. treponema.ofloksacin 2 x 300mg dnevno per os 7 dana Uvijek se istodobno liječe partneri.diplokok.zdjelične upale. najčešće asimptomatska.amoksicilin 3 x 500mg dnevno per os 7 dana . infertilitetom i komplikacijama u trudnoći (pobačaj.gonoreja. Gonokokni cervicitis Neisseria gonorrhoeae je G. mogućih poremećaja u trudnoći.eritromicin: 4 x 500mg dnevno per os 7 dana . HSV . zdjeličnim upalama.cervicitis – klamidija. povezanosti s premalignim bolestima. značenje zbog akutnih zdr. Već u 1. www.hr . C. Potreba za liječenjem je upitan (doksiciklin.ceftriakson (Rocephin) 125-250mg im .azitromicin (Sumamed) 1g dnevno per os. klamidija. HSV . granulomatis. Klamidija i virusne upale su najučestaliae. ane samo ženu. kontaktu žena se lakše i češće zarazi od muškarca. mikoplazma. nakon liječenja obvezne su kontrole (liječenje je rijetko100%tno9. H. gonoreja.com. Genitalne mikoplazme Mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum razmjerno se često nalaze u donjemu splonom sustavu žene. mogućega izazivanja upale u novorođenčeta. jednokratno . mikoplazme. oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom. to su organizmi između bakterija i virusa. Neke bolesti povezane su sa spolno prenosivim uzročnicima: . u muškarca je bolest češće asimptomatska i blaža. tiha upala.perpetuum-lab. bolesti u dječjoj dobi odnosi se na vulvovaginitis (najučestaliji je od 2. Poseban je značaj STD u trudnoći i babinji. neplodnost . izaziva upalu endocervixa i gornjeg spolnog sustava.ofloksacin (Tarvid) 400mg per os. adolescenti. porođaju i babinju. Ev. Povezuju se s neplodnošću. Imanju veliko zdr. E. prijevremeno prsnuće vodenjaka.kultura stanica (McCoy stanice) – serološke pretrage i PAPA nisu dovoljno pouzdani Liječenje – sustavno: . Simptomi: mukopurulentni iscjedak. klamidija. ducreyi.korioamnionitis – streptokok. salpingitis.genitalne ulceracije – HSV. Uvijek valaj liječiti partnere. neplodnošću. tetraciklin i azitromicin9. jednokratno Uvijek se istodobno liječe partneri.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin) 3 x dnevno 500mg per os 7-10 dana . tegoba. prijevremeni porođaj i zastoj u rastu djeteta) – ipak. kontrolirane studije nisu dokazale tu povezanost. coli. krvarenje i dizurija česte paralelne upale sa klamidijom ili trihomonasom može sekundarno izazvati bartolinitis. Nalaze se u rodnici i cervixu u 30-90% asimptomatskih žena. prijevremeni porođaj Dijagnoza: kultura organizma iz mokraćnoga sustava vlažni preparat – puno L Liječenje – sustavno: . vaginitis i salpingitis u trudnoći – korioamnionitis. klamidija Vulvovaginitis i kolpitis u dječjoj dobi 80% svih gin. HPV. Spolno prenosive bolesti Učestalost STD je u stalnom porastu. ima osjetljivu kožu i smještena je u blizini čmara – stoga su djeca osjetljiva na infekcije. STD. godine) Dijete ima stidnicu koja nema zadebljale usne te pubičnu dlakavost.

dodatno je u djece obično slaba lokalna higijena. Etiologija: Uzročnici STD – klamidija. miješane infekcije Putovi širenja infekcije: 1. godine i u zimskim mjesecima – mikroorganizam se prenosi iz ždrijela u rodnicu) . Uzroci vulvovaginitisa: . Akutni oblik PID-a većina autora poistovjećuje sa salpingitisom.hr . salpingitis. ali su nešto zaštićenije od prodora uzročnika u gornji dio.crijevni paraziti – svrab → nadražaj → nespecifična infekcija Simptomi: ↑ sekrecija. pregled razmaza (sekret se uzima tupim krajem pincete ili se aspirira) Liječenje: poboljšanje perinealne higijene. kao i kod svih transcervikalnih manipulacija sa strane liječnika. krv je alkalna. gonokoki. U promiskuitetnih žena postoji 5 x veća vjerojatnost da obole. mikoplazma. postoji čvrsta korelacija sa STD. sjedeće kupke. myometritis. Ascedentni put je najčešći i to poglavito u vrijeme menstruacije (m. (Šimunić 377) -------------------- ADNEKSITIS – UPALE GORNJEG DIJELA SPOLNOGA SUSTAVA ŽENE * Šimunić 259 Zdjelična upalna bolest (Pelvis Inflammatory Disease – PID) označava upalu gornjega dijela spolnog sustava: endometritis. www.perpetuum-lab. topički estrogen (krema) i oralno atb. te kod slabije cervikalne sluzi. učestalost se dvostruko smanjuje.bakterije fekalnoga podrijetla (slaba perianalna higijena. Nakon 30.Sluznica rodnice također je osjetljiva zbog toga što je tanka. 2% seksualno aktivnih ženna mlađih od 25 godina oboljet će od PID-a. Korisnice OC izloženije su klamidijskoj infekciji donjega spolnog sustava. često pruritus → grebanje → ekskorijacije do krvi Dijagnoza:inspekcija i palpacija stidnice. poremećaje peristaltike maternice i jajovoda. odstranjenje stranog tijela fiziološkom otopinom. zatim gnojan (pyosalpinx). coli. Prodorom upale u jajnik nastaje oophoritis. oophoritis. anaerobi. prvo serozan.candida vaginalis (djeca dijabetičari i ona koja primaju atb9 . osječaj žarenja. nakuplja se sekret. Rizik oboljevanja je veći ako je cervikalni kanal prirodno jače otvoren.com. Senilni kolpitis Javlja se u menopauzi. a u unutrašnjosti se može naći serozan sekret (hydrosalpinx). a i odstranjuje sluz u endocervikalnom kanalu – nestaje prirodna zaštita) Iz endometritisa klice prodiru u jajovode gdje dolazi do edema i hiperemije sluznice (endosalpingitis). pečenje. E. nedostaje joj glikogen i laktobacili (ima neutralan pH). nema imunoglobulina. strano tijelo u rodnici – komadi toalet papira) .β-hemolitički streptokok grupe A (vaginitis s krvarenjem do 9. Velik dio infekcija su tzv. parametritis. Kada upala zahvati i mišićni dio jajovoda dolazi do zatezanja mišićnoga prstena što dovodi do zatvaranja jajovoda prema trbušnoj šupljini (obrambeni mehanizam). Prestankom akutnih promjena stijenka jajovoda se stanjuje. IUD ↑ rizik 3-5 x. izbjegavanje šampona i sapuna.STD – pobuđuju sumnju na spolno nailje .

Liječenje: Hospitalizirati treba nulipare.com. torzija adneksa te ishemija u mioma i adenomioze. zahvata i meh. novotvorine jajnika i crijeva. pretvara se u transudat (hidrosalpniks). Očituje se diskretnom bolnom osjetljivošću i abnormalnim krvarenjem. pri korištenju IUD-a. vulnerabilnost porcije. jače izr. sa sumnjom na koegzistentnu trudnoću. one s kl. Na TOA se često nalijepe priležeće scrijevo i omentum što se naziva tuboovarijskim kompleksom. Simptomi: klinički znakovi su uglavnom nespecifični. s adneksalnim masama. Očituje se bolovima u donjemu dijelu trbuha. Dijagnoza: Dg PID-a potrebno je postaviti i ako postoji najmanja sumnja! Kriteriji za Dg PID-a: Minimalni kriteriji ⇒ bolna osjetljivost donjega abdomena ⇒ bolnost na pomicanje vrata materinice ⇒ bolna osjetljivost adneksa Dodatni kriteriji ⇒ temperatura > 38°C ⇒ ↑ CRP ⇒ ↑ SE ⇒ pozitivan mikrobiološki nalaz cervikalnog obriska ⇒ zdjelični apsces ili kompleks palpatorno ili UZV Laparoskopija – najsigurnija dg metoda Mikrobiooška analiza UZV sva 3 zanka 1 od znakova Diferencijalna dijagnoza: Izvanmatrnična trudnoća. Ako upalni eksudat prodre kroz stijenku slijeljenoga jajovoda. nalaz > 20 L u vidnom polju (u oko 50% slučajeva klamidija ili gonokoki) Endometritis: u 50% uz ak. one sa nesigurnom dg.2. TOA: najčešće u žena > 30g. stvara se tuboovarijski apsces (TOA). Ooforitis: upala jajnika kao posljedica salpingitisa zbog prianjanja abdominalnog ušća jajovoda za jajnik. Gnoj se često slijeva u malu zdjelicu gdje tvori abscessus cavi douglasi. Širenje upale iz šupljih organa nalazimo u < 2% slučajeva – iz perforiranog apendiksa ili divertikula. 3. ozljede. mukopurulentni cervicitis.hr . u puerperiju. bolnost adneksa te izražena bol pri pomicanju cervixa 75% ima mukopurulentni iscjedak i cerviklanog kanala abnormalna krvarenja izvanmaternična trudnoća u 3-4% žena Akutna upala vrata maternice: crvenilo. Limfogeno širenje u parametrij najčešće je posljedica kirurških zahvata koji nisu izvedeni u aseptičkim uvjetima. Neliječeni salpingitis prelazi u kronični sa ožiljcima. a > 1/2 njih su rađale. u piometre.perpetuum-lab. te one koje ne odgovaraju na atb th. ruptura ciste jajnika. mukopurulentni iscjedak žućkastozelenkaste boje. leukocitozom i povišenom temperaturom. apendicitis. Nalazimo plazma – stanice! Gonokokna infekcija: ↑ rodnički iscjedak i dizurija. čest je tihi ili asimptomatski adneksitis > 90% bolesnica javlja se bol u donjemu abdomenu. okluzijama jajovoda i zdjeličnim priraslicama što izazova kronične tegobe s povremenim pogoršanjima. korisnice IUD-a. endometrioza. 50% nema simptome Salpingitis (adneksitis): u jajovodu se stvara upalni eksudat koji se pretvara u gnoj (piosalpoinks) a zatim dolazi do njegove rezolucije. u stanjima nakon unutramaterničnog kir. www. umanjenje plodnosti ili neplodnost te sindrom zdjelične boli. bolešću. divertikulitis.

doksiciklin. coli. endometritis. INKONTINENCIJA MOKRAĆE *Šimunić 272 Kontinencija mokraće se određuje kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije. nastavljamo per os klindamicinom ili doksiciklinom. Intervencijsko liječenje – punkcija i evakuacija gnojnog sadržaja (drenaža apscesa. KRONIČNA ZDJELIČNA UPALNA BOLEST Aktinomicete često uzrokuju PID u žena koje koriste IUD. ofloksacin i eritromicin. septička stanja koja ne reagiraju na atb.Antibiotska th. Zbog retencije mokraće nakon voljnog mokrenja nastaju opetovane mokraćne infekcije (E. U 85% slučajeva SIU nastaje kao posljedica uništenja potpornoga aparata dna male zdjelice u porođaju i babinju. pseudomonas. ↑ temperatura.. anaerobi – klindamicin. edukacija o STD. klamidija – azitromicin. rezistentni apscesi zdjelice ili TOA što prijete prskanjem ili se stalno obnavljaju (konzervativno ili histerektomija + adneksitis uz vaginalniuu drenažu Douglasova prostora) Prevencija: rana Dg i th upale donjih spolnih organa. rana DG i dobra antimikrobna th. Klinička slika: bol u zdjelištu. Uzroci inkontinencije mokraće – uretralni i ekstrauretralni. metronidazol. Laparotomija . Ambulantno započinjemo ofloksacinom + metronidazolom.hr . kir: kod TOA. Per specila – gust mukopurulentan sadžaj koji se cijedi iz endocerviklanoga kanala. uretralne) 1. obostrani adneksalni tumor. Uretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ stresna inkontinencija ∗ nestabilni detruzor ∗ paradoksna ishurija ili prelojevajuća (overflow) inkontinencija ∗ kongenitalni uzroci ∗ uzimanje lijekova ∗ infekcije donjeg mokraćnog sustava ∗ psihosomatski uzroci Ekstrauretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ kongenitalni (ektopija mokraćovoda.). Liječenje: atb. fibrozne promjene. obično penicilin. Salpingitis. često kod protrahiranog poroda i kod dovrđenja poroda instrumentima Četi i dugotrajni napadi kašlja Težak fizički rad (dizanje teških predmeta) www. kostiju. Genitalna TBC – nastaje raspom bolesti iz pluća. Etiologija Prirođena ili stečena oštećenja statike organa u maloj zdjelici rezultiraju gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. ukupno 14 dana. najč. ascites. mikoplazme – tetraciklini. pregled bolan. priraslice. hipermenoreja ili amenoreja. tenezmi (gnoj u Douglasovu prostoru). ↑ L i blagi pomak ulijevo. laparoskopija ili laparotomija. kasnije kalcifikacija stijenke jajovda i ly čvorova. opasnost od kroničnog progresivnog pijelonefritisa. u 95% uzročnik je Mycobacterium tuberculosis.indikacije: pelveoperitonitis i peritonitis. širi se hematogeno. proljevi. (gonokoki – cefalosporini III. kronična zdjelična bol. STATIČKA ILI STRESNA INKONTINENCIJA MOKRAĆE (SIU) Nevoljno otjecanje mokraće kroz intaktnu mokraćnu cijev koje nastaje kad povećani intraabdominalni i intravezikalni tlak u odsutnosti detruzorske aktivnosti svlada oslabljeni intrauretralni zaporni mehanizam.perpetuum-lab. Tijek: endocervix → IUD → endometrij → jajovod → jajnik (ovulacijski defekt u kori je ulazno mjesto). potom jajnik. bubrega. starije radiklanije nego mlađe). vezikalne.com.. imipenem…) U bolnici dajemo iv klindamicin + gentamicin ili ofloksacin. zahvaćen jajovod. Kroničan tijek. te po povlačenju glavnih tegoba nastavljamo doksiciklinom. umjereno SE. Proteus mirabilis. ukupno 14 dana. ekstrofija mokraćnog mjehura) ∗ fistule (jukstavezikalne ureterske. Klebsiella i dr. Th: kombinacija antituberkolitika 9 – 12 mjeseci. visok rizik za neplodnost.

www.insuficijencija je 75% ako donji rub ne pokazuje nikakvu dinamiku – insuficijencija je 100% Urodinamska obrada Cistometrija – metoda kojom se mjeri odnos između intravezikalnoga tlaka i volumena mokraćnog mjehura. u mirovanju. je više straga nego u kontinentnih) Liječenje Kirurško liječenje – metoda izbora. detrusora. procjena kirurških zahvata za korekciju SIU. mokraća otječe. baze mokraćnog mjehura i uretre u odnosu na donji rub simfize. procjena položaja vrata mokraćnoga mjehura (niži je. procjenjujemo dinamiku vrata mokraćnog mjehura u aktivnoj suradnji sa bolesnicom: Stupnjevi insuficijencije po Miličiću ako se donji rub ušća uretre pri zaustavljanju mokrenja uzdigne toliko da zatvara ¾ unutarnjeg ušća. Abdominalni. potencijala u detruzoru i uretri Transvaginalni UZV – analiza statike i dinamike anatomskih odnosa vrata. Zatim s 2 prsta ili instrumentalno podignemo prednju stijenku vagine – bolesnica ponovno kašlje. Profil uretralnih tlakova u mirovanju i naporu – analiza (in)kompetentnog mehanizma zatvaranja uretre.hr . vizualiziramo ušće uretre. bolesti štitnjače) Mehanizmi nastanka SIU intraabdominalni i intravezikalni tlak nadvlada uretralni tlak zatvaranja rotacijski pokreti cervixa i proksimalne mokraćne cijevi povećavaju kut koji čini uretralna osovina s okomicom na više od 30° što dovodi do uretalne hipermobilnosti te ↑ stražnjega uretrovezikalnoga kuta – sve to rezultira neprimjerenim prijenosom intraabdominalnoga tlaka na uretru tijekom stresa te nekontrolirano otjecanje mokraće Simptomi Hitni nagon – jaka želja za mokrenjem praćena strahom od nekontroliranog otjecanja mokraće ili boli. vaginalni i abd. riječ je o stupnju insuficijencije od 25%.perpetuum-lab. bolesnica se nakašlje ili napne – ako postoji SIU. motorna (hiperaktivni detruzor) i senzorna (hipersenzitivan detruzor) urgencija Urgentna inkontinencija – nekontrolirano otjevanje mokraće izazvano jakom željom za mokrenjem Dijagnoza Anamneza Gin. strukture koje se vežu na otprepariranu paravaginalnu fasciju u visini vrata mokraćnog mjehura i proksimalne mokraćne cijevi. Koristi skraćena ligg. Vaginalna cistouretropeksija: Marshall-Marchetti-krantzova operacija koristi dvostruki nabor vaginalne stijenke koji se učvršćuje na periost stražnje površine simfize. ali joj sada mokraća ne bježi) – ovim se testom klinički dokazuje da je uzrok ink. pregled Ciljani neurološki pregled Bonneyev test (bolesnica leži razmaknutih nogu. mjehur se cistometrijski puni do 200mL. različita brzina protoka Elektromiografija – mjerenje el.-vaginalni pristup. trudnoća Hormonska hipotrofija Prethodni korektivni kirurški zahvati Kongenitalna slabost mišića i kongenitalne anomalije Metaboličke bolesti (dijabetes. opstrukcije uretre (mehanička i funkcionalna) Mjerenje protoka mokraće (uroflow) – kontinuiran ili isprekidan protok. Miličić-OreškovićBagović ml. Burchova kolposuspenzija koristi ileopektinalne ligamente kao suspenzijske strukture. Uretrocistoskopija – dokazujemo cistitis. Danas niz modifikacija Burchove kolposuspenzije laparoskopski te transvaginalno 'needle' tehnikom Funkcionalna elektrostimulacija (FES) – metoda koja se stimulacijom aferentnoga dijela pudendalnog refleksnog luka rabi za jačanje tonusa i kontraktilnosti mišića dna zdjelice te za relaksaciju m. rotunda kao susp.Pretilost i tm tvorbe u abdomenu i maloj zdjelici. ako se donji rub uzdigne do polovice ušća – insuficijencija je 50% ako se donji rub uzdigne sano za ¼ . Hiperaktivni detruzor karakteriziran je nevoljnim kontrakcijama detruzora tijekom punjenja mokraćnog mjehura. Cilj je obnoviti normalne anatomske odnose i osigurati odgovarajuću potporu vezikouretralnoj jedinici te tako poraviti stražnji uretrovezikalni kut i poboljšati prijenos intaabdominalnog tlaka na uretru. Spuštenost baze mokraćnoga mjehura i gornjga dijela uretre. kao i u kašljanju.com.

NESTABILNI STERUZOR To je stanje u kojemu detruzor pokazuje spontane ili izazvane kontrakcije za vijeme punjenja mokraćnog mjehura koje bolesnica ne može voljno spriječiti. Etiologija: neurološke lezije GMN i DMN. Posljedica: retencija mokraće (ak/kron. protrahiran porod. gin. Estrogeni – HNL je dokazano učinkovito u sprečavanju učinaka gubitka estrogena u žena u menopauzi. urgencija. Simptomi: učestalo izmokravanje malih količina mokrće uz osjećaj nepotpunog izmokravanja. Liječenje: uklanjanje uzroka koji je doveo do navedenoga poremećaja uz istodobnu kolinergičku stimulaciju kontraktilnosti detruzora i liječenje aktualne mokraćne infekcije. blizina stidnice. www. upalni procesi. hipospadija uretre. a neobojeni. promatra se obojenost i vlažnost tupfera: obojeni vlažni tupferi dokazuju prisutnost vezikovaginalne fistule. iv aplikacija ili izravno ubrizgavanje otopine metilenskog modrila u mokraćni mjehur . Koriste se lokalni estrogenski pripravci u obliku vaginalnih krema. Simptomi: nekontrolirano otjecanje mokraće. Liječenje: Snižavanje kontraktilnosti mokraćnoga mjehura: antikolinergici Povećanje uretralnog otpora: lokalna hormonska th estrogenima i alfaadrenergički agonisti Centralni i periferni denervacijski postupci – samo u onih bolesnica koje su refraktorne na sve ostale oblike liječenja 3. porođaji. djelomična/potpuna) – česte infekcije. spolni život. 2. rodnice i rektuma. PRELIJEVAJUĆA INKONTINENCIJA («OVERFLOW» INKONTINENCIJA. nekontrolirano otjecanje mokraće. U slučaju malih fistula jedan dio mokraće istječe tijekom normalne mikcije. urgentna i statička inkontinencija mokraće. KONGENITALNI UZROCI INKONTINENCIJE odgođeno sazrijevanje kontrolnih mikcijskih mehanizama vezikoureteralni refluks (VUR) neurološke kongenitalne lezije spinalne moždine strukturne kongenitalne anomalije – epispadija. a drugi dio spontano i nekontrolirano u rodnicu (tzv. Liječenje: antimikrobni lijekovi i uroantiseptici ciljano prema antobiogramu uz obilnu hidraciju. ozljede. Pogoduju ima kratka mokraćna cijev. menstruacije. traume.u rodnicu se stave 3 tupfera. 5% žena. izravno s rodnicom ii neizravno kroz maternicu) Najčešći uzrok – oštećenja pri vaginalnim i abdominalnim ginekološkim i urološkim kirurškim zahvatima. opstrukcija. 5. urgentna inkontinencija. pobačaji. učestalo dnevno i noćno mokrenje.com. 4. nedostatna higijena vanjskoga spolovila. uzimanje različitih lijekova.hr . osnovne bolesti. Najčešći je uzrok inkontinencije mokraće žena u postmenopauzi! (Nestabilnost detruzora + postojanje neurološke lezije = detruzor hiperrefleksija) Simptomi: urgencija. Dijagnoza: anamneza. INFEKCIJE MOKRAĆNOGA SUSTAVA Mokraćne infekcije se često javljaju u djetinjstvu. razaranje stijenke kanalnog sustava uznapredovalim zloćudnim bolestima spolnoga sustava te rijetko upalni procesi. za kir.perpetuum-lab. manjak estrogena. generativnoj dobi i menopauzi. ekstrofija mokraćnoga mjehura Fistule: poveznica mokraćne cijevi. Pesari su intravaginalni prsteni koji se koriste samo privremeno i usmjereni su samo na ublažavanje tegoba. Koriste se kad postoje kontraind. pregled. funkcionalni psihosomatski uzroci. miješana inkontinencija. ventilne fistule). različite spolno prenosive bolesti. prstena ili tableta. mokraćnog mjehura i mokraćovoda sa susjednim organima (najč. zahvat.Pesari – konzervativno liječenje. noćna enureza te rijetko koitalna inkontinencija. ali vlažni tupferi fistulu mokraćovoda (po Miličiću) . ISCHURIA PARADOXA) Simptom niza bolesti koje otežavaju normalno otjecanje mokraće zato što je mokraćni mjehur previše rastignut i zbog nemogućnosti njegovog pražnjenja. abnormalnosti urogenitalnog sinusa. miogeni uzroci. Simptomi: učestalo dnevno i noćno mokrenje.

carcinoma cervicis. tahikardija i ortostatska hipotenzija.: anafilaktička reakcija. Ako se stanje šoka za 24h i nakon th vidno ne popravlja. Hitna stanja fertline dobi: abortus. ako ne dođe do spontanog zatvaranja – kirurško liječenje (vaginalni i abdominalni zahvati). EKG – ishemična oštećenja miokarda. torsio tumoris adnexorum. HITNA STANJA U GINEKOLOGIJI *Šimunić 320 Simptomi koji karakteriziraju hitna stanja u ginekologiji su: krvarenje – iz maternice. treba odstraniti bakterijsko žarište (pelveoperitonitis. Dijagnoza: pratiti KT. perforatio uteri violenta. oligurija (za 1h izluči se manje od 20 ml mokraće). piosalpinks i dr. dismenoreje i upale zdjeličnih organa obilan vaginalni iscjedak – kolpitis. dysmenorrhoea. kod torzije ovarijske ciste. Uzroci mogu biti svi lijekovi. dispneja do simptoma gušenja i prestanka disanja. adneksitis i rak spolnih organa Hitna stanja u djetinjstvu i pubertetu: metrorrhagia juvenilis. angioneurotski edem i urtikarija. Bartholini. količinu izgubljene krvi te boju kože i sluznica. Nastaje burno i specifično stvaranje kompleksa antigen – antitijelo pri čemu se oslobađaju velike količine histamina. Kod gubitka krvi do 50% volumena nastaje ireverzibilni šok. haemorrhagia gravis. haemorhhagia gravis. hipotonijom i tahikardijom te poremećenom koagulacijom. Nastaje DIK. hladan znoj. puls >100otk/min. mišića i SŽS-a. poremećeno disanje. torsio tumoris adnexorum. Kod srednje teških anemija može se davati eritropoetin. BAKTERIJSKI) ŠOK Nastaje zbogporemećaja mikrocirkulacije izazvanog bakterijskim toksinima 8njč G. povećana potreba za kisikom. puls. sistolički kt < 70mmhg. glukoze.Liječenje: transuretralna kontinuirana kateterizacija mokraćnog mjehura u trajanju 4-6 tjedana nakon uzročnoga zahvata. Laboratorijski – acidoza.) bol – u predjelu donjeg abdomena. gubitak krvi > 1500ml. Simptomi: ↑ KT. slilovanja i dr.) ANAFILAKTIČKI ŠOK Insuficijencija cirkulacije nastala kao posljedica anafilaktičke reakcije. ošetećenja bubrega.com. ENDOTOKSIČKI (SEPTIČKI. ruptura tumoris ovarialis. ruptura cystis ovarialis. Transfuzija krvi – samo ako je nužna (kompl.perpetuum-lab. HLA aloimunizacija…). tahikardija. Simptomi: teško opće stanje sa septičkim temp. bljedilo. koža i sluznice blijede. hipoksija. Liječenje: zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv. izvanmaternične trudnoće. ruptura rodnice. hipoksija. intraabdominalno (kod ekstrauterine trudneoće. nestašica O2. HEMORAGIJSKI ŠOK Nastaje zbog gubitka krvi. menometrorhhhagia. oligurijom ili anurijom. anoksija i nekroza stanica. contusio et laceratio vaginalis. cijanoza. infuzija dextrana (Soludeks). kod rupture ciste jajnike). trombocitopenija i eozinofilija. ruptura cystis ovarialis. Sva krvarenja u ginekološkoj patologiji mogu dovesti do šoka. Hitna stanja u klimakteriju i perimenopauzi: carcinoma cervicis. bradikinina i serotonina koji dovode do pada KT → zastoj u cirkulaciji. zaraza HIV-om. nužna je ako je HB < 70g/L i ako postoji hipovolemija. corpus alienum in vagina.. pluća. leukopenija. abscessus tuboovarialis.bakterije). cervicitis. defloratio et ruptura hymenalis.hr . Liječenje: ciljana atb th. pelveoperitonitis.. elektrolita. pospanost. krvarenja nastala ozljedom spolnih organa (perforacija uterusa kod pobačaja. hiperkapnija. anurija (za 1h izluči se manje od 5ml mokraće). www. poremećaja koagulacije. abscessus gl. torsio tumoris adnexorum. graviditas canalis cervicalis. ozljede kod pada. graviditas extrauterina. acidoza → propadanje stanica i oslobađanje vazoaktivnih tvari. endometritis. commotio et laceratio genitalis. gubitak svijesti. Th. Simptomi: ↓ prokrvljenost tkiva.

U pravilu je krvarenje disfunkcijsko. embolija pluća – iznenadna bol u prsima.hr . koagulopatija) Liječenje: hormonska th: ako krvarenje traje >2tj. ifuzija dekstrana. Liječenje. obično laceracije stražnje komisure. Nepravilna disfunkcijska krvarenja (metrorrhagia dysfunctionalis) najčešće nastaju na početku generativne dobi (juvenilna krvarenja) i u klimakteriju (klimakterična krvarenja). dekompenzirane srčane greške. polipi end. cervikalnog polipa.. polipi. velika sklonost recidivima. Ako je došlo do ozljede vena – egzaktna hemostaza. tahikardija. uvođenju stranog tijela i sl. Metrorrhagia juvenilis: obilno i dugotrajno krvarenje u nepravilnim razmacima u djevojaka između 12. zastoj krvi zbog plućnih bolesti). a rjeđe je uzrokovano organskim promjenama (adneksalni tm. bol u tabanima./dnevno) NEPRAVILNA KRVARENJA IZ MATERNICE (KRVARENJA *Šimunić 323) Čest su simptom patoloških promjena spolnih organa. TROMBOEMBOLIJSKA BOLEST Tromboza je intravaskularna koagulacija krvi.. bljedilo ili cijanoza kože i sluznica. KRVARENJE KOD LEZIJA MOKRAĆNE CIJEVI. aminofilin. koagulopatije. ali se često javljaju i kodporemećaja zgrušavanja. staricama ili spolno zrelim ženama (ozljeda dražice i uretre) Ozljede nastale kod spolnog odnosa – manje ozljede u predjelu himena i introitusa rodnice. kortikosterodi. polipa endometrija.raka tijela maternice.com. Ako zatajui srce – vanjska masaža srca. sukrvav ispljuvak. ablacija endometrija česta je alternativa vađenju maternice. a pozom pomoću gestagena (5-7 dana) postižemo njegovu sekretornu transformaciju 2-3 dana nakon prekida liječenja ponovno nastupa krvarenje). tahikardija. osjećaj gušenja. Liječenje: kod organskih uzroka ovisi o vrsto bolesti. kisik pp. javlja se obično nakon duže ili kraće amenoreje. Kod silovanja može nastupiti profuzno krvarenje zbog ozlj. velike hematome treba evakuirati. dražice ili defloriranog himena. ca uretere: krvarenje. drenirati i propisati atb. ako dođe u pluća – embolija pluća i plućni infarkt. hipertenzija.. endometritis. Kod sumnje na ozljedu mokr.Liječenje: adrenalin iv. probadanje u leđima.hematomi u predjelu stidnice koji nastaju padom. raka jajovoda i jajnika. bol kod mokrenja Ca vagine: krvarenje www. Hipermenoreja je nenormalna obilna menstruacija. bolovi prilikom udisaja. subfebrilnost ili febrilnost. raka rodnice. RODNICE I CERVIKSA Divetikul. godine. Akutna trauma – pri padu. dispareunija. Ako se tromb otrgne i začepi krvnu žilu dovest će do infarkta tkiva. mokraćne cijevi. Liječenje: imobilizacija + visoke doze heparina (do 40000 j. predmetu. te o tome je li riječ o djevojčicama (ozljeda obično oko stražnje komisure. aspiracija gornjih dišnih putova. često u predjelu srca. Izgled rane ovisi o načinu. i 18. uzimati preparate Fe.perpetuum-lab. na mjesto hematoma staviti kompresu s ledom. Nakon amenoreje u trajanju 5-7 tjedana ili nekoliko mjeseci nastaje jako krvarenje koje traje 2-4 tjedna ili duže (→ teške sideropenične anemije!). Th: kirurško zbrinjavanje (kod silovanja ustanoviti ev. endometrioza. U 90% organski uzroci. Manje kontuzije liječe se hladnim oblozima. Simptomi: flebotromboza dubokih vena nogu – edematozne i lividne noge. ca cervixa. pad KT. često siu uzrok procesi na vratu i tijelu maternice. bubrežne bolesti. silovanju. Podići zdjelicu (jastuk ispod križa bolesnice). Laceracije na stidnici i perineumu često zacijele bez vidljivih ožiljaka Slučajne ozljede. ↑ L i SE. tahipneja. KRVARENJA KOJA NISU POVEZANA S MENSTRUACIJSKIM CIKLUSOM To su krvarenja nastala kod ozljeda splnih organa. hormonska th. obnavljamo endometrij estrogenima. nazočnost spermija – sudski procesi). cijevi/mjehura ili kod postojanja velikih retroperitonealnih hematoma postaviti trajni kateter. kronična PID) i ekstragenitalni (↓Tr. Valja regulirati ciklus. Metrorrhagia climacterica: nakon kraće ili duže amenoreje. bolna Ahilova tetiva. genitalni ( miom. ide prema rektovaginalnom septumu).

bolovi u zdjelicii križima i dispareunija PID – G.↑temp. reverzibilno. Nekroza može rezultirati perforacijom i peritonitisom. upale…). Defans. endometrioza i PID. intenzivno crvena.bol nastala u početku menstruacije. sjedenju i defekaciji (Th: incizija i drenaža) BOLESTI KOJE DOVODE DO POJAČANOG ISJETKA IZ RODNICE Kolpitis – Cndida. BOL U ZDJELICI ŽENA KOJE NISU TRUDNE Akutna zdjelična bol: torzija. ↑ nadražaj na mokrenje. Inkarceracija i ruptura tumora su rijetke. www. klamidija. neškodljivo za korisnike i njihovo potomstvo. dizanje tereta. IUD – postaviti ga unutar 5 dana od ovulacije KONTRACEPCIJA * Šimunić 338 Kontracepcija obuhvaća sva sredstva i metode kojima se u određenome trenutku.com. može biti do veličine kokošjeg jajeta. absces Douglasova prostora. aktinomikoza. defans. jaka bol zbog upale i napetosti tkiva. HITNA KONTRACEPCIJA Postkoitalna hormonska kontracepcija djelotvorna je ako se primjeni nekoliko sati nakon spolnog odnosa (ne duže od 72h).↑ gnojni iscjedak. klamidije i virusi Kronični cervicitis . kod TOA – kir. tbl koje sadže etinilestradiol i l-norgestrel. pelveoperitonitis . osobito pri hodanju. zaustavljaju prirodni procesi reprodukcije. krv curi kroz jajovode u abdomen Torzija – kao komplikacija tm jajnika koji su na peteljci. ušće maternice – piometra. sekundarna dismenoreja (th. gnojni iscjedak i laganno ↑ uterus Kronična zdjelična bol: Bolovi povezani s menstruacijskim ciklusom – primarna dismenoreja (th: analgetici). diuretici i sedativi). Akutni febrilni stadij može katkada potpuno izostati! Može postojati i veliki nalaz na adneksima.Erozija cervixa. mučnina. Perforacija maternice – nakon insercije IUD ili za vrijeme kiretaže PID – gnojni vaginalni iscjedak. bolovi u LS kralježnici. difuzni bolovi u donjem abd. ruptura i krvarenje adneksalnog tumora Retrogradna menstruacija . TBC Akutna upala adneksa – piosalpinx. ples). gonokok. napetost fornixa i bolnost pri pomicanju cervixa Hiperstimulacija jajnika gonadotropinima u th steriliteta – ak.hr . kir + radioth. bol za vrijeme ovulacije (kratkotrajna). : uklanjanje poremećaja – mioma.perpetuum-lab. a svakako prije implantacije blastociste. Idealno kontracepcijsko sredtvo trebalo bi biti posve učinkovito. estetsko i za sve lako prihvatljivo. endometrioze. Th: frakcionirana kiretaža. jeftino i neovisno o snošaju. Cervikalni ca koji opstruira un. a da u anamnezi ništa nije upućivalo na karakteristične sipmtome! Liječenje: antibiotici. cerviklani poli i ca: krvarenje. Infekcija i gnojenje nakon torzije česti su u babinju. bolovi pri mokrenju. uzrok su nagli pokreti tijela (nagli okret/ustajanje.i G+ bakterije. bolovi. Trichomonas Akutni cervicitis – generalizirana spolna infekcija – gonokoki. anomalije uterus i vagine koji dovode do hematokolposa i hematometre Hymen imperforatus Uterus bicornis unicollis cum cornu rudimentario Uterus duplex et vagina duplex unilateralis stretica Bartolinitis – jako bolna oteklina. skok. PMS (th: gestageni u 2/2 ciklusa.

perpetuum-lab. Kontraindikacije su moguća alergija na materijal ili spermicid kojim je kondom premazan.com. žena treba odrediti najkraći i najdulji ciklus (NKC i NDC) tijekom 12 mjeseci. Važna je njegova pravilna upotreba. Sprmiji su ženskome spolnom sustavu ostaju sposobni za oplodnju 48-72h. Ova metoda nije pogodna za žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima.A) PRIVREMENA KONTRACEPCIJA Prirodne metode kontracepcije One metode za čiju je primjenu potrebno samo odgovarajuće spolno ponašanje. plodnoga dana rabi se formula: NKC – 18. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa i alergija na metrijal ili spermicide.hr . ♦ Cervikalna kapa Sredstvo u obliku napstka od gume. u 3 veličine. preporučljivo ju je zamijeniti svake godine novom. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa. prednost mu je mogućnost zaštite od spolno prenosivih infekcija. Za izračunavanje 1. ali se pri izračunavanju uzima vrijeme od 24h. laceracije. neposredno prije ovulacije (nakon ovulacije pod utj. vjerojatno će se izbjeći začeće. ♦ Billingsova metoda Temelji se na hormonski uvjetovanoj razlici u količini i kakvoći cervikalne sluzi: s vremenom približavanja ovulacije počinje izlučivanje obilne. a za zadnji NDC –10. s rezervoarom za skupljanje ejakulata ili bez njega. najkasnije 6h prije početka snošaja. Pravilno postavljena dijafragma stoji između stražnjeg svoda rodnice i stražnjega ruba simfize. Postavljanje i uklanjanje kao kod dijafragme. U svakom ciklusu postoje. ♦ Dijafragma Elastični prsten promjera 45-100mm preko kojega je u obliku kupole postavljena tanka gumena opna. najviše 4 plodna dana – 3 prije i 1 nakon ovulacije. P4 postaje oskudna. te mehanički dijeli rodnicu na proximalni dio (u kojem se nalazi prekrivenii cervix) i distalni idio u kojemu dolazi do ejakulacije. Odstranjuje se 2-8h nakon posljednjeg snošaja. sigurnih dana: jajna stanica živi i ostaje sposobna za oplodnju svega nekoliko sati nakon ovulacije. pri kojemu se spolni odnos prekida prije ejakulacije razmjerno je niske učinkovitosti Različite metode za izračunavanje tzv. postavlja se izravno na cervix. Danas ne postoji jednostavan način na koji bi se unaprijed moglo predvidjeti vrijeme ovulacije. plastike ili metala. dakle. erozije. ♦ Temperaturna metoda Osniva se na spoznaji da 24-72h nakon ovulacije diolazi do gestagenski uvjetovanog ↑ bazalne temperature za 3 ili više desetinkui stupnja. malformacije i upale cervixa te alergija. zeleno za neplodne) Mehanička kontracepcija – mehanički se sprečava ulazak spermija u cervikalni kanal ♦ Kondom Kondom ili prezervativ je duguljasta vrećica izrađena od tanke gume ili poliuretana. u 3-6 veličina. rijetke i rastezljive cervikalne sluzi koja doseže max. izbjegavanjem spolnih odnosa od početka ciklusa pa do 3 dana nakon povišenja BTT-a. Coitus interuptus – prekinuti odnos. ♦ Poliuretanska spužvica www. postavlja se u rodnicu uz dodatak spermicida. gusta i mutna= ♦ Individualno određivanje količine estron-3-glukuronida (glavnog metabolita estradiola i LH u mokraći) S porastom njegove koncentracije najsigurnije se može predvidjeti ovulacija – priručnim aparatićem Persona u koji se umetne štapić namočen u prvoj jutarnjoj mokraći (crveno svjetlo za plodne dane. stoga postoje različiti neizravni načini: ♦ Kalendarska metoda (Ogino-Knaus) Ogino: ovulacija 12-16 dana prethodi menstruaciji.

danas je vitium artis). želei. centralno i inhibitorno djelovanje estrogena i progestagena na hipotalamus i hipofizu → to dovodi do ↓FSH i LH koje nisu dovoljne za stimulaciju folikula jajnika.hr . antiepileptici.com. Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem u obliku a) i. a mijenjaju i motilitet jaaovoda. izrađen je od mekoga poliuretana. Učinkovitost općenito nije visoka. čepići i pjeneće tablete – apliciraju se što dublje u rodnicu.♦ Spužvica sa spremicidima koja se prije spolnog odnosa jednostavno postavlja u rodnicu.progesteronski preparati To su tablete uvijek istoga sastava: danas su to niskodozažni preparati s 20-50 ug etinil – estradiola + vrlo niske doze progestagena. Primjenjuju se u trajanju od 3 tjedna sa stankom od 7 dana između pjoedinih ciklusa uzimanja. Sve dok je potrebna kontracepcijska zaštita nije potrebno prekidati uzimanje tableta (preporučivati stanke od 2-3 mjeseca svake godine. injekcija b) potkožnih implantata c) vaginalnih prstena d) unutarmaterničnih uložaka s dodatkom hormona 1 1. Valja voditi računa o interakciji s drugim lijekovima – barbiturati. Kreme.progesteronski preparati b) multifazni estrogensko – gestagenski preparati c) sami progestageni 5. stoga se kombiniraju pretežito s mehaničkim metodama. Preporučljivo je započeti 1. a vanjski ostaje izvan rodnice i štiti vanjsko spolovilo od infekcije. Uz pravilan način uporabe.perpetuum-lab. Djelovanje: sinergističko. Na oba kraja ima fleksibilan prsten. oštećenja jetre i hormonski ovisni tumori Relativne kontraindikacije: dob >35g uz pušenje ili bilo kakav drugi rizični faktor za nastanak kv oboljenja Popratne pojave: www. Tablete treba uzimati redovito. Hormonska kontracepcija Danas postoje 2 velike skupine hormonskih kontraceptiva: 4. Danas se najčešće primjenjuju spermicidi koji djeluju površinski na membranu spermija sprečavajući primanje kisika i fruktolizu. Kemijska kontracepcija – kombinacija inertne osnovne tvari koja mehanički sprečava prodor spermija i aktivne tvari koja ima spermatostatično i spermicidno djelovanje. sistemske bolesti. OC također uzrokuju promjene u kakvoći i količini cervikalne sluzi. U 7-dnevnoj stanci javlja se prijelomno krvarenje koje nalikuje normalnom menstruacijskom krvarenju. dvostruko debljega od onoga za muški kondom. Kontrola je potrebna nakon tri mjeseca. OC se smatraju jednom od najdjelotvornijih privremenih metoda kontracepcije Apsolutne kontraindikacije: kardiovaskularne bolesti. pa izostaje ovulacija. Kondom za žene (femidom) Ima oblik vrećice. Oralna hormonska kontracepcijska sredstva a) kombinirani jednofazni estrogensko . uvijek u isto doba dana.m. unutarnji prsten služi za fiksaciju do koje dolazi potiskivanjem vrećice prema svodovima maternice. dovode endometrij u stanje mirovanja (nema proliferacije i sekrecije). skupa – jednokratna uporaba. dana menstruacijskog krvarenja. neki antimikotici (grizeofulvin) i neki antibiotici (rifampicin) mogu smanjiti kontracepcijsku djelotvornost.a) Kombinirani jednofazni estrogensko .

hr . oskudnije krvarenje – preventiva anemije smanjenje dismenoreje i PMS-a. Visok stupanj zaštite.c) Sami progestageni Tzv. injekcije DMPA (depo medroksiprogesteron acetat) svaka 3 mj i NET-EN (estradiol valerat uz noretinodron enantat) 1 mjesečno. injekcije. prsištu ili trbuhu. 2. daje se uglavnom ženama kojima uzimanje estrogena nije preporučljivo ikao dodatna kontracepcija za vrijeme dojenja. Ipak. cervix). gusta i teško prohodna za spermije. kolesterola i lipoproteina. ↑ lučenje lojnih žlijezda (akne). postpilularne amenoreje. sastoji se od neprekidnog uzimanja malih doza progestagena. a zbog relativnog manjka E može doći i do nepravilna međukrvarenja Komplikacije i opasnosti: kardiovaskularna oboljenja. Ovulacija je spriječena samo u malom % žena. Ove su opsnosti za zdrave mlade žene koje koriste niskodozažne preparate svedene na najmanju moguću mjeru.com. napetost u dojkama i retencija tekućine (u početku primjene OC) ↑ proizvodnja AT → ↑ krvnog tlaka moguća žutica (kolestaza) moguće ↑ triglicerida. Danas se koriste trofazni preparati: glavna prednost u odnosu na jednofazne je smanjenje popratnih pojava (osobito poremećaja metabolizma lipida).pozitivne: pravilnije. jake glavobolje sa smetnjama vida. uspješno se liječi preparatima za indukciju ovulacije 1. www.b) Multifazni estrogensko – gestagenski preparati Sadržaj estrogena i progesterona nije stalan nego se mijenja na način kao što se mijenja i koncentracija prirodnih estrogena i progesterona u normalnome menstruacijskome ciklusu.b) potkožni implantati Najčešće sadrže 6 x 36 levonorgestrela. Prvi ciklus može biti produljen (zbog ↑ proliferacijske faze). povećana mogućnost nastanka adenoma jetre. zbog čega im je i djelotvornost niža. u endometriju što za posljedicu ima ↓ proliferacije endometrija). 2.m. Mehanizam djelovanja temelji se na promjenama kakvoće i količine ervikalne sluzi koja postaje oskudna. glavobolje i vrtoglavice. sve korisnice treba poučiti da se odmah jave liječniku u slučaju pojave jake boli u listovima. - 2 (Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem) Glavni sastojci ovih kontraceptiva su različite vrste progestagena. dnevno otpuštaju 80 ug. U 1-2% žena nakon prekida uporabe OC dolazi do tzv. ali česta su nepravilna krvarenja.a) i. pojave žutice ili slično. a poremećena je i tolerancija na glukozu Posljedice progestagena: anaboličko djelovanje . ↓ učestalosti ca jajnika i endometrija za oko 50% ↓ učestalosti cista jajnika te benignih tm dojke usporenje gubitka koštane mase . Fertilitet nakon prekida uporabe OC u žena s prethodno normalno redovitim menstruacijskim ciklusima nije promijenjen. mogući nastanak karcinoma (dojka.m. izostanak prijelomna krvarenja (zbog utjecaja progestagena na smanjenje E – rec.negativne: mučnina. Izuzetak su i. 1.perpetuum-lab.↑ tjelesne mase. mini-pilula.

Ovo je jedna od najdjelotvornijih metoda. krvarenja. a ako su uzeti nakon ovulacije. IUD-ovi koji se danas rabe izrađeni su ilisamood polietilena (nemedicirani ulušci) ili kao dodatak imaju bakar odnosno progestagene (medicirani ulošci). Nedostatak – može nastati amenoreja. aktivna tvar su progestageni – sami ili u kombinaciji sa estrogenima. U prvim mj. sami progestageni. www.g. nerotkinje. sterilizacija se čini na zahtijev zainteresirane osobe. unipolarnom ili bipolarnom kauterizacijom. postavljanjem kopči ili prstena. zbog čega im je i djelotvornost zanačajno niža2. Popratne pojave: krvarenja (hipermenoreje i intermenstruacijska krvarenja. Uz OC. Kontraindikacije: upale zdjelice. Prstenovi koji sadrže samo gestagene djeluju uglavnom lokalno na cervikalnu sluz i endometrij.) i bolovi. Ova je metoda najprikladnija za žene koje su barem jedanput rodile. Kombinirani e-p preparati. dnevno otpuštaju 20 ug levonorgestrela. endometrij i motilitet jajovoda. srčane bolesti. Bakar dodatno ometa enzimske procese i smanjuje motilitet spermija. U našoj je zemlji zakkonski dopuštena od 1978. najčešće u prvih 6 mj. Sterilizacija žene: tok jajovoda prekida se podvezivanjem. 1 prsten može se koristiti najmanje 6 puta. može doći do spontane ekspulzije IUD-a. ometaju fertilizaciju ili implantaciju.d) unutarmaterniči prstenovi s dodatkom progestagena Rok uporabe im je 5 godina. Fertilna sposobniost nakon prekida upotrebe nije smanjena.c) vaginalni prstenovi Prstenovi od silastičnoga materijala. U početkiu ciklusa primjena hormona sprečava ovulaciju. Oslobađaju se u nepromijenjenoj količini. IUD zauzima 1. a najkasnije unutar 72h nakon nezaštićenoga snošaja. Mogući zdravstveni problemi: perforacija (najč.com. a dolazi u obzir i postkoitalna insercija IUD-a. Popratne pojave: mučnina i povraćanje (propisati antiemetike!) B) TRAJNA METODA KONTRACEPCIJE – STERILIZACIJA Sterilizacija je metoda kontracepcije kojom se nekoj osobi trajno oduzima sposobnost oplodnje.perpetuum-lab.Glavni mehanizam je djelovanje na cervikalnu sluz. Medicirani su manji i imaju poboljšanu kontracepcijsku djelotvornost. Ostaju u rodnici 3 tjedna i onda se odstranjuju. promiskuitetne žene. zbog čega endometrij postaje neprijateljska sredina za spermije i implantaciju. 2. IUD kao strano tijelo uzrokuje pseudoupalnu reakciju endometrija s infiltracijom leukocita i makrofaga. a žive u stabilnim vezama. Insercija se radi neposredno nakon menstr. mjesto među privremenim metodama kontracepcije.hr . bez mijenjanja seksualnih partnera. Djeluje uglavnom lokalno na endometrij: u maternici dolazi do značajne atrofije epitela endometrijskih žlijezda uz jakou decidualnu reakciju strome – to dovodi i do ometanja prodiranja spermija i do nemogućnosti implantacije blastociste u atrofični endometrij. ako trudnoća nastane uz IUD. trudnoća (u 0. bez inhibicije ovulacije. Većina ih ima transcervikalne nastavke. Najniža dobna grranica je 35 godina. * Postkoitalna kontracepcija: Primjenjuje se neposredno. prerezivanjem. pri inserciji ili uklanjanju). opasnost od spontanoga pobačaja je 3-5 x veća: veća je i vjerojatnost za nastanak izvanmaternične trudnoće – blagi asimptomatski salpingitisi. upale zdjelice.5-5% slučajeva u 2 godine). porođaja i pobačaj ili kao oblik postkoitalne kontracepcije. malformacije maternice. česte popratne pojave (neredovita krvarenja).

a proksimalni i distalni dio posebno se opskrbe. Zahvat je tehnički jednostavan i može se izvesti u lokalnoj anesteziji. trajanje neplodnosti Gin. infekcija te upala sjemenika i epididimisa). Komplikacije: psihičke i somatske (hematomi. varikokela. Umanjena plodnost ili subfertilitet – trudnoća može nastupiti.5 cm njegove duljine.Kontraindikacija je peritonitis. ako i dođe do trudnoće. ubrzani. spermatični granulomi. Etiologija A) Neodgovarajuća proizvodnja i/ili transport sjemena Pregerminalni uzroci: endokina narav. veća je vjerojjatnost da će ona biti izvanmaternična. te upale.hr . ali u pravilu ne nastupa nakon dužega razdoblja nego što je to slučaj u normalno plodnoga para u kojega je fekundabilnost (prosječna mogućnost zanošenja po ciklusu9 oko 20%. nezaštićene spolne odnose tijekom godinu dana ne dolazi do trudnoće. pregled s uzimanjem citološkog obriska. Zahvat se obično izvodi u općoj anesteziji. usporeni ili spriječeni transport oplođenog jajašca dio materišta te nepovoljno lokalnno stanje endometrija zbog upalnih ili endokrinih razloga D) Nepotpuno objašnjenja ili nerazjašnjena neplodnost okultni poremećaji funkcije spermija. varikokela → ↓ broj i kakvoća spermija Postgerminalni uzroci: smetnje transporta na izvodnim putovima B) Neodgovarajuća proizvodnja jajne stanice u žene Središnji neuroendokrini poremećaj: neurofarmakološki. Potom se postavi šav na kožu skrotuma. nepovoljan tuboovarijski odnos. nejasne imunološke reakcije… Dijagnoza Anamneza – opće/gin zdravlje žene. prstima fiksira oko 1 cm iznad sjemenika. neodgovarajuća cervikalna sekrecija. cerviklana disfunkcija. analiza ejakulata Uzroci muške neplodnosti – 5 etioloških skupina: www. Infertilitet – stanje žene do tada nesposobne za rađanje živa i za život sposobna djeteta. ostali oblici zdjeličnih upala moraju se sanirati. autoimuna zbivanja. defekti receptivnosti endometrija. Sekundarni sterilitet – stanje nemogućnosti postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće. endometrioza. tako vas deferens postaje pristupačan pa se resecira oko 1. Komplikacije: psihičke (žaljenje zatrajno izgubljenom sposobnošću reprodukcije) i somatske (ovise o načinu zahvata) Sterilizacija muškarca (vazektomija): obavlja se prekidom toka sjemenovoda.↓ razine LH i FSH → ↓ testosteron Germinalni uzroci: kromosomske nepravilnosti. BRAČNA NEPLODNOST (STERILITET) MUŠKI KLIMAKTERIJ ? *Šimunić 349 Primarni sterilitet – stanje u kojemu u para u reprodukcijskom razdoblju uz redovite. Sjemenovod se ispalpira. prehranom i tjelovježbom uvjetovani poremećaji. toksini. psihoneuroendokrini. poremećaj je u hipofizi .perpetuum-lab. upale. Kod žene. U 1-4% vazektomiranih muškaraca i do 2% steriliziranih žena može doći do spontane rekanalizacije i do trudnoće.com. traume i tumori tog područja Periferni endokrini poremećaji: disfunkcija štitnjače i nadbubrežne žlijezde te patološka proizvodnja spolnih steroida u gonadama ili ekstraglandularno C) Smetnje susretu gameta – oplodnji te transportu i implantaciji zigote upalna i mehanička oštećenja.

submukoznih miomai polipa. uzimanje uzoraka. cističnih promjena jajnika i biopsiju. Liječenje nepolodnosti u žene: Poticanje (indukcija) ovulacije – 3 temeljna pristupa: → otklanjanje disfunkcija unutar reprodukcijske osovine (H-H-O) → otklanjanje disfunkcija izvan reprodukcijske osovine (štitnjača. hipospadija. slabosti germinalne razine liječimo androgenima ili glukokortikoidima (ukoliko je u pitanju autoimuni mehanizam).testikularni uzroci (utjecaji na spermatogenezu –Klinefelterov ili Dowvnov sy. pouzdan je način ispitivanja prohodnosti jajovoda. omogućava pouzdanu procjenu stupnja endometrioze. normogonadotropna anovulatornost i hiperprolaktinemija (u kojih se uspješno inducira anovulatornost) te hipergonadotropni hipogonadizam (u kojemu indukcija ovulacije nema smisla). Biokemijske pretrage sjemene tekućine: . spermalna protutijela)) predtestikularni uzroci (hipotal/hipfizni por. kriptorhizam. varikokele. Liječenje neplodnosti u muškarca većim je dijelom u nadležnosti androloga: za th oštećenja na pregerminalnoj razini – gonadotropini ili GnRH. Mikrobiološki brisevi i histološki preparati . razlozi su hipogonadotropni hipogonadizam. gušterača) www. a relativne preboljeli peritonitis i ranije višestruke operacije u donjem abdomenu. Kontraindikacije su krvarenje. cervixa i kavuma. tj oplodne sposobnosti spermija) Uzroci ženske neplodnosti – dijelom se temelje na kroničnom izostanku ovulacije ili njezinu odviše rijetkom pojavljivanju.provodi se u općoj anesteziji.hr .procjena kakvoće prokrvljenosti endometrija i njegove finije arhitekture Liječenje neplodnosti Nakon okončanja dg postupka bračni par valja upoznati s detaljnim planom liječenja – nužan je njihov nedvosmisleni pristanak. nadbubr.postkoitalni test (PCT): 8h nakon spolnog odnosa očekujemo najmanje 10 pokretnih spermija u 1 vidnom polju . PESA). Salpingoskopija – informacije o lumenu i sluznici jajovoda Faloposkopija – optička sonda uvodi se pod kontrolom oka kroz materište u jajovod – uvid u intraluminalna stanja u jajovodu koja se ne mogu otkriti histerosalpingografijom i laparoskopijom. TESA. Laparoskopija. materištu i jajovodima. ekskretornih kanala i spolna disfunkcija – malformacije ili opstrukcije kanala. retrogadna ejakulacija kaoposljedica dijabetičke neuropatije ili povrede simpatičkog živca. Apsolutne su kontraindikacije hipovolemički šok. impotencija. jajovoda. a cilj je rađanje zdravog djeteta. ligamentarnoga sustava. zračenje) posttestikularni uzroci (ošt. rekonstrukcija ductus deferensa. trudnoća.. uz atb zaštitu. na postgerminalnoj razini liječi se dokazana infekcija. mumps. Dijagnostički pristup otkrivanju smetni za susret gameta te transport i implantaciju zametka sastoji se od ispitivanja strukturalnog i funkcionalnog stanja oplodnoga puta: Histerosalpingografija (vodotopljivi kontrast apliciramo kroz cervix. varikokela. i druge endokrinopatije) infekcije spolnog i mokraćnog sustava imunološki uzroci Ocjenom fertilnosti muškarca bavi se androlog. te postupci koji omogućavaju dobivanje sjemena iz testisa ili epididimisa (MESA. jajnika. septuma. akutni i subakutni upalni proces spolnog sustava te alergija na jod. a laparoskopski i iz jajovoda i dna zdjelice UZV – procjena debljine i donekle očekivane kakvoće periovulacijskoga endometrija Color-Dopler i 3D UZV. orhitis.com. drugih zdjeličnih organa te parijetalne i visceralne potrbušnice.test penetracije spermija (SPT) kroz cervikalnu sluz partnerice ili druge žene (Pokusni niskodozažni IVF postupak najbolji je pokazatelj stvarne interakcije gamet. do preovulacijske faze ciklusa) – orijentacija o cerviklanome kanalu.perpetuum-lab.iz rodnice. atrofija testisa. pruža podatke o anomalijamai patološkim promjenama maternice. Histeroskopija – izravan uvid u postojanje priraslica materišta. septički peritonitis i ileus. žl.

transport gameta. izbor.hr . sredstva koja ↑ osjetljivost na inzulin te elektrokauterizacija subkortikalnih antralnih folikula. Bromoergokriptin: u žena s hiperprolaktinemijom Regulacija poremećenog rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde Kod PCOS: klomifen. pa se njihovo izlučivanje pojačava. ↑ propusnost krvnih žila (renin. njima se liječe slijedeći uzroci bračne neplodnosti: oštećeni jajovodi. endometrioza. jednostavna primjena. žena sve teže zanosi. anasarka ⇒ hemokoncentracija: ↓ perfuzija organa.→ namjerna indukcija višestruke ovulacije s ciljem otvaranja što veće mogućnosti zanošenja u jednome ciklusu Klomifen citrat: prvi izbor (niska cijena. nakon 35. blago opada reprodukcijska sposobnost žene. g. implantacija i razvitak trudnoće. godine života metode potpomognute reprodukcije primjenjuju se tek nakon neuspjeha ostalih načina liječenja. niža stopa višeplodnih terudnoća. dakle i gonadotropina. humani gonadotropini. kao što i neplodnost proizvodi negativni psihološki učinak na partnere – potrebno je pružiti čvrstu psihološku podršku bračnom paru. anovulacije. Metode potpomognute reprodukcije – metode kojima se kontrolira i pomaže oplodnja jajne stanice. To su: Intrauterina inseminacija (IUI) – unašanje sjemena supruga u maternicu Intratubarna inseminacija (ITI) – unašanje sjemena supruga u jajovod In vitro fertilizacija (IVF) i embrio transfer (ET) – izvantjelesna oplodnja i prijenos zametka GIFT – unašanje gameta u jajovode ZIFT – prenošenje zigote ili embrija u jajovod Krioprezervacija – smrzavanje-odmrzavanje zametka i prijenos u maternicu www. Nakon 40. * Najveća komplikacija indukcije ovulacije = hiperstimulacijski sy: uvećanje jajnika. I kod PCOS klomifen je 1.ATII) → ascites (sa ili bez hidrotoraksa). Psihološki čimbenici imaju značajan utjecaj na neplodnost. manja vjerojatnost za hiperstimulaciju. a nakon toga se prelazi na empirijsku strategiju povećanja mogućnosti kontroliranom superovulacijom.) Preduvjet djelovanja: uredna reprodukcijska osovina.perpetuum-lab. kombinirana neplodnost i idiopatski sterilitet. ginekološke operacije i dr. Humani gonadotropini: najdjelotvornije su sredstvo za indukciju ovulacije – daju se FSH i LH zajedno ili u 1. Pravilo: doze gonadotropina usklađuju se s reakcijom jajnika (učinak stimulacije prati se dinamičkom UZV folikulometrijom i određivanjem koncentracije estradiola). izvanmaternična trudnoća. Kirurško liječenje → rekanalizacija proksimalne okluzije jajovoda: transvaginalna kateterizacija jajovoda – taktilno.com. ↑ koncentracije E2 u serumu. oplođujuća sposobnost muškarca opada nakon 55. glavni je razlog odgađanje prve trudnoće i rađanja brojne bolesti starenjem stvaraju sve veći rizik oštećenja reprodukcijskih organa oba partnera: upale spolnih organa. oligurija. skrivene patofiziološke podloge neplodnosti. Djeluje na razini hipotalamičkih estrogenskih receptora (umanjuje negativni povratni učinak endogenih estrogena na lučenje GnRH. endometrioza. g. IZVANTJELESNA OPLODNJA I DRUGE METODE POMOGNUTE OPLODNJE U ČOVJEKA čak 15% bračnih parova je neplodno. disfunkcija jetre. g. neplodno sjeme. a sve su češći spontani pobačaji. rendgenološki ili histeroskopski → rekanalizacija srednjeg i distalnog dijela jajovoda: salpingoliza finbrioplastika salpingostomija istmično-istmične anastomoze Liječenje nerazjašnjene neplodnosti – do 3 godine traže se moguće suptilne. no valaj biti oprezan (male doze uz UZV praćenje!) jer su u toj skupini hiperreaktori najčešći. ↑ rizik tromboembolije GnRH: izbor kod hipogonadotrponog hipogonadizma suprahipofiznog ishodišta. a potom na jednostavnije i složenije postupke potpomognute reprodukcije. tumori. a taj je pad puno brži poslije 38. dozi više FSH ili pak niske doze FSH.

Intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) – mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu Preimplantacijska citogenetska biopsija zametaka (blastomera) Predviđanje ovulacije Ovulacija se može proračunati tako da se od prosječnoga trajanja 3-6 posljednjih menstruacijskih ciklusa oduzme 13 dana, može se predvidjeti po jednostranoj ovulacijskoj boli, po sluzi, mjerenjem bazalne temperature, određivanjem razine hormona i UZV folikulometrijom, kvantitativnim utvrđivanjem porasloga LH (počinje naglo rasti 36 –38 h prije ovulacije)… Rast folikuula u ciklusu prati se serijskim određivanjem razine hormona, UZV-om, porastom folikula, debljinom i prokrvljenošću endometrija,, 3D UZVom… Indukcija ovulacije – kontrolirana superovulacija Sa FSH i LH potiče se rast i razvitak više folikula te zrelost više jajnih stanica. Doza se odabire za svaku pacijenticu pojedinačno. Važno je da sazrijevanje više folikula bude sinkrono i pravodobno. U skupini od 20ak folikula 5-10 folikula će se spasiti od atrezije; od njih će 2/3 dati kvalitetnu jajnu stanicu.

Izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF) Etape: priprema i obrada pacijenata → indukcija ovulacije → kontrola rasta više folikula → aspiracija zrelih jajnih stanica → priprema jajnih stanica i sjemena u laboratoriju → oplodnja i kontrola zametaka → prijenos zametaka (ET) → kontrola funkcije i pripomoć žutom tijelu. Kontraindikacije: dob žene, HIV pozitivnost, bolesti u kojih je kontraindicirana trudnoća Postupak: Kada se utvrdi zrelost folikula, daje se injekcija hCG (zamjena za LH) → za 34 – 36 h stanice se aspiriraju iz jajnika, izoliraju se, obrade i odlažu u odgovarajuće epruvete u inkubator sa strogo kontroliranim uvjetima temperature, CO2 i pH. Sjeme se također daje na sam dan aspiracije; analizira se i obrađuje (separiraju se pokretni spermiji od onih sa smanjenom pokretljivošću. 2 h nakon aspiracije slijedi inseminacija – postupak ujedinjenja oocite i spermija da bi došlo do oplodnje oocite. 3 su mogućnosti: IVF (za slučajeve normozoospremije, te lakše oblike oligozoospermije, astenozoospermije i oligoastenospermije); mikrodrop tehnika (u težih oblika oligoastenozoospermije i oligozoospermije); intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI, kod teške oligoastenozoospermije, astenozoospermije i oligozoospermije; izravno se injicira mikropipetom 1 spermij unutar citoplazme jajne stanice) Oplođene jajne stanice stavljaju se u inkubator 16-20h na 37 C. 36-38h nakon oplodnje utvrđujemo početak brazdanja 2. ili 3. dan nakon aspiracije – prijenos zametka (ET) u maternicu. Ostavljeni zameci u maternici 2-3 dana plivaju u tekućini unutar maternice; tražeći mjesto na kojemu će se ugnijezditi često su sasvim nježno priljubljeni uz površinu endometrija. Nakon svih metoda potpomognute reprodukcije koje koriste humane gonadotropine, u 2/2 ciklusa pripomažemo žutom tijelu (žuto tijelo proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju). Najčešće se daje progesteron na usta, u injekcijama ili vaginalno 12 – 14 dana; daje se i hCG kom se potiče žuto tijelo na snažniju proizvodnju progesterona. Ostale metode potpomognute oplodnje Homologna inseminacija (AIH): neposredno prije ovulacije u maternicu se unosi na poseban način pripravljeno sjeme supruga. Temeljni preduvjet – neoštećeni i prohodni jajovodi Intratubarna inseminacija (ITI): neposredno prije ovulacije kroz maternicu se posebnim kateterom uđe u jajovod i tu pohrani pripravljeno sjeme supruga. Primjenjuje se nakon neuspjeha homologne inseminacije. Preduvjet – prohodni jajovodi. Heterologna inseminacija (AID): koristi se sjeme davaoca koji je odabran nakon razgovora i utvrđivanja nekih osobina partnera. Preduvijet su prohodni jajovodi. Indikacije su neplodnost zbog

www.perpetuum-lab.com.hr

potpune azoospermije u supruga, ako u epididimisu i testisu nema produkta spermatogeneze, ili ako se želi izbjeći prijenos nasljednih ili imunoloških bolesti. Nužan je pismeni pristanak oba bračna partnera. Sjemenom 1 davaoca dopušteno je postići najviše 5 trudnoća. GIFT, ZIFT i slične metode: kratice za nazive metoda u kojima se laparoskopski u jajovode unose gamete ili zigota. Preduvjet je barem 1 prohodan jajovod. Indikacije su: subfertilan suprug, idiopatska neplodnost, imunološka neplodnost i endometrioza. *Smrzavanje i odmrzavanje zametaka i gameta (krioprezervacija)* Indikacije su: pohranjivanje zametaka za budući transfer, nemogućnost prijenosa zametaka u aktualnom IVF – ciklusu, omogućavanje dijagnoze nasljednih bolesti, pohrana zametaka prije zračenja ili kemoterapije. MESA, TESA i PESA: metode za mikroaspiracije spermija iz gornjeg epididimisa ili testisa; izvodi ih iskusan urolog kod azoospermije koja je najčešće opstruktivna. (PESA-u danas sve više izvode i ginekolozi – spermiji se aspiriraju perkutano kroz kožu skrotuma.) Rizici i komplikacije izvantjelesne oplodnje i ostalih metoda pomognute reprodukcije: Pri transvaginalnoj aspiraciji jajnih stanica UZV-om: krvarenje iz rodnice, intraperitonealno krvarenje, upale zdjeličnih orgamna, nesuspjeh aspiracije, ozljede zdjeličnih organa Nepoželjni učinci induktora ovulacije i postupaka izvantjelesne oplodnje: popratne pojave uzimanja lijekova, višestruke trudnoće (18-25%!); sindrom hiperstimulacije jajnika (5 - 10 dana nakon injekcije hCG ili viška razine estradiola → ascites, hidrotoraks, hemokoncentracija, neravnoteža elektrolita i smanjenje funkcije vitalnih organa; th: mirovanje, plazma expanderi, albumini, praćenje diureze, evakuacija ascitesa i hidrotoraksa, uravnoteženje elektrolita i faktora koagulacije) Uspješnost postupaka potpomognute reprodukcije: Pojedinačni uspjeh ovisi o metodi, bolestima reprodukcijskog sustava, dobi žene, kvaliteti indukcije ovulacije, opremljenosti i iskustvu osoblja IVF centra te o kvaliteti rada u IVF laboratoriju. Zbirni uspjeh tih metoda je 45-75% za 4-6 ciklusa.

MENOPAUZA I ESTROGENA TERAPIJA

*Šimunić 368

Danas u Hrvatskoj žene u prosjeku žive 77 godina. 50 godina je dob u kojoj žene imaju posljednju menstruaciju u životu – znači, žene žive gotovo 1/3 života u menopauzi. Definicije Menopauza: posljednja menstruacija u životu, obično oko 50.g života; dob početka menopauze genetski je predodređena. U žena koje puše menopauza nastupa 2 godine ranije! Prijevremena menopauza: ona koja se javlja prije 40. g. Kasna menopauza: ona koja se javlja nakon 55.g Ijatrogena menopauza: izazvana kastracijom – kirurškom, zračenjem ili lijekovima Postmenopauza: razdoblje u životu žene koje počinje nakon posljednje menstruacije Senij: kasna postmenopauza (nakon 77.g.) Perimenopauza: višegodišnje razdoblje oko menopauze u kojemu dolazi do sve češćih poremećaja menstruacijskog ciklusa, neurednih krvarenja i vazomotornih tegoba; počinje 4-5 g prije menopauze i obuhvaća prvih 5 g postmenopauze Klimakterij: razdoblje u kojemu se postupno gasi funkcija jajnika; razdoblje od kraja reprodukcijske dobi, preko perimenopauze do prvih godina postmenopauze Prijelazno (tranzicijsko) razdoblje: počinje već 10 g prije posljednje menstruacije (počinje ↓ reprodukcijska sposobnost žene); 8 g prije menopauze nastaju značajnije hormonske promjene Premenopauza: počinje 4 g prije menopauze; učestali su poremećaji menstruacijskog ciklusa s brojnim kliničkim znakovima Endokrinološke i kliničke značajke premenopauze (prijelazno razdoblje)

www.perpetuum-lab.com.hr

Fetus ima 7 milijuna jajnih stanica; na porođaju ih je samo 700 000; daljnja atrezija folikula traje do puberteta; u reproduktivnoj dobi za oplodnju je sposobno oko 400 zrelih jajnih stanica (istodobno se utroši 15-20 tisuća folikula za kvalitativnu selekciju). Nakon 40 g. života, sve je manje antralnih folikula, pa i jajnih stanica. Gustoća i kvaliteta receptora na stanicama granuloze i teke se mijenja, receptivnost opada. Anovulacije su sve češće; sve je veća učestalost kraćih ili produljenih menstruacijskih ciklusa. U posljednjim godinama pred menopauzu prevladavaju produljeni ciklusi – oligomenoreja. > 40.g. granuloza stanice proizvode sve ↓ inhibina A i B → postupno ↑ razina FSH → ↑ E2, ali sve manje folikula ovulira → nema žutog tijela → ↓ P4 (za 60%) DHEAS (androgen iz nadbubrežne žlijezde)↓ postupno od 25. godine života biomarker starenja! U 5. desetljeću blago ali trajno ↓ HR → ↓ androgeni DHEA i DHEAS u nadbubrežnoj žlijezdi Starenjem ↓ SHBG (globulin koji prenosi spolne hormone) Posljednju 1-2 g ped menopauzu folikuli su sve rezistentniji i nekvalitetniji; daljnji pad inhibina, ali sada i E2. FSH↑, a počinje i blagi ↑LH. Slabljenje funkcije jajnika dovodi do: - promjene razine hormona – neravnoteže: PMS, postpartalna depresija, klimakterijska depresija, reprodukcijska menopauza - nedostatne razine hormona – estrogena: postmenopauzalni sy, endokrina menopauza Sve češće subjektivne smetnje: - vazomotorne smetnje (valovi vrućine, noćna znojenja) - promjene funkcije SŽS-a (promjene ponašanja, depresije, ↓ pamćenja i koncentracije) - umor i fizička slabost - debljanje i preraspodjela masti - urogenitalne smetnje i pad libida - promjene kože i kose Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi: - javljaju se posebno nakon 45.; mogu biti disfunkcijska ili zbog kakva organskog uzroka (u savakog neurednog krvarenja – frakcionitrana kiretaža da se isključe premaligne ili maligne promjene endometrija!) - th: gestageni – svaki mjesec u tarjanju 10-12 dana (ako kiretažom utvrdimo kako je uzrok krvarenja hiperplazija endometrija – davati gestagene 3-4 mjeseca, nakon toga ponoviti kiretažu; ako nije došlo do poboljšanja histološke slike – histerektomija. Debljina endometrija od 6 mm granična je vrijednost za biopsiju!!) Endokrinološke značajke postmenopauze A) SŽS ↓ vrijednost neurotransmitera i neuromodulatora; ↑ adrenalina i somatostatina posljedice: promjena apetita i termoregulacije, promjena izl. GnRH, por. dnevnog i pulstailnog ritma oslobađanja hormona, inhibicija HR, ↓ funkcije hipokampusa. Gonadotropini: ↑FSH i LH (max. 2-3g nakon menopauze) →(potiču stromu jajnika)→ ↑ androgena HR: ↓HR već od 40.g → ↓ mišićna i koštana masa, ↑ masno tkivo za 100% (i preraspodjeljuje se pema abdominalnoj masti) ↓ ACTH, PRL, melatonin B) JAJNIK više nema folikula → ↓ E2 i P4 (prestaje njihova proizvodnja); a pod utjecajem ↑LH → ↑androgeni C) NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA ↓ djelovanje ACTH i involucijske promjene zone retikularis nadbubrežne žlijezde → značajan ↓ DHEA, DHEAS (uzječu na funkcije mozga – ponašanje, učenje, pamćenje, san…), testosterona, androstendiona. D) MASNO TKIVO – EKSTRAGLANDULARNA PROIZVODNJA HORMONA gotovo 60% žena u menopauzi imaju prekomjernu tjelesnu težinu; prevladava bijelo masno tkivo u stromi masnoga tkiva iz androstendionna → estron (E1) ova konverzija je pojačanam pa u postmenopauzi estron postaje glavni estrogen

www.perpetuum-lab.com.hr

u debljih žena češće dolazi do patoloških promjena endometrija i zato češće neuredno krvare iz maternice leptin je posebno visok u pretilih žena – on ↓ tek, ↑ potrošnju energije, ↑ HR, regulira kontrolu hipofize androidna preraspodjela masti ↑ opasnost od pojave hipertenzije, KV bolesti, raka endometrija i raka dojke Sumarno: FSH LH Kortizol Norepinefrin Estron – relativno Leptin (u pretilosti) Estradiol Testosteron DHEA DHEAS Androstendion Inhibin Progesteron Prolaktin HR ACTH Melatonin Dopamin IGF-I

Većina žena u postmenopauzi (80%) bit će hipoandrogeno – u njih je pojačana redukcija mišićne mase, ↓ aktivnosti SŽS-a, umorne su, teže se koncentriraju i slabije pamte, opada im libido, gube pubične dlake; brže dolazi do urogenitalne atrofije i osteoporoze. Kliničke promjene u postmenopauzi Rani (akutni) simptomi: vazomotorni → vrući valovi, noćna znojenja (zbog trajno niske razine E2 te sokovitoga oslobađanja LH dolazi do hipotalamičkoga poremećaja i promjene termoregulacije sa perifernom vazodilatacijom u koži i porastom temperature – vrući valovi traju 1-10 min, a mogu se javiti i do 20-30 x dnevno); palpitacije, glavobolje, nesanice } sve to tzv «domino efektom» ruši kvalitetu života psihički → razdražljivost, tjeskoba, depresivnost, emocionalna nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentracije i pamćenja, pad libida (zbog manjka estrogena i androgena) estetski → hipo/hiperandrogenizam; suha koža, kosa, nokti; bore kože (stanjuje se epidermis, koža postaje osjetljiva, suha, sklona perutanju, smanjuje se sinteza kolagena i elastičnih vlakana u koži, smanjuje se masno tkivo potkožnoga tkiva i slabi prokrvljenost). Srednjeročne posljedice (nakon 5 g,) urogenitalne promjene → atrofija (stijenka rodnice je blijeda, loše prokrvljena, bez E2 ne stvaraju se površinski slojevi, opada glikogen, pH raste ⇒ stalne upale, ozljede i ulceracije; senilni kolpitis; rodnica gubi nabore, postaje kraća i neelastična); dispareunija (strofija i suhoća rodnice; spolno nezadovoljstvo i dispareunija djeluju na smanjenje libida); poremećaj mokrenja (gubi se elastičnost i kolagen, smanjuje se vaskularizacija vrata mjehura i prox. dijela mokraćne cijevi ⇒ inkontinencija mokraće, učestalo, hitno i bolno mokrenje); spuštanje i prolaps rodnice i maternice; stidnica postaje tanja, atrofična i sjajna, sklona ozljedama i upalama; uterus se smanjuje. koža → daljnje napredovanje promjena promjene u zglobovima Kasne (kronične) posljedice (nakon 10 g.) kardiovaskularne bolesti → glavni uzrok smrtnosti žena u postmenopauzi: zbog nedostatka estrogena brzo napreduje ateroskleroza (jer estrogeni smanjuju veličinu aterosklerotskog plaka za 50%). Posebno velika opasnost za pojavu KV bolesti postoji u žena koje su pretile, imaju dijabetes, PCOS, visok tlak, kolesterol i one koje puše – u njih postoji posebna indikacija za th estrogenima (HNL smanjuje opasnost od KV oboljenja za 40-60%). Starenjem dolazi do ↑ tjelesne težine (u postm. je čak 60% žena adipozno) jer je ↓ potrošnja energije, ↓ oksidacija masti, ↑ otpornost na inzulin, ↓ lipoliza, ↑

www.perpetuum-lab.com.hr

prijeloma kostiju ca endometrija. slijede prijelomi kuka te palčane kosti. zbog dugogodišnjeg nedostatka E2 Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u klimakteriju i postmenopauzi Estrogeni u HNL najšire djeluju na gotovo sve organe i tkiva. senilna demencija → Alzheimerova bolest. UZV denzitometrija je metoda probira. IM. teška osteoporoza udružena je i s povišenim gubitkom zubi. promjene osjetila. Indikacije za HNL: prijevremena menopauza stanje nakon kastracije (kirurške ili zračenjem) disgeneza gonada dugotrajna amenoreja u mladih žena (>6 mj. opadanje kose). vulve. Za Dg osteoporoze koriste se denzitometrijske metode i određivanje razine biljega koštane razgradnje i izgradnje.perpetuum-lab. smanjuje se rizik za senilnu demenciju za 3-4 mjeseca dolazi do 50% poboljšanja stanja depresije poboljšana je kvaliteta života smanjenjem ateroskleroze i KV oboljenja. dojke kasna postmenopauza: bolovi u leđima. g. zbog nedostatka estrogena zamućuje se leća i ↑ intraokularni tlak. najčešće DEXA (dual energy X-ray absorptiometry). no same estrogene kao HNL možemo davati samo ženama koje nemaju maternicu (u protivnome – hiperplazija ili rak endometrija). za 4-6 mjeseci poboljšava se jedan dio kognitivnih funkcija SŽS (neuroprotketivno djelovanje). čvršća.) premenopauza – klimakterij (žene nakon 40. prijeloma kostiju. visok rizik za ponavljanje CVI. Povoljan učinak HNL na izgled i ljepotu žene: kvalitetnija koža (deblja. Markeri koštane izgradnje su serumski osteokalcin. osteoporoze te atrofičnih promjena urogenitalnog sustava. koje piju alkohol i one koje puše ranije će razviti težu osteoporozu. staračka nemoć – nepokretnost www. Vrlo je važno kakvom će kvalitetom žena ući u postmenopauzu jer se od tada za 13% godišnje brže gubi koštana masa! Primarno osteoporoza nastaje zbog manjka estrogena (95%):↑ resorpcija kosti (ranije i jače u spužvastim. crijeva. već nakon mjesec dana tegobe se bitno smanjuju. d. Smanjena tjelesna aktivnost i nedostatak Ca kofaktor su u nastanku osteoproroze. visok rizik za senilnu demenciju. posebno na licu i nadlaktici). sve žene s maternicom moraju koristiti kombinaciju estrogena i gestagena. facijalni hirzutizam. koštana AP. smanjena je opasnost od nastanka zloćudnih bolesti.com. – vazomotorne i pshičke tegobe9 stanje nakon histerektomije (za 2-3 g izgubi se normalna funkcija jajnika) prirodna postmenopauza kasna postmenopauza – senij stanje nakon osteoporotičke frakture stanje nakon srčanog ili moždanog udara Nove spoznaje o neuroprotektivnom učinku estrogena te njihovom profilaktičkom djelovanju stvorile su i nove indikacije: pušenje. smanjenje promjena na malim zglobovima. pretilost. suzbijanje hiperandrogenih učinaka na koži (akne. manje bora. Najčešći su kompresivni prijelomi kralježaka (kronična bol u leđima u 60-85% starijih žena). Žene koje su mršave. određuje manjak koštane mase u kalkaneusu. jajnika. Kada sa izgubi 15% gustoće kostiju nastaje visok rizik za prijelome.hr . zubi → slabi vid i sluh. a kasnije u kompakti (duge kosti)). cervixa. Estrogeni su posebno učinkoviti u suzbijanju simptoma rane postmenopauze. kočenje gubitka mišićne mase (sarkopenije). hipertenzija teža urogenitalna atrofija. alkoholizam. smanjen libido sekundarna profilaksa CVI.lipogenetskih hormona inzulina i kortizola. Masno tkivo proizvodi veću količinu estrona – zato su u debljih žena slabije izražene posljedice deficita estrogena!! osteoporoza→ smanjena gustoća kosti i poremećaj mikroarhitektonike u građi koštanoga tkiva (kost postaje lomljiva). prokolagena peptida. teže promjene vida i sluha. smanjenje nakupljanja i preraspodjele masnog tkiva. smanjuje se količina suza što pogoduje nastanku konjuktivitisa.trabekularnim kostima (kralješci). migrena dijabetes.

perpetuum-lab. djeluje profilaktički na nastanak osteoporoze. levonorgestrel – LNG (gel. U žena s povišenim androgenima – Climen (sadrži gestagen ciproteron acetat – snažno antiandrogeno djelovanje) Gestageni – medroksiprogesteron acetat – MPA (Provera tbl 5 ili 1 mg). Kliogest. neka istraživanja govore da dugotrajno HNL blago povisuje rizik za nastanak ca jajnika. kardipoprotektivno te protiv pretilosti. osjetljivost. ili više. osteoporoza. Climen. za rješavanje akutnih simptoma → srednjeročno: 4-7 g. Fosamax). fluoridi i dr. Djeluju i antionkogeno.. Androgeni – sve češće samio ili u kombinaciji s opisanim HNL. 2mg).4)) akutna tromboembolija (privremena kontraindikacija) Neke ranije kontraindikacije danas su indikacije: dijabetes. Pozitivan učinak: već nakon 5-7 g HNL.5 – 2 godine! Koriste se sami u HNL kad žena nema maternicu. melanom. didrogesteron (Dabroston tbl. noretisteron acetat – NETA ( kombinirani gotovi HNL.Strategija za davanje HNL: Koriste se prirodni estrogeni. SERM (Raloxifen). kalcitonin. www.antagonist ER u dojci i endometriju . funkcijama SŽS-a. KV bolesti i senilne dmencije Kontraindikacije za HNL: rak dojke ili visok rizik za nastanak raka dojke (no. Vrste HNL: Estrogeni – rabe se kao simptomatsko i preventivno liječenje simptoma. gestageni – nadutost. 10mg).. urtikarija. migrena. promjene raspoloženja. Selektivni modulatori estrogenih receptora (SERM) – to su nehormonski preparati koji agonistički ili antagonistički utječu na receptore za estrogene: .primjenjuju se naljepci (transdermalno HNL). depresije.Raloksifen . samo dugogodišnje korištenje HNL blago povisuje relativni rizik za nastanak raka dojke (za 1.Fitoestrogeni – najčešće ih nalazimo u soji Posebnosti u prevenciji i liječenju osteoporoze Nikada nije prekasno započeti s prevencijom i th osteoporoze. Estrogeni i getageni mogu imati blaže/srednje popratnepojave (10-20% krisnica): estrogeni – glavobolja. u žena koje imaju niske androgene (žene sa slabim skogn. gestageni. progesteron-mikronizirani (Utrogestan tbl. akne. 1mg). strah. svrbež. razdražljivost. osjetljivost i bolnost dojki. Liječenje se nikada ne prekida. te tibolon (Livial). rodnice i cervixa u mlađih žena. Katkada se daje lokalna vaginalna primjena HNL (urogenitalna atrofija) – Vagidfem vaginalne tablete ili LNG-IUD. mučnina. višestruko blagotvorno djelovanje i minimalna rizik → dugotrajno: 10-15 g. ciproteron acetat – CPA (kombinirani gotovi HNL. Rak endometija: trajno HNL snižava opasnost za nastanak ca endometrija za 50%! Rak jajnika: poveznost nije u potpunosti razjašnjena. urogenitalnom atrofijom i padom libida). kombinacije. osim ako tako odluči pacijentica ili se pojave kontraindikacije. porast tjelesne težine. Bolesti jetre nisu kontraindikacija . Najčešće se rabe baljepci koji oslobađaju testosteron. bifosfonati (alendronat. korisna je i tjelovježba. Cyclo-Menorette. Femoston per os ili naljepnica Estracomb). izbor.com. bolnost dojeki. estrogeni su I.Tamoksifen – antagonist ER u dojci. najčešće estradiol i gestageni visoke kvalitete. promjena tjelesne težine. dugotrajna primjena i produžuje život žena za 1. bolesti zbog promjena u SŽS. zdrav život. umorom. ali agonist ER u endometriju (koristi de kao dugogodišnja adjuvantna th ca dojke) . rak stidnice. Inhibitori osteoklasta: estrogeni. ostalima dajemo kobinaciju estrogena i gestagena (gotove kombinacije: Trisequens. glavobolja. i dehidroaepiandrosteron (DHEA) per os.hr . oslabljenom mišićnom masom i snagom. endometrioza. za 70-100% povisuju kvalitetu života žena te dobi. 100mg). IUD). HNL se daje: → kratkotrajno: 2-3 g..

tahipneja. proliferacija cito. najčešće triploidni kariotip u 75-80% žena mola ima benigni tijek i spontano se povlači nakon evakuacije molarnoga sadržaja iz materišta. topla i vlažna koža. količina je veća kod invazivne mole i još veća kod koriokarcinoma ↑HPL i P4 (placentarni hormoni) ↓Estrogena (jer zbog odutnosti fetusa.Prije početka liječenja potrebna je iscrpna anamneza.X kromosoma koji se udvostručuju u nepotpune mole nalazimo fetalno tkivo – fetus najčešće umire u I. UZV pregled te pregled dojki i mamografija. ali s izraženim edemom i degemeracijom strome i nestankom krvnih žila. Prva kontrola: 6 tjedana nakon početka HNL. dispneja. ginekološki pregled. PAPA-test. u resicama se nalaze fetalne krvne žile.perpetuum-lab. Svakih 6-12 mjeseci radi se transvaginalni UZV. MOLA HYDATIDOSA *Šimunić 389.XX koji nastaje oplodnjom 'prazne' jajne stanice spermijem sa 23. nema embrija ni amnionske šupljine. Dražančić 242 + 320 Mola hydatidosa. daljnje kontrole za 3. Obavezan je ginekološki pregled. a svakih 12-18 mjeseci DEXA kostiju. Ako su svi nalazi uredni. mjerenje TT i TV. a time i hiperstimulacije jajnika.g obole 10x češće žene koje su preboljele molu imaju 20-40 x više izgleda za ponovno oboljevanje krvna grupa: najčešće su ugroženi parovi A x 0 i 0 X A u 90% potpunih mola nalazi se normalan kariotip. najčešće 46. stijeka maternice je glatka. koagulacija). prisutnost fetalnog tkiva. tromjesječju trudnoće i pokazuje kromosomske abnormalnosti. i nakon 40. postavljanje Dg. tahikardija U bolesnica s parcijalnom molom najčešća je slika odumrle trudnoće ili nepotpuna pobačaja Hormonski nalazi kod mole hydatidose ↑HCG: zantno iznad 50 000 IJ.i siciciotrofoblast Parcijalna (nepotpuna) mola: degeneracija samo pojedinih korionskih resica. oko 15-25% prelazi u invazivnu molu.hr . grozdasta mola.com. degenerativna je bolest trofoblasta kod koje su očuvane korionske resice. trofoblast ne može iskoristiti dehidroandrosteron www. Makroskopski molu tvore mjehurići različite veličine od kojih svaki ima svoju peteljku i ne komunicira s drugim mjehurićima. Uz to nalazimo i proliferaciju citotrofoblasta i sonciciotrofoblasta. 6 i 12 mjeseci. PAPA-test i mamografija ponavljaju se 1 x godišnje. KT. Mola se pojavljuje u 2 oblika: Kompletna (potpuna. grozdasta potajnica.. masti . proliferacija uglavnom sinciciotrofoblasta Etiologija i patogeneza žene koje zanesu prije 16. u promjeru su >6cm ( ↑ opasnost od nastanka koriokarcinoma) Trofoblastična embolizacija – u 2% ARDS (bolovi u prsištu. te kasnije svakih 6-12 mjeseci. katkada s krvlju izlaze vodeni mjehurići Prekomjerno povećanje veličine maternice – zbog nakupljanja molarnoga tkiva i krvi. totalna) mola: hidrops svih korionskih resica. u resicama se ne nalaze fetalne krvne žile. a 3-5% u koriokarcinom Klinička slika Vaginalno krvarenje – u 97%. 1 x godišnje rade se i laboratorijski nalazi (jetreni testovi. tremor) Teka luteinske ciste jajnika – zbog ↑ sinteze β-HCG. napeta i osjetljiva na dodir Hyperemesis gravidarum – 1/3 bolesnica osjeća mučninu i povraća EPH – gestoza i preeklampsija – u 12-27% bolesnica Hipertiroza – u 1-10% bolesnica (HCG ↑ funkciju štitnjače: tahikardija.

porođaj). rjeđe u pluća. rjeđe pobačaj.hr . Kl. Nakon aspiracije. slika: vaginalno krvarenje. sporija involucija uterusa. a može se razviti i DIK. a razlikuje se po prodoru trofoblasta u miometrij i parauterino tkivo. Histerektomija – u iznimnim slučajevima i to u žena >40g koje ne žele zadržati reprodukcijsku sposobnost i u kojih postoji veća opasnost od nastanka postmolarnih komplikacija Praćenje Bolesnica ostaje pod nadzorom najmanje godinu dana. Dijagnoza: anamneza (mola. hepatitis. metastaze u rodnici. «sniježne mećave» Color-Doppler: indeks otpora arterija maternice značajno je manji nego u normalnih trudnoća Diferencijalna dijagnoza Hidropska degeneracija resica kod anembrijskih trudnoća (nema prolif. RTG pluća. rjeđe intraabd. plućima ili mozgu Liječenje: kemoth. krvarenje ili krvarenje iz GI sustava. selektivna angiografija trb. porast uterusa uz vaginalno krvarenje. potrebno je kiretom revidirati materničnu šupljinu (isto i ako je došlo do spontanog pobačaja mole. a samo u 5% molarna trudnoća. rijetko galaktoreja i nefrotski sy. β-HCG u serumu.. pobačaj. trofoblasta. pregled. met. RTG pluća te određivanje razine β-HCG u serumu Kontrole se obavljaju svaki mjesec. slika: oskudno vaguinalno krvarenje. kl. te pri pojavi plućnih i drugih metastaza INVAZIVNA MOLA Ima sve histološke karakteristike kao obična mola. broj L i Tr Liječenje: citostatici TUMOR LEŽIŠTA POSTELJICE ('placental site trophoblastic tumor') Rijedak tm kojemu u najvećem broju slučajeva prethodi ročna trudnoća. Kontrolni pregledi: ginekol. Sastoji se od pojedinačnih ili višestrukih hmoragičnih masa koje ivadiraju u miometrij i destruiraju miofibrile. nekoliko dana davati uterotonike ai antibiotike. hematurija. CT glave. www.perpetuum-lab. intrakranijalno krvarenje. Izgubljenu krv treba nadoknaditi. ili histerektomija KORIOKARCINOM Zloćudni tm epitela korionskih resica građen od sincicio. CT ili UZV abdiomena. Evakuaciju često prati jače krvarenje. ako prelazi određene granice.i citotrofoblasta. ima sposobnost metastaziranja u rodnicu i stidnicu. Tumorsko nakupljanje stanioca citotrofoblasta na ležištu posteljice s tendencijom lokalnoga širenja u miometrij i limfogeno. Najčešće se širi hematogeno u pluća. Kl. kašalj. Organa. ako uterus raste ili se pojavi novo krvarenje uz pozitivan β-HCG. malu zdjelicu i mozak. odr.funkcije bubrega i jetre. Dijagnoza: dugotrajna perzistencija ili porast β-HCG nakon uklanjanja mole. kad se uterus kontrahira. rodnicu.i zdjel.čvorovi u rodnici. danas je ovo liječenje indicirano kad je β-HCG pozitivan i nakon 5 mj.sl. u 50% prethodi mu mola hydatidosa. HCG nizak) Tumor ležišta posteljice (zloćudna trofoblastična bolest) Liječenje Zbog opasnosti od teškog krvarenja i potencijalnog maligniteta molu treba što prije evakuirati. hemoptoja. nakon infuzije uterotonika (oksitocina) sadržaj iz endometrijske šupljine se postupno i opsežno aspirira. a nakon 6 mj svaka 2 mjeseca Žena za to vrijeme ne smije ostati trudna (OC!) Nakon uklanjanja mole određuje se β-HCG 1 x tjedno dok 3 uzastopna nalaza ne budu negativna – to znači spontano povlačenje (u 80% bolesnica) Zbog mogućeg prelaska u malignu molu u nekim se ustanovama daje profilaktička kemoterapija metotreksatom.iz nadbubrežne žlijezde ↑ tiroidnog hormona i 17-ketosteroida jer trofoblast djeluje stimulacijski na štitnu i nadbubrežnu žlijezdu Dijagnoza UZV je metoda izbora: karakteristična slika tzv.com. stidnici. Aspiracijska kiretaža – metoda izbora u žena koje žele sačuvati reprodukcijsku sposobnost. aako ne pada.

perpetuum-lab. obilnija i dulje traju. jače izražen HPL nego β-HCG. ranim početkom spolnoga života (<20g).Dijagnoza: anamneza.hr . kaheksiju i masivna krvarenja iz rodnice Dijagnoza ginekološki pregled i rektovaginalna palpacija kolposkopija i biopsija endocervikalna kiretaža UZV zdjelice i trbuha Cistoskopija Infuzijska urografija Rektosigmoidoskopija CT RTG pluća Scintigrafija skeleta www. čv.com. uz bljedilo. preponski ly. mršavljenje.. bezbolno krvarenje ili prljanje (spotting) obično nakon spolnog odnosa ili kupanja bol i osjećaj nelagode tijekom snošaja s napredovanjem krvarenja su češća. Poslijednjih 30g učestalost je ↓ za 50%. javljaju se ui bolovi u križima. kukovima i natkoljenicama u nekih dizurija i edem donjih udova opstrukcijska uropatija sa znakovima hidronefroze u uznapredovaloj bolesti hematurija i krvarenje iz rektuma u preterminalnoj fazi. trudnoće (<20g). čv. Karcinom pločastih stanica (skvamozni karcinom) čini 75-85% svih ca cervixa najčešće se javlja na skvamokolumnoj granici etiologija je povezana s niskim socioekonomskim statusom. sukrvavi iscjedak – povremeno. zdepastiji i poprima karakterističan bačvast oblik Često nastaje multicentrični Putevi širenja urastanjem u okolno tkivo limfogeno (u parametrij) – regionalni ly. većim brojem porođaja. pušenjem duhana. STD. mjesto od svih zloćudnih oboljenja ženskoga reprodukcijskoga sustava (iza ca endometrija i jajnika). Liječenje: histerektomija CARCINOMA CERVICIS *Šimunić 432 Epidemiologija i etiologija Invazivni ca cervixa po učestalosti zauzima 3. U 90% dokazana je infekcija HPV-om Smatra se da je potrebno 7 godina za promjenu početne CIN lezije u klinički vidljiv invazivni ca cervixa Karcinom žlijezdanih stanica (adenocarcinoma cervicis uteri) Smatra se da nastaje postupno iz GIL (glandularne intraepitelne lezije) Rastom širi cervix koji postaje veći. promiskuitetom obaju partnera. preponski i paraaortalni hematogeno – u pluća i mozak Klinička slika žene 40-55 g. ranom dobi I. Uz zajedničku ilijačnu areteriju.

Najčešće 1 veća krvna žila opskrbljuje svaki tumor. epiteloidni. Estrogeni posješuju njihov rast.com. zračenjem. u mlađih žena s mikroinvazivnim ca → konizacija I – Ia (ograničen na cervix i invazivni ca koji se može otkriti samo mikroskopski) → histerektomija. prisutni su u oko 20-25% žena reproduktivne dobi (rastu pod utjecajem hormona. brahiterapija (intrakavitarno). intersticijsko zračenje) > III → kemoterapija (cisplatin + bleomicin ili vinkristin). diseminirana peritonealna lejomiomatoza Komplikacije mioma Miomi često podliježu dobroćudnim promjenama. zatim difuzna lejomiomatoza i miometrijska hipertrofija. Intramuralni – najćešći. atipični lejomiomi. vaskularni lejomiomi. Nastaju proliferacijom 1 klona glatkih mišićnih stanica. s različitom količinom vezivnoga tkiva. klinički vidljiv ca) radikalna histerektomija. celularni lejomiomi. Patogeneza Urok nastanka mioma nije poznat. mogu komprimirati mokraćovode i zdjelične krvne žile Histološka građa Vrtložno isprepleteni anastomozirajući snopovi uniformnih glatkomišićnih stanica. U 2/3 mioma prisutne su degenerativne promjene. dobroćudni metastazirajući miomi.12-24 tj u Ib i višem stadiju preporučuje se započeti s perkutanim zračenjem (do smrti ploda i pobačaja obično dolazi uz dozu zračenja 35-40 Gy) MIOM * Šimunić 441 + 138 Miomi (lejomiomi. Submukozni – rastu prema materištu i zbog pritiska na endometrij uzrokuju nepravilna krvarenja iz maternice. može doći do torzije. miksoidni. intravenska lejomiomatoza. a u Ia2 i Ib (invazija u stromu 3-5 mm. bjelkasti.rana trudnoća (8-12 tj) u stadiju Ia može se učiniti konizacija + serklaža cervixa.5%). Najčešće su multipli. Patologija Miomi su dobro ograničeni čvorovi okruglasta oblika. Većinom imaju nešto više stanica od okolnog miometrija.1-0. hemoragični celularni lejomiomi. www. . fibromiomi) su najčešći dobroćudni tumori maternice. samo u bolesnica u kojih se ne očekuje dugo trajanje života Liječenje ca cervixa u trudnoći: .24 i više tj trudnoće: trudnoća se dovršava 29-30 tj carskim rezom i u istome se aktu učini radikalna histerektomija sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom .perpetuum-lab. infarkcije i pričvršćivanja na okolne zdjelične strukture (parazitski. a mogu prolabirati i kroz cervikalni kanal. a različitih su oblika i veličina.. Ako imaju pendularni oblik prominiraju u lumen maternice. a učestalost im opada s pojavom menopauze). na prerezu vrtložaste strukture. vrlo rijetko zloćudno alteriraju (0. Dobro su ograničeni od okolnog miometrija s vezivnom pseudokapsulom. mulaža (izrada posebnih odljeva rodnice).hr . kemoterapijom i kombinirano. LARVH ( laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija) > II b (infiltriran parametrij) → zračenje (perkutamno. mijenjaju oblik maternice Subserozni – nekada i na peteljci. Miomi sa posebnom histološkom slikom su: mitotički aktivni miomi.Liječenje Kirurško. Variraju od konzistencije kamena do vrlo mekanih. migrirajući miom) Intraligamentarni – između 2 sloja širokog ligamenta.

atrofija. nagli rast mioma u reproduktivnoj dobi ili svaki rast mioma u postmenopauzi (isključenje sarkoma!). konstipacija. torzijom mioma ili kontrakcijom uterusa kod rađajućeg mioma. Spontani pobačaj – 2x je češći u žena s miomima maternice. cervikalni miom. dispreunija. tm jajnika. Torkviranje mioma: subserozni m. tromjesječju mogu potaknuti spontane pobačaje i prijevremene porođaje (analgetici i tokolitici!) Za vrijeme porođaja mogu izazvati inerciju maternice. takvi miomi se povećavaju i smekšavaju te mmogu pritiskati i dislocirati susjedne organe i tkiva Inficirana nekroza: ovi miomi omogu uzrokovati simptome akutnoga abdomena s bolovima u donjemu dijelu trbuha.hr . Nekroza: česta zbog ishemije. pritišću jajnike i jajovode i dovode do njihove opstrukcije. mučninu i defans trbušne stijenke. visoke septične temperature tresavicu. masna. tm organa male zdjelice Miomi i trudnoća Nakon miomektomije u 40% žena dolazi do trudnoće. Neplodnost – miomi na peteljci i cervikalni miomi mogu pritiskati i sužavati cervikalni kanal. infekcijom. moguća je klinička slika ileusa.perpetuum-lab. To su homogeno ehogene strukture. a submukozni iskrivljuju konture šupljine maternice. poremećena mikcija i razvoj hidrouretera. abdomen. Nakon porođaja moguće su jake kontrakcije maternice i obilnija krvarenja. a ako se izliju u trbušnu šupljinu – ak. jaki bolovi. Cistična degeneracija: moguće prsnuće. Bol – može se javiti kao posljedica degeneracije mioma povezane s vaskularnom okuzijom. moguća je i tromboza. hijalina i cistična degenracija te kalcifikacija mioma. RTG abdomena: samo kalcificirani miomi Histerosalpingografija: deformacije uterusa Histeroskopija Intravenska urografija MR (rijetko se rabi) Diferencijalna dijagnoza Trudnoća. intramuralni su unutar mišićne stijenke. Kirurško liječenje: indikacije su obilna krvarenja uz posljedičnu amenoreju.com. Liječenje gestagenima može se provoditi i prije kirurškoga zahvata. premenstruacijsko oskudno krvarenje (?spotting'). asimptomatski se miomi otkrivaju slučajno. venska kogestija zdjelice i donjih udova.. Dijagnoza Rutinski ginekološki pregled (+ digitorektalni i palpacija abdomena) UZV: subserozni miomi vide se kao nepravilnosti koje remete glatkoću ruba maternice. kompresija okolnih organa male zdjelice.Česte su nekroza. tuboovarijski apscesi. postaju nehomogeni. kronična bol + dismenoreja. abdomen) → hitna operacija Mali miomi → analozi GnRH (mogu smanjiti veličinu mioma i do 60%). obilne menstruacije (menoragije). U 2. Napetost u maloj zdjelici – nastaje zbog pritiska velikih mioma na okolne organe. i 3. ginekološkim pregledom. a ako se pojave sekundarne promjene. anomalije položaja i stava djeteta ili opstrukciju porođajnog kanala. ako je miom jedini razlog neplodnosti. akutna bol kod torzije ili rađajućeg mioma. Liječenje Anemija se liječi sanacijom nepravilnih krvarenja uz nadoknadu Fe Akutna stanja torzije ili nekroze (ak. maetroragije → posljedica je anemija i manjak Fe. Klinička slika Simptomi se javljaju samo u 35-50% bolesnica. na peteljci. Nepravilna i obilna krvarenja iz maternice – čest simptom. a mogu se i otrgnuti i prsnuti Rađajući miom: obilna krvarenja i jaki bolovi Miomi pogoduju neplodnosti jer dislociraju i deformiraju maternicu. Takvi promijenjeni miomi često podliježu infekciji. venska staza i intersticijska krvarenja. Miomektomija: mlade žene koje još žele rađati www.

jednostavna h. gradusu tumora.hr . kosti. 453) – porastom gradusa raste stupanj nezrelosti tm Kada kiretirati? ženu > 40 g pri ponovljenome abnormalnome krvarenju iz maternice. kod abnormalnosti endometrija nađenih UZV-om Prognoza Ovisi o stadiju proširenosti. – proliferacija + ↑broja i dilatacija žlijezda . kod svakoga krvarenja u postmenopauzi. klasifikacija stadija proširenosti (str. KARCINOM ENDOMETRIJA *Šimunić 451 Incidencija Najčešći ca spolnih orgaan. serozu. – atipične stanice Dijagnoza anamneza: oko 90% ca endometrija očituje se krvarenjem.atipična h. peritoneum FIGO 1988. papilarno pupanje . dobi bolesnice. dubini invazije. operacija nije potrebna. – kompleksniji uzorci rasta. šupljinu limfogeno – u zdjelične i paraaortalne ly. koncentraciji estrogenskih i progesteronskih receptora i zahvaćenosti limfnih čvorova.Histerektomija: u starijih. žlijezde hematogeno – u pluća. incidencija u porastu 2 temeljna oblika: ovisni i neovisni o estrogenima Činitelji rizika žene koje su kronično izložene neoponiranom djelovanju estrogena pretile kasna menopauza PCOS dijabetes estrogenski tm gonada estrogensko HNL (hormonsko nadomjesno liječenje) terapija tamoksifenom (selektivni modulator E receptora) nerotkinje U višerotkinja i žena koje su uzimale OC postoji znatno manja vjerojatnost od obolijevanja ca endometrija!! (OC – zaštitni učinak traje 3-10 godina) Tijek bolesti Najčešće ishodište ca je hiperplazija sluznice maternice: .složena h. perit. u žena koje više ne žele rađati. Color-doppler. jajnik.com. www. čini 6-7% svih ca u žena.perpetuum-lab. ali samo oko 25% krvarenja u menopauzi znače rak! ginekološki i citološki pregled frakcionirana kiretaža histeroskopija UZV. MR tumorski biljeg CA-125 u uznapredovalim stadijima Širenje lokalno – u miometrij. pri sumnjivom ili pozitivnom citološkom nalazu. kroz jajovod impl. pliku latu i zdj. jetru. kada je enukleacija mioma nemoguća U žena u peri/post – menopauzi čiji miomi ne prave smetnje i smanjuju se.

građen od stanica sličnim stanicama strome endometrija u proliferacijskoj fazi ciklusa. te se u skladu s tim donosi odluka hoće li se izvesti zdjelična i/ili paraaortalna limfadenektomija Zračenje – u stadijima IIIi IV. Širi se uglavnom hematogeno u pluća. postop. izuzetno zloćudni. izrazita agresivnost Liječenje: histerektomija i adneksektomija + ev. solitaran. MIJEŠANI MEZODERMALNI (MULLEROVI) TUMORI (MMT) najčešći sarkomi uterusa (1/2 svih) mogu se razviti tm sastavljeni od epitelnih i mezenhimskih sastavnica. ako su obje komponente dobroćudne – adenofibrom ako je mezenhimska sat./adneksektomija www.Liječenje Kirurško – laparotomija. zloćudna – karcinofibrom U MMT-u su zloćudne obje tm sastavnice. najčešće intramuralan tm.hr . prognoza loša Histogenetsko izvorište: -glatko mišićje uterusa (leiomyosarcoma) -endometrijska stroma LEJOMIOSARKOM Javlja se između 52-54 godine. zloćudna – adenosarkom ako je epitelna sast. umjerena atipija Klinički: nepravilno krvarenje iz rodnice. perkutano zračenje. MMT-i mogu biti homologni (od elemenata koje inače nalazimo u uterusu) i heterologni (sadrže i sastavnice koje inače ne nalazimo u uterusu) Adenofibrom – dobroćudan. histerekt. širi se limfogeno i hematogeno. Za uznapredovale stadije i kod opetovanog javljanja. u stadijima i i II. oni se daju i kod jednostavne i složene hiperplazije TUMORI UTERUSA *Šimunić 458 SARKOMI UTERUSA Rijetki tm. Kemoth. Zrači se i kad je operacija kontraindicirana. Color-doppler.perpetuum-lab. krvarenje iz rodnice. kombinira se vanjsko i intrakavitarno. u prosijeku velik 8-10 cm Klinički: krvarenje iz rodnice. povećan uterus. ispunjen brojnim polipima.com. Dg: UZV – 'široka plja razrijeđenja' 8krvarenja i nekroze unutar tm). praćenje (u prve 2 g > 80% recidiva) ENDOMETRIJSKI STROMALNI TUMOR nastaje iz stanica endometrijske strome u žena kasne reprodukcijske dobi Stromalni nodul Endometrijski stromalni sarkom niskoga stupnja zloćudnosti – najčešći. katkada povećanje uterusa uz bolove u zdjelištu Liječenje: histerektomija i adneksektomija Endometrijski stromalni sarkom visokog stupnja zloćudnosti – od stanica endometrijske strome s izraženom atipijom stanica Klinički: makroskopski polipoidnog izgleda. Hormonska th progestinima – ako su E i P receptori visoki. histeroskopija i frakcionirana kiretaža Liječenje: histerektomija i adneksektomija + postop. 'mekani tm' uterusa uz bol u zdjelištu. brzi rast 'mioma'. na rezovim zamrznuta tkiva maternice određuju se tijekom operacije gradus ca i dubina prodora u miometrij.

Liječenje: histerekt.Adenosarkom – rijedak. unutarnja stijenka glatka i obložena 1-rednim cil. zbog pritiska na rectum mogu se javiti i smetnje u pasaži crijeva.šupljini i katkada može izazvati transformaciju mezotela potrbušnice u mucin .. epitelom.9 Cistične. zahvata neophodno je učiniti hitnu (ex tempore) PHD analizu. DOBROĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA Obično uni/multilokularne cistične tvorbe obložene neaktivnim kub/cil epitelom Serozni cistadenomi – ispunjeni bistrom seroznom tekućinom. polipoidna izgleda. uklanjanje sluzi Endometrioidni cistadenom – rijedak. Ako prsne. širi se limfogeno i hematogeno. uglavnom je malen i ne izaziva kliničke smetnje Simptomi: ovise o veličini tumora. bez papilarnog rasta i patološke prokrvljenosti. atipični epitelni proliferativni tm i zloćudni tm. obično multilokularni. ili zračenje MIJEŠANI ZLOĆUDNI MULLEROV TUMOR (KARCINOSARKOM) najčešće se javlja u postmenopauzi Klinički: povećanje uterusa. 28-40g. sadržaj tm razlije se po trb. zbog pritiska na mokraćni mjehur može se javiti dizurija.com. 1 šuplja tvorba veličine 8-10 cm Mucinozni cistadenomi – veći od seroznih. a ako je tm velik i smješten u Douglasovu prostoru. ima nizak zloćudni potencijal. u postmenopauzi. ali i o njegovoj strateškoj lokalizaciji. krvarenje iz rodnice praćeno ispadanjem pojedinih dijelova tumora.hr . niskih vrijenosti CA-125 obično su dobroćudni cistadenomi! Liječenje: isključivo kirurško. u starijih histerektomija i obostrana adneksektomija. ATIPIČNI EPITELNI PROLIFERATIVNI TUMORI Između dobroćudnih i zloćudnih – imaju niski zloćudni potencijal i povoljnu profnozu. UZV. tijekom kir. S rastom tm javlja se nelagoda u trbušnoj šupljini. spolnih stanica i specijalizirane strome čine > 90% svih tm jajnika EPITELNI TUMORI JAJNIKA 3 kategorije: dobroćudni. pa potom donijeti odluku o opsegu zahvata. u tijelu uterusa. Javljaju se u mlađoj životnoj dobi (42-47 g) Liječenje: ZLOĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA www. u uznapredovalim stadijima kemoth.perpetuum-lab. ischiadicus – edemi nogu i parestezije Dijagnoza: bimanualni palpacijski pregled. određivanje vrijednosti serumskih biljega CA-125 i CA-19./adneksekt. obostrana adneksektomija + zdjelična i paraaortalna limfadenektomija TUMORI OVARIJA *Šimunić 461 Prema WHO postoji 11 skupina tm jajnika prema histogenetskom podrijetlu. u ctpl nakupine sluzi. Tm iz pokrovnoga epitela. Color – Doppler. cistično – solidan BRENNEROV TUMOR (*Šimunić 462) – fibroepitelni tumor građen od žarišta prijelaznoga epitela.sekretorni epitel (pseudomyxoma peritonei) Liječenje: kirurško. najč. tanke stijenke. vrlo je agresivan i rano metastazira u jetru i pluća Liječenje: histerektomija. Rijetko uzrokuju simptome zbog pritiska na zdjelične vene i n. unilokularne tvorbe. U mlađih žena koje još žele rađati laparoskopski se izvodi jednostrana adneksektomija ili cistektomija.

HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) nasljedni sy Lynch sy II (nasljedni nepolipoidni kolorektalni ca i ca jajnika) Prevencija i liječenje: uzimanje OC do trudnoće. najčešće se javlja u žena > 50 g. gin. inf.perpetuum-lab. BRCA-2 i p53.Etiopatogeneza: 3 glavne hipoteze a) Hipoteza neprestanih ovulacija (ponovljene traume epitelne pov.com. adneksektomija i omnektektomija * Obiteljski karcinom jajnika . Liječenje: Starije žene: histerektomija + adneksektomija + ev. bimanuelna pretraga zdjelice. bjelančevina i unosa cal. KARCINOM POKROVNOGA EPITELA Zloćudni tumori jajnika čine 5% svih zloćudnih tm u žena. Širenje: 1.vegetarijanska prehrana. vit. proliferacija i katkada zloćudna transformacija. limfadenektomija. (Š.↓ opasnost: rađanje.↑ opasnost: neplodnost . smetnje disanja (pritisak na dijafragmu). određivanje CA-125 2 x godišnje. limfogeno (u zdjelične i paraaorttalne ly čvorove) 2. RTG pluća.↑: mutacije onkogena K-ras i HER-2/neu. vrijednosti CA-125. kolonoskopija i pasaža crijeva.talk: vanjski kancerogen (puder!) . hematogeno (u jetru i pluća) Klinička slika: U početku nelagoda u trbuhu i pritisak na okolne organe. karcinoza pleure i hidrotoraks) 3. uzmu se ispirci s tipičnih mjesta i uzorci peritoneuma s tipičnih mjesta). CD. pregled 2 x godišnje. MR. nakon trudnoće histerektomija. ↓ . limfatički transdijafragmalni put (u pleuralnu šupljinu. palpacija trbuha.hr . malaksalost. ali niskoga stupnja zloćudnosti. transcelomno (implantacijom po trbušnoj šupljini) 1. bol u trbuhu. gubitak tjelesne težine Dijagnoza: Anamneza. 471) www. Nakon porođaja profilaktičko odstranjenje jajnika TUMORI SPECIJALIZIRANE STROME JAJNIKA Čine 5-12% tm jajnika i dijele se u nekoliko skupina: GRANULOZA TUMORI Većinom zloćudni. jajnika stalnim ovulacijama) b) Gonadotropinska hipoteza (trajna izloženost jajnika visokoj razini cirkulirajućih FSH i LH povećava opasnost od natanka tm) c) Teorija zdjelične kontaminacije (kontaminacija kancerogenim tvarima putem spolnog sustava) Cramer i Welch: jednistvena teorija – prvi korak karcinogeneze je invaginacija pokrovnog epitela u stromu jajnika – slijedi diferencijacija.prehrana: ↑ . AiC .nasljedni ca jajnika .potrošnja životinjskih masti. Mlađe žene: ovariektomija + 6 mjeseci poslije – laparoskopski ' second look' ( detaljno se pregleda cijela trbušna šupljina. UZV. UZV 2 x godišnje. u uznapredovaloj bolesti rast trbuha (ascites). ↓: inaktivacija tumorsupresorskih gena BRCA-1. CT. urografija. dojenje OC . Čimbenici rizika: .javlja se značajno ranije nego sporadični ca jajnika!! Javlja se u okviru 3 nasljedna sy: .

6-7 cm.com. Nizak zloćudni potencijal. Liječenje: rani stadiji kirurški. rastu sporo. glatke stijenke. Glatke površine. + citostatici KORIOKARCINOM Tumor građen od zloćudnih trofoblastičnih stanica koje odgovaraju stanicama citotrofoblasta i sinciciotrofoblasta normalne posteljice.perpetuum-lab. HILUSNI TUMORI (LEYDIGOMA) Rijetki. u oko ½ dovode do postupne maskulinizacije. kemoth. luči HCG. TEKA TUMORI (THECOMA) Razmjerno rijetki. mlađe žene (20-30g).hr . jednostrani. jednostrani. FIBROMI Solidni rast stanica vezivnoga tkiva. Trijas simptoma – sy Meigs: fibrom jajnika + ascites + hidrotoraks. Obično jednostran tm. . ne prave smetnje i obično se otkriju slučajno rutinskim gin. pregledom.2 tipa (histološki): Typus adultus – u peri/postmenopauzi. ugl. uvijek jednostrani. je nagli rast trbuha u djevojčice/mlađe djevojke.negestacijski – rijedak. EMBRIONALNI KARCINOM www. solidni. djevojčice & adolescentice. česti u djevojčica i adolescentica! (skoro 70% svih zloćudnih tm jajnika). iznimno brz rast i rani rasap bolesti. u 80% estrogeno aktivni. transcelomno presađivanje(omentum i peritoneum). Često se otkriva u mladih bolesnica s primarnom amenorejom. radikalno ako se otkrije u uznapredovalom stadiju – histerektomija. ly širenje (paraaortalno). ly metastaze paraaortalno i u retroperitoneum. konzervativno ako se otkrije rano (fertilna sposobnost) – jednostrana adneksektomija. DISGERMINOM Zloćudni tumor nastao malognom alteracijom primordijalnih oocita. citostatici TUMORI ŽUMANJČANE VREĆE (YOLC SAC CARCINOMA) Rijetki tumori. prognoza odlična Typus iuvenilis – žene < 20 g. Liječenje: kir. TUMORI SPOLNIH STANICA (Š. od lipidnih stanica nalik Lexdigovima. makroskopski nalikuje miomu. II i III kir. Liječenje: kirurško. nastaju transformacijom embrionalnih stanica u ekstraembrionalno tkivo. 2 skupine: . 10-12 cm u promjeru.gestacijski – u odraslih žena kao primarni ovarijski korioca nastao na temelju ovarijske trudnoće ili kao metastaza u jajnik primarnoga korioca maternice Liječenje: kemoth. hematogeno (jetra). promjera 15 cm. Karakteristična kl. može izazvati preuranjeni pubertet.sl. Liječenje: kirurško. Liječenje: kir. u 95% dobroćudni Liječenje: I kirurški. TUMOR SERTOLI – LEYDIGOVIH STANICA (ANDROBLASTOMA) Rijetki. u serumu ↑ AFP. u 85% u postmenopauzi. Liječenje: kirurško. uznapredovali kir. + sist. hematogeno (rano!) Liječenje:kirurški. 472) Čine 15-25% neoplazmi jajnika. + kemoth. Širenje: ly. promjera 5 cm. omentektomija i limfadenektomija. dobroćudni su. obostrana adneksektomija. + citostatici.

građen od tkiva koja potječu od sva 3 zametna listića zametka. KKS.. Liječenje: kir + ev. liječenje: kir. Komplikacije: torzija (bol.Krukenbergovi tumori (najčešće iz želuca). (ekstirpacija). Karcinoidni sy (crvenilo kože i vrata.izmjeriti visinu i težinu trudnice . Liječenje: kir. isključivo u disgenetičkim gonadama. hem. Dobroćudan. Liječenje kir. pluća i abdomen .perpetuum-lab. Liječenje: kirurškom u okviru liječenja primarnoga karcinoma. Cistične šupljine obično su ispunjene lojem. Amenoreja. godine. najčešće nezreli neuroepitelni elementi. U pravilu dobroćudan. ly.izmjeriti krvni tlak . ly.Vrlo rijedak ali izrazito agresivan. proljev. građen od velikih zloćudnih primitivnih oocita. manjak jednog spolnog kromosoma ili mozaicizam. Najčešće su građeni od lože i živčanoga tkiva (ektoderm).učiniti laboratorij: krvna grupa (ABI i RH). hipospadijom i unutarnjim ženskim spolnim organima. Najčešće se vidi struma ovarii – građa jednaka parenhimu štitnjače. rano širenje implantiranjem. Stanice se nasele per continuitatem. pregled mokraće www. U trudnoći čini zapreku u porođajnom kanalu ili rupturira tijekom poroda. METASTASKI TUMORI JAJNIKA 5-8% svih ca janika. ZRELI TERATOM Najčešći tm jajnika u 2. hipotenzivne krize). brzo raste i rano metastazira. Obostrane metastaze u 2/3 žena. Metastaze ca dojke su najčešće. kosti i hrskavice (mezoderm) te crijevnoga i dišnoga epitela (endoderm). Serumska razina CA-125 rabi se u procjeni učinkovitosti th. seroreakcije na lues. kao i ca jajovoda (izravno urastanje). MIJEŠANI TUMORI SPOLNIH I STROMALNIH STANICA Gonadoblastom .rijedak. U 80% bolesnice su fenotipski žene. defans) a moguća je i nekroza stijenke sa rupturom (kemijski peritonitis sa priraslicama). vrlo rijedak. NEZRELI TERATOM (TERATOKARCINOM) Rijedak tm. a u 20% muškarci s kriptorhizmom. Simptomi ovise o veličini tm (kompresija). Liječenje: kir. Jednostran. zloćudan. Jako naginje zloćudnoj preobrazbi (najčešće ima otočiće disgeminoma). otočići nezreloga ili embrionalnoga tkiva. i 3.pregledati srce. virilizacija.com. Karcinoid nastaje iz stanica probavnoga i dišnoga epitela koji se nalazi u zrelome teratomu. razmjerno su česti ca GI sustava.analizirati bjelančevine u mokraći . --------------------------------------------porodništvo------------------------------------------PREGLED TRUDNICE *Dražančić 21 OPĆI PREGLED Obavlja se pri prvom dolasku trudnice: . Ca endometrija također metastazira u jajnik.ili transcelomnim putem. kemoth.procijeniti koštani sustav . desetljeću života. + kemoth. najčešće se javlja oko 12. anomalije spolnih organa.hr . deskvamiranim pločastim epitelom i dlakama. hematogeno. Jajnici su metastazama najčešće zahvaćen organ ženskoga spolnoga sustava. MONODERMALNI TERATOM Teratom od samo 1 zametnoga listića.

tj. (U žena koje su ranije rodile već u II. tj.- ako u anmanezi postoje indikacja. a u III. povećava se i postaje kuglast sa 12. potrebno ga je i mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. amenoreje uterus je smekšan. PREGLED U UZNAPREDOVALOJ TRUDNOĆI Prvi pregled trebao bi se obaviti do 8. a mogu se ustanovitii i segmentalna otvrdnuća (Piskačekov znak) sa 8. (Zdravo djete – obično prekrižene ručice. tj. tromjesječju postaje uloživ za vrh.. nestaje flexio. pogotovo njgov istmički dio (Hegarov znak). palpiramo uterus izvana. radi se i bakteriološki pregled mokraće. tek potkraj trudnoće postaje uloživ za vršak prsta. (Versio ostaje sve do blizu kraja trudnoće. do 37. slušamo KČS. od 34. tj. a kasnije u razmacima od 1 mj. iscjedak.hr . veličine je glave djeteta. ev. pretežno u stražnjem svodu. tj. poprečan i kos (situs longitudinalis.) tako da ukupni broj pregleda bde 8-9. (odr. bjelkast. test opeterećenja glukozom i genetsko savjetovanje GENITALNI PREGLED PREGLED U RANOJ TRUDNOĆI Inspekcija vanjskog spolovila (crvenilo. priljubljene na prsni koš. bakterije. tj. Nakon 16. palpiramo cervix. vaginalis i kvasnice) i stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno za sprečavanje asc. sijelo placente. Vanjski pregled U posljednjem tromjesječju trudnoće mogu se prilično točno procijeniti: Položaj čeda: uzdužan. tj. per spekula se informiramo o rodničkom iscjetku. Pri svakom pregledu izmjerimo krvni tlak. od 18. i za cijelu jagodicu prsta) Važno je da unutrašnje ušće cervixa nije prohodno pri palpaciji! Manualna palpacija povećanog trupa maternice: kažiprstmi srednjak su u rodnici.) www.tj veličine je manje ženske šake i potpuno mekan od 8.) Palpacija područja adnexa: bilo kakav nalaz na adnexima zahtijeva UZV pregled. L. sve do 32. Cervix je zatvoren. tj. t. cilindričan u rodilja. veličine je muške šake sa 16. transversus et obliquus) Stav čeda: stav glavom i stav zatkom Namještaj čeda: I. infekcije i korioamnionitisa!) te konačno uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu opisivanje stijenke rednice i vrata maternice: sluznica je blijedoružičasta. druga ruka iznad simfize. izrasline) Pregled u spekulima: iscjedak u rodnici: normalno . do 22. Određuje se: A) veličina i oblik corpusa uteri sa 5 tj. nožice skvrčene u kukovima i priljubljene trbuhu. 37 i 39 tj.oskudan. do 12. positio secunda seu dextra (…prema desnoj strani majke) Držanje ploda (habitus fetus): odnos sitnih česti ploda prema trupu. Anomalije fetusa) II. a 2-3 tj. corpus se izduljuje i približava xifoidu. (tada češće: sa 35..perpetuum-lab. veličinu glavice. svojim dnom izlazi iz male zdjelice B) položaj maternice u oko ¾ žena je u položaju anteversio – anteflexio. a cervix koničan u nerotkinja. positio prima seu sinistra (zatiljak i leđa djeteta okrenuti su prema lijevoj strani majke) II. UZV: I.com. prije termina prohodan za prst.

mogu se odrediti u krvi prije implantacije blastociste.3 glava je priljubljena na ulazu zdjelice .perpetuum-lab. procjena dubine angažiranja glavice 5. 6 položaja: U početku.2 glava je malim segmentom u zdjelici . sve steroide – steroidi se prvo oslobađaju u majčnu cirkulaciju unutar interviloznog prostora. odbitkom 1. rodnice i cervixa. obuhvat predležeće česti (u > 95% tvrda zaobljena glavica) 4. Unutrašnji pregled Vaginalnim pregledom kažiprstom i srdnjakom pipamo koja je predležeća čest. a zatim .com. www. i s. a s. stijeku fetalnih kapilara pa u fetalni krvotok. dokle seže fudus) 2. Inspekcija i palpacija međice. Zangenmeisterov hvat: otkriva prominira li predležeća čest u odnosu na simfizu (disproporcija) Auskultacija: slušanje kucaja čedinjeg srca (KČS) opstretičkom slušačlicom i doplerskim pretraživačem. vodenast. slabinskog kralješka Conjugata diagonalis – 12-13cm – između donjeg ruba simfize i promontorija.. Inspekcija iscjetka (sluzav.hr . Ne koriste se rutimski. PREGLED U PORODU Vanjski pregled Leopold – Pavlikovi hvatovi i slušanje KČS Unutrašnji pregled Obavlja se pod najstrožim mjerama asepse.5cm dobije se conjugata vera Diameter intertuberalis – između tubera sjednih kvrga procjenjuje se iskustveno ili postavljanjem šake na međicu TEST NA TRUDNOĆU *Dražančić 82 Posteljica se sastoji od majčinog dijela (decidua) i fetalnog dijela (trofoblast). c.1 glava je srednjim segmentom u zdjelici 0 glava je velikim segmentom u zdjelici + 1 glava je na dnu zdjelice + 2 glava je na izlazu zdjelice Mjerenje zdjelice (menzuracija) Mjeri se šestarom po Baudeloqueu. (Određuje se βlanac jer je specifičan za svaki hormon) U normalnoj trudnoći HCG se može dokazati u serumu već 8 – 9 dana poslije ovulacije. tvrdoća i prohodnost cervixa te njegov položaj. Humani korionski gonadotropin (HCG) HCG je hormon kojega izlučuje sinciciotrofoblast. Diameter intercristalis – 28cm – između obje cristae iliacae Diameter interspinalis – 25cm – između obje spinae iliacae anterior Diameter intertrochanterica – 32cm – između trohantera Conjugata externa – 19-20cm – između gornjeg ruba simfize i trnastog nastavka 5. duljina. zatim prolaze kroz sincicij. Dokaz β-HCG u mokraći ili serumu žene reprodukcijske dobi indikativan je za trudnoću. glava je pomična nad ulazom zdjelice. Važno je procijeniti dubinu angažiranja (spuštanja) glavice. pipanje sitnih česti i leđa 3. Prvi pokazatelji trudnoće su rani faktor trudnoće (EPF) i faktor koji stimulira trudnoću (PAF). sukrvav ili krvav). obuhvat fundusa (saznajemo koja je čest u fundusu. otvara se ušće i spušta glavica. U prvom porodnom sdobu sikrono nestaje cervix. stvaraju peptidne i proteinske hormone. Trofoblast se sastoji od citotrofoblasta (unutarnji sloj) i sinciciotrofoblasta (vanjski sloj).Fizikalni pregled Inspekcija (gleda se je li maternica uzdužno ili poprečno ovalna – položaj čeda) Palpacija Leopold – Pavlikovim hvatovima: 1.

PRL FSH i LH. inducira sintezu somatomedina lipoliza!. Visoka razina HCG ukazuje na višeplodnu trudnoću. Važan je za održanje i napredovanje porođaja.blastociste Kasna trudnoća: DHEA. Pozitivan rezultat ovih testova u trudnoći dobiva se oko razdoblja očekivane menstruacije.) HPL posteljica 5.perpetuum-lab. tj. tjedan PRL INHIBIN decidua 7. mjesecu trudnoće ACTH PRL: porast počinje između 5.Kvalitativni testovi za brzi dokaz trudnoće iz prvre jutarnje mokraće osjetljivosti su od 50 do 500 IJ HCG/L. a u babinjama djeluje na izlučivanje mlijelka (kontrakcija gms lijezdanih stanica) vazopresin – ne mijenja se www. opušta ligamente zdjelice. DHEAS.hr . do 10 dana od izostanka menstruacije. a patološki visoke vrijednosti povezane su sa molarnom trudnoćom ili trofoblastičnom bolesti. regulira kontraktilnost uterusa 14. U 9. izaziva pojačanu pigmentaciju oksitocin: povisuje se tek u 2/2 trudnoće. HCG u serumu može se točno izračunati trajanje trudnoće u danima: razina HCG udvostručuje se svakih 1. Na osnovi konc. na kraju trudnoće je 10x viši.osjetljivosti receptora je s 36.tj. max.com.5 – 2. potom razina pada i sve do kraja ostaje na 10% od max. koncentracije. i 8. testosteron (descensus testisa) Korelira s masom placente. trudnoće stvara se najviše HCG. tjedna. ZNAKOVI TRUDNOĆE Endokrine promjene u trudnoći HORMON MJESTO STVARANJA *Dražančić 82 + 94 + 101+ 104 + 318 U SERUMU SE JAVLJA OD DJELOVANJE HCG sinciciotrofoblast 8-9 dana (max: 9 tj.5 dana. pada nakon poroda. koncentracije ostaju niske tijekom cijele trudnoće HR ostaje isti ili nešto snižen TSH ima najveći porast u 2. tjedan granuloza stanice (u menstruacijskom ciklusu). sinciciotrofoblast (u trudnoći) RELAKSIN žuto tijelo (kasnije posteljica) Rana trudnoća: stimulacija žutog tijela progesteron implant. dan Promjene endokrinih žlijezda u trudnoći Hipofiza prednji režanj. a u babinjama se ciklički povisuje vezano za dojenje MSH (melanostimulirajući hormon). inhibira glukoneogenezu u majke (djeluje dijabetogeno!) Regulira osmotski tlak u amnijskoj tekućini Inhibira djelovanje FSH inhibira rast folikula u jajniku i ovulaciju tijekom trudnoće Omekšava cervix.

25-dihidroksi-vitamin D Nadbubrežne žlijezde kortizol (dvostruko već u 1/3. Bazalnom se naziva ona na mjestu implantacije jajašca. i dublji sloj. Mišićni sloj građen je od glatkih mišićnih stanica koje se isprepleću u raznim smjerovima – to omogućuje da se istmički i cervikalni kanal šire za vrijeme poroda Maternica je na kraju trudnoće teška 5-6 kg. CT (kalcitonin) 1.5cm. i 3. a u 2/2 plosnato ovalan (pasivna distenzija stijenke koja je debela tek 0.hr .5cm).6-6.). znatno je bazalni metabolizam ukupni T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). jer je apsorpcija Ca iz t. ima kruškolik oblik. a granice su mu prema distalno histološko. ali slobodni T4 i T3 ostaju u granicama normale Paratiroidne žlijezde povećana je potreba za Ca. zonu spongiozu). pločasti epitel odeblja glikogen pretvara se u mliječnu kiselinu – zaštitni niski pH (3. duljina 7. a peterostruko do kraja trudnoće). proliferira epitel kanalića. Žuto tijelo najaktivnije je do 10.perpetuum-lab. a prema proksimalno anatomsko unutrašnje ušće) – povećava se i izduljuje. no balans Ca je pozitivan. Trup maternice: izvan trudnoće maternica teži 50-70g.crijeva i PTH (paratiroidni h. sluznica maternice transformira se u deciduu (decidua ima površni sloj.0) Maternica cervix: količina glikozamina veziva smekšavanje cervixa. trimestru epitel postaje spljošten. mišići hipertrofiraju. S cervixom tvori zaporni mehanizam. no slobodnog kortizola je vrlo malo aldosteron deoksikortikosteron (uloga u patogenezi edema i hipertenzije u trudnica s preeklampsijom!) androstendion DHEA (dihidroepiandrosteron) – glavni prekursor za stvaranje estriola i estrona Genitalni organi Vanjsko spolovilo i rodnica međica i vulva postaju hiperemične i mekše rodnica: modroljubičasta (venska staza – Chadwickov znak). napetosti. proliferacija endocervikalnih žlijezda cervikalni mukus koji je gust.2 i 3 mj. dio koji oblaže materište je parijetalna decidua. kapacitet joj je oko 6mL. jajovodi: spljošten epitel endosalpinksa (nema hipertrofije mišićnog sloja) Dojke osjećaj topline. okolno vezivo omekša. a žlijezde zauzmu čitavu dojku receptori za PRL na žlijezdanim stanicama www. nakon tog vremena posteljica preuzima funkciju. Jajnici i jajovodi rastom uterusa izlaze iz zdjelice i postaju abdominalni organi krvne žile jajnika jako se prošire. a onaj koji oblaže jajašce kapsularna. U ½ trudnoće uterus je kuglast (rast mišićnih niti). u 2. jajnici postaju hiperemični žuto tijelo u trudnoći luči progesteron (P4) do 50-60 dana trudnoće. viskozan i mutan te stvara cervikalni čep istmus (dio vrata koji se nalazi odmah iznad cervixa. tjedna. jer se 25-30g deponira u fetalni skelet. doprinosi izgonu ploda. U trudnoći stanice strome nabubre.Štitnjača štitnjača se povećava. se broj i veličina žlijezda. zonu kompaktu.com. katkad prave boli povećavaju se: u 1.

a i blago pO2 i prijenos kisika djeteu potrošnja kisika u trudnoći raste za 16% Bubrezi i mokraćni sustav bubrezi se povećavaju. volumena krvi. hipersalivacija i ptijalizam preosjetljiv vazomotorni sustav: česte nesvjestice u 2/2 trudnoće parestezije i neuralgije (n.koloidnog tlaka GUK!! zbog lučenja hPL. količina krvi. i to TG bez HDL-kolesterola 1/2 trudnoće = anabolička faza ( t. koriste se laktati i mast kao izvor E) Probavni sustav i jetra želudac okrenut udesno. trombociti.Ekstragenitalni organi Krvni sustav volumen plazme. ischiadicus) www. širi se opseg prsnog koša disanje postaje više dijafragmalno nego kostalno utjecaj P4: hiperventilacija uzrokuje pCO2 → to pomaže difuziju CO2 iz fetalne cirkulacije k majci. UH i M – promet energije količina proteina (alb) u serumu . težine. vazodilatacije i povećanog protoka krvi kroz kožu) venski bazen (česti varikoziteti donjih ekstremiteta!) Disanje ošit se pomiče kranijalno za 4cm. leukociti. povraćanja.ova 'inzulinska rezistencija' kompenzira se izlučivanjem inzulina u trudnoći lipida u plazmi u 2/2 trudnoće. a 2/2 = katabolička faza ( GUK. TIBC Optok krvi srce je potisnuto prema gore i rotirano prema naprijed zbog povišene dijafragme naglašeni su 1. hematokrit. hemoglobin. Fe. estrogena (pogoršava toleranciju glc) i kortizola (povećava razgradnju inzulina) .hr .com. i 3. eozinofili eritrociti. neutrofili. crijeva dislocirana prema gore motilitet crijeva kiselost želučanog soka žučni putovi dilatirani (žučni kamenci!) Živčani sustav psihičko stanje trudnice je labilno. od melankolije preko depresije i euforije zbog podraženog vegetativnog sustava: mučnine.perpetuum-lab. srčani ton sklonost razvijanju supraventrikularne tahikardije minutni volumen srca broj otkucaja srca na 74/min periferni krvni otpor (zbog 'uteroplacentarnog šanta'. odlaganje masti i proteina u organizmu). proširuju se bubrežne čašice i ureteri GF (glomerularna filtracija) na 140/mL/min koncentracija ureje i kreatinina u krvi bubrežni klirens za uričnu kiselinu fiziološka glikozurija lučenje u vodi topljivih vitamina lučenje aminokiselina urin trudnice je alkaličan retencija soli apsorpcija Ca fosfor intracelularno u visokim koncentracijama Metabolizam BJ.

pravilnost el. Klinika trudova (kontrakcija): PORODNO DOBA I.tj.UZV dijagnostika trudnoće Određivanje gestacijske dobi: mjerenjem biparijetalnog promjera glavice. KONTRAKCIJA / 10 min 3–4 5 2 TRAJANJE (sec) 80 – 90 90 – 110 100 PRVO PORODNO DOBA Počinje prvim trudovima koji dovode do otvaranja ušća. vagina.com. kanalu: cervix. IV. tjedna Fetalna dinamika – pokreti ploda mogu se pratiti od 7. višerotke 30-40min) 3. već od 5. stav i namještaj djeteta Višeplodna trudnoća – može se dg.. Fetalna smrt Količina plodne vode Posteljica – zrelost.ovaj pregled najbolje je učiniti oko 20. Trudovi (kontrakcije)počinju u fundusu (tu su najjači).). i 24. porodno doba: stadij dilatacije cervixa i ušća (prvorotke 8-10h (200 trudova). Dijete se svojim držanjem prilagođava porodnim putovima. levator ani te vulvu i perineum. BR.hr .) Položaj. . Miometrij ima multifokalni eksitacijski potencijal (estrogeni!). i 13. www. a vodenjak prsnuo. oksitocin). i pritisak vodeće česti na cervix (cerviko-hipotalamički reflex kojim se osl. tj. ciste i tumori placente Pupkovina – manjak krvnih žila. tj. aktivnosti postoji tek nakon 35. spuštena i omotana pupkovina (dopler) Tumori združeni s trudnoćom – najčešće miomi i ciste Anomalije cervixa UZV biljezi – otkrivanje kromosomskih anomalija.perpetuum-lab. uriniranje. može se pratiti i fetalnodisanje. srčana akciaj Mjerenje protoka krvi – doplerom u boji – važno kod trudnica koje bi mogle razviti EPH gestozu iki abrupciju posteljice (18. . a završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm). duljine tjeme -trtica. micanje očiju. alfa-adrenergički rec. tjedna trudnoće. vulva i dno zdjelice. Latentna faza traje oko 8h i završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm. najvažniji biljeg kromosomopatije je širina nuhalnog nabora (granična vrijednost je 3mm) VOĐENJE PORODA *Dražančić 192 1. duljine femura te opsega fetalnog trbuha Rast fetusa pratimo mjerenjem udaljenosti fundus – simfiza i opsega fetalnog abdomena Normalna anatomija: s 8 tjedana vidi se glavica. otvor u m. oksitocin (povećava frekvenciju i amplitudu tr. višerotke 5-7h (130tr)) 2. a s 10 kralješnica i ekstremiteti Anomalije . tjedna (flex/ext glavice i blaga gibanja ekstremiteta).II : stadij istiskivanja posteljice i ovoja (30min – 1h) 4. edem pupkovine. III.II : stadij ranog oporavka (2h) Porodni mehanizam Porodni kanal sastoji se od koštanog (pelvis) i mišićnog dijela (donji uterini segment. a u donjim dijelovima uterusa traju kraće i slabiji su. poprima valjkast izgled. . cervix. danas se preferira UZV pregled između 10.II : stadij istiskivanja djeteta (prvorotke 1-2h. placenta previja. Exitaciju miometrija potiču: estrogeni. trudnoće. II. Dijete mora proći kroz 3 obruča u mekom por. hematom.

Pregled rodilje: inspekcija. Krvni tlak se postupno povisuje. prema sifizi.com. Suturom sagitalis smješta se u poprečnom (ili jednom od kosih promjera) b) Kada svojim biparijetalnim promjerom prođe ulaz zdjelice – glava je angažirana. zatiljek se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion). nakon III. 2h. Postupno postaju jači i češći. ev. Kada je ušće posve otvoreno. čime istječe plodna voda (oskudna kod prenešenosti. faza deceleracije. p. Javljaju se pravi i potresni trudovi. 1h) U početku trudovi su rijetki. rotiraju kao i glava. kao i kada su počeli pravilni trudovi. porodno doba Rodilja treba uzimati dosta tekućine Jesti smije samo lako probavljivu visokokaloričnu hranu (čokolada) –osim ako se očekuje carski rez.perpetuum-lab. faza najbržeg napredovanja. riječ je o stražnjem asinklitizmu i porod je češće nemoguć) d) Kada se glava spusti do interspinalne ravnine i dosegne mišiće dna zdjelice. Vaginalni pregled obavlja se pri primitku rodilje. faza porodnog mehanizma) e) Kada glava prođe interspinalno suženje. Rađanje ramena prati ono glave – spuštaju se. GUK raste krajem trudnoće. vodenjak prsne: prsnuće na vrijeme (a tempore). U višerotkinja saznati vođenje i ishod prijašnjih trudnoća. u višerotkinja ti procesi idu usporedno.5 cm/h (ima 3 faze: faza akceleracije. leđa su mu najčešće lijevo – I. porodnog doba. a potom. Prsnućem vodenjaka snaga fundusa axijalnim tlakom svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko-hipotalamički reflex (lučenje oksitocina). i tijelo dijeteta. Znojenje je često. Kretanje glavice a) Prije početka poroda glava se nalazi nad ulazom u zdjelicu u položaju između flexije i deflexije. vanjska i unutrašnja pretraga. a zatim se otvara ušće. pritišće na dno zdjelice što potiče reflexno tiskanje trbušnih mišića i ošita uz istodobno olabavljenje dna zdjelice – sve to pojačava učiank trudova 2-3 puta! Glava djeteta se uvijek postavlja najpovoljnije prema dijelu zdjelice kroz koji prolazi u tom trenutku. Od ulaza zdjelice na niže glava prolazi sinkitički (sinklitizam = položaj suture sagitalis točno u sredini (osi) zdjelice. Kod prvorotkinja prvo nestaje cervix. Leukocitoza je normalna pojava. (II. započinje unutrašnja rotacija. Zatim se rađa stražnje rame. preko njih prebaci se međica. (informiramo se o zrelosti cervixa. pomična je. Ako se uzdiže – prijeti prsnuće maternice!). nenormalnosti) I. na kraju se biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. DRUGO PORODNO DOBA Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm) a vodenjak prsnut. Promjene organizma rodilje tijekom poroda Tjelesna toplina blago se povisuje (ali nikada iznad 37.Tada počinje aktivna faza: rotacija glave i otvaranje ušća 1. svaka 3-4h u porodu te u svakoj novoj situaciji koja upozorava na rizik. čelo. vodećoj česti.hr . slabi i kratkotrajni –prethodni i pripravni trudovi.2 – 1. Vođenje prvog i drugog porodnog doba Rodilja se najčešće prima u rađaonicu kada je u latentnoj fazi I. Ako je sutura bliža simfizi. lice i brada. onda infuzija 10% glukoze U početku još smije hodati (prije nego prsne vodenjak) www. Na granici prema corpusu u porodu se stvori kontrakcijski prsten (palpira se 2-3 prsta iznad simfize) – Bandlova brazda. zbog čega se glava okreće licem prema bedru majke (vanjska rotacija glave). Glavica se spušta niže. kada je sutura bliža promontoriju. c) Učinkom trudova glavica se flektira. namještaj (80%). čest je fiziološki prednji asinklitizam. Najčešće se okciput okreće naprijed. nakon prsnuća vodenjaka. Prednje se rame podupire pod simfizu. Disanje je bitnije ubrzano samo kod produljenog poroda.5). U 94% dijete je položeno okcipitalnim stavom glave na ulazu u zdjelicu. žuto-zelena kod izlaska mekonija!). 2h. U introitusu se ukazuju tjeme.doba javlja se zimica. a tijekom poroda se se snižava. Potom se glava rađa kretnom defleksije – ekstenzije. bez teškoća. Anamneza: važno je znato otkada curi plodna voda.

iako je taj položaj za rodilju prirodniji. Ako su trudovi prejaki ili prečesti (ili ako se razvije hipertonus uterusa) može se razviti fetalna hipoksija (acidoza). Noge su dvostruko flektirane i abducirane. porodno doba Rodilja se ne smije poticati na tiskanje dok glava nije dovoljno nisko i rotirana Kada se glava ukazuje u introitusu – asistencija.d. Za mehanizam rađanja bolji je položaj na boku. 3 ug/min) Ako je ušče otvoreno 3-5cm. Bočni položaj poboljšava protok krvi kroz placentu i za 20%. kad se prokine vodenjak. p. radi se epiziotomija (urezivanje međice.. lijekovi. Poremećaj protoka krvi kroz pupkovinu ubrzava fetalnu srčanu akciju.Glava je pritisnuta na toraks. Kardiotokografijom pratimo: . uhvati se između dlanova i povlači dolje dok se prednje rame ne postavi ispod simfize -tada se lijevom rukom glava podigne prema simfizi.hr . 3-5cm. Porodne boli ublažavamo spazmoliticima i analgeticima (obično 10mg benzodiazepina).Kada legne u porodnički krevet. a stav glavicom. ruke imaju čvrsto uporište.temeljnu srčanu fekvenciju (prosječan br. daje se još 100mg petidina (Dolantin).oscilacija / min. Nadzor fetusa u porodu Tijekom truda: pritisak na miometrijske vene – zastoj krvi u interviloznom prostoru. frekvencija oscilacija je br.d.) Kada se rodi glava.) Nakon rođenja dijete se postavi malo niže da bi doteklo još 50-100 mL fetalne krvi kroz pupkovinu nakon 2 min pupkovina se podveže i presiječe Ispred vulve se postavi posuda da se vidi količina izgubljene krvi u III. reflexna brad. kardiotokografski se prate KČS Rodilja može ležati na leđima. lijekovi. i to na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (najč. infuzija do max. dugotrajna kompresija uzrokuje acidozu i bradikardiju (pritisnuta ili omotana pukovina). vanjsko spolovilo dezinficira. KČS u jedinici vremena) Tahikardija: intraamnionska infekcija. ili l lat. Rodilja leži na leđima. normalno = 2-6 osc/min (undulacijski oblik) www. ponekad pritisak uterusa na DŠV ugrožava cirkulaciju. kod ušča otv.com. infekcija majke. kong. a stražnje rame se rađa preko međice (desna ruka sada opet štiti međicu) Kada su rođena ramena. dišni putovi se očiste od sluzi Kada se glava okrene prema bedru (zbog rotacije ramena). greške - oscilacije (varijabilnosti temeljne frekv. Slabi trudovi se pojačavaju oksitocičkim sredstvima (trajna iv. lijevi bok). prijevremeni porod. prstima se uhvati dijete u pazuh i polako se izvuče tijelo i noge (u fazi rađanja ramena rodilji dajemo metilergobazin (Methergin od 0. Tiska se uvijek sinkrono s trudom (ako slabije tiska – Kristellerov hvat: potisak dlana porodničara na dno uterusa u smjeru zdjelice) Mjehur se isprazni. tireotoksikoza majke Bradikardija: acidoza fetusa. Analgezija – epiduralna anestezija i paracervikalna anlgezija. vremenske razlike između sistola). srč. međica anestezira lokalnim anestetikom Međica i anus se pokriju i obuhvate desnom raširenom rukom Lijevom rukom podržava se glava u fleksiji a usporava defleksija Ako ne postoje uvjeti za očuvanje međice.2mg) za aktivno vođenje III. zdjelica je lagano uzdignuta. p. med. vodenjak se prokida – time se pojačavaju trudovi i ubrzava porod II.. tj.perpetuum-lab.infuzija oksitocina od 4 do 20 mIJ/min) i prostaglandinima (per os svaka 3h 500mg Prostina ili vaginalete od 3 mg jednokratno ili vaginalni gel od 1 ili 2 mg ili iv.

konzistencija.j. krv. premaže parafinom. placentarne funkcije kod EPH-gestoza. oko 80% (modus Schultze). eklampsija . nalazom kardiotokografije) Metode indukcije poroda: Amniotomijom Oksitocinom – najbolje iv.20) Inducirani porod C) Programirano inducirani porod . uzorak krvi uzima se u spekulima. Rh-imunizacije. slijedi ju retropl. > 5cm. sedativa koji se daju majci. učini nježan rez na koži i aspirira kap krvi u hepariniziranu cjevčicu . Prostor: stavra se retroplacentarni hematom koji raste i odiže posteljicu. bolja priprema obitelji) Za procjenu gestacijske dobi fetalne zrelosti dovoljni su: podatak posljednje menstruacije. Prostaglandinima – nemaju antidiuretski učinak i prikladni su kod EPH-gestoza i dijabetesa (Najčešće se koristi kombinacija: amniotomija + infuzija oksitocina + PG lokalno za dozrijevanje cervixa) TREĆE PORODNO DOBA *Dražančić 193 Počinje trenutkom rođenja djeteta. zastojem u fetalnom rastu) varijabilna (dip 1 i dip 2) – nepravilna.ako je ušče otv. 24) i patološki (< 7. zrcalna su slika truda i nepravilne.medicinsko-preventivne idikacije (prevenira se prenošenost i ↓ komplikacije) . bolji nadzor. krv teče cijelo vrijeme. a ako je < 5cm. prijevremenog poroda. dijabetesom.najčešća indikacija za određivanje pH je prepatološki kardiotokografski nalaz . koristi se tubus . uzimanja fetalne krvi.com. vag. Pretporodna uterina aktivnost odražaav se zrelošću cervixa (dilatiranost.mjesto uboda se izbriše. UZV i amnioskopski nalaz mliječnosti plodne vode. usporenja KČS mogu biti: rana (dip 1) – povećan pritisak na glavicu tijekom truda (nije pat. Ovaj je mehanizam najčešći. granični (7. a završava rađanjem posteljice (30min – 1h). U i sl. u obliku infuzije 85 i.Gubitak varijabilnosti najčešće su posljedica fetalne hipoksije. kl. (očituje se mekonijem u plodnoj vodi i pat.!) kasna (dip 2) – pravilna. 25). Fiziologija odlupljivanja posteljice Nakon predaha od 5-10min slijedi stezanje uterusa.socijalne indikacije (sprečava se porod izvan bolnice. prenošenosti i dr. pregleda rodilje.fetalne indikacije: por.hr . hepatitis. oksitocina na 500 mL 5%-tne otopine glukoze ili Ringera. zbog pritiska na pupkovinu pH – metrija: . Ako se placenta počinje ljuštiti od svog donjeg ruba u smjeru fundusa: modus Duncan. položaj u zdjelici i spuštenost vodeće česti – Bishopov cervikalni indeks). ali zaostaju u odnosu na trud: poremećaj fetalne oksigenacije (najčešće u rodilja s EPH-gestozom. dijabetes.pH: normalni (>7.20 – 7. pravilne nalik na zvono. Potpuni gubitak oscilacija i sinusoidniizgled: neposredna fetalna ugroženost (hemolitička bolest s hidropsom fetusa) - promjene temeljne frekvencije Akceleracije: sporadične (fetalni pokreti) i periodične (u vrijeme truda) Deceleracije: sporadične ili prolongirane (traju >2min. W.) Prema vremenu nastanka u odnosu na trud. posteljica je neelastična pa se odiže u središnjem dijelu – raskidaju se uteropl. anomalija srca i SŽS-a. dijabetesa. poput slova V. epiduralne analgezije…) i periodične (pojavljuju se u svezi s trudom. Placenta se rađa maternalnom stranom. nalaz. Znakovi odlupljenja posteljice: Schroderov znak: fundus se podiže za 4-5cm prema DRL www. kod hipertonusa uterusa.maternalne indikacije: KV bolesti.acidoza fetusa obično je kombinacija respiracijske i metaboličke . fiziološkog spavanja fetusa. krvne žile i počinje krvarenje u retropl. D) Terapijska indukcija poroda . Placenta se rađa fetalnom stranom.perpetuum-lab.

dok se istovremeno lijevom rukom vrši lagani pritisak na uterus u kranijalnom smjeru.Pregledati posteljicu: defekt znači zaostali djelić kiva placente u uterusu i može izazvati žestoka krvarenja Puerperij (babinje) Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda.com. zadebljanja na intimi krvnih žila uterusa (stvorene u trudnoći) sužavaju lumen žile. a ona se spušta – posteljica je odlupljena kad se vrpca spusti za 10cm Vođenje trećeg porodnog doba Fiziološko odlupljivanje placente ne smije se ubrzavati. Posljedica: atrofija genitalnih organa. treba pratiti: .Pratiti visinu fundusa maternice (nakon izlaska placente je 5 cm ispod pupka. Pri laktaciji traje mjesecima.Pratiti opće stanje rodilje . uterus. kao i gubitak krvi.hr . traje oko 2h. Kad se placenta pojavi u vulvi. U početku krvav. vagina i vulva smanjuju se na normalnu veličinu. Također. dana već potpuno zatvoren Amenoreja. tako se mnogo manje fetalne krvi infundira u majčin krvni optok (sprečavanje Rh-izoimunizacije!) Poslijednjih se godina posteljica rađa povlačenjem za pukovinu ('cord traction'): sačekaju se znakovi odljuštenja. Profilaksa krvarenja u III. Bezbolmno je.- Kustnerov znak: rukom pritisnemo iznad simfize i pomičemo uterus kranijalno. pupkovina se ovije oko prstiju desne ruke i lagano povlači prema dolje. Lohija (iscjedak).d. Važno je nakon rođenja djeteta isprazniti mokraćni mjehur (da ne usporava retrakciju uterusa).2 mg Methergina (metilergobazin) – to izaziva jaku kontrakciju i retrakciju muskulature uterusa. Neposredno nakon poroda veličine je glave djeteta. Prvih nekoliko dana je prohodan. (Ako žena doji. ČETVRTO PORODNO DOBA I PUERPERIJ (BABINJE) Vođenje četvrtog porodnog doba * Dražančić 197 Počinje izlaskom placente. što uzrokuje izostanak lučenja estradiola i progesterona iz ovarija). fundus mui je u visini pupka. pa sukrvav te smeđ. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i www. svakodnevno se spušta za 1 pp da bi se nakon 2 tjedna vratio na normalnu veličinu. broj retiniranih posteljica je manji. p. trudu. pukovina se u luku povlači prema gore. a nakon 1h vraća se na visinu 1-2 cm pod pupkom) . Nastavlja se lučenje prolaktina (on inhibira lučenje FSH i LH iz hipofize. davanju ampule od 0. Uterus. a 7. ako se pupkovina pritom ne uvuče – posteljica je odlupljena Ahlfeldov znak: vežemo vrpcu tik uz vulvu.perpetuum-lab. nakon 4 tj je izrazito malen!) Kanal cervixa. Zatvaraju se raskidane krvne žile i stišava krvarenje (retrakcija i kontrakcija uterusa dovodi do uklještenja otvorenih krvnih žila. pa se posteljica odljušti već u 1. u okludiranim krvnim žilama stvaraju se trombi) Kako bi se smanjila opasnost od iskrvarenja iz atoničnoog uterusa ili od ozljeda mekog porodnog kanala. sastoji se u iv.

ponovno je normalno Pokretna. oprezno premazati štapićem srebrnog nitrata. što je često odraz malformacije ploda. suho i sterilno se previja. Lažni čvor pupkovine. Češće zaplitanje fetusa u pupkovinu. Nestaje bez th do kraja 1. Marginalna insercija je dota česta. Nakon 6-10 dana bataljak se osuši i otpadne. Abnormalnosti pupkovine: Kratka pupkovina. PODVEZIVANJE PUPKOVINE *Dražančić 204 + 370 + 476 Pupkovina se nalazi na fetalnoj strani posteljice (korionskoj ploči). U 1. Kožni pupak je čest.com. Spuštena. pretpostavlja se da je dulja ako su pokreti fetusa češći i prostor u uterusu veći. češće kod duge. Ekscentrična ins. minuti nakon rođenja pupkovina se podveže sterilnom vrpcom ili plastičnom kvačicom i sterilno prereže. a pupkovina je ispred vodeće česti. u rodnici. gnojna i neugodna zadaha. Može komplicirati porod ako prolabira ili ako se njeni konvoluti ukliješte između ploda i porodnog puta. nestali su edemi. ali se može naći i u blizanačkoj trudnoći. Često je povezana s anomalijama razvoja čeda.hr . može se lapizirati. pupak je 'izbočen'. atrofična. a prate ju isti problemi kao i kod velamentarne insercije. Posljedica je fetalna patnja i proksimalna kongestija (rijetko tromboza). češće kod nedonoščadi zboog slabosti mišića abdomena. Ispala pupkovina – vodenjak ne postoji. Stanjena. Abnormalna insercija. cirkulacija je rijetko kompromitirana. ali se ne nalazi u rodnici. koža abdominalne stijenke prelazi na pupak za 1-2 cm. Neposredno nakon poroda se tjelesna težina trudnice za oko 6kg. Duga pukovina. Nalazi se u 1% svih pupkovina. Stijenka rodnice. teoretski može dovesti do trakcije i moguće hipoksije u porodu. Nastaje presavijanjem krvnih žila pupkovine na jednom ili više mjesta. (Uobičajena duljina je 50-100cm. vulnerabilna. Nastaje zbog sekundarne atrofije ili atrezije arterije. potencijalna je predispozicija za abrupciju placente ili rupturu pupkovine. sekrecija iz pupčane ranice je obilna. Riječ je samo o zadebljanju. Spala pupkovina – pojava kad se pupkovina pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. Bataljak se svakodnevno čisti alkoholom i praši antiseptičnim praškom (Dermatol).g. Pravi čvor pupkovine. Odmah dati antibiotike parenteralno. www. Samo kozmetski defekt. sastoji se od 1 vene i 2 umbilikalne arterije.bjelkast. a idućih nekoliko dana vraća se na normalu povećani vaskularni volumen i izluči povećana ekstravaskularna tekućina Krajem 1. Omphalitis: gnojna infekcija pupka. crvenkasta. U 1-2% placenta nalazimo velamentarnu inserciju (u ovojima). Umbilikalna hernija: vijuge crijeva u kožnom izbočenju.) Kratkom pupkovinom se naziva pupkovina < 50cm. a pupčana ranica zaraste 2-3 dana nakon toga. nastaje zbog abnormalnosti placentacije. tjedna težina rodilje je oko 10kg manja. koža oko pupka je crvena. Opće promjene. Češće su komprimirane i češća je ruptura tijekom poroda. ima obično centralnu inserciju. Primarna agenezija jedne umbilikalne arterije. kao i u trudnoći s IUD. spala i ispala pupkovina: Spuštena pupkovina – pojava kad se pukovina pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan. tako da pupčani bataljak bude 3-4 cm dug.perpetuum-lab. Komplikacije: Granulom koji vlaži može ostati nako demarkacije bataljka.

u razdoblju predimplantecijskoga embrija i u ranoj fazi implantacije 50-60% trudnoća završava spontanim pobačajem. Postupak: kod spuštene i spale p. uz napredak neonatološke skrbi. cervikalni kanal je otvoren za 2 i više cm a u njemu se palpira donji pol jajašca. trudnica je primjetila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz rodnice.. Šimunić 177 Pobačaj (abortus) je spontani ili izazvani prekid trudnoće uz izbacivanje jajašca prije plodove sposobnosti za život. www.Uzroci spuštene i spale pupkovine: sužena/vrlo prostrana zdjelica. polihidramnion. i ovdje je moguće zadržati trudnoću. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu. prije navršenog 28. početno otvaranje cervixa. 3. polegnuti rodilju na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina.perpetuum-lab. odn.carski rez. Podjela Rani – prije 16. a u materištu možemo palpirati zaostale dijelove ploda ili posteljice. palpacijom nalazimo napadno odebljan i kuglast cervix. Cervikalni pobačaj (abortus cervicalis) – vrlo jaki bolovi pri kojima je jajašce rođeno u cervikalni kanal.) Čovjek ima izrazito nisku fertilnu sposobnost. 2.dg: cervikalni graviditet. unutarnje ušće cervixa je otvoreno. prsnuće vodenjaka i izlaženje dijelova jajašca. pod uvjetom da duljina ploda bude < 35cm.hr . pri kojemu asistent stalno vaginalno uvedenim prstima sprečava spuštanje glavice i kompresiju pupkovine. Uzroci ispale pupkovine – sve navedeno plus prijevremeno prsnuće vodenjaka. ili čak 22. stav zatkom. porod nastavljamo vaginalnim putem. u suprotnom . (Danas se. poprečni/kosi pložaj čeda. čedo je ugroženo od hipoksije. placenta previja. ali je izbacivanje nemoguće zbog zatvorenog vanjskog ušća uterusa. tj.com. one kod kojih je plod masom lakši od 500g. tjedna. 5. Početni pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači. ovu je trudnoću moguće zadržati. Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. prijevremeni porod. 4. cervix zatvoren. Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. Pobačaj u tijeku (abortus in tractu) – vrlo jako bolovi i krvarenje. višeplodna trudnoća. do 28. -------------------poremećena trudnoća-------------------- ABORTUS *Dražančić 215 + 253 + 552. Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme. kod koje još nema znakova kompresije. pobačajem smatraju i trudnoće završene prije 24. krvarenja. tjedna trudnoće. tjedna Spontani Artificijelni (legalan i ilegalan) Simptomi Kontrakcije maternice (bolovi). Prijeteći pobačaj (abortus imminens) – oskudno krvarenje.od 16. tjedna trudnoće Kasni . a iznad njega mali i kontrahiran uterus. preduga pupkovina. Klinički oblici spontanih pobačaja 1. a težina < 1000g. Oprez! Dif. Ako nalazimo znakove kompresije (CTG: duboke varijabilne deceleracije!).

Tokolitici su beta – mimetici: ritodrin hidroklorid (Prepar). Lab: L sa skretanjem ulijevo. a palpacijom nalazimo maternicu veličine kao i prije trudnoće. radi se uvijek u anesteziji. izostaje uredan poras hCG-a. UZV-om nalazimo odumrli plod bez pozitivne srčane akcije. stariji stav zastupa teoriju o nepovredivosti života. tjedna trudnoće. prema našem zakonu. CRP. ali se proces ne širi na ostale spolne organe (lokalna infekcija endometrija). th se usmjerava u 3 pravca: antibiotici. Manifestira se vrućicom od 38 – 39 C. Antibiotici: visoke doze penicilina + gentamicin.hr . visoka temperatura sa tresavicama i bolima u donjem trbuhu.Kod febrilnog pobačaja. Kod ovih pobačaja dovršenje se olakšava prijeoperacijskim davanjem uterotonika (smjesa oksitocina i metilergobazina) koji uzrokuju dugotrajnu tetaničku kontrakciju maternice.6. evacuatio et curettage. tjedna mora se obavezno nakon kiretaže i prstom provjeriti je li materište prazno. Trudnoća se.u trudnoća > 20 tjedana. indometacin). ali samo ako je smislen. SE. Moguć je nastanak endotoksičnog šoka s centralizacijom krvotoka.nastaje kada embrioblast odumre. .u trudnoća < 12. govorimo o nekompliciranom febrilnom pobačaju. već se ostatak tkiva lako evakuira kliještima i kasnije šupljina uterusa provjeri kiretom. mehanička ozljeda genitalnih organa te psihičke i kemijske ozljede (trovanja) te različite kromosomopatije ili genopatije. tjedna radi se zahvat dilatatio.com. smije legalno prekinuti do navršenog 10. . a noviji stavlja naglasak na kvalitetu života: život treba održavati. Dva su oprečna stava o prekidanju trudnoće sa nepovoljnom prognozom.5/dan. unutarnje ušće cervixa je zatvoreno. Trudnoća se dovršava stimulacijom trudova (oksitocin/PG) i kir. potrebno je provjeriti materište rukom (manuelna eksploracija materišta). ali se umnažanje trofoblasta nastavi još neko vrijeme. Tromboplastičke tvari iz odmrlog ploda mogu prodrijeti u majčin krvotok i izazvati DIK u majke. jer organizam sam po sebi nije obavezno svrsishodan. ali nema zametka. prethodno nastojimo pripravcima prostaglandina E ili oksitocinom omekšati cervix. missed abortion) – ako plod odumre. održanje krvožilne homeostaze i dovršenje trudnoće. katkada potpuno bez plodove vode. . anurijom i koagulopatijom. a potom još nekoliko dana per os (Ceporex) 4x0. To može biti trauma . U našem zakonu ostoji krivično djelo protupravnog prekida trudnoće kojim se zaštićuje plod u maternici. prije odstranjenja ploda parenteralno nadoknađujemo fibrinogen ili heparin. Koplicirani febrilni ili septički pobačaj. Ringera i nadomjestaka plazme.Kod septičkog pobačaja. Anembrionalna trudnoća (blighted ovum. Zadržani pobačaj (abortus retenus. u rijetkim slučajevima mrtvi plod i trofoblast ostaju u materištu. Klinički. izostaje rast maternice . razvija se sepsa. poremećajem svijesti.perpetuum-lab.direktna. pa majka može iskrvariti prilikom pokušaja odstranjenja odumrloga ploda zbog manjka fibrinogena – stoga je kod intrauterine smrti uvijek nužno odrediti fibrinogen u majčinoj krvi!! (Ako nađemo hipofibrinogenemiju. eksploracijom materišta. Krvožilna homeostaza održava se iv. ali zbog liberalnih i vrlo širokih indikacija za legalni prekid trudnoće sudbina ploda je gotovo u cjelosti ovisna o volji buduće majke. vještičino jaje) . Potpuni pobačaj (abortus completus) – nakon razdoblja krvarenja i bolova klinička slika se smiruje. Sudskomedicinski aspekti pobačaja U slučajevima prekida trudnoće pokušava se uvijek utvrditi razlog prekidu.u trudnoća > 12. za anaerobne infekcije metronidazol. dovoljno je iv.inf. klinički. rast maternice je usporen. trudnoća se nastoji održati hormonskom th i davanjem tokolitika. ako se razvije blaga infekcija i upala endometrija. parametrij i peritoneum male zdjelice. sintezu PG-a: NSAIL (ASK. obično se spontano evakuira. Metode dovršenja spontanoga pobačaja: . dan-dva davati jači cefalosporinski atb (Ketocef iki Tolycar). www.) Nekomplicirani febrilni pobačaj – spontani pobačaj najčešće prolazi bez komplikacija. lijekovi koji inh. Liječenje Ako se radi o prijetećem ili započetom pobačaju. UZV-om nalazimo gestacijsku vreću. Kod započetog pobačaja ili pobačaja u tijeku dilatacija cervixa Hegarovim štapićima nije potrebna.nastaje kada se upala iz endometrija proširi na adnekse. otopina glc. lijekovi koji djeluju na metabolizam Ca: magnezijev sulfat (u trudnica s eklampsijom i onima koje imaju hipertireozu ili smetnje provođenja miokarda). .

Prevencija: pravodobna epiziotomija Rodnica – ponekad dođe do razdora vaginalne stijenke. krv tekuća i svijetla. rodilji dati fibrinogen ili antifibrinolitike (sprečavanje šoka i DIK-a!). stave se hemostatski šavi i stimulira kontrakcija uterusa. RUPTURA UTERUSA Obično nastaje u donjem uterinom segmentu zbog mehaničke zapreke u porodnom kanalu.hr . pred kraj trudnoće i u III. Danas su rupture rijetke. Bandlova brazda iznad simfize koja se penje prema kranijalno Postupak: kod prijeteće rupture hitno dovršiti porod (živo čedo – carski rez. Ako krvarenje ne prestaje. porečni položaj i mrtvo čedo – embriotomija). Liječenje: hemnostaza i adaptacija rubova. OZLJEDE MEKIH PORODNIH PUTOVA Međica – obično dođe do prsnuća kože perineja uslijed rastezanja pri prolasku glave. izuzetno i rektum. str 249 ABRUPCIJA POSTELJICE (ABRUPTIO PLACENTAE) Prijevremeno odlupljivanje normalno usađene posteljice. osjetljivost stijenke uterusa na sam dodir. Rodilja je blijeda. Dijagnoza: rodilja osjeti bol i napetost metrnice koja ne popušta.porodno doba (vidi naslov 'Atonija uterusa'. čedo je izravno ugroženo zbog manjka kisika i metaboličke acidoze.KRVARENJA KRVARENJA U TRUDNOĆI *Šimunić 236 + 249 + 477 Krvarenje je moguće u izvanmaterničnoj trudnoći (Vidi naslov 'ekstrauterina trudnoća'. no ozljeda može biti i dublja i zahvatiti potkožno tkivo. traume. ako je ozljeda veća. Ekstremni oblici praćeni su hemoragijskim infarktom miometrija i krvarenjem u parametrije /Couvelairov sy) i izuzetno su teško stanje za majku. stimulirati trudove i dovršiti porod carskim rezom. na rubu posteljice vidi se mjesto raskinutog sinusaa s podljevom krvi. Izgubljenu je krv potrebnio nadoknaditi. Postupak: Potrebno je prokinuti vodenjak. Cerviks – pri porodu dođe do površnih laceracija cervixa. i abdominalna ekstirpacija uterusa. Postupak: ne čeka se spontani izlazak posteljice. rijeđe mišiće. ponekad se pod rukom pipa napeti uterus i trbušna stijeka kao daska – tetanija uterusa. zakasnjelo prsnuće vodenjaka. nepoznati uzroci. Prognoza za majku je dobra. ima ubrzan mekan puls. sfinkter anusa. Dijagnoza: krvarenje je oskudno. www. a KČS se čuju slabo ili nikako. čedo je tek neznatno ugroženo. Šimunić 183 + 142 + 321. Inkompletna ruptura – ako je popustila elastičnost mišićnog sloja i ostala intakna samo serozna prevlaka Kompletna ruptura – sadržaj uterusa.perpetuum-lab.com. Sukrvica iz rodnice je oskudna. sukrvavi iscjedak. ako je vaginalnim nemoguće. Dražančić 477). Etiologija: gestoze. tako da se stvara retroplacentarni hematom. nadoknadi se izgubljena krv. Dražančić 234). KRVARENJE NA KRAJU TRUDNOĆE PLACENTA PREVIJA – vidi slijedeći naslov. ev. RAZDOR MARGINALNOG SINUSA Ruptura sinusa marginalisa i vasa praevia rupta jest krvarenje zbog raskida marginalnog sinusa placente. dolazi do krvarenje između posteljice i unutrašnje stijenke maternice. u ratkoj anesteziji posteljica se izljušti i točno utvrdi izvor krvarenja. plodna voda i dijelovi čeda izlaze u slobodnu trbušnu šupljinu Prijeteća ruptura – izrazito bolni trudovi. stanje rodilje nepromijenjeno. Ako je odlupljeno > 1/3 posteljice. može doći i do obilnijeg krvarenja koje se pojavljuje odmah nakon izlaska čeda i jednakomjerna je intenziteta. pada joj krvni tlak.

dobu manuelno eksplorirati materište.kronična: Retinirani (missed) pobačaj.nastaju na ožiljku od ranijeg kir. tihe rupture . zahvata na uterusu – intenzivni nadzor rodilje.resorpcija plodne vode u sist. smrt. tj. Odrediti fibrinogen! EPH-gestoza (kod težih oblika) .. trudnoći eritroplakija cervixa – aktopični cil. Diferencijalna dijagnoza krvarenja u trudnoći i porodu prijeteći ili započeti prijevremeni porod . u trudnoći je jače izražena vaskularizacija i sukulencija tkiva. U plodnoj vodi i decidui uterusa ima znatnih količina tromboplastina. Krv jer tekuća i svjetla. epitela. pa ta eritroplakija bude većih dimenzija → uzeti razmaz za citodg. Kod manjih razdora šavi + ekstraperitoneizacija. Etiologija: www. DIK: .com.optok krvi. por. Hitna rajna iv. uzrok slabijem krvarenju u uznapred. pad KT i pulsa. inf. Septički pobačaj (DIK). Terapija infekcije. 'tromboplastinu slične tvari'. DIK. cijanoza. čestice vreniksa. Heparinska th! Amnionska embolija (naglo stanje šoka žene nakon rođenja posteljice. U nekim stanjima ta tvar prodire iz plodne vode ideidue u sistemni optok krvi i aktivira proces intravaskularne koagulacije (DIK). porcije. a u ostalim organima fibrinski trombi). može doći i do obilnih krvarenja s hemoragijskim šokom. dovršenje trudnoće! Opstetrički šok (šok koji se pojavljuje pri dovršenju trudnoće). i kolposkopirati polip cervixa – bujanje žl. u III. uzrok je krvarenje prema van (metroragija) ili abdominalno. Terapija šoka i intenzivna antibiotska th. borba protiv šoka.*Tzv.akutna: Abrupcija placente (šok + oskudno krvarenje + tetanija uterusa). smanjena ili nestala sposobnost zgrušavanja krvi. Rezultat: hipofibrinogenemija ili afibrinogenemija. a bez većeg krvarenja – dispnoja. kod većih ekstirpirati uterus + drenaža. doba premaši KV kompenzacijske mehanizme. egzofitični ca → pregled cervixa u spekulima sa citodg i kolposkopijom OPSTRETIČKE KOAGULOPATIJE U trudnoći je pojačana spremnost za zgrušavanje krvi. Najč. korekcija koagulacije (fibrinogen i antifibrinolitik). može doći do kontaktnog krvarenja → ablacija i PHD ca cervixa – obično početni. lanugo dlačice. što za posljedicu ima odlupljivanje placente. no može se razviti i bez većeg krvarenja ako krvarenje III.! PLACENTA PREVIJA *Dražančić 249 Placenta praevia je stanje kada se posteljica (čitava ili djelomice) nalazi u donjem uterinom segmentu ('nisko nasjela posteljica'). polako 20mL 1% prokaina. kao i zbog latentne amnionske infekcije ili amnionske embolije.najč. epitel na vanjskoj pov. otvaranje uteroplacentarnih krvnih žila i krvarenje različita intenziteta. Donji uterini segment nema kontrakcijske sposobnosti. na obdukciji se nađu u plućima elementi plodne vode – stanice.perpetuum-lab. kisik na masku.hr .

www. ubrzani transport jajšca . mučnina. smetnje vida.danas se u pravilu trudnoća dovršava carskim rezom (iznimka je p.kod svakog krvarenja u kasnoj trudnoći treba pomišljati na placentu previju! Liječenje: Ovisi o trajanju trudn.ako ne postoji mogućnost transporta trudnice u bolnicu (ili kod mrtvog čeda): unutrašnji okret čeda za nožicu sa 2 prsta (okret po Braxton – Hicksu) ili cijelom rukom (manualni okret) –> tada dijete svojim tijelom tamponira posteljicu i sprečava krvarenje. Ovi okreti spašavaju majku uz žrtvovanje djeteta i danas se izvode samo izuzetno. p. Gestoza je rijetka u ponovljenoj trudnoći s istim partnerom i rijetka je u žena koje su primale višekratne transfuzije.. kiretaže) . p.hr . tada je riječ o prijetećoj eklampsiji (eclampsia imminens).GESTOZE *Dražančić 276 + 547 + 118 EPH – gestoza je sindrom u kojem dominiraju 3 simptoma: EDEM + PROTEINURIJA + HIPERTENZIJA.manje vrijedan funkcijski sloj endometrija koji se nedovoljno decidualno transformira (učestali porodi.5 < 140 < 90 1 Tibijalni > 0.UZV je osobito važan . partialis) c) posve prekriveno uće (p.perpetuum-lab. bol u gornjem dijelu trbuha).com. totalis) . koja je prodromalni stadij najtežeg oblika bolesti zvanog eklampsija (eclampsia convulsiva).2 > 140-160 >90-100 2 generalizirani >2-5 > 160-180 > 90-100 3 >5 > 180 >100 Ako je zbroj bodova: do 3 = laka gestoza. općem stanju trudnice. marginalis) b) djelomice prekriveno ušće (p.znatno češće u višerotkinja Dijagnoza: .kod ušća otvorenog za 2 prsta može se napipati mekano spužvasto tkivo posteljice a) uz sam rub (p. p. «tapeciranih» svodova rodnice . od 4 do 7 = srednje teška. prednje lokalizacije -> može i vaginalno. - EPH .5 ..vaginalnim pregledom dobijemo dojam zadebljanih. U svrhu objektivne procjene težine gestoze služimo se indeksom gestoze po Goeckeu: Bodovi E edemi (nakon mirovanja) P proteinurija (g%) H krvni tlak sistolički dijastolički 0 Nema edema < 0. vrtoglavice. Bolest je najčešća u posljednjih 10 tjedana trudnoće.anomalije u senzibilnosti maternice. Gestoza je uglavnom bolest prvorotkinje i značajno je češća u višeplodnoj trudnoći (izlaganje majke većoj placentarnnoj masi. . opstetričkom nalazu i stanju ploda. Osnovni patogenetski mehanizam je smanjenje uteroplacentarnog protoka krvi: ↓ UTEROPLACENTARNI ⇒ OTAPA SE TROFOBLAST. Ako uz simptome gestoze postoje i subjektivne tegobe (glavobolje. jer se prokidanjem vodenjaka glavica spusti i pritisne rub iz kojeg krvari) . intenzitetu i trajanju krv. od 8 do 11 = teška Etiologija i patogeneza Danas se smatra da barem dio gestoza nepoznate geneze nastaje kao reakcija majčinog imunog sustava na antigene koje je fetus naslijedio od oca.p.

www. ⇒ VAZOKONSTRIKCIJA PROSTAGLANDINI DJELUJU ANTAGONISTIČNO! (ako im je ↓ produkcija ili nema odgovora na njih. lupanje srca. RETENCIJA Na VAZOKONSTRIKCIJA Prostaglandinska teorija: ↓ UTEROPLACENTARNI PROTOK KRVI ⇒ GLOMERULARNA ENDOTELIOZA ↑ SEKRECIJA TROFOBLASTIČNOG RENINA ⇒ AT II.PROTOK KRVI OSLOBAĐA PROFIBRIN ⇓ PROFIBRIN SE ODLAŽE UZ BM GLOMERULA BUBREGA (GLOMERULARNA ENDOTELIOZA) ⇓ PROTEINURIJA ⇓ ↓ GF.perpetuum-lab.hr .com. Proteinurija: obično nije masivna. Hipertenzija: često i jedini simptom gestoze! Glavobolje. svjetlaci pred očima. razvit će se gestoze) Klinička slika Edem: izolirani edem nije gestoza. no ako dolazi do nagle pojave edema i naglog porasta tjelesne težine – gestotični poremećaj. mučnine i osjećaj opće slabosti pojavljuju se tek nakon što je RR 180/110 ili više. dugotrajna proteinurija vodi gubitku bjelančevina s disproteinemijom i edemom kao posljedicom.

cijanotično.perpetuum-lab. čeljust stisnuta. u dozi od 1g Antikoagulancije – Heparin (kod teških oblika) – poboljšava i funkciju posteljice Aspirin Postupak Osnovni je princip: 1) smiriti konvulzije. Hidralazin im/iv ili diazoksid u slučaju teške gestoze (vazodil. 3) stabilizirati majku i 4) dovršiti porod.) Sedativi i antikonvulzivi – Diazepam (benzodiazepin) per os Magnezijev sulfat (u SAD-u i za prevenciju) * TERAPIJA EKLAMPSIJE – PREPISANO S RODILIŠTA 1) PRICHARDOV PROTOKOL početna doza: 4-6g MgSO4 u iv. Hidralazin – dodaje se pp uz alfametildopu. svjetlaci. Kod prekomjernog porasta tjelesne težine. titranje pred očima. Medikamentna terapija Diuretici – samo u slučajevima akutnog bubrežnog zatajenja i edema pluća Antihipertenzivi – tek kad RR prijeđe 100-110/180 mmHg. 2) kontrolirati RR. Kad slom izgleda neizbježiv.hr . Obilježje eklampsije su toničko – klonički grčevi i/ili duboka besvjesnost. možemo očekivati prijelaz u eklampsiju. Traje 30 sec. odnosno nakon nastupa zadnje konvulzije.) 4. pojavljuje se cijanoza. Najveća ugroženost – kod pojave trbušnih simptoma: mučnine. govorimo o status eclampticusu. smanjiti fizičke aktivnosti. www.inf. Ako napadaji slijede jedan za drugim. Klonički trzaji: trzaji cijelog tijela koji bacaju trudnicu amo-tamo. duboko u svaki gluteus.. Postupni oporavak. sitni fibrilarni simetrični trzaji lica i gornjih ekstremiteta. boli u gornjem dijelu trbuha.5 – 2 min. smanjena diureza i promjene na očnom fundusu. noge ispružene. Ako se bolest pogoršava. Trudnica je jako cijanotična. slijedi duboki udisaj a grčevi popuste i prestanu. Terapiju provoditi najmanje 24h nakon poroda.com. na ustima se pojavljuje sukrvava pjena (ugriz). 2. disanje sterkorozno. katkad neposredno prije poroda: glavobolje u čeonom predjelu s protezanjem od tjemena do zatiljka. U slučaju predoziranja specifični antidot jekalcijev glukonat primijenjen iv. disanja i dalje nema. te svaka 4 satanpo 5 mg naizmjence u svaki gluteus 2) ZUSPANOV PROTOKOL: početna doza: ista kao kod Prichardovog protokola doza održavanaj: 1-2g/h iv. amnezija za napad. traje 20-ak sec. mračenje. Početna faza: ukočen izraz lica. generalizirani edemi. Duboka koma: lice naduto. povraćanja. Eklamptički napadaj ima 4 faze: 1. skeletna muskulatura je u toničkom grču. diplopija. Daje se alfametildopa (svrha: sniziti tlak na 160/100). umor i glavobolja. Kod pojave prvih simptoma gestoze. (od prvih fibrilarnih trzaja do ovog udisaja prođe 1. Osjećaj svrbeža u nosu često je znak skorog eklamptičkog napadaja. uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju.Rani simptom prijeteće eklampsije su generalizirani edemi. 3. trudnica gubi svijest. redukcijska dijeta.inf. Beta-blokatori (atenolol). potrebno je potpuno mirovanje (ležanje) u bočnom položaju. Tonički grčevi: disanje prestaje. Liječenje Općenite mjere Bitna je dobra antenatalna skrb. Ovo je najopasnija faza. tijekom 3-5 minuta doza održavanja: 2 x 5g im. Ako postoji teška glavobolja. ruke su savinute i potisnute uz tijelo. Klinički se javlja u kasnim tjednima trudnoće. bolna osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu i defans.

I ovaj je dijabetes u pravilu insulin – ovisan. Intolerancija glukoze: poremećena tolerancija glukoze pri kojoj nema jutarnje hiperglikemije (>7. dijabetes se pogoršava. HPL pojačava lipolizu i povisuje prag osjetljivosti stanica na insulin. a nestaje nakon trudnoće. Subklasifikacija po Priscilli White: Dob početka bolesti >20 10-19 <10 Trajanje bolesti na temelju OGTT-a <10 10-19 >20 Vaskularne promjene nema nema neproliferacijska retinopatija zdjelične krvne žile nefropatija proliferacijska retinopatija A B C D E F R G ranija mrtvorođenost Dijabetes trudnoće (diabetes gestationis): dijabetes koji se 1. Fetalna hiperglikemija i hiperinsulinemija dovode do pojačane lipogeneze i pojačanog rasta fetusa. Komplikacije: Mortalitet trudnica–dijabetičarki je oko 100x češći! (vaskularne i renalne komplikacije). javlja se sekrecija insulina. a pri oGTT-u dvosatna vrijednost glukoze je 8-11 mmol/L. Dovršenje trudnoće ovisi o njezinoj dobi i fetalnoj oksigenaciji. Oko bolesnice treba vladati mir i što manje svijetla (svaki jači zvučni ili svjetlosni podražaj može provocirati novi napadaj). uz intenzivni nadzor fetusa. Kriterij za Dg: jutarnji GUK > 7.teže je od normale za dob trudnoće (u pravilu >4kg) . U usta se stavi drvena špatula omotana gazom u svrhu sprečavanja ugriza jezika. Podjela dijabetesa u trudnoći: Dijabetes i trudnoća: trudnoća žene koja je prije trudnoće bolovala od dijabetesa. Gotovo svoi ovi slučajevi su ovisni o insulinu.9 mmol ili dvosatna vrijednost GTT-a > 11mmol. Ako u žene dijabetes postoji i prije trudnoće. Ako je pojačana sekrecija insulina ndovoljna.ima mnogo masnog tkiva. Dijete se rađa sa dijabetičnom fetopatijom: . DIJABETES U TRUDNOĆI *Dražančić 288 U trudnoći se pogoršava metabolizam ugljikohidrata zbog sekrecije estrogena i de novo sekrecijom humanog placentarnog laktogena (HPL).Kod napadaja je potrebno pridržavati trudnicu kako se ne bi ozlijedila. Kao reakcija. Ukoliko postoje znakovi fetalne hipoksije – carski rez.hr . razvija se gestacijski dijabetes. www.com. put pojavljuje u trudnoći.perpetuum-lab. u suprotnom porod se može inducirati i vaginalno.9mmol). 'kušingoidno' dijete Patogeneza: U majke postoji hiperglikemija (postprandijalna ili trajna) – ona dovodi do transporta glukoze fetusu – to je povod za sekreciju fetalnog insulina.

najčešće penicilinima ili cefalosporinima 10-14 dana + barem Još 1 mjesec uroantiseptici nitrofuranskog reda. UZV – obavljati češće. prerani porod. hospitalizacija s navršenih 38. M 90g. učiniti embriometriju.majčinske komplikacije: hiperglikemija. a ako trudnica miruje. veličini djeteta. Renalne promjene – pregledom mokraće (granul. Indikacije: razna patološka stanja u sadašnjoj ili ranijim trudnoćama. UH 190g. Postupak: dijeta od 2200 cal.. tjedna vrednovati rast fetusa (mjerenjem abdomena ili toraksa i računanjem omjera glava/trbuh). U zdravih GUK nakon 2h ne prelazi 7. porod u pravilu vaginalno. pojave žutice. s 8 tj. glukoze. Tijekom trudnoće češći pregledi. nakon 30min. Nadzor fetalnog rasta i ugroženosti provodi se od početka trudnoće. Sva novoođenčad smještaju se u JIT –> kontrola glikemije. L/S omjer. Otkrivanje bakteriurije Liječenje se provodi po antibogramu mokraće. fosfatidil glicerol i lipidne st. L. u raznim kombinacijama kratko. Porod – carskim rezom ili vaginalno –> ovisi o položaju. respiracijski distres (manjak surfaktanta). Intolerancija glukoze Kod neliječenih trudnoća sa IG karakteristični su: prekomjerni rast. 1800 cal. zrelosti cervixa i faktorima ugroženosti.i dugodjelujućeg preparata.. Poslije 32. najčešći i najjači je D-antigen ('D-imunizacija').1/3 dnevne doze prije trudnoće. hidramnion… -> intrauterina smrt čeda. intenzivirana insulinska th: 1 (bazalna) doza dugodjelujućeg insulina u 22h + manje doze kratkodjelujućeg pri svakom obroku: ujutro.9 mmol. sprečavanje pojave hipertenzije. Način otkrivanja = test opterećenja glukozom: nakon 6h gladovanja. stavu. tjedna u razmacima 7-10 dana u krvi trudnice određivati estriol i HPL. s 20-24 tjedna odrediti biparijetalni promjer glavice i obratiti pažnju na ev. Ako se ustanovi rast djeteta.hr . CTG redoviti nadzor fetusa od hospitalizacije s 34 tjedna. Er) i renalnim funkcijskim testovima. tjedna. vazoaktivne tvari. odn.cilindri. a respiracijske funkcije posteljice od oko 34.i dugodjelujućeg). hipertenzija. Amniocenteza (konc. Tzv. acidoza. kratko. 60 min i nakon 2h. abnormalni Ishod djeteta. disanja. hipoksija i acidoza.perpetuum-lab. hipo-Mg ili hipo-Ca (poremećeni metabolizam). postojanje anomalija. u podne i uvečer. poslije 28. za ¼ . trudnici dajemo 75g glc i određujemo GUK u 0h. čest prerani porod i učestale žutice. Otkrivanje vaskularnih komplikacija Retinopatija – ustanovljava se pregledom očnog fundusa. hipoglikemija (zbog intrauterine hiperinsulinemije). fetalna hiperglikemija i prekomjerni rast. Regulacija bolesti: Dijabetes ovisan o insulinu Povećanje doze insulina. tj.com. hiperbilirubinemija (ubog nezrelosti jetre. test pjene i mekonij) – od 36-38 tj. Načela dijabetične dijete: BJ 90g. mokraćne infekcije koje često prelaze akutni pijelonefritis. Prehrana trudnice sa dijabetesom: 1800 cal/dan (jer pretežno leže i miruju). Rh-IMUNIZACIJA *Dražančić 296 + 487 + 545 Etiologija i patogeneza Danas je poznato gotovo 50 eritrocitnih antigena. www. indicirano je davanje insulina 1 x dnevno (u komb. Novorođenče: hipoksija. a vrh krivulje 11 mmol. EPH-gestoza fetalne komplikacije: anomalije razvoja (4xčešće!). acidoza (in utero ili nakon rođenja). nedonošenosti). Najčešće su anomalije srca i krvnih žila.

Intraperitonealno se daju 0 . nadbubr. a Ht je 20-25%. skupine s visokim titrom antitijela. samo fototerapiju. koja može biti i eksangvinotransfuzija. i III. Treba ga dati u svim stanjima u kojima može doći do prijelaza fetalnih Rh+ Er Rhnesenzibiliziranoj majci. Pri tom prvom kontaktu protutijela se stvaraju plako (2-4mj do značajne produkcije). Ako iampuno protutijela. hipoproteinemije. Intrauterina transfuzija. generaliziranog hidropsa. majčin imuni sustav stvorit će u majčinom krvotoku antitijela. ili rijetko. te antigen izaziva majčin humoralni imuni odgovor: aktiviraju se B limfociti → plazma-stanice → specifični imunoglobulini (antitijela). Profilaksa Rh-imunizacije: Imunoglobulin G (Anti D. a u slijedećim trudnoćama raste na 10-11%. postoji tek blaža anemija. što dovodi do raspadanja fetalnih eritrocita. umbilicalis: hematokrit < 25% upućuje na tešku anemiju fetusa.faktor. Danas se preporučuje intraperitonealna tr. bile senzibilizirane. Stvaranje eritrocita u koštanoj srži nije dostatno. stvaranja slobodne tekućine u trbuhu i rsištu. u djece u koje još nema znakova hidropsa.com. to je teža anemija! Što je viši titar antitijela i teža anamn. koja se aspirira iz v. a majka Rh. povisuje se lučenje eritropoetina i eritropoeza. trudnice u kojih su tek u aktualnoj trudnoći testovi postali pozitivni.hr . Liječenje: Imunosupresivna terapija kortikosteroidima – provodi se do 16. skupina. Intravaskularno se daju 0 – negativni isprani Eru a. trudnice kojima su djeca umrla u trudnoći. trudnice koje su i u prethodnoj tr. Majčina protutijela okruže antigen na fetalnom eritrocitu poput rozete. Kod takve djece treba odmah učiniti eksangvinotransfuziju. proširenja srca. Dijagnoza: U antenatalnoj zaštiti obavezno je određivanje krvne grupe i Rh-faktora. Rhogam. žlijezda…). negativni Er u trbuh fetusa. a u ostalim teškim slučajevima intravaskularna. eksangvinotransfuzija (EAT ) – transfuzija se može dati fetusu intraperitonejski. retikulocitoza i hiperbilirubinemija (icterus gravis). Potrebno je odrediti stupanj ugroženosti fetusa – ispituju se: anamneza – 4 skupine trudnica (I. Pronizon smanjuje imunološku aktivnost. odakle se ly putovima dijafragme resorbiraju u cirkulaciju te korigiraju anemiju. podbuhlo je. slezena. za 1-2 tjedna. Tijekom trudnoće i porooda fetalna krv prelazi u majčinu cirkulaciju. bubrezi. trombocitopenija.perpetuum-lab. već nastaju i ekstramedularna žarišta eritropoeze (jetra. umbilicalis. a u svih Rh-negativnih trudnica određuju se i testovi senzibilizacije (indirektni Coomsov test. III.Ako postoji neslaganje u Rh-faktoru između krvi majke i krvi ploda (plod nasljeđuje Rh-faktor od oca). hipoksije. acidoze i smrti. Kako bi se ta anemija popravila. takva djeca ne trebaju th. porođaju ili neonatalno zbog Rh-imunizacije) titar antitijela – govori o težini bolesti: što je više antitijela. glava je velika ali ipak u nerazmjeru sa trbuhom. Što je više bilirubina u plodnoj vodi. Učestalost: Rizik imunizacije Rh-negativnih majki koje nose Rh-pozitivno dijete u prvoj trudnoći do 2%. II. dolazi do teške anemije fetusa. www. Klinička slika djeteta: Oko 50% novorođenčadi sa poz. ali može spriječiti njihovo stvaranje jer aglutinira Er fetusa koji su prešli u majčinu krv. tjedna trudnoće u trudnica IV. intravaskularno i intrakardijalno 8rijetko). njihove aglutinacije i hemolize. aspiracija plodne vode i određivanje bilirubina u njoj. Dijete je teže zbog retencije vode i hidropsa. Plod mora imati Rh+. trudnice u kojih su djeca u prethodnoj tr. ili v. Ako su testovi pozitivni: Rh-senzibilizacija. ranije se radi amniocenteza. više će ih prijeći fetusu amniocenteza – transabdominalna punkcija. primila EAT. Pri drugom i slijedećim kontaktima protutijela se stvaraju brzo. Fetus postaje anemičan. Kod 25% novorođenčadi razvit će se teža slika: anemija. IV. leukocitoza. U teškim slučajevima imunizacije anemija se provjerava u fetalnoj krvi. no djetetu nije trebala EAT. 25% novorođenčadi ima najteži oblik i rađa se mrtvo ili hidropično. koji je izbočen zbog velike jetre i slezene. Rezogam) ne može djelovati na već stvorena antitijela. Coombsovim testom ima samo minimalnu hemolizu. papainski i tripsinski).

Ako se kod jednojajčanih blizanaca blastomere nepotpuno odijele. raspodjela krvi ublizanaca nije jednaka – to rezultira smanjenim rastom jednog ploda ili čak njegovom smrću. Optoci dvojajčanih blizanaca potpuno su odvojeni. Dvojajčani blizanci nastaju kad 2 spermija oplode 2 jajne stanice. Optok krvi u jednojajčanih blizanaca može biti međusobno povezan. multipara i kod žena u kojih je inducirana ovulacija.hidramniona .malformacija ploda .udaljenost FS (fundus-simfiza) > od 2cm od normalne . resorbirati se i nestati ili mumificirati (bude potisnut uz stijenku uterusa i splošten – fetus papyraceus seu membranaceus . Oni su uvijek istoga spola. unutar 72h od poroda. Jednojajčani su uvijek ako imaju jednu posteljicu i ako su u jednom amnionu.majka koja je rodila Rh+ dijete 2.žena pri namjernom ili spontanom prekidu trudnoće bez obzira na gestacisku dob 3. Katkad postoji anastomoza između obih optoka u posteljici. Obično je simetričan. Dijagnoza: . opseg trbuha >100cm.EPH-gestoza .Potkraj trudnoće: izrazito velik trbuh. 2 koriona i 2 amniona do 1 posteljice. Postoje i direktne anastomoze na površini posteljice između većih krvnih žila → 'treći optok krvi'. kod starijih rodilja. Dvojajčani su 4-5x češći. 1 koriona i 1 amniona.u ½ trudnoće klinički nalaz uterusa veći od trajanja amenoreje .u ranoj tr. obično se radi o zajedničkoj posteljici u koju ulaze 2 pupkovine.Anti D daje se imtramuskilarno. duža FS udaljenost.i rodi se kao privjesak na posteljici). pipanje triju krupnih česti (ugl. Rh. nalaz KČS na 2 različita mjesta Tijek blizanačke trudnoće: . Jednojajčani blizanci nastaju kad 1 spermij oplodi 1 jajnu stanicu koja se tada podijeli na dvije embrionalne osnove. Blizanci mogu imati sve kombinacije od 2 posteljice. Rh.prematurusa i dismaturusa Učestalost: blizanci su češći u nekih obitelji. a ukoliko je asimetričan. mogu nastati različitim dijelovima tijela srašteni blizanci.pobačaja .UZV .perpetuum-lab. Rh.com. Katkad se prilikom poroda ne može reći da li su blizanci jednojajčani ili dvojajčani. anamnestički višestruko micanje čeda. U ranoj trudnoći jedan blizanac može umrijeti.trudnice u kojih je rađena amniocenteza ili kordocenteza BLIZANCI (VIŠEPLODNA TRUDNOĆA) *Dražančić 305 Višeplodna trudnoća je istodobni razvoj više plodova u jednoj ili dvije maternice te predtavlja visokougroženu trudnoću zbog češće pojave . a mora ga dobiti svaka: 1. to se utvrđuje na temelju njihove sličnosti u dobi od 4 godine.hr .: češći pobačaji www. pipanje više sitnih česti. 2 glave i 1 zadak).

no u 20 – 50% slučajeva dovršava se carskim rezom zbog patološkog ili abnormalnog položaja (sve češće se dovršava carskim rezom i bez patološkog položaja – manji je mortalitet i morbiditet!) odmah nakon rođenja 1. abrupcija placente…) 3) stanja koja onemogućuju normalnu cirkulaciju kroz pukovinu (hipertonus uterusa. kardiorespiratorne bolesti. stanka 10-20 minuta (uterus se prilagođava na novu situaciju). anomalije 4) uterusa. blizanca treba podvezati pupkovinu da drugi ne bi iskrvario rađanje 2. ležanje na leđima. položaju. češća upala mokraćnih putova veća učestlost EPH – gestoze veći broj nedostaščadi (usporen razvoj blizanaca u 3/3 tr. dijabetes. renalne bolesti. porodno doba . www.) češći je nepravilan položaj čeda (najčešće se nalaze u uzd. blizanca .češći kasni pobačaj i u 40% tr. u zdjelicu se spusti glava drugog (rijetko!) .ispadanje pupkovine ili itnih česti . otežano mokrenje.produljeno II. blizanca.produljen porod . porodno doba treba produžiti na 4-5h Porod: MRTVO ČEDO *Dražančić 365 Definicija SZO: smrt je fetalna ako nastupi prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije produkata koncepcije iz m e. doba izlazi 1 ili 2 posteljice komplikacije u porodu: .rađa se 2. infekcije. hipertenzija. a mogu je uzrokovati: 1) sistemske bolesti majke ( EPH-gestoze. mirovanje.com. a umjesto njegove glave. Rh-senzibilizacija. blizanac. dolazi do fetalnog cirkulacijskog kolapsa i poremećaja u svim sustavima koji dovode do šoka i smrti fetusa. Kasna fetalna smrt: > 28 tjedana (u 2-8 % novorođenčadi)ajk Uzroci A) HIPOKSIJA – uzrok u > 1/2 . prijevremeni porod otežano disanje trudnice zbog visoke dijafragme otežana cirkulacija zbog pritiska na DŠV -> edemi i varikoziteti donjih extr. u 3.kolizija blizanaca (ako je 1 glavom. oba glavom) blizanačku trudnoću potrebno je intenzivno nadzirati. bez obzira na trajanje trudnoće i ako u tom trenutku fetus ne diše i ne pokazuje nikakve znakove života (srčanu akviju. ako prijeti prijevremeni porod: tokolitici ili serlklaža cervixa. tvori se vodenjak 2. pušenje) 2) krvarenja u trudnoći (placenta previja. pokrete voljnih mišića ili pulzacije pukovine). tromboze i infarkti. blizanca – uslijedi rađanje 1. blizanca treba uslijediti unutar 20 min rodilji treba dati snažan uterotonik i pomno nadzirati posteljicu i utvrditi broj ovoja IV. inhibira se enzimski sustav.hr . hipoproteinemije i anemije.perpetuum-lab.često prijevremeno prsnuće vodenjaka . doba moguće atonično krvarenje zbog prerastegnutog uterusa u pravilu se porod vodi vaginalnim putem. i spolovila češća opstipacija. najč. kompresija ili torzija pupkovine. ranija hospitalizacija najprije se tvori vodenjak 1. miom. korioamnionitis…) fetalni faktori i abnormalnosti u porodu (višeplodna trudnoća.- u 2/2 tr .u III. srčane bolesti) * Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu i metaboličku acidozu fetusa. a drugi zatkom): prvi se rodi do pupka.

C) TRAUMA – rijedak uzrok. nepravilni obrisi glavice. dvostruke konture oglavka. oskudna količina plodne vode. padne ispod 1. a u 90% u intervalu od 3 tj. www.B) DEMOGRAFSKI FAKTORI – koreliraju s fetalnom smrtnosti. trudnicama sa zrelim cervixom daje se infuzija oksitocina). E3 i HPL. U posteljici i fetusu vrlo brzo počinju degenerativni procesi: oslobađa se tromboplastin. i 4. * Prevencija: redovite kontrole. u crijevu trudnice oslobađaju se trofozoiti.perpetuum-lab. u adolescentica i trudnica >35 godina. Vanjskom pretragom nađe se manja maternica nego što bi odgovaralo trajanju amenoreje. mršavih majki. u 1. u ¼ trudnica razvit će se koagulopatija! U oko 755 žena spontani porod nastupa u 2 tj od smrti fetusa. Ako se trudnica inficira nedovoljno pripravljenim mesom ili od mačke. jer D) INFEKCIJE – različiti toksini i endotoksini mogu uzrokovati fetalnu smrt. neudanih. I psihičko stanje majke je indikacija za što ranije dovršenje trudnoće. dojae više nisu napete. Postupak Dulje ostajanje mrtvog ploda u uterusu može biti opasno po majku. Važno je da se porod dovrši vaginalno i da bude što poštedniji za majku (daju se lijekovi za sazr.com. nema porasta fetusa od prethodnog pregleda. prestaju želje za posebnim jelima. katkad i bizarni odjeci ostalih fetalnih dijelova. Oni prodiru u krv trudnice i zahvaćaju posteljicu i fetus. više joj ne smetaju određeni mirisi i sl. Dijagnoza Znakove uzbune katkad primjeti majka – osjeća promjene u fetalnoj dinamici: smanjuje se broj dnevnih pokreta na svega nekoliko a potom oni i rptpuno prestaju. ne čuju se KČS Sigurni znaci fetalne smrti utvrđuju se UZV-om i fetalnom elektrokardiografijom UZV: prazna aorta i mokraćni mjehur. a u serumu majke AFP i LDH. normalizira se apetit. koji u majčinoj cirkulaciji može izazvati DIK! (mjeriti fibrinogen: za manje od 4 tj. Kod akutnih stanja obuično premortalno dolazi do naglih. nema porasta dna maternice. nepravilan središnji odjek u glavi. nakon kojih nastupa potpuno smirenje fetusa. U plodnoj vodi AFP. palpacijom se ne izazivaju pokreti fetusa. trzaja. CPK i LDH. cervixa i PG-i za izazivanje trudova. količine plodne vode.5 g/L) Ako se trudnoća ne prekine nakon mjesec dana. Uskoro nakon smrti fetusa majka gubi osjećaj da je trudna. kratkotrajnih pokreta. do smrti fetusa dolazi jedino kod su tada češće abrupcije posteljice.hr . bilježenje broja fetalnih pokreta u 3/3 trudnoće! RAZVOJNI CIKLUS TOKSOPLAZMOZE *Dražančić 375 Parazit Toxoplasma gondii nalazi se u cističnom obliku u svježem mesu i kao oocista u crijevima i izmetu mačke. veća je smrtnost u siromašnih. trudnoći.

tromjesječju → konatalna toksoplazmoza: hidrocefalija ili mikrocefalija. 1/3 će tek kasnije tijekom života pokazati znakove infekcije (korioretinitis. žutica. a 1/3 nema nikakvih kl. sljepoća.u III. oštećenjem CNS-a te broj operacijski dovršenih poroda. ni lab. ketonurija i tjelesna iscrpljenost.u II. PRODULJENI POROD Distocija (težak porod)posljedica je jedne od 4 nepravilnosti u porodu: 1.perpetuum-lab. Nepravilni porodni trudovi (uterine disfunkcije) Uterine disfunkcije dijele se na kvantitativne (hipo – i hiperaktivno porod) i kvalitativne (inverzija kontrakcijskih valova i inkoordinacija trudova). Spiramicinom. povećava se broj djece sa smanjenim Apgarom. Dijagnoza Infekcija majke dokazuje se specifičnim testom bojenja(Sabin-Feldmanov test). konvulzije * Oko 1/3 djece se rađa s takvom simptomatologijom. nenormalna zdjelica 3. Žene niže od 155 cm obično imaju 2 sata duži porod. hepatosplenomegalija. Svježa infekcija i parazitemija su rijetke (samo 1-6 od 1000 novorođenčadi rađa se inficirano. tromjesječju → pobačaj . tromjesječju → pobačaj ili prerani porod . cerebralne kalcifikacije. Friedman: 3 tipa nenormalnog otvaranja ušća u porodu: www. kao i nalaz specifičnih IgM protutijela u krvi majke i krvi djeteta. pojačava se osjećaj boli. korioretinitis.Klinička slika ako je infekcija uslijedila . Dokaz infekcije su i ciste posteljice. znakova bolesti. Dokaz svježe infekcije je serokonverzija. mijenja se kontraktilnost endometrija. KOMPLIKACIJE PRI PORODU *Šimunić 451-474 NEPRAVILNI TRUDOVI. konatalnom infekcijom. Porod se produljuje ako je dijete teže. nepravilni trudovi 2. rezultat svega je tahikardija. 4-struki porast titra antitijela iz IgG razreda.hr . s acidozom. nenormalnosti porodnog kanala Nepravilan porod najčešće postoji u prvorotkinja: teže otvaranje ušća maternice. a djeluju i sulfonamidi. Prvorotkinje > 35 g imaju za 30ak % duži porod. anomalije stava. mikrocefalija. Majka postaje iscrpljena i demoralizirana.u I. dehidracija.) Liječenje Svježe oboljela majka i dijete liječe se Daraprimom. Fetus je pod rizikom smanjene oksigenacije i posljedične anaerobne glikolize i acidoze. položaja i razvoja djeteta 4. cerebralne kalcifikacije). pozitivan test ne pokazuje sviježu infekciju već prokuženost. ako porod traje dulje od 12 h.com. pireksija.

com. kože i mišićja anestetikom (prokain ili lidokain). prestanak disanja rodilje. i II. www. por. skraćen je. Ublažavanje porodne boli: Inhalacijska analgezija – dušićni oksidul + kisik (1:1) djelotvoran je u rodilja s visokim pragom boli. pun mjehur ili rektum. por. višerotke > 14h) – nema većeg rizika ako nije prsnuo vodenjak b) protrahirana aktivna faza – najčešći poremećaj poroda (prv. Broj trudova je smanjen. Regionalna analgezija – lokalni anestetici. a oni su zadržali silazni smjer širenja. Moguć je i prenagli porod (<2h) – veći rizik od oštećenja porodnog kanala i djeteta. dobu rodilja osjeća bol i aktivno sudjeluje u porodu (tiska). tvrd.) – otvaranje ušća sporije od 1. žena viče. spazmoliza . dobu. a nema blikade S segmenata pa u II. prikladan u stanjima kad je dijete ugroženo. tvr. anomalije uterusa. Uzroci: konstitucija rodilje. tj. Spastički porod sreće se kod neuroveget. skraćuje trajanje I. Pospješuje pravilnost trudova.hr . Ako je ↑ bazalni tonus uterusa i izgubljen polaritet – hipertonija uterusa: Bandlova brazda (konstrikcijski prsten) – moguća ruptura uterusa!. tlaka → ↓ perfuzija uterusa i hipoksija djeteta. Ako je spazam u donjem segmentu uterusa – Shickelov sy.a) produljena latentna faza (prvorotke > 20h. stupanj 8fibrilacija uterusa) – potpuna anarhija kontraktilnosti. doba. stupnju djeluju 2 normalna pacemakera.Epiduralna analgezija – suzbija bol I. može nastati i potpuna inverzija širenja kontrakcija miometrija. Kod hipoaktivne distocije pojačati trudove trajnom inf. rezultat: relaxacija međice i vagine. umjereno bolni. II. iregularni trudovi. Ako postoji 2 ili više emisijskih centara kontrakcijskih valova. pogodna za suzb. maternica je u laganom hipertonusu. labilnih žena s niskim pragom osetljivosti za bol. endokrine bolesti. Dijete – trajan CTG nadzor. trudovi postaju neizdrživo bolni. cervix usporeno nestaje i ne otvara se.por. vulva i donja 1/3 vagine. svaki 4. promatranje općeg stanja. nastaju 2 asinkrona ekitacijska vala. višer. Često je uzrok kefalopelvina disproporcija c) sekundarni zastoj otvaranja ušća – prekid napredovanja poroda u aktivnoj fazi Hipoaktivni porod – normalan ili sniženi tonus intrauterinog tlaka. Liječenje distocija: Majka – rehidracija i cal → trajne inf sa elektrolitima i glukozom. Primjenjuje s e kod epiziotomije. por doba. Ima 2 faze: I. govorimo o inkoordinaciji uterusa – te distocije imaju 2 stupnja: . rub je debeo. trudovi su slabi i neefikasni.5cm/h. Provodne analgezije: . tokolitici i PG parenteralno. boli u I. iscrpljenost. Funkcionalne distocije mogu nastati izbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrija: postoje ektopični pacemakeri. stalno mjerenje T. glava u zdjelici. pa dolazi do asinkronih kontrakcijskih valova.4 → perinej. infekcije. Lokalna infiltracijska analgezija – lokalna infiltracija međice. spazmoanalgetici ili epiduralna / paracervikalna anestezija te obzirna stimulacija trudova minimalnim dozama oksitocina ili PG-a. edematozan i steže se u trudu. oksitocina ili PG-a. Kod hiperaktivnog poroda – hiper/polisistolija: ublažiti porod tokoliticima u malim dozama.2cm/h. spastički porod: u prvoj fazi benzodiazepini i spazmoanalgetici. Komplikacije: ↓ art. SUŽENA ZDJELICA (PELVIS ANGUSTA) Svaka zdjelica kojoj je bar 1 promjer sužen za 2 ili više cm. sporije od 1. Hiperaktvini porod – trudovi češći i intenzivniji.Paracerviklana analgezija – inj.metrija pp. kao i njihov intenzitet i trajanje – ušće se ne otvara. malde i stare prvorotkinje. lokalnog anestetika s obje strane cervixa. pudendalisa koji polazi od S2. u terminalnoj fazi bilo gdje u miometriju nastaju šarcijalni kontrakcijski prstenovi. prije vakuum ekstraktora ili forcepsa te za šivanje epiziotomije ili laceracija. pH.Pudendalna analgezija – blok n. ušće otvoreno tek za 2-3 cm. miomi.perpetuum-lab. Hlapljivi anestetici – za rodilje s niskim pragom boli. porod spor . prevencija asc. u drugoj fazi prokinuti vodenjak. kumuliraju se u krvi majke i deprimiraju dijete. kod višeplodnih trudnoća i stava zatkom. u rodilja s bolnim trudovima i EPH-gestozom i eklampsijom te bolestima srca i dišnih organa. otvoren za 1-2 cm.u I. .II. svaki 10. doba. baca se u krevetu. porod.3. Daje se segmentna epiduralna analgezija – blokada isključivo Th segmenata i bol I.

ako je suženje veće – prednji asinklitizam. očljivo velik trbuh bez hidramniona) Michaelisov romb (spja vrh interglutealnog nabora. i abnormalni položaji češći su kod višeplodnih trudnoća. porod je produljen. Podjela: www. mrtvorođenčadi. vodeća točka mala fontanela) – 94-95% poroda. skolioza. Muškaraćka zdjelica suzuje se prema izlazu u poprečnom promjeru. osobito kod hidramniona i u pluripara s mlohavim visećim trbuhom. vera smanjena do 9 cm II. masivnije. kod koso sužene ukošen Uži stidni luk (<90 stupnjeva) i simfiza koja strši naprijed Unutrarnja pretraga i UZV cefalometrija krajem trudnoće Stupanj suženja: I. ROTACIJE I POLOŽAJA DJETETA Jedini pravilan stav djeteta: dorzoanteriorni okcipitalni (uzdužni položaj glavicom. Pat. Abnormalni položaji su svi stavovi (osim dorzoanteriornog okcipitalnog) te stav zatkom. stupnja.hr . sužen samo uzdužni promjer ulaza Koso sužena zdjelica – kod izrazitije skolioze ili koksalgije (ili dr. infantilni tip – dulja. stupnja. sakrum manje konkavan. STAV ZATKOM Zadak predvodi u porodnom kanalu. rahitis. kod opće sužene je poprijeko sužen. duge zdjelice nema teškoća pri ulazu glavice. obje spine iliace posterior superior i točku između L5 i S1): normalan je kod pravilne zdjelice. ako je conj.com. isto se postupa kod većine suženja II. kod anomalija uterusa. NEPRAVILNOSTI STAVA. organi i tkiva u maloj zdjelici mogu biti oštećeni zbog pritiska. bolesti koje pogađaju samo 1 nogu) – rezultat je kosi ulaz u zdjelicu Ostala suženja – poprečno sužena zdjelica (prirođena aplazija ili uništenje postraničnih dijelova sakruma). šepavost. placente previje. nedonoščadi. Komplikacije poroda: Kod suženja obično vodenjak prska prijevremeno. suzuje se prema izlazu. do 6 cm IV. Blaža suženja I. Kod uzdužno sužene rahitične zdjelice glavica se deflektira i prolazi konjugatu veru užim bitemporalnim promjerom. uz opasnost da ispadne pukovina ili ručica. kosti deblje. do 8 cm III.Trudnoća je ugrožena ako postoji kefalopelvina disproporcija. ispod 6 cm Postupak: Carski rez je apsolutno indiciran ako je suženje IV. kifoza. drugi promontorij. sve do nekroze i fistula. deformacijama ulaza zdjelice i tm u maloj zdjelici.u cjelosti jednakomjerno sužena (svi promjeri manji). Kod ljevkaste. zbog suženog izlaza vaginalni je porod bez oštećenja djeteta gotovo nemoguć. Izrazito duga zdjelica može nastati uključenjem najdonjeg L kralješka u sakrum – pritom je moguće potpuno sraštenje (asimilaciska zdjelica) ili je L kralješak nagnut naprijed i čini tzv. Mehanizam rađanja: Kod opće sužene zdjelice glava se na ulazu pjačano prigne.perpetuum-lab. a prijeti i razdor maternice. ulaz okruglast ljevkasta zdjelica – dulja. Kod koso sužene zdjelice glavica se suturom sagitalis postavlja u dulji promjer ulaza – dorzoposteriorni okcipitalni stav. Plosnata zdjelica – najčešće rahitična. stupnja dopuštaju vaginalni porod ako nema uočljive cefalopelvine disproporcije. nepravilno sužena zdjelica (razne bolesti ili ozljede kostiju zdjelice) Dijagnoza: Vanjski izgled trudnice (nizak rast. leđa sprijeda. videća točka je stalno mala fontanela. kod rahitične donji dio mu je kraći. Glavica se nepravilno smjesti ako prerano prsne vodenjak. glava fetusa je u fundusu uterusa. Vrste suženja: opće sužena zdjelica . Patološki položaj je poprečni položaj (uzdužna os čeda okomita na uzdužnu os rodilje).

tj. Zapinjanje glavice u ušću. a hipoksička paraventrikularna za nedonošeno. stare prvorotke (rigidan porodni kanal!). prenošenost. Kad se porode nožice. prijevremeni porod (u srednjoj 1/3 trudnoće dijete je češće u stavu zatkom). Veća je učestalost malformacije fetusa. Najprije se porodi prednje. zatim stražnje rame. Kad se porodi donji rub skapule. lice. jedna nožica) Stav nožicama (predvode samo nožice) Stav koljenima (predvode koljena) Etiologija: Sva stanja koja otežavaju namještanje glave na ulaz zdjelice. čelo. Okret se obavlja uz tokolizu i sedaciju. a leđa se okreću prema naprijed. Preko međice se rađaju brada. slabe trudove treba pojačati. U II. produljen porod. NEPRAVILNOSTI ROTACIJE I FLEKSIJE GLAVE Duboki porečni stav glave: Glavica se spusti suturom sagitalis poprijeko sve do izlaza zdjelice (plosnata zdjelica. vodeća točka je prednji gluteus. pritisak glavice na međicu je pojačan pa je potrebna izdašna epiziotomija! Nakon atiljka. Ev.hr . unutarnja pretraga. stanja u kojima postoji prevelika/premala pomičnost djeteta u uterusu. namještaja u smjeru suprotnom od kzaljke na satu. kod I. Vođenje poroda: živo čedo se u takvomstavu ne može roditi. poticati rodilju na snažne trudove. 65% Potpuni i nepotpuni stav zatkom (predvodi zadak i obje. slijedi stražnji kuk pa preostali djelovi zatka. Postupak: Vanjski okret djeteta u uterusu za 180° (oko 37. perinatalna smrtnost je 4 x veća. Kritično razdoblje je kada se rodi donji rub skapule – glava tada ulazi u zdjelicu i mora se poroditi za najviše 3-4 minute. frakture kostiju iozljede živaca. Vođenje poroda: kad se rodi zatiljak. pa prednja cista ossis ilei je hipomohlion.Jednostavni stav zatkom (predvodi samo zadak. doba učiniti izdašnu epiziotomiju. Ugroženost djeteta i majke: Dijete: asfiksija i trauma. glava ulazi u zdjelicu. zatiljak se najč. u smjeru kazaljke na satu. prijevremeni porod. defleksijom se rađa čelo i lice.com. flektira i ispravno rotira. Veća učestalost ispadanja pupkovine. trudovi slabiji Dg: unutarnji pregled. Trudnici se infundira oksitocin. sitne česti više su sprijeda.perpetuum-lab. pipa se lambdoidni šav male fontanele koji se otvara prema straga. malo čedo ili prostrana zdjelica). Rodilja se polaže na onaj bok kojem je bliža mala fontanela – prevale se leđa. Indikacije zacarski rez: EPH-gestoza. hipomohlion postane velika fontanela. uska zdjelica. Rađanje zatka: u I. dovršenje poroda vakuum ekstrakcijom ili forcepsom. slčabije podražuje cervikalne ganglije – slabi trudovi. majka je izložena većem riziku od infekcije i ozljedama mekog dijela porodnog kanala. pipaju se obje fontanele. Najprije se porodi pprednji gluteus. Rodilja stalno leži na boku prema kojem je mala fontanela! www. porodno doba važno je čuvati vodenjak dok se ušće potpuno ne otvori. a leđa okreću postranično. Ramena se potom rotiraju u uzdužni promjer izlaza. leđa su najč. Dijagnoza: Prvi i treći Leopold-Pavlikov hvat KČS u gornjem lijevom ili desnom kvadrantu trbuha Unutarnja pretraga: palpacija krupne česti bez sutura i fontanela UZV Mehanizam rađanja: Na ulazu se zadak linijom kukova postavi u jedan od kosih promjera. pojačati trudove. nužan je CTG. Granica kose i i kože ba vratu je hipomohlion. ramena ulaze biakromijalnim promjerom u kosi ili porečni promjer ulaza. nožice ispružene uz trup) – najčešći. a kod II. sprijeda. Dg: vanjska pretraga. tjedna). tjeme pa zatiljak. placenta previja. por. Majka: zadak je manji. Dorzoposteriorni okcipitalni stav glave: Izostaje dorzolateralna rotacija glave pa se zatiljak spusti do izlaza okrenut straga. Traumatska subduralna krvarenja karakteristična su za donošeno dijete.

a vodenjak postoji. maksilozigomatični predio je hipomohlion. Porod je moguć ako su leđa dorzoposteriorno (straga) Tjemeni stav (Praesebtatio parietalis) – najblaži stupanj defleksije. Ako je ušće posve otvoreno.perpetuum-lab. ispred vodeće česti Uzroci: sva 3 stava događaju se kod a) stava glavom sa suženom zdjelicom b) stava licem c) poprečnog položaja www. vanjskom pretragom se pipa zatiljak i udubina između leđa i zatiljka. zapreke na ulazu u zdjelicu. inspekcija. nekih oblika glave ili anomalija vrata čeda. katkad kod višeplodne trudnoće. Lični stav (p. pa se jedinom kretnjom. facialis) – kod duge. fleksijom. Ako je dijete još živo – hitan carski rez. Asinklintizam: Glavica je smještena sinklitički kad je sutura sagitalis postavljena tako da je podjednko udaljena od simfize i od sakruma. gotovo je uvijek indiciran carski rez.com. Prvo se rodi čitavo lice. dolihocefalne glave i tm u prednjem dijelu vrata. kad se glavica ukliješzi na ulazu zdjelice – carski rez. SPALA I ISPALA RUČICA Spuštena ručica – nalaz ručice kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala ručica – ručica se nalazi kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. palpacija. ialp. Uglavnom carski rez. nisko sjedeće posteljice. unutarnja pretraga – ulaz u zdjelicu prazan. unutarnjim pregledom pipa se velika fontanela na jednoj strani. Pri un. ali se ne nalazi u rodnici Ispala ručica – vodenjak prsnuo a ručica se pipa u rodnici. Prvo se rodi tjeme.Visoki uzdužni stav glave: Glavica se smjesti suturom sagitalis u uzdužni promjer ulaza zdjelice. KČS se čuju na strani suprotnoj od leđa. Dijagnoza: UZV. Vaginalni porod moguć je samo ako je čedo mrtvo ili jako maleno. Prednji a. mlohavi trbuh pluripara. može se pokušati vanjski okret. Prvo se rodi čelo. može se pokušati unutarnji okret i ekstrakcija (to se radi i kada je čedo mrtvo). Zanemareni porečni položaj: kad se rame ukliješti na izlazu zdjelice pri čemu ispadne ručica i čedo brzo odumre. Vođenje poroda: živo dijete u tom stavu ne može ući u zdjelicu. najčešće se angažira rame čeda. mrtve djece. vodeća točka je velika fontanela koja se pipa unutarnjom pretragom. dok je glavica na ulazu gibljiva. mrtvog čeda. rodilja se polaže na bok prema kojem su okrenuta leđa djeteta. hioidna kost je hipomohlion. za razliku od stražnjeg gdje rub stražnje parijetalne kosti zapne o simfizu što onemogućava daljnje napredovanje poroda. – povoljniji. Uzroci: nepravilnosti uterusa. slijedi zatiljak koji se rađa fleksijom preko međice. češće kod preranih poroda. Defleksijski stavovi: Katkad vodeća točka glavice može biti više sprijeda – tada je glavica deflektirana. preko međice rodi čelo. te defleksijom usta i brada. SPUŠTENA. POPREČNI I KOSI POLOŽAJI Situs transversus i situs obliqus – položaji kad je uzdužna os čeda okomita ili kosa prema uzdužnoj osi maternice. Vođenje poroda: Metoda izbora je carski rez. pipa se lice čeda. Dg: pipa se tvrda čest koja je znatno uža te sutura sagitalis u uzdužnom promjeru vanjskim pregledom pipaju se leđa ili sitne česti sprijeda umjesto postrance. zadnje se rodi čelo i lice defleksijom. leđa su češće sprijeda. Epiziotomija! Čeoni stav (P. na strani gdje je brada čeda.hr . Fleksijom se rađaju tjeme i zatiljak. Dok vodenjak postoji. vrh čela je hipomohlion. a na drugoj nos i lukovi orbita. a ako je mrtvo – embriotomija. jako sužen ulaz u zdjelicu. SPALAI ISPALA RUČICA I PUPKOVINA SPUŠTENA. Ovaj je stav najnepovoljniji. Poprečni položaj je patološki. frontalis) – kod šiljaste glave čeda. a kad prsne vodenjak. tjeme i zatiljak. Rodilja leži na boku.

porodnom dobu su 2 x češće nego u ostalim fazama poroda. Zdjelicu treba podignuti uvis. u suprotnom – hitan carski rez pri kojemu jedan asistent mora stalno vaginalno prstima sprečavati spuštanje glavice i kompresiju pupkovine sve dok se dijete ne porodi. poprečni ili kosi polžaj čeda. ali se ne nalazi u rodnici Ispala pupkovina(prolapsus) – vodenjak prsnuo a pupkovina se pipa u rodnici. nastavlja se vaginalni porod.perpetuum-lab. ispred vodeće česti (frekvenncija: 0. stav zatkom. Postupak: .hr .Najčešća je spuštena ručica. PORODNOG DOBA) *Šimunić 477 Komplikacije u III.d) polihidramniona Postupak: .Ispala ručica sprečava ulaz glavice u zdjelicu. on kasnije izađe s posteljicom) Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. izostaje miotamponada krvnih žila sijela posteljice.com. Smatra se da rodilje podnose gubitak krvi do 500 ML bez većih posljedica za zdravlje. ADHAERENS. prijevremeno prsnuće vodenjaka.carski rez kod malog nalaza na ušću – carski rez SPUŠTENA. Uzroci: neracionalna upotreba uterotoničkih sredstava u vrijeme poroda www.kod spuštene i spale pupkovine. PLACENTA RETENTA. . polihidramnion.Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. jer kad se glavica spusti niže. adhaerens) Zbog atonije uterusa posteljica se ne može odljuštiti ili se samo djelomično odvoji od svoje insercije.3% svih poroda) Uzroci: sužena ili vrlo prostrana zdjelica. no može se roditi i uz samu glavicu. marginalna insercija pupkovine. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu (repoziciju može olakšati smotak velike gaze.ako se nađu znakovi kompresije krvnih žila pupkovine (CTG: duboke varijabilne deceleracije – prekid cirkulacijeu trudu i fhipoksija čeda) porod treba hitno dovršiti. a zatim rodilju poleći na bok suprotan strani na kojoj je spuštena ručica. Miometrij se primarno ili sekundarno ne može kontrahirati. Osnovna komplikacija je krvarenje. postupak ovisi o otvorenosti ušća: kod potpuno otvorenog ušća –repozicija. što rezultira teškim i opasnim krvarenjemZaostala posteljica (placenta retenta.Spala ručica nema većeg značenja za tijek poroda . prijevremeni porod. napredovanjem poroda ona se obično povlači. placenta previja. Rjeđe dolazi do uraštanja korionskih resica u stijenku maternice. POJAČANO KRVARENJE IZ MJESTA INSERCIJE POSTELJICE – ATONIA UTERI. nastaje trajna kompresija koja dovodi do potpunog prekida cirkulacije i perakutne fetalne hipoksije te smrti čeda. ACCRETA ET INCRETA Pojačano krvarenje iz mjesta insercije posteljice nastaje zbog funkcionalnih poremećaja u muskulaturi maternice ili zbog patološkoanatomskih nepravilnosti koje rezultiraju retencijom posteljice. treba pokušati plijeganjem rodilje na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina (spušta se predležeća čest i odmiče pupkovina) . preduga pupkovina.1 – 0. . ATONIJA UTERUSA (NEPRAVILNOSTI III. ako ne uspije . uveden uz dlan ruke u rodnicu. SPALA I ISPALA PUPKOVINA Spuštena pupkovina (descensus funiculi umbilicalis) – pupkovina se pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala pupkovina – pupkovina se pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. višeplodna trudnoća. što enemogućuje odlupljivanje posteljice.

Najopasnije je krvarenje iz razdora cervixa.por. posteljica se manuelno odljušti u općoj anesteziji. ali zadržana – placenta incarcerata) Prirasla. Liječenje: iv. percreta) Posteljica može jednim svojim dijelom urati u dublje slojeve maternice. Liječenje: hemostatski šavi. navodi na zaključak da krvarenje nastaje iz razdora mekog porodnog kanala. rukom lagano masirati fundus uterusa i istodobno aplicirati infuziju uterotonika (oksitocin. Ako postoje znakovi odljuštenja posteljice. Sisice su otečene i jako zacrvenjene. zahvata na uterusu tumori stijenke uterusa protrahirani porod multiparitet insercija u tubarnom kutu. iz rodnice se krv izlijeva u mlazovima. Mastitis ili upala dojke nastaje relativno često krajem prvog tjedna babinja. uterine). MASTITIS * Dražančić 498 + 204 MASTITIS U PUERPERIJU *Dražančić 498 * Mastitis neonatalis je posljedica prelaska hormona iz majke u dijete tijekom trudnoće. Krvarenje ne prestaje iako se uspjela izazvati kontrakcija uterusa. rodnice. doba( forsirani Credeov hvat. kn euspije li to. Profilaksa: prilikom rađanja prednjeg ramena rodilji injicirti im ampulu metilergometrina ili Syntometrina. aplikacija fibrinogena i inhibitora fibrinolize (Trasylol). to je ozbiljna komplikacija koja se liječi parenteralnom primjenom antibiotika. Urasla posteljica ne može se do kraja manuelno izljuštiti. Pri porodu se mogu oštetiti meka tkiva cervixa.ozljedom bradavice (ragade) limfogeno www. Fundus se penje do ispod rebrenog luka. metilergobazin ili kombinacija). najč. por. Liječenje: cilj je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljeni volumen krvi. divovsko čedo) prirođene malformacije uterusa ožiljci ili fibrozne promjene nakon kir. nakon porodničkih zahvata (lezija grane a.ako se krvarenje ne zaustavlja i nakon aplikacije uterotonika i isključenja ozljeda mekog porodnog kanala.neadekvatno vođenje III. dobu .perpetuum-lab. Krvarenje se pojavljuje tek nekoliko minuta nakon poroda. hidramnion.com. uterus je atoničan i mekan. urasla i prorasla posteljica (placenta accreta. što rezultira krvarenjem iz mjesta insercije. Koagulopatije također mogu prouzročiti krvarenje u III. Kateterizirati mokraćni mjehur. ako ni to ne zaustavi krvarenje – ekstirpacija uterusa. KRVARENJE IZ RAZDORA MEKOG PORODNOG KANALA Obilno trajno krvarenje koje počinje odmah nakon poroda čeda. Nastojati se istisnuti krv iz materišta i izazvati kontrakciju muskulature utrusa. U >90% slučajeva uzročnik je stafilokok. pun mokraćni mjehur…) prerastegnuta uterina stijenka u trudnoći i porodu (blizanci. pa se pokušava tamponadom maternice uz davanje karboprosta. klitorisa i perineuma. Putovi prodiranja infekcije: . sumnja .hr . tj. increta. anularni oblik posteljice spazam ušća maternice (posteljica odljuštena. kad se kavum uterusa već ispunio krvlju. treba je odmah istisnuti.↑ sklonost potrošnoj koagulopatiji ili abnormalna fibrinoliza. rodilja je napadno blijeda s izraženim znakovima akutnoga gubitka krvi. kod dobro kontrahiranog uterusa i kod normalnog zgrušavanja krvi.

babinjača ima visoku temperaturu s tresavicama i općim lošim stanjem . adekvatna higijena dojenja.Konzervativno: antibiotici.moguće je stvaranje apscesa. ifiltrat jako bolan .com.pranje bradavice prije i poslije dojenja 3% otopinom acidi borici . higijena dojke .higijena ruku i dojke kod dojenja .perpetuum-lab.koža nad upalom crvena.otok pojedinih dijelova ili čitave dojke .hr .Incizija i drenaža: u slučaju apscesa (uvijek radijalna incizija kako se ne bi ozlijedili mliječni kanalići).prevencija stvaranja ragada.odgovarajuća tehnika dojenja . . podizanje oboljele dojke. hladni oblozi. dojenje se napušta dok ne prestane gnojenje Profilaksa: . pa čak i nekroza i flegmona dojke Liječenje: .mazanje masti s hidrogenom na bradavicu između dojenja www.- intersticijski kanalićima kroz bradavicu u parenhim žlijezde (pridonosi i zastoj mlijeka kod nepravilnog dojenje) Klinički: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful