P. 1
Ginekologija za državni ispit

Ginekologija za državni ispit

|Views: 773|Likes:
Published by Deljo Dervis

More info:

Published by: Deljo Dervis on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

ZA DRŽAVNI ISPIT

Kristina Illeš

------------------------------------------ginekologija-------------------------------------------www.perpetuum-lab.com.hr

RADNA SPOSOBNOST KOD GINEKOLOŠKIH BOLESTI ? MENSTRUACIJA I MENSTRUACIJSKI CIKLUS
*Šimunić 30

3 su razine važne u tumačenju menstruacijskog ciklusa: 1) hipotalamus i hipofiza, 2) jajnik, 3) uterus. Hipotalamus Krvotokom u hipotalamus dolaze hormoni koji se tu vežu na specifične receptore i potiču mehanizme povratne sprege (feedback mehanizam9. to su estrogeni, androgeni, progesteron i hormoni nadbubrežne žlijezde. Funkciju neurona i sinaptičku transmisiju kontroliraju neurotransmiteri (katekolamini – dopamin, noradrenalin i adrenalin, te indolamin serotonin) i neuromodulatori (endogeni opijati, prostaglandini (PG) i katekolestrogeni) Hipofizeotropni hormoni hipotalamusa su TRH, CRH, GH-RH, PIF i Gn-RH. Hipofiza Hormoni neurohipofize su oksitocin, vazopresin i neurofizin I i II. Hormoni hipofize koji reguliraju menstruacijski ciklus su gonadotropni hormoni: FSH (folikulostimulirajući hormon) – potiče rast folikula, djeluje na granuloza stanice LH (luteinizirajući hormon) – pokreće steroidogenezu u teka stanicama Jajnik Menstruacijki ciklus se prema promjenam u jajniku dijeli na folikularnu i luteinsku fazu. Svaka traje 14 dana, između se odvija ovulacija; ciklus traje 28 dana. Folikularna faza menstruacijskog ciklusa Faza folikulogeneze (rasta i sazrijevanja folikula) traje 14 dana.Počinje 1. danom menstruacije, a završava ovulacijom. 2 dana prije menstruacije počinje porast FSH čije oslobađanje raste sve do sredine folikularne faze (7.-8 dan ciklusa); ovim porastom odabire se za novu folikulogenezu 20-30 malih antralnih folikula. U prvih 7 dana folikularne faze odabere se 6-8 zdravih folikula. Sedmi dan odabere se 1 dominantni folikul (pad razine FSH postaje sudbonosan za sve nekvalitenije folikule) koji je preodređen za ovulaciju. On sadrži najkvalitetniju jajnu stanicu koja će ovulirati. Od 7. dana dominantni folikul brzo raste, u poslijednjih 4-5 dana naziva se preovulacijski folikul. 4 dana prije ovulacije visoka je proizvodna estradiola (E2). Porast proizvodnje progesterona (P4) počinje u 2. danu prije ovulacije i traje 10 sati, taj porast zaustavlja skok LH. Početak skoka LH istodoban je s postizanjem najviše vrijednosti estradiola. Od početka LH skoka za 36-40h uslijedit će ovulacija – toliko je vremena potrebno i oociti za konačno sazrijevanje. Ovulacija: preovulacijski folikul se dijelom izbočuje u površini jajnika i tvori stigmu folliculi; slijedi prsnuće. Do ovulacije dolazi 36-38h nakon početka skoka LH.
Folikul je temeljan jedinica u jajniku primata. Dijelovi folikula: jajna stanica – oocita, okružena je granuloza-stanicama; bazalna membrana, krvne i ly žile (koje dolaze samo do BM) te teka-stanice koje čine 2 sloja stanica (unutrašnji sloj proizvodi hormone). Od sredine fetalnoga života pa do menopauze bilježimo trajno smanjenje broja folikula – atrezija folikula. Primordijalni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st) → primarni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st koje su veće i kuboidne) → preantralni folikul (povećana oocita + zona pellucida (mukopolisaharidna ovojnica koju su stvorile granuloza-st); corona radiata (skupina granuloza-st koje pout krune obuhvaćaju zonu pellucidu) → antralni folikul (folikularna tekućina ispunjava prostore među granuloza-st i tvori šupljinu, antrum folliculi; skupina granuloza-st koja okružuje oocitu i izbočuje se u antrum naziva se cumulus oophorus) → preovulacijski folikul. Faza toničkog rasta (od preantralnog do antralnog) traje 70 dana, a faza eksponencijalnog rasta (od antralnog do preovulacijskog9 traje 15 dana.

www.perpetuum-lab.com.hr

Granuloza – stanice imaju receptore za FSH koji ih potiče da iz androstendiona aromatizacijom proizvode estradiol (E2) Teka – stanice imaju receptore za LH koji ih potiče na stvaranje androstendiona i testosterona FSH potiče stvaranje receptora za LH na granuloza stanicama koje počinju proizvodnju progesterona (P4) neposredno pred ovulaciju Steroidni hormoni jajnika: Estrogeni: estradiol (E2) i estron (E1) Progesteron (P4) –prirodni oponent estradiolu Androgeni: androstendion, testosteron (dijelom difundiraju i u granuloza-st gdje su prekursori za proizvodnju estrogena Luteinska faza menstruacijskoga ciklusa – faza žutoga tijela Nakon izbacivanja jajne stanice i kumulusa iz folikula stvara se žuto tijelo, corpus luteum. Folikul kratkotrajno kolabira a zatim se puni krvlju i limfom → crveno tijelo, corpus haemorrhagicum. Granuloza – stanice vakuoliziraju i u njih se nakuplja žuti pigment, lutein. Luteinizacija počinje 40-48h prije ovulacije, a potiče je porast LH. Pod utjecajem LH žuto tijelo proizvodi 150% više progesterona, a i estradiol. Normalno trajanje žutoga tijela je 14+- 2 dana. Ako dođe do trudnoće, hCG će se vezati na LH receptore žutoga tijela i podržati njegovu funkciju još nekoliko tjedana. Žuto tijelo ožiljkasto fibrozira u corpus albicans. Lokalnim djelovanjem P4, žuto tijelo inhibira novu folikulogenezu u istome jajniku – zato će najčešće nova ovulacija biti u kontralateralnom jajniku (alterirajuća folikulogeneza). Uterus Cervix Od 7. dana folikularne faze počinje ↑ E2 → ↑ cervikalne sluzi; u poslijednja 3-4 dana prije ovulacije sluz je obilna, prozirna i elastična; kristalizacijom nastaje tzv. paparatna reakcija. Visoka razina E2 potiče otvaranje vanjskog ušća cervikalnoga kanala – ono pred ovulaciju zjapi (pupilarni fenomen) Endometrij Endometrij se satoji od 2 sloja – bazalnog i funkcionalnog. Iz bazalnog se nakon menstruacije obnavlja funkcionalni sloj. Funkcionalni ima dublju gustu zonu i površinsku spongioznu. Prema promjenama koje u endometriju iniciraju hormoni jajnika razlikujemo 3 faze: 1) Menstruacijska faza –menstruacija Menstruacija traje 3-5 dana. Najveći dio funkcijskoga endometrija odbaci se u prva dva dana. Menstruacija je posljedica ↓ proizvodnje P4 i E2 u žutom tijelu – taj pad ↑razgradnju lizosoma, što aktivira vazomotorne promjene (ishemiju) i degenerativne promjene (apoptozu). Razaraju se krvne žile te se krv i fragmenti izljuštenog endometrija odbacuju. Samo endometrij u isthmusu i tubarnim rogovima ostaje nedirnut – iz tih mjesta počinje reepitelizacija. Bazalni endometrij bogat je receptorima za E2 koji potiče tu reepitelizaciju. 2) Proliferacijska faza Nakon menstruacije endometrij je debeo svega 1-2mm. Pod utjecajem E2 umnažaju se receptori za estrogene. Funkcionalni sloj proliferira od 5. dana ciklusa; jača neoangiogeneza, zblićavaju se žlijezde i razvija stroma kroz koju prodiru spiralne žile. Pred ovulaciju endometrij je debeo 8-12mm. 3) Sekrecijska faza Ovulacijom počinj brzi ↑ P4 i privremeni ↓ E2. U epitelnim stanicama žlijezda pojavljuju se glikogenske vakuole 3-4 dana nakon ovulacije. Žlijezde počinju u šupljinu maternice izlučivati glikoprotein i peptide. Vrhunac tih promjena je 7 dana nakon ovulacije kad treba doći do implantacije. U vrijeme očekivane implantacije (20.-22. dana) u endometrijskim stanicama uz lumen pojavljuju se izdanci citoplazme, pinopodi – oni su morfološki biljeg receptivne faze. Od 22.-23. dana ciklusa dolazi ponovno do mitotičkih promjena koje dovode do decidualizacije.

www.perpetuum-lab.com.hr

Na kraju sekrecijske faze u stromu se ulažu leukociti.

VAGINALNA CITOLOGIJA

*Šimunić 151 + Dražančić 32

Citodijagnostika – metoda sekundarne prevencije u probiru asimptomatskih žena u cilju ranoga otkrivanja i rane dg premalignih i malignih lezija cervixa; za ostale lokacije spolnoga sustava analiziraju se uzorci simptomatskih bolesnica. Obrisci stidnice, rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom, a oni iz endocervixa štapićem s vatom, odnosno četkicom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica, načina deskvamacije, te karakteristika citoplazme; slika se mijenja tijekom života, a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja, a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: - Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka), Actinommyces stanice poput pauka, C.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. - Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama, hifama i pseudohifama. - Paraziti – T. vaginalis: okrugla oblika, cijanofilne boje, ekscentrična jezgra, a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. - Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). • HSV stvara nespecifične promjene u I.stadiju, u II. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina, a u III. intranuklearne lezije. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre Vaginalna citologija u trudnoći U ranoj trudnoći citološka slika nije karakteristična. Nakon zavrešene placentacije u razmazu prevladavaju intermedijarne stanice bogate glikogenom, oblika čamca – tzv. navikularne stanice, tipične za trudnoću ('navikularni tip' razmaza' nađe se u 60-70% trudnica); deskvamiraju pretežno u nakupinama. Indeks eozinofiklije (EI) je <10% Prema kraju trudnoće, od 38.tjedna, navikularne st. pomalo nestaju, ai grupiranje, te dominiraju velike, pojedinačne intermedijarne stanice specifične za stanice 'blizu termina'. U razmazima 'na termin' povećava se broj superficijalnih st., EI raste. U razmazu 'poslije termina' morfološke značajke razmaza u trudnoći su nestale. Praktična važnost ovih razmaza: procjena termina! Važna je i transformacija endometrijskih stromalnih st. u deciduu (žarišta decidue mogiu se naći i na cervixu). Karakteristična je i poratna upala s leukocitnom infiltracijom. Specifična za trudnoću je i pojava Arias – Stelline reakcije glandularnih stanica koje su atipična izgleda, hiperkromne, žarišno u endometriju.

PAPA TEST

*Šimunić 151 + 157 + 412 + 415

www.perpetuum-lab.com.hr

Zbog toga se na egzocervixu mogu zamijetiti 2 skvamokolumne granice: jedna (rubnija) je primarna. a oni iz endocervixa štapićem s vatom. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre VCE obrisak za citološku analizu – PAPA test Stidnica je prekrivena višeslojnim pločastim epitelom. a u III.vaginalni (do identifikacijskoga broja) . Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica.Paraziti – T.stadiju. a rodnica i exorervix (porcija) neorožnjelim pločastim epitelom koji seže do skvamokolumne granice (SKG) gdje se spaja s endocervikalnim cilindričnim epitelom. Stanični uzorci ravnomjerno se prenesu na predmetnicu: .C . Nezreli pločasti epitel najosjetljiviji je na djelovanje raznih onkogenih čimbenika. a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str. .cervikalni . pločastim. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina.Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol.Obrisci stidnice. • HSV stvara nespecifične promjene u I.hr . cijanofilne boje. vaginalis: okrugla oblika. načina deskvamacije. C. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka). Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja. rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom. a druga (sekundarna. . Između ta 2 područja nalazi se zona preobrazbe s pločastom metaplazijom. citosprejem ili lakom za kosu s udaljenosti od 30cm. slika se mijenja tijekom života. te boje metodom po Papanicolaouu.perpetuum-lab. a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: .E . a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno.com.V . Skvamokolumna granica ovisi o hormonskom statusu i životnoj dobi – pri upali i niskome pH jedan dio cilindričnoga epitela na porciji naknadno se zamijenjuje otpornijim. aktivna) je ona u kojoj se susreću cilindrični i metaplazijom nastali pločasti epitel.Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama. Actinommyces stanice poput pauka.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. te karakteristika citoplazme. www.endocervikalni Odmah se fiksiraju u 95% etanolu. hifamai pseudohifama. . ekscentrična jezgra. odnosno četkicom. u II. intranuklearne lezije.Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV).trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi.

com. 56. ali i kod invazivnoga ca. Osnovni kriteriji za dg CIN: .SIL niska stupnja Dysplasia media CIN II. u manjega broja razvit će se trajna infekcija HPV-om koja može progredirati u teže oblike CIN-a. infekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima. – zahvaćenost gornje trećine epitela (ca in situ – CIS) Na prednjoj usni porcije CIN (cerviklana intraepiteln neoplazija) se razvija 2 x češće nego na stražnjoj. CIN u najvećem broju slučajeva započinje kao žarište u zoni preobrazbe. donju trećinu debljine epitela CIN II. Najčešći prijenos HPVa je spolnim putem. a kontaktno krvarenje moguće je u većih eritroplakija.poremećej raspodjele i sazrijevanja stanica . Mozaik čine kapilare koje kružno ili poligonalno omeđuju manja polja acidobijeloga epitela. Infekcija HPVom obično je lokalna i očituje se pojavom kondilomatoznih promjena. tipovi srednjega i visokoga onkogenoga rizika su 16. 51.Citološki nalaz može biti iskazan kao: a) uredan b) bez citološki vidljivih atipija uz upalne promjene c) abnormalan nalaz Abnormalni citološki nalaz se ovako klasificira (Zagreb 1990): Opisna dijagnoza . 39. U bolesnica s abnormalnim citološkim nalazom potrebno je učiniti kolposkopiju: CIN promjene povezane s HPV infekcijom vidljive su kao acidobijel područja: mnogo proteina s ili bez punktacija i mozaika. doći će do spntanog povlačenja bolesti.povećana mitotička aktivnost Smatra se da HPV ima značajnu ulogu u nastanku CIN-a. 18. razlikuju se 3 stupnja CIN: CIN I. Žarište CIN obično ima oštre vanjske granice.abnormalnosti epitela Abnormalne skvamozne stanice neodređena značenja Skvamozne intraepitelne lezije (SIL) Dysplasia levis --------. U većine bolesnica u kojih se razvio CIN I. – promjena zahvaća samo jednu.hr . Sam CIN ne uzrokuje posebne subjektivne simptome – promjenjeni iscjedak najčešće je posljedica pratećega cervicitisa ili kolpitisa. upotreba kontracepcijskih sredstava.abnormalnosti jezgre . 35. Za invazivne tumore HPV 18 je specifičniji od HPV 16.CIN I ------. 45. www. HPV potiče ekspresiju E6 i E7 onkoproteina koji sprečavaju sjelovanje antionkogena p53 i pRB što na kraju dovodi do nekontrolirane diobe promijenjenih stanica. Dysplasia gravis SIL visoka stupnja Carcinoma in situ CIN III plus promjene povezane s HPV Carcinoma planocellulare (S obzirom na debljinu zahvaćenoga epitela. – zahvaćenost srednje trećine epitela CIN III. 58. 33.perpetuum-lab. Punktacije su sitnije ili krupnijee crvene točkice na acidobijeloj podlozi (dilatirani vrhovi kapilarnih petlji). Pušenje. Podtipovi HPV se dijele u 3 skupine. promiskuitetno ponašanje i stanje ishranjenosti mogu utjecati na razvoj bolesti. 52.

Dražančić 234 Izvanmaternična trudnoća (graviditas extraurerina) je trudnoća koja se implantira izvan šupljine maternice. U slučaju kolposkopski vidljive promjene učini se ciljana biposija bioptičkim kliještima ('punch' biopsija) ili klinasta bipsija nožem. upala nastaje ascendentnim putem.hr . uzrok smrtnosti majke (najčešće smrt od iskrvarenja) Učestalost ćešća je u krajevima s nižim standardom i nižom zdravstvenom kulturom pučanstva češća je u IVF u nas se na oko 100 – 200 intrauterinih trudnoća pojavljuje 1 ekstrauterina od 1970. Možemio učiniti i tipizaciju HPV-a. Liječenje 1. Potrbno je učiniti i ekskohleaciju endocerviksa i uzorak također poslati na analizu. slaba funkcija žutog tijela i transperitonealna migracija jajne stanice funkciju jajovoda najčešće ošteti upala koja nastaje poslije pobačaja i u babinju. Česti uzročnici su i gonoreja. 2. a čitava SKG u potpunosti vidljiva.com. atretični rog maternice i cervix heterotopična trudnoća je stanje istodobne unutarmaternične i tubarne trudnoće Etiologija poremećaj u adrenergičkoj inervaciji miosalpinxa povišena razina progesterona (smanjuje kontrakcije mišića jajovoda) decilijacija ili poremećena funkcija cilija (P4 negativno djeluje na cil. ali se smrtnosta smanjila 10x (rana dg!) najčešća je između 31 i 40 g. Oko 15% CIN I napredovati će do težih lezija. E. Lokalnodestruktivne metode: ako je u pitanju CIN I i II. Histerektomija s adneksektomijom: u žena u peri. Krioterapija tekućim dušikom Laser – CO laserska vaporizacija i CO2 laserska konusna biopsija. i to najčešće u ampuli. Svaku bolesnicu s CIN II ili CIN III/CIS odmah uputiti na kolposkopiju i ciljanu biopsiju te liječiti. www. a potom na abdominalnom ušću i fimbrijama tubarna trudnoća češća je s desne strane (blizina apendixa → pri apendicitisu) rijeđe su lokacije: ovarij. Ako nakon 1g CIN I postoji i dalje i promjena je kolposkopski vidljiva.Atipične krvne žile karakteristične su za invazivni ca vrata maternice – nepravilne su.i postmenopauzi EKSTRAUTERINA TRUDNOĆA *Šimunić 183 + 142 + 321. Ekscizija: prednost joj je dobivanje preparata za patohistološku analizu Konizacija Konusna biopsija – treba odstraniti čitavu promjenu. a 60% će se spontano povući. 3. površina glatka.epitel) predisponiraju i kasna ovulacija. promjena samo na egzocerviksu. subkliničke salpingitise. a danas je najčešće uzrokovana Chlamydiom trachomatis.coli i anaerobi. promjena mala. uzročnikom koji izaziva 'tihe'. života Klasifikacija u 99% slučajeva ekstrauterina trudnoća je smještena u jajovodu (tubi uterini). treba je odstraniti. zatim u istmičnom dijelu. zonu preobrazbe i barem 1/3 cervikalnoga kanala Elektrodijatermijska ekscizija malom petljom (LLETZ) 3. U daljnjem postupku ravnamo se prema PHD.perpetuum-lab. Leukoplakija je bijeli plak koji se vidi i prije nanošenja octene kiseline. trbušna šupljina. učestalost joj je porasla 4x. To je po život opasno stanje. izvijugane i razgranate.

blijeda je.još nema bolova niti krvarenja. tjedna kao tubarni abortus ili kao ruptura tube: Tubarni abortus – ako je jajašce smješteno u u ampularnom dijelu: .kod lijeganja. pri tome ošteti krvne žile pa nastane žestoko krvarenje .trofoblast prodire kroz stijenku jajovodam. tada na 20-30 intrauterinih trudnoća dolazi 1 izvanmaternična rizični faktori su i mikrokirurške salpingoplastike.iznenadna jaka bol u donjem dijelu trbuha. i 12.ruptura obično nastupa spontano.omaglice zbog nadražaja peritoneuma krvlju . ovarijska rano završava rupturom (th: jajnik se klinasto resecira) Cervikalna trudnoća .Antibiotici su ↑ učestalost tubarne trudnoće – ranim liječenjem salpingitisa spriječi se potpuna okluzija jajovoda i neplodnost.perpetuum-lab. maternica je povećana i smekšana . osobito kod pomicanja cervixa ('ekscitacija vrata maternice'. otečen. ako žena zanese. pri tom se izbacuju komadići decidue (rijeđe cijela decidua – 'decidual cast' koji izgleda kao odljev šupljine maternice).pregledu javlja se bol kod najblaže palpacije.pri gin. jajovod ostane oštećen ali djelomično prohodan. nema korionskog tkiva .jednostrana bol gotovo odmah nakon izostanka meš) . nemogućnost rastezanja): . krv nadraži i ošit pa se javlja refleksna bol u ramenu (podražaj n. započinje krvarenje i javljaju se bolovi .pregledu javlja se bol pri pomicanju cervixa.cervix je djelomično otvoren.simptomi prijetećega ili nepotpunoga pobačaja. samo je nakratko izostala menstruacija Ovarijska trudnoća i trudnoća u rudimentarnome rogu . u 75% nalazi se na strani izvanmaternične trudnoće .znakovi nalik onima u tubarnoj trudnoći. niskog krvnog tlaka (ortostatska hiptenzija) .unutarnje krvarenje i hemoragični šok: bolesnica kolabira. endometrioza i anomalije razvoja jajovoda Ishod tubarne trudnoće obično završava između 6. oznojena.hr . rizik blago povisuje i namjerni pobačaj )posebno ponavljani) rjeđi su uzroci tumori maternice ili jajnika koji dislociraju jajovod.postoje i znakovi nadraženosti peritoneuma i osjetljivost u svodu rodnice Asimptomatski. obično krvarenje bez boli . kronični tok puno je češći (75-80% slučajeva): . pa žena koja je jednom imala vanmaterničnu trudnoću ima 40x veće šanse da opet zanese izvan maternice. Upala zahvati oba jajovoda.kad jajašce rastegne jajovod.rijetko se cijelo jajašce izbaci u abdominalnu šupljinu. frenicusa) i bol u epigastriju . rani početak spolnog života i broj spolnih partnera.pri gin. nakon 6-8 tjedana amenoreje (mogu je ubrzati trauma. 'tihi' oblik: . snošaj ili grub gin.riječ je o vrlo ranoj tubarnoj trudnoći u koje je plod još živ pa je prizvodnja hormona visoka . bolan .pregled) Simptomi tubarne trudnoće Kod akutnoga toka simptomi su dramatični: . 'Douglasov krik') Subakutni.com.trbuh je napete stijenke. a uterus malen www. kao ubod nožem. proširen. podvezivanje jajovoda. tada mogu nestati simptomi Ruptura tube – rijeđi ishod. Intrauterini uložak (IUD) nakon 3 godine može dovesti do decilijacije. nastaje ako se jajašce implantira u istmusu tube (uzak lumen. krv se skuplja oko jajovoda ili u Douglasovu prostoru .Fetus se impalntira ispod unutarnjeg ušća cervixa .konceptus se obično ljušti u etapama pa bolesnica trajno krvari.krvarenje na rodnicu pojavljuje se poslije boli i obično je oskudno. a ima IUD. ubrzanog pulsa.konceptus se kroz otvor djelomično ili potpuno izbaci u trbušnu šupljinu . kao sukrvica ('spotting') ali je trajno i ne prestaje. progesteronska kontracepcija.

Kuldocenteza – punkcija Douglasova prostora: iglom se kroz stražnji svod rodnice uđe u Douglasov prostor – dobivena nezgrušana krv smatra se pouzdanim testom.Abdominalna trudnoća osjetljiva oteklina izvan maternice. u žena generativne dobi s bolima u trbuhu uvijek treba misliti na izvanmaterničnu trudnoću Trudnoća se može utvrditi radioimunološkim testom. majčinski mortalitet iznosi 5%. pokretan. to govori za intrauterinu trudnoću. dijagnoza se lako postavlja na temelju kl. njeovi pokreti su jako bolni. ovu je metodu danas zamijenila laparoskopija.com. kod gubitka krvi > 1500 ml nastaje stanje šoka. nema amenoreje a sukrvica je rijetka. a fetalni 90% - Dijagnoza U akutnim slučajevima. puls > 100 otk/min.perpetuum-lab.hr . krv u maloj zdjelici ili u jajovodu (hematosalpinks). u krvi je β-HCG pozitivan već 6-7 dana nakon ovulacije. te ako je tubarna trudnoća < 3. pospanost. poremećeno disanje (acidoza. Samo u tubarnoj trudnoći sa živim plodom nalazimo normalne koncentracije βHCG. <50 govori za patološku trudnoću. može dalje rasti do termina . oprez – moguć je nalaz pseudogestacijske vreće (odvojena decidua u uterusu). povećana. ako se nađe samo decidua i Arias – Stellina reakcija (atipična rekacija endometrija) → ektopična trudnoća. Diferencijalna dijagnoza rani uterini abortus (→ histološki pregled kiretmana!) akutni salpingitis (→ bol je obično obostrana. UZV znakovi izvanmaternične trudnoće: gestacijska vreća izvan maternice. kod niskog β-HCG. Laparoskopija – trbušna šupljina se napuni sa 2-3 L CO2. povraćanje i proljev) Liječenje A) Ekspektativni postupak: . koža i sluznice blijede. ili ako imamo plato možemo biti sigurni kako nije riječ o urednoj trudnoći. odnosno oplodnje – tako možemo utvrditi trudnoću tjedan dana prije očekivane menstruacije Razina β-HCG kod izvanmaternične trudnoće je značajno niža od one u normalnoj trudnoći. prstenasta tubarna masa ehogena ruba i hipoehogena središta. a također izostaje i njegov pravilan porast: ako je dvodnevni porast HCG manji od 50%. test na trudnoću je negativan.5 cm. ako je jajovod slobodan. slike. mučnina. odvoji se i iplantira na okolne organe (obično stražnji list plike late i stražnji zid uterusa) . češće su leukocitoza i povišena temperatura) unutarnje krvarenje iz prsnutoga žutog tijela ili prsnute folikulinske ciste jajnika (→ laparoskopija) torzija ciste jajanika. cijanoza. krv u Douglasovu prostoru. www.fetus leži odmah ispod trbušne stijeke. serijskim određivanjem humanog korionskog gonadotropina (HCG) u urinu ili serumu (svaka 2 dana).ako je fetus opkoljen amnionom. Progesteron – P4 u serumu < nmol/L ukazuje na veliku vjerojatnost tubarne trudnoće. odsutna koriodecidualna reakcija. elipsoidna. a <20 uvijek govori za neživi plod Estradiol – E2 u krvi < 500 pg/ml povezana je s nenormalnom trudnoćom u 94% slučajeva Transvaginalni UZV i color doppler – intradecidualni znak. prazna maternica. ako nema značajnijeg krvarenja i znakova prsnuća jajovoda. perforirani apendicitis (→ hitna operacija) gastroenteritis (jer se katkad javljaju samo boli. povećana je potreba za kisikom) Kod kroničnog tijeka dg može biti izuzetno teška. često ju dislocira ova je trudnoća obično sekundarna: placenta probije stijenku jajovoda. instrument se uvede kroz malu subumbilikalnu inciziju i promatraju se organi u maloj zdjelici.kod kroničnog tijeka. može se odstraniti bez otvaranja trbušne šupljine Kiretaža maternice – ako se u kiretmanu histološki identificira korionsko tkivo. česte su njegove anomalije.

može se dati i izravno u tubarnu trudnoću . 2. intersticijske. uspješnost je 88-95% za tubarne trudnoće bez ploda. sekundarna je izostanak menstruacije u bilo koje doba nakon menarhe (tj..perpetuum-lab. Razlozi: završena reprodukcija.trudnoća u istom jajovodu.Aktinomicin D. hipertonička otopina glukoze (50%). ako nema znakova rupture. danas se radi samo u patološki promijenjenoga ipsilateralnog jajnika Histerektomija – u starijih žena s dodatnim indikacijama Konzervativni kirurški zahvati: danas imaju prednost jer nakon njih postoji mogućnost za oplodnju.UZV nalaz na jajovodu katakda ostaje i nekoliko mjeseci . njima se odstranjuje samo izvanmaternična trudnoća iz jajovoda: Linearna saplingostomija – najčešća. AMENOREJA *Šimunić 195 Amenorrhoea je izostanak menstruacije. perzistentni trofoblast liječi se jednokratnom primjenom metotreksata. u stanju šoka.metotreksat 50mg/m2 im. U 1 dozi ili se doza ponavlja za 5-7 dana. Fertilnost žene nakon ektopične trudnoće je smanjena. Nakon rane dg i mikrokir. g. krvarenje se zaustavi mikroelektrodom.Primjenjuju se: .6 tj. slijedi ekspresija i evakuacija trudnoće iz jajovoda i hemostaza. zahvata nije povišen postotak ponovnih izvanmaterničnih trudnoća. mifepriston (RU 486) .B) - Trajan nadzor. izvanm. potrebno je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv transfuzijom. kada u žene koja je ranije imala menstruacije one izostanu u trajanju 3 bivša ciklusa ili 6 mjeseci). niska razina β-HCG i P4. Oligomenoreja – produljeni razmak između menstruacija (6 mj. dojenju i postmenopauzi) i patološka. NaCl. Može biti fiziološka (u pretpubertetu.odstranjuje se i istostrani jajnik. konz. UZV.Poslije medikamentnoga liječenja tubarne trudnoće jajovod je prohodan u 79-82% pacijentica C) Kirurško liječenje (laparoskopski!): Salpingektomija – najčešći radikalni kirurški zahvat u tubarnoj trudnoći: odstranjuje se jajovod u kojemu je jajašce. ako je tubarna trudnoća < 4 cm. Primarna amenoreja – kada menstruacija ne nastupi do 16. .hr . sastoji se od linearne incizije jajovoda na antimetenteričkome rubu iznad izvanmaternične trudnoće. nekontrolirano krvarenje. prostaglandini E2 i F2α. hemodinamski stabilna. a 70-80% za one sa živim plodom. Kod akutnog oblika. istmička trudnoća i teže oštećen jajovod Adneksektomija . cervikalne i tubarne uz sy hiperstimulacije – ako je pacijentica zdrava. a 85% žena zanese intrauterino. ako je isključena unutarmaternična trudnoća. a otvor na jajovodu ostavi da sekundarno zacijeli ili se stavljaju pojedinačni šavi po načelima mikrokirurgije (salpingotomija) Fimbrijalna evakuacija – istisnuće trudnoće iz fimbrijalnoga dijela jajovoda pokretima mužnje ('milking') Resekcija dijela jajovoda – uz mikrokiruršku reanastomozu Kirurška ekscizija intersticijskoga dijela jajovoda U konzervativnih kirurških zahvata uvijek postoji mogućnost perzistentnoga trofoblasta – zato 1 x tjeno treba pratiti pad β-HCG.com.) www. trudnoći. života. kontrola β-HCG Medikamentno liječenje: kod tubarne trudnoće.

Primarne periferne amenoreje: Himen imperforatus – iznad himena stvara se hidromukokolpos. Ako nema krvarenja → negativan: ukazuje da nema maternice. iv.Podjela amenoreja I. ginekološki pregled. 'Post-pill' amenoreja – katkada nakon dugotrajne OC www. maternica i rodnica nedostaju. nema pubične ni aksilarne dlakavosti. 2. hormoni. mokrenje.com. kolpocitologija. Dijafragma rodnice – simptomi kao kod zatvorenog himena. Ako nema krvarenja → negativan: potrebna su daljnja testiranja. RTG skeleta. Postupalna uterina amenoreja (sy Netter-Mussett) – TBC endometritis. bolovi u donjem trbuhu.perpetuum-lab. Th: najčešće bezuspješna. Periferne amenoreje – anatomski defekti – poremećaji otjecanja menstruacijske krvi . kariotip XY. lijekovi. prijašnje trudnoće. razvijene dojke (↑E). vrući valovi. Sekundarne periferne emenoreje: Endouterine sinehije – nakon traume bazalnog sloja endometrija ili endometritisa.Th: priraslice se uklone tupo. Testikularna feminizacija (Morrisov sy) – muški pseudohermafroditizam. ukazuje na anovulaciju (nema žutog tijela i P4 koji bi transformirao endometrij). koža. menatrha. P4 i E2/P4 testovi su negativni. dlakavost. ponovno sraštenje se sprečava postavljanjem Foleyeva katetera tijekom 7 dana ili IUD. raspoloženje. urografija. Th: plastična op. histeroskopija i laparoskopija. bifazično oslobađanje i porast gonadotropina ukazuje na urednu funkciju hipofize.obiteljska. tjelovježba. Ostale pretrage – UZV. periferije na androgene. Histeroskopijom.hr . testis u ingvinumu. PERIFERNE AMENOREJE – ANATOMSKI DEFEKTI Sek. op.↑ aktivnost anti-Mullerovog hormona zbog čega nastaje agenezija cervixa ili agenezija ili aplazija maternice i rodnice. testis ne proizvodi androgene ili postoji neosj. Anomalije u razvoju Mullerovih kanala . Kronične anovulacije – poremećaji osovine H-H-O Dijagnoza Anamneza. Analiza razine hormona: određivanje gonadotropnih hormona FSH i LH. endometralna biopsija. osobna (prijašnje bolesti. a u pubertetu se ciklički nakuplja menstruacijska krv i stvara hematokolpos i hematometra – pseudotumor. pubertet. spolne osobine su uredne. nastaju priraslice i stijenke maternice srastu. porođajna masa. štitnjača. Posttraumatska uterina amenoreja (sy Asherman) nastaje zbog razaranja endometrija predubokom kiretažom. da je oštećen endometrij ili da postoji zapreka u spolnome sustavu koja onemogućava otjecanje krvi (ginatrezija). Th: excizija i hemostaza. estrogenski test: ako za 2-8 dana nakon završene primjene estrogena dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i spolni sustav prohodan. 1. operacije) Fizikalni pregled – izgled. bol koja je svaki mjesec sve jača. I. zastoj mokrenja. Th: odstranjenje testisa nakon završetka puberteta. Stvaranja rodnice (Mc Indoe) ili uporna dilatacija i proširenej plitke rodnice (Frankova metoda). određivanje PRL (hiperprolaktinemija – prolaktinom) oderđivanje TSH (↑TSH – hipotiroidizam) određivanje steroidnih hormona jajnika i nadbubrežne žlijezde odeđivanje estradiola (E2) – normo/hipoestrogenizam GnRH test: daje se GnRH i potom jeri razina FSH i LH svakih 30 min. sekundarne spolne osobine. ev. Th: incizija himena + atb.kriptomenoreje II. ozljede glave. prehrana. histerosalpingografija. vaginoskopija i kolpohisterografija. Ovarijske amenoreje – hipergonadotrponi (↑FSH) hipogonadizam III. endometrioza i upale. koštana dob. hormonsjka nadoknada (E). UZV Hormonski testovi: progesteronski (gestagenski) test: ako za 2-8 dana nakon završetka primjene P4 dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i da je održana prohodnost donjeg spolnog sustava. Daje se estrogen (reepitelizacija). razina nam pokazuje da li je riječ o lošoj funkciji jajnika ili lošoj funkciji hipotalamusa ili hipofize. tm SŽS-a. akne. proporcije tijela. sondom ili oštro. galaktoreja.

debela i ehogena stroma koja zauzima >30% jajnika). čak 80-90% otporno je na inzulin. stimulacijski i inhibicijski testovi Liječenje . kako bi se liječile uporne metroragije. genetski por. analiza hormona(FSH.↑LH.5 glavnih mjera: 1. a E2/P4 pozitivan.perpetuum-lab. pod utjecajem ↑LH teka-st proizvode 8-20x više androstendiona. leptinutječe na jajnik tako što inhibira učinak IGF i FSH na proizvodnju E2. Pušenje i alkohol ↓ SHBG pa je slobodni testosteron ↑ . priraslice!) elektrokauterizacija jajnika (drilling) B) Kronične anovulacije zbog perifernih endokrinopatija Poremećaji štitnjače: Hipertiroidizam . kirurški pristup: klinasta resekcija jajnika – danas rjeđe (postop. Patofiziologija: 3 sustava poremećene aktivnosti i regulacije: . III. 1. BMI. raspodjela masnoga tkiva – W-H odnos. smanjenje tjelesne težine (dijeta.Stenoza cervixa – nakon kir. Inhibin B koji se ↑ stavra u jajniku utječe na pad FSH. kod ↑ inzulina i kortizola. Mg) 2. neplodnost. na inzulin) 3..X0 – gonadalni tračci umjesto jajnika 2. 60% gojaznost). ↓LH Hipotiroidizam – ↑TSH. farmakološki pristup: klomifen citrat – u 70-80% pacijentica inducira ovulaciju humani gonadotropini. DHEAS i FAI). Aktivnost FSH je slaba.com. tunika deblja za 50%. UZV-zlatni standard (policistični jajnici: volumen jajnika 2-3 x veći. često + analoge GnRH 5.hr . menstr. Etiologija: por. metabolički poremećaji (razina inzulina i inzulinska rezstencija. neuredna krvarenja. – više od 50% adipoznih žena sa sy PCOS. OVARIJSKE AMENOREJE – HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM Visok FSH i nizak E2.neuroendokrinološko-metabolički poremećaji . kariotip 45. Koncentracija leptina je povišena kada je ↑ masno tkivo. ↑ LH/FSH odnos (<3). www. koji se uključuje u proizvodnju estradiola i koji utječe na stvaranje androgen-dominirajućih folikula koji se zaustavljaju u rastu. P4 test je negativabn. U pretilih je ↑ inzulin glavni vanjski stimulator androgeneze. supkortikalno folikuli poput ogrlice. FSH i LH su visoki. ekstraglandularna hormonska proizvodnja . LH. Th: nadoknada hormona štitnjače. Folikuli ne postoje ili su postojeći folikuli neosjetljivi na FSH i LH. Primarne ovarijske amenoreje: Agenezija gonada Disgenezija gonada (Turnerov sy). ↑ lipoproteini i TG). hipertenzija. hiperandrogenemija i/ili hirzutizam. Sekundarne ovarijske amenoreje: Prijevremena menopauza (menopausis praecox) – najčešće. por.abdominalna distribucija masti (androidna pretilost) korelira s znakovima sy PCOS. II. ciklusa). KRONIČNE ANOVULACIJE – POREMEĆAJ OSOVINE HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ 3 velike skupine: A) Kronične hiperandrogene anovulacije – sy policističnih jajnika (PCOS) Najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija Klinički znakovi: hiperandrogenizam (↑ testosteron i androstendion → hirzutizam i akne. testosteron. pretile imaju normalan - LH. zahvata na cervixu Ablacija endometrija – histeroskopski se odstrani veći dio end. u teka – stanicama. ↓ osjetljivost na inzulin i hiperinzulinemija.to utječe na gomilanje androidne masti. pa je niska proizvodnja estradiola – zato izostaje mehanizam selekcije i dominacije folikula.g. dijabetes i KV bolesti. a estrogeni niski. U policističnom jajniku folikuli dozrijevaju samo do antralnoga stadija i stvaraju mikrocističnost.mršave žene imaju ↑LH i ↓FSH. prestanak pušenja i uzimanja alkohola 4. Aktivin inhibira sintezu androgena u folikulu. a u mršavih LH i hormon rata (RH) intraovarijski poremećaji – granuloza – stanice proizvode IGF-II.↑SHBG. poticanje fizičke aktivnosti (↓BMI i ↑ osj. Th: estrogeni (HNL) katkad aktiviraju receptore. Dijagnoza: anamneza (peripubertalni početak sy PCOS. hormonski i metabolički por. ↑PRL → ↓P4. iscrpljenost jajnika < 40.

nekroze ili upale hipofize.perpetuum-lab. obiteljska podrška i prisilno hranjenje. ↓ K. ošt. Kad djevojčice počnu s tjelovježbom ili baletom prije puberteta. B) Kronične anovulacije zbog centralnih poremećaja Tumori. je samoizlječenje. Karakterizira ju malnutricija (anemija. PRL i HR. estrogena s progesteronom. odgodit će se menarha za 2-3 godine (svaka godina treninga odgađa menarhu za 5 mjeseci). Neki tm u tim regijama mogu zaustaviti ili odgoditi pubertet. U ranom babinju dolazi do involucije dojki i prestanka dojenja. Centralne amenoreje povezane su s: ↓ razinama estrogena (hipogonadizam9 jer su niski GnRH. umanžanje lanugo dlačica. E2 i PRL Tumori hipotalamusa: kraniofaringeom (supselarni tm. Poremećaji hipotalamusa . plivanje i sl. osteopenija.. proizvode FSH i LH (gonadotropni adenomi) – povećanjem tm pritišće na okolinu i izaziva deficit ostalih hormona. i zračenje. alb. nakon kirurškog zahvata. Gubi se sekrecija HR. Bulimija nervoza. najčešće transsfenoidalna resekcija tumora.hipogonadotropni hipogonadizam: ↓FSH i LH. najč. hipernefron (PRL). Kallmannov sy – izolirani deficit GnRH + anozmija. upale i drugi poremećaji mogu izazvati disfunkciju hipotalamusa i hipofize koja će završiti amenorejom. glasnik loše en. ako ne – HNL. hipotermija i hipotenzija. Th: kod blažih oštećenje moguće je i spontano izlječenje. isto kao anoreksija (ali ovo je blaži poremećaj). ACTH. Poremećaji hipofize Primarni hipopituitarizam nastaje zbog tumora. Th: psihoth. gubi pubične i aksilarne dlake zbog hipotireoze.adrenalni adenomi i karcinomi: proizvode DHEA. homeostaze je leptin. ↑PRL. Th: kir + zračenje ili primjena antagonista GnRH. u svim težim oblivima nadoknafa hormona. zračenja. gonadotropina. LH). arenoblastomi. vida i endokrini premećaji. www. teratomi. Th: ravnoteža između fizičke aktivnosti i energetske homeostaze. androstendion i kortizol Tumori koji ektopično proizvode hormone – rak bronha. Idiopatski hipogonadotroni hipogonadizam. Anoreksija nervoza – prati ju amenoreja. Upale: TBC. Th: kir. balet. Funkcionalne hipotalamičke anovulacije – psihoneuroendokrinološki i psihoneuroendokrino – metabolički poremećaji. P$ test negativan a E2/P4 test pozitivan. Cushingovu bolest i amenoreju-galaktoreju. Nutricijski poremećaji: za normalan menstruacijski ciklus potrebno je da žena u sastavu tijela ima >20% masti.hr . hirzutizam. Hormonski aktivni tumori – tm jajnika: hilusnih stanica jajnika. Th: dugotrajno HNL. mogu izazvati neuroendokrine poremećaje. kao posljedica infarkta i nekroze. Prekomjerna tjelesna aktivnost: pretjerana tjelovježba. Pretilost – također udružena s funkcijskim poremećajem hipotalamusa. nadoknada vitamina. žena je umorna. može se kombinirati i sa zračenjem.) Ozljede glave: hipopituitarizam. umišljena trudnoća (pseudocyesis). PRL i TSH.com. sifilis. Th: kir. naki teratomi i hepatoblastomi (hCG). sarkoidoza.Poremećaji nadbubrežne žlijezde: Cushingov sy – adenom prednjeg režnja hipofize proizvodi ACTH → ↑proizvodnja kortizola i androgena. kasnije i poremećaj termoregulacije. Kliničke manifestacije h. razaranje drška hipofize – panhipopituitarizam. Hipersekrecijski adenomi mogu izazvati 3 endokrinopatije – akromegaliju. oslobađaju se ACTH. Sniženi estradiol i leptin te pivišeni moždani opijati zakočit će pulsatilnost GnRH. DHEAS. djelomični hipopituitarizam. Adenomi hipofize – tihi (nefunkcionalni). Ca. nastaju tek nakon destrukcije 70% hipofize. th. Th: kir. kolesterol) te neuroendokrini i metabolički poremećaji (amenoreja. Sheehanov sy – jako krvarenje nakon porođaja i hemoragički šok mogu izazvati akutnu nekrozu adenohipofize i hipopituitarizam. rak pluća i dojke (TSH. FSH. nataje iz Rathkeove vreće. Psihogeni događaji: stres potiče simpatički sustav i adenohipofizu. tekomi i ginandroblastomi – proizvode androgene u jajniku .

Psihičko stanje može znatno utjecati na jačinu simptoma. dismenoreja membranacea (poremećaj ljuštenja i odbacivanja sluznice maternice u jednom aktu pri nedovoljno otvorenom ušću što uzrokuje grčevite i bolne kontrakcije maternice. sekundarna (uzrokovana različitim organskim bolestima9 i tzv. Često se javlja i mučnina. Bol je najintenzivnija suprapubično ili u lumbalnome dijelu kralježnice i širi se prema unutarnjoj strani bedara. Etiologija: ↑ proizvodnja prostaglandina posebice u sekretornoj (luteinskoj) fazi → ↑ napetost u maternici. www. masaža ili pritisak smanjuju bolnost. Liječenje: NSAIL – sredstva izbora. menstruacije. Javlja se u >50% žena. proljev i rijetko nesvjestica.perpetuum-lab.DISMENOREJA *Šimunić 235 Dysmenorrhoea je bolna menstruacija. Nakon 3-6 mjeseci primjene bolesnice još nekoliko slijedećih mjeseci neće imati dismenoreju. Korisna je i zabrana pušenja i alkohola. ima oblik grčeva. Bolovi počinju nekoliko sati prije početka menstruacije i traju 42-72 sata. Primarna (bez organskoga uzroka). ENDOMETRIOZA *Šimunić 241 Endometrioza se očituje nazočnošću ektopičnoga endometrija koji ima histološke značajke normalnoga endometrija uz dokaz stanične aktivnosti i razvoja lezije što se iskazuje stvaranjem priraslica i ometanjem normalnih fizioloških procesa. slične bolne kontrakcije može izazvati i IUD). Pokreti. Antagonisti kalcija i betamimetici – samo iznimno Vježbe opuštanja. ↑ kontrakcije i ishemija maternice. koje boluju od dismenoreje a koje žele i kontracepciju (↓ razinu PG-a). indometacin i ketoprofen. najčešće ASK.hr . povraćanje. Epidemiologija: prevalencija iznosi 5%. ↓ intrauterini tlak i kontrakcije maternice. Inhibitori prostaglandina – th se provodi još minimalno 48h nakon početka menstruacije Oralni kontraceptivi –metoda izbora u osoba koje su spolno aktivne. fizička aktivnost i psihoterapija – poravljaju raspoloženje i tako djelomično uklanjaju tegobe. Klinička slika: dismenoreja se javlja do 2 godine nakon 1. u neplodnih je žena 7 x češća Etiologija: Sampsonova implantacijska teorija: endometrioza nastaje retrogradnim refluksom krvi i endometriotskih čestica tijekom menstruacije Teorije o autoimunom nastanku bolesti i multifaktorskom nasljeđivanju bolesti Patogeneza: Primarni endometriotski implantat nastaje iz čestic endometrija koje dospijevaju na zdjelični peritoneum menstruacijskim refluksom.com.

Uglavnom se javlja u žena kasne reproduktivne dobi i u perimenopauzi. nekrobiozu i resorpciju). Uz adenomiozu se u 50-60% sluičajeva nalazi i miom maternice. Simptomi: hipermenoreja (50%) i dismenoreja (30%). bolesnice imaju raniji nastup menarhe. Simptomi: Zdjelična bol kaosekundarna dismenoreja ili dispareunija Palpabilni čvorići u Douglasovu prostoru Bol pri pomicanju maternice. veličine i smještaja endometrioma CA-125 – za tijek i praćenje liječenja Endometrioza i reprodukcija: Epidemiološki. obilnija produžena krvarenja. Endometrijski implantat ima stanice otpornije na apoptozu. ↑ broj aktiviranih makrofaga. Kirurškim se liječenjem postižu trajnije smanjenje proširenosti endometrioze i trajnije smanjenje boli. agresivne → tamnoplave i crne. fiksacija adneksa i fiksacija maternice u retroverziji Rjeđe lokalizacije su rodnica. u duboke zdjel. kraće dojenje. rektovaginalnog septuma i struktura u plici lati. tipične lezije okružene fibrozom. Medikamentno liječenje: gestageni (djeluju pseudogestacijski.com. www. kao i o poremećajima peristaltike maternice. širenje i migracija lezije Uspostavljeni ektopični endometrij za svoj daljnji rast treba estrogene Patohistologija: Intramezotelni površinski implantat → submezotelni implantat → tipična lezija: serozno-hemoragične vezikule Nepigmentirane lezije. uzrokuju decidualizaciju. probavni sustav. bolna povećana adneksa. Smatra se da nastaje ozljedom sluznice maternice (porođaj. ↓ broj T-stanica. postupci potpomognute reprodukcije * ADENOMIOZA je miometrijska endometrioza – nazočnost žlijezda i strome endometrija u miometriju. end. specifičnih bjelančevina i čimbenika angiogeneze. analozi GnRH (uzrokuju pseudomenopauzu) Kirurško liječenje: uglavnom laparoskopski (laparotomija ako je endometriom promjera > 4 cm u mlađih žena. Dodatni kirurški postupci: laparoskopska ablacija živaca maternice (LUNA) i presakralna neurektomija (↓ boli) Liječenje umanjene plodnosti. kasniji nastup prve trudnoće. OC. pobačaj. smanjiti ili otkloniti bol i poboljšati reprodukcijska svojstva. citokina. SŽS Dijagnoza: Anamneza i pregled spolnih organa Neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparoskopom – temeljni dg postupak! Biopsija sumnjivih lezija UZV – dg. Endometrioze te kod provedbe presakralne neurektomije zbog sindroma zdjelične boli) Liječenje je uglavnom konzervativno. kiretaža). gestrinon (izaziva postupnu atrofiju endometrija9.Dolazak endometriotskih stanica u zdjelicu ovisi o jačini. Implantacija: adherencija → proteoliza → rast. jako vaskularizirane. promijenjene proteolitičke enzime i pojedine čimbenike rasta. U zdjelici su karakteristične promjene: povećanje V peritonealne tekućine. Obično ju prati i anemija.perpetuum-lab. lokalno aromatizira androgene u estrogene. visokog indeksa mitoze. pluća. slabe vaskularizacije i niskog stupnja mitoze → crvene. volumenu i učestalosti menstruacijskoga refluksa. Danazol (izaziva atrofiju i regresiju endometrija). promjene u sadržaju lokalnih čimbenika rasta. općenito smanjen reprodukcijski potencijal Liječenje: Cilj je smanjiti topografsku proširenost bolesti. mokraćni sustav.hr . oblika. kosti. ↓ aktivnost NK stanica. mišić.

) Anaerobi su 5x češći od aeroba. Povišeni (lužnati) pH iznad 5 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu.aerob. bjelkast.com. streptokoki.4.2 ne bijela visoka pahuljasta duboka bez >5 da siva niska pjenušava uz lat. elektrolita i drugih kemijskih sastojaka. Najčešći anaerobi: Peptococcus. Također se mijenja u pojedinim fazama menstruacijskog ciklusa. pahuljičast i bez mirisa. Obično je priljepljen na prednju i lateralnu stijenku rodnice. od 3. nalazi se u 70-90% žena bez upale). postmenopauzi. stijenku bez Pri pregledu. nizak pH. Patološki iscjedak nalazi se pri upali rodnice: tada je on obilan. što povisuje ph (zato su vaginitisi u juvenilno doba.5 ne bijela visoka pahuljasta uz lat. stijenku neugodan <4. pojačana lubrikacija kod spolnog uzbuđenja i ejakulat mogu privremeno mijenjati i neutralizirati kiselost rodnice. nakon menstruacije i u puerperiju izrazito intenzivni i tvrdokorni). Sastoji se od transudata (vode). ispod 4. visoke viskoznosti. Najčešći aerobi: difteriodi. Staphylococcus epidermidis i Gardnerella vaginalis. Normalan iscjedak je oskudan.5. a obilniji u generativnoj dobi). cervikalne sluzi. rezidentne bakterijske flore. žut. u grudicama. Dražančić 24 + 198 Vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) je uvijek prisutan u rodnici. stijenku neugodan >5 da žutosiva niska homogena uz lat. Količina i osobine iscjetka mijenjaju se pod utjecajem hormona (oskudan je u pretpubertetu i menopauzi. pH je kisel. Obilna cervikalna sluz. 3 su velike skupine vaginitisa: bakterijske vaginoze 50% učestalosti trichomoniasis 25% učestalosti candidiasis 25% učestalosti Vaginitis će izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika uz povišen pH rodnice. Uzročnicima upale pogoduje niska razina estradiola.2 (oko 4). govori za normalan iscjedak ili gljivičnu upalu. pjenušast i neugodna mirisa. Peptostreptococccus i Bacteroides. enzima i drugih bakterija metabolizira u mliječnu kiselinu i druge organske kiseline. Tada se mijenjaju osobine iscjetka: osobine iscjetka PH Prisutan na introitusu Boja Viskoznost Kozistencija Lokalizacija miris Normalan Bakterijska vaginoza Trichomonas Candida 3. (Estrogeni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. potrebno je iscjedak: www. Nalazi se pretežno u stražnjem svodu. Kandida i mikoplazma su također čest nalaz u žena bez simptoma upale rodnice.perpetuum-lab.ISCJEDAK * Šimunić 251. glikogen se uz pomoć laktobacila (Lactobacillus acidophilus. tekućina iz maternice ili jajovoda. odbačenih epitelnih stanica.hr .8 do 4.8 .

perpetuum-lab. erysipelas…) Parazitarne (pediculosis pubis. Male papule. condyloma acuminata – HPV. uzručnik je poksvirus (STD). 1-5mm. chancroid. superinfekcija. razvija se u 2-4 dana te prsne. Odjećom i anatomski je zatvorena. kompl. u početku je krvav. Stanice vaginalnog epitela su oskudnije. Condyloma acuminatum Šiljasti kondilomi su STD koju prenosi HPV tip 6 i 11. uretre i anusa.evakuacija papula i Monselova otopina.hr . scabies) Sekundarne: Candidiasis. Glavni simptom je bol. Stidnica ima rezidentnu bakterijsku floru (Acinetobacter. Bartholini. zbog nedostatka estrogene sekrecije one su intermedijarnog ili parabazalnog tipa (tzv. Corynebacterium. piodermije – folliculitis. uglavnom anaerobna. L. Često samoizliječenje. metabolički i alergički utjecaji pogoduju nastanku upale. Peptostreptococcus i Staphylococcus). Primarne upale stidnice: Virusne (molluscum contagiosum – poxvirus. kvasnice i gardnerela svakoj ženi. hormonski. vaginalis i kvasnice) stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno kod trudnica za sprečavanje asc. Th: 10-25% otopina podofilina. lymphogranuloma venereum. Th: kir. bakterije. Promjene vlažnosti. trichomoniasis. t. herpes genitalis – HSV) Bakterijske (Granuloma inguinale. puerperalni i laktacijski tip razmaza) VULVOVAGINITIS * Šimunić 247 Simptomi koje stvaraju upale donjeg spolnog sustava najčešći su razlog za traženje pomoći ginekologa. Micrococcus. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i bjelkast. Bartholini. bartholinitis Gl.com. treba uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu Iscjedak u puerperiju = lohija. miješane bakterijske upale → uglavnom vulvovaginitisi! Absecessus gl. je bakt. UPALE STIDNICE U potkožnom dijeliu vulve nalaze se Bartholinove žlijezde i druge strukture. Mikroskopski se još nalazi povećan broj L te bakterije (stupanj čistoće 2-3). uvijek treba navesti jesu li pozitivni ili negativni trihomonas. marsupijalizacija zbog drenaže) Molluscum contagiosum Asimptomatska virusna bolest kože stidnice. www. kojoj unatrag 1g to nije učinjeno. pa sukrvav te smeđ. Sekundarno se mogu naseliti uzročnici iz rodnice. ako ne . infekcije i korioamnionitisa!) STUPNJEVI ČISTOĆE PO SCHRODERU Epitelne stanice Stupanj 1 Stupanj 2 Stupanj 3 - *Dražančić 24 Laktobacili Koki Leukociti +++ ++ + +++ + - + ++ - ++++ uz to. one vlaže stidnicu (zaštitno).- - mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. Apsces je polibakterijska gnijna upala. Visokokontagiozna bolest. Krioterapija Elektoresekcija Ekscizija Interferon Česti recidivi. 1 x tjedno 4-6 tjedana trikloroctena kis. impetigo. (incizija i evakuacija gnoja. što pogoduje anaerobima. abscessus gl. Bartholini – parna žlijezda na ulasku u rodnicu na donjemu dijelu usana (5 i 7h). širi se autoinokulacijom.

s blažim lokalnim simptomima. autoinokulacija. apokrinih žlijezda ili dermisa. Pediculosis pubis i scabies Stidne uši – Phthirius pubis prenose se spolnim kontaktom. Vaginalni iscjedak – vidi gornji tekst (Šimunić 251). uzročnici su Calymmatobacterium granulomatis. a uz folikul dlake odlažu jaja što izaziva alergijsku reakciju i jaki svrbež.hr . piretrin (Bubil) ili lindan (Milinor) šampon.4 milijuna jedinica penicilina G i. Svrab izaziva parazit S. U fazi latencije HSV se nalazi u stražnjim ganglijima sakralnog dijela leđne moždine. Th: rani sifilis penicilinom (jednokratno 2. Broj im raste u dijabetesu. hifa i pseudohifa nije uvijek u korelaciji sa jačinom upale. carbunculus stidnice Piodermije mogu izazcvati upalu folikula dlake. Najčešće je samostalan uzročnik. Hidradenitis suppurativa Piogena upala apokrinih žlijezda. per os. Chlaydia trachomatis. Inkubacija 3-8 tjedana. Upitna je i potpuno nepotrebna dugotrajna primjena antibiotika jer mijenja ravnotežu vaginalnog ekosustava. Th: aciklovir (Zovirax). Broj spora. Inspekcijom s povečalom – uzročnici. svrab je najjači po noći. generacije). testovi. Pustule → prsnu → bolne ulceracije. uzročnik je HSV1 i HSV2 (češće. scabiei. Sifilis Uzročnik je Treponema pallidum. (Erizipel – streptokoki – penicilin). ostaju mali ožiljci. serol. ali bezbolni. moždini i ostalim tkivima (gum – hladni apscesi). Čankir (ulcus molle.perpetuum-lab. chancroid) Uzročnik je Haemophillus ducreyi – stvara papule koje ulceriraju. furunculus. trichomoniasis. spontano nestaje za 4-6 tjedana. jaja i feces. Candidiasis (Monilia vaginitis) Gljivične upale vagine su vrlo česte.VAGINITIS. Gnojni čvorovi koji spontano prsnu. Th: permetrin. Latentna faza traje 2 – 20 godina. Posebni su oblici juvenilni i senilni kolpitis. Nerijetko i kir. Prvi stadij – tvrdi čir na mjestu ulaska spirohete (ulcus durum). stidnicu i često cervix. u inf. Akutni simptomi traju 10-14 dana. Granuloma inguinale i lymphogranuloma venereum Rijetko. nije visoko kontagiozan. temperatura. Česti recidivi. nakon uzimanja kortikosteroida i atb. Folliculitis. trudnoći. ecthyma i erysipelas Površinske upale kože koje izazivaju stafilokoki ili streptokoki. tj ↑ pH rodnice. www. lokalno atb i cefalosporini per os. Impetigo contagiosa. bez simptoma. Aerobi i anaerobi. Candida često sekundarno izaziva upalu stidnice – vulvovaginitis. lokalno ili valaciklovir (Valtrex) per os. Komplikacija: encefalitis.com. eritromicin. ili 3.) ili eritromicinom (4 x dnevno 500mg/14 dana). teže) Inkubacija 4-6 dana → parestezije i višestruke vezikule.m. limfadenopatija i ulkusi. može izazvati papule i vezikule. duboka upala zahtijeva inciziju i antibiotike per os (cefalosporini 2. condylomata lata. Sekundarni sifilis je sistemska bolest (hematogeno širenje) – 2-6 mjeseci nakon nestanka primarne lezije. 3 velike skupine vaginitisa (kolpitisa): bakterijske vaginoze. Th: doksiciklin. Nije STD. Folikulitisi – Stapfylococcus aureus. u 80-90% slučajeva upalu izaziva Candida albicans. Ona je uvjetno patogena gljivica. Dg: mikroskop s tamnim poljem. limfadenopatija i bol u stidnici. KOLPITIS *Šimunić 167 + 251 + 377 Epitel vagine sastoji se od višeslojnoga pločastog epitela koji ne orožnjava. Th: dezinfekcija + bacitracin ili neomicin mast. najčešće u trudnoći. azitromicin 2-3 tjedna. -------------------UPALE RODNICE . Th: cefalosporini + metronidazol (ili klindamicin).Herpes genitalis Visoko zarazan. odn. hrane se krvlju. pogoduje mu samo topla koža. candidiasis. makule i papule na stidnici. Th: eritromicin ili azitromicin. u 20-30% žena nalazi se kao saprofit u rodnici. Virusne upale rodnice su zajedničke za rodnicu. Tercijarni sifilis izaziva oštećenja u mozgu. STD. Vaginitis će nastati ako visoka koncentracija patogenih uzročnika naiđu na slabu obranu. Th: čišćenje. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti.

U uvjetima normalnog pH trihomonas ne može izazvati upalu – nju će omogućiti nestanak laktobacila i porast pH iznad 5. plakovi Iscjedak: bijel. malo L. 'jagodaste točke' vaginalni iscjedak: obilan. Trihomonasni vaginitis je spolno prenosiva bolest. ekonazol (Ecalin) 3 dana vaginalno) Sistemski: flukonazol (Diflucan) jednokratno 150mg per os ili 7 dana 50-100mg dnevno per os. edem. miceliji.hr . tromjesječju trudnoće i u doba dojenja. Klinička slika glavni simptom: obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vlaži stidnicu iscjedak je zelenožute boje. klotrimazol (Canesten.5 Stupanj čistoće: ↓ broja laktobacila. vaginalisa. pjenušast i neugodna mirisa na stidnici: edem. no za aktivnu upalu potrebna je velika inokulacija. kao i onih sa smanjenim imunitetom (AIDS). sirast. Gyno-Daktarin) 7 dana vaginalno i mast za vanjsku uporabu.com. crvenilo. 6 dana vaginalno. Većinu antimikotika (osim nistatina) nastoji se izbjeći u 1. pH<4.nistatin + oksitetraciklin (Geonistin). smetnjama. pH>5 mokri preparat (stupanj čistoće) mikroskopski: nema laktobacila. može preživjeti 1 dan na vlažnom ručniku. žarenje. Mnoge žene s T. poslije virusa i klamidije. Dijagnoza: Anamneza: svrbež. edem. TRICHOMONIASIS *Šimunić 254 Trichomonas vaginalis je jednostanični anaerobni parazit. vaginalis koji se brzo miče ili je nepokretan. a muškarac će ga prenijeti na 85%žena. J+Kod recidiva se kombinira sistemsko i lokalno liječenje. uz dodatak KOH – hife i pseudohife Liječenje: Lokalno: sintetički imidazoli . neugodna mirisa. a samo ½ ih ima pojačani vaginalni iscjedak. posebna stanja Inspekcija: crvenilo. donjem mokraćnom sustavu i Skeneovim kanalima. plimycol) 1 ili 3 dana vaginalete i mast za vanjsku upotrebu. mikonazol (Rojazol. Treći je uzročnik vaginitisa.metronidaziol: 4 tbl od 400-500 mg: odjednom per os ili 2 tbl iste doze ujutro i 2 tbl navečer . T. crvenilo i ekskorijacije u 105 na stijenci rodnice i cervixu nalazimo točkasta krvarenja ('jagodaste točke') ¼ ima jači pruritus stidnice 20 % ima dizuriju dispareunija se javlja s akutnim kolpitisom ako je zahvaćen i cervix – kontaktna krvarenja Dijagnoza anamneza: podaci o partneru.perpetuum-lab. T. ↑ broja i u žena koje koriste OC. flagelat koji se može naći u rodnici. ovoidna oblika kultura test monoklonskim protutijelima Liječenje sistemski . kvaliteti iscjetka inspekcija i pregled u spekulima: obilan žutozeleni iscjedak i na lateralnim stijenkama rodnice.metronidazol: 3 x dnevno po 250 mg per os 5-7 dana ili 2 x dnevno po 400 mg per os 5-7 dana lokalno metronidazol: 1 vaginaleta dnevno od 500 mg tijekom 10 dana www. itrakonazol (Orungal) 4 dana 100mg dnevno per os. vaginalisom u rodnici i nemaju simptome. vaginalis je otporan. on će se prenijeti na 40-50% partnera. bez mirisa. ekskorijacije. Inkubacija za kolpitis uzrokovan trihomonasom traje 4-20 dana. pjenušav. Ako je žena nosilac T.Rast gljivica je najjači iza menstruacije i u trudnoći. brojni l. gust. žutozelen.

Uvijek treba istodobno liječiti partnere. vaginalis treba eradicirati. priljepljen na lateralne stijenke vagine. ako dođe do osl. najčešći je uzročnik STD (5-6 x češća od gonoreje. tromjesječju daje se vaginalno klotrimazol. Uz metronidazol se ne smije uzimati alkohol. vaginoze su uglavnom tihe. a i kasnije u trudnoći (kao i dojiljama) daje se samo uz ozbiljnu indikaciju. epitelne stanice rodnice izvana su zauzete brojnim bakterijama – clue cells Liječenje: Sistemski: .metronidazol 2 g dnevno per os .klindamicin (Dalacin vaginalete) 1 x dnevno aplikacija 2%kreme 7 dana Nakon th za mjesec dana provodimo test izlječenja. Izaziva cervicitis. Povezuje se i sa prijevremneim porođajem. dodatkom KOH ↑ neugodan miris ('whiff test') Stupanj čistoće: laktobacili rijetki ili nedostaju. Nakon liječenja metronidazolom može se aktivirati candida albicans. malo L. Th: visoke doze atb i KS.. Žene koje uzimaju OC imaju 2-3 x češću klamidiju u cervixu. Trudnice – sistemska th nakon 1. ↑ nakon menstruacije i spolnog odnosa Iscjedak: sivkast. osipom. Metronidazol se ne daje u prvom tromjesječju trudnoće. aureus. čak i kada ascenzijom izazivaju salpingitis. Ona ne napada pločasti epitel vagine (pa ne izaziva vaginitis). zaudarajući (po ribi) neugodan miris. Poremećena kvaliteta cerviklane sluzi olakšava prodor virusa i bakterija. postkoitalno krvarenje i vaginitis cervix edematozan uz čest ektopij. Uspjeh u 90-95% slučajeva.metronidazol 1 x dnevno vaginalno 500mg 7 dana (ili 2 x dnevno gel 5g 5 dana) . bartolinitis. čest uretritis i salpingitis Dijagnoza: www. čine 50% svih upala vagine. vaginalis čest je pratilac drugih spolno prenosivih bolesti! Bakterijske vaginoze Neravnoteža između ↓ broja laktobacila i anaerobnih bakterija (posebno Gardnerelle vaginalis!) koje su u porastu. vrlo često u adolescenata). Klamidija izaziva tihe upale koje imaju subklinički oblik.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin9 3 x 375mg dnevno per os 7 dana Lokalno: .metronidazol 2 x 500mg dnevno per os 7 dana (ili 3 x 250g dnevno per os 7 dana) . jednokratno . jer može poslužiti kao vektor za prijenos uzročnika zdjeličnih upala. konjuktivitisom i upalom pluća. povraćanjem i glavoboljom.com. unutarstanični parazit. trudnicama u 1. ampicilin i cefalosporini T. Slabije djelovanje na trihomonas imaju klindamicin. uretritis. Izaziva mukopurulentni (endo)cervicitis. (Endocervicitis najviše uzrokuju klamidija i gonoreja. Često počinje naglo nakon menstruacije s ↑ temp.klindamicin 2 x 300mg per os 7 dana . asimptomatske upale. Klamidijske upale Chlamydia trachomatis. već samo epitelne stanice endocervixa. endometritis i salpingitis. njegovih egzotoxina u krv –toksični šok koji može završiti letalno. * Sy toksičnog šoka – u rodnici 5-17% žena postoji S.azitromicin (Sumamed9: 1g per os. novorođ. tromjesječja trudnoće. ↓KT. T. a egzocervicitis HPV i HSV).hr . Dijagnoza: Anamneza: pojačan sivkast. Može biti STD s inkubacijom 5-10 dana. Simptomi: mukopurulentni iscjedak (dosta L). Bakt.perpetuum-lab.

salpingitis.ceftriakson (Rocephin) 125-250mg im . Imanju veliko zdr. mikoplazme.doksiciklin (Hiramicin) 2 x 100mg dnevno per os 7-10 dana . zdjeličnim upalama. klamidija Vulvovaginitis i kolpitis u dječjoj dobi 80% svih gin. STD. HPV. tiha upala.ofloksacin 2 x 300mg dnevno per os 7 dana Uvijek se istodobno liječe partneri. krvarenje i dizurija česte paralelne upale sa klamidijom ili trihomonasom može sekundarno izazvati bartolinitis. to su organizmi između bakterija i virusa.gonoreja. u muškarca je bolest češće asimptomatska i blaža. Uvijek valaj liječiti partnere. do 5. H.amoksicilin 3 x 500mg dnevno per os 7 dana . Genitalne mikoplazme Mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum razmjerno se često nalaze u donjemu splonom sustavu žene. Klamidija i virusne upale su najučestaliae. Simptomi: mukopurulentni iscjedak. HSV .cervicitis – klamidija. Nalaze se u rodnici i cervixu u 30-90% asimptomatskih žena. Poseban je značaj STD u trudnoći i babinji. značenje zbog akutnih zdr.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin) 3 x dnevno 500mg per os 7-10 dana . prijevremeni porođaj i zastoj u rastu djeteta) – ipak. www. tetraciklin i azitromicin9. prijevremeni porođaj Dijagnoza: kultura organizma iz mokraćnoga sustava vlažni preparat – puno L Liječenje – sustavno: . Već u 1.diplokok.genitalne ulceracije – HSV. mogućih težih zdravstvenih tegoba. Neke bolesti povezane su sa spolno prenosivim uzročnicima: .com. granulomatis.korioamnionitis – streptokok. povezanosti s premalignim bolestima. C. Spolno prenosive bolesti Učestalost STD je u stalnom porastu.kultura stanica (McCoy stanice) – serološke pretrage i PAPA nisu dovoljno pouzdani Liječenje – sustavno: . mogućega izazivanja upale u novorođenčeta. anaerobi . mikoplazma.ofloksacin (Tarvid) 400mg per os. neplodnošću. ducreyi. najčešće asimptomatska. kontrolirane studije nisu dokazale tu povezanost. jednokratno Uvijek se istodobno liječe partneri. ima osjetljivu kožu i smještena je u blizini čmara – stoga su djeca osjetljiva na infekcije. godine) Dijete ima stidnicu koja nema zadebljale usne te pubičnu dlakavost. nakon liječenja obvezne su kontrole (liječenje je rijetko100%tno9. gonoreja. infertilitetom i komplikacijama u trudnoći (pobačaj. porođaju i babinju. prijevremeno prsnuće vodenjaka. oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom. HSV . kontaktu žena se lakše i češće zarazi od muškarca. coli. gonoreja. E. izaziva upalu endocervixa i gornjeg spolnog sustava. u žene su ozbiljniji tok i posljedice. bolesti u dječjoj dobi odnosi se na vulvovaginitis (najučestaliji je od 2.azitromicin (Sumamed) 1g dnevno per os. treponema.eritromicin: 4 x 500mg dnevno per os 7 dana .zdjelične upale. Ev. Gonokokni cervicitis Neisseria gonorrhoeae je G. klamidija. adolescenti. mogućih poremećaja u trudnoći.hr . vaginitis i salpingitis u trudnoći – korioamnionitis. ane samo ženu. tegoba.perpetuum-lab. Potreba za liječenjem je upitan (doksiciklin. neplodnost . klamidija. jednokratno . Povezuju se s neplodnošću.

strano tijelo u rodnici – komadi toalet papira) . Prodorom upale u jajnik nastaje oophoritis. pečenje. ali su nešto zaštićenije od prodora uzročnika u gornji dio. poremećaje peristaltike maternice i jajovoda. Velik dio infekcija su tzv. coli. IUD ↑ rizik 3-5 x. a u unutrašnjosti se može naći serozan sekret (hydrosalpinx).com. U promiskuitetnih žena postoji 5 x veća vjerojatnost da obole. nedostaje joj glikogen i laktobacili (ima neutralan pH). www. myometritis. Korisnice OC izloženije su klamidijskoj infekciji donjega spolnog sustava. Uzroci vulvovaginitisa: .bakterije fekalnoga podrijetla (slaba perianalna higijena. prvo serozan. Senilni kolpitis Javlja se u menopauzi. topički estrogen (krema) i oralno atb. mikoplazma. Rizik oboljevanja je veći ako je cervikalni kanal prirodno jače otvoren. postoji čvrsta korelacija sa STD. krv je alkalna. pregled razmaza (sekret se uzima tupim krajem pincete ili se aspirira) Liječenje: poboljšanje perinealne higijene. salpingitis. izbjegavanje šampona i sapuna. godine i u zimskim mjesecima – mikroorganizam se prenosi iz ždrijela u rodnicu) . odstranjenje stranog tijela fiziološkom otopinom. nema imunoglobulina. često pruritus → grebanje → ekskorijacije do krvi Dijagnoza:inspekcija i palpacija stidnice.candida vaginalis (djeca dijabetičari i ona koja primaju atb9 . zatim gnojan (pyosalpinx). oophoritis. Akutni oblik PID-a većina autora poistovjećuje sa salpingitisom. a i odstranjuje sluz u endocervikalnom kanalu – nestaje prirodna zaštita) Iz endometritisa klice prodiru u jajovode gdje dolazi do edema i hiperemije sluznice (endosalpingitis). Etiologija: Uzročnici STD – klamidija. E. učestalost se dvostruko smanjuje. dodatno je u djece obično slaba lokalna higijena.hr . miješane infekcije Putovi širenja infekcije: 1. Kada upala zahvati i mišićni dio jajovoda dolazi do zatezanja mišićnoga prstena što dovodi do zatvaranja jajovoda prema trbušnoj šupljini (obrambeni mehanizam). 2% seksualno aktivnih ženna mlađih od 25 godina oboljet će od PID-a.crijevni paraziti – svrab → nadražaj → nespecifična infekcija Simptomi: ↑ sekrecija. nakuplja se sekret.β-hemolitički streptokok grupe A (vaginitis s krvarenjem do 9. gonokoki. te kod slabije cervikalne sluzi. anaerobi.Sluznica rodnice također je osjetljiva zbog toga što je tanka. kao i kod svih transcervikalnih manipulacija sa strane liječnika.STD – pobuđuju sumnju na spolno nailje . sjedeće kupke. parametritis. (Šimunić 377) -------------------- ADNEKSITIS – UPALE GORNJEG DIJELA SPOLNOGA SUSTAVA ŽENE * Šimunić 259 Zdjelična upalna bolest (Pelvis Inflammatory Disease – PID) označava upalu gornjega dijela spolnog sustava: endometritis. Nakon 30. Prestankom akutnih promjena stijenka jajovoda se stanjuje.perpetuum-lab. osječaj žarenja. Ascedentni put je najčešći i to poglavito u vrijeme menstruacije (m.

u stanjima nakon unutramaterničnog kir. korisnice IUD-a. zahvata i meh. one sa nesigurnom dg. bolešću. TOA: najčešće u žena > 30g. 3. 50% nema simptome Salpingitis (adneksitis): u jajovodu se stvara upalni eksudat koji se pretvara u gnoj (piosalpoinks) a zatim dolazi do njegove rezolucije. umanjenje plodnosti ili neplodnost te sindrom zdjelične boli. Ooforitis: upala jajnika kao posljedica salpingitisa zbog prianjanja abdominalnog ušća jajovoda za jajnik. Na TOA se često nalijepe priležeće scrijevo i omentum što se naziva tuboovarijskim kompleksom. novotvorine jajnika i crijeva. nalaz > 20 L u vidnom polju (u oko 50% slučajeva klamidija ili gonokoki) Endometritis: u 50% uz ak. stvara se tuboovarijski apsces (TOA). Ako upalni eksudat prodre kroz stijenku slijeljenoga jajovoda.hr . torzija adneksa te ishemija u mioma i adenomioze. Liječenje: Hospitalizirati treba nulipare. divertikulitis. mukopurulentni cervicitis. pri korištenju IUD-a. u piometre. one s kl.com. mukopurulentni iscjedak žućkastozelenkaste boje. u puerperiju. Očituje se diskretnom bolnom osjetljivošću i abnormalnim krvarenjem.perpetuum-lab. bolnost adneksa te izražena bol pri pomicanju cervixa 75% ima mukopurulentni iscjedak i cerviklanog kanala abnormalna krvarenja izvanmaternična trudnoća u 3-4% žena Akutna upala vrata maternice: crvenilo. jače izr. te one koje ne odgovaraju na atb th. endometrioza. čest je tihi ili asimptomatski adneksitis > 90% bolesnica javlja se bol u donjemu abdomenu. a > 1/2 njih su rađale. vulnerabilnost porcije. okluzijama jajovoda i zdjeličnim priraslicama što izazova kronične tegobe s povremenim pogoršanjima. Gnoj se često slijeva u malu zdjelicu gdje tvori abscessus cavi douglasi. ozljede. pretvara se u transudat (hidrosalpniks). ruptura ciste jajnika. s adneksalnim masama. Nalazimo plazma – stanice! Gonokokna infekcija: ↑ rodnički iscjedak i dizurija. Neliječeni salpingitis prelazi u kronični sa ožiljcima. sa sumnjom na koegzistentnu trudnoću. leukocitozom i povišenom temperaturom. apendicitis. Simptomi: klinički znakovi su uglavnom nespecifični. Širenje upale iz šupljih organa nalazimo u < 2% slučajeva – iz perforiranog apendiksa ili divertikula. Dijagnoza: Dg PID-a potrebno je postaviti i ako postoji najmanja sumnja! Kriteriji za Dg PID-a: Minimalni kriteriji ⇒ bolna osjetljivost donjega abdomena ⇒ bolnost na pomicanje vrata materinice ⇒ bolna osjetljivost adneksa Dodatni kriteriji ⇒ temperatura > 38°C ⇒ ↑ CRP ⇒ ↑ SE ⇒ pozitivan mikrobiološki nalaz cervikalnog obriska ⇒ zdjelični apsces ili kompleks palpatorno ili UZV Laparoskopija – najsigurnija dg metoda Mikrobiooška analiza UZV sva 3 zanka 1 od znakova Diferencijalna dijagnoza: Izvanmatrnična trudnoća. Limfogeno širenje u parametrij najčešće je posljedica kirurških zahvata koji nisu izvedeni u aseptičkim uvjetima.2. Očituje se bolovima u donjemu dijelu trbuha. www.

septička stanja koja ne reagiraju na atb. edukacija o STD. ofloksacin i eritromicin.perpetuum-lab. ascites. u 95% uzročnik je Mycobacterium tuberculosis. umjereno SE. mikoplazme – tetraciklini. coli. ↑ L i blagi pomak ulijevo. širi se hematogeno. proljevi. ukupno 14 dana.Antibiotska th. STATIČKA ILI STRESNA INKONTINENCIJA MOKRAĆE (SIU) Nevoljno otjecanje mokraće kroz intaktnu mokraćnu cijev koje nastaje kad povećani intraabdominalni i intravezikalni tlak u odsutnosti detruzorske aktivnosti svlada oslabljeni intrauretralni zaporni mehanizam. (gonokoki – cefalosporini III. tenezmi (gnoj u Douglasovu prostoru). klamidija – azitromicin. zahvaćen jajovod. ↑ temperatura.indikacije: pelveoperitonitis i peritonitis. laparoskopija ili laparotomija. starije radiklanije nego mlađe). potom jajnik. anaerobi – klindamicin. uretralne) 1.. obično penicilin. Intervencijsko liječenje – punkcija i evakuacija gnojnog sadržaja (drenaža apscesa. Tijek: endocervix → IUD → endometrij → jajovod → jajnik (ovulacijski defekt u kori je ulazno mjesto). priraslice. obostrani adneksalni tumor. Laparotomija . pregled bolan. kasnije kalcifikacija stijenke jajovda i ly čvorova. Ambulantno započinjemo ofloksacinom + metronidazolom. Uretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ stresna inkontinencija ∗ nestabilni detruzor ∗ paradoksna ishurija ili prelojevajuća (overflow) inkontinencija ∗ kongenitalni uzroci ∗ uzimanje lijekova ∗ infekcije donjeg mokraćnog sustava ∗ psihosomatski uzroci Ekstrauretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ kongenitalni (ektopija mokraćovoda.. Per specila – gust mukopurulentan sadžaj koji se cijedi iz endocerviklanoga kanala. te po povlačenju glavnih tegoba nastavljamo doksiciklinom. Klinička slika: bol u zdjelištu. Kroničan tijek. često kod protrahiranog poroda i kod dovrđenja poroda instrumentima Četi i dugotrajni napadi kašlja Težak fizički rad (dizanje teških predmeta) www. visok rizik za neplodnost. Etiologija Prirođena ili stečena oštećenja statike organa u maloj zdjelici rezultiraju gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. hipermenoreja ili amenoreja. fibrozne promjene. Proteus mirabilis. Salpingitis. rana DG i dobra antimikrobna th. endometritis. nastavljamo per os klindamicinom ili doksiciklinom. Genitalna TBC – nastaje raspom bolesti iz pluća. metronidazol. KRONIČNA ZDJELIČNA UPALNA BOLEST Aktinomicete često uzrokuju PID u žena koje koriste IUD. ukupno 14 dana. Uzroci inkontinencije mokraće – uretralni i ekstrauretralni. Klebsiella i dr. Th: kombinacija antituberkolitika 9 – 12 mjeseci. kostiju. ekstrofija mokraćnog mjehura) ∗ fistule (jukstavezikalne ureterske. vezikalne. Liječenje: atb.com. imipenem…) U bolnici dajemo iv klindamicin + gentamicin ili ofloksacin. pseudomonas. opasnost od kroničnog progresivnog pijelonefritisa. INKONTINENCIJA MOKRAĆE *Šimunić 272 Kontinencija mokraće se određuje kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije. bubrega.). rezistentni apscesi zdjelice ili TOA što prijete prskanjem ili se stalno obnavljaju (konzervativno ili histerektomija + adneksitis uz vaginalniuu drenažu Douglasova prostora) Prevencija: rana Dg i th upale donjih spolnih organa. U 85% slučajeva SIU nastaje kao posljedica uništenja potpornoga aparata dna male zdjelice u porođaju i babinju. kronična zdjelična bol.hr . doksiciklin. najč. Zbog retencije mokraće nakon voljnog mokrenja nastaju opetovane mokraćne infekcije (E. kir: kod TOA.

riječ je o stupnju insuficijencije od 25%. Spuštenost baze mokraćnoga mjehura i gornjga dijela uretre. Hiperaktivni detruzor karakteriziran je nevoljnim kontrakcijama detruzora tijekom punjenja mokraćnog mjehura. Abdominalni. motorna (hiperaktivni detruzor) i senzorna (hipersenzitivan detruzor) urgencija Urgentna inkontinencija – nekontrolirano otjevanje mokraće izazvano jakom željom za mokrenjem Dijagnoza Anamneza Gin. procjenjujemo dinamiku vrata mokraćnog mjehura u aktivnoj suradnji sa bolesnicom: Stupnjevi insuficijencije po Miličiću ako se donji rub ušća uretre pri zaustavljanju mokrenja uzdigne toliko da zatvara ¾ unutarnjeg ušća. Burchova kolposuspenzija koristi ileopektinalne ligamente kao suspenzijske strukture. Profil uretralnih tlakova u mirovanju i naporu – analiza (in)kompetentnog mehanizma zatvaranja uretre. bolesti štitnjače) Mehanizmi nastanka SIU intraabdominalni i intravezikalni tlak nadvlada uretralni tlak zatvaranja rotacijski pokreti cervixa i proksimalne mokraćne cijevi povećavaju kut koji čini uretralna osovina s okomicom na više od 30° što dovodi do uretalne hipermobilnosti te ↑ stražnjega uretrovezikalnoga kuta – sve to rezultira neprimjerenim prijenosom intraabdominalnoga tlaka na uretru tijekom stresa te nekontrolirano otjecanje mokraće Simptomi Hitni nagon – jaka želja za mokrenjem praćena strahom od nekontroliranog otjecanja mokraće ili boli. potencijala u detruzoru i uretri Transvaginalni UZV – analiza statike i dinamike anatomskih odnosa vrata. ako se donji rub uzdigne do polovice ušća – insuficijencija je 50% ako se donji rub uzdigne sano za ¼ . u mirovanju. detrusora. različita brzina protoka Elektromiografija – mjerenje el. procjena položaja vrata mokraćnoga mjehura (niži je. mjehur se cistometrijski puni do 200mL. vizualiziramo ušće uretre. Zatim s 2 prsta ili instrumentalno podignemo prednju stijenku vagine – bolesnica ponovno kašlje. procjena kirurških zahvata za korekciju SIU.perpetuum-lab.-vaginalni pristup. baze mokraćnog mjehura i uretre u odnosu na donji rub simfize. vaginalni i abd.com.Pretilost i tm tvorbe u abdomenu i maloj zdjelici. Vaginalna cistouretropeksija: Marshall-Marchetti-krantzova operacija koristi dvostruki nabor vaginalne stijenke koji se učvršćuje na periost stražnje površine simfize. Uretrocistoskopija – dokazujemo cistitis. Koristi skraćena ligg. Cilj je obnoviti normalne anatomske odnose i osigurati odgovarajuću potporu vezikouretralnoj jedinici te tako poraviti stražnji uretrovezikalni kut i poboljšati prijenos intaabdominalnog tlaka na uretru. mokraća otječe. trudnoća Hormonska hipotrofija Prethodni korektivni kirurški zahvati Kongenitalna slabost mišića i kongenitalne anomalije Metaboličke bolesti (dijabetes. pregled Ciljani neurološki pregled Bonneyev test (bolesnica leži razmaknutih nogu. rotunda kao susp. strukture koje se vežu na otprepariranu paravaginalnu fasciju u visini vrata mokraćnog mjehura i proksimalne mokraćne cijevi. opstrukcije uretre (mehanička i funkcionalna) Mjerenje protoka mokraće (uroflow) – kontinuiran ili isprekidan protok. je više straga nego u kontinentnih) Liječenje Kirurško liječenje – metoda izbora. bolesnica se nakašlje ili napne – ako postoji SIU. kao i u kašljanju. ali joj sada mokraća ne bježi) – ovim se testom klinički dokazuje da je uzrok ink.hr . Miličić-OreškovićBagović ml. Danas niz modifikacija Burchove kolposuspenzije laparoskopski te transvaginalno 'needle' tehnikom Funkcionalna elektrostimulacija (FES) – metoda koja se stimulacijom aferentnoga dijela pudendalnog refleksnog luka rabi za jačanje tonusa i kontraktilnosti mišića dna zdjelice te za relaksaciju m. www.insuficijencija je 75% ako donji rub ne pokazuje nikakvu dinamiku – insuficijencija je 100% Urodinamska obrada Cistometrija – metoda kojom se mjeri odnos između intravezikalnoga tlaka i volumena mokraćnog mjehura.

Estrogeni – HNL je dokazano učinkovito u sprečavanju učinaka gubitka estrogena u žena u menopauzi. djelomična/potpuna) – česte infekcije.u rodnicu se stave 3 tupfera.perpetuum-lab. za kir. www. ozljede. ali vlažni tupferi fistulu mokraćovoda (po Miličiću) . nekontrolirano otjecanje mokraće. Liječenje: antimikrobni lijekovi i uroantiseptici ciljano prema antobiogramu uz obilnu hidraciju. Posljedica: retencija mokraće (ak/kron. 2. menstruacije. nedostatna higijena vanjskoga spolovila. generativnoj dobi i menopauzi. urgentna inkontinencija. razaranje stijenke kanalnog sustava uznapredovalim zloćudnim bolestima spolnoga sustava te rijetko upalni procesi. učestalo dnevno i noćno mokrenje. funkcionalni psihosomatski uzroci. ISCHURIA PARADOXA) Simptom niza bolesti koje otežavaju normalno otjecanje mokraće zato što je mokraćni mjehur previše rastignut i zbog nemogućnosti njegovog pražnjenja. gin. Dijagnoza: anamneza. 5% žena. KONGENITALNI UZROCI INKONTINENCIJE odgođeno sazrijevanje kontrolnih mikcijskih mehanizama vezikoureteralni refluks (VUR) neurološke kongenitalne lezije spinalne moždine strukturne kongenitalne anomalije – epispadija. a drugi dio spontano i nekontrolirano u rodnicu (tzv. porođaji. Simptomi: učestalo dnevno i noćno mokrenje. protrahiran porod. traume. mokraćnog mjehura i mokraćovoda sa susjednim organima (najč. noćna enureza te rijetko koitalna inkontinencija. prstena ili tableta. rodnice i rektuma. miješana inkontinencija. a neobojeni. 5. NESTABILNI STERUZOR To je stanje u kojemu detruzor pokazuje spontane ili izazvane kontrakcije za vijeme punjenja mokraćnog mjehura koje bolesnica ne može voljno spriječiti. U slučaju malih fistula jedan dio mokraće istječe tijekom normalne mikcije. Najčešći je uzrok inkontinencije mokraće žena u postmenopauzi! (Nestabilnost detruzora + postojanje neurološke lezije = detruzor hiperrefleksija) Simptomi: urgencija. Koriste se kad postoje kontraind. promatra se obojenost i vlažnost tupfera: obojeni vlažni tupferi dokazuju prisutnost vezikovaginalne fistule. abnormalnosti urogenitalnog sinusa. ekstrofija mokraćnoga mjehura Fistule: poveznica mokraćne cijevi.hr . Koriste se lokalni estrogenski pripravci u obliku vaginalnih krema. urgentna i statička inkontinencija mokraće. blizina stidnice. Simptomi: učestalo izmokravanje malih količina mokrće uz osjećaj nepotpunog izmokravanja. INFEKCIJE MOKRAĆNOGA SUSTAVA Mokraćne infekcije se često javljaju u djetinjstvu. osnovne bolesti. urgencija.com. 4. izravno s rodnicom ii neizravno kroz maternicu) Najčešći uzrok – oštećenja pri vaginalnim i abdominalnim ginekološkim i urološkim kirurškim zahvatima. pobačaji. opstrukcija. pregled. miogeni uzroci. Liječenje: uklanjanje uzroka koji je doveo do navedenoga poremećaja uz istodobnu kolinergičku stimulaciju kontraktilnosti detruzora i liječenje aktualne mokraćne infekcije. Liječenje: Snižavanje kontraktilnosti mokraćnoga mjehura: antikolinergici Povećanje uretralnog otpora: lokalna hormonska th estrogenima i alfaadrenergički agonisti Centralni i periferni denervacijski postupci – samo u onih bolesnica koje su refraktorne na sve ostale oblike liječenja 3. Pesari su intravaginalni prsteni koji se koriste samo privremeno i usmjereni su samo na ublažavanje tegoba. različite spolno prenosive bolesti. Pogoduju ima kratka mokraćna cijev. PRELIJEVAJUĆA INKONTINENCIJA («OVERFLOW» INKONTINENCIJA. hipospadija uretre. zahvat. ventilne fistule). uzimanje različitih lijekova. manjak estrogena.Pesari – konzervativno liječenje. Simptomi: nekontrolirano otjecanje mokraće. spolni život. iv aplikacija ili izravno ubrizgavanje otopine metilenskog modrila u mokraćni mjehur . Etiologija: neurološke lezije GMN i DMN. upalni procesi.

glukoze. Th. ozljede kod pada. contusio et laceratio vaginalis. ruptura cystis ovarialis. piosalpinks i dr. gubitak krvi > 1500ml. bljedilo.: anafilaktička reakcija. hiperkapnija.bakterije).hr . ošetećenja bubrega. Kod srednje teških anemija može se davati eritropoetin. ruptura cystis ovarialis. Uzroci mogu biti svi lijekovi. Simptomi: teško opće stanje sa septičkim temp. torsio tumoris adnexorum. Sva krvarenja u ginekološkoj patologiji mogu dovesti do šoka. cervicitis.perpetuum-lab. carcinoma cervicis. kod torzije ovarijske ciste. Transfuzija krvi – samo ako je nužna (kompl. hipotonijom i tahikardijom te poremećenom koagulacijom. oligurijom ili anurijom. torsio tumoris adnexorum. puls.. dysmenorrhoea. haemorhhagia gravis. poremećeno disanje. puls >100otk/min. ENDOTOKSIČKI (SEPTIČKI. defloratio et ruptura hymenalis. acidoza → propadanje stanica i oslobađanje vazoaktivnih tvari.Liječenje: transuretralna kontinuirana kateterizacija mokraćnog mjehura u trajanju 4-6 tjedana nakon uzročnoga zahvata. pluća. oligurija (za 1h izluči se manje od 20 ml mokraće). izvanmaternične trudnoće. perforatio uteri violenta. dispneja do simptoma gušenja i prestanka disanja. Hitna stanja fertline dobi: abortus. krvarenja nastala ozljedom spolnih organa (perforacija uterusa kod pobačaja. HITNA STANJA U GINEKOLOGIJI *Šimunić 320 Simptomi koji karakteriziraju hitna stanja u ginekologiji su: krvarenje – iz maternice. haemorrhagia gravis. www. slilovanja i dr.) ANAFILAKTIČKI ŠOK Insuficijencija cirkulacije nastala kao posljedica anafilaktičke reakcije.com. HEMORAGIJSKI ŠOK Nastaje zbog gubitka krvi. ruptura rodnice. leukopenija. tahikardija i ortostatska hipotenzija. ruptura tumoris ovarialis. trombocitopenija i eozinofilija. commotio et laceratio genitalis. Bartholini. sistolički kt < 70mmhg. abscessus gl. Laboratorijski – acidoza. adneksitis i rak spolnih organa Hitna stanja u djetinjstvu i pubertetu: metrorrhagia juvenilis. koža i sluznice blijede. kod rupture ciste jajnike). bradikinina i serotonina koji dovode do pada KT → zastoj u cirkulaciji. Liječenje: zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv. dismenoreje i upale zdjeličnih organa obilan vaginalni iscjedak – kolpitis. Hitna stanja u klimakteriju i perimenopauzi: carcinoma cervicis. angioneurotski edem i urtikarija. corpus alienum in vagina. cijanoza. BAKTERIJSKI) ŠOK Nastaje zbogporemećaja mikrocirkulacije izazvanog bakterijskim toksinima 8njč G. elektrolita. Nastaje burno i specifično stvaranje kompleksa antigen – antitijelo pri čemu se oslobađaju velike količine histamina. tahikardija. nestašica O2. Kod gubitka krvi do 50% volumena nastaje ireverzibilni šok. Nastaje DIK. graviditas canalis cervicalis. pospanost. menometrorhhhagia. ako ne dođe do spontanog zatvaranja – kirurško liječenje (vaginalni i abdominalni zahvati). endometritis. nužna je ako je HB < 70g/L i ako postoji hipovolemija. torsio tumoris adnexorum.. Dijagnoza: pratiti KT. hipoksija. Simptomi: ↑ KT. anoksija i nekroza stanica. Liječenje: ciljana atb th. Simptomi: ↓ prokrvljenost tkiva. HLA aloimunizacija…). poremećaja koagulacije. zaraza HIV-om. abscessus tuboovarialis. Ako se stanje šoka za 24h i nakon th vidno ne popravlja. hipoksija. graviditas extrauterina.) bol – u predjelu donjeg abdomena. intraabdominalno (kod ekstrauterine trudneoće. količinu izgubljene krvi te boju kože i sluznica. treba odstraniti bakterijsko žarište (pelveoperitonitis. pelveoperitonitis. gubitak svijesti. mišića i SŽS-a. anurija (za 1h izluči se manje od 5ml mokraće). hladan znoj. EKG – ishemična oštećenja miokarda. infuzija dextrana (Soludeks). povećana potreba za kisikom.

Simptomi: flebotromboza dubokih vena nogu – edematozne i lividne noge. ako dođe u pluća – embolija pluća i plućni infarkt. tahikardija. Izgled rane ovisi o načinu. RODNICE I CERVIKSA Divetikul. i 18. Laceracije na stidnici i perineumu često zacijele bez vidljivih ožiljaka Slučajne ozljede. osjećaj gušenja.perpetuum-lab. KRVARENJE KOD LEZIJA MOKRAĆNE CIJEVI. drenirati i propisati atb. endometritis. polipi. Liječenje: kod organskih uzroka ovisi o vrsto bolesti. Hipermenoreja je nenormalna obilna menstruacija. Nakon amenoreje u trajanju 5-7 tjedana ili nekoliko mjeseci nastaje jako krvarenje koje traje 2-4 tjedna ili duže (→ teške sideropenične anemije!).. polipi end. bolna Ahilova tetiva. KRVARENJA KOJA NISU POVEZANA S MENSTRUACIJSKIM CIKLUSOM To su krvarenja nastala kod ozljeda splnih organa. endometrioza. aminofilin. Metrorrhagia juvenilis: obilno i dugotrajno krvarenje u nepravilnim razmacima u djevojaka između 12./dnevno) NEPRAVILNA KRVARENJA IZ MATERNICE (KRVARENJA *Šimunić 323) Čest su simptom patoloških promjena spolnih organa. godine. Ako je došlo do ozljede vena – egzaktna hemostaza. na mjesto hematoma staviti kompresu s ledom. predmetu. obnavljamo endometrij estrogenima. zastoj krvi zbog plućnih bolesti). raka jajovoda i jajnika. kortikosterodi. tahikardija. ca cervixa. Nepravilna disfunkcijska krvarenja (metrorrhagia dysfunctionalis) najčešće nastaju na početku generativne dobi (juvenilna krvarenja) i u klimakteriju (klimakterična krvarenja). bubrežne bolesti. cijevi/mjehura ili kod postojanja velikih retroperitonealnih hematoma postaviti trajni kateter. a pozom pomoću gestagena (5-7 dana) postižemo njegovu sekretornu transformaciju 2-3 dana nakon prekida liječenja ponovno nastupa krvarenje).com.hr . embolija pluća – iznenadna bol u prsima. silovanju. javlja se obično nakon duže ili kraće amenoreje. Podići zdjelicu (jastuk ispod križa bolesnice). bol u tabanima. Ako zatajui srce – vanjska masaža srca. te o tome je li riječ o djevojčicama (ozljeda obično oko stražnje komisure. uvođenju stranog tijela i sl. obično laceracije stražnje komisure. ali se često javljaju i kodporemećaja zgrušavanja. genitalni ( miom. TROMBOEMBOLIJSKA BOLEST Tromboza je intravaskularna koagulacija krvi. velike hematome treba evakuirati. hormonska th. ifuzija dekstrana. Metrorrhagia climacterica: nakon kraće ili duže amenoreje. Kod sumnje na ozljedu mokr. ↑ L i SE. sukrvav ispljuvak. pad KT. nazočnost spermija – sudski procesi). kisik pp. Valja regulirati ciklus. koagulopatije. Liječenje. velika sklonost recidivima. Manje kontuzije liječe se hladnim oblozima. bol kod mokrenja Ca vagine: krvarenje www. tahipneja. cervikalnog polipa. često siu uzrok procesi na vratu i tijelu maternice.. dekompenzirane srčane greške. kronična PID) i ekstragenitalni (↓Tr. dispareunija. često u predjelu srca. dražice ili defloriranog himena. uzimati preparate Fe. probadanje u leđima. aspiracija gornjih dišnih putova. Th: kirurško zbrinjavanje (kod silovanja ustanoviti ev.hematomi u predjelu stidnice koji nastaju padom. hipertenzija. ca uretere: krvarenje. a rjeđe je uzrokovano organskim promjenama (adneksalni tm. subfebrilnost ili febrilnost. raka rodnice. staricama ili spolno zrelim ženama (ozljeda dražice i uretre) Ozljede nastale kod spolnog odnosa – manje ozljede u predjelu himena i introitusa rodnice. U 90% organski uzroci. mokraćne cijevi.. polipa endometrija. U pravilu je krvarenje disfunkcijsko. koagulopatija) Liječenje: hormonska th: ako krvarenje traje >2tj. ablacija endometrija česta je alternativa vađenju maternice. Liječenje: imobilizacija + visoke doze heparina (do 40000 j.raka tijela maternice. Kod silovanja može nastupiti profuzno krvarenje zbog ozlj. bolovi prilikom udisaja. Ako se tromb otrgne i začepi krvnu žilu dovest će do infarkta tkiva. ide prema rektovaginalnom septumu).Liječenje: adrenalin iv. bljedilo ili cijanoza kože i sluznica. Akutna trauma – pri padu.

uzrok su nagli pokreti tijela (nagli okret/ustajanje. PMS (th: gestageni u 2/2 ciklusa. intenzivno crvena. gnojni iscjedak i laganno ↑ uterus Kronična zdjelična bol: Bolovi povezani s menstruacijskim ciklusom – primarna dismenoreja (th: analgetici). diuretici i sedativi). kir + radioth. bolovi.Erozija cervixa. napetost fornixa i bolnost pri pomicanju cervixa Hiperstimulacija jajnika gonadotropinima u th steriliteta – ak. krv curi kroz jajovode u abdomen Torzija – kao komplikacija tm jajnika koji su na peteljci. zaustavljaju prirodni procesi reprodukcije. skok. : uklanjanje poremećaja – mioma. endometrioze. Perforacija maternice – nakon insercije IUD ili za vrijeme kiretaže PID – gnojni vaginalni iscjedak. može biti do veličine kokošjeg jajeta. jeftino i neovisno o snošaju.perpetuum-lab. anomalije uterus i vagine koji dovode do hematokolposa i hematometre Hymen imperforatus Uterus bicornis unicollis cum cornu rudimentario Uterus duplex et vagina duplex unilateralis stretica Bartolinitis – jako bolna oteklina. ušće maternice – piometra. ruptura i krvarenje adneksalnog tumora Retrogradna menstruacija . TBC Akutna upala adneksa – piosalpinx. ↑ nadražaj na mokrenje. ples). kod TOA – kir.i G+ bakterije. Defans. HITNA KONTRACEPCIJA Postkoitalna hormonska kontracepcija djelotvorna je ako se primjeni nekoliko sati nakon spolnog odnosa (ne duže od 72h).hr . Nekroza može rezultirati perforacijom i peritonitisom. bol za vrijeme ovulacije (kratkotrajna). bolovi u LS kralježnici.↑temp. Cervikalni ca koji opstruira un. sjedenju i defekaciji (Th: incizija i drenaža) BOLESTI KOJE DOVODE DO POJAČANOG ISJETKA IZ RODNICE Kolpitis – Cndida. difuzni bolovi u donjem abd. Inkarceracija i ruptura tumora su rijetke. bolovi pri mokrenju. BOL U ZDJELICI ŽENA KOJE NISU TRUDNE Akutna zdjelična bol: torzija. Trichomonas Akutni cervicitis – generalizirana spolna infekcija – gonokoki. reverzibilno. klamidije i virusi Kronični cervicitis . mučnina. endometrioza i PID. Akutni febrilni stadij može katkada potpuno izostati! Može postojati i veliki nalaz na adneksima.↑ gnojni iscjedak.com. defans. jaka bol zbog upale i napetosti tkiva. pelveoperitonitis . dizanje tereta. gonokok. klamidija. www. aktinomikoza. a da u anamnezi ništa nije upućivalo na karakteristične sipmtome! Liječenje: antibiotici. neškodljivo za korisnike i njihovo potomstvo. Infekcija i gnojenje nakon torzije česti su u babinju. sekundarna dismenoreja (th.bol nastala u početku menstruacije. Th: frakcionirana kiretaža. osobito pri hodanju. a svakako prije implantacije blastociste. IUD – postaviti ga unutar 5 dana od ovulacije KONTRACEPCIJA * Šimunić 338 Kontracepcija obuhvaća sva sredstva i metode kojima se u određenome trenutku. cerviklani poli i ca: krvarenje. absces Douglasova prostora. tbl koje sadže etinilestradiol i l-norgestrel. estetsko i za sve lako prihvatljivo. bolovi u zdjelicii križima i dispareunija PID – G. upale…). Idealno kontracepcijsko sredtvo trebalo bi biti posve učinkovito.

stoga postoje različiti neizravni načini: ♦ Kalendarska metoda (Ogino-Knaus) Ogino: ovulacija 12-16 dana prethodi menstruaciji.A) PRIVREMENA KONTRACEPCIJA Prirodne metode kontracepcije One metode za čiju je primjenu potrebno samo odgovarajuće spolno ponašanje. rijetke i rastezljive cervikalne sluzi koja doseže max. plodnoga dana rabi se formula: NKC – 18. ♦ Poliuretanska spužvica www. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa i alergija na metrijal ili spermicide. Kontraindikacije su moguća alergija na materijal ili spermicid kojim je kondom premazan. erozije. Ova metoda nije pogodna za žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima. najviše 4 plodna dana – 3 prije i 1 nakon ovulacije. P4 postaje oskudna.com. ♦ Temperaturna metoda Osniva se na spoznaji da 24-72h nakon ovulacije diolazi do gestagenski uvjetovanog ↑ bazalne temperature za 3 ili više desetinkui stupnja. a za zadnji NDC –10. postavlja se u rodnicu uz dodatak spermicida. Pravilno postavljena dijafragma stoji između stražnjeg svoda rodnice i stražnjega ruba simfize. Za izračunavanje 1. Važna je njegova pravilna upotreba. prednost mu je mogućnost zaštite od spolno prenosivih infekcija. u 3-6 veličina. gusta i mutna= ♦ Individualno određivanje količine estron-3-glukuronida (glavnog metabolita estradiola i LH u mokraći) S porastom njegove koncentracije najsigurnije se može predvidjeti ovulacija – priručnim aparatićem Persona u koji se umetne štapić namočen u prvoj jutarnjoj mokraći (crveno svjetlo za plodne dane. s rezervoarom za skupljanje ejakulata ili bez njega.perpetuum-lab. Sprmiji su ženskome spolnom sustavu ostaju sposobni za oplodnju 48-72h. ♦ Billingsova metoda Temelji se na hormonski uvjetovanoj razlici u količini i kakvoći cervikalne sluzi: s vremenom približavanja ovulacije počinje izlučivanje obilne. postavlja se izravno na cervix.hr . ♦ Dijafragma Elastični prsten promjera 45-100mm preko kojega je u obliku kupole postavljena tanka gumena opna. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa. Danas ne postoji jednostavan način na koji bi se unaprijed moglo predvidjeti vrijeme ovulacije. U svakom ciklusu postoje. Odstranjuje se 2-8h nakon posljednjeg snošaja. izbjegavanjem spolnih odnosa od početka ciklusa pa do 3 dana nakon povišenja BTT-a. Coitus interuptus – prekinuti odnos. zeleno za neplodne) Mehanička kontracepcija – mehanički se sprečava ulazak spermija u cervikalni kanal ♦ Kondom Kondom ili prezervativ je duguljasta vrećica izrađena od tanke gume ili poliuretana. pri kojemu se spolni odnos prekida prije ejakulacije razmjerno je niske učinkovitosti Različite metode za izračunavanje tzv. u 3 veličine. najkasnije 6h prije početka snošaja. Postavljanje i uklanjanje kao kod dijafragme. laceracije. neposredno prije ovulacije (nakon ovulacije pod utj. ali se pri izračunavanju uzima vrijeme od 24h. vjerojatno će se izbjeći začeće. sigurnih dana: jajna stanica živi i ostaje sposobna za oplodnju svega nekoliko sati nakon ovulacije. malformacije i upale cervixa te alergija. dakle. preporučljivo ju je zamijeniti svake godine novom. žena treba odrediti najkraći i najdulji ciklus (NKC i NDC) tijekom 12 mjeseci. ♦ Cervikalna kapa Sredstvo u obliku napstka od gume. plastike ili metala. te mehanički dijeli rodnicu na proximalni dio (u kojem se nalazi prekrivenii cervix) i distalni idio u kojemu dolazi do ejakulacije.

skupa – jednokratna uporaba. neki antimikotici (grizeofulvin) i neki antibiotici (rifampicin) mogu smanjiti kontracepcijsku djelotvornost. Preporučljivo je započeti 1. dvostruko debljega od onoga za muški kondom. pa izostaje ovulacija.progesteronski preparati b) multifazni estrogensko – gestagenski preparati c) sami progestageni 5. Kontrola je potrebna nakon tri mjeseca. Djelovanje: sinergističko. uvijek u isto doba dana. Danas se najčešće primjenjuju spermicidi koji djeluju površinski na membranu spermija sprečavajući primanje kisika i fruktolizu. Uz pravilan način uporabe. dovode endometrij u stanje mirovanja (nema proliferacije i sekrecije). Kreme. OC također uzrokuju promjene u kakvoći i količini cervikalne sluzi. Kondom za žene (femidom) Ima oblik vrećice.♦ Spužvica sa spremicidima koja se prije spolnog odnosa jednostavno postavlja u rodnicu.a) Kombinirani jednofazni estrogensko . stoga se kombiniraju pretežito s mehaničkim metodama. Hormonska kontracepcija Danas postoje 2 velike skupine hormonskih kontraceptiva: 4. čepići i pjeneće tablete – apliciraju se što dublje u rodnicu. želei. injekcija b) potkožnih implantata c) vaginalnih prstena d) unutarmaterničnih uložaka s dodatkom hormona 1 1.perpetuum-lab. Učinkovitost općenito nije visoka. Kemijska kontracepcija – kombinacija inertne osnovne tvari koja mehanički sprečava prodor spermija i aktivne tvari koja ima spermatostatično i spermicidno djelovanje.hr . izrađen je od mekoga poliuretana. unutarnji prsten služi za fiksaciju do koje dolazi potiskivanjem vrećice prema svodovima maternice. sistemske bolesti. Sve dok je potrebna kontracepcijska zaštita nije potrebno prekidati uzimanje tableta (preporučivati stanke od 2-3 mjeseca svake godine. oštećenja jetre i hormonski ovisni tumori Relativne kontraindikacije: dob >35g uz pušenje ili bilo kakav drugi rizični faktor za nastanak kv oboljenja Popratne pojave: www. Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem u obliku a) i. Na oba kraja ima fleksibilan prsten. OC se smatraju jednom od najdjelotvornijih privremenih metoda kontracepcije Apsolutne kontraindikacije: kardiovaskularne bolesti. Tablete treba uzimati redovito. dana menstruacijskog krvarenja. a mijenjaju i motilitet jaaovoda. U 7-dnevnoj stanci javlja se prijelomno krvarenje koje nalikuje normalnom menstruacijskom krvarenju. Valja voditi računa o interakciji s drugim lijekovima – barbiturati.com. danas je vitium artis). Primjenjuju se u trajanju od 3 tjedna sa stankom od 7 dana između pjoedinih ciklusa uzimanja.progesteronski preparati To su tablete uvijek istoga sastava: danas su to niskodozažni preparati s 20-50 ug etinil – estradiola + vrlo niske doze progestagena. centralno i inhibitorno djelovanje estrogena i progestagena na hipotalamus i hipofizu → to dovodi do ↓FSH i LH koje nisu dovoljne za stimulaciju folikula jajnika.m. antiepileptici. Oralna hormonska kontracepcijska sredstva a) kombinirani jednofazni estrogensko . a vanjski ostaje izvan rodnice i štiti vanjsko spolovilo od infekcije.

u endometriju što za posljedicu ima ↓ proliferacije endometrija). zbog čega im je i djelotvornost niža. 2. prsištu ili trbuhu.b) Multifazni estrogensko – gestagenski preparati Sadržaj estrogena i progesterona nije stalan nego se mijenja na način kao što se mijenja i koncentracija prirodnih estrogena i progesterona u normalnome menstruacijskome ciklusu. izostanak prijelomna krvarenja (zbog utjecaja progestagena na smanjenje E – rec. povećana mogućnost nastanka adenoma jetre. glavobolje i vrtoglavice. U 1-2% žena nakon prekida uporabe OC dolazi do tzv. postpilularne amenoreje.perpetuum-lab. kolesterola i lipoproteina.c) Sami progestageni Tzv. Prvi ciklus može biti produljen (zbog ↑ proliferacijske faze).m.m.com. 2. - 2 (Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem) Glavni sastojci ovih kontraceptiva su različite vrste progestagena.a) i. daje se uglavnom ženama kojima uzimanje estrogena nije preporučljivo ikao dodatna kontracepcija za vrijeme dojenja. www. Visok stupanj zaštite. uspješno se liječi preparatima za indukciju ovulacije 1. injekcije. Izuzetak su i. mini-pilula. sve korisnice treba poučiti da se odmah jave liječniku u slučaju pojave jake boli u listovima.hr . dnevno otpuštaju 80 ug. Fertilitet nakon prekida uporabe OC u žena s prethodno normalno redovitim menstruacijskim ciklusima nije promijenjen. injekcije DMPA (depo medroksiprogesteron acetat) svaka 3 mj i NET-EN (estradiol valerat uz noretinodron enantat) 1 mjesečno. napetost u dojkama i retencija tekućine (u početku primjene OC) ↑ proizvodnja AT → ↑ krvnog tlaka moguća žutica (kolestaza) moguće ↑ triglicerida. 1. gusta i teško prohodna za spermije.pozitivne: pravilnije. ali česta su nepravilna krvarenja. ↑ lučenje lojnih žlijezda (akne). ↓ učestalosti ca jajnika i endometrija za oko 50% ↓ učestalosti cista jajnika te benignih tm dojke usporenje gubitka koštane mase . Ovulacija je spriječena samo u malom % žena. sastoji se od neprekidnog uzimanja malih doza progestagena. mogući nastanak karcinoma (dojka. a zbog relativnog manjka E može doći i do nepravilna međukrvarenja Komplikacije i opasnosti: kardiovaskularna oboljenja. oskudnije krvarenje – preventiva anemije smanjenje dismenoreje i PMS-a. Mehanizam djelovanja temelji se na promjenama kakvoće i količine ervikalne sluzi koja postaje oskudna. Danas se koriste trofazni preparati: glavna prednost u odnosu na jednofazne je smanjenje popratnih pojava (osobito poremećaja metabolizma lipida). Ove su opsnosti za zdrave mlade žene koje koriste niskodozažne preparate svedene na najmanju moguću mjeru.negativne: mučnina. pojave žutice ili slično.↑ tjelesne mase. a poremećena je i tolerancija na glukozu Posljedice progestagena: anaboličko djelovanje . jake glavobolje sa smetnjama vida. cervix). Ipak.b) potkožni implantati Najčešće sadrže 6 x 36 levonorgestrela.

krvarenja. 1 prsten može se koristiti najmanje 6 puta. dnevno otpuštaju 20 ug levonorgestrela. najčešće u prvih 6 mj. * Postkoitalna kontracepcija: Primjenjuje se neposredno. U našoj je zemlji zakkonski dopuštena od 1978. zbog čega endometrij postaje neprijateljska sredina za spermije i implantaciju. Ostaju u rodnici 3 tjedna i onda se odstranjuju. Djeluje uglavnom lokalno na endometrij: u maternici dolazi do značajne atrofije epitela endometrijskih žlijezda uz jakou decidualnu reakciju strome – to dovodi i do ometanja prodiranja spermija i do nemogućnosti implantacije blastociste u atrofični endometrij. Ovo je jedna od najdjelotvornijih metoda.d) unutarmaterniči prstenovi s dodatkom progestagena Rok uporabe im je 5 godina. postavljanjem kopči ili prstena. Oslobađaju se u nepromijenjenoj količini. a najkasnije unutar 72h nakon nezaštićenoga snošaja. a žive u stabilnim vezama.com. pri inserciji ili uklanjanju). Najniža dobna grranica je 35 godina. mjesto među privremenim metodama kontracepcije. Prstenovi koji sadrže samo gestagene djeluju uglavnom lokalno na cervikalnu sluz i endometrij. unipolarnom ili bipolarnom kauterizacijom. Mogući zdravstveni problemi: perforacija (najč. sterilizacija se čini na zahtijev zainteresirane osobe. zbog čega im je i djelotvornost zanačajno niža2. www. Nedostatak – može nastati amenoreja. nerotkinje.g. porođaja i pobačaj ili kao oblik postkoitalne kontracepcije. ometaju fertilizaciju ili implantaciju. Uz OC. Bakar dodatno ometa enzimske procese i smanjuje motilitet spermija. Kontraindikacije: upale zdjelice. prerezivanjem. bez inhibicije ovulacije.hr . česte popratne pojave (neredovita krvarenja). bez mijenjanja seksualnih partnera. opasnost od spontanoga pobačaja je 3-5 x veća: veća je i vjerojatnost za nastanak izvanmaternične trudnoće – blagi asimptomatski salpingitisi. malformacije maternice. IUD-ovi koji se danas rabe izrađeni su ilisamood polietilena (nemedicirani ulušci) ili kao dodatak imaju bakar odnosno progestagene (medicirani ulošci). Kombinirani e-p preparati. IUD zauzima 1. a ako su uzeti nakon ovulacije. Ova je metoda najprikladnija za žene koje su barem jedanput rodile.Glavni mehanizam je djelovanje na cervikalnu sluz. Popratne pojave: mučnina i povraćanje (propisati antiemetike!) B) TRAJNA METODA KONTRACEPCIJE – STERILIZACIJA Sterilizacija je metoda kontracepcije kojom se nekoj osobi trajno oduzima sposobnost oplodnje. IUD kao strano tijelo uzrokuje pseudoupalnu reakciju endometrija s infiltracijom leukocita i makrofaga. sami progestageni.c) vaginalni prstenovi Prstenovi od silastičnoga materijala. promiskuitetne žene.perpetuum-lab.5-5% slučajeva u 2 godine). Sterilizacija žene: tok jajovoda prekida se podvezivanjem. može doći do spontane ekspulzije IUD-a. Fertilna sposobniost nakon prekida upotrebe nije smanjena. Popratne pojave: krvarenja (hipermenoreje i intermenstruacijska krvarenja. aktivna tvar su progestageni – sami ili u kombinaciji sa estrogenima. 2. Medicirani su manji i imaju poboljšanu kontracepcijsku djelotvornost.) i bolovi. upale zdjelice. Većina ih ima transcervikalne nastavke. a dolazi u obzir i postkoitalna insercija IUD-a. Insercija se radi neposredno nakon menstr. endometrij i motilitet jajovoda. trudnoća (u 0. srčane bolesti. U prvim mj. U početkiu ciklusa primjena hormona sprečava ovulaciju. ako trudnoća nastane uz IUD.

com. traume i tumori tog područja Periferni endokrini poremećaji: disfunkcija štitnjače i nadbubrežne žlijezde te patološka proizvodnja spolnih steroida u gonadama ili ekstraglandularno C) Smetnje susretu gameta – oplodnji te transportu i implantaciji zigote upalna i mehanička oštećenja. analiza ejakulata Uzroci muške neplodnosti – 5 etioloških skupina: www. defekti receptivnosti endometrija. psihoneuroendokrini. Infertilitet – stanje žene do tada nesposobne za rađanje živa i za život sposobna djeteta. Sjemenovod se ispalpira. varikokela. varikokela → ↓ broj i kakvoća spermija Postgerminalni uzroci: smetnje transporta na izvodnim putovima B) Neodgovarajuća proizvodnja jajne stanice u žene Središnji neuroendokrini poremećaj: neurofarmakološki. neodgovarajuća cervikalna sekrecija. infekcija te upala sjemenika i epididimisa).Kontraindikacija je peritonitis. tako vas deferens postaje pristupačan pa se resecira oko 1. te upale. cerviklana disfunkcija. toksini. Komplikacije: psihičke i somatske (hematomi. U 1-4% vazektomiranih muškaraca i do 2% steriliziranih žena može doći do spontane rekanalizacije i do trudnoće. ubrzani. prehranom i tjelovježbom uvjetovani poremećaji. endometrioza. pregled s uzimanjem citološkog obriska. Komplikacije: psihičke (žaljenje zatrajno izgubljenom sposobnošću reprodukcije) i somatske (ovise o načinu zahvata) Sterilizacija muškarca (vazektomija): obavlja se prekidom toka sjemenovoda.perpetuum-lab. Umanjena plodnost ili subfertilitet – trudnoća može nastupiti. Sekundarni sterilitet – stanje nemogućnosti postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće. ako i dođe do trudnoće. Potom se postavi šav na kožu skrotuma. upale. ostali oblici zdjeličnih upala moraju se sanirati. usporeni ili spriječeni transport oplođenog jajašca dio materišta te nepovoljno lokalnno stanje endometrija zbog upalnih ili endokrinih razloga D) Nepotpuno objašnjenja ili nerazjašnjena neplodnost okultni poremećaji funkcije spermija.↓ razine LH i FSH → ↓ testosteron Germinalni uzroci: kromosomske nepravilnosti. autoimuna zbivanja.5 cm njegove duljine. spermatični granulomi. nepovoljan tuboovarijski odnos. Zahvat je tehnički jednostavan i može se izvesti u lokalnoj anesteziji.hr . a proksimalni i distalni dio posebno se opskrbe. ali u pravilu ne nastupa nakon dužega razdoblja nego što je to slučaj u normalno plodnoga para u kojega je fekundabilnost (prosječna mogućnost zanošenja po ciklusu9 oko 20%. nejasne imunološke reakcije… Dijagnoza Anamneza – opće/gin zdravlje žene. trajanje neplodnosti Gin. veća je vjerojjatnost da će ona biti izvanmaternična. BRAČNA NEPLODNOST (STERILITET) MUŠKI KLIMAKTERIJ ? *Šimunić 349 Primarni sterilitet – stanje u kojemu u para u reprodukcijskom razdoblju uz redovite. prstima fiksira oko 1 cm iznad sjemenika. Etiologija A) Neodgovarajuća proizvodnja i/ili transport sjemena Pregerminalni uzroci: endokina narav. poremećaj je u hipofizi . Zahvat se obično izvodi u općoj anesteziji. nezaštićene spolne odnose tijekom godinu dana ne dolazi do trudnoće. Kod žene.

spermalna protutijela)) predtestikularni uzroci (hipotal/hipfizni por. te postupci koji omogućavaju dobivanje sjemena iz testisa ili epididimisa (MESA.test penetracije spermija (SPT) kroz cervikalnu sluz partnerice ili druge žene (Pokusni niskodozažni IVF postupak najbolji je pokazatelj stvarne interakcije gamet. submukoznih miomai polipa. PESA).postkoitalni test (PCT): 8h nakon spolnog odnosa očekujemo najmanje 10 pokretnih spermija u 1 vidnom polju . varikokela. a relativne preboljeli peritonitis i ranije višestruke operacije u donjem abdomenu. tj oplodne sposobnosti spermija) Uzroci ženske neplodnosti – dijelom se temelje na kroničnom izostanku ovulacije ili njezinu odviše rijetkom pojavljivanju. kriptorhizam. rekonstrukcija ductus deferensa. Mikrobiološki brisevi i histološki preparati . Liječenje neplodnosti u muškarca većim je dijelom u nadležnosti androloga: za th oštećenja na pregerminalnoj razini – gonadotropini ili GnRH. mumps. omogućava pouzdanu procjenu stupnja endometrioze.procjena kakvoće prokrvljenosti endometrija i njegove finije arhitekture Liječenje neplodnosti Nakon okončanja dg postupka bračni par valja upoznati s detaljnim planom liječenja – nužan je njihov nedvosmisleni pristanak. septički peritonitis i ileus. Salpingoskopija – informacije o lumenu i sluznici jajovoda Faloposkopija – optička sonda uvodi se pod kontrolom oka kroz materište u jajovod – uvid u intraluminalna stanja u jajovodu koja se ne mogu otkriti histerosalpingografijom i laparoskopijom. Biokemijske pretrage sjemene tekućine: . ekskretornih kanala i spolna disfunkcija – malformacije ili opstrukcije kanala. ligamentarnoga sustava.com. impotencija.hr . Histeroskopija – izravan uvid u postojanje priraslica materišta. zračenje) posttestikularni uzroci (ošt. orhitis. hipospadija. na postgerminalnoj razini liječi se dokazana infekcija. materištu i jajovodima. Kontraindikacije su krvarenje.provodi se u općoj anesteziji. retrogadna ejakulacija kaoposljedica dijabetičke neuropatije ili povrede simpatičkog živca. uzimanje uzoraka. a cilj je rađanje zdravog djeteta. gušterača) www. trudnoća. slabosti germinalne razine liječimo androgenima ili glukokortikoidima (ukoliko je u pitanju autoimuni mehanizam). Liječenje nepolodnosti u žene: Poticanje (indukcija) ovulacije – 3 temeljna pristupa: → otklanjanje disfunkcija unutar reprodukcijske osovine (H-H-O) → otklanjanje disfunkcija izvan reprodukcijske osovine (štitnjača. cističnih promjena jajnika i biopsiju. i druge endokrinopatije) infekcije spolnog i mokraćnog sustava imunološki uzroci Ocjenom fertilnosti muškarca bavi se androlog. jajovoda. pouzdan je način ispitivanja prohodnosti jajovoda.testikularni uzroci (utjecaji na spermatogenezu –Klinefelterov ili Dowvnov sy. pruža podatke o anomalijamai patološkim promjenama maternice. akutni i subakutni upalni proces spolnog sustava te alergija na jod. septuma. atrofija testisa. normogonadotropna anovulatornost i hiperprolaktinemija (u kojih se uspješno inducira anovulatornost) te hipergonadotropni hipogonadizam (u kojemu indukcija ovulacije nema smisla). jajnika. nadbubr. TESA.perpetuum-lab. a laparoskopski i iz jajovoda i dna zdjelice UZV – procjena debljine i donekle očekivane kakvoće periovulacijskoga endometrija Color-Dopler i 3D UZV. drugih zdjeličnih organa te parijetalne i visceralne potrbušnice. Laparoskopija. varikokele.iz rodnice. žl.. razlozi su hipogonadotropni hipogonadizam. Apsolutne su kontraindikacije hipovolemički šok. Dijagnostički pristup otkrivanju smetni za susret gameta te transport i implantaciju zametka sastoji se od ispitivanja strukturalnog i funkcionalnog stanja oplodnoga puta: Histerosalpingografija (vodotopljivi kontrast apliciramo kroz cervix. uz atb zaštitu. cervixa i kavuma. do preovulacijske faze ciklusa) – orijentacija o cerviklanome kanalu.

manja vjerojatnost za hiperstimulaciju. ↑ propusnost krvnih žila (renin. oplođujuća sposobnost muškarca opada nakon 55. niža stopa višeplodnih terudnoća. nakon 35.ATII) → ascites (sa ili bez hidrotoraksa). neplodno sjeme. ↑ rizik tromboembolije GnRH: izbor kod hipogonadotrponog hipogonadizma suprahipofiznog ishodišta. godine života metode potpomognute reprodukcije primjenjuju se tek nakon neuspjeha ostalih načina liječenja. Pravilo: doze gonadotropina usklađuju se s reakcijom jajnika (učinak stimulacije prati se dinamičkom UZV folikulometrijom i određivanjem koncentracije estradiola). jednostavna primjena. ginekološke operacije i dr. * Najveća komplikacija indukcije ovulacije = hiperstimulacijski sy: uvećanje jajnika. Djeluje na razini hipotalamičkih estrogenskih receptora (umanjuje negativni povratni učinak endogenih estrogena na lučenje GnRH. rendgenološki ili histeroskopski → rekanalizacija srednjeg i distalnog dijela jajovoda: salpingoliza finbrioplastika salpingostomija istmično-istmične anastomoze Liječenje nerazjašnjene neplodnosti – do 3 godine traže se moguće suptilne. ↑ koncentracije E2 u serumu. Nakon 40. a sve su češći spontani pobačaji. njima se liječe slijedeći uzroci bračne neplodnosti: oštećeni jajovodi. g. anasarka ⇒ hemokoncentracija: ↓ perfuzija organa. žena sve teže zanosi. dakle i gonadotropina. IZVANTJELESNA OPLODNJA I DRUGE METODE POMOGNUTE OPLODNJE U ČOVJEKA čak 15% bračnih parova je neplodno. blago opada reprodukcijska sposobnost žene. a nakon toga se prelazi na empirijsku strategiju povećanja mogućnosti kontroliranom superovulacijom. g.perpetuum-lab.hr .) Preduvjet djelovanja: uredna reprodukcijska osovina. Bromoergokriptin: u žena s hiperprolaktinemijom Regulacija poremećenog rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde Kod PCOS: klomifen. Psihološki čimbenici imaju značajan utjecaj na neplodnost. dozi više FSH ili pak niske doze FSH. izbor. Metode potpomognute reprodukcije – metode kojima se kontrolira i pomaže oplodnja jajne stanice. I kod PCOS klomifen je 1. transport gameta.→ namjerna indukcija višestruke ovulacije s ciljem otvaranja što veće mogućnosti zanošenja u jednome ciklusu Klomifen citrat: prvi izbor (niska cijena. no valaj biti oprezan (male doze uz UZV praćenje!) jer su u toj skupini hiperreaktori najčešći. anovulacije. Humani gonadotropini: najdjelotvornije su sredstvo za indukciju ovulacije – daju se FSH i LH zajedno ili u 1. endometrioza. disfunkcija jetre. g. a taj je pad puno brži poslije 38. kombinirana neplodnost i idiopatski sterilitet. izvanmaternična trudnoća. pa se njihovo izlučivanje pojačava. a potom na jednostavnije i složenije postupke potpomognute reprodukcije. endometrioza. humani gonadotropini. tumori.com. skrivene patofiziološke podloge neplodnosti. sredstva koja ↑ osjetljivost na inzulin te elektrokauterizacija subkortikalnih antralnih folikula. To su: Intrauterina inseminacija (IUI) – unašanje sjemena supruga u maternicu Intratubarna inseminacija (ITI) – unašanje sjemena supruga u jajovod In vitro fertilizacija (IVF) i embrio transfer (ET) – izvantjelesna oplodnja i prijenos zametka GIFT – unašanje gameta u jajovode ZIFT – prenošenje zigote ili embrija u jajovod Krioprezervacija – smrzavanje-odmrzavanje zametka i prijenos u maternicu www. glavni je razlog odgađanje prve trudnoće i rađanja brojne bolesti starenjem stvaraju sve veći rizik oštećenja reprodukcijskih organa oba partnera: upale spolnih organa. Kirurško liječenje → rekanalizacija proksimalne okluzije jajovoda: transvaginalna kateterizacija jajovoda – taktilno. implantacija i razvitak trudnoće. kao što i neplodnost proizvodi negativni psihološki učinak na partnere – potrebno je pružiti čvrstu psihološku podršku bračnom paru. oligurija.

Intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) – mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu Preimplantacijska citogenetska biopsija zametaka (blastomera) Predviđanje ovulacije Ovulacija se može proračunati tako da se od prosječnoga trajanja 3-6 posljednjih menstruacijskih ciklusa oduzme 13 dana, može se predvidjeti po jednostranoj ovulacijskoj boli, po sluzi, mjerenjem bazalne temperature, određivanjem razine hormona i UZV folikulometrijom, kvantitativnim utvrđivanjem porasloga LH (počinje naglo rasti 36 –38 h prije ovulacije)… Rast folikuula u ciklusu prati se serijskim određivanjem razine hormona, UZV-om, porastom folikula, debljinom i prokrvljenošću endometrija,, 3D UZVom… Indukcija ovulacije – kontrolirana superovulacija Sa FSH i LH potiče se rast i razvitak više folikula te zrelost više jajnih stanica. Doza se odabire za svaku pacijenticu pojedinačno. Važno je da sazrijevanje više folikula bude sinkrono i pravodobno. U skupini od 20ak folikula 5-10 folikula će se spasiti od atrezije; od njih će 2/3 dati kvalitetnu jajnu stanicu.

Izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF) Etape: priprema i obrada pacijenata → indukcija ovulacije → kontrola rasta više folikula → aspiracija zrelih jajnih stanica → priprema jajnih stanica i sjemena u laboratoriju → oplodnja i kontrola zametaka → prijenos zametaka (ET) → kontrola funkcije i pripomoć žutom tijelu. Kontraindikacije: dob žene, HIV pozitivnost, bolesti u kojih je kontraindicirana trudnoća Postupak: Kada se utvrdi zrelost folikula, daje se injekcija hCG (zamjena za LH) → za 34 – 36 h stanice se aspiriraju iz jajnika, izoliraju se, obrade i odlažu u odgovarajuće epruvete u inkubator sa strogo kontroliranim uvjetima temperature, CO2 i pH. Sjeme se također daje na sam dan aspiracije; analizira se i obrađuje (separiraju se pokretni spermiji od onih sa smanjenom pokretljivošću. 2 h nakon aspiracije slijedi inseminacija – postupak ujedinjenja oocite i spermija da bi došlo do oplodnje oocite. 3 su mogućnosti: IVF (za slučajeve normozoospremije, te lakše oblike oligozoospermije, astenozoospermije i oligoastenospermije); mikrodrop tehnika (u težih oblika oligoastenozoospermije i oligozoospermije); intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI, kod teške oligoastenozoospermije, astenozoospermije i oligozoospermije; izravno se injicira mikropipetom 1 spermij unutar citoplazme jajne stanice) Oplođene jajne stanice stavljaju se u inkubator 16-20h na 37 C. 36-38h nakon oplodnje utvrđujemo početak brazdanja 2. ili 3. dan nakon aspiracije – prijenos zametka (ET) u maternicu. Ostavljeni zameci u maternici 2-3 dana plivaju u tekućini unutar maternice; tražeći mjesto na kojemu će se ugnijezditi često su sasvim nježno priljubljeni uz površinu endometrija. Nakon svih metoda potpomognute reprodukcije koje koriste humane gonadotropine, u 2/2 ciklusa pripomažemo žutom tijelu (žuto tijelo proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju). Najčešće se daje progesteron na usta, u injekcijama ili vaginalno 12 – 14 dana; daje se i hCG kom se potiče žuto tijelo na snažniju proizvodnju progesterona. Ostale metode potpomognute oplodnje Homologna inseminacija (AIH): neposredno prije ovulacije u maternicu se unosi na poseban način pripravljeno sjeme supruga. Temeljni preduvjet – neoštećeni i prohodni jajovodi Intratubarna inseminacija (ITI): neposredno prije ovulacije kroz maternicu se posebnim kateterom uđe u jajovod i tu pohrani pripravljeno sjeme supruga. Primjenjuje se nakon neuspjeha homologne inseminacije. Preduvjet – prohodni jajovodi. Heterologna inseminacija (AID): koristi se sjeme davaoca koji je odabran nakon razgovora i utvrđivanja nekih osobina partnera. Preduvijet su prohodni jajovodi. Indikacije su neplodnost zbog

www.perpetuum-lab.com.hr

potpune azoospermije u supruga, ako u epididimisu i testisu nema produkta spermatogeneze, ili ako se želi izbjeći prijenos nasljednih ili imunoloških bolesti. Nužan je pismeni pristanak oba bračna partnera. Sjemenom 1 davaoca dopušteno je postići najviše 5 trudnoća. GIFT, ZIFT i slične metode: kratice za nazive metoda u kojima se laparoskopski u jajovode unose gamete ili zigota. Preduvjet je barem 1 prohodan jajovod. Indikacije su: subfertilan suprug, idiopatska neplodnost, imunološka neplodnost i endometrioza. *Smrzavanje i odmrzavanje zametaka i gameta (krioprezervacija)* Indikacije su: pohranjivanje zametaka za budući transfer, nemogućnost prijenosa zametaka u aktualnom IVF – ciklusu, omogućavanje dijagnoze nasljednih bolesti, pohrana zametaka prije zračenja ili kemoterapije. MESA, TESA i PESA: metode za mikroaspiracije spermija iz gornjeg epididimisa ili testisa; izvodi ih iskusan urolog kod azoospermije koja je najčešće opstruktivna. (PESA-u danas sve više izvode i ginekolozi – spermiji se aspiriraju perkutano kroz kožu skrotuma.) Rizici i komplikacije izvantjelesne oplodnje i ostalih metoda pomognute reprodukcije: Pri transvaginalnoj aspiraciji jajnih stanica UZV-om: krvarenje iz rodnice, intraperitonealno krvarenje, upale zdjeličnih orgamna, nesuspjeh aspiracije, ozljede zdjeličnih organa Nepoželjni učinci induktora ovulacije i postupaka izvantjelesne oplodnje: popratne pojave uzimanja lijekova, višestruke trudnoće (18-25%!); sindrom hiperstimulacije jajnika (5 - 10 dana nakon injekcije hCG ili viška razine estradiola → ascites, hidrotoraks, hemokoncentracija, neravnoteža elektrolita i smanjenje funkcije vitalnih organa; th: mirovanje, plazma expanderi, albumini, praćenje diureze, evakuacija ascitesa i hidrotoraksa, uravnoteženje elektrolita i faktora koagulacije) Uspješnost postupaka potpomognute reprodukcije: Pojedinačni uspjeh ovisi o metodi, bolestima reprodukcijskog sustava, dobi žene, kvaliteti indukcije ovulacije, opremljenosti i iskustvu osoblja IVF centra te o kvaliteti rada u IVF laboratoriju. Zbirni uspjeh tih metoda je 45-75% za 4-6 ciklusa.

MENOPAUZA I ESTROGENA TERAPIJA

*Šimunić 368

Danas u Hrvatskoj žene u prosjeku žive 77 godina. 50 godina je dob u kojoj žene imaju posljednju menstruaciju u životu – znači, žene žive gotovo 1/3 života u menopauzi. Definicije Menopauza: posljednja menstruacija u životu, obično oko 50.g života; dob početka menopauze genetski je predodređena. U žena koje puše menopauza nastupa 2 godine ranije! Prijevremena menopauza: ona koja se javlja prije 40. g. Kasna menopauza: ona koja se javlja nakon 55.g Ijatrogena menopauza: izazvana kastracijom – kirurškom, zračenjem ili lijekovima Postmenopauza: razdoblje u životu žene koje počinje nakon posljednje menstruacije Senij: kasna postmenopauza (nakon 77.g.) Perimenopauza: višegodišnje razdoblje oko menopauze u kojemu dolazi do sve češćih poremećaja menstruacijskog ciklusa, neurednih krvarenja i vazomotornih tegoba; počinje 4-5 g prije menopauze i obuhvaća prvih 5 g postmenopauze Klimakterij: razdoblje u kojemu se postupno gasi funkcija jajnika; razdoblje od kraja reprodukcijske dobi, preko perimenopauze do prvih godina postmenopauze Prijelazno (tranzicijsko) razdoblje: počinje već 10 g prije posljednje menstruacije (počinje ↓ reprodukcijska sposobnost žene); 8 g prije menopauze nastaju značajnije hormonske promjene Premenopauza: počinje 4 g prije menopauze; učestali su poremećaji menstruacijskog ciklusa s brojnim kliničkim znakovima Endokrinološke i kliničke značajke premenopauze (prijelazno razdoblje)

www.perpetuum-lab.com.hr

Fetus ima 7 milijuna jajnih stanica; na porođaju ih je samo 700 000; daljnja atrezija folikula traje do puberteta; u reproduktivnoj dobi za oplodnju je sposobno oko 400 zrelih jajnih stanica (istodobno se utroši 15-20 tisuća folikula za kvalitativnu selekciju). Nakon 40 g. života, sve je manje antralnih folikula, pa i jajnih stanica. Gustoća i kvaliteta receptora na stanicama granuloze i teke se mijenja, receptivnost opada. Anovulacije su sve češće; sve je veća učestalost kraćih ili produljenih menstruacijskih ciklusa. U posljednjim godinama pred menopauzu prevladavaju produljeni ciklusi – oligomenoreja. > 40.g. granuloza stanice proizvode sve ↓ inhibina A i B → postupno ↑ razina FSH → ↑ E2, ali sve manje folikula ovulira → nema žutog tijela → ↓ P4 (za 60%) DHEAS (androgen iz nadbubrežne žlijezde)↓ postupno od 25. godine života biomarker starenja! U 5. desetljeću blago ali trajno ↓ HR → ↓ androgeni DHEA i DHEAS u nadbubrežnoj žlijezdi Starenjem ↓ SHBG (globulin koji prenosi spolne hormone) Posljednju 1-2 g ped menopauzu folikuli su sve rezistentniji i nekvalitetniji; daljnji pad inhibina, ali sada i E2. FSH↑, a počinje i blagi ↑LH. Slabljenje funkcije jajnika dovodi do: - promjene razine hormona – neravnoteže: PMS, postpartalna depresija, klimakterijska depresija, reprodukcijska menopauza - nedostatne razine hormona – estrogena: postmenopauzalni sy, endokrina menopauza Sve češće subjektivne smetnje: - vazomotorne smetnje (valovi vrućine, noćna znojenja) - promjene funkcije SŽS-a (promjene ponašanja, depresije, ↓ pamćenja i koncentracije) - umor i fizička slabost - debljanje i preraspodjela masti - urogenitalne smetnje i pad libida - promjene kože i kose Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi: - javljaju se posebno nakon 45.; mogu biti disfunkcijska ili zbog kakva organskog uzroka (u savakog neurednog krvarenja – frakcionitrana kiretaža da se isključe premaligne ili maligne promjene endometrija!) - th: gestageni – svaki mjesec u tarjanju 10-12 dana (ako kiretažom utvrdimo kako je uzrok krvarenja hiperplazija endometrija – davati gestagene 3-4 mjeseca, nakon toga ponoviti kiretažu; ako nije došlo do poboljšanja histološke slike – histerektomija. Debljina endometrija od 6 mm granična je vrijednost za biopsiju!!) Endokrinološke značajke postmenopauze A) SŽS ↓ vrijednost neurotransmitera i neuromodulatora; ↑ adrenalina i somatostatina posljedice: promjena apetita i termoregulacije, promjena izl. GnRH, por. dnevnog i pulstailnog ritma oslobađanja hormona, inhibicija HR, ↓ funkcije hipokampusa. Gonadotropini: ↑FSH i LH (max. 2-3g nakon menopauze) →(potiču stromu jajnika)→ ↑ androgena HR: ↓HR već od 40.g → ↓ mišićna i koštana masa, ↑ masno tkivo za 100% (i preraspodjeljuje se pema abdominalnoj masti) ↓ ACTH, PRL, melatonin B) JAJNIK više nema folikula → ↓ E2 i P4 (prestaje njihova proizvodnja); a pod utjecajem ↑LH → ↑androgeni C) NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA ↓ djelovanje ACTH i involucijske promjene zone retikularis nadbubrežne žlijezde → značajan ↓ DHEA, DHEAS (uzječu na funkcije mozga – ponašanje, učenje, pamćenje, san…), testosterona, androstendiona. D) MASNO TKIVO – EKSTRAGLANDULARNA PROIZVODNJA HORMONA gotovo 60% žena u menopauzi imaju prekomjernu tjelesnu težinu; prevladava bijelo masno tkivo u stromi masnoga tkiva iz androstendionna → estron (E1) ova konverzija je pojačanam pa u postmenopauzi estron postaje glavni estrogen

www.perpetuum-lab.com.hr

u debljih žena češće dolazi do patoloških promjena endometrija i zato češće neuredno krvare iz maternice leptin je posebno visok u pretilih žena – on ↓ tek, ↑ potrošnju energije, ↑ HR, regulira kontrolu hipofize androidna preraspodjela masti ↑ opasnost od pojave hipertenzije, KV bolesti, raka endometrija i raka dojke Sumarno: FSH LH Kortizol Norepinefrin Estron – relativno Leptin (u pretilosti) Estradiol Testosteron DHEA DHEAS Androstendion Inhibin Progesteron Prolaktin HR ACTH Melatonin Dopamin IGF-I

Većina žena u postmenopauzi (80%) bit će hipoandrogeno – u njih je pojačana redukcija mišićne mase, ↓ aktivnosti SŽS-a, umorne su, teže se koncentriraju i slabije pamte, opada im libido, gube pubične dlake; brže dolazi do urogenitalne atrofije i osteoporoze. Kliničke promjene u postmenopauzi Rani (akutni) simptomi: vazomotorni → vrući valovi, noćna znojenja (zbog trajno niske razine E2 te sokovitoga oslobađanja LH dolazi do hipotalamičkoga poremećaja i promjene termoregulacije sa perifernom vazodilatacijom u koži i porastom temperature – vrući valovi traju 1-10 min, a mogu se javiti i do 20-30 x dnevno); palpitacije, glavobolje, nesanice } sve to tzv «domino efektom» ruši kvalitetu života psihički → razdražljivost, tjeskoba, depresivnost, emocionalna nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentracije i pamćenja, pad libida (zbog manjka estrogena i androgena) estetski → hipo/hiperandrogenizam; suha koža, kosa, nokti; bore kože (stanjuje se epidermis, koža postaje osjetljiva, suha, sklona perutanju, smanjuje se sinteza kolagena i elastičnih vlakana u koži, smanjuje se masno tkivo potkožnoga tkiva i slabi prokrvljenost). Srednjeročne posljedice (nakon 5 g,) urogenitalne promjene → atrofija (stijenka rodnice je blijeda, loše prokrvljena, bez E2 ne stvaraju se površinski slojevi, opada glikogen, pH raste ⇒ stalne upale, ozljede i ulceracije; senilni kolpitis; rodnica gubi nabore, postaje kraća i neelastična); dispareunija (strofija i suhoća rodnice; spolno nezadovoljstvo i dispareunija djeluju na smanjenje libida); poremećaj mokrenja (gubi se elastičnost i kolagen, smanjuje se vaskularizacija vrata mjehura i prox. dijela mokraćne cijevi ⇒ inkontinencija mokraće, učestalo, hitno i bolno mokrenje); spuštanje i prolaps rodnice i maternice; stidnica postaje tanja, atrofična i sjajna, sklona ozljedama i upalama; uterus se smanjuje. koža → daljnje napredovanje promjena promjene u zglobovima Kasne (kronične) posljedice (nakon 10 g.) kardiovaskularne bolesti → glavni uzrok smrtnosti žena u postmenopauzi: zbog nedostatka estrogena brzo napreduje ateroskleroza (jer estrogeni smanjuju veličinu aterosklerotskog plaka za 50%). Posebno velika opasnost za pojavu KV bolesti postoji u žena koje su pretile, imaju dijabetes, PCOS, visok tlak, kolesterol i one koje puše – u njih postoji posebna indikacija za th estrogenima (HNL smanjuje opasnost od KV oboljenja za 40-60%). Starenjem dolazi do ↑ tjelesne težine (u postm. je čak 60% žena adipozno) jer je ↓ potrošnja energije, ↓ oksidacija masti, ↑ otpornost na inzulin, ↓ lipoliza, ↑

www.perpetuum-lab.com.hr

posebno na licu i nadlaktici). sve žene s maternicom moraju koristiti kombinaciju estrogena i gestagena.lipogenetskih hormona inzulina i kortizola. Masno tkivo proizvodi veću količinu estrona – zato su u debljih žena slabije izražene posljedice deficita estrogena!! osteoporoza→ smanjena gustoća kosti i poremećaj mikroarhitektonike u građi koštanoga tkiva (kost postaje lomljiva). smanjenje nakupljanja i preraspodjele masnog tkiva. smanjuje se rizik za senilnu demenciju za 3-4 mjeseca dolazi do 50% poboljšanja stanja depresije poboljšana je kvaliteta života smanjenjem ateroskleroze i KV oboljenja. prijeloma kostiju. visok rizik za ponavljanje CVI. Estrogeni su posebno učinkoviti u suzbijanju simptoma rane postmenopauze. promjene osjetila. Za Dg osteoporoze koriste se denzitometrijske metode i određivanje razine biljega koštane razgradnje i izgradnje. već nakon mjesec dana tegobe se bitno smanjuju. Indikacije za HNL: prijevremena menopauza stanje nakon kastracije (kirurške ili zračenjem) disgeneza gonada dugotrajna amenoreja u mladih žena (>6 mj. g. Žene koje su mršave. koštana AP. koje piju alkohol i one koje puše ranije će razviti težu osteoporozu. prijeloma kostiju ca endometrija. Smanjena tjelesna aktivnost i nedostatak Ca kofaktor su u nastanku osteoproroze. Najčešći su kompresivni prijelomi kralježaka (kronična bol u leđima u 60-85% starijih žena). teže promjene vida i sluha. jajnika. dojke kasna postmenopauza: bolovi u leđima. najčešće DEXA (dual energy X-ray absorptiometry).perpetuum-lab. opadanje kose). Vrlo je važno kakvom će kvalitetom žena ući u postmenopauzu jer se od tada za 13% godišnje brže gubi koštana masa! Primarno osteoporoza nastaje zbog manjka estrogena (95%):↑ resorpcija kosti (ranije i jače u spužvastim. manje bora. čvršća. migrena dijabetes. zubi → slabi vid i sluh. Povoljan učinak HNL na izgled i ljepotu žene: kvalitetnija koža (deblja.com. visok rizik za senilnu demenciju. no same estrogene kao HNL možemo davati samo ženama koje nemaju maternicu (u protivnome – hiperplazija ili rak endometrija). facijalni hirzutizam. prokolagena peptida. smanjuje se količina suza što pogoduje nastanku konjuktivitisa. smanjenje promjena na malim zglobovima. IM. vulve. smanjena je opasnost od nastanka zloćudnih bolesti.hr . suzbijanje hiperandrogenih učinaka na koži (akne. d. staračka nemoć – nepokretnost www. teška osteoporoza udružena je i s povišenim gubitkom zubi. cervixa.trabekularnim kostima (kralješci). određuje manjak koštane mase u kalkaneusu.) premenopauza – klimakterij (žene nakon 40. senilna demencija → Alzheimerova bolest. kočenje gubitka mišićne mase (sarkopenije). – vazomotorne i pshičke tegobe9 stanje nakon histerektomije (za 2-3 g izgubi se normalna funkcija jajnika) prirodna postmenopauza kasna postmenopauza – senij stanje nakon osteoporotičke frakture stanje nakon srčanog ili moždanog udara Nove spoznaje o neuroprotektivnom učinku estrogena te njihovom profilaktičkom djelovanju stvorile su i nove indikacije: pušenje. smanjen libido sekundarna profilaksa CVI. Markeri koštane izgradnje su serumski osteokalcin. hipertenzija teža urogenitalna atrofija. zbog nedostatka estrogena zamućuje se leća i ↑ intraokularni tlak. zbog dugogodišnjeg nedostatka E2 Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u klimakteriju i postmenopauzi Estrogeni u HNL najšire djeluju na gotovo sve organe i tkiva. osteoporoze te atrofičnih promjena urogenitalnog sustava. za 4-6 mjeseci poboljšava se jedan dio kognitivnih funkcija SŽS (neuroprotketivno djelovanje). pretilost. slijede prijelomi kuka te palčane kosti. alkoholizam. crijeva. UZV denzitometrija je metoda probira. a kasnije u kompakti (duge kosti)). Kada sa izgubi 15% gustoće kostiju nastaje visok rizik za prijelome.

4)) akutna tromboembolija (privremena kontraindikacija) Neke ranije kontraindikacije danas su indikacije: dijabetes. zdrav život.Fitoestrogeni – najčešće ih nalazimo u soji Posebnosti u prevenciji i liječenju osteoporoze Nikada nije prekasno započeti s prevencijom i th osteoporoze. porast tjelesne težine. Selektivni modulatori estrogenih receptora (SERM) – to su nehormonski preparati koji agonistički ili antagonistički utječu na receptore za estrogene: . osjetljivost i bolnost dojki. kalcitonin. ili više. funkcijama SŽS-a. glavobolja. didrogesteron (Dabroston tbl. 1mg). promjena tjelesne težine. KV bolesti i senilne dmencije Kontraindikacije za HNL: rak dojke ili visok rizik za nastanak raka dojke (no. ostalima dajemo kobinaciju estrogena i gestagena (gotove kombinacije: Trisequens. dugotrajna primjena i produžuje život žena za 1. IUD). neka istraživanja govore da dugotrajno HNL blago povisuje rizik za nastanak ca jajnika. mučnina. Vrste HNL: Estrogeni – rabe se kao simptomatsko i preventivno liječenje simptoma. te tibolon (Livial).hr .. u žena koje imaju niske androgene (žene sa slabim skogn. svrbež. rak stidnice. umorom.Raloksifen . www. Fosamax).com. bolnost dojeki.perpetuum-lab.Strategija za davanje HNL: Koriste se prirodni estrogeni. Najčešće se rabe baljepci koji oslobađaju testosteron. urtikarija. bolesti zbog promjena u SŽS. najčešće estradiol i gestageni visoke kvalitete. ciproteron acetat – CPA (kombinirani gotovi HNL. izbor. razdražljivost. Androgeni – sve češće samio ili u kombinaciji s opisanim HNL. estrogeni su I. Estrogeni i getageni mogu imati blaže/srednje popratnepojave (10-20% krisnica): estrogeni – glavobolja. djeluje profilaktički na nastanak osteoporoze. Climen. samo dugogodišnje korištenje HNL blago povisuje relativni rizik za nastanak raka dojke (za 1. SERM (Raloxifen). kombinacije. levonorgestrel – LNG (gel. Djeluju i antionkogeno. HNL se daje: → kratkotrajno: 2-3 g. osjetljivost. strah. Pozitivan učinak: već nakon 5-7 g HNL. noretisteron acetat – NETA ( kombinirani gotovi HNL. Femoston per os ili naljepnica Estracomb). migrena. U žena s povišenim androgenima – Climen (sadrži gestagen ciproteron acetat – snažno antiandrogeno djelovanje) Gestageni – medroksiprogesteron acetat – MPA (Provera tbl 5 ili 1 mg). kardipoprotektivno te protiv pretilosti. korisna je i tjelovježba. depresije. Liječenje se nikada ne prekida. osteoporoza. Inhibitori osteoklasta: estrogeni.antagonist ER u dojci i endometriju . 10mg).Tamoksifen – antagonist ER u dojci. urogenitalnom atrofijom i padom libida). višestruko blagotvorno djelovanje i minimalna rizik → dugotrajno: 10-15 g. Bolesti jetre nisu kontraindikacija . rodnice i cervixa u mlađih žena. gestageni – nadutost. fluoridi i dr. 100mg). endometrioza. 2mg).5 – 2 godine! Koriste se sami u HNL kad žena nema maternicu. Katkada se daje lokalna vaginalna primjena HNL (urogenitalna atrofija) – Vagidfem vaginalne tablete ili LNG-IUD.. i dehidroaepiandrosteron (DHEA) per os.. osim ako tako odluči pacijentica ili se pojave kontraindikacije. Kliogest. progesteron-mikronizirani (Utrogestan tbl. za rješavanje akutnih simptoma → srednjeročno: 4-7 g. bifosfonati (alendronat. oslabljenom mišićnom masom i snagom.primjenjuju se naljepci (transdermalno HNL). melanom. promjene raspoloženja. Cyclo-Menorette. za 70-100% povisuju kvalitetu života žena te dobi. akne. Rak endometija: trajno HNL snižava opasnost za nastanak ca endometrija za 50%! Rak jajnika: poveznost nije u potpunosti razjašnjena. ali agonist ER u endometriju (koristi de kao dugogodišnja adjuvantna th ca dojke) . gestageni.

g obole 10x češće žene koje su preboljele molu imaju 20-40 x više izgleda za ponovno oboljevanje krvna grupa: najčešće su ugroženi parovi A x 0 i 0 X A u 90% potpunih mola nalazi se normalan kariotip. tromjesječju trudnoće i pokazuje kromosomske abnormalnosti. daljnje kontrole za 3. ginekološki pregled.perpetuum-lab. totalna) mola: hidrops svih korionskih resica. nema embrija ni amnionske šupljine. tahikardija U bolesnica s parcijalnom molom najčešća je slika odumrle trudnoće ili nepotpuna pobačaja Hormonski nalazi kod mole hydatidose ↑HCG: zantno iznad 50 000 IJ. količina je veća kod invazivne mole i još veća kod koriokarcinoma ↑HPL i P4 (placentarni hormoni) ↓Estrogena (jer zbog odutnosti fetusa. a 3-5% u koriokarcinom Klinička slika Vaginalno krvarenje – u 97%. grozdasta potajnica. mjerenje TT i TV.com. Svakih 6-12 mjeseci radi se transvaginalni UZV. Prva kontrola: 6 tjedana nakon početka HNL.i siciciotrofoblast Parcijalna (nepotpuna) mola: degeneracija samo pojedinih korionskih resica. tahipneja. najčešće 46. postavljanje Dg. UZV pregled te pregled dojki i mamografija. proliferacija uglavnom sinciciotrofoblasta Etiologija i patogeneza žene koje zanesu prije 16. i nakon 40. prisutnost fetalnog tkiva.XX koji nastaje oplodnjom 'prazne' jajne stanice spermijem sa 23. napeta i osjetljiva na dodir Hyperemesis gravidarum – 1/3 bolesnica osjeća mučninu i povraća EPH – gestoza i preeklampsija – u 12-27% bolesnica Hipertiroza – u 1-10% bolesnica (HCG ↑ funkciju štitnjače: tahikardija. te kasnije svakih 6-12 mjeseci. dispneja. tremor) Teka luteinske ciste jajnika – zbog ↑ sinteze β-HCG. degenerativna je bolest trofoblasta kod koje su očuvane korionske resice. najčešće triploidni kariotip u 75-80% žena mola ima benigni tijek i spontano se povlači nakon evakuacije molarnoga sadržaja iz materišta. grozdasta mola. ali s izraženim edemom i degemeracijom strome i nestankom krvnih žila. a svakih 12-18 mjeseci DEXA kostiju. topla i vlažna koža.hr . a time i hiperstimulacije jajnika. katkada s krvlju izlaze vodeni mjehurići Prekomjerno povećanje veličine maternice – zbog nakupljanja molarnoga tkiva i krvi. proliferacija cito. u promjeru su >6cm ( ↑ opasnost od nastanka koriokarcinoma) Trofoblastična embolizacija – u 2% ARDS (bolovi u prsištu. oko 15-25% prelazi u invazivnu molu. Dražančić 242 + 320 Mola hydatidosa. u resicama se nalaze fetalne krvne žile. MOLA HYDATIDOSA *Šimunić 389. PAPA-test. Mola se pojavljuje u 2 oblika: Kompletna (potpuna.Prije početka liječenja potrebna je iscrpna anamneza. Ako su svi nalazi uredni. Obavezan je ginekološki pregled. 6 i 12 mjeseci. PAPA-test i mamografija ponavljaju se 1 x godišnje. koagulacija).. KT. trofoblast ne može iskoristiti dehidroandrosteron www.X kromosoma koji se udvostručuju u nepotpune mole nalazimo fetalno tkivo – fetus najčešće umire u I. 1 x godišnje rade se i laboratorijski nalazi (jetreni testovi. stijeka maternice je glatka. Uz to nalazimo i proliferaciju citotrofoblasta i sonciciotrofoblasta. Makroskopski molu tvore mjehurići različite veličine od kojih svaki ima svoju peteljku i ne komunicira s drugim mjehurićima. u resicama se ne nalaze fetalne krvne žile. masti .

hemoptoja. Dijagnoza: anamneza (mola. ima sposobnost metastaziranja u rodnicu i stidnicu. Nakon aspiracije. sporija involucija uterusa. Kl. RTG pluća te određivanje razine β-HCG u serumu Kontrole se obavljaju svaki mjesec. slika: oskudno vaguinalno krvarenje. Kontrolni pregledi: ginekol. kl. broj L i Tr Liječenje: citostatici TUMOR LEŽIŠTA POSTELJICE ('placental site trophoblastic tumor') Rijedak tm kojemu u najvećem broju slučajeva prethodi ročna trudnoća. «sniježne mećave» Color-Doppler: indeks otpora arterija maternice značajno je manji nego u normalnih trudnoća Diferencijalna dijagnoza Hidropska degeneracija resica kod anembrijskih trudnoća (nema prolif. HCG nizak) Tumor ležišta posteljice (zloćudna trofoblastična bolest) Liječenje Zbog opasnosti od teškog krvarenja i potencijalnog maligniteta molu treba što prije evakuirati. Kl. CT ili UZV abdiomena. odr. pregled.i zdjel. krvarenje ili krvarenje iz GI sustava. ako uterus raste ili se pojavi novo krvarenje uz pozitivan β-HCG.sl. nekoliko dana davati uterotonike ai antibiotike. porast uterusa uz vaginalno krvarenje. RTG pluća.hr . Organa. plućima ili mozgu Liječenje: kemoth.i citotrofoblasta. met.iz nadbubrežne žlijezde ↑ tiroidnog hormona i 17-ketosteroida jer trofoblast djeluje stimulacijski na štitnu i nadbubrežnu žlijezdu Dijagnoza UZV je metoda izbora: karakteristična slika tzv. stidnici. malu zdjelicu i mozak. Najčešće se širi hematogeno u pluća. Sastoji se od pojedinačnih ili višestrukih hmoragičnih masa koje ivadiraju u miometrij i destruiraju miofibrile. a razlikuje se po prodoru trofoblasta u miometrij i parauterino tkivo. Aspiracijska kiretaža – metoda izbora u žena koje žele sačuvati reprodukcijsku sposobnost.funkcije bubrega i jetre. kad se uterus kontrahira. rjeđe pobačaj. potrebno je kiretom revidirati materničnu šupljinu (isto i ako je došlo do spontanog pobačaja mole. nakon infuzije uterotonika (oksitocina) sadržaj iz endometrijske šupljine se postupno i opsežno aspirira.. Histerektomija – u iznimnim slučajevima i to u žena >40g koje ne žele zadržati reprodukcijsku sposobnost i u kojih postoji veća opasnost od nastanka postmolarnih komplikacija Praćenje Bolesnica ostaje pod nadzorom najmanje godinu dana. intrakranijalno krvarenje. te pri pojavi plućnih i drugih metastaza INVAZIVNA MOLA Ima sve histološke karakteristike kao obična mola. selektivna angiografija trb. trofoblasta. a samo u 5% molarna trudnoća. β-HCG u serumu. rijetko galaktoreja i nefrotski sy. Dijagnoza: dugotrajna perzistencija ili porast β-HCG nakon uklanjanja mole. porođaj).čvorovi u rodnici. metastaze u rodnici. danas je ovo liječenje indicirano kad je β-HCG pozitivan i nakon 5 mj. u 50% prethodi mu mola hydatidosa. ili histerektomija KORIOKARCINOM Zloćudni tm epitela korionskih resica građen od sincicio. aako ne pada. CT glave. www. rjeđe u pluća. hematurija. a može se razviti i DIK. rodnicu.perpetuum-lab. a nakon 6 mj svaka 2 mjeseca Žena za to vrijeme ne smije ostati trudna (OC!) Nakon uklanjanja mole određuje se β-HCG 1 x tjedno dok 3 uzastopna nalaza ne budu negativna – to znači spontano povlačenje (u 80% bolesnica) Zbog mogućeg prelaska u malignu molu u nekim se ustanovama daje profilaktička kemoterapija metotreksatom. hepatitis. pobačaj. rjeđe intraabd. kašalj. ako prelazi određene granice. slika: vaginalno krvarenje. Tumorsko nakupljanje stanioca citotrofoblasta na ležištu posteljice s tendencijom lokalnoga širenja u miometrij i limfogeno.com. Izgubljenu krv treba nadoknaditi. Evakuaciju često prati jače krvarenje.

uz bljedilo. ranim početkom spolnoga života (<20g). Uz zajedničku ilijačnu areteriju. U 90% dokazana je infekcija HPV-om Smatra se da je potrebno 7 godina za promjenu početne CIN lezije u klinički vidljiv invazivni ca cervixa Karcinom žlijezdanih stanica (adenocarcinoma cervicis uteri) Smatra se da nastaje postupno iz GIL (glandularne intraepitelne lezije) Rastom širi cervix koji postaje veći.com. Poslijednjih 30g učestalost je ↓ za 50%. preponski ly. bezbolno krvarenje ili prljanje (spotting) obično nakon spolnog odnosa ili kupanja bol i osjećaj nelagode tijekom snošaja s napredovanjem krvarenja su češća. trudnoće (<20g). Karcinom pločastih stanica (skvamozni karcinom) čini 75-85% svih ca cervixa najčešće se javlja na skvamokolumnoj granici etiologija je povezana s niskim socioekonomskim statusom. većim brojem porođaja. kaheksiju i masivna krvarenja iz rodnice Dijagnoza ginekološki pregled i rektovaginalna palpacija kolposkopija i biopsija endocervikalna kiretaža UZV zdjelice i trbuha Cistoskopija Infuzijska urografija Rektosigmoidoskopija CT RTG pluća Scintigrafija skeleta www.hr . mršavljenje. obilnija i dulje traju. jače izražen HPL nego β-HCG. mjesto od svih zloćudnih oboljenja ženskoga reprodukcijskoga sustava (iza ca endometrija i jajnika). zdepastiji i poprima karakterističan bačvast oblik Često nastaje multicentrični Putevi širenja urastanjem u okolno tkivo limfogeno (u parametrij) – regionalni ly. pušenjem duhana. ranom dobi I. promiskuitetom obaju partnera. čv. kukovima i natkoljenicama u nekih dizurija i edem donjih udova opstrukcijska uropatija sa znakovima hidronefroze u uznapredovaloj bolesti hematurija i krvarenje iz rektuma u preterminalnoj fazi. javljaju se ui bolovi u križima. Liječenje: histerektomija CARCINOMA CERVICIS *Šimunić 432 Epidemiologija i etiologija Invazivni ca cervixa po učestalosti zauzima 3.Dijagnoza: anamneza..perpetuum-lab. STD. preponski i paraaortalni hematogeno – u pluća i mozak Klinička slika žene 40-55 g. čv. sukrvavi iscjedak – povremeno.

bjelkasti. Nastaju proliferacijom 1 klona glatkih mišićnih stanica. kemoterapijom i kombinirano.24 i više tj trudnoće: trudnoća se dovršava 29-30 tj carskim rezom i u istome se aktu učini radikalna histerektomija sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom .com. diseminirana peritonealna lejomiomatoza Komplikacije mioma Miomi često podliježu dobroćudnim promjenama. na prerezu vrtložaste strukture. www.5%). a različitih su oblika i veličina. a u Ia2 i Ib (invazija u stromu 3-5 mm. Patologija Miomi su dobro ograničeni čvorovi okruglasta oblika. dobroćudni metastazirajući miomi. Najčešće su multipli. vrlo rijetko zloćudno alteriraju (0.Liječenje Kirurško.. a učestalost im opada s pojavom menopauze). Estrogeni posješuju njihov rast. Submukozni – rastu prema materištu i zbog pritiska na endometrij uzrokuju nepravilna krvarenja iz maternice.12-24 tj u Ib i višem stadiju preporučuje se započeti s perkutanim zračenjem (do smrti ploda i pobačaja obično dolazi uz dozu zračenja 35-40 Gy) MIOM * Šimunić 441 + 138 Miomi (lejomiomi. LARVH ( laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija) > II b (infiltriran parametrij) → zračenje (perkutamno. mulaža (izrada posebnih odljeva rodnice). .rana trudnoća (8-12 tj) u stadiju Ia može se učiniti konizacija + serklaža cervixa. hemoragični celularni lejomiomi. atipični lejomiomi.hr . celularni lejomiomi. brahiterapija (intrakavitarno). migrirajući miom) Intraligamentarni – između 2 sloja širokog ligamenta. a mogu prolabirati i kroz cervikalni kanal. zatim difuzna lejomiomatoza i miometrijska hipertrofija.1-0. mogu komprimirati mokraćovode i zdjelične krvne žile Histološka građa Vrtložno isprepleteni anastomozirajući snopovi uniformnih glatkomišićnih stanica. Najčešće 1 veća krvna žila opskrbljuje svaki tumor. klinički vidljiv ca) radikalna histerektomija. Dobro su ograničeni od okolnog miometrija s vezivnom pseudokapsulom. intravenska lejomiomatoza. Većinom imaju nešto više stanica od okolnog miometrija. zračenjem. intersticijsko zračenje) > III → kemoterapija (cisplatin + bleomicin ili vinkristin). Miomi sa posebnom histološkom slikom su: mitotički aktivni miomi. epiteloidni. Patogeneza Urok nastanka mioma nije poznat. Intramuralni – najćešći. miksoidni. vaskularni lejomiomi. prisutni su u oko 20-25% žena reproduktivne dobi (rastu pod utjecajem hormona. fibromiomi) su najčešći dobroćudni tumori maternice. samo u bolesnica u kojih se ne očekuje dugo trajanje života Liječenje ca cervixa u trudnoći: . s različitom količinom vezivnoga tkiva. U 2/3 mioma prisutne su degenerativne promjene. mijenjaju oblik maternice Subserozni – nekada i na peteljci. može doći do torzije. infarkcije i pričvršćivanja na okolne zdjelične strukture (parazitski. Ako imaju pendularni oblik prominiraju u lumen maternice. Variraju od konzistencije kamena do vrlo mekanih. u mlađih žena s mikroinvazivnim ca → konizacija I – Ia (ograničen na cervix i invazivni ca koji se može otkriti samo mikroskopski) → histerektomija.perpetuum-lab.

tm organa male zdjelice Miomi i trudnoća Nakon miomektomije u 40% žena dolazi do trudnoće. pritišću jajnike i jajovode i dovode do njihove opstrukcije. masna. visoke septične temperature tresavicu. dispreunija. moguća je klinička slika ileusa. Dijagnoza Rutinski ginekološki pregled (+ digitorektalni i palpacija abdomena) UZV: subserozni miomi vide se kao nepravilnosti koje remete glatkoću ruba maternice.perpetuum-lab. Napetost u maloj zdjelici – nastaje zbog pritiska velikih mioma na okolne organe. tromjesječju mogu potaknuti spontane pobačaje i prijevremene porođaje (analgetici i tokolitici!) Za vrijeme porođaja mogu izazvati inerciju maternice. premenstruacijsko oskudno krvarenje (?spotting'). Miomektomija: mlade žene koje još žele rađati www. tm jajnika. ako je miom jedini razlog neplodnosti. akutna bol kod torzije ili rađajućeg mioma.hr . poremećena mikcija i razvoj hidrouretera. mučninu i defans trbušne stijenke. hijalina i cistična degenracija te kalcifikacija mioma. i 3. Takvi promijenjeni miomi često podliježu infekciji. infekcijom. Liječenje Anemija se liječi sanacijom nepravilnih krvarenja uz nadoknadu Fe Akutna stanja torzije ili nekroze (ak. U 2. Nakon porođaja moguće su jake kontrakcije maternice i obilnija krvarenja. torzijom mioma ili kontrakcijom uterusa kod rađajućeg mioma.Česte su nekroza. intramuralni su unutar mišićne stijenke. jaki bolovi. a ako se pojave sekundarne promjene.. Liječenje gestagenima može se provoditi i prije kirurškoga zahvata. atrofija. takvi miomi se povećavaju i smekšavaju te mmogu pritiskati i dislocirati susjedne organe i tkiva Inficirana nekroza: ovi miomi omogu uzrokovati simptome akutnoga abdomena s bolovima u donjemu dijelu trbuha. a mogu se i otrgnuti i prsnuti Rađajući miom: obilna krvarenja i jaki bolovi Miomi pogoduju neplodnosti jer dislociraju i deformiraju maternicu. venska kogestija zdjelice i donjih udova. Kirurško liječenje: indikacije su obilna krvarenja uz posljedičnu amenoreju. venska staza i intersticijska krvarenja. kompresija okolnih organa male zdjelice. Torkviranje mioma: subserozni m. a submukozni iskrivljuju konture šupljine maternice. a ako se izliju u trbušnu šupljinu – ak. postaju nehomogeni. abdomen) → hitna operacija Mali miomi → analozi GnRH (mogu smanjiti veličinu mioma i do 60%). asimptomatski se miomi otkrivaju slučajno. obilne menstruacije (menoragije). maetroragije → posljedica je anemija i manjak Fe. moguća je i tromboza.com. Klinička slika Simptomi se javljaju samo u 35-50% bolesnica. Bol – može se javiti kao posljedica degeneracije mioma povezane s vaskularnom okuzijom. abdomen. na peteljci. nagli rast mioma u reproduktivnoj dobi ili svaki rast mioma u postmenopauzi (isključenje sarkoma!). kronična bol + dismenoreja. Cistična degeneracija: moguće prsnuće. Neplodnost – miomi na peteljci i cervikalni miomi mogu pritiskati i sužavati cervikalni kanal. tuboovarijski apscesi. ginekološkim pregledom. RTG abdomena: samo kalcificirani miomi Histerosalpingografija: deformacije uterusa Histeroskopija Intravenska urografija MR (rijetko se rabi) Diferencijalna dijagnoza Trudnoća. konstipacija. Nekroza: česta zbog ishemije. Spontani pobačaj – 2x je češći u žena s miomima maternice. anomalije položaja i stava djeteta ili opstrukciju porođajnog kanala. cervikalni miom. To su homogeno ehogene strukture. Nepravilna i obilna krvarenja iz maternice – čest simptom.

dubini invazije. – proliferacija + ↑broja i dilatacija žlijezda . serozu. www. kada je enukleacija mioma nemoguća U žena u peri/post – menopauzi čiji miomi ne prave smetnje i smanjuju se. čini 6-7% svih ca u žena. pliku latu i zdj.perpetuum-lab. jajnik. dobi bolesnice. pri sumnjivom ili pozitivnom citološkom nalazu. – kompleksniji uzorci rasta. šupljinu limfogeno – u zdjelične i paraaortalne ly.hr . MR tumorski biljeg CA-125 u uznapredovalim stadijima Širenje lokalno – u miometrij.složena h. jetru. kosti. klasifikacija stadija proširenosti (str. koncentraciji estrogenskih i progesteronskih receptora i zahvaćenosti limfnih čvorova. ali samo oko 25% krvarenja u menopauzi znače rak! ginekološki i citološki pregled frakcionirana kiretaža histeroskopija UZV.com.atipična h. perit. incidencija u porastu 2 temeljna oblika: ovisni i neovisni o estrogenima Činitelji rizika žene koje su kronično izložene neoponiranom djelovanju estrogena pretile kasna menopauza PCOS dijabetes estrogenski tm gonada estrogensko HNL (hormonsko nadomjesno liječenje) terapija tamoksifenom (selektivni modulator E receptora) nerotkinje U višerotkinja i žena koje su uzimale OC postoji znatno manja vjerojatnost od obolijevanja ca endometrija!! (OC – zaštitni učinak traje 3-10 godina) Tijek bolesti Najčešće ishodište ca je hiperplazija sluznice maternice: .jednostavna h. kod abnormalnosti endometrija nađenih UZV-om Prognoza Ovisi o stadiju proširenosti. kroz jajovod impl. gradusu tumora. 453) – porastom gradusa raste stupanj nezrelosti tm Kada kiretirati? ženu > 40 g pri ponovljenome abnormalnome krvarenju iz maternice. operacija nije potrebna.Histerektomija: u starijih. kod svakoga krvarenja u postmenopauzi. peritoneum FIGO 1988. papilarno pupanje . – atipične stanice Dijagnoza anamneza: oko 90% ca endometrija očituje se krvarenjem. KARCINOM ENDOMETRIJA *Šimunić 451 Incidencija Najčešći ca spolnih orgaan. Color-doppler. žlijezde hematogeno – u pluća. u žena koje više ne žele rađati.

povećan uterus. oni se daju i kod jednostavne i složene hiperplazije TUMORI UTERUSA *Šimunić 458 SARKOMI UTERUSA Rijetki tm. kombinira se vanjsko i intrakavitarno. praćenje (u prve 2 g > 80% recidiva) ENDOMETRIJSKI STROMALNI TUMOR nastaje iz stanica endometrijske strome u žena kasne reprodukcijske dobi Stromalni nodul Endometrijski stromalni sarkom niskoga stupnja zloćudnosti – najčešći. solitaran. Zrači se i kad je operacija kontraindicirana. na rezovim zamrznuta tkiva maternice određuju se tijekom operacije gradus ca i dubina prodora u miometrij. u stadijima i i II. ispunjen brojnim polipima. histerekt. Hormonska th progestinima – ako su E i P receptori visoki. ako su obje komponente dobroćudne – adenofibrom ako je mezenhimska sat. zloćudna – karcinofibrom U MMT-u su zloćudne obje tm sastavnice. umjerena atipija Klinički: nepravilno krvarenje iz rodnice. MIJEŠANI MEZODERMALNI (MULLEROVI) TUMORI (MMT) najčešći sarkomi uterusa (1/2 svih) mogu se razviti tm sastavljeni od epitelnih i mezenhimskih sastavnica.Liječenje Kirurško – laparotomija. Širi se uglavnom hematogeno u pluća. Za uznapredovale stadije i kod opetovanog javljanja. MMT-i mogu biti homologni (od elemenata koje inače nalazimo u uterusu) i heterologni (sadrže i sastavnice koje inače ne nalazimo u uterusu) Adenofibrom – dobroćudan.hr . Color-doppler. zloćudna – adenosarkom ako je epitelna sast.perpetuum-lab. krvarenje iz rodnice.com. histeroskopija i frakcionirana kiretaža Liječenje: histerektomija i adneksektomija + postop. Dg: UZV – 'široka plja razrijeđenja' 8krvarenja i nekroze unutar tm). Kemoth. te se u skladu s tim donosi odluka hoće li se izvesti zdjelična i/ili paraaortalna limfadenektomija Zračenje – u stadijima IIIi IV. katkada povećanje uterusa uz bolove u zdjelištu Liječenje: histerektomija i adneksektomija Endometrijski stromalni sarkom visokog stupnja zloćudnosti – od stanica endometrijske strome s izraženom atipijom stanica Klinički: makroskopski polipoidnog izgleda. brzi rast 'mioma'. u prosijeku velik 8-10 cm Klinički: krvarenje iz rodnice. izrazita agresivnost Liječenje: histerektomija i adneksektomija + ev. prognoza loša Histogenetsko izvorište: -glatko mišićje uterusa (leiomyosarcoma) -endometrijska stroma LEJOMIOSARKOM Javlja se između 52-54 godine. perkutano zračenje. izuzetno zloćudni./adneksektomija www. građen od stanica sličnim stanicama strome endometrija u proliferacijskoj fazi ciklusa. najčešće intramuralan tm. širi se limfogeno i hematogeno. 'mekani tm' uterusa uz bol u zdjelištu. postop.

epitelom. obično multilokularni.9 Cistične.perpetuum-lab. određivanje vrijednosti serumskih biljega CA-125 i CA-19. krvarenje iz rodnice praćeno ispadanjem pojedinih dijelova tumora. spolnih stanica i specijalizirane strome čine > 90% svih tm jajnika EPITELNI TUMORI JAJNIKA 3 kategorije: dobroćudni. S rastom tm javlja se nelagoda u trbušnoj šupljini.. polipoidna izgleda. unilokularne tvorbe.com. obostrana adneksektomija + zdjelična i paraaortalna limfadenektomija TUMORI OVARIJA *Šimunić 461 Prema WHO postoji 11 skupina tm jajnika prema histogenetskom podrijetlu. u postmenopauzi. Color – Doppler. unutarnja stijenka glatka i obložena 1-rednim cil. Ako prsne. uglavnom je malen i ne izaziva kliničke smetnje Simptomi: ovise o veličini tumora. Javljaju se u mlađoj životnoj dobi (42-47 g) Liječenje: ZLOĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA www. tanke stijenke. tijekom kir. 1 šuplja tvorba veličine 8-10 cm Mucinozni cistadenomi – veći od seroznih. sadržaj tm razlije se po trb. niskih vrijenosti CA-125 obično su dobroćudni cistadenomi! Liječenje: isključivo kirurško. DOBROĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA Obično uni/multilokularne cistične tvorbe obložene neaktivnim kub/cil epitelom Serozni cistadenomi – ispunjeni bistrom seroznom tekućinom. UZV. ili zračenje MIJEŠANI ZLOĆUDNI MULLEROV TUMOR (KARCINOSARKOM) najčešće se javlja u postmenopauzi Klinički: povećanje uterusa. ischiadicus – edemi nogu i parestezije Dijagnoza: bimanualni palpacijski pregled. bez papilarnog rasta i patološke prokrvljenosti.hr . zbog pritiska na mokraćni mjehur može se javiti dizurija. cistično – solidan BRENNEROV TUMOR (*Šimunić 462) – fibroepitelni tumor građen od žarišta prijelaznoga epitela.Adenosarkom – rijedak. zbog pritiska na rectum mogu se javiti i smetnje u pasaži crijeva. uklanjanje sluzi Endometrioidni cistadenom – rijedak. u ctpl nakupine sluzi. u starijih histerektomija i obostrana adneksektomija. U mlađih žena koje još žele rađati laparoskopski se izvodi jednostrana adneksektomija ili cistektomija. u uznapredovalim stadijima kemoth. a ako je tm velik i smješten u Douglasovu prostoru. ima nizak zloćudni potencijal. u tijelu uterusa. Tm iz pokrovnoga epitela. 28-40g. atipični epitelni proliferativni tm i zloćudni tm. Liječenje: histerekt. najč. Rijetko uzrokuju simptome zbog pritiska na zdjelične vene i n./adneksekt. pa potom donijeti odluku o opsegu zahvata. ATIPIČNI EPITELNI PROLIFERATIVNI TUMORI Između dobroćudnih i zloćudnih – imaju niski zloćudni potencijal i povoljnu profnozu. ali i o njegovoj strateškoj lokalizaciji. zahvata neophodno je učiniti hitnu (ex tempore) PHD analizu.sekretorni epitel (pseudomyxoma peritonei) Liječenje: kirurško.šupljini i katkada može izazvati transformaciju mezotela potrbušnice u mucin . vrlo je agresivan i rano metastazira u jetru i pluća Liječenje: histerektomija. širi se limfogeno i hematogeno.

Širenje: 1.hr . 471) www. u uznapredovaloj bolesti rast trbuha (ascites). palpacija trbuha. BRCA-2 i p53. UZV 2 x godišnje. najčešće se javlja u žena > 50 g. MR. urografija. uzmu se ispirci s tipičnih mjesta i uzorci peritoneuma s tipičnih mjesta). smetnje disanja (pritisak na dijafragmu).↑: mutacije onkogena K-ras i HER-2/neu. gubitak tjelesne težine Dijagnoza: Anamneza. kolonoskopija i pasaža crijeva. Liječenje: Starije žene: histerektomija + adneksektomija + ev.potrošnja životinjskih masti.Etiopatogeneza: 3 glavne hipoteze a) Hipoteza neprestanih ovulacija (ponovljene traume epitelne pov. određivanje CA-125 2 x godišnje. karcinoza pleure i hidrotoraks) 3.↑ opasnost: neplodnost . transcelomno (implantacijom po trbušnoj šupljini) 1. (Š. AiC .javlja se značajno ranije nego sporadični ca jajnika!! Javlja se u okviru 3 nasljedna sy: .com. UZV. nakon trudnoće histerektomija. ↓: inaktivacija tumorsupresorskih gena BRCA-1.prehrana: ↑ . RTG pluća. gin. adneksektomija i omnektektomija * Obiteljski karcinom jajnika . bol u trbuhu. dojenje OC . hematogeno (u jetru i pluća) Klinička slika: U početku nelagoda u trbuhu i pritisak na okolne organe. ali niskoga stupnja zloćudnosti. Čimbenici rizika: . bjelančevina i unosa cal.perpetuum-lab.talk: vanjski kancerogen (puder!) . vrijednosti CA-125. CD.↓ opasnost: rađanje. ↓ .vegetarijanska prehrana. Mlađe žene: ovariektomija + 6 mjeseci poslije – laparoskopski ' second look' ( detaljno se pregleda cijela trbušna šupljina. inf. Nakon porođaja profilaktičko odstranjenje jajnika TUMORI SPECIJALIZIRANE STROME JAJNIKA Čine 5-12% tm jajnika i dijele se u nekoliko skupina: GRANULOZA TUMORI Većinom zloćudni. proliferacija i katkada zloćudna transformacija. limfogeno (u zdjelične i paraaorttalne ly čvorove) 2. KARCINOM POKROVNOGA EPITELA Zloćudni tumori jajnika čine 5% svih zloćudnih tm u žena. limfatički transdijafragmalni put (u pleuralnu šupljinu. malaksalost. vit. pregled 2 x godišnje. limfadenektomija. jajnika stalnim ovulacijama) b) Gonadotropinska hipoteza (trajna izloženost jajnika visokoj razini cirkulirajućih FSH i LH povećava opasnost od natanka tm) c) Teorija zdjelične kontaminacije (kontaminacija kancerogenim tvarima putem spolnog sustava) Cramer i Welch: jednistvena teorija – prvi korak karcinogeneze je invaginacija pokrovnog epitela u stromu jajnika – slijedi diferencijacija.HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) nasljedni sy Lynch sy II (nasljedni nepolipoidni kolorektalni ca i ca jajnika) Prevencija i liječenje: uzimanje OC do trudnoće.nasljedni ca jajnika . CT. bimanuelna pretraga zdjelice.

2 skupine: . DISGERMINOM Zloćudni tumor nastao malognom alteracijom primordijalnih oocita. hematogeno (rano!) Liječenje:kirurški. II i III kir.gestacijski – u odraslih žena kao primarni ovarijski korioca nastao na temelju ovarijske trudnoće ili kao metastaza u jajnik primarnoga korioca maternice Liječenje: kemoth. citostatici TUMORI ŽUMANJČANE VREĆE (YOLC SAC CARCINOMA) Rijetki tumori. ly širenje (paraaortalno).sl. Širenje: ly. omentektomija i limfadenektomija. transcelomno presađivanje(omentum i peritoneum). česti u djevojčica i adolescentica! (skoro 70% svih zloćudnih tm jajnika). od lipidnih stanica nalik Lexdigovima. konzervativno ako se otkrije rano (fertilna sposobnost) – jednostrana adneksektomija.perpetuum-lab. TEKA TUMORI (THECOMA) Razmjerno rijetki. Obično jednostran tm. luči HCG. HILUSNI TUMORI (LEYDIGOMA) Rijetki. FIBROMI Solidni rast stanica vezivnoga tkiva. je nagli rast trbuha u djevojčice/mlađe djevojke. nastaju transformacijom embrionalnih stanica u ekstraembrionalno tkivo. u 95% dobroćudni Liječenje: I kirurški. TUMOR SERTOLI – LEYDIGOVIH STANICA (ANDROBLASTOMA) Rijetki.com. Liječenje: kirurško. + citostatici KORIOKARCINOM Tumor građen od zloćudnih trofoblastičnih stanica koje odgovaraju stanicama citotrofoblasta i sinciciotrofoblasta normalne posteljice. 472) Čine 15-25% neoplazmi jajnika. 10-12 cm u promjeru. + citostatici. + sist.negestacijski – rijedak. rastu sporo. Liječenje: kir. Nizak zloćudni potencijal. u oko ½ dovode do postupne maskulinizacije. Glatke površine. mlađe žene (20-30g). ne prave smetnje i obično se otkriju slučajno rutinskim gin. glatke stijenke. ugl. Liječenje: kir. obostrana adneksektomija. Često se otkriva u mladih bolesnica s primarnom amenorejom. djevojčice & adolescentice. u 80% estrogeno aktivni. iznimno brz rast i rani rasap bolesti. EMBRIONALNI KARCINOM www. Liječenje: rani stadiji kirurški. . dobroćudni su. solidni. Trijas simptoma – sy Meigs: fibrom jajnika + ascites + hidrotoraks. pregledom. može izazvati preuranjeni pubertet. kemoth. hematogeno (jetra). TUMORI SPOLNIH STANICA (Š. radikalno ako se otkrije u uznapredovalom stadiju – histerektomija.2 tipa (histološki): Typus adultus – u peri/postmenopauzi. promjera 5 cm. promjera 15 cm. Liječenje: kirurško.hr . u serumu ↑ AFP. prognoza odlična Typus iuvenilis – žene < 20 g. jednostrani. Karakteristična kl. u 85% u postmenopauzi. Liječenje: kirurško. jednostrani. ly metastaze paraaortalno i u retroperitoneum. makroskopski nalikuje miomu. uvijek jednostrani. uznapredovali kir. 6-7 cm. + kemoth.

hr .procijeniti koštani sustav . hipospadijom i unutarnjim ženskim spolnim organima. Obostrane metastaze u 2/3 žena.com. kao i ca jajovoda (izravno urastanje). MIJEŠANI TUMORI SPOLNIH I STROMALNIH STANICA Gonadoblastom . kosti i hrskavice (mezoderm) te crijevnoga i dišnoga epitela (endoderm). najčešće nezreli neuroepitelni elementi.perpetuum-lab. Simptomi ovise o veličini tm (kompresija).pregledati srce. Karcinoidni sy (crvenilo kože i vrata. otočići nezreloga ili embrionalnoga tkiva. Cistične šupljine obično su ispunjene lojem. Najčešće se vidi struma ovarii – građa jednaka parenhimu štitnjače.rijedak. Karcinoid nastaje iz stanica probavnoga i dišnoga epitela koji se nalazi u zrelome teratomu. (ekstirpacija). najčešće se javlja oko 12. razmjerno su česti ca GI sustava. pregled mokraće www. deskvamiranim pločastim epitelom i dlakama.Vrlo rijedak ali izrazito agresivan. defans) a moguća je i nekroza stijenke sa rupturom (kemijski peritonitis sa priraslicama). Dobroćudan. --------------------------------------------porodništvo------------------------------------------PREGLED TRUDNICE *Dražančić 21 OPĆI PREGLED Obavlja se pri prvom dolasku trudnice: . Liječenje: kir. građen od tkiva koja potječu od sva 3 zametna listića zametka. rano širenje implantiranjem.izmjeriti visinu i težinu trudnice . U pravilu dobroćudan. brzo raste i rano metastazira. U 80% bolesnice su fenotipski žene. KKS.izmjeriti krvni tlak . ly.. Ca endometrija također metastazira u jajnik. liječenje: kir. anomalije spolnih organa. a u 20% muškarci s kriptorhizmom.ili transcelomnim putem. manjak jednog spolnog kromosoma ili mozaicizam. Liječenje: kirurškom u okviru liječenja primarnoga karcinoma.učiniti laboratorij: krvna grupa (ABI i RH). zloćudan. Liječenje: kir. METASTASKI TUMORI JAJNIKA 5-8% svih ca janika. godine. Amenoreja. ly. + kemoth.Krukenbergovi tumori (najčešće iz želuca). Metastaze ca dojke su najčešće. virilizacija.analizirati bjelančevine u mokraći . Jako naginje zloćudnoj preobrazbi (najčešće ima otočiće disgeminoma). NEZRELI TERATOM (TERATOKARCINOM) Rijedak tm. Najčešće su građeni od lože i živčanoga tkiva (ektoderm). Jednostran. ZRELI TERATOM Najčešći tm jajnika u 2. i 3. MONODERMALNI TERATOM Teratom od samo 1 zametnoga listića. Serumska razina CA-125 rabi se u procjeni učinkovitosti th. hipotenzivne krize). vrlo rijedak. U trudnoći čini zapreku u porođajnom kanalu ili rupturira tijekom poroda. desetljeću života. Komplikacije: torzija (bol. seroreakcije na lues. Liječenje kir. Jajnici su metastazama najčešće zahvaćen organ ženskoga spolnoga sustava. hem. hematogeno. pluća i abdomen . proljev. Liječenje: kir + ev. kemoth. isključivo u disgenetičkim gonadama. građen od velikih zloćudnih primitivnih oocita. Stanice se nasele per continuitatem.

corpus se izduljuje i približava xifoidu. sijelo placente. a cervix koničan u nerotkinja. (Zdravo djete – obično prekrižene ručice. (odr. svojim dnom izlazi iz male zdjelice B) položaj maternice u oko ¾ žena je u položaju anteversio – anteflexio. palpiramo cervix. tj. (tada češće: sa 35. poprečan i kos (situs longitudinalis. potrebno ga je i mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. bakterije. radi se i bakteriološki pregled mokraće.) Palpacija područja adnexa: bilo kakav nalaz na adnexima zahtijeva UZV pregled. amenoreje uterus je smekšan. od 34.tj veličine je manje ženske šake i potpuno mekan od 8. positio prima seu sinistra (zatiljak i leđa djeteta okrenuti su prema lijevoj strani majke) II. cilindričan u rodilja. od 18. do 12. tj. PREGLED U UZNAPREDOVALOJ TRUDNOĆI Prvi pregled trebao bi se obaviti do 8.. palpiramo uterus izvana.. Cervix je zatvoren. ev. pretežno u stražnjem svodu. nestaje flexio. veličine je muške šake sa 16. Pri svakom pregledu izmjerimo krvni tlak. druga ruka iznad simfize. pogotovo njgov istmički dio (Hegarov znak). do 22. a kasnije u razmacima od 1 mj. test opeterećenja glukozom i genetsko savjetovanje GENITALNI PREGLED PREGLED U RANOJ TRUDNOĆI Inspekcija vanjskog spolovila (crvenilo. iscjedak. tj. Vanjski pregled U posljednjem tromjesječju trudnoće mogu se prilično točno procijeniti: Položaj čeda: uzdužan.) tako da ukupni broj pregleda bde 8-9. Nakon 16. Anomalije fetusa) II. UZV: I. per spekula se informiramo o rodničkom iscjetku. tj. L. tj. (U žena koje su ranije rodile već u II. tek potkraj trudnoće postaje uloživ za vršak prsta. tj. 37 i 39 tj. a u III. veličine je glave djeteta. povećava se i postaje kuglast sa 12. t. do 37. tromjesječju postaje uloživ za vrh. bjelkast.hr . sve do 32. i za cijelu jagodicu prsta) Važno je da unutrašnje ušće cervixa nije prohodno pri palpaciji! Manualna palpacija povećanog trupa maternice: kažiprstmi srednjak su u rodnici.) www. infekcije i korioamnionitisa!) te konačno uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu opisivanje stijenke rednice i vrata maternice: sluznica je blijedoružičasta. positio secunda seu dextra (…prema desnoj strani majke) Držanje ploda (habitus fetus): odnos sitnih česti ploda prema trupu. a 2-3 tj. tj.com. priljubljene na prsni koš. nožice skvrčene u kukovima i priljubljene trbuhu.- ako u anmanezi postoje indikacja. tj. slušamo KČS. vaginalis i kvasnice) i stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno za sprečavanje asc. izrasline) Pregled u spekulima: iscjedak u rodnici: normalno . prije termina prohodan za prst.oskudan. transversus et obliquus) Stav čeda: stav glavom i stav zatkom Namještaj čeda: I.perpetuum-lab. veličinu glavice. a mogu se ustanovitii i segmentalna otvrdnuća (Piskačekov znak) sa 8. (Versio ostaje sve do blizu kraja trudnoće. Određuje se: A) veličina i oblik corpusa uteri sa 5 tj.

Unutrašnji pregled Vaginalnim pregledom kažiprstom i srdnjakom pipamo koja je predležeća čest.com. (Određuje se βlanac jer je specifičan za svaki hormon) U normalnoj trudnoći HCG se može dokazati u serumu već 8 – 9 dana poslije ovulacije.2 glava je malim segmentom u zdjelici . tvrdoća i prohodnost cervixa te njegov položaj.1 glava je srednjim segmentom u zdjelici 0 glava je velikim segmentom u zdjelici + 1 glava je na dnu zdjelice + 2 glava je na izlazu zdjelice Mjerenje zdjelice (menzuracija) Mjeri se šestarom po Baudeloqueu. Zangenmeisterov hvat: otkriva prominira li predležeća čest u odnosu na simfizu (disproporcija) Auskultacija: slušanje kucaja čedinjeg srca (KČS) opstretičkom slušačlicom i doplerskim pretraživačem. dokle seže fudus) 2. a zatim . stijeku fetalnih kapilara pa u fetalni krvotok. www.perpetuum-lab. sukrvav ili krvav). U prvom porodnom sdobu sikrono nestaje cervix. Trofoblast se sastoji od citotrofoblasta (unutarnji sloj) i sinciciotrofoblasta (vanjski sloj). obuhvat predležeće česti (u > 95% tvrda zaobljena glavica) 4. sve steroide – steroidi se prvo oslobađaju u majčnu cirkulaciju unutar interviloznog prostora. Važno je procijeniti dubinu angažiranja (spuštanja) glavice.Fizikalni pregled Inspekcija (gleda se je li maternica uzdužno ili poprečno ovalna – položaj čeda) Palpacija Leopold – Pavlikovim hvatovima: 1. c. 6 položaja: U početku. Inspekcija i palpacija međice. Inspekcija iscjetka (sluzav. procjena dubine angažiranja glavice 5.3 glava je priljubljena na ulazu zdjelice . mogu se odrediti u krvi prije implantacije blastociste. slabinskog kralješka Conjugata diagonalis – 12-13cm – između donjeg ruba simfize i promontorija. rodnice i cervixa. Ne koriste se rutimski. glava je pomična nad ulazom zdjelice. Diameter intercristalis – 28cm – između obje cristae iliacae Diameter interspinalis – 25cm – između obje spinae iliacae anterior Diameter intertrochanterica – 32cm – između trohantera Conjugata externa – 19-20cm – između gornjeg ruba simfize i trnastog nastavka 5. i s. stvaraju peptidne i proteinske hormone. obuhvat fundusa (saznajemo koja je čest u fundusu.hr . Prvi pokazatelji trudnoće su rani faktor trudnoće (EPF) i faktor koji stimulira trudnoću (PAF). PREGLED U PORODU Vanjski pregled Leopold – Pavlikovi hvatovi i slušanje KČS Unutrašnji pregled Obavlja se pod najstrožim mjerama asepse.5cm dobije se conjugata vera Diameter intertuberalis – između tubera sjednih kvrga procjenjuje se iskustveno ili postavljanjem šake na međicu TEST NA TRUDNOĆU *Dražančić 82 Posteljica se sastoji od majčinog dijela (decidua) i fetalnog dijela (trofoblast). Humani korionski gonadotropin (HCG) HCG je hormon kojega izlučuje sinciciotrofoblast.. otvara se ušće i spušta glavica. duljina. zatim prolaze kroz sincicij. odbitkom 1. pipanje sitnih česti i leđa 3. a s. Dokaz β-HCG u mokraći ili serumu žene reprodukcijske dobi indikativan je za trudnoću. vodenast.

dan Promjene endokrinih žlijezda u trudnoći Hipofiza prednji režanj. i 8. inducira sintezu somatomedina lipoliza!. potom razina pada i sve do kraja ostaje na 10% od max.com. do 10 dana od izostanka menstruacije. DHEAS. Na osnovi konc. pada nakon poroda. izaziva pojačanu pigmentaciju oksitocin: povisuje se tek u 2/2 trudnoće. trudnoće stvara se najviše HCG. Važan je za održanje i napredovanje porođaja. inhibira glukoneogenezu u majke (djeluje dijabetogeno!) Regulira osmotski tlak u amnijskoj tekućini Inhibira djelovanje FSH inhibira rast folikula u jajniku i ovulaciju tijekom trudnoće Omekšava cervix. a u babinjama djeluje na izlučivanje mlijelka (kontrakcija gms lijezdanih stanica) vazopresin – ne mijenja se www.osjetljivosti receptora je s 36. tj.hr . a patološki visoke vrijednosti povezane su sa molarnom trudnoćom ili trofoblastičnom bolesti. Pozitivan rezultat ovih testova u trudnoći dobiva se oko razdoblja očekivane menstruacije. ZNAKOVI TRUDNOĆE Endokrine promjene u trudnoći HORMON MJESTO STVARANJA *Dražančić 82 + 94 + 101+ 104 + 318 U SERUMU SE JAVLJA OD DJELOVANJE HCG sinciciotrofoblast 8-9 dana (max: 9 tj. koncentracije ostaju niske tijekom cijele trudnoće HR ostaje isti ili nešto snižen TSH ima najveći porast u 2. Visoka razina HCG ukazuje na višeplodnu trudnoću. tjedan PRL INHIBIN decidua 7. a u babinjama se ciklički povisuje vezano za dojenje MSH (melanostimulirajući hormon). tjedan granuloza stanice (u menstruacijskom ciklusu).) HPL posteljica 5.blastociste Kasna trudnoća: DHEA. mjesecu trudnoće ACTH PRL: porast počinje između 5. PRL FSH i LH. na kraju trudnoće je 10x viši.5 – 2. max. HCG u serumu može se točno izračunati trajanje trudnoće u danima: razina HCG udvostručuje se svakih 1. regulira kontraktilnost uterusa 14. sinciciotrofoblast (u trudnoći) RELAKSIN žuto tijelo (kasnije posteljica) Rana trudnoća: stimulacija žutog tijela progesteron implant. koncentracije. tjedna.Kvalitativni testovi za brzi dokaz trudnoće iz prvre jutarnje mokraće osjetljivosti su od 50 do 500 IJ HCG/L. opušta ligamente zdjelice.perpetuum-lab.tj.5 dana. testosteron (descensus testisa) Korelira s masom placente. U 9.

kapacitet joj je oko 6mL. Bazalnom se naziva ona na mjestu implantacije jajašca. ima kruškolik oblik. U ½ trudnoće uterus je kuglast (rast mišićnih niti). doprinosi izgonu ploda. pločasti epitel odeblja glikogen pretvara se u mliječnu kiselinu – zaštitni niski pH (3.25-dihidroksi-vitamin D Nadbubrežne žlijezde kortizol (dvostruko već u 1/3. i 3.0) Maternica cervix: količina glikozamina veziva smekšavanje cervixa. i dublji sloj. zonu kompaktu.com. proliferacija endocervikalnih žlijezda cervikalni mukus koji je gust.).2 i 3 mj. dio koji oblaže materište je parijetalna decidua.5cm). jajnici postaju hiperemični žuto tijelo u trudnoći luči progesteron (P4) do 50-60 dana trudnoće.crijeva i PTH (paratiroidni h.perpetuum-lab. a prema proksimalno anatomsko unutrašnje ušće) – povećava se i izduljuje. napetosti. Žuto tijelo najaktivnije je do 10. tjedna. znatno je bazalni metabolizam ukupni T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). proliferira epitel kanalića. viskozan i mutan te stvara cervikalni čep istmus (dio vrata koji se nalazi odmah iznad cervixa. trimestru epitel postaje spljošten. Jajnici i jajovodi rastom uterusa izlaze iz zdjelice i postaju abdominalni organi krvne žile jajnika jako se prošire. a peterostruko do kraja trudnoće). u 2. S cervixom tvori zaporni mehanizam. a granice su mu prema distalno histološko. jer se 25-30g deponira u fetalni skelet. a žlijezde zauzmu čitavu dojku receptori za PRL na žlijezdanim stanicama www.hr . okolno vezivo omekša.5cm. katkad prave boli povećavaju se: u 1. a u 2/2 plosnato ovalan (pasivna distenzija stijenke koja je debela tek 0. U trudnoći stanice strome nabubre. zonu spongiozu).6-6. se broj i veličina žlijezda. ali slobodni T4 i T3 ostaju u granicama normale Paratiroidne žlijezde povećana je potreba za Ca. mišići hipertrofiraju. duljina 7.Štitnjača štitnjača se povećava. no balans Ca je pozitivan. jer je apsorpcija Ca iz t. jajovodi: spljošten epitel endosalpinksa (nema hipertrofije mišićnog sloja) Dojke osjećaj topline. nakon tog vremena posteljica preuzima funkciju. a onaj koji oblaže jajašce kapsularna. no slobodnog kortizola je vrlo malo aldosteron deoksikortikosteron (uloga u patogenezi edema i hipertenzije u trudnica s preeklampsijom!) androstendion DHEA (dihidroepiandrosteron) – glavni prekursor za stvaranje estriola i estrona Genitalni organi Vanjsko spolovilo i rodnica međica i vulva postaju hiperemične i mekše rodnica: modroljubičasta (venska staza – Chadwickov znak). sluznica maternice transformira se u deciduu (decidua ima površni sloj. Mišićni sloj građen je od glatkih mišićnih stanica koje se isprepleću u raznim smjerovima – to omogućuje da se istmički i cervikalni kanal šire za vrijeme poroda Maternica je na kraju trudnoće teška 5-6 kg. CT (kalcitonin) 1. Trup maternice: izvan trudnoće maternica teži 50-70g.

perpetuum-lab. leukociti. povraćanja. hipersalivacija i ptijalizam preosjetljiv vazomotorni sustav: česte nesvjestice u 2/2 trudnoće parestezije i neuralgije (n. odlaganje masti i proteina u organizmu). proširuju se bubrežne čašice i ureteri GF (glomerularna filtracija) na 140/mL/min koncentracija ureje i kreatinina u krvi bubrežni klirens za uričnu kiselinu fiziološka glikozurija lučenje u vodi topljivih vitamina lučenje aminokiselina urin trudnice je alkaličan retencija soli apsorpcija Ca fosfor intracelularno u visokim koncentracijama Metabolizam BJ.koloidnog tlaka GUK!! zbog lučenja hPL.hr . hemoglobin. eozinofili eritrociti.com. težine. a 2/2 = katabolička faza ( GUK. UH i M – promet energije količina proteina (alb) u serumu . vazodilatacije i povećanog protoka krvi kroz kožu) venski bazen (česti varikoziteti donjih ekstremiteta!) Disanje ošit se pomiče kranijalno za 4cm. ischiadicus) www. trombociti. Fe. estrogena (pogoršava toleranciju glc) i kortizola (povećava razgradnju inzulina) . količina krvi. neutrofili. srčani ton sklonost razvijanju supraventrikularne tahikardije minutni volumen srca broj otkucaja srca na 74/min periferni krvni otpor (zbog 'uteroplacentarnog šanta'. i to TG bez HDL-kolesterola 1/2 trudnoće = anabolička faza ( t. TIBC Optok krvi srce je potisnuto prema gore i rotirano prema naprijed zbog povišene dijafragme naglašeni su 1. a i blago pO2 i prijenos kisika djeteu potrošnja kisika u trudnoći raste za 16% Bubrezi i mokraćni sustav bubrezi se povećavaju.ova 'inzulinska rezistencija' kompenzira se izlučivanjem inzulina u trudnoći lipida u plazmi u 2/2 trudnoće. crijeva dislocirana prema gore motilitet crijeva kiselost želučanog soka žučni putovi dilatirani (žučni kamenci!) Živčani sustav psihičko stanje trudnice je labilno. i 3. širi se opseg prsnog koša disanje postaje više dijafragmalno nego kostalno utjecaj P4: hiperventilacija uzrokuje pCO2 → to pomaže difuziju CO2 iz fetalne cirkulacije k majci. koriste se laktati i mast kao izvor E) Probavni sustav i jetra želudac okrenut udesno. volumena krvi.Ekstragenitalni organi Krvni sustav volumen plazme. od melankolije preko depresije i euforije zbog podraženog vegetativnog sustava: mučnine. hematokrit.

com. Miometrij ima multifokalni eksitacijski potencijal (estrogeni!). Trudovi (kontrakcije)počinju u fundusu (tu su najjači). Exitaciju miometrija potiču: estrogeni. tjedna (flex/ext glavice i blaga gibanja ekstremiteta). alfa-adrenergički rec. trudnoće.perpetuum-lab. a vodenjak prsnuo. Klinika trudova (kontrakcija): PORODNO DOBA I. najvažniji biljeg kromosomopatije je širina nuhalnog nabora (granična vrijednost je 3mm) VOĐENJE PORODA *Dražančić 192 1. vulva i dno zdjelice. višerotke 30-40min) 3. Dijete mora proći kroz 3 obruča u mekom por.tj. stav i namještaj djeteta Višeplodna trudnoća – može se dg. . tjedna Fetalna dinamika – pokreti ploda mogu se pratiti od 7. srčana akciaj Mjerenje protoka krvi – doplerom u boji – važno kod trudnica koje bi mogle razviti EPH gestozu iki abrupciju posteljice (18. otvor u m. .II : stadij istiskivanja djeteta (prvorotke 1-2h. Latentna faza traje oko 8h i završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm. tj. levator ani te vulvu i perineum. www.UZV dijagnostika trudnoće Određivanje gestacijske dobi: mjerenjem biparijetalnog promjera glavice. tjedna trudnoće.).ovaj pregled najbolje je učiniti oko 20. spuštena i omotana pupkovina (dopler) Tumori združeni s trudnoćom – najčešće miomi i ciste Anomalije cervixa UZV biljezi – otkrivanje kromosomskih anomalija. već od 5. KONTRAKCIJA / 10 min 3–4 5 2 TRAJANJE (sec) 80 – 90 90 – 110 100 PRVO PORODNO DOBA Počinje prvim trudovima koji dovode do otvaranja ušća. i pritisak vodeće česti na cervix (cerviko-hipotalamički reflex kojim se osl. a s 10 kralješnica i ekstremiteti Anomalije .. III. može se pratiti i fetalnodisanje. Fetalna smrt Količina plodne vode Posteljica – zrelost. pravilnost el. a u donjim dijelovima uterusa traju kraće i slabiji su. i 24. duljine tjeme -trtica. tj. porodno doba: stadij dilatacije cervixa i ušća (prvorotke 8-10h (200 trudova). oksitocin). hematom.hr . duljine femura te opsega fetalnog trbuha Rast fetusa pratimo mjerenjem udaljenosti fundus – simfiza i opsega fetalnog abdomena Normalna anatomija: s 8 tjedana vidi se glavica. ciste i tumori placente Pupkovina – manjak krvnih žila. i 13.II : stadij istiskivanja posteljice i ovoja (30min – 1h) 4. BR. oksitocin (povećava frekvenciju i amplitudu tr. vagina. aktivnosti postoji tek nakon 35. kanalu: cervix.II : stadij ranog oporavka (2h) Porodni mehanizam Porodni kanal sastoji se od koštanog (pelvis) i mišićnog dijela (donji uterini segment. a završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm). II. placenta previja. . edem pupkovine. poprima valjkast izgled. danas se preferira UZV pregled između 10. cervix. Dijete se svojim držanjem prilagođava porodnim putovima. micanje očiju. uriniranje. višerotke 5-7h (130tr)) 2. IV.) Položaj.

Najčešće se okciput okreće naprijed. na kraju se biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. vodećoj česti. nenormalnosti) I. u višerotkinja ti procesi idu usporedno. GUK raste krajem trudnoće. Od ulaza zdjelice na niže glava prolazi sinkitički (sinklitizam = položaj suture sagitalis točno u sredini (osi) zdjelice. nakon prsnuća vodenjaka. faza porodnog mehanizma) e) Kada glava prođe interspinalno suženje.hr . Glavica se spušta niže. Znojenje je često. čime istječe plodna voda (oskudna kod prenešenosti. Anamneza: važno je znato otkada curi plodna voda. porodno doba Rodilja treba uzimati dosta tekućine Jesti smije samo lako probavljivu visokokaloričnu hranu (čokolada) –osim ako se očekuje carski rez. Ako se uzdiže – prijeti prsnuće maternice!). a potom. Krvni tlak se postupno povisuje. Javljaju se pravi i potresni trudovi. Vaginalni pregled obavlja se pri primitku rodilje. Na granici prema corpusu u porodu se stvori kontrakcijski prsten (palpira se 2-3 prsta iznad simfize) – Bandlova brazda.perpetuum-lab. čelo. zbog čega se glava okreće licem prema bedru majke (vanjska rotacija glave). DRUGO PORODNO DOBA Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm) a vodenjak prsnut. Prednje se rame podupire pod simfizu. ev. a zatim se otvara ušće. preko njih prebaci se međica. Vođenje prvog i drugog porodnog doba Rodilja se najčešće prima u rađaonicu kada je u latentnoj fazi I. Suturom sagitalis smješta se u poprečnom (ili jednom od kosih promjera) b) Kada svojim biparijetalnim promjerom prođe ulaz zdjelice – glava je angažirana. bez teškoća. nakon III. lice i brada. a tijekom poroda se se snižava. Potom se glava rađa kretnom defleksije – ekstenzije. U višerotkinja saznati vođenje i ishod prijašnjih trudnoća. Pregled rodilje: inspekcija. U introitusu se ukazuju tjeme. prema sifizi. onda infuzija 10% glukoze U početku još smije hodati (prije nego prsne vodenjak) www. pritišće na dno zdjelice što potiče reflexno tiskanje trbušnih mišića i ošita uz istodobno olabavljenje dna zdjelice – sve to pojačava učiank trudova 2-3 puta! Glava djeteta se uvijek postavlja najpovoljnije prema dijelu zdjelice kroz koji prolazi u tom trenutku. Kod prvorotkinja prvo nestaje cervix. vodenjak prsne: prsnuće na vrijeme (a tempore). kada je sutura bliža promontoriju. Rađanje ramena prati ono glave – spuštaju se. porodnog doba. Ako je sutura bliža simfizi. 1h) U početku trudovi su rijetki. i tijelo dijeteta. faza najbržeg napredovanja. faza deceleracije. kao i kada su počeli pravilni trudovi. zatiljek se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion).5 cm/h (ima 3 faze: faza akceleracije.5). čest je fiziološki prednji asinklitizam. započinje unutrašnja rotacija. 2h. Leukocitoza je normalna pojava. U 94% dijete je položeno okcipitalnim stavom glave na ulazu u zdjelicu. 2h. p. svaka 3-4h u porodu te u svakoj novoj situaciji koja upozorava na rizik.com. vanjska i unutrašnja pretraga. pomična je. žuto-zelena kod izlaska mekonija!). Prsnućem vodenjaka snaga fundusa axijalnim tlakom svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko-hipotalamički reflex (lučenje oksitocina). Promjene organizma rodilje tijekom poroda Tjelesna toplina blago se povisuje (ali nikada iznad 37. rotiraju kao i glava.2 – 1. (II. Kretanje glavice a) Prije početka poroda glava se nalazi nad ulazom u zdjelicu u položaju između flexije i deflexije. leđa su mu najčešće lijevo – I. Disanje je bitnije ubrzano samo kod produljenog poroda.doba javlja se zimica. slabi i kratkotrajni –prethodni i pripravni trudovi. c) Učinkom trudova glavica se flektira. namještaj (80%).Tada počinje aktivna faza: rotacija glave i otvaranje ušća 1. Postupno postaju jači i češći. Zatim se rađa stražnje rame. (informiramo se o zrelosti cervixa. Kada je ušće posve otvoreno. riječ je o stražnjem asinklitizmu i porod je češće nemoguć) d) Kada se glava spusti do interspinalne ravnine i dosegne mišiće dna zdjelice.

.oscilacija / min. a stražnje rame se rađa preko međice (desna ruka sada opet štiti međicu) Kada su rođena ramena. normalno = 2-6 osc/min (undulacijski oblik) www.hr . Rodilja leži na leđima. frekvencija oscilacija je br. porodno doba Rodilja se ne smije poticati na tiskanje dok glava nije dovoljno nisko i rotirana Kada se glava ukazuje u introitusu – asistencija. kong. tireotoksikoza majke Bradikardija: acidoza fetusa. Ako su trudovi prejaki ili prečesti (ili ako se razvije hipertonus uterusa) može se razviti fetalna hipoksija (acidoza). dišni putovi se očiste od sluzi Kada se glava okrene prema bedru (zbog rotacije ramena). KČS u jedinici vremena) Tahikardija: intraamnionska infekcija.d. 3-5cm.2mg) za aktivno vođenje III. iako je taj položaj za rodilju prirodniji.) Nakon rođenja dijete se postavi malo niže da bi doteklo još 50-100 mL fetalne krvi kroz pupkovinu nakon 2 min pupkovina se podveže i presiječe Ispred vulve se postavi posuda da se vidi količina izgubljene krvi u III. lijevi bok).. Porodne boli ublažavamo spazmoliticima i analgeticima (obično 10mg benzodiazepina). tj.perpetuum-lab. ruke imaju čvrsto uporište. prstima se uhvati dijete u pazuh i polako se izvuče tijelo i noge (u fazi rađanja ramena rodilji dajemo metilergobazin (Methergin od 0. Tiska se uvijek sinkrono s trudom (ako slabije tiska – Kristellerov hvat: potisak dlana porodničara na dno uterusa u smjeru zdjelice) Mjehur se isprazni. ili l lat. vanjsko spolovilo dezinficira. reflexna brad. ponekad pritisak uterusa na DŠV ugrožava cirkulaciju. Slabi trudovi se pojačavaju oksitocičkim sredstvima (trajna iv. kardiotokografski se prate KČS Rodilja može ležati na leđima. radi se epiziotomija (urezivanje međice. prijevremeni porod.com. srč. Noge su dvostruko flektirane i abducirane. uhvati se između dlanova i povlači dolje dok se prednje rame ne postavi ispod simfize -tada se lijevom rukom glava podigne prema simfizi. p. infekcija majke. vremenske razlike između sistola). zdjelica je lagano uzdignuta.d. kod ušča otv. Analgezija – epiduralna anestezija i paracervikalna anlgezija. dugotrajna kompresija uzrokuje acidozu i bradikardiju (pritisnuta ili omotana pukovina). Bočni položaj poboljšava protok krvi kroz placentu i za 20%. a stav glavicom. daje se još 100mg petidina (Dolantin). Poremećaj protoka krvi kroz pupkovinu ubrzava fetalnu srčanu akciju. Za mehanizam rađanja bolji je položaj na boku. međica anestezira lokalnim anestetikom Međica i anus se pokriju i obuhvate desnom raširenom rukom Lijevom rukom podržava se glava u fleksiji a usporava defleksija Ako ne postoje uvjeti za očuvanje međice.Glava je pritisnuta na toraks. infuzija do max.infuzija oksitocina od 4 do 20 mIJ/min) i prostaglandinima (per os svaka 3h 500mg Prostina ili vaginalete od 3 mg jednokratno ili vaginalni gel od 1 ili 2 mg ili iv. i to na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (najč.) Kada se rodi glava. lijekovi. vodenjak se prokida – time se pojačavaju trudovi i ubrzava porod II. greške - oscilacije (varijabilnosti temeljne frekv. lijekovi. 3 ug/min) Ako je ušče otvoreno 3-5cm.Kada legne u porodnički krevet. p. kad se prokine vodenjak. Nadzor fetusa u porodu Tijekom truda: pritisak na miometrijske vene – zastoj krvi u interviloznom prostoru. med.temeljnu srčanu fekvenciju (prosječan br. Kardiotokografijom pratimo: .

hr .com. W. anomalija srca i SŽS-a. hepatitis. prenošenosti i dr. pregleda rodilje. 24) i patološki (< 7.najčešća indikacija za određivanje pH je prepatološki kardiotokografski nalaz . uzorak krvi uzima se u spekulima. kl.pH: normalni (>7. a završava rađanjem posteljice (30min – 1h). posteljica je neelastična pa se odiže u središnjem dijelu – raskidaju se uteropl.!) kasna (dip 2) – pravilna. učini nježan rez na koži i aspirira kap krvi u hepariniziranu cjevčicu . krv. fiziološkog spavanja fetusa. oksitocina na 500 mL 5%-tne otopine glukoze ili Ringera. oko 80% (modus Schultze). bolja priprema obitelji) Za procjenu gestacijske dobi fetalne zrelosti dovoljni su: podatak posljednje menstruacije.j.socijalne indikacije (sprečava se porod izvan bolnice.20) Inducirani porod C) Programirano inducirani porod . Znakovi odlupljenja posteljice: Schroderov znak: fundus se podiže za 4-5cm prema DRL www. UZV i amnioskopski nalaz mliječnosti plodne vode.) Prema vremenu nastanka u odnosu na trud. a ako je < 5cm. zastojem u fetalnom rastu) varijabilna (dip 1 i dip 2) – nepravilna.medicinsko-preventivne idikacije (prevenira se prenošenost i ↓ komplikacije) .mjesto uboda se izbriše. pravilne nalik na zvono. 25).maternalne indikacije: KV bolesti. vag. Placenta se rađa fetalnom stranom. u obliku infuzije 85 i. kod hipertonusa uterusa. > 5cm. usporenja KČS mogu biti: rana (dip 1) – povećan pritisak na glavicu tijekom truda (nije pat. D) Terapijska indukcija poroda .ako je ušče otv. krv teče cijelo vrijeme. premaže parafinom.fetalne indikacije: por. Pretporodna uterina aktivnost odražaav se zrelošću cervixa (dilatiranost. Ovaj je mehanizam najčešći. zrcalna su slika truda i nepravilne. poput slova V. krvne žile i počinje krvarenje u retropl. eklampsija . nalaz. sedativa koji se daju majci. nalazom kardiotokografije) Metode indukcije poroda: Amniotomijom Oksitocinom – najbolje iv. dijabetes. placentarne funkcije kod EPH-gestoza. prijevremenog poroda. uzimanja fetalne krvi. konzistencija.perpetuum-lab. bolji nadzor. Potpuni gubitak oscilacija i sinusoidniizgled: neposredna fetalna ugroženost (hemolitička bolest s hidropsom fetusa) - promjene temeljne frekvencije Akceleracije: sporadične (fetalni pokreti) i periodične (u vrijeme truda) Deceleracije: sporadične ili prolongirane (traju >2min. granični (7. slijedi ju retropl. Rh-imunizacije. koristi se tubus .20 – 7. Prostaglandinima – nemaju antidiuretski učinak i prikladni su kod EPH-gestoza i dijabetesa (Najčešće se koristi kombinacija: amniotomija + infuzija oksitocina + PG lokalno za dozrijevanje cervixa) TREĆE PORODNO DOBA *Dražančić 193 Počinje trenutkom rođenja djeteta. Ako se placenta počinje ljuštiti od svog donjeg ruba u smjeru fundusa: modus Duncan. Prostor: stavra se retroplacentarni hematom koji raste i odiže posteljicu. ali zaostaju u odnosu na trud: poremećaj fetalne oksigenacije (najčešće u rodilja s EPH-gestozom. dijabetesom. U i sl. dijabetesa. položaj u zdjelici i spuštenost vodeće česti – Bishopov cervikalni indeks). epiduralne analgezije…) i periodične (pojavljuju se u svezi s trudom. zbog pritiska na pupkovinu pH – metrija: .acidoza fetusa obično je kombinacija respiracijske i metaboličke . Fiziologija odlupljivanja posteljice Nakon predaha od 5-10min slijedi stezanje uterusa.Gubitak varijabilnosti najčešće su posljedica fetalne hipoksije. Placenta se rađa maternalnom stranom. (očituje se mekonijem u plodnoj vodi i pat.

treba pratiti: . Uterus. Prvih nekoliko dana je prohodan. nakon 4 tj je izrazito malen!) Kanal cervixa. traje oko 2h. davanju ampule od 0. što uzrokuje izostanak lučenja estradiola i progesterona iz ovarija). trudu. Neposredno nakon poroda veličine je glave djeteta. svakodnevno se spušta za 1 pp da bi se nakon 2 tjedna vratio na normalnu veličinu. ako se pupkovina pritom ne uvuče – posteljica je odlupljena Ahlfeldov znak: vežemo vrpcu tik uz vulvu. a nakon 1h vraća se na visinu 1-2 cm pod pupkom) . pukovina se u luku povlači prema gore. dana već potpuno zatvoren Amenoreja.2 mg Methergina (metilergobazin) – to izaziva jaku kontrakciju i retrakciju muskulature uterusa. pa se posteljica odljušti već u 1. Profilaksa krvarenja u III. tako se mnogo manje fetalne krvi infundira u majčin krvni optok (sprečavanje Rh-izoimunizacije!) Poslijednjih se godina posteljica rađa povlačenjem za pukovinu ('cord traction'): sačekaju se znakovi odljuštenja. Lohija (iscjedak). vagina i vulva smanjuju se na normalnu veličinu. (Ako žena doji. Posljedica: atrofija genitalnih organa. ČETVRTO PORODNO DOBA I PUERPERIJ (BABINJE) Vođenje četvrtog porodnog doba * Dražančić 197 Počinje izlaskom placente. sastoji se u iv. p. Pri laktaciji traje mjesecima. dok se istovremeno lijevom rukom vrši lagani pritisak na uterus u kranijalnom smjeru. a ona se spušta – posteljica je odlupljena kad se vrpca spusti za 10cm Vođenje trećeg porodnog doba Fiziološko odlupljivanje placente ne smije se ubrzavati. uterus.- Kustnerov znak: rukom pritisnemo iznad simfize i pomičemo uterus kranijalno. Zatvaraju se raskidane krvne žile i stišava krvarenje (retrakcija i kontrakcija uterusa dovodi do uklještenja otvorenih krvnih žila. Bezbolmno je.Pratiti opće stanje rodilje . Nastavlja se lučenje prolaktina (on inhibira lučenje FSH i LH iz hipofize.hr . pupkovina se ovije oko prstiju desne ruke i lagano povlači prema dolje. a 7.perpetuum-lab.d.Pratiti visinu fundusa maternice (nakon izlaska placente je 5 cm ispod pupka. u okludiranim krvnim žilama stvaraju se trombi) Kako bi se smanjila opasnost od iskrvarenja iz atoničnoog uterusa ili od ozljeda mekog porodnog kanala. broj retiniranih posteljica je manji. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i www. Važno je nakon rođenja djeteta isprazniti mokraćni mjehur (da ne usporava retrakciju uterusa). pa sukrvav te smeđ. U početku krvav.com. fundus mui je u visini pupka. Kad se placenta pojavi u vulvi. kao i gubitak krvi. zadebljanja na intimi krvnih žila uterusa (stvorene u trudnoći) sužavaju lumen žile.Pregledati posteljicu: defekt znači zaostali djelić kiva placente u uterusu i može izazvati žestoka krvarenja Puerperij (babinje) Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda. Također.

Primarna agenezija jedne umbilikalne arterije. atrofična. a idućih nekoliko dana vraća se na normalu povećani vaskularni volumen i izluči povećana ekstravaskularna tekućina Krajem 1. Nastaje zbog sekundarne atrofije ili atrezije arterije. Lažni čvor pupkovine. ima obično centralnu inserciju. oprezno premazati štapićem srebrnog nitrata. Umbilikalna hernija: vijuge crijeva u kožnom izbočenju. nastaje zbog abnormalnosti placentacije. Ispala pupkovina – vodenjak ne postoji. Odmah dati antibiotike parenteralno. vulnerabilna. Abnormalnosti pupkovine: Kratka pupkovina. ponovno je normalno Pokretna. sastoji se od 1 vene i 2 umbilikalne arterije. a pupkovina je ispred vodeće česti. U 1-2% placenta nalazimo velamentarnu inserciju (u ovojima). Opće promjene.) Kratkom pupkovinom se naziva pupkovina < 50cm. Češće zaplitanje fetusa u pupkovinu. Stanjena. koža oko pupka je crvena. tjedna težina rodilje je oko 10kg manja. pupak je 'izbočen'. u rodnici. može se lapizirati. minuti nakon rođenja pupkovina se podveže sterilnom vrpcom ili plastičnom kvačicom i sterilno prereže. Nestaje bez th do kraja 1. Spala pupkovina – pojava kad se pupkovina pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. pretpostavlja se da je dulja ako su pokreti fetusa češći i prostor u uterusu veći. koža abdominalne stijenke prelazi na pupak za 1-2 cm. Abnormalna insercija. U 1. a prate ju isti problemi kao i kod velamentarne insercije. spala i ispala pupkovina: Spuštena pupkovina – pojava kad se pukovina pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan.com. www. suho i sterilno se previja.perpetuum-lab. Posljedica je fetalna patnja i proksimalna kongestija (rijetko tromboza). nestali su edemi. Nakon 6-10 dana bataljak se osuši i otpadne. Marginalna insercija je dota česta. tako da pupčani bataljak bude 3-4 cm dug. češće kod nedonoščadi zboog slabosti mišića abdomena. češće kod duge. crvenkasta. što je često odraz malformacije ploda. Bataljak se svakodnevno čisti alkoholom i praši antiseptičnim praškom (Dermatol). Nastaje presavijanjem krvnih žila pupkovine na jednom ili više mjesta. Često je povezana s anomalijama razvoja čeda. kao i u trudnoći s IUD. Kožni pupak je čest. Može komplicirati porod ako prolabira ili ako se njeni konvoluti ukliješte između ploda i porodnog puta.g. sekrecija iz pupčane ranice je obilna. ali se ne nalazi u rodnici. Spuštena. PODVEZIVANJE PUPKOVINE *Dražančić 204 + 370 + 476 Pupkovina se nalazi na fetalnoj strani posteljice (korionskoj ploči). ali se može naći i u blizanačkoj trudnoći. Omphalitis: gnojna infekcija pupka. Komplikacije: Granulom koji vlaži može ostati nako demarkacije bataljka. Stijenka rodnice. Pravi čvor pupkovine. Samo kozmetski defekt. Ekscentrična ins. cirkulacija je rijetko kompromitirana. Češće su komprimirane i češća je ruptura tijekom poroda. gnojna i neugodna zadaha.hr . potencijalna je predispozicija za abrupciju placente ili rupturu pupkovine. Neposredno nakon poroda se tjelesna težina trudnice za oko 6kg. (Uobičajena duljina je 50-100cm. Duga pukovina.bjelkast. a pupčana ranica zaraste 2-3 dana nakon toga. teoretski može dovesti do trakcije i moguće hipoksije u porodu. Riječ je samo o zadebljanju. Nalazi se u 1% svih pupkovina.

ovu je trudnoću moguće zadržati. Postupak: kod spuštene i spale p. Ako nalazimo znakove kompresije (CTG: duboke varijabilne deceleracije!).. uz napredak neonatološke skrbi. tjedna. stav zatkom. Oprez! Dif. a u materištu možemo palpirati zaostale dijelove ploda ili posteljice. Cervikalni pobačaj (abortus cervicalis) – vrlo jaki bolovi pri kojima je jajašce rođeno u cervikalni kanal. početno otvaranje cervixa. Šimunić 177 Pobačaj (abortus) je spontani ili izazvani prekid trudnoće uz izbacivanje jajašca prije plodove sposobnosti za život. Klinički oblici spontanih pobačaja 1. prsnuće vodenjaka i izlaženje dijelova jajašca. placenta previja. Uzroci ispale pupkovine – sve navedeno plus prijevremeno prsnuće vodenjaka. preduga pupkovina.com. trudnica je primjetila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz rodnice. tj. ali je izbacivanje nemoguće zbog zatvorenog vanjskog ušća uterusa. pri kojemu asistent stalno vaginalno uvedenim prstima sprečava spuštanje glavice i kompresiju pupkovine. tjedna Spontani Artificijelni (legalan i ilegalan) Simptomi Kontrakcije maternice (bolovi). a težina < 1000g.Uzroci spuštene i spale pupkovine: sužena/vrlo prostrana zdjelica. Početni pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači. Prijeteći pobačaj (abortus imminens) – oskudno krvarenje.perpetuum-lab. ili čak 22. -------------------poremećena trudnoća-------------------- ABORTUS *Dražančić 215 + 253 + 552. višeplodna trudnoća.od 16. 2. u suprotnom .carski rez. tjedna trudnoće Kasni . kod koje još nema znakova kompresije. krvarenja. čedo je ugroženo od hipoksije. palpacijom nalazimo napadno odebljan i kuglast cervix. (Danas se. i ovdje je moguće zadržati trudnoću. prijevremeni porod. Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. tjedna trudnoće. cervix zatvoren. do 28. 5. pobačajem smatraju i trudnoće završene prije 24. odn. prije navršenog 28.) Čovjek ima izrazito nisku fertilnu sposobnost. Podjela Rani – prije 16. polegnuti rodilju na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina. 3.hr . polihidramnion. u razdoblju predimplantecijskoga embrija i u ranoj fazi implantacije 50-60% trudnoća završava spontanim pobačajem. Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme. a iznad njega mali i kontrahiran uterus.dg: cervikalni graviditet. pod uvjetom da duljina ploda bude < 35cm. www. poprečni/kosi pložaj čeda. 4. Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu. one kod kojih je plod masom lakši od 500g. Pobačaj u tijeku (abortus in tractu) – vrlo jako bolovi i krvarenje. porod nastavljamo vaginalnim putem. cervikalni kanal je otvoren za 2 i više cm a u njemu se palpira donji pol jajašca. unutarnje ušće cervixa je otvoreno.

) Nekomplicirani febrilni pobačaj – spontani pobačaj najčešće prolazi bez komplikacija.nastaje kada se upala iz endometrija proširi na adnekse. Potpuni pobačaj (abortus completus) – nakon razdoblja krvarenja i bolova klinička slika se smiruje. ali se proces ne širi na ostale spolne organe (lokalna infekcija endometrija). CRP. potrebno je provjeriti materište rukom (manuelna eksploracija materišta). izostaje rast maternice . indometacin). Ringera i nadomjestaka plazme. visoka temperatura sa tresavicama i bolima u donjem trbuhu. razvija se sepsa. prije odstranjenja ploda parenteralno nadoknađujemo fibrinogen ili heparin. klinički. poremećajem svijesti. tjedna radi se zahvat dilatatio. trudnoća se nastoji održati hormonskom th i davanjem tokolitika. UZV-om nalazimo odumrli plod bez pozitivne srčane akcije. Kod započetog pobačaja ili pobačaja u tijeku dilatacija cervixa Hegarovim štapićima nije potrebna. . prethodno nastojimo pripravcima prostaglandina E ili oksitocinom omekšati cervix. tjedna mora se obavezno nakon kiretaže i prstom provjeriti je li materište prazno.u trudnoća < 12. lijekovi koji inh. th se usmjerava u 3 pravca: antibiotici. unutarnje ušće cervixa je zatvoreno.6. a potom još nekoliko dana per os (Ceporex) 4x0. a noviji stavlja naglasak na kvalitetu života: život treba održavati. Zadržani pobačaj (abortus retenus. www. Koplicirani febrilni ili septički pobačaj.com. pa majka može iskrvariti prilikom pokušaja odstranjenja odumrloga ploda zbog manjka fibrinogena – stoga je kod intrauterine smrti uvijek nužno odrediti fibrinogen u majčinoj krvi!! (Ako nađemo hipofibrinogenemiju. Metode dovršenja spontanoga pobačaja: . .u trudnoća > 20 tjedana. dovoljno je iv. ali nema zametka. u rijetkim slučajevima mrtvi plod i trofoblast ostaju u materištu. Trudnoća se dovršava stimulacijom trudova (oksitocin/PG) i kir. a palpacijom nalazimo maternicu veličine kao i prije trudnoće. već se ostatak tkiva lako evakuira kliještima i kasnije šupljina uterusa provjeri kiretom. Tokolitici su beta – mimetici: ritodrin hidroklorid (Prepar). prema našem zakonu. obično se spontano evakuira. eksploracijom materišta.perpetuum-lab. ako se razvije blaga infekcija i upala endometrija. govorimo o nekompliciranom febrilnom pobačaju.direktna. radi se uvijek u anesteziji. mehanička ozljeda genitalnih organa te psihičke i kemijske ozljede (trovanja) te različite kromosomopatije ili genopatije. održanje krvožilne homeostaze i dovršenje trudnoće. lijekovi koji djeluju na metabolizam Ca: magnezijev sulfat (u trudnica s eklampsijom i onima koje imaju hipertireozu ili smetnje provođenja miokarda). Tromboplastičke tvari iz odmrlog ploda mogu prodrijeti u majčin krvotok i izazvati DIK u majke. SE. Manifestira se vrućicom od 38 – 39 C.Kod septičkog pobačaja. Klinički. ali zbog liberalnih i vrlo širokih indikacija za legalni prekid trudnoće sudbina ploda je gotovo u cjelosti ovisna o volji buduće majke. Kod ovih pobačaja dovršenje se olakšava prijeoperacijskim davanjem uterotonika (smjesa oksitocina i metilergobazina) koji uzrokuju dugotrajnu tetaničku kontrakciju maternice. ali samo ako je smislen. . Anembrionalna trudnoća (blighted ovum. Trudnoća se. parametrij i peritoneum male zdjelice. Krvožilna homeostaza održava se iv.inf.nastaje kada embrioblast odumre.hr . U našem zakonu ostoji krivično djelo protupravnog prekida trudnoće kojim se zaštićuje plod u maternici.u trudnoća > 12. . Antibiotici: visoke doze penicilina + gentamicin. dan-dva davati jači cefalosporinski atb (Ketocef iki Tolycar). rast maternice je usporen. ali se umnažanje trofoblasta nastavi još neko vrijeme. evacuatio et curettage. anurijom i koagulopatijom. UZV-om nalazimo gestacijsku vreću.Kod febrilnog pobačaja. missed abortion) – ako plod odumre. vještičino jaje) . Lab: L sa skretanjem ulijevo. tjedna trudnoće. Liječenje Ako se radi o prijetećem ili započetom pobačaju. Dva su oprečna stava o prekidanju trudnoće sa nepovoljnom prognozom. katkada potpuno bez plodove vode. jer organizam sam po sebi nije obavezno svrsishodan. izostaje uredan poras hCG-a.5/dan. To može biti trauma . sintezu PG-a: NSAIL (ASK. stariji stav zastupa teoriju o nepovredivosti života. Sudskomedicinski aspekti pobačaja U slučajevima prekida trudnoće pokušava se uvijek utvrditi razlog prekidu. za anaerobne infekcije metronidazol. otopina glc. smije legalno prekinuti do navršenog 10. Moguć je nastanak endotoksičnog šoka s centralizacijom krvotoka.

plodna voda i dijelovi čeda izlaze u slobodnu trbušnu šupljinu Prijeteća ruptura – izrazito bolni trudovi. Prevencija: pravodobna epiziotomija Rodnica – ponekad dođe do razdora vaginalne stijenke. na rubu posteljice vidi se mjesto raskinutog sinusaa s podljevom krvi. u ratkoj anesteziji posteljica se izljušti i točno utvrdi izvor krvarenja. stave se hemostatski šavi i stimulira kontrakcija uterusa. ev. pred kraj trudnoće i u III. traume. Dijagnoza: rodilja osjeti bol i napetost metrnice koja ne popušta. Danas su rupture rijetke.com. nadoknadi se izgubljena krv. izuzetno i rektum. Bandlova brazda iznad simfize koja se penje prema kranijalno Postupak: kod prijeteće rupture hitno dovršiti porod (živo čedo – carski rez. Izgubljenu je krv potrebnio nadoknaditi. Šimunić 183 + 142 + 321. porečni položaj i mrtvo čedo – embriotomija). KRVARENJE NA KRAJU TRUDNOĆE PLACENTA PREVIJA – vidi slijedeći naslov. Etiologija: gestoze. Rodilja je blijeda. sukrvavi iscjedak. Dijagnoza: krvarenje je oskudno. Ekstremni oblici praćeni su hemoragijskim infarktom miometrija i krvarenjem u parametrije /Couvelairov sy) i izuzetno su teško stanje za majku. OZLJEDE MEKIH PORODNIH PUTOVA Međica – obično dođe do prsnuća kože perineja uslijed rastezanja pri prolasku glave. RUPTURA UTERUSA Obično nastaje u donjem uterinom segmentu zbog mehaničke zapreke u porodnom kanalu. čedo je izravno ugroženo zbog manjka kisika i metaboličke acidoze. Sukrvica iz rodnice je oskudna. Dražančić 477). zakasnjelo prsnuće vodenjaka. sfinkter anusa. dolazi do krvarenje između posteljice i unutrašnje stijenke maternice. može doći i do obilnijeg krvarenja koje se pojavljuje odmah nakon izlaska čeda i jednakomjerna je intenziteta. www.porodno doba (vidi naslov 'Atonija uterusa'. Prognoza za majku je dobra. čedo je tek neznatno ugroženo. tako da se stvara retroplacentarni hematom. rodilji dati fibrinogen ili antifibrinolitike (sprečavanje šoka i DIK-a!). Dražančić 234).perpetuum-lab. pada joj krvni tlak. rijeđe mišiće. ako je vaginalnim nemoguće. Ako krvarenje ne prestaje. ima ubrzan mekan puls.KRVARENJA KRVARENJA U TRUDNOĆI *Šimunić 236 + 249 + 477 Krvarenje je moguće u izvanmaterničnoj trudnoći (Vidi naslov 'ekstrauterina trudnoća'. Postupak: Potrebno je prokinuti vodenjak. Ako je odlupljeno > 1/3 posteljice. krv tekuća i svijetla. RAZDOR MARGINALNOG SINUSA Ruptura sinusa marginalisa i vasa praevia rupta jest krvarenje zbog raskida marginalnog sinusa placente. stimulirati trudove i dovršiti porod carskim rezom. nepoznati uzroci. i abdominalna ekstirpacija uterusa. stanje rodilje nepromijenjeno. osjetljivost stijenke uterusa na sam dodir. ako je ozljeda veća. a KČS se čuju slabo ili nikako. ponekad se pod rukom pipa napeti uterus i trbušna stijeka kao daska – tetanija uterusa.hr . Liječenje: hemnostaza i adaptacija rubova. Inkompletna ruptura – ako je popustila elastičnost mišićnog sloja i ostala intakna samo serozna prevlaka Kompletna ruptura – sadržaj uterusa. str 249 ABRUPCIJA POSTELJICE (ABRUPTIO PLACENTAE) Prijevremeno odlupljivanje normalno usađene posteljice. no ozljeda može biti i dublja i zahvatiti potkožno tkivo. Cerviks – pri porodu dođe do površnih laceracija cervixa. Postupak: ne čeka se spontani izlazak posteljice.

Odrediti fibrinogen! EPH-gestoza (kod težih oblika) .perpetuum-lab. na obdukciji se nađu u plućima elementi plodne vode – stanice.*Tzv. a bez većeg krvarenja – dispnoja. DIK: . smrt. kisik na masku. što za posljedicu ima odlupljivanje placente. epitela. čestice vreniksa. U nekim stanjima ta tvar prodire iz plodne vode ideidue u sistemni optok krvi i aktivira proces intravaskularne koagulacije (DIK). Etiologija: www. uzrok je krvarenje prema van (metroragija) ili abdominalno.kronična: Retinirani (missed) pobačaj. pa ta eritroplakija bude većih dimenzija → uzeti razmaz za citodg. Krv jer tekuća i svjetla.! PLACENTA PREVIJA *Dražančić 249 Placenta praevia je stanje kada se posteljica (čitava ili djelomice) nalazi u donjem uterinom segmentu ('nisko nasjela posteljica'). DIK. Kod manjih razdora šavi + ekstraperitoneizacija.nastaju na ožiljku od ranijeg kir. zahvata na uterusu – intenzivni nadzor rodilje. dovršenje trudnoće! Opstetrički šok (šok koji se pojavljuje pri dovršenju trudnoće).. porcije. Heparinska th! Amnionska embolija (naglo stanje šoka žene nakon rođenja posteljice. u trudnoći je jače izražena vaskularizacija i sukulencija tkiva. polako 20mL 1% prokaina. cijanoza. a u ostalim organima fibrinski trombi). smanjena ili nestala sposobnost zgrušavanja krvi. Rezultat: hipofibrinogenemija ili afibrinogenemija. Diferencijalna dijagnoza krvarenja u trudnoći i porodu prijeteći ili započeti prijevremeni porod . može doći i do obilnih krvarenja s hemoragijskim šokom.najč. Hitna rajna iv. tj.akutna: Abrupcija placente (šok + oskudno krvarenje + tetanija uterusa). može doći do kontaktnog krvarenja → ablacija i PHD ca cervixa – obično početni.hr . tihe rupture . trudnoći eritroplakija cervixa – aktopični cil. por. epitel na vanjskoj pov. Terapija šoka i intenzivna antibiotska th. pad KT i pulsa.com. Septički pobačaj (DIK). u III. doba premaši KV kompenzacijske mehanizme. Donji uterini segment nema kontrakcijske sposobnosti. U plodnoj vodi i decidui uterusa ima znatnih količina tromboplastina.resorpcija plodne vode u sist. 'tromboplastinu slične tvari'. uzrok slabijem krvarenju u uznapred. otvaranje uteroplacentarnih krvnih žila i krvarenje različita intenziteta. borba protiv šoka. Terapija infekcije.optok krvi. dobu manuelno eksplorirati materište. i kolposkopirati polip cervixa – bujanje žl. korekcija koagulacije (fibrinogen i antifibrinolitik). egzofitični ca → pregled cervixa u spekulima sa citodg i kolposkopijom OPSTRETIČKE KOAGULOPATIJE U trudnoći je pojačana spremnost za zgrušavanje krvi. Najč. inf. lanugo dlačice. no može se razviti i bez većeg krvarenja ako krvarenje III. kao i zbog latentne amnionske infekcije ili amnionske embolije. kod većih ekstirpirati uterus + drenaža.

- EPH . kiretaže) . Gestoza je rijetka u ponovljenoj trudnoći s istim partnerom i rijetka je u žena koje su primale višekratne transfuzije. Ovi okreti spašavaju majku uz žrtvovanje djeteta i danas se izvode samo izuzetno.UZV je osobito važan .5 .5 < 140 < 90 1 Tibijalni > 0. tada je riječ o prijetećoj eklampsiji (eclampsia imminens). jer se prokidanjem vodenjaka glavica spusti i pritisne rub iz kojeg krvari) .. p.hr . Gestoza je uglavnom bolest prvorotkinje i značajno je češća u višeplodnoj trudnoći (izlaganje majke većoj placentarnnoj masi.vaginalnim pregledom dobijemo dojam zadebljanih.GESTOZE *Dražančić 276 + 547 + 118 EPH – gestoza je sindrom u kojem dominiraju 3 simptoma: EDEM + PROTEINURIJA + HIPERTENZIJA.danas se u pravilu trudnoća dovršava carskim rezom (iznimka je p.znatno češće u višerotkinja Dijagnoza: . . od 8 do 11 = teška Etiologija i patogeneza Danas se smatra da barem dio gestoza nepoznate geneze nastaje kao reakcija majčinog imunog sustava na antigene koje je fetus naslijedio od oca. p.ako ne postoji mogućnost transporta trudnice u bolnicu (ili kod mrtvog čeda): unutrašnji okret čeda za nožicu sa 2 prsta (okret po Braxton – Hicksu) ili cijelom rukom (manualni okret) –> tada dijete svojim tijelom tamponira posteljicu i sprečava krvarenje.com.anomalije u senzibilnosti maternice. Osnovni patogenetski mehanizam je smanjenje uteroplacentarnog protoka krvi: ↓ UTEROPLACENTARNI ⇒ OTAPA SE TROFOBLAST. «tapeciranih» svodova rodnice . opstetričkom nalazu i stanju ploda. p. koja je prodromalni stadij najtežeg oblika bolesti zvanog eklampsija (eclampsia convulsiva). ubrzani transport jajšca . mučnina.2 > 140-160 >90-100 2 generalizirani >2-5 > 160-180 > 90-100 3 >5 > 180 >100 Ako je zbroj bodova: do 3 = laka gestoza.manje vrijedan funkcijski sloj endometrija koji se nedovoljno decidualno transformira (učestali porodi. Ako uz simptome gestoze postoje i subjektivne tegobe (glavobolje. vrtoglavice. marginalis) b) djelomice prekriveno ušće (p.kod svakog krvarenja u kasnoj trudnoći treba pomišljati na placentu previju! Liječenje: Ovisi o trajanju trudn. U svrhu objektivne procjene težine gestoze služimo se indeksom gestoze po Goeckeu: Bodovi E edemi (nakon mirovanja) P proteinurija (g%) H krvni tlak sistolički dijastolički 0 Nema edema < 0. prednje lokalizacije -> može i vaginalno.kod ušća otvorenog za 2 prsta može se napipati mekano spužvasto tkivo posteljice a) uz sam rub (p. općem stanju trudnice. od 4 do 7 = srednje teška. intenzitetu i trajanju krv. Bolest je najčešća u posljednjih 10 tjedana trudnoće. smetnje vida. www. partialis) c) posve prekriveno uće (p.p. totalis) .. bol u gornjem dijelu trbuha).perpetuum-lab.

PROTOK KRVI OSLOBAĐA PROFIBRIN ⇓ PROFIBRIN SE ODLAŽE UZ BM GLOMERULA BUBREGA (GLOMERULARNA ENDOTELIOZA) ⇓ PROTEINURIJA ⇓ ↓ GF. razvit će se gestoze) Klinička slika Edem: izolirani edem nije gestoza.com. mučnine i osjećaj opće slabosti pojavljuju se tek nakon što je RR 180/110 ili više. svjetlaci pred očima. dugotrajna proteinurija vodi gubitku bjelančevina s disproteinemijom i edemom kao posljedicom.hr . lupanje srca. Hipertenzija: često i jedini simptom gestoze! Glavobolje.perpetuum-lab. ⇒ VAZOKONSTRIKCIJA PROSTAGLANDINI DJELUJU ANTAGONISTIČNO! (ako im je ↓ produkcija ili nema odgovora na njih. Proteinurija: obično nije masivna. RETENCIJA Na VAZOKONSTRIKCIJA Prostaglandinska teorija: ↓ UTEROPLACENTARNI PROTOK KRVI ⇒ GLOMERULARNA ENDOTELIOZA ↑ SEKRECIJA TROFOBLASTIČNOG RENINA ⇒ AT II. no ako dolazi do nagle pojave edema i naglog porasta tjelesne težine – gestotični poremećaj. www.

pojavljuje se cijanoza. ruke su savinute i potisnute uz tijelo. govorimo o status eclampticusu. Obilježje eklampsije su toničko – klonički grčevi i/ili duboka besvjesnost.perpetuum-lab. Ako postoji teška glavobolja.. Ako se bolest pogoršava. Klinički se javlja u kasnim tjednima trudnoće. te svaka 4 satanpo 5 mg naizmjence u svaki gluteus 2) ZUSPANOV PROTOKOL: početna doza: ista kao kod Prichardovog protokola doza održavanaj: 1-2g/h iv.) Sedativi i antikonvulzivi – Diazepam (benzodiazepin) per os Magnezijev sulfat (u SAD-u i za prevenciju) * TERAPIJA EKLAMPSIJE – PREPISANO S RODILIŠTA 1) PRICHARDOV PROTOKOL početna doza: 4-6g MgSO4 u iv. skeletna muskulatura je u toničkom grču. umor i glavobolja. Najveća ugroženost – kod pojave trbušnih simptoma: mučnine. Daje se alfametildopa (svrha: sniziti tlak na 160/100). Hidralazin – dodaje se pp uz alfametildopu. Osjećaj svrbeža u nosu često je znak skorog eklamptičkog napadaja. tijekom 3-5 minuta doza održavanja: 2 x 5g im.5 – 2 min. U slučaju predoziranja specifični antidot jekalcijev glukonat primijenjen iv. noge ispružene. generalizirani edemi.inf.hr .com. disanja i dalje nema. Tonički grčevi: disanje prestaje. titranje pred očima. Početna faza: ukočen izraz lica. Postupni oporavak.Rani simptom prijeteće eklampsije su generalizirani edemi. mračenje. 2) kontrolirati RR. odnosno nakon nastupa zadnje konvulzije. boli u gornjem dijelu trbuha. Duboka koma: lice naduto. 3.) 4. u dozi od 1g Antikoagulancije – Heparin (kod teških oblika) – poboljšava i funkciju posteljice Aspirin Postupak Osnovni je princip: 1) smiriti konvulzije. Medikamentna terapija Diuretici – samo u slučajevima akutnog bubrežnog zatajenja i edema pluća Antihipertenzivi – tek kad RR prijeđe 100-110/180 mmHg. povraćanja. www. Liječenje Općenite mjere Bitna je dobra antenatalna skrb. trudnica gubi svijest. Kod prekomjernog porasta tjelesne težine. cijanotično. smanjiti fizičke aktivnosti. Kod pojave prvih simptoma gestoze. Beta-blokatori (atenolol). redukcijska dijeta. Terapiju provoditi najmanje 24h nakon poroda. amnezija za napad. Ovo je najopasnija faza. duboko u svaki gluteus. smanjena diureza i promjene na očnom fundusu. na ustima se pojavljuje sukrvava pjena (ugriz). diplopija. 2. svjetlaci.inf. uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. katkad neposredno prije poroda: glavobolje u čeonom predjelu s protezanjem od tjemena do zatiljka. Klonički trzaji: trzaji cijelog tijela koji bacaju trudnicu amo-tamo. disanje sterkorozno. čeljust stisnuta. bolna osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu i defans. Kad slom izgleda neizbježiv. sitni fibrilarni simetrični trzaji lica i gornjih ekstremiteta. slijedi duboki udisaj a grčevi popuste i prestanu. Traje 30 sec. (od prvih fibrilarnih trzaja do ovog udisaja prođe 1. potrebno je potpuno mirovanje (ležanje) u bočnom položaju. možemo očekivati prijelaz u eklampsiju. Hidralazin im/iv ili diazoksid u slučaju teške gestoze (vazodil. 3) stabilizirati majku i 4) dovršiti porod. Ako napadaji slijede jedan za drugim. traje 20-ak sec. Eklamptički napadaj ima 4 faze: 1. Trudnica je jako cijanotična.

'kušingoidno' dijete Patogeneza: U majke postoji hiperglikemija (postprandijalna ili trajna) – ona dovodi do transporta glukoze fetusu – to je povod za sekreciju fetalnog insulina. Ako u žene dijabetes postoji i prije trudnoće. dijabetes se pogoršava. Ukoliko postoje znakovi fetalne hipoksije – carski rez. uz intenzivni nadzor fetusa.hr . Gotovo svoi ovi slučajevi su ovisni o insulinu. put pojavljuje u trudnoći. Komplikacije: Mortalitet trudnica–dijabetičarki je oko 100x češći! (vaskularne i renalne komplikacije). DIJABETES U TRUDNOĆI *Dražančić 288 U trudnoći se pogoršava metabolizam ugljikohidrata zbog sekrecije estrogena i de novo sekrecijom humanog placentarnog laktogena (HPL). U usta se stavi drvena špatula omotana gazom u svrhu sprečavanja ugriza jezika. Oko bolesnice treba vladati mir i što manje svijetla (svaki jači zvučni ili svjetlosni podražaj može provocirati novi napadaj).9mmol). a pri oGTT-u dvosatna vrijednost glukoze je 8-11 mmol/L.com. Kriterij za Dg: jutarnji GUK > 7. javlja se sekrecija insulina. razvija se gestacijski dijabetes. Intolerancija glukoze: poremećena tolerancija glukoze pri kojoj nema jutarnje hiperglikemije (>7. a nestaje nakon trudnoće.ima mnogo masnog tkiva. Dovršenje trudnoće ovisi o njezinoj dobi i fetalnoj oksigenaciji. u suprotnom porod se može inducirati i vaginalno. Dijete se rađa sa dijabetičnom fetopatijom: .perpetuum-lab. I ovaj je dijabetes u pravilu insulin – ovisan. www. Fetalna hiperglikemija i hiperinsulinemija dovode do pojačane lipogeneze i pojačanog rasta fetusa. Kao reakcija.teže je od normale za dob trudnoće (u pravilu >4kg) . Podjela dijabetesa u trudnoći: Dijabetes i trudnoća: trudnoća žene koja je prije trudnoće bolovala od dijabetesa. Ako je pojačana sekrecija insulina ndovoljna. Subklasifikacija po Priscilli White: Dob početka bolesti >20 10-19 <10 Trajanje bolesti na temelju OGTT-a <10 10-19 >20 Vaskularne promjene nema nema neproliferacijska retinopatija zdjelične krvne žile nefropatija proliferacijska retinopatija A B C D E F R G ranija mrtvorođenost Dijabetes trudnoće (diabetes gestationis): dijabetes koji se 1. HPL pojačava lipolizu i povisuje prag osjetljivosti stanica na insulin.9 mmol ili dvosatna vrijednost GTT-a > 11mmol.Kod napadaja je potrebno pridržavati trudnicu kako se ne bi ozlijedila.

i dugodjelujućeg preparata. acidoza. Otkrivanje bakteriurije Liječenje se provodi po antibogramu mokraće. Tzv. 60 min i nakon 2h.majčinske komplikacije: hiperglikemija. veličini djeteta. fetalna hiperglikemija i prekomjerni rast. abnormalni Ishod djeteta. s 8 tj.hr . EPH-gestoza fetalne komplikacije: anomalije razvoja (4xčešće!).. Novorođenče: hipoksija. Porod – carskim rezom ili vaginalno –> ovisi o položaju. glukoze. s 20-24 tjedna odrediti biparijetalni promjer glavice i obratiti pažnju na ev.cilindri. pojave žutice. tjedna u razmacima 7-10 dana u krvi trudnice određivati estriol i HPL. hiperbilirubinemija (ubog nezrelosti jetre. respiracijski distres (manjak surfaktanta). hipo-Mg ili hipo-Ca (poremećeni metabolizam).9 mmol. fosfatidil glicerol i lipidne st. Regulacija bolesti: Dijabetes ovisan o insulinu Povećanje doze insulina. a respiracijske funkcije posteljice od oko 34. trudnici dajemo 75g glc i određujemo GUK u 0h. Nadzor fetalnog rasta i ugroženosti provodi se od početka trudnoće. najčešći i najjači je D-antigen ('D-imunizacija'). Indikacije: razna patološka stanja u sadašnjoj ili ranijim trudnoćama. odn. Renalne promjene – pregledom mokraće (granul.1/3 dnevne doze prije trudnoće. u raznim kombinacijama kratko. intenzivirana insulinska th: 1 (bazalna) doza dugodjelujućeg insulina u 22h + manje doze kratkodjelujućeg pri svakom obroku: ujutro. mokraćne infekcije koje često prelaze akutni pijelonefritis. stavu. test pjene i mekonij) – od 36-38 tj. Prehrana trudnice sa dijabetesom: 1800 cal/dan (jer pretežno leže i miruju). U zdravih GUK nakon 2h ne prelazi 7. Amniocenteza (konc. Otkrivanje vaskularnih komplikacija Retinopatija – ustanovljava se pregledom očnog fundusa. hidramnion… -> intrauterina smrt čeda. L/S omjer. tj. zrelosti cervixa i faktorima ugroženosti. Intolerancija glukoze Kod neliječenih trudnoća sa IG karakteristični su: prekomjerni rast. Načela dijabetične dijete: BJ 90g. postojanje anomalija. a vrh krivulje 11 mmol. porod u pravilu vaginalno.perpetuum-lab. Postupak: dijeta od 2200 cal. CTG redoviti nadzor fetusa od hospitalizacije s 34 tjedna. hospitalizacija s navršenih 38. sprečavanje pojave hipertenzije. Rh-IMUNIZACIJA *Dražančić 296 + 487 + 545 Etiologija i patogeneza Danas je poznato gotovo 50 eritrocitnih antigena. tjedna. Ako se ustanovi rast djeteta.i dugodjelujućeg). Najčešće su anomalije srca i krvnih žila. prerani porod. čest prerani porod i učestale žutice. za ¼ . poslije 28. a ako trudnica miruje. acidoza (in utero ili nakon rođenja). M 90g. Poslije 32. UZV – obavljati češće. kratko. vazoaktivne tvari. učiniti embriometriju. L. nakon 30min. Način otkrivanja = test opterećenja glukozom: nakon 6h gladovanja. nedonošenosti).com. Er) i renalnim funkcijskim testovima. hipertenzija. tjedna vrednovati rast fetusa (mjerenjem abdomena ili toraksa i računanjem omjera glava/trbuh). u podne i uvečer. najčešće penicilinima ili cefalosporinima 10-14 dana + barem Još 1 mjesec uroantiseptici nitrofuranskog reda. 1800 cal. UH 190g. disanja.. indicirano je davanje insulina 1 x dnevno (u komb. Tijekom trudnoće češći pregledi. hipoglikemija (zbog intrauterine hiperinsulinemije). Sva novoođenčad smještaju se u JIT –> kontrola glikemije. www. hipoksija i acidoza.

trombocitopenija. Danas se preporučuje intraperitonealna tr. Majčina protutijela okruže antigen na fetalnom eritrocitu poput rozete. hipoksije. povisuje se lučenje eritropoetina i eritropoeza.Ako postoji neslaganje u Rh-faktoru između krvi majke i krvi ploda (plod nasljeđuje Rh-faktor od oca). Kod takve djece treba odmah učiniti eksangvinotransfuziju. III. u djece u koje još nema znakova hidropsa. Ako iampuno protutijela. takva djeca ne trebaju th. slezena. II. leukocitoza. retikulocitoza i hiperbilirubinemija (icterus gravis). Kod 25% novorođenčadi razvit će se teža slika: anemija. a Ht je 20-25%. hipoproteinemije. ili v. Tijekom trudnoće i porooda fetalna krv prelazi u majčinu cirkulaciju. Fetus postaje anemičan. ranije se radi amniocenteza. no djetetu nije trebala EAT. već nastaju i ekstramedularna žarišta eritropoeze (jetra. Dijete je teže zbog retencije vode i hidropsa. za 1-2 tjedna. a u slijedećim trudnoćama raste na 10-11%. Stvaranje eritrocita u koštanoj srži nije dostatno. acidoze i smrti. samo fototerapiju. ali može spriječiti njihovo stvaranje jer aglutinira Er fetusa koji su prešli u majčinu krv. negativni Er u trbuh fetusa. tjedna trudnoće u trudnica IV. koja se aspirira iz v. skupine s visokim titrom antitijela. umbilicalis. Intravaskularno se daju 0 – negativni isprani Eru a. Rhogam. papainski i tripsinski).hr . generaliziranog hidropsa. stvaranja slobodne tekućine u trbuhu i rsištu. 25% novorođenčadi ima najteži oblik i rađa se mrtvo ili hidropično. podbuhlo je. Intrauterina transfuzija. Liječenje: Imunosupresivna terapija kortikosteroidima – provodi se do 16. Kako bi se ta anemija popravila. primila EAT. a u ostalim teškim slučajevima intravaskularna. Dijagnoza: U antenatalnoj zaštiti obavezno je određivanje krvne grupe i Rh-faktora. nadbubr. U teškim slučajevima imunizacije anemija se provjerava u fetalnoj krvi. bubrezi. Ako su testovi pozitivni: Rh-senzibilizacija. Pri tom prvom kontaktu protutijela se stvaraju plako (2-4mj do značajne produkcije). žlijezda…). intravaskularno i intrakardijalno 8rijetko). porođaju ili neonatalno zbog Rh-imunizacije) titar antitijela – govori o težini bolesti: što je više antitijela. njihove aglutinacije i hemolize.com. bile senzibilizirane. trudnice kojima su djeca umrla u trudnoći. Profilaksa Rh-imunizacije: Imunoglobulin G (Anti D. to je teža anemija! Što je viši titar antitijela i teža anamn. majčin imuni sustav stvorit će u majčinom krvotoku antitijela. koji je izbočen zbog velike jetre i slezene. Coombsovim testom ima samo minimalnu hemolizu. Što je više bilirubina u plodnoj vodi. trudnice u kojih su tek u aktualnoj trudnoći testovi postali pozitivni. a u svih Rh-negativnih trudnica određuju se i testovi senzibilizacije (indirektni Coomsov test. eksangvinotransfuzija (EAT ) – transfuzija se može dati fetusu intraperitonejski.faktor. Plod mora imati Rh+. trudnice koje su i u prethodnoj tr. dolazi do teške anemije fetusa. Rezogam) ne može djelovati na već stvorena antitijela. skupina. trudnice u kojih su djeca u prethodnoj tr. Intraperitonealno se daju 0 .perpetuum-lab. aspiracija plodne vode i određivanje bilirubina u njoj. Potrebno je odrediti stupanj ugroženosti fetusa – ispituju se: anamneza – 4 skupine trudnica (I. te antigen izaziva majčin humoralni imuni odgovor: aktiviraju se B limfociti → plazma-stanice → specifični imunoglobulini (antitijela). Učestalost: Rizik imunizacije Rh-negativnih majki koje nose Rh-pozitivno dijete u prvoj trudnoći do 2%. ili rijetko. postoji tek blaža anemija. IV. što dovodi do raspadanja fetalnih eritrocita. Klinička slika djeteta: Oko 50% novorođenčadi sa poz. koja može biti i eksangvinotransfuzija. Pri drugom i slijedećim kontaktima protutijela se stvaraju brzo. a majka Rh. više će ih prijeći fetusu amniocenteza – transabdominalna punkcija. proširenja srca. umbilicalis: hematokrit < 25% upućuje na tešku anemiju fetusa. www. glava je velika ali ipak u nerazmjeru sa trbuhom. Pronizon smanjuje imunološku aktivnost. odakle se ly putovima dijafragme resorbiraju u cirkulaciju te korigiraju anemiju. i III. Treba ga dati u svim stanjima u kojima može doći do prijelaza fetalnih Rh+ Er Rhnesenzibiliziranoj majci.

Optok krvi u jednojajčanih blizanaca može biti međusobno povezan.com. raspodjela krvi ublizanaca nije jednaka – to rezultira smanjenim rastom jednog ploda ili čak njegovom smrću. Dijagnoza: . Oni su uvijek istoga spola.hr . pipanje triju krupnih česti (ugl. resorbirati se i nestati ili mumificirati (bude potisnut uz stijenku uterusa i splošten – fetus papyraceus seu membranaceus . Katkad se prilikom poroda ne može reći da li su blizanci jednojajčani ili dvojajčani.žena pri namjernom ili spontanom prekidu trudnoće bez obzira na gestacisku dob 3.i rodi se kao privjesak na posteljici).UZV .u ½ trudnoće klinički nalaz uterusa veći od trajanja amenoreje . Dvojajčani blizanci nastaju kad 2 spermija oplode 2 jajne stanice. Ako se kod jednojajčanih blizanaca blastomere nepotpuno odijele.pobačaja . Rh.hidramniona . Optoci dvojajčanih blizanaca potpuno su odvojeni. anamnestički višestruko micanje čeda.u ranoj tr. obično se radi o zajedničkoj posteljici u koju ulaze 2 pupkovine. mogu nastati različitim dijelovima tijela srašteni blizanci. duža FS udaljenost. opseg trbuha >100cm.udaljenost FS (fundus-simfiza) > od 2cm od normalne . multipara i kod žena u kojih je inducirana ovulacija.prematurusa i dismaturusa Učestalost: blizanci su češći u nekih obitelji. pipanje više sitnih česti. 1 koriona i 1 amniona. 2 koriona i 2 amniona do 1 posteljice. Dvojajčani su 4-5x češći. kod starijih rodilja. a ukoliko je asimetričan. Obično je simetričan. 2 glave i 1 zadak).perpetuum-lab. to se utvrđuje na temelju njihove sličnosti u dobi od 4 godine. Rh. Jednojajčani blizanci nastaju kad 1 spermij oplodi 1 jajnu stanicu koja se tada podijeli na dvije embrionalne osnove. nalaz KČS na 2 različita mjesta Tijek blizanačke trudnoće: .: češći pobačaji www.trudnice u kojih je rađena amniocenteza ili kordocenteza BLIZANCI (VIŠEPLODNA TRUDNOĆA) *Dražančić 305 Višeplodna trudnoća je istodobni razvoj više plodova u jednoj ili dvije maternice te predtavlja visokougroženu trudnoću zbog češće pojave . Jednojajčani su uvijek ako imaju jednu posteljicu i ako su u jednom amnionu. Postoje i direktne anastomoze na površini posteljice između većih krvnih žila → 'treći optok krvi'.Anti D daje se imtramuskilarno.Potkraj trudnoće: izrazito velik trbuh. unutar 72h od poroda. Rh.EPH-gestoza . Blizanci mogu imati sve kombinacije od 2 posteljice. U ranoj trudnoći jedan blizanac može umrijeti. Katkad postoji anastomoza između obih optoka u posteljici. a mora ga dobiti svaka: 1.malformacija ploda .majka koja je rodila Rh+ dijete 2.

često prijevremeno prsnuće vodenjaka . blizanca. i spolovila češća opstipacija. kompresija ili torzija pupkovine. blizanca – uslijedi rađanje 1. blizanca . ranija hospitalizacija najprije se tvori vodenjak 1. mirovanje.kolizija blizanaca (ako je 1 glavom. renalne bolesti. blizanca treba podvezati pupkovinu da drugi ne bi iskrvario rađanje 2.češći kasni pobačaj i u 40% tr. ležanje na leđima. bez obzira na trajanje trudnoće i ako u tom trenutku fetus ne diše i ne pokazuje nikakve znakove života (srčanu akviju. pokrete voljnih mišića ili pulzacije pukovine). najč.rađa se 2. no u 20 – 50% slučajeva dovršava se carskim rezom zbog patološkog ili abnormalnog položaja (sve češće se dovršava carskim rezom i bez patološkog položaja – manji je mortalitet i morbiditet!) odmah nakon rođenja 1. Rh-senzibilizacija.com.perpetuum-lab. doba moguće atonično krvarenje zbog prerastegnutog uterusa u pravilu se porod vodi vaginalnim putem. anomalije 4) uterusa. porodno doba . prijevremeni porod otežano disanje trudnice zbog visoke dijafragme otežana cirkulacija zbog pritiska na DŠV -> edemi i varikoziteti donjih extr.ispadanje pupkovine ili itnih česti . hipoproteinemije i anemije.) češći je nepravilan položaj čeda (najčešće se nalaze u uzd. pušenje) 2) krvarenja u trudnoći (placenta previja.produljen porod . a drugi zatkom): prvi se rodi do pupka. blizanac. otežano mokrenje. tromboze i infarkti. korioamnionitis…) fetalni faktori i abnormalnosti u porodu (višeplodna trudnoća. oba glavom) blizanačku trudnoću potrebno je intenzivno nadzirati. porodno doba treba produžiti na 4-5h Porod: MRTVO ČEDO *Dražančić 365 Definicija SZO: smrt je fetalna ako nastupi prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije produkata koncepcije iz m e. miom. u zdjelicu se spusti glava drugog (rijetko!) . inhibira se enzimski sustav. srčane bolesti) * Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu i metaboličku acidozu fetusa.u III. u 3.- u 2/2 tr . tvori se vodenjak 2. a umjesto njegove glave. položaju. infekcije. dijabetes. Kasna fetalna smrt: > 28 tjedana (u 2-8 % novorođenčadi)ajk Uzroci A) HIPOKSIJA – uzrok u > 1/2 .hr . češća upala mokraćnih putova veća učestlost EPH – gestoze veći broj nedostaščadi (usporen razvoj blizanaca u 3/3 tr.produljeno II. ako prijeti prijevremeni porod: tokolitici ili serlklaža cervixa. hipertenzija. doba izlazi 1 ili 2 posteljice komplikacije u porodu: . www. stanka 10-20 minuta (uterus se prilagođava na novu situaciju). abrupcija placente…) 3) stanja koja onemogućuju normalnu cirkulaciju kroz pukovinu (hipertonus uterusa. a mogu je uzrokovati: 1) sistemske bolesti majke ( EPH-gestoze. kardiorespiratorne bolesti. blizanca treba uslijediti unutar 20 min rodilji treba dati snažan uterotonik i pomno nadzirati posteljicu i utvrditi broj ovoja IV. dolazi do fetalnog cirkulacijskog kolapsa i poremećaja u svim sustavima koji dovode do šoka i smrti fetusa.

hr . dvostruke konture oglavka. U posteljici i fetusu vrlo brzo počinju degenerativni procesi: oslobađa se tromboplastin. količine plodne vode. Postupak Dulje ostajanje mrtvog ploda u uterusu može biti opasno po majku. do smrti fetusa dolazi jedino kod su tada češće abrupcije posteljice. u ¼ trudnica razvit će se koagulopatija! U oko 755 žena spontani porod nastupa u 2 tj od smrti fetusa. prestaju želje za posebnim jelima. nepravilan središnji odjek u glavi. u 1. Uskoro nakon smrti fetusa majka gubi osjećaj da je trudna. trudnoći. nema porasta fetusa od prethodnog pregleda. a u 90% u intervalu od 3 tj. nema porasta dna maternice. u adolescentica i trudnica >35 godina. CPK i LDH. Vanjskom pretragom nađe se manja maternica nego što bi odgovaralo trajanju amenoreje. i 4. Kod akutnih stanja obuično premortalno dolazi do naglih. Važno je da se porod dovrši vaginalno i da bude što poštedniji za majku (daju se lijekovi za sazr. mršavih majki. jer D) INFEKCIJE – različiti toksini i endotoksini mogu uzrokovati fetalnu smrt. Dijagnoza Znakove uzbune katkad primjeti majka – osjeća promjene u fetalnoj dinamici: smanjuje se broj dnevnih pokreta na svega nekoliko a potom oni i rptpuno prestaju. a u serumu majke AFP i LDH. E3 i HPL. I psihičko stanje majke je indikacija za što ranije dovršenje trudnoće. kratkotrajnih pokreta. ne čuju se KČS Sigurni znaci fetalne smrti utvrđuju se UZV-om i fetalnom elektrokardiografijom UZV: prazna aorta i mokraćni mjehur.5 g/L) Ako se trudnoća ne prekine nakon mjesec dana. * Prevencija: redovite kontrole. oskudna količina plodne vode. trzaja.com. nepravilni obrisi glavice.perpetuum-lab. nakon kojih nastupa potpuno smirenje fetusa. www. koji u majčinoj cirkulaciji može izazvati DIK! (mjeriti fibrinogen: za manje od 4 tj. Ako se trudnica inficira nedovoljno pripravljenim mesom ili od mačke. bilježenje broja fetalnih pokreta u 3/3 trudnoće! RAZVOJNI CIKLUS TOKSOPLAZMOZE *Dražančić 375 Parazit Toxoplasma gondii nalazi se u cističnom obliku u svježem mesu i kao oocista u crijevima i izmetu mačke. trudnicama sa zrelim cervixom daje se infuzija oksitocina). palpacijom se ne izazivaju pokreti fetusa. U plodnoj vodi AFP. normalizira se apetit. katkad i bizarni odjeci ostalih fetalnih dijelova. neudanih. više joj ne smetaju određeni mirisi i sl. C) TRAUMA – rijedak uzrok. cervixa i PG-i za izazivanje trudova. padne ispod 1.B) DEMOGRAFSKI FAKTORI – koreliraju s fetalnom smrtnosti. u crijevu trudnice oslobađaju se trofozoiti. veća je smrtnost u siromašnih. dojae više nisu napete. Oni prodiru u krv trudnice i zahvaćaju posteljicu i fetus.

Porod se produljuje ako je dijete teže. pojačava se osjećaj boli. rezultat svega je tahikardija. cerebralne kalcifikacije). Majka postaje iscrpljena i demoralizirana. anomalije stava. Spiramicinom. PRODULJENI POROD Distocija (težak porod)posljedica je jedne od 4 nepravilnosti u porodu: 1. Dokaz infekcije su i ciste posteljice. ako porod traje dulje od 12 h. ketonurija i tjelesna iscrpljenost. korioretinitis. KOMPLIKACIJE PRI PORODU *Šimunić 451-474 NEPRAVILNI TRUDOVI. povećava se broj djece sa smanjenim Apgarom. kao i nalaz specifičnih IgM protutijela u krvi majke i krvi djeteta. a 1/3 nema nikakvih kl.) Liječenje Svježe oboljela majka i dijete liječe se Daraprimom. 1/3 će tek kasnije tijekom života pokazati znakove infekcije (korioretinitis.u II. Dokaz svježe infekcije je serokonverzija. tromjesječju → pobačaj ili prerani porod . pozitivan test ne pokazuje sviježu infekciju već prokuženost. Žene niže od 155 cm obično imaju 2 sata duži porod. sljepoća.perpetuum-lab.Klinička slika ako je infekcija uslijedila . znakova bolesti. a djeluju i sulfonamidi. konvulzije * Oko 1/3 djece se rađa s takvom simptomatologijom. ni lab. Friedman: 3 tipa nenormalnog otvaranja ušća u porodu: www. Fetus je pod rizikom smanjene oksigenacije i posljedične anaerobne glikolize i acidoze. 4-struki porast titra antitijela iz IgG razreda. cerebralne kalcifikacije. hepatosplenomegalija. nenormalnosti porodnog kanala Nepravilan porod najčešće postoji u prvorotkinja: teže otvaranje ušća maternice.hr .u III. Dijagnoza Infekcija majke dokazuje se specifičnim testom bojenja(Sabin-Feldmanov test). Nepravilni porodni trudovi (uterine disfunkcije) Uterine disfunkcije dijele se na kvantitativne (hipo – i hiperaktivno porod) i kvalitativne (inverzija kontrakcijskih valova i inkoordinacija trudova). s acidozom. položaja i razvoja djeteta 4. žutica.u I. oštećenjem CNS-a te broj operacijski dovršenih poroda. dehidracija. mikrocefalija. konatalnom infekcijom.com. mijenja se kontraktilnost endometrija. pireksija. tromjesječju → pobačaj . Prvorotkinje > 35 g imaju za 30ak % duži porod. nenormalna zdjelica 3. Svježa infekcija i parazitemija su rijetke (samo 1-6 od 1000 novorođenčadi rađa se inficirano. tromjesječju → konatalna toksoplazmoza: hidrocefalija ili mikrocefalija. nepravilni trudovi 2.

Moguć je i prenagli porod (<2h) – veći rizik od oštećenja porodnog kanala i djeteta. Ima 2 faze: I. prikladan u stanjima kad je dijete ugroženo.metrija pp. kože i mišićja anestetikom (prokain ili lidokain). kumuliraju se u krvi majke i deprimiraju dijete. Hiperaktvini porod – trudovi češći i intenzivniji. iregularni trudovi.2cm/h.com. prestanak disanja rodilje. glava u zdjelici. skraćen je. stupanj 8fibrilacija uterusa) – potpuna anarhija kontraktilnosti. kao i njihov intenzitet i trajanje – ušće se ne otvara. tvr.a) produljena latentna faza (prvorotke > 20h. tvrd. Lokalna infiltracijska analgezija – lokalna infiltracija međice. . baca se u krevetu. spazmoliza . ušće otvoreno tek za 2-3 cm. pa dolazi do asinkronih kontrakcijskih valova. stalno mjerenje T. Ublažavanje porodne boli: Inhalacijska analgezija – dušićni oksidul + kisik (1:1) djelotvoran je u rodilja s visokim pragom boli.) – otvaranje ušća sporije od 1. Uzroci: konstitucija rodilje. porod spor . nastaju 2 asinkrona ekitacijska vala. otvoren za 1-2 cm. Regionalna analgezija – lokalni anestetici. dobu rodilja osjeća bol i aktivno sudjeluje u porodu (tiska). Ako postoji 2 ili više emisijskih centara kontrakcijskih valova. malde i stare prvorotkinje. Hlapljivi anestetici – za rodilje s niskim pragom boli. Dijete – trajan CTG nadzor. a oni su zadržali silazni smjer širenja.perpetuum-lab. Funkcionalne distocije mogu nastati izbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrija: postoje ektopični pacemakeri. u terminalnoj fazi bilo gdje u miometriju nastaju šarcijalni kontrakcijski prstenovi. Provodne analgezije: . svaki 10. vulva i donja 1/3 vagine. pun mjehur ili rektum. u drugoj fazi prokinuti vodenjak. II.por. sporije od 1.hr . skraćuje trajanje I. Kod hipoaktivne distocije pojačati trudove trajnom inf. Kod hiperaktivnog poroda – hiper/polisistolija: ublažiti porod tokoliticima u malim dozama. www.Epiduralna analgezija – suzbija bol I.3. lokalnog anestetika s obje strane cervixa. doba. tj. labilnih žena s niskim pragom osetljivosti za bol. spastički porod: u prvoj fazi benzodiazepini i spazmoanalgetici. prije vakuum ekstraktora ili forcepsa te za šivanje epiziotomije ili laceracija. višer. Često je uzrok kefalopelvina disproporcija c) sekundarni zastoj otvaranja ušća – prekid napredovanja poroda u aktivnoj fazi Hipoaktivni porod – normalan ili sniženi tonus intrauterinog tlaka. i II. umjereno bolni. kod višeplodnih trudnoća i stava zatkom. dobu.Pudendalna analgezija – blok n. žena viče. stupnju djeluju 2 normalna pacemakera. pudendalisa koji polazi od S2. Pospješuje pravilnost trudova. trudovi su slabi i neefikasni. rub je debeo. Liječenje distocija: Majka – rehidracija i cal → trajne inf sa elektrolitima i glukozom. porod. boli u I. prevencija asc. anomalije uterusa.u I. Spastički porod sreće se kod neuroveget. infekcije. por. trudovi postaju neizdrživo bolni. doba. Komplikacije: ↓ art. cervix usporeno nestaje i ne otvara se. može nastati i potpuna inverzija širenja kontrakcija miometrija. SUŽENA ZDJELICA (PELVIS ANGUSTA) Svaka zdjelica kojoj je bar 1 promjer sužen za 2 ili više cm. spazmoanalgetici ili epiduralna / paracervikalna anestezija te obzirna stimulacija trudova minimalnim dozama oksitocina ili PG-a. miomi. edematozan i steže se u trudu. višerotke > 14h) – nema većeg rizika ako nije prsnuo vodenjak b) protrahirana aktivna faza – najčešći poremećaj poroda (prv. tlaka → ↓ perfuzija uterusa i hipoksija djeteta. endokrine bolesti.5cm/h. a nema blikade S segmenata pa u II. iscrpljenost. tokolitici i PG parenteralno. pH. Broj trudova je smanjen. Ako je ↑ bazalni tonus uterusa i izgubljen polaritet – hipertonija uterusa: Bandlova brazda (konstrikcijski prsten) – moguća ruptura uterusa!. promatranje općeg stanja. pogodna za suzb. Primjenjuje s e kod epiziotomije. Ako je spazam u donjem segmentu uterusa – Shickelov sy. govorimo o inkoordinaciji uterusa – te distocije imaju 2 stupnja: . por doba. Daje se segmentna epiduralna analgezija – blokada isključivo Th segmenata i bol I.4 → perinej.Paracerviklana analgezija – inj. maternica je u laganom hipertonusu. rezultat: relaxacija međice i vagine. u rodilja s bolnim trudovima i EPH-gestozom i eklampsijom te bolestima srca i dišnih organa.II. oksitocina ili PG-a. svaki 4. por.

com. leđa sprijeda. videća točka je stalno mala fontanela. Kod ljevkaste. ako je conj. Komplikacije poroda: Kod suženja obično vodenjak prska prijevremeno. deformacijama ulaza zdjelice i tm u maloj zdjelici. kifoza. vera smanjena do 9 cm II. STAV ZATKOM Zadak predvodi u porodnom kanalu. ako je suženje veće – prednji asinklitizam. stupnja. šepavost. stupnja dopuštaju vaginalni porod ako nema uočljive cefalopelvine disproporcije. Kod uzdužno sužene rahitične zdjelice glavica se deflektira i prolazi konjugatu veru užim bitemporalnim promjerom.hr . uz opasnost da ispadne pukovina ili ručica. Vrste suženja: opće sužena zdjelica . Podjela: www. ispod 6 cm Postupak: Carski rez je apsolutno indiciran ako je suženje IV. sakrum manje konkavan. porod je produljen. očljivo velik trbuh bez hidramniona) Michaelisov romb (spja vrh interglutealnog nabora. isto se postupa kod većine suženja II. infantilni tip – dulja. Izrazito duga zdjelica može nastati uključenjem najdonjeg L kralješka u sakrum – pritom je moguće potpuno sraštenje (asimilaciska zdjelica) ili je L kralješak nagnut naprijed i čini tzv. rahitis. placente previje. i abnormalni položaji češći su kod višeplodnih trudnoća. nedonoščadi. Mehanizam rađanja: Kod opće sužene zdjelice glava se na ulazu pjačano prigne. Patološki položaj je poprečni položaj (uzdužna os čeda okomita na uzdužnu os rodilje). Kod koso sužene zdjelice glavica se suturom sagitalis postavlja u dulji promjer ulaza – dorzoposteriorni okcipitalni stav. Abnormalni položaji su svi stavovi (osim dorzoanteriornog okcipitalnog) te stav zatkom. obje spine iliace posterior superior i točku između L5 i S1): normalan je kod pravilne zdjelice.u cjelosti jednakomjerno sužena (svi promjeri manji). kod anomalija uterusa. a prijeti i razdor maternice. vodeća točka mala fontanela) – 94-95% poroda. Pat. masivnije. sve do nekroze i fistula. suzuje se prema izlazu.Trudnoća je ugrožena ako postoji kefalopelvina disproporcija. drugi promontorij. Blaža suženja I. Muškaraćka zdjelica suzuje se prema izlazu u poprečnom promjeru. do 6 cm IV. zbog suženog izlaza vaginalni je porod bez oštećenja djeteta gotovo nemoguć. ulaz okruglast ljevkasta zdjelica – dulja. NEPRAVILNOSTI STAVA. ROTACIJE I POLOŽAJA DJETETA Jedini pravilan stav djeteta: dorzoanteriorni okcipitalni (uzdužni položaj glavicom. sužen samo uzdužni promjer ulaza Koso sužena zdjelica – kod izrazitije skolioze ili koksalgije (ili dr. Plosnata zdjelica – najčešće rahitična. organi i tkiva u maloj zdjelici mogu biti oštećeni zbog pritiska. skolioza. kod opće sužene je poprijeko sužen. kod rahitične donji dio mu je kraći. osobito kod hidramniona i u pluripara s mlohavim visećim trbuhom. duge zdjelice nema teškoća pri ulazu glavice. bolesti koje pogađaju samo 1 nogu) – rezultat je kosi ulaz u zdjelicu Ostala suženja – poprečno sužena zdjelica (prirođena aplazija ili uništenje postraničnih dijelova sakruma). kod koso sužene ukošen Uži stidni luk (<90 stupnjeva) i simfiza koja strši naprijed Unutrarnja pretraga i UZV cefalometrija krajem trudnoće Stupanj suženja: I.perpetuum-lab. mrtvorođenčadi. do 8 cm III. kosti deblje. stupnja. glava fetusa je u fundusu uterusa. nepravilno sužena zdjelica (razne bolesti ili ozljede kostiju zdjelice) Dijagnoza: Vanjski izgled trudnice (nizak rast. Glavica se nepravilno smjesti ako prerano prsne vodenjak.

flektira i ispravno rotira. Vođenje poroda: kad se rodi zatiljak. pojačati trudove. trudovi slabiji Dg: unutarnji pregled. malo čedo ili prostrana zdjelica). pritisak glavice na međicu je pojačan pa je potrebna izdašna epiziotomija! Nakon atiljka. Dijagnoza: Prvi i treći Leopold-Pavlikov hvat KČS u gornjem lijevom ili desnom kvadrantu trbuha Unutarnja pretraga: palpacija krupne česti bez sutura i fontanela UZV Mehanizam rađanja: Na ulazu se zadak linijom kukova postavi u jedan od kosih promjera. Dorzoposteriorni okcipitalni stav glave: Izostaje dorzolateralna rotacija glave pa se zatiljak spusti do izlaza okrenut straga. stanja u kojima postoji prevelika/premala pomičnost djeteta u uterusu. majka je izložena većem riziku od infekcije i ozljedama mekog dijela porodnog kanala. perinatalna smrtnost je 4 x veća. Dg: vanjska pretraga. 65% Potpuni i nepotpuni stav zatkom (predvodi zadak i obje. zatim stražnje rame. pipaju se obje fontanele. a hipoksička paraventrikularna za nedonošeno. Veća učestalost ispadanja pupkovine. Kad se porodi donji rub skapule. doba učiniti izdašnu epiziotomiju. Granica kose i i kože ba vratu je hipomohlion. Rodilja stalno leži na boku prema kojem je mala fontanela! www. jedna nožica) Stav nožicama (predvode samo nožice) Stav koljenima (predvode koljena) Etiologija: Sva stanja koja otežavaju namještanje glave na ulaz zdjelice. por. poticati rodilju na snažne trudove. prijevremeni porod. a leđa se okreću prema naprijed. Ugroženost djeteta i majke: Dijete: asfiksija i trauma. Ev. nužan je CTG. Ramena se potom rotiraju u uzdužni promjer izlaza. vodeća točka je prednji gluteus. slčabije podražuje cervikalne ganglije – slabi trudovi.com. kod I. hipomohlion postane velika fontanela. pipa se lambdoidni šav male fontanele koji se otvara prema straga. prijevremeni porod (u srednjoj 1/3 trudnoće dijete je češće u stavu zatkom). sprijeda. Najprije se porodi prednje. produljen porod. čelo.perpetuum-lab. tj. leđa su najč. ramena ulaze biakromijalnim promjerom u kosi ili porečni promjer ulaza. Preko međice se rađaju brada. placenta previja. Rodilja se polaže na onaj bok kojem je bliža mala fontanela – prevale se leđa. a kod II. u smjeru kazaljke na satu. dovršenje poroda vakuum ekstrakcijom ili forcepsom. Kritično razdoblje je kada se rodi donji rub skapule – glava tada ulazi u zdjelicu i mora se poroditi za najviše 3-4 minute. slijedi stražnji kuk pa preostali djelovi zatka. NEPRAVILNOSTI ROTACIJE I FLEKSIJE GLAVE Duboki porečni stav glave: Glavica se spusti suturom sagitalis poprijeko sve do izlaza zdjelice (plosnata zdjelica. Postupak: Vanjski okret djeteta u uterusu za 180° (oko 37. a leđa okreću postranično. Najprije se porodi pprednji gluteus. Trudnici se infundira oksitocin. uska zdjelica. Majka: zadak je manji. tjeme pa zatiljak. glava ulazi u zdjelicu.hr . Rađanje zatka: u I. frakture kostiju iozljede živaca.Jednostavni stav zatkom (predvodi samo zadak. tjedna). unutarnja pretraga. Zapinjanje glavice u ušću. lice. pa prednja cista ossis ilei je hipomohlion. nožice ispružene uz trup) – najčešći. stare prvorotke (rigidan porodni kanal!). Okret se obavlja uz tokolizu i sedaciju. defleksijom se rađa čelo i lice. sitne česti više su sprijeda. Veća je učestalost malformacije fetusa. porodno doba važno je čuvati vodenjak dok se ušće potpuno ne otvori. Indikacije zacarski rez: EPH-gestoza. U II. zatiljak se najč. prenošenost. namještaja u smjeru suprotnom od kzaljke na satu. slabe trudove treba pojačati. Vođenje poroda: živo čedo se u takvomstavu ne može roditi. Traumatska subduralna krvarenja karakteristična su za donošeno dijete. Kad se porode nožice.

Uzroci: nepravilnosti uterusa. Epiziotomija! Čeoni stav (P. vrh čela je hipomohlion. nisko sjedeće posteljice. Dg: pipa se tvrda čest koja je znatno uža te sutura sagitalis u uzdužnom promjeru vanjskim pregledom pipaju se leđa ili sitne česti sprijeda umjesto postrance. slijedi zatiljak koji se rađa fleksijom preko međice. palpacija. Prvo se rodi čelo. Prvo se rodi tjeme. Prednji a. ali se ne nalazi u rodnici Ispala ručica – vodenjak prsnuo a ručica se pipa u rodnici. unutarnjim pregledom pipa se velika fontanela na jednoj strani. ialp. najčešće se angažira rame čeda. rodilja se polaže na bok prema kojem su okrenuta leđa djeteta. tjeme i zatiljak. za razliku od stražnjeg gdje rub stražnje parijetalne kosti zapne o simfizu što onemogućava daljnje napredovanje poroda. fleksijom. maksilozigomatični predio je hipomohlion. Dijagnoza: UZV. zadnje se rodi čelo i lice defleksijom. Porod je moguć ako su leđa dorzoposteriorno (straga) Tjemeni stav (Praesebtatio parietalis) – najblaži stupanj defleksije. frontalis) – kod šiljaste glave čeda. Zanemareni porečni položaj: kad se rame ukliješti na izlazu zdjelice pri čemu ispadne ručica i čedo brzo odumre. Prvo se rodi čitavo lice. a na drugoj nos i lukovi orbita. SPALAI ISPALA RUČICA I PUPKOVINA SPUŠTENA. Dok vodenjak postoji. može se pokušati vanjski okret. Ako je dijete još živo – hitan carski rez. Ovaj je stav najnepovoljniji. na strani gdje je brada čeda. Rodilja leži na boku. Vođenje poroda: živo dijete u tom stavu ne može ući u zdjelicu.com. facialis) – kod duge. mrtvog čeda. hioidna kost je hipomohlion. dolihocefalne glave i tm u prednjem dijelu vrata. Vaginalni porod moguć je samo ako je čedo mrtvo ili jako maleno. Vođenje poroda: Metoda izbora je carski rez. češće kod preranih poroda. mlohavi trbuh pluripara. Asinklintizam: Glavica je smještena sinklitički kad je sutura sagitalis postavljena tako da je podjednko udaljena od simfize i od sakruma. Defleksijski stavovi: Katkad vodeća točka glavice može biti više sprijeda – tada je glavica deflektirana. a kad prsne vodenjak. pipa se lice čeda. – povoljniji. ispred vodeće česti Uzroci: sva 3 stava događaju se kod a) stava glavom sa suženom zdjelicom b) stava licem c) poprečnog položaja www. a ako je mrtvo – embriotomija. Uglavnom carski rez. Pri un. gotovo je uvijek indiciran carski rez. POPREČNI I KOSI POLOŽAJI Situs transversus i situs obliqus – položaji kad je uzdužna os čeda okomita ili kosa prema uzdužnoj osi maternice. preko međice rodi čelo. nekih oblika glave ili anomalija vrata čeda. kad se glavica ukliješzi na ulazu zdjelice – carski rez. može se pokušati unutarnji okret i ekstrakcija (to se radi i kada je čedo mrtvo).perpetuum-lab. SPUŠTENA. mrtve djece. vodeća točka je velika fontanela koja se pipa unutarnjom pretragom. zapreke na ulazu u zdjelicu. Lični stav (p. leđa su češće sprijeda. jako sužen ulaz u zdjelicu. dok je glavica na ulazu gibljiva.Visoki uzdužni stav glave: Glavica se smjesti suturom sagitalis u uzdužni promjer ulaza zdjelice. te defleksijom usta i brada. Fleksijom se rađaju tjeme i zatiljak. SPALA I ISPALA RUČICA Spuštena ručica – nalaz ručice kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala ručica – ručica se nalazi kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka.hr . Poprečni položaj je patološki. KČS se čuju na strani suprotnoj od leđa. Ako je ušće posve otvoreno. katkad kod višeplodne trudnoće. a vodenjak postoji. vanjskom pretragom se pipa zatiljak i udubina između leđa i zatiljka. unutarnja pretraga – ulaz u zdjelicu prazan. pa se jedinom kretnjom. inspekcija.

Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. napredovanjem poroda ona se obično povlači. Osnovna komplikacija je krvarenje. prijevremeno prsnuće vodenjaka.carski rez kod malog nalaza na ušću – carski rez SPUŠTENA. u suprotnom – hitan carski rez pri kojemu jedan asistent mora stalno vaginalno prstima sprečavati spuštanje glavice i kompresiju pupkovine sve dok se dijete ne porodi. ali se ne nalazi u rodnici Ispala pupkovina(prolapsus) – vodenjak prsnuo a pupkovina se pipa u rodnici. Smatra se da rodilje podnose gubitak krvi do 500 ML bez većih posljedica za zdravlje. višeplodna trudnoća.Ispala ručica sprečava ulaz glavice u zdjelicu. jer kad se glavica spusti niže. prijevremeni porod. ispred vodeće česti (frekvenncija: 0. Zdjelicu treba podignuti uvis.Spala ručica nema većeg značenja za tijek poroda . no može se roditi i uz samu glavicu. placenta previja. što rezultira teškim i opasnim krvarenjemZaostala posteljica (placenta retenta. preduga pupkovina. postupak ovisi o otvorenosti ušća: kod potpuno otvorenog ušća –repozicija. . PORODNOG DOBA) *Šimunić 477 Komplikacije u III. izostaje miotamponada krvnih žila sijela posteljice. SPALA I ISPALA PUPKOVINA Spuštena pupkovina (descensus funiculi umbilicalis) – pupkovina se pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala pupkovina – pupkovina se pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka.Najčešća je spuštena ručica. on kasnije izađe s posteljicom) Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. treba pokušati plijeganjem rodilje na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina (spušta se predležeća čest i odmiče pupkovina) . ATONIJA UTERUSA (NEPRAVILNOSTI III. Uzroci: neracionalna upotreba uterotoničkih sredstava u vrijeme poroda www. a zatim rodilju poleći na bok suprotan strani na kojoj je spuštena ručica.com. marginalna insercija pupkovine.ako se nađu znakovi kompresije krvnih žila pupkovine (CTG: duboke varijabilne deceleracije – prekid cirkulacijeu trudu i fhipoksija čeda) porod treba hitno dovršiti. Postupak: .d) polihidramniona Postupak: . adhaerens) Zbog atonije uterusa posteljica se ne može odljuštiti ili se samo djelomično odvoji od svoje insercije. POJAČANO KRVARENJE IZ MJESTA INSERCIJE POSTELJICE – ATONIA UTERI. ako ne uspije . ACCRETA ET INCRETA Pojačano krvarenje iz mjesta insercije posteljice nastaje zbog funkcionalnih poremećaja u muskulaturi maternice ili zbog patološkoanatomskih nepravilnosti koje rezultiraju retencijom posteljice. Miometrij se primarno ili sekundarno ne može kontrahirati. polihidramnion.3% svih poroda) Uzroci: sužena ili vrlo prostrana zdjelica. porodnom dobu su 2 x češće nego u ostalim fazama poroda.1 – 0. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu (repoziciju može olakšati smotak velike gaze. Rjeđe dolazi do uraštanja korionskih resica u stijenku maternice. što enemogućuje odlupljivanje posteljice. PLACENTA RETENTA.perpetuum-lab. uveden uz dlan ruke u rodnicu. poprečni ili kosi polžaj čeda.kod spuštene i spale pupkovine.hr . nastavlja se vaginalni porod. ADHAERENS. nastaje trajna kompresija koja dovodi do potpunog prekida cirkulacije i perakutne fetalne hipoksije te smrti čeda. . stav zatkom.

Liječenje: cilj je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljeni volumen krvi. Sisice su otečene i jako zacrvenjene.com. por. increta. pa se pokušava tamponadom maternice uz davanje karboprosta. ali zadržana – placenta incarcerata) Prirasla.ako se krvarenje ne zaustavlja i nakon aplikacije uterotonika i isključenja ozljeda mekog porodnog kanala. Liječenje: hemostatski šavi. navodi na zaključak da krvarenje nastaje iz razdora mekog porodnog kanala. Najopasnije je krvarenje iz razdora cervixa. Putovi prodiranja infekcije: . MASTITIS * Dražančić 498 + 204 MASTITIS U PUERPERIJU *Dražančić 498 * Mastitis neonatalis je posljedica prelaska hormona iz majke u dijete tijekom trudnoće. nakon porodničkih zahvata (lezija grane a.ozljedom bradavice (ragade) limfogeno www. kod dobro kontrahiranog uterusa i kod normalnog zgrušavanja krvi. Nastojati se istisnuti krv iz materišta i izazvati kontrakciju muskulature utrusa. Urasla posteljica ne može se do kraja manuelno izljuštiti. to je ozbiljna komplikacija koja se liječi parenteralnom primjenom antibiotika. kad se kavum uterusa već ispunio krvlju. Koagulopatije također mogu prouzročiti krvarenje u III. urasla i prorasla posteljica (placenta accreta. Liječenje: iv. kn euspije li to. zahvata na uterusu tumori stijenke uterusa protrahirani porod multiparitet insercija u tubarnom kutu.hr . posteljica se manuelno odljušti u općoj anesteziji. pun mokraćni mjehur…) prerastegnuta uterina stijenka u trudnoći i porodu (blizanci. doba( forsirani Credeov hvat.por. ako ni to ne zaustavi krvarenje – ekstirpacija uterusa. Mastitis ili upala dojke nastaje relativno često krajem prvog tjedna babinja. hidramnion. uterine). dobu . Pri porodu se mogu oštetiti meka tkiva cervixa. klitorisa i perineuma. uterus je atoničan i mekan. rukom lagano masirati fundus uterusa i istodobno aplicirati infuziju uterotonika (oksitocin. Fundus se penje do ispod rebrenog luka. KRVARENJE IZ RAZDORA MEKOG PORODNOG KANALA Obilno trajno krvarenje koje počinje odmah nakon poroda čeda. U >90% slučajeva uzročnik je stafilokok. rodilja je napadno blijeda s izraženim znakovima akutnoga gubitka krvi. sumnja . najč. treba je odmah istisnuti. divovsko čedo) prirođene malformacije uterusa ožiljci ili fibrozne promjene nakon kir. percreta) Posteljica može jednim svojim dijelom urati u dublje slojeve maternice. aplikacija fibrinogena i inhibitora fibrinolize (Trasylol). Profilaksa: prilikom rađanja prednjeg ramena rodilji injicirti im ampulu metilergometrina ili Syntometrina. Krvarenje ne prestaje iako se uspjela izazvati kontrakcija uterusa. anularni oblik posteljice spazam ušća maternice (posteljica odljuštena. tj. što rezultira krvarenjem iz mjesta insercije.↑ sklonost potrošnoj koagulopatiji ili abnormalna fibrinoliza. Ako postoje znakovi odljuštenja posteljice. metilergobazin ili kombinacija).neadekvatno vođenje III.perpetuum-lab. iz rodnice se krv izlijeva u mlazovima. Kateterizirati mokraćni mjehur. Krvarenje se pojavljuje tek nekoliko minuta nakon poroda. rodnice.

Incizija i drenaža: u slučaju apscesa (uvijek radijalna incizija kako se ne bi ozlijedili mliječni kanalići). ifiltrat jako bolan .moguće je stvaranje apscesa.otok pojedinih dijelova ili čitave dojke .babinjača ima visoku temperaturu s tresavicama i općim lošim stanjem . dojenje se napušta dok ne prestane gnojenje Profilaksa: . podizanje oboljele dojke.prevencija stvaranja ragada.hr .Konzervativno: antibiotici. pa čak i nekroza i flegmona dojke Liječenje: .higijena ruku i dojke kod dojenja .perpetuum-lab.pranje bradavice prije i poslije dojenja 3% otopinom acidi borici .mazanje masti s hidrogenom na bradavicu između dojenja www.com. . hladni oblozi.koža nad upalom crvena. adekvatna higijena dojenja.odgovarajuća tehnika dojenja . higijena dojke .- intersticijski kanalićima kroz bradavicu u parenhim žlijezde (pridonosi i zastoj mlijeka kod nepravilnog dojenje) Klinički: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->