P. 1
Ginekologija za državni ispit

Ginekologija za državni ispit

|Views: 773|Likes:
Published by Deljo Dervis

More info:

Published by: Deljo Dervis on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

ZA DRŽAVNI ISPIT

Kristina Illeš

------------------------------------------ginekologija-------------------------------------------www.perpetuum-lab.com.hr

RADNA SPOSOBNOST KOD GINEKOLOŠKIH BOLESTI ? MENSTRUACIJA I MENSTRUACIJSKI CIKLUS
*Šimunić 30

3 su razine važne u tumačenju menstruacijskog ciklusa: 1) hipotalamus i hipofiza, 2) jajnik, 3) uterus. Hipotalamus Krvotokom u hipotalamus dolaze hormoni koji se tu vežu na specifične receptore i potiču mehanizme povratne sprege (feedback mehanizam9. to su estrogeni, androgeni, progesteron i hormoni nadbubrežne žlijezde. Funkciju neurona i sinaptičku transmisiju kontroliraju neurotransmiteri (katekolamini – dopamin, noradrenalin i adrenalin, te indolamin serotonin) i neuromodulatori (endogeni opijati, prostaglandini (PG) i katekolestrogeni) Hipofizeotropni hormoni hipotalamusa su TRH, CRH, GH-RH, PIF i Gn-RH. Hipofiza Hormoni neurohipofize su oksitocin, vazopresin i neurofizin I i II. Hormoni hipofize koji reguliraju menstruacijski ciklus su gonadotropni hormoni: FSH (folikulostimulirajući hormon) – potiče rast folikula, djeluje na granuloza stanice LH (luteinizirajući hormon) – pokreće steroidogenezu u teka stanicama Jajnik Menstruacijki ciklus se prema promjenam u jajniku dijeli na folikularnu i luteinsku fazu. Svaka traje 14 dana, između se odvija ovulacija; ciklus traje 28 dana. Folikularna faza menstruacijskog ciklusa Faza folikulogeneze (rasta i sazrijevanja folikula) traje 14 dana.Počinje 1. danom menstruacije, a završava ovulacijom. 2 dana prije menstruacije počinje porast FSH čije oslobađanje raste sve do sredine folikularne faze (7.-8 dan ciklusa); ovim porastom odabire se za novu folikulogenezu 20-30 malih antralnih folikula. U prvih 7 dana folikularne faze odabere se 6-8 zdravih folikula. Sedmi dan odabere se 1 dominantni folikul (pad razine FSH postaje sudbonosan za sve nekvalitenije folikule) koji je preodređen za ovulaciju. On sadrži najkvalitetniju jajnu stanicu koja će ovulirati. Od 7. dana dominantni folikul brzo raste, u poslijednjih 4-5 dana naziva se preovulacijski folikul. 4 dana prije ovulacije visoka je proizvodna estradiola (E2). Porast proizvodnje progesterona (P4) počinje u 2. danu prije ovulacije i traje 10 sati, taj porast zaustavlja skok LH. Početak skoka LH istodoban je s postizanjem najviše vrijednosti estradiola. Od početka LH skoka za 36-40h uslijedit će ovulacija – toliko je vremena potrebno i oociti za konačno sazrijevanje. Ovulacija: preovulacijski folikul se dijelom izbočuje u površini jajnika i tvori stigmu folliculi; slijedi prsnuće. Do ovulacije dolazi 36-38h nakon početka skoka LH.
Folikul je temeljan jedinica u jajniku primata. Dijelovi folikula: jajna stanica – oocita, okružena je granuloza-stanicama; bazalna membrana, krvne i ly žile (koje dolaze samo do BM) te teka-stanice koje čine 2 sloja stanica (unutrašnji sloj proizvodi hormone). Od sredine fetalnoga života pa do menopauze bilježimo trajno smanjenje broja folikula – atrezija folikula. Primordijalni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st) → primarni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st koje su veće i kuboidne) → preantralni folikul (povećana oocita + zona pellucida (mukopolisaharidna ovojnica koju su stvorile granuloza-st); corona radiata (skupina granuloza-st koje pout krune obuhvaćaju zonu pellucidu) → antralni folikul (folikularna tekućina ispunjava prostore među granuloza-st i tvori šupljinu, antrum folliculi; skupina granuloza-st koja okružuje oocitu i izbočuje se u antrum naziva se cumulus oophorus) → preovulacijski folikul. Faza toničkog rasta (od preantralnog do antralnog) traje 70 dana, a faza eksponencijalnog rasta (od antralnog do preovulacijskog9 traje 15 dana.

www.perpetuum-lab.com.hr

Granuloza – stanice imaju receptore za FSH koji ih potiče da iz androstendiona aromatizacijom proizvode estradiol (E2) Teka – stanice imaju receptore za LH koji ih potiče na stvaranje androstendiona i testosterona FSH potiče stvaranje receptora za LH na granuloza stanicama koje počinju proizvodnju progesterona (P4) neposredno pred ovulaciju Steroidni hormoni jajnika: Estrogeni: estradiol (E2) i estron (E1) Progesteron (P4) –prirodni oponent estradiolu Androgeni: androstendion, testosteron (dijelom difundiraju i u granuloza-st gdje su prekursori za proizvodnju estrogena Luteinska faza menstruacijskoga ciklusa – faza žutoga tijela Nakon izbacivanja jajne stanice i kumulusa iz folikula stvara se žuto tijelo, corpus luteum. Folikul kratkotrajno kolabira a zatim se puni krvlju i limfom → crveno tijelo, corpus haemorrhagicum. Granuloza – stanice vakuoliziraju i u njih se nakuplja žuti pigment, lutein. Luteinizacija počinje 40-48h prije ovulacije, a potiče je porast LH. Pod utjecajem LH žuto tijelo proizvodi 150% više progesterona, a i estradiol. Normalno trajanje žutoga tijela je 14+- 2 dana. Ako dođe do trudnoće, hCG će se vezati na LH receptore žutoga tijela i podržati njegovu funkciju još nekoliko tjedana. Žuto tijelo ožiljkasto fibrozira u corpus albicans. Lokalnim djelovanjem P4, žuto tijelo inhibira novu folikulogenezu u istome jajniku – zato će najčešće nova ovulacija biti u kontralateralnom jajniku (alterirajuća folikulogeneza). Uterus Cervix Od 7. dana folikularne faze počinje ↑ E2 → ↑ cervikalne sluzi; u poslijednja 3-4 dana prije ovulacije sluz je obilna, prozirna i elastična; kristalizacijom nastaje tzv. paparatna reakcija. Visoka razina E2 potiče otvaranje vanjskog ušća cervikalnoga kanala – ono pred ovulaciju zjapi (pupilarni fenomen) Endometrij Endometrij se satoji od 2 sloja – bazalnog i funkcionalnog. Iz bazalnog se nakon menstruacije obnavlja funkcionalni sloj. Funkcionalni ima dublju gustu zonu i površinsku spongioznu. Prema promjenama koje u endometriju iniciraju hormoni jajnika razlikujemo 3 faze: 1) Menstruacijska faza –menstruacija Menstruacija traje 3-5 dana. Najveći dio funkcijskoga endometrija odbaci se u prva dva dana. Menstruacija je posljedica ↓ proizvodnje P4 i E2 u žutom tijelu – taj pad ↑razgradnju lizosoma, što aktivira vazomotorne promjene (ishemiju) i degenerativne promjene (apoptozu). Razaraju se krvne žile te se krv i fragmenti izljuštenog endometrija odbacuju. Samo endometrij u isthmusu i tubarnim rogovima ostaje nedirnut – iz tih mjesta počinje reepitelizacija. Bazalni endometrij bogat je receptorima za E2 koji potiče tu reepitelizaciju. 2) Proliferacijska faza Nakon menstruacije endometrij je debeo svega 1-2mm. Pod utjecajem E2 umnažaju se receptori za estrogene. Funkcionalni sloj proliferira od 5. dana ciklusa; jača neoangiogeneza, zblićavaju se žlijezde i razvija stroma kroz koju prodiru spiralne žile. Pred ovulaciju endometrij je debeo 8-12mm. 3) Sekrecijska faza Ovulacijom počinj brzi ↑ P4 i privremeni ↓ E2. U epitelnim stanicama žlijezda pojavljuju se glikogenske vakuole 3-4 dana nakon ovulacije. Žlijezde počinju u šupljinu maternice izlučivati glikoprotein i peptide. Vrhunac tih promjena je 7 dana nakon ovulacije kad treba doći do implantacije. U vrijeme očekivane implantacije (20.-22. dana) u endometrijskim stanicama uz lumen pojavljuju se izdanci citoplazme, pinopodi – oni su morfološki biljeg receptivne faze. Od 22.-23. dana ciklusa dolazi ponovno do mitotičkih promjena koje dovode do decidualizacije.

www.perpetuum-lab.com.hr

Na kraju sekrecijske faze u stromu se ulažu leukociti.

VAGINALNA CITOLOGIJA

*Šimunić 151 + Dražančić 32

Citodijagnostika – metoda sekundarne prevencije u probiru asimptomatskih žena u cilju ranoga otkrivanja i rane dg premalignih i malignih lezija cervixa; za ostale lokacije spolnoga sustava analiziraju se uzorci simptomatskih bolesnica. Obrisci stidnice, rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom, a oni iz endocervixa štapićem s vatom, odnosno četkicom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica, načina deskvamacije, te karakteristika citoplazme; slika se mijenja tijekom života, a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja, a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: - Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka), Actinommyces stanice poput pauka, C.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. - Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama, hifama i pseudohifama. - Paraziti – T. vaginalis: okrugla oblika, cijanofilne boje, ekscentrična jezgra, a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. - Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). • HSV stvara nespecifične promjene u I.stadiju, u II. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina, a u III. intranuklearne lezije. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre Vaginalna citologija u trudnoći U ranoj trudnoći citološka slika nije karakteristična. Nakon zavrešene placentacije u razmazu prevladavaju intermedijarne stanice bogate glikogenom, oblika čamca – tzv. navikularne stanice, tipične za trudnoću ('navikularni tip' razmaza' nađe se u 60-70% trudnica); deskvamiraju pretežno u nakupinama. Indeks eozinofiklije (EI) je <10% Prema kraju trudnoće, od 38.tjedna, navikularne st. pomalo nestaju, ai grupiranje, te dominiraju velike, pojedinačne intermedijarne stanice specifične za stanice 'blizu termina'. U razmazima 'na termin' povećava se broj superficijalnih st., EI raste. U razmazu 'poslije termina' morfološke značajke razmaza u trudnoći su nestale. Praktična važnost ovih razmaza: procjena termina! Važna je i transformacija endometrijskih stromalnih st. u deciduu (žarišta decidue mogiu se naći i na cervixu). Karakteristična je i poratna upala s leukocitnom infiltracijom. Specifična za trudnoću je i pojava Arias – Stelline reakcije glandularnih stanica koje su atipična izgleda, hiperkromne, žarišno u endometriju.

PAPA TEST

*Šimunić 151 + 157 + 412 + 415

www.perpetuum-lab.com.hr

hifamai pseudohifama. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre VCE obrisak za citološku analizu – PAPA test Stidnica je prekrivena višeslojnim pločastim epitelom. slika se mijenja tijekom života. Zbog toga se na egzocervixu mogu zamijetiti 2 skvamokolumne granice: jedna (rubnija) je primarna.Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV).Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice.stadiju.com.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. Actinommyces stanice poput pauka.C .perpetuum-lab. . .cervikalni . aktivna) je ona u kojoj se susreću cilindrični i metaplazijom nastali pločasti epitel.V . ekscentrična jezgra. a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: . pločastim. a rodnica i exorervix (porcija) neorožnjelim pločastim epitelom koji seže do skvamokolumne granice (SKG) gdje se spaja s endocervikalnim cilindričnim epitelom.Obrisci stidnice.E . .Paraziti – T. te karakteristika citoplazme. • HSV stvara nespecifične promjene u I. a u III. a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. Stanični uzorci ravnomjerno se prenesu na predmetnicu: . cijanofilne boje. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka). citosprejem ili lakom za kosu s udaljenosti od 30cm. C. Nezreli pločasti epitel najosjetljiviji je na djelovanje raznih onkogenih čimbenika. te boje metodom po Papanicolaouu. odnosno četkicom.hr . Skvamokolumna granica ovisi o hormonskom statusu i životnoj dobi – pri upali i niskome pH jedan dio cilindričnoga epitela na porciji naknadno se zamijenjuje otpornijim. a druga (sekundarna. u II.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja.Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina. a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str. intranuklearne lezije. Između ta 2 područja nalazi se zona preobrazbe s pločastom metaplazijom.endocervikalni Odmah se fiksiraju u 95% etanolu. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica. načina deskvamacije. rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom.vaginalni (do identifikacijskoga broja) . a oni iz endocervixa štapićem s vatom. vaginalis: okrugla oblika. www.

com. Mozaik čine kapilare koje kružno ili poligonalno omeđuju manja polja acidobijeloga epitela. Pušenje. Dysplasia gravis SIL visoka stupnja Carcinoma in situ CIN III plus promjene povezane s HPV Carcinoma planocellulare (S obzirom na debljinu zahvaćenoga epitela. – promjena zahvaća samo jednu. – zahvaćenost srednje trećine epitela CIN III. promiskuitetno ponašanje i stanje ishranjenosti mogu utjecati na razvoj bolesti. ali i kod invazivnoga ca. 35. 51. 18. 58. Žarište CIN obično ima oštre vanjske granice.perpetuum-lab.abnormalnosti jezgre . www. tipovi srednjega i visokoga onkogenoga rizika su 16. U većine bolesnica u kojih se razvio CIN I. Infekcija HPVom obično je lokalna i očituje se pojavom kondilomatoznih promjena. Najčešći prijenos HPVa je spolnim putem. CIN u najvećem broju slučajeva započinje kao žarište u zoni preobrazbe.Citološki nalaz može biti iskazan kao: a) uredan b) bez citološki vidljivih atipija uz upalne promjene c) abnormalan nalaz Abnormalni citološki nalaz se ovako klasificira (Zagreb 1990): Opisna dijagnoza . 33. razlikuju se 3 stupnja CIN: CIN I. infekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima. u manjega broja razvit će se trajna infekcija HPV-om koja može progredirati u teže oblike CIN-a. Punktacije su sitnije ili krupnijee crvene točkice na acidobijeloj podlozi (dilatirani vrhovi kapilarnih petlji). 52. doći će do spntanog povlačenja bolesti. 45. donju trećinu debljine epitela CIN II. U bolesnica s abnormalnim citološkim nalazom potrebno je učiniti kolposkopiju: CIN promjene povezane s HPV infekcijom vidljive su kao acidobijel područja: mnogo proteina s ili bez punktacija i mozaika. upotreba kontracepcijskih sredstava. Podtipovi HPV se dijele u 3 skupine.povećana mitotička aktivnost Smatra se da HPV ima značajnu ulogu u nastanku CIN-a. Za invazivne tumore HPV 18 je specifičniji od HPV 16.abnormalnosti epitela Abnormalne skvamozne stanice neodređena značenja Skvamozne intraepitelne lezije (SIL) Dysplasia levis --------. HPV potiče ekspresiju E6 i E7 onkoproteina koji sprečavaju sjelovanje antionkogena p53 i pRB što na kraju dovodi do nekontrolirane diobe promijenjenih stanica.SIL niska stupnja Dysplasia media CIN II. – zahvaćenost gornje trećine epitela (ca in situ – CIS) Na prednjoj usni porcije CIN (cerviklana intraepiteln neoplazija) se razvija 2 x češće nego na stražnjoj. 39. Osnovni kriteriji za dg CIN: . 56. a kontaktno krvarenje moguće je u većih eritroplakija. Sam CIN ne uzrokuje posebne subjektivne simptome – promjenjeni iscjedak najčešće je posljedica pratećega cervicitisa ili kolpitisa.poremećej raspodjele i sazrijevanja stanica .hr .CIN I ------.

Možemio učiniti i tipizaciju HPV-a. uzrok smrtnosti majke (najčešće smrt od iskrvarenja) Učestalost ćešća je u krajevima s nižim standardom i nižom zdravstvenom kulturom pučanstva češća je u IVF u nas se na oko 100 – 200 intrauterinih trudnoća pojavljuje 1 ekstrauterina od 1970. zonu preobrazbe i barem 1/3 cervikalnoga kanala Elektrodijatermijska ekscizija malom petljom (LLETZ) 3. Histerektomija s adneksektomijom: u žena u peri. a potom na abdominalnom ušću i fimbrijama tubarna trudnoća češća je s desne strane (blizina apendixa → pri apendicitisu) rijeđe su lokacije: ovarij. U slučaju kolposkopski vidljive promjene učini se ciljana biposija bioptičkim kliještima ('punch' biopsija) ili klinasta bipsija nožem. treba je odstraniti. atretični rog maternice i cervix heterotopična trudnoća je stanje istodobne unutarmaternične i tubarne trudnoće Etiologija poremećaj u adrenergičkoj inervaciji miosalpinxa povišena razina progesterona (smanjuje kontrakcije mišića jajovoda) decilijacija ili poremećena funkcija cilija (P4 negativno djeluje na cil. i to najčešće u ampuli. učestalost joj je porasla 4x.i postmenopauzi EKSTRAUTERINA TRUDNOĆA *Šimunić 183 + 142 + 321.com. uzročnikom koji izaziva 'tihe'.Atipične krvne žile karakteristične su za invazivni ca vrata maternice – nepravilne su. površina glatka. promjena mala.hr . Krioterapija tekućim dušikom Laser – CO laserska vaporizacija i CO2 laserska konusna biopsija.coli i anaerobi. izvijugane i razgranate. Liječenje 1. upala nastaje ascendentnim putem. Česti uzročnici su i gonoreja. slaba funkcija žutog tijela i transperitonealna migracija jajne stanice funkciju jajovoda najčešće ošteti upala koja nastaje poslije pobačaja i u babinju. 3. ali se smrtnosta smanjila 10x (rana dg!) najčešća je između 31 i 40 g. 2. Oko 15% CIN I napredovati će do težih lezija. zatim u istmičnom dijelu. a 60% će se spontano povući. Svaku bolesnicu s CIN II ili CIN III/CIS odmah uputiti na kolposkopiju i ciljanu biopsiju te liječiti. U daljnjem postupku ravnamo se prema PHD. promjena samo na egzocerviksu. To je po život opasno stanje. www.perpetuum-lab. Ekscizija: prednost joj je dobivanje preparata za patohistološku analizu Konizacija Konusna biopsija – treba odstraniti čitavu promjenu. Dražančić 234 Izvanmaternična trudnoća (graviditas extraurerina) je trudnoća koja se implantira izvan šupljine maternice. trbušna šupljina. a danas je najčešće uzrokovana Chlamydiom trachomatis.epitel) predisponiraju i kasna ovulacija. Ako nakon 1g CIN I postoji i dalje i promjena je kolposkopski vidljiva. subkliničke salpingitise. Potrbno je učiniti i ekskohleaciju endocerviksa i uzorak također poslati na analizu. Leukoplakija je bijeli plak koji se vidi i prije nanošenja octene kiseline. života Klasifikacija u 99% slučajeva ekstrauterina trudnoća je smještena u jajovodu (tubi uterini). a čitava SKG u potpunosti vidljiva. Lokalnodestruktivne metode: ako je u pitanju CIN I i II. E.

Antibiotici su ↑ učestalost tubarne trudnoće – ranim liječenjem salpingitisa spriječi se potpuna okluzija jajovoda i neplodnost. tada mogu nestati simptomi Ruptura tube – rijeđi ishod. podvezivanje jajovoda. 'tihi' oblik: .iznenadna jaka bol u donjem dijelu trbuha. oznojena.rijetko se cijelo jajašce izbaci u abdominalnu šupljinu. tada na 20-30 intrauterinih trudnoća dolazi 1 izvanmaternična rizični faktori su i mikrokirurške salpingoplastike. a uterus malen www.Fetus se impalntira ispod unutarnjeg ušća cervixa . progesteronska kontracepcija. jajovod ostane oštećen ali djelomično prohodan. u 75% nalazi se na strani izvanmaternične trudnoće .jednostrana bol gotovo odmah nakon izostanka meš) . započinje krvarenje i javljaju se bolovi . pri tome ošteti krvne žile pa nastane žestoko krvarenje . nastaje ako se jajašce implantira u istmusu tube (uzak lumen. krv nadraži i ošit pa se javlja refleksna bol u ramenu (podražaj n. krv se skuplja oko jajovoda ili u Douglasovu prostoru .kad jajašce rastegne jajovod. Upala zahvati oba jajovoda.postoje i znakovi nadraženosti peritoneuma i osjetljivost u svodu rodnice Asimptomatski.konceptus se kroz otvor djelomično ili potpuno izbaci u trbušnu šupljinu .ruptura obično nastupa spontano.simptomi prijetećega ili nepotpunoga pobačaja.krvarenje na rodnicu pojavljuje se poslije boli i obično je oskudno. maternica je povećana i smekšana . blijeda je. bolan . tjedna kao tubarni abortus ili kao ruptura tube: Tubarni abortus – ako je jajašce smješteno u u ampularnom dijelu: . endometrioza i anomalije razvoja jajovoda Ishod tubarne trudnoće obično završava između 6. osobito kod pomicanja cervixa ('ekscitacija vrata maternice'.pri gin. obično krvarenje bez boli . frenicusa) i bol u epigastriju . ovarijska rano završava rupturom (th: jajnik se klinasto resecira) Cervikalna trudnoća . nakon 6-8 tjedana amenoreje (mogu je ubrzati trauma. proširen. niskog krvnog tlaka (ortostatska hiptenzija) .još nema bolova niti krvarenja.hr . rani početak spolnog života i broj spolnih partnera.cervix je djelomično otvoren. 'Douglasov krik') Subakutni. ako žena zanese.pri gin. kao ubod nožem.pregledu javlja se bol pri pomicanju cervixa.omaglice zbog nadražaja peritoneuma krvlju .trofoblast prodire kroz stijenku jajovodam.perpetuum-lab.konceptus se obično ljušti u etapama pa bolesnica trajno krvari. a ima IUD. i 12. kronični tok puno je češći (75-80% slučajeva): . pri tom se izbacuju komadići decidue (rijeđe cijela decidua – 'decidual cast' koji izgleda kao odljev šupljine maternice).kod lijeganja.znakovi nalik onima u tubarnoj trudnoći. snošaj ili grub gin.riječ je o vrlo ranoj tubarnoj trudnoći u koje je plod još živ pa je prizvodnja hormona visoka .pregledu javlja se bol kod najblaže palpacije. ubrzanog pulsa. nema korionskog tkiva .pregled) Simptomi tubarne trudnoće Kod akutnoga toka simptomi su dramatični: . otečen. Intrauterini uložak (IUD) nakon 3 godine može dovesti do decilijacije.trbuh je napete stijenke. rizik blago povisuje i namjerni pobačaj )posebno ponavljani) rjeđi su uzroci tumori maternice ili jajnika koji dislociraju jajovod. kao sukrvica ('spotting') ali je trajno i ne prestaje.unutarnje krvarenje i hemoragični šok: bolesnica kolabira. samo je nakratko izostala menstruacija Ovarijska trudnoća i trudnoća u rudimentarnome rogu .com. nemogućnost rastezanja): . pa žena koja je jednom imala vanmaterničnu trudnoću ima 40x veće šanse da opet zanese izvan maternice.

com. odsutna koriodecidualna reakcija. perforirani apendicitis (→ hitna operacija) gastroenteritis (jer se katkad javljaju samo boli. to govori za intrauterinu trudnoću. Kuldocenteza – punkcija Douglasova prostora: iglom se kroz stražnji svod rodnice uđe u Douglasov prostor – dobivena nezgrušana krv smatra se pouzdanim testom. a <20 uvijek govori za neživi plod Estradiol – E2 u krvi < 500 pg/ml povezana je s nenormalnom trudnoćom u 94% slučajeva Transvaginalni UZV i color doppler – intradecidualni znak. ako nema značajnijeg krvarenja i znakova prsnuća jajovoda. <50 govori za patološku trudnoću. prazna maternica. test na trudnoću je negativan. majčinski mortalitet iznosi 5%.5 cm. ako je jajovod slobodan. krv u maloj zdjelici ili u jajovodu (hematosalpinks). dijagnoza se lako postavlja na temelju kl. povećana. ovu je metodu danas zamijenila laparoskopija. često ju dislocira ova je trudnoća obično sekundarna: placenta probije stijenku jajovoda. nema amenoreje a sukrvica je rijetka.perpetuum-lab. može se odstraniti bez otvaranja trbušne šupljine Kiretaža maternice – ako se u kiretmanu histološki identificira korionsko tkivo. oprez – moguć je nalaz pseudogestacijske vreće (odvojena decidua u uterusu). česte su njegove anomalije. ako se nađe samo decidua i Arias – Stellina reakcija (atipična rekacija endometrija) → ektopična trudnoća. krv u Douglasovu prostoru. a također izostaje i njegov pravilan porast: ako je dvodnevni porast HCG manji od 50%. UZV znakovi izvanmaternične trudnoće: gestacijska vreća izvan maternice. pospanost. odvoji se i iplantira na okolne organe (obično stražnji list plike late i stražnji zid uterusa) . u žena generativne dobi s bolima u trbuhu uvijek treba misliti na izvanmaterničnu trudnoću Trudnoća se može utvrditi radioimunološkim testom. u krvi je β-HCG pozitivan već 6-7 dana nakon ovulacije.ako je fetus opkoljen amnionom. slike.fetus leži odmah ispod trbušne stijeke. pokretan. serijskim određivanjem humanog korionskog gonadotropina (HCG) u urinu ili serumu (svaka 2 dana). Progesteron – P4 u serumu < nmol/L ukazuje na veliku vjerojatnost tubarne trudnoće.kod kroničnog tijeka. a fetalni 90% - Dijagnoza U akutnim slučajevima. kod gubitka krvi > 1500 ml nastaje stanje šoka. mučnina. poremećeno disanje (acidoza. prstenasta tubarna masa ehogena ruba i hipoehogena središta. puls > 100 otk/min. instrument se uvede kroz malu subumbilikalnu inciziju i promatraju se organi u maloj zdjelici.Abdominalna trudnoća osjetljiva oteklina izvan maternice. Laparoskopija – trbušna šupljina se napuni sa 2-3 L CO2. www. cijanoza. ili ako imamo plato možemo biti sigurni kako nije riječ o urednoj trudnoći. može dalje rasti do termina . Samo u tubarnoj trudnoći sa živim plodom nalazimo normalne koncentracije βHCG. odnosno oplodnje – tako možemo utvrditi trudnoću tjedan dana prije očekivane menstruacije Razina β-HCG kod izvanmaternične trudnoće je značajno niža od one u normalnoj trudnoći. povećana je potreba za kisikom) Kod kroničnog tijeka dg može biti izuzetno teška.hr . elipsoidna. te ako je tubarna trudnoća < 3. češće su leukocitoza i povišena temperatura) unutarnje krvarenje iz prsnutoga žutog tijela ili prsnute folikulinske ciste jajnika (→ laparoskopija) torzija ciste jajanika. kod niskog β-HCG. koža i sluznice blijede. Diferencijalna dijagnoza rani uterini abortus (→ histološki pregled kiretmana!) akutni salpingitis (→ bol je obično obostrana. njeovi pokreti su jako bolni. povraćanje i proljev) Liječenje A) Ekspektativni postupak: .

ako je isključena unutarmaternična trudnoća. Razlozi: završena reprodukcija. a 85% žena zanese intrauterino. istmička trudnoća i teže oštećen jajovod Adneksektomija . Fertilnost žene nakon ektopične trudnoće je smanjena.B) - Trajan nadzor.odstranjuje se i istostrani jajnik. izvanm.perpetuum-lab. AMENOREJA *Šimunić 195 Amenorrhoea je izostanak menstruacije. Kod akutnog oblika.6 tj. a otvor na jajovodu ostavi da sekundarno zacijeli ili se stavljaju pojedinačni šavi po načelima mikrokirurgije (salpingotomija) Fimbrijalna evakuacija – istisnuće trudnoće iz fimbrijalnoga dijela jajovoda pokretima mužnje ('milking') Resekcija dijela jajovoda – uz mikrokiruršku reanastomozu Kirurška ekscizija intersticijskoga dijela jajovoda U konzervativnih kirurških zahvata uvijek postoji mogućnost perzistentnoga trofoblasta – zato 1 x tjeno treba pratiti pad β-HCG. u stanju šoka. danas se radi samo u patološki promijenjenoga ipsilateralnog jajnika Histerektomija – u starijih žena s dodatnim indikacijama Konzervativni kirurški zahvati: danas imaju prednost jer nakon njih postoji mogućnost za oplodnju. kontrola β-HCG Medikamentno liječenje: kod tubarne trudnoće.trudnoća u istom jajovodu. Može biti fiziološka (u pretpubertetu. nekontrolirano krvarenje. niska razina β-HCG i P4.Poslije medikamentnoga liječenja tubarne trudnoće jajovod je prohodan u 79-82% pacijentica C) Kirurško liječenje (laparoskopski!): Salpingektomija – najčešći radikalni kirurški zahvat u tubarnoj trudnoći: odstranjuje se jajovod u kojemu je jajašce. dojenju i postmenopauzi) i patološka.com. ako je tubarna trudnoća < 4 cm.Primjenjuju se: .hr . konz. NaCl. . kada u žene koja je ranije imala menstruacije one izostanu u trajanju 3 bivša ciklusa ili 6 mjeseci). slijedi ekspresija i evakuacija trudnoće iz jajovoda i hemostaza. mifepriston (RU 486) . Primarna amenoreja – kada menstruacija ne nastupi do 16. Nakon rane dg i mikrokir.metotreksat 50mg/m2 im. uspješnost je 88-95% za tubarne trudnoće bez ploda.Aktinomicin D. života. cervikalne i tubarne uz sy hiperstimulacije – ako je pacijentica zdrava.UZV nalaz na jajovodu katakda ostaje i nekoliko mjeseci . potrebno je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv transfuzijom. g. Oligomenoreja – produljeni razmak između menstruacija (6 mj. U 1 dozi ili se doza ponavlja za 5-7 dana. njima se odstranjuje samo izvanmaternična trudnoća iz jajovoda: Linearna saplingostomija – najčešća. a 70-80% za one sa živim plodom. trudnoći. zahvata nije povišen postotak ponovnih izvanmaterničnih trudnoća. hipertonička otopina glukoze (50%). hemodinamski stabilna. prostaglandini E2 i F2α. sastoji se od linearne incizije jajovoda na antimetenteričkome rubu iznad izvanmaternične trudnoće. intersticijske. sekundarna je izostanak menstruacije u bilo koje doba nakon menarhe (tj. može se dati i izravno u tubarnu trudnoću .. perzistentni trofoblast liječi se jednokratnom primjenom metotreksata. 2. ako nema znakova rupture. krvarenje se zaustavi mikroelektrodom. UZV.) www.

Histeroskopijom. mokrenje. ponovno sraštenje se sprečava postavljanjem Foleyeva katetera tijekom 7 dana ili IUD. bol koja je svaki mjesec sve jača. Dijafragma rodnice – simptomi kao kod zatvorenog himena. iv. bolovi u donjem trbuhu. koštana dob. porođajna masa. nema pubične ni aksilarne dlakavosti. kariotip XY. akne. op. sondom ili oštro.kriptomenoreje II. Sekundarne periferne emenoreje: Endouterine sinehije – nakon traume bazalnog sloja endometrija ili endometritisa. maternica i rodnica nedostaju. dlakavost. proporcije tijela. endometralna biopsija. Ako nema krvarenja → negativan: potrebna su daljnja testiranja.com. nastaju priraslice i stijenke maternice srastu. Daje se estrogen (reepitelizacija). prehrana. razvijene dojke (↑E). Ostale pretrage – UZV. Ovarijske amenoreje – hipergonadotrponi (↑FSH) hipogonadizam III. Analiza razine hormona: određivanje gonadotropnih hormona FSH i LH. operacije) Fizikalni pregled – izgled. 'Post-pill' amenoreja – katkada nakon dugotrajne OC www. testis u ingvinumu. Kronične anovulacije – poremećaji osovine H-H-O Dijagnoza Anamneza. estrogenski test: ako za 2-8 dana nakon završene primjene estrogena dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i spolni sustav prohodan. Periferne amenoreje – anatomski defekti – poremećaji otjecanja menstruacijske krvi . vrući valovi. Primarne periferne amenoreje: Himen imperforatus – iznad himena stvara se hidromukokolpos.Podjela amenoreja I. Th: odstranjenje testisa nakon završetka puberteta. PERIFERNE AMENOREJE – ANATOMSKI DEFEKTI Sek. Posttraumatska uterina amenoreja (sy Asherman) nastaje zbog razaranja endometrija predubokom kiretažom. 2. vaginoskopija i kolpohisterografija. prijašnje trudnoće. koža. a u pubertetu se ciklički nakuplja menstruacijska krv i stvara hematokolpos i hematometra – pseudotumor. RTG skeleta. I. da je oštećen endometrij ili da postoji zapreka u spolnome sustavu koja onemogućava otjecanje krvi (ginatrezija).↑ aktivnost anti-Mullerovog hormona zbog čega nastaje agenezija cervixa ili agenezija ili aplazija maternice i rodnice. ozljede glave. galaktoreja. Anomalije u razvoju Mullerovih kanala . urografija. menatrha. periferije na androgene. ukazuje na anovulaciju (nema žutog tijela i P4 koji bi transformirao endometrij). spolne osobine su uredne. Postupalna uterina amenoreja (sy Netter-Mussett) – TBC endometritis. osobna (prijašnje bolesti. pubertet. štitnjača. bifazično oslobađanje i porast gonadotropina ukazuje na urednu funkciju hipofize. Th: incizija himena + atb. hormoni. Stvaranja rodnice (Mc Indoe) ili uporna dilatacija i proširenej plitke rodnice (Frankova metoda).Th: priraslice se uklone tupo.hr . endometrioza i upale. razina nam pokazuje da li je riječ o lošoj funkciji jajnika ili lošoj funkciji hipotalamusa ili hipofize. kolpocitologija. sekundarne spolne osobine. P4 i E2/P4 testovi su negativni. Th: excizija i hemostaza. UZV Hormonski testovi: progesteronski (gestagenski) test: ako za 2-8 dana nakon završetka primjene P4 dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i da je održana prohodnost donjeg spolnog sustava. tm SŽS-a. hormonsjka nadoknada (E). ev. ginekološki pregled.obiteljska. tjelovježba. Testikularna feminizacija (Morrisov sy) – muški pseudohermafroditizam. Th: plastična op. Th: najčešće bezuspješna. histeroskopija i laparoskopija.perpetuum-lab. 1. testis ne proizvodi androgene ili postoji neosj. Ako nema krvarenja → negativan: ukazuje da nema maternice. raspoloženje. histerosalpingografija. određivanje PRL (hiperprolaktinemija – prolaktinom) oderđivanje TSH (↑TSH – hipotiroidizam) određivanje steroidnih hormona jajnika i nadbubrežne žlijezde odeđivanje estradiola (E2) – normo/hipoestrogenizam GnRH test: daje se GnRH i potom jeri razina FSH i LH svakih 30 min. zastoj mokrenja. lijekovi.

stimulacijski i inhibicijski testovi Liječenje . Aktivin inhibira sintezu androgena u folikulu.Stenoza cervixa – nakon kir. kako bi se liječile uporne metroragije. U pretilih je ↑ inzulin glavni vanjski stimulator androgeneze.g. čak 80-90% otporno je na inzulin. DHEAS i FAI). KRONIČNE ANOVULACIJE – POREMEĆAJ OSOVINE HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ 3 velike skupine: A) Kronične hiperandrogene anovulacije – sy policističnih jajnika (PCOS) Najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija Klinički znakovi: hiperandrogenizam (↑ testosteron i androstendion → hirzutizam i akne. kod ↑ inzulina i kortizola. U policističnom jajniku folikuli dozrijevaju samo do antralnoga stadija i stvaraju mikrocističnost. a u mršavih LH i hormon rata (RH) intraovarijski poremećaji – granuloza – stanice proizvode IGF-II. OVARIJSKE AMENOREJE – HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM Visok FSH i nizak E2. pod utjecajem ↑LH teka-st proizvode 8-20x više androstendiona. por. u teka – stanicama.abdominalna distribucija masti (androidna pretilost) korelira s znakovima sy PCOS. Primarne ovarijske amenoreje: Agenezija gonada Disgenezija gonada (Turnerov sy). Aktivnost FSH je slaba.X0 – gonadalni tračci umjesto jajnika 2. 60% gojaznost). Mg) 2. – više od 50% adipoznih žena sa sy PCOS.neuroendokrinološko-metabolički poremećaji . Patofiziologija: 3 sustava poremećene aktivnosti i regulacije: . pa je niska proizvodnja estradiola – zato izostaje mehanizam selekcije i dominacije folikula. a estrogeni niski. Etiologija: por. supkortikalno folikuli poput ogrlice. ↑ LH/FSH odnos (<3).perpetuum-lab. a E2/P4 pozitivan. II.↑LH. Sekundarne ovarijske amenoreje: Prijevremena menopauza (menopausis praecox) – najčešće. kirurški pristup: klinasta resekcija jajnika – danas rjeđe (postop. na inzulin) 3. ekstraglandularna hormonska proizvodnja . dijabetes i KV bolesti. Dijagnoza: anamneza (peripubertalni početak sy PCOS. debela i ehogena stroma koja zauzima >30% jajnika).5 glavnih mjera: 1. priraslice!) elektrokauterizacija jajnika (drilling) B) Kronične anovulacije zbog perifernih endokrinopatija Poremećaji štitnjače: Hipertiroidizam . pretile imaju normalan - LH. 1. kariotip 45. LH. testosteron. poticanje fizičke aktivnosti (↓BMI i ↑ osj. genetski por. ↑ lipoproteini i TG). analiza hormona(FSH. hipertenzija.mršave žene imaju ↑LH i ↓FSH. zahvata na cervixu Ablacija endometrija – histeroskopski se odstrani veći dio end. smanjenje tjelesne težine (dijeta. FSH i LH su visoki. www. Folikuli ne postoje ili su postojeći folikuli neosjetljivi na FSH i LH. tunika deblja za 50%. Inhibin B koji se ↑ stavra u jajniku utječe na pad FSH. metabolički poremećaji (razina inzulina i inzulinska rezstencija. ↓LH Hipotiroidizam – ↑TSH. ciklusa). raspodjela masnoga tkiva – W-H odnos. Th: estrogeni (HNL) katkad aktiviraju receptore. Pušenje i alkohol ↓ SHBG pa je slobodni testosteron ↑ . koji se uključuje u proizvodnju estradiola i koji utječe na stvaranje androgen-dominirajućih folikula koji se zaustavljaju u rastu. BMI. neplodnost. iscrpljenost jajnika < 40. hiperandrogenemija i/ili hirzutizam.com. hormonski i metabolički por. često + analoge GnRH 5. UZV-zlatni standard (policistični jajnici: volumen jajnika 2-3 x veći.. menstr. farmakološki pristup: klomifen citrat – u 70-80% pacijentica inducira ovulaciju humani gonadotropini. P4 test je negativabn. prestanak pušenja i uzimanja alkohola 4. ↑PRL → ↓P4. neuredna krvarenja. leptinutječe na jajnik tako što inhibira učinak IGF i FSH na proizvodnju E2.to utječe na gomilanje androidne masti. Th: nadoknada hormona štitnjače.hr . Koncentracija leptina je povišena kada je ↑ masno tkivo. III.↑SHBG. ↓ osjetljivost na inzulin i hiperinzulinemija.

osteopenija. umišljena trudnoća (pseudocyesis). u svim težim oblivima nadoknafa hormona.. žena je umorna. najč. Th: kir. alb. je samoizlječenje.hipogonadotropni hipogonadizam: ↓FSH i LH. Bulimija nervoza. Hormonski aktivni tumori – tm jajnika: hilusnih stanica jajnika. hirzutizam. upale i drugi poremećaji mogu izazvati disfunkciju hipotalamusa i hipofize koja će završiti amenorejom. Hipersekrecijski adenomi mogu izazvati 3 endokrinopatije – akromegaliju. Psihogeni događaji: stres potiče simpatički sustav i adenohipofizu. ↑PRL. LH). razaranje drška hipofize – panhipopituitarizam.com. ↓ K. kasnije i poremećaj termoregulacije. Idiopatski hipogonadotroni hipogonadizam. hipernefron (PRL). sarkoidoza. Karakterizira ju malnutricija (anemija.adrenalni adenomi i karcinomi: proizvode DHEA. sifilis. umanžanje lanugo dlačica. Th: kir + zračenje ili primjena antagonista GnRH. estrogena s progesteronom. tekomi i ginandroblastomi – proizvode androgene u jajniku . teratomi. Funkcionalne hipotalamičke anovulacije – psihoneuroendokrinološki i psihoneuroendokrino – metabolički poremećaji. djelomični hipopituitarizam. zračenja. PRL i HR. Th: kir. Neki tm u tim regijama mogu zaustaviti ili odgoditi pubertet. ako ne – HNL. vida i endokrini premećaji. DHEAS. Th: dugotrajno HNL. B) Kronične anovulacije zbog centralnih poremećaja Tumori. PRL i TSH. nataje iz Rathkeove vreće.Poremećaji nadbubrežne žlijezde: Cushingov sy – adenom prednjeg režnja hipofize proizvodi ACTH → ↑proizvodnja kortizola i androgena. gonadotropina. isto kao anoreksija (ali ovo je blaži poremećaj). i zračenje. Upale: TBC. hipotermija i hipotenzija. može se kombinirati i sa zračenjem. odgodit će se menarha za 2-3 godine (svaka godina treninga odgađa menarhu za 5 mjeseci). nekroze ili upale hipofize. Gubi se sekrecija HR. Prekomjerna tjelesna aktivnost: pretjerana tjelovježba. plivanje i sl. Centralne amenoreje povezane su s: ↓ razinama estrogena (hipogonadizam9 jer su niski GnRH. Kad djevojčice počnu s tjelovježbom ili baletom prije puberteta. U ranom babinju dolazi do involucije dojki i prestanka dojenja. th. FSH. Kliničke manifestacije h. Ca. proizvode FSH i LH (gonadotropni adenomi) – povećanjem tm pritišće na okolinu i izaziva deficit ostalih hormona. gubi pubične i aksilarne dlake zbog hipotireoze. mogu izazvati neuroendokrine poremećaje. Sheehanov sy – jako krvarenje nakon porođaja i hemoragički šok mogu izazvati akutnu nekrozu adenohipofize i hipopituitarizam. Th: kod blažih oštećenje moguće je i spontano izlječenje. glasnik loše en. arenoblastomi. Poremećaji hipotalamusa . ošt.hr . Pretilost – također udružena s funkcijskim poremećajem hipotalamusa. Th: ravnoteža između fizičke aktivnosti i energetske homeostaze. nakon kirurškog zahvata. homeostaze je leptin.) Ozljede glave: hipopituitarizam. nastaju tek nakon destrukcije 70% hipofize. E2 i PRL Tumori hipotalamusa: kraniofaringeom (supselarni tm. balet. www. kao posljedica infarkta i nekroze. naki teratomi i hepatoblastomi (hCG). nadoknada vitamina. androstendion i kortizol Tumori koji ektopično proizvode hormone – rak bronha.perpetuum-lab. Cushingovu bolest i amenoreju-galaktoreju. oslobađaju se ACTH. Th: psihoth. kolesterol) te neuroendokrini i metabolički poremećaji (amenoreja. obiteljska podrška i prisilno hranjenje. ACTH. Sniženi estradiol i leptin te pivišeni moždani opijati zakočit će pulsatilnost GnRH. Poremećaji hipofize Primarni hipopituitarizam nastaje zbog tumora. Anoreksija nervoza – prati ju amenoreja. P$ test negativan a E2/P4 test pozitivan. Th: kir. najčešće transsfenoidalna resekcija tumora. Nutricijski poremećaji: za normalan menstruacijski ciklus potrebno je da žena u sastavu tijela ima >20% masti. rak pluća i dojke (TSH. Adenomi hipofize – tihi (nefunkcionalni). Kallmannov sy – izolirani deficit GnRH + anozmija.

Pokreti. ↑ kontrakcije i ishemija maternice. najčešće ASK. Javlja se u >50% žena.hr . indometacin i ketoprofen. masaža ili pritisak smanjuju bolnost. slične bolne kontrakcije može izazvati i IUD).com. ENDOMETRIOZA *Šimunić 241 Endometrioza se očituje nazočnošću ektopičnoga endometrija koji ima histološke značajke normalnoga endometrija uz dokaz stanične aktivnosti i razvoja lezije što se iskazuje stvaranjem priraslica i ometanjem normalnih fizioloških procesa. Etiologija: ↑ proizvodnja prostaglandina posebice u sekretornoj (luteinskoj) fazi → ↑ napetost u maternici. sekundarna (uzrokovana različitim organskim bolestima9 i tzv. Inhibitori prostaglandina – th se provodi još minimalno 48h nakon početka menstruacije Oralni kontraceptivi –metoda izbora u osoba koje su spolno aktivne. Psihičko stanje može znatno utjecati na jačinu simptoma. Primarna (bez organskoga uzroka). koje boluju od dismenoreje a koje žele i kontracepciju (↓ razinu PG-a). u neplodnih je žena 7 x češća Etiologija: Sampsonova implantacijska teorija: endometrioza nastaje retrogradnim refluksom krvi i endometriotskih čestica tijekom menstruacije Teorije o autoimunom nastanku bolesti i multifaktorskom nasljeđivanju bolesti Patogeneza: Primarni endometriotski implantat nastaje iz čestic endometrija koje dospijevaju na zdjelični peritoneum menstruacijskim refluksom. ima oblik grčeva. Liječenje: NSAIL – sredstva izbora. proljev i rijetko nesvjestica. Epidemiologija: prevalencija iznosi 5%. Klinička slika: dismenoreja se javlja do 2 godine nakon 1. Često se javlja i mučnina. fizička aktivnost i psihoterapija – poravljaju raspoloženje i tako djelomično uklanjaju tegobe. dismenoreja membranacea (poremećaj ljuštenja i odbacivanja sluznice maternice u jednom aktu pri nedovoljno otvorenom ušću što uzrokuje grčevite i bolne kontrakcije maternice. Antagonisti kalcija i betamimetici – samo iznimno Vježbe opuštanja. Korisna je i zabrana pušenja i alkohola. povraćanje. Bol je najintenzivnija suprapubično ili u lumbalnome dijelu kralježnice i širi se prema unutarnjoj strani bedara.DISMENOREJA *Šimunić 235 Dysmenorrhoea je bolna menstruacija. menstruacije. ↓ intrauterini tlak i kontrakcije maternice. www.perpetuum-lab. Bolovi počinju nekoliko sati prije početka menstruacije i traju 42-72 sata. Nakon 3-6 mjeseci primjene bolesnice još nekoliko slijedećih mjeseci neće imati dismenoreju.

slabe vaskularizacije i niskog stupnja mitoze → crvene. obilnija produžena krvarenja. kosti. rektovaginalnog septuma i struktura u plici lati. kiretaža). volumenu i učestalosti menstruacijskoga refluksa. nekrobiozu i resorpciju). veličine i smještaja endometrioma CA-125 – za tijek i praćenje liječenja Endometrioza i reprodukcija: Epidemiološki. probavni sustav. kraće dojenje. Medikamentno liječenje: gestageni (djeluju pseudogestacijski.Uglavnom se javlja u žena kasne reproduktivne dobi i u perimenopauzi. jako vaskularizirane. Kirurškim se liječenjem postižu trajnije smanjenje proširenosti endometrioze i trajnije smanjenje boli. širenje i migracija lezije Uspostavljeni ektopični endometrij za svoj daljnji rast treba estrogene Patohistologija: Intramezotelni površinski implantat → submezotelni implantat → tipična lezija: serozno-hemoragične vezikule Nepigmentirane lezije. Simptomi: Zdjelična bol kaosekundarna dismenoreja ili dispareunija Palpabilni čvorići u Douglasovu prostoru Bol pri pomicanju maternice. specifičnih bjelančevina i čimbenika angiogeneze. Dodatni kirurški postupci: laparoskopska ablacija živaca maternice (LUNA) i presakralna neurektomija (↓ boli) Liječenje umanjene plodnosti. www. Danazol (izaziva atrofiju i regresiju endometrija). Endometrijski implantat ima stanice otpornije na apoptozu. Endometrioze te kod provedbe presakralne neurektomije zbog sindroma zdjelične boli) Liječenje je uglavnom konzervativno. u duboke zdjel. bolesnice imaju raniji nastup menarhe. mišić. mokraćni sustav. kasniji nastup prve trudnoće. pobačaj. lokalno aromatizira androgene u estrogene. općenito smanjen reprodukcijski potencijal Liječenje: Cilj je smanjiti topografsku proširenost bolesti. Implantacija: adherencija → proteoliza → rast. Uz adenomiozu se u 50-60% sluičajeva nalazi i miom maternice. ↓ broj T-stanica. visokog indeksa mitoze.Dolazak endometriotskih stanica u zdjelicu ovisi o jačini. citokina. Obično ju prati i anemija. ↑ broj aktiviranih makrofaga. Smatra se da nastaje ozljedom sluznice maternice (porođaj. U zdjelici su karakteristične promjene: povećanje V peritonealne tekućine.perpetuum-lab. bolna povećana adneksa. SŽS Dijagnoza: Anamneza i pregled spolnih organa Neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparoskopom – temeljni dg postupak! Biopsija sumnjivih lezija UZV – dg.hr . oblika. gestrinon (izaziva postupnu atrofiju endometrija9. promijenjene proteolitičke enzime i pojedine čimbenike rasta. kao i o poremećajima peristaltike maternice. smanjiti ili otkloniti bol i poboljšati reprodukcijska svojstva. end. ↓ aktivnost NK stanica. promjene u sadržaju lokalnih čimbenika rasta. analozi GnRH (uzrokuju pseudomenopauzu) Kirurško liječenje: uglavnom laparoskopski (laparotomija ako je endometriom promjera > 4 cm u mlađih žena. OC.com. pluća. agresivne → tamnoplave i crne. Simptomi: hipermenoreja (50%) i dismenoreja (30%). tipične lezije okružene fibrozom. fiksacija adneksa i fiksacija maternice u retroverziji Rjeđe lokalizacije su rodnica. uzrokuju decidualizaciju. postupci potpomognute reprodukcije * ADENOMIOZA je miometrijska endometrioza – nazočnost žlijezda i strome endometrija u miometriju.

Također se mijenja u pojedinim fazama menstruacijskog ciklusa.4. a obilniji u generativnoj dobi). Normalan iscjedak je oskudan. što povisuje ph (zato su vaginitisi u juvenilno doba.aerob.8 . stijenku neugodan >5 da žutosiva niska homogena uz lat. Tada se mijenjaju osobine iscjetka: osobine iscjetka PH Prisutan na introitusu Boja Viskoznost Kozistencija Lokalizacija miris Normalan Bakterijska vaginoza Trichomonas Candida 3.hr . od 3. Patološki iscjedak nalazi se pri upali rodnice: tada je on obilan. enzima i drugih bakterija metabolizira u mliječnu kiselinu i druge organske kiseline. stijenku neugodan <4. nalazi se u 70-90% žena bez upale). tekućina iz maternice ili jajovoda. Peptostreptococccus i Bacteroides. Obično je priljepljen na prednju i lateralnu stijenku rodnice. Sastoji se od transudata (vode).5 ne bijela visoka pahuljasta uz lat. nakon menstruacije i u puerperiju izrazito intenzivni i tvrdokorni). Nalazi se pretežno u stražnjem svodu. govori za normalan iscjedak ili gljivičnu upalu. visoke viskoznosti. pahuljičast i bez mirisa. Količina i osobine iscjetka mijenjaju se pod utjecajem hormona (oskudan je u pretpubertetu i menopauzi. Povišeni (lužnati) pH iznad 5 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu. postmenopauzi. u grudicama. bjelkast.8 do 4. Dražančić 24 + 198 Vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) je uvijek prisutan u rodnici. pH je kisel. potrebno je iscjedak: www. (Estrogeni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. Staphylococcus epidermidis i Gardnerella vaginalis. 3 su velike skupine vaginitisa: bakterijske vaginoze 50% učestalosti trichomoniasis 25% učestalosti candidiasis 25% učestalosti Vaginitis će izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika uz povišen pH rodnice. Najčešći anaerobi: Peptococcus.com. cervikalne sluzi. pjenušast i neugodna mirisa. stijenku bez Pri pregledu. Kandida i mikoplazma su također čest nalaz u žena bez simptoma upale rodnice.ISCJEDAK * Šimunić 251. elektrolita i drugih kemijskih sastojaka. pojačana lubrikacija kod spolnog uzbuđenja i ejakulat mogu privremeno mijenjati i neutralizirati kiselost rodnice.2 (oko 4). rezidentne bakterijske flore. Uzročnicima upale pogoduje niska razina estradiola. ispod 4. Obilna cervikalna sluz.perpetuum-lab. glikogen se uz pomoć laktobacila (Lactobacillus acidophilus. nizak pH. žut.5. Najčešći aerobi: difteriodi. streptokoki. odbačenih epitelnih stanica.) Anaerobi su 5x češći od aeroba.2 ne bijela visoka pahuljasta duboka bez >5 da siva niska pjenušava uz lat.

Visokokontagiozna bolest. 1 x tjedno 4-6 tjedana trikloroctena kis. hormonski. što pogoduje anaerobima. 1-5mm. uzručnik je poksvirus (STD). scabies) Sekundarne: Candidiasis. miješane bakterijske upale → uglavnom vulvovaginitisi! Absecessus gl. širi se autoinokulacijom. Th: kir. uvijek treba navesti jesu li pozitivni ili negativni trihomonas. Glavni simptom je bol. Bartholini. Micrococcus. uglavnom anaerobna.perpetuum-lab. erysipelas…) Parazitarne (pediculosis pubis. Često samoizliječenje. Condyloma acuminatum Šiljasti kondilomi su STD koju prenosi HPV tip 6 i 11. t. impetigo. u početku je krvav.- - mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. superinfekcija. kompl. ako ne . marsupijalizacija zbog drenaže) Molluscum contagiosum Asimptomatska virusna bolest kože stidnice. kojoj unatrag 1g to nije učinjeno. Th: 10-25% otopina podofilina. vaginalis i kvasnice) stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno kod trudnica za sprečavanje asc. bakterije. condyloma acuminata – HPV. chancroid. uretre i anusa. Bartholini.com. Sekundarno se mogu naseliti uzročnici iz rodnice. kvasnice i gardnerela svakoj ženi. Apsces je polibakterijska gnijna upala. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i bjelkast. Primarne upale stidnice: Virusne (molluscum contagiosum – poxvirus. Krioterapija Elektoresekcija Ekscizija Interferon Česti recidivi. L. metabolički i alergički utjecaji pogoduju nastanku upale. piodermije – folliculitis. Promjene vlažnosti. (incizija i evakuacija gnoja. treba uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu Iscjedak u puerperiju = lohija. Corynebacterium. herpes genitalis – HSV) Bakterijske (Granuloma inguinale. abscessus gl. Male papule. Mikroskopski se još nalazi povećan broj L te bakterije (stupanj čistoće 2-3).hr . zbog nedostatka estrogene sekrecije one su intermedijarnog ili parabazalnog tipa (tzv. Stanice vaginalnog epitela su oskudnije. Peptostreptococcus i Staphylococcus). puerperalni i laktacijski tip razmaza) VULVOVAGINITIS * Šimunić 247 Simptomi koje stvaraju upale donjeg spolnog sustava najčešći su razlog za traženje pomoći ginekologa. infekcije i korioamnionitisa!) STUPNJEVI ČISTOĆE PO SCHRODERU Epitelne stanice Stupanj 1 Stupanj 2 Stupanj 3 - *Dražančić 24 Laktobacili Koki Leukociti +++ ++ + +++ + - + ++ - ++++ uz to. Odjećom i anatomski je zatvorena. Bartholini – parna žlijezda na ulasku u rodnicu na donjemu dijelu usana (5 i 7h). trichomoniasis. bartholinitis Gl. je bakt. www. Stidnica ima rezidentnu bakterijsku floru (Acinetobacter. lymphogranuloma venereum. razvija se u 2-4 dana te prsne.evakuacija papula i Monselova otopina. UPALE STIDNICE U potkožnom dijeliu vulve nalaze se Bartholinove žlijezde i druge strukture. pa sukrvav te smeđ. one vlaže stidnicu (zaštitno).

ali bezbolni. trichomoniasis.4 milijuna jedinica penicilina G i.hr . nije visoko kontagiozan. Sekundarni sifilis je sistemska bolest (hematogeno širenje) – 2-6 mjeseci nakon nestanka primarne lezije. KOLPITIS *Šimunić 167 + 251 + 377 Epitel vagine sastoji se od višeslojnoga pločastog epitela koji ne orožnjava. Chlaydia trachomatis. limfadenopatija i ulkusi. condylomata lata. Candidiasis (Monilia vaginitis) Gljivične upale vagine su vrlo česte. scabiei. stidnicu i često cervix. Th: cefalosporini + metronidazol (ili klindamicin). testovi. tj ↑ pH rodnice. Impetigo contagiosa. 3 velike skupine vaginitisa (kolpitisa): bakterijske vaginoze. Folikulitisi – Stapfylococcus aureus. bez simptoma. Najčešće je samostalan uzročnik. odn. Svrab izaziva parazit S. Inspekcijom s povečalom – uzročnici. Th: eritromicin ili azitromicin.m. per os. azitromicin 2-3 tjedna. Nije STD. s blažim lokalnim simptomima. lokalno atb i cefalosporini per os. nakon uzimanja kortikosteroida i atb. Hidradenitis suppurativa Piogena upala apokrinih žlijezda. Aerobi i anaerobi. generacije). Vaginitis će nastati ako visoka koncentracija patogenih uzročnika naiđu na slabu obranu. Th: doksiciklin. hrane se krvlju. u 80-90% slučajeva upalu izaziva Candida albicans. Inkubacija 3-8 tjedana. Nerijetko i kir. Česti recidivi. piretrin (Bubil) ili lindan (Milinor) šampon. eritromicin. (Erizipel – streptokoki – penicilin). Sifilis Uzročnik je Treponema pallidum. Virusne upale rodnice su zajedničke za rodnicu. apokrinih žlijezda ili dermisa. Akutni simptomi traju 10-14 dana. Broj im raste u dijabetesu. makule i papule na stidnici. Čankir (ulcus molle. -------------------UPALE RODNICE . ostaju mali ožiljci. Posebni su oblici juvenilni i senilni kolpitis. lokalno ili valaciklovir (Valtrex) per os. Th: aciklovir (Zovirax). www. Th: rani sifilis penicilinom (jednokratno 2. hifa i pseudohifa nije uvijek u korelaciji sa jačinom upale. Folliculitis. serol. Gnojni čvorovi koji spontano prsnu. limfadenopatija i bol u stidnici.VAGINITIS.com. Prvi stadij – tvrdi čir na mjestu ulaska spirohete (ulcus durum). temperatura. u inf. Vaginalni iscjedak – vidi gornji tekst (Šimunić 251). najčešće u trudnoći. u 20-30% žena nalazi se kao saprofit u rodnici. Candida često sekundarno izaziva upalu stidnice – vulvovaginitis. Tercijarni sifilis izaziva oštećenja u mozgu. furunculus. Granuloma inguinale i lymphogranuloma venereum Rijetko. pogoduje mu samo topla koža. Th: čišćenje. može izazvati papule i vezikule. chancroid) Uzročnik je Haemophillus ducreyi – stvara papule koje ulceriraju. U fazi latencije HSV se nalazi u stražnjim ganglijima sakralnog dijela leđne moždine. svrab je najjači po noći. uzročnici su Calymmatobacterium granulomatis. a uz folikul dlake odlažu jaja što izaziva alergijsku reakciju i jaki svrbež. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti. Th: dezinfekcija + bacitracin ili neomicin mast. uzročnik je HSV1 i HSV2 (češće.perpetuum-lab. candidiasis. Th: permetrin. ecthyma i erysipelas Površinske upale kože koje izazivaju stafilokoki ili streptokoki. Latentna faza traje 2 – 20 godina.) ili eritromicinom (4 x dnevno 500mg/14 dana). Komplikacija: encefalitis. STD. trudnoći.Herpes genitalis Visoko zarazan. Ona je uvjetno patogena gljivica. moždini i ostalim tkivima (gum – hladni apscesi). Broj spora. carbunculus stidnice Piodermije mogu izazcvati upalu folikula dlake. duboka upala zahtijeva inciziju i antibiotike per os (cefalosporini 2. Pustule → prsnu → bolne ulceracije. Upitna je i potpuno nepotrebna dugotrajna primjena antibiotika jer mijenja ravnotežu vaginalnog ekosustava. autoinokulacija. jaja i feces. teže) Inkubacija 4-6 dana → parestezije i višestruke vezikule. Pediculosis pubis i scabies Stidne uši – Phthirius pubis prenose se spolnim kontaktom. spontano nestaje za 4-6 tjedana. ili 3. Dg: mikroskop s tamnim poljem.

crvenilo i ekskorijacije u 105 na stijenci rodnice i cervixu nalazimo točkasta krvarenja ('jagodaste točke') ¼ ima jači pruritus stidnice 20 % ima dizuriju dispareunija se javlja s akutnim kolpitisom ako je zahvaćen i cervix – kontaktna krvarenja Dijagnoza anamneza: podaci o partneru. uz dodatak KOH – hife i pseudohife Liječenje: Lokalno: sintetički imidazoli . a samo ½ ih ima pojačani vaginalni iscjedak. J+Kod recidiva se kombinira sistemsko i lokalno liječenje. Dijagnoza: Anamneza: svrbež. sirast. ↑ broja i u žena koje koriste OC. žarenje. crvenilo. Većinu antimikotika (osim nistatina) nastoji se izbjeći u 1. malo L. Treći je uzročnik vaginitisa. pjenušast i neugodna mirisa na stidnici: edem.metronidazol: 3 x dnevno po 250 mg per os 5-7 dana ili 2 x dnevno po 400 mg per os 5-7 dana lokalno metronidazol: 1 vaginaleta dnevno od 500 mg tijekom 10 dana www. pH<4. mikonazol (Rojazol. smetnjama. no za aktivnu upalu potrebna je velika inokulacija. Inkubacija za kolpitis uzrokovan trihomonasom traje 4-20 dana. ovoidna oblika kultura test monoklonskim protutijelima Liječenje sistemski . plimycol) 1 ili 3 dana vaginalete i mast za vanjsku upotrebu. posebna stanja Inspekcija: crvenilo. gust. pjenušav. Gyno-Daktarin) 7 dana vaginalno i mast za vanjsku uporabu. donjem mokraćnom sustavu i Skeneovim kanalima. Mnoge žene s T. on će se prenijeti na 40-50% partnera. kao i onih sa smanjenim imunitetom (AIDS). TRICHOMONIASIS *Šimunić 254 Trichomonas vaginalis je jednostanični anaerobni parazit. kvaliteti iscjetka inspekcija i pregled u spekulima: obilan žutozeleni iscjedak i na lateralnim stijenkama rodnice. itrakonazol (Orungal) 4 dana 100mg dnevno per os.5 Stupanj čistoće: ↓ broja laktobacila. brojni l. U uvjetima normalnog pH trihomonas ne može izazvati upalu – nju će omogućiti nestanak laktobacila i porast pH iznad 5. 6 dana vaginalno.perpetuum-lab.Rast gljivica je najjači iza menstruacije i u trudnoći. flagelat koji se može naći u rodnici. Ako je žena nosilac T. T. bez mirisa.nistatin + oksitetraciklin (Geonistin). a muškarac će ga prenijeti na 85%žena. tromjesječju trudnoće i u doba dojenja. vaginalisa. vaginalisom u rodnici i nemaju simptome. ekskorijacije. plakovi Iscjedak: bijel. poslije virusa i klamidije. Trihomonasni vaginitis je spolno prenosiva bolest. 'jagodaste točke' vaginalni iscjedak: obilan. T. može preživjeti 1 dan na vlažnom ručniku. ekonazol (Ecalin) 3 dana vaginalno) Sistemski: flukonazol (Diflucan) jednokratno 150mg per os ili 7 dana 50-100mg dnevno per os.com. vaginalis koji se brzo miče ili je nepokretan.hr . klotrimazol (Canesten. Klinička slika glavni simptom: obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vlaži stidnicu iscjedak je zelenožute boje. edem. neugodna mirisa. vaginalis je otporan. pH>5 mokri preparat (stupanj čistoće) mikroskopski: nema laktobacila. miceliji. žutozelen. edem.metronidaziol: 4 tbl od 400-500 mg: odjednom per os ili 2 tbl iste doze ujutro i 2 tbl navečer .

Dijagnoza: Anamneza: pojačan sivkast. Izaziva cervicitis. već samo epitelne stanice endocervixa. malo L. novorođ. vaginalis čest je pratilac drugih spolno prenosivih bolesti! Bakterijske vaginoze Neravnoteža između ↓ broja laktobacila i anaerobnih bakterija (posebno Gardnerelle vaginalis!) koje su u porastu.. Izaziva mukopurulentni (endo)cervicitis. Metronidazol se ne daje u prvom tromjesječju trudnoće.metronidazol 2 x 500mg dnevno per os 7 dana (ili 3 x 250g dnevno per os 7 dana) .metronidazol 2 g dnevno per os .klindamicin (Dalacin vaginalete) 1 x dnevno aplikacija 2%kreme 7 dana Nakon th za mjesec dana provodimo test izlječenja. Trudnice – sistemska th nakon 1. povraćanjem i glavoboljom. postkoitalno krvarenje i vaginitis cervix edematozan uz čest ektopij. jednokratno . konjuktivitisom i upalom pluća. Uz metronidazol se ne smije uzimati alkohol. (Endocervicitis najviše uzrokuju klamidija i gonoreja.metronidazol 1 x dnevno vaginalno 500mg 7 dana (ili 2 x dnevno gel 5g 5 dana) .azitromicin (Sumamed9: 1g per os. Ona ne napada pločasti epitel vagine (pa ne izaziva vaginitis). unutarstanični parazit.hr . vaginalis treba eradicirati. ampicilin i cefalosporini T. a egzocervicitis HPV i HSV). * Sy toksičnog šoka – u rodnici 5-17% žena postoji S. uretritis. bartolinitis. vaginoze su uglavnom tihe. a i kasnije u trudnoći (kao i dojiljama) daje se samo uz ozbiljnu indikaciju. njegovih egzotoxina u krv –toksični šok koji može završiti letalno.Uvijek treba istodobno liječiti partnere. ↑ nakon menstruacije i spolnog odnosa Iscjedak: sivkast. endometritis i salpingitis. ako dođe do osl. Bakt.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin9 3 x 375mg dnevno per os 7 dana Lokalno: . Može biti STD s inkubacijom 5-10 dana. Uspjeh u 90-95% slučajeva. vrlo često u adolescenata). čine 50% svih upala vagine. priljepljen na lateralne stijenke vagine. epitelne stanice rodnice izvana su zauzete brojnim bakterijama – clue cells Liječenje: Sistemski: . Klamidija izaziva tihe upale koje imaju subklinički oblik. osipom. Poremećena kvaliteta cerviklane sluzi olakšava prodor virusa i bakterija.klindamicin 2 x 300mg per os 7 dana .com. Th: visoke doze atb i KS. Klamidijske upale Chlamydia trachomatis. dodatkom KOH ↑ neugodan miris ('whiff test') Stupanj čistoće: laktobacili rijetki ili nedostaju. T. Slabije djelovanje na trihomonas imaju klindamicin. čest uretritis i salpingitis Dijagnoza: www. aureus. asimptomatske upale. zaudarajući (po ribi) neugodan miris. najčešći je uzročnik STD (5-6 x češća od gonoreje. Često počinje naglo nakon menstruacije s ↑ temp. čak i kada ascenzijom izazivaju salpingitis. tromjesječja trudnoće. ↓KT. trudnicama u 1. Žene koje uzimaju OC imaju 2-3 x češću klamidiju u cervixu. tromjesječju daje se vaginalno klotrimazol. Simptomi: mukopurulentni iscjedak (dosta L). jer može poslužiti kao vektor za prijenos uzročnika zdjeličnih upala. Povezuje se i sa prijevremneim porođajem.perpetuum-lab. Nakon liječenja metronidazolom može se aktivirati candida albicans.

hr . izaziva upalu endocervixa i gornjeg spolnog sustava.diplokok. mogućih težih zdravstvenih tegoba. nakon liječenja obvezne su kontrole (liječenje je rijetko100%tno9.ofloksacin (Tarvid) 400mg per os.eritromicin: 4 x 500mg dnevno per os 7 dana . značenje zbog akutnih zdr. Neke bolesti povezane su sa spolno prenosivim uzročnicima: . E. Gonokokni cervicitis Neisseria gonorrhoeae je G. u žene su ozbiljniji tok i posljedice. tetraciklin i azitromicin9. mikoplazme. oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom.gonoreja. C. Klamidija i virusne upale su najučestaliae.ofloksacin 2 x 300mg dnevno per os 7 dana Uvijek se istodobno liječe partneri. granulomatis. najčešće asimptomatska. ane samo ženu. ima osjetljivu kožu i smještena je u blizini čmara – stoga su djeca osjetljiva na infekcije. povezanosti s premalignim bolestima. Uvijek valaj liječiti partnere. neplodnošću.genitalne ulceracije – HSV. Spolno prenosive bolesti Učestalost STD je u stalnom porastu. adolescenti. neplodnost . klamidija. STD.amoksicilin 3 x 500mg dnevno per os 7 dana . Imanju veliko zdr. ducreyi.doksiciklin (Hiramicin) 2 x 100mg dnevno per os 7-10 dana . prijevremeni porođaj Dijagnoza: kultura organizma iz mokraćnoga sustava vlažni preparat – puno L Liječenje – sustavno: . mikoplazma. klamidija Vulvovaginitis i kolpitis u dječjoj dobi 80% svih gin.com. to su organizmi između bakterija i virusa. coli. HPV. tiha upala.cervicitis – klamidija. u muškarca je bolest češće asimptomatska i blaža.korioamnionitis – streptokok. HSV . mogućih poremećaja u trudnoći. jednokratno . Već u 1. mogućega izazivanja upale u novorođenčeta. Povezuju se s neplodnošću. godine) Dijete ima stidnicu koja nema zadebljale usne te pubičnu dlakavost. krvarenje i dizurija česte paralelne upale sa klamidijom ili trihomonasom može sekundarno izazvati bartolinitis. porođaju i babinju. zdjeličnim upalama. salpingitis. Genitalne mikoplazme Mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum razmjerno se često nalaze u donjemu splonom sustavu žene. Poseban je značaj STD u trudnoći i babinji. prijevremeni porođaj i zastoj u rastu djeteta) – ipak. Potreba za liječenjem je upitan (doksiciklin.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin) 3 x dnevno 500mg per os 7-10 dana . gonoreja. infertilitetom i komplikacijama u trudnoći (pobačaj.zdjelične upale. do 5. HSV . Ev. kontaktu žena se lakše i češće zarazi od muškarca. bolesti u dječjoj dobi odnosi se na vulvovaginitis (najučestaliji je od 2. treponema. tegoba.azitromicin (Sumamed) 1g dnevno per os.ceftriakson (Rocephin) 125-250mg im . klamidija. jednokratno Uvijek se istodobno liječe partneri. vaginitis i salpingitis u trudnoći – korioamnionitis. Nalaze se u rodnici i cervixu u 30-90% asimptomatskih žena. prijevremeno prsnuće vodenjaka. gonoreja. anaerobi . Simptomi: mukopurulentni iscjedak.perpetuum-lab.kultura stanica (McCoy stanice) – serološke pretrage i PAPA nisu dovoljno pouzdani Liječenje – sustavno: . www. kontrolirane studije nisu dokazale tu povezanost. H.

krv je alkalna. Akutni oblik PID-a većina autora poistovjećuje sa salpingitisom. Kada upala zahvati i mišićni dio jajovoda dolazi do zatezanja mišićnoga prstena što dovodi do zatvaranja jajovoda prema trbušnoj šupljini (obrambeni mehanizam). Prodorom upale u jajnik nastaje oophoritis. često pruritus → grebanje → ekskorijacije do krvi Dijagnoza:inspekcija i palpacija stidnice.Sluznica rodnice također je osjetljiva zbog toga što je tanka. Nakon 30. topički estrogen (krema) i oralno atb. nema imunoglobulina. oophoritis. a i odstranjuje sluz u endocervikalnom kanalu – nestaje prirodna zaštita) Iz endometritisa klice prodiru u jajovode gdje dolazi do edema i hiperemije sluznice (endosalpingitis).β-hemolitički streptokok grupe A (vaginitis s krvarenjem do 9. pečenje. izbjegavanje šampona i sapuna.bakterije fekalnoga podrijetla (slaba perianalna higijena. mikoplazma. Korisnice OC izloženije su klamidijskoj infekciji donjega spolnog sustava. myometritis.perpetuum-lab. poremećaje peristaltike maternice i jajovoda. 2% seksualno aktivnih ženna mlađih od 25 godina oboljet će od PID-a. a u unutrašnjosti se može naći serozan sekret (hydrosalpinx). U promiskuitetnih žena postoji 5 x veća vjerojatnost da obole. zatim gnojan (pyosalpinx). gonokoki. te kod slabije cervikalne sluzi. ali su nešto zaštićenije od prodora uzročnika u gornji dio. kao i kod svih transcervikalnih manipulacija sa strane liječnika.com. nedostaje joj glikogen i laktobacili (ima neutralan pH). anaerobi.crijevni paraziti – svrab → nadražaj → nespecifična infekcija Simptomi: ↑ sekrecija. Velik dio infekcija su tzv. dodatno je u djece obično slaba lokalna higijena. odstranjenje stranog tijela fiziološkom otopinom.hr . pregled razmaza (sekret se uzima tupim krajem pincete ili se aspirira) Liječenje: poboljšanje perinealne higijene. salpingitis. parametritis. godine i u zimskim mjesecima – mikroorganizam se prenosi iz ždrijela u rodnicu) . miješane infekcije Putovi širenja infekcije: 1.STD – pobuđuju sumnju na spolno nailje . E. www. sjedeće kupke. Prestankom akutnih promjena stijenka jajovoda se stanjuje. postoji čvrsta korelacija sa STD. (Šimunić 377) -------------------- ADNEKSITIS – UPALE GORNJEG DIJELA SPOLNOGA SUSTAVA ŽENE * Šimunić 259 Zdjelična upalna bolest (Pelvis Inflammatory Disease – PID) označava upalu gornjega dijela spolnog sustava: endometritis. Senilni kolpitis Javlja se u menopauzi. IUD ↑ rizik 3-5 x.candida vaginalis (djeca dijabetičari i ona koja primaju atb9 . Rizik oboljevanja je veći ako je cervikalni kanal prirodno jače otvoren. Etiologija: Uzročnici STD – klamidija. učestalost se dvostruko smanjuje. coli. prvo serozan. Ascedentni put je najčešći i to poglavito u vrijeme menstruacije (m. Uzroci vulvovaginitisa: . osječaj žarenja. strano tijelo u rodnici – komadi toalet papira) . nakuplja se sekret.

www. s adneksalnim masama. bolešću. one sa nesigurnom dg. Limfogeno širenje u parametrij najčešće je posljedica kirurških zahvata koji nisu izvedeni u aseptičkim uvjetima. jače izr. Ako upalni eksudat prodre kroz stijenku slijeljenoga jajovoda.2. Ooforitis: upala jajnika kao posljedica salpingitisa zbog prianjanja abdominalnog ušća jajovoda za jajnik. divertikulitis. bolnost adneksa te izražena bol pri pomicanju cervixa 75% ima mukopurulentni iscjedak i cerviklanog kanala abnormalna krvarenja izvanmaternična trudnoća u 3-4% žena Akutna upala vrata maternice: crvenilo. Neliječeni salpingitis prelazi u kronični sa ožiljcima. leukocitozom i povišenom temperaturom. mukopurulentni cervicitis. a > 1/2 njih su rađale. apendicitis. Očituje se diskretnom bolnom osjetljivošću i abnormalnim krvarenjem. čest je tihi ili asimptomatski adneksitis > 90% bolesnica javlja se bol u donjemu abdomenu. sa sumnjom na koegzistentnu trudnoću. Dijagnoza: Dg PID-a potrebno je postaviti i ako postoji najmanja sumnja! Kriteriji za Dg PID-a: Minimalni kriteriji ⇒ bolna osjetljivost donjega abdomena ⇒ bolnost na pomicanje vrata materinice ⇒ bolna osjetljivost adneksa Dodatni kriteriji ⇒ temperatura > 38°C ⇒ ↑ CRP ⇒ ↑ SE ⇒ pozitivan mikrobiološki nalaz cervikalnog obriska ⇒ zdjelični apsces ili kompleks palpatorno ili UZV Laparoskopija – najsigurnija dg metoda Mikrobiooška analiza UZV sva 3 zanka 1 od znakova Diferencijalna dijagnoza: Izvanmatrnična trudnoća. nalaz > 20 L u vidnom polju (u oko 50% slučajeva klamidija ili gonokoki) Endometritis: u 50% uz ak. 3. u stanjima nakon unutramaterničnog kir. 50% nema simptome Salpingitis (adneksitis): u jajovodu se stvara upalni eksudat koji se pretvara u gnoj (piosalpoinks) a zatim dolazi do njegove rezolucije. okluzijama jajovoda i zdjeličnim priraslicama što izazova kronične tegobe s povremenim pogoršanjima. korisnice IUD-a. Nalazimo plazma – stanice! Gonokokna infekcija: ↑ rodnički iscjedak i dizurija. ozljede. mukopurulentni iscjedak žućkastozelenkaste boje. u piometre.hr . torzija adneksa te ishemija u mioma i adenomioze. endometrioza. Simptomi: klinički znakovi su uglavnom nespecifični. Liječenje: Hospitalizirati treba nulipare. TOA: najčešće u žena > 30g. pri korištenju IUD-a. te one koje ne odgovaraju na atb th. Gnoj se često slijeva u malu zdjelicu gdje tvori abscessus cavi douglasi. stvara se tuboovarijski apsces (TOA). Očituje se bolovima u donjemu dijelu trbuha. vulnerabilnost porcije. umanjenje plodnosti ili neplodnost te sindrom zdjelične boli. one s kl. u puerperiju. Širenje upale iz šupljih organa nalazimo u < 2% slučajeva – iz perforiranog apendiksa ili divertikula.perpetuum-lab. novotvorine jajnika i crijeva. ruptura ciste jajnika. Na TOA se često nalijepe priležeće scrijevo i omentum što se naziva tuboovarijskim kompleksom. zahvata i meh. pretvara se u transudat (hidrosalpniks).com.

anaerobi – klindamicin.indikacije: pelveoperitonitis i peritonitis. pregled bolan.Antibiotska th. nastavljamo per os klindamicinom ili doksiciklinom. Klinička slika: bol u zdjelištu. Liječenje: atb. doksiciklin. endometritis. rana DG i dobra antimikrobna th. Etiologija Prirođena ili stečena oštećenja statike organa u maloj zdjelici rezultiraju gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. Tijek: endocervix → IUD → endometrij → jajovod → jajnik (ovulacijski defekt u kori je ulazno mjesto). u 95% uzročnik je Mycobacterium tuberculosis. (gonokoki – cefalosporini III. priraslice. obično penicilin. INKONTINENCIJA MOKRAĆE *Šimunić 272 Kontinencija mokraće se određuje kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije. kronična zdjelična bol. Th: kombinacija antituberkolitika 9 – 12 mjeseci.com. fibrozne promjene. starije radiklanije nego mlađe). Ambulantno započinjemo ofloksacinom + metronidazolom. ↑ L i blagi pomak ulijevo. uretralne) 1. opasnost od kroničnog progresivnog pijelonefritisa. Genitalna TBC – nastaje raspom bolesti iz pluća.perpetuum-lab. Kroničan tijek. umjereno SE. visok rizik za neplodnost. te po povlačenju glavnih tegoba nastavljamo doksiciklinom. U 85% slučajeva SIU nastaje kao posljedica uništenja potpornoga aparata dna male zdjelice u porođaju i babinju. coli. Proteus mirabilis. Per specila – gust mukopurulentan sadžaj koji se cijedi iz endocerviklanoga kanala. Klebsiella i dr. tenezmi (gnoj u Douglasovu prostoru). potom jajnik. mikoplazme – tetraciklini. kostiju. edukacija o STD. proljevi. STATIČKA ILI STRESNA INKONTINENCIJA MOKRAĆE (SIU) Nevoljno otjecanje mokraće kroz intaktnu mokraćnu cijev koje nastaje kad povećani intraabdominalni i intravezikalni tlak u odsutnosti detruzorske aktivnosti svlada oslabljeni intrauretralni zaporni mehanizam. Zbog retencije mokraće nakon voljnog mokrenja nastaju opetovane mokraćne infekcije (E. hipermenoreja ili amenoreja. Intervencijsko liječenje – punkcija i evakuacija gnojnog sadržaja (drenaža apscesa. laparoskopija ili laparotomija. obostrani adneksalni tumor. vezikalne. često kod protrahiranog poroda i kod dovrđenja poroda instrumentima Četi i dugotrajni napadi kašlja Težak fizički rad (dizanje teških predmeta) www. bubrega. Laparotomija ..hr . najč.). pseudomonas. Uzroci inkontinencije mokraće – uretralni i ekstrauretralni. KRONIČNA ZDJELIČNA UPALNA BOLEST Aktinomicete često uzrokuju PID u žena koje koriste IUD. klamidija – azitromicin. širi se hematogeno. ukupno 14 dana. ukupno 14 dana. rezistentni apscesi zdjelice ili TOA što prijete prskanjem ili se stalno obnavljaju (konzervativno ili histerektomija + adneksitis uz vaginalniuu drenažu Douglasova prostora) Prevencija: rana Dg i th upale donjih spolnih organa. metronidazol. Salpingitis.. zahvaćen jajovod. imipenem…) U bolnici dajemo iv klindamicin + gentamicin ili ofloksacin. kasnije kalcifikacija stijenke jajovda i ly čvorova. ↑ temperatura. ascites. ofloksacin i eritromicin. Uretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ stresna inkontinencija ∗ nestabilni detruzor ∗ paradoksna ishurija ili prelojevajuća (overflow) inkontinencija ∗ kongenitalni uzroci ∗ uzimanje lijekova ∗ infekcije donjeg mokraćnog sustava ∗ psihosomatski uzroci Ekstrauretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ kongenitalni (ektopija mokraćovoda. kir: kod TOA. septička stanja koja ne reagiraju na atb. ekstrofija mokraćnog mjehura) ∗ fistule (jukstavezikalne ureterske.

je više straga nego u kontinentnih) Liječenje Kirurško liječenje – metoda izbora. mokraća otječe. Profil uretralnih tlakova u mirovanju i naporu – analiza (in)kompetentnog mehanizma zatvaranja uretre. mjehur se cistometrijski puni do 200mL.com.insuficijencija je 75% ako donji rub ne pokazuje nikakvu dinamiku – insuficijencija je 100% Urodinamska obrada Cistometrija – metoda kojom se mjeri odnos između intravezikalnoga tlaka i volumena mokraćnog mjehura. riječ je o stupnju insuficijencije od 25%. pregled Ciljani neurološki pregled Bonneyev test (bolesnica leži razmaknutih nogu. procjena položaja vrata mokraćnoga mjehura (niži je. Zatim s 2 prsta ili instrumentalno podignemo prednju stijenku vagine – bolesnica ponovno kašlje. bolesnica se nakašlje ili napne – ako postoji SIU. bolesti štitnjače) Mehanizmi nastanka SIU intraabdominalni i intravezikalni tlak nadvlada uretralni tlak zatvaranja rotacijski pokreti cervixa i proksimalne mokraćne cijevi povećavaju kut koji čini uretralna osovina s okomicom na više od 30° što dovodi do uretalne hipermobilnosti te ↑ stražnjega uretrovezikalnoga kuta – sve to rezultira neprimjerenim prijenosom intraabdominalnoga tlaka na uretru tijekom stresa te nekontrolirano otjecanje mokraće Simptomi Hitni nagon – jaka želja za mokrenjem praćena strahom od nekontroliranog otjecanja mokraće ili boli. opstrukcije uretre (mehanička i funkcionalna) Mjerenje protoka mokraće (uroflow) – kontinuiran ili isprekidan protok. u mirovanju. vizualiziramo ušće uretre. rotunda kao susp. Danas niz modifikacija Burchove kolposuspenzije laparoskopski te transvaginalno 'needle' tehnikom Funkcionalna elektrostimulacija (FES) – metoda koja se stimulacijom aferentnoga dijela pudendalnog refleksnog luka rabi za jačanje tonusa i kontraktilnosti mišića dna zdjelice te za relaksaciju m. kao i u kašljanju. baze mokraćnog mjehura i uretre u odnosu na donji rub simfize. procjena kirurških zahvata za korekciju SIU. ali joj sada mokraća ne bježi) – ovim se testom klinički dokazuje da je uzrok ink. Koristi skraćena ligg.-vaginalni pristup. www.Pretilost i tm tvorbe u abdomenu i maloj zdjelici. procjenjujemo dinamiku vrata mokraćnog mjehura u aktivnoj suradnji sa bolesnicom: Stupnjevi insuficijencije po Miličiću ako se donji rub ušća uretre pri zaustavljanju mokrenja uzdigne toliko da zatvara ¾ unutarnjeg ušća. Abdominalni. trudnoća Hormonska hipotrofija Prethodni korektivni kirurški zahvati Kongenitalna slabost mišića i kongenitalne anomalije Metaboličke bolesti (dijabetes. Hiperaktivni detruzor karakteriziran je nevoljnim kontrakcijama detruzora tijekom punjenja mokraćnog mjehura. Spuštenost baze mokraćnoga mjehura i gornjga dijela uretre. Vaginalna cistouretropeksija: Marshall-Marchetti-krantzova operacija koristi dvostruki nabor vaginalne stijenke koji se učvršćuje na periost stražnje površine simfize. detrusora. Miličić-OreškovićBagović ml. potencijala u detruzoru i uretri Transvaginalni UZV – analiza statike i dinamike anatomskih odnosa vrata. različita brzina protoka Elektromiografija – mjerenje el. ako se donji rub uzdigne do polovice ušća – insuficijencija je 50% ako se donji rub uzdigne sano za ¼ . motorna (hiperaktivni detruzor) i senzorna (hipersenzitivan detruzor) urgencija Urgentna inkontinencija – nekontrolirano otjevanje mokraće izazvano jakom željom za mokrenjem Dijagnoza Anamneza Gin.hr . strukture koje se vežu na otprepariranu paravaginalnu fasciju u visini vrata mokraćnog mjehura i proksimalne mokraćne cijevi. vaginalni i abd. Cilj je obnoviti normalne anatomske odnose i osigurati odgovarajuću potporu vezikouretralnoj jedinici te tako poraviti stražnji uretrovezikalni kut i poboljšati prijenos intaabdominalnog tlaka na uretru.perpetuum-lab. Burchova kolposuspenzija koristi ileopektinalne ligamente kao suspenzijske strukture. Uretrocistoskopija – dokazujemo cistitis.

spolni život. 4. Pogoduju ima kratka mokraćna cijev. promatra se obojenost i vlažnost tupfera: obojeni vlažni tupferi dokazuju prisutnost vezikovaginalne fistule.perpetuum-lab. Najčešći je uzrok inkontinencije mokraće žena u postmenopauzi! (Nestabilnost detruzora + postojanje neurološke lezije = detruzor hiperrefleksija) Simptomi: urgencija. Simptomi: nekontrolirano otjecanje mokraće. funkcionalni psihosomatski uzroci. U slučaju malih fistula jedan dio mokraće istječe tijekom normalne mikcije. porođaji. djelomična/potpuna) – česte infekcije. protrahiran porod. Koriste se kad postoje kontraind. Koriste se lokalni estrogenski pripravci u obliku vaginalnih krema. 5% žena. učestalo dnevno i noćno mokrenje. hipospadija uretre.Pesari – konzervativno liječenje. 2. www. mokraćnog mjehura i mokraćovoda sa susjednim organima (najč. Simptomi: učestalo izmokravanje malih količina mokrće uz osjećaj nepotpunog izmokravanja. ekstrofija mokraćnoga mjehura Fistule: poveznica mokraćne cijevi. a neobojeni. Liječenje: Snižavanje kontraktilnosti mokraćnoga mjehura: antikolinergici Povećanje uretralnog otpora: lokalna hormonska th estrogenima i alfaadrenergički agonisti Centralni i periferni denervacijski postupci – samo u onih bolesnica koje su refraktorne na sve ostale oblike liječenja 3. urgentna inkontinencija. noćna enureza te rijetko koitalna inkontinencija. blizina stidnice. ali vlažni tupferi fistulu mokraćovoda (po Miličiću) . zahvat.com. izravno s rodnicom ii neizravno kroz maternicu) Najčešći uzrok – oštećenja pri vaginalnim i abdominalnim ginekološkim i urološkim kirurškim zahvatima. iv aplikacija ili izravno ubrizgavanje otopine metilenskog modrila u mokraćni mjehur . nedostatna higijena vanjskoga spolovila. urgentna i statička inkontinencija mokraće. Estrogeni – HNL je dokazano učinkovito u sprečavanju učinaka gubitka estrogena u žena u menopauzi. nekontrolirano otjecanje mokraće. Etiologija: neurološke lezije GMN i DMN. prstena ili tableta. urgencija. ventilne fistule). Liječenje: uklanjanje uzroka koji je doveo do navedenoga poremećaja uz istodobnu kolinergičku stimulaciju kontraktilnosti detruzora i liječenje aktualne mokraćne infekcije. Liječenje: antimikrobni lijekovi i uroantiseptici ciljano prema antobiogramu uz obilnu hidraciju. KONGENITALNI UZROCI INKONTINENCIJE odgođeno sazrijevanje kontrolnih mikcijskih mehanizama vezikoureteralni refluks (VUR) neurološke kongenitalne lezije spinalne moždine strukturne kongenitalne anomalije – epispadija. gin. osnovne bolesti. različite spolno prenosive bolesti. a drugi dio spontano i nekontrolirano u rodnicu (tzv. 5. abnormalnosti urogenitalnog sinusa. manjak estrogena. miješana inkontinencija. za kir. INFEKCIJE MOKRAĆNOGA SUSTAVA Mokraćne infekcije se često javljaju u djetinjstvu. Dijagnoza: anamneza.u rodnicu se stave 3 tupfera. pobačaji. razaranje stijenke kanalnog sustava uznapredovalim zloćudnim bolestima spolnoga sustava te rijetko upalni procesi. miogeni uzroci. opstrukcija. rodnice i rektuma. PRELIJEVAJUĆA INKONTINENCIJA («OVERFLOW» INKONTINENCIJA. NESTABILNI STERUZOR To je stanje u kojemu detruzor pokazuje spontane ili izazvane kontrakcije za vijeme punjenja mokraćnog mjehura koje bolesnica ne može voljno spriječiti. uzimanje različitih lijekova. ISCHURIA PARADOXA) Simptom niza bolesti koje otežavaju normalno otjecanje mokraće zato što je mokraćni mjehur previše rastignut i zbog nemogućnosti njegovog pražnjenja. Simptomi: učestalo dnevno i noćno mokrenje. upalni procesi. menstruacije.hr . ozljede. pregled. traume. Pesari su intravaginalni prsteni koji se koriste samo privremeno i usmjereni su samo na ublažavanje tegoba. Posljedica: retencija mokraće (ak/kron. generativnoj dobi i menopauzi.

endometritis. poremećeno disanje. haemorhhagia gravis. Laboratorijski – acidoza.bakterije). cijanoza. corpus alienum in vagina. hipoksija. Uzroci mogu biti svi lijekovi. Nastaje burno i specifično stvaranje kompleksa antigen – antitijelo pri čemu se oslobađaju velike količine histamina. oligurijom ili anurijom. Bartholini.. torsio tumoris adnexorum. Simptomi: ↑ KT.com. hipoksija. HLA aloimunizacija…). Th. pluća. commotio et laceratio genitalis. puls >100otk/min. HEMORAGIJSKI ŠOK Nastaje zbog gubitka krvi. BAKTERIJSKI) ŠOK Nastaje zbogporemećaja mikrocirkulacije izazvanog bakterijskim toksinima 8njč G. nestašica O2. tahikardija. zaraza HIV-om.) ANAFILAKTIČKI ŠOK Insuficijencija cirkulacije nastala kao posljedica anafilaktičke reakcije. EKG – ishemična oštećenja miokarda. HITNA STANJA U GINEKOLOGIJI *Šimunić 320 Simptomi koji karakteriziraju hitna stanja u ginekologiji su: krvarenje – iz maternice. trombocitopenija i eozinofilija. dysmenorrhoea. defloratio et ruptura hymenalis. Liječenje: zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv. intraabdominalno (kod ekstrauterine trudneoće. ako ne dođe do spontanog zatvaranja – kirurško liječenje (vaginalni i abdominalni zahvati). pelveoperitonitis. Nastaje DIK. infuzija dextrana (Soludeks). carcinoma cervicis.perpetuum-lab. pospanost. contusio et laceratio vaginalis. kod rupture ciste jajnike).Liječenje: transuretralna kontinuirana kateterizacija mokraćnog mjehura u trajanju 4-6 tjedana nakon uzročnoga zahvata. angioneurotski edem i urtikarija. poremećaja koagulacije. Sva krvarenja u ginekološkoj patologiji mogu dovesti do šoka. abscessus tuboovarialis. Kod srednje teških anemija može se davati eritropoetin. ošetećenja bubrega. perforatio uteri violenta. www. leukopenija. koža i sluznice blijede. kod torzije ovarijske ciste. Dijagnoza: pratiti KT. bljedilo. nužna je ako je HB < 70g/L i ako postoji hipovolemija. abscessus gl. haemorrhagia gravis. Simptomi: teško opće stanje sa septičkim temp. količinu izgubljene krvi te boju kože i sluznica. piosalpinks i dr. puls. torsio tumoris adnexorum. anurija (za 1h izluči se manje od 5ml mokraće). ENDOTOKSIČKI (SEPTIČKI.hr . dispneja do simptoma gušenja i prestanka disanja. Hitna stanja u klimakteriju i perimenopauzi: carcinoma cervicis. menometrorhhhagia. tahikardija i ortostatska hipotenzija. anoksija i nekroza stanica. Liječenje: ciljana atb th. gubitak krvi > 1500ml. treba odstraniti bakterijsko žarište (pelveoperitonitis. adneksitis i rak spolnih organa Hitna stanja u djetinjstvu i pubertetu: metrorrhagia juvenilis. Transfuzija krvi – samo ako je nužna (kompl. krvarenja nastala ozljedom spolnih organa (perforacija uterusa kod pobačaja. acidoza → propadanje stanica i oslobađanje vazoaktivnih tvari. bradikinina i serotonina koji dovode do pada KT → zastoj u cirkulaciji. sistolički kt < 70mmhg. elektrolita. graviditas canalis cervicalis.) bol – u predjelu donjeg abdomena. dismenoreje i upale zdjeličnih organa obilan vaginalni iscjedak – kolpitis. gubitak svijesti. povećana potreba za kisikom.. ozljede kod pada.: anafilaktička reakcija. hipotonijom i tahikardijom te poremećenom koagulacijom. Kod gubitka krvi do 50% volumena nastaje ireverzibilni šok. ruptura tumoris ovarialis. Hitna stanja fertline dobi: abortus. hiperkapnija. torsio tumoris adnexorum. Ako se stanje šoka za 24h i nakon th vidno ne popravlja. glukoze. hladan znoj. izvanmaternične trudnoće. graviditas extrauterina. oligurija (za 1h izluči se manje od 20 ml mokraće). slilovanja i dr. mišića i SŽS-a. Simptomi: ↓ prokrvljenost tkiva. cervicitis. ruptura rodnice. ruptura cystis ovarialis. ruptura cystis ovarialis.

ca cervixa. tahipneja. obično laceracije stražnje komisure. U 90% organski uzroci. subfebrilnost ili febrilnost. aminofilin. na mjesto hematoma staviti kompresu s ledom.perpetuum-lab. Valja regulirati ciklus. Manje kontuzije liječe se hladnim oblozima. Ako se tromb otrgne i začepi krvnu žilu dovest će do infarkta tkiva. drenirati i propisati atb. polipi. dispareunija. uvođenju stranog tijela i sl.hematomi u predjelu stidnice koji nastaju padom. Podići zdjelicu (jastuk ispod križa bolesnice). velike hematome treba evakuirati. Nakon amenoreje u trajanju 5-7 tjedana ili nekoliko mjeseci nastaje jako krvarenje koje traje 2-4 tjedna ili duže (→ teške sideropenične anemije!). sukrvav ispljuvak. dekompenzirane srčane greške. U pravilu je krvarenje disfunkcijsko. Kod sumnje na ozljedu mokr. godine. Nepravilna disfunkcijska krvarenja (metrorrhagia dysfunctionalis) najčešće nastaju na početku generativne dobi (juvenilna krvarenja) i u klimakteriju (klimakterična krvarenja). probadanje u leđima. Liječenje: kod organskih uzroka ovisi o vrsto bolesti. ifuzija dekstrana. RODNICE I CERVIKSA Divetikul. kronična PID) i ekstragenitalni (↓Tr.raka tijela maternice. endometrioza. mokraćne cijevi. Ako je došlo do ozljede vena – egzaktna hemostaza. predmetu.hr . nazočnost spermija – sudski procesi). često siu uzrok procesi na vratu i tijelu maternice. koagulopatije. osjećaj gušenja. ca uretere: krvarenje. silovanju. cijevi/mjehura ili kod postojanja velikih retroperitonealnih hematoma postaviti trajni kateter. bljedilo ili cijanoza kože i sluznica. a rjeđe je uzrokovano organskim promjenama (adneksalni tm.. Ako zatajui srce – vanjska masaža srca. ako dođe u pluća – embolija pluća i plućni infarkt. tahikardija. Liječenje. embolija pluća – iznenadna bol u prsima. a pozom pomoću gestagena (5-7 dana) postižemo njegovu sekretornu transformaciju 2-3 dana nakon prekida liječenja ponovno nastupa krvarenje). velika sklonost recidivima. ali se često javljaju i kodporemećaja zgrušavanja. tahikardija. aspiracija gornjih dišnih putova. Th: kirurško zbrinjavanje (kod silovanja ustanoviti ev. Liječenje: imobilizacija + visoke doze heparina (do 40000 j. uzimati preparate Fe. bol u tabanima. Izgled rane ovisi o načinu. hormonska th. KRVARENJE KOD LEZIJA MOKRAĆNE CIJEVI. bolovi prilikom udisaja. javlja se obično nakon duže ili kraće amenoreje. dražice ili defloriranog himena.Liječenje: adrenalin iv. Hipermenoreja je nenormalna obilna menstruacija. genitalni ( miom. ide prema rektovaginalnom septumu). ↑ L i SE. cervikalnog polipa. raka rodnice. Kod silovanja može nastupiti profuzno krvarenje zbog ozlj. Metrorrhagia juvenilis: obilno i dugotrajno krvarenje u nepravilnim razmacima u djevojaka između 12. staricama ili spolno zrelim ženama (ozljeda dražice i uretre) Ozljede nastale kod spolnog odnosa – manje ozljede u predjelu himena i introitusa rodnice./dnevno) NEPRAVILNA KRVARENJA IZ MATERNICE (KRVARENJA *Šimunić 323) Čest su simptom patoloških promjena spolnih organa. kisik pp. ablacija endometrija česta je alternativa vađenju maternice..com. hipertenzija. često u predjelu srca.. Metrorrhagia climacterica: nakon kraće ili duže amenoreje. kortikosterodi. Laceracije na stidnici i perineumu često zacijele bez vidljivih ožiljaka Slučajne ozljede. bubrežne bolesti. polipa endometrija. polipi end. i 18. TROMBOEMBOLIJSKA BOLEST Tromboza je intravaskularna koagulacija krvi. raka jajovoda i jajnika. te o tome je li riječ o djevojčicama (ozljeda obično oko stražnje komisure. pad KT. zastoj krvi zbog plućnih bolesti). bolna Ahilova tetiva. Akutna trauma – pri padu. bol kod mokrenja Ca vagine: krvarenje www. KRVARENJA KOJA NISU POVEZANA S MENSTRUACIJSKIM CIKLUSOM To su krvarenja nastala kod ozljeda splnih organa. Simptomi: flebotromboza dubokih vena nogu – edematozne i lividne noge. koagulopatija) Liječenje: hormonska th: ako krvarenje traje >2tj. endometritis. obnavljamo endometrij estrogenima.

kir + radioth. gonokok. bol za vrijeme ovulacije (kratkotrajna).com. dizanje tereta. upale…).i G+ bakterije. TBC Akutna upala adneksa – piosalpinx. endometrioze. Idealno kontracepcijsko sredtvo trebalo bi biti posve učinkovito. Nekroza može rezultirati perforacijom i peritonitisom. diuretici i sedativi). HITNA KONTRACEPCIJA Postkoitalna hormonska kontracepcija djelotvorna je ako se primjeni nekoliko sati nakon spolnog odnosa (ne duže od 72h). napetost fornixa i bolnost pri pomicanju cervixa Hiperstimulacija jajnika gonadotropinima u th steriliteta – ak.↑ gnojni iscjedak. uzrok su nagli pokreti tijela (nagli okret/ustajanje. a da u anamnezi ništa nije upućivalo na karakteristične sipmtome! Liječenje: antibiotici. sekundarna dismenoreja (th. : uklanjanje poremećaja – mioma. IUD – postaviti ga unutar 5 dana od ovulacije KONTRACEPCIJA * Šimunić 338 Kontracepcija obuhvaća sva sredstva i metode kojima se u određenome trenutku. Th: frakcionirana kiretaža. Trichomonas Akutni cervicitis – generalizirana spolna infekcija – gonokoki. endometrioza i PID. www. klamidija. bolovi pri mokrenju. defans. reverzibilno. Infekcija i gnojenje nakon torzije česti su u babinju.bol nastala u početku menstruacije. Cervikalni ca koji opstruira un. jeftino i neovisno o snošaju. PMS (th: gestageni u 2/2 ciklusa. cerviklani poli i ca: krvarenje. krv curi kroz jajovode u abdomen Torzija – kao komplikacija tm jajnika koji su na peteljci. neškodljivo za korisnike i njihovo potomstvo. kod TOA – kir. zaustavljaju prirodni procesi reprodukcije. difuzni bolovi u donjem abd. Perforacija maternice – nakon insercije IUD ili za vrijeme kiretaže PID – gnojni vaginalni iscjedak. bolovi u LS kralježnici. ↑ nadražaj na mokrenje. bolovi. Inkarceracija i ruptura tumora su rijetke.perpetuum-lab. Akutni febrilni stadij može katkada potpuno izostati! Može postojati i veliki nalaz na adneksima. Defans. tbl koje sadže etinilestradiol i l-norgestrel. bolovi u zdjelicii križima i dispareunija PID – G. ples). BOL U ZDJELICI ŽENA KOJE NISU TRUDNE Akutna zdjelična bol: torzija. osobito pri hodanju.hr . ušće maternice – piometra. absces Douglasova prostora. a svakako prije implantacije blastociste. može biti do veličine kokošjeg jajeta. klamidije i virusi Kronični cervicitis . sjedenju i defekaciji (Th: incizija i drenaža) BOLESTI KOJE DOVODE DO POJAČANOG ISJETKA IZ RODNICE Kolpitis – Cndida. ruptura i krvarenje adneksalnog tumora Retrogradna menstruacija . anomalije uterus i vagine koji dovode do hematokolposa i hematometre Hymen imperforatus Uterus bicornis unicollis cum cornu rudimentario Uterus duplex et vagina duplex unilateralis stretica Bartolinitis – jako bolna oteklina. pelveoperitonitis . mučnina.↑temp. skok. gnojni iscjedak i laganno ↑ uterus Kronična zdjelična bol: Bolovi povezani s menstruacijskim ciklusom – primarna dismenoreja (th: analgetici). estetsko i za sve lako prihvatljivo.Erozija cervixa. jaka bol zbog upale i napetosti tkiva. intenzivno crvena. aktinomikoza.

stoga postoje različiti neizravni načini: ♦ Kalendarska metoda (Ogino-Knaus) Ogino: ovulacija 12-16 dana prethodi menstruaciji. te mehanički dijeli rodnicu na proximalni dio (u kojem se nalazi prekrivenii cervix) i distalni idio u kojemu dolazi do ejakulacije. rijetke i rastezljive cervikalne sluzi koja doseže max. U svakom ciklusu postoje. najviše 4 plodna dana – 3 prije i 1 nakon ovulacije. ♦ Temperaturna metoda Osniva se na spoznaji da 24-72h nakon ovulacije diolazi do gestagenski uvjetovanog ↑ bazalne temperature za 3 ili više desetinkui stupnja. Važna je njegova pravilna upotreba. neposredno prije ovulacije (nakon ovulacije pod utj.perpetuum-lab. Sprmiji su ženskome spolnom sustavu ostaju sposobni za oplodnju 48-72h. Danas ne postoji jednostavan način na koji bi se unaprijed moglo predvidjeti vrijeme ovulacije. erozije. postavlja se izravno na cervix. zeleno za neplodne) Mehanička kontracepcija – mehanički se sprečava ulazak spermija u cervikalni kanal ♦ Kondom Kondom ili prezervativ je duguljasta vrećica izrađena od tanke gume ili poliuretana. vjerojatno će se izbjeći začeće. najkasnije 6h prije početka snošaja. Odstranjuje se 2-8h nakon posljednjeg snošaja. gusta i mutna= ♦ Individualno određivanje količine estron-3-glukuronida (glavnog metabolita estradiola i LH u mokraći) S porastom njegove koncentracije najsigurnije se može predvidjeti ovulacija – priručnim aparatićem Persona u koji se umetne štapić namočen u prvoj jutarnjoj mokraći (crveno svjetlo za plodne dane. P4 postaje oskudna. Ova metoda nije pogodna za žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima.com.A) PRIVREMENA KONTRACEPCIJA Prirodne metode kontracepcije One metode za čiju je primjenu potrebno samo odgovarajuće spolno ponašanje. malformacije i upale cervixa te alergija. ♦ Billingsova metoda Temelji se na hormonski uvjetovanoj razlici u količini i kakvoći cervikalne sluzi: s vremenom približavanja ovulacije počinje izlučivanje obilne. u 3 veličine. dakle. Pravilno postavljena dijafragma stoji između stražnjeg svoda rodnice i stražnjega ruba simfize. ali se pri izračunavanju uzima vrijeme od 24h. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa. u 3-6 veličina. plastike ili metala. Postavljanje i uklanjanje kao kod dijafragme. prednost mu je mogućnost zaštite od spolno prenosivih infekcija. ♦ Cervikalna kapa Sredstvo u obliku napstka od gume. s rezervoarom za skupljanje ejakulata ili bez njega. laceracije. žena treba odrediti najkraći i najdulji ciklus (NKC i NDC) tijekom 12 mjeseci. Za izračunavanje 1. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa i alergija na metrijal ili spermicide. plodnoga dana rabi se formula: NKC – 18. Kontraindikacije su moguća alergija na materijal ili spermicid kojim je kondom premazan. preporučljivo ju je zamijeniti svake godine novom. ♦ Dijafragma Elastični prsten promjera 45-100mm preko kojega je u obliku kupole postavljena tanka gumena opna. ♦ Poliuretanska spužvica www. sigurnih dana: jajna stanica živi i ostaje sposobna za oplodnju svega nekoliko sati nakon ovulacije. Coitus interuptus – prekinuti odnos. postavlja se u rodnicu uz dodatak spermicida. pri kojemu se spolni odnos prekida prije ejakulacije razmjerno je niske učinkovitosti Različite metode za izračunavanje tzv. izbjegavanjem spolnih odnosa od početka ciklusa pa do 3 dana nakon povišenja BTT-a. a za zadnji NDC –10.hr .

dovode endometrij u stanje mirovanja (nema proliferacije i sekrecije). izrađen je od mekoga poliuretana. Valja voditi računa o interakciji s drugim lijekovima – barbiturati. pa izostaje ovulacija. antiepileptici. U 7-dnevnoj stanci javlja se prijelomno krvarenje koje nalikuje normalnom menstruacijskom krvarenju. Hormonska kontracepcija Danas postoje 2 velike skupine hormonskih kontraceptiva: 4. Kemijska kontracepcija – kombinacija inertne osnovne tvari koja mehanički sprečava prodor spermija i aktivne tvari koja ima spermatostatično i spermicidno djelovanje. čepići i pjeneće tablete – apliciraju se što dublje u rodnicu. neki antimikotici (grizeofulvin) i neki antibiotici (rifampicin) mogu smanjiti kontracepcijsku djelotvornost.m. Oralna hormonska kontracepcijska sredstva a) kombinirani jednofazni estrogensko . unutarnji prsten služi za fiksaciju do koje dolazi potiskivanjem vrećice prema svodovima maternice. a mijenjaju i motilitet jaaovoda. Djelovanje: sinergističko. sistemske bolesti. Tablete treba uzimati redovito. dana menstruacijskog krvarenja.hr . Učinkovitost općenito nije visoka.progesteronski preparati b) multifazni estrogensko – gestagenski preparati c) sami progestageni 5. Danas se najčešće primjenjuju spermicidi koji djeluju površinski na membranu spermija sprečavajući primanje kisika i fruktolizu. Na oba kraja ima fleksibilan prsten. OC se smatraju jednom od najdjelotvornijih privremenih metoda kontracepcije Apsolutne kontraindikacije: kardiovaskularne bolesti. centralno i inhibitorno djelovanje estrogena i progestagena na hipotalamus i hipofizu → to dovodi do ↓FSH i LH koje nisu dovoljne za stimulaciju folikula jajnika. oštećenja jetre i hormonski ovisni tumori Relativne kontraindikacije: dob >35g uz pušenje ili bilo kakav drugi rizični faktor za nastanak kv oboljenja Popratne pojave: www.♦ Spužvica sa spremicidima koja se prije spolnog odnosa jednostavno postavlja u rodnicu. Kondom za žene (femidom) Ima oblik vrećice. dvostruko debljega od onoga za muški kondom.com.progesteronski preparati To su tablete uvijek istoga sastava: danas su to niskodozažni preparati s 20-50 ug etinil – estradiola + vrlo niske doze progestagena. a vanjski ostaje izvan rodnice i štiti vanjsko spolovilo od infekcije. Sve dok je potrebna kontracepcijska zaštita nije potrebno prekidati uzimanje tableta (preporučivati stanke od 2-3 mjeseca svake godine. Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem u obliku a) i. Kontrola je potrebna nakon tri mjeseca. uvijek u isto doba dana. želei. injekcija b) potkožnih implantata c) vaginalnih prstena d) unutarmaterničnih uložaka s dodatkom hormona 1 1.a) Kombinirani jednofazni estrogensko . skupa – jednokratna uporaba. Preporučljivo je započeti 1. OC također uzrokuju promjene u kakvoći i količini cervikalne sluzi. Kreme.perpetuum-lab. Primjenjuju se u trajanju od 3 tjedna sa stankom od 7 dana između pjoedinih ciklusa uzimanja. stoga se kombiniraju pretežito s mehaničkim metodama. danas je vitium artis). Uz pravilan način uporabe.

oskudnije krvarenje – preventiva anemije smanjenje dismenoreje i PMS-a. napetost u dojkama i retencija tekućine (u početku primjene OC) ↑ proizvodnja AT → ↑ krvnog tlaka moguća žutica (kolestaza) moguće ↑ triglicerida. gusta i teško prohodna za spermije.pozitivne: pravilnije. mini-pilula. ↑ lučenje lojnih žlijezda (akne). Ove su opsnosti za zdrave mlade žene koje koriste niskodozažne preparate svedene na najmanju moguću mjeru. u endometriju što za posljedicu ima ↓ proliferacije endometrija). 2. a poremećena je i tolerancija na glukozu Posljedice progestagena: anaboličko djelovanje . www.a) i. 2. glavobolje i vrtoglavice. Visok stupanj zaštite. Izuzetak su i.com. prsištu ili trbuhu. daje se uglavnom ženama kojima uzimanje estrogena nije preporučljivo ikao dodatna kontracepcija za vrijeme dojenja. sastoji se od neprekidnog uzimanja malih doza progestagena. - 2 (Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem) Glavni sastojci ovih kontraceptiva su različite vrste progestagena.perpetuum-lab. Prvi ciklus može biti produljen (zbog ↑ proliferacijske faze). sve korisnice treba poučiti da se odmah jave liječniku u slučaju pojave jake boli u listovima.m. cervix). injekcije DMPA (depo medroksiprogesteron acetat) svaka 3 mj i NET-EN (estradiol valerat uz noretinodron enantat) 1 mjesečno.c) Sami progestageni Tzv. Ipak. jake glavobolje sa smetnjama vida. a zbog relativnog manjka E može doći i do nepravilna međukrvarenja Komplikacije i opasnosti: kardiovaskularna oboljenja. zbog čega im je i djelotvornost niža. izostanak prijelomna krvarenja (zbog utjecaja progestagena na smanjenje E – rec. Fertilitet nakon prekida uporabe OC u žena s prethodno normalno redovitim menstruacijskim ciklusima nije promijenjen. ali česta su nepravilna krvarenja.b) Multifazni estrogensko – gestagenski preparati Sadržaj estrogena i progesterona nije stalan nego se mijenja na način kao što se mijenja i koncentracija prirodnih estrogena i progesterona u normalnome menstruacijskome ciklusu. dnevno otpuštaju 80 ug.b) potkožni implantati Najčešće sadrže 6 x 36 levonorgestrela. U 1-2% žena nakon prekida uporabe OC dolazi do tzv. Mehanizam djelovanja temelji se na promjenama kakvoće i količine ervikalne sluzi koja postaje oskudna. postpilularne amenoreje. 1. povećana mogućnost nastanka adenoma jetre. Danas se koriste trofazni preparati: glavna prednost u odnosu na jednofazne je smanjenje popratnih pojava (osobito poremećaja metabolizma lipida). pojave žutice ili slično. Ovulacija je spriječena samo u malom % žena. mogući nastanak karcinoma (dojka.m.negativne: mučnina. injekcije.↑ tjelesne mase.hr . uspješno se liječi preparatima za indukciju ovulacije 1. kolesterola i lipoproteina. ↓ učestalosti ca jajnika i endometrija za oko 50% ↓ učestalosti cista jajnika te benignih tm dojke usporenje gubitka koštane mase .

unipolarnom ili bipolarnom kauterizacijom. opasnost od spontanoga pobačaja je 3-5 x veća: veća je i vjerojatnost za nastanak izvanmaternične trudnoće – blagi asimptomatski salpingitisi.perpetuum-lab. bez mijenjanja seksualnih partnera. Ostaju u rodnici 3 tjedna i onda se odstranjuju. IUD-ovi koji se danas rabe izrađeni su ilisamood polietilena (nemedicirani ulušci) ili kao dodatak imaju bakar odnosno progestagene (medicirani ulošci). krvarenja. postavljanjem kopči ili prstena. Većina ih ima transcervikalne nastavke.com. U prvim mj.hr . Sterilizacija žene: tok jajovoda prekida se podvezivanjem. Oslobađaju se u nepromijenjenoj količini. ometaju fertilizaciju ili implantaciju. * Postkoitalna kontracepcija: Primjenjuje se neposredno. Fertilna sposobniost nakon prekida upotrebe nije smanjena. Mogući zdravstveni problemi: perforacija (najč. mjesto među privremenim metodama kontracepcije. može doći do spontane ekspulzije IUD-a. Ovo je jedna od najdjelotvornijih metoda. Kontraindikacije: upale zdjelice. IUD zauzima 1.c) vaginalni prstenovi Prstenovi od silastičnoga materijala. zbog čega endometrij postaje neprijateljska sredina za spermije i implantaciju. Popratne pojave: krvarenja (hipermenoreje i intermenstruacijska krvarenja. ako trudnoća nastane uz IUD. Bakar dodatno ometa enzimske procese i smanjuje motilitet spermija.5-5% slučajeva u 2 godine). Ova je metoda najprikladnija za žene koje su barem jedanput rodile. U početkiu ciklusa primjena hormona sprečava ovulaciju. a ako su uzeti nakon ovulacije.Glavni mehanizam je djelovanje na cervikalnu sluz. www. malformacije maternice. Prstenovi koji sadrže samo gestagene djeluju uglavnom lokalno na cervikalnu sluz i endometrij.g. aktivna tvar su progestageni – sami ili u kombinaciji sa estrogenima. IUD kao strano tijelo uzrokuje pseudoupalnu reakciju endometrija s infiltracijom leukocita i makrofaga. sami progestageni. srčane bolesti. zbog čega im je i djelotvornost zanačajno niža2. endometrij i motilitet jajovoda. a najkasnije unutar 72h nakon nezaštićenoga snošaja. Uz OC. Djeluje uglavnom lokalno na endometrij: u maternici dolazi do značajne atrofije epitela endometrijskih žlijezda uz jakou decidualnu reakciju strome – to dovodi i do ometanja prodiranja spermija i do nemogućnosti implantacije blastociste u atrofični endometrij. promiskuitetne žene. porođaja i pobačaj ili kao oblik postkoitalne kontracepcije. sterilizacija se čini na zahtijev zainteresirane osobe. pri inserciji ili uklanjanju). trudnoća (u 0.) i bolovi. nerotkinje. Najniža dobna grranica je 35 godina. bez inhibicije ovulacije. najčešće u prvih 6 mj. Insercija se radi neposredno nakon menstr. U našoj je zemlji zakkonski dopuštena od 1978. prerezivanjem. dnevno otpuštaju 20 ug levonorgestrela. upale zdjelice. a žive u stabilnim vezama. 2. a dolazi u obzir i postkoitalna insercija IUD-a. Kombinirani e-p preparati. česte popratne pojave (neredovita krvarenja).d) unutarmaterniči prstenovi s dodatkom progestagena Rok uporabe im je 5 godina. Nedostatak – može nastati amenoreja. Popratne pojave: mučnina i povraćanje (propisati antiemetike!) B) TRAJNA METODA KONTRACEPCIJE – STERILIZACIJA Sterilizacija je metoda kontracepcije kojom se nekoj osobi trajno oduzima sposobnost oplodnje. Medicirani su manji i imaju poboljšanu kontracepcijsku djelotvornost. 1 prsten može se koristiti najmanje 6 puta.

Potom se postavi šav na kožu skrotuma. nepovoljan tuboovarijski odnos. U 1-4% vazektomiranih muškaraca i do 2% steriliziranih žena može doći do spontane rekanalizacije i do trudnoće. varikokela. cerviklana disfunkcija. tako vas deferens postaje pristupačan pa se resecira oko 1.hr . Komplikacije: psihičke i somatske (hematomi. usporeni ili spriječeni transport oplođenog jajašca dio materišta te nepovoljno lokalnno stanje endometrija zbog upalnih ili endokrinih razloga D) Nepotpuno objašnjenja ili nerazjašnjena neplodnost okultni poremećaji funkcije spermija. Umanjena plodnost ili subfertilitet – trudnoća može nastupiti.perpetuum-lab. analiza ejakulata Uzroci muške neplodnosti – 5 etioloških skupina: www. nejasne imunološke reakcije… Dijagnoza Anamneza – opće/gin zdravlje žene.5 cm njegove duljine.Kontraindikacija je peritonitis. Sekundarni sterilitet – stanje nemogućnosti postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće. prehranom i tjelovježbom uvjetovani poremećaji.com. Komplikacije: psihičke (žaljenje zatrajno izgubljenom sposobnošću reprodukcije) i somatske (ovise o načinu zahvata) Sterilizacija muškarca (vazektomija): obavlja se prekidom toka sjemenovoda. Zahvat je tehnički jednostavan i može se izvesti u lokalnoj anesteziji. infekcija te upala sjemenika i epididimisa). te upale. autoimuna zbivanja. Etiologija A) Neodgovarajuća proizvodnja i/ili transport sjemena Pregerminalni uzroci: endokina narav. upale. ali u pravilu ne nastupa nakon dužega razdoblja nego što je to slučaj u normalno plodnoga para u kojega je fekundabilnost (prosječna mogućnost zanošenja po ciklusu9 oko 20%. toksini. endometrioza. defekti receptivnosti endometrija. psihoneuroendokrini. ako i dođe do trudnoće. nezaštićene spolne odnose tijekom godinu dana ne dolazi do trudnoće. prstima fiksira oko 1 cm iznad sjemenika. spermatični granulomi. traume i tumori tog područja Periferni endokrini poremećaji: disfunkcija štitnjače i nadbubrežne žlijezde te patološka proizvodnja spolnih steroida u gonadama ili ekstraglandularno C) Smetnje susretu gameta – oplodnji te transportu i implantaciji zigote upalna i mehanička oštećenja. poremećaj je u hipofizi . varikokela → ↓ broj i kakvoća spermija Postgerminalni uzroci: smetnje transporta na izvodnim putovima B) Neodgovarajuća proizvodnja jajne stanice u žene Središnji neuroendokrini poremećaj: neurofarmakološki. Infertilitet – stanje žene do tada nesposobne za rađanje živa i za život sposobna djeteta. neodgovarajuća cervikalna sekrecija.↓ razine LH i FSH → ↓ testosteron Germinalni uzroci: kromosomske nepravilnosti. trajanje neplodnosti Gin. Zahvat se obično izvodi u općoj anesteziji. Sjemenovod se ispalpira. ubrzani. ostali oblici zdjeličnih upala moraju se sanirati. veća je vjerojjatnost da će ona biti izvanmaternična. Kod žene. pregled s uzimanjem citološkog obriska. a proksimalni i distalni dio posebno se opskrbe. BRAČNA NEPLODNOST (STERILITET) MUŠKI KLIMAKTERIJ ? *Šimunić 349 Primarni sterilitet – stanje u kojemu u para u reprodukcijskom razdoblju uz redovite.

trudnoća. gušterača) www. mumps. Histeroskopija – izravan uvid u postojanje priraslica materišta. te postupci koji omogućavaju dobivanje sjemena iz testisa ili epididimisa (MESA. nadbubr. Liječenje nepolodnosti u žene: Poticanje (indukcija) ovulacije – 3 temeljna pristupa: → otklanjanje disfunkcija unutar reprodukcijske osovine (H-H-O) → otklanjanje disfunkcija izvan reprodukcijske osovine (štitnjača.iz rodnice. pruža podatke o anomalijamai patološkim promjenama maternice. zračenje) posttestikularni uzroci (ošt. submukoznih miomai polipa. spermalna protutijela)) predtestikularni uzroci (hipotal/hipfizni por. cističnih promjena jajnika i biopsiju. uz atb zaštitu. Salpingoskopija – informacije o lumenu i sluznici jajovoda Faloposkopija – optička sonda uvodi se pod kontrolom oka kroz materište u jajovod – uvid u intraluminalna stanja u jajovodu koja se ne mogu otkriti histerosalpingografijom i laparoskopijom. TESA. pouzdan je način ispitivanja prohodnosti jajovoda. jajovoda..postkoitalni test (PCT): 8h nakon spolnog odnosa očekujemo najmanje 10 pokretnih spermija u 1 vidnom polju .provodi se u općoj anesteziji.com.perpetuum-lab. retrogadna ejakulacija kaoposljedica dijabetičke neuropatije ili povrede simpatičkog živca. varikokela. Biokemijske pretrage sjemene tekućine: . Kontraindikacije su krvarenje. ligamentarnoga sustava.hr . Mikrobiološki brisevi i histološki preparati . omogućava pouzdanu procjenu stupnja endometrioze. rekonstrukcija ductus deferensa. septuma. razlozi su hipogonadotropni hipogonadizam. drugih zdjeličnih organa te parijetalne i visceralne potrbušnice. uzimanje uzoraka. septički peritonitis i ileus. orhitis. Apsolutne su kontraindikacije hipovolemički šok. na postgerminalnoj razini liječi se dokazana infekcija. i druge endokrinopatije) infekcije spolnog i mokraćnog sustava imunološki uzroci Ocjenom fertilnosti muškarca bavi se androlog. PESA). materištu i jajovodima. akutni i subakutni upalni proces spolnog sustava te alergija na jod. a laparoskopski i iz jajovoda i dna zdjelice UZV – procjena debljine i donekle očekivane kakvoće periovulacijskoga endometrija Color-Dopler i 3D UZV.procjena kakvoće prokrvljenosti endometrija i njegove finije arhitekture Liječenje neplodnosti Nakon okončanja dg postupka bračni par valja upoznati s detaljnim planom liječenja – nužan je njihov nedvosmisleni pristanak. hipospadija. impotencija.testikularni uzroci (utjecaji na spermatogenezu –Klinefelterov ili Dowvnov sy. varikokele. Laparoskopija. ekskretornih kanala i spolna disfunkcija – malformacije ili opstrukcije kanala. a relativne preboljeli peritonitis i ranije višestruke operacije u donjem abdomenu. slabosti germinalne razine liječimo androgenima ili glukokortikoidima (ukoliko je u pitanju autoimuni mehanizam). Dijagnostički pristup otkrivanju smetni za susret gameta te transport i implantaciju zametka sastoji se od ispitivanja strukturalnog i funkcionalnog stanja oplodnoga puta: Histerosalpingografija (vodotopljivi kontrast apliciramo kroz cervix. a cilj je rađanje zdravog djeteta. normogonadotropna anovulatornost i hiperprolaktinemija (u kojih se uspješno inducira anovulatornost) te hipergonadotropni hipogonadizam (u kojemu indukcija ovulacije nema smisla). jajnika. tj oplodne sposobnosti spermija) Uzroci ženske neplodnosti – dijelom se temelje na kroničnom izostanku ovulacije ili njezinu odviše rijetkom pojavljivanju. atrofija testisa. do preovulacijske faze ciklusa) – orijentacija o cerviklanome kanalu. žl. Liječenje neplodnosti u muškarca većim je dijelom u nadležnosti androloga: za th oštećenja na pregerminalnoj razini – gonadotropini ili GnRH. cervixa i kavuma. kriptorhizam.test penetracije spermija (SPT) kroz cervikalnu sluz partnerice ili druge žene (Pokusni niskodozažni IVF postupak najbolji je pokazatelj stvarne interakcije gamet.

a sve su češći spontani pobačaji. * Najveća komplikacija indukcije ovulacije = hiperstimulacijski sy: uvećanje jajnika. Humani gonadotropini: najdjelotvornije su sredstvo za indukciju ovulacije – daju se FSH i LH zajedno ili u 1. oplođujuća sposobnost muškarca opada nakon 55. rendgenološki ili histeroskopski → rekanalizacija srednjeg i distalnog dijela jajovoda: salpingoliza finbrioplastika salpingostomija istmično-istmične anastomoze Liječenje nerazjašnjene neplodnosti – do 3 godine traže se moguće suptilne.→ namjerna indukcija višestruke ovulacije s ciljem otvaranja što veće mogućnosti zanošenja u jednome ciklusu Klomifen citrat: prvi izbor (niska cijena. godine života metode potpomognute reprodukcije primjenjuju se tek nakon neuspjeha ostalih načina liječenja. Pravilo: doze gonadotropina usklađuju se s reakcijom jajnika (učinak stimulacije prati se dinamičkom UZV folikulometrijom i određivanjem koncentracije estradiola). sredstva koja ↑ osjetljivost na inzulin te elektrokauterizacija subkortikalnih antralnih folikula. jednostavna primjena. I kod PCOS klomifen je 1. g. Djeluje na razini hipotalamičkih estrogenskih receptora (umanjuje negativni povratni učinak endogenih estrogena na lučenje GnRH. dakle i gonadotropina. Metode potpomognute reprodukcije – metode kojima se kontrolira i pomaže oplodnja jajne stanice. a taj je pad puno brži poslije 38. g. dozi više FSH ili pak niske doze FSH. endometrioza. humani gonadotropini. ↑ propusnost krvnih žila (renin. njima se liječe slijedeći uzroci bračne neplodnosti: oštećeni jajovodi. oligurija. g.ATII) → ascites (sa ili bez hidrotoraksa). nakon 35. kao što i neplodnost proizvodi negativni psihološki učinak na partnere – potrebno je pružiti čvrstu psihološku podršku bračnom paru. skrivene patofiziološke podloge neplodnosti. transport gameta. endometrioza. disfunkcija jetre. Psihološki čimbenici imaju značajan utjecaj na neplodnost. anasarka ⇒ hemokoncentracija: ↓ perfuzija organa.com. tumori. manja vjerojatnost za hiperstimulaciju. izvanmaternična trudnoća. kombinirana neplodnost i idiopatski sterilitet. blago opada reprodukcijska sposobnost žene. neplodno sjeme. a potom na jednostavnije i složenije postupke potpomognute reprodukcije.) Preduvjet djelovanja: uredna reprodukcijska osovina. ginekološke operacije i dr. ↑ rizik tromboembolije GnRH: izbor kod hipogonadotrponog hipogonadizma suprahipofiznog ishodišta. Bromoergokriptin: u žena s hiperprolaktinemijom Regulacija poremećenog rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde Kod PCOS: klomifen. IZVANTJELESNA OPLODNJA I DRUGE METODE POMOGNUTE OPLODNJE U ČOVJEKA čak 15% bračnih parova je neplodno. izbor. glavni je razlog odgađanje prve trudnoće i rađanja brojne bolesti starenjem stvaraju sve veći rizik oštećenja reprodukcijskih organa oba partnera: upale spolnih organa. anovulacije. pa se njihovo izlučivanje pojačava. žena sve teže zanosi. implantacija i razvitak trudnoće. a nakon toga se prelazi na empirijsku strategiju povećanja mogućnosti kontroliranom superovulacijom. no valaj biti oprezan (male doze uz UZV praćenje!) jer su u toj skupini hiperreaktori najčešći.perpetuum-lab.hr . To su: Intrauterina inseminacija (IUI) – unašanje sjemena supruga u maternicu Intratubarna inseminacija (ITI) – unašanje sjemena supruga u jajovod In vitro fertilizacija (IVF) i embrio transfer (ET) – izvantjelesna oplodnja i prijenos zametka GIFT – unašanje gameta u jajovode ZIFT – prenošenje zigote ili embrija u jajovod Krioprezervacija – smrzavanje-odmrzavanje zametka i prijenos u maternicu www. Nakon 40. Kirurško liječenje → rekanalizacija proksimalne okluzije jajovoda: transvaginalna kateterizacija jajovoda – taktilno. niža stopa višeplodnih terudnoća. ↑ koncentracije E2 u serumu.

Intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) – mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu Preimplantacijska citogenetska biopsija zametaka (blastomera) Predviđanje ovulacije Ovulacija se može proračunati tako da se od prosječnoga trajanja 3-6 posljednjih menstruacijskih ciklusa oduzme 13 dana, može se predvidjeti po jednostranoj ovulacijskoj boli, po sluzi, mjerenjem bazalne temperature, određivanjem razine hormona i UZV folikulometrijom, kvantitativnim utvrđivanjem porasloga LH (počinje naglo rasti 36 –38 h prije ovulacije)… Rast folikuula u ciklusu prati se serijskim određivanjem razine hormona, UZV-om, porastom folikula, debljinom i prokrvljenošću endometrija,, 3D UZVom… Indukcija ovulacije – kontrolirana superovulacija Sa FSH i LH potiče se rast i razvitak više folikula te zrelost više jajnih stanica. Doza se odabire za svaku pacijenticu pojedinačno. Važno je da sazrijevanje više folikula bude sinkrono i pravodobno. U skupini od 20ak folikula 5-10 folikula će se spasiti od atrezije; od njih će 2/3 dati kvalitetnu jajnu stanicu.

Izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF) Etape: priprema i obrada pacijenata → indukcija ovulacije → kontrola rasta više folikula → aspiracija zrelih jajnih stanica → priprema jajnih stanica i sjemena u laboratoriju → oplodnja i kontrola zametaka → prijenos zametaka (ET) → kontrola funkcije i pripomoć žutom tijelu. Kontraindikacije: dob žene, HIV pozitivnost, bolesti u kojih je kontraindicirana trudnoća Postupak: Kada se utvrdi zrelost folikula, daje se injekcija hCG (zamjena za LH) → za 34 – 36 h stanice se aspiriraju iz jajnika, izoliraju se, obrade i odlažu u odgovarajuće epruvete u inkubator sa strogo kontroliranim uvjetima temperature, CO2 i pH. Sjeme se također daje na sam dan aspiracije; analizira se i obrađuje (separiraju se pokretni spermiji od onih sa smanjenom pokretljivošću. 2 h nakon aspiracije slijedi inseminacija – postupak ujedinjenja oocite i spermija da bi došlo do oplodnje oocite. 3 su mogućnosti: IVF (za slučajeve normozoospremije, te lakše oblike oligozoospermije, astenozoospermije i oligoastenospermije); mikrodrop tehnika (u težih oblika oligoastenozoospermije i oligozoospermije); intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI, kod teške oligoastenozoospermije, astenozoospermije i oligozoospermije; izravno se injicira mikropipetom 1 spermij unutar citoplazme jajne stanice) Oplođene jajne stanice stavljaju se u inkubator 16-20h na 37 C. 36-38h nakon oplodnje utvrđujemo početak brazdanja 2. ili 3. dan nakon aspiracije – prijenos zametka (ET) u maternicu. Ostavljeni zameci u maternici 2-3 dana plivaju u tekućini unutar maternice; tražeći mjesto na kojemu će se ugnijezditi često su sasvim nježno priljubljeni uz površinu endometrija. Nakon svih metoda potpomognute reprodukcije koje koriste humane gonadotropine, u 2/2 ciklusa pripomažemo žutom tijelu (žuto tijelo proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju). Najčešće se daje progesteron na usta, u injekcijama ili vaginalno 12 – 14 dana; daje se i hCG kom se potiče žuto tijelo na snažniju proizvodnju progesterona. Ostale metode potpomognute oplodnje Homologna inseminacija (AIH): neposredno prije ovulacije u maternicu se unosi na poseban način pripravljeno sjeme supruga. Temeljni preduvjet – neoštećeni i prohodni jajovodi Intratubarna inseminacija (ITI): neposredno prije ovulacije kroz maternicu se posebnim kateterom uđe u jajovod i tu pohrani pripravljeno sjeme supruga. Primjenjuje se nakon neuspjeha homologne inseminacije. Preduvjet – prohodni jajovodi. Heterologna inseminacija (AID): koristi se sjeme davaoca koji je odabran nakon razgovora i utvrđivanja nekih osobina partnera. Preduvijet su prohodni jajovodi. Indikacije su neplodnost zbog

www.perpetuum-lab.com.hr

potpune azoospermije u supruga, ako u epididimisu i testisu nema produkta spermatogeneze, ili ako se želi izbjeći prijenos nasljednih ili imunoloških bolesti. Nužan je pismeni pristanak oba bračna partnera. Sjemenom 1 davaoca dopušteno je postići najviše 5 trudnoća. GIFT, ZIFT i slične metode: kratice za nazive metoda u kojima se laparoskopski u jajovode unose gamete ili zigota. Preduvjet je barem 1 prohodan jajovod. Indikacije su: subfertilan suprug, idiopatska neplodnost, imunološka neplodnost i endometrioza. *Smrzavanje i odmrzavanje zametaka i gameta (krioprezervacija)* Indikacije su: pohranjivanje zametaka za budući transfer, nemogućnost prijenosa zametaka u aktualnom IVF – ciklusu, omogućavanje dijagnoze nasljednih bolesti, pohrana zametaka prije zračenja ili kemoterapije. MESA, TESA i PESA: metode za mikroaspiracije spermija iz gornjeg epididimisa ili testisa; izvodi ih iskusan urolog kod azoospermije koja je najčešće opstruktivna. (PESA-u danas sve više izvode i ginekolozi – spermiji se aspiriraju perkutano kroz kožu skrotuma.) Rizici i komplikacije izvantjelesne oplodnje i ostalih metoda pomognute reprodukcije: Pri transvaginalnoj aspiraciji jajnih stanica UZV-om: krvarenje iz rodnice, intraperitonealno krvarenje, upale zdjeličnih orgamna, nesuspjeh aspiracije, ozljede zdjeličnih organa Nepoželjni učinci induktora ovulacije i postupaka izvantjelesne oplodnje: popratne pojave uzimanja lijekova, višestruke trudnoće (18-25%!); sindrom hiperstimulacije jajnika (5 - 10 dana nakon injekcije hCG ili viška razine estradiola → ascites, hidrotoraks, hemokoncentracija, neravnoteža elektrolita i smanjenje funkcije vitalnih organa; th: mirovanje, plazma expanderi, albumini, praćenje diureze, evakuacija ascitesa i hidrotoraksa, uravnoteženje elektrolita i faktora koagulacije) Uspješnost postupaka potpomognute reprodukcije: Pojedinačni uspjeh ovisi o metodi, bolestima reprodukcijskog sustava, dobi žene, kvaliteti indukcije ovulacije, opremljenosti i iskustvu osoblja IVF centra te o kvaliteti rada u IVF laboratoriju. Zbirni uspjeh tih metoda je 45-75% za 4-6 ciklusa.

MENOPAUZA I ESTROGENA TERAPIJA

*Šimunić 368

Danas u Hrvatskoj žene u prosjeku žive 77 godina. 50 godina je dob u kojoj žene imaju posljednju menstruaciju u životu – znači, žene žive gotovo 1/3 života u menopauzi. Definicije Menopauza: posljednja menstruacija u životu, obično oko 50.g života; dob početka menopauze genetski je predodređena. U žena koje puše menopauza nastupa 2 godine ranije! Prijevremena menopauza: ona koja se javlja prije 40. g. Kasna menopauza: ona koja se javlja nakon 55.g Ijatrogena menopauza: izazvana kastracijom – kirurškom, zračenjem ili lijekovima Postmenopauza: razdoblje u životu žene koje počinje nakon posljednje menstruacije Senij: kasna postmenopauza (nakon 77.g.) Perimenopauza: višegodišnje razdoblje oko menopauze u kojemu dolazi do sve češćih poremećaja menstruacijskog ciklusa, neurednih krvarenja i vazomotornih tegoba; počinje 4-5 g prije menopauze i obuhvaća prvih 5 g postmenopauze Klimakterij: razdoblje u kojemu se postupno gasi funkcija jajnika; razdoblje od kraja reprodukcijske dobi, preko perimenopauze do prvih godina postmenopauze Prijelazno (tranzicijsko) razdoblje: počinje već 10 g prije posljednje menstruacije (počinje ↓ reprodukcijska sposobnost žene); 8 g prije menopauze nastaju značajnije hormonske promjene Premenopauza: počinje 4 g prije menopauze; učestali su poremećaji menstruacijskog ciklusa s brojnim kliničkim znakovima Endokrinološke i kliničke značajke premenopauze (prijelazno razdoblje)

www.perpetuum-lab.com.hr

Fetus ima 7 milijuna jajnih stanica; na porođaju ih je samo 700 000; daljnja atrezija folikula traje do puberteta; u reproduktivnoj dobi za oplodnju je sposobno oko 400 zrelih jajnih stanica (istodobno se utroši 15-20 tisuća folikula za kvalitativnu selekciju). Nakon 40 g. života, sve je manje antralnih folikula, pa i jajnih stanica. Gustoća i kvaliteta receptora na stanicama granuloze i teke se mijenja, receptivnost opada. Anovulacije su sve češće; sve je veća učestalost kraćih ili produljenih menstruacijskih ciklusa. U posljednjim godinama pred menopauzu prevladavaju produljeni ciklusi – oligomenoreja. > 40.g. granuloza stanice proizvode sve ↓ inhibina A i B → postupno ↑ razina FSH → ↑ E2, ali sve manje folikula ovulira → nema žutog tijela → ↓ P4 (za 60%) DHEAS (androgen iz nadbubrežne žlijezde)↓ postupno od 25. godine života biomarker starenja! U 5. desetljeću blago ali trajno ↓ HR → ↓ androgeni DHEA i DHEAS u nadbubrežnoj žlijezdi Starenjem ↓ SHBG (globulin koji prenosi spolne hormone) Posljednju 1-2 g ped menopauzu folikuli su sve rezistentniji i nekvalitetniji; daljnji pad inhibina, ali sada i E2. FSH↑, a počinje i blagi ↑LH. Slabljenje funkcije jajnika dovodi do: - promjene razine hormona – neravnoteže: PMS, postpartalna depresija, klimakterijska depresija, reprodukcijska menopauza - nedostatne razine hormona – estrogena: postmenopauzalni sy, endokrina menopauza Sve češće subjektivne smetnje: - vazomotorne smetnje (valovi vrućine, noćna znojenja) - promjene funkcije SŽS-a (promjene ponašanja, depresije, ↓ pamćenja i koncentracije) - umor i fizička slabost - debljanje i preraspodjela masti - urogenitalne smetnje i pad libida - promjene kože i kose Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi: - javljaju se posebno nakon 45.; mogu biti disfunkcijska ili zbog kakva organskog uzroka (u savakog neurednog krvarenja – frakcionitrana kiretaža da se isključe premaligne ili maligne promjene endometrija!) - th: gestageni – svaki mjesec u tarjanju 10-12 dana (ako kiretažom utvrdimo kako je uzrok krvarenja hiperplazija endometrija – davati gestagene 3-4 mjeseca, nakon toga ponoviti kiretažu; ako nije došlo do poboljšanja histološke slike – histerektomija. Debljina endometrija od 6 mm granična je vrijednost za biopsiju!!) Endokrinološke značajke postmenopauze A) SŽS ↓ vrijednost neurotransmitera i neuromodulatora; ↑ adrenalina i somatostatina posljedice: promjena apetita i termoregulacije, promjena izl. GnRH, por. dnevnog i pulstailnog ritma oslobađanja hormona, inhibicija HR, ↓ funkcije hipokampusa. Gonadotropini: ↑FSH i LH (max. 2-3g nakon menopauze) →(potiču stromu jajnika)→ ↑ androgena HR: ↓HR već od 40.g → ↓ mišićna i koštana masa, ↑ masno tkivo za 100% (i preraspodjeljuje se pema abdominalnoj masti) ↓ ACTH, PRL, melatonin B) JAJNIK više nema folikula → ↓ E2 i P4 (prestaje njihova proizvodnja); a pod utjecajem ↑LH → ↑androgeni C) NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA ↓ djelovanje ACTH i involucijske promjene zone retikularis nadbubrežne žlijezde → značajan ↓ DHEA, DHEAS (uzječu na funkcije mozga – ponašanje, učenje, pamćenje, san…), testosterona, androstendiona. D) MASNO TKIVO – EKSTRAGLANDULARNA PROIZVODNJA HORMONA gotovo 60% žena u menopauzi imaju prekomjernu tjelesnu težinu; prevladava bijelo masno tkivo u stromi masnoga tkiva iz androstendionna → estron (E1) ova konverzija je pojačanam pa u postmenopauzi estron postaje glavni estrogen

www.perpetuum-lab.com.hr

u debljih žena češće dolazi do patoloških promjena endometrija i zato češće neuredno krvare iz maternice leptin je posebno visok u pretilih žena – on ↓ tek, ↑ potrošnju energije, ↑ HR, regulira kontrolu hipofize androidna preraspodjela masti ↑ opasnost od pojave hipertenzije, KV bolesti, raka endometrija i raka dojke Sumarno: FSH LH Kortizol Norepinefrin Estron – relativno Leptin (u pretilosti) Estradiol Testosteron DHEA DHEAS Androstendion Inhibin Progesteron Prolaktin HR ACTH Melatonin Dopamin IGF-I

Većina žena u postmenopauzi (80%) bit će hipoandrogeno – u njih je pojačana redukcija mišićne mase, ↓ aktivnosti SŽS-a, umorne su, teže se koncentriraju i slabije pamte, opada im libido, gube pubične dlake; brže dolazi do urogenitalne atrofije i osteoporoze. Kliničke promjene u postmenopauzi Rani (akutni) simptomi: vazomotorni → vrući valovi, noćna znojenja (zbog trajno niske razine E2 te sokovitoga oslobađanja LH dolazi do hipotalamičkoga poremećaja i promjene termoregulacije sa perifernom vazodilatacijom u koži i porastom temperature – vrući valovi traju 1-10 min, a mogu se javiti i do 20-30 x dnevno); palpitacije, glavobolje, nesanice } sve to tzv «domino efektom» ruši kvalitetu života psihički → razdražljivost, tjeskoba, depresivnost, emocionalna nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentracije i pamćenja, pad libida (zbog manjka estrogena i androgena) estetski → hipo/hiperandrogenizam; suha koža, kosa, nokti; bore kože (stanjuje se epidermis, koža postaje osjetljiva, suha, sklona perutanju, smanjuje se sinteza kolagena i elastičnih vlakana u koži, smanjuje se masno tkivo potkožnoga tkiva i slabi prokrvljenost). Srednjeročne posljedice (nakon 5 g,) urogenitalne promjene → atrofija (stijenka rodnice je blijeda, loše prokrvljena, bez E2 ne stvaraju se površinski slojevi, opada glikogen, pH raste ⇒ stalne upale, ozljede i ulceracije; senilni kolpitis; rodnica gubi nabore, postaje kraća i neelastična); dispareunija (strofija i suhoća rodnice; spolno nezadovoljstvo i dispareunija djeluju na smanjenje libida); poremećaj mokrenja (gubi se elastičnost i kolagen, smanjuje se vaskularizacija vrata mjehura i prox. dijela mokraćne cijevi ⇒ inkontinencija mokraće, učestalo, hitno i bolno mokrenje); spuštanje i prolaps rodnice i maternice; stidnica postaje tanja, atrofična i sjajna, sklona ozljedama i upalama; uterus se smanjuje. koža → daljnje napredovanje promjena promjene u zglobovima Kasne (kronične) posljedice (nakon 10 g.) kardiovaskularne bolesti → glavni uzrok smrtnosti žena u postmenopauzi: zbog nedostatka estrogena brzo napreduje ateroskleroza (jer estrogeni smanjuju veličinu aterosklerotskog plaka za 50%). Posebno velika opasnost za pojavu KV bolesti postoji u žena koje su pretile, imaju dijabetes, PCOS, visok tlak, kolesterol i one koje puše – u njih postoji posebna indikacija za th estrogenima (HNL smanjuje opasnost od KV oboljenja za 40-60%). Starenjem dolazi do ↑ tjelesne težine (u postm. je čak 60% žena adipozno) jer je ↓ potrošnja energije, ↓ oksidacija masti, ↑ otpornost na inzulin, ↓ lipoliza, ↑

www.perpetuum-lab.com.hr

smanjen libido sekundarna profilaksa CVI. koje piju alkohol i one koje puše ranije će razviti težu osteoporozu. visok rizik za senilnu demenciju. teže promjene vida i sluha. Kada sa izgubi 15% gustoće kostiju nastaje visok rizik za prijelome. Indikacije za HNL: prijevremena menopauza stanje nakon kastracije (kirurške ili zračenjem) disgeneza gonada dugotrajna amenoreja u mladih žena (>6 mj. Estrogeni su posebno učinkoviti u suzbijanju simptoma rane postmenopauze. zbog dugogodišnjeg nedostatka E2 Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u klimakteriju i postmenopauzi Estrogeni u HNL najšire djeluju na gotovo sve organe i tkiva. već nakon mjesec dana tegobe se bitno smanjuju. suzbijanje hiperandrogenih učinaka na koži (akne. no same estrogene kao HNL možemo davati samo ženama koje nemaju maternicu (u protivnome – hiperplazija ili rak endometrija). osteoporoze te atrofičnih promjena urogenitalnog sustava. smanjena je opasnost od nastanka zloćudnih bolesti. hipertenzija teža urogenitalna atrofija. kočenje gubitka mišićne mase (sarkopenije). g. zbog nedostatka estrogena zamućuje se leća i ↑ intraokularni tlak. teška osteoporoza udružena je i s povišenim gubitkom zubi. čvršća. opadanje kose). crijeva.lipogenetskih hormona inzulina i kortizola. Za Dg osteoporoze koriste se denzitometrijske metode i određivanje razine biljega koštane razgradnje i izgradnje. Žene koje su mršave. visok rizik za ponavljanje CVI. IM. smanjenje nakupljanja i preraspodjele masnog tkiva. jajnika. najčešće DEXA (dual energy X-ray absorptiometry). prijeloma kostiju. pretilost.trabekularnim kostima (kralješci). Najčešći su kompresivni prijelomi kralježaka (kronična bol u leđima u 60-85% starijih žena). Vrlo je važno kakvom će kvalitetom žena ući u postmenopauzu jer se od tada za 13% godišnje brže gubi koštana masa! Primarno osteoporoza nastaje zbog manjka estrogena (95%):↑ resorpcija kosti (ranije i jače u spužvastim. zubi → slabi vid i sluh.) premenopauza – klimakterij (žene nakon 40. UZV denzitometrija je metoda probira. promjene osjetila. slijede prijelomi kuka te palčane kosti. senilna demencija → Alzheimerova bolest. određuje manjak koštane mase u kalkaneusu. manje bora. posebno na licu i nadlaktici). Povoljan učinak HNL na izgled i ljepotu žene: kvalitetnija koža (deblja. smanjuje se rizik za senilnu demenciju za 3-4 mjeseca dolazi do 50% poboljšanja stanja depresije poboljšana je kvaliteta života smanjenjem ateroskleroze i KV oboljenja. staračka nemoć – nepokretnost www.hr . cervixa. alkoholizam. dojke kasna postmenopauza: bolovi u leđima. Smanjena tjelesna aktivnost i nedostatak Ca kofaktor su u nastanku osteoproroze. – vazomotorne i pshičke tegobe9 stanje nakon histerektomije (za 2-3 g izgubi se normalna funkcija jajnika) prirodna postmenopauza kasna postmenopauza – senij stanje nakon osteoporotičke frakture stanje nakon srčanog ili moždanog udara Nove spoznaje o neuroprotektivnom učinku estrogena te njihovom profilaktičkom djelovanju stvorile su i nove indikacije: pušenje. migrena dijabetes. facijalni hirzutizam. Masno tkivo proizvodi veću količinu estrona – zato su u debljih žena slabije izražene posljedice deficita estrogena!! osteoporoza→ smanjena gustoća kosti i poremećaj mikroarhitektonike u građi koštanoga tkiva (kost postaje lomljiva). vulve. smanjuje se količina suza što pogoduje nastanku konjuktivitisa. a kasnije u kompakti (duge kosti)). prijeloma kostiju ca endometrija. d. Markeri koštane izgradnje su serumski osteokalcin. za 4-6 mjeseci poboljšava se jedan dio kognitivnih funkcija SŽS (neuroprotketivno djelovanje). smanjenje promjena na malim zglobovima. sve žene s maternicom moraju koristiti kombinaciju estrogena i gestagena.com.perpetuum-lab. koštana AP. prokolagena peptida.

. gestageni. za 70-100% povisuju kvalitetu života žena te dobi. samo dugogodišnje korištenje HNL blago povisuje relativni rizik za nastanak raka dojke (za 1. IUD).. 2mg). kardipoprotektivno te protiv pretilosti. Femoston per os ili naljepnica Estracomb). KV bolesti i senilne dmencije Kontraindikacije za HNL: rak dojke ili visok rizik za nastanak raka dojke (no.hr . Inhibitori osteoklasta: estrogeni. izbor. Bolesti jetre nisu kontraindikacija . urogenitalnom atrofijom i padom libida). Pozitivan učinak: već nakon 5-7 g HNL. Liječenje se nikada ne prekida. osim ako tako odluči pacijentica ili se pojave kontraindikacije. kalcitonin.5 – 2 godine! Koriste se sami u HNL kad žena nema maternicu. osjetljivost i bolnost dojki. melanom. 1mg). razdražljivost. glavobolja. fluoridi i dr. strah. didrogesteron (Dabroston tbl. Estrogeni i getageni mogu imati blaže/srednje popratnepojave (10-20% krisnica): estrogeni – glavobolja. u žena koje imaju niske androgene (žene sa slabim skogn.primjenjuju se naljepci (transdermalno HNL). U žena s povišenim androgenima – Climen (sadrži gestagen ciproteron acetat – snažno antiandrogeno djelovanje) Gestageni – medroksiprogesteron acetat – MPA (Provera tbl 5 ili 1 mg). svrbež. Vrste HNL: Estrogeni – rabe se kao simptomatsko i preventivno liječenje simptoma. i dehidroaepiandrosteron (DHEA) per os.Fitoestrogeni – najčešće ih nalazimo u soji Posebnosti u prevenciji i liječenju osteoporoze Nikada nije prekasno započeti s prevencijom i th osteoporoze. djeluje profilaktički na nastanak osteoporoze. Kliogest. progesteron-mikronizirani (Utrogestan tbl. estrogeni su I. funkcijama SŽS-a. gestageni – nadutost. ali agonist ER u endometriju (koristi de kao dugogodišnja adjuvantna th ca dojke) .antagonist ER u dojci i endometriju . neka istraživanja govore da dugotrajno HNL blago povisuje rizik za nastanak ca jajnika. Selektivni modulatori estrogenih receptora (SERM) – to su nehormonski preparati koji agonistički ili antagonistički utječu na receptore za estrogene: . 10mg). Djeluju i antionkogeno. umorom. porast tjelesne težine. Androgeni – sve češće samio ili u kombinaciji s opisanim HNL. ostalima dajemo kobinaciju estrogena i gestagena (gotove kombinacije: Trisequens. najčešće estradiol i gestageni visoke kvalitete. te tibolon (Livial). dugotrajna primjena i produžuje život žena za 1. rodnice i cervixa u mlađih žena. endometrioza. Cyclo-Menorette.com. levonorgestrel – LNG (gel. promjene raspoloženja. osteoporoza.Tamoksifen – antagonist ER u dojci. ciproteron acetat – CPA (kombinirani gotovi HNL. Najčešće se rabe baljepci koji oslobađaju testosteron.perpetuum-lab. depresije. urtikarija. osjetljivost. promjena tjelesne težine.Strategija za davanje HNL: Koriste se prirodni estrogeni. Katkada se daje lokalna vaginalna primjena HNL (urogenitalna atrofija) – Vagidfem vaginalne tablete ili LNG-IUD. Fosamax). HNL se daje: → kratkotrajno: 2-3 g. bifosfonati (alendronat. www. mučnina. višestruko blagotvorno djelovanje i minimalna rizik → dugotrajno: 10-15 g. migrena. akne.4)) akutna tromboembolija (privremena kontraindikacija) Neke ranije kontraindikacije danas su indikacije: dijabetes.Raloksifen . oslabljenom mišićnom masom i snagom. 100mg). Climen. noretisteron acetat – NETA ( kombinirani gotovi HNL. bolnost dojeki. bolesti zbog promjena u SŽS. Rak endometija: trajno HNL snižava opasnost za nastanak ca endometrija za 50%! Rak jajnika: poveznost nije u potpunosti razjašnjena.. ili više. rak stidnice. kombinacije. za rješavanje akutnih simptoma → srednjeročno: 4-7 g. korisna je i tjelovježba. SERM (Raloxifen). zdrav život.

degenerativna je bolest trofoblasta kod koje su očuvane korionske resice. totalna) mola: hidrops svih korionskih resica. 1 x godišnje rade se i laboratorijski nalazi (jetreni testovi. KT.i siciciotrofoblast Parcijalna (nepotpuna) mola: degeneracija samo pojedinih korionskih resica. ali s izraženim edemom i degemeracijom strome i nestankom krvnih žila. Makroskopski molu tvore mjehurići različite veličine od kojih svaki ima svoju peteljku i ne komunicira s drugim mjehurićima. a svakih 12-18 mjeseci DEXA kostiju. Mola se pojavljuje u 2 oblika: Kompletna (potpuna.g obole 10x češće žene koje su preboljele molu imaju 20-40 x više izgleda za ponovno oboljevanje krvna grupa: najčešće su ugroženi parovi A x 0 i 0 X A u 90% potpunih mola nalazi se normalan kariotip. najčešće 46. a time i hiperstimulacije jajnika. Dražančić 242 + 320 Mola hydatidosa. grozdasta mola. i nakon 40. daljnje kontrole za 3. Svakih 6-12 mjeseci radi se transvaginalni UZV. masti . u resicama se ne nalaze fetalne krvne žile. u promjeru su >6cm ( ↑ opasnost od nastanka koriokarcinoma) Trofoblastična embolizacija – u 2% ARDS (bolovi u prsištu. tremor) Teka luteinske ciste jajnika – zbog ↑ sinteze β-HCG. 6 i 12 mjeseci. trofoblast ne može iskoristiti dehidroandrosteron www. UZV pregled te pregled dojki i mamografija. te kasnije svakih 6-12 mjeseci. PAPA-test i mamografija ponavljaju se 1 x godišnje. ginekološki pregled.X kromosoma koji se udvostručuju u nepotpune mole nalazimo fetalno tkivo – fetus najčešće umire u I.. oko 15-25% prelazi u invazivnu molu. Ako su svi nalazi uredni. a 3-5% u koriokarcinom Klinička slika Vaginalno krvarenje – u 97%. Obavezan je ginekološki pregled. PAPA-test. tahipneja. količina je veća kod invazivne mole i još veća kod koriokarcinoma ↑HPL i P4 (placentarni hormoni) ↓Estrogena (jer zbog odutnosti fetusa. grozdasta potajnica.Prije početka liječenja potrebna je iscrpna anamneza. proliferacija uglavnom sinciciotrofoblasta Etiologija i patogeneza žene koje zanesu prije 16.com. topla i vlažna koža. katkada s krvlju izlaze vodeni mjehurići Prekomjerno povećanje veličine maternice – zbog nakupljanja molarnoga tkiva i krvi. mjerenje TT i TV. Uz to nalazimo i proliferaciju citotrofoblasta i sonciciotrofoblasta. MOLA HYDATIDOSA *Šimunić 389. prisutnost fetalnog tkiva. napeta i osjetljiva na dodir Hyperemesis gravidarum – 1/3 bolesnica osjeća mučninu i povraća EPH – gestoza i preeklampsija – u 12-27% bolesnica Hipertiroza – u 1-10% bolesnica (HCG ↑ funkciju štitnjače: tahikardija. nema embrija ni amnionske šupljine. proliferacija cito. u resicama se nalaze fetalne krvne žile. Prva kontrola: 6 tjedana nakon početka HNL. tahikardija U bolesnica s parcijalnom molom najčešća je slika odumrle trudnoće ili nepotpuna pobačaja Hormonski nalazi kod mole hydatidose ↑HCG: zantno iznad 50 000 IJ. postavljanje Dg.hr . stijeka maternice je glatka.XX koji nastaje oplodnjom 'prazne' jajne stanice spermijem sa 23. dispneja. koagulacija).perpetuum-lab. najčešće triploidni kariotip u 75-80% žena mola ima benigni tijek i spontano se povlači nakon evakuacije molarnoga sadržaja iz materišta. tromjesječju trudnoće i pokazuje kromosomske abnormalnosti.

potrebno je kiretom revidirati materničnu šupljinu (isto i ako je došlo do spontanog pobačaja mole. slika: oskudno vaguinalno krvarenje. hemoptoja. «sniježne mećave» Color-Doppler: indeks otpora arterija maternice značajno je manji nego u normalnih trudnoća Diferencijalna dijagnoza Hidropska degeneracija resica kod anembrijskih trudnoća (nema prolif. a razlikuje se po prodoru trofoblasta u miometrij i parauterino tkivo. rjeđe pobačaj. RTG pluća. Kontrolni pregledi: ginekol. porođaj). HCG nizak) Tumor ležišta posteljice (zloćudna trofoblastična bolest) Liječenje Zbog opasnosti od teškog krvarenja i potencijalnog maligniteta molu treba što prije evakuirati.iz nadbubrežne žlijezde ↑ tiroidnog hormona i 17-ketosteroida jer trofoblast djeluje stimulacijski na štitnu i nadbubrežnu žlijezdu Dijagnoza UZV je metoda izbora: karakteristična slika tzv. CT glave.com. Tumorsko nakupljanje stanioca citotrofoblasta na ležištu posteljice s tendencijom lokalnoga širenja u miometrij i limfogeno. Evakuaciju često prati jače krvarenje. plućima ili mozgu Liječenje: kemoth.perpetuum-lab.čvorovi u rodnici. danas je ovo liječenje indicirano kad je β-HCG pozitivan i nakon 5 mj. u 50% prethodi mu mola hydatidosa. kašalj.funkcije bubrega i jetre. nakon infuzije uterotonika (oksitocina) sadržaj iz endometrijske šupljine se postupno i opsežno aspirira. aako ne pada. Aspiracijska kiretaža – metoda izbora u žena koje žele sačuvati reprodukcijsku sposobnost. broj L i Tr Liječenje: citostatici TUMOR LEŽIŠTA POSTELJICE ('placental site trophoblastic tumor') Rijedak tm kojemu u najvećem broju slučajeva prethodi ročna trudnoća. pregled. porast uterusa uz vaginalno krvarenje.hr . RTG pluća te određivanje razine β-HCG u serumu Kontrole se obavljaju svaki mjesec. hematurija. slika: vaginalno krvarenje. selektivna angiografija trb. rodnicu.sl. hepatitis. metastaze u rodnici.i zdjel. pobačaj. nekoliko dana davati uterotonike ai antibiotike. a nakon 6 mj svaka 2 mjeseca Žena za to vrijeme ne smije ostati trudna (OC!) Nakon uklanjanja mole određuje se β-HCG 1 x tjedno dok 3 uzastopna nalaza ne budu negativna – to znači spontano povlačenje (u 80% bolesnica) Zbog mogućeg prelaska u malignu molu u nekim se ustanovama daje profilaktička kemoterapija metotreksatom. ako prelazi određene granice. Izgubljenu krv treba nadoknaditi. Dijagnoza: dugotrajna perzistencija ili porast β-HCG nakon uklanjanja mole. a može se razviti i DIK. a samo u 5% molarna trudnoća. intrakranijalno krvarenje. Kl. kad se uterus kontrahira. Dijagnoza: anamneza (mola. Kl. te pri pojavi plućnih i drugih metastaza INVAZIVNA MOLA Ima sve histološke karakteristike kao obična mola. malu zdjelicu i mozak. rjeđe u pluća. Najčešće se širi hematogeno u pluća. met. CT ili UZV abdiomena. trofoblasta. odr.. stidnici. sporija involucija uterusa. ako uterus raste ili se pojavi novo krvarenje uz pozitivan β-HCG. kl. Histerektomija – u iznimnim slučajevima i to u žena >40g koje ne žele zadržati reprodukcijsku sposobnost i u kojih postoji veća opasnost od nastanka postmolarnih komplikacija Praćenje Bolesnica ostaje pod nadzorom najmanje godinu dana. ima sposobnost metastaziranja u rodnicu i stidnicu. www. Nakon aspiracije.i citotrofoblasta. β-HCG u serumu. krvarenje ili krvarenje iz GI sustava. Sastoji se od pojedinačnih ili višestrukih hmoragičnih masa koje ivadiraju u miometrij i destruiraju miofibrile. Organa. ili histerektomija KORIOKARCINOM Zloćudni tm epitela korionskih resica građen od sincicio. rijetko galaktoreja i nefrotski sy. rjeđe intraabd.

javljaju se ui bolovi u križima. ranom dobi I. čv. Uz zajedničku ilijačnu areteriju. sukrvavi iscjedak – povremeno. mjesto od svih zloćudnih oboljenja ženskoga reprodukcijskoga sustava (iza ca endometrija i jajnika). preponski i paraaortalni hematogeno – u pluća i mozak Klinička slika žene 40-55 g. preponski ly. jače izražen HPL nego β-HCG. kukovima i natkoljenicama u nekih dizurija i edem donjih udova opstrukcijska uropatija sa znakovima hidronefroze u uznapredovaloj bolesti hematurija i krvarenje iz rektuma u preterminalnoj fazi. Karcinom pločastih stanica (skvamozni karcinom) čini 75-85% svih ca cervixa najčešće se javlja na skvamokolumnoj granici etiologija je povezana s niskim socioekonomskim statusom. trudnoće (<20g). Liječenje: histerektomija CARCINOMA CERVICIS *Šimunić 432 Epidemiologija i etiologija Invazivni ca cervixa po učestalosti zauzima 3. STD. uz bljedilo. U 90% dokazana je infekcija HPV-om Smatra se da je potrebno 7 godina za promjenu početne CIN lezije u klinički vidljiv invazivni ca cervixa Karcinom žlijezdanih stanica (adenocarcinoma cervicis uteri) Smatra se da nastaje postupno iz GIL (glandularne intraepitelne lezije) Rastom širi cervix koji postaje veći.perpetuum-lab. zdepastiji i poprima karakterističan bačvast oblik Često nastaje multicentrični Putevi širenja urastanjem u okolno tkivo limfogeno (u parametrij) – regionalni ly. Poslijednjih 30g učestalost je ↓ za 50%.com. ranim početkom spolnoga života (<20g). većim brojem porođaja. bezbolno krvarenje ili prljanje (spotting) obično nakon spolnog odnosa ili kupanja bol i osjećaj nelagode tijekom snošaja s napredovanjem krvarenja su češća.. pušenjem duhana. promiskuitetom obaju partnera.hr . obilnija i dulje traju. čv.Dijagnoza: anamneza. mršavljenje. kaheksiju i masivna krvarenja iz rodnice Dijagnoza ginekološki pregled i rektovaginalna palpacija kolposkopija i biopsija endocervikalna kiretaža UZV zdjelice i trbuha Cistoskopija Infuzijska urografija Rektosigmoidoskopija CT RTG pluća Scintigrafija skeleta www.

Nastaju proliferacijom 1 klona glatkih mišićnih stanica. a u Ia2 i Ib (invazija u stromu 3-5 mm. Variraju od konzistencije kamena do vrlo mekanih.5%). klinički vidljiv ca) radikalna histerektomija.rana trudnoća (8-12 tj) u stadiju Ia može se učiniti konizacija + serklaža cervixa. migrirajući miom) Intraligamentarni – između 2 sloja širokog ligamenta. dobroćudni metastazirajući miomi. atipični lejomiomi.Liječenje Kirurško. intersticijsko zračenje) > III → kemoterapija (cisplatin + bleomicin ili vinkristin). prisutni su u oko 20-25% žena reproduktivne dobi (rastu pod utjecajem hormona. miksoidni. Intramuralni – najćešći. epiteloidni. a različitih su oblika i veličina. U 2/3 mioma prisutne su degenerativne promjene. a učestalost im opada s pojavom menopauze).com. Najčešće su multipli. može doći do torzije. diseminirana peritonealna lejomiomatoza Komplikacije mioma Miomi često podliježu dobroćudnim promjenama. Najčešće 1 veća krvna žila opskrbljuje svaki tumor. infarkcije i pričvršćivanja na okolne zdjelične strukture (parazitski.1-0.hr . kemoterapijom i kombinirano. brahiterapija (intrakavitarno). Patologija Miomi su dobro ograničeni čvorovi okruglasta oblika. na prerezu vrtložaste strukture. Ako imaju pendularni oblik prominiraju u lumen maternice. zatim difuzna lejomiomatoza i miometrijska hipertrofija. bjelkasti.24 i više tj trudnoće: trudnoća se dovršava 29-30 tj carskim rezom i u istome se aktu učini radikalna histerektomija sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom . Estrogeni posješuju njihov rast. Submukozni – rastu prema materištu i zbog pritiska na endometrij uzrokuju nepravilna krvarenja iz maternice. s različitom količinom vezivnoga tkiva. a mogu prolabirati i kroz cervikalni kanal. samo u bolesnica u kojih se ne očekuje dugo trajanje života Liječenje ca cervixa u trudnoći: . Dobro su ograničeni od okolnog miometrija s vezivnom pseudokapsulom. zračenjem. intravenska lejomiomatoza. Patogeneza Urok nastanka mioma nije poznat. celularni lejomiomi. LARVH ( laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija) > II b (infiltriran parametrij) → zračenje (perkutamno.. hemoragični celularni lejomiomi.12-24 tj u Ib i višem stadiju preporučuje se započeti s perkutanim zračenjem (do smrti ploda i pobačaja obično dolazi uz dozu zračenja 35-40 Gy) MIOM * Šimunić 441 + 138 Miomi (lejomiomi. vrlo rijetko zloćudno alteriraju (0. vaskularni lejomiomi. mijenjaju oblik maternice Subserozni – nekada i na peteljci. mulaža (izrada posebnih odljeva rodnice). www. fibromiomi) su najčešći dobroćudni tumori maternice. . Miomi sa posebnom histološkom slikom su: mitotički aktivni miomi. u mlađih žena s mikroinvazivnim ca → konizacija I – Ia (ograničen na cervix i invazivni ca koji se može otkriti samo mikroskopski) → histerektomija.perpetuum-lab. mogu komprimirati mokraćovode i zdjelične krvne žile Histološka građa Vrtložno isprepleteni anastomozirajući snopovi uniformnih glatkomišićnih stanica. Većinom imaju nešto više stanica od okolnog miometrija.

hijalina i cistična degenracija te kalcifikacija mioma. Napetost u maloj zdjelici – nastaje zbog pritiska velikih mioma na okolne organe.hr . Takvi promijenjeni miomi često podliježu infekciji. asimptomatski se miomi otkrivaju slučajno. na peteljci. tm organa male zdjelice Miomi i trudnoća Nakon miomektomije u 40% žena dolazi do trudnoće. U 2.com. poremećena mikcija i razvoj hidrouretera. takvi miomi se povećavaju i smekšavaju te mmogu pritiskati i dislocirati susjedne organe i tkiva Inficirana nekroza: ovi miomi omogu uzrokovati simptome akutnoga abdomena s bolovima u donjemu dijelu trbuha. RTG abdomena: samo kalcificirani miomi Histerosalpingografija: deformacije uterusa Histeroskopija Intravenska urografija MR (rijetko se rabi) Diferencijalna dijagnoza Trudnoća. i 3. Liječenje Anemija se liječi sanacijom nepravilnih krvarenja uz nadoknadu Fe Akutna stanja torzije ili nekroze (ak. pritišću jajnike i jajovode i dovode do njihove opstrukcije.perpetuum-lab. Cistična degeneracija: moguće prsnuće. Neplodnost – miomi na peteljci i cervikalni miomi mogu pritiskati i sužavati cervikalni kanal. visoke septične temperature tresavicu. moguća je klinička slika ileusa. venska staza i intersticijska krvarenja. torzijom mioma ili kontrakcijom uterusa kod rađajućeg mioma. venska kogestija zdjelice i donjih udova. tuboovarijski apscesi. akutna bol kod torzije ili rađajućeg mioma. obilne menstruacije (menoragije).Česte su nekroza. Spontani pobačaj – 2x je češći u žena s miomima maternice. Nekroza: česta zbog ishemije. a ako se pojave sekundarne promjene. nagli rast mioma u reproduktivnoj dobi ili svaki rast mioma u postmenopauzi (isključenje sarkoma!). intramuralni su unutar mišićne stijenke. tm jajnika. To su homogeno ehogene strukture. Bol – može se javiti kao posljedica degeneracije mioma povezane s vaskularnom okuzijom. Kirurško liječenje: indikacije su obilna krvarenja uz posljedičnu amenoreju. moguća je i tromboza. kompresija okolnih organa male zdjelice. Dijagnoza Rutinski ginekološki pregled (+ digitorektalni i palpacija abdomena) UZV: subserozni miomi vide se kao nepravilnosti koje remete glatkoću ruba maternice. infekcijom. mučninu i defans trbušne stijenke. Klinička slika Simptomi se javljaju samo u 35-50% bolesnica. Miomektomija: mlade žene koje još žele rađati www. ako je miom jedini razlog neplodnosti. dispreunija. atrofija. Nakon porođaja moguće su jake kontrakcije maternice i obilnija krvarenja. postaju nehomogeni. ginekološkim pregledom. jaki bolovi. tromjesječju mogu potaknuti spontane pobačaje i prijevremene porođaje (analgetici i tokolitici!) Za vrijeme porođaja mogu izazvati inerciju maternice. premenstruacijsko oskudno krvarenje (?spotting'). kronična bol + dismenoreja. abdomen) → hitna operacija Mali miomi → analozi GnRH (mogu smanjiti veličinu mioma i do 60%). cervikalni miom. a submukozni iskrivljuju konture šupljine maternice. masna.. Liječenje gestagenima može se provoditi i prije kirurškoga zahvata. Nepravilna i obilna krvarenja iz maternice – čest simptom. maetroragije → posljedica je anemija i manjak Fe. a ako se izliju u trbušnu šupljinu – ak. Torkviranje mioma: subserozni m. anomalije položaja i stava djeteta ili opstrukciju porođajnog kanala. a mogu se i otrgnuti i prsnuti Rađajući miom: obilna krvarenja i jaki bolovi Miomi pogoduju neplodnosti jer dislociraju i deformiraju maternicu. abdomen. konstipacija.

kod svakoga krvarenja u postmenopauzi. Color-doppler. – proliferacija + ↑broja i dilatacija žlijezda . operacija nije potrebna. kosti. gradusu tumora. www.jednostavna h. pliku latu i zdj. incidencija u porastu 2 temeljna oblika: ovisni i neovisni o estrogenima Činitelji rizika žene koje su kronično izložene neoponiranom djelovanju estrogena pretile kasna menopauza PCOS dijabetes estrogenski tm gonada estrogensko HNL (hormonsko nadomjesno liječenje) terapija tamoksifenom (selektivni modulator E receptora) nerotkinje U višerotkinja i žena koje su uzimale OC postoji znatno manja vjerojatnost od obolijevanja ca endometrija!! (OC – zaštitni učinak traje 3-10 godina) Tijek bolesti Najčešće ishodište ca je hiperplazija sluznice maternice: . serozu. pri sumnjivom ili pozitivnom citološkom nalazu. dobi bolesnice. MR tumorski biljeg CA-125 u uznapredovalim stadijima Širenje lokalno – u miometrij. klasifikacija stadija proširenosti (str. – atipične stanice Dijagnoza anamneza: oko 90% ca endometrija očituje se krvarenjem. peritoneum FIGO 1988. 453) – porastom gradusa raste stupanj nezrelosti tm Kada kiretirati? ženu > 40 g pri ponovljenome abnormalnome krvarenju iz maternice. šupljinu limfogeno – u zdjelične i paraaortalne ly.složena h. KARCINOM ENDOMETRIJA *Šimunić 451 Incidencija Najčešći ca spolnih orgaan. perit. jetru. čini 6-7% svih ca u žena. kroz jajovod impl.hr . ali samo oko 25% krvarenja u menopauzi znače rak! ginekološki i citološki pregled frakcionirana kiretaža histeroskopija UZV. u žena koje više ne žele rađati.Histerektomija: u starijih. žlijezde hematogeno – u pluća. kada je enukleacija mioma nemoguća U žena u peri/post – menopauzi čiji miomi ne prave smetnje i smanjuju se.com.atipična h. koncentraciji estrogenskih i progesteronskih receptora i zahvaćenosti limfnih čvorova. dubini invazije. – kompleksniji uzorci rasta. jajnik. kod abnormalnosti endometrija nađenih UZV-om Prognoza Ovisi o stadiju proširenosti. papilarno pupanje .perpetuum-lab.

Hormonska th progestinima – ako su E i P receptori visoki. Dg: UZV – 'široka plja razrijeđenja' 8krvarenja i nekroze unutar tm). zloćudna – adenosarkom ako je epitelna sast. na rezovim zamrznuta tkiva maternice određuju se tijekom operacije gradus ca i dubina prodora u miometrij. ako su obje komponente dobroćudne – adenofibrom ako je mezenhimska sat. zloćudna – karcinofibrom U MMT-u su zloćudne obje tm sastavnice. MIJEŠANI MEZODERMALNI (MULLEROVI) TUMORI (MMT) najčešći sarkomi uterusa (1/2 svih) mogu se razviti tm sastavljeni od epitelnih i mezenhimskih sastavnica. najčešće intramuralan tm. praćenje (u prve 2 g > 80% recidiva) ENDOMETRIJSKI STROMALNI TUMOR nastaje iz stanica endometrijske strome u žena kasne reprodukcijske dobi Stromalni nodul Endometrijski stromalni sarkom niskoga stupnja zloćudnosti – najčešći. solitaran. katkada povećanje uterusa uz bolove u zdjelištu Liječenje: histerektomija i adneksektomija Endometrijski stromalni sarkom visokog stupnja zloćudnosti – od stanica endometrijske strome s izraženom atipijom stanica Klinički: makroskopski polipoidnog izgleda. ispunjen brojnim polipima.Liječenje Kirurško – laparotomija. kombinira se vanjsko i intrakavitarno. Color-doppler.hr . prognoza loša Histogenetsko izvorište: -glatko mišićje uterusa (leiomyosarcoma) -endometrijska stroma LEJOMIOSARKOM Javlja se između 52-54 godine.com. građen od stanica sličnim stanicama strome endometrija u proliferacijskoj fazi ciklusa. 'mekani tm' uterusa uz bol u zdjelištu. izrazita agresivnost Liječenje: histerektomija i adneksektomija + ev. u prosijeku velik 8-10 cm Klinički: krvarenje iz rodnice. širi se limfogeno i hematogeno. izuzetno zloćudni.perpetuum-lab. povećan uterus. histerekt. te se u skladu s tim donosi odluka hoće li se izvesti zdjelična i/ili paraaortalna limfadenektomija Zračenje – u stadijima IIIi IV. krvarenje iz rodnice. histeroskopija i frakcionirana kiretaža Liječenje: histerektomija i adneksektomija + postop. brzi rast 'mioma'./adneksektomija www. postop. u stadijima i i II. umjerena atipija Klinički: nepravilno krvarenje iz rodnice. perkutano zračenje. oni se daju i kod jednostavne i složene hiperplazije TUMORI UTERUSA *Šimunić 458 SARKOMI UTERUSA Rijetki tm. Širi se uglavnom hematogeno u pluća. Kemoth. Zrači se i kad je operacija kontraindicirana. MMT-i mogu biti homologni (od elemenata koje inače nalazimo u uterusu) i heterologni (sadrže i sastavnice koje inače ne nalazimo u uterusu) Adenofibrom – dobroćudan. Za uznapredovale stadije i kod opetovanog javljanja.

Javljaju se u mlađoj životnoj dobi (42-47 g) Liječenje: ZLOĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA www. pa potom donijeti odluku o opsegu zahvata. širi se limfogeno i hematogeno. Tm iz pokrovnoga epitela. zbog pritiska na rectum mogu se javiti i smetnje u pasaži crijeva. sadržaj tm razlije se po trb. u ctpl nakupine sluzi. niskih vrijenosti CA-125 obično su dobroćudni cistadenomi! Liječenje: isključivo kirurško. obično multilokularni. unilokularne tvorbe.šupljini i katkada može izazvati transformaciju mezotela potrbušnice u mucin . ili zračenje MIJEŠANI ZLOĆUDNI MULLEROV TUMOR (KARCINOSARKOM) najčešće se javlja u postmenopauzi Klinički: povećanje uterusa.Adenosarkom – rijedak. UZV. u uznapredovalim stadijima kemoth.. obostrana adneksektomija + zdjelična i paraaortalna limfadenektomija TUMORI OVARIJA *Šimunić 461 Prema WHO postoji 11 skupina tm jajnika prema histogenetskom podrijetlu. Rijetko uzrokuju simptome zbog pritiska na zdjelične vene i n./adneksekt. unutarnja stijenka glatka i obložena 1-rednim cil. tijekom kir. atipični epitelni proliferativni tm i zloćudni tm. 1 šuplja tvorba veličine 8-10 cm Mucinozni cistadenomi – veći od seroznih. određivanje vrijednosti serumskih biljega CA-125 i CA-19.perpetuum-lab. ischiadicus – edemi nogu i parestezije Dijagnoza: bimanualni palpacijski pregled. uklanjanje sluzi Endometrioidni cistadenom – rijedak. najč. Ako prsne. U mlađih žena koje još žele rađati laparoskopski se izvodi jednostrana adneksektomija ili cistektomija. Color – Doppler. DOBROĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA Obično uni/multilokularne cistične tvorbe obložene neaktivnim kub/cil epitelom Serozni cistadenomi – ispunjeni bistrom seroznom tekućinom. vrlo je agresivan i rano metastazira u jetru i pluća Liječenje: histerektomija.9 Cistične. u starijih histerektomija i obostrana adneksektomija. a ako je tm velik i smješten u Douglasovu prostoru.hr . u postmenopauzi. S rastom tm javlja se nelagoda u trbušnoj šupljini. Liječenje: histerekt. tanke stijenke. cistično – solidan BRENNEROV TUMOR (*Šimunić 462) – fibroepitelni tumor građen od žarišta prijelaznoga epitela. zbog pritiska na mokraćni mjehur može se javiti dizurija. bez papilarnog rasta i patološke prokrvljenosti. zahvata neophodno je učiniti hitnu (ex tempore) PHD analizu. ATIPIČNI EPITELNI PROLIFERATIVNI TUMORI Između dobroćudnih i zloćudnih – imaju niski zloćudni potencijal i povoljnu profnozu. polipoidna izgleda.com. 28-40g. uglavnom je malen i ne izaziva kliničke smetnje Simptomi: ovise o veličini tumora. ali i o njegovoj strateškoj lokalizaciji. spolnih stanica i specijalizirane strome čine > 90% svih tm jajnika EPITELNI TUMORI JAJNIKA 3 kategorije: dobroćudni. epitelom. krvarenje iz rodnice praćeno ispadanjem pojedinih dijelova tumora.sekretorni epitel (pseudomyxoma peritonei) Liječenje: kirurško. ima nizak zloćudni potencijal. u tijelu uterusa.

adneksektomija i omnektektomija * Obiteljski karcinom jajnika . ↓ .Etiopatogeneza: 3 glavne hipoteze a) Hipoteza neprestanih ovulacija (ponovljene traume epitelne pov. CD.perpetuum-lab.↑ opasnost: neplodnost . limfatički transdijafragmalni put (u pleuralnu šupljinu. AiC . UZV 2 x godišnje. jajnika stalnim ovulacijama) b) Gonadotropinska hipoteza (trajna izloženost jajnika visokoj razini cirkulirajućih FSH i LH povećava opasnost od natanka tm) c) Teorija zdjelične kontaminacije (kontaminacija kancerogenim tvarima putem spolnog sustava) Cramer i Welch: jednistvena teorija – prvi korak karcinogeneze je invaginacija pokrovnog epitela u stromu jajnika – slijedi diferencijacija. hematogeno (u jetru i pluća) Klinička slika: U početku nelagoda u trbuhu i pritisak na okolne organe. smetnje disanja (pritisak na dijafragmu).↓ opasnost: rađanje. KARCINOM POKROVNOGA EPITELA Zloćudni tumori jajnika čine 5% svih zloćudnih tm u žena. Nakon porođaja profilaktičko odstranjenje jajnika TUMORI SPECIJALIZIRANE STROME JAJNIKA Čine 5-12% tm jajnika i dijele se u nekoliko skupina: GRANULOZA TUMORI Većinom zloćudni. u uznapredovaloj bolesti rast trbuha (ascites). MR.HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) nasljedni sy Lynch sy II (nasljedni nepolipoidni kolorektalni ca i ca jajnika) Prevencija i liječenje: uzimanje OC do trudnoće. ali niskoga stupnja zloćudnosti.vegetarijanska prehrana. urografija.javlja se značajno ranije nego sporadični ca jajnika!! Javlja se u okviru 3 nasljedna sy: . najčešće se javlja u žena > 50 g.nasljedni ca jajnika . gubitak tjelesne težine Dijagnoza: Anamneza. bjelančevina i unosa cal. gin. nakon trudnoće histerektomija.com. pregled 2 x godišnje. RTG pluća.prehrana: ↑ .hr . palpacija trbuha. vrijednosti CA-125. UZV. inf. limfogeno (u zdjelične i paraaorttalne ly čvorove) 2. ↓: inaktivacija tumorsupresorskih gena BRCA-1. malaksalost. transcelomno (implantacijom po trbušnoj šupljini) 1. vit. proliferacija i katkada zloćudna transformacija. Čimbenici rizika: . 471) www. BRCA-2 i p53. uzmu se ispirci s tipičnih mjesta i uzorci peritoneuma s tipičnih mjesta).↑: mutacije onkogena K-ras i HER-2/neu. Mlađe žene: ovariektomija + 6 mjeseci poslije – laparoskopski ' second look' ( detaljno se pregleda cijela trbušna šupljina. dojenje OC .talk: vanjski kancerogen (puder!) . limfadenektomija. (Š. bol u trbuhu. kolonoskopija i pasaža crijeva. Liječenje: Starije žene: histerektomija + adneksektomija + ev. karcinoza pleure i hidrotoraks) 3.potrošnja životinjskih masti. Širenje: 1. CT. bimanuelna pretraga zdjelice. određivanje CA-125 2 x godišnje.

uznapredovali kir. HILUSNI TUMORI (LEYDIGOMA) Rijetki. Liječenje: kir. 6-7 cm. Glatke površine. u 85% u postmenopauzi. luči HCG. ly metastaze paraaortalno i u retroperitoneum. 10-12 cm u promjeru. Liječenje: kirurško. Liječenje: kir.com. može izazvati preuranjeni pubertet. iznimno brz rast i rani rasap bolesti. solidni.hr . promjera 15 cm. konzervativno ako se otkrije rano (fertilna sposobnost) – jednostrana adneksektomija. od lipidnih stanica nalik Lexdigovima. DISGERMINOM Zloćudni tumor nastao malognom alteracijom primordijalnih oocita. + citostatici KORIOKARCINOM Tumor građen od zloćudnih trofoblastičnih stanica koje odgovaraju stanicama citotrofoblasta i sinciciotrofoblasta normalne posteljice. mlađe žene (20-30g). ugl. Liječenje: rani stadiji kirurški. + kemoth. makroskopski nalikuje miomu. transcelomno presađivanje(omentum i peritoneum). nastaju transformacijom embrionalnih stanica u ekstraembrionalno tkivo. jednostrani. Karakteristična kl. TUMORI SPOLNIH STANICA (Š.negestacijski – rijedak. česti u djevojčica i adolescentica! (skoro 70% svih zloćudnih tm jajnika). radikalno ako se otkrije u uznapredovalom stadiju – histerektomija. jednostrani. Liječenje: kirurško. u 80% estrogeno aktivni. TUMOR SERTOLI – LEYDIGOVIH STANICA (ANDROBLASTOMA) Rijetki. rastu sporo. dobroćudni su. TEKA TUMORI (THECOMA) Razmjerno rijetki. Trijas simptoma – sy Meigs: fibrom jajnika + ascites + hidrotoraks. promjera 5 cm. Nizak zloćudni potencijal. je nagli rast trbuha u djevojčice/mlađe djevojke. pregledom. hematogeno (jetra). ne prave smetnje i obično se otkriju slučajno rutinskim gin. uvijek jednostrani. kemoth. 2 skupine: .sl. obostrana adneksektomija. ly širenje (paraaortalno). hematogeno (rano!) Liječenje:kirurški. omentektomija i limfadenektomija.2 tipa (histološki): Typus adultus – u peri/postmenopauzi.gestacijski – u odraslih žena kao primarni ovarijski korioca nastao na temelju ovarijske trudnoće ili kao metastaza u jajnik primarnoga korioca maternice Liječenje: kemoth. glatke stijenke. + citostatici. 472) Čine 15-25% neoplazmi jajnika. prognoza odlična Typus iuvenilis – žene < 20 g. u oko ½ dovode do postupne maskulinizacije. FIBROMI Solidni rast stanica vezivnoga tkiva. Često se otkriva u mladih bolesnica s primarnom amenorejom.perpetuum-lab. djevojčice & adolescentice. Liječenje: kirurško. u 95% dobroćudni Liječenje: I kirurški. II i III kir. Obično jednostran tm. Širenje: ly. citostatici TUMORI ŽUMANJČANE VREĆE (YOLC SAC CARCINOMA) Rijetki tumori. . u serumu ↑ AFP. EMBRIONALNI KARCINOM www. + sist.

U trudnoći čini zapreku u porođajnom kanalu ili rupturira tijekom poroda. pregled mokraće www. liječenje: kir. građen od tkiva koja potječu od sva 3 zametna listića zametka.pregledati srce. MONODERMALNI TERATOM Teratom od samo 1 zametnoga listića. Obostrane metastaze u 2/3 žena. virilizacija. Amenoreja. zloćudan. hem. Ca endometrija također metastazira u jajnik.ili transcelomnim putem. + kemoth. Jako naginje zloćudnoj preobrazbi (najčešće ima otočiće disgeminoma). Serumska razina CA-125 rabi se u procjeni učinkovitosti th.učiniti laboratorij: krvna grupa (ABI i RH). i 3. deskvamiranim pločastim epitelom i dlakama. anomalije spolnih organa.Krukenbergovi tumori (najčešće iz želuca). razmjerno su česti ca GI sustava. (ekstirpacija). U pravilu dobroćudan. NEZRELI TERATOM (TERATOKARCINOM) Rijedak tm.rijedak. kao i ca jajovoda (izravno urastanje). desetljeću života..com. Liječenje: kirurškom u okviru liječenja primarnoga karcinoma. isključivo u disgenetičkim gonadama. proljev. Simptomi ovise o veličini tm (kompresija). godine. seroreakcije na lues. kosti i hrskavice (mezoderm) te crijevnoga i dišnoga epitela (endoderm). MIJEŠANI TUMORI SPOLNIH I STROMALNIH STANICA Gonadoblastom . Liječenje: kir. ly.izmjeriti visinu i težinu trudnice . Jednostran. Najčešće su građeni od lože i živčanoga tkiva (ektoderm). Karcinoid nastaje iz stanica probavnoga i dišnoga epitela koji se nalazi u zrelome teratomu. ly. --------------------------------------------porodništvo------------------------------------------PREGLED TRUDNICE *Dražančić 21 OPĆI PREGLED Obavlja se pri prvom dolasku trudnice: . hematogeno. Liječenje: kir. brzo raste i rano metastazira. Dobroćudan. Liječenje kir. kemoth. Jajnici su metastazama najčešće zahvaćen organ ženskoga spolnoga sustava. hipotenzivne krize).procijeniti koštani sustav . otočići nezreloga ili embrionalnoga tkiva. vrlo rijedak. rano širenje implantiranjem. METASTASKI TUMORI JAJNIKA 5-8% svih ca janika.perpetuum-lab. pluća i abdomen .izmjeriti krvni tlak .Vrlo rijedak ali izrazito agresivan. defans) a moguća je i nekroza stijenke sa rupturom (kemijski peritonitis sa priraslicama). manjak jednog spolnog kromosoma ili mozaicizam. najčešće nezreli neuroepitelni elementi. Liječenje: kir + ev. najčešće se javlja oko 12.analizirati bjelančevine u mokraći . Karcinoidni sy (crvenilo kože i vrata. građen od velikih zloćudnih primitivnih oocita. U 80% bolesnice su fenotipski žene. ZRELI TERATOM Najčešći tm jajnika u 2. Najčešće se vidi struma ovarii – građa jednaka parenhimu štitnjače. Metastaze ca dojke su najčešće. KKS.hr . Komplikacije: torzija (bol. hipospadijom i unutarnjim ženskim spolnim organima. a u 20% muškarci s kriptorhizmom. Stanice se nasele per continuitatem. Cistične šupljine obično su ispunjene lojem.

slušamo KČS. pogotovo njgov istmički dio (Hegarov znak). nestaje flexio. sve do 32. tek potkraj trudnoće postaje uloživ za vršak prsta. a u III. Pri svakom pregledu izmjerimo krvni tlak. Cervix je zatvoren. vaginalis i kvasnice) i stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno za sprečavanje asc. positio prima seu sinistra (zatiljak i leđa djeteta okrenuti su prema lijevoj strani majke) II. tj.tj veličine je manje ženske šake i potpuno mekan od 8. palpiramo cervix. do 22. palpiramo uterus izvana. Nakon 16. druga ruka iznad simfize. positio secunda seu dextra (…prema desnoj strani majke) Držanje ploda (habitus fetus): odnos sitnih česti ploda prema trupu. 37 i 39 tj. tj.oskudan. Određuje se: A) veličina i oblik corpusa uteri sa 5 tj. tj. tj. od 18. radi se i bakteriološki pregled mokraće. veličinu glavice. a cervix koničan u nerotkinja. svojim dnom izlazi iz male zdjelice B) položaj maternice u oko ¾ žena je u položaju anteversio – anteflexio. do 12. Vanjski pregled U posljednjem tromjesječju trudnoće mogu se prilično točno procijeniti: Položaj čeda: uzdužan.com. bakterije. test opeterećenja glukozom i genetsko savjetovanje GENITALNI PREGLED PREGLED U RANOJ TRUDNOĆI Inspekcija vanjskog spolovila (crvenilo.. tromjesječju postaje uloživ za vrh. iscjedak.hr .- ako u anmanezi postoje indikacja. (U žena koje su ranije rodile već u II.) tako da ukupni broj pregleda bde 8-9. amenoreje uterus je smekšan.) Palpacija područja adnexa: bilo kakav nalaz na adnexima zahtijeva UZV pregled. nožice skvrčene u kukovima i priljubljene trbuhu. veličine je glave djeteta. tj. tj. prije termina prohodan za prst. (Zdravo djete – obično prekrižene ručice. poprečan i kos (situs longitudinalis. pretežno u stražnjem svodu. od 34. per spekula se informiramo o rodničkom iscjetku.. i za cijelu jagodicu prsta) Važno je da unutrašnje ušće cervixa nije prohodno pri palpaciji! Manualna palpacija povećanog trupa maternice: kažiprstmi srednjak su u rodnici. transversus et obliquus) Stav čeda: stav glavom i stav zatkom Namještaj čeda: I. izrasline) Pregled u spekulima: iscjedak u rodnici: normalno . (odr. a kasnije u razmacima od 1 mj. povećava se i postaje kuglast sa 12. do 37. Anomalije fetusa) II. infekcije i korioamnionitisa!) te konačno uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu opisivanje stijenke rednice i vrata maternice: sluznica je blijedoružičasta. (Versio ostaje sve do blizu kraja trudnoće. potrebno ga je i mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. corpus se izduljuje i približava xifoidu. t. sijelo placente. tj. veličine je muške šake sa 16. (tada češće: sa 35.) www.perpetuum-lab. ev. priljubljene na prsni koš. tj. PREGLED U UZNAPREDOVALOJ TRUDNOĆI Prvi pregled trebao bi se obaviti do 8. bjelkast. a 2-3 tj. UZV: I. cilindričan u rodilja. L. a mogu se ustanovitii i segmentalna otvrdnuća (Piskačekov znak) sa 8.

dokle seže fudus) 2. mogu se odrediti u krvi prije implantacije blastociste. PREGLED U PORODU Vanjski pregled Leopold – Pavlikovi hvatovi i slušanje KČS Unutrašnji pregled Obavlja se pod najstrožim mjerama asepse. pipanje sitnih česti i leđa 3. sve steroide – steroidi se prvo oslobađaju u majčnu cirkulaciju unutar interviloznog prostora. otvara se ušće i spušta glavica. rodnice i cervixa. Inspekcija i palpacija međice. obuhvat fundusa (saznajemo koja je čest u fundusu.2 glava je malim segmentom u zdjelici . Ne koriste se rutimski. i s.5cm dobije se conjugata vera Diameter intertuberalis – između tubera sjednih kvrga procjenjuje se iskustveno ili postavljanjem šake na međicu TEST NA TRUDNOĆU *Dražančić 82 Posteljica se sastoji od majčinog dijela (decidua) i fetalnog dijela (trofoblast). Diameter intercristalis – 28cm – između obje cristae iliacae Diameter interspinalis – 25cm – između obje spinae iliacae anterior Diameter intertrochanterica – 32cm – između trohantera Conjugata externa – 19-20cm – između gornjeg ruba simfize i trnastog nastavka 5.hr .3 glava je priljubljena na ulazu zdjelice . stijeku fetalnih kapilara pa u fetalni krvotok. Dokaz β-HCG u mokraći ili serumu žene reprodukcijske dobi indikativan je za trudnoću.. Trofoblast se sastoji od citotrofoblasta (unutarnji sloj) i sinciciotrofoblasta (vanjski sloj). stvaraju peptidne i proteinske hormone. c. 6 položaja: U početku. Važno je procijeniti dubinu angažiranja (spuštanja) glavice.Fizikalni pregled Inspekcija (gleda se je li maternica uzdužno ili poprečno ovalna – položaj čeda) Palpacija Leopold – Pavlikovim hvatovima: 1. U prvom porodnom sdobu sikrono nestaje cervix. glava je pomična nad ulazom zdjelice. tvrdoća i prohodnost cervixa te njegov položaj.com. procjena dubine angažiranja glavice 5.1 glava je srednjim segmentom u zdjelici 0 glava je velikim segmentom u zdjelici + 1 glava je na dnu zdjelice + 2 glava je na izlazu zdjelice Mjerenje zdjelice (menzuracija) Mjeri se šestarom po Baudeloqueu. slabinskog kralješka Conjugata diagonalis – 12-13cm – između donjeg ruba simfize i promontorija. Unutrašnji pregled Vaginalnim pregledom kažiprstom i srdnjakom pipamo koja je predležeća čest. duljina. Inspekcija iscjetka (sluzav. (Određuje se βlanac jer je specifičan za svaki hormon) U normalnoj trudnoći HCG se može dokazati u serumu već 8 – 9 dana poslije ovulacije. obuhvat predležeće česti (u > 95% tvrda zaobljena glavica) 4. vodenast. Zangenmeisterov hvat: otkriva prominira li predležeća čest u odnosu na simfizu (disproporcija) Auskultacija: slušanje kucaja čedinjeg srca (KČS) opstretičkom slušačlicom i doplerskim pretraživačem. www. Humani korionski gonadotropin (HCG) HCG je hormon kojega izlučuje sinciciotrofoblast. odbitkom 1. zatim prolaze kroz sincicij. a zatim . Prvi pokazatelji trudnoće su rani faktor trudnoće (EPF) i faktor koji stimulira trudnoću (PAF). sukrvav ili krvav).perpetuum-lab. a s.

koncentracije.com.5 – 2. i 8. U 9. tjedan PRL INHIBIN decidua 7.Kvalitativni testovi za brzi dokaz trudnoće iz prvre jutarnje mokraće osjetljivosti su od 50 do 500 IJ HCG/L. inducira sintezu somatomedina lipoliza!. dan Promjene endokrinih žlijezda u trudnoći Hipofiza prednji režanj. koncentracije ostaju niske tijekom cijele trudnoće HR ostaje isti ili nešto snižen TSH ima najveći porast u 2.blastociste Kasna trudnoća: DHEA. na kraju trudnoće je 10x viši. do 10 dana od izostanka menstruacije.tj. ZNAKOVI TRUDNOĆE Endokrine promjene u trudnoći HORMON MJESTO STVARANJA *Dražančić 82 + 94 + 101+ 104 + 318 U SERUMU SE JAVLJA OD DJELOVANJE HCG sinciciotrofoblast 8-9 dana (max: 9 tj.) HPL posteljica 5. a patološki visoke vrijednosti povezane su sa molarnom trudnoćom ili trofoblastičnom bolesti. izaziva pojačanu pigmentaciju oksitocin: povisuje se tek u 2/2 trudnoće. trudnoće stvara se najviše HCG.perpetuum-lab. opušta ligamente zdjelice. HCG u serumu može se točno izračunati trajanje trudnoće u danima: razina HCG udvostručuje se svakih 1. potom razina pada i sve do kraja ostaje na 10% od max. sinciciotrofoblast (u trudnoći) RELAKSIN žuto tijelo (kasnije posteljica) Rana trudnoća: stimulacija žutog tijela progesteron implant. a u babinjama djeluje na izlučivanje mlijelka (kontrakcija gms lijezdanih stanica) vazopresin – ne mijenja se www. DHEAS. Pozitivan rezultat ovih testova u trudnoći dobiva se oko razdoblja očekivane menstruacije. pada nakon poroda. inhibira glukoneogenezu u majke (djeluje dijabetogeno!) Regulira osmotski tlak u amnijskoj tekućini Inhibira djelovanje FSH inhibira rast folikula u jajniku i ovulaciju tijekom trudnoće Omekšava cervix.osjetljivosti receptora je s 36. a u babinjama se ciklički povisuje vezano za dojenje MSH (melanostimulirajući hormon).5 dana. Visoka razina HCG ukazuje na višeplodnu trudnoću.hr . tj. testosteron (descensus testisa) Korelira s masom placente. regulira kontraktilnost uterusa 14. mjesecu trudnoće ACTH PRL: porast počinje između 5. PRL FSH i LH. Na osnovi konc. Važan je za održanje i napredovanje porođaja. max. tjedan granuloza stanice (u menstruacijskom ciklusu). tjedna.

0) Maternica cervix: količina glikozamina veziva smekšavanje cervixa. pločasti epitel odeblja glikogen pretvara se u mliječnu kiselinu – zaštitni niski pH (3.). Bazalnom se naziva ona na mjestu implantacije jajašca. duljina 7. a onaj koji oblaže jajašce kapsularna. zonu spongiozu). ali slobodni T4 i T3 ostaju u granicama normale Paratiroidne žlijezde povećana je potreba za Ca.crijeva i PTH (paratiroidni h. no balans Ca je pozitivan.25-dihidroksi-vitamin D Nadbubrežne žlijezde kortizol (dvostruko već u 1/3. CT (kalcitonin) 1.5cm). Trup maternice: izvan trudnoće maternica teži 50-70g. tjedna. a granice su mu prema distalno histološko. u 2. napetosti. znatno je bazalni metabolizam ukupni T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). dio koji oblaže materište je parijetalna decidua. a u 2/2 plosnato ovalan (pasivna distenzija stijenke koja je debela tek 0. i dublji sloj. mišići hipertrofiraju. jer se 25-30g deponira u fetalni skelet. okolno vezivo omekša. nakon tog vremena posteljica preuzima funkciju. se broj i veličina žlijezda. Mišićni sloj građen je od glatkih mišićnih stanica koje se isprepleću u raznim smjerovima – to omogućuje da se istmički i cervikalni kanal šire za vrijeme poroda Maternica je na kraju trudnoće teška 5-6 kg. U ½ trudnoće uterus je kuglast (rast mišićnih niti).6-6. a peterostruko do kraja trudnoće). U trudnoći stanice strome nabubre. sluznica maternice transformira se u deciduu (decidua ima površni sloj. proliferira epitel kanalića.5cm. a žlijezde zauzmu čitavu dojku receptori za PRL na žlijezdanim stanicama www. ima kruškolik oblik.perpetuum-lab. jer je apsorpcija Ca iz t. zonu kompaktu. no slobodnog kortizola je vrlo malo aldosteron deoksikortikosteron (uloga u patogenezi edema i hipertenzije u trudnica s preeklampsijom!) androstendion DHEA (dihidroepiandrosteron) – glavni prekursor za stvaranje estriola i estrona Genitalni organi Vanjsko spolovilo i rodnica međica i vulva postaju hiperemične i mekše rodnica: modroljubičasta (venska staza – Chadwickov znak). S cervixom tvori zaporni mehanizam. jajnici postaju hiperemični žuto tijelo u trudnoći luči progesteron (P4) do 50-60 dana trudnoće. viskozan i mutan te stvara cervikalni čep istmus (dio vrata koji se nalazi odmah iznad cervixa. Žuto tijelo najaktivnije je do 10. proliferacija endocervikalnih žlijezda cervikalni mukus koji je gust. doprinosi izgonu ploda.2 i 3 mj.hr . Jajnici i jajovodi rastom uterusa izlaze iz zdjelice i postaju abdominalni organi krvne žile jajnika jako se prošire. katkad prave boli povećavaju se: u 1. kapacitet joj je oko 6mL.com. trimestru epitel postaje spljošten. a prema proksimalno anatomsko unutrašnje ušće) – povećava se i izduljuje. i 3. jajovodi: spljošten epitel endosalpinksa (nema hipertrofije mišićnog sloja) Dojke osjećaj topline.Štitnjača štitnjača se povećava.

estrogena (pogoršava toleranciju glc) i kortizola (povećava razgradnju inzulina) . vazodilatacije i povećanog protoka krvi kroz kožu) venski bazen (česti varikoziteti donjih ekstremiteta!) Disanje ošit se pomiče kranijalno za 4cm.Ekstragenitalni organi Krvni sustav volumen plazme. leukociti. srčani ton sklonost razvijanju supraventrikularne tahikardije minutni volumen srca broj otkucaja srca na 74/min periferni krvni otpor (zbog 'uteroplacentarnog šanta'. Fe. od melankolije preko depresije i euforije zbog podraženog vegetativnog sustava: mučnine. povraćanja.hr . odlaganje masti i proteina u organizmu). hipersalivacija i ptijalizam preosjetljiv vazomotorni sustav: česte nesvjestice u 2/2 trudnoće parestezije i neuralgije (n. količina krvi. TIBC Optok krvi srce je potisnuto prema gore i rotirano prema naprijed zbog povišene dijafragme naglašeni su 1. volumena krvi. i to TG bez HDL-kolesterola 1/2 trudnoće = anabolička faza ( t. trombociti. a 2/2 = katabolička faza ( GUK. UH i M – promet energije količina proteina (alb) u serumu .perpetuum-lab. proširuju se bubrežne čašice i ureteri GF (glomerularna filtracija) na 140/mL/min koncentracija ureje i kreatinina u krvi bubrežni klirens za uričnu kiselinu fiziološka glikozurija lučenje u vodi topljivih vitamina lučenje aminokiselina urin trudnice je alkaličan retencija soli apsorpcija Ca fosfor intracelularno u visokim koncentracijama Metabolizam BJ. hemoglobin.koloidnog tlaka GUK!! zbog lučenja hPL. koriste se laktati i mast kao izvor E) Probavni sustav i jetra želudac okrenut udesno. težine. i 3. ischiadicus) www. širi se opseg prsnog koša disanje postaje više dijafragmalno nego kostalno utjecaj P4: hiperventilacija uzrokuje pCO2 → to pomaže difuziju CO2 iz fetalne cirkulacije k majci. hematokrit.ova 'inzulinska rezistencija' kompenzira se izlučivanjem inzulina u trudnoći lipida u plazmi u 2/2 trudnoće. crijeva dislocirana prema gore motilitet crijeva kiselost želučanog soka žučni putovi dilatirani (žučni kamenci!) Živčani sustav psihičko stanje trudnice je labilno. a i blago pO2 i prijenos kisika djeteu potrošnja kisika u trudnoći raste za 16% Bubrezi i mokraćni sustav bubrezi se povećavaju. neutrofili. eozinofili eritrociti.com.

i 24. porodno doba: stadij dilatacije cervixa i ušća (prvorotke 8-10h (200 trudova). Dijete se svojim držanjem prilagođava porodnim putovima. pravilnost el. Fetalna smrt Količina plodne vode Posteljica – zrelost. micanje očiju.) Položaj. BR. Klinika trudova (kontrakcija): PORODNO DOBA I. a završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm). uriniranje. Trudovi (kontrakcije)počinju u fundusu (tu su najjači). najvažniji biljeg kromosomopatije je širina nuhalnog nabora (granična vrijednost je 3mm) VOĐENJE PORODA *Dražančić 192 1.com. višerotke 30-40min) 3.II : stadij istiskivanja djeteta (prvorotke 1-2h.II : stadij istiskivanja posteljice i ovoja (30min – 1h) 4. IV. Dijete mora proći kroz 3 obruča u mekom por. aktivnosti postoji tek nakon 35. višerotke 5-7h (130tr)) 2. trudnoće. a vodenjak prsnuo. već od 5. tj. duljine tjeme -trtica.UZV dijagnostika trudnoće Određivanje gestacijske dobi: mjerenjem biparijetalnog promjera glavice.ovaj pregled najbolje je učiniti oko 20. vulva i dno zdjelice. tjedna (flex/ext glavice i blaga gibanja ekstremiteta). alfa-adrenergički rec. Latentna faza traje oko 8h i završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm. otvor u m. II. www. . a u donjim dijelovima uterusa traju kraće i slabiji su. tj. poprima valjkast izgled.). Miometrij ima multifokalni eksitacijski potencijal (estrogeni!). . ciste i tumori placente Pupkovina – manjak krvnih žila. stav i namještaj djeteta Višeplodna trudnoća – može se dg. danas se preferira UZV pregled između 10. i pritisak vodeće česti na cervix (cerviko-hipotalamički reflex kojim se osl. levator ani te vulvu i perineum. Exitaciju miometrija potiču: estrogeni. a s 10 kralješnica i ekstremiteti Anomalije . cervix. III. . duljine femura te opsega fetalnog trbuha Rast fetusa pratimo mjerenjem udaljenosti fundus – simfiza i opsega fetalnog abdomena Normalna anatomija: s 8 tjedana vidi se glavica.tj.hr . može se pratiti i fetalnodisanje. spuštena i omotana pupkovina (dopler) Tumori združeni s trudnoćom – najčešće miomi i ciste Anomalije cervixa UZV biljezi – otkrivanje kromosomskih anomalija. KONTRAKCIJA / 10 min 3–4 5 2 TRAJANJE (sec) 80 – 90 90 – 110 100 PRVO PORODNO DOBA Počinje prvim trudovima koji dovode do otvaranja ušća. kanalu: cervix. oksitocin (povećava frekvenciju i amplitudu tr. i 13.. hematom. srčana akciaj Mjerenje protoka krvi – doplerom u boji – važno kod trudnica koje bi mogle razviti EPH gestozu iki abrupciju posteljice (18. placenta previja. oksitocin).II : stadij ranog oporavka (2h) Porodni mehanizam Porodni kanal sastoji se od koštanog (pelvis) i mišićnog dijela (donji uterini segment. tjedna Fetalna dinamika – pokreti ploda mogu se pratiti od 7. tjedna trudnoće.perpetuum-lab. edem pupkovine. vagina.

GUK raste krajem trudnoće. čime istječe plodna voda (oskudna kod prenešenosti. U introitusu se ukazuju tjeme. nenormalnosti) I. Prednje se rame podupire pod simfizu. i tijelo dijeteta. 2h. faza porodnog mehanizma) e) Kada glava prođe interspinalno suženje.Tada počinje aktivna faza: rotacija glave i otvaranje ušća 1. Vođenje prvog i drugog porodnog doba Rodilja se najčešće prima u rađaonicu kada je u latentnoj fazi I. p. Ako je sutura bliža simfizi.com. prema sifizi. Kada je ušće posve otvoreno. slabi i kratkotrajni –prethodni i pripravni trudovi. Vaginalni pregled obavlja se pri primitku rodilje. vodećoj česti. faza najbržeg napredovanja. riječ je o stražnjem asinklitizmu i porod je češće nemoguć) d) Kada se glava spusti do interspinalne ravnine i dosegne mišiće dna zdjelice. Rađanje ramena prati ono glave – spuštaju se. lice i brada. Postupno postaju jači i češći. 1h) U početku trudovi su rijetki. svaka 3-4h u porodu te u svakoj novoj situaciji koja upozorava na rizik.2 – 1. namještaj (80%).hr . Glavica se spušta niže. na kraju se biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. (II. Ako se uzdiže – prijeti prsnuće maternice!). Kod prvorotkinja prvo nestaje cervix. a zatim se otvara ušće. ev. Znojenje je često.perpetuum-lab. zbog čega se glava okreće licem prema bedru majke (vanjska rotacija glave). kao i kada su počeli pravilni trudovi. a tijekom poroda se se snižava. nakon prsnuća vodenjaka. pomična je. rotiraju kao i glava. čest je fiziološki prednji asinklitizam. porodnog doba. Javljaju se pravi i potresni trudovi. Kretanje glavice a) Prije početka poroda glava se nalazi nad ulazom u zdjelicu u položaju između flexije i deflexije. Najčešće se okciput okreće naprijed.5). 2h. započinje unutrašnja rotacija. DRUGO PORODNO DOBA Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm) a vodenjak prsnut. Anamneza: važno je znato otkada curi plodna voda. žuto-zelena kod izlaska mekonija!). Zatim se rađa stražnje rame. U višerotkinja saznati vođenje i ishod prijašnjih trudnoća. Prsnućem vodenjaka snaga fundusa axijalnim tlakom svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko-hipotalamički reflex (lučenje oksitocina). Promjene organizma rodilje tijekom poroda Tjelesna toplina blago se povisuje (ali nikada iznad 37. pritišće na dno zdjelice što potiče reflexno tiskanje trbušnih mišića i ošita uz istodobno olabavljenje dna zdjelice – sve to pojačava učiank trudova 2-3 puta! Glava djeteta se uvijek postavlja najpovoljnije prema dijelu zdjelice kroz koji prolazi u tom trenutku. Disanje je bitnije ubrzano samo kod produljenog poroda. U 94% dijete je položeno okcipitalnim stavom glave na ulazu u zdjelicu. u višerotkinja ti procesi idu usporedno. vanjska i unutrašnja pretraga. Potom se glava rađa kretnom defleksije – ekstenzije. Pregled rodilje: inspekcija.5 cm/h (ima 3 faze: faza akceleracije. a potom. čelo. faza deceleracije.doba javlja se zimica. Na granici prema corpusu u porodu se stvori kontrakcijski prsten (palpira se 2-3 prsta iznad simfize) – Bandlova brazda. (informiramo se o zrelosti cervixa. onda infuzija 10% glukoze U početku još smije hodati (prije nego prsne vodenjak) www. vodenjak prsne: prsnuće na vrijeme (a tempore). zatiljek se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion). Leukocitoza je normalna pojava. kada je sutura bliža promontoriju. Krvni tlak se postupno povisuje. porodno doba Rodilja treba uzimati dosta tekućine Jesti smije samo lako probavljivu visokokaloričnu hranu (čokolada) –osim ako se očekuje carski rez. Od ulaza zdjelice na niže glava prolazi sinkitički (sinklitizam = položaj suture sagitalis točno u sredini (osi) zdjelice. preko njih prebaci se međica. c) Učinkom trudova glavica se flektira. leđa su mu najčešće lijevo – I. Suturom sagitalis smješta se u poprečnom (ili jednom od kosih promjera) b) Kada svojim biparijetalnim promjerom prođe ulaz zdjelice – glava je angažirana. bez teškoća. nakon III.

Za mehanizam rađanja bolji je položaj na boku. med. vremenske razlike između sistola).com. kod ušča otv.. srč. Poremećaj protoka krvi kroz pupkovinu ubrzava fetalnu srčanu akciju. Noge su dvostruko flektirane i abducirane. dišni putovi se očiste od sluzi Kada se glava okrene prema bedru (zbog rotacije ramena). porodno doba Rodilja se ne smije poticati na tiskanje dok glava nije dovoljno nisko i rotirana Kada se glava ukazuje u introitusu – asistencija.. ruke imaju čvrsto uporište.hr . ili l lat.Kada legne u porodnički krevet. zdjelica je lagano uzdignuta. prstima se uhvati dijete u pazuh i polako se izvuče tijelo i noge (u fazi rađanja ramena rodilji dajemo metilergobazin (Methergin od 0. Porodne boli ublažavamo spazmoliticima i analgeticima (obično 10mg benzodiazepina). lijekovi. a stav glavicom. Rodilja leži na leđima. normalno = 2-6 osc/min (undulacijski oblik) www. greške - oscilacije (varijabilnosti temeljne frekv. reflexna brad. kardiotokografski se prate KČS Rodilja može ležati na leđima. p.temeljnu srčanu fekvenciju (prosječan br. Bočni položaj poboljšava protok krvi kroz placentu i za 20%. prijevremeni porod.) Kada se rodi glava. vanjsko spolovilo dezinficira. 3-5cm. radi se epiziotomija (urezivanje međice. infuzija do max. tj.d.infuzija oksitocina od 4 do 20 mIJ/min) i prostaglandinima (per os svaka 3h 500mg Prostina ili vaginalete od 3 mg jednokratno ili vaginalni gel od 1 ili 2 mg ili iv.) Nakon rođenja dijete se postavi malo niže da bi doteklo još 50-100 mL fetalne krvi kroz pupkovinu nakon 2 min pupkovina se podveže i presiječe Ispred vulve se postavi posuda da se vidi količina izgubljene krvi u III. i to na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (najč. frekvencija oscilacija je br. međica anestezira lokalnim anestetikom Međica i anus se pokriju i obuhvate desnom raširenom rukom Lijevom rukom podržava se glava u fleksiji a usporava defleksija Ako ne postoje uvjeti za očuvanje međice. p. kad se prokine vodenjak.oscilacija / min. lijevi bok). daje se još 100mg petidina (Dolantin). tireotoksikoza majke Bradikardija: acidoza fetusa.Glava je pritisnuta na toraks. Ako su trudovi prejaki ili prečesti (ili ako se razvije hipertonus uterusa) može se razviti fetalna hipoksija (acidoza). kong. Kardiotokografijom pratimo: . a stražnje rame se rađa preko međice (desna ruka sada opet štiti međicu) Kada su rođena ramena. iako je taj položaj za rodilju prirodniji.d. Slabi trudovi se pojačavaju oksitocičkim sredstvima (trajna iv. Analgezija – epiduralna anestezija i paracervikalna anlgezija. lijekovi. dugotrajna kompresija uzrokuje acidozu i bradikardiju (pritisnuta ili omotana pukovina). vodenjak se prokida – time se pojačavaju trudovi i ubrzava porod II. 3 ug/min) Ako je ušče otvoreno 3-5cm. uhvati se između dlanova i povlači dolje dok se prednje rame ne postavi ispod simfize -tada se lijevom rukom glava podigne prema simfizi. Tiska se uvijek sinkrono s trudom (ako slabije tiska – Kristellerov hvat: potisak dlana porodničara na dno uterusa u smjeru zdjelice) Mjehur se isprazni. infekcija majke. Nadzor fetusa u porodu Tijekom truda: pritisak na miometrijske vene – zastoj krvi u interviloznom prostoru.perpetuum-lab.2mg) za aktivno vođenje III. KČS u jedinici vremena) Tahikardija: intraamnionska infekcija. ponekad pritisak uterusa na DŠV ugrožava cirkulaciju.

fetalne indikacije: por. UZV i amnioskopski nalaz mliječnosti plodne vode. 25). D) Terapijska indukcija poroda . dijabetes. dijabetesom.perpetuum-lab. U i sl. dijabetesa. posteljica je neelastična pa se odiže u središnjem dijelu – raskidaju se uteropl. premaže parafinom. eklampsija . (očituje se mekonijem u plodnoj vodi i pat. Rh-imunizacije. konzistencija.Gubitak varijabilnosti najčešće su posljedica fetalne hipoksije.ako je ušče otv. zrcalna su slika truda i nepravilne.socijalne indikacije (sprečava se porod izvan bolnice. sedativa koji se daju majci.) Prema vremenu nastanka u odnosu na trud. fiziološkog spavanja fetusa. 24) i patološki (< 7. bolja priprema obitelji) Za procjenu gestacijske dobi fetalne zrelosti dovoljni su: podatak posljednje menstruacije. oko 80% (modus Schultze). nalaz.20 – 7. prenošenosti i dr. > 5cm. nalazom kardiotokografije) Metode indukcije poroda: Amniotomijom Oksitocinom – najbolje iv. hepatitis. ali zaostaju u odnosu na trud: poremećaj fetalne oksigenacije (najčešće u rodilja s EPH-gestozom.hr . položaj u zdjelici i spuštenost vodeće česti – Bishopov cervikalni indeks). zbog pritiska na pupkovinu pH – metrija: . uzimanja fetalne krvi. kod hipertonusa uterusa. zastojem u fetalnom rastu) varijabilna (dip 1 i dip 2) – nepravilna. W. placentarne funkcije kod EPH-gestoza. Ovaj je mehanizam najčešći. granični (7.20) Inducirani porod C) Programirano inducirani porod . krv teče cijelo vrijeme. bolji nadzor.com. uzorak krvi uzima se u spekulima. usporenja KČS mogu biti: rana (dip 1) – povećan pritisak na glavicu tijekom truda (nije pat. pravilne nalik na zvono. a ako je < 5cm.acidoza fetusa obično je kombinacija respiracijske i metaboličke . Pretporodna uterina aktivnost odražaav se zrelošću cervixa (dilatiranost.najčešća indikacija za određivanje pH je prepatološki kardiotokografski nalaz . Prostor: stavra se retroplacentarni hematom koji raste i odiže posteljicu. Potpuni gubitak oscilacija i sinusoidniizgled: neposredna fetalna ugroženost (hemolitička bolest s hidropsom fetusa) - promjene temeljne frekvencije Akceleracije: sporadične (fetalni pokreti) i periodične (u vrijeme truda) Deceleracije: sporadične ili prolongirane (traju >2min. Znakovi odlupljenja posteljice: Schroderov znak: fundus se podiže za 4-5cm prema DRL www. Fiziologija odlupljivanja posteljice Nakon predaha od 5-10min slijedi stezanje uterusa. oksitocina na 500 mL 5%-tne otopine glukoze ili Ringera. poput slova V. epiduralne analgezije…) i periodične (pojavljuju se u svezi s trudom. a završava rađanjem posteljice (30min – 1h). prijevremenog poroda.medicinsko-preventivne idikacije (prevenira se prenošenost i ↓ komplikacije) . Prostaglandinima – nemaju antidiuretski učinak i prikladni su kod EPH-gestoza i dijabetesa (Najčešće se koristi kombinacija: amniotomija + infuzija oksitocina + PG lokalno za dozrijevanje cervixa) TREĆE PORODNO DOBA *Dražančić 193 Počinje trenutkom rođenja djeteta. pregleda rodilje.!) kasna (dip 2) – pravilna. u obliku infuzije 85 i. krvne žile i počinje krvarenje u retropl. Placenta se rađa maternalnom stranom. učini nježan rez na koži i aspirira kap krvi u hepariniziranu cjevčicu . Placenta se rađa fetalnom stranom. anomalija srca i SŽS-a. kl.mjesto uboda se izbriše.pH: normalni (>7. slijedi ju retropl. koristi se tubus .j. krv. Ako se placenta počinje ljuštiti od svog donjeg ruba u smjeru fundusa: modus Duncan. vag.maternalne indikacije: KV bolesti.

pa sukrvav te smeđ.- Kustnerov znak: rukom pritisnemo iznad simfize i pomičemo uterus kranijalno.Pregledati posteljicu: defekt znači zaostali djelić kiva placente u uterusu i može izazvati žestoka krvarenja Puerperij (babinje) Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda. u okludiranim krvnim žilama stvaraju se trombi) Kako bi se smanjila opasnost od iskrvarenja iz atoničnoog uterusa ili od ozljeda mekog porodnog kanala. pa se posteljica odljušti već u 1. Uterus. traje oko 2h.Pratiti opće stanje rodilje . Posljedica: atrofija genitalnih organa. Prvih nekoliko dana je prohodan. p.d. ako se pupkovina pritom ne uvuče – posteljica je odlupljena Ahlfeldov znak: vežemo vrpcu tik uz vulvu. Lohija (iscjedak). što uzrokuje izostanak lučenja estradiola i progesterona iz ovarija). sastoji se u iv. vagina i vulva smanjuju se na normalnu veličinu. fundus mui je u visini pupka. dana već potpuno zatvoren Amenoreja. svakodnevno se spušta za 1 pp da bi se nakon 2 tjedna vratio na normalnu veličinu. zadebljanja na intimi krvnih žila uterusa (stvorene u trudnoći) sužavaju lumen žile.perpetuum-lab.Pratiti visinu fundusa maternice (nakon izlaska placente je 5 cm ispod pupka.com. Zatvaraju se raskidane krvne žile i stišava krvarenje (retrakcija i kontrakcija uterusa dovodi do uklještenja otvorenih krvnih žila. pukovina se u luku povlači prema gore. uterus. kao i gubitak krvi. Nastavlja se lučenje prolaktina (on inhibira lučenje FSH i LH iz hipofize. (Ako žena doji. U početku krvav. pupkovina se ovije oko prstiju desne ruke i lagano povlači prema dolje. nakon 4 tj je izrazito malen!) Kanal cervixa. Profilaksa krvarenja u III. a ona se spušta – posteljica je odlupljena kad se vrpca spusti za 10cm Vođenje trećeg porodnog doba Fiziološko odlupljivanje placente ne smije se ubrzavati. broj retiniranih posteljica je manji. trudu. Važno je nakon rođenja djeteta isprazniti mokraćni mjehur (da ne usporava retrakciju uterusa).hr . Neposredno nakon poroda veličine je glave djeteta. Bezbolmno je. Kad se placenta pojavi u vulvi. Pri laktaciji traje mjesecima. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i www.2 mg Methergina (metilergobazin) – to izaziva jaku kontrakciju i retrakciju muskulature uterusa. ČETVRTO PORODNO DOBA I PUERPERIJ (BABINJE) Vođenje četvrtog porodnog doba * Dražančić 197 Počinje izlaskom placente. davanju ampule od 0. Također. treba pratiti: . a nakon 1h vraća se na visinu 1-2 cm pod pupkom) . dok se istovremeno lijevom rukom vrši lagani pritisak na uterus u kranijalnom smjeru. tako se mnogo manje fetalne krvi infundira u majčin krvni optok (sprečavanje Rh-izoimunizacije!) Poslijednjih se godina posteljica rađa povlačenjem za pukovinu ('cord traction'): sačekaju se znakovi odljuštenja. a 7.

Lažni čvor pupkovine. Odmah dati antibiotike parenteralno. kao i u trudnoći s IUD. Posljedica je fetalna patnja i proksimalna kongestija (rijetko tromboza).hr . Stanjena. vulnerabilna. Nakon 6-10 dana bataljak se osuši i otpadne. ali se može naći i u blizanačkoj trudnoći. Nalazi se u 1% svih pupkovina. teoretski može dovesti do trakcije i moguće hipoksije u porodu. Nastaje presavijanjem krvnih žila pupkovine na jednom ili više mjesta. Bataljak se svakodnevno čisti alkoholom i praši antiseptičnim praškom (Dermatol). ponovno je normalno Pokretna. suho i sterilno se previja. Češće zaplitanje fetusa u pupkovinu. sekrecija iz pupčane ranice je obilna. Duga pukovina. sastoji se od 1 vene i 2 umbilikalne arterije. a prate ju isti problemi kao i kod velamentarne insercije. spala i ispala pupkovina: Spuštena pupkovina – pojava kad se pukovina pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan. ali se ne nalazi u rodnici. Često je povezana s anomalijama razvoja čeda. ima obično centralnu inserciju.g. potencijalna je predispozicija za abrupciju placente ili rupturu pupkovine.com. češće kod duge.bjelkast. Samo kozmetski defekt. Abnormalna insercija. tako da pupčani bataljak bude 3-4 cm dug. Abnormalnosti pupkovine: Kratka pupkovina. PODVEZIVANJE PUPKOVINE *Dražančić 204 + 370 + 476 Pupkovina se nalazi na fetalnoj strani posteljice (korionskoj ploči). gnojna i neugodna zadaha. crvenkasta. oprezno premazati štapićem srebrnog nitrata. Češće su komprimirane i češća je ruptura tijekom poroda. što je često odraz malformacije ploda. a pupčana ranica zaraste 2-3 dana nakon toga. nastaje zbog abnormalnosti placentacije. Ekscentrična ins. Ispala pupkovina – vodenjak ne postoji. Spuštena. U 1-2% placenta nalazimo velamentarnu inserciju (u ovojima).) Kratkom pupkovinom se naziva pupkovina < 50cm. Opće promjene. minuti nakon rođenja pupkovina se podveže sterilnom vrpcom ili plastičnom kvačicom i sterilno prereže. Marginalna insercija je dota česta. a idućih nekoliko dana vraća se na normalu povećani vaskularni volumen i izluči povećana ekstravaskularna tekućina Krajem 1. Nestaje bez th do kraja 1. Neposredno nakon poroda se tjelesna težina trudnice za oko 6kg. Kožni pupak je čest. Primarna agenezija jedne umbilikalne arterije. U 1. koža oko pupka je crvena. koža abdominalne stijenke prelazi na pupak za 1-2 cm. pupak je 'izbočen'. Komplikacije: Granulom koji vlaži može ostati nako demarkacije bataljka. Pravi čvor pupkovine. www. Može komplicirati porod ako prolabira ili ako se njeni konvoluti ukliješte između ploda i porodnog puta. pretpostavlja se da je dulja ako su pokreti fetusa češći i prostor u uterusu veći. cirkulacija je rijetko kompromitirana. Stijenka rodnice. češće kod nedonoščadi zboog slabosti mišića abdomena.perpetuum-lab. Riječ je samo o zadebljanju. može se lapizirati. Umbilikalna hernija: vijuge crijeva u kožnom izbočenju. Omphalitis: gnojna infekcija pupka. u rodnici. atrofična. (Uobičajena duljina je 50-100cm. tjedna težina rodilje je oko 10kg manja. Spala pupkovina – pojava kad se pupkovina pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. Nastaje zbog sekundarne atrofije ili atrezije arterije. nestali su edemi. a pupkovina je ispred vodeće česti.

pri kojemu asistent stalno vaginalno uvedenim prstima sprečava spuštanje glavice i kompresiju pupkovine. polihidramnion.perpetuum-lab. 4. pobačajem smatraju i trudnoće završene prije 24. prsnuće vodenjaka i izlaženje dijelova jajašca. cervix zatvoren. višeplodna trudnoća. Šimunić 177 Pobačaj (abortus) je spontani ili izazvani prekid trudnoće uz izbacivanje jajašca prije plodove sposobnosti za život. preduga pupkovina. 2. tjedna trudnoće. i ovdje je moguće zadržati trudnoću. Prijeteći pobačaj (abortus imminens) – oskudno krvarenje. Početni pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači.dg: cervikalni graviditet. Pobačaj u tijeku (abortus in tractu) – vrlo jako bolovi i krvarenje. a težina < 1000g. Cervikalni pobačaj (abortus cervicalis) – vrlo jaki bolovi pri kojima je jajašce rođeno u cervikalni kanal. tjedna trudnoće Kasni .com. početno otvaranje cervixa. Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu.Uzroci spuštene i spale pupkovine: sužena/vrlo prostrana zdjelica. tjedna. unutarnje ušće cervixa je otvoreno. trudnica je primjetila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz rodnice. krvarenja. ovu je trudnoću moguće zadržati. Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme. 3. porod nastavljamo vaginalnim putem. Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. Oprez! Dif. www.hr . dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu. Uzroci ispale pupkovine – sve navedeno plus prijevremeno prsnuće vodenjaka. odn. poprečni/kosi pložaj čeda. Postupak: kod spuštene i spale p. Klinički oblici spontanih pobačaja 1.od 16. čedo je ugroženo od hipoksije. cervikalni kanal je otvoren za 2 i više cm a u njemu se palpira donji pol jajašca. prijevremeni porod. Ako nalazimo znakove kompresije (CTG: duboke varijabilne deceleracije!). tj. placenta previja. palpacijom nalazimo napadno odebljan i kuglast cervix. kod koje još nema znakova kompresije. ili čak 22. one kod kojih je plod masom lakši od 500g. (Danas se. ali je izbacivanje nemoguće zbog zatvorenog vanjskog ušća uterusa. do 28. pod uvjetom da duljina ploda bude < 35cm. u razdoblju predimplantecijskoga embrija i u ranoj fazi implantacije 50-60% trudnoća završava spontanim pobačajem.carski rez. prije navršenog 28. a u materištu možemo palpirati zaostale dijelove ploda ili posteljice. uz napredak neonatološke skrbi. -------------------poremećena trudnoća-------------------- ABORTUS *Dražančić 215 + 253 + 552. polegnuti rodilju na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina. stav zatkom. tjedna Spontani Artificijelni (legalan i ilegalan) Simptomi Kontrakcije maternice (bolovi). Podjela Rani – prije 16. a iznad njega mali i kontrahiran uterus. u suprotnom .. 5.) Čovjek ima izrazito nisku fertilnu sposobnost.

obično se spontano evakuira. Trudnoća se. . klinički. Kod započetog pobačaja ili pobačaja u tijeku dilatacija cervixa Hegarovim štapićima nije potrebna. . Dva su oprečna stava o prekidanju trudnoće sa nepovoljnom prognozom. dan-dva davati jači cefalosporinski atb (Ketocef iki Tolycar). Sudskomedicinski aspekti pobačaja U slučajevima prekida trudnoće pokušava se uvijek utvrditi razlog prekidu. dovoljno je iv. ali zbog liberalnih i vrlo širokih indikacija za legalni prekid trudnoće sudbina ploda je gotovo u cjelosti ovisna o volji buduće majke.Kod septičkog pobačaja. missed abortion) – ako plod odumre. stariji stav zastupa teoriju o nepovredivosti života. SE. a noviji stavlja naglasak na kvalitetu života: život treba održavati. potrebno je provjeriti materište rukom (manuelna eksploracija materišta). indometacin). Potpuni pobačaj (abortus completus) – nakon razdoblja krvarenja i bolova klinička slika se smiruje.Kod febrilnog pobačaja. održanje krvožilne homeostaze i dovršenje trudnoće. tjedna mora se obavezno nakon kiretaže i prstom provjeriti je li materište prazno. U našem zakonu ostoji krivično djelo protupravnog prekida trudnoće kojim se zaštićuje plod u maternici. anurijom i koagulopatijom. prethodno nastojimo pripravcima prostaglandina E ili oksitocinom omekšati cervix. pa majka može iskrvariti prilikom pokušaja odstranjenja odumrloga ploda zbog manjka fibrinogena – stoga je kod intrauterine smrti uvijek nužno odrediti fibrinogen u majčinoj krvi!! (Ako nađemo hipofibrinogenemiju. Manifestira se vrućicom od 38 – 39 C. Tokolitici su beta – mimetici: ritodrin hidroklorid (Prepar). katkada potpuno bez plodove vode.u trudnoća < 12. Anembrionalna trudnoća (blighted ovum.6. u rijetkim slučajevima mrtvi plod i trofoblast ostaju u materištu. To može biti trauma . Tromboplastičke tvari iz odmrlog ploda mogu prodrijeti u majčin krvotok i izazvati DIK u majke. smije legalno prekinuti do navršenog 10. već se ostatak tkiva lako evakuira kliještima i kasnije šupljina uterusa provjeri kiretom. Liječenje Ako se radi o prijetećem ili započetom pobačaju.hr . UZV-om nalazimo odumrli plod bez pozitivne srčane akcije. Ringera i nadomjestaka plazme. a potom još nekoliko dana per os (Ceporex) 4x0. tjedna trudnoće. a palpacijom nalazimo maternicu veličine kao i prije trudnoće. jer organizam sam po sebi nije obavezno svrsishodan. mehanička ozljeda genitalnih organa te psihičke i kemijske ozljede (trovanja) te različite kromosomopatije ili genopatije. govorimo o nekompliciranom febrilnom pobačaju. . lijekovi koji inh. ali se umnažanje trofoblasta nastavi još neko vrijeme. Klinički. izostaje rast maternice .5/dan. Metode dovršenja spontanoga pobačaja: . Kod ovih pobačaja dovršenje se olakšava prijeoperacijskim davanjem uterotonika (smjesa oksitocina i metilergobazina) koji uzrokuju dugotrajnu tetaničku kontrakciju maternice. trudnoća se nastoji održati hormonskom th i davanjem tokolitika.u trudnoća > 20 tjedana. Trudnoća se dovršava stimulacijom trudova (oksitocin/PG) i kir. www. ali se proces ne širi na ostale spolne organe (lokalna infekcija endometrija). otopina glc.inf. unutarnje ušće cervixa je zatvoreno. Zadržani pobačaj (abortus retenus. Koplicirani febrilni ili septički pobačaj. prema našem zakonu.com. izostaje uredan poras hCG-a. razvija se sepsa. th se usmjerava u 3 pravca: antibiotici. Moguć je nastanak endotoksičnog šoka s centralizacijom krvotoka. ali samo ako je smislen. rast maternice je usporen. evacuatio et curettage. parametrij i peritoneum male zdjelice.direktna. radi se uvijek u anesteziji. za anaerobne infekcije metronidazol. CRP. ali nema zametka. sintezu PG-a: NSAIL (ASK.nastaje kada embrioblast odumre. tjedna radi se zahvat dilatatio. visoka temperatura sa tresavicama i bolima u donjem trbuhu. lijekovi koji djeluju na metabolizam Ca: magnezijev sulfat (u trudnica s eklampsijom i onima koje imaju hipertireozu ili smetnje provođenja miokarda). poremećajem svijesti.nastaje kada se upala iz endometrija proširi na adnekse. Krvožilna homeostaza održava se iv.) Nekomplicirani febrilni pobačaj – spontani pobačaj najčešće prolazi bez komplikacija.u trudnoća > 12.perpetuum-lab. UZV-om nalazimo gestacijsku vreću. Lab: L sa skretanjem ulijevo. eksploracijom materišta. . prije odstranjenja ploda parenteralno nadoknađujemo fibrinogen ili heparin. Antibiotici: visoke doze penicilina + gentamicin. ako se razvije blaga infekcija i upala endometrija. vještičino jaje) .

krv tekuća i svijetla. čedo je tek neznatno ugroženo. a KČS se čuju slabo ili nikako. Inkompletna ruptura – ako je popustila elastičnost mišićnog sloja i ostala intakna samo serozna prevlaka Kompletna ruptura – sadržaj uterusa. nadoknadi se izgubljena krv. stanje rodilje nepromijenjeno. Danas su rupture rijetke. čedo je izravno ugroženo zbog manjka kisika i metaboličke acidoze. na rubu posteljice vidi se mjesto raskinutog sinusaa s podljevom krvi. stave se hemostatski šavi i stimulira kontrakcija uterusa. nepoznati uzroci. Dražančić 477). Rodilja je blijeda. ako je ozljeda veća.KRVARENJA KRVARENJA U TRUDNOĆI *Šimunić 236 + 249 + 477 Krvarenje je moguće u izvanmaterničnoj trudnoći (Vidi naslov 'ekstrauterina trudnoća'. tako da se stvara retroplacentarni hematom. ev. rijeđe mišiće. porečni položaj i mrtvo čedo – embriotomija). traume. Prognoza za majku je dobra. no ozljeda može biti i dublja i zahvatiti potkožno tkivo. OZLJEDE MEKIH PORODNIH PUTOVA Međica – obično dođe do prsnuća kože perineja uslijed rastezanja pri prolasku glave. Dijagnoza: krvarenje je oskudno. zakasnjelo prsnuće vodenjaka. Dijagnoza: rodilja osjeti bol i napetost metrnice koja ne popušta. Ako je odlupljeno > 1/3 posteljice. pred kraj trudnoće i u III. ponekad se pod rukom pipa napeti uterus i trbušna stijeka kao daska – tetanija uterusa. str 249 ABRUPCIJA POSTELJICE (ABRUPTIO PLACENTAE) Prijevremeno odlupljivanje normalno usađene posteljice. sukrvavi iscjedak. RAZDOR MARGINALNOG SINUSA Ruptura sinusa marginalisa i vasa praevia rupta jest krvarenje zbog raskida marginalnog sinusa placente. KRVARENJE NA KRAJU TRUDNOĆE PLACENTA PREVIJA – vidi slijedeći naslov. Dražančić 234). Etiologija: gestoze. Sukrvica iz rodnice je oskudna. Postupak: Potrebno je prokinuti vodenjak. Šimunić 183 + 142 + 321.hr . osjetljivost stijenke uterusa na sam dodir. izuzetno i rektum. ako je vaginalnim nemoguće. pada joj krvni tlak. Izgubljenu je krv potrebnio nadoknaditi. plodna voda i dijelovi čeda izlaze u slobodnu trbušnu šupljinu Prijeteća ruptura – izrazito bolni trudovi. u ratkoj anesteziji posteljica se izljušti i točno utvrdi izvor krvarenja. dolazi do krvarenje između posteljice i unutrašnje stijenke maternice.com. Postupak: ne čeka se spontani izlazak posteljice. Prevencija: pravodobna epiziotomija Rodnica – ponekad dođe do razdora vaginalne stijenke.perpetuum-lab. i abdominalna ekstirpacija uterusa. može doći i do obilnijeg krvarenja koje se pojavljuje odmah nakon izlaska čeda i jednakomjerna je intenziteta. Ako krvarenje ne prestaje. Ekstremni oblici praćeni su hemoragijskim infarktom miometrija i krvarenjem u parametrije /Couvelairov sy) i izuzetno su teško stanje za majku.porodno doba (vidi naslov 'Atonija uterusa'. Bandlova brazda iznad simfize koja se penje prema kranijalno Postupak: kod prijeteće rupture hitno dovršiti porod (živo čedo – carski rez. www. ima ubrzan mekan puls. Cerviks – pri porodu dođe do površnih laceracija cervixa. stimulirati trudove i dovršiti porod carskim rezom. Liječenje: hemnostaza i adaptacija rubova. sfinkter anusa. RUPTURA UTERUSA Obično nastaje u donjem uterinom segmentu zbog mehaničke zapreke u porodnom kanalu. rodilji dati fibrinogen ili antifibrinolitike (sprečavanje šoka i DIK-a!).

korekcija koagulacije (fibrinogen i antifibrinolitik).! PLACENTA PREVIJA *Dražančić 249 Placenta praevia je stanje kada se posteljica (čitava ili djelomice) nalazi u donjem uterinom segmentu ('nisko nasjela posteljica'). porcije.optok krvi. smanjena ili nestala sposobnost zgrušavanja krvi. kisik na masku. i kolposkopirati polip cervixa – bujanje žl. što za posljedicu ima odlupljivanje placente. čestice vreniksa. trudnoći eritroplakija cervixa – aktopični cil. a u ostalim organima fibrinski trombi). na obdukciji se nađu u plućima elementi plodne vode – stanice.*Tzv. Terapija šoka i intenzivna antibiotska th.akutna: Abrupcija placente (šok + oskudno krvarenje + tetanija uterusa). doba premaši KV kompenzacijske mehanizme. tj. pa ta eritroplakija bude većih dimenzija → uzeti razmaz za citodg. epitela. može doći i do obilnih krvarenja s hemoragijskim šokom. Terapija infekcije. može doći do kontaktnog krvarenja → ablacija i PHD ca cervixa – obično početni. smrt. inf. por.hr . dovršenje trudnoće! Opstetrički šok (šok koji se pojavljuje pri dovršenju trudnoće). 'tromboplastinu slične tvari'. Krv jer tekuća i svjetla. dobu manuelno eksplorirati materište.najč.. Hitna rajna iv. pad KT i pulsa. a bez većeg krvarenja – dispnoja. otvaranje uteroplacentarnih krvnih žila i krvarenje različita intenziteta. no može se razviti i bez većeg krvarenja ako krvarenje III. Septički pobačaj (DIK). epitel na vanjskoj pov. tihe rupture . U nekim stanjima ta tvar prodire iz plodne vode ideidue u sistemni optok krvi i aktivira proces intravaskularne koagulacije (DIK). uzrok slabijem krvarenju u uznapred. zahvata na uterusu – intenzivni nadzor rodilje. Kod manjih razdora šavi + ekstraperitoneizacija.perpetuum-lab. u trudnoći je jače izražena vaskularizacija i sukulencija tkiva. DIK. Rezultat: hipofibrinogenemija ili afibrinogenemija. cijanoza. kao i zbog latentne amnionske infekcije ili amnionske embolije.nastaju na ožiljku od ranijeg kir. U plodnoj vodi i decidui uterusa ima znatnih količina tromboplastina.resorpcija plodne vode u sist. uzrok je krvarenje prema van (metroragija) ili abdominalno. Etiologija: www.com. polako 20mL 1% prokaina. Heparinska th! Amnionska embolija (naglo stanje šoka žene nakon rođenja posteljice. kod većih ekstirpirati uterus + drenaža. u III. Diferencijalna dijagnoza krvarenja u trudnoći i porodu prijeteći ili započeti prijevremeni porod . borba protiv šoka. Najč.kronična: Retinirani (missed) pobačaj. Odrediti fibrinogen! EPH-gestoza (kod težih oblika) . DIK: . lanugo dlačice. egzofitični ca → pregled cervixa u spekulima sa citodg i kolposkopijom OPSTRETIČKE KOAGULOPATIJE U trudnoći je pojačana spremnost za zgrušavanje krvi. Donji uterini segment nema kontrakcijske sposobnosti.

Gestoza je rijetka u ponovljenoj trudnoći s istim partnerom i rijetka je u žena koje su primale višekratne transfuzije.. ubrzani transport jajšca . p. intenzitetu i trajanju krv. prednje lokalizacije -> može i vaginalno.UZV je osobito važan .vaginalnim pregledom dobijemo dojam zadebljanih.danas se u pravilu trudnoća dovršava carskim rezom (iznimka je p. p. - EPH .5 < 140 < 90 1 Tibijalni > 0. koja je prodromalni stadij najtežeg oblika bolesti zvanog eklampsija (eclampsia convulsiva).GESTOZE *Dražančić 276 + 547 + 118 EPH – gestoza je sindrom u kojem dominiraju 3 simptoma: EDEM + PROTEINURIJA + HIPERTENZIJA. totalis) .5 . U svrhu objektivne procjene težine gestoze služimo se indeksom gestoze po Goeckeu: Bodovi E edemi (nakon mirovanja) P proteinurija (g%) H krvni tlak sistolički dijastolički 0 Nema edema < 0.. Gestoza je uglavnom bolest prvorotkinje i značajno je češća u višeplodnoj trudnoći (izlaganje majke većoj placentarnnoj masi. vrtoglavice. marginalis) b) djelomice prekriveno ušće (p.com.2 > 140-160 >90-100 2 generalizirani >2-5 > 160-180 > 90-100 3 >5 > 180 >100 Ako je zbroj bodova: do 3 = laka gestoza. partialis) c) posve prekriveno uće (p. Ovi okreti spašavaju majku uz žrtvovanje djeteta i danas se izvode samo izuzetno. kiretaže) . Bolest je najčešća u posljednjih 10 tjedana trudnoće. .hr .p. Ako uz simptome gestoze postoje i subjektivne tegobe (glavobolje. mučnina. smetnje vida. Osnovni patogenetski mehanizam je smanjenje uteroplacentarnog protoka krvi: ↓ UTEROPLACENTARNI ⇒ OTAPA SE TROFOBLAST. p.perpetuum-lab. od 4 do 7 = srednje teška.kod svakog krvarenja u kasnoj trudnoći treba pomišljati na placentu previju! Liječenje: Ovisi o trajanju trudn. www.znatno češće u višerotkinja Dijagnoza: .anomalije u senzibilnosti maternice.kod ušća otvorenog za 2 prsta može se napipati mekano spužvasto tkivo posteljice a) uz sam rub (p. opstetričkom nalazu i stanju ploda. «tapeciranih» svodova rodnice .ako ne postoji mogućnost transporta trudnice u bolnicu (ili kod mrtvog čeda): unutrašnji okret čeda za nožicu sa 2 prsta (okret po Braxton – Hicksu) ili cijelom rukom (manualni okret) –> tada dijete svojim tijelom tamponira posteljicu i sprečava krvarenje. tada je riječ o prijetećoj eklampsiji (eclampsia imminens). bol u gornjem dijelu trbuha). općem stanju trudnice. od 8 do 11 = teška Etiologija i patogeneza Danas se smatra da barem dio gestoza nepoznate geneze nastaje kao reakcija majčinog imunog sustava na antigene koje je fetus naslijedio od oca.manje vrijedan funkcijski sloj endometrija koji se nedovoljno decidualno transformira (učestali porodi. jer se prokidanjem vodenjaka glavica spusti i pritisne rub iz kojeg krvari) .

com. mučnine i osjećaj opće slabosti pojavljuju se tek nakon što je RR 180/110 ili više. RETENCIJA Na VAZOKONSTRIKCIJA Prostaglandinska teorija: ↓ UTEROPLACENTARNI PROTOK KRVI ⇒ GLOMERULARNA ENDOTELIOZA ↑ SEKRECIJA TROFOBLASTIČNOG RENINA ⇒ AT II. Proteinurija: obično nije masivna. razvit će se gestoze) Klinička slika Edem: izolirani edem nije gestoza. ⇒ VAZOKONSTRIKCIJA PROSTAGLANDINI DJELUJU ANTAGONISTIČNO! (ako im je ↓ produkcija ili nema odgovora na njih. Hipertenzija: često i jedini simptom gestoze! Glavobolje. lupanje srca.PROTOK KRVI OSLOBAĐA PROFIBRIN ⇓ PROFIBRIN SE ODLAŽE UZ BM GLOMERULA BUBREGA (GLOMERULARNA ENDOTELIOZA) ⇓ PROTEINURIJA ⇓ ↓ GF.perpetuum-lab. dugotrajna proteinurija vodi gubitku bjelančevina s disproteinemijom i edemom kao posljedicom. svjetlaci pred očima. no ako dolazi do nagle pojave edema i naglog porasta tjelesne težine – gestotični poremećaj. www.hr .

Hidralazin im/iv ili diazoksid u slučaju teške gestoze (vazodil. traje 20-ak sec. Obilježje eklampsije su toničko – klonički grčevi i/ili duboka besvjesnost. amnezija za napad. Beta-blokatori (atenolol).hr .com. Eklamptički napadaj ima 4 faze: 1. 2) kontrolirati RR. bolna osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu i defans. smanjiti fizičke aktivnosti. pojavljuje se cijanoza. Ako postoji teška glavobolja. trudnica gubi svijest. disanja i dalje nema. sitni fibrilarni simetrični trzaji lica i gornjih ekstremiteta. svjetlaci. Najveća ugroženost – kod pojave trbušnih simptoma: mučnine. odnosno nakon nastupa zadnje konvulzije. titranje pred očima. (od prvih fibrilarnih trzaja do ovog udisaja prođe 1. Postupni oporavak. Terapiju provoditi najmanje 24h nakon poroda. u dozi od 1g Antikoagulancije – Heparin (kod teških oblika) – poboljšava i funkciju posteljice Aspirin Postupak Osnovni je princip: 1) smiriti konvulzije.perpetuum-lab. duboko u svaki gluteus. boli u gornjem dijelu trbuha. katkad neposredno prije poroda: glavobolje u čeonom predjelu s protezanjem od tjemena do zatiljka. Kod pojave prvih simptoma gestoze. Duboka koma: lice naduto.5 – 2 min. Kod prekomjernog porasta tjelesne težine.inf. 2. Trudnica je jako cijanotična.. disanje sterkorozno. Početna faza: ukočen izraz lica. www. Hidralazin – dodaje se pp uz alfametildopu. Klonički trzaji: trzaji cijelog tijela koji bacaju trudnicu amo-tamo. generalizirani edemi. diplopija. tijekom 3-5 minuta doza održavanja: 2 x 5g im. 3) stabilizirati majku i 4) dovršiti porod. cijanotično. smanjena diureza i promjene na očnom fundusu. možemo očekivati prijelaz u eklampsiju.inf. ruke su savinute i potisnute uz tijelo. Osjećaj svrbeža u nosu često je znak skorog eklamptičkog napadaja. redukcijska dijeta. Ovo je najopasnija faza.Rani simptom prijeteće eklampsije su generalizirani edemi. Tonički grčevi: disanje prestaje.) Sedativi i antikonvulzivi – Diazepam (benzodiazepin) per os Magnezijev sulfat (u SAD-u i za prevenciju) * TERAPIJA EKLAMPSIJE – PREPISANO S RODILIŠTA 1) PRICHARDOV PROTOKOL početna doza: 4-6g MgSO4 u iv. čeljust stisnuta. povraćanja. U slučaju predoziranja specifični antidot jekalcijev glukonat primijenjen iv. Kad slom izgleda neizbježiv. 3. Daje se alfametildopa (svrha: sniziti tlak na 160/100). Klinički se javlja u kasnim tjednima trudnoće. umor i glavobolja. Ako napadaji slijede jedan za drugim. slijedi duboki udisaj a grčevi popuste i prestanu. Ako se bolest pogoršava. te svaka 4 satanpo 5 mg naizmjence u svaki gluteus 2) ZUSPANOV PROTOKOL: početna doza: ista kao kod Prichardovog protokola doza održavanaj: 1-2g/h iv. Liječenje Općenite mjere Bitna je dobra antenatalna skrb. mračenje. govorimo o status eclampticusu. na ustima se pojavljuje sukrvava pjena (ugriz). potrebno je potpuno mirovanje (ležanje) u bočnom položaju. noge ispružene.) 4. uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. skeletna muskulatura je u toničkom grču. Medikamentna terapija Diuretici – samo u slučajevima akutnog bubrežnog zatajenja i edema pluća Antihipertenzivi – tek kad RR prijeđe 100-110/180 mmHg. Traje 30 sec.

put pojavljuje u trudnoći. uz intenzivni nadzor fetusa.9 mmol ili dvosatna vrijednost GTT-a > 11mmol. U usta se stavi drvena špatula omotana gazom u svrhu sprečavanja ugriza jezika.perpetuum-lab. Ako u žene dijabetes postoji i prije trudnoće.Kod napadaja je potrebno pridržavati trudnicu kako se ne bi ozlijedila. Komplikacije: Mortalitet trudnica–dijabetičarki je oko 100x češći! (vaskularne i renalne komplikacije). Kriterij za Dg: jutarnji GUK > 7. I ovaj je dijabetes u pravilu insulin – ovisan. Subklasifikacija po Priscilli White: Dob početka bolesti >20 10-19 <10 Trajanje bolesti na temelju OGTT-a <10 10-19 >20 Vaskularne promjene nema nema neproliferacijska retinopatija zdjelične krvne žile nefropatija proliferacijska retinopatija A B C D E F R G ranija mrtvorođenost Dijabetes trudnoće (diabetes gestationis): dijabetes koji se 1. a pri oGTT-u dvosatna vrijednost glukoze je 8-11 mmol/L. Oko bolesnice treba vladati mir i što manje svijetla (svaki jači zvučni ili svjetlosni podražaj može provocirati novi napadaj). www. DIJABETES U TRUDNOĆI *Dražančić 288 U trudnoći se pogoršava metabolizam ugljikohidrata zbog sekrecije estrogena i de novo sekrecijom humanog placentarnog laktogena (HPL). razvija se gestacijski dijabetes.teže je od normale za dob trudnoće (u pravilu >4kg) . HPL pojačava lipolizu i povisuje prag osjetljivosti stanica na insulin. Fetalna hiperglikemija i hiperinsulinemija dovode do pojačane lipogeneze i pojačanog rasta fetusa. Podjela dijabetesa u trudnoći: Dijabetes i trudnoća: trudnoća žene koja je prije trudnoće bolovala od dijabetesa. Kao reakcija. Ako je pojačana sekrecija insulina ndovoljna. dijabetes se pogoršava. Dovršenje trudnoće ovisi o njezinoj dobi i fetalnoj oksigenaciji. javlja se sekrecija insulina. Intolerancija glukoze: poremećena tolerancija glukoze pri kojoj nema jutarnje hiperglikemije (>7. Ukoliko postoje znakovi fetalne hipoksije – carski rez. a nestaje nakon trudnoće. u suprotnom porod se može inducirati i vaginalno. Dijete se rađa sa dijabetičnom fetopatijom: .hr . Gotovo svoi ovi slučajevi su ovisni o insulinu.com. 'kušingoidno' dijete Patogeneza: U majke postoji hiperglikemija (postprandijalna ili trajna) – ona dovodi do transporta glukoze fetusu – to je povod za sekreciju fetalnog insulina.ima mnogo masnog tkiva.9mmol).

Poslije 32. 60 min i nakon 2h. L/S omjer. za ¼ . u podne i uvečer. a ako trudnica miruje. najčešći i najjači je D-antigen ('D-imunizacija'). s 20-24 tjedna odrediti biparijetalni promjer glavice i obratiti pažnju na ev.i dugodjelujućeg).. Otkrivanje vaskularnih komplikacija Retinopatija – ustanovljava se pregledom očnog fundusa. nakon 30min. Ako se ustanovi rast djeteta. tj. sprečavanje pojave hipertenzije. Indikacije: razna patološka stanja u sadašnjoj ili ranijim trudnoćama. disanja. Prehrana trudnice sa dijabetesom: 1800 cal/dan (jer pretežno leže i miruju). veličini djeteta.1/3 dnevne doze prije trudnoće.com. stavu. glukoze. M 90g. test pjene i mekonij) – od 36-38 tj. Način otkrivanja = test opterećenja glukozom: nakon 6h gladovanja. Er) i renalnim funkcijskim testovima. Novorođenče: hipoksija. Načela dijabetične dijete: BJ 90g. 1800 cal. CTG redoviti nadzor fetusa od hospitalizacije s 34 tjedna. s 8 tj.perpetuum-lab. hipoksija i acidoza. Tijekom trudnoće češći pregledi. tjedna. hipoglikemija (zbog intrauterine hiperinsulinemije). UZV – obavljati češće. a vrh krivulje 11 mmol. prerani porod. Renalne promjene – pregledom mokraće (granul. a respiracijske funkcije posteljice od oko 34. UH 190g. pojave žutice. Sva novoođenčad smještaju se u JIT –> kontrola glikemije. zrelosti cervixa i faktorima ugroženosti.9 mmol. učiniti embriometriju. tjedna u razmacima 7-10 dana u krvi trudnice određivati estriol i HPL. Nadzor fetalnog rasta i ugroženosti provodi se od početka trudnoće. abnormalni Ishod djeteta.cilindri. nedonošenosti). Najčešće su anomalije srca i krvnih žila. acidoza. fosfatidil glicerol i lipidne st. Amniocenteza (konc. odn. mokraćne infekcije koje često prelaze akutni pijelonefritis. intenzivirana insulinska th: 1 (bazalna) doza dugodjelujućeg insulina u 22h + manje doze kratkodjelujućeg pri svakom obroku: ujutro. hidramnion… -> intrauterina smrt čeda. acidoza (in utero ili nakon rođenja). porod u pravilu vaginalno. Porod – carskim rezom ili vaginalno –> ovisi o položaju. kratko. U zdravih GUK nakon 2h ne prelazi 7. trudnici dajemo 75g glc i određujemo GUK u 0h. Tzv. Intolerancija glukoze Kod neliječenih trudnoća sa IG karakteristični su: prekomjerni rast. www. hiperbilirubinemija (ubog nezrelosti jetre. hipertenzija. indicirano je davanje insulina 1 x dnevno (u komb. EPH-gestoza fetalne komplikacije: anomalije razvoja (4xčešće!).i dugodjelujućeg preparata. fetalna hiperglikemija i prekomjerni rast. Otkrivanje bakteriurije Liječenje se provodi po antibogramu mokraće. L. Rh-IMUNIZACIJA *Dražančić 296 + 487 + 545 Etiologija i patogeneza Danas je poznato gotovo 50 eritrocitnih antigena. hospitalizacija s navršenih 38.majčinske komplikacije: hiperglikemija. poslije 28. čest prerani porod i učestale žutice. postojanje anomalija. hipo-Mg ili hipo-Ca (poremećeni metabolizam).. najčešće penicilinima ili cefalosporinima 10-14 dana + barem Još 1 mjesec uroantiseptici nitrofuranskog reda. tjedna vrednovati rast fetusa (mjerenjem abdomena ili toraksa i računanjem omjera glava/trbuh). respiracijski distres (manjak surfaktanta). Regulacija bolesti: Dijabetes ovisan o insulinu Povećanje doze insulina. u raznim kombinacijama kratko.hr . Postupak: dijeta od 2200 cal. vazoaktivne tvari.

a u svih Rh-negativnih trudnica određuju se i testovi senzibilizacije (indirektni Coomsov test. Dijagnoza: U antenatalnoj zaštiti obavezno je određivanje krvne grupe i Rh-faktora. odakle se ly putovima dijafragme resorbiraju u cirkulaciju te korigiraju anemiju.hr . bile senzibilizirane. Učestalost: Rizik imunizacije Rh-negativnih majki koje nose Rh-pozitivno dijete u prvoj trudnoći do 2%. aspiracija plodne vode i određivanje bilirubina u njoj. dolazi do teške anemije fetusa. stvaranja slobodne tekućine u trbuhu i rsištu. Potrebno je odrediti stupanj ugroženosti fetusa – ispituju se: anamneza – 4 skupine trudnica (I. eksangvinotransfuzija (EAT ) – transfuzija se može dati fetusu intraperitonejski. za 1-2 tjedna. trudnice kojima su djeca umrla u trudnoći. ranije se radi amniocenteza. primila EAT. u djece u koje još nema znakova hidropsa. bubrezi. Ako su testovi pozitivni: Rh-senzibilizacija. Klinička slika djeteta: Oko 50% novorođenčadi sa poz. samo fototerapiju. takva djeca ne trebaju th. koji je izbočen zbog velike jetre i slezene. Kod takve djece treba odmah učiniti eksangvinotransfuziju. i III. što dovodi do raspadanja fetalnih eritrocita. Plod mora imati Rh+. Liječenje: Imunosupresivna terapija kortikosteroidima – provodi se do 16. proširenja srca.perpetuum-lab. ili rijetko. već nastaju i ekstramedularna žarišta eritropoeze (jetra. Kod 25% novorođenčadi razvit će se teža slika: anemija. retikulocitoza i hiperbilirubinemija (icterus gravis). U teškim slučajevima imunizacije anemija se provjerava u fetalnoj krvi. Što je više bilirubina u plodnoj vodi. umbilicalis: hematokrit < 25% upućuje na tešku anemiju fetusa. te antigen izaziva majčin humoralni imuni odgovor: aktiviraju se B limfociti → plazma-stanice → specifični imunoglobulini (antitijela). Intraperitonealno se daju 0 . papainski i tripsinski). Stvaranje eritrocita u koštanoj srži nije dostatno. Pri tom prvom kontaktu protutijela se stvaraju plako (2-4mj do značajne produkcije). Kako bi se ta anemija popravila. Majčina protutijela okruže antigen na fetalnom eritrocitu poput rozete. trudnice u kojih su tek u aktualnoj trudnoći testovi postali pozitivni. Pronizon smanjuje imunološku aktivnost. njihove aglutinacije i hemolize. povisuje se lučenje eritropoetina i eritropoeza. umbilicalis. Treba ga dati u svim stanjima u kojima može doći do prijelaza fetalnih Rh+ Er Rhnesenzibiliziranoj majci. a u slijedećim trudnoćama raste na 10-11%. to je teža anemija! Što je viši titar antitijela i teža anamn. intravaskularno i intrakardijalno 8rijetko). ili v. žlijezda…). Profilaksa Rh-imunizacije: Imunoglobulin G (Anti D. Rhogam. skupina. generaliziranog hidropsa. a Ht je 20-25%. trudnice koje su i u prethodnoj tr. hipoksije. Danas se preporučuje intraperitonealna tr. IV.com. hipoproteinemije. glava je velika ali ipak u nerazmjeru sa trbuhom. slezena. ali može spriječiti njihovo stvaranje jer aglutinira Er fetusa koji su prešli u majčinu krv. Coombsovim testom ima samo minimalnu hemolizu. više će ih prijeći fetusu amniocenteza – transabdominalna punkcija. acidoze i smrti.faktor. II. Tijekom trudnoće i porooda fetalna krv prelazi u majčinu cirkulaciju. trombocitopenija. Dijete je teže zbog retencije vode i hidropsa. tjedna trudnoće u trudnica IV. skupine s visokim titrom antitijela. III. nadbubr. Intravaskularno se daju 0 – negativni isprani Eru a. Ako iampuno protutijela. www. koja se aspirira iz v. a u ostalim teškim slučajevima intravaskularna. a majka Rh. podbuhlo je. majčin imuni sustav stvorit će u majčinom krvotoku antitijela. postoji tek blaža anemija. porođaju ili neonatalno zbog Rh-imunizacije) titar antitijela – govori o težini bolesti: što je više antitijela. koja može biti i eksangvinotransfuzija. negativni Er u trbuh fetusa.Ako postoji neslaganje u Rh-faktoru između krvi majke i krvi ploda (plod nasljeđuje Rh-faktor od oca). Intrauterina transfuzija. Fetus postaje anemičan. Pri drugom i slijedećim kontaktima protutijela se stvaraju brzo. 25% novorođenčadi ima najteži oblik i rađa se mrtvo ili hidropično. Rezogam) ne može djelovati na već stvorena antitijela. no djetetu nije trebala EAT. leukocitoza. trudnice u kojih su djeca u prethodnoj tr.

Oni su uvijek istoga spola. Optok krvi u jednojajčanih blizanaca može biti međusobno povezan. duža FS udaljenost. Rh.u ½ trudnoće klinički nalaz uterusa veći od trajanja amenoreje . Dvojajčani su 4-5x češći.žena pri namjernom ili spontanom prekidu trudnoće bez obzira na gestacisku dob 3. obično se radi o zajedničkoj posteljici u koju ulaze 2 pupkovine. Jednojajčani su uvijek ako imaju jednu posteljicu i ako su u jednom amnionu. Rh. Optoci dvojajčanih blizanaca potpuno su odvojeni.u ranoj tr.udaljenost FS (fundus-simfiza) > od 2cm od normalne . to se utvrđuje na temelju njihove sličnosti u dobi od 4 godine. a mora ga dobiti svaka: 1. Obično je simetričan. Katkad postoji anastomoza između obih optoka u posteljici.com. 2 glave i 1 zadak). opseg trbuha >100cm. U ranoj trudnoći jedan blizanac može umrijeti. Rh.EPH-gestoza .perpetuum-lab. multipara i kod žena u kojih je inducirana ovulacija.hr .hidramniona . unutar 72h od poroda.Potkraj trudnoće: izrazito velik trbuh.pobačaja . 1 koriona i 1 amniona.trudnice u kojih je rađena amniocenteza ili kordocenteza BLIZANCI (VIŠEPLODNA TRUDNOĆA) *Dražančić 305 Višeplodna trudnoća je istodobni razvoj više plodova u jednoj ili dvije maternice te predtavlja visokougroženu trudnoću zbog češće pojave . Katkad se prilikom poroda ne može reći da li su blizanci jednojajčani ili dvojajčani. kod starijih rodilja.UZV . nalaz KČS na 2 različita mjesta Tijek blizanačke trudnoće: .: češći pobačaji www.prematurusa i dismaturusa Učestalost: blizanci su češći u nekih obitelji.majka koja je rodila Rh+ dijete 2. resorbirati se i nestati ili mumificirati (bude potisnut uz stijenku uterusa i splošten – fetus papyraceus seu membranaceus . pipanje triju krupnih česti (ugl. Postoje i direktne anastomoze na površini posteljice između većih krvnih žila → 'treći optok krvi'. mogu nastati različitim dijelovima tijela srašteni blizanci.i rodi se kao privjesak na posteljici). a ukoliko je asimetričan. pipanje više sitnih česti. Dijagnoza: . Ako se kod jednojajčanih blizanaca blastomere nepotpuno odijele. Jednojajčani blizanci nastaju kad 1 spermij oplodi 1 jajnu stanicu koja se tada podijeli na dvije embrionalne osnove.malformacija ploda . anamnestički višestruko micanje čeda. Blizanci mogu imati sve kombinacije od 2 posteljice.Anti D daje se imtramuskilarno. 2 koriona i 2 amniona do 1 posteljice. Dvojajčani blizanci nastaju kad 2 spermija oplode 2 jajne stanice. raspodjela krvi ublizanaca nije jednaka – to rezultira smanjenim rastom jednog ploda ili čak njegovom smrću.

renalne bolesti. ležanje na leđima. a drugi zatkom): prvi se rodi do pupka. miom. infekcije. i spolovila češća opstipacija. ranija hospitalizacija najprije se tvori vodenjak 1. no u 20 – 50% slučajeva dovršava se carskim rezom zbog patološkog ili abnormalnog položaja (sve češće se dovršava carskim rezom i bez patološkog položaja – manji je mortalitet i morbiditet!) odmah nakon rođenja 1. hipoproteinemije i anemije. blizanca . bez obzira na trajanje trudnoće i ako u tom trenutku fetus ne diše i ne pokazuje nikakve znakove života (srčanu akviju. najč.kolizija blizanaca (ako je 1 glavom. oba glavom) blizanačku trudnoću potrebno je intenzivno nadzirati. pokrete voljnih mišića ili pulzacije pukovine). blizanca treba podvezati pupkovinu da drugi ne bi iskrvario rađanje 2. doba izlazi 1 ili 2 posteljice komplikacije u porodu: . tromboze i infarkti.hr . srčane bolesti) * Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu i metaboličku acidozu fetusa. blizanca – uslijedi rađanje 1. a umjesto njegove glave. pušenje) 2) krvarenja u trudnoći (placenta previja. abrupcija placente…) 3) stanja koja onemogućuju normalnu cirkulaciju kroz pukovinu (hipertonus uterusa. doba moguće atonično krvarenje zbog prerastegnutog uterusa u pravilu se porod vodi vaginalnim putem. kompresija ili torzija pupkovine.češći kasni pobačaj i u 40% tr. Rh-senzibilizacija.produljeno II. ako prijeti prijevremeni porod: tokolitici ili serlklaža cervixa. porodno doba . Kasna fetalna smrt: > 28 tjedana (u 2-8 % novorođenčadi)ajk Uzroci A) HIPOKSIJA – uzrok u > 1/2 . blizanca treba uslijediti unutar 20 min rodilji treba dati snažan uterotonik i pomno nadzirati posteljicu i utvrditi broj ovoja IV.u III.perpetuum-lab.- u 2/2 tr . blizanca. u 3. stanka 10-20 minuta (uterus se prilagođava na novu situaciju). položaju.često prijevremeno prsnuće vodenjaka . dolazi do fetalnog cirkulacijskog kolapsa i poremećaja u svim sustavima koji dovode do šoka i smrti fetusa. u zdjelicu se spusti glava drugog (rijetko!) .com.produljen porod . korioamnionitis…) fetalni faktori i abnormalnosti u porodu (višeplodna trudnoća. hipertenzija.) češći je nepravilan položaj čeda (najčešće se nalaze u uzd. blizanac. inhibira se enzimski sustav. anomalije 4) uterusa. češća upala mokraćnih putova veća učestlost EPH – gestoze veći broj nedostaščadi (usporen razvoj blizanaca u 3/3 tr. dijabetes. kardiorespiratorne bolesti. a mogu je uzrokovati: 1) sistemske bolesti majke ( EPH-gestoze. tvori se vodenjak 2. www. prijevremeni porod otežano disanje trudnice zbog visoke dijafragme otežana cirkulacija zbog pritiska na DŠV -> edemi i varikoziteti donjih extr.ispadanje pupkovine ili itnih česti . porodno doba treba produžiti na 4-5h Porod: MRTVO ČEDO *Dražančić 365 Definicija SZO: smrt je fetalna ako nastupi prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije produkata koncepcije iz m e.rađa se 2. mirovanje. otežano mokrenje.

do smrti fetusa dolazi jedino kod su tada češće abrupcije posteljice. Kod akutnih stanja obuično premortalno dolazi do naglih. C) TRAUMA – rijedak uzrok. trzaja. nakon kojih nastupa potpuno smirenje fetusa. E3 i HPL. normalizira se apetit. oskudna količina plodne vode. dvostruke konture oglavka. www. Dijagnoza Znakove uzbune katkad primjeti majka – osjeća promjene u fetalnoj dinamici: smanjuje se broj dnevnih pokreta na svega nekoliko a potom oni i rptpuno prestaju. veća je smrtnost u siromašnih. više joj ne smetaju određeni mirisi i sl. palpacijom se ne izazivaju pokreti fetusa. u crijevu trudnice oslobađaju se trofozoiti. * Prevencija: redovite kontrole.perpetuum-lab. jer D) INFEKCIJE – različiti toksini i endotoksini mogu uzrokovati fetalnu smrt. trudnoći. neudanih. prestaju želje za posebnim jelima. a u serumu majke AFP i LDH. nema porasta dna maternice. koji u majčinoj cirkulaciji može izazvati DIK! (mjeriti fibrinogen: za manje od 4 tj. bilježenje broja fetalnih pokreta u 3/3 trudnoće! RAZVOJNI CIKLUS TOKSOPLAZMOZE *Dražančić 375 Parazit Toxoplasma gondii nalazi se u cističnom obliku u svježem mesu i kao oocista u crijevima i izmetu mačke. Oni prodiru u krv trudnice i zahvaćaju posteljicu i fetus. Uskoro nakon smrti fetusa majka gubi osjećaj da je trudna. U plodnoj vodi AFP. Postupak Dulje ostajanje mrtvog ploda u uterusu može biti opasno po majku. Važno je da se porod dovrši vaginalno i da bude što poštedniji za majku (daju se lijekovi za sazr. Ako se trudnica inficira nedovoljno pripravljenim mesom ili od mačke. u ¼ trudnica razvit će se koagulopatija! U oko 755 žena spontani porod nastupa u 2 tj od smrti fetusa. dojae više nisu napete. a u 90% u intervalu od 3 tj. padne ispod 1. količine plodne vode. ne čuju se KČS Sigurni znaci fetalne smrti utvrđuju se UZV-om i fetalnom elektrokardiografijom UZV: prazna aorta i mokraćni mjehur. u 1. Vanjskom pretragom nađe se manja maternica nego što bi odgovaralo trajanju amenoreje. CPK i LDH. nepravilan središnji odjek u glavi. kratkotrajnih pokreta.hr .5 g/L) Ako se trudnoća ne prekine nakon mjesec dana. nema porasta fetusa od prethodnog pregleda.com. nepravilni obrisi glavice. mršavih majki. I psihičko stanje majke je indikacija za što ranije dovršenje trudnoće. U posteljici i fetusu vrlo brzo počinju degenerativni procesi: oslobađa se tromboplastin. katkad i bizarni odjeci ostalih fetalnih dijelova.B) DEMOGRAFSKI FAKTORI – koreliraju s fetalnom smrtnosti. u adolescentica i trudnica >35 godina. cervixa i PG-i za izazivanje trudova. trudnicama sa zrelim cervixom daje se infuzija oksitocina). i 4.

u II. korioretinitis. nepravilni trudovi 2. sljepoća. Svježa infekcija i parazitemija su rijetke (samo 1-6 od 1000 novorođenčadi rađa se inficirano. položaja i razvoja djeteta 4. povećava se broj djece sa smanjenim Apgarom.) Liječenje Svježe oboljela majka i dijete liječe se Daraprimom. dehidracija. konvulzije * Oko 1/3 djece se rađa s takvom simptomatologijom. Prvorotkinje > 35 g imaju za 30ak % duži porod. cerebralne kalcifikacije). Žene niže od 155 cm obično imaju 2 sata duži porod.perpetuum-lab. anomalije stava. Nepravilni porodni trudovi (uterine disfunkcije) Uterine disfunkcije dijele se na kvantitativne (hipo – i hiperaktivno porod) i kvalitativne (inverzija kontrakcijskih valova i inkoordinacija trudova). nenormalnosti porodnog kanala Nepravilan porod najčešće postoji u prvorotkinja: teže otvaranje ušća maternice. Majka postaje iscrpljena i demoralizirana. Dokaz svježe infekcije je serokonverzija. tromjesječju → pobačaj .Klinička slika ako je infekcija uslijedila .u III. Spiramicinom. Porod se produljuje ako je dijete teže. ako porod traje dulje od 12 h.com. pozitivan test ne pokazuje sviježu infekciju već prokuženost. ni lab. rezultat svega je tahikardija. hepatosplenomegalija. a djeluju i sulfonamidi. ketonurija i tjelesna iscrpljenost.u I. Friedman: 3 tipa nenormalnog otvaranja ušća u porodu: www. oštećenjem CNS-a te broj operacijski dovršenih poroda. konatalnom infekcijom. s acidozom. pojačava se osjećaj boli. a 1/3 nema nikakvih kl. mikrocefalija. KOMPLIKACIJE PRI PORODU *Šimunić 451-474 NEPRAVILNI TRUDOVI. žutica. tromjesječju → konatalna toksoplazmoza: hidrocefalija ili mikrocefalija. Fetus je pod rizikom smanjene oksigenacije i posljedične anaerobne glikolize i acidoze. Dokaz infekcije su i ciste posteljice. pireksija. kao i nalaz specifičnih IgM protutijela u krvi majke i krvi djeteta. Dijagnoza Infekcija majke dokazuje se specifičnim testom bojenja(Sabin-Feldmanov test). 1/3 će tek kasnije tijekom života pokazati znakove infekcije (korioretinitis. znakova bolesti. cerebralne kalcifikacije. mijenja se kontraktilnost endometrija.hr . tromjesječju → pobačaj ili prerani porod . 4-struki porast titra antitijela iz IgG razreda. PRODULJENI POROD Distocija (težak porod)posljedica je jedne od 4 nepravilnosti u porodu: 1. nenormalna zdjelica 3.

iregularni trudovi. Provodne analgezije: . stalno mjerenje T. može nastati i potpuna inverzija širenja kontrakcija miometrija. Uzroci: konstitucija rodilje. . žena viče. i II. II. skraćuje trajanje I. por doba. pun mjehur ili rektum. spastički porod: u prvoj fazi benzodiazepini i spazmoanalgetici. sporije od 1.por. rub je debeo. umjereno bolni. u rodilja s bolnim trudovima i EPH-gestozom i eklampsijom te bolestima srca i dišnih organa. Hiperaktvini porod – trudovi češći i intenzivniji.perpetuum-lab. kod višeplodnih trudnoća i stava zatkom. skraćen je. Ublažavanje porodne boli: Inhalacijska analgezija – dušićni oksidul + kisik (1:1) djelotvoran je u rodilja s visokim pragom boli.a) produljena latentna faza (prvorotke > 20h. pogodna za suzb. spazmoliza . ušće otvoreno tek za 2-3 cm. kumuliraju se u krvi majke i deprimiraju dijete. višerotke > 14h) – nema većeg rizika ako nije prsnuo vodenjak b) protrahirana aktivna faza – najčešći poremećaj poroda (prv. baca se u krevetu. Primjenjuje s e kod epiziotomije. tokolitici i PG parenteralno.5cm/h. prevencija asc. svaki 10. dobu rodilja osjeća bol i aktivno sudjeluje u porodu (tiska). Spastički porod sreće se kod neuroveget. Hlapljivi anestetici – za rodilje s niskim pragom boli. kao i njihov intenzitet i trajanje – ušće se ne otvara. višer. infekcije. a nema blikade S segmenata pa u II. por. Ako postoji 2 ili više emisijskih centara kontrakcijskih valova. Lokalna infiltracijska analgezija – lokalna infiltracija međice.u I. rezultat: relaxacija međice i vagine.metrija pp. labilnih žena s niskim pragom osetljivosti za bol.Epiduralna analgezija – suzbija bol I. prestanak disanja rodilje. Dijete – trajan CTG nadzor.hr . u terminalnoj fazi bilo gdje u miometriju nastaju šarcijalni kontrakcijski prstenovi. oksitocina ili PG-a. Regionalna analgezija – lokalni anestetici. nastaju 2 asinkrona ekitacijska vala. anomalije uterusa. Ako je spazam u donjem segmentu uterusa – Shickelov sy. porod spor . Moguć je i prenagli porod (<2h) – veći rizik od oštećenja porodnog kanala i djeteta. www. Ako je ↑ bazalni tonus uterusa i izgubljen polaritet – hipertonija uterusa: Bandlova brazda (konstrikcijski prsten) – moguća ruptura uterusa!. Komplikacije: ↓ art. stupanj 8fibrilacija uterusa) – potpuna anarhija kontraktilnosti. glava u zdjelici. tvr.com. endokrine bolesti. govorimo o inkoordinaciji uterusa – te distocije imaju 2 stupnja: . svaki 4. promatranje općeg stanja. pudendalisa koji polazi od S2. miomi. doba. Kod hiperaktivnog poroda – hiper/polisistolija: ublažiti porod tokoliticima u malim dozama. edematozan i steže se u trudu. trudovi postaju neizdrživo bolni. iscrpljenost. Kod hipoaktivne distocije pojačati trudove trajnom inf. Broj trudova je smanjen. tvrd. Daje se segmentna epiduralna analgezija – blokada isključivo Th segmenata i bol I. Često je uzrok kefalopelvina disproporcija c) sekundarni zastoj otvaranja ušća – prekid napredovanja poroda u aktivnoj fazi Hipoaktivni porod – normalan ili sniženi tonus intrauterinog tlaka. boli u I. a oni su zadržali silazni smjer širenja.II. otvoren za 1-2 cm.3. u drugoj fazi prokinuti vodenjak. malde i stare prvorotkinje. prije vakuum ekstraktora ili forcepsa te za šivanje epiziotomije ili laceracija. pa dolazi do asinkronih kontrakcijskih valova.2cm/h. por. tj. Funkcionalne distocije mogu nastati izbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrija: postoje ektopični pacemakeri. SUŽENA ZDJELICA (PELVIS ANGUSTA) Svaka zdjelica kojoj je bar 1 promjer sužen za 2 ili više cm. cervix usporeno nestaje i ne otvara se.Paracerviklana analgezija – inj. Ima 2 faze: I. tlaka → ↓ perfuzija uterusa i hipoksija djeteta. lokalnog anestetika s obje strane cervixa.) – otvaranje ušća sporije od 1. trudovi su slabi i neefikasni.4 → perinej. porod.Pudendalna analgezija – blok n. dobu. maternica je u laganom hipertonusu. Liječenje distocija: Majka – rehidracija i cal → trajne inf sa elektrolitima i glukozom. spazmoanalgetici ili epiduralna / paracervikalna anestezija te obzirna stimulacija trudova minimalnim dozama oksitocina ili PG-a. kože i mišićja anestetikom (prokain ili lidokain). Pospješuje pravilnost trudova. prikladan u stanjima kad je dijete ugroženo. vulva i donja 1/3 vagine. doba. stupnju djeluju 2 normalna pacemakera. pH.

ulaz okruglast ljevkasta zdjelica – dulja. NEPRAVILNOSTI STAVA. Muškaraćka zdjelica suzuje se prema izlazu u poprečnom promjeru. vodeća točka mala fontanela) – 94-95% poroda. infantilni tip – dulja. kod opće sužene je poprijeko sužen. sve do nekroze i fistula. porod je produljen. sakrum manje konkavan. i abnormalni položaji češći su kod višeplodnih trudnoća. organi i tkiva u maloj zdjelici mogu biti oštećeni zbog pritiska. STAV ZATKOM Zadak predvodi u porodnom kanalu.com. kifoza. Abnormalni položaji su svi stavovi (osim dorzoanteriornog okcipitalnog) te stav zatkom. očljivo velik trbuh bez hidramniona) Michaelisov romb (spja vrh interglutealnog nabora. isto se postupa kod većine suženja II. Blaža suženja I. videća točka je stalno mala fontanela. mrtvorođenčadi. Mehanizam rađanja: Kod opće sužene zdjelice glava se na ulazu pjačano prigne. skolioza. suzuje se prema izlazu. Plosnata zdjelica – najčešće rahitična. Glavica se nepravilno smjesti ako prerano prsne vodenjak. rahitis. nepravilno sužena zdjelica (razne bolesti ili ozljede kostiju zdjelice) Dijagnoza: Vanjski izgled trudnice (nizak rast. ako je suženje veće – prednji asinklitizam. sužen samo uzdužni promjer ulaza Koso sužena zdjelica – kod izrazitije skolioze ili koksalgije (ili dr. Podjela: www. placente previje. zbog suženog izlaza vaginalni je porod bez oštećenja djeteta gotovo nemoguć. glava fetusa je u fundusu uterusa. Patološki položaj je poprečni položaj (uzdužna os čeda okomita na uzdužnu os rodilje). stupnja dopuštaju vaginalni porod ako nema uočljive cefalopelvine disproporcije. kod koso sužene ukošen Uži stidni luk (<90 stupnjeva) i simfiza koja strši naprijed Unutrarnja pretraga i UZV cefalometrija krajem trudnoće Stupanj suženja: I. masivnije.u cjelosti jednakomjerno sužena (svi promjeri manji). vera smanjena do 9 cm II. stupnja. ROTACIJE I POLOŽAJA DJETETA Jedini pravilan stav djeteta: dorzoanteriorni okcipitalni (uzdužni položaj glavicom. nedonoščadi. deformacijama ulaza zdjelice i tm u maloj zdjelici. Pat. Kod ljevkaste.perpetuum-lab. duge zdjelice nema teškoća pri ulazu glavice. ako je conj. Vrste suženja: opće sužena zdjelica . leđa sprijeda. kod anomalija uterusa. kod rahitične donji dio mu je kraći. šepavost. Izrazito duga zdjelica može nastati uključenjem najdonjeg L kralješka u sakrum – pritom je moguće potpuno sraštenje (asimilaciska zdjelica) ili je L kralješak nagnut naprijed i čini tzv. kosti deblje.hr . a prijeti i razdor maternice. ispod 6 cm Postupak: Carski rez je apsolutno indiciran ako je suženje IV. osobito kod hidramniona i u pluripara s mlohavim visećim trbuhom. obje spine iliace posterior superior i točku između L5 i S1): normalan je kod pravilne zdjelice. uz opasnost da ispadne pukovina ili ručica. bolesti koje pogađaju samo 1 nogu) – rezultat je kosi ulaz u zdjelicu Ostala suženja – poprečno sužena zdjelica (prirođena aplazija ili uništenje postraničnih dijelova sakruma).Trudnoća je ugrožena ako postoji kefalopelvina disproporcija. Kod uzdužno sužene rahitične zdjelice glavica se deflektira i prolazi konjugatu veru užim bitemporalnim promjerom. Kod koso sužene zdjelice glavica se suturom sagitalis postavlja u dulji promjer ulaza – dorzoposteriorni okcipitalni stav. drugi promontorij. stupnja. do 6 cm IV. Komplikacije poroda: Kod suženja obično vodenjak prska prijevremeno. do 8 cm III.

hr . glava ulazi u zdjelicu. prijevremeni porod. Rađanje zatka: u I. namještaja u smjeru suprotnom od kzaljke na satu. pritisak glavice na međicu je pojačan pa je potrebna izdašna epiziotomija! Nakon atiljka. Vođenje poroda: živo čedo se u takvomstavu ne može roditi. Trudnici se infundira oksitocin. u smjeru kazaljke na satu. tj. tjeme pa zatiljak. prijevremeni porod (u srednjoj 1/3 trudnoće dijete je češće u stavu zatkom). Dijagnoza: Prvi i treći Leopold-Pavlikov hvat KČS u gornjem lijevom ili desnom kvadrantu trbuha Unutarnja pretraga: palpacija krupne česti bez sutura i fontanela UZV Mehanizam rađanja: Na ulazu se zadak linijom kukova postavi u jedan od kosih promjera. Ugroženost djeteta i majke: Dijete: asfiksija i trauma. NEPRAVILNOSTI ROTACIJE I FLEKSIJE GLAVE Duboki porečni stav glave: Glavica se spusti suturom sagitalis poprijeko sve do izlaza zdjelice (plosnata zdjelica.perpetuum-lab. a kod II. slabe trudove treba pojačati. U II. nožice ispružene uz trup) – najčešći. Rodilja stalno leži na boku prema kojem je mala fontanela! www. Okret se obavlja uz tokolizu i sedaciju. Dg: vanjska pretraga. pipa se lambdoidni šav male fontanele koji se otvara prema straga. Ev. Zapinjanje glavice u ušću. perinatalna smrtnost je 4 x veća. slijedi stražnji kuk pa preostali djelovi zatka. poticati rodilju na snažne trudove. dovršenje poroda vakuum ekstrakcijom ili forcepsom. por. slčabije podražuje cervikalne ganglije – slabi trudovi. uska zdjelica. malo čedo ili prostrana zdjelica). Postupak: Vanjski okret djeteta u uterusu za 180° (oko 37. frakture kostiju iozljede živaca. placenta previja. vodeća točka je prednji gluteus. stare prvorotke (rigidan porodni kanal!). lice. stanja u kojima postoji prevelika/premala pomičnost djeteta u uterusu. sitne česti više su sprijeda. Najprije se porodi pprednji gluteus. prenošenost. a leđa okreću postranično. Kad se porode nožice. majka je izložena većem riziku od infekcije i ozljedama mekog dijela porodnog kanala. Najprije se porodi prednje. Granica kose i i kože ba vratu je hipomohlion. pipaju se obje fontanele. tjedna). kod I. produljen porod. nužan je CTG. jedna nožica) Stav nožicama (predvode samo nožice) Stav koljenima (predvode koljena) Etiologija: Sva stanja koja otežavaju namještanje glave na ulaz zdjelice. Indikacije zacarski rez: EPH-gestoza. Ramena se potom rotiraju u uzdužni promjer izlaza. Majka: zadak je manji. defleksijom se rađa čelo i lice.com. ramena ulaze biakromijalnim promjerom u kosi ili porečni promjer ulaza. zatiljak se najč. pojačati trudove. čelo. Kad se porodi donji rub skapule. unutarnja pretraga. a leđa se okreću prema naprijed. pa prednja cista ossis ilei je hipomohlion. Rodilja se polaže na onaj bok kojem je bliža mala fontanela – prevale se leđa. Preko međice se rađaju brada. zatim stražnje rame. Kritično razdoblje je kada se rodi donji rub skapule – glava tada ulazi u zdjelicu i mora se poroditi za najviše 3-4 minute.Jednostavni stav zatkom (predvodi samo zadak. leđa su najč. Veća je učestalost malformacije fetusa. porodno doba važno je čuvati vodenjak dok se ušće potpuno ne otvori. Dorzoposteriorni okcipitalni stav glave: Izostaje dorzolateralna rotacija glave pa se zatiljak spusti do izlaza okrenut straga. flektira i ispravno rotira. Veća učestalost ispadanja pupkovine. doba učiniti izdašnu epiziotomiju. hipomohlion postane velika fontanela. a hipoksička paraventrikularna za nedonošeno. trudovi slabiji Dg: unutarnji pregled. Traumatska subduralna krvarenja karakteristična su za donošeno dijete. 65% Potpuni i nepotpuni stav zatkom (predvodi zadak i obje. Vođenje poroda: kad se rodi zatiljak. sprijeda.

Rodilja leži na boku. Lični stav (p. Uzroci: nepravilnosti uterusa. Pri un. KČS se čuju na strani suprotnoj od leđa. leđa su češće sprijeda. rodilja se polaže na bok prema kojem su okrenuta leđa djeteta. Fleksijom se rađaju tjeme i zatiljak. frontalis) – kod šiljaste glave čeda. Epiziotomija! Čeoni stav (P. Dijagnoza: UZV. Dg: pipa se tvrda čest koja je znatno uža te sutura sagitalis u uzdužnom promjeru vanjskim pregledom pipaju se leđa ili sitne česti sprijeda umjesto postrance. ali se ne nalazi u rodnici Ispala ručica – vodenjak prsnuo a ručica se pipa u rodnici.com. mrtve djece. gotovo je uvijek indiciran carski rez. vodeća točka je velika fontanela koja se pipa unutarnjom pretragom. Ako je dijete još živo – hitan carski rez. Uglavnom carski rez. mlohavi trbuh pluripara. nekih oblika glave ili anomalija vrata čeda. kad se glavica ukliješzi na ulazu zdjelice – carski rez. unutarnja pretraga – ulaz u zdjelicu prazan.Visoki uzdužni stav glave: Glavica se smjesti suturom sagitalis u uzdužni promjer ulaza zdjelice. jako sužen ulaz u zdjelicu. vrh čela je hipomohlion. inspekcija. može se pokušati unutarnji okret i ekstrakcija (to se radi i kada je čedo mrtvo). fleksijom. a kad prsne vodenjak. katkad kod višeplodne trudnoće. zapreke na ulazu u zdjelicu. ispred vodeće česti Uzroci: sva 3 stava događaju se kod a) stava glavom sa suženom zdjelicom b) stava licem c) poprečnog položaja www. Zanemareni porečni položaj: kad se rame ukliješti na izlazu zdjelice pri čemu ispadne ručica i čedo brzo odumre. pa se jedinom kretnjom. Prvo se rodi čelo.perpetuum-lab. vanjskom pretragom se pipa zatiljak i udubina između leđa i zatiljka. najčešće se angažira rame čeda. Defleksijski stavovi: Katkad vodeća točka glavice može biti više sprijeda – tada je glavica deflektirana. češće kod preranih poroda. facialis) – kod duge. SPALA I ISPALA RUČICA Spuštena ručica – nalaz ručice kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala ručica – ručica se nalazi kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. maksilozigomatični predio je hipomohlion. mrtvog čeda. slijedi zatiljak koji se rađa fleksijom preko međice. ialp. unutarnjim pregledom pipa se velika fontanela na jednoj strani. dok je glavica na ulazu gibljiva. Dok vodenjak postoji. hioidna kost je hipomohlion. preko međice rodi čelo. Vođenje poroda: živo dijete u tom stavu ne može ući u zdjelicu. pipa se lice čeda. Ovaj je stav najnepovoljniji. te defleksijom usta i brada. a ako je mrtvo – embriotomija. – povoljniji. može se pokušati vanjski okret. a na drugoj nos i lukovi orbita. a vodenjak postoji. zadnje se rodi čelo i lice defleksijom. Vaginalni porod moguć je samo ako je čedo mrtvo ili jako maleno. Ako je ušće posve otvoreno.hr . SPUŠTENA. palpacija. Prvo se rodi čitavo lice. Prednji a. nisko sjedeće posteljice. Prvo se rodi tjeme. Porod je moguć ako su leđa dorzoposteriorno (straga) Tjemeni stav (Praesebtatio parietalis) – najblaži stupanj defleksije. tjeme i zatiljak. za razliku od stražnjeg gdje rub stražnje parijetalne kosti zapne o simfizu što onemogućava daljnje napredovanje poroda. SPALAI ISPALA RUČICA I PUPKOVINA SPUŠTENA. na strani gdje je brada čeda. POPREČNI I KOSI POLOŽAJI Situs transversus i situs obliqus – položaji kad je uzdužna os čeda okomita ili kosa prema uzdužnoj osi maternice. Asinklintizam: Glavica je smještena sinklitički kad je sutura sagitalis postavljena tako da je podjednko udaljena od simfize i od sakruma. Poprečni položaj je patološki. dolihocefalne glave i tm u prednjem dijelu vrata. Vođenje poroda: Metoda izbora je carski rez.

višeplodna trudnoća. nastaje trajna kompresija koja dovodi do potpunog prekida cirkulacije i perakutne fetalne hipoksije te smrti čeda. izostaje miotamponada krvnih žila sijela posteljice. ADHAERENS. . jer kad se glavica spusti niže.hr . postupak ovisi o otvorenosti ušća: kod potpuno otvorenog ušća –repozicija.Ispala ručica sprečava ulaz glavice u zdjelicu. treba pokušati plijeganjem rodilje na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina (spušta se predležeća čest i odmiče pupkovina) . poprečni ili kosi polžaj čeda. Smatra se da rodilje podnose gubitak krvi do 500 ML bez većih posljedica za zdravlje. uveden uz dlan ruke u rodnicu. ako ne uspije . PORODNOG DOBA) *Šimunić 477 Komplikacije u III.perpetuum-lab. a zatim rodilju poleći na bok suprotan strani na kojoj je spuštena ručica. stav zatkom. SPALA I ISPALA PUPKOVINA Spuštena pupkovina (descensus funiculi umbilicalis) – pupkovina se pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala pupkovina – pupkovina se pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. on kasnije izađe s posteljicom) Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. marginalna insercija pupkovine. Postupak: .1 – 0. prijevremeno prsnuće vodenjaka.Spala ručica nema većeg značenja za tijek poroda . no može se roditi i uz samu glavicu. u suprotnom – hitan carski rez pri kojemu jedan asistent mora stalno vaginalno prstima sprečavati spuštanje glavice i kompresiju pupkovine sve dok se dijete ne porodi. ali se ne nalazi u rodnici Ispala pupkovina(prolapsus) – vodenjak prsnuo a pupkovina se pipa u rodnici. nastavlja se vaginalni porod.3% svih poroda) Uzroci: sužena ili vrlo prostrana zdjelica. placenta previja. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu (repoziciju može olakšati smotak velike gaze. što enemogućuje odlupljivanje posteljice.ako se nađu znakovi kompresije krvnih žila pupkovine (CTG: duboke varijabilne deceleracije – prekid cirkulacijeu trudu i fhipoksija čeda) porod treba hitno dovršiti. preduga pupkovina.carski rez kod malog nalaza na ušću – carski rez SPUŠTENA.kod spuštene i spale pupkovine. polihidramnion. Miometrij se primarno ili sekundarno ne može kontrahirati. ispred vodeće česti (frekvenncija: 0. što rezultira teškim i opasnim krvarenjemZaostala posteljica (placenta retenta. Uzroci: neracionalna upotreba uterotoničkih sredstava u vrijeme poroda www.d) polihidramniona Postupak: . Rjeđe dolazi do uraštanja korionskih resica u stijenku maternice. Zdjelicu treba podignuti uvis. adhaerens) Zbog atonije uterusa posteljica se ne može odljuštiti ili se samo djelomično odvoji od svoje insercije.Najčešća je spuštena ručica. porodnom dobu su 2 x češće nego u ostalim fazama poroda. . POJAČANO KRVARENJE IZ MJESTA INSERCIJE POSTELJICE – ATONIA UTERI. PLACENTA RETENTA. Osnovna komplikacija je krvarenje.Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. ACCRETA ET INCRETA Pojačano krvarenje iz mjesta insercije posteljice nastaje zbog funkcionalnih poremećaja u muskulaturi maternice ili zbog patološkoanatomskih nepravilnosti koje rezultiraju retencijom posteljice.com. ATONIJA UTERUSA (NEPRAVILNOSTI III. napredovanjem poroda ona se obično povlači. prijevremeni porod.

KRVARENJE IZ RAZDORA MEKOG PORODNOG KANALA Obilno trajno krvarenje koje počinje odmah nakon poroda čeda. iz rodnice se krv izlijeva u mlazovima. MASTITIS * Dražančić 498 + 204 MASTITIS U PUERPERIJU *Dražančić 498 * Mastitis neonatalis je posljedica prelaska hormona iz majke u dijete tijekom trudnoće. Krvarenje se pojavljuje tek nekoliko minuta nakon poroda. anularni oblik posteljice spazam ušća maternice (posteljica odljuštena. kad se kavum uterusa već ispunio krvlju. dobu . Sisice su otečene i jako zacrvenjene. Pri porodu se mogu oštetiti meka tkiva cervixa. ako ni to ne zaustavi krvarenje – ekstirpacija uterusa.neadekvatno vođenje III. divovsko čedo) prirođene malformacije uterusa ožiljci ili fibrozne promjene nakon kir.ozljedom bradavice (ragade) limfogeno www. kod dobro kontrahiranog uterusa i kod normalnog zgrušavanja krvi. rodnice. pun mokraćni mjehur…) prerastegnuta uterina stijenka u trudnoći i porodu (blizanci. Putovi prodiranja infekcije: . rukom lagano masirati fundus uterusa i istodobno aplicirati infuziju uterotonika (oksitocin. uterus je atoničan i mekan. nakon porodničkih zahvata (lezija grane a. najč. Liječenje: hemostatski šavi. klitorisa i perineuma. treba je odmah istisnuti. Fundus se penje do ispod rebrenog luka. Kateterizirati mokraćni mjehur. rodilja je napadno blijeda s izraženim znakovima akutnoga gubitka krvi. Krvarenje ne prestaje iako se uspjela izazvati kontrakcija uterusa. metilergobazin ili kombinacija). Ako postoje znakovi odljuštenja posteljice. što rezultira krvarenjem iz mjesta insercije. Urasla posteljica ne može se do kraja manuelno izljuštiti. pa se pokušava tamponadom maternice uz davanje karboprosta. sumnja . hidramnion.hr .ako se krvarenje ne zaustavlja i nakon aplikacije uterotonika i isključenja ozljeda mekog porodnog kanala. Liječenje: iv. percreta) Posteljica može jednim svojim dijelom urati u dublje slojeve maternice. tj. aplikacija fibrinogena i inhibitora fibrinolize (Trasylol). Nastojati se istisnuti krv iz materišta i izazvati kontrakciju muskulature utrusa. increta.por. Profilaksa: prilikom rađanja prednjeg ramena rodilji injicirti im ampulu metilergometrina ili Syntometrina. U >90% slučajeva uzročnik je stafilokok.↑ sklonost potrošnoj koagulopatiji ili abnormalna fibrinoliza. uterine). kn euspije li to.com. doba( forsirani Credeov hvat. navodi na zaključak da krvarenje nastaje iz razdora mekog porodnog kanala.perpetuum-lab. to je ozbiljna komplikacija koja se liječi parenteralnom primjenom antibiotika. ali zadržana – placenta incarcerata) Prirasla. por. posteljica se manuelno odljušti u općoj anesteziji. urasla i prorasla posteljica (placenta accreta. Najopasnije je krvarenje iz razdora cervixa. Koagulopatije također mogu prouzročiti krvarenje u III. Mastitis ili upala dojke nastaje relativno često krajem prvog tjedna babinja. zahvata na uterusu tumori stijenke uterusa protrahirani porod multiparitet insercija u tubarnom kutu. Liječenje: cilj je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljeni volumen krvi.

com. ifiltrat jako bolan . podizanje oboljele dojke. hladni oblozi.perpetuum-lab.koža nad upalom crvena. higijena dojke .Konzervativno: antibiotici.Incizija i drenaža: u slučaju apscesa (uvijek radijalna incizija kako se ne bi ozlijedili mliječni kanalići).prevencija stvaranja ragada.mazanje masti s hidrogenom na bradavicu između dojenja www. dojenje se napušta dok ne prestane gnojenje Profilaksa: .odgovarajuća tehnika dojenja . . adekvatna higijena dojenja.otok pojedinih dijelova ili čitave dojke . pa čak i nekroza i flegmona dojke Liječenje: .- intersticijski kanalićima kroz bradavicu u parenhim žlijezde (pridonosi i zastoj mlijeka kod nepravilnog dojenje) Klinički: .babinjača ima visoku temperaturu s tresavicama i općim lošim stanjem .hr .higijena ruku i dojke kod dojenja .pranje bradavice prije i poslije dojenja 3% otopinom acidi borici .moguće je stvaranje apscesa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->