Ginekologija za državni ispit

GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

ZA DRŽAVNI ISPIT

Kristina Illeš

------------------------------------------ginekologija-------------------------------------------www.perpetuum-lab.com.hr

RADNA SPOSOBNOST KOD GINEKOLOŠKIH BOLESTI ? MENSTRUACIJA I MENSTRUACIJSKI CIKLUS
*Šimunić 30

3 su razine važne u tumačenju menstruacijskog ciklusa: 1) hipotalamus i hipofiza, 2) jajnik, 3) uterus. Hipotalamus Krvotokom u hipotalamus dolaze hormoni koji se tu vežu na specifične receptore i potiču mehanizme povratne sprege (feedback mehanizam9. to su estrogeni, androgeni, progesteron i hormoni nadbubrežne žlijezde. Funkciju neurona i sinaptičku transmisiju kontroliraju neurotransmiteri (katekolamini – dopamin, noradrenalin i adrenalin, te indolamin serotonin) i neuromodulatori (endogeni opijati, prostaglandini (PG) i katekolestrogeni) Hipofizeotropni hormoni hipotalamusa su TRH, CRH, GH-RH, PIF i Gn-RH. Hipofiza Hormoni neurohipofize su oksitocin, vazopresin i neurofizin I i II. Hormoni hipofize koji reguliraju menstruacijski ciklus su gonadotropni hormoni: FSH (folikulostimulirajući hormon) – potiče rast folikula, djeluje na granuloza stanice LH (luteinizirajući hormon) – pokreće steroidogenezu u teka stanicama Jajnik Menstruacijki ciklus se prema promjenam u jajniku dijeli na folikularnu i luteinsku fazu. Svaka traje 14 dana, između se odvija ovulacija; ciklus traje 28 dana. Folikularna faza menstruacijskog ciklusa Faza folikulogeneze (rasta i sazrijevanja folikula) traje 14 dana.Počinje 1. danom menstruacije, a završava ovulacijom. 2 dana prije menstruacije počinje porast FSH čije oslobađanje raste sve do sredine folikularne faze (7.-8 dan ciklusa); ovim porastom odabire se za novu folikulogenezu 20-30 malih antralnih folikula. U prvih 7 dana folikularne faze odabere se 6-8 zdravih folikula. Sedmi dan odabere se 1 dominantni folikul (pad razine FSH postaje sudbonosan za sve nekvalitenije folikule) koji je preodređen za ovulaciju. On sadrži najkvalitetniju jajnu stanicu koja će ovulirati. Od 7. dana dominantni folikul brzo raste, u poslijednjih 4-5 dana naziva se preovulacijski folikul. 4 dana prije ovulacije visoka je proizvodna estradiola (E2). Porast proizvodnje progesterona (P4) počinje u 2. danu prije ovulacije i traje 10 sati, taj porast zaustavlja skok LH. Početak skoka LH istodoban je s postizanjem najviše vrijednosti estradiola. Od početka LH skoka za 36-40h uslijedit će ovulacija – toliko je vremena potrebno i oociti za konačno sazrijevanje. Ovulacija: preovulacijski folikul se dijelom izbočuje u površini jajnika i tvori stigmu folliculi; slijedi prsnuće. Do ovulacije dolazi 36-38h nakon početka skoka LH.
Folikul je temeljan jedinica u jajniku primata. Dijelovi folikula: jajna stanica – oocita, okružena je granuloza-stanicama; bazalna membrana, krvne i ly žile (koje dolaze samo do BM) te teka-stanice koje čine 2 sloja stanica (unutrašnji sloj proizvodi hormone). Od sredine fetalnoga života pa do menopauze bilježimo trajno smanjenje broja folikula – atrezija folikula. Primordijalni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st) → primarni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st koje su veće i kuboidne) → preantralni folikul (povećana oocita + zona pellucida (mukopolisaharidna ovojnica koju su stvorile granuloza-st); corona radiata (skupina granuloza-st koje pout krune obuhvaćaju zonu pellucidu) → antralni folikul (folikularna tekućina ispunjava prostore među granuloza-st i tvori šupljinu, antrum folliculi; skupina granuloza-st koja okružuje oocitu i izbočuje se u antrum naziva se cumulus oophorus) → preovulacijski folikul. Faza toničkog rasta (od preantralnog do antralnog) traje 70 dana, a faza eksponencijalnog rasta (od antralnog do preovulacijskog9 traje 15 dana.

www.perpetuum-lab.com.hr

Granuloza – stanice imaju receptore za FSH koji ih potiče da iz androstendiona aromatizacijom proizvode estradiol (E2) Teka – stanice imaju receptore za LH koji ih potiče na stvaranje androstendiona i testosterona FSH potiče stvaranje receptora za LH na granuloza stanicama koje počinju proizvodnju progesterona (P4) neposredno pred ovulaciju Steroidni hormoni jajnika: Estrogeni: estradiol (E2) i estron (E1) Progesteron (P4) –prirodni oponent estradiolu Androgeni: androstendion, testosteron (dijelom difundiraju i u granuloza-st gdje su prekursori za proizvodnju estrogena Luteinska faza menstruacijskoga ciklusa – faza žutoga tijela Nakon izbacivanja jajne stanice i kumulusa iz folikula stvara se žuto tijelo, corpus luteum. Folikul kratkotrajno kolabira a zatim se puni krvlju i limfom → crveno tijelo, corpus haemorrhagicum. Granuloza – stanice vakuoliziraju i u njih se nakuplja žuti pigment, lutein. Luteinizacija počinje 40-48h prije ovulacije, a potiče je porast LH. Pod utjecajem LH žuto tijelo proizvodi 150% više progesterona, a i estradiol. Normalno trajanje žutoga tijela je 14+- 2 dana. Ako dođe do trudnoće, hCG će se vezati na LH receptore žutoga tijela i podržati njegovu funkciju još nekoliko tjedana. Žuto tijelo ožiljkasto fibrozira u corpus albicans. Lokalnim djelovanjem P4, žuto tijelo inhibira novu folikulogenezu u istome jajniku – zato će najčešće nova ovulacija biti u kontralateralnom jajniku (alterirajuća folikulogeneza). Uterus Cervix Od 7. dana folikularne faze počinje ↑ E2 → ↑ cervikalne sluzi; u poslijednja 3-4 dana prije ovulacije sluz je obilna, prozirna i elastična; kristalizacijom nastaje tzv. paparatna reakcija. Visoka razina E2 potiče otvaranje vanjskog ušća cervikalnoga kanala – ono pred ovulaciju zjapi (pupilarni fenomen) Endometrij Endometrij se satoji od 2 sloja – bazalnog i funkcionalnog. Iz bazalnog se nakon menstruacije obnavlja funkcionalni sloj. Funkcionalni ima dublju gustu zonu i površinsku spongioznu. Prema promjenama koje u endometriju iniciraju hormoni jajnika razlikujemo 3 faze: 1) Menstruacijska faza –menstruacija Menstruacija traje 3-5 dana. Najveći dio funkcijskoga endometrija odbaci se u prva dva dana. Menstruacija je posljedica ↓ proizvodnje P4 i E2 u žutom tijelu – taj pad ↑razgradnju lizosoma, što aktivira vazomotorne promjene (ishemiju) i degenerativne promjene (apoptozu). Razaraju se krvne žile te se krv i fragmenti izljuštenog endometrija odbacuju. Samo endometrij u isthmusu i tubarnim rogovima ostaje nedirnut – iz tih mjesta počinje reepitelizacija. Bazalni endometrij bogat je receptorima za E2 koji potiče tu reepitelizaciju. 2) Proliferacijska faza Nakon menstruacije endometrij je debeo svega 1-2mm. Pod utjecajem E2 umnažaju se receptori za estrogene. Funkcionalni sloj proliferira od 5. dana ciklusa; jača neoangiogeneza, zblićavaju se žlijezde i razvija stroma kroz koju prodiru spiralne žile. Pred ovulaciju endometrij je debeo 8-12mm. 3) Sekrecijska faza Ovulacijom počinj brzi ↑ P4 i privremeni ↓ E2. U epitelnim stanicama žlijezda pojavljuju se glikogenske vakuole 3-4 dana nakon ovulacije. Žlijezde počinju u šupljinu maternice izlučivati glikoprotein i peptide. Vrhunac tih promjena je 7 dana nakon ovulacije kad treba doći do implantacije. U vrijeme očekivane implantacije (20.-22. dana) u endometrijskim stanicama uz lumen pojavljuju se izdanci citoplazme, pinopodi – oni su morfološki biljeg receptivne faze. Od 22.-23. dana ciklusa dolazi ponovno do mitotičkih promjena koje dovode do decidualizacije.

www.perpetuum-lab.com.hr

Na kraju sekrecijske faze u stromu se ulažu leukociti.

VAGINALNA CITOLOGIJA

*Šimunić 151 + Dražančić 32

Citodijagnostika – metoda sekundarne prevencije u probiru asimptomatskih žena u cilju ranoga otkrivanja i rane dg premalignih i malignih lezija cervixa; za ostale lokacije spolnoga sustava analiziraju se uzorci simptomatskih bolesnica. Obrisci stidnice, rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom, a oni iz endocervixa štapićem s vatom, odnosno četkicom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica, načina deskvamacije, te karakteristika citoplazme; slika se mijenja tijekom života, a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja, a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: - Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka), Actinommyces stanice poput pauka, C.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. - Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama, hifama i pseudohifama. - Paraziti – T. vaginalis: okrugla oblika, cijanofilne boje, ekscentrična jezgra, a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. - Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). • HSV stvara nespecifične promjene u I.stadiju, u II. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina, a u III. intranuklearne lezije. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre Vaginalna citologija u trudnoći U ranoj trudnoći citološka slika nije karakteristična. Nakon zavrešene placentacije u razmazu prevladavaju intermedijarne stanice bogate glikogenom, oblika čamca – tzv. navikularne stanice, tipične za trudnoću ('navikularni tip' razmaza' nađe se u 60-70% trudnica); deskvamiraju pretežno u nakupinama. Indeks eozinofiklije (EI) je <10% Prema kraju trudnoće, od 38.tjedna, navikularne st. pomalo nestaju, ai grupiranje, te dominiraju velike, pojedinačne intermedijarne stanice specifične za stanice 'blizu termina'. U razmazima 'na termin' povećava se broj superficijalnih st., EI raste. U razmazu 'poslije termina' morfološke značajke razmaza u trudnoći su nestale. Praktična važnost ovih razmaza: procjena termina! Važna je i transformacija endometrijskih stromalnih st. u deciduu (žarišta decidue mogiu se naći i na cervixu). Karakteristična je i poratna upala s leukocitnom infiltracijom. Specifična za trudnoću je i pojava Arias – Stelline reakcije glandularnih stanica koje su atipična izgleda, hiperkromne, žarišno u endometriju.

PAPA TEST

*Šimunić 151 + 157 + 412 + 415

www.perpetuum-lab.com.hr

cervikalni .Paraziti – T. a rodnica i exorervix (porcija) neorožnjelim pločastim epitelom koji seže do skvamokolumne granice (SKG) gdje se spaja s endocervikalnim cilindričnim epitelom. Nezreli pločasti epitel najosjetljiviji je na djelovanje raznih onkogenih čimbenika. odnosno četkicom.C . a oni iz endocervixa štapićem s vatom. a druga (sekundarna. a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str. Zbog toga se na egzocervixu mogu zamijetiti 2 skvamokolumne granice: jedna (rubnija) je primarna.endocervikalni Odmah se fiksiraju u 95% etanolu. vaginalis: okrugla oblika. u II.com. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre VCE obrisak za citološku analizu – PAPA test Stidnica je prekrivena višeslojnim pločastim epitelom. slika se mijenja tijekom života.Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama.V .153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. C.perpetuum-lab.E . Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja.Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). . www.Obrisci stidnice.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. Actinommyces stanice poput pauka. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina. . a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. intranuklearne lezije.vaginalni (do identifikacijskoga broja) . ekscentrična jezgra. • HSV stvara nespecifične promjene u I. a u III.hr . aktivna) je ona u kojoj se susreću cilindrični i metaplazijom nastali pločasti epitel. načina deskvamacije.stadiju. citosprejem ili lakom za kosu s udaljenosti od 30cm. pločastim. a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: . cijanofilne boje. te karakteristika citoplazme. rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Skvamokolumna granica ovisi o hormonskom statusu i životnoj dobi – pri upali i niskome pH jedan dio cilindričnoga epitela na porciji naknadno se zamijenjuje otpornijim. hifamai pseudohifama. Stanični uzorci ravnomjerno se prenesu na predmetnicu: . Između ta 2 područja nalazi se zona preobrazbe s pločastom metaplazijom.Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica. te boje metodom po Papanicolaouu. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka). .

Punktacije su sitnije ili krupnijee crvene točkice na acidobijeloj podlozi (dilatirani vrhovi kapilarnih petlji).abnormalnosti jezgre .perpetuum-lab.poremećej raspodjele i sazrijevanja stanica . – zahvaćenost gornje trećine epitela (ca in situ – CIS) Na prednjoj usni porcije CIN (cerviklana intraepiteln neoplazija) se razvija 2 x češće nego na stražnjoj. u manjega broja razvit će se trajna infekcija HPV-om koja može progredirati u teže oblike CIN-a.SIL niska stupnja Dysplasia media CIN II. 58. 45. 51.abnormalnosti epitela Abnormalne skvamozne stanice neodređena značenja Skvamozne intraepitelne lezije (SIL) Dysplasia levis --------. U većine bolesnica u kojih se razvio CIN I. – zahvaćenost srednje trećine epitela CIN III. razlikuju se 3 stupnja CIN: CIN I. 33. ali i kod invazivnoga ca. 56.com. – promjena zahvaća samo jednu. Pušenje. Sam CIN ne uzrokuje posebne subjektivne simptome – promjenjeni iscjedak najčešće je posljedica pratećega cervicitisa ili kolpitisa. doći će do spntanog povlačenja bolesti. Dysplasia gravis SIL visoka stupnja Carcinoma in situ CIN III plus promjene povezane s HPV Carcinoma planocellulare (S obzirom na debljinu zahvaćenoga epitela. U bolesnica s abnormalnim citološkim nalazom potrebno je učiniti kolposkopiju: CIN promjene povezane s HPV infekcijom vidljive su kao acidobijel područja: mnogo proteina s ili bez punktacija i mozaika. tipovi srednjega i visokoga onkogenoga rizika su 16. Infekcija HPVom obično je lokalna i očituje se pojavom kondilomatoznih promjena. upotreba kontracepcijskih sredstava.povećana mitotička aktivnost Smatra se da HPV ima značajnu ulogu u nastanku CIN-a. 18. CIN u najvećem broju slučajeva započinje kao žarište u zoni preobrazbe. Najčešći prijenos HPVa je spolnim putem. 52. 35. infekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima.Citološki nalaz može biti iskazan kao: a) uredan b) bez citološki vidljivih atipija uz upalne promjene c) abnormalan nalaz Abnormalni citološki nalaz se ovako klasificira (Zagreb 1990): Opisna dijagnoza .CIN I ------. www. Osnovni kriteriji za dg CIN: . Podtipovi HPV se dijele u 3 skupine. Žarište CIN obično ima oštre vanjske granice. HPV potiče ekspresiju E6 i E7 onkoproteina koji sprečavaju sjelovanje antionkogena p53 i pRB što na kraju dovodi do nekontrolirane diobe promijenjenih stanica. donju trećinu debljine epitela CIN II.hr . a kontaktno krvarenje moguće je u većih eritroplakija. Mozaik čine kapilare koje kružno ili poligonalno omeđuju manja polja acidobijeloga epitela. Za invazivne tumore HPV 18 je specifičniji od HPV 16. 39. promiskuitetno ponašanje i stanje ishranjenosti mogu utjecati na razvoj bolesti.

a danas je najčešće uzrokovana Chlamydiom trachomatis.hr . Potrbno je učiniti i ekskohleaciju endocerviksa i uzorak također poslati na analizu. 3. Ekscizija: prednost joj je dobivanje preparata za patohistološku analizu Konizacija Konusna biopsija – treba odstraniti čitavu promjenu. uzročnikom koji izaziva 'tihe'.perpetuum-lab. Liječenje 1. površina glatka. slaba funkcija žutog tijela i transperitonealna migracija jajne stanice funkciju jajovoda najčešće ošteti upala koja nastaje poslije pobačaja i u babinju. i to najčešće u ampuli. Možemio učiniti i tipizaciju HPV-a. atretični rog maternice i cervix heterotopična trudnoća je stanje istodobne unutarmaternične i tubarne trudnoće Etiologija poremećaj u adrenergičkoj inervaciji miosalpinxa povišena razina progesterona (smanjuje kontrakcije mišića jajovoda) decilijacija ili poremećena funkcija cilija (P4 negativno djeluje na cil. a potom na abdominalnom ušću i fimbrijama tubarna trudnoća češća je s desne strane (blizina apendixa → pri apendicitisu) rijeđe su lokacije: ovarij. ali se smrtnosta smanjila 10x (rana dg!) najčešća je između 31 i 40 g. Svaku bolesnicu s CIN II ili CIN III/CIS odmah uputiti na kolposkopiju i ciljanu biopsiju te liječiti. Histerektomija s adneksektomijom: u žena u peri. www. Lokalnodestruktivne metode: ako je u pitanju CIN I i II. Česti uzročnici su i gonoreja. 2.coli i anaerobi. Krioterapija tekućim dušikom Laser – CO laserska vaporizacija i CO2 laserska konusna biopsija. Leukoplakija je bijeli plak koji se vidi i prije nanošenja octene kiseline. zatim u istmičnom dijelu. Oko 15% CIN I napredovati će do težih lezija. subkliničke salpingitise.epitel) predisponiraju i kasna ovulacija.i postmenopauzi EKSTRAUTERINA TRUDNOĆA *Šimunić 183 + 142 + 321. Dražančić 234 Izvanmaternična trudnoća (graviditas extraurerina) je trudnoća koja se implantira izvan šupljine maternice. promjena samo na egzocerviksu. zonu preobrazbe i barem 1/3 cervikalnoga kanala Elektrodijatermijska ekscizija malom petljom (LLETZ) 3. upala nastaje ascendentnim putem. promjena mala. života Klasifikacija u 99% slučajeva ekstrauterina trudnoća je smještena u jajovodu (tubi uterini). a čitava SKG u potpunosti vidljiva. U daljnjem postupku ravnamo se prema PHD. a 60% će se spontano povući. U slučaju kolposkopski vidljive promjene učini se ciljana biposija bioptičkim kliještima ('punch' biopsija) ili klinasta bipsija nožem.Atipične krvne žile karakteristične su za invazivni ca vrata maternice – nepravilne su. E. Ako nakon 1g CIN I postoji i dalje i promjena je kolposkopski vidljiva. uzrok smrtnosti majke (najčešće smrt od iskrvarenja) Učestalost ćešća je u krajevima s nižim standardom i nižom zdravstvenom kulturom pučanstva češća je u IVF u nas se na oko 100 – 200 intrauterinih trudnoća pojavljuje 1 ekstrauterina od 1970. učestalost joj je porasla 4x. trbušna šupljina.com. treba je odstraniti. To je po život opasno stanje. izvijugane i razgranate.

Antibiotici su ↑ učestalost tubarne trudnoće – ranim liječenjem salpingitisa spriječi se potpuna okluzija jajovoda i neplodnost.perpetuum-lab.cervix je djelomično otvoren. blijeda je. kao ubod nožem. maternica je povećana i smekšana .pregledu javlja se bol pri pomicanju cervixa. a uterus malen www. Intrauterini uložak (IUD) nakon 3 godine može dovesti do decilijacije. proširen. ako žena zanese. pri tome ošteti krvne žile pa nastane žestoko krvarenje . snošaj ili grub gin.postoje i znakovi nadraženosti peritoneuma i osjetljivost u svodu rodnice Asimptomatski.hr .kad jajašce rastegne jajovod.konceptus se obično ljušti u etapama pa bolesnica trajno krvari.unutarnje krvarenje i hemoragični šok: bolesnica kolabira.kod lijeganja.znakovi nalik onima u tubarnoj trudnoći.krvarenje na rodnicu pojavljuje se poslije boli i obično je oskudno.com. nastaje ako se jajašce implantira u istmusu tube (uzak lumen. rani početak spolnog života i broj spolnih partnera. pri tom se izbacuju komadići decidue (rijeđe cijela decidua – 'decidual cast' koji izgleda kao odljev šupljine maternice). jajovod ostane oštećen ali djelomično prohodan.još nema bolova niti krvarenja. nema korionskog tkiva .trofoblast prodire kroz stijenku jajovodam. kronični tok puno je češći (75-80% slučajeva): . ubrzanog pulsa. tada na 20-30 intrauterinih trudnoća dolazi 1 izvanmaternična rizični faktori su i mikrokirurške salpingoplastike. tjedna kao tubarni abortus ili kao ruptura tube: Tubarni abortus – ako je jajašce smješteno u u ampularnom dijelu: . osobito kod pomicanja cervixa ('ekscitacija vrata maternice'.pregledu javlja se bol kod najblaže palpacije. samo je nakratko izostala menstruacija Ovarijska trudnoća i trudnoća u rudimentarnome rogu . podvezivanje jajovoda.omaglice zbog nadražaja peritoneuma krvlju . krv se skuplja oko jajovoda ili u Douglasovu prostoru .ruptura obično nastupa spontano. oznojena. 'Douglasov krik') Subakutni. a ima IUD.pri gin.konceptus se kroz otvor djelomično ili potpuno izbaci u trbušnu šupljinu . otečen. započinje krvarenje i javljaju se bolovi . tada mogu nestati simptomi Ruptura tube – rijeđi ishod.simptomi prijetećega ili nepotpunoga pobačaja.pregled) Simptomi tubarne trudnoće Kod akutnoga toka simptomi su dramatični: .riječ je o vrlo ranoj tubarnoj trudnoći u koje je plod još živ pa je prizvodnja hormona visoka . i 12. frenicusa) i bol u epigastriju . rizik blago povisuje i namjerni pobačaj )posebno ponavljani) rjeđi su uzroci tumori maternice ili jajnika koji dislociraju jajovod. niskog krvnog tlaka (ortostatska hiptenzija) .Fetus se impalntira ispod unutarnjeg ušća cervixa . obično krvarenje bez boli . endometrioza i anomalije razvoja jajovoda Ishod tubarne trudnoće obično završava između 6. bolan .iznenadna jaka bol u donjem dijelu trbuha. nakon 6-8 tjedana amenoreje (mogu je ubrzati trauma.trbuh je napete stijenke. pa žena koja je jednom imala vanmaterničnu trudnoću ima 40x veće šanse da opet zanese izvan maternice. ovarijska rano završava rupturom (th: jajnik se klinasto resecira) Cervikalna trudnoća . u 75% nalazi se na strani izvanmaternične trudnoće . krv nadraži i ošit pa se javlja refleksna bol u ramenu (podražaj n. Upala zahvati oba jajovoda. kao sukrvica ('spotting') ali je trajno i ne prestaje.jednostrana bol gotovo odmah nakon izostanka meš) . 'tihi' oblik: .rijetko se cijelo jajašce izbaci u abdominalnu šupljinu.pri gin. progesteronska kontracepcija. nemogućnost rastezanja): .

hr . česte su njegove anomalije. odsutna koriodecidualna reakcija. ili ako imamo plato možemo biti sigurni kako nije riječ o urednoj trudnoći. prazna maternica. www. elipsoidna. krv u Douglasovu prostoru. kod niskog β-HCG. nema amenoreje a sukrvica je rijetka. pokretan. test na trudnoću je negativan. krv u maloj zdjelici ili u jajovodu (hematosalpinks).Abdominalna trudnoća osjetljiva oteklina izvan maternice.perpetuum-lab. povraćanje i proljev) Liječenje A) Ekspektativni postupak: .5 cm. odnosno oplodnje – tako možemo utvrditi trudnoću tjedan dana prije očekivane menstruacije Razina β-HCG kod izvanmaternične trudnoće je značajno niža od one u normalnoj trudnoći. njeovi pokreti su jako bolni. u krvi je β-HCG pozitivan već 6-7 dana nakon ovulacije. povećana je potreba za kisikom) Kod kroničnog tijeka dg može biti izuzetno teška. puls > 100 otk/min. oprez – moguć je nalaz pseudogestacijske vreće (odvojena decidua u uterusu). ovu je metodu danas zamijenila laparoskopija. UZV znakovi izvanmaternične trudnoće: gestacijska vreća izvan maternice. instrument se uvede kroz malu subumbilikalnu inciziju i promatraju se organi u maloj zdjelici. a fetalni 90% - Dijagnoza U akutnim slučajevima. dijagnoza se lako postavlja na temelju kl. mučnina. a također izostaje i njegov pravilan porast: ako je dvodnevni porast HCG manji od 50%. često ju dislocira ova je trudnoća obično sekundarna: placenta probije stijenku jajovoda. ako nema značajnijeg krvarenja i znakova prsnuća jajovoda. ako se nađe samo decidua i Arias – Stellina reakcija (atipična rekacija endometrija) → ektopična trudnoća.kod kroničnog tijeka. kod gubitka krvi > 1500 ml nastaje stanje šoka. odvoji se i iplantira na okolne organe (obično stražnji list plike late i stražnji zid uterusa) . može dalje rasti do termina .fetus leži odmah ispod trbušne stijeke. majčinski mortalitet iznosi 5%. Progesteron – P4 u serumu < nmol/L ukazuje na veliku vjerojatnost tubarne trudnoće. <50 govori za patološku trudnoću. povećana. Laparoskopija – trbušna šupljina se napuni sa 2-3 L CO2. a <20 uvijek govori za neživi plod Estradiol – E2 u krvi < 500 pg/ml povezana je s nenormalnom trudnoćom u 94% slučajeva Transvaginalni UZV i color doppler – intradecidualni znak.com. Samo u tubarnoj trudnoći sa živim plodom nalazimo normalne koncentracije βHCG. serijskim određivanjem humanog korionskog gonadotropina (HCG) u urinu ili serumu (svaka 2 dana). Kuldocenteza – punkcija Douglasova prostora: iglom se kroz stražnji svod rodnice uđe u Douglasov prostor – dobivena nezgrušana krv smatra se pouzdanim testom. ako je jajovod slobodan. češće su leukocitoza i povišena temperatura) unutarnje krvarenje iz prsnutoga žutog tijela ili prsnute folikulinske ciste jajnika (→ laparoskopija) torzija ciste jajanika. može se odstraniti bez otvaranja trbušne šupljine Kiretaža maternice – ako se u kiretmanu histološki identificira korionsko tkivo.ako je fetus opkoljen amnionom. cijanoza. Diferencijalna dijagnoza rani uterini abortus (→ histološki pregled kiretmana!) akutni salpingitis (→ bol je obično obostrana. koža i sluznice blijede. prstenasta tubarna masa ehogena ruba i hipoehogena središta. pospanost. poremećeno disanje (acidoza. slike. u žena generativne dobi s bolima u trbuhu uvijek treba misliti na izvanmaterničnu trudnoću Trudnoća se može utvrditi radioimunološkim testom. to govori za intrauterinu trudnoću. te ako je tubarna trudnoća < 3. perforirani apendicitis (→ hitna operacija) gastroenteritis (jer se katkad javljaju samo boli.

kada u žene koja je ranije imala menstruacije one izostanu u trajanju 3 bivša ciklusa ili 6 mjeseci). hipertonička otopina glukoze (50%).Poslije medikamentnoga liječenja tubarne trudnoće jajovod je prohodan u 79-82% pacijentica C) Kirurško liječenje (laparoskopski!): Salpingektomija – najčešći radikalni kirurški zahvat u tubarnoj trudnoći: odstranjuje se jajovod u kojemu je jajašce. dojenju i postmenopauzi) i patološka. sekundarna je izostanak menstruacije u bilo koje doba nakon menarhe (tj. UZV. može se dati i izravno u tubarnu trudnoću .Aktinomicin D. kontrola β-HCG Medikamentno liječenje: kod tubarne trudnoće. slijedi ekspresija i evakuacija trudnoće iz jajovoda i hemostaza.Primjenjuju se: . Primarna amenoreja – kada menstruacija ne nastupi do 16.com. ako nema znakova rupture. života. niska razina β-HCG i P4. zahvata nije povišen postotak ponovnih izvanmaterničnih trudnoća. AMENOREJA *Šimunić 195 Amenorrhoea je izostanak menstruacije. istmička trudnoća i teže oštećen jajovod Adneksektomija . cervikalne i tubarne uz sy hiperstimulacije – ako je pacijentica zdrava.perpetuum-lab.) www. uspješnost je 88-95% za tubarne trudnoće bez ploda. u stanju šoka.metotreksat 50mg/m2 im. intersticijske. krvarenje se zaustavi mikroelektrodom. perzistentni trofoblast liječi se jednokratnom primjenom metotreksata. a otvor na jajovodu ostavi da sekundarno zacijeli ili se stavljaju pojedinačni šavi po načelima mikrokirurgije (salpingotomija) Fimbrijalna evakuacija – istisnuće trudnoće iz fimbrijalnoga dijela jajovoda pokretima mužnje ('milking') Resekcija dijela jajovoda – uz mikrokiruršku reanastomozu Kirurška ekscizija intersticijskoga dijela jajovoda U konzervativnih kirurških zahvata uvijek postoji mogućnost perzistentnoga trofoblasta – zato 1 x tjeno treba pratiti pad β-HCG. nekontrolirano krvarenje. a 70-80% za one sa živim plodom.. potrebno je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv transfuzijom. Može biti fiziološka (u pretpubertetu.trudnoća u istom jajovodu. mifepriston (RU 486) . danas se radi samo u patološki promijenjenoga ipsilateralnog jajnika Histerektomija – u starijih žena s dodatnim indikacijama Konzervativni kirurški zahvati: danas imaju prednost jer nakon njih postoji mogućnost za oplodnju. trudnoći. njima se odstranjuje samo izvanmaternična trudnoća iz jajovoda: Linearna saplingostomija – najčešća. konz.UZV nalaz na jajovodu katakda ostaje i nekoliko mjeseci . Nakon rane dg i mikrokir.B) - Trajan nadzor. 2. ako je tubarna trudnoća < 4 cm. NaCl. . Kod akutnog oblika. a 85% žena zanese intrauterino. Fertilnost žene nakon ektopične trudnoće je smanjena. prostaglandini E2 i F2α. hemodinamski stabilna. g.6 tj. izvanm.hr . U 1 dozi ili se doza ponavlja za 5-7 dana.odstranjuje se i istostrani jajnik. Razlozi: završena reprodukcija. sastoji se od linearne incizije jajovoda na antimetenteričkome rubu iznad izvanmaternične trudnoće. Oligomenoreja – produljeni razmak između menstruacija (6 mj. ako je isključena unutarmaternična trudnoća.

obiteljska. Periferne amenoreje – anatomski defekti – poremećaji otjecanja menstruacijske krvi . tm SŽS-a. hormonsjka nadoknada (E). dlakavost. menatrha. bolovi u donjem trbuhu. testis u ingvinumu. vrući valovi. Ovarijske amenoreje – hipergonadotrponi (↑FSH) hipogonadizam III. Stvaranja rodnice (Mc Indoe) ili uporna dilatacija i proširenej plitke rodnice (Frankova metoda). Th: plastična op.com. maternica i rodnica nedostaju. PERIFERNE AMENOREJE – ANATOMSKI DEFEKTI Sek. ozljede glave. Kronične anovulacije – poremećaji osovine H-H-O Dijagnoza Anamneza. bifazično oslobađanje i porast gonadotropina ukazuje na urednu funkciju hipofize. zastoj mokrenja. Ostale pretrage – UZV. ginekološki pregled. Th: incizija himena + atb. spolne osobine su uredne. Dijafragma rodnice – simptomi kao kod zatvorenog himena. 1.Podjela amenoreja I. iv. UZV Hormonski testovi: progesteronski (gestagenski) test: ako za 2-8 dana nakon završetka primjene P4 dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i da je održana prohodnost donjeg spolnog sustava. Ako nema krvarenja → negativan: potrebna su daljnja testiranja. koža. akne. hormoni. Posttraumatska uterina amenoreja (sy Asherman) nastaje zbog razaranja endometrija predubokom kiretažom. prijašnje trudnoće. osobna (prijašnje bolesti. koštana dob. nema pubične ni aksilarne dlakavosti. a u pubertetu se ciklički nakuplja menstruacijska krv i stvara hematokolpos i hematometra – pseudotumor.↑ aktivnost anti-Mullerovog hormona zbog čega nastaje agenezija cervixa ili agenezija ili aplazija maternice i rodnice. urografija. Analiza razine hormona: određivanje gonadotropnih hormona FSH i LH. endometralna biopsija. Histeroskopijom. pubertet. štitnjača. razina nam pokazuje da li je riječ o lošoj funkciji jajnika ili lošoj funkciji hipotalamusa ili hipofize. testis ne proizvodi androgene ili postoji neosj. Sekundarne periferne emenoreje: Endouterine sinehije – nakon traume bazalnog sloja endometrija ili endometritisa. razvijene dojke (↑E). histerosalpingografija. 'Post-pill' amenoreja – katkada nakon dugotrajne OC www. I. određivanje PRL (hiperprolaktinemija – prolaktinom) oderđivanje TSH (↑TSH – hipotiroidizam) određivanje steroidnih hormona jajnika i nadbubrežne žlijezde odeđivanje estradiola (E2) – normo/hipoestrogenizam GnRH test: daje se GnRH i potom jeri razina FSH i LH svakih 30 min. porođajna masa. Th: excizija i hemostaza. op. sondom ili oštro. 2. histeroskopija i laparoskopija. vaginoskopija i kolpohisterografija. endometrioza i upale. P4 i E2/P4 testovi su negativni. da je oštećen endometrij ili da postoji zapreka u spolnome sustavu koja onemogućava otjecanje krvi (ginatrezija). ponovno sraštenje se sprečava postavljanjem Foleyeva katetera tijekom 7 dana ili IUD. Primarne periferne amenoreje: Himen imperforatus – iznad himena stvara se hidromukokolpos. periferije na androgene. tjelovježba. raspoloženje. Th: najčešće bezuspješna.kriptomenoreje II. Testikularna feminizacija (Morrisov sy) – muški pseudohermafroditizam. ukazuje na anovulaciju (nema žutog tijela i P4 koji bi transformirao endometrij). Anomalije u razvoju Mullerovih kanala .Th: priraslice se uklone tupo. bol koja je svaki mjesec sve jača. Th: odstranjenje testisa nakon završetka puberteta. ev. kolpocitologija. RTG skeleta. Daje se estrogen (reepitelizacija).hr . operacije) Fizikalni pregled – izgled. galaktoreja. sekundarne spolne osobine. nastaju priraslice i stijenke maternice srastu. estrogenski test: ako za 2-8 dana nakon završene primjene estrogena dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i spolni sustav prohodan. proporcije tijela. Ako nema krvarenja → negativan: ukazuje da nema maternice. kariotip XY. Postupalna uterina amenoreja (sy Netter-Mussett) – TBC endometritis. lijekovi. prehrana. mokrenje.perpetuum-lab.

BMI.Stenoza cervixa – nakon kir. ekstraglandularna hormonska proizvodnja . leptinutječe na jajnik tako što inhibira učinak IGF i FSH na proizvodnju E2. www. na inzulin) 3. a E2/P4 pozitivan. kod ↑ inzulina i kortizola. Th: nadoknada hormona štitnjače. stimulacijski i inhibicijski testovi Liječenje . 1. zahvata na cervixu Ablacija endometrija – histeroskopski se odstrani veći dio end.hr . 60% gojaznost). koji se uključuje u proizvodnju estradiola i koji utječe na stvaranje androgen-dominirajućih folikula koji se zaustavljaju u rastu. analiza hormona(FSH. često + analoge GnRH 5. genetski por. Sekundarne ovarijske amenoreje: Prijevremena menopauza (menopausis praecox) – najčešće. metabolički poremećaji (razina inzulina i inzulinska rezstencija. hipertenzija. ↑ lipoproteini i TG). dijabetes i KV bolesti. U policističnom jajniku folikuli dozrijevaju samo do antralnoga stadija i stvaraju mikrocističnost. U pretilih je ↑ inzulin glavni vanjski stimulator androgeneze. Mg) 2. raspodjela masnoga tkiva – W-H odnos. por. P4 test je negativabn. farmakološki pristup: klomifen citrat – u 70-80% pacijentica inducira ovulaciju humani gonadotropini. pretile imaju normalan - LH. menstr. neuredna krvarenja. čak 80-90% otporno je na inzulin. ↓ osjetljivost na inzulin i hiperinzulinemija. pod utjecajem ↑LH teka-st proizvode 8-20x više androstendiona. II. prestanak pušenja i uzimanja alkohola 4. Primarne ovarijske amenoreje: Agenezija gonada Disgenezija gonada (Turnerov sy). LH. UZV-zlatni standard (policistični jajnici: volumen jajnika 2-3 x veći.mršave žene imaju ↑LH i ↓FSH. ↑ LH/FSH odnos (<3). kako bi se liječile uporne metroragije. ↑PRL → ↓P4.perpetuum-lab. FSH i LH su visoki. KRONIČNE ANOVULACIJE – POREMEĆAJ OSOVINE HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ 3 velike skupine: A) Kronične hiperandrogene anovulacije – sy policističnih jajnika (PCOS) Najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija Klinički znakovi: hiperandrogenizam (↑ testosteron i androstendion → hirzutizam i akne. Dijagnoza: anamneza (peripubertalni početak sy PCOS. Patofiziologija: 3 sustava poremećene aktivnosti i regulacije: .X0 – gonadalni tračci umjesto jajnika 2. – više od 50% adipoznih žena sa sy PCOS. Pušenje i alkohol ↓ SHBG pa je slobodni testosteron ↑ . DHEAS i FAI). kirurški pristup: klinasta resekcija jajnika – danas rjeđe (postop. iscrpljenost jajnika < 40. Koncentracija leptina je povišena kada je ↑ masno tkivo. ↓LH Hipotiroidizam – ↑TSH. tunika deblja za 50%. Etiologija: por.↑LH. pa je niska proizvodnja estradiola – zato izostaje mehanizam selekcije i dominacije folikula. kariotip 45. poticanje fizičke aktivnosti (↓BMI i ↑ osj. neplodnost.neuroendokrinološko-metabolički poremećaji . Aktivin inhibira sintezu androgena u folikulu. smanjenje tjelesne težine (dijeta. ciklusa).to utječe na gomilanje androidne masti. III. a estrogeni niski.. priraslice!) elektrokauterizacija jajnika (drilling) B) Kronične anovulacije zbog perifernih endokrinopatija Poremećaji štitnjače: Hipertiroidizam .5 glavnih mjera: 1.g. supkortikalno folikuli poput ogrlice.com. hiperandrogenemija i/ili hirzutizam. debela i ehogena stroma koja zauzima >30% jajnika). Inhibin B koji se ↑ stavra u jajniku utječe na pad FSH. u teka – stanicama. OVARIJSKE AMENOREJE – HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM Visok FSH i nizak E2. hormonski i metabolički por.abdominalna distribucija masti (androidna pretilost) korelira s znakovima sy PCOS. Aktivnost FSH je slaba.↑SHBG. Folikuli ne postoje ili su postojeći folikuli neosjetljivi na FSH i LH. testosteron. a u mršavih LH i hormon rata (RH) intraovarijski poremećaji – granuloza – stanice proizvode IGF-II. Th: estrogeni (HNL) katkad aktiviraju receptore.

Sniženi estradiol i leptin te pivišeni moždani opijati zakočit će pulsatilnost GnRH. balet. odgodit će se menarha za 2-3 godine (svaka godina treninga odgađa menarhu za 5 mjeseci). Th: kir.) Ozljede glave: hipopituitarizam. alb. nadoknada vitamina. www. Th: kir. Pretilost – također udružena s funkcijskim poremećajem hipotalamusa. Idiopatski hipogonadotroni hipogonadizam. DHEAS. Nutricijski poremećaji: za normalan menstruacijski ciklus potrebno je da žena u sastavu tijela ima >20% masti. th. Upale: TBC. oslobađaju se ACTH. nataje iz Rathkeove vreće. hipotermija i hipotenzija. androstendion i kortizol Tumori koji ektopično proizvode hormone – rak bronha. razaranje drška hipofize – panhipopituitarizam. može se kombinirati i sa zračenjem. ako ne – HNL. je samoizlječenje. Th: kir + zračenje ili primjena antagonista GnRH. hirzutizam. Bulimija nervoza. nekroze ili upale hipofize. arenoblastomi. djelomični hipopituitarizam.hipogonadotropni hipogonadizam: ↓FSH i LH.com. sarkoidoza. najč. u svim težim oblivima nadoknafa hormona. Gubi se sekrecija HR. upale i drugi poremećaji mogu izazvati disfunkciju hipotalamusa i hipofize koja će završiti amenorejom. Neki tm u tim regijama mogu zaustaviti ili odgoditi pubertet. Ca. rak pluća i dojke (TSH. proizvode FSH i LH (gonadotropni adenomi) – povećanjem tm pritišće na okolinu i izaziva deficit ostalih hormona. umanžanje lanugo dlačica. žena je umorna. nastaju tek nakon destrukcije 70% hipofize. Kallmannov sy – izolirani deficit GnRH + anozmija.hr . Th: dugotrajno HNL. P$ test negativan a E2/P4 test pozitivan. Sheehanov sy – jako krvarenje nakon porođaja i hemoragički šok mogu izazvati akutnu nekrozu adenohipofize i hipopituitarizam. PRL i HR. ACTH. teratomi. Centralne amenoreje povezane su s: ↓ razinama estrogena (hipogonadizam9 jer su niski GnRH. Karakterizira ju malnutricija (anemija. U ranom babinju dolazi do involucije dojki i prestanka dojenja. nakon kirurškog zahvata. Th: kod blažih oštećenje moguće je i spontano izlječenje. ↑PRL. sifilis. isto kao anoreksija (ali ovo je blaži poremećaj).perpetuum-lab. Adenomi hipofize – tihi (nefunkcionalni). Th: psihoth. Th: kir. Kliničke manifestacije h. najčešće transsfenoidalna resekcija tumora. FSH. naki teratomi i hepatoblastomi (hCG). Cushingovu bolest i amenoreju-galaktoreju. Funkcionalne hipotalamičke anovulacije – psihoneuroendokrinološki i psihoneuroendokrino – metabolički poremećaji. LH). Hormonski aktivni tumori – tm jajnika: hilusnih stanica jajnika. Psihogeni događaji: stres potiče simpatički sustav i adenohipofizu.adrenalni adenomi i karcinomi: proizvode DHEA. i zračenje. Th: ravnoteža između fizičke aktivnosti i energetske homeostaze. zračenja. Kad djevojčice počnu s tjelovježbom ili baletom prije puberteta. kasnije i poremećaj termoregulacije. Prekomjerna tjelesna aktivnost: pretjerana tjelovježba. tekomi i ginandroblastomi – proizvode androgene u jajniku . kao posljedica infarkta i nekroze. ošt.Poremećaji nadbubrežne žlijezde: Cushingov sy – adenom prednjeg režnja hipofize proizvodi ACTH → ↑proizvodnja kortizola i androgena. obiteljska podrška i prisilno hranjenje. homeostaze je leptin.. hipernefron (PRL). B) Kronične anovulacije zbog centralnih poremećaja Tumori. mogu izazvati neuroendokrine poremećaje. glasnik loše en. estrogena s progesteronom. PRL i TSH. ↓ K. plivanje i sl. gonadotropina. vida i endokrini premećaji. osteopenija. Poremećaji hipotalamusa . Poremećaji hipofize Primarni hipopituitarizam nastaje zbog tumora. kolesterol) te neuroendokrini i metabolički poremećaji (amenoreja. Anoreksija nervoza – prati ju amenoreja. Hipersekrecijski adenomi mogu izazvati 3 endokrinopatije – akromegaliju. umišljena trudnoća (pseudocyesis). gubi pubične i aksilarne dlake zbog hipotireoze. E2 i PRL Tumori hipotalamusa: kraniofaringeom (supselarni tm.

com. menstruacije. najčešće ASK. ↓ intrauterini tlak i kontrakcije maternice. povraćanje.hr . Korisna je i zabrana pušenja i alkohola.perpetuum-lab. Psihičko stanje može znatno utjecati na jačinu simptoma. Etiologija: ↑ proizvodnja prostaglandina posebice u sekretornoj (luteinskoj) fazi → ↑ napetost u maternici. Liječenje: NSAIL – sredstva izbora. Primarna (bez organskoga uzroka). sekundarna (uzrokovana različitim organskim bolestima9 i tzv. Često se javlja i mučnina. u neplodnih je žena 7 x češća Etiologija: Sampsonova implantacijska teorija: endometrioza nastaje retrogradnim refluksom krvi i endometriotskih čestica tijekom menstruacije Teorije o autoimunom nastanku bolesti i multifaktorskom nasljeđivanju bolesti Patogeneza: Primarni endometriotski implantat nastaje iz čestic endometrija koje dospijevaju na zdjelični peritoneum menstruacijskim refluksom. www. masaža ili pritisak smanjuju bolnost. Antagonisti kalcija i betamimetici – samo iznimno Vježbe opuštanja. slične bolne kontrakcije može izazvati i IUD). Bol je najintenzivnija suprapubično ili u lumbalnome dijelu kralježnice i širi se prema unutarnjoj strani bedara. Inhibitori prostaglandina – th se provodi još minimalno 48h nakon početka menstruacije Oralni kontraceptivi –metoda izbora u osoba koje su spolno aktivne. indometacin i ketoprofen. Pokreti. ima oblik grčeva. fizička aktivnost i psihoterapija – poravljaju raspoloženje i tako djelomično uklanjaju tegobe. Javlja se u >50% žena. ENDOMETRIOZA *Šimunić 241 Endometrioza se očituje nazočnošću ektopičnoga endometrija koji ima histološke značajke normalnoga endometrija uz dokaz stanične aktivnosti i razvoja lezije što se iskazuje stvaranjem priraslica i ometanjem normalnih fizioloških procesa. ↑ kontrakcije i ishemija maternice. Klinička slika: dismenoreja se javlja do 2 godine nakon 1. Nakon 3-6 mjeseci primjene bolesnice još nekoliko slijedećih mjeseci neće imati dismenoreju. dismenoreja membranacea (poremećaj ljuštenja i odbacivanja sluznice maternice u jednom aktu pri nedovoljno otvorenom ušću što uzrokuje grčevite i bolne kontrakcije maternice. proljev i rijetko nesvjestica. koje boluju od dismenoreje a koje žele i kontracepciju (↓ razinu PG-a). Epidemiologija: prevalencija iznosi 5%.DISMENOREJA *Šimunić 235 Dysmenorrhoea je bolna menstruacija. Bolovi počinju nekoliko sati prije početka menstruacije i traju 42-72 sata.

postupci potpomognute reprodukcije * ADENOMIOZA je miometrijska endometrioza – nazočnost žlijezda i strome endometrija u miometriju. širenje i migracija lezije Uspostavljeni ektopični endometrij za svoj daljnji rast treba estrogene Patohistologija: Intramezotelni površinski implantat → submezotelni implantat → tipična lezija: serozno-hemoragične vezikule Nepigmentirane lezije.Uglavnom se javlja u žena kasne reproduktivne dobi i u perimenopauzi. pluća.hr . u duboke zdjel. Dodatni kirurški postupci: laparoskopska ablacija živaca maternice (LUNA) i presakralna neurektomija (↓ boli) Liječenje umanjene plodnosti. Danazol (izaziva atrofiju i regresiju endometrija). analozi GnRH (uzrokuju pseudomenopauzu) Kirurško liječenje: uglavnom laparoskopski (laparotomija ako je endometriom promjera > 4 cm u mlađih žena. ↓ broj T-stanica. agresivne → tamnoplave i crne. kasniji nastup prve trudnoće. bolesnice imaju raniji nastup menarhe. obilnija produžena krvarenja. Kirurškim se liječenjem postižu trajnije smanjenje proširenosti endometrioze i trajnije smanjenje boli.perpetuum-lab. uzrokuju decidualizaciju.com. probavni sustav. kao i o poremećajima peristaltike maternice. ↑ broj aktiviranih makrofaga. bolna povećana adneksa. općenito smanjen reprodukcijski potencijal Liječenje: Cilj je smanjiti topografsku proširenost bolesti. oblika. smanjiti ili otkloniti bol i poboljšati reprodukcijska svojstva. specifičnih bjelančevina i čimbenika angiogeneze. rektovaginalnog septuma i struktura u plici lati. SŽS Dijagnoza: Anamneza i pregled spolnih organa Neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparoskopom – temeljni dg postupak! Biopsija sumnjivih lezija UZV – dg. Simptomi: hipermenoreja (50%) i dismenoreja (30%). kosti. mokraćni sustav. mišić. ↓ aktivnost NK stanica. slabe vaskularizacije i niskog stupnja mitoze → crvene. citokina. Simptomi: Zdjelična bol kaosekundarna dismenoreja ili dispareunija Palpabilni čvorići u Douglasovu prostoru Bol pri pomicanju maternice. kraće dojenje. nekrobiozu i resorpciju). Medikamentno liječenje: gestageni (djeluju pseudogestacijski. Endometrioze te kod provedbe presakralne neurektomije zbog sindroma zdjelične boli) Liječenje je uglavnom konzervativno. pobačaj. tipične lezije okružene fibrozom. jako vaskularizirane. promjene u sadržaju lokalnih čimbenika rasta. www. gestrinon (izaziva postupnu atrofiju endometrija9. Smatra se da nastaje ozljedom sluznice maternice (porođaj. kiretaža). volumenu i učestalosti menstruacijskoga refluksa. U zdjelici su karakteristične promjene: povećanje V peritonealne tekućine. Implantacija: adherencija → proteoliza → rast. Obično ju prati i anemija. lokalno aromatizira androgene u estrogene.Dolazak endometriotskih stanica u zdjelicu ovisi o jačini. promijenjene proteolitičke enzime i pojedine čimbenike rasta. veličine i smještaja endometrioma CA-125 – za tijek i praćenje liječenja Endometrioza i reprodukcija: Epidemiološki. OC. Endometrijski implantat ima stanice otpornije na apoptozu. visokog indeksa mitoze. end. fiksacija adneksa i fiksacija maternice u retroverziji Rjeđe lokalizacije su rodnica. Uz adenomiozu se u 50-60% sluičajeva nalazi i miom maternice.

perpetuum-lab. a obilniji u generativnoj dobi). tekućina iz maternice ili jajovoda. pahuljičast i bez mirisa. Povišeni (lužnati) pH iznad 5 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu. Tada se mijenjaju osobine iscjetka: osobine iscjetka PH Prisutan na introitusu Boja Viskoznost Kozistencija Lokalizacija miris Normalan Bakterijska vaginoza Trichomonas Candida 3. Peptostreptococccus i Bacteroides. Dražančić 24 + 198 Vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) je uvijek prisutan u rodnici. nakon menstruacije i u puerperiju izrazito intenzivni i tvrdokorni). žut. govori za normalan iscjedak ili gljivičnu upalu.ISCJEDAK * Šimunić 251. od 3. u grudicama. 3 su velike skupine vaginitisa: bakterijske vaginoze 50% učestalosti trichomoniasis 25% učestalosti candidiasis 25% učestalosti Vaginitis će izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika uz povišen pH rodnice. rezidentne bakterijske flore. Uzročnicima upale pogoduje niska razina estradiola. ispod 4.aerob. Staphylococcus epidermidis i Gardnerella vaginalis. potrebno je iscjedak: www.5 ne bijela visoka pahuljasta uz lat. elektrolita i drugih kemijskih sastojaka.4. Sastoji se od transudata (vode). visoke viskoznosti.) Anaerobi su 5x češći od aeroba. Nalazi se pretežno u stražnjem svodu. Također se mijenja u pojedinim fazama menstruacijskog ciklusa. stijenku neugodan <4. Obično je priljepljen na prednju i lateralnu stijenku rodnice. pH je kisel.hr . bjelkast.2 (oko 4).8 . Patološki iscjedak nalazi se pri upali rodnice: tada je on obilan.2 ne bijela visoka pahuljasta duboka bez >5 da siva niska pjenušava uz lat. Obilna cervikalna sluz.com. nizak pH. glikogen se uz pomoć laktobacila (Lactobacillus acidophilus. enzima i drugih bakterija metabolizira u mliječnu kiselinu i druge organske kiseline. (Estrogeni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. Najčešći aerobi: difteriodi. cervikalne sluzi. Količina i osobine iscjetka mijenjaju se pod utjecajem hormona (oskudan je u pretpubertetu i menopauzi. Kandida i mikoplazma su također čest nalaz u žena bez simptoma upale rodnice. nalazi se u 70-90% žena bez upale). Normalan iscjedak je oskudan. što povisuje ph (zato su vaginitisi u juvenilno doba. pjenušast i neugodna mirisa. pojačana lubrikacija kod spolnog uzbuđenja i ejakulat mogu privremeno mijenjati i neutralizirati kiselost rodnice. stijenku bez Pri pregledu.5. postmenopauzi. Najčešći anaerobi: Peptococcus. odbačenih epitelnih stanica.8 do 4. stijenku neugodan >5 da žutosiva niska homogena uz lat. streptokoki.

kvasnice i gardnerela svakoj ženi. trichomoniasis. kojoj unatrag 1g to nije učinjeno. Sekundarno se mogu naseliti uzročnici iz rodnice.hr . uvijek treba navesti jesu li pozitivni ili negativni trihomonas. Peptostreptococcus i Staphylococcus). condyloma acuminata – HPV. lymphogranuloma venereum. (incizija i evakuacija gnoja. Male papule. Bartholini – parna žlijezda na ulasku u rodnicu na donjemu dijelu usana (5 i 7h). Često samoizliječenje. erysipelas…) Parazitarne (pediculosis pubis. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i bjelkast. Stanice vaginalnog epitela su oskudnije. piodermije – folliculitis. abscessus gl. Micrococcus. infekcije i korioamnionitisa!) STUPNJEVI ČISTOĆE PO SCHRODERU Epitelne stanice Stupanj 1 Stupanj 2 Stupanj 3 - *Dražančić 24 Laktobacili Koki Leukociti +++ ++ + +++ + - + ++ - ++++ uz to.- - mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili.perpetuum-lab. zbog nedostatka estrogene sekrecije one su intermedijarnog ili parabazalnog tipa (tzv. Visokokontagiozna bolest. miješane bakterijske upale → uglavnom vulvovaginitisi! Absecessus gl.com. UPALE STIDNICE U potkožnom dijeliu vulve nalaze se Bartholinove žlijezde i druge strukture. treba uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu Iscjedak u puerperiju = lohija. što pogoduje anaerobima. puerperalni i laktacijski tip razmaza) VULVOVAGINITIS * Šimunić 247 Simptomi koje stvaraju upale donjeg spolnog sustava najčešći su razlog za traženje pomoći ginekologa. razvija se u 2-4 dana te prsne. u početku je krvav. Krioterapija Elektoresekcija Ekscizija Interferon Česti recidivi. 1 x tjedno 4-6 tjedana trikloroctena kis. širi se autoinokulacijom. Glavni simptom je bol. uglavnom anaerobna. bartholinitis Gl.evakuacija papula i Monselova otopina. L. Odjećom i anatomski je zatvorena. je bakt. Bartholini. Promjene vlažnosti. pa sukrvav te smeđ. www. t. chancroid. ako ne . Mikroskopski se još nalazi povećan broj L te bakterije (stupanj čistoće 2-3). marsupijalizacija zbog drenaže) Molluscum contagiosum Asimptomatska virusna bolest kože stidnice. superinfekcija. hormonski. scabies) Sekundarne: Candidiasis. uzručnik je poksvirus (STD). herpes genitalis – HSV) Bakterijske (Granuloma inguinale. one vlaže stidnicu (zaštitno). vaginalis i kvasnice) stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno kod trudnica za sprečavanje asc. Primarne upale stidnice: Virusne (molluscum contagiosum – poxvirus. Condyloma acuminatum Šiljasti kondilomi su STD koju prenosi HPV tip 6 i 11. kompl. Corynebacterium. Stidnica ima rezidentnu bakterijsku floru (Acinetobacter. 1-5mm. uretre i anusa. Bartholini. Th: kir. impetigo. Th: 10-25% otopina podofilina. bakterije. metabolički i alergički utjecaji pogoduju nastanku upale. Apsces je polibakterijska gnijna upala.

Th: aciklovir (Zovirax). Aerobi i anaerobi. ecthyma i erysipelas Površinske upale kože koje izazivaju stafilokoki ili streptokoki. carbunculus stidnice Piodermije mogu izazcvati upalu folikula dlake. nije visoko kontagiozan. furunculus. testovi. Th: dezinfekcija + bacitracin ili neomicin mast. piretrin (Bubil) ili lindan (Milinor) šampon. duboka upala zahtijeva inciziju i antibiotike per os (cefalosporini 2.perpetuum-lab. najčešće u trudnoći. temperatura. trichomoniasis. U fazi latencije HSV se nalazi u stražnjim ganglijima sakralnog dijela leđne moždine.m. stidnicu i često cervix. Ona je uvjetno patogena gljivica.) ili eritromicinom (4 x dnevno 500mg/14 dana). candidiasis. Česti recidivi. STD.VAGINITIS. Th: eritromicin ili azitromicin. limfadenopatija i ulkusi. apokrinih žlijezda ili dermisa. Pustule → prsnu → bolne ulceracije. Nerijetko i kir. eritromicin. Broj im raste u dijabetesu. autoinokulacija. trudnoći. svrab je najjači po noći. chancroid) Uzročnik je Haemophillus ducreyi – stvara papule koje ulceriraju. pogoduje mu samo topla koža. KOLPITIS *Šimunić 167 + 251 + 377 Epitel vagine sastoji se od višeslojnoga pločastog epitela koji ne orožnjava. jaja i feces. Folliculitis. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti. Najčešće je samostalan uzročnik. Čankir (ulcus molle. lokalno atb i cefalosporini per os.com. Inspekcijom s povečalom – uzročnici. nakon uzimanja kortikosteroida i atb. Th: doksiciklin. uzročnik je HSV1 i HSV2 (češće. teže) Inkubacija 4-6 dana → parestezije i višestruke vezikule.hr . Latentna faza traje 2 – 20 godina. Virusne upale rodnice su zajedničke za rodnicu. Prvi stadij – tvrdi čir na mjestu ulaska spirohete (ulcus durum). Inkubacija 3-8 tjedana. spontano nestaje za 4-6 tjedana. Upitna je i potpuno nepotrebna dugotrajna primjena antibiotika jer mijenja ravnotežu vaginalnog ekosustava. u inf. hifa i pseudohifa nije uvijek u korelaciji sa jačinom upale. Candida često sekundarno izaziva upalu stidnice – vulvovaginitis.Herpes genitalis Visoko zarazan. Sekundarni sifilis je sistemska bolest (hematogeno širenje) – 2-6 mjeseci nakon nestanka primarne lezije. Vaginalni iscjedak – vidi gornji tekst (Šimunić 251). uzročnici su Calymmatobacterium granulomatis. serol. Granuloma inguinale i lymphogranuloma venereum Rijetko. a uz folikul dlake odlažu jaja što izaziva alergijsku reakciju i jaki svrbež. Impetigo contagiosa. moždini i ostalim tkivima (gum – hladni apscesi). Candidiasis (Monilia vaginitis) Gljivične upale vagine su vrlo česte. Broj spora. Folikulitisi – Stapfylococcus aureus. scabiei. bez simptoma. Posebni su oblici juvenilni i senilni kolpitis. Tercijarni sifilis izaziva oštećenja u mozgu. Chlaydia trachomatis. www. Th: rani sifilis penicilinom (jednokratno 2. ili 3. Pediculosis pubis i scabies Stidne uši – Phthirius pubis prenose se spolnim kontaktom. (Erizipel – streptokoki – penicilin). Sifilis Uzročnik je Treponema pallidum. azitromicin 2-3 tjedna. condylomata lata. tj ↑ pH rodnice. limfadenopatija i bol u stidnici. odn. 3 velike skupine vaginitisa (kolpitisa): bakterijske vaginoze. ali bezbolni. može izazvati papule i vezikule. -------------------UPALE RODNICE . Gnojni čvorovi koji spontano prsnu. Dg: mikroskop s tamnim poljem. Nije STD. per os. u 20-30% žena nalazi se kao saprofit u rodnici. Akutni simptomi traju 10-14 dana. Th: permetrin. hrane se krvlju. lokalno ili valaciklovir (Valtrex) per os. u 80-90% slučajeva upalu izaziva Candida albicans. Komplikacija: encefalitis. Vaginitis će nastati ako visoka koncentracija patogenih uzročnika naiđu na slabu obranu. ostaju mali ožiljci. generacije). Hidradenitis suppurativa Piogena upala apokrinih žlijezda. makule i papule na stidnici. s blažim lokalnim simptomima. Th: čišćenje.4 milijuna jedinica penicilina G i. Th: cefalosporini + metronidazol (ili klindamicin). Svrab izaziva parazit S.

posebna stanja Inspekcija: crvenilo. U uvjetima normalnog pH trihomonas ne može izazvati upalu – nju će omogućiti nestanak laktobacila i porast pH iznad 5. 6 dana vaginalno. malo L. Ako je žena nosilac T. klotrimazol (Canesten. mikonazol (Rojazol. edem. bez mirisa. može preživjeti 1 dan na vlažnom ručniku. plakovi Iscjedak: bijel. a samo ½ ih ima pojačani vaginalni iscjedak. gust. žutozelen. on će se prenijeti na 40-50% partnera.Rast gljivica je najjači iza menstruacije i u trudnoći.metronidaziol: 4 tbl od 400-500 mg: odjednom per os ili 2 tbl iste doze ujutro i 2 tbl navečer . pH>5 mokri preparat (stupanj čistoće) mikroskopski: nema laktobacila. vaginalis koji se brzo miče ili je nepokretan. 'jagodaste točke' vaginalni iscjedak: obilan. plimycol) 1 ili 3 dana vaginalete i mast za vanjsku upotrebu. J+Kod recidiva se kombinira sistemsko i lokalno liječenje. TRICHOMONIASIS *Šimunić 254 Trichomonas vaginalis je jednostanični anaerobni parazit.metronidazol: 3 x dnevno po 250 mg per os 5-7 dana ili 2 x dnevno po 400 mg per os 5-7 dana lokalno metronidazol: 1 vaginaleta dnevno od 500 mg tijekom 10 dana www. Većinu antimikotika (osim nistatina) nastoji se izbjeći u 1. edem. smetnjama. T. itrakonazol (Orungal) 4 dana 100mg dnevno per os.perpetuum-lab.5 Stupanj čistoće: ↓ broja laktobacila. ovoidna oblika kultura test monoklonskim protutijelima Liječenje sistemski .nistatin + oksitetraciklin (Geonistin). flagelat koji se može naći u rodnici. pjenušast i neugodna mirisa na stidnici: edem. Mnoge žene s T. uz dodatak KOH – hife i pseudohife Liječenje: Lokalno: sintetički imidazoli . donjem mokraćnom sustavu i Skeneovim kanalima. vaginalisa. crvenilo i ekskorijacije u 105 na stijenci rodnice i cervixu nalazimo točkasta krvarenja ('jagodaste točke') ¼ ima jači pruritus stidnice 20 % ima dizuriju dispareunija se javlja s akutnim kolpitisom ako je zahvaćen i cervix – kontaktna krvarenja Dijagnoza anamneza: podaci o partneru.com. tromjesječju trudnoće i u doba dojenja. a muškarac će ga prenijeti na 85%žena. žarenje. vaginalis je otporan. neugodna mirisa. Dijagnoza: Anamneza: svrbež. crvenilo. Inkubacija za kolpitis uzrokovan trihomonasom traje 4-20 dana. Treći je uzročnik vaginitisa. poslije virusa i klamidije. kao i onih sa smanjenim imunitetom (AIDS). miceliji. vaginalisom u rodnici i nemaju simptome. pjenušav. brojni l.hr . sirast. Trihomonasni vaginitis je spolno prenosiva bolest. T. Gyno-Daktarin) 7 dana vaginalno i mast za vanjsku uporabu. no za aktivnu upalu potrebna je velika inokulacija. ekonazol (Ecalin) 3 dana vaginalno) Sistemski: flukonazol (Diflucan) jednokratno 150mg per os ili 7 dana 50-100mg dnevno per os. kvaliteti iscjetka inspekcija i pregled u spekulima: obilan žutozeleni iscjedak i na lateralnim stijenkama rodnice. pH<4. Klinička slika glavni simptom: obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vlaži stidnicu iscjedak je zelenožute boje. ↑ broja i u žena koje koriste OC. ekskorijacije.

priljepljen na lateralne stijenke vagine. epitelne stanice rodnice izvana su zauzete brojnim bakterijama – clue cells Liječenje: Sistemski: .klindamicin 2 x 300mg per os 7 dana . Trudnice – sistemska th nakon 1. Izaziva cervicitis. aureus.Uvijek treba istodobno liječiti partnere. Klamidijske upale Chlamydia trachomatis. Ona ne napada pločasti epitel vagine (pa ne izaziva vaginitis). * Sy toksičnog šoka – u rodnici 5-17% žena postoji S.metronidazol 2 g dnevno per os .hr . već samo epitelne stanice endocervixa. Povezuje se i sa prijevremneim porođajem.klindamicin (Dalacin vaginalete) 1 x dnevno aplikacija 2%kreme 7 dana Nakon th za mjesec dana provodimo test izlječenja. (Endocervicitis najviše uzrokuju klamidija i gonoreja. Žene koje uzimaju OC imaju 2-3 x češću klamidiju u cervixu. ↑ nakon menstruacije i spolnog odnosa Iscjedak: sivkast. malo L. dodatkom KOH ↑ neugodan miris ('whiff test') Stupanj čistoće: laktobacili rijetki ili nedostaju. tromjesječju daje se vaginalno klotrimazol. Th: visoke doze atb i KS. Uz metronidazol se ne smije uzimati alkohol. Dijagnoza: Anamneza: pojačan sivkast. jednokratno . vrlo često u adolescenata). bartolinitis. ampicilin i cefalosporini T. Simptomi: mukopurulentni iscjedak (dosta L).perpetuum-lab. a i kasnije u trudnoći (kao i dojiljama) daje se samo uz ozbiljnu indikaciju. Klamidija izaziva tihe upale koje imaju subklinički oblik. uretritis. Bakt. tromjesječja trudnoće. vaginoze su uglavnom tihe. čest uretritis i salpingitis Dijagnoza: www. trudnicama u 1.metronidazol 1 x dnevno vaginalno 500mg 7 dana (ili 2 x dnevno gel 5g 5 dana) . vaginalis čest je pratilac drugih spolno prenosivih bolesti! Bakterijske vaginoze Neravnoteža između ↓ broja laktobacila i anaerobnih bakterija (posebno Gardnerelle vaginalis!) koje su u porastu. Metronidazol se ne daje u prvom tromjesječju trudnoće. najčešći je uzročnik STD (5-6 x češća od gonoreje. povraćanjem i glavoboljom. asimptomatske upale. ako dođe do osl. čak i kada ascenzijom izazivaju salpingitis..azitromicin (Sumamed9: 1g per os. Nakon liječenja metronidazolom može se aktivirati candida albicans. Može biti STD s inkubacijom 5-10 dana. ↓KT. vaginalis treba eradicirati. novorođ. konjuktivitisom i upalom pluća. T. Poremećena kvaliteta cerviklane sluzi olakšava prodor virusa i bakterija. unutarstanični parazit. njegovih egzotoxina u krv –toksični šok koji može završiti letalno. postkoitalno krvarenje i vaginitis cervix edematozan uz čest ektopij. Uspjeh u 90-95% slučajeva.metronidazol 2 x 500mg dnevno per os 7 dana (ili 3 x 250g dnevno per os 7 dana) . Slabije djelovanje na trihomonas imaju klindamicin. endometritis i salpingitis. Često počinje naglo nakon menstruacije s ↑ temp.com. zaudarajući (po ribi) neugodan miris. čine 50% svih upala vagine. a egzocervicitis HPV i HSV). Izaziva mukopurulentni (endo)cervicitis. jer može poslužiti kao vektor za prijenos uzročnika zdjeličnih upala. osipom.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin9 3 x 375mg dnevno per os 7 dana Lokalno: .

www. oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom. H. prijevremeni porođaj Dijagnoza: kultura organizma iz mokraćnoga sustava vlažni preparat – puno L Liječenje – sustavno: .genitalne ulceracije – HSV. Gonokokni cervicitis Neisseria gonorrhoeae je G. do 5. coli. E. treponema. prijevremeni porođaj i zastoj u rastu djeteta) – ipak.com. Nalaze se u rodnici i cervixu u 30-90% asimptomatskih žena.kultura stanica (McCoy stanice) – serološke pretrage i PAPA nisu dovoljno pouzdani Liječenje – sustavno: . ima osjetljivu kožu i smještena je u blizini čmara – stoga su djeca osjetljiva na infekcije.doksiciklin (Hiramicin) 2 x 100mg dnevno per os 7-10 dana .hr . mogućih poremećaja u trudnoći.ofloksacin (Tarvid) 400mg per os. Genitalne mikoplazme Mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum razmjerno se često nalaze u donjemu splonom sustavu žene. povezanosti s premalignim bolestima. Uvijek valaj liječiti partnere. Klamidija i virusne upale su najučestaliae. u muškarca je bolest češće asimptomatska i blaža. neplodnošću. Poseban je značaj STD u trudnoći i babinji. zdjeličnim upalama. porođaju i babinju. Već u 1.diplokok. klamidija.ceftriakson (Rocephin) 125-250mg im . Povezuju se s neplodnošću. prijevremeno prsnuće vodenjaka. Imanju veliko zdr. mogućega izazivanja upale u novorođenčeta. salpingitis.perpetuum-lab.azitromicin (Sumamed) 1g dnevno per os. nakon liječenja obvezne su kontrole (liječenje je rijetko100%tno9. STD. Ev. kontrolirane studije nisu dokazale tu povezanost. klamidija Vulvovaginitis i kolpitis u dječjoj dobi 80% svih gin. C. vaginitis i salpingitis u trudnoći – korioamnionitis. gonoreja. ducreyi. adolescenti. granulomatis. klamidija. kontaktu žena se lakše i češće zarazi od muškarca. neplodnost .zdjelične upale. mikoplazme. godine) Dijete ima stidnicu koja nema zadebljale usne te pubičnu dlakavost. Potreba za liječenjem je upitan (doksiciklin. u žene su ozbiljniji tok i posljedice. HPV. značenje zbog akutnih zdr. HSV .korioamnionitis – streptokok.eritromicin: 4 x 500mg dnevno per os 7 dana . HSV .amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin) 3 x dnevno 500mg per os 7-10 dana . tetraciklin i azitromicin9. Spolno prenosive bolesti Učestalost STD je u stalnom porastu. najčešće asimptomatska. Neke bolesti povezane su sa spolno prenosivim uzročnicima: .cervicitis – klamidija. izaziva upalu endocervixa i gornjeg spolnog sustava. gonoreja. ane samo ženu. to su organizmi između bakterija i virusa. tiha upala. Simptomi: mukopurulentni iscjedak. krvarenje i dizurija česte paralelne upale sa klamidijom ili trihomonasom može sekundarno izazvati bartolinitis.gonoreja. mikoplazma. jednokratno . jednokratno Uvijek se istodobno liječe partneri. anaerobi . bolesti u dječjoj dobi odnosi se na vulvovaginitis (najučestaliji je od 2. tegoba.amoksicilin 3 x 500mg dnevno per os 7 dana . infertilitetom i komplikacijama u trudnoći (pobačaj. mogućih težih zdravstvenih tegoba.ofloksacin 2 x 300mg dnevno per os 7 dana Uvijek se istodobno liječe partneri.

često pruritus → grebanje → ekskorijacije do krvi Dijagnoza:inspekcija i palpacija stidnice. E. nema imunoglobulina. strano tijelo u rodnici – komadi toalet papira) . Uzroci vulvovaginitisa: . miješane infekcije Putovi širenja infekcije: 1. pečenje. Prodorom upale u jajnik nastaje oophoritis. godine i u zimskim mjesecima – mikroorganizam se prenosi iz ždrijela u rodnicu) . mikoplazma. Rizik oboljevanja je veći ako je cervikalni kanal prirodno jače otvoren. U promiskuitetnih žena postoji 5 x veća vjerojatnost da obole. Ascedentni put je najčešći i to poglavito u vrijeme menstruacije (m. Prestankom akutnih promjena stijenka jajovoda se stanjuje. sjedeće kupke. a i odstranjuje sluz u endocervikalnom kanalu – nestaje prirodna zaštita) Iz endometritisa klice prodiru u jajovode gdje dolazi do edema i hiperemije sluznice (endosalpingitis). myometritis. nedostaje joj glikogen i laktobacili (ima neutralan pH). oophoritis. IUD ↑ rizik 3-5 x. osječaj žarenja. gonokoki. Velik dio infekcija su tzv.bakterije fekalnoga podrijetla (slaba perianalna higijena. poremećaje peristaltike maternice i jajovoda. parametritis.β-hemolitički streptokok grupe A (vaginitis s krvarenjem do 9. učestalost se dvostruko smanjuje.hr . topički estrogen (krema) i oralno atb. 2% seksualno aktivnih ženna mlađih od 25 godina oboljet će od PID-a.crijevni paraziti – svrab → nadražaj → nespecifična infekcija Simptomi: ↑ sekrecija. anaerobi. Akutni oblik PID-a većina autora poistovjećuje sa salpingitisom. ali su nešto zaštićenije od prodora uzročnika u gornji dio.com.perpetuum-lab. (Šimunić 377) -------------------- ADNEKSITIS – UPALE GORNJEG DIJELA SPOLNOGA SUSTAVA ŽENE * Šimunić 259 Zdjelična upalna bolest (Pelvis Inflammatory Disease – PID) označava upalu gornjega dijela spolnog sustava: endometritis. kao i kod svih transcervikalnih manipulacija sa strane liječnika. salpingitis. dodatno je u djece obično slaba lokalna higijena.candida vaginalis (djeca dijabetičari i ona koja primaju atb9 . prvo serozan. Nakon 30. te kod slabije cervikalne sluzi. zatim gnojan (pyosalpinx). pregled razmaza (sekret se uzima tupim krajem pincete ili se aspirira) Liječenje: poboljšanje perinealne higijene. Senilni kolpitis Javlja se u menopauzi. Kada upala zahvati i mišićni dio jajovoda dolazi do zatezanja mišićnoga prstena što dovodi do zatvaranja jajovoda prema trbušnoj šupljini (obrambeni mehanizam).Sluznica rodnice također je osjetljiva zbog toga što je tanka. www. krv je alkalna. postoji čvrsta korelacija sa STD. odstranjenje stranog tijela fiziološkom otopinom. izbjegavanje šampona i sapuna.STD – pobuđuju sumnju na spolno nailje . Korisnice OC izloženije su klamidijskoj infekciji donjega spolnog sustava. nakuplja se sekret. a u unutrašnjosti se može naći serozan sekret (hydrosalpinx). Etiologija: Uzročnici STD – klamidija. coli.

čest je tihi ili asimptomatski adneksitis > 90% bolesnica javlja se bol u donjemu abdomenu. stvara se tuboovarijski apsces (TOA). a > 1/2 njih su rađale. 50% nema simptome Salpingitis (adneksitis): u jajovodu se stvara upalni eksudat koji se pretvara u gnoj (piosalpoinks) a zatim dolazi do njegove rezolucije. Simptomi: klinički znakovi su uglavnom nespecifični. divertikulitis. s adneksalnim masama. Liječenje: Hospitalizirati treba nulipare. Širenje upale iz šupljih organa nalazimo u < 2% slučajeva – iz perforiranog apendiksa ili divertikula. Na TOA se često nalijepe priležeće scrijevo i omentum što se naziva tuboovarijskim kompleksom. TOA: najčešće u žena > 30g. okluzijama jajovoda i zdjeličnim priraslicama što izazova kronične tegobe s povremenim pogoršanjima.hr . leukocitozom i povišenom temperaturom. umanjenje plodnosti ili neplodnost te sindrom zdjelične boli.com. novotvorine jajnika i crijeva. Limfogeno širenje u parametrij najčešće je posljedica kirurških zahvata koji nisu izvedeni u aseptičkim uvjetima. 3. pretvara se u transudat (hidrosalpniks). pri korištenju IUD-a.2. Ako upalni eksudat prodre kroz stijenku slijeljenoga jajovoda. u piometre. korisnice IUD-a. Neliječeni salpingitis prelazi u kronični sa ožiljcima. mukopurulentni iscjedak žućkastozelenkaste boje. jače izr. mukopurulentni cervicitis. vulnerabilnost porcije. apendicitis. endometrioza. Očituje se bolovima u donjemu dijelu trbuha. Ooforitis: upala jajnika kao posljedica salpingitisa zbog prianjanja abdominalnog ušća jajovoda za jajnik. Dijagnoza: Dg PID-a potrebno je postaviti i ako postoji najmanja sumnja! Kriteriji za Dg PID-a: Minimalni kriteriji ⇒ bolna osjetljivost donjega abdomena ⇒ bolnost na pomicanje vrata materinice ⇒ bolna osjetljivost adneksa Dodatni kriteriji ⇒ temperatura > 38°C ⇒ ↑ CRP ⇒ ↑ SE ⇒ pozitivan mikrobiološki nalaz cervikalnog obriska ⇒ zdjelični apsces ili kompleks palpatorno ili UZV Laparoskopija – najsigurnija dg metoda Mikrobiooška analiza UZV sva 3 zanka 1 od znakova Diferencijalna dijagnoza: Izvanmatrnična trudnoća. te one koje ne odgovaraju na atb th.perpetuum-lab. Nalazimo plazma – stanice! Gonokokna infekcija: ↑ rodnički iscjedak i dizurija. one sa nesigurnom dg. sa sumnjom na koegzistentnu trudnoću. torzija adneksa te ishemija u mioma i adenomioze. ruptura ciste jajnika. bolnost adneksa te izražena bol pri pomicanju cervixa 75% ima mukopurulentni iscjedak i cerviklanog kanala abnormalna krvarenja izvanmaternična trudnoća u 3-4% žena Akutna upala vrata maternice: crvenilo. Gnoj se često slijeva u malu zdjelicu gdje tvori abscessus cavi douglasi. zahvata i meh. nalaz > 20 L u vidnom polju (u oko 50% slučajeva klamidija ili gonokoki) Endometritis: u 50% uz ak. ozljede. u stanjima nakon unutramaterničnog kir. Očituje se diskretnom bolnom osjetljivošću i abnormalnim krvarenjem. bolešću. www. u puerperiju. one s kl.

metronidazol. imipenem…) U bolnici dajemo iv klindamicin + gentamicin ili ofloksacin. Th: kombinacija antituberkolitika 9 – 12 mjeseci. bubrega. tenezmi (gnoj u Douglasovu prostoru). širi se hematogeno. laparoskopija ili laparotomija. Kroničan tijek. potom jajnik.. Tijek: endocervix → IUD → endometrij → jajovod → jajnik (ovulacijski defekt u kori je ulazno mjesto). vezikalne. Liječenje: atb. starije radiklanije nego mlađe). obično penicilin. STATIČKA ILI STRESNA INKONTINENCIJA MOKRAĆE (SIU) Nevoljno otjecanje mokraće kroz intaktnu mokraćnu cijev koje nastaje kad povećani intraabdominalni i intravezikalni tlak u odsutnosti detruzorske aktivnosti svlada oslabljeni intrauretralni zaporni mehanizam. klamidija – azitromicin. Laparotomija . ascites. endometritis. te po povlačenju glavnih tegoba nastavljamo doksiciklinom. ukupno 14 dana.com. obostrani adneksalni tumor. priraslice. Ambulantno započinjemo ofloksacinom + metronidazolom. ekstrofija mokraćnog mjehura) ∗ fistule (jukstavezikalne ureterske. u 95% uzročnik je Mycobacterium tuberculosis.perpetuum-lab.. Proteus mirabilis. rezistentni apscesi zdjelice ili TOA što prijete prskanjem ili se stalno obnavljaju (konzervativno ili histerektomija + adneksitis uz vaginalniuu drenažu Douglasova prostora) Prevencija: rana Dg i th upale donjih spolnih organa. septička stanja koja ne reagiraju na atb. kasnije kalcifikacija stijenke jajovda i ly čvorova. ↑ temperatura. visok rizik za neplodnost. Salpingitis. Klinička slika: bol u zdjelištu. kostiju. Uzroci inkontinencije mokraće – uretralni i ekstrauretralni. doksiciklin.). kir: kod TOA. pregled bolan. edukacija o STD. zahvaćen jajovod.Antibiotska th. fibrozne promjene. INKONTINENCIJA MOKRAĆE *Šimunić 272 Kontinencija mokraće se određuje kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije. Uretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ stresna inkontinencija ∗ nestabilni detruzor ∗ paradoksna ishurija ili prelojevajuća (overflow) inkontinencija ∗ kongenitalni uzroci ∗ uzimanje lijekova ∗ infekcije donjeg mokraćnog sustava ∗ psihosomatski uzroci Ekstrauretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ kongenitalni (ektopija mokraćovoda. opasnost od kroničnog progresivnog pijelonefritisa. Genitalna TBC – nastaje raspom bolesti iz pluća. KRONIČNA ZDJELIČNA UPALNA BOLEST Aktinomicete često uzrokuju PID u žena koje koriste IUD. hipermenoreja ili amenoreja. Zbog retencije mokraće nakon voljnog mokrenja nastaju opetovane mokraćne infekcije (E. coli.hr . Intervencijsko liječenje – punkcija i evakuacija gnojnog sadržaja (drenaža apscesa. nastavljamo per os klindamicinom ili doksiciklinom. ↑ L i blagi pomak ulijevo. uretralne) 1. mikoplazme – tetraciklini. ukupno 14 dana. umjereno SE. najč. Etiologija Prirođena ili stečena oštećenja statike organa u maloj zdjelici rezultiraju gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. proljevi. Klebsiella i dr. često kod protrahiranog poroda i kod dovrđenja poroda instrumentima Četi i dugotrajni napadi kašlja Težak fizički rad (dizanje teških predmeta) www. pseudomonas. ofloksacin i eritromicin. Per specila – gust mukopurulentan sadžaj koji se cijedi iz endocerviklanoga kanala.indikacije: pelveoperitonitis i peritonitis. (gonokoki – cefalosporini III. kronična zdjelična bol. U 85% slučajeva SIU nastaje kao posljedica uništenja potpornoga aparata dna male zdjelice u porođaju i babinju. rana DG i dobra antimikrobna th. anaerobi – klindamicin.

procjenjujemo dinamiku vrata mokraćnog mjehura u aktivnoj suradnji sa bolesnicom: Stupnjevi insuficijencije po Miličiću ako se donji rub ušća uretre pri zaustavljanju mokrenja uzdigne toliko da zatvara ¾ unutarnjeg ušća. motorna (hiperaktivni detruzor) i senzorna (hipersenzitivan detruzor) urgencija Urgentna inkontinencija – nekontrolirano otjevanje mokraće izazvano jakom željom za mokrenjem Dijagnoza Anamneza Gin. Cilj je obnoviti normalne anatomske odnose i osigurati odgovarajuću potporu vezikouretralnoj jedinici te tako poraviti stražnji uretrovezikalni kut i poboljšati prijenos intaabdominalnog tlaka na uretru. Burchova kolposuspenzija koristi ileopektinalne ligamente kao suspenzijske strukture. Spuštenost baze mokraćnoga mjehura i gornjga dijela uretre. opstrukcije uretre (mehanička i funkcionalna) Mjerenje protoka mokraće (uroflow) – kontinuiran ili isprekidan protok.insuficijencija je 75% ako donji rub ne pokazuje nikakvu dinamiku – insuficijencija je 100% Urodinamska obrada Cistometrija – metoda kojom se mjeri odnos između intravezikalnoga tlaka i volumena mokraćnog mjehura. strukture koje se vežu na otprepariranu paravaginalnu fasciju u visini vrata mokraćnog mjehura i proksimalne mokraćne cijevi. Koristi skraćena ligg. riječ je o stupnju insuficijencije od 25%. ali joj sada mokraća ne bježi) – ovim se testom klinički dokazuje da je uzrok ink. potencijala u detruzoru i uretri Transvaginalni UZV – analiza statike i dinamike anatomskih odnosa vrata. rotunda kao susp. Abdominalni. trudnoća Hormonska hipotrofija Prethodni korektivni kirurški zahvati Kongenitalna slabost mišića i kongenitalne anomalije Metaboličke bolesti (dijabetes. je više straga nego u kontinentnih) Liječenje Kirurško liječenje – metoda izbora. pregled Ciljani neurološki pregled Bonneyev test (bolesnica leži razmaknutih nogu.perpetuum-lab. Vaginalna cistouretropeksija: Marshall-Marchetti-krantzova operacija koristi dvostruki nabor vaginalne stijenke koji se učvršćuje na periost stražnje površine simfize. mjehur se cistometrijski puni do 200mL. vaginalni i abd. Zatim s 2 prsta ili instrumentalno podignemo prednju stijenku vagine – bolesnica ponovno kašlje. Hiperaktivni detruzor karakteriziran je nevoljnim kontrakcijama detruzora tijekom punjenja mokraćnog mjehura.Pretilost i tm tvorbe u abdomenu i maloj zdjelici. Miličić-OreškovićBagović ml.hr . procjena položaja vrata mokraćnoga mjehura (niži je. ako se donji rub uzdigne do polovice ušća – insuficijencija je 50% ako se donji rub uzdigne sano za ¼ . procjena kirurških zahvata za korekciju SIU. različita brzina protoka Elektromiografija – mjerenje el. baze mokraćnog mjehura i uretre u odnosu na donji rub simfize. Danas niz modifikacija Burchove kolposuspenzije laparoskopski te transvaginalno 'needle' tehnikom Funkcionalna elektrostimulacija (FES) – metoda koja se stimulacijom aferentnoga dijela pudendalnog refleksnog luka rabi za jačanje tonusa i kontraktilnosti mišića dna zdjelice te za relaksaciju m. kao i u kašljanju. u mirovanju. bolesnica se nakašlje ili napne – ako postoji SIU. Uretrocistoskopija – dokazujemo cistitis. detrusora. mokraća otječe.-vaginalni pristup. Profil uretralnih tlakova u mirovanju i naporu – analiza (in)kompetentnog mehanizma zatvaranja uretre. bolesti štitnjače) Mehanizmi nastanka SIU intraabdominalni i intravezikalni tlak nadvlada uretralni tlak zatvaranja rotacijski pokreti cervixa i proksimalne mokraćne cijevi povećavaju kut koji čini uretralna osovina s okomicom na više od 30° što dovodi do uretalne hipermobilnosti te ↑ stražnjega uretrovezikalnoga kuta – sve to rezultira neprimjerenim prijenosom intraabdominalnoga tlaka na uretru tijekom stresa te nekontrolirano otjecanje mokraće Simptomi Hitni nagon – jaka želja za mokrenjem praćena strahom od nekontroliranog otjecanja mokraće ili boli. www. vizualiziramo ušće uretre.com.

pobačaji. abnormalnosti urogenitalnog sinusa. a drugi dio spontano i nekontrolirano u rodnicu (tzv. Pesari su intravaginalni prsteni koji se koriste samo privremeno i usmjereni su samo na ublažavanje tegoba.com. uzimanje različitih lijekova. učestalo dnevno i noćno mokrenje. promatra se obojenost i vlažnost tupfera: obojeni vlažni tupferi dokazuju prisutnost vezikovaginalne fistule. Simptomi: nekontrolirano otjecanje mokraće. 4. pregled. rodnice i rektuma. razaranje stijenke kanalnog sustava uznapredovalim zloćudnim bolestima spolnoga sustava te rijetko upalni procesi. Liječenje: antimikrobni lijekovi i uroantiseptici ciljano prema antobiogramu uz obilnu hidraciju. menstruacije. Liječenje: uklanjanje uzroka koji je doveo do navedenoga poremećaja uz istodobnu kolinergičku stimulaciju kontraktilnosti detruzora i liječenje aktualne mokraćne infekcije. nekontrolirano otjecanje mokraće. traume. a neobojeni. Posljedica: retencija mokraće (ak/kron. Simptomi: učestalo izmokravanje malih količina mokrće uz osjećaj nepotpunog izmokravanja. 2. 5% žena. INFEKCIJE MOKRAĆNOGA SUSTAVA Mokraćne infekcije se često javljaju u djetinjstvu. PRELIJEVAJUĆA INKONTINENCIJA («OVERFLOW» INKONTINENCIJA. KONGENITALNI UZROCI INKONTINENCIJE odgođeno sazrijevanje kontrolnih mikcijskih mehanizama vezikoureteralni refluks (VUR) neurološke kongenitalne lezije spinalne moždine strukturne kongenitalne anomalije – epispadija. zahvat. manjak estrogena.u rodnicu se stave 3 tupfera. porođaji. izravno s rodnicom ii neizravno kroz maternicu) Najčešći uzrok – oštećenja pri vaginalnim i abdominalnim ginekološkim i urološkim kirurškim zahvatima. opstrukcija. različite spolno prenosive bolesti. 5. generativnoj dobi i menopauzi. Estrogeni – HNL je dokazano učinkovito u sprečavanju učinaka gubitka estrogena u žena u menopauzi. upalni procesi.perpetuum-lab. gin. Simptomi: učestalo dnevno i noćno mokrenje. Dijagnoza: anamneza. protrahiran porod. urgentna inkontinencija. blizina stidnice. iv aplikacija ili izravno ubrizgavanje otopine metilenskog modrila u mokraćni mjehur . prstena ili tableta. urgencija. Etiologija: neurološke lezije GMN i DMN. ekstrofija mokraćnoga mjehura Fistule: poveznica mokraćne cijevi. Liječenje: Snižavanje kontraktilnosti mokraćnoga mjehura: antikolinergici Povećanje uretralnog otpora: lokalna hormonska th estrogenima i alfaadrenergički agonisti Centralni i periferni denervacijski postupci – samo u onih bolesnica koje su refraktorne na sve ostale oblike liječenja 3. osnovne bolesti. ali vlažni tupferi fistulu mokraćovoda (po Miličiću) . mokraćnog mjehura i mokraćovoda sa susjednim organima (najč. www.Pesari – konzervativno liječenje. spolni život. urgentna i statička inkontinencija mokraće. djelomična/potpuna) – česte infekcije. ISCHURIA PARADOXA) Simptom niza bolesti koje otežavaju normalno otjecanje mokraće zato što je mokraćni mjehur previše rastignut i zbog nemogućnosti njegovog pražnjenja. Najčešći je uzrok inkontinencije mokraće žena u postmenopauzi! (Nestabilnost detruzora + postojanje neurološke lezije = detruzor hiperrefleksija) Simptomi: urgencija. funkcionalni psihosomatski uzroci. miogeni uzroci. ventilne fistule). nedostatna higijena vanjskoga spolovila. hipospadija uretre. U slučaju malih fistula jedan dio mokraće istječe tijekom normalne mikcije. za kir. ozljede. Koriste se kad postoje kontraind. Koriste se lokalni estrogenski pripravci u obliku vaginalnih krema. miješana inkontinencija.hr . Pogoduju ima kratka mokraćna cijev. NESTABILNI STERUZOR To je stanje u kojemu detruzor pokazuje spontane ili izazvane kontrakcije za vijeme punjenja mokraćnog mjehura koje bolesnica ne može voljno spriječiti. noćna enureza te rijetko koitalna inkontinencija.

anurija (za 1h izluči se manje od 5ml mokraće). HEMORAGIJSKI ŠOK Nastaje zbog gubitka krvi. ozljede kod pada. mišića i SŽS-a. Uzroci mogu biti svi lijekovi. kod rupture ciste jajnike). ruptura tumoris ovarialis. HITNA STANJA U GINEKOLOGIJI *Šimunić 320 Simptomi koji karakteriziraju hitna stanja u ginekologiji su: krvarenje – iz maternice. pelveoperitonitis. haemorhhagia gravis. puls >100otk/min. ENDOTOKSIČKI (SEPTIČKI. menometrorhhhagia. acidoza → propadanje stanica i oslobađanje vazoaktivnih tvari. gubitak krvi > 1500ml. puls. zaraza HIV-om. endometritis.) bol – u predjelu donjeg abdomena. ruptura cystis ovarialis. torsio tumoris adnexorum. Liječenje: ciljana atb th. hipoksija. leukopenija. ošetećenja bubrega. EKG – ishemična oštećenja miokarda.perpetuum-lab. Kod gubitka krvi do 50% volumena nastaje ireverzibilni šok. ako ne dođe do spontanog zatvaranja – kirurško liječenje (vaginalni i abdominalni zahvati). carcinoma cervicis. hipotonijom i tahikardijom te poremećenom koagulacijom. contusio et laceratio vaginalis. bljedilo. torsio tumoris adnexorum. hiperkapnija. graviditas extrauterina. dispneja do simptoma gušenja i prestanka disanja. BAKTERIJSKI) ŠOK Nastaje zbogporemećaja mikrocirkulacije izazvanog bakterijskim toksinima 8njč G.. poremećaja koagulacije. dismenoreje i upale zdjeličnih organa obilan vaginalni iscjedak – kolpitis. koža i sluznice blijede. www.Liječenje: transuretralna kontinuirana kateterizacija mokraćnog mjehura u trajanju 4-6 tjedana nakon uzročnoga zahvata.hr . količinu izgubljene krvi te boju kože i sluznica. intraabdominalno (kod ekstrauterine trudneoće. krvarenja nastala ozljedom spolnih organa (perforacija uterusa kod pobačaja. graviditas canalis cervicalis. Laboratorijski – acidoza. perforatio uteri violenta. oligurija (za 1h izluči se manje od 20 ml mokraće). pospanost. nužna je ako je HB < 70g/L i ako postoji hipovolemija. trombocitopenija i eozinofilija. nestašica O2. Transfuzija krvi – samo ako je nužna (kompl. gubitak svijesti. tahikardija i ortostatska hipotenzija. Simptomi: ↓ prokrvljenost tkiva. Nastaje DIK. sistolički kt < 70mmhg. Sva krvarenja u ginekološkoj patologiji mogu dovesti do šoka. abscessus gl. adneksitis i rak spolnih organa Hitna stanja u djetinjstvu i pubertetu: metrorrhagia juvenilis. Th. hipoksija. hladan znoj. Kod srednje teških anemija može se davati eritropoetin. povećana potreba za kisikom. infuzija dextrana (Soludeks). Simptomi: ↑ KT. commotio et laceratio genitalis.bakterije). Simptomi: teško opće stanje sa septičkim temp. pluća. Bartholini. anoksija i nekroza stanica. poremećeno disanje. haemorrhagia gravis. cervicitis. abscessus tuboovarialis. Dijagnoza: pratiti KT. Hitna stanja u klimakteriju i perimenopauzi: carcinoma cervicis. treba odstraniti bakterijsko žarište (pelveoperitonitis. piosalpinks i dr. glukoze. Liječenje: zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv. Nastaje burno i specifično stvaranje kompleksa antigen – antitijelo pri čemu se oslobađaju velike količine histamina. oligurijom ili anurijom. kod torzije ovarijske ciste. cijanoza. tahikardija.com. Hitna stanja fertline dobi: abortus.) ANAFILAKTIČKI ŠOK Insuficijencija cirkulacije nastala kao posljedica anafilaktičke reakcije. elektrolita. torsio tumoris adnexorum.: anafilaktička reakcija. defloratio et ruptura hymenalis. ruptura rodnice. dysmenorrhoea.. HLA aloimunizacija…). bradikinina i serotonina koji dovode do pada KT → zastoj u cirkulaciji. slilovanja i dr. izvanmaternične trudnoće. angioneurotski edem i urtikarija. Ako se stanje šoka za 24h i nakon th vidno ne popravlja. corpus alienum in vagina. ruptura cystis ovarialis.

tahikardija. Liječenje: imobilizacija + visoke doze heparina (do 40000 j. tahipneja. genitalni ( miom. Ako zatajui srce – vanjska masaža srca. ca cervixa. a rjeđe je uzrokovano organskim promjenama (adneksalni tm.. polipi. ide prema rektovaginalnom septumu). aspiracija gornjih dišnih putova. raka rodnice. nazočnost spermija – sudski procesi). polipi end. pad KT.hr . probadanje u leđima./dnevno) NEPRAVILNA KRVARENJA IZ MATERNICE (KRVARENJA *Šimunić 323) Čest su simptom patoloških promjena spolnih organa. dražice ili defloriranog himena. raka jajovoda i jajnika. ali se često javljaju i kodporemećaja zgrušavanja. bljedilo ili cijanoza kože i sluznica. hormonska th. Metrorrhagia climacterica: nakon kraće ili duže amenoreje. obično laceracije stražnje komisure. RODNICE I CERVIKSA Divetikul. hipertenzija. koagulopatija) Liječenje: hormonska th: ako krvarenje traje >2tj. na mjesto hematoma staviti kompresu s ledom.hematomi u predjelu stidnice koji nastaju padom.com.raka tijela maternice. bolovi prilikom udisaja. KRVARENJA KOJA NISU POVEZANA S MENSTRUACIJSKIM CIKLUSOM To su krvarenja nastala kod ozljeda splnih organa. predmetu. bubrežne bolesti. javlja se obično nakon duže ili kraće amenoreje. sukrvav ispljuvak. polipa endometrija. Liječenje: kod organskih uzroka ovisi o vrsto bolesti. TROMBOEMBOLIJSKA BOLEST Tromboza je intravaskularna koagulacija krvi. Kod silovanja može nastupiti profuzno krvarenje zbog ozlj. drenirati i propisati atb. staricama ili spolno zrelim ženama (ozljeda dražice i uretre) Ozljede nastale kod spolnog odnosa – manje ozljede u predjelu himena i introitusa rodnice. često u predjelu srca. U 90% organski uzroci. uvođenju stranog tijela i sl. Simptomi: flebotromboza dubokih vena nogu – edematozne i lividne noge. cijevi/mjehura ili kod postojanja velikih retroperitonealnih hematoma postaviti trajni kateter. Valja regulirati ciklus.Liječenje: adrenalin iv. Podići zdjelicu (jastuk ispod križa bolesnice). bol u tabanima. endometritis. Nakon amenoreje u trajanju 5-7 tjedana ili nekoliko mjeseci nastaje jako krvarenje koje traje 2-4 tjedna ili duže (→ teške sideropenične anemije!). Th: kirurško zbrinjavanje (kod silovanja ustanoviti ev. dekompenzirane srčane greške. velike hematome treba evakuirati. tahikardija. subfebrilnost ili febrilnost. često siu uzrok procesi na vratu i tijelu maternice. godine. kisik pp.perpetuum-lab. Ako je došlo do ozljede vena – egzaktna hemostaza. Nepravilna disfunkcijska krvarenja (metrorrhagia dysfunctionalis) najčešće nastaju na početku generativne dobi (juvenilna krvarenja) i u klimakteriju (klimakterična krvarenja). KRVARENJE KOD LEZIJA MOKRAĆNE CIJEVI. dispareunija. cervikalnog polipa. Ako se tromb otrgne i začepi krvnu žilu dovest će do infarkta tkiva.. ifuzija dekstrana. Manje kontuzije liječe se hladnim oblozima. Metrorrhagia juvenilis: obilno i dugotrajno krvarenje u nepravilnim razmacima u djevojaka između 12. uzimati preparate Fe. Akutna trauma – pri padu. te o tome je li riječ o djevojčicama (ozljeda obično oko stražnje komisure. bolna Ahilova tetiva. obnavljamo endometrij estrogenima. a pozom pomoću gestagena (5-7 dana) postižemo njegovu sekretornu transformaciju 2-3 dana nakon prekida liječenja ponovno nastupa krvarenje). velika sklonost recidivima. bol kod mokrenja Ca vagine: krvarenje www. embolija pluća – iznenadna bol u prsima. Kod sumnje na ozljedu mokr. mokraćne cijevi. kortikosterodi. silovanju. ako dođe u pluća – embolija pluća i plućni infarkt. aminofilin. Liječenje. i 18. ablacija endometrija česta je alternativa vađenju maternice. ca uretere: krvarenje. ↑ L i SE. Hipermenoreja je nenormalna obilna menstruacija. U pravilu je krvarenje disfunkcijsko. kronična PID) i ekstragenitalni (↓Tr. zastoj krvi zbog plućnih bolesti). endometrioza. koagulopatije. Laceracije na stidnici i perineumu često zacijele bez vidljivih ožiljaka Slučajne ozljede. Izgled rane ovisi o načinu.. osjećaj gušenja.

skok. a da u anamnezi ništa nije upućivalo na karakteristične sipmtome! Liječenje: antibiotici. bolovi u LS kralježnici. www.perpetuum-lab. Th: frakcionirana kiretaža.↑ gnojni iscjedak.bol nastala u početku menstruacije. mučnina. Cervikalni ca koji opstruira un. : uklanjanje poremećaja – mioma. ples). BOL U ZDJELICI ŽENA KOJE NISU TRUDNE Akutna zdjelična bol: torzija. gnojni iscjedak i laganno ↑ uterus Kronična zdjelična bol: Bolovi povezani s menstruacijskim ciklusom – primarna dismenoreja (th: analgetici). endometrioze. dizanje tereta. intenzivno crvena. zaustavljaju prirodni procesi reprodukcije. gonokok. absces Douglasova prostora. neškodljivo za korisnike i njihovo potomstvo. diuretici i sedativi).hr . može biti do veličine kokošjeg jajeta. Akutni febrilni stadij može katkada potpuno izostati! Može postojati i veliki nalaz na adneksima. aktinomikoza.i G+ bakterije. osobito pri hodanju. napetost fornixa i bolnost pri pomicanju cervixa Hiperstimulacija jajnika gonadotropinima u th steriliteta – ak. anomalije uterus i vagine koji dovode do hematokolposa i hematometre Hymen imperforatus Uterus bicornis unicollis cum cornu rudimentario Uterus duplex et vagina duplex unilateralis stretica Bartolinitis – jako bolna oteklina. kod TOA – kir. uzrok su nagli pokreti tijela (nagli okret/ustajanje. Perforacija maternice – nakon insercije IUD ili za vrijeme kiretaže PID – gnojni vaginalni iscjedak. defans. Nekroza može rezultirati perforacijom i peritonitisom. krv curi kroz jajovode u abdomen Torzija – kao komplikacija tm jajnika koji su na peteljci. Inkarceracija i ruptura tumora su rijetke. estetsko i za sve lako prihvatljivo. upale…). jeftino i neovisno o snošaju. HITNA KONTRACEPCIJA Postkoitalna hormonska kontracepcija djelotvorna je ako se primjeni nekoliko sati nakon spolnog odnosa (ne duže od 72h). kir + radioth. Defans.com. pelveoperitonitis . Infekcija i gnojenje nakon torzije česti su u babinju.Erozija cervixa. difuzni bolovi u donjem abd. Trichomonas Akutni cervicitis – generalizirana spolna infekcija – gonokoki. ↑ nadražaj na mokrenje. jaka bol zbog upale i napetosti tkiva. TBC Akutna upala adneksa – piosalpinx. sjedenju i defekaciji (Th: incizija i drenaža) BOLESTI KOJE DOVODE DO POJAČANOG ISJETKA IZ RODNICE Kolpitis – Cndida. klamidija. a svakako prije implantacije blastociste. tbl koje sadže etinilestradiol i l-norgestrel. bol za vrijeme ovulacije (kratkotrajna). IUD – postaviti ga unutar 5 dana od ovulacije KONTRACEPCIJA * Šimunić 338 Kontracepcija obuhvaća sva sredstva i metode kojima se u određenome trenutku. Idealno kontracepcijsko sredtvo trebalo bi biti posve učinkovito. klamidije i virusi Kronični cervicitis . ušće maternice – piometra. bolovi pri mokrenju.↑temp. endometrioza i PID. sekundarna dismenoreja (th. ruptura i krvarenje adneksalnog tumora Retrogradna menstruacija . reverzibilno. bolovi. cerviklani poli i ca: krvarenje. bolovi u zdjelicii križima i dispareunija PID – G. PMS (th: gestageni u 2/2 ciklusa.

postavlja se u rodnicu uz dodatak spermicida. sigurnih dana: jajna stanica živi i ostaje sposobna za oplodnju svega nekoliko sati nakon ovulacije. prednost mu je mogućnost zaštite od spolno prenosivih infekcija.com. pri kojemu se spolni odnos prekida prije ejakulacije razmjerno je niske učinkovitosti Različite metode za izračunavanje tzv. gusta i mutna= ♦ Individualno određivanje količine estron-3-glukuronida (glavnog metabolita estradiola i LH u mokraći) S porastom njegove koncentracije najsigurnije se može predvidjeti ovulacija – priručnim aparatićem Persona u koji se umetne štapić namočen u prvoj jutarnjoj mokraći (crveno svjetlo za plodne dane. žena treba odrediti najkraći i najdulji ciklus (NKC i NDC) tijekom 12 mjeseci. laceracije. Coitus interuptus – prekinuti odnos.perpetuum-lab. Važna je njegova pravilna upotreba. izbjegavanjem spolnih odnosa od početka ciklusa pa do 3 dana nakon povišenja BTT-a. preporučljivo ju je zamijeniti svake godine novom. zeleno za neplodne) Mehanička kontracepcija – mehanički se sprečava ulazak spermija u cervikalni kanal ♦ Kondom Kondom ili prezervativ je duguljasta vrećica izrađena od tanke gume ili poliuretana. Sprmiji su ženskome spolnom sustavu ostaju sposobni za oplodnju 48-72h. Za izračunavanje 1. najkasnije 6h prije početka snošaja.A) PRIVREMENA KONTRACEPCIJA Prirodne metode kontracepcije One metode za čiju je primjenu potrebno samo odgovarajuće spolno ponašanje. ♦ Dijafragma Elastični prsten promjera 45-100mm preko kojega je u obliku kupole postavljena tanka gumena opna. a za zadnji NDC –10. Kontraindikacije su moguća alergija na materijal ili spermicid kojim je kondom premazan. najviše 4 plodna dana – 3 prije i 1 nakon ovulacije. Pravilno postavljena dijafragma stoji između stražnjeg svoda rodnice i stražnjega ruba simfize. ali se pri izračunavanju uzima vrijeme od 24h. s rezervoarom za skupljanje ejakulata ili bez njega. Danas ne postoji jednostavan način na koji bi se unaprijed moglo predvidjeti vrijeme ovulacije. postavlja se izravno na cervix. rijetke i rastezljive cervikalne sluzi koja doseže max. plodnoga dana rabi se formula: NKC – 18. neposredno prije ovulacije (nakon ovulacije pod utj. erozije. U svakom ciklusu postoje. te mehanički dijeli rodnicu na proximalni dio (u kojem se nalazi prekrivenii cervix) i distalni idio u kojemu dolazi do ejakulacije. P4 postaje oskudna. plastike ili metala.hr . Postavljanje i uklanjanje kao kod dijafragme. u 3 veličine. ♦ Poliuretanska spužvica www. Odstranjuje se 2-8h nakon posljednjeg snošaja. u 3-6 veličina. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa. vjerojatno će se izbjeći začeće. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa i alergija na metrijal ili spermicide. ♦ Billingsova metoda Temelji se na hormonski uvjetovanoj razlici u količini i kakvoći cervikalne sluzi: s vremenom približavanja ovulacije počinje izlučivanje obilne. ♦ Cervikalna kapa Sredstvo u obliku napstka od gume. ♦ Temperaturna metoda Osniva se na spoznaji da 24-72h nakon ovulacije diolazi do gestagenski uvjetovanog ↑ bazalne temperature za 3 ili više desetinkui stupnja. stoga postoje različiti neizravni načini: ♦ Kalendarska metoda (Ogino-Knaus) Ogino: ovulacija 12-16 dana prethodi menstruaciji. Ova metoda nije pogodna za žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima. malformacije i upale cervixa te alergija. dakle.

m. U 7-dnevnoj stanci javlja se prijelomno krvarenje koje nalikuje normalnom menstruacijskom krvarenju. Oralna hormonska kontracepcijska sredstva a) kombinirani jednofazni estrogensko . čepići i pjeneće tablete – apliciraju se što dublje u rodnicu.com. želei. antiepileptici. Hormonska kontracepcija Danas postoje 2 velike skupine hormonskih kontraceptiva: 4. sistemske bolesti.progesteronski preparati b) multifazni estrogensko – gestagenski preparati c) sami progestageni 5. a vanjski ostaje izvan rodnice i štiti vanjsko spolovilo od infekcije. Preporučljivo je započeti 1. Sve dok je potrebna kontracepcijska zaštita nije potrebno prekidati uzimanje tableta (preporučivati stanke od 2-3 mjeseca svake godine.perpetuum-lab. Kontrola je potrebna nakon tri mjeseca. Tablete treba uzimati redovito. Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem u obliku a) i. stoga se kombiniraju pretežito s mehaničkim metodama. Učinkovitost općenito nije visoka. Kemijska kontracepcija – kombinacija inertne osnovne tvari koja mehanički sprečava prodor spermija i aktivne tvari koja ima spermatostatično i spermicidno djelovanje.hr . Kreme. oštećenja jetre i hormonski ovisni tumori Relativne kontraindikacije: dob >35g uz pušenje ili bilo kakav drugi rizični faktor za nastanak kv oboljenja Popratne pojave: www. Djelovanje: sinergističko. Kondom za žene (femidom) Ima oblik vrećice. Uz pravilan način uporabe. izrađen je od mekoga poliuretana. pa izostaje ovulacija. injekcija b) potkožnih implantata c) vaginalnih prstena d) unutarmaterničnih uložaka s dodatkom hormona 1 1. skupa – jednokratna uporaba. Valja voditi računa o interakciji s drugim lijekovima – barbiturati. a mijenjaju i motilitet jaaovoda. centralno i inhibitorno djelovanje estrogena i progestagena na hipotalamus i hipofizu → to dovodi do ↓FSH i LH koje nisu dovoljne za stimulaciju folikula jajnika. Na oba kraja ima fleksibilan prsten. dovode endometrij u stanje mirovanja (nema proliferacije i sekrecije). Primjenjuju se u trajanju od 3 tjedna sa stankom od 7 dana između pjoedinih ciklusa uzimanja. OC također uzrokuju promjene u kakvoći i količini cervikalne sluzi.a) Kombinirani jednofazni estrogensko .♦ Spužvica sa spremicidima koja se prije spolnog odnosa jednostavno postavlja u rodnicu.progesteronski preparati To su tablete uvijek istoga sastava: danas su to niskodozažni preparati s 20-50 ug etinil – estradiola + vrlo niske doze progestagena. neki antimikotici (grizeofulvin) i neki antibiotici (rifampicin) mogu smanjiti kontracepcijsku djelotvornost. uvijek u isto doba dana. OC se smatraju jednom od najdjelotvornijih privremenih metoda kontracepcije Apsolutne kontraindikacije: kardiovaskularne bolesti. danas je vitium artis). dana menstruacijskog krvarenja. dvostruko debljega od onoga za muški kondom. unutarnji prsten služi za fiksaciju do koje dolazi potiskivanjem vrećice prema svodovima maternice. Danas se najčešće primjenjuju spermicidi koji djeluju površinski na membranu spermija sprečavajući primanje kisika i fruktolizu.

oskudnije krvarenje – preventiva anemije smanjenje dismenoreje i PMS-a. Fertilitet nakon prekida uporabe OC u žena s prethodno normalno redovitim menstruacijskim ciklusima nije promijenjen. izostanak prijelomna krvarenja (zbog utjecaja progestagena na smanjenje E – rec.m. Ove su opsnosti za zdrave mlade žene koje koriste niskodozažne preparate svedene na najmanju moguću mjeru. mogući nastanak karcinoma (dojka. prsištu ili trbuhu. Ovulacija je spriječena samo u malom % žena. ↓ učestalosti ca jajnika i endometrija za oko 50% ↓ učestalosti cista jajnika te benignih tm dojke usporenje gubitka koštane mase . - 2 (Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem) Glavni sastojci ovih kontraceptiva su različite vrste progestagena. sastoji se od neprekidnog uzimanja malih doza progestagena. mini-pilula. Danas se koriste trofazni preparati: glavna prednost u odnosu na jednofazne je smanjenje popratnih pojava (osobito poremećaja metabolizma lipida). u endometriju što za posljedicu ima ↓ proliferacije endometrija). uspješno se liječi preparatima za indukciju ovulacije 1. gusta i teško prohodna za spermije. Izuzetak su i. 2. Visok stupanj zaštite. Ipak. dnevno otpuštaju 80 ug. a poremećena je i tolerancija na glukozu Posljedice progestagena: anaboličko djelovanje . glavobolje i vrtoglavice.b) Multifazni estrogensko – gestagenski preparati Sadržaj estrogena i progesterona nije stalan nego se mijenja na način kao što se mijenja i koncentracija prirodnih estrogena i progesterona u normalnome menstruacijskome ciklusu.a) i. ↑ lučenje lojnih žlijezda (akne). pojave žutice ili slično.↑ tjelesne mase. povećana mogućnost nastanka adenoma jetre.c) Sami progestageni Tzv. Prvi ciklus može biti produljen (zbog ↑ proliferacijske faze). injekcije DMPA (depo medroksiprogesteron acetat) svaka 3 mj i NET-EN (estradiol valerat uz noretinodron enantat) 1 mjesečno.negativne: mučnina. kolesterola i lipoproteina. sve korisnice treba poučiti da se odmah jave liječniku u slučaju pojave jake boli u listovima.hr . injekcije. U 1-2% žena nakon prekida uporabe OC dolazi do tzv. postpilularne amenoreje. a zbog relativnog manjka E može doći i do nepravilna međukrvarenja Komplikacije i opasnosti: kardiovaskularna oboljenja.com. jake glavobolje sa smetnjama vida. zbog čega im je i djelotvornost niža.m. 2.b) potkožni implantati Najčešće sadrže 6 x 36 levonorgestrela.pozitivne: pravilnije. napetost u dojkama i retencija tekućine (u početku primjene OC) ↑ proizvodnja AT → ↑ krvnog tlaka moguća žutica (kolestaza) moguće ↑ triglicerida.perpetuum-lab. ali česta su nepravilna krvarenja. 1. daje se uglavnom ženama kojima uzimanje estrogena nije preporučljivo ikao dodatna kontracepcija za vrijeme dojenja. Mehanizam djelovanja temelji se na promjenama kakvoće i količine ervikalne sluzi koja postaje oskudna. cervix). www.

Bakar dodatno ometa enzimske procese i smanjuje motilitet spermija. malformacije maternice. Uz OC. Sterilizacija žene: tok jajovoda prekida se podvezivanjem. Djeluje uglavnom lokalno na endometrij: u maternici dolazi do značajne atrofije epitela endometrijskih žlijezda uz jakou decidualnu reakciju strome – to dovodi i do ometanja prodiranja spermija i do nemogućnosti implantacije blastociste u atrofični endometrij. aktivna tvar su progestageni – sami ili u kombinaciji sa estrogenima. Popratne pojave: krvarenja (hipermenoreje i intermenstruacijska krvarenja. ometaju fertilizaciju ili implantaciju. opasnost od spontanoga pobačaja je 3-5 x veća: veća je i vjerojatnost za nastanak izvanmaternične trudnoće – blagi asimptomatski salpingitisi. 2. 1 prsten može se koristiti najmanje 6 puta. bez mijenjanja seksualnih partnera. zbog čega endometrij postaje neprijateljska sredina za spermije i implantaciju. upale zdjelice. Medicirani su manji i imaju poboljšanu kontracepcijsku djelotvornost. bez inhibicije ovulacije.d) unutarmaterniči prstenovi s dodatkom progestagena Rok uporabe im je 5 godina.5-5% slučajeva u 2 godine). Najniža dobna grranica je 35 godina. nerotkinje. Fertilna sposobniost nakon prekida upotrebe nije smanjena. trudnoća (u 0. Kontraindikacije: upale zdjelice. ako trudnoća nastane uz IUD. Oslobađaju se u nepromijenjenoj količini. krvarenja. U prvim mj.hr . zbog čega im je i djelotvornost zanačajno niža2. endometrij i motilitet jajovoda. Prstenovi koji sadrže samo gestagene djeluju uglavnom lokalno na cervikalnu sluz i endometrij. U početkiu ciklusa primjena hormona sprečava ovulaciju. IUD-ovi koji se danas rabe izrađeni su ilisamood polietilena (nemedicirani ulušci) ili kao dodatak imaju bakar odnosno progestagene (medicirani ulošci). Ostaju u rodnici 3 tjedna i onda se odstranjuju. Popratne pojave: mučnina i povraćanje (propisati antiemetike!) B) TRAJNA METODA KONTRACEPCIJE – STERILIZACIJA Sterilizacija je metoda kontracepcije kojom se nekoj osobi trajno oduzima sposobnost oplodnje. a ako su uzeti nakon ovulacije. česte popratne pojave (neredovita krvarenja). sterilizacija se čini na zahtijev zainteresirane osobe. Mogući zdravstveni problemi: perforacija (najč. mjesto među privremenim metodama kontracepcije. pri inserciji ili uklanjanju). postavljanjem kopči ili prstena. Kombinirani e-p preparati. može doći do spontane ekspulzije IUD-a. IUD kao strano tijelo uzrokuje pseudoupalnu reakciju endometrija s infiltracijom leukocita i makrofaga. Ova je metoda najprikladnija za žene koje su barem jedanput rodile.perpetuum-lab.Glavni mehanizam je djelovanje na cervikalnu sluz. a žive u stabilnim vezama.) i bolovi. U našoj je zemlji zakkonski dopuštena od 1978. porođaja i pobačaj ili kao oblik postkoitalne kontracepcije. * Postkoitalna kontracepcija: Primjenjuje se neposredno. promiskuitetne žene. prerezivanjem. unipolarnom ili bipolarnom kauterizacijom.com. Ovo je jedna od najdjelotvornijih metoda. Insercija se radi neposredno nakon menstr. dnevno otpuštaju 20 ug levonorgestrela.g. Većina ih ima transcervikalne nastavke. sami progestageni. IUD zauzima 1. Nedostatak – može nastati amenoreja. srčane bolesti.c) vaginalni prstenovi Prstenovi od silastičnoga materijala. www. najčešće u prvih 6 mj. a najkasnije unutar 72h nakon nezaštićenoga snošaja. a dolazi u obzir i postkoitalna insercija IUD-a.

cerviklana disfunkcija. U 1-4% vazektomiranih muškaraca i do 2% steriliziranih žena može doći do spontane rekanalizacije i do trudnoće. Sjemenovod se ispalpira. nepovoljan tuboovarijski odnos. Zahvat se obično izvodi u općoj anesteziji. Komplikacije: psihičke i somatske (hematomi. ostali oblici zdjeličnih upala moraju se sanirati. Sekundarni sterilitet – stanje nemogućnosti postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće.com. traume i tumori tog područja Periferni endokrini poremećaji: disfunkcija štitnjače i nadbubrežne žlijezde te patološka proizvodnja spolnih steroida u gonadama ili ekstraglandularno C) Smetnje susretu gameta – oplodnji te transportu i implantaciji zigote upalna i mehanička oštećenja. a proksimalni i distalni dio posebno se opskrbe. pregled s uzimanjem citološkog obriska. Umanjena plodnost ili subfertilitet – trudnoća može nastupiti. prstima fiksira oko 1 cm iznad sjemenika.5 cm njegove duljine. endometrioza.hr . Infertilitet – stanje žene do tada nesposobne za rađanje živa i za život sposobna djeteta. varikokela. Komplikacije: psihičke (žaljenje zatrajno izgubljenom sposobnošću reprodukcije) i somatske (ovise o načinu zahvata) Sterilizacija muškarca (vazektomija): obavlja se prekidom toka sjemenovoda. usporeni ili spriječeni transport oplođenog jajašca dio materišta te nepovoljno lokalnno stanje endometrija zbog upalnih ili endokrinih razloga D) Nepotpuno objašnjenja ili nerazjašnjena neplodnost okultni poremećaji funkcije spermija. toksini. upale. defekti receptivnosti endometrija. analiza ejakulata Uzroci muške neplodnosti – 5 etioloških skupina: www. trajanje neplodnosti Gin. Kod žene. autoimuna zbivanja. neodgovarajuća cervikalna sekrecija. nejasne imunološke reakcije… Dijagnoza Anamneza – opće/gin zdravlje žene. varikokela → ↓ broj i kakvoća spermija Postgerminalni uzroci: smetnje transporta na izvodnim putovima B) Neodgovarajuća proizvodnja jajne stanice u žene Središnji neuroendokrini poremećaj: neurofarmakološki. ali u pravilu ne nastupa nakon dužega razdoblja nego što je to slučaj u normalno plodnoga para u kojega je fekundabilnost (prosječna mogućnost zanošenja po ciklusu9 oko 20%.Kontraindikacija je peritonitis. Zahvat je tehnički jednostavan i može se izvesti u lokalnoj anesteziji. Etiologija A) Neodgovarajuća proizvodnja i/ili transport sjemena Pregerminalni uzroci: endokina narav. Potom se postavi šav na kožu skrotuma. tako vas deferens postaje pristupačan pa se resecira oko 1.↓ razine LH i FSH → ↓ testosteron Germinalni uzroci: kromosomske nepravilnosti. nezaštićene spolne odnose tijekom godinu dana ne dolazi do trudnoće. psihoneuroendokrini. prehranom i tjelovježbom uvjetovani poremećaji. veća je vjerojjatnost da će ona biti izvanmaternična. ubrzani. ako i dođe do trudnoće. spermatični granulomi. te upale. BRAČNA NEPLODNOST (STERILITET) MUŠKI KLIMAKTERIJ ? *Šimunić 349 Primarni sterilitet – stanje u kojemu u para u reprodukcijskom razdoblju uz redovite. infekcija te upala sjemenika i epididimisa). poremećaj je u hipofizi .perpetuum-lab.

žl. zračenje) posttestikularni uzroci (ošt. Mikrobiološki brisevi i histološki preparati .procjena kakvoće prokrvljenosti endometrija i njegove finije arhitekture Liječenje neplodnosti Nakon okončanja dg postupka bračni par valja upoznati s detaljnim planom liječenja – nužan je njihov nedvosmisleni pristanak. ekskretornih kanala i spolna disfunkcija – malformacije ili opstrukcije kanala. septički peritonitis i ileus. kriptorhizam. normogonadotropna anovulatornost i hiperprolaktinemija (u kojih se uspješno inducira anovulatornost) te hipergonadotropni hipogonadizam (u kojemu indukcija ovulacije nema smisla). Kontraindikacije su krvarenje. Liječenje nepolodnosti u žene: Poticanje (indukcija) ovulacije – 3 temeljna pristupa: → otklanjanje disfunkcija unutar reprodukcijske osovine (H-H-O) → otklanjanje disfunkcija izvan reprodukcijske osovine (štitnjača. spermalna protutijela)) predtestikularni uzroci (hipotal/hipfizni por. razlozi su hipogonadotropni hipogonadizam. materištu i jajovodima. atrofija testisa. drugih zdjeličnih organa te parijetalne i visceralne potrbušnice.postkoitalni test (PCT): 8h nakon spolnog odnosa očekujemo najmanje 10 pokretnih spermija u 1 vidnom polju . cervixa i kavuma.hr . do preovulacijske faze ciklusa) – orijentacija o cerviklanome kanalu. nadbubr. a cilj je rađanje zdravog djeteta.iz rodnice. slabosti germinalne razine liječimo androgenima ili glukokortikoidima (ukoliko je u pitanju autoimuni mehanizam). PESA). tj oplodne sposobnosti spermija) Uzroci ženske neplodnosti – dijelom se temelje na kroničnom izostanku ovulacije ili njezinu odviše rijetkom pojavljivanju. ligamentarnoga sustava.test penetracije spermija (SPT) kroz cervikalnu sluz partnerice ili druge žene (Pokusni niskodozažni IVF postupak najbolji je pokazatelj stvarne interakcije gamet.perpetuum-lab. Biokemijske pretrage sjemene tekućine: .testikularni uzroci (utjecaji na spermatogenezu –Klinefelterov ili Dowvnov sy. submukoznih miomai polipa. Salpingoskopija – informacije o lumenu i sluznici jajovoda Faloposkopija – optička sonda uvodi se pod kontrolom oka kroz materište u jajovod – uvid u intraluminalna stanja u jajovodu koja se ne mogu otkriti histerosalpingografijom i laparoskopijom. mumps. Liječenje neplodnosti u muškarca većim je dijelom u nadležnosti androloga: za th oštećenja na pregerminalnoj razini – gonadotropini ili GnRH. Apsolutne su kontraindikacije hipovolemički šok. i druge endokrinopatije) infekcije spolnog i mokraćnog sustava imunološki uzroci Ocjenom fertilnosti muškarca bavi se androlog. te postupci koji omogućavaju dobivanje sjemena iz testisa ili epididimisa (MESA. omogućava pouzdanu procjenu stupnja endometrioze. Laparoskopija.provodi se u općoj anesteziji. hipospadija.. retrogadna ejakulacija kaoposljedica dijabetičke neuropatije ili povrede simpatičkog živca. pruža podatke o anomalijamai patološkim promjenama maternice. uz atb zaštitu. trudnoća. cističnih promjena jajnika i biopsiju. varikokele. septuma. orhitis. a laparoskopski i iz jajovoda i dna zdjelice UZV – procjena debljine i donekle očekivane kakvoće periovulacijskoga endometrija Color-Dopler i 3D UZV. uzimanje uzoraka. Histeroskopija – izravan uvid u postojanje priraslica materišta. varikokela. gušterača) www. a relativne preboljeli peritonitis i ranije višestruke operacije u donjem abdomenu. TESA. na postgerminalnoj razini liječi se dokazana infekcija.com. pouzdan je način ispitivanja prohodnosti jajovoda. rekonstrukcija ductus deferensa. jajovoda. akutni i subakutni upalni proces spolnog sustava te alergija na jod. jajnika. Dijagnostički pristup otkrivanju smetni za susret gameta te transport i implantaciju zametka sastoji se od ispitivanja strukturalnog i funkcionalnog stanja oplodnoga puta: Histerosalpingografija (vodotopljivi kontrast apliciramo kroz cervix. impotencija.

Nakon 40. sredstva koja ↑ osjetljivost na inzulin te elektrokauterizacija subkortikalnih antralnih folikula. g. Kirurško liječenje → rekanalizacija proksimalne okluzije jajovoda: transvaginalna kateterizacija jajovoda – taktilno. g. humani gonadotropini. izbor. ↑ koncentracije E2 u serumu. tumori. blago opada reprodukcijska sposobnost žene. dakle i gonadotropina. Pravilo: doze gonadotropina usklađuju se s reakcijom jajnika (učinak stimulacije prati se dinamičkom UZV folikulometrijom i određivanjem koncentracije estradiola). neplodno sjeme. Djeluje na razini hipotalamičkih estrogenskih receptora (umanjuje negativni povratni učinak endogenih estrogena na lučenje GnRH. kombinirana neplodnost i idiopatski sterilitet. IZVANTJELESNA OPLODNJA I DRUGE METODE POMOGNUTE OPLODNJE U ČOVJEKA čak 15% bračnih parova je neplodno.hr . rendgenološki ili histeroskopski → rekanalizacija srednjeg i distalnog dijela jajovoda: salpingoliza finbrioplastika salpingostomija istmično-istmične anastomoze Liječenje nerazjašnjene neplodnosti – do 3 godine traže se moguće suptilne. nakon 35. a sve su češći spontani pobačaji. skrivene patofiziološke podloge neplodnosti. kao što i neplodnost proizvodi negativni psihološki učinak na partnere – potrebno je pružiti čvrstu psihološku podršku bračnom paru. Metode potpomognute reprodukcije – metode kojima se kontrolira i pomaže oplodnja jajne stanice. ↑ propusnost krvnih žila (renin. niža stopa višeplodnih terudnoća. * Najveća komplikacija indukcije ovulacije = hiperstimulacijski sy: uvećanje jajnika. ginekološke operacije i dr. Bromoergokriptin: u žena s hiperprolaktinemijom Regulacija poremećenog rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde Kod PCOS: klomifen. implantacija i razvitak trudnoće. no valaj biti oprezan (male doze uz UZV praćenje!) jer su u toj skupini hiperreaktori najčešći. a taj je pad puno brži poslije 38. I kod PCOS klomifen je 1. godine života metode potpomognute reprodukcije primjenjuju se tek nakon neuspjeha ostalih načina liječenja. glavni je razlog odgađanje prve trudnoće i rađanja brojne bolesti starenjem stvaraju sve veći rizik oštećenja reprodukcijskih organa oba partnera: upale spolnih organa. njima se liječe slijedeći uzroci bračne neplodnosti: oštećeni jajovodi. transport gameta. disfunkcija jetre. endometrioza. jednostavna primjena. pa se njihovo izlučivanje pojačava.→ namjerna indukcija višestruke ovulacije s ciljem otvaranja što veće mogućnosti zanošenja u jednome ciklusu Klomifen citrat: prvi izbor (niska cijena. anovulacije.perpetuum-lab. g. manja vjerojatnost za hiperstimulaciju. a nakon toga se prelazi na empirijsku strategiju povećanja mogućnosti kontroliranom superovulacijom. Psihološki čimbenici imaju značajan utjecaj na neplodnost. Humani gonadotropini: najdjelotvornije su sredstvo za indukciju ovulacije – daju se FSH i LH zajedno ili u 1. anasarka ⇒ hemokoncentracija: ↓ perfuzija organa. endometrioza.ATII) → ascites (sa ili bez hidrotoraksa). dozi više FSH ili pak niske doze FSH.com. izvanmaternična trudnoća. žena sve teže zanosi. To su: Intrauterina inseminacija (IUI) – unašanje sjemena supruga u maternicu Intratubarna inseminacija (ITI) – unašanje sjemena supruga u jajovod In vitro fertilizacija (IVF) i embrio transfer (ET) – izvantjelesna oplodnja i prijenos zametka GIFT – unašanje gameta u jajovode ZIFT – prenošenje zigote ili embrija u jajovod Krioprezervacija – smrzavanje-odmrzavanje zametka i prijenos u maternicu www. oligurija.) Preduvjet djelovanja: uredna reprodukcijska osovina. oplođujuća sposobnost muškarca opada nakon 55. a potom na jednostavnije i složenije postupke potpomognute reprodukcije. ↑ rizik tromboembolije GnRH: izbor kod hipogonadotrponog hipogonadizma suprahipofiznog ishodišta.

Intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) – mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu Preimplantacijska citogenetska biopsija zametaka (blastomera) Predviđanje ovulacije Ovulacija se može proračunati tako da se od prosječnoga trajanja 3-6 posljednjih menstruacijskih ciklusa oduzme 13 dana, može se predvidjeti po jednostranoj ovulacijskoj boli, po sluzi, mjerenjem bazalne temperature, određivanjem razine hormona i UZV folikulometrijom, kvantitativnim utvrđivanjem porasloga LH (počinje naglo rasti 36 –38 h prije ovulacije)… Rast folikuula u ciklusu prati se serijskim određivanjem razine hormona, UZV-om, porastom folikula, debljinom i prokrvljenošću endometrija,, 3D UZVom… Indukcija ovulacije – kontrolirana superovulacija Sa FSH i LH potiče se rast i razvitak više folikula te zrelost više jajnih stanica. Doza se odabire za svaku pacijenticu pojedinačno. Važno je da sazrijevanje više folikula bude sinkrono i pravodobno. U skupini od 20ak folikula 5-10 folikula će se spasiti od atrezije; od njih će 2/3 dati kvalitetnu jajnu stanicu.

Izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF) Etape: priprema i obrada pacijenata → indukcija ovulacije → kontrola rasta više folikula → aspiracija zrelih jajnih stanica → priprema jajnih stanica i sjemena u laboratoriju → oplodnja i kontrola zametaka → prijenos zametaka (ET) → kontrola funkcije i pripomoć žutom tijelu. Kontraindikacije: dob žene, HIV pozitivnost, bolesti u kojih je kontraindicirana trudnoća Postupak: Kada se utvrdi zrelost folikula, daje se injekcija hCG (zamjena za LH) → za 34 – 36 h stanice se aspiriraju iz jajnika, izoliraju se, obrade i odlažu u odgovarajuće epruvete u inkubator sa strogo kontroliranim uvjetima temperature, CO2 i pH. Sjeme se također daje na sam dan aspiracije; analizira se i obrađuje (separiraju se pokretni spermiji od onih sa smanjenom pokretljivošću. 2 h nakon aspiracije slijedi inseminacija – postupak ujedinjenja oocite i spermija da bi došlo do oplodnje oocite. 3 su mogućnosti: IVF (za slučajeve normozoospremije, te lakše oblike oligozoospermije, astenozoospermije i oligoastenospermije); mikrodrop tehnika (u težih oblika oligoastenozoospermije i oligozoospermije); intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI, kod teške oligoastenozoospermije, astenozoospermije i oligozoospermije; izravno se injicira mikropipetom 1 spermij unutar citoplazme jajne stanice) Oplođene jajne stanice stavljaju se u inkubator 16-20h na 37 C. 36-38h nakon oplodnje utvrđujemo početak brazdanja 2. ili 3. dan nakon aspiracije – prijenos zametka (ET) u maternicu. Ostavljeni zameci u maternici 2-3 dana plivaju u tekućini unutar maternice; tražeći mjesto na kojemu će se ugnijezditi često su sasvim nježno priljubljeni uz površinu endometrija. Nakon svih metoda potpomognute reprodukcije koje koriste humane gonadotropine, u 2/2 ciklusa pripomažemo žutom tijelu (žuto tijelo proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju). Najčešće se daje progesteron na usta, u injekcijama ili vaginalno 12 – 14 dana; daje se i hCG kom se potiče žuto tijelo na snažniju proizvodnju progesterona. Ostale metode potpomognute oplodnje Homologna inseminacija (AIH): neposredno prije ovulacije u maternicu se unosi na poseban način pripravljeno sjeme supruga. Temeljni preduvjet – neoštećeni i prohodni jajovodi Intratubarna inseminacija (ITI): neposredno prije ovulacije kroz maternicu se posebnim kateterom uđe u jajovod i tu pohrani pripravljeno sjeme supruga. Primjenjuje se nakon neuspjeha homologne inseminacije. Preduvjet – prohodni jajovodi. Heterologna inseminacija (AID): koristi se sjeme davaoca koji je odabran nakon razgovora i utvrđivanja nekih osobina partnera. Preduvijet su prohodni jajovodi. Indikacije su neplodnost zbog

www.perpetuum-lab.com.hr

potpune azoospermije u supruga, ako u epididimisu i testisu nema produkta spermatogeneze, ili ako se želi izbjeći prijenos nasljednih ili imunoloških bolesti. Nužan je pismeni pristanak oba bračna partnera. Sjemenom 1 davaoca dopušteno je postići najviše 5 trudnoća. GIFT, ZIFT i slične metode: kratice za nazive metoda u kojima se laparoskopski u jajovode unose gamete ili zigota. Preduvjet je barem 1 prohodan jajovod. Indikacije su: subfertilan suprug, idiopatska neplodnost, imunološka neplodnost i endometrioza. *Smrzavanje i odmrzavanje zametaka i gameta (krioprezervacija)* Indikacije su: pohranjivanje zametaka za budući transfer, nemogućnost prijenosa zametaka u aktualnom IVF – ciklusu, omogućavanje dijagnoze nasljednih bolesti, pohrana zametaka prije zračenja ili kemoterapije. MESA, TESA i PESA: metode za mikroaspiracije spermija iz gornjeg epididimisa ili testisa; izvodi ih iskusan urolog kod azoospermije koja je najčešće opstruktivna. (PESA-u danas sve više izvode i ginekolozi – spermiji se aspiriraju perkutano kroz kožu skrotuma.) Rizici i komplikacije izvantjelesne oplodnje i ostalih metoda pomognute reprodukcije: Pri transvaginalnoj aspiraciji jajnih stanica UZV-om: krvarenje iz rodnice, intraperitonealno krvarenje, upale zdjeličnih orgamna, nesuspjeh aspiracije, ozljede zdjeličnih organa Nepoželjni učinci induktora ovulacije i postupaka izvantjelesne oplodnje: popratne pojave uzimanja lijekova, višestruke trudnoće (18-25%!); sindrom hiperstimulacije jajnika (5 - 10 dana nakon injekcije hCG ili viška razine estradiola → ascites, hidrotoraks, hemokoncentracija, neravnoteža elektrolita i smanjenje funkcije vitalnih organa; th: mirovanje, plazma expanderi, albumini, praćenje diureze, evakuacija ascitesa i hidrotoraksa, uravnoteženje elektrolita i faktora koagulacije) Uspješnost postupaka potpomognute reprodukcije: Pojedinačni uspjeh ovisi o metodi, bolestima reprodukcijskog sustava, dobi žene, kvaliteti indukcije ovulacije, opremljenosti i iskustvu osoblja IVF centra te o kvaliteti rada u IVF laboratoriju. Zbirni uspjeh tih metoda je 45-75% za 4-6 ciklusa.

MENOPAUZA I ESTROGENA TERAPIJA

*Šimunić 368

Danas u Hrvatskoj žene u prosjeku žive 77 godina. 50 godina je dob u kojoj žene imaju posljednju menstruaciju u životu – znači, žene žive gotovo 1/3 života u menopauzi. Definicije Menopauza: posljednja menstruacija u životu, obično oko 50.g života; dob početka menopauze genetski je predodređena. U žena koje puše menopauza nastupa 2 godine ranije! Prijevremena menopauza: ona koja se javlja prije 40. g. Kasna menopauza: ona koja se javlja nakon 55.g Ijatrogena menopauza: izazvana kastracijom – kirurškom, zračenjem ili lijekovima Postmenopauza: razdoblje u životu žene koje počinje nakon posljednje menstruacije Senij: kasna postmenopauza (nakon 77.g.) Perimenopauza: višegodišnje razdoblje oko menopauze u kojemu dolazi do sve češćih poremećaja menstruacijskog ciklusa, neurednih krvarenja i vazomotornih tegoba; počinje 4-5 g prije menopauze i obuhvaća prvih 5 g postmenopauze Klimakterij: razdoblje u kojemu se postupno gasi funkcija jajnika; razdoblje od kraja reprodukcijske dobi, preko perimenopauze do prvih godina postmenopauze Prijelazno (tranzicijsko) razdoblje: počinje već 10 g prije posljednje menstruacije (počinje ↓ reprodukcijska sposobnost žene); 8 g prije menopauze nastaju značajnije hormonske promjene Premenopauza: počinje 4 g prije menopauze; učestali su poremećaji menstruacijskog ciklusa s brojnim kliničkim znakovima Endokrinološke i kliničke značajke premenopauze (prijelazno razdoblje)

www.perpetuum-lab.com.hr

Fetus ima 7 milijuna jajnih stanica; na porođaju ih je samo 700 000; daljnja atrezija folikula traje do puberteta; u reproduktivnoj dobi za oplodnju je sposobno oko 400 zrelih jajnih stanica (istodobno se utroši 15-20 tisuća folikula za kvalitativnu selekciju). Nakon 40 g. života, sve je manje antralnih folikula, pa i jajnih stanica. Gustoća i kvaliteta receptora na stanicama granuloze i teke se mijenja, receptivnost opada. Anovulacije su sve češće; sve je veća učestalost kraćih ili produljenih menstruacijskih ciklusa. U posljednjim godinama pred menopauzu prevladavaju produljeni ciklusi – oligomenoreja. > 40.g. granuloza stanice proizvode sve ↓ inhibina A i B → postupno ↑ razina FSH → ↑ E2, ali sve manje folikula ovulira → nema žutog tijela → ↓ P4 (za 60%) DHEAS (androgen iz nadbubrežne žlijezde)↓ postupno od 25. godine života biomarker starenja! U 5. desetljeću blago ali trajno ↓ HR → ↓ androgeni DHEA i DHEAS u nadbubrežnoj žlijezdi Starenjem ↓ SHBG (globulin koji prenosi spolne hormone) Posljednju 1-2 g ped menopauzu folikuli su sve rezistentniji i nekvalitetniji; daljnji pad inhibina, ali sada i E2. FSH↑, a počinje i blagi ↑LH. Slabljenje funkcije jajnika dovodi do: - promjene razine hormona – neravnoteže: PMS, postpartalna depresija, klimakterijska depresija, reprodukcijska menopauza - nedostatne razine hormona – estrogena: postmenopauzalni sy, endokrina menopauza Sve češće subjektivne smetnje: - vazomotorne smetnje (valovi vrućine, noćna znojenja) - promjene funkcije SŽS-a (promjene ponašanja, depresije, ↓ pamćenja i koncentracije) - umor i fizička slabost - debljanje i preraspodjela masti - urogenitalne smetnje i pad libida - promjene kože i kose Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi: - javljaju se posebno nakon 45.; mogu biti disfunkcijska ili zbog kakva organskog uzroka (u savakog neurednog krvarenja – frakcionitrana kiretaža da se isključe premaligne ili maligne promjene endometrija!) - th: gestageni – svaki mjesec u tarjanju 10-12 dana (ako kiretažom utvrdimo kako je uzrok krvarenja hiperplazija endometrija – davati gestagene 3-4 mjeseca, nakon toga ponoviti kiretažu; ako nije došlo do poboljšanja histološke slike – histerektomija. Debljina endometrija od 6 mm granična je vrijednost za biopsiju!!) Endokrinološke značajke postmenopauze A) SŽS ↓ vrijednost neurotransmitera i neuromodulatora; ↑ adrenalina i somatostatina posljedice: promjena apetita i termoregulacije, promjena izl. GnRH, por. dnevnog i pulstailnog ritma oslobađanja hormona, inhibicija HR, ↓ funkcije hipokampusa. Gonadotropini: ↑FSH i LH (max. 2-3g nakon menopauze) →(potiču stromu jajnika)→ ↑ androgena HR: ↓HR već od 40.g → ↓ mišićna i koštana masa, ↑ masno tkivo za 100% (i preraspodjeljuje se pema abdominalnoj masti) ↓ ACTH, PRL, melatonin B) JAJNIK više nema folikula → ↓ E2 i P4 (prestaje njihova proizvodnja); a pod utjecajem ↑LH → ↑androgeni C) NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA ↓ djelovanje ACTH i involucijske promjene zone retikularis nadbubrežne žlijezde → značajan ↓ DHEA, DHEAS (uzječu na funkcije mozga – ponašanje, učenje, pamćenje, san…), testosterona, androstendiona. D) MASNO TKIVO – EKSTRAGLANDULARNA PROIZVODNJA HORMONA gotovo 60% žena u menopauzi imaju prekomjernu tjelesnu težinu; prevladava bijelo masno tkivo u stromi masnoga tkiva iz androstendionna → estron (E1) ova konverzija je pojačanam pa u postmenopauzi estron postaje glavni estrogen

www.perpetuum-lab.com.hr

u debljih žena češće dolazi do patoloških promjena endometrija i zato češće neuredno krvare iz maternice leptin je posebno visok u pretilih žena – on ↓ tek, ↑ potrošnju energije, ↑ HR, regulira kontrolu hipofize androidna preraspodjela masti ↑ opasnost od pojave hipertenzije, KV bolesti, raka endometrija i raka dojke Sumarno: FSH LH Kortizol Norepinefrin Estron – relativno Leptin (u pretilosti) Estradiol Testosteron DHEA DHEAS Androstendion Inhibin Progesteron Prolaktin HR ACTH Melatonin Dopamin IGF-I

Većina žena u postmenopauzi (80%) bit će hipoandrogeno – u njih je pojačana redukcija mišićne mase, ↓ aktivnosti SŽS-a, umorne su, teže se koncentriraju i slabije pamte, opada im libido, gube pubične dlake; brže dolazi do urogenitalne atrofije i osteoporoze. Kliničke promjene u postmenopauzi Rani (akutni) simptomi: vazomotorni → vrući valovi, noćna znojenja (zbog trajno niske razine E2 te sokovitoga oslobađanja LH dolazi do hipotalamičkoga poremećaja i promjene termoregulacije sa perifernom vazodilatacijom u koži i porastom temperature – vrući valovi traju 1-10 min, a mogu se javiti i do 20-30 x dnevno); palpitacije, glavobolje, nesanice } sve to tzv «domino efektom» ruši kvalitetu života psihički → razdražljivost, tjeskoba, depresivnost, emocionalna nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentracije i pamćenja, pad libida (zbog manjka estrogena i androgena) estetski → hipo/hiperandrogenizam; suha koža, kosa, nokti; bore kože (stanjuje se epidermis, koža postaje osjetljiva, suha, sklona perutanju, smanjuje se sinteza kolagena i elastičnih vlakana u koži, smanjuje se masno tkivo potkožnoga tkiva i slabi prokrvljenost). Srednjeročne posljedice (nakon 5 g,) urogenitalne promjene → atrofija (stijenka rodnice je blijeda, loše prokrvljena, bez E2 ne stvaraju se površinski slojevi, opada glikogen, pH raste ⇒ stalne upale, ozljede i ulceracije; senilni kolpitis; rodnica gubi nabore, postaje kraća i neelastična); dispareunija (strofija i suhoća rodnice; spolno nezadovoljstvo i dispareunija djeluju na smanjenje libida); poremećaj mokrenja (gubi se elastičnost i kolagen, smanjuje se vaskularizacija vrata mjehura i prox. dijela mokraćne cijevi ⇒ inkontinencija mokraće, učestalo, hitno i bolno mokrenje); spuštanje i prolaps rodnice i maternice; stidnica postaje tanja, atrofična i sjajna, sklona ozljedama i upalama; uterus se smanjuje. koža → daljnje napredovanje promjena promjene u zglobovima Kasne (kronične) posljedice (nakon 10 g.) kardiovaskularne bolesti → glavni uzrok smrtnosti žena u postmenopauzi: zbog nedostatka estrogena brzo napreduje ateroskleroza (jer estrogeni smanjuju veličinu aterosklerotskog plaka za 50%). Posebno velika opasnost za pojavu KV bolesti postoji u žena koje su pretile, imaju dijabetes, PCOS, visok tlak, kolesterol i one koje puše – u njih postoji posebna indikacija za th estrogenima (HNL smanjuje opasnost od KV oboljenja za 40-60%). Starenjem dolazi do ↑ tjelesne težine (u postm. je čak 60% žena adipozno) jer je ↓ potrošnja energije, ↓ oksidacija masti, ↑ otpornost na inzulin, ↓ lipoliza, ↑

www.perpetuum-lab.com.hr

facijalni hirzutizam. promjene osjetila. prijeloma kostiju ca endometrija.) premenopauza – klimakterij (žene nakon 40. zbog dugogodišnjeg nedostatka E2 Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u klimakteriju i postmenopauzi Estrogeni u HNL najšire djeluju na gotovo sve organe i tkiva. koštana AP. Najčešći su kompresivni prijelomi kralježaka (kronična bol u leđima u 60-85% starijih žena). a kasnije u kompakti (duge kosti)). Žene koje su mršave. smanjenje promjena na malim zglobovima.lipogenetskih hormona inzulina i kortizola. određuje manjak koštane mase u kalkaneusu. posebno na licu i nadlaktici). visok rizik za ponavljanje CVI. staračka nemoć – nepokretnost www. manje bora. smanjenje nakupljanja i preraspodjele masnog tkiva. teška osteoporoza udružena je i s povišenim gubitkom zubi. pretilost.perpetuum-lab. najčešće DEXA (dual energy X-ray absorptiometry). cervixa. IM. teže promjene vida i sluha. smanjuje se rizik za senilnu demenciju za 3-4 mjeseca dolazi do 50% poboljšanja stanja depresije poboljšana je kvaliteta života smanjenjem ateroskleroze i KV oboljenja. alkoholizam. za 4-6 mjeseci poboljšava se jedan dio kognitivnih funkcija SŽS (neuroprotketivno djelovanje). jajnika.trabekularnim kostima (kralješci). no same estrogene kao HNL možemo davati samo ženama koje nemaju maternicu (u protivnome – hiperplazija ili rak endometrija). Markeri koštane izgradnje su serumski osteokalcin. UZV denzitometrija je metoda probira. migrena dijabetes. suzbijanje hiperandrogenih učinaka na koži (akne. Indikacije za HNL: prijevremena menopauza stanje nakon kastracije (kirurške ili zračenjem) disgeneza gonada dugotrajna amenoreja u mladih žena (>6 mj. – vazomotorne i pshičke tegobe9 stanje nakon histerektomije (za 2-3 g izgubi se normalna funkcija jajnika) prirodna postmenopauza kasna postmenopauza – senij stanje nakon osteoporotičke frakture stanje nakon srčanog ili moždanog udara Nove spoznaje o neuroprotektivnom učinku estrogena te njihovom profilaktičkom djelovanju stvorile su i nove indikacije: pušenje. Smanjena tjelesna aktivnost i nedostatak Ca kofaktor su u nastanku osteoproroze. Estrogeni su posebno učinkoviti u suzbijanju simptoma rane postmenopauze. vulve. visok rizik za senilnu demenciju. Vrlo je važno kakvom će kvalitetom žena ući u postmenopauzu jer se od tada za 13% godišnje brže gubi koštana masa! Primarno osteoporoza nastaje zbog manjka estrogena (95%):↑ resorpcija kosti (ranije i jače u spužvastim. Masno tkivo proizvodi veću količinu estrona – zato su u debljih žena slabije izražene posljedice deficita estrogena!! osteoporoza→ smanjena gustoća kosti i poremećaj mikroarhitektonike u građi koštanoga tkiva (kost postaje lomljiva). Povoljan učinak HNL na izgled i ljepotu žene: kvalitetnija koža (deblja. dojke kasna postmenopauza: bolovi u leđima. smanjuje se količina suza što pogoduje nastanku konjuktivitisa. prokolagena peptida. čvršća. hipertenzija teža urogenitalna atrofija. koje piju alkohol i one koje puše ranije će razviti težu osteoporozu. već nakon mjesec dana tegobe se bitno smanjuju. senilna demencija → Alzheimerova bolest. slijede prijelomi kuka te palčane kosti.com. sve žene s maternicom moraju koristiti kombinaciju estrogena i gestagena.hr . prijeloma kostiju. kočenje gubitka mišićne mase (sarkopenije). crijeva. zbog nedostatka estrogena zamućuje se leća i ↑ intraokularni tlak. zubi → slabi vid i sluh. osteoporoze te atrofičnih promjena urogenitalnog sustava. Kada sa izgubi 15% gustoće kostiju nastaje visok rizik za prijelome. d. smanjen libido sekundarna profilaksa CVI. g. smanjena je opasnost od nastanka zloćudnih bolesti. opadanje kose). Za Dg osteoporoze koriste se denzitometrijske metode i određivanje razine biljega koštane razgradnje i izgradnje.

osjetljivost. gestageni. urogenitalnom atrofijom i padom libida). www.4)) akutna tromboembolija (privremena kontraindikacija) Neke ranije kontraindikacije danas su indikacije: dijabetes. korisna je i tjelovježba. izbor. 10mg). razdražljivost. Pozitivan učinak: već nakon 5-7 g HNL. SERM (Raloxifen). kardipoprotektivno te protiv pretilosti. fluoridi i dr.5 – 2 godine! Koriste se sami u HNL kad žena nema maternicu.Raloksifen . IUD). dugotrajna primjena i produžuje život žena za 1. promjene raspoloženja. kombinacije.primjenjuju se naljepci (transdermalno HNL). didrogesteron (Dabroston tbl. melanom. samo dugogodišnje korištenje HNL blago povisuje relativni rizik za nastanak raka dojke (za 1. Selektivni modulatori estrogenih receptora (SERM) – to su nehormonski preparati koji agonistički ili antagonistički utječu na receptore za estrogene: . porast tjelesne težine. za rješavanje akutnih simptoma → srednjeročno: 4-7 g. noretisteron acetat – NETA ( kombinirani gotovi HNL. Climen. ciproteron acetat – CPA (kombinirani gotovi HNL. strah. Rak endometija: trajno HNL snižava opasnost za nastanak ca endometrija za 50%! Rak jajnika: poveznost nije u potpunosti razjašnjena. najčešće estradiol i gestageni visoke kvalitete.. Androgeni – sve češće samio ili u kombinaciji s opisanim HNL.Strategija za davanje HNL: Koriste se prirodni estrogeni. 1mg). rak stidnice. Cyclo-Menorette. Inhibitori osteoklasta: estrogeni.Tamoksifen – antagonist ER u dojci. Fosamax). osim ako tako odluči pacijentica ili se pojave kontraindikacije.com. neka istraživanja govore da dugotrajno HNL blago povisuje rizik za nastanak ca jajnika. U žena s povišenim androgenima – Climen (sadrži gestagen ciproteron acetat – snažno antiandrogeno djelovanje) Gestageni – medroksiprogesteron acetat – MPA (Provera tbl 5 ili 1 mg). oslabljenom mišićnom masom i snagom. ili više. rodnice i cervixa u mlađih žena. migrena. Katkada se daje lokalna vaginalna primjena HNL (urogenitalna atrofija) – Vagidfem vaginalne tablete ili LNG-IUD. ostalima dajemo kobinaciju estrogena i gestagena (gotove kombinacije: Trisequens. bifosfonati (alendronat. te tibolon (Livial). akne.antagonist ER u dojci i endometriju . Djeluju i antionkogeno. 2mg). Kliogest. osjetljivost i bolnost dojki. višestruko blagotvorno djelovanje i minimalna rizik → dugotrajno: 10-15 g. endometrioza. Najčešće se rabe baljepci koji oslobađaju testosteron. estrogeni su I. ali agonist ER u endometriju (koristi de kao dugogodišnja adjuvantna th ca dojke) . HNL se daje: → kratkotrajno: 2-3 g. svrbež. za 70-100% povisuju kvalitetu života žena te dobi. Bolesti jetre nisu kontraindikacija . Femoston per os ili naljepnica Estracomb). umorom. glavobolja. depresije. progesteron-mikronizirani (Utrogestan tbl. funkcijama SŽS-a. zdrav život. KV bolesti i senilne dmencije Kontraindikacije za HNL: rak dojke ili visok rizik za nastanak raka dojke (no.. Vrste HNL: Estrogeni – rabe se kao simptomatsko i preventivno liječenje simptoma. djeluje profilaktički na nastanak osteoporoze. i dehidroaepiandrosteron (DHEA) per os.hr . bolesti zbog promjena u SŽS. levonorgestrel – LNG (gel. 100mg). mučnina. u žena koje imaju niske androgene (žene sa slabim skogn. osteoporoza. Estrogeni i getageni mogu imati blaže/srednje popratnepojave (10-20% krisnica): estrogeni – glavobolja.Fitoestrogeni – najčešće ih nalazimo u soji Posebnosti u prevenciji i liječenju osteoporoze Nikada nije prekasno započeti s prevencijom i th osteoporoze. kalcitonin. bolnost dojeki. gestageni – nadutost. urtikarija.perpetuum-lab.. promjena tjelesne težine. Liječenje se nikada ne prekida.

i siciciotrofoblast Parcijalna (nepotpuna) mola: degeneracija samo pojedinih korionskih resica.g obole 10x češće žene koje su preboljele molu imaju 20-40 x više izgleda za ponovno oboljevanje krvna grupa: najčešće su ugroženi parovi A x 0 i 0 X A u 90% potpunih mola nalazi se normalan kariotip. nema embrija ni amnionske šupljine. i nakon 40. proliferacija uglavnom sinciciotrofoblasta Etiologija i patogeneza žene koje zanesu prije 16. katkada s krvlju izlaze vodeni mjehurići Prekomjerno povećanje veličine maternice – zbog nakupljanja molarnoga tkiva i krvi. Svakih 6-12 mjeseci radi se transvaginalni UZV. totalna) mola: hidrops svih korionskih resica. a svakih 12-18 mjeseci DEXA kostiju.X kromosoma koji se udvostručuju u nepotpune mole nalazimo fetalno tkivo – fetus najčešće umire u I. dispneja. a 3-5% u koriokarcinom Klinička slika Vaginalno krvarenje – u 97%. tremor) Teka luteinske ciste jajnika – zbog ↑ sinteze β-HCG. najčešće 46. daljnje kontrole za 3. postavljanje Dg. mjerenje TT i TV.perpetuum-lab. PAPA-test. najčešće triploidni kariotip u 75-80% žena mola ima benigni tijek i spontano se povlači nakon evakuacije molarnoga sadržaja iz materišta.com. trofoblast ne može iskoristiti dehidroandrosteron www. a time i hiperstimulacije jajnika.hr . 6 i 12 mjeseci. tahipneja. napeta i osjetljiva na dodir Hyperemesis gravidarum – 1/3 bolesnica osjeća mučninu i povraća EPH – gestoza i preeklampsija – u 12-27% bolesnica Hipertiroza – u 1-10% bolesnica (HCG ↑ funkciju štitnjače: tahikardija. grozdasta mola. degenerativna je bolest trofoblasta kod koje su očuvane korionske resice. proliferacija cito. Prva kontrola: 6 tjedana nakon početka HNL. te kasnije svakih 6-12 mjeseci. Uz to nalazimo i proliferaciju citotrofoblasta i sonciciotrofoblasta. KT. u resicama se nalaze fetalne krvne žile. prisutnost fetalnog tkiva. Ako su svi nalazi uredni. Dražančić 242 + 320 Mola hydatidosa. MOLA HYDATIDOSA *Šimunić 389. 1 x godišnje rade se i laboratorijski nalazi (jetreni testovi. tahikardija U bolesnica s parcijalnom molom najčešća je slika odumrle trudnoće ili nepotpuna pobačaja Hormonski nalazi kod mole hydatidose ↑HCG: zantno iznad 50 000 IJ. oko 15-25% prelazi u invazivnu molu. UZV pregled te pregled dojki i mamografija. koagulacija). tromjesječju trudnoće i pokazuje kromosomske abnormalnosti.XX koji nastaje oplodnjom 'prazne' jajne stanice spermijem sa 23. u resicama se ne nalaze fetalne krvne žile.. Obavezan je ginekološki pregled.Prije početka liječenja potrebna je iscrpna anamneza. Mola se pojavljuje u 2 oblika: Kompletna (potpuna. u promjeru su >6cm ( ↑ opasnost od nastanka koriokarcinoma) Trofoblastična embolizacija – u 2% ARDS (bolovi u prsištu. ali s izraženim edemom i degemeracijom strome i nestankom krvnih žila. PAPA-test i mamografija ponavljaju se 1 x godišnje. ginekološki pregled. masti . topla i vlažna koža. stijeka maternice je glatka. grozdasta potajnica. količina je veća kod invazivne mole i još veća kod koriokarcinoma ↑HPL i P4 (placentarni hormoni) ↓Estrogena (jer zbog odutnosti fetusa. Makroskopski molu tvore mjehurići različite veličine od kojih svaki ima svoju peteljku i ne komunicira s drugim mjehurićima.

perpetuum-lab. porođaj).hr . intrakranijalno krvarenje.sl. rjeđe pobačaj. stidnici. a može se razviti i DIK. RTG pluća te određivanje razine β-HCG u serumu Kontrole se obavljaju svaki mjesec. HCG nizak) Tumor ležišta posteljice (zloćudna trofoblastična bolest) Liječenje Zbog opasnosti od teškog krvarenja i potencijalnog maligniteta molu treba što prije evakuirati. Sastoji se od pojedinačnih ili višestrukih hmoragičnih masa koje ivadiraju u miometrij i destruiraju miofibrile.funkcije bubrega i jetre. ako uterus raste ili se pojavi novo krvarenje uz pozitivan β-HCG. Dijagnoza: anamneza (mola. Izgubljenu krv treba nadoknaditi.i zdjel. rjeđe u pluća. potrebno je kiretom revidirati materničnu šupljinu (isto i ako je došlo do spontanog pobačaja mole. nekoliko dana davati uterotonike ai antibiotike. kašalj. a samo u 5% molarna trudnoća. nakon infuzije uterotonika (oksitocina) sadržaj iz endometrijske šupljine se postupno i opsežno aspirira. Kl. broj L i Tr Liječenje: citostatici TUMOR LEŽIŠTA POSTELJICE ('placental site trophoblastic tumor') Rijedak tm kojemu u najvećem broju slučajeva prethodi ročna trudnoća. kl.iz nadbubrežne žlijezde ↑ tiroidnog hormona i 17-ketosteroida jer trofoblast djeluje stimulacijski na štitnu i nadbubrežnu žlijezdu Dijagnoza UZV je metoda izbora: karakteristična slika tzv.. rjeđe intraabd. ako prelazi određene granice. slika: vaginalno krvarenje. «sniježne mećave» Color-Doppler: indeks otpora arterija maternice značajno je manji nego u normalnih trudnoća Diferencijalna dijagnoza Hidropska degeneracija resica kod anembrijskih trudnoća (nema prolif. porast uterusa uz vaginalno krvarenje. rodnicu. ili histerektomija KORIOKARCINOM Zloćudni tm epitela korionskih resica građen od sincicio. Evakuaciju često prati jače krvarenje. pobačaj. rijetko galaktoreja i nefrotski sy. malu zdjelicu i mozak. Organa. Nakon aspiracije. met. RTG pluća. Histerektomija – u iznimnim slučajevima i to u žena >40g koje ne žele zadržati reprodukcijsku sposobnost i u kojih postoji veća opasnost od nastanka postmolarnih komplikacija Praćenje Bolesnica ostaje pod nadzorom najmanje godinu dana. pregled. plućima ili mozgu Liječenje: kemoth. Dijagnoza: dugotrajna perzistencija ili porast β-HCG nakon uklanjanja mole. te pri pojavi plućnih i drugih metastaza INVAZIVNA MOLA Ima sve histološke karakteristike kao obična mola.čvorovi u rodnici.com. trofoblasta. www. ima sposobnost metastaziranja u rodnicu i stidnicu. metastaze u rodnici.i citotrofoblasta. CT glave. hematurija. u 50% prethodi mu mola hydatidosa. CT ili UZV abdiomena. krvarenje ili krvarenje iz GI sustava. selektivna angiografija trb. Kontrolni pregledi: ginekol. hepatitis. β-HCG u serumu. kad se uterus kontrahira. a razlikuje se po prodoru trofoblasta u miometrij i parauterino tkivo. Kl. a nakon 6 mj svaka 2 mjeseca Žena za to vrijeme ne smije ostati trudna (OC!) Nakon uklanjanja mole određuje se β-HCG 1 x tjedno dok 3 uzastopna nalaza ne budu negativna – to znači spontano povlačenje (u 80% bolesnica) Zbog mogućeg prelaska u malignu molu u nekim se ustanovama daje profilaktička kemoterapija metotreksatom. danas je ovo liječenje indicirano kad je β-HCG pozitivan i nakon 5 mj. sporija involucija uterusa. odr. Najčešće se širi hematogeno u pluća. Tumorsko nakupljanje stanioca citotrofoblasta na ležištu posteljice s tendencijom lokalnoga širenja u miometrij i limfogeno. aako ne pada. hemoptoja. Aspiracijska kiretaža – metoda izbora u žena koje žele sačuvati reprodukcijsku sposobnost. slika: oskudno vaguinalno krvarenje.

mršavljenje. javljaju se ui bolovi u križima. uz bljedilo.perpetuum-lab. Liječenje: histerektomija CARCINOMA CERVICIS *Šimunić 432 Epidemiologija i etiologija Invazivni ca cervixa po učestalosti zauzima 3. mjesto od svih zloćudnih oboljenja ženskoga reprodukcijskoga sustava (iza ca endometrija i jajnika). većim brojem porođaja. ranom dobi I. kaheksiju i masivna krvarenja iz rodnice Dijagnoza ginekološki pregled i rektovaginalna palpacija kolposkopija i biopsija endocervikalna kiretaža UZV zdjelice i trbuha Cistoskopija Infuzijska urografija Rektosigmoidoskopija CT RTG pluća Scintigrafija skeleta www. jače izražen HPL nego β-HCG. Uz zajedničku ilijačnu areteriju. obilnija i dulje traju. preponski ly. promiskuitetom obaju partnera. zdepastiji i poprima karakterističan bačvast oblik Često nastaje multicentrični Putevi širenja urastanjem u okolno tkivo limfogeno (u parametrij) – regionalni ly. Karcinom pločastih stanica (skvamozni karcinom) čini 75-85% svih ca cervixa najčešće se javlja na skvamokolumnoj granici etiologija je povezana s niskim socioekonomskim statusom. čv. trudnoće (<20g). čv. Poslijednjih 30g učestalost je ↓ za 50%. ranim početkom spolnoga života (<20g). pušenjem duhana. kukovima i natkoljenicama u nekih dizurija i edem donjih udova opstrukcijska uropatija sa znakovima hidronefroze u uznapredovaloj bolesti hematurija i krvarenje iz rektuma u preterminalnoj fazi. STD. U 90% dokazana je infekcija HPV-om Smatra se da je potrebno 7 godina za promjenu početne CIN lezije u klinički vidljiv invazivni ca cervixa Karcinom žlijezdanih stanica (adenocarcinoma cervicis uteri) Smatra se da nastaje postupno iz GIL (glandularne intraepitelne lezije) Rastom širi cervix koji postaje veći. sukrvavi iscjedak – povremeno.com. preponski i paraaortalni hematogeno – u pluća i mozak Klinička slika žene 40-55 g.hr . bezbolno krvarenje ili prljanje (spotting) obično nakon spolnog odnosa ili kupanja bol i osjećaj nelagode tijekom snošaja s napredovanjem krvarenja su češća.Dijagnoza: anamneza..

vaskularni lejomiomi. intersticijsko zračenje) > III → kemoterapija (cisplatin + bleomicin ili vinkristin). www. Patogeneza Urok nastanka mioma nije poznat.5%). brahiterapija (intrakavitarno). prisutni su u oko 20-25% žena reproduktivne dobi (rastu pod utjecajem hormona. zračenjem. Variraju od konzistencije kamena do vrlo mekanih. mulaža (izrada posebnih odljeva rodnice). klinički vidljiv ca) radikalna histerektomija. atipični lejomiomi. kemoterapijom i kombinirano.perpetuum-lab. a mogu prolabirati i kroz cervikalni kanal.. Miomi sa posebnom histološkom slikom su: mitotički aktivni miomi.com. Patologija Miomi su dobro ograničeni čvorovi okruglasta oblika. infarkcije i pričvršćivanja na okolne zdjelične strukture (parazitski. migrirajući miom) Intraligamentarni – između 2 sloja širokog ligamenta. a učestalost im opada s pojavom menopauze). Estrogeni posješuju njihov rast. mijenjaju oblik maternice Subserozni – nekada i na peteljci. Intramuralni – najćešći.rana trudnoća (8-12 tj) u stadiju Ia može se učiniti konizacija + serklaža cervixa. bjelkasti.24 i više tj trudnoće: trudnoća se dovršava 29-30 tj carskim rezom i u istome se aktu učini radikalna histerektomija sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom . LARVH ( laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija) > II b (infiltriran parametrij) → zračenje (perkutamno. vrlo rijetko zloćudno alteriraju (0. s različitom količinom vezivnoga tkiva. a u Ia2 i Ib (invazija u stromu 3-5 mm. epiteloidni. Ako imaju pendularni oblik prominiraju u lumen maternice. na prerezu vrtložaste strukture. zatim difuzna lejomiomatoza i miometrijska hipertrofija. a različitih su oblika i veličina. Najčešće su multipli. fibromiomi) su najčešći dobroćudni tumori maternice. miksoidni. u mlađih žena s mikroinvazivnim ca → konizacija I – Ia (ograničen na cervix i invazivni ca koji se može otkriti samo mikroskopski) → histerektomija.12-24 tj u Ib i višem stadiju preporučuje se započeti s perkutanim zračenjem (do smrti ploda i pobačaja obično dolazi uz dozu zračenja 35-40 Gy) MIOM * Šimunić 441 + 138 Miomi (lejomiomi. može doći do torzije. . intravenska lejomiomatoza. celularni lejomiomi. mogu komprimirati mokraćovode i zdjelične krvne žile Histološka građa Vrtložno isprepleteni anastomozirajući snopovi uniformnih glatkomišićnih stanica. Najčešće 1 veća krvna žila opskrbljuje svaki tumor. samo u bolesnica u kojih se ne očekuje dugo trajanje života Liječenje ca cervixa u trudnoći: . Dobro su ograničeni od okolnog miometrija s vezivnom pseudokapsulom.hr . hemoragični celularni lejomiomi. Većinom imaju nešto više stanica od okolnog miometrija. U 2/3 mioma prisutne su degenerativne promjene. dobroćudni metastazirajući miomi. diseminirana peritonealna lejomiomatoza Komplikacije mioma Miomi često podliježu dobroćudnim promjenama. Submukozni – rastu prema materištu i zbog pritiska na endometrij uzrokuju nepravilna krvarenja iz maternice. Nastaju proliferacijom 1 klona glatkih mišićnih stanica.1-0.Liječenje Kirurško.

infekcijom. a mogu se i otrgnuti i prsnuti Rađajući miom: obilna krvarenja i jaki bolovi Miomi pogoduju neplodnosti jer dislociraju i deformiraju maternicu. akutna bol kod torzije ili rađajućeg mioma. Torkviranje mioma: subserozni m. tuboovarijski apscesi. mučninu i defans trbušne stijenke. postaju nehomogeni. To su homogeno ehogene strukture. kronična bol + dismenoreja. asimptomatski se miomi otkrivaju slučajno. tm jajnika. nagli rast mioma u reproduktivnoj dobi ili svaki rast mioma u postmenopauzi (isključenje sarkoma!). visoke septične temperature tresavicu. Nekroza: česta zbog ishemije. RTG abdomena: samo kalcificirani miomi Histerosalpingografija: deformacije uterusa Histeroskopija Intravenska urografija MR (rijetko se rabi) Diferencijalna dijagnoza Trudnoća. ako je miom jedini razlog neplodnosti. venska kogestija zdjelice i donjih udova. Kirurško liječenje: indikacije su obilna krvarenja uz posljedičnu amenoreju. intramuralni su unutar mišićne stijenke. poremećena mikcija i razvoj hidrouretera. masna. atrofija. Liječenje gestagenima može se provoditi i prije kirurškoga zahvata. cervikalni miom. kompresija okolnih organa male zdjelice. tromjesječju mogu potaknuti spontane pobačaje i prijevremene porođaje (analgetici i tokolitici!) Za vrijeme porođaja mogu izazvati inerciju maternice. moguća je klinička slika ileusa. Napetost u maloj zdjelici – nastaje zbog pritiska velikih mioma na okolne organe. Neplodnost – miomi na peteljci i cervikalni miomi mogu pritiskati i sužavati cervikalni kanal. abdomen. Nepravilna i obilna krvarenja iz maternice – čest simptom. Miomektomija: mlade žene koje još žele rađati www. U 2. dispreunija. a ako se pojave sekundarne promjene. Takvi promijenjeni miomi često podliježu infekciji. anomalije položaja i stava djeteta ili opstrukciju porođajnog kanala. moguća je i tromboza. maetroragije → posljedica je anemija i manjak Fe. abdomen) → hitna operacija Mali miomi → analozi GnRH (mogu smanjiti veličinu mioma i do 60%). jaki bolovi.. Dijagnoza Rutinski ginekološki pregled (+ digitorektalni i palpacija abdomena) UZV: subserozni miomi vide se kao nepravilnosti koje remete glatkoću ruba maternice. a ako se izliju u trbušnu šupljinu – ak. ginekološkim pregledom. na peteljci. tm organa male zdjelice Miomi i trudnoća Nakon miomektomije u 40% žena dolazi do trudnoće.Česte su nekroza. Liječenje Anemija se liječi sanacijom nepravilnih krvarenja uz nadoknadu Fe Akutna stanja torzije ili nekroze (ak. takvi miomi se povećavaju i smekšavaju te mmogu pritiskati i dislocirati susjedne organe i tkiva Inficirana nekroza: ovi miomi omogu uzrokovati simptome akutnoga abdomena s bolovima u donjemu dijelu trbuha. obilne menstruacije (menoragije). venska staza i intersticijska krvarenja. Klinička slika Simptomi se javljaju samo u 35-50% bolesnica. Nakon porođaja moguće su jake kontrakcije maternice i obilnija krvarenja.hr .perpetuum-lab. Bol – može se javiti kao posljedica degeneracije mioma povezane s vaskularnom okuzijom. a submukozni iskrivljuju konture šupljine maternice. hijalina i cistična degenracija te kalcifikacija mioma. torzijom mioma ili kontrakcijom uterusa kod rađajućeg mioma.com. premenstruacijsko oskudno krvarenje (?spotting'). konstipacija. Spontani pobačaj – 2x je češći u žena s miomima maternice. Cistična degeneracija: moguće prsnuće. i 3. pritišću jajnike i jajovode i dovode do njihove opstrukcije.

šupljinu limfogeno – u zdjelične i paraaortalne ly. MR tumorski biljeg CA-125 u uznapredovalim stadijima Širenje lokalno – u miometrij. ali samo oko 25% krvarenja u menopauzi znače rak! ginekološki i citološki pregled frakcionirana kiretaža histeroskopija UZV. koncentraciji estrogenskih i progesteronskih receptora i zahvaćenosti limfnih čvorova. kosti. Color-doppler. žlijezde hematogeno – u pluća. peritoneum FIGO 1988.atipična h. klasifikacija stadija proširenosti (str. kroz jajovod impl. incidencija u porastu 2 temeljna oblika: ovisni i neovisni o estrogenima Činitelji rizika žene koje su kronično izložene neoponiranom djelovanju estrogena pretile kasna menopauza PCOS dijabetes estrogenski tm gonada estrogensko HNL (hormonsko nadomjesno liječenje) terapija tamoksifenom (selektivni modulator E receptora) nerotkinje U višerotkinja i žena koje su uzimale OC postoji znatno manja vjerojatnost od obolijevanja ca endometrija!! (OC – zaštitni učinak traje 3-10 godina) Tijek bolesti Najčešće ishodište ca je hiperplazija sluznice maternice: .složena h.hr . dubini invazije. kod abnormalnosti endometrija nađenih UZV-om Prognoza Ovisi o stadiju proširenosti. dobi bolesnice. serozu. KARCINOM ENDOMETRIJA *Šimunić 451 Incidencija Najčešći ca spolnih orgaan. pliku latu i zdj. 453) – porastom gradusa raste stupanj nezrelosti tm Kada kiretirati? ženu > 40 g pri ponovljenome abnormalnome krvarenju iz maternice.Histerektomija: u starijih. perit.perpetuum-lab. gradusu tumora. – atipične stanice Dijagnoza anamneza: oko 90% ca endometrija očituje se krvarenjem. jajnik. kada je enukleacija mioma nemoguća U žena u peri/post – menopauzi čiji miomi ne prave smetnje i smanjuju se. čini 6-7% svih ca u žena. u žena koje više ne žele rađati. jetru. www. kod svakoga krvarenja u postmenopauzi. papilarno pupanje . – kompleksniji uzorci rasta. operacija nije potrebna.jednostavna h. pri sumnjivom ili pozitivnom citološkom nalazu. – proliferacija + ↑broja i dilatacija žlijezda .com.

/adneksektomija www.Liječenje Kirurško – laparotomija. brzi rast 'mioma'. oni se daju i kod jednostavne i složene hiperplazije TUMORI UTERUSA *Šimunić 458 SARKOMI UTERUSA Rijetki tm. u prosijeku velik 8-10 cm Klinički: krvarenje iz rodnice. histeroskopija i frakcionirana kiretaža Liječenje: histerektomija i adneksektomija + postop. ispunjen brojnim polipima. građen od stanica sličnim stanicama strome endometrija u proliferacijskoj fazi ciklusa. zloćudna – adenosarkom ako je epitelna sast. ako su obje komponente dobroćudne – adenofibrom ako je mezenhimska sat. Za uznapredovale stadije i kod opetovanog javljanja. Širi se uglavnom hematogeno u pluća. povećan uterus. krvarenje iz rodnice. 'mekani tm' uterusa uz bol u zdjelištu. postop.com. širi se limfogeno i hematogeno. Hormonska th progestinima – ako su E i P receptori visoki. Color-doppler. Zrači se i kad je operacija kontraindicirana. kombinira se vanjsko i intrakavitarno. praćenje (u prve 2 g > 80% recidiva) ENDOMETRIJSKI STROMALNI TUMOR nastaje iz stanica endometrijske strome u žena kasne reprodukcijske dobi Stromalni nodul Endometrijski stromalni sarkom niskoga stupnja zloćudnosti – najčešći. MIJEŠANI MEZODERMALNI (MULLEROVI) TUMORI (MMT) najčešći sarkomi uterusa (1/2 svih) mogu se razviti tm sastavljeni od epitelnih i mezenhimskih sastavnica. te se u skladu s tim donosi odluka hoće li se izvesti zdjelična i/ili paraaortalna limfadenektomija Zračenje – u stadijima IIIi IV. u stadijima i i II. Dg: UZV – 'široka plja razrijeđenja' 8krvarenja i nekroze unutar tm). Kemoth. prognoza loša Histogenetsko izvorište: -glatko mišićje uterusa (leiomyosarcoma) -endometrijska stroma LEJOMIOSARKOM Javlja se između 52-54 godine. katkada povećanje uterusa uz bolove u zdjelištu Liječenje: histerektomija i adneksektomija Endometrijski stromalni sarkom visokog stupnja zloćudnosti – od stanica endometrijske strome s izraženom atipijom stanica Klinički: makroskopski polipoidnog izgleda. zloćudna – karcinofibrom U MMT-u su zloćudne obje tm sastavnice.perpetuum-lab. izuzetno zloćudni. najčešće intramuralan tm. umjerena atipija Klinički: nepravilno krvarenje iz rodnice.hr . MMT-i mogu biti homologni (od elemenata koje inače nalazimo u uterusu) i heterologni (sadrže i sastavnice koje inače ne nalazimo u uterusu) Adenofibrom – dobroćudan. solitaran. histerekt. na rezovim zamrznuta tkiva maternice određuju se tijekom operacije gradus ca i dubina prodora u miometrij. perkutano zračenje. izrazita agresivnost Liječenje: histerektomija i adneksektomija + ev.

unilokularne tvorbe. 28-40g. uklanjanje sluzi Endometrioidni cistadenom – rijedak.Adenosarkom – rijedak. ima nizak zloćudni potencijal. epitelom. spolnih stanica i specijalizirane strome čine > 90% svih tm jajnika EPITELNI TUMORI JAJNIKA 3 kategorije: dobroćudni. ali i o njegovoj strateškoj lokalizaciji. obično multilokularni. 1 šuplja tvorba veličine 8-10 cm Mucinozni cistadenomi – veći od seroznih. Javljaju se u mlađoj životnoj dobi (42-47 g) Liječenje: ZLOĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA www. sadržaj tm razlije se po trb. određivanje vrijednosti serumskih biljega CA-125 i CA-19. ischiadicus – edemi nogu i parestezije Dijagnoza: bimanualni palpacijski pregled./adneksekt. Tm iz pokrovnoga epitela.hr . Liječenje: histerekt. cistično – solidan BRENNEROV TUMOR (*Šimunić 462) – fibroepitelni tumor građen od žarišta prijelaznoga epitela. ATIPIČNI EPITELNI PROLIFERATIVNI TUMORI Između dobroćudnih i zloćudnih – imaju niski zloćudni potencijal i povoljnu profnozu. polipoidna izgleda.. pa potom donijeti odluku o opsegu zahvata. uglavnom je malen i ne izaziva kliničke smetnje Simptomi: ovise o veličini tumora. krvarenje iz rodnice praćeno ispadanjem pojedinih dijelova tumora.perpetuum-lab. vrlo je agresivan i rano metastazira u jetru i pluća Liječenje: histerektomija. ili zračenje MIJEŠANI ZLOĆUDNI MULLEROV TUMOR (KARCINOSARKOM) najčešće se javlja u postmenopauzi Klinički: povećanje uterusa. tanke stijenke. U mlađih žena koje još žele rađati laparoskopski se izvodi jednostrana adneksektomija ili cistektomija. u uznapredovalim stadijima kemoth. bez papilarnog rasta i patološke prokrvljenosti. širi se limfogeno i hematogeno.sekretorni epitel (pseudomyxoma peritonei) Liječenje: kirurško. Ako prsne. zahvata neophodno je učiniti hitnu (ex tempore) PHD analizu. DOBROĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA Obično uni/multilokularne cistične tvorbe obložene neaktivnim kub/cil epitelom Serozni cistadenomi – ispunjeni bistrom seroznom tekućinom. u tijelu uterusa. zbog pritiska na mokraćni mjehur može se javiti dizurija.9 Cistične. Color – Doppler. a ako je tm velik i smješten u Douglasovu prostoru. u starijih histerektomija i obostrana adneksektomija. Rijetko uzrokuju simptome zbog pritiska na zdjelične vene i n. atipični epitelni proliferativni tm i zloćudni tm.com. S rastom tm javlja se nelagoda u trbušnoj šupljini. najč. UZV. u postmenopauzi. tijekom kir. obostrana adneksektomija + zdjelična i paraaortalna limfadenektomija TUMORI OVARIJA *Šimunić 461 Prema WHO postoji 11 skupina tm jajnika prema histogenetskom podrijetlu. niskih vrijenosti CA-125 obično su dobroćudni cistadenomi! Liječenje: isključivo kirurško.šupljini i katkada može izazvati transformaciju mezotela potrbušnice u mucin . zbog pritiska na rectum mogu se javiti i smetnje u pasaži crijeva. u ctpl nakupine sluzi. unutarnja stijenka glatka i obložena 1-rednim cil.

hematogeno (u jetru i pluća) Klinička slika: U početku nelagoda u trbuhu i pritisak na okolne organe. malaksalost.potrošnja životinjskih masti. pregled 2 x godišnje. ali niskoga stupnja zloćudnosti. Širenje: 1. karcinoza pleure i hidrotoraks) 3. RTG pluća. limfogeno (u zdjelične i paraaorttalne ly čvorove) 2. transcelomno (implantacijom po trbušnoj šupljini) 1. AiC .vegetarijanska prehrana. CD.javlja se značajno ranije nego sporadični ca jajnika!! Javlja se u okviru 3 nasljedna sy: . (Š. bimanuelna pretraga zdjelice. bjelančevina i unosa cal. adneksektomija i omnektektomija * Obiteljski karcinom jajnika . proliferacija i katkada zloćudna transformacija. UZV 2 x godišnje. vit. nakon trudnoće histerektomija. ↓: inaktivacija tumorsupresorskih gena BRCA-1. KARCINOM POKROVNOGA EPITELA Zloćudni tumori jajnika čine 5% svih zloćudnih tm u žena.HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) nasljedni sy Lynch sy II (nasljedni nepolipoidni kolorektalni ca i ca jajnika) Prevencija i liječenje: uzimanje OC do trudnoće. MR. BRCA-2 i p53.com.Etiopatogeneza: 3 glavne hipoteze a) Hipoteza neprestanih ovulacija (ponovljene traume epitelne pov. Nakon porođaja profilaktičko odstranjenje jajnika TUMORI SPECIJALIZIRANE STROME JAJNIKA Čine 5-12% tm jajnika i dijele se u nekoliko skupina: GRANULOZA TUMORI Većinom zloćudni.prehrana: ↑ .perpetuum-lab. inf.hr . Liječenje: Starije žene: histerektomija + adneksektomija + ev. limfatički transdijafragmalni put (u pleuralnu šupljinu. gubitak tjelesne težine Dijagnoza: Anamneza. vrijednosti CA-125. određivanje CA-125 2 x godišnje. jajnika stalnim ovulacijama) b) Gonadotropinska hipoteza (trajna izloženost jajnika visokoj razini cirkulirajućih FSH i LH povećava opasnost od natanka tm) c) Teorija zdjelične kontaminacije (kontaminacija kancerogenim tvarima putem spolnog sustava) Cramer i Welch: jednistvena teorija – prvi korak karcinogeneze je invaginacija pokrovnog epitela u stromu jajnika – slijedi diferencijacija. palpacija trbuha. gin. CT.nasljedni ca jajnika . u uznapredovaloj bolesti rast trbuha (ascites).talk: vanjski kancerogen (puder!) . dojenje OC . ↓ . 471) www. smetnje disanja (pritisak na dijafragmu). najčešće se javlja u žena > 50 g. Mlađe žene: ovariektomija + 6 mjeseci poslije – laparoskopski ' second look' ( detaljno se pregleda cijela trbušna šupljina. urografija.↓ opasnost: rađanje.↑: mutacije onkogena K-ras i HER-2/neu. uzmu se ispirci s tipičnih mjesta i uzorci peritoneuma s tipičnih mjesta). kolonoskopija i pasaža crijeva. limfadenektomija. UZV. bol u trbuhu. Čimbenici rizika: .↑ opasnost: neplodnost .

sl. 10-12 cm u promjeru. česti u djevojčica i adolescentica! (skoro 70% svih zloćudnih tm jajnika). je nagli rast trbuha u djevojčice/mlađe djevojke.com. 472) Čine 15-25% neoplazmi jajnika. HILUSNI TUMORI (LEYDIGOMA) Rijetki. . glatke stijenke. u 95% dobroćudni Liječenje: I kirurški. Obično jednostran tm. + citostatici KORIOKARCINOM Tumor građen od zloćudnih trofoblastičnih stanica koje odgovaraju stanicama citotrofoblasta i sinciciotrofoblasta normalne posteljice. Liječenje: kirurško. citostatici TUMORI ŽUMANJČANE VREĆE (YOLC SAC CARCINOMA) Rijetki tumori. kemoth. u 85% u postmenopauzi.gestacijski – u odraslih žena kao primarni ovarijski korioca nastao na temelju ovarijske trudnoće ili kao metastaza u jajnik primarnoga korioca maternice Liječenje: kemoth. jednostrani. jednostrani. Karakteristična kl. ly metastaze paraaortalno i u retroperitoneum. DISGERMINOM Zloćudni tumor nastao malognom alteracijom primordijalnih oocita. Nizak zloćudni potencijal. promjera 5 cm. prognoza odlična Typus iuvenilis – žene < 20 g. omentektomija i limfadenektomija. u 80% estrogeno aktivni. Liječenje: kir. solidni. Širenje: ly. dobroćudni su. Trijas simptoma – sy Meigs: fibrom jajnika + ascites + hidrotoraks.perpetuum-lab. EMBRIONALNI KARCINOM www. FIBROMI Solidni rast stanica vezivnoga tkiva. uvijek jednostrani. transcelomno presađivanje(omentum i peritoneum). ugl. TUMORI SPOLNIH STANICA (Š. Liječenje: kir. II i III kir. Liječenje: rani stadiji kirurški. obostrana adneksektomija. pregledom. promjera 15 cm.2 tipa (histološki): Typus adultus – u peri/postmenopauzi. od lipidnih stanica nalik Lexdigovima.hr . Liječenje: kirurško. iznimno brz rast i rani rasap bolesti. makroskopski nalikuje miomu. Glatke površine.negestacijski – rijedak. rastu sporo. radikalno ako se otkrije u uznapredovalom stadiju – histerektomija. konzervativno ako se otkrije rano (fertilna sposobnost) – jednostrana adneksektomija. luči HCG. + kemoth. mlađe žene (20-30g). djevojčice & adolescentice. hematogeno (jetra). Često se otkriva u mladih bolesnica s primarnom amenorejom. TEKA TUMORI (THECOMA) Razmjerno rijetki. nastaju transformacijom embrionalnih stanica u ekstraembrionalno tkivo. u oko ½ dovode do postupne maskulinizacije. + sist. ne prave smetnje i obično se otkriju slučajno rutinskim gin. hematogeno (rano!) Liječenje:kirurški. uznapredovali kir. može izazvati preuranjeni pubertet. TUMOR SERTOLI – LEYDIGOVIH STANICA (ANDROBLASTOMA) Rijetki. 2 skupine: . ly širenje (paraaortalno). u serumu ↑ AFP. 6-7 cm. Liječenje: kirurško. + citostatici.

a u 20% muškarci s kriptorhizmom. zloćudan. virilizacija. U 80% bolesnice su fenotipski žene. kemoth. Dobroćudan.analizirati bjelančevine u mokraći . Najčešće se vidi struma ovarii – građa jednaka parenhimu štitnjače. Amenoreja. (ekstirpacija). ZRELI TERATOM Najčešći tm jajnika u 2. proljev.com. --------------------------------------------porodništvo------------------------------------------PREGLED TRUDNICE *Dražančić 21 OPĆI PREGLED Obavlja se pri prvom dolasku trudnice: . hematogeno.hr . Liječenje kir. U pravilu dobroćudan. defans) a moguća je i nekroza stijenke sa rupturom (kemijski peritonitis sa priraslicama). Karcinoidni sy (crvenilo kože i vrata. ly. građen od velikih zloćudnih primitivnih oocita. Serumska razina CA-125 rabi se u procjeni učinkovitosti th. pregled mokraće www. METASTASKI TUMORI JAJNIKA 5-8% svih ca janika. seroreakcije na lues.učiniti laboratorij: krvna grupa (ABI i RH). Liječenje: kir. Stanice se nasele per continuitatem.procijeniti koštani sustav . Liječenje: kirurškom u okviru liječenja primarnoga karcinoma. hem.Krukenbergovi tumori (najčešće iz želuca). otočići nezreloga ili embrionalnoga tkiva. manjak jednog spolnog kromosoma ili mozaicizam. građen od tkiva koja potječu od sva 3 zametna listića zametka. vrlo rijedak.ili transcelomnim putem. hipotenzivne krize). i 3. Karcinoid nastaje iz stanica probavnoga i dišnoga epitela koji se nalazi u zrelome teratomu. isključivo u disgenetičkim gonadama. KKS. Jako naginje zloćudnoj preobrazbi (najčešće ima otočiće disgeminoma). Cistične šupljine obično su ispunjene lojem. hipospadijom i unutarnjim ženskim spolnim organima. Najčešće su građeni od lože i živčanoga tkiva (ektoderm). + kemoth. Obostrane metastaze u 2/3 žena. deskvamiranim pločastim epitelom i dlakama. ly.izmjeriti visinu i težinu trudnice . Liječenje: kir + ev. godine. kosti i hrskavice (mezoderm) te crijevnoga i dišnoga epitela (endoderm). U trudnoći čini zapreku u porođajnom kanalu ili rupturira tijekom poroda. NEZRELI TERATOM (TERATOKARCINOM) Rijedak tm. rano širenje implantiranjem. Liječenje: kir. desetljeću života.. najčešće nezreli neuroepitelni elementi.izmjeriti krvni tlak . najčešće se javlja oko 12. razmjerno su česti ca GI sustava. Simptomi ovise o veličini tm (kompresija). Jednostran. Metastaze ca dojke su najčešće. brzo raste i rano metastazira.pregledati srce. Komplikacije: torzija (bol.Vrlo rijedak ali izrazito agresivan. Jajnici su metastazama najčešće zahvaćen organ ženskoga spolnoga sustava. anomalije spolnih organa.rijedak. pluća i abdomen . kao i ca jajovoda (izravno urastanje). MIJEŠANI TUMORI SPOLNIH I STROMALNIH STANICA Gonadoblastom .perpetuum-lab. Ca endometrija također metastazira u jajnik. liječenje: kir. MONODERMALNI TERATOM Teratom od samo 1 zametnoga listića.

tj.hr . tj. positio prima seu sinistra (zatiljak i leđa djeteta okrenuti su prema lijevoj strani majke) II. izrasline) Pregled u spekulima: iscjedak u rodnici: normalno . tj. iscjedak. (U žena koje su ranije rodile već u II. priljubljene na prsni koš. pretežno u stražnjem svodu. a kasnije u razmacima od 1 mj. svojim dnom izlazi iz male zdjelice B) položaj maternice u oko ¾ žena je u položaju anteversio – anteflexio. a cervix koničan u nerotkinja. palpiramo uterus izvana. tromjesječju postaje uloživ za vrh. corpus se izduljuje i približava xifoidu. nožice skvrčene u kukovima i priljubljene trbuhu. 37 i 39 tj. (Zdravo djete – obično prekrižene ručice. transversus et obliquus) Stav čeda: stav glavom i stav zatkom Namještaj čeda: I. test opeterećenja glukozom i genetsko savjetovanje GENITALNI PREGLED PREGLED U RANOJ TRUDNOĆI Inspekcija vanjskog spolovila (crvenilo. slušamo KČS. (Versio ostaje sve do blizu kraja trudnoće. palpiramo cervix. cilindričan u rodilja.tj veličine je manje ženske šake i potpuno mekan od 8. tj. ev. tj. vaginalis i kvasnice) i stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno za sprečavanje asc. positio secunda seu dextra (…prema desnoj strani majke) Držanje ploda (habitus fetus): odnos sitnih česti ploda prema trupu.oskudan. veličinu glavice. Određuje se: A) veličina i oblik corpusa uteri sa 5 tj. a u III. Anomalije fetusa) II. tek potkraj trudnoće postaje uloživ za vršak prsta. od 18. povećava se i postaje kuglast sa 12. amenoreje uterus je smekšan. Nakon 16.- ako u anmanezi postoje indikacja. prije termina prohodan za prst. (tada češće: sa 35. bjelkast. do 22.) Palpacija područja adnexa: bilo kakav nalaz na adnexima zahtijeva UZV pregled. tj. PREGLED U UZNAPREDOVALOJ TRUDNOĆI Prvi pregled trebao bi se obaviti do 8. Cervix je zatvoren. poprečan i kos (situs longitudinalis. Vanjski pregled U posljednjem tromjesječju trudnoće mogu se prilično točno procijeniti: Položaj čeda: uzdužan. (odr. tj. druga ruka iznad simfize. do 37. L. veličine je glave djeteta. t.. per spekula se informiramo o rodničkom iscjetku.) tako da ukupni broj pregleda bde 8-9. sijelo placente. a 2-3 tj.com. pogotovo njgov istmički dio (Hegarov znak). nestaje flexio. i za cijelu jagodicu prsta) Važno je da unutrašnje ušće cervixa nije prohodno pri palpaciji! Manualna palpacija povećanog trupa maternice: kažiprstmi srednjak su u rodnici.) www. tj. do 12. od 34. bakterije. sve do 32. infekcije i korioamnionitisa!) te konačno uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu opisivanje stijenke rednice i vrata maternice: sluznica je blijedoružičasta.. potrebno ga je i mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. a mogu se ustanovitii i segmentalna otvrdnuća (Piskačekov znak) sa 8.perpetuum-lab. UZV: I. Pri svakom pregledu izmjerimo krvni tlak. radi se i bakteriološki pregled mokraće. veličine je muške šake sa 16.

pipanje sitnih česti i leđa 3. Unutrašnji pregled Vaginalnim pregledom kažiprstom i srdnjakom pipamo koja je predležeća čest. PREGLED U PORODU Vanjski pregled Leopold – Pavlikovi hvatovi i slušanje KČS Unutrašnji pregled Obavlja se pod najstrožim mjerama asepse. Inspekcija i palpacija međice.Fizikalni pregled Inspekcija (gleda se je li maternica uzdužno ili poprečno ovalna – položaj čeda) Palpacija Leopold – Pavlikovim hvatovima: 1. tvrdoća i prohodnost cervixa te njegov položaj. slabinskog kralješka Conjugata diagonalis – 12-13cm – između donjeg ruba simfize i promontorija. c.perpetuum-lab. www. vodenast. Zangenmeisterov hvat: otkriva prominira li predležeća čest u odnosu na simfizu (disproporcija) Auskultacija: slušanje kucaja čedinjeg srca (KČS) opstretičkom slušačlicom i doplerskim pretraživačem. obuhvat fundusa (saznajemo koja je čest u fundusu. Važno je procijeniti dubinu angažiranja (spuštanja) glavice. Ne koriste se rutimski. duljina.com. sve steroide – steroidi se prvo oslobađaju u majčnu cirkulaciju unutar interviloznog prostora.5cm dobije se conjugata vera Diameter intertuberalis – između tubera sjednih kvrga procjenjuje se iskustveno ili postavljanjem šake na međicu TEST NA TRUDNOĆU *Dražančić 82 Posteljica se sastoji od majčinog dijela (decidua) i fetalnog dijela (trofoblast). dokle seže fudus) 2. stvaraju peptidne i proteinske hormone.1 glava je srednjim segmentom u zdjelici 0 glava je velikim segmentom u zdjelici + 1 glava je na dnu zdjelice + 2 glava je na izlazu zdjelice Mjerenje zdjelice (menzuracija) Mjeri se šestarom po Baudeloqueu. obuhvat predležeće česti (u > 95% tvrda zaobljena glavica) 4. zatim prolaze kroz sincicij. Inspekcija iscjetka (sluzav.3 glava je priljubljena na ulazu zdjelice .2 glava je malim segmentom u zdjelici . rodnice i cervixa. odbitkom 1. stijeku fetalnih kapilara pa u fetalni krvotok. glava je pomična nad ulazom zdjelice. Trofoblast se sastoji od citotrofoblasta (unutarnji sloj) i sinciciotrofoblasta (vanjski sloj). mogu se odrediti u krvi prije implantacije blastociste. Dokaz β-HCG u mokraći ili serumu žene reprodukcijske dobi indikativan je za trudnoću. Humani korionski gonadotropin (HCG) HCG je hormon kojega izlučuje sinciciotrofoblast.hr . Diameter intercristalis – 28cm – između obje cristae iliacae Diameter interspinalis – 25cm – između obje spinae iliacae anterior Diameter intertrochanterica – 32cm – između trohantera Conjugata externa – 19-20cm – između gornjeg ruba simfize i trnastog nastavka 5. 6 položaja: U početku. (Određuje se βlanac jer je specifičan za svaki hormon) U normalnoj trudnoći HCG se može dokazati u serumu već 8 – 9 dana poslije ovulacije. i s. U prvom porodnom sdobu sikrono nestaje cervix. a zatim . a s. Prvi pokazatelji trudnoće su rani faktor trudnoće (EPF) i faktor koji stimulira trudnoću (PAF). otvara se ušće i spušta glavica.. sukrvav ili krvav). procjena dubine angažiranja glavice 5.

tj. inducira sintezu somatomedina lipoliza!. izaziva pojačanu pigmentaciju oksitocin: povisuje se tek u 2/2 trudnoće. inhibira glukoneogenezu u majke (djeluje dijabetogeno!) Regulira osmotski tlak u amnijskoj tekućini Inhibira djelovanje FSH inhibira rast folikula u jajniku i ovulaciju tijekom trudnoće Omekšava cervix. sinciciotrofoblast (u trudnoći) RELAKSIN žuto tijelo (kasnije posteljica) Rana trudnoća: stimulacija žutog tijela progesteron implant.osjetljivosti receptora je s 36. tjedna. U 9. do 10 dana od izostanka menstruacije. dan Promjene endokrinih žlijezda u trudnoći Hipofiza prednji režanj. max. i 8. pada nakon poroda. Važan je za održanje i napredovanje porođaja. testosteron (descensus testisa) Korelira s masom placente.Kvalitativni testovi za brzi dokaz trudnoće iz prvre jutarnje mokraće osjetljivosti su od 50 do 500 IJ HCG/L.hr . a u babinjama se ciklički povisuje vezano za dojenje MSH (melanostimulirajući hormon).5 – 2. tjedan PRL INHIBIN decidua 7. Pozitivan rezultat ovih testova u trudnoći dobiva se oko razdoblja očekivane menstruacije. trudnoće stvara se najviše HCG.com. HCG u serumu može se točno izračunati trajanje trudnoće u danima: razina HCG udvostručuje se svakih 1.perpetuum-lab. Na osnovi konc. a patološki visoke vrijednosti povezane su sa molarnom trudnoćom ili trofoblastičnom bolesti. DHEAS.5 dana. tjedan granuloza stanice (u menstruacijskom ciklusu). opušta ligamente zdjelice.tj. koncentracije ostaju niske tijekom cijele trudnoće HR ostaje isti ili nešto snižen TSH ima najveći porast u 2. mjesecu trudnoće ACTH PRL: porast počinje između 5. a u babinjama djeluje na izlučivanje mlijelka (kontrakcija gms lijezdanih stanica) vazopresin – ne mijenja se www.) HPL posteljica 5.blastociste Kasna trudnoća: DHEA. koncentracije. potom razina pada i sve do kraja ostaje na 10% od max. ZNAKOVI TRUDNOĆE Endokrine promjene u trudnoći HORMON MJESTO STVARANJA *Dražančić 82 + 94 + 101+ 104 + 318 U SERUMU SE JAVLJA OD DJELOVANJE HCG sinciciotrofoblast 8-9 dana (max: 9 tj. PRL FSH i LH. Visoka razina HCG ukazuje na višeplodnu trudnoću. na kraju trudnoće je 10x viši. regulira kontraktilnost uterusa 14.

U ½ trudnoće uterus je kuglast (rast mišićnih niti).hr . jer je apsorpcija Ca iz t. trimestru epitel postaje spljošten. viskozan i mutan te stvara cervikalni čep istmus (dio vrata koji se nalazi odmah iznad cervixa. no balans Ca je pozitivan. nakon tog vremena posteljica preuzima funkciju. napetosti.2 i 3 mj.com. duljina 7. jer se 25-30g deponira u fetalni skelet. Žuto tijelo najaktivnije je do 10.5cm. S cervixom tvori zaporni mehanizam.perpetuum-lab. zonu kompaktu.Štitnjača štitnjača se povećava. sluznica maternice transformira se u deciduu (decidua ima površni sloj. Mišićni sloj građen je od glatkih mišićnih stanica koje se isprepleću u raznim smjerovima – to omogućuje da se istmički i cervikalni kanal šire za vrijeme poroda Maternica je na kraju trudnoće teška 5-6 kg. a onaj koji oblaže jajašce kapsularna. katkad prave boli povećavaju se: u 1. u 2. U trudnoći stanice strome nabubre.0) Maternica cervix: količina glikozamina veziva smekšavanje cervixa. Bazalnom se naziva ona na mjestu implantacije jajašca. zonu spongiozu). okolno vezivo omekša. proliferacija endocervikalnih žlijezda cervikalni mukus koji je gust. dio koji oblaže materište je parijetalna decidua. se broj i veličina žlijezda. no slobodnog kortizola je vrlo malo aldosteron deoksikortikosteron (uloga u patogenezi edema i hipertenzije u trudnica s preeklampsijom!) androstendion DHEA (dihidroepiandrosteron) – glavni prekursor za stvaranje estriola i estrona Genitalni organi Vanjsko spolovilo i rodnica međica i vulva postaju hiperemične i mekše rodnica: modroljubičasta (venska staza – Chadwickov znak). i dublji sloj. znatno je bazalni metabolizam ukupni T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). a žlijezde zauzmu čitavu dojku receptori za PRL na žlijezdanim stanicama www. ima kruškolik oblik.5cm).25-dihidroksi-vitamin D Nadbubrežne žlijezde kortizol (dvostruko već u 1/3. kapacitet joj je oko 6mL. Trup maternice: izvan trudnoće maternica teži 50-70g. CT (kalcitonin) 1. jajnici postaju hiperemični žuto tijelo u trudnoći luči progesteron (P4) do 50-60 dana trudnoće. tjedna. doprinosi izgonu ploda.6-6. i 3. a u 2/2 plosnato ovalan (pasivna distenzija stijenke koja je debela tek 0. mišići hipertrofiraju. a granice su mu prema distalno histološko. a prema proksimalno anatomsko unutrašnje ušće) – povećava se i izduljuje. a peterostruko do kraja trudnoće). pločasti epitel odeblja glikogen pretvara se u mliječnu kiselinu – zaštitni niski pH (3. proliferira epitel kanalića. Jajnici i jajovodi rastom uterusa izlaze iz zdjelice i postaju abdominalni organi krvne žile jajnika jako se prošire. ali slobodni T4 i T3 ostaju u granicama normale Paratiroidne žlijezde povećana je potreba za Ca. jajovodi: spljošten epitel endosalpinksa (nema hipertrofije mišićnog sloja) Dojke osjećaj topline.).crijeva i PTH (paratiroidni h.

ova 'inzulinska rezistencija' kompenzira se izlučivanjem inzulina u trudnoći lipida u plazmi u 2/2 trudnoće. trombociti. vazodilatacije i povećanog protoka krvi kroz kožu) venski bazen (česti varikoziteti donjih ekstremiteta!) Disanje ošit se pomiče kranijalno za 4cm. volumena krvi. a i blago pO2 i prijenos kisika djeteu potrošnja kisika u trudnoći raste za 16% Bubrezi i mokraćni sustav bubrezi se povećavaju. UH i M – promet energije količina proteina (alb) u serumu . neutrofili. količina krvi. hipersalivacija i ptijalizam preosjetljiv vazomotorni sustav: česte nesvjestice u 2/2 trudnoće parestezije i neuralgije (n. od melankolije preko depresije i euforije zbog podraženog vegetativnog sustava: mučnine. težine. koriste se laktati i mast kao izvor E) Probavni sustav i jetra želudac okrenut udesno. eozinofili eritrociti. estrogena (pogoršava toleranciju glc) i kortizola (povećava razgradnju inzulina) . proširuju se bubrežne čašice i ureteri GF (glomerularna filtracija) na 140/mL/min koncentracija ureje i kreatinina u krvi bubrežni klirens za uričnu kiselinu fiziološka glikozurija lučenje u vodi topljivih vitamina lučenje aminokiselina urin trudnice je alkaličan retencija soli apsorpcija Ca fosfor intracelularno u visokim koncentracijama Metabolizam BJ.koloidnog tlaka GUK!! zbog lučenja hPL. ischiadicus) www. Fe.perpetuum-lab.hr . širi se opseg prsnog koša disanje postaje više dijafragmalno nego kostalno utjecaj P4: hiperventilacija uzrokuje pCO2 → to pomaže difuziju CO2 iz fetalne cirkulacije k majci. TIBC Optok krvi srce je potisnuto prema gore i rotirano prema naprijed zbog povišene dijafragme naglašeni su 1. leukociti. i 3. crijeva dislocirana prema gore motilitet crijeva kiselost želučanog soka žučni putovi dilatirani (žučni kamenci!) Živčani sustav psihičko stanje trudnice je labilno.com. a 2/2 = katabolička faza ( GUK. srčani ton sklonost razvijanju supraventrikularne tahikardije minutni volumen srca broj otkucaja srca na 74/min periferni krvni otpor (zbog 'uteroplacentarnog šanta'. povraćanja. i to TG bez HDL-kolesterola 1/2 trudnoće = anabolička faza ( t.Ekstragenitalni organi Krvni sustav volumen plazme. hemoglobin. odlaganje masti i proteina u organizmu). hematokrit.

levator ani te vulvu i perineum. pravilnost el. porodno doba: stadij dilatacije cervixa i ušća (prvorotke 8-10h (200 trudova). aktivnosti postoji tek nakon 35. tj. micanje očiju. a u donjim dijelovima uterusa traju kraće i slabiji su.) Položaj. i 13.com. Latentna faza traje oko 8h i završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm. Dijete se svojim držanjem prilagođava porodnim putovima. BR.. višerotke 5-7h (130tr)) 2. . a vodenjak prsnuo.ovaj pregled najbolje je učiniti oko 20. ciste i tumori placente Pupkovina – manjak krvnih žila. višerotke 30-40min) 3. a s 10 kralješnica i ekstremiteti Anomalije . spuštena i omotana pupkovina (dopler) Tumori združeni s trudnoćom – najčešće miomi i ciste Anomalije cervixa UZV biljezi – otkrivanje kromosomskih anomalija. II.perpetuum-lab. Miometrij ima multifokalni eksitacijski potencijal (estrogeni!). vulva i dno zdjelice. tjedna (flex/ext glavice i blaga gibanja ekstremiteta). KONTRAKCIJA / 10 min 3–4 5 2 TRAJANJE (sec) 80 – 90 90 – 110 100 PRVO PORODNO DOBA Počinje prvim trudovima koji dovode do otvaranja ušća. duljine tjeme -trtica. stav i namještaj djeteta Višeplodna trudnoća – može se dg.hr .II : stadij istiskivanja posteljice i ovoja (30min – 1h) 4. kanalu: cervix. tjedna trudnoće. Fetalna smrt Količina plodne vode Posteljica – zrelost. tjedna Fetalna dinamika – pokreti ploda mogu se pratiti od 7. www.). otvor u m. vagina. trudnoće. već od 5. tj. i pritisak vodeće česti na cervix (cerviko-hipotalamički reflex kojim se osl.UZV dijagnostika trudnoće Određivanje gestacijske dobi: mjerenjem biparijetalnog promjera glavice.tj. .II : stadij ranog oporavka (2h) Porodni mehanizam Porodni kanal sastoji se od koštanog (pelvis) i mišićnog dijela (donji uterini segment. hematom. cervix. Trudovi (kontrakcije)počinju u fundusu (tu su najjači). edem pupkovine. IV. alfa-adrenergički rec. oksitocin). poprima valjkast izgled. Klinika trudova (kontrakcija): PORODNO DOBA I. Exitaciju miometrija potiču: estrogeni. . može se pratiti i fetalnodisanje. i 24. duljine femura te opsega fetalnog trbuha Rast fetusa pratimo mjerenjem udaljenosti fundus – simfiza i opsega fetalnog abdomena Normalna anatomija: s 8 tjedana vidi se glavica. Dijete mora proći kroz 3 obruča u mekom por. placenta previja. danas se preferira UZV pregled između 10. oksitocin (povećava frekvenciju i amplitudu tr. III. srčana akciaj Mjerenje protoka krvi – doplerom u boji – važno kod trudnica koje bi mogle razviti EPH gestozu iki abrupciju posteljice (18.II : stadij istiskivanja djeteta (prvorotke 1-2h. uriniranje. najvažniji biljeg kromosomopatije je širina nuhalnog nabora (granična vrijednost je 3mm) VOĐENJE PORODA *Dražančić 192 1. a završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm).

lice i brada. nakon III. kada je sutura bliža promontoriju. riječ je o stražnjem asinklitizmu i porod je češće nemoguć) d) Kada se glava spusti do interspinalne ravnine i dosegne mišiće dna zdjelice. rotiraju kao i glava.hr . U introitusu se ukazuju tjeme. čest je fiziološki prednji asinklitizam. Vođenje prvog i drugog porodnog doba Rodilja se najčešće prima u rađaonicu kada je u latentnoj fazi I. Promjene organizma rodilje tijekom poroda Tjelesna toplina blago se povisuje (ali nikada iznad 37. u višerotkinja ti procesi idu usporedno. Najčešće se okciput okreće naprijed. slabi i kratkotrajni –prethodni i pripravni trudovi. Postupno postaju jači i češći. pomična je. bez teškoća. a potom. Kada je ušće posve otvoreno.5). Glavica se spušta niže. Zatim se rađa stražnje rame. (II. porodno doba Rodilja treba uzimati dosta tekućine Jesti smije samo lako probavljivu visokokaloričnu hranu (čokolada) –osim ako se očekuje carski rez. Potom se glava rađa kretnom defleksije – ekstenzije. faza deceleracije. p. prema sifizi.Tada počinje aktivna faza: rotacija glave i otvaranje ušća 1. Na granici prema corpusu u porodu se stvori kontrakcijski prsten (palpira se 2-3 prsta iznad simfize) – Bandlova brazda. Prsnućem vodenjaka snaga fundusa axijalnim tlakom svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko-hipotalamički reflex (lučenje oksitocina).2 – 1. Disanje je bitnije ubrzano samo kod produljenog poroda. c) Učinkom trudova glavica se flektira. Kod prvorotkinja prvo nestaje cervix.doba javlja se zimica. Pregled rodilje: inspekcija. kao i kada su počeli pravilni trudovi. U višerotkinja saznati vođenje i ishod prijašnjih trudnoća.com. čelo.5 cm/h (ima 3 faze: faza akceleracije. Rađanje ramena prati ono glave – spuštaju se. započinje unutrašnja rotacija. leđa su mu najčešće lijevo – I. vodenjak prsne: prsnuće na vrijeme (a tempore). U 94% dijete je položeno okcipitalnim stavom glave na ulazu u zdjelicu. na kraju se biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. Prednje se rame podupire pod simfizu. DRUGO PORODNO DOBA Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm) a vodenjak prsnut. Javljaju se pravi i potresni trudovi. nenormalnosti) I. svaka 3-4h u porodu te u svakoj novoj situaciji koja upozorava na rizik. zbog čega se glava okreće licem prema bedru majke (vanjska rotacija glave). Vaginalni pregled obavlja se pri primitku rodilje. porodnog doba. ev.perpetuum-lab. GUK raste krajem trudnoće. Ako se uzdiže – prijeti prsnuće maternice!). a zatim se otvara ušće. pritišće na dno zdjelice što potiče reflexno tiskanje trbušnih mišića i ošita uz istodobno olabavljenje dna zdjelice – sve to pojačava učiank trudova 2-3 puta! Glava djeteta se uvijek postavlja najpovoljnije prema dijelu zdjelice kroz koji prolazi u tom trenutku. (informiramo se o zrelosti cervixa. žuto-zelena kod izlaska mekonija!). vodećoj česti. namještaj (80%). preko njih prebaci se međica. Anamneza: važno je znato otkada curi plodna voda. zatiljek se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion). Kretanje glavice a) Prije početka poroda glava se nalazi nad ulazom u zdjelicu u položaju između flexije i deflexije. Znojenje je često. onda infuzija 10% glukoze U početku još smije hodati (prije nego prsne vodenjak) www. čime istječe plodna voda (oskudna kod prenešenosti. Leukocitoza je normalna pojava. Krvni tlak se postupno povisuje. nakon prsnuća vodenjaka. 2h. faza porodnog mehanizma) e) Kada glava prođe interspinalno suženje. a tijekom poroda se se snižava. 1h) U početku trudovi su rijetki. faza najbržeg napredovanja. 2h. i tijelo dijeteta. Suturom sagitalis smješta se u poprečnom (ili jednom od kosih promjera) b) Kada svojim biparijetalnim promjerom prođe ulaz zdjelice – glava je angažirana. Od ulaza zdjelice na niže glava prolazi sinkitički (sinklitizam = položaj suture sagitalis točno u sredini (osi) zdjelice. Ako je sutura bliža simfizi. vanjska i unutrašnja pretraga.

a stražnje rame se rađa preko međice (desna ruka sada opet štiti međicu) Kada su rođena ramena. vremenske razlike između sistola). ruke imaju čvrsto uporište. dugotrajna kompresija uzrokuje acidozu i bradikardiju (pritisnuta ili omotana pukovina). i to na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (najč. kong. prstima se uhvati dijete u pazuh i polako se izvuče tijelo i noge (u fazi rađanja ramena rodilji dajemo metilergobazin (Methergin od 0. infekcija majke.2mg) za aktivno vođenje III. radi se epiziotomija (urezivanje međice. kod ušča otv. greške - oscilacije (varijabilnosti temeljne frekv.) Nakon rođenja dijete se postavi malo niže da bi doteklo još 50-100 mL fetalne krvi kroz pupkovinu nakon 2 min pupkovina se podveže i presiječe Ispred vulve se postavi posuda da se vidi količina izgubljene krvi u III. Rodilja leži na leđima.perpetuum-lab. Analgezija – epiduralna anestezija i paracervikalna anlgezija. Slabi trudovi se pojačavaju oksitocičkim sredstvima (trajna iv.Glava je pritisnuta na toraks. prijevremeni porod. Noge su dvostruko flektirane i abducirane. a stav glavicom. iako je taj položaj za rodilju prirodniji.hr . dišni putovi se očiste od sluzi Kada se glava okrene prema bedru (zbog rotacije ramena).Kada legne u porodnički krevet. uhvati se između dlanova i povlači dolje dok se prednje rame ne postavi ispod simfize -tada se lijevom rukom glava podigne prema simfizi. kad se prokine vodenjak. vanjsko spolovilo dezinficira. međica anestezira lokalnim anestetikom Međica i anus se pokriju i obuhvate desnom raširenom rukom Lijevom rukom podržava se glava u fleksiji a usporava defleksija Ako ne postoje uvjeti za očuvanje međice. daje se još 100mg petidina (Dolantin). Porodne boli ublažavamo spazmoliticima i analgeticima (obično 10mg benzodiazepina). tireotoksikoza majke Bradikardija: acidoza fetusa. ponekad pritisak uterusa na DŠV ugrožava cirkulaciju. 3-5cm. lijevi bok). 3 ug/min) Ako je ušče otvoreno 3-5cm. vodenjak se prokida – time se pojačavaju trudovi i ubrzava porod II.. p. Bočni položaj poboljšava protok krvi kroz placentu i za 20%. p. ili l lat. srč.. KČS u jedinici vremena) Tahikardija: intraamnionska infekcija.infuzija oksitocina od 4 do 20 mIJ/min) i prostaglandinima (per os svaka 3h 500mg Prostina ili vaginalete od 3 mg jednokratno ili vaginalni gel od 1 ili 2 mg ili iv. frekvencija oscilacija je br. med. Za mehanizam rađanja bolji je položaj na boku. kardiotokografski se prate KČS Rodilja može ležati na leđima. zdjelica je lagano uzdignuta. Nadzor fetusa u porodu Tijekom truda: pritisak na miometrijske vene – zastoj krvi u interviloznom prostoru.oscilacija / min. normalno = 2-6 osc/min (undulacijski oblik) www. Tiska se uvijek sinkrono s trudom (ako slabije tiska – Kristellerov hvat: potisak dlana porodničara na dno uterusa u smjeru zdjelice) Mjehur se isprazni. tj. lijekovi. Kardiotokografijom pratimo: . Poremećaj protoka krvi kroz pupkovinu ubrzava fetalnu srčanu akciju. infuzija do max. Ako su trudovi prejaki ili prečesti (ili ako se razvije hipertonus uterusa) može se razviti fetalna hipoksija (acidoza).com.) Kada se rodi glava. porodno doba Rodilja se ne smije poticati na tiskanje dok glava nije dovoljno nisko i rotirana Kada se glava ukazuje u introitusu – asistencija. lijekovi.d. reflexna brad.temeljnu srčanu fekvenciju (prosječan br.d.

acidoza fetusa obično je kombinacija respiracijske i metaboličke . Rh-imunizacije. krv. Pretporodna uterina aktivnost odražaav se zrelošću cervixa (dilatiranost.najčešća indikacija za određivanje pH je prepatološki kardiotokografski nalaz . UZV i amnioskopski nalaz mliječnosti plodne vode. a završava rađanjem posteljice (30min – 1h). bolja priprema obitelji) Za procjenu gestacijske dobi fetalne zrelosti dovoljni su: podatak posljednje menstruacije. fiziološkog spavanja fetusa. nalazom kardiotokografije) Metode indukcije poroda: Amniotomijom Oksitocinom – najbolje iv.fetalne indikacije: por. Prostaglandinima – nemaju antidiuretski učinak i prikladni su kod EPH-gestoza i dijabetesa (Najčešće se koristi kombinacija: amniotomija + infuzija oksitocina + PG lokalno za dozrijevanje cervixa) TREĆE PORODNO DOBA *Dražančić 193 Počinje trenutkom rođenja djeteta. krv teče cijelo vrijeme. slijedi ju retropl. prenošenosti i dr. zrcalna su slika truda i nepravilne. položaj u zdjelici i spuštenost vodeće česti – Bishopov cervikalni indeks).Gubitak varijabilnosti najčešće su posljedica fetalne hipoksije. Prostor: stavra se retroplacentarni hematom koji raste i odiže posteljicu.) Prema vremenu nastanka u odnosu na trud. zastojem u fetalnom rastu) varijabilna (dip 1 i dip 2) – nepravilna.pH: normalni (>7. Placenta se rađa fetalnom stranom. pravilne nalik na zvono. W. u obliku infuzije 85 i.medicinsko-preventivne idikacije (prevenira se prenošenost i ↓ komplikacije) . sedativa koji se daju majci.com. učini nježan rez na koži i aspirira kap krvi u hepariniziranu cjevčicu . premaže parafinom. Ako se placenta počinje ljuštiti od svog donjeg ruba u smjeru fundusa: modus Duncan. prijevremenog poroda. > 5cm. bolji nadzor. 24) i patološki (< 7. dijabetes. epiduralne analgezije…) i periodične (pojavljuju se u svezi s trudom. dijabetesa. kod hipertonusa uterusa. uzimanja fetalne krvi.20) Inducirani porod C) Programirano inducirani porod .hr . posteljica je neelastična pa se odiže u središnjem dijelu – raskidaju se uteropl. vag. eklampsija . poput slova V. a ako je < 5cm. oko 80% (modus Schultze). anomalija srca i SŽS-a. Placenta se rađa maternalnom stranom. 25). usporenja KČS mogu biti: rana (dip 1) – povećan pritisak na glavicu tijekom truda (nije pat.maternalne indikacije: KV bolesti.socijalne indikacije (sprečava se porod izvan bolnice. nalaz.j. hepatitis. pregleda rodilje. kl. zbog pritiska na pupkovinu pH – metrija: . oksitocina na 500 mL 5%-tne otopine glukoze ili Ringera.ako je ušče otv. placentarne funkcije kod EPH-gestoza. koristi se tubus . ali zaostaju u odnosu na trud: poremećaj fetalne oksigenacije (najčešće u rodilja s EPH-gestozom. krvne žile i počinje krvarenje u retropl. uzorak krvi uzima se u spekulima. (očituje se mekonijem u plodnoj vodi i pat. Ovaj je mehanizam najčešći. Znakovi odlupljenja posteljice: Schroderov znak: fundus se podiže za 4-5cm prema DRL www. Potpuni gubitak oscilacija i sinusoidniizgled: neposredna fetalna ugroženost (hemolitička bolest s hidropsom fetusa) - promjene temeljne frekvencije Akceleracije: sporadične (fetalni pokreti) i periodične (u vrijeme truda) Deceleracije: sporadične ili prolongirane (traju >2min.mjesto uboda se izbriše. U i sl. konzistencija. Fiziologija odlupljivanja posteljice Nakon predaha od 5-10min slijedi stezanje uterusa. dijabetesom.perpetuum-lab. D) Terapijska indukcija poroda .20 – 7.!) kasna (dip 2) – pravilna. granični (7.

kao i gubitak krvi.com. zadebljanja na intimi krvnih žila uterusa (stvorene u trudnoći) sužavaju lumen žile. Pri laktaciji traje mjesecima. tako se mnogo manje fetalne krvi infundira u majčin krvni optok (sprečavanje Rh-izoimunizacije!) Poslijednjih se godina posteljica rađa povlačenjem za pukovinu ('cord traction'): sačekaju se znakovi odljuštenja. pa sukrvav te smeđ. a 7. trudu. nakon 4 tj je izrazito malen!) Kanal cervixa. pupkovina se ovije oko prstiju desne ruke i lagano povlači prema dolje. Profilaksa krvarenja u III. treba pratiti: . dok se istovremeno lijevom rukom vrši lagani pritisak na uterus u kranijalnom smjeru.perpetuum-lab. a ona se spušta – posteljica je odlupljena kad se vrpca spusti za 10cm Vođenje trećeg porodnog doba Fiziološko odlupljivanje placente ne smije se ubrzavati. davanju ampule od 0. svakodnevno se spušta za 1 pp da bi se nakon 2 tjedna vratio na normalnu veličinu. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i www. dana već potpuno zatvoren Amenoreja. uterus. Također. pa se posteljica odljušti već u 1. pukovina se u luku povlači prema gore. vagina i vulva smanjuju se na normalnu veličinu.- Kustnerov znak: rukom pritisnemo iznad simfize i pomičemo uterus kranijalno. a nakon 1h vraća se na visinu 1-2 cm pod pupkom) .Pratiti opće stanje rodilje . (Ako žena doji. sastoji se u iv. Uterus.2 mg Methergina (metilergobazin) – to izaziva jaku kontrakciju i retrakciju muskulature uterusa. Lohija (iscjedak). Važno je nakon rođenja djeteta isprazniti mokraćni mjehur (da ne usporava retrakciju uterusa). traje oko 2h. Prvih nekoliko dana je prohodan. ČETVRTO PORODNO DOBA I PUERPERIJ (BABINJE) Vođenje četvrtog porodnog doba * Dražančić 197 Počinje izlaskom placente.Pregledati posteljicu: defekt znači zaostali djelić kiva placente u uterusu i može izazvati žestoka krvarenja Puerperij (babinje) Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda. u okludiranim krvnim žilama stvaraju se trombi) Kako bi se smanjila opasnost od iskrvarenja iz atoničnoog uterusa ili od ozljeda mekog porodnog kanala. Nastavlja se lučenje prolaktina (on inhibira lučenje FSH i LH iz hipofize. Bezbolmno je.hr . što uzrokuje izostanak lučenja estradiola i progesterona iz ovarija). Zatvaraju se raskidane krvne žile i stišava krvarenje (retrakcija i kontrakcija uterusa dovodi do uklještenja otvorenih krvnih žila. broj retiniranih posteljica je manji. p. Kad se placenta pojavi u vulvi. Neposredno nakon poroda veličine je glave djeteta. U početku krvav.d. Posljedica: atrofija genitalnih organa.Pratiti visinu fundusa maternice (nakon izlaska placente je 5 cm ispod pupka. fundus mui je u visini pupka. ako se pupkovina pritom ne uvuče – posteljica je odlupljena Ahlfeldov znak: vežemo vrpcu tik uz vulvu.

nastaje zbog abnormalnosti placentacije. Češće su komprimirane i češća je ruptura tijekom poroda. Može komplicirati porod ako prolabira ili ako se njeni konvoluti ukliješte između ploda i porodnog puta. Umbilikalna hernija: vijuge crijeva u kožnom izbočenju. ima obično centralnu inserciju. potencijalna je predispozicija za abrupciju placente ili rupturu pupkovine. Stanjena. Često je povezana s anomalijama razvoja čeda. Kožni pupak je čest.com. Primarna agenezija jedne umbilikalne arterije. Marginalna insercija je dota česta. Nastaje presavijanjem krvnih žila pupkovine na jednom ili više mjesta. Samo kozmetski defekt. vulnerabilna. Ispala pupkovina – vodenjak ne postoji. češće kod nedonoščadi zboog slabosti mišića abdomena. Abnormalna insercija.perpetuum-lab. (Uobičajena duljina je 50-100cm. ali se može naći i u blizanačkoj trudnoći. Posljedica je fetalna patnja i proksimalna kongestija (rijetko tromboza). Abnormalnosti pupkovine: Kratka pupkovina. Komplikacije: Granulom koji vlaži može ostati nako demarkacije bataljka. a pupčana ranica zaraste 2-3 dana nakon toga. kao i u trudnoći s IUD. tjedna težina rodilje je oko 10kg manja. a prate ju isti problemi kao i kod velamentarne insercije. što je često odraz malformacije ploda. može se lapizirati. crvenkasta. Nestaje bez th do kraja 1. ponovno je normalno Pokretna. Lažni čvor pupkovine.g. PODVEZIVANJE PUPKOVINE *Dražančić 204 + 370 + 476 Pupkovina se nalazi na fetalnoj strani posteljice (korionskoj ploči). a pupkovina je ispred vodeće česti. atrofična. Riječ je samo o zadebljanju. U 1-2% placenta nalazimo velamentarnu inserciju (u ovojima). Spuštena. Odmah dati antibiotike parenteralno. Ekscentrična ins. Nalazi se u 1% svih pupkovina. sekrecija iz pupčane ranice je obilna. Pravi čvor pupkovine. Nastaje zbog sekundarne atrofije ili atrezije arterije. tako da pupčani bataljak bude 3-4 cm dug. Opće promjene.) Kratkom pupkovinom se naziva pupkovina < 50cm. Duga pukovina. pupak je 'izbočen'.hr .bjelkast. cirkulacija je rijetko kompromitirana. Stijenka rodnice. u rodnici. U 1. minuti nakon rođenja pupkovina se podveže sterilnom vrpcom ili plastičnom kvačicom i sterilno prereže. koža oko pupka je crvena. pretpostavlja se da je dulja ako su pokreti fetusa češći i prostor u uterusu veći. sastoji se od 1 vene i 2 umbilikalne arterije. češće kod duge. oprezno premazati štapićem srebrnog nitrata. koža abdominalne stijenke prelazi na pupak za 1-2 cm. www. Omphalitis: gnojna infekcija pupka. a idućih nekoliko dana vraća se na normalu povećani vaskularni volumen i izluči povećana ekstravaskularna tekućina Krajem 1. Nakon 6-10 dana bataljak se osuši i otpadne. teoretski može dovesti do trakcije i moguće hipoksije u porodu. nestali su edemi. ali se ne nalazi u rodnici. suho i sterilno se previja. Češće zaplitanje fetusa u pupkovinu. Neposredno nakon poroda se tjelesna težina trudnice za oko 6kg. gnojna i neugodna zadaha. spala i ispala pupkovina: Spuštena pupkovina – pojava kad se pukovina pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan. Bataljak se svakodnevno čisti alkoholom i praši antiseptičnim praškom (Dermatol). Spala pupkovina – pojava kad se pupkovina pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka.

poprečni/kosi pložaj čeda.od 16.com. tjedna trudnoće. Podjela Rani – prije 16. pod uvjetom da duljina ploda bude < 35cm. polegnuti rodilju na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina. krvarenja. www. Ako nalazimo znakove kompresije (CTG: duboke varijabilne deceleracije!). pobačajem smatraju i trudnoće završene prije 24. do 28. tjedna trudnoće Kasni . Cervikalni pobačaj (abortus cervicalis) – vrlo jaki bolovi pri kojima je jajašce rođeno u cervikalni kanal.dg: cervikalni graviditet. a u materištu možemo palpirati zaostale dijelove ploda ili posteljice. i ovdje je moguće zadržati trudnoću. prsnuće vodenjaka i izlaženje dijelova jajašca. stav zatkom. unutarnje ušće cervixa je otvoreno. Klinički oblici spontanih pobačaja 1. a težina < 1000g.. cervix zatvoren. preduga pupkovina. tjedna Spontani Artificijelni (legalan i ilegalan) Simptomi Kontrakcije maternice (bolovi). Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. 5.) Čovjek ima izrazito nisku fertilnu sposobnost. a iznad njega mali i kontrahiran uterus. prije navršenog 28. Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme. odn. Oprez! Dif. cervikalni kanal je otvoren za 2 i više cm a u njemu se palpira donji pol jajašca. kod koje još nema znakova kompresije. (Danas se. polihidramnion.Uzroci spuštene i spale pupkovine: sužena/vrlo prostrana zdjelica. Prijeteći pobačaj (abortus imminens) – oskudno krvarenje. Postupak: kod spuštene i spale p. 2. ovu je trudnoću moguće zadržati. 4. palpacijom nalazimo napadno odebljan i kuglast cervix. čedo je ugroženo od hipoksije. Uzroci ispale pupkovine – sve navedeno plus prijevremeno prsnuće vodenjaka. tj. one kod kojih je plod masom lakši od 500g. ali je izbacivanje nemoguće zbog zatvorenog vanjskog ušća uterusa. Početni pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači. u razdoblju predimplantecijskoga embrija i u ranoj fazi implantacije 50-60% trudnoća završava spontanim pobačajem. tjedna. ili čak 22. porod nastavljamo vaginalnim putem.perpetuum-lab. trudnica je primjetila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz rodnice.carski rez. pri kojemu asistent stalno vaginalno uvedenim prstima sprečava spuštanje glavice i kompresiju pupkovine. u suprotnom . Ako repozicija uspije i CTG se normalizira.hr . Pobačaj u tijeku (abortus in tractu) – vrlo jako bolovi i krvarenje. -------------------poremećena trudnoća-------------------- ABORTUS *Dražančić 215 + 253 + 552. prijevremeni porod. uz napredak neonatološke skrbi. Šimunić 177 Pobačaj (abortus) je spontani ili izazvani prekid trudnoće uz izbacivanje jajašca prije plodove sposobnosti za život. placenta previja. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu. višeplodna trudnoća. 3. početno otvaranje cervixa.

a potom još nekoliko dana per os (Ceporex) 4x0. ali se umnažanje trofoblasta nastavi još neko vrijeme. Trudnoća se. Manifestira se vrućicom od 38 – 39 C. Lab: L sa skretanjem ulijevo. prije odstranjenja ploda parenteralno nadoknađujemo fibrinogen ili heparin. Trudnoća se dovršava stimulacijom trudova (oksitocin/PG) i kir. SE.u trudnoća < 12. Metode dovršenja spontanoga pobačaja: . parametrij i peritoneum male zdjelice. .com. lijekovi koji djeluju na metabolizam Ca: magnezijev sulfat (u trudnica s eklampsijom i onima koje imaju hipertireozu ili smetnje provođenja miokarda). vještičino jaje) . izostaje rast maternice . dan-dva davati jači cefalosporinski atb (Ketocef iki Tolycar).) Nekomplicirani febrilni pobačaj – spontani pobačaj najčešće prolazi bez komplikacija. U našem zakonu ostoji krivično djelo protupravnog prekida trudnoće kojim se zaštićuje plod u maternici. Moguć je nastanak endotoksičnog šoka s centralizacijom krvotoka. Tromboplastičke tvari iz odmrlog ploda mogu prodrijeti u majčin krvotok i izazvati DIK u majke. th se usmjerava u 3 pravca: antibiotici.direktna. radi se uvijek u anesteziji.hr . Krvožilna homeostaza održava se iv. Zadržani pobačaj (abortus retenus. ali se proces ne širi na ostale spolne organe (lokalna infekcija endometrija). To može biti trauma . trudnoća se nastoji održati hormonskom th i davanjem tokolitika. prema našem zakonu.inf. tjedna trudnoće. UZV-om nalazimo odumrli plod bez pozitivne srčane akcije. obično se spontano evakuira. ali samo ako je smislen. ali nema zametka. pa majka može iskrvariti prilikom pokušaja odstranjenja odumrloga ploda zbog manjka fibrinogena – stoga je kod intrauterine smrti uvijek nužno odrediti fibrinogen u majčinoj krvi!! (Ako nađemo hipofibrinogenemiju. Liječenje Ako se radi o prijetećem ili započetom pobačaju. jer organizam sam po sebi nije obavezno svrsishodan. stariji stav zastupa teoriju o nepovredivosti života. . Sudskomedicinski aspekti pobačaja U slučajevima prekida trudnoće pokušava se uvijek utvrditi razlog prekidu. visoka temperatura sa tresavicama i bolima u donjem trbuhu.perpetuum-lab.u trudnoća > 20 tjedana. Tokolitici su beta – mimetici: ritodrin hidroklorid (Prepar). unutarnje ušće cervixa je zatvoreno.nastaje kada se upala iz endometrija proširi na adnekse. govorimo o nekompliciranom febrilnom pobačaju. UZV-om nalazimo gestacijsku vreću. za anaerobne infekcije metronidazol. potrebno je provjeriti materište rukom (manuelna eksploracija materišta). Ringera i nadomjestaka plazme.Kod febrilnog pobačaja. ali zbog liberalnih i vrlo širokih indikacija za legalni prekid trudnoće sudbina ploda je gotovo u cjelosti ovisna o volji buduće majke. mehanička ozljeda genitalnih organa te psihičke i kemijske ozljede (trovanja) te različite kromosomopatije ili genopatije. CRP. www. eksploracijom materišta. Dva su oprečna stava o prekidanju trudnoće sa nepovoljnom prognozom.6. Koplicirani febrilni ili septički pobačaj.u trudnoća > 12.5/dan. . dovoljno je iv. Potpuni pobačaj (abortus completus) – nakon razdoblja krvarenja i bolova klinička slika se smiruje. Kod započetog pobačaja ili pobačaja u tijeku dilatacija cervixa Hegarovim štapićima nije potrebna. izostaje uredan poras hCG-a. a palpacijom nalazimo maternicu veličine kao i prije trudnoće. već se ostatak tkiva lako evakuira kliještima i kasnije šupljina uterusa provjeri kiretom. . poremećajem svijesti.nastaje kada embrioblast odumre. lijekovi koji inh. rast maternice je usporen. u rijetkim slučajevima mrtvi plod i trofoblast ostaju u materištu. razvija se sepsa. Klinički. smije legalno prekinuti do navršenog 10. a noviji stavlja naglasak na kvalitetu života: život treba održavati.Kod septičkog pobačaja. evacuatio et curettage. katkada potpuno bez plodove vode. održanje krvožilne homeostaze i dovršenje trudnoće. ako se razvije blaga infekcija i upala endometrija. Antibiotici: visoke doze penicilina + gentamicin. sintezu PG-a: NSAIL (ASK. tjedna radi se zahvat dilatatio. prethodno nastojimo pripravcima prostaglandina E ili oksitocinom omekšati cervix. tjedna mora se obavezno nakon kiretaže i prstom provjeriti je li materište prazno. anurijom i koagulopatijom. Kod ovih pobačaja dovršenje se olakšava prijeoperacijskim davanjem uterotonika (smjesa oksitocina i metilergobazina) koji uzrokuju dugotrajnu tetaničku kontrakciju maternice. klinički. missed abortion) – ako plod odumre. Anembrionalna trudnoća (blighted ovum. otopina glc. indometacin).

izuzetno i rektum. tako da se stvara retroplacentarni hematom. stave se hemostatski šavi i stimulira kontrakcija uterusa. i abdominalna ekstirpacija uterusa. www. ako je ozljeda veća. Dijagnoza: krvarenje je oskudno. no ozljeda može biti i dublja i zahvatiti potkožno tkivo. Izgubljenu je krv potrebnio nadoknaditi. pada joj krvni tlak. RAZDOR MARGINALNOG SINUSA Ruptura sinusa marginalisa i vasa praevia rupta jest krvarenje zbog raskida marginalnog sinusa placente. rodilji dati fibrinogen ili antifibrinolitike (sprečavanje šoka i DIK-a!). porečni položaj i mrtvo čedo – embriotomija). nepoznati uzroci. Dijagnoza: rodilja osjeti bol i napetost metrnice koja ne popušta. KRVARENJE NA KRAJU TRUDNOĆE PLACENTA PREVIJA – vidi slijedeći naslov. dolazi do krvarenje između posteljice i unutrašnje stijenke maternice. Inkompletna ruptura – ako je popustila elastičnost mišićnog sloja i ostala intakna samo serozna prevlaka Kompletna ruptura – sadržaj uterusa. Sukrvica iz rodnice je oskudna.KRVARENJA KRVARENJA U TRUDNOĆI *Šimunić 236 + 249 + 477 Krvarenje je moguće u izvanmaterničnoj trudnoći (Vidi naslov 'ekstrauterina trudnoća'. pred kraj trudnoće i u III. ev. a KČS se čuju slabo ili nikako.hr . nadoknadi se izgubljena krv. krv tekuća i svijetla.com. Postupak: Potrebno je prokinuti vodenjak. plodna voda i dijelovi čeda izlaze u slobodnu trbušnu šupljinu Prijeteća ruptura – izrazito bolni trudovi. Dražančić 477). ponekad se pod rukom pipa napeti uterus i trbušna stijeka kao daska – tetanija uterusa. na rubu posteljice vidi se mjesto raskinutog sinusaa s podljevom krvi. Etiologija: gestoze. stimulirati trudove i dovršiti porod carskim rezom. Ekstremni oblici praćeni su hemoragijskim infarktom miometrija i krvarenjem u parametrije /Couvelairov sy) i izuzetno su teško stanje za majku. Bandlova brazda iznad simfize koja se penje prema kranijalno Postupak: kod prijeteće rupture hitno dovršiti porod (živo čedo – carski rez.perpetuum-lab. sukrvavi iscjedak. Dražančić 234). u ratkoj anesteziji posteljica se izljušti i točno utvrdi izvor krvarenja. čedo je izravno ugroženo zbog manjka kisika i metaboličke acidoze. Prognoza za majku je dobra. Cerviks – pri porodu dođe do površnih laceracija cervixa. Rodilja je blijeda. rijeđe mišiće. ima ubrzan mekan puls. Liječenje: hemnostaza i adaptacija rubova. Šimunić 183 + 142 + 321. str 249 ABRUPCIJA POSTELJICE (ABRUPTIO PLACENTAE) Prijevremeno odlupljivanje normalno usađene posteljice. Ako je odlupljeno > 1/3 posteljice. stanje rodilje nepromijenjeno. Postupak: ne čeka se spontani izlazak posteljice. Prevencija: pravodobna epiziotomija Rodnica – ponekad dođe do razdora vaginalne stijenke. zakasnjelo prsnuće vodenjaka. ako je vaginalnim nemoguće. Danas su rupture rijetke. Ako krvarenje ne prestaje. traume. može doći i do obilnijeg krvarenja koje se pojavljuje odmah nakon izlaska čeda i jednakomjerna je intenziteta. osjetljivost stijenke uterusa na sam dodir. čedo je tek neznatno ugroženo. RUPTURA UTERUSA Obično nastaje u donjem uterinom segmentu zbog mehaničke zapreke u porodnom kanalu.porodno doba (vidi naslov 'Atonija uterusa'. OZLJEDE MEKIH PORODNIH PUTOVA Međica – obično dođe do prsnuća kože perineja uslijed rastezanja pri prolasku glave. sfinkter anusa.

optok krvi. polako 20mL 1% prokaina.resorpcija plodne vode u sist. Najč.hr . 'tromboplastinu slične tvari'. borba protiv šoka. Kod manjih razdora šavi + ekstraperitoneizacija. por. DIK: . Terapija infekcije. uzrok slabijem krvarenju u uznapred. smrt. što za posljedicu ima odlupljivanje placente. na obdukciji se nađu u plućima elementi plodne vode – stanice. Donji uterini segment nema kontrakcijske sposobnosti. epitel na vanjskoj pov. zahvata na uterusu – intenzivni nadzor rodilje. lanugo dlačice. pad KT i pulsa. U plodnoj vodi i decidui uterusa ima znatnih količina tromboplastina. egzofitični ca → pregled cervixa u spekulima sa citodg i kolposkopijom OPSTRETIČKE KOAGULOPATIJE U trudnoći je pojačana spremnost za zgrušavanje krvi. pa ta eritroplakija bude većih dimenzija → uzeti razmaz za citodg.kronična: Retinirani (missed) pobačaj. Diferencijalna dijagnoza krvarenja u trudnoći i porodu prijeteći ili započeti prijevremeni porod . no može se razviti i bez većeg krvarenja ako krvarenje III.perpetuum-lab. cijanoza. može doći i do obilnih krvarenja s hemoragijskim šokom. kao i zbog latentne amnionske infekcije ili amnionske embolije. Hitna rajna iv. a u ostalim organima fibrinski trombi). epitela.. u trudnoći je jače izražena vaskularizacija i sukulencija tkiva. može doći do kontaktnog krvarenja → ablacija i PHD ca cervixa – obično početni. čestice vreniksa. Septički pobačaj (DIK). otvaranje uteroplacentarnih krvnih žila i krvarenje različita intenziteta. i kolposkopirati polip cervixa – bujanje žl. kod većih ekstirpirati uterus + drenaža. Rezultat: hipofibrinogenemija ili afibrinogenemija. u III. U nekim stanjima ta tvar prodire iz plodne vode ideidue u sistemni optok krvi i aktivira proces intravaskularne koagulacije (DIK). Odrediti fibrinogen! EPH-gestoza (kod težih oblika) . porcije.*Tzv. smanjena ili nestala sposobnost zgrušavanja krvi. tj. trudnoći eritroplakija cervixa – aktopični cil.nastaju na ožiljku od ranijeg kir. uzrok je krvarenje prema van (metroragija) ili abdominalno. DIK. inf. Krv jer tekuća i svjetla.com. tihe rupture . dovršenje trudnoće! Opstetrički šok (šok koji se pojavljuje pri dovršenju trudnoće). kisik na masku. korekcija koagulacije (fibrinogen i antifibrinolitik). a bez većeg krvarenja – dispnoja.akutna: Abrupcija placente (šok + oskudno krvarenje + tetanija uterusa). Heparinska th! Amnionska embolija (naglo stanje šoka žene nakon rođenja posteljice. doba premaši KV kompenzacijske mehanizme. Terapija šoka i intenzivna antibiotska th.! PLACENTA PREVIJA *Dražančić 249 Placenta praevia je stanje kada se posteljica (čitava ili djelomice) nalazi u donjem uterinom segmentu ('nisko nasjela posteljica').najč. Etiologija: www. dobu manuelno eksplorirati materište.

«tapeciranih» svodova rodnice . ubrzani transport jajšca . mučnina. marginalis) b) djelomice prekriveno ušće (p. općem stanju trudnice. opstetričkom nalazu i stanju ploda.UZV je osobito važan . prednje lokalizacije -> može i vaginalno. intenzitetu i trajanju krv. U svrhu objektivne procjene težine gestoze služimo se indeksom gestoze po Goeckeu: Bodovi E edemi (nakon mirovanja) P proteinurija (g%) H krvni tlak sistolički dijastolički 0 Nema edema < 0.perpetuum-lab.danas se u pravilu trudnoća dovršava carskim rezom (iznimka je p.kod svakog krvarenja u kasnoj trudnoći treba pomišljati na placentu previju! Liječenje: Ovisi o trajanju trudn. kiretaže) . koja je prodromalni stadij najtežeg oblika bolesti zvanog eklampsija (eclampsia convulsiva).vaginalnim pregledom dobijemo dojam zadebljanih. Ako uz simptome gestoze postoje i subjektivne tegobe (glavobolje. Gestoza je uglavnom bolest prvorotkinje i značajno je češća u višeplodnoj trudnoći (izlaganje majke većoj placentarnnoj masi.hr . partialis) c) posve prekriveno uće (p. smetnje vida. totalis) . p.anomalije u senzibilnosti maternice.. od 4 do 7 = srednje teška. .kod ušća otvorenog za 2 prsta može se napipati mekano spužvasto tkivo posteljice a) uz sam rub (p. Ovi okreti spašavaju majku uz žrtvovanje djeteta i danas se izvode samo izuzetno..2 > 140-160 >90-100 2 generalizirani >2-5 > 160-180 > 90-100 3 >5 > 180 >100 Ako je zbroj bodova: do 3 = laka gestoza. Osnovni patogenetski mehanizam je smanjenje uteroplacentarnog protoka krvi: ↓ UTEROPLACENTARNI ⇒ OTAPA SE TROFOBLAST.manje vrijedan funkcijski sloj endometrija koji se nedovoljno decidualno transformira (učestali porodi.com. bol u gornjem dijelu trbuha).5 < 140 < 90 1 Tibijalni > 0. www.znatno češće u višerotkinja Dijagnoza: .ako ne postoji mogućnost transporta trudnice u bolnicu (ili kod mrtvog čeda): unutrašnji okret čeda za nožicu sa 2 prsta (okret po Braxton – Hicksu) ili cijelom rukom (manualni okret) –> tada dijete svojim tijelom tamponira posteljicu i sprečava krvarenje.p. Gestoza je rijetka u ponovljenoj trudnoći s istim partnerom i rijetka je u žena koje su primale višekratne transfuzije. jer se prokidanjem vodenjaka glavica spusti i pritisne rub iz kojeg krvari) . vrtoglavice. Bolest je najčešća u posljednjih 10 tjedana trudnoće. p.GESTOZE *Dražančić 276 + 547 + 118 EPH – gestoza je sindrom u kojem dominiraju 3 simptoma: EDEM + PROTEINURIJA + HIPERTENZIJA. - EPH . tada je riječ o prijetećoj eklampsiji (eclampsia imminens). p.5 . od 8 do 11 = teška Etiologija i patogeneza Danas se smatra da barem dio gestoza nepoznate geneze nastaje kao reakcija majčinog imunog sustava na antigene koje je fetus naslijedio od oca.

www.PROTOK KRVI OSLOBAĐA PROFIBRIN ⇓ PROFIBRIN SE ODLAŽE UZ BM GLOMERULA BUBREGA (GLOMERULARNA ENDOTELIOZA) ⇓ PROTEINURIJA ⇓ ↓ GF.perpetuum-lab. Proteinurija: obično nije masivna. svjetlaci pred očima. lupanje srca.com.hr . ⇒ VAZOKONSTRIKCIJA PROSTAGLANDINI DJELUJU ANTAGONISTIČNO! (ako im je ↓ produkcija ili nema odgovora na njih. no ako dolazi do nagle pojave edema i naglog porasta tjelesne težine – gestotični poremećaj. mučnine i osjećaj opće slabosti pojavljuju se tek nakon što je RR 180/110 ili više. RETENCIJA Na VAZOKONSTRIKCIJA Prostaglandinska teorija: ↓ UTEROPLACENTARNI PROTOK KRVI ⇒ GLOMERULARNA ENDOTELIOZA ↑ SEKRECIJA TROFOBLASTIČNOG RENINA ⇒ AT II. razvit će se gestoze) Klinička slika Edem: izolirani edem nije gestoza. Hipertenzija: često i jedini simptom gestoze! Glavobolje. dugotrajna proteinurija vodi gubitku bjelančevina s disproteinemijom i edemom kao posljedicom.

govorimo o status eclampticusu. pojavljuje se cijanoza. Duboka koma: lice naduto. Obilježje eklampsije su toničko – klonički grčevi i/ili duboka besvjesnost. Beta-blokatori (atenolol). Trudnica je jako cijanotična.inf. Medikamentna terapija Diuretici – samo u slučajevima akutnog bubrežnog zatajenja i edema pluća Antihipertenzivi – tek kad RR prijeđe 100-110/180 mmHg. umor i glavobolja.perpetuum-lab. Klonički trzaji: trzaji cijelog tijela koji bacaju trudnicu amo-tamo. Početna faza: ukočen izraz lica. Daje se alfametildopa (svrha: sniziti tlak na 160/100). Osjećaj svrbeža u nosu često je znak skorog eklamptičkog napadaja.com. boli u gornjem dijelu trbuha. na ustima se pojavljuje sukrvava pjena (ugriz). 2. povraćanja. trudnica gubi svijest. u dozi od 1g Antikoagulancije – Heparin (kod teških oblika) – poboljšava i funkciju posteljice Aspirin Postupak Osnovni je princip: 1) smiriti konvulzije. traje 20-ak sec. Klinički se javlja u kasnim tjednima trudnoće. duboko u svaki gluteus. Hidralazin im/iv ili diazoksid u slučaju teške gestoze (vazodil. www. slijedi duboki udisaj a grčevi popuste i prestanu. odnosno nakon nastupa zadnje konvulzije. skeletna muskulatura je u toničkom grču. disanje sterkorozno. Terapiju provoditi najmanje 24h nakon poroda. uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. disanja i dalje nema. katkad neposredno prije poroda: glavobolje u čeonom predjelu s protezanjem od tjemena do zatiljka. te svaka 4 satanpo 5 mg naizmjence u svaki gluteus 2) ZUSPANOV PROTOKOL: početna doza: ista kao kod Prichardovog protokola doza održavanaj: 1-2g/h iv. Hidralazin – dodaje se pp uz alfametildopu. 3. možemo očekivati prijelaz u eklampsiju. smanjiti fizičke aktivnosti. Eklamptički napadaj ima 4 faze: 1.. Postupni oporavak. Ako postoji teška glavobolja. (od prvih fibrilarnih trzaja do ovog udisaja prođe 1. diplopija. čeljust stisnuta. U slučaju predoziranja specifični antidot jekalcijev glukonat primijenjen iv. sitni fibrilarni simetrični trzaji lica i gornjih ekstremiteta. Kod prekomjernog porasta tjelesne težine. Tonički grčevi: disanje prestaje. Ako napadaji slijede jedan za drugim. Najveća ugroženost – kod pojave trbušnih simptoma: mučnine.) 4. 3) stabilizirati majku i 4) dovršiti porod. Ovo je najopasnija faza. mračenje. tijekom 3-5 minuta doza održavanja: 2 x 5g im.Rani simptom prijeteće eklampsije su generalizirani edemi. titranje pred očima. bolna osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu i defans.hr .inf. redukcijska dijeta.5 – 2 min. amnezija za napad. Traje 30 sec. Kad slom izgleda neizbježiv. 2) kontrolirati RR. svjetlaci. Kod pojave prvih simptoma gestoze.) Sedativi i antikonvulzivi – Diazepam (benzodiazepin) per os Magnezijev sulfat (u SAD-u i za prevenciju) * TERAPIJA EKLAMPSIJE – PREPISANO S RODILIŠTA 1) PRICHARDOV PROTOKOL početna doza: 4-6g MgSO4 u iv. ruke su savinute i potisnute uz tijelo. generalizirani edemi. cijanotično. Ako se bolest pogoršava. noge ispružene. smanjena diureza i promjene na očnom fundusu. potrebno je potpuno mirovanje (ležanje) u bočnom položaju. Liječenje Općenite mjere Bitna je dobra antenatalna skrb.

Intolerancija glukoze: poremećena tolerancija glukoze pri kojoj nema jutarnje hiperglikemije (>7. HPL pojačava lipolizu i povisuje prag osjetljivosti stanica na insulin. DIJABETES U TRUDNOĆI *Dražančić 288 U trudnoći se pogoršava metabolizam ugljikohidrata zbog sekrecije estrogena i de novo sekrecijom humanog placentarnog laktogena (HPL). put pojavljuje u trudnoći. a pri oGTT-u dvosatna vrijednost glukoze je 8-11 mmol/L. razvija se gestacijski dijabetes. u suprotnom porod se može inducirati i vaginalno.perpetuum-lab. a nestaje nakon trudnoće. Ako je pojačana sekrecija insulina ndovoljna. Gotovo svoi ovi slučajevi su ovisni o insulinu.Kod napadaja je potrebno pridržavati trudnicu kako se ne bi ozlijedila. Dovršenje trudnoće ovisi o njezinoj dobi i fetalnoj oksigenaciji.9mmol). www. 'kušingoidno' dijete Patogeneza: U majke postoji hiperglikemija (postprandijalna ili trajna) – ona dovodi do transporta glukoze fetusu – to je povod za sekreciju fetalnog insulina.com. U usta se stavi drvena špatula omotana gazom u svrhu sprečavanja ugriza jezika.teže je od normale za dob trudnoće (u pravilu >4kg) . Dijete se rađa sa dijabetičnom fetopatijom: . Ukoliko postoje znakovi fetalne hipoksije – carski rez. I ovaj je dijabetes u pravilu insulin – ovisan. Podjela dijabetesa u trudnoći: Dijabetes i trudnoća: trudnoća žene koja je prije trudnoće bolovala od dijabetesa.hr .ima mnogo masnog tkiva. javlja se sekrecija insulina. Kriterij za Dg: jutarnji GUK > 7. Ako u žene dijabetes postoji i prije trudnoće.9 mmol ili dvosatna vrijednost GTT-a > 11mmol. uz intenzivni nadzor fetusa. Komplikacije: Mortalitet trudnica–dijabetičarki je oko 100x češći! (vaskularne i renalne komplikacije). dijabetes se pogoršava. Kao reakcija. Oko bolesnice treba vladati mir i što manje svijetla (svaki jači zvučni ili svjetlosni podražaj može provocirati novi napadaj). Fetalna hiperglikemija i hiperinsulinemija dovode do pojačane lipogeneze i pojačanog rasta fetusa. Subklasifikacija po Priscilli White: Dob početka bolesti >20 10-19 <10 Trajanje bolesti na temelju OGTT-a <10 10-19 >20 Vaskularne promjene nema nema neproliferacijska retinopatija zdjelične krvne žile nefropatija proliferacijska retinopatija A B C D E F R G ranija mrtvorođenost Dijabetes trudnoće (diabetes gestationis): dijabetes koji se 1.

perpetuum-lab.majčinske komplikacije: hiperglikemija. Ako se ustanovi rast djeteta. čest prerani porod i učestale žutice. Poslije 32. tjedna. u raznim kombinacijama kratko. Novorođenče: hipoksija. odn. hipoglikemija (zbog intrauterine hiperinsulinemije). zrelosti cervixa i faktorima ugroženosti. abnormalni Ishod djeteta. hiperbilirubinemija (ubog nezrelosti jetre. disanja. Renalne promjene – pregledom mokraće (granul. intenzivirana insulinska th: 1 (bazalna) doza dugodjelujućeg insulina u 22h + manje doze kratkodjelujućeg pri svakom obroku: ujutro. Er) i renalnim funkcijskim testovima. Porod – carskim rezom ili vaginalno –> ovisi o položaju. glukoze. UZV – obavljati češće. veličini djeteta. kratko. Amniocenteza (konc. Prehrana trudnice sa dijabetesom: 1800 cal/dan (jer pretežno leže i miruju). Rh-IMUNIZACIJA *Dražančić 296 + 487 + 545 Etiologija i patogeneza Danas je poznato gotovo 50 eritrocitnih antigena.i dugodjelujućeg preparata. fetalna hiperglikemija i prekomjerni rast. Najčešće su anomalije srca i krvnih žila. najčešći i najjači je D-antigen ('D-imunizacija'). tj. stavu. hospitalizacija s navršenih 38. Regulacija bolesti: Dijabetes ovisan o insulinu Povećanje doze insulina.i dugodjelujućeg). prerani porod.hr . EPH-gestoza fetalne komplikacije: anomalije razvoja (4xčešće!). Tijekom trudnoće češći pregledi. L. U zdravih GUK nakon 2h ne prelazi 7. poslije 28. najčešće penicilinima ili cefalosporinima 10-14 dana + barem Još 1 mjesec uroantiseptici nitrofuranskog reda. učiniti embriometriju. tjedna vrednovati rast fetusa (mjerenjem abdomena ili toraksa i računanjem omjera glava/trbuh).9 mmol. porod u pravilu vaginalno. a ako trudnica miruje. hipoksija i acidoza. hidramnion… -> intrauterina smrt čeda. M 90g. respiracijski distres (manjak surfaktanta). pojave žutice. Otkrivanje bakteriurije Liječenje se provodi po antibogramu mokraće. hipo-Mg ili hipo-Ca (poremećeni metabolizam). a respiracijske funkcije posteljice od oko 34.. CTG redoviti nadzor fetusa od hospitalizacije s 34 tjedna. UH 190g. za ¼ . Otkrivanje vaskularnih komplikacija Retinopatija – ustanovljava se pregledom očnog fundusa. Indikacije: razna patološka stanja u sadašnjoj ili ranijim trudnoćama. nedonošenosti). Tzv. Načela dijabetične dijete: BJ 90g.1/3 dnevne doze prije trudnoće. indicirano je davanje insulina 1 x dnevno (u komb. acidoza. sprečavanje pojave hipertenzije. fosfatidil glicerol i lipidne st. hipertenzija.com. s 20-24 tjedna odrediti biparijetalni promjer glavice i obratiti pažnju na ev. 1800 cal. test pjene i mekonij) – od 36-38 tj. 60 min i nakon 2h. a vrh krivulje 11 mmol. L/S omjer. u podne i uvečer. mokraćne infekcije koje često prelaze akutni pijelonefritis. www. Nadzor fetalnog rasta i ugroženosti provodi se od početka trudnoće. tjedna u razmacima 7-10 dana u krvi trudnice određivati estriol i HPL. vazoaktivne tvari. s 8 tj. nakon 30min.. Intolerancija glukoze Kod neliječenih trudnoća sa IG karakteristični su: prekomjerni rast. Postupak: dijeta od 2200 cal. acidoza (in utero ili nakon rođenja). Način otkrivanja = test opterećenja glukozom: nakon 6h gladovanja. Sva novoođenčad smještaju se u JIT –> kontrola glikemije.cilindri. trudnici dajemo 75g glc i određujemo GUK u 0h. postojanje anomalija.

Dijete je teže zbog retencije vode i hidropsa. leukocitoza. trudnice u kojih su tek u aktualnoj trudnoći testovi postali pozitivni. podbuhlo je. Klinička slika djeteta: Oko 50% novorođenčadi sa poz. bubrezi. Kod takve djece treba odmah učiniti eksangvinotransfuziju. U teškim slučajevima imunizacije anemija se provjerava u fetalnoj krvi. retikulocitoza i hiperbilirubinemija (icterus gravis). Intraperitonealno se daju 0 . IV. generaliziranog hidropsa. Liječenje: Imunosupresivna terapija kortikosteroidima – provodi se do 16. tjedna trudnoće u trudnica IV. 25% novorođenčadi ima najteži oblik i rađa se mrtvo ili hidropično. negativni Er u trbuh fetusa. Stvaranje eritrocita u koštanoj srži nije dostatno. koja može biti i eksangvinotransfuzija. Kako bi se ta anemija popravila. papainski i tripsinski). Pri drugom i slijedećim kontaktima protutijela se stvaraju brzo. glava je velika ali ipak u nerazmjeru sa trbuhom. proširenja srca.com. majčin imuni sustav stvorit će u majčinom krvotoku antitijela. a Ht je 20-25%. Rhogam. nadbubr. a u ostalim teškim slučajevima intravaskularna. što dovodi do raspadanja fetalnih eritrocita. koji je izbočen zbog velike jetre i slezene. njihove aglutinacije i hemolize. bile senzibilizirane. postoji tek blaža anemija. to je teža anemija! Što je viši titar antitijela i teža anamn. acidoze i smrti. ili v. Dijagnoza: U antenatalnoj zaštiti obavezno je određivanje krvne grupe i Rh-faktora. stvaranja slobodne tekućine u trbuhu i rsištu. Plod mora imati Rh+. Učestalost: Rizik imunizacije Rh-negativnih majki koje nose Rh-pozitivno dijete u prvoj trudnoći do 2%. aspiracija plodne vode i određivanje bilirubina u njoj. umbilicalis: hematokrit < 25% upućuje na tešku anemiju fetusa. Treba ga dati u svim stanjima u kojima može doći do prijelaza fetalnih Rh+ Er Rhnesenzibiliziranoj majci. Ako su testovi pozitivni: Rh-senzibilizacija. slezena.faktor. Ako iampuno protutijela. Rezogam) ne može djelovati na već stvorena antitijela. Pronizon smanjuje imunološku aktivnost. dolazi do teške anemije fetusa. trudnice koje su i u prethodnoj tr. Potrebno je odrediti stupanj ugroženosti fetusa – ispituju se: anamneza – 4 skupine trudnica (I. porođaju ili neonatalno zbog Rh-imunizacije) titar antitijela – govori o težini bolesti: što je više antitijela. www. te antigen izaziva majčin humoralni imuni odgovor: aktiviraju se B limfociti → plazma-stanice → specifični imunoglobulini (antitijela). Intravaskularno se daju 0 – negativni isprani Eru a. hipoproteinemije. ili rijetko. umbilicalis. a u svih Rh-negativnih trudnica određuju se i testovi senzibilizacije (indirektni Coomsov test. a u slijedećim trudnoćama raste na 10-11%. Pri tom prvom kontaktu protutijela se stvaraju plako (2-4mj do značajne produkcije). trudnice kojima su djeca umrla u trudnoći. i III. II. skupine s visokim titrom antitijela. ranije se radi amniocenteza. odakle se ly putovima dijafragme resorbiraju u cirkulaciju te korigiraju anemiju. koja se aspirira iz v. intravaskularno i intrakardijalno 8rijetko).Ako postoji neslaganje u Rh-faktoru između krvi majke i krvi ploda (plod nasljeđuje Rh-faktor od oca). žlijezda…). Intrauterina transfuzija. već nastaju i ekstramedularna žarišta eritropoeze (jetra. ali može spriječiti njihovo stvaranje jer aglutinira Er fetusa koji su prešli u majčinu krv. u djece u koje još nema znakova hidropsa. Fetus postaje anemičan. Što je više bilirubina u plodnoj vodi. više će ih prijeći fetusu amniocenteza – transabdominalna punkcija. Danas se preporučuje intraperitonealna tr. a majka Rh. trombocitopenija. hipoksije. takva djeca ne trebaju th. III. Coombsovim testom ima samo minimalnu hemolizu. Majčina protutijela okruže antigen na fetalnom eritrocitu poput rozete. za 1-2 tjedna. no djetetu nije trebala EAT. Tijekom trudnoće i porooda fetalna krv prelazi u majčinu cirkulaciju. primila EAT. skupina.hr . Kod 25% novorođenčadi razvit će se teža slika: anemija. trudnice u kojih su djeca u prethodnoj tr.perpetuum-lab. Profilaksa Rh-imunizacije: Imunoglobulin G (Anti D. eksangvinotransfuzija (EAT ) – transfuzija se može dati fetusu intraperitonejski. povisuje se lučenje eritropoetina i eritropoeza. samo fototerapiju.

u ½ trudnoće klinički nalaz uterusa veći od trajanja amenoreje . multipara i kod žena u kojih je inducirana ovulacija. to se utvrđuje na temelju njihove sličnosti u dobi od 4 godine. 2 glave i 1 zadak). U ranoj trudnoći jedan blizanac može umrijeti. Obično je simetričan.hidramniona .pobačaja . a mora ga dobiti svaka: 1.EPH-gestoza . Optoci dvojajčanih blizanaca potpuno su odvojeni.perpetuum-lab. resorbirati se i nestati ili mumificirati (bude potisnut uz stijenku uterusa i splošten – fetus papyraceus seu membranaceus . 2 koriona i 2 amniona do 1 posteljice. kod starijih rodilja. Rh. Rh.Anti D daje se imtramuskilarno. Blizanci mogu imati sve kombinacije od 2 posteljice. Optok krvi u jednojajčanih blizanaca može biti međusobno povezan.i rodi se kao privjesak na posteljici). mogu nastati različitim dijelovima tijela srašteni blizanci.udaljenost FS (fundus-simfiza) > od 2cm od normalne .u ranoj tr. Dijagnoza: . opseg trbuha >100cm. raspodjela krvi ublizanaca nije jednaka – to rezultira smanjenim rastom jednog ploda ili čak njegovom smrću. Dvojajčani su 4-5x češći. nalaz KČS na 2 različita mjesta Tijek blizanačke trudnoće: . 1 koriona i 1 amniona.žena pri namjernom ili spontanom prekidu trudnoće bez obzira na gestacisku dob 3. obično se radi o zajedničkoj posteljici u koju ulaze 2 pupkovine. Rh.trudnice u kojih je rađena amniocenteza ili kordocenteza BLIZANCI (VIŠEPLODNA TRUDNOĆA) *Dražančić 305 Višeplodna trudnoća je istodobni razvoj više plodova u jednoj ili dvije maternice te predtavlja visokougroženu trudnoću zbog češće pojave . Postoje i direktne anastomoze na površini posteljice između većih krvnih žila → 'treći optok krvi'. pipanje triju krupnih česti (ugl.malformacija ploda .com. pipanje više sitnih česti.Potkraj trudnoće: izrazito velik trbuh. Katkad postoji anastomoza između obih optoka u posteljici. Dvojajčani blizanci nastaju kad 2 spermija oplode 2 jajne stanice.: češći pobačaji www. Jednojajčani su uvijek ako imaju jednu posteljicu i ako su u jednom amnionu. a ukoliko je asimetričan.prematurusa i dismaturusa Učestalost: blizanci su češći u nekih obitelji.UZV .hr . Katkad se prilikom poroda ne može reći da li su blizanci jednojajčani ili dvojajčani. Jednojajčani blizanci nastaju kad 1 spermij oplodi 1 jajnu stanicu koja se tada podijeli na dvije embrionalne osnove.majka koja je rodila Rh+ dijete 2. unutar 72h od poroda. anamnestički višestruko micanje čeda. duža FS udaljenost. Ako se kod jednojajčanih blizanaca blastomere nepotpuno odijele. Oni su uvijek istoga spola.

u III. hipertenzija. dolazi do fetalnog cirkulacijskog kolapsa i poremećaja u svim sustavima koji dovode do šoka i smrti fetusa. pušenje) 2) krvarenja u trudnoći (placenta previja. u 3. otežano mokrenje. tvori se vodenjak 2.- u 2/2 tr .com. anomalije 4) uterusa. a mogu je uzrokovati: 1) sistemske bolesti majke ( EPH-gestoze. doba moguće atonično krvarenje zbog prerastegnutog uterusa u pravilu se porod vodi vaginalnim putem.kolizija blizanaca (ako je 1 glavom.) češći je nepravilan položaj čeda (najčešće se nalaze u uzd. kompresija ili torzija pupkovine.često prijevremeno prsnuće vodenjaka . korioamnionitis…) fetalni faktori i abnormalnosti u porodu (višeplodna trudnoća. oba glavom) blizanačku trudnoću potrebno je intenzivno nadzirati. Kasna fetalna smrt: > 28 tjedana (u 2-8 % novorođenčadi)ajk Uzroci A) HIPOKSIJA – uzrok u > 1/2 . blizanca treba podvezati pupkovinu da drugi ne bi iskrvario rađanje 2. najč. položaju. blizanca treba uslijediti unutar 20 min rodilji treba dati snažan uterotonik i pomno nadzirati posteljicu i utvrditi broj ovoja IV. tromboze i infarkti. blizanca. bez obzira na trajanje trudnoće i ako u tom trenutku fetus ne diše i ne pokazuje nikakve znakove života (srčanu akviju. mirovanje. infekcije. pokrete voljnih mišića ili pulzacije pukovine).ispadanje pupkovine ili itnih česti . srčane bolesti) * Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu i metaboličku acidozu fetusa. dijabetes. ranija hospitalizacija najprije se tvori vodenjak 1.češći kasni pobačaj i u 40% tr. blizanca – uslijedi rađanje 1.produljeno II. kardiorespiratorne bolesti.rađa se 2.produljen porod . a drugi zatkom): prvi se rodi do pupka. prijevremeni porod otežano disanje trudnice zbog visoke dijafragme otežana cirkulacija zbog pritiska na DŠV -> edemi i varikoziteti donjih extr. ležanje na leđima. Rh-senzibilizacija. doba izlazi 1 ili 2 posteljice komplikacije u porodu: . u zdjelicu se spusti glava drugog (rijetko!) . abrupcija placente…) 3) stanja koja onemogućuju normalnu cirkulaciju kroz pukovinu (hipertonus uterusa. blizanca . a umjesto njegove glave. inhibira se enzimski sustav. porodno doba treba produžiti na 4-5h Porod: MRTVO ČEDO *Dražančić 365 Definicija SZO: smrt je fetalna ako nastupi prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije produkata koncepcije iz m e. www. blizanac. no u 20 – 50% slučajeva dovršava se carskim rezom zbog patološkog ili abnormalnog položaja (sve češće se dovršava carskim rezom i bez patološkog položaja – manji je mortalitet i morbiditet!) odmah nakon rođenja 1. miom. i spolovila češća opstipacija. ako prijeti prijevremeni porod: tokolitici ili serlklaža cervixa.perpetuum-lab. renalne bolesti.hr . stanka 10-20 minuta (uterus se prilagođava na novu situaciju). hipoproteinemije i anemije. porodno doba . češća upala mokraćnih putova veća učestlost EPH – gestoze veći broj nedostaščadi (usporen razvoj blizanaca u 3/3 tr.

prestaju želje za posebnim jelima. dvostruke konture oglavka. Uskoro nakon smrti fetusa majka gubi osjećaj da je trudna. nakon kojih nastupa potpuno smirenje fetusa. nepravilan središnji odjek u glavi. Postupak Dulje ostajanje mrtvog ploda u uterusu može biti opasno po majku. kratkotrajnih pokreta. dojae više nisu napete. Ako se trudnica inficira nedovoljno pripravljenim mesom ili od mačke. Dijagnoza Znakove uzbune katkad primjeti majka – osjeća promjene u fetalnoj dinamici: smanjuje se broj dnevnih pokreta na svega nekoliko a potom oni i rptpuno prestaju.hr . količine plodne vode. Važno je da se porod dovrši vaginalno i da bude što poštedniji za majku (daju se lijekovi za sazr. oskudna količina plodne vode. palpacijom se ne izazivaju pokreti fetusa. * Prevencija: redovite kontrole. nepravilni obrisi glavice. www. u crijevu trudnice oslobađaju se trofozoiti. ne čuju se KČS Sigurni znaci fetalne smrti utvrđuju se UZV-om i fetalnom elektrokardiografijom UZV: prazna aorta i mokraćni mjehur. više joj ne smetaju određeni mirisi i sl.5 g/L) Ako se trudnoća ne prekine nakon mjesec dana. I psihičko stanje majke je indikacija za što ranije dovršenje trudnoće. nema porasta fetusa od prethodnog pregleda. bilježenje broja fetalnih pokreta u 3/3 trudnoće! RAZVOJNI CIKLUS TOKSOPLAZMOZE *Dražančić 375 Parazit Toxoplasma gondii nalazi se u cističnom obliku u svježem mesu i kao oocista u crijevima i izmetu mačke. trzaja. koji u majčinoj cirkulaciji može izazvati DIK! (mjeriti fibrinogen: za manje od 4 tj. trudnicama sa zrelim cervixom daje se infuzija oksitocina). u ¼ trudnica razvit će se koagulopatija! U oko 755 žena spontani porod nastupa u 2 tj od smrti fetusa. normalizira se apetit.B) DEMOGRAFSKI FAKTORI – koreliraju s fetalnom smrtnosti. a u serumu majke AFP i LDH. nema porasta dna maternice. a u 90% u intervalu od 3 tj. u 1. U posteljici i fetusu vrlo brzo počinju degenerativni procesi: oslobađa se tromboplastin. u adolescentica i trudnica >35 godina. veća je smrtnost u siromašnih.perpetuum-lab. CPK i LDH. padne ispod 1.com. i 4. cervixa i PG-i za izazivanje trudova. Oni prodiru u krv trudnice i zahvaćaju posteljicu i fetus. katkad i bizarni odjeci ostalih fetalnih dijelova. Vanjskom pretragom nađe se manja maternica nego što bi odgovaralo trajanju amenoreje. Kod akutnih stanja obuično premortalno dolazi do naglih. mršavih majki. trudnoći. E3 i HPL. U plodnoj vodi AFP. do smrti fetusa dolazi jedino kod su tada češće abrupcije posteljice. C) TRAUMA – rijedak uzrok. neudanih. jer D) INFEKCIJE – različiti toksini i endotoksini mogu uzrokovati fetalnu smrt.

perpetuum-lab. 1/3 će tek kasnije tijekom života pokazati znakove infekcije (korioretinitis. 4-struki porast titra antitijela iz IgG razreda. oštećenjem CNS-a te broj operacijski dovršenih poroda. Dokaz svježe infekcije je serokonverzija. sljepoća. cerebralne kalcifikacije). korioretinitis. nenormalnosti porodnog kanala Nepravilan porod najčešće postoji u prvorotkinja: teže otvaranje ušća maternice. anomalije stava.Klinička slika ako je infekcija uslijedila . s acidozom. Svježa infekcija i parazitemija su rijetke (samo 1-6 od 1000 novorođenčadi rađa se inficirano.) Liječenje Svježe oboljela majka i dijete liječe se Daraprimom. Nepravilni porodni trudovi (uterine disfunkcije) Uterine disfunkcije dijele se na kvantitativne (hipo – i hiperaktivno porod) i kvalitativne (inverzija kontrakcijskih valova i inkoordinacija trudova).com.u II. cerebralne kalcifikacije. znakova bolesti. a 1/3 nema nikakvih kl. položaja i razvoja djeteta 4. Žene niže od 155 cm obično imaju 2 sata duži porod.u I. Dokaz infekcije su i ciste posteljice. konatalnom infekcijom. hepatosplenomegalija. PRODULJENI POROD Distocija (težak porod)posljedica je jedne od 4 nepravilnosti u porodu: 1. ni lab. rezultat svega je tahikardija. ako porod traje dulje od 12 h. pojačava se osjećaj boli. tromjesječju → pobačaj ili prerani porod . dehidracija. Fetus je pod rizikom smanjene oksigenacije i posljedične anaerobne glikolize i acidoze. Majka postaje iscrpljena i demoralizirana. pozitivan test ne pokazuje sviježu infekciju već prokuženost. pireksija. Spiramicinom. nepravilni trudovi 2. tromjesječju → pobačaj . tromjesječju → konatalna toksoplazmoza: hidrocefalija ili mikrocefalija. povećava se broj djece sa smanjenim Apgarom. Porod se produljuje ako je dijete teže. Dijagnoza Infekcija majke dokazuje se specifičnim testom bojenja(Sabin-Feldmanov test). konvulzije * Oko 1/3 djece se rađa s takvom simptomatologijom. žutica. nenormalna zdjelica 3. mikrocefalija. kao i nalaz specifičnih IgM protutijela u krvi majke i krvi djeteta. ketonurija i tjelesna iscrpljenost. Friedman: 3 tipa nenormalnog otvaranja ušća u porodu: www. a djeluju i sulfonamidi. KOMPLIKACIJE PRI PORODU *Šimunić 451-474 NEPRAVILNI TRUDOVI. mijenja se kontraktilnost endometrija.hr .u III. Prvorotkinje > 35 g imaju za 30ak % duži porod.

iscrpljenost. Komplikacije: ↓ art. doba. kao i njihov intenzitet i trajanje – ušće se ne otvara. sporije od 1. anomalije uterusa. miomi.3. Lokalna infiltracijska analgezija – lokalna infiltracija međice.u I. Primjenjuje s e kod epiziotomije. umjereno bolni. u rodilja s bolnim trudovima i EPH-gestozom i eklampsijom te bolestima srca i dišnih organa. kumuliraju se u krvi majke i deprimiraju dijete. Hlapljivi anestetici – za rodilje s niskim pragom boli. tj. Hiperaktvini porod – trudovi češći i intenzivniji. govorimo o inkoordinaciji uterusa – te distocije imaju 2 stupnja: . por. Često je uzrok kefalopelvina disproporcija c) sekundarni zastoj otvaranja ušća – prekid napredovanja poroda u aktivnoj fazi Hipoaktivni porod – normalan ili sniženi tonus intrauterinog tlaka.2cm/h.5cm/h. dobu. maternica je u laganom hipertonusu. Kod hiperaktivnog poroda – hiper/polisistolija: ublažiti porod tokoliticima u malim dozama.Pudendalna analgezija – blok n. edematozan i steže se u trudu.a) produljena latentna faza (prvorotke > 20h.por. može nastati i potpuna inverzija širenja kontrakcija miometrija. stupanj 8fibrilacija uterusa) – potpuna anarhija kontraktilnosti. ušće otvoreno tek za 2-3 cm. vulva i donja 1/3 vagine. lokalnog anestetika s obje strane cervixa. pun mjehur ili rektum. II. endokrine bolesti. višerotke > 14h) – nema većeg rizika ako nije prsnuo vodenjak b) protrahirana aktivna faza – najčešći poremećaj poroda (prv. SUŽENA ZDJELICA (PELVIS ANGUSTA) Svaka zdjelica kojoj je bar 1 promjer sužen za 2 ili više cm. Daje se segmentna epiduralna analgezija – blokada isključivo Th segmenata i bol I. pa dolazi do asinkronih kontrakcijskih valova. doba.perpetuum-lab. glava u zdjelici. Regionalna analgezija – lokalni anestetici. stalno mjerenje T. svaki 10. kože i mišićja anestetikom (prokain ili lidokain).Epiduralna analgezija – suzbija bol I. porod spor . Ako je spazam u donjem segmentu uterusa – Shickelov sy. tokolitici i PG parenteralno. rub je debeo. Liječenje distocija: Majka – rehidracija i cal → trajne inf sa elektrolitima i glukozom.) – otvaranje ušća sporije od 1. kod višeplodnih trudnoća i stava zatkom. Uzroci: konstitucija rodilje. . malde i stare prvorotkinje. pogodna za suzb. rezultat: relaxacija međice i vagine. trudovi postaju neizdrživo bolni.4 → perinej.Paracerviklana analgezija – inj.com. otvoren za 1-2 cm. Ima 2 faze: I.II. Ublažavanje porodne boli: Inhalacijska analgezija – dušićni oksidul + kisik (1:1) djelotvoran je u rodilja s visokim pragom boli. boli u I. labilnih žena s niskim pragom osetljivosti za bol. tvr. oksitocina ili PG-a. tvrd. žena viče. trudovi su slabi i neefikasni. www. u terminalnoj fazi bilo gdje u miometriju nastaju šarcijalni kontrakcijski prstenovi. iregularni trudovi. skraćuje trajanje I. prikladan u stanjima kad je dijete ugroženo. pudendalisa koji polazi od S2. Moguć je i prenagli porod (<2h) – veći rizik od oštećenja porodnog kanala i djeteta. porod. dobu rodilja osjeća bol i aktivno sudjeluje u porodu (tiska). skraćen je. prestanak disanja rodilje. spazmoliza . Ako je ↑ bazalni tonus uterusa i izgubljen polaritet – hipertonija uterusa: Bandlova brazda (konstrikcijski prsten) – moguća ruptura uterusa!. por doba. Ako postoji 2 ili više emisijskih centara kontrakcijskih valova. i II. pH. promatranje općeg stanja. tlaka → ↓ perfuzija uterusa i hipoksija djeteta. Kod hipoaktivne distocije pojačati trudove trajnom inf. stupnju djeluju 2 normalna pacemakera. spazmoanalgetici ili epiduralna / paracervikalna anestezija te obzirna stimulacija trudova minimalnim dozama oksitocina ili PG-a. nastaju 2 asinkrona ekitacijska vala. prevencija asc. prije vakuum ekstraktora ili forcepsa te za šivanje epiziotomije ili laceracija. Spastički porod sreće se kod neuroveget. Broj trudova je smanjen. Pospješuje pravilnost trudova. cervix usporeno nestaje i ne otvara se.hr . infekcije. a oni su zadržali silazni smjer širenja. por. a nema blikade S segmenata pa u II. baca se u krevetu. višer. Funkcionalne distocije mogu nastati izbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrija: postoje ektopični pacemakeri.metrija pp. Dijete – trajan CTG nadzor. spastički porod: u prvoj fazi benzodiazepini i spazmoanalgetici. svaki 4. u drugoj fazi prokinuti vodenjak. Provodne analgezije: .

stupnja dopuštaju vaginalni porod ako nema uočljive cefalopelvine disproporcije. masivnije. kod opće sužene je poprijeko sužen. placente previje. mrtvorođenčadi. Plosnata zdjelica – najčešće rahitična. i abnormalni položaji češći su kod višeplodnih trudnoća. suzuje se prema izlazu. ako je suženje veće – prednji asinklitizam. glava fetusa je u fundusu uterusa.perpetuum-lab. NEPRAVILNOSTI STAVA. a prijeti i razdor maternice. bolesti koje pogađaju samo 1 nogu) – rezultat je kosi ulaz u zdjelicu Ostala suženja – poprečno sužena zdjelica (prirođena aplazija ili uništenje postraničnih dijelova sakruma). do 8 cm III.hr .Trudnoća je ugrožena ako postoji kefalopelvina disproporcija. drugi promontorij. Kod koso sužene zdjelice glavica se suturom sagitalis postavlja u dulji promjer ulaza – dorzoposteriorni okcipitalni stav. Komplikacije poroda: Kod suženja obično vodenjak prska prijevremeno. videća točka je stalno mala fontanela. Kod ljevkaste. ulaz okruglast ljevkasta zdjelica – dulja. šepavost. kod rahitične donji dio mu je kraći. kod anomalija uterusa. uz opasnost da ispadne pukovina ili ručica. Patološki položaj je poprečni položaj (uzdužna os čeda okomita na uzdužnu os rodilje). do 6 cm IV. porod je produljen. sakrum manje konkavan. Pat. Podjela: www. Abnormalni položaji su svi stavovi (osim dorzoanteriornog okcipitalnog) te stav zatkom. Glavica se nepravilno smjesti ako prerano prsne vodenjak. očljivo velik trbuh bez hidramniona) Michaelisov romb (spja vrh interglutealnog nabora. Mehanizam rađanja: Kod opće sužene zdjelice glava se na ulazu pjačano prigne. nedonoščadi. stupnja. Kod uzdužno sužene rahitične zdjelice glavica se deflektira i prolazi konjugatu veru užim bitemporalnim promjerom. Muškaraćka zdjelica suzuje se prema izlazu u poprečnom promjeru. kifoza. leđa sprijeda. organi i tkiva u maloj zdjelici mogu biti oštećeni zbog pritiska. kod koso sužene ukošen Uži stidni luk (<90 stupnjeva) i simfiza koja strši naprijed Unutrarnja pretraga i UZV cefalometrija krajem trudnoće Stupanj suženja: I. Vrste suženja: opće sužena zdjelica . sužen samo uzdužni promjer ulaza Koso sužena zdjelica – kod izrazitije skolioze ili koksalgije (ili dr. nepravilno sužena zdjelica (razne bolesti ili ozljede kostiju zdjelice) Dijagnoza: Vanjski izgled trudnice (nizak rast. Blaža suženja I. kosti deblje. zbog suženog izlaza vaginalni je porod bez oštećenja djeteta gotovo nemoguć. deformacijama ulaza zdjelice i tm u maloj zdjelici.com. ispod 6 cm Postupak: Carski rez je apsolutno indiciran ako je suženje IV.u cjelosti jednakomjerno sužena (svi promjeri manji). duge zdjelice nema teškoća pri ulazu glavice. STAV ZATKOM Zadak predvodi u porodnom kanalu. sve do nekroze i fistula. isto se postupa kod većine suženja II. ROTACIJE I POLOŽAJA DJETETA Jedini pravilan stav djeteta: dorzoanteriorni okcipitalni (uzdužni položaj glavicom. vera smanjena do 9 cm II. vodeća točka mala fontanela) – 94-95% poroda. osobito kod hidramniona i u pluripara s mlohavim visećim trbuhom. infantilni tip – dulja. rahitis. stupnja. ako je conj. Izrazito duga zdjelica može nastati uključenjem najdonjeg L kralješka u sakrum – pritom je moguće potpuno sraštenje (asimilaciska zdjelica) ili je L kralješak nagnut naprijed i čini tzv. skolioza. obje spine iliace posterior superior i točku između L5 i S1): normalan je kod pravilne zdjelice.

Ugroženost djeteta i majke: Dijete: asfiksija i trauma. produljen porod. Dorzoposteriorni okcipitalni stav glave: Izostaje dorzolateralna rotacija glave pa se zatiljak spusti do izlaza okrenut straga. 65% Potpuni i nepotpuni stav zatkom (predvodi zadak i obje. pojačati trudove. Kritično razdoblje je kada se rodi donji rub skapule – glava tada ulazi u zdjelicu i mora se poroditi za najviše 3-4 minute. Granica kose i i kože ba vratu je hipomohlion. porodno doba važno je čuvati vodenjak dok se ušće potpuno ne otvori. Ramena se potom rotiraju u uzdužni promjer izlaza. tjedna). Rađanje zatka: u I. vodeća točka je prednji gluteus. perinatalna smrtnost je 4 x veća. namještaja u smjeru suprotnom od kzaljke na satu. flektira i ispravno rotira. tj. Indikacije zacarski rez: EPH-gestoza. Kad se porodi donji rub skapule. unutarnja pretraga. a kod II. Dg: vanjska pretraga. slijedi stražnji kuk pa preostali djelovi zatka. dovršenje poroda vakuum ekstrakcijom ili forcepsom. Preko međice se rađaju brada. Rodilja stalno leži na boku prema kojem je mala fontanela! www. tjeme pa zatiljak. poticati rodilju na snažne trudove. leđa su najč. malo čedo ili prostrana zdjelica). nužan je CTG. placenta previja. sprijeda. pipa se lambdoidni šav male fontanele koji se otvara prema straga. stare prvorotke (rigidan porodni kanal!). por. Traumatska subduralna krvarenja karakteristična su za donošeno dijete. Vođenje poroda: kad se rodi zatiljak.com. čelo. hipomohlion postane velika fontanela. frakture kostiju iozljede živaca. majka je izložena većem riziku od infekcije i ozljedama mekog dijela porodnog kanala. ramena ulaze biakromijalnim promjerom u kosi ili porečni promjer ulaza. slčabije podražuje cervikalne ganglije – slabi trudovi. Najprije se porodi prednje. doba učiniti izdašnu epiziotomiju. sitne česti više su sprijeda. u smjeru kazaljke na satu. zatim stražnje rame. Zapinjanje glavice u ušću. lice. Ev. pa prednja cista ossis ilei je hipomohlion. a leđa okreću postranično. a hipoksička paraventrikularna za nedonošeno. Veća učestalost ispadanja pupkovine. trudovi slabiji Dg: unutarnji pregled. prijevremeni porod. a leđa se okreću prema naprijed. glava ulazi u zdjelicu. uska zdjelica. Veća je učestalost malformacije fetusa. slabe trudove treba pojačati. prenošenost. pritisak glavice na međicu je pojačan pa je potrebna izdašna epiziotomija! Nakon atiljka. Vođenje poroda: živo čedo se u takvomstavu ne može roditi. U II. zatiljak se najč.perpetuum-lab. kod I. prijevremeni porod (u srednjoj 1/3 trudnoće dijete je češće u stavu zatkom). jedna nožica) Stav nožicama (predvode samo nožice) Stav koljenima (predvode koljena) Etiologija: Sva stanja koja otežavaju namještanje glave na ulaz zdjelice. Kad se porode nožice. pipaju se obje fontanele. defleksijom se rađa čelo i lice. NEPRAVILNOSTI ROTACIJE I FLEKSIJE GLAVE Duboki porečni stav glave: Glavica se spusti suturom sagitalis poprijeko sve do izlaza zdjelice (plosnata zdjelica. Rodilja se polaže na onaj bok kojem je bliža mala fontanela – prevale se leđa.hr . Postupak: Vanjski okret djeteta u uterusu za 180° (oko 37.Jednostavni stav zatkom (predvodi samo zadak. nožice ispružene uz trup) – najčešći. Najprije se porodi pprednji gluteus. stanja u kojima postoji prevelika/premala pomičnost djeteta u uterusu. Trudnici se infundira oksitocin. Dijagnoza: Prvi i treći Leopold-Pavlikov hvat KČS u gornjem lijevom ili desnom kvadrantu trbuha Unutarnja pretraga: palpacija krupne česti bez sutura i fontanela UZV Mehanizam rađanja: Na ulazu se zadak linijom kukova postavi u jedan od kosih promjera. Majka: zadak je manji. Okret se obavlja uz tokolizu i sedaciju.

vanjskom pretragom se pipa zatiljak i udubina između leđa i zatiljka. jako sužen ulaz u zdjelicu. rodilja se polaže na bok prema kojem su okrenuta leđa djeteta. Uzroci: nepravilnosti uterusa. najčešće se angažira rame čeda. katkad kod višeplodne trudnoće. mrtvog čeda. nekih oblika glave ili anomalija vrata čeda. Defleksijski stavovi: Katkad vodeća točka glavice može biti više sprijeda – tada je glavica deflektirana. a na drugoj nos i lukovi orbita. mlohavi trbuh pluripara. Porod je moguć ako su leđa dorzoposteriorno (straga) Tjemeni stav (Praesebtatio parietalis) – najblaži stupanj defleksije. dolihocefalne glave i tm u prednjem dijelu vrata. Prvo se rodi čelo. inspekcija. slijedi zatiljak koji se rađa fleksijom preko međice. leđa su češće sprijeda. facialis) – kod duge. maksilozigomatični predio je hipomohlion. vodeća točka je velika fontanela koja se pipa unutarnjom pretragom. Epiziotomija! Čeoni stav (P. hioidna kost je hipomohlion.com. Pri un. ialp. frontalis) – kod šiljaste glave čeda. fleksijom. Prvo se rodi čitavo lice. – povoljniji. zapreke na ulazu u zdjelicu. zadnje se rodi čelo i lice defleksijom. gotovo je uvijek indiciran carski rez. Ako je dijete još živo – hitan carski rez. preko međice rodi čelo. Asinklintizam: Glavica je smještena sinklitički kad je sutura sagitalis postavljena tako da je podjednko udaljena od simfize i od sakruma. KČS se čuju na strani suprotnoj od leđa. te defleksijom usta i brada.Visoki uzdužni stav glave: Glavica se smjesti suturom sagitalis u uzdužni promjer ulaza zdjelice. ali se ne nalazi u rodnici Ispala ručica – vodenjak prsnuo a ručica se pipa u rodnici. POPREČNI I KOSI POLOŽAJI Situs transversus i situs obliqus – položaji kad je uzdužna os čeda okomita ili kosa prema uzdužnoj osi maternice. Dok vodenjak postoji. Ako je ušće posve otvoreno. vrh čela je hipomohlion. SPALAI ISPALA RUČICA I PUPKOVINA SPUŠTENA. za razliku od stražnjeg gdje rub stražnje parijetalne kosti zapne o simfizu što onemogućava daljnje napredovanje poroda. SPUŠTENA. pa se jedinom kretnjom. palpacija. na strani gdje je brada čeda. Ovaj je stav najnepovoljniji. Prednji a. nisko sjedeće posteljice. mrtve djece. Zanemareni porečni položaj: kad se rame ukliješti na izlazu zdjelice pri čemu ispadne ručica i čedo brzo odumre. pipa se lice čeda. Lični stav (p. ispred vodeće česti Uzroci: sva 3 stava događaju se kod a) stava glavom sa suženom zdjelicom b) stava licem c) poprečnog položaja www. SPALA I ISPALA RUČICA Spuštena ručica – nalaz ručice kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala ručica – ručica se nalazi kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka.hr . dok je glavica na ulazu gibljiva. tjeme i zatiljak. a vodenjak postoji. Dg: pipa se tvrda čest koja je znatno uža te sutura sagitalis u uzdužnom promjeru vanjskim pregledom pipaju se leđa ili sitne česti sprijeda umjesto postrance. Poprečni položaj je patološki. unutarnja pretraga – ulaz u zdjelicu prazan. češće kod preranih poroda. Rodilja leži na boku. a kad prsne vodenjak. Fleksijom se rađaju tjeme i zatiljak. unutarnjim pregledom pipa se velika fontanela na jednoj strani. može se pokušati vanjski okret.perpetuum-lab. a ako je mrtvo – embriotomija. može se pokušati unutarnji okret i ekstrakcija (to se radi i kada je čedo mrtvo). Vođenje poroda: živo dijete u tom stavu ne može ući u zdjelicu. Uglavnom carski rez. kad se glavica ukliješzi na ulazu zdjelice – carski rez. Dijagnoza: UZV. Prvo se rodi tjeme. Vođenje poroda: Metoda izbora je carski rez. Vaginalni porod moguć je samo ako je čedo mrtvo ili jako maleno.

Najčešća je spuštena ručica. napredovanjem poroda ona se obično povlači.ako se nađu znakovi kompresije krvnih žila pupkovine (CTG: duboke varijabilne deceleracije – prekid cirkulacijeu trudu i fhipoksija čeda) porod treba hitno dovršiti.3% svih poroda) Uzroci: sužena ili vrlo prostrana zdjelica.com. ako ne uspije . .d) polihidramniona Postupak: . prijevremeno prsnuće vodenjaka. prijevremeni porod. marginalna insercija pupkovine. ADHAERENS. porodnom dobu su 2 x češće nego u ostalim fazama poroda. postupak ovisi o otvorenosti ušća: kod potpuno otvorenog ušća –repozicija.Ispala ručica sprečava ulaz glavice u zdjelicu. Uzroci: neracionalna upotreba uterotoničkih sredstava u vrijeme poroda www. SPALA I ISPALA PUPKOVINA Spuštena pupkovina (descensus funiculi umbilicalis) – pupkovina se pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala pupkovina – pupkovina se pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. Postupak: . uveden uz dlan ruke u rodnicu.kod spuštene i spale pupkovine.perpetuum-lab. . ATONIJA UTERUSA (NEPRAVILNOSTI III. preduga pupkovina.Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. Zdjelicu treba podignuti uvis. nastavlja se vaginalni porod. stav zatkom.1 – 0. on kasnije izađe s posteljicom) Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. POJAČANO KRVARENJE IZ MJESTA INSERCIJE POSTELJICE – ATONIA UTERI. adhaerens) Zbog atonije uterusa posteljica se ne može odljuštiti ili se samo djelomično odvoji od svoje insercije. ACCRETA ET INCRETA Pojačano krvarenje iz mjesta insercije posteljice nastaje zbog funkcionalnih poremećaja u muskulaturi maternice ili zbog patološkoanatomskih nepravilnosti koje rezultiraju retencijom posteljice. polihidramnion.Spala ručica nema većeg značenja za tijek poroda . poprečni ili kosi polžaj čeda. ispred vodeće česti (frekvenncija: 0. u suprotnom – hitan carski rez pri kojemu jedan asistent mora stalno vaginalno prstima sprečavati spuštanje glavice i kompresiju pupkovine sve dok se dijete ne porodi. placenta previja. što rezultira teškim i opasnim krvarenjemZaostala posteljica (placenta retenta. PLACENTA RETENTA. jer kad se glavica spusti niže. Rjeđe dolazi do uraštanja korionskih resica u stijenku maternice. izostaje miotamponada krvnih žila sijela posteljice. treba pokušati plijeganjem rodilje na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina (spušta se predležeća čest i odmiče pupkovina) . a zatim rodilju poleći na bok suprotan strani na kojoj je spuštena ručica. Miometrij se primarno ili sekundarno ne može kontrahirati. višeplodna trudnoća.hr . dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu (repoziciju može olakšati smotak velike gaze. no može se roditi i uz samu glavicu. ali se ne nalazi u rodnici Ispala pupkovina(prolapsus) – vodenjak prsnuo a pupkovina se pipa u rodnici. Smatra se da rodilje podnose gubitak krvi do 500 ML bez većih posljedica za zdravlje.carski rez kod malog nalaza na ušću – carski rez SPUŠTENA. PORODNOG DOBA) *Šimunić 477 Komplikacije u III. Osnovna komplikacija je krvarenje. što enemogućuje odlupljivanje posteljice. nastaje trajna kompresija koja dovodi do potpunog prekida cirkulacije i perakutne fetalne hipoksije te smrti čeda.

navodi na zaključak da krvarenje nastaje iz razdora mekog porodnog kanala. aplikacija fibrinogena i inhibitora fibrinolize (Trasylol).neadekvatno vođenje III. Kateterizirati mokraćni mjehur.ako se krvarenje ne zaustavlja i nakon aplikacije uterotonika i isključenja ozljeda mekog porodnog kanala. kn euspije li to. nakon porodničkih zahvata (lezija grane a. urasla i prorasla posteljica (placenta accreta. Putovi prodiranja infekcije: . dobu . Krvarenje se pojavljuje tek nekoliko minuta nakon poroda. percreta) Posteljica može jednim svojim dijelom urati u dublje slojeve maternice. KRVARENJE IZ RAZDORA MEKOG PORODNOG KANALA Obilno trajno krvarenje koje počinje odmah nakon poroda čeda. Liječenje: cilj je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljeni volumen krvi. klitorisa i perineuma. Koagulopatije također mogu prouzročiti krvarenje u III. rodilja je napadno blijeda s izraženim znakovima akutnoga gubitka krvi. iz rodnice se krv izlijeva u mlazovima. MASTITIS * Dražančić 498 + 204 MASTITIS U PUERPERIJU *Dražančić 498 * Mastitis neonatalis je posljedica prelaska hormona iz majke u dijete tijekom trudnoće. pa se pokušava tamponadom maternice uz davanje karboprosta. rodnice. Ako postoje znakovi odljuštenja posteljice. Najopasnije je krvarenje iz razdora cervixa.com. increta. rukom lagano masirati fundus uterusa i istodobno aplicirati infuziju uterotonika (oksitocin.hr .↑ sklonost potrošnoj koagulopatiji ili abnormalna fibrinoliza. divovsko čedo) prirođene malformacije uterusa ožiljci ili fibrozne promjene nakon kir. Urasla posteljica ne može se do kraja manuelno izljuštiti. Liječenje: iv. Mastitis ili upala dojke nastaje relativno često krajem prvog tjedna babinja.perpetuum-lab. hidramnion. Nastojati se istisnuti krv iz materišta i izazvati kontrakciju muskulature utrusa. najč. ali zadržana – placenta incarcerata) Prirasla. posteljica se manuelno odljušti u općoj anesteziji. por. doba( forsirani Credeov hvat. Pri porodu se mogu oštetiti meka tkiva cervixa. U >90% slučajeva uzročnik je stafilokok. tj. kad se kavum uterusa već ispunio krvlju. treba je odmah istisnuti. Profilaksa: prilikom rađanja prednjeg ramena rodilji injicirti im ampulu metilergometrina ili Syntometrina. ako ni to ne zaustavi krvarenje – ekstirpacija uterusa. uterus je atoničan i mekan. što rezultira krvarenjem iz mjesta insercije. to je ozbiljna komplikacija koja se liječi parenteralnom primjenom antibiotika. metilergobazin ili kombinacija). uterine).ozljedom bradavice (ragade) limfogeno www. kod dobro kontrahiranog uterusa i kod normalnog zgrušavanja krvi. Krvarenje ne prestaje iako se uspjela izazvati kontrakcija uterusa.por. zahvata na uterusu tumori stijenke uterusa protrahirani porod multiparitet insercija u tubarnom kutu. Fundus se penje do ispod rebrenog luka. pun mokraćni mjehur…) prerastegnuta uterina stijenka u trudnoći i porodu (blizanci. anularni oblik posteljice spazam ušća maternice (posteljica odljuštena. Sisice su otečene i jako zacrvenjene. sumnja . Liječenje: hemostatski šavi.

higijena dojke . .pranje bradavice prije i poslije dojenja 3% otopinom acidi borici .Konzervativno: antibiotici. hladni oblozi.koža nad upalom crvena. pa čak i nekroza i flegmona dojke Liječenje: .com.moguće je stvaranje apscesa.hr . ifiltrat jako bolan .mazanje masti s hidrogenom na bradavicu između dojenja www.otok pojedinih dijelova ili čitave dojke . adekvatna higijena dojenja.prevencija stvaranja ragada.higijena ruku i dojke kod dojenja .odgovarajuća tehnika dojenja .Incizija i drenaža: u slučaju apscesa (uvijek radijalna incizija kako se ne bi ozlijedili mliječni kanalići). podizanje oboljele dojke.- intersticijski kanalićima kroz bradavicu u parenhim žlijezde (pridonosi i zastoj mlijeka kod nepravilnog dojenje) Klinički: .babinjača ima visoku temperaturu s tresavicama i općim lošim stanjem .perpetuum-lab. dojenje se napušta dok ne prestane gnojenje Profilaksa: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful