GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

ZA DRŽAVNI ISPIT

Kristina Illeš

------------------------------------------ginekologija-------------------------------------------www.perpetuum-lab.com.hr

RADNA SPOSOBNOST KOD GINEKOLOŠKIH BOLESTI ? MENSTRUACIJA I MENSTRUACIJSKI CIKLUS
*Šimunić 30

3 su razine važne u tumačenju menstruacijskog ciklusa: 1) hipotalamus i hipofiza, 2) jajnik, 3) uterus. Hipotalamus Krvotokom u hipotalamus dolaze hormoni koji se tu vežu na specifične receptore i potiču mehanizme povratne sprege (feedback mehanizam9. to su estrogeni, androgeni, progesteron i hormoni nadbubrežne žlijezde. Funkciju neurona i sinaptičku transmisiju kontroliraju neurotransmiteri (katekolamini – dopamin, noradrenalin i adrenalin, te indolamin serotonin) i neuromodulatori (endogeni opijati, prostaglandini (PG) i katekolestrogeni) Hipofizeotropni hormoni hipotalamusa su TRH, CRH, GH-RH, PIF i Gn-RH. Hipofiza Hormoni neurohipofize su oksitocin, vazopresin i neurofizin I i II. Hormoni hipofize koji reguliraju menstruacijski ciklus su gonadotropni hormoni: FSH (folikulostimulirajući hormon) – potiče rast folikula, djeluje na granuloza stanice LH (luteinizirajući hormon) – pokreće steroidogenezu u teka stanicama Jajnik Menstruacijki ciklus se prema promjenam u jajniku dijeli na folikularnu i luteinsku fazu. Svaka traje 14 dana, između se odvija ovulacija; ciklus traje 28 dana. Folikularna faza menstruacijskog ciklusa Faza folikulogeneze (rasta i sazrijevanja folikula) traje 14 dana.Počinje 1. danom menstruacije, a završava ovulacijom. 2 dana prije menstruacije počinje porast FSH čije oslobađanje raste sve do sredine folikularne faze (7.-8 dan ciklusa); ovim porastom odabire se za novu folikulogenezu 20-30 malih antralnih folikula. U prvih 7 dana folikularne faze odabere se 6-8 zdravih folikula. Sedmi dan odabere se 1 dominantni folikul (pad razine FSH postaje sudbonosan za sve nekvalitenije folikule) koji je preodređen za ovulaciju. On sadrži najkvalitetniju jajnu stanicu koja će ovulirati. Od 7. dana dominantni folikul brzo raste, u poslijednjih 4-5 dana naziva se preovulacijski folikul. 4 dana prije ovulacije visoka je proizvodna estradiola (E2). Porast proizvodnje progesterona (P4) počinje u 2. danu prije ovulacije i traje 10 sati, taj porast zaustavlja skok LH. Početak skoka LH istodoban je s postizanjem najviše vrijednosti estradiola. Od početka LH skoka za 36-40h uslijedit će ovulacija – toliko je vremena potrebno i oociti za konačno sazrijevanje. Ovulacija: preovulacijski folikul se dijelom izbočuje u površini jajnika i tvori stigmu folliculi; slijedi prsnuće. Do ovulacije dolazi 36-38h nakon početka skoka LH.
Folikul je temeljan jedinica u jajniku primata. Dijelovi folikula: jajna stanica – oocita, okružena je granuloza-stanicama; bazalna membrana, krvne i ly žile (koje dolaze samo do BM) te teka-stanice koje čine 2 sloja stanica (unutrašnji sloj proizvodi hormone). Od sredine fetalnoga života pa do menopauze bilježimo trajno smanjenje broja folikula – atrezija folikula. Primordijalni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st) → primarni folikul (oocita + 1 sloj granuloza-st koje su veće i kuboidne) → preantralni folikul (povećana oocita + zona pellucida (mukopolisaharidna ovojnica koju su stvorile granuloza-st); corona radiata (skupina granuloza-st koje pout krune obuhvaćaju zonu pellucidu) → antralni folikul (folikularna tekućina ispunjava prostore među granuloza-st i tvori šupljinu, antrum folliculi; skupina granuloza-st koja okružuje oocitu i izbočuje se u antrum naziva se cumulus oophorus) → preovulacijski folikul. Faza toničkog rasta (od preantralnog do antralnog) traje 70 dana, a faza eksponencijalnog rasta (od antralnog do preovulacijskog9 traje 15 dana.

www.perpetuum-lab.com.hr

Granuloza – stanice imaju receptore za FSH koji ih potiče da iz androstendiona aromatizacijom proizvode estradiol (E2) Teka – stanice imaju receptore za LH koji ih potiče na stvaranje androstendiona i testosterona FSH potiče stvaranje receptora za LH na granuloza stanicama koje počinju proizvodnju progesterona (P4) neposredno pred ovulaciju Steroidni hormoni jajnika: Estrogeni: estradiol (E2) i estron (E1) Progesteron (P4) –prirodni oponent estradiolu Androgeni: androstendion, testosteron (dijelom difundiraju i u granuloza-st gdje su prekursori za proizvodnju estrogena Luteinska faza menstruacijskoga ciklusa – faza žutoga tijela Nakon izbacivanja jajne stanice i kumulusa iz folikula stvara se žuto tijelo, corpus luteum. Folikul kratkotrajno kolabira a zatim se puni krvlju i limfom → crveno tijelo, corpus haemorrhagicum. Granuloza – stanice vakuoliziraju i u njih se nakuplja žuti pigment, lutein. Luteinizacija počinje 40-48h prije ovulacije, a potiče je porast LH. Pod utjecajem LH žuto tijelo proizvodi 150% više progesterona, a i estradiol. Normalno trajanje žutoga tijela je 14+- 2 dana. Ako dođe do trudnoće, hCG će se vezati na LH receptore žutoga tijela i podržati njegovu funkciju još nekoliko tjedana. Žuto tijelo ožiljkasto fibrozira u corpus albicans. Lokalnim djelovanjem P4, žuto tijelo inhibira novu folikulogenezu u istome jajniku – zato će najčešće nova ovulacija biti u kontralateralnom jajniku (alterirajuća folikulogeneza). Uterus Cervix Od 7. dana folikularne faze počinje ↑ E2 → ↑ cervikalne sluzi; u poslijednja 3-4 dana prije ovulacije sluz je obilna, prozirna i elastična; kristalizacijom nastaje tzv. paparatna reakcija. Visoka razina E2 potiče otvaranje vanjskog ušća cervikalnoga kanala – ono pred ovulaciju zjapi (pupilarni fenomen) Endometrij Endometrij se satoji od 2 sloja – bazalnog i funkcionalnog. Iz bazalnog se nakon menstruacije obnavlja funkcionalni sloj. Funkcionalni ima dublju gustu zonu i površinsku spongioznu. Prema promjenama koje u endometriju iniciraju hormoni jajnika razlikujemo 3 faze: 1) Menstruacijska faza –menstruacija Menstruacija traje 3-5 dana. Najveći dio funkcijskoga endometrija odbaci se u prva dva dana. Menstruacija je posljedica ↓ proizvodnje P4 i E2 u žutom tijelu – taj pad ↑razgradnju lizosoma, što aktivira vazomotorne promjene (ishemiju) i degenerativne promjene (apoptozu). Razaraju se krvne žile te se krv i fragmenti izljuštenog endometrija odbacuju. Samo endometrij u isthmusu i tubarnim rogovima ostaje nedirnut – iz tih mjesta počinje reepitelizacija. Bazalni endometrij bogat je receptorima za E2 koji potiče tu reepitelizaciju. 2) Proliferacijska faza Nakon menstruacije endometrij je debeo svega 1-2mm. Pod utjecajem E2 umnažaju se receptori za estrogene. Funkcionalni sloj proliferira od 5. dana ciklusa; jača neoangiogeneza, zblićavaju se žlijezde i razvija stroma kroz koju prodiru spiralne žile. Pred ovulaciju endometrij je debeo 8-12mm. 3) Sekrecijska faza Ovulacijom počinj brzi ↑ P4 i privremeni ↓ E2. U epitelnim stanicama žlijezda pojavljuju se glikogenske vakuole 3-4 dana nakon ovulacije. Žlijezde počinju u šupljinu maternice izlučivati glikoprotein i peptide. Vrhunac tih promjena je 7 dana nakon ovulacije kad treba doći do implantacije. U vrijeme očekivane implantacije (20.-22. dana) u endometrijskim stanicama uz lumen pojavljuju se izdanci citoplazme, pinopodi – oni su morfološki biljeg receptivne faze. Od 22.-23. dana ciklusa dolazi ponovno do mitotičkih promjena koje dovode do decidualizacije.

www.perpetuum-lab.com.hr

Na kraju sekrecijske faze u stromu se ulažu leukociti.

VAGINALNA CITOLOGIJA

*Šimunić 151 + Dražančić 32

Citodijagnostika – metoda sekundarne prevencije u probiru asimptomatskih žena u cilju ranoga otkrivanja i rane dg premalignih i malignih lezija cervixa; za ostale lokacije spolnoga sustava analiziraju se uzorci simptomatskih bolesnica. Obrisci stidnice, rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom, a oni iz endocervixa štapićem s vatom, odnosno četkicom. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica, načina deskvamacije, te karakteristika citoplazme; slika se mijenja tijekom života, a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja, a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: - Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka), Actinommyces stanice poput pauka, C.trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. - Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama, hifama i pseudohifama. - Paraziti – T. vaginalis: okrugla oblika, cijanofilne boje, ekscentrična jezgra, a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. - Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV). • HSV stvara nespecifične promjene u I.stadiju, u II. se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina, a u III. intranuklearne lezije. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre Vaginalna citologija u trudnoći U ranoj trudnoći citološka slika nije karakteristična. Nakon zavrešene placentacije u razmazu prevladavaju intermedijarne stanice bogate glikogenom, oblika čamca – tzv. navikularne stanice, tipične za trudnoću ('navikularni tip' razmaza' nađe se u 60-70% trudnica); deskvamiraju pretežno u nakupinama. Indeks eozinofiklije (EI) je <10% Prema kraju trudnoće, od 38.tjedna, navikularne st. pomalo nestaju, ai grupiranje, te dominiraju velike, pojedinačne intermedijarne stanice specifične za stanice 'blizu termina'. U razmazima 'na termin' povećava se broj superficijalnih st., EI raste. U razmazu 'poslije termina' morfološke značajke razmaza u trudnoći su nestale. Praktična važnost ovih razmaza: procjena termina! Važna je i transformacija endometrijskih stromalnih st. u deciduu (žarišta decidue mogiu se naći i na cervixu). Karakteristična je i poratna upala s leukocitnom infiltracijom. Specifična za trudnoću je i pojava Arias – Stelline reakcije glandularnih stanica koje su atipična izgleda, hiperkromne, žarišno u endometriju.

PAPA TEST

*Šimunić 151 + 157 + 412 + 415

www.perpetuum-lab.com.hr

a druga (sekundarna. odnosno četkicom.Gljivice – Candida se prepoznaje po sporama. Zbog toga se na egzocervixu mogu zamijetiti 2 skvamokolumne granice: jedna (rubnija) je primarna. u II.153) Upala i uzročnici spolno prenosivih bolesti Citomorfološke karakteristike upale: najčešći obrambeni odgovor organizma na podražaj je pločasta metaplazija – stanice se diferenciraju u nezrele i zrele metaplastične stanice.perpetuum-lab.cervikalni . . a u III. ekscentrična jezgra. • HSV stvara nespecifične promjene u I. Stanični uzorci ravnomjerno se prenesu na predmetnicu: .C . Actinommyces stanice poput pauka. a oni iz endocervixa štapićem s vatom. razmazu karakterizira nalaz 'clue cell' (stanice poput klupka). se vidi multinukleacija s marginacijom kromatina.com. Skvamokolumna granica ovisi o hormonskom statusu i životnoj dobi – pri upali i niskome pH jedan dio cilindričnoga epitela na porciji naknadno se zamijenjuje otpornijim. C.endocervikalni Odmah se fiksiraju u 95% etanolu.Bakterije – Gardnerellu vaginalis u citol. vaginalis: okrugla oblika. a identifikacija ostalih uzročnika je izravna: . aktivna) je ona u kojoj se susreću cilindrični i metaplazijom nastali pločasti epitel. Citohormonska dijagnostika Obrisak se uzima s postraničnoga svoda rodnice. te boje metodom po Papanicolaouu.hr . cijanofilne boje. • HPV – koilocitoza (velika svijetla nepravilna zona oko jezgre VCE obrisak za citološku analizu – PAPA test Stidnica je prekrivena višeslojnim pločastim epitelom. rodnice i egzocervixa uzimaju se drvenom spatulom. pločastim. a bičevi se u bojenju po Papanicolaouu vide samo iznimno. intranuklearne lezije.E . a rodnica i exorervix (porcija) neorožnjelim pločastim epitelom koji seže do skvamokolumne granice (SKG) gdje se spaja s endocervikalnim cilindričnim epitelom. slika se mijenja tijekom života. a različita je i kod različitih patoloških stanja te liječenja hormonima (str. .Obrisci stidnice. Nezreli pločasti epitel najosjetljiviji je na djelovanje raznih onkogenih čimbenika.stadiju. te karakteristika citoplazme. Citohormaonska procjena temelji se na određivanju stupnja zrelosti stanica.vaginalni (do identifikacijskoga broja) .Paraziti – T.Virusi – humani papiloma virus (HPV) i Herpes simplex virus tip 2 (HSV).trachomatis ima ifektivna tjelešca u citoplazmi. hifamai pseudohifama. . načina deskvamacije. www. citosprejem ili lakom za kosu s udaljenosti od 30cm. Citološka klasifikacija mikroorganizama: dijagnoza virusa postavlja se na temelju njihova citopatskog djelovanja. Između ta 2 područja nalazi se zona preobrazbe s pločastom metaplazijom.V .

abnormalnosti jezgre . upotreba kontracepcijskih sredstava. U bolesnica s abnormalnim citološkim nalazom potrebno je učiniti kolposkopiju: CIN promjene povezane s HPV infekcijom vidljive su kao acidobijel područja: mnogo proteina s ili bez punktacija i mozaika. infekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima.com. CIN u najvećem broju slučajeva započinje kao žarište u zoni preobrazbe. Najčešći prijenos HPVa je spolnim putem. doći će do spntanog povlačenja bolesti. donju trećinu debljine epitela CIN II. 58. 18. 33. Infekcija HPVom obično je lokalna i očituje se pojavom kondilomatoznih promjena.abnormalnosti epitela Abnormalne skvamozne stanice neodređena značenja Skvamozne intraepitelne lezije (SIL) Dysplasia levis --------. www.SIL niska stupnja Dysplasia media CIN II. HPV potiče ekspresiju E6 i E7 onkoproteina koji sprečavaju sjelovanje antionkogena p53 i pRB što na kraju dovodi do nekontrolirane diobe promijenjenih stanica. Podtipovi HPV se dijele u 3 skupine. 35. Mozaik čine kapilare koje kružno ili poligonalno omeđuju manja polja acidobijeloga epitela. promiskuitetno ponašanje i stanje ishranjenosti mogu utjecati na razvoj bolesti. 51. Osnovni kriteriji za dg CIN: .hr . – zahvaćenost gornje trećine epitela (ca in situ – CIS) Na prednjoj usni porcije CIN (cerviklana intraepiteln neoplazija) se razvija 2 x češće nego na stražnjoj.CIN I ------.Citološki nalaz može biti iskazan kao: a) uredan b) bez citološki vidljivih atipija uz upalne promjene c) abnormalan nalaz Abnormalni citološki nalaz se ovako klasificira (Zagreb 1990): Opisna dijagnoza . tipovi srednjega i visokoga onkogenoga rizika su 16. Pušenje. u manjega broja razvit će se trajna infekcija HPV-om koja može progredirati u teže oblike CIN-a. U većine bolesnica u kojih se razvio CIN I. – zahvaćenost srednje trećine epitela CIN III. Sam CIN ne uzrokuje posebne subjektivne simptome – promjenjeni iscjedak najčešće je posljedica pratećega cervicitisa ili kolpitisa. 56. Žarište CIN obično ima oštre vanjske granice.poremećej raspodjele i sazrijevanja stanica . a kontaktno krvarenje moguće je u većih eritroplakija. 39. Dysplasia gravis SIL visoka stupnja Carcinoma in situ CIN III plus promjene povezane s HPV Carcinoma planocellulare (S obzirom na debljinu zahvaćenoga epitela. – promjena zahvaća samo jednu.perpetuum-lab. ali i kod invazivnoga ca. Za invazivne tumore HPV 18 je specifičniji od HPV 16.povećana mitotička aktivnost Smatra se da HPV ima značajnu ulogu u nastanku CIN-a. 52. 45. razlikuju se 3 stupnja CIN: CIN I. Punktacije su sitnije ili krupnijee crvene točkice na acidobijeloj podlozi (dilatirani vrhovi kapilarnih petlji).

slaba funkcija žutog tijela i transperitonealna migracija jajne stanice funkciju jajovoda najčešće ošteti upala koja nastaje poslije pobačaja i u babinju. Histerektomija s adneksektomijom: u žena u peri. Ako nakon 1g CIN I postoji i dalje i promjena je kolposkopski vidljiva. a potom na abdominalnom ušću i fimbrijama tubarna trudnoća češća je s desne strane (blizina apendixa → pri apendicitisu) rijeđe su lokacije: ovarij. trbušna šupljina. U daljnjem postupku ravnamo se prema PHD. a danas je najčešće uzrokovana Chlamydiom trachomatis.Atipične krvne žile karakteristične su za invazivni ca vrata maternice – nepravilne su.coli i anaerobi. subkliničke salpingitise. atretični rog maternice i cervix heterotopična trudnoća je stanje istodobne unutarmaternične i tubarne trudnoće Etiologija poremećaj u adrenergičkoj inervaciji miosalpinxa povišena razina progesterona (smanjuje kontrakcije mišića jajovoda) decilijacija ili poremećena funkcija cilija (P4 negativno djeluje na cil.com. površina glatka. promjena samo na egzocerviksu. Leukoplakija je bijeli plak koji se vidi i prije nanošenja octene kiseline. izvijugane i razgranate. treba je odstraniti.perpetuum-lab. Česti uzročnici su i gonoreja. i to najčešće u ampuli. Oko 15% CIN I napredovati će do težih lezija. uzročnikom koji izaziva 'tihe'. 2.i postmenopauzi EKSTRAUTERINA TRUDNOĆA *Šimunić 183 + 142 + 321. Liječenje 1. Lokalnodestruktivne metode: ako je u pitanju CIN I i II. Potrbno je učiniti i ekskohleaciju endocerviksa i uzorak također poslati na analizu. upala nastaje ascendentnim putem. života Klasifikacija u 99% slučajeva ekstrauterina trudnoća je smještena u jajovodu (tubi uterini). Svaku bolesnicu s CIN II ili CIN III/CIS odmah uputiti na kolposkopiju i ciljanu biopsiju te liječiti. Ekscizija: prednost joj je dobivanje preparata za patohistološku analizu Konizacija Konusna biopsija – treba odstraniti čitavu promjenu. promjena mala. Dražančić 234 Izvanmaternična trudnoća (graviditas extraurerina) je trudnoća koja se implantira izvan šupljine maternice. učestalost joj je porasla 4x. Krioterapija tekućim dušikom Laser – CO laserska vaporizacija i CO2 laserska konusna biopsija. To je po život opasno stanje.epitel) predisponiraju i kasna ovulacija. E. U slučaju kolposkopski vidljive promjene učini se ciljana biposija bioptičkim kliještima ('punch' biopsija) ili klinasta bipsija nožem. Možemio učiniti i tipizaciju HPV-a. a 60% će se spontano povući.hr . uzrok smrtnosti majke (najčešće smrt od iskrvarenja) Učestalost ćešća je u krajevima s nižim standardom i nižom zdravstvenom kulturom pučanstva češća je u IVF u nas se na oko 100 – 200 intrauterinih trudnoća pojavljuje 1 ekstrauterina od 1970. www. 3. zatim u istmičnom dijelu. zonu preobrazbe i barem 1/3 cervikalnoga kanala Elektrodijatermijska ekscizija malom petljom (LLETZ) 3. ali se smrtnosta smanjila 10x (rana dg!) najčešća je između 31 i 40 g. a čitava SKG u potpunosti vidljiva.

znakovi nalik onima u tubarnoj trudnoći.kad jajašce rastegne jajovod. otečen. snošaj ili grub gin.rijetko se cijelo jajašce izbaci u abdominalnu šupljinu. a uterus malen www.jednostrana bol gotovo odmah nakon izostanka meš) . osobito kod pomicanja cervixa ('ekscitacija vrata maternice'. krv se skuplja oko jajovoda ili u Douglasovu prostoru .trbuh je napete stijenke. obično krvarenje bez boli .krvarenje na rodnicu pojavljuje se poslije boli i obično je oskudno. maternica je povećana i smekšana . započinje krvarenje i javljaju se bolovi .pregledu javlja se bol pri pomicanju cervixa. nema korionskog tkiva . pri tome ošteti krvne žile pa nastane žestoko krvarenje .kod lijeganja.perpetuum-lab. pa žena koja je jednom imala vanmaterničnu trudnoću ima 40x veće šanse da opet zanese izvan maternice. ubrzanog pulsa. 'Douglasov krik') Subakutni. niskog krvnog tlaka (ortostatska hiptenzija) . rani početak spolnog života i broj spolnih partnera.Antibiotici su ↑ učestalost tubarne trudnoće – ranim liječenjem salpingitisa spriječi se potpuna okluzija jajovoda i neplodnost.pregled) Simptomi tubarne trudnoće Kod akutnoga toka simptomi su dramatični: . ovarijska rano završava rupturom (th: jajnik se klinasto resecira) Cervikalna trudnoća . i 12. frenicusa) i bol u epigastriju .riječ je o vrlo ranoj tubarnoj trudnoći u koje je plod još živ pa je prizvodnja hormona visoka .hr . oznojena. samo je nakratko izostala menstruacija Ovarijska trudnoća i trudnoća u rudimentarnome rogu . tada mogu nestati simptomi Ruptura tube – rijeđi ishod. tjedna kao tubarni abortus ili kao ruptura tube: Tubarni abortus – ako je jajašce smješteno u u ampularnom dijelu: .pri gin. 'tihi' oblik: . rizik blago povisuje i namjerni pobačaj )posebno ponavljani) rjeđi su uzroci tumori maternice ili jajnika koji dislociraju jajovod.postoje i znakovi nadraženosti peritoneuma i osjetljivost u svodu rodnice Asimptomatski. nemogućnost rastezanja): . jajovod ostane oštećen ali djelomično prohodan. a ima IUD.pri gin. krv nadraži i ošit pa se javlja refleksna bol u ramenu (podražaj n. bolan .cervix je djelomično otvoren.com.konceptus se kroz otvor djelomično ili potpuno izbaci u trbušnu šupljinu . Intrauterini uložak (IUD) nakon 3 godine može dovesti do decilijacije. podvezivanje jajovoda. progesteronska kontracepcija. endometrioza i anomalije razvoja jajovoda Ishod tubarne trudnoće obično završava između 6. nakon 6-8 tjedana amenoreje (mogu je ubrzati trauma. ako žena zanese. nastaje ako se jajašce implantira u istmusu tube (uzak lumen. proširen.još nema bolova niti krvarenja.unutarnje krvarenje i hemoragični šok: bolesnica kolabira.Fetus se impalntira ispod unutarnjeg ušća cervixa .simptomi prijetećega ili nepotpunoga pobačaja. u 75% nalazi se na strani izvanmaternične trudnoće .iznenadna jaka bol u donjem dijelu trbuha. tada na 20-30 intrauterinih trudnoća dolazi 1 izvanmaternična rizični faktori su i mikrokirurške salpingoplastike.konceptus se obično ljušti u etapama pa bolesnica trajno krvari. kao ubod nožem. kao sukrvica ('spotting') ali je trajno i ne prestaje. Upala zahvati oba jajovoda.trofoblast prodire kroz stijenku jajovodam. pri tom se izbacuju komadići decidue (rijeđe cijela decidua – 'decidual cast' koji izgleda kao odljev šupljine maternice). kronični tok puno je češći (75-80% slučajeva): .ruptura obično nastupa spontano.omaglice zbog nadražaja peritoneuma krvlju . blijeda je.pregledu javlja se bol kod najblaže palpacije.

5 cm. odsutna koriodecidualna reakcija. poremećeno disanje (acidoza. odvoji se i iplantira na okolne organe (obično stražnji list plike late i stražnji zid uterusa) . a <20 uvijek govori za neživi plod Estradiol – E2 u krvi < 500 pg/ml povezana je s nenormalnom trudnoćom u 94% slučajeva Transvaginalni UZV i color doppler – intradecidualni znak. majčinski mortalitet iznosi 5%. prazna maternica. Progesteron – P4 u serumu < nmol/L ukazuje na veliku vjerojatnost tubarne trudnoće. može dalje rasti do termina . <50 govori za patološku trudnoću.fetus leži odmah ispod trbušne stijeke. njeovi pokreti su jako bolni. povećana. mučnina. ili ako imamo plato možemo biti sigurni kako nije riječ o urednoj trudnoći. a fetalni 90% - Dijagnoza U akutnim slučajevima. ako nema značajnijeg krvarenja i znakova prsnuća jajovoda.Abdominalna trudnoća osjetljiva oteklina izvan maternice. test na trudnoću je negativan. krv u maloj zdjelici ili u jajovodu (hematosalpinks). povećana je potreba za kisikom) Kod kroničnog tijeka dg može biti izuzetno teška. cijanoza. u krvi je β-HCG pozitivan već 6-7 dana nakon ovulacije. perforirani apendicitis (→ hitna operacija) gastroenteritis (jer se katkad javljaju samo boli. te ako je tubarna trudnoća < 3. puls > 100 otk/min. koža i sluznice blijede. odnosno oplodnje – tako možemo utvrditi trudnoću tjedan dana prije očekivane menstruacije Razina β-HCG kod izvanmaternične trudnoće je značajno niža od one u normalnoj trudnoći. može se odstraniti bez otvaranja trbušne šupljine Kiretaža maternice – ako se u kiretmanu histološki identificira korionsko tkivo.kod kroničnog tijeka. slike. elipsoidna. ako se nađe samo decidua i Arias – Stellina reakcija (atipična rekacija endometrija) → ektopična trudnoća.hr . serijskim određivanjem humanog korionskog gonadotropina (HCG) u urinu ili serumu (svaka 2 dana). krv u Douglasovu prostoru. često ju dislocira ova je trudnoća obično sekundarna: placenta probije stijenku jajovoda. dijagnoza se lako postavlja na temelju kl. UZV znakovi izvanmaternične trudnoće: gestacijska vreća izvan maternice. Kuldocenteza – punkcija Douglasova prostora: iglom se kroz stražnji svod rodnice uđe u Douglasov prostor – dobivena nezgrušana krv smatra se pouzdanim testom. ovu je metodu danas zamijenila laparoskopija. kod gubitka krvi > 1500 ml nastaje stanje šoka. prstenasta tubarna masa ehogena ruba i hipoehogena središta. instrument se uvede kroz malu subumbilikalnu inciziju i promatraju se organi u maloj zdjelici. češće su leukocitoza i povišena temperatura) unutarnje krvarenje iz prsnutoga žutog tijela ili prsnute folikulinske ciste jajnika (→ laparoskopija) torzija ciste jajanika. oprez – moguć je nalaz pseudogestacijske vreće (odvojena decidua u uterusu). nema amenoreje a sukrvica je rijetka. www. Samo u tubarnoj trudnoći sa živim plodom nalazimo normalne koncentracije βHCG.perpetuum-lab. povraćanje i proljev) Liječenje A) Ekspektativni postupak: . a također izostaje i njegov pravilan porast: ako je dvodnevni porast HCG manji od 50%. česte su njegove anomalije. ako je jajovod slobodan. to govori za intrauterinu trudnoću.com.ako je fetus opkoljen amnionom. Diferencijalna dijagnoza rani uterini abortus (→ histološki pregled kiretmana!) akutni salpingitis (→ bol je obično obostrana. pospanost. u žena generativne dobi s bolima u trbuhu uvijek treba misliti na izvanmaterničnu trudnoću Trudnoća se može utvrditi radioimunološkim testom. pokretan. Laparoskopija – trbušna šupljina se napuni sa 2-3 L CO2. kod niskog β-HCG.

UZV. trudnoći. U 1 dozi ili se doza ponavlja za 5-7 dana. a 70-80% za one sa živim plodom. a otvor na jajovodu ostavi da sekundarno zacijeli ili se stavljaju pojedinačni šavi po načelima mikrokirurgije (salpingotomija) Fimbrijalna evakuacija – istisnuće trudnoće iz fimbrijalnoga dijela jajovoda pokretima mužnje ('milking') Resekcija dijela jajovoda – uz mikrokiruršku reanastomozu Kirurška ekscizija intersticijskoga dijela jajovoda U konzervativnih kirurških zahvata uvijek postoji mogućnost perzistentnoga trofoblasta – zato 1 x tjeno treba pratiti pad β-HCG. hemodinamski stabilna. Primarna amenoreja – kada menstruacija ne nastupi do 16. 2. cervikalne i tubarne uz sy hiperstimulacije – ako je pacijentica zdrava. mifepriston (RU 486) . zahvata nije povišen postotak ponovnih izvanmaterničnih trudnoća..UZV nalaz na jajovodu katakda ostaje i nekoliko mjeseci . može se dati i izravno u tubarnu trudnoću .) www. niska razina β-HCG i P4.B) - Trajan nadzor. istmička trudnoća i teže oštećen jajovod Adneksektomija . sekundarna je izostanak menstruacije u bilo koje doba nakon menarhe (tj.hr . danas se radi samo u patološki promijenjenoga ipsilateralnog jajnika Histerektomija – u starijih žena s dodatnim indikacijama Konzervativni kirurški zahvati: danas imaju prednost jer nakon njih postoji mogućnost za oplodnju. AMENOREJA *Šimunić 195 Amenorrhoea je izostanak menstruacije.Poslije medikamentnoga liječenja tubarne trudnoće jajovod je prohodan u 79-82% pacijentica C) Kirurško liječenje (laparoskopski!): Salpingektomija – najčešći radikalni kirurški zahvat u tubarnoj trudnoći: odstranjuje se jajovod u kojemu je jajašce. u stanju šoka.perpetuum-lab. intersticijske. dojenju i postmenopauzi) i patološka. nekontrolirano krvarenje. konz. NaCl.Aktinomicin D. kada u žene koja je ranije imala menstruacije one izostanu u trajanju 3 bivša ciklusa ili 6 mjeseci). potrebno je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv transfuzijom. . uspješnost je 88-95% za tubarne trudnoće bez ploda.metotreksat 50mg/m2 im.Primjenjuju se: . Razlozi: završena reprodukcija. izvanm. perzistentni trofoblast liječi se jednokratnom primjenom metotreksata. g. Može biti fiziološka (u pretpubertetu. ako je isključena unutarmaternična trudnoća. njima se odstranjuje samo izvanmaternična trudnoća iz jajovoda: Linearna saplingostomija – najčešća. Nakon rane dg i mikrokir. Kod akutnog oblika. ako je tubarna trudnoća < 4 cm. krvarenje se zaustavi mikroelektrodom. ako nema znakova rupture. prostaglandini E2 i F2α.trudnoća u istom jajovodu.odstranjuje se i istostrani jajnik.com. Fertilnost žene nakon ektopične trudnoće je smanjena. a 85% žena zanese intrauterino. sastoji se od linearne incizije jajovoda na antimetenteričkome rubu iznad izvanmaternične trudnoće. Oligomenoreja – produljeni razmak između menstruacija (6 mj. hipertonička otopina glukoze (50%). slijedi ekspresija i evakuacija trudnoće iz jajovoda i hemostaza. kontrola β-HCG Medikamentno liječenje: kod tubarne trudnoće. života.6 tj.

kariotip XY. testis ne proizvodi androgene ili postoji neosj. razina nam pokazuje da li je riječ o lošoj funkciji jajnika ili lošoj funkciji hipotalamusa ili hipofize. pubertet. sekundarne spolne osobine. Sekundarne periferne emenoreje: Endouterine sinehije – nakon traume bazalnog sloja endometrija ili endometritisa. periferije na androgene. osobna (prijašnje bolesti. razvijene dojke (↑E). PERIFERNE AMENOREJE – ANATOMSKI DEFEKTI Sek. dlakavost. Testikularna feminizacija (Morrisov sy) – muški pseudohermafroditizam. galaktoreja.hr . Th: plastična op. vaginoskopija i kolpohisterografija. UZV Hormonski testovi: progesteronski (gestagenski) test: ako za 2-8 dana nakon završetka primjene P4 dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i da je održana prohodnost donjeg spolnog sustava. hormonsjka nadoknada (E). a u pubertetu se ciklički nakuplja menstruacijska krv i stvara hematokolpos i hematometra – pseudotumor. Ako nema krvarenja → negativan: ukazuje da nema maternice. Anomalije u razvoju Mullerovih kanala . bol koja je svaki mjesec sve jača. menatrha. Ako nema krvarenja → negativan: potrebna su daljnja testiranja.com. ev. Th: incizija himena + atb. Analiza razine hormona: određivanje gonadotropnih hormona FSH i LH. Th: najčešće bezuspješna. lijekovi.obiteljska. vrući valovi. koža. da je oštećen endometrij ili da postoji zapreka u spolnome sustavu koja onemogućava otjecanje krvi (ginatrezija). I. bolovi u donjem trbuhu. operacije) Fizikalni pregled – izgled. endometrioza i upale. Dijafragma rodnice – simptomi kao kod zatvorenog himena. akne. prijašnje trudnoće. op. Th: excizija i hemostaza.perpetuum-lab. Postupalna uterina amenoreja (sy Netter-Mussett) – TBC endometritis. koštana dob. estrogenski test: ako za 2-8 dana nakon završene primjene estrogena dođe do krvarenja → pozitivan: pokazuje da je endometrij uredan i spolni sustav prohodan. određivanje PRL (hiperprolaktinemija – prolaktinom) oderđivanje TSH (↑TSH – hipotiroidizam) određivanje steroidnih hormona jajnika i nadbubrežne žlijezde odeđivanje estradiola (E2) – normo/hipoestrogenizam GnRH test: daje se GnRH i potom jeri razina FSH i LH svakih 30 min. ponovno sraštenje se sprečava postavljanjem Foleyeva katetera tijekom 7 dana ili IUD. 2. P4 i E2/P4 testovi su negativni. Periferne amenoreje – anatomski defekti – poremećaji otjecanja menstruacijske krvi . ukazuje na anovulaciju (nema žutog tijela i P4 koji bi transformirao endometrij). nema pubične ni aksilarne dlakavosti. tm SŽS-a. hormoni. Th: odstranjenje testisa nakon završetka puberteta. 1. testis u ingvinumu. ozljede glave. sondom ili oštro. 'Post-pill' amenoreja – katkada nakon dugotrajne OC www. Histeroskopijom. kolpocitologija. Stvaranja rodnice (Mc Indoe) ili uporna dilatacija i proširenej plitke rodnice (Frankova metoda). endometralna biopsija. mokrenje. histeroskopija i laparoskopija. spolne osobine su uredne. histerosalpingografija. prehrana. Kronične anovulacije – poremećaji osovine H-H-O Dijagnoza Anamneza. zastoj mokrenja.Th: priraslice se uklone tupo. tjelovježba. iv. Ostale pretrage – UZV. maternica i rodnica nedostaju. bifazično oslobađanje i porast gonadotropina ukazuje na urednu funkciju hipofize. Primarne periferne amenoreje: Himen imperforatus – iznad himena stvara se hidromukokolpos. porođajna masa. štitnjača.Podjela amenoreja I. urografija. nastaju priraslice i stijenke maternice srastu.↑ aktivnost anti-Mullerovog hormona zbog čega nastaje agenezija cervixa ili agenezija ili aplazija maternice i rodnice. raspoloženje. RTG skeleta. ginekološki pregled. Daje se estrogen (reepitelizacija). Ovarijske amenoreje – hipergonadotrponi (↑FSH) hipogonadizam III. proporcije tijela.kriptomenoreje II. Posttraumatska uterina amenoreja (sy Asherman) nastaje zbog razaranja endometrija predubokom kiretažom.

u teka – stanicama.com. OVARIJSKE AMENOREJE – HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM Visok FSH i nizak E2. II. testosteron. U policističnom jajniku folikuli dozrijevaju samo do antralnoga stadija i stvaraju mikrocističnost. ↑ lipoproteini i TG). koji se uključuje u proizvodnju estradiola i koji utječe na stvaranje androgen-dominirajućih folikula koji se zaustavljaju u rastu. Th: nadoknada hormona štitnjače.Stenoza cervixa – nakon kir. hormonski i metabolički por. LH. ↓ osjetljivost na inzulin i hiperinzulinemija. P4 test je negativabn. neuredna krvarenja. Aktivnost FSH je slaba. pod utjecajem ↑LH teka-st proizvode 8-20x više androstendiona. čak 80-90% otporno je na inzulin.. Aktivin inhibira sintezu androgena u folikulu. na inzulin) 3. www. kirurški pristup: klinasta resekcija jajnika – danas rjeđe (postop.mršave žene imaju ↑LH i ↓FSH. ↑PRL → ↓P4. iscrpljenost jajnika < 40. raspodjela masnoga tkiva – W-H odnos. ↑ LH/FSH odnos (<3). 1. genetski por. Th: estrogeni (HNL) katkad aktiviraju receptore. ciklusa). KRONIČNE ANOVULACIJE – POREMEĆAJ OSOVINE HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ 3 velike skupine: A) Kronične hiperandrogene anovulacije – sy policističnih jajnika (PCOS) Najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija Klinički znakovi: hiperandrogenizam (↑ testosteron i androstendion → hirzutizam i akne. Patofiziologija: 3 sustava poremećene aktivnosti i regulacije: .g. menstr. Koncentracija leptina je povišena kada je ↑ masno tkivo. supkortikalno folikuli poput ogrlice. poticanje fizičke aktivnosti (↓BMI i ↑ osj.abdominalna distribucija masti (androidna pretilost) korelira s znakovima sy PCOS.to utječe na gomilanje androidne masti.5 glavnih mjera: 1. a estrogeni niski. ↓LH Hipotiroidizam – ↑TSH. Sekundarne ovarijske amenoreje: Prijevremena menopauza (menopausis praecox) – najčešće. UZV-zlatni standard (policistični jajnici: volumen jajnika 2-3 x veći. farmakološki pristup: klomifen citrat – u 70-80% pacijentica inducira ovulaciju humani gonadotropini. BMI.neuroendokrinološko-metabolički poremećaji . Folikuli ne postoje ili su postojeći folikuli neosjetljivi na FSH i LH. FSH i LH su visoki. tunika deblja za 50%. stimulacijski i inhibicijski testovi Liječenje . neplodnost. Pušenje i alkohol ↓ SHBG pa je slobodni testosteron ↑ . debela i ehogena stroma koja zauzima >30% jajnika). por. zahvata na cervixu Ablacija endometrija – histeroskopski se odstrani veći dio end. hipertenzija. kod ↑ inzulina i kortizola.perpetuum-lab. 60% gojaznost). smanjenje tjelesne težine (dijeta. DHEAS i FAI). Dijagnoza: anamneza (peripubertalni početak sy PCOS. priraslice!) elektrokauterizacija jajnika (drilling) B) Kronične anovulacije zbog perifernih endokrinopatija Poremećaji štitnjače: Hipertiroidizam .hr . analiza hormona(FSH. III. U pretilih je ↑ inzulin glavni vanjski stimulator androgeneze. pa je niska proizvodnja estradiola – zato izostaje mehanizam selekcije i dominacije folikula. Inhibin B koji se ↑ stavra u jajniku utječe na pad FSH. leptinutječe na jajnik tako što inhibira učinak IGF i FSH na proizvodnju E2. hiperandrogenemija i/ili hirzutizam. Primarne ovarijske amenoreje: Agenezija gonada Disgenezija gonada (Turnerov sy). a u mršavih LH i hormon rata (RH) intraovarijski poremećaji – granuloza – stanice proizvode IGF-II. Mg) 2. metabolički poremećaji (razina inzulina i inzulinska rezstencija. – više od 50% adipoznih žena sa sy PCOS. ekstraglandularna hormonska proizvodnja . često + analoge GnRH 5.↑LH. prestanak pušenja i uzimanja alkohola 4. pretile imaju normalan - LH. Etiologija: por.X0 – gonadalni tračci umjesto jajnika 2. kako bi se liječile uporne metroragije.↑SHBG. dijabetes i KV bolesti. kariotip 45. a E2/P4 pozitivan.

↓ K. Karakterizira ju malnutricija (anemija. tekomi i ginandroblastomi – proizvode androgene u jajniku . i zračenje. Kliničke manifestacije h. Psihogeni događaji: stres potiče simpatički sustav i adenohipofizu. th.hr . gubi pubične i aksilarne dlake zbog hipotireoze. nakon kirurškog zahvata. kao posljedica infarkta i nekroze. balet. osteopenija. arenoblastomi. odgodit će se menarha za 2-3 godine (svaka godina treninga odgađa menarhu za 5 mjeseci)..perpetuum-lab. ACTH. Hipersekrecijski adenomi mogu izazvati 3 endokrinopatije – akromegaliju. isto kao anoreksija (ali ovo je blaži poremećaj).) Ozljede glave: hipopituitarizam. alb. kasnije i poremećaj termoregulacije. u svim težim oblivima nadoknafa hormona. PRL i TSH. kolesterol) te neuroendokrini i metabolički poremećaji (amenoreja. umanžanje lanugo dlačica.hipogonadotropni hipogonadizam: ↓FSH i LH. mogu izazvati neuroendokrine poremećaje. Sheehanov sy – jako krvarenje nakon porođaja i hemoragički šok mogu izazvati akutnu nekrozu adenohipofize i hipopituitarizam. Funkcionalne hipotalamičke anovulacije – psihoneuroendokrinološki i psihoneuroendokrino – metabolički poremećaji. LH). PRL i HR. Th: dugotrajno HNL. Kallmannov sy – izolirani deficit GnRH + anozmija. Th: psihoth. hipotermija i hipotenzija.com. Poremećaji hipofize Primarni hipopituitarizam nastaje zbog tumora. obiteljska podrška i prisilno hranjenje. proizvode FSH i LH (gonadotropni adenomi) – povećanjem tm pritišće na okolinu i izaziva deficit ostalih hormona. teratomi. razaranje drška hipofize – panhipopituitarizam. može se kombinirati i sa zračenjem. ↑PRL. DHEAS. Adenomi hipofize – tihi (nefunkcionalni). oslobađaju se ACTH. Nutricijski poremećaji: za normalan menstruacijski ciklus potrebno je da žena u sastavu tijela ima >20% masti. Gubi se sekrecija HR. sifilis. Prekomjerna tjelesna aktivnost: pretjerana tjelovježba. Sniženi estradiol i leptin te pivišeni moždani opijati zakočit će pulsatilnost GnRH. gonadotropina. homeostaze je leptin. estrogena s progesteronom. je samoizlječenje. B) Kronične anovulacije zbog centralnih poremećaja Tumori. Hormonski aktivni tumori – tm jajnika: hilusnih stanica jajnika. žena je umorna. Th: ravnoteža između fizičke aktivnosti i energetske homeostaze. Th: kir. najč. djelomični hipopituitarizam. hirzutizam. Th: kod blažih oštećenje moguće je i spontano izlječenje. sarkoidoza. rak pluća i dojke (TSH. Cushingovu bolest i amenoreju-galaktoreju. Kad djevojčice počnu s tjelovježbom ili baletom prije puberteta. naki teratomi i hepatoblastomi (hCG).Poremećaji nadbubrežne žlijezde: Cushingov sy – adenom prednjeg režnja hipofize proizvodi ACTH → ↑proizvodnja kortizola i androgena. zračenja. ošt. Upale: TBC. Th: kir + zračenje ili primjena antagonista GnRH. E2 i PRL Tumori hipotalamusa: kraniofaringeom (supselarni tm. nastaju tek nakon destrukcije 70% hipofize. FSH. upale i drugi poremećaji mogu izazvati disfunkciju hipotalamusa i hipofize koja će završiti amenorejom. plivanje i sl.adrenalni adenomi i karcinomi: proizvode DHEA. Ca. androstendion i kortizol Tumori koji ektopično proizvode hormone – rak bronha. Idiopatski hipogonadotroni hipogonadizam. Th: kir. Neki tm u tim regijama mogu zaustaviti ili odgoditi pubertet. nataje iz Rathkeove vreće. P$ test negativan a E2/P4 test pozitivan. Anoreksija nervoza – prati ju amenoreja. Th: kir. glasnik loše en. Pretilost – također udružena s funkcijskim poremećajem hipotalamusa. umišljena trudnoća (pseudocyesis). Poremećaji hipotalamusa . najčešće transsfenoidalna resekcija tumora. nekroze ili upale hipofize. vida i endokrini premećaji. hipernefron (PRL). U ranom babinju dolazi do involucije dojki i prestanka dojenja. Centralne amenoreje povezane su s: ↓ razinama estrogena (hipogonadizam9 jer su niski GnRH. www. nadoknada vitamina. ako ne – HNL. Bulimija nervoza.

sekundarna (uzrokovana različitim organskim bolestima9 i tzv. Liječenje: NSAIL – sredstva izbora. masaža ili pritisak smanjuju bolnost. Epidemiologija: prevalencija iznosi 5%. najčešće ASK. proljev i rijetko nesvjestica. Bolovi počinju nekoliko sati prije početka menstruacije i traju 42-72 sata. dismenoreja membranacea (poremećaj ljuštenja i odbacivanja sluznice maternice u jednom aktu pri nedovoljno otvorenom ušću što uzrokuje grčevite i bolne kontrakcije maternice. Antagonisti kalcija i betamimetici – samo iznimno Vježbe opuštanja. Često se javlja i mučnina. Psihičko stanje može znatno utjecati na jačinu simptoma. Inhibitori prostaglandina – th se provodi još minimalno 48h nakon početka menstruacije Oralni kontraceptivi –metoda izbora u osoba koje su spolno aktivne. Nakon 3-6 mjeseci primjene bolesnice još nekoliko slijedećih mjeseci neće imati dismenoreju. Korisna je i zabrana pušenja i alkohola. u neplodnih je žena 7 x češća Etiologija: Sampsonova implantacijska teorija: endometrioza nastaje retrogradnim refluksom krvi i endometriotskih čestica tijekom menstruacije Teorije o autoimunom nastanku bolesti i multifaktorskom nasljeđivanju bolesti Patogeneza: Primarni endometriotski implantat nastaje iz čestic endometrija koje dospijevaju na zdjelični peritoneum menstruacijskim refluksom. Bol je najintenzivnija suprapubično ili u lumbalnome dijelu kralježnice i širi se prema unutarnjoj strani bedara.perpetuum-lab.com. ↑ kontrakcije i ishemija maternice. Javlja se u >50% žena. koje boluju od dismenoreje a koje žele i kontracepciju (↓ razinu PG-a). Etiologija: ↑ proizvodnja prostaglandina posebice u sekretornoj (luteinskoj) fazi → ↑ napetost u maternici. menstruacije. ima oblik grčeva. Klinička slika: dismenoreja se javlja do 2 godine nakon 1.DISMENOREJA *Šimunić 235 Dysmenorrhoea je bolna menstruacija. Primarna (bez organskoga uzroka). ↓ intrauterini tlak i kontrakcije maternice. slične bolne kontrakcije može izazvati i IUD). povraćanje. www. ENDOMETRIOZA *Šimunić 241 Endometrioza se očituje nazočnošću ektopičnoga endometrija koji ima histološke značajke normalnoga endometrija uz dokaz stanične aktivnosti i razvoja lezije što se iskazuje stvaranjem priraslica i ometanjem normalnih fizioloških procesa. indometacin i ketoprofen.hr . fizička aktivnost i psihoterapija – poravljaju raspoloženje i tako djelomično uklanjaju tegobe. Pokreti.

specifičnih bjelančevina i čimbenika angiogeneze. kao i o poremećajima peristaltike maternice. tipične lezije okružene fibrozom. promjene u sadržaju lokalnih čimbenika rasta. Endometrioze te kod provedbe presakralne neurektomije zbog sindroma zdjelične boli) Liječenje je uglavnom konzervativno. analozi GnRH (uzrokuju pseudomenopauzu) Kirurško liječenje: uglavnom laparoskopski (laparotomija ako je endometriom promjera > 4 cm u mlađih žena. pobačaj. volumenu i učestalosti menstruacijskoga refluksa. end. obilnija produžena krvarenja. bolesnice imaju raniji nastup menarhe. ↓ aktivnost NK stanica. Implantacija: adherencija → proteoliza → rast. OC. www. Kirurškim se liječenjem postižu trajnije smanjenje proširenosti endometrioze i trajnije smanjenje boli. općenito smanjen reprodukcijski potencijal Liječenje: Cilj je smanjiti topografsku proširenost bolesti. Dodatni kirurški postupci: laparoskopska ablacija živaca maternice (LUNA) i presakralna neurektomija (↓ boli) Liječenje umanjene plodnosti. Obično ju prati i anemija. bolna povećana adneksa. rektovaginalnog septuma i struktura u plici lati. mišić. kraće dojenje. Endometrijski implantat ima stanice otpornije na apoptozu. kosti. Simptomi: hipermenoreja (50%) i dismenoreja (30%). Medikamentno liječenje: gestageni (djeluju pseudogestacijski.hr . promijenjene proteolitičke enzime i pojedine čimbenike rasta. lokalno aromatizira androgene u estrogene. SŽS Dijagnoza: Anamneza i pregled spolnih organa Neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparoskopom – temeljni dg postupak! Biopsija sumnjivih lezija UZV – dg. postupci potpomognute reprodukcije * ADENOMIOZA je miometrijska endometrioza – nazočnost žlijezda i strome endometrija u miometriju. citokina. kasniji nastup prve trudnoće. Danazol (izaziva atrofiju i regresiju endometrija). Smatra se da nastaje ozljedom sluznice maternice (porođaj. mokraćni sustav. veličine i smještaja endometrioma CA-125 – za tijek i praćenje liječenja Endometrioza i reprodukcija: Epidemiološki. nekrobiozu i resorpciju). ↓ broj T-stanica. Uz adenomiozu se u 50-60% sluičajeva nalazi i miom maternice. kiretaža). smanjiti ili otkloniti bol i poboljšati reprodukcijska svojstva. jako vaskularizirane. gestrinon (izaziva postupnu atrofiju endometrija9.Uglavnom se javlja u žena kasne reproduktivne dobi i u perimenopauzi. u duboke zdjel.Dolazak endometriotskih stanica u zdjelicu ovisi o jačini. uzrokuju decidualizaciju. pluća.perpetuum-lab. širenje i migracija lezije Uspostavljeni ektopični endometrij za svoj daljnji rast treba estrogene Patohistologija: Intramezotelni površinski implantat → submezotelni implantat → tipična lezija: serozno-hemoragične vezikule Nepigmentirane lezije. Simptomi: Zdjelična bol kaosekundarna dismenoreja ili dispareunija Palpabilni čvorići u Douglasovu prostoru Bol pri pomicanju maternice.com. slabe vaskularizacije i niskog stupnja mitoze → crvene. oblika. visokog indeksa mitoze. U zdjelici su karakteristične promjene: povećanje V peritonealne tekućine. agresivne → tamnoplave i crne. ↑ broj aktiviranih makrofaga. probavni sustav. fiksacija adneksa i fiksacija maternice u retroverziji Rjeđe lokalizacije su rodnica.

nakon menstruacije i u puerperiju izrazito intenzivni i tvrdokorni). postmenopauzi. Uzročnicima upale pogoduje niska razina estradiola.5 ne bijela visoka pahuljasta uz lat. Normalan iscjedak je oskudan. Sastoji se od transudata (vode). Nalazi se pretežno u stražnjem svodu. pjenušast i neugodna mirisa. odbačenih epitelnih stanica. elektrolita i drugih kemijskih sastojaka. stijenku neugodan <4. a obilniji u generativnoj dobi). Količina i osobine iscjetka mijenjaju se pod utjecajem hormona (oskudan je u pretpubertetu i menopauzi.8 do 4. žut. Obilna cervikalna sluz. potrebno je iscjedak: www. Staphylococcus epidermidis i Gardnerella vaginalis.2 (oko 4). Povišeni (lužnati) pH iznad 5 indicira upalu trihomonasom ili bakterijsku vaginozu.2 ne bijela visoka pahuljasta duboka bez >5 da siva niska pjenušava uz lat. ispod 4.aerob. u grudicama.ISCJEDAK * Šimunić 251.8 . od 3. Najčešći aerobi: difteriodi. govori za normalan iscjedak ili gljivičnu upalu. nalazi se u 70-90% žena bez upale).com. što povisuje ph (zato su vaginitisi u juvenilno doba. Obično je priljepljen na prednju i lateralnu stijenku rodnice. pH je kisel.) Anaerobi su 5x češći od aeroba. Patološki iscjedak nalazi se pri upali rodnice: tada je on obilan. stijenku bez Pri pregledu. bjelkast. Tada se mijenjaju osobine iscjetka: osobine iscjetka PH Prisutan na introitusu Boja Viskoznost Kozistencija Lokalizacija miris Normalan Bakterijska vaginoza Trichomonas Candida 3. glikogen se uz pomoć laktobacila (Lactobacillus acidophilus.hr . Također se mijenja u pojedinim fazama menstruacijskog ciklusa. stijenku neugodan >5 da žutosiva niska homogena uz lat. 3 su velike skupine vaginitisa: bakterijske vaginoze 50% učestalosti trichomoniasis 25% učestalosti candidiasis 25% učestalosti Vaginitis će izazvati visoka koncentracija patogenih uzročnika uz povišen pH rodnice. Peptostreptococccus i Bacteroides. (Estrogeni potiču stvaranje glikogena u epitelu rodnice. enzima i drugih bakterija metabolizira u mliječnu kiselinu i druge organske kiseline. pojačana lubrikacija kod spolnog uzbuđenja i ejakulat mogu privremeno mijenjati i neutralizirati kiselost rodnice. Dražančić 24 + 198 Vaginalni iscjedak (fluor vaginalis) je uvijek prisutan u rodnici. streptokoki.perpetuum-lab.5. Najčešći anaerobi: Peptococcus. rezidentne bakterijske flore. tekućina iz maternice ili jajovoda. visoke viskoznosti. Kandida i mikoplazma su također čest nalaz u žena bez simptoma upale rodnice.4. pahuljičast i bez mirisa. cervikalne sluzi. nizak pH.

com. uretre i anusa. Th: kir. chancroid. Odjećom i anatomski je zatvorena.perpetuum-lab.hr . piodermije – folliculitis. abscessus gl. Condyloma acuminatum Šiljasti kondilomi su STD koju prenosi HPV tip 6 i 11. puerperalni i laktacijski tip razmaza) VULVOVAGINITIS * Šimunić 247 Simptomi koje stvaraju upale donjeg spolnog sustava najčešći su razlog za traženje pomoći ginekologa.evakuacija papula i Monselova otopina. miješane bakterijske upale → uglavnom vulvovaginitisi! Absecessus gl. je bakt. Corynebacterium. lymphogranuloma venereum. Bartholini – parna žlijezda na ulasku u rodnicu na donjemu dijelu usana (5 i 7h). kojoj unatrag 1g to nije učinjeno. treba uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu Iscjedak u puerperiju = lohija. 1-5mm. razvija se u 2-4 dana te prsne. širi se autoinokulacijom. uglavnom anaerobna. bakterije. Krioterapija Elektoresekcija Ekscizija Interferon Česti recidivi. kvasnice i gardnerela svakoj ženi. scabies) Sekundarne: Candidiasis. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i bjelkast. herpes genitalis – HSV) Bakterijske (Granuloma inguinale. Sekundarno se mogu naseliti uzročnici iz rodnice. Apsces je polibakterijska gnijna upala. trichomoniasis. bartholinitis Gl. zbog nedostatka estrogene sekrecije one su intermedijarnog ili parabazalnog tipa (tzv. što pogoduje anaerobima. vaginalis i kvasnice) stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno kod trudnica za sprečavanje asc. marsupijalizacija zbog drenaže) Molluscum contagiosum Asimptomatska virusna bolest kože stidnice. Često samoizliječenje. erysipelas…) Parazitarne (pediculosis pubis. pa sukrvav te smeđ. hormonski. Stidnica ima rezidentnu bakterijsku floru (Acinetobacter. Visokokontagiozna bolest. Mikroskopski se još nalazi povećan broj L te bakterije (stupanj čistoće 2-3). UPALE STIDNICE U potkožnom dijeliu vulve nalaze se Bartholinove žlijezde i druge strukture.- - mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. infekcije i korioamnionitisa!) STUPNJEVI ČISTOĆE PO SCHRODERU Epitelne stanice Stupanj 1 Stupanj 2 Stupanj 3 - *Dražančić 24 Laktobacili Koki Leukociti +++ ++ + +++ + - + ++ - ++++ uz to. Promjene vlažnosti. 1 x tjedno 4-6 tjedana trikloroctena kis. Bartholini. t. (incizija i evakuacija gnoja. Glavni simptom je bol. u početku je krvav. www. condyloma acuminata – HPV. ako ne . impetigo. Peptostreptococcus i Staphylococcus). Stanice vaginalnog epitela su oskudnije. Bartholini. metabolički i alergički utjecaji pogoduju nastanku upale. uvijek treba navesti jesu li pozitivni ili negativni trihomonas. kompl. uzručnik je poksvirus (STD). Micrococcus. one vlaže stidnicu (zaštitno). superinfekcija. Th: 10-25% otopina podofilina. Primarne upale stidnice: Virusne (molluscum contagiosum – poxvirus. Male papule. L.

azitromicin 2-3 tjedna. najčešće u trudnoći. Th: čišćenje. Prvi stadij – tvrdi čir na mjestu ulaska spirohete (ulcus durum). Th: permetrin. Candidiasis (Monilia vaginitis) Gljivične upale vagine su vrlo česte. hrane se krvlju. s blažim lokalnim simptomima. Folliculitis. ili 3. ecthyma i erysipelas Površinske upale kože koje izazivaju stafilokoki ili streptokoki. jaja i feces. temperatura.m. (Erizipel – streptokoki – penicilin). condylomata lata. Pustule → prsnu → bolne ulceracije.VAGINITIS. lokalno atb i cefalosporini per os. eritromicin. trudnoći. Vaginitis će nastati ako visoka koncentracija patogenih uzročnika naiđu na slabu obranu. Aerobi i anaerobi. KOLPITIS *Šimunić 167 + 251 + 377 Epitel vagine sastoji se od višeslojnoga pločastog epitela koji ne orožnjava.4 milijuna jedinica penicilina G i. chancroid) Uzročnik je Haemophillus ducreyi – stvara papule koje ulceriraju. u inf.hr . Dg: mikroskop s tamnim poljem. u 20-30% žena nalazi se kao saprofit u rodnici. candidiasis. spontano nestaje za 4-6 tjedana. može izazvati papule i vezikule. Vaginalni iscjedak – vidi gornji tekst (Šimunić 251). Impetigo contagiosa. Pediculosis pubis i scabies Stidne uši – Phthirius pubis prenose se spolnim kontaktom. Inkubacija 3-8 tjedana. svrab je najjači po noći. teže) Inkubacija 4-6 dana → parestezije i višestruke vezikule. piretrin (Bubil) ili lindan (Milinor) šampon. Akutni simptomi traju 10-14 dana. moždini i ostalim tkivima (gum – hladni apscesi). duboka upala zahtijeva inciziju i antibiotike per os (cefalosporini 2.Herpes genitalis Visoko zarazan. nije visoko kontagiozan. Inspekcijom s povečalom – uzročnici.com. Latentna faza traje 2 – 20 godina. Svrab izaziva parazit S. ali bezbolni. Th: doksiciklin. limfadenopatija i ulkusi. Th: dezinfekcija + bacitracin ili neomicin mast. Nije STD. serol. uzročnik je HSV1 i HSV2 (češće. www. Virusne upale rodnice su zajedničke za rodnicu. Granuloma inguinale i lymphogranuloma venereum Rijetko. Posebni su oblici juvenilni i senilni kolpitis. Hidradenitis suppurativa Piogena upala apokrinih žlijezda. Najčešće je samostalan uzročnik. apokrinih žlijezda ili dermisa. carbunculus stidnice Piodermije mogu izazcvati upalu folikula dlake. odn. Česti recidivi.) ili eritromicinom (4 x dnevno 500mg/14 dana). u 80-90% slučajeva upalu izaziva Candida albicans. Gnojni čvorovi koji spontano prsnu. Tercijarni sifilis izaziva oštećenja u mozgu. Th: eritromicin ili azitromicin. -------------------UPALE RODNICE . hifa i pseudohifa nije uvijek u korelaciji sa jačinom upale. Nerijetko i kir. Broj im raste u dijabetesu. scabiei. Komplikacija: encefalitis. Th: cefalosporini + metronidazol (ili klindamicin). per os. Ona je uvjetno patogena gljivica. generacije). makule i papule na stidnici. a uz folikul dlake odlažu jaja što izaziva alergijsku reakciju i jaki svrbež. Folikulitisi – Stapfylococcus aureus. U fazi latencije HSV se nalazi u stražnjim ganglijima sakralnog dijela leđne moždine. Sekundarni sifilis je sistemska bolest (hematogeno širenje) – 2-6 mjeseci nakon nestanka primarne lezije. ostaju mali ožiljci. furunculus. nakon uzimanja kortikosteroida i atb. STD. tj ↑ pH rodnice. Chlaydia trachomatis. uzročnici su Calymmatobacterium granulomatis. Th: rani sifilis penicilinom (jednokratno 2. pogoduje mu samo topla koža. Candida često sekundarno izaziva upalu stidnice – vulvovaginitis. lokalno ili valaciklovir (Valtrex) per os. Sifilis Uzročnik je Treponema pallidum.perpetuum-lab. testovi. trichomoniasis. autoinokulacija. bez simptoma. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti. Čankir (ulcus molle. Th: aciklovir (Zovirax). 3 velike skupine vaginitisa (kolpitisa): bakterijske vaginoze. stidnicu i često cervix. Broj spora. limfadenopatija i bol u stidnici. Upitna je i potpuno nepotrebna dugotrajna primjena antibiotika jer mijenja ravnotežu vaginalnog ekosustava.

sirast. malo L. Inkubacija za kolpitis uzrokovan trihomonasom traje 4-20 dana. pjenušav. pH<4.nistatin + oksitetraciklin (Geonistin). brojni l. ↑ broja i u žena koje koriste OC. smetnjama. Većinu antimikotika (osim nistatina) nastoji se izbjeći u 1. žutozelen. Dijagnoza: Anamneza: svrbež. crvenilo. žarenje.com. J+Kod recidiva se kombinira sistemsko i lokalno liječenje. flagelat koji se može naći u rodnici. posebna stanja Inspekcija: crvenilo.metronidaziol: 4 tbl od 400-500 mg: odjednom per os ili 2 tbl iste doze ujutro i 2 tbl navečer . bez mirisa. poslije virusa i klamidije. TRICHOMONIASIS *Šimunić 254 Trichomonas vaginalis je jednostanični anaerobni parazit. ekskorijacije. 6 dana vaginalno. T. vaginalis je otporan. Treći je uzročnik vaginitisa. neugodna mirisa. Gyno-Daktarin) 7 dana vaginalno i mast za vanjsku uporabu. itrakonazol (Orungal) 4 dana 100mg dnevno per os. vaginalisa. pjenušast i neugodna mirisa na stidnici: edem. ekonazol (Ecalin) 3 dana vaginalno) Sistemski: flukonazol (Diflucan) jednokratno 150mg per os ili 7 dana 50-100mg dnevno per os. uz dodatak KOH – hife i pseudohife Liječenje: Lokalno: sintetički imidazoli . gust. miceliji. vaginalisom u rodnici i nemaju simptome. mikonazol (Rojazol. pH>5 mokri preparat (stupanj čistoće) mikroskopski: nema laktobacila. donjem mokraćnom sustavu i Skeneovim kanalima. 'jagodaste točke' vaginalni iscjedak: obilan. plakovi Iscjedak: bijel. vaginalis koji se brzo miče ili je nepokretan. kvaliteti iscjetka inspekcija i pregled u spekulima: obilan žutozeleni iscjedak i na lateralnim stijenkama rodnice. klotrimazol (Canesten. on će se prenijeti na 40-50% partnera. Ako je žena nosilac T. a muškarac će ga prenijeti na 85%žena.metronidazol: 3 x dnevno po 250 mg per os 5-7 dana ili 2 x dnevno po 400 mg per os 5-7 dana lokalno metronidazol: 1 vaginaleta dnevno od 500 mg tijekom 10 dana www. ovoidna oblika kultura test monoklonskim protutijelima Liječenje sistemski .5 Stupanj čistoće: ↓ broja laktobacila. no za aktivnu upalu potrebna je velika inokulacija. crvenilo i ekskorijacije u 105 na stijenci rodnice i cervixu nalazimo točkasta krvarenja ('jagodaste točke') ¼ ima jači pruritus stidnice 20 % ima dizuriju dispareunija se javlja s akutnim kolpitisom ako je zahvaćen i cervix – kontaktna krvarenja Dijagnoza anamneza: podaci o partneru. a samo ½ ih ima pojačani vaginalni iscjedak.perpetuum-lab. T. tromjesječju trudnoće i u doba dojenja. Mnoge žene s T. U uvjetima normalnog pH trihomonas ne može izazvati upalu – nju će omogućiti nestanak laktobacila i porast pH iznad 5.hr . može preživjeti 1 dan na vlažnom ručniku. Trihomonasni vaginitis je spolno prenosiva bolest.Rast gljivica je najjači iza menstruacije i u trudnoći. kao i onih sa smanjenim imunitetom (AIDS). Klinička slika glavni simptom: obilan vaginalni iscjedak koji se nalazi posvuda u rodnici i obilno vlaži stidnicu iscjedak je zelenožute boje. edem. plimycol) 1 ili 3 dana vaginalete i mast za vanjsku upotrebu. edem.

Žene koje uzimaju OC imaju 2-3 x češću klamidiju u cervixu. Metronidazol se ne daje u prvom tromjesječju trudnoće.perpetuum-lab. ↓KT. (Endocervicitis najviše uzrokuju klamidija i gonoreja. Slabije djelovanje na trihomonas imaju klindamicin. trudnicama u 1. priljepljen na lateralne stijenke vagine. bartolinitis. osipom. jer može poslužiti kao vektor za prijenos uzročnika zdjeličnih upala. malo L. ako dođe do osl. asimptomatske upale. tromjesječju daje se vaginalno klotrimazol.. Uspjeh u 90-95% slučajeva. vaginalis treba eradicirati. Dijagnoza: Anamneza: pojačan sivkast. epitelne stanice rodnice izvana su zauzete brojnim bakterijama – clue cells Liječenje: Sistemski: . unutarstanični parazit. povraćanjem i glavoboljom. najčešći je uzročnik STD (5-6 x češća od gonoreje. uretritis. dodatkom KOH ↑ neugodan miris ('whiff test') Stupanj čistoće: laktobacili rijetki ili nedostaju. novorođ.metronidazol 2 g dnevno per os . Izaziva mukopurulentni (endo)cervicitis. T. Izaziva cervicitis. Uz metronidazol se ne smije uzimati alkohol. ampicilin i cefalosporini T. Nakon liječenja metronidazolom može se aktivirati candida albicans. endometritis i salpingitis. čest uretritis i salpingitis Dijagnoza: www. vrlo često u adolescenata). Može biti STD s inkubacijom 5-10 dana. konjuktivitisom i upalom pluća. već samo epitelne stanice endocervixa. Bakt.klindamicin 2 x 300mg per os 7 dana . Trudnice – sistemska th nakon 1.klindamicin (Dalacin vaginalete) 1 x dnevno aplikacija 2%kreme 7 dana Nakon th za mjesec dana provodimo test izlječenja. vaginalis čest je pratilac drugih spolno prenosivih bolesti! Bakterijske vaginoze Neravnoteža između ↓ broja laktobacila i anaerobnih bakterija (posebno Gardnerelle vaginalis!) koje su u porastu. Klamidija izaziva tihe upale koje imaju subklinički oblik. Povezuje se i sa prijevremneim porođajem. a egzocervicitis HPV i HSV). tromjesječja trudnoće.azitromicin (Sumamed9: 1g per os. vaginoze su uglavnom tihe. jednokratno . njegovih egzotoxina u krv –toksični šok koji može završiti letalno.Uvijek treba istodobno liječiti partnere. Često počinje naglo nakon menstruacije s ↑ temp. Th: visoke doze atb i KS.hr . * Sy toksičnog šoka – u rodnici 5-17% žena postoji S. čak i kada ascenzijom izazivaju salpingitis. aureus. Poremećena kvaliteta cerviklane sluzi olakšava prodor virusa i bakterija.metronidazol 1 x dnevno vaginalno 500mg 7 dana (ili 2 x dnevno gel 5g 5 dana) . ↑ nakon menstruacije i spolnog odnosa Iscjedak: sivkast. postkoitalno krvarenje i vaginitis cervix edematozan uz čest ektopij.metronidazol 2 x 500mg dnevno per os 7 dana (ili 3 x 250g dnevno per os 7 dana) . Ona ne napada pločasti epitel vagine (pa ne izaziva vaginitis). čine 50% svih upala vagine. zaudarajući (po ribi) neugodan miris. a i kasnije u trudnoći (kao i dojiljama) daje se samo uz ozbiljnu indikaciju. Klamidijske upale Chlamydia trachomatis.com.amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin9 3 x 375mg dnevno per os 7 dana Lokalno: . Simptomi: mukopurulentni iscjedak (dosta L).

eritromicin: 4 x 500mg dnevno per os 7 dana . adolescenti. granulomatis. ima osjetljivu kožu i smještena je u blizini čmara – stoga su djeca osjetljiva na infekcije. Poseban je značaj STD u trudnoći i babinji. to su organizmi između bakterija i virusa. anaerobi .korioamnionitis – streptokok. porođaju i babinju. Klamidija i virusne upale su najučestaliae.ofloksacin (Tarvid) 400mg per os. tetraciklin i azitromicin9. HPV. ducreyi. neplodnost . HSV .amoksicilin + klavulanska kiselina (Klavocin) 3 x dnevno 500mg per os 7-10 dana . klamidija. klamidija.hr . mogućih težih zdravstvenih tegoba. coli.doksiciklin (Hiramicin) 2 x 100mg dnevno per os 7-10 dana . mogućih poremećaja u trudnoći.ceftriakson (Rocephin) 125-250mg im . Imanju veliko zdr. bolesti u dječjoj dobi odnosi se na vulvovaginitis (najučestaliji je od 2. Gonokokni cervicitis Neisseria gonorrhoeae je G. gonoreja. E.amoksicilin 3 x 500mg dnevno per os 7 dana . Spolno prenosive bolesti Učestalost STD je u stalnom porastu. gonoreja. jednokratno . izaziva upalu endocervixa i gornjeg spolnog sustava. tiha upala. Već u 1. prijevremeni porođaj i zastoj u rastu djeteta) – ipak. infertilitetom i komplikacijama u trudnoći (pobačaj. Genitalne mikoplazme Mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum razmjerno se često nalaze u donjemu splonom sustavu žene. Potreba za liječenjem je upitan (doksiciklin. zdjeličnim upalama. www. vaginitis i salpingitis u trudnoći – korioamnionitis. godine) Dijete ima stidnicu koja nema zadebljale usne te pubičnu dlakavost. nakon liječenja obvezne su kontrole (liječenje je rijetko100%tno9. najčešće asimptomatska. mikoplazma. Povezuju se s neplodnošću.ofloksacin 2 x 300mg dnevno per os 7 dana Uvijek se istodobno liječe partneri. Simptomi: mukopurulentni iscjedak. treponema. salpingitis. neplodnošću.cervicitis – klamidija. oštećenjem jajovoda i izvanmaterničnom trudnoćom. do 5. prijevremeni porođaj Dijagnoza: kultura organizma iz mokraćnoga sustava vlažni preparat – puno L Liječenje – sustavno: . klamidija Vulvovaginitis i kolpitis u dječjoj dobi 80% svih gin.perpetuum-lab. ane samo ženu. C. povezanosti s premalignim bolestima. STD. tegoba.azitromicin (Sumamed) 1g dnevno per os. u muškarca je bolest češće asimptomatska i blaža. u žene su ozbiljniji tok i posljedice. Nalaze se u rodnici i cervixu u 30-90% asimptomatskih žena. jednokratno Uvijek se istodobno liječe partneri. Neke bolesti povezane su sa spolno prenosivim uzročnicima: .gonoreja.zdjelične upale. kontaktu žena se lakše i češće zarazi od muškarca.genitalne ulceracije – HSV. krvarenje i dizurija česte paralelne upale sa klamidijom ili trihomonasom može sekundarno izazvati bartolinitis. H.kultura stanica (McCoy stanice) – serološke pretrage i PAPA nisu dovoljno pouzdani Liječenje – sustavno: . kontrolirane studije nisu dokazale tu povezanost. Uvijek valaj liječiti partnere.com. značenje zbog akutnih zdr. HSV . mikoplazme. Ev.diplokok. prijevremeno prsnuće vodenjaka. mogućega izazivanja upale u novorođenčeta.

IUD ↑ rizik 3-5 x. prvo serozan. Uzroci vulvovaginitisa: . gonokoki. te kod slabije cervikalne sluzi. parametritis. krv je alkalna. salpingitis. a u unutrašnjosti se može naći serozan sekret (hydrosalpinx). anaerobi. Prodorom upale u jajnik nastaje oophoritis.perpetuum-lab. pregled razmaza (sekret se uzima tupim krajem pincete ili se aspirira) Liječenje: poboljšanje perinealne higijene. izbjegavanje šampona i sapuna. nakuplja se sekret. mikoplazma. Nakon 30.crijevni paraziti – svrab → nadražaj → nespecifična infekcija Simptomi: ↑ sekrecija.candida vaginalis (djeca dijabetičari i ona koja primaju atb9 . Velik dio infekcija su tzv. miješane infekcije Putovi širenja infekcije: 1. nedostaje joj glikogen i laktobacili (ima neutralan pH). (Šimunić 377) -------------------- ADNEKSITIS – UPALE GORNJEG DIJELA SPOLNOGA SUSTAVA ŽENE * Šimunić 259 Zdjelična upalna bolest (Pelvis Inflammatory Disease – PID) označava upalu gornjega dijela spolnog sustava: endometritis. učestalost se dvostruko smanjuje.com. Kada upala zahvati i mišićni dio jajovoda dolazi do zatezanja mišićnoga prstena što dovodi do zatvaranja jajovoda prema trbušnoj šupljini (obrambeni mehanizam). topički estrogen (krema) i oralno atb.Sluznica rodnice također je osjetljiva zbog toga što je tanka. često pruritus → grebanje → ekskorijacije do krvi Dijagnoza:inspekcija i palpacija stidnice. nema imunoglobulina. zatim gnojan (pyosalpinx). coli. E. osječaj žarenja. Korisnice OC izloženije su klamidijskoj infekciji donjega spolnog sustava.hr . postoji čvrsta korelacija sa STD. pečenje.bakterije fekalnoga podrijetla (slaba perianalna higijena. Etiologija: Uzročnici STD – klamidija. www.STD – pobuđuju sumnju na spolno nailje . kao i kod svih transcervikalnih manipulacija sa strane liječnika. Ascedentni put je najčešći i to poglavito u vrijeme menstruacije (m. Akutni oblik PID-a većina autora poistovjećuje sa salpingitisom. oophoritis. strano tijelo u rodnici – komadi toalet papira) . myometritis. Prestankom akutnih promjena stijenka jajovoda se stanjuje. Rizik oboljevanja je veći ako je cervikalni kanal prirodno jače otvoren. dodatno je u djece obično slaba lokalna higijena. a i odstranjuje sluz u endocervikalnom kanalu – nestaje prirodna zaštita) Iz endometritisa klice prodiru u jajovode gdje dolazi do edema i hiperemije sluznice (endosalpingitis). U promiskuitetnih žena postoji 5 x veća vjerojatnost da obole. godine i u zimskim mjesecima – mikroorganizam se prenosi iz ždrijela u rodnicu) . Senilni kolpitis Javlja se u menopauzi. poremećaje peristaltike maternice i jajovoda.β-hemolitički streptokok grupe A (vaginitis s krvarenjem do 9. sjedeće kupke. ali su nešto zaštićenije od prodora uzročnika u gornji dio. 2% seksualno aktivnih ženna mlađih od 25 godina oboljet će od PID-a. odstranjenje stranog tijela fiziološkom otopinom.

perpetuum-lab. one sa nesigurnom dg. endometrioza. leukocitozom i povišenom temperaturom. ozljede. ruptura ciste jajnika. Dijagnoza: Dg PID-a potrebno je postaviti i ako postoji najmanja sumnja! Kriteriji za Dg PID-a: Minimalni kriteriji ⇒ bolna osjetljivost donjega abdomena ⇒ bolnost na pomicanje vrata materinice ⇒ bolna osjetljivost adneksa Dodatni kriteriji ⇒ temperatura > 38°C ⇒ ↑ CRP ⇒ ↑ SE ⇒ pozitivan mikrobiološki nalaz cervikalnog obriska ⇒ zdjelični apsces ili kompleks palpatorno ili UZV Laparoskopija – najsigurnija dg metoda Mikrobiooška analiza UZV sva 3 zanka 1 od znakova Diferencijalna dijagnoza: Izvanmatrnična trudnoća. www. bolnost adneksa te izražena bol pri pomicanju cervixa 75% ima mukopurulentni iscjedak i cerviklanog kanala abnormalna krvarenja izvanmaternična trudnoća u 3-4% žena Akutna upala vrata maternice: crvenilo. nalaz > 20 L u vidnom polju (u oko 50% slučajeva klamidija ili gonokoki) Endometritis: u 50% uz ak. Nalazimo plazma – stanice! Gonokokna infekcija: ↑ rodnički iscjedak i dizurija. korisnice IUD-a. Ako upalni eksudat prodre kroz stijenku slijeljenoga jajovoda. Gnoj se često slijeva u malu zdjelicu gdje tvori abscessus cavi douglasi. vulnerabilnost porcije. TOA: najčešće u žena > 30g. apendicitis. u stanjima nakon unutramaterničnog kir. Neliječeni salpingitis prelazi u kronični sa ožiljcima. čest je tihi ili asimptomatski adneksitis > 90% bolesnica javlja se bol u donjemu abdomenu. umanjenje plodnosti ili neplodnost te sindrom zdjelične boli. torzija adneksa te ishemija u mioma i adenomioze.com. u piometre. bolešću. a > 1/2 njih su rađale. Simptomi: klinički znakovi su uglavnom nespecifični. Širenje upale iz šupljih organa nalazimo u < 2% slučajeva – iz perforiranog apendiksa ili divertikula. Ooforitis: upala jajnika kao posljedica salpingitisa zbog prianjanja abdominalnog ušća jajovoda za jajnik.hr . Limfogeno širenje u parametrij najčešće je posljedica kirurških zahvata koji nisu izvedeni u aseptičkim uvjetima. novotvorine jajnika i crijeva. okluzijama jajovoda i zdjeličnim priraslicama što izazova kronične tegobe s povremenim pogoršanjima. sa sumnjom na koegzistentnu trudnoću.2. Liječenje: Hospitalizirati treba nulipare. te one koje ne odgovaraju na atb th. mukopurulentni cervicitis. u puerperiju. pretvara se u transudat (hidrosalpniks). s adneksalnim masama. 3. Očituje se bolovima u donjemu dijelu trbuha. Očituje se diskretnom bolnom osjetljivošću i abnormalnim krvarenjem. stvara se tuboovarijski apsces (TOA). jače izr. zahvata i meh. divertikulitis. Na TOA se često nalijepe priležeće scrijevo i omentum što se naziva tuboovarijskim kompleksom. pri korištenju IUD-a. one s kl. 50% nema simptome Salpingitis (adneksitis): u jajovodu se stvara upalni eksudat koji se pretvara u gnoj (piosalpoinks) a zatim dolazi do njegove rezolucije. mukopurulentni iscjedak žućkastozelenkaste boje.

indikacije: pelveoperitonitis i peritonitis. najč. Etiologija Prirođena ili stečena oštećenja statike organa u maloj zdjelici rezultiraju gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. endometritis. klamidija – azitromicin. ekstrofija mokraćnog mjehura) ∗ fistule (jukstavezikalne ureterske. Genitalna TBC – nastaje raspom bolesti iz pluća. INKONTINENCIJA MOKRAĆE *Šimunić 272 Kontinencija mokraće se određuje kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije. nastavljamo per os klindamicinom ili doksiciklinom. Salpingitis. Kroničan tijek. starije radiklanije nego mlađe). često kod protrahiranog poroda i kod dovrđenja poroda instrumentima Četi i dugotrajni napadi kašlja Težak fizički rad (dizanje teških predmeta) www. imipenem…) U bolnici dajemo iv klindamicin + gentamicin ili ofloksacin. rana DG i dobra antimikrobna th. Intervencijsko liječenje – punkcija i evakuacija gnojnog sadržaja (drenaža apscesa. te po povlačenju glavnih tegoba nastavljamo doksiciklinom. visok rizik za neplodnost. tenezmi (gnoj u Douglasovu prostoru).). Klebsiella i dr. kir: kod TOA. anaerobi – klindamicin. ofloksacin i eritromicin. pregled bolan. rezistentni apscesi zdjelice ili TOA što prijete prskanjem ili se stalno obnavljaju (konzervativno ili histerektomija + adneksitis uz vaginalniuu drenažu Douglasova prostora) Prevencija: rana Dg i th upale donjih spolnih organa. doksiciklin. ukupno 14 dana. u 95% uzročnik je Mycobacterium tuberculosis. ↑ L i blagi pomak ulijevo. laparoskopija ili laparotomija. proljevi. uretralne) 1. (gonokoki – cefalosporini III. ↑ temperatura.com. Zbog retencije mokraće nakon voljnog mokrenja nastaju opetovane mokraćne infekcije (E. kasnije kalcifikacija stijenke jajovda i ly čvorova.hr .. coli. priraslice. Laparotomija . Uzroci inkontinencije mokraće – uretralni i ekstrauretralni. obično penicilin. ukupno 14 dana. Proteus mirabilis. obostrani adneksalni tumor. Tijek: endocervix → IUD → endometrij → jajovod → jajnik (ovulacijski defekt u kori je ulazno mjesto). septička stanja koja ne reagiraju na atb. hipermenoreja ili amenoreja. metronidazol. Ambulantno započinjemo ofloksacinom + metronidazolom. vezikalne.. pseudomonas. umjereno SE. mikoplazme – tetraciklini. Liječenje: atb. potom jajnik. ascites. fibrozne promjene. Th: kombinacija antituberkolitika 9 – 12 mjeseci. Uretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ stresna inkontinencija ∗ nestabilni detruzor ∗ paradoksna ishurija ili prelojevajuća (overflow) inkontinencija ∗ kongenitalni uzroci ∗ uzimanje lijekova ∗ infekcije donjeg mokraćnog sustava ∗ psihosomatski uzroci Ekstrauretralni uzroci inkontinencije mokraće: ∗ kongenitalni (ektopija mokraćovoda. kronična zdjelična bol. kostiju.Antibiotska th.perpetuum-lab. Klinička slika: bol u zdjelištu. bubrega. zahvaćen jajovod. edukacija o STD. U 85% slučajeva SIU nastaje kao posljedica uništenja potpornoga aparata dna male zdjelice u porođaju i babinju. Per specila – gust mukopurulentan sadžaj koji se cijedi iz endocerviklanoga kanala. širi se hematogeno. KRONIČNA ZDJELIČNA UPALNA BOLEST Aktinomicete često uzrokuju PID u žena koje koriste IUD. STATIČKA ILI STRESNA INKONTINENCIJA MOKRAĆE (SIU) Nevoljno otjecanje mokraće kroz intaktnu mokraćnu cijev koje nastaje kad povećani intraabdominalni i intravezikalni tlak u odsutnosti detruzorske aktivnosti svlada oslabljeni intrauretralni zaporni mehanizam. opasnost od kroničnog progresivnog pijelonefritisa.

strukture koje se vežu na otprepariranu paravaginalnu fasciju u visini vrata mokraćnog mjehura i proksimalne mokraćne cijevi. mokraća otječe. ali joj sada mokraća ne bježi) – ovim se testom klinički dokazuje da je uzrok ink. u mirovanju. procjena kirurških zahvata za korekciju SIU. Miličić-OreškovićBagović ml. mjehur se cistometrijski puni do 200mL. Spuštenost baze mokraćnoga mjehura i gornjga dijela uretre. Danas niz modifikacija Burchove kolposuspenzije laparoskopski te transvaginalno 'needle' tehnikom Funkcionalna elektrostimulacija (FES) – metoda koja se stimulacijom aferentnoga dijela pudendalnog refleksnog luka rabi za jačanje tonusa i kontraktilnosti mišića dna zdjelice te za relaksaciju m. ako se donji rub uzdigne do polovice ušća – insuficijencija je 50% ako se donji rub uzdigne sano za ¼ .-vaginalni pristup. Profil uretralnih tlakova u mirovanju i naporu – analiza (in)kompetentnog mehanizma zatvaranja uretre. baze mokraćnog mjehura i uretre u odnosu na donji rub simfize. je više straga nego u kontinentnih) Liječenje Kirurško liječenje – metoda izbora. procjenjujemo dinamiku vrata mokraćnog mjehura u aktivnoj suradnji sa bolesnicom: Stupnjevi insuficijencije po Miličiću ako se donji rub ušća uretre pri zaustavljanju mokrenja uzdigne toliko da zatvara ¾ unutarnjeg ušća. kao i u kašljanju. Burchova kolposuspenzija koristi ileopektinalne ligamente kao suspenzijske strukture. bolesnica se nakašlje ili napne – ako postoji SIU.hr .com. www.insuficijencija je 75% ako donji rub ne pokazuje nikakvu dinamiku – insuficijencija je 100% Urodinamska obrada Cistometrija – metoda kojom se mjeri odnos između intravezikalnoga tlaka i volumena mokraćnog mjehura. Abdominalni. vaginalni i abd. opstrukcije uretre (mehanička i funkcionalna) Mjerenje protoka mokraće (uroflow) – kontinuiran ili isprekidan protok. riječ je o stupnju insuficijencije od 25%. Uretrocistoskopija – dokazujemo cistitis. motorna (hiperaktivni detruzor) i senzorna (hipersenzitivan detruzor) urgencija Urgentna inkontinencija – nekontrolirano otjevanje mokraće izazvano jakom željom za mokrenjem Dijagnoza Anamneza Gin. trudnoća Hormonska hipotrofija Prethodni korektivni kirurški zahvati Kongenitalna slabost mišića i kongenitalne anomalije Metaboličke bolesti (dijabetes. Zatim s 2 prsta ili instrumentalno podignemo prednju stijenku vagine – bolesnica ponovno kašlje.perpetuum-lab. potencijala u detruzoru i uretri Transvaginalni UZV – analiza statike i dinamike anatomskih odnosa vrata. pregled Ciljani neurološki pregled Bonneyev test (bolesnica leži razmaknutih nogu. Cilj je obnoviti normalne anatomske odnose i osigurati odgovarajuću potporu vezikouretralnoj jedinici te tako poraviti stražnji uretrovezikalni kut i poboljšati prijenos intaabdominalnog tlaka na uretru. vizualiziramo ušće uretre.Pretilost i tm tvorbe u abdomenu i maloj zdjelici. rotunda kao susp. bolesti štitnjače) Mehanizmi nastanka SIU intraabdominalni i intravezikalni tlak nadvlada uretralni tlak zatvaranja rotacijski pokreti cervixa i proksimalne mokraćne cijevi povećavaju kut koji čini uretralna osovina s okomicom na više od 30° što dovodi do uretalne hipermobilnosti te ↑ stražnjega uretrovezikalnoga kuta – sve to rezultira neprimjerenim prijenosom intraabdominalnoga tlaka na uretru tijekom stresa te nekontrolirano otjecanje mokraće Simptomi Hitni nagon – jaka želja za mokrenjem praćena strahom od nekontroliranog otjecanja mokraće ili boli. detrusora. različita brzina protoka Elektromiografija – mjerenje el. Hiperaktivni detruzor karakteriziran je nevoljnim kontrakcijama detruzora tijekom punjenja mokraćnog mjehura. Koristi skraćena ligg. Vaginalna cistouretropeksija: Marshall-Marchetti-krantzova operacija koristi dvostruki nabor vaginalne stijenke koji se učvršćuje na periost stražnje površine simfize. procjena položaja vrata mokraćnoga mjehura (niži je.

5. nekontrolirano otjecanje mokraće. djelomična/potpuna) – česte infekcije. Liječenje: antimikrobni lijekovi i uroantiseptici ciljano prema antobiogramu uz obilnu hidraciju. promatra se obojenost i vlažnost tupfera: obojeni vlažni tupferi dokazuju prisutnost vezikovaginalne fistule. 5% žena.u rodnicu se stave 3 tupfera. urgentna inkontinencija. Liječenje: Snižavanje kontraktilnosti mokraćnoga mjehura: antikolinergici Povećanje uretralnog otpora: lokalna hormonska th estrogenima i alfaadrenergički agonisti Centralni i periferni denervacijski postupci – samo u onih bolesnica koje su refraktorne na sve ostale oblike liječenja 3. noćna enureza te rijetko koitalna inkontinencija.Pesari – konzervativno liječenje. rodnice i rektuma. manjak estrogena. ali vlažni tupferi fistulu mokraćovoda (po Miličiću) . Simptomi: učestalo izmokravanje malih količina mokrće uz osjećaj nepotpunog izmokravanja. Etiologija: neurološke lezije GMN i DMN.perpetuum-lab. osnovne bolesti. INFEKCIJE MOKRAĆNOGA SUSTAVA Mokraćne infekcije se često javljaju u djetinjstvu. različite spolno prenosive bolesti. generativnoj dobi i menopauzi. hipospadija uretre. učestalo dnevno i noćno mokrenje. zahvat. traume. Simptomi: nekontrolirano otjecanje mokraće. urgentna i statička inkontinencija mokraće. www. Koriste se kad postoje kontraind. Pesari su intravaginalni prsteni koji se koriste samo privremeno i usmjereni su samo na ublažavanje tegoba. a neobojeni. pobačaji. 4. Posljedica: retencija mokraće (ak/kron. pregled. izravno s rodnicom ii neizravno kroz maternicu) Najčešći uzrok – oštećenja pri vaginalnim i abdominalnim ginekološkim i urološkim kirurškim zahvatima. ISCHURIA PARADOXA) Simptom niza bolesti koje otežavaju normalno otjecanje mokraće zato što je mokraćni mjehur previše rastignut i zbog nemogućnosti njegovog pražnjenja. Koriste se lokalni estrogenski pripravci u obliku vaginalnih krema. ekstrofija mokraćnoga mjehura Fistule: poveznica mokraćne cijevi. mokraćnog mjehura i mokraćovoda sa susjednim organima (najč. miogeni uzroci. iv aplikacija ili izravno ubrizgavanje otopine metilenskog modrila u mokraćni mjehur . nedostatna higijena vanjskoga spolovila. opstrukcija. ventilne fistule). abnormalnosti urogenitalnog sinusa. Najčešći je uzrok inkontinencije mokraće žena u postmenopauzi! (Nestabilnost detruzora + postojanje neurološke lezije = detruzor hiperrefleksija) Simptomi: urgencija. spolni život. blizina stidnice.com. PRELIJEVAJUĆA INKONTINENCIJA («OVERFLOW» INKONTINENCIJA. za kir. urgencija. protrahiran porod. funkcionalni psihosomatski uzroci. uzimanje različitih lijekova. upalni procesi. gin. NESTABILNI STERUZOR To je stanje u kojemu detruzor pokazuje spontane ili izazvane kontrakcije za vijeme punjenja mokraćnog mjehura koje bolesnica ne može voljno spriječiti. razaranje stijenke kanalnog sustava uznapredovalim zloćudnim bolestima spolnoga sustava te rijetko upalni procesi. Liječenje: uklanjanje uzroka koji je doveo do navedenoga poremećaja uz istodobnu kolinergičku stimulaciju kontraktilnosti detruzora i liječenje aktualne mokraćne infekcije. porođaji. 2. Pogoduju ima kratka mokraćna cijev. KONGENITALNI UZROCI INKONTINENCIJE odgođeno sazrijevanje kontrolnih mikcijskih mehanizama vezikoureteralni refluks (VUR) neurološke kongenitalne lezije spinalne moždine strukturne kongenitalne anomalije – epispadija. menstruacije. miješana inkontinencija. a drugi dio spontano i nekontrolirano u rodnicu (tzv.hr . Simptomi: učestalo dnevno i noćno mokrenje. U slučaju malih fistula jedan dio mokraće istječe tijekom normalne mikcije. prstena ili tableta. Estrogeni – HNL je dokazano učinkovito u sprečavanju učinaka gubitka estrogena u žena u menopauzi. ozljede. Dijagnoza: anamneza.

Kod gubitka krvi do 50% volumena nastaje ireverzibilni šok. torsio tumoris adnexorum. slilovanja i dr. elektrolita. puls.) ANAFILAKTIČKI ŠOK Insuficijencija cirkulacije nastala kao posljedica anafilaktičke reakcije. haemorrhagia gravis. www. dispneja do simptoma gušenja i prestanka disanja. anoksija i nekroza stanica. BAKTERIJSKI) ŠOK Nastaje zbogporemećaja mikrocirkulacije izazvanog bakterijskim toksinima 8njč G. ruptura rodnice. ruptura cystis ovarialis. zaraza HIV-om. graviditas canalis cervicalis.perpetuum-lab. kod torzije ovarijske ciste. puls >100otk/min. perforatio uteri violenta. abscessus tuboovarialis. ozljede kod pada. Dijagnoza: pratiti KT. HLA aloimunizacija…). ruptura cystis ovarialis. hipoksija. haemorhhagia gravis. poremećeno disanje. Liječenje: zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljenu krv. torsio tumoris adnexorum. torsio tumoris adnexorum. tahikardija i ortostatska hipotenzija. Simptomi: ↑ KT. koža i sluznice blijede. hladan znoj. ruptura tumoris ovarialis. adneksitis i rak spolnih organa Hitna stanja u djetinjstvu i pubertetu: metrorrhagia juvenilis. defloratio et ruptura hymenalis. gubitak krvi > 1500ml.Liječenje: transuretralna kontinuirana kateterizacija mokraćnog mjehura u trajanju 4-6 tjedana nakon uzročnoga zahvata. kod rupture ciste jajnike). commotio et laceratio genitalis. Hitna stanja u klimakteriju i perimenopauzi: carcinoma cervicis. mišića i SŽS-a. piosalpinks i dr. glukoze. Nastaje DIK. Simptomi: teško opće stanje sa septičkim temp. pluća. cervicitis. graviditas extrauterina. Nastaje burno i specifično stvaranje kompleksa antigen – antitijelo pri čemu se oslobađaju velike količine histamina.com. acidoza → propadanje stanica i oslobađanje vazoaktivnih tvari.: anafilaktička reakcija. menometrorhhhagia. pelveoperitonitis. Simptomi: ↓ prokrvljenost tkiva. ako ne dođe do spontanog zatvaranja – kirurško liječenje (vaginalni i abdominalni zahvati). količinu izgubljene krvi te boju kože i sluznica.bakterije). Sva krvarenja u ginekološkoj patologiji mogu dovesti do šoka. HEMORAGIJSKI ŠOK Nastaje zbog gubitka krvi. oligurija (za 1h izluči se manje od 20 ml mokraće).. Ako se stanje šoka za 24h i nakon th vidno ne popravlja. nužna je ako je HB < 70g/L i ako postoji hipovolemija. hipotonijom i tahikardijom te poremećenom koagulacijom. nestašica O2. poremećaja koagulacije. abscessus gl. krvarenja nastala ozljedom spolnih organa (perforacija uterusa kod pobačaja. hipoksija. tahikardija. gubitak svijesti. treba odstraniti bakterijsko žarište (pelveoperitonitis.) bol – u predjelu donjeg abdomena. povećana potreba za kisikom. infuzija dextrana (Soludeks). Laboratorijski – acidoza. angioneurotski edem i urtikarija. oligurijom ili anurijom. EKG – ishemična oštećenja miokarda. Uzroci mogu biti svi lijekovi. trombocitopenija i eozinofilija. dismenoreje i upale zdjeličnih organa obilan vaginalni iscjedak – kolpitis. HITNA STANJA U GINEKOLOGIJI *Šimunić 320 Simptomi koji karakteriziraju hitna stanja u ginekologiji su: krvarenje – iz maternice. corpus alienum in vagina. bradikinina i serotonina koji dovode do pada KT → zastoj u cirkulaciji. sistolički kt < 70mmhg. Hitna stanja fertline dobi: abortus. ošetećenja bubrega. Kod srednje teških anemija može se davati eritropoetin. hiperkapnija. Liječenje: ciljana atb th.. carcinoma cervicis. anurija (za 1h izluči se manje od 5ml mokraće). Th. ENDOTOKSIČKI (SEPTIČKI. contusio et laceratio vaginalis. endometritis. izvanmaternične trudnoće. leukopenija. intraabdominalno (kod ekstrauterine trudneoće.hr . bljedilo. cijanoza. Transfuzija krvi – samo ako je nužna (kompl. dysmenorrhoea. pospanost. Bartholini.

polipi end. uvođenju stranog tijela i sl.Liječenje: adrenalin iv. probadanje u leđima.com. raka rodnice. Ako se tromb otrgne i začepi krvnu žilu dovest će do infarkta tkiva.. hipertenzija. obično laceracije stražnje komisure.. uzimati preparate Fe. bljedilo ili cijanoza kože i sluznica. genitalni ( miom.. embolija pluća – iznenadna bol u prsima. a pozom pomoću gestagena (5-7 dana) postižemo njegovu sekretornu transformaciju 2-3 dana nakon prekida liječenja ponovno nastupa krvarenje). godine. tahikardija. Podići zdjelicu (jastuk ispod križa bolesnice). ali se često javljaju i kodporemećaja zgrušavanja. aminofilin. Liječenje: kod organskih uzroka ovisi o vrsto bolesti. Laceracije na stidnici i perineumu često zacijele bez vidljivih ožiljaka Slučajne ozljede. ↑ L i SE. Nepravilna disfunkcijska krvarenja (metrorrhagia dysfunctionalis) najčešće nastaju na početku generativne dobi (juvenilna krvarenja) i u klimakteriju (klimakterična krvarenja). Simptomi: flebotromboza dubokih vena nogu – edematozne i lividne noge. te o tome je li riječ o djevojčicama (ozljeda obično oko stražnje komisure. subfebrilnost ili febrilnost. zastoj krvi zbog plućnih bolesti). obnavljamo endometrij estrogenima. tahikardija. Izgled rane ovisi o načinu. a rjeđe je uzrokovano organskim promjenama (adneksalni tm. KRVARENJE KOD LEZIJA MOKRAĆNE CIJEVI. ako dođe u pluća – embolija pluća i plućni infarkt. drenirati i propisati atb. javlja se obično nakon duže ili kraće amenoreje. Metrorrhagia juvenilis: obilno i dugotrajno krvarenje u nepravilnim razmacima u djevojaka između 12. raka jajovoda i jajnika. hormonska th. kronična PID) i ekstragenitalni (↓Tr. Valja regulirati ciklus. sukrvav ispljuvak. kisik pp. Liječenje: imobilizacija + visoke doze heparina (do 40000 j. dražice ili defloriranog himena. Metrorrhagia climacterica: nakon kraće ili duže amenoreje. Kod sumnje na ozljedu mokr. i 18. Akutna trauma – pri padu. bolna Ahilova tetiva.perpetuum-lab. polipa endometrija. cervikalnog polipa. TROMBOEMBOLIJSKA BOLEST Tromboza je intravaskularna koagulacija krvi. bolovi prilikom udisaja. ifuzija dekstrana. U 90% organski uzroci.hematomi u predjelu stidnice koji nastaju padom. tahipneja. polipi. Nakon amenoreje u trajanju 5-7 tjedana ili nekoliko mjeseci nastaje jako krvarenje koje traje 2-4 tjedna ili duže (→ teške sideropenične anemije!).raka tijela maternice. mokraćne cijevi. bubrežne bolesti. aspiracija gornjih dišnih putova. često siu uzrok procesi na vratu i tijelu maternice. U pravilu je krvarenje disfunkcijsko. Th: kirurško zbrinjavanje (kod silovanja ustanoviti ev. ablacija endometrija česta je alternativa vađenju maternice. pad KT.hr . dekompenzirane srčane greške. KRVARENJA KOJA NISU POVEZANA S MENSTRUACIJSKIM CIKLUSOM To su krvarenja nastala kod ozljeda splnih organa. na mjesto hematoma staviti kompresu s ledom. endometritis. nazočnost spermija – sudski procesi). Manje kontuzije liječe se hladnim oblozima. osjećaj gušenja. velika sklonost recidivima. endometrioza. staricama ili spolno zrelim ženama (ozljeda dražice i uretre) Ozljede nastale kod spolnog odnosa – manje ozljede u predjelu himena i introitusa rodnice. koagulopatije. bol kod mokrenja Ca vagine: krvarenje www. predmetu. Ako zatajui srce – vanjska masaža srca. silovanju. bol u tabanima. ca cervixa. Ako je došlo do ozljede vena – egzaktna hemostaza. cijevi/mjehura ili kod postojanja velikih retroperitonealnih hematoma postaviti trajni kateter. Hipermenoreja je nenormalna obilna menstruacija. Liječenje. RODNICE I CERVIKSA Divetikul. ca uretere: krvarenje. Kod silovanja može nastupiti profuzno krvarenje zbog ozlj. velike hematome treba evakuirati. kortikosterodi. koagulopatija) Liječenje: hormonska th: ako krvarenje traje >2tj./dnevno) NEPRAVILNA KRVARENJA IZ MATERNICE (KRVARENJA *Šimunić 323) Čest su simptom patoloških promjena spolnih organa. često u predjelu srca. ide prema rektovaginalnom septumu). dispareunija.

bol za vrijeme ovulacije (kratkotrajna). intenzivno crvena. Trichomonas Akutni cervicitis – generalizirana spolna infekcija – gonokoki. sekundarna dismenoreja (th. ples). endometrioza i PID. reverzibilno. dizanje tereta. tbl koje sadže etinilestradiol i l-norgestrel. skok. Akutni febrilni stadij može katkada potpuno izostati! Može postojati i veliki nalaz na adneksima. gnojni iscjedak i laganno ↑ uterus Kronična zdjelična bol: Bolovi povezani s menstruacijskim ciklusom – primarna dismenoreja (th: analgetici). absces Douglasova prostora. sjedenju i defekaciji (Th: incizija i drenaža) BOLESTI KOJE DOVODE DO POJAČANOG ISJETKA IZ RODNICE Kolpitis – Cndida. PMS (th: gestageni u 2/2 ciklusa.perpetuum-lab. osobito pri hodanju.bol nastala u početku menstruacije. jaka bol zbog upale i napetosti tkiva.↑ gnojni iscjedak. www. kod TOA – kir. bolovi. ruptura i krvarenje adneksalnog tumora Retrogradna menstruacija . zaustavljaju prirodni procesi reprodukcije. HITNA KONTRACEPCIJA Postkoitalna hormonska kontracepcija djelotvorna je ako se primjeni nekoliko sati nakon spolnog odnosa (ne duže od 72h). cerviklani poli i ca: krvarenje. TBC Akutna upala adneksa – piosalpinx. a svakako prije implantacije blastociste.com. Th: frakcionirana kiretaža. mučnina. Defans. : uklanjanje poremećaja – mioma. napetost fornixa i bolnost pri pomicanju cervixa Hiperstimulacija jajnika gonadotropinima u th steriliteta – ak. uzrok su nagli pokreti tijela (nagli okret/ustajanje. gonokok. estetsko i za sve lako prihvatljivo. Cervikalni ca koji opstruira un.i G+ bakterije. Perforacija maternice – nakon insercije IUD ili za vrijeme kiretaže PID – gnojni vaginalni iscjedak. neškodljivo za korisnike i njihovo potomstvo. Idealno kontracepcijsko sredtvo trebalo bi biti posve učinkovito. aktinomikoza.Erozija cervixa. BOL U ZDJELICI ŽENA KOJE NISU TRUDNE Akutna zdjelična bol: torzija. bolovi pri mokrenju. difuzni bolovi u donjem abd. diuretici i sedativi). IUD – postaviti ga unutar 5 dana od ovulacije KONTRACEPCIJA * Šimunić 338 Kontracepcija obuhvaća sva sredstva i metode kojima se u određenome trenutku. ↑ nadražaj na mokrenje. klamidija. Infekcija i gnojenje nakon torzije česti su u babinju. Inkarceracija i ruptura tumora su rijetke.hr .↑temp. jeftino i neovisno o snošaju. bolovi u zdjelicii križima i dispareunija PID – G. endometrioze. klamidije i virusi Kronični cervicitis . a da u anamnezi ništa nije upućivalo na karakteristične sipmtome! Liječenje: antibiotici. anomalije uterus i vagine koji dovode do hematokolposa i hematometre Hymen imperforatus Uterus bicornis unicollis cum cornu rudimentario Uterus duplex et vagina duplex unilateralis stretica Bartolinitis – jako bolna oteklina. upale…). krv curi kroz jajovode u abdomen Torzija – kao komplikacija tm jajnika koji su na peteljci. pelveoperitonitis . Nekroza može rezultirati perforacijom i peritonitisom. kir + radioth. ušće maternice – piometra. bolovi u LS kralježnici. defans. može biti do veličine kokošjeg jajeta.

Danas ne postoji jednostavan način na koji bi se unaprijed moglo predvidjeti vrijeme ovulacije. dakle.perpetuum-lab. erozije.hr . Coitus interuptus – prekinuti odnos. rijetke i rastezljive cervikalne sluzi koja doseže max. sigurnih dana: jajna stanica živi i ostaje sposobna za oplodnju svega nekoliko sati nakon ovulacije. malformacije i upale cervixa te alergija. žena treba odrediti najkraći i najdulji ciklus (NKC i NDC) tijekom 12 mjeseci. ♦ Billingsova metoda Temelji se na hormonski uvjetovanoj razlici u količini i kakvoći cervikalne sluzi: s vremenom približavanja ovulacije počinje izlučivanje obilne. laceracije. ♦ Temperaturna metoda Osniva se na spoznaji da 24-72h nakon ovulacije diolazi do gestagenski uvjetovanog ↑ bazalne temperature za 3 ili više desetinkui stupnja. ♦ Cervikalna kapa Sredstvo u obliku napstka od gume. Sprmiji su ženskome spolnom sustavu ostaju sposobni za oplodnju 48-72h.A) PRIVREMENA KONTRACEPCIJA Prirodne metode kontracepcije One metode za čiju je primjenu potrebno samo odgovarajuće spolno ponašanje. ali se pri izračunavanju uzima vrijeme od 24h. pri kojemu se spolni odnos prekida prije ejakulacije razmjerno je niske učinkovitosti Različite metode za izračunavanje tzv. Važna je njegova pravilna upotreba. najviše 4 plodna dana – 3 prije i 1 nakon ovulacije. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa. zeleno za neplodne) Mehanička kontracepcija – mehanički se sprečava ulazak spermija u cervikalni kanal ♦ Kondom Kondom ili prezervativ je duguljasta vrećica izrađena od tanke gume ili poliuretana. najkasnije 6h prije početka snošaja.com. te mehanički dijeli rodnicu na proximalni dio (u kojem se nalazi prekrivenii cervix) i distalni idio u kojemu dolazi do ejakulacije. vjerojatno će se izbjeći začeće. prednost mu je mogućnost zaštite od spolno prenosivih infekcija. u 3 veličine. ♦ Dijafragma Elastični prsten promjera 45-100mm preko kojega je u obliku kupole postavljena tanka gumena opna. P4 postaje oskudna. preporučljivo ju je zamijeniti svake godine novom. Za izračunavanje 1. Pravilno postavljena dijafragma stoji između stražnjeg svoda rodnice i stražnjega ruba simfize. Kontraindikacije su moguća alergija na materijal ili spermicid kojim je kondom premazan. neposredno prije ovulacije (nakon ovulacije pod utj. Ova metoda nije pogodna za žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima. plastike ili metala. u 3-6 veličina. plodnoga dana rabi se formula: NKC – 18. Kontraindikacije: promjene položaja spolnih organa i alergija na metrijal ili spermicide. izbjegavanjem spolnih odnosa od početka ciklusa pa do 3 dana nakon povišenja BTT-a. Postavljanje i uklanjanje kao kod dijafragme. ♦ Poliuretanska spužvica www. gusta i mutna= ♦ Individualno određivanje količine estron-3-glukuronida (glavnog metabolita estradiola i LH u mokraći) S porastom njegove koncentracije najsigurnije se može predvidjeti ovulacija – priručnim aparatićem Persona u koji se umetne štapić namočen u prvoj jutarnjoj mokraći (crveno svjetlo za plodne dane. postavlja se u rodnicu uz dodatak spermicida. postavlja se izravno na cervix. a za zadnji NDC –10. s rezervoarom za skupljanje ejakulata ili bez njega. Odstranjuje se 2-8h nakon posljednjeg snošaja. U svakom ciklusu postoje. stoga postoje različiti neizravni načini: ♦ Kalendarska metoda (Ogino-Knaus) Ogino: ovulacija 12-16 dana prethodi menstruaciji.

OC se smatraju jednom od najdjelotvornijih privremenih metoda kontracepcije Apsolutne kontraindikacije: kardiovaskularne bolesti. danas je vitium artis).hr . centralno i inhibitorno djelovanje estrogena i progestagena na hipotalamus i hipofizu → to dovodi do ↓FSH i LH koje nisu dovoljne za stimulaciju folikula jajnika. čepići i pjeneće tablete – apliciraju se što dublje u rodnicu. Primjenjuju se u trajanju od 3 tjedna sa stankom od 7 dana između pjoedinih ciklusa uzimanja. Kondom za žene (femidom) Ima oblik vrećice. pa izostaje ovulacija. Valja voditi računa o interakciji s drugim lijekovima – barbiturati. stoga se kombiniraju pretežito s mehaničkim metodama. Učinkovitost općenito nije visoka. Tablete treba uzimati redovito. Kemijska kontracepcija – kombinacija inertne osnovne tvari koja mehanički sprečava prodor spermija i aktivne tvari koja ima spermatostatično i spermicidno djelovanje.progesteronski preparati To su tablete uvijek istoga sastava: danas su to niskodozažni preparati s 20-50 ug etinil – estradiola + vrlo niske doze progestagena. U 7-dnevnoj stanci javlja se prijelomno krvarenje koje nalikuje normalnom menstruacijskom krvarenju.com. Kontrola je potrebna nakon tri mjeseca. a mijenjaju i motilitet jaaovoda. Hormonska kontracepcija Danas postoje 2 velike skupine hormonskih kontraceptiva: 4. Danas se najčešće primjenjuju spermicidi koji djeluju površinski na membranu spermija sprečavajući primanje kisika i fruktolizu. OC također uzrokuju promjene u kakvoći i količini cervikalne sluzi. Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem u obliku a) i. Kreme. Oralna hormonska kontracepcijska sredstva a) kombinirani jednofazni estrogensko . Na oba kraja ima fleksibilan prsten. želei. skupa – jednokratna uporaba. neki antimikotici (grizeofulvin) i neki antibiotici (rifampicin) mogu smanjiti kontracepcijsku djelotvornost.m. injekcija b) potkožnih implantata c) vaginalnih prstena d) unutarmaterničnih uložaka s dodatkom hormona 1 1. dana menstruacijskog krvarenja. a vanjski ostaje izvan rodnice i štiti vanjsko spolovilo od infekcije. unutarnji prsten služi za fiksaciju do koje dolazi potiskivanjem vrećice prema svodovima maternice. uvijek u isto doba dana.a) Kombinirani jednofazni estrogensko . Djelovanje: sinergističko. sistemske bolesti. dovode endometrij u stanje mirovanja (nema proliferacije i sekrecije). Preporučljivo je započeti 1. Uz pravilan način uporabe. oštećenja jetre i hormonski ovisni tumori Relativne kontraindikacije: dob >35g uz pušenje ili bilo kakav drugi rizični faktor za nastanak kv oboljenja Popratne pojave: www. dvostruko debljega od onoga za muški kondom.♦ Spužvica sa spremicidima koja se prije spolnog odnosa jednostavno postavlja u rodnicu.progesteronski preparati b) multifazni estrogensko – gestagenski preparati c) sami progestageni 5. Sve dok je potrebna kontracepcijska zaštita nije potrebno prekidati uzimanje tableta (preporučivati stanke od 2-3 mjeseca svake godine. izrađen je od mekoga poliuretana. antiepileptici.perpetuum-lab.

injekcije DMPA (depo medroksiprogesteron acetat) svaka 3 mj i NET-EN (estradiol valerat uz noretinodron enantat) 1 mjesečno.↑ tjelesne mase. U 1-2% žena nakon prekida uporabe OC dolazi do tzv. Ove su opsnosti za zdrave mlade žene koje koriste niskodozažne preparate svedene na najmanju moguću mjeru. prsištu ili trbuhu. 2. izostanak prijelomna krvarenja (zbog utjecaja progestagena na smanjenje E – rec. Mehanizam djelovanja temelji se na promjenama kakvoće i količine ervikalne sluzi koja postaje oskudna. a poremećena je i tolerancija na glukozu Posljedice progestagena: anaboličko djelovanje . glavobolje i vrtoglavice. mogući nastanak karcinoma (dojka.b) potkožni implantati Najčešće sadrže 6 x 36 levonorgestrela. dnevno otpuštaju 80 ug. injekcije. u endometriju što za posljedicu ima ↓ proliferacije endometrija). ali česta su nepravilna krvarenja. cervix).perpetuum-lab. Prvi ciklus može biti produljen (zbog ↑ proliferacijske faze). Ipak. kolesterola i lipoproteina. Visok stupanj zaštite.m.m. uspješno se liječi preparatima za indukciju ovulacije 1. daje se uglavnom ženama kojima uzimanje estrogena nije preporučljivo ikao dodatna kontracepcija za vrijeme dojenja. a zbog relativnog manjka E može doći i do nepravilna međukrvarenja Komplikacije i opasnosti: kardiovaskularna oboljenja. oskudnije krvarenje – preventiva anemije smanjenje dismenoreje i PMS-a.negativne: mučnina. Fertilitet nakon prekida uporabe OC u žena s prethodno normalno redovitim menstruacijskim ciklusima nije promijenjen. pojave žutice ili slično. Danas se koriste trofazni preparati: glavna prednost u odnosu na jednofazne je smanjenje popratnih pojava (osobito poremećaja metabolizma lipida). zbog čega im je i djelotvornost niža. mini-pilula. - 2 (Hormonska kontracepcija sa dugotrajnim djelovanjem) Glavni sastojci ovih kontraceptiva su različite vrste progestagena. povećana mogućnost nastanka adenoma jetre. Izuzetak su i. napetost u dojkama i retencija tekućine (u početku primjene OC) ↑ proizvodnja AT → ↑ krvnog tlaka moguća žutica (kolestaza) moguće ↑ triglicerida.com. 1. jake glavobolje sa smetnjama vida. Ovulacija je spriječena samo u malom % žena.pozitivne: pravilnije. sve korisnice treba poučiti da se odmah jave liječniku u slučaju pojave jake boli u listovima. postpilularne amenoreje. www.b) Multifazni estrogensko – gestagenski preparati Sadržaj estrogena i progesterona nije stalan nego se mijenja na način kao što se mijenja i koncentracija prirodnih estrogena i progesterona u normalnome menstruacijskome ciklusu.hr .a) i. 2.c) Sami progestageni Tzv. gusta i teško prohodna za spermije. ↓ učestalosti ca jajnika i endometrija za oko 50% ↓ učestalosti cista jajnika te benignih tm dojke usporenje gubitka koštane mase . ↑ lučenje lojnih žlijezda (akne). sastoji se od neprekidnog uzimanja malih doza progestagena.

U našoj je zemlji zakkonski dopuštena od 1978. Bakar dodatno ometa enzimske procese i smanjuje motilitet spermija. IUD zauzima 1.hr . U početkiu ciklusa primjena hormona sprečava ovulaciju. zbog čega endometrij postaje neprijateljska sredina za spermije i implantaciju. prerezivanjem. dnevno otpuštaju 20 ug levonorgestrela. U prvim mj. postavljanjem kopči ili prstena. porođaja i pobačaj ili kao oblik postkoitalne kontracepcije.Glavni mehanizam je djelovanje na cervikalnu sluz. ako trudnoća nastane uz IUD. endometrij i motilitet jajovoda. a žive u stabilnim vezama. * Postkoitalna kontracepcija: Primjenjuje se neposredno. upale zdjelice. sterilizacija se čini na zahtijev zainteresirane osobe. trudnoća (u 0. opasnost od spontanoga pobačaja je 3-5 x veća: veća je i vjerojatnost za nastanak izvanmaternične trudnoće – blagi asimptomatski salpingitisi. IUD-ovi koji se danas rabe izrađeni su ilisamood polietilena (nemedicirani ulušci) ili kao dodatak imaju bakar odnosno progestagene (medicirani ulošci). Kontraindikacije: upale zdjelice. Insercija se radi neposredno nakon menstr. zbog čega im je i djelotvornost zanačajno niža2.d) unutarmaterniči prstenovi s dodatkom progestagena Rok uporabe im je 5 godina. Fertilna sposobniost nakon prekida upotrebe nije smanjena. bez inhibicije ovulacije.perpetuum-lab. najčešće u prvih 6 mj. Najniža dobna grranica je 35 godina. promiskuitetne žene. Medicirani su manji i imaju poboljšanu kontracepcijsku djelotvornost. Ova je metoda najprikladnija za žene koje su barem jedanput rodile. česte popratne pojave (neredovita krvarenja). a dolazi u obzir i postkoitalna insercija IUD-a. Kombinirani e-p preparati. mjesto među privremenim metodama kontracepcije. Popratne pojave: krvarenja (hipermenoreje i intermenstruacijska krvarenja.g. Sterilizacija žene: tok jajovoda prekida se podvezivanjem. Popratne pojave: mučnina i povraćanje (propisati antiemetike!) B) TRAJNA METODA KONTRACEPCIJE – STERILIZACIJA Sterilizacija je metoda kontracepcije kojom se nekoj osobi trajno oduzima sposobnost oplodnje. unipolarnom ili bipolarnom kauterizacijom. Prstenovi koji sadrže samo gestagene djeluju uglavnom lokalno na cervikalnu sluz i endometrij. 2. Ovo je jedna od najdjelotvornijih metoda. Većina ih ima transcervikalne nastavke. Oslobađaju se u nepromijenjenoj količini. može doći do spontane ekspulzije IUD-a.com. IUD kao strano tijelo uzrokuje pseudoupalnu reakciju endometrija s infiltracijom leukocita i makrofaga. bez mijenjanja seksualnih partnera. Nedostatak – može nastati amenoreja.) i bolovi.5-5% slučajeva u 2 godine). Ostaju u rodnici 3 tjedna i onda se odstranjuju. ometaju fertilizaciju ili implantaciju.c) vaginalni prstenovi Prstenovi od silastičnoga materijala. nerotkinje. 1 prsten može se koristiti najmanje 6 puta. a ako su uzeti nakon ovulacije. malformacije maternice. Djeluje uglavnom lokalno na endometrij: u maternici dolazi do značajne atrofije epitela endometrijskih žlijezda uz jakou decidualnu reakciju strome – to dovodi i do ometanja prodiranja spermija i do nemogućnosti implantacije blastociste u atrofični endometrij. www. sami progestageni. a najkasnije unutar 72h nakon nezaštićenoga snošaja. Uz OC. krvarenja. aktivna tvar su progestageni – sami ili u kombinaciji sa estrogenima. Mogući zdravstveni problemi: perforacija (najč. pri inserciji ili uklanjanju). srčane bolesti.

veća je vjerojjatnost da će ona biti izvanmaternična. prstima fiksira oko 1 cm iznad sjemenika. trajanje neplodnosti Gin. Komplikacije: psihičke i somatske (hematomi. cerviklana disfunkcija. defekti receptivnosti endometrija. tako vas deferens postaje pristupačan pa se resecira oko 1. endometrioza. U 1-4% vazektomiranih muškaraca i do 2% steriliziranih žena može doći do spontane rekanalizacije i do trudnoće. spermatični granulomi. nejasne imunološke reakcije… Dijagnoza Anamneza – opće/gin zdravlje žene.5 cm njegove duljine. Infertilitet – stanje žene do tada nesposobne za rađanje živa i za život sposobna djeteta. nezaštićene spolne odnose tijekom godinu dana ne dolazi do trudnoće. a proksimalni i distalni dio posebno se opskrbe. ostali oblici zdjeličnih upala moraju se sanirati. Zahvat se obično izvodi u općoj anesteziji. pregled s uzimanjem citološkog obriska. traume i tumori tog područja Periferni endokrini poremećaji: disfunkcija štitnjače i nadbubrežne žlijezde te patološka proizvodnja spolnih steroida u gonadama ili ekstraglandularno C) Smetnje susretu gameta – oplodnji te transportu i implantaciji zigote upalna i mehanička oštećenja. autoimuna zbivanja.↓ razine LH i FSH → ↓ testosteron Germinalni uzroci: kromosomske nepravilnosti. analiza ejakulata Uzroci muške neplodnosti – 5 etioloških skupina: www. Etiologija A) Neodgovarajuća proizvodnja i/ili transport sjemena Pregerminalni uzroci: endokina narav. prehranom i tjelovježbom uvjetovani poremećaji.Kontraindikacija je peritonitis.perpetuum-lab. Umanjena plodnost ili subfertilitet – trudnoća može nastupiti.hr . toksini. Sekundarni sterilitet – stanje nemogućnosti postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće. infekcija te upala sjemenika i epididimisa). ali u pravilu ne nastupa nakon dužega razdoblja nego što je to slučaj u normalno plodnoga para u kojega je fekundabilnost (prosječna mogućnost zanošenja po ciklusu9 oko 20%. ako i dođe do trudnoće. BRAČNA NEPLODNOST (STERILITET) MUŠKI KLIMAKTERIJ ? *Šimunić 349 Primarni sterilitet – stanje u kojemu u para u reprodukcijskom razdoblju uz redovite. varikokela. ubrzani. varikokela → ↓ broj i kakvoća spermija Postgerminalni uzroci: smetnje transporta na izvodnim putovima B) Neodgovarajuća proizvodnja jajne stanice u žene Središnji neuroendokrini poremećaj: neurofarmakološki. psihoneuroendokrini. te upale. Zahvat je tehnički jednostavan i može se izvesti u lokalnoj anesteziji. nepovoljan tuboovarijski odnos. Sjemenovod se ispalpira.com. Kod žene. Potom se postavi šav na kožu skrotuma. upale. Komplikacije: psihičke (žaljenje zatrajno izgubljenom sposobnošću reprodukcije) i somatske (ovise o načinu zahvata) Sterilizacija muškarca (vazektomija): obavlja se prekidom toka sjemenovoda. poremećaj je u hipofizi . usporeni ili spriječeni transport oplođenog jajašca dio materišta te nepovoljno lokalnno stanje endometrija zbog upalnih ili endokrinih razloga D) Nepotpuno objašnjenja ili nerazjašnjena neplodnost okultni poremećaji funkcije spermija. neodgovarajuća cervikalna sekrecija.

Laparoskopija. cervixa i kavuma.testikularni uzroci (utjecaji na spermatogenezu –Klinefelterov ili Dowvnov sy.perpetuum-lab. ekskretornih kanala i spolna disfunkcija – malformacije ili opstrukcije kanala. Apsolutne su kontraindikacije hipovolemički šok. retrogadna ejakulacija kaoposljedica dijabetičke neuropatije ili povrede simpatičkog živca. nadbubr. rekonstrukcija ductus deferensa. žl. Salpingoskopija – informacije o lumenu i sluznici jajovoda Faloposkopija – optička sonda uvodi se pod kontrolom oka kroz materište u jajovod – uvid u intraluminalna stanja u jajovodu koja se ne mogu otkriti histerosalpingografijom i laparoskopijom. Liječenje neplodnosti u muškarca većim je dijelom u nadležnosti androloga: za th oštećenja na pregerminalnoj razini – gonadotropini ili GnRH. impotencija. te postupci koji omogućavaju dobivanje sjemena iz testisa ili epididimisa (MESA. PESA). drugih zdjeličnih organa te parijetalne i visceralne potrbušnice. septuma.test penetracije spermija (SPT) kroz cervikalnu sluz partnerice ili druge žene (Pokusni niskodozažni IVF postupak najbolji je pokazatelj stvarne interakcije gamet. omogućava pouzdanu procjenu stupnja endometrioze. submukoznih miomai polipa. hipospadija. zračenje) posttestikularni uzroci (ošt. gušterača) www. slabosti germinalne razine liječimo androgenima ili glukokortikoidima (ukoliko je u pitanju autoimuni mehanizam). Biokemijske pretrage sjemene tekućine: . Dijagnostički pristup otkrivanju smetni za susret gameta te transport i implantaciju zametka sastoji se od ispitivanja strukturalnog i funkcionalnog stanja oplodnoga puta: Histerosalpingografija (vodotopljivi kontrast apliciramo kroz cervix.postkoitalni test (PCT): 8h nakon spolnog odnosa očekujemo najmanje 10 pokretnih spermija u 1 vidnom polju . a cilj je rađanje zdravog djeteta. materištu i jajovodima. cističnih promjena jajnika i biopsiju. jajnika. ligamentarnoga sustava. atrofija testisa. Histeroskopija – izravan uvid u postojanje priraslica materišta. razlozi su hipogonadotropni hipogonadizam. akutni i subakutni upalni proces spolnog sustava te alergija na jod. i druge endokrinopatije) infekcije spolnog i mokraćnog sustava imunološki uzroci Ocjenom fertilnosti muškarca bavi se androlog. TESA. trudnoća. varikokela. spermalna protutijela)) predtestikularni uzroci (hipotal/hipfizni por. tj oplodne sposobnosti spermija) Uzroci ženske neplodnosti – dijelom se temelje na kroničnom izostanku ovulacije ili njezinu odviše rijetkom pojavljivanju.procjena kakvoće prokrvljenosti endometrija i njegove finije arhitekture Liječenje neplodnosti Nakon okončanja dg postupka bračni par valja upoznati s detaljnim planom liječenja – nužan je njihov nedvosmisleni pristanak. kriptorhizam. Mikrobiološki brisevi i histološki preparati . septički peritonitis i ileus. a laparoskopski i iz jajovoda i dna zdjelice UZV – procjena debljine i donekle očekivane kakvoće periovulacijskoga endometrija Color-Dopler i 3D UZV.com. do preovulacijske faze ciklusa) – orijentacija o cerviklanome kanalu. uz atb zaštitu. normogonadotropna anovulatornost i hiperprolaktinemija (u kojih se uspješno inducira anovulatornost) te hipergonadotropni hipogonadizam (u kojemu indukcija ovulacije nema smisla). a relativne preboljeli peritonitis i ranije višestruke operacije u donjem abdomenu. pouzdan je način ispitivanja prohodnosti jajovoda. pruža podatke o anomalijamai patološkim promjenama maternice. Kontraindikacije su krvarenje.provodi se u općoj anesteziji.hr . jajovoda. varikokele. Liječenje nepolodnosti u žene: Poticanje (indukcija) ovulacije – 3 temeljna pristupa: → otklanjanje disfunkcija unutar reprodukcijske osovine (H-H-O) → otklanjanje disfunkcija izvan reprodukcijske osovine (štitnjača.iz rodnice. mumps.. orhitis. uzimanje uzoraka. na postgerminalnoj razini liječi se dokazana infekcija.

dakle i gonadotropina. oplođujuća sposobnost muškarca opada nakon 55.ATII) → ascites (sa ili bez hidrotoraksa). transport gameta. neplodno sjeme. a nakon toga se prelazi na empirijsku strategiju povećanja mogućnosti kontroliranom superovulacijom. IZVANTJELESNA OPLODNJA I DRUGE METODE POMOGNUTE OPLODNJE U ČOVJEKA čak 15% bračnih parova je neplodno. g.→ namjerna indukcija višestruke ovulacije s ciljem otvaranja što veće mogućnosti zanošenja u jednome ciklusu Klomifen citrat: prvi izbor (niska cijena. Djeluje na razini hipotalamičkih estrogenskih receptora (umanjuje negativni povratni učinak endogenih estrogena na lučenje GnRH. implantacija i razvitak trudnoće. izbor. rendgenološki ili histeroskopski → rekanalizacija srednjeg i distalnog dijela jajovoda: salpingoliza finbrioplastika salpingostomija istmično-istmične anastomoze Liječenje nerazjašnjene neplodnosti – do 3 godine traže se moguće suptilne. Bromoergokriptin: u žena s hiperprolaktinemijom Regulacija poremećenog rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde Kod PCOS: klomifen. endometrioza. oligurija. Psihološki čimbenici imaju značajan utjecaj na neplodnost. ginekološke operacije i dr.com. g. humani gonadotropini. nakon 35. anasarka ⇒ hemokoncentracija: ↓ perfuzija organa. njima se liječe slijedeći uzroci bračne neplodnosti: oštećeni jajovodi. ↑ rizik tromboembolije GnRH: izbor kod hipogonadotrponog hipogonadizma suprahipofiznog ishodišta. To su: Intrauterina inseminacija (IUI) – unašanje sjemena supruga u maternicu Intratubarna inseminacija (ITI) – unašanje sjemena supruga u jajovod In vitro fertilizacija (IVF) i embrio transfer (ET) – izvantjelesna oplodnja i prijenos zametka GIFT – unašanje gameta u jajovode ZIFT – prenošenje zigote ili embrija u jajovod Krioprezervacija – smrzavanje-odmrzavanje zametka i prijenos u maternicu www. a sve su češći spontani pobačaji.perpetuum-lab. tumori. Pravilo: doze gonadotropina usklađuju se s reakcijom jajnika (učinak stimulacije prati se dinamičkom UZV folikulometrijom i određivanjem koncentracije estradiola). Metode potpomognute reprodukcije – metode kojima se kontrolira i pomaže oplodnja jajne stanice. izvanmaternična trudnoća. I kod PCOS klomifen je 1. niža stopa višeplodnih terudnoća. dozi više FSH ili pak niske doze FSH. Humani gonadotropini: najdjelotvornije su sredstvo za indukciju ovulacije – daju se FSH i LH zajedno ili u 1. skrivene patofiziološke podloge neplodnosti.) Preduvjet djelovanja: uredna reprodukcijska osovina. Nakon 40. kombinirana neplodnost i idiopatski sterilitet. kao što i neplodnost proizvodi negativni psihološki učinak na partnere – potrebno je pružiti čvrstu psihološku podršku bračnom paru. manja vjerojatnost za hiperstimulaciju. a taj je pad puno brži poslije 38. godine života metode potpomognute reprodukcije primjenjuju se tek nakon neuspjeha ostalih načina liječenja.hr . no valaj biti oprezan (male doze uz UZV praćenje!) jer su u toj skupini hiperreaktori najčešći. g. pa se njihovo izlučivanje pojačava. Kirurško liječenje → rekanalizacija proksimalne okluzije jajovoda: transvaginalna kateterizacija jajovoda – taktilno. anovulacije. a potom na jednostavnije i složenije postupke potpomognute reprodukcije. sredstva koja ↑ osjetljivost na inzulin te elektrokauterizacija subkortikalnih antralnih folikula. disfunkcija jetre. blago opada reprodukcijska sposobnost žene. žena sve teže zanosi. ↑ koncentracije E2 u serumu. glavni je razlog odgađanje prve trudnoće i rađanja brojne bolesti starenjem stvaraju sve veći rizik oštećenja reprodukcijskih organa oba partnera: upale spolnih organa. * Najveća komplikacija indukcije ovulacije = hiperstimulacijski sy: uvećanje jajnika. endometrioza. jednostavna primjena. ↑ propusnost krvnih žila (renin.

Intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI) – mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu Preimplantacijska citogenetska biopsija zametaka (blastomera) Predviđanje ovulacije Ovulacija se može proračunati tako da se od prosječnoga trajanja 3-6 posljednjih menstruacijskih ciklusa oduzme 13 dana, može se predvidjeti po jednostranoj ovulacijskoj boli, po sluzi, mjerenjem bazalne temperature, određivanjem razine hormona i UZV folikulometrijom, kvantitativnim utvrđivanjem porasloga LH (počinje naglo rasti 36 –38 h prije ovulacije)… Rast folikuula u ciklusu prati se serijskim određivanjem razine hormona, UZV-om, porastom folikula, debljinom i prokrvljenošću endometrija,, 3D UZVom… Indukcija ovulacije – kontrolirana superovulacija Sa FSH i LH potiče se rast i razvitak više folikula te zrelost više jajnih stanica. Doza se odabire za svaku pacijenticu pojedinačno. Važno je da sazrijevanje više folikula bude sinkrono i pravodobno. U skupini od 20ak folikula 5-10 folikula će se spasiti od atrezije; od njih će 2/3 dati kvalitetnu jajnu stanicu.

Izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF) Etape: priprema i obrada pacijenata → indukcija ovulacije → kontrola rasta više folikula → aspiracija zrelih jajnih stanica → priprema jajnih stanica i sjemena u laboratoriju → oplodnja i kontrola zametaka → prijenos zametaka (ET) → kontrola funkcije i pripomoć žutom tijelu. Kontraindikacije: dob žene, HIV pozitivnost, bolesti u kojih je kontraindicirana trudnoća Postupak: Kada se utvrdi zrelost folikula, daje se injekcija hCG (zamjena za LH) → za 34 – 36 h stanice se aspiriraju iz jajnika, izoliraju se, obrade i odlažu u odgovarajuće epruvete u inkubator sa strogo kontroliranim uvjetima temperature, CO2 i pH. Sjeme se također daje na sam dan aspiracije; analizira se i obrađuje (separiraju se pokretni spermiji od onih sa smanjenom pokretljivošću. 2 h nakon aspiracije slijedi inseminacija – postupak ujedinjenja oocite i spermija da bi došlo do oplodnje oocite. 3 su mogućnosti: IVF (za slučajeve normozoospremije, te lakše oblike oligozoospermije, astenozoospermije i oligoastenospermije); mikrodrop tehnika (u težih oblika oligoastenozoospermije i oligozoospermije); intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI, kod teške oligoastenozoospermije, astenozoospermije i oligozoospermije; izravno se injicira mikropipetom 1 spermij unutar citoplazme jajne stanice) Oplođene jajne stanice stavljaju se u inkubator 16-20h na 37 C. 36-38h nakon oplodnje utvrđujemo početak brazdanja 2. ili 3. dan nakon aspiracije – prijenos zametka (ET) u maternicu. Ostavljeni zameci u maternici 2-3 dana plivaju u tekućini unutar maternice; tražeći mjesto na kojemu će se ugnijezditi često su sasvim nježno priljubljeni uz površinu endometrija. Nakon svih metoda potpomognute reprodukcije koje koriste humane gonadotropine, u 2/2 ciklusa pripomažemo žutom tijelu (žuto tijelo proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju). Najčešće se daje progesteron na usta, u injekcijama ili vaginalno 12 – 14 dana; daje se i hCG kom se potiče žuto tijelo na snažniju proizvodnju progesterona. Ostale metode potpomognute oplodnje Homologna inseminacija (AIH): neposredno prije ovulacije u maternicu se unosi na poseban način pripravljeno sjeme supruga. Temeljni preduvjet – neoštećeni i prohodni jajovodi Intratubarna inseminacija (ITI): neposredno prije ovulacije kroz maternicu se posebnim kateterom uđe u jajovod i tu pohrani pripravljeno sjeme supruga. Primjenjuje se nakon neuspjeha homologne inseminacije. Preduvjet – prohodni jajovodi. Heterologna inseminacija (AID): koristi se sjeme davaoca koji je odabran nakon razgovora i utvrđivanja nekih osobina partnera. Preduvijet su prohodni jajovodi. Indikacije su neplodnost zbog

www.perpetuum-lab.com.hr

potpune azoospermije u supruga, ako u epididimisu i testisu nema produkta spermatogeneze, ili ako se želi izbjeći prijenos nasljednih ili imunoloških bolesti. Nužan je pismeni pristanak oba bračna partnera. Sjemenom 1 davaoca dopušteno je postići najviše 5 trudnoća. GIFT, ZIFT i slične metode: kratice za nazive metoda u kojima se laparoskopski u jajovode unose gamete ili zigota. Preduvjet je barem 1 prohodan jajovod. Indikacije su: subfertilan suprug, idiopatska neplodnost, imunološka neplodnost i endometrioza. *Smrzavanje i odmrzavanje zametaka i gameta (krioprezervacija)* Indikacije su: pohranjivanje zametaka za budući transfer, nemogućnost prijenosa zametaka u aktualnom IVF – ciklusu, omogućavanje dijagnoze nasljednih bolesti, pohrana zametaka prije zračenja ili kemoterapije. MESA, TESA i PESA: metode za mikroaspiracije spermija iz gornjeg epididimisa ili testisa; izvodi ih iskusan urolog kod azoospermije koja je najčešće opstruktivna. (PESA-u danas sve više izvode i ginekolozi – spermiji se aspiriraju perkutano kroz kožu skrotuma.) Rizici i komplikacije izvantjelesne oplodnje i ostalih metoda pomognute reprodukcije: Pri transvaginalnoj aspiraciji jajnih stanica UZV-om: krvarenje iz rodnice, intraperitonealno krvarenje, upale zdjeličnih orgamna, nesuspjeh aspiracije, ozljede zdjeličnih organa Nepoželjni učinci induktora ovulacije i postupaka izvantjelesne oplodnje: popratne pojave uzimanja lijekova, višestruke trudnoće (18-25%!); sindrom hiperstimulacije jajnika (5 - 10 dana nakon injekcije hCG ili viška razine estradiola → ascites, hidrotoraks, hemokoncentracija, neravnoteža elektrolita i smanjenje funkcije vitalnih organa; th: mirovanje, plazma expanderi, albumini, praćenje diureze, evakuacija ascitesa i hidrotoraksa, uravnoteženje elektrolita i faktora koagulacije) Uspješnost postupaka potpomognute reprodukcije: Pojedinačni uspjeh ovisi o metodi, bolestima reprodukcijskog sustava, dobi žene, kvaliteti indukcije ovulacije, opremljenosti i iskustvu osoblja IVF centra te o kvaliteti rada u IVF laboratoriju. Zbirni uspjeh tih metoda je 45-75% za 4-6 ciklusa.

MENOPAUZA I ESTROGENA TERAPIJA

*Šimunić 368

Danas u Hrvatskoj žene u prosjeku žive 77 godina. 50 godina je dob u kojoj žene imaju posljednju menstruaciju u životu – znači, žene žive gotovo 1/3 života u menopauzi. Definicije Menopauza: posljednja menstruacija u životu, obično oko 50.g života; dob početka menopauze genetski je predodređena. U žena koje puše menopauza nastupa 2 godine ranije! Prijevremena menopauza: ona koja se javlja prije 40. g. Kasna menopauza: ona koja se javlja nakon 55.g Ijatrogena menopauza: izazvana kastracijom – kirurškom, zračenjem ili lijekovima Postmenopauza: razdoblje u životu žene koje počinje nakon posljednje menstruacije Senij: kasna postmenopauza (nakon 77.g.) Perimenopauza: višegodišnje razdoblje oko menopauze u kojemu dolazi do sve češćih poremećaja menstruacijskog ciklusa, neurednih krvarenja i vazomotornih tegoba; počinje 4-5 g prije menopauze i obuhvaća prvih 5 g postmenopauze Klimakterij: razdoblje u kojemu se postupno gasi funkcija jajnika; razdoblje od kraja reprodukcijske dobi, preko perimenopauze do prvih godina postmenopauze Prijelazno (tranzicijsko) razdoblje: počinje već 10 g prije posljednje menstruacije (počinje ↓ reprodukcijska sposobnost žene); 8 g prije menopauze nastaju značajnije hormonske promjene Premenopauza: počinje 4 g prije menopauze; učestali su poremećaji menstruacijskog ciklusa s brojnim kliničkim znakovima Endokrinološke i kliničke značajke premenopauze (prijelazno razdoblje)

www.perpetuum-lab.com.hr

Fetus ima 7 milijuna jajnih stanica; na porođaju ih je samo 700 000; daljnja atrezija folikula traje do puberteta; u reproduktivnoj dobi za oplodnju je sposobno oko 400 zrelih jajnih stanica (istodobno se utroši 15-20 tisuća folikula za kvalitativnu selekciju). Nakon 40 g. života, sve je manje antralnih folikula, pa i jajnih stanica. Gustoća i kvaliteta receptora na stanicama granuloze i teke se mijenja, receptivnost opada. Anovulacije su sve češće; sve je veća učestalost kraćih ili produljenih menstruacijskih ciklusa. U posljednjim godinama pred menopauzu prevladavaju produljeni ciklusi – oligomenoreja. > 40.g. granuloza stanice proizvode sve ↓ inhibina A i B → postupno ↑ razina FSH → ↑ E2, ali sve manje folikula ovulira → nema žutog tijela → ↓ P4 (za 60%) DHEAS (androgen iz nadbubrežne žlijezde)↓ postupno od 25. godine života biomarker starenja! U 5. desetljeću blago ali trajno ↓ HR → ↓ androgeni DHEA i DHEAS u nadbubrežnoj žlijezdi Starenjem ↓ SHBG (globulin koji prenosi spolne hormone) Posljednju 1-2 g ped menopauzu folikuli su sve rezistentniji i nekvalitetniji; daljnji pad inhibina, ali sada i E2. FSH↑, a počinje i blagi ↑LH. Slabljenje funkcije jajnika dovodi do: - promjene razine hormona – neravnoteže: PMS, postpartalna depresija, klimakterijska depresija, reprodukcijska menopauza - nedostatne razine hormona – estrogena: postmenopauzalni sy, endokrina menopauza Sve češće subjektivne smetnje: - vazomotorne smetnje (valovi vrućine, noćna znojenja) - promjene funkcije SŽS-a (promjene ponašanja, depresije, ↓ pamćenja i koncentracije) - umor i fizička slabost - debljanje i preraspodjela masti - urogenitalne smetnje i pad libida - promjene kože i kose Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi: - javljaju se posebno nakon 45.; mogu biti disfunkcijska ili zbog kakva organskog uzroka (u savakog neurednog krvarenja – frakcionitrana kiretaža da se isključe premaligne ili maligne promjene endometrija!) - th: gestageni – svaki mjesec u tarjanju 10-12 dana (ako kiretažom utvrdimo kako je uzrok krvarenja hiperplazija endometrija – davati gestagene 3-4 mjeseca, nakon toga ponoviti kiretažu; ako nije došlo do poboljšanja histološke slike – histerektomija. Debljina endometrija od 6 mm granična je vrijednost za biopsiju!!) Endokrinološke značajke postmenopauze A) SŽS ↓ vrijednost neurotransmitera i neuromodulatora; ↑ adrenalina i somatostatina posljedice: promjena apetita i termoregulacije, promjena izl. GnRH, por. dnevnog i pulstailnog ritma oslobađanja hormona, inhibicija HR, ↓ funkcije hipokampusa. Gonadotropini: ↑FSH i LH (max. 2-3g nakon menopauze) →(potiču stromu jajnika)→ ↑ androgena HR: ↓HR već od 40.g → ↓ mišićna i koštana masa, ↑ masno tkivo za 100% (i preraspodjeljuje se pema abdominalnoj masti) ↓ ACTH, PRL, melatonin B) JAJNIK više nema folikula → ↓ E2 i P4 (prestaje njihova proizvodnja); a pod utjecajem ↑LH → ↑androgeni C) NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA ↓ djelovanje ACTH i involucijske promjene zone retikularis nadbubrežne žlijezde → značajan ↓ DHEA, DHEAS (uzječu na funkcije mozga – ponašanje, učenje, pamćenje, san…), testosterona, androstendiona. D) MASNO TKIVO – EKSTRAGLANDULARNA PROIZVODNJA HORMONA gotovo 60% žena u menopauzi imaju prekomjernu tjelesnu težinu; prevladava bijelo masno tkivo u stromi masnoga tkiva iz androstendionna → estron (E1) ova konverzija je pojačanam pa u postmenopauzi estron postaje glavni estrogen

www.perpetuum-lab.com.hr

u debljih žena češće dolazi do patoloških promjena endometrija i zato češće neuredno krvare iz maternice leptin je posebno visok u pretilih žena – on ↓ tek, ↑ potrošnju energije, ↑ HR, regulira kontrolu hipofize androidna preraspodjela masti ↑ opasnost od pojave hipertenzije, KV bolesti, raka endometrija i raka dojke Sumarno: FSH LH Kortizol Norepinefrin Estron – relativno Leptin (u pretilosti) Estradiol Testosteron DHEA DHEAS Androstendion Inhibin Progesteron Prolaktin HR ACTH Melatonin Dopamin IGF-I

Većina žena u postmenopauzi (80%) bit će hipoandrogeno – u njih je pojačana redukcija mišićne mase, ↓ aktivnosti SŽS-a, umorne su, teže se koncentriraju i slabije pamte, opada im libido, gube pubične dlake; brže dolazi do urogenitalne atrofije i osteoporoze. Kliničke promjene u postmenopauzi Rani (akutni) simptomi: vazomotorni → vrući valovi, noćna znojenja (zbog trajno niske razine E2 te sokovitoga oslobađanja LH dolazi do hipotalamičkoga poremećaja i promjene termoregulacije sa perifernom vazodilatacijom u koži i porastom temperature – vrući valovi traju 1-10 min, a mogu se javiti i do 20-30 x dnevno); palpitacije, glavobolje, nesanice } sve to tzv «domino efektom» ruši kvalitetu života psihički → razdražljivost, tjeskoba, depresivnost, emocionalna nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentracije i pamćenja, pad libida (zbog manjka estrogena i androgena) estetski → hipo/hiperandrogenizam; suha koža, kosa, nokti; bore kože (stanjuje se epidermis, koža postaje osjetljiva, suha, sklona perutanju, smanjuje se sinteza kolagena i elastičnih vlakana u koži, smanjuje se masno tkivo potkožnoga tkiva i slabi prokrvljenost). Srednjeročne posljedice (nakon 5 g,) urogenitalne promjene → atrofija (stijenka rodnice je blijeda, loše prokrvljena, bez E2 ne stvaraju se površinski slojevi, opada glikogen, pH raste ⇒ stalne upale, ozljede i ulceracije; senilni kolpitis; rodnica gubi nabore, postaje kraća i neelastična); dispareunija (strofija i suhoća rodnice; spolno nezadovoljstvo i dispareunija djeluju na smanjenje libida); poremećaj mokrenja (gubi se elastičnost i kolagen, smanjuje se vaskularizacija vrata mjehura i prox. dijela mokraćne cijevi ⇒ inkontinencija mokraće, učestalo, hitno i bolno mokrenje); spuštanje i prolaps rodnice i maternice; stidnica postaje tanja, atrofična i sjajna, sklona ozljedama i upalama; uterus se smanjuje. koža → daljnje napredovanje promjena promjene u zglobovima Kasne (kronične) posljedice (nakon 10 g.) kardiovaskularne bolesti → glavni uzrok smrtnosti žena u postmenopauzi: zbog nedostatka estrogena brzo napreduje ateroskleroza (jer estrogeni smanjuju veličinu aterosklerotskog plaka za 50%). Posebno velika opasnost za pojavu KV bolesti postoji u žena koje su pretile, imaju dijabetes, PCOS, visok tlak, kolesterol i one koje puše – u njih postoji posebna indikacija za th estrogenima (HNL smanjuje opasnost od KV oboljenja za 40-60%). Starenjem dolazi do ↑ tjelesne težine (u postm. je čak 60% žena adipozno) jer je ↓ potrošnja energije, ↓ oksidacija masti, ↑ otpornost na inzulin, ↓ lipoliza, ↑

www.perpetuum-lab.com.hr

cervixa. posebno na licu i nadlaktici). vulve. za 4-6 mjeseci poboljšava se jedan dio kognitivnih funkcija SŽS (neuroprotketivno djelovanje).hr . Smanjena tjelesna aktivnost i nedostatak Ca kofaktor su u nastanku osteoproroze. zbog nedostatka estrogena zamućuje se leća i ↑ intraokularni tlak. Masno tkivo proizvodi veću količinu estrona – zato su u debljih žena slabije izražene posljedice deficita estrogena!! osteoporoza→ smanjena gustoća kosti i poremećaj mikroarhitektonike u građi koštanoga tkiva (kost postaje lomljiva). Najčešći su kompresivni prijelomi kralježaka (kronična bol u leđima u 60-85% starijih žena). senilna demencija → Alzheimerova bolest. Vrlo je važno kakvom će kvalitetom žena ući u postmenopauzu jer se od tada za 13% godišnje brže gubi koštana masa! Primarno osteoporoza nastaje zbog manjka estrogena (95%):↑ resorpcija kosti (ranije i jače u spužvastim. facijalni hirzutizam. kočenje gubitka mišićne mase (sarkopenije). sve žene s maternicom moraju koristiti kombinaciju estrogena i gestagena. Kada sa izgubi 15% gustoće kostiju nastaje visok rizik za prijelome. određuje manjak koštane mase u kalkaneusu. Povoljan učinak HNL na izgled i ljepotu žene: kvalitetnija koža (deblja. smanjuje se rizik za senilnu demenciju za 3-4 mjeseca dolazi do 50% poboljšanja stanja depresije poboljšana je kvaliteta života smanjenjem ateroskleroze i KV oboljenja. alkoholizam. smanjenje promjena na malim zglobovima. suzbijanje hiperandrogenih učinaka na koži (akne. migrena dijabetes. visok rizik za ponavljanje CVI. smanjuje se količina suza što pogoduje nastanku konjuktivitisa. d. visok rizik za senilnu demenciju. pretilost. već nakon mjesec dana tegobe se bitno smanjuju. smanjenje nakupljanja i preraspodjele masnog tkiva. UZV denzitometrija je metoda probira. zubi → slabi vid i sluh. hipertenzija teža urogenitalna atrofija. promjene osjetila.com. Markeri koštane izgradnje su serumski osteokalcin.) premenopauza – klimakterij (žene nakon 40. staračka nemoć – nepokretnost www. prijeloma kostiju ca endometrija. zbog dugogodišnjeg nedostatka E2 Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u klimakteriju i postmenopauzi Estrogeni u HNL najšire djeluju na gotovo sve organe i tkiva. koje piju alkohol i one koje puše ranije će razviti težu osteoporozu. Indikacije za HNL: prijevremena menopauza stanje nakon kastracije (kirurške ili zračenjem) disgeneza gonada dugotrajna amenoreja u mladih žena (>6 mj. Žene koje su mršave. smanjena je opasnost od nastanka zloćudnih bolesti. smanjen libido sekundarna profilaksa CVI. g. opadanje kose). osteoporoze te atrofičnih promjena urogenitalnog sustava.trabekularnim kostima (kralješci). slijede prijelomi kuka te palčane kosti. teška osteoporoza udružena je i s povišenim gubitkom zubi. – vazomotorne i pshičke tegobe9 stanje nakon histerektomije (za 2-3 g izgubi se normalna funkcija jajnika) prirodna postmenopauza kasna postmenopauza – senij stanje nakon osteoporotičke frakture stanje nakon srčanog ili moždanog udara Nove spoznaje o neuroprotektivnom učinku estrogena te njihovom profilaktičkom djelovanju stvorile su i nove indikacije: pušenje. jajnika.perpetuum-lab. manje bora. IM. prijeloma kostiju. koštana AP. no same estrogene kao HNL možemo davati samo ženama koje nemaju maternicu (u protivnome – hiperplazija ili rak endometrija). teže promjene vida i sluha. čvršća. a kasnije u kompakti (duge kosti)). dojke kasna postmenopauza: bolovi u leđima.lipogenetskih hormona inzulina i kortizola. Za Dg osteoporoze koriste se denzitometrijske metode i određivanje razine biljega koštane razgradnje i izgradnje. crijeva. najčešće DEXA (dual energy X-ray absorptiometry). prokolagena peptida. Estrogeni su posebno učinkoviti u suzbijanju simptoma rane postmenopauze.

funkcijama SŽS-a. mučnina. neka istraživanja govore da dugotrajno HNL blago povisuje rizik za nastanak ca jajnika.Raloksifen . rak stidnice. fluoridi i dr. didrogesteron (Dabroston tbl.. zdrav život.Strategija za davanje HNL: Koriste se prirodni estrogeni. promjene raspoloženja. i dehidroaepiandrosteron (DHEA) per os.4)) akutna tromboembolija (privremena kontraindikacija) Neke ranije kontraindikacije danas su indikacije: dijabetes. melanom. progesteron-mikronizirani (Utrogestan tbl. urogenitalnom atrofijom i padom libida). endometrioza. gestageni. levonorgestrel – LNG (gel. estrogeni su I. dugotrajna primjena i produžuje život žena za 1. bolnost dojeki. HNL se daje: → kratkotrajno: 2-3 g. Climen. svrbež. SERM (Raloxifen). promjena tjelesne težine. 100mg). Fosamax).5 – 2 godine! Koriste se sami u HNL kad žena nema maternicu. 1mg). djeluje profilaktički na nastanak osteoporoze. Androgeni – sve češće samio ili u kombinaciji s opisanim HNL.. osim ako tako odluči pacijentica ili se pojave kontraindikacije.primjenjuju se naljepci (transdermalno HNL). Vrste HNL: Estrogeni – rabe se kao simptomatsko i preventivno liječenje simptoma. Estrogeni i getageni mogu imati blaže/srednje popratnepojave (10-20% krisnica): estrogeni – glavobolja. urtikarija. kalcitonin.perpetuum-lab. ali agonist ER u endometriju (koristi de kao dugogodišnja adjuvantna th ca dojke) . bolesti zbog promjena u SŽS. porast tjelesne težine. osteoporoza. umorom. U žena s povišenim androgenima – Climen (sadrži gestagen ciproteron acetat – snažno antiandrogeno djelovanje) Gestageni – medroksiprogesteron acetat – MPA (Provera tbl 5 ili 1 mg). razdražljivost. migrena. Katkada se daje lokalna vaginalna primjena HNL (urogenitalna atrofija) – Vagidfem vaginalne tablete ili LNG-IUD.Fitoestrogeni – najčešće ih nalazimo u soji Posebnosti u prevenciji i liječenju osteoporoze Nikada nije prekasno započeti s prevencijom i th osteoporoze. za rješavanje akutnih simptoma → srednjeročno: 4-7 g. depresije. rodnice i cervixa u mlađih žena. oslabljenom mišićnom masom i snagom. gestageni – nadutost. u žena koje imaju niske androgene (žene sa slabim skogn. akne. za 70-100% povisuju kvalitetu života žena te dobi. Cyclo-Menorette. izbor.com. Rak endometija: trajno HNL snižava opasnost za nastanak ca endometrija za 50%! Rak jajnika: poveznost nije u potpunosti razjašnjena. te tibolon (Livial). Kliogest. Najčešće se rabe baljepci koji oslobađaju testosteron. osjetljivost. ciproteron acetat – CPA (kombinirani gotovi HNL.. Selektivni modulatori estrogenih receptora (SERM) – to su nehormonski preparati koji agonistički ili antagonistički utječu na receptore za estrogene: . najčešće estradiol i gestageni visoke kvalitete. Femoston per os ili naljepnica Estracomb). Pozitivan učinak: već nakon 5-7 g HNL. Inhibitori osteoklasta: estrogeni. bifosfonati (alendronat. www. strah. ili više.antagonist ER u dojci i endometriju . ostalima dajemo kobinaciju estrogena i gestagena (gotove kombinacije: Trisequens.Tamoksifen – antagonist ER u dojci. noretisteron acetat – NETA ( kombinirani gotovi HNL.hr . višestruko blagotvorno djelovanje i minimalna rizik → dugotrajno: 10-15 g. kardipoprotektivno te protiv pretilosti. kombinacije. glavobolja. KV bolesti i senilne dmencije Kontraindikacije za HNL: rak dojke ili visok rizik za nastanak raka dojke (no. korisna je i tjelovježba. osjetljivost i bolnost dojki. 2mg). Bolesti jetre nisu kontraindikacija . Liječenje se nikada ne prekida. IUD). 10mg). Djeluju i antionkogeno. samo dugogodišnje korištenje HNL blago povisuje relativni rizik za nastanak raka dojke (za 1.

KT. katkada s krvlju izlaze vodeni mjehurići Prekomjerno povećanje veličine maternice – zbog nakupljanja molarnoga tkiva i krvi. masti . u resicama se nalaze fetalne krvne žile. i nakon 40. stijeka maternice je glatka.g obole 10x češće žene koje su preboljele molu imaju 20-40 x više izgleda za ponovno oboljevanje krvna grupa: najčešće su ugroženi parovi A x 0 i 0 X A u 90% potpunih mola nalazi se normalan kariotip. grozdasta potajnica. oko 15-25% prelazi u invazivnu molu. Mola se pojavljuje u 2 oblika: Kompletna (potpuna. trofoblast ne može iskoristiti dehidroandrosteron www. mjerenje TT i TV.X kromosoma koji se udvostručuju u nepotpune mole nalazimo fetalno tkivo – fetus najčešće umire u I. Prva kontrola: 6 tjedana nakon početka HNL. količina je veća kod invazivne mole i još veća kod koriokarcinoma ↑HPL i P4 (placentarni hormoni) ↓Estrogena (jer zbog odutnosti fetusa. a time i hiperstimulacije jajnika. u resicama se ne nalaze fetalne krvne žile. topla i vlažna koža. Svakih 6-12 mjeseci radi se transvaginalni UZV. 1 x godišnje rade se i laboratorijski nalazi (jetreni testovi. dispneja. Dražančić 242 + 320 Mola hydatidosa.XX koji nastaje oplodnjom 'prazne' jajne stanice spermijem sa 23.i siciciotrofoblast Parcijalna (nepotpuna) mola: degeneracija samo pojedinih korionskih resica.perpetuum-lab. postavljanje Dg. najčešće triploidni kariotip u 75-80% žena mola ima benigni tijek i spontano se povlači nakon evakuacije molarnoga sadržaja iz materišta. napeta i osjetljiva na dodir Hyperemesis gravidarum – 1/3 bolesnica osjeća mučninu i povraća EPH – gestoza i preeklampsija – u 12-27% bolesnica Hipertiroza – u 1-10% bolesnica (HCG ↑ funkciju štitnjače: tahikardija. grozdasta mola. tahikardija U bolesnica s parcijalnom molom najčešća je slika odumrle trudnoće ili nepotpuna pobačaja Hormonski nalazi kod mole hydatidose ↑HCG: zantno iznad 50 000 IJ. u promjeru su >6cm ( ↑ opasnost od nastanka koriokarcinoma) Trofoblastična embolizacija – u 2% ARDS (bolovi u prsištu. MOLA HYDATIDOSA *Šimunić 389.. Makroskopski molu tvore mjehurići različite veličine od kojih svaki ima svoju peteljku i ne komunicira s drugim mjehurićima. ali s izraženim edemom i degemeracijom strome i nestankom krvnih žila. Uz to nalazimo i proliferaciju citotrofoblasta i sonciciotrofoblasta. tromjesječju trudnoće i pokazuje kromosomske abnormalnosti. Obavezan je ginekološki pregled. tahipneja. PAPA-test i mamografija ponavljaju se 1 x godišnje. a svakih 12-18 mjeseci DEXA kostiju. tremor) Teka luteinske ciste jajnika – zbog ↑ sinteze β-HCG. a 3-5% u koriokarcinom Klinička slika Vaginalno krvarenje – u 97%.com. UZV pregled te pregled dojki i mamografija. PAPA-test. degenerativna je bolest trofoblasta kod koje su očuvane korionske resice. nema embrija ni amnionske šupljine. 6 i 12 mjeseci. te kasnije svakih 6-12 mjeseci. Ako su svi nalazi uredni. ginekološki pregled. prisutnost fetalnog tkiva.Prije početka liječenja potrebna je iscrpna anamneza. najčešće 46. proliferacija cito. koagulacija). daljnje kontrole za 3.hr . totalna) mola: hidrops svih korionskih resica. proliferacija uglavnom sinciciotrofoblasta Etiologija i patogeneza žene koje zanesu prije 16.

ako uterus raste ili se pojavi novo krvarenje uz pozitivan β-HCG. Aspiracijska kiretaža – metoda izbora u žena koje žele sačuvati reprodukcijsku sposobnost. pregled. β-HCG u serumu. rjeđe u pluća. plućima ili mozgu Liječenje: kemoth. hepatitis. danas je ovo liječenje indicirano kad je β-HCG pozitivan i nakon 5 mj. stidnici. pobačaj. odr. selektivna angiografija trb. te pri pojavi plućnih i drugih metastaza INVAZIVNA MOLA Ima sve histološke karakteristike kao obična mola. a razlikuje se po prodoru trofoblasta u miometrij i parauterino tkivo. Kontrolni pregledi: ginekol. rjeđe intraabd. rijetko galaktoreja i nefrotski sy. kad se uterus kontrahira. porast uterusa uz vaginalno krvarenje. Nakon aspiracije. intrakranijalno krvarenje. kl. a nakon 6 mj svaka 2 mjeseca Žena za to vrijeme ne smije ostati trudna (OC!) Nakon uklanjanja mole određuje se β-HCG 1 x tjedno dok 3 uzastopna nalaza ne budu negativna – to znači spontano povlačenje (u 80% bolesnica) Zbog mogućeg prelaska u malignu molu u nekim se ustanovama daje profilaktička kemoterapija metotreksatom. porođaj). malu zdjelicu i mozak. kašalj. CT glave. potrebno je kiretom revidirati materničnu šupljinu (isto i ako je došlo do spontanog pobačaja mole. a samo u 5% molarna trudnoća. Dijagnoza: dugotrajna perzistencija ili porast β-HCG nakon uklanjanja mole. nakon infuzije uterotonika (oksitocina) sadržaj iz endometrijske šupljine se postupno i opsežno aspirira. RTG pluća te određivanje razine β-HCG u serumu Kontrole se obavljaju svaki mjesec. rjeđe pobačaj.funkcije bubrega i jetre.iz nadbubrežne žlijezde ↑ tiroidnog hormona i 17-ketosteroida jer trofoblast djeluje stimulacijski na štitnu i nadbubrežnu žlijezdu Dijagnoza UZV je metoda izbora: karakteristična slika tzv.sl. slika: vaginalno krvarenje. ima sposobnost metastaziranja u rodnicu i stidnicu. sporija involucija uterusa. CT ili UZV abdiomena. Organa. ako prelazi određene granice. HCG nizak) Tumor ležišta posteljice (zloćudna trofoblastična bolest) Liječenje Zbog opasnosti od teškog krvarenja i potencijalnog maligniteta molu treba što prije evakuirati. Kl.i zdjel. nekoliko dana davati uterotonike ai antibiotike. ili histerektomija KORIOKARCINOM Zloćudni tm epitela korionskih resica građen od sincicio. Evakuaciju često prati jače krvarenje. aako ne pada. Sastoji se od pojedinačnih ili višestrukih hmoragičnih masa koje ivadiraju u miometrij i destruiraju miofibrile. Histerektomija – u iznimnim slučajevima i to u žena >40g koje ne žele zadržati reprodukcijsku sposobnost i u kojih postoji veća opasnost od nastanka postmolarnih komplikacija Praćenje Bolesnica ostaje pod nadzorom najmanje godinu dana. slika: oskudno vaguinalno krvarenje. hematurija. rodnicu.čvorovi u rodnici. RTG pluća.. met. hemoptoja. trofoblasta. Izgubljenu krv treba nadoknaditi. broj L i Tr Liječenje: citostatici TUMOR LEŽIŠTA POSTELJICE ('placental site trophoblastic tumor') Rijedak tm kojemu u najvećem broju slučajeva prethodi ročna trudnoća. u 50% prethodi mu mola hydatidosa. Dijagnoza: anamneza (mola.i citotrofoblasta. krvarenje ili krvarenje iz GI sustava. Tumorsko nakupljanje stanioca citotrofoblasta na ležištu posteljice s tendencijom lokalnoga širenja u miometrij i limfogeno.perpetuum-lab. Najčešće se širi hematogeno u pluća.com. a može se razviti i DIK. www.hr . metastaze u rodnici. Kl. «sniježne mećave» Color-Doppler: indeks otpora arterija maternice značajno je manji nego u normalnih trudnoća Diferencijalna dijagnoza Hidropska degeneracija resica kod anembrijskih trudnoća (nema prolif.

ranim početkom spolnoga života (<20g). STD. uz bljedilo. javljaju se ui bolovi u križima. trudnoće (<20g). sukrvavi iscjedak – povremeno. Karcinom pločastih stanica (skvamozni karcinom) čini 75-85% svih ca cervixa najčešće se javlja na skvamokolumnoj granici etiologija je povezana s niskim socioekonomskim statusom. ranom dobi I. obilnija i dulje traju. kukovima i natkoljenicama u nekih dizurija i edem donjih udova opstrukcijska uropatija sa znakovima hidronefroze u uznapredovaloj bolesti hematurija i krvarenje iz rektuma u preterminalnoj fazi. većim brojem porođaja. U 90% dokazana je infekcija HPV-om Smatra se da je potrebno 7 godina za promjenu početne CIN lezije u klinički vidljiv invazivni ca cervixa Karcinom žlijezdanih stanica (adenocarcinoma cervicis uteri) Smatra se da nastaje postupno iz GIL (glandularne intraepitelne lezije) Rastom širi cervix koji postaje veći. promiskuitetom obaju partnera. bezbolno krvarenje ili prljanje (spotting) obično nakon spolnog odnosa ili kupanja bol i osjećaj nelagode tijekom snošaja s napredovanjem krvarenja su češća.. čv.com. Liječenje: histerektomija CARCINOMA CERVICIS *Šimunić 432 Epidemiologija i etiologija Invazivni ca cervixa po učestalosti zauzima 3.perpetuum-lab. čv. zdepastiji i poprima karakterističan bačvast oblik Često nastaje multicentrični Putevi širenja urastanjem u okolno tkivo limfogeno (u parametrij) – regionalni ly. Poslijednjih 30g učestalost je ↓ za 50%.hr .Dijagnoza: anamneza. kaheksiju i masivna krvarenja iz rodnice Dijagnoza ginekološki pregled i rektovaginalna palpacija kolposkopija i biopsija endocervikalna kiretaža UZV zdjelice i trbuha Cistoskopija Infuzijska urografija Rektosigmoidoskopija CT RTG pluća Scintigrafija skeleta www. mjesto od svih zloćudnih oboljenja ženskoga reprodukcijskoga sustava (iza ca endometrija i jajnika). mršavljenje. preponski i paraaortalni hematogeno – u pluća i mozak Klinička slika žene 40-55 g. Uz zajedničku ilijačnu areteriju. jače izražen HPL nego β-HCG. preponski ly. pušenjem duhana.

Miomi sa posebnom histološkom slikom su: mitotički aktivni miomi.perpetuum-lab.hr .com. U 2/3 mioma prisutne su degenerativne promjene. hemoragični celularni lejomiomi. infarkcije i pričvršćivanja na okolne zdjelične strukture (parazitski. fibromiomi) su najčešći dobroćudni tumori maternice. Estrogeni posješuju njihov rast. kemoterapijom i kombinirano. bjelkasti. www.1-0. migrirajući miom) Intraligamentarni – između 2 sloja širokog ligamenta. Variraju od konzistencije kamena do vrlo mekanih. Najčešće su multipli. na prerezu vrtložaste strukture. Nastaju proliferacijom 1 klona glatkih mišićnih stanica.5%). Patologija Miomi su dobro ograničeni čvorovi okruglasta oblika. Patogeneza Urok nastanka mioma nije poznat. samo u bolesnica u kojih se ne očekuje dugo trajanje života Liječenje ca cervixa u trudnoći: . Dobro su ograničeni od okolnog miometrija s vezivnom pseudokapsulom. epiteloidni. intersticijsko zračenje) > III → kemoterapija (cisplatin + bleomicin ili vinkristin). a mogu prolabirati i kroz cervikalni kanal. mijenjaju oblik maternice Subserozni – nekada i na peteljci. dobroćudni metastazirajući miomi.Liječenje Kirurško. .rana trudnoća (8-12 tj) u stadiju Ia može se učiniti konizacija + serklaža cervixa. u mlađih žena s mikroinvazivnim ca → konizacija I – Ia (ograničen na cervix i invazivni ca koji se može otkriti samo mikroskopski) → histerektomija. vrlo rijetko zloćudno alteriraju (0. zračenjem. prisutni su u oko 20-25% žena reproduktivne dobi (rastu pod utjecajem hormona.24 i više tj trudnoće: trudnoća se dovršava 29-30 tj carskim rezom i u istome se aktu učini radikalna histerektomija sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom .12-24 tj u Ib i višem stadiju preporučuje se započeti s perkutanim zračenjem (do smrti ploda i pobačaja obično dolazi uz dozu zračenja 35-40 Gy) MIOM * Šimunić 441 + 138 Miomi (lejomiomi. Ako imaju pendularni oblik prominiraju u lumen maternice. celularni lejomiomi. vaskularni lejomiomi. a u Ia2 i Ib (invazija u stromu 3-5 mm. diseminirana peritonealna lejomiomatoza Komplikacije mioma Miomi često podliježu dobroćudnim promjenama. Većinom imaju nešto više stanica od okolnog miometrija. intravenska lejomiomatoza. a učestalost im opada s pojavom menopauze). Submukozni – rastu prema materištu i zbog pritiska na endometrij uzrokuju nepravilna krvarenja iz maternice. Najčešće 1 veća krvna žila opskrbljuje svaki tumor. LARVH ( laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija) > II b (infiltriran parametrij) → zračenje (perkutamno. mulaža (izrada posebnih odljeva rodnice).. može doći do torzije. a različitih su oblika i veličina. brahiterapija (intrakavitarno). zatim difuzna lejomiomatoza i miometrijska hipertrofija. mogu komprimirati mokraćovode i zdjelične krvne žile Histološka građa Vrtložno isprepleteni anastomozirajući snopovi uniformnih glatkomišićnih stanica. Intramuralni – najćešći. atipični lejomiomi. miksoidni. s različitom količinom vezivnoga tkiva. klinički vidljiv ca) radikalna histerektomija.

moguća je klinička slika ileusa. maetroragije → posljedica je anemija i manjak Fe. Nepravilna i obilna krvarenja iz maternice – čest simptom. Liječenje gestagenima može se provoditi i prije kirurškoga zahvata. poremećena mikcija i razvoj hidrouretera. na peteljci. Dijagnoza Rutinski ginekološki pregled (+ digitorektalni i palpacija abdomena) UZV: subserozni miomi vide se kao nepravilnosti koje remete glatkoću ruba maternice. pritišću jajnike i jajovode i dovode do njihove opstrukcije. tuboovarijski apscesi. venska kogestija zdjelice i donjih udova. akutna bol kod torzije ili rađajućeg mioma. moguća je i tromboza. takvi miomi se povećavaju i smekšavaju te mmogu pritiskati i dislocirati susjedne organe i tkiva Inficirana nekroza: ovi miomi omogu uzrokovati simptome akutnoga abdomena s bolovima u donjemu dijelu trbuha. venska staza i intersticijska krvarenja. jaki bolovi. Torkviranje mioma: subserozni m. Nakon porođaja moguće su jake kontrakcije maternice i obilnija krvarenja. cervikalni miom. RTG abdomena: samo kalcificirani miomi Histerosalpingografija: deformacije uterusa Histeroskopija Intravenska urografija MR (rijetko se rabi) Diferencijalna dijagnoza Trudnoća. obilne menstruacije (menoragije). Neplodnost – miomi na peteljci i cervikalni miomi mogu pritiskati i sužavati cervikalni kanal. ginekološkim pregledom. konstipacija. torzijom mioma ili kontrakcijom uterusa kod rađajućeg mioma. Takvi promijenjeni miomi često podliježu infekciji. intramuralni su unutar mišićne stijenke. Miomektomija: mlade žene koje još žele rađati www. visoke septične temperature tresavicu. abdomen) → hitna operacija Mali miomi → analozi GnRH (mogu smanjiti veličinu mioma i do 60%). postaju nehomogeni.perpetuum-lab. atrofija. Spontani pobačaj – 2x je češći u žena s miomima maternice. a ako se pojave sekundarne promjene. kronična bol + dismenoreja. Cistična degeneracija: moguće prsnuće. tromjesječju mogu potaknuti spontane pobačaje i prijevremene porođaje (analgetici i tokolitici!) Za vrijeme porođaja mogu izazvati inerciju maternice. hijalina i cistična degenracija te kalcifikacija mioma. To su homogeno ehogene strukture. Kirurško liječenje: indikacije su obilna krvarenja uz posljedičnu amenoreju.com. i 3. infekcijom. anomalije položaja i stava djeteta ili opstrukciju porođajnog kanala. nagli rast mioma u reproduktivnoj dobi ili svaki rast mioma u postmenopauzi (isključenje sarkoma!). Klinička slika Simptomi se javljaju samo u 35-50% bolesnica. asimptomatski se miomi otkrivaju slučajno.Česte su nekroza. premenstruacijsko oskudno krvarenje (?spotting'). Liječenje Anemija se liječi sanacijom nepravilnih krvarenja uz nadoknadu Fe Akutna stanja torzije ili nekroze (ak. Bol – može se javiti kao posljedica degeneracije mioma povezane s vaskularnom okuzijom. tm jajnika. Napetost u maloj zdjelici – nastaje zbog pritiska velikih mioma na okolne organe. a submukozni iskrivljuju konture šupljine maternice. kompresija okolnih organa male zdjelice. a mogu se i otrgnuti i prsnuti Rađajući miom: obilna krvarenja i jaki bolovi Miomi pogoduju neplodnosti jer dislociraju i deformiraju maternicu. mučninu i defans trbušne stijenke. Nekroza: česta zbog ishemije. dispreunija. a ako se izliju u trbušnu šupljinu – ak.. U 2. tm organa male zdjelice Miomi i trudnoća Nakon miomektomije u 40% žena dolazi do trudnoće. masna. abdomen.hr . ako je miom jedini razlog neplodnosti.

peritoneum FIGO 1988. žlijezde hematogeno – u pluća. jetru. ali samo oko 25% krvarenja u menopauzi znače rak! ginekološki i citološki pregled frakcionirana kiretaža histeroskopija UZV. operacija nije potrebna. kosti. kada je enukleacija mioma nemoguća U žena u peri/post – menopauzi čiji miomi ne prave smetnje i smanjuju se. dobi bolesnice. – atipične stanice Dijagnoza anamneza: oko 90% ca endometrija očituje se krvarenjem.com.složena h. KARCINOM ENDOMETRIJA *Šimunić 451 Incidencija Najčešći ca spolnih orgaan. dubini invazije. MR tumorski biljeg CA-125 u uznapredovalim stadijima Širenje lokalno – u miometrij. jajnik. čini 6-7% svih ca u žena.atipična h. 453) – porastom gradusa raste stupanj nezrelosti tm Kada kiretirati? ženu > 40 g pri ponovljenome abnormalnome krvarenju iz maternice. – kompleksniji uzorci rasta. perit. koncentraciji estrogenskih i progesteronskih receptora i zahvaćenosti limfnih čvorova. šupljinu limfogeno – u zdjelične i paraaortalne ly. pliku latu i zdj. incidencija u porastu 2 temeljna oblika: ovisni i neovisni o estrogenima Činitelji rizika žene koje su kronično izložene neoponiranom djelovanju estrogena pretile kasna menopauza PCOS dijabetes estrogenski tm gonada estrogensko HNL (hormonsko nadomjesno liječenje) terapija tamoksifenom (selektivni modulator E receptora) nerotkinje U višerotkinja i žena koje su uzimale OC postoji znatno manja vjerojatnost od obolijevanja ca endometrija!! (OC – zaštitni učinak traje 3-10 godina) Tijek bolesti Najčešće ishodište ca je hiperplazija sluznice maternice: .jednostavna h.perpetuum-lab. kod svakoga krvarenja u postmenopauzi. klasifikacija stadija proširenosti (str.Histerektomija: u starijih. papilarno pupanje . kroz jajovod impl. serozu. – proliferacija + ↑broja i dilatacija žlijezda . kod abnormalnosti endometrija nađenih UZV-om Prognoza Ovisi o stadiju proširenosti. www. pri sumnjivom ili pozitivnom citološkom nalazu. u žena koje više ne žele rađati.hr . Color-doppler. gradusu tumora.

kombinira se vanjsko i intrakavitarno. građen od stanica sličnim stanicama strome endometrija u proliferacijskoj fazi ciklusa. umjerena atipija Klinički: nepravilno krvarenje iz rodnice. izrazita agresivnost Liječenje: histerektomija i adneksektomija + ev. histeroskopija i frakcionirana kiretaža Liječenje: histerektomija i adneksektomija + postop. povećan uterus./adneksektomija www. izuzetno zloćudni. histerekt. na rezovim zamrznuta tkiva maternice određuju se tijekom operacije gradus ca i dubina prodora u miometrij. perkutano zračenje. krvarenje iz rodnice. Širi se uglavnom hematogeno u pluća.Liječenje Kirurško – laparotomija. katkada povećanje uterusa uz bolove u zdjelištu Liječenje: histerektomija i adneksektomija Endometrijski stromalni sarkom visokog stupnja zloćudnosti – od stanica endometrijske strome s izraženom atipijom stanica Klinički: makroskopski polipoidnog izgleda. ispunjen brojnim polipima. Dg: UZV – 'široka plja razrijeđenja' 8krvarenja i nekroze unutar tm). Hormonska th progestinima – ako su E i P receptori visoki. zloćudna – adenosarkom ako je epitelna sast. solitaran. oni se daju i kod jednostavne i složene hiperplazije TUMORI UTERUSA *Šimunić 458 SARKOMI UTERUSA Rijetki tm. Color-doppler. zloćudna – karcinofibrom U MMT-u su zloćudne obje tm sastavnice. brzi rast 'mioma'. širi se limfogeno i hematogeno.hr . najčešće intramuralan tm. u prosijeku velik 8-10 cm Klinički: krvarenje iz rodnice. MIJEŠANI MEZODERMALNI (MULLEROVI) TUMORI (MMT) najčešći sarkomi uterusa (1/2 svih) mogu se razviti tm sastavljeni od epitelnih i mezenhimskih sastavnica. te se u skladu s tim donosi odluka hoće li se izvesti zdjelična i/ili paraaortalna limfadenektomija Zračenje – u stadijima IIIi IV. MMT-i mogu biti homologni (od elemenata koje inače nalazimo u uterusu) i heterologni (sadrže i sastavnice koje inače ne nalazimo u uterusu) Adenofibrom – dobroćudan. u stadijima i i II. 'mekani tm' uterusa uz bol u zdjelištu. ako su obje komponente dobroćudne – adenofibrom ako je mezenhimska sat. Kemoth. praćenje (u prve 2 g > 80% recidiva) ENDOMETRIJSKI STROMALNI TUMOR nastaje iz stanica endometrijske strome u žena kasne reprodukcijske dobi Stromalni nodul Endometrijski stromalni sarkom niskoga stupnja zloćudnosti – najčešći. prognoza loša Histogenetsko izvorište: -glatko mišićje uterusa (leiomyosarcoma) -endometrijska stroma LEJOMIOSARKOM Javlja se između 52-54 godine. Za uznapredovale stadije i kod opetovanog javljanja. postop. Zrači se i kad je operacija kontraindicirana.com.perpetuum-lab.

Color – Doppler. zbog pritiska na mokraćni mjehur može se javiti dizurija.perpetuum-lab. ATIPIČNI EPITELNI PROLIFERATIVNI TUMORI Između dobroćudnih i zloćudnih – imaju niski zloćudni potencijal i povoljnu profnozu. ima nizak zloćudni potencijal. najč. ali i o njegovoj strateškoj lokalizaciji. u tijelu uterusa.hr .. epitelom. spolnih stanica i specijalizirane strome čine > 90% svih tm jajnika EPITELNI TUMORI JAJNIKA 3 kategorije: dobroćudni. niskih vrijenosti CA-125 obično su dobroćudni cistadenomi! Liječenje: isključivo kirurško. tanke stijenke.com. u ctpl nakupine sluzi. atipični epitelni proliferativni tm i zloćudni tm. zahvata neophodno je učiniti hitnu (ex tempore) PHD analizu. Rijetko uzrokuju simptome zbog pritiska na zdjelične vene i n. Liječenje: histerekt. cistično – solidan BRENNEROV TUMOR (*Šimunić 462) – fibroepitelni tumor građen od žarišta prijelaznoga epitela. uglavnom je malen i ne izaziva kliničke smetnje Simptomi: ovise o veličini tumora. uklanjanje sluzi Endometrioidni cistadenom – rijedak. U mlađih žena koje još žele rađati laparoskopski se izvodi jednostrana adneksektomija ili cistektomija. krvarenje iz rodnice praćeno ispadanjem pojedinih dijelova tumora. širi se limfogeno i hematogeno. vrlo je agresivan i rano metastazira u jetru i pluća Liječenje: histerektomija. obostrana adneksektomija + zdjelična i paraaortalna limfadenektomija TUMORI OVARIJA *Šimunić 461 Prema WHO postoji 11 skupina tm jajnika prema histogenetskom podrijetlu. zbog pritiska na rectum mogu se javiti i smetnje u pasaži crijeva. obično multilokularni. UZV. tijekom kir.Adenosarkom – rijedak. bez papilarnog rasta i patološke prokrvljenosti. u uznapredovalim stadijima kemoth.šupljini i katkada može izazvati transformaciju mezotela potrbušnice u mucin . unutarnja stijenka glatka i obložena 1-rednim cil. Javljaju se u mlađoj životnoj dobi (42-47 g) Liječenje: ZLOĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA www. S rastom tm javlja se nelagoda u trbušnoj šupljini./adneksekt.9 Cistične. sadržaj tm razlije se po trb. pa potom donijeti odluku o opsegu zahvata. određivanje vrijednosti serumskih biljega CA-125 i CA-19. ischiadicus – edemi nogu i parestezije Dijagnoza: bimanualni palpacijski pregled. u postmenopauzi. ili zračenje MIJEŠANI ZLOĆUDNI MULLEROV TUMOR (KARCINOSARKOM) najčešće se javlja u postmenopauzi Klinički: povećanje uterusa. DOBROĆUDNI EPITELNI TUMORI JAJNIKA Obično uni/multilokularne cistične tvorbe obložene neaktivnim kub/cil epitelom Serozni cistadenomi – ispunjeni bistrom seroznom tekućinom.sekretorni epitel (pseudomyxoma peritonei) Liječenje: kirurško. unilokularne tvorbe. Tm iz pokrovnoga epitela. 1 šuplja tvorba veličine 8-10 cm Mucinozni cistadenomi – veći od seroznih. u starijih histerektomija i obostrana adneksektomija. a ako je tm velik i smješten u Douglasovu prostoru. Ako prsne. 28-40g. polipoidna izgleda.

urografija. dojenje OC . Nakon porođaja profilaktičko odstranjenje jajnika TUMORI SPECIJALIZIRANE STROME JAJNIKA Čine 5-12% tm jajnika i dijele se u nekoliko skupina: GRANULOZA TUMORI Većinom zloćudni. Mlađe žene: ovariektomija + 6 mjeseci poslije – laparoskopski ' second look' ( detaljno se pregleda cijela trbušna šupljina. proliferacija i katkada zloćudna transformacija. karcinoza pleure i hidrotoraks) 3. 471) www. određivanje CA-125 2 x godišnje. adneksektomija i omnektektomija * Obiteljski karcinom jajnika . inf.vegetarijanska prehrana.perpetuum-lab.↑ opasnost: neplodnost . bol u trbuhu.hr . UZV 2 x godišnje.com.javlja se značajno ranije nego sporadični ca jajnika!! Javlja se u okviru 3 nasljedna sy: . vit.talk: vanjski kancerogen (puder!) . Liječenje: Starije žene: histerektomija + adneksektomija + ev. CT. vrijednosti CA-125. ali niskoga stupnja zloćudnosti. Širenje: 1.HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) nasljedni sy Lynch sy II (nasljedni nepolipoidni kolorektalni ca i ca jajnika) Prevencija i liječenje: uzimanje OC do trudnoće. jajnika stalnim ovulacijama) b) Gonadotropinska hipoteza (trajna izloženost jajnika visokoj razini cirkulirajućih FSH i LH povećava opasnost od natanka tm) c) Teorija zdjelične kontaminacije (kontaminacija kancerogenim tvarima putem spolnog sustava) Cramer i Welch: jednistvena teorija – prvi korak karcinogeneze je invaginacija pokrovnog epitela u stromu jajnika – slijedi diferencijacija. Čimbenici rizika: . limfadenektomija. UZV. BRCA-2 i p53. limfogeno (u zdjelične i paraaorttalne ly čvorove) 2. MR. (Š. limfatički transdijafragmalni put (u pleuralnu šupljinu. palpacija trbuha. AiC . smetnje disanja (pritisak na dijafragmu). CD. u uznapredovaloj bolesti rast trbuha (ascites).nasljedni ca jajnika . ↓ . najčešće se javlja u žena > 50 g.potrošnja životinjskih masti. bimanuelna pretraga zdjelice. kolonoskopija i pasaža crijeva.prehrana: ↑ . malaksalost. nakon trudnoće histerektomija. gubitak tjelesne težine Dijagnoza: Anamneza. KARCINOM POKROVNOGA EPITELA Zloćudni tumori jajnika čine 5% svih zloćudnih tm u žena.↓ opasnost: rađanje.↑: mutacije onkogena K-ras i HER-2/neu. ↓: inaktivacija tumorsupresorskih gena BRCA-1. pregled 2 x godišnje. transcelomno (implantacijom po trbušnoj šupljini) 1. hematogeno (u jetru i pluća) Klinička slika: U početku nelagoda u trbuhu i pritisak na okolne organe. RTG pluća. uzmu se ispirci s tipičnih mjesta i uzorci peritoneuma s tipičnih mjesta). gin.Etiopatogeneza: 3 glavne hipoteze a) Hipoteza neprestanih ovulacija (ponovljene traume epitelne pov. bjelančevina i unosa cal.

hematogeno (jetra).sl. + sist. obostrana adneksektomija. od lipidnih stanica nalik Lexdigovima. Glatke površine. makroskopski nalikuje miomu.perpetuum-lab. Nizak zloćudni potencijal. konzervativno ako se otkrije rano (fertilna sposobnost) – jednostrana adneksektomija. hematogeno (rano!) Liječenje:kirurški. luči HCG. ly širenje (paraaortalno). promjera 5 cm. + kemoth. u oko ½ dovode do postupne maskulinizacije. TEKA TUMORI (THECOMA) Razmjerno rijetki. uznapredovali kir. kemoth. rastu sporo. u 95% dobroćudni Liječenje: I kirurški. Liječenje: kir. pregledom. česti u djevojčica i adolescentica! (skoro 70% svih zloćudnih tm jajnika). transcelomno presađivanje(omentum i peritoneum). uvijek jednostrani. Liječenje: kirurško.com. Širenje: ly. . Trijas simptoma – sy Meigs: fibrom jajnika + ascites + hidrotoraks. citostatici TUMORI ŽUMANJČANE VREĆE (YOLC SAC CARCINOMA) Rijetki tumori. djevojčice & adolescentice. u 80% estrogeno aktivni. Liječenje: kir. + citostatici KORIOKARCINOM Tumor građen od zloćudnih trofoblastičnih stanica koje odgovaraju stanicama citotrofoblasta i sinciciotrofoblasta normalne posteljice. iznimno brz rast i rani rasap bolesti. 10-12 cm u promjeru. 2 skupine: .negestacijski – rijedak. TUMORI SPOLNIH STANICA (Š. u 85% u postmenopauzi. Obično jednostran tm. u serumu ↑ AFP. jednostrani. prognoza odlična Typus iuvenilis – žene < 20 g. Liječenje: rani stadiji kirurški.2 tipa (histološki): Typus adultus – u peri/postmenopauzi. 472) Čine 15-25% neoplazmi jajnika. 6-7 cm. promjera 15 cm. dobroćudni su. + citostatici. ly metastaze paraaortalno i u retroperitoneum. Često se otkriva u mladih bolesnica s primarnom amenorejom. radikalno ako se otkrije u uznapredovalom stadiju – histerektomija. EMBRIONALNI KARCINOM www. ugl. Liječenje: kirurško.gestacijski – u odraslih žena kao primarni ovarijski korioca nastao na temelju ovarijske trudnoće ili kao metastaza u jajnik primarnoga korioca maternice Liječenje: kemoth. može izazvati preuranjeni pubertet. DISGERMINOM Zloćudni tumor nastao malognom alteracijom primordijalnih oocita. glatke stijenke. Karakteristična kl. II i III kir. HILUSNI TUMORI (LEYDIGOMA) Rijetki. jednostrani. solidni.hr . TUMOR SERTOLI – LEYDIGOVIH STANICA (ANDROBLASTOMA) Rijetki. FIBROMI Solidni rast stanica vezivnoga tkiva. je nagli rast trbuha u djevojčice/mlađe djevojke. nastaju transformacijom embrionalnih stanica u ekstraembrionalno tkivo. ne prave smetnje i obično se otkriju slučajno rutinskim gin. Liječenje: kirurško. mlađe žene (20-30g). omentektomija i limfadenektomija.

otočići nezreloga ili embrionalnoga tkiva.Vrlo rijedak ali izrazito agresivan. proljev.com. Liječenje: kir + ev. pluća i abdomen . hematogeno. Jajnici su metastazama najčešće zahvaćen organ ženskoga spolnoga sustava.rijedak. pregled mokraće www. Amenoreja. liječenje: kir. deskvamiranim pločastim epitelom i dlakama. Cistične šupljine obično su ispunjene lojem. Najčešće su građeni od lože i živčanoga tkiva (ektoderm).izmjeriti visinu i težinu trudnice . U trudnoći čini zapreku u porođajnom kanalu ili rupturira tijekom poroda. brzo raste i rano metastazira. defans) a moguća je i nekroza stijenke sa rupturom (kemijski peritonitis sa priraslicama). Jednostran. Serumska razina CA-125 rabi se u procjeni učinkovitosti th.. Metastaze ca dojke su najčešće. Karcinoidni sy (crvenilo kože i vrata. MIJEŠANI TUMORI SPOLNIH I STROMALNIH STANICA Gonadoblastom . desetljeću života. seroreakcije na lues. anomalije spolnih organa. rano širenje implantiranjem. KKS. a u 20% muškarci s kriptorhizmom. najčešće nezreli neuroepitelni elementi. MONODERMALNI TERATOM Teratom od samo 1 zametnoga listića. razmjerno su česti ca GI sustava. Obostrane metastaze u 2/3 žena. Liječenje: kir. kemoth. U pravilu dobroćudan.učiniti laboratorij: krvna grupa (ABI i RH). kosti i hrskavice (mezoderm) te crijevnoga i dišnoga epitela (endoderm).hr . ly. Simptomi ovise o veličini tm (kompresija). Liječenje: kirurškom u okviru liječenja primarnoga karcinoma. Jako naginje zloćudnoj preobrazbi (najčešće ima otočiće disgeminoma). Stanice se nasele per continuitatem.perpetuum-lab. hipospadijom i unutarnjim ženskim spolnim organima. --------------------------------------------porodništvo------------------------------------------PREGLED TRUDNICE *Dražančić 21 OPĆI PREGLED Obavlja se pri prvom dolasku trudnice: . Ca endometrija također metastazira u jajnik. Liječenje: kir. Dobroćudan. građen od tkiva koja potječu od sva 3 zametna listića zametka. + kemoth. (ekstirpacija). vrlo rijedak. i 3.izmjeriti krvni tlak . U 80% bolesnice su fenotipski žene. hipotenzivne krize). isključivo u disgenetičkim gonadama. Komplikacije: torzija (bol. manjak jednog spolnog kromosoma ili mozaicizam. ly.analizirati bjelančevine u mokraći . hem.Krukenbergovi tumori (najčešće iz želuca).pregledati srce.ili transcelomnim putem. godine. virilizacija. METASTASKI TUMORI JAJNIKA 5-8% svih ca janika. zloćudan.procijeniti koštani sustav . NEZRELI TERATOM (TERATOKARCINOM) Rijedak tm. Najčešće se vidi struma ovarii – građa jednaka parenhimu štitnjače. najčešće se javlja oko 12. ZRELI TERATOM Najčešći tm jajnika u 2. građen od velikih zloćudnih primitivnih oocita. Karcinoid nastaje iz stanica probavnoga i dišnoga epitela koji se nalazi u zrelome teratomu. Liječenje kir. kao i ca jajovoda (izravno urastanje).

od 18. prije termina prohodan za prst. Vanjski pregled U posljednjem tromjesječju trudnoće mogu se prilično točno procijeniti: Položaj čeda: uzdužan. positio prima seu sinistra (zatiljak i leđa djeteta okrenuti su prema lijevoj strani majke) II. Određuje se: A) veličina i oblik corpusa uteri sa 5 tj. druga ruka iznad simfize.. i za cijelu jagodicu prsta) Važno je da unutrašnje ušće cervixa nije prohodno pri palpaciji! Manualna palpacija povećanog trupa maternice: kažiprstmi srednjak su u rodnici. poprečan i kos (situs longitudinalis. sve do 32. tj. tj.oskudan.perpetuum-lab. tj.hr . pretežno u stražnjem svodu.tj veličine je manje ženske šake i potpuno mekan od 8. infekcije i korioamnionitisa!) te konačno uzeti direktni i endocervikalni citološki razmaz po Papanicolaouu opisivanje stijenke rednice i vrata maternice: sluznica je blijedoružičasta. veličine je glave djeteta. potrebno ga je i mikroskopski analizirati (u nativnom preparatu traže se laktobacili. a kasnije u razmacima od 1 mj. (tada češće: sa 35. palpiramo uterus izvana. tromjesječju postaje uloživ za vrh. UZV: I. nožice skvrčene u kukovima i priljubljene trbuhu. a u III.- ako u anmanezi postoje indikacja.com. (odr. nestaje flexio. povećava se i postaje kuglast sa 12. tek potkraj trudnoće postaje uloživ za vršak prsta. a 2-3 tj.. do 22. pogotovo njgov istmički dio (Hegarov znak). bjelkast.) tako da ukupni broj pregleda bde 8-9. 37 i 39 tj. do 12. veličine je muške šake sa 16. do 37. palpiramo cervix. tj. Pri svakom pregledu izmjerimo krvni tlak. amenoreje uterus je smekšan. sijelo placente. transversus et obliquus) Stav čeda: stav glavom i stav zatkom Namještaj čeda: I. veličinu glavice. tj. per spekula se informiramo o rodničkom iscjetku. iscjedak. slušamo KČS. vaginalis i kvasnice) i stupnjevati u 3 stupnja čistoće po Schroderu (važno za sprečavanje asc. tj. positio secunda seu dextra (…prema desnoj strani majke) Držanje ploda (habitus fetus): odnos sitnih česti ploda prema trupu. tj. a cervix koničan u nerotkinja. Nakon 16. priljubljene na prsni koš. (Versio ostaje sve do blizu kraja trudnoće. corpus se izduljuje i približava xifoidu. PREGLED U UZNAPREDOVALOJ TRUDNOĆI Prvi pregled trebao bi se obaviti do 8. (U žena koje su ranije rodile već u II. izrasline) Pregled u spekulima: iscjedak u rodnici: normalno . a mogu se ustanovitii i segmentalna otvrdnuća (Piskačekov znak) sa 8.) Palpacija područja adnexa: bilo kakav nalaz na adnexima zahtijeva UZV pregled. L. od 34. cilindričan u rodilja. ev. Anomalije fetusa) II. radi se i bakteriološki pregled mokraće. test opeterećenja glukozom i genetsko savjetovanje GENITALNI PREGLED PREGLED U RANOJ TRUDNOĆI Inspekcija vanjskog spolovila (crvenilo.) www. tj. t. svojim dnom izlazi iz male zdjelice B) položaj maternice u oko ¾ žena je u položaju anteversio – anteflexio. Cervix je zatvoren. bakterije. (Zdravo djete – obično prekrižene ručice.

Dokaz β-HCG u mokraći ili serumu žene reprodukcijske dobi indikativan je za trudnoću. dokle seže fudus) 2. i s. c. Ne koriste se rutimski. Trofoblast se sastoji od citotrofoblasta (unutarnji sloj) i sinciciotrofoblasta (vanjski sloj). Inspekcija iscjetka (sluzav. Diameter intercristalis – 28cm – između obje cristae iliacae Diameter interspinalis – 25cm – između obje spinae iliacae anterior Diameter intertrochanterica – 32cm – između trohantera Conjugata externa – 19-20cm – između gornjeg ruba simfize i trnastog nastavka 5. otvara se ušće i spušta glavica.Fizikalni pregled Inspekcija (gleda se je li maternica uzdužno ili poprečno ovalna – položaj čeda) Palpacija Leopold – Pavlikovim hvatovima: 1.com. 6 položaja: U početku. stijeku fetalnih kapilara pa u fetalni krvotok. odbitkom 1. tvrdoća i prohodnost cervixa te njegov položaj. PREGLED U PORODU Vanjski pregled Leopold – Pavlikovi hvatovi i slušanje KČS Unutrašnji pregled Obavlja se pod najstrožim mjerama asepse. stvaraju peptidne i proteinske hormone. glava je pomična nad ulazom zdjelice. Humani korionski gonadotropin (HCG) HCG je hormon kojega izlučuje sinciciotrofoblast. rodnice i cervixa. Inspekcija i palpacija međice. duljina. a s. mogu se odrediti u krvi prije implantacije blastociste. Unutrašnji pregled Vaginalnim pregledom kažiprstom i srdnjakom pipamo koja je predležeća čest. Zangenmeisterov hvat: otkriva prominira li predležeća čest u odnosu na simfizu (disproporcija) Auskultacija: slušanje kucaja čedinjeg srca (KČS) opstretičkom slušačlicom i doplerskim pretraživačem. sukrvav ili krvav). zatim prolaze kroz sincicij.5cm dobije se conjugata vera Diameter intertuberalis – između tubera sjednih kvrga procjenjuje se iskustveno ili postavljanjem šake na međicu TEST NA TRUDNOĆU *Dražančić 82 Posteljica se sastoji od majčinog dijela (decidua) i fetalnog dijela (trofoblast). obuhvat predležeće česti (u > 95% tvrda zaobljena glavica) 4.1 glava je srednjim segmentom u zdjelici 0 glava je velikim segmentom u zdjelici + 1 glava je na dnu zdjelice + 2 glava je na izlazu zdjelice Mjerenje zdjelice (menzuracija) Mjeri se šestarom po Baudeloqueu..perpetuum-lab. pipanje sitnih česti i leđa 3. slabinskog kralješka Conjugata diagonalis – 12-13cm – između donjeg ruba simfize i promontorija. Prvi pokazatelji trudnoće su rani faktor trudnoće (EPF) i faktor koji stimulira trudnoću (PAF).3 glava je priljubljena na ulazu zdjelice . U prvom porodnom sdobu sikrono nestaje cervix. vodenast. obuhvat fundusa (saznajemo koja je čest u fundusu. Važno je procijeniti dubinu angažiranja (spuštanja) glavice. (Određuje se βlanac jer je specifičan za svaki hormon) U normalnoj trudnoći HCG se može dokazati u serumu već 8 – 9 dana poslije ovulacije.hr . sve steroide – steroidi se prvo oslobađaju u majčnu cirkulaciju unutar interviloznog prostora. www. a zatim . procjena dubine angažiranja glavice 5.2 glava je malim segmentom u zdjelici .

a u babinjama se ciklički povisuje vezano za dojenje MSH (melanostimulirajući hormon). Važan je za održanje i napredovanje porođaja. koncentracije. tjedan granuloza stanice (u menstruacijskom ciklusu). sinciciotrofoblast (u trudnoći) RELAKSIN žuto tijelo (kasnije posteljica) Rana trudnoća: stimulacija žutog tijela progesteron implant.tj. trudnoće stvara se najviše HCG. opušta ligamente zdjelice.Kvalitativni testovi za brzi dokaz trudnoće iz prvre jutarnje mokraće osjetljivosti su od 50 do 500 IJ HCG/L.osjetljivosti receptora je s 36. regulira kontraktilnost uterusa 14. U 9. koncentracije ostaju niske tijekom cijele trudnoće HR ostaje isti ili nešto snižen TSH ima najveći porast u 2. testosteron (descensus testisa) Korelira s masom placente.5 dana. potom razina pada i sve do kraja ostaje na 10% od max. inducira sintezu somatomedina lipoliza!. a u babinjama djeluje na izlučivanje mlijelka (kontrakcija gms lijezdanih stanica) vazopresin – ne mijenja se www. mjesecu trudnoće ACTH PRL: porast počinje između 5.blastociste Kasna trudnoća: DHEA.hr . do 10 dana od izostanka menstruacije. tjedna.) HPL posteljica 5. pada nakon poroda. HCG u serumu može se točno izračunati trajanje trudnoće u danima: razina HCG udvostručuje se svakih 1. a patološki visoke vrijednosti povezane su sa molarnom trudnoćom ili trofoblastičnom bolesti. DHEAS.5 – 2.com. max.perpetuum-lab. tjedan PRL INHIBIN decidua 7. Na osnovi konc. tj. i 8. PRL FSH i LH. ZNAKOVI TRUDNOĆE Endokrine promjene u trudnoći HORMON MJESTO STVARANJA *Dražančić 82 + 94 + 101+ 104 + 318 U SERUMU SE JAVLJA OD DJELOVANJE HCG sinciciotrofoblast 8-9 dana (max: 9 tj. na kraju trudnoće je 10x viši. inhibira glukoneogenezu u majke (djeluje dijabetogeno!) Regulira osmotski tlak u amnijskoj tekućini Inhibira djelovanje FSH inhibira rast folikula u jajniku i ovulaciju tijekom trudnoće Omekšava cervix. Pozitivan rezultat ovih testova u trudnoći dobiva se oko razdoblja očekivane menstruacije. izaziva pojačanu pigmentaciju oksitocin: povisuje se tek u 2/2 trudnoće. Visoka razina HCG ukazuje na višeplodnu trudnoću. dan Promjene endokrinih žlijezda u trudnoći Hipofiza prednji režanj.

6-6.com.hr . znatno je bazalni metabolizam ukupni T4 (tiroksin) i T3 (trijodtironin). dio koji oblaže materište je parijetalna decidua.perpetuum-lab. nakon tog vremena posteljica preuzima funkciju. u 2. ima kruškolik oblik. zonu spongiozu). proliferira epitel kanalića. U trudnoći stanice strome nabubre. sluznica maternice transformira se u deciduu (decidua ima površni sloj. U ½ trudnoće uterus je kuglast (rast mišićnih niti). mišići hipertrofiraju. a žlijezde zauzmu čitavu dojku receptori za PRL na žlijezdanim stanicama www. pločasti epitel odeblja glikogen pretvara se u mliječnu kiselinu – zaštitni niski pH (3. Bazalnom se naziva ona na mjestu implantacije jajašca. CT (kalcitonin) 1.25-dihidroksi-vitamin D Nadbubrežne žlijezde kortizol (dvostruko već u 1/3. a onaj koji oblaže jajašce kapsularna. no slobodnog kortizola je vrlo malo aldosteron deoksikortikosteron (uloga u patogenezi edema i hipertenzije u trudnica s preeklampsijom!) androstendion DHEA (dihidroepiandrosteron) – glavni prekursor za stvaranje estriola i estrona Genitalni organi Vanjsko spolovilo i rodnica međica i vulva postaju hiperemične i mekše rodnica: modroljubičasta (venska staza – Chadwickov znak). ali slobodni T4 i T3 ostaju u granicama normale Paratiroidne žlijezde povećana je potreba za Ca. a u 2/2 plosnato ovalan (pasivna distenzija stijenke koja je debela tek 0. kapacitet joj je oko 6mL. viskozan i mutan te stvara cervikalni čep istmus (dio vrata koji se nalazi odmah iznad cervixa. Trup maternice: izvan trudnoće maternica teži 50-70g. no balans Ca je pozitivan. S cervixom tvori zaporni mehanizam. katkad prave boli povećavaju se: u 1. a granice su mu prema distalno histološko. Jajnici i jajovodi rastom uterusa izlaze iz zdjelice i postaju abdominalni organi krvne žile jajnika jako se prošire. zonu kompaktu.Štitnjača štitnjača se povećava.5cm.5cm). jajnici postaju hiperemični žuto tijelo u trudnoći luči progesteron (P4) do 50-60 dana trudnoće. okolno vezivo omekša. jer je apsorpcija Ca iz t. duljina 7.crijeva i PTH (paratiroidni h. trimestru epitel postaje spljošten.). napetosti.0) Maternica cervix: količina glikozamina veziva smekšavanje cervixa. tjedna. a peterostruko do kraja trudnoće). i dublji sloj. jer se 25-30g deponira u fetalni skelet.2 i 3 mj. i 3. jajovodi: spljošten epitel endosalpinksa (nema hipertrofije mišićnog sloja) Dojke osjećaj topline. proliferacija endocervikalnih žlijezda cervikalni mukus koji je gust. se broj i veličina žlijezda. Žuto tijelo najaktivnije je do 10. Mišićni sloj građen je od glatkih mišićnih stanica koje se isprepleću u raznim smjerovima – to omogućuje da se istmički i cervikalni kanal šire za vrijeme poroda Maternica je na kraju trudnoće teška 5-6 kg. doprinosi izgonu ploda. a prema proksimalno anatomsko unutrašnje ušće) – povećava se i izduljuje.

hipersalivacija i ptijalizam preosjetljiv vazomotorni sustav: česte nesvjestice u 2/2 trudnoće parestezije i neuralgije (n. trombociti. od melankolije preko depresije i euforije zbog podraženog vegetativnog sustava: mučnine.ova 'inzulinska rezistencija' kompenzira se izlučivanjem inzulina u trudnoći lipida u plazmi u 2/2 trudnoće. i to TG bez HDL-kolesterola 1/2 trudnoće = anabolička faza ( t. koriste se laktati i mast kao izvor E) Probavni sustav i jetra želudac okrenut udesno. neutrofili.com. vazodilatacije i povećanog protoka krvi kroz kožu) venski bazen (česti varikoziteti donjih ekstremiteta!) Disanje ošit se pomiče kranijalno za 4cm. hematokrit. estrogena (pogoršava toleranciju glc) i kortizola (povećava razgradnju inzulina) . TIBC Optok krvi srce je potisnuto prema gore i rotirano prema naprijed zbog povišene dijafragme naglašeni su 1. proširuju se bubrežne čašice i ureteri GF (glomerularna filtracija) na 140/mL/min koncentracija ureje i kreatinina u krvi bubrežni klirens za uričnu kiselinu fiziološka glikozurija lučenje u vodi topljivih vitamina lučenje aminokiselina urin trudnice je alkaličan retencija soli apsorpcija Ca fosfor intracelularno u visokim koncentracijama Metabolizam BJ. crijeva dislocirana prema gore motilitet crijeva kiselost želučanog soka žučni putovi dilatirani (žučni kamenci!) Živčani sustav psihičko stanje trudnice je labilno. a 2/2 = katabolička faza ( GUK. hemoglobin. količina krvi. ischiadicus) www. eozinofili eritrociti.koloidnog tlaka GUK!! zbog lučenja hPL. a i blago pO2 i prijenos kisika djeteu potrošnja kisika u trudnoći raste za 16% Bubrezi i mokraćni sustav bubrezi se povećavaju. Fe. volumena krvi.hr . i 3. širi se opseg prsnog koša disanje postaje više dijafragmalno nego kostalno utjecaj P4: hiperventilacija uzrokuje pCO2 → to pomaže difuziju CO2 iz fetalne cirkulacije k majci.Ekstragenitalni organi Krvni sustav volumen plazme. povraćanja. srčani ton sklonost razvijanju supraventrikularne tahikardije minutni volumen srca broj otkucaja srca na 74/min periferni krvni otpor (zbog 'uteroplacentarnog šanta'. odlaganje masti i proteina u organizmu). leukociti. težine.perpetuum-lab. UH i M – promet energije količina proteina (alb) u serumu .

II : stadij istiskivanja djeteta (prvorotke 1-2h. najvažniji biljeg kromosomopatije je širina nuhalnog nabora (granična vrijednost je 3mm) VOĐENJE PORODA *Dražančić 192 1. levator ani te vulvu i perineum.). oksitocin (povećava frekvenciju i amplitudu tr. III.UZV dijagnostika trudnoće Određivanje gestacijske dobi: mjerenjem biparijetalnog promjera glavice. IV. tjedna (flex/ext glavice i blaga gibanja ekstremiteta). srčana akciaj Mjerenje protoka krvi – doplerom u boji – važno kod trudnica koje bi mogle razviti EPH gestozu iki abrupciju posteljice (18. i pritisak vodeće česti na cervix (cerviko-hipotalamički reflex kojim se osl.II : stadij istiskivanja posteljice i ovoja (30min – 1h) 4. BR. tjedna trudnoće. a s 10 kralješnica i ekstremiteti Anomalije . KONTRAKCIJA / 10 min 3–4 5 2 TRAJANJE (sec) 80 – 90 90 – 110 100 PRVO PORODNO DOBA Počinje prvim trudovima koji dovode do otvaranja ušća. tjedna Fetalna dinamika – pokreti ploda mogu se pratiti od 7. Latentna faza traje oko 8h i završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm. oksitocin). može se pratiti i fetalnodisanje. već od 5. višerotke 5-7h (130tr)) 2. stav i namještaj djeteta Višeplodna trudnoća – može se dg. Dijete se svojim držanjem prilagođava porodnim putovima. cervix.hr . www.) Položaj.com. i 24. . višerotke 30-40min) 3. poprima valjkast izgled. Exitaciju miometrija potiču: estrogeni. pravilnost el. Klinika trudova (kontrakcija): PORODNO DOBA I.ovaj pregled najbolje je učiniti oko 20. porodno doba: stadij dilatacije cervixa i ušća (prvorotke 8-10h (200 trudova).II : stadij ranog oporavka (2h) Porodni mehanizam Porodni kanal sastoji se od koštanog (pelvis) i mišićnog dijela (donji uterini segment. Fetalna smrt Količina plodne vode Posteljica – zrelost. alfa-adrenergički rec. uriniranje. danas se preferira UZV pregled između 10. aktivnosti postoji tek nakon 35. tj. vulva i dno zdjelice.. placenta previja. duljine femura te opsega fetalnog trbuha Rast fetusa pratimo mjerenjem udaljenosti fundus – simfiza i opsega fetalnog abdomena Normalna anatomija: s 8 tjedana vidi se glavica. duljine tjeme -trtica. II. trudnoće. i 13. . spuštena i omotana pupkovina (dopler) Tumori združeni s trudnoćom – najčešće miomi i ciste Anomalije cervixa UZV biljezi – otkrivanje kromosomskih anomalija. .perpetuum-lab. Trudovi (kontrakcije)počinju u fundusu (tu su najjači). tj. micanje očiju. edem pupkovine. Miometrij ima multifokalni eksitacijski potencijal (estrogeni!). Dijete mora proći kroz 3 obruča u mekom por. a vodenjak prsnuo.tj. vagina. a u donjim dijelovima uterusa traju kraće i slabiji su. kanalu: cervix. ciste i tumori placente Pupkovina – manjak krvnih žila. a završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm). hematom. otvor u m.

2 – 1. nakon III. U 94% dijete je položeno okcipitalnim stavom glave na ulazu u zdjelicu. GUK raste krajem trudnoće. Glavica se spušta niže. (II. c) Učinkom trudova glavica se flektira. Vođenje prvog i drugog porodnog doba Rodilja se najčešće prima u rađaonicu kada je u latentnoj fazi I. a potom. zbog čega se glava okreće licem prema bedru majke (vanjska rotacija glave). Ako je sutura bliža simfizi. vodenjak prsne: prsnuće na vrijeme (a tempore). U višerotkinja saznati vođenje i ishod prijašnjih trudnoća. preko njih prebaci se međica. prema sifizi.doba javlja se zimica. čelo. Najčešće se okciput okreće naprijed. Kretanje glavice a) Prije početka poroda glava se nalazi nad ulazom u zdjelicu u položaju između flexije i deflexije. započinje unutrašnja rotacija. na kraju se biakromijalnim promjerom postave u uzdužni promjer izlaza zdjelice. porodno doba Rodilja treba uzimati dosta tekućine Jesti smije samo lako probavljivu visokokaloričnu hranu (čokolada) –osim ako se očekuje carski rez. porodnog doba.com. zatiljek se podupire pod donji rub simfize (hipomohlion). čest je fiziološki prednji asinklitizam.hr . faza najbržeg napredovanja. U introitusu se ukazuju tjeme. Od ulaza zdjelice na niže glava prolazi sinkitički (sinklitizam = položaj suture sagitalis točno u sredini (osi) zdjelice. faza deceleracije. Kod prvorotkinja prvo nestaje cervix. p. Pregled rodilje: inspekcija. kada je sutura bliža promontoriju. ev. Vaginalni pregled obavlja se pri primitku rodilje. DRUGO PORODNO DOBA Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm) a vodenjak prsnut. u višerotkinja ti procesi idu usporedno. Zatim se rađa stražnje rame. čime istječe plodna voda (oskudna kod prenešenosti. 2h. Javljaju se pravi i potresni trudovi. Krvni tlak se postupno povisuje. 1h) U početku trudovi su rijetki. slabi i kratkotrajni –prethodni i pripravni trudovi. Na granici prema corpusu u porodu se stvori kontrakcijski prsten (palpira se 2-3 prsta iznad simfize) – Bandlova brazda. žuto-zelena kod izlaska mekonija!). a zatim se otvara ušće. riječ je o stražnjem asinklitizmu i porod je češće nemoguć) d) Kada se glava spusti do interspinalne ravnine i dosegne mišiće dna zdjelice. vodećoj česti. Kada je ušće posve otvoreno. kao i kada su počeli pravilni trudovi. Ako se uzdiže – prijeti prsnuće maternice!). Anamneza: važno je znato otkada curi plodna voda.perpetuum-lab. namještaj (80%). Prednje se rame podupire pod simfizu. bez teškoća. 2h. Prsnućem vodenjaka snaga fundusa axijalnim tlakom svojim pritiskom na cervikalne ganglije pojačava cerviko-hipotalamički reflex (lučenje oksitocina). (informiramo se o zrelosti cervixa. Postupno postaju jači i češći. nakon prsnuća vodenjaka. Rađanje ramena prati ono glave – spuštaju se. pomična je. lice i brada. svaka 3-4h u porodu te u svakoj novoj situaciji koja upozorava na rizik.Tada počinje aktivna faza: rotacija glave i otvaranje ušća 1. pritišće na dno zdjelice što potiče reflexno tiskanje trbušnih mišića i ošita uz istodobno olabavljenje dna zdjelice – sve to pojačava učiank trudova 2-3 puta! Glava djeteta se uvijek postavlja najpovoljnije prema dijelu zdjelice kroz koji prolazi u tom trenutku. Promjene organizma rodilje tijekom poroda Tjelesna toplina blago se povisuje (ali nikada iznad 37. vanjska i unutrašnja pretraga. onda infuzija 10% glukoze U početku još smije hodati (prije nego prsne vodenjak) www. faza porodnog mehanizma) e) Kada glava prođe interspinalno suženje. Leukocitoza je normalna pojava. i tijelo dijeteta. rotiraju kao i glava. leđa su mu najčešće lijevo – I. Disanje je bitnije ubrzano samo kod produljenog poroda.5 cm/h (ima 3 faze: faza akceleracije. Suturom sagitalis smješta se u poprečnom (ili jednom od kosih promjera) b) Kada svojim biparijetalnim promjerom prođe ulaz zdjelice – glava je angažirana. Znojenje je često. Potom se glava rađa kretnom defleksije – ekstenzije.5). a tijekom poroda se se snižava. nenormalnosti) I.

3-5cm. Kardiotokografijom pratimo: .d. vanjsko spolovilo dezinficira. a stražnje rame se rađa preko međice (desna ruka sada opet štiti međicu) Kada su rođena ramena. lijevi bok). lijekovi. reflexna brad. frekvencija oscilacija je br. Tiska se uvijek sinkrono s trudom (ako slabije tiska – Kristellerov hvat: potisak dlana porodničara na dno uterusa u smjeru zdjelice) Mjehur se isprazni.Glava je pritisnuta na toraks. 3 ug/min) Ako je ušče otvoreno 3-5cm.perpetuum-lab. greške - oscilacije (varijabilnosti temeljne frekv. vodenjak se prokida – time se pojačavaju trudovi i ubrzava porod II. daje se još 100mg petidina (Dolantin). kad se prokine vodenjak. Poremećaj protoka krvi kroz pupkovinu ubrzava fetalnu srčanu akciju. med. Za mehanizam rađanja bolji je položaj na boku. prstima se uhvati dijete u pazuh i polako se izvuče tijelo i noge (u fazi rađanja ramena rodilji dajemo metilergobazin (Methergin od 0. ponekad pritisak uterusa na DŠV ugrožava cirkulaciju. vremenske razlike između sistola). uhvati se između dlanova i povlači dolje dok se prednje rame ne postavi ispod simfize -tada se lijevom rukom glava podigne prema simfizi. dišni putovi se očiste od sluzi Kada se glava okrene prema bedru (zbog rotacije ramena). a stav glavicom. tireotoksikoza majke Bradikardija: acidoza fetusa. p. ili l lat.) Kada se rodi glava. Ako su trudovi prejaki ili prečesti (ili ako se razvije hipertonus uterusa) može se razviti fetalna hipoksija (acidoza). kod ušča otv.hr . Slabi trudovi se pojačavaju oksitocičkim sredstvima (trajna iv.infuzija oksitocina od 4 do 20 mIJ/min) i prostaglandinima (per os svaka 3h 500mg Prostina ili vaginalete od 3 mg jednokratno ili vaginalni gel od 1 ili 2 mg ili iv. i to na onom boku kojem je okrenut dio ploda koji treba voditi u porodu (najč. Nadzor fetusa u porodu Tijekom truda: pritisak na miometrijske vene – zastoj krvi u interviloznom prostoru. infuzija do max. KČS u jedinici vremena) Tahikardija: intraamnionska infekcija. Bočni položaj poboljšava protok krvi kroz placentu i za 20%.d. normalno = 2-6 osc/min (undulacijski oblik) www.Kada legne u porodnički krevet. prijevremeni porod. kong.temeljnu srčanu fekvenciju (prosječan br. međica anestezira lokalnim anestetikom Međica i anus se pokriju i obuhvate desnom raširenom rukom Lijevom rukom podržava se glava u fleksiji a usporava defleksija Ako ne postoje uvjeti za očuvanje međice. dugotrajna kompresija uzrokuje acidozu i bradikardiju (pritisnuta ili omotana pukovina).com.. srč. kardiotokografski se prate KČS Rodilja može ležati na leđima. infekcija majke. tj. zdjelica je lagano uzdignuta. Analgezija – epiduralna anestezija i paracervikalna anlgezija. ruke imaju čvrsto uporište. radi se epiziotomija (urezivanje međice. iako je taj položaj za rodilju prirodniji.oscilacija / min.2mg) za aktivno vođenje III. Porodne boli ublažavamo spazmoliticima i analgeticima (obično 10mg benzodiazepina).. p. Rodilja leži na leđima. porodno doba Rodilja se ne smije poticati na tiskanje dok glava nije dovoljno nisko i rotirana Kada se glava ukazuje u introitusu – asistencija. lijekovi.) Nakon rođenja dijete se postavi malo niže da bi doteklo još 50-100 mL fetalne krvi kroz pupkovinu nakon 2 min pupkovina se podveže i presiječe Ispred vulve se postavi posuda da se vidi količina izgubljene krvi u III. Noge su dvostruko flektirane i abducirane.

Ovaj je mehanizam najčešći. premaže parafinom. oko 80% (modus Schultze). anomalija srca i SŽS-a. bolji nadzor. Rh-imunizacije. položaj u zdjelici i spuštenost vodeće česti – Bishopov cervikalni indeks).) Prema vremenu nastanka u odnosu na trud. kod hipertonusa uterusa. koristi se tubus .Gubitak varijabilnosti najčešće su posljedica fetalne hipoksije. 25). Prostor: stavra se retroplacentarni hematom koji raste i odiže posteljicu.hr .najčešća indikacija za određivanje pH je prepatološki kardiotokografski nalaz .mjesto uboda se izbriše. Znakovi odlupljenja posteljice: Schroderov znak: fundus se podiže za 4-5cm prema DRL www.pH: normalni (>7. sedativa koji se daju majci.fetalne indikacije: por. UZV i amnioskopski nalaz mliječnosti plodne vode. granični (7. usporenja KČS mogu biti: rana (dip 1) – povećan pritisak na glavicu tijekom truda (nije pat. D) Terapijska indukcija poroda . krv teče cijelo vrijeme. epiduralne analgezije…) i periodične (pojavljuju se u svezi s trudom.ako je ušče otv. kl. konzistencija. dijabetesa. pregleda rodilje. u obliku infuzije 85 i. pravilne nalik na zvono.acidoza fetusa obično je kombinacija respiracijske i metaboličke . uzimanja fetalne krvi. prenošenosti i dr. placentarne funkcije kod EPH-gestoza.!) kasna (dip 2) – pravilna. uzorak krvi uzima se u spekulima. oksitocina na 500 mL 5%-tne otopine glukoze ili Ringera.com.maternalne indikacije: KV bolesti. Prostaglandinima – nemaju antidiuretski učinak i prikladni su kod EPH-gestoza i dijabetesa (Najčešće se koristi kombinacija: amniotomija + infuzija oksitocina + PG lokalno za dozrijevanje cervixa) TREĆE PORODNO DOBA *Dražančić 193 Počinje trenutkom rođenja djeteta.perpetuum-lab. a ako je < 5cm. nalaz. nalazom kardiotokografije) Metode indukcije poroda: Amniotomijom Oksitocinom – najbolje iv. posteljica je neelastična pa se odiže u središnjem dijelu – raskidaju se uteropl. W. dijabetes. zastojem u fetalnom rastu) varijabilna (dip 1 i dip 2) – nepravilna. Placenta se rađa fetalnom stranom. Pretporodna uterina aktivnost odražaav se zrelošću cervixa (dilatiranost.j. fiziološkog spavanja fetusa. zbog pritiska na pupkovinu pH – metrija: . (očituje se mekonijem u plodnoj vodi i pat. Fiziologija odlupljivanja posteljice Nakon predaha od 5-10min slijedi stezanje uterusa. 24) i patološki (< 7.20 – 7.medicinsko-preventivne idikacije (prevenira se prenošenost i ↓ komplikacije) . Potpuni gubitak oscilacija i sinusoidniizgled: neposredna fetalna ugroženost (hemolitička bolest s hidropsom fetusa) - promjene temeljne frekvencije Akceleracije: sporadične (fetalni pokreti) i periodične (u vrijeme truda) Deceleracije: sporadične ili prolongirane (traju >2min.socijalne indikacije (sprečava se porod izvan bolnice. poput slova V.20) Inducirani porod C) Programirano inducirani porod . krvne žile i počinje krvarenje u retropl. U i sl. učini nježan rez na koži i aspirira kap krvi u hepariniziranu cjevčicu . > 5cm. prijevremenog poroda. krv. a završava rađanjem posteljice (30min – 1h). hepatitis. Placenta se rađa maternalnom stranom. Ako se placenta počinje ljuštiti od svog donjeg ruba u smjeru fundusa: modus Duncan. ali zaostaju u odnosu na trud: poremećaj fetalne oksigenacije (najčešće u rodilja s EPH-gestozom. bolja priprema obitelji) Za procjenu gestacijske dobi fetalne zrelosti dovoljni su: podatak posljednje menstruacije. vag. slijedi ju retropl. eklampsija . dijabetesom. zrcalna su slika truda i nepravilne.

Važno je nakon rođenja djeteta isprazniti mokraćni mjehur (da ne usporava retrakciju uterusa). vagina i vulva smanjuju se na normalnu veličinu. pupkovina se ovije oko prstiju desne ruke i lagano povlači prema dolje. što uzrokuje izostanak lučenja estradiola i progesterona iz ovarija).2 mg Methergina (metilergobazin) – to izaziva jaku kontrakciju i retrakciju muskulature uterusa. kao i gubitak krvi.com. dok se istovremeno lijevom rukom vrši lagani pritisak na uterus u kranijalnom smjeru. svakodnevno se spušta za 1 pp da bi se nakon 2 tjedna vratio na normalnu veličinu.perpetuum-lab.Pregledati posteljicu: defekt znači zaostali djelić kiva placente u uterusu i može izazvati žestoka krvarenja Puerperij (babinje) Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda.Pratiti opće stanje rodilje .hr . a 7. (Ako žena doji. uterus. Pri laktaciji traje mjesecima. traje oko 2h. tako se mnogo manje fetalne krvi infundira u majčin krvni optok (sprečavanje Rh-izoimunizacije!) Poslijednjih se godina posteljica rađa povlačenjem za pukovinu ('cord traction'): sačekaju se znakovi odljuštenja.- Kustnerov znak: rukom pritisnemo iznad simfize i pomičemo uterus kranijalno. dana već potpuno zatvoren Amenoreja. Zatvaraju se raskidane krvne žile i stišava krvarenje (retrakcija i kontrakcija uterusa dovodi do uklještenja otvorenih krvnih žila. pukovina se u luku povlači prema gore. pa sukrvav te smeđ. u okludiranim krvnim žilama stvaraju se trombi) Kako bi se smanjila opasnost od iskrvarenja iz atoničnoog uterusa ili od ozljeda mekog porodnog kanala. Uterus. Također. U početku krvav. trudu. Lohija (iscjedak). Posljedica: atrofija genitalnih organa. davanju ampule od 0. a ona se spušta – posteljica je odlupljena kad se vrpca spusti za 10cm Vođenje trećeg porodnog doba Fiziološko odlupljivanje placente ne smije se ubrzavati. Nastavlja se lučenje prolaktina (on inhibira lučenje FSH i LH iz hipofize. zadebljanja na intimi krvnih žila uterusa (stvorene u trudnoći) sužavaju lumen žile.Pratiti visinu fundusa maternice (nakon izlaska placente je 5 cm ispod pupka. Profilaksa krvarenja u III. Bezbolmno je. Nakon 2-3 tjedna oskudan je i www. ČETVRTO PORODNO DOBA I PUERPERIJ (BABINJE) Vođenje četvrtog porodnog doba * Dražančić 197 Počinje izlaskom placente. broj retiniranih posteljica je manji. Kad se placenta pojavi u vulvi. pa se posteljica odljušti već u 1.d. ako se pupkovina pritom ne uvuče – posteljica je odlupljena Ahlfeldov znak: vežemo vrpcu tik uz vulvu. nakon 4 tj je izrazito malen!) Kanal cervixa. p. Prvih nekoliko dana je prohodan. treba pratiti: . Neposredno nakon poroda veličine je glave djeteta. a nakon 1h vraća se na visinu 1-2 cm pod pupkom) . sastoji se u iv. fundus mui je u visini pupka.

Posljedica je fetalna patnja i proksimalna kongestija (rijetko tromboza). crvenkasta. Nakon 6-10 dana bataljak se osuši i otpadne.bjelkast.hr . Stijenka rodnice. Riječ je samo o zadebljanju. Abnormalna insercija. Ekscentrična ins. a idućih nekoliko dana vraća se na normalu povećani vaskularni volumen i izluči povećana ekstravaskularna tekućina Krajem 1. a pupčana ranica zaraste 2-3 dana nakon toga. Može komplicirati porod ako prolabira ili ako se njeni konvoluti ukliješte između ploda i porodnog puta. sastoji se od 1 vene i 2 umbilikalne arterije. Češće zaplitanje fetusa u pupkovinu. a prate ju isti problemi kao i kod velamentarne insercije. kao i u trudnoći s IUD. u rodnici. koža oko pupka je crvena. pretpostavlja se da je dulja ako su pokreti fetusa češći i prostor u uterusu veći. Komplikacije: Granulom koji vlaži može ostati nako demarkacije bataljka. Umbilikalna hernija: vijuge crijeva u kožnom izbočenju. pupak je 'izbočen'. (Uobičajena duljina je 50-100cm.g. sekrecija iz pupčane ranice je obilna. Spuštena.perpetuum-lab. teoretski može dovesti do trakcije i moguće hipoksije u porodu. Češće su komprimirane i češća je ruptura tijekom poroda. Odmah dati antibiotike parenteralno. gnojna i neugodna zadaha. ponovno je normalno Pokretna. Nalazi se u 1% svih pupkovina. cirkulacija je rijetko kompromitirana. vulnerabilna. Nestaje bez th do kraja 1. što je često odraz malformacije ploda. Abnormalnosti pupkovine: Kratka pupkovina. Stanjena. minuti nakon rođenja pupkovina se podveže sterilnom vrpcom ili plastičnom kvačicom i sterilno prereže. Samo kozmetski defekt. Nastaje presavijanjem krvnih žila pupkovine na jednom ili više mjesta.) Kratkom pupkovinom se naziva pupkovina < 50cm. tako da pupčani bataljak bude 3-4 cm dug. nastaje zbog abnormalnosti placentacije. Omphalitis: gnojna infekcija pupka. Spala pupkovina – pojava kad se pupkovina pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. Bataljak se svakodnevno čisti alkoholom i praši antiseptičnim praškom (Dermatol). suho i sterilno se previja.com. Duga pukovina. Opće promjene. potencijalna je predispozicija za abrupciju placente ili rupturu pupkovine. tjedna težina rodilje je oko 10kg manja. Primarna agenezija jedne umbilikalne arterije. češće kod nedonoščadi zboog slabosti mišića abdomena. koža abdominalne stijenke prelazi na pupak za 1-2 cm. češće kod duge. Kožni pupak je čest. Ispala pupkovina – vodenjak ne postoji. Nastaje zbog sekundarne atrofije ili atrezije arterije. Marginalna insercija je dota česta. može se lapizirati. a pupkovina je ispred vodeće česti. atrofična. U 1. Lažni čvor pupkovine. PODVEZIVANJE PUPKOVINE *Dražančić 204 + 370 + 476 Pupkovina se nalazi na fetalnoj strani posteljice (korionskoj ploči). spala i ispala pupkovina: Spuštena pupkovina – pojava kad se pukovina pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan. Pravi čvor pupkovine. www. Često je povezana s anomalijama razvoja čeda. oprezno premazati štapićem srebrnog nitrata. ima obično centralnu inserciju. Neposredno nakon poroda se tjelesna težina trudnice za oko 6kg. U 1-2% placenta nalazimo velamentarnu inserciju (u ovojima). nestali su edemi. ali se može naći i u blizanačkoj trudnoći. ali se ne nalazi u rodnici.

Oprez! Dif.) Čovjek ima izrazito nisku fertilnu sposobnost. Prijeteći pobačaj (abortus imminens) – oskudno krvarenje. Pobačaj u tijeku (abortus in tractu) – vrlo jako bolovi i krvarenje. ovu je trudnoću moguće zadržati. a iznad njega mali i kontrahiran uterus. preduga pupkovina. prije navršenog 28. placenta previja. one kod kojih je plod masom lakši od 500g. Uzroci ispale pupkovine – sve navedeno plus prijevremeno prsnuće vodenjaka. -------------------poremećena trudnoća-------------------- ABORTUS *Dražančić 215 + 253 + 552. odn. pri kojemu asistent stalno vaginalno uvedenim prstima sprečava spuštanje glavice i kompresiju pupkovine.hr . (Danas se.Uzroci spuštene i spale pupkovine: sužena/vrlo prostrana zdjelica. tjedna Spontani Artificijelni (legalan i ilegalan) Simptomi Kontrakcije maternice (bolovi). tjedna trudnoće Kasni . dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu. pod uvjetom da duljina ploda bude < 35cm.. Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. porod nastavljamo vaginalnim putem. poprečni/kosi pložaj čeda. i ovdje je moguće zadržati trudnoću.carski rez. cervikalni kanal je otvoren za 2 i više cm a u njemu se palpira donji pol jajašca. palpacijom nalazimo napadno odebljan i kuglast cervix. polegnuti rodilju na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina. 2. ali je izbacivanje nemoguće zbog zatvorenog vanjskog ušća uterusa. Klinički oblici spontanih pobačaja 1. Cervikalni pobačaj (abortus cervicalis) – vrlo jaki bolovi pri kojima je jajašce rođeno u cervikalni kanal. trudnica je primjetila ispadanje tkiva ili ugrušaka iz rodnice.perpetuum-lab. a u materištu možemo palpirati zaostale dijelove ploda ili posteljice. unutarnje ušće cervixa je otvoreno. početno otvaranje cervixa. cervix zatvoren. prijevremeni porod. Početni pobačaj (abortus incipiens) – krvarenje i bolovi su jači. pobačajem smatraju i trudnoće završene prije 24. u razdoblju predimplantecijskoga embrija i u ranoj fazi implantacije 50-60% trudnoća završava spontanim pobačajem. krvarenja. uz napredak neonatološke skrbi.dg: cervikalni graviditet. prsnuće vodenjaka i izlaženje dijelova jajašca. ili čak 22. Ako nalazimo znakove kompresije (CTG: duboke varijabilne deceleracije!). Nepotpuni pobačaj (abortus incompletus) – krvarenje i bolovi traju neko vrijeme. čedo je ugroženo od hipoksije. Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. u suprotnom . višeplodna trudnoća. 4. Šimunić 177 Pobačaj (abortus) je spontani ili izazvani prekid trudnoće uz izbacivanje jajašca prije plodove sposobnosti za život. tjedna trudnoće.com. stav zatkom. Podjela Rani – prije 16. kod koje još nema znakova kompresije. a težina < 1000g. polihidramnion. tj.od 16. www. 5. tjedna. do 28. Postupak: kod spuštene i spale p. 3.

dovoljno je iv. Kod ovih pobačaja dovršenje se olakšava prijeoperacijskim davanjem uterotonika (smjesa oksitocina i metilergobazina) koji uzrokuju dugotrajnu tetaničku kontrakciju maternice. Dva su oprečna stava o prekidanju trudnoće sa nepovoljnom prognozom. U našem zakonu ostoji krivično djelo protupravnog prekida trudnoće kojim se zaštićuje plod u maternici. Klinički. UZV-om nalazimo gestacijsku vreću. Trudnoća se. Manifestira se vrućicom od 38 – 39 C. pa majka može iskrvariti prilikom pokušaja odstranjenja odumrloga ploda zbog manjka fibrinogena – stoga je kod intrauterine smrti uvijek nužno odrediti fibrinogen u majčinoj krvi!! (Ako nađemo hipofibrinogenemiju. ali zbog liberalnih i vrlo širokih indikacija za legalni prekid trudnoće sudbina ploda je gotovo u cjelosti ovisna o volji buduće majke.inf. missed abortion) – ako plod odumre. a potom još nekoliko dana per os (Ceporex) 4x0.direktna.5/dan. evacuatio et curettage. lijekovi koji inh. a noviji stavlja naglasak na kvalitetu života: život treba održavati. anurijom i koagulopatijom. ako se razvije blaga infekcija i upala endometrija. Koplicirani febrilni ili septički pobačaj. Metode dovršenja spontanoga pobačaja: . . klinički.hr . obično se spontano evakuira. . Lab: L sa skretanjem ulijevo.Kod febrilnog pobačaja. indometacin). lijekovi koji djeluju na metabolizam Ca: magnezijev sulfat (u trudnica s eklampsijom i onima koje imaju hipertireozu ili smetnje provođenja miokarda).nastaje kada embrioblast odumre. trudnoća se nastoji održati hormonskom th i davanjem tokolitika. prethodno nastojimo pripravcima prostaglandina E ili oksitocinom omekšati cervix. a palpacijom nalazimo maternicu veličine kao i prije trudnoće.) Nekomplicirani febrilni pobačaj – spontani pobačaj najčešće prolazi bez komplikacija. Ringera i nadomjestaka plazme. ali samo ako je smislen. govorimo o nekompliciranom febrilnom pobačaju. potrebno je provjeriti materište rukom (manuelna eksploracija materišta). izostaje rast maternice . otopina glc. Trudnoća se dovršava stimulacijom trudova (oksitocin/PG) i kir. održanje krvožilne homeostaze i dovršenje trudnoće. Tokolitici su beta – mimetici: ritodrin hidroklorid (Prepar).com. ali nema zametka. razvija se sepsa. eksploracijom materišta. ali se umnažanje trofoblasta nastavi još neko vrijeme. jer organizam sam po sebi nije obavezno svrsishodan. To može biti trauma .6. prije odstranjenja ploda parenteralno nadoknađujemo fibrinogen ili heparin. dan-dva davati jači cefalosporinski atb (Ketocef iki Tolycar). katkada potpuno bez plodove vode. Liječenje Ako se radi o prijetećem ili započetom pobačaju. tjedna trudnoće. izostaje uredan poras hCG-a. radi se uvijek u anesteziji.u trudnoća < 12. za anaerobne infekcije metronidazol. SE. Anembrionalna trudnoća (blighted ovum.u trudnoća > 20 tjedana. Antibiotici: visoke doze penicilina + gentamicin. tjedna radi se zahvat dilatatio.u trudnoća > 12. Potpuni pobačaj (abortus completus) – nakon razdoblja krvarenja i bolova klinička slika se smiruje. Moguć je nastanak endotoksičnog šoka s centralizacijom krvotoka. Krvožilna homeostaza održava se iv. već se ostatak tkiva lako evakuira kliještima i kasnije šupljina uterusa provjeri kiretom. stariji stav zastupa teoriju o nepovredivosti života. prema našem zakonu. vještičino jaje) . CRP. u rijetkim slučajevima mrtvi plod i trofoblast ostaju u materištu. Zadržani pobačaj (abortus retenus. Tromboplastičke tvari iz odmrlog ploda mogu prodrijeti u majčin krvotok i izazvati DIK u majke. th se usmjerava u 3 pravca: antibiotici. rast maternice je usporen. ali se proces ne širi na ostale spolne organe (lokalna infekcija endometrija). mehanička ozljeda genitalnih organa te psihičke i kemijske ozljede (trovanja) te različite kromosomopatije ili genopatije. UZV-om nalazimo odumrli plod bez pozitivne srčane akcije. tjedna mora se obavezno nakon kiretaže i prstom provjeriti je li materište prazno. poremećajem svijesti. . . www. Kod započetog pobačaja ili pobačaja u tijeku dilatacija cervixa Hegarovim štapićima nije potrebna. parametrij i peritoneum male zdjelice. visoka temperatura sa tresavicama i bolima u donjem trbuhu. sintezu PG-a: NSAIL (ASK. smije legalno prekinuti do navršenog 10.perpetuum-lab. unutarnje ušće cervixa je zatvoreno.nastaje kada se upala iz endometrija proširi na adnekse.Kod septičkog pobačaja. Sudskomedicinski aspekti pobačaja U slučajevima prekida trudnoće pokušava se uvijek utvrditi razlog prekidu.

čedo je izravno ugroženo zbog manjka kisika i metaboličke acidoze. izuzetno i rektum. sukrvavi iscjedak.perpetuum-lab. ako je vaginalnim nemoguće. traume.hr . Bandlova brazda iznad simfize koja se penje prema kranijalno Postupak: kod prijeteće rupture hitno dovršiti porod (živo čedo – carski rez. stimulirati trudove i dovršiti porod carskim rezom. ako je ozljeda veća. porečni položaj i mrtvo čedo – embriotomija). KRVARENJE NA KRAJU TRUDNOĆE PLACENTA PREVIJA – vidi slijedeći naslov. sfinkter anusa.porodno doba (vidi naslov 'Atonija uterusa'. Ako krvarenje ne prestaje. str 249 ABRUPCIJA POSTELJICE (ABRUPTIO PLACENTAE) Prijevremeno odlupljivanje normalno usađene posteljice. pada joj krvni tlak. plodna voda i dijelovi čeda izlaze u slobodnu trbušnu šupljinu Prijeteća ruptura – izrazito bolni trudovi. može doći i do obilnijeg krvarenja koje se pojavljuje odmah nakon izlaska čeda i jednakomjerna je intenziteta.KRVARENJA KRVARENJA U TRUDNOĆI *Šimunić 236 + 249 + 477 Krvarenje je moguće u izvanmaterničnoj trudnoći (Vidi naslov 'ekstrauterina trudnoća'. čedo je tek neznatno ugroženo. dolazi do krvarenje između posteljice i unutrašnje stijenke maternice. RUPTURA UTERUSA Obično nastaje u donjem uterinom segmentu zbog mehaničke zapreke u porodnom kanalu. na rubu posteljice vidi se mjesto raskinutog sinusaa s podljevom krvi. pred kraj trudnoće i u III. a KČS se čuju slabo ili nikako. nepoznati uzroci. rijeđe mišiće. nadoknadi se izgubljena krv. www. ev. krv tekuća i svijetla. Šimunić 183 + 142 + 321. tako da se stvara retroplacentarni hematom. Cerviks – pri porodu dođe do površnih laceracija cervixa. Ako je odlupljeno > 1/3 posteljice. stanje rodilje nepromijenjeno. Postupak: ne čeka se spontani izlazak posteljice. Izgubljenu je krv potrebnio nadoknaditi. Postupak: Potrebno je prokinuti vodenjak. Dijagnoza: krvarenje je oskudno. Prognoza za majku je dobra. no ozljeda može biti i dublja i zahvatiti potkožno tkivo. ponekad se pod rukom pipa napeti uterus i trbušna stijeka kao daska – tetanija uterusa. Dijagnoza: rodilja osjeti bol i napetost metrnice koja ne popušta. osjetljivost stijenke uterusa na sam dodir. rodilji dati fibrinogen ili antifibrinolitike (sprečavanje šoka i DIK-a!). Dražančić 234). ima ubrzan mekan puls. Dražančić 477). Danas su rupture rijetke. Sukrvica iz rodnice je oskudna. stave se hemostatski šavi i stimulira kontrakcija uterusa. RAZDOR MARGINALNOG SINUSA Ruptura sinusa marginalisa i vasa praevia rupta jest krvarenje zbog raskida marginalnog sinusa placente. Prevencija: pravodobna epiziotomija Rodnica – ponekad dođe do razdora vaginalne stijenke. Liječenje: hemnostaza i adaptacija rubova. Rodilja je blijeda. Etiologija: gestoze. OZLJEDE MEKIH PORODNIH PUTOVA Međica – obično dođe do prsnuća kože perineja uslijed rastezanja pri prolasku glave. Inkompletna ruptura – ako je popustila elastičnost mišićnog sloja i ostala intakna samo serozna prevlaka Kompletna ruptura – sadržaj uterusa. u ratkoj anesteziji posteljica se izljušti i točno utvrdi izvor krvarenja. Ekstremni oblici praćeni su hemoragijskim infarktom miometrija i krvarenjem u parametrije /Couvelairov sy) i izuzetno su teško stanje za majku. zakasnjelo prsnuće vodenjaka.com. i abdominalna ekstirpacija uterusa.

U plodnoj vodi i decidui uterusa ima znatnih količina tromboplastina. smrt. U nekim stanjima ta tvar prodire iz plodne vode ideidue u sistemni optok krvi i aktivira proces intravaskularne koagulacije (DIK). no može se razviti i bez većeg krvarenja ako krvarenje III. trudnoći eritroplakija cervixa – aktopični cil.akutna: Abrupcija placente (šok + oskudno krvarenje + tetanija uterusa).perpetuum-lab. u III. što za posljedicu ima odlupljivanje placente.hr . epitela. otvaranje uteroplacentarnih krvnih žila i krvarenje različita intenziteta. smanjena ili nestala sposobnost zgrušavanja krvi.*Tzv.! PLACENTA PREVIJA *Dražančić 249 Placenta praevia je stanje kada se posteljica (čitava ili djelomice) nalazi u donjem uterinom segmentu ('nisko nasjela posteljica'). a u ostalim organima fibrinski trombi). Rezultat: hipofibrinogenemija ili afibrinogenemija. Terapija infekcije. kisik na masku. a bez većeg krvarenja – dispnoja. korekcija koagulacije (fibrinogen i antifibrinolitik). Terapija šoka i intenzivna antibiotska th. dovršenje trudnoće! Opstetrički šok (šok koji se pojavljuje pri dovršenju trudnoće). u trudnoći je jače izražena vaskularizacija i sukulencija tkiva.resorpcija plodne vode u sist. pad KT i pulsa. kod većih ekstirpirati uterus + drenaža. por. Diferencijalna dijagnoza krvarenja u trudnoći i porodu prijeteći ili započeti prijevremeni porod .nastaju na ožiljku od ranijeg kir. DIK: . zahvata na uterusu – intenzivni nadzor rodilje. tj. Heparinska th! Amnionska embolija (naglo stanje šoka žene nakon rođenja posteljice. pa ta eritroplakija bude većih dimenzija → uzeti razmaz za citodg. Etiologija: www. polako 20mL 1% prokaina. borba protiv šoka. porcije. Odrediti fibrinogen! EPH-gestoza (kod težih oblika) . Donji uterini segment nema kontrakcijske sposobnosti. Septički pobačaj (DIK). Krv jer tekuća i svjetla.najč. Kod manjih razdora šavi + ekstraperitoneizacija. može doći i do obilnih krvarenja s hemoragijskim šokom. na obdukciji se nađu u plućima elementi plodne vode – stanice. Najč. egzofitični ca → pregled cervixa u spekulima sa citodg i kolposkopijom OPSTRETIČKE KOAGULOPATIJE U trudnoći je pojačana spremnost za zgrušavanje krvi. uzrok je krvarenje prema van (metroragija) ili abdominalno. DIK. može doći do kontaktnog krvarenja → ablacija i PHD ca cervixa – obično početni. uzrok slabijem krvarenju u uznapred. cijanoza. epitel na vanjskoj pov. kao i zbog latentne amnionske infekcije ili amnionske embolije. 'tromboplastinu slične tvari'.optok krvi. čestice vreniksa. doba premaši KV kompenzacijske mehanizme. dobu manuelno eksplorirati materište. inf. Hitna rajna iv.kronična: Retinirani (missed) pobačaj.. lanugo dlačice. tihe rupture . i kolposkopirati polip cervixa – bujanje žl.com.

ako ne postoji mogućnost transporta trudnice u bolnicu (ili kod mrtvog čeda): unutrašnji okret čeda za nožicu sa 2 prsta (okret po Braxton – Hicksu) ili cijelom rukom (manualni okret) –> tada dijete svojim tijelom tamponira posteljicu i sprečava krvarenje. totalis) . Osnovni patogenetski mehanizam je smanjenje uteroplacentarnog protoka krvi: ↓ UTEROPLACENTARNI ⇒ OTAPA SE TROFOBLAST. vrtoglavice.znatno češće u višerotkinja Dijagnoza: . p. smetnje vida. mučnina..GESTOZE *Dražančić 276 + 547 + 118 EPH – gestoza je sindrom u kojem dominiraju 3 simptoma: EDEM + PROTEINURIJA + HIPERTENZIJA. U svrhu objektivne procjene težine gestoze služimo se indeksom gestoze po Goeckeu: Bodovi E edemi (nakon mirovanja) P proteinurija (g%) H krvni tlak sistolički dijastolički 0 Nema edema < 0. opstetričkom nalazu i stanju ploda. Ovi okreti spašavaju majku uz žrtvovanje djeteta i danas se izvode samo izuzetno.UZV je osobito važan . jer se prokidanjem vodenjaka glavica spusti i pritisne rub iz kojeg krvari) . Bolest je najčešća u posljednjih 10 tjedana trudnoće.hr .p. www.anomalije u senzibilnosti maternice.danas se u pravilu trudnoća dovršava carskim rezom (iznimka je p. Ako uz simptome gestoze postoje i subjektivne tegobe (glavobolje. p.vaginalnim pregledom dobijemo dojam zadebljanih.com.5 . kiretaže) .5 < 140 < 90 1 Tibijalni > 0. Gestoza je rijetka u ponovljenoj trudnoći s istim partnerom i rijetka je u žena koje su primale višekratne transfuzije.kod svakog krvarenja u kasnoj trudnoći treba pomišljati na placentu previju! Liječenje: Ovisi o trajanju trudn. marginalis) b) djelomice prekriveno ušće (p. p. tada je riječ o prijetećoj eklampsiji (eclampsia imminens). «tapeciranih» svodova rodnice .kod ušća otvorenog za 2 prsta može se napipati mekano spužvasto tkivo posteljice a) uz sam rub (p. koja je prodromalni stadij najtežeg oblika bolesti zvanog eklampsija (eclampsia convulsiva). ubrzani transport jajšca ..2 > 140-160 >90-100 2 generalizirani >2-5 > 160-180 > 90-100 3 >5 > 180 >100 Ako je zbroj bodova: do 3 = laka gestoza. od 8 do 11 = teška Etiologija i patogeneza Danas se smatra da barem dio gestoza nepoznate geneze nastaje kao reakcija majčinog imunog sustava na antigene koje je fetus naslijedio od oca. prednje lokalizacije -> može i vaginalno.manje vrijedan funkcijski sloj endometrija koji se nedovoljno decidualno transformira (učestali porodi. od 4 do 7 = srednje teška. Gestoza je uglavnom bolest prvorotkinje i značajno je češća u višeplodnoj trudnoći (izlaganje majke većoj placentarnnoj masi. .perpetuum-lab. bol u gornjem dijelu trbuha). intenzitetu i trajanju krv. partialis) c) posve prekriveno uće (p. općem stanju trudnice. - EPH .

lupanje srca.perpetuum-lab. no ako dolazi do nagle pojave edema i naglog porasta tjelesne težine – gestotični poremećaj. Proteinurija: obično nije masivna. Hipertenzija: često i jedini simptom gestoze! Glavobolje.PROTOK KRVI OSLOBAĐA PROFIBRIN ⇓ PROFIBRIN SE ODLAŽE UZ BM GLOMERULA BUBREGA (GLOMERULARNA ENDOTELIOZA) ⇓ PROTEINURIJA ⇓ ↓ GF. RETENCIJA Na VAZOKONSTRIKCIJA Prostaglandinska teorija: ↓ UTEROPLACENTARNI PROTOK KRVI ⇒ GLOMERULARNA ENDOTELIOZA ↑ SEKRECIJA TROFOBLASTIČNOG RENINA ⇒ AT II. razvit će se gestoze) Klinička slika Edem: izolirani edem nije gestoza. mučnine i osjećaj opće slabosti pojavljuju se tek nakon što je RR 180/110 ili više. www. ⇒ VAZOKONSTRIKCIJA PROSTAGLANDINI DJELUJU ANTAGONISTIČNO! (ako im je ↓ produkcija ili nema odgovora na njih.hr .com. svjetlaci pred očima. dugotrajna proteinurija vodi gubitku bjelančevina s disproteinemijom i edemom kao posljedicom.

svjetlaci. cijanotično.) Sedativi i antikonvulzivi – Diazepam (benzodiazepin) per os Magnezijev sulfat (u SAD-u i za prevenciju) * TERAPIJA EKLAMPSIJE – PREPISANO S RODILIŠTA 1) PRICHARDOV PROTOKOL početna doza: 4-6g MgSO4 u iv.inf. bolna osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu i defans. na ustima se pojavljuje sukrvava pjena (ugriz). Daje se alfametildopa (svrha: sniziti tlak na 160/100). Klinički se javlja u kasnim tjednima trudnoće. Kod pojave prvih simptoma gestoze. uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. Eklamptički napadaj ima 4 faze: 1. amnezija za napad. (od prvih fibrilarnih trzaja do ovog udisaja prođe 1. katkad neposredno prije poroda: glavobolje u čeonom predjelu s protezanjem od tjemena do zatiljka.. 2. govorimo o status eclampticusu. disanja i dalje nema. trudnica gubi svijest. U slučaju predoziranja specifični antidot jekalcijev glukonat primijenjen iv. Trudnica je jako cijanotična. Hidralazin im/iv ili diazoksid u slučaju teške gestoze (vazodil.inf. www.perpetuum-lab. povraćanja. traje 20-ak sec. Kod prekomjernog porasta tjelesne težine. potrebno je potpuno mirovanje (ležanje) u bočnom položaju. Postupni oporavak. ruke su savinute i potisnute uz tijelo. mračenje. disanje sterkorozno. tijekom 3-5 minuta doza održavanja: 2 x 5g im. sitni fibrilarni simetrični trzaji lica i gornjih ekstremiteta. Tonički grčevi: disanje prestaje. čeljust stisnuta. boli u gornjem dijelu trbuha. u dozi od 1g Antikoagulancije – Heparin (kod teških oblika) – poboljšava i funkciju posteljice Aspirin Postupak Osnovni je princip: 1) smiriti konvulzije. Beta-blokatori (atenolol). Najveća ugroženost – kod pojave trbušnih simptoma: mučnine. 3. te svaka 4 satanpo 5 mg naizmjence u svaki gluteus 2) ZUSPANOV PROTOKOL: početna doza: ista kao kod Prichardovog protokola doza održavanaj: 1-2g/h iv. Liječenje Općenite mjere Bitna je dobra antenatalna skrb.5 – 2 min. možemo očekivati prijelaz u eklampsiju. duboko u svaki gluteus. redukcijska dijeta.hr . smanjiti fizičke aktivnosti. Početna faza: ukočen izraz lica. Osjećaj svrbeža u nosu često je znak skorog eklamptičkog napadaja. Ako postoji teška glavobolja. Ako napadaji slijede jedan za drugim. Hidralazin – dodaje se pp uz alfametildopu. Terapiju provoditi najmanje 24h nakon poroda. Kad slom izgleda neizbježiv. umor i glavobolja. 2) kontrolirati RR.) 4. pojavljuje se cijanoza. Klonički trzaji: trzaji cijelog tijela koji bacaju trudnicu amo-tamo. slijedi duboki udisaj a grčevi popuste i prestanu. Traje 30 sec. Duboka koma: lice naduto. smanjena diureza i promjene na očnom fundusu. skeletna muskulatura je u toničkom grču. noge ispružene. 3) stabilizirati majku i 4) dovršiti porod.com. Medikamentna terapija Diuretici – samo u slučajevima akutnog bubrežnog zatajenja i edema pluća Antihipertenzivi – tek kad RR prijeđe 100-110/180 mmHg. Ako se bolest pogoršava. diplopija.Rani simptom prijeteće eklampsije su generalizirani edemi. titranje pred očima. Obilježje eklampsije su toničko – klonički grčevi i/ili duboka besvjesnost. Ovo je najopasnija faza. generalizirani edemi. odnosno nakon nastupa zadnje konvulzije.

Kod napadaja je potrebno pridržavati trudnicu kako se ne bi ozlijedila. Fetalna hiperglikemija i hiperinsulinemija dovode do pojačane lipogeneze i pojačanog rasta fetusa.9 mmol ili dvosatna vrijednost GTT-a > 11mmol.com. U usta se stavi drvena špatula omotana gazom u svrhu sprečavanja ugriza jezika.ima mnogo masnog tkiva. Ako u žene dijabetes postoji i prije trudnoće. uz intenzivni nadzor fetusa. a pri oGTT-u dvosatna vrijednost glukoze je 8-11 mmol/L.perpetuum-lab. DIJABETES U TRUDNOĆI *Dražančić 288 U trudnoći se pogoršava metabolizam ugljikohidrata zbog sekrecije estrogena i de novo sekrecijom humanog placentarnog laktogena (HPL). www. Dovršenje trudnoće ovisi o njezinoj dobi i fetalnoj oksigenaciji. razvija se gestacijski dijabetes. a nestaje nakon trudnoće. Kao reakcija. Intolerancija glukoze: poremećena tolerancija glukoze pri kojoj nema jutarnje hiperglikemije (>7. dijabetes se pogoršava. u suprotnom porod se može inducirati i vaginalno. HPL pojačava lipolizu i povisuje prag osjetljivosti stanica na insulin.teže je od normale za dob trudnoće (u pravilu >4kg) . Dijete se rađa sa dijabetičnom fetopatijom: . Ukoliko postoje znakovi fetalne hipoksije – carski rez. javlja se sekrecija insulina. Ako je pojačana sekrecija insulina ndovoljna. Kriterij za Dg: jutarnji GUK > 7. 'kušingoidno' dijete Patogeneza: U majke postoji hiperglikemija (postprandijalna ili trajna) – ona dovodi do transporta glukoze fetusu – to je povod za sekreciju fetalnog insulina. put pojavljuje u trudnoći.9mmol). Gotovo svoi ovi slučajevi su ovisni o insulinu. Oko bolesnice treba vladati mir i što manje svijetla (svaki jači zvučni ili svjetlosni podražaj može provocirati novi napadaj). Podjela dijabetesa u trudnoći: Dijabetes i trudnoća: trudnoća žene koja je prije trudnoće bolovala od dijabetesa. I ovaj je dijabetes u pravilu insulin – ovisan.hr . Komplikacije: Mortalitet trudnica–dijabetičarki je oko 100x češći! (vaskularne i renalne komplikacije). Subklasifikacija po Priscilli White: Dob početka bolesti >20 10-19 <10 Trajanje bolesti na temelju OGTT-a <10 10-19 >20 Vaskularne promjene nema nema neproliferacijska retinopatija zdjelične krvne žile nefropatija proliferacijska retinopatija A B C D E F R G ranija mrtvorođenost Dijabetes trudnoće (diabetes gestationis): dijabetes koji se 1.

. Porod – carskim rezom ili vaginalno –> ovisi o položaju. najčešći i najjači je D-antigen ('D-imunizacija'). intenzivirana insulinska th: 1 (bazalna) doza dugodjelujućeg insulina u 22h + manje doze kratkodjelujućeg pri svakom obroku: ujutro. zrelosti cervixa i faktorima ugroženosti. Ako se ustanovi rast djeteta. Prehrana trudnice sa dijabetesom: 1800 cal/dan (jer pretežno leže i miruju). fosfatidil glicerol i lipidne st. respiracijski distres (manjak surfaktanta). Sva novoođenčad smještaju se u JIT –> kontrola glikemije. Nadzor fetalnog rasta i ugroženosti provodi se od početka trudnoće. Najčešće su anomalije srca i krvnih žila.com.cilindri. tj.i dugodjelujućeg). hidramnion… -> intrauterina smrt čeda. hipertenzija. tjedna u razmacima 7-10 dana u krvi trudnice određivati estriol i HPL. Otkrivanje bakteriurije Liječenje se provodi po antibogramu mokraće.hr . nedonošenosti). trudnici dajemo 75g glc i određujemo GUK u 0h.majčinske komplikacije: hiperglikemija. stavu. Regulacija bolesti: Dijabetes ovisan o insulinu Povećanje doze insulina. L. učiniti embriometriju.i dugodjelujućeg preparata. Poslije 32. u podne i uvečer. poslije 28. UH 190g. 60 min i nakon 2h. nakon 30min. Postupak: dijeta od 2200 cal. s 20-24 tjedna odrediti biparijetalni promjer glavice i obratiti pažnju na ev. hipo-Mg ili hipo-Ca (poremećeni metabolizam). Indikacije: razna patološka stanja u sadašnjoj ili ranijim trudnoćama. hipoksija i acidoza. Načela dijabetične dijete: BJ 90g. čest prerani porod i učestale žutice. odn. vazoaktivne tvari. U zdravih GUK nakon 2h ne prelazi 7. EPH-gestoza fetalne komplikacije: anomalije razvoja (4xčešće!). a ako trudnica miruje. disanja. acidoza. Tzv. sprečavanje pojave hipertenzije.perpetuum-lab.. www. UZV – obavljati češće. Renalne promjene – pregledom mokraće (granul. a respiracijske funkcije posteljice od oko 34. Otkrivanje vaskularnih komplikacija Retinopatija – ustanovljava se pregledom očnog fundusa. hiperbilirubinemija (ubog nezrelosti jetre. acidoza (in utero ili nakon rođenja). postojanje anomalija. fetalna hiperglikemija i prekomjerni rast. L/S omjer.1/3 dnevne doze prije trudnoće. za ¼ . kratko. u raznim kombinacijama kratko. Način otkrivanja = test opterećenja glukozom: nakon 6h gladovanja. porod u pravilu vaginalno. CTG redoviti nadzor fetusa od hospitalizacije s 34 tjedna. veličini djeteta. hospitalizacija s navršenih 38. prerani porod. glukoze.9 mmol. M 90g. Er) i renalnim funkcijskim testovima. 1800 cal. indicirano je davanje insulina 1 x dnevno (u komb. Novorođenče: hipoksija. a vrh krivulje 11 mmol. pojave žutice. Rh-IMUNIZACIJA *Dražančić 296 + 487 + 545 Etiologija i patogeneza Danas je poznato gotovo 50 eritrocitnih antigena. Intolerancija glukoze Kod neliječenih trudnoća sa IG karakteristični su: prekomjerni rast. tjedna vrednovati rast fetusa (mjerenjem abdomena ili toraksa i računanjem omjera glava/trbuh). tjedna. najčešće penicilinima ili cefalosporinima 10-14 dana + barem Još 1 mjesec uroantiseptici nitrofuranskog reda. test pjene i mekonij) – od 36-38 tj. abnormalni Ishod djeteta. s 8 tj. mokraćne infekcije koje često prelaze akutni pijelonefritis. hipoglikemija (zbog intrauterine hiperinsulinemije). Tijekom trudnoće češći pregledi. Amniocenteza (konc.

Tijekom trudnoće i porooda fetalna krv prelazi u majčinu cirkulaciju. Coombsovim testom ima samo minimalnu hemolizu. Pronizon smanjuje imunološku aktivnost. trudnice kojima su djeca umrla u trudnoći. takva djeca ne trebaju th. povisuje se lučenje eritropoetina i eritropoeza. u djece u koje još nema znakova hidropsa. www. Fetus postaje anemičan. Stvaranje eritrocita u koštanoj srži nije dostatno. stvaranja slobodne tekućine u trbuhu i rsištu. Kod 25% novorođenčadi razvit će se teža slika: anemija. Danas se preporučuje intraperitonealna tr. 25% novorođenčadi ima najteži oblik i rađa se mrtvo ili hidropično. žlijezda…). primila EAT. koja se aspirira iz v. ranije se radi amniocenteza. II. a majka Rh. porođaju ili neonatalno zbog Rh-imunizacije) titar antitijela – govori o težini bolesti: što je više antitijela. Dijete je teže zbog retencije vode i hidropsa.hr .Ako postoji neslaganje u Rh-faktoru između krvi majke i krvi ploda (plod nasljeđuje Rh-faktor od oca). eksangvinotransfuzija (EAT ) – transfuzija se može dati fetusu intraperitonejski. Plod mora imati Rh+. a u ostalim teškim slučajevima intravaskularna. hipoksije. Intrauterina transfuzija. Rezogam) ne može djelovati na već stvorena antitijela. Profilaksa Rh-imunizacije: Imunoglobulin G (Anti D. Potrebno je odrediti stupanj ugroženosti fetusa – ispituju se: anamneza – 4 skupine trudnica (I. Dijagnoza: U antenatalnoj zaštiti obavezno je određivanje krvne grupe i Rh-faktora. i III. III. Ako iampuno protutijela. leukocitoza. Kod takve djece treba odmah učiniti eksangvinotransfuziju. proširenja srca.com. podbuhlo je. to je teža anemija! Što je viši titar antitijela i teža anamn. Intraperitonealno se daju 0 . Liječenje: Imunosupresivna terapija kortikosteroidima – provodi se do 16. Učestalost: Rizik imunizacije Rh-negativnih majki koje nose Rh-pozitivno dijete u prvoj trudnoći do 2%. retikulocitoza i hiperbilirubinemija (icterus gravis). koja može biti i eksangvinotransfuzija. Majčina protutijela okruže antigen na fetalnom eritrocitu poput rozete.faktor. papainski i tripsinski). Klinička slika djeteta: Oko 50% novorođenčadi sa poz. tjedna trudnoće u trudnica IV. koji je izbočen zbog velike jetre i slezene. Kako bi se ta anemija popravila. Pri tom prvom kontaktu protutijela se stvaraju plako (2-4mj do značajne produkcije). U teškim slučajevima imunizacije anemija se provjerava u fetalnoj krvi. već nastaju i ekstramedularna žarišta eritropoeze (jetra. generaliziranog hidropsa. trombocitopenija. za 1-2 tjedna. slezena. skupina. bubrezi. umbilicalis: hematokrit < 25% upućuje na tešku anemiju fetusa. intravaskularno i intrakardijalno 8rijetko). glava je velika ali ipak u nerazmjeru sa trbuhom. umbilicalis. Pri drugom i slijedećim kontaktima protutijela se stvaraju brzo. postoji tek blaža anemija. aspiracija plodne vode i određivanje bilirubina u njoj. odakle se ly putovima dijafragme resorbiraju u cirkulaciju te korigiraju anemiju. acidoze i smrti. Treba ga dati u svim stanjima u kojima može doći do prijelaza fetalnih Rh+ Er Rhnesenzibiliziranoj majci.perpetuum-lab. a u svih Rh-negativnih trudnica određuju se i testovi senzibilizacije (indirektni Coomsov test. što dovodi do raspadanja fetalnih eritrocita. te antigen izaziva majčin humoralni imuni odgovor: aktiviraju se B limfociti → plazma-stanice → specifični imunoglobulini (antitijela). a Ht je 20-25%. Što je više bilirubina u plodnoj vodi. Intravaskularno se daju 0 – negativni isprani Eru a. negativni Er u trbuh fetusa. majčin imuni sustav stvorit će u majčinom krvotoku antitijela. no djetetu nije trebala EAT. trudnice koje su i u prethodnoj tr. nadbubr. više će ih prijeći fetusu amniocenteza – transabdominalna punkcija. trudnice u kojih su djeca u prethodnoj tr. a u slijedećim trudnoćama raste na 10-11%. trudnice u kojih su tek u aktualnoj trudnoći testovi postali pozitivni. skupine s visokim titrom antitijela. Ako su testovi pozitivni: Rh-senzibilizacija. bile senzibilizirane. ili rijetko. IV. ili v. samo fototerapiju. ali može spriječiti njihovo stvaranje jer aglutinira Er fetusa koji su prešli u majčinu krv. dolazi do teške anemije fetusa. njihove aglutinacije i hemolize. hipoproteinemije. Rhogam.

udaljenost FS (fundus-simfiza) > od 2cm od normalne .Anti D daje se imtramuskilarno.u ½ trudnoće klinički nalaz uterusa veći od trajanja amenoreje . opseg trbuha >100cm. pipanje više sitnih česti. Dijagnoza: . Oni su uvijek istoga spola. kod starijih rodilja. multipara i kod žena u kojih je inducirana ovulacija.pobačaja .com. Obično je simetričan. 2 glave i 1 zadak).trudnice u kojih je rađena amniocenteza ili kordocenteza BLIZANCI (VIŠEPLODNA TRUDNOĆA) *Dražančić 305 Višeplodna trudnoća je istodobni razvoj više plodova u jednoj ili dvije maternice te predtavlja visokougroženu trudnoću zbog češće pojave .EPH-gestoza . Blizanci mogu imati sve kombinacije od 2 posteljice.malformacija ploda . Optoci dvojajčanih blizanaca potpuno su odvojeni. Optok krvi u jednojajčanih blizanaca može biti međusobno povezan. 1 koriona i 1 amniona.žena pri namjernom ili spontanom prekidu trudnoće bez obzira na gestacisku dob 3. raspodjela krvi ublizanaca nije jednaka – to rezultira smanjenim rastom jednog ploda ili čak njegovom smrću. anamnestički višestruko micanje čeda.UZV .Potkraj trudnoće: izrazito velik trbuh. obično se radi o zajedničkoj posteljici u koju ulaze 2 pupkovine. Katkad se prilikom poroda ne može reći da li su blizanci jednojajčani ili dvojajčani.u ranoj tr. unutar 72h od poroda. Rh. Rh. to se utvrđuje na temelju njihove sličnosti u dobi od 4 godine. mogu nastati različitim dijelovima tijela srašteni blizanci. Jednojajčani su uvijek ako imaju jednu posteljicu i ako su u jednom amnionu. pipanje triju krupnih česti (ugl.hr .hidramniona . Jednojajčani blizanci nastaju kad 1 spermij oplodi 1 jajnu stanicu koja se tada podijeli na dvije embrionalne osnove. Ako se kod jednojajčanih blizanaca blastomere nepotpuno odijele. Dvojajčani su 4-5x češći.: češći pobačaji www. 2 koriona i 2 amniona do 1 posteljice.i rodi se kao privjesak na posteljici). resorbirati se i nestati ili mumificirati (bude potisnut uz stijenku uterusa i splošten – fetus papyraceus seu membranaceus . duža FS udaljenost.perpetuum-lab. nalaz KČS na 2 različita mjesta Tijek blizanačke trudnoće: . Rh. a ukoliko je asimetričan. U ranoj trudnoći jedan blizanac može umrijeti. Postoje i direktne anastomoze na površini posteljice između većih krvnih žila → 'treći optok krvi'. Katkad postoji anastomoza između obih optoka u posteljici. a mora ga dobiti svaka: 1.prematurusa i dismaturusa Učestalost: blizanci su češći u nekih obitelji. Dvojajčani blizanci nastaju kad 2 spermija oplode 2 jajne stanice.majka koja je rodila Rh+ dijete 2.

a mogu je uzrokovati: 1) sistemske bolesti majke ( EPH-gestoze.češći kasni pobačaj i u 40% tr. i spolovila češća opstipacija. Rh-senzibilizacija. a drugi zatkom): prvi se rodi do pupka. oba glavom) blizanačku trudnoću potrebno je intenzivno nadzirati. blizanca treba podvezati pupkovinu da drugi ne bi iskrvario rađanje 2. u zdjelicu se spusti glava drugog (rijetko!) . ranija hospitalizacija najprije se tvori vodenjak 1. dijabetes. renalne bolesti.često prijevremeno prsnuće vodenjaka . porodno doba treba produžiti na 4-5h Porod: MRTVO ČEDO *Dražančić 365 Definicija SZO: smrt je fetalna ako nastupi prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije produkata koncepcije iz m e. najč. prijevremeni porod otežano disanje trudnice zbog visoke dijafragme otežana cirkulacija zbog pritiska na DŠV -> edemi i varikoziteti donjih extr. blizanac. ako prijeti prijevremeni porod: tokolitici ili serlklaža cervixa. blizanca treba uslijediti unutar 20 min rodilji treba dati snažan uterotonik i pomno nadzirati posteljicu i utvrditi broj ovoja IV. www. hipoproteinemije i anemije. češća upala mokraćnih putova veća učestlost EPH – gestoze veći broj nedostaščadi (usporen razvoj blizanaca u 3/3 tr. otežano mokrenje. pušenje) 2) krvarenja u trudnoći (placenta previja. stanka 10-20 minuta (uterus se prilagođava na novu situaciju). doba moguće atonično krvarenje zbog prerastegnutog uterusa u pravilu se porod vodi vaginalnim putem. Kasna fetalna smrt: > 28 tjedana (u 2-8 % novorođenčadi)ajk Uzroci A) HIPOKSIJA – uzrok u > 1/2 . hipertenzija. tromboze i infarkti. infekcije.- u 2/2 tr . kompresija ili torzija pupkovine. anomalije 4) uterusa.ispadanje pupkovine ili itnih česti .) češći je nepravilan položaj čeda (najčešće se nalaze u uzd. dolazi do fetalnog cirkulacijskog kolapsa i poremećaja u svim sustavima koji dovode do šoka i smrti fetusa.hr .rađa se 2.produljeno II. u 3. doba izlazi 1 ili 2 posteljice komplikacije u porodu: . tvori se vodenjak 2.kolizija blizanaca (ako je 1 glavom. položaju. blizanca. a umjesto njegove glave. korioamnionitis…) fetalni faktori i abnormalnosti u porodu (višeplodna trudnoća. blizanca .u III. blizanca – uslijedi rađanje 1.com.produljen porod . srčane bolesti) * Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu i metaboličku acidozu fetusa. pokrete voljnih mišića ili pulzacije pukovine). no u 20 – 50% slučajeva dovršava se carskim rezom zbog patološkog ili abnormalnog položaja (sve češće se dovršava carskim rezom i bez patološkog položaja – manji je mortalitet i morbiditet!) odmah nakon rođenja 1. bez obzira na trajanje trudnoće i ako u tom trenutku fetus ne diše i ne pokazuje nikakve znakove života (srčanu akviju. abrupcija placente…) 3) stanja koja onemogućuju normalnu cirkulaciju kroz pukovinu (hipertonus uterusa. kardiorespiratorne bolesti. mirovanje. ležanje na leđima. inhibira se enzimski sustav. porodno doba . miom.perpetuum-lab.

normalizira se apetit. dvostruke konture oglavka. trudnoći.5 g/L) Ako se trudnoća ne prekine nakon mjesec dana. u crijevu trudnice oslobađaju se trofozoiti. bilježenje broja fetalnih pokreta u 3/3 trudnoće! RAZVOJNI CIKLUS TOKSOPLAZMOZE *Dražančić 375 Parazit Toxoplasma gondii nalazi se u cističnom obliku u svježem mesu i kao oocista u crijevima i izmetu mačke. I psihičko stanje majke je indikacija za što ranije dovršenje trudnoće. Kod akutnih stanja obuično premortalno dolazi do naglih. palpacijom se ne izazivaju pokreti fetusa. koji u majčinoj cirkulaciji može izazvati DIK! (mjeriti fibrinogen: za manje od 4 tj.com. oskudna količina plodne vode. u adolescentica i trudnica >35 godina. Ako se trudnica inficira nedovoljno pripravljenim mesom ili od mačke. nepravilan središnji odjek u glavi. do smrti fetusa dolazi jedino kod su tada češće abrupcije posteljice. i 4. Dijagnoza Znakove uzbune katkad primjeti majka – osjeća promjene u fetalnoj dinamici: smanjuje se broj dnevnih pokreta na svega nekoliko a potom oni i rptpuno prestaju. C) TRAUMA – rijedak uzrok. a u serumu majke AFP i LDH. više joj ne smetaju određeni mirisi i sl. U posteljici i fetusu vrlo brzo počinju degenerativni procesi: oslobađa se tromboplastin. U plodnoj vodi AFP. kratkotrajnih pokreta.hr . CPK i LDH. Uskoro nakon smrti fetusa majka gubi osjećaj da je trudna. Oni prodiru u krv trudnice i zahvaćaju posteljicu i fetus. ne čuju se KČS Sigurni znaci fetalne smrti utvrđuju se UZV-om i fetalnom elektrokardiografijom UZV: prazna aorta i mokraćni mjehur.B) DEMOGRAFSKI FAKTORI – koreliraju s fetalnom smrtnosti. padne ispod 1. mršavih majki. veća je smrtnost u siromašnih. Važno je da se porod dovrši vaginalno i da bude što poštedniji za majku (daju se lijekovi za sazr. u 1. nema porasta fetusa od prethodnog pregleda. količine plodne vode. a u 90% u intervalu od 3 tj. nakon kojih nastupa potpuno smirenje fetusa. * Prevencija: redovite kontrole. www. katkad i bizarni odjeci ostalih fetalnih dijelova. dojae više nisu napete. nepravilni obrisi glavice. cervixa i PG-i za izazivanje trudova. trzaja. prestaju želje za posebnim jelima. neudanih. jer D) INFEKCIJE – različiti toksini i endotoksini mogu uzrokovati fetalnu smrt. Vanjskom pretragom nađe se manja maternica nego što bi odgovaralo trajanju amenoreje. Postupak Dulje ostajanje mrtvog ploda u uterusu može biti opasno po majku. E3 i HPL. trudnicama sa zrelim cervixom daje se infuzija oksitocina). nema porasta dna maternice. u ¼ trudnica razvit će se koagulopatija! U oko 755 žena spontani porod nastupa u 2 tj od smrti fetusa.perpetuum-lab.

a 1/3 nema nikakvih kl.perpetuum-lab. žutica. KOMPLIKACIJE PRI PORODU *Šimunić 451-474 NEPRAVILNI TRUDOVI. tromjesječju → pobačaj . 1/3 će tek kasnije tijekom života pokazati znakove infekcije (korioretinitis. anomalije stava. s acidozom. Dokaz svježe infekcije je serokonverzija.u I. ketonurija i tjelesna iscrpljenost. ni lab. nenormalna zdjelica 3. Spiramicinom. pireksija. dehidracija.u III. cerebralne kalcifikacije.com. znakova bolesti. Majka postaje iscrpljena i demoralizirana. hepatosplenomegalija. Nepravilni porodni trudovi (uterine disfunkcije) Uterine disfunkcije dijele se na kvantitativne (hipo – i hiperaktivno porod) i kvalitativne (inverzija kontrakcijskih valova i inkoordinacija trudova).) Liječenje Svježe oboljela majka i dijete liječe se Daraprimom. cerebralne kalcifikacije). tromjesječju → konatalna toksoplazmoza: hidrocefalija ili mikrocefalija. mikrocefalija. Žene niže od 155 cm obično imaju 2 sata duži porod. Fetus je pod rizikom smanjene oksigenacije i posljedične anaerobne glikolize i acidoze.u II. nepravilni trudovi 2. sljepoća. ako porod traje dulje od 12 h. povećava se broj djece sa smanjenim Apgarom. Friedman: 3 tipa nenormalnog otvaranja ušća u porodu: www. PRODULJENI POROD Distocija (težak porod)posljedica je jedne od 4 nepravilnosti u porodu: 1. Dijagnoza Infekcija majke dokazuje se specifičnim testom bojenja(Sabin-Feldmanov test). 4-struki porast titra antitijela iz IgG razreda. pojačava se osjećaj boli. kao i nalaz specifičnih IgM protutijela u krvi majke i krvi djeteta. Svježa infekcija i parazitemija su rijetke (samo 1-6 od 1000 novorođenčadi rađa se inficirano.hr . pozitivan test ne pokazuje sviježu infekciju već prokuženost. rezultat svega je tahikardija. konvulzije * Oko 1/3 djece se rađa s takvom simptomatologijom. nenormalnosti porodnog kanala Nepravilan porod najčešće postoji u prvorotkinja: teže otvaranje ušća maternice.Klinička slika ako je infekcija uslijedila . korioretinitis. Dokaz infekcije su i ciste posteljice. mijenja se kontraktilnost endometrija. oštećenjem CNS-a te broj operacijski dovršenih poroda. tromjesječju → pobačaj ili prerani porod . položaja i razvoja djeteta 4. a djeluju i sulfonamidi. konatalnom infekcijom. Porod se produljuje ako je dijete teže. Prvorotkinje > 35 g imaju za 30ak % duži porod.

nastaju 2 asinkrona ekitacijska vala. edematozan i steže se u trudu. spastički porod: u prvoj fazi benzodiazepini i spazmoanalgetici. pogodna za suzb. Hlapljivi anestetici – za rodilje s niskim pragom boli. spazmoliza . može nastati i potpuna inverzija širenja kontrakcija miometrija. www. rub je debeo. rezultat: relaxacija međice i vagine. Hiperaktvini porod – trudovi češći i intenzivniji. Funkcionalne distocije mogu nastati izbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrija: postoje ektopični pacemakeri. Primjenjuje s e kod epiziotomije. labilnih žena s niskim pragom osetljivosti za bol. endokrine bolesti. Uzroci: konstitucija rodilje. Ako je ↑ bazalni tonus uterusa i izgubljen polaritet – hipertonija uterusa: Bandlova brazda (konstrikcijski prsten) – moguća ruptura uterusa!.II. SUŽENA ZDJELICA (PELVIS ANGUSTA) Svaka zdjelica kojoj je bar 1 promjer sužen za 2 ili više cm. baca se u krevetu. Ako je spazam u donjem segmentu uterusa – Shickelov sy. Komplikacije: ↓ art. tj. Pospješuje pravilnost trudova.3. kumuliraju se u krvi majke i deprimiraju dijete. stupanj 8fibrilacija uterusa) – potpuna anarhija kontraktilnosti.hr .perpetuum-lab. a oni su zadržali silazni smjer širenja. anomalije uterusa. pa dolazi do asinkronih kontrakcijskih valova. u drugoj fazi prokinuti vodenjak. . prikladan u stanjima kad je dijete ugroženo. cervix usporeno nestaje i ne otvara se. pudendalisa koji polazi od S2.2cm/h. boli u I. tlaka → ↓ perfuzija uterusa i hipoksija djeteta. Kod hiperaktivnog poroda – hiper/polisistolija: ublažiti porod tokoliticima u malim dozama. Ublažavanje porodne boli: Inhalacijska analgezija – dušićni oksidul + kisik (1:1) djelotvoran je u rodilja s visokim pragom boli. Ako postoji 2 ili više emisijskih centara kontrakcijskih valova. II. Ima 2 faze: I. malde i stare prvorotkinje. promatranje općeg stanja. glava u zdjelici. skraćen je. tvr. i II. Broj trudova je smanjen.5cm/h. u rodilja s bolnim trudovima i EPH-gestozom i eklampsijom te bolestima srca i dišnih organa. prije vakuum ekstraktora ili forcepsa te za šivanje epiziotomije ili laceracija. por doba. prevencija asc. iregularni trudovi. Kod hipoaktivne distocije pojačati trudove trajnom inf. porod. žena viče. Moguć je i prenagli porod (<2h) – veći rizik od oštećenja porodnog kanala i djeteta. Regionalna analgezija – lokalni anestetici. pun mjehur ili rektum. višerotke > 14h) – nema većeg rizika ako nije prsnuo vodenjak b) protrahirana aktivna faza – najčešći poremećaj poroda (prv. lokalnog anestetika s obje strane cervixa. kod višeplodnih trudnoća i stava zatkom. otvoren za 1-2 cm. ušće otvoreno tek za 2-3 cm. spazmoanalgetici ili epiduralna / paracervikalna anestezija te obzirna stimulacija trudova minimalnim dozama oksitocina ili PG-a. Daje se segmentna epiduralna analgezija – blokada isključivo Th segmenata i bol I. Lokalna infiltracijska analgezija – lokalna infiltracija međice. maternica je u laganom hipertonusu.Pudendalna analgezija – blok n. Liječenje distocija: Majka – rehidracija i cal → trajne inf sa elektrolitima i glukozom.u I. por. dobu rodilja osjeća bol i aktivno sudjeluje u porodu (tiska). kao i njihov intenzitet i trajanje – ušće se ne otvara.) – otvaranje ušća sporije od 1. tvrd.por. Dijete – trajan CTG nadzor. Spastički porod sreće se kod neuroveget. prestanak disanja rodilje. stupnju djeluju 2 normalna pacemakera. iscrpljenost. dobu. Često je uzrok kefalopelvina disproporcija c) sekundarni zastoj otvaranja ušća – prekid napredovanja poroda u aktivnoj fazi Hipoaktivni porod – normalan ili sniženi tonus intrauterinog tlaka. por. skraćuje trajanje I. višer. svaki 4. tokolitici i PG parenteralno. u terminalnoj fazi bilo gdje u miometriju nastaju šarcijalni kontrakcijski prstenovi. umjereno bolni. porod spor . vulva i donja 1/3 vagine. doba. Provodne analgezije: . pH. kože i mišićja anestetikom (prokain ili lidokain). trudovi su slabi i neefikasni. a nema blikade S segmenata pa u II. stalno mjerenje T. doba. infekcije.a) produljena latentna faza (prvorotke > 20h.com.metrija pp. trudovi postaju neizdrživo bolni. miomi. sporije od 1. svaki 10.Paracerviklana analgezija – inj.4 → perinej. govorimo o inkoordinaciji uterusa – te distocije imaju 2 stupnja: . oksitocina ili PG-a.Epiduralna analgezija – suzbija bol I.

Kod koso sužene zdjelice glavica se suturom sagitalis postavlja u dulji promjer ulaza – dorzoposteriorni okcipitalni stav. skolioza. Vrste suženja: opće sužena zdjelica . sužen samo uzdužni promjer ulaza Koso sužena zdjelica – kod izrazitije skolioze ili koksalgije (ili dr. obje spine iliace posterior superior i točku između L5 i S1): normalan je kod pravilne zdjelice. do 6 cm IV. Kod uzdužno sužene rahitične zdjelice glavica se deflektira i prolazi konjugatu veru užim bitemporalnim promjerom. i abnormalni položaji češći su kod višeplodnih trudnoća. kod rahitične donji dio mu je kraći. Kod ljevkaste.hr . rahitis. šepavost. Muškaraćka zdjelica suzuje se prema izlazu u poprečnom promjeru. suzuje se prema izlazu. zbog suženog izlaza vaginalni je porod bez oštećenja djeteta gotovo nemoguć. kod koso sužene ukošen Uži stidni luk (<90 stupnjeva) i simfiza koja strši naprijed Unutrarnja pretraga i UZV cefalometrija krajem trudnoće Stupanj suženja: I. duge zdjelice nema teškoća pri ulazu glavice. Podjela: www.perpetuum-lab. Plosnata zdjelica – najčešće rahitična. deformacijama ulaza zdjelice i tm u maloj zdjelici. kod opće sužene je poprijeko sužen. ROTACIJE I POLOŽAJA DJETETA Jedini pravilan stav djeteta: dorzoanteriorni okcipitalni (uzdužni položaj glavicom. nedonoščadi. ako je conj. Abnormalni položaji su svi stavovi (osim dorzoanteriornog okcipitalnog) te stav zatkom. STAV ZATKOM Zadak predvodi u porodnom kanalu. NEPRAVILNOSTI STAVA. ispod 6 cm Postupak: Carski rez je apsolutno indiciran ako je suženje IV. ako je suženje veće – prednji asinklitizam. isto se postupa kod većine suženja II. stupnja dopuštaju vaginalni porod ako nema uočljive cefalopelvine disproporcije. placente previje. vera smanjena do 9 cm II. vodeća točka mala fontanela) – 94-95% poroda. videća točka je stalno mala fontanela. uz opasnost da ispadne pukovina ili ručica. stupnja. Izrazito duga zdjelica može nastati uključenjem najdonjeg L kralješka u sakrum – pritom je moguće potpuno sraštenje (asimilaciska zdjelica) ili je L kralješak nagnut naprijed i čini tzv. osobito kod hidramniona i u pluripara s mlohavim visećim trbuhom. porod je produljen. kosti deblje. a prijeti i razdor maternice. ulaz okruglast ljevkasta zdjelica – dulja. infantilni tip – dulja. drugi promontorij. Patološki položaj je poprečni položaj (uzdužna os čeda okomita na uzdužnu os rodilje). sakrum manje konkavan. kifoza. očljivo velik trbuh bez hidramniona) Michaelisov romb (spja vrh interglutealnog nabora. organi i tkiva u maloj zdjelici mogu biti oštećeni zbog pritiska.Trudnoća je ugrožena ako postoji kefalopelvina disproporcija. Komplikacije poroda: Kod suženja obično vodenjak prska prijevremeno. Mehanizam rađanja: Kod opće sužene zdjelice glava se na ulazu pjačano prigne. Pat. do 8 cm III.com. bolesti koje pogađaju samo 1 nogu) – rezultat je kosi ulaz u zdjelicu Ostala suženja – poprečno sužena zdjelica (prirođena aplazija ili uništenje postraničnih dijelova sakruma). mrtvorođenčadi. glava fetusa je u fundusu uterusa. Glavica se nepravilno smjesti ako prerano prsne vodenjak. kod anomalija uterusa. nepravilno sužena zdjelica (razne bolesti ili ozljede kostiju zdjelice) Dijagnoza: Vanjski izgled trudnice (nizak rast.u cjelosti jednakomjerno sužena (svi promjeri manji). leđa sprijeda. stupnja. masivnije. sve do nekroze i fistula. Blaža suženja I.

Ugroženost djeteta i majke: Dijete: asfiksija i trauma. nožice ispružene uz trup) – najčešći. U II. vodeća točka je prednji gluteus. Traumatska subduralna krvarenja karakteristična su za donošeno dijete. prenošenost. tjeme pa zatiljak. a hipoksička paraventrikularna za nedonošeno. pritisak glavice na međicu je pojačan pa je potrebna izdašna epiziotomija! Nakon atiljka. pa prednja cista ossis ilei je hipomohlion. Rodilja stalno leži na boku prema kojem je mala fontanela! www. zatim stražnje rame. sitne česti više su sprijeda. Rađanje zatka: u I. zatiljak se najč. nužan je CTG. Dijagnoza: Prvi i treći Leopold-Pavlikov hvat KČS u gornjem lijevom ili desnom kvadrantu trbuha Unutarnja pretraga: palpacija krupne česti bez sutura i fontanela UZV Mehanizam rađanja: Na ulazu se zadak linijom kukova postavi u jedan od kosih promjera. Veća je učestalost malformacije fetusa. leđa su najč. Najprije se porodi prednje. majka je izložena većem riziku od infekcije i ozljedama mekog dijela porodnog kanala. Veća učestalost ispadanja pupkovine. Najprije se porodi pprednji gluteus. 65% Potpuni i nepotpuni stav zatkom (predvodi zadak i obje. stare prvorotke (rigidan porodni kanal!). namještaja u smjeru suprotnom od kzaljke na satu. trudovi slabiji Dg: unutarnji pregled. slijedi stražnji kuk pa preostali djelovi zatka. hipomohlion postane velika fontanela. dovršenje poroda vakuum ekstrakcijom ili forcepsom. por. Preko međice se rađaju brada. Dorzoposteriorni okcipitalni stav glave: Izostaje dorzolateralna rotacija glave pa se zatiljak spusti do izlaza okrenut straga. slčabije podražuje cervikalne ganglije – slabi trudovi. sprijeda. Kad se porodi donji rub skapule. unutarnja pretraga. čelo. tjedna). Dg: vanjska pretraga. Ramena se potom rotiraju u uzdužni promjer izlaza. NEPRAVILNOSTI ROTACIJE I FLEKSIJE GLAVE Duboki porečni stav glave: Glavica se spusti suturom sagitalis poprijeko sve do izlaza zdjelice (plosnata zdjelica. produljen porod. porodno doba važno je čuvati vodenjak dok se ušće potpuno ne otvori. placenta previja. Ev. frakture kostiju iozljede živaca. doba učiniti izdašnu epiziotomiju. prijevremeni porod. glava ulazi u zdjelicu. Kad se porode nožice.perpetuum-lab. ramena ulaze biakromijalnim promjerom u kosi ili porečni promjer ulaza. Kritično razdoblje je kada se rodi donji rub skapule – glava tada ulazi u zdjelicu i mora se poroditi za najviše 3-4 minute. Indikacije zacarski rez: EPH-gestoza. Rodilja se polaže na onaj bok kojem je bliža mala fontanela – prevale se leđa. poticati rodilju na snažne trudove. Vođenje poroda: kad se rodi zatiljak. a leđa okreću postranično. a kod II.com. Majka: zadak je manji. slabe trudove treba pojačati. uska zdjelica.hr . pojačati trudove. kod I.Jednostavni stav zatkom (predvodi samo zadak. malo čedo ili prostrana zdjelica). defleksijom se rađa čelo i lice. Postupak: Vanjski okret djeteta u uterusu za 180° (oko 37. Okret se obavlja uz tokolizu i sedaciju. stanja u kojima postoji prevelika/premala pomičnost djeteta u uterusu. prijevremeni porod (u srednjoj 1/3 trudnoće dijete je češće u stavu zatkom). pipa se lambdoidni šav male fontanele koji se otvara prema straga. Granica kose i i kože ba vratu je hipomohlion. lice. flektira i ispravno rotira. Zapinjanje glavice u ušću. pipaju se obje fontanele. Trudnici se infundira oksitocin. perinatalna smrtnost je 4 x veća. Vođenje poroda: živo čedo se u takvomstavu ne može roditi. tj. u smjeru kazaljke na satu. a leđa se okreću prema naprijed. jedna nožica) Stav nožicama (predvode samo nožice) Stav koljenima (predvode koljena) Etiologija: Sva stanja koja otežavaju namještanje glave na ulaz zdjelice.

unutarnjim pregledom pipa se velika fontanela na jednoj strani. Lični stav (p. Epiziotomija! Čeoni stav (P. dok je glavica na ulazu gibljiva. SPALA I ISPALA RUČICA Spuštena ručica – nalaz ručice kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala ručica – ručica se nalazi kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. na strani gdje je brada čeda. Pri un. zapreke na ulazu u zdjelicu. tjeme i zatiljak. mlohavi trbuh pluripara. dolihocefalne glave i tm u prednjem dijelu vrata. katkad kod višeplodne trudnoće. fleksijom. za razliku od stražnjeg gdje rub stražnje parijetalne kosti zapne o simfizu što onemogućava daljnje napredovanje poroda. Zanemareni porečni položaj: kad se rame ukliješti na izlazu zdjelice pri čemu ispadne ručica i čedo brzo odumre. Ako je ušće posve otvoreno. zadnje se rodi čelo i lice defleksijom. KČS se čuju na strani suprotnoj od leđa. Prvo se rodi čelo. kad se glavica ukliješzi na ulazu zdjelice – carski rez. rodilja se polaže na bok prema kojem su okrenuta leđa djeteta.Visoki uzdužni stav glave: Glavica se smjesti suturom sagitalis u uzdužni promjer ulaza zdjelice. ispred vodeće česti Uzroci: sva 3 stava događaju se kod a) stava glavom sa suženom zdjelicom b) stava licem c) poprečnog položaja www. ali se ne nalazi u rodnici Ispala ručica – vodenjak prsnuo a ručica se pipa u rodnici. Asinklintizam: Glavica je smještena sinklitički kad je sutura sagitalis postavljena tako da je podjednko udaljena od simfize i od sakruma. slijedi zatiljak koji se rađa fleksijom preko međice. a kad prsne vodenjak. najčešće se angažira rame čeda. može se pokušati vanjski okret. Prvo se rodi čitavo lice. vrh čela je hipomohlion. mrtve djece. Rodilja leži na boku. Dijagnoza: UZV. Fleksijom se rađaju tjeme i zatiljak. nisko sjedeće posteljice.hr . Dg: pipa se tvrda čest koja je znatno uža te sutura sagitalis u uzdužnom promjeru vanjskim pregledom pipaju se leđa ili sitne česti sprijeda umjesto postrance. Uzroci: nepravilnosti uterusa. – povoljniji. Dok vodenjak postoji. inspekcija. preko međice rodi čelo. unutarnja pretraga – ulaz u zdjelicu prazan. Prvo se rodi tjeme. a vodenjak postoji. Prednji a. Ako je dijete još živo – hitan carski rez. može se pokušati unutarnji okret i ekstrakcija (to se radi i kada je čedo mrtvo). Porod je moguć ako su leđa dorzoposteriorno (straga) Tjemeni stav (Praesebtatio parietalis) – najblaži stupanj defleksije. jako sužen ulaz u zdjelicu. češće kod preranih poroda. Ovaj je stav najnepovoljniji. Vođenje poroda: živo dijete u tom stavu ne može ući u zdjelicu.perpetuum-lab. te defleksijom usta i brada. vodeća točka je velika fontanela koja se pipa unutarnjom pretragom. POPREČNI I KOSI POLOŽAJI Situs transversus i situs obliqus – položaji kad je uzdužna os čeda okomita ili kosa prema uzdužnoj osi maternice. Poprečni položaj je patološki. frontalis) – kod šiljaste glave čeda. palpacija. Vođenje poroda: Metoda izbora je carski rez. Vaginalni porod moguć je samo ako je čedo mrtvo ili jako maleno. hioidna kost je hipomohlion. ialp. SPALAI ISPALA RUČICA I PUPKOVINA SPUŠTENA. pa se jedinom kretnjom. SPUŠTENA. Defleksijski stavovi: Katkad vodeća točka glavice može biti više sprijeda – tada je glavica deflektirana. Uglavnom carski rez. maksilozigomatični predio je hipomohlion. leđa su češće sprijeda. pipa se lice čeda. gotovo je uvijek indiciran carski rez. facialis) – kod duge. nekih oblika glave ili anomalija vrata čeda. vanjskom pretragom se pipa zatiljak i udubina između leđa i zatiljka. mrtvog čeda. a ako je mrtvo – embriotomija. a na drugoj nos i lukovi orbita.com.

Osnovna komplikacija je krvarenje. što rezultira teškim i opasnim krvarenjemZaostala posteljica (placenta retenta. porodnom dobu su 2 x češće nego u ostalim fazama poroda. PLACENTA RETENTA. Uzroci: neracionalna upotreba uterotoničkih sredstava u vrijeme poroda www.Ispala ručica sprečava ulaz glavice u zdjelicu. Rjeđe dolazi do uraštanja korionskih resica u stijenku maternice. marginalna insercija pupkovine. prijevremeno prsnuće vodenjaka. uveden uz dlan ruke u rodnicu. Smatra se da rodilje podnose gubitak krvi do 500 ML bez većih posljedica za zdravlje. . ATONIJA UTERUSA (NEPRAVILNOSTI III.ako se nađu znakovi kompresije krvnih žila pupkovine (CTG: duboke varijabilne deceleracije – prekid cirkulacijeu trudu i fhipoksija čeda) porod treba hitno dovršiti.perpetuum-lab. POJAČANO KRVARENJE IZ MJESTA INSERCIJE POSTELJICE – ATONIA UTERI.Spala ručica nema većeg značenja za tijek poroda . nastavlja se vaginalni porod. ali se ne nalazi u rodnici Ispala pupkovina(prolapsus) – vodenjak prsnuo a pupkovina se pipa u rodnici.3% svih poroda) Uzroci: sužena ili vrlo prostrana zdjelica. PORODNOG DOBA) *Šimunić 477 Komplikacije u III. prijevremeni porod. izostaje miotamponada krvnih žila sijela posteljice.hr .Spalu i ispalu pupkovinu treba odmah reponirati prstima uvedenim u rodnicu. jer kad se glavica spusti niže. adhaerens) Zbog atonije uterusa posteljica se ne može odljuštiti ili se samo djelomično odvoji od svoje insercije. Zdjelicu treba podignuti uvis. preduga pupkovina.d) polihidramniona Postupak: . ACCRETA ET INCRETA Pojačano krvarenje iz mjesta insercije posteljice nastaje zbog funkcionalnih poremećaja u muskulaturi maternice ili zbog patološkoanatomskih nepravilnosti koje rezultiraju retencijom posteljice. dok vanjska ruka nastoji utisnuti glavicu u zdjelicu (repoziciju može olakšati smotak velike gaze. Miometrij se primarno ili sekundarno ne može kontrahirati.Najčešća je spuštena ručica. što enemogućuje odlupljivanje posteljice. postupak ovisi o otvorenosti ušća: kod potpuno otvorenog ušća –repozicija. no može se roditi i uz samu glavicu. SPALA I ISPALA PUPKOVINA Spuštena pupkovina (descensus funiculi umbilicalis) – pupkovina se pipa kraj vodeće česti dok je vodenjak održan Spala pupkovina – pupkovina se pipa kraj vodeće česti kod prsnutog vodenjaka. stav zatkom. ako ne uspije .kod spuštene i spale pupkovine. višeplodna trudnoća. polihidramnion. Postupak: . on kasnije izađe s posteljicom) Ako repozicija uspije i CTG se normalizira. placenta previja. nastaje trajna kompresija koja dovodi do potpunog prekida cirkulacije i perakutne fetalne hipoksije te smrti čeda. treba pokušati plijeganjem rodilje na bok suprotan od strane na kojoj se nalazi pupkovina (spušta se predležeća čest i odmiče pupkovina) .com. ADHAERENS.carski rez kod malog nalaza na ušću – carski rez SPUŠTENA. napredovanjem poroda ona se obično povlači. poprečni ili kosi polžaj čeda. u suprotnom – hitan carski rez pri kojemu jedan asistent mora stalno vaginalno prstima sprečavati spuštanje glavice i kompresiju pupkovine sve dok se dijete ne porodi.1 – 0. a zatim rodilju poleći na bok suprotan strani na kojoj je spuštena ručica. ispred vodeće česti (frekvenncija: 0. .

što rezultira krvarenjem iz mjesta insercije. Ako postoje znakovi odljuštenja posteljice. Najopasnije je krvarenje iz razdora cervixa. nakon porodničkih zahvata (lezija grane a. kn euspije li to. doba( forsirani Credeov hvat. pun mokraćni mjehur…) prerastegnuta uterina stijenka u trudnoći i porodu (blizanci. Fundus se penje do ispod rebrenog luka. rodilja je napadno blijeda s izraženim znakovima akutnoga gubitka krvi. Pri porodu se mogu oštetiti meka tkiva cervixa. sumnja . zahvata na uterusu tumori stijenke uterusa protrahirani porod multiparitet insercija u tubarnom kutu. dobu . percreta) Posteljica može jednim svojim dijelom urati u dublje slojeve maternice. kod dobro kontrahiranog uterusa i kod normalnog zgrušavanja krvi. kad se kavum uterusa već ispunio krvlju. ako ni to ne zaustavi krvarenje – ekstirpacija uterusa. pa se pokušava tamponadom maternice uz davanje karboprosta. Koagulopatije također mogu prouzročiti krvarenje u III. Nastojati se istisnuti krv iz materišta i izazvati kontrakciju muskulature utrusa. por. uterine). Liječenje: iv.hr . to je ozbiljna komplikacija koja se liječi parenteralnom primjenom antibiotika. metilergobazin ili kombinacija). Krvarenje se pojavljuje tek nekoliko minuta nakon poroda. anularni oblik posteljice spazam ušća maternice (posteljica odljuštena. Liječenje: hemostatski šavi. tj. navodi na zaključak da krvarenje nastaje iz razdora mekog porodnog kanala. rodnice. iz rodnice se krv izlijeva u mlazovima. hidramnion.↑ sklonost potrošnoj koagulopatiji ili abnormalna fibrinoliza. U >90% slučajeva uzročnik je stafilokok. ali zadržana – placenta incarcerata) Prirasla. divovsko čedo) prirođene malformacije uterusa ožiljci ili fibrozne promjene nakon kir. Urasla posteljica ne može se do kraja manuelno izljuštiti. KRVARENJE IZ RAZDORA MEKOG PORODNOG KANALA Obilno trajno krvarenje koje počinje odmah nakon poroda čeda.perpetuum-lab.ako se krvarenje ne zaustavlja i nakon aplikacije uterotonika i isključenja ozljeda mekog porodnog kanala. Putovi prodiranja infekcije: . treba je odmah istisnuti. increta.por. posteljica se manuelno odljušti u općoj anesteziji. uterus je atoničan i mekan.neadekvatno vođenje III. MASTITIS * Dražančić 498 + 204 MASTITIS U PUERPERIJU *Dražančić 498 * Mastitis neonatalis je posljedica prelaska hormona iz majke u dijete tijekom trudnoće. Sisice su otečene i jako zacrvenjene.com. Krvarenje ne prestaje iako se uspjela izazvati kontrakcija uterusa. klitorisa i perineuma. najč. Kateterizirati mokraćni mjehur. rukom lagano masirati fundus uterusa i istodobno aplicirati infuziju uterotonika (oksitocin. Mastitis ili upala dojke nastaje relativno često krajem prvog tjedna babinja. Profilaksa: prilikom rađanja prednjeg ramena rodilji injicirti im ampulu metilergometrina ili Syntometrina. urasla i prorasla posteljica (placenta accreta. Liječenje: cilj je zaustaviti krvarenje i nadoknaditi izgubljeni volumen krvi. aplikacija fibrinogena i inhibitora fibrinolize (Trasylol).ozljedom bradavice (ragade) limfogeno www.

podizanje oboljele dojke.higijena ruku i dojke kod dojenja .prevencija stvaranja ragada.pranje bradavice prije i poslije dojenja 3% otopinom acidi borici .odgovarajuća tehnika dojenja .moguće je stvaranje apscesa.hr .- intersticijski kanalićima kroz bradavicu u parenhim žlijezde (pridonosi i zastoj mlijeka kod nepravilnog dojenje) Klinički: . higijena dojke . .perpetuum-lab.babinjača ima visoku temperaturu s tresavicama i općim lošim stanjem . ifiltrat jako bolan .com. pa čak i nekroza i flegmona dojke Liječenje: .koža nad upalom crvena.mazanje masti s hidrogenom na bradavicu između dojenja www. hladni oblozi.otok pojedinih dijelova ili čitave dojke .Konzervativno: antibiotici.Incizija i drenaža: u slučaju apscesa (uvijek radijalna incizija kako se ne bi ozlijedili mliječni kanalići). adekvatna higijena dojenja. dojenje se napušta dok ne prestane gnojenje Profilaksa: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful