Antun Branko Šimić Opomena

Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda! Pusti da cijelog tebe prođe blaga svjetlost zvijezda! Da ni za čim ne žališ kad se budeš zadnjim pogledima rastajo od zvijezda! Na svom koncu mjesto u prah prijeđi sav u zvijezde!

Interpretacija lirske pjesme
- lirska misaona pjesma - tema: prolaznost i čovjekov odnos prema njoj - motivi: čovjek, zvijezde, svjetlost, pogledi, konac, prah - epiteti:malen, blaga, zadnji - nevezan stih, a što se tiče dužine stihova imamo raspon od peteraca do deseteraca (izuzev stiha: „Pusti…“ – dva sloga) - strofe: tri tercine, distih - figure: metafora („…da ne ideš malen…“), simbol (zvijezde – simbol vječnosti), suprotnost (prah - zvijezde) - versifikacija: opkoračenje je prisutno u svim strofama (u službi ritma) - ritam: polagan, s povremenim naglašavanjima (proporcionalno s važnošću) - važne karakteristike pisanja: - koristi se vokativ pri obraćanju čitatelju/čovjeku - imperativ (upotreba uskličnika) u službi upozorenja - odsutnost mračnog završetka pjesme, javlja se vjera u vječni život - pjesma je grafički oblikovana (u službi postizanja ritma) - dvije vrste ritma: mehanički i ekspresivni -smisao pjesme: Važno je uočiti da je glavni motiv u pjesmi vječnost (zvijezde) i stalni čovjekov trud da ju dosegne. Opomena svim ljudima, a ujedno i autoopomena podsjeća nas da smo prah bili i prah ćemo postati. Kao jedini mogući spas pjesnik ističe prosvjećenje u obliku spoznaje i čuđenja koje je njen osnovni pokretač. Također nas upozorava da smo prolazni i prema tome nema koristi od ovozemaljskoga. Nadalje,

napominje se moguće žaljenje za potraćenim vremenom pri rastanku od zvijezda, a posljednja strofa nudi nam poruku da postanemo njihov dio te pobijedimo svoju ograničenost njihovom neograničenošću.

Kratak osvrt
Pjesnik nas svojom Opomenom simbolično govoreći upozorava da se nalazimo u vlaku (život) koji juri prema kraju tračnica (smrt). Trebamo se dobro usredotočiti kako ne bi izišli na pogrešnoj postaji (potraćen životni put) ili pak preskočili željenu postaju (nedostatak čuđenja) koja je na taj način zauvijek izgubljena. Također, valja uočiti da Šimić koristi uskličnike na kraju svakog stiha-strofe, a upravo to ističe njegovu snažnu želju da upozori nas, a i samoga sebe. Boji se da ćemo pasti u zaborav, maleni ispod zvijezda, slijepi za njihovu svjetlost.