Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH

četvrtak, 11 Mart 2010 09:43

Otvorenost tržišta, slobodna trgovina, međunarodni finansijski tokovi, kao i drugi faktori, povezuju međusobno ekonomije u cijelom Svijetu. Dolazak ekonomske krize, koja se prvo pojavila u SAD-u, odakle se proširila na ostatak svijeta, ozbiljno je uzdrmala mnoge zemlje, dovodeći do recesije. Izuzetak nisu ni zemlje regiona, pa tako i BiH. Pojava recesije se naprije odražava na padu ekonomske aktivnost, gubitku radnih mjesta, odnosnu padu zaposlenosti, koja opet dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. Prije svega, potrebno je da pogledamo makroekonomsku poziciju BiH prije izbijanja krize. Nju u dužem periodu karakteriše izraziti deficit na računu tekućih plaćanja, uzrokovan deficitom u vanjskoj trgovini. Ova pojava ukazuje na tri činjenice:

- Potrošnja u BiH je značajno veća od proizvodnje, pri čemu se višak proizvodnje finansira iz inostranih izvora (strana ulaganja, krediti, doznake) - Prevelika potrošnja je povezana sa pregrijanom tražnjom - Visoki rast GDP-a posljednjih godina je u uskoj vezi sa visokom tražnjom koju stvaranju i domaći i strani izvori.

Posljedice svjetske krize po BiH su:

- Nelikvidnost stranih tržišta je dovela do smanjenja priliva sredstava u BiH - Smanjeni priliv sredstava dovodi u pitanje finansiranje deficita tekućeg računa. Kao posljedica dolazi do pritiska na devizne rezerve i smanjenja tekuće potrošnje - Smanjenje potrošnje direktno utiče na proizvodnju, tj. na rast privrede - Slabljenje konkurentnosti ekonomije BiH. Pritisak stranih proizvođaća za plasman na naše tržište i slabljenje izvoznih potencijala - Posljedica nabrojanog jeste usporavanje ili zaustavljanje privredne aktivnosti, što direktno utiče na zaposlenost, životni standard i sl.

1/3

000 ljudi. smanjen za oko 500 miliona KM. došlo do povećanja nezaposlenosti u BiH. Svako neovlašteno kopiranje. čime je dvostruko izvršen pritisak na budžete. BiH je smanjivala nezaposlenost u posljednjih nekoliko godina.164 ljudi. koji je potvrđen i u praksi. Predpostavlja se da je u BiH. posto veliki dio stanovništva radi na crno. Povećanje nezaposlenosti je uticalo na pad lične potrošnje. trgovine na veliko i malo i građevinarstvo) je došlo do najvećih negativnih efekata po zaposlenost. Ukoliko želite saznati više o analizama koje radi Udruženje ekonomista "Academic". kao i direktnih poreza. Prema analizama. Ovo nam pokazuje da je pod uticajem svjetske krize.ba Napomena: Tekst objavljen na ovoj stranici je vlasništvo autora i Udruženja ekonomista „Academic“. predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BIH (Sl. godine.164 ljudi. bez prethodne dozvole autora. Moglo bi se reći da je to prelomni trenutak kada se kriza počinje odražavati na BiH. u istom periodu bez zaposlenja ostalo blizu 50. usljed smanjenja potrošnje. možete nam se obratiti putem e-maila: info@academic. Dodatni problem se javio u smanjenju prihoda u budžetima. godine od kada zaposlenost počinje da pada. kao najvažnije sastavnice GDP-a u BiH. Prema Okunovom zakonu. godine. Od novembra 2008. tako i rashodovnu stranu. To nam u ovom slučaju pokazuje da je GDP u BiH. zaposlenost je u konstantnom padu. uzrokovane rastom nezaposlenosti. prije svega u prerađivačkoj industriji i metalurgiji. 11 Mart 2010 09:43 Da bi tačno izmjerili uticaj svjetske krize na pad GDP-a u BiH. tako da je pad zaposlenosti mnogo veći. To nas upravo dovodi do cifre od 3-4% pada GDP-a. koliko je prognozirano prema posljednjim projekcijama državnih institucija. što je pad između 3-4% u odnosu na 2008. U sektorima koji čine gotovo polovicu zaposlenih (sektori prerađivačke industrije. neminovno je dovelo i do smanjenja samog GDP-a. koji je opet manji zbog smanjenja potrošnje.glasnik BiH. potrebno je da prvo da kvantificiramo povećanje nezaposlenosti u BiH. registrovana nezaposlenost se povećala za  27. Ovaj podatak treba uzeti sa rezervom. taj je pad mogao iznositi i gotovo milijardu KM. Pad lične potrošnje je direktno doveo i do smanjenja priliva u budžete od PDV-a.Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak. onda bi mogli govoriti o padu GDP-a za oko 1 milijardu KM. godinu. Najveći broj zaposlenih je ostao bez posla u sektorima koji se bave izvozom. kako bi se pomoglo socijalnim kategorijama. U tom istom periodu. što je u konačnici dovelo do pada GDP-a.000. Ako uzmemo u analizu zvanični podatak Agencije za statistiku BiH. ili navođenja izvora. Smanjenje prihoda je posljedica smanjenog priliva od PDV-a. Ako bi pak uključili podatak da je rast nezaposlenosti bio 50. preuzimanje ili emitovanje ovog teksta. kako na prihodovnu. može se zaključiti da je u godini dana došlo do pada potrošnje oko 250 miliona KM. 7/02) 2/3 . povećanje nezaposlenosti od 1% dovodi do smanjenja stvarnog GDP-a od 2% u odnosu na potencijalni. koji su u prosjeku imali plaću od 791 KM. Povećanje broja nezaposlenih je dovelo do dodatnog pritiska na budžete. pa sve do kraja 2009. da bi vrhunac dostigla u novembru 2008. da se nezaposlenost povećala za 27. Smanjenje potrošnje.

Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak. 11 Mart 2010 09:43 3/3 .