Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH

četvrtak, 11 Mart 2010 09:43

Otvorenost tržišta, slobodna trgovina, međunarodni finansijski tokovi, kao i drugi faktori, povezuju međusobno ekonomije u cijelom Svijetu. Dolazak ekonomske krize, koja se prvo pojavila u SAD-u, odakle se proširila na ostatak svijeta, ozbiljno je uzdrmala mnoge zemlje, dovodeći do recesije. Izuzetak nisu ni zemlje regiona, pa tako i BiH. Pojava recesije se naprije odražava na padu ekonomske aktivnost, gubitku radnih mjesta, odnosnu padu zaposlenosti, koja opet dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. Prije svega, potrebno je da pogledamo makroekonomsku poziciju BiH prije izbijanja krize. Nju u dužem periodu karakteriše izraziti deficit na računu tekućih plaćanja, uzrokovan deficitom u vanjskoj trgovini. Ova pojava ukazuje na tri činjenice:

- Potrošnja u BiH je značajno veća od proizvodnje, pri čemu se višak proizvodnje finansira iz inostranih izvora (strana ulaganja, krediti, doznake) - Prevelika potrošnja je povezana sa pregrijanom tražnjom - Visoki rast GDP-a posljednjih godina je u uskoj vezi sa visokom tražnjom koju stvaranju i domaći i strani izvori.

Posljedice svjetske krize po BiH su:

- Nelikvidnost stranih tržišta je dovela do smanjenja priliva sredstava u BiH - Smanjeni priliv sredstava dovodi u pitanje finansiranje deficita tekućeg računa. Kao posljedica dolazi do pritiska na devizne rezerve i smanjenja tekuće potrošnje - Smanjenje potrošnje direktno utiče na proizvodnju, tj. na rast privrede - Slabljenje konkurentnosti ekonomije BiH. Pritisak stranih proizvođaća za plasman na naše tržište i slabljenje izvoznih potencijala - Posljedica nabrojanog jeste usporavanje ili zaustavljanje privredne aktivnosti, što direktno utiče na zaposlenost, životni standard i sl.

1/3

Ako uzmemo u analizu zvanični podatak Agencije za statistiku BiH. došlo do povećanja nezaposlenosti u BiH. može se zaključiti da je u godini dana došlo do pada potrošnje oko 250 miliona KM. bez prethodne dozvole autora.Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak. tako da je pad zaposlenosti mnogo veći. U tom istom periodu.glasnik BiH. Povećanje nezaposlenosti je uticalo na pad lične potrošnje. Prema analizama. potrebno je da prvo da kvantificiramo povećanje nezaposlenosti u BiH. Od novembra 2008. predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BIH (Sl. To nas upravo dovodi do cifre od 3-4% pada GDP-a. koji je opet manji zbog smanjenja potrošnje.000. kao najvažnije sastavnice GDP-a u BiH. usljed smanjenja potrošnje. Predpostavlja se da je u BiH. koji je potvrđen i u praksi. Pad lične potrošnje je direktno doveo i do smanjenja priliva u budžete od PDV-a. posto veliki dio stanovništva radi na crno. taj je pad mogao iznositi i gotovo milijardu KM. godine. kako bi se pomoglo socijalnim kategorijama. Najveći broj zaposlenih je ostao bez posla u sektorima koji se bave izvozom. Ukoliko želite saznati više o analizama koje radi Udruženje ekonomista "Academic". Smanjenje potrošnje. prije svega u prerađivačkoj industriji i metalurgiji. Dodatni problem se javio u smanjenju prihoda u budžetima. To nam u ovom slučaju pokazuje da je GDP u BiH. registrovana nezaposlenost se povećala za  27. trgovine na veliko i malo i građevinarstvo) je došlo do najvećih negativnih efekata po zaposlenost. onda bi mogli govoriti o padu GDP-a za oko 1 milijardu KM. što je pad između 3-4% u odnosu na 2008. čime je dvostruko izvršen pritisak na budžete. Ovaj podatak treba uzeti sa rezervom. ili navođenja izvora. Ako bi pak uključili podatak da je rast nezaposlenosti bio 50. BiH je smanjivala nezaposlenost u posljednjih nekoliko godina. 7/02) 2/3 . neminovno je dovelo i do smanjenja samog GDP-a. povećanje nezaposlenosti od 1% dovodi do smanjenja stvarnog GDP-a od 2% u odnosu na potencijalni. 11 Mart 2010 09:43 Da bi tačno izmjerili uticaj svjetske krize na pad GDP-a u BiH. Povećanje broja nezaposlenih je dovelo do dodatnog pritiska na budžete. zaposlenost je u konstantnom padu. kao i direktnih poreza. Prema Okunovom zakonu. koliko je prognozirano prema posljednjim projekcijama državnih institucija. tako i rashodovnu stranu.164 ljudi. da se nezaposlenost povećala za 27. godine od kada zaposlenost počinje da pada. koji su u prosjeku imali plaću od 791 KM. uzrokovane rastom nezaposlenosti. godinu. U sektorima koji čine gotovo polovicu zaposlenih (sektori prerađivačke industrije. u istom periodu bez zaposlenja ostalo blizu 50. smanjen za oko 500 miliona KM. kako na prihodovnu. što je u konačnici dovelo do pada GDP-a. da bi vrhunac dostigla u novembru 2008. Smanjenje prihoda je posljedica smanjenog priliva od PDV-a. pa sve do kraja 2009. možete nam se obratiti putem e-maila: info@academic.164 ljudi. Svako neovlašteno kopiranje. Moglo bi se reći da je to prelomni trenutak kada se kriza počinje odražavati na BiH.000 ljudi. godine.ba Napomena: Tekst objavljen na ovoj stranici je vlasništvo autora i Udruženja ekonomista „Academic“. Ovo nam pokazuje da je pod uticajem svjetske krize. preuzimanje ili emitovanje ovog teksta.

Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak. 11 Mart 2010 09:43 3/3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful