Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH

četvrtak, 11 Mart 2010 09:43

Otvorenost tržišta, slobodna trgovina, međunarodni finansijski tokovi, kao i drugi faktori, povezuju međusobno ekonomije u cijelom Svijetu. Dolazak ekonomske krize, koja se prvo pojavila u SAD-u, odakle se proširila na ostatak svijeta, ozbiljno je uzdrmala mnoge zemlje, dovodeći do recesije. Izuzetak nisu ni zemlje regiona, pa tako i BiH. Pojava recesije se naprije odražava na padu ekonomske aktivnost, gubitku radnih mjesta, odnosnu padu zaposlenosti, koja opet dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. Prije svega, potrebno je da pogledamo makroekonomsku poziciju BiH prije izbijanja krize. Nju u dužem periodu karakteriše izraziti deficit na računu tekućih plaćanja, uzrokovan deficitom u vanjskoj trgovini. Ova pojava ukazuje na tri činjenice:

- Potrošnja u BiH je značajno veća od proizvodnje, pri čemu se višak proizvodnje finansira iz inostranih izvora (strana ulaganja, krediti, doznake) - Prevelika potrošnja je povezana sa pregrijanom tražnjom - Visoki rast GDP-a posljednjih godina je u uskoj vezi sa visokom tražnjom koju stvaranju i domaći i strani izvori.

Posljedice svjetske krize po BiH su:

- Nelikvidnost stranih tržišta je dovela do smanjenja priliva sredstava u BiH - Smanjeni priliv sredstava dovodi u pitanje finansiranje deficita tekućeg računa. Kao posljedica dolazi do pritiska na devizne rezerve i smanjenja tekuće potrošnje - Smanjenje potrošnje direktno utiče na proizvodnju, tj. na rast privrede - Slabljenje konkurentnosti ekonomije BiH. Pritisak stranih proizvođaća za plasman na naše tržište i slabljenje izvoznih potencijala - Posljedica nabrojanog jeste usporavanje ili zaustavljanje privredne aktivnosti, što direktno utiče na zaposlenost, životni standard i sl.

1/3

7/02) 2/3 . da bi vrhunac dostigla u novembru 2008. tako da je pad zaposlenosti mnogo veći. taj je pad mogao iznositi i gotovo milijardu KM. Najveći broj zaposlenih je ostao bez posla u sektorima koji se bave izvozom. ili navođenja izvora. To nas upravo dovodi do cifre od 3-4% pada GDP-a. koji je potvrđen i u praksi. godine. registrovana nezaposlenost se povećala za  27. možete nam se obratiti putem e-maila: info@academic. Svako neovlašteno kopiranje. čime je dvostruko izvršen pritisak na budžete. predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BIH (Sl. Pad lične potrošnje je direktno doveo i do smanjenja priliva u budžete od PDV-a. kao i direktnih poreza. posto veliki dio stanovništva radi na crno. Smanjenje potrošnje. 11 Mart 2010 09:43 Da bi tačno izmjerili uticaj svjetske krize na pad GDP-a u BiH.164 ljudi. prije svega u prerađivačkoj industriji i metalurgiji. pa sve do kraja 2009. neminovno je dovelo i do smanjenja samog GDP-a. Ovaj podatak treba uzeti sa rezervom. Od novembra 2008. preuzimanje ili emitovanje ovog teksta. Prema analizama.glasnik BiH. uzrokovane rastom nezaposlenosti. Dodatni problem se javio u smanjenju prihoda u budžetima. koji je opet manji zbog smanjenja potrošnje. smanjen za oko 500 miliona KM.164 ljudi. Moglo bi se reći da je to prelomni trenutak kada se kriza počinje odražavati na BiH. došlo do povećanja nezaposlenosti u BiH. Ako bi pak uključili podatak da je rast nezaposlenosti bio 50. bez prethodne dozvole autora. zaposlenost je u konstantnom padu. BiH je smanjivala nezaposlenost u posljednjih nekoliko godina. što je u konačnici dovelo do pada GDP-a. Ako uzmemo u analizu zvanični podatak Agencije za statistiku BiH. potrebno je da prvo da kvantificiramo povećanje nezaposlenosti u BiH. U tom istom periodu.000 ljudi. Ukoliko želite saznati više o analizama koje radi Udruženje ekonomista "Academic". koliko je prognozirano prema posljednjim projekcijama državnih institucija. Ovo nam pokazuje da je pod uticajem svjetske krize.ba Napomena: Tekst objavljen na ovoj stranici je vlasništvo autora i Udruženja ekonomista „Academic“. kako bi se pomoglo socijalnim kategorijama. To nam u ovom slučaju pokazuje da je GDP u BiH. trgovine na veliko i malo i građevinarstvo) je došlo do najvećih negativnih efekata po zaposlenost.Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak. Smanjenje prihoda je posljedica smanjenog priliva od PDV-a. u istom periodu bez zaposlenja ostalo blizu 50. Predpostavlja se da je u BiH. Prema Okunovom zakonu. kako na prihodovnu. godine. Povećanje nezaposlenosti je uticalo na pad lične potrošnje. Povećanje broja nezaposlenih je dovelo do dodatnog pritiska na budžete. koji su u prosjeku imali plaću od 791 KM. U sektorima koji čine gotovo polovicu zaposlenih (sektori prerađivačke industrije.000. što je pad između 3-4% u odnosu na 2008. kao najvažnije sastavnice GDP-a u BiH. povećanje nezaposlenosti od 1% dovodi do smanjenja stvarnog GDP-a od 2% u odnosu na potencijalni. usljed smanjenja potrošnje. tako i rashodovnu stranu. onda bi mogli govoriti o padu GDP-a za oko 1 milijardu KM. godinu. da se nezaposlenost povećala za 27. može se zaključiti da je u godini dana došlo do pada potrošnje oko 250 miliona KM. godine od kada zaposlenost počinje da pada.

11 Mart 2010 09:43 3/3 .Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful