Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH

četvrtak, 11 Mart 2010 09:43

Otvorenost tržišta, slobodna trgovina, međunarodni finansijski tokovi, kao i drugi faktori, povezuju međusobno ekonomije u cijelom Svijetu. Dolazak ekonomske krize, koja se prvo pojavila u SAD-u, odakle se proširila na ostatak svijeta, ozbiljno je uzdrmala mnoge zemlje, dovodeći do recesije. Izuzetak nisu ni zemlje regiona, pa tako i BiH. Pojava recesije se naprije odražava na padu ekonomske aktivnost, gubitku radnih mjesta, odnosnu padu zaposlenosti, koja opet dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. Prije svega, potrebno je da pogledamo makroekonomsku poziciju BiH prije izbijanja krize. Nju u dužem periodu karakteriše izraziti deficit na računu tekućih plaćanja, uzrokovan deficitom u vanjskoj trgovini. Ova pojava ukazuje na tri činjenice:

- Potrošnja u BiH je značajno veća od proizvodnje, pri čemu se višak proizvodnje finansira iz inostranih izvora (strana ulaganja, krediti, doznake) - Prevelika potrošnja je povezana sa pregrijanom tražnjom - Visoki rast GDP-a posljednjih godina je u uskoj vezi sa visokom tražnjom koju stvaranju i domaći i strani izvori.

Posljedice svjetske krize po BiH su:

- Nelikvidnost stranih tržišta je dovela do smanjenja priliva sredstava u BiH - Smanjeni priliv sredstava dovodi u pitanje finansiranje deficita tekućeg računa. Kao posljedica dolazi do pritiska na devizne rezerve i smanjenja tekuće potrošnje - Smanjenje potrošnje direktno utiče na proizvodnju, tj. na rast privrede - Slabljenje konkurentnosti ekonomije BiH. Pritisak stranih proizvođaća za plasman na naše tržište i slabljenje izvoznih potencijala - Posljedica nabrojanog jeste usporavanje ili zaustavljanje privredne aktivnosti, što direktno utiče na zaposlenost, životni standard i sl.

1/3

godinu. To nam u ovom slučaju pokazuje da je GDP u BiH.164 ljudi. godine od kada zaposlenost počinje da pada. preuzimanje ili emitovanje ovog teksta. kao i direktnih poreza. BiH je smanjivala nezaposlenost u posljednjih nekoliko godina.glasnik BiH. u istom periodu bez zaposlenja ostalo blizu 50. pa sve do kraja 2009. tako i rashodovnu stranu. trgovine na veliko i malo i građevinarstvo) je došlo do najvećih negativnih efekata po zaposlenost.Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak. taj je pad mogao iznositi i gotovo milijardu KM. koji su u prosjeku imali plaću od 791 KM. Prema Okunovom zakonu. neminovno je dovelo i do smanjenja samog GDP-a. godine. koji je opet manji zbog smanjenja potrošnje. bez prethodne dozvole autora. Najveći broj zaposlenih je ostao bez posla u sektorima koji se bave izvozom. registrovana nezaposlenost se povećala za  27. da bi vrhunac dostigla u novembru 2008. kako na prihodovnu. koji je potvrđen i u praksi. usljed smanjenja potrošnje. onda bi mogli govoriti o padu GDP-a za oko 1 milijardu KM. Smanjenje potrošnje. kako bi se pomoglo socijalnim kategorijama. možete nam se obratiti putem e-maila: info@academic.164 ljudi. kao najvažnije sastavnice GDP-a u BiH. što je pad između 3-4% u odnosu na 2008. da se nezaposlenost povećala za 27. predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BIH (Sl. Povećanje broja nezaposlenih je dovelo do dodatnog pritiska na budžete. što je u konačnici dovelo do pada GDP-a.ba Napomena: Tekst objavljen na ovoj stranici je vlasništvo autora i Udruženja ekonomista „Academic“.000 ljudi. Predpostavlja se da je u BiH. U tom istom periodu. Svako neovlašteno kopiranje. može se zaključiti da je u godini dana došlo do pada potrošnje oko 250 miliona KM. Moglo bi se reći da je to prelomni trenutak kada se kriza počinje odražavati na BiH. Povećanje nezaposlenosti je uticalo na pad lične potrošnje. čime je dvostruko izvršen pritisak na budžete. Ovo nam pokazuje da je pod uticajem svjetske krize. Pad lične potrošnje je direktno doveo i do smanjenja priliva u budžete od PDV-a.000. To nas upravo dovodi do cifre od 3-4% pada GDP-a. smanjen za oko 500 miliona KM. Ukoliko želite saznati više o analizama koje radi Udruženje ekonomista "Academic". posto veliki dio stanovništva radi na crno. tako da je pad zaposlenosti mnogo veći. Dodatni problem se javio u smanjenju prihoda u budžetima. Ako bi pak uključili podatak da je rast nezaposlenosti bio 50. 11 Mart 2010 09:43 Da bi tačno izmjerili uticaj svjetske krize na pad GDP-a u BiH. godine. Od novembra 2008. došlo do povećanja nezaposlenosti u BiH. potrebno je da prvo da kvantificiramo povećanje nezaposlenosti u BiH. Smanjenje prihoda je posljedica smanjenog priliva od PDV-a. uzrokovane rastom nezaposlenosti. Ovaj podatak treba uzeti sa rezervom. Ako uzmemo u analizu zvanični podatak Agencije za statistiku BiH. prije svega u prerađivačkoj industriji i metalurgiji. koliko je prognozirano prema posljednjim projekcijama državnih institucija. povećanje nezaposlenosti od 1% dovodi do smanjenja stvarnog GDP-a od 2% u odnosu na potencijalni. zaposlenost je u konstantnom padu. U sektorima koji čine gotovo polovicu zaposlenih (sektori prerađivačke industrije. Prema analizama. ili navođenja izvora. 7/02) 2/3 .

11 Mart 2010 09:43 3/3 .Uticaj svjetske krize na ekonomiju BiH četvrtak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful