P. 1
Pitanja iz Elektrotehnike 2 06 2009

Pitanja iz Elektrotehnike 2 06 2009

|Views: 92|Likes:
Published by ljgibs

More info:

Published by: ljgibs on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

Pitanja iz Elektrotehnike 2, 2009.

Napomena: Svako pitanje uključuje:
1. fizikalnu sliku problema 2. praktično-eksperimentalne temelje 3. analitičke izraze (matematičke) i izvođenje jednostavnijih formula 4. znati crtežom obrazložiti problem tamo gdje je to potrebno 5. vektorske prikaze tamo gdje je to potrebno Iz svakog pitanja mora se pokazati zadovoljavajuće znanje. 1. Što su magneti, vrste, polovi, privlačenje i odbijanje 2. Magnetsko polje, pojam, prikaz, smjer, vrste 3. Magnetski tok, pojam, jedinice i mjerenje 4. Coulombov zakon za magnetizam, aps. i rel. permeabilnost 5. Jakost magnetskog polja, magnetska indukcija, magnetski napon, jedinice, mjerenje, odnosi 6. Magnetsko polje ravnog vodiča, polje više vodiča 7. Magnetsko polje svitka 8. Helmholtzovi svici 9. Sila na ravni vodič protjecan strujom u magnetskom polju 10. Sila na strujni zavoj u mag. polju, načelo rada elektromotora, instrumenti s pomičnim svitkom 11. Elektrodinamske sile, štete u postrojenjima i koristi za elektrodinamske instrumente 12 .Induciranje napona „siječenjem“ silnica, načelo rada generatora 13. Induciranje napona promjenom toka 14. Napon samoindukcije, induktivitet 15.Lenzov zakon i primjene 16. Izračun induktiviteta cilindričnih svitaka 17. Međusobna indukcija, međuinduktivitet, faktor veze, načelo rada transformatora 18. Ukapčanje i iskapčanje svitka s R i L u istosmjernom strujnom krugu 19. Serijsko, paralelno i mješovito spajanje induktiviteta 20. Sile u magnetskom polju na naboje u gibanju, upravljanje elektron. mlazom, Hallov generator 21. Magnetiziranje željeza, krivulja prvog magnetiziranja 22. Histereza 23. Podjela tvari u magnetskom pogledu 24. Zakoni magnetskog kruga, zakon magnetskog protjecanja, magnetski otpor 25. Serijski, paralelni i mješoviti magnetski otpori ( primjeri) 26. Permanentni magneti 27. Biot-Savartov zakon, izračun B u središtu kružnog zavoja 28. Energija magnetskog polja 29. Nosiva sila magneta 30. Postanak sinusnih napona, analitički izraz sinusnog napona, fazno pomaknuti naponi 31. Karakteristične vrijednosti izmjeničnih veličina 32. Omjerni faktori 33. Skin (površinski) efekat 34. Djelatno trošilo u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 35. Idealna zavojnica u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 36. Idealni kondenzator u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 37. Djelatna snaga, energija i rad 38. Jalova snaga, energija i rad 39. Prividna snaga, trokut snaga 40. Faktor snage (prvog harmonika) 41. Popravak faktora snage 42. Serijski spoj R i L 43. Serijski spoj R i C 44. Serijski spoj R, L i C 45. Višestruki serijski spojevi R, L i C 46. Paralelni spojevi RLC, vektorski prikazi, vodljivosti, snaga

RC mreža : odziv na pravokutni impuls 78. Svitak sa željezom-prigušnice. Jednofazni realni transformator: načelo. faktor nesimetrije 67. Algebarski. Vrste transformatora. u trokut 49. Realni kondenzator. Okretno magnetsko polje. Nevezani trofazni sustav 60. linijske i fazne veličine 61. izvesti jedn. Osnove proračuna transformatora. i transformatora u zvijezdu. i transf. operacije 56. prijenosni omjer 69. Određivanje napona nul-točke po Millmanu 65. Spajanje trošila u zvijezdu i trokut 47. kratki spoj i opterećenje transformatora 70. vrste mostova 57. Simetrične komponente nesimetričnih sustava. Smanjivanje i uklanjanje viših harmonika 77. Simetrično opterećenje 62. klizanje i broj okretaja motora 68. Spoj gen. Realni svitak 53. Prazni hod. Kompenzacija faktora snage u trofaznom sustavu .polarni i trigonometriski oblik kompleksnog broja i mat. primjena 72. Prikaz izmjeničnih veličina kompleksnim brojevima 55. autotransformatori 73.48. frekventna analiza 74. Što je trofazni napon i struja. neutralni vodič 58. kut gubitaka 54. Paralelna rezonancija 52. Snaga nesinusoid. Snaga trofaznog sustava ( za spoj zvijezde i trokuta) 66. Dvofazni sustav. Trokut struja. ravnoteže mosta za jedn. postanak 59. snaga i napona. linijske i fazne veličine. RL i LR mreže: odziv na pravokutni impuls 80. Spoj gener. izračun struje kroz nul-vodič 63 . Nesinusoidalne veličine: postanak. izračun napona trošila 64.Nesimetrično opterećenje: Spoj u zvijezdu bez nul-vodiča. osnovna jednadžba proračuna 71. veličina. Nesimetrično opterećenje-spoj u zvijezdu s nul-vodičem. Mostovi izmjenične struje. efektivna vrijednost struje 75. CR mreža: odziv na pravokutni impuls 79. Serijska rezonancija 51. vodljivosti 50. načelo asinkronih i sinkronih motora. eksponencijalni. Faktor distorzije 76. fizikalna slika. otpora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->