BUŽIM

:

Str. 11

SANSKI MOST:

Asfaltiran put Lubarda - Spahići - Livakovići

Svečanost u mjesnoj zajednici Vrhpolje

NOVIH OSAMSTO METARA ASFALTA

U upotrebu pušten novi vodovodni sistem
Str. 09

◙ BROJ 217 ◙ 13. SEPTEMBAR 2010. ◙ GODINA V ◙ CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50 ◙
BOSANSKA KRUPA: Otvoren drugi i treći dio stambenog kompleksa Kozara
Str. 10 Str. 05 BH-Gas se priprema za gasifikaciju Unsko-sanskog kantona

Odobrena kreditna sredstva u iznosu 32,5 miliona eura
VELIKA KLADUŠA:

URUČENA 34 STANA PORODICAMA BORAČKIH POPUL ACIJA
KLJUČ:
Str. 12

Str. 06 Potpisani ugovori o prijevozu učenika do kraja kalendarske godine

Kontinuirana

PODRŠKA
obrazovanju

Širom Unsko-sanskog kantona, Krajišnici proslavili Ramazanski bajram

Započela realizacija 27 projekata: Za infrastrukturu preko milion maraka
CAZIN:
Str. 07

Podsjećanje

Počeli radovi na sanaciji puta kroz cazinsko naselje Gnjilavac-Jošani
BIHAĆ:
Str. 08

Godišnjica otkrivanja jame Tihotina: Grobnica za 53 ubijena Bošnjaka
PRIVATNA ORDINACIJA

na istinske životne vrijednosti
Str. 16, 17

Velika Kladuša

Velika
037-770-135 037-772-727

Kladuša

Telefoni: 037/775-085, 037-775-086

2

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

Izbor

Održana prezentacija o cestovnom povezivanju USK-a sa zapadom

DOK DRUGI GRADE PUTEVE,
BIHAĆ - U okviru osmog Međunarodnog ekološkog sajma „EKOBIS 2010.“ koji se u Bihaću održavao od 2. do 5. septembra, održana je prezentacija projekta „Razvojna os 3“ o kojem su govorili predstavnici Družbe za ceste Republike Slovenije i Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Karlovac. Ovdje je bila riječ o projektu međunarodnog cestovnog povezivanja Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine s akcentom na Unsko-sanski kanton. Domaćin prezentacije, predsjednik Privredne komore USK-a Ismet Pašalić, projekt međunarodnog cestovnog povezivanja Republike Slovenije i Hrvatske, te BiH pod nazivom „Razvojna os 3“, nazvao je historijskom razvojnom šansom ovoga kraja, da se kvalitetnije razvija u ekonomskom i pogledu prometne infrastrukture i bolje poveže sa

mi tek radimo dokumentaciju
Evropom. O provedbi projekta „Razvojna os 3“ okupljenima je govorio Radovan Vikić, član Projektne skupine „Razvojna os 3“ iz Novoga Mesta i istakao kako je prometna os od iznimnog značaja za prometno povezivanje i BiH sa Republikom Hrvatskom. Međunarodni projekt Treće razvojne osi koji područja od Štajerske kroz Sloveniju i Hrvatsku povezuje sa Unskosanskim kantonom je od izuzetne važnosti jer je praktično dio međunarodnih prometnih koridora, kao preduvjet da bi se cjelokupna prometna aktivnost sistematski razvijala u različitim državama. -Na južnom dijelu Treće razvojne osi predviđena je izgradnja dva kraka, jednoga prema međunarodnome graničnome prijelazu Metlika te Karlovcu i dalje prema BiH a graničnim prijelazom Vinica te priključio u drugi krak bi se povezao s međunarodnim Bosiljevu na međunarodni koridor kojim bi se omogućila veza s Jadransko-jonskim koridorom ka Jadranu, kazao je Radovan Vikić, član Projektne skupine „Razvojna OS 3“ iz Novoga Mesta. Zlatko Kuzman, predsjednik Županijske gospodarske komore Karlovac kazao je kako je projekt „Razvojna os 3“ dobra prilika da se Unsko-sanski kanton poveže sa najvažnijim evropskim pravcima. - Sretna je okolnost što za to postoji zanimanje i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Danas smo pokazali da se dio toga koridora u Hrvatskoj i Sloveniji vrlo aktivno gradi,

kazao je Kuzman. Trenutno se radi na izradi projektne dokumentacije za izgradnju cestovnoga pravca prema Bihaću. Stoga će Privredna komora USK-a od institucija vlasti BiH zatražiti da prihvate ovu inicijativu i otpočnu aktivnosti oko izgradnje Treće razvojne osi za koju je zainteresiran i USK. Dio od slovenske granice do auto-ceste Zagreb - Rijeka bit će pušten u promet već na proljeće na veliko zadovoljstvo bosanskohercegovačkih građana. U toku je projektiranje dijela do stare riječke ceste koji će biti pušten u promet kroz nekoliko godina. Esad ŠABANAGIĆ

Naši pogledi

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

3

Osvrt

Crno bijeli svijet

Mi biramo njih - oni ne biraju sre dstva
vo su bili poslanici u Parlamentu FBiH sa prostora USK-a u protekle četiri godine: Mira Bjelac (Sanski Most, SDA), Jasminka Durić (Cazin, A-sda), Sead Jusić (Bužim, SBB), Ibrahim Nadarević (Cazin, SDA), Edham Veladžić (Velika Kladuša, SDA), Jasminka Horozović (Sanski Most, SBiH), Nermina Ćemalović (Cazin, SDP), Alija Kurtović (Bosanska Krupa, SBiH), Sanda Redžić (Bosanska Krupa, BPS), Nermin Purić (Velika Kladuša, DNZ) i Hafeza Sabljaković (Cazin, DNZ). Mnogi od njih ostat će, na žalost ili sreću, tamo gdje su i bili, gdje im (ni)je mjesto, a nekima će to poći za rukom i promjenom političkog dresa. Ne treba smetnuti sa uma da će neki i napredovati. Sve bi to narod trebao vrednovati 3. oktobra, a hoće li - vidjet ćemo! Što se pobrojanih tiče to su bili naši poslanici i delegati u Parlamentu Bosne i Hercegovine koji su mjesečno zarađivali gotovo sedam puta više od prosječnog građanina BiH. Poslanici, na primjer, u Norveškoj, Njemačkoj, Belgiji ili u Evropskom parlamentu zarade od jedan i po do tri prosječne plate u svojim zemljama. Stoga, naprosto nije fer njihove plaće ostaviti po strani i ne spominjati ih samo zbog rezultata njihovog rada. A rezultati tog rada su poražavajući jer prema nedavno objavljenim istraživanjima, rezultati rada političara izabranih 2006. godine pokazuju da nisu ispunili skoro ništa od onoga što je stajalo u njihovim programima i čime su se lideri koji su na predizbornim skupovima i medijskim istupima od građana „izmolili mandat”. Prema datim obećanjima onih na vlasti još prošle godine smo trebali biti

Priča iz života
(d e m o k r a t s k o g)
' Piše: Sead Midžic

POLITIČKI MORTALITET NAM JE U
opadanju, sve je više besmrtnih!
Uhvatila i mene predizborna groznica. Tresem se ko slamka na vjetru. Ali ne zbog samog sebe, već zbog drugih. Što se mene tiče, moj demokratski put i karijera su trasirani još odavno, i podudaraju se sa demokratskim putevima i karijerama ostalih građana Unsko-sanskog kantona. Mislim da sam time sve rekao. A 3. oktobra ove godine ja i napaćeni građani reći ćemo svoje. Sad nam političari govore svoje. Prestali su da nam zapržavaju čorbu. Valjda radi (pred)izborne kampanje. Sad hoće da nam skuhaju poparu! Pa sad, važno je da čovjek nije gladan. Sve je već rečeno i obećano. Traži se nov način da se ono što je već rečeno i obećano, a ne ispunjeno, još jednom kaže. Sve je već otpjevano, a ja i moj napaćeni narod smo otpjevali svoje. Pjesma je demokratska. Sve je već naslikano u svim tehnikama. Traži se zgodan način da se ono što je politički naslikano u svim mogućim političkim tehnikama još jednom politički naslika. Slika se „POLITIČKA MONALIZA“ sa svojim zagonetnim političkim osmjehom. TO JE NAJVEĆA ČAROLIJA (PRED)IZBORNE KAMPANJE. Garnitura skupštinskih poslanika, u Skupštini USK-a, poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, poslanika u Parlamentu Federacije BiH, i predstavnika u Predsjedništvu BiH u odlasku (iscurio im mandat, a dosta im je i kapalo) traže od garniture skupštinskih poslanika u Skupštini USKa, poslanika u Parlamentarnoj Skupštini BiH, poslanika u Parlamentu Federacije BiH, i predstavnika u Predsjedništvu BiH, dakako, i nezavisnih kandidata, u dolasku na te funkcije da priznaju da je sve to, ipak, SAMO BORBA ZA (PRE)VLAST! Je li? A kad su oni dolazili na te funkcije to nije bila borba za pre(vlast). Došli su zato što su bili izabrani od naroda napaćenog. Nisu bili izabrani najbolji, ali su oni izabrani i imali su tu čast iako nisu bili najbolji. Zaprepašteni su, taman su navikli da budu najbolji u obećavanju brda i dolina, a od njih se traži da odu! Njihov očaj je stvaran. Naučili su napamet baviti se raspodjelom budžeta na svim nivoima vlasti, ali u svoju stranačku korist i u svoju ličnu korist. Naučili su samo da se penju. Popeli su se visoko na grbaču napaćenog naroda i ne umiju da siđu. Pomozimo im da se već jednom spuste. Svi naši političari i političke stranke, naravno, vole svoj Kanton i svoju domovinu BiH. Neki ipak, idu i dalje u toj ljubavi: TUCAJU! Političar i stranka u predizbornoj kampanji koji priznaju grešku u proteklom mandatu stiču pravo da ponovo pogriješe. Političar i stranka koji ne priznaju grešku biće kažnjeni od biračkog tijela zbog svoje političke tvrdoglavosti. Biće im uskraćena svaka mogućnost da drugi put pogriješe. Tako će nepogrešivi političari i stranke izumrijeti, a (po)grešni političari i stranke će ostati na vlasti. Na početku predizborne kampanje političarima i njihovim političkim strankama upisan je kraj predizbornog puta. Na kraju predizbornog puta, ako vjeruju, upisan im je početak. Taj početak zavisi od volje biračkog tijela. A ako ne vjeruju u to onda im je upisan kraj. A i kraj je nekakav početak. Zašto je to tako, ne znam. Znam samo da je tako. U toku predizborne kampanje biračko tijelo se bori kako da preživi, a naši političari i njihove političke stranke se bore za sudjelovanje u vlasti. Biračko tijelo će izabrati svoje predstavnike, a poslije će predstavnici lako da izaberu funkcije u vlasti. Ako nikad niste čuli za svog kandidata koga treba da izaberete, ne uzbuđujte se – ni on nije čuo za vas, niti će! Početkom predizborne kampanje obećana brda i doline napokon su krenuli ka onima kojima su i obećana! A mogu vam reći i ovo: POLITIČKI MORTALITET NAM JE U OPADANJU, SVE JE VIŠE BESMRTNIH! Kako sam primijetio, a to se da i golim okom primijetiti, da nam u predizbornoj političkoj kampanji ima sve više dilbera. Pokušavaju da biračko tijelo zavedu lijepim riječima. Ne vrijedi. Obećanjima. Ne vrijedi. Ni biračko tijelo više nije naivno. Traži opipljive rezultate! Kako bi žalio SDA, A-sda, i Stranku za BiH, da mi nije žao sebe (nas, napaćenog naroda?). Možda bi se i radovao eventualnom predizbornom uspjehu SDP-a i DNZ-a da mi nije žao sebe (nas, napaćenog naroda?). O NAMA SE RADI, NE O NJIMA! U proteklom mandatu dugo smo se bavili njihovim stranačkim problemima i brigama, sad smo, konačno, zabrinuti za sebe, i zbog sebe. To je dobro i demokratski zdravo. Ako se mi izvadimo iz svega ovoga, a nadam se da ćemo to učiniti 3. oktobra, poslije će biti vremena da se ozbiljnije i detaljnije pozabavimo sa ovim našim problematičnim stranačkim svijetom. Ako se ne izvadimo, naš stranački svijet (SDA, A-sda, DNZ, SBiH, i ostali) će se uzalud baviti nama. Inteligentan kandidat priznaje sve prije nego što ga na to natjeraju. Ako prihvati borbu (predizbornu kampanju - utrku) i traži da mu se dokaže krivica, zapostavlja, ili zaboravlja, isuviše prisan odnos između sebe, kao političke žrtve, i svog mogućeg političkog dželata (biračko tijelo). Brbljanje i predizborno obećavanje brda i dolina će ga dovesti u nezgodan položaj. Dželat (biračko tijelo) sve više misli svojom glavom, i ako ih kandidati natjeraju da na njima rade, a natjerali su ga, radiće 3. oktobra ljutito i žestoko, a uz to će imati i opravdanje: VI STE IH NA TO PRISILILI! „MISLIM – DAKLE, POSTOJIM“! Ne mogu se sada trenutno sjetiti ko je to rekao jer me je uhvatila ova predizborna groznica. Sav se tresem. Lijepo rečeno. Da, ali i: POSTOJIM – DAKLE MISLIM! NEZGODNO, A?

O

u EU, trebala je biti ukinuta Republika Srpska, reformirano zdravstvo, socijalno blagostanje, moderno i efikasno školstvo, trebali smo imati kilometre autoputeva, trebali smo biti evropska, demokratska i prosperitetna BiH kojom će se ponositi Evropa. Dakle, obećavala su se odcjepljenja, pripajanja, ukidanja Republike Srpske, a najmanje je nuđeno konkretnih rješenja. Umjesto obećanoga, naša zemlja, Bosna i Hercegovina, za razliku od drugih u okruženju, klizila je u tom periodu (ne)realnih obećanja prema prošlosti što obični čovjek vidi i osjeti ponajviše na svojoj koži i osnovu toga kako živi. Nema više tog građanina kojemu nije jasno da je blagostanje u BiH daleko, da je Ustav BiH ugrožen i da ga političari ruše u svakoj prilici. Umjesto da poštuju i brane Ustav na koji su se zakleli kada su preuzimali dužnosti, naši političari ga ruše. Intenzivno rade protivno odredbama tog istog Ustava na svakom dijelu BiH. Nas Krajišnike sada naravno više zanima šta nam to obećavaju oni koji dolaze nego kako su se ponašali i kako su radili političari koji su bili zaduženi da vode ovaj prostor koji se zove Unsko-sanski kanton ili Unsko sanska županija. Kakav kanton i kakva županija? Pa već samoproglašeni budući premijer USK-a Hamdija Lipovača u debatnoj emisiji u petak uvečer na Kantonalnoj televiziji USK-a odgovarajući na pitanje voditelja zašto glasati baš za SDP i tu političku opciju odgovorio je između ostalog: „Ja sam poznat kao političar koji je rekao da su kantoni paraziti i kao premijer USKa radiću sve na slabljenju kantona u korist lokalnih zajednica. Mi moramo ojačati općine. Premijer i Vlada

moraju biti sluge općina, općinskih vijeća, kada dođe neki ulagač da to ide po kratkom postupku, da se vidi jedna simbioza između vlasti, a da se ne vidi rascjep između kantonalne vlasti i lokalnih zajednica. S druge strane želim kazati da ću kao premijer USK-a zajedno sa ljudima okupiti sve pozitivne, sve pametne ljude bez obzira iz koje političke stranke dolazili jer vrijeme je da se Krajina ujedini znanjem, a ne samo retorikom“. I ovo je jedno od obećanja iza kojega se, ako ćemo pošteno, može staviti upitnik bez obzira što dolazi od političara sa visokim i sasvim realnim ambicijama. Nažalost, priča je kod nas uvijek jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Daj Bože da se obećanja ispune, pa makar i djelimično! Iz sadašnje perspektive gledano bilo bi zanimljivo prisjetiti se kako je narod živio nekada, ili prije dvadesetak godina, bez politike. Šta je tada mislio, šta radio i čemu se nadao? Stariji pamte taj period kao vrijeme rada, vrijeme šutnje i nekakvog reda u svemu, vrijeme stvaranja i izgradnje zemlje. Nije poznato da je neko, u svemu ovome, mogao da nađe nekakvo zadovoljstvo. Osim profesionalaca, o politici su mogli pričati samo stari i pametni ljudi i to tihim glasom, da ne remete i politikom truju i zagađuju okruženje. Koliko li je vremena trebalo da prođe pa da shvatimo da nam je politika sve - i vazduh i voda i hrana, da se od politike živi i za nju umire, da je politika u svemu i da je sve u politici. Sreća je naša što to još niko u svijetu nije shvatio osim nas, jer previše bi bilo da cijeli svijet živi od politike.

ReprezenTacija

by M Se id a ži d ć

4

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217
Skupština USK-a zasjedala u Sanskom Mostu

Kanton

Usvojen novi prijedlog Zakona o spor tu
SANSKI MOST - Prošlog utorka je u Sanskom Mostu održana pedesetprva sjednica Skupštine Unskosanskog kantona. Ujedno, bilo je ovo prvo zasjedanje ovog tijela koje je održano u gradu na Sani. Odluku o održavanju ove sjednice u Sanskom Mostu, kako je već poznato, donio je većinom glasova Kolegij skupštine koji je protekle sedmice zasjedao u zgradi Općine Sanski Most. Sjednica kantonalne Skupštine održana je u Sali u kojoj svoje sjednice održava Općinsko vijeće Sanski Most, a predloženi dnevni red uključivao je trinaest tačaka, među kojima i
Sa skupštine USK-a

pet prijedloga zakona. Na samom početku ovog skupštinskog zasjedanja pojavile su se nedoumice i različiti stavovi oko usvajanja dnevnog reda, obzirom da su se pojavili prijedlozi o uvođenju nekolicine novih tačaka. Kako su ovi prijedlozi u skupštinsku proceduru upućeni mimo pravilnika i poslovnika o radu, oni nisu uvršteni u dnevni red koji je naposljetku pretrpio jednu izmjenu u pogledu povlačenja Prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona. Iako je riječ o važnom zakonskom aktu, koji se već dugo vremena nala-

zi u fazi usaglašavanja i skupštinske procedure, predstavnici Vlade su predložili da se u cilju dorade pomenuti zakon povuče sa dnevnog reda, što je i prihvaćeno. Pokazalo se da su skupštinski poslanici u Sanskom Mostu imali optimalne uslove za rad. Nakon brojnih poslaničkih pitanja koja su upućena sa skupštinske govornice, razmatran je i usvojen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa, a nakon toga i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izdavačkoj djelatnosti. Jedna od važnijih tačaka koja se našla na dnevnom redu Skupštine USK-a bila je Prijedlog Zakona o javnom redu i miru. Riječ je o zakonu koji je prošao svu neophodnu zakonsku proceduru. Njime se razgraničavaju nadležnosti kantona i općina kada je riječ o odlukama koje se tiču problematike javnog reda i mira, te se uvode neke restriktivnije odredbe u pogledu određenih prekršaja. Najznačajnije novine u zakonu odnose se na maloljetna lica. Planiranim zakonskim

odredbama predviđaju se rigoroznije mjere kada je riječ o prodaji alkohola i cigareta maloljetnicima, kao i kazne za roditelje djece ispod osamnaest godina koja budu zatečena na javnim mjestima poslije 23 sata. Planirano je da ovaj zakon doprinese efikasnijem i boljem radu pripadnika policije na području Unsko-sanskog kantona, a zadovoljstvo njegovim usvajanjem iskazao je i ministar policije u Vladi USK-a, Senad Kajdić. Skupština USK-a je usvojila i Prijedlog Zakona o sportu, koji reguliše mnoge, dosad nedefinisane stvari u ovoj društvenoj oblasti. Novina u ovom zakonu, koji je jednoglasno usvojen, jeste i izdvajanje za sport

koje će ubuduće morati iznositi najmanje 0,70 posto od ukupnih budžetskih sredstava umjesto dosadašnjih 0,50 posto. Također, ovim zakonom su usklađene zakonske odredbe koje regulišu sport između federalnog i kantonalnog nivoa. Poslanici su na održanoj sjednici Skupštine Kantona usvojili i Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta USK-a. Na dnevnom redu se našlo još nekoliko tačaka dnevnog reda među kojima i izvještaji o radu Poljoprivrednog zavoda USK-a i Kantonalnog fonda za pomoć u zbrinjavanju boračkih kategorija i socijalno ugroženih osoba. Zlatan ČEKIĆ

Susret delegacija Unsko-sanskog kantona i Karlovačke županije

Pokrenuta inicijativa o pripremi Povelje o saradnji
BIHAĆ - Na poziv Huseina Rošića, predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona, u Bihaću je prošle srijede u radnoj posjeti boravila delegacija Karlovačke županije, koju je predvodio Ivan Vučić, župan Karlovačke županije i Josip Šafer, zamjenik župana, sa svojim saradnicima. U razgovoru dvaju delegacije održanom u zgradi Vlade USK-a dominirala su pitanja o saradnji dvaju županija. Poseban akcent stavljen je na izgradnju spomen obilježja na Poligonu Slunj, gdje je u toku agresije na BiH poginula grupa patriota BiH zajedno sa vodičima iz Republike Hrvatske, koji su krenuli preko slobodne teritorije Karlovačke županije prema Okrugu Bihać. Razgovaralo se i o malograničnom prijelazu Tržačka Raštela, koje se nalazi na mostu koji povezuje obale rijeke Korane. Od župana Ivana Vučića pokrenuta je inicijativa o pripremi Povelje o saradnji ova dva kantona/županije na razini kulture, sporta, ekonomije, turizma i mnogih drugih oblasti. Na sastanku je bilo riječi i o međupolicijskoj saradnji na ovim prostorima BiH, na kojima se nalaze četiri granična i malogranična prijelaza. Na kraju je dogovorena i uzvratna posjeta delegacije USK-a Karlovcu, odnosno Karlovačkoj županiji, gdje će biti nastavljeni razgovori o pokrenutim pitanjima. Rusmir K.
Husein Rošić sa svojim saradnicima u razgovoru sa gostima iz Karlovca

Novi portparol MUP-a
Unsko-sanskog kantona
BIHAĆ - Dosadašnji portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić, zbog prelaska na novu dužnost, zamijenjen je Snežanom Galić, koja je dosad obnašala dužnost komandira Policijske stanice Bosanski Petrovac. - Nadam se da ću zadovoljiti na novoj dužnosti iako će to ići malo teže, jer je teško zamijeniti tako iskusnog čovjeka kao što je Ale Šiljdedić. Nadam se da ću svojim odnosom prema medijima i obavezama MUP-a USK-a u cijelosti zadovoljiti. Ovaj posao za mene je i novi izazov, radi se o osjetljivom radnom mjestu jer se barata s riječima, a svaka izrečena riječ se važe, kazala nam je Snežana Galić, novopostavljeni portparol MUP-a USK-a. R. K.

Umjesto Ale Šiljdedića, stiže Snežana Galić

Delegacija Karlovačke županije

Snežana Galić, portparol MUP-a USK-a

Izvještaj Centra civilnih inicijativa

Najbolje rezultate u stipendiranja postiže Velika Kladuša
SARAJEVO - Kvantitativni podaci govore o ozbiljnim iskoracima u politici stipendiranja u BiH u proteklom periodu, ali je politika stipendiranja generalno još neefikasna, netransparentna i zastarjela, s obzirom na stanje u zemlji i veliku nezaposlenost, koju dijelom generira i obrazovni sistem. Međutim, postoje pozitivni primjeri i politike stipendiranja koje variraju od općine do općine. Ovo je zaključak iz finalne analize „Stipendiranje u BiH - politike i perspektive“, koja je rezultat istraživanja Centara civilnih inicijativa u periodu 2008. - 2010. godine. Na sačinjenoj rang listi općina, kreiranoj na osnovu tri kriterija: ukupnog broja stipendista, ukupnih izdvajanja za stipendiste i procentualnih izdvajanja za stipendiste u odnosu na ukupni budžet, Općina Velika Kladuša zauzima prvo mjesto. Analiza je rezultat dvogodišnjeg istraživanja i sastavni je dio kompanije CCI-a pod nazivom „Brže, bolje, više stipendije“, s krajnjim ciljem poboljšanja politike stipendiranja u BiH i u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Općina Velika Kladuša stipendira sve studente s područja općine. Od 373 studenta: 12 studenata ostvaruje pravo na stipendiju u iznosu od 200,00 KM, dok ostali studenti ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 100,00 KM. Općina Velika Kladuša iz svog budžeta za stipendiranje studenata godišnje izdvaja 385.000,00 KM i ako se tome doda činjenica da ova Općina također godišnje izdvaja za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola iz svog budžeta 380.000,00 KM, jasno je da Općina Velika Kladuša predstavlja svijetli primjer svim ostalim općinama u Bosni i Hercegovini kako treba pomagati mladim ljudima željnim učenja i znanja. Osim Velike Kladuše koja stipendira sve svoje redovne studente na državnim univerzitetima u BiH dobre rezultate bilježe i općine Tešanj, Gradiška, Mrkonjić-Grad, Čapljina, Laktaši, Ugljevik i Novi Grad Sarajevo. Prema podacima koje je prezentirao projekt menadžer CCI-a Adis Arapović, kvantitativni pokazatelji govore o ozbiljnim iskoracima, odnosno o povećanju iznosa datog za stipendiranje s 10 miliona KM u 2008. na 22 miliona KM u prošloj školskoj godini, a zabilježeno je i značajno

Velika Kladuša vodeća općina po pitanju stipendiranja u BiH

povećanje broja stipendiranih studenata. Srednjobosanski kanton i općine Visoko, Fojnica, Breza i Ravno ne izdvajaju nijednu KM za stipendije. Cilj CCI-a je, kako je istaknuto na

press konferenciji, bio da se pokuša doprinijeti uvećanju sredstava za stipendiranje i podizanje kvalitete i transparentnosti politika stipendiranja. Esad ŠABANAGIĆ

Kanton

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

5

BH-Gas se priprema za gasifikaciju Unsko-sanskog kantona

Odobrena kreditna sredstva u iznosu 3 2 , 5 m i l i o n a e u r a
BIHAĆ - BH-Gas dobio je od Evropske banke za obnovu i razvoj prvu zvaničnu potvrdu za odobrenje kreditnih sredstava u iznosu 32,5 miliona eura koja bi trebala bila iskorištena za izgradnju gasovoda u Unsko-sanskom kantonu. Nakon načelnog odobrenja EBRD-a za učešćem u finansijskom dijelu ovog projekta, BH-Gas je od početka ove godine intenzivno provodio aktivnosti na prikupljanju potrebne dokumentacije, a sve s ciljem prvog kreditnog odobrenja aranžmana, koje je 3. septembra 2010. godine na Komitetu za operativne aktivnosti EBRD-a i ishodovano, saopćeno je iz BH-Gasa. Prvo odobrenje kredita iznosi 32,5 miliona eura, a sredstva bi bila iskorištena za izgradnju 92 km gasovoda visokog pritiska u Unsko-sanskom kantonu, koji bi pored gasifikacije Kantona služio i za interkonekciju na hrvatski transportni gasni sistem. U vezi s ovim, BH-Gas aktivno sarađuje s hrvatskom kompanijom Plinacro, čija je dionica gasovoda do granice s BiH već uvrštena u Plan razvoja plinskog transportnog sistema Republike Hrvatske 2010-2014. godine, navode iz BH-Gasa. Nakon dobivanja prve zvanične potvrde za odobrenje kreditnih sredstava, BH-Gas će aktivirati aktivnosti na projektovanju tog transportnog gasovoda, te se predviđa da će one biti završene do kraja 2011. godine, čime bi bio omogućen početak aktivnosti na izgradnji gasovoda u periodu 2012.-2013., a što je također usaglašeno s vremenskim planom izgradnje hrvatske dionice gasovoda. Aktivnosti o pitanju realizacije spomenutog projekta, prema navodima iz BH-Gasa, započete su nakon davanja saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH i oba doma bosanskog kantona. Početak radova na izgraParlamenta FBiH za prihvaćanje kredita dnji gasovoda Zenica - Travnik se očekuje Rusmir KARAT EBRD-a za projekt gasifikacije Srednjo- tokom 2011. godine.

Održana redovna sjednica Vlade USK-a

Zavodi se više reda Poduzete sve mjere zaštite u oblast koncesija
BIHAĆ - U prošli ponedjeljak je održana redovna sjednica Vlade USK-a, na kojoj su ministri pored usvajanja niza prijedloga, nakon kraće rasprave vratili izvještaj o internoj reviziji koja je u ministarstvima privrede, finansija, i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provedena u sektoru koncesija prirodnih resursa. Na sjednici Vlade čulo se niz primjedbi koje su potvrđivale da je stanje u toj oblasti poprilično haotično, te da se nema pouzdanih evidencija o naplaćenim sredstvima, ali i dugovanjima. Pod lupom revizora našao se liva sredstava od koncesija, dugovanja i mogućnosti naplate, te da je to isključivo nadležnost ministarstva finansija, usvojen je jednoglasno. Od ovog ministarstva se očekuje da za svaki mjesec sačini izvještaj o uplatama ove vrste prihoda. Pored ovog ministri su dali saglasnost na elaborat o otvaranju odjeljenja internacionalnog Univerziteta Philip Noel-Baker za Fakultet menadžmenta i turizma čije je otvaranje planirano u Velikoj Kladuši. Nakon ministara po ovom pitanju trebaće se izjasniti i skupštinski poslanici.

Na uginulom govečetu otkriven antraks (bedrenica)

BIHAĆ - Na porodičnoj farmi Ibrahima Fajkovića u bihaćkom prigradskom naselju Klokot na uginulom govečetu otkriven je antraks ili bedrenica, što je i potvrđeno laboratorijskim nalazima na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Poduzete su sve mjere zaštite u cijelom naselju, te na svim životinjama, a prema riječima Aladina Sabljakovića, kantonalnog veterinarskog inspektora, veterinarska inspekcija intenzivno provodi aktivnost sa stanovništvom u zbrinjavanju životinja, dezinfekciji područja i drugoj zaštiti.

Hitno obaviti pregled goveda na prostoru Bihaća

Kako je riječ o plavnom području, najvjerojatnije se i uzrok vezuje za donošenje bakterije na pašnjak, gdje je i zaražena životinja. - Budući da su poduzete sve potrebne mjere zaštite, mjesta panici nema, niti bojazni od ugroženosti stanovništva, rekao je Mahmut Jukić, direk-

tor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Prvi je ovo slučaj antraksa na području bihaćke općine, a 2003. registrirana je pojava u Sanskom Mostu. U Ključu je registriran prije dvadesetak godina i to je područje označeno kao rizično, odnosno kao bedrenični distrikt. Rusmir K.

Karavana Socijaldemokratske partije BiH prokrstarila Unsko-sanskim kantonom
Sa sjednice Vlade USK-a

Država za čovjeka Prihvaćen je i prijedlog resornog ministarstva da se u Nacrt izmjene Zakona o visokom obrazovanju doda član kojim se definira da se vjerske visoko školske ustanove koje su pridružene Univerzitetu u Bihaću finansiraju na isti način kao i organizacione jedinice Univerziteta. Uz ovo usvojeni su i prijedlozi Komisije za imenovanje pa su za javne ustanove Kantonalna bolnica, Zavod za zdravstveno osiguranje, Univerzitet, Muzej, Arhiv i Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa konačno imenovani upravni odbori. Esad Š.

period posljednje četiri godine, a u njemu se navodi kako je stanje poprilično konfuzno. U izvještaju je konstatirano kako od sklopljenih ugovora nisu blagovremeno vršene uplate naknada, nisu poduzete moguće mjere, te na vrijeme podnesene tužbe. Bez obzira na tvrdnje iz ministarstva poljoprivrede da se radi o malim iznosima, pogotovo kad je riječ o koncesijama poljoprivrednih i vodenih dobara, uvažene su primjedbe revizora kako je potrebno uvesti više reda u ovu oblast. Prijedlog premijera Šemsudina Dedića da je neophodno uraditi registar svih koncesionara, pri-

predsjednik za državu

Startala nova školska godina
BIHAĆ - U ponedjeljak, 06. septembra, u 46 osnovnih i 22 srednje škole na području USK-a startala je nova školska godina. U školske klupe sjelo je oko 42 hiljade učenika. Zbog pada nataliteta svake godine upisuje se sve manji broj djece. U osnovne škole u Unsko-sankom kantonu upisano je 2.825 prvačića. U odnosu na prethodnu godinu od škole do škole evidentno je smanjenje broja učenika. Sve manji broj prvačića posljednjih godina posljedica je socijalnog stanja i materijalnih mogućnosti mladih bračnih parova. R. K.

Unsko-sanski kanton

VELIKA KLADUŠA – U subotu je u Velikoj Kladuši Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, u okviru predizborne kampanje za oktobarske izbore, održala u hotelu „Konak“ javnu tribinu kojoj su prisustvovali svi čelni ljudi ove partije, od općinskog do državnog nivoa. Održavanju tribine prethodila je posjeta rukovodstva SDP i kandidata na listama za sve nivoe vlasti Mjesnoj organizaciji SDP-a Podzvizd, a potom su se svi preselili u hotel „Konak“. Članovima Općinske organizacije SDP-a, simpatizerima i gostima prvi se na ovoj tribini obratio Ibrahim Kajtezović, predsjednik Općinske organizacije SDP Velika Kladuša, a potom je uslijedilo predstavljanje kandidata ove partije za Skupštinu USK-a. Nakon predstavljanja kandidata, prisutnima se obratio nosilac liste ove partije za Skupštinu USK-a Farko Hodžić Hodža. Predstavljeni su i kandidati za Parlament Federacije BiH nakon čega se prisutnima obratio nosilac liste Mahmut Alagić, a potom i nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH Hamdija Lipovača. Prilikom predstavljanja posebno su burno bili pozdravljeni kandidati SDP-a iz Velike

Kladuše, Enes Demirović na listi za Skupštinu USK-a i Snježana Ćejvanović za Parlament Federacije BiH. Na kraju tribine prisutnima su se, uz burne aplauze prisutnih, obratili Željko Komšić, član Predsjedništva BiH izabran ispred SDP-a, a potom i Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a BiH. Nakon Velike Kladuše autobus sa rukovodstvom i članovima SDP uputio se prema Cazinu i Bihaću gdje su također održane planirane tribine. Inače, karavana SDP-a sa crvenim autobusom i njenim rukovodstvom u petak je započela svoj obilazak USK-a posjetama Ključu i Sanskom Mostu, a potom Bosanskoj Krupi i Bužimu. Esad Š.

6

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

Velika Kladuša

Potpisani ugovori o prijevozu učenika do kraja ove kalendarske godine

prošli ponedjeljak je u kabinetu načelnika općine Velika Kladuša potpisan ugovor između Općine kao financijera i pet autoprijevoznika o prijevozu učenika ove općine, a povodom početka nove školske godine. Ovaj ugovor kojeg je potpisao načelnik Admil Mulalić vrijedan je 180 hiljada KM. Ugovore su potpisali prijevoznici „Džebić-trans“, „Eso-tours“, „Izan-trans“, „Murić-trans“ i „Zemzem“. Potpisnici ugovora su se obavezali organizirati prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i

Kontinuirana podrška obrazovanju
U
funkcionisanju prijevoza. Besplatan prijevoz, bez obzira na udaljenost mjesta stanovanja od škole imaće svi osnovci, dok se srednjoškolcima bez jednog ili oba roditelja, te onima iz socijalno-ugroženih porodica sufinansira polovina vrijednosti autobusne karte. Svaka država koja imalo misli na svoj razvoj, ulaže u obrazovanje svojih građana jer su obrazovani ljudi njena pokretačka snaga. Investicija u obrazovanje je najisplativija i ona koja se najbrže vraća. Stoga je načelnik Mulalić ovom prilikom još jednom istakao da je zakonska obaveza Unsko-sanskog kantona da financira prijevoz učenika, ali da je Općina Velika Kladuša prepoznala značaj obrazovanja, te već četvrtu godinu, kao jedinstven primjer u našoj zemlji, propagira ideju da obrazovanje mora biti svima dostupno. Potpisani ugovor odnosi se na period do kraja tekuće godine, dok će novi biti potpisan u novoj budžetskoj godini. Nakon potpisivanja ovih ugovora prijevoznici su prihvatili prijedlog iz Općine da cijena autobusne karte za jevoz bude ista kao ona koju plaća koji putuju imaće povoljnije uslove srednjoškolce koji sami plaćaju pri- Općina. Na ovaj način srednjoškolci kod plaćanja karata. Esad Š.

Na području općine Velika Kladuša započela nova školska godina

„ P R VA O S N O V N A Š KO L A “ upisala
25 prvačića više nego prošle godine
VELIKA KLADUŠA - U ponedjeljak je u svih deset velikokladuških osnovnih škola započela nova školska godina, a prema riječima predsjednika Aktiva direktora osnovnih škola Adisa Džaferovića, sve škole su spremno dočekale početak nove školske godine. Prvog radnog dana gradsku „Prvu osnovnu školu“ posjetio je općinski načelnik Admil Mulalić sa pomoćnikom za društvene djelatnosti. „Prva osnovna škola“ u Velikoj Kladuši jedna je od rijetkih, ne samo u ovoj općini, već Kantonu i šire, koja je ove godine upisala 25 prvačića više nego prethodne godine. Inače, „Prvu osnovnu školu“ sa njenim podružnicama ove godine će pohađati oko 800 učenika, a škola je sto posto stručno kadrovski popunjena. I ova

Predstavnici Udruženja penzionera na prijemu kod načelnika općine

(PRE)TEŽAK POLOŽAJ
VELIKA KLADUŠA – U utorak je općinski načelnik Admil Mulalić sa saradnicima u svom kabinetu primio predstavnike Udruženja penzionera Velika Kladuša. Njihov težak materijalni, socijalni i zdravstveni položaj - samo su neki od problema sa kojima se suočavaju članovi ovog Udruženja o čemu su željeli upoznati i općinskog načelnika. O položaju penzionera govorio je predsjednik velikokladuškog Udruženja penzionera Alaga Miljković. Pored standardnih problema sa kojima se susreću svi penzioneri u našoj zemlji, velikokladuški imaju još jedan koji se aktuelizira svake godine u zimskom

velikokladuških penzionera

činjenica jedan je od razloga da općinski načelnik posjeti ovu školu te razgovara sa njenim uposlenicima, i učenicima a i sam je roditelj čiji je sin prvačić u ovoj školi. „Prva osnovna škola“ u svom sastavu ima i dvije područne škole, u Polju i Šiljkovači. Najveći problem „Prve osnovne škole“ je nedostatak fiskulturne dvorane, ali i nedostatak učionica zbog čega jedino ova škola u općini Velika

Kladuša nastavu organizira u tri smjene. Na inicijativu škole, a u dogovoru sa Vladama FBiH i USK-a započela je izgradnja nove četverorazredne školske zgrade neposredno uz postojeću, u kojoj bi bili smješteni polaznici devetogodišnjeg obrazovanja. Za sada je na ovoj zgradi ozidan tek prvi sprat, a poslovi se odvijaju sporije nego što je planirano. Edin Š.

periodu, a to je nabavka ogrijeva. Na sastanku je zaključeno da će Općina u narednom periodu isplatiti 15.000 KM Udruženju penzionera koje su planirane u budžetu, a Udruženju je prihvatilo obavezu da pripremi program koji će dostaviti općinskom načelniku na osnovu kojeg će biti plasirana ova sredstava. U Velikoj Kladuši je inače registrirano 2.534 penzionera. Poražavajući je podatak da od ukupnog broja penzionera, čak njih 85 posto prima minimalnu penziju od 296,00 KM, što ih dovodi u težak socijalni položaj. Inače, ovaj prosjek u Federaciji BiH prelazi 50 posto broja penzionera. E. Š.

Penzioneri kod načelnika

Početak nove školske godine spremno je dočekala i Policijska stanica Velika Kladuša. Kako je planirano, u narednom periodu službenici policije će pojačati kontrolu i regulisanje saobraćaja u blizini škola u cilju bezbjednog kretanja učenika, prije svega bezbjednog dolaska i odlaska iz škole, posebno najmlađih učenika.

Održan sastanak u vezi izgradnje vodovoda Rajnovac - Drenovac

Završeno asfaltiranje puta Čaglica - Abdići

ODASLANA PORUKA
mještanima da izvrše obaveze
Općinski načelnik Admil Mulalić upriličio je u utorak sastanak u svom kabinetu sa predstavnicima i članovima Građevinskog odbora za izgradnju vodovoda Rajnovac - Drenovac. Povod za održavanje ovog sastanka je upoznavanje načelnika Mulalića sa urađenim aktivnostima oko izgradnje vodovoda na ovom području u prošlom periodu. Inače, vrijednost ovog projekta je 291.000 KM, a dosada je na račun odbora uplaćeno 111.000,00 KM. Kako je istakao Emin Karahodžić, član Građevinskog odbora, uplate obaveza mještani ne izvršavaju planiranom dinamikom. Zaključeno je da se ponovo krene u prikupljanje novca, te je odaslana poruka svima da izvrše svoje obaveze kako bi se i ovaj projekt uspješno okončao. Podsjećamo da mještani naselja Drenovac i Rajnovac u ovom projektu učestvuju sa 1.200,00 KM i 240,00 KM za priključak po domaćinstvu. E. Š.

Od sada posve druga priča i bolji život
ČAGLICA – U pretprošlu nedjelju je započelo, a dan kasnije i okončano asfaltiranje putnog pravca Čaglica - Abdići u dužini od 1.050 metara. Širina asfaltne trake na ovom putnom pravcu iznosi pet metara. Cijelom dužinom jedne strane putnog pravca izgrađeni su ivičnjaci. Ovaj značajni putni pravac spaja dvije mjesne zajednice i dvije općine, Veliku Kladušu i Bužim. Nosilac projekta za izgradnju ovog putnog pravca je Općina Velika Kladuša zajedno sa Fondacijom za održivi razvoj „OdRaz“ uz dobrovoljno učešće mještana Mjesne zajednice Čaglica čija domaćinstva uglavnom gravitiraju ovim putnim pravcem. Za rekonstrukciju i modernizaciju putnog pravca Čaglica - Abdići Fondacija „OdRaz“ je obezbjedila 140 hiljada KM, dok su mještani učestvovali sa 52 hiljade KM. Inače, projekt rekonstrukcije i modernizacije ovog putnog pravca koštao je oko 192.000,00 KM. - Dugo smo čekali na ovaj trenutak, a on je došao nekako u najljepše vrijeme, kao poklon povo-

Prilikom polaganja asfalta na putu Čaglica - Abdići

Građevinski odbor kod načelnika

dom bajramskih praznika. Ovim putnim pravcem gravitiraju domaćinstva koja su uređena, međutim to je zbog prašine bilo teško održavati. Od sada je posve druga priča i bolji život za sve mještane Abdića i drugih naselja, kazao nam je Muamer Hadžić, predsjednik Mjesne zajednice Čaglica.

Inače, ovim putnim pravcem gravitira oko 25 domaćinstava i sva su uglavnom učestvovala svojim sredstvima u realizaciji ovog značajnog projekta. Pripremne radove izvelo je preduzeće „TB Inžinjering“ iz Breze dok je asfalt polagala firma „Huremagić“ d.o.o. iz Cazina. Esad Š.

Cazin

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

7

Obilježen Dan šehida u općini Cazin

Svečano otvoreno spomen obilježje u Kličićima
rugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježava se kao Dan šehida. Tako se je ovaj dan obilježio i u općini Cazin, najprije polaganjem cvijeća na spomen obilježje u Cazinu nakon čega je klanjan džuma namaz u Kličićima gdje je otvoreno spomen obilježje za pale borce u ovoj mjesnoj zajednici. Ovaj događaj u cazinskoj mjesnoj zajednici Gnjilavac nije omela kiša koja je padala cijelog dana. Prisutnima su se obratili glavni imam Medžlisa IZ Cazin Said ef. Mujakić, općinski načelnik Nermin Ogrešević, premijer USK-a Šemsudin Dedić, ratni komandanti, te predsjednik građanskog odbora Fikret Kličić. Nakon njihovih govora, spomen obilježje su otvorile majke šehida ove mjesne zajednice nakon čega je proučena dova i položeno cvijeće. Za sve prisutne bio je organiziran i ručak. Amel D.

D

Glavni imam Said ef. Mujakić

Počeli radovi na sanaciji puta kroz cazinsko naselje Gnjilavac-Jošani

apokon su počeli radovi na sanaciji puta kroz cazinsko naselje Gnjilavac-Jošani. Ovim se putem više od sedam mjeseci otežano odvija saobraćaj na relaciji Velika Kladuša Cazin - Bihać, zbog klizišta koje je

Otežano odvijanje saobraćaja
N
nastalo nakon obilnih padavina. Tada se odronio značajan dio puta, pa se jedno vrijeme saobraćaj odvijao samo jednom kolovoznom trakom. Nadležni iz Direkcije cesta FBiH u par navrata vršili su sanaciju klizišta, čime se privremeno uspjelo spriječiti njegovo dalje urušavanje. Zbog brojnih pritužbi građana, iz Direkcije za ceste FBiH su još početkom ove godine obećali da će čim nastupi ljepše vrijeme otpočeti radovi na trajnom rješenju ovog klizišta. Međutim, od tada je prošlo više od pola godine, a stanje se nije mijenjalo. Ipak, nedavno se počelo sa radovima, zanimljivo pred izbore, a zbog radova saobraćaj ovom dionicom puta je trenutno gust i otežan. Naime, ovaj magistralni put je u nadležnosti Federalne direkcije za ceste, tako da Općina nije imala ingerenciju kad je u pitanju rješavanje ovog problema, koji je remetio normalno odvijanje saobraćaja na ovom području. Amel D.
Počeli radovi na sanaciji puta

Priključuju se mirnim Organiziran iftar za mnogobrojne goste

Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Cazin

Udruženje mladih „Stari Grad“ Ostrožac
OSTROŽAC - Zadnje sedmice mjeseca ramazana, Udruženje mladih „Stari Grad“ Ostrožac je organizovalo iftar. Pozvani su mnogi gosti sa područja cijele Općine. Na dolasku domaćini su izrazili srdačan doček svima gostima, nakon čega se klanjao akšam u džamiji, a potom se pristupilo iftaru, koji je protekao u odličnoj atmosferi na zadovoljstvo svih prisutnih. Domaćin se uistinu potrudio oko svakog detalja, a simpatije su pokupili najmlađi članovi udruženja odjeveni u narodne nošnje. U toku večeri, iza iftara, svim prisutnim se obratila i predsjednica udruženja Sabina Muranović, sa prigodnim govorom vezanim za sami nastanak udruženja i njegovim daljnim planovima. Udruženje mladih „Stari Grad“

protestima u Bihaću
U ponedjeljak, 13. septembra, Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Cazin priključit će se JOB „Unija veterana“ USK-a mirnim protestima, koji će se održati u Bihaću, u parku gelenderi, sa početkom u 11 sati. Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Cazin organizovano vrši odlazak u 09 sati ispred pošte Cazin. - Cilj naših mirnih protesta je implementacija Zakona o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica, te isplata zaostalih novčanih naknada iz 2008. i 2009. godine. Ovom prilikom želimo saopćiti javnosti da su prava nas najzaslužnijih sinova Bosne i Hercegovine uskraćena, te ovim mirnim protestom želimo ukazati široj javnosti na naš trenutni status, izjavio je predsjednik „Unije veterana“ Cazin Jasmin Nadarević. A. D.

Ostrožac je osnovano 19. jula ove godine. Ciljevi udruženja su stvoriti uslove i mogućnosti da mladi zadovoljavaju svoje interese, kao i interese šire društvene zajednice. Radi se na omasovljenju što većeg broja mladih, aktivnog djelovanja svih građana, očuvanju baština Ostrošca, te obnavljanje drugih aktivnosti koji doprinose uspješnijem radu udruženja.

Već od samog početka, aktivno je u sklopu udruženja počelo djelovati kulturno-umjetničko društvo, a nedavno je osnovan i hor „Nahla“ (pčelica), koji se predstavio u noći Lejletul Bedr u sklopu programa koji se održao u džematu Ostrožac. Daljnji planovi su saniranje krova, te urađivanje prostorija za bolji i efikasniji rad udruženja. Na kraju se predsjednica Muranović u ime cijelog upravnog odbora i u svoje lično ime zahvalila svim prisutnim, te izrazila nadu za daljnju saradnju i nova druženja. Udruženje mladih „Stari Grad“ Ostrožac treba da bude za primjer svim mladim ljudima općine Cazin, kako se može postići odlična organizacija većeg broja omladine i uspješno privesti kraju započeti planovi, kao što je ovog puta bio ramazanski iftar. Amel D.

8

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217
Infrastrukturni projekti u Kulen Vakufu

Bihać

Novi vodovodni sistem i javna rasvjeta
U Kulen Vakufu u utorak je počela druga faza rekonstrukcije vodovodnog sistema, ukupne dužine 1.100 metara, s kojom će se vršiti izmjena 70 priključaka po domaćinstvima. Vrijednost ovog projekta iznosi 70.000 KM, od kojih je GOV-WADE investirao 25.000, Općina Bihać 25.000 i JP „Vodovod“ 20 hiljada KM. Prema riječima direktora Mirsada Demirovića, 20. septembra počinje se s radom na vodovodnom sustavu u Kulen Vakufu i Martin Brodu, gdje će se u prvoj fazi uraditi 5.050 metara vodovodne mreže, s kojom će 65 domaćinstava biti priključeno na novi vodovodni sustav. Ovim radovima obuhvatit će se i domaćinstva u povratničkom naselju Palučci. Ukupna vrijednost radova po prvoj fazi iznosi oko 232.000 KM, od čega je UNDP participirao sa 175.000 KM, Općina Bihać sa 40.000, a JP „Vodovod“ sa 17.000 KM. Bitno je naglasiti da se svi radovi obavljaju s najnovijim tehnologijama koje se primjenjuju u zemljama Evropske unije. Osim radova na vodovodnom sistemu, Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje“ uložila je u radove na javnoj rasvjeti u Kulen Vakufu blizu 80.000 KM, čime je urađeno 5

Načelnik Lipovača sa mještanima ozvaničio nove radove

km trase, a most koji povezuje obale Une dobio je sasvim novi izgled. Dr. sci. Hamdija Lipovača, načelnik općine Bihać, proveo je u utorak dan

s mještanima Kulen Vakufa i okolnih mjesta, te osim ozvaničenja radova, razgovarao s njima u prijateljskom duhu. Rusmir K.

Posjeta općinskog načelnika širem području MZ Martin Brod

Zazvonila školska zvona za 660 prvačića iz Bihaća

Područje mjesne zajednice Martin Brod teritorijalno je najšire od svih lokalnih zajednica koje su sastavni dio općine Bihać, a s tim i najzahtjevnije po mnogim pitanjima u vezi za života povratnika na ovom području, kako zbog pozicije većeg broja naselja, tako i zbog prilične udaljenosti od središta Bihaća. Mještane Trubara, Hrnjadi, Boboljusaca, Bosanskih Osredaka, Malog i Velikog Cvjetnića, prošlog utorka posjetio je dr. sci. Hamdija Lipovača s najbližim suradnicima, interesujući se za okolnosti u kojima žive, ali i sve načine na koje se objektivno može pomoći ljudima, koji veoma teško žive, ali se hrabro suočavaju s mnogim životnim tegobama. U delegaciji načelnika Lipovače bili su direktori „Komrada“, Zavoda za prostorno uređenje i Vodovoda, predstavnici Elektrodistribucije, Veterinarske stanice, te dr. Braco Kulenović, koji je prilikom posjete pružio manju liječničku pomoć

potrebama i problemima mještana

Upoznavanje sa najznačajnijim Tradicionalno darivanje
U ponedjeljak prvog školskog dana zazvonilo je zvono i za oko 660 bihaćkih prvačića koji su obradovani i prigodnim paketićima u kojima su se nalazili školski pribor i sveske. Paketiće im je poklonio općinski načelnik Hamdija Lipovača koji već šestu godinu ovim gestom obraduje mališane, a ove godine u saradnji sa kompanijom „dm“. Svih osam škola na području Bihaća, posjetili su izaslanici općinskog načelnika koje su, osim podjele darova, razgovarali sa roditeljima i nastavnicima o njihovim očekivanjima, te potrebama djece. Prilikom posjete osnovnim školama „Gornje Prekounje-Ripač“ i „Harmani I“, prigodne riječi podrške nastavnicima i direktorima uputio je Ivan Prša, predsjedavajući Općinskog vijeća Bihać. Prša je pozdravio sve prisutne, među kojima i roditelje učenika, te im poželio, kako uspješnu školsku godinu, tako i uspješnu saradnju u interesu

BIHAĆKIH PRVAČIĆA

Lipovača u posjeti MZ Martin Brod

i savjete starijim mještanima slabijeg zdravstvenog stanja. Tokom cjelodnevnog obilaska, Lipovača je imao priliku vidjeti i u razgovoru s mještanima čuti kako su najznačajnije potrebe ovdašnjeg stanovništva vezane za bolje puteve od postojećih, redovno snabdijevanje električnom energijom i pitkom vodom, te zdravstvenim uslugama i zaštitom, s obzirom da su mještani većinom starija i iznemogla lica. Posebno interesovanje mještani su iskazali prema mogućnostima Općine u pogledu pomoći u razvoju poljoprivrede, stočarstva i voćarstva, te je upravo o ovom bilo puno riječi i prijedloga. Načelnik Lipovača je ovom prilikom kazao da je u Dr. Braco Kulenović u akciji mjerenja tlaka dosadašnjem periodu

kroz određene programe i projekte doprinio da povratnici na području općine Bihać povećaju svoje poljoprivredne kapacitete, te se samozaposle u ovoj oblasti, najavljujući da će u predstojećem vremenu posvetiti veću i značajniju pažnju boljem životu povratnika u ovom dijelu bihaćke općine. Željko Selić i drugi brojni mještani Bosanskih Osredaka, Trubara, Hrnjadi, Boboljusaca, Malog i Velikog Cvjetnića, ovu posjetu načelnika Lipovače primili su s olakšanjem, te kazali kako vjeruju da će se situacija od sada bolje razvijati. Prema njegovim i riječima njegovih komšija, život ovog stanovništva može se unaprijediti malim koracima i zato bez ikakve sumnje vjeruju da će načelnik Lipovaća održati obećanje dato prilikom susreta s ovdašnjim narodom. Rusmir KARAT

učenika. - Ovo je prilika da pokažemo svim našim mališanima da nam puno znači njihov prvi školski korak, a nastavnom kadru kako poštujemo njihovu plemenitu profesiju, jer od njih umnogome zavisi kakve ćemo ljude imati za petnaest ili dvadeset godina. Ja sam siguran da ćemo i svih narednih godina imati puno razloga za zajedničku radost sa našim sagrađanima, roditeljima ove djece od kojih uistinu očekujemo da znanjem promoviraju i grade Bihać, kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Bihać Ivan Prša. Kako je ovom prilikom posebno istaknuo, i ove godine Općina Bihać je, nadasve čuvajući i baštineći jednu lijepu tradiciju, obezbijedila prigodne poklone prvačićima, i time pokazala da vjeruje u potencijale ove djece, budućih profesora, muzičara, umjetnika i drugih zanimanja. Rusmir KARAT

Ivan Prša prvačićima darovao školski pribor

Obilježena godišnjica otkrivanja jame Tihotina

Grobnica za 53 ubijena Bošnjaka
Tačno prije osam godina, u septembru 2002. godine, počelo se s ekshumacijom tijela žrtava bačenih u jamu Tihotina na području mjesne zajednice Pritoka u Bihaću. Tokom Osam godina od početka ekshumacije iz jame su izvađena 53 ekshumacije, obilježena je godišnjitijela žrtava zločina, koji je počinjen ca otkrivanja ove jame. Organitokom agresije na BiH 1992. godine. zacioni odbor obilježavanja godišnjice otkrivanja zločina skrivenog u Masovnu grobnicu „Tihotina“ otkrili su jami Tihotina, upriličio je skup ispred pripadnici Kantonalnog MUP-a i članovi Osnove škole „Pritoka“, nakon kojeg državne komisije za traženje nestalih 2002. su se okupljeni uputili prema jami godine. Ova masovna grobnica bila je tako Tihotini. skrivena i maskirana da je vrlo teško otkriveU ime načelnika općine Bihać na, pored nje su prolazili mnogi lovci ali je Hamdije Lipovače, prisutnim se nisu mogli otkriti. Ova jama je prirodna obratio savjetnik načelnika Nijaz pukotina dužine desetak metara, širine oko Jama Tihotina, Glumac, kazavši da je ovo jedan od 1,5 metara u svom najširem dijelu, a dubo- mjesto gdje onih dana kad se treba pokloniti su ubijeni i ka je nekoliko desetina metara. Priprema i bačeni brojni žrtvama, stati uz njihove porodice i odgovorne za ovaj i sve druge zloči- Porazna je činjenica da još niko nije sam proces ekshumacije ubijenih iz jame mještani uputiti poruku pravosudnim organi- ne i time bar djelomično donesu procesuiran niti optužen za ove zloTihotina otpočeo je 02. septembra 2002. ovog naselja Rusmir K. ma BiH, da konačno procesuiraju satisfakciju porodicama žrtava. čine.

Sanski Most

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

9

Novi vodovod pušten u upotrebu
U mjesnoj zajednici Vrhpolje u četvrtak je svečano u upotrebu pušten novoizgrađeni vodovodni sistem kojim se mještani ovog sela snabdijevaju s izvorišta pitke vode na vrelu Zdena. Svečanost u povodu puštanja u upotrebu ovog vodovoda, čija je izgradnja započela u mjesecu augustu 2004. godine, održana je na temeljima budućeg društvenog doma u Vrhpolju u prisustvu velikog broja predstavnika društveno-političkog života općine, te mještana. Istaknuto je kako se radi o historijskom projektu koji je Vrhpolju obezbjedio nesmetano vodosnabdijevanje pitkom vodom, te čistu i kvalitetnu vodu. Zahvaljujući realizaciji ovog projekta, Vrhpolje je prvo selo u ovom dijelu općine Sanski Most koje je konektovano s gradskim vodovodnim sistemom što znači da će mještani ovog sela piti čistu i kvalitetnu vodu iz centralnog gradskog vodovoda. Istovremeno, realizacijom ovog projekta stvoreni su preduslovi da se i druga sela na ovom području priključe na distributivni sistem gradskog vodovoda. Prema riječima poduzetnika Ismeta Saleševića, koji je jedan od najzaslužnijih za realizaciju ovog projekta, sam projekat se odvijao u tri faze, a ukupna vrijednost radova iznosila je 628.656 maraka. Projekat vodosnabdijevanja sela Vrhpolje zajednički su finansirali Općina Sanski Most skupa s mještanima, Vlada Unsko-sanskog kantona, te Agencija za vodno područje rijeke Save. Načelnik Halimović je istakao, obraćajući se prisutnima, da je na području općine u toku realizacija još nekoliko projekata vodosnabdijevanja: projekat vodovoda Modra, zatim Stari Majdan, Poljak, Bojančić, te je dodao kako je jedan od najprioritetnijih zadataka lokalnih vlasti svim građanima općine obezbjediti kvalitetno vodosnabdijevanje. Istovremeno, on je mještanima obećao da će općinske vlasti u narednom periodu ponoći u izgradnji društvenog doma u ovom mjestu. Zlatan ČEKIĆ

Svečanost u mjesnoj zajednici Vrhpolje

Svečano presijecanje trake

Vodosnabdijevanje sanskih sela kroz projekat IFAD

Na području općine Sanski Most

RADOVI NA PRVOJ FAZI
Načelnik općine Sanski Most, Sanjin Halimović, te direktor Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona, Smail Toromanović, koji je istovremeno i koordinator projekta IFAD-a za područje USK-a, obišli su prošlog utorka vodovod Modra. Građevinski radovi vezani za realizaciju prve faze ovog projekta su pri kraju. Izgradnja ovog vodovoda jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji se realiziraju na području općine Sanski Most u poslijeratnom periodu. Zahvaljujući ovom projektu, osam ovdašnjih sela u skorom periodu riješit će problem snabdijevanja pitkom vodom, što je za ovaj kraj, gdje se stanovništvo mahom bavi agrarnom proizvodnjom, životni problem. Načelnik Halimović i koordinator projekta Smail Toromanović obišli su trasu vodovoda i lokalitet rezervoara koji će snabdijevati mještane

vodovoda „Modra“ pri kraju

Obilježen Dan šehida
Drugi dan Ramazanskog bajrama, Dan šehida, obilježen je u petak na brojnim šehidskim mezarjima koja se nalaze na području općine Sanski Most. Centralno obilježavanje ovog dana održano je na šehidskim mezarjima Greda i Poljak. - I ne recite za one koji su poginuli na Alahovom putu da su mrtvi. Oni su živi, ali vi to ne znate, ovim Kur’anskim ajetom započela je centralna svečanost obilježavanja Dana šehida na Prilikom polaganja cvijeća na šehidskom mezarju lokalitetu mezarja Greda. obilježavaju drugi dan Ovome događaju prisustvovali su pred- cionalno stavnici vjerskog i društveno političkog živo- Ramazanskoga bajrama kao Dan šehida. ta općine Sanski Most, te drugi građani. Na dan šehida Bošnjaci i svi muslimani Delegacije općine i političkih partija položile Bosne i Hercegovine obilaze groblja (mezasu cvijeće na šehidsko spomen obilježje re) šehida, sjećaju se ovozemaljskog družekoje se nalazi na Gredi, te je minutom šut- nja s njima i, nadasve, uzimaju pouku čistonje i učenjem Kur‘anskih ajeta odata počast te i iskrenosti vjerovanja u jedini vrijedan svim šehidima koji su svoje živote ugradili u cilj- zadobivanje Božjeg zadovoljstva i milosti. temelje današnje Bosne i Hercegovine. Na šehidsko turbe u Poljaku položeno je Na šehidskom mezarju Poljak, gdje su ukopane žrtve zločine iz perioda agresije i cvijeće te je učenjem fatihe odata počast okupacije Sanskog Mosta, također se oku- svim šehidima Bosne i Hercegovine. Dan pio veliki broj članova porodica te drugih šehida obilježen je i na drugim mezarjima koja se nalaze na prostoru općine Sanski građana, kao i osoba iz javnog života. Zlatan ČEKIĆ Muslimani Bosne i Hercegovine tradi- Most.

Sanjin Halimović i Smail Toromanović u obilasku vodovoda Modra

ovog kraja pitkom vodom. Toromanović je ovom prilikom naglasio da se kroz projekat IFAD, koji se finansira sredstvima međunarodne zajednice i koji ima za cilj ruralni razvitak, do sada realiziralo niz projekata. Među njima je izgradnja nekoliko puteva, pomoć poljoprivrednicima i pčelarima, edukacija farmera i drugi projekti. On je istakao kako će IFAD pomoći još nekoliko projekata, među kojima i proširenje vodovodne mreže do sela Lukavice i ostalih sela na ovom području.

Vrijednost radova prve faze vodovoda Modra procijenjena je na 700.000 KM, a investitori su Općina Sanski Most u iznosu od 300 hiljada KM, zatim Agencija za vode sliva rijeke Save sa 200 hiljada maraka, potom Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona sa 100 hiljada, te austrijska firma „Styrian Aqva Service“ sa 110 hiljada maraka. Treba istaći da Općina Sanski Most ovaj veliki projekat realizuje bez kreditnih zaduženja. Zlatan ČEKIĆ

Javna tribina na temu ,,Mladi i zapošljavanje“

Sagledavanje
Omladinska organizacija „Sana u srcu“ u saradnji s Udruženjem „Vizija budućnosti“ iz Sarajeva, organizirala je pretprošle subote javnu tribinu na temu ,,Mladi i zapošljavanje“ koja je održana u sali Općinske vijećnice u Sanskom Mostu. Cilj ove javne tribine bio je razmatranje problematike zapošljavanja mladih ljudi danas u Bosni i Hercegovini, a o ovoj temi govorili su predstavnici ministarstva civilnih poslova naše zemlje. Predstavnik ovog ministarstva, Asim Kraković, istakao je kako je državna komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini uradila strategiju koordinirane politike za mlade ljude. On je istakao kako se o ovoj temi provode javne tribine na području cijele BiH kako bi se na što bolji način detektirali problemi mladih, te

problematike mladih osoba LOVAČKIH PASA
U organizaciji Lovačkog društva „Sana“ u nedjelju, 05. septembra, održana je tradicionalna smotra lovačkih pasa koji su u vlasništvu članova ovog udruženja. Riječ je o smotri koja se organizira pred svaki početak lovne sezone. Prema riječima predsjednika kinološke sekcija ovog društva, Zlatana Sadića, ovaj događaj je poslužio da se evidentiraju i ocjene svi psi koji su vlasništvo članova

Održano ocjenjivanje

Pred početak lovne sezone

predvidjeli načini za njihovo rješavanje u budućnosti. Predsjednik udruženja „Vizija budućnosti“ iz Sarajeva, Refik Ožegović, govorio je o problematici studenata u Bosni i Hercegovini. On je istakao kako se ovo udruženje zalaže za poboljšanje studentskog standarda, kao i za veća ulaganja u proces obrazovanja i naučnog

osposobljavanja mladih. Tribina koja je održana u Sanskom Mostu, a kojoj je prisustvovao veliki broj mladih ljudi, poslužila je za bolje sagledavanje problematike mladih osoba u Bosni i Hercegovini kako bi se na što bolji način definisala politika koja će biti usmjerena u pravcu rješavanja problema koji tište mlade ljude. Zlatan ČEKIĆ

pomenutog lovačkog udruženja. - Svaki pas mora da dobije prolaznu ocjenu od strane kinološkog sudije kako bi uopće sudjelovao u lovu. Pse koji ne dobiju takvu ocjenu lovci neće moći koristiti tokom lova, rekao je Sadić. On je dodao kako se i ovog puta pokazalo da sanski lovci posjeduju vrhunske lovačke pse koji pripadaju različitim pasminama. Prema njegovim riječima, najbrojniji psi su iz takozvane grupe „EX-YU goniča“, kao što su istarski, srpski, posavski, alpinski i drugi, koji su svoja imena dobili najčešće prema geografskoj pripadnosti. Lovna sezona na području općine Sanski Most započeće prvog vikenda u mjesecu oktobru. Zlatan Č.

10

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217
Otvoren drugi od tri dijela kompleksa Kozara

Bosanska Krupa

Kantonalni premijer uručio 34 ključa
ajradosniji u Bosanskoj Krupi za bajramske praznike bili su pripadnici porodica poginulih, ratnih vojnih invalida i boračkih populacija, koji su napokon dočekali dan kada će useliti u svoje nove stanove. Kompleks „Kozara“ već odavno je završen u onom dijelu koji se odnosio na zbrinjavanje porodica koje su i prije rata na toj lokaciji imali dom. Važno je napomenuti da su baš ti „stari stanari“ sami inicirali gradnju svojih stanova uništenih u ratu, te da su za nju, svojim aktivnostima i lobiranjem, obezbjedili i značajna materijalna sredstva. Iz njihove aktivnosti nikla je i ideja da se obzirom na raspoloživi prostor, izgrade još dvije zgrade i na taj način riješe pitanja stambenog zbrinjavanja gore pomenutih populacija koje ranije nisu imale krov nad glavom. U cjelini nezatvorena konstrukcija finansiranja, na početku realizacije

N

projekta odužila je gradnju ovog objekta. Strpljivi stanari su, posljednjeg dana Ramazana, dočekali trenutak, da im premijer Unsko-sanskog kantona Šemsudin Dedić uruči ključeve njihovih novih stanova. Uz premijera, ovom svečanom činu su prisustvo-

Nova zgrada za 34 stanara

vali i predsjedavajući Skupštine Kantona Husein Rošić, Mladen Lonić, poslanik u istom organu, te Ajša Hustić, direktorica Stambenog fonda pri ministarstvu za pitanja boraca u Bihaću. Sve goste i sretne stanare, u ime općinskog načelnika koji je bio službeno odsutan, visoku kantonalnu delegaciju je pozdravila Elmedina Alagić, šefica kabineta načelnika. Uručujući ključeve stanova, premijer Dedić je istakao da je na način kako je građena zgrada u Bosanskoj Krupi, u proteklom periodu po istom modelu obezbjeđen krov nad glavom za oko 3.000 porodica Unsko-sanskog kantona. Najavio je da će se sa takvom gradnjom nastaviti i u budućnosti, te najavio početak realizacije novog projekta koji će obezbjediti zapošljavanje boračkih populacija. Za ovaj projekat, do sada, uz učešće Općine, iz viših nivoa vlasti je izdvojeno blizu milion i po konver-

Premijer Dedić prilikom dodjele ključeva

tibilnih maraka; više od četiri stotine hiljada maraka dala je Vlade Kantona, 311 hiljada Vlade Federacije, a sedam stotina hiljada nabavljeno je iz stambenog Fonda ministarstva za boračka pitanja. Radove na izgradnji zgrade je izvodilo poduzeće „BC Gradnja“ iz Bosanske Otoke. Delegacija Kantona, uz predsta-

vnicu lokalne uprave, porodica poginulih i ratnih vojnih invalida, položila je cvijeće na centralno spomen obilježje u Bosanskoj Krupi i proučila fatihu pred duše 503 bosanskokrupska šehida. Poslije svečanog uručivanja ključeva, za sve učesnike ovog događaja priređen je zajednički iftar u restoranu „Eki“ u Bosanskoj Krupi. Dževada ŠTANCL

Bosanska Krupa dočekuje još jednu godišnjicu oslobođenja - Dan grada

Bosanskokrupski školarci vratili se u školske klupe

vih dana užurbano se završavaju sve pripreme kako bi se na najsvečaniji način obilježila petnaesta godišnjica povratka Krupljana i Krupljanki svom rodnom gradu, sedamnaestog po redu septembarskog dana 1995. godine. Datum je to koji se zvanično proslavlja i kao Dan grada. Po programu, dan uoči u Domu kulture biće upriličena izložba Admira Mujkića, akademskog slikara iz Bosanske Krupe i sadašnjeg predsjednika Akademije likovnih umjetnosti BiH, a zatim i koncert Almira Nezića i Benda, profesora muzike i člana Simfonijskog orkestra BiH. Na sam dan obilježavanja Dana grada, u jutarnjim časovima u kabinetu općinskog načelnika biće upriličen prijem za njegovu ekselenciju Tomaša Szunyog, ambasadora Republike Češke. Potom će ovaj visoki gost, u ime svoje zemlje, bosanskokrupskom poduze-

Petnaest godina slobode Oživjele krupske ulice

O

ću donirati vozilo za sakupljanje otpada, te na svečan način otvoriti uređeni centralni gradski park, kao simbol trajnog prijateljstva. U programu obilježavanja je i prvi Sajam meda, kao četvrti u nizu iz projekta „Bosanska Krupa grad malih sajmova“. Kao i svake godine u popodnevnim satima biće održana i svečana sjednica Općinskog vijeća, na kojoj će se uz prigodni referat i obraćanje najviših zvaničnika Općine, biti dodijeljena i najviša općinska priznanja. Delegacije će prije toga položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima na šehitlucima u Jezerskom i Pištalinama, a u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja biće upriličena i promocija knjige Jasmine Čelebić, magistrice glume, mlade Krupljanke koja će na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu uskoro braniti i doktorsku disertaciju. Dževada ŠTANCL

Za dan grada, zahvaljujući Republici Českoj, Krupa dobiva uređen park

Ulice Bosanske Krupe, tako opustjele Iako su ih domaćini Druge osnovne škole pritokom mjeseca augusta, su ponovo oživjele. mili sa dobrodošlicom, a i sami imali mnogo Počela je školska godina u svim bosansko- više posla oko početka školske godine, počekrupskim školama. Po informacijama iz njih tak nije bio lak. Obradovali su ih prvaci u sve pripreme koje se tiču uprava škola su bla- Gimnaziji i tradicionalno posipanje kukuruzigovremeno završene i nastavnici i profesori ma i pšenicom „fazana“, od strane duhovitih su sa radošću dočekali učenike. učenika starijih razreda. U osnovnim školama odabrani su udžbeU Drugu osnovnu školu u prvoj smjeni će nici, a knjižari su zadovoljni isporukom potreb- ići osnovci, u drugoj gimnazijalci. U večernjim nih naslova. Ipak, kupuje se samo ono što je satima u fiskulturnoj sali će biti sportski klubonajneophodnije. Većina učenika će u školu sa vi i rekreativci, pa će škola gotovo raditi nonstarim torbama i priborom. Cijene neophodnih stop. Inače, u Gimnaziji nastavu ove školske udžbenika su same po sebi teret za opću godine pohađaće 306 učenika, u prvim razrebesparicu u gradu. dima njih devedeset i šest, u dva smjera: U Srednju mješovitu školu upisano je 514 općem i matematičko-informatičkom. Kako učenika, po trogodišnjem i četverogodišnjem smo saznali, u svim školama nastava je struprogramu, nažalost za ista zanimanja za kojih čno zastupljena, onako kako to zakon nalaže. posla nema. Promjena izučavanja novih zaniDževada Š. manja, potrebnih strateškom razvoju općine, zavisi od Kantonalne skupštine, a ona odluke ne donosi baš tako brzo. Zasigurno najobimnije pripreme za novu školsku godinu imala je uprava i uposlenici bosanskokrupske Gimnazije. Za njih je početak nosio i dozu tuge, jer su se svi prisjetili ranijih godina i uklonjene zgrade Gimnazije. “Druga osnovna škola” Bosanska Krupa

Više nego uspješna akcija „Bajram u Srebrenici”

Gotovo cijeli mjesec Ramazan građani općine Bosanska Krupa su aktivno sudjelovali u sakupljanju prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, u akciji koju je ove godine samostalno organiziralo Planinarsko društvo „Grmeč“. Kroz niz akcija na više punktova, zajednički, članovi ovog društva, građani i veliki broj mladih volontera su

Krupljani nadmašili očekivanja
marljivo radili i uspjeli prikupiti 250 kompletnih paketa namirnica pojedinačne vrijednosti oko 70 km, i uz to još veću količinu prehrambenih artikala koje će se stanovništvu srebreničkog kraja dijeliti pojedinačno. Uz to, sakupljeno je nekoliko tona odjeće, obuće, namještaja i kućnih aparata, a konvoj sa bajramskim poklonima, put srebreničkih sela, te naselja Bratunac i Žepa krenuo je drugog dana Bajrama. U radost stanovništva ovih krajeva, darovima Krupljana ne treba ni sumnjati. Po onome što nam je prilikom posjete Srebrenici rekao inicijator akcije, Nijaz Tatarević, svaka socijalno ugrožena porodica na području naše općine ne može se ni uporediti sa uvjetima u kojima žive stanovnici seoskih područja u ratom osakaćenom dijelu istočne Bosne. Dž. Š.
4.250 paketa i mnogo druge robe, na utovaru pred bajramski put u Srebrenicu

Bužim
Asfaltiran put Lubarda - Spahići - Livakovići

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

11

Ovih dana je završena zadnja faza asfaltiranja puta Lubarda - Spahići - Livakovići u dužini od oko 800 metara, čija je širina tri metra. U asfaltiranju ovoga puta učestvovali su mještani sa 48.000,00 KM, dok je za isti put drugi dio sredstava, u visini od 52.500,00 KM obezbijedio kantonalni poslanik Šefik Veladžić amandmanom, kao što je to učinio za više putnih pravaca za općinu

Novih osamsto metara asfalta Kudelići asfaltirali put
Bužim. Da bi se zaokružila ova investicija, dogovoreno je sa izvođačem radova, vlasnikom građevinske firme „Kov-grad“, Safetom Kovačevićem, da za dio novčanih sredstava sačeka za narednu godinu, jer će po dogovoru sredstva biti predviđena i odobrena budžetom Općine Bužim u visini od 24.600,00 KM. Nedžib V.

Za vrijeme asfaltiranja puta kroz Kudeliće

Završeno asfaltiranje puta Lubarda - Livakovići

LUBARDA - Naselje Kudelići u mjesnoj zajednici Lubarda u Bužimu je zahvaljujući svojim sredstvima i sredstvima Vlade Unskosanskog kantona asfaltiralo put u dužini od 510 metara, širine 3,5 metra, i tako se vezali asfaltom za glavni put Bužim-Velika Kladuša. Ovaj put asfaltirala je građevinska firma „Huremagić“ iz Cazina, a vrijednost radova iznosila je 59.000,00 KM.

Kantonalni poslanik Šefik Veladžić je amandmanom obezbijedio dio sredstava za ovaj put od Vlade Unsko-sanskog kantona, odnosno MMF-a u visini od 30.000,00 KM, dok su mještani uložili svojih vlastitih sredstava u visini od 29.000,00 KM. Kao i obično, uz sve ovo iskrsnuli su i neki radovi koji projektom nisu bili predviđeni, pa su dodatna sredstva opet obezbijedili mještani Kudelića. Nedžib V.

Prisustvovalo oko hiljadu ljubitelja duhovne muzike
Bužimu je na nogometnom stadionu održan veliki bajramski cjelovečernji koncert, u organizaciji hora ilahija i kasida „Gazija“ iz Bužima, a pod pokroviteljstvom općine Bužim. Organizaciju su potpomogli i mnogobrojni donatori, među kojima su bile ovdašnje stranke, što i jeste dobar gest za bajramske praznike. Domaćini, hor „Gazija“, imali su cjelovečernji nastup, uz pratnju Gradskog ženskog hora iz Bužima,

U Bužimu održan veliki bajramski koncert

U

Emir Kasapoglu oduševio bosanskom pjesmom na turskom jeziku

Zajedno: Gradski ženski bužimski hor i hor “Selsebil” iz Rijeke

Hor “Gazija”

Ženskog hora „Selsebil“ iz Rijeke, i Irfan Kasumović, Mirsad Šehić, muzičke grupe „Igra 27“, te muzičara Mevludin Smajlović i Emir hora „Gazija“. Uz sve to, gosti su bili Kasapoglu. Uz odličan program, publici se osobito dopao nastup Emira Kasapoglua, Turčina porijeklom iz Iraka, koji je oduševio pjesmom „Haj od kako je Banja Luka postala“, koju je preveo na turski jezik i otpjevao je. Horove je pratila Iako je padala kiša, koncertu je prisumuzička grupa stvovalo oko hiljadu ljubitelja duho“Igra 27” iz Cazina vne muzike islama. Nedžib V.

Proučen jasin na šehidskom turbetu

Konačno postignut dogovor oko rekonstrukcije turbeta
Povodom Dana šehida, u Bužimu je na šehidskom turbetu ispred šehidske organizacije i Općine Bužim položeno cvijeće i proučena fatiha pred duše šehida, te ispred Medžlisa islamske zajednice Bužim proučen Jasin. Ono što je zanimljivo je to da je konačno postignut dogovor oko rekonstrukcije šehidskog turbeta. Rekonstrukciju je izvršila firma „Mramor“ iz Bihaća. Tako su na obilježavanju Dana šehida u Bužimu bili prisutni i izaslanik premijera Vlade Federacije, Meho Rekić, jer je još za vrijeme premijera Ahmeta Hadžipašića za ovo generalsko turbe izdvojeno 50.000 KM. Bio je prisutan i Nurudin Džiho, direktor Fonda za zaštitu grobalja šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo, iz razloga što je, dok je Emir Zlatar bio direktor, za ovo turbe izdvojeno 40.000 KM. Oni su u svom obraćanju istakli da im je to bila dužnost, te da će pomoći i izgradnju cijelog kompleksa, u sklopu kojeg se uz turbe planira i Muzej soba 505. Viteške brigaJasin na rekonstruisanom turbetu de: Načelnik općine Bužim Mirsad Šahinović je istakao da je već raspisan konkurs za najbolje idejno rješenje, te postignuti svi dogovori i donesena odluka da se gradi kompletan memorijalni kompleks. Nedžib V.
Načelnik općine polaže cvijeće

12

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217
KLJUČ: Započela realizacija 27 projekata

Izbor

KLJUČ - Na području općine Ključ ovih dana intenzivno se radi na realizaciji velikog broja značajnih infrastrukturnih projekata. Završeni su radovi na modernizaciji dva lokalna puta u naselju Rejzovići u dužini od 330 metara, a u toku su pripreme za asfaltiranje lokalnog puta u Šehićima u dužini 520 metara. Asfaltiranjem ovih puteva u Rejzovićima ostaje još

Za infrastrukturu preko milion maraka
jedan kraći sporedni put koji treba de se uradi kako bi svi putni pravci bili asfaltirani, te tako pridonijeli povećanju životnog standarda mještana. Također su u toku završne pripreme za polaganje asfalta u ulici Kapetanijski put, pristupna ulica iza stambene zgrade u ulici Branilaca BiH br. 90, a pri kraju je i projekat rekonstrukcije vodovoda u naselju Domazeti. Početkom realizacije 27 infrastrukturnih projekta općina Ključ se pretvara u veliko gradilište, a sredstva za ove projekte obezbijeđena su iz budžeta USK-a i sredstava dobivenih od GSM licence u ukupnom iznosu od preko milion konvertibilnih maraka. Radovi na ostalim projektima počet će nakon bajramskih praznika. Adis E.

Potpisan ugovor o izgradnji puta Dabravine - Polje

Krajišnici ponovo vozom putuju za Sarajevo
BIHAĆ – Nakon punih 18 godina čekanja, građane Unskosanskog kantona, odnosno Bosanske krajine, obradovala je vijest da će od 15. septembra ove godine, iz pravca Sarajeva prema Bihaću krenuti prvi brzi voz u sastavu dva putničkih vagona i jedna bife kola sa polaskom iz Sarajeva u 13:54 i dolaskom u Već punih 18 godina čeka se Bihać u 22:19 sati. brzi voz na bihaćkoj stanici Brzi voz iz Bihaća za Sarajevo se vraća istog dana sa obradovani građani koji često putuju polaskom u 23:39 i u Sarajevo dolazi u Sarajevo, a i za vrijeme godišnjih odmora Neum će Krajišnicima biti u 08:09 sati ujutro. Godinama su građani ovog kraja mnogo bliži. Kako nam reče jedan od muku mučili sa putovanjima za zaposlenika, potrebna nam je još liniBanjaluku, Zenicu, Sarajevo, Mostar ja za Split i Zadar preko Knina, ka i dalje prema istočnoj Evropi. obalama Jadrana, što bi bilo odlično Rusmir K. Uvođenjem vozne linije posebno su za ovaj kraj.

Radovi počinju ove sedmice
VELIKA KLADUŠA - Općinski načelnik Admil Mulalić sa saradnicima sastao se u utorak sa članovima Građevinskog odbora za rekonstrukciju i modernizaciju putnog pravca Dabravine - Polje. Prilikom susreta potpisan je ugovor o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije i modernizacije ovog putnog pravca koji spaja magistralni put Velika Kladuša – Cazin i regionalni Velika Kladuša Bužim. Dužina putnog pravca je 1.300 metara, a širina asfaltne trake iznosit će pet metara. Na ovom sastanku je dogovoreno da će Građevinski odbor obezbijediti sredstva za izgradnju donjeg stroja, riješiti imovinsko-pravne odnose, obezbijediti tehničko-projektnu dokumentaciju, te izvršiti završne radove. Za navedene radove

Potpisan ugovor o zajedničkom financiranju puta

Građevinski odbor je obezbijedio potrebna sredstva koja se kreću oko 60.000,00 KM. Općinski načelnik Admil Mulalić je tom prilikom izjavio je da će Općina Velika Kladuša iz svog budžeta izdvojiti sredstva za izradu gornjeg nosivog sloja, odnosno za

asfaltiranje na pripremljenoj podlozi, kada Građevinski odbor za to stvori povoljne uslove. Prema procjeni, troškovi polaganja asfalta iznosit će oko 160 hiljada KM. Sa početkom realizacije ovog projekta počinje se ove sedmice, nakon bajramskih praznika. E. Š.

Završeno asfaltiranje lokalnog puta Mrcelji - Ikići Otkrivena spomen česma poginulim vojnicima

TODOROVO/MRCELJI Početkom prošle sedmice u Mjenoj zajednici Todorovo, zaseocima Mrcelji - Visibaba završeno je polaganje asfalta na rekonstruiranom i moderniziranom lokalnom putnom pravcu Mrcelji - Ikići. Dužina ovog lokalnog putnog pravca je 1.157 metara od čega je 700 metara asfalta široko tri, a 457 metara asfalta široko 2,60 metara. Asfaltni put od 700 metara zajednička je akcija mještana i Općine Velika Kladuša, dok je ostatak od 457 metara sam financirao mještanin Fikret Abdić u čemu je Općina Velika Kladuša pomogla plativši troškove asfaltiranja 100 metara puta. U izgradnju ovog putnog pravca mještani su krenuli prije četiri godine. Tada je za rekonstrukciju i pripremu puta utrošeno 27.000,00 KM koje su izdvojili sami mještani. Od ukupnog iznosa, mještanin Fikret Abdić je sam učestvovao sa 21.000,00 KM, a ostalih šest domaćinstava sa 6.000,00 KM. Osam domaćinstava tada nije učestvovalo svojim sredstvima u rekonstrukciji ovog putnog pravca. Ove godine akcija je ponovo aktivirana zahvaljujući mještanima Fikretu Abdiću i Seadu Liđanu. U njenoj realizaciji učestvovalo je desetak domaćinstava od ukupno 16 koliko ih gravitira ovim putnim pravcem. Vrijednost projekta je

put preko 30 hiljada eura

FIKRET ABDIĆ uložio u Šehidska česma u Omladinskoj ulici
BOSANSKA KRUPA - Prvog dana Ramazanskoga bajrama, u znak sjećanja i poštovanja na jedanaest poginulih šehida odbrambeno-oslobodilačkoga rata iz Omladinske ulice u Bosanskoj Krupi, proučen je tevhid i jasin-šerif, te otkrivena spomen česma. Pred stotinjak stanovnika ovoga dijela Bosanske Krupe, tevhid, jasin-šerif i fatihu proučili su Ishak ef. Sedić, imam džemata Krupa-grad i pomoćni imam u ovome džematu Amel ef. Duraković. Ishak ef. Sedić je u svome obraćanju naglasio kako ovo mjesto polako poprima naziv šehidska česma, bez obzira što je nekad ovdje u prošlosti bio Čanin bunar, rahmetli Sulte i Redže Mahmić. - Ovo treba biti mjesto okupljanja svih Mahaljana, radi nas živih, jer je veliki sevap umrlima, posebno šehidima koje ne zaboravljamo. Sve nas Mahaljane pozivam na jedinstvo, ljubav i međusobno potpomaganje, istakao je imam Ishak ef. Sedić. Predstavnik Organizacionog odbora za obilježavanje Dana šehidske česme, Nijaz Tatarević je naglasio kako je na nedavno izgrađenoj šehidskoj česmi

iznosila 109.000,00 KM, a u njegovoj realizaciji podjednakim iznosima učestvovali su mještani i Općina Velika Kladuša. Značajnim sredstvima u ovoj akciji učestvovali su Fikret Abdić sa oko 41.000,00 KM, Sadik Huseinović sa 5.000,00 KM, Sulejman Abdić sa 4.000,00 KM, Ferid Huseinović sa 2.000,00 KM, dok je Sead Liđan učestvovao sa 3.200,00 KM i zemljom koju je dao za prosijecanje puta potpuno novom trasom. Liđanu je tako 12 dunuma njegove zemlje u

komadu presječeno na dva dijela u čemu je za put otišlo oko Fikret Abdić dva dunuma i Husnija Ikić zemlje. Šerif Huseinović obećao je 3.600,00 KM, ali do sada ništa nije uplatio niti ima namjeru, kako tvrde članovi Građevinskog odbora, mada put prolazi pored njegovog kućnog praga. Članovi Građevinskog odbora za izgradnju ovog putnog pravca bili su: Fikret Adbić, Husnija Ikić i Sulejman Abdić. Firma „KR-promet Kendić“ bila je izvođač pripremnih radova te je također obavila i polaganje asfalta. Inače, ovaj lokalni putni pravac nalazi se na tromeđi općina Velika KladušaCazin i Bužim Esad Š.

Šehidska česma Canin bunar u Omladinskoj ulici u Bosanskoj Krupi

Ishak ef. Sedić na Tevhidu bosansko-krupskim šehidima Omladinske ulice

postavljena ploča sa ispisanim imenima tek šestorice šehida, što je propust koji će do kraja ove godine biti otklonjen i dopisana imena još petorice šehida. - Oni su to zaslužili, jer su direktno vezani za Omladinsku ulicu i u njoj izgubili svoj život. Red je da se i njihova imena ovdje spomenu, kaže Tatarević. Pored već ispisanih imena šehida, Rasima Salihovića, Hazima Bajramovića, Nedžada Đuđe, Muhameda Beširevića, Kenana Durakovića te Sulje Redžića, na još jednoj spomen ploči naći će se i imena Dževada Velagića, Euzebija Redžića, Smaje Ćehajića, Ismeta Arnautovića, te Sulje Suljanovića. Rusmir KARAT

Humanost
Udruženje mladih „Cazin.Net“

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

13

CAZIN - Udruženje mladih „Cazin.Net“ još je jednom pokazalo da su mlade Cazinjanke i Cazinjani itekako senzibilni i svjesni brojnih još uvijek neriješenih problema u našem društvu. Kako je Ramazan mjesec solidarnosti i humanosti među ljudima, ovo udruženje odlučilo je da porodicama koje žive na rubu egzistencije barem malo olakša ove dane i učini ih ljepšim. Akcija „Humanost na djelu“ se sastojala iz nekoliko faza, a prva od njih je bila postavljanje korpi u cazinskim marketima „Palermos“, „Robot“, „MS-Japić“, „Bingo“ i „Ilma“ u koje su naši sugrađani mogli donirati kućanske, prehrambene i higijenske namirnice. Treba svakako spomenuti i „Isak Commerc“ d.o.o koji je donirao

Uspješno završena akcija „Humanost na djelu“
školski pribor, igračke i odjeću za djecu, što je neizmjerno usrećilo mališane koje su članovi udruženja posjetili. Nakon 10-tak dana prikupljanja namirnica, iste su spakirane u bogate pakete, te podijeljene po svim dijelovima općine Cazin. Prilikom podjele pomogao je spisak socijalno ugroženih porodica koji su nam ustupili dobri ljudi iz Crvenog križa u Cazinu. - Broj ljudi kojima se moramo zahvaliti uistinu je velik. Prije svega, veliko hvala svima onima koji nisu ignorirali naše korpe i koji su svojim skromnim prilozima pomogli da ova akcija bude ovako uspješna. Pored toga, moramo se zahvaliti i ljubaznim vlasnicima pomenutih marketa koji su shvatili da u humanosti nema ništa loše i pogrešno za njihovo poslovanje. Također, zahvalu dugujemo onima koji su novčanim prilozima pomogli tehničku realizaciju naše akcije, rekli su nam iz udruženja „Cazin.Net“. Iz udruženja uputili su zahvalu svim volonterima koji su žrtvovali sate i sate svog slobodnog vremena i koji su sa osmijehom na licu obilazili i prilično nepristupačne dijelove općine Cazin. - Zajedničkim snagama vratili smo barem na trenutak, sreću u 53 doma širom općine Cazin, a to nas samo zadužuje da nastavimo tradiciju ovakvih plemenitih akcija, dodao je Faruk Ajdinović, član ovog Udruženja. Amel DRUŽANOVIĆ

Članovi Udruženja mladih “Cazin.Net” u humanoj akciji

Pomozimo Rabiji i njenim kćerkama da zimu dočekaju u toplom domu

BIHAĆ - Nedavno smo ispratili Besparica zaustavila radove na Rabijinoj kući mubarek mjesec Ramazan, neki u izobilju, neki u svojim domovima na skroman i muslimani dostojanstven način, dok je bihaćka porodica Keškić ramazanske i bajramske dane provela u iznajmljenom stanu u jednoj od baraka u naselju Luke. Tačno prije tri godine, članice Udruženja „Iskre“, uz pomoć RTVUSK, pokrenule su humanitarnu akciju za pomoći samohranoj majci Rabiji Keškić koja živi u teškim uslovima. U to vrijeme apel nije prošao nezamijećen, no prikupljena sredstva nisu bila dovoljna da Rabija ipak useli u novu kuću. Za dovršetak izgradnje kuće, nedo- „Iskre“, odazvao se veliki broj građana. Prikupljeno staje oko 5000 KM. Iako se čini da je ova žena, je oko 40. 000 KM od kojih je kupljeno zemljište i preumorna od traženja, posustala, humane člani- počela gradnja kuće u prigradskom naselju Vedro ce iz ovog Udruženja žele istrajati u svojim naka- Polje. Nažalost, kuća još nije dovršena. Preostalo nama. Tako su ponovo pokrenuli akciju kako bi je da se sagradi krov i završe unutrašnji radovi i Rabija sa svojom djecom ove zime preselila u novi stolarija što će koštati oko 5000 KM. Iz tog razloga, članice „Iskri“ ponovo pozivaju dom. Više od devet godina Rabija živi u baraci sa sve ljude dobre volje da pomognu kako bi ova tročsvoje dvije kćerke. U njoj nema kupatila, pa se za lana porodica napkon dobila svoj dom. Svi dobri kupanje i pranje veša snalaze kod komšija ili kori- ljudi iz cijelog Kantona, BiH i svijeta, svoje priloge steći javna kupatila. Rabija nigdje ne radi i prima mogu uplatiti na žiro-račun kod BBI banke broj tek socijalnu pomoć u iznosu od 70 KM. Apelu za 1414010001397832 ili se obratite u Udruženje Rusmir KARAT pomoć kojeg su 2007. poslale žene iz Udruženja žena „Iskre „ u Bihaću.

Za useljenje u novu kuću potrebno 5.000 KM

Teško oboljeli Ibrahim Murić ne može više zarađivati za svoju porodicu

Krov nad

glavom dok
imaju za kiriju

Porodica Murić

Komunalno preduzeće obradovalo djecu iz Udruženja „Ada“

BOSANSKA KRUPA - U prostorijama koje privremeno koriste članovi Udruženja „Ada“ iz Bosanske Krupe na svečan način obilježen je ovogodišnji Ramazanski bajram. Kao i svake godine djecu koja su u stanju posebnih potreba obradovali su uposlenici Komunalnog preduzeća „10. juli“ sa prigodnim bajramskim paketićima. Četiri godine zaredom bosanskokrupski komunalci na ovaj način žele uljepšati jedan dan djeci i njihovim roditeljima, želeći na taj način pokazati i mnogim drugim koji to mogu da urade isto. Inicijator ove akcije je Nijaz Tatarević, direktor preduzeća i zasigurno bosanskokrupski čovjek čije čovjekoljublje nema drugog interesa do pomoći ljudima u nevolji koju im je život donio. Zahvalu su komunalci dobili na licu mjesta. Ništa se ne može izmjeriti sa toplim, jedinstveno čvrstim zagrljajima djece, kojima je i skromni paket blago. Prilikom podjele paketa, članovi Udruženja „Ada“ obradovani su još jednom informacijom. Naime, Tatarević je svoje rođake upoznao sa projektom adaptacije kuće koju bi uskoro trebalo početi koristiti

sa posebnim potrebama

Bajramski paketići za djecu

ovo udruženje, a koju je Općina kupila za ove namjene. Iz daleke Kanade stigla je lijepa vijest da u povodu bajramskih svečanosti pripremaju među Bosancima dobrotvorni bal, a sredstva od njega biće namijenjena za kupovinu namještaja za Sreći djeci sa posebnim prvi sprat budućeg drugog doma ove djece. potrebama nije bilo kraja Bračni par Emir i Admira Bužimkić će i poslije ove akcije nastaviti aktivnosti i pokušati obezbjediti lift, prijeko potreban za kuću. Na poklonima, najavi budućih darivanja, ali najviše na stalnoj brizi i prvoj ruci „Komunalaca“ kada je to potrebno udruženju „Ada“, te lično direktoru Tatareviću, zahvalila se Jasna Hasanagić, predsjednica i majka djevojčice sa posebnim potrebama. Dževada Š.

CAZIN - Ibrahim (Ramo) Murić, rođen 1957 godine u Cazinu, osoba je koja treba našu pomoć. Mladi iz Udruženja „Cazin.Net“ dobili su poziv da pomognu ovom čovjeku, što su oni i uradili. Naime, Ibrahim je doživio dva moždana udara u jednom danu. Odmah nakon moždanih udara nije osjećao desnu stranu od glave do pete, bio je u potpunosti paraliziran. Trenutno se oporavlja. Iako je bio marljiv radnik, danas je nesposoban za rad, tako da sebi ne može zaraditi za život. Trenutno živi sa ženom i troje djece

(6, 5 i 4 godine) na Ostrožcu kod prijašnjeg Caffe bara „Zamak“ u kući za koju mjesečno plaćaju kiriju 150 KM. Dosad je živio u Osretku u srpskoj kući odakle je protjeran, a sad, kako kaže, na Ostrožcu planira živjeti dok god se snalazi da plaća kiriju. U Gornjoj Koprivni ima dio zemlje na kojoj planira napraviti kuću ukoliko mu ljudi pomognu. Od Općine još nisu dobili pomoć, jedino su im pomogli iz Udruženja „Srce Cazina“ koji su im donirali građevinskog materijala u vrijednosti od 1.000 KM. Amel D.

Svi oni koji žele pomoći mogu to uraditi direktno na adresu, Ostrožac - kod prijašnjeg Caffe bara „Zamak“, ili slanjem novčanih sredstava na račun broj: 1940070000000143 Raiffaisen bank na ime Murić Ibrahim.

Uputstvo za uplatu iz inostranstva: Korisnik: Murić Ibrahim, Gornja Koprivna bb, 77220 Cazin BiH Kod: ProCredit Bank dd Sarajevo, Emerika Bluma 8, 71000 Sarajevo BiH SWIFT: MEBBBA22 Broj računa: 1941071381803214 IBAN: BA391941071381803214
Navedenu osobu možete direktno kontaktirati na broj: 061-370-409.

14

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

Tefter (172)
ReprezenT od broja 33 na ovom mjestu pod naslovom „Tefter“ počinje objavljivati priloge krajiškog arizonca Rame Hirkića. Autor priloga će svojevrsnim presjekom arhiva, odnosno registra krajiške prošlosti pisati priloge o aktuelnoj sadašnjosti i perspektivnijoj budućnosti. Hirkić će komentarisati svođenje računa sa sobom, sa drugima, o nadanjima i zabludama, reviziji odluka, planova i shvaćanja i ponečeg zapisanog u knjigama.

Ramo Hirkić
vije osnovne grupe razloga gornjeg naslova sadržane su u činjenicama: bliži se završetak prve decenije 21. stoljeća i Opći izbori u mojoj rođenoj domovini. U par prethodnih Teftera (vidi brojeve 162: „Šta nas čeka“, 163: „Šta dalje“, 164: „Krajiške korupcije“) pokušao sam čitaocima ReprezenTa malo „natuknuti“ nekoliko napomena sa kojima bi valjalo malo ozbiljnije „porazgovarati“ prije sučeljavanja sa izbornim listama. Kroz više sadržaja Teftera navodili smo brojne pokazatelje, prezentovali tabele, osvrtali se na Strategije... Proteklih nekoliko mjeseci imali smo „internet dijaloge“ u kojima je aktivno-pasivno učestvovalo 20-tak pripadnika „intelektualnih krugova“ zavičaja i dijaspore po različitim temama koncepta „Novi načini za novo doba“ sa ciljem da pokušamo potaknuti sviju na efikasnije djelovanje kako bi zavičaj u razumnijem vremenskom periodu dosegao što više atributa moderne lokalne zajednice. Ne pamtim u zadnjih nekoliko decenija da su pripadnici „intelektualnih krugova“ mog zavičaja nemoćnije, bezidejnije-tužnije manifestirali vlastite sumnje i samozadovoljstvo. Teško ih motivirate da kažu čime se trenutno bave, a da je od opće koristi! Na globalnom svjetskom planu UN su trasirale dugoročne ciljeve (Millenium Development Goals…) koji se postepeno ostvaruju. Ono sto je koncem prve decenije 21 vijeka sasvim izvjesno jeste da će postojeća svjetska ekonomsko-financijska kriza usporiti dinamiku. Još nije sasvim poznato kakve će „popravke“ globalizacije biti „institucionalizirane“. Multipolarnost „svjetske politike“ je sasvim neupitna. Amerika i EU danas imaju neuporedivo manju moć u svemu u odnosu na početak ove decenije. Epoha dominacije je završena! Svi relevantni pokazatelji potvrđuju da je „imperija“ u dubokoj, prije svega moralnoj krizi

Piše:

koja će još potrajati, a čije posljedice neće skoro biti prevladane. Procjenjivali su porast bruto društvenog proizvoda za ovu godinu za 2,4%, a biće sretni ako ostvare i polovinu od toga! Za EU mnogi su spremni tvrditi da se nalazi u „egzistencijalnoj“ krizi. Nedavno završeni četvrti Samit G-20 u Torontu nije rezultirao dogovorom o zajedničkoj politici u rješavanju svjetske krize. Najmoćniji na samite dolaze da bi nametali svoja rješenja. Amerikanci inzistiraju na podsticanju potrošnje, članice Unije predvođene Njemačkom zagovaraju radikalnu budžetsku štednju, Kini je u interesu da sačuva svoju monetarnu autonomnost, a lideri zemalja BIRK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) nisu ni održali predviđeni sastanak. Bilo je tužno slušati Obamu oko podsticanja potrošnje kad mu dvije trećine zaposlenih rade za satnicu ispod $ 15 sa kojom se jedva preživljava, a o kupovini nekretnina nema ni govora. Nije rijetkost čuti ovdašnje senatore koji već naveliko apeluju kako je nužna preraspodjela satnica ako se želi značajnije podstaći kupovina, prije svega kuća i stanova. Moćni će svoje probleme već nekako riješiti, ali šta će biti sa siromašnima? Za sada samo neke skandinavske zemlje poštuju preporuku UN za izdvajanje iz svog bruto nacionalnog proizvoda 0,7 % za zemlje u razvoju! Ne bi se smjelo zaboraviti da je zbog nesloge najmoćnijih država čuvena ekonomska kriza iz tridesetih prošlog stoljeća praktično okončana Drugim svjetskim ratom! Historija se ne ponavlja, ali mudrost nalaže izvlačenje pouka.

Turobna perspektiva
Hrvatske! Nije li šefica najmoćnije države ( čitaj: Angela Merkel, kancelarka Njemačke) uvjerila članice da se poslije primanja Hrvatske malo „zastane“ sa proširenjem?! Šta znači friška izjava Gerta Vildersona, predsjednika Partije koja ima 24 mjesta u 150-članom parlamentu Holandije, kad kaže: „Holandija je izabrala više sigurnosti, manje kriminala, manje integracija i manje islama“? Gotovo izvjestan dolazak na vlast u Britaniji iduće godine euroskeptičnih torijevaca će samo dodatno pojača-

Feljton

milionima štediša Unija je okrnjila svoj kredibilitet!

Krajiške perspektive

D

Presjedavanja Evropskom unijom
panija je svoj polugodišnji mandat predsjedavanja završila naširoko reklamiranim samitom EU: Balkan u Sarajevu. Bilans je mršav jer balkanski političari nisu udostojeni ravnopravne komunikacije sa liderima Unije! Ne zaboravimo da je Španija devedesetih imala veliki bum zahvaljujući turizmu i građevinarstvu, a danas bilježi nezaposlenost blizu 20%. Građani BiH moraju shvatiti da je ustavna reforma „interno pitanje“ koje njihovi izabranici moraju konsenzusom dogovoriti. Prvog jula polugodišnji mandat predsjedavanja Evropskom unijom preuzela je Belgija. Vanredni parlamentrani izbori 13. juna okončani su trijumfom separatista u Flandriji - ekonomski najrazvijenijem dijelu Belgije. Ova činjenica će imati značajnu ulogu jer će se vodeće evropske institucije naći u položaju talaca unutrašnjih političkih previranja u Belgiji. Već je „naloženo“ da ministri i vodeći sekretari u različitim komisijama „detaljno izlože prioritete belgijskog presjedavanja“. To zasigurno neće biti pitanja proširenja Unije, izuzev

Š

ti tendencije zaustavljanja proširenja! Ogromnu većinu građana Unije najviše brine očuvanje zaposlenja, a svako proširenje je prije svega ugrožavanje postojeće zaposlenosti i smanjenje nadnica. Aktuelna ekonomska financijska kriza je, pored ostalog, jasno pokazala kako EU nije konsolidovana zajednica te da njeni mehanizmi odlučivanja i upravljanja nisu sposobni odgovoriti savremenim zahtjevima. Zašto se raspao Pakt o stabilnosti koji je propisivao maksimum od 3 % budžetskog deficita? Iskustva sa naglim proširenjem sa dvanaest država su više negativna nego pozitivna jer većina novoprimljenih država i dalje „boluje“ od stare bolesti (organizirani kriminal, mito, korupcija, narkomanija, nepoštivanje univerzalnih vrijednosti, prostitucija…). Neke friške članice Unije (Mađarska, Rumunija, Estonija, Slovačka…) imaju zatrašujuće ekonomske probleme. Objektivno posmatrana Unija ima i previše problema sama sa sobom. Njeni privlačni fondovi za kandidate su sve tanji. Onog dobrog (univerzalne vrijednosti: demokratija, slobode, ljudska prava...) ima i van Unije ako to građanstvo želi. Korupcije, kriminala, rasizma, separatizma ima i unutar Unije, baš kao i izvan nje. Nije li malo cinično od lidera Unije kada pripovijedaju o „demokratiji“ kad je skoro ustaljena praksa da Unijom predsjedavaju države koje nemaju legitimne vlade punog kapaciteta. Sjetimo se da je prošle godine predsjedavala Češka u kojoj je više od mjesec dana parlamentom funkcionisao smijenjeni kabinet Mireka Topolaneka! Prijemom Slovenije koja je ostala dužna po osnovu devizne štednje

Krajiški „viribus unitis“ robija
oj zagrebački prijatelj, visoki koštunjavi Slavonac M. Katalinski, po završetku školovanja 1965. godine prvo se zaposlio u „Pazinki“, a poslije godinu-dvije prešao u Pulsku trikotažu. Preko ReprezenTa je došao do moje e-mail adrese i piše: „Napokon sam saznao gdje si. Raduje me da nisi potopljen kao hrvatski admiral J. Vuković 1918. ovdje pod pulskim vodama u olupinama svog broda čije značenje u prijevodu glasi: „Združenim snagama, svim silama“... Ponosan sam na naše prijateljstvo jer čitam

M

da cijeniš ljude. Ako je Abdić od suda osuđen time nije izgubio sve ono što je učinio za svoj kraj i opće dobro budućih generacija. On je za mene krajiški „Viribus unitis“, završava tekst diplomirani inžinjer trikotaže - stručnjak za pletenje i mršenje. U čestitci za 71. rođendan dopisao sam: „Među čestitarima koji će doći da te malo „razvesele“ biće i onih koji su dobro zaslužni što si u firmi imao nekoliko desetina radnika koji su duže radili na crno, pa Te danas fino „blagoslivljaju“ zbog penzijskog staža”!

Tefteru br. 157 malo sam naznačio osvrt na „teška pitanja krajiške sadašnjosti“. Sada je pravi momenat da se tokom predizborne kampanje detaljno osvrnemo na decenijski bilans, da ga odgovorno „pročešljamo“ i vidimo ko je koliko zaslužan za ovako jadno stanje (nezaposlenost u državi 48 %, a u Kantonu preko 50 %) Kantona u cjelini, ali i doprinosa krajiške elite „jačanju“ BiH kao države u punom kapacitetu! Spisak krajiških nevolja je predugačak, ovisno da li ga piše pripadnik „YouTube“ generacije, diplomirani akademac, kandidat za zaposlenje, oni koji rade za neizvjesne plaće, penzioner kojem je danas svako kriv što je aplaudirao svakom i svačem, poslanik-vijećnik kao pripadnik „druge političke opcije“, dijasporovac koji sve to nezainteresirano prati osluškujući šta mu sprema domaća vlada… Cazinska krajina je oduvijek živjela svojim životom, malo čudnim za ostala mjestanca BiH, ali i drukčijim po mnogo čemu. Npr. Hasanaga Pećki nije fermao i puno zauzbijao tursku upravu, njene fermane, izaslanike... Htio je i u mnogo čemu i uspijevao biti sam sebi vlast, uprava, sud... Moja mu je „zamjerka“ što nije kod određivanja granične crte slijedio skroz potok Grabarska od Zagrada prema Cetingradu i onda po vrh Gredara-Komesarca spustio se na Koranu. Da je to kojim slučajem tada „učvrstio“, a mogao je, komšijama ne bi falilo šume, a Kladušani i Cazinjani ne bi danas bili toliko ovisni o Grmeču, lakše bi „preboljeli“ Petrovu Goru! Huska Miljković se tokom Drugog svjetskog rata „opirao proleterizaciji“ ratovanja van svoje teritorije. Poslije 1950-tih nismo „prihvatili“ kolektivizaciju boljševičkog tipa pa su nam razrezali namete. Mi se žestoko pobunili, a oni nas još češće pokažnjavali i 20-tak godina ignorisali u svemu. Dobrana smo oklijevali poslije 1960-tih prihvatanjem “noviteta” (elektrifikacije, agrotehničkih unapređenja, pohađanja škola…) pa smo i onako veliku zaostalost-nepismenost još više “unaprijedili”! Onda smo se poslije 1970-tih malo „trgli“ i zahuktali pa smo postigli perfektne rezultate općeg razvoja i period 1975.-87. proglasili „zlatnim dobom“! Kad se vidjelo da nam nema „kraja“, onda su nam napakovali „Aferu 87“. Znali su otprije da smo svadljivi, zavidni, ljubomorni jedni na druge, lako se naljutimo i potučemo pa im nije bilo teško gurnuti nas u Bratorat 1993/95. Kad smo se dobro iskrvili onda su nam nametnuli Dayton, pa nastavili ko kako misli da se država pravi. Mi smo razvlastili općine i potrčali da konstituišemo Kanton, proveli bećarsku privatizaciju, izabrali pola autobusa poslanika-senatora (44) nadajući se boljem! Danas imamo povelik spisak velikih nevolja, opću bijedu i siromaštvo, organizovani kriminal-korupcije svih boja, imamo svoja 44 poslanika i koju stotinu vijećnika čiji mjesečni paušal za jednodnevni „drijemež“ na sjednici vrijedi više od najniže mjesečne penzije, imamo „kapital“ koji propada, nezaposlenih i penzionera više nego zaposlenih, imamo tri senatora koji se „satraše“ postavljajući pitanjainicijative, imamo… Slijedi nastavak: Senatori prešućuju relevantne činjenice“! Phoenix, Labor Day, 2010. ramoh@q.com

U

EKOBIS 2010

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

15

Nagrađeni najuspješniji izlagači
BIHAĆ - Treći dan sajma i ovoga puta bio je obilježen turističkim aktivnostima. Već ujutro krenuo je „Rotary voz“ dolinom rijeke Une u pravcu Štrbačkog buka, Kulen Vakufa i Martin Broda, a okupio je sve regionalne partnere koji su sudjelovali na sajmu „EKOBIS-u 2010“ u cilju regionalnog povezivanja i turističke promocije. Tokom prijepodneva održana je izložba autohtonih pasa sa ocjenom eksterijera lovačkih pasa u organizacija Udruženja lovačkih organizacija Bihać. U edukacijskom dijelu programa održana su dva značajna događaja: Seminar „Sistem upravljanja bezbjednosti hrane: HACCP, ISO 22 000, BRC, GMP, IFS“ u organizaciji TUV Adria Sarajevo, te okrugli stol „Patenti i inovacije - budućnost razvoja malih i srednjih preduzeća“. Ovaj okrugli stol plod je aktivnosti Asocijacije inovatora BiH, Udruženja inovatora USK-a, Udruženja inovatora Bihać, te partnera iz Republike Hrvatske, Udruge inovatora Hrvatske i Udruge inovatora Karlovačke županije, kao i njihove uspješne suradnje koja će se, kako je rečeno, nastaviti sudjelovanjem na ARCI u mjesecu oktobru, a već nakon sajma EKOBIS 2010 će se krenuti s pripremama za sudjelovanje Udruženja inovatora BiH, USK-a i Bihać na IKA 2011 - početkom juna iduće godine. Tokom dana održana je i prezentacija „Eterična ulja u službi zdravlja i ljepote“ koju je prezentirala Nedjeljka Jurin - OPG Lovran - Prirodna kozmetika, a u isto vrijeme dok je trajala prezentacija otvoren je i Ribolovni revir „Plandište“ u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca „Una“ Bihać i Privredne komore USK-a. Kruna dana je svakako bila poslovno zabavna večer „Smaragdna noć“ na kojoj su dodijeljene nagrade najuspješnijim izlagačima sajma. Nagrade su uručili predsjednik Privredne komore Ismet Pašalić, te Sadeta Gutlić, generalni sekretar PK USK-a i član Direkcije sajma, te Ljilja Ivušić, stručni suradnik za odnose s javnošću ove institucije, također član Direkcije „EKOBIS-a“. U zabavnom dijelu večeri nastupila je Ana Babić, operna pjevačica, profesorica solo pjevanja i članica žirija Hayatovog šoua „Zvijezda možeš biti ti“, te „EX band“ iz Bosanske Krupe, koji su zabavljali preko 150 gostiju okupljenih na ovoj već tradicionalnoj večeri u restoranu hotela „Kostelski buk“ u Bihaću. Esad ŠABANAGIĆ

Bogat program pratećih sadržaja EKOBIS-a okrunjen „Smaragdnom večeri“

Najuspješniji izlagači nagrađeni su priznanjima, posebnim priznanjima i plaketama za kvalitet živežnih namirnica:

- Priznanje za najbolju turističku ponudu: „Kostel commerce“ d.o.o. hotel „Kostelski buk“ Bihać

- Priznanje za najbolju EKO aktivnost: „Suveniri naše stvarnosti“ - Emir Ibrahimpašić

- Priznanje za uredjeni vanjski izložbeni prostor: ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa

- Priznanje za najuspješniji kolektivni nastup: Županija Posavska, Ministarstvo gospodsrstva i prostornog uredjenja. Prirodni vrcani med „Šuma“, Pčelarstvo „Ćoralić“; Prirodni vrcani med „Lipa-kupina“, Porodično pčelarstvo Timka Bašagić; Proizvod kefir eliksir mladosti Mljekara „Meggle“ d.o.o. Bihać. - Priznanje za najbolje uredjeni štand: „Del kuhinje“ d.o.o. Bihać. - Priznanje za kolekciju kotlova, peći i kamina Ekoline, CE kvaliteta - klasa III: „Kovan MI“ d.o.o. Gračanica. - Priznanje za najbolje organiziran nastup: PVC stolarija „Horozović“ d.o.o. Sanski Most. - Priznanje za sveukupni dojam izlaganja i prezentaciju proizvoda: „Tehnix“ d.o.o. Donji Kraljevac. - Posebno priznanje: Federalno Ministarstvo okoliša i turizma; Vlada Županije Posavske; Vlada USK-a; Općina Bihać; RTV FBIH.

Plakete za kvalitet živežnih namirnica

Proizvod „Sarajevska pečenica“ SZRM „Baltić“ Sarajevo

Gallina „File fini - zadovoljstvo na štapiću“, OZ „Vrtoče“ Bosanski Petrovac

16

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

R e p o

Na Bajr am namazu preko 4.000 vjernika
BIHAĆ - Ramazanski bajram na području Bosanske Krajine obilježen je od Sanskog Mosta do Velike Kladuše i od Ključa do Bužima u 150 džamija i mesdžida. Krajiški vjernici su po tradiciji i po svome adetu obavili bajramsku molitvu, a centralni Bajram namaz i ove godine obavljen je u Sportskoj dvorani „Luke“ u Bihaću, koja je ovaj put bila pretijesna da primi preko četiri hiljade vjernika koji su željeli prisustvoUobičajena Bajramska hutba Hasana ef. Makića

Krajišnici obilježili veliki muslimanski praznik - RAMAZANSKI BAJRAM

O dr ž ano

Džemat Todorovs

vati Bajram namazu, kojeg je predvodio Hasan ef. Makić, muftija Bihaćki. U tradicionalnoj bajramskoj hudbi, između ostalog, muftija Makić je podsjetio vjernike na obavezu tolerancije i suživota, kao temeljnog propovijedanja Islama. - Kad budete za punim stolovima bajramskog ručka, kad budete u ruke ljubili svoje najbliže, ne zaboravite i one koji su tu pored vas, vaši susjedi,

Brojni vjernici prisustvovali Bajram namazu u Sportskoj dvorani Luke

Ob

prijatelji, bez razlike kojoj vjeri cija je naš ovozemaljski opstapripadali. Sjetite se i njih, jer nak, rekao je Makić. naša krajiška vjekovna toleranRusmir K.

SANSKI MOST - Muslimani širom svijeta proslavili su svoj najveći i najradosniji praznik, Ramazanski bajram. Centralna svečanost u povodu obilježavanja ovog velikog praznika u općini Sanski Most, održana je u Hamzibegovoj džamiji u Sanskom Mostu. Unutrašnjost i prostor oko centralne gradske džamije u Sanskom Mostu, koja nosi ime po svome utemeljivaču i vakifu Hamzibegu, i ove godine bio je premal da primi sve vjernike koji su željeli da klanjaju Bajram namaz. Prema Takvimu Rijaseta Islamske

B a j r a m s k u h u t b u održao Ljudi ne smiju zaboraviti jedni na drug imam Husein ef. Kovačević
vu svojih strasti i interesa niže vrste. - Ta ideja treba da nadahnjuje naš duh kako bismo na taj način gradili temeljne vrijednosti naše opstojnosti, istakao je efendija Kovačević, podsjetivši kako je Bajram praznik koji se obilježava u krugu svojih najbližih, praznik solidarnosti i međusobnog dobročinstva među muslimanima. Drugi dan Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini se obilježava i kao Dan šehida. To je dan kada muslimani Bošnjaci obilaze svoja groblja i mezarja šehida, sjećaju se ovozemaljskog druže-

Sanski muslimani dočekali Bajram

Klanjanje Bajrama u Cazinu

Doček Bajrama u Sanskom Mostu

zajednice u BiH, u općini Sanski Most Bajram namaz klanjan je u 7 sati i 3 minute u trideset obnovljenih džamija na području sanskog medžlisa. Bajram namaz je imamio i bajramsku hutbu održao glavni sanski imam Husein ef. Kovačević, koji je prisutnima uputio tradicionalnu bajramsku poruku. Efendija Kovačević je istakao kako je osnova za ujedinjavanje kao najplemenitiji izraz ljudskog duha upravo vjera. Bošnjaci trebaju biti okupljeni na osnovu svoje najplemenitije karakteristike, a ne na osno-

nja sa njima i uzimaju pouku čistote i iskrenosti vjerovanja u jedan cilj, a to je zadobijanje Božje milosti. Povodom obilježavanja ovog velikog muslimanskog praznika, održana je i tradicionalna bajramska priredba u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most i Javne ustanove „Kult media“, a pod pokroviteljstvom općine. Bajramske poruke prisutnim građanima uputili su glavni sanski imam Husein ef. Kovačević i načelnik općine Sanjin Halimović. Zlatan ČEKIĆ

ako svi muslimani širom svijeta, tako su i građani Cazina ispratili ovogodišnji mjesec ramazan. Tako je dočekan Bajram, koji je skup svih radosti koje su muslimani doživljavali u ovom najodabranijem mjesecu. Ovu su radost podijelili sa svojim najdražim, porodicom, prijateljima te drugima. - Roditelji i djeca, braća i sestre, rodbina i rođaci, kroz bajramske čestitke i zijarete dokazuju da nisu, niti smiju zaboraviti jedni na druge, i da nisu zaboravili na obaveze i dužnosti koje im Islam propisuje. Podijelimo bajramsku radost i sa svojim komšijama, pokažimo u narednim danima svu ljepotu, veličinu i vrijednost bosanskog i hercegovačkog komšiluka. U našim krajevima dobar komšija vrijedi onoliko koliko cijeli imetak, rekao je mualim u džamiji koju smo posjetili. Naime, Ramazanski bajram je islamski praznik koji se obilježava na kraju ramazana. To je dan radosti postača, koji u danima Bajrama zijarete svoju rodbinu i komšije, te pružaju ruke onome ko je njima okrenuo leđa. Ramazanski bajram traje tri dana. Drugi dan Bajrama na području BiH obilježen je i kao Dan šehida. A. D.

K

r t a ž a

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

17

ka Slapnica svečano obilježio najljepši i najdraži praznik muslimana

t r adicionalno b aj r amsko ve s elj e
VELIKA KLADUŠA/TODOROVSKA SLAPNICA - Najdraži i najljepši praznik muslimana, Ramazanski bajram, u Medžlisu Islamske zajednice Velika Kladuša dočekan je i obilježen skromno. Bajram je klanjan u svih 28 džemata, a posjeta u džamijama bila je na nivou prethodnih godina. Medžlis Islamske zajednice Velika Kladuša nije ove godine organizirao nikakve posebne aktivnosti povodom Ramazanskog bajrama.

Prijem svih imama u kabinetu

Međutim, općinski načelnik Admil Mulalić, i predsjedavajući Općinskog vijeća Sejfo Mustafić, sa saradnicima, upriličili su na Ramazanski bajram prijem svih imama Medžlisa Islamske zajednice Velika Kladuša. Ovo je bio prvi put da se ovakav prijem organizira u povodu Bajrama jer su inače ovakva okupljanja bila praksa prilikom obilježavanja Nove Hidžretske godine. Prijemu su prisustvovala 23 imama među kojima i imami džemata Čaglica i Zborište koji teritorijalno pripadaju općini

Velika Kladuša, a prema organizaciji medžlisa pripadaju općini Bužim. Nakon razgovora i obraćanja prisutnih, načelnik Mulalić je imamima podijelio prigodne bajramske poklone uz obećanje kako će ovakvi prijemi postati redovna praksa ove Općine. Nakon prijema, svi prisutni uputili su se prema džematu Todorovska Slapnica koja je tradicionalno već petu godinu organizirala manifestaciju obilježavanja Ramazanskog bajrama pod nazivom „Veliko tradicionalno bajramsko veselje“.

braćanje načelnika Mulalića

Veče otvoreno učenjem Kur’ana
Svečanost je otvorena učenjem Kur’ana Adnana Abdića, učenika Mekteba u Todorovskoj Slapnici. Iznenadna kiša pokvarila je realizaciju ove manifestacije na otvorenom pa su organizatori njen nastavak premjestili u školsku sportsku dvoranu. Bajramske čestitke prisutnima su uputili glavni imam Medžlisa islamske zajednice Velika Kladuša, Hasan ef. Hilić, koji je, između ostalog, istekao da misija islama podrazumijeva izgradnju

Detalj sa prijema imama kod načelnika

bratstva među ljudima, te da islam nastoji poboljšati život svakog čovjeka, a odnos među ljudima se temelji na pravednosti i ljubavi. Čestitke sa željama za mir, suživot i napredak prisutnima je uputio i općinski načelnik Admil Mulalić. Kako je istakao imam džemata Todorovska Slapnica, Izudin ef. Hilić, ovo je peta godinu zaredom da se u Todorovskoj Slapnici Bajram proslavlja na ovakav način, a cilj je da ova bajramska svečanost preraste u tradiciju po kojoj će biti poznata i Todorovka Slapnica, ali i općina Velika Kladuša. Njeno održavanje koje je prevazišlo organizacijske i financijske mogućnosti ovog džemata, pomogli su Općina Velika Kladuša i Medžlis Islamske zajednice ove općine. Bajramsku svečanost upotpunili su izvođači ilahija i kasida, Hor Medžlisa islamske zajednice Cazin, izvođači sevdalinki i KUD „Vrnograč“. Zbog lošeg vremena nije u potpunosti realiziran nastup svih planiranih gostiju i izvođača. Za sve posjetioce bio je pripremljen i veliki bajramski ručak, bik na ražnju. Narodno veselje uz bogat kulturnoumjetnički program pratilo je oko 2.000 gostiju. Esad ŠABANAGIĆ

ge Vatr omet na kraju manifestacije
CAZIN - Okupljanje velikog broja Cazinjana na centralnom trgu, u cilju slavljenja bajramskih praznika, postalo je već tradicionalno. Uz medijsko pokroviteljstvo RTV Cazin, koja je i ovaj put obezbjedila direktan tv prijenos, kao i prijenos putem interneta, uz pomoć Cazin.Neta, možemo reći da je organizacija za doček Bajrama u Cazinu protekla u najboljem redu. U pauzama nastupa hora ansambla „Dah ljubavi“, koji su se predstavili sa nekoliko svojih ilahija, prisutnima su se obratili glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Cazin Said ef. Mujakić i općinski načelnik Nermin Ogrešević. U svojim obraćanjima osvrnuli su se na osnovne poruke Bajrama, koje se ogledaju u međusobnom dobročinstvu, pomaganju i zajedništvu, podsjećajući da upravo i ova okupljanja govore kakvu srdačnu dobrodošlicu Cazinjani iskazuju nadolazećem prazniku. Tradicionalno u ovakvim prilikama, Cazin ugosti nekog od naših poznatih estradnih umjetnika, a ovaj put je to bio Rifat Tepić sa gostima, koji su svojim nastupom pružili prisutnima pravi ugođaj. Naravno, večer je upotpunio neizostavni vatromet, koji se svojim blještavilom izdigao visoko iznad cazinske čaršije. Amel D.

Tradicionalni doček Bajrama u Cazinu

Vatromet

Bajram u Cazinu

„Bajramski Teferidž“ u Krivaji

Bajramski Teferidž

Manifestacija za primjer drugima
KRIVAJA, CAZIN - Prvi dan stacija pod nazivom „Bajramski treba ovakvih manifestacija biti više, Bajrama u Mjesnoj zajednici Krivaja Teferidž“. Građani Krivaje su sa ne samo u ovoj mjesnoj zajednici, u općini Cazin, održana je manife- ovim događajem ukazali na to da nego i u drugim mjestima u općini Cazin. Organizator ove već tradicionalne manifestacije bio je Rasim Lulić iz Krivaje. On je u svom obraćanju na početku selamio sve prisutne, poželio im dobrodošlicu, te u govoru istakao da se može napraviti manifestacija za pamćenje, na kojoj neće biti alkoholnog pića. Program ove manifestacije je otvoren nastupom Kulturno-umjetničkog društva „Krivaja“, koji su se predstavili sa nekoliko svojih tačaka, te je uslijediOrganizovana je i tradicionalna la podjela poklona za najmlađe koji Bajramska sofra za sve posjetioce i su bili veoma obradovani ovim učesnike, nakon čega je uslijedio činom. turnir u boćanju, a pobjednici su

dobili skromne nagrade. Da bi manifestacija bila upotpunjena, prisutne su zabavljali muzički gosti „Družan Band“. Amel D.

18

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

Zakupljen prostor

Poljoprivredni kutak
Kooperativna poljoprivredna proizvodnja

19 Specijalizirana poljoprivredna zadruga
13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

Vi nama povjerenje,

mi vama isplatu na vrijeme!

prethodnim brojevima ReprezenT-a pisali smo o uzgoju jagoda te o akciji Specijalizirane poljoprivredne zadruge „Agromerkantilija“ iz Marjanovca kod Velike Kladuše koja je za svoje kooperante nabavila i podijelila 600 hiljada sadnica jagoda koje su stigle u smrznutom stanju, a siju se tokom jula i augusta. Stoga ćemo u nekoliko narednih brojeva našim čitaocima iz knjige „Savremena tehnologija uzgoja jagoda“ autora prof. dr. Mirsada Kurtovića i Adnana Maličevića prenijeti stručne savjete i mišljenja kako taj posao najbolje obaviti, a potom zasađene jagode održavati.

Uzgoj jagoda U
J
maksimalno do dubine 30 cm. List jagode čini lisna drška i tri, rijetko 4 -5 lisnih plojki. Raspored lišća je spiralan, tako da se svaki šesti list nalazi iznad prvog. Jedan list jagode maksimalno živi 40 dana. Cvjetna drška jagode u osnovi predstavlja metamorfizirano stablo, razgranata je zahvaljujući prisutnim nodusima na njoj. Raspored nodusa prvenstveno zavisi od sorte i vanjskih uslova uzgoja.

agoda je višegodišnja kultura, čiji se prosječni životni vijek kreće 5-6 godina (maksimalan 18), a u intenzivnoj proizvodnji iskorištavanje (ekonomsko) iste traje najviše 2 godine. Nadzemni sistem jagode predstavlja bokor, rastresite ili kompaktne forme, prosječne visine 10-35 cm. Korjenov sistem jagode je žiličast i izrazito razgranat. Većina mase korjenovog sistema iste raste i razvija se u površinskom sloju zemljišta,

BIOLOŠKE OSOBINE JAGODE
U zavisnosti od sorte cvjetna drška jagode može biti duža ili kraća, odnosno bliže ili dalje obrazovana od centralnog dijela matičnog bokora. Kod sorti jagode koje imaju dužu cvjetnu dršku obojenost i sazrijevanje plodova su bolji, nego sorata kod kojih je ista kratka. Cvijet većine sorti jagode je hermafroditan – posjeduje muške i ženske organe, mada se neki genotipovi mogu determinisati kao jednopolni, bilo da su funkcionalno muški ili funkcio-

nalno ženski. Plod jagode pripada grupi zbirnih plodova. Na osnovu oblika ploda može se konstatovati pogodnost date sorte prvenstveno za stonu upotrebu ili za preradu. Naime, ukoliko se presjekom na mjestu udubljenja drške ploda eliminiše i dio mezokarpa-mesa ploda data sorta je podobnija za upotrebu u svježem stanju, a ukoliko to nije slučaj ista je preporučljiva za preradu.

Sistemi/načini uzgoja jagode
snovni principi savremene tehnologije uzgoja jagode potpuno su identični u svim voćarski razvijenim zemljama svijeta. Međutim, načini na koje ista može biti implementirana pokazuju veliku raznolikost, tako da uzgoj ove vrlo rentabilne vrste voća može biti na otvorenom, u zatvorenom prostoru, a postoje i specijalni načini uzgoja jagode. Uzgoj jagode na otvorenom može biti organizovan na dva načina: 1) bez zastiranja zemljišta, bez formiranja gredica i obično bez navodnjavanja; 2) sa zastiranjem zemljišta (malčiranjem) i uvijek sa navodnjavanjem. Kultivacija jagode bez zastiranja zemljišta, kao i bez navodnjavanja predstavlja klasičan, zastario i potpuno prevaziđen način proizvodnje plodova jagode. Nedostaci ovakvog uzgoja iste su: niski prinosi, kao posljedica velike prisutnosti korova (suzbijanje istih u takvim uslovima veoma je otežano), nedovoljnih količina vode (obzirom da jagoda predstavlja vodofilnu biljku, te da uspješan uzgoj iste nije moguć bez navodnjavanja). Zatim, loš kvalitet plodova, jer su isti u direktnom kontaktu sa zemljom i osim prljanja podložni su velikom uticaju bolesti i štetočina, na prvom mjestu truleži plodova. Također, u ovakvom sistemu uzgoja jagode otežana je i berba, koju prije svega karakteriše neravnomjerno sazrijevanje plodova. Na kraju kao

O

imaju problema sa reciklažom otpada, kao i u onima koje praktikuju organsku produkciju voća. Najbolji primjer predstavlja Njemačka u kojoj se za odlaganje otpada mora platiti određena suma novca, a folija nakon perioda eksploatacije zasada jagode (dvije godine) predstavlja otpad, tako da se farmeri u ovom području odlučuju za slamu kao malč. Takođe, Njemačka poljoprivreda danas sve više praktikuje organsku proizvodnju, a koja u potpunosti elminiše upotrebu različitih hemijskih materija u uzgoju, te slama u oba slučaja predstavlja najbolje rješenje. Prilikom zastiranja zasada jagode slamom, koja je inače najčešće u upotrebi među malčom organskog porijekla, osnovno pitanje je momenat postavljanja iste. Slama se zastire u zasadima jagode u momentu neposredno pred obrazovanje plodova, odnosno savijanja drške ploda, uslovljenog njegovom početnom masom. Za razliku od folije slama se Uzgoj jagode u jednoredu sa zastiranjem postavlja i u međurednom prostoru zemljišta folijom - otvoreno polje što onemogućava pojavu korova u se koristi kao zastor/malč može biti: ovom dijelu voćnjaka. Uzgoj jagode 1) zastiranje zemljišta organskim uz zastiranje folijom, koja može biti materijalima (sijeno, slama, kukuruzovina); 2) zastiranje zemljišta sintetičkim materijalima - najčešće folija (crna, crnobijela ili siva). Od organskih materijala za zastiranje zemljišta u proizvodnim zasadima jagode najveću primjenu nalazi slama. Ovakav način uzgoja jagode veoma je isforsiran u zemljama koje Uzgoj jagode na slami

nedostatak ovakve tehnologije uzgoja jagode može se navesti i ogromna pojava stolona koji su u proizvodnim zasadima nepoželjni. Prema tome ovakav sistem uzgoja jagode pogodan je samo u rasadnicima (matičnjacima za produkciju živića) prilikom razmnožavanja stolonima. Mada izostanak zastiranja zemljišta i sistema za navodnjavanje uslovljava ekstenzivno voćarenje, sadnja jagode u proste redove donedavno je predstavljala najzastupljeniji tip uzgoja ove kulture voća u BiH. Uzgoj jagode sa zastiranjem zemljišta i sistemom za navodnjavanje u odnosu na vrstu materijala koji

Klasičan, ekstenzivni način uzgoja jagode, bez zastiranja zemljišta i bez navodnjavanja

različitih boja (najčešće crna) i na gredicama predstavlja potpuno savremen koncept proizvodnje plodova jagode, u kojem je cjelokupna tehnologija veoma jednostavna, prinosi visoki, a kvalitet plodova na očekivanom nivou. Prednosti folije su: sprečava razvoj korova koji su konkurencija jagodi u pogledu za hranjivima, vodom i životnim prostorom, zadržava vlagu u zemljištu uz istovremeno akumuliranje sunčeve svjetlosti i toplote čime se omogućava formiranje određenog mikroklimata pogodnog za uzgoj jagode, onemogućava dodir plodova sa zemljom tako da se isti ne prljaju, što ima za posljedicu smanjenje truleži plodova, obezbjeđuje ravnomjernije sazrijevanje istih, te na kraju olakšanu berbu. Sistem za navodnjavanje koji se primjenjuje u ovom sistemu uzgoja jagode jeste kap po kap, a isti se postavlja pod foliju. Inače, folija se postavlja prije same sadnje jagode na formirane

gredice određenih dimenzija. Sadnja jagode na gredice uz zastiranje folijom može biti u: jednoredu ili dvoredu, a rjeđe u troredu ili četveroredu. Jednored je najpraktičniji kod vrlo bujnih sorti jagode. Ovakav sistem uzgoja jagode ima veliki uticaj na smanjenje truleži plodova i olakšanu berbu istih. Uzgoj jagode na gredici pod folijom u dvoredu predstavlja najoptimalnije rješenje i jedan oblik standarda u proizvodnim zasadima jagode, gdje svaki živić iste ima dovoljno životnog prostora. Pod folijom za svaki red živića pružaju se po dva crijeva aquatraxa - sistema za navodnjavanje tipa „kap po kap“, ili jedan red crijeva između dva reda gredice jagode. Uzgoj jagode u troredu i četveroredu lošiji je sistem gajenja ove kulture, jer kod ovakvog načina uzgoja, uslijed velikog broja biljaka po jedinici površine, količina vlage je veća, što pospješuje pojavu bolesti i štetočina (dominantno je prisutna trulež plodova), a aplikacija i djelovanje zaštitnih sredstava je otežano, a što sve opet u krajnjem, ima za posljedicu veoma loš kvalitet plodova i niske prinose. Također, u ovakvom sistemu uzgoja jagode berba, kao jedna od najzahtjevnijih radnji, veoma je otežana. (nastavlja se)...

20 ReprezenT
PRIJEDOR - U Prijedoru je prošle nedjelje održana javna tribina Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine koja je bila posvećena radu stranke na tom području i kampanji koja se vodi za predstojeće Opće izbore u BiH 03. oktobra 2010. godine. Organizator tribine je Povjereništvo DNZ BiH Prijedor, a tribini su prisustvovali između ostalih i Rifat Dolić, predsjednik DNZ BiH, mr. Ibrahim Đedović, kandidat DNZ BiH za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i gosti iz ostalih organizacija DNZ BiH sa područja Prijedorske regije. Govorilo se o stanju u Bosni i Hercegovini i značaju predstojećih izbora koji su ocijenjeni kao najneizvjesniji do sada, ali i kao moguća prekretnica u BiH. Naglašena je potreba za hitnim promjenama kako bi se stanje u našoj zemlji promijenilo nabolje i kako bi se napokon počeli rješavati istinski problemi ove zemlje, a to je nezaposlenost, loš zdravstveni sistem, neadekvatan obrazovni sistem i euroatlantske integracije

13. septembar 2010. godine, broj 217

Zakupljen prostor

Javna tribina DNZ BiH u Prijedoru

Vrijeme je za promjenu stanja nabolje
koje nemaju alternativu. - Ključni problem u Bosni i Hercegovini je nezaposlenost stanovništva iz kojeg se rađaju svi ostali problemi. Rješavanjem tog problema, stvoriće se potrebni mehanizmi da građani Bosne i Hercegovine osjete da život u ovoj zemlji može biti bolji i kvalitetniji, a da bi se to postiglo, građani moraju prije svega izaći na predstojeće izbore i učiniti ono što je do njih, dakle, promijeniti sadašnju nesposobnu vlast koja u protekle četiri godine nije učinila ništa što bi ovu zemlju pomjerilo makar jedan korak naprijed. Vrijeme je da građani daju šansu naprednim, proevropskim strankama i programima kakav ima DNZ BiH i trebaju i moraju mijenjati stanje kojim nisu zadovoljni, kazao je između ostalog Rifat Dolić u svome obraćanju prisutnim građanima. Ibrahim Đedović, kandidat DNZ BiH za člana Predsjedništva BiH, govorio je o potrebi kontinuiranog dijaloga, tolerancije i međusobnog uvažavanja kao osnove za bilo kakav posao na izgradnji društva sposobnog da odgovori izazovima koji pred njim stoje. - Ako želimo zajednički graditi društvo kojim ćemo svi biti zadovoljni, onda trebamo biti spremni da razgovaramo, da se dogovaramo i da zajednički iznalazimo rješenja koja će sve nas zadovoljiti. Ne postoje idealna rješenja, ali postoje moguća rješenja jer svaki, pa i mali korak naprijed je pozitivan i poželjan. Druga stvar na koju moramo obratiti pažnju jeste potreba da se na neki način malo odmaknemo od prošlosti i da počnemo razmišljati o budućnosti, jer postoji sasvim opravdana bojazan da ćemo baveći se prošlošću propustiti budućnost. Otuda i moja poruka biračima popustimo prošlost, da ne propustimo budućnost, kazao je Đedović između ostalog na javnoj tribini u Prijedoru. U ime domaćina tribine prisutnima se obratio Radovan Rajlić, povjerenik DNZ BiH za Prijedor. On je kazao kako je zadovoljan intere-

Rifat Dolić, Ibrahim Đedović i Radovan Rajlić na tribini u Prijedoru

som građana za rad i programe DNZ BiH, te da DNZ ima sve veću podršku Prijedorčana. - Na nama je da to iskoristimo i da ljudima predstavimo DNZ koja kao tolerantna, multietnička stranka predstavlja zapravo najbolji model kako u BiH treba raditi, zajednički, iskreno i otvoreno. Moramo napokon shvatiti da mi u Bosni i Hercegovini ne možemo živjeti samo jedni pored drugih, nego moramo živjeti jedni s drugima, ako želimo sretniji i bolji život za svoje mlađe generacije, zaklju-

čio je Rajlić. Na javnoj tribini u Prijedoru predstavio se i nosioc liste za Narodnu Skupštinu RS Mlađen Đenadija, koji je pozvao birače da se odazovu na izbore i da tog dana potraže izlaz i rješenja za sadašnju situaciju. - Potrebno je da ljudi dobro prouče ono što se događalo u proteklom vremenu i da vide da li su zadovoljni ili nisu sa ovim što je učinjeno i neka urade ono što je neophodno da bi nam svima bilo bolje, rekao je Đenadija. Esad ŠABANAGIĆ

Javna tribina DNZ-a u Crvarevcu

Zajednički iftar kandidata DNZ BiH i građana u Bužimu
U ponedjeljak, 06. septembra, u bužimskom hotelu „Evropa“ upriličen je zajednički iftar kandidata DNZ BiH i građana Bužima. Domaćin iftara bio je općinski ogranak stranke u Bužimu na čelu sa Enverom Dizdarevićem, kandidatom DNZ BiH za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Iftaru su prisustvovali i Rifat Dolić, predsjednik DNZ BiH i Hafeza Sabljaković, potpredsjednica stranke i nositeljica liste kandidata za Parlament Federacije BiH. Nakon iftara upriličena je
Detalj sa iftara u Bužimu

Kampanju voditi djelima, a ne praznim obećanjima
CRVAREVAC - U Crvarevcu je u petak održana javna tribina Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine na kojoj su predstavljeni program i kandidati DNZ BiH za predstojeće izbore u našoj zemlji. Velikom broju prisutnih građana obratili su se članovi rukovodstva stranke, te nosioci lista kandidata sa područja USK-a, kao i jedan broj kandidata. Tribinu je u svojstvu domaćina otvorio Husein Hadžić, predsjednik OO DNZ BiH Velika Kladuša, a zatim se prisutnima obratio nudimo ono što je moguće, što je realno i ono što već radimo tamo gdje imamo vlast. Neka drugi kažu šta su to uradili i neka otvoreno kažu šta to nude građanima, pa da na taj način vodimo izbornu kampanju i tražimo povjerenje birača. DNZ ispunjava svoja obećanja i to je ono što nas čini drukčijima i boljima u odnosu na druge, kazao je između ostalog Mulalić. O planovima i programima stranke na federalnom i državnom nivou govorili su Hafeza

mini-tribina za prisutne građane na kojoj su predstavljeni program stranke i kandidati za predstojeće oktobarske izbore u našoj zemlji. Na tribini su se građanima obratili Rifat Dolić, Hafeza Sablj-

aković i Enver Dizdarević, koji su pozvali građane da se angažiraju kako bi što veći broj građana izašao na izbore i kako bi se stanje u BiH nakon ovih izbora napokon promijenilo. E. Š.

karika u izbornom procesu
BUŽIM - U ponedjeljak, 06. septembra, u Bužimu je održan seminar za izborne posmatrače DNZ BiH koji će na predstojećim izborima pratiti izborni proces u općini Bužim. Predavač na seminaru bio je Esad Čović - Čova, politički koordinator stranke i certificirani predavač Centralne izborne komisije i Vijeća Evrope u BiH za proces posmatranja izbora. Seminaru je prisustvovao veliki broj zainteresiranih izbornih posmatrača koji su se na licu mjesta upoznali sa procesom posmatranja izbora, te sa svojim obavezama i ovlaštenjima u toku izbornog ciklusa. - Posmatranje izbora je jedna veoma značajna aktivnost koja treba da rezultira ispravnim provođenjem izbora i potpunim poštivanjem volje birača, što i jeste primarni cilj

Regularnost izbora najvažnija

Održan seminar za izborne posmatrače

Sa tribine u Crvarevcu

Admil Mulalić, načelnik općine Velika Kladuša i nosilac liste kandidata DNZ BiH za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. On je u svome izlaganju istaknuo uspjehe koje je ostvarila DNZ-ova vlast u Velikoj Kladuši, podsjetivši da je CCI nedavno objavio analizu procesa stipendiranja u BiH u kojoj je Velika Kladuša navedena kao prva općina u Bosni i Hercegovini od 110 općina koje su analizirane, dok je na primjer općina Bihać na 98 mjestu. - Ovo nije predizborna kampanja, ovo su činjenice i te činjenice treba s ponosom isticati. Ono što radimo u Velikoj Kladuši želimo uraditi na području cijelog USK-a, jer smatramo da svako dijete treba imati uslove da se školuje, da gradi svoju ličnost i da sutra bude ponosni građanin ove zemlje i da doprinosi njenom razvoju. Ovo je naša ponuda građanima USK-a i dokaz da mi

Sabljaković, nosilac liste kandidata za Parlament FBiH i Nermin Purić, nosilac liste kandidata za Parlament Bosne i Hercegovine. Oni su podsjetili na trajno opredjeljenje DNZ BiH da daje nesebičan doprinos izgradnji funkcionalne države Bosne i Hercegovine koja će biti u funkciji građana, a ne u funkciji političkih stranaka i različitih lobija koji su trenutno na vlasti. Oni su pozvali građane da smognu snage i naprave promjene, kao i da svoje povjerenje ovaj put daju strankama i kandidatima koji su se u dosadašnjem radu dokazali kao istinski zastupnici građana, bez obzira na njihovu političku, vjersku, nacionalnu ili neku drugu pripadnost. Prisutnim građanima obratio se i Rifat Dolić, predsjednik DNZ BIH, te kandidati sa liste za Skupštinu USK-a Zumret Mašinović, Nurija Elezović i Enver Dizdarević. Esad ŠABANAGIĆ

Detalj sa seminara za izborne posmatrače

posmatranja izbora. Koliko je proces posmatranja izbora značajan i koliko je važna uloga posmatrača pokazuje i činjenica da se ove godine u posmatranje izbora ponovo uključuje i OSCE, koji će također imati svoje posmatrače, a sa ciljem da izbori budu regularni i da se poštuje volja birača, te da se izbjegnu različiti pritisci, pa i nečasne radnje koje mogu utje-

cati na regularnost izbora, kazao je Čović nakon seminara. Na kraju seminara održano je i pismeno testiranje učesnika seminara s ciljem da se provjeri nivo usvojenih znanja. Značajno je napomenuti da je oko 85 % učesnika seminara uspješno položilo ovaj test i tako zadovoljilo zakonske propise koji reguliraju oblast i ulogu posmatrača na izborima. E. Š.

Zakupljen prostor

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

21

U prepunoj dvorani Skenderija u Sarajevu

Ozvaničen start predizborne kampanje SBiH
SARAJEVO - Dr. Haris Silajdžić, predsjednik Stranke za BiH, aktuelni predsjedavajući Predsjedništva BiH i kandidat Stranke za BiH za člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborim, obraćajući se u subotu, 04. septembra, ozvaničio je početak predizborne kampanje u prepunoj dvorani „Mirza Delibašić“ u Skenderiji u Sarajevu. Govorio je Silajdžić o privatizaciji državne imovine, energetskom sektoru, bh dijaspori i drugim temama.
Aldijana Mustafić

Atif Dudaković

- Rekli su mi da sam zaljubljen u BiH. Jesam, priznajem. Svoju zemlju treba voljeti i mi ćemo sarađivati sa onima koji vole svoju zemlju, a sa onima koji ne vole BiH, nećemo sarađivati, poručio je na kraju Silajdžić. Na nogama, uz silne ovacije, dočekan je legendarni general Atif Dudaković, koji je u svom obraćanju istakao da se osjeća kao

1995. godine kada je kretao u ofanzivu. - Stranka za BiH je fokusirana na Bosnu i Hercegovinu i zbog toga sam sa ponosom član Stranke za BiH, rekao je general Dudaković. Predstavljeni su i kandidati, nosioci lista Stranke za Bosnu i Hercegovinu za sve nivoe vlasti, među kojima ispred Unsko-sanskog kantona Sadik Bahtić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH i Mirnes Alagić, nosilac liste za Federalni parlament, te Aldijana Mustafić, koordinatorica za mlade i žene pri Glavnom izbornom štabu SBiH, koja se zahvalila Harisu Silajdžiću na podršci mladima, kao dodatnoj motivaciji da istraju na putu stvaranja jake i stabilne države BiH. - Mi mladi smo prepoznali prave vrijednosti, ali smo također svjesni da se za njih treba boriti. Poručujem stoga da ćemo biti trn u

Sa skupa S BiH u sarajevskoj dvorani Skenderija

oku svima onima koji našu domovinu ne žele vidjeti kao zemlju koja tretira sve njene građane jednako, kao zemlju koja ima stabilnu ekonomiju, socijalnu i zdravstvenu politiku, zemlju sa uređenim i kvalitetnim obrazovanjem, zemlju sa tolerantnom stopom nezaposlenosti, i na kraju zemlju u kojoj će se kriminal, korupcija i nepotizam pojedinih oligarha sankcionirati na način primjeren sistemu u kome je neupitna vladavina prava, istakla je

Mustafić. Svoje obraćanje je završila generalnom porukom i na taj način transparentno prenijela poruku Mladih SBiH „Mi nikad ne odustajemo, jer vjerujemo u ono što radimo“. O Programu djelovanja Stranke za BiH za period 2011. – 2015. godine, te o ekonomskim i političkim prioritetima govorili su Azra Hadžiahmetović, Beriz Belkić, Vahid Hećo, Safet Halilović, Besim Imamović, Spomenka Mičić i drugi. Rusmir KARAT

Kantonalni izborni štab SBiH
BIHAĆ - U prošlu srijedu je održana press konferencija Kantonalnog izbornog štaba SBiH, na temu „Aktuelnosti na području USKa“. Na samom početku predsjednik KIŠ-a SBiH Sadik Bahtić, Šef KIŠ-a za rad na terenu general Atif Dudaković i koordinator KIŠ-a za promociju i odnose sa medijima Dika Bejdić, čestitali su svim vjernicima Ramazanski Bajram. U uvodnom osvrtu, predsjednik Kantonalnog vijeća SBiH USK-a Sadik Bahtić napomenuo je da je zabrinut za građane USKa. Prema njegovim riječima, osnovni problemi su nezaposlenost, siromaštvo, prevelika javna potrošnja i glomazna administracija. - Mi kao država jesmo mali, ali imamo resurse. Neophodno je samo da stavimo u funkciju mlade, stručne i nekorumpirane kadrove, koje će ih znati iskoristiti na najbolji mogući način. Ekonomske reforme se moraju nastaviti. Trenutno smo na pola puta i ova faza je bolna, ali samo kratkoročno. Na duge staze donosi prosperitet svima nama, i tu nema sumnje, rekao je Sadik Bahtić. On dodaje da možemo trošiti samo onoliko koliko zaradimo. Nema ništa protiv zaduživanja kod MMF-a, čak naprotiv ta sredstva su prema Bahtiću neophodna, ali ih treba usmjeriti na pravu adresu, kako bi se zemlja razvijala. Trenutno većina tih sredstava služi za podmirenje ličnih dohodaka. Povećanje plata nije

Mladi Stranke za BiH Unsko-sanskog kantona u Ključu

Press konferencija u Bihaću Posjeta Udruženju građana
oštećenog sluha i govora
KLJUČ - Povodom Međunarodnog dana gluhih, koji se obilježava u mjesecu septembru, Mladi Stranke za BiH USK-a, posjetili su Udruženje građana oštećenog sluha i govora u općini Ključ. Mlade je primila predsjednica pomenutog udruženja Jasminka Filipović i Upravni odbor, te u razgovoru sa njima, Mladi SBiH USK-a upoznati su sa načinom rada, pravilima, aktivnostima i načinom finansiranja samog udruženja. Ovo udruženje se isključivo fina- Mladi S BiH u posjeti Udruženju gluhih nsira od projekata, a nisu imali nikaza invalidninu i po tome se može reći da je ovaj kve podrške od općinskog budžeta, niti su kad Zakon jako rigorozan prema ovoj kategoriji bili predviđeni u finansiranju. U Ključu ovo društva. udruženje broji 220 članova, od čega je 43 Na kraju, predsjednica navedenog djece. Slušni aparati su veoma skupi, cijene se Udruženja je kazala kako ova udruženja postokreću od 1.000 KM pa na više, a baterije se je i u drugim Općinama, te da je zadovoljna njimoraju mijenjati svakih 18 dana. hovom suradnjom, jer su na neki način jedni Učestvujući na projektu kojeg je finansirala drugima podrška. Također, potrebno je napoElektroprivreda BiH, dobili su sredstva u izno- menuti da ovo nije prva posjeta Mladih Stranke su od 2.000 KM. Ova sredstva su iskoristili za za BiH USK-a ovom Udruženju, a povodom kupovini novih slušnih aparata i baterija za Dana gluhih, članovima Udruženja su uručeni aparate. Po zakonu samo osobe koje preko 90 prigodni pokloni, te je potvrđena saradnja i u % imaju oštećen sluh imaju pravo na naknadu budućnosti. Esad Š.

Sa press konferencije

problem, ali ono mora pratiti produktivnost rada, bez proizvoljnosti u određivanju iznosa. General Dudaković je ovom prilikom pozvao građane da odaju počast svim borcima i šehidima, te napomenuo kako ne smijemo zaboraviti one koji se dali život za našu Bosnu i Hercegovinu. – 3. oktobar je veliki dan i vjerujem da su građani konačno odlučili stati na kraj ovoj agoniji, kazao je Dudaković koji se ovim putem ujedno i zahvalio svim vrijednim aktivistima na kvalitetnoj prezentaciji platforme SBiH u dosadašnjem radu na terenu. Dika Bejdić je u svom obraćanju spomenula da se neke političke partije svojim sloganima predstavljaju kao opozicija, a ne vlast. - Narodu je jasno koliko je urađeno do sada i ko je sve zloupotrijebio povjerenje građana. To se ne može sakriti istrošenim porukama sa brojnih plakata, naglasila je Bejdić. Esad Š.

Bahtić Sadik-Sado, kandidat SBiH i nosilac

Mladi i Žene Općinske organizacije SBiH Sanski Most

liste za Parlamentarnu skupštinu BiH
Poštovani, kao kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH ispred SBiH u izbornoj jedinici 1. i 10., ako dobijem Vaše povjerenje, zalagat ću se za ekonomski održiv povratak izbjeglih i raseljenih lica, te za dosljednu sprovedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Svojim djelovanjem u državnom Parlamentu biću prepoznatljiv po zalaganju i podržavanju reformskog kursa BiH, koji zagovara SBiH u ubrzanom cilju ulaska BiH u NATO i stvaranja multietničkog društva i države na ovim prostorima, jer je to stvarna, a ne deklarativna podrška izbjeglim i raseljenim licima. nacionalističke retorike pojedinih političara i podjela, njima trebaju integracije i političari koji nisu opterećeni prošlošću, već okrenuti prema budućnosti. Kao poslanik u Parlamentu BiH, nikad neću dozvoliti diskriminaciju bilo koga, po bilo kom osnovu, jer svi građani i svi narodi u BiH imaju pravo da budu ravnopravni, slobodni, sigurni i jednaki pred zakonom. Zakon iznad svega pošteno do kraja. BiH prije svega S poštovanjem, Kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH Bahtić Sadik – Sado

socijalno ugroženima
SANSKI MOST - Povodom Ramazanskog Bajrama, Mladi i Žene Općinske organizacije Stranke za BiH Sanski Most podijelili su 20 paketa socijalno ugroženim osobama na području cijele sanske općine. Ovom prilikom se pokušalo bar malo uljepšati ovaj veliki muslimanski praznik, te zaboraviti na svakodnevne probleme i poteškoće, koji pritišću ovu populaciju. - Žalosno je da organi i institucije na svim nivoima, koji su zaduženi za ovaj posao, ne vode računa o svojim građanima, već da to moraju činiti političke partije. Ovom akcijom se još jednom željela skrenuti pažnja lokalnim, kantonalnim, federalnim i državnim organima vlasti da je veliki broj građana BiH u stanju socijalne potrebe, te da organi vlasti moraju iznaći sredstva kako

Humanitarni paketi

Humanitarna akcija za Bajram

bi svi mi imali život dostojan čovjeka. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je uvijek vodila brigu o državi i svojim građanima, koji su u njenoj politici iznad svega, što će svakako biti i u budućnosti, navode u Stranci za BiH. E. Š.

Povratkom na svoja mjesta izbjeglicama i raseljenim licima, će biti omogućeno da aktivnije sudjeluju u društvenim i ekonomskim tokovima lokalne zajednice, a integracijom u evropske tokove, razvijale bi se vrijednosti koje su i uvijek krasile BiH, a to su: dobrosusjedski odnosi, tolerancija, suživot, multikultura, ponos, čast, poštenje i rad. Građani BiH su umorni od

22

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

Crna hronika

Stravična nesreća na Ripačkom klancu

Poginule tri studentice
Emina je podlegla u Kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ripački klanac je često mjesto ovakvih nesreća, posebno u vrijeme prvih kiša i snjegova. Zbog toga iz MUP-a Unsko-sanskog kantona sve vozače pozivaju na dodatni oprez. Rusmir KARAT

bihaćkog Pravnog fakulteta
BIHAĆ – Tri mlada života izgubljena su u prošlu srijedu ujutro kada su se na magistralnoj cesti na Ripačkom klancu u blizini Bihaća sudarili automobil i kamion. Poginule su sestre Aida (22) i Meliha (23) Balagić te njihova 23-godišnja prijateljica Emina Šistek, sve tri iz Ključa. Tri djevojke su se nalazile u automobilu marke VW Polo koji se oko 8.45 sati sudario s kamionom. U silovitom sudaru na mjestu su ostale mrtve sestre Aida i Meliha, dok je Emina vozilom Hitne pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću. Liječnici su se više od dva sata uzaludno borili za spas njezinog života. Oko 11:30 sati proglašena je smrt djevojke koja je u nesreći zadobila teške ozljede glave i grudnog koša, potvrdilo je osoblje Kantonalne bolnice. Prema neslužbenim informacijama, Meliha i Emina su upravo završile studij na Pravnom fakultetu u Bihaću, a Aida Balagić bila je studentica treće godine. Djevojke su kobnog jutra krenule za Bihać na završavanje administrativne procedure oko dobijanja diploma. Na mjestu stravične nesreće kriminalistički istražitelji iz kantonalnog MUP-a nekoliko sati su vršili uviđaj zbog čega je promet bio obustavljen. Prema izjavama očevidaca, sudar je prouzročio automobil u kojem su se nalazile nastradale djevojke. Automobil je navodno prešao
Meliha i Aida s ocem su posljednjeg dana ramazana zajedno zapostile i on ih je ispratio prije polaska u Bihać, kako se ispostavilo, na put bez povratka. Iako u velikoj boli, otac Husein smogao je snage i otišao klanjati bajram-namaz u 20 kilometara udaljene Biljane. U porodičnoj kući Šistek, osim roditelja Huseina i Enise, za sestrom Eminom tuguje Eldina, kao i momak Ismet i brojna rodbina i prijatelji. Šisteci, u velikoj boli, nisu željeli nikakav publicitet.

Mjesto stravične saobraćajne nesreće na Ripačkom klancu

u suprotni trak, a tada je iz drugog smjera naišao kamion te je došlo do stravičnog sudara. Polo se kretao velikom brzinom što je bilo kobno za putnice koje su se nalazile u njemu. Prema riječima Marijana Šimića, načelnika krim policije MUP-a USK-a, u vrijeme nesreće su bili otežani uvjeti na cesti. - Počela je kiša i automobil Polo je prešao na lijevu stranu puta i nakon pedeset metara zabio se u kamion Man, rekao je Šimić. On je dalje rekao da su Meliha i Aida od zadobijenih povreda preminule na licu mjesta, a

Više od deset hiljada građana
oprostilo se od stradalih djevojaka
iše od deset hiljada građana općine Ključ i drugih gradova prisustvovalo je proteklog petka posljednjem ispraćaju tri mlade djevojke koje su poginule u Dženaza poginulim saobraćajnoj nesreći koja se dogodjevokama dila u blizini Bihaća. Klanjanje dženaze predvodili su bihaćki i banja- Edhem Čamdžić, dok se u ime lučki muftija, Hasan Makić i građana Ključa od stradalih djevojaka oprostio predsjedavajući tamošnjeg Općinskog vijeća, Fadil Jakupović. - Tuga i žalost su se nadvili nad Ključem. Danas je veliki muslimanski praznik, ali mi tugujemo umjesto da se radujemo. Tugujemo za našim sugrađanka-

V

Tuga i nevjerica na Pravnom fakultetu
Profesori, asistenti i kolege Emire, Aide i Melihe nisu imali riječi iskazati svoju bol zbog ove nesreće. Suze i tuga su jedino što se osjećalo i vidjelo na licima svih koji su čuli za tragediju. Dekan Pravnog fakulteta u Bihaću prof. dr. Nevzet Veladžić je rekao novinarima da je ovo bio najtužniji dan za Pravni fakultet od njegovog osnutka.

ma čiji gubitak ništa ne može nadomjestiti, istakao je Jakupović. Inače, jedna od stradalih djevojaka, Meliha Balagić, bila je vijećnica u Općinskom vijeću grada Ključa. Tijelo Emine Šistek pokopano je na gradskom mezarju u Ključu, dok su sestre Balagić pokopane mezarju Jabukovac u selu Biljani.

Još jedna saobraćajna nesreća sa smrtnim posljedicama

Dva mladića se ugušila u Uni
BOSANSKA OTOKA - U centru Bosanske Otoke u noći sa četvrtka na petak u 01:45 sati iza ponoći, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli 21-godišnji Elvis Bešić i 17-godišnji Omer Bešić, djeca od dva brata iz bosanskootočkog naselja Vrletnica.Utopili su se u Uni, nakon što su vozilom „Opel Askona“ sletjeli s puta, dok se treći mladić koji je bio na zadnjem sjedištu, uspio spasiti. Na licu mjesta smo razgovarali sa Elvedinom Šahinovićem, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini mjesta tragedije, i koji je nakon nesreće bio među prvim na mjestu nemilog događaja. - Probudio me snažan prasak i mislio sam da je auto udarilo u moju kuću, pa sam brzo istrčao van. Na mjestu nesreće već je bilo nekoliko mlaMjesto kobne nesreće u Bosanskoj Otoci

dića, koji su bili u obližnjim kafićima, a od kojih sam saznao da se vozilo sa dva mladića nalazi u vodi, dok je treći uspio da ispliva na obalu. Iako je padala snažna kiša, a Una nabujala i hladna, dva hrabra mladića su skočila u vodu da pokuša-

ju spasiti unesrećene. Ti hrabri mladići su Hasaga Suljić i Bajrić, čije ime mi nije poznato, rekao nam je Šahinović. Na intervenciju policije, u roku 20-ak minuta, stiglo je i vatrogasno vozilo, a dva hrabra mladića koja su pokušala spasiti unesrećene i kojima se pridružio još jedan čovjek, zaronili su u hladnu rijeku i zakačili vozilo, da bi ga vatrogasni kamion privukao obali. Obzirom da je obala Une na tom mjestu dosta strma, u pomoć je stigao kamion sa dizalicom firme „Dizdarević-merc“, koja je izvukla auto i tijela mladića. Uzrok nesreće je vjerovatno neprilagođena brzina uslovima na putu. - Obdukcijom je utvrđeno da je smrt kod obojice Bešića nastupila uslijed utapanja, a treći

mladić koji je sjedio na zadnjem sjedištu uspio se spasiti, kazao je kantonalni tužilac Jasmin Mesić. Ovo je druga porodična tragedija u protekla dva dana u Unsko-sanskom kantonu u kojima je živote izgubilo pet mladih osoba. Edin Š.

LIJEPO I KVALITETNO
LIMOVI
GRAĐEVINSKA LIMARIJA
Ravni Sendvič Trapezni Imitacija crijepa

GRAÐEVINARST VO

* VISOKO I NISKOGRADNJA *

E-mail: krpromet@bih.net.ba
Ahmeta Fetahagića bb, Velika Kladuša
Tel./fax. 037/773-484, Mob: 061/163-150, 061/181-778

Tel/fax: 00387 37 773-599, tel: 037 723-200 Mob: 061 815-533, 061 580-650

VELIKA KLADUŠA

Sport

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

23

Održana press konferencija OK „Bihać-Preminger“

Igračice željne dokazivanja u društvu najboljih
BIHAĆ - O toku priprema jedinog bihaćkog premijerligaša, Ženskog odbojkaškog kluba „Bihać-Preminger“ te njegovim očekivanjima u prvoj premijerligaškoj sezoni, na press konferenciji održanoj u Vijećnici Općine Bihać, govorili su direktor kluba Nijaz Lipovača, šef stručnog štaba Zlatan Ibukić, te trener Dževad Felić. Uprava kluba također je predstavila i nova pojačanja koja su došla u klub. Radi se o Lejli Muftić, pristigloj iz ŽOK „Kula“ Gradačac, koja igra na poziciji libera, te Seadi Sivić koja igra na mjestu srednjeg blokera i korektora, bivšoj članici ŽOK „Polo“ iz Kalesije. Zahvaljujući odličnoj atmosferi u Klubu, ali i podršci Općine, Sportskog saveza i glavnog sponzora Bihaćke pivovare, Bišćanke imaju velike ambicije, ističe direktor Kluba Nijaz Lipovača. - Moramo priznati da je ovoga puta naš cilj u prvoj premijerligaškoj sezoni opstanak. Nakon toga, iz godine u godinu, radićemo i planirati da dođemo do što boljeg plasmana na tabeli, naglasio je direktor kluba Lipovača. Oprezni u izjavama bili su i šef stručnog štaba Zlatan Ibukić, kao i trener Dževad Felić, koji su dosadašnji tok priprema ocijenili vrlo uspješnim. Kako obojica ističu, u klubu vlada sjajna atmosfera, a među igračicama vlada pravi takmičarski duh i želja za dokazivanjem u društvu najboljih. Do početka prvenstva u Premijer ligi koje je planirano za 2. oktobar, odbojkašice Bihaća odigrat će još nekoliko pri- djelu su ih mogli vidjeti već u subotu u rodnom turniru ugostile ekipe iz Rijeke i premnih utakmica. Ljubitelji odbojke na dvorani Luke, gdje su na jakom međuna- Šibenika. Rusmir KARAT

Bišćanka nova članica riječkog rukometnog prvoligaša

Teniski klub „Spin“ Cazin

Nejra Midžić prešla u
Rukometni klub „Zamet“
BIHAĆ - Ovih dana iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa Nejrom Midžić, bihaćkom rukometašicom koja će od ove jeseni igrati u Prvoj rukometnoj ligi za žene Hrvatske. Naime, ova talentirana Bišćanka postala je članica Rukometnog kluba „Zamet“ iz Rijeke. Još dok je igrala za RK „Bihać, mnogim trenerima i igračicama u Prvoj ligi F BiH je bila trn u oku. Svojom fajterskom igrom, pozitivnom rukometnom grubošću, snagom i sve što jedan rukometaš-rukometašica mora imati, ostvarila je zavidne sportske rezultate, te tako prevazišla kvalitet prvoligaškog rukometa u BiH. Nejra je otišla skromno i bez pompe iz svog Bihaća, a cilj joj je dokazati da nešto vrijedi u rukometnom svijetu. Možda zapostavljena u svom RK „Bihać“, ispunila joj se želja da igra za jednog renomiranog ligaša iz regiona. Uz mnogo odricanja, po snijegu, kiši i velikim vrućinama nije joj bilo teško da svaki dan propješači šest kilometara od kuće do dvorane na sve i jedan trening i utakmicu. Njene sportske predispozicije i kvalitete su prvi put primijećene 2008. godine kada je sa svojim klubom na Kupu Senja u Senju (Hrvatska) bila najbolji strijelac pored renomiranih ekipa, a na srednjoškolskom Federalnom takmičenju u Čitluku osvojila je srebrnu medalju u skoku u dalj. Ove godine trener RK „Bihać“ Darko Poljak je uvidom u njena mjerenja i testove, došao na ideju da bi Nejra Midžić mogla i korak više. Napravio je poređenje sa nekim igračicama iz Hrvatske, i preko svog prijatelja Ede Šmita, trenera „Zameta“ iz Rijeke, preporučio Nejru Midžić rukovodstvu „Zameta“, renomiranog kluba iz Hrvatske. Uspostavljeni su kontakti i mlađana Nejra je boravkom desetak dana u Rijeci sa roditeljima u dva navrata zadovoljila sve. Trenirala je dva puta dnevno sa prvim sastavom, ali i odigrala po prvi puta petnaest minuta protiv jednog prvoligaša iz Norveške, ekipe koja se pripremala u Istri. Nejra Hodžić, nova igračica „Zameta“ iz Rijeke, rođena je 26. maja 1993. godine u Bihaću. Ubrzo će mlada Nejra svojim napretkom u kvalitetnijoj ligi biti pod povećalom selektora rukometne reprezentacije BiH. Za početak upisala je Gimnaziju u Rijeci, a stanuje u domu Kvarner u gradskom središtu.
Nejra Midžić

Uspjeh na Omladinskom kantonalnom prvenstvu
CAZIN - Mladi takmičari Teniskog kluba „Spin“ iz Cazina postigli su zapažene rezultate na Omladinskom kantonalnom prvenstvu u tenisu za dječake i djevojčice uzrasta od 7 do 16 godina, koje je održano u Bihaću. U konkurenciji od 52 učesnika iz teniskih klubova „Una-gem“ Bihać, „Spin“ Cazin i Drvar, te nekoliko takmičara iz Sanskog Mosta i Velike Kladuše, cazinski teniseri osvojili su pet medalja, od čega tri zlatne, te po jednu srebrnu i brončanu medalju. Takmičenje se odvijalo po uzrasnim kategorijama i to za dječake u konkurenciji do 8, 12 i 16 godina, a za djevojčice do 16 godina. Zlatne medalje za TK „Spin“ u muškoj konkurenciji osvojili su Haris Samardžić i Nihad Pjanić, a u ženskoj Dagmar Kaljiković. Srebrnu je dobio Naim Pjanić, a brončanu Enis Fakić. Trener TK „Spin“ Husnija Pjanić je prezadovoljan nastupom svojih mladih tenisera, jer su još jednom pokazali svoj raskošni talenat i kvalitet, koji su dostigli kroz stalan i stručan rad u ovom klubu. Naredno takmičenje na kojem će nastupiti mladi cazinski teniseri održat će se sredinom septembra, a radi se o Državnom turniru u Doboju za uzrast do 10 godina. Boje TK „Spin“ na tom takmičenju branit će Naim Pjanić i Haris Samardžić. Mali cazinski teniseri u oktobru planiraju nastupiti na takmičenju u Mostaru, a uzet će učešće i na Masters turniru, koji je ostavljen za kraj takmičarske sezone. Amel D.

Učesnici Omladinskog kantonalnog prvenstva za dječake i djevojčice

Savi talent je izišao na površinu, a pohvale su došle i od predsjednika i kompletnog stručnog štaba. Odmah su pripremili dobrodošlicu za mladu Nejru i njene roditelje kod sekretarice Rade Ciganović, i trenera Ede Šmita, koji je ujedno i trener kadetske reprezentacije Hrvatske. - Sretna sam da mogu pokazati svoj rukometni talenat van BiH. Prihvatila sam izazov, znam da ću uspjeti, to mi je cilj. Već u četvrtom kolu sam dobila obećanje da ću zaigrati u ligaškom takmičenju, baš protiv velikana Podravke, o čemnu sam donedavno samo mogla sanjati, rekla nam je ushićeno Nejra Midžić. Nejra se od srca zahvalila svojim trenerima Darku Poljaku i Asmiru Hafuriću, direktoru Gimnazije u Bihaću Jasminu Hodžiću i razredniku Esadu Toromanoviću koji su imali razumijevanja i vjerovali u njene kvalitete. Rusmir Karat

Bosna i Hercegovina – Bihać – Ivana Gorana Kovačića1; Tel: ++387 37/310-207, 310-070; Poslovna jedinica Cazin, Trg Zlatnih ljiljana S47 L3; Tel: 037/514-767; Poslovna jedinica Velika Kladuša, Ibre Miljkovića-Uče br.1; Tel: 037/771-396 e-mail: klinika@bih.net.ba

Polufinalne kup utakmice NS USK-a za juniore

„Sloga“ iz Otoke direktno se plasirala u finale
BIHAĆ - U prošlu srijedu je u prostorijama Nogometnog saveza Unsko-sanskog kantona obavljeno izvlačenje parova za polufinalne kup utakmica NS USK-a za juniore. S obzirom da na našem kantonu samo šest klubova ima juniore, tako su se u polufinale plasirale tri ekipe, i to „Jedinstvo“ iz Bihaća, „Krajina“ iz Cazina i „Sloga“ iz Bosanske Otoke. Voljom ždrijeba, „Sloga“ se plasirala direktno u finale, a „Krajina“ i „Jedinstvo“ polufinalnu utakmicu igrali su u Cazinu u nedjelju, nakon koje je poznat i drugi finalista. Finale kupa NS USK-a za juniore trebalo bi se odigrati u srijedu, najvjerovatnije u Kulen Vakufu. E. Š.

- očna dijagnostika - interna medicina - liječenje dijabetesa i oboljenja štitnjače - specijalističke konsultacije - ultrazvučna dijagnostika - ginekologija - orl - dermatologija - fizijatrija - ortopedija - neuropsihijatrija - laboratorijske pretrage - ct-dijagnostika - denzitometrija - mamografija - magnetna rezonancija

P R EG L E D I ZA
s a n i ta r n e l i s t o v e

24 ReprezenT

13. septembar 2010. godine, broj 217

Izbor

Građani velikokladuške gradske ulice već 25 godina bore se protiv bezakonja

Život u slijepoj ulici u
VELIKA KLADUŠA - Postojanje velikokladuške gradske ulice 12. marta ozvaničeno je Regulacionim planom iz 1985. godine. U toj ulici do tada i poslije izgrađeno je petnaest stambenih jedinica, a u dvije njihovi vlasnici izgradili su i poslovne prostore sa adekvatnom odgovarajućom dokumentacijom i odobrenjima. Vlasnici izgrađene poslovne prostore još uvijek ne mogu koristiti zbog neriješenog prilaza spomenutom ulicom. Ova polukružna ulica nalazi se u strogom centru grada čija lokacija za njene stanovnike nije privilegija već opterećenje i svakodnevna mora kakve nemaju građani u drugim ulicama, pa ni seoskim naseljima. Polukružna ulica 8. marta dužine oko 250 metara ima prilaz iz ulice Sulejmana Topića, kod Doma zdravlja, i ponovo izlazi u istu ulicu, stotinjak metara dalje. Međutim, od davne 1986. godine radi se o slijepoj ulici. Te godine građani su sami financirali njeno asfaltiranje koje u dužini od desetak metara nije završeno. Tih desetak metara završetka ulice izuzeto je u redovnoj proceduri za njenu gradnju od Rasima Brkića, vlasnika zemljišta. Završetak asfalta spriječila je porodica Rasima Brkić koja je legla na put i nije dozvolila završetak radova. Dan kasnije, prema kazivanju građana ove ulice, porodica Brkić je započela kopanje temelja, a kasnije je došlo i do izgradnje objekta koji na sred ulice stoji i danas. Objekat nije priveden nikakvoj namjeni, štaviše, danas je ovaj objekat ruglo svim stanovnicima, ne samo ove ulice, već i Velike Kladuše. Za svoje dugogodišnje probleme i nemogućnost korištenja ove ulice njeni građani optužuju nadležne službe u Općini Velika Kladuša. Za ostvarivanje svojih prava građani ulice 8. marta obraćali su se svim nadležnim institucijama i službama u Kantonu i Federaciji da bi se na kraju obratili i medijima. u lokalnoj zajednici građani su izabrali svoje predstavnika da ih zastupaju u rješavanju spomenutih problema. Obraćali su se već ministarstvima pravde USK-a i Federacije BiH, zatim predsjednici Mjesne zajednice Velika Kladuša, općinskom načelniku i Općinskom vijeću. Isto tako obraćali su se pismenim putem, posredstvom šalter sale, i građevinskom inspektoru u čijoj potvrdi je stajalo kako će odgovor dobiti u roku od mjesec dana. Do danas nikakav odgovor nije stigao. Ministarstvo za prostorno uređenje USK-a izdalo je Rješenje o rušenju bespravno izgrađenog objekta na koje vlasnik istog nema čak ni pravo žalbe. I pored toga, ništa se konkretno nije poduzelo na rješavanju ovog problema. Građani tvrde da je na osnovu izuzetog zemljišta za gradnju ulice Rasim Brkić dobio drugo adekvatno zemljište, međutim to zemljište je kasnije prodano, a uzurpirano izuzeto. - Rasim Brkić je dobio adekvatno zemljište koje je sporazumno uknjiženo na ime svoga sina Elkasa koji je zemljište prodao. Rasim i sve da je u pravu kada su odnosi sa Općinom u pitanju, ovaj put nikako ne bi smio biti blokiran. Muž i ja smo dobili upotrebnu dozvolu za poslovni prostor koji ne možemo koristiti jer se isti nalazi dvadesetak metara dalje od bespravno izgrađenog objekta, kazala nam je Remzija Mustedanagić, vlasnica kuće i poslovnog prostora kojeg ne koristi. - Ova blokada na ulici sve nam više smeta. Da u ovoj ulici nije bilo moguće graditi i otvarati poslovne prostore, mi građani u to ne bi ni ulazili. Međutim, regulacionim planom je definisano kako ulica mora izgledati. Nažalost, evo skoro 25 godina mi živimo u slijepoj ulici, a na ovom dugogodišnjem problemu građana potvrđuje se koliko vlasti nemaju sluha niti volje za njihovo otklanjanje, kazao nam je Fadil Omanović, stanovnik ove ulice sa nekoliko izgrađenih poslovnih prostora koje zbog iznesenih problema ne koristi.

Iscrpljene sve (bes)pravne mogućnosti opstrukcije
svajanjem regulacionog plana 1985. godine predviđeno je na ovom dijelu izgradnja gradske ulice. U okviru imovinsko-pravne službe pristupilo se izuzimanju zemljišta za potrebe ove ulice. Vođen je postupak sporazumne nagodbe između vlasnika zemlje i tadašnjeg SIZ-a koji je u tom momentu bio korisnik izuzetog građevinskog zemljišta. Postoji dokumentacija da je za to zemljište dodijeljeno drugo sinu Rasima Brkića, Elkasu Brkiću. Rasim Brkić nije bio zadovoljan sa dodijeljenim zemljištem pa je spis upućen Sudu radi pravične naknade i još uvijek se ovaj postupak vodi, a spis pod brojem RT-8/97 upućen Sudu 1983. godine do danas nije okončan. Posljednja rasprava održana je ove godine, 18. februara, kazao nam je Ismet Hušidić, pomoćnik općinskog načelnika za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Općine Velika Kladuša. Provjerili smo sudbinu ovog sudskog spisa i utvrdili da je isti prekinut jer su neki od tužitelja u međuvremenu umrli te se trebaju riješiti nasljednici. Paralelno s ovim Rasim Brkić je 2006. godine pokrenuo postupak za povrat izuzetog gradskog građevinskog zemljišta na što je nadležna služba reagirala 11.12.2008. godine Zaključkom o prekidu postupka dok se ne riješi zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađenog objekta od

U

strane Rasima Brkića. Na ovaj zaključak Brkić je uložio žalbu koja je sa kompletnim spisom upućena Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevo na što 28. 06. 2010. godine stiže rješenje kojim se žalba Rasima Brkića odbija i prekida pokrenuti upravni postupak a isti će se nastaviti nakon što Rasim Brkić predoči dokaz da je pravomoćno završen postupak legalizacije bespravno izgrađenog objekta. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Kantonalnom sudu što je Brkić i učinio. Rasim Brkić je pokrenuo i treći

Nalog Ministarstva nema ko da sporovede
vo je priča o slijepoj ulici u Centru Velike Kladuše i nesposobnosti nadležne općinske administracije i neshvatljive sporosti suda da problem riješe na zadovoljstvo svojih građana. Zbog blokade u kojoj žive građani ulice 8. marta i bježanja općinske administracije od rješavanja problema, kako se to u nepisanom pravilu uvijek dešava, u ovoj ulici je zapostavljeno rješavanje i ostalih infrastrukturnih projekata u kojima su njeni žitelji i sami voljni učestvovati vlastitim sredstvima. Pored spomenute blokade ulice bespravnom gradnjom koja njenim stanovnicima podjednako smeta i ljeti i zimi, u ulici nisu izgrađeni trotoari, nema rasvjetu, a poprilično veliki problem stvara i neriješena kanalizacija. Zbog nerazumijevanja za njihove probleme i dugogodišnjih opstrukcija

O

postupak u ovom slučaju te je podnio zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta na spomenutom lokalitetu 2007. godine. Služba za urbanizam postupajući po zahtjevu istoga, zajedno sa još nekima, priprema informaciju Općinskom vijeću koje raspravlja i usvaja prijedlog službe da se ne može udovoljiti zahtjevu jer je izgrađen na budućoj saobraćajnici te rješenjem odbija ovaj zahtjev 31. 12. 2008. godine. Na ovo rješenje Rasim Brkić je uložio žalbu i kompletan spis je poslan Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja koje 12.08.2009. godine žalbu odbilo kao neosnovanu i potvrdilo rješenje Imovinsko-pravne službe Općine Velika Kladuša. Brkić je i nakon ovog rješenja pokrenuo upravni spor koji se vodi kod Kantonalnog suda u Bihaću i još je uvijek u toku. Četvrti postupak koji vodi Rasim Brkić jeste postupanje imovinskograđevinskog inspektora prije rata jer je inspektor izdao rješenja, a Služba u protokolima ima registrovana rješenja ali nema spisak predmeta i nikad nije izvršen zaključak o izvršenju prije rata dok su poslije rata vođenje spomenute procedure. Dok je Općina imala inspektora on nije donosio nikakva rješenja. Rasim i njegova supruga Sefija radili su u Općini Velika Kladuša i penzionisani uoči prošlog rata.

Građani zatražili pomoć kantonalnog inspektora
eć duže vremena mi ne možemo popuniti mjesto urbanističko-građevinskog

V

Bespravni objekt na kraju ili početku ulice 8. marta

Izbor / Marketing

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

25

centru grada
Pripremio: Esad ŠABANAGIĆ
inspektora iz jednostavnog razloga što su za to mjesto strogi kriteriji kod ispunjavanja uslova. Mi ne možemo u drugom postupku ili ovlastima općinskog načelnika pristupiti rušenju ovog bespravnog objekta već samo u okviru Zakona o građenju i okviru nadležnosti urbanističko-građevinskog inspektora. Ne mogu se dati nikakva ovlaštenja zbog proceduralnih propusta i zato se ovaj općinski organ ne upušta u njegovo rušenje. Međutim, ovo može uraditi urbanističko-građevinski inspektor USK-a na poziv građana i čak po zahtjevu Općinskog organa ukoliko se to od nas bude tražilo. Inspektor mora izdati svoje rješenje i provesti proceduru i ne mora se čekati sud i upravni postupak, dodao je Hušidić. Regulacioni plan općine Velika Kladuša je stariji od deset godina i on nije primjenjiv kao takav pa do njegovog inoviranja Općinska služba ga primjenjuje i potvrđuje Komisijom po ovlaštenju Općinskog vijeća što je zakonita i redovna procedura. Hušidić nam je kazao kako je njegova služba zatražila izlazak kantonalnog urbanističko-građevinskog inspektora, ali do danas isti nije izišao na teren. Svoj zahtjev kantonalnom inspektoru u prošli ponedjeljak proslijedili su i građani ove ulice. Građani iz ove ulice imaju i druge probleme, a dugoročno i kvalitetno rješavanje kanalizacije Hušidić pravda očekivanjima da se u cijelom gradu započne sa rekonstrukcijom kanalizacione mreže što je najveći projekat ove općine u poslijeratnom periodu za što su već odobrena kreditna sredstva Evropske banke. Rješavanjem problema bespravno izgrađenog objekta, građani vjeruju kako bi i ostale probleme lakše riješili. Rasim Brkić je najprije pristao, a kada smo drugi put došli kod njega, odbio odgovoriti na novinarska pitanja u vezi ovog slučaja nudeći nam na uvid ogroman broj dokumenata, uglavnom prepiski te pitajući „šta nam to treba“. Međutim, među ponuđenim dokumentima nema dokaza o posjedovanju upotrebne dozvole za spomenuti objekat izgrađen nasred ulice.

Zapuštena bespravna gradnja u ulici Sulejmana Topića

Predstavnici građana ove ulice koji rade na rješavanju dugogodišnjeg problema su: Remzija Mustedanagić, Fadil Omanović, Mirsad Mustedanagić i Meho Ponjević. Na slici: Remzija i Fadil u slijepoj ulici

Javno komunalno uslužno preduzeće “Komunalije” d.o.o. Ulica Ive Marinkovića bb 77230 Velika Kladuša

Mekote, Lamela 7/12, 77230 Velika Kladuša, BiH,
Tel/fax: +387-37-773-124, 061-472-379, direktor: 061-472-389, 00-385-99-641-7831, web: www.benmal.com e-mail: info@benmal.com NOVO !!!

Telefon: 00387 37 77 51 95 Fax: 00387 37 77 51 96

Počela je izgradnja novog stambenog bloka

Te l : 037/770-135 037/772-727

sa stanovima po mjeri vaših želja !!!
STANOVI POVRŠINA: 34,2 m²; 36 m²; 55,10 m²; 57,10 m²; 57,55 m²; NOVO 58,10 m²; 61,25 m²; !!! 63,35 m²; 64,05 m²; 72,8 m²; 73,7 m²; 75,4 m²; 98,1 m²; posebne narudžbe (od 2. kata); POSLOVNI PROSTORI površine od 30 m² - 200 m² GARAŽE PODZEMNE površine 15,10 m²

og ...iznad evropsk standarda!
MOGUĆNOST KUPNJE STANOVA: 1. Roh – Bau 2. Kupac nabavlja materijal za unutrašnje uređenje, mi ugrađujemo 3. Ključ u ruke CIJENE: pojedinačni dogovori, ovisno o stepenu opremljenosti i roka plaćanja.

P R I VAT N A ORDINACIJA

DR. ENO

INFORMACIJE & REZERVACIJE: telefon:

ne želje Dođite da vaše stambe t!!! pretvorimo u stvarnos +387 37 773 124

26

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217

Oglasi/Marketing

web: www.velkaton.ba e-mail: info@velkaton.ba Marketing: tel/fax: 037-775-159

Radio Velkaton
GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Oglasi
Analizom Vaše Karme (Sudbine) mogu se saznati uzroci Vaših uspjeha ili neuspjeha. Svakome je suđeno šta ga očekuje - pa i to dali će dobiti ili ne neočekivani boljitak, npr. glavni dobitak na lotu, nasljedstvo i slično. Kad i kako? Ne živite više u tami i neznanju! Posjetite moj web sajt: www.parapsihologija.si, ili pozovite na tel/fax: 00386-136-44027. Preokrenite sudbinu! Parapsiholog J. L. Presnig djeluje, okultno, najjače na prostorima bivše SFRJ, u što se svako može uvjeriti…
(Re)instalacija kompjutera (Windows XP, Windows 7) sa osnovnim programima samo 30 KM, software, zamjena komponenti hardware-a. Vrlo povoljno. Kontakt telefon: 062 - 415 365, Velika Kladuša.

Prodaje se zemljište veličine 1.100 m² u naselju Zagrad uz glavnu cestu Velika Kladuša - Granični prijelaz Zagrad. Zemljište posjeduje urbanističku saglasnost. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni: 061 798 448 i 061 804 803.

SVE ZA GRADNJU
Gornji Purići, Velika Kladuša Tel./Fax: 037-713-245 e-mail: refix@bih.net.ba

Kupujem dvosoban stan u Velikoj Kladuši u užem djelu grada. Kontakt telefon: 061-059-138 i 037-778-011. Pomoću drevnih znanja i rituala Bijele magije garantujem uspjeh u školi, poslu, ljubavi! Svaku životnu situaciju preokrenem u Vašu korist. Vežem doživotno i parove, koji iz razno raznih razloga ne žive u ljubavi, odnosno, još nisu zajedno. Pogledajte moj web sajt: www.parapsihologija.si i javite se na tel/fax: 00386-136-44027 ili e-mail: L.presnig.parapsiholog@gmail.com

Prodajem kuću 9x9 m, visoka prizemnica sa okućnicom, pomoćna zgrada, građevinska dozvola, kanalizacija, asfalt do kuće, struja, voda i telefon dostupni, dva dunuma i 115 m² zemlje, vlasništvo 1/1 Hase Dizdarević. Ulica Glinska 20, Drmaljevo, Velika Kladuša. Cijena po dogovoru. Info na tel. 062-219-495.

Izdajem novoopremljeni frizerski salon 15 m² spreman za upotrebu, lociran u ulici Đure Pucara Starog - na no voj zaobilaznici u Veli koj Kladuši. Kon takt: 00 385 98 945 8036.

Prodajem stan veličine 46,20 kvadrata, plus potkrovlje 25 kvadrata u novoj zgradi „Bekano“ kod kapije „Saniteksa“. Cijena 42.000 eura. Informacije na tel. 061-872-463.

Prodajem kuću u ulici Ive Marinkovića (Zagrad uz glavnu cestu) u Velikoj Kladuši. Moguća zamjena za stan, auto ili izvedbene građevinske radove. Info na 037-777-504 ili 062-699-110. Prodajem kuću u užem centru grada Velika Kladuša, ulica Ive Marinkovića br.1. Cijena po dogovoru. Informacije na tel. 062 395 070. Prodajem stambeno-poslovnu kuću u Velikoj Kladuši. Atrakativna lokacija i plan. Kompletan namještaj sa svim projektima i dozvolama. Tel: 061 197 676. Prodaje se prizemna kuća (stan), ulica Brezici 20, u užem dijelu grada Velika Kladuša. Kuća je odmah useljiva, posjeduje kablovsku, centralno grijanje. Cijena 65.000 KM. Kontakt: 777-558, 061/068-807. Prodajem 3200 m² zemlje adekvatno za izgradnju kuće u Drmaljevu (kod farme) u Velikoj Kladuši. Vlasništvo 1/1. Kontakt telefon: 061 871 958.

Ku p o n z a m a l e o g l a s e
Kupon za BESPLATNE male oglase pošaljite poštom ili dostavite lično na adresu:

ZA

Ibrahima Mržljaka 3/1, 77230 Velika Kladuša

Do 15 riječi

BR OJ

21

Prodajem kuću površine 10,05 x 9,05 sa garažom 4,95 x 6,05 metara u ulici Fišića put, Velika Kladuša. Svi papiri uredni, vlasništvo 1/1 sa svom sređenom infrastrukturom (struja, voda, asfalt, telefon, kanalizacija). Cijena 57.000 eura. Kontakt telefon: 037 771 439 ili +43 650 315 6511.

8

Tekst oglasa:

(popuniti čitko štampanim slovima)

In memoriam

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

27

Tužno sjećanje

Dana 12. septembra ove godine navršilo se pet godina od kako sa nama nije naš dragi prijatelj

Esad Bajramović - Boys
Uvijek se sjećamo Tvog plemenitog lika i dobrote kojom si zračio. Bio si drag i od svih poštovan kao iskren čovjek i iskren prijatelj.
Tvoja porodica i prijatelji: komšija Šero, Alibegić Hasan - Farbani, Alibegić Jusuf-Juka, Alibegić Zuhdija Električar, Zuhdija Velić - Daidža, Bajramović Nurija, Bašić Hasan, Rasim Husić, Rifat Dolić, Esad Šabanagić, Tabaković Hasan - Džanić, Kvarta - Kajto, Zlatar Najo i Hamić - Sudo Luka
Tužno sjećanje
Prošlo je pet tužnih godina od kako nas je napustio naš dragi zet i badžanak

Tužno sjećanje

Tužno sjećanje
Dana 07. septembra 2010. godine navršilo se tužnih 17 godina od kako nas je napustio naš dragi

ESAD BAJRAMOVIĆ - BOYS
Dragi zete, vrijeme koje prolazi ne ublažava prazninu i tugu, niti briše uspomene na tebe.

ESAD BAJRAMOVIĆ - BOYS
(12.09.2005. - 12.09.2010.) Tuga i bol ne prestaju da nas prate. Vječno ćeš ostati u našim srcima. Tvoji najmiliji: supruga Ismeta i djeca Almir i Alma sa porodicama

OKANOVIĆ (Alage) MEHO
(MEHO IKELJIĆ)
(20.10.1916. - 07.09.1993.) Tvoja ljubav, dobrota i ljudskost će vječno živjeti u našim srcima. Ponosni smo što si neizbrisiv dio našeg života. Neka ti Allah dž.š. podari lijepi dženet i vječni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi Husein i Adil, kćeri Arifa i Šefka, snahe Munira, Hasnija, Senija i Firdeusa, te unuci i praunuci

Tvoja svastika Hasema i badžanak Ramo

Posljednji pozdrav
U ponedjeljak, 5. septembra, zauvijek nas je napustila i na ahiret preselila naša radna koleginica iz preduzeća „Kladušnica“ d.d. Velika Kladuša

SJEĆANJA, OBAVIJESTI O SMRTI, POSLJEDNJE POZDRAVE I ZAHVALE

ABDIĆ (rođ. Bašić) SEBIHA
(14.10.1956. - 05.09.2010.)
I pored teške bolesti Tvoja smrt se ipak desila iznenada. S ljubavlju i poštovanjem čuvaćemo sjećanje na Tebe. Neka Ti je vječni rahmet i hvala. Tvoje radne kolege iz „Kladušnice“ d.d.

MOŽETE PREDATI
NA ADRESI:
Ibrahima Mržljaka 3 Velika Kladuša od ponedjeljka do subote u vremenu od 08 do 17 sati

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 037 775 086

Cijena objave

25 KM
(sa PDV)

28

ReprezenT 13. septembar 2010. godine, broj 217
Dvostruka metla koju je izumio petogodišnji Britanac Sam Houghton najgenijalniji je izum u protekloj deceniji, objavila je nacionalna biblioteka Velike Britanije najveća biblioteka na svijetu. Studij zombija najnoviji je predmet na Univerzitetu Baltimore. Obećava da će vas "pripremiti za apokalipsu", te poziva studente da gledaju stare filmove o zombijima i čitaju stripove s tom tematikom. mjesto eseja, studenti pišu scenarije za horor-filmove i predloške snimanja za svoj idealni film o čudovištima. Predmet je uveden da bi se zadovoljili prohtjevi mlađe pop-generacije, tvrdi predsjednik škole za komunikacije i dizajn Jonathan Shorr. -Oni misle da pohađaju neki blesavi predmet, ali na taj način uče kako literatura i

Zanimljivosti

Tehnologija nauka
Nokia predstavlja nove pametne telefone
Najveći svjetski proizvođač mobitela, finska Nokia, naredne sedmice će predstaviti nove modele pametnih telefona na tradicionalnom godišnjem okupljanju, s ciljem uvjeravanja investitora da je kompanija na putu oporavka. ompanija, čiji su profit i cijena dionica značajno opali proteklih nekoliko godna, nada se će se oporaviti puštanjem u prodaju novih pametnih telefona, koji bi mogli spasiti karijeru direktora Olli-

Izum petogodišnjaka najgenijalniji u protekloj deceniji Otvoren studij za sve koji žele proučavati zombije

U

I

K

deju je maleni Sam dobio još sa tri godine, dok je gledao svog oca kako mete lišće, a inspirisali su ga animirani likovi Wallace, mudri i nespretni izumitelj i njegov pametni pas Gromit. Gledajući popularnu animiranu seriju maleni Sam je odlučio spojiti dvije metle gumenom trakom i tako načiniti svoju, kako ju je nazvao, „poboljšanu metlu“, koju je ubrzo nakon toga patentirao. Dvostruka metla služi za prikupljanje kako krupnih otpadaka tako i sitne prašine, a stručnjaci su istakli kako je izum Britanca najgenijalniji

u posljednjih deset godina. Inače, metla će biti predstavljena i na izložbi nazvanoj „Izumi 21. vijeka“ koja će biti otvorena u nacionalnoj biblioteci Velike Britanije. -Sam je nadahnuće za sve nas i zbog toga sam bio odlučan u tome da i njegov izum bude jedan od prikazanih na izložbi. Mi moramo podsticati djecu da se više zainteresuju za rad na inovacijama i projektiranju u okviru školskog programa, kazao je Steven Van Dulken, stručnjak za patente pri britanskoj nacionalnoj biblioteci.

masovni mediji funkcionišu i kako su oni najbolji predstavnici vremena u kojem živimo", kazao je Shorr. -Bavit ćemo se nekim zaista odvratnim stvarima koje su se u proteklim godinama viđale u hororfilmovima, objasnio je autor predmeta Zombimanija i predavač Arnold Blumberg.

Iz revolta posadio čemprese više od 10 metara oko svoje kuće

Upoznajte par koji dijeli kuću s vukovima
Pekka Kallasvuoa. Nokia će na showu u Londonu predstaviti model E7, sa velikim ekranom osjetljivim na dodir i čitavom tastaturom, saznao je „Reuters“ iz izvora bliskih kompaniji. U Londonu će biti predstavljen i novi model N8, prvi mobitel koji će koristiti novi software Symbian 3. Nokia N8 u prodaji bi se trebala naći 30. septembra, a svoje konkurente najmjerava nadmašiti kamerom od 12 megapiksela, sposobnom za snimanje Full HD videa. -Početkom prodaje modela N8 i predstavljanjem novih modela, Nokia se nada da će to biti početak oporavka, rekao je Ben Wood, direktor „CCS Insighta“. Nokia kontroliše 40 posto tržišta pametnih telefonasa Symbianom, ali je pred Appleom i Researcha in Motinom izgubila vodeću poziciju među najskupljim modelima. Prošle godine Apple je prestigao Nokiju u ukupnom profitu, uprkos činjenici da je prodao tek jedan iPhone na 13 mobitela koje proda Nokia. Paul Pondella i Colette Duvall vrata svog doma otvorili su čoporu vukova. Par iz Kalifornije ne boji se snažnih životinja, naprotiv, s njima dijele kauč. ve je počelo kad je Paul spasio ženku mješanca alaskanškog vuka i psa. Mladunče nazvano Shadow Paul je donio u svoj dom u Studio Cityju, u blizini Los Angelesa. On i njegova supruga su je jako zavoljeli i dopala im se ideja da u svoj dom dovedu nevjerovatne mješance Allie i Takodu, koji su sad dobili sedam vučića. Iako izgledaju kao mali psi, Paul kaže da im je za dresiranje ovih ljubimaca bilo potrebno stotine sati zbog njihove nesputane prirode. - Činjenica je da kada divlje životinje žive u kontaktu s ljudima, one gube svoj urođeni strah od njih, pogotovo ako ih doživljavaju kao nekog ko donosi

Š

S

Koliko je "debeo" najtanji TV na svijetu?
epuna tri milimetra. U pitanju je model južnokorejske kompanije LG. Južnokorejski elektronski gigant LG predstavio je na sajmu potrošačke elektronike u Berlinu IFA televizor sa OLED ekranom debljine nepuna tri milimetra. OLED tehnologija se zasniva na organskim svi-

N

hranu. Ipak, svaki veliki lovac, a posebno vuk, u stanju je da ubije čovjeka, rekao je Paul. Sada kada su se privikli na svoj neobični život, sasvim su se naučili na ljude, i to u tolikoj mjeri da se rado razvlače po stolicama, sofama, pa čak i krevet u spavaćoj sobi smatraju svojim. Neobična porodica je toliko velika da im je kuća u kojoj trenutno žive postala premala pa Paul i Colette traže ranč na koji bi se mogli preseliti. Kada su se počeli brinuti o ovim nevjerovatnim mješancima, hrabri vlasnici su shvatili da žele educirati djecu o tim životinjama, te razbiti mitove koji se vežu uz ova plemenita stvorenja.

Kuća Davida Alvanda je u potpunom mraku, zahvaljujući ogromnim čempresima koje je posadio u svojoj minijaturnoj bašti, prenose britanski mediji. ezdesetjednogodišnjak je u svo- Problemi su počeli nakon što je joj bašti u Plymouthu u Velikoj Alvandu zabranjeno da gradi zid Britaniji uzgojio čemprese više od visine 3,5 metara oko svoje kuće 10 metara nakon što je izgubio pra- ubrzo nakon što se doselio. Ipak, vnu bitku da svoju baštu ogradi svojeglavi Britanac je nastavio po visokim zidom. Očajne komšije pot- svom i kuću ogradio vjetrobranskim pisale su peticiju u nadi da će čem- panelima i zahrđalim gvožđem. U presi biti uklonjeni. -Drveće zaista januaru 2004. godine Alvand je sudbode u oči. Zaustavljaju svjetlo i skom odlukom morao srušiti zid i od izgleda nakaradno, rekao je jedan tada se koncentrisao na uzgajanje od komšija. Alvand, koji za sebe svoje žive ograde. - Osjećam se kao tvrdi da je inžinjer, posadio je 16 žrtva, komšije mi se žele osvetiti, čempresa kada se preselio u kuću u rekao je Alvand. - Ja sam čovjek koji Plymothu prije 20 godina. Bez pret- poštuje zakon, a 20 godina me prohodne dozvole postavio je i visoke ganjaju zbog zidova ili drveća, a sve zidove i panele od zahrđalog želje- je to bilo na mojoj zemlji. Gradsko za u svojoj bašti, ali ih je kasnije vijeće Plymoutha pokrenulo je istramorao ukloniti. Pravna bitka duga gu zbog žalbe komšija, ali službeni12 godina je skoro stigla do ci se nadaju da će se suprotstavljeEvropskog suda za ljudska prava. ne strane ipak dogovoriti.

Chevroletova premijera u Parizu
Ponuda verzija Chevroletovog dobro prihvaćenog Cruzea uskoro će biti obogaćena kompaktnom verzijom sa pet vrata. Ovaj proizvođač je očito shvatio da je za dodatne uspjehe na evropskim tržištima zaista neophodan ovakav kompaktni model, koji kod većine proizvođača i čine većinu prodajnih rezultata. remijerni model Chevroletovog kompaktnog modela bit će moguće prvi put vidjeti na Pariškom sajmu automobila, 30. septembra ove godine. Bit će to jedna od četiri Chevroletove svjetske premijere na ovom sajmu. Predstavljanjem novog Cruzea u verziji s pet vrata kupci će dobiti veću mogućnost izbora, odnosno alternativu tradicionalnoj limuzini. Kao razlog za predstavljanje petovratne verzije Cruzea iz Chevroleta ističu da „hatchback“ verzije imaju ključnu

P
jetlećim diodama (organic light emitting diode) i predviđa se da će ona biti nasljednik tečnih kristala (LCD). Taj televizor se odlikuje i odličnim kontrastnim odnosom, širokom skalom boja, uključujući zaista crno crnu i dobre uglove za gledanje. To je sve u full HD rezoluciji 1.920 x 1.080 i podršci 3D prikaza. Prodaja ovog modela bi trebalo da počne u martu, a cijena će, prema nepotvrđenim informacijama, biti 6.000 eura.

ulogu na mnogim tržištima. Tako ukupan kompaktni segment u Evropi čini oko 4,8 miliona vozila, što je preko četvrtine ukupnog tržišta, a „hatchback“ verzije čine oko 65% ovog broja. Petovratni Cruze će privlačnom spuštajućom linijom krova, koja podsjeća na kupeovske karoserije, imati jednako dinamičan izgled kao i limuzina, te će biti prepoznatljiv i na prvi pogled. Zanimljivo je da je model s pet vrata je konstruisan korištenjem novog integralnog karoserijskog

sistema (body-frame integral system, BFI) koji je dodatno poboljšan preciznim podešavanjem komponenti podvozja, čime se donosi viši nivo stabilnosti i čvrstoće. Kapacitet prtljažnika peterovratnog Cruzea iznosi skoro 400 litara, a zadnja klupa bit će djeljiva u odnosu 60/40, što je svakako i standard u ovoj klasi. Do sada je u 2010. godini limuzinski Cruze zauzeo sam vrh prodajnih rezultata na nekoliko većih

evropskih tržišta, uključujući Dansku, Njemačku, Švicarsku, Italiju, Španiju, Portugal i Veliku Britaniju, pa se očekuje kako će uvođenje petovratne verzije u još većoj mjeri poboljšati ove rezultate. Novi peterovratni Chevrolet Cruze bit će u prodaji širom Evrope sredinom 2011. godine, dok će cijene biti objavljene neposredno prije toga.

Kovčezi u obliku rakete, knjige, broda ili životinje
Ganijci već tradicionalno kreiraju kovčege za pokop u bizarnim oblicima, pa je tako moguće kupiti sanduk u obliku ribe, čekića, aviona, knjige, piva, cigarete i slično.

Horoskop/Box Office

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

29

SEDMIČNI HOROSKOP
(13.09.10 - 19.09.10.)
Ovan
Koristeći sve prednosti sa kojima raspolažete pokušavate da stvorite bolje uslove i da ostvarite svoje poslovne interese. Bez obzira na svoje praktične sposobnosti, ne možete uvijek da uskladite različita interesiranja i da ispunite nečija očekivanja. Potrebno je da formirate nove kriterije, saradnici ponekad imaju nezamjenljivu ulogu u rješavanju poslovnih dilema. Neko Vam daje dobar primjer. Ponovo preispitajte svoju ulogu u odnosu sa jednom bliskom osobom. Povremeno djelujete uznemireno, letargično ste raspoloženi i skloni pretjerivanju u izražavanju svojih osjećanja ili potreba. Često reagirate impulsivno ili pomalo razdražljivo prema voljenoj osobi, nema razloga da dodatno komplicirate svoj ljubavni odnos. Kada postoji sukob različitih uticaja i mišljenja nije lako pronaći zajednički interes, preuzmite izvjesni rizik i odgovornost pred saradnicima. Potrebno je da podvučete crtu i da se opredijelite za novi model uspješne saradnje. Ne možete sve držati pod svojom kontrolom i ne treba da se dokazujete na nekim pogrešnim stranama. Primjećujete različite detalje u ljubavnom odnosu i smišljeno zatvarate oči pred stvarima koje Vam se ne dopadaju, ali to je samo privremeno rješenje. Partner ima svoje prioritete, tako da ne obraća pažnju na Vaše planove. Vi ste osoba koja ne pristaje na sporednu ulogu u zajedničkom odnosu, ne želite da trpite nečiju samovolju ili emotivne hirove.

BOX OFFICE
Najgledaniji filmovi u američkim kinima

(03. - 05. septembar 2010.)

Bik

Najveću zaradu pretprošlog vikenda imao je “The American”, drama/triler Antona Corbijna. Riječ je o najslabijem broju jedan ove godine na kraju vikenda (iako valja spomenuti kako je riječ o prazničkom, produženom vikendu, pa se dole navedene cifre odnose samo na navedeni period od petka do nedjelje), manju je zaradu na prvom mjestu od “The Americana” imao “The Final Destination” još tamo početkom septembra prošle godine, a kojem to čak nije bio prvi vikend distribucije.

1 The American
(12,96 miliona $)*

6 The Expendables

Blizanci

Djelujete zabrinuto zbog novih informacija na poslovnoj sceni i ne želite da se pomirite sa prosječnim rezultatima. Iako koristite različite poslovne strategije, postoje iznenadne komplikacije ili problemi koji Vas objektivno usporavaju. Neko od saradnika izbjegava da ispoštuje svoj dio obaveza, što uzrokuje dodatne probleme i usporavanje. Skloni ste čestim promjenama u emotivnom raspoloženju, imate utisak da Vas neko opterećuje sa svojim zahtjevima. Nema razloga da prigovarate voljenoj osobi zbog neispunjenih obećanja. Pokažite veću notu samokritičnosti, uzrok emotivnih nesporazuma u odnosu sa voljenom osobom se nalazi na obje strane. I sami nosite „dio krivice“. Zahvaljujući novim informacijama koje čujete stalo Vam je da unapredite sve mogućnosti uspješnog poslovanja, ali zamjerke koje upućujete svojim saradnicima ne donose uvijek i željeni odjek. Osjećate psihički pritisak u želji da stvari dobiju pravi smisao i značenje. Budite promišljeniji, prihvatite obaveze za koje postoje zajednički interesi. Uvijek postoji način da se ostvari dobar kompromis. Neko Vas inspirira na aktivniju ulogu u emotivnoj vezi. Nalazite se u prilici da promijenite svoj ljubavni život i da doživite neke nezaboravne trenutke u bliskom društvu. Upotrijebite svoje kvalitete kroz izražavanje nekih zavodničkih manira, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju maštovitost, romantičnost i nježnost u društvu voljene osobe. U poslovnim krugovima umijete često da vodite glavnu riječ i očekujete od drugih da dosljedno slijede Vaše ideje. Blic procjena najboljih mogućnosti i sposobnost dobre organizacije donosi novi uspjeh. Vješto umijete da nametnete svoje mišljenje pred saradnicima i da ostvarite važnu ulogu u poslovnim pregovorima. Uvijek kada se nalazite u prilici potencirate savremenija rješenja i profesionalno usavršavanje. Uživate u različitim emotivnim kontaktima ili susretima koji Vam predstoje. Mnoge stvari postaju dostižne, tek kada svoje misli i osjećanja podijelite sa bliskom osobom. Osjećate veliki emotivni zanos i ne krijete svoje oduševljenje, godi Vam ljubavni tretman koji dobijate u društvu voljene osobe. Ponekad nije lako ostvariti sve zamišljene ciljeve koje ste sebi postavili, ali Vi ne odustajete lako pred različitim preprekama. Djelujete uznemireno zbog nečije kritike i pokušavate da promijenite osnovne uslove u svom poslovnom okruženju. Važno je da se pravilno organizirate, upotrijebite uspješnu formulu i nemojte dozvoliti da Vas neko pretekne u namjerama koje imate. Nailazite na nečije emotivno negodovanje ili nerazumijevanje. Između Vas i voljene osobe povremeno provijavaju neke „hladne iskre“, potrebno je da obnovite emotivni dijalog i harmoničnu vezu. Ukoliko ste mladi ili slobodi, nečije interesiranje možda tumačite na pogrešan način ili u skladu sa svojim emotivnim potrebama. Umijete vrlo promišljeno i selektivno da birate određene situacije u kojima na najbolji način možete da predstavite svoje profesionalne sposobnosti. Nalazite se u fazi kreativnog uspona, tako da često djelujete snalažljivo i originalno u odnosu na svoju okolinu. Ipak, povremeno treba da prihvatite kompromisnu varijantu. Vaša želja da dominirate na javnoj sceni ili u odnosu sa bližom okolinom, ima svoje dobre i loše strane. Nema razloga da zaboravite na neka osnovna mjerila vrijednosti ili na redoslijed stvari koje određuju Vaš intimni život. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje skoro „bljedunjavo“, ako ne postoji uzajamna iskrenost. Potrebno je da osjetite zajednički impuls koji Vas emotivno zbližava i dopunjava na različite načine. Dobro odmjerite svoje ciljeve i preispitajte ulogu koju imate. Potrebno je da pažljivije analizirajte svoje saradnike, kako biste pravilno razumjeli njihove poslovne motive ili interese. Nema razloga da se ponašate razmetljivo pred poslovnim partnerima, na takav način skrećete pažnju na sebe i dajete povod za različite komentare. Ispunjeni ste kreativnom energijom i umijete promišljeno da rješavate komplicirane situacije. Razlikujete se po načinu razmišljanja i djelovanja u odnosu na voljenu osobu, ali to Vam neće smetati da osjetite zajedničko zadovoljstvo. Dok god ima ljubavi, ima i čari. Ponekad „male iskre“, imaju snažan ili pozitivan uticaj. Vaš odnos sa voljenom osobom često podsjeća na „ljubavnu igru“, koja djeluje inspirativno i zabavno. Moguće je da novi događaji na poslovnoj sceni dodatno kompliciraju Vaš saradnički ili statusni položaj. Neko od saradnika nastoji da ograniči Vaše mogućnosti, tako da Vas iznenada dovodi u neprijatnu situaciju. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na poslovno-financijski rizik. Budite dovoljno uzdržani, ali i efikasni u svakom pogledu. U ljubavnom odnosu, partner uporno pokušava da Vam nametne svoje ideje ili pravila ponašanja. Ne želite da se nalazite u nečijoj „sjenci“, ali još uvijek ne vidite ni izlaz iz trenutne situacije. Ukoliko ste slobodni, očekuju Vas zanimljivi susreti i neobično poznanstvo. Do ljubavne romanse se stiže postupno i kroz različite faze emotivnog zbližavanja. Nove događaje treba da procjenjujete sa različitih aspekata važnosti, kako biste pravilno sagledali sve mogućnosti ili ograničenja koja vladaju na poslovnoj sceni. Okolina na različite načine komentira Vaše poslovne ideje, stoga razmislite o nečijoj sugestiji i uticaju. Zajednički dogovor predstavlja pozitivan pomak u rješavanju važnih poslovnih interesa. Nedostaje Vam poticaj i topla emotivna faza, tako da preuveličavate svoje potrebe i pronalazite različite zamjerke. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi. Slobodno izrazite svoja potisnuta osjećanja ili namjere. Učinite neki poseban gest pažnje prema svom partneru i u prilog zajedničkoj sreći. Obratite pažnju na sve korisne sugestije, neko Vas navodi na dobro rješenje i potiče Vašu dodatnu angažiranost na različitim stranama. Uspjeh je nemoguće ostvariti bez preciznih informacija i detaljnih priprema. Potrudite se da ostvarite svoje ciljeve u skladu sa propisanim normama o uspješnom poslovanju, kao i da ispoštujete neki osnovni protokol. Djelujete dobro raspoloženo i zadovoljno u odnosu sa voljenom osobom, predosjećate „vrhunac“ zajedničke sreće. Ukoliko ste slobodni, predstoji Vam faza zaljubljivanja ili niz uzbudljivih susreta koji će bitno uljepšati Vaš svijet intime. Ne možete da ostanete ravnodušni na nečiju pojavu, čudesni poticaj ili na „ljubavni uticaj“. Nalazite se u kreativnoj fazi poslovnih mogućnosti, neprekidno smišljate nove ideje i potičete svoju okolinu na dodatnu aktivnost. Stalo Vam je da efikasno riješite niz pitanja, koja će Vam obezbijediti dugoročniju saradnju ili neki novčani dobitak. Potrebna su Vam široka ovlaštenja u poslovnom organiziranju, umijete da procijenite dobru priliku i prave vrijednosti. Ne možete da isplanirate svaki detalj iz zajedničkog života sa bliskom osobom. Bez obzira na primjedbe koje povremeno dobijate, pokažite da Vam je stalo do zajedničke sreće ili uzajamnog povjerenja. Ponekad i male stvari donose veliko zadovoljstvo, ako ih pravilno vrjednujete i zajednički dijelite sa voljenom osobom. 11,3 miliona $) (11,45 milion $)

(6,59 miliona $)

Rak

2

Takers

7 The other Guys
(5,4 milion $)

Lav

Djevica

3 Machete

8 Eat Pray Love

Vaga

(4,85 miliona $)

Škorpija Strijelac

4 The Last Exorcism
(7,64 miliona $)

9 Inception

(4,53 miliona $)

Jarac

5 Going the Distance

10

Nanny McPhee Returns

Vodolija

Ribe

(6,88 miliona $)*

(3,57 miliona $)

Ovoga vikenda u američka kina tek jedan novi naslov je krenuo u široku distribuciju, akcijski horor “Resident Evil: Afterlife”, dok je u limitiranu distribuciju krenulo osam naslova, uglavnom stranih, a među kojima će se naći i dokumentarac “I’m Still Here“.

30 ReprezenT
VRNOGRAČ - U pretprošlu subotu je na stadionu Nogometnog kluba „Mladost“ iz Vrnograča u okviru drugog kola Druge lige FBiH - grupa „Zapad 2“ odigrana utakmica između domaćeg sastava „Mladosti“ i Nogometnog kluba „Sloga“ iz Bosanske Otoke. U vrlo lošoj i nezanimljivoj utakmici domaći nogometaši bili su ipak nešto bolji i pobijedili rezultatom 2:1. U prvom poluvremenu igrao se nogomet koji je mogao da zadovolji oko 200 gledalaca na stadionu u Vrnograču. Domaći nogometaši pripremili su nekoliko izglednih prilika za postizanje pogotka. Pred kraj prvog poluvremena, u 42. minuti, domaći nogometaši su pogotkom Harisa Pajazetovića došli u vodstvo. Ovim rezultatom nogometaši su otišli na odmor. Već na početku drugog poluvremena, u 48. minuti, pogotkom Tarika Okanovića, domaći su povećali prednost na 2:0. Od tada se gotovo nije igrao nogomet. U 55. minuti nakon jednog običnog faula gostujućeg nogometaša, najprije je došlo do

13. septembar 2010. godine, broj 217

Sport

Odigrane utakmice drugog kola Druge lige Federacije BiH - grupa Zapad 2

Jedinu gostujuću pobjedu ostvarila ekipa „ABC“-a
međusobnog koškanja između nogometaša „Mladosti“ Tarika Okanovića i gostujuće „desetke“ Nurije Hasanagića, a potom i gotovo svih nogometaša na terenu. Suci su imali pune ruke posla da smire nogometaše a ekscesnu situaciju izazvao je jedan gledalac koji je utrčao u teren pa je i policija morala intervenirati. Nakon što su Okanović i Hasanagić zaradili crvene kartone, utakmica je nastavljena ali se igralo nervozno i na momente preoštro, ali ipak bez incidenta. Gosti iz Bosanske Otoke iz jedne od rijetkih prilika uspjeli su smanjiti rezultat na 2:1 pogotkom Jasmina Mehića u 76. minuti. Do kraja susreta nije bilo većih iznenađenja, „Mladost“ se odbranila i došla do prvih bodova u sezoni. Nakon susreta koji treba čim prije zaboraviti, gostujućem kapitenu Anelu Kekiću, njegovi pretpostavljeni su zabranili da na okolnosti odigrane utakmice da izjavu za medije. Nakon inzistiranja, izjavu je dao šef stručnog štaba NK „Sloga“. - Utakmica je bila prava prvenstvena gdje smo možda u zadnjih desetak minuta mogli i trebali iskoristiti svoje šanse. Nismo uspjeli i čestitam domaćinu na pobjedi. Mislim da je bilo korektno i fer, uz nepotrebnu nervozu kod nekoliko domaćih nogometaša. Ostalo je bilo u granicama korektnosti, kazao je Sead Kurtović, šef stručnog štaba NK „Sloga“. Pored dva crvena kartona, sudac Anel Tahirović pokazao je još po dva žuta kartona nogometašima oba kluba, Salihu Karajiću i Suadu Durmiću („Mladost“), te Adnanu Kadiću i Muhamedu Veliću („Sloga“). Ekipa Fudbalskog kluba „ABC“ iz Podzvizda odličnom predstavom iznenadila je u Ripču, gdje je ostvarila pobjedu nad ekipom „Radničkog“ rezultatom 1:0. Gol vrijedan tri boda postigao je u 73. minuti Haris Rizvić. „ABC“ je tokom susreta kreirao niz 100-postotnih prilika za postizanje pogotka, ali slaba realizacija napadača „ABC“-a doprinijela je samo jednom golu u mreži domaćina. Nogometaši „ABC“-a brzo su

Detalj sa utakmice “Mladost” - “Sloga”

zaboravili domaći poraz od „Sloge“ iz prvog kola i jasno poručili kako se na njih i u višem rangu takmičenja mogu očekivati dobri sportski rezultati. U narednom, trećem kolu, „ABC“ će u Vrnograču ugostiti ekipu „Mladosti“ iz Polja, koja je u ovom kolu pobijedila minimalnim rezultatom 2:1 ekipu NK „Ključ“ iz Ključa. Po izuzetno lijepom vremenu prikazan je dopadljiv nogomet u kojem su nogometaši obje ekipe pokazali dopadljivo nogometno umijeće. Mreže su mirovale do 36.

minute, kada su domaći igrači poveli sa 1:0 golom Ismara Hodžića. S tim rezultatom se i otišlo na odmor. U drugom poluvremenu igrači „Ključa“ pokušali su da izjednače rezultat, kreirali nekoliko šansi koje su ostale neiskorištene. U 84. minuti uslijedila je kazna kada domaći povisuju na 2:0 golom Sinana Smajlovića. Gosti su u 87. minuti ipak došli do počasnog pogotka preko Senada Hadžića, što je bio i konačan rezultat utakmice. Esad Š.

Tabela Druge lige F BiH u nogometu - grupa Zapad 2
1. Podgrmeč 2. Željezničar 3. Vitez 4. Mladost (Polje) 5. Sloga 6. ABC 7. Brekovica 78 8. Mutnica 9. Bratstvo 10. Mladost D.S. 11. Ključ 12. Radnički 1936 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:2 4:2 6:7 5:5 2:2 1:1 4:7 3:5 8:4 2:2 1:2 0:1 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

Rezultati 2. kola Druge lige F BiH u nogometu - grupa Zapad 2:
S. MOST: Podgrmeč – Bratstvo BUŽIM: Vitez – Mutnica B. KRUPA: Željezničar – Brekovica 78 POLJE: Mladost – Ključ VRNOGRAČ: Mladost – Sloga RIPAČ: Radnički – ABC 3:2 5:1 4:0 2:1 2:1 0:1

Parovi 3. kola Druge lige F BiH u nogometu - grupa Zapad 2:
B. KRUPA: Bratstvo – Mladost D.S. PJANIĆI: Mutnica – Podgrmeč POKOJ: Brekovica 78 – Vitez KLJUČ: Ključ – Željezničar VRNOGRAČ: ABC – Mladost (P) B. OTOKA: Sloga – Radnički 1936

Startala Kantonalna liga u nogometu

U organizaciji Nogometnog kluba „Ključ“

Održan Turnir prijateljstva „Ključ 2010“
KLJUČ - Nogometni klub „Ključ“ organizovao je pretprošlog vikenda turnir pod nazivom Turnir prijateljstva „Ključ 2010“. Trodnevni turnir organizovan je za mlađe kategorije, od 8 do 16 godina, a učestvovali su klubovi iz okruženja, Drvara, Banja Luke, Bosanskog Petrovca, Mrkonjić Grada, Cazina, Sanskog Mosta, te tri nogometna kluba iz Ključa. Prema riječima organizatora, cilj turnira bio je pored takmičenja u nogometu učiti djecu toleranciji, suživotu i dobrosusjedskim odnosima, te na taj način doprinijeti prevazilaženju postojećih nesuglasica. Grupni dio takmičenja odvijao se u petak i subotu dok su finalne utakmice odigrane u nedjelju. Adis E.

Visok poraz „Bakšaiša“

na svom terenu
Rezultati prvog kola
K. VAKUF: Una – Borac 4:1 BIHAĆ: Bakšaiš – Ćoralići 1:6 POKOJ: Omladinac 75 – Omladinac 8:1 VELAGIĆI: Bajer 99 – Gomila 2:1 Slobodna je bila ekipa „Ostrošca“

Pretprošlog vikenda startala je i Kantonalna liga Unsko-sanskog kantona u nogometu. U četiri utakmice prvog kola postignuto je čak 24 gola, što je prosječno šest po utakmici. U ovom nogometnom rangu, takmiči se devet ekipa. Najviše golova bilo je u Pokoju gdje je domaća ekipa „Omladinca 75“ dočekala svog imenjaka i novajliju u ligi, „Omladinac“ iz Sanice. Domaćini su bili izuzetno motivirani, pa su gostima dali čak osam golova, dok je ekipa iz Sanice postigla tek jedan utješni zgoditak. Nova ekipa u ligi i najmlađi nogometni klub na Kantonu, koji je formiran prije nekoliko mjeseci, „Bakšaiš“ iz Bihaća, na svom je terenu dočekao „Ćoraliće“ iz istoimenog mjesta. Na domaćim nogometašima se vidjela nedovoljna spremnost i neuigranost pred početak sezone, pa su gosti iz Ćoralića uspjeli postići šest golova, dok se domaća ekipa utješila jednim pogotkom. „Una“ iz Kulen Vakufa je na svom terenu

dočekala „Borac“ iz Izačića. Domaći nogometaši, iako su u prošloj sezoni bili ubjedljivo zadnji, pokazali su da ove godine imaju daleko veće ambicije. Pobijedili su vrlo dobru ekipu iz Izačića rezultatom 4:1, te tako došli do prva tri boda. U Velagićima kod Ključa susret su odigrale ekipe „Bajera 99“ i „Gomile“ iz Stijene. U vrlo ujednačenoj utakmici, domaći nogometaši su ipak uspjeli pobijedili goste minimalnim rezultatom 2:1, te tako doći do prva tri boda. Edin Š.

Detalj sa turnira

Kantonalne lige: Rezultati finalnih utakmica:
Kategorija U-16: Podgrmeč (Sanski Most) - Sloboda (Mrkonjić Grad) 1:1 (2:3, nakon penala) Kategorija U-14: NK „Ključ“ (Ključ) - NK Bajer 99 (Ključ) 2:1 Kategorija U-12: BSK (B. Luka) - Bajer99 (Ključ) 2:0 Kategorija U-8: Koprivna (Cazin) - Sloboda (Mrkonjić Grad) 1:0

Web: www.radiovkladusa.ba E-mail: radiovk@bihnet.ba

Marketing: 037/771-531

Sport

13. septembar 2010. godine, broj 217

ReprezenT

31

Odigrano sedam utakmica 5. kola Prve lige Federacije BiH u nogometu

„Jedinstvo“ savladalo „Krajišnik“ i preuzelo vrh tabele
BIHAĆ - U subotu je odigrano sedam utakmica 5. kola Prve lige Federacije BiH u nogometu. U derbiju kola, ekipa „Jedinstva“ je na svom terenu dočekala lidera tabele, „Krajišnik“ iz Velike Kladuše. Utakmica je odigrana pred oko 2.500 navijača po lijepom vremenu, od čega je bilo oko 300 gostujućih ljubitelja nogometa. Gosti su od samog početka utakmice pokazali da se nisu došli braniti u Bihać, ali su domaći nogometaši također razmišljali samo o pobjedi. Već u 3. minuti, ekipa „Krajišnika“ propušta stopostotnu priliku, kada sam pred domaćeg golmana Almina Abdihodžića izlazi Ernest Šabić, ali ga ne uspijeva savladati. Tokom cijelog prvog poluvremena, ekipa „Krajišnika“ igrala je bolje i organizovanije od domaćina, ali nisu uspjeli zatresti mrežu golmana Abdihodžića, pa se na odmor odlazi bez golova. U nastavku utakmice, domaći nogometaši polako preuzimaju terensku inicijativu i kreću odlučnije u utakmicu, što im se isplatilo u 53. minuti kada penal za „Jedinstvo“ dosuđuje glavni sudija susreta Nedim Selimotić. Gosti nisu bili zadovoljni ovom sudačkom odlukom i bili su mišljenja da je penal prestrogo dosuđen. Strijelac za vodstvo „Jedinstva“ bio je Emir Mulić. Nakon vodstva, gostujući nogometaši iz Velike Kladuše pokazuju više nervoze, te zarađuju nekoliko žutih kartona, a nakon
Krajiške sedmične nezavisne novine

Impressum
drugog žutog, crveni karton dobija jedan od najboljih igrača „Krajišnika“ Ernest Šabić, što se ispostavilo kao veliki nedostatak Kladušanima u nastavku utakmice. U 76. minuti nakon dobro izvedene akcije, na 2:0 za domaće povisuje Mirza Čakić. Bio je ovo konačan rezultat utakmice i nova tri boda za „Jedinstvo“, kojima su Bišćani nakon ovog kola preuzeli vrh tabele. „Krajina“ iz Cazina je u ovom kolu gostovala u Gabeli kod ekipe „GOŠK-a“, a utakmica je odigrana u nedjelju. U slijedećem, 6. kolu, ekipa „Jedinstva“ gostuje u Goraždu kod istoimene ekipe, dok „Krajina“ i „Krajišnik“ igraju domaće utakmice. „Krajina“ dočekuje „Iskru“ iz Bugojna, a „Krajišnik“ u Velikoj Kladuši ekipu „Slavena“ iz Živinica. Edin Š.

Izdavač: Meridian d.o.o. 77230 Velika Kladuša, Ul. Ibrahima Mržljaka 3/I, Identifikacijski broj: 4263399280007 Direktor: Tina Odobašić Glavni i odgovorni urednik: Edin Šabanagić Mob: 061-435-452 Redakcijski kolegij: Tina Odobašić, Hasan Mujakić, Edin Šabanagić Grafička obrada: Elvis Maležić Hasan Mujakić Novinari - saradnici: Nedžib Vučelj (Bužim) Rusmir Karat (Bihać) Zlatan Čekić (Sanski Most) Esad Šabanagić (Velika Kladuša) Mirela Sejfović (Cazin) Amel Družanović - Meca (Cazin) Dževada Štancl (Bosanska Krupa) Adis Egrlić (Ključ) Telefoni: 037-775-085, 037-775-086 Fax: 037-775-086, 037-911406 (elektronski) e-mail: nn.reprezent@gmail.com Pretplata i sve druge uplate mogu se vršiti na žiro-račun broj: 1610350010950081 Raiffeisen banka Distributer novina u Americi: Refik Šabanagić, 1680 Brinckerhoff Ave., Utica, NY 13501 Office:1-315-792-0085 Mob: 1-315-292-0410 e-mail: refikreprezentusa@verizon.net Štampa: N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine d.o.o. Banja Luka, za štampariju: Aleksandar Kopanja

Česti, ali bezuspješni prodori Sejdića

Jedna od akcija pred golom “Krajišnika”

TABELA PRVE LIGE FBiH NAKON PETOG KOLA:
1. Jedinstvo (Bihać) 2. Krajišnik (V. Kladuša) 3. Bosna (Visoko) 4. GOŠK (Gabela) 5. SAŠK Napredak (Sar.) 6. Radnik (Hadžići) 7. Igman (Konjic) 8. Čapljina (Čapljina) 9. Slaven (Živinice) 10. Orašje (Orašje) 11. Rudar (Kakanj) 12. Omladinac (Mionica) 13. Iskra (Bugojno) 14. Krajina (Cazin) 15. Gradina (Srebrenik) 16. Goražde (Goražde) 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 3 1 3 3 1 3 4 9–4 8–4 6–4 5–3 9–8 4–3 6–6 10 – 12 4–7 7–7 7–7 4–4 7 – 11 4–2 4 – 12 8–8 10 10 10 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 4 3

BIHAĆ:

2:0
Jedinstvo - Krajišnik
Strijelci: 1:0 - Emir Mulić, 53. min. (11 m); 2:0 - Mirza Čakić, 76. min. REZULTATI PETOG KOLA :
BIHAĆ: Jedinstvo – Krajišnik 2:0 ŽIVINICE: Slaven – Bosna 1:2 SARAJEVO: SAŠK Napredak – Rudar 1:1 BUGOJNO: Iskra – Orašje 2:1 KONJIC: Igman – Goražde 3:2 HADŽIĆI: Radnik – Čapljina 1:1 SREBRENIK: Gradina – Omladinac 1:0 GABELA: GOŠK – Krajina, igrano u nedjelju

ogometaši „Krajišnika“ iz Velike Kladuše u okviru četvrtog kola Prve lige FBiH ugostili su u pretprošlu nedjelju na svom terenu ekipu Fudbalskog kluba „Igman“ iz Konjica. Teže nego očekivano domaći nogometaši došli su do treće prvenstvene pobjede rezultatom 2:1. „Krajišnik“ je poveo u 44. minuti preko Sanida Halilovića za slavlje na tribinama na kojima se ovoga puta okupilo oko 1.500 gledalaca. Na samom startu drugog poluvremena, „Igman“ dolazi do neočekivanog izjednačenja rezultata preko kapitena Mirze Đapa. Ovaj pogodak nije previše omeo igrače „Krajišnika“ koji su i nakon primljenog gola nastavili sa napadačkom igrom. To se isplatilo već u 53. minuti kada je nakon asistencije najboljeg igrača utakmice Sanida Halilovića za novo vodstvo „Krajišnika“ pogodio Ernest Šabić.

N

PAROVI ŠESTOG KOLA:
V. KLADUŠA: Krajišnik – Slaven CAZIN: Krajina – Iskra GORAŽDE: Goražde – Jedinstvo VISOKO: Bosna – SAŠK Napredak KAKANJ: Rudar – GOŠK ORAŠJE: Orašje – Gradina ČAPLJINA: Čapljina – Omladinac HADŽIĆI: Radnik – Igman

Bajram Šerif Mubarek Olsun