P. 1
Kineziologija Seminar 2011

Kineziologija Seminar 2011

|Views: 585|Likes:
Published by Dino Jelinić

More info:

Published by: Dino Jelinić on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Dijagnostika antropoloških obilježja učenika trećih razreda razredne nastave UVOD Očuvanje i unapređenje tjelesnog i mentalnog zdravlja postaje

imperativ vremena u kojem živimo, a kad su u pitanju djeca, onda to dobiva posebnu težinu. Primjerena tjelesna aktivnost je nezamjenjivo sredstvo u borbi za unapređenje i zaštitu zdravlja, tjelesnog razvoja, razvoja osobina i sposobnosti, usvajanja motoričkih znanja, poboljšanja motoričkih dostignuća, a istodobno je jedno od važnih sredstava duhovnog razvoja (Findak, 1999.). Poznavanjem karakteristika učenika, učitelj planiranjem i programiranjem te izvođenjem nastave pokušava poboljšati odnosno mijenjati antropološki status učenika. Učitelj mora imati spoznaje da je svaki učenik za sebe individua, a jedna grupa učenika razlikuje se od druge grupe. Planiranjem i programiranjem učitelj unaprijed mora predvidjeti odnosno znati kako će realizirati odgojno obrazovni rad sa učenikom kao individuom odnosno sa grupom učenika tijekom školske godine. Prva etapa tematskog planiranja je eksplicitno definirati cilj i zadatke, a dijagnostika antropoloških obilježja učenika osnovni je preduvjet da bi se nastava tjelesne i zdravstvene kulture provodila planski, racionalno i organizirano. Antropološka obilježja su organizirani sustav svih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja i njihove međusobne relacije. Pod antropološka obilježja ubrajaju se antropometrijske karakteristike, motoričke, funkcionalne i kognitivne sposobnosti, konativne osobine i socijalni status. Poznavanje antropoloških osobitosti pojedinih dobnih i spolnih skupina učenika/sportaša/vježbača rekreativaca i temeljnih pokazatelja njihovog zdravlja preduvjet je sigurnog, kvalitetnog i svrhovitog rada u kineziološkoj edukaciji, sportu i rekreaciji (Mišigoj, Duraković 2009). Dijagnostika antropoloških obilježja uopće, a posebno motoričkih sposobnosti, nije smatrala svrhom samoj sebi niti se provodila tek da se utvrdi stanje. Temeljni je cilj bio dobivene podatke uporabiti kao osnov za što egzaktnije programiranje procesa vježbanja i ocjenjivanje postignutog stupnja razvoja motoričkih sposobnosti, kako u školstvu tako i u sportu ( Mraković, 1996). Zašto provodimo dijagnostiku antropološkog statusa? Dijagnosticiranje stanja je temeljni i nezaobilazni preduvjet osmišljavanja daljnjih procedura bilo kojeg procesa (Neljak). U edukaciji dijagnostiku antropološkog statusa provodimo da bi spoznali individualne karakteristike djece i mladeži, razlike unutar razreda (grupe), razlike između regija, razlike između sportaša i nesportaša, upoznali trend razvoja- logitudinalno ili transverzalno, preciznije planirati i programirati nastavni i izvan nastavni proces, kontrolirati učinke nastavnog ili izvan nastavnog procesa, educirali učenike, nastavnike i roditelje. Cilj ovog rada je dijagnosticiranje antropološkim obilježjima učenika trećih razreda koji su uključeni u redovitu nastavu. S obzirom na cilj rada, mogu se postaviti sljedeće hipoteze: H1: u prostoru antropoloških obilježja grupa učenika trećih razreda ne postoji statistički značajna razlika. H2: u prostoru antropoloških obilježja grupa učenika trećih razreda i NORMI ne postoji statistički značajna razlika. METODE ISTRAŽIVANJA Uzorak ispitanika sastavljen je od 104 učenika trećih razreda osnovne škole. Učenici su razvrstani u četiri skupine na način da prvu čine učenici 3A razreda, drugu skupinu čine učenici 3B razreda, treću skupinu čine učenici 3C razreda i četvrtu skupinu čine učenici 3D razreda. Ispitanici su bili uključeni u redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i izmjereni s 11 mjera i testova za procjenu antropoloških obilježja (Mraković,M., Findak, V., Gagro, I., Juras, V., Reljkić, J. 1986.) Antropometrijska obilježja ispitanika utvrđena su mjerenjem: tjelesne visine (ATV), tjelesne težine (ATT), opsega podlaktice (AOP) i nabora nadlaktice (ANN). Motoričke sposobnosti izmjeren su testovima: taping rukom (MTR), skok u dalj s mjesta (MSD), podizanje trupa (MPT), pretklon raznožno (MPR), poligon natraške

(MPN) i izdržaj u visu zgibom (MIV). Funkcionalne sposobnosti provjerene su testom aerobne izdržljivosti, trčanje 3 minute (F3). Dijagnosticiranje antropološkim obilježjima učenika trećih razreda provedena je na način da su prvo prikazati originalni rezultati, deskriptivni pokazatelji grupe, prikazani standardizirani rezultati testova koji su kondenzirani putem aritmetičke sredine i silazno sortirani od najboljeg do najlošijeg rezultata. Grafički je prikazan antropološki profil tri najbolja učenika u razredu. Analiza razlika rezultata cijele grupe provedena je na način da je napravljen t-test za nezavisne uzorke između sva četiri razreda, Pearsonovim koeficijentom korelacije provjerena je povezanost rezultata, a grafički napravljena usporedba rezultata sva četiri razreda s prosječnim vrijednostima Republike Hrvatske. REZULTATI I RASPRAVA U Tablici 1. Prikazani su originalni rezultati antropoloških obilježja učenika 3 A razreda. Uvidom u rezultate može se vidjeti da je 26 učenika izmjereno s 11 mjera i testova za procjenu antropoloških obilježja. Tablica 1. Antropološka obilježja 3 A razreda- originalni rezultati
1 ATV 1302,000 1370,000 1395,000 1280,000 1348,000 1319,000 1353,000 1264,000 1427,000 1278,000 1386,000 1278,000 1378,000 1451,000 1340,000 1243,000 1264,000 1395,000 1387,000 1317,000 1341,000 1362,000 1329,000 1246,000 1430,000 1400,000 2 ATT 220,000 300,000 405,000 235,000 355,000 240,000 380,000 240,000 375,000 240,000 360,000 200,000 295,000 350,000 360,000 180,000 245,000 335,000 350,000 270,000 265,000 280,000 250,000 190,000 370,000 300,000 3 AOP 170,000 185,000 218,000 170,000 192,000 176,000 217,000 175,000 206,000 178,000 200,000 161,000 180,000 202,000 208,000 185,000 174,000 205,000 195,000 184,000 183,000 182,000 184,000 165,000 205,000 182,000 4 ANN 4,000 7,000 19,000 8,000 17,000 5,000 14,000 9,000 14,000 4,000 11,000 6,000 10,000 7,000 19,000 5,000 8,000 16,000 9,000 8,000 9,000 12,000 7,000 6,000 10,000 7,000 5 MTR 13,000 16,000 15,000 18,000 16,000 18,000 18,000 16,000 15,000 16,000 15,000 20,000 10,000 18,000 18,000 18,000 18,000 15,000 18,000 18,000 16,000 16,000 19,000 16,000 18,000 18,000 6 MSD 130,000 150,000 128,000 147,000 133,000 133,000 151,000 125,000 135,000 158,000 155,000 165,000 158,000 173,000 130,000 172,000 140,000 126,000 125,000 140,000 150,000 170,000 170,000 120,000 145,000 170,000 7 MPR 40,000 35,000 40,000 39,000 42,000 39,000 40,000 45,000 39,000 28,000 35,000 37,000 43,000 38,000 39,000 31,000 23,000 26,000 25,000 35,000 30,000 30,000 28,000 40,000 38,000 42,000 8 MPN 156,000 296,000 304,000 216,000 340,000 163,000 162,000 220,000 315,000 181,000 209,000 197,000 237,000 163,000 258,000 149,000 200,000 200,000 186,000 183,000 238,000 198,000 140,000 139,000 249,000 154,000 9 MIV 45,000 13,000 6,000 11,000 5,000 18,000 16,000 27,000 10,000 24,000 16,000 26,000 15,000 40,000 10,000 23,000 12,000 11,000 11,000 26,000 13,000 11,000 35,000 56,000 11,000 24,000 10 MPT 31,000 15,000 25,000 15,000 16,000 16,000 37,000 30,000 33,000 30,000 32,000 32,000 25,000 32,000 34,000 37,000 40,000 35,000 32,000 36,000 36,000 30,000 34,000 29,000 29,000 31,000 11 F3 635,000 610,000 490,000 520,000 575,000 595,000 560,000 490,000 560,000 640,000 535,000 610,000 520,000 615,000 515,000 620,000 545,000 501,000 549,000 566,000 560,000 555,000 515,000 525,000 545,000 607,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Osnovni statistički parametri ispitanika 3A razreda Tablica 2. može se vidjeti da je distribucija vrijednosti podataka normalna. Navedena tvrdnja temelji se na činjenici da vrijednosti mjera asimetrije krivulje i izduženosti krivulje ne variraju značajno od graničnih odstupanja. U tablici se mogu vidjeti i aritmetička sredina, minimalni, maksimalni rezultat i standardna devijacija za 11 varijabli antropoloških obilježja Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji antropoloških obilježja 3A razreda

666 -0.504 0.947 -1.980 2 ATT -1. Kondenzacija rezultata Tablica 5.327 0.000 10.131 0.332 -0. Slika 1.109 0.000 120.777 -0.044 0.541 -0.069 0.181 0.610 1.15099 2.605 -0.940 1.666 0.666 0.184 0.243 0.622 0.550 1.607 1.653 0.460 0.339 -0.288 -0.000 340.414 -0.929 -0.079 -1..000 4.000 19.11599 12.107 -0.559 -0.469 0.09762 0.666 -0.787 1.07994 17.712 0.000 5.000 173.680 -0.082 -1.476 0.440 -0.359 -1. Drugi je učenik 7 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od o.666 0.01669 0.120 -1.894 0.752 0.386 1.476 -0.207 0.698 0.71300 -0.714 1.894 0.227 -0.036 0.780 0.770 -0.296 1.173 0.986 -0.135 0.923 1243. prikazani su standardizirani rezultati antropoloških obilježja 3A razreda.777 0.700 -0.056 0.75538 -0.375 -0.359 0.327 0.185 -2.144 -0.749 1.066 1.714 0.056 -0.115 26 35.602 5 MTR -1.787 1.492 -0.028 -1.700 0.321 0.313 -0.621 -0.704 -0.260 -0.745 -1.240 -0.851 -0.653 0.666 -0.254 -0.25106 -0.091 0.000 40.386 0.177 -0.011 0.665 0.336 0.923 26 187.000 23.043 8 MPN 0.52.047 0.534 -0.29695 -0.586 -1.666 -1.579 -0.228 1.002 -0.269 -0.627 -3.000 490.615 26 146.673 1.107 -0. po izračunatoj prosječnoj z-vrijednosti ukazuju da najbolja tri učenika u 3 A razredu učenik 14 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od 0.333 1.602 2.146 -0.31822 0.258 0.213 -1.367 4 ANN -1.Deskriptivni pokazatelji antropoloških obiljež ja 3A razreda Variable ATV ATT AOP ANN MTR MSD MPR MPN MIV MPT F3 broj učenika aritmetička sredina minimalni rezultatat maksimalni standardna rezultat dev ijacija asimetrija distribucije izduženost distribucije 26 1341.86506 -0.486 0.282 -0.572 -0.666 0.336 -0.906 1.787 1.494 0.876 0.05862 1.698 1.148 0.700 0. a 14 učenika ispod prosjeka.751 -0.777 0.000 45.173 0.69 i treći učenik broj 26 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od 0.692 26 559.947 0.512 0.636 -1.303 0.666 0.35480 0.183 -1.303 0.97758 -1.657 -1.079 -0.000 20.000 56.449 1.013 0.602 -0.116 -0.002 1.881 -0.833 -0.762 -0.20407 -0.84714 1.049 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tablica 4.777 1.375 1.296 0.829 0.536 0.000 15.069 0.546 1.403 1.000 59.837 -0.208 2.666 6 MSD -0. Standardizirani rezultati antropoloških obilježja 3A razreda 1 ATV -0.333 -1.782 0.738 -0.550 0.003 -0.42211 -1.176 1.86718 -1.079 -0.765 -2.700 1.043 0.40856 2.148 0.282 0.064 0.890 1.559 0.87.228 -1.287 -1.131 -0.002 -1.986 -1.403 -1.296 -0.714 -0.434 -1.403 7 MPR 0.65444 0.550 -0.700 0.000 640.097 -0. Silazno sortiranje učenika Tablica 5.602 2.38551 -1.098 0.541 -1.305 -0.484 0.08567 56.097 0.808 26 29.044 0.556 1.001 -0.876 1.333 10 MPT 0.296 0.209 1.367 -0.296 -0. napravljena je na osnovu aritmetičke sredine 11 varijabli.940 -1.181 -0.035 1.896 0.778 -1.000 1451.654 26 16.522 1.715 -0.90451 -1.240 -1.052 -0.305 1.098 -0.770 0.375 1.382 1.044 0.654 26 291.181 -1.929 -1.492 -0.665 -2.120 -0.778 -0.860 1.62763 0.57941 7.032 -1.890 0.611 1.176 -0.947 1.333 -0.243 1.769 26 9.666 0.896 -1.000 139. Silazno sortirani rezultati .122 3 AOP -1.94053 15.04743 0.52340 65.342 -0.610 -0.228 -1.71320 4.107 0.550 -1.107 0.240 -0.666 -0.305 0.160 -0.957 -0.654 26 209.000 218.881 1.532 -0.260 -0.296 -0.258 -0.02067 U Tablici 3.697 -0.327 0.191 -1.537 -1.035 0.860 -0.731 26 19.110 -1. Z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli ukazuju da 12 učenika imaju rezultate iznad prosjeka.296 -0.148 -0. Kondenzacija rezultata Tablica 4.185 11 F3 1.000 405.520 -0.780 0.394 0.22064 -0.408 -0.460 -0. Prije kondenzacije rezultata varijabla poligon natraške (MPN) koja je obrnuto skalirana pomnožena je sa -1 odnosno promijenjen je predznak.924 -1.122 1.829 0.785 -0.993 9 MIV 2.813 1.221 1. Varijabla poligon natraške (MPN) je obrnuto skalirana jer najmanja numerička vrijednost predstavlja najbolji rezultat.714 0.000 180.833 0.05844 44.381 0.001 1.082 -0.877 -0.423 0.02546 6.240 -0. Tablica3.304 -0.098 -0.700 -1.327 -0.082 0.116 -1.032 -1.112 -2.863 0.666 0.000 161.

95 Conf.29868369 25 0.0497661254 19 -0.0513122492 20 0.8 0.6 14 7 26 15 9 20 3 22 19 10 5 24 13 17 25 11 23 16 12 18 1 21 6 2 8 4 učenik Mean Mean±0.396395767 18 -0.693139039 0. primjetne su razlike u testovnim vrijednostima tri najbolja učenika.8767728 15 0.1 aritmetičke sredine v arijabli 1-11 1 -0. težine i opseg podlaktice iznad prosjeka a ispod prosjeka nabor nadlaktice.314258695 14 0. U morfološkim obilježjima učenika broj 14. Grafički prikaz z-vrijednosti silazno sortirani Mean Plot of aritmetičke sredine varijabli grouped by učenik Spreadsheet12 2v*52c 1.527798996 1 aritmetičke sredine varijabli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0. Motoričke karakteristike.151015905 0.0048466043 -0.272379213 7 0.4 -0.693139039 8 -0.0495331157 0.527798996 0.4 0.0495331157 17 -0.193323842 -0.308925543 3 0.308925543 -0. brzina pokreta.0479561992 0.176618891 11 0.0513122492 -0.0048466043 23 0..538279304 2 učenik 14 7 26 25 15 11 9 23 20 16 3 12 22 18 19 1 10 21 5 6 24 2 13 8 17 4 Slika 1.272379213 -0.161341602 10 -0.240949705 16 0.121137325 -0.0479561992 4 -0.180057718 12 0.396395767 -0.193323842 6 -0.0497661254 -0.180057718 0.0 0.240949705 0.161341602 0. Interval Uvidom u grafički prikaz antropološkog profila 3 najbolja učenika Slika 2.314258695 -0.183425125 22 -0.6 aritmetičke sredine varijabli 0.151015905 24 -0.011289701 13 -0.176618891 -0.0758852176 0.121137325 2 -0.183425125 -0.538279304 5 -0. fleksibilnosti i repetitivna snaga iznad .2 0. tjelesna visina.272564608 26 0.011289701 -0.8767728 0.29868369 -0.379952231 9 0.0758852176 21 -0.0 -0.2 -0.379952231 -0.272564608 0.

Razred 3C u morfološkim obilježjima ispod prosjeka su učenici u svim varijablama osim u ANN –kožnom naboru koji je u prosjeku.7.500 0. U motoričkim sposobnostima iznad prosjeka su u varijablama MTR. U funkcionalnim sposobnostima učenici su nešto iznad Norme. Funkcionalne sposobnosti su iznad prosjeka.000 učenik 14 0. težini u prosjeku grupe a kožnom naboru nadlaktice. koordinacija. Funkcionalne sposobnosti su u prosjeku.000 ATV ATT AOP ANN MTR MSD MPR MPN MIV MPT F3 -0. Preporuka bi bila da se učenik bavi rvanjem. Aerobna izdržljivost je iznad prosjeka.3 3 A razreda 2. a u drugim varijablama ispod prosjeka. 26 Iznad prosjeka je u visini.000 1. U svim motoričkim karakteristikama je iznad prosjeka a osobito u varijablama eksplozivne snage fleksibilnost i koordinacije. 3 D razred u morfološkim obilježjima u varijabli ATV-visina tijela je iznad vrijednosti Normi. MPN.000 učenik 7 učenik 3 U slikama od 9. Učenik ima i visoku vrijednost aerobnih sposobnosti. Već letimičnim uvidom u rezultate usporedbe učenika trećih razreda i normi primjetne su razlike.taping rukom. statičkoj snazi ruku i ramenog pojasa.trčanje tri minute. U prosjeku ili ispod prosjeka su u varijablama MSD -skok u dalj.pretklon raznožno.prosjeka a ima visoke vrijednosti u testovima eksplozivnoj snazi. do 19. kožni nabor i opsega podlaktice vrijednosti su dosta visoko iznad grupe. 3B. U varijablama motoričkih sposobnosti učenici su ispod norme osim u varijabli MPT – podizanje trupa i varijabli funkcionalne sposobnosti F3 trčanje 3 minute.poligon natraške i MPT. . MIV.500 1.poligon natraške i varijabli funkcionalne sposobnosti F3. U svim motoričkim karakteristikama je iznad prosjeka. opsega podlaktice ispod prosjeka. 7 u morfološkim obilježjima visine tijela je u prosjeku grupe . Kod motoričkih sposobnosti učenici su ispod prosjeka u svim varijablama osim varijable MPR-pretklon raznožno koji je izrazito visok. Preporuka bi bila da se učenik bavi rukometom.500 -1. osim test statičke snage. Preporuka bi bila da se učenik bavi gimnastikom. 3B razred u morfološkim obilježjima učenici su u svim varijablama iznad prosjeka. Grafički prikaz antropološkog profila 3 najbolja učenika Antropološki profil učenika 14.izdržaj u visu. Učenik br. MPR.podizanje trupa. Prikazane su usporedbe Normi i 3A. U 3 A razredu u morfološkim obilježjima vidljivo je da u varijablama ATV -visine i ATT-težine učenici su ispod prosjeka ali u AOP-opsegu podlaktice i ANN-kožnom naboru iznad prosjeka. osim varijable MPN. Slika 2. U motoričkim sposobnostima iznad prosjeka su u svim varijablama. težine. 3C i 3D razreda u varijablama antropoloških obilježja. Učenik br.

taping rukom 19 18 17 16 15 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 14. Grafički prikaz opsega podlaktice AOP.kožni nabor 12 10 8 6 4 2 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 13. Grafički prikaz skoka u dalj MSD -skok u dalj 160 150 140 130 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 15.Slika 9. Grafički prikaz tapinga rukom MTR. Grafički prikaz kožnog nabora ANN.tjelesna visina 1370 1360 1350 1340 1330 1320 norma A razred B razred C razred D razred Slika 10.opseg podlaktice 190 N norma 188 186 184 182 A razred B razred C razred D razred Slika 12. Grafički prikaz tjelesne visine ATV. Grafički prikaz tjelesne težine ATT. Grafički prikaz poligona natraške MPN. Grafički prikaz pretklona raznožno MPR.tjelesna težina 320 310 300 290 280 N norme A razred B razred C razred D razred Slika 11.poligon natraške 225 220 215 210 205 200 195 190 N norma A razred B razred C razred D razred .pretklon raznožno 42 40 38 36 34 32 N norma A razred B razrd C razred D razred Slika 16.

utvrdili smo statistički značajne razlike artimetičke sredine dviju grupa u jednoj varijabli. U varijabli F3. Grafički prikaz trčanje 3 minute F3. U motoričkim sposobnostima statistički značajne razlike su u razredima 3A-3B u varijablaam MTR.podizanje trupa 40 30 20 10 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 19. Grafički prikaz podizanje trupa MPT.taping rukom.trčanje 3 minute statistički značajna razlika je u razredima 3A i 3D.trčanje 3 minute 600 400 200 0 N norma A razred B razred C razred D razred T-testom za nezavisne za uzorke Tablica 21. 3B i 3D.pretklon raznožno i MPT. 3Ci 3D.podizanje trupa.skok u dalj i MPT. Grafički prikaz izdržaj u visu MIV izdržaj u visu 40 30 20 10 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 18. a kod motoričkih sposobnosti pod utjecajem statičke.podizanje trupa. Razred 3C i 3D statistički značajno se razlikuju u varijablama MSD. Statistički značajna razlika je i u aerobnim sposobnostima učenika. MPR-pretklon raznožno i MIV-izdržaj u visu . U razlici razreda 3B i 3C u varijabli MPR -pretklon raznožno.Slika 17.izdržaj u visu. repetitivne i eksplozivne snage. . U morfološkim karakteristikama statistički značajna razlika postoji u varijabli ANN – kožni nabor između razreda 3B i 4D. Razredi 3B i 3C razlikuju se u varijablama MPR. U razredima 3A i 3D statistički značajna razlika je u varijabli MIV. fleksibilnosti i brzine pokreta ruku. Do statistički značajne razlike došlo što 3 D razred ima najmanji kožni nabor. Uvidom u rezultate statistički značajna razlika u morfološkim karakteristikama nastala je utjecajem potkožnog masnog tkiva.26. 3C i 3D razreda.

V.. B.. u 3B razredu učenici 20. Metikoš. Poreč. Mišigoj-Duraković. motoričke i funkcionalne sposobnosti učenika u odnosu na grupu.. V.. (1996) Dijagnostika motoričkih sposobnosti učenika –sportaša U zborniku: III konferencije o sportu Ape-jadran. Matković. Provedena dijagnostika antropoloških obilježja ukazuje za ovaj uzorak sljedeće: Odbacuju se hipoteze H1 i H2 jer postoji statistički značajne razlike u antropološkim obilježjima grupa učenika i grupa učenika i Normi.1 i 19. Kineziološki fakultet u Zagrebu 6. 269.. (ur. ljetne škole Kineziologa RH. (str. usporedba razreda i Normi sprovedena je u cilju ukazivanja dijagnoze i razlika između grupa da bi se one uvažile pri izradi kvalitetnog nastavnog plana i programa četiri grupe koje smo dijagnosticirali. 3. D. gdje smo dobili broj učenika s boljim odnosno lošijim rezultatima. 2007. sportu i rekreaciji U: Findak..ZAKLJUČAK Provedena je dijagnostika antropoloških obilježja na uzorku 104 učenika trećih razreda osnovne škole. (2009) Kinantropologija. usmjeriti učenika u odgovarajući školski sport ili roditeljima prikazati razvoj učenika. Dijagnostika 104 učenika. 4. Zagreb . 169. Mraković.V. Zagreb: Hrvatsko-pedagoški književni zbor i fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. (1996) Funkcionalna dijagnostika U zborniku: III konferencije o sportu Ape-jadran. str. Mraković. Standardiziranim rezultatima koji su kondenzirani putem aritmetičke sredine 11 varijabli i silazno sortirani ukazuju na rezultate z-vrijednosti učenika. ( 1989) Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. 55-62). 5 i 10. M. Pearsenovim koeficijentom korelacije došlo se do spoznaje o statističkoj povezanosti dvije varijable. (1992) Kineziološki priručnik za učitelje Zagreb: Hrvatsko-pedagoški književni zbor i fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Grafičkim prikazom vidljivi su učenici koji su iznad prosjeka grupe ili ispod prosjeka. D. Metikoš. V.. Findak. u 3C razredu 18.7 i 26. Mraković. Preporuka za najbolje učenika bila je prema sportovima koji se nalaze unutar školskog sporta. Antropološkim profilom učenika mogu se vidjeti morfološke karakteristike. U tu svrhu ispitanici su izmjereni s 11 standardnih varijabli za procjenu antropoloških obilježja. Zagreb 5. B. str. M. Zagreb. Findak. LITERATURA 1. Poreč: Hrvatski kineziološki savez..Neljak. Može se vidjeti najbolji učenici u 3A razredu su učenici br. 22 i 18.. Zagreb. Deskriptivni pokazatelji ukazuju da iako se radi o istom uzrastu učenika da postoje razlike u varijablama unutar četiri grupe i da pri planiranju i programiranju moramo uvažiti specifičnosti grupe. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.. 3D razredu 7. Usporednim vrijednostima Normi i četiri razreda u antropološkim obilježjima analizirale su se razlike u pojedinim varijablama. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Marjeta Mišigoj-Duraković. Findak. Na osnovu antropološkog profila učenika može se formirati nastavni plan i program učenika odnosno grupe. Analizom razlika t-testom za nezavisne uzorke došlo se do spoznaje u kojim varijablama se statistički značajno razlikuju dva razreda. (1996) Primijenjena kineziologija u školstvu .. Zijad Duraković (2007) Antropološke i zdravstvene pretpostavke rada u kineziološkoj edukaciji. M. Školska knjiga Zagreb 2. 7. M. 14.) Zbornik radova 116.

b) motoričke sposobnosti.5. "Antropološka obilježja su organizirani i međusobno povezani sustavi osobina. provoditi korekcija programa ili intervencija u programiranju procesa tjelesnog vježbanja. c) funkcionalne sposobnosti. ne može se adekvatno upravljati transformacijskim procesima. 2001. Sve varijable obuhvaćaju najbolje indikatore pojedinog obilježja i moguće ih je primjenjivati tijekom cijelog školovanja za oba spola.2.2. U sklopu ovog istraživanja obuhvaćene su: a) antropometrijske (morfološke) značajke. Antropometrijske (morfološke) značajke Morfološke karakteristike ljudskog tijela odavno su predmet praćenja i istraživanja. kao i efekata rada u tom odgojno-obrazovnom području. funkcionalne i kognitivne sposobnosti. Praćenje i provjeravanje tranzitivnih stanja antropoloških obilježja učenika treba provoditi tranzitivnim provjeravanjima. sposobnosti i motoričkih znanja. konativne osobine i socijalno status. Bez sustavne provjere tranzitivnih stanja ne može se dobiti kvalitetan uvid u njihovu transformaciju. Početak vrednovanja antropoloških obilježja predstavlja inicijalno provjeravanje. (Findak. koja su izmjerena i u ovom istraživanju.) Bitno je provjeravanja provoditi u vremenskim razmacima koji su u postojećim uvjetima dovoljni za promjenu stanja pojedinih antropoloških obilježja. motoričke. a velika pozornost im se posvećivala još od vremena Hipokrata. 5. To su antropometrijske osobitosti. Opis varijabli U istraživanju je korišteno 11 varijabli za mjerenje antropoloških obilježja. odnosno tijekom cijele školske godine." (Prskalo.1. 2001.: 73) Za što točniju procjenu ostvarivanja ciljeva i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture. odnosno pomaci antropoloških obilježja učenika. Učitelji samostalno i ovisno o situaciji odlučuju hoće li tranzitivna provjeravanja provoditi jedanput mjesečno. svakih nekoliko mjeseci ili rjeđe. od osobite je važnosti praćenje i provjeravanje antropoloških obilježja učenika. te na kraju školske godine da se utvrdi finalno stanje. Prije tisuću godina javljaju se . odnosno po jedan instrument za svako obilježje. kako bi se utvrdilo inicijalno stanje. ali obveza je da provjeravanja budu na početku školske godine. a ne dobiva se niti povratna informacija o očekivanim i željenim učincima rada učitelja i učenika.

iako su njihove poželjne vrijednosti varirale od vremena do vremena.1. Takve se karakteristike postižu odgovarajućim vježbanjem i to u odgovarajućim intervalima.1. a balastna masa što manja. c) opsega podlaktice. Opsezi kao mjera ukupne mase tijela (kostiju. d) kožnog nabora nadlaktice. mišića i potkožnog masnog tkiva) vrlo su zanimljivi za analizu. čvrstoj podlozi. Glava mu treba biti u takvom položaju frankfurtska ravan bude horizontalna (frankfurtska ravan označava liniju koja spaja donji rub lijeve orbite i gornji rub lijevog vanjskog slušnog otvora).prvi pokušaji klasifikacije ljudi u određene konstitucionalne tipove (Dodig. ne može utjecati na promjenu visine. Tijekom mjerenja ispitanik (učenik) stoji bos u uspravnom položaju i na ravnoj.). longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (kostura) koja je odgovorna za rast kostiju u dužinu. Dio su antropoloških obilježja definiranih kao osobina za dinamiku rasta i razvoja te značajki građe morfoloških obilježja među koje pripada rast kostiju u dužinu i širinu. mišićna masa i potkožno masno tkivo. kao što je to slučaj s drugim obilježjima. Pored toga što se procesima uvjetovanja.(ATV) b) tjelesne težine. pogotovo mišićna i balastna masa. 1998. U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture prilikom mjerenja tjelesne visine potrebna nastavna sredstva i pomagala su antropometar ili visinomjer i slika zadatka. te su zbog toga prijeko potrebna kineziološka znanja o funkciji i načinu vježbanja. 5. te prehranom. te su često bile iskrivljene. Potkožno masno tkivo ulazi u ona obilježja na koja se tijekom života može najviše utjecati. U regulaciji težine vježbanje ima vrlo značajnu ulogu. Tjelesna visina (ATV) Tjelesna visina je mjera tzv.2. uključujući i tjelesno vježbanje. te je jasno da je veliki interes za ove karakteristike ostao tijekom tisućljeća. a uspješno se regulira također vježbanjem. Praćenje i provjeravanje antropometrijskih značajki obavlja se pomoću četiri varijable: a) tjelesne visine. Poželjno je da mišićna masa bude uvjetno rečeno što veća. Za razliku od visine. Mjerna . tjelesna težina ubraja se u ona obilježja na koja se može značajnije utjecati. podaci o tjelesnoj visini važni su i za proračun poželjne tjelesne mase. Bitno je znati koliko koji element ima ukupni udio u opsegu. odnosno povećavati ju ili smanjivati. stoljeća. a to je nerijetko slučaj i u društvu 21.

5 cm ili /0/9/7/3/.2.: 8) 5.3 cm).naprava treba stajati na vodoravnoj podlozi.1 centimetar ili 0. što je 97..1. a "V" visinu. Rezultat se očitava s točnošću od 0. Zatim treba spustiti klizač do tjemena ispitanika i očitati rezultat. 1992.5 centimetara.) Tjelesna visina označava se oznakom "ATV". Rezultat se upisuje u milimetrima (na primjer /1/3/5/5/. Osoba koja vrši mjerenje stoji s lijeve strane ispitanika i kontrolirati da antropometar bude postavljen vertikalno i neposredno uzduž leđne strane tijela. Rezultat treba očitati u razini gornje stranice trokutastog proreza prstena klizača na antropometru ili uobičajeno na visinomjeru. što je 135. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. Tjelesna težina .2. (Findak i sur. kao što se vidi iz Slike 1: Mjerenje tjelesne visine. 1996. Slika 1: Mjerenje tjelesne visine (Findak i sur. "T" tjelesnu..

Učenik tijekom mjerenja treba mirno stajati bos. dok je vaga na vodoravnoj i čvrstoj podlozi. kao što se vidi iz Slike 2: Mjerenje tjelesne težine. 1992. Nakon svakog desetog mjerenja potrebno je kontrolirati pokazuje li položaj kazaljke bez opterećenja još uvijek 0 kilograma. (Findak i sur.: 9) .Tjelesna se težina tradicionalno smatra standardnim inventarom antropometrijskih mjera koja se upotreblljava za procjenu ukupne mase tijela. Rezultat se očitava u zaokruženom broju desetih dijelova kilograma.1 kg upisuje se kao /3/6/1/.. do potpunog smirenja utega. minimalno odjeven. s najmanjom točnošću od 0. Treba stati na sredinu vage. "T" tjelesnu. Pomagala koja su potrebna za mjerenje tjelesne težine su medicinska decimalna vaga ili kućna vaga na pero koje posjeduje pomični uteg. tada se očitava rezultat koji odgovara najbližem razdjeljku. Tjelesna težina označava se oznakom "ATT". Slika 2: Mjerenje tjelesne težine (Findak i sur. te slika zadatka. Ako je skala na vagi s najmanjim razdjelom od 0.5 kg upisuje se kao /4/5/5/.) Na primjer težina tijela od 45..1 ili 0. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika.5 kilograma. odnosno težina tijela od 36.5 kilograma. a "T" težinu. u uspravnom stavu. 1992.

Mjeri se na mjestu najvećeg opsega.1 centimetar. Rezultat se očitava s točnošću od 0.3. (Findak i sur. a prije očitavanja rezultata savjetuje se isprobati na nekoliko mjesta.. 1996. poprečno na os podlaktice. a upisuje se u ukupnom broju milimetara. kao što se vidi iz Slike 3: Mjerenje opsega podlaktice.1. Pomagala koja su potrebna za mjerenje opsega podlaktice čine centimetarska vrpca i slika zadatka.5. s rukama opuštenim niz tijelo. Opseg podlaktice Opseg podlaktice se uz tjelesnu težinu upotrebljava kao drugi valjani indikator za procjenu mase tijela.2. Mjerna traka obavije se oko gornje trećine lijeve podlaktice.) Na primjer . Prilikom mjerenja učenik treba stajati uspravno.

ako je opseg podlaktice 15. Slika 3: Mjerenje opsega podlaktice (Findak i sur.9 cm. te slika zadatka.4. Opseg podlaktice označava se oznakom "AOP". Rezultat se očitava dvije sekunde nakon što je krakovima kalipera uhvaćen kožni nabor masnog tkiva. mjerna ljestvica označena u milimetrima. Kožni nabor nadlaktice Kožni nabor nadlaktice je indikator količine masti u organizmu i svrha mu je provjeriti dimenziju potkožnog masnog tkiva. rukama opuštenim niz tijelo. Prilikom mjerenja kožnog nabora nadlaktice potreban je kaliper. uređen tako da je pritisak na kožu 10 g/mm². Osoba koja vrši mjerenje kažiprstom i palcem lijeve ruke uzdužno odigne nabor na stražnjoj strani lijeve nadlaktice (nad muškim tricepsom) na mjestu koje odgovara gornjoj trećini distance između akromiona i vrha olekraona. Tijekom mjerenja učenik stoji uspravno. "O" opseg. .1. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. pazeći da se ne zahvati i mišićno tkivo. kako prikazuje Slika 4: Mjerenje kožnog nabora nadlaktice.. Kožni nabor se prihvati krakovima kalipera.2. a "P" podlakticu.: 10) 5. upisuje se /1/5/9/. 1992.

"N" nabor.. tada se upisuje /0/7/. na primjer ukoliko je izmjereno 6 mm. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika.. Rezultat se očitava s točnošću od 1 milimetar i upisuje se u milimetrima.jer u slučaju dužeg vremenskog intervala vrhovi kalopera klize i rezultat ne mora biti točan. Mjeri se tri puta. 7 mm i 8 mm.) Upisuje se samo srednji rezultat. Slika 4: Mjerenje kožnog nabora nadlaktice (Findak i sur.: 11) . a srednja vrijednost uzima se kao konačna. a "N" nadlakticu. (Findak i sur. 1992. 1996. Kožni nabor nadlaktice označava se oznakom "ANN".

Prosječna vrijednost kod djece od šest do osam godina za dječake iznosi od 13 do 15%. 33 % početkom puberteta do 43 % u odrasla čovjeka. bulimija i slično. a za djevojčice od 16 do 18%. Kosti djeteta su mekše nego u odraslog čovjeka jer je udio vode u njima veći. te njihova nerazvijenost nasuprot brzom rastu u visinu u periodima dječjeg razvoja često izaziva nepravilno držanje i poremećaje kralježnice. Masno tkivo ima značajnu ulogu u spolnom razvoju djevojaka u periodu neposredno prije i tijekom adolescencije. pa kažemo da je plastičan. Udio mišića u tjelesnoj masi raste od 23 % u novorođenčeta. a udio mineralnih tvari manji. Motoričke sposobnosti Motoričke sposobnosti su dio antropoloških obilježja koji se odnosi na razinu razvijenosti osnovnih kretnih latentnih dimenzija čovjeka.2. beskorisno i štetno. One sudjeluju u rješavanju i . 5. koštane mase i potkožnog masnog tkiva.) Mišići opružači su posebno važni za pravilno držanje tijela. 2001. (Prskalo. Dječji organizam se lako mijenja pod utjecajem okoline. U današnjem društvu pod utjecajem različitih medija stvara se averzija već prema nazivu "potkožno masno tkivo". a tu činjenicu treba adekvatno iskoristiti. 27 % u djeteta predškolske dobi. Nasuprot neuhranjenosti. pa možemo zaključiti kako je nepravilan način života uzrok brojnih problema u djetinjstvu i odrasloj dobi. Poželjni odnos mišićne mase prema ostalim komponentama sastava tijela iznosi 40/60 %.2. Takve pojave se nažalost ne javljaju samo u adolescenciji i odrasloj dobi.2. sve je više i pretile djece i ljudi.5. a spas treba potražiti u sportu i rekreaciji. jer u svijetu u kojem su imperativi apsolutna mršavost i neuhranjenost dolazi do krivih zaključaka da je masno tkivo potpuno nepotrebno. pa čak i prije nego pubertet započne. Rast i razvoj kostiju vezan je za rad mišića. te pravilnoj prehrani i opuštanju. Uslijed toga nastaju brojne bolesti i poremećaji kao što su anoreksija. Utjecaj kinezioloških podražaja na antropometrijske značajke Rast i razvoj djeteta su podvrgnuti biološkim zakonitostima i utjecaju okoline. Poželjan odnos ne znači uvijek ekstremno smanjenje potkožnog masnog tkiva i povećanje aktivne tjelesne mase. Zbog toga češće dolazi do prijeloma kostiju kod odraslih ljudi nego kod djece.1. Kvalitetno opterećenje dječjeg tijela adekvatnim vježbama potiče povoljniji odnos između mišićne mase. nego su sve češće u pubertetu.5.

" (Pejčić. Također se neće poticati razvoj ostalih osobina i sposobnosti s kojima su motoričke sposobnosti povezane. Tako izrađeno pomagalo postavlja se na školsku klupu . 5. Sve ove sposobnosti su vrlo bitne za razvoj ostalih osobina i sposobnosti. "Brzina je sposobnost izvođenja velike frekvencije pokreta u što kraćem vremenu ili izvođenje jednog pokreta što je moguće brže u određenim uvjetima. odnosno jednim faktorom. 6. brzina . odnosno rub svake ploče od ruba druge ploče moraju biti udaljeni 61 cm.izdržaj u visu zgibom. Istraživanjima motoričkog segmenta antropološkog statusa čovjeka utvrđeno je da se motoričke sposobnosti ne može približno odrediti jednom dimenzijom.) Motorička brzina je gotovo u potpunosti genetički uvjetovana (oko . 3.poligon natraške. statička snaga.95). eksplozivna snaga. Ako se motoričke sposobnosti ne razvijaju do razine koju je objektivno moguće postići s obzirom na genetsku limitiranost. eksplozivna snaga . 2. Odgovorne su za praktički beskonačan broj manifestnih motoričkih reakcija. Praćenje i provjeravanje motoričkih sposobnosti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se pomoću šest varijabli: 1. repetitivna snaga .2. Pri tome centar svake okrugle ploče od centra druge ploče mora biti udaljen 81 cm.) Utvrđeno je postojanje većeg broja različitih tzv. bez obzira na to jesu li stečene treningom ili nisu. 5. 2005.2. već se govori o multidimenzionalnom pristupu. primarnih motoričkih sposobnosti koje se uobičajeno nazivaju brzina.podizanje trupa iz ležanja pogrčenim nogama.skok u dalj s mjesta. Taping rukom Svrha ove vježbe je procjena brzine pokreta. ravnoteža. postoji velika vjerojatnost da će takav pojedinac imati problema u djelotvornom obavljanju svakodnevnih zadataka.pretklon raznožno. fleksibilnost . koordinacija. fleksibilnost i preciznost. Svaka motorička sposobnost regulirana je odgovarajućim mehanizmima središnjeg živčanog sustava koji njome upravljaju.izvođenju motoričkih zadataka i uvjetuju uspješno kretanje. 4. te se mogu izmjeriti i opisati. koordinacija . (Pejčić. statička snaga . Prije izvođenja ove vježbe na dasku izrađenu od iverice zalijepe se dvije okrugle drvene ploče.taping rukom. te su više ili manje povezane s drugim ljudskim sposobnostima. 2005.1. debljine do 5 mm i promjera 20 cm. repetitivna snaga.

Izvođenje vježbe traje 15 sekundi. Na primjer 35 dodira upisije se /3/5/. Ljevaci postupaju obrnuto. a desnu na okruglu ploču. odnosno dvostrukih dodira u zadanom vremenu. 1992. Rezultat koji se upisuje je broj uspješnih. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. Slika 5: Mjerenje tapinga rukom (Findak i sur. Ne broje se pokušaji u kojima nisu dotaknute obje ploče. Osoba koja mjeri broji svaki drugi dodir po onoj ploči od koje je učenik započeo s izvođenjem vježbe. Svaki naizmjenični dodir obiju ploča broji se kao jedan (1).prilagođenu uzrastu učenika. Na znak "sad" učenik počinje desnom rukom naizmjenično dodirivati ploče što je brže moguće. Stolica također treba biti prilagođena učeniku.2.. Skok u dalj s mjesta "Svrha skoka u dalj s mjesta je procjena eksplozivne snage koja označava sposobnost aktiviranja maksimalnoga broja motoričkih jedinica u jedinici vremena pri realizaciji . te to vrijedi jedan bod. kao što prikazuje Slika 5: Mjerenje tapinga rukom. a lijevom naizmjenično dodiruju ploče. Taping rukom označava se oznakom "MTR". odnosno štoperica te slika zadatka. odnosno školska klupa treba biti takva da njezina radna ploha bude u razini dna prsne kosti učenika.: 13) 5. križno preko lijeve ruke. Prilikom izvođenja vježbe učenik sjedne na stolicu i podvuče noge pod stol. "T" taping. Dešnjaci lijevu ruku polažu na sredinu daske. a "R" rukom.2. a potreban je i zaporni sat.2. odnosno desnu ruku polažu na sredinu daske.

1992. kreda.2.jednostavnih motoričkih struktura s konstantnim otporom ili s otporom proporcionalnim masi tijela. na primjer skok od 78 cm upisuje se /0/7/8/. Nije dopušten dvostruki odraz. Zamasi rukama i podizanje na prste dopušteni su prije odraza.. odskočna daska te slika zadatka. a mjesto odraza označi se crtom. 1996.: 14) 5. ravnalo u obliku slova "T".. Razdaljina od crte odraza do najbližeg traga na doskočištu mjeri se metarskom trakom. Pri tome odskočište i doskočište svakako trebaju biti u istoj ravnini. a ispitanik skače bos. Ukoliko postoji mogućnost. Slika 6: Mjerenje skoka u dalj s mjesta (Findak i sur.: 20) Prilikom mjerenja skoka u dalj s mjesta u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture potrebna pomagala su: dvije strunjače međusobno spojene u dužini. odnosno samoljepljivom trakom. "S" skok. a najduži skok se upisuje. te je na taj način jednostavnije očitavati dužinu skoka.. kako prikazuje Slika 6: Mjerenje skoka u dalj s mjesta. 1992. potrebno je pete učenika namazati magnezijem.2. Skok u dalj s mjesta označava se oznakom "MSD". pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. metalna metarska traka." (Findak i sur. (Findak i sur. Mjerenje se izvodi tako da se učenik (ispitanik) sunožno odrazi s kraja obrnuto postavljene odskočne daske i najdalje što je moguće sunožno doskoči na strunjaču. dobro je postaviti mjernu traku od 0 do 300 cm uz doskočište. magnezij. Ispitanik skače tri puta zaredom. Skokove koji su izvedeni nepravilno treba ponoviti. Pretklon raznožno . Ukoliko otisci stopala nisu dovoljno vidljivi. a "D" u dalj.) Rezultat se upisuje u centimetrima.3.

. Slika 7: Mjerenje pretklona raznožno (Findak i sur.4. "P" pretklon. 1992.2. Zadatak se ponavlja tri puta.: 15) 5.) Učenik ima zadatak izvesti što duži pretklon tako da vrhovi prstiju bez trzaja klize uz metar po podu.: 16) . Upisuju se sva tri rezultata. te ispruži ruke postavljajući dlan desne ruke na nadlanicu lijeve ruke. oslanjajući se potiljkom.. dok lopatica i potiljak ostaju prislonjeni na zid. a zatvaraju kut od 45º tako da vrh kuta dodiruje zid. definirane kao sposobnost realizacije kompleksnih motoričkih struktura premještanjem cijelog tijela u prostor s preprekama" (Findak i sur. Tako postavljene ruke spušta na tlo ispred sebe. Neposredno prije mjerenja potrebno je po ravnoj podlozi povući dvije ravne crte dugačke 2 metra. Poligon natraške "Svrha ove mjere je procjena koordinacije tijela.Svrha pretklona raznožno je procjena fleksibilnosti koja je definirana kao sposobnost izvođenja pokreta s maksimalnom amplitudom. dok ispitivač stoji oko 50 cm desno od ispitanika. kao što je vidljivo na Slici 7: Mjerenje pretklona raznožno. a "R" raznožno. na primjer 35 centimetara upisuje se kao /0/3/5/. (Findak i sur. Ispružene noge raznoži toliko da leže na crtama označenim na tlu. lopaticama i sakralnim dijelom kralješnice o zid. 1992.. 1992. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. Pretklon raznožno označava se oznakom "MPR".2. Učenik prilikom izvođenja mjerenja treba sunožno sjesti na tlo. Pomagala koja su potrebna za izvođenje mjerenja pretklona raznožno su drveni krojački metar i slika zadatka. u centimetrima. Osoba koja mjeri postavlja nultu poziciju krojačkog drvenog metra na mjesto gdje učenik dodirne tlo vrhovima prstiju.

Visina švedskog sanduka je 50 cm ± 2 cm. Osoba koja mjeri prilikom izvođenja vježbe hoda uz učenika i kontrolira njegovu izvedbu. Na udaljenosti 10 metara od startne crte paralelno označi se ciljna crtu iste duljine. 1992. a zadatak je završen kada učenik objema rukama prijelje preko ciljne crte. Slika 8: Mjerenje pologona natraške (Findak i sur.. te mjeri vrijeme zapornim satom u desetinkama sekundi. a "N" natraške. švedski sanduk. od startnog znaka do opisanog završetka vježbe. Tri metra od startne crte postavi se bazni dio švedskog sanduka. prostor minimalnih dimenzija 15 x 3 m. Učenik ima pravo na jedno probno izvođenje vježbe bez mjerenja vremena. Učenik za vrijeme izvođenja zadatka smije pogledom između nogu pratiti smjer kretanja. 6 metara od startne crte postavlja se okvir sanduka po širini staze. Mjesta na kojima se postavljaju sanduk i okvir moraju biti označena. pridržavajući prepreke. a na njega gornji. Poligon natraške označava se oznakom "MPN". leđima okrenut smjeru kretanja. te slika zadatka. te se spustiti u četveronožni položaj. Prije izvođenja na glatkoj podlozi (parketu) potrebno je ucrtati ili samoljepljivom trakom označiti startnu crtu dužine jedan metar. Učenik prije izvođenja vježbe treba stajati ispred startne crte. podstavljeni dio. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost.: 17) . Zadatak učenika je da na startni znak kretanjem unatrag prepuže prvu prepreku te se provuče kroz drugu. kako je prikazano na Slici 8: Mjerenje pologona natraške. Rezultat se upisuje na primjer: 9 sekundi i 5 desetinki /0/9/5/.Pomagala potrebna za izvođenje vježbe su: zaporni sat. "P" poligon.

dodirivanje pritke bradom ili spuštanje brade nije dozvoljeno.: 12) Pomagala potrebna za izvođenje ove vježbe su: preča. Ispitivač mu treba pomoći da se podigne držeći ga za noge. Test se izvodi na preči visine jednog i pol metra ispod koje je namještena strunjača. Mjeri se vrijeme u kojem učenik izvodi vježbu.2. zaporni sat. Nakon toga stolac je potrebno maknuti. Mjerenje se izvodi jednom. na primjer za 57 sekundi .2. a tijelo mu je opruženo.5. ali nema kretanja. Očituje se kada čovjek pokušava svladati otpor koji prelazi njegove mogućnosti ili se napreže da bi sačuvao određen položaj u uvjetima kada su nišići napregnuti. Učenik se popne na stolac i rukama u širini ramena hvata preču pothvatom.5. stolac. "Statička snaga je sposobnost dugotrajnog izometrijskog naprezanja mišića. Izdržaj u visu zgibom Svrha izdržaja u visu zgibom je procjena statičke snage ruku i ramenog pojasa. kako prikazuje Slika 9: Mjerenje izdržaja u visu zgibom. magnezij i slika zadatka." (Pejčić. od početka izdržaja do trenutka kada mu se brada spusti ispod razine prečke. 2005. Svako trzanje tijela. tako da učenikova brada bude iznad visine preče. te na nju postavljen stolac. dvije strunjače. Ukoliko učenik u tom položaju izdrži dulje od 120 sekundi zadatak se prekida i upisuje se navedeno vrijeme. a učenikov zadatak je da u tom položaju izdrži što je dulje moguće. Prilikom upisivanja podataka.

: 18) 5. koje . Slika 9: Mjerenje izdržaja u visu zgibom (Findak i sur. kako prikazuje Slika 10: Mjerenje podizanja trupa.. Učenik na strunjači leži na leđima. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. s dlanovima na suprotnim ramenima. laktovima dodirnuti natkoljenice i vratiti u početni položaj. koja se definira kao sposobnost dugotrajnog rada mišića trupa u izotoničkom režimu naprezanja.6. Podizanje trupa "Svrha ove mjere je u procjeni repetitivne snage trupa. "I" izdržaj.2. te broji ispravno izvedene postupke podizanja trupa i pri tome pazi na vrijeme izvođenja radnje.2. koljenima pogrčenim pod pravim kutem. a stopala mu trebaju biti razmaknuta u širini kukova. Suvježbač treba fiksirati ispitanikova stopala. Ispitivač stoji s desne strane ispitanika." (Findak i sur. 1992.. Ispitanik se na znak za početak izvođenja vježbe treba što brže podizati u položaj sjeda. Izdržaj u visu zgibom označava se oznakom "MIV". strunjača i slika zadatka. Ruke učenika trabaju biti prekrižene. a "V" u visu. Zadatak se izvodi u prostoriji minimalnih dimenzija 2 x 2 m.: 24) Potrebna pomagala su zaporni sat. 1996.upisuje se /0/5/7/.

: 19) 5. nego repetitivna i statička snaga. Sposobnosti koje su pod manjim stupnjom urođenosti također treba razvijati već u djetinjstvu.3.7.2. "P" podizanje.. jer će njihov razvoj ranije i završiti (okvirno najkasnije završetkom srednjoškolskog obrazovanja). Broj ispravno izvedenih postupaka upisuje se na primjer 41 /4/1/.traje jednu minutu. 5. pa i fleksibilnost. a druge više pod utjecajem procesa tjelesnog vježbanja. Funkcionalne sposobnosti .2. koordinacija. a "T" trupa. Slika 10: Mjerenje podizanja trupa (Findak i sur. Podizanje trupa označava se oznakom "MPT". 1992. odnosno neke od njih su tijekom života manje. eksplozivna snaga. Znatno su više urođene brzina. a utjecaj na njihov razvoj moguć je i tijekom cijelog života.2. One sposobnosti koje su više urođene potrebno je ranije razvijati (već u najranijem djetinjstvu). pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. Utjecaj kinezioloških podražaja na motoričke sposobnosti Motoričke sposobnosti nemaju istovjetne koeficijente urođenosti.

stabilnost i regulaciju tzv. 2001.) Za učenike razredne nastave trčanje treba trajati 3 minute. a posebice organi koji ulaze u srčano-krvožilni i dišni sustav. upravo su funkcionalne sposobnosti odgovorne za razinu. sustava za transport energije u čemu sudjeluju brojni unutarnji organi. odgajatelji i obrazovni sustav trebaju omogućiti. može se učinkovitije mijenjati pod utjecajem stimulusa cikličkog tipa. (Findak. teže postiže. kako bi od najranije dobi postali svjesni da je potrebno svakodnevno vježbati. Upravo je zato vrlo bitno sve učenike adekvatno uputiti u način održavanja vlastitih funkcionalnih sposobnosti. Vrlo je važna spoznaja da se poželjna razina funkcionalnih sposobnosti. odnosno cikličke aktivnosti povoljno utječu na povećanje aerobnog kapaciteta. . vrlo važan za aerobnu energetsku sposobnost. dok za učenike viših razreda osnovne škole i učenike srednje škole traje 6 minuta. vrlo lako održava. Takve je aktivnosti relativno lako provoditi u gotovo svim uvjetima rada. Povezane su s efikasnošću sustava za transport kisika (aerobni kapaciteti) i učinkovitost anaerobnih mehanizama. a u nekim čak slučajevima isključivo vježbanjem. Ukoliko se ne vježba funkcionalne sposobnosti opadaju i nastaju brojne tegobe. Takve tegobe mogu se značajno spriječiti odgovarajućim vježbanjem. od kojih je krajnja posljedica infarkt. Sustav za transport kisika. O njima ovisi život i rad svake stanice ljudskog organizma.: 85) Drugim riječima. U tom smislu valja odgajati djecu i mladež. a na učenike djeluju motivirajuće. odnosno sposobnost oslobađanja energije u stanicama koja omogućava održanje homeostaze i odvijanje specifičnih funkcija pojedinih dijelova organizma. To je uzrok nastajanju poremećaja u radu i strukturi unutarnjih organa. "Funkcionalne sposobnosti su sposobnosti regulacije i koordinacije funkcija organskih sustava. često povećanjem upravo funkcionalnih sposobnosti. a posljedice su brojne: od preranog starenja i umiranja stanica. a svakodnevno vježbanje im roditelji. 2001. Na funkcionalne sposobnosti se može utjecati tijekom cijelog života. pa i aerobne izdržljivosti." (Prskalo. Ove sposobnosti označavaju sposobnost primitka i transporta energije. a vrlo lako i brzo se gubi. Najprimjerenije je da se procjena funkcionalnih sposobnosti učenika (opće aerobne sposobnosti) obavlja pomoću trčanja. povećenja raspona regulacije i uspostavljanja ravnoteže nakon napora. a čovjek ih pomoću vježbanja može regulirati. a nasuprot tome ukoliko se pravilno vježba pospješuje se rad svih organa te se tako sprečavaju poremećaji. preko taloženja masnog tkiva do dijabetesa i srčano-krvožilnih smetnji.Jedan od ključnih problema neaktivnog čovjeka današnjice nastaje uslijed poremećene ravnoteže između unosa i potrošnje energija.

odnosno štoperica. Trčanje tri minute označava se oznakom "F3". kako se zbog velikih ambicija ne bi dogodilo da počnu prebrzo trčati i ubrzo stanu.1. a prekidom se ne smatra ukoliko učenik dio staze svlada i hodanjem. pri čemu "F" označava funkcionalnu sposobnost. Rezultat se mjeri u prijeđenim metrima unutar 3 minute. posebno za svakog učenika. .2. Zbog toga je preporučljivo da učitelj ili neki stariji učenik trči prvu minutu pred učenicima diktirajući odgovarajući tempo trčanja. Za učenike razredne nastave važno je odrediti tempo trčanja. a "3" broj minuta. te se upisuje na primjer 430 metara /4/3/0/. a preporučljivo je i nakon svakih 10 metara. Trčanje započinje iz položaja visokog starta. Kao mjesto izvođenja najadekvatnija je atletska staza ili ravna površina s oznakama najmanje na svakih 20 metara.5.3. Trčanje tri minute Kao pomagalo potreban je zaporni sat. Bitno je da učenik kontinuirano svlada prostor u 3 minute.

6 19 30 15.5 37 14.000 3.34 72 35 136 10 1176 70 24.5 20.5 39 12.9 2166 10 24.7 29 33.5 23 21 21 26 21 23 22 23 23 24 23 21.000000 0 Frequency Minimum Maximum Std.94 90 36 183 20 1134 51.3 19 37 11.8 27.72 54 50 190 18 840 75.5 20.000 3.513 1333.5 30.8000 53.754448 1.8 20.68 82 36 174 43 966 61.134674 4 20.91 1702 109.979266 2 18.7 1187 3 38. Skew ness of Mode 2 157.5 171 171.2 30.600 4.250 19.536 13.7 19.150 Multiple 26 23.5 22 22.000 244.5 1273 3 20.3 1307 3 35.3 10.4239 0.150 4.6 35.0000 14.9 34.000 17.1 19.5 167.096 23.2990 0.3 26.7 22.94 60 37 179 45.451416 2 51.466344 0.3400 2275.500 5.5 27 30 15.516081 4 4.0888 1.6 20.2 35 31 16 74 20 118 10 882 114.257830 0.34 8 7.530776 1.4 17.225394 6.2 1361 5 53.9 1424 4 27.5 167 170 182.3 29.810287 0.81 61 27 185 12.3274 0.5000 46.8983 2.500 Multiple 26 37.73 1890 60 46.6 21.404 170.0000 236.250 27.28 75 48 171 40 1218 55.4 19 33 8.4 1446 4 24.723335 5.8 1477 5 26.794761 -0.4 1417 2 25.000 40.5 165 191 190 181 187 5 AOP 23 25 28 22 24.5 160 157 168 173.000 Multiple 26 24.658 27.050 Multiple 26 30.1 1334 3 27.9 19 38 12.4 27.500 Multiple 26 22.3 23.4 39.672382 2 7.6 1490 2 39.250 Multiple 26 29.6 24.9 20 21 34 12.9 32 38 10.4 18.6 20.635 61.00000 26 23.Dev.154 1092.000 388.000 26 68.13 40 30 150 5.346 172.5738 1.8 1524 1 38.9 1225 2 32.28 62 44 190 60 1260 54 30.00000 26 1161.9 25.403349 1 8.4 31 34 15.8296 0.4763 -0.00000 26 1382.67 1050 51.2 1258 3 34 1431 4 20.03 1524 99.3 20.500 10.4 1901 7 33 1333 3 39.5888 1.7 1232 1 41.8 19 36 18 80 38 154 7.2855 0.7817 -0.385 35.9 65 20 165 10 1134 57.000 2.700 19.731 62.9 19.5000 36.44 81 45 171 53 1050 55.172360 .72 50 20 150 13 1050 51.5 36.38 65 28 180 8.793584 2.4 27.0000 1890.3 1312 3 27 1473 3 27 1266 3 25.72 45 41 160 7 1050 57.27 1050 118.94 58 46 187 8 1050 69.998227 2.146597 Kurtosis -0.93 1050 60.5 22 24 23 33 29 26 31 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ANN MTR MPN MPR MPT MSD MIV F6 OTT OMM OBMI 23 35 9.00000 26 35.000 28.2 36.7 33.7 25.7 18 39 12.660619 2 20.2 15 36 10.81 74 40 145 14 1050 60 29.4994 0.5 169.2 19.365 30.000 9.0000 33.400 9.64 60 40 236 49.2913 0.8 1263 4 30.193 13.39 1218 54 34.9 17 18 19 20 OMT OMET OV IS Var20 13.000 1050.9 36 36 15.5 63 55 236 16.6 2275 14 Valid N Variable ATV AOP ANN MTR MPN MPR MPT MSD MIV F6 OTT OMM OBMI OMT OMET OVIS Var20 Mean Median Mode 26 171.640 Multiple 26 63.5 37 11.5 18.78 60 45 180 38 1302 57.915025 8 840.025439 3 30.808 40.6 24 40 10.500 Multiple 26 14.5 30.141602 2.5 20.0000 191.08 1260 68.0000 55.5 179 170 164 172 162 173.0000 45.84 46 40 154 4.123 21.573908 5 9.085580 -0.8 24 45 14.5000 25.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Desc riptive Statistics (Spreadsheet1) 1 2 3 ime god spol kašljević 2ž dramac 2ž jurišić 2ž vukelić 2ž benković 2ž šakić 2ž naglić 2ž bodlović 2ž letinč ić 2ž starč ević 2ž starč ević n 2ž borovac 2ž stilinović 2ž božičković 2ž troha 2ž guštin 2ž žubrinić 2ž mišović 2ž majer 2ž martinčić 2ž vukelić 2ž ković 2ž pavelić 2m pleša 2m brkljačić 2m jelinić 2m 4 ATV 157 163 177 167.500 Multiple 26 4.5 23.9 26.5 9.123154 1 20.000 7.53 65 53 130 15 1134 65 32.898069 9 1.6 29 40 13.96 65 40 175 10 966 67 23.5000 36.4 1271 2 26.4000 118.000 12.2 21.542967 1.9 33 35 13.000 3.7 20 30 20.6700 60.000 3.5 60 42 196 49 1344 67 30.057442 4 40.7103 0.289284 -0.15 50 27 134 9 840 71.000 23.3 35 31 25.9 30 23.4 25 24.9 27 31 24.585749 7 21.808 23.360250 2 118.5 35 8.9 25.5 20.5 33 33 21.0000 90.4 1279 2 29.753666 -0.6478 1.00000 26 170.8 28.000 9.3864 1.

67864 0.282684825 24 0.44079 2.0282542429 13 -0.747385 0.222608858 25 0.210714 1.4641 -0.22814 -1.224124 0.503531 0.69007 -0.390351011 3 0.31101 2.983154 -0.789758 -0.64107 -0.679626 5 AOP -0.454094 2.79819 11 MSD 0.26741 0.435381 0.882669 1.818067 -0.48605 0.346519 -0.34503 -0.024819 1.186351243 21 0.243946 -1.232928 -0.98279 -0.263891 -0.12488 -0.180841519 18 -0.704903 -0.517964 2.167011 -0.553137 0.333 0.79769 -1.400883 0.28705 -0.70469 -0.51426 -1.34503 -0.01966 -0.08257 0.69236 1.51676 -0.837514 -1.814 -0.660538 0.15955 0.224124 1.060684 -0.67864 -0.11436 -0.334668 -0.78205 -0.179597277 12 -0.020418 1.71607 1.640871916 -0.69007 0 -0.833042 1.19438 -0.03530242 0.038682 0.241248 2.3808 0.15119 -0.235158 6 ANN -0.56842 -0.85211 -0.886578 1.06297 -0.225745 -0.18175 -1.72655 -0.269975 1.39343 -0.914162 -0.35489 -0.241433755 1 -0.01077974 4 -0.55122 -0.13582 2.99556 -0.110405 2.40506 -0.961647 18 OMET -0.588657 -1.46488 -1.0115047718 5 -0.0024 -1.35489 0.34503 -0.833042 1.03113 -0.30264 -0.404035 -0.40546 -0.425673 -0.38744 -0.28581 -0.35489 -0.14104 -0.694697 -0.120483 -0.023111 2.047678 -0.555823 15 OMM 1.0024 0.17445 -0.43832 -0.616381 2.63909 -0.4041 -0.25354 0.92504 10 MPT -0.03530242 23 0.69007 -0.40027 -0.282684825 0.340266 -0.90784 1.163425 -0.77442 0.10366 0.50773 0.366534 -0.0351 3.0583936243 -0.51559 -0.70469 -0.130747 -0.224124 -1.1848 0.482003 0.82051 0.05538 1.587647 0.010355 0.35033 -0.0583936243 11 0.025643 0.390351011 -0.00271 1.345033 -0.68583 0.45127 1.45434 -0.704903 -1.31272 -0.00557799541 0.070197 1.035098 -0.29629 -0.1404 0.616381 -1.37439 -0.979165 -0.11099 -0.232359 2.67864 -0.00266 -1.57863 -0.63891 0.189707771 -0.94179 0.64107 -1.05928 -0.64271 8 MPN -1.05997 -0.906776 0.591555 -1.061693 0.0792402218 22 -0.243224 0.1848 -0.305659 -0.12745 0.0024 -0.670801 0.633051 0.006382 -0.51944 -1.706989 0.321749 0.36421 2.82051 -0.553224 0.341231 0.47427 -0.44079 -0.425673 -0.59537 1.320641 -0.36658 0.81519 0.10296 0.89703 0.129151 -1.10296 -1.45434 -0.974425 0.87902 -0.04103 -1.041978 1.28704 -1.2 go d kašljević 2 dramac 2 jurišić 2 vukelić 2 benković 2 šakić 2 naglić 2 bodlović 2 letinč ić 2 starč ević 2 starč ević n 2 borovac 2 stilinović 2 božičković 2 troha 2 guštin 2 žubrinić 2 mišović 2 majer 2 martinčić 2 vukelić 2 ković 2 pavelić 2 pleša 2 brkljačić 2 jelinić 2 1 ime 3 s p ol ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž m m m m 4 ATV -1.79602 -0.164498 -1.276688 0.18555 0.57571 0.37318 -0.81975 -0.45434 0.26646 -0.98922 0.293732922 7 -0.10296 -0.0858 -0.101447 -0.0599776574 0.71917 -0.435381 0.10489 0.84052 -0.054388 0.01275 0.50645 0.647277 -1.098567 0.69007 -0.35489 -1.301058 0.96705 -0.548 -0.86016 -0.40341 -0.15119 1.735282 0.130964 0.033457 1.165859 0.42042 -1.727877 -0.79153 -0.45127 0.87982 -0.194999 -0.68385 1.7576 -1.305884 0.64107 -0.35489 -0.42042 -0.56999 1.08345 -0.225745 -0.57793 -0.03113 -0.02183 0.483137 2.359428 1.222608858 0.435381 -0.77449 -0.560354 -0.297404 19 OVIS -1.45434 -1.34503 0 -0.37318 -1.64271 0.5735 0.55122 -0.0599776574 20 -0.br.11384 1.28581 -0.64192 0.069702 -0.34409 1.00557799541 2 -0.232359 0.50791 -0.04772 -0.419778 -0.82051 0.180841519 -0.01682 -3.73993 2.3657 -0.34503 0 -0.8543 -0.20503 -0.380131 -1.32052 0.10296 -1.293732922 -0.04349 0.165859 0.74709 -0.87982 0.10489 0.262004285 19 -0.68282 -0.4595 1.1077 1.193138757 0.30765 -0.025643 1.248132419 -0.640871916 17 .09239 1.57778 0.69007 -0.008443 -0.450328 20 Var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 MEAN var 4-19 -0.174090356 10 -0.0115047718 -0.782809513 26 0.68385 -0.503554 0.79995 1.67052 2.186352 2.636855696 0.428587 1.30264 -1.79769 0.27261 0.78936 0.2643 0.81888 -0.338248 0.95696 -1.124813 -0.64107 -0.34503 0.225733 7 MTR -0.68385 -0.30264 -0.024819 -0.2819 -0.112089 0.782809513 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 MEAN var 4-19 red.18897 -0.10366 -0.49242 0.625763 -0.71917 12 MIV -0.57778 0.0792402218 1.35489 -0.45434 0.12298 -0.35055 0.974743 -0.62141 -1.296367033 -0.319762 -0.345033 1.23515 -0.36108 -0.34503 -0.544474 -0.243946 -0.4261 0.08345 2.45434 14 OTT -0.503319 9 MPR 2.21402 -0.0282542429 -0.25174 16 OBMI -0.189707771 15 0.56541 -0.174090356 0.36933 0.11099 -0.262004285 -0.85026 0.341231 -0.447271 0.05831 -0.376 -0.19202 -1.49242 -1.25732 -0.50985 -1.333808 -0.141172 -0.193138757 14 -0.038682 -0.45434 -1.22152 -0.01077974 -0.225733 0.50328 0.30264 0.64107 1.297332 0.8959 0.356241 17 OMT -1.192463 -0.68966 2.74709 -0.241433755 0.48605 0.735282 -1.404035 -0.67864 -0.946563 -0.68385 -0. 1.01078 2.088775 0.246441 1.320641 0.106794 -0.636855696 8 -0.959046 0.34503 2.11384 -0.45434 -0.94914 13 F6 -0.064203 -1.113229534 -0.18175 0.179597277 -0.023111 0.45127 0.688552 -0.296367033 6 -0.466967 -0.50985 -0.224124 -0.34503 0 -0.113229534 16 -0.29992 2.79736 0.165859 -1.0351 0.326355 0.186351243 -0.091271 1.279183 -0.602677 -0.11099 -0.18151 0.10366 -0.18175 1.998751 -0.52239 -2.31272 0.90505 0.292625 1.694697 -1.35489 2.28471 0.974425 2.84109 -0.43636 1.248132419 9 0.

1132 -0.1897 0.0600 -0.0283 -0.6369 -0.2620 -0.8 1.1796 -0.0056 -0.0 0.1741 -0.0792 -0.0 1.8 0.0108 -0.4 -0.95 Conf.2 0.MEAN var 4-19 -0.4 0.1931 -0.2964 -0.2827 0. Interval Spreadsheet24 2v*52c 1.2481 0.2 -0.6 -0.6409 .2937 -0.6 0.2226 0.2 Mean Plot of MEAN var 4-19 grouped by MEAN var 4-19 MEAN var 4-19 Mean Mean±0.1808 -0.0353 0.0115 -0.2414 -0.3904 0.1864 0.7828 0.0584 0.

.

.

.

.

 94 0 .. .07030900830.2 3/.'.90 3.830 3/... 43.39745420978.42%' 57 02:43.8:7             %0083. . ..094.8043.83. %90083: ..83:   $. ./. 8:7 %0083.7.90789.

342 94 34 : 4/  47.80:54970-.. . 3.8090..0 /4 0 .: /45495:3482703. 97.8:7 . : .5720790 3. 89.34289.2.34 . 870/3: .039.2.4/47. 8 3... 89..32 7.43.39745420978 !42.5074405480/:0542 3:90 908.4/ :58:080. 8 3./.2.7. 970-.2...4.0 47..273489..4. %0083. 47.. & 03904220703. %70-. 70:9. : 3.4 94 80 . ./..97.0 -0 459070 03. ./ $0 07030 900830 90 30 ..43 8.. #0:9. 80 4 9...9 3..3./0: 3/. 207.574.3./0..... 3. 4 0 8.9...03:::5302.4. 54970-34 0 439747.7/32 3.- 027.34 82.2..7894 54/4 .9 80 4 9.47: 0342 -74: /0809 /04.3.4 /08094 20703..90.8:54970-3.742 .../042 4/ 47..2.944/4.9 54.2.:0 544 .. 20703090083090 308: 20/.3/.9-48 232.03 ::857./.. 80 90 3.:90.344/0..38. 9. 4 :.

.

.

.

4/ :58:080.90.4. 4/3483490 3.

.

.

.

. 90 3.0703090083090 30 3/. /. 80 43. %0083..7.90789.. . 43..%90 3:  $.42 %% 57 02: 43. %90083: . 0 94 .8:7   .39745420978. . .

 3/.:58:080:::5342-74:2209.9..57207 .78.570 4 9.039209.8:7 .34 87:.0 80 44 4730970 30 0. 8.039209.2089:3. !74220703..9.9:857.      58054/..0  580 54/. .894 34 : 4/ .3...3 3/.45: 90323904 073..97.. #0:9. 4-. .0 54/..9.54/. ../..4 /7: .9 80 4 9.9.9.89. 8.8090....70:9.947 ..0 80 : 90083: 90 3: :54970-.9.. 574.0 .0 54570 34 3.7.0 04580.03:2. 8: 54970-3. 4.7 .9..09:0808574-. 3044 2089.: 03970-. !42.75. 54/.0 07803.48 54/..2.0 30 . 207030 4580. .4 9480.9 3..9./$0070304580.

2 :58:080.0  ..9.4 0458054/.

.

.

.

89:47..80 43.-47. 3.507 :70 03 9.7. 0 94 ..0 3/.9.90789.-473.003/.9.3 0 .9474 302.0 43.079 !742 20703.. . 5798.  4580 .32:8.. /. .9./. .4 /.:  $.9.9. 580 54/.54/.070304580.39745420978.9.8349./.0 54970-. 4 :  . 4 34 3.-473./. 0 84-. 3.7. . 4. ! 54/.42 ! 57 02: 43.2:0574..0  4 33.8:7      4 33.7 /203:5494 342.

 80 30 ..:0$.../.9 804 9..507... .22 2073.2. 034 33.92 349.. . 4 3 3. 34 897. 43.0 #0:9. 897.4 .3. 03./. 407.9 7. : 220972.. %042 20703. 5.0 3.-472. 578942 5. : 03 894 :857.02 0.0 7:0 :/: 34 4/30 3.020 : ..9. 2089: 40 4/4.9. 4734970 3 /89. 45: 9032 3 904 207030 .080:3/03.507.7.-47. .-47 80 57.74243. 089.8349.3 0./.:..2./..2.457.070304 343.-47 3.4.0 3. .0 /..05842 3.3..4.34 7:. 90 8./ 2: 2 97.7.43.43 9407.9.

870/3.9 3..24870/370:9./. .8:7 &58:0808.07:8: ...3 0780975:9.80.4507.930 247.7:58:080:220972. 3.74... 3/.70/3489:2.-994 . #0:9.:/: 0 ... 80 :58:0 .9804 9.443. 57207 :44 0 207034 22  22  22 9.894 34 :4/ 2209.070:9.70203843907.

.

.

 4 3 3.070304 343./.0 43./..39745420978. 3.. 0 94 ..-47 3.90789.0 3/.-47.9.8:7   .9.:       $.9. .3.-47 .. . 80 43. ./.42  57 02: 43.3.7. /.

8 7. : 900834 2.3.474 03 09. 549 0 54.4 /0909. !78.0.3 -4 94.024430 5..30 2.8:20 0304:4/7.0 .0  . 3057.4/0: 32. 4. &/4 2 ..3044 54/7..8....3 0 .890 4/  : 34.. 57.. .90934 459070 030 /0 0 90.4203.. 3 . 7. /4 57042./0.. 8:5480-34 .4394892.8349.0  #.54/:90.30 547020 . 0 0 /4..0.83: : 5074/2. 8: 54/.242543039... :90. 489: 4/ 4/7..348 .0 7..2.30 90.. /0 0 7..3 9.8.3974542097803.84 4.8:5749 -742 7.73:9 -44 2 .05. !4 03 4/348 2 30 2.89 7. 9: 303.:970-.4 489: . 489.  : /0909. :/4 2307.90. .   &90.2. 570/ 480 /4-  54 09425:-07909.80 5702.932 .0.80 4 9. .89: : .4.89 .: 4430 .070:/4.../4:4/7.934847899 0 47.89 7..0 #. 90 34.89.0 -.280. 307.03489 3.7 2.80 5494 34 2.0 3.43 4/348 20 : 2 30 2...8 :/ 304 4/ /0. . 024/.3.34 /7 .3 489/0909.4   457: ../0. 0894 ..34 /7 ./ 2 .

03. 302/7: 9.8 970-. 8 34 %.489 30 .0 0 0 : 5:-07909: 5.90393 /203.303489 /4..03. .09: : 402 8: 2507.303489 8.834 9.489 30:7. 4/7. 3.0 :/ 5.24/3..84 /4- 304 8: 8.3 3.0. -:2.42.../408..027. : /09389..:5074/:3054870/345709042 .4 ..03484/ /4 .4.49.  !4 0. 24 024 ./408. 570 304 5:-07909 .0 !7480 3... 54. 4.9..834 9. 80 .70/34894//0.9...4:/0. 920/..89. .. :.: 5494 34 2. 5497.4 94 8: .04//4 .03489 4834.: 8. .3: 30 8:/0:: : 70 ...834 9.584:93. .3 7093 .0 5702.. 85.3.04/ 089/448. 9 : 85479: 7070.34 5707..07.3::4::8543427.4 07 : 8.3:   4947 0 85484-3489 8: /4 ..   4947 085484-3489 . 7.: . :74 -743 574-02.84 /4- ./0. 3 .30. /. .0 08970234 82.4 0 3057. . . 3.00.3..80 &/.3 4/348 30 3.34708. 4 80 4/348 3.4 5495:34 3054970-34 -0847834 90934 &80/ 94.54 30 .24 : .: 9 .0 54.3030 5494 34 2. 90 57.0 80 3.: -7430 -4089 547020 .834 9.309008302..89.3: 7. /4 7.3974544 4-0 .: 4/7.8:574930:7.0 .. 057090/0. 27 . 0 2.7..:54/:90./0 .3 45: 9.

 :9. 44  !70 ..0 -0 0 574. 03: 4/ . 0854.07.4 489.. /7:0 54 0 247.0 54 0 4/ 7:-. 80 24947 0 85484-3489 30 24 0 57- 34 4/70/9 0/342 /20342 4/348340/321.85484-348970:7.0 804.3. . -730 54709.870/ 30 .0. 73.-  -73. 0 85484-3489 . /. 9 9. .3.4 07 80 30 0 549.0 47:0 54 0 4/ .9 897.30 !7. 84:/. -73. 9.537:42 170..547 03234. 4 3420 :57.:/47. !0   &9. 2.03 .09:: :850 34 709.. 572.: -9 :/... 54433.3..:.  .47342 4-. 02 .. 7..3097:5.3424: 05489 84-7423.4 489.3: 8.: 220.03. 0  705099.0 ..97...9:8.  447/3. 3.030 :9:70 .89.3. /7:0 54 0 247./.83..2 %.0 0 -74.4742:9/20343.9 7.0 -0 3.83. 80 3.0 .8:-42   $.3.04/4.0 54709.4 0300/3454709.30 54....07.83. 85484-3489 4 80 24947 085484-3489307. 030574. : 94 7.7. 540/3.3489 54894 ..: 90 8: . -9 :/.039.050 80 /.30 8 /7:2 :/82 85484-34892.074.0 .3974544 4 89... 0 9.030 54 0 /0-30 /4 22 574207. %..83.34 34  89.74 -930 . 4.3425789:5: $. .3 -74 2.4 03.: -73.. 83.3489  $.3.03. 7.73 24947 85484-3489 40 80 :4- ..2 4/34834 7:- 8.0.9 . ..7. 034 542.93489 /..348:89.9 -0843.30 24947 85484-3489 : 3. :.092..7.304:04-09. 447/3.70203:.7 034 0 /..82089.7 034 0 54894.. 90 80 24: 2079 458.4/30. 89. 54/..9.4 03.7 8. 108-3489570...0 47:0 /7.0.4 03: 24947 .8: 7..83.094..3.537:42  0854./..0397.8: 24947 085484-348954.... 705099.0 85484-3489 8: .85484-3489842.89.  108-3489 5709437.2. 94024: 0 -7 0 : 4/70 032 :....94742 . .9. !0   4947 .310893 24947 70.322. 4. 24947 .0 ..3 .0... 24947 4 802039..30 . 03098: 297.03 . 900830 /7.3490 .. 57.4730 8: . 4..4 5489. 7.. .30 -0 4-7. 0 494. 48: :5: .0 4.9 574-02. 484-3. /7 ..32.4/ 80 5424 : 089 .034 3. 0 2. 484-3.4 7.00   %.2 !7 9420 .4 : 5495:3489 0309 :. 94 08: 890 030 9703342 38: /4.. : /049.9 .

4 0302.80 .54 04 8 . 57830 489 : 03. 207 -74 8.. 894.9480 :58:0 0 -74 :850 3 4/34834 /. :580 80 .4897: /4/7./ : 03 54 30 /08342 7:423.4 03: :7.4 030.: 4-73:94 4/34834 /083: 7:: 54.3 /3.3. : 3.9 4/34834 94507.4 03. 9./3.3  84-. : 03: .: 0 340 54/ 894 0 3.: 7:: 54. :5. 38: /49..54738. !742.203 34/4/7::54 0 $.342 ..4 9457. /083: 3. : 42./. 870/3: /. 54970-.0 -0: 03 80/30 3.3:90 4-0 54 0 . 5489:5.954 0 940-7 024: 0 .3-4/ .. 3.0 7:0 .: 54/. 0. 7.07030 9. 970-. -:/0 : 7. /7: /4/7 54 434 54 4/ 40 0 : 03 ..70/0/. 4.0 -0 9094.908../. : 3. -9 57. : . 870/3: /. 54. $94.:0$. -9 9... 0. 303.70203: 0 -740 80 54: ..-7480. /.30.. 57207 /4/7.9.423.4 03. 47:: 54 : 7 34 5704 0.89: : 03.203 3/4/74-:54 ...53.0 -097.4 07 970-.40/. 8.80 . 7:42 0.57.203 34/4/7.080:3/ #0:9. 4/34834 48.

.

.

85484-3489 .53 7:4243.82089.7:42 3/.070309.43.. . .9..8043. . 24947 0/3.03.#7:42  $.70203.82.09424947 .42%# 57 02:43.53.3.85484-3489 %9. -74.04.8:7      $4:/..0854.34.53 .:/. : 0/3. %.82089./..7.3083. .7. 57 70...0574.. 2..  $.. .84.

 4/ .030 4/84 30 /.0897:3./.0/3489..78. /. 30/3489..3. % 4/84 3.324947 897:9:7. 0 97 5:9... 97.03920972..8.3 8. 5434. 8 2089.8:7   !742 20703.: 4/ /4 .790 4/7. 0 -48 859.803. 07030 80 .9 !7 9420 4/84 90/484 908.. ..2:/484 90 9003. : .89. 7.4/ 9. 4-73:94 5489. : /./: 84 80 :58:0 #... .30 209.2. : 3.457. .4 /.9.304 9..9 2.42 &445489424: 3489 /4-7405489. 80 : 03 859. 2.2:58:080. /484 9: 207 80 209.07030 84..2.7942 4/348348.. 3. 3/.3. 3. 3/. 84.92073:97.3932495474284954742574547.8:/.3002 $44.. 3.42 &44 498. . 8945. 3. 90 8.8 7:. 80.:0$.43. 54970-34 0 5090 : 03.4970-.9/: 3:84.3 8.3.34 970-. 8 7. 57890 /45: 903 8: 570 4/7. 900830 /7.84389..- 0 97...322./.70/42 .434 ..30 3.897:3.3 8:34 34 4/7.43. 38: /4...3.030 :9:70 54970-3.7842 97. 54/.33 . 208944/7.8 90..:-9:8947./.. 020 :84-34854030:/: 3 70/.2. 209. 859. 0 /45: 903 /. /4 3.4297.57207844/.980:58:0:.4897: 4/7.0/03 3057. 8 2089.. 8:7 #0:9.542.2405. : /.89./.0 94024: 08:34 34/484 3.0 4 8: ...9.4 : 4-: 84.

.

.

.

34 34 .09424947 .  $.:/.42$ 57 02:43.82089./.82089..0703084. 85484-3489 $84 .. $4:/..8043.8:7     !709437. 3/.43.:/. . ..

5789:-0 97. /4 859.. 9: 90 857: 7:0 5489.34 944 /./.7 54 54/: .2 /0834 4/ 859.79. 94 48. 054870/34 570 20703. 4 /7.3.7..0 4 / 857: 030 340 7..4.34 34 84-.2075489.9. 3.8:7 & 032.30.4 85484-3489 !42..03920972.549..: 74.7./ ...03.34 34 8: /7.74. &58:: 80 8./.. .07. 3.2.43.9. 57207 . 97 5:9..: /.07030570943. 894 44  . 0 0 3.::94/ 9.2.: 0.0 7:0 %.4 03.9. 02097.3.3.570943.32 /042 7..54709..:5784303 3./4/7:0/ & 03 5742 .342.0 3. 3:9: 54.3.790/:... 0 /0137.034 2097.4/. 4. . 8.82. 80 543.4 030 20703.34 54/4 54.4/.: 80 54942 45. $. 5789: 3/./...4 .9.: /.089 94/: 5709439.489.9. 8: 54970-3.4 940./.948570/80-0 /445.7 8.7. 97 70:9.3. 0 : 209.45489.4 03. 20894 /0 : 03 /4/730 94 . 7. 570943. 3.108-3489 4.34 34 0 574. .2. . 209.. 970-. . :58:0 80 ..$..9.. 8:34 34 8089 3.039209.0307:085: 9. 43. 032 3./. .9.03 ..7.3 /0830 7:0 3.. 54970-34 0 54 7. 20703.7.7:9.259:/42 74.. : .7.74.82.

.

.

.

34 34 3/.85484-3489 !570943 .090.447/3.34 34 43. 0  $..2.7. : 5748947 8 570570.30.. !70943 7.. . . 80 43. /0137.0 3/..020700574.4.07030570943.42 !# 57 02: 43.04 90...8:7     !4433.485484-348970.34 34  $./.302 .8:7  425083 24947 897:9:7.7.97. . 57020 9.#7.03..09424947 .

7 03 .0 -0970-.. . !42. 80 4.3..9 80 :58:0 3. 908085:899 : 09.7247. 57207 80:3/  /08093 .3.7020 .0 089.. 0  .89.4/89.4 0 57. 207 5742 . #0:9. .79: /: 30 0/. 54970-3.2.03489 209. 5705: 0 57. 89.709: 54970-34 0 :../.9. 3.790 84-.30 . . 0 .9. $.2 ] .../4458.0/84 8. 9 89. 4/ 89.7 09.34 3. 4.793 3.:8.80:3/ 4/89.7905./. .0 -0 8: .4703:98207:709. 03.7930 .0 -0-0 20703.57.0 -0 & 032. 304.0/34574-34.98570/89. . 7:.. 0 /./.3. 80.2 908..30..7.: .4 030 .3/4 . : 03 4-02.790 0 2.. 439747.4 03.302 :3.. 07030 54443.34.3.9. .42.7 8..97. 820 540/42 20 : 34: 57..4 03.4 03.7930.9454/4 5.79:890/:30 %72097. 5700 5704 ./.3.3/:.9 ...2.7020 .07434 3 544 ./.0/8 8.70203. !70..97. .3 209.80-. . . & 03570 .: 570570: 90 80 574.42 43. .2  209.:-943. :/.4/ 89.793: .: 5705700 90 207.7905489.2405.4 030.43.7934 3.3/:.99 8207 709. 54 7389.9. 3..3/:4..3.: 0 74 /7:: & 03 .0 -0 4/. : : 03.473 54/89.4 03. : 03.7..7930.0/848..3/: 5748947 232.03443.7 .42 97.942 : /08093. 709.7930..03/4 '83.79.805489.3/:. .7.547328.3/203.790 5489.5473 8.9 8. 0 .0/-: 57/7 .

.

.

.

 0 94 24947 . 0 3/. .3.97.97.0703054443.3.42 ! 57 02: 43.8:7   . 0     $. 85484-3489 !5443 .. /. !443 3..97... . 0 43. 80 43.

. /7 .7020 0703080...8.570 0/.709./.5703:9 .9.. .8.0897:3.203.54970-3.302.2 ./7 ..085484-3489/:497.0 -08:570 ...4/ .30 -7.. . 9:080.07030/7 .3..8: -42 0 574. 570 : 549.942 859./49703:9.830 0/34 54 2097.054: .4 /.9 .03.5473 8.4 0304.854/ 40 0 3. 0 /.8:-42 .    /7 .024: 3489803. 80 54/30 /7 0 .. 0 894. .03894.7.4/0/342 !742:58. ./..304..3.4034 07 80 .3442097843.. 340 9.4 4/70 03544 .:..894.3:5489.:/7 /:0 4/  80:3/ ..9 2.0 7:: 7.. : . :58:080 3. 904 2: 0 457: 034 . !0    !42.. /./.8:3 3.0 .2034 54././.85:89854/7. :.20 903./ ../42 85: 9. .. 80 570/.9495474570. & 0380545303.-8.2:80-7.897:3.: 034.30 5790 -7. 2:970-..30 90.. 903. : 942 544 .57207. /4/7.4 57.4 97.3:9 .830 570 0 . 89. 4.:0 $.54/.2.9.30570 0 &44 : 03 :942 544 ..0 -: 4/54 09.894. 570 ..4/ 3.7020 : 402 : 03 .9 0 83. : 034.::..: /7 94 0 /:0 24: 0 $./. -7.: 73 7../.30 8. %08980 .80:3/ ..3.:.9.83./. -:/0 3.4394.570.054970-342. ./0 30 /4.9. $9. 3.7:..8:-42  $./..9.092.5424 /.0/034 .

:58:0 80 .

.

.

.

 0 2.4 03.:..3:9.42 ' 57 02: 43.2 .: -9 7./.8:7      !4/.8945./.3. /7 .9. .97:5.0 -. 4. 894 8 /0830 897. . : ..9403..:0$.97:5.7.2. 80 43. /4/73:9 3.9 : 544 . . $:./30 40 . 547 032 54/ 57.. . ..07030/7 .3097:5. 0703054/. 80/.:4943 4270 2:3. .8:5749327.30 859. 8: .3 /203. 80 .8:  $.. .0 . 970-.8:-42 3/. 8. 54 09./. 859. . 90 -74 857.99 : 54 093 544 . .2032.4 03.:-95707 030 8/.7..457.09424947 . 4032. 4. .3. .3.8: -42 43.34...34.. : 73 :4.':.85484-3489 /7 . 0 3.187. 94 -7 0 54/. 3/.3. #:0 : 03.3.3.03 705099.2.  2 & 03 3.0 -0 970-. 897:3.30 83.97. 2: 970-.0 97:5.570./. 859..8:7   !4970-3.3.5473 8.2.9.0/0305489:5054/. 80 /0137..34...-. .3803.97:5.4 85484-3489/:497. 8945..9 897:3.0 2070 0 : 574.347.7020.2 :902 .4/ : 5748947 232. 542.  $.5794205.9 859.7.94.

.0/03 5489:5.0 0/3: 23:9: 74 857..34 . :58:0 80 3. 57207 .97.

.

.

0 : 3.7 0942 870/34 4844-7.0930 401.2. /.49..3.04 . 85484-3489 !54/. 0703054/.: 07 0 34. 43.  $. .83.. 0854...3.. $5484-3489408:54/ 2. 80 43..734 3.7.08. 054/:90..%97:5..4 7./7:0..3.: . . 5.424: 09042.3085484-3489 .. 0:74 030-73.. 0 94 24947 . !4/.830 ..9 ...   :3.:90.8:7       &90. .97:5.89.934 8:...3044 54/7.3..24947 085484-3489  4947 0 85484-3489 302.43.83. 108-3489 30 85484-3489 40 8: .3289:5342:74 034899.34.9 .0 -.30 .4.7.: 894. 3/. 304705099.3.7. 7.0 :/09389..42 !% 57 02: 43.49.30 7.4 07 970-.3.0390 :74 03489 4/34834 300 4/ 38:9042 ....900834. 447/3.02574.30 .3.7 9 4.302 /09389.30 .9..30 97:5. 3. 0 :74 030 54970-34 0 7.

30 40: 030870/30 4097..30.40.: 547020 .24 070:7.0 : 87 .34 89. 97.3.4 03.: 2. 97..9 23:90 /4 .4. 45 0.34 7.: 9.30 850. ..909  : 34. ...3 85484-3489 5. 80 54 03.-3489 70:.30 . .  ..: 0 ..4/30.43...44/7 . 70:..30274/90 4/.. 2.4730 .43...3.74-9348.3. 7.32.4 574.8.1:3.74.3489 54.4-7480:-  $:89..3. ./.. 5480-.04 .0.: -7430 904-0 .0:80/547020 030 7..3. ./8. 1:3.4 3 / 3 8:89.302 0894 54...80574.703.49 7.074-34 .1 3 1:3.2.092..074-30 /7 . 4/.5.70/30 3.9..8543.43.0 -.89.4    7:2 70 2.0.0 -.  32.5424 : 97 .90 203.30 420489.....49.8. 4/34834 .31.02 892::8. 87 ....34 7.9 9042 . 47.. 8:89..43. . 4.0 4/.3 85484-3489  .. :3. : 302 .3490 0 20 : :348.3.434 :90 : 3.9 /0. ..4 8570 ./: 897:9:7 :3:9.8 .4 1:3..79 %..904-7.385479 03070 : 02: 8:/0:: -743 :3:9. 47.43.. . 1:3. 3 4/7 . .89.48.30 85484-3489 45. .0 -.89. %.-0908. 8: . 3..3.43.. 5480/..43 3.9 54/ :90.0 8: -7430 4/ 5707../0 .302 :57.2.4-4/3.: 030/0:: 249.30 8: 8 01. .909.43.0 1:3..0 :85489.94.489 .5.3: 547020 .3..2:.3. &942 828: . 90 05489 0 .73 47.8:5749 9420 :44 80 57..083/.32...074-3 20. 03070 : 89. 4 95.0 03.0 -..30 970-.34 .   .0 .074-3085484-3489 4-. /4 /. 54850 :0 807.03.0. 03070 54.3.34.3.73 47.054970-348. 424: .3 4 :.9489 .3 85484-3489 &44 80 30 .74 .385479 8. !4.385479.7.38:89.. . : 030./ 8. 7.4 3 82093 4/ 4 0 7.. 54974 30 0307./0. :57.934:5:99: 3. 4.0 97 ..3. 97..3.0 89... 5704 9.. 0/.3. 54.9 ...7.3 . .30 85484-3489 4/4.0 447/3.34/: 3574-02.3.: 3..0 0 .348570 9 4/4. :27. 1:3.30/4-5489.. 0 .4/9:494. 89.3490 0 3.385479 8. !78.0 -. 3.0 -. 7. 8: ..30 85484-3489 80 24 0 :90.3489 70. 5480/.90 809. 3/. 4/34834 85484-3489 484-.9.: 85484-3489 5729...34 .7. 8543.4 .9..30 85484-3489 8: 85484-3489 70:.899 1:3. 7.074-3: 0307098: 85484-3489 24 0 80 : 34.9.34. /.0 47.9 &57.547. .074-3 .70/.0904-0 24:80 3.:2.572070300 /.34 4. 3.385484-3489: 03.4/30./.43.3.970-.3: 89. 97. .4 8: 1:3.0: 030.89.834 9.0 85484-3489 43.0 ./..2. : 7.0:/8447.023:9.0 5424 :.4834.0 -.. : 030 7.7. .03. 97. 540/3 /04.3 ..834 : 8:89.302 .. %4 0 :74 3. 7.74.. 4/7 .3.:424: 9 '740 . 47. .38 8:89.. 4.

.: 23:9: 570/ : 03.84489. 3. 9080:58:03.97.0. 209.54 3:570-7497 .570/42803082...7 3.: 9025497 .4 20894 .9 4/34834 94507.480-4../.. .302 .5748947:23:90 .79. 4/.0..: 034393:7..7.2-.403.0 .57207 209.8.54.3./0.4 03.2.348. : 90 30 89.9098.3: -494.7 : 03 97 57.7. 209.9:-7489.843.5473 8.438.723:90 5480-34 .:3:9..70/30 3.3.. 934 0/.0 8..    %7 .54 30544 .30-/44/4/. 0 570547: . #0:9. : 030 7... .30.980207:570 03220972..:44: 03 /4 89. %7 ..93.2.: 4/4.89.303.4: 03.2./..309723:90 .7.7..4 542.3.4 54970-..3. 570547: .8.. .7.89..4 /.3 0 . /97. 34 0 4/70/9 90254 97 .

.

.

.

80 43..43.42 57 02:43.                        .309723:9043. .-7423:9...3:85484-3489 . . %7 ..1:3.

  20 4/ 854 .-0 %' ! %# ! !# !% $ ' %%  % % '$                                        :950  :950 :950 :950 :950  :950 :950 :950 :950  706:03. 974. .. 0..7.07 2.989..:0 4. -4 4. 3 -474. 8934. : 93 :-73 2 4.0 2 50 . $03088 414/0                                                              :79488               . -4/4.2:2 $9/ 0.759. 2 -7.3 0/.7 0. 2.2.8 $570.:0 -034.. 3.3 4/0 '. /7. 5. :7  . 2 03 2 %'                  !                    %# ! !# !% $ ' %%                                                                                                                                                                                                          % %                                        '$                            08. 32:2 .0$9.7 0. 89./ 0.793  ./8009 '. 093  89.

 : 93 :-73 2 4.7 0. 8934. 3 -474.0 50 . 3.07 2.. 093  89.7 70/ -7                                   . 0.. -4 4. -7. 5.. /7. 2..7                                     .:0 4. . :7  . 89. -4/4.7 0..793  .:0 -034..  03  20 8 5 4 %'                          !                                           %#                      !                     !#                           !%                       $                    '                                           %%                                                                %                      %                    '$                         2 2 2 2                 .              4 / .2. 974.

-/05:47 7. .     7..1494!3.075$ 7.0 3.. .7093 134 ]3..0 .9008/.0                    . 7 .  ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->