P. 1
Kineziologija Seminar 2011

Kineziologija Seminar 2011

|Views: 583|Likes:
Published by Dino Jelinić

More info:

Published by: Dino Jelinić on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Dijagnostika antropoloških obilježja učenika trećih razreda razredne nastave UVOD Očuvanje i unapređenje tjelesnog i mentalnog zdravlja postaje

imperativ vremena u kojem živimo, a kad su u pitanju djeca, onda to dobiva posebnu težinu. Primjerena tjelesna aktivnost je nezamjenjivo sredstvo u borbi za unapređenje i zaštitu zdravlja, tjelesnog razvoja, razvoja osobina i sposobnosti, usvajanja motoričkih znanja, poboljšanja motoričkih dostignuća, a istodobno je jedno od važnih sredstava duhovnog razvoja (Findak, 1999.). Poznavanjem karakteristika učenika, učitelj planiranjem i programiranjem te izvođenjem nastave pokušava poboljšati odnosno mijenjati antropološki status učenika. Učitelj mora imati spoznaje da je svaki učenik za sebe individua, a jedna grupa učenika razlikuje se od druge grupe. Planiranjem i programiranjem učitelj unaprijed mora predvidjeti odnosno znati kako će realizirati odgojno obrazovni rad sa učenikom kao individuom odnosno sa grupom učenika tijekom školske godine. Prva etapa tematskog planiranja je eksplicitno definirati cilj i zadatke, a dijagnostika antropoloških obilježja učenika osnovni je preduvjet da bi se nastava tjelesne i zdravstvene kulture provodila planski, racionalno i organizirano. Antropološka obilježja su organizirani sustav svih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja i njihove međusobne relacije. Pod antropološka obilježja ubrajaju se antropometrijske karakteristike, motoričke, funkcionalne i kognitivne sposobnosti, konativne osobine i socijalni status. Poznavanje antropoloških osobitosti pojedinih dobnih i spolnih skupina učenika/sportaša/vježbača rekreativaca i temeljnih pokazatelja njihovog zdravlja preduvjet je sigurnog, kvalitetnog i svrhovitog rada u kineziološkoj edukaciji, sportu i rekreaciji (Mišigoj, Duraković 2009). Dijagnostika antropoloških obilježja uopće, a posebno motoričkih sposobnosti, nije smatrala svrhom samoj sebi niti se provodila tek da se utvrdi stanje. Temeljni je cilj bio dobivene podatke uporabiti kao osnov za što egzaktnije programiranje procesa vježbanja i ocjenjivanje postignutog stupnja razvoja motoričkih sposobnosti, kako u školstvu tako i u sportu ( Mraković, 1996). Zašto provodimo dijagnostiku antropološkog statusa? Dijagnosticiranje stanja je temeljni i nezaobilazni preduvjet osmišljavanja daljnjih procedura bilo kojeg procesa (Neljak). U edukaciji dijagnostiku antropološkog statusa provodimo da bi spoznali individualne karakteristike djece i mladeži, razlike unutar razreda (grupe), razlike između regija, razlike između sportaša i nesportaša, upoznali trend razvoja- logitudinalno ili transverzalno, preciznije planirati i programirati nastavni i izvan nastavni proces, kontrolirati učinke nastavnog ili izvan nastavnog procesa, educirali učenike, nastavnike i roditelje. Cilj ovog rada je dijagnosticiranje antropološkim obilježjima učenika trećih razreda koji su uključeni u redovitu nastavu. S obzirom na cilj rada, mogu se postaviti sljedeće hipoteze: H1: u prostoru antropoloških obilježja grupa učenika trećih razreda ne postoji statistički značajna razlika. H2: u prostoru antropoloških obilježja grupa učenika trećih razreda i NORMI ne postoji statistički značajna razlika. METODE ISTRAŽIVANJA Uzorak ispitanika sastavljen je od 104 učenika trećih razreda osnovne škole. Učenici su razvrstani u četiri skupine na način da prvu čine učenici 3A razreda, drugu skupinu čine učenici 3B razreda, treću skupinu čine učenici 3C razreda i četvrtu skupinu čine učenici 3D razreda. Ispitanici su bili uključeni u redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i izmjereni s 11 mjera i testova za procjenu antropoloških obilježja (Mraković,M., Findak, V., Gagro, I., Juras, V., Reljkić, J. 1986.) Antropometrijska obilježja ispitanika utvrđena su mjerenjem: tjelesne visine (ATV), tjelesne težine (ATT), opsega podlaktice (AOP) i nabora nadlaktice (ANN). Motoričke sposobnosti izmjeren su testovima: taping rukom (MTR), skok u dalj s mjesta (MSD), podizanje trupa (MPT), pretklon raznožno (MPR), poligon natraške

(MPN) i izdržaj u visu zgibom (MIV). Funkcionalne sposobnosti provjerene su testom aerobne izdržljivosti, trčanje 3 minute (F3). Dijagnosticiranje antropološkim obilježjima učenika trećih razreda provedena je na način da su prvo prikazati originalni rezultati, deskriptivni pokazatelji grupe, prikazani standardizirani rezultati testova koji su kondenzirani putem aritmetičke sredine i silazno sortirani od najboljeg do najlošijeg rezultata. Grafički je prikazan antropološki profil tri najbolja učenika u razredu. Analiza razlika rezultata cijele grupe provedena je na način da je napravljen t-test za nezavisne uzorke između sva četiri razreda, Pearsonovim koeficijentom korelacije provjerena je povezanost rezultata, a grafički napravljena usporedba rezultata sva četiri razreda s prosječnim vrijednostima Republike Hrvatske. REZULTATI I RASPRAVA U Tablici 1. Prikazani su originalni rezultati antropoloških obilježja učenika 3 A razreda. Uvidom u rezultate može se vidjeti da je 26 učenika izmjereno s 11 mjera i testova za procjenu antropoloških obilježja. Tablica 1. Antropološka obilježja 3 A razreda- originalni rezultati
1 ATV 1302,000 1370,000 1395,000 1280,000 1348,000 1319,000 1353,000 1264,000 1427,000 1278,000 1386,000 1278,000 1378,000 1451,000 1340,000 1243,000 1264,000 1395,000 1387,000 1317,000 1341,000 1362,000 1329,000 1246,000 1430,000 1400,000 2 ATT 220,000 300,000 405,000 235,000 355,000 240,000 380,000 240,000 375,000 240,000 360,000 200,000 295,000 350,000 360,000 180,000 245,000 335,000 350,000 270,000 265,000 280,000 250,000 190,000 370,000 300,000 3 AOP 170,000 185,000 218,000 170,000 192,000 176,000 217,000 175,000 206,000 178,000 200,000 161,000 180,000 202,000 208,000 185,000 174,000 205,000 195,000 184,000 183,000 182,000 184,000 165,000 205,000 182,000 4 ANN 4,000 7,000 19,000 8,000 17,000 5,000 14,000 9,000 14,000 4,000 11,000 6,000 10,000 7,000 19,000 5,000 8,000 16,000 9,000 8,000 9,000 12,000 7,000 6,000 10,000 7,000 5 MTR 13,000 16,000 15,000 18,000 16,000 18,000 18,000 16,000 15,000 16,000 15,000 20,000 10,000 18,000 18,000 18,000 18,000 15,000 18,000 18,000 16,000 16,000 19,000 16,000 18,000 18,000 6 MSD 130,000 150,000 128,000 147,000 133,000 133,000 151,000 125,000 135,000 158,000 155,000 165,000 158,000 173,000 130,000 172,000 140,000 126,000 125,000 140,000 150,000 170,000 170,000 120,000 145,000 170,000 7 MPR 40,000 35,000 40,000 39,000 42,000 39,000 40,000 45,000 39,000 28,000 35,000 37,000 43,000 38,000 39,000 31,000 23,000 26,000 25,000 35,000 30,000 30,000 28,000 40,000 38,000 42,000 8 MPN 156,000 296,000 304,000 216,000 340,000 163,000 162,000 220,000 315,000 181,000 209,000 197,000 237,000 163,000 258,000 149,000 200,000 200,000 186,000 183,000 238,000 198,000 140,000 139,000 249,000 154,000 9 MIV 45,000 13,000 6,000 11,000 5,000 18,000 16,000 27,000 10,000 24,000 16,000 26,000 15,000 40,000 10,000 23,000 12,000 11,000 11,000 26,000 13,000 11,000 35,000 56,000 11,000 24,000 10 MPT 31,000 15,000 25,000 15,000 16,000 16,000 37,000 30,000 33,000 30,000 32,000 32,000 25,000 32,000 34,000 37,000 40,000 35,000 32,000 36,000 36,000 30,000 34,000 29,000 29,000 31,000 11 F3 635,000 610,000 490,000 520,000 575,000 595,000 560,000 490,000 560,000 640,000 535,000 610,000 520,000 615,000 515,000 620,000 545,000 501,000 549,000 566,000 560,000 555,000 515,000 525,000 545,000 607,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Osnovni statistički parametri ispitanika 3A razreda Tablica 2. može se vidjeti da je distribucija vrijednosti podataka normalna. Navedena tvrdnja temelji se na činjenici da vrijednosti mjera asimetrije krivulje i izduženosti krivulje ne variraju značajno od graničnih odstupanja. U tablici se mogu vidjeti i aritmetička sredina, minimalni, maksimalni rezultat i standardna devijacija za 11 varijabli antropoloških obilježja Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji antropoloških obilježja 3A razreda

000 23.116 -1.653 0.135 0.191 -1.375 1.116 -0.532 -0.666 -0.000 640.305 -0.258 0.000 1451.666 0.492 -0.240 -1. Drugi je učenik 7 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od o.056 0.20407 -0.000 405.537 -1.044 0.112 -2.064 0.86718 -1.044 0.296 -0.115 26 35.066 1.714 0.550 1.000 45.327 0.536 0.636 -1.184 0.176 1.282 -0.296 -0.177 -0. Kondenzacija rezultata Tablica 4. a 14 učenika ispod prosjeka.144 -0.333 10 MPT 0.522 1.304 -0.787 1. Tablica3.044 0.504 0.484 0.003 -0.109 0.367 -0.148 0.460 0.29695 -0.327 -0.028 -1.665 -2.08567 56.282 0.22064 -0.602 5 MTR -1.957 -0.000 40.75538 -0.043 0.296 0.449 1.738 -0.769 26 9.894 0.550 -1.120 -0.296 1. po izračunatoj prosječnoj z-vrijednosti ukazuju da najbolja tri učenika u 3 A razredu učenik 14 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od 0.715 -0.829 0.082 -0.940 1.654 26 16.714 -0.700 1.476 0.35480 0.082 -1.778 -1.785 -0.980 2 ATT -1.602 2.176 -0.386 0. Varijabla poligon natraške (MPN) je obrnuto skalirana jer najmanja numerička vrijednost predstavlja najbolji rezultat.049 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tablica 4.000 120.653 0.666 6 MSD -0.213 -1.666 0.833 -0.665 0.762 -0.05844 44.38551 -1.586 -1.90451 -1.386 1.240 -0.947 1.986 -0.Deskriptivni pokazatelji antropoloških obiljež ja 3A razreda Variable ATV ATT AOP ANN MTR MSD MPR MPN MIV MPT F3 broj učenika aritmetička sredina minimalni rezultatat maksimalni standardna rezultat dev ijacija asimetrija distribucije izduženost distribucije 26 1341. Silazno sortirani rezultati .000 173.607 1.714 0.367 4 ANN -1.666 -0.700 -0.476 -0.512 0.84714 1.837 -0.666 0.403 7 MPR 0.71300 -0.001 1.254 -0.923 1243.860 -0.666 0.208 2.929 -1.765 -2.940 -1.86506 -0.079 -0.492 -0.359 0. Prije kondenzacije rezultata varijabla poligon natraške (MPN) koja je obrnuto skalirana pomnožena je sa -1 odnosno promijenjen je predznak.25106 -0.700 -1.000 161. napravljena je na osnovu aritmetičke sredine 11 varijabli.207 0.296 0.550 0.107 0.559 -0.71320 4.731 26 19.098 0.787 1. Standardizirani rezultati antropoloških obilježja 3A razreda 1 ATV -0.375 -0.013 0.680 -0.032 -1.15099 2.173 0.929 -0.947 0.260 -0.813 1.697 -0.036 0.556 1.122 3 AOP -1.780 0.228 -1.657 -1.881 1.52.000 59.622 0.260 -0.673 1.770 -0.002 -0.829 0.749 1.780 0.896 -1.40856 2.403 1.07994 17.332 -0.333 1.751 -0.000 19.313 -0.228 1.333 -1.494 0.579 -0.714 1.327 0.923 26 187.148 0.120 -1.621 -0.986 -1.408 -0.000 10.947 -1.258 -0.375 1.148 -0.692 26 559.000 4.107 -0.906 1.611 1.698 1.851 -0.056 -0.131 0. prikazani su standardizirani rezultati antropoloških obilježja 3A razreda.079 -1.228 -1.778 -0.321 0.666 0.097 0.69 i treći učenik broj 26 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od 0.181 -1.09762 0.04743 0.381 0.043 8 MPN 0.035 1.327 0.183 -1.000 340.787 1.777 1.002 -1.770 0.782 0.035 0.288 -0.881 -0.082 0.704 -0.666 -0.31822 0.269 -0.833 0.052 -0.423 0.209 1.098 -0.876 0.243 0.069 0.42211 -1.777 0.339 -0.520 -0.000 15.877 -0.541 -0.602 -0.000 490.107 -0.098 -0.336 -0.712 0.296 -0.993 9 MIV 2.05862 1.752 0.181 0.57941 7.654 26 209.305 1.000 56.146 -0.382 1.221 1.394 0.11599 12.303 0.01669 0.110 -1.414 -0.860 1.94053 15.572 -0.079 -0.546 1.666 -0.602 2.359 -1.745 -1.011 0.698 0.890 1.62763 0.032 -1. Kondenzacija rezultata Tablica 5.654 26 291. Silazno sortiranje učenika Tablica 5.924 -1.440 -0.240 -0.185 -2.559 0.700 0.185 11 F3 1.000 180.896 0.069 0.02546 6.000 218. Z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli ukazuju da 12 učenika imaju rezultate iznad prosjeka.666 0.894 0.181 -0.460 -0.434 -1.666 -1.001 -0.131 -0.550 -0.000 5.890 0.700 0.091 0.808 26 29.047 0.227 -0.173 0.243 1.296 -0.700 0.097 -0.000 20.541 -1.863 0..615 26 146.97758 -1.876 1.605 -0.303 0.160 -0.610 -0.240 -0.122 1.52340 65.336 0.469 0.403 -1.02067 U Tablici 3.000 139.002 1.342 -0.87.666 0.610 1.486 0.534 -0.305 0.107 0.333 -0.777 -0.627 -3.65444 0.287 -1.777 0. Slika 1.

011289701 -0.379952231 -0. tjelesna visina.193323842 -0.308925543 -0.4 0.0495331157 17 -0.180057718 12 0.29868369 -0.693139039 0. primjetne su razlike u testovnim vrijednostima tri najbolja učenika.379952231 9 0.8 0.1 aritmetičke sredine v arijabli 1-11 1 -0.6 aritmetičke sredine varijabli 0.121137325 -0.161341602 0.151015905 0.0 0. U morfološkim obilježjima učenika broj 14.0497661254 -0. Interval Uvidom u grafički prikaz antropološkog profila 3 najbolja učenika Slika 2.272564608 0. Grafički prikaz z-vrijednosti silazno sortirani Mean Plot of aritmetičke sredine varijabli grouped by učenik Spreadsheet12 2v*52c 1.011289701 13 -0.8767728 15 0.151015905 24 -0.193323842 6 -0. težine i opseg podlaktice iznad prosjeka a ispod prosjeka nabor nadlaktice.0758852176 21 -0.272564608 26 0. fleksibilnosti i repetitivna snaga iznad .2 0.2 -0.180057718 0.0048466043 -0.8767728 0.308925543 3 0.161341602 10 -0.95 Conf.183425125 -0.272379213 -0.0 -0.0497661254 19 -0.0048466043 23 0.693139039 8 -0.527798996 1 aritmetičke sredine varijabli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0.314258695 14 0.29868369 25 0.240949705 16 0.272379213 7 0.121137325 2 -0.396395767 -0.176618891 11 0.0758852176 0.527798996 0.0495331157 0.6 14 7 26 15 9 20 3 22 19 10 5 24 13 17 25 11 23 16 12 18 1 21 6 2 8 4 učenik Mean Mean±0.0479561992 4 -0.0479561992 0.0513122492 -0..176618891 -0.538279304 2 učenik 14 7 26 25 15 11 9 23 20 16 3 12 22 18 19 1 10 21 5 6 24 2 13 8 17 4 Slika 1.396395767 18 -0.183425125 22 -0.4 -0. brzina pokreta.538279304 5 -0.240949705 0.314258695 -0.0513122492 20 0. Motoričke karakteristike.

U 3 A razredu u morfološkim obilježjima vidljivo je da u varijablama ATV -visine i ATT-težine učenici su ispod prosjeka ali u AOP-opsegu podlaktice i ANN-kožnom naboru iznad prosjeka. U svim motoričkim karakteristikama je iznad prosjeka a osobito u varijablama eksplozivne snage fleksibilnost i koordinacije.500 1. Preporuka bi bila da se učenik bavi rvanjem. statičkoj snazi ruku i ramenog pojasa. kožni nabor i opsega podlaktice vrijednosti su dosta visoko iznad grupe. Preporuka bi bila da se učenik bavi rukometom.7.poligon natraške i varijabli funkcionalne sposobnosti F3. U svim motoričkim karakteristikama je iznad prosjeka. težini u prosjeku grupe a kožnom naboru nadlaktice.000 učenik 14 0. Već letimičnim uvidom u rezultate usporedbe učenika trećih razreda i normi primjetne su razlike.000 1. MPN. 3 D razred u morfološkim obilježjima u varijabli ATV-visina tijela je iznad vrijednosti Normi. Učenik ima i visoku vrijednost aerobnih sposobnosti.podizanje trupa. U prosjeku ili ispod prosjeka su u varijablama MSD -skok u dalj. U varijablama motoričkih sposobnosti učenici su ispod norme osim u varijabli MPT – podizanje trupa i varijabli funkcionalne sposobnosti F3 trčanje 3 minute. Aerobna izdržljivost je iznad prosjeka. U motoričkim sposobnostima iznad prosjeka su u svim varijablama. U funkcionalnim sposobnostima učenici su nešto iznad Norme.taping rukom. Prikazane su usporedbe Normi i 3A. 3C i 3D razreda u varijablama antropoloških obilježja. koordinacija. Funkcionalne sposobnosti su iznad prosjeka.3 3 A razreda 2. Grafički prikaz antropološkog profila 3 najbolja učenika Antropološki profil učenika 14.trčanje tri minute.000 učenik 7 učenik 3 U slikama od 9.prosjeka a ima visoke vrijednosti u testovima eksplozivnoj snazi. osim varijable MPN. 7 u morfološkim obilježjima visine tijela je u prosjeku grupe . do 19. Kod motoričkih sposobnosti učenici su ispod prosjeka u svim varijablama osim varijable MPR-pretklon raznožno koji je izrazito visok.poligon natraške i MPT. Preporuka bi bila da se učenik bavi gimnastikom. težine.500 -1. Učenik br. Učenik br. 3B razred u morfološkim obilježjima učenici su u svim varijablama iznad prosjeka. MPR.000 ATV ATT AOP ANN MTR MSD MPR MPN MIV MPT F3 -0. opsega podlaktice ispod prosjeka. Funkcionalne sposobnosti su u prosjeku. . Slika 2.izdržaj u visu.pretklon raznožno. 3B. MIV. osim test statičke snage. a u drugim varijablama ispod prosjeka. 26 Iznad prosjeka je u visini. Razred 3C u morfološkim obilježjima ispod prosjeka su učenici u svim varijablama osim u ANN –kožnom naboru koji je u prosjeku. U motoričkim sposobnostima iznad prosjeka su u varijablama MTR.500 0.

kožni nabor 12 10 8 6 4 2 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 13. Grafički prikaz tjelesne visine ATV. Grafički prikaz poligona natraške MPN.pretklon raznožno 42 40 38 36 34 32 N norma A razred B razrd C razred D razred Slika 16.Slika 9. Grafički prikaz skoka u dalj MSD -skok u dalj 160 150 140 130 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 15.tjelesna visina 1370 1360 1350 1340 1330 1320 norma A razred B razred C razred D razred Slika 10. Grafički prikaz tapinga rukom MTR.opseg podlaktice 190 N norma 188 186 184 182 A razred B razred C razred D razred Slika 12. Grafički prikaz opsega podlaktice AOP. Grafički prikaz pretklona raznožno MPR.taping rukom 19 18 17 16 15 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 14.poligon natraške 225 220 215 210 205 200 195 190 N norma A razred B razred C razred D razred . Grafički prikaz kožnog nabora ANN.tjelesna težina 320 310 300 290 280 N norme A razred B razred C razred D razred Slika 11. Grafički prikaz tjelesne težine ATT.

taping rukom. Razred 3C i 3D statistički značajno se razlikuju u varijablama MSD. Statistički značajna razlika je i u aerobnim sposobnostima učenika. Do statistički značajne razlike došlo što 3 D razred ima najmanji kožni nabor.podizanje trupa.trčanje 3 minute 600 400 200 0 N norma A razred B razred C razred D razred T-testom za nezavisne za uzorke Tablica 21.podizanje trupa.26. 3B i 3D. Grafički prikaz podizanje trupa MPT.podizanje trupa 40 30 20 10 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 19. utvrdili smo statistički značajne razlike artimetičke sredine dviju grupa u jednoj varijabli.pretklon raznožno i MPT. 3C i 3D razreda. . Grafički prikaz izdržaj u visu MIV izdržaj u visu 40 30 20 10 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 18. U razlici razreda 3B i 3C u varijabli MPR -pretklon raznožno. U razredima 3A i 3D statistički značajna razlika je u varijabli MIV. repetitivne i eksplozivne snage.izdržaj u visu. Grafički prikaz trčanje 3 minute F3.trčanje 3 minute statistički značajna razlika je u razredima 3A i 3D.Slika 17. MPR-pretklon raznožno i MIV-izdržaj u visu . fleksibilnosti i brzine pokreta ruku. U varijabli F3. U morfološkim karakteristikama statistički značajna razlika postoji u varijabli ANN – kožni nabor između razreda 3B i 4D. a kod motoričkih sposobnosti pod utjecajem statičke. Razredi 3B i 3C razlikuju se u varijablama MPR. 3Ci 3D. Uvidom u rezultate statistički značajna razlika u morfološkim karakteristikama nastala je utjecajem potkožnog masnog tkiva.skok u dalj i MPT. U motoričkim sposobnostima statistički značajne razlike su u razredima 3A-3B u varijablaam MTR.

Provedena dijagnostika antropoloških obilježja ukazuje za ovaj uzorak sljedeće: Odbacuju se hipoteze H1 i H2 jer postoji statistički značajne razlike u antropološkim obilježjima grupa učenika i grupa učenika i Normi. (ur. 3D razredu 7. usmjeriti učenika u odgovarajući školski sport ili roditeljima prikazati razvoj učenika. 4. u 3B razredu učenici 20.. 169. D. Findak. 14. Zijad Duraković (2007) Antropološke i zdravstvene pretpostavke rada u kineziološkoj edukaciji. Grafičkim prikazom vidljivi su učenici koji su iznad prosjeka grupe ili ispod prosjeka... usporedba razreda i Normi sprovedena je u cilju ukazivanja dijagnoze i razlika između grupa da bi se one uvažile pri izradi kvalitetnog nastavnog plana i programa četiri grupe koje smo dijagnosticirali. V. (1996) Dijagnostika motoričkih sposobnosti učenika –sportaša U zborniku: III konferencije o sportu Ape-jadran. Findak. str. Poreč.. Standardiziranim rezultatima koji su kondenzirani putem aritmetičke sredine 11 varijabli i silazno sortirani ukazuju na rezultate z-vrijednosti učenika. Findak. M. Antropološkim profilom učenika mogu se vidjeti morfološke karakteristike. Zagreb: Hrvatsko-pedagoški književni zbor i fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. sportu i rekreaciji U: Findak. 3. Dijagnostika 104 učenika. Na osnovu antropološkog profila učenika može se formirati nastavni plan i program učenika odnosno grupe. Usporednim vrijednostima Normi i četiri razreda u antropološkim obilježjima analizirale su se razlike u pojedinim varijablama. (str. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. gdje smo dobili broj učenika s boljim odnosno lošijim rezultatima. Poreč: Hrvatski kineziološki savez.. Može se vidjeti najbolji učenici u 3A razredu su učenici br.. Analizom razlika t-testom za nezavisne uzorke došlo se do spoznaje u kojim varijablama se statistički značajno razlikuju dva razreda.ZAKLJUČAK Provedena je dijagnostika antropoloških obilježja na uzorku 104 učenika trećih razreda osnovne škole. 55-62)..V. (1992) Kineziološki priručnik za učitelje Zagreb: Hrvatsko-pedagoški književni zbor i fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. M. u 3C razredu 18. U tu svrhu ispitanici su izmjereni s 11 standardnih varijabli za procjenu antropoloških obilježja. Mišigoj-Duraković. Školska knjiga Zagreb 2.) Zbornik radova 116. 2007. Pearsenovim koeficijentom korelacije došlo se do spoznaje o statističkoj povezanosti dvije varijable.Neljak. Zagreb . Metikoš. M.. D. Preporuka za najbolje učenika bila je prema sportovima koji se nalaze unutar školskog sporta. ljetne škole Kineziologa RH.7 i 26. Kineziološki fakultet u Zagrebu 6. 22 i 18. Zagreb 5. (2009) Kinantropologija.. V. str. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Matković. Deskriptivni pokazatelji ukazuju da iako se radi o istom uzrastu učenika da postoje razlike u varijablama unutar četiri grupe i da pri planiranju i programiranju moramo uvažiti specifičnosti grupe. Mraković. B.1 i 19. Metikoš.. Marjeta Mišigoj-Duraković. motoričke i funkcionalne sposobnosti učenika u odnosu na grupu. Zagreb. Mraković.. ( 1989) Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb. 269. M. (1996) Funkcionalna dijagnostika U zborniku: III konferencije o sportu Ape-jadran. LITERATURA 1. Mraković. 7. (1996) Primijenjena kineziologija u školstvu . V. B. 5 i 10.

"Antropološka obilježja su organizirani i međusobno povezani sustavi osobina. Sve varijable obuhvaćaju najbolje indikatore pojedinog obilježja i moguće ih je primjenjivati tijekom cijelog školovanja za oba spola. Bez sustavne provjere tranzitivnih stanja ne može se dobiti kvalitetan uvid u njihovu transformaciju. Početak vrednovanja antropoloških obilježja predstavlja inicijalno provjeravanje.) Bitno je provjeravanja provoditi u vremenskim razmacima koji su u postojećim uvjetima dovoljni za promjenu stanja pojedinih antropoloških obilježja. a ne dobiva se niti povratna informacija o očekivanim i željenim učincima rada učitelja i učenika. konativne osobine i socijalno status. Praćenje i provjeravanje tranzitivnih stanja antropoloških obilježja učenika treba provoditi tranzitivnim provjeravanjima. koja su izmjerena i u ovom istraživanju.2. a velika pozornost im se posvećivala još od vremena Hipokrata. Prije tisuću godina javljaju se . Učitelji samostalno i ovisno o situaciji odlučuju hoće li tranzitivna provjeravanja provoditi jedanput mjesečno. od osobite je važnosti praćenje i provjeravanje antropoloških obilježja učenika. odnosno pomaci antropoloških obilježja učenika. kao i efekata rada u tom odgojno-obrazovnom području. ali obveza je da provjeravanja budu na početku školske godine. motoričke. odnosno tijekom cijele školske godine. To su antropometrijske osobitosti. 2001." (Prskalo. Antropometrijske (morfološke) značajke Morfološke karakteristike ljudskog tijela odavno su predmet praćenja i istraživanja. kako bi se utvrdilo inicijalno stanje. 2001. b) motoričke sposobnosti. (Findak.5. odnosno po jedan instrument za svako obilježje. provoditi korekcija programa ili intervencija u programiranju procesa tjelesnog vježbanja.2. sposobnosti i motoričkih znanja.: 73) Za što točniju procjenu ostvarivanja ciljeva i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture. U sklopu ovog istraživanja obuhvaćene su: a) antropometrijske (morfološke) značajke. svakih nekoliko mjeseci ili rjeđe. funkcionalne i kognitivne sposobnosti. c) funkcionalne sposobnosti. 5. ne može se adekvatno upravljati transformacijskim procesima. te na kraju školske godine da se utvrdi finalno stanje.1. Opis varijabli U istraživanju je korišteno 11 varijabli za mjerenje antropoloških obilježja.

kao što je to slučaj s drugim obilježjima. U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture prilikom mjerenja tjelesne visine potrebna nastavna sredstva i pomagala su antropometar ili visinomjer i slika zadatka.). 1998. 5. Pored toga što se procesima uvjetovanja. Praćenje i provjeravanje antropometrijskih značajki obavlja se pomoću četiri varijable: a) tjelesne visine. a balastna masa što manja. Tjelesna visina (ATV) Tjelesna visina je mjera tzv.1. U regulaciji težine vježbanje ima vrlo značajnu ulogu. Tijekom mjerenja ispitanik (učenik) stoji bos u uspravnom položaju i na ravnoj. tjelesna težina ubraja se u ona obilježja na koja se može značajnije utjecati. odnosno povećavati ju ili smanjivati.2. Bitno je znati koliko koji element ima ukupni udio u opsegu. Opsezi kao mjera ukupne mase tijela (kostiju.(ATV) b) tjelesne težine. čvrstoj podlozi.1. te prehranom. Poželjno je da mišićna masa bude uvjetno rečeno što veća. mišićna masa i potkožno masno tkivo. mišića i potkožnog masnog tkiva) vrlo su zanimljivi za analizu. longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (kostura) koja je odgovorna za rast kostiju u dužinu. podaci o tjelesnoj visini važni su i za proračun poželjne tjelesne mase. d) kožnog nabora nadlaktice. Mjerna . a to je nerijetko slučaj i u društvu 21. Za razliku od visine. te su često bile iskrivljene. a uspješno se regulira također vježbanjem. te je jasno da je veliki interes za ove karakteristike ostao tijekom tisućljeća. te su zbog toga prijeko potrebna kineziološka znanja o funkciji i načinu vježbanja. Dio su antropoloških obilježja definiranih kao osobina za dinamiku rasta i razvoja te značajki građe morfoloških obilježja među koje pripada rast kostiju u dužinu i širinu.prvi pokušaji klasifikacije ljudi u određene konstitucionalne tipove (Dodig. Takve se karakteristike postižu odgovarajućim vježbanjem i to u odgovarajućim intervalima. Glava mu treba biti u takvom položaju frankfurtska ravan bude horizontalna (frankfurtska ravan označava liniju koja spaja donji rub lijeve orbite i gornji rub lijevog vanjskog slušnog otvora). pogotovo mišićna i balastna masa. Potkožno masno tkivo ulazi u ona obilježja na koja se tijekom života može najviše utjecati. iako su njihove poželjne vrijednosti varirale od vremena do vremena. ne može utjecati na promjenu visine. uključujući i tjelesno vježbanje. c) opsega podlaktice. stoljeća.

"T" tjelesnu.1 centimetar ili 0.) Tjelesna visina označava se oznakom "ATV".. a "V" visinu.3 cm).2. 1996. Rezultat se upisuje u milimetrima (na primjer /1/3/5/5/. Rezultat treba očitati u razini gornje stranice trokutastog proreza prstena klizača na antropometru ili uobičajeno na visinomjeru.5 cm ili /0/9/7/3/. Slika 1: Mjerenje tjelesne visine (Findak i sur. kao što se vidi iz Slike 1: Mjerenje tjelesne visine.naprava treba stajati na vodoravnoj podlozi.2. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. što je 135. (Findak i sur. što je 97.: 8) 5. Rezultat se očitava s točnošću od 0. 1992.. Zatim treba spustiti klizač do tjemena ispitanika i očitati rezultat.1. Tjelesna težina . Osoba koja vrši mjerenje stoji s lijeve strane ispitanika i kontrolirati da antropometar bude postavljen vertikalno i neposredno uzduž leđne strane tijela.5 centimetara.

Treba stati na sredinu vage. dok je vaga na vodoravnoj i čvrstoj podlozi.. odnosno težina tijela od 36..1 kg upisuje se kao /3/6/1/. minimalno odjeven. Slika 2: Mjerenje tjelesne težine (Findak i sur. Rezultat se očitava u zaokruženom broju desetih dijelova kilograma. Pomagala koja su potrebna za mjerenje tjelesne težine su medicinska decimalna vaga ili kućna vaga na pero koje posjeduje pomični uteg.Tjelesna se težina tradicionalno smatra standardnim inventarom antropometrijskih mjera koja se upotreblljava za procjenu ukupne mase tijela. Tjelesna težina označava se oznakom "ATT". 1992. "T" tjelesnu. Ako je skala na vagi s najmanjim razdjelom od 0. Nakon svakog desetog mjerenja potrebno je kontrolirati pokazuje li položaj kazaljke bez opterećenja još uvijek 0 kilograma. u uspravnom stavu. 1992.) Na primjer težina tijela od 45. do potpunog smirenja utega.: 9) . (Findak i sur.5 kilograma. kao što se vidi iz Slike 2: Mjerenje tjelesne težine. a "T" težinu. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. tada se očitava rezultat koji odgovara najbližem razdjeljku.5 kilograma. te slika zadatka.5 kg upisuje se kao /4/5/5/. Učenik tijekom mjerenja treba mirno stajati bos.1 ili 0. s najmanjom točnošću od 0.

(Findak i sur. a upisuje se u ukupnom broju milimetara.. Rezultat se očitava s točnošću od 0. Mjeri se na mjestu najvećeg opsega. Prilikom mjerenja učenik treba stajati uspravno. 1996.5. poprečno na os podlaktice. Pomagala koja su potrebna za mjerenje opsega podlaktice čine centimetarska vrpca i slika zadatka. Mjerna traka obavije se oko gornje trećine lijeve podlaktice. Opseg podlaktice Opseg podlaktice se uz tjelesnu težinu upotrebljava kao drugi valjani indikator za procjenu mase tijela.) Na primjer . kao što se vidi iz Slike 3: Mjerenje opsega podlaktice. s rukama opuštenim niz tijelo.3.1 centimetar.1. a prije očitavanja rezultata savjetuje se isprobati na nekoliko mjesta.2.

uređen tako da je pritisak na kožu 10 g/mm².: 10) 5. a "P" podlakticu.ako je opseg podlaktice 15. Kožni nabor nadlaktice Kožni nabor nadlaktice je indikator količine masti u organizmu i svrha mu je provjeriti dimenziju potkožnog masnog tkiva.1. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. upisuje se /1/5/9/. kako prikazuje Slika 4: Mjerenje kožnog nabora nadlaktice. Prilikom mjerenja kožnog nabora nadlaktice potreban je kaliper. "O" opseg.2.9 cm. Rezultat se očitava dvije sekunde nakon što je krakovima kalipera uhvaćen kožni nabor masnog tkiva. Slika 3: Mjerenje opsega podlaktice (Findak i sur. Opseg podlaktice označava se oznakom "AOP".. pazeći da se ne zahvati i mišićno tkivo. Tijekom mjerenja učenik stoji uspravno. rukama opuštenim niz tijelo.4. mjerna ljestvica označena u milimetrima. Kožni nabor se prihvati krakovima kalipera. te slika zadatka. 1992. . Osoba koja vrši mjerenje kažiprstom i palcem lijeve ruke uzdužno odigne nabor na stražnjoj strani lijeve nadlaktice (nad muškim tricepsom) na mjestu koje odgovara gornjoj trećini distance između akromiona i vrha olekraona.

na primjer ukoliko je izmjereno 6 mm. 1996.: 11) . a "N" nadlakticu. Rezultat se očitava s točnošću od 1 milimetar i upisuje se u milimetrima.. Mjeri se tri puta.) Upisuje se samo srednji rezultat.jer u slučaju dužeg vremenskog intervala vrhovi kalopera klize i rezultat ne mora biti točan. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. "N" nabor. 1992. Kožni nabor nadlaktice označava se oznakom "ANN". Slika 4: Mjerenje kožnog nabora nadlaktice (Findak i sur. a srednja vrijednost uzima se kao konačna.. (Findak i sur. 7 mm i 8 mm. tada se upisuje /0/7/.

pa kažemo da je plastičan. (Prskalo.2.2. Zbog toga češće dolazi do prijeloma kostiju kod odraslih ljudi nego kod djece. Nasuprot neuhranjenosti. Kosti djeteta su mekše nego u odraslog čovjeka jer je udio vode u njima veći. 2001. One sudjeluju u rješavanju i .2. Motoričke sposobnosti Motoričke sposobnosti su dio antropoloških obilježja koji se odnosi na razinu razvijenosti osnovnih kretnih latentnih dimenzija čovjeka. beskorisno i štetno. Rast i razvoj kostiju vezan je za rad mišića. pa možemo zaključiti kako je nepravilan način života uzrok brojnih problema u djetinjstvu i odrasloj dobi. pa čak i prije nego pubertet započne. Uslijed toga nastaju brojne bolesti i poremećaji kao što su anoreksija. nego su sve češće u pubertetu. Udio mišića u tjelesnoj masi raste od 23 % u novorođenčeta. Masno tkivo ima značajnu ulogu u spolnom razvoju djevojaka u periodu neposredno prije i tijekom adolescencije. a udio mineralnih tvari manji.5. sve je više i pretile djece i ljudi. Dječji organizam se lako mijenja pod utjecajem okoline. Kvalitetno opterećenje dječjeg tijela adekvatnim vježbama potiče povoljniji odnos između mišićne mase. bulimija i slično. 33 % početkom puberteta do 43 % u odrasla čovjeka. Utjecaj kinezioloških podražaja na antropometrijske značajke Rast i razvoj djeteta su podvrgnuti biološkim zakonitostima i utjecaju okoline. Poželjan odnos ne znači uvijek ekstremno smanjenje potkožnog masnog tkiva i povećanje aktivne tjelesne mase. Poželjni odnos mišićne mase prema ostalim komponentama sastava tijela iznosi 40/60 %. Prosječna vrijednost kod djece od šest do osam godina za dječake iznosi od 13 do 15%. a za djevojčice od 16 do 18%. U današnjem društvu pod utjecajem različitih medija stvara se averzija već prema nazivu "potkožno masno tkivo". koštane mase i potkožnog masnog tkiva. te njihova nerazvijenost nasuprot brzom rastu u visinu u periodima dječjeg razvoja često izaziva nepravilno držanje i poremećaje kralježnice.5. 5.) Mišići opružači su posebno važni za pravilno držanje tijela. jer u svijetu u kojem su imperativi apsolutna mršavost i neuhranjenost dolazi do krivih zaključaka da je masno tkivo potpuno nepotrebno. Takve pojave se nažalost ne javljaju samo u adolescenciji i odrasloj dobi. a spas treba potražiti u sportu i rekreaciji. a tu činjenicu treba adekvatno iskoristiti. te pravilnoj prehrani i opuštanju. 27 % u djeteta predškolske dobi.1.

izvođenju motoričkih zadataka i uvjetuju uspješno kretanje. ravnoteža. koordinacija.pretklon raznožno. (Pejčić. debljine do 5 mm i promjera 20 cm. koordinacija . Taping rukom Svrha ove vježbe je procjena brzine pokreta.skok u dalj s mjesta. 6. odnosno rub svake ploče od ruba druge ploče moraju biti udaljeni 61 cm.podizanje trupa iz ležanja pogrčenim nogama. Svaka motorička sposobnost regulirana je odgovarajućim mehanizmima središnjeg živčanog sustava koji njome upravljaju.95).poligon natraške. 2005.taping rukom.2. bez obzira na to jesu li stečene treningom ili nisu." (Pejčić.1. 3. 5. te se mogu izmjeriti i opisati. postoji velika vjerojatnost da će takav pojedinac imati problema u djelotvornom obavljanju svakodnevnih zadataka. Pri tome centar svake okrugle ploče od centra druge ploče mora biti udaljen 81 cm. Istraživanjima motoričkog segmenta antropološkog statusa čovjeka utvrđeno je da se motoričke sposobnosti ne može približno odrediti jednom dimenzijom. Prije izvođenja ove vježbe na dasku izrađenu od iverice zalijepe se dvije okrugle drvene ploče. eksplozivna snaga . odnosno jednim faktorom. 2005. statička snaga. 4. repetitivna snaga . Tako izrađeno pomagalo postavlja se na školsku klupu .izdržaj u visu zgibom. Odgovorne su za praktički beskonačan broj manifestnih motoričkih reakcija.) Motorička brzina je gotovo u potpunosti genetički uvjetovana (oko . fleksibilnost . statička snaga . brzina . već se govori o multidimenzionalnom pristupu. Ako se motoričke sposobnosti ne razvijaju do razine koju je objektivno moguće postići s obzirom na genetsku limitiranost. "Brzina je sposobnost izvođenja velike frekvencije pokreta u što kraćem vremenu ili izvođenje jednog pokreta što je moguće brže u određenim uvjetima.) Utvrđeno je postojanje većeg broja različitih tzv. Sve ove sposobnosti su vrlo bitne za razvoj ostalih osobina i sposobnosti. repetitivna snaga. Također se neće poticati razvoj ostalih osobina i sposobnosti s kojima su motoričke sposobnosti povezane. eksplozivna snaga. fleksibilnost i preciznost. te su više ili manje povezane s drugim ljudskim sposobnostima. 5.2. primarnih motoričkih sposobnosti koje se uobičajeno nazivaju brzina. Praćenje i provjeravanje motoričkih sposobnosti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se pomoću šest varijabli: 1. 2.

prilagođenu uzrastu učenika. Prilikom izvođenja vježbe učenik sjedne na stolicu i podvuče noge pod stol. Slika 5: Mjerenje tapinga rukom (Findak i sur. Skok u dalj s mjesta "Svrha skoka u dalj s mjesta je procjena eksplozivne snage koja označava sposobnost aktiviranja maksimalnoga broja motoričkih jedinica u jedinici vremena pri realizaciji .: 13) 5. Ne broje se pokušaji u kojima nisu dotaknute obje ploče. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. križno preko lijeve ruke. 1992. odnosno školska klupa treba biti takva da njezina radna ploha bude u razini dna prsne kosti učenika. a "R" rukom. Stolica također treba biti prilagođena učeniku. odnosno štoperica te slika zadatka. Na znak "sad" učenik počinje desnom rukom naizmjenično dodirivati ploče što je brže moguće. odnosno desnu ruku polažu na sredinu daske..2. Osoba koja mjeri broji svaki drugi dodir po onoj ploči od koje je učenik započeo s izvođenjem vježbe. a potreban je i zaporni sat. Ljevaci postupaju obrnuto. "T" taping. Dešnjaci lijevu ruku polažu na sredinu daske. Taping rukom označava se oznakom "MTR". odnosno dvostrukih dodira u zadanom vremenu. Rezultat koji se upisuje je broj uspješnih. Svaki naizmjenični dodir obiju ploča broji se kao jedan (1). te to vrijedi jedan bod. kao što prikazuje Slika 5: Mjerenje tapinga rukom. a desnu na okruglu ploču.2. Na primjer 35 dodira upisije se /3/5/.2. a lijevom naizmjenično dodiruju ploče. Izvođenje vježbe traje 15 sekundi.

1992. Pretklon raznožno . metalna metarska traka. Pri tome odskočište i doskočište svakako trebaju biti u istoj ravnini. dobro je postaviti mjernu traku od 0 do 300 cm uz doskočište. odskočna daska te slika zadatka... Mjerenje se izvodi tako da se učenik (ispitanik) sunožno odrazi s kraja obrnuto postavljene odskočne daske i najdalje što je moguće sunožno doskoči na strunjaču. a najduži skok se upisuje. Razdaljina od crte odraza do najbližeg traga na doskočištu mjeri se metarskom trakom.2. a ispitanik skače bos. na primjer skok od 78 cm upisuje se /0/7/8/. kreda.: 14) 5. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. a mjesto odraza označi se crtom. (Findak i sur.. odnosno samoljepljivom trakom. te je na taj način jednostavnije očitavati dužinu skoka. Nije dopušten dvostruki odraz.) Rezultat se upisuje u centimetrima. a "D" u dalj.2. Zamasi rukama i podizanje na prste dopušteni su prije odraza. Ukoliko postoji mogućnost. Slika 6: Mjerenje skoka u dalj s mjesta (Findak i sur. 1992.3. ravnalo u obliku slova "T". magnezij. potrebno je pete učenika namazati magnezijem. 1996. Ispitanik skače tri puta zaredom. Ukoliko otisci stopala nisu dovoljno vidljivi. Skokove koji su izvedeni nepravilno treba ponoviti. kako prikazuje Slika 6: Mjerenje skoka u dalj s mjesta.: 20) Prilikom mjerenja skoka u dalj s mjesta u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture potrebna pomagala su: dvije strunjače međusobno spojene u dužini. Skok u dalj s mjesta označava se oznakom "MSD".jednostavnih motoričkih struktura s konstantnim otporom ili s otporom proporcionalnim masi tijela." (Findak i sur. "S" skok.

u centimetrima.: 15) 5. Poligon natraške "Svrha ove mjere je procjena koordinacije tijela.4. Neposredno prije mjerenja potrebno je po ravnoj podlozi povući dvije ravne crte dugačke 2 metra. 1992. Zadatak se ponavlja tri puta. (Findak i sur.. oslanjajući se potiljkom. lopaticama i sakralnim dijelom kralješnice o zid. Slika 7: Mjerenje pretklona raznožno (Findak i sur..) Učenik ima zadatak izvesti što duži pretklon tako da vrhovi prstiju bez trzaja klize uz metar po podu. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. dok ispitivač stoji oko 50 cm desno od ispitanika. Tako postavljene ruke spušta na tlo ispred sebe. dok lopatica i potiljak ostaju prislonjeni na zid.Svrha pretklona raznožno je procjena fleksibilnosti koja je definirana kao sposobnost izvođenja pokreta s maksimalnom amplitudom. kao što je vidljivo na Slici 7: Mjerenje pretklona raznožno. definirane kao sposobnost realizacije kompleksnih motoričkih struktura premještanjem cijelog tijela u prostor s preprekama" (Findak i sur. a zatvaraju kut od 45º tako da vrh kuta dodiruje zid. Pomagala koja su potrebna za izvođenje mjerenja pretklona raznožno su drveni krojački metar i slika zadatka.. 1992. Pretklon raznožno označava se oznakom "MPR". 1992.2. Upisuju se sva tri rezultata.2. Osoba koja mjeri postavlja nultu poziciju krojačkog drvenog metra na mjesto gdje učenik dodirne tlo vrhovima prstiju. te ispruži ruke postavljajući dlan desne ruke na nadlanicu lijeve ruke.: 16) . Ispružene noge raznoži toliko da leže na crtama označenim na tlu. a "R" raznožno. "P" pretklon. na primjer 35 centimetara upisuje se kao /0/3/5/. Učenik prilikom izvođenja mjerenja treba sunožno sjesti na tlo.

leđima okrenut smjeru kretanja. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. Zadatak učenika je da na startni znak kretanjem unatrag prepuže prvu prepreku te se provuče kroz drugu. Poligon natraške označava se oznakom "MPN". "P" poligon. Učenik za vrijeme izvođenja zadatka smije pogledom između nogu pratiti smjer kretanja. Visina švedskog sanduka je 50 cm ± 2 cm. a zadatak je završen kada učenik objema rukama prijelje preko ciljne crte. Prije izvođenja na glatkoj podlozi (parketu) potrebno je ucrtati ili samoljepljivom trakom označiti startnu crtu dužine jedan metar.: 17) . Slika 8: Mjerenje pologona natraške (Findak i sur. kako je prikazano na Slici 8: Mjerenje pologona natraške.. Učenik prije izvođenja vježbe treba stajati ispred startne crte. Osoba koja mjeri prilikom izvođenja vježbe hoda uz učenika i kontrolira njegovu izvedbu. pridržavajući prepreke. Mjesta na kojima se postavljaju sanduk i okvir moraju biti označena. Rezultat se upisuje na primjer: 9 sekundi i 5 desetinki /0/9/5/. prostor minimalnih dimenzija 15 x 3 m. švedski sanduk. Tri metra od startne crte postavi se bazni dio švedskog sanduka.Pomagala potrebna za izvođenje vježbe su: zaporni sat. a "N" natraške. te se spustiti u četveronožni položaj. te slika zadatka. te mjeri vrijeme zapornim satom u desetinkama sekundi. 6 metara od startne crte postavlja se okvir sanduka po širini staze. 1992. a na njega gornji. podstavljeni dio. od startnog znaka do opisanog završetka vježbe. Učenik ima pravo na jedno probno izvođenje vježbe bez mjerenja vremena. Na udaljenosti 10 metara od startne crte paralelno označi se ciljna crtu iste duljine.

dodirivanje pritke bradom ili spuštanje brade nije dozvoljeno. Mjeri se vrijeme u kojem učenik izvodi vježbu. stolac. Ispitivač mu treba pomoći da se podigne držeći ga za noge.5. kako prikazuje Slika 9: Mjerenje izdržaja u visu zgibom.: 12) Pomagala potrebna za izvođenje ove vježbe su: preča.2. Izdržaj u visu zgibom Svrha izdržaja u visu zgibom je procjena statičke snage ruku i ramenog pojasa. Očituje se kada čovjek pokušava svladati otpor koji prelazi njegove mogućnosti ili se napreže da bi sačuvao određen položaj u uvjetima kada su nišići napregnuti. Ukoliko učenik u tom položaju izdrži dulje od 120 sekundi zadatak se prekida i upisuje se navedeno vrijeme. magnezij i slika zadatka. dvije strunjače. na primjer za 57 sekundi . Mjerenje se izvodi jednom. ali nema kretanja." (Pejčić. 2005. a tijelo mu je opruženo.2. a učenikov zadatak je da u tom položaju izdrži što je dulje moguće. Učenik se popne na stolac i rukama u širini ramena hvata preču pothvatom. te na nju postavljen stolac. Svako trzanje tijela.5. "Statička snaga je sposobnost dugotrajnog izometrijskog naprezanja mišića. Prilikom upisivanja podataka. zaporni sat. Test se izvodi na preči visine jednog i pol metra ispod koje je namještena strunjača. od početka izdržaja do trenutka kada mu se brada spusti ispod razine prečke. Nakon toga stolac je potrebno maknuti. tako da učenikova brada bude iznad visine preče.

Učenik na strunjači leži na leđima. a "V" u visu. 1996. Ispitivač stoji s desne strane ispitanika.upisuje se /0/5/7/. laktovima dodirnuti natkoljenice i vratiti u početni položaj. koljenima pogrčenim pod pravim kutem. kako prikazuje Slika 10: Mjerenje podizanja trupa. Izdržaj u visu zgibom označava se oznakom "MIV". s dlanovima na suprotnim ramenima. te broji ispravno izvedene postupke podizanja trupa i pri tome pazi na vrijeme izvođenja radnje. Suvježbač treba fiksirati ispitanikova stopala.2. Slika 9: Mjerenje izdržaja u visu zgibom (Findak i sur. koje .: 24) Potrebna pomagala su zaporni sat.2. Zadatak se izvodi u prostoriji minimalnih dimenzija 2 x 2 m. Podizanje trupa "Svrha ove mjere je u procjeni repetitivne snage trupa. Ispitanik se na znak za početak izvođenja vježbe treba što brže podizati u položaj sjeda. a stopala mu trebaju biti razmaknuta u širini kukova. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost.: 18) 5.6.. koja se definira kao sposobnost dugotrajnog rada mišića trupa u izotoničkom režimu naprezanja. strunjača i slika zadatka.. Ruke učenika trabaju biti prekrižene." (Findak i sur. 1992. "I" izdržaj.

3.2. Funkcionalne sposobnosti ..traje jednu minutu.2. a utjecaj na njihov razvoj moguć je i tijekom cijelog života. pa i fleksibilnost. Broj ispravno izvedenih postupaka upisuje se na primjer 41 /4/1/. Podizanje trupa označava se oznakom "MPT". One sposobnosti koje su više urođene potrebno je ranije razvijati (već u najranijem djetinjstvu).7.: 19) 5. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. eksplozivna snaga. Utjecaj kinezioloških podražaja na motoričke sposobnosti Motoričke sposobnosti nemaju istovjetne koeficijente urođenosti. Sposobnosti koje su pod manjim stupnjom urođenosti također treba razvijati već u djetinjstvu. "P" podizanje. Slika 10: Mjerenje podizanja trupa (Findak i sur. a "T" trupa. 5. Znatno su više urođene brzina. a druge više pod utjecajem procesa tjelesnog vježbanja. nego repetitivna i statička snaga.2. jer će njihov razvoj ranije i završiti (okvirno najkasnije završetkom srednjoškolskog obrazovanja). koordinacija. odnosno neke od njih su tijekom života manje. 1992.

pa i aerobne izdržljivosti. vrlo važan za aerobnu energetsku sposobnost. dok za učenike viših razreda osnovne škole i učenike srednje škole traje 6 minuta. povećenja raspona regulacije i uspostavljanja ravnoteže nakon napora. kako bi od najranije dobi postali svjesni da je potrebno svakodnevno vježbati. Povezane su s efikasnošću sustava za transport kisika (aerobni kapaciteti) i učinkovitost anaerobnih mehanizama. odnosno cikličke aktivnosti povoljno utječu na povećanje aerobnog kapaciteta. (Findak. stabilnost i regulaciju tzv. To je uzrok nastajanju poremećaja u radu i strukturi unutarnjih organa. 2001. U tom smislu valja odgajati djecu i mladež. a posebice organi koji ulaze u srčano-krvožilni i dišni sustav. odnosno sposobnost oslobađanja energije u stanicama koja omogućava održanje homeostaze i odvijanje specifičnih funkcija pojedinih dijelova organizma. a svakodnevno vježbanje im roditelji. a vrlo lako i brzo se gubi. Ukoliko se ne vježba funkcionalne sposobnosti opadaju i nastaju brojne tegobe.) Za učenike razredne nastave trčanje treba trajati 3 minute. a u nekim čak slučajevima isključivo vježbanjem. teže postiže. Na funkcionalne sposobnosti se može utjecati tijekom cijelog života." (Prskalo. može se učinkovitije mijenjati pod utjecajem stimulusa cikličkog tipa. a posljedice su brojne: od preranog starenja i umiranja stanica. upravo su funkcionalne sposobnosti odgovorne za razinu. 2001. sustava za transport energije u čemu sudjeluju brojni unutarnji organi. a nasuprot tome ukoliko se pravilno vježba pospješuje se rad svih organa te se tako sprečavaju poremećaji. odgajatelji i obrazovni sustav trebaju omogućiti. Vrlo je važna spoznaja da se poželjna razina funkcionalnih sposobnosti. preko taloženja masnog tkiva do dijabetesa i srčano-krvožilnih smetnji.: 85) Drugim riječima. vrlo lako održava. Takve je aktivnosti relativno lako provoditi u gotovo svim uvjetima rada. često povećanjem upravo funkcionalnih sposobnosti. Najprimjerenije je da se procjena funkcionalnih sposobnosti učenika (opće aerobne sposobnosti) obavlja pomoću trčanja. Upravo je zato vrlo bitno sve učenike adekvatno uputiti u način održavanja vlastitih funkcionalnih sposobnosti. . Takve tegobe mogu se značajno spriječiti odgovarajućim vježbanjem. a čovjek ih pomoću vježbanja može regulirati. "Funkcionalne sposobnosti su sposobnosti regulacije i koordinacije funkcija organskih sustava. a na učenike djeluju motivirajuće. Ove sposobnosti označavaju sposobnost primitka i transporta energije.Jedan od ključnih problema neaktivnog čovjeka današnjice nastaje uslijed poremećene ravnoteže između unosa i potrošnje energija. Sustav za transport kisika. od kojih je krajnja posljedica infarkt. O njima ovisi život i rad svake stanice ljudskog organizma.

2. Rezultat se mjeri u prijeđenim metrima unutar 3 minute.1. Trčanje započinje iz položaja visokog starta. Kao mjesto izvođenja najadekvatnija je atletska staza ili ravna površina s oznakama najmanje na svakih 20 metara. a prekidom se ne smatra ukoliko učenik dio staze svlada i hodanjem. . odnosno štoperica. Trčanje tri minute Kao pomagalo potreban je zaporni sat. a preporučljivo je i nakon svakih 10 metara. Trčanje tri minute označava se oznakom "F3". a "3" broj minuta. pri čemu "F" označava funkcionalnu sposobnost. kako se zbog velikih ambicija ne bi dogodilo da počnu prebrzo trčati i ubrzo stanu. posebno za svakog učenika. Zbog toga je preporučljivo da učitelj ili neki stariji učenik trči prvu minutu pred učenicima diktirajući odgovarajući tempo trčanja. Bitno je da učenik kontinuirano svlada prostor u 3 minute.3. Za učenike razredne nastave važno je odrediti tempo trčanja.5. te se upisuje na primjer 430 metara /4/3/0/.

1 19.8 28.4 39.5 1273 3 20.8 24 45 14.5 23.365 30.6 2275 14 Valid N Variable ATV AOP ANN MTR MPN MPR MPT MSD MIV F6 OTT OMM OBMI OMT OMET OVIS Var20 Mean Median Mode 26 171.6 24 40 10.38 65 28 180 8.753666 -0.600 4.1 1334 3 27.6 35.4 1417 2 25.2990 0.3 20.5 20.2 19.2855 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Desc riptive Statistics (Spreadsheet1) 1 2 3 ime god spol kašljević 2ž dramac 2ž jurišić 2ž vukelić 2ž benković 2ž šakić 2ž naglić 2ž bodlović 2ž letinč ić 2ž starč ević 2ž starč ević n 2ž borovac 2ž stilinović 2ž božičković 2ž troha 2ž guštin 2ž žubrinić 2ž mišović 2ž majer 2ž martinčić 2ž vukelić 2ž ković 2ž pavelić 2m pleša 2m brkljačić 2m jelinić 2m 4 ATV 157 163 177 167.9 34.4 17.123 21.146597 Kurtosis -0.6700 60.4 1901 7 33 1333 3 39.542967 1.9 1225 2 32.2 15 36 10.44 81 45 171 53 1050 55.898069 9 1.5 169.2 36.4 19 33 8.9 33 35 13.3 23.03 1524 99.000 244.500 5.7 22.6 24.123154 1 20.404 170.141602 2.500 Multiple 26 22.000 28.8 19 36 18 80 38 154 7.808 40.3 35 31 25.672382 2 7.500 10.000 2.6 21.34 72 35 136 10 1176 70 24.5 60 42 196 49 1344 67 30.34 8 7.7 19.8296 0.5738 1.91 1702 109.451416 2 51.5000 36.5 37 14.3274 0.4 1271 2 26.9 32 38 10.500 Multiple 26 14.7 29 33.640 Multiple 26 63.250 Multiple 26 29.000 17.7 25.000 1050.5 160 157 168 173.530776 1.150 Multiple 26 23.050 Multiple 26 30.7 1232 1 41.5 27 30 15.154 1092.3 26.5 167 170 182.28 75 48 171 40 1218 55.808 23.660619 2 20.0000 55.000 7.5 167.8 27.5 9.7 33.5 35 8.500 Multiple 26 37.8 20.000 3.5000 46.998227 2.13 40 30 150 5.5 23 21 21 26 21 23 22 23 23 24 23 21.2913 0.4 27.794761 -0.72 45 41 160 7 1050 57.000 23.3864 1.5 20.72 50 20 150 13 1050 51.250 27.000 9.6 19 30 15. Skew ness of Mode 2 157.635 61.172360 .723335 5.4 31 34 15.0000 191.466344 0.81 74 40 145 14 1050 60 29.5 22 22.2 21.5 63 55 236 16.8 1263 4 30.3400 2275.000 3.2 1258 3 34 1431 4 20.000 388.3 1307 3 35.6 29 40 13.754448 1.134674 4 20.385 35.3 29.81 61 27 185 12.15 50 27 134 9 840 71.810287 0.193 13.3 1312 3 27 1473 3 27 1266 3 25.9 2166 10 24.9 36 36 15.0000 14.360250 2 118.4994 0.658 27.3 10.5 37 11.68 82 36 174 43 966 61.9 1424 4 27.000000 0 Frequency Minimum Maximum Std.5 33 33 21.93 1050 60.00000 26 35.289284 -0.0000 236.9 25.2 35 31 16 74 20 118 10 882 114.000 3.08 1260 68.6 20.979266 2 18.5 20.585749 7 21.94 90 36 183 20 1134 51.096 23.00000 26 170.5 22 24 23 33 29 26 31 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ANN MTR MPN MPR MPT MSD MIV F6 OTT OMM OBMI 23 35 9.4 25 24.225394 6.73 1890 60 46.4763 -0.5 39 12.96 65 40 175 10 966 67 23.5 36.000 9.403349 1 8.400 9.4 1446 4 24.7 1187 3 38.150 4.5 165 191 190 181 187 5 AOP 23 25 28 22 24.5 171 171.9 17 18 19 20 OMT OMET OV IS Var20 13.9 30 23.731 62.513 1333.000 40.9 26.7 18 39 12.6478 1.000 3.0000 1890.700 19.000 12.84 46 40 154 4.00000 26 1382.8 1477 5 26.6 1490 2 39.085580 -0.94 58 46 187 8 1050 69.346 172.500 Multiple 26 4.057442 4 40.9 65 20 165 10 1134 57.0888 1.4 27.5 20.6 20.257830 0.8 1524 1 38.9 27 31 24.4 1279 2 29.7817 -0.4 18.4239 0.5 179 170 164 172 162 173.8983 2.2 30.5888 1.0000 45.9 25.9 19 38 12.9 20 21 34 12.7 20 30 20.5000 25.250 19.0000 90.27 1050 118.28 62 44 190 60 1260 54 30.2 1361 5 53.5 30.3 19 37 11.5000 36.Dev.000 Multiple 26 24.8000 53.000 26 68.793584 2.67 1050 51.025439 3 30.5 30.00000 26 1161.78 60 45 180 38 1302 57.516081 4 4.0000 33.915025 8 840.94 60 37 179 45.536 13.5 18.72 54 50 190 18 840 75.4000 118.7103 0.9 19.39 1218 54 34.53 65 53 130 15 1134 65 32.00000 26 23.64 60 40 236 49.573908 5 9.

047678 -0.020418 1.42042 -1.179597277 -0.345033 1.25354 0.101447 -0.789758 -0.248132419 -0.57793 -0.232359 2.57778 0.36658 0.404035 -0.04103 -1.959046 0.0858 -0.34409 1.79995 1.82051 0.40027 -0.747385 0.688552 -0.05538 1.4261 0.225745 -0.0792402218 22 -0.02183 0.833042 1.241433755 0.633051 0.186351243 21 0.225733 7 MTR -0.22152 -0.28471 0.96705 -0.63909 -0.010355 0.79736 0.15119 1.99556 -0.454094 2.05997 -0.10489 0.35055 0.34503 -0.186352 2.694697 -0.660538 0.30765 -0.0583936243 -0.946563 -0.56842 -0.640871916 17 .35489 -0.232359 0.98279 -0.35489 -1.224124 -0.1848 0.19438 -0.782809513 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 MEAN var 4-19 red.560354 -0.79602 -0.704903 -0.92504 10 MPT -0.886578 1.12298 -0.180841519 18 -0.735282 -1.36421 2.67864 0.400883 0.17445 -0.243224 0.40341 -0.334668 -0.46488 -1.57571 0.0115047718 5 -0.08345 2.82051 -0.636855696 8 -0.023111 0.0792402218 1.670801 0.447271 0.1848 -0.50645 0.10296 -1.18175 1.282684825 24 0.57778 0.34503 0 -0.837514 -1.164498 -1.024819 1.67864 -0.979165 -0.79153 -0.71917 12 MIV -0.4041 -0.21402 -0.041978 1.345033 -0.070197 1.56541 -0.035098 -0.28581 -0.26741 0.248132419 9 0.84109 -0.03113 -0.13582 2.782809513 26 0.061693 0.130747 -0.064203 -1.64192 0.69007 -0.3657 -0.636855696 0.974743 -0.51676 -0.br.18897 -0.37439 -0.64107 -0.241248 2.30264 0.727877 -0.130964 0.359428 1.241433755 1 -0.69007 -0.544474 -0.11436 -0.64271 0.05928 -0.602677 -0.45434 0.25174 16 OBMI -0.11099 -0.35033 -0.86016 -0.59537 1.174090356 0.44079 -0.297404 19 OVIS -1.67864 -0.4595 1.14104 -0.10296 0.51944 -1.56999 1.27261 0.0282542429 13 -0.00271 1.914162 -0.167011 -0.90784 1.12745 0.428587 1.110405 2.36933 0.060684 -0.333 0.34503 -0.62141 -1.033457 1.84052 -0.45434 -0.64107 -1.18175 -1.52239 -2.341231 0.10366 -0.222608858 25 0.50985 -0.548 -0.10296 -1.503319 9 MPR 2.78205 -0.282684825 0.0115047718 -0.8543 -0.67052 2.326355 0.694697 -1.51559 -0.0599776574 20 -0.94179 0.0599776574 0.129151 -1.141172 -0.78936 0.18555 0.7576 -1.235158 6 ANN -0.180841519 -0.11384 1.43636 1.68385 1.43832 -0.340266 -0.50985 -1.706989 0.55122 -0.98922 0.814 -0.735282 0.974425 2.0024 -1.79769 0.320641 -0.34503 -0.704903 -1.10296 -0.15119 -0.193138757 14 -0.45127 0.106794 -0.36108 -0.224124 0.10489 0.29992 2.44079 2.00266 -1.647277 -1.94914 13 F6 -0.186351243 -0.69007 -0.18151 0.305659 -0.5735 0.74709 -0.435381 0.194999 -0.0351 0.356241 17 OMT -1.64107 -0.68966 2.906776 0.038682 0.48605 0.262004285 19 -0.225745 -0.120483 -0.09239 1.616381 -1.165859 -1.37318 -1.64271 8 MPN -1.038682 -0.10366 0. 1.246441 1.243946 -0.165859 0.34503 0.68385 -0.85211 -0.12488 -0.57863 -0.71917 -0.28704 -1.297332 0.1077 1.49242 -1.224124 -1.25732 -0.961647 18 OMET -0.054388 0.35489 2.279183 -0.553137 0.616381 2.0583936243 11 0.28581 -0.51426 -1.517964 2.35489 -0.008443 -0.11099 -0.31272 0.276688 0.45127 0.15955 0.85026 0.68282 -0.640871916 -0.69007 0 -0.11384 -0.555823 15 OMM 1.189707771 -0.87902 -0.19202 -1.419778 -0.35489 -0.79819 11 MSD 0.466967 -0.45434 -0.34503 -0.38744 -0.818067 -0.376 -0.088775 0.3808 0.024819 -0.35489 -0.333808 -0.380131 -1.296367033 -0.50773 0.366534 -0.06297 -0.26646 -0.29629 -0.01077974 4 -0.1404 0.174090356 10 -0.45434 -0.0024 -0.225733 0.222608858 0.390351011 -0.01966 -0.163425 -0.49242 0.263891 -0.03113 -0.81519 0.503531 0.425673 -0.321749 0.68385 -0.11099 -0.503554 0.404035 -0.098567 0.293732922 -0.189707771 15 0.025643 1.40546 -0.35489 0.79769 -1.50791 -0.293732922 7 -0.998751 -0.70469 -0.05831 -0.210714 1.45434 -1.04349 0.55122 -0.31272 -0.87982 0.77442 0.025643 0.45434 0.193138757 0.983154 -0.22814 -1.833042 1.01078 2.192463 -0.23515 -0.591555 -1.0282542429 -0.4641 -0.435381 0.67864 -0.553224 0.45434 -1.72655 -0.81888 -0.01077974 -0.346519 -0.30264 -0.08345 -0.01275 0.232928 -0.34503 2.08257 0.8959 0.435381 -0.00557799541 2 -0.091271 1.70469 -0.587647 0.90505 0.95696 -1.2643 0.37318 -0.292625 1.882669 1.82051 0.450328 20 Var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 MEAN var 4-19 -0.31101 2.224124 1.50328 0.165859 0.262004285 -0.974425 0.319762 -0.63891 0.2819 -0.71607 1.42042 -0.00557799541 0.01682 -3.81975 -0.006382 -0.269975 1.023111 2.68385 -0.74709 -0.301058 0.69007 -0.341231 -0.679626 5 AOP -0.0024 0.40506 -0.32052 0.39343 -0.64107 1.18175 0.30264 -1.73993 2.28705 -0.77449 -0.64107 -0.03530242 0.48605 0.34503 0 -0.69236 1.069702 -0.10366 -0.89703 0.124813 -0.113229534 -0.34503 0 -0.45127 1.243946 -1.338248 0.390351011 3 0.113229534 16 -0.112089 0.305884 0.179597277 12 -0.20503 -0.68583 0.483137 2.588657 -1.425673 -0.04772 -0.03530242 23 0.45434 14 OTT -0.2 go d kašljević 2 dramac 2 jurišić 2 vukelić 2 benković 2 šakić 2 naglić 2 bodlović 2 letinč ić 2 starč ević 2 starč ević n 2 borovac 2 stilinović 2 božičković 2 troha 2 guštin 2 žubrinić 2 mišović 2 majer 2 martinčić 2 vukelić 2 ković 2 pavelić 2 pleša 2 brkljačić 2 jelinić 2 1 ime 3 s p ol ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž m m m m 4 ATV -1.0351 3.320641 0.47427 -0.482003 0.30264 -0.87982 -0.625763 -0.296367033 6 -0.

1864 0.8 0.1897 0.0 0.2414 -0.6 0.2 0.0115 -0.0353 0.1132 -0.2937 -0.4 -0.1931 -0.95 Conf.0 1.6409 .2964 -0.2481 0.6 -0.0108 -0.0600 -0.2 Mean Plot of MEAN var 4-19 grouped by MEAN var 4-19 MEAN var 4-19 Mean Mean±0.1808 -0.1796 -0.8 1.0584 0.4 0.7828 0.1741 -0.2620 -0.2226 0.2 -0.0792 -0.0283 -0.6369 -0.3904 0.2827 0.0056 -0. Interval Spreadsheet24 2v*52c 1.MEAN var 4-19 -0.

.

.

.

.

2 3/.07030900830.83:   $. 8:7 %0083.830 3/. 94 0 ..42%' 57 02:43. . .094...83. %90083: .39745420978. ..8:7             %0083.8043. 43. ./.'.7.90 3.90789..

4./0: 3/..34 .34289..80:54970-..3. 54970-34 0 439747.2.2.8090..5074405480/:0542 3:90 908..90. .9-48 232. 207..8:54970-3.4/47. 20703090083090 308: 20/.7894 54/4 .9.7/32 3.0 -0 459070 03. 89.0 /4 0 .. & 03904220703../ $0 07030 900830 90 30 .. ..32 7. 97. 89..5720790 3. 70:9.- 027.4/ :58:080..38. 4 :. %0083.3.7. 4 0 8../042 4/ 47.0 47.34 82.43 8.9 54.2.4....:90.3/.039. #0:9.:0 544 ...3./. 80 90 3.8:7 . 8 3. 80 4 9.2.4 94 80 .944/4.9 3.. 3.43.. 870/3: .574.9 80 4 9.2.47: 0342 -74: /0809 /04..2.... 8 3./. %70-..39745420978 !42.03 ::857.273489. 47. 3.742 ..342 94 34 : 4/  47. 9..4 /08094 20703.03:::5302.344/0...: /45495:3482703. . : 3.4.2. : ..97./. 970-./0.

.

.

.

4.4/ :58:080.90. 4/3483490 3.

.

.

.

 90 3. 80 43.. 43.. %90083: . .%90 3:  $. .. /.7. %0083. 0 94 ..42 %% 57 02: 43.39745420978.90789. .0703090083090 30 3/.8:7   .

..:58:080:::5342-74:2209.894 34 : 4/ . .9.0 . 54/.2.0 54/.03:2.947 . ..3.. 8.9.57207 .9 80 4 9.9..0 80 44 4730970 30 0.. ./. 8.9.3 3/.89..09:0808574-.45: 90323904 073.0 54570 34 3.      58054/.. 574. 207030 4580.0  580 54/.97.4 9480.: 03970-. 8: 54970-3.039209.54/.8:7 .. 3044 2089. !74220703.4 /7: .039209.. #0:9..0 07803. 4.9.7 .48 54/.7.2089:3.34 87:.. 4-.0 30 .. 3/.9 3.9:857.9./$0070304580..570 4 9. . !42..9.9..0 04580..0 80 : 90083: 90 3: :54970-.70:9.75.8090..78.

2 :58:080.4 0458054/..9.0  .

.

.

.

 4 34 3.9.-473.54/.42 ! 57 02: 43.-473. 3.9. 3.:  $.-47.003/.. .8:7      4 33./.80 43.9.. ! 54/. /. 5798.3 0 .9474 302.. 0 84-..89:47. 580 54/. 4.32:8./. .9.070304580.39745420978.9.2:0574.90789. 4 :  .0 43.  4580 .079 !742 20703.7. 0 94 .7.0  4 33.507 :70 03 9.9. .4 /.8349.0 3/.0 54970-.. ./.7 /203:5494 342.

34 897.05842 3. : 03 894 :857.0 #0:9.0 3.9.0 3..4 .3.. ../.92 349. 90 8.507.02 0. . 4 3 3. 578942 5.-47.. 80 30 . .0 /. 4734970 3 /89.-472.9 7.34 7:.3.7.9. 5.:0$. %042 20703.4. 897.74243.2..-47 3.. : 220972.../ 2: 2 97...4.070304 343. 2089: 40 4/4..457./. 407.020 : ./. 45: 9032 3 904 207030 .3 0. 089.:.8349. 034 33./.43 9407..9. 03.22 2073.43.0 7:0 :/: 34 4/30 3.080:3/03.2.. .9 804 9. 43.7.-47 80 57.507.2.

9804 9.443. 3...70/3489:2...-994 . 57207 :44 0 207034 22  22  22 9.894 34 :4/ 2209.70203843907.74.9 3.:/: 0 .070:9.3 0780975:9.80.7:58:080:220972..24870/370:9.870/3. #0:9..07:8: ./.930 247. .4507. 80 :58:0 . 3/..8:7 &58:0808.

.

.

070304 343.42  57 02: 43.9.. . 3.9.-47 .3..9.90789.8:7   . .3. .39745420978.-47./. 0 94 .0 3/.0 43. 80 43. 4 3 3././.-47 3. /.7.:       $...

/0. 3057.3974542097803. 0 0 /4. /0 0 7.34 /7 . /4 57042.8 :/ 304 4/ /0.4 /0909.54/:90. 307.8:5749 -742 7.4203.. .348 . 0894 .0..3. :90. 57.3 0 .0  #.80 5494 34 2. 4..280. !78.3 9.30 2. .. &/4 2 ..43 4/348 20 : 2 30 2.73:9 -44 2 .89.. .0  .3044 54/7..0 7.934847899 0 47..... 90 34.474 03 09.30 547020 .80 4 9.024430 5.: 4430 . !4 03 4/348 2 30 2.90.34 /7 .83: : 5074/2.03489 3.0.4/0: 32.90934 459070 030 /0 0 90. .  : /0909.070:/4.8349..2..0.890 4/  : 34.242543039.:970-.05.7 2.30 90./ 2 ..89 .2..932 ... 549 0 54.4 489: .4. 570/ 480 /4-  54 09425:-07909. 024/.0 #./4:4/7..3 -4 94. 3 .4   457: ./0.89 7.89: : . :/4 2307.0 . 7.89 7.3.. 489. 8:5480-34 .3 489/0909. 8: 54/.. : 900834 2. 489: 4/ 4/7.0 3.8.0 -.   &90.8:20 0304:4/7...8 7.8. 9: 303..4394892..80 5702.84 4.

.:54/:90. 85.0 5702.42.4. 3.489 30 .49.3:   4947 0 85484-3489 8: /4 .584:93.04/ 089/448.24 : . /.0 ..4 .: 9 .9. .90393 /203... 8 34 %.04//4 . 057090/0.834 9. 920/.84 /4- . 90 57.: -7430 -4089 547020 ..   4947 085484-3489 .:5074/:3054870/345709042 ..834 9.4 07 : 8.0 54. 27 ..00.: 8.0 08970234 82. 7.4 94 8: . .03489 4834.07.8 970-. : /09389../408..: 4/7. 9 : 85479: 7070.0 :/ 5./0 .3974544 4-0 .84 /4- 304 8: 8. 3 .3 4/348 30 3.89... . ..03484/ /4 .: .80 &/.0 0 0 : 5:-07909: 5.489 30:7.3.834 9....0 !7480 3.03.3. /4 7.4:/0.9.3 7093 . . 4.30../0. 0 2.027. 80 ..03.3 45: 9.3030 5494 34 2.: 5494 34 2.303489 /4. 570 304 5:-07909 . .0 80 3.303489 8.. 4 80 4/348 3. 3. 5497. :.54 30 .4 5495:34 3054970-34 -0847834 90934 &80/ 94. 4/7.3: 7. 24 024 .34708../408.0. -:2.3::4::8543427.7.3 3.3: 30 8:/0:: : 70 ..24/3...  !4 0. 54.. :74 -743 574-02.834 9.. 302/7: 9.34 5707.309008302.8:574930:7.70/34894//0.4 0 3057.09: : 402 8: 2507.89.

83. 02 .0.9 574-02..0 54709.03. .3489  $.4 489. . .8: 7. 94 08: 890 030 9703342 38: /4.2 !7 9420 .74 -930 .89. -9 :/.3097:5.3..4 03. !0   4947 .3. 85484-3489 4 80 24947 085484-3489307. .  .3. 0 2.3 ...83. 80 3. 7.07.. 48: :5: ..4 : 5495:3489 0309 :.:/47.2.3: 8. 4.30 24947 85484-3489 : 3.547 03234. 24947 .4/ 80 5424 : 089 .074. /7:0 54 0 247... -730 54709.9.9. 89.0 . 03098: 297. 4. /7:0 54 0 247.7 8. /.030 54 0 /0-30 /4 22 574207.9 .: -73. .94742 .89. 7. %..0 .: -9 :/.7 034 0 54894.30 54.9 897.: 220. 484-3. 447/3.4/30.. 4 3420 :57..09:: :850 34 709..30 !7..7 034 0 /.9 -0843..0 54 0 4/ 7:-.310893 24947 70.. 705099. 034 542... 0 9.537:42 170.:.7.83. -73.537:42  0854.3.0 0 -74.30 8 /7:2 :/82 85484-34892.3.. 90 80 24: 2079 458.3 -74 2.83.9 7. 2.092../.. 7.3489 54894 ..97.34 34  89...83..03 . !0   &9. /7 ..0 -0 3.094.9 . : 94 7.0 4.4 03. 030574.0 804..: 90 8: .0 .85484-348970:7.82089....  108-3489 5709437. 73..0 47:0 /7..47342 4-..30 .32./.050 80 /.04/4. 900830 /7....03 .4 0300/3454709..7.0397.3...0 -0 0 574. 84:/.4 07 80 30 0 549.. 54/.07. 9 9.4730 8: .9:8.. 4.3424: 05489 84-7423.00   %. :9. 9. 83..93489 /. 80 24947 0 85484-3489 30 24 0 57- 34 4/70/9 0/342 /20342 4/348340/321..70203:. 24947 4 802039. 0 494.-  -73.4 7. :.. 0854. 0 85484-3489 .870/ 30 .3974544 4 89. 3.3.2 4/34834 7:- 8. 44  !70 .322.4 489.  447/3. 540/3.0. 57..4 03: 24947 .4742:9/20343.0 . 108-3489570. 54433.3490 .0.348:89. 03: 4/ .034 3.030 :9:70 .03.30 -0 4-7.0 47:0 54 0 4/ ...8:-42   $.304:04-09.8: 24947 085484-348954.4 5489.85484-3489842..73 24947 85484-3489 40 80 :4- . 94024: 0 -7 0 : 4/70 032 :. 572. 0  705099.0 85484-3489 8: .7.0. . 484-3.3425789:5: $.039.. : /049.2 %.

 : . : 3.3-4/ .70/0/.9. -:/0 : 7. 3. : 3. !742.0 -0 9094. /7: /4/7 54 434 54 4/ 40 0 : 03 . 54./.. -9 57.908./.0 -0: 03 80/30 3.4 9457. : 42.-7480. : 03: .3:90 4-0 54 0 ..57.89: : 03.954 0 940-7 024: 0 .3  84-.: 0 340 54/ 894 0 3.4 03. -9 9.. 303. $94. 4/34834 48.080:3/ #0:9. 207 -74 8.9480 :58:0 0 -74 :850 3 4/34834 /.4 030. 57830 489 : 03. 894. 970-. 7:42 0.203 3/4/74-:54 ./3. 47:: 54 : 7 34 5704 0. :580 80 ..203 34/4/7..70203: 0 -740 80 54: . 7. 870/3: /./ : 03 54 30 /08342 7:423. /.. 4. 5489:5.4 03.4 03: :7.40/. :5. 0.0 7:0 .4 0302.203 34/4/7::54 0 $.3.54738.80 .30. 9.423..:0$..4897: /4/7. 0.80 ..0 -097.07030 9.4 07 970-. /083: 3.. 54970-..: 7:: 54. 8.: 4-73:94 4/34834 /083: 7:: 54.54 04 8 . 38: /49.53.342 .: 54/..3 /3.9 4/34834 94507. 870/3: /. 57207 /4/7.

.

.

.3.09424947 . . ..42%# 57 02:43.85484-3489 .53 .34. -74. : 0/3.3083. .9.43.70203.8:7      $4:/.. 2.04.:/.7. 57 70..82089.7..8043. %.53. . ..03.. 24947 0/3../.  $..0854.84.7:42 3/.070309.82089.0574.82.53 7:4243.85484-3489 %9.#7:42  $.

457. 3.2. /. : ./.897:3. 80 : 03 859.42 &44 498. 5434.030 :9:70 54970-3. 0 97 5:9.3002 $44.78. 90 8.9/: 3:84.304 9.3. 8:7 #0:9. 84... : 3.:0$. 209. 3. 8 7.43.3 8. 54970-34 0 5090 : 03./: 84 80 :58:0 #.89.. % 4/84 3.9 !7 9420 4/84 90/484 908.2.:-9:8947.3 8:34 34 4/7. 57890 /45: 903 8: 570 4/7.: 4/ /4 . 8945...8:/.3...0 4 8: . 38: /4.9 2. .3932495474284954742574547.2:/484 90 9003... /484 9: 207 80 209.. 0 /45: 903 /. 3. 3.2. 3/.980:58:0:. 900830 /7.8./.- 0 97.57207844/..8:7   !742 20703.7842 97../.42 &445489424: 3489 /4-7405489. .322. 54/. 8 2089.4/ 9.34 970-.0/03 3057..790 4/7. 80. : /.4297. 30/3489.30 209.7942 4/348348.3.0897:3.03920972.30 3. 97..4 : 4-: 84. . 4/ .9.030 4/84 30 /.33 ..324947 897:9:7./. 208944/7.. 7. 020 :84-34854030:/: 3 70/..07030 84. 2.92073:97..4897: 4/7. 07030 80 . 859.803.434 .3 8.. 8 2089.0 94024: 08:34 34/484 3.84389. .0/3489. 0 -48 859. 4-73:94 5489.4970-..3.2405.8 7:.8 90..43. /4 3. 3/.9.70/42 .2:58:080.. : /.542.89.4 /...

.

.

.

:/.8043. .. $4:/.. 85484-3489 $84 . 3/.09424947 ../. .  $.82089.:/.0703084.42$ 57 02:43.8:7     !709437.34 34 .43.82089..

7.2. 4.30.34 34 0 574. 5789: 3/. 02097. $./.. 894 44  .: 80 54942 45.7.3 /0830 7:0 3. .74. 8. 032 3.0 7:0 %.74.7.. 3.549.54709.3./. &58:: 80 8.. .2 /0834 4/ 859..32 /042 7.:5784303 3.::94/ 9.../ . 97 5:9.45489..7 8.: 74.089 94/: 5709439.03. 3.9.570943.4/.. 970-..4 940.. 209. 20703..2.9.34 34 8: /7.79. 0 0 3.0307:085: 9. 54970-34 0 54 7...489.342.7. 20894 /0 : 03 /4/730 94 .4 03.4 030 20703.9.790/:.8:7 & 032.7. : . 8:34 34 8089 3.9.2./. :58:0 80 . 0 : 209.2075489. 97 70:9..82..7. . /4 859./.34 944 /.9.3.: /. 0 /0137.4. 570943..07030570943./.9.3./4/7:0/ & 03 5742 .5789:-0 97.. 3:9: 54.43.03 .82.03920972.. 80 543..$.. 7. ..039209.3. 43. 57207 .4 ..4 85484-3489 !42. 8: 54970-3.9.34 34 84-. 94 48.34 54/4 54.948570/80-0 /445.7 54 54/: .: 0.0 4 / 857: 030 340 7. 054870/34 570 20703.4/.4 03.108-3489 4. 9: 90 857: 7:0 5489.3.: /. . .259:/42 74.7:9. 4 /7.07.0 3.034 2097. 3.

.

.

.

485484-348970.4.7. ..302 . 80 43. .7.30.85484-3489 !570943 .04 90.8:7  425083 24947 897:9:7. 0  $.. .090.09424947 ..#7. 57020 9.34 34 43. !70943 7.07030570943.8:7     !4433..447/3. /0137.34 34 3/.020700574.0 3/.97.03....34 34  $.2./.42 !# 57 02: 43. : 5748947 8 570570.

 :/.03443.0 -0 & 032.793 3..57. 5700 5704 ..7020 .4 030. 820 540/42 20 : 34: 57..0/8 8. 57207 80:3/  /08093 .7. 3.7930.7930. 89.9 80 :58:0 3.3.4 0 57./.9. 0 /. 7:.9.7 09. .790 84-.: 0 74 /7:: & 03 .70203. 07030 54443.7247.98570/89. 709.0 -0 4/.43.7930 . !70.5473 8.7020 .4 03.. : : 03..2 908.7. 0  .79:890/:30 %72097.790 5489. 0 .. . 0 . 4.0/34574-34..473 54/89. !42. 908085:899 : 09. .:-943.7. 54970-3.3 209.790 0 2. #0:9.3.7905.79: /: 30 0/. . 5705: 0 57.9.2 ] .. . : 03...30.07434 3 544 .0/-: 57/7 .4 03.4 030 . .9 8.4703:98207:709.3/:.9..3/:4.3.34.3..4 03.30 .: 5705700 90 207. 80 4.03/4 '83. : 03 4-02.0 -0 8: .0 -0-0 20703.2405./.3/:.7 .0/84 8.709: 54970-34 0 :.80:3/ 4/89.79..7905489.: 570570: 90 80 574. $.97..3/203.42.4 03.3/4 .3. 9 89.7 8. 304./.42 43.2./.. 4/ 89.805489. 54 7389./.302 :3.7 03 .3/: 5748947 232. 439747.99 8207 709.97.3.7934 3..80-..3/:.547328. 207 5742 .7930. ..42 97. 80.2.793: ..9 .89.0 -0970-.942 : /08093. . & 03570 .2  209. . 3.34 3.4/89.0/848.03489 209.: .4/ 89. 03. . .0 089.:8.9454/4 5./4458...

.

.

.

 85484-3489 !5443 .3.0703054443. 0 43.97.3. 0 94 24947 .. .. 0 3/. /. ..97. !443 3. 80 43.8:7   ..97.42 ! 57 02: 43. 0     $.

7020 0703080.9 .30 -7.2:80-7. 3. /7 ./42 85: 9.8: -42 0 574.9. : 034..3././.4/0/342 !742:58.0 7:: 7.....: 034..5424 /. .894. 80 570/..570 0/.03894./.:/7 /:0 4/  80:3/ .0897:3.7:.302.. 904 2: 0 457: 034 ./.3:9 .2034 54..3..::.8.830 0/34 54 2097..024: 3489803..4/ .9.2 . $9.304. .4 97.9.8:-42  $.0 -08:570 . 570 . :58:080 3. 80 54/30 /7 0 .    /7 ./...9 2.4 0304.3442097843.203./../ .83.4 /.07030/7 .085484-3489/:497. .9.:. 0 /.3. & 0380545303.5473 8./0 30 /4.894.897:3. 340 9.80:3/ . .7... /. !0    !42.9..0 -: 4/54 09. :. -:/0 3.3:5489.:0 $./49703:9.30 90..30 5790 -7.9 0 83.4 4/70 03544 .8:-42 ...: /7 94 0 /:0 24: 0 $.7020 : 402 : 03 .: 73 7. : ./7 . .30 8.:. 0 894. : 942 544 . -7.4034 07 80 ..54/.2..4/ 3. 89.30570 0 &44 : 03 :942 544 .8:3 3.054970-342...57207.4 57./.9495474570.854/ 40 0 3.942 859.20 903.092.8.85:89854/7.709. 2:970-.830 570 0 .. 570 : 549./.-8. 9:080.570..03.5703:9 . 4. /4/7.0/034 .4394. 903./. . %08980 .54970-3.0 ..054: .

:58:0 80 .

.

.

.

2 :902 . 0703054/. .2 ./. /7 .7.. 94 -7 0 54/. 4./.457.3.  $.8:5749327. 542. .97:5..9.3:9. 0 3.: -9 7.7.570. 897:3...97:5.0 97:5.8:-42 3/. . 8945.9 : 544 . 80 . .3. 547 032 54/ 57. $:.85484-3489 /7 . 859.  2 & 03 3.9..34. : 73 :4.97..03 705099. 90 -74 857. 970-. .07030/7 ..9 859.:-95707 030 8/.187.99 : 54 093 544 . .8:7      !4/.42 ' 57 02: 43./30 40 ..3. .3803.94..09424947 ..4 03./.7. .8945..4 85484-3489/:497. 4032. .7020..-.':. 4. 80/.2032.30 83.. 8: .30 859.97:5.0/0305489:5054/. 80 43. .5473 8.3..9403.8:  $. 894 8 /0830 897. 80 /0137.:0$. 859.3.2.3 /203.2.5794205. 8.347..0 2070 0 : 574.9 897:3.34.8: -42 43.4/ : 5748947 232.:.3.3.3097:5. /4/73:9 3. . 54 09.4 03. #:0 : 03. : .8:7   !4970-3.0 -0 970-.2.0 . 2: 970-.:4943 4270 2:3. 0 2.34./. .0 -. 3/.

 :58:0 80 3.0/03 5489:5.34 .97. 57207 ..0 0/3: 23:9: 74 857..

.

.

.30 97:5.0 : 3. 0854.: 894. 85484-3489 !54/. 80 43. 0703054/.34.83.. 5. .4. 43.83. !4/.. 7.3044 54/7.04 . 108-3489 30 85484-3489 40 8: ... 3/. 304705099.0930 401.7 9 4.8:7       &90... .3.4 7.9..3..424: 09042. /..7 0942 870/34 4844-7. $5484-3489408:54/ 2. . 3.7.89.9 ..: 07 0 34./7:0.302 /09389.30 .: .49.30 7.43.. 447/3.02574.2.7. 0 94 24947 .   :3.0 :/09389..3..97:5.3289:5342:74 034899.830 ..934 8:.30 .734 3.0 -..24947 085484-3489  4947 0 85484-3489 302.42 !% 57 02: 43.49.  $.9 .3.3085484-3489 .7.08..%97:5.30 .0390 :74 03489 4/34834 300 4/ 38:9042 ..3. 054/:90.3. 0 :74 030 54970-34 0 7. 0:74 030-73....4 07 970-.:90..900834.3.

4    7:2 70 2.:424: 9 '740 ./8..3..489 .3.4-7480:-  $:89.9.3 ..0. 89.834 : 8:89./.2...0 -. &942 828: . .934:5:99: 3. 54850 :0 807. /4 /.9..2. 7.4730 . 1:3./0 .092.054970-348..5.3.703.. 54. 3/..348570 9 4/4.8.4/30.0 -.03. 424: .43. : 030.572070300 /. 03070 54.90 203. . . 4/34834 .. . . : 7.0 97 . .74-9348. 80 54 03.9489 . 0 .7..   .30 970-.30 850.0 0 .30/4-5489.8543.2.3..909  : 34.3.70/30 3.34 ..3. .3489 70.0 -. 4/34834 85484-3489 484-. 8: .43. :3.1 3 1:3.0 8: -7430 4/ 5707. %.9.34 7.44/7 . :57.. 4.-0908. 70:.5.43.434 :90 : 3.385479 03070 : 02: 8:/0:: -743 :3:9.3.3 85484-3489 &44 80 30 ..80574. 54974 30 0307. : 302 .0. 540/3 /04.  32..... 1:3.. 03070 : 89.0 .3./..04 .02 892::8.34 .89.0: 030. 3 4/7 .0 -.970-.0 03.: 9.7...4 574../: 897:9:7 :3:9.79 %.074-30 /7 ..4 .43. .083/.4-4/3.74. 5480-.34.. 47. .4 8: 1:3. 90 05489 0 ...: 547020 .3 4 :.30 85484-3489 80 24 0 :90.43.4 3 82093 4/ 4 0 7.904-7.4 8570 .8 . . :27.34 7.. .89.30 .0 5424 :.: 2.70/.0:/8447.0 -.34 89. 97..3 85484-3489  .0904-0 24:80 3.89.3: 547020 . 47.34/: 3574-02.: 85484-3489 5729.8:5749 9420 :44 80 57. 8543.4834. 7.0 447/3.30 420489.89.73 47. 5480/. 2.: 3..0 -.3: 89.385479 8..3490 0 3. 45 0.0 :85489.30 85484-3489 8: 85484-3489 70:. .1:3.0 1:3.3490 0 20 : :348.40.30 40: 030870/30 4097.74 .8.3.4 1:3. 7.38:89.49..0 89.4/9:494.7.2:. 0/.4 3 / 3 8:89..9 23:90 /4 ... 7.0 -..909.3..9 &57./0.94.0 85484-3489 43.0:80/547020 030 7. 8:89.3 .385479. 97..43 3. 87 ..074-3 20.38 8:89.385479 8... !78.32. 4.3.3.  ..385484-3489: 03...-3489 70:.834 9. .074-3 . .9.. 3.074-3085484-3489 4-...3.3.3.4.: 030/0:: 249.4 03.. 8: .9 9042 . !4.. . 4/7 .302 :57.074-3: 0307098: 85484-3489 24 0 80 : 34. 4/.90 809..43. 47...5424 : 97 .302 . 97.. 5704 9.49 7.3.31.43. 7..48.9 .7.0 : 87 ..023:9..3.30274/90 4/.43. 97. : 030 7.0 47.302 0894 54. .30 85484-3489 4/4.547.3489 54. 5480/.0 4/.32.30 8: 8 01...9 /0.0 .74.24 070:7.. 97.: 0 ..074-34 .. ..34.0.34 4.3 85484-3489 5.. 3.73 47.03. %4 0 :74 3. /.: -7430 904-0 ./ 8. 1:3.4/30.899 1:3.:2. 4./..9 54/ :90. 3.30 85484-3489 45. 4 95.30.

.: 4/4.9098.2-..7. #0:9.97..54 30544 .980207:570 03220972. : 030 7.. 0 570547: .723:90 5480-34 .5473 8.:44: 03 /4 89.4: 03.4 03. .54 3:570-7497 .89.2..403. 570547: .7.: 034393:7..7 3.3.93..3: -494.../0. /97.: 9025497 .84489..348..0.2.9:-7489.3 0 .7.0 8.57207 209. 209.. .89.2.0.9 4/34834 94507.8./.8.    %7 .570/42803082.7.3.4 54970-.309723:90 .: 23:9: 570/ : 03.438.54.4 /. 9080:58:03.5748947:23:90 .30./. 3..79.7 : 03 97 57.4 20894 .0 .4 542.:3:9.7..3. .70/30 3..843. 34 0 4/70/9 90254 97 . %7 .303.. 209. : 90 30 89.480-4.3.302 ... 934 0/. 4/.30-/44/4/..

.

.

.

%7 . .1:3.-7423:9.42 57 02:43.3:85484-3489 .43.....80 43.309723:9043.                        . .

3 0/.7 0. 2 03 2 %'                  !                    %# ! !# !% $ ' %%                                                                                                                                                                                                          % %                                        '$                            08. : 93 :-73 2 4.2.759.3 4/0 '.989.8 $570.-0 %' ! %# ! !# !% $ ' %%  % % '$                                        :950  :950 :950 :950 :950  :950 :950 :950 :950  706:03. -4/4.07 2.0$9.. /7. . -4 4.7. 0./8009 '.:0 4. 89. 32:2 .  20 4/ 854 . 974.7 0. 5. :7  . 3. 093  89. $03088 414/0                                                              :79488               . 3 -474.2:2 $9/ 0. 2 -7.:0 -034. 8934.0 2 50 ... 2./ 0..793  .

 03  20 8 5 4 %'                          !                                           %#                      !                     !#                           !%                       $                    '                                           %%                                                                %                      %                    '$                         2 2 2 2                 . -4 4. 3...7                                     .. /7. 5. -7. : 93 :-73 2 4.              4 / .2.. 2. 093  89..:0 4.07 2. 3 -474.0 50 .7 0.:0 -034..7 0. 8934. 974.7 70/ -7                                   .793  . . -4/4. :7  . 0. 89.

.075$ 7.1494!3..0                    .7093 134 ]3.0 3.-/05:47 7. . .  . 7 .     7.0 ..9008/..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->