________ ____ ________________ _____ Subjekt glagol 1 informacija glagol 2 Erst Rečenica može da započne sa subjektom, ali može

i da započne sa imperativom, odnosno sa glagolom, informacijom ili nečim drugim.

Pridevska promena / deklinacija prideva
Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padežu, zato je tu deklinacija prideva. Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev.

Konjunktiv II
Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi: 1. sein – wäre 2. haben – hätte 3. werden – würde Konjunktiv II modalnih glagola glasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. können – könnte müssen – müsste dürfen – dürfte sollen – sollte wollen – wollte mögen – möchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. Ich würde ein Auto kaufen. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju sledeći nastavci: Jednina 1. –e 2. –est 3. –e Množina 1. –en 2. –et 3. -en

wäre ili haben . 2. Pl. t 3. Kad bismo imali dete. s tim što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.Wenn wir ein Kind hätten! + particip II (perfekta) = konjunktiv pluskvamperfekta nastavci za jake glagole: Sg. 1. kommen – kam – käme. došla bi kod mene. st 3. . .Primer: preterit glagola kommen glasi kam. 1.Sie käme zu mir.hätte Primeri: Kad bi bila zdrava. en . Prošlost (Vergangenheit) sein . Na tu osnovu dodajemo nastavke. en 2. wenn sie gesund wäre.

Lista jakih glagola Infinitiv backen beginnen bekommen beschreiben beschließen bewegen biegen binden bitten bieten bleiben braten brechen brennen bringen denken dürfen empfehlen erschrecken essen fahren fallen fangen finden fliegen fliehen fließen frieren geben gefallen gehen gewinnen gießen greifen haben halten hauen hängen heben heißen helfen kennen klingen kommen laden Prezent (3.lice j. bežati teći smrzavati dati dopadati se ići pobediti zalivati hvatati imati držati klesati visiti podići zvati se pomoći poznavati zvoniti doći tovariti .) bäckt beginnt bekommt beschreibt beschließt bewegt biegt bindet bittet bietet bleibt brät bricht brennt bringt denkt darf empfiehlt erschrickt isst fährt fällt fängt findet fliegt flieht fließt friert gibt gefällt geht gewinnt gießt greift hat hält haut hängt hebt heißt hilft kennt klingt kommt lädt Preterit buk begann bekam beschrieb beschloss bewog bog band bat bot blieb briet brach brannte brachte dachte durfte empfhal erschrak aß fuhr fiel fing fand flog floh floss fror gab gefiel ging gewann goss griff hatte hielt hieb hing hob hieß half kannte klang kam lud Particip II hat gebacken hat begonnen hat bekommen hat beschrieben hat beschlossen hat bewogen hat/ist gebogen hat gebunden hat gebeten hat geboten ist geblieben hat gebraten hat/ist gebrochen hat gebrannt hat gebracht hat gedacht hat gedurft hat empfohlen ist erschrocken hat gegessen ist gefahren ist gefallen hat gefangen hat gefunden ist geflogen hat/ist geflohen ist geflossen hat gefroren hat gegeben hat gefallen ist gegangen hat gewonnen hat gegossen hat gegriffen hat gehabt hat gehalten hat gehauen hat gehangen hat gehoben hat geheißen hat geholfen hat gekannt hat geklungen ist gekommen hat geladen Prevod peći početi dobiti opisati odlučiti pokrenuti pokrenuti vezati moliti nuditi ostati peći (s)lomiti goreti doneti misliti smeti preporučiti uplašiti (se) jesti voziti/putovati pasti hvatati naći leteti uteći.

lassen laufen lesen liegen lügen messen mögen müssen nehmen nennen raten rennen reiten rufen schlafen schaffen schießen schreien schweigen schwimmen sehen sein senden singen sitzen sprechen springen stehen steigen sterben tragen treffen treten trinken tun vergessen verliern verzeihen wachsen werden werfen wissen ziehen zwingen lässt läuft liest liegt lügt misst mag muss nimmt nennt rät rennt reitet ruft schläft schafft schießt schreit schweigt schwimmt sieht ist sendet singt sitzt spricht springt steht steigt stirbt trägt trifft tritt trinkt tut vergisst verliert verzeiht wächst wird wirft weiß zieht zwingt ließ lief las lag log maß mochte musste nahm nannte riet rannte ritt rief schlief schuf schoss schrie schwieg schwamm sah war sandte sang saß sprach sprang stand stieg starb trug traf trat trank tat vergaß verlor verzieh wuchs wurde warf wusste zog zwang hat gelassen ist gelaufem hat gelesen hat gelegen hat gelogen hat gemessen hat gemocht hat gemusst hat genommen hat genannt hat geraten ist gerannt hat/ist geritten hat gerufen hat geschlafen hat geschaffen hat geschossen hat geschrien hat geschwiegen ist geschwommen hat gesehen ist gewesen hat gesandt hat gesungen hat gesessen hat gesprochen ist gesprungen hat gestanden ist gestiegen ist gestorben hat getragen hat getroffen hat getreten hat getrunken hat getan hat vergessen hat verloren hat verziehen ist gewachsen ist geworden hat geworfen hat gewusst hat/ist gezogen hat gezwungen pustiti trčati čitati ležati lagati meriti voleti. želeti morati uzeti imenovati savetovati juriti jahati zvati spavati stvarati pucati vikati ćutati plivati videti biti poslati pevati sedeti govoriti skočiti stajati penjati s umreti nositi sresti stupiti piti činiti zaboraviti izgubiti oprostiti rasti postati baciti znati vući primorati .

osećajte se slobodno da ostavite komentar.zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks.. auszuwählen.. . Kada se upotrebi um.. npr: auszusehen.Finalne rečenice (damit. damit ihre Tochter erfolgreich wird.. Sie tut alles. 2. Veznici damit i um…zu imaju isto značenje. zu se piše između prefiksa i ostatka glagola. a um.. um gesund zu sein. Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti. Ich trinke grünen Tee. Ako imate nedoumice. cilj neke druge radnje.zu kada su subjekti u obe rečenice isti.. vorzubereiten. prevode se da bi. 1. um…zu) Finalne rečenice iskazuju svrhu.

der Gedanke. –at (kao i der Architekt. Imam zadatak u knjizi: Die Briten: Den Briten schmeckt der Tee nur mit Milch. –ant. a druga u nominativu. der Friede. primer: Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Jednina der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Množina die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen 1. der Glaube. . der Name. 3.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji. kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju živa bića (der Mensch. Zasto se u jednom mijenja can u drugom ne? Odg. der Bär 4. der Bauer. der Herr.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e: der Nachbar. rečenice nisu u istom padežu. Die Schweizer: Die Schweizer produzieren Kase mit Lochern. –ist. Koliko vidim.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na: –ent. der Herr).N-deklinacija Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji. –oge. su iz rjesenja.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe). prva je u dativu. der Mensch. 2. der Fotograf…) Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji rod). –and. der Wille. a imaju dodatno –s u genitivu su: der Buchstabe.

der Regen… vreme (osim die Wolke) der Wein. der Mittag. meseci der Norden.Rod / Genus U nemačkom jeziku. der Westen strane sveta der Sturm. der alkoholna pića (osim das Sekt Bier) der BMW. der Schnaps.die Leiter der Schmetterling das Häuschen das Bächlein die Fahrt die Reise die Zeitung die Freiheit die Freundschaft die Bäckerei maskulin neutral feminin der Sontag. u suprotnom probaj da naučiš što više. godišnja doba. -er -ling -chen -lein -t -e -ung -heit / -keit -schaft -ei der Fehler… ali das Fenster. zbog toga postoje neka pravila. der Mercedes marke automobila das Gelb. der Januar. ženski. ali ne zaboravi da uvek ima dosta izuzetaka. . postoje tri roda: muški. die Harleymarke motora Davidson maskulin neutral feminin Ima mnogo nastavaka. Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica. Nekad rod možeš odrediti po sluhu. zbog čega nastavci variraju od gramatike do gramatike. der Winter dani u nedelji. kao i u srpskom. doba dana (osim die Nacht). srednji. das boje Rosa die Yamaha. das Blau. ali i mnogo izuzetaka.

pluskvamperfekat. Kad sam bio u Beču. dobijam dobre ocene. . glagol je na posledenjem mestu). (Kad sam sve uradio. wenn ich fleißig lerne.(Immer) wenn ich fleißig lerne.. Zavisni veznici su wenn i als. glagol je na poslednjem mestu. . Obično prvo ide glavna rečenica. oba se prevode "kad". bekomme ich gute Noten. da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom. a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u prošlosti. ali imaju različitu funkciju u rečenici. .Als ich in Wien war.Ich kaufte Mozartkugeln. Vremenska rečenica je zavisna rečenica. ging ich nach Hause.. als ich in Wien war. 2. Može i obrnuto. . kupio sam Mocart kugle.Vremenske rečenice sa wenn i als Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica.)? Als ich alles gemacht habe. veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja. pa zavisna (veznik. a onda ide glavna rečenica. kaufte ich Mozartkugeln. (radnja se ponavlja).Ich bekomme gute Noten. . (Uvek) kad vredno učim. Mozete li da date primer sa dva glagola? Misliš li na neko složenije vreme (perfekat. (radnja se desila jednom u prošlosti). zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici. otišao sam kući). Primeri: 1. s tim što je na prvom mestu glagol pogledaj primere ispod).

meistens. nirgendwo. nie. vorgestern. jedoch. gestern. irgendwo. nach links. dazu.Prilozi Prilozi su nepromenljive reči. warscheinlich. bestimmt. kaum. manchmal. trotzdem. übermorgen. nach oben. schließlich… Zamenički prilozi . rückwärts. woanders… Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf. draußen. dorthin… Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute. selten. nämlich. erst… Prilozi za način -leider. Prilozima se bliže opisuje neka radnja. herunter. bald. natürlich. früher. eventuell… Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also. Oni nemaju poredbene oblike. jetzt. innen. oft. morgen. vorwärts. Izuzeci su sledeći prilozi: Pozitiv bald gern oft sehr Vrste priloga: • Komparativ eher lieber häufiger mehr Superlativ am ehesten am liebsten am häufigsten am meisten • • • • • Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da. nach rechts. dort. hier. deshalb. nirgends. drinnen.

Koga se (pri)sećaš? 8. Bei wem bist du? 5. Na koga se ljutiš? 1. Kod koga si? 5. Šta čekaš? 7. Čime se igra tvoje dete? 10. Womit reist du nach Italien? 3. Wonach suchst du? 9. Postoje 2 oblika. O čemu razmišljaš? 2. Mit wem reist du nach Italien? 4. Womit spielt dein Kind? 10. a drugi na stvari i događaje. S kim putuješ u Italiju? 4. O čemu razgovarate? 6. Worauf wartest du? 7. jedan se odnosi na ljude i životinje. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?) 2. An wen erinerst du dich? 8. Über wen ärgerst du dich? . Worüber sprechen sie? 6. Šta tražiš? 9. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?) Vežba 1. Woran denkst du? 2.Zamenički prilozi Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Za ljude Za stvari i događaje für wen wofür mit wem womit zu wem wozu bei wem wobei auf wen worauf über wen worüber an wen woran Primeri: 1. Čime putuješ u Italiju? 3.

S. Da li bi mogao da mi pozajmiš tvoju?) Zar nebi trebalo recenica gde se obajasnjava upotreba zamenica trebalo ovako da izgleda:"Kannst du mir deins leihen?"Predpostavljam da je greska nastala u promeni modelnog glagola po licu. * *Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu flaša. das ist meine. Dein Haus ist groß." . Verujem da je ovde greška u kucanju: "Unser Zimmer IS(!) dunkel. Odličan blog! Imam samo reči hvale! P. Lična zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Primer Mein Hund ist klein. Ich habe mein Buch verloren. koja je ženskog roda. broju i padežu. Könntest du mir deins leihen? (Izgubio sam svoju knjigu. Wie heißt sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer ist dunkel. Može i tako. Euer Onkel ist sehr jung. Ovde je u obliku Konjunktiva II. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana. Padež Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Muški rod meiner meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod meins meines meinem meins Množina meine meiner meinen meine Npr: Ist das deine Flasche? Ja.Prisvojne zamenice Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus? Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu.

onda je sve jasno. a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta! kada je war. i kako se menja sein ? Da bi se razumela "tvorba" pluskvamperfekta. a kod pluskvamperfekta u preteritu. Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein. a kod pluskvamperfekta je u preteritu. Ich hatte alles selbst gemacht. potrebno je znati građenje perfekta. Može stajati samostalno. Razlika između perfekta i pluskvamperfekta je u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu. Kad se perfekat apsolvira. ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio. U pitanju je particip II http://gramatikanemackogjezika.blogspot. (Vrlo sam brzo bio trčao) Nachdem ich alles gemacht hatte. Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu. otišao sam u grad).Pluskvamperfekat Pluskvamperfekat je složeno. (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen. a može i prethoditi radnji u preteritu. To je zbog toga što je preterit starije vreme od prezenta. e a gde se ono ne stavlja ge ili t u perfektu znam da kad je ieren ne ide ge.com/search/label/Particip . davno prošlo vreme. sto brze mi treba Obično ne odgovaramo na takva (tako postavljena) pitanja.

praeteritum „das Vorhergegangene“). und die 3. Die Endungen (Wortendungen) werden dennoch. a po cemu jaki?! Jaki glagoli su nepravilni glagoli i uce se napamet(iz tabele). Starke Verben erfahren einen Lautwechsel. ähnlich wie bei schwachen Verben. darauf folgt die jeweilige Personalendung. Jch geniesse es wenn ich Deutsch rede. An den Verbstamm schwacher Verben wird -te angehängt. Person Singular sind immer gleich. machen – machen – mach + nastavci (machte. -en npr. deren Stamm auf t. ist die Vergangenheitsform. haben vor der Endung ein e. Schwache und starke Verben werden unterschiedlich konjugiert. -ten 2. manchmal ändert sich auch der folgende Konsonant.Bilo bi mi od pomoci !? Das Präteritum (lat. .A slabi glagoli su pravilni i svaki se po licima menja na isti nacin(infinitivna osnova+nastavci). –en 2. gaben…) Da li mozete da postavite nesto teksta o preteritu na samom nemackom jeziku . Die 1. oft auch 1.aber ich liebe Deutsch!!! Koja je razlika izmedju slabih i jakih glagola? Po cemu se prepoznaju slabi. -tet 3. –te 3. Preterit slabih glagola Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1. machtest…) Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci: 1. / 3. gabst. d oder Konsonant +n/m endet.Preterit Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu. –st 2. / 1. –te 1. Der Stammvokal wird ausgetauscht (so genannter Ablaut). die abgeschlossene Ereignisse beschreibt. -test 2. nach stets gleichen Regeln hinzugefügt. geben – gab + nastavci (gab. gab. Vergangenheit oder (fälschlich) als Imperfekt bezeichnet. -ten npr. Verben. jer je jednostavniji i prostiji oblik. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta. –t 3.

Ich _____ mit meinem Studium __. Ihre Mutter ________ tolle Figur bekommen. war. Er _____ das zwei Jahre später. . 6. mochte. niemand _______ es machen. (wünschen) 10. es ______ schwerer sein. (anfangen) 9. wünschte. 2. (haben) 6. musstest. ______ meine Mutter. Es _____ schwer. (geben. dürfen) 4. 8.Vežba: Preterit Prazne crte dopuniti glagolima iz zagrade. (sein. fing an. Er ______ beschreiben wie in seiner Kindheit _____. konnte. Du ______ Milch und Brot kaufen. hatte. 3. durfte. (müssen) 3. sagte. (mögen. (bekommen) 7. ______ sie einen Ausflug? (machen) 8. gab. (sagen) Vežba: Preterit Rešenja 1. 10. bekam. Mein Onkel ______ kein Telefon. können) 2. Es ______ keine Probleme. 1. war. 7. "Du bist so schön". 5. 9. 4. sein) 5. machten.

gespielt studieren – studiert (završava se na –ieren!) 2. a iza infinitivne osnove –t (ge-inf. i oni koji se završavaju na –ieren. obavezno pogledajte.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele. spielen – ge+spiel+t. –ver. *Glagoli koji počinju na –be. Može se koristit i kao atribut i priloška odredba.osnova-t). 1. ne dobijaju prefiks –ge! npr.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge. jel se uvek dodaje -t ? nema nikad npr. gelaufen ? jel treba gelauft ? laufen je nepravilan glagol. –er.Particip II Particip II se koristi za građenje perfekta i pasiva. –zer. tako da se T ne dodaje. Participi nepravilnih (jakih) glagola se mogu naći u tabeli. Oblik gelauft ne postoji. –ge. .

najprostije rečeno. on je ujedno i pomoćni npr. einsschlafen…) Glagoli bleiben i werden. bist 3. držimo se gore ispisanih pravila. 3. promene mesta Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen. 3. Ich bin gute Sängerin gewesen. Mozete li da ostavite menjanje po licima prezent pomoćnog glagola haben ili sein? sein 1. ist 1. hat . šta?) Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) Bezlični glagoli (imaju samo 3. 5. hast 3. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga. 2. I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade: 1. Ich habe eine Katze gehabt. Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. bin 2. Da ne bismo nagađali koji je pravi pomoćni glagol. Najprostije rečeno: perfekat u nemačkom jeziku čine pomoćni glagol (haben ili sein. sind haben 1. To je perfekat. Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku. dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) Trajni neprelazni glagoli (helfen. on je ujedno i pomoćni npr.Perfekat (prošlo vreme) Perfekat se prošlo složeno vreme. II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade: 1. 4. 4. na kraju rečenice je). schlafen…) Kad je haben glavni glagol u rečenici. Svi glagoli kretanja. Kad je sein glavni glagol u rečenici. u prezentu) i glavni glagol (u participu II. habe 2. 2. sind 2. stehen. seid 3.

1. habt 3. Konnen = moze (Sie kann nicht ins Kino gehen) Ona ne moze ici u kino... Durfen = sme (Hier darf sie nicht parken) Ovde se ne sme parkirati. .. haben 2.???.. haben Da li mozete navesti razlike izmedju DURFEN i KONNEN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful