________ ____ ________________ _____ Subjekt glagol 1 informacija glagol 2 Erst Rečenica može da započne sa subjektom, ali može

i da započne sa imperativom, odnosno sa glagolom, informacijom ili nečim drugim.

Pridevska promena / deklinacija prideva
Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padežu, zato je tu deklinacija prideva. Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev.

Konjunktiv II
Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi: 1. sein – wäre 2. haben – hätte 3. werden – würde Konjunktiv II modalnih glagola glasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. können – könnte müssen – müsste dürfen – dürfte sollen – sollte wollen – wollte mögen – möchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. Ich würde ein Auto kaufen. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju sledeći nastavci: Jednina 1. –e 2. –est 3. –e Množina 1. –en 2. –et 3. -en

hätte Primeri: Kad bi bila zdrava. došla bi kod mene. . st 3.Wenn wir ein Kind hätten! + particip II (perfekta) = konjunktiv pluskvamperfekta nastavci za jake glagole: Sg. t 3. en 2. Prošlost (Vergangenheit) sein . Kad bismo imali dete. . kommen – kam – käme. 1.wäre ili haben . s tim što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut. Na tu osnovu dodajemo nastavke.Sie käme zu mir. Pl. 1. en . 2. wenn sie gesund wäre.Primer: preterit glagola kommen glasi kam.

) bäckt beginnt bekommt beschreibt beschließt bewegt biegt bindet bittet bietet bleibt brät bricht brennt bringt denkt darf empfiehlt erschrickt isst fährt fällt fängt findet fliegt flieht fließt friert gibt gefällt geht gewinnt gießt greift hat hält haut hängt hebt heißt hilft kennt klingt kommt lädt Preterit buk begann bekam beschrieb beschloss bewog bog band bat bot blieb briet brach brannte brachte dachte durfte empfhal erschrak aß fuhr fiel fing fand flog floh floss fror gab gefiel ging gewann goss griff hatte hielt hieb hing hob hieß half kannte klang kam lud Particip II hat gebacken hat begonnen hat bekommen hat beschrieben hat beschlossen hat bewogen hat/ist gebogen hat gebunden hat gebeten hat geboten ist geblieben hat gebraten hat/ist gebrochen hat gebrannt hat gebracht hat gedacht hat gedurft hat empfohlen ist erschrocken hat gegessen ist gefahren ist gefallen hat gefangen hat gefunden ist geflogen hat/ist geflohen ist geflossen hat gefroren hat gegeben hat gefallen ist gegangen hat gewonnen hat gegossen hat gegriffen hat gehabt hat gehalten hat gehauen hat gehangen hat gehoben hat geheißen hat geholfen hat gekannt hat geklungen ist gekommen hat geladen Prevod peći početi dobiti opisati odlučiti pokrenuti pokrenuti vezati moliti nuditi ostati peći (s)lomiti goreti doneti misliti smeti preporučiti uplašiti (se) jesti voziti/putovati pasti hvatati naći leteti uteći. bežati teći smrzavati dati dopadati se ići pobediti zalivati hvatati imati držati klesati visiti podići zvati se pomoći poznavati zvoniti doći tovariti .lice j.Lista jakih glagola Infinitiv backen beginnen bekommen beschreiben beschließen bewegen biegen binden bitten bieten bleiben braten brechen brennen bringen denken dürfen empfehlen erschrecken essen fahren fallen fangen finden fliegen fliehen fließen frieren geben gefallen gehen gewinnen gießen greifen haben halten hauen hängen heben heißen helfen kennen klingen kommen laden Prezent (3.

lassen laufen lesen liegen lügen messen mögen müssen nehmen nennen raten rennen reiten rufen schlafen schaffen schießen schreien schweigen schwimmen sehen sein senden singen sitzen sprechen springen stehen steigen sterben tragen treffen treten trinken tun vergessen verliern verzeihen wachsen werden werfen wissen ziehen zwingen lässt läuft liest liegt lügt misst mag muss nimmt nennt rät rennt reitet ruft schläft schafft schießt schreit schweigt schwimmt sieht ist sendet singt sitzt spricht springt steht steigt stirbt trägt trifft tritt trinkt tut vergisst verliert verzeiht wächst wird wirft weiß zieht zwingt ließ lief las lag log maß mochte musste nahm nannte riet rannte ritt rief schlief schuf schoss schrie schwieg schwamm sah war sandte sang saß sprach sprang stand stieg starb trug traf trat trank tat vergaß verlor verzieh wuchs wurde warf wusste zog zwang hat gelassen ist gelaufem hat gelesen hat gelegen hat gelogen hat gemessen hat gemocht hat gemusst hat genommen hat genannt hat geraten ist gerannt hat/ist geritten hat gerufen hat geschlafen hat geschaffen hat geschossen hat geschrien hat geschwiegen ist geschwommen hat gesehen ist gewesen hat gesandt hat gesungen hat gesessen hat gesprochen ist gesprungen hat gestanden ist gestiegen ist gestorben hat getragen hat getroffen hat getreten hat getrunken hat getan hat vergessen hat verloren hat verziehen ist gewachsen ist geworden hat geworfen hat gewusst hat/ist gezogen hat gezwungen pustiti trčati čitati ležati lagati meriti voleti. želeti morati uzeti imenovati savetovati juriti jahati zvati spavati stvarati pucati vikati ćutati plivati videti biti poslati pevati sedeti govoriti skočiti stajati penjati s umreti nositi sresti stupiti piti činiti zaboraviti izgubiti oprostiti rasti postati baciti znati vući primorati .

Veznici damit i um…zu imaju isto značenje. Ako imate nedoumice..zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks.zu kada su subjekti u obe rečenice isti. Sie tut alles. um…zu) Finalne rečenice iskazuju svrhu.. osećajte se slobodno da ostavite komentar. auszuwählen. 1. 2. . vorzubereiten. Ich trinke grünen Tee... zu se piše između prefiksa i ostatka glagola. a um. npr: auszusehen. damit ihre Tochter erfolgreich wird.. um gesund zu sein. prevode se da bi. cilj neke druge radnje. Kada se upotrebi um.Finalne rečenice (damit. Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti..

prva je u dativu. a imaju dodatno –s u genitivu su: der Buchstabe. –ist. Zasto se u jednom mijenja can u drugom ne? Odg. a druga u nominativu. der Wille. . –ant. kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju živa bića (der Mensch. –at (kao i der Architekt. Die Schweizer: Die Schweizer produzieren Kase mit Lochern.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e: der Nachbar. der Bär 4. –oge. Koliko vidim. primer: Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Jednina der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Množina die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen 1.N-deklinacija Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji. der Friede. –and.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji. 3. 2.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na: –ent. der Gedanke. Imam zadatak u knjizi: Die Briten: Den Briten schmeckt der Tee nur mit Milch. der Mensch. der Bauer. der Name. su iz rjesenja. der Herr). der Glaube. der Herr. rečenice nisu u istom padežu. der Fotograf…) Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji rod).Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe).

zbog čega nastavci variraju od gramatike do gramatike. Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica. ženski. der Mercedes marke automobila das Gelb. zbog toga postoje neka pravila.die Leiter der Schmetterling das Häuschen das Bächlein die Fahrt die Reise die Zeitung die Freiheit die Freundschaft die Bäckerei maskulin neutral feminin der Sontag. ali ne zaboravi da uvek ima dosta izuzetaka. der Winter dani u nedelji. ali i mnogo izuzetaka. das Blau.Rod / Genus U nemačkom jeziku. das boje Rosa die Yamaha. srednji. der alkoholna pića (osim das Sekt Bier) der BMW. Nekad rod možeš odrediti po sluhu. der Januar. meseci der Norden. -er -ling -chen -lein -t -e -ung -heit / -keit -schaft -ei der Fehler… ali das Fenster. godišnja doba. doba dana (osim die Nacht). . der Westen strane sveta der Sturm. postoje tri roda: muški. der Mittag. der Schnaps. u suprotnom probaj da naučiš što više. die Harleymarke motora Davidson maskulin neutral feminin Ima mnogo nastavaka. der Regen… vreme (osim die Wolke) der Wein. kao i u srpskom.

(Kad sam sve uradio. (radnja se desila jednom u prošlosti). oba se prevode "kad".(Immer) wenn ich fleißig lerne. zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici.)? Als ich alles gemacht habe. Primeri: 1. ali imaju različitu funkciju u rečenici.Ich bekomme gute Noten. . pluskvamperfekat. kaufte ich Mozartkugeln.Vremenske rečenice sa wenn i als Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica. a onda ide glavna rečenica. . glagol je na poslednjem mestu. da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom. otišao sam kući). Mozete li da date primer sa dva glagola? Misliš li na neko složenije vreme (perfekat. ging ich nach Hause. (Uvek) kad vredno učim. bekomme ich gute Noten. . kupio sam Mocart kugle. (radnja se ponavlja). glagol je na posledenjem mestu). als ich in Wien war. Vremenska rečenica je zavisna rečenica. dobijam dobre ocene.. veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja. pa zavisna (veznik. a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u prošlosti.Ich kaufte Mozartkugeln. Zavisni veznici su wenn i als. wenn ich fleißig lerne. s tim što je na prvom mestu glagol pogledaj primere ispod).. Obično prvo ide glavna rečenica. 2.Als ich in Wien war. . . Kad sam bio u Beču. Može i obrnuto.

nirgendwo. früher. übermorgen. innen. morgen. jedoch. drinnen. erst… Prilozi za način -leider. nämlich. nach oben. trotzdem. natürlich. woanders… Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf. jetzt. selten. nach rechts. rückwärts. nie. herunter. dort. vorwärts.Prilozi Prilozi su nepromenljive reči. nach links. bald. schließlich… Zamenički prilozi . eventuell… Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also. oft. deshalb. meistens. dorthin… Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute. kaum. irgendwo. dazu. hier. bestimmt. Oni nemaju poredbene oblike. vorgestern. draußen. manchmal. nirgends. Prilozima se bliže opisuje neka radnja. Izuzeci su sledeći prilozi: Pozitiv bald gern oft sehr Vrste priloga: • Komparativ eher lieber häufiger mehr Superlativ am ehesten am liebsten am häufigsten am meisten • • • • • Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da. gestern. warscheinlich.

Woran denkst du? 2. Koga se (pri)sećaš? 8. Šta čekaš? 7. Za ljude Za stvari i događaje für wen wofür mit wem womit zu wem wozu bei wem wobei auf wen worauf über wen worüber an wen woran Primeri: 1. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?) Vežba 1.Zamenički prilozi Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Čime se igra tvoje dete? 10. jedan se odnosi na ljude i životinje. Womit spielt dein Kind? 10. Worüber sprechen sie? 6. Čime putuješ u Italiju? 3. Womit reist du nach Italien? 3. An wen erinerst du dich? 8. Na koga se ljutiš? 1. a drugi na stvari i događaje. S kim putuješ u Italiju? 4. Über wen ärgerst du dich? . O čemu razmišljaš? 2. O čemu razgovarate? 6. Šta tražiš? 9. Postoje 2 oblika. Mit wem reist du nach Italien? 4. Wonach suchst du? 9. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?) 2. Kod koga si? 5. Bei wem bist du? 5. Worauf wartest du? 7.

* *Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu flaša. Padež Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Muški rod meiner meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod meins meines meinem meins Množina meine meiner meinen meine Npr: Ist das deine Flasche? Ja. Ovde je u obliku Konjunktiva II. Könntest du mir deins leihen? (Izgubio sam svoju knjigu.S. broju i padežu. Wie heißt sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer ist dunkel. Može i tako. Da li bi mogao da mi pozajmiš tvoju?) Zar nebi trebalo recenica gde se obajasnjava upotreba zamenica trebalo ovako da izgleda:"Kannst du mir deins leihen?"Predpostavljam da je greska nastala u promeni modelnog glagola po licu." . Euer Onkel ist sehr jung. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu.Prisvojne zamenice Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja. Lična zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Primer Mein Hund ist klein. koja je ženskog roda. Verujem da je ovde greška u kucanju: "Unser Zimmer IS(!) dunkel. das ist meine. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana. Dein Haus ist groß. Ich habe mein Buch verloren. Odličan blog! Imam samo reči hvale! P. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus? Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje.

Kad se perfekat apsolvira. Razlika između perfekta i pluskvamperfekta je u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu. a kod pluskvamperfekta u preteritu. Može stajati samostalno. To je zbog toga što je preterit starije vreme od prezenta.Pluskvamperfekat Pluskvamperfekat je složeno. davno prošlo vreme. potrebno je znati građenje perfekta. a kod pluskvamperfekta je u preteritu. (Vrlo sam brzo bio trčao) Nachdem ich alles gemacht hatte. otišao sam u grad). a može i prethoditi radnji u preteritu. U pitanju je particip II http://gramatikanemackogjezika. Ich hatte alles selbst gemacht. Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein. a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta! kada je war. Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu. sto brze mi treba Obično ne odgovaramo na takva (tako postavljena) pitanja. onda je sve jasno. i kako se menja sein ? Da bi se razumela "tvorba" pluskvamperfekta. e a gde se ono ne stavlja ge ili t u perfektu znam da kad je ieren ne ide ge.blogspot. ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio.com/search/label/Particip . (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen.

Person Singular sind immer gleich.Preterit Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu.A slabi glagoli su pravilni i svaki se po licima menja na isti nacin(infinitivna osnova+nastavci). d oder Konsonant +n/m endet. -test 2. a po cemu jaki?! Jaki glagoli su nepravilni glagoli i uce se napamet(iz tabele). . darauf folgt die jeweilige Personalendung. –te 3. die abgeschlossene Ereignisse beschreibt. -ten npr. Die 1. –en 2. Preterit slabih glagola Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1. Der Stammvokal wird ausgetauscht (so genannter Ablaut). gaben…) Da li mozete da postavite nesto teksta o preteritu na samom nemackom jeziku . ist die Vergangenheitsform. jer je jednostavniji i prostiji oblik. / 1. manchmal ändert sich auch der folgende Konsonant. –t 3. ähnlich wie bei schwachen Verben. machtest…) Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci: 1. -en npr. / 3. Verben. praeteritum „das Vorhergegangene“). Schwache und starke Verben werden unterschiedlich konjugiert. nach stets gleichen Regeln hinzugefügt. Starke Verben erfahren einen Lautwechsel. geben – gab + nastavci (gab. oft auch 1. Die Endungen (Wortendungen) werden dennoch. machen – machen – mach + nastavci (machte. –st 2. –te 1. An den Verbstamm schwacher Verben wird -te angehängt. gabst.aber ich liebe Deutsch!!! Koja je razlika izmedju slabih i jakih glagola? Po cemu se prepoznaju slabi. -ten 2.Bilo bi mi od pomoci !? Das Präteritum (lat. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta. gab. und die 3. Vergangenheit oder (fälschlich) als Imperfekt bezeichnet. haben vor der Endung ein e. deren Stamm auf t. Jch geniesse es wenn ich Deutsch rede. -tet 3.

dürfen) 4. mochte. es ______ schwerer sein. Es _____ schwer. 2. sein) 5. sagte. Ich _____ mit meinem Studium __. . 9. (geben. 5. 8. wünschte. war.Vežba: Preterit Prazne crte dopuniti glagolima iz zagrade. "Du bist so schön". (bekommen) 7. (anfangen) 9. bekam. Er _____ das zwei Jahre später. ______ meine Mutter. machten. 4. Mein Onkel ______ kein Telefon. ______ sie einen Ausflug? (machen) 8. (sein. (müssen) 3. musstest. durfte. (mögen. konnte. hatte. Ihre Mutter ________ tolle Figur bekommen. niemand _______ es machen. 6. 10. Du ______ Milch und Brot kaufen. 1. gab. fing an. 7. (wünschen) 10. Es ______ keine Probleme. Er ______ beschreiben wie in seiner Kindheit _____. können) 2. war. 3. (sagen) Vežba: Preterit Rešenja 1. (haben) 6.

Participi nepravilnih (jakih) glagola se mogu naći u tabeli. jel se uvek dodaje -t ? nema nikad npr. ne dobijaju prefiks –ge! npr. obavezno pogledajte.Particip II Particip II se koristi za građenje perfekta i pasiva. spielen – ge+spiel+t. i oni koji se završavaju na –ieren. –ver. –er. 1. a iza infinitivne osnove –t (ge-inf.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele. –ge.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge.osnova-t).gespielt studieren – studiert (završava se na –ieren!) 2. *Glagoli koji počinju na –be. gelaufen ? jel treba gelauft ? laufen je nepravilan glagol. Oblik gelauft ne postoji. tako da se T ne dodaje. Može se koristit i kao atribut i priloška odredba. –zer. .

Kad je sein glavni glagol u rečenici. šta?) Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) Bezlični glagoli (imaju samo 3. Da ne bismo nagađali koji je pravi pomoćni glagol. ist 1. sind haben 1. hat . u prezentu) i glavni glagol (u participu II. Ich habe eine Katze gehabt. Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku. I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade: 1. bist 3. bin 2. To je perfekat. hast 3. 4.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) Trajni neprelazni glagoli (helfen. schlafen…) Kad je haben glavni glagol u rečenici. 2. Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. einsschlafen…) Glagoli bleiben i werden. Svi glagoli kretanja. držimo se gore ispisanih pravila. II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade: 1. on je ujedno i pomoćni npr. Mozete li da ostavite menjanje po licima prezent pomoćnog glagola haben ili sein? sein 1. 3. seid 3. habe 2. 3. 2. 5. Ich bin gute Sängerin gewesen.Perfekat (prošlo vreme) Perfekat se prošlo složeno vreme. na kraju rečenice je). stehen. dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice. sind 2. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga. promene mesta Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen. najprostije rečeno. 4. Najprostije rečeno: perfekat u nemačkom jeziku čine pomoćni glagol (haben ili sein. on je ujedno i pomoćni npr.

.1. .. haben 2. haben Da li mozete navesti razlike izmedju DURFEN i KONNEN.. Konnen = moze (Sie kann nicht ins Kino gehen) Ona ne moze ici u kino.. Durfen = sme (Hier darf sie nicht parken) Ovde se ne sme parkirati. habt 3.???.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful