________ ____ ________________ _____ Subjekt glagol 1 informacija glagol 2 Erst Rečenica može da započne sa subjektom, ali može

i da započne sa imperativom, odnosno sa glagolom, informacijom ili nečim drugim.

Pridevska promena / deklinacija prideva
Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padežu, zato je tu deklinacija prideva. Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev.

Konjunktiv II
Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi: 1. sein – wäre 2. haben – hätte 3. werden – würde Konjunktiv II modalnih glagola glasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. können – könnte müssen – müsste dürfen – dürfte sollen – sollte wollen – wollte mögen – möchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. Ich würde ein Auto kaufen. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju sledeći nastavci: Jednina 1. –e 2. –est 3. –e Množina 1. –en 2. –et 3. -en

Prošlost (Vergangenheit) sein . . 2. Pl. došla bi kod mene. en . st 3. .Wenn wir ein Kind hätten! + particip II (perfekta) = konjunktiv pluskvamperfekta nastavci za jake glagole: Sg. 1. Kad bismo imali dete.hätte Primeri: Kad bi bila zdrava. 1. Na tu osnovu dodajemo nastavke.Primer: preterit glagola kommen glasi kam. en 2. wenn sie gesund wäre. s tim što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.Sie käme zu mir. kommen – kam – käme.wäre ili haben . t 3.

bežati teći smrzavati dati dopadati se ići pobediti zalivati hvatati imati držati klesati visiti podići zvati se pomoći poznavati zvoniti doći tovariti .) bäckt beginnt bekommt beschreibt beschließt bewegt biegt bindet bittet bietet bleibt brät bricht brennt bringt denkt darf empfiehlt erschrickt isst fährt fällt fängt findet fliegt flieht fließt friert gibt gefällt geht gewinnt gießt greift hat hält haut hängt hebt heißt hilft kennt klingt kommt lädt Preterit buk begann bekam beschrieb beschloss bewog bog band bat bot blieb briet brach brannte brachte dachte durfte empfhal erschrak aß fuhr fiel fing fand flog floh floss fror gab gefiel ging gewann goss griff hatte hielt hieb hing hob hieß half kannte klang kam lud Particip II hat gebacken hat begonnen hat bekommen hat beschrieben hat beschlossen hat bewogen hat/ist gebogen hat gebunden hat gebeten hat geboten ist geblieben hat gebraten hat/ist gebrochen hat gebrannt hat gebracht hat gedacht hat gedurft hat empfohlen ist erschrocken hat gegessen ist gefahren ist gefallen hat gefangen hat gefunden ist geflogen hat/ist geflohen ist geflossen hat gefroren hat gegeben hat gefallen ist gegangen hat gewonnen hat gegossen hat gegriffen hat gehabt hat gehalten hat gehauen hat gehangen hat gehoben hat geheißen hat geholfen hat gekannt hat geklungen ist gekommen hat geladen Prevod peći početi dobiti opisati odlučiti pokrenuti pokrenuti vezati moliti nuditi ostati peći (s)lomiti goreti doneti misliti smeti preporučiti uplašiti (se) jesti voziti/putovati pasti hvatati naći leteti uteći.lice j.Lista jakih glagola Infinitiv backen beginnen bekommen beschreiben beschließen bewegen biegen binden bitten bieten bleiben braten brechen brennen bringen denken dürfen empfehlen erschrecken essen fahren fallen fangen finden fliegen fliehen fließen frieren geben gefallen gehen gewinnen gießen greifen haben halten hauen hängen heben heißen helfen kennen klingen kommen laden Prezent (3.

lassen laufen lesen liegen lügen messen mögen müssen nehmen nennen raten rennen reiten rufen schlafen schaffen schießen schreien schweigen schwimmen sehen sein senden singen sitzen sprechen springen stehen steigen sterben tragen treffen treten trinken tun vergessen verliern verzeihen wachsen werden werfen wissen ziehen zwingen lässt läuft liest liegt lügt misst mag muss nimmt nennt rät rennt reitet ruft schläft schafft schießt schreit schweigt schwimmt sieht ist sendet singt sitzt spricht springt steht steigt stirbt trägt trifft tritt trinkt tut vergisst verliert verzeiht wächst wird wirft weiß zieht zwingt ließ lief las lag log maß mochte musste nahm nannte riet rannte ritt rief schlief schuf schoss schrie schwieg schwamm sah war sandte sang saß sprach sprang stand stieg starb trug traf trat trank tat vergaß verlor verzieh wuchs wurde warf wusste zog zwang hat gelassen ist gelaufem hat gelesen hat gelegen hat gelogen hat gemessen hat gemocht hat gemusst hat genommen hat genannt hat geraten ist gerannt hat/ist geritten hat gerufen hat geschlafen hat geschaffen hat geschossen hat geschrien hat geschwiegen ist geschwommen hat gesehen ist gewesen hat gesandt hat gesungen hat gesessen hat gesprochen ist gesprungen hat gestanden ist gestiegen ist gestorben hat getragen hat getroffen hat getreten hat getrunken hat getan hat vergessen hat verloren hat verziehen ist gewachsen ist geworden hat geworfen hat gewusst hat/ist gezogen hat gezwungen pustiti trčati čitati ležati lagati meriti voleti. želeti morati uzeti imenovati savetovati juriti jahati zvati spavati stvarati pucati vikati ćutati plivati videti biti poslati pevati sedeti govoriti skočiti stajati penjati s umreti nositi sresti stupiti piti činiti zaboraviti izgubiti oprostiti rasti postati baciti znati vući primorati .

um gesund zu sein. a um. Ich trinke grünen Tee. osećajte se slobodno da ostavite komentar.. zu se piše između prefiksa i ostatka glagola..zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks. auszuwählen. Veznici damit i um…zu imaju isto značenje.. npr: auszusehen. . 1.. prevode se da bi.zu kada su subjekti u obe rečenice isti. um…zu) Finalne rečenice iskazuju svrhu. Ako imate nedoumice. cilj neke druge radnje.. damit ihre Tochter erfolgreich wird. vorzubereiten.Finalne rečenice (damit. Sie tut alles. Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti. 2.. Kada se upotrebi um.

Koliko vidim.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe). der Bauer. der Herr). der Mensch. der Gedanke. primer: Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Jednina der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Množina die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen 1. –and. –ant. 3. kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju živa bića (der Mensch. Zasto se u jednom mijenja can u drugom ne? Odg. der Bär 4. rečenice nisu u istom padežu.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na: –ent. a druga u nominativu. –oge. 2. der Wille.N-deklinacija Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji. . su iz rjesenja. –ist. der Name.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji. Die Schweizer: Die Schweizer produzieren Kase mit Lochern.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e: der Nachbar. prva je u dativu. der Glaube. der Fotograf…) Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji rod). der Friede. –at (kao i der Architekt. Imam zadatak u knjizi: Die Briten: Den Briten schmeckt der Tee nur mit Milch. der Herr. a imaju dodatno –s u genitivu su: der Buchstabe.

der Januar. postoje tri roda: muški. Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica. das Blau. kao i u srpskom. das boje Rosa die Yamaha. zbog čega nastavci variraju od gramatike do gramatike. der Schnaps. zbog toga postoje neka pravila. . der Westen strane sveta der Sturm. ali i mnogo izuzetaka. ali ne zaboravi da uvek ima dosta izuzetaka. der Mittag. srednji.die Leiter der Schmetterling das Häuschen das Bächlein die Fahrt die Reise die Zeitung die Freiheit die Freundschaft die Bäckerei maskulin neutral feminin der Sontag. der Mercedes marke automobila das Gelb. der Regen… vreme (osim die Wolke) der Wein. die Harleymarke motora Davidson maskulin neutral feminin Ima mnogo nastavaka. doba dana (osim die Nacht). Nekad rod možeš odrediti po sluhu. godišnja doba. u suprotnom probaj da naučiš što više. meseci der Norden.Rod / Genus U nemačkom jeziku. der Winter dani u nedelji. -er -ling -chen -lein -t -e -ung -heit / -keit -schaft -ei der Fehler… ali das Fenster. der alkoholna pića (osim das Sekt Bier) der BMW. ženski.

(Uvek) kad vredno učim. da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom. glagol je na posledenjem mestu). (Kad sam sve uradio.Ich kaufte Mozartkugeln.(Immer) wenn ich fleißig lerne. 2. kupio sam Mocart kugle. dobijam dobre ocene. a onda ide glavna rečenica. otišao sam kući). Kad sam bio u Beču. kaufte ich Mozartkugeln. veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja. zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici. (radnja se desila jednom u prošlosti)..Als ich in Wien war. a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u prošlosti. glagol je na poslednjem mestu. Zavisni veznici su wenn i als. Može i obrnuto.Ich bekomme gute Noten..)? Als ich alles gemacht habe. . Vremenska rečenica je zavisna rečenica. . ali imaju različitu funkciju u rečenici. bekomme ich gute Noten. s tim što je na prvom mestu glagol pogledaj primere ispod). pa zavisna (veznik. als ich in Wien war.Vremenske rečenice sa wenn i als Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica. pluskvamperfekat. . ging ich nach Hause. oba se prevode "kad". Mozete li da date primer sa dva glagola? Misliš li na neko složenije vreme (perfekat. . Obično prvo ide glavna rečenica. wenn ich fleißig lerne. Primeri: 1. (radnja se ponavlja). .

woanders… Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf. natürlich. schließlich… Zamenički prilozi . Oni nemaju poredbene oblike. bestimmt. dorthin… Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute. jedoch. Izuzeci su sledeći prilozi: Pozitiv bald gern oft sehr Vrste priloga: • Komparativ eher lieber häufiger mehr Superlativ am ehesten am liebsten am häufigsten am meisten • • • • • Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da. meistens. Prilozima se bliže opisuje neka radnja. dort. früher. jetzt. rückwärts. vorgestern. warscheinlich. eventuell… Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also. nirgends. nach links. nirgendwo. kaum. dazu.Prilozi Prilozi su nepromenljive reči. nie. nach oben. morgen. selten. irgendwo. innen. erst… Prilozi za način -leider. manchmal. hier. herunter. deshalb. vorwärts. drinnen. übermorgen. nämlich. bald. nach rechts. oft. gestern. draußen. trotzdem.

Mit wem reist du nach Italien? 4. Womit spielt dein Kind? 10. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?) 2. Worauf wartest du? 7. Šta čekaš? 7. Wonach suchst du? 9. Bei wem bist du? 5. Womit reist du nach Italien? 3. An wen erinerst du dich? 8. Woran denkst du? 2. a drugi na stvari i događaje. Na koga se ljutiš? 1. Worüber sprechen sie? 6. O čemu razmišljaš? 2. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?) Vežba 1. O čemu razgovarate? 6. Čime se igra tvoje dete? 10. Koga se (pri)sećaš? 8. jedan se odnosi na ljude i životinje. Über wen ärgerst du dich? . Postoje 2 oblika.Zamenički prilozi Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. S kim putuješ u Italiju? 4. Kod koga si? 5. Za ljude Za stvari i događaje für wen wofür mit wem womit zu wem wozu bei wem wobei auf wen worauf über wen worüber an wen woran Primeri: 1. Čime putuješ u Italiju? 3. Šta tražiš? 9.

Dein Haus ist groß.Prisvojne zamenice Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja. Lična zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Primer Mein Hund ist klein. Padež Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Muški rod meiner meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod meins meines meinem meins Množina meine meiner meinen meine Npr: Ist das deine Flasche? Ja. Odličan blog! Imam samo reči hvale! P. Može i tako. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu.S. Da li bi mogao da mi pozajmiš tvoju?) Zar nebi trebalo recenica gde se obajasnjava upotreba zamenica trebalo ovako da izgleda:"Kannst du mir deins leihen?"Predpostavljam da je greska nastala u promeni modelnog glagola po licu. Wie heißt sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer ist dunkel. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus? Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. Euer Onkel ist sehr jung. broju i padežu. Ich habe mein Buch verloren." . Könntest du mir deins leihen? (Izgubio sam svoju knjigu. Ovde je u obliku Konjunktiva II. koja je ženskog roda. Verujem da je ovde greška u kucanju: "Unser Zimmer IS(!) dunkel. * *Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu flaša. das ist meine.

a kod pluskvamperfekta je u preteritu. onda je sve jasno. (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen. e a gde se ono ne stavlja ge ili t u perfektu znam da kad je ieren ne ide ge. a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta! kada je war. U pitanju je particip II http://gramatikanemackogjezika. Kad se perfekat apsolvira. Razlika između perfekta i pluskvamperfekta je u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu.Pluskvamperfekat Pluskvamperfekat je složeno.com/search/label/Particip . sto brze mi treba Obično ne odgovaramo na takva (tako postavljena) pitanja. davno prošlo vreme. otišao sam u grad). ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio. (Vrlo sam brzo bio trčao) Nachdem ich alles gemacht hatte. Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu. a može i prethoditi radnji u preteritu. potrebno je znati građenje perfekta. Može stajati samostalno. Ich hatte alles selbst gemacht. a kod pluskvamperfekta u preteritu. i kako se menja sein ? Da bi se razumela "tvorba" pluskvamperfekta. To je zbog toga što je preterit starije vreme od prezenta.blogspot. Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein.

haben vor der Endung ein e. machtest…) Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci: 1. Die 1. Der Stammvokal wird ausgetauscht (so genannter Ablaut). –st 2. -en npr. Jch geniesse es wenn ich Deutsch rede. nach stets gleichen Regeln hinzugefügt.aber ich liebe Deutsch!!! Koja je razlika izmedju slabih i jakih glagola? Po cemu se prepoznaju slabi. –te 1.Preterit Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu. -tet 3. Starke Verben erfahren einen Lautwechsel. –te 3. Schwache und starke Verben werden unterschiedlich konjugiert. An den Verbstamm schwacher Verben wird -te angehängt. oft auch 1. -test 2. –t 3. jer je jednostavniji i prostiji oblik. gab. / 1. praeteritum „das Vorhergegangene“). . Preterit slabih glagola Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1.A slabi glagoli su pravilni i svaki se po licima menja na isti nacin(infinitivna osnova+nastavci). und die 3. Verben. -ten npr. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta. d oder Konsonant +n/m endet. Vergangenheit oder (fälschlich) als Imperfekt bezeichnet. die abgeschlossene Ereignisse beschreibt.Bilo bi mi od pomoci !? Das Präteritum (lat. gaben…) Da li mozete da postavite nesto teksta o preteritu na samom nemackom jeziku . geben – gab + nastavci (gab. -ten 2. manchmal ändert sich auch der folgende Konsonant. Person Singular sind immer gleich. ist die Vergangenheitsform. a po cemu jaki?! Jaki glagoli su nepravilni glagoli i uce se napamet(iz tabele). ähnlich wie bei schwachen Verben. Die Endungen (Wortendungen) werden dennoch. darauf folgt die jeweilige Personalendung. machen – machen – mach + nastavci (machte. / 3. –en 2. gabst. deren Stamm auf t.

(sagen) Vežba: Preterit Rešenja 1. hatte. gab. Mein Onkel ______ kein Telefon. musstest. konnte. (mögen. 4. sagte. 10. Er _____ das zwei Jahre später. durfte. (müssen) 3. "Du bist so schön". (bekommen) 7. 2. war. 7. ______ sie einen Ausflug? (machen) 8. bekam. mochte. Es _____ schwer. 3. Ihre Mutter ________ tolle Figur bekommen.Vežba: Preterit Prazne crte dopuniti glagolima iz zagrade. Er ______ beschreiben wie in seiner Kindheit _____. es ______ schwerer sein. fing an. (anfangen) 9. 6. (sein. Es ______ keine Probleme. (haben) 6. können) 2. 8. (wünschen) 10. war. wünschte. 5. . niemand _______ es machen. 1. ______ meine Mutter. (geben. Ich _____ mit meinem Studium __. machten. 9. Du ______ Milch und Brot kaufen. sein) 5. dürfen) 4.

tako da se T ne dodaje.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele. Participi nepravilnih (jakih) glagola se mogu naći u tabeli. Može se koristit i kao atribut i priloška odredba. gelaufen ? jel treba gelauft ? laufen je nepravilan glagol. *Glagoli koji počinju na –be. –er. –zer. . –ge. 1. ne dobijaju prefiks –ge! npr.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge.Particip II Particip II se koristi za građenje perfekta i pasiva. Oblik gelauft ne postoji. a iza infinitivne osnove –t (ge-inf. obavezno pogledajte. jel se uvek dodaje -t ? nema nikad npr. –ver. spielen – ge+spiel+t.gespielt studieren – studiert (završava se na –ieren!) 2. i oni koji se završavaju na –ieren.osnova-t).

5. Ich habe eine Katze gehabt. Mozete li da ostavite menjanje po licima prezent pomoćnog glagola haben ili sein? sein 1. 2. 2. ist 1.Perfekat (prošlo vreme) Perfekat se prošlo složeno vreme. sind 2. on je ujedno i pomoćni npr. bist 3. na kraju rečenice je). I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade: 1. promene mesta Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen. najprostije rečeno. seid 3. držimo se gore ispisanih pravila. Svi glagoli kretanja. dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice. u prezentu) i glavni glagol (u participu II. Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku. hat . habe 2. Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. 4. Kad je sein glavni glagol u rečenici. hast 3. Ich bin gute Sängerin gewesen. schlafen…) Kad je haben glavni glagol u rečenici. Da ne bismo nagađali koji je pravi pomoćni glagol. 3. einsschlafen…) Glagoli bleiben i werden. 4. To je perfekat. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga. II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade: 1. bin 2. sind haben 1. on je ujedno i pomoćni npr. Najprostije rečeno: perfekat u nemačkom jeziku čine pomoćni glagol (haben ili sein. 3. šta?) Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) Trajni neprelazni glagoli (helfen. stehen.

haben 2. habt 3. haben Da li mozete navesti razlike izmedju DURFEN i KONNEN... Durfen = sme (Hier darf sie nicht parken) Ovde se ne sme parkirati. .???..1.. Konnen = moze (Sie kann nicht ins Kino gehen) Ona ne moze ici u kino.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful