P. 1
Tehnologija Materijala 1 i 2 Skripta

Tehnologija Materijala 1 i 2 Skripta

|Views: 1,935|Likes:
Published by Smajo Lizde

More info:

Published by: Smajo Lizde on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ZAGREB, Vukelićeva 4

TEHNOLOGIJA MATERIJALA I

by SIMCo.

Tehnologija materijala
1. VODA

2

Čista voda je bezbojna prozračna tekućina bez boje i mirisa, a po kemijskom sastavu je prirodni spoj od dvaju atoma vodika i jednog atoma kisika. Vode u prirodi možemo podijeliti: 1 prema namjeni - vode za piće, industrijske i tehničke vode, mineralne vode 2 prema porijeklu - atmosferska ili meteorna (kišnica) voda - mekana voda jer ne sadrži otopljene minerale, neukusna je za piće, na svom putu kroz atmosferu može se onečistiti česticama prašine i otapanjem plinova...  površinska voda - stajaća ili tekuća tj. u obliku snijega ili leda na polovima, ta je voda najviše izložena zagađenju uslijed ljudskih djelatnosti u industriji i agrikulturi, pa sa rijetko može koristiti za piće bez pročišćavanja.  podzemne vode - ovisno o trajanju njihova boravka u tlu i o sastavu tla mogu imati više ili manje otopljenih mineralnih soli ili plinova, pa se tako njihova kvaliteta razlikuje. U tu vrstu voda ubrajaju se i mineralne vode te termalne vode. Ispitivanje vode Ispitivanjem vode za piće utvrđuje se njena fizička, kemijska ili bakteriološka značajka. Fizičke značajke su: gustoća vode, boja vode, temperatura vode, specifična i latentna toplina i dr. a) Gustoća vode: kao mjera uzima se destilirana voda pri +4°C normalnog atmosferskog tlaka i iznosi 100 N/dm3 (1000 kg/m3), pa se ta vrijednost upotrebljava i kao usporedna veličina gustoće za druge tvari. b) Boja vode: uzrokovana je najčešće raspadanjem organskih tvari c) Temperatura vode: je pokazatelj njezina porijekla. Za piće je najbolja voda čija je temperatura 7 i 12°C. Voda ključa pri temperaturi od 100°C pri čemu prelazi u plinovito stanje, dok se na temperaturi od 0°C smrzava prelazeći u kruto stanje. Tako se vode bez promjene svojih kemijskih svojstava može pojaviti u sva 3 agregatna stanja pri čemu se mijenja jedino gustoća. d) Specifična toplina: je ona količina topline koja je potrebna da se jediničnoj masi tvari poveća temperatura za 1°C. Voda je tvar koja ima najveću specifičnu toplinu i iznosi 4180 J/kg°C. e) Latentna toplina: je količina topline potrebna da se određenoj masi (1kg) tvari promijeni agregatno stanje, a da se pri tom ne poveća njezina temperatura. U kemijska ispitivanja ubraja se ispitivanje tvrdoća voda, a u bakteriološka ispitivanja ubrajaju se razna određivanja živih mikroorganizama u 1 ml vode. Tvrdoća vode Voda koja u sebi sadrži ione kalija, magnezija i željeza naziva se “tvrda voda”. Tvrdoću mjerimo u stupnjevima tvrdoće a može biti: a) stalna postojana ili nekarbonatna tvrdoća - nju čine soli kalija i magnezija u obliku sulfata, nitrata i silikata. b) privremena, prolazna ili karbonatna tvrdoća - nju čine bikarbonati kalcija i magnezija koje možemo ukloniti kuhanjem, jer to su nestalni spojevi. Razlikujemo njemačke, engleske i francuske stupnjeve tvrdoće. c) ukupna (zbroj prvih dviju) tvrdoća

by SIMCo. 2000

Tehnologija materijala
Omekšavanje vode

3

Voda se može omekšati uklanjanjem kalijeva iona iz otopine. To se postiže dodavanjem sode. Za kemijsko omekšavanje vode dolaze u obzir dva osnovna postupka: omekšavanje taloženjem omekšavanje izmjenom iona Omekšavanje vode metodom taloženja odvija se:  termički - koristi se za smanjenje tvrdoće pomoću vruće pare ili goriva koje se grije na oko 100 °C pa dolazi do disocijacije bikarbonata.  termokemijski - služi za smanjenje tvrdoće i to uz dodavanje raznih regenata.  kemijski - najstariji način omekšavanja. Kao sredstvo za taloženje koristi se gašeno vapno ili kalcinirana soda, kaustična soda, natrij fosfat, a po potrebi druge supstancije. Omekšavanje izmjenom iona Obavlja se ionskim izmjenjivačima u kojima se nalazi izmjenjivač. To su najčešće kationski ili anionski izmjenjivači koji se mogu regenerirati. Upotreba vode Prvenstveno se koristi kao voda za piće svih živih bića, kao tehnološka, tvrda ili mekana voda, prema potrebi, postoje i otpadne vode. Voda za piće more ispunjavati sljedeće uvjete: a) da je bistra i bez mirisa b) da ne sadrži mnogo otopljenih mineralnih tvari c) da nema različitih patogenih mikroorganizama d) da je pitka Takve uvjete ispunjavaju planinske vode i to na samom izvoru. Zato se more obavezno pročišćivati voda za piće a pročišćivanje može biti: fizičko - filtracijom kemijsko - kloriranjem, ozonizacijom, pod utjecajem ultraljubičastih zraka Otpadne vode Otpadnim nazivamo one vode koje su sudjelovale u ljudskim potrebama i koje treba učinit neopasnima za ljude, životinje ili vegetaciju. S obzirom na njihovo porijeklo otpadne vode možemo podijeliti na:  gradske vode - odvode se sustavom kanala u rijeke jezera ili mora, koji u sebi sadrže kisik što razara organske nečistoće. Takvo pročišćavanje naziva se AUTOPURIFIKACIJOM. Osim te metode postoje još tri načina pročišćavanja vode: mehanički, kemijski i biološki.  mehanički: taloženje vode  kemijski: uporaba kemikalija  biološki: irigacijski postupak i umjetni biološki postupak

by SIMCo. 2000

Plinoviti dušik čuva se u čeličnim bocama pod tlakom od 150-200 bara. Boce se skladište izvan prostorija za boravak ljudi. kripton. inertni ili plemeniti plinovi. ne gori i ne potpomaže gorenje. Zajedno s gorivim plinom acetilenom stvara plamen visoke temperature pogodan za rezanje i zavarivanje metala. Nalaze se u atmosferi. u prehrambenoj industriji za pakiranje te u industriji plastičnih masa. U raketnoj tehnici zajedno s vodikom i kerozinom sluzi kao gorivo za pogon raketa. u detektorima za otkrivanje pukotina. Kisik Kisik je plin koji čini 1/5 atmosfere. Zrak služi i kao prenosioc topline. To je plin bez boje. dušik. zavojni i turbokompresori. a može sadržavati i slučajna neočišćenja i razne mikroorganizme. neon. Za transport zraka kao i drugih plinova koriste se kompresori. a primjenjuje se u raznim područjima tehnike. mirisa i okusa.2°C. Dušik Dušik je kemijski element koji ulazi u sastav svih živih organizama i najrasprostranjeniji je plin na zemlji. dušik i plemeniti plinovi nepromjenjive su komponente u zraku. Upotrebljava se u kemijskoj industriji za dobivanje kiselina i lužina te umjetnih gnojiva. Kripton. u medicini i kemijskoj industriji. rotacijski. argon. vodena para. veće ili manje suspendirane čestice prašine.5 kg kisika pod tlakom od 150 bara. Otkrio ga je 1772 g Rederford. a služe za stvaranje zaštitne atmosfere. a najčešće se primjenjuju: klipni. i to kao zaštitna atmosfera. by SIMCo. nezapaljiv ali potpomaže gorenje. a otkrio ga je Lavoisier. Čuvaju se u skladištima koja su namijenjena za još neki tehnički plin. pa komprimirani zrak u tehnici ima važnu ulogu kao energetski fluid. Taj efekt se naziva Thomason-Jouleov efekt. a promjenjive su ugljik dioksid. Tehnički plinovi se razlikuju od prirodnih po načinu nastanka.Tehnologija materijala 2. Dobiva se frakcijskom destilacijom tekućeg zraka ili pri elektrolizi vode. mirisa i okusa. Najveći dio nalazi se u atmosferi u slobodnom obliku i to 78. TEHNIČKI PLINOVI 4 U tehničke plinove ubrajaju se zrak. ugljen dioksid. ekspanzijom ohladi. Primjena zraka najčešće je pri povišenom tlaku. Za zrak se najčešće primjenjuje Lindeov postupak koji se temelji na tome da se plin rastezanjem. za pretakanje zapaljivih tekućina.09 % Dobiva se frakcijskom destilacijom iz zraka. Tekući zrak je azurnoplave boje a pri običnom tlaku i temperaturi energično vrije na -192. Zrak Zrak je smjesa plinova: kisik. Dušik u tekućem stanju koristi se za brzo smrzavanje hrane te hlađenje u toku transporta. sumpor dioksid i još neki. kripton i ksenon u laserskoj tehnologiji. gdje ima najviše argona.8. Plemeniti plinovi proizvode se u plinovitom stanju i nalaze se u čeličnim bocama pod tlakom od 15 MPa. ksenon i radon. ksenon i radon nisu inertni ali su rijetki jer stvaraju niz kemijskih reakcija. Mjerilo za određivanje kapaciteta kompresora jest potrošnja zraka na pojedinim mjestima ili mjestima oduzimanja. Punjenje i čuvanje kao i transport kisika obavlja se u plinovitom stanju u čeličnim bocama od 40 l . pri sušenju. a osnovna oblast primjene mu je u sintezi amonijaka. Bez boje je. pa helija i neona. acetilen. ako zrak ohladimo ispod njegove kritične temperature možemo ga prevesti u tekuće stanje. * Plemeniti plinovi U njih se ubrajaju helij. 2000 . Neon i helij se koriste za flouresecentne cijevi a argon. za rezanje nerđajućeg čelika. Veličina centrale za kisik ovisi o broju boca u bateriji. Prelaženje plinova u tekuće stanje naziva se LIKVEFRAKCIJOM. Helij i argon nisu rijetki. kao svjetlosni izvori. Najčešće se upotrebljavaju helij i argon. Osim toga primjenjuje se kao inertan plin za neke kemijske reakcije. Stanica za kisik-centrala za kisik sastoji se od dviju baterija boca.

blagog kiselog okusa. Na temperaturi od -10°C prelazi u tekuće stanje. teži je od zraka oko 1. 2. Puni se u čelične boce pod tlakom od 70-100 bara i u izolirane spremnike za transport pod tlakom od 20 bara. štetan je za organizam. Vrste goriva Prema agregatnom stanju: KRUTA TEKUĆA PLINOVITA by SIMCo. Osnovni je način dobivanja acetilena djelovanjem vode na kajive karbid. Ugljični dioksid dobiva se industrijski kao proizvod izgaranja pri proizvodnji vapna.5 puta.Tehnologija materijala Ugljen dioksid 5 Ugljen dioksid je anhidrid ugljične kiseline. da je eksploatacija relativno laka i ekonomična. nije zapaljiv. 3. Industrijski se dobiva prženjem sulfidnih ruda. * Sumpor dioksid To je bezbojan plin. da nije skupa. već uz utjecaj svjetlosti. Upotrebljava se za dobivanje drugih spojeva sumpora. Da bi se neka tvar mogla koristiti kao gorivo. bez mirisa. u industriji celuloze. U normalnim uvjetima to je bezbojan plin. pri oksidaciji ne razvija štetne plinove za život. Tekuću ugljen dioksid je bezbojna lakopokretljiva tekućina lakša od vode. a sa zrakom čini eksplozivnu smjesu. za kemijske instalacije i za elektroinstalacije. kao sredstvo za gašenje požara lakozapaljivih tekućina. nadražujućeg i prodornog mirisa. mirisa i lako je zapaljiv. Burno se spaja s klorom i drugim halogenim elementima. * Acetilen C2H2 To je plin bez boje. Primjenjuje se u prehrambenoj industriji. GORIVA * Goriva su one tvari koje pri oksidaciji (sagorijevanju) oslobađaju određenu količinu topline što se može praktično koristiti u razne svrhe. Tehnički acetilen ima karakterističan miris koji potječe od fosfora. Zbog visoke temperature koju ima plamen acetilena. 2000 . vinilacetata. koji se primjenjuje u svakodnevnom životu u sva 3 agregatna stanja. rastvara se u vodi.5 bara prelazi u tekuće stanje. Nalazi se u vulkanskim plinovima i proizvodima izgaranja. da u sebi ne sadrži nesagorive tvari. etanolu i eteru. Acetilen je plin bez boje a pri temperaturi od 0°C i tlaku od 21. Ugljen dioksid je normalan proizvod izgaranja organskih tvari. mora ispunjavati određene uvjete: da se u prirodi nalazi u dovoljnim količinama. nije zapaljiv inertan je i nije toksičan. vinilacetilena-koji služi za proizvodnju plastičnih masa i umjetnog kaučuka. pri čemu se od 1kg kalcijeva karbida dobiva 370 l acetilena (nove metode-krekiranje ugljikovodika. piroliza metana u smjesi s kisikom) Acetilen se upotrebljava u kemijskoj industriji kao sirovina za dobivanje vinilklorida. kao sredstvo za bijeljenje ulja. ovaj plin je praktički nezamjenjiv pri rezanju metala i pri plinskom zavarivanju metala. otapa se u tekućinama. da se može lako transportirati i skladištiti.2 puta je teži od zraka. On je anhidrid sumporne kiseline. nalazi se i u prirodnim vodama. Čvrst ugljični dioksid upotrebljava se za hlađenje životnih namirnica u transportu.

zajedno s njima ohladi na početnu temperaturu (Oznaka: Hg) b) donju toplinsku vrijednost goriva .količina topline koja se oslobodi pri potpunom sagorijevanju 1 kg krutog ili tekućeg goriva odnosno 1 Nm3 plinovitog goriva. Toplinsku vrijednost velikog goriva možemo odrediti na više načina a najčešće se primjenjuju: by SIMCo. Goriva koja ne koriste zrak za sagorijevanje a) TEKUĆA RAKETNA GORIVA  jednokomponentna i dvokomponentna goriva b) KRUTA RAKETNA GORIVA  jednokomponentna (monogoriva)  dvokomponentna (gorivo oksidator) c) ELEKTRORAKETNA I NUKLEARNA GORIVA  izvori električne energije  nuklearna goriva  termonuklearna goriva * Svojstva goriva 6 U gorivima se nalaze gorive i negorive komponente. a u negorive kisik. Goriva koja koriste zrak za sagorijevanje  ZA ZRAČNO RAKETNE MOTORE  ZA KLIPNE MOTORE 2.količina topline koja se oslobodi pri čemu voda ostaje u parnom stanju i zajedno s drugim proizvodima sagorijevanja odlazi u atmosferu (Oznaka Hd) Donja toplinska vrijednost goriva manja je od gornje za količinu topline koja je potrebna da se vlaga iz goriva i voda nastala pri procesu sagorijevanja vodika pretvore u parno stanje. TOPLINSKA VRIJEDNOST goriva je ona količina topline koje se može dobiti ori potpunom sagorijevanju jedinice količine tog goriva. dušik. Razlikujemo: a) gornju toplinsku vrijednost goriva . U gorive sastoje ubrajaju se ugljik. pri čemu se voda u proizvodima izgaranja. vodik i sumpor. vlaga i mineralne tvari (pepeo).Tehnologija materijala Prema nastanku: FOSILNA (biljna ili životinjska) MINERALNA UMJETNA Prema vrsti izvora energije: KEMIJSKA NUKLEARNA Prema svojstvima goriva: SAMOZAPALJIVA NESAMOZAPALJIVA TERMOSTABLINA TERMONESTABILNA Prema primjeni: za PEĆI I LOŽISTA BRODSKE MOTORE I LOKOMOTIVE KLIPNE MOTORE REAKTIVNE MOTORE RAKETNE MOTORE NUKLEARNE REAKTORE Goriva namijenjena za letjelice u atmosferi i izvan nje dijele se na: 1. 2000 .

2000 . Da bi se ugljeni učinili prikladnim za izgaranje moraju se podvgnuti procesima pripreme i to:     odvajanje od grubih nečistoća svrstavanje ugljena prema veličini sušenje briketiranje Treset .najstarije fosilno gorivo nastalo u paleozojskom razdoblju. 1% vodika. pri čemu dolazi do termičke razgradnje. 3 skupine:  masni: za proizvodnju koksa i za kovačke radove  polumasni: za pročišćivanje vode i plinova  mršavi ili suhi: antracit dobiva se vrlo kvalitetan koks Skladištenje ugljena obavlja se u hrpama prema vrstama i porijeklu. jela.5-2% kisika i dušika. proizvod procesa potresivanja različitog močvarnog bilja. eksperimentalno određivanje topl. Metalurški koks ne smije imati više od 1% sumpora. dok drugi dio ostaje u plinovitom stanju. Tekući kondenzat rastavlja se na uljni dio . izračunavanje topl. .Tehnologija materijala 7 1.nalazi se u zemljinoj kori u slojevima i u različitim dubinama. Koks se proizvodi suhom destilacijom ugljena. To je zagrijavanje ugljena bez pristupa zraka.najmlađa vrsta ugljena drvenaste strukture. vrij. 2. jasen. Pritom se stvaraju i plinoviti sastojci od kojih se hlađenjem izdvaja tekući dio . Glavne vrste su: obični. kruti ostatak je koks.najmlađe fosilno gorivo.katran i vodeni dio . Sadrži u sebi plin (metan). 2-4% vlage i do 11% mineralnih primjesa. Prema dubini u kojoj se nalazi razlikujemo dnevni ili površinski kop ili jamski ili dubinski kop (dnevni manje ugroženi od uništavanja). 1. zemljasti i smolasti ugljen. Upotrebljava se za loženje velikih kotlova Smeđi ili mrki ugljen . Umjetna kruta goriva Mogu se dobiti iz prirodnih krutih goriva mehaničkom preradom (briketi) i kemijskom preradom (koks i drveni ugljen) Briketi se dobiju iz sitnog ugljena koji nastaje provođenju i separaciji prirodnih krutih goriva. vrij. Prirodna kruta goriva a) drvo  tvrdo drvo: hrast. Kameni ugljen .nastao u neozojskom razdoblju tercijarne formacije iz nižeg močvarnog bilja uz sudjelovanje četinara i palmi. topola. Razlikujemo metalurški i plinski koks.izgaranjem uzorka goriva u posebnim uređajima. 2. postoje 2 vrste:   koks za visoke peći metalurški ili ljevaonički koks by SIMCo. a i za smeđi ugljen. goriva iz podataka elementarne analize. Suha destilacija primjenjuje se prvenstveno za kameni ugljen. Dobiveni koks sadrži 90-95% ugljika. vrba b) ugljen . bukva. cer  mekano drvo: bor. * Kruta goriva Dijelimo na :  prirodna (tvari koje nalazimo u prirodi)  vegetabilna goriva u koja se ubraja drvo  fosilna goriva koja su nastala od vegetabilnih goriva procesom mineralizacije  umjetna (dobivena preradom od prirodnih) 1.otopina različitih spojeva. Lignit .kondenzat.

nafte se dijele na nafte parafinske baze. Na putu kroz naftovod nafta se obično hladi. 2000 . postoje dvije metode:  konvencionalna: sastoji se od propuštanja sumporne kiseline kroz naftu by SIMCo.ona dobivena preradom nafte i plinova kao i proizvodi suhe destilacije krutih goriva kao što su katran i katranska ulja. U primarnu preradu ubrajaju se frakcijska destilacija nafte.polimerizacija i alkiliranje  molekularna pregradnja . * Tekuća goriva Prednosti tekućih goriva nad čvrstim gorivima:  velika toplinska vrijednost  mali sadržaj štetnih tvari  dobro se miješaju sa zrakom. naftenske baze.sve vrste zemnog ulja: nafta  umjetna . te pogone za održavanje. a u malim količinama sadrži sumpor dušik i kisik. (udarno i rotacijsko bušenje naftnih nalazišta) Transport nafte: naftovodi ‘ složene instalacije koje obuhvaćaju otpremne stanice. Polukoks je kruti ostatak koji se dobije pri suhoj destilaciji ugljena pri niskim temperaturama. potpuno sagorijevaju  sadrže vrlo malo vode  lakše se skladište  mogućnost transporta cjevovodima na veće udaljenosti Nedostaci:     laka zapaljivost i eksplozivnost sposobnost stvaranja elektrostatičkog napona otrovnost nekih tekućih goriva teško odstranjivanje emulgirane vode Prema porijeklu tekuća goriva dijelimo na: prirodna i umjetna:  prirodna . u pećima i komorama. Organska teorija: nafta je nastala od masti i bjelančevina biljnih i životinjskih organizama što su se zatrpani zemljom raspadali bez prisustva zraka na mjestima gdje su nekada bila mora. Anorganska teorija o postanku: nafta je nastala u velikim dubinama djelovanjem pregrijane vodene pare na metalne karbide.nafta Nafta je fluorescentno zelenkastocrna uljasta tekućina. a njena ležišta mogu se očekivati u sedimentnim slojevima u onim područjima gdje je nekada bilo more. a) Zemno ulje . međustanice i privatne stanice za grijanje i za katodnu zaštitu. nafta može postupno izgubiti fluidnost (tečnost). Na temelju rasporeda ugljikovih atoma u molekulama nafte. Ako je temperatura tla niža od struišta nafte. miješane baze i asfaltnu naftu Dobivanje nafte: nafta se stvarala u svim geološkim formacijama. Nafta je smjesa ugljikovodika. Suha destilacija drveta je kemijski proces u kojem se drvo bez pristupa zraka podvrgava pirogenoj reakciji razgradnje na visokoj temperaturi. izmjenom topline s tlom. a u sekundarnu:  molekularno cijepanje . nakon prethodnih geoloških istraživanja.izomerizacija  hidriranje Rafinacija nafte i prerađevina: provodi se radi uklanjanja onečišćenja.Cracking proces  molekularna dogradnja . iz ugljena bogatog isparljivim sastojcima. Prerada nafte: načini prerade dijele se na primarnu i sekundarnu preradu nafte.Tehnologija materijala 8 Plinski koks proizvodi se u plinarama. magistralne naftovode. Drveni ugljen dobiva se suhom destilacijom pri niskim temperaturama iz drveta. sustave za daljinsko upravljanje. Ležišta nafte pronalaze se istražnim bušotinama.

Mlazna goriva moraju posjedovati veliku kemijsku stabilnost.najmanji cetanski broj je 40 srednje D3 . benzola i alkohola te dodavanje antidetonatora. kao i aromatskih. olefinskih i nafteinskih. posebno za turbomlazne zrakoplove. zato se gorivim dodaju tvari koje usporavaju stvaranje taloga. Petrolej Petrolej je drugi derivat nafte.79 g/cm3 pri 15°C. Temperatura samozapaljenja u zraku za benzin iznosi 480-550°C. turboelisnih i raketnih motora. by SIMCo. 2000 .kerozin) • goriva za mlazne motore tipa 4 s oznakom GM-4 (mješavina petroleja i benzina. prema naglom eksplozivnom izgaranju. lakih parafinskih ugljikovodika. Oktanska vrijednost može se povećati dodavanje izomernih spojeva. Koristi se za pogon plinskih turbina svih tipova. Gustoća benzina kreće se od 0. a koristi se kao mlazno gorivo za turbomlazne motore).Tehnologija materijala  Motorni benzini solventna: sastoji se od uporabe dvaju organskih otapala 9 Benzin je smjesa oktana i heptana tj. Temperatura smrzavanje je -30 do -120°C. a predstavlja čistu frakciju petroleja .68 do 0. Najvažnije svojstvo motornog benzina je OKTANSKA VRIJEDNOST.najmanji cetanski broj je 45 lako D2 . a to je otpornost goriva prema detonaciji. pri čemu se pojavljuju visoki pritisak i temperatura.najmanji cetanski broj je 30 teško D4 .najmanji cetanski broj je 25 Glavne značajke plinskog ulja:  gustoća 840-880 kg/m3  temperatura samozapaljenja 330-350°C  temperatura smrzavanja oko -30°C  cetanski broj  toplinska vrijednost 44000 kJ/kg ** Cetanska vrijednost je sklonost paljenju od trenutka ubrizgavanja do onog trena kad se ubrizgano gorivo upali. Plinsko ulje     plinsko plinsko plinsko plinsko ulje ulje ulje ulje vrlo lako D1 . Te tvari se nazivaju INHIBITORI. Poboljšanje cetanskog broja može se postići dodavanjem etilnog nitrata ili amilnog nitrata. Goriva za mlazne motore dijele se na: • goriva za mlazne motore tipa 1 s oznakom GM-1 (gorivo za pogon turbomlaznih.

by SIMCo. stvara kontinuirani film maziva prisilnim dovođenjem maziva među tarne površine (HIDRODINAMIČKO PODMAZIVANJE). to su motorna. 2000 . Dodaju se radi boljeg podmazivanja ležajeva koji dolaze u dodir s vodom.sila što se opire gibanju opterećenih površina koje su u međusobnom dodiru. Prema stupnju obrade mineralna maziva mogu biti:  destilati . Biljna i životinjska maziva: su glicerini masnih kiselina. Primjena ulja za podmazivanje:  motorna ulja: za podmazivanje motora s unutarnjim sagorijevanjem  cilindarska ulja: za podmazivanje cilindara  vretenska ulja: za podmazivanje lakoopterećenih ležajeva čije osovine imaju velik broj okretaja. PODMAZIVANJE POD NAJVEĆIM TLAKOM . Među maziva ubrajamo:  motorna ulja  ležišna ulja  masti  čvrsta maziva  vegetabilna ulja i masti  životinjska ulja i masti  sintetička ulja Osnovne tehnike podmazivanja i vrste podmazivanja: Mazivo koje se nalazi između kliznih površina sprečava neposredni dodir površina i ukupno trenje svodi se na relativno mali otpor.potrebna su posebna ulja i maziva koja podnose visoke temperature i tlakove. Kompaudna ulja: mineralna ulja koja sadrže 10% biljnih ili životinjskih ulja ili masti. Trenje . za smanjenje trenja i trošenja pokretnih površina za prijenos energije. Postoji i GRANIČNO PODMAZIVANJE koje ovisi o mazivosti maziva. Sintetička maziva: koriste se u zrakoplovnoj tehnici te u raketnoj i nuklearnoj. Da se osigura efekt podmazivanja stvaranjem sloja maziva između kliznih površina moraju se ispuniti sljedeći uvjeti: • dijelovi mehanizma između kojih dolazi do trenja moraju konstruktivno odgovarati jedan drugome tj. Razlikujemo trenje:  klizanja  kotrljanja  unutarnje trenje fluida Vrste materijala za podmazivanje Prema agregatnom stanju maziva se dijele na: tekuća.mineralna ulja . mineralna. Prema porijeklu sirovina: biljna.mineralna ulja . Mineralna maziva: dobivaju se preradom nafte i to vakuum destilacijom ostataka nakon frakcijske destilacije nafte.  avionska ulja: za podmazivanje zrakoplovnih motora. Mazivost maziva je sposobnost dobrog prianjanja na metalnu ili drugu površinu tako da se s njom kemijski ne spaja. kompaundirana i sintetička. Najbolje je ono podmazivanje kojim se postiže tekuće trenje tj. turbinska. dodirne površine trebaju biti jednake veličine. hidraulična i hipoidna ulja.Tehnologija materijala Maziva 10 Pod mazivima podrazumijevamo tvari koje se koriste za podmazivanje tj. životinjska. konzistentna (polučvrsta) i čvrsta. • maziva moraju imati takvu mazivost i viskoznost da stvaraju stabilan spoj pod raznim radnim uvjetima.ne pročišćavaju se nakon destilacije  rafinati .pročišćena mineralna ulja s dodatkom aditiva. uz djelovanje kisika i topline polimeriziraju i stvaraju smolaste tvari.pročišćavaju se nakon destilacije  specijalna ulja .

upotrebljava se u koloidnom obliku.temperatura pri kojoj kruta tvar prelazi u tekuću fazu naziva se talište.njime je definirana brzina izdvajanja ulja iz vodene emulzije Broj taloženja ulja . Viskozitet ulja ovisi o njegovoj temperaturi pa se zbog eksploatacijskih uvjeta viskozitet izražava pri 20.disulfat .95 g/cm3. Gorište je za 10 do 20°C više od plamišta. žuta. 11 Primjena masti za podmazivanje: Za podmazivanje tarnih površina na kojima se ne zadržava tekuće mazivo. Isto tako razlikuju se po boji i ulja dobivena iz nafte. Takva ulja tada se nazivaju LEGIRANA ULJA. Radna temperatura od -50 do 150°C  aluminijske masti  barijeve masti  sintetičke masti . Talište. Broj emulgacije ulja . Prema načinu djelovanja aditivi se dijele na:  one koju poboljšavaju fizičko-kemijska svojstva ulja  one koji povećavaju stabilnost ulja by SIMCo. praha ili briketa. Gorište je ona temperatura pri kojoj se razvije toliko para ulja da u dodiru s iskrom ulje nastavi gorjeti.ispituje se na temperaturi od 20°C i kreće se između 0. ali je mekši i ima manji koeificjent trenja. Sadržaj aditiva u uljima kreće se do 3%. Točka zamućivanja je ona temperatura pri kojoj se hlađenjem ulja pokaže prvo zamućivanje. Nanose se u obliku paste. struište i točka zamućivanja . Aditivi maziva i ulja Aditivi se dodaju uljima i mastima radi poboljšanja jedne od fizičko-kemijskih značajki ulja. Masti su polučvrste ili čvrste smjese metalnih sapuna i mineralnih ulja. Eksploatacijom ulja mijenjaju boju napredovanjem procesa oksidacije.za podmazivanje površina radne temperature od -15 do 80°C  natrijeve masti .koriste se za površine s povišenom radnom temperaturom do 120°C  litijeve masti .sirova nafta je tamne boje koja se od nalazišta do nalazišta razlikuje.primjena u svim područjima tehnike. Koristi se fino samljeven i pomiješan s mineralnim ili sintetičkim uljem ili mastima.  grafit . Plamtište i gorište ulja .radna temperatura od -55 do 300°C  čvrsta maziva .za rad motora ulje mora imati konstantnu gustoću kako ne bi došlo do suhog trenja.86 i 0. 2000 .je mjera za količinu mehaničkih onečišćenja u ulju. Fizikalno kemijske značajke ulja i maziva Gustoća ulja i maziva . Kod mazivih ulja talište je identično struištu.Tehnologija materijala   ulja za diferencijale: za podmazivanje diferencijala i prijenosnika transformatorska ulja: za punjenje električnih transformatora. do tamnocrvene boje.plamtište je temperatura pri kojoj se pare ispitivanog ulja pri zagrijavanju zapale kad dođu u dodir s iskrom ili plamenom. Destilirana ulja su bezbojna. koriste se masti.sličan je grafitu. Viskozitet mazivih ulja i indeks viskoziteta . Stabilan je do 400°C  molibden . 50 ili 100°C. Boja mazivih ulja .služe za podmazivanje uređaja i dijelova izloženih visokom tlaku i povišenim temperaturama.  kalijeve masti .

generatorski plin. Takvi aditivi dodaju se samo parafinskim uljima.Tehnologija materijala Aditivi koji poboljšavaju fizičko-kemijska svojstva ulja: 12 Aditivi za visoke tlakove . Aditivi za povišenje indeksa viskoznosti .dodaju se uljima za ležajeve radi zaštite metalnih dijelova od kiselih sastojaka u uljima. a toplinska moć od 34 MJ/Nm3 .(impruveri) po kemijskom sastavu su viskozne polimerne supstancije koje su ovisno o temperaturi koloidno ili molekularno rastvorene u ulju. kalcijev __________ . by SIMCo. gradski ili rasvjetni plin. daleko od naseljenih mjesta. propan. i nalaze se u prirodi na mjestima gdje ima nafte a to je najčešće zemni plin. Zemni plin s više od 60 g/m3 tekućih ugljikovodika naziva se vlažnim a onaj s manjim sadržajem suhi. Antikorozijski aditivi . Plinovita goriva Plinovita goriva upotrebljavaju se u industrijskoj proizvodnji. Prednosti plinovitih goriva u odnosu na kruta i tekuća su:  pri izgaranju nema pepela  dobro se miješaju sa zrakom  postiže se bolje iskorištenje topline  duljina plinskog plamena može se regulirati  plinska ložišta su čista  rukovanje plinovitim gorivima je lako Prema porijeklu možemo ih podijeliti na umjetna i prirodna plinovita goriva. Skladišta moraju imati ispravne električne instalacije te dovoljno aparata za gašenje požara. 2000 . Kao detergentni aditivi koriste se aluminijev naftenat. amini. pa se vijek trajanja ulja produljuje. Prirodna su nastala od raznih organskih tvari. Vlažni zemni plin rastavlja se na suhi plin (metan-etan). sumporvodik. Za dehidraciju zemnog plina koriste se 4 metode: kompresija.nalaze se na mjestima gdje ima nafte na dubini od 3000 . natrijev sulfat. Rukovanje s njima mora biti pažljivo i savjesno. vodeni plin. a) Prirodna plinovita goriva i zemni plin . sumpora i fosfora. Prije dostavljanja zemnog plina potrošačima on se mora pročistiti od neželjenih sastojaka. Po kemijskom sastavu to su metaloorganski spojevi.1.dodaju se uljima radi smanjenja čađi i taloga na dijelovima motora. U umjetna ubrajamo: pogonski plin. ukapljeni plin (propan-butan) i laki benzin. dušik i ugljični dioksid.(depresori) poboljšavaju svojstva ulja na niskim temperaturama. butan i nešto tekućih ugljikovodika uz nepoželjne sastojke vode. Skladištenje tekućih goriva i maziva Tekuća goriva čuvaju metalnim buradima ili spremnicima raznih veličina na otvorenom prostoru ili pod zemljom. apsorpcija i smrzavanje. za loženje u industrijskim pećima i kotlovskim postrojenjima. tretiranje supstancijama koje suše. Aditivi protiv pjenjenja Aditivi za poboljšanje mazivosti Aditivi koji povećavaju stabilnost ulja Detergentni aditivi . etan. Gustoća zemnog plina kreće se od 0. fenoli ili olefini.(inhibitori) dodaju se radi sprečavanja proces oksidacije. Aditivi za poboljšanje oksidacijske sposobnosti .5000 m i većim. Dodavanjem inhibitora usporava se proces oksidacije. Dodaju se samo baznim uljima. Osnovni sastojci su im: metan.. te kao pogonsko gorivo za plinske motore.20 g/cm3. Po kemijskom sastavu to su spojevi klora.38 MJ/Nm3..55 .(EP aditivi) koriste se za hipoidne zupčanike koji rade pod vrlo visokim tlakovima. Aditivi koji snizuju točku struišta .

dobiva se ako se pri izgaranju u generator uvodi vodena para  vodeni plin . S obzirom na kemijski sastav i način dobivanja generatorske plinove dijelimo u 3 vrste:  obični .8 .Gradski plin se proizvodi i u tekućih goriva i to na 2 načina:  rasplinjavanjem tekućih goriva na normalnim tlakovima i niskim temp. To otrovan plin zbog sadržaja ugljičnog monoksida i neugodno miriši. ugljik monoksid (oko 8%).8 bara i pri temperaturi okoliša prelazi u tekuće stanje. 2.dobiva se pri izgaranju krutih goriva s nedovoljnom količinom zraka. Gradski ili rasvjetni plin Proizvodi se u plinarama i ugljena suhom destilacijom. metan (do 34%).koristi se uglavnom za skladištenje gradskog plina b) suhe plinospreme c) visokotlačne plinospreme Za skladištenje tekućih naftnih plinova upotrebljavaju se spremnici koji mogu biti ležeći ili stojeći. nepotpunim izgaranjem  miješani plin .  procesom krekiranja 3.dobiva se ako se preko užarenog koksa pušta vruća vodena para Generatorski plin je zapaljiv. Pogonski plin Pogonski plin ili tekući plin je onaj koji pod relativno niskim tlakovima od 0. dušik (oko 2%). Tekući plinovi dobivaju se obično kao sporedni produkti i to:  pri procesu destilacije i krekiranja sirove nafte  u proizvodnji tekućih goriva iz ugljena  pri suhoj destilaciji mrkog i kamenog ugljena  u proizvodnji koksa Transportiraju se u čeličnim bocama pod tlakom u tekućem stanju u cisternama. a koristi se kao pogonsko gorivo za motore s unutrašnjim sagorijevanjem na raznim vozilima (kamioni). Skladištenje i transport plinovitih goriva Skladištenje se obavlja u tri vrste spremnika: a) vodene plinospreme . 2000 . ugljik dioksid (oko 2%). teški ugljikovodici (do 4%). generatorima. cilindrični ili okrugli. te za stacionarne motore na riječnim brodovima. Generatorski plin Generatorski plin dobiva se nepotpunim sagorijevanjem krutih goriva i redukcijom produkata izgaranja u posebnim pećima tzv. Koristi se kao pogonsko gorivo za SUS motore. by SIMCo. zagušljiv i otrovan.Tehnologija materijala b) Umjetna plinovita goriva 13 1. Ima sljedeći sastav: vodik (oko 50%). Tekući plinovi transportiraju se u cisternama cilindričnog oblika koje su pričvršćene za pokretna postolja.

Za sada se u tehničke svrhe koristi samo energija fisije.uran koji spontano podliježe fisijskoj lančanoj reakciji. rashladnom sredstvu i namjeni:  heterogeni  homogeni 4.. Nuklearna energija se oslobađa pri cijepanju jezgre (FISIJA). nerđajući čelik. Kuhinjska sol . grafit.natrijev klorid Kuhinjska sol raširena je sol u prirodi. neophodna je za život organizama. Nuklearno gorivo je tvar koja podliježe fisijskoj ili fuzijskoj lančanoj reakciji i pritom oslobađa energiju atomske jezgre. U prirodi postoji samo jedan element . spajanju jezgara (FUZIJA) i pri spontanom radioaktivnom raspadu nestabilnih atomskih jezgara (ZRAČENJE). kojima se stvara nova upotrebna vrijednost. Nuklearni reaktor sastavljen je od: a) jezgre reaktora. a nalazi se u morskoj vodi (2-4%). kemijske promjene na robi.Tehnologija materijala Nuklearno gorivo 14 Nuklearna energija. Pojam primjene nuklearne energije obuhvaća svako iskorištavanje energije koja potječe iz jezgre atoma. grafita ili kakvog lakog materijala) c) reflektora koji opkoljuje jezgru d) rashladnog uređaja e) kontrolnih šipki Prema brzini odvijanja lančane reakcije (energija/brzina neutrona) dijelimo ih na:  termalne  intermedijarne  brze Prema primjeni moderatora. PROIZVODI BAZNE KEMIJSKE INDUSTRIJE Kemijska industrija obuhvaća dio proizvodnog proces. Nuklearno gorivo blaže se zaštitnom košuljicom da bi se spriječilo izbivanje fisijskih produkata korozija i rasipanje goriva. 2000 . nazvana i atomska energija je energija koja se oslobađa pri procesima transmutacije atomskih jezgara. ona se može praktički iskorištavati samo iz malog broja elemenata.. Veći dio proizvoda ubraja se u bazne proizvode kemije koji služe kao reprodukcijski materijal za kemijsku i druge industrije. u nekim slanim izvorima ili kao kamena sol u podzemnim naslagama. Iz prirodnih nalazišta dobiva se na 3 načina: by SIMCo. koja se sastoji od nuklearnog goriva b) moderatora (obične ili teške vode. U tu svrhu upotrebljavaju se legure aluminija. Premda se nuklearna energija nalazi pohranjena u jezgrama svakog elementa. Nuklearni reaktori Nuklearni reaktor je uređaj u kojem se obavlja kontrolirana lančana reakcija fisije radi dobivanja energije i neutronskog fluksa potrebnog za proizvodnju umjetnih radioaktivnih izotopa i za ispitivanje materijala.

voda i ugljik dioksid. Sumpor se pojavljuje u više alotropskih modifikacija od kojih je najvažniji ranski i monoklinski sumpor. Sumpor U zemljinoj kori ga ima 0. Sirovine za Solvayjev postupak: kuhinjska sol. za proizvodnju sumporne kiseline. Natrij hidroksid Natrij hidroksid je kristalna bijela krutina koja u prisutnosti vrlo malih količina primjesa poprima sivu boju. Velike količine kloridne kiseline upotrebljavaju se u industriji organskih i anorganskih kemikalija. a ubraja se u jake kiseline. ugljen i vapnenac. Trgovačko ime joj je kaustična soda. uz natrije klorid najvažnija je natrijeva sol.. u medicini za liječenje nekih kožnih bolesti. Sirovine za Leblancov postupak: kuhinjska sol. te u proizvodnji stakla. metalurgiji. Pojavljuju se i specijalne vrste soli: jodirana sol i denaturirana sol Soda Soda ili natrij karbonat. Natrij hidroksid pojavljuje se u industriji u oblici vodene otopine tj. Dobiva se djelovanjem sulfatne kiseline na natrij klorid tako da se prvo dobiva plin koji se uvodi u vodu. Glavni potrošač natrij hidroksida je kemijska industrija u kojoj NaOH služi kao najvažniji i najjeftiniji kemijski reagens za postizanje željene bazičnosti u reakcijskim smjesama.. kao sredstvo za neutralizaciju. natrijeva lužina. natrijeva sulfata. natrijeve lužine. Soda se upotrebljava za pranje u domaćinstvu. amonijak. sulfatna kiselina. Danas se dobiva industrijski na dva načina: Leblancovim i Solvayjevim postupkom. solne kiseline i drugih kemikalija. gustoće 1. keramici. za uklanjanje metalnih oksida s površine metala. crnog baruta. Na tržištu se razlikuju dvije vrste sode:  kalcinirana soda  kristalna soda Klorovodična ili kloridna kiselina Klorovodik je bezbojan plin oštra mirisa koji se jako dimi u dodiru s vlažnim zrakom.19 g/cm3. Dobiva se elektrolizom vodene otopine kuhinjske soli.05% i može se lako dobiti. Vodena otopina klorovodika naziva se klorovodičnom ili kloridnom kiselinom.Tehnologija materijala a) rudarskim kopanje dobivaju se blokovi soli b) naslage kamene soli otapaju se do zasićenja i isparavanjem se sol kristalizira c) isparavanjem morske vode u solanama 15 Troši se za konzerviranje mesa i ribe. Sumpor se upotrebljava u poljoprivredi kao sredstvo protiv biljnih štetočina. U prirodi se pojavljuje u dva tipa slobodnog sumpora:  sedimentni tip ili gipsani  vulkanski tip Sumpor se također pojavljuje u mnogim sulfidnim i sulfatnim rudama. by SIMCo. 2000 . za proizvodnju sode. klora.. za vulkanizaciju guma te za dobivanje drugih sumpornih spojeva..

Tim postupkom dobiju se 2 kiseline: slabija-komorna i jača-komorna) Kontaktni postupka dobivanja sulfatne kiseline obuhvaća 2 faze rada:  katalitičku oksidaciju sumpornog dioksida u sumporni trioksid  apsorpciju sumpornog trioksida Soli sulfatne kiseline nazivaju se SULFATIMA. a najpoznatiji su: modra galica (plavi kamen. gips i ilovača (vrlo se rijetko upotrebljava) b) Hidraulična veziva nakon otvrdnjavanja otporna su na vodu i tu ubrajamo sve vrste cementa. Gips . gustoće 1. Vrlo je hidroskopna i brzo uvlači vlagu iz zraka. kompleksna gnojiva) Mineralna veziva Pod vezivima u građevinarstvu podrazumijevamo materijale koji izmiješani s vodom daju kašastu ili plastičnu masu.sadržava . amonij nitrat. plastifikatori. U dodiru s organskim tvarima djeluje istodobno oksidirajuće i dehidrirajuće. to je kalij karbonat s većim ili manjim količinama raznih primjesa. zelena galica. amonijev i aluminijev sulfat i stipse (alauni). sredstva protiv smrzavanja. Zračna veziva: kao sirovina za dobivanje vapna koristi se vapnenac. aeranti. sposobni da na zraku ili pod vodom otvrdnu. Tu se ubrajaju vapno. Industrijski ona se proizvodi na 2 osnovna načina:  postupkom olovnih komora  kontaktnim postupkom Postupak olovnih komora zahtijeva:  peć za prženje pirita  glowerov toranj  olovne komore  gay-lussacov toranj  pomoćne uređaje (Sulfatna kiselina dobivena postupkom olovnih komora je više ili manje onečišćena. Da bi se postigla bolja svojstva cementa. pa ih razara i pougljenjuje. Umjetna gnojiva  proizvodi koji sadrže sastojke neophodne za razvoj biljaka. estrih i modelarski alabaster gips. 2000 . kalij sulfat.Tehnologija materijala Sulfatna kiselina 16 Sulfatna kiselina je jaka dvobazična kiselina. Hidraulična veziva: Najvažniji građevinski materijal je cement. bakreni sulfat). zaptivači. Upotrebljavaju se radi povećanja prinosa i poboljšanja kvalitete biljnih proizvoda  jednostavna umjetna gnojiva:  dušična (urea.3 vrste: građevinski. by SIMCo. glanberova sol. bezbojna uljasta tekućina. a postao je i sirovina za izradu betona.84 g/cm3 pri 15°C. a u tlu su deficitarni. Vezivni građevinski materijal dijelimo na: a) Zračna veziva koja otvrdnjena nisu otporna prema djelovanju vode. regulatori vezanja. dodaju se i dodaci: hidraulični dodaci. amonij sulfat i amonijak)  fosforna (superfosfat)  kalijeva (kalij klorid.

Obuhvaća sljedeće predmete: kamenina.vrlo je plastična i vatrostalna b) ilovača .Tehnologija materijala Keramička roba 17 Pod keramikom podrazumijeva se glineni proizvodi koji se dobiju modeliranjem.opeke d) magnezitni i dolomitni vatrostalni materijali e) čisti grafit f) opeke od koksa g) simensit Staklo i roba od stakla Staklo je čvrsta. Primarna glina je npr. 5 faza tehnološkog procesa izrade keramičke robe:  priprema sirovina  oblikovanje predmeta  sušenje (120°C)  pečenje  ocakljivanje Keramička roba može se podijeliti prema nekim značajkama u dvije skupine: poroznu i neporoznu. boksit i kvarit. vapnenac) Glina je nastala raspadanjem stijena što sadrže alumosilikat. magnezit. Za izradu vatrostalnog materijala koriste se uglavnom: vatrostalne gline i kaolin.. nepropustljiva za plinove i tekućine. U prometu se pojavljuju sljedeći vatrostlani materijali: a) šamot . Sirovine za izradu keramičke robe dijelimo na:  plastične sirovine (glina)  neplastične sirovine (kremeni pijesak. 2000 . oješčar. terakota i lončarska roba b) neporozna keramička roba . fajans i majolika.vrsta gline koja nije plastična.postoji tvrdi i mekani porculan Vatrostalni materijal Vatrostalnost znači osobinu nekog materijala da se na visokim temperaturama ne istopi i ne omekša. a oblik zadržava i nakon sušenja i pečenja. dolomit.na prijelomu je zemljasta. pa se ne koristi u industriji keramike d) laporac (laporovita glina) .na prijelomu je sjajna. kaolin (porculanska zemlja). Sekundarna glina svrstava se u 4 skupine: a) grnčarska (lončarska) glina . šuplje i optičko staklo)  olovna stakla (optička i kristalna stakla)  aluminijborsilikatna stakla (kemijska i vatrostalna stakla)  specijalna stakla by SIMCo. sušenjem i pečenjem plastičnog tijesta gline. Prema postanku dijeli se na primarnu i sekundarnu. ručnim ili industrijskim načinom. boce.. Najpoznatiji proizvodi su: kamenština (bijela i obična) i porculan (sirovina porculana je fina vrst bijele gline koja se naziva kaolin) . azbest. feldspat. a) porozna keramička roba .koristi se u industriji portlnad-cementa Najvažnije svojstvo gline je njezina plastičnost: to je svojstvo gline da se s vodom stvara tjestasta masa koja se može oblikovati. propušta plinove i tekućine i upija ih. Kemijskom sastavu:  natrijevo-kalcijevo staklo (stakla za prozore. amorfna. Staklo se može podijeliti prema: 1. prozirna tvrda mineralna talina.najpoznatiji vatrostalni materijal b) boksitni vatrostalni materijal c) silika ili dinas . a sekundarna ilovača.upotrebljava se za proizvodnju opeke i crijepa c) uma .

boce. Pomoćne sirovine: sredstva za obezbojivanje. bojenje i matiranje. zrcala i ornamentska) staklo za boce šuplje staklo staklo za izradu cijevi prešano staklo optika i specijalna stakla 18 Sirovine za izradu stakla dijele se na glavne i pomoćne. Specijalne     staklene izrađevine: laboratorijska stakla vatrostalna stakla optička stakla olovna ili kristalna stakla by SIMCo. prozorsko staklo i debelo staklo)  prozorsko staklo  stakla za zrcala i izloge  ornamentsko ili katedralno staklo  mutno staklo  armirana stakla  sigurnosna stakla  višeslojna ili laminirana stakla  “Pancolor”  “Colorplex” 2. vrčevi. 2000 . soda ili sulfat. bistrenje. vapnenac. izvlačenjem i prešanjem) Staklenu robu dijelimo na nekoliko skupina: 1..Tehnologija materijala 2. alumnij oksid. Šuplje staklo:  trgovačko staklo (čaše. valjanjem. Tehnološki proces u proizvodnji stakla:  priprema sirovina  mljevenje i miješanje  topljenje (u peći s loncima ili kadne peći)  obrada (obavlja se puhanjem. Ravno staklo (obuhvaća tanko staklo. stakleni krš i specijalni dodaci. Načinu izrade i namjeni:       razna stakla (za prozore.)  ambalažno staklo (boce za alkoholna i bezalkoholna pića)  rasvjetno staklo  tehničko staklo (stakla za mikroskope) 3. Glavne ili osnovne sirovine su: kremeni pijesak..

pješčenjak. gustoće ispod 3500 kg/m3 (aluminij.tope se na 950°C. cink. bizmut. gustoće iznad 3500 kg/m3 (bakar.5 g/cm3 (osmij). Prema boji metali se dijele u 2 glavne skupine:  crni metali . kobalt. natrij)  feromagnetne (željezo. Ta pojava naziva se ALTROPIJA. a zatim slijede bakar. nikal) Optička svojstva metala očituju se u pojavi da zagrijani materijali zrače Kristalni sustavi materijala većina metala kristalizira u 3 kristalografska sustava: kubičnom. valjanjem. Prema magnetskom polju dijelimo ih:  dijamagnetne (bakar. molibden)  rjeđi metali (kobalt. metalnim svojstvima. Magnetska svojstva dolaze od elektrona koji svojim kretanjem stvaraju magnetsko polje. bizmut. krom. vanadij. imaju kristalnu strukturu. iridij. granit. radij) Gustoća materijala kreće se od 0. antimon. u čvrstom su stanju na sobnoj temperaturi (osim žive). oblikovanje se obavlja lijevanjem. zlato. zlato. imaju specifičan metalni sjaj. borni karbid. Osnovna svojstva metala Metali se razlikuju od ostalih elemenata po svojim tzv. torij. Podjela na lake i teške Temperatura taljenja karakteristična za svaki metal. magnezij. zagrijavanjem prelaze iz čvrstog u tekuće stanje. aluminij. dijamant. korund. Električna vodljivost ostvaruje se kretanje valentnih elektrona kroz metal. daljnjom preradom u odgovarajuće poluproizvode i gotove metale predmete te proučavanjem svojstava i primjena metala. plovnčac. Metal su kristalne supstancije koje se odlikuju nekim zajedničkim svojstvima: srebrnaste su boje (osim zlata i bakra). brusni prah i pasta. platina. dobri su vodiči topline i električne energije. olovo. platina. tako da dobiju neka druga svojstva. U brusne alate ubrajaju se brusne ploče. hegsagonskom i tetragonskom. 5. brusno kamenje.Tehnologija materijala Sredstva za brušenje 19 Od takvog materijala traži se određena tvrdoća i žilavost da bi alati od tog materijala bili otporni na lom. prešanjem. elektrokorund. Lakotopvi metali . titan)  teški metali. Sredstva za brušenje dijele se na: prirodna i umjetna. Legure nastaju miješanjem 2 ili više metala u rastaljenom stanju. Dva su osnovna procesa korozije: kemijska korozija i elektrokemijska korozija. savijanjem i istezanjem. nikal.željezo s legurama. mangan  obojeni metali:  laki metali. kositar. paladij)  rijetki metali (volfram. živa)  paramagnetne (aluminij. Korozija metala i zaštita od korozije Korozija metala je postupno trošenje konstrukcijski metala pod utjecajem okoline. kovanjem.54 (litij) do 22. Prirodna: šmirak. cink. 2000 . srebro. Zaštita od korozije: by SIMCo. u ovisnosti o temperaturi. teškotopivi na 2000°C. Umjetna: silicijev karbid. METALURGIJA I NJEZINI PROIZVODI Metalurgija je grana tehnologije koja se bavi proučavanjem postojećih i razvojem novih postupaka i metoda ekonomičnog dobivanja metala i legura. Pojedine metale karakterizira više tipova kristalnih rešetaka. brusni papir. magnezij. živa)  radioaktivni (uran. Najbolji vodič je srebro. olovo)  plemeniti metali (srebro. kremen.

Izvađenu rudu prvo treba usitniti. Oksidne rude su: magnetit. te metoda flotacije.manje od 30% željeza by SIMCo. b) Prerada ruda: obavlja se radi dobivanja metala na više načina. karbonatnim i silikatnim rudama. Temelji se na razlikama kvašljivosti rude metala i jalovine. Danas se najviše upotrebljavaju oksidne i karbonatne rude.sadrži do 65% željeza Limonit .sredstva pomoću kojih se stvara antikorzivna atmosfera (inertni plinovi. Topitelji su tvari određenog kemijskog sastava koje s primjesama iz rude stvaraju trosku (šljaku ili zguru). kemikalije) te sredstva koja stvaraju nepropusne prevlake (zaštitna ulja.provodi se radi dobivanja trajnih premaza metalima . jalovine iz rude. c) Rafinacija sirovog metala termički i elektrolitički postupak Željezo Proizvodnja željeza temelji se na preradi željeznih ruda.sadrži oko 35% željeza Siderit . Prema kemijskom sastavu rude mogu biti:  oksidne (veza s kisikom)  sulfidne (veza sa sumporom)  silikatne (spojevi s silicijem)  sulfatne (metal vezan na anhidrid sumporne kiseline)  samorodne (elementaran metal) Priprema rude obuhvaća nekoliko faza a) Obogaćivanje i priprema rude obogaćivanje se obavlja radi uklanjanja nečistoća tj. Karbonatna je siderit. limonit.metaliziranjem cinkom. sadrži do 75% željeza Hematit . Metoda flotacije je najvažniji postupak oplemenjivanja metalnih ruda.Tehnologija materijala 20  metalna .sadrži oko 40% željeza Bogate rude . hematit.najkvalitetnija željezna ruda. silikati) i baznog (vapnenac i dolomit) karaktera. Osnovne metode koncentracije su masena i magnetska separacija. sulfidnim. Topitelji mogu biti kiselog (kvarc. Magnetska separacija primjenjuje se samo u željeznih ruda koje imaju magnetična svojstva. nazivaju se rude.30-40% željeza Siromašne rude . masti i tekućine)  kombinirana Rude metala u prirodi i njihovo značenje Razni kemijski spojevi koji se nalaze u Zemljinoj kori. a iz njih se na ekonomičan način dobivaju metali. Magnetit . Masena separacija sastoji se u odvajanju jalovine od rude na temelju različite brzine taloženja u struji vode ili zraka.više od 45% željeza Srednje rude . olovom  nemetalna . Željezo se pojavljuje u oksidnim. Rude sadrže i razne primjese pa se dodaju i topitelji. 2000 . Nakon toga se obavlja svrstavanje prema određenoj veličini zrna i to sijanjem a tek se onda obogaćuje.

Najčešće se koristi krom jer povećava tvrdoću i čvrstoću. u kemijskoj industriji. Siemens-Martenov postupak osim sirovog može se koristiti i staro željezo. troska i grotleni plinovi. alatni i specijalni čelici.. nikal. b) Čelik Čelik je tehničko željezo koje sadrži od 0. kovelin (66. Nakon toga obavlja se rafinacija sirovog cinka pretapanjem. za kućne sprave i uređaje. Cink Cink se Upotrebljava u velikoj mjeri u građevinarstvu. topitelji i zrak).sastoji se u prerađivanju bijelog sirovog željeza bogatog silicijem i s do 0. kupirit. Odvija se u konverteru kruškastog oblika. promjera 6-10m. a izvana se hladi vodom dok se jama hladi zrakom. gustoća mu je 8.99%. molibden. za proizvodnju različitih cinkovih soli i preparata.94 kg/dm3. Bakrena legura s cinkom naziva se mjed ili mesing.5% bakra).05-1. Bronce .7% ugljika.. Izrađena je od čeličnog lima. protiv korozije. kuje i izvlači. topljiv u vodi.1% fosfora. Legirani čelici: oni koji osim ugljika sadrže još i dodatne elemente kao što su: krom. vlaknasta presjeka. U temperaturnom području od 100-150°C postaje plastičan i može se kovati.003%. austenitni. Prednost mu je u tome što se proces odvija lagano. tiskarstvu. u elektrotehnici. Osim ugljika sadrži i određenu količinu silicija. volfram. Obavlja se elektroliza pri čemu se cink izdvaja na katodi od aluminija. a odlikuju se visokom provodljivošću elektriciteta i dobroj otpornosti prema koroziji i habanju. Najniža temperatura je u donjem dijelu peći (zona sušenja ili predgrijavanja 400660°C) U srednjem dijelu peći temperatura iznosi 660-1200°C (zona redukcije) i pri dnu je 1800°C (zona taljenja). Dobivanje i vrste čelika: Bessemerov postupak . ledeburitni i martenzitni. Glavni proizvodi visoke peći su sirovo željezo (sivo i bijelo). valjanjem.. kao sirovina se koristi stari čelični materijal i sirovo željezo. kovanjem.legura bakra . Postupak se sastoji u prevođenju sulfidne vode u oksid cinka koji se zatim rastvara u sulfatnoj kiselini stvarajući cinkov sulfat. Na lijevak se nastavlja JAMA koja se sužuje prema vrhu. 2000 . Prema načinu prerade: lijevanjem. Prema kemijskom sastavu čelici se dijele na: ugljične i legirane. zatim se reducira s koksom u metal. mangan. Legure bakra važni su tehnički materijali odličnih mehaničkih svojstava. Elektrolitičkom metodom dobiva se cink visoke čistoće 99. Dobro se valja. visoka 25-70m. Prema strukturi: feritni.. tali se na 1084°C. by SIMCo. Prema namjeni i upotrebi: konstrukcijski. Pripremljena ruda ubacuje se u visoku peć zajedno s pomoćnim materijalima (koks. vrelište je na 2310°C. Danas se cink dobiva na 2 načina: termički i elektrolitički.44% bakra). silicij.Tehnologija materijala 21 a) Rad visoke peći Izvađena ruda mora se pripremiti za preradu. Može se kovati valjati i zavarivati. Iznad pećice formiran je LIJEVAK peći u obliku stošca koji se u najširem dijelu naziva TRBUH. dobar je vodič električne struje i toplinske energije. Količina bakra u prirodi iznosi 0. usitnjuje se i obogaćuje metodom flotacije. dobivaju se finiji čelici i odjednom se mogu preraditi velike količine sirovina. Visoka peć je jamasta ili grotlena peć. Najdonji glavni dio peći je PEĆICA u kojoj se skuplja rastaljen željezo i troska. mangana. teško se lijeva. u kemijskoj industriji za proizvodnju modre galice.3% bakra). malahit (57. Prvo se ruda nakon vađenja mora koncentrirati i to metodom flotacije da se dobije koncentrat. Bakar Bakar je žućkastocrvene boje. perlitni. Cink je metal modrikastosvijetlosive boje koja potječe od finog površinskog sloja baznog karbonata. izrađenom od čelika a iznutra obloženom silikatnom šamotnom opekom.8% bakra). Cink se nalazi u sulfidnim rudama SFALERIT i karbonatnoj rudi SMITSONIT. Najvažnije rude bakra su: halkopirit (34. vučenjem. metalurgiji. iznutra obložena vatrostalnom opekom. Po termičkoj metodi prženje se provodi u oksid. Elektropostupak se odvija u električnim pećima. prešanjem. Upotrebljava se u elektroindustriji za izradu legura. zapremine 400-1000m3. Bijelo sirovo željezo koje u sebi sadrži dosta fosfora prerađuje se Thomasovom konverteru (koristi se željezo bogato fosforom i bazična obloga). halkozin (79. sumpora i fosfora.kositrene i specijalne.

Berilij Berilij je tvrd. a najčešće se legira s bakrom. potom se rafinira. bemit i dijaspor. gustoće 1. Proces se obavlja u električnim pećima tako da se magnezij kloridu kao topitelj dodaje magnezij fluorid. magnevin. Berilij se najviše koristi u obliku legura. Bayerov postupak: aluminij koji je prešao u topljivi aluminat. Aluminij se koristi u industriji transportnih sredstava. dobru provodljivost električne struje i topline. talk i azbest.. pomoćni materijal (kaustična soda i flourni spojevi) i energija.. Olovo se upotrebljava u industriji boja i stakla. pirotehnici. alumnij hidroksid odvaja se filtriranjem. a naknadno se obavlja redukcija s koksom. Metalni berilij ima tehničku važnost u nuklearnoj tehnici za oklope elemenata nuklearnog goriva. u brodogradnji. Titan by SIMCo. sulfidna ruda. prehrambenoj industriji. Aluminij Aluminij ima malu gustoću. lako propušta rendgenske zrake. željezom i aluminijem. Aluminijev oksid u boksitu pojavljuje se u 3 oblika: hidragilit. Dobivanje aluminija odvija se u dvije faze: a) odvajanje dovoljno čistog alumnij oksida (GLINICE) iz prirodnih sirovina . alumosilikata. koja se čisti metodom flotacije tako da se dobije koncentrat rude s oko 80% olova. Dobiva se elektrolizom taline bezvodnog magnezijeva klorida. Upotrebljava se u metalurgiji. najmekši među metalima. Olovo se danas dobiva isključivo oksidacijskim redukcijskim postupkom koji se sastoji u prženju tako da se olovo prevede u oksid. Dobiveni bistri natrijev aluminat odvodi se u spremnike gdje se hladi i pritom se izdvaja aluminij hidroksid i natrij hidroksid. ima veliku gustoću i nisko talište. i podvrgne se žarenju na 1200°C čime se dobiva GLINICA. niklom.BAYEROV POSTUPAK b) elektroliza tako dobivenog aluminij oksida postupkom Heroneta i Halla Za proizvodnju aluminija tim postupcima potrebne su sirovine (boksit).86 kg/dm3. 2000 . dobro se ispere. Legure magnezija su: elektron. dvometal. Najvažnija ruda olova je GALENIT. koji se dobiva tako da se magnezij oksid reducira s koksom u struji klora. fotografiji. u keramičkoj industriji za izradu vodovodnih cijevi. Olovo se najčešće legira s antimonom i kositrom.. akumulatora.. dolomit. Dobiveni sirovi magnezij sadrži primjese. elektrotehnici. a primjese padaju na dno i odvajaju se cijeđenjem. Aluminat se pere s toplom vodom u kojoj se rastvara natrijev aluminat. u prirodi se nalazi u obliku mnogih minerala. Tehnologija proizvodnje: obavlja se elektroliza rastaljenog bezvodnog klorida.Tehnologija materijala Olovo 22 Olovo je metal sive boje. lako se savija i valja. Druga faza prerade sastoji se u dobivanju aluminija iz glinice i to elektrolizom glinice. odvaja se od taloga u dekantatorima i filterskim prešama. Al dobiven elektrolizom naziva se tehničkim ili trgovačkim. metalurgiji. Aluminij se dobiva elektrolizom glinice u elektrolitičkim pećima koje se sastoje od ugljenih elektroda. Značajne količine magnezija nalaze se otopljen u morskoj vodi. tehnički je važan onaj pod imenom BERIL. Magnezij Magnezij je vezan u spojevima. male atomske težine. Važni spojevi za dobivanje magnezija su magnezit. u aeronautici. visoka čvrstoća njegovih legura i dobra otpornost prema atmosferi. visoku refleksivnost na svijetlo i zračenje. a da bi se dobio čisti magnezij primjenjuje se destilacija.

POLIMERNI MATERIJALI Makromolekularni spojevi koji čine velike molekule nastale iz visokomolekularnih spojeva. polipropileni. neki polikondenzati) 2. vulkanfiber. Služe za izradu posuđa. Upotrebljava se za izradu predmeta široke potrošnje. polistirol. Glavne titanove rude: ilmenit. brtvila i ventila. dijelova raznih aparata. toplinske vodljivosti. Značajan je u proizvodnji nekih tehnički važnih legura. Ispitivanje metala i legura a) Mehanička ispitivanja • obuhvaćaju čvrstoću. Dobiva se redukcijom titanova tetraklorida. nasipne težine 6. Termoplastične . Prema sirovini i načinu izrade dijele se na:  plastične mase na bazi celuloze  plastične mase na bazi bjelančevina  plastične mase na bazi polimerizacije  plastične mase na bazi polikondenzacije Prema fizikalnim svojstvima plastične mase dijele se na: 1.Tehnologija materijala 23 U metalnom stanju je u obliku crnog ili sivog praha ili u obliku sjajnih komada. a točka topljenja 1730°C. celofan. Pomoćne polimerne materijale Plastične mase To su umjetne tvari koje su plastične tijekom prerade ali kasnije otvrdnu i zadržavaju taj oblik. tališta.celuloza obrađena s kiselinom upotrebljava se kao osnovna sirovina za plastične mase. Plastične mase 2. zupčanika. katalizatori. Prema namjeni dijelimo ih na: 1. vrelišta. poliesteri i poliamidi by SIMCo. elastičnost. rutil. Plastične mase na bazi polikondenzacije . Gustoća mu je 4. Kaučuk . iz acetilena i klorovodika. Obradom celuloze dobiva se celon. poliakrilati (pleksiglas). boje.. Plastične mase na bazi polimerizacije . specifične topline. omekšivači. Plastične mase na bazi bjelančevine .zagrijavanjem se uvijek mogu vratiti u plastično stanje (plastične mase na bazi celuloze i bjelančevina. cijevi. Od te mase izrađuje se sitna galanterija. aminoplasti. 2000 . tvrdoću. stabilizatori.fenoplasti. polietileni. polimerizati.5 kg/dm3. potrebnih naročito u zrakoplovnoj industriji. tvrd i lak. gustoće. Plastične mase na bazi celuloze . rastezanje. Kao polazna sirovina koristi se očišćeni rutil koji se zagrijava s koksom do 900°C u struji klora. • najčešće se za metale ispituje vlačna čvrstoća b) Kemijska ispitivanja: • određivanje kemijskog sastava (spektrografska tehnika) c) Tehnološka ispitivanja: • načini obrade i oblikovanja pod raznim temperaturama d) Fizikalna ispitivanja: • ispitivanje boje.dobiva se polimerzacijom vinilklorida na 2 načina: kloriranjem etilena.elastomere 3. Termostabilne .stabilne su na temperaturi (polikondenzacijske plastične mase) Osim osnovnih materijala za izradu plastičnih masa koriste se i pomoćni materijali: punila.polimerizati. žilavost..za njihovu izradu koriste se životinjske i biljne bjelančevine. polivinilklorid (termoplast) .

Relativna vlaga oko 65%. kalandriranje. doda mu se mravlja i octena kiselina. tiješti rukama. Prema temperaturi i postotku sumpora postoji meka guma (2. by SIMCo. molekule kaučuka se kidaju u manje molekule što uzrokuje mehaničke promjene.Tehnologija materijala Kaučuk i glina 24 Kaučuk se nalazi u biljkama koje posjeduju mliječni sok.5-3% sumpora) i tvrda guma (do 32% sumpora). Uzroci starenja u vanjskim uvjetima su sunčeva svjetlost. sadrži 30-40% sirovog kaučuka). u obliku koloidne vodene otopine. a najpoznatiji je kaučukovac. boje. 2000 .. Postoje 2 vrste guma: dijagonalne i radijalne. a dobiveni kaučuk mastificiranim.. Skladištenje gumene robe: temperatura ne smije biti iznad +20°C niti ispod -10°C. pri 100°C ljepljiv. reže se u određene oblike i pakira. kisik. Vulkanizirani kaučuk je guma. Prema temperaturi pri kojoj se odvija vulkanizacija ona može biti topla ili hladna. temperatura. Taj postupak se zove mastificiranje. pri temperaturi od 60°C postaje plastičan. vlaga. ozon. specijalni dodaci. ostavi se da se zgruša. Kaučuk se nalazi u mikroskopskim cjevčicama koje su raspoređene po cijeloj stabljici. kabela. (zvane lateks. koji se svrstava po vrst. Svaka autoguma sastoji se iz: kostura i vanjskog gumenog protektivnog sloja. Skupljeni lateks se procijedi. Asortiman gumenih robe: pneumatika. ima gustoću 900kg/m3. tehnička gumena roba. ubrzivači. pomoću valjka preša u listove sirovog kaučuka. oblikovanje u kalupima.. Glavni postupci za izradu poluproizvoda prije vulkanizacije: ekstrudiranje. gumena galanterija. Vulkanizacija je proces kojim se polimer prevodi iz plastičnog u elastično stanje. armiranih tekstilom i pojačanih metalnom žicom. omekšivači. Svojstva sirovog kaučuka: svijetložute boje. Topla se odvija na temperaturi od 100-170°C.s obzirom na kemijske značajke razlikujemo:  polimeri i kopolimeri butadiena (izrada automobilskih guma)  polimeri kloroprena (izrada žica. Zgrušani kaučuk reže se na komade. Za proizvodnju gume važna je smjesa stalnog karaktera što se provjerava u laboratorijima.. Masticiranom kaučuku u miješalicama se dodaju sve kemikalije potrebne za dobivanje gume osim sumpora. Vulkanizacija: propuštanjem kaučuka kroz valjke dolazi do velikog trenja.)  polimeri izobutilena (specijalne namjene)  polisulfidni kaučuk (fleksibilne cijevi za benzin)  silikonski kaučuk (električne izolacije i brtve) Izrada gumenih proizvoda: Vanjske gume za motorna vozila izrađuju se od gumenih ploča. Sintetički kaučuk . na zraku potamni. Kao dodaci se mogu koristiti: punila. sredstva protiv starenja ili antioksidanti.

a) Natronski postupak . hemiceluloza. drvo za gorivo (listopadno. Dobiveni papir se organoleptički. finoća Osnovna fizička svojstva . a sadrži također punila i prema potrebi boje. prerade papirštine u papir.tvrdoća. elastičnost i žilavost Glavni sastav drveta . sjaj. dodavanje bisulfitnog luga. boja. četinari (jelovina. 2000 ..tekstura. egzotično drvo (ebanovina) b) prema debljini: drva se dijele na razrede i podrazrede.gustoća. EKSPLOZIVI I BARUTI Eksplozivi su tehnički proizvodi sastavljeni pretežno od “eksplozivnih tvari”. ispituje. fino (jabukovina). Kemijska prerada drveta Sastoji se u otapanju lignita i drugih sastojaka do određene granice. egzotično)  prema mehaničkim svojstvima može biti tvrdo (hrastovo. čvrstoća.Tehnologija materijala 7. jelovo).za proizvodnju celuloze upotrebljava se otopina natrij hidroksida u koncentraciji od 10-40%. mehanički.reagiraju odmah “Deflagracija” . Papir se koristi za izradu ambalaže. kuhanje u kotlovima. vodljivost zvuka. miris. meko (vrbovina. skladištenju sječke. Temperatura je od 160-190°C pod tlakom od 6-12 bara. Papir Papir je tanki plošni proizvod dobiven međusobnim prepletanjem vlakana učvršćenih ljepilom. Osnovna svojstva i sastav drveta Estetska svojstva . izradi sječke. 8. Priprema se sastoji u čišćenju drveta. To su spojevi koji kemijskom reakcijom razvijaju energiju u obliku topline i mehaničkog rada. kemijsku upotrebu. ekstraktne tvari. kemijski.celuloza. U eksplozivu razlikujemo:  “progresivni” eksplozivi . razreda je 6 ovisno o promjeru drva. smrekovina).. lignit. Osnovna sirovina za papir je celuloza i dodaci. b) Sulfitni postupak . lipovina). kuhanje drveta.s mjesta inicijacije polazi i kroz masu eksplozivne tvari prolazi udarni val pritiska by SIMCo.sporija reakcija  “brizantni” eksplozivi . četinarsko. elektriciteta. potom prerada. Mehanička svojstva . propustljivost svjetlosti i poroznost. Dobivanje papira se sastoji iz: pripreme papirštine. DRVO I PROIZVODI OD DRVETA 25 Podjela drveta se može obaviti: a) prema načinu upotrebe  drvo za tehničku. prečišćavanje i bijeljenje celuloze i iskorištavanje otpadnog luga. topline. c) prema dobu sječe: drvo zimske i drvo ljetne sječe.priprema sirovina.ubrzano gorenje plamenom “Detonacija” .

udarcem ili trenjem. koje se umotavaju u jutu i režu trakama. razmrvi. glicerinitrat (nitroglicerin). konoplja. Skladišta za eksplozivnu robu dijelimo na:  prema mjestu izgradnje: površinska. Stabljika lana se čupa ili kosi i razvrstava. jamska  prema namjeni: stalna.  lisnata vlakna: manila. pamuk se bere ručno. dobiva se striženjem i naziva striženom ili runskom vunom. ovisno o vrsti vlakna lignin.  stabljična vlakna: lan. Za iniciranje eksplozivnog procesa upotrebljavaju se najviše azid i fulminati teških metala. Skladištenje eksploziva Ambalaža eksploziva mora biti zatvorena i nepropusna za vlagu u normalnim uvjetima. ramija. zatim se zgrušnjava. rafija i ananas  vlakna iz plodova: kokosovo vlakno iz ploda kokosa Životinjska vlakna: vuna. lako se zapali iskrom. razaranje biljnog tkiva odvija se biološki. sastoji se od salitre. U promet dolazi kao češljani lan u balama od 100 kg. TEKSTIL KAO ROBA Tekstilne sirovine Tu spadaju prirodna i umjetna vlakna pogodna za izradu raznih tekstilnih proizvoda a) Prirodna vlakna Biljna vlakna: glavni sastojak je celuloza koju prate.tamnosive do sivocrne boje. 2000 . odvaja od sjemenja. by SIMCo.Tehnologija materijala Deflagrantni eksplozivi (baruti) 26 Crni barut .  sjemenska vlakna: pamuk. Pravi se tako da se salitra te drveni ugljen sa sumporom odvojeno samelju i onda kotrljanjem miješaju. podzemna. Vuna se pakira u bale po 150 kg. konac i vata. agava. kemijski i mehanički. s jačim ili slabijim metalnim sjajem. praskavi pamuk. uglavnom kapisle namijenjene paljenju. biljne svile.osnovni mu je sastav nitroceluloza. jute. trinitrofenol. razne vrste tkanina i pletiva. pakira se jakim presama u bale. pektin.. Jednokomponentni detonantni eksplozivi Najviše se upotrebljavaju: trinitrotoluen. ploča i konopaca. mogu se pakirati u tekstilnu ambalažu od jute ili bez ambalaže. Malodimni barut . drvenog ugljena i sumpora. kapok. pokretna. sa sjemena koje raste u pamučnoj čahuri. plamenom. čvrsta i da ne nagriza materijale. dolazi u promet u obliku praha. pomoćna. tranzitna 9.. celulozni nitrat. Proizvodnja se obavlja dvjema tehnikama: rad u vodenoj i rad u bezvodnoj fazi. priručna. rastrljavaju uz malo vode. te soli nekih organskih kiselina. Pamuk se dobije iz raznih pamučnih biljaka. a služi za izradu termičkih i elektroizolacijskih brtvila. od pamuka se izrađuje pređa. tetril. Inicijalni eksplozivi Inicijalni eksplozivi pretežno služe za punjenje upalnih sredstava. ukopna. Srednja kvaliteta je MIDLING. prosije i polira pa se nakon toga vraća u presu. Mineralna vlakna: azbest.

Razlikujemo predivo prema vrsti sirovine: pamučna. Kvaliteta prediva određuje se na temelju svojstava: finoća. poliamidna i poliakrilnitrilna vlakna. b) prema namjeni . usmine.natrij i kalij-dikarbonat.Tehnologija materijala 27 b) Umjetna vlakna To su vlakna dobivena umjetnim putem iz celuloze.. Proces izrade tkanina odvija se u nekoliko faza: priprema osnovne i potke te tkanje i dorada sirovih tkanina. jačina na kidanje i stupanj upredenosti. životinjskih i biljnih bjelančevina. porijeklu sirovine. plodovima Mineralna .sastavljena uglavnom od kolagenih vlakana. Sirova koža sadrži 20-30% bjelančevina.boks koža. acetatna svila.goveđa. Podusmina i pousmina se u kožarstvu odstranjuju. relativna vlaga od 60-70%. elastičnost. Štavila se dijele na: Biljna . lišću. teško bubrenje. lanena. Mora se konzervirati.goveđi loj. Konzervira se polaganim sušenjem i soljenjem s oko 30-40% težine soli spram težine kože. a skup niti okomit na osnovu naziva se potkam. KOŽA Vrsta kože i svojstva Koža se može podijeliti na nekoliko načina: a) prema porijeklu . usmina . sušenje. Skup niti koje se protežu uzduž tkanine nazivamo osnovnom. svinjska.. sredstva za mašćenje i apretiranje Dorada štavljene kože: ispiranje..u biljna štavila spadaju tanini koji se nalaze u biljkama. 10. podusmine. aluminij sulfat.dodaju se kondenzacijom fenola i njegovih prerađevina. kromova stipsa Masna . lak koža.. a razlikujemo 2 načina predenja: a) predenje niti iz prirodnih ili umjetnih vlakana .filamentna vlakna. temperatura oko 18°C. struganje i brušenje kože by SIMCo. Koža se sastoji od 3 (dijela) sloja: pousmine. kozja.upredanje može biti u obliku slova S i Z.. riblje ulje Umjetna . Sintetička vlakna: poliesterska. vunena. bakrena svila i kazeinska vuna. b) predenje niti iz tekuće predive mase proizvedene na industrijski način Tkanine i odjevni predmeti Tkanine su tekstilni proizvodi koji se dobiju unakrsnim preplitanjem najmanje dviju ili više skupina niti pređe. Predivo Predenjem nastaju pređe ili niti. Pousmina je vanjski sloj kože. 70-78% vode i nešto masti i mineralnih tvari.koža za obuću. Pomoćna sredstva: boje. vlaga. dijelimo ih na: Kemijska vlakna: viskozna svila. Štavljenje kože Štavila daju sirovoj koži nova svojstva: trajnost. podusmina predstavlja prijelaz od kožnog sloja prema tkivu mišića. tehničke i galanterijske kože c) prema štavi o doradi . 2000 . Skladišta moraju biti suha i zračna. svinjska mast. Izrađuju se u obliku beskonačnih niti . konopljina i svilena pređa.. egzotične kože. Skladištenje tekstilne robe Tekstilna roba se po vrstama. nepropusnost za vodu i propusnost za plinove. stipsa. ovčja. u kori.

začini i alkoholna pića.. uvez knjiga. biljnog su porijekla  masti  biljnog i životinjskog porijekla  biljne masti: razna ulja. Voda je potrebna pri izgradnji probavnih i drugih tjelesnih sokova. 2000 . C . E vitamin). Najvažniji sastojci su:  bjelančevine: tvari koje su osnovni činilac za životne funkcije (25% u organizmu. namirnicama životinjskog porijekla (A.inaktiviranje mikroorganizama na temperaturi manjoj od 100°C  sterilizacija . rukavice. c) dodaci: su stimulansi.  pasterizacija . PREHRAMBENI PROIZVODI U prehrambene proizvode spada sve ono što se upotrebljava za ljudsku ishranu i piće Sastav hrane i podjela Svi sastojci hrane dijele se u 3 skupine: a) hranjivi sastojci b) metaboliti c) dodaci a) hranjivi sastojci: su oni koje čovječji organizam koristi kao hranu. Konzerviranje prehrambenih proizvoda Konzerviranjem se usporavaju ili totalno zaustavljaju procesi degradacije hrane. za prijenos otopljenih hranjivih tvari. a voda 65%)  mogu biti biljnog i životinjskog porijekla  2 skupine: proteini i proteidi  ugljikohidrati: složeni organski spojevi koji čine glavnu masu naše hrane. vitamini i organske kiseline. 11. svinjska mast b) metaboliti: voda...) Temperatura ne smije biti manja od 7°C niti veća od 20°C. mineralne tvari.D. a dodaju se prema potrebi i želji.inaktiviranje mikroorganizama na temperaturi većoj od 100°C Hladnoća:  zaustavljaju se aktivnosti mikroorganizama. Mineralne soli su neophodne za pravilan rad i rast organizma. kokosova mast  životinjske masti: maslac. hladnoćom. nalaze se u povrću. Toplina:  uništava mikroorganizme i enzime koje uzrokuju kvarenje. a to se postiže: toplinom.. voću. kožna galanterija. bikovskih koža (za teške cipele) Gornja koža: izrađuje se od lakših sirovina (za npr. dehidriranjem. sadržane u hrani u malim količinama. dodavanjem kemijskih konzervansa.Tehnologija materijala Skladištenje 28 Donja koža: pravi se od volovskih. vitamini su zaštitne tvari. Biološka znanost o hrani sintetizira hranjive sastojke prema zadacima koje te tvari moraju ispunjavati u prirodi. izolira se voda kao agens u procesu kvarenja pri temperaturi nižoj od 0°C (hlađenje i smrzavanje) Dehidriranje:  pulverizacija: sušenje kojim se tekući proizvod prevodi u prah (uklanjanje vode) by SIMCo. B. Relativna vlaga iznosi između 50 i 70%.

sirak i neljda. Prema načinu i stupnju obrade načinjena je osnovna podjela mlijeka na:  pasterizirano:  trajna ili niska pasterizacija: zagrijavanje mlijeka na temperaturi 63-65°C u vremenu od 30 minuta. U prerađevine od povrća ubrajaju se: zatvorene sterilizirane ili pasterizirane konzerve. podna skladišta i silosi. zagrijano na temperaturi višoj od 100°C  kuhano: ono koje je ključalo najmanje 5 minuta i u tom vremenu neprekidno miješano. smrznutom stanju i u obliku prerađevina b) ribe i proizvodi od ribe: riba je izvor proteina i vitamina. 2000 . skladište se naprimjer agrumi i jabuke. riža. Najbolje se čuvaju na temperaturi 0-5°C. najvećim dijelom ispunjen zrncima škroba. polukonzerve. kiselo mlijeko. kefir. pa se kaže da je mlijeko prirodna emulzija. suncokreta. koje služi za izgradnju novih stanica bjelančevina u organizmu.. zgusnuto mlijeko. tikve. Svježa riba dolazi u promet živa (slatkovodna).5% masti i to raspršene u obliku vrlo sitnih kuglica pa je zato mlijeko bijele boje. e) masti i ulja: razlikujemo životinjske i biljne masti: životinjske masti dobivaju se od masnog tkiva životinja a biljna ulja i masti dobivaju se iz plodova maslina. maslac. sjemenaka soje. Glavni unutarnji dio zrna je jezgra ili brašneni dio. prosijavanje i miješanje. cvijet (karfiol i artičoka). Takvu razmućenu mast u vodi zovemo EMULZIJOM. sokovi od povrća.) Razlikujemo i kontinentalno i južno voće. pakiranje i odležavanje. Svježe voće se ne skladišti. c) mlijeko i mliječni proizvodi: u mlijeku ima 3. plodovi. zob. Voće ekstrakvalitete. jogurt.  kratkotrajna pasterizacija: zagrijavanje mlijeka na temperaturi 71-76°C u vremenu od 15 sekundi.. gomolj. Za skladištenje žitarica u rasutom stanju koriste se privremena. Osim kontinentalnog i by SIMCo. Svježe meso se mora držati u skladištima u kojima je temperatura od 0°C do 1°C.  visoka pasterizacija: zagrijavanje mlijeka na temperaturi od 85°C u vremenu od 1 minute. mljevenje. b) Povrće voće i njihove prerađevine Prema dijeli koji se koristi za ljudsku ishranu povrće se dijeli u nekoliko skupina: lišće. Povrće se konzervira sušenjem i smrzavanjem. kukuruz. Prehrambeni proizvodi biljnog porijekla a) Žitarice i njihove prerađevine Žitarice su biljke iz porodice trava: pšenica. Tehnološki postupak dobivanja brašna: čišćenje i priprema žitarica. proso. koncentrati. razne sireve. Meso se u promet isporučuje u svježem. d) jaja i prerađevine od jaja: osim bjelančevina i masti sadrže fosforne spojeve i vitamine. vrhnje. I I II kvalitete. U konzerviranje u širem smislu pripada i izrada prerađevina. postoji slatkovodna i morska riba. octene kiseline (kiseljenje) Prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla 29 a) meso i proizvodi od mesa: meso je najbogatiji izvor bjelančevina u ishrani. soljena i sušena riba.  sterilizirano: dobiveno najkasnije 24 h nakon muže. Prerađevine ribe: konzerve. Mliječni proizvodi obuhvaćaju mlijeko u prahu. marinirano povrće. ječam.. bademi. ohlađena (morska) i smrznuta (-8°C).Tehnologija materijala Fizikalno kemijsko konzerviranje hrane:  obavlja se upotrebom šećera i soli. Voće se prema sadržaju glavnih sastojaka dijeli na: sirovo voće bogato vodom i sirovo voće bogato mastima (orasi. stalna. lukovice. Prerađevine od žitarica čini brašno koje može biti poluproizvod i dalje kao sirovina za proizvodnju kruha i tjestenine.. repe. korijen i stablo. raž.

relativna vlaga 50-60% (sirova kava). stablo. vinjak. lišće. Čaj: posebno pripremljeno i osušeno lišće grmolike biljke čajevca (crni i zeleni čaj). lovor. voćni sokovi. oštećenja. Alkoholna roba: proizvod koji sadrži određeni postotak etilnog alkohola. metalna. 12. tekstilna. pivo. vinjak. marmelada.velika i maloprodajna ambalaža  prema osnovnim materijalima . Ambalaža Svrha ambalaže je da štiti robu od rasipanja. tekstilne proizvode. Prema trgovinskim strukama: prehrambena.. Prema porijeklu: domaća i uvozna Prema stupnju obrade: sirovina.5% kofeina.. gdje ide u društvenu upotrebu razmjenom. papir ili biber (biljka biberovac). to mogu biti plodovi. rum. poluproizvod i proizvod. papirna. investiciju i široku potrošnju Prema agregatnom stanju: čvrsta. Propisani su stupnjevi kvalitete robe koji se označavaju brojčano ili riječima.. Pržena kava sadrži 1-2. cvijet i sjeme. Najbolja temperatura skladištenja je ispod 15°C i relativna vlaga zraka 50-60%. vanjskih utjecaja. ali ne za vlastite potrebe nego za tržište. klinčići. voćni kompoti. 2000 . OPĆI DIO Pojam robe i podjela Roba je proizvod ljudskog rada koji se masovno reproducira.. U na se najviše upotrebljavaju paprika. plinovita Prema načinu pakiranja i transporta: komadna i rinfuzna roba. cimet. staklena.... Pržena kava nije za skladištenje. d) Stimulansi Kava: ubrani plodovi prerađuju se mokrim i suhim postupkom.. rakije. U voćne prerađevine ubrajaju se pekmez.metalna. džem. Prema ekonomskoj razmjeni: proizvodi za reprodukciju. To su dijelovi nekih biljaka. likere. Jaka alkoholna pića (18% alkohola ili više) dobivaju se destilacijom: rakija. uglavnom tropskih. b) Vrste ambalažnog materijala:  papir  metal  staklo  plastične mase by SIMCo. voćni žele. vanilija.Tehnologija materijala 30 južnog imamo i sušeno i smrznuto voće. tekuća. tehnička. plastična  prema namjeni . dobiva se sirova kava koja se mora pržiti. viski. Temperatura skladištenja je 10-20°C. U alkoholna pića ubrajamo vino. gorušica. votka. Kvaliteta norma robe Pod kvalitetom robe podrazumijeva se skup svih svojstava koja bitno utječu na upotrebnu vrijednost robe. kim. slatko.za prehrambene. a) Funkcija i podjela ambalaže:  prema funkciji ambalaža se dijeli:  upotrebna funkcija: da se nekoj robi omogućuje da se može upotrijebiti  tržna funkcija: posebnim izgledom propagira robu  zaštitna funkcija  funkcija pri skladištenju i transportu  klasifikacija ambalaže:  prema osnovnim funkcijama . c) Začini Tvari koje se dodaju hrani radi poboljšanja okusa. ružmarin. kemijske.

prizmatičnog oblika (sanduci. cilindri. kutije.Tehnologija materijala   c) Oblici ambalaže:     Skladištenje Prostor namijenjen smještanju i čuvanju robe u radnim organizacijama. vreće. bale) cilindričnog oblika (bačve. kalemi) kontejneri palete drvo tekstil 31 by SIMCo. 2000 . koturi.

2000 .Tehnologija materijala 32 TEHNOLOGIJA MATERIJALA II by SIMCo.

Poznavanjem porijekla materijala uvjetuje se i prijevoz koji može biti vanjski ili unutarnji. krupna i sitna zrnata roba gdje se dobiva oblik posude (ambalaže) gdje se nalazi. a to je kotangens kuta koji zatvaraju horizontala i izvodnica stošca materijala. pastozni materijali 4. svojstva i primjenu. materijali 3. Točka kapanja je važna kod pastoznih materijala da budu postojani na povišenim materijalima. Svojstvo ovih materijala je točka kapanja. Podjela materijala u prometu by SIMCo. masti. materijali bez oblika 2. Imaju veću postojanost oblika od sipkih i tekućih materijala. materijali stabilnog oblika. Pastozni materijali Su razne paste. standardnog je oblika i kažemo da je to komadna roba. 2000 . Ti materijali nemaju ambalažu. Plastičnost je karakteristika koja se izražava smicanjem na plastometru i mjerenjem sile smicanja. Oni mogu teći pod silom koja je veća od sile teže.. Materijali sa oblikom To je roba koja ima ambalažu. želei i razne pjene.Tehnologija materijala 13. U prometu susrećemo nekoliko oblika materijala i dijele se na: 1. to jest čvrstoću. kreme. plastičnost i penetracija. Sipki materijali Su razni prašci. Mjeri se na standardnom penatrometru na temperaturi od 25°C. Preradom primarnih materijala dobijemo sekundarne materijale. Kod sipkih materijala nam je važan nasipni kut. MATERIJALI U PROMETU 33 Znanost o materijalima proučava materijale koje dobijemo iz prirode i to su primarni materijali te njihove tehnološke procese. slobodan pad u vremenu od 5 sekundi i prodiranje konusa očita se na instrumentu. Što je kut veći sipkost je bolja. To je bitno kod skladištenja i transporta. Penetracija je svojstvo pastoznih materijala poja ukazuje na njihovu gustoću. Materijali bez oblika Su oni koji se u prometu javljaju u rasutom stanju ili su nepravilnog oblika. koji se oblikuje kada se materijal na standardan način isipa na horizontalnu ploču određene površine.

kisik. Obzirom na svojstva materijala Obzirom na agregatno stanje materijali se dijele na: • plinove • tekućine • krute tvari U kojem će agregatnom stanju neki materijal postojati ovisi o njegovim fizičko-kemijskim svojstvima. koroziju i razne mirise • ekološko štetni (to su opasni materijali) Obzirom na mehanička svojstva materijali mogu biti: • elastični ili plastični • žilavi • tvrdi • kruti Obzirom na primjenu materijali mogu biti: • potrošni (roba široke potrošnje) • investicijski (sredstva rada i potrošni materijal) Obzirom na vrijednost materijala Dijele se na: • • • nisko vrijedne materijale srednje vrijedne materijale visoko vrijedne materijale. Kod rukovanja je važno pravilno skladištenje kao i pakiranje da bi se mogla očuvati svojstva materijala u prijevozu ili tokom prijevoza. Obzirom na osjetljivost materijali mogu biti: • osjetljivi na vlagu. prijevoz im je u rifuzi. prijevoz im je cestovnim i željezničkim prometom. 2000 . obzirom na stupanj dorade 3. Obrada materijala obzirom na stupanj dorade Materijali se dijele na: • • • sirovine poluproizvode gotove proizvode. Rukovanje sipkim materijalima potrebno je voditi računa o skladištenju i prijevozu. by SIMCo. Nisko vrijedni materijali uglavnom nemanju ambalažu. obzirom na svojstva materijala 4. obzirom na rukovanje 2. ali ne skupu. obzirom na kvalitetu materijala Obzirom na rukovanje s materijalima 34 Može se govoriti o dokumentima te vrijednim papirima i novcu gdje se zahtijeva brzina i točnost pa se pri tome koristi posebna tehnika. i to su najčešće proizvodi prerađivačke industrije.Tehnologija materijala Materijali u prometu dijele se: 1. obzirom na vrijednost materijala 5. Srednje vrijedni materijali imaju ambalažu.

dobre kvalitete 3. 2000 . Za promet je bitna sistematizacija materijala da bi se oni mogli pravilno upotrebljavati. srednje kvalitete 4. dokumenti). obzirom na njihovu primjenu. GRUPE obuhvaćaju više razreda. a u podvrstama sorte. trgovačkih klasa. Obzirom na kvalitetu Materijali se obično označavaju u četiri skupine kvalitete i to: 1. zlato. estetsko-funkcionalnoj kvaliteti 3. ali među njima je određena međusobna razlika. RED obuhvaća više vrsta rodova materijala. SORTE materijala sadrže više rodova. ROD obuhvaća više vrsta materijala koji su međusobno slični. Materijali koji imaju ista glavna svojstva pripadaju jednoj vrsti. Danas u prometu za jedan proizvod ima više naziva ili više proizvoda ima jedan naziv. briselska nomenklatura za klasifikaciju tarifa (SMTK) 3. tj. Dio kolekcije jedne proizvodne grane u trgovini naziva se sortiment gdje se razlikuju trgovački i proizvodni sortiment. U jednoj određenoj vrsti mogu se izdvojiti podvrste. donje razine kvalitete Obzirom na komponente kvalitete možemo govoriti o: 1. univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 2. tehničko-tehnološkoj kvaliteti 2. standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (CTCI) 4. ekonomsko-komercijalnoj kvaliteti Sve te tri kvalitete čine ukupnu kvalitetu proizvoda ili materijala (RAZINU). RAZRED obuhvaća više vrsta redova materijala. Prema UDK promet je u grani 656. a grupe idu na klase. taj klasifikacijski sustav prihvatila je međunarodna federacija za dokumentaciju te je tako postao unificirani decimalni sustav. Klasifikacija materijala u prometu Osnovna sistematizacija materijala u prometu svrstava materijale prema industrijskoj grani ili proizvodnom području. izuzetno dobre kvalitete 2. Opći Obuhvaćaju sve djelatnosti ljudskog uma i podijeljena je u deset oblasti koje se dalje dijele na grane. Postoji međunarodna klasifikacija i to može biti: 1. Prvu primjenu proveo je knjižničar u Americi na klasiranju knjiga i časopisa 1873 god. Posebni Klasifikacijski sustav namijenjen je samo jednom predmetu ili nekoliko srodnih predmeta. u sortama redovi. u redovima razredi.Tehnologija materijala 35 Visoko vrijedni materijali imaju propisanu ambalažu i najskuplji prijevoz — zračni prijevoz (novac. europska nomenklatura artikala (EAN) Univerzalna decimalna klasifikacija Klasifikacijski sustavi mogu biti opći i posebni. u razredima grupe. službena nomenklatura statistike vanjske trgovine 5. Briselska nomenklatura za klasifikaciju tarifa by SIMCo. a to je kolekcija materijala koja je zbirka istovrsnih materijala.

druga dva su grana. funkcionalno-eksploatacijski 3. donio je sekretarijat UN standardnu međunarodnu trgovinsku klasifikaciju gdje je konačni tekst usvojen 1968 god. Briselska nomenklatura — skraćenica je SMTK — ona je obavezna pri uvozu i izvozu robe i materijala. Kvaliteta je mjerilo uporabne vrijednosti materijala.. Ukupno je 56 grana. dizajn by SIMCo.Tehnologija materijala 36 Važna je kod carinskih tarifa i prvi put se spominje 1955 god. kvaliteta koncepcije proizvoda Kvaliteta tvorničke izrade U toku proizvodnje najvažnija je kontrola kvalitete ulaznih sirovina. Naš znak za zaštitu okoliša je golubica.000-100.999 spada u numeraciju EAN 8. a one u podgrupe i pozicije. 1977 god. U EAN razlikujemo dvije vrste numeracija: EAN 8 i EAN 13 (ovu oznaku nose naši proizvodi). one ovise o veličini pakiranja. i po njemu su svi proizvodi podijeljeni u 10 sektora. objavilo je listu minimalne statistike vanjske trgovine. U svibnju 1992 god. 2000 . Hrvatska ulazi u tu udrugu — naziv CRO-EAN. može se proširivati. a sektori u grane. a to je 385). Kvaliteta tvorničke izrade može se uzeti kao kvaliteta koncepcije proizvoda i kao kvaliteta proizvodnje. termičke izvedbe i kontrola gotovih proizvoda. princip pripisivanja brojeva je slijedeći: prvi broj je sektor. U praksi se može podijeliti u dvije kategorije: 1. a 1950 god. Prve tri crtice označuju kod zemlje gdje je proizvod proizveden (za Hrvatsku je to ≡ sa pozivnim brojem za Hrvatsku. Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija Društvo naroda 1938 god. a ako ima od 10. Grane se dijele u grupe. i ona olakšava primjenu svih carinskih tarifa u procesu carinjenja. treće mjesto je grupa. Nomenklatura je postavljena tako da u okviru pozicija postoji mogućnost dodavanja novih proizvoda tj. Kvaliteta materijala i promet Kvaliteta nekog materijala predstavlja skup svih svojstava koja utječu na uporabnu vrijednost. Europska nomenklatura artikala Na zahtjev 12 Europskih zemalja 1974 god. osnovana je EAN sa sjedištem u Briselu. Kvaliteta može biti vezana samo za jedno svojstvo kao najbitniju karakteristiku.000 spada u numeraciju EAN 13. SMTK vanjske trgovine ima 1312 pozicija. kvaliteta tvorničke izrade 2. Prema različitosti proizvoda — ako ima od 1-9. * Kvaliteta koncepcije proizvoda Ima tri aspekta ili gledišta i to: 1. tehničko-tehnološki 2. da se uvede jedinstveno označavanje artikala. Sva ambalaža sa kodovima ( ) može se reciklirati. četvrto podgrupa i peto pozicija.

a primjena im je pouzdanija. a na starom mesu ostaje otisak prsta. na svježem mesu se otisak prsta ne primijeti. Pivo se mora pasterizirati. a novi proizvodi mogu biti: 1. Nula je bez arome. šećera ovisno o krupnoći.5 — to je prihvatljivi proizvod. Negativni bodovi — to je slučaj kod kave jer nju uvozimo. proizvodi za uporabu koji još ne postoje 2. U mesu. kvaliteta robe se određuje bodovanjem. Ta postojanost određuje se prema sivoj skali koja ima šest krugova. Prilikom ispitivanja čvrstoće može se ispitivati istezljivost ili izduženje materijala. Aromatičnost proizvoda se određuje brojčano od 0-3. Metode utvrđivanja kvalitete materijala Metode mogu biti subjektivne i objektivne. Mehaničko ispitivanje je objektivno. ali meso se ne smije u principu dirati prstima. Kod soli. 3. tj. svojstvima ili proizvodnji su novi. 2000 . Ako je nešto 6. ribi nalaze se proteini (bjelančevine). Skup organoleptičkog ispitivanja dan je bodovanjem tj. Izgled — tu koristimo čulo vida. imamo neki standard s kojim uspoređujemo ostale predmete iz te skupine. Čvrstoća je otpor što ga materijal pruža prema cijepanju. koji se pri nepovoljnim uvjetima raspadaju i nastaju aminokiseline — daju specifičan miris kvarljive robe. Aromatičnost je vezana za vremenski period. Za ispitivane se koriste još i testovi ispitivanja ili uspoređivanja. a tri je proizvod velike arome. Tu spadaju: • čvrstoća • tvrdoća • žilavost • umor materijala. Opip — pomoću ruku. Bitan je kod određivanja starosti mesa. a to su: • okus • miris • izgled • opip Okus . tj. a najbolji je 9. Kod tkanina se ispituje postojanost boje. Okus proizvoda je dobar ako je 6. To je subjektivna metoda pomoću ljudskih čula i osjetila. Ovisno o materijalu može se načiniti epruveta (ili uzorak za by SIMCo. uvozimo sirovu kavu. Naš niti jedan proizvod ne smije imati negativne bodove. Aparati na kojima se ispituju materijali na čvrstoću zovu se kidalice ili dinamometri.Tehnologija materijala 37 Kvalitetu proizvoda čine razni faktori.5.kod njega se određuje: • slatkost • slanost • kiselost • ljutost • gorkost Okus se određuje prema hedonističkoj skali od 0-9. proizvodi koji po sastavu. ima rok trajanja. Miris je bitan kod kvarljive robe . Svaka vrsta robe ima drugi sustav bodovanja. proizvodi kojima se bitno poboljšava kvaliteta.meso. Metode ispitivanja: • organoleptička • mehanička • fizička • kemijska • tehnološka • transportna Organoleptičko ispitivanje provode degustatori.

ali uzorak mora biti pripremljen. kruti su. tj. Epruveta kod lima je 10×2 cm. Najidealnije bi bilo kad bi materijal pukao na sredini. a to je utrošeni rad po jedinici površine (našeg uzorka kojeg ispitujemo). Elastičnost je svojstvo materijala da se prestankom djelovanja sile na njega vrati u početno stanje. ako prekid ima oštre ivice → materijal nije homogen → to se ocjenjuje organoleptičkom. Kod nas se takvo ispitivanje vrši u TOZ-u — kod olovaka. Materijal je izložen mehaničkom opterećenju prije loma i tu se javljaju vibracije koje su određene amplitudom i frekvencijom. tj. A i B. Veća tvrdoća veći odskok bata. Ako je promjer otiska u materijalu mali znači da je materijal tvrd. lako lomljivi. a na skali B tvrdoća dobivena utiskivanjem dijamantnog šiljka pod kutom od 120° (za tvrde materijale. Rockwellova metoda je kombinacija Wickersove i Brinelove metode. tj. kazaljka na satnom mehanizmu stane i mi očitamo silu. Nakon toga izmjerimo promjer otiska i iz Brinelove skale očitamo tvrdoću materijala po Brinelu. Dozvoljava se tvrdoća do 1. iznad toga materijali su pretvrdi. Najbolja tvrdoća za gume automobila je 50-60 Shora. Skleroskop je visok 1/2 m. tj. a da on ne pukne. Otisak se vrši pomoću dijamantske piramide koja je pod kutom od 136° u vremenu od 15 sekundi. Kod Shorea se mjeri visina odskoka čeličnog bata od polimernog materijala i direktno se očitava.10 mm) u vremenu od 15 sekundi. rastezljivost ona se izražava u % map. Metode za ispitivanje tvrdoće su: • BRINEL-ova (oznaka HB) • WICKERS-ova (oznaka HW) • ROCKWELL-ova (oznaka HRC) prve tri koriste se u metalnoj industriji • SHORE • POLDI • BAUMANN Brinelova metoda nema pripreme uzorka i nije bitan okoliš. Uzorak materijala stavimo pod aparat i vrši se otisak čelične kuglice (promjera 2. by SIMCo. materijal veće tvrdoće od čelika (jer se ispitivanje izvodi pomoću čelične kuglice).5. Uzorak se mora ispolirati i odmastiti. Tvrdoća je sila ili otpor kojom se materijal opire prodiranju nekog tvrđeg materijala -sila prodiranja. a ako je promjer veliki onda je materijal mekan. 2000 . Kod Rock aparata postoje dvije skale. Za polimerne materijale (guma) upotrebljava se Shore metoda. Nije dovoljno jedno ispitivanje (najmanje pet ispitivanja). normalni uvjeti 65 % vlage i temperatura 20°C. subjektivnom metodom. izreže se dio materijala i spusti na dno skleroskopa i u to udara čelični bat. Nakon toga se mjeri promjer i tvrdoća se očita u tablici po Wickersu. Umor materijala očitava se djelovanjem sile na materijal. a kod tkanine je 20×5 cm. utezi. tj. Kod metala se izražava kao Jungov modul elastičnosti → nalazi se u tablicama. Kad pod uticanjem težine. Za određivanje treba uzeti barem pet uzoraka epruvete. Žilavost materijala je otpor materijala prema udarnom opterećenju. a stroj na kojem se vrše ispitivanja naziva se skleroskop. Na skali A pokazuje se tvrdoća dobivena utiskivanjem čelične kuglice (za meke materijale). Ako se mjeri izduženje ili istezanje. Amplituda je mjerilo intenziteta vibracije. Dijelovi kidalice su dvije štipaljke. utega ispitni materijal pukne. Wickersova metoda — stroj (sliči na mikroskop) mora biti u točno određenom položaju i na njega ne smiju djelovati nikakvi vanjski uticaji. % rastezljivost tkanine. a frekvencija je broj titraja u sekundi. Kod ispitivanja materijala bitna je uloga u prostoriji. Jako tvrdi materijali ne mogu se ispitati pomoću Brinela. tj. Do kojeg konačnog opterećenja možemo djelovati označava se kao granica zamora ili umora materijala i te granice imamo u tablicama. Promjer otiska se očitava preko okulara.000 Wickersa. satni mehanizam.Tehnologija materijala 38 ispitivanje) čije dimenzije su ovisne o vrsti materijala. Ispituje se pomoću šarpijevog bata.

a to je toplina koja prođe između dvije točke od jednog cm3 u sekundi. Kemijska svojstva materijala Kod kemijskih svojstava poznajemo: 1. 1. Za kiseline i lužine se Gustoća može određivati u stupnjevima Bomea (°Be´) (map. 4. pri tome je bitan koeficijent vođenja topline. kemijski sastav kemijsku otpornost na koroziju vatrootpornost toplinsku otpornost 5. Kod goriva je Gustoća na 15°C. ne vrača se u početno stanje. elektrokemijskog porijekla razni by SIMCo. 2. Najlakši je litij. Maksimalna temperatura kod brašna je 120°C. zatim ga sušimo (max temperatura je 100°C). Pepeo čine razne silikatne tvari. Kemijski sastav Za određivanja kemijskog sastava postoje različite metode kao što su: • volumetrijska metoda • gravimetrijska metoda • spektografske metode • kromatografske metode Na bazi kemijskog sastava određuje se vlaga.Tehnologija materijala Plastičnost poslije djelovanja sile zadržava oblik. a kubno ili zapreminsko sa β. duraluminija 126 W/mK. to je ne goriva komponenta. Kemijsku otpornost na koroziju Uzročnici korozije mogu bit fizikalnog porijekla — tu se ubrajaju temperatura i svjetlost. a najteži osmij. Fizička ispitivanja 39 Gustoća je težina kubne jedinice tvari. Aerometar služi za mjerenje ρ. za H2SO4 je ρ=1. Elektrotehnički materijali — pogledati u prvom dijelu tehnologije materijala. Trgovačke reprize su ugovorene (dogovorene) vlage za obračune. a kod ulja i maziva je na 20°C. izvažemo ga. zraka 0. tj. Aparati za mjerenje vlage u laboratoriju su kondicionometri. 2000 . ako je temperaturna razlika 1 K.5<teški. Iglometar služi za ispitivanje vlage na terenu. On je malih dimenzija. granica je laki<3. Koeficijent toplinskog širenja ili istezanja materijala prati promjene koje se događaju ako se materijal zagrije za 1°C. Kod stakla je oko 1 W/mK. manje pepela → kvalitetnije brašno veća kalorijska vrijednost. Linearno rastezanje se označava sa α. Temperatura paljenja materijala je temperatura na kojoj materijal prelazi iz jednog agregatnog stanja u drugo. Gustoća se mjeri Bomeometrom. Uzmemo uzorak materijala. piknometar je aparat za mjerenje kod ulja i maziva. vrijede u cijelom svijetu. Što je veća energija veza među atomima to je viša temperatura. Osnova za gustoću je 1l vode jer ona na 4°C ima gustoću 1g/cm3.84 gcm-3 ≡ 66°Be´). kemijskog porijekla — to su vlaga i razne kemikalije i soli. 2. Toplinska vodljivost materijala je svojstvo provođenja topline. → tip brašna se određuje prema % pepela u brašnu. 3. kristalografska svojstva. nakon toga se zapali i ono izgori. Služi za izražavanje kod svih tvari bez obzira na agregatno stanje.25 W/mK. pa ga potom opet izvažemo i dobijemo koliki je udio vlage u materijalu. Jedinica je W/mK (wat po metar kelvinu). ρ određuje kvalitetu nekog materijala.

Toplinska otpornost Materijali otporni na neke temperature. kovalentna kod svih organskih spojeva. Vatrootpornost Svi materijali koji ne gore. razni vodiči koji dovode do elektrokemijskih pojava. Kristalografska svojstva Imamo strukture: • kristalno (ionska veza kod jednakih spojeva. 4. metalna kod metalnih spojeva može biti kubična. Daljnja podjela korozije je prema agresivnom mediju. Razlikuje se vatrootpornost i vatrostalnost. Vatrostalnost je otpornost materijala do neke temperature. Podjela prema površini korodiranog materijala: • površinska • lokalna • točkasta (piting) . kompleksni uzročnici su uvjetovani promjenom klime. Podjela korozije prema eksploatacijskim uvjetima — korozija može biti uz mehaničko naprezanje. 2000 . on ne gori ni pri kojoj temperatura. Azbest je mineralno vlakno. Korozija se može spriječiti raznim legiranjima → to je jako skupo. to može biti: • atmosferska • korozija u tlu • korozija u vodi i vodenim otopinama.Tehnologija materijala 40 mikroorganizmi.kod automobila • inter-kristalna • opća 3. Katodna zaštita je zaštita protiv korozije u tlu — zaštita za one materijale koji idu u tlo. heksagonska i tetragonska) • amorfno (svi anorganski spojevi su amorfni) by SIMCo. 5. razne vibracije. Korozija se dijeli na: • kemijsku • elektrokemijsku. uticajem lutajući struja i posredstvom nemetala.

Marka i znak proizvoda Znak proizvoda — može biti obavezan. Kod Coca Cole imamo ® to je i marka i zaštitni zrak. mehanička naprezanja — to su naprezanja pod uticajem vertikalnih sila. 4. Intenzitet zraka opada po dubini prozračenog materijala. Magnetska metoda se zasniva na svojstvima materijala i mag. uobičajni i interni. Skup svih znakova čini deklaraciju (etiketu). 2. 2000 . 2. klima — može prouzročiti oštećenje robe koja se prijevozi. by SIMCo. Polja i tom metodom se otkrivaju greške u materijalu i mogu se ispitati feromagnetski materijali.. lemljenje i zakivanje) 4. obrada materijala sa skidanjem strugotina 3. Metoda prozvučavanja: pronalaženje grešaka pomoću ultrazvuka gdje titraji imaju frekvenciju iznad 20 kHz. koriste se X i Y zrake. Na materijale u prometu djeluju: 1. U praksi se korist frekventno područje između 1 i 25 MHz. Nivea. Marka proizvoda — to je ime proizvoda ili zaštićeno ime proizvoda. Ta metoda služi za otkrivanje grešaka u materijalu 3. Tvornica mora imati licencno odobrenje od matične tvornice. Pri tome se koristi razvijač u obliku praha koji se kapilarnim djelovanjem uvlači u aktivnu tekućinu i pukotina ili šupljina postaju vidljive. spajanje materijala (zavarivanje. Penetranske metode ili metoda kapilarne defektoskopije: zasniva se na činjenici da su tekućine velike površinske aktivnosti ili kapilarno aktivne i uvlače se u uske oku nevidljive pukotine na površini materijala i šupljine koje su u vezi sa površinom. Npr. toplinska obrada Transportna ili prijevozna svojstva materijala Materijali u prometu su izloženi raznim djelovanjima pri čemu nastaju oštećenja. Višak tekućine se ukloni te se može pukotina učiniti vidljivom na dnevnom ili ultraljubičastom svijetlu. razne vibracije. radio ili γ grafija. Metoda prozračivanja: (rendgenski aparati). a prevoze se vreće i pada kiša. nema cerade na kamionu. Jedan licencirani proizvod je samo jedan za jednu državu. Npr.. Tehnološka svojstva materijala Tu su dvije osnovne grupe: 1. Coca Cola. Najviše se koristi filmska. naprezanja klizanja. . obrada materijala bez skidanja strugotina 2.Tehnologija materijala Osnovne metode defektoskopije 41 Razlikujemo četiri osnovne metode: 1.

npr. 20 % su metali. Maheri u reklamiranju u Europi su Talijani. Koriste se reciklirani — obnovljeni materijali. tj. Ambalažu možemo podijeliti na nekoliko stanovišta: • prema funkcijama • prema ambalažnom materijalu • prema oblicima • prema namjeni. U glavne ambalažne materijale ubrajamo: • drvo • papir • metal • staklo • tekstil • plastične mase by SIMCo.. Uporabna funkcija ambalaže — uporabom ambalaže dolazimo do robe (sprej. Kod licenciranih proizvoda lice ≡ sa originalnim proizvodom naličje − na našem jeziku. Skladišno transportna funkcija — bitna je u toku prijevoza i skladištenja komadne robe (roba sa ambalažom). 10 % su ostali materijali (razne kombinacije). tubu da dobijemo pastu).Tehnologija materijala 42 Deklaracija moraju biti dani osnovni podaci: • količina robe (m .moramo pritisnuti ambalažu. skupljanje tkanine. 2000 . Moraju biti podaci (norme) pod kojim uvjetima je taj proizvod proizveden. Ima nekoliko imena. a u svijetu Amerikanci. naziv robe • vlaga • npr. Dva osnovna oblika ambalaže su kvadratna ili prizmatična i cilindričnog ili okruglog oblika. tube . Tu prvenstveno treba voditi računa kakvog je oblika ambalaža. reklamna prodaja . tj. Materijali za pakiranje Pod pojmom materijala za pakiranje podrazumijeva se ambalaža. Tokom prijevoza nastaju razna mehanička oštećenja — voditi brigu o njima. Tržna funkcija — to je roba široke potrošnje. Pri skladištenju i transportu utječu razne statičke i dinamičke sile na robu u toku prijevoza. Bez obzira dali se radi o našem ili uvoznom proizvodu mora postojati deklaracija. Bitan je dizajn ambalaže. Zaštitna funkcija — štiti robu od vanjskih uticaja.kg) • sastav • ime. Ne možemo odvajati robu od ambalaže. ide se do toga da se troši do 90 % sredstava na financiranje ambalaže. Razne grupe ljudi. Ambalaža prema ambalažnom materijalu: Materijali se dijele na glavne i pomoćne. timovi ljudi se bore reklamama.. oko 30 % čine plastične mase (dobivaju se iz nafte). Najviše zastupljena ambalaža je papir i on čini do 40 %. Ambalaža prema funkciji: • uporabna • zaštitna • tržišna • skladišno transportna. Možemo reći da više od 90 % proizvoda ima ambalažu.

sjaj. finoća drveta) • fizička (Gustoća. kod paleta cigli). jela i bukva i to se koristi piljeno drvo koje ima prednosti i nedostatke. Preporučuje se sušenje na zraku. Drvo koje dolazi kao ambalaža mora imati propisanu vlagu koja iznosi 15 %. 48 sati i u razlici težina prije i poslije sušenja dobije se vlaga. paste) Pivo. Ambalaža prema namjeni: • komercijalna (sitno pakiranje. 2000 . Drvo se usitni. za izradu kontejnera. roba u trgovini) • transportna (krupno pakiranje) Komercijalna ambalaža — može biti: odvojiva (staklenke flaše) → povratna(naplaćuje se kaucija) → nepovratna (cijena ambalaže uračunata u cijenu pića) neodvojiva (sprej. sanduka. Svojstva drveta kao ambalažnog materijala mogu biti: • estetska (boja.Tehnologija materijala U pomoćne ambalažne materijale spadaju: • materijali za otvaranje • materijali za zatvaranje • materijali za jastučenje 43 Ambalaža prema oblicima: Spomenuti će biti kod opisa nekog glavno i pomoćnog materijala. raznih kotura. greda za izradu paleta. Za to se korist smreka. a prema prirodi dijeli se na: • zimzeleno • listopadno. Transportna ambalaža: — mogu biti za jednokratnu upotrebu i višekratnu upotrebu i to cilindričnog ili prizmatičnog oblika transportne ambalaže. stavlja se u komore. gredice. Niti palete niti kontejneri nisu ambalažni materijali. Niti jedna transportna ambalaža više nije povratna. Prednosti su: • mala Gustoća • laka i jeftina obrada • lako održavanje i popravak • visoka otpornost na umor • relativno niska cijena by SIMCo. tube. mehanička svojstva u tangencijalnom pravcu ↵ Drvo se koristi u obliku dasaka. izvaže. ako je : • nepasterizirano (rok trajanja 8 dana) • pasterizirano (rok trajanja 45 dana) Za ambalažu je propisan standard ISO 901. • mehanička — jedna od bitnih karakteristika je uvjetovana vlaknastom strukturom drveta i razlikujemo tri veličine mehaničkih svojstava obzirom na građu drveta: 1. bačava. mehanička svojstva u pravcu vlakna ↓ 2. Kad je paleta obavijena sa plastičnom masom (folijom) skupa sa transportnim materijalima → onda ona spada u ambalažu (npr. zagrijava se na 105°C. mehanička svojstva u radijalnom pravcu ← 3. vlažnost. miris. deformacija). Glavni ambalažni oblici Drvo kao ambalaža Drvo je jedno od najstarijih ambalažnih materijala.

Papir ili ambalaža od papira — čini 40 % od ukupno upotrebljavanih ambalažnih materijala. Bezdrvni papir Proizvodi se od raznih vrsta celuloze i on se koristi za izradu raznovrsne ambalaže. Papir je načinjen od biljnih celuloznih vlakana koja se dobiju mehaničkim. Furnir se proizvodi na tri načina: • rezanjem • ljuštenjem • struganjem Rezani furnir — proizvodi se rezanjem drveta u jednoj ravnini u radijalnom ili tangencijalnom smjeru. Ima izrazito dobra svojstva. zemljišnih knjiga. Papir se obično smatra do 150 g/m2 težine. drveta. kartona i ljepenke. Jedino kod vina bačva mora biti do vrha puna jer ako nije dolazi do stvaranja octa. 2000 . karton i ljepenka razlikuju se prema vlaknima koja su u njih ugrađena i to su: vlakna iz sjemena.skup.jer je prirodna tvar • organski nedostaci (dno mogu napasti glodavci. kemijskim postupkom iz krpa. by SIMCo. Kod svih ostalih medija u bačvama potreban je prostor zbog širenja. dokumenata . konoplje ili kudjelje. U tehnološkom smislu vlakna mogu biti: • vlakna od krpa • celulozna vlakna • drvenjače • sintetička vlakna. a to se radi da bi se dobila bolja mehanička i fizička svojstva. Ljušteni furnir — proizvodi se ljuštenjem tankih listova sa trupaca koji rotiraju oko svije osi i on se koristi najčešće za proizvodnju šperploča. Služi za izradu novaca.Tehnologija materijala Nedostaci su: • • • 44 nedovoljna homogenost (kvrge. čvoruge) niska otpornost na smicaje upija vlagu . vlakna iz lika i vlakna iz drveta. Šperploče su slojevito slijepljeni i prešani drveni furnir. Papir. slame i drugih biljaka koje u sebi sadrže celulozu. Lijepljenje se vrši ukrštavanjem neparnog broja ploča furnira. Papir se koristi u obliku papira. pamuka. Karton je između 150 g/m2 i 400 g/m2.jer je prirodna tvar Drvo se koristi u obliku furnira. drvni moljci.5 mm. Pri proizvodnji tog furnira drvo se mora pariti da omekša. Obzirom na podjelu sirovina razlikuju se sljedeće vrste papira: • papir od krpa • bezdrvni papir • papir sa drvenjačom Papir od krpa sastoji se isključivo od vlakana pamuka. kukci) • drvo je zapaljiv materijal . lana. a to su listovi debljine do 3. 97 % od ukupno proizvedenih papira u Njemačkoj je reciklirani papir.

Karton Karton je težine od 250 . Do kraja suhog stroja nalaze se valjci prilikom prolaska kroz suhi stroj temperatura se poveća da se voda isparava. Sirovine = glavne (osnovne) + dodaci Postupak dobivanja celuloze je natronski i bisulfitni. ima težinu od 500 . by SIMCo. Maksimalna širina trake papirnatih rola je 2 m. Osnovne karakteristike papira Dozvoljena vlaga je od 6 -7 %. a dodaci su: • Punila — da se povećaju mehanička svojstva. Dodaci Dodaci se mogu i ne moraju dodavati. Papir Papir je težine od 8 . Ljepenka Ljepenka je težine od 600 . valjci se mogu micati — razne debljine trake. dijeli se na deblji karton i tanku ljepenku. Dužina kidanja veća je u uzdužnom smjeru u odnosu na poprečni smjer. Drvenjača Drvenjača se sastoji od bilo kojih vlakana biljaka koji u sebi sadrže celulozu. Kod toga je važno dužina svojstvo i kidanja papira.150 g/m 2. Papir se mjeri u g/m2 i prema težini može biti: • papire • kartone • ljepenke. masa i kvaliteta • Ljepila — da se tinta ne razlijeva (nalivpero) po papiru (papir po kojem se razlijeva tinta nema u sebi ljepila) • Boje • Ultramarin — dodaje se do 1 % ako hoćemo sasvim bijeli papir.500 g/m2. kartoni i za izradu valovite ljepenke. Nakon izlaska iz stroja vrši se dorada papira: • rezanje • bojanje • plastificiranje. /pitanje → proizvodnja papira/ Proizvodnja papira Papir se proizvodi na papirnom stroju koji se sastoji iz mokrog i suhog dijela stroja.600 g/m2. Na izlasku iz suhog stroja papirna traka se mota na jedan valjak.5000 g/m2 . 2000 . dijeli se na deblji papir i tanki karton (polu karton 150 . Svojstvo koroznosti i propusnosti na plinove ovisi o pojedinim vrstama papira. te dužina papirne trake jednako mjerne dužine i debljine koja puca zbog vlastite težine. Ta papirnata masa ulazi u suhi dio stroja koji se sastoji iz valjaka kroz koje prolazi masa i vrši se oblikovanje papirnatih traka. Pripremljene sirovine i dodaci dolaze u mokri dio stroja koji se sastoji iz raznovrsnih sita kroz koje ulazi voda zagrijana na oko 50°C i tu se oblikuje papirnata masa sa dodacima ili bez njih.250 g/m2 .Tehnologija materijala 45 Papir sa drvenjačom Sadrži vrlo malo celuloze i ti papiri se koriste kao novinski papiri.

kao izolator u elektro industriji. 60. Koristi se za izradu za omote bilježnica. Val E (sitni val) Koristi se za izradu komercijalne ambalaže.300 g/m2. ali imaju veću otpornost na pritisak pa mogu izdržati veće opterećenje po jedinici opterećene površine. fascikala. Valovi ublažavaju udarce. a proizvodi se uvijek u neparnom broju slojeva. 20. gdje brojevi označuju težinu ili gramaturu.68 mm • sitni val — oznaka E visine 1. 2000 . /ispit/ Vrste valovitog kartona prema visini vala: • veliki val — oznaka A visina mu je 4. najčešće je od tri sloja gdje je srednji sloj od recikliranog papira.Tehnologija materijala 46 Kartoni Kartoni su proizvodi krući od papira i razlikujemo obični ili jednoslojni papir težine od 200 .20 mm.700 g/m 2 . U praksi se smatraju ljepenkom sve ljepenke težine 300 . 25. kao i ljepenke koje se koriste kod izrade knjiga. Posebna vrsta ljepenke je valovita ljepenka koja je sastavljena od jednog ili više slojeva. Ljepenka — se pakira u vezove od 25 kg. by SIMCo. a izrađuje se u težini 200 . 80. Rabe se za pakiranje predmeta koji nisu jako osjetljivi na udare. Ljepenka se izrađuje u brojevima 10. 70. 18. ali svojom težinom mogu izravnati valove. Val A Koriste se za ambalažu koja služi za prijevoz staklenih keramičkih proizvoda.000 g/m2 . složeni ili višeslojni papir koji ima obično tri sloja. Prema načinu obljepljivanja razlikujemo: • ljepenka bez obloge • ljepenka sa oblogom s jedne strane • ljepenka sa oblogom sa obje strane • peteroslojna i sedmeroslojna ljepenka.5. To su kutije za pakiranje prehrambenih proizvoda ili neki proizvodi u metalnoj industriji koji imaju veliku težinu. 15. te raznih uređaja i aparata osjetljivih na udar. 40.63 mm • srednji val — oznaka C visine 3. Prešani papir — je karton velike gustoće i čvrstoće jednake debljine i vrlo glatke površine. Svaki vez ima broj koji označava koliko ljepenki ima u vezu.59 mm • mali val — oznaka B visine 2. 90 i 100. Val B Slabije ublažuju udarce. 50.000 . Val C najčešće se rabe u kombinaciji sa valovima A i B. 45.350 g/m2 . Tu imamo od 4. 12. a rabe se za pakiranje izuzetno teških proizvoda. Naručuje se po brojevima.

platno. papir papir. Papirna ambalaža se proizvodi štancanjem papira ili kartona. /pitanje/ Proizvodnja celofana Celofan je proizvod koji nastaje kemijskom preradom celuloze. Kartonske bačve — za prijevoz i skladištenje praškastih materijala zapremine od 10 . te se stavlja između zagrijanih ploča da se površine slijepe. vreće se mogu izraditi od 2 . lijepljene vreće sa rukavcem. šivanjem ili lijepljenjem. a ima dobra svojstva te je pogodan za ambalažu.120 g/m 2. izradu samoljepljivih traka i u tiskarskoj industriji. Razlikujemo još transportne kutije koje su od valovitog kartona nosivosti od 30 do 70 kg. Kod mokrog kaširanja ljepilo je biljnog porijekla i to se proizvode najčešće laminat. 7 slojeva i njena su svojstva po dužini i širini ista • sačasti paneli — gdje je karton načinjen od dviju ravnih papirnatih traka. Kažemo da je celofan celuloza koja ima debljinu folije od 0. Kod suhog kaširanja ljepilo se nanosi u obliku praha. Tehnologija proizvodnje papirne ambalaže Tehnologija proizvodnje. a između je papirna konstrukcija u obliku saća i ti kartoni su najčešće kao transportna ambalaža. Ljepilo je u obliku tekućine.0022 .Tehnologija materijala 47 Osim ovih tipova valovitih kartona nalaze se i drugi tipovi valovitih ljepenki kao: • unakrsna . omotnice su normizirane veličine A i B i s unutrašnje strane moraju imati premazan samoljepljivi sloj koji mora odgovarati propisima o pakiranju u poštanskom prometu. Proizvodnja ambalaže od kartona i valovitog kartona sastoji se od tri faze: • grafička obrada papira • krojenje • sastavljanje iskrojenih dijelova. papir .6 slojeva natron papira. Na tržištu se celofani označuju troznamenkastim brojem iza kojeg se nalazi nekoliko velikih slova i na kraju dvoznamenkasti broj. Kartonske cijevi by SIMCo. oblik i kvaliteta komercijalne i transportne ambalaže određena je osnovnim svojstvima proizvoda koji se pakira. 2000 . U procesu kemijske prerade celuloze dobije se poluproizvod viskoza. U prometu se nalaze otvorene šivene vreće sa bočnim nabojima.300 mm.0.karto. šivene ventil vreće. pa se straga lakira polimernim ili nitroceluloznim lakovima. 6. težina je od 15 . U normalnim uvjetima celofan je higroskopan. Sljepljivanje laminata može biti na više načina i to: • mokrim kaširanjem • suhim kaširanjem te kaširanje taljivim ljepilima i voskom.65 g/m2. otvorene lijepljene vreće sa bočnim nabojima. otvorene lijepljene vreće. te specijalne vreće za specijalnu namjenu. Celofan se koristi u proizvodnji laminata. Od natron papira izrađuju se vrećice (komercijalna ambalaža) i vreće (transportna ambalaža) i to krojenjem.alufolija. lijepljene ventil vreće.45 mm. papir . a svako slovo označava određene karakteristike. te papir . spajanjem proizvedenih šablona lijepljenjem. a širina folije je oko 1. npr. a to je otopina gusta kao med koja se izvlači kroz sapnice u kadu sa sulfatnom kiselinom i ako se takvoj viskozi doda glicerin može se izvlačiti u folije i to je celofan. a to su materijali sastavljeni iz nekoliko slojeva različitih materijala sjedinjenih u cjelinu lijepljenjem. Troznamenkasti broj odnosi se na težinu celofana. šivanjem i spajanjem spojnicama. poštanske omotnice koriste celulozni papir mase 90 .valovita ljepenka koja dolazi na tržište kao 5.100 l. Lijepljenje se vrši preko valjaka i onda se suši.

ostaje samo tanki film boje. Metalna ambalaža kao metalna ambalaža koriste se: • • • • • čelični lim kositar aluminij cink olovo (samo za bačve za nuklearni otpad) Bijeli lim — je tanak čelični lim zaštićen sa obje strane tankim slojem kositra. a debljina sloja je od 20 . Galvanizacija ili elektroliza — čelik je katoda .000 mm i promjera od 10 . Lak — je otapalo i boja kod farbe. Srednji bijeli limovi — imaju sloj kositra od 30 -40 g/m2 i koriste se za izradu limenki za pakiranje raznih korodirajučih proizvoda. elektrolit je kositrova sol. by SIMCo. Bijeli lim se reciklira. Iskorištavanje i reciklaža papira Skupljanjem starih papira i njihovim sortiranjem može se vršiti recikliranje i da se papir može do 7 puta reciklirati. a koriste se za praškaste i pastozne materijale. 2000 . kositar je anoda.Tehnologija materijala 48 — dužine od 20 do 2. za njihovu izradu koristi se podcinčani lim. kapija kad se ofarba otapalo ispari. nakon toga se masa po potrebi izbjeljuje. ili se bijeli lim može dobiti elektrolizom.600 mm. to su šavne limenke). Teški bijeli limovi — imaju sloj kositra preko 40 g/m2 i upotrebljavaju se za izradu limenki za prehrambene proizvode.35 g/m 2. Laki bijeli limovi — imaju sloj od 20 -30 g/m2. Limenke Za boju (komercijalna ambalaža) nisu napravljene od bijelog lima jer mu je izrada skupa. Npr. suhih proizvoda. Kositar se nanosi prskanjem. U prometu se nalaze i prodajne kutije koje mogu biti složive i nesložive s obzirom na vrstu materijala. hranu za djecu i pakiranje strategijskih zaliha. a koriste se za ambalažu manje korodirajučih proizvoda. a od njega se radi komercijalna ambalaža (sve limenke. raznih boja i ulja. Kvaliteta i klasifikacija bijelog lima određuje se prema debljini sloja kositra i dijeli se u tri grupe: • teške bijele limove • lake bijele limove • lake bijele limove. ili se unutrašnja strana polira. pri tome se dodaju razna otapala kojima se uklanja tinta ili štampana slova. Sve limenke moraju biti hermetički zatvorene. grije se i miješa u kašu. Skupljeni papir stavlja se u miješalice sa vodom. te za ukrasne kutije.

tj. U promet dolazi kao folija debljine od 0.000 N/m2... žilav. nepropušta mirise niti prima druge. Toksičnost plastičnih masa određuje se ekstrakcijom tvari iz nje i ta količina toksične tvari određuje se računski i izražava faktorom toksičnosti. a čvrstoća mu je 1. Aluminij ne reagira ni sa jednim prehrambenim proizvodom. iz zraka) pritiskom na gumb plin potiskuje materijal i on kroz rupicu izlazi van (npr.060 mm.025 . ne njegove slitine. sipkih i pastoznih materijala. 2000 .sol ili sprej ambalaža. Tu se koristi čisti aluminij. Iznutra je čelični lim lakiran. a mogu biti izrađene od 25 . raznih metalnih proizvoda. a mogu biti načinjene od bijelog lima i Al folija). Mogu biti od 12.400l. Oblici metalne ambalaže Metalne bačve — koriste se za pakiranje tekućina svih vrsta. Polietilen je proziran. Prema konstrukciji metalne bačve se dijele na: • zatvorene • otvorene • poluotvorene • užebljene bačve (propisane IATA propisima za prijevoz opornih tvari zrakoplovom. Npr. Al + celofan. šavne i bezšavne. Limenke (komercijalna ambalaža) — prema konstrukciji mogu biti: otvorene. Boce su napravljene od legure Al-a (izvana moraju imati etiketu) da budu čvršće. u mlazovima .5 l) Metalne kante — su posude zapremine od 5 do 60 l.92 . Plastična ambalaža Plastična ambalaža smatra se najsuvremenijim ambalažnim materijalom. Ambalaža — aero . Plastične mase imaju malu gustoću. 64 i 216. Al + polietilen. vrećice od juha.96 g/cm3. može se lako oblikovati. nelomljiv.). mehaničku i optičku propustljivost. Polietileni . Zapremina bačve je od 210 l. a izrađuju se iz čeličnog lima i podcinčanog lima. bez mirisa.Tehnologija materijala 49 Podcinčani lim — je čelični lim koji ima prevlaku od cinka. a koriste se za sve vrste tekućina.jogurt). Laminat — je od najmanje dva sloja. Rabi se za proizvodnju bačvi.0. kemijski postojan i radna temperatura mu je od 40 -70°C. dobro postojan na susjedstvo. vegete. poluzatvorene (koje se koriste za pakiranje boje ljepila i raznih tehničkih masti) i zatvorene 8 koriste se za razne prehrambene proizvode. tj. Također by SIMCo.0. imaju zaštitu od laka. Prekidno izduženje je do 200 %. stavlja se dušik (inertan. paprike. One imaju veliku čvrstoću na vlak. Aluminij — je isključivo komercijalna ambalaža. netopljivost. Boce moraju imati podtlak. 35.termoplasti Gustoća polietilena je od 0. Za razgradnju plastičnih masa potrebna je temperatura veća od 400°C. bojati štampati (poklopci na plastičnim čašama .

razni plastični zatvarači. Polipropileni .0. ubrizgavanjem.koriste se u obliku blokova i ploča od kojih se piljenjem izrađuju postolja za tešku robu. Metode prerade mogu se svrstati u tri skupine: 1. a koristi se za izradu i komercijalne i transportne ambalaže. gustoća je 1.Tehnologija materijala 50 nam služi za izradu različitih kutija kao komercijalna ambalaža i raznih bačvi kao transportna ambalaža. uređaja. te za raznovrsnu ambalažu. METODE ZA PROIZVODNJU POLUPROIZVODA u ovu grupu ubrajaju se KALANDRIRANJE i LJEVANJE 3.poslije omekša → pa kažemo da ima veliku termičku postojanost i on se koristi za izradu komercijalne ambalaže. folije su debljine 0. Veliku primjenu ima kao materijal za stvaranje jastuka. dobiva se polimerizacijom tekućine stirena.4 .91 g/cm3. METODA ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD POLUPROIZVODA Od poluproizvoda može se oblikovati ambalaža metodom puhanja. ambalaže za prehrambene proizvode.2 . Poliesteri — su trodimenzionalne strukture. te se koriste u otopini kao razne prevlake u vidu zaštite. proziran je i ima deset puta manju toplinsku provodljivost od stakla.termoplasti — dobijaju se polimerizacijom plina propilena.0. Ovisno o kalupu može se dobiti trajni oblik. služi kao sredstvo za zaštitu u toku transporta.000 . za jastučenje. METODE ZA NEPOSREDNU PROIZVODNJU AMBALAŽE gdje se primjenjuju brizganje i puhanje 2. Najveća primjena PU je zaštita kod transportne ambalaže. a osnovna svojstva su: gustoća mu je od 1.230°C. Polistiren se koristi za izradu raznih el. Služi za ambalažu prehrambenih proizvoda. U termičkom pogledu PVC je postojan do 78°C jer na 85°C on već omekša.9 .7. Poliakrilati PAK — to je polikondezat. jako malo istezanje od 1. metodom dubokog izvalčenja ili metodom krojenja Brizganje je metoda po kojoj se plastična masa u obliku granula ili praha u dijelu stroja koji se zove cilindar rastali i kroz mali otvor u glavi stroja.8 mm. tj. Poliakrilati najveću primjenu imaju u izradi svjetlećih prometnih znakova te automobilskih farova. ima visoku radnu temperaturu do 170°C . U manjoj mjeri koriste se kao ambalžni materijali POLIURETANI .5 %.07 g/cm3.5 .1. Služe za proizvodnju PET ambalaža.1.PU . gustoća im se kreče od 0. ekstrudiranjem.100 . proizvodi ga INA polimeri. ubrizga pod visokim tlakom u hladni kalup u kojem se masa ohladi i očvrsne. Metode prerade plastičnih masa Plastične mase se vrlo lako prerađuju uz mali utrošak energije i vode. 2000 .6. te termooblikovanjem pri temperaturi od 200 . Polistiren — spada u termoplaste. čvrstoća je od 6.600 N/m2. čvrstoća se kreče od 2. Na taj način se izrađuju sve razne moguće boce. PVC u trgovinu dolazi pod imenom raznih proizvođača. Polivinil klorid PVC — jedan od najstarijih polimera. tj.300 N/m2 i izduženje je do 550 %. Mogu se oblikovati lijevanjem.4 g/cm3. kutija za televizore. razne čaše a obim tako dobivene ambalaže kreće se od 50-300 cm3 by SIMCo. Obzirom na izradu razlikujemo tvrdi i meki PVC ovisno o dodacima. a o vrsti upotrebljene mase ovisi brzina hlađenja.05 .

je obrada plastičnih masa na KALANDRIMA gdje dobijemo ploče raznih širina i debljina te raznovrsne folije koje se zagrijavanjem skupljaju.to je tzv.provodi se u posebnim kalupima pod visokim pritiskom. granulat termoplasata prelazi u talinu i oblikuje predmet. Koriste se samo biljna vlaka i to JUTA (Jutene vreće .Tehnologija materijala Puhanje . Težina se računa po 1 m2 Staklena ambalaža Izrada puhanjem. Pomičnim dijelom tlači se masa za prešanje i oblikuje predmet u kalupu. Danas nemamo transportne staklene ambalaže. Tu se za spajanje koriste ljepila s organskim otapalima koja brzo isparavaju te u roku od 24 sata dobijemo čvrsto vezivanje. 2000 .osjetljive na vlagu). potrebne se i razne puhalice. gnječenje . Redosljed slojeva u laminatima određuje se prema svojstvima robe i zahtjevima tržista.mlinovima gdje se ona melje . odvozi u tvornice. stakleni krš koji služi kao punilo za proizvodnju nove staklene ambalaže Laminati Laminati su kombinirani materijali i relativno novi ambalažni materijali koji se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih ambalažnih materijala u obliku folija. broj). Obično se za gornji sloj uzima lakirani celofan ili folija od plastičnih masa ili papir. Zbog nehomogenosti smjese nastaju greške kod proizvodnje i to su slabe točke Postoje tri boje (boje su metalni oksidi): − prozirna − zelena − smeđa Staklo je lomljiva roba.stvara se granulat koji se koristi kao punilo ili mu se dodaju dodaci pa se proizvodi novi proizvod tj.prerada. Prema vrsti sredstva za spajanje razlikujemo tri postupka kaširanja i to su: − suhi − mokri − termički Suhi postupak se koristi za proizvodnju najkvalitetnijih laminata.masa mora biti u obliku taline. Tom metodom najčešće se izrađuju bačve od PVC i POLIESTERA-transportna ambalaža. Spajanje pojedinh slojeva u jednu kompletnu cjelinu može se vršiti kaširanjem i ekstruzijskim laminiranjem. Iskorištavanje i razgradnja plastičnih masa (recikliranje) Svaka vrsta plastične mase ima svoju ozanku (slovo. ambalaža. za izradu treba kremeni pjesak. Tekstilna ambalaža Tekstilna ambalaža koristi se samo kao transportna ambalaža.razvrstavanje . Kod toga se kalupi najčešće sastoje od nepomičnog dijela koji se naziva MATRICA i pomičnog dijela koji se naziva PATKICA. vapnenac. soda. komercijalna ambalaža. Kaširanje je postupak spajanja dviju folija uz upotrebu sredstva za spajanje. Kalup se grije pod tlakom. razni kalupi. Skupljanje . Kalandriranje . rataljena plastična masa se pod visokim tlakom lijeva u kalupe. 51 Lijevanje . Za vanjski sloj laminata uzima se ona folija koja se može lako grafički obraditi. vrši se mljevenje. Prešanje . Ozanka označava vrstu plastične mase od koje je ambalaža proizvedena. Kod ove metode. by SIMCo. Svaki sloj laminata prenosi svoja dobra svojstva ovom višeslojnom ambalažnom materijalu i prikriva loša svojstva ostalih slojeva.najčešće upotrebljavana metoda poslje brizganja. Prerađuje se u posebnim strojevima . Staklo se skuplja.

2000 . pržene kave) laminat celofan-aluminijska folija-polietilen (podravkine juhe) laminat papir-polietilen (šećer. rezervni dijelovi. svojstvima i područjima primjene.gornji i donju sloj je papir debljine 0. Blister ambalža je jeftina. sastoji se od dva dijela. ljekovi. kolači. sol) laminat poliester-polietilen (koristi se za vakuum pakovanja) Zadnja tri laminata spadaju u komercijalnu ambalažu Za izradu vodootporne transportne ambalaže koristi se laminat . Npr. Danas se proizvodi velik broj laminata koje se međusobno razlikuju po sastavu. Gornji dio se oblikuje u kalupu već na samoj robi koja se pakuje pa potpuno naliježe na kalup kao koža na tijelo. laminat celofan-celofan (čips..to je jeftinija ambalaža od blister ambalaže te je pogodna za pakiranje razne metalne robe (alati. Tu se najčešće koriste laminati celofan-polietilen.kartona i bolikovane folije plastične mase. susešnog voća.Tehnologija materijala 52 Mokro kaširanje provodi se ljepilima koja su topiva u vodi i isparavanjem ljepila na pogodnoj temperaturi očvršćuje se laminat. a gornji dio se vari na podlogu tj. Folija se obično učvršćuje na podlogu zavarivanjem ali može i ljepljenjem ili spajalicama . igračke. a između je POLISTIREN od 3 mm. dječije igračke) Strip ambalaža je ambaža namjenjena za pakiranje lijekova u obliku tableta. Ekstruzijsko laminiranje je povezivanje folija bez primjene međusloja (ljepilo je međusloj). gornji dio je prozirna plastična ambalaža. Ova ambalaža omogućuje dobru vidljivost robe sa svih strana (npr. Roba se postavlja na donji dio. celofan-aluminijska folija-polietilen (3 slojni laminat). praktična i funkcionalna i u nju se mogu pakirati različite vrste robe (alati. Oblikuje se od od dvije trake laminata gdje se između stavlja lijek i onda se termički zavari. a donji dio je neporziran načinje od kartona ili valovite ljepenke. Pomoćni materijali za pakiranje U pomoćne ambalažne materijale ubrajaju se sredstva za: − omatanje − označavanje by SIMCo.) Streč ambalaža sastoji se od 2 dijela .. aluminijska folija-polietilen.) Skin ambalaža ima sličnosti s blister ambalažom jer također ima podlogu od kartona a gornji dio je načinje od folije neke plastične mase koja je zavarena na podlgu.komercijalna.. Za izradu gornjeg dijela rabi se PVC ili POLIESTERSKA folija. Vrste ambalaža Blister ili kompleksna ambalaža . jednostavna. dobra termoizolacija te zaštita proizvoda ob bilo kakvih kemijskih utjecaja. Termno kaširanje se provodi uz korištenje ljepila koja se na određenoj temperaturi rastale i vežu dva laminata te hlađenjem očvrsnu. pokriva robu kao neki mjehur i štiti je od vanjskih utjecaja. štapići) laminat celofan-polietilen (koristi se za pakiranje prehrambenih proizvoda.. To je postupak po kojem se folija od termoplastične mase proizvodi postupkom ekstruzije i odmah nakon izlaska iz otvora mlaznice jos vruća nanosi na drugu foliju s kojom se tlačenjem i hlađenjem spoji. elektroizolacijski materijal. Služi za izradu kutija ima jako dobra svojstva na mehanička naprezanja. Na kartonu s donje strane daju se podaci i načini upotrebe te robe.08 mm.

može biti zalijepljena za ambalažu 53 Sredstva za jastučenje − imaju zadatak da spriječe mehaničko dijelovanje na robu − tu se najčešće koriste: − valovita ljepenka − plastične mase − staklena vuna − piljevina − slama − pluto ili neki drugi pogodni materijal − od valovitog kartona porizvode se različiti oblici jastuka − sastavljeni jastuci proizvode se od više komada valovitog kartona.) by SIMCo. a sastvaljanje se vrši lijepljenjem ili spajalicama − šuplji jastuci se sastoje od jedne ploče valovitog kartona koja se po duljini vala savija te se oblikuje šuplje tijelo jastuka − puni jastuci se proizvode od više slojva valovitog kartna. raznovrsne etikete.Tehnologija materijala − jastučenje − zatvaranje Sredstva za omatanje: − imaju zadaću da čuvaju proizvod od utjecaja osnovne ambalaže − ili da budu kao ukrasni materijal Sredstva za označivanje: − svaka ambalaža mora imati oznake. oznake kakva se roba nalazi u ambalaži.. a koriste se za jastučenje osjetljivih instrumenata − nabrani jastuci proizvode se nabiranjem valovite ljepenke po dužini vala. jaja. a koriste se za jastučenje lakših materijala − bridni jastuci se postavljaju uz ambalažu uz bridove materijala te štite od bočnih slila i povećavaju čvrstoću pri slaganju na palete − ogrlice se postavljaju na proizvod radi zaštite od djelovanja bočnih sila − podmetači se postavljaju na dno ambalaže − predlošci imaju zadaću da spriječe kretanje sitne robe u unutrašnjosti ambalaže (u bombonjerama.. 2000 .

Tehnologija materijala
Plastične mase − − prvi plastični jastuci pojavili su se 1950 godine tu se najčešće koriste: − polistireni - koji pripadaju skupini tvrdih materijala za jastučenje − koriste se najčešće kod raznih ambalaža telekomunikacijskih uređaja u obliku određenih oblika ili u obliku usitnjenih komadića − poliuretani - imaju veliku primjenu uz polistirene − mekani, tvrdi i polutvrdi

54

Sredstva za zatvaranje − raznolika su i ovise o vrsti ambalažnih materijala kao i o obliku ambalaže − za zatvaranje ambalaže od stakla s uskim grlom najčešće se koriste čepovi od pluta ili gume, zatim krunski zatvarači od bijelog lima − za zatvaranje posuda s većim grlom koriste se razni poklopci koji mogu biti od istog materijala kao ambalaža ili od nekog drugog materijala − samoljepljive trake, čavli, špage, trake od plastičnih masa Sredstva za otvaranje − − postoji velik broj različitih uređaja za otvaranje otvarači, vadi-čep...

Transportna ambalaža − − − djeluje kao vanjska ambalaža tj. služi za skupno pakiranje majih jedinica dva oblika: cilindrična i kvadratna ili prizmatična kod ambalaže vrsta i tip uvjetovani su transportnim razradima: 1. razrad - prijevoz na kraćim ralacijama − tu se koristi komercijalna ambalaža kao primarna 2. razred - prijevoz robe unutar zemlje cestovnim, željezničkim, zračnim, riječnim i pomorskim putevima a koristi se primarna i sekundarna ambalaža 3. razred - isključivo zračni prijevoz koji je propisan IAT propisima 4. razred - uključuje pomorski prijevoz − tu su najteži vujeti koji se postavljaju na ambalažu.

Da bi se olakašao prijevoz robe koriste se sredstva mehanizacije: PALETE i KONTEJNERI − paleta je drvena podloga - standard 800*1200 s otvorima za viljuškar, roba 1000 kg i visine 8 m obavija se termoplastičnom folijom=ambalaža − sa žičanim ogradama, zatvorena za boce plina itd. − kontejenri su sanduci kvadratnog oblika gdje je najmanja zapremina 1 m3, lako se pune i prazne − standardni i specijalni, te laki, srednji i teški − laki - 1-3 m3 − srednji 3-10 m3 − teški > 10 m3 − dužina se kreće od 1-5 m, širina do 2,5 m i visina do 2,55 m − u kopnenom prijevozu koriste se laki i srednju a u prekomorskom teški kontejneri − prema američkim normama izrađeni su ISO-668 propisi

by SIMCo. 2000

Tehnologija materijala
Pakiranje materijala za promet Pakiranje materijala je sastavni dio proizvodnje pa se ne može govoriti o proizvodnji bez minimalnog komercijalnog tj. primarnog pakiranja vlastitog proizvoda. Troškovi ambalaže i pakiranja su vrlo veliki i u prosjeku se kreću od (3-40 %) cijene bruto proizvoda. Tehnološki proces može biti: − − − − predpakiranje pakiranje u komercijalnu ili primarnu ambalažu pakiranje u sekundarnu ili transportnu ambalažu pakiranje u pomoćna sredstva

55

Pakiranje proizvoda je stavljanje u komercijalnu ambalažu u količinama koje potrošač troši u jednom navratu. − tu je posebno izražena orginalnost proizvoda te kvaliteta i kvaliteta proizvodnje − to je sastavni dio tehnološkog procesa Kod primarnog ili komercijalnog pakiranja važnu ulogu imaju proizvođači gdje se mora voditi računa o osnovnim svojstvima robe, naročito one koja je osjetljiva na vlagu. − postoje razredi zaštite od vlage sa oznakama: 0. reducirana zaštita (utjecaj kiše, tuče, poplave...) 1. standardna zaštita (nepropusni zatvoreni zaštitni omotač) 2. specijalna zaštita (nepropusni zatvoreni zaštitni omotač uz dodatak desikatora sredstva koja upijaju vlagu SILIKAGEL) Sekundarana transportna ambalaža određena je uvjetima transporta i prirodom proizvoda koji se pakira − razlikujemo: − sipka roba - koja se prevozi u otvorenim i zatvorenim transportnim sredstvima, nema ambalaže − komadna roba - otvorena i zatvorena transportna sredstva, ima ambalažu − tekuća roba - nafta i derivati te ostala tekuća roba Broj transportne klase sastoji se od dvije znamenke: prva označava način prijevoza: 1 brod, 2 željeznica, 3 cesta, 4 zrak druga označava vrstu robe: 1 komadna, 2 jednična, 3 limeni kontejner, 4 ISO kontejner, 5 puni kamion Transportni prijevoz pošte označava se znam 5, npr 56 obična paketna pošta, 58 zrakoplovna pošta. Normama su utvrđene i klase pakiranja u neku ambalažu kao specifična varijanta vanjskog pakiranja. Broj klase se sastoji od dvije znamenke. 1. označava glavnu grupu: 1. sanduk 2. povratni sanduk 3. paleta 4. paket 2. označava varijantu glavne grupe npr: 10 drveni sanduk 12 kartonska kutija 32 paleta s termoskupljajućom folijom Kod sekundarne ambalaže mora se voditi računa o oznakama rukovanja itd. Skladištenje materijala u prometu

by SIMCo. 2000

Tehnologija materijala

56

Skaldište u industrijskom poduzeću je mjesto (prostor) uređen za privremeno i sigurno odlaganje, pripremu i izdavanje materijala. Naziv skladište treba u prvom redu pridružiti mejstu na kojem su pohranjene velike vrijednosti i svako skladište povećava ukupne troškove poslovanja što je bitno za troškove poduzeća. Uspješno funkcioniranje skladišnih prostora je važna pretpostavka za racionalnu i efikasnu proizvodnju. Glavne komponente skladišnog prostora su: − skladišni objekti − sredstva za skladištenje i odlaganje materijala − transportna sredstva − dodatna skladišna oprema Skladišni proces podrazumijeva sljedeće aktivnosti: − iskrcaj i preuzimanje materijala − kontrola materijala − razvrstavanje − paletizacija − formiranje skladišnih jedinica − transport i odlaganje meterijala u skladištu − čuvanje i zaštita materijala − otpis i inventura materijala − pakiranje − izdvajanje − evidentiranje materijala Skladišni prostor čini ukupnu skladišnu površinu koja se dijeli na: pomoćnu i korisnu Korisna površina je ona koju zauzima naša roba ili materijal a pomoćna su prolazi ili hodnici te kancelarija skladišta. Ekonomičnost skladišta izražena je koeficjentom iskorištenja skladišne površine i to tako da se korisna površina podjeli sa ukupnom površinom. Roba na korisnu površinu može se smjestiti linijski ili u obliku riblje kosti. Pri gradnji skladišta mora se voditi raučuna o tlu (tj gdje su podzemne vode) i kuda su okrenuti prozori (okrenuti prema sjeveru - niža temperatura) i o građevnom materijalu. Najidelanija su ona skladišta koja su klimatizirana. Vrste skladišta Skladišta sa ekonomsko eksplatacijskog gledišta − − − dijele se prema obliku robe: − za rasutu robu − za komadnu robu prema prirodi robe: − za pokvarljivu robu − za nepokvarljivu robu prema podrijetlu robe: − skladišta za domaću robu − skladišta za stranu robu − skladišta za carinsku robu prema imaocu, vlasniku robe: − skladišta za vlastite potrebe − javna skladišta prema gospodarskim djelatnostima: − industrijska − poljoprivredna − trgovačka − opća skladišta prema prometnim djelatnostima: − željeznička − pristanišna
by SIMCo. 2000

− −

Uređaji za klimatizaciju su automatski uređaji za reguliranje temperature i vlage u skladištu. Temperatura i vlaga u samom skladištu jednim imenom nazivamo skladišna klima. Mjerni uređaji .... relativna vlaga .to su raznovrsne vage i mjerne posude. Svako skladište mora imati protupožarne aparate koji se odabiru prema veličini i vrsti skladišta ovisno o robi koja se skladišti. Uređaji za gašenje požara u praksi dijele se na: − one za gašenje vodom − za gašenje kemijskim pjenama − za gašenje s CO2 − za gašenje prahom by SIMCo.prirodnog porijekla i ona se pod utjecajem vlage mijenja) Razlikujemo tri vrste vlage: 1.Tehnologija materijala − unutarnja (za cestovni) Skladišta sa tehičko eksplatacijskog gledišta − razlikujemo: − − − − otvorena skladišta (ugljen. bačve ulja i maziva) zatvorena 57 U prometu se najčešća zatvorena skladišta gdje jos spadaju i specijalna skladišta (hladnjača. 2000 .pokazuje % vodene pare u zraku 3. 2. mjerni uređaji 3. apsolutna vlaga . police i regali 5.to je višak vlage koja se izlučuje o obliku kapljica ili rose. Vlagu mjerimo higrometrom (ima vanjsku stranu . protupožarni uređaji 4. cisterna. Vage se moraju baždariti svakih 6 mjeseci od Državnog zavoda za mjeriteljstva 3.) poluotvorena natkrivena ili poluotvorena (boce plina.) Skladišta po pogodnosti i učestalosti robnog materijala Razlikujemo: − manipulativna skladišta u kojima se roba ne skladišti nego se obavlja prekrcajna manipulacija i razvrstavanje − skladišta u kojima se neka roba zadržava čekajući daljnu manipulaciju − prizemna skladišta su ona skladišta gdje se roba često izmjanjuje − skladišta na katu su ona gdje se roba dulje vrijeme skladišti Skladišta sa vojnog gledišta dijele se na: − tehnička skladišta: služe za čuvanje rezervi i nalaze se u sklopu tehničkih baza a mogu biti jednorodna i mješovita − tajna skladišta Oprema skladišta U opremu skladišta ubrajaju se: 1. max. uređaji za klimatizaciju 2. transportna sredstva odnosi se na zatvorena skladišta 1..pokazuje koloko grama vodene pare može primiti 1 m3 na danoj temperaturi 2. vlaga .

to su razna kolica..regali vežu se za pod skladišta i smještaju se linijski (jedan do drugoga). transportne trake. manjak by SIMCo.nastaje zbog više sile (potres.krađa.to je propisano) javlja se kod roba koje sadrže vodu te isparavanjem vode smanjuje se težina i taj gubitak obračunava se na redovne troškove radne organizacije. Dokumenti izdavanja su važni za samu organizaciju jer vrijede samo unutar organizacije 3. Izvanredni može biti objektivan i subjektivan Objektivan . Prolazni . suda ili policije) − specijalna (vrše se najčešće svaka 3 mjeseca i to za opasne tvari) Na bazi dokumentacije skladištar provodi evidenciju − viseća kartica − skladišna kartoteka − kompjuterizirana Prilikom manipulacije s robom mogu nastati težinski gubici kod roba a to je KALO (težinski gubitak kod roba). prijamnica) na osnovu toga skladištar prima robu.regali sastoje se od velikog broja valjnih staza sa nagibom ili bez. 2000 . Otprema robe ili otpremnica koja prati robu od proizvođača do krajnjeg potrošača U skladištima se vrši popis robe u danom ternutku i to se zove inventarizacija koja može biti: − redovna ili godišnja − izvanredna (vrši se po nečijem nalogu. Najvažniji uređaji u skalištu su police i regali na koje se smješta roba i oni mogi biti drveni ili metalni a danas se koristi nekoliko tipova regala: − stabilni − pokretni − protočni − prolazni Stablini . npr.. Tu razlikujemo 3 vrste prijema dokumenata robe: − priznanica (prijemnica) − komisijski zapisnik − povratnica (dokument kojim skladištar prima vlastitu robu koja se vratila) 2. Razlikujemo tri načina dokumenata skladišta: 1. Ta skladišta imaju najveći koeficjent iskorištenja 5. Kod tih regala je dobro iskorišten skladišni prostor. Pokretni . Danas najnovija skladišta su visoko-regalna skladišta gdje su regali od poda do stropa i na njih se uvijek stavlja paletizirana roba.) Subjektivan .dana se u mnogim skladištima postavljaju automatizirani regali koji se koriste raznovrsnim dizalicama i viličarima za smještaj robe na regale. Transportna sredstva .dobili su naziv po tome što se na njih smješta roba tako da koja prva uđe prva izađe. polava. za njih nema ograničenja visine. Dokument prijema ili prijem robe (priznanica. knvejeri Dokumenti skladišta (dokumentacija o skladištu) 58 Sva roba i svi materijali moraju imati nomenklaturne brojeve ili šifre pa skladištar mora poznavati skladišnu nomenkaturu.Tehnologija materijala Svi protupožarni aparati moraju se kontrolirati Aparati služe samo za početno gašenje požara 4. U novije vrijeme izrađuju se protočni regali koji umjesto valjnih staza imaju vodilice Protočni . viličari. razni žljebovi. KALO može biti redovan i izavnredan Redovni KALO (određuje se svake godine .

prevlakama ili legiranjem.plinovi klasa 3 . Interfrigo je propisao zahtjeve tj. Zaštita kemijskim postupcima je raznovrsna. a nakon toga se drži u skladištima na temperaturi od -18°C. octena kiselina.za vozila koja održavaju temperaturu od 12°C do 0°C − klasa B . U prometu ohlađenim i smrznutim proizvodima postoje specijalna prijevozna sredstva u svim vidovima prometa. 2000 . šećera. Zaštita kemijskim postupcima 3. Zaštita u inertnoj atmosferi 59 2. kao konzervansi se koriste otpine kuhinjske soli. Prema odredbama zakona o prijevozu opasnih tvari i prema međunarodnim sporazumima opasne tvari dijele se u sljedeće klase: klasa 1 .otrovne i infektivne tvari by SIMCo. Zaštita hlađenjem je postupak kojim se proizvod ohladi i tu su temperature najčešće 0°C i za pojedine vrste prehrambenih proizvoda su točno utvrđene optimalne temperature i vlaga u skladištima. prouzročiti materijalnu štetu ili zagaditi okoliš.oksidirajuće tvari klasa 6 . Zaštita pakiranjem 2. salicilna kiselina i esteri koji djeluju bakteriocidno i fungicidno. max temeperature i to tako da poraste temperaure od ukracaja do iskrcaja proizvoda ne smije biti veći od 4°C. U RH rukovanje i prijevoz opasnih tvari uređuje se posebnim zakonom.za vozila koja u transportu mogu održavati temperaturu po želji između -20°C i 12°C Prijevozna sredstva koja se zagrijavaju: Koriste se za skladištenje i prijevoz dubokosmrznutih proizvoda. npr.zapaljive krute tvari kalsa 5 . Zaštita sušenjem 4. Zaštita hlađenjem.za vozila koja održavaju temperaturu od -10°C do 12°C − klasa C .zapaljive tekućine klasa 4 .eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima klasa 2 . smrzavanjem u klimatiziranim skladištima 5. alkohol. U tu svrhu koriste se: − izotermička prijevozna sredstva (to su dobro izolirani kontejneri) − rashladna prijevozna sredstva koja nemaju uređaj za hlađenje i hlade se ledom i drugim kemijskim izvorima hladnoće i ta sredstva mogu biti klase A za prijevoz na 5°C ako je vanjska temperatura 25°C i klasa B za prijevoz na 18°C ako je vanjska temperatura 25°C Rashladna sredstva sa vlastitim uređajem za hlađenje dijele se u tri klase: − klasa A . a prihvatljiva temperatura za prijevoz je od -12°C do -18°C Opasne tvari u prometu Opasnim tvarima smatraju se one tvari koje zbog svojih svojstava mogu ugroziti zdravlje ili život ljudi. kod kovina zaštita od korozije . kalijev nitrat. Također mnogo se koristi i CO2 3. Kod prehrambenih proizvoda zaštita se obavlja dodavanjem konzervansa ili stablilizatora Konzervansima se sprečava razvoj mikroorganizama. Zaštita sušenjem je postupak uklanjanja vlage 4. Zaštita proizvoda smrzavanjem se provodi najčešće na tunelski način na temperaturi od -20 do -40°C.Tehnologija materijala Zaštita materijala od kvarenja pri skladištenju i prometu Zaštita materijala od kvarenja usmjerena je na sprečavanje uroka kvarenja a ostvaruje se na visše načina: 1.

vodi ili prehrambenim proizvodima.vrlo toksične − oznaka (kategorija) 4 .ostale opasne tvari Djelovanje opasnih tvari na čovjeka i okoliš 60 1. Stupanje toksičnog efekta razmjeran je proizvodu koncentracije toksične tvari i vremenom ekspozicije K=C*T (K .ekstremno toksične − oznaka (kategorija) 5 .imaju oznaku 0 (nula) − toksične tvari koje se svrstavaju u 5 kategorija: − oznaka (kategorija) 1 . kroz usta ili resorpcijom kroz kožu. Izravno djelovanje . C .super toksične Mjerom toksičnosti smatra se minimalna smrtna doza koja se naziva letalna doza (skraćeno LD) i srednja LD je 50 (tj od 100 ljudi 50 umre). S obzirom na svojstvo toksičnosti tvari se mogu podjeliti na: − netoksične tvari . veoma opasne 3. umjereno opasne 4. malo opasne 2.vrijeme). U prometu i proizvodnji toksičnih tvari propisima su utrđene max dopuštene koncentracije (MDC) neke tvari u zraku.stupanj toksičnog efekta. To je poznato kao Haberov zakon.Tehnologija materijala klasa 7 .koncentracija toksične tvari i T .korozione tvari klasa 9 .umjereno toksične − oznaka (kategorija) 3 . Posredno djelovanje opasnih tvari na čovjeka i okoliš . izvanredno opasne 2. 2000 .radio-aktivne tvari klasa 8 .slabotoksične − oznaka (kategorija) 2 .mnoge opasne tvari koje se nalaze u prometu u određenim uvjetima reagiraju s kisikom ili se kemijski brzo raspadaju te mogu dati proizvode koji mogu posredno djelovati na čovjeka i okoliš Zapaljive tvari i zaštita od požara by SIMCo. Izravno djelovanje njaviše izazivaju otrovne tvari koje se u organizam unose udisanjem. Opasne tvari svrstane su u kategorije opasnosti i tu razlikujemo 4 stupnja: 1.opasnim tvarima koje izravno djeluju smatraju se one koje se kemijski vežu na organizam ili nekim drugim fizikalno-biokemijskim djelovanjem izazivaju funkcionalne promjene na materijalu na koji djeluju.

HL3 i služe za gašenje požara klase C. ukrcaju. kemijski nestabilne tvari (to su inicijalni eksplozivi . iskrcaju te ostalim radnjama mogu izazvati velike materijalne štete.. Napunjei su vodom u koju se dodaje natrijev bikarbonat i ampula sulfatne kiseline Uređaji za gašenje kemijskom pjenom služe za gašenje požara klase B Uređaji za gašenje s CO2 primjenjuju se za gašenje u zatvorenim prostorijama za manje površine jer imaju određeni domet. štetnost.) − klasa D . prijevozu. tvari koje su u posudama pod tlakom . 2000 . titan i njihove slitine) − klasa E . eksplozivnost. alkoholi. tvari koje u dodiru s vodom ili nekom drugom tvari reagiraju i oslobađaju velike količine topline ili eksplodiraju. Oznake na ambalaži moraju ukazivati na: otrovnost. Pakiranje opasnih tvari ovisi o agregatnom stanju te o klasi kojoj roba pripada Preporučuje se da se svaku opasnu tvar posebno pakira. papir itd. Požar se može gasiti 1. oksidansi 2. HL2. aluminij. Brzina širenja plamena je obično 10-30 cm u sekundi i takvo širenje od 10-30 cm u sekundi naziva se laminarnim gorenjem. zemni ili gradski plin.olovni azid i živin fulminat) U prometu opasnih tvari važno je znati brzinu gorenja i brzinu širenja plamena. smole.požari lakih kovina koje gore jakim žarom (magnezij.. oduzimanjem gorive tvari od vatre 2. razne biljen tvari. Uređaji za gašenje požara mogu se na: − gašenje vodom − gašenje kemijskom pjenom − gašenje s CO2 − gašenje prahom Uređaji za gašenje vodom služe za gašenje požara klase A. tvari koje kemijskim reakcijama daju zapaljive proizvode (kalcijev karbid (koji nije zapaljiv) + voda = acetilen). tekstil. da ima posebno (zasebno) skladište. masti. ulja te derivati nafte) − klasa C . oduzimanjem oksidatora (zraka i kisika) i 3. Npr brzina širenja benzina je 60-70*106 m/n Eksplozivne tvari u prometu određene su zakonom i tehničkim normama te mjerama zaštite od požara. Gašenje požara je prekidanje kemijskog procesa izgaranja gorivih tvari. eteri.požari vrste od A do D u blizini električnih postrojenja 61 Procjena opasnosti od požara u prometu ima veliko značenje i neophodno je poznavati i nezapaljive tvari koje u određenim uvjetima mogu biti vrlo opasne.požari zapaljivih tekućina (goriva.zagrijavanjem se šire 5. 4. Količina opasne tvari koja izgori u jedinici vremena i po jedinici površine predstavlja brzinu gorenja.Tehnologija materijala Zapaljive su tvari prema zakonu o prijevozu opasnih tvari svrstane u više skupina kao: − gorivi plinovi − zapaljive tekućine − čvrste tvari − zapaljive tvari − oksidansi − eksplozivi i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima Požari pri skladištenju. Tu se ubrajaju: 1. metan.to su požari čvrstih tvari koje gore plamenom ili žarom (drvo.požari plinovitih tvari (acetilen. zapaljivost ili opasnost od samozapaljenja. ugljen. Uređaji za gašenje prahom najčešće se nazivaju HL1. by SIMCo.) − klasa B . Požari se mogu svrstati u 5 razreda ili klasa: − klasa A . 3. sniženjem temperature gorive tvari. nagrizajuće djelovanje.

natpis PAŽNJA ili OPREZ 62 Obavezne naljepnice za označavanje opasnih tvari su: skupina 1. Klasifikacija opasnih tvari po našem zakonu i po ADR-u je ista. Propisi o međunarodnom prijevozu opasne robe željeznicom . način ozančavanja i uvjeti kojih se mora pridržavati tijekom prijevoza. i ista je klasifikacija po RID-u Vrste i svojstva tvari prema klasama: Klasa 1. tekući plinovi 3. . 4.osnovna boja je bijela a slova (znaci) su crvena skupina 3. . eksplozivni predmeti. komprimirani plinovi 2. .IMCO 5. Kod 20°C i normalnog tlaka su u plinovitom stanju.natpis OTROV za otrovne tvari skupine 4 . Pravila europskih odredaba o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putevima . organizacija UN-a utemeljila je komitet za klasifikaciju i označavanje opasnih tvari i komitet stručnjaka za prijevoz opasnih tvari i za pakiranje s sjedištem u Ženevi. Plinovi se transportiraju u sljedećim oblicima 1.osnovna boja je žuta a oznake crne skupina 4. Kodeks opasnih tereta međunarodne pomorske organizacije .osnovna boja je crna a znaci su bijeli skupina 2.UPU 8. plinovi otopljeni pod tlakom by SIMCo.to su tehnički podaci za siguran prijevoz opasnih tvari zračnim putem .ADR 2. Međunarodna konvencija o civilnoj zračnoj plovidbi .eksplozivne tvari Eksplozivi su čvrste ili tekuće kemijske tvari i smjese koje pod pogodnim uvjetima vanjskim djelovanjem oslobađaju plinove i toplinu. Oznake opasnosti su na listićima 74x105 mm ili 148x210 mm koje se ljepe na ambalažu ili transportno pakiranje. Akti svjetskog poštanskog saveza .RID 3. tekući i otopljeni pod tlakom.ADN 6. U Hrvatskoj prijevoz opasnih tvari određuje se zakonom i međunarodnim propisima: 1. Tu se ubrajaju: eksplozivne tvari. dubokopothlađeni tekući plinovi 4. Na osnovi klasifikacije opasnih tvari i preporuka ekonomske komisije za Europu usvojeni su određeni zakoni za sve vrste prometa osim zračnog. tvari koje se upotrebljavaju kod raznih pirotehničkih efekata Klasa 2.Tehnologija materijala Naprimjer: − − − za otrovne tvari skupine 1 i 2 .ICAO Prijevoz opasnih tvari cestom Možemo reći da se u cestovnom prometu pridržavamo zakona o prijevozu opasnih tvari i međunarodnog ADR. Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru . 1956 god.SOLAS gdje toča 7 sadrži prijevoz opasne robe.plinovi Mogu biti stlačeni.osnovna boja je bijela a oznake plave Označavanje opasnih tvari utvđeno je međunarodnim i nacionalnim propisima te svaka pakirna jedinica i nako transportno sredstvo kao i skladište moraju biti označeni.oznaka OTROV i znak mrtvačke glave za otrovne tvari skupine 3 . . Europski sporazum od cestovnom prijevozu robe u međunarodnom prometu . Tehnička pravila i prijevozu opasnih tvari zrakoplovima . .IAT 7. Prijevoz opasnih tvari Za prijevoz opasnih tvari postoje brojni međunarodni propisi kojima je utvrđena klasifikacija. 2000 . Plinovi su tvari koje na temperaturi od 50°C imaju tlak pare veći od 3 bara. .

Iričito se navodi da teretni prostor mora biti zaključan i radioaktivne tvari moraju se pakirati i prevoziti u ambalaži određenoj za njih. . ploče i listici (oznake) na vozililma.Tehnologija materijala Na osnovi opasnosti pri prijevozu plinovi su svrstani u 3 grupe: − 2.kovino-organski spojevi (tetraetil . .to su tvari koje u dodiru sa drugim tvarima mogu uzrokovati zapljenje Klasa 6.2 nezapaljivi plinovi − 2. samozapaljive čvrste tvari 3. B.zapaljive tekućine To su tvari ili smjese koje na temperaturi do 20°C i pritisku 3 bara su u tekućem stanju a plamište im je do 61°C. Doza zračenja je količina apsorbirane enrgije po jedninci volumena.oksidirajuće tvari .to su zapaljive tekućine sa plamištem ispod 23°C i vrelište ime je 35°C skupina 2.visoka osobna opasnost za širi okoliš − skupina 3 . viruse.radioaktivne tvari . tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove Zapaljive vrste tvari klasificirane su prema ADR-u u 7 skupina i označavaju se velikim slovima abecede A.imaju plamište ispod 23°C skupina 3.3 otrovni plinovi 63 Opasna svojstva mogu biti označena i malim slovima koja imaju određeno značenje.dijele se na tri skupine: 1. . 1 bekerel je aktivnost radioaktivnog izvora u kojem se raspada radioaktivna jezgra u sekundi.su organske tvari sa točkom paljenja većom od 23°C i to su spojevi koji su obogaćeni kisikom − skupina C . gljivice) koje uzrokuju bolesti ljudi i životinja.sadržavaju žive mikroorganizme (bakterije. χ čestice i tu spadaju naprimjer uran.manje opasne tvari su sa plamištem od 23-61°C i tu se ubrajaju plinska ulja kao goriva (nafta) Klasa 4. .Prema svojstvima dijele se na: − zarazne tvari sa visokim potencijalom opasnosti − ostale zarazne tvari Zarazne tvari nisu posebno imenovane ali se mogu svrstati u 4 rizične skupine: − skupina 4 .one tvari čija specifična aktivnost premašuje 74 bekerela po gramu ili 0. 2000 . . E .visoka osobna opasnost ali niska za okoliš − skupina 2 .anorganske tvari i kovinske soli organskih kiselina Zarazne ili infektivne tvari .organske tvari koje sa vodom razvijaju otrovne plinove − skupine E . . torij. C. Prirodna radioaktivnost je proces pri kojem iz jezgre izlaze α. . D.zapaljive čvrste tvari . β. Klasa 3. a jedinica za dozu zračenja je 1 grej a odnosi se na apsorbiranu dozu u tijelu čija je masa 1 kg i by SIMCo. G Klasa 5.niska osobna opasnost i niska za okoliš Klasa 7.002µ kiria.olovo) − skupina D . Prema ADR-u određuju se načini pakiranja.otrovi Prema svojstvima po ADR propisima otrovne tvari se pod rubnim brojem 2601 svrstane u sljedeće skupine: − skupina A . F. Na temelju stupnja opasnosti zapaljive tekućine se podjeljene u tri skupine: skupina 1. .vrlo opasne tvari . skladištenja. radij i drugi elemnti. zapaljive čvrste tvari 2.umjerena osobna opasnost i umjerena za okoliš − skupina 1 .vrlo otrovne tvari koje imaju točku paljenje ispod 23°C − skupina B . obilježavanja.opasne tvari .1 zapaljivi plinovi (2-oznaka klase) − 2.

15 mm. tvari koje onečišćuju okoliš 6. 0123 Prijevoz robe željeznicom Za prijevoz opasnih tvari željeznicom donesena je međunarodna konvencija o prijevozu roba željeznicom skraćenica je CIM. 66 jaki otrov.SOLAS koja u 7 poglavlju određuje pravila za prijevoz opasnih tvari morem te način pakiranja. spremnicima. označavanje te ukracaja i slaganja robe na brod. djeluju a do 60 min dolazi do razaranja − B . a druga i treća znamenka označuje dodatnu opasnost. Oznake na ambalaži moraju ukazivati na osnovna svojstva opasne tvari koja se nalazi u njoj.djelovanje od 1 . 55 jaki oksidans. Oznaka X prije znamenki u gornjem dijelu označava da je tvar higroskopna (naprimjer H2SO4).su one tvari koje u dodiru sa drugim tvarima i živim organizmima izazivaju oštećenje i uništenje.4 h a djelovanje se očituje nakon 14 dana. C − A . Svako vozilo mora imati oznaku s prednje i stražnje strane pravokutnog oblika 30x40 cm narančaste boje sa crnim rubom . Ploča je podjeljena na dva dijela.15 greja. Kod toga još postoje i međunarodni propisi o transportu opasnih tvari.manje opasne tvari .korozione tvari .opasne tvari . u gornjem dijelu je broj opasnosti a u donjem dijelu je broj sa liste UN-a. oprema za prijevozna sredstva 5. razni mikroorganizmi Prema ADR-u u cestovnom prometu u vozilu osim vozača mora biti suvozač i pratioc. by SIMCo. bačvama a samo manji dio u posebno izrađenoj ambalaži koja je pogodna za paletizaciju. Opasna roba se najčešće prevozi zatvorenim kontejnerima. cisternama. 2000 . Razlikuju se gornja i donja granica eksplozivnosti i opasni plinovi sa donjom granicom eksplozivnosti. Ako su prve dvije znamenke u gornjem polju jednake znači da je glavna opasnost jako izražena npr. Ukrcaj opasne robe dopušten je u posebno izrađenim uređajima koji moraju imati certifikat na vidnom mjestu. Klasa 9. . Klasifikacija opasnih tvari ista je kao i kod ceste i željeznice.Tehnologija materijala označava se grej/kg. suhi led .CO2 u čvrstom stanju 4.vrlo opasna tvar . Pri prijevozu na željezničkim vagonima kao i na pošiljkama moraju stajati listići i oznake opasnosti. magnetizirane materijale 2. B. Uz glavne listiće opasnosti stavljaju se još i dodatni listići opasnosti. 011.A. U pomorskom prometu se opasne tvari najčešće prevoze u infuznom ili rasutom stanju.RID.to su nagrizajuće tvari koje u dodiru sa tkivom do 3 min. Max doze zračenja dijele se u 4 skupine a godišnja doza zračenja je od 0.imaju djelovanje od 3-60 min a očituje se nakon 14 dana − C . .22 označuje zapaljivu tekućinu. koja sadrži prilog međunarodnih pravila o prijevozu opasne robe željeznicom . Prva znamenka u donjem dijelu označava glavnu opasnost.različite opasne tvari U tu grupu ubrajamo: 1. azbest 3. 64 Klasa 8. Klasifikacija RID-a ista je kao kod ADR-a Glavno sjedište je u Bernu i u željezničkom prometu treba pažnju naročito kod prijevoza plinova koji mogu biti eksplozivni ili zapaljivi.05-0. razlikuju se od glavnih što prvu oznaku (brojku) imaju 0 npr 01. Prijevoz opasnih tvari pomorskim putem U pomorskom prometu vrijedi međunarodna konvencija o sigurnosti na moru . Prema stupnju opasnosti i načinu pakiranja korozione tvari se dijele u 3 grupe .

Prema toplinskom stanju lakopokvarljivi proizvodi mogu biti: 1. kemijske. Lako pokvarljivi materijali u prometu Lakopokvarljive tvari su one koje mogu izazvati u toku prijevoza razne biološke. Ako se u zrakoplovu prevoze opasne tvari prijevoznik je dužan obavijestiti kontrolu letenja i mistarstvo prometa i veza. Pošiljke sa opasnim tvarima mogu se primiti i ukrcati u stranoj luci u zrakoplov koji leti prema RH samo ako pošiljalac ima potvrdu da je organiziran prihvat opasne tvari od strane osobe nakon sljetanja zrakoplova. Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika (IATA) donjelo je propise za prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu. duboko smrznuti proizvodi (ispod -18°C) Za lakopokvarljive materijale temperaturni režim skladištenja je isti i za transportna sredstva u svim vidovima prometa. by SIMCo. Najbolje razrađeni temperaturni režim za lakopokvarljive materijale ima željeznica. mehaničke ili druge promjene. Uvjeti za prijevoz opasnih tvari zračnim putem u Hrvatskoj Radioaktivne tekućine se ne prevoze zrakoplovom. Specifikacija pakiranja je podjeljena na 2 vrste i s obzirom na ambalažu razlikujemo unutarnju i vanjsku ambalažu. svježi proizvodi 2.Tehnologija materijala Prijevoz opasnih tvari zračnim prometom 65 1944 godine u Chicagu je međunarodno civilno zrakoplovstvo utvrdilo 18 pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovom (ICAO). smrznuti proizvodi (od -7 do -18°C) 4. hlađeni proizvodi 3. 2000 . Prijevoz opasnih tvari poštanskim prometom U unutarnjem prometu pošta može prenositi one opasne tvari koje su u spisku svjetske poštanske konvencije i aranžmana o poštanskim paketima. Opasne tvari prevoze se u teretnim zakoplovima koji moraju biti opremljeni za prijevoz opasnih tvari. tj smanji se kvaliteta proizvoda a samim tim i upotrebna vrijednost.

VODA Ispitivanje vode Tvrdoća vode Omekšavanje vode Omekšavanje vode metodom taloženja odvija se: Omekšavanje izmjenom iona Upotreba vode Otpadne vode 2. PROIZVODI BAZNE KEMIJSKE INDUSTRIJE Kuhinjska sol . TEHNIČKI PLINOVI Zrak Kisik Dušik * Plemeniti plinovi Ugljen dioksid * Acetilen C2H2 * Sumpor dioksid 3.natrijev klorid Soda Klorovodična ili kloridna kiselina Natrij hidroksid Sumpor Sulfatna kiselina Umjetna gnojiva Mineralna veziva Keramička roba Vatrostalni materijal Staklo i roba od stakla Sredstva za brušenje 5. DRVO I PROIZVODI OD DRVETA Osnovna svojstva i sastav drveta Kemijska prerada drveta Papir 8. METALURGIJA I NJEZINI PROIZVODI Osnovna svojstva metala I podjela Rude metala u prirodi i njihovo značenje a) obogačivanje I priprema rude b) prerada rude Željezo a) Rad visoke peći Čelik Bakar Cink Olovo Aluminij Magnezij Berilij Titan Ispitivanje metala i legura 6. EKSPLOZIVI I BARUTI Deflagrantni eksplozivi (baruti) Crni barut Malodimni barut Jednokomponentni detonantni eksplozivi Inicijalni eksplozivi Skladištenje eksploziva by SIMCo. POLIMERNI MATERIJALI Plastične mase Kaučuk i glina Vulkanizacija:) Izrada gumenih proizvoda: Skladištenje gumene robe: 7. 2000 . GORIVA Vrste goriva * Svojstva goriva * Kruta goriva * Tekuća goriva a) Zemno ulje .nafta Dobivanje nafte Transport nafte Prerada nafte Rafinacija nafte i prerađevina Motorni benzini Petrolej Plinsko ulje Maziva Vrste materijala za podmazivanje Primjena ulja za podmazivanje: Primjena masti za podmazivanje Fizikalno kemijske značajke ulja i maziva Aditivi maziva i ulja Aditivi koji poboljšavaju fizičko-kemijska svojstva Aditivi koji povećavaju stabilnost ulja Skladištenje tekućih goriva i maziva Plinovita goriva a) prirodna plinovita goriva i zemni plin b) Umjetna plinovita goriva 1 Pogonski plin 2 Gradski ili rasvjetni plin 3 Generatorski plin Skladištenje i transport plinovitih goriva Nuklearno gorivo Nuklearni reaktori 66 4.Tehnologija materijala 1.

TEKSTIL KAO ROBA Tekstilne sirovine Prirodna vlakna Umjetna vlakna Predivo Tkanine i odjevni predmeti Skladištenje tekstilne robe 10. Metoda prozračivanja: 2. PREHRAMBENI PROIZVODI Sastav hrane i podjela Konzerviranje prehrambenih proizvoda Prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla Prehrambeni proizvodi biljnog porijekla 12. OPĆI DIO Pojam robe i podjela Kvaliteta norma robe Ambalaža Skladištenje 13. Metoda prozvučavanja 3.Tehnologija materijala 9. Vatrootpornost 4. Penetranske metode ili metoda kapilarne defektoskopije: Tehnološka svojstva materijala 67 Transportna ili prijevozna svojstva materijala Marka i znak proizvoda Znak proizvoda Marka proizvoda by SIMCo. Kemijski sastav Trgovačke reprize 2. Toplinska otpornost 5. 2000 . Kemijsku otpornost na koroziju Korozija se dijeli na: Katodna zaštita 3. Kristalografska svojstva Osnovne metode defektoskopije 1. KOŽA Vrsta kože i svojstva Štavljenje kože Skladištenje 11. MATERIJALI U PROMETU Materijali bez oblika Sipki materijali Točka kapanja Plastičnost Penetracija Materijali sa oblikom Podjela materijala u prometu Obzirom na rukovanje s materijalima Obrada materijala obzirom na stupanj dorade Obzirom na svojstva materijala Obzirom na vrijednost materijala Obzirom na kvalitetu Klasifikacija materijala u prometu Univerzalna decimalna klasifikacija Briselska nomenklatura za klasifikaciju tarifa Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija Europska nomenklatura artikala Kvaliteta materijala i promet Kvaliteta tvorničke izrade * Kvaliteta koncepcije proizvoda Metode utvrđivanja kvalitete materijala Okus Aromatičnost Miris Izgled Opip Čvrstoća Tvrdoća Brinelova metoda Wickersova metoda Rockwellova Shore metoda Žilavost Umor materijala Elastičnost Plastičnost Fizička ispitivanja Gustoća Koeficijent toplinskog širenja ili istezanja materijala Temperatura paljenja materijala Toplinska vodljivost materijala Elektrotehnički materijali Kemijska svojstva materijala 1. Magnetska metoda 4.

2000 .Tehnologija materijala Materijali za pakiranje Ambalaža prema funkciji: Uporabna funkcija ambalaže Zaštitna funkcija. Zaštita pakiranjem 2. Tržna funkcija Skladišno transportna funkcija Ambalaža prema ambalažnom materijalu: Ambalaža prema oblicima: Ambalaža prema namjeni: Komercijalna ambalaža Transportna ambalaža: Glavni ambalažni oblici Drvo kao ambalaža Rezani furnir Ljušteni furnir Papir ili ambalaža od papira U tehnološkom smislu vlakna mogu biti: Papir od krpa Bezdrvni papir Papir sa drvenjačom Sirovine = glavne (osnovne) + dodaci Drvenjača Dodaci Proizvodnja papira Papir Karton Ljepenka Osnovne karakteristike papira Kartoni Prešani papir Ljepenka Vrste valovitog kartona prema visini vala: Val A Val B Val C Val E (sitni val) Proizvodnja celofana Kartonske bačve Kartonske cijevi Iskorištavanje i reciklaža papira Metalna ambalaža Bijeli lim Limenke Lak Teški bijeli limovi Srednji bijeli limovi Laki bijeli limovi Podcinčani lim Aluminij Laminat Oblici metalne ambalaže Metalne bačve Metalne kante Limenke (komercijalna ambalaža) Ambalaža 68 Plastična ambalaža Polietileni . Zaštita kemijskim postupcima 3.termoplasti Polivinil klorid PVC Polistiren Polipropileni . smrzavanjem u klimatiziranim 5. Ekstruzijsko laminiranje Vrste ambalaža Blister ili kompleksna ambalaža Skin ambalaža Streč ambalaža Strip ambalaža Pomoćni materijali za pakiranje Sredstva za omatanje: Sredstva za označivanje: Sredstva za jastučenje Plastične mase Sredstva za zatvaranje Sredstva za otvaranje Pakiranje materijala za promet Skladištenje materijala u prometu Vrste skladišta Oprema skladišta Dokumenti skladišta (dokumentacija o skladištu) Zaštita materijala od kvarenja pri skladištenju i prometu 1. zaštita u inertnoj atmosferi Opasne tvari u prometu Djelovanje opasnih tvari na čovjeka I okoliš Prijevoz opasnih tvari Prijevoz opasnih tvari cestom Prijevoz robe željeznicom Prijevoz opasnih tvari pomorskim putem Prijevoz opasnih tvari zračnim prometom Uvjeti za prijevoz opasnih tvari zračnim putem u Hrvatskoj Prijevoz opasnih tvari poštanskim prometom Lako pokvarljivi materijali u prometu by SIMCo. Zaštita sušenjem 4. Zaštita hlađenjem.termoplasti Poliesteri Poliakrilati PAK POLIURETANI .PU Metode prerade plastičnih masa Brizganje Puhanje Lijevanje Kalandriranje Prešanje Iskorištavanje i razgradnja plastičnih masa (recikliranje) Tekstilna ambalaža Laminati Kaširanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->