P. 1
Inzenjerska fizika 1- predavanja

Inzenjerska fizika 1- predavanja

|Views: 19,140|Likes:
Published by Etf_Unsa

More info:

Published by: Etf_Unsa on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

Pri proizvoljnom kretanju tačke po putanji njen vektor brzine se mijenja. Promatrajmo
kretanje tačkeA po krivolinijskoj putanji crt. 2.2. Vektor promjene brzine koji se desio u
intervalu vremena

vr

Δ

Δt jednak je razlici vektora brzina u promatranim trenucima t i t

tj.

t

Δ

+

=

Δ

v

v

v

1

3

Crt. 2.2

Odnos vektora promjene brzine vr

Δ i vremenskog intervala Δt u kome je ta

promjena nastala zove se vektor srednjeg ubrzanja tačke A:

t

sr

v

a

ΔΔ

= →

S obzirom da je Δt skalarna veličina i veća od nule, vektor →

asr ima isti pravac i smjer
kao i vektor . Granična vrijednost ovog izraza zove se vektor trenutnog ubrzanja tačke
A u trenutku vremena, tj.

Δv

=

=

Δ

Δ

Δ

=

v

dt

v

d

t

v

t

a

0

lim

Pošto je vektor brzine v d r
dt

=

,stavljanjem ove vrijednosti u jednadžbu dobivamo:

..

2

2 →

=

=

r

dt

v

d

a

r

U pravokutnom koordinatnom sistemu ubrzanje

kao vektor ima tri komponente duž

osa x, y i z.

a

+

+

=

k

dt

z

d

j

dt

y

d

i

dt

x

d

a

2

2

2

2

2

2

S druge strane, vektor kao svaki vektor može se predočiti kao

a

+

+

=

k

j

i

a

a

a

a

z

y

x

Uspoređivanjem koeficijenata ispred istih jediničnih vektora dobivamo:

4

..

2

2

..

2

2

..

2

2

,

,

z

dt

z

d

y

dt

y

d

x

dt

x

d

a

a

a

z

y

x

=

=

=

=

=

=

Iznos vektora ubrzanja je:

a

a

a

z

y

x

a

2

2

2

+

+

=

Ubrzanje je vektor koji ima isti pravac kao trenutna promjena brzine. Pošto se pravac
brzine mijenja u smjeru savijanja putanje, ubrzanje je uvijek usmjereno u pravcu udubljenosti
krivulje i u općem slučaju pravac ubrzanja nije ni tangenta niti normala na krivulju, ocrt. 2.3.

Crt.2 .3

Ubrzanje možemo rastaviti na dvije međusobno normalne komponente: na
tangencijalno ubrzanje u pravcu tangente i normalno u pravcu ubrzanja u pravcu
normale
. Tada je

t

a

n

a

+

=

n

t a

a

a

Crt.2.4

Vektor ukupnog ubrzanja je po definiciji

t

v

t

v

t

v

a

t

t

n

t

t

ΔΔ

+

Δ

Δ

=

ΔΔ

=

Δ

Δ

Δ

lim

lim

lim

0

0

0

5

Uzimajući u obzir da za

R

R

t

Δ

Δ

Δ

,

,
0

θ

θ

, dobivamo

θ

Δ

=
Δ v
vn

i

R

s

Δ

=

Δθ

.Tada su komponente ubrzanja:

0

0

lim

τr

r

r

r

dt

v

d

t

v

a

t

t

t

=

ΔΔ

=

Δ

0

2

0

0

0

lim

lim

n

R

v

n

t

s

R

v

t

v

a

t

n

t

n

r

r

r

r

=

ΔΔ

=

ΔΔ

=

Δ

Δ

Ukupno ubrzanje

a

R

dv
dt

v

= ⎛
⎝⎜

⎜ ⎞
⎠⎟

⎟ + ⎛

⎝⎜ ⎞
⎠⎟

22

2

2.4 Vrste kinematičkih kretanja

Pojmovi vektora položaja, brzine i ubrzanja i njihovi odnosi omogućuju potpuno
određivanje kretanja materijalne tačke bez poznavanja uzroka toga kretanja.
Kretanja materijalne tačke dijele se:

Prema obliku putanje na pravolinijska i krivolinijska kretanja

Prema brzini kretanja na jednoliko i promjenljivo kretanje

Prema ubrzanju na jednako ubrzana (odnosno usporena) i nejednako ubrzana
(usporena ) kretanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->