P. 1
SLOVO O ISUSOVOJ MOLITVI-Igatije Brojančaninov

SLOVO O ISUSOVOJ MOLITVI-Igatije Brojančaninov

|Views: 20|Likes:
Published by John Russell

More info:

Published by: John Russell on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

SLOVO O ISUSOVOJ MOLITVI[1

]

Počinjem ovo slovo o Isusovoj molitvi i odmah prizivam sveblagog i svemogućeg Isusa da pritekne u pomoć mom ograničenom umu. Počinjem ovo slovo o Isusovoj molitvi i sećam se Simeonovih reči o Gospodu: Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti. Kao što je Gospod bio i jeste istinski znak, znak protiv koga će se govoriti, predmet neslaganja i sporenja između onih koji su poznali i onih koji nisu poznali Gospoda, tako i moljenje Njegovim svesvetim imenom predstavlja u pravom smislu veliki i divni znak, i kao takvo ono je od određenog vremena postalo predmet neslaganja i sporenja između onih koji se takvim moljenjem zanimaju i onih koji se njime ne zanimaju. Sa pravom jedan otac[2] primećuje da taj način moljenja odbacuju jedino oni koji ne poznaju takav način moljenja, a razlog odbacivanja su predubeđenja i lažna mišljenja o njemu. Ne obazirući se na povike predubeđenja i neznanja, u nadi na Božiju milost i pomoć, predlažemo ljubljenim ocima i braći naše ubogo slovo o Isusovoj molitvi na osnovu Svetog pisma, crkvenog predanja i svetootačkih dela, u kojima je izloženo učenje o toj svesvetoj i svesilnoj molitvi.
Neka budu neme usne lažljive, koje govore na pravednika i na veličanstveno ime njegovo bezakonje, u oholosti svojoj, svojim velikim neznanjem i sa njim sjedinjenom porugom nad čudom Božijim. Razmotrivši veličinu Isusovog imena i spasonosnu silu moljenja njime, uzviknimo u duhovnoj radosti i divljenju: Kako je veliko mnoštvo dobrote Tvoje, Gospode, koju si pripremio onima koji Te se boje, koju činiš onima koji se uzdaju u Tebe, pred sinovima čovečijim.[3] Jedni (se hvale) kolima, a drugi konjima - na telesnom i sujetnom umovanju svome - a mi ćemo se prostodušno i sa dečijom verom veličati Imenom Gospoda Boga našega.[4] Isusova molitva se izgovara ovako: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Ona se prvobitno izgovarala bez reči grešnog; ta reč je kasnije dodata. "Ta reč sadrži u sebi priznanje i ispovedanje pada" napominje prepodobni Nil Sorski, "ta reč nama priliči, a Bogu prija zato što On zapoveda da mu molitve upućujemo iz priznanja i ispovedanja svoje grešnosti."*5+ Pokazujući blagost prema slabosti onih koji tek počinju da se zanimaju Isusovom molitvom, sveti oci dozvoljavaju početnicima da nekad govore: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, a nekad: Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Uostalom, ovo je samo dopuštenje i znak milosti, a nikako ne naredba ili uredba koju treba neizostavno ispunjavati. Mnogo je bolje da izgovaramo uvek jednoobraznu, celovitu, nepromenjenu molitvu, jer tada promene i vođenje računa o promenama neće zauzimati um i odvlačiti njegovu pažnju. Čak ni onaj koji radi sopstvene slabosti ima potrebu za promenom ne sme to često da dopusti sebi. Na primer: do ručka može da se moli rečima: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, a posle ručka rečima: Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Prepodobni Grigorije Sinait zabranjuje čestu promenu, i zato govori: "Ne može da pusti korenje drveće koje se često presađuje."*6]

Moljenje Isusovom molitvom je uredba Božija. Nju nisu ustanovili ni proroci, ni apostoli, ni anđeli - nju je ustanovio sam Sin Božiji i Bog. Posle Tajne večere, Gospod Isus Hristos je, pored ostalih najuzvišenijih, konačnih zapovesti, ustanovio da se molimo Njegovim imenom, dao nam je taj način moljenja kao novi, neobični, besceni dar. Apostoli su već donekle znali silu Isusovog imena: tim imenom isceljivali su neisceljive bolesti, a demone pokoravali, pobeđivali,

vezivali, progonili. Gospod zapoveda da u molitvama upotrebljavamo to najmoćnije, najdivnije ime, i obećava da će ono molitvu učiniti naročito delotvornom. I što god zaištete (od Oca) u ime moje - rekao je On apostolima - to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Iako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti.*7+ Zaista, zaista vam kažem da što god zašitete od Oca u ime moje, daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje; ištite i dobićete, da radost vaša bude ispunjena.*8] O, kakav dar! On je zalog neprolaznih, nemerljivih blaga! On je istekao iz usta neograničenog Boga koji se obukao u ograničenu čovekovu prirodu i uzeo čovečije ime - Spasitelj.[9] To ime po svojoj spoljašnjosti jeste ograničeno, ali izobražava neograničeni predmet, Boga, pozajmljuje od Njega neograničeno, božansko dostojanstvo, Božija svojstva i silu. Davaoče bescenog, neprolaznog blaga! Kako mi ništavni, smrtni, grešni da primimo dar? Nisu za to sposobne ni naše ruke, ni um, ni srce. Nauči nas da poznamo, koliko možemo, i veličinu dara, i njegov značaj, i način primanja, i način upotrebe, da ne bismo pogrešno pristupili daru, da ne bismo bili izloženi kazni zbog bezumlja i drskosti, i da bismo zbog pravilnog poznanja i upotrebe dara primili od Tebe druge, jedino Tebi poznate darove koje si obećao. Iz Jevanđelja, Dela apostolskih i poslanica vidimo da su sveti apostoli imali neograničenu veru u ime Gospoda Isusa i neograničeno strahopoštovanje prema tom imenu. Imenom Gospoda Isusa oni su činili najneobičnija čuda. Nema primera iz koga bi se moglo naučiti kako su se oni molili imenom Gospoda, ali su se sigurno njime molili. Kako su mogli da se ne mole njime kada im je sam Gospod predao i zapovedio to moljenje, kada je zapovest dva puta ponovio i potvrdio? Ako Pismo ne govori o ovome, onda ne govori jedino zato što je to moljenje bilo u opštoj upotrebi i nije bilo potrebe da bude posebno uneto u Pismo upravo zato što je bilo poznato i uobičajeno. Tvrdnja da Isusova molitva jeste bila u opštoj upotrebi i opštepoznata jasno proizilazi iz odluke Crkve kojom se neukima nalaže da Isusovu molitvu koriste umesto svih drugih molitava.[10] Drevnost te uredbe je nesumnjiva. Kasnije je ona dopunjavana onako kako su se u Crkvi pojavljivale nove molitve. Sveti Vasilije Veliki je pismeno izložio molitveno pravilo za svoju pastvu, zbog čega neki upravo njemu pripisuju i samo uvođenje pravila. Ono ni u kom slučaju nije ni izum ni uredba velikog svetitelja; svetitelj je usmeno predanje samo zamenio pismenim, isto onako kako je liturgiju, najveći sveti čin - savršavan u Kesariji od apostolskih vremena, prenošen usmeno i po prejemstvu - napisao da bi ga zaštitio od neznabožačkog bogohuljenja. Monaško pravilo se sastoji najviše u Isusovoj molitvi. To pravilo se predaje u tom obliku svim monasima Pravoslavne Crkve;[11] u tom obliku anđeo ga je predao prepodobnom Pahomiju Velikom i monasima njegovog opštežića. Prepodobni je živeo u IV veku; u pravilu se govori o Isusovoj molitvi isto onako kako se govori o Molitvi Gospodnjoj, o pedesetom psalmu i o Simvolu vere - kao o onom što je opštepoznato i opšteprihvaćeno. Prepodobni Antonije Veliki, otac iz III i IV veka, nalaže svojim učenicima najrevnosnije vežbanje u Isusovoj molitvi, i govori o njoj kao o nečemu za šta nije potrebno nikakvo objašnjenje. Objašnjenje ove molitve počelo je da se pojavljuje kasnije u onoj meri u kojoj je živo poznanje o njoj postajalo sve oskudnije. Podrobnije učenje o Isusovoj molitvi izložili su oci XIV i XV veka, kada je vežbanje u njoj počelo skoro da pada u zaborav čak i među monasima. Nama poznati istorijski spomenici ranog hrišćanstva ne govore posebno o molitvi imenom Gospodnjim: pominju je jedino u izlaganju nečeg drugog. Životopis svetog Ignjatija Bogonosca, episkopa antiohijskog, koji je završio svoj život mučeničkom smrću u Rimu, za

vreme cara Trajana, beleži sledeće: "Dok su bezbožnici izvodili svetog pred zveri, da ga zveri pojedu, primetili su da on neprestano ima na ustima ime Isusa Hrista, pa su ga zapitali zašto neprestano pominje to ime. Sveti je odgovorio da je u njegovom u srcu napisano ime Isusa Hrista, i da ispoveda ustima Onoga kojeg uvek nosi u srcu. Zveri su pojele svetog: ostale su njegove kosti, a njegovo srce je, po Božijoj volji, ostalo netaknuto. Čim su nevernici našli srce, setili su se reči svetog Ignjatija, pa su, u želji da saznaju je li tačno ono što je svetitelj rekao, razrezali to srce na dva jednaka dela. Na oba dela razrezanog srca našli su natpis zlatnim slovima: Isus Hristos. Tako je sveti mučenik Ignjatije imenom i delom bio bogonosac, jer je uvek nosio u svom srcu Hrista Boga, čije je ime, kao prutićem, um ispisao razmišljanjem o Bogu." Bogonosac je bio učenik svetog apostola i jevanđeliste Jovana Bogoslova, i bio je udostojen da u svom detinjstvu vidi samog Gospoda Isusa Hrista. To je ono blaženo dete za koje Jevanđelje kaže da ga je Gospod postavio među apostole, koji su raspravljali o tome ko je najveći u Carstvu nebeskom, a zatim zagrlio, i rekao: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. Koji se, dakle, ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u Carstvu nebeskom.[12] Naravno, sveti Ignjatije je učio od svetog jevanđeliste i naučio se Isusovoj molitvi, i zanimao se njome u tom vremenu procvata hrišćanstva, kao i svi ostali hrišćani. Tada su se Isusovoj molitvi obučavali svi hrišćani, prvenstveno zato što je ta molitva izuzetno značajna, zatim zato što su rukopisne svete knjige retke i skupocene, zato što je mali broj ljudi bio pismen (većina apostola je bila neuka), zato što je Isusova molitva pogodna, dovoljna, i što ima neobično dejstvo i silu. "Veliko je i neizmerno ime Sina Božijeg", rekao je anđeo svetom Jermi, neposrednom učeniku apostola, "ono drži ceo svet." Čim je čuo ovo učenje, Jerma je upitao anđela: "Ako Sin Božiji drži sve stvoreno, podržava li one koji, otkako ih je On prizvao, nose Njegovo ime i hode u Njegovim zapovestima?" Anđeo je odgovorio: "On podržava one koji od sveg srca nose Njegovo ime. On sam je njihova osnova, i drži ih sa ljubavlju, zato što se oni ne stide da nose Njegovo ime."[13] U crkvenoj istoriji čitamo ovakvu priču: "Vojnik Neokora, Kartaginjanin, služio je u rimskom odredu zaduženom da brani Jerusalim u vreme kada je Gospod naš Isus Hristos dragovoljno pretrpeo stradanja i smrt radi iskupljenja ljudskog roda. Kada je video čuda koja su se dogodila za vreme smrti i vaskrsenja Gospoda, Neokora je poverovao u Gospoda i apostoli su ga krstili. Po završetku vojne službe, Neokora se vratio u Kartaginu i blago vere predao celoj svojoj porodici. Hrišćanstvo je primio i Kalistrat, unuk Neokorin. Kada je napunio potreban broj godina, Kalistrat je stupio u vojsku. Vojni odred u kome je služio činili su idolopoklonici. Oni su počeli da obraćaju naročitu pažnju na Kalistrata čim su primetili da se ne poklanja kumirima i da se noću, usamljen, dugo moli. Jednom prilikom su ga prisluškivali dok se molio, i kada su čuli da neprestano ponavlja ime Gospoda Isusa Hrista, izvestili su o tome svog zapovednika. Ispovedao je Isusa sveti Kalistrat nasamo i noću i danju, pred svima, i svoje ispovedanje zapečatio krvlju."*14] Pisac V veka, prepodobni Isihije Jerusalimski, već se žali da je vežbanje u Isusovoj molitvi veoma retko među monasima.[15+ Vremenom je vežbanje u Isusovoj molitvi postajalo sve ređe, i zato su sveti oci nastojali da ga podrže. Poslednji pisac o ovoj molitvi bio je blaženi starac, jeromonah Serafim Sarovski. Pouke ukrašene njegovim imenom nije pisao samo starac: u njima su zapisane i reči jednog monaha kojeg je starac poučavao; one su obeležene blagodatnim pomazanjem.*16] Danas su monasi gotovo prestali da se vežbaju u Isusovoj molitvi. Razlog ostavljanja je nemar, smatra prepodobni Isihije. Mora se priznati da je ova optužba istinita.

Blagodatna sila Isusove molitve sadržana je u samom božanskom imenu Bogočoveka, Gospoda našeg, Isusa Hrista. Iako nam brojna svedočanstva Svetog pisma javljaju veličinu Božijeg imena, značenje tog imena neobično jasno objasnio je sveti apostol Petar pred judejskim Sinedrionom, kada je Sinedrion ispitivao apostola kakvom silom ili u čije ime im je darovano da iscele hromog od rođenja? Tada Petar, ispunivši se Duha Svetoga, reče im: Knezovi narodni i starješine Izrailjeve, ako nas danas ispitujete zbog dobročinstva bolesnom čovjeku, kako on ozdravi, neka je na znanje svima vama, i svemu narodu Izrailjevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvih, njime stoji ovaj pred vama zdrav. On je kamen koji vi zidari odbaciste, a koji postade glava od ugla: i nema ni u jednome drugome spasenja. Jer nema drugoga Imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasti.[17] Ovo svedočenje je svedočenje Svetog Duha: usta, jezik, glas apostola bili su samo oruđa Duha. I drugo oruđe Svetog Duha, apostol neznabožaca, proglašava sličnu objavu. Svaki - govori on - koji prizove Ime Gospodnje biće spasen.[18] Isus Hristos je unizio sebe i bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Zato i Njega Bog visoko uzdiže, i darova mu Ime kojeje iznad svakoga imena, da se u Ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom.[19] Čim je predvideo dalju budućnost, David, Isusov praotac po telu, opevao je veličinu Isusovog imena, živopisno izobrazio dejstvo tog imena, borbu posredstvom tog imena protiv vlasti greha, silu koju ono daje pri oslobađanju iz robovanja strastima i demonima, blagodatni trijumf onih koji su pobedu odneli pomoću Isusovog imena. Poslušajmo, poslušajmo bogonadahnutog Davida! Car prorok neobično jasno opisuje ono što će se zbiti za hiljadu godina: uspostavljanje duhovnog Hristovog carstva na zemlji, i govori da će se vlast Bogočoveka prostirati od mora do mora i od reka do krajeva vaseljene. I pokloniće se njemu svi carevi zemaljski, svi narodi njemu će služiti. I dragoceno je ime njegovo pred njima, i moliće se za njega svagda, vasceli dan njega će blagosiljati. Neka bude ime njegovo blagosloveno u vekove, pre sunca prebivaće ime njegovo; i blagosloviće se u njemu sva plemena zemaljska, svi narodi nazivaće ga blaženim. I blagosloveno Ime slave Njegove doveka i u vek veka, i ispuniće se slave Njegove sva zemlja.*20] Veliko služenje molitve, koja uvodi čoveka u najbliže zajedničarenje sa Bogom, pojavilo se na zemlji u najširim razmerama onda kada je Bogočovek pomirio čoveka sa Bogom. To služenje je obuhvatilo zemlju: nastanilo se u gradovima i selima, procvetalo u bezljudnim, dotad nenaseljenim pustinjama, zasijalo u mračnim pećinama, u klisurama, u provalijama i na planinskim vrhovima, u čestarima neprohodnih šuma. Ime Bogočoveka dobilo je u molitvenom služenju najvažniji značaj zato što to ime jeste ime Spasitelja ljudi, Tvorca ljudi i anđela, ime očovečenog Boga, Pobednika pobunjenih slugu i stvorenja - demona. Pred njim - našim Gospodom i Iskupiteljem - pred njim će pripasti Etiopljani, demoni, i neprijatelji njegovi, pali duhovi, prah će lizati.*21+ Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji! Jer se uzdiže veličanstvenost Tvoja iznad nebesa. Iz usta dece i odojčadi načinio si (Sebi) hvalu, nasuprot neprijatelja Tvojih, da satreš neprijatelja i osvetnika.*22] I zaista! veličina Isusovog imena nadmašuje moć razumevanja koju poseduju razumna bića na zemlji i na nebu: ono se nepojmljivo poima dečijom prostodušnošću i verom. Sa takvom istom nesebičnom nastrojenošću moramo pristupati moljenju Isusovim imenom i prebivati u tom moljenju; neprestano i revnosno moljenje mora biti slično neprestanoj težnji deteta za majčinim grudima: tada moljenje Isusovim imenom može da se završi potpunim uspehom, tada nevidljivi

*23+ Za odlučujuću pobedu neophodna je neprestana molitva i neprekidna budnost nad sobom. i Imenom Gospodnjim branjah se od njih. duhovnu pesmu. zato sveti David. a ne stalno nastoji da od onih koji se mole oduzme posle molitve ono što su stekli tokom molitve. konačno može biti slomljen neprijatelj i osvetnik. već da je prinese potpuno Bogu. jer si uzveličao iznad svega Ime sveto Tvoje. iz svog blaženog opita. nužnu posledicu grešnog života. i ispovedaću i slaviti Ime Tvoje radi milosti Tvoje i istine Tvoje.[24] Prinesite Gospodu slavu Imenu Njegovom. traži u ime . Neka je Ime Gospodnje blagosloveno od sada i doveka. svi koji znaju Ime Tvoje. poklonite se Gospodu u dvoru svetom Njegovom. Svi narodi . umnožićeš me (i ohrabriti) u duši mojoj silom Tvojom. Pokloniću se hramu svetome Tvome. stekavši to raspoloženje u delatnosti narednog dana. Jer se ne uzdam u luk svoj.[33] Kada Isusovim imenom pobedi i rastera neprijatelje. svemogućeg i sveblagog Isusa. brzo me usliši. i planuše kao oganj u trnju.*30] U teškoj borbi protiv nevidljivih neprijatelja našeg spasenja najjače oružje je Isusova molitva. čiji način delovanja bolesnik ne poznaje i ne razume. Od istoka sunca do zapada hvaljeno je Ime Gospodnje. govori David. i. i mrzitelje naše posramio si. koji je do sada bio zatvoren za njega. Gospode. i koji ne gleda na sujetnosti (idolske) i na manije lažne:*28] on neće pri svome moljenju obratiti pažnju na sablažnjivo dejstvo sujetnih briga i strasti koje pokušavaju da opogane i obeščaste molitvu.*26] Veličinu Isusovog imena sposoban je da otkrije u sebi jedino onaj koji je siromašan duhom. Gospoda. silazi čoveku pomoć od Boga i daruje mu otpuštenje grehova. Neprijatelj je nazvan osvetnikom zato što on povremeno. iznoseći pred Boga pustoš i jadno stanje duše svakog čoveka.[25] molite se tako da se u vašim molitvama pokaže veličina Isusovog imena. Bogom ćemo se hvaliti sav dan. pozivajući se na svetog Jovana Lestvičnika.*27+ Blažen je čovek kome je Ime Gospodnje nada njegova.*29] "Noću mnogo vremena posvećuj molitvi. Zbog takvog značaja moljenja Isusovim imenom.[34] Sveti David nabraja čudesna delovanja svetog i strašnog Imena*35] Isusovog."[32] Tobom ćemo. i da vi Njegovom silom uđete u nerukotvoreni hram srca radi poklanjanja u duhu i istini. Ono deluje kao prijatni lek. i Imenom Tvojim uništićemo one koji ustaju na nas. jedino onaj koji se zbog neprestanog osećanja svoje ništavnosti neprestano prilepljuje molitvom uz Gospoda. molite se revnosno i bez prestanka. uzimanog u molitvi. Gospode. savetuje prepodobni Grigorije Sinait. um se priključuje blaženim duhovima. govori on. nepokradenu zbog rasejanosti: siromah i ubogi hvaliće Ime Tvoje. ulazi radi istinskog bogosluženja u hram srca. i mač moj neće me spasiti. Opkolivši opkoliše me. pojući novu. noć naročito doprinosi vežbanju u Isusovoj molitvi. Hvalite. sačuvah zakon Tvoj. U dan u koji Te prizovem. svim srcem svojim. i Ime ćemo Tvoje ispovedati i hvaliti doveka. sluge.narodima su nazvani glagoljivi i prefrigani demoni .Gospode Isuse. pojući tajanstveno: Ispovedaću i slaviti Tebe. jer si uslišio sve reči usta mojih. ali je samo delovanje očigledno na osnovu stvarnog isceljenja. i Imenom Gospodnjim branjah se od njih. Jer si nas (Ti) spasao od tlačitelja naših. Gospode.[31] "Isusovim imenom bij neprijatelje: jačeg oružja ni na nebu ni na zemlji nema. Da se ne vrati uniženi postiđen sa stajanja na svojoj molitvi. noću se zanimao sećanjem na Boga veliki podvižnik molitve David: Opomenuh se u noći Imena Tvoga. noću sam podešavao svoju dušu na božansko raspoloženje. i neka se uzdaju u Tebe. i Imenom Gospodnjim branjah se od njih. hvalite Ime Gospodnje. molite se u strahu i drhtanju pred veličinom Isusovog imena. David poziva sve hrišćane na to moljenje. a malo pojanju psalama". Opkoliše me kao pčele saće. neprijatelj naše izbosti rogovima. i pred anđelima psalmopevaću Ti. Zbog svoje tišine i mraka. Radi Isusovog imena.neprijatelji mogu biti zgaženi. jer nisi ostavio one koji Te traže.okružiše me.

i stoji pred licem Božijim bez ikakve pomoći. tim svojstvima čovekove neporočne prirode. Spasitelju naš.[36] Radi imena Gospodnjeg naša molitva biva uslišena. daruje nam se spasenje. i pravi će se nastaniti pred licem Tvojim. čim otera neprijatelje. u ime Gospoda. zalog blažene večnosti. carevi su oni hrišćani koji su udostojeni da dobiju savršenstvo. dovedene u čudesni sklad i saglasje. izbavi nas. momci i devojke.[46] Upravo tako! Pri obilnom dejstvu Isusove molitve u njoj učestvuju sve sile duše i samo telo. kada bude udostojen otpuštanja grehova.[47] Bukvalno razumevanje stanja navedenih u ovim stihovima biće potpuno tačno. i izbavio si dušu moju od pakla najdubljega. čuj reči usta mojih.*41] Kada silom i dejstvom Isusovog imena molitva bude uslišena. Godine njegove kroz dane naraštaja i naraštaja. uslišio molitve moje. tada će nakon pokajanja. Da se obraduje srce moje. i kada odstupe od njega. i naslediće je (narod Tvoj). Gospode Bože moj. jer se uznese Ime Njega jedinoga. starci sa decom. i očisti grehe naše radi Imena Tvoga. Dane na dane cara dodaćeš. i izgradiće se gradovi Judeje.svih ljudi pomilovanje i govori: Pomozi nam. priključuje se onima koji su duhovni i hvali Gospodau crkvi prepodobnih. bez izuzetka: Carevi zemaljski i svi narodi. ona zavesa kojom je pokriveno lice Božije. i sve što je u meni Ime sveto Njegovo. čim ih dotakne Božija blagodat. kada neprijatelji budu odbijeni. jer je milost Tvoja velika na meni. kada Božija pomoć siđe čoveku. proizvode Bogu prijatne duhovne zvuke i glasove koji odlaze na nebo. predlaže svim hrišćanima. ulazi u mrak i ne vidi ništa. tačnije Sveti Duh ustima Davidovim. slabe i pogane molitvu. Mrak u mislima je onaj veo. i sinovi Sionovi obradovaće se Caru svome. Blagodatno dejstvo Isusove molitve u hrišćaninu koji napreduje David prikazuje ovako: Blagoslovi dušo moja Gospoda.*45] zato što um. Vežbanje u Isusovoj molitvi sveti David. a sada ga priziva: Neka se uzveseli Izrailj Stvoritelju svome. kada njegov duh bude obnovljen u svojoj sili. Taj veo je nedokučivost Boga za sve stvorene umove.*39] i Njegovo ime je živo: ono oživotvorava one koji tim imenom vapiju izvoru života. dozvoljava da obitavaju u duši.[43] zato što nakon obnovljenja duše sve njene sile. postaju sposobne da. uslediti blagodatni darovi. Bože. duhovno imanje i blago. nema u njoj mesta za tuđe misli i osećanja jer će Bog spasiti Sion.*37] Silom Isusovog imena um se oslobađa od kolebanja. volja jača. David se opet moli: Bože.*42]Tada će čovek postati slobodan da peva Gospodu pesmu novu: on se isključuje iz onih koji su telesni i duševni. jer si Ti. sudije su oni koji još nisu zadobili vlast nad sobom. da se boji imena Tvoga. Imena Tvoga radi.*38] U ime Gospoda Isusa daruje se oživljenje duše koju je greh umrtvio. a ostala svojstva duše dobijaju pravilnost revnosti. Bože.*40+ i nećemo odstupiti od Tebe. oživi me pravdom Tvojom. oživećeš nas. radi slave Imena Tvoga. jedino se bogougodnim mislima i osećanjima. Umiljenje u srcu postaje tada toliko snažno da je nazvano ispovedanjem. i slaviću Ime Tvoje doveka. u Ime Tvoje spasi me. Ostaće (car) doveka pred Bogom. ali su upoznati sa Božijim zakonom i mogu da razlikuju dobro od zla i da po uredbi i pravilu Božijeg . Ispovedaću Te i hvaliti. Gospod Isus Hristos je život. i silom Tvojom sudi mi. svim srcem svojim. i Ime Tvoje prizivaćemo.knezovi su oni koji su dostigli značajno napredovanje. koji izazivaju rasejanost. I nastaniće se tamo. Gospode. i seme slugu Tvojih posedovaćeje (= Judeju). ubeđen u to. pred presto Božiji. Gospode.*44] Pravedni će ispovedati i slaviti Ime Tvoje. Bože. Reči ovih stihova imaju sledeće značenje: narodi su svi hrišćani. neka hvale Ime Gospodnje. kada bude isceljen i vraćen u neporočno prirodno stanje. Gospodu Isusu Hristu. ali njihovo suštinsko značenje je duhovno. i koji ljube Ime Tvoje nastaniće se u njoj. usliši molitvu moju. Neka hvale Ime Njegovo u horu. uz bubanj i psaltir neka mu psalmopoju. dao si nasleđe onima koji se boje Imena Tvoga. Do sada ga je Sveti Duh prizivao i poticao jedino na plač i pokajanje. knezovi i sve sudije zemaljske.

*54] Isusova molitva i otkriva prisustvo demona u čoveku. čudesnih svojstava. čineći volju tijela i pomisli. koje se veoma razlikuje od blagodatnog napredovanja."[56] To znači da strasti i demoni deluju zajednički: demoni deluju posredstvom strasti. izaziva u telu razne. Ona podiže sve strasti u čoveku. Satana moralno prebiva u čovek onda kada čovek postane izvršilac volje đavola. ona postaje zbunjena. Na ovo svojstvo Isusovog imena moramo obratiti naročitu pažnju zato što ono ima izuzetno važan značaj za one koji se vežbaju u Isusovoj molitvi. toliko spremno za molitvu. ali i mnogi demoni. Satana prebiva čulno u čoveku onda kada se nastani u njegovom telu. Kada je dečak video pred sobom Gospoda. shodno stepenu grešnosti.[49] to jest ovladao je njegovim razumom i voljom. a onaj koji je uznet u blagodatno savršenstvo nazvan je carem. a zatim tako snažno i dugo lomio dečaka da je dečak posle toga izgledao kao mrtav. U tom su stanju bili i u tom se stanju nalaze svi koji ne veruju u Hrista: i sveti apostol Pavle to govori hrišćanima koji su iz neznaboštva prešli u hrišćanstvo: I vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijehova svojih. posle preobražaja Gospodnjeg.zakona prebivaju u dobru i odbacuju zlo. od zlobe i žestine sa kojom je izašao. To prebivanje je dvojako: jedno možemo nazvati čulnim. i muči i dušu i telo. ponovo se izgone Isusovom molitvom. sa sedam drugih duhova gorih od sebe. i bijasmo po prirodi djeca gnjeva kao i ostali. i zapovedio mu da iziđe iz dečaka. u kojima nekada hodiste po duhu ovoga svijeta. Isusovo ime ima.[51+ Takvi duhovi. no čim čuje da čovek u molitvi priziva ime Gospoda Isusa.vaskrsenje i život. koji vjeruje u mene ako i umre. oni koji su se krstili u Hrista. strasti sudemoni. Preduzmimo za nas spasonosni podvig! Potrudimo se da Isusovom molitvom izgnamo duhove koji su ušli u nas zahvaljujući našem nemaru.*53+ A znaci onima koji vjeruju biće ovi: imenom mojim izgoniće demone. ona ima svojstvo da izgoni demone. "Imenom mojim izgoniće demone*48] oni koji veruju u Gospoda". Tako je u Judu Iskariotskoga ušao satana. među kojima i mi svi živjesmo nekada po željama tijela svoga. i Hristovi učenici isceljivali su besomučne tako što su izgonili demone imenom Gospodnjim. povikao. Ja sam . po duhu koji sada dejstvuje u sinovima protivljenja. Tada se čovek naziva besomučnim. onaj koji je dostigao savršenstvo u pobožnom delanju nazvan je starcem. sjedinio se sa njim u duhu. duh je. uz uslov da se život provodi u neprestanom i revnosnom pokajanju.*52] Ona ima svojstvo da oživljava one koje je greh umrtvio. a drugo moralnim. koji su ponovo ušli. Pri tome se dešava nešto slično onome što se desilo pri izgonjenju nečistog duha iz dečaka. po knezu koji vlada u vazduhu. devojke su pravedno srce. između ostalih nepojmljivih. neobične bolesti. i izlaze iz nas od prizivanja ovog imena. Iz Jevanđelja vidimo da je Gospod isceljivao besomučne. Tako u čoveku može da živi jedan demon.[50] U tom stanju nalaze se manje ili više. jer. mada i prvo ima svoju veoma značajnu cenu. ali su se otuđili od Njega kroz sagrešenja. vratio u duševni dom iz koga se Sveti Duh udaljio. starci sa decom su stepen delatnog napredovanja. svojstvo i silu da izgoni demone. rekao je Isus.*55+ U čoveku koji vodi rasejan život sila satane prebiva neprimećena i neshvaćena. kako rekosmo. posredstvom njih dovodi celog čoveka u strašno kolebanje. i padnuvši na zemlju dečak se valjaše i bacajući penu. U tom smislu treba razumeti reči prepodobnog Jovana Proroka: "Nama nemoćnima ostaje jedino da pribegavamo Isusovom imenu.rekao je Spasitelj . ne padnimo zbog toga u . nečisti duh ha odmah stade lomiti. živjeće. Kada prilikom Isusove molitve primetimo da su strasti posebno uzrujane i uzavrele. Najpre moramo reći nekoliko reči o prebivanju demona u ljudima. To svojstvo objavio je sam Gospod. Kada je Gospod zapretio nečistom duhu. Tako sveti oci razumeju Hristove reči o tome da se đavo. i izgoni ih iz čoveka.

Tako je isti taj sveti .potrebne su godine i mnogo vremena. onda neradom uništavamo ono što mislimo da ćemo dobiti molitvom. smiri sebe tako što ćeš se. on nije ostavio na slobodi ni pomisli. potrebno je mnogo vremena i podviga da bi bio izgnan neprijatelj i da bi se nastanio Hristos. naprotiv. srce prema zlim pomislima. i neka Gospod proguta srce. to jest obukao ga je u sam greh da čovek više ne bi video kako hoće. Ta molitva može da izobliči greh koji živi u nama. i zlo. i da bi se duša potpuno vratila u svoju prirodnu svetlost sa velikom slavom. Bogu neprijateljskog. za revnosno moljenje imenom Gospoda Isusa. celu ju je zarobio u svoje carstvo. malo-pomalo. pomolimo se Bogu pogotovu zato što su oni koji su nas zarobili i koji nas drže u svojoj vlasti jači od nas. ni za dva dana . ta molitva može. um se čisto i neoprelešćeno moli ako prebiva u srcu."[59+ Na osnovu ovakvih razmišljanja sveti oci daju onom koji se moli Isusovom molitvom sledeću. jer smo dobili jasan znak da je Isusova molitva počela da deluje u nama. nepokornog Božijem zakonu. a nekad ne opominjemo. jer On jedini može da oduzme od nas greh. a zatim i dobro. Ako ubiješ zmiju. ni telo. ni razum. a ako je ne ubiješ. ohrabrimo i spremimo za podvig. nečistog. Silazeći u dubinu srca. i razmotri do dna svoje misli i ispituj dubinu svojih pomisli: i ugledaćeš u nedrima svoje duše zmiju kako puže i gnezdi se i ubija otrovom delove tvoje duše. Ovo delo se. Ako nameravamo da prečistimo zlato. obukao je čoveka u starog čoveka. opoganjenog. i neka ovo dvoje budu jedno. da bi čuo strasno. Srce je neizmerni bezdan.svu ju je zaodenuo u plašt tame. Prema tome. već se. jer duša koja primorava sebe na Isusovu molitvu može da stekne tom molitvom sve. Ta molitva može da pokrene svu silu neprijatelja u srcu. obložio je i obukao njegovu dušu vlašću tame. svu ju je opoganio. Pomolimo se zato Bogu da svuče sa nas starog čoveka. Ona može da ugleda najpre zlo u unutrašnjosti svog srca. koji odiskona zarobljava čoveka."[58+ Isti ovaj veliki Božiji ugodnik govori: "Carstvo tame. neka srce proguta Gospoda. o kome govori i na koje poziva prepodobni Makarije Veliki u svom Prvom slovu: "Posredstvom pomisli. i neka ti to bude jedino neprekinuto poučavanje i delo. malo-pomalo. Sveti Jovan Zlatousti govori: "Sećanje na ime Gospoda našeg Isusa Hrista razdražuje neprijatelja na bitku. i dobro. i ne čini za jedan dan. a može i da je smiri. ime Gospoda Isusa Hrista će smiriti zmiju koja gospodari na poljima srca. i jasno ukazano na oruđe delanja. celokupno njeno biće. da je pobedi i iskoreni. neka zna da to ne može učiniti tako da se nekad moli. a nekad ne moli: on mora neprestano da prebiva u molitvi tako što će čuvati um. nego da bi video strasno. Taj zli gospodar obukao je u greh dušu. koje neprestano rastu u tebi. Ako neko želi da odbaci starog čoveka u sebi. Čoveku koji voli vrline svojstveno je da sećanjem na Boga stalno istrebljuje zemljanost srca. nijedan njen deo . ta molitva može i da ga istrebi. makar se nalazio i izvan molitvenog hrama. uostalom. ko god ti bio. ruke prema činjenju bezakonja. slab i grešan. zlo sagorelo u vatri sećanja na dobro. Ako želiš da očistiš svoje srce. ponovo ćemo dobiti stvrdnut i neprečišćen materijal: ako se nekad opominjemo Boga. pa i zakratko dozvolimo da zgasne vatra u peći. a On je obećao da će nas osloboditi iz tog ropstva. uđi. pohvali se pred Bogom svojom čistotom. u svoju zarobljenu dušu. robinju i slugu greha. za dušu spasonosnu pouku: "Duša neće moći dovoljno da se raduje dobru pravednosti ako ne postrada mnogo zato što se nije oslobodila greha. Ta molitva može da pokrene zmiju. a dušuće spasiti i oživotvoriti. razbuktavaj ga stalno sećanjem na Gospoda Isusa.uninije i nedoumicu. da bi njegove noge bile upravljene prema zlim delima. da bi tako. Neprestano prebivaj u imenu Gospoda Isusa. Taj zli neprijatelj je celog čoveka oskrnavio i izobličio dušu i telo. to jest zli knez duhova."[57+ Ovde je očito opisano ono delanje. moliti Bogu za svoje tajne.

i pokorava se ljudima. Rečju zmije sveti oci označavaju nesumnjivo grešne poduhvate.*63] Trudbenik ne sme zbog ovoga da pada u uninije ili malodušnost. i zato što rađa: jer je riječ Božija živa i djelotvorna. oni su se vratili i radosno saopštili Gospodu: Gospode. Strpljivi i revnosni trudbenik će sigurno naći zadovoljenje i utehu: obradovaće se bezmernom obilju takvih duhovnih darova koje u svom telesnom i duševnom stanju ne može čak ni da zamisli. a oživljavanje srca obeležava tako što se u njemu pojavljuje osećanje umiljenja i plača. ali im je ujedno ostavljena sloboda da pravilno upotrebljavaju tu vlast. a sada čuje Isusovo ime . malo-pomalo. oštrija od svakoga dvosjekloga mača. Ulažući napore da se sjedini sa srcem. posredstvom spoljašnjih osećanja.'"[60] Ne bojte se. čak i dobrim. izvršili svoje služenje. da staju na zmije i na skorpije. zglobova i srži. Zato čovek ne može potpuno da se oslobodi bitke. Isusova molitva deluje postepeno: ona najpre deluje na sami um. počinje da deluje u svim delovima duše i tela. i da im se dragovoljno pokore. posredstvom maštanja. a rečju skorpije poduhvate spolja prikrivene neporočnošću. lukavi demoni ratuju i stvaraju veliko uznemirenje. kaže prepodobni Grigorije Sinait. koji su po volji Božijoj bili poslani na propoved.*65] prodire tako što istrebljuje grešnost iz svih delova duše i tela. ni vetrova. Zato je u tom početnom delovanju Isusove molitve duša "neiskazivo slomljena i neizrecivo bolesna". a oni su se do sada pokoravali njemu. vežu ga oni koje je on bio vezao. a talasima metež strasti nadraženih pomislima i maštanjima. zatim počinje da prodire prema srcu tako što ga budi iz smrtnog sna. To je svojstveno savršenima i onima koji su se potpuno udaljili od svega i stalno prebivaju u paženju srca. posredstvom strasti izazivaju metež i buru u srcu. radosnim što su zbacili vlast demona nad ljudima i što su ljudi zadobili vlast nad demonima. sasvim suprotno. kao vosak u vatri. ni talasa! Vetrovima nazivam demonske pomisli i maštanja. ali se Isusovim imenom troše i rastapaju. da odasvud izgoni greh. Prodirući sve dublje.*68] Data im je vlast.(Dijadoh) rekao: 'Molitva je istinska i neoprelešćena onda kada je um tokom molitve sjedinjen sa srcem.*61] Mi se borimo za naše spasenje. kako je ta radost bila istinska! Kako je bila osnovana! Više od pet hiljada godina vladao je đavo nad ljudima tako što ih je posredstvom greha učinio svojim robovima i svojim srodnicima. da ne obećava nikakvog ploda. na ogrubelost i zamrlost srca koje je nespremno da odmah podrži um. No demoni ne odustaju od bitke ni onda kada budu prognani i odstupe od srca: tada oni počnu da uzbunjuju um spolja. Duša tada boluje zato što je."*62+ Može na početku izgledati da je i samo delanje neobično suvo. dovodi ga u stanje tišine i paženja. i zato odati dužno božansko poštovanje govoreći: Vaistinu si Ti Sin Božiji. počinju da ga uzbunjuju izvana. ovo smo pomenuli da bismo ga upozorili i pozvali na oprez. Od naše pobede ili našeg poraza zavisi naša večna sudbina. da svuda uništava vladavinu. bolesna. ona. i sudi namjere i pomisli srca. Učenicima. i ništa vam neće nauditi. i demoni nam se pokoravaju u ime tvoje. ili da. to jest Isus prodire sve do razdiobe duše i duha. um najpre nailazi na neprozirni mrak. trudbenici Isusove molitve. uticaj i otrov demona. hrabro i sa suzama vapiti Gospodu Isusu Hristu: On će zapretiti vetrovima i talasima. satiru ga oni koje je on satirao. Iz oluje koja besni mi ćemo postojano. a tako ćemo opitno saznati Isusovu svemoć.[67] O. ne može da ne ratuje protiv lukavih duhova. zanemare dar. kaže Pismo*64].*66] Kada su sedamdesetorica malih apostola. Umu je potrebno dosta vremena da počne da oseća tišinu i tihovanje u sebi zato što demoni. Gospod je rekao: Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svu silu vražiju. . čim vide da nemaju snagu da uzbune um u dubini. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov kaže da se "bitka vodi tokom vežbanja u Isusovoj molitvi.

uzeti iz običnog naroda. i neizlečive bolesti da leči. Onima koji su već postali Njegovi učenici Gospod se obraća tako što im izlaže najveće tajne učenja. i demone da izgoni. Jevanđelje dalje govori: U taj čas obradova se duhom Isus i reče: Hvalim te. i niko ne zna koje Sin osim Oca. . nego se radujte što su imena vaša napisana na nebesima. nego Božijom blagodaću i sećanjem na Boga". Oče. ono je izvor naslađivanja. Prebivanje umom i srcem na nebu i u Bogu . u srcu plamenu ljubav prema Gospodu. kako svedoči Onaj koji mu je dao dar.[70] Raduje se Gospod nedostižnom Božijom radošću kada vidi da ljudi napreduju. Osnova tvog podviga je blagodat svetog krštenja. ono daje život. otkriva da je Sin. moramo biti deca. objavljuje da se tajne hrišćanske vere ne otkrivaju mudrima i onima koje svet uzdiže već onima koje svet za decu drži. a time bismo povodom same pobede doživeli strašni poraz. Čim je svojim učenicima darovao vlast da staju na zmije i skorpije. A i šta je to u poređenju sa onim šta se može učiniti Isusovim imenom!"*71+ Verujući rane Crkve imali su pred očima čuda. Isusova molitva uznosi sa zemlje na nebo svog trudbenika i pridružuje ga žiteljima neba. koji se suprotstavljaju ostvarenju cilja. Obradujmo Boga trudom i napredovanjem u služenju kojem nas je poučio i koje nam je zapovedio.*69] Upotrebljavaj pravilno tu vlast. Gospode neba i zemlje. I okrenuvši se učenicima reče: Sve je meni predao Otac moj. darove. tek je drugostepena stvar. neobrazovani. hrišćanine! Posecaj Isusovim imenom glave. koja se veoma razvijala u Božijim svetiteljima. Isusovom molitvom. "ali ne tome što vam se demoni pokoravaju: radujte se tome što vaša imena nisu napisana na nebu mastilom.jer je tako bila volja tvoja. a takvi su bili Hristovi učenici. Kao deca prostodušno i puni poverenja primimo učenje o molitvi Isusovim imenom. Takva je ljubav! Ona se neprestano seća voljenog. a oružje moljenje Isusovim imenom. jer kroz saznanje i razmišljanje o pobedi mogu da uđu u nas gordoumlje i uobraženost. ona ga čuva u srcu. stiči duhovnu slobodu. Da. uništi u sebi vlast đavola nad sobom. Hrišćani koji su napredovali shvatali su tu silu na osnovu svog napredovanja. O toj sili. ne manja od apostolskih.to je glavni plod. obožuje.Vlast koju je Gospod dao sedamdesetorici svojih učenika data je i svim hrišćanima. Da bismo bili Hristovi učenici. u našem vremenu. neuki. Iznad ljudskog poimanja je i Njegovo svesveto ime. i ne treba to da privlači na sebe svu pažnju. uništi sve njegove uticaje na tebe. Već smo rekli da je Isusova molitva bila opšteprihvaćena u prvim vekovima hrišćanstva. to je cilj molitve. i u ovom blagoslovenom mestu koji i mrtve može da vaskrsava u ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Ime Gospodnje je više od svakog imena. u sećanju zavet Božiji. prepodobni Varsanufije iznosi ovakvo mišljenje: "Znam jednog slugu Božijeg u našem rodu. Gospod je dodao: Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju. ono je Duh. maštanjima i osećanjima. što si ovo sakrio od mudrih i razboritih. izvor radosti. tačnije. kao deca prostodušno i puni poverenja pristupimo vežbanju u toj molitvi: jedino Bog potpuno zna njenu tajnu i poučiće nas vežbanju u njoj. Drukčije nije moglo ni biti. ima u umu i na usnama. ili. govori blaženi Teofilakt. i sa dečijom prostodušnošću i ljubavlju primiti Njegovo učenje. pretapa. marljivo i sa ognjenom revnošću heruvima i serafima vežbali u moljenju Isusovim imenom. a otkrio to bezazlenima. menja. ona se neprestano naslađuje imenom voljenog. i zato su se neprestano. u nama dostupnoj meri. to jest začetke greha u pomislima. što je podsticalo da se u celoj hrišćanskoj zajednici gaji vera u neograničenu silu Isusovog imena. "Radujte se". izvor života. Oče. i da čini druga čuda. odbijanje i satiranje neprijatelja. i da nezavisno od toga da li ga čovečanstvo prihvata ostaje iznad poimanja svih razumnih bića. Imenom Gospoda Isusa Hrista zbila su se zapanjujuća čuda pred očima celog hrišćanskog sveta.

sveti Jovan Lestvičnik na Sinajskoj gori i jedno vreme u Donjem Egiptu. arhimandrit Pajsije Veličkovski. ali su nam dela . Njihova dela su uglavnom smeštena u opširni zbornik asketskih pisaca. Sveta.[74+ I Isusovu molitvu i Molitvu Gospodnju pravilo smatra opštepoznatim molitvama. čim napreduju u Isusovoj molitvi. iako je imao prirodu koju i mi imamo. prepodobni Pahomije Veliki je živeo u Gornjem Egiptu. sveti Varsanufije Veliki u okolini Jerusalima. Isusovo ime je strašno za demone. koja se nalazila nedaleko od Skita. pedesetog psalma. "I mi". Savetujući revnosno i neprestano vežbanje u Isusovoj molitvi. a ne zbog nedelotvornosti izgovorenog. To zaklinjanje izgoni aždaju iz njene jazbine i baca je u vatru. veoma malo učeni. u Dobrotoljublje. isto kao i prepodobni Isaija. "imamo duhovna zaklinjanja: ime Gospoda našeg Isusa Hrista i silu krsnu. napojili su se silom Isusove molitve za spasenje i večni život."[73+ Anđeo Božiji je predao molitveno pravilo prepodobnom Pahomiju Velikom radi brojnog monaštva koje je njemu bilo dato na upravljanje. Osim pomenutih otaca. Grigorije Palama. Teolipt Filadelfijski. i mnogi obični ljudi. sveti Ignjatije Bogonosac je živeo u Antiohiji. Mnogi su neumorno hodili za Hristom i bili uz Njega. a čak isceljuje rane koje ona nanosi. Iz ovoga se vidi da je moljenje Isusovom molitvom bilo u opštoj upotrebi u svim mestima vaseljenske Crkve. ali ne kao nešto novouvedeno. sveti Jovan Zlatousti govori o njoj kao o nečemu što je opštepoznato. Ta odluka. naročito monasima. prešla je iz Grčke u Rusiju. slično kao u Skitu. živeli su u Donjem Egiptu. monasi provodili život u tihovanju. Monasi potčinjeni duhovnom rukovođenju prepodobnog Pahomija morali su svakog časa da savršavaju pravilo. Prepodobni Varsanufije Veliki kazuje da su se monasi egipatskog Skita prvenstveno zanimali molitvom. Pravoslavna crkva predlaže svim neukima Isusovu molitvu umesto svih drugih molitava. sveti Jovan Zlatousti je živeo u Antiohiji i u Konstantinopolju. Kalist i Ignjatije Ksantopul i mnogi drugi. od ispunjenja pravila bili su oslobođeni oni koji su dostigli savršenstvo i s njim sjedinjenu neprestanu molitvu. ostavljaju razna psalmopojanja i počinju prvenstveno da se vežbaju u Isusovoj molitvi radi sile i hrane. Pravilo koje su mu anđeli predali sastojalo se od Trisvete pesme. Od ruskih otaca o ovoj molitvi su pisali prepodobni Nil Sorski.Neukima ono potpuno nadomešta molitve i pevanje psalama. a žena koja je dugo bolovala od točenja krvi isceljena je iako nije dodirnula njegovo telo već samo skute njegove haljine. koji se već žali da monasi ostavljaju vežbanje u Isusovoj molitvi i trezvenost. Simeon Novi Bogoslov. onda je to zbog njihovog maloverja. Njime se ukrasimo. ali nisu dobili koristi. monaha i ave Nitrijske gore. jerusalimski prezviter. Sva dela pomenutih otaca dostojna su velikog uvažavanja zbog toga što sva žive i odišu obiljem blagodati i duhovnog znanja. jeromonah Dorotej. Grigorije Sinait. Molitve Gospodnje.[72+ predlaže je. skitski i nitrijski monasi. prepodobni Filotej Sinait. nego kao opštepoznato vežbanje. Sve je to očito iz dela i odluka svetih otaca. shimonah Vasilije Poljanomeruljski i jeromonah Serafim Sarovski. u kojoj su. a Bogu se prestavio u Rimu. sveti Vasilije Veliki u istočnom delu Male Azije. koje su ušle u opštu upotrebu. za duševne strasti i bolesti. Ako su mnogi izgovarali to zaklinjanje i nisu se iscelili. što se vidi i iz žitija prepodobnog Pamva. koji su se vežbali u Isusovoj molitvi ili pisali o njoj. blizu Aleksandrije. Njime je i apostol Pavle postao velik. o Isusovoj molitvi su pisali i sledeći: prepodobni Isihije. učenik svetog Grigorija Bogoslova. Njime se ogradimo. istočna. u Kapadokiji. govori on. sveti mučenik Kalistrat je rođen u Kartagini i živeo je u svom rodnom gradu. čak i potpuno neuki. Simvola vere i sto Isusovih molitava. koje u njoj ima preizobilno. zajedno sa drugim predanjšuga Istočne crkve. a mnogi su znatno duhovno napredovali. učeni. pisac iz V veka.[75+ Od Božijih ugodnika pomenutih u tom Slovu.

iz našeg slavoljublja i naše uobraženosti u širinu i prostotu vere. o toj božanskoj molitvi uma na osnovu Svetog pisma Starog i Novog zaveta. A mi hoćemo da budemo umni. podignuti . današnje monahe. potrebu da pišu o onom delu delanja koji priliči početnicima. Stigavši na Atonsku goru. Eto zašto na poprištu umnog delanja dete dostiže neobično napredovanje. među hiljadama monaha. tri veka pre nas. U doba prepodobnog Nila Sorskog. ali mi smo postali toliko složeni da je ta prostodušnost za nas neosvojiva i nedostupna. Starac je nazvao svoja dela prethodnicom. živi sasudi Božije blagodati bili su krajnje retki. zbog naročite jasnosti i jednostavnosti izlaganja. i mnogo je tada bilo učitelja tog duhovnog podviga: zato su sveti oci tih vremena pišući o njemu objašnjavali samo neizrecivu duhovnu korist koju taj podvig donosi i nisu imali.*76] Takva je i njena namena. neprocenjivo blago. Te knjige su najdragocenije nasleđe koje su sveti oci ostavili monaškom potomstvu. ili pripremom za čitanje grčkih otaca. Te knjige su mrve koje su pale nama i čine naš deo. predstavljaju za nas. iz našeg lukavstva. danas su oni toliko retki da bez suzdržavanja i straha da ćemo pogrešiti možemo reći da njih nema. ona se stalno poziva na njih i objašnjava ih. Mnoge od tih knjiga su. neke su Božijim nadgledanjem sačuvane da naših dana. Sva dela svetih otaca o monaškom životu. nama ništavnima. "U drevnim vremenima" govori Pajsije Veličkovski. "Potaknuti tajnim božanskim nadahnućem". "mnogi oci su izložili u knjigama sveto učenje. Naročito dela starca Vasilija možemo i moramo smatrati prvom knjigom kojoj bi se u naše dane morao da obrati svaki onaj koji želi da se uspešno zanima Isusovom molitvom. pesnika. monah iz XIV veka. samo trojicu koji su imali neko znanje o umnom delanju. dostupnija nego dela grčkih svetila. a Bog uzveličao i uzneo. ne podnosimo samoodbacivanje. Zato nam je potreban učitelj koji bi nas izveo iz naše složenosti. kako on kaže. po mom mišljenju. veoma retki. Upadljivo je da se vreme u kome je napisana većina tih knjiga o umnom delanju podudara sa vremenom velike oskudice umnog delanja u monaštvu. našao je tamo."*78+ Za primanje najuzvišenijeg umnog delanja potrebna je dečija prostodušnost i vera. filosofa. po Božijem dopuštenju.[77] Zbog takve potpune oskudice duhonosnih učitelja otačke knjige predstavljaju jedinstven izvor kome se glađu i žeđu izmučena duša može obratiti radi sticanja suštinski potrebnih znanja u duhovnom podvigu. zbog naših grehova uništili muhamedanci kad su osvojili Grčku. Tako je Zosima. Pisali su oni donekle i o tome. bogatih duhovnim darovima. To je uređeno po naročitom Božijem promislu da božansko delanje ne bi palo u potpuni zaborav. priprema za čitanje i pravilno razumevanje tih dubokomisaonih. zbog velike bliskosti sa vremenom u kome mi živimo. našao u zajordanskoj bezljudnoj pustinji veliku Mariju. neretko govornika. predgovorom. naročito o Isusovoj molitvi.ruskih otaca. svetih učitelja. što je jasno onima koji imaju opitno znanje o podvigu. kojeg su ljudi ponizili. Izvanredna je knjiga prepodobnog Nila Sorskog. iz naše prevejanosti. ali za one koji ga nemaju taj deo ostaje prikriven. hoćemo da oživimo svoje ja. a mudrac skreće sa puta i survava se u mračnu provaliju prelesti. Kada su neki oci videli da tih istinskih i neprelešćenih učitelja tog delanja ima sve manje. Naročitom milošću Božijom smatra se ako neko. "svesveto delanje molitve uma sijalo je na mnogim mestima u kojima su prebivali sveti oci. pred kraj tog života neočekivano nađe negde u zabačenom mestu sasud koji je izabrao pravedni Bog. U XIV i XV vek spada većina dela o Isusovoj molitvi. izvan svakog očekivanja. ne želimo da delujemo verom. onda su. mrve sa duhovne trpeze otaca. puno premudrosti Svetog Duha. iscrpivši se dušom i telom u monaškom životu. Dobro bi bilo da čitanje ove knjige bude uvod u čitanje grčkih pisaca. prepodobni Grigorije Sinait. govori Pajsije Veličkovski.

Ali tu nema protivurečja: tu se govori o najvišem stepenu Isusove molitve. i da im ona bude kao disanje. Onoga koji bestidno i drsko hoće da stupi ka Bogu i besedi sa Njim čisto. u njoj poznato vreme. koja se otkrivaju tada kada Bog primi molitvu pokajanja. svetih otaca i predanju Crkve. kao ljubav Božija. koje se. no ne dozvoljava se svima da pristupe molitvenom svetom činu umom u kleti srca. kako se u njemu istinski i neprelešćeno moli. Prebivanje u pokajanju je zalog spasenja.'"*81+ No prepodobni Nil Sorski poučava da je "sećanje na Boga. Psalmist je rekao: Odstupite od mene svi koji činite bezakonje. mnogo više nego što zaslužuje po svom dostojanstvu i stepenu svoje uređenosti. mač duhovni. takvo traženje ne dovodi do napredovanja već do spoticanja i propasti. brate. već da ga daruje Bog. Isuse Hriste. sa najvećim paženjem na misli i reči molitve. videli smo takođe da je sveta Crkva donela odluku da svi neuki i svi oni koji ne znaju Sveto pismo napamet mogu da koriste Isusovu molitvu umesto svih drugih molitava i psalmopojanja. da se zanimaju sa strahom Božijim i verom. Budimo zadovoljni tim stanjem. a ne samo monasi koji žive u manastirima ili su zauzeti poslušanjima. Molitveno sveto dejstvo uma u srcu zahteva prethodno vežbanje u prvom načinu moljenja i zadovoljavajuće napredovanje u tom moljenju. kako um ulazi u srce.Božijim Duhom i u nameri da istinsko učenje o početku te unutrašnje molitve ne presahne. i u revnosnim trudbenicima uvek uz učešće srca. radost. osećanju sladosti i ostalih visokih molitvenih stanja. zbog umiljenja. Nerazumno je tražiti ih pre pomirenja. zato što to traži drsko i gordo. neka ne traži više stanje. Ako je Bogu blagougodno da ostavi podvižnika pri molitvi pokajanja. jer ovo je reč Božija: nju nosi na ustima svojim. kada se novopostriženom daju brojanice. koji se primorava da Boga nalazi u sebi. onaj koji vrši postriženje govori: "Primi. a u umu i srcu govori neprestano: Gospode. jer usliša Gospod glas plača mojega. ako bude dopušteno. Oslanjajući se na učenje svih svetih otaca. glava vrlina. sveti Nil zabranjuje da preuranjeno težimo uvođenju uma u srce. Za zadobijanje duboke molitve srca potrebna je značajna priprema: ona obavezno podrazumeva dovoljno opitno izučavanje monaškog života. Sveti Simeon. skrušenog duha. zato što se ona često tvori samim umom. a neprijatelji odstupe od duše. Na prvi način mogu i moraju da se zanimaju Isusovom molitvom i mirjani. Takvo traženje je pouzdan znak gordosti i uobraženosti. po njenoj dobroj volji prevodi podvižnika molitve iz prvog načina moljenja u drugi. neka on i ostane pri njoj. pokazuje osećanjem plača i suzama. čvrsto ubeđen da se ono i ne zadobija čovekovim naporom.[83] Uteha. arhiepiskop solunski. naslađivanje. izložili pismeno svoje mišljenje o samom načelu i o tome kako valja obučavati početnika. to jest molitva uma. Sine Božiji. Božija blagodat sama po sebi. pomiluj me. davanje darova su posledice pomirenja. Takvu pažljivu molitvu možemo da nazovemo i molitvom uma i molitvom srca. Svi hrišćani mogu i moraju da se zanimaju Isusovom molitvom radi pokajanja i prizivanja Gospoda u pomoć. spoljašnjem i unutrašnjem tihovanju. neka ga ne traži. Gospod molitvu moju primi. navikavanje na postupanje po . iznad svih delanja.[80+ pri postriženju u monaštvo. ne tražimo više stanje. zapoveda i daje savet arhijerejima i sveštenicima."*82+ Površnom pogledu može izgledati da zavet prepodobnog Nila protivureči zakonodavstvu Svetog pisma. Usliša Gospod moljenje moje. toga lako umrtvljavaju demoni."*79] Videli smo da sveti prorok David poziva sve Božije ljude bez izuzetka na moljenje Isusovim imenom. svim monasima i mirjanima da u svako vreme i svakog časa izgovaraju tu svetu molitvu.

kako molitva uma. govori: Svakom poslu pod nebom ima vrijeme. istinskim i iskusnim učiteljima tvorenja te molitve. tim više se ona zabranjuje mirjanima. i vreme nelicemernom služenju. u pravo vreme. koja nikako ne može da bude pravilo za sve. nakon koje sledi prelest. bez poslušnosti. Još veća opasnost preti mirjanima. radi njihovog istinskog smirenja. da poslušnost rađa istinsko smirenje. U suprotnom.Žarko želimo molitvu srca. molitva počiva na tom uređivanju i ne može da ostane u duši ako se ne nalazi u takvom uređivanju. a ne svim pravoslavnim hrišćanima. skrivena prelest pre otvorene prelesti.[84] i u našem svetom životu svakom poslu ima vreme: i tihovanju ima vreme. to jest molitva . Izlažući učenje o ovoj molitvi. to jest onoj molitvi koja se tvori umom u srcu. to jest na takvu molitvu? Kako da izbegavaju mnoge i razne neprijateljske prelesti. i izuzetna retkost. Priprema mora da podrazumeva zadovoljavajuće izučavanje Novog zaveta i svetootačkih delao molitvi. isključivo priliče jedino monasima. nećemo pre vremena tražiti ono što dolazi u određeno vreme. navodeći reči iz Pisma. lukavo usmerene na njene trudbenike? Tako je strašna ta stvar. "moramo činiti razborito. Ako se monasima zabranjuje preuranjena težnja prema molitvi koju um prinosi u domu srca. jer to naročito doprinosi razvoju molitve srca i tihovanja u srcu. bogonosni oci tvrde da njen početak i nepokolebiva osnova jeste istinska poslušnost. uvek nalaze u strahu i trepetu zato što se boje i strepe da u takvoj molitvi ne postanu žrtva neke prelesti. Veoma duboku molitvu srca imali su sveti Andrej jurodivi i neki drugi. trezvenosti uma i tihovanju. ne samo oni koji su odsekli nego i oni koji su potpuno umrtvili svoju volju i rasuđivanje pred svojim ocima. da primoravaju sebe na tako strašno i užasno delo. paženju i molitvi uma. koje čekaju samovoljne.jevanđelskim zapovestima: sveta molitva se zasniva na uređivanju duše. kako govori Vasilije Veliki: 'Svakom delanju mora da prethodi rasuđivanje: bez rasuđivanja se i dobro delanje pretvara u zlo zato što je preuranjeno i neumereno. tako i molitva koju um umetnički tvori u srcu . postoji i vreme mirnog govorenja. Ova poslednja priprema je tim potrebnija zbog činjenice da u nedostatku duhonosnih vođa naš jedini vođa moraju biti otačka dela i molitveni plač pred Bogom. Ima vreme i setvi trudova. žarko želimo tihovanje u srcu. A kada se rasuđivanjem odredi vreme i mera dobrog delanja.da se i istinski poslušnici. Pajsije Veličkovski govori: "Otačke knjige. Uvrštavanje sebe u red tih izuzetnih ličnosti nije ništa drugo do samoobmanjivanje uobraženošću. nakon dostizanja potrebnog stepena napredovanja. i vreme žetvi klasova neizrecive blagodati. "No i sama ta dobra i divna delanja" govori prepodobni Nil Sorski. žarko želimo kelijno tihovanje bez izlaženja i životu bezljudnoj pustinji. tada ćemo imati neobičnu korist. mada ih Bog uvek čuva od nje. dakle ljudima bez poslušnosti: ako jedino na osnovu samog čitanja takvih knjiga primoraju sebe na molitvu. veoma retki mirjani: to je izuzetak. Kako mogu mirjani bez ikakvog poučavanja. koje su zadobijali Božijom blagodaću posredstvom svoje istinske poslušnosti. i to postupanjem po zapovestima. naročito one koje poučavaju istinskom poslušanju. a smirenje čuva podvižnika u molitvi od svih prelesti. to jest molitva koju um tvori neumetnički. samo svojom voljom."[85+ Naročito prepodobni Nil zabranjuje nerazumnu težnju ka otšelništvu. Tu molitvu sveti oci su nazvali . a takva težnja se skoro uvek javlja u ličnostima koje ne razumeju ni sebe ni monaštvo: upravo zato takav život prate najteža spoticanja i samoobmanjivanja. Mirjani nikako ne mogu da zadobiju istinsku monašku poslušnost i potpuno odsecanje svoje volje i razuma. Neće nas prelešćivati gordo usrđe. nećemo dobiti ništa ni u pravo vreme. U pismu starcu Teodosiju. i neprestanoj molitvi ima vreme. jer u nju upadaju svi koji samovoljno počinju podvig te molitve.' I Lestvičnik. oni će upasti u prelest.

na Sinajskoj i Nitrijskoj gori. izgovaranim glasno ili umom. za molitvu su saznali i monasi. i dalje nećeš preći. uvedi je ponovo u reči molitve. onda to znači da za tvorenje te molitve nisu znali ni monasi na mnogim drugim mestima. No sada. što je očito iz žitija svetog Grigorija Sinaita. Taj način on iznosi još jednom u zasebnom. dakle onima koje su Božija dobra volja i Božija blagodat uvele u napredovanje. a gde je Sazdatelj duha. u mnogim mestima u Palestini. Najbolji je. i nije našao na njoj nijednog koji je bar nešto znao o ovoj molitvi. Zato se bojim i strepim da će zbog pomenutog razloga oni koji samovoljno."*87] Smatram svojom obavezom da ovde. ali Onaj koji može sve da učvrsti može i um naš da učini postojanim. ali i svi hrišćani. nakon štampanja otačkih knjiga. tamo je tvorenje te molitve čuvano kao velika i neizreciva tajna. bez izuzetka. U Pouci o svetoj i blaženoj molitvi sveti Jovan Lestvičnik govori: "Bori se da zaključaš svoju misao u reči molitve. potpuno bezopasan. poznata jedino Bogu i njenim trudbenicima. to jest bez iskusnog učitelja? Ta molitva je duhovni mač: Bog nam je darovao taj mač da njime posečemo neprijatelja naših duša. a to jasno pokazuje da je taj način veoma dobar i za tihovatelje i za monahe koji su napredovali. bez imalo sumnje. I ako se desi da se usled detinjske slabosti tvoja misao umori i padne. tamo se Njemu sve pokorava. onaj način koji predlaže sveti Jovan Lestvičnik. i na mnogim drugim mestima. tamo gde je ona poput sunca sijala monasima.*86] Iz ovoga je jasno sledeće: ako na tako Svetom mestu prepodobni Grigorije nije našao nijednog trudbenika molitve. sredina je kada um prebiva u samim rečima. a najbolji je zato što je veoma pogodan.umetnošću nad umetnostima. u Jerusalimu. a ko se njoj može naučiti bez umetnika. On je obišao svu Svetu (Atonsku) goru. doličnu svim hrišćanima koji su pobožni i traže spasenje. i kakav je način tvorenja svojstven onima koji su napredovali. shodno svom oskudnom znanju i oskudnoj opitnosti. Ponavljamo: najveća vrednost ovog načina je u tome što je pored sve svoje dovoljnosti i potpuno bezbedan. čak neophodan za istinsku molitvu.kada odlete. doći će i tebi Onaj koji određuje granice moru ljudskog uma i reći će mu u molitvi tvojoj: Doći ćeš dovde. izložim učenje svetih otaca o umetnosti tvorenja Isusove molitve. posle Pouke o sveštenom tihovanju tela i duše. kojom se uspinjemo sa zemlje na nebo: u Pouci o blaženoj i nezaboravnoj poslušnosti i u Pouci o molitvi. završetak molitve je otimanje uma ka Bogu. ali ne svuda. s tim što ga ovaj put iznosi monasima koji su napredovali. potreban. A tamo gde su i tvorili tu molitvu. ali se dobro osećaj kada ustrajno vraćaš um samom sebi. Već sama činjenica da on izlaže svoj način u učenju o poslušnosti opštežiteljnih monaha očigledno pokazuje da se taj način određuje i za monahe početnike."[89+ "Početak molitve je odbijanje pomisli u samom njihovom začetku."*90] U Pouci o blaženoj i nezaboravnoj poslušnosti sveti Jovan Lestvičnik govori: "Neprekidno se bori sa mislima . Nepostojanost je svojstvena ljudskom umu. posebno među onima u Egiptu. bez učitelja stupaju u podvig te molitve upasti u prelest: neka Hristos Spasitelj svojom blagodaću izbavi od prelesti sve koje hoće da spasi. Tvorenje ove molitve je bilo potpuno nepoznato mirjanima. i mirjanima i monasima. vraćaj ih sebi: Bog i ne zahteva od poslušnika potpuno pribranu molitvu. i da jasno naznačim kakav način vežbanja u molitvi i koji oblik molitve uma i molitve srca priliči svim hrišćanima.*88] Duh je nemoguće vezati. Veliki učitelj monaštva na dva mesta govori o tom načinu u svojoj Lestvici. Ne budi neraspoložen kada osetiš da si pokraden. i monasima početnicima. opširnijem učenju o molitvi."*91] Ovde je . Ako se istrajno podvizavaš. Ta molitva je kao sunce zasijala jedino među monasima.

to je Jerusalim i Carstvo Božije. a da bi se ta šteta sprečila.mogli da uzmemo za ruku. duhovne pouke. U pažljivoj molitvi srce ne može ni da učestvuje. napokon. kako se treba moliti i glasno i samim umom. po njenoj dobroj volji i sudu. kao decu. i srcem. privući će u sebe Božiju blagodat. ništa ne govori o molitvi koja se tvori umom u srcu?" Govori. Neko će zapitati: "Zar tako veliki otac. procvetala je molitva uma pod rukovodstvom opitne. uz učešće srca. tada se saosećanje srca sa umom pretvara u sjedinjenje srca sa umom. kaže prepodobni Marko. njegov knez i arhijerej. Među raitskim monasima. pa i da uznese trudbenika u blagodatno stanje. On govori ovako: "Pre svega. taj nastoji da očisti svoje srce neprestanim sećanjem na Boga.naročito dok stoje tu. onaj koji se bude molio na način koji predlaže Jovan Lestvičnik. ali toliko prikriveno da jedino oni koji su opitno upoznati sa delanjem molitve mogu da shvate o čemu je reč. A ako su deca sasvim gola i nemoćna. kraj tog ulaza.*95] i trud seže samo do ulaza.saopšten način kako se treba pažljivo moliti. potrebna nam je duhovna sila da bismo one koje smo želeli da uvedemo u svetinju svetih i pokažemo im Hrista. taj će se moliti i ustima. drugo je uvoditi um u dom srca. a to je očigledna i kod početnika neizbežna greška. Ako se na taj način vežbamo u molitvi. skriveno unutra u vama[97]. Lestvičnik se alegorijski izrazio o tome šta se dešava nakon što blagodat oseni molitvu.[98+ Potrudi se da uđeš u klet koja je u tebi i videćeš nebesku klet. mogli su da pribegavaju savetu monaha svi oni kojima je savet bio potreban. kakva može biti prelest? Jedino samo uvlačenje u rasejanost. koje može da ispuni i najstrože zahteve. i otuda prinositi tajanstvenu molitvu. Svetlost od Svetlosti Oca. a drugo je posredstvom uma biti nadzornik srca. no ona se može odmah ispraviti vraćanjem misli u reči. što se i vidi iz navedenih reči velikog učitelja monaha. u kojima je postojalo obilje živih sasuda blagodati. Paženje uma pri molitvi privlači srce da saoseća sa njim. O tome sveti pisac govori opet alegorijski i prikriveno u Pouci o pastiru[94]. Život. Zato je neko i rekao o toj navali: I bi preda mnom trud (i muka). koja je i napisala celu njegovu knjigu. Tu grešku uništava milost i pomoć Božija. kaže on. za koje je blaženi Jovan i napisao "Lestvicu". Tako je postupio sveti jer ga je vodila duhovna mudrost. da ih nosimo na ramenima dok ne prođu kroz ulazna vrata. koji počiva na njihovoj tajanstvenoj i skrivenoj trpezi . Ta zemlja je oblak slave Božije: čisti srcem će ući u nju da bi videli lice svog Gospoda i da bi njihove umove obasjala zraka Njegove svetlosti. Sve se to dešava pod vođstvom Božije blagodati. uz neprestani podvig. koji prinosi Hristu slovesne žrtve. Težnja ka drugom pre sticanja prvog je nekorisna. "često se obraćati srcu. kada se paženje pojačava. Prva i druga . Sunce koje sija u toj zemlji jeste svetlost Svete Trojice. u predvorju. molitvena tajna je prikrivena od radoznalosti i lakomislenosti u knjizi namenjenoj monasima. Šta više da poželimo? Ništa."*92+ Prema tome. a može biti i uzrok veoma velike štete. u njemu. i čim primetimo da ih narod potiskuje i stiska sa ciljem da im zabrani da uđu tamo gde žele . tokom paženja koje je molitva usvojila um silazi u srce radi najdubljeg svetog služenja. "Um koji se pribrano moli ograničava slobodu srcu. jer dobro znam da je tamo obično najveća navala i gužva. "Jedno je". časni oče. Druto proizilazi iz prvog. koji je živeo u vreme u kome je umno delanje procvetalo. ispunjenu Božijom silom i blagodaću. Vazduh koji udišu njeni stanovnici jeste Svesveti Duh. taj će napredovati u molitvi i zato će zadobiti molitvu uma i srca. Misaona zemlja čoveka čiste duše nalazi se unutra. dok ne uđoh u Svetilište Božije. Kada je izložio potpuno tačno učenje."*93+ Jedno je moliti se pažljivo. onda moramo da ih podignemo na ramena. u svoje vreme. radost i veselje te zemlje je Hristos. i umom. U tim blaženim vremenima."*96+ "Onaj koji želi da vidi Gospoda u sebi. i oslobodimo od namera naroda.

"*104] Na najveće strahopoštovanje pred molitvenom svetom službom srca opominje nas njen veličanstveni opis iznet u delima svetih otaca. tada se u njega nastanjuje sveti mir Svete Trojice. Ja znam koje izabrah. i svog srca. da što god zaištete od Oca u ime moje da vam da. daruje isceljenje i uvodi u svetilište. tada mudre devojke pale svoje svetiljke[102+ i likuju sa ženikom u svetoj ložnici pevajući jednodušno. jedinstveno po svojoj nepojmljivoj milosti. "Ko se moli ustima". Blago čoveku koji se nada u Njega. sa strahom Božijim. uvodio je svoje učenike u svetilište blagodatne molitve srca i u stanja koja ona stvara. Samo Gospod.*100] A kada je to tada? Tada kada dođe Gospod naš. pečati se riznica i više niko ne može da ukrade blago iz nje. i hvali Boga. da se pribijaš i uvek budeš uz ono što grkljan oseća. Pogruzi sebe u sebe od greha. koji prinosi i prima beskrvnu žrtvu. svi koji boluju od greha.[108] neprinuđeno. molitvi pokajanja.[101] Tada hromi ulazi u svetilište. I pobožnost i razboritost uče nas da prebivamo u pažljivoj molitvi. Pomoli se da to razumemo i dostignemo i obradujemo se u Isusu Hristu. gde se proliva časna krv jagnjeta. tiho: Okusite i vidite da je dobar Gospod. hodi i skače. Najpre treba da tvoriš Isusovu molitvu glasom. Pazi revnosno i razumno. i naći ćeš tamo stepenike kojima se možeš uspeti na nebo. Spasitelj onih koje se uzdaju u Njega. Ne izabraste vi mene . ruski podvižnik i asketski pisac. Tada molitva uma i srca počinje na mig. Lestvica prema Carstvu nebeskom je u tebi: ona je tajanstveno podignuta u tvojoj duši. Paženje i skrušen duh je ona klet koja je data grešnicima pokajnicima da bude njihovo pristanište. u hramu i na žrtveniku unutrašnjeg čoveka. zlato. hromi koji seđaše pred Krasnim vratima hrama bude udostojen da čuje radosni glas: Ustani i hodi. i sav njegov trud je uzaludan zato što Bog sluša um i revnost. nerazumnog naprezanja da uđemo u tajanstveno svetilište. poslušaj me. pred vratima hrama. i svog uma. u ime Njegovo. i jedino On. i kretnje tela koje prljaju čoveka. slepi i suvi . Ona je predvorje svetilišta. prelazi u naviku i dejstvuje u svako doba. jezikom i govorom.su jedno: jednim ulaskom stupićeš u obe. Posle toga moraš da se poučavaš umom. monah koji je dostigao najviši stepen duhovnog napredovanja. voljeni moj. kada. Tada se čovek budi iz sna nemara i neznanja. tada se molitva glasom prekida i ona počinje da se izgovara šapatom. u vreme koje samo On zna. gde se razležu jednodušna klicanja svetih anđela:Tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce. svom svojom snagom. na svakom mestu. samovoljnog.[103] tada prestaju i bitke. To strahopoštovanje i sama razboritost zahtevaju od nas da se odreknemo preuranjenog. pri svakom poslu. Čitamo sledeću njegovu pouku. tamjan i smirna. gubavi. datu nekom tihovatelju koji je bio pod njegovim rukovodstvom: "Jedino bezgrešni Bog.*105] da se izlije na njih milost i blagodat Božija. a ne Bogu. neprestano se obnavlja. svi koji čekaju da se voda zatalasa. Neka se saberu u tu Vitezdu svi moralno hromi. U nju ćemo se sklanjati i zaključavati od greha. Kada se usta. to jest ustima. "a za dušu ne haje i srce ne čuva.[107] Sasvim je dobar način obučavanja Isusovoj molitvi koji predlaže jeromonah Dorotej. neka učvrsti tvoju ljubav da služiš Njemu u svetosti i u pravdi u sve dane života svoga."*99+ Prepodobni Varsanufije.govori On svojim izabranicima . jezik i osećanja nasite glasno izgovarane molitve."[109] . sebi samome. gordog. neporočnog i bezazlenog. gde se prinosi ugojeno tele. naglas. taj veliki Arhijerej. tada pospanost uninija i lenjosti silazi sa očiju. taj se moli vazduhu. gde se prinose duhovne žrtve Bogu.[106] govori Spasitelj.nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod donosite. govori jeromonah. a ne mnogogovorljivost. Hoćeš li da se naučiš molitvi uma i srca? Ja ću te naučiti. Moliti se moramo svim svojim usrđem: iz svoje duše. Gospodu našem.rečju. Molitva uma ne dozvoljava nepribranim i nečistim mislima da uđu u unutrašnju klet.

ili više.*113] i iz reči svetog Grigorija Bogoslova: u teorijski život mogu da stupe jedino oni koji su savršeni po svojoj opitnosti (u delatnom životu). "pazi na sebe. "Ako želiš da prođeš duhovni život. neka zna da ga đavo hvata u svoje mreže i da je postao njegov sluga. sećaj se uvek prisustva Boga i Njegovog imena. "dobijaju jedino oni koji imaju unutrašnje delanje i koji bdiju nad svojim dušama. to jest razgovor sa Gospodom. što se može videti iz Svetog pisma: Blaženi čisti srcem.*110+ Upravo to znače reči proroka Isaije: Probudite se i pjevajte. uz veliko ispitivanje Svetog pisma i pod rukovodstvom iskusnog starca. njegova poslušnost bila je bespogovorna. i da učiš druge? Ćuti. "Blagodatne darove". siromaštvo istinsko i negramzivost pustinjačka. i pazi na svaku reč posebno. Dok sediš za trpezom ne gledaj koliko ko jede i ne osuđuj. srce smireno. jer je rosa svjetlosti Tvoja rosa. ako se takav može naći. Ni sa kim ne započinji razgovor. onda moramo da se vežbamo u sećanju na Boga i u neprestanoj molitvi Gospodu Isusu Hristu tako što ćemo govoriti umom: Gospode Isuse Hriste. U teorijski život treba stupati sa strahom i trepetom. to jest sabiraj um i sjedinjuj ga sa dušom. pa i samim poslušnicima početnicima. možeš li onda da rasuđuješ o nečemu drugom. koji počivate u prahu. Ako ne razumeš samog sebe. zašto onda da ideš po kelijama kod braće. dan-dva. ali ujedno pazi da ne osuđuješ one koji razgovaraju ili one koji se smeju. neprestano ćuti. trud revnostan. a onda istrajava na zahtevu da su pažljivi život i neprestana molitva neophodni svim monasima. a samim tim probija put ka teorijskom životu. narav krotka. onaj koji je drzak i gord se . delanje strpljivo. Šta god o tebi govorili. tada će ta molitva početi da teče u tebi bez prestanka i uvek će biti sa tobom.*115+ Ako smo istinski odlučili da služimo Bogu. skrušenog srca i smireno. ponašaj se kao da to nisi ni čuo. najpre odvraća od gordog stremljenja ka uzvišenim molitvenim stanjima. moraš početi od delatnog života pa tek onda preći na teorijski: bez delatnog života ne možeš ući u teorijski. po ranijem zajedničkom običaju u Sarovskoj pustinji. Isak Sirijski kaže da nema drugog načina da se . a ne istinsku želju. dakle. Ponavljamo: ako neko uobražava da će dostići uzvišeno stanje teorijskim životom. izgovaraj ovu molitvu samim umom."*114+ Starac. U teorijski život mogu da stupe jedino oni koji su se očistili od strasti i potpuno obučili u delatnom životu. U tom slučaju budi gluv i nem.oholo napreže da ga dostigne pre vremena.*111] A kada budeš imao u sebi tu duševnu hranu. Delatni život čisti od grešnih strasti i podiže na stepen delatnog savršenstva. pomiluj me grešnog. pomiluj me grešnog. odvojeno. neprestano moli rečima:Gospode Isuse Hriste. a ne drsko i samovoljno. "Tokom molitve" poučava starac. a onda mu zabranio da preuranjeno i nerazumno teži teorijskom životu i molitvi saobraznoj takvom životu. Sine Božiji. Zemlja povraća sjene.kaže Grigorije Sinait . Takvim vežbanjem možemo se približiti Bogu i sjediniti se sa Njim ako ne upadnemo u rasejanost i ako sačuvamo mirnu savest. duh milostiv. telo i duša čisti. Sine Božiji. usta ćutljiva. Pošto zbog svojih vrednosti nije tražio (uzvišeno duhovno stanje). Kada Gospod zagreje tvoje srce toplotom Svoje blagodati i kada te sjedini u jedan duh. naslađivaće te i hraniti. poučio ga vežbanju u molitvi koja priliči delatnom životu. Kao primer može da ti posluži Stefan Novi: njegova molitva je bila neprestana."*112+ Starac je ovu pouku dao monahu početniku koji provodi život u manastirskim trudovima. Zapaženo je da usmerenje koje monah primi pri stupanju u manastir najčešće ostaje preovlađujuće u njemu tokom celog njegovog života. već pazi na sebe i hrani dušu molitvom.Blaženi starac jeromonah Serafim Sarovski zavetuje početnika da se. devstvenost neporočna. Na početku. a nalazi satansku. jer će Boga vidjeti. potvrđuje Serafim. čak i kada te neki brat pozove? Zaista ti kažem da praznoslovlje nije ništa drugo do lenjost.

ništa ne slušaj naročito brižno. nalazi. i koji kuca.govori on ."[116+ Monasima i poslušnicima koji se dragovoljno zanimaju Isusovom molitvom. i vaseljenska Crkva smatra da on jeste takav. i kada ideš. da ocima i braći koje sretne ukazuje poštovanje naklonima. Način svetog Jovana je veoma podesan i pri vežbanju u Isusovoj molitvi i pri kelijnom čitanju molitava. kucaj dugotrpljenjem: jer. kao u svoje forme. posebno na početku. da bi um uspevao da se smešta u reči. ne govori i ne misli o njima. da ne sudi. I kada razgovaraš.*117] Duge molitve u manastiru su veoma prikladne za privikavanje početnika na Isusovu molitvu. svaki koji ište. uma i srca. treba upravljati pogled u svete monahe. tako i onima koji žive u svetu. da ne gleda pažljivo u njih. Sveti Jovan pripada najstarijim i najvećim učiteljima monaštva. "Išti suzama" . ovako razmišlja o molitvi: "Neprestana molitva se sastoji u neprestanom prizivanju imena Božijeg. po dušu štetno. Ako provodiš pažljivi život. slušaj kao da si u prolazu. Ako već prisustvuje molitvama. onda ne gledaj ni na šta uporno i dugo. Taj način i ne može biti odbačen: odbaciti ovaj način moljenja značilo bi odbaciti iz molitve paženje. a ujedno ćeš se neprimetno i postepeno obučiti u molitvi uma. Sveti Kalist. i da ih otvaraju jedino onda kada osete da su ih san i dremanje opteretili. savetuje on. zašto da dozvoli svojim mislima da besplodno lutaju kuda stignu i nanose štetu duši? A to se ne može izbeći ako um nije privezan za nešto. mnogo bolje ćeš paziti na ono što se čita i poje u crkvi. uspešno i bogougodno mole. a sve zato da bi tvoje sećanje i tvoja sila paženja uvek bili slobodni."traži poslušnošću. sposobni i spremni da prime božanske utiske.*119] Opit je odmah pokazao da ovaj način moljenja. Sav se predaj Isusovoj molitvi: ona će zadržati um da ne luta. Molitva bez paženja je mrtva! Takva molitva je beskorisno. dublji. a u cilju najlakšeg izbegavanja rasejanosti i očuvanja pribranosti tokom molitve. po slogovima. otvoriće mu se". patrijarh konstantinopoljski. jer i to čuva od rasejanosti i podstiče na molitvu.*118+ zato što takvo gledanje neizbežno ostavlja u duši neki utisak koji će izazivati rasejanost tako što će privlačiti pažnju na sebe i odvlačiti od molitve. i kada nešto . čak i pri čitanju Pisma i otačkih knjiga. zbog kojih glava postaje puna praznih i sujetnih pomisli i sećanja. gledaj kao da nisi ni video. svima koji iskreno žele da se nelicemerno. i koji traži. manje ili više. A tada. Jedina razlika je u tome što je sveti Jovan Lestvičnik jasnije i određenije izložio svoj način. a bez paženja molitva nije molitva. daleki od utisaka sveta. Onome koji želi da provodi pažljivi život Serafim zapoveda da ne obraća pažnju na glasove sa strane. Ako se pažnja umnoži i pojača tokom molitve. kako onima koji žive u manastiru. taj je stekao molitvu usta. to ne možemo dostići pri brzom čitanju. i uvereni u to. postaćeš znatno usredsređeniji. na ovaj način. neizostavno će se pojaviti način moljenja koji predlaže sveti Jovan Lestvičnik.približimo Bogu osim kroz Neprestanu molitvu. kao na živi sasud Svetog Duha: na osnovu toga. Serafim savetuje da tokom molitve u crkvi zatvore oči. Tom načinu moramo se priučavati kao da čitamo lagano. kasniji sveti pisci se pozivaju na njega kao na najpouzdanijeg učitelja. zapoveda da ne obraća pažnju na ono što rade drugi. zapoveda da izbegava raspravljanja. Onaj ko se priučio takvom načinu. prima. i kada sediš. svojstvenu svakome koji provodi delatni život. da se ponaša kao stranac. mi predlažemo njegov način ljubljenim ocima i braći. Način koji je predložio jeromonah Dorotej i način koji je predložio starac Serafim očigledno su isti kao i način koji je preložio sveti Jovan Lestvičnik. za Boga uvredljivo praznoslovlje! Onaj ko se pažljivo moli neizostavno se moli. zahteva da reči izgovaramo lagano. bez reči.

"*123] Prepodobni otac je tako razmišljao i poučavao brata baš zato što je bio u velikom molitvenom napredovanju. neočekivano i jedino po svojoj milosti. Dar se daje onome ko se smirio i ponizio pred veličinom dara. Pažljiva molitva glasom je ujedno i molitva uma i molitva srca. rekao: Prinosimo Bogu žrtvu hvale. on dovršava i .naprotiv. uzvišenog napredovanja . da da dar onima što ne očekuju dara. tojest. po zapovesti Pisma: Molite se bez prestanka. Našim ubogim slovom ne skrećemo i ne udaljavamo naše ljubljene oce i braću od molitvenog. moliti se moramo ustima. Ne ostavljaj takođe ni čitanje. i kada se baviš bilo čim drugim. i kada jedeš. Odvraćanje od preuranjenog. ili u društvu sa drugima. donekle se moliti ustima. pokazujući da su usta potrebna. zabranjuje se ta težnja. i zato što čovek gordo misli da je sposoban za blagodatnu molitvu i da je dostojan nje.*121] I apostol je. Malo jedno. Naši savršeni oci nisu imali određena pravila. zabranjuje se ta težnja zato što je njen uzrok neznanje ili nedovoljno znanje. već ponekad možda oseća i odvratnost prema njoj. da proglasi nedostojne dostojnima.[120] Tako propadaju neprijateljevi napadi na nas. drskog delovanja daje se upravo zato da bi se neizrecivo bogatstvo molitve srca dobilo u svoje vreme. Molitva je savršena onda kada je izgovaramo Bogu a naš um pri tome ne skreće u rasejanost. već delaj onoliko koliko ti Gospod daje. taj je ne jede sa nasladom. onima koji su osudili sebe na večne kazne i tamnice pakla. moraš uvek i na svakom mestu da prizivaš ime Božije. Ako se ko nalazi na trgu. i uvek moramo gledati dole da bismo se sačuvali od rasejanosti i od neprijateljskih mreža. u velikoj meri čuva um od rasejanosti. treba vremena i za to da bismo ispitivali i čuvali svoje pomisli. A kada život stigne. kao i oni. ni unutrašnju molitvu.radiš. koja svakog časa vreba da ga pokrade. Tako je i u našem slučaju. nemaju počinka ni danju ni noću od božanske ljubavi koja ih pokreće i zbog koje se bez prestanka i nezasito hrane slavoslovljenjem Boga. Život će sijati onoliko koliki je stepen umrtvljavanja.*122] Jeromonahu koji ga je pitao kako se moramo moliti prepodobni Varsanufije Veliki je odgovorio: "Moramo se donekle vežbati u psalmopojanju. zabranjuje se ta težnja zato što se blagodatna molitva ne može otkriti u sebi isključivo sopstvenim naporima. da ne bi sprečavala Božiju blagost da se nekada smiluje nad nama. Moliti se m<l>amo srcem. dar se daje onome ko se odrekao svoje volje i prepustio se Božijoj volji. i uopšte svih molitava. i usta moja kazivaće hvalu Tvoju. U psalmopojanju i u molitvi ustima ne sputavaj sebe. Molitvu i psalmopojanje moramo činiti i umom i ustima. i o hrani starali. taj jede mnogo i sa naslađivanjem. i neka. želimo od sveg srca da napreduju. Molitva glasom je preko potrebna baš onda kada neprijatelj pojača svoj napad. Ko za trpezom ima mnogo raznih jela. čak su se.i tako ćeš dan provesti ugađajući Bogu. pogrešnog. a sve su to činili sa strahom Božijim. kada se sve čovekove misli i osećanja sabiraju u jedno moljenje. vatrena težnja da se u sebi otkrije blagodatna molitva srca. kada oseti da naša volja slabi i da nastupa pomračenje uma. već su tokom celog dana izvršavali svoje pravilo: malo su se vežbali u psalmopojanju. a ko svaki dan uzima jednu te istu hranu. kako govori prorok David: Gospode. plod usana koje ispovedaju Ime njegovo". malo drugo . taj ne mora da se moli ustima već samo mislima. kada smo sami. koja pomahnitalo navaljuje na vrata tajanstvenog Božijeg hrama. Moramo čuvati oči. otvori usne moje. malo su ustima čitali molitve. dar se daje onome ko stišava i umrtvljava u sebi telo i krv. Neka svi monasi budu slični anđelima i arhanđelima. malo su ispitivali pomisli. povrh toga. koji jevanđelskim zapovestima obuzdava i umrtvljava u sebi telesno mudrovanje. Opit će naučiti svakoga ko se vežba u molitvi da tiho izgovaranje Isusove molitve. Zabranjuje se nerazumna.

koje vode u samoobmanu. doneti i rod". Brate! Ako tvoje srce ne bude danju i noću stradanjem tražilo Gospoda. vraća svetlost odeždama isprljanim pri robovanju varvarima. u ime Oca i Sina i Svetog Duha."*137+ Ove reči pripadaju sinajskoj svetiljci. ona je paženje na sebe koje.zaključuje dobrovoljno započeto umrtvljavanje. Pažljiva i smirena molitva donosi duhovno dejstvo i duhovnu toplotu. moliću se i ja da ti Bog daruje tu budnost. sa paženjem. ulaže mržnju prema odvratnim strvinama kojima se varvari hrane. on je obnovio molitvu. tada je oganj sišao u odaju duše. neobično uporni tražitelji uzvišenog molitvenog stanja.[124+ Taj pečat se veoma teško skida . Učitelj molitve je Bog.najčešće se i ne može skinuti. rekli su oci. Zašto? Zato što gordost i uobraženost. darovaće blagodatnu molitvu onome ko je sebe pažljivom molitvom očistio i pripremio. Slično se desilo i sa prepodobnim Maksimo Kapsokalivitom. ona je čuvanje uma. Upravo ta žrtva. progoni san slabosti i nemara. o kojoj je proroku otkriveno da ona čisti grehove i uzima bezakonja. i Bog će ti dati da ih uvek imaš.*136] "Čim je oganj došao u srce.*131] Zajedno sa tobom.[129] Brate! Izmoli blagost Onoga koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. ulaže želju za nasićenjem velikom žrtvom koju je prineo naš veliki Arhijerej. Neoprezni. ona Njime diše. koji im i sledi po odredbama duhovnog zakona.*126+ Onome ko se moli skrušenog duha. "Od svoje mladosti". A taj oganj se stiče težnjom ka Bogu.*128+ Ako hoćeš da se izbaviš iz zaborava i robovanja. po sili mojoj." Tako je duhovnu budnost odredio sveti Isihije Jerusalimski. istinska molitva je dar Božiji. uredio i učvrstio. ona će te naučiti istini. A ako ostaviš sve ostalo i zauzmeš se time. A kada je ona ustala i uznela se na nebo. jer On daje blagodat svima koji je traže sa trudom i usrđem. kada Bog zapovedi. ne daju mu da dopre do svesti o svom žalosnom opštenju sa demonima.[132+ oprašta onima koji plaču. dostignućeš ono stanje koje Pismo određuje rečima: Otpočinite i poznajte da sam ja Bog.[135+ I ostali oci se slažu sa njime. uz Božiju pomoć potpuno izbavlja čoveka od grešnih dela i strasnih pomisli i reči. Očigledno je da sveti govori na osnovu svog blaženog iskustva. daleko od svake pomisli. poveravao je on prepodobnom . a to dvoje oživljava srce. onda ne možeš napredovati. a sam zaborav nastaje zbog nemara. ne daju čoveku da vidi nepravilnosti i opasnosti svog položaja. Sina Božijeg i Boga.[125+ Najpre stiči pažljivu molitvu: a Bog. "da bolnim srcem zadobiješ toplinu i molitvu. Ona prosvetljuje oči. govore veliki podvižnici i učitelji molitve. to možeš dostići jedino ako stekneš u sebi duhovni oganj: zaborav i robovanje iščezavaju jedino od njegove toplote. uvek i bez prekida i neprestano priziva Isusa Hrista. a kasnije ćeš. a ni o činjenici da im jadno. na jevanđelskim zapovestima u svoje vreme utemeljio. krotkima daje milost. ispravlja um. Jovanu Lestvičniku. "Zaodeni se najpre lišćem. "Potrudi se". Čim dođe. svemilostivi Bog. gospodar neba i zemlje. sa strahom Božijim. tome sam Bog daje postepeno napredovanje u molitvi. postaje hram blagodatne molitve*127] i riznica duhovnih darova. neprestano. Duhovna budnost je tihovanje srca. Oživljeno srce privlači sebi um. Njemu se ispoveda. koja. došao je na zemlju da bi spustio na nju taj oganj. vraća sjaj oružju zarđalom na zemlji lenjosti. vođeni gordošću i samovoljom. Zaborav ih izgoni. Gospod. kada traje dugo i usrdno. koje ona donosi po samoj svojoj prirodi. u opštenje sa demonima i u robovanje njima. uvek budu obeleženi pečatom odbačenosti. Njime hrabro ustaje na neprijatelje. ubistveno robuje."*134] "Duhovna budnost ili trezvenost je duhovna umetnost.*133] pojavljuje se u dostojnima i kroz nju oni nasleđuju večni život.*130] da bi ti On darovao duhovnu budnost koja pali duhovni oganj.

Pristupio sam njenoj ikoni. "jedne spaljuje zato što nisu dovoljno čisti. Učenje o molitvi u otačkim knjigama koje su do nas došle jeste izloženo i celovito i jasno. a telesnom molitvom molitva koju čovek tvori sopstvenim naporom.[138]Blagodatna molitva se pojavila iznenada. po običaju. Mnogi tu teškoću nisu shvatili zato što su površno čitali dela svetih otaca. i površno se upoznali sa predloženim delanjima. i čovek ulazi na vrata Božijeg svetilišta. bez vidljivog sadejstva blagodati. smirene. već je nasladila i orosila moju dušu i pobudila u njoj umiljenje. Neophodna je molitva druge vrste. Lek je sam po sebi lekovit. osećamo potrebu da malo pripremimo čitaoca. kao dar od Boga. Majku Božiju. a druge. nalazimo u veoma teškom položaju kada treba da odaberemo ona delanja i stanja koja nama odgovaraju. Neizrecivo je srećan onaj koji ovu teškoću shvati i oseti. Pre prelaska na opisivanje onog načina koji sveti oci predlažu skoro isključivo tihovateljima. Jedan te isti oganj naziva se i ognjem koji spaljuje i svetlošću koja obasjava. ne upozna dobro sa onim što piše u lekarskim knjigama. ali se mi. Od tada se molitva nikada nije prekidala u mom srcu". u kojima su izneta razna delanja i stanja početnika. "Sveti i nadnebesni oganj". Obilno pojavljivanje duhovnog ognja u srcu. naprotiv. i to ona koja nije opržila unutrašnjost. A oni koji odlaze sa molitve bez ijednoga od ova dva dejstva molili su se u stvari telesno. imam neprestano u sebi. neprestane molitve. govori sveti Jovan Lestvičnik.[142+ Čime blagodatna molitva obeležava svoj dolazak? Svoj dolazak ona obeležava natprirodnim plačem. i moj um je počeo da se naslađuje sećanjem na mog Isusa i Majku Božiju. i molio sam joj se sa suzama da mi da blagodat molitve uma. i sećanjem da Njega. zbog našeg neznanja. pred tim knjigama. pa su onda primili na sebe delanje koje njima nije svojstveno i tako naneli sebi štetu. a ne duhovno. kako tvrdi isti taj Jovan Lestvičnik.Grigoriju Sinaitu. svog srca. Stoga jedni odlaze sa molitve kao da izlaze iz užarene peći. ali taj izbor može biti poguban.[139+ No pre toga njemu je bio poslan Božiji dar pokajanja. potpuno nepoznatih i nesvojstvenih telesnom i duševnom stanju. napisanom za veoma naprednog . budući da nema lekara. Gospoda Isusa. Ako je bolesnik lakomislen. opisao je zatvornik Grigorije Zadonski na osnovu sopstvenog opita. a drugi izlaze obasjani svetlošću i obučeni u dvostruku odeću. duša prepodobnog bila je pripremljena za dobijanje dara molitve posredstvom revnosne. i najednom sam osetio da je u moje grudi upala toplota. U svom delu. počeo da celivam njen lik sa strahopoštovanjem. koji je unapred očistio srce za ljubav. Dela svetih otaca možemo uporediti sa apotekom: u njoj ima mnogo lekova. neočekivano. i ako se uzda u samog sebe. Jednom prilikom došao sam. i osećaju da su se rasteretili od neke prljavštine i veštastva. srednjih i savršenih. U položaj sličan položaju tih bolesnika dovedeni smo i mi zato što nemamo duhovne rukovodioce koji bi nas vodili kroz dela svetih otaca o tajnom dejstvu molitve srca i o njenim posledicama. ali bolesniku neupućenom u veštinu lečenja i bez rukovodstva lekara biće veoma teško da izabere lek za svoju bolest. u Njen hram i revnosno sam joj se molio za to. odeću smirenja i radosti. on će na brzinu doneti odluku da sam izabere i uzima lek. "imao sam veliku veru u moju Gospođu. Blagodatna molitva nije ostala u prepodobnom bez svojih uobičajenih posledica. pažljive. lek može biti i nekoristan. u neiskazivom ispovedanju. ognja božanske ljubavi. dar koji je dejstvovao kao oganj i istrebio sve što pogani dvorište svetog i silnog Gospoda. Od tada je moje srce počelo da prebiva u molitvi.*140] a samo telo bacio u iznemoglost."[141] Duhovnom molitvom nazvana je ovde molitva koju pokreće Božija blagodat. ali i veoma štetan. i ako se još. da bi u svoje vreme bila darovana blagodatna molitva. prosvećuje zato što su dostigli savršenstvo.

[143] sveti Grigorije Sinait govori: "Jedna stvar je tihovanje. Magla i gusti oblaci su skrili nebeska svetila. za to je. Svako ko živi onaj život na koji je prizvan biće spasen.tajanstvenog. pipajući. o molitvi uma. To učenje Malpat nije razumeo kako valja. Zato se tim putem mora ići sasvim lagano. delatno upozna ono što je teorijski upoznavao čitanjem i. neka se potpuno sakrije od sveta u pobožni život i otide i sve što ima proda i kupi polje ono*146] na kome je skriveno spasenje i savršenstvo. o čistoti duše.tihovatelja Longina. budući da ne nalazi rukovodioca. a uobraženost koja je obuzela nesrećnikovu dušu učinila je tu dušu nepristupnom za pokajanje. zbog siromaštva duhom. Jedan sveti monah je pričao da je dvadeset godina izučavao dela svetih otaca i da je pri tome vodio uobičajeni monaški život u opštežiću. možemo se prihvatati i onih delanja koja vode savršenstvu. na načine za koje nisu ni sazreli ni sposobni. sveto. pa je."[144] Sveti oci opominju da su mnogi obmanuli sami sebe i ozledili svoj um upravo zato što su se od samog početka molili nepravilno. preuzeo na sebe izuzetno strogi podvig da prebiva u zatvoru. iz onoga što mu je samo to vreme omogućavalo.propada. znalo se da je put unutrašnjeg monaštva . Veoma veliku štetu nanosi i samo čitanje otačkih knjiga ako taj koji čita ne razume to što čita. možemo primećivati i razumevati duhovno.a onda propao zato što je to učenje nepravilno primenio u svom delovanju. I dok su sijala nebrojena svetila. veseljima i nasladama. onda on napreduje neuporedivo sporije nego pod vođstvom duhonosnog učitelja. molitvenog samovanja i tihovanja uma u srcu . a druta opštežiće. Zbog slabih se i bojim da pišem. Ovo je rečeno da nas opomene. uz veliki oprez.okružen opasnostima: taj put je tim opasniji kada nastupi tamna noć. Da bismo izveli taj podvig. kada vidim da živiš među njima. moramo odbaciti same sebe. neka se duhovno raduje zato što je dobio suštinski korisno znanje. a sve u nadi daće dostići ono uzvišeno duhovno stanje o kome je čuo od Velikog Antonija. tajanstveno učenje Duha. Nakon temeljnog izučavanja Pisma. Posledica toga bila je užasna samoobmana. moramo ostaviti životne brige. Propao je u vreme u kojem je.*145+ Kakav žalostan događaj! Kakva žalosna pojava! Učenik velikog svetitelja je čuo učenje najvećeg među svetima. On je bio učenik prepodobnog Julijana. veliku štetu nanosi i opštenje sa najvećim ugodnicima Božijim ako taj koji sluša njihovo sveto učenje ne razume to što sluša. verovatno. to jest u Svetom pismu i delima svetih otaca.a samim tim i za isceljenje: Malpat je osnivač i glava jeresi evhita. jer svako ko zbog slušanja ili učenja prolazi kroz preteški podvig molitve . To se desilo sirijskom monahu Malpatu. Izučavanje otačkih knjiga koje je Božiji promisao dao savremenom monaštvu da mu služe kao moralno rukovodstvo ni u kom slučaju nije neznačajan podvig. nakon tih dvadeset godina odlučio je da delatno upozna duboko monaško delanje. dakle. sposobnih da rukovode i isceljuju. Veliki poduhvat doneo je veliku prelest. uz odgovarajuću delatnost. koje je video i osetio u Velikom Antoniju. bez izlaženja. da. a saobrazno stepenu očišćenja.[147+ Ako je čitanje ono što vodi monaha. izmoljavajući neprestano Božiju pomoć molitvom i plačem. dakle iz beseda sa ocima koji su napredovali. upravo zato što je bilo mnogo svetih. bilo veoma malo onih koji su propali od prelesti. moramo imati čistotu uma i srca. . ili neko drugi pod Njegovim uticajem. Ako želimo temeljno da izučimo Pismo. o viđenju. jer jedino pomoću nje. potrebno dosta vremena. Malpat je posetio prepodobnog Antonija Velikog i bio udostojen da čuje od njega najuzvišenije učenje o monaškom životu: o samoumrtvljavanju. moramo živeti po jevanđelskim zapovestima. da i ne govorim o zabavama. Onaj ko je saznao da je u današnjem vremenu blago spasenja i hrišćanskog savršenstva sakriveno u rečima koje je izgovorio Sveti Duh. Prateći starca. ponet materijalnim žarom.

knjigom koja govori o visokim. Sa takvim stavom o otačkim knjigama. Okrenimo se knjizi onog svetog oca koji je po umerenosti svog napredovanja najbliži našem stanju. To znači da treba disati veoma tiho. u položaju tišine. i cela knjiga je namenjena monasima već spremnim za tihovanje. "no sva su ona posebna. umesto bilo kakve misli. Opit pokazuje da je za slabe držanje uma u srcu veoma teško i neprikladno. saobrazno svom uređenju i svojoj delatnosti. A kada neko zadobije blagodat. Bez ovoga duhovno dejstvo ne može se pojaviti u nama: ono se pojavljuje tada kada utihnu sve kretnje i navale krvi. po mogućnosti. zadržavamo disanje. i ležeći. i sedeći. pa su zahvaljujući svom duhovnom napredovanju prešli sa telesnog podviga na duševni. izvan svih pomisli. veseli se i postaje pribrano. Na to moramo obratiti posebnu pažnju. Ne treba smetati s uma da je ovde reč o delanju monaha koji su uverljivim telesnim podvigom doveli svoje telesne želje u potrebni red. veoma je dobro da taj način sjedinimo sa načinom svetog Jovana Lestvičnika. i da. Prepodobni Nil zapoveda da zatvaramo um u srce. Ne zanosimo se i ne oduševljavajmo se knjigom koju je napisao gotovo sam zanos. predlažemo monahu koji želi da upozna unutrašnji molitveni podvig da prva njegova lektira budu pouke Serafima Sarovskog. Ta knjiga. Nakon izučavanja ovih dela može se preći na knjigu prepodobnog Nila Sorskog. jeste mala."*148+ Da bismo se priučili načinu moljenja prepodobnog Nila Sorskog. Tako je izložen i način vežbanja u Isusovoj molitvi. Ona može. govori sveti Nil. znatno pomaže da dovedemo sebe u stanje tišine i da saberemo um da ne luta. nama potpuno nesvojstvenim delanjima i stanjima. shimonaha Vasilija. kao vrtove. neprestano gledamo u dubinu srca i govorimo: Gospode Isuse Hriste. jasno i sasvim dovoljno. Ona je sadržana u držanju uma u srcu. On zapoveda da. zato što u toj molitvi nije presudno važan podvig tela nego podvig duha. to jest nečesto i lagano disanje. pobožnosti i straha Božijeg. ni o duhovnom. i da se molimo sasvim lagano. spolja gledano. dok je čitamo. Opit će nas brzo naučiti da zadržavanje disanja. da disanje ne bude često. Sine Božiji. da raspali našu maštu. Važno je da telo zauzima onaj položaj koji pruža duhu svu slobodu za ono dejstvo koje je njemu svojstveno. baš zato što mu blagodat daje utehu. taj plod dejstva blagodati. prvenstveno na prepodobnog Grigorija Sinaita. kao i sam taj način. ona napaja dušu. molitva srca je izvor svih blaga. Svetost ovih ličnosti i pravilnost njihovog učenja su nesumnjivi. U predavanju svog načina prepodobni Nil se poziva na mnoge oce istočne i vaseljenske Crkve. nemoćni mogu da se mole i ležeći. Uopšte. oni krepkog zdravlja i snage mogu se moliti stojeći i sedeći. dela Pajsija Njameckog i dela njegovog prijatelja. "Postoji celo mnoštvo vrlinskih delanja".Svaki svetitelj je napisao svoja dela iz svog blagodatnog uređenja. i iz svoje delatnosti. Sve je u njoj izloženo neobično jednostavno. No nisu početnici jedini kojima je molitva srca teška: ona je teška i za one koji se dugo trude i još nisu primili i zadržali u srcu molitvenu sladost. . a telo i dušu treba držati u mirnom položaju. on se tada moli bez truda i sa ljubavlju. Teško je naći pitanje o umnom delanju koje ona nije rešila. sve kretnje krvi treba zadržavati. pomiluj me grešnog. može da nam naškodi time što će nam saopštiti da treba da poznamo i poželimo za nas preuranjene i nemoguće podvige. Možemo se moliti i stojeći. čak ni o korisnom. da sebi ne dopuštamo da mislimo o bilo čemu grešnom i sujetnom. ali je duhovno neobično velika. tada ono privlači um sebi. Prepodobni Nil zapoveda da ćutimo mislima. Kada počne dejstvo molitve. Uostalom. i krajnje je teška za one koji se još nisu obučili za nju.

Nepokolebivo i revnosno trpi bolove u ramenima. moljenja umom i stalnog udubljivanja uma u srce. Tada on ne primorava sebe na molitvu ustima i ne jača. nama danas daleka. Kada se um privikne na delanje. da glas ne bi pomutio osećanja i pažnju uma i tako omeo molitvu."[151+ Pod početnicima ovde se podrazumevaju početnici u tihovanju. i uveče nemoj da ti počivaju ruke. Način moljenja koji predlaže Sinait i način koji predlaže Nil gotovo su potpuno isti: prepodobni Nil iznosi učenje o molitvi na osnovu onoga što je čitao i učio iz Opgaitove knjige o molitvi. a tako prekidana molitva ne bi lišila onog časa u kome bi mogla biti uslišena: Jer ne znaš šta će biti bolje."[150+ U svome učenju o tome da treba zadržavati disanje Sinait se poziva na prepodobnog Isaiju Otšelnika. s tim što sveti Grigorije govori o njemu tako što ima u vidu određenu meru napredovanja. Onaj ko se revnosno moli na način koji predlaže Jovan Lestvičnik. valja se moliti bezglasno i pribrano. Zadržavaj donekle i disanje. "onda se potrudimo da jedino što imamo bude dejstvo srca. savij se u bolni položaj. jednostavno zato što je taj podvig težak. Uza sve to. ponekad treba čak i da legne. ali nisu tako razumljiva i jasna kao dela prepodobnog Nila Sorskog. zato što je potpuno zadovoljan molitvom uma. to jest molitve. U suštini. on napreduje i dobija od Duha snagu da se moli krepko i na sve načine."*152+ Predlažući povremeno moljenje i ustima. u svoje vreme. vođenim prilikom posete Istoku. a drugi samim umom: ja predlažem i jedno i drugo. A tvoje sedenje mora da protekne u trpljenju radi ispunjenja zaveta. ovo ili ono. i traži u srcu Gospoda: Carstvo nebesko naslediće oni koji sebe primoravaju. cela knjiga prepodobnog Grigorija Sinaita je za poučavanje tihovatelja.ako se tvoje srce otvorilo i prizivaj u pomoć Gospoda Isusa. a na kraju je slično miomirisnoj svetlosti. Tada molitva donosi značajno smirenje i skrušenost zato što molitva u početnicima jeste stalno pokretno umno dejstvo Svetog Duha. Na drugom mestu sveti Sinait kaže: "Jedni učitelji molitve predlažu da se molimo ustima. govori Sinait. da se stalna. kao što i u molitvi moraš biti istrajan.*149] Od jutra. "Ako želimo da nepogrešivo nađemo istinu. Prorok ovako govori: 'Spopašće nas bolovi kao porodilju. Postarajmo se da u srcu bude delotvorno jedino dejstvo molitve. pomiluj me. i nikako ne dopuštajmo mašti da bude slobodna. "Na molitvi tihovatelj mora većinom da sedi. a i onoga kome je knjiga napisana. visoku pedalj. zato što prelesti. to je jedan te isti način. pozivajući se na premudrog Solomona . pa sa velikim bolom u grudima. svedi um iz glave u srce i drži ga u njemu. a i na osnovu razgovora sa Sinaitovim učenicima. "Izjutra sij" .*153+ i ne treba odmah da ustaješ čim kloneš duhom zbog velikih bolova. Nekada um klone i nema snage za molitvu. sveti Grigorije sjedinjuje svoj način sa načinom svetog Jovana Lestvičnika. ramenima i vratu neprestano moli umom ili dušom: Gospode Isuse Hriste. ne dozvoljavajmo mašti da ona izobrazi lik nekog svetog ili pak samu svetlost. Božiju i čovečiju. raspaljuje dušu na neizrecivu ljubav. zatim shvatanja tog vremena o raznim stvarima. naročito na početku podviga."sjeme svoje. jer ono zagreva i veseli um. potpuno nevidljivo. često i u glavi. da bi se telo malo odmorilo. a naročito duhovna naprednost pisca knjige. Razlozi za to su način izlaganja. U početku je todejstvo slično ognju koji izbija iz srca. nekada i usta klonu: zato se moramo moliti i jednim i drugim. dostići ono molitveno stanje o kome govori Sinait. Jovana Lestvičnika i Simeona Novog Bogoslova. i ustima i umom. Carstvo . i da je poznamo".Dela prepodobnog Grigorija Sinaita imaju punu duhovnu vrednost. Potpuno je opravdano i praktično Sinaitovo mišljenje da trpljenje mora posebno da doprinosi molitvi. čim sedneš na stoličicu. da disanje ne bi bilo nepažljivo.'[154] Obori glavu k zemlji i um sabiraj u srce . obično prelešćuju um neiskusnih takvim lažnim maštanjima.govori prepodobni Grigorije. taj će.

' Ako. oni ostaju nepričasnici čistote i Svetog Duha. trudi se trpeći bol.i skruših sedo kraja. koji svode naš duh u dubinu saznanja o svom siromaštvu i . a i izgleda. Kada se srce ispoveda Gospodu u svojoj grešnosti i u svom jadnom stanju.*158] Pod rečima: s naporom razumej telesno trpljenje bola u svemu. i nema isceljenja telu mome. odbacivši težinu trpljenja bolova. Trpljenje i ostajanje u svakom delanju su roditelji duševnih i telesnih bolova. Jer se slabine moje ispuniše porugama. nema sumnje. plač duha. i ako ne utvrdimo srce u bolu. srce postaje toliko skrušeno da to izaziva u telu stradanja i bolove. a ne preuranjeno. već i pažljivo čitanje dubokih otačkih spisa o molitvi. Stradanje duha prenosi se srcu i telu samim tim što su i srce i telo neraskidivo povezani sa duhom i prirodno i nužno učestvuju u stanjima duha. strahom Božijim i oprezom. Čim je zapovedio da usredsređujemo um u srce. To znači: sjedinjenje uma i srca je dar Božije blagodati. Oni čije delanje odlikuje nemar i slabost očito misle da se mnogo trude. i ne po sudu samog podvižnika. "ni telesno ni duhovno.svi su ti podvizi lažni i nekorisni. ako nemamo i srce koje trpi bol . jer Carstvo nebesko se s naporom osvaja. toliko veliko da joj i pripremljeni monasi moraju pristupati sa velikom pobožnošću.*157+ ali ljudi snažnog telesnog sastava neizostavno moraju da pritesne svoje telo: ako ne pritesne svoje telo. misleći da ćemo biti nešto zato što smo u beskorisnoj pustinji i što u njoj slabo tihujemo. "Nijedno delanje" govori prepodobni Grigorije. Postradah . već ćemo se samo (a to je dostojno sažaljenja i smeha) hvaliti. i daje se u svoje vreme. zbog osećaja robovanja palim duhovima."*156] Pod bolovima se ovde podrazumevaju pre svega skrušenost duha.nebesko zadobijaju[155] samo oni koji sebe primoravaju i znaju da se ono s naporom osvaja. mi potvrđujemo da bolove u glavi ne stvara samo tvorenje molitve uma. telesnom i duševnom razumu.'*159] Posvedočuje to i veliki Jefrem. dakle zbog grešnosti. i zabranjuju je monasima početnicima i mirjanima zato što je za nju neophodno veliko pripremno obučavanje. taj i ne zna da stradanja i bolovi postoje i da mogu da postoje. kako si čuo. okusiti ceo plod. savdan postiđen hodih. muž opitni u molitvenom podvigu . Mnogi su mnogo godina delali ili delaju ne trpeći bol. Zbog onoga što molitva otkriva.[162] U učenju svetog Grigorija o molitvi primetna je njegova osobenost: on upravlja um da se usredsređuje u srce. po Božijem sudu. podnošenje bolova i stradanje zbog osećaja svoje grešnosti. prepodobni je dodao: Ako se tvoje srce otvorilo. Kada budemo odlazili iz ovog života. Svedok toga je onaj koji govori: 'Koliko god velike podvige činili u svom životu. tada se telo raspinje. zato što on nije upoznat sa opitima monaškog života. da bi uklonio od sebe bolove sujetnih trudova. rikah od uzdisanja srca moga. dok nemoćni imaju tu žalost zbog samog osećanja i saznanja nemoći. Gospod je ukazao da se istinska revnost sastoji u trpljenju tih i njima sličnih bolova. u kome nema trpljenja bola ili truda nikada ne donosi ploda onome koji prolazi kroz njega. po proroku.[160+ naša bedra ne iznemažu iscrpljena u podvigu posta. kada govori: 'Trudi se. onda nećemo roditi Duha spasenja na zemlji srca."[161+ Učenje prepodobnog Sinaita o trpljenju bola i o tome da ono prati istinsko tihovateljevo delanje molitve uma može izgledati čudno. Sveti oci to nazivaju umetnošću tvorenja molitve. zbog osećaja večne smrti. ali pošto se trude bez bola i toplog usrđa srca. Kod ljudi slabog tela skrušenost duha i plač potpuno zamenjuju telesni trud.govori David. Dar pažljive molitve obično prethodi naročitim nevoljama i duševnim potresima. a onaj ko ne poznaje molitveni podvig. ali neće požnjeti roda za netrpljenje bola. samo srce u njima ne zadobija blaženu žalost. svi ćemo. robovanja grehu i smrti. Pozivajući takve da obrate pažnju na znanja stečena u opitima. i ako ne začnemo trpeći bolove. kao žena kada rađa dete. i podvižnici ga zadobijaju. rekao je Gospod.

tada će ono što zatim sledi biti ispunjeno veseljem i radošću. govori veliki učitelj tihovanja. Ako odmah nakon toga. Ono je oruđe života i telesne toplote. ili. moramo svesrdno da ga tražimo. Kao što čoveka koji se nakon dugog odsustva vratio svojoj kući ispunjava radost što vidi ženu i decu. um uviđa da je sve spoljašnje odvratno i mrsko. i zato ona lako uvlače i izvlače svoj sadržaj. pomiluj me. "zadobijaju mnogi. čim sedneš i sabereš svoj um. Kada um uđe tamo. Srce uvlači u sebe disanjem sveži vazduh i izbacuje topli: tako ono stalno održava sistem u koji je postavljeno da bi održalo život. tačnije. i igraj. Sine Božiji. i uvek se drži toga delanja. čini ga nepristupnim i nedodirljivim za napade neprijatelja. jesu pluća: Bog ih je stvorio retkim. Čistota i smirenje uručuju darove Duha. poučavali u desnim i levim umanjenjima i preuznošenjima. A ako i nakon mnogog truda. Ako nema nama poznatog učitelja. ako hoćeš .*164+ "To najviše od najviših delanja". da bismo se. a ne nešto drugo. onda čini ovo što ti kažem. Ova molitva ne da umu da se uzdigne. čak i svi. Srce uvlači u sebe vazduh da bi disanjem ispustilo iz sebe svoju toplotu.prepusti da govori: Gospode Isuse Hriste. i traži ga čistom molitvom. baš zato što . kako rekosmo. dovedi disanje u izuzetno tihe kretnje i prisili svoj um da siđe sa udahnutim vazduhom u srce. kako smo ti zapovedili. kako smo i napisali. a vernost Bogu pokazujemo revnosnim odbacivanjem svih grešnih pomisli. odaj blagodarnost Bogu. mi govorimo.ništavnosti. monah koji je tihovao na svetoj Atonskoj gori. uvedi svoj um u put kojim vazduh ulazi kroz nozdrve u srce. a ono će te naučiti onome što ne znaš. Kada se pak navikne na zatvorenost i teskobu. I primoraj sebe da u grudima izgovaraš upravo to. i mi pod njegovim rukovodstvom mnogo zgodnije idemo tim putem. i znaj da ćeš. I tako. dok naša usta ćute. U grudima. uz sadejstvo Božije. Postupaj tako neko vreme i time ćeš sigurno otvoriti sebi ulaz u srce. skrušenog duha i sa suzama. a u sebe uvuklo svežinu. Moraš da znaš i to da tvoj um ne treba da ćuti i besposliči dok se nalazi tamo: njegovo neprestano delanje i poučenje mora biti molitva: Gospode Isuse Hriste. ne nečim drugim. Vernost je uzrok čistote. o brate. Znaš da udišemo vazduh. A dok razgleda to Carstvo tamo. vodi ga u svakodnevno napredovanje u ljubavi i želji prema Bogu. u onome što lukavi uvodi svojim zlim spletkama. zato što pruža umu i srcu znanja i utiske koji izviru iz Božijeg Duha dok sve ostale nauke pružaju tek ljudska znanja i utiske. On sa pravom naziva molitveno delanje umetnošću nad umetnostima i naukom nad naukama. tvorimo molitve. psalmopojanje. koja nam učitelj razobličava jer ih poznaje iz sopstvenog opita. Pokretač ovog mehanizma. sluga. Ako ni nakon takvog traženja ne nađeš učitelja. ti najpre prizovi Boga. čim joj oduzmeš svaku pomisao . Znaš da se slovesnost svakog čoveka nalazi u njegovim grudima. pomiluj me. On pouzdano pokazuje taj umni put. a onda se pomoli Bogu i postupaj onako kako ti kažem. siromašan. tako i um ispunjava neizreciva sladost i veselje čim se sjedini sa dušom.to možeš da učiniš. on neće poželeti da luta vani. dakle. Umno delanje je najviša škola bogoslovlja. ne uđeš u klet srca. Retki su nenaučeni koji pojačanim delanjem i vrelinom vere dobiju to delanje od Boga: ali retkost nije zakon. tako što ga nauče.*163+ Dar Božiji privlačimo smirenjem i vernošću Bogu. savetujemo se. naći ono što tražiš. Brate. nauči svoj um da ne izlazi brzo otuda: on je u početku veoma potišten zato što je tamo zatvoren i stešnjen. a dišemo srcem. Sine Božiji. takav. čim se one pojave. i proslavi. Toj slovesnosti. zato što je Carstvo nebesko unutra u nama. Istinskog učitelja moramo da tražimo da bismo se njegovim poukama učili i poučavali u onome što se dešava prilikom vežbanja u paženju. Umetnost tvorenja molitve uma izložio je neobično jasno i potpuno blaženi Nikifor. uđeš umom u ono mesto u srcu koje sam ti pokazao.

Duh onih ljudi koji ostaju u svom običnom stanju. dok usta ćute. spava tako duboko da ne može da se probudi iz tog sna. Sveti Ignjatije je bio njegov najbliži prijatelj i učesnik u monaškim podvizima. Tamo. Gospodu našem. Pošto su Kalist i Ignjatije Ksantopul veoma detaljno objasnili taj način u delu o molitvi i tihovanju. Obojica su dostigli veliko molitveno napredovanje. Monahovao je na Atonskoj gori. Život u tihovanju počeo je da provodi kasnije. Onaj ko razume stvar. posredstvom isto toliko tihog disanja. koji su se dugo vremena zanimali moljenjem na način svetog Jovana Lestvičnika. To je jasno iz onih članaka njegovog slova koji prethode izlaganju umetnosti tvorenja molitve: iz njih se. Posedovao je i obrazovanje ovoga sveta. u početku se obučavao monaškom životu u opštežiću. što se jasno vidi iz njegove knjige. a time i jedino istinsko.[166+ Veoma je važno da znamo značenje koje sveti učitelji molitve uma daju predloženom mehanizmu: on je materijalno. vidi da poučavanje tihovanju srca . poražen padom. sa mnogo željenim i sladosnim paženjem. a ako hoćeš i razno delanje.radi koga se i saobrazno kome se daje i spoljašnje tihovanje po telu . mir i ostale: pomoću njih će ono ispuniti sve tvoje prozbe Hristu Isusu. prelazimo na to delo. Molitvi uma naučio se dok je bio u poslušanju manastirskog kuvara. taj vidi u njegovom izlaganju i onu postepenost s kojom moramo da ushodimo i to da zadobijanje tog načina jeste dar Božiji. i zatvorenih usta. da obilno pomaže umu. Onaj ko počinje da provodi život u tihovanju."*165+ Ovde prvo moramo obratiti pažnju na uređenje blaženog oca i na uređenje koje je on video u monahu kojeg je poučavao.priliči onim monasima koji su potpuno izučili pravilo monaškog života. mi ih odbacujemo čim zadobijemo napredovanje. i koliko god nam bila potrebna zbog naše nemoći. kada je sazreo za takav život. Blaženi Nikifor ovako poučava tog monaha: "Znaš da se slovesnost svakog čoveka nalazi u njegovim grudima. radost. brate: svaka umetnost i svako pravilo. Mehanizmu blaženog Nikifora oni dodaju da u ovom načinu moljenja usta moraju biti zatvorena. niti mu pridavati posebnu važnost. ovde nazvan slovesnošću. tvorimo molitve i psalmopojanje. osećaj da se tamo mogu tvoriti molitve i psalmopoji. Sveta braća Ksantopul govore: "I ovo znaj. A pristupiće ti. kao da iz njega proizilazi celokupno napredovanje molitve. mi govorimo. Polaganje nade u ta pomoćna sredstva veoma je opasno: to survava u materijalističko. neprestanim uvođenjem Isusove molitve u srce. i ceo zbor vrlina: ljubav. monasima koji mogu da se bore protiv neprijateljskih pomisli i čuvaju svoj um." Jasan osećaj sile slovesnosti u grudima. U molitvenom napredovanju dejstvuju sila i blagodat Božija. savetujemo se. unapred su određeni i pravilno ustanovljeni zato što još .smo to saznali iz opita. Sveti Kalist Ksantopul je bio učenik prepodobnog Grigorija Sinaita. jer su nepotrebna i suvišna. na osnovu pozivanja na žitije svetog Save. Izvanredan je način koji predlaže blaženi Nikifor. dakle oni koji su u znatnoj meri zadobili pribranost i veoma pažljivom molitvom pobudili duh. oni koji su veoma napredovali. pomoćno sredstvo. Lažno razumevanje molitve uvek donosi ili neplodnost ili ono vežbanje u njoj koje je veoma štetno po dušu. taj treba da se zanima Isusovom molitvom onako kako predlaže blaženi Nikifor: tihim. i nikako ga ne treba mešati sa samim dejstvom molitve. i budi se za njih jedino onda kada se um trajno i pojačano zauzme da ga pobuđuje životvornim Isusovim imenom. Njihova knjiga je namenjena isključivo tihovateljima. imaju veoma retki. one čine sve: pomoćna sredstva ostaju pomoćna sredstva. kažu oni. nepravilno shvatanje molitve i odvlači od razumevanja onoga što je duhovno. Tek u poodmaklim godinama sveti Kalist je unapređen u čin konstantinopoljskog patrijarha. kroz nozdrve. dakle iz sna koji je skoro isto što i smrt: takav duh nije sposoban za duhovna vežbanja koja smo ovde naveli.

kaže Pismo . malodušno. što je isto. Serafim Sarovski. a zatim tihovanje. Gospod naš Isus Hristos i prizivanje u srce Njegovog svetog imena sa verom daruju pribranost umu."*174] Uglavnom se smatra da je do sticanja pribranosti. ono pomaže da se um uvodi u srce disanjem kroz nos.koje su postavili oci tvoji. Taj otac je stalno čuvao ćutanje.kaže sveti Isak Sirijski . nije išao po kelijama kod braće. i jednodušnim. Tome donekle pomaže i prirodno umeće. korisno vežbati se u Isusovoj molitvi u monaškoj zajednici. Tako su postupili sveti Vasilije Veliki i sveti Grigorije Bogoslov. A kada se to desi.koja. ali čvrste i suštinske. tome pomaže i sedenje u tihom i neosvetljenom mestu. Sveti oci su to izumeli samo kao neko pomoćno sredstvo za sabiranje misli iz uobičajene nepribranosti. po duhovnom sistemu monaškog života. A nakon dobijanja dara pribranosti dozvoljeno je spominjati i tihovanje. Naročito se poslednji nikada nije usamljivao u tihovanje primetno ljudima. milošću i blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista. delimično može biti nečista i rasejana zbog pomisli i sećanja koji su ustali protiv njoj postavljene zabrane da misli o ranije učinjenom i da se seća ranije učinjenog .nismo dostigli stanje u kome možemo da se molimo u srcu čisto i pribrano. a tamo su se bavili delanjem u unutrašnjem čoveku i dostigli viđenje umom. baš zato što je u duši bio veliki tihovatelj. sa ljubavlju prebiva u srcu. kako rekosmo. sa Jedinstvenim i Onim koji sjedinjuje.podvižnik stiče naviku da se moli bez prisile. to jest da doseže takvo stanje u kome um prebiva u srcu (i tako prevazilazi ono stanje u kome se um uvodi u srce prisilno.*169+ srdačnim. a ne samim. Ne pomiči stare međe . onda ćeš vremenom staviti slavni krov na započetu građevinu duha. i vere punim prizivanjem Gospoda našeg Isusa Hrista. koje vodi ka nebu. Ignjatije Nikoforovski. ili. a poslušnost je ushođenje ka tihovanju. "Ako i ti".*175+ Potpuno tihovanje u naše vreme sasvim je teško. prebivali su povremeno čas u tihovanju. a onda opet odleti). i najpre radosno zavoli poslušnost. govore oni. i drugo slično tome. pribranim. sa Jedinim. Oni žele da monah deluje po ustanovljenom monaškom poretku. ima da se dogodi u svoje određeno vreme. odbačeno kod onoga kod koga sam temelj nije dobro postavljen.najpre zanimali ispunjavanjem onih zapovesti koje se odnose na one koji žive u ljudskoj zajednici. skoro nemoguće.*171+ Sveta braća Ksantopul strogo zabranjuju preuranjeno stremljenje ka onome što. po zakonima koje je predala Božija blagodat. Nikandar Babajevski. i raznovrsno. za vraćanje misli samoj sebi i pažnji. pribrano."*170+ Pre svih blagodatnih darova. onda sledi mudro ustanovljene zakone. mada nekad ima i slučajeva suprotnih ovome. uostalom. Sve je.[173] Ako postaviš dobar temelj na početku.[167] Od prebivanja u izloženoj umetnosti srca. smirenjem. tada ostavljamo mnogo i različito. istinske ili kratkotrajne. Način tihovanja kojim se rukovodio prepodobni Arsenije Veliki uvek je bio odličan . iznad reči. monasi koji su veoma napredovali u molitvi uma. Oni su se . "želiš da se obučiš tihovanju.[172+ teško jednomu. od tog života njihov um je počeo da oseća nekretanje ili pribranost: tada su se oni udaljili u samoću pustinje. s tim što su prolazili i molitvu saobraznu tom stanju. čistim. i sjedinjujemo se neposredno.a danas mora biti priznat za najbolji. . posredstvom udisanja. i pri tome to vežbanje u molitvi pomagati delatnim ispunjavanjem jevanđelskih zapovesti. čistoj i pribranoj molitvi . čisto i istinski. prirodnim umećem disanja na nos ili sedenjem tokom vežbanja u molitvi na tihom i mračnom mestu. u crkvi je stajao iza stuba. prostim. i neprestano se moli."[168] Podvig molitve uma i srca "ispravlja se umom kojeg je osenila Božija blagodat. u svoju keliju primao je jedino u krajnjoj nuždi. dakle stanje u kome se sam um stalno obraća sebi. i suprotno ovome: sve je lepo i dobro uređeno kod onoga koji je dobro postavio temelj. čas u monaškoj zajednici. Delanje je ushođenje ka viđenju.

onda je njegov spoljašnji trud uzaludan. gde živi Hristos. A kada se useli Bog. tada On izgoni demone i strasti. kako govori apostol: Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? Sem ako u nečemu niste valjani. da je za dostizanje pribrane molitve srca potrebno i mnogo vremena i mnogo napora. telesni i duševni čovek ga razume onako kako odgovara njegovom stanju. duševnog i telesnog podviga. udaljavao se od svih odnosa koji su mogli da naruše njegovo paženje. cilj njegovog života i svih njegovih delanja bio je čuvanje paženja. sledi njegov . Sveti Isak govori: 'Onaj koji želi da vidi Gospoda. "ne postiže se ni jednostavno. i čovek postaje hram Božiji. da se to sada jedino sredstvo rukovođenja ne bi pretvorilo u sredstvo nepravilne delatnosti i iz nje proisteklog rastrojstva. već pre svega istinski smirenoumne podvižnike koji po načinu i mestu podviga odgovaraju našoj bolesti. Prevashodstvu dara i blagodati."[179+ Isto moramo da kažemo i o knjigama: nikako ne treba da biramo knjige koje su najuzvišenije. ni sa malo truda i vremena.' Sveti Varsanufije govori: Ako unutrašnje delanje ne pomogne čoveku. "Veliko je zlo". mora biti posebno ograničena. "prenositi bilo koje uzvišeno učenje nekome ko je još početnik i ko je po duhovnom uzrastu dete. Možemo potpuno tačno reći da se većina nalazi u raznom zanosu. onoga koji je pao u zanos podstiču na još veći zanos. jednaki i saobrazni podvizi. a čistota istinsko tihovanje srca."'*178] Mislimo da ovi izvodi iz dela svetih otaca dovoljno objašnjavaju delanje Isusove molitve. pun čistote i blagodati. i da onih koji nisu padali u zanos naprosto nema. Smatramo preko potrebnim da našim ljubljenim ocima i braći ponovimo upozorenje da ne teže čitanju otačkih dela o monaškim uzvišenim delanjima i stanjima. iako to čitanje stvara nasladu. ni da ih leči. i sa suzama izliva svoje moljenje pred Njegovom dobrotom. moraju biti. i mnogo truda. da je veoma malo onih koji su odbacili svoj zanos. po sili. moramo da čitamo sa posebnim oprezom i razborito. kao u ogledalu. mudri i veoma plodni način. nego one koji su najbliže našem stanju i izlažu delanje koje nama odgovara. po tajanstvenom svetom učenju. U ostalim svetootačkim delima izloženo je isto ovo učenje. "da tražimo učitelje koji imaju dar proroštva. čiji ćemo. i tako će svetlošću svojih misli svakoga časa videti Boga. "Stalno moljenje u srcu" govore oni. taj se trudi da umešno očisti svoje srce sećanjem na Boga.nije pisao i nije primao pisma. Pogubni zanos neopitni učitelji često smatraju velikim napredovanjem. "Ne treba". govori sveti Jovan Lestvičnik o izboru učitelja. ili prozorljivosti. a smirenje čini čoveka stanom Božijim. Ako zanos ne bude primećen. nadamo se. ushićenje. Blažen je onaj koji gleda Gospoda u unutrašnjoj riznici srca. Unutrašnje delanje. Zbog toga otačke knjige.*176] Sveti Isak Sirijski veoma pohvaljuje način života i tihovanja kojim je prepodobni Arsenije dostigao veliko napredovanje i predlaže da podražavamo taj veoma podesni. dotle su zanosi početnika lako zapažani i lečeni. i ako nastavi da deluje na monaha. iskrivljuje ga. Dok je bilo blagodatnih učitelja. mada se i to retko dešava po nedokučivom proviđenju Božijem: ono zahteva i mnogo vremena. No danas nema ko ni da zapazi zanose. sjedinjeno sa bolom srca.' Prepodobni Jovan Karpatski govori: 'Treba mnogo vremena i podviga u molitvama da bi se u nepomutivom ustrojstvu uma našlo neko drugo nebo srca."*180] I kada sluša duhovno slovo. saglasno sa mišljenjem ostalih svetih otaca. osvećen i osvetljen. ni kako bilo. iako ih radoznalost vuče da čitaju ta dela. danas jedino preostalo sredstvo rukovođenja.*177] U zaključku naših izvoda iz dela Kalista i Ignjatija Ksantopula navešćemo njihovo opitno mišljenje. on ga sve više skreće sa istinskog pravca. zbog ovakvog današnjeg vremena. i da bi se u njemu nastanio Hristos. Naša sloboda. donosi čistotu. da bi. neprijatelj bio izgnan sa polja srca. rekao je sveti Isak Sirijski. takvo tihovanje donosi smirenje. biti pričasnici. izopačuje.

Nego se sipa vino novo u mjehove nove. koja se nalazi u grudima. prvo. koja obavezno moraju biti usklađena sa stanjem delatelja: u protivnom. Neki starac je dostigao hrišćansko savršenstvo. monasi koriste brojanice i dok se. odobreno mu je da se . Starac je davao savete iz svog uređenja i ozleđivao duše braće. da bi se ugledali na slepog siromaha iz Jevanđelja. izvan grada." Starac je odgovorio sa svetom prostotom: "I sam vidim! A šta da radim? Za mene su svi viši od mene. Time se ne odbacuje stajanje. jer to čuva um od rasejanosti i pomaže umu da se usredsređuje u srce. a lestvica sto stupnjeva. Jedan monah koga je starac dobro poznavao mu je govorio: "Oče.*184] Monah mora da vidi da je zbog greha obogaljen. ali pošto skoro celokupno vreme istinski podvižnik posvećuje molitvi. pomiluj me![183]. zatim postupaju po tom objašnjenju. ti govoriš braći o delanjima i stanjima koja nisu dostupna njihovom shvatanju i uređenju. i sama će propasti. Niska stolica je veoma podesna za vežbanje u Isusovoj molitvi. tako što je. i tako nanose sebi štetu. Niska stolica takođe izobražava đubrište. dobija lažni pravac. A kada dostigne veliki stepen paženja na molitvi. izbačen iz prirodnog stanja. Najpre je tihovao u Rusiji. i kvalitet hrane koji ne odgovara uzrastu i telesnom sastavu. 6) Tihovatelje savetuju da sede na niskoj stolici. Brojanice obično imaju sto zrna. Mnoga braća su videla u starcu nesumnjive znake svetosti pa su mu se obratila za savet. sedeći. stupio u tihovanje od svoje mladosti.izopačeni smisao. uprkos pravilima. i kada me pitaju. drži se uporno tog pravca kao da je baš taj pravac dat svetim slovom. inače se prodru mjehovi. po naročitom proviđenju Božijem. Niti se sipa vino novo u mjehove stare. i da iz tog jadnog stanja vapi svemilostivom i svemogućem Isusu. pošto pravilo tvorenja Isusove molitve podrazumeva sto molitava. suprotno svojoj nameni. i mjehovi propadnu. to jest biće besplodna. 4) Držanje leve ruke na grudima. i bio uslišan i pomilovan. 2) Veoma je korisno da se Isusovoj molitvi učimo uz velike i male poklone. da njeni prozori budu zatvoreni. postoje i razna druga pomoćna sredstva koja pomažu početnicima u vežbanju u Isusovoj molitvi. Nije greh samo ono što je pogubno: pogubno je i samo dobro kada ga činimo u nevreme i u pogrešnoj meri. doprinosi osećanju sile slovesnosti. kakve je činio blaženi mladić Georgije o kome govori sveti Simeon Novi Bogoslov u Slovu o veri. Brojanicama se broje pokloni. u zemunici. nije pogubna samo glad: poguban je i višak hrane. lagane. i oboje se sačuva. bačen u protivprirodno stanje.*181] Gospod je ovo rekao o delanjima vrline. Navešćemo glavne. unakažen. koji je sedeo kraj puta i vikao Gospodu: Sine Davidov Isuse. ispunjene osećanjem pokajanja. Osim pomenutih pomoćnih sredstava. a drugo. ona će pogubiti delatnika. obnovitelju ljudske prirode: pomiluj me. odgovaram iz svog stanja." Starcu je bio nepoznat opšti monaški put. malo iznad leve sise. na štetu i propast duše. a zatim na Atonskoj gori. onda oni objasne sebi tvoje reči na svoj način. izmučen. 1) Brojanice ili lestvica. u šumi. vežbaju u Isusovoj molitvi.[182] 3) Korisno je da u crkvi i uopšte tokom Isusove molitve oči budu zatvorene. 5) Monasi savetuju tihovatelje da im kelija bude donekle tamna. Kada se vratio u Rusiju nastanio se u privremeni opštežiteljni manastir. na kome je sedeo Jov kada ga je sotona udario zlim prištom od pete do temena. zato što pažljiva molitva zahteva miran položaj. monah više ne mora da brojanicama broji koliko je izgovorio molitava jer tada sva pažnja prelazi na molitvu. a vino se prolije.

[188+ Čim oseti tu toplotu. treba tiho zadržati disanje. prebiva slovesna sila. obmanjuje. dovela na meru. zbog toga. i uzeti je isceljen. ne treba vršiti preveliki pritisak na um da uđe u srce. već. da ne iscrpljuje njihovu snagu i da im ne oduzima mogućnost da se bave duševnim podvigom. nešto. pa počne da stvara sebi nasladu. naprotiv. Starci su bili užasnuti lukavstvima đavola kada su čuli da se pri prizivanju Isusovog imena pojavilo veliko raspaljivanje. i ako ne budu davali potrebni značaj duhovnim pomoćnim sredstvima. spustili odar na kome je uzeti ležao. poverovali su u to mišljenje misleći da je ono rezultat samog opita. a mnogim drugim podvižnicima pričali su taj slučaj kao očiglednu tešku posledicu vežbanja u Isusovoj molitvi. time se toplota krvi povećava. gde.njome bavi i sedeći. svojstvena tim delovima tela u stanju zagrevanja. Uopšte. Taj priliv možemo lako isceliti za dva-tri dana tako što na upaljenim mestima držimo peškire natopljene mlakom vodom. a to je početak samoobmanjivanja. Da bi se ta toplota smanjila. zato što hladna voda povećava vrelinu. Ta toplota je direktna posledica takvog podviga:[187] svaki deo ljudskog tela se zagreva kada ga trljamo. 7) Podvižnici umnog delanja ponekad imaju potrebu da pomognu sebi tako što se polivaju hladnom vodom ili tako što nakvašene peškire stavljaju na mesto priliva krvi. koja je zapravo toplota krvi. upetljava. treba da se vrši . mnogo je bliže prelesti kada podvižnik osetivši u srcu ili u grudima toplotu od krvi pomisli o njoj. neuke upotrebe materijalnih pomoćnih sredstava. oni su pribegli znamenitim starcima da bi tražili od njih savete kako da leče svoje duše rastrzane nevoljom i nedoumicom. toplota pale prirode. Oni su u tome prepoznali strašnu prelest. Takvu vrelinu osećao je prepodobni ava Dorotej dok se bavio naukama i zato se rashlađivao vodom. To je telesna toplota.*189+ Ništa posebno ne treba misliti o toj toploti. Svesni svog jadnog stanja. Voda mora biti mlaka. u očajanje. probili su krov kuće u kojoj je bio Hristos. ne treba mučiti srce. Naročito bolesni i veoma stari moraju da paze da njihov telesni podvig ne bude prekomeran. i gde. ako im budu pridavali prekomerni značaj. neopitni podvižnik će sigurno pomisliti nešto o njoj. nasladu. čim su došli u to stanje. nikako ne sme biti hladna.*186] Takvu vrelinu sigurno će osećati oni koji budu veoma prisiljavali sebe da sjedine um i srce materijalnim pomoćnim sredstvima. naći će u njoj prijatnost. a zato i o sebi. a i da bi se sprečio njen prekomerni pad. umna delanja izazivaju vrelinu kod ljudi određene telesne građe. ne treba izazivati u njemu vrelinu preteranim zadržavanjem disanja i naprezanjem srca. ta strašna prelest nije ništa drugo do priliv krvi. truditi se da molitva dejstvuje u samom vrhu srca. Mnogi su poverovali u to samo zato što su uvažavali znamenito ime staraca. i ne shvatajući šta se dešava sa njima. Mnogo je opasnije. Tada se pojavljuje telesna želja. Toplota koja je izazvana pojačanim materijalnim podvigom takođe je materijalna. šireći se svim delovima grudi veoma lako može da se spusti i zagreje donji deo utrobe. a ponekad i ležeći. do kojeg dolazi usled pojačane. Tako i mora da bude. i srce se zagreva ako se neprestano i dugo napreže. po učenju otaca. treba preduzeti posebne mere predostrožnosti čim se ona pojavi. uništava uobražavanjem. dali u zbunjenost. Toplota počinje da dejstvuje u srcu ako molitvu srca želimo da pojačamo na neki naročit materijalni način. Suština delanja je u Gospodu i u Njegovom imenu. misleći da je ona uzrok tog zla. naprotiv. To posvedočuje i jevanđelska priča o isceljenju uzetoga: pošto nisu mogli da se približe Hristu od okupljenog naroda. čak i želja. Međutim. Što podvižnik više prisiljava i napreže svoje telo. Predostrožnost je neophodna zato što ta toplota. da sebe pomračuje. u uninije. Opit pokazuje da su se neki. pa su tim stradalnicima zabranili vežbanje u Isusovoj molitvi. toplota krvi.*185] Isceljenje se zadobija smirenjem i verom.

ne može da mu ne pridaje naročitu važnost. To je na osetljivom unutrašnjem putu značajan nedostatak. rekao je sveti Marko. deluje kao lekovito. duhovno pomazanje. ali ne može da ne vidi svoj podvig. tanana. bavite se pažljivo Isusovom molitvom na način koji predlaže sveti Jovan Lestvičnik. sjedinjujte molitvu sa suzama. već. onda je upotreba materijalnih pomoćnih sredstava malo opasna. prisutna u otačkim delima. koje nam sam prst Božiji otkriva svojim dodirom. ali u vreme koje je poznato jedino Bogu. ne može da ne vidi sam mehanički način koji je upotrebio. Tada se i sam molitveni čin potpuno menja: molitva postaje prirodna. beznačajno nadanje u bilo šta izvan Boga može da zaustavi napredovanje. odmah za njom pokreće se i srce da i ono učestvuje u molitvi. Živite po jevanđelskim zapovestima.tako o toj molitvi govori prepodobni Maksim Kapsokalivit na osnovu sopstvenog opita. a ne neznanju i nerazboritosti. i neka cilj vaše molitve bude pokajanje. pipajući. pipajući. onaj koji ga tako zadobije vidi u dobijanju jedino Božiju milost. Ništavno. tada će materijalna toplota krvi potpuno da iščezne. neki su te posledice pripisali samoj svesvetoj Isusovoj molitvi. a sve zato što su imali samo površno i nejasno mišljenje o Isusovoj molitvi i o okolnostima koje su je pratile. u tome za znanje nema ničeg nejasnog. Božiji dar. Može li šta biti žalosnije. i da sam. orošava. Ako uz sebe imamo opitnog učitelja. Čim su videli štetne posledice nerazboritog podviga. potpuno slobodna i laka. a onaj koji ga je dostigao uz pojačanu upotrebu materijalnih pomoćnih sredstava vidi dar Božiji. "Hristos je za vernika sve". naročito danas kada je gotovo nemoguće sresti dobrog učitelja tih predmeta. Dejstvo molitve srca otkriće vam se samo po sebi. jadnije od ove hule. Potreban je. inače smeštena u grudima. osvežava. rukovođen delima svetih otaca. onda je ona veoma opasna: zbog neznanja i nerazboritosti ona nosi u sebi veliku mogućnost pada u prelest i u druge vrste duševnog i telesnog rastrojstva. verovatno zato što tada nije postojala potreba za takvom poukom. kasnije su poslužila kao uzrok značajne nedoumice i pogrešnog vežbanja u molitvi kod onih koji. nemajući učitelja. naprotiv. Ono je bolje od svih drugih dejstava u svakom smislu: ono je mnogo obilnije. i noge.bogosluženje. u kome je vera u Boga i vođa. a ako se rukovodimo jedino knjigama. probija u riznicu duhovnih znanja. vuče nas da neizrecivo ljubimo Boga i ljude . To dejstvo. Oni koji poseduju neka znanja teško mogu da detaljno i temeljno predvide i odgovorima preduhitre sva pitanja potpunog neznanja: u čemu neznanje vidi mrak. ove prelesti? Sveti oci su učili molitvi srca. duhovna. ono je potpuno sigurno od prelesti i drugih ozleđivanja. nisu .[190+ Predlažem ocima i braći ubogi savet i molim ih da ne odbace moj ubogi savet: ne prisiljavajte sebe da pre vremena otkrijete u sebi molitveno dejstvo srca. ali nisu dali preciznu pouku u kom delu srca ona treba da se vrši. veoma je potreban razboriti oprez. pokrene da učestvuje u molitvi. toplota koja ne izaziva nikakvo raspaljivanje. kada podvižniku nema druge nego da se sam. izabere od njih ono što njemu odgovara. a rastrojili su se i ozledili mnogi. nematerijalna. značajna prepreka za razvoj duhovnog napredovanja.1 Od onih koji su sa velikom revnošću koristili materijalna pomoćna sredstva napredovanje su dostigli retki. i krila. značajno spoticanje. Kada Božija blagodat oseni molitveni podvig i počne da sjedinjuje um i srce. dostižemo prevashodno tako što materijalnim pomoćnim sredstvima pojačano prisiljavamo sebe. Neodređena ukazivanja na srce. Duhovno napredovanje nema ni kraja ni granice. Sveti Nikifor govori o slovesnosti kao o nečem poznatom: kada se slovesnost. Tada se u srcu pojavljuje druga toplota.

ovako raspoređene: u grudima i u gornjem delu srca nalazi se slovesna sila. a to zanimanje izaziva pohotu. "Sav podvig i sva revnost našeg neprijatelja" govori prepodobni Makarije Veliki. Oni samovoljno pristupaju vežbanju u molitvi srca . nesuštinskim dobrima. ima ih i danas. i druga slična svojstva: potrebno je da se dejstva ovih svojstava sjedine sa dejstvom uma. jedinog koji može da isceli ranu pada. "sadržana je u njegovom nastojanju da našu misao odvrati od sećanja na Boga i od ljubavi prema Njemu. samim tim što se nalazi blizu polnih organa. dovode taj deo do telesne uzrujanosti. pa su na osnovu površnog i na brzinu i čitanjem formiranog mišljen>a odlučili da se zanimaju umetnošću molitve srca. Kakva čudna pojava! Podvižnik se naoko zanima molitvom. spoljašnjom i unutrašnjom delatnošću po jevanđelskim zapovestima. Shimonah Vasilije i starac Pajsije Veličkovski pričaju da su mnogi njihovi savremenici ozledili sebe zato što su zloupotrebljavali materijalna pomoćna sredstva. Upražnjavanje Isusove molitve je naročito mrsko đavolu zato što molitva najspasonosnije deluje na našu dušu. koje je razjedinio pad. Mnogi nemaju nikakvog znanja o ustrojstvu srca. sila revnosti i sila želje. Molitva srca je rezultat sjedinjenja uma i duha. Đavo naročito proganja one koji se vežbaju u moljenju imenom Gospoda Isusa. zaključavanjem uma u reči molitve. u srednjem delu je sila revnosti.ne znajući da time prizivaju i sebi nameću nepravilno stanje i prelest. a pri dnu sužava. pa onda neznanje zloupotrebi materijalno pomoćno sredstvo. uvode ga u srce.usmeravaju dah. u taj deo srca. Svu svoju pažnju trudbenik molitve mora da obrati na ovo. a ona čini duh sposobnim da se sjedini sa umom koji se moli. predstavlja sredstvo za prebivanje u neprestanom jedinstvu sa Bogom i za neprestano odbijanje neprijateljskih napada. Posledica neuke upotrebe materijalnog pomoćnog sredstva je veoma snažno raspaljivanje telesne želje. iako se raspoloženje za vežbanje u Isusovoj molitvi potpuno smanjilo. Pozivajući se na svetog Teofilakta i druge oce. samovolje. s tim što su svu nadu položili na materijalna pomoćna sredstva za molitvu. U čovečijem duhu skupljena su osećanja savesti. Jasno objašnjenje ovoga postalo je preka potreba. Tome donekle doprinosi i umetnost upućivanja uma ka slovesnosti i ka gornjim delovima srca. Njegov gornji deo je smešten naspram leve sise i pričvršćen je. shimonah Vasilije tvrdi da su tri sile duše. a iskrenost svoje dobre volje trudbenik dokazuje time što će isceljenje dobiti neprestanim prebivanjem u molitvi. slovesna sila. i zato što sećanje na Boga. Isusova molitva naročito."[192+ Zato svako ko je posvetio sebe istinskom služenju Bogu neprestanom Isusovom molitvom mora naročito da čuva sebe od rasejanosti misli. ili duh čovekov. preuranjene i gorde revnosti. ili prirodna požuda.temeljno izučili otačka dela. uobraženosti. a ona. napokon. Onaj ko nastoji da pokrene i uzbudi donji deo srca. i nikako ne sme da dozvoljava sebi . a sjedinjuje ih blagodat iskupljenja. a Isusovoj molitvi pripiše ono što se mora pripisati zloupotrebi. smirenja. taj pokreće silu požude. ljubavi prema Bogu i bližnjem.[191] I kasnije često srećemo primere rastrojstva zbog takvog postupanja. pokreće te organe. Sjedinjenje je delo prsta Božijeg. njegov donji deo se spušta do krajeva rebara i slobodan je. Čovečije srce ima oblik dutuljaste kesice. Suvišno naprezanje pri upotrebi tog materijalnog pomoćnog sredstva je štetno zato što izaziva materijalnu toplotu: za toplotu tela i krvi nema mesta u molitvi. potpune oskudice opitnih učitelja. za to on upotrebljava prelesti sveta i odvlači od istinskog dobra ka prividnim. treperenja tog dela nazivamo kucanjem srca. krotosti. koju bi moralo da umrtvljava. a time otkucaji srca postaju jači . u donjem je sila želje. koja se pri vrhu širi. i zato misle da se srce nalazi tamo gde čuju njegove otkucaje. Takvi primeri nužno postoje zato što su neizbežna posledica neznanja. a i sama po sebi.

"noću nastoje da uzbunjuju duhovnog delatnika kroz same sebe. kako smo već rekli. blaženi starac Serafim Sarovski. bogougodnog podvižnika molitve izlažu njegova braća. Najužasniji primer kakvom strašnom mržnjom prema Bogu. U takvim slučajevima. I u tome su. književnici i fariseji. prema Reči Božijoj. naša prva obaveza je da pribegnemo Bogu. i ne plašite se. jer sa nama je Bog Gospoda Boga našega svetite u srdačnom sećanju na Njegovo božansko ime.misaono praznoslovlje. ljudi. verujući da se Isus neumorno stara o onom svom slugi koji svojim neumornim sećanjem na Hrista dokazuje da se neprestano nalazi uz Njega. koji su učinili zločin nad zločinima . crpeći pouku i utehu iz svog duhovnog opita. sećanjem na najpotrebnije predmete. Demoni iskušavaju pomislima. ne treba da ulazimo u odnos i razgovor sa njima. prilepljeni uz spoljašnjost i čulnost. a prema svim pojavama uopšte treba biti sumnjičav. "ne smemo da slabimo. Veliki trudbenik Isusove molitve. no koji provode spoljašnji život i ne poznaju duhovni. prepodobnih i samog Hrista: ne treba se bojati demonskih pretnji. tako i one koji ne shvataju demonske bitke i zato lako postaju oruđa demona. priređuju im razne uvrede i mučenja. bez unutrašnjeg podviga. i nesrećama. a ne razumiju ni šta govore ni šta tvrde. pogađaju svojim suprotnim mišljenjem u samo srce i na svaki način se trude da nas odvuku od prolaženja unutrašnjeg puta tako što nam postavljaju na njemu razne prepreke. raznih bojazni i drugim oblicima neverovanja.[194+ U svim demonskim bitkama osećaj zbunjenosti uvek je siguran znak približavanja palih duhova. Sveti Simeon Novi Bogoslov govori da po nagovoru demona monasi koji provode licemerni život zavide istinskim podvižnicima pobožnosti i čine sve da ih rastroje i isteraju iz obitelji. da se potpuno predamo Njegovoj volji i molimo za Njegovu pomoć: na takve pojave ne treba da obraćamo pažnju. osuđuju ih i kude. prema Duhu Božijem mogu da se zaraze ljudi čija se nastrojenost ni u čemu ne razlikuje od nastrojenosti demona predstavljaju judejski prvosveštenici. ne sme da obraća pažnju na misli i maštanja koji se pojavljuju. govori prepodobni Nil Sinajski. pretrpeo je mnoge neprijatnosti zbog neznanja i telesnog pogleda na monaštvo svoje sabraće: oni koji telesno čitaju Zakon Božiji misle da ga treba ispunjavati spoljašnjim delima.[196+ Čak se i oni monasi koji su dobronamerni. glavni delatnici demoni: oni koriste kao svoje oruđe kako one ljude čija se delatnost ni u čemu ne razlikuje od demonske. ponekad u obliku svetlih anđela. poučava i teši Serafim. ne smemo da ga napuštamo čak ni onda kada nas ljudi. a čak i one oprezne koji shvataju lukavstva neprijatelja. starci. mučenika. maštanjima. kao u pristanište. pa time dozvoljavaju da budu obmanuti. "Lukavi demoni". tako što ga okružuju klevetama. napastima. i stalno mora da se vraća moljenju Isusovim imenom. čak i onda kada njihovo dejstvo izgleda sasvim pravedno. i On neka vam je strah i bojazan".*195] Podvižnicima koji se usamljeno i pojačano mole demoni se pojavljuju u obliku čudovišta. ali nisu dovoljno pažljivi prema sebi. sablažnjuju na duhovne delatnike.*197] "Dok prolazimo put unutrašnjeg misaonog života". Posebnim nevoljama i gonjenjima istinskog. u obliku sablažnjivih predmeta. a danju kroz ljude. naizgled duhovnim razmišljanjima."*193+ Svaki delatnik molitve brzo će opitno upoznati da demoni vode bitku baš tim redom. ipak retkim. Nikakva suprotna mišljenja ni otpori na tom putu ne smeju da nas pokolebaju: u tom slučaju treba da se utvrdimo u Reči Božijoj: I ne bojte se čega se on boji. već treba da smatramo da smo nemoćni za odnose sa neprijateljskim duhovima i nedostojni za odnose sa svetim duhovima. izazivanjem brige. nalaze da je njihovo ponašanje neobično.[198] Božiji promisao je upotrebio prepodobnog Grigorija Sinaita u XIV veku kao oruđe za obnavljanje .bogoubistvo.

drugi veoma umni i učeni pisac.da odvučemo sebe od vidljivih . pomoćno sredstvo. bez pravilne upotrebe razuma shvatio otkriveno. tobože poučava da svoje oči i svoju misao okrenemo prema sredini stomaka. i tako dalje. Varlaam i njegove hule predate su anatemi. a tada im se činilo da vide blistavu svetlost. Kada je dobio što je želeo. a pošto je znao da je grčko monaštvo glavno pojačanje Crkve. Da bismo to objasnili. nazivaju samo jednim pomoćnim sredstvom. kako ga. ostavio u mnogim Grcima koji su bili površni hrišćani poverenje u svoje učenje. čini samu suštinu stvari. sa osećanjem plača. oni su upravljali oči u pupak i pri tome zadržavali disanje. i poslao ga na Atonsku goru da svoje znanje. a ne osuđivanja odvratimo pažnju od njihovih besmislica. tojest prema pupku. preneo ga na Zapad. onda je jasno zašto im je učenje prepodobnog o duhovnom podvigu bilo veoma čudno.*199+ Opisujući Varlaamovo delovanje. Varlaam se vratio u Kalabriju i latinstvo. Napisao je nekoliko dela u kojima je dokazivao ispravnost Istočne Crkve. govori da su grčki monasi sagledatelji od silnih naprezanja u sagledavanju pomerili pameću i upali u fanatizam (prelest). Izvestio je cara o tome da je otkrio jednu veliku zabludu. i da bismo jasno pokazali kako telesni i duševni razum nepravilno shvata sve duhovno. naročito onom zaraženom uobraženošću i otrovom jeresi. grad na istoku Grčkog carstva. i tako dalje. moramo. Prepustimo Božijem sudu klevete i hule jeretika. usredsređuje celokupno delanje umne molitve u materijalno pomoćno sredstvo. sedeći u uglu kelije. iznećemo ovde ukratko klevete i zle reči o umnom delanju koje su izneli latinski monah Varlaam i neki zapadni pisci. on se odrekao latinstva. i površno.umnog delanja. ne prežu da hule i na dejstvo Svetog Duha. Varlaam je uobrazio da materijalno. skoro zaboravljenog među monasima. U Konstantinopolju je povodom toga sazvan sabor. Preosvećeni Inokentije u svojoj Crkvenoj istoriji priča da je kalabrijski monah Varlaam u XV veku stigao u Solun. koje se nalazi u Dobrotoljublju. bez obzira na svoju zemaljsku učenost. A pošto je stupio u opštenje sa satanom. i tako izopačuje to delanje. koje mu je darovao. a pošto su takvi podvižnici pridali telesnom podvigu značaj koji mu inače ne pripada. čak da ga sruši. Sveti Grigorije Palama. Da bi učinio nešto u korist Zapadne crkve. čovečiji duh upravo tada potpuno pomahnitalo pokazuje mržnju prema Duhu Božijem. Fleri pravi izvode o mehanizmu iz Slova o tri načina moljenja svetog Simeona Novog Bogoslova. a tamo su njegove hule i besmislene klevete prihvaćene kao ispovedanje istine. kako smo videli.[200+ Berže. poslušajmo šta o viđenju Hristove svetlosti govori naš blaženi trudbenik Isusove molitve. da bi pokolebao celu Crkvu. ali ubeđenim da se Bogu služi jedino telesno. i tvrdi da Simeon. da zadržavamo disanje. i zašto su se u početku snažno usprotivili takvom učenju. hteo je da ga oslabi. atonski monah i veliki trudbenik umne molitve. Da bi došli u stanje ushićenja. vidljiva samim telesnim očima. latini ne prežu da hule i na blagodatna stanja izazvana molitvom. a onda je lukavo naveo jednog atonskog pustinjaka da mu otkrije umetnost vežbanja u Isusovoj molitvi. Teško bi bilo poverovati da je umni i učeni Fleri napisao ovakvu besmislicu da ona nije zapisana na stranicama njegove istorije. izrazio je želju da provodi najstroži monaški život. i time zaslužio pohvalu i poverenje cara Kantakuzena. Da bi to i ostvario. poveo je raspravu sa Varlaamom i silom Božije blagodati pobedio ga. prenosi doduše pobožnim. koliko možemo. izopačuje zbog mraka pada u kome se nalazi. a pod velom pravoslavlja. koje oci.[201+ Izopačujući način moljenja umnih delatelja Istočne crkve i huleći na njega. istoričar Fleri. Serafim Sarovski: "Da bismo primili i ugledali u srcu Hristovu svetlost. kao i Varlaam. još čudnije izgleda samo umno delanje. čak nosom. revnosnim i razumnim podvižnicima. Telesnom i duševnom razumu. i da duhovna viđenja nisu ništa drugo do materijalna viđenja.

toliko je. Riječ o . Zato svi oci veoma kratko govore o darovima blagodati. Ne bojeći se Boga. da pogruzimo um u srce. na njene revnitelje i delatelje."*203] Iz ovoga se vidi da je ta svetlost. nesvesnih svog pada. Podvig molitve zahteva temeljnu obuku. Kada takvim vežbanjem zadržimo um u srcu.Veoma je korisno da znamo da plod čiste pribrane molitve uvek bude obnavljanje prirode. poznate po tome što su hulili na tu molitvu. slaboumni. on je hulio na tu svetu molitvu. Ona je sredstvo sjedinjenja čovekovog duha sa Božijim duhom. a i zato što ih je vodio neuki i toj molitvi neiskusni učitelj. hulio da je prevazišao i stare tri puta proklete jeretike Varlaama i Akindina. i to je preseklo njegov bogoborački poduhvat." Koliko god telesni i duševni razum bio bogat premudrošću sveta. on veoma divlje i nedobronamerno gleda na molitvu uma. dobrim delima i verom u Onoga koji je raspet radi nas. koja donosi blagodatne darove. kako govori prorok Malahija: A vama koji se bojite imena mojega. pogođen Božijom kaznom. a veoma podrobno o sticanju čiste molitve. "jedan monah. i život bješe svjetlost u ljudima. mada ujedno deluje na telesne oči. Filosofu nije bilo dosta da huli samo usmeno. Drugi. a da je težnja ka preuranjenom zadobijanju tih darova krajnje štetna i vodi jedino ka prelesti. no tada je oslepeo. a ona stvara želju da traži najvišu svetlost. Bogu neprijateljskih duhova. i tamo da prizivamo ime Gospoda našeg Isusa Hrista. i u njemu opovrgao sve ono što je jedan sujetni filosof. onima koji stanje pada proglašavaju i uzdižu u stanje najvišeg napredovanja. moramo da očistimo dušu pokajanjem. koji su opitno poznali hrišćansko savršenstvo i prikazali ga u svojim delima svojstvenim toj neizrecivoj tajni tako što su ga izobrazili u materijalnom svetu. on je pokrenuo tako neobično velike progone revnitelja te molitve da su neki od njih ostavili sve i prebegli kod nas. duhovna. kao svojstva obnovljene prirode. a ne materijalna. kroz nju se otkriva svako znanje.[202] Ta svetlost je ujedno i život po jevanđelskim rečima: U njemu bješe život. da ona otvara duševne oči da sagledavamo njima. da se obnovljena priroda snabdeva i ukrašava darovima Božije blagodati. tada. na podsticaje samog đavola. i istinski poznaje Bog dušom dostojnom i koja ljubi. XVIII stoleća napisao svitak o molitvi uma. odvraća od nas Božiju milost. zbog filosofovih razvratnih reči došli su do takvog bezumlja da su otačke knjige koje su imali privezali za cigle i bacili u reku. odbačenih. na poticaj uobraženosti. hulio na nju. on je podigao strašna i sramna huljenja na tu svetu molitvu. a blagodatni darovi dolaze sami po sebi. pa se namerio da izloži te hule pismeno. suprotno shvatanju Varlaama Kalabrijskog i latina. i ne stideći se ljudi. Njegove hule su postale toliko snažne da su neki starci zabranili čitanje otačkih knjiga i zapretili da neće dati blagoslov za čitanje.predmeta. video je da su neki revnitelji nakon te molitve upali u neku prelest zbog svoje samovolje. tada će zasijati Hristova svetlost i obasjati hram duše svojim božanskim sijanjem. moramo da zatvorimo telesne oči. i zato je naročito čudna i mrska onima koji su skloni tome da njihov duh prebiva u zboru palih. iz Mošenskih gora. očišćene pokajanjem i osvetljene sijanjem Duha. po meri revnosti i vreline duha prema Ljubljenome. i ovde bogougodno provode pustinjski život. zato što. huljenja koja celomudreno ljudsko uho ne može da podnese."*205+ Ovo učenje Makarija Velikog potvrđuju i svi sveti oci Istočne crkve. granuće sunce pravde. Povrh toga. ali on nije za to okrivio samovolju i neiskusno poučavanje: ne. govori Pajsije u pismu starcu Teodosiju. čovek nalazi u imenu koje priziva nasladu. Pajsijev savremenik.[206] "Ovih dana".*204] Prepodobni Makarije Veliki detaljno i veoma jasno izlaže učenje o toj svetlosti u Sedmom slovu i kaže: "Ta svetlost je suštinsko sijanje sile Svetog Duha u duši. sujetni filosof. Starac Pajsije Veličkovski je krajem prošlog. što se i desilo svetom apostolu Pavlu. monah.

odrecimo se naslađivanja ukusnim jelima i pićima. razdražljivosti i drugih naših strasti. zbog nerazumne brige. Stalno i mnogo psalmopojanje veoma često rađa sumnju i sve što uz nju ide. ponovili hule i besmislice tih pisaca. treće. ludost je onima koji ginu. Oni ne shvataju da su nam takvo moljenje pevanjem oci predali samo za jedno određeno vreme. a potrebni su zato da bi sasud postao dostojan stan duhovnog blaga.[209] Duhovni prijatelj starca Pajsija Veličkovskog pominje i druge njemu savremene monahe koji su odbacivali vežbanje u Isusovoj molitvi iz tri razloga: prvo. ali istinski hrišćani naizgled slabim i maloznačnim podvigom molitve uma zadobijaju Hrista. nemajući pojma o molitvi uma po predanju Pravoslavne Crkve. i time hranimo unutrašnjeg fariseja!"*211] Neka odstupi od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje. pod kojom prikrivamo prazne besede i zanimanja koja pustoše dušu. zbog potpune oskudice učitelja tog delanja. zato što su smatrali da je to vežbanje svojstveno jedino svetim i bestrasnim ljudima. Povucimo se od prezasićenja.*210+ Ovde je dovoljno da kažemo da se oni koji iz tih razloga odbacuju vežbanje u Isusovoj molitvi zanimaju isključivo molitvom usta. ne dostižući ni u njoj potrebno napredovanje. "Mnogi". što je neodvojivo od telesnih delatnika koji ne vode računa o umu. naša prazna maštanja zamenimo neprekidnom molitvom Gospodu Isusu. zlopamćenja. Prečisto Isusovo ime ne podnosi da ostaje u nečistoti: ono zahteva da se iz duševnog sasuda izbaci i da bude izbacivano sve nečisto. Ima li šta detinjastije od onoga kada pročitamo ustima našu spoljašnju molitvu. oni počivaju u tom svom spoljašnjem moljenju. oni ni u molitvi ustima ne mogu da zadobiju potrebnu pažnju. hule. a ona se dobija prvenstveno od molitve uma. Ulazeći u sasud po meri njegove čistote. čak i od nasićenja. Odbacimo maštanja i sujetne pomisli. prekinimo nepotrebne izlaske iz kelije kod braće i primanje braće u keliju pod izgovorom ljubavi. a ne da do smrti ostajemo u psalmopojanju. ono samo počinje da dejstvuje u njemu i vrši ono dalje čišćenje za koje sopstveni čovekovi napori nisu dovoljni. površno. Ako su neprijatelji još oko nas. Neosnovanost ovih dokaza razmotrili smo na odgovarajućem mestu. a i zbog toga što se. nema pažnje. pogrešno misle da umno delanje priliči jedino bestrasnim i svetim ljudima. ustima. zbog slavoljublja. govori shimonah Vasilije. Ako u psalmopojanju koje se vrši glasno. odbacimo praznoslovlje.[212] zapoveda apostol. a naročito na one koji su se namerili da se vežbaju u neprestanom moljenju imenom Gospoda Isusa. "bez opitnog umnog delanja. smeh. neka nam pravilo bude da se umereno i stalno uzdržavamo u hrani i piću. ne previše. a sila Božija nama koji se spasavamo. Čim odbacuju opitno poznanje umne molitve.*208] Ludost je što su naši učenjaci.*207] Jelini koji nisu poznali hrišćanstvo i Jelini koji su se vratili od hrišćanstva ka jelinstvu traže u molitvi uma mudrost saobraznu svom nastrojenju i nalaze ludost. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi. zbog nemoći i detinjske slabosti našeg uma. silno . onda ono deluje na dušu veoma slabo. drugo. da se malopomalo obučavamo i ushodimo na stepen umnog delanja. ako je ono rasejano. a naše mnoštvo misli. Zbog toga. objavljena svim ljudima kroz usta apostola. i donosi rod saobrazan tom delovanju. tropara i kanona. Sa punoćom vere položimo sve na Gospoda. po spoljašnjoj navici. spavajmo onoliko koliko je potrebno. Ova zapovest se odnosi na sve hrišćane. a pročitavši o toj molitvi jedino u delima zapadnih pisaca.krstu. zbog prelesti koja ponekad usledi nakon umnog podviga. nastale u nama zbog našeg neverovanja. i onda se potpuno predamo našem radosnom mišljenju da radimo nešto veliko i tešimo sebe samim brojem molitava. drže samog psalmopojanja. svesvete svetinje. i slabost je Božija jača od ljudi. Božiju silu i Božiju premudrost. ona ostaje ludost kada je um javlja srcu i celokupnom biću starog čoveka. šale.

iz same dubine duše. neizostavno će procvetati u tebi Isusova molitva. Obuzdavaj i umrtvljuj sve svoje kretnje svojstvene paloj čovekovoj prirodi. više od svoje duše. izučavaj u njemu volju Gospoda i Spasa svoga.*215] Život po jevanđelskim zapovestima je jedini istinski izvor duhovnog napredovanja.*214] ako budemo nepokolebivo ispunjavali zapovesti Gospodnje. po samom svojstvu tog vežbanja. izvor dostupan svakome ko iskreno želi da napreduje. pomiluj me grešnog. . izgovara se neposredno na samo Carevo uho. Tada ćeš neprestano vapiti.Isusova molitva zameniće ti sve ostale molitve. ali samo u onom umu i srcu koji su obnovljeni tako što su poznali. prinosimo mu žalbe i molimo za Njegovu milost u najvećoj tišini i smirenju. onda ćemo se našim duhom sjediniti sa Njim. ne samo grešne nego i one naizgled dobre. u kakve god spoljašnje okolnosti ga stavio nedokučivi Božiji promisao. I sve one. Upravi sve svoje postupke. suštinski uslov napredovanja u Isusovoj molitvi je prebivanje u zapovestima Gospoda Isusa. Kada osetiš u sebi ta svojstva dejstvom Božije blagodati.[213] rekao je On svojim učenicima. zato što ta molitva stanuje i počiva u umu i srcu. i sva tvoja dela biće podjednako dostojna neba. nikakvu zapovest. to jest srce sa svojim pomislima i željama. celokupno svoje ponašanje po zapovestima Gospoda Isusa. govori starac Serafim. zahteva neprekidno straženje nad sobom. "Pobožna opreznost". samom Njegovom srcu. vapimo Caru careva onako kako vapiju uvređeni i ugnjeteni iz mase naroda. koliko god ona spolja izgledala malo važna. Šta znači ostajati u ljubavi prema Gospodu? To znači: neprestano se sećati Boga. Sine Božiji. pomislima i osećanjima koji izviru iz tih zapovesti. nasladićeš se onom neprolaznom sladošću koja ne pripada ovome svetu i veku. Zavoli Isusovu volju više od želja svoga tela.i poznaćeš Hristova svojstva. Ostanite u ljubavi mojoj. nastoj da činiš jedino ona dela koja su blagougodna Isusu. Jevanđelje čitaj što je moguće češće. neprestano ćemo se sećati Njega. a koje su udaljene od jevanđelskih vrlina onoliko koliko je zapad udaljen od istoka. upravi po njima svoje reči. Neophodni. koje su često veoma razvijene kod neznabožaca i jeretika. Takva molitva ima neobičnu silu: ona je potpuno duhovna. iz sve duše: Gospode Isuse Hriste. Ne ostavljaj bez pažnje ni najmanju crtu iz Jevanđelja. Prvo bez poslednjeg je mrtvo. kakvu mogu da prime i iznesu misao obuhvatniju od misli o Hristovom pomilovanju grešnih? Postavi sebi za jedini cilj života ispunjenje Isusove volje u svakoj okolnosti. ostaćete u ljubavi mojoj. koliko god ona bila važna ili beznačajna. onda ćemo se ustremiti prema Njemu celim našim bićem. Ako zapovijesti moje držite. nezavisno od toga da li prebivaš u bezljudnoj pustinji ili u vrevi društvene zajednice. veliko i prostrano: tamo su gmizavci kojima broja nema. probali i ispunili dobru i ugodnu i savršenu volju Božiju. upravi po njima svoje misli i svoja osećanja . Ako budeš živeo na taj način.plačimo. više od svog spokojstva i svoje udobnosti. koje se mora očistiti posredstvom paženja. Neka ćuti u tebi sve tvoje staro! Neka dejstvuje u tebi jedino Isus svojim najsvetijim zapovestima. vapiti iz punoće ubeđenja. više od života. "ovde je potrebna zato što je ovo more. Ako se duhom sjedinimo sa Njim. i kada ih iz toga osećanja opitno upoznaš. Kada se nasladiš Isusovim svojstvima zavolećeš Hrista i poželećeš da On potpuno obitava u tebi. Vežbanje u Isusovoj molitvi. ali silnom sladošću koja uništava raspoloženje srca prema svim zemaljskim nasladama. neprestano ostajati u jedinstvu sa Njim po duhu. a ako nam bude dopušteno da uđemo u unutrašnju Carevu odaju. onom tihom. čak ne može ni da se ostvari. bez Njega u sebi smatraćeš da propadaš i da si propao.[216] to jest mnoge sujetne.

kome se poklanjamo. govori starac Pajsije. moramo biti obrađeni jevanđelskim zapovestima. i vrhunac ispravljanja. kao što smo ranije rekli. jedinog pod nebom koje treba da nas spasi. po mogućnosti. Nikakva spoljašnja pomoćna sredstva ne bi bila potrebna da smo živeli onako kako treba živeti. da on snažno deluje na mene kroz moja osećanja."*217] Neprestano moramo paziti na sebe da se kojim slučajem ne potkrade greh i opustoši dušu. Sve prepreke za duhovno napredovanje nalaze se u nama. ljudskom umu jedva shvatljive mreže mnogolikih prelesti i maštanja. Naš život je oslabljen: dobra volja je klimava.[218+ Kada se javi osećanje tog tihog i tankog glasa. tada se iz njega jasnije zapaža i jasnije ispunjava Božija volja. Oni savetuju da za vreme vežbanja u Isusovoj molitvi sedim na niskoj stolici da bih time svoje telo doveo u položaj siromašnog čoveka koji traži milostinju i da bih lakše osetio ništavnost svog života. mračnu keliju u kojoj ću se moliti. vide da sam potpuno živ za svet. Bogočovek. njima ne treba pridavati prekomerni značaj. da ga ne zanese neka raspaljenost krvi. "Kao što je ta božanska molitva". da. u nekom tihom i tankom glasu. koji je neograničenu Božiju prirodu nepojmljivo prikrio ograničenom čovečijom prirodom. kako je Gospod i rekao: Neće svaki koji mi govori: Gospode. i zato mi savetuju da uđem u samotnu. oci savetuju da zatvorim oči da bih se sačuvao od rasejanosti. i koji iz ograničene čovečije prirode projavljuje dejstva neograničenog Boga. izvor vrlina. po određenju otaca. ući u Carstvo nebesko. da bi moja veza sa svetom bila prekinuta. imena. i ne sadrže u sebi ništa naročito. Zbog naše detinjaste slabosti sveti oci saopštavaju neka pomoćna sredstva. najtananije i nevidljivo delanje uma u dubini srca. Sva sila i sve dejstvo Isusove molitve izviru iz svemogućeg Isusovog imena. ni u ono koje se otkriva u nama za vreme našeg zemaljskog života . To nije sve: neprestano moramo da pazimo da um i srce prebivaju u Isusovoj volji i da slede Njegove svete zapovesti.tamo će ući onaj koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima[220] Za one koji su napredovali nisu potrebna nikakva spoljašnja pomoćna sredstva: usred bučnog mnoštva sveta oni prebivaju u tihovanju. da bismo se lakše priučili Isusovoj molitvi. da nas je greh ozledio. u nama samima! A ako nešto izvana dejstvuje kao prepreka. prebiva u neprestanoj umrtvljenosti. i da bi mi udubljivanje u sebe bilo olakšano. tako saobrazno tome nevidljivi neprijatelj razapinje protiv nje nevidljive. Gospode. jer su moje oči žive za stvari. da smo dvodušni. plodovi zlih duhova. ništavna. "najviši monaški podvig. onda to samo pokazuje da je naša dobra volja slaba."*219] Drugi osnov za moljenje Isusovim imenom umesto ovog postavljenog ne može se postaviti: taj osnov je sam Gospod naš Isus Hristos.nepravilne i nečiste pomisli. Milostivi oci vide da želim da se zauzmem Isusovom molitvom. i one će me odvući od molitve čim ih otvorim i čim predmeti koje vidim istog časa počnu da ostavljaju trag na . Ta pomoćna sredstva nisu ništa drugo do pomoćna sredstva. tada podvižnik postaje potpuno svestan svoje ništavnosti i sa suzama i novim naporom nastoji da otkrije u sebi tu istinu najpažljivijom i najpobožnijom molitvom. da telesno mudrovanje posredstvom neke zle zamisli ne istisne duhovno mudrovanje. tada se posebno snažno budi glad i žeđ za Božijom pravdom. kao što su onima koje bole noge potrebne štake ili štap. da bi tako mojaosećanja došla u nedejstvo. tanane. Kada prisustvujem bogosluženju. i kada se za vreme bogosluženja zanimam Isusovom molitvom. Da bismo postali sposobni za otkrivanje tog dejstva u nama. ni u ono koje nas očekuje po blaženom upokojenju. i zato su nam preko potrebna spoljašnja pomoćna sredstva. Na njima ne treba zadržavati posebnu pažnju.

viđenja: mi smo grešnici. ono neće upotrebiti te darove ni u slavu Božiju. Smirenje je onaj jedini žrtvenik na kome nam je duhovnim zakonom dozvoljeno da prinosimo žrtvu molitve. plačni molitveni vapaj počnimo pred Njim iz siromaštva našeg duha. Oni koji su napredovali odbacuju materijalna pomoćna sredstva baš kao što čovek odbacuje štake čim prestane da hramlje. Delatnici molitve su našli i mnoga druga spoljašnja pomoćna sredstva koja materijalno pomažu duhovni podvig. da nam tako ne bi bila pokradena nada u Gospoda. nesposobni za njih zbog toga što u nama još živi stari čovek. Razboriti roditelj neće dati oštri mač detetu. gluvi. svemoć te svete volje. i tako će ispuniti sebe pogubnim preuznošenjem. Kada biramo mehaničke načine. nedostojni duhovnih naslada i viđenja. ni da porazi nevidljive neprijatelje: ne. vratili. odnegovali. a bez paženja molitva je kao telo bez duše.mom umu. Dete nije u stanju da upotrebi mač protiv neprijatelja. Daleki od duhovnih darova. ne prestajemo da osuđujemo i ponižavamo bližnje. A šta bi tek bilo da nam je povereno neko duhovno bogatstvo. ono će se igrati sa groznim mačem i njime lako probosti samo sebe. na kome prineta žrtva molitve ushodi Bogu. Ne tražimo naslade. potrudimo se da postupimo krajnje oprezno i razborito. Prepustimo samom Gospodu da našu pažljivu molitvu ustima pretvori u molitvu uma. hromi. Ne položimo našu nadu ni na njih ni na količinu našeg delanja. Dete je zbog svog duhovnog uzrasta nesposobno za duhovne darove. kao što se sa izgrađene kuće skidaju skele pomoću kojih je ona pravljena. nada u premudrost. Svima i svakome suštinski je korisno da obučavanje u moljenju imenom Gospoda Isusa počne izgovaranjem Isusove molitve ustima. srca i duše. blagost. Smirenje je onaj jedini sasud u koji prst Božiji stavlja blagodatne darove. da nas ne zanosi prazna radoznalost. postajemo gordi. oduzeti. vera u Boga. i nastaje u srcu od ispunjenja jevanđelskih zapovesti. Zauzmimo se Isusovom molitvom i neka to zauzimanje prožme nesebičnost. neki duhovni dar koji nas. ispunjeni smrdljivim strastima. iz srca kojeg je slomila bolest zbog naše . iako su po svemu bolji od nas. svome sinu. i da pri tome um zaključava u reči molitve. Ponavljamo: moramo znati da sva mehanička pomoćna sredstva nisu ništa drugo do pomoćna sredstva koja su nam postala korisna zbog naše slabosti. slepi. Ta pomoćna sredstva mogu biti upotrebljena na korist. veličamo sami sebe. potpuna predanost Božijoj volji. On će to svakako i učiniti čim vidi da smo se ispunjavanjem jevanđelskih zapovesti kolikotoliko očistili. kao što dete odbacuje pelene čim poodraste. da se ne bi ispostavilo da svu nadu polažemo na sebe ili na bilo šta drugo materijalno i sujetno. ni na korist svoju i svojih bližnjih. besomučni. a koju su sveti oci nazvali gordom drskošću. ali pri tome moraju biti prilagođena duševnim i telesnim svojstvima svakog pojedinca: neki mehanički način koji veoma dobro odgovara jednom podvižniku drugome može biti nekoristan. dolazi pred Njega. Pažljivom molitvom tražimo da okrenemo poglede uma na same sebe da bismo otkrili u sebi svoju grešnost. cilj da se pokajemo. Obraćaćemo se pre svega najjednostavnijim i najsmirenijim načinima zato što su najbezbedniji. stanimo u mislima pred Gospoda našeg Isusa Hrista kao gubavi. ono će ih upotrebiti da porazi samo sebe. pogubnim prezirom prema bližnjima. sad već posednike tog dara. čak štetan. bezumnim raspaljivanjem. neodređena revnost koja se neopitnima predstavlja kao vrlina. Kada je otkrijemo. Zaključavanjem uma u reči molitve pokazujemo da na te reči pazimo najviše što možemo. da ga zanesu maštanja o sebi. jednostavna i iskrena namera. izdvaja od naše braće i posvedočuje da smo baš mi izabranici Božiji? Ne bi li taj dar za nas postao uzrok strašne duševne nesreće? Potrudimo se da se usavršimo u smirenju. koje se sastoji u naročitom blaženom nastrojenju srca.

obiman i neiskaziv. neka se oblači u kratku ali mnogoznačnu molitvu: Gospode Isuse Hriste. Amin. Sine Božiji. neka se neprestano oblači. Takav. pomiluj me grešnog. .grešnosti. Neka taj vapaj bude beskrajno obiman! Neka se pokaže da nijedna mnogorečitost i nijedna raznovrsnost reči nije sposobna da ga izrazi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->