SLOVO O ISUSOVOJ MOLITVI[1

]

Počinjem ovo slovo o Isusovoj molitvi i odmah prizivam sveblagog i svemogućeg Isusa da pritekne u pomoć mom ograničenom umu. Počinjem ovo slovo o Isusovoj molitvi i sećam se Simeonovih reči o Gospodu: Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti. Kao što je Gospod bio i jeste istinski znak, znak protiv koga će se govoriti, predmet neslaganja i sporenja između onih koji su poznali i onih koji nisu poznali Gospoda, tako i moljenje Njegovim svesvetim imenom predstavlja u pravom smislu veliki i divni znak, i kao takvo ono je od određenog vremena postalo predmet neslaganja i sporenja između onih koji se takvim moljenjem zanimaju i onih koji se njime ne zanimaju. Sa pravom jedan otac[2] primećuje da taj način moljenja odbacuju jedino oni koji ne poznaju takav način moljenja, a razlog odbacivanja su predubeđenja i lažna mišljenja o njemu. Ne obazirući se na povike predubeđenja i neznanja, u nadi na Božiju milost i pomoć, predlažemo ljubljenim ocima i braći naše ubogo slovo o Isusovoj molitvi na osnovu Svetog pisma, crkvenog predanja i svetootačkih dela, u kojima je izloženo učenje o toj svesvetoj i svesilnoj molitvi.
Neka budu neme usne lažljive, koje govore na pravednika i na veličanstveno ime njegovo bezakonje, u oholosti svojoj, svojim velikim neznanjem i sa njim sjedinjenom porugom nad čudom Božijim. Razmotrivši veličinu Isusovog imena i spasonosnu silu moljenja njime, uzviknimo u duhovnoj radosti i divljenju: Kako je veliko mnoštvo dobrote Tvoje, Gospode, koju si pripremio onima koji Te se boje, koju činiš onima koji se uzdaju u Tebe, pred sinovima čovečijim.[3] Jedni (se hvale) kolima, a drugi konjima - na telesnom i sujetnom umovanju svome - a mi ćemo se prostodušno i sa dečijom verom veličati Imenom Gospoda Boga našega.[4] Isusova molitva se izgovara ovako: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Ona se prvobitno izgovarala bez reči grešnog; ta reč je kasnije dodata. "Ta reč sadrži u sebi priznanje i ispovedanje pada" napominje prepodobni Nil Sorski, "ta reč nama priliči, a Bogu prija zato što On zapoveda da mu molitve upućujemo iz priznanja i ispovedanja svoje grešnosti."*5+ Pokazujući blagost prema slabosti onih koji tek počinju da se zanimaju Isusovom molitvom, sveti oci dozvoljavaju početnicima da nekad govore: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, a nekad: Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Uostalom, ovo je samo dopuštenje i znak milosti, a nikako ne naredba ili uredba koju treba neizostavno ispunjavati. Mnogo je bolje da izgovaramo uvek jednoobraznu, celovitu, nepromenjenu molitvu, jer tada promene i vođenje računa o promenama neće zauzimati um i odvlačiti njegovu pažnju. Čak ni onaj koji radi sopstvene slabosti ima potrebu za promenom ne sme to često da dopusti sebi. Na primer: do ručka može da se moli rečima: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, a posle ručka rečima: Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Prepodobni Grigorije Sinait zabranjuje čestu promenu, i zato govori: "Ne može da pusti korenje drveće koje se često presađuje."*6]

Moljenje Isusovom molitvom je uredba Božija. Nju nisu ustanovili ni proroci, ni apostoli, ni anđeli - nju je ustanovio sam Sin Božiji i Bog. Posle Tajne večere, Gospod Isus Hristos je, pored ostalih najuzvišenijih, konačnih zapovesti, ustanovio da se molimo Njegovim imenom, dao nam je taj način moljenja kao novi, neobični, besceni dar. Apostoli su već donekle znali silu Isusovog imena: tim imenom isceljivali su neisceljive bolesti, a demone pokoravali, pobeđivali,

vezivali, progonili. Gospod zapoveda da u molitvama upotrebljavamo to najmoćnije, najdivnije ime, i obećava da će ono molitvu učiniti naročito delotvornom. I što god zaištete (od Oca) u ime moje - rekao je On apostolima - to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Iako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti.*7+ Zaista, zaista vam kažem da što god zašitete od Oca u ime moje, daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje; ištite i dobićete, da radost vaša bude ispunjena.*8] O, kakav dar! On je zalog neprolaznih, nemerljivih blaga! On je istekao iz usta neograničenog Boga koji se obukao u ograničenu čovekovu prirodu i uzeo čovečije ime - Spasitelj.[9] To ime po svojoj spoljašnjosti jeste ograničeno, ali izobražava neograničeni predmet, Boga, pozajmljuje od Njega neograničeno, božansko dostojanstvo, Božija svojstva i silu. Davaoče bescenog, neprolaznog blaga! Kako mi ništavni, smrtni, grešni da primimo dar? Nisu za to sposobne ni naše ruke, ni um, ni srce. Nauči nas da poznamo, koliko možemo, i veličinu dara, i njegov značaj, i način primanja, i način upotrebe, da ne bismo pogrešno pristupili daru, da ne bismo bili izloženi kazni zbog bezumlja i drskosti, i da bismo zbog pravilnog poznanja i upotrebe dara primili od Tebe druge, jedino Tebi poznate darove koje si obećao. Iz Jevanđelja, Dela apostolskih i poslanica vidimo da su sveti apostoli imali neograničenu veru u ime Gospoda Isusa i neograničeno strahopoštovanje prema tom imenu. Imenom Gospoda Isusa oni su činili najneobičnija čuda. Nema primera iz koga bi se moglo naučiti kako su se oni molili imenom Gospoda, ali su se sigurno njime molili. Kako su mogli da se ne mole njime kada im je sam Gospod predao i zapovedio to moljenje, kada je zapovest dva puta ponovio i potvrdio? Ako Pismo ne govori o ovome, onda ne govori jedino zato što je to moljenje bilo u opštoj upotrebi i nije bilo potrebe da bude posebno uneto u Pismo upravo zato što je bilo poznato i uobičajeno. Tvrdnja da Isusova molitva jeste bila u opštoj upotrebi i opštepoznata jasno proizilazi iz odluke Crkve kojom se neukima nalaže da Isusovu molitvu koriste umesto svih drugih molitava.[10] Drevnost te uredbe je nesumnjiva. Kasnije je ona dopunjavana onako kako su se u Crkvi pojavljivale nove molitve. Sveti Vasilije Veliki je pismeno izložio molitveno pravilo za svoju pastvu, zbog čega neki upravo njemu pripisuju i samo uvođenje pravila. Ono ni u kom slučaju nije ni izum ni uredba velikog svetitelja; svetitelj je usmeno predanje samo zamenio pismenim, isto onako kako je liturgiju, najveći sveti čin - savršavan u Kesariji od apostolskih vremena, prenošen usmeno i po prejemstvu - napisao da bi ga zaštitio od neznabožačkog bogohuljenja. Monaško pravilo se sastoji najviše u Isusovoj molitvi. To pravilo se predaje u tom obliku svim monasima Pravoslavne Crkve;[11] u tom obliku anđeo ga je predao prepodobnom Pahomiju Velikom i monasima njegovog opštežića. Prepodobni je živeo u IV veku; u pravilu se govori o Isusovoj molitvi isto onako kako se govori o Molitvi Gospodnjoj, o pedesetom psalmu i o Simvolu vere - kao o onom što je opštepoznato i opšteprihvaćeno. Prepodobni Antonije Veliki, otac iz III i IV veka, nalaže svojim učenicima najrevnosnije vežbanje u Isusovoj molitvi, i govori o njoj kao o nečemu za šta nije potrebno nikakvo objašnjenje. Objašnjenje ove molitve počelo je da se pojavljuje kasnije u onoj meri u kojoj je živo poznanje o njoj postajalo sve oskudnije. Podrobnije učenje o Isusovoj molitvi izložili su oci XIV i XV veka, kada je vežbanje u njoj počelo skoro da pada u zaborav čak i među monasima. Nama poznati istorijski spomenici ranog hrišćanstva ne govore posebno o molitvi imenom Gospodnjim: pominju je jedino u izlaganju nečeg drugog. Životopis svetog Ignjatija Bogonosca, episkopa antiohijskog, koji je završio svoj život mučeničkom smrću u Rimu, za

vreme cara Trajana, beleži sledeće: "Dok su bezbožnici izvodili svetog pred zveri, da ga zveri pojedu, primetili su da on neprestano ima na ustima ime Isusa Hrista, pa su ga zapitali zašto neprestano pominje to ime. Sveti je odgovorio da je u njegovom u srcu napisano ime Isusa Hrista, i da ispoveda ustima Onoga kojeg uvek nosi u srcu. Zveri su pojele svetog: ostale su njegove kosti, a njegovo srce je, po Božijoj volji, ostalo netaknuto. Čim su nevernici našli srce, setili su se reči svetog Ignjatija, pa su, u želji da saznaju je li tačno ono što je svetitelj rekao, razrezali to srce na dva jednaka dela. Na oba dela razrezanog srca našli su natpis zlatnim slovima: Isus Hristos. Tako je sveti mučenik Ignjatije imenom i delom bio bogonosac, jer je uvek nosio u svom srcu Hrista Boga, čije je ime, kao prutićem, um ispisao razmišljanjem o Bogu." Bogonosac je bio učenik svetog apostola i jevanđeliste Jovana Bogoslova, i bio je udostojen da u svom detinjstvu vidi samog Gospoda Isusa Hrista. To je ono blaženo dete za koje Jevanđelje kaže da ga je Gospod postavio među apostole, koji su raspravljali o tome ko je najveći u Carstvu nebeskom, a zatim zagrlio, i rekao: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. Koji se, dakle, ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u Carstvu nebeskom.[12] Naravno, sveti Ignjatije je učio od svetog jevanđeliste i naučio se Isusovoj molitvi, i zanimao se njome u tom vremenu procvata hrišćanstva, kao i svi ostali hrišćani. Tada su se Isusovoj molitvi obučavali svi hrišćani, prvenstveno zato što je ta molitva izuzetno značajna, zatim zato što su rukopisne svete knjige retke i skupocene, zato što je mali broj ljudi bio pismen (većina apostola je bila neuka), zato što je Isusova molitva pogodna, dovoljna, i što ima neobično dejstvo i silu. "Veliko je i neizmerno ime Sina Božijeg", rekao je anđeo svetom Jermi, neposrednom učeniku apostola, "ono drži ceo svet." Čim je čuo ovo učenje, Jerma je upitao anđela: "Ako Sin Božiji drži sve stvoreno, podržava li one koji, otkako ih je On prizvao, nose Njegovo ime i hode u Njegovim zapovestima?" Anđeo je odgovorio: "On podržava one koji od sveg srca nose Njegovo ime. On sam je njihova osnova, i drži ih sa ljubavlju, zato što se oni ne stide da nose Njegovo ime."[13] U crkvenoj istoriji čitamo ovakvu priču: "Vojnik Neokora, Kartaginjanin, služio je u rimskom odredu zaduženom da brani Jerusalim u vreme kada je Gospod naš Isus Hristos dragovoljno pretrpeo stradanja i smrt radi iskupljenja ljudskog roda. Kada je video čuda koja su se dogodila za vreme smrti i vaskrsenja Gospoda, Neokora je poverovao u Gospoda i apostoli su ga krstili. Po završetku vojne službe, Neokora se vratio u Kartaginu i blago vere predao celoj svojoj porodici. Hrišćanstvo je primio i Kalistrat, unuk Neokorin. Kada je napunio potreban broj godina, Kalistrat je stupio u vojsku. Vojni odred u kome je služio činili su idolopoklonici. Oni su počeli da obraćaju naročitu pažnju na Kalistrata čim su primetili da se ne poklanja kumirima i da se noću, usamljen, dugo moli. Jednom prilikom su ga prisluškivali dok se molio, i kada su čuli da neprestano ponavlja ime Gospoda Isusa Hrista, izvestili su o tome svog zapovednika. Ispovedao je Isusa sveti Kalistrat nasamo i noću i danju, pred svima, i svoje ispovedanje zapečatio krvlju."*14] Pisac V veka, prepodobni Isihije Jerusalimski, već se žali da je vežbanje u Isusovoj molitvi veoma retko među monasima.[15+ Vremenom je vežbanje u Isusovoj molitvi postajalo sve ređe, i zato su sveti oci nastojali da ga podrže. Poslednji pisac o ovoj molitvi bio je blaženi starac, jeromonah Serafim Sarovski. Pouke ukrašene njegovim imenom nije pisao samo starac: u njima su zapisane i reči jednog monaha kojeg je starac poučavao; one su obeležene blagodatnim pomazanjem.*16] Danas su monasi gotovo prestali da se vežbaju u Isusovoj molitvi. Razlog ostavljanja je nemar, smatra prepodobni Isihije. Mora se priznati da je ova optužba istinita.

Blagodatna sila Isusove molitve sadržana je u samom božanskom imenu Bogočoveka, Gospoda našeg, Isusa Hrista. Iako nam brojna svedočanstva Svetog pisma javljaju veličinu Božijeg imena, značenje tog imena neobično jasno objasnio je sveti apostol Petar pred judejskim Sinedrionom, kada je Sinedrion ispitivao apostola kakvom silom ili u čije ime im je darovano da iscele hromog od rođenja? Tada Petar, ispunivši se Duha Svetoga, reče im: Knezovi narodni i starješine Izrailjeve, ako nas danas ispitujete zbog dobročinstva bolesnom čovjeku, kako on ozdravi, neka je na znanje svima vama, i svemu narodu Izrailjevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvih, njime stoji ovaj pred vama zdrav. On je kamen koji vi zidari odbaciste, a koji postade glava od ugla: i nema ni u jednome drugome spasenja. Jer nema drugoga Imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasti.[17] Ovo svedočenje je svedočenje Svetog Duha: usta, jezik, glas apostola bili su samo oruđa Duha. I drugo oruđe Svetog Duha, apostol neznabožaca, proglašava sličnu objavu. Svaki - govori on - koji prizove Ime Gospodnje biće spasen.[18] Isus Hristos je unizio sebe i bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Zato i Njega Bog visoko uzdiže, i darova mu Ime kojeje iznad svakoga imena, da se u Ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom.[19] Čim je predvideo dalju budućnost, David, Isusov praotac po telu, opevao je veličinu Isusovog imena, živopisno izobrazio dejstvo tog imena, borbu posredstvom tog imena protiv vlasti greha, silu koju ono daje pri oslobađanju iz robovanja strastima i demonima, blagodatni trijumf onih koji su pobedu odneli pomoću Isusovog imena. Poslušajmo, poslušajmo bogonadahnutog Davida! Car prorok neobično jasno opisuje ono što će se zbiti za hiljadu godina: uspostavljanje duhovnog Hristovog carstva na zemlji, i govori da će se vlast Bogočoveka prostirati od mora do mora i od reka do krajeva vaseljene. I pokloniće se njemu svi carevi zemaljski, svi narodi njemu će služiti. I dragoceno je ime njegovo pred njima, i moliće se za njega svagda, vasceli dan njega će blagosiljati. Neka bude ime njegovo blagosloveno u vekove, pre sunca prebivaće ime njegovo; i blagosloviće se u njemu sva plemena zemaljska, svi narodi nazivaće ga blaženim. I blagosloveno Ime slave Njegove doveka i u vek veka, i ispuniće se slave Njegove sva zemlja.*20] Veliko služenje molitve, koja uvodi čoveka u najbliže zajedničarenje sa Bogom, pojavilo se na zemlji u najširim razmerama onda kada je Bogočovek pomirio čoveka sa Bogom. To služenje je obuhvatilo zemlju: nastanilo se u gradovima i selima, procvetalo u bezljudnim, dotad nenaseljenim pustinjama, zasijalo u mračnim pećinama, u klisurama, u provalijama i na planinskim vrhovima, u čestarima neprohodnih šuma. Ime Bogočoveka dobilo je u molitvenom služenju najvažniji značaj zato što to ime jeste ime Spasitelja ljudi, Tvorca ljudi i anđela, ime očovečenog Boga, Pobednika pobunjenih slugu i stvorenja - demona. Pred njim - našim Gospodom i Iskupiteljem - pred njim će pripasti Etiopljani, demoni, i neprijatelji njegovi, pali duhovi, prah će lizati.*21+ Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji! Jer se uzdiže veličanstvenost Tvoja iznad nebesa. Iz usta dece i odojčadi načinio si (Sebi) hvalu, nasuprot neprijatelja Tvojih, da satreš neprijatelja i osvetnika.*22] I zaista! veličina Isusovog imena nadmašuje moć razumevanja koju poseduju razumna bića na zemlji i na nebu: ono se nepojmljivo poima dečijom prostodušnošću i verom. Sa takvom istom nesebičnom nastrojenošću moramo pristupati moljenju Isusovim imenom i prebivati u tom moljenju; neprestano i revnosno moljenje mora biti slično neprestanoj težnji deteta za majčinim grudima: tada moljenje Isusovim imenom može da se završi potpunim uspehom, tada nevidljivi

*29] "Noću mnogo vremena posvećuj molitvi.*30] U teškoj borbi protiv nevidljivih neprijatelja našeg spasenja najjače oružje je Isusova molitva. Pokloniću se hramu svetome Tvome. iz svog blaženog opita.*26] Veličinu Isusovog imena sposoban je da otkrije u sebi jedino onaj koji je siromašan duhom.[24] Prinesite Gospodu slavu Imenu Njegovom. Neka je Ime Gospodnje blagosloveno od sada i doveka. i neka se uzdaju u Tebe.okružiše me. Bogom ćemo se hvaliti sav dan. sačuvah zakon Tvoj. i da vi Njegovom silom uđete u nerukotvoreni hram srca radi poklanjanja u duhu i istini. i pred anđelima psalmopevaću Ti. ali je samo delovanje očigledno na osnovu stvarnog isceljenja. Gospoda. Jer si nas (Ti) spasao od tlačitelja naših. ulazi radi istinskog bogosluženja u hram srca. i ispovedaću i slaviti Ime Tvoje radi milosti Tvoje i istine Tvoje.[33] Kada Isusovim imenom pobedi i rastera neprijatelje. i. sluge. govori David. Svi narodi .*23+ Za odlučujuću pobedu neophodna je neprestana molitva i neprekidna budnost nad sobom. svim srcem svojim. brzo me usliši. svi koji znaju Ime Tvoje. Jer se ne uzdam u luk svoj. duhovnu pesmu. zato sveti David.[25] molite se tako da se u vašim molitvama pokaže veličina Isusovog imena. U dan u koji Te prizovem. i mrzitelje naše posramio si. i Ime ćemo Tvoje ispovedati i hvaliti doveka. savetuje prepodobni Grigorije Sinait. već da je prinese potpuno Bogu. noć naročito doprinosi vežbanju u Isusovoj molitvi.[34] Sveti David nabraja čudesna delovanja svetog i strašnog Imena*35] Isusovog. i Imenom Gospodnjim branjah se od njih. umnožićeš me (i ohrabriti) u duši mojoj silom Tvojom. molite se u strahu i drhtanju pred veličinom Isusovog imena. jedino onaj koji se zbog neprestanog osećanja svoje ništavnosti neprestano prilepljuje molitvom uz Gospoda. hvalite Ime Gospodnje. Neprijatelj je nazvan osvetnikom zato što on povremeno.narodima su nazvani glagoljivi i prefrigani demoni . uzimanog u molitvi.neprijatelji mogu biti zgaženi. Opkolivši opkoliše me. Hvalite. Zbog takvog značaja moljenja Isusovim imenom. Zbog svoje tišine i mraka. i Imenom Gospodnjim branjah se od njih. molite se revnosno i bez prestanka. i mač moj neće me spasiti. jer si uslišio sve reči usta mojih. nepokradenu zbog rasejanosti: siromah i ubogi hvaliće Ime Tvoje. Gospode.Gospode Isuse. Ono deluje kao prijatni lek. čiji način delovanja bolesnik ne poznaje i ne razume. Gospode. noću sam podešavao svoju dušu na božansko raspoloženje. jer si uzveličao iznad svega Ime sveto Tvoje. Radi Isusovog imena. govori on. Da se ne vrati uniženi postiđen sa stajanja na svojoj molitvi. pojući tajanstveno: Ispovedaću i slaviti Tebe. i Imenom Gospodnjim branjah se od njih. neprijatelj naše izbosti rogovima. iznoseći pred Boga pustoš i jadno stanje duše svakog čoveka. i planuše kao oganj u trnju. um se priključuje blaženim duhovima. pozivajući se na svetog Jovana Lestvičnika. traži u ime . pojući novu. noću se zanimao sećanjem na Boga veliki podvižnik molitve David: Opomenuh se u noći Imena Tvoga. i koji ne gleda na sujetnosti (idolske) i na manije lažne:*28] on neće pri svome moljenju obratiti pažnju na sablažnjivo dejstvo sujetnih briga i strasti koje pokušavaju da opogane i obeščaste molitvu. Od istoka sunca do zapada hvaljeno je Ime Gospodnje. Gospode. stekavši to raspoloženje u delatnosti narednog dana. koji je do sada bio zatvoren za njega. konačno može biti slomljen neprijatelj i osvetnik. poklonite se Gospodu u dvoru svetom Njegovom. nužnu posledicu grešnog života. a malo pojanju psalama"."[32] Tobom ćemo. jer nisi ostavio one koji Te traže.[31] "Isusovim imenom bij neprijatelje: jačeg oružja ni na nebu ni na zemlji nema. i Imenom Tvojim uništićemo one koji ustaju na nas.*27+ Blažen je čovek kome je Ime Gospodnje nada njegova. silazi čoveku pomoć od Boga i daruje mu otpuštenje grehova. David poziva sve hrišćane na to moljenje. Opkoliše me kao pčele saće. svemogućeg i sveblagog Isusa. a ne stalno nastoji da od onih koji se mole oduzme posle molitve ono što su stekli tokom molitve.

carevi su oni hrišćani koji su udostojeni da dobiju savršenstvo. proizvode Bogu prijatne duhovne zvuke i glasove koji odlaze na nebo. u Ime Tvoje spasi me. i pravi će se nastaniti pred licem Tvojim. i izbavio si dušu moju od pakla najdubljega. Gospode Bože moj. Bože. dozvoljava da obitavaju u duši. neka hvale Ime Gospodnje. Da se obraduje srce moje. Gospode. izbavi nas. I nastaniće se tamo. Mrak u mislima je onaj veo. jer si Ti. Bože. Neka hvale Ime Njegovo u horu. nema u njoj mesta za tuđe misli i osećanja jer će Bog spasiti Sion. i sinovi Sionovi obradovaće se Caru svome. ali su upoznati sa Božijim zakonom i mogu da razlikuju dobro od zla i da po uredbi i pravilu Božijeg . tim svojstvima čovekove neporočne prirode. čim ih dotakne Božija blagodat. Blagodatno dejstvo Isusove molitve u hrišćaninu koji napreduje David prikazuje ovako: Blagoslovi dušo moja Gospoda. volja jača. tačnije Sveti Duh ustima Davidovim. i očisti grehe naše radi Imena Tvoga. kada neprijatelji budu odbijeni. David se opet moli: Bože. Umiljenje u srcu postaje tada toliko snažno da je nazvano ispovedanjem. i izgradiće se gradovi Judeje. daruje nam se spasenje. Do sada ga je Sveti Duh prizivao i poticao jedino na plač i pokajanje. i naslediće je (narod Tvoj). i Ime Tvoje prizivaćemo. i stoji pred licem Božijim bez ikakve pomoći. koji izazivaju rasejanost. i sve što je u meni Ime sveto Njegovo. Reči ovih stihova imaju sledeće značenje: narodi su svi hrišćani.*38] U ime Gospoda Isusa daruje se oživljenje duše koju je greh umrtvio. postaju sposobne da. i silom Tvojom sudi mi. Taj veo je nedokučivost Boga za sve stvorene umove. Spasitelju naš. tada će nakon pokajanja. jedino se bogougodnim mislima i osećanjima. Godine njegove kroz dane naraštaja i naraštaja. čuj reči usta mojih.*39] i Njegovo ime je živo: ono oživotvorava one koji tim imenom vapiju izvoru života.[47] Bukvalno razumevanje stanja navedenih u ovim stihovima biće potpuno tačno. Gospode. i slaviću Ime Tvoje doveka.*41] Kada silom i dejstvom Isusovog imena molitva bude uslišena. priključuje se onima koji su duhovni i hvali Gospodau crkvi prepodobnih. radi slave Imena Tvoga. u ime Gospoda. ali njihovo suštinsko značenje je duhovno. kada bude udostojen otpuštanja grehova. knezovi i sve sudije zemaljske.*40+ i nećemo odstupiti od Tebe. uslišio molitve moje. a sada ga priziva: Neka se uzveseli Izrailj Stvoritelju svome. momci i devojke. i koji ljube Ime Tvoje nastaniće se u njoj.[43] zato što nakon obnovljenja duše sve njene sile. ulazi u mrak i ne vidi ništa.svih ljudi pomilovanje i govori: Pomozi nam. predlaže svim hrišćanima. čim otera neprijatelje. uslediti blagodatni darovi. svim srcem svojim. Dane na dane cara dodaćeš. ubeđen u to.knezovi su oni koji su dostigli značajno napredovanje. ona zavesa kojom je pokriveno lice Božije. duhovno imanje i blago. kada Božija pomoć siđe čoveku. Gospodu Isusu Hristu. da se boji imena Tvoga. oživećeš nas.[36] Radi imena Gospodnjeg naša molitva biva uslišena. Ispovedaću Te i hvaliti. i kada odstupe od njega.*42]Tada će čovek postati slobodan da peva Gospodu pesmu novu: on se isključuje iz onih koji su telesni i duševni. pred presto Božiji. slabe i pogane molitvu.*37] Silom Isusovog imena um se oslobađa od kolebanja. uz bubanj i psaltir neka mu psalmopoju. Vežbanje u Isusovoj molitvi sveti David. dao si nasleđe onima koji se boje Imena Tvoga. jer je milost Tvoja velika na meni. zalog blažene večnosti. kada bude isceljen i vraćen u neporočno prirodno stanje. Gospod Isus Hristos je život. dovedene u čudesni sklad i saglasje.*45] zato što um. jer se uznese Ime Njega jedinoga. kada njegov duh bude obnovljen u svojoj sili. sudije su oni koji još nisu zadobili vlast nad sobom.[46] Upravo tako! Pri obilnom dejstvu Isusove molitve u njoj učestvuju sve sile duše i samo telo. Imena Tvoga radi. i seme slugu Tvojih posedovaćeje (= Judeju).*44] Pravedni će ispovedati i slaviti Ime Tvoje. a ostala svojstva duše dobijaju pravilnost revnosti. bez izuzetka: Carevi zemaljski i svi narodi. Ostaće (car) doveka pred Bogom. oživi me pravdom Tvojom. starci sa decom. Bože. usliši molitvu moju.

onaj koji je dostigao savršenstvo u pobožnom delanju nazvan je starcem. i bijasmo po prirodi djeca gnjeva kao i ostali. Kada prilikom Isusove molitve primetimo da su strasti posebno uzrujane i uzavrele. koji su ponovo ušli. po knezu koji vlada u vazduhu. i padnuvši na zemlju dečak se valjaše i bacajući penu. toliko spremno za molitvu.[49] to jest ovladao je njegovim razumom i voljom. živjeće. sa sedam drugih duhova gorih od sebe. strasti sudemoni. Ona podiže sve strasti u čoveku. U tom su stanju bili i u tom se stanju nalaze svi koji ne veruju u Hrista: i sveti apostol Pavle to govori hrišćanima koji su iz neznaboštva prešli u hrišćanstvo: I vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijehova svojih. starci sa decom su stepen delatnog napredovanja. a onaj koji je uznet u blagodatno savršenstvo nazvan je carem. posredstvom njih dovodi celog čoveka u strašno kolebanje. Iz Jevanđelja vidimo da je Gospod isceljivao besomučne. Tada se čovek naziva besomučnim. ona ima svojstvo da izgoni demone. Najpre moramo reći nekoliko reči o prebivanju demona u ljudima.[50] U tom stanju nalaze se manje ili više. ponovo se izgone Isusovom molitvom. Ja sam . jer.[51+ Takvi duhovi. "Imenom mojim izgoniće demone*48] oni koji veruju u Gospoda".*52] Ona ima svojstvo da oživljava one koje je greh umrtvio. mada i prvo ima svoju veoma značajnu cenu. a zatim tako snažno i dugo lomio dečaka da je dečak posle toga izgledao kao mrtav. posle preobražaja Gospodnjeg. sjedinio se sa njim u duhu. Satana moralno prebiva u čovek onda kada čovek postane izvršilac volje đavola. devojke su pravedno srce. nečisti duh ha odmah stade lomiti. među kojima i mi svi živjesmo nekada po željama tijela svoga. kako rekosmo.rekao je Spasitelj . i izlaze iz nas od prizivanja ovog imena. koji vjeruje u mene ako i umre. Tako u čoveku može da živi jedan demon.*55+ U čoveku koji vodi rasejan život sila satane prebiva neprimećena i neshvaćena. ali i mnogi demoni.vaskrsenje i život. oni koji su se krstili u Hrista. ali su se otuđili od Njega kroz sagrešenja. Satana prebiva čulno u čoveku onda kada se nastani u njegovom telu. To prebivanje je dvojako: jedno možemo nazvati čulnim."[56] To znači da strasti i demoni deluju zajednički: demoni deluju posredstvom strasti. i muči i dušu i telo. u kojima nekada hodiste po duhu ovoga svijeta. a drugo moralnim. Tako sveti oci razumeju Hristove reči o tome da se đavo.zakona prebivaju u dobru i odbacuju zlo. Tako je u Judu Iskariotskoga ušao satana. shodno stepenu grešnosti. Pri tome se dešava nešto slično onome što se desilo pri izgonjenju nečistog duha iz dečaka. U tom smislu treba razumeti reči prepodobnog Jovana Proroka: "Nama nemoćnima ostaje jedino da pribegavamo Isusovom imenu. i izgoni ih iz čoveka. no čim čuje da čovek u molitvi priziva ime Gospoda Isusa. koje se veoma razlikuje od blagodatnog napredovanja. i Hristovi učenici isceljivali su besomučne tako što su izgonili demone imenom Gospodnjim. povikao. vratio u duševni dom iz koga se Sveti Duh udaljio. Kada je Gospod zapretio nečistom duhu. Na ovo svojstvo Isusovog imena moramo obratiti naročitu pažnju zato što ono ima izuzetno važan značaj za one koji se vežbaju u Isusovoj molitvi. ne padnimo zbog toga u . duh je. Kada je dečak video pred sobom Gospoda.*53+ A znaci onima koji vjeruju biće ovi: imenom mojim izgoniće demone. Isusovo ime ima.*54] Isusova molitva i otkriva prisustvo demona u čoveku. i zapovedio mu da iziđe iz dečaka. Preduzmimo za nas spasonosni podvig! Potrudimo se da Isusovom molitvom izgnamo duhove koji su ušli u nas zahvaljujući našem nemaru. između ostalih nepojmljivih. čudesnih svojstava. izaziva u telu razne. ona postaje zbunjena. uz uslov da se život provodi u neprestanom i revnosnom pokajanju. To svojstvo objavio je sam Gospod. rekao je Isus. neobične bolesti. po duhu koji sada dejstvuje u sinovima protivljenja. svojstvo i silu da izgoni demone. od zlobe i žestine sa kojom je izašao. čineći volju tijela i pomisli.

jer On jedini može da oduzme od nas greh. celokupno njeno biće. Taj zli gospodar obukao je u greh dušu."[58+ Isti ovaj veliki Božiji ugodnik govori: "Carstvo tame. i neka Gospod proguta srce. Ako neko želi da odbaci starog čoveka u sebi. ime Gospoda Isusa Hrista će smiriti zmiju koja gospodari na poljima srca. svu ju je opoganio. uostalom."[59+ Na osnovu ovakvih razmišljanja sveti oci daju onom koji se moli Isusovom molitvom sledeću. srce prema zlim pomislima. Pomolimo se zato Bogu da svuče sa nas starog čoveka. moliti Bogu za svoje tajne. to jest zli knez duhova. Ona može da ugleda najpre zlo u unutrašnjosti svog srca. uđi. um se čisto i neoprelešćeno moli ako prebiva u srcu. jer smo dobili jasan znak da je Isusova molitva počela da deluje u nama. robinju i slugu greha. koji odiskona zarobljava čoveka. ko god ti bio. smiri sebe tako što ćeš se. Taj zli neprijatelj je celog čoveka oskrnavio i izobličio dušu i telo. Ta molitva može da izobliči greh koji živi u nama. neka srce proguta Gospoda. Sveti Jovan Zlatousti govori: "Sećanje na ime Gospoda našeg Isusa Hrista razdražuje neprijatelja na bitku. koje neprestano rastu u tebi. Tako je isti taj sveti . da bi njegove noge bile upravljene prema zlim delima. Ako želiš da očistiš svoje srce. nečistog. opoganjenog. onda neradom uništavamo ono što mislimo da ćemo dobiti molitvom. Prema tome. pomolimo se Bogu pogotovu zato što su oni koji su nas zarobili i koji nas drže u svojoj vlasti jači od nas. o kome govori i na koje poziva prepodobni Makarije Veliki u svom Prvom slovu: "Posredstvom pomisli. za dušu spasonosnu pouku: "Duša neće moći dovoljno da se raduje dobru pravednosti ako ne postrada mnogo zato što se nije oslobodila greha. Neprestano prebivaj u imenu Gospoda Isusa. nepokornog Božijem zakonu. i neka ti to bude jedino neprekinuto poučavanje i delo. Ako nameravamo da prečistimo zlato. neka zna da to ne može učiniti tako da se nekad moli. naprotiv. obukao je čoveka u starog čoveka. ni za dva dana . Ta molitva može da pokrene zmiju. ruke prema činjenju bezakonja. zlo sagorelo u vatri sećanja na dobro. malo-pomalo. ta molitva može i da ga istrebi. potrebno je mnogo vremena i podviga da bi bio izgnan neprijatelj i da bi se nastanio Hristos. malo-pomalo. nego da bi video strasno. a dušuće spasiti i oživotvoriti. Bogu neprijateljskog. pohvali se pred Bogom svojom čistotom.uninije i nedoumicu. ponovo ćemo dobiti stvrdnut i neprečišćen materijal: ako se nekad opominjemo Boga.potrebne su godine i mnogo vremena. i ne čini za jedan dan. on nije ostavio na slobodi ni pomisli. Srce je neizmerni bezdan. celu ju je zarobio u svoje carstvo. ni telo. pa i zakratko dozvolimo da zgasne vatra u peći. ohrabrimo i spremimo za podvig. makar se nalazio i izvan molitvenog hrama. i neka ovo dvoje budu jedno. Čoveku koji voli vrline svojstveno je da sećanjem na Boga stalno istrebljuje zemljanost srca. a može i da je smiri. u svoju zarobljenu dušu. i da bi se duša potpuno vratila u svoju prirodnu svetlost sa velikom slavom. da bi tako. a On je obećao da će nas osloboditi iz tog ropstva. razbuktavaj ga stalno sećanjem na Gospoda Isusa."[57+ Ovde je očito opisano ono delanje. obložio je i obukao njegovu dušu vlašću tame. to jest obukao ga je u sam greh da čovek više ne bi video kako hoće. već se. a nekad ne opominjemo. za revnosno moljenje imenom Gospoda Isusa. da bi čuo strasno. i zlo. Ovo delo se. slab i grešan. ta molitva može. a zatim i dobro.svu ju je zaodenuo u plašt tame. a nekad ne moli: on mora neprestano da prebiva u molitvi tako što će čuvati um. jer duša koja primorava sebe na Isusovu molitvu može da stekne tom molitvom sve. i razmotri do dna svoje misli i ispituj dubinu svojih pomisli: i ugledaćeš u nedrima svoje duše zmiju kako puže i gnezdi se i ubija otrovom delove tvoje duše. da je pobedi i iskoreni. Ako ubiješ zmiju. Ta molitva može da pokrene svu silu neprijatelja u srcu. i jasno ukazano na oruđe delanja. nijedan njen deo . a ako je ne ubiješ. i dobro. ni razum. Silazeći u dubinu srca.

i ništa vam neće nauditi. čim vide da nemaju snagu da uzbune um u dubini. dovodi ga u stanje tišine i paženja. radosnim što su zbacili vlast demona nad ljudima i što su ljudi zadobili vlast nad demonima. da odasvud izgoni greh. izvršili svoje služenje. čak i dobrim. ni talasa! Vetrovima nazivam demonske pomisli i maštanja. uticaj i otrov demona. oštrija od svakoga dvosjekloga mača. i sudi namjere i pomisli srca. a oživljavanje srca obeležava tako što se u njemu pojavljuje osećanje umiljenja i plača. Isusova molitva deluje postepeno: ona najpre deluje na sami um. oni su se vratili i radosno saopštili Gospodu: Gospode. počinje da deluje u svim delovima duše i tela. to jest Isus prodire sve do razdiobe duše i duha. ali im je ujedno ostavljena sloboda da pravilno upotrebljavaju tu vlast. Iz oluje koja besni mi ćemo postojano. i demoni nam se pokoravaju u ime tvoje. ni vetrova.*61] Mi se borimo za naše spasenje. a oni su se do sada pokoravali njemu. zatim počinje da prodire prema srcu tako što ga budi iz smrtnog sna.i pokorava se ljudima. počinju da ga uzbunjuju izvana. To je svojstveno savršenima i onima koji su se potpuno udaljili od svega i stalno prebivaju u paženju srca. Strpljivi i revnosni trudbenik će sigurno naći zadovoljenje i utehu: obradovaće se bezmernom obilju takvih duhovnih darova koje u svom telesnom i duševnom stanju ne može čak ni da zamisli. ovo smo pomenuli da bismo ga upozorili i pozvali na oprez. zglobova i srži. da ne obećava nikakvog ploda. Duša tada boluje zato što je. a talasima metež strasti nadraženih pomislima i maštanjima. a rečju skorpije poduhvate spolja prikrivene neporočnošću. i zato što rađa: jer je riječ Božija živa i djelotvorna. Gospod je rekao: Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svu silu vražiju. a tako ćemo opitno saznati Isusovu svemoć. No demoni ne odustaju od bitke ni onda kada budu prognani i odstupe od srca: tada oni počnu da uzbunjuju um spolja. um najpre nailazi na neprozirni mrak. ali se Isusovim imenom troše i rastapaju. Zato je u tom početnom delovanju Isusove molitve duša "neiskazivo slomljena i neizrecivo bolesna". posredstvom maštanja. lukavi demoni ratuju i stvaraju veliko uznemirenje. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov kaže da se "bitka vodi tokom vežbanja u Isusovoj molitvi. Ulažući napore da se sjedini sa srcem.*65] prodire tako što istrebljuje grešnost iz svih delova duše i tela. zanemare dar. ili da. ona. hrabro i sa suzama vapiti Gospodu Isusu Hristu: On će zapretiti vetrovima i talasima. kao vosak u vatri. Rečju zmije sveti oci označavaju nesumnjivo grešne poduhvate. malo-pomalo. Od naše pobede ili našeg poraza zavisi naša večna sudbina. i da im se dragovoljno pokore.(Dijadoh) rekao: 'Molitva je istinska i neoprelešćena onda kada je um tokom molitve sjedinjen sa srcem. vežu ga oni koje je on bio vezao. kaže prepodobni Grigorije Sinait. kako je ta radost bila istinska! Kako je bila osnovana! Više od pet hiljada godina vladao je đavo nad ljudima tako što ih je posredstvom greha učinio svojim robovima i svojim srodnicima. satiru ga oni koje je on satirao.'"[60] Ne bojte se. Učenicima.*66] Kada su sedamdesetorica malih apostola. bolesna. i zato odati dužno božansko poštovanje govoreći: Vaistinu si Ti Sin Božiji. a sada čuje Isusovo ime . ne može da ne ratuje protiv lukavih duhova. da svuda uništava vladavinu. koji su po volji Božijoj bili poslani na propoved. da staju na zmije i na skorpije."*62+ Može na početku izgledati da je i samo delanje neobično suvo. Zato čovek ne može potpuno da se oslobodi bitke. Prodirući sve dublje.*63] Trudbenik ne sme zbog ovoga da pada u uninije ili malodušnost.*68] Data im je vlast. na ogrubelost i zamrlost srca koje je nespremno da odmah podrži um. posredstvom strasti izazivaju metež i buru u srcu. sasvim suprotno. trudbenici Isusove molitve. kaže Pismo*64].[67] O. Umu je potrebno dosta vremena da počne da oseća tišinu i tihovanje u sebi zato što demoni. posredstvom spoljašnjih osećanja. .

Da bismo bili Hristovi učenici. nego Božijom blagodaću i sećanjem na Boga".to je glavni plod. a takvi su bili Hristovi učenici. A i šta je to u poređenju sa onim šta se može učiniti Isusovim imenom!"*71+ Verujući rane Crkve imali su pred očima čuda. i da nezavisno od toga da li ga čovečanstvo prihvata ostaje iznad poimanja svih razumnih bića. i u ovom blagoslovenom mestu koji i mrtve može da vaskrsava u ime Gospoda našeg Isusa Hrista. što si ovo sakrio od mudrih i razboritih. Isusovom molitvom. prepodobni Varsanufije iznosi ovakvo mišljenje: "Znam jednog slugu Božijeg u našem rodu. Ime Gospodnje je više od svakog imena.[70] Raduje se Gospod nedostižnom Božijom radošću kada vidi da ljudi napreduju.jer je tako bila volja tvoja. kako svedoči Onaj koji mu je dao dar. i zato su se neprestano. menja. moramo biti deca. ono daje život. Drukčije nije moglo ni biti. jer kroz saznanje i razmišljanje o pobedi mogu da uđu u nas gordoumlje i uobraženost. Obradujmo Boga trudom i napredovanjem u služenju kojem nas je poučio i koje nam je zapovedio. a otkrio to bezazlenima. Takva je ljubav! Ona se neprestano seća voljenog. ona ga čuva u srcu. Iznad ljudskog poimanja je i Njegovo svesveto ime. maštanjima i osećanjima. Već smo rekli da je Isusova molitva bila opšteprihvaćena u prvim vekovima hrišćanstva. ili. izvor života. Oče. uništi u sebi vlast đavola nad sobom. Hrišćani koji su napredovali shvatali su tu silu na osnovu svog napredovanja. darove. neuki. to je cilj molitve. otkriva da je Sin. stiči duhovnu slobodu. a oružje moljenje Isusovim imenom. I okrenuvši se učenicima reče: Sve je meni predao Otac moj. Isusova molitva uznosi sa zemlje na nebo svog trudbenika i pridružuje ga žiteljima neba. u sećanju zavet Božiji. Jevanđelje dalje govori: U taj čas obradova se duhom Isus i reče: Hvalim te. ono je izvor naslađivanja. i demone da izgoni. Gospode neba i zemlje. . marljivo i sa ognjenom revnošću heruvima i serafima vežbali u moljenju Isusovim imenom. i ne treba to da privlači na sebe svu pažnju. koja se veoma razvijala u Božijim svetiteljima. ona se neprestano naslađuje imenom voljenog. pretapa. O toj sili. odbijanje i satiranje neprijatelja. hrišćanine! Posecaj Isusovim imenom glave. ima u umu i na usnama. u našem vremenu. Oče. i sa dečijom prostodušnošću i ljubavlju primiti Njegovo učenje. koji se suprotstavljaju ostvarenju cilja. govori blaženi Teofilakt. Kao deca prostodušno i puni poverenja primimo učenje o molitvi Isusovim imenom. u srcu plamenu ljubav prema Gospodu. objavljuje da se tajne hrišćanske vere ne otkrivaju mudrima i onima koje svet uzdiže već onima koje svet za decu drži. ne manja od apostolskih. nego se radujte što su imena vaša napisana na nebesima. to jest začetke greha u pomislima. i neizlečive bolesti da leči. neobrazovani. Da. uništi sve njegove uticaje na tebe. tačnije. u nama dostupnoj meri. Onima koji su već postali Njegovi učenici Gospod se obraća tako što im izlaže najveće tajne učenja. tek je drugostepena stvar. Gospod je dodao: Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju. Prebivanje umom i srcem na nebu i u Bogu .Vlast koju je Gospod dao sedamdesetorici svojih učenika data je i svim hrišćanima. a time bismo povodom same pobede doživeli strašni poraz. što je podsticalo da se u celoj hrišćanskoj zajednici gaji vera u neograničenu silu Isusovog imena. i niko ne zna koje Sin osim Oca. kao deca prostodušno i puni poverenja pristupimo vežbanju u toj molitvi: jedino Bog potpuno zna njenu tajnu i poučiće nas vežbanju u njoj. ono je Duh. "Radujte se".*69] Upotrebljavaj pravilno tu vlast. Čim je svojim učenicima darovao vlast da staju na zmije i skorpije. uzeti iz običnog naroda. obožuje. Osnova tvog podviga je blagodat svetog krštenja. "ali ne tome što vam se demoni pokoravaju: radujte se tome što vaša imena nisu napisana na nebu mastilom. izvor radosti. Imenom Gospoda Isusa Hrista zbila su se zapanjujuća čuda pred očima celog hrišćanskog sveta. i da čini druga čuda.

onda je to zbog njihovog maloverja. Isusovo ime je strašno za demone. To zaklinjanje izgoni aždaju iz njene jazbine i baca je u vatru. Njime je i apostol Pavle postao velik. sveti mučenik Kalistrat je rođen u Kartagini i živeo je u svom rodnom gradu. a ne zbog nedelotvornosti izgovorenog. skitski i nitrijski monasi."[73+ Anđeo Božiji je predao molitveno pravilo prepodobnom Pahomiju Velikom radi brojnog monaštva koje je njemu bilo dato na upravljanje. učeni. o Isusovoj molitvi su pisali i sledeći: prepodobni Isihije. prepodobni Filotej Sinait. monaha i ave Nitrijske gore. isto kao i prepodobni Isaija. ali ne kao nešto novouvedeno. sveti Varsanufije Veliki u okolini Jerusalima. Sve je to očito iz dela i odluka svetih otaca. Molitve Gospodnje. Iz ovoga se vidi da je moljenje Isusovom molitvom bilo u opštoj upotrebi u svim mestima vaseljenske Crkve. Prepodobni Varsanufije Veliki kazuje da su se monasi egipatskog Skita prvenstveno zanimali molitvom. a žena koja je dugo bolovala od točenja krvi isceljena je iako nije dodirnula njegovo telo već samo skute njegove haljine. Savetujući revnosno i neprestano vežbanje u Isusovoj molitvi. za duševne strasti i bolesti. Od ruskih otaca o ovoj molitvi su pisali prepodobni Nil Sorski.[75+ Od Božijih ugodnika pomenutih u tom Slovu. iako je imao prirodu koju i mi imamo. Pravilo koje su mu anđeli predali sastojalo se od Trisvete pesme.[72+ predlaže je.[74+ I Isusovu molitvu i Molitvu Gospodnju pravilo smatra opštepoznatim molitvama. i mnogi obični ljudi. a čak isceljuje rane koje ona nanosi. monasi provodili život u tihovanju. Mnogi su neumorno hodili za Hristom i bili uz Njega. a mnogi su znatno duhovno napredovali. sveti Jovan Zlatousti govori o njoj kao o nečemu što je opštepoznato. ali nisu dobili koristi. "I mi". sveti Jovan Lestvičnik na Sinajskoj gori i jedno vreme u Donjem Egiptu. sveti Ignjatije Bogonosac je živeo u Antiohiji. što se vidi i iz žitija prepodobnog Pamva. govori on. Grigorije Palama. Sveta. Monasi potčinjeni duhovnom rukovođenju prepodobnog Pahomija morali su svakog časa da savršavaju pravilo. pedesetog psalma. ali su nam dela . zajedno sa drugim predanjšuga Istočne crkve. nego kao opštepoznato vežbanje. prepodobni Pahomije Veliki je živeo u Gornjem Egiptu. prešla je iz Grčke u Rusiju. naročito monasima. Njime se ogradimo. od ispunjenja pravila bili su oslobođeni oni koji su dostigli savršenstvo i s njim sjedinjenu neprestanu molitvu. istočna. "imamo duhovna zaklinjanja: ime Gospoda našeg Isusa Hrista i silu krsnu. u Kapadokiji. jerusalimski prezviter. Simvola vere i sto Isusovih molitava. sveti Jovan Zlatousti je živeo u Antiohiji i u Konstantinopolju. blizu Aleksandrije. Ta odluka. veoma malo učeni. Pravoslavna crkva predlaže svim neukima Isusovu molitvu umesto svih drugih molitava. Simeon Novi Bogoslov. pisac iz V veka. učenik svetog Grigorija Bogoslova. u Dobrotoljublje. Osim pomenutih otaca. čim napreduju u Isusovoj molitvi. jeromonah Dorotej. Sva dela pomenutih otaca dostojna su velikog uvažavanja zbog toga što sva žive i odišu obiljem blagodati i duhovnog znanja. u kojoj su. koje u njoj ima preizobilno. koje su ušle u opštu upotrebu. Teolipt Filadelfijski. sveti Vasilije Veliki u istočnom delu Male Azije. Ako su mnogi izgovarali to zaklinjanje i nisu se iscelili. napojili su se silom Isusove molitve za spasenje i večni život. a Bogu se prestavio u Rimu. Njime se ukrasimo. Njihova dela su uglavnom smeštena u opširni zbornik asketskih pisaca. živeli su u Donjem Egiptu. Kalist i Ignjatije Ksantopul i mnogi drugi. koja se nalazila nedaleko od Skita. slično kao u Skitu. koji se već žali da monasi ostavljaju vežbanje u Isusovoj molitvi i trezvenost. arhimandrit Pajsije Veličkovski.Neukima ono potpuno nadomešta molitve i pevanje psalama. Grigorije Sinait. ostavljaju razna psalmopojanja i počinju prvenstveno da se vežbaju u Isusovoj molitvi radi sile i hrane. shimonah Vasilije Poljanomeruljski i jeromonah Serafim Sarovski. koji su se vežbali u Isusovoj molitvi ili pisali o njoj. čak i potpuno neuki.

a Bog uzveličao i uzneo. govori Pajsije Veličkovski. hoćemo da oživimo svoje ja. neke su Božijim nadgledanjem sačuvane da naših dana. današnje monahe. U doba prepodobnog Nila Sorskog. "U drevnim vremenima" govori Pajsije Veličkovski.[77] Zbog takve potpune oskudice duhonosnih učitelja otačke knjige predstavljaju jedinstven izvor kome se glađu i žeđu izmučena duša može obratiti radi sticanja suštinski potrebnih znanja u duhovnom podvigu. Pisali su oni donekle i o tome. ona se stalno poziva na njih i objašnjava ih. iz naše prevejanosti. neretko govornika. veoma retki. izvan svakog očekivanja. Dobro bi bilo da čitanje ove knjige bude uvod u čitanje grčkih pisaca. Te knjige su najdragocenije nasleđe koje su sveti oci ostavili monaškom potomstvu. Te knjige su mrve koje su pale nama i čine naš deo. mrve sa duhovne trpeze otaca. svetih učitelja. po Božijem dopuštenju. Starac je nazvao svoja dela prethodnicom. ne želimo da delujemo verom. puno premudrosti Svetog Duha. zbog naročite jasnosti i jednostavnosti izlaganja. Upadljivo je da se vreme u kome je napisana većina tih knjiga o umnom delanju podudara sa vremenom velike oskudice umnog delanja u monaštvu. potrebu da pišu o onom delu delanja koji priliči početnicima. tri veka pre nas. filosofa. naročito o Isusovoj molitvi. i mnogo je tada bilo učitelja tog duhovnog podviga: zato su sveti oci tih vremena pišući o njemu objašnjavali samo neizrecivu duhovnu korist koju taj podvig donosi i nisu imali. Izvanredna je knjiga prepodobnog Nila Sorskog. U XIV i XV vek spada većina dela o Isusovoj molitvi. što je jasno onima koji imaju opitno znanje o podvigu. pesnika. neprocenjivo blago. Sva dela svetih otaca o monaškom životu. ali mi smo postali toliko složeni da je ta prostodušnost za nas neosvojiva i nedostupna. "Potaknuti tajnim božanskim nadahnućem". podignuti . dostupnija nego dela grčkih svetila. To je uređeno po naročitom Božijem promislu da božansko delanje ne bi palo u potpuni zaborav. nama ništavnima. predstavljaju za nas. a mudrac skreće sa puta i survava se u mračnu provaliju prelesti. Stigavši na Atonsku goru. predgovorom. Naročito dela starca Vasilija možemo i moramo smatrati prvom knjigom kojoj bi se u naše dane morao da obrati svaki onaj koji želi da se uspešno zanima Isusovom molitvom. monah iz XIV veka. kojeg su ljudi ponizili. našao je tamo. Zato nam je potreban učitelj koji bi nas izveo iz naše složenosti. ne podnosimo samoodbacivanje. pred kraj tog života neočekivano nađe negde u zabačenom mestu sasud koji je izabrao pravedni Bog. onda su. Mnoge od tih knjiga su. kako on kaže. iz našeg lukavstva. "svesveto delanje molitve uma sijalo je na mnogim mestima u kojima su prebivali sveti oci."*78+ Za primanje najuzvišenijeg umnog delanja potrebna je dečija prostodušnost i vera. ali za one koji ga nemaju taj deo ostaje prikriven. Tako je Zosima. prepodobni Grigorije Sinait. među hiljadama monaha. priprema za čitanje i pravilno razumevanje tih dubokomisaonih. našao u zajordanskoj bezljudnoj pustinji veliku Mariju. iz našeg slavoljublja i naše uobraženosti u širinu i prostotu vere.*76] Takva je i njena namena. ili pripremom za čitanje grčkih otaca. iscrpivši se dušom i telom u monaškom životu. Eto zašto na poprištu umnog delanja dete dostiže neobično napredovanje. o toj božanskoj molitvi uma na osnovu Svetog pisma Starog i Novog zaveta. Kada su neki oci videli da tih istinskih i neprelešćenih učitelja tog delanja ima sve manje. bogatih duhovnim darovima. zbog naših grehova uništili muhamedanci kad su osvojili Grčku. danas su oni toliko retki da bez suzdržavanja i straha da ćemo pogrešiti možemo reći da njih nema. Naročitom milošću Božijom smatra se ako neko.ruskih otaca. "mnogi oci su izložili u knjigama sveto učenje. samo trojicu koji su imali neko znanje o umnom delanju. A mi hoćemo da budemo umni. živi sasudi Božije blagodati bili su krajnje retki. po mom mišljenju. zbog velike bliskosti sa vremenom u kome mi živimo.

kako se u njemu istinski i neprelešćeno moli. videli smo takođe da je sveta Crkva donela odluku da svi neuki i svi oni koji ne znaju Sveto pismo napamet mogu da koriste Isusovu molitvu umesto svih drugih molitava i psalmopojanja. Za zadobijanje duboke molitve srca potrebna je značajna priprema: ona obavezno podrazumeva dovoljno opitno izučavanje monaškog života. brate. neka ne traži više stanje. mnogo više nego što zaslužuje po svom dostojanstvu i stepenu svoje uređenosti. zato što se ona često tvori samim umom. zato što to traži drsko i gordo. neka on i ostane pri njoj. jer ovo je reč Božija: nju nosi na ustima svojim. Na prvi način mogu i moraju da se zanimaju Isusovom molitvom i mirjani. izložili pismeno svoje mišljenje o samom načelu i o tome kako valja obučavati početnika. to jest molitva uma. pokazuje osećanjem plača i suzama. svetih otaca i predanju Crkve. zbog umiljenja. navikavanje na postupanje po . sa najvećim paženjem na misli i reči molitve. kako um ulazi u srce."*82+ Površnom pogledu može izgledati da zavet prepodobnog Nila protivureči zakonodavstvu Svetog pisma. Svi hrišćani mogu i moraju da se zanimaju Isusovom molitvom radi pokajanja i prizivanja Gospoda u pomoć. davanje darova su posledice pomirenja. čvrsto ubeđen da se ono i ne zadobija čovekovim naporom. Božija blagodat sama po sebi. kada se novopostriženom daju brojanice. neka ga ne traži. da se zanimaju sa strahom Božijim i verom. mač duhovni. u njoj poznato vreme. spoljašnjem i unutrašnjem tihovanju. Ako je Bogu blagougodno da ostavi podvižnika pri molitvi pokajanja. no ne dozvoljava se svima da pristupe molitvenom svetom činu umom u kleti srca. onaj koji vrši postriženje govori: "Primi. iznad svih delanja. pomiluj me. Psalmist je rekao: Odstupite od mene svi koji činite bezakonje. Budimo zadovoljni tim stanjem. Oslanjajući se na učenje svih svetih otaca. Takvo traženje je pouzdan znak gordosti i uobraženosti. a neprijatelji odstupe od duše. sveti Nil zabranjuje da preuranjeno težimo uvođenju uma u srce. Sine Božiji. glava vrlina.[83] Uteha. svim monasima i mirjanima da u svako vreme i svakog časa izgovaraju tu svetu molitvu. arhiepiskop solunski. Nerazumno je tražiti ih pre pomirenja. ne tražimo više stanje. jer usliša Gospod glas plača mojega. takvo traženje ne dovodi do napredovanja već do spoticanja i propasti. osećanju sladosti i ostalih visokih molitvenih stanja. koji se primorava da Boga nalazi u sebi.'"*81+ No prepodobni Nil Sorski poučava da je "sećanje na Boga.Božijim Duhom i u nameri da istinsko učenje o početku te unutrašnje molitve ne presahne. Isuse Hriste."*79] Videli smo da sveti prorok David poziva sve Božije ljude bez izuzetka na moljenje Isusovim imenom. i u revnosnim trudbenicima uvek uz učešće srca. po njenoj dobroj volji prevodi podvižnika molitve iz prvog načina moljenja u drugi. Onoga koji bestidno i drsko hoće da stupi ka Bogu i besedi sa Njim čisto. naslađivanje. koja se otkrivaju tada kada Bog primi molitvu pokajanja. već da ga daruje Bog. radost. Molitveno sveto dejstvo uma u srcu zahteva prethodno vežbanje u prvom načinu moljenja i zadovoljavajuće napredovanje u tom moljenju. zapoveda i daje savet arhijerejima i sveštenicima. a ne samo monasi koji žive u manastirima ili su zauzeti poslušanjima. ako bude dopušteno. Takvu pažljivu molitvu možemo da nazovemo i molitvom uma i molitvom srca. Sveti Simeon. Prebivanje u pokajanju je zalog spasenja. toga lako umrtvljavaju demoni. Ali tu nema protivurečja: tu se govori o najvišem stepenu Isusove molitve. a u umu i srcu govori neprestano: Gospode. Gospod molitvu moju primi. i da im ona bude kao disanje.[80+ pri postriženju u monaštvo. kao ljubav Božija. Usliša Gospod moljenje moje. skrušenog duha. koje se.

Priprema mora da podrazumeva zadovoljavajuće izučavanje Novog zaveta i svetootačkih delao molitvi. ne samo oni koji su odsekli nego i oni koji su potpuno umrtvili svoju volju i rasuđivanje pred svojim ocima. tako i molitva koju um umetnički tvori u srcu .Žarko želimo molitvu srca. U pismu starcu Teodosiju. lukavo usmerene na njene trudbenike? Tako je strašna ta stvar. mada ih Bog uvek čuva od nje. paženju i molitvi uma. koje su zadobijali Božijom blagodaću posredstvom svoje istinske poslušnosti.' I Lestvičnik. i izuzetna retkost. isključivo priliče jedino monasima. oni će upasti u prelest. tim više se ona zabranjuje mirjanima. bogonosni oci tvrde da njen početak i nepokolebiva osnova jeste istinska poslušnost. jer u nju upadaju svi koji samovoljno počinju podvig te molitve. Tu molitvu sveti oci su nazvali . postoji i vreme mirnog govorenja. to jest molitva . "No i sama ta dobra i divna delanja" govori prepodobni Nil Sorski.[84] i u našem svetom životu svakom poslu ima vreme: i tihovanju ima vreme. to jest molitva koju um tvori neumetnički. uvek nalaze u strahu i trepetu zato što se boje i strepe da u takvoj molitvi ne postanu žrtva neke prelesti. Veoma duboku molitvu srca imali su sveti Andrej jurodivi i neki drugi. žarko želimo kelijno tihovanje bez izlaženja i životu bezljudnoj pustinji. radi njihovog istinskog smirenja. i neprestanoj molitvi ima vreme. trezvenosti uma i tihovanju. veoma retki mirjani: to je izuzetak. da poslušnost rađa istinsko smirenje. koja nikako ne može da bude pravilo za sve. tada ćemo imati neobičnu korist. kako govori Vasilije Veliki: 'Svakom delanju mora da prethodi rasuđivanje: bez rasuđivanja se i dobro delanje pretvara u zlo zato što je preuranjeno i neumereno. a smirenje čuva podvižnika u molitvi od svih prelesti. istinskim i iskusnim učiteljima tvorenja te molitve. jer to naročito doprinosi razvoju molitve srca i tihovanja u srcu. A kada se rasuđivanjem odredi vreme i mera dobrog delanja. Uvrštavanje sebe u red tih izuzetnih ličnosti nije ništa drugo do samoobmanjivanje uobraženošću. u pravo vreme. i vreme žetvi klasova neizrecive blagodati. dakle ljudima bez poslušnosti: ako jedino na osnovu samog čitanja takvih knjiga primoraju sebe na molitvu.kako molitva uma. to jest onoj molitvi koja se tvori umom u srcu. a ne svim pravoslavnim hrišćanima. Još veća opasnost preti mirjanima. govori: Svakom poslu pod nebom ima vrijeme. Neće nas prelešćivati gordo usrđe. žarko želimo tihovanje u srcu. navodeći reči iz Pisma. bez poslušnosti. samo svojom voljom. Izlažući učenje o ovoj molitvi. molitva počiva na tom uređivanju i ne može da ostane u duši ako se ne nalazi u takvom uređivanju.da se i istinski poslušnici. skrivena prelest pre otvorene prelesti. Ako se monasima zabranjuje preuranjena težnja prema molitvi koju um prinosi u domu srca. koje čekaju samovoljne. to jest na takvu molitvu? Kako da izbegavaju mnoge i razne neprijateljske prelesti. nećemo dobiti ništa ni u pravo vreme. "moramo činiti razborito. Ova poslednja priprema je tim potrebnija zbog činjenice da u nedostatku duhonosnih vođa naš jedini vođa moraju biti otačka dela i molitveni plač pred Bogom. naročito one koje poučavaju istinskom poslušanju. Pajsije Veličkovski govori: "Otačke knjige. Kako mogu mirjani bez ikakvog poučavanja. Ima vreme i setvi trudova. nakon dostizanja potrebnog stepena napredovanja.jevanđelskim zapovestima: sveta molitva se zasniva na uređivanju duše. Mirjani nikako ne mogu da zadobiju istinsku monašku poslušnost i potpuno odsecanje svoje volje i razuma. i vreme nelicemernom služenju. U suprotnom. i to postupanjem po zapovestima. da primoravaju sebe na tako strašno i užasno delo. nakon koje sledi prelest. nećemo pre vremena tražiti ono što dolazi u određeno vreme."[85+ Naročito prepodobni Nil zabranjuje nerazumnu težnju ka otšelništvu. a takva težnja se skoro uvek javlja u ličnostima koje ne razumeju ni sebe ni monaštvo: upravo zato takav život prate najteža spoticanja i samoobmanjivanja.

i mirjanima i monasima. i na mnogim drugim mestima. Tvorenje ove molitve je bilo potpuno nepoznato mirjanima. potreban. A tamo gde su i tvorili tu molitvu. Ne budi neraspoložen kada osetiš da si pokraden. Ta molitva je kao sunce zasijala jedino među monasima. sredina je kada um prebiva u samim rečima. nakon štampanja otačkih knjiga."*91] Ovde je . i dalje nećeš preći. Zato se bojim i strepim da će zbog pomenutog razloga oni koji samovoljno. Veliki učitelj monaštva na dva mesta govori o tom načinu u svojoj Lestvici. izložim učenje svetih otaca o umetnosti tvorenja Isusove molitve. i kakav je način tvorenja svojstven onima koji su napredovali. uvedi je ponovo u reči molitve. potpuno bezopasan."*90] U Pouci o blaženoj i nezaboravnoj poslušnosti sveti Jovan Lestvičnik govori: "Neprekidno se bori sa mislima . ali i svi hrišćani. ali Onaj koji može sve da učvrsti može i um naš da učini postojanim. a gde je Sazdatelj duha. u Jerusalimu. Taj način on iznosi još jednom u zasebnom. završetak molitve je otimanje uma ka Bogu. Ponavljamo: najveća vrednost ovog načina je u tome što je pored sve svoje dovoljnosti i potpuno bezbedan. a najbolji je zato što je veoma pogodan. poznata jedino Bogu i njenim trudbenicima. i monasima početnicima. s tim što ga ovaj put iznosi monasima koji su napredovali. a ko se njoj može naučiti bez umetnika. Ako se istrajno podvizavaš. čak neophodan za istinsku molitvu. opširnijem učenju o molitvi. dakle onima koje su Božija dobra volja i Božija blagodat uvele u napredovanje. na Sinajskoj i Nitrijskoj gori. kojom se uspinjemo sa zemlje na nebo: u Pouci o blaženoj i nezaboravnoj poslušnosti i u Pouci o molitvi. onaj način koji predlaže sveti Jovan Lestvičnik. tamo se Njemu sve pokorava. U Pouci o svetoj i blaženoj molitvi sveti Jovan Lestvičnik govori: "Bori se da zaključaš svoju misao u reči molitve. Već sama činjenica da on izlaže svoj način u učenju o poslušnosti opštežiteljnih monaha očigledno pokazuje da se taj način određuje i za monahe početnike. što je očito iz žitija svetog Grigorija Sinaita. onda to znači da za tvorenje te molitve nisu znali ni monasi na mnogim drugim mestima. vraćaj ih sebi: Bog i ne zahteva od poslušnika potpuno pribranu molitvu. shodno svom oskudnom znanju i oskudnoj opitnosti. posle Pouke o sveštenom tihovanju tela i duše. Nepostojanost je svojstvena ljudskom umu. bez imalo sumnje. za molitvu su saznali i monasi. izgovaranim glasno ili umom. ali se dobro osećaj kada ustrajno vraćaš um samom sebi. a to jasno pokazuje da je taj način veoma dobar i za tihovatelje i za monahe koji su napredovali. i nije našao na njoj nijednog koji je bar nešto znao o ovoj molitvi. posebno među onima u Egiptu. doći će i tebi Onaj koji određuje granice moru ljudskog uma i reći će mu u molitvi tvojoj: Doći ćeš dovde. I ako se desi da se usled detinjske slabosti tvoja misao umori i padne.*86] Iz ovoga je jasno sledeće: ako na tako Svetom mestu prepodobni Grigorije nije našao nijednog trudbenika molitve. bez izuzetka. tamo je tvorenje te molitve čuvano kao velika i neizreciva tajna. No sada. bez učitelja stupaju u podvig te molitve upasti u prelest: neka Hristos Spasitelj svojom blagodaću izbavi od prelesti sve koje hoće da spasi.*88] Duh je nemoguće vezati. u mnogim mestima u Palestini. to jest bez iskusnog učitelja? Ta molitva je duhovni mač: Bog nam je darovao taj mač da njime posečemo neprijatelja naših duša. i da jasno naznačim kakav način vežbanja u molitvi i koji oblik molitve uma i molitve srca priliči svim hrišćanima."*87] Smatram svojom obavezom da ovde. doličnu svim hrišćanima koji su pobožni i traže spasenje.kada odlete. ali ne svuda. On je obišao svu Svetu (Atonsku) goru.umetnošću nad umetnostima. tamo gde je ona poput sunca sijala monasima. Najbolji je."[89+ "Početak molitve je odbijanje pomisli u samom njihovom začetku.

njegov knez i arhijerej. "često se obraćati srcu. privući će u sebe Božiju blagodat."*92+ Prema tome. a to je očigledna i kod početnika neizbežna greška. napokon. mogli su da pribegavaju savetu monaha svi oni kojima je savet bio potreban. a može biti i uzrok veoma velike štete.saopšten način kako se treba pažljivo moliti."*96+ "Onaj koji želi da vidi Gospoda u sebi. Sve se to dešava pod vođstvom Božije blagodati. radost i veselje te zemlje je Hristos. kaže prepodobni Marko. O tome sveti pisac govori opet alegorijski i prikriveno u Pouci o pastiru[94].mogli da uzmemo za ruku. jer dobro znam da je tamo obično najveća navala i gužva. koja je i napisala celu njegovu knjigu. a drugo je posredstvom uma biti nadzornik srca. Težnja ka drugom pre sticanja prvog je nekorisna. tada se saosećanje srca sa umom pretvara u sjedinjenje srca sa umom. kraj tog ulaza. Sunce koje sija u toj zemlji jeste svetlost Svete Trojice. U pažljivoj molitvi srce ne može ni da učestvuje. uz učešće srca. taj nastoji da očisti svoje srce neprestanim sećanjem na Boga. kaže on. Ako se na taj način vežbamo u molitvi. dok ne uđoh u Svetilište Božije. kada se paženje pojačava. da ih nosimo na ramenima dok ne prođu kroz ulazna vrata. duhovne pouke. taj će se moliti i ustima. procvetala je molitva uma pod rukovodstvom opitne. onda moramo da ih podignemo na ramena. molitvena tajna je prikrivena od radoznalosti i lakomislenosti u knjizi namenjenoj monasima. za koje je blaženi Jovan i napisao "Lestvicu". po njenoj dobroj volji i sudu. koji je živeo u vreme u kome je umno delanje procvetalo. Misaona zemlja čoveka čiste duše nalazi se unutra. potrebna nam je duhovna sila da bismo one koje smo želeli da uvedemo u svetinju svetih i pokažemo im Hrista."*93+ Jedno je moliti se pažljivo. Kada je izložio potpuno tačno učenje. a da bi se ta šteta sprečila. no ona se može odmah ispraviti vraćanjem misli u reči. Svetlost od Svetlosti Oca. skriveno unutra u vama[97]. kako se treba moliti i glasno i samim umom. drugo je uvoditi um u dom srca. Druto proizilazi iz prvog.naročito dok stoje tu. i oslobodimo od namera naroda. Tako je postupio sveti jer ga je vodila duhovna mudrost. koje može da ispuni i najstrože zahteve. Vazduh koji udišu njeni stanovnici jeste Svesveti Duh. Zato je neko i rekao o toj navali: I bi preda mnom trud (i muka). Šta više da poželimo? Ništa. U tim blaženim vremenima. kakva može biti prelest? Jedino samo uvlačenje u rasejanost. časni oče. Prva i druga . Neko će zapitati: "Zar tako veliki otac. "Jedno je". koji počiva na njihovoj tajanstvenoj i skrivenoj trpezi . i otuda prinositi tajanstvenu molitvu. u svoje vreme. Život. što se i vidi iz navedenih reči velikog učitelja monaha. kao decu. ništa ne govori o molitvi koja se tvori umom u srcu?" Govori. onaj koji se bude molio na način koji predlaže Jovan Lestvičnik. tokom paženja koje je molitva usvojila um silazi u srce radi najdubljeg svetog služenja. pa i da uznese trudbenika u blagodatno stanje. koji prinosi Hristu slovesne žrtve. taj će napredovati u molitvi i zato će zadobiti molitvu uma i srca. u njemu. A ako su deca sasvim gola i nemoćna. uz neprestani podvig. Tu grešku uništava milost i pomoć Božija. ispunjenu Božijom silom i blagodaću. i čim primetimo da ih narod potiskuje i stiska sa ciljem da im zabrani da uđu tamo gde žele . Ta zemlja je oblak slave Božije: čisti srcem će ući u nju da bi videli lice svog Gospoda i da bi njihove umove obasjala zraka Njegove svetlosti.[98+ Potrudi se da uđeš u klet koja je u tebi i videćeš nebesku klet. Lestvičnik se alegorijski izrazio o tome šta se dešava nakon što blagodat oseni molitvu. i umom. ali toliko prikriveno da jedino oni koji su opitno upoznati sa delanjem molitve mogu da shvate o čemu je reč. "Um koji se pribrano moli ograničava slobodu srcu. u predvorju. On govori ovako: "Pre svega.*95] i trud seže samo do ulaza. Paženje uma pri molitvi privlači srce da saoseća sa njim. Među raitskim monasima. to je Jerusalim i Carstvo Božije. i srcem. u kojima je postojalo obilje živih sasuda blagodati.

uvodio je svoje učenike u svetilište blagodatne molitve srca i u stanja koja ona stvara. molitvi pokajanja. To strahopoštovanje i sama razboritost zahtevaju od nas da se odreknemo preuranjenog. daruje isceljenje i uvodi u svetilište. i sav njegov trud je uzaludan zato što Bog sluša um i revnost.rečju. "a za dušu ne haje i srce ne čuva. tada se u njega nastanjuje sveti mir Svete Trojice. koji prinosi i prima beskrvnu žrtvu. u ime Njegovo.[108] neprinuđeno. Ne izabraste vi mene . naglas.*105] da se izlije na njih milost i blagodat Božija. gde se proliva časna krv jagnjeta. I pobožnost i razboritost uče nas da prebivamo u pažljivoj molitvi. jedinstveno po svojoj nepojmljivoj milosti. i kretnje tela koje prljaju čoveka. monah koji je dostigao najviši stepen duhovnog napredovanja. a ne mnogogovorljivost. pred vratima hrama. samovoljnog.[106] govori Spasitelj. pečati se riznica i više niko ne može da ukrade blago iz nje. ruski podvižnik i asketski pisac. to jest ustima. Tada molitva uma i srca počinje na mig. Pazi revnosno i razumno. taj veliki Arhijerej. nerazumnog naprezanja da uđemo u tajanstveno svetilište. kada. datu nekom tihovatelju koji je bio pod njegovim rukovodstvom: "Jedino bezgrešni Bog. gde se prinosi ugojeno tele. i svog srca. Čitamo sledeću njegovu pouku. da se pribijaš i uvek budeš uz ono što grkljan oseća.*100] A kada je to tada? Tada kada dođe Gospod naš. gordog. jezikom i govorom. prelazi u naviku i dejstvuje u svako doba. a ne Bogu. u hramu i na žrtveniku unutrašnjeg čoveka. Spasitelj onih koje se uzdaju u Njega. neporočnog i bezazlenog. tada mudre devojke pale svoje svetiljke[102+ i likuju sa ženikom u svetoj ložnici pevajući jednodušno. govori jeromonah."*99+ Prepodobni Varsanufije. pri svakom poslu. jezik i osećanja nasite glasno izgovarane molitve. u vreme koje samo On zna.govori On svojim izabranicima . Najpre treba da tvoriš Isusovu molitvu glasom.[103] tada prestaju i bitke. da što god zaištete od Oca u ime moje da vam da. taj se moli vazduhu. i jedino On. Samo Gospod. Lestvica prema Carstvu nebeskom je u tebi: ona je tajanstveno podignuta u tvojoj duši. tiho: Okusite i vidite da je dobar Gospod. sa strahom Božijim. svi koji boluju od greha. Ja znam koje izabrah."[109] . poslušaj me. svi koji čekaju da se voda zatalasa.su jedno: jednim ulaskom stupićeš u obe. Ona je predvorje svetilišta. sebi samome. Pogruzi sebe u sebe od greha. Paženje i skrušen duh je ona klet koja je data grešnicima pokajnicima da bude njihovo pristanište. Gospodu našem. Hoćeš li da se naučiš molitvi uma i srca? Ja ću te naučiti.nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod donosite. gde se razležu jednodušna klicanja svetih anđela:Tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce. U nju ćemo se sklanjati i zaključavati od greha. gde se prinose duhovne žrtve Bogu. zlato. tamjan i smirna. Kada se usta. slepi i suvi .[101] Tada hromi ulazi u svetilište. voljeni moj. Blago čoveku koji se nada u Njega. hodi i skače. tada pospanost uninija i lenjosti silazi sa očiju. Molitva uma ne dozvoljava nepribranim i nečistim mislima da uđu u unutrašnju klet. Posle toga moraš da se poučavaš umom. na svakom mestu. i hvali Boga. i svog uma. Pomoli se da to razumemo i dostignemo i obradujemo se u Isusu Hristu. neprestano se obnavlja. svom svojom snagom. Moliti se moramo svim svojim usrđem: iz svoje duše. gubavi."*104] Na najveće strahopoštovanje pred molitvenom svetom službom srca opominje nas njen veličanstveni opis iznet u delima svetih otaca. tada se molitva glasom prekida i ona počinje da se izgovara šapatom. Neka se saberu u tu Vitezdu svi moralno hromi. Tada se čovek budi iz sna nemara i neznanja. hromi koji seđaše pred Krasnim vratima hrama bude udostojen da čuje radosni glas: Ustani i hodi. "Ko se moli ustima". i naći ćeš tamo stepenike kojima se možeš uspeti na nebo.[107] Sasvim je dobar način obučavanja Isusovoj molitvi koji predlaže jeromonah Dorotej. neka učvrsti tvoju ljubav da služiš Njemu u svetosti i u pravdi u sve dane života svoga.

neprestano ćuti. zašto onda da ideš po kelijama kod braće. i pazi na svaku reč posebno.*111] A kada budeš imao u sebi tu duševnu hranu. poučio ga vežbanju u molitvi koja priliči delatnom životu. U teorijski život mogu da stupe jedino oni koji su se očistili od strasti i potpuno obučili u delatnom životu. neka zna da ga đavo hvata u svoje mreže i da je postao njegov sluga. Isak Sirijski kaže da nema drugog načina da se .kaže Grigorije Sinait . po ranijem zajedničkom običaju u Sarovskoj pustinji. njegova poslušnost bila je bespogovorna. ako se takav može naći. i da učiš druge? Ćuti. siromaštvo istinsko i negramzivost pustinjačka. trud revnostan. Ni sa kim ne započinji razgovor."*114+ Starac. Dok sediš za trpezom ne gledaj koliko ko jede i ne osuđuj. ali ujedno pazi da ne osuđuješ one koji razgovaraju ili one koji se smeju.*110+ Upravo to znače reči proroka Isaije: Probudite se i pjevajte. a onda mu zabranio da preuranjeno i nerazumno teži teorijskom životu i molitvi saobraznoj takvom životu.*113] i iz reči svetog Grigorija Bogoslova: u teorijski život mogu da stupe jedino oni koji su savršeni po svojoj opitnosti (u delatnom životu). moraš početi od delatnog života pa tek onda preći na teorijski: bez delatnog života ne možeš ući u teorijski. Kao primer može da ti posluži Stefan Novi: njegova molitva je bila neprestana. ili više. možeš li onda da rasuđuješ o nečemu drugom. pomiluj me grešnog. dan-dva. Sine Božiji. Zapaženo je da usmerenje koje monah primi pri stupanju u manastir najčešće ostaje preovlađujuće u njemu tokom celog njegovog života. Ponavljamo: ako neko uobražava da će dostići uzvišeno stanje teorijskim životom. uz veliko ispitivanje Svetog pisma i pod rukovodstvom iskusnog starca. jer je rosa svjetlosti Tvoja rosa. Ako ne razumeš samog sebe. Na početku. neprestano moli rečima:Gospode Isuse Hriste. pomiluj me grešnog. srce smireno. Takvim vežbanjem možemo se približiti Bogu i sjediniti se sa Njim ako ne upadnemo u rasejanost i ako sačuvamo mirnu savest. odvojeno. a ne drsko i samovoljno. koji počivate u prahu. U tom slučaju budi gluv i nem. a onda istrajava na zahtevu da su pažljivi život i neprestana molitva neophodni svim monasima. delanje strpljivo. pa i samim poslušnicima početnicima. a nalazi satansku.*115+ Ako smo istinski odlučili da služimo Bogu. što se može videti iz Svetog pisma: Blaženi čisti srcem. "dobijaju jedino oni koji imaju unutrašnje delanje i koji bdiju nad svojim dušama. devstvenost neporočna. ponašaj se kao da to nisi ni čuo. najpre odvraća od gordog stremljenja ka uzvišenim molitvenim stanjima. dakle. Delatni život čisti od grešnih strasti i podiže na stepen delatnog savršenstva. telo i duša čisti. usta ćutljiva. Šta god o tebi govorili. skrušenog srca i smireno. narav krotka. Kada Gospod zagreje tvoje srce toplotom Svoje blagodati i kada te sjedini u jedan duh. već pazi na sebe i hrani dušu molitvom. U teorijski život treba stupati sa strahom i trepetom. "Blagodatne darove". "pazi na sebe. onaj koji je drzak i gord se . Zemlja povraća sjene. Pošto zbog svojih vrednosti nije tražio (uzvišeno duhovno stanje). jer će Boga vidjeti. čak i kada te neki brat pozove? Zaista ti kažem da praznoslovlje nije ništa drugo do lenjost. izgovaraj ovu molitvu samim umom. a samim tim probija put ka teorijskom životu. "Tokom molitve" poučava starac. Sine Božiji. duh milostiv. potvrđuje Serafim. to jest sabiraj um i sjedinjuj ga sa dušom. naslađivaće te i hraniti. a ne istinsku želju.oholo napreže da ga dostigne pre vremena. tada će ta molitva početi da teče u tebi bez prestanka i uvek će biti sa tobom."*112+ Starac je ovu pouku dao monahu početniku koji provodi život u manastirskim trudovima. onda moramo da se vežbamo u sećanju na Boga i u neprestanoj molitvi Gospodu Isusu Hristu tako što ćemo govoriti umom: Gospode Isuse Hriste. to jest razgovor sa Gospodom. "Ako želiš da prođeš duhovni život.Blaženi starac jeromonah Serafim Sarovski zavetuje početnika da se. sećaj se uvek prisustva Boga i Njegovog imena.

posebno na početku. i vaseljenska Crkva smatra da on jeste takav. da bi um uspevao da se smešta u reči. svojstvenu svakome koji provodi delatni život. sposobni i spremni da prime božanske utiske. onda ne gledaj ni na šta uporno i dugo. I kada razgovaraš. Onome koji želi da provodi pažljivi život Serafim zapoveda da ne obraća pažnju na glasove sa strane. zapoveda da izbegava raspravljanja. zašto da dozvoli svojim mislima da besplodno lutaju kuda stignu i nanose štetu duši? A to se ne može izbeći ako um nije privezan za nešto. zapoveda da ne obraća pažnju na ono što rade drugi. a bez paženja molitva nije molitva. a u cilju najlakšeg izbegavanja rasejanosti i očuvanja pribranosti tokom molitve. Serafim savetuje da tokom molitve u crkvi zatvore oči. patrijarh konstantinopoljski. Jedina razlika je u tome što je sveti Jovan Lestvičnik jasnije i određenije izložio svoj način. kao na živi sasud Svetog Duha: na osnovu toga. dublji. svima koji iskreno žele da se nelicemerno. daleki od utisaka sveta. zbog kojih glava postaje puna praznih i sujetnih pomisli i sećanja. Ako se pažnja umnoži i pojača tokom molitve. neizostavno će se pojaviti način moljenja koji predlaže sveti Jovan Lestvičnik. slušaj kao da si u prolazu. kako onima koji žive u manastiru. "Išti suzama" . Sav se predaj Isusovoj molitvi: ona će zadržati um da ne luta. treba upravljati pogled u svete monahe. i kada ideš. po dušu štetno. Onaj ko se priučio takvom načinu. i kada sediš. ovako razmišlja o molitvi: "Neprestana molitva se sastoji u neprestanom prizivanju imena Božijeg. tako i onima koji žive u svetu. i uvereni u to. jer i to čuva od rasejanosti i podstiče na molitvu. uspešno i bogougodno mole. po slogovima. da se ponaša kao stranac. mnogo bolje ćeš paziti na ono što se čita i poje u crkvi. Molitva bez paženja je mrtva! Takva molitva je beskorisno."traži poslušnošću. na ovaj način. da ocima i braći koje sretne ukazuje poštovanje naklonima.govori on . da ne gleda pažljivo u njih. Način svetog Jovana je veoma podesan i pri vežbanju u Isusovoj molitvi i pri kelijnom čitanju molitava. Sveti Jovan pripada najstarijim i najvećim učiteljima monaštva.približimo Bogu osim kroz Neprestanu molitvu. svaki koji ište. A tada. uma i srca. kucaj dugotrpljenjem: jer. to ne možemo dostići pri brzom čitanju. Ako već prisustvuje molitvama. otvoriće mu se". Ako provodiš pažljivi život. da ne sudi. Taj način i ne može biti odbačen: odbaciti ovaj način moljenja značilo bi odbaciti iz molitve paženje. Tom načinu moramo se priučavati kao da čitamo lagano. bez reči. Način koji je predložio jeromonah Dorotej i način koji je predložio starac Serafim očigledno su isti kao i način koji je preložio sveti Jovan Lestvičnik. kao u svoje forme. mi predlažemo njegov način ljubljenim ocima i braći. zahteva da reči izgovaramo lagano. Sveti Kalist. a ujedno ćeš se neprimetno i postepeno obučiti u molitvi uma. prima. postaćeš znatno usredsređeniji."[116+ Monasima i poslušnicima koji se dragovoljno zanimaju Isusovom molitvom. kasniji sveti pisci se pozivaju na njega kao na najpouzdanijeg učitelja.*118+ zato što takvo gledanje neizbežno ostavlja u duši neki utisak koji će izazivati rasejanost tako što će privlačiti pažnju na sebe i odvlačiti od molitve. savetuje on. taj je stekao molitvu usta. nalazi.*119] Opit je odmah pokazao da ovaj način moljenja. za Boga uvredljivo praznoslovlje! Onaj ko se pažljivo moli neizostavno se moli. i koji traži. i kada nešto . čak i pri čitanju Pisma i otačkih knjiga.*117] Duge molitve u manastiru su veoma prikladne za privikavanje početnika na Isusovu molitvu. gledaj kao da nisi ni video. i da ih otvaraju jedino onda kada osete da su ih san i dremanje opteretili. ne govori i ne misli o njima. manje ili više. ništa ne slušaj naročito brižno. i koji kuca. a sve zato da bi tvoje sećanje i tvoja sila paženja uvek bili slobodni.

moraš uvek i na svakom mestu da prizivaš ime Božije. drskog delovanja daje se upravo zato da bi se neizrecivo bogatstvo molitve srca dobilo u svoje vreme. onima koji su osudili sebe na večne kazne i tamnice pakla. da ne bi sprečavala Božiju blagost da se nekada smiluje nad nama. već ponekad možda oseća i odvratnost prema njoj. već su tokom celog dana izvršavali svoje pravilo: malo su se vežbali u psalmopojanju. moliti se moramo ustima. vatrena težnja da se u sebi otkrije blagodatna molitva srca. da da dar onima što ne očekuju dara. Neka svi monasi budu slični anđelima i arhanđelima. Molitva glasom je preko potrebna baš onda kada neprijatelj pojača svoj napad. taj ne mora da se moli ustima već samo mislima. taj je ne jede sa nasladom. da proglasi nedostojne dostojnima. Našim ubogim slovom ne skrećemo i ne udaljavamo naše ljubljene oce i braću od molitvenog.*122] Jeromonahu koji ga je pitao kako se moramo moliti prepodobni Varsanufije Veliki je odgovorio: "Moramo se donekle vežbati u psalmopojanju. i usta moja kazivaće hvalu Tvoju.naprotiv. Ako se ko nalazi na trgu. rekao: Prinosimo Bogu žrtvu hvale. kada oseti da naša volja slabi i da nastupa pomračenje uma. kao i oni. A kada život stigne. uzvišenog napredovanja . Malo jedno. kada se sve čovekove misli i osećanja sabiraju u jedno moljenje. treba vremena i za to da bismo ispitivali i čuvali svoje pomisli. dar se daje onome ko se odrekao svoje volje i prepustio se Božijoj volji. Pažljiva molitva glasom je ujedno i molitva uma i molitva srca.radiš. Ko za trpezom ima mnogo raznih jela. Molitva je savršena onda kada je izgovaramo Bogu a naš um pri tome ne skreće u rasejanost. i uopšte svih molitava. i uvek moramo gledati dole da bismo se sačuvali od rasejanosti i od neprijateljskih mreža. taj jede mnogo i sa naslađivanjem. koja svakog časa vreba da ga pokrade. Opit će naučiti svakoga ko se vežba u molitvi da tiho izgovaranje Isusove molitve. u velikoj meri čuva um od rasejanosti. tojest. pogrešnog. Ne ostavljaj takođe ni čitanje. i kada jedeš. dar se daje onome ko stišava i umrtvljava u sebi telo i krv. ni unutrašnju molitvu. Odvraćanje od preuranjenog. čak su se. neočekivano i jedino po svojoj milosti. kada smo sami. i zato što čovek gordo misli da je sposoban za blagodatnu molitvu i da je dostojan nje. ili u društvu sa drugima. malo drugo . zabranjuje se ta težnja zato što je njen uzrok neznanje ili nedovoljno znanje. Tako je i u našem slučaju. povrh toga. Molitvu i psalmopojanje moramo činiti i umom i ustima. po zapovesti Pisma: Molite se bez prestanka. i neka. U psalmopojanju i u molitvi ustima ne sputavaj sebe. donekle se moliti ustima. koja pomahnitalo navaljuje na vrata tajanstvenog Božijeg hrama. Dar se daje onome ko se smirio i ponizio pred veličinom dara. a ko svaki dan uzima jednu te istu hranu. već delaj onoliko koliko ti Gospod daje. Moliti se m<l>amo srcem. i o hrani starali. on dovršava i . malo su ispitivali pomisli. zabranjuje se ta težnja zato što se blagodatna molitva ne može otkriti u sebi isključivo sopstvenim naporima. nemaju počinka ni danju ni noću od božanske ljubavi koja ih pokreće i zbog koje se bez prestanka i nezasito hrane slavoslovljenjem Boga. otvori usne moje. malo su ustima čitali molitve. i kada se baviš bilo čim drugim. zabranjuje se ta težnja. kako govori prorok David: Gospode. Moramo čuvati oči. Život će sijati onoliko koliki je stepen umrtvljavanja. Naši savršeni oci nisu imali određena pravila. želimo od sveg srca da napreduju.[120] Tako propadaju neprijateljevi napadi na nas. pokazujući da su usta potrebna. plod usana koje ispovedaju Ime njegovo". Zabranjuje se nerazumna.i tako ćeš dan provesti ugađajući Bogu. koji jevanđelskim zapovestima obuzdava i umrtvljava u sebi telesno mudrovanje.*121] I apostol je."*123] Prepodobni otac je tako razmišljao i poučavao brata baš zato što je bio u velikom molitvenom napredovanju. a sve su to činili sa strahom Božijim.

"Potrudi se". Njime hrabro ustaje na neprijatelje. daleko od svake pomisli. kada Bog zapovedi. Slično se desilo i sa prepodobnim Maksimo Kapsokalivitom. Pažljiva i smirena molitva donosi duhovno dejstvo i duhovnu toplotu. o kojoj je proroku otkriveno da ona čisti grehove i uzima bezakonja. uvek budu obeleženi pečatom odbačenosti. poveravao je on prepodobnom . jer On daje blagodat svima koji je traže sa trudom i usrđem.[129] Brate! Izmoli blagost Onoga koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Neoprezni. dostignućeš ono stanje koje Pismo određuje rečima: Otpočinite i poznajte da sam ja Bog. ne daju čoveku da vidi nepravilnosti i opasnosti svog položaja. ubistveno robuje. onda ne možeš napredovati. koje vode u samoobmanu."*134] "Duhovna budnost ili trezvenost je duhovna umetnost. u opštenje sa demonima i u robovanje njima. Ona prosvetljuje oči." Tako je duhovnu budnost odredio sveti Isihije Jerusalimski. rekli su oci. ulaže mržnju prema odvratnim strvinama kojima se varvari hrane. ona je paženje na sebe koje. u ime Oca i Sina i Svetog Duha. "Zaodeni se najpre lišćem. Jovanu Lestvičniku. Oživljeno srce privlači sebi um. "Od svoje mladosti". koja. Čim dođe. uvek i bez prekida i neprestano priziva Isusa Hrista.najčešće se i ne može skinuti. a ni o činjenici da im jadno. Učitelj molitve je Bog. ona će te naučiti istini. doneti i rod". Upravo ta žrtva. sa paženjem. neobično uporni tražitelji uzvišenog molitvenog stanja. došao je na zemlju da bi spustio na nju taj oganj. ona Njime diše. svemilostivi Bog. Gospod. koji im i sledi po odredbama duhovnog zakona. darovaće blagodatnu molitvu onome ko je sebe pažljivom molitvom očistio i pripremio. tada je oganj sišao u odaju duše. a sam zaborav nastaje zbog nemara.zaključuje dobrovoljno započeto umrtvljavanje. neprestano. po sili mojoj. tome sam Bog daje postepeno napredovanje u molitvi.*131] Zajedno sa tobom. Zašto? Zato što gordost i uobraženost. Zaborav ih izgoni.[125+ Najpre stiči pažljivu molitvu: a Bog.[135+ I ostali oci se slažu sa njime. krotkima daje milost. uz Božiju pomoć potpuno izbavlja čoveka od grešnih dela i strasnih pomisli i reči. postaje hram blagodatne molitve*127] i riznica duhovnih darova. gospodar neba i zemlje.[132+ oprašta onima koji plaču. on je obnovio molitvu. Duhovna budnost je tihovanje srca. kada traje dugo i usrdno.*130] da bi ti On darovao duhovnu budnost koja pali duhovni oganj.*133] pojavljuje se u dostojnima i kroz nju oni nasleđuju večni život.*126+ Onome ko se moli skrušenog duha."*137+ Ove reči pripadaju sinajskoj svetiljci. vraća svetlost odeždama isprljanim pri robovanju varvarima. a kasnije ćeš.*136] "Čim je oganj došao u srce. ona je čuvanje uma. i Bog će ti dati da ih uvek imaš. "da bolnim srcem zadobiješ toplinu i molitvu. ulaže želju za nasićenjem velikom žrtvom koju je prineo naš veliki Arhijerej. moliću se i ja da ti Bog daruje tu budnost. to možeš dostići jedino ako stekneš u sebi duhovni oganj: zaborav i robovanje iščezavaju jedino od njegove toplote. koje ona donosi po samoj svojoj prirodi.[124+ Taj pečat se veoma teško skida . progoni san slabosti i nemara. ispravlja um. uredio i učvrstio. Njemu se ispoveda. vođeni gordošću i samovoljom. sa strahom Božijim. Sina Božijeg i Boga. A kada je ona ustala i uznela se na nebo. a to dvoje oživljava srce. Brate! Ako tvoje srce ne bude danju i noću stradanjem tražilo Gospoda. istinska molitva je dar Božiji. ne daju mu da dopre do svesti o svom žalosnom opštenju sa demonima.*128+ Ako hoćeš da se izbaviš iz zaborava i robovanja. A taj oganj se stiče težnjom ka Bogu. na jevanđelskim zapovestima u svoje vreme utemeljio. Očigledno je da sveti govori na osnovu svog blaženog iskustva. govore veliki podvižnici i učitelji molitve. A ako ostaviš sve ostalo i zauzmeš se time. vraća sjaj oružju zarđalom na zemlji lenjosti.

svog srca. napisanom za veoma naprednog . i ako se još. da bi u svoje vreme bila darovana blagodatna molitva. i najednom sam osetio da je u moje grudi upala toplota. i osećaju da su se rasteretili od neke prljavštine i veštastva. kako tvrdi isti taj Jovan Lestvičnik. Učenje o molitvi u otačkim knjigama koje su do nas došle jeste izloženo i celovito i jasno. pažljive. prosvećuje zato što su dostigli savršenstvo. i molio sam joj se sa suzama da mi da blagodat molitve uma. i ako se uzda u samog sebe. pred tim knjigama. i sećanjem da Njega. Neizrecivo je srećan onaj koji ovu teškoću shvati i oseti. i površno se upoznali sa predloženim delanjima. opisao je zatvornik Grigorije Zadonski na osnovu sopstvenog opita. ali i veoma štetan. smirene. osećamo potrebu da malo pripremimo čitaoca. već je nasladila i orosila moju dušu i pobudila u njoj umiljenje. lek može biti i nekoristan. a ne duhovno. i moj um je počeo da se naslađuje sećanjem na mog Isusa i Majku Božiju. a druge. imam neprestano u sebi."[141] Duhovnom molitvom nazvana je ovde molitva koju pokreće Božija blagodat. srednjih i savršenih. ali bolesniku neupućenom u veštinu lečenja i bez rukovodstva lekara biće veoma teško da izabere lek za svoju bolest. Blagodatna molitva nije ostala u prepodobnom bez svojih uobičajenih posledica. ognja božanske ljubavi. nalazimo u veoma teškom položaju kada treba da odaberemo ona delanja i stanja koja nama odgovaraju. "Sveti i nadnebesni oganj". počeo da celivam njen lik sa strahopoštovanjem. U svom delu. govori sveti Jovan Lestvičnik. neočekivano. budući da nema lekara. ali se mi. "jedne spaljuje zato što nisu dovoljno čisti. a drugi izlaze obasjani svetlošću i obučeni u dvostruku odeću. odeću smirenja i radosti. on će na brzinu doneti odluku da sam izabere i uzima lek. Neophodna je molitva druge vrste. i to ona koja nije opržila unutrašnjost. potpuno nepoznatih i nesvojstvenih telesnom i duševnom stanju. u neiskazivom ispovedanju. Gospoda Isusa. Obilno pojavljivanje duhovnog ognja u srcu.[142+ Čime blagodatna molitva obeležava svoj dolazak? Svoj dolazak ona obeležava natprirodnim plačem. Od tada se molitva nikada nije prekidala u mom srcu". Lek je sam po sebi lekovit.[139+ No pre toga njemu je bio poslan Božiji dar pokajanja. zbog našeg neznanja. U položaj sličan položaju tih bolesnika dovedeni smo i mi zato što nemamo duhovne rukovodioce koji bi nas vodili kroz dela svetih otaca o tajnom dejstvu molitve srca i o njenim posledicama. Jedan te isti oganj naziva se i ognjem koji spaljuje i svetlošću koja obasjava.Grigoriju Sinaitu. kao dar od Boga. Ako je bolesnik lakomislen. Mnogi tu teškoću nisu shvatili zato što su površno čitali dela svetih otaca. A oni koji odlaze sa molitve bez ijednoga od ova dva dejstva molili su se u stvari telesno. Pristupio sam njenoj ikoni.*140] a samo telo bacio u iznemoglost. bez vidljivog sadejstva blagodati. naprotiv. dar koji je dejstvovao kao oganj i istrebio sve što pogani dvorište svetog i silnog Gospoda. ali taj izbor može biti poguban. koji je unapred očistio srce za ljubav. Dela svetih otaca možemo uporediti sa apotekom: u njoj ima mnogo lekova. Od tada je moje srce počelo da prebiva u molitvi. "imao sam veliku veru u moju Gospođu. po običaju. a telesnom molitvom molitva koju čovek tvori sopstvenim naporom. Majku Božiju. duša prepodobnog bila je pripremljena za dobijanje dara molitve posredstvom revnosne. u kojima su izneta razna delanja i stanja početnika. i čovek ulazi na vrata Božijeg svetilišta. u Njen hram i revnosno sam joj se molio za to. Stoga jedni odlaze sa molitve kao da izlaze iz užarene peći. Jednom prilikom došao sam. Pre prelaska na opisivanje onog načina koji sveti oci predlažu skoro isključivo tihovateljima. neprestane molitve. pa su onda primili na sebe delanje koje njima nije svojstveno i tako naneli sebi štetu.[138]Blagodatna molitva se pojavila iznenada. ne upozna dobro sa onim što piše u lekarskim knjigama.

Malpat je posetio prepodobnog Antonija Velikog i bio udostojen da čuje od njega najuzvišenije učenje o monaškom životu: o samoumrtvljavanju. pipajući. sposobnih da rukovode i isceljuju. Jedan sveti monah je pričao da je dvadeset godina izučavao dela svetih otaca i da je pri tome vodio uobičajeni monaški život u opštežiću. I dok su sijala nebrojena svetila. iz onoga što mu je samo to vreme omogućavalo. a saobrazno stepenu očišćenja. verovatno. tajanstveno učenje Duha. moramo ostaviti životne brige. dakle iz beseda sa ocima koji su napredovali. o viđenju. uz odgovarajuću delatnost. . To se desilo sirijskom monahu Malpatu. Propao je u vreme u kojem je.[143] sveti Grigorije Sinait govori: "Jedna stvar je tihovanje. Ovo je rečeno da nas opomene. jer svako ko zbog slušanja ili učenja prolazi kroz preteški podvig molitve . potrebno dosta vremena. da i ne govorim o zabavama. jer jedino pomoću nje. bez izlaženja. molitvenog samovanja i tihovanja uma u srcu . neka se duhovno raduje zato što je dobio suštinski korisno znanje. ili neko drugi pod Njegovim uticajem. da. pa je. bilo veoma malo onih koji su propali od prelesti.a samim tim i za isceljenje: Malpat je osnivač i glava jeresi evhita. veseljima i nasladama.propada. izmoljavajući neprestano Božiju pomoć molitvom i plačem. a sve u nadi daće dostići ono uzvišeno duhovno stanje o kome je čuo od Velikog Antonija. zbog siromaštva duhom. dakle. Onaj ko je saznao da je u današnjem vremenu blago spasenja i hrišćanskog savršenstva sakriveno u rečima koje je izgovorio Sveti Duh. moramo živeti po jevanđelskim zapovestima. za to je. možemo primećivati i razumevati duhovno. uz veliki oprez.[147+ Ako je čitanje ono što vodi monaha. ponet materijalnim žarom. sveto. Prateći starca. znalo se da je put unutrašnjeg monaštva . to jest u Svetom pismu i delima svetih otaca. Izučavanje otačkih knjiga koje je Božiji promisao dao savremenom monaštvu da mu služe kao moralno rukovodstvo ni u kom slučaju nije neznačajan podvig. moramo odbaciti same sebe. Da bismo izveli taj podvig.okružen opasnostima: taj put je tim opasniji kada nastupi tamna noć. o molitvi uma. Posledica toga bila je užasna samoobmana. onda on napreduje neuporedivo sporije nego pod vođstvom duhonosnog učitelja. upravo zato što je bilo mnogo svetih. delatno upozna ono što je teorijski upoznavao čitanjem i.tihovatelja Longina."[144] Sveti oci opominju da su mnogi obmanuli sami sebe i ozledili svoj um upravo zato što su se od samog početka molili nepravilno. na načine za koje nisu ni sazreli ni sposobni. On je bio učenik prepodobnog Julijana. moramo imati čistotu uma i srca. a uobraženost koja je obuzela nesrećnikovu dušu učinila je tu dušu nepristupnom za pokajanje.*145+ Kakav žalostan događaj! Kakva žalosna pojava! Učenik velikog svetitelja je čuo učenje najvećeg među svetima. preuzeo na sebe izuzetno strogi podvig da prebiva u zatvoru. Ako želimo temeljno da izučimo Pismo. nakon tih dvadeset godina odlučio je da delatno upozna duboko monaško delanje.a onda propao zato što je to učenje nepravilno primenio u svom delovanju. možemo se prihvatati i onih delanja koja vode savršenstvu. koje je video i osetio u Velikom Antoniju. Veoma veliku štetu nanosi i samo čitanje otačkih knjiga ako taj koji čita ne razume to što čita. Nakon temeljnog izučavanja Pisma. To učenje Malpat nije razumeo kako valja. kada vidim da živiš među njima. Svako ko živi onaj život na koji je prizvan biće spasen. Magla i gusti oblaci su skrili nebeska svetila. o čistoti duše. Zato se tim putem mora ići sasvim lagano. veliku štetu nanosi i opštenje sa najvećim ugodnicima Božijim ako taj koji sluša njihovo sveto učenje ne razume to što sluša. Zbog slabih se i bojim da pišem. budući da ne nalazi rukovodioca. neka se potpuno sakrije od sveta u pobožni život i otide i sve što ima proda i kupi polje ono*146] na kome je skriveno spasenje i savršenstvo. Veliki poduhvat doneo je veliku prelest. a druta opštežiće.tajanstvenog.

knjigom koja govori o visokim. po mogućnosti. pa su zahvaljujući svom duhovnom napredovanju prešli sa telesnog podviga na duševni. sve kretnje krvi treba zadržavati. oni krepkog zdravlja i snage mogu se moliti stojeći i sedeći. Sve je u njoj izloženo neobično jednostavno. izvan svih pomisli. taj plod dejstva blagodati. i cela knjiga je namenjena monasima već spremnim za tihovanje. ona napaja dušu. i sedeći. Tako je izložen i način vežbanja u Isusovoj molitvi. jasno i sasvim dovoljno. Važno je da telo zauzima onaj položaj koji pruža duhu svu slobodu za ono dejstvo koje je njemu svojstveno. zato što u toj molitvi nije presudno važan podvig tela nego podvig duha. može da nam naškodi time što će nam saopštiti da treba da poznamo i poželimo za nas preuranjene i nemoguće podvige. čak ni o korisnom. da sebi ne dopuštamo da mislimo o bilo čemu grešnom i sujetnom. umesto bilo kakve misli. i iz svoje delatnosti. u položaju tišine. dok je čitamo. molitva srca je izvor svih blaga. govori sveti Nil. Ne treba smetati s uma da je ovde reč o delanju monaha koji su uverljivim telesnim podvigom doveli svoje telesne želje u potrebni red. dela Pajsija Njameckog i dela njegovog prijatelja. Bez ovoga duhovno dejstvo ne može se pojaviti u nama: ono se pojavljuje tada kada utihnu sve kretnje i navale krvi. neprestano gledamo u dubinu srca i govorimo: Gospode Isuse Hriste. Opit će nas brzo naučiti da zadržavanje disanja. spolja gledano. Opit pokazuje da je za slabe držanje uma u srcu veoma teško i neprikladno. veseli se i postaje pribrano. baš zato što mu blagodat daje utehu. jeste mala. tada ono privlači um sebi. da raspali našu maštu."*148+ Da bismo se priučili načinu moljenja prepodobnog Nila Sorskog. Teško je naći pitanje o umnom delanju koje ona nije rešila. kao vrtove. . on se tada moli bez truda i sa ljubavlju. Ona može. veoma je dobro da taj način sjedinimo sa načinom svetog Jovana Lestvičnika. No nisu početnici jedini kojima je molitva srca teška: ona je teška i za one koji se dugo trude i još nisu primili i zadržali u srcu molitvenu sladost. ali je duhovno neobično velika. Možemo se moliti i stojeći. nemoćni mogu da se mole i ležeći. i da se molimo sasvim lagano. Prepodobni Nil zapoveda da zatvaramo um u srce. Nakon izučavanja ovih dela može se preći na knjigu prepodobnog Nila Sorskog. znatno pomaže da dovedemo sebe u stanje tišine i da saberemo um da ne luta. Ta knjiga. A kada neko zadobije blagodat. Na to moramo obratiti posebnu pažnju. Sa takvim stavom o otačkim knjigama. "Postoji celo mnoštvo vrlinskih delanja". Uostalom. Uopšte. Okrenimo se knjizi onog svetog oca koji je po umerenosti svog napredovanja najbliži našem stanju. Sine Božiji. shimonaha Vasilija. On zapoveda da. pobožnosti i straha Božijeg. predlažemo monahu koji želi da upozna unutrašnji molitveni podvig da prva njegova lektira budu pouke Serafima Sarovskog. U predavanju svog načina prepodobni Nil se poziva na mnoge oce istočne i vaseljenske Crkve. pomiluj me grešnog. a telo i dušu treba držati u mirnom položaju. ni o duhovnom. zadržavamo disanje. Svetost ovih ličnosti i pravilnost njihovog učenja su nesumnjivi. prvenstveno na prepodobnog Grigorija Sinaita. to jest nečesto i lagano disanje. saobrazno svom uređenju i svojoj delatnosti. Ona je sadržana u držanju uma u srcu. i krajnje je teška za one koji se još nisu obučili za nju. Prepodobni Nil zapoveda da ćutimo mislima. To znači da treba disati veoma tiho. Ne zanosimo se i ne oduševljavajmo se knjigom koju je napisao gotovo sam zanos. "no sva su ona posebna.Svaki svetitelj je napisao svoja dela iz svog blagodatnog uređenja. i da. i ležeći. Kada počne dejstvo molitve. nama potpuno nesvojstvenim delanjima i stanjima. da disanje ne bude često. kao i sam taj način.

da glas ne bi pomutio osećanja i pažnju uma i tako omeo molitvu. jer ono zagreva i veseli um. i nikako ne dopuštajmo mašti da bude slobodna.govori prepodobni Grigorije. kao što i u molitvi moraš biti istrajan. i uveče nemoj da ti počivaju ruke."sjeme svoje.ako se tvoje srce otvorilo i prizivaj u pomoć Gospoda Isusa. moljenja umom i stalnog udubljivanja uma u srce. i da je poznamo". i traži u srcu Gospoda: Carstvo nebesko naslediće oni koji sebe primoravaju. a drugi samim umom: ja predlažem i jedno i drugo. Zadržavaj donekle i disanje. ali nisu tako razumljiva i jasna kao dela prepodobnog Nila Sorskog. to jest molitve. a naročito duhovna naprednost pisca knjige. Jovana Lestvičnika i Simeona Novog Bogoslova. svedi um iz glave u srce i drži ga u njemu. on napreduje i dobija od Duha snagu da se moli krepko i na sve načine.Dela prepodobnog Grigorija Sinaita imaju punu duhovnu vrednost."[150+ U svome učenju o tome da treba zadržavati disanje Sinait se poziva na prepodobnog Isaiju Otšelnika. da disanje ne bi bilo nepažljivo."*152+ Predlažući povremeno moljenje i ustima. Nekada um klone i nema snage za molitvu. da bi se telo malo odmorilo. U suštini. pomiluj me. s tim što sveti Grigorije govori o njemu tako što ima u vidu određenu meru napredovanja. Način moljenja koji predlaže Sinait i način koji predlaže Nil gotovo su potpuno isti: prepodobni Nil iznosi učenje o molitvi na osnovu onoga što je čitao i učio iz Opgaitove knjige o molitvi. a tako prekidana molitva ne bi lišila onog časa u kome bi mogla biti uslišena: Jer ne znaš šta će biti bolje.*153+ i ne treba odmah da ustaješ čim kloneš duhom zbog velikih bolova. to je jedan te isti način. A tvoje sedenje mora da protekne u trpljenju radi ispunjenja zaveta. naročito na početku podviga. govori Sinait. savij se u bolni položaj. ne dozvoljavajmo mašti da ona izobrazi lik nekog svetog ili pak samu svetlost. "Izjutra sij" . obično prelešćuju um neiskusnih takvim lažnim maštanjima. taj će."[151+ Pod početnicima ovde se podrazumevaju početnici u tihovanju. Postarajmo se da u srcu bude delotvorno jedino dejstvo molitve. ponekad treba čak i da legne. Božiju i čovečiju. vođenim prilikom posete Istoku.*149] Od jutra. Kada se um privikne na delanje. cela knjiga prepodobnog Grigorija Sinaita je za poučavanje tihovatelja. pozivajući se na premudrog Solomona . jednostavno zato što je taj podvig težak. "Na molitvi tihovatelj mora većinom da sedi. "onda se potrudimo da jedino što imamo bude dejstvo srca. ramenima i vratu neprestano moli umom ili dušom: Gospode Isuse Hriste. sveti Grigorije sjedinjuje svoj način sa načinom svetog Jovana Lestvičnika. da se stalna. visoku pedalj. raspaljuje dušu na neizrecivu ljubav. u svoje vreme. zato što je potpuno zadovoljan molitvom uma. čim sedneš na stoličicu. Tada molitva donosi značajno smirenje i skrušenost zato što molitva u početnicima jeste stalno pokretno umno dejstvo Svetog Duha. pa sa velikim bolom u grudima. Uza sve to. ovo ili ono. nama danas daleka. dostići ono molitveno stanje o kome govori Sinait. "Ako želimo da nepogrešivo nađemo istinu. zato što prelesti. često i u glavi. potpuno nevidljivo. Nepokolebivo i revnosno trpi bolove u ramenima.'[154] Obori glavu k zemlji i um sabiraj u srce . a na kraju je slično miomirisnoj svetlosti. U početku je todejstvo slično ognju koji izbija iz srca. Razlozi za to su način izlaganja. zatim shvatanja tog vremena o raznim stvarima. Potpuno je opravdano i praktično Sinaitovo mišljenje da trpljenje mora posebno da doprinosi molitvi. Carstvo . i ustima i umom. Na drugom mestu sveti Sinait kaže: "Jedni učitelji molitve predlažu da se molimo ustima. Prorok ovako govori: 'Spopašće nas bolovi kao porodilju. nekada i usta klonu: zato se moramo moliti i jednim i drugim. a i onoga kome je knjiga napisana. a i na osnovu razgovora sa Sinaitovim učenicima. Tada on ne primorava sebe na molitvu ustima i ne jača. Onaj ko se revnosno moli na način koji predlaže Jovan Lestvičnik. valja se moliti bezglasno i pribrano.

toliko veliko da joj i pripremljeni monasi moraju pristupati sa velikom pobožnošću. ali neće požnjeti roda za netrpljenje bola. zbog osećaja večne smrti. tada se telo raspinje. taj i ne zna da stradanja i bolovi postoje i da mogu da postoje. okusiti ceo plod. i podvižnici ga zadobijaju. i daje se u svoje vreme. srce postaje toliko skrušeno da to izaziva u telu stradanja i bolove.' Ako. Oni čije delanje odlikuje nemar i slabost očito misle da se mnogo trude. prepodobni je dodao: Ako se tvoje srce otvorilo. svi ćemo. samo srce u njima ne zadobija blaženu žalost. odbacivši težinu trpljenja bolova. da bi uklonio od sebe bolove sujetnih trudova. "Nijedno delanje" govori prepodobni Grigorije. po Božijem sudu. i ne po sudu samog podvižnika.svi su ti podvizi lažni i nekorisni. misleći da ćemo biti nešto zato što smo u beskorisnoj pustinji i što u njoj slabo tihujemo. a ne preuranjeno. mi potvrđujemo da bolove u glavi ne stvara samo tvorenje molitve uma. Kada se srce ispoveda Gospodu u svojoj grešnosti i u svom jadnom stanju.'*159] Posvedočuje to i veliki Jefrem. i zabranjuju je monasima početnicima i mirjanima zato što je za nju neophodno veliko pripremno obučavanje. oni ostaju nepričasnici čistote i Svetog Duha. podnošenje bolova i stradanje zbog osećaja svoje grešnosti. zato što on nije upoznat sa opitima monaškog života. Dar pažljive molitve obično prethodi naročitim nevoljama i duševnim potresima.[160+ naša bedra ne iznemažu iscrpljena u podvigu posta. telesnom i duševnom razumu. Svedok toga je onaj koji govori: 'Koliko god velike podvige činili u svom životu. savdan postiđen hodih. "ni telesno ni duhovno. i ako ne začnemo trpeći bolove."*156] Pod bolovima se ovde podrazumevaju pre svega skrušenost duha. ako nemamo i srce koje trpi bol . već ćemo se samo (a to je dostojno sažaljenja i smeha) hvaliti. Postradah . rekao je Gospod. trudi se trpeći bol. dok nemoćni imaju tu žalost zbog samog osećanja i saznanja nemoći.nebesko zadobijaju[155] samo oni koji sebe primoravaju i znaju da se ono s naporom osvaja. i ako ne utvrdimo srce u bolu. muž opitni u molitvenom podvigu . dakle zbog grešnosti. plač duha."[161+ Učenje prepodobnog Sinaita o trpljenju bola i o tome da ono prati istinsko tihovateljevo delanje molitve uma može izgledati čudno. nema sumnje. Stradanje duha prenosi se srcu i telu samim tim što su i srce i telo neraskidivo povezani sa duhom i prirodno i nužno učestvuju u stanjima duha. već i pažljivo čitanje dubokih otačkih spisa o molitvi. kako si čuo. onda nećemo roditi Duha spasenja na zemlji srca. u kome nema trpljenja bola ili truda nikada ne donosi ploda onome koji prolazi kroz njega. Kada budemo odlazili iz ovog života. strahom Božijim i oprezom. robovanja grehu i smrti. kada govori: 'Trudi se.govori David. a i izgleda.*158] Pod rečima: s naporom razumej telesno trpljenje bola u svemu. zbog osećaja robovanja palim duhovima. Gospod je ukazao da se istinska revnost sastoji u trpljenju tih i njima sličnih bolova. i nema isceljenja telu mome.[162] U učenju svetog Grigorija o molitvi primetna je njegova osobenost: on upravlja um da se usredsređuje u srce. a onaj ko ne poznaje molitveni podvig. jer Carstvo nebesko se s naporom osvaja. kao žena kada rađa dete. Sveti oci to nazivaju umetnošću tvorenja molitve.i skruših sedo kraja. Jer se slabine moje ispuniše porugama. Kod ljudi slabog tela skrušenost duha i plač potpuno zamenjuju telesni trud. Mnogi su mnogo godina delali ili delaju ne trpeći bol. Trpljenje i ostajanje u svakom delanju su roditelji duševnih i telesnih bolova. Pozivajući takve da obrate pažnju na znanja stečena u opitima. po proroku. Zbog onoga što molitva otkriva. ali pošto se trude bez bola i toplog usrđa srca. To znači: sjedinjenje uma i srca je dar Božije blagodati. Čim je zapovedio da usredsređujemo um u srce. koji svode naš duh u dubinu saznanja o svom siromaštvu i . rikah od uzdisanja srca moga.*157+ ali ljudi snažnog telesnog sastava neizostavno moraju da pritesne svoje telo: ako ne pritesne svoje telo.

dovedi disanje u izuzetno tihe kretnje i prisili svoj um da siđe sa udahnutim vazduhom u srce. Istinskog učitelja moramo da tražimo da bismo se njegovim poukama učili i poučavali u onome što se dešava prilikom vežbanja u paženju. Umno delanje je najviša škola bogoslovlja. da bismo se. On pouzdano pokazuje taj umni put. tako što ga nauče.*164+ "To najviše od najviših delanja". Srce uvlači u sebe disanjem sveži vazduh i izbacuje topli: tako ono stalno održava sistem u koji je postavljeno da bi održalo život. kako rekosmo. savetujemo se. Toj slovesnosti. o brate. uz sadejstvo Božije. Brate. čim sedneš i sabereš svoj um. Moraš da znaš i to da tvoj um ne treba da ćuti i besposliči dok se nalazi tamo: njegovo neprestano delanje i poučenje mora biti molitva: Gospode Isuse Hriste. Čistota i smirenje uručuju darove Duha. ne uđeš u klet srca. A ako i nakon mnogog truda. tvorimo molitve. siromašan. skrušenog duha i sa suzama. I primoraj sebe da u grudima izgovaraš upravo to. A dok razgleda to Carstvo tamo. moramo svesrdno da ga tražimo. uđeš umom u ono mesto u srcu koje sam ti pokazao. On sa pravom naziva molitveno delanje umetnošću nad umetnostima i naukom nad naukama. tako i um ispunjava neizreciva sladost i veselje čim se sjedini sa dušom. zato što je Carstvo nebesko unutra u nama. Sine Božiji. monah koji je tihovao na svetoj Atonskoj gori. nauči svoj um da ne izlazi brzo otuda: on je u početku veoma potišten zato što je tamo zatvoren i stešnjen. a vernost Bogu pokazujemo revnosnim odbacivanjem svih grešnih pomisli. a u sebe uvuklo svežinu. onda čini ovo što ti kažem. psalmopojanje. Znaš da se slovesnost svakog čoveka nalazi u njegovim grudima. Ako odmah nakon toga. i uvek se drži toga delanja. mi govorimo. Umetnost tvorenja molitve uma izložio je neobično jasno i potpuno blaženi Nikifor. Ako nema nama poznatog učitelja. zato što pruža umu i srcu znanja i utiske koji izviru iz Božijeg Duha dok sve ostale nauke pružaju tek ljudska znanja i utiske. i mi pod njegovim rukovodstvom mnogo zgodnije idemo tim putem. dok naša usta ćute. i traži ga čistom molitvom. Ako ni nakon takvog traženja ne nađeš učitelja. vodi ga u svakodnevno napredovanje u ljubavi i želji prema Bogu. tada će ono što zatim sledi biti ispunjeno veseljem i radošću. pomiluj me. baš zato što . Srce uvlači u sebe vazduh da bi disanjem ispustilo iz sebe svoju toplotu. Vernost je uzrok čistote. govori veliki učitelj tihovanja. koja nam učitelj razobličava jer ih poznaje iz sopstvenog opita. kako smo ti zapovedili. Kada um uđe tamo. jesu pluća: Bog ih je stvorio retkim. čak i svi. takav. "zadobijaju mnogi. i zato ona lako uvlače i izvlače svoj sadržaj. U grudima. I tako.ništavnosti. dakle. Kada se pak navikne na zatvorenost i teskobu. pomiluj me. on neće poželeti da luta vani. poučavali u desnim i levim umanjenjima i preuznošenjima. čini ga nepristupnim i nedodirljivim za napade neprijatelja. kako smo i napisali. Pokretač ovog mehanizma. čim joj oduzmeš svaku pomisao . ne nečim drugim. uvedi svoj um u put kojim vazduh ulazi kroz nozdrve u srce. sluga. ili. tačnije. Ova molitva ne da umu da se uzdigne.prepusti da govori: Gospode Isuse Hriste. čim se one pojave.to možeš da učiniš. Sine Božiji. Postupaj tako neko vreme i time ćeš sigurno otvoriti sebi ulaz u srce. Retki su nenaučeni koji pojačanim delanjem i vrelinom vere dobiju to delanje od Boga: ali retkost nije zakon. a ne nešto drugo. odaj blagodarnost Bogu. ako hoćeš . Znaš da udišemo vazduh. Kao što čoveka koji se nakon dugog odsustva vratio svojoj kući ispunjava radost što vidi ženu i decu. naći ono što tražiš.*163+ Dar Božiji privlačimo smirenjem i vernošću Bogu. i proslavi. u onome što lukavi uvodi svojim zlim spletkama. um uviđa da je sve spoljašnje odvratno i mrsko. Ono je oruđe života i telesne toplote. ti najpre prizovi Boga. i igraj. a dišemo srcem. a onda se pomoli Bogu i postupaj onako kako ti kažem. i znaj da ćeš. a ono će te naučiti onome što ne znaš.

ovde nazvan slovesnošću. osećaj da se tamo mogu tvoriti molitve i psalmopoji. U molitvenom napredovanju dejstvuju sila i blagodat Božija. na osnovu pozivanja na žitije svetog Save. neprestanim uvođenjem Isusove molitve u srce. Izvanredan je način koji predlaže blaženi Nikifor. tvorimo molitve i psalmopojanje. a time i jedino istinsko. Sveti Kalist Ksantopul je bio učenik prepodobnog Grigorija Sinaita. radost. unapred su određeni i pravilno ustanovljeni zato što još . Duh onih ljudi koji ostaju u svom običnom stanju." Jasan osećaj sile slovesnosti u grudima. i ceo zbor vrlina: ljubav.[166+ Veoma je važno da znamo značenje koje sveti učitelji molitve uma daju predloženom mehanizmu: on je materijalno. i koliko god nam bila potrebna zbog naše nemoći. A pristupiće ti. što se jasno vidi iz njegove knjige."*165+ Ovde prvo moramo obratiti pažnju na uređenje blaženog oca i na uređenje koje je on video u monahu kojeg je poučavao.smo to saznali iz opita. dok usta ćute. Sveta braća Ksantopul govore: "I ovo znaj. Molitvi uma naučio se dok je bio u poslušanju manastirskog kuvara. Posedovao je i obrazovanje ovoga sveta. kada je sazreo za takav život. Sveti Ignjatije je bio njegov najbliži prijatelj i učesnik u monaškim podvizima. Tek u poodmaklim godinama sveti Kalist je unapređen u čin konstantinopoljskog patrijarha. Tamo. dakle oni koji su u znatnoj meri zadobili pribranost i veoma pažljivom molitvom pobudili duh. u početku se obučavao monaškom životu u opštežiću. Monahovao je na Atonskoj gori. Gospodu našem. i nikako ga ne treba mešati sa samim dejstvom molitve. Lažno razumevanje molitve uvek donosi ili neplodnost ili ono vežbanje u njoj koje je veoma štetno po dušu. imaju veoma retki. Onaj ko počinje da provodi život u tihovanju. To je jasno iz onih članaka njegovog slova koji prethode izlaganju umetnosti tvorenja molitve: iz njih se. niti mu pridavati posebnu važnost. vidi da poučavanje tihovanju srca . Obojica su dostigli veliko molitveno napredovanje. kažu oni. Onaj ko razume stvar. Njihova knjiga je namenjena isključivo tihovateljima. dakle iz sna koji je skoro isto što i smrt: takav duh nije sposoban za duhovna vežbanja koja smo ovde naveli. sa mnogo željenim i sladosnim paženjem. da obilno pomaže umu. koji su se dugo vremena zanimali moljenjem na način svetog Jovana Lestvičnika. a ako hoćeš i razno delanje. Polaganje nade u ta pomoćna sredstva veoma je opasno: to survava u materijalističko. nepravilno shvatanje molitve i odvlači od razumevanja onoga što je duhovno. i zatvorenih usta. monasima koji mogu da se bore protiv neprijateljskih pomisli i čuvaju svoj um. Pošto su Kalist i Ignjatije Ksantopul veoma detaljno objasnili taj način u delu o molitvi i tihovanju. oni koji su veoma napredovali. one čine sve: pomoćna sredstva ostaju pomoćna sredstva. savetujemo se. jer su nepotrebna i suvišna. i budi se za njih jedino onda kada se um trajno i pojačano zauzme da ga pobuđuje životvornim Isusovim imenom.priliči onim monasima koji su potpuno izučili pravilo monaškog života. Mehanizmu blaženog Nikifora oni dodaju da u ovom načinu moljenja usta moraju biti zatvorena. posredstvom isto toliko tihog disanja. poražen padom. mi ih odbacujemo čim zadobijemo napredovanje. kroz nozdrve. Život u tihovanju počeo je da provodi kasnije. mir i ostale: pomoću njih će ono ispuniti sve tvoje prozbe Hristu Isusu. kao da iz njega proizilazi celokupno napredovanje molitve. taj vidi u njegovom izlaganju i onu postepenost s kojom moramo da ushodimo i to da zadobijanje tog načina jeste dar Božiji. spava tako duboko da ne može da se probudi iz tog sna. taj treba da se zanima Isusovom molitvom onako kako predlaže blaženi Nikifor: tihim. Blaženi Nikifor ovako poučava tog monaha: "Znaš da se slovesnost svakog čoveka nalazi u njegovim grudima.radi koga se i saobrazno kome se daje i spoljašnje tihovanje po telu . mi govorimo. brate: svaka umetnost i svako pravilo. prelazimo na to delo. pomoćno sredstvo.

Ne pomiči stare međe . malodušno. . posredstvom udisanja. A nakon dobijanja dara pribranosti dozvoljeno je spominjati i tihovanje. i najpre radosno zavoli poslušnost. Tome donekle pomaže i prirodno umeće. Tako su postupili sveti Vasilije Veliki i sveti Grigorije Bogoslov. čistoj i pribranoj molitvi .najpre zanimali ispunjavanjem onih zapovesti koje se odnose na one koji žive u ljudskoj zajednici. Gospod naš Isus Hristos i prizivanje u srce Njegovog svetog imena sa verom daruju pribranost umu. onda ćeš vremenom staviti slavni krov na započetu građevinu duha."*174] Uglavnom se smatra da je do sticanja pribranosti. mada nekad ima i slučajeva suprotnih ovome. a ne samim. sa ljubavlju prebiva u srcu. za vraćanje misli samoj sebi i pažnji. čistim. i suprotno ovome: sve je lepo i dobro uređeno kod onoga koji je dobro postavio temelj. i jednodušnim. Delanje je ushođenje ka viđenju. Serafim Sarovski. Nikandar Babajevski. u crkvi je stajao iza stuba. onda sledi mudro ustanovljene zakone. što je isto. tome pomaže i sedenje u tihom i neosvetljenom mestu. A kada se to desi.kaže sveti Isak Sirijski ."*170+ Pre svih blagodatnih darova.[167] Od prebivanja u izloženoj umetnosti srca. a onda opet odleti).koje su postavili oci tvoji. ima da se dogodi u svoje određeno vreme. odbačeno kod onoga kod koga sam temelj nije dobro postavljen. ono pomaže da se um uvodi u srce disanjem kroz nos. smirenjem. istinske ili kratkotrajne. i pri tome to vežbanje u molitvi pomagati delatnim ispunjavanjem jevanđelskih zapovesti. čas u monaškoj zajednici. a zatim tihovanje. govore oni.nismo dostigli stanje u kome možemo da se molimo u srcu čisto i pribrano.koja. i raznovrsno. delimično može biti nečista i rasejana zbog pomisli i sećanja koji su ustali protiv njoj postavljene zabrane da misli o ranije učinjenom i da se seća ranije učinjenog . nije išao po kelijama kod braće. "želiš da se obučiš tihovanju. pribranim. s tim što su prolazili i molitvu saobraznu tom stanju. pribrano. u svoju keliju primao je jedino u krajnjoj nuždi.a danas mora biti priznat za najbolji. sa Jedinim. ali čvrste i suštinske. od tog života njihov um je počeo da oseća nekretanje ili pribranost: tada su se oni udaljili u samoću pustinje.*169+ srdačnim. iznad reči. ili. Ignjatije Nikoforovski. sa Jedinstvenim i Onim koji sjedinjuje. čisto i istinski. koje vodi ka nebu. Način tihovanja kojim se rukovodio prepodobni Arsenije Veliki uvek je bio odličan . Taj otac je stalno čuvao ćutanje. Oni su se . korisno vežbati se u Isusovoj molitvi u monaškoj zajednici. Sve je. po duhovnom sistemu monaškog života. milošću i blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista. dakle stanje u kome se sam um stalno obraća sebi. i sjedinjujemo se neposredno. i vere punim prizivanjem Gospoda našeg Isusa Hrista.kaže Pismo . "Ako i ti". prostim. prirodnim umećem disanja na nos ili sedenjem tokom vežbanja u molitvi na tihom i mračnom mestu. tada ostavljamo mnogo i različito. Naročito se poslednji nikada nije usamljivao u tihovanje primetno ljudima. i drugo slično tome. Oni žele da monah deluje po ustanovljenom monaškom poretku. skoro nemoguće.podvižnik stiče naviku da se moli bez prisile.*175+ Potpuno tihovanje u naše vreme sasvim je teško."[168] Podvig molitve uma i srca "ispravlja se umom kojeg je osenila Božija blagodat. po zakonima koje je predala Božija blagodat. baš zato što je u duši bio veliki tihovatelj.[172+ teško jednomu. a poslušnost je ushođenje ka tihovanju. i neprestano se moli. Sveti oci su to izumeli samo kao neko pomoćno sredstvo za sabiranje misli iz uobičajene nepribranosti. kako rekosmo. prebivali su povremeno čas u tihovanju. to jest da doseže takvo stanje u kome um prebiva u srcu (i tako prevazilazi ono stanje u kome se um uvodi u srce prisilno. a tamo su se bavili delanjem u unutrašnjem čoveku i dostigli viđenje umom. uostalom.*171+ Sveta braća Ksantopul strogo zabranjuju preuranjeno stremljenje ka onome što. monasi koji su veoma napredovali u molitvi uma.[173] Ako postaviš dobar temelj na početku.

on ga sve više skreće sa istinskog pravca. neprijatelj bio izgnan sa polja srca. i sa suzama izliva svoje moljenje pred Njegovom dobrotom. udaljavao se od svih odnosa koji su mogli da naruše njegovo paženje. moraju biti.*176] Sveti Isak Sirijski veoma pohvaljuje način života i tihovanja kojim je prepodobni Arsenije dostigao veliko napredovanje i predlaže da podražavamo taj veoma podesni. i tako će svetlošću svojih misli svakoga časa videti Boga. Pogubni zanos neopitni učitelji često smatraju velikim napredovanjem. ni kako bilo. Zbog toga otačke knjige. onda je njegov spoljašnji trud uzaludan. A kada se useli Bog. tada On izgoni demone i strasti. gde živi Hristos. "Ne treba". Unutrašnje delanje. rekao je sveti Isak Sirijski. saglasno sa mišljenjem ostalih svetih otaca. da je veoma malo onih koji su odbacili svoj zanos. takvo tihovanje donosi smirenje. i da onih koji nisu padali u zanos naprosto nema. telesni i duševni čovek ga razume onako kako odgovara njegovom stanju. "ne postiže se ni jednostavno. Prevashodstvu dara i blagodati. Ako zanos ne bude primećen. kako govori apostol: Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? Sem ako u nečemu niste valjani. danas jedino preostalo sredstvo rukovođenja. mudri i veoma plodni način."'*178] Mislimo da ovi izvodi iz dela svetih otaca dovoljno objašnjavaju delanje Isusove molitve. govori sveti Jovan Lestvičnik o izboru učitelja. čiji ćemo. zbog ovakvog današnjeg vremena. i da bi se u njemu nastanio Hristos. iako to čitanje stvara nasladu. kao u ogledalu."*180] I kada sluša duhovno slovo. "da tražimo učitelje koji imaju dar proroštva. mora biti posebno ograničena. pun čistote i blagodati.' Sveti Varsanufije govori: Ako unutrašnje delanje ne pomogne čoveku. iako ih radoznalost vuče da čitaju ta dela. donosi čistotu. i ako nastavi da deluje na monaha. mada se i to retko dešava po nedokučivom proviđenju Božijem: ono zahteva i mnogo vremena. nego one koji su najbliže našem stanju i izlažu delanje koje nama odgovara. taj se trudi da umešno očisti svoje srce sećanjem na Boga. a smirenje čini čoveka stanom Božijim. Možemo potpuno tačno reći da se većina nalazi u raznom zanosu. "Stalno moljenje u srcu" govore oni. U ostalim svetootačkim delima izloženo je isto ovo učenje. Blažen je onaj koji gleda Gospoda u unutrašnjoj riznici srca. "prenositi bilo koje uzvišeno učenje nekome ko je još početnik i ko je po duhovnom uzrastu dete. biti pričasnici. Naša sloboda. Dok je bilo blagodatnih učitelja. i čovek postaje hram Božiji. da bi. da je za dostizanje pribrane molitve srca potrebno i mnogo vremena i mnogo napora. po tajanstvenom svetom učenju. dotle su zanosi početnika lako zapažani i lečeni.*177] U zaključku naših izvoda iz dela Kalista i Ignjatija Ksantopula navešćemo njihovo opitno mišljenje."[179+ Isto moramo da kažemo i o knjigama: nikako ne treba da biramo knjige koje su najuzvišenije. duševnog i telesnog podviga. po sili. sledi njegov . a čistota istinsko tihovanje srca. "Veliko je zlo". ni da ih leči.' Prepodobni Jovan Karpatski govori: 'Treba mnogo vremena i podviga u molitvama da bi se u nepomutivom ustrojstvu uma našlo neko drugo nebo srca. nadamo se. ili prozorljivosti. Sveti Isak govori: 'Onaj koji želi da vidi Gospoda. sjedinjeno sa bolom srca. izopačuje. Smatramo preko potrebnim da našim ljubljenim ocima i braći ponovimo upozorenje da ne teže čitanju otačkih dela o monaškim uzvišenim delanjima i stanjima. moramo da čitamo sa posebnim oprezom i razborito. već pre svega istinski smirenoumne podvižnike koji po načinu i mestu podviga odgovaraju našoj bolesti.nije pisao i nije primao pisma. jednaki i saobrazni podvizi. da se to sada jedino sredstvo rukovođenja ne bi pretvorilo u sredstvo nepravilne delatnosti i iz nje proisteklog rastrojstva. ni sa malo truda i vremena. ushićenje. No danas nema ko ni da zapazi zanose. onoga koji je pao u zanos podstiču na još veći zanos. osvećen i osvetljen. iskrivljuje ga. i mnogo truda. cilj njegovog života i svih njegovih delanja bio je čuvanje paženja.

na kome je sedeo Jov kada ga je sotona udario zlim prištom od pete do temena. to jest biće besplodna. A kada dostigne veliki stepen paženja na molitvi. vežbaju u Isusovoj molitvi. Time se ne odbacuje stajanje. nije pogubna samo glad: poguban je i višak hrane. odgovaram iz svog stanja. tako što je. izmučen. pomiluj me![183]. postoje i razna druga pomoćna sredstva koja pomažu početnicima u vežbanju u Isusovoj molitvi. na štetu i propast duše. stupio u tihovanje od svoje mladosti. Jedan monah koga je starac dobro poznavao mu je govorio: "Oče. i bio uslišan i pomilovan. dobija lažni pravac. sedeći. da njeni prozori budu zatvoreni. Osim pomenutih pomoćnih sredstava. i kvalitet hrane koji ne odgovara uzrastu i telesnom sastavu. ti govoriš braći o delanjima i stanjima koja nisu dostupna njihovom shvatanju i uređenju. Nije greh samo ono što je pogubno: pogubno je i samo dobro kada ga činimo u nevreme i u pogrešnoj meri.izopačeni smisao. i sama će propasti. 2) Veoma je korisno da se Isusovoj molitvi učimo uz velike i male poklone. a vino se prolije. drži se uporno tog pravca kao da je baš taj pravac dat svetim slovom. i mjehovi propadnu. Kada se vratio u Rusiju nastanio se u privremeni opštežiteljni manastir. 6) Tihovatelje savetuju da sede na niskoj stolici. monasi koriste brojanice i dok se. a lestvica sto stupnjeva. i da iz tog jadnog stanja vapi svemilostivom i svemogućem Isusu. koja obavezno moraju biti usklađena sa stanjem delatelja: u protivnom. i kada me pitaju. malo iznad leve sise.[182] 3) Korisno je da u crkvi i uopšte tokom Isusove molitve oči budu zatvorene.*181] Gospod je ovo rekao o delanjima vrline. Niska stolica je veoma podesna za vežbanje u Isusovoj molitvi. Navešćemo glavne. uprkos pravilima. koji je sedeo kraj puta i vikao Gospodu: Sine Davidov Isuse. 1) Brojanice ili lestvica. a drugo. prvo. da bi se ugledali na slepog siromaha iz Jevanđelja. doprinosi osećanju sile slovesnosti. monah više ne mora da brojanicama broji koliko je izgovorio molitava jer tada sva pažnja prelazi na molitvu. jer to čuva um od rasejanosti i pomaže umu da se usredsređuje u srce. kakve je činio blaženi mladić Georgije o kome govori sveti Simeon Novi Bogoslov u Slovu o veri. u zemunici." Starac je odgovorio sa svetom prostotom: "I sam vidim! A šta da radim? Za mene su svi viši od mene. ispunjene osećanjem pokajanja. Neki starac je dostigao hrišćansko savršenstvo. Najpre je tihovao u Rusiji. bačen u protivprirodno stanje. Niti se sipa vino novo u mjehove stare. Niska stolica takođe izobražava đubrište. i tako nanose sebi štetu. izvan grada. Brojanice obično imaju sto zrna. suprotno svojoj nameni. a zatim na Atonskoj gori. pošto pravilo tvorenja Isusove molitve podrazumeva sto molitava. lagane. 4) Držanje leve ruke na grudima. i oboje se sačuva. Mnoga braća su videla u starcu nesumnjive znake svetosti pa su mu se obratila za savet. izbačen iz prirodnog stanja. inače se prodru mjehovi." Starcu je bio nepoznat opšti monaški put. koja se nalazi u grudima. ali pošto skoro celokupno vreme istinski podvižnik posvećuje molitvi. Brojanicama se broje pokloni. u šumi. ona će pogubiti delatnika. zatim postupaju po tom objašnjenju.*184] Monah mora da vidi da je zbog greha obogaljen. unakažen. po naročitom proviđenju Božijem. odobreno mu je da se . zato što pažljiva molitva zahteva miran položaj. Starac je davao savete iz svog uređenja i ozleđivao duše braće. Nego se sipa vino novo u mjehove nove. onda oni objasne sebi tvoje reči na svoj način. obnovitelju ljudske prirode: pomiluj me. 5) Monasi savetuju tihovatelje da im kelija bude donekle tamna.

toplota krvi. i ako ne budu davali potrebni značaj duhovnim pomoćnim sredstvima. Ta toplota je direktna posledica takvog podviga:[187] svaki deo ljudskog tela se zagreva kada ga trljamo. a mnogim drugim podvižnicima pričali su taj slučaj kao očiglednu tešku posledicu vežbanja u Isusovoj molitvi. Voda mora biti mlaka. Suština delanja je u Gospodu i u Njegovom imenu. Predostrožnost je neophodna zato što ta toplota. naprotiv. Takvu vrelinu osećao je prepodobni ava Dorotej dok se bavio naukama i zato se rashlađivao vodom. da sebe pomračuje. treba preduzeti posebne mere predostrožnosti čim se ona pojavi. ne treba vršiti preveliki pritisak na um da uđe u srce. probili su krov kuće u kojoj je bio Hristos. umna delanja izazivaju vrelinu kod ljudi određene telesne građe. naprotiv. Opit pokazuje da su se neki. ta strašna prelest nije ništa drugo do priliv krvi. a ponekad i ležeći. Tada se pojavljuje telesna želja. a to je početak samoobmanjivanja. oni su pribegli znamenitim starcima da bi tražili od njih savete kako da leče svoje duše rastrzane nevoljom i nedoumicom. zbog toga. treba tiho zadržati disanje. Mnogi su poverovali u to samo zato što su uvažavali znamenito ime staraca. i srce se zagreva ako se neprestano i dugo napreže. pa počne da stvara sebi nasladu. zato što hladna voda povećava vrelinu. do kojeg dolazi usled pojačane. svojstvena tim delovima tela u stanju zagrevanja.*186] Takvu vrelinu sigurno će osećati oni koji budu veoma prisiljavali sebe da sjedine um i srce materijalnim pomoćnim sredstvima. Taj priliv možemo lako isceliti za dva-tri dana tako što na upaljenim mestima držimo peškire natopljene mlakom vodom. gde.njome bavi i sedeći. Tako i mora da bude. 7) Podvižnici umnog delanja ponekad imaju potrebu da pomognu sebi tako što se polivaju hladnom vodom ili tako što nakvašene peškire stavljaju na mesto priliva krvi. ako im budu pridavali prekomerni značaj. nikako ne sme biti hladna. ne treba mučiti srce. Uopšte. koja je zapravo toplota krvi. mnogo je bliže prelesti kada podvižnik osetivši u srcu ili u grudima toplotu od krvi pomisli o njoj. nasladu. To posvedočuje i jevanđelska priča o isceljenju uzetoga: pošto nisu mogli da se približe Hristu od okupljenog naroda. toplota pale prirode. ne treba izazivati u njemu vrelinu preteranim zadržavanjem disanja i naprezanjem srca. spustili odar na kome je uzeti ležao. obmanjuje. Što podvižnik više prisiljava i napreže svoje telo. Starci su bili užasnuti lukavstvima đavola kada su čuli da se pri prizivanju Isusovog imena pojavilo veliko raspaljivanje. neuke upotrebe materijalnih pomoćnih sredstava. nešto. već. po učenju otaca. Međutim. u očajanje.[188+ Čim oseti tu toplotu. Oni su u tome prepoznali strašnu prelest. Svesni svog jadnog stanja. i ne shvatajući šta se dešava sa njima. Naročito bolesni i veoma stari moraju da paze da njihov telesni podvig ne bude prekomeran. da ne iscrpljuje njihovu snagu i da im ne oduzima mogućnost da se bave duševnim podvigom. pa su tim stradalnicima zabranili vežbanje u Isusovoj molitvi. dali u zbunjenost. a i da bi se sprečio njen prekomerni pad. Toplota koja je izazvana pojačanim materijalnim podvigom takođe je materijalna.*185] Isceljenje se zadobija smirenjem i verom. Da bi se ta toplota smanjila. naći će u njoj prijatnost. uništava uobražavanjem. Toplota počinje da dejstvuje u srcu ako molitvu srca želimo da pojačamo na neki naročit materijalni način. upetljava. time se toplota krvi povećava. neopitni podvižnik će sigurno pomisliti nešto o njoj. u uninije. i gde. čim su došli u to stanje. prebiva slovesna sila. dovela na meru. čak i želja. To je telesna toplota. Mnogo je opasnije. treba da se vrši . a zato i o sebi.*189+ Ništa posebno ne treba misliti o toj toploti. šireći se svim delovima grudi veoma lako može da se spusti i zagreje donji deo utrobe. misleći da je ona uzrok tog zla. truditi se da molitva dejstvuje u samom vrhu srca. poverovali su u to mišljenje misleći da je ono rezultat samog opita. i uzeti je isceljen.

odmah za njom pokreće se i srce da i ono učestvuje u molitvi. ali nisu dali preciznu pouku u kom delu srca ona treba da se vrši. u kome je vera u Boga i vođa. i da sam. beznačajno nadanje u bilo šta izvan Boga može da zaustavi napredovanje. tanana. verovatno zato što tada nije postojala potreba za takvom poukom. tada će materijalna toplota krvi potpuno da iščezne. pipajući. Neodređena ukazivanja na srce. vuče nas da neizrecivo ljubimo Boga i ljude . Tada se i sam molitveni čin potpuno menja: molitva postaje prirodna. izabere od njih ono što njemu odgovara. onaj koji ga tako zadobije vidi u dobijanju jedino Božiju milost. To je na osetljivom unutrašnjem putu značajan nedostatak. ne može da ne vidi sam mehanički način koji je upotrebio. a sve zato što su imali samo površno i nejasno mišljenje o Isusovoj molitvi i o okolnostima koje su je pratile. i neka cilj vaše molitve bude pokajanje. duhovna. veoma je potreban razboriti oprez. a rastrojili su se i ozledili mnogi. neki su te posledice pripisali samoj svesvetoj Isusovoj molitvi. Duhovno napredovanje nema ni kraja ni granice. naročito danas kada je gotovo nemoguće sresti dobrog učitelja tih predmeta. ali ne može da ne vidi svoj podvig. prisutna u otačkim delima. Ništavno. rekao je sveti Marko. deluje kao lekovito. "Hristos je za vernika sve". Božiji dar. jadnije od ove hule. nisu . i krila. naprotiv. potpuno slobodna i laka. onda je ona veoma opasna: zbog neznanja i nerazboritosti ona nosi u sebi veliku mogućnost pada u prelest i u druge vrste duševnog i telesnog rastrojstva.tako o toj molitvi govori prepodobni Maksim Kapsokalivit na osnovu sopstvenog opita. onda je upotreba materijalnih pomoćnih sredstava malo opasna. probija u riznicu duhovnih znanja. toplota koja ne izaziva nikakvo raspaljivanje. sjedinjujte molitvu sa suzama. Živite po jevanđelskim zapovestima. Tada se u srcu pojavljuje druga toplota. u tome za znanje nema ničeg nejasnog. koje nam sam prst Božiji otkriva svojim dodirom. a ako se rukovodimo jedino knjigama. rukovođen delima svetih otaca. Ako uz sebe imamo opitnog učitelja. značajna prepreka za razvoj duhovnog napredovanja. inače smeštena u grudima. osvežava. Kada Božija blagodat oseni molitveni podvig i počne da sjedinjuje um i srce. ono je potpuno sigurno od prelesti i drugih ozleđivanja. kasnije su poslužila kao uzrok značajne nedoumice i pogrešnog vežbanja u molitvi kod onih koji. Ono je bolje od svih drugih dejstava u svakom smislu: ono je mnogo obilnije. bavite se pažljivo Isusovom molitvom na način koji predlaže sveti Jovan Lestvičnik. Dejstvo molitve srca otkriće vam se samo po sebi. dostižemo prevashodno tako što materijalnim pomoćnim sredstvima pojačano prisiljavamo sebe. kada podvižniku nema druge nego da se sam. i noge.[190+ Predlažem ocima i braći ubogi savet i molim ih da ne odbace moj ubogi savet: ne prisiljavajte sebe da pre vremena otkrijete u sebi molitveno dejstvo srca. ali u vreme koje je poznato jedino Bogu. nematerijalna. ove prelesti? Sveti oci su učili molitvi srca. Sveti Nikifor govori o slovesnosti kao o nečem poznatom: kada se slovesnost. Potreban je. ne može da mu ne pridaje naročitu važnost. duhovno pomazanje. Čim su videli štetne posledice nerazboritog podviga. Može li šta biti žalosnije.1 Od onih koji su sa velikom revnošću koristili materijalna pomoćna sredstva napredovanje su dostigli retki. značajno spoticanje. a ne neznanju i nerazboritosti. a onaj koji ga je dostigao uz pojačanu upotrebu materijalnih pomoćnih sredstava vidi dar Božiji. orošava.bogosluženje. To dejstvo. pipajući. već. Oni koji poseduju neka znanja teško mogu da detaljno i temeljno predvide i odgovorima preduhitre sva pitanja potpunog neznanja: u čemu neznanje vidi mrak. pokrene da učestvuje u molitvi. nemajući učitelja.

Isusova molitva naročito. a time otkucaji srca postaju jači . u srednjem delu je sila revnosti. Posledica neuke upotrebe materijalnog pomoćnog sredstva je veoma snažno raspaljivanje telesne želje. koje je razjedinio pad. i zato misle da se srce nalazi tamo gde čuju njegove otkucaje. potpune oskudice opitnih učitelja. ljubavi prema Bogu i bližnjem. samovolje. Čovečije srce ima oblik dutuljaste kesice. za to on upotrebljava prelesti sveta i odvlači od istinskog dobra ka prividnim."[192+ Zato svako ko je posvetio sebe istinskom služenju Bogu neprestanom Isusovom molitvom mora naročito da čuva sebe od rasejanosti misli. i nikako ne sme da dozvoljava sebi . Upražnjavanje Isusove molitve je naročito mrsko đavolu zato što molitva najspasonosnije deluje na našu dušu. taj pokreće silu požude. a pri dnu sužava. Sjedinjenje je delo prsta Božijeg. a to zanimanje izaziva pohotu. koju bi moralo da umrtvljava. jedinog koji može da isceli ranu pada. Onaj ko nastoji da pokrene i uzbudi donji deo srca. ima ih i danas. a sjedinjuje ih blagodat iskupljenja.ne znajući da time prizivaju i sebi nameću nepravilno stanje i prelest. dovode taj deo do telesne uzrujanosti. sila revnosti i sila želje. Jasno objašnjenje ovoga postalo je preka potreba. Oni samovoljno pristupaju vežbanju u molitvi srca . Molitva srca je rezultat sjedinjenja uma i duha. zaključavanjem uma u reči molitve. uvode ga u srce. U čovečijem duhu skupljena su osećanja savesti. u donjem je sila želje. pa su na osnovu površnog i na brzinu i čitanjem formiranog mišljen>a odlučili da se zanimaju umetnošću molitve srca. s tim što su svu nadu položili na materijalna pomoćna sredstva za molitvu. predstavlja sredstvo za prebivanje u neprestanom jedinstvu sa Bogom i za neprestano odbijanje neprijateljskih napada. a i sama po sebi. Takvi primeri nužno postoje zato što su neizbežna posledica neznanja. a ona. Svu svoju pažnju trudbenik molitve mora da obrati na ovo. Mnogi nemaju nikakvog znanja o ustrojstvu srca. ili duh čovekov. ili prirodna požuda. nesuštinskim dobrima. Đavo naročito proganja one koji se vežbaju u moljenju imenom Gospoda Isusa. njegov donji deo se spušta do krajeva rebara i slobodan je. u taj deo srca.usmeravaju dah.temeljno izučili otačka dela. a Isusovoj molitvi pripiše ono što se mora pripisati zloupotrebi. a ona čini duh sposobnim da se sjedini sa umom koji se moli. a iskrenost svoje dobre volje trudbenik dokazuje time što će isceljenje dobiti neprestanim prebivanjem u molitvi. Njegov gornji deo je smešten naspram leve sise i pričvršćen je. Shimonah Vasilije i starac Pajsije Veličkovski pričaju da su mnogi njihovi savremenici ozledili sebe zato što su zloupotrebljavali materijalna pomoćna sredstva. i zato što sećanje na Boga. i druga slična svojstva: potrebno je da se dejstva ovih svojstava sjedine sa dejstvom uma. Kakva čudna pojava! Podvižnik se naoko zanima molitvom. preuranjene i gorde revnosti. spoljašnjom i unutrašnjom delatnošću po jevanđelskim zapovestima. "sadržana je u njegovom nastojanju da našu misao odvrati od sećanja na Boga i od ljubavi prema Njemu. samim tim što se nalazi blizu polnih organa. Suvišno naprezanje pri upotrebi tog materijalnog pomoćnog sredstva je štetno zato što izaziva materijalnu toplotu: za toplotu tela i krvi nema mesta u molitvi. shimonah Vasilije tvrdi da su tri sile duše. koja se pri vrhu širi. krotosti. ovako raspoređene: u grudima i u gornjem delu srca nalazi se slovesna sila. Tome donekle doprinosi i umetnost upućivanja uma ka slovesnosti i ka gornjim delovima srca. pa onda neznanje zloupotrebi materijalno pomoćno sredstvo. napokon. uobraženosti. treperenja tog dela nazivamo kucanjem srca. slovesna sila. iako se raspoloženje za vežbanje u Isusovoj molitvi potpuno smanjilo. Pozivajući se na svetog Teofilakta i druge oce.[191] I kasnije često srećemo primere rastrojstva zbog takvog postupanja. pokreće te organe. "Sav podvig i sva revnost našeg neprijatelja" govori prepodobni Makarije Veliki. smirenja.

sećanjem na najpotrebnije predmete. kao u pristanište. već treba da smatramo da smo nemoćni za odnose sa neprijateljskim duhovima i nedostojni za odnose sa svetim duhovima. prilepljeni uz spoljašnjost i čulnost. i ne plašite se. a danju kroz ljude. naizgled duhovnim razmišljanjima. I u tome su. i stalno mora da se vraća moljenju Isusovim imenom. osuđuju ih i kude. starci. tako što ga okružuju klevetama. bez unutrašnjeg podviga. pa time dozvoljavaju da budu obmanuti. "ne smemo da slabimo. Demoni iskušavaju pomislima. verujući da se Isus neumorno stara o onom svom slugi koji svojim neumornim sećanjem na Hrista dokazuje da se neprestano nalazi uz Njega. Najužasniji primer kakvom strašnom mržnjom prema Bogu. Nikakva suprotna mišljenja ni otpori na tom putu ne smeju da nas pokolebaju: u tom slučaju treba da se utvrdimo u Reči Božijoj: I ne bojte se čega se on boji. Veliki trudbenik Isusove molitve. ali nisu dovoljno pažljivi prema sebi. bogougodnog podvižnika molitve izlažu njegova braća. sablažnjuju na duhovne delatnike. ljudi. naša prva obaveza je da pribegnemo Bogu. maštanjima. ponekad u obliku svetlih anđela.*195] Podvižnicima koji se usamljeno i pojačano mole demoni se pojavljuju u obliku čudovišta.[198] Božiji promisao je upotrebio prepodobnog Grigorija Sinaita u XIV veku kao oruđe za obnavljanje . blaženi starac Serafim Sarovski. nalaze da je njihovo ponašanje neobično. ipak retkim. i nesrećama. tako i one koji ne shvataju demonske bitke i zato lako postaju oruđa demona. kako smo već rekli. ne smemo da ga napuštamo čak ni onda kada nas ljudi. Posebnim nevoljama i gonjenjima istinskog. a prema svim pojavama uopšte treba biti sumnjičav. prepodobnih i samog Hrista: ne treba se bojati demonskih pretnji. a čak i one oprezne koji shvataju lukavstva neprijatelja. mučenika. koji su učinili zločin nad zločinima . poučava i teši Serafim. a ne razumiju ni šta govore ni šta tvrde.misaono praznoslovlje. pretrpeo je mnoge neprijatnosti zbog neznanja i telesnog pogleda na monaštvo svoje sabraće: oni koji telesno čitaju Zakon Božiji misle da ga treba ispunjavati spoljašnjim delima. pogađaju svojim suprotnim mišljenjem u samo srce i na svaki način se trude da nas odvuku od prolaženja unutrašnjeg puta tako što nam postavljaju na njemu razne prepreke. čak i onda kada njihovo dejstvo izgleda sasvim pravedno. ne treba da ulazimo u odnos i razgovor sa njima. govori prepodobni Nil Sinajski. U takvim slučajevima. prema Duhu Božijem mogu da se zaraze ljudi čija se nastrojenost ni u čemu ne razlikuje od nastrojenosti demona predstavljaju judejski prvosveštenici. prema Reči Božijoj."*193+ Svaki delatnik molitve brzo će opitno upoznati da demoni vode bitku baš tim redom.bogoubistvo. književnici i fariseji. glavni delatnici demoni: oni koriste kao svoje oruđe kako one ljude čija se delatnost ni u čemu ne razlikuje od demonske. Sveti Simeon Novi Bogoslov govori da po nagovoru demona monasi koji provode licemerni život zavide istinskim podvižnicima pobožnosti i čine sve da ih rastroje i isteraju iz obitelji. raznih bojazni i drugim oblicima neverovanja.[194+ U svim demonskim bitkama osećaj zbunjenosti uvek je siguran znak približavanja palih duhova. izazivanjem brige. ne sme da obraća pažnju na misli i maštanja koji se pojavljuju. "Lukavi demoni".*197] "Dok prolazimo put unutrašnjeg misaonog života". i On neka vam je strah i bojazan". priređuju im razne uvrede i mučenja. da se potpuno predamo Njegovoj volji i molimo za Njegovu pomoć: na takve pojave ne treba da obraćamo pažnju. napastima.[196+ Čak se i oni monasi koji su dobronamerni. u obliku sablažnjivih predmeta. jer sa nama je Bog Gospoda Boga našega svetite u srdačnom sećanju na Njegovo božansko ime. crpeći pouku i utehu iz svog duhovnog opita. "noću nastoje da uzbunjuju duhovnog delatnika kroz same sebe. no koji provode spoljašnji život i ne poznaju duhovni.

naročito onom zaraženom uobraženošću i otrovom jeresi. čak da ga sruši. ne prežu da hule i na dejstvo Svetog Duha. tobože poučava da svoje oči i svoju misao okrenemo prema sredini stomaka. moramo.da odvučemo sebe od vidljivih . usredsređuje celokupno delanje umne molitve u materijalno pomoćno sredstvo. ostavio u mnogim Grcima koji su bili površni hrišćani poverenje u svoje učenje. skoro zaboravljenog među monasima. Da bi došli u stanje ushićenja. i površno. atonski monah i veliki trudbenik umne molitve. revnosnim i razumnim podvižnicima. preneo ga na Zapad. Da bismo to objasnili. a onda je lukavo naveo jednog atonskog pustinjaka da mu otkrije umetnost vežbanja u Isusovoj molitvi. poslušajmo šta o viđenju Hristove svetlosti govori naš blaženi trudbenik Isusove molitve. onda je jasno zašto im je učenje prepodobnog o duhovnom podvigu bilo veoma čudno. Teško bi bilo poverovati da je umni i učeni Fleri napisao ovakvu besmislicu da ona nije zapisana na stranicama njegove istorije. Fleri pravi izvode o mehanizmu iz Slova o tri načina moljenja svetog Simeona Novog Bogoslova. Varlaam je uobrazio da materijalno. bez obzira na svoju zemaljsku učenost. Preosvećeni Inokentije u svojoj Crkvenoj istoriji priča da je kalabrijski monah Varlaam u XV veku stigao u Solun. koje mu je darovao. ali ubeđenim da se Bogu služi jedino telesno. izopačuje zbog mraka pada u kome se nalazi. Sveti Grigorije Palama. a pod velom pravoslavlja. Varlaam i njegove hule predate su anatemi. i tvrdi da Simeon. Da bi učinio nešto u korist Zapadne crkve.[201+ Izopačujući način moljenja umnih delatelja Istočne crkve i huleći na njega. sa osećanjem plača. a pošto je znao da je grčko monaštvo glavno pojačanje Crkve. tojest prema pupku.*199+ Opisujući Varlaamovo delovanje. U Konstantinopolju je povodom toga sazvan sabor. nazivaju samo jednim pomoćnim sredstvom. on se odrekao latinstva. kako smo videli. koje se nalazi u Dobrotoljublju. govori da su grčki monasi sagledatelji od silnih naprezanja u sagledavanju pomerili pameću i upali u fanatizam (prelest). latini ne prežu da hule i na blagodatna stanja izazvana molitvom. iznećemo ovde ukratko klevete i zle reči o umnom delanju koje su izneli latinski monah Varlaam i neki zapadni pisci. i tako dalje. Varlaam se vratio u Kalabriju i latinstvo. drugi veoma umni i učeni pisac. a tamo su njegove hule i besmislene klevete prihvaćene kao ispovedanje istine. sedeći u uglu kelije.[200+ Berže. poveo je raspravu sa Varlaamom i silom Božije blagodati pobedio ga. izrazio je želju da provodi najstroži monaški život. pomoćno sredstvo. i time zaslužio pohvalu i poverenje cara Kantakuzena. prenosi doduše pobožnim. i da duhovna viđenja nisu ništa drugo do materijalna viđenja. Izvestio je cara o tome da je otkrio jednu veliku zabludu. čak nosom. a tada im se činilo da vide blistavu svetlost. čovečiji duh upravo tada potpuno pomahnitalo pokazuje mržnju prema Duhu Božijem. da zadržavamo disanje. oni su upravljali oči u pupak i pri tome zadržavali disanje. Serafim Sarovski: "Da bismo primili i ugledali u srcu Hristovu svetlost. koje oci. i tako dalje. kako ga. Da bi to i ostvario. i tako izopačuje to delanje. grad na istoku Grčkog carstva. da bi pokolebao celu Crkvu. Prepustimo Božijem sudu klevete i hule jeretika. i zašto su se u početku snažno usprotivili takvom učenju. vidljiva samim telesnim očima. A pošto je stupio u opštenje sa satanom. čini samu suštinu stvari. još čudnije izgleda samo umno delanje. bez pravilne upotrebe razuma shvatio otkriveno. a pošto su takvi podvižnici pridali telesnom podvigu značaj koji mu inače ne pripada. hteo je da ga oslabi. Napisao je nekoliko dela u kojima je dokazivao ispravnost Istočne Crkve. i da bismo jasno pokazali kako telesni i duševni razum nepravilno shvata sve duhovno. Kada je dobio što je želeo. koliko možemo. a ne osuđivanja odvratimo pažnju od njihovih besmislica. istoričar Fleri. i poslao ga na Atonsku goru da svoje znanje. kao i Varlaam. Telesnom i duševnom razumu.umnog delanja.

na poticaj uobraženosti. suprotno shvatanju Varlaama Kalabrijskog i latina. duhovna. Podvig molitve zahteva temeljnu obuku. a blagodatni darovi dolaze sami po sebi. koja donosi blagodatne darove. pogođen Božijom kaznom. hulio na nju. huljenja koja celomudreno ljudsko uho ne može da podnese. Riječ o . i zato je naročito čudna i mrska onima koji su skloni tome da njihov duh prebiva u zboru palih. da se obnovljena priroda snabdeva i ukrašava darovima Božije blagodati. zato što. mada ujedno deluje na telesne oči. Bogu neprijateljskih duhova. čovek nalazi u imenu koje priziva nasladu. onima koji stanje pada proglašavaju i uzdižu u stanje najvišeg napredovanja. Filosofu nije bilo dosta da huli samo usmeno.[206] "Ovih dana". on veoma divlje i nedobronamerno gleda na molitvu uma. a veoma podrobno o sticanju čiste molitve. i u njemu opovrgao sve ono što je jedan sujetni filosof. Drugi. video je da su neki revnitelji nakon te molitve upali u neku prelest zbog svoje samovolje. on je pokrenuo tako neobično velike progone revnitelja te molitve da su neki od njih ostavili sve i prebegli kod nas. XVIII stoleća napisao svitak o molitvi uma. moramo da zatvorimo telesne oči."*205+ Ovo učenje Makarija Velikog potvrđuju i svi sveti oci Istočne crkve. Povrh toga. pa se namerio da izloži te hule pismeno.predmeta. kako govori prorok Malahija: A vama koji se bojite imena mojega. zbog filosofovih razvratnih reči došli su do takvog bezumlja da su otačke knjige koje su imali privezali za cigle i bacili u reku. i život bješe svjetlost u ljudima. iz Mošenskih gora. i istinski poznaje Bog dušom dostojnom i koja ljubi. a da je težnja ka preuranjenom zadobijanju tih darova krajnje štetna i vodi jedino ka prelesti. a i zato što ih je vodio neuki i toj molitvi neiskusni učitelj. toliko je. monah. hulio da je prevazišao i stare tri puta proklete jeretike Varlaama i Akindina.Veoma je korisno da znamo da plod čiste pribrane molitve uvek bude obnavljanje prirode. i to je preseklo njegov bogoborački poduhvat. a ona stvara želju da traži najvišu svetlost. očišćene pokajanjem i osvetljene sijanjem Duha. poznate po tome što su hulili na tu molitvu. no tada je oslepeo. nesvesnih svog pada. na njene revnitelje i delatelje. tada će zasijati Hristova svetlost i obasjati hram duše svojim božanskim sijanjem." Koliko god telesni i duševni razum bio bogat premudrošću sveta. Zato svi oci veoma kratko govore o darovima blagodati. koji su opitno poznali hrišćansko savršenstvo i prikazali ga u svojim delima svojstvenim toj neizrecivoj tajni tako što su ga izobrazili u materijalnom svetu. ali on nije za to okrivio samovolju i neiskusno poučavanje: ne. "jedan monah. kroz nju se otkriva svako znanje. Ona je sredstvo sjedinjenja čovekovog duha sa Božijim duhom. Njegove hule su postale toliko snažne da su neki starci zabranili čitanje otačkih knjiga i zapretili da neće dati blagoslov za čitanje. na podsticaje samog đavola. a ne materijalna. odbačenih. i ne stideći se ljudi. dobrim delima i verom u Onoga koji je raspet radi nas. on je podigao strašna i sramna huljenja na tu svetu molitvu. da pogruzimo um u srce. Pajsijev savremenik. odvraća od nas Božiju milost. i tamo da prizivamo ime Gospoda našeg Isusa Hrista."*203] Iz ovoga se vidi da je ta svetlost. i ovde bogougodno provode pustinjski život. tada. po meri revnosti i vreline duha prema Ljubljenome. granuće sunce pravde. što se i desilo svetom apostolu Pavlu. Ne bojeći se Boga.*204] Prepodobni Makarije Veliki detaljno i veoma jasno izlaže učenje o toj svetlosti u Sedmom slovu i kaže: "Ta svetlost je suštinsko sijanje sile Svetog Duha u duši. sujetni filosof. Kada takvim vežbanjem zadržimo um u srcu. kao svojstva obnovljene prirode.[202] Ta svetlost je ujedno i život po jevanđelskim rečima: U njemu bješe život. moramo da očistimo dušu pokajanjem. da ona otvara duševne oči da sagledavamo njima. on je hulio na tu svetu molitvu. Starac Pajsije Veličkovski je krajem prošlog. slaboumni. govori Pajsije u pismu starcu Teodosiju.

Odbacimo maštanja i sujetne pomisli. zbog potpune oskudice učitelja tog delanja. prekinimo nepotrebne izlaske iz kelije kod braće i primanje braće u keliju pod izgovorom ljubavi. Sa punoćom vere položimo sve na Gospoda. Ulazeći u sasud po meri njegove čistote. zbog nerazumne brige. hule. a naše mnoštvo misli. zlopamćenja. onda ono deluje na dušu veoma slabo. zato što su smatrali da je to vežbanje svojstveno jedino svetim i bestrasnim ljudima. pod kojom prikrivamo prazne besede i zanimanja koja pustoše dušu.*207] Jelini koji nisu poznali hrišćanstvo i Jelini koji su se vratili od hrišćanstva ka jelinstvu traže u molitvi uma mudrost saobraznu svom nastrojenju i nalaze ludost. i donosi rod saobrazan tom delovanju. Čim odbacuju opitno poznanje umne molitve. ponovili hule i besmislice tih pisaca. nema pažnje. odrecimo se naslađivanja ukusnim jelima i pićima.*208] Ludost je što su naši učenjaci. ustima. zbog prelesti koja ponekad usledi nakon umnog podviga. a ona se dobija prvenstveno od molitve uma. ako je ono rasejano. čak i od nasićenja. nemajući pojma o molitvi uma po predanju Pravoslavne Crkve. a ne da do smrti ostajemo u psalmopojanju. zbog nemoći i detinjske slabosti našeg uma.krstu. što je neodvojivo od telesnih delatnika koji ne vode računa o umu. Povucimo se od prezasićenja. i slabost je Božija jača od ljudi. nastale u nama zbog našeg neverovanja. "Mnogi". a pročitavši o toj molitvi jedino u delima zapadnih pisaca. Ako su neprijatelji još oko nas. drugo. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi. smeh. drže samog psalmopojanja. treće. ne previše. površno. spavajmo onoliko koliko je potrebno. objavljena svim ljudima kroz usta apostola. Prečisto Isusovo ime ne podnosi da ostaje u nečistoti: ono zahteva da se iz duševnog sasuda izbaci i da bude izbacivano sve nečisto. ne dostižući ni u njoj potrebno napredovanje. a naročito na one koji su se namerili da se vežbaju u neprestanom moljenju imenom Gospoda Isusa. pogrešno misle da umno delanje priliči jedino bestrasnim i svetim ljudima. da se malopomalo obučavamo i ushodimo na stepen umnog delanja.[212] zapoveda apostol. Ako u psalmopojanju koje se vrši glasno. po spoljašnjoj navici. a sila Božija nama koji se spasavamo. Ima li šta detinjastije od onoga kada pročitamo ustima našu spoljašnju molitvu. šale. oni počivaju u tom svom spoljašnjem moljenju. Oni ne shvataju da su nam takvo moljenje pevanjem oci predali samo za jedno određeno vreme.*210+ Ovde je dovoljno da kažemo da se oni koji iz tih razloga odbacuju vežbanje u Isusovoj molitvi zanimaju isključivo molitvom usta. svesvete svetinje. zbog slavoljublja. Neosnovanost ovih dokaza razmotrili smo na odgovarajućem mestu. a potrebni su zato da bi sasud postao dostojan stan duhovnog blaga. Ova zapovest se odnosi na sve hrišćane. Stalno i mnogo psalmopojanje veoma često rađa sumnju i sve što uz nju ide.[209] Duhovni prijatelj starca Pajsija Veličkovskog pominje i druge njemu savremene monahe koji su odbacivali vežbanje u Isusovoj molitvi iz tri razloga: prvo. "bez opitnog umnog delanja. govori shimonah Vasilije. Zbog toga. razdražljivosti i drugih naših strasti. oni ni u molitvi ustima ne mogu da zadobiju potrebnu pažnju. odbacimo praznoslovlje. tropara i kanona. silno . ali istinski hrišćani naizgled slabim i maloznačnim podvigom molitve uma zadobijaju Hrista. ludost je onima koji ginu. Božiju silu i Božiju premudrost. i time hranimo unutrašnjeg fariseja!"*211] Neka odstupi od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje. ono samo počinje da dejstvuje u njemu i vrši ono dalje čišćenje za koje sopstveni čovekovi napori nisu dovoljni. i onda se potpuno predamo našem radosnom mišljenju da radimo nešto veliko i tešimo sebe samim brojem molitava. a i zbog toga što se. naša prazna maštanja zamenimo neprekidnom molitvom Gospodu Isusu. ona ostaje ludost kada je um javlja srcu i celokupnom biću starog čoveka. neka nam pravilo bude da se umereno i stalno uzdržavamo u hrani i piću.

prinosimo mu žalbe i molimo za Njegovu milost u najvećoj tišini i smirenju. Ne ostavljaj bez pažnje ni najmanju crtu iz Jevanđelja.i poznaćeš Hristova svojstva. neprestano ostajati u jedinstvu sa Njim po duhu. pomiluj me grešnog. pomislima i osećanjima koji izviru iz tih zapovesti.*214] ako budemo nepokolebivo ispunjavali zapovesti Gospodnje. iz sve duše: Gospode Isuse Hriste. onda ćemo se ustremiti prema Njemu celim našim bićem. Vežbanje u Isusovoj molitvi. izgovara se neposredno na samo Carevo uho. Šta znači ostajati u ljubavi prema Gospodu? To znači: neprestano se sećati Boga. vapimo Caru careva onako kako vapiju uvređeni i ugnjeteni iz mase naroda. izučavaj u njemu volju Gospoda i Spasa svoga. više od života. koje su često veoma razvijene kod neznabožaca i jeretika. iz same dubine duše. Takva molitva ima neobičnu silu: ona je potpuno duhovna. Ako zapovijesti moje držite. izvor dostupan svakome ko iskreno želi da napreduje. više od svog spokojstva i svoje udobnosti. .plačimo. "Pobožna opreznost". suštinski uslov napredovanja u Isusovoj molitvi je prebivanje u zapovestima Gospoda Isusa. a ako nam bude dopušteno da uđemo u unutrašnju Carevu odaju. ali silnom sladošću koja uništava raspoloženje srca prema svim zemaljskim nasladama. Kada osetiš u sebi ta svojstva dejstvom Božije blagodati. koje se mora očistiti posredstvom paženja. veliko i prostrano: tamo su gmizavci kojima broja nema. čak ne može ni da se ostvari. Neophodni. nikakvu zapovest. koliko god ona bila važna ili beznačajna. više od svoje duše. Ostanite u ljubavi mojoj. Neka ćuti u tebi sve tvoje staro! Neka dejstvuje u tebi jedino Isus svojim najsvetijim zapovestima.Isusova molitva zameniće ti sve ostale molitve. neprestano ćemo se sećati Njega. govori starac Serafim. u kakve god spoljašnje okolnosti ga stavio nedokučivi Božiji promisao. celokupno svoje ponašanje po zapovestima Gospoda Isusa. i kada ih iz toga osećanja opitno upoznaš.*215] Život po jevanđelskim zapovestima je jedini istinski izvor duhovnog napredovanja. to jest srce sa svojim pomislima i željama. Zavoli Isusovu volju više od želja svoga tela. nasladićeš se onom neprolaznom sladošću koja ne pripada ovome svetu i veku. Ako budeš živeo na taj način. a koje su udaljene od jevanđelskih vrlina onoliko koliko je zapad udaljen od istoka. vapiti iz punoće ubeđenja. onda ćemo se našim duhom sjediniti sa Njim. ali samo u onom umu i srcu koji su obnovljeni tako što su poznali. koliko god ona spolja izgledala malo važna. nastoj da činiš jedino ona dela koja su blagougodna Isusu. Prvo bez poslednjeg je mrtvo. samom Njegovom srcu. Upravi sve svoje postupke. Sine Božiji. ne samo grešne nego i one naizgled dobre. Ako se duhom sjedinimo sa Njim. onom tihom. i sva tvoja dela biće podjednako dostojna neba. zahteva neprekidno straženje nad sobom. upravi po njima svoje misli i svoja osećanja . upravi po njima svoje reči. neizostavno će procvetati u tebi Isusova molitva. po samom svojstvu tog vežbanja. Jevanđelje čitaj što je moguće češće. probali i ispunili dobru i ugodnu i savršenu volju Božiju. I sve one.[213] rekao je On svojim učenicima. bez Njega u sebi smatraćeš da propadaš i da si propao. Obuzdavaj i umrtvljuj sve svoje kretnje svojstvene paloj čovekovoj prirodi. ostaćete u ljubavi mojoj. kakvu mogu da prime i iznesu misao obuhvatniju od misli o Hristovom pomilovanju grešnih? Postavi sebi za jedini cilj života ispunjenje Isusove volje u svakoj okolnosti. zato što ta molitva stanuje i počiva u umu i srcu. "ovde je potrebna zato što je ovo more.[216] to jest mnoge sujetne. Tada ćeš neprestano vapiti. nezavisno od toga da li prebivaš u bezljudnoj pustinji ili u vrevi društvene zajednice. Kada se nasladiš Isusovim svojstvima zavolećeš Hrista i poželećeš da On potpuno obitava u tebi.

imena. i zato mi savetuju da uđem u samotnu. tanane. da telesno mudrovanje posredstvom neke zle zamisli ne istisne duhovno mudrovanje. Ta pomoćna sredstva nisu ništa drugo do pomoćna sredstva. Bogočovek. kome se poklanjamo. u nekom tihom i tankom glasu. mračnu keliju u kojoj ću se moliti. i da bi mi udubljivanje u sebe bilo olakšano. i koji iz ograničene čovečije prirode projavljuje dejstva neograničenog Boga. i kada se za vreme bogosluženja zanimam Isusovom molitvom. Da bismo postali sposobni za otkrivanje tog dejstva u nama.[218+ Kada se javi osećanje tog tihog i tankog glasa. da nas je greh ozledio. kao što smo ranije rekli. i vrhunac ispravljanja. kao što su onima koje bole noge potrebne štake ili štap. Naš život je oslabljen: dobra volja je klimava. kako je Gospod i rekao: Neće svaki koji mi govori: Gospode. da on snažno deluje na mene kroz moja osećanja. plodovi zlih duhova."*217] Neprestano moramo paziti na sebe da se kojim slučajem ne potkrade greh i opustoši dušu. u nama samima! A ako nešto izvana dejstvuje kao prepreka. oci savetuju da zatvorim oči da bih se sačuvao od rasejanosti. tada se iz njega jasnije zapaža i jasnije ispunjava Božija volja. Zbog naše detinjaste slabosti sveti oci saopštavaju neka pomoćna sredstva. njima ne treba pridavati prekomerni značaj. "najviši monaški podvig. Gospode. i zato su nam preko potrebna spoljašnja pomoćna sredstva. moramo biti obrađeni jevanđelskim zapovestima. i ne sadrže u sebi ništa naročito. jedinog pod nebom koje treba da nas spasi. vide da sam potpuno živ za svet. po određenju otaca. da ga ne zanese neka raspaljenost krvi. tada se posebno snažno budi glad i žeđ za Božijom pravdom. koji je neograničenu Božiju prirodu nepojmljivo prikrio ograničenom čovečijom prirodom. tada podvižnik postaje potpuno svestan svoje ništavnosti i sa suzama i novim naporom nastoji da otkrije u sebi tu istinu najpažljivijom i najpobožnijom molitvom. onda to samo pokazuje da je naša dobra volja slaba.tamo će ući onaj koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima[220] Za one koji su napredovali nisu potrebna nikakva spoljašnja pomoćna sredstva: usred bučnog mnoštva sveta oni prebivaju u tihovanju. Sva sila i sve dejstvo Isusove molitve izviru iz svemogućeg Isusovog imena. Kada prisustvujem bogosluženju. ni u ono koje nas očekuje po blaženom upokojenju. Oni savetuju da za vreme vežbanja u Isusovoj molitvi sedim na niskoj stolici da bih time svoje telo doveo u položaj siromašnog čoveka koji traži milostinju i da bih lakše osetio ništavnost svog života. da smo dvodušni. jer su moje oči žive za stvari. da bi moja veza sa svetom bila prekinuta. ući u Carstvo nebesko. govori starac Pajsije. najtananije i nevidljivo delanje uma u dubini srca. Nikakva spoljašnja pomoćna sredstva ne bi bila potrebna da smo živeli onako kako treba živeti. da bi tako mojaosećanja došla u nedejstvo. ni u ono koje se otkriva u nama za vreme našeg zemaljskog života ."*219] Drugi osnov za moljenje Isusovim imenom umesto ovog postavljenog ne može se postaviti: taj osnov je sam Gospod naš Isus Hristos. ljudskom umu jedva shvatljive mreže mnogolikih prelesti i maštanja. Milostivi oci vide da želim da se zauzmem Isusovom molitvom. izvor vrlina. tako saobrazno tome nevidljivi neprijatelj razapinje protiv nje nevidljive. Sve prepreke za duhovno napredovanje nalaze se u nama. i one će me odvući od molitve čim ih otvorim i čim predmeti koje vidim istog časa počnu da ostavljaju trag na .nepravilne i nečiste pomisli. da bismo se lakše priučili Isusovoj molitvi. prebiva u neprestanoj umrtvljenosti. po mogućnosti. "Kao što je ta božanska molitva". Na njima ne treba zadržavati posebnu pažnju. To nije sve: neprestano moramo da pazimo da um i srce prebivaju u Isusovoj volji i da slede Njegove svete zapovesti. ništavna. da.

čak štetan. Ne položimo našu nadu ni na njih ni na količinu našeg delanja. potpuna predanost Božijoj volji. neodređena revnost koja se neopitnima predstavlja kao vrlina. ali pri tome moraju biti prilagođena duševnim i telesnim svojstvima svakog pojedinca: neki mehanički način koji veoma dobro odgovara jednom podvižniku drugome može biti nekoristan. nedostojni duhovnih naslada i viđenja. svemoć te svete volje. Ne tražimo naslade.mom umu. Kada je otkrijemo. oduzeti. postajemo gordi. On će to svakako i učiniti čim vidi da smo se ispunjavanjem jevanđelskih zapovesti kolikotoliko očistili. ne prestajemo da osuđujemo i ponižavamo bližnje. odnegovali. Smirenje je onaj jedini žrtvenik na kome nam je duhovnim zakonom dozvoljeno da prinosimo žrtvu molitve. vratili. da se ne bi ispostavilo da svu nadu polažemo na sebe ili na bilo šta drugo materijalno i sujetno. a bez paženja molitva je kao telo bez duše. blagost. bezumnim raspaljivanjem. A šta bi tek bilo da nam je povereno neko duhovno bogatstvo. ono će ih upotrebiti da porazi samo sebe. besomučni. slepi. nada u premudrost. Obraćaćemo se pre svega najjednostavnijim i najsmirenijim načinima zato što su najbezbedniji. Delatnici molitve su našli i mnoga druga spoljašnja pomoćna sredstva koja materijalno pomažu duhovni podvig. da nam tako ne bi bila pokradena nada u Gospoda. jednostavna i iskrena namera. sad već posednike tog dara. Ta pomoćna sredstva mogu biti upotrebljena na korist. koje se sastoji u naročitom blaženom nastrojenju srca. izdvaja od naše braće i posvedočuje da smo baš mi izabranici Božiji? Ne bi li taj dar za nas postao uzrok strašne duševne nesreće? Potrudimo se da se usavršimo u smirenju. ni na korist svoju i svojih bližnjih. srca i duše. viđenja: mi smo grešnici. i tako će ispuniti sebe pogubnim preuznošenjem. neki duhovni dar koji nas. Daleki od duhovnih darova. gluvi. Ponavljamo: moramo znati da sva mehanička pomoćna sredstva nisu ništa drugo do pomoćna sredstva koja su nam postala korisna zbog naše slabosti. Dete nije u stanju da upotrebi mač protiv neprijatelja. iz srca kojeg je slomila bolest zbog naše . da nas ne zanosi prazna radoznalost. a koju su sveti oci nazvali gordom drskošću. Pažljivom molitvom tražimo da okrenemo poglede uma na same sebe da bismo otkrili u sebi svoju grešnost. nesposobni za njih zbog toga što u nama još živi stari čovek. da ga zanesu maštanja o sebi. potrudimo se da postupimo krajnje oprezno i razborito. svome sinu. dolazi pred Njega. Dete je zbog svog duhovnog uzrasta nesposobno za duhovne darove. cilj da se pokajemo. Zauzmimo se Isusovom molitvom i neka to zauzimanje prožme nesebičnost. kao što dete odbacuje pelene čim poodraste. i nastaje u srcu od ispunjenja jevanđelskih zapovesti. Razboriti roditelj neće dati oštri mač detetu. vera u Boga. na kome prineta žrtva molitve ushodi Bogu. veličamo sami sebe. iako su po svemu bolji od nas. ono će se igrati sa groznim mačem i njime lako probosti samo sebe. Prepustimo samom Gospodu da našu pažljivu molitvu ustima pretvori u molitvu uma. hromi. plačni molitveni vapaj počnimo pred Njim iz siromaštva našeg duha. Zaključavanjem uma u reči molitve pokazujemo da na te reči pazimo najviše što možemo. i da pri tome um zaključava u reči molitve. Svima i svakome suštinski je korisno da obučavanje u moljenju imenom Gospoda Isusa počne izgovaranjem Isusove molitve ustima. ni da porazi nevidljive neprijatelje: ne. Kada biramo mehaničke načine. pogubnim prezirom prema bližnjima. ono neće upotrebiti te darove ni u slavu Božiju. stanimo u mislima pred Gospoda našeg Isusa Hrista kao gubavi. Smirenje je onaj jedini sasud u koji prst Božiji stavlja blagodatne darove. kao što se sa izgrađene kuće skidaju skele pomoću kojih je ona pravljena. Oni koji su napredovali odbacuju materijalna pomoćna sredstva baš kao što čovek odbacuje štake čim prestane da hramlje. ispunjeni smrdljivim strastima.

Amin. neka se neprestano oblači. neka se oblači u kratku ali mnogoznačnu molitvu: Gospode Isuse Hriste. Takav. . pomiluj me grešnog.grešnosti. Neka taj vapaj bude beskrajno obiman! Neka se pokaže da nijedna mnogorečitost i nijedna raznovrsnost reči nije sposobna da ga izrazi. Sine Božiji. obiman i neiskaziv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful