Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

piljevina. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. lišće. otpaci od prerade iz poljoprivrede. odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C.oko 20. odnosno hrana koja se daje glistama.000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. najveći neprijatelj glista je čovek. pa onda dodati podlogu. Kada je o mestu reč. Takođe. u slučaju kiselosti. Međutim. Ipak. ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice.5). voda treba da se cedi u kapljicama). jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja. sitno seckana slama i seno. jer gliste ne podnose potresanja. Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža. su nepovoljne na razvoj glista. Visoke temperature (30°C i više). gliste ne obolevaju. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. . Najbolje je da podloga. za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost. železničkih pruga i autoputeva. Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. ne može da se obavlja prevrtanje. kalcijum-karbonat. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta). Voda je važan činilac u proizvodnji glista. potrebno je dodavati. bude neutralne reakcije (ph 6. list oraha). svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. ptice. Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima. zatim sloj starog papira ili kartona. takođe.000 do 30. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. kao i premala vlažnost. konjsko. gliste. treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta. Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. ovaca i zečeva.20°C). Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. preobilna. pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). ne mora da se vodi posebna briga.7. Osim toga mogu da se korisre i karton. Pošto gliste ne podnose protresanje. žabe. Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature. miševi. Virusi i bakterije ne napadaju gliste. često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima. već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka. odnosno. polno nezrele. stari papir. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. nepažnja prilikom proizvodnje. odnosno.5 . mleveni treset. Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. kamenoloma. Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona).

kao i već postojećih. glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. Glisnjak je bogat humusom (i do 25%). trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost.Fahro. bakar. kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina.400 mg/100g). One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima. Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. Humus se koristi na više načina. meša sa zemljom i to. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo. Također. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. iza njih dolaze mravi. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista. cvećarskoj proizvodnji. Kada nađete rovce u glistnjaku. dok sa plodnijim 1:10. fosforom 2. Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno. Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada. temperaturom u i oko legla. jer rovci znaju biti i tu. kao i dodatak travnjacima. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom.6. ponavljanju i efektima: . Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata. gvožde). Fahro Poštovani gosp. mangan. te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. sa siromašnim zemljištima 1:6.2 . dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji. koji se međusobno razlikuju po funkciji. koja se naziva glistenjak ili glisnjak. vlažnost i temperaturu. glisnjak se koristi u količini od 0. U Vašem glistnjaku. vremenu upotrebe.5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). Poslje toga gliste vratite u glistnjak. voćarskoj. vlažnošću.1. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. Kao osnovno dubrivo. pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu.5 kg/m2. stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću. ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . Danas.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije.7%). kalijumom (1.400 mg/100g). Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj. Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da".

koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. kalijuma(K2O). VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. •Kod kultura koje daju više berbi. reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu. fosvora(P2O5). makro i mikro elemenata. mrazu i drugim nepogodama. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. ali i kao i startno đubrivo s proljeća. PAŠNJACIMA. Olova(Pb). u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. kvaliteta zemljišta tj. koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. sadržaj Azota(N). vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. . nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. sadržaj humusa. žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda. a kod pojedinih kultura i preko 100%. koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. pH-Vrijednost u H2O i KCL. Kadmija(Cd). paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. sadržaj Koblata(Co). zaoran ili rasturen po površini. LIVADAMA I TRAVNJACIMA. pozitivno djeluju. koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%.•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. sadržaj organske materije. te broj bakterija po 1 gramu. •Za ishranu voća. Sadržaj humusa. sadržaj pepela . ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke. UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. kako gajenje tako i dalje. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. paradajza. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. pH vrijednosti tla. koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost.

. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. što kod mene. Gliste možete kupiti kod mene.... tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji.. Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista... moramo voditi računa o klimatskim. najčešćih dimenzija: 1.1m. hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva.80 .. Pri uzgoju glista na otvorenom... topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate.. struja... što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla.5-2m širine. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu. deponiju stajnjaka. .. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok. Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu.. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje.. telefon i eventualno zakup zemljišta).. dužine koliko treba.. međuprostore (staze) širine 0. U odnosu na jačinu i pravac vjetra.. . Kao sporedne troškove koje imate... dobivanja atesta za prodaju humusa. Humus možete kupiti kod mene.... opreme i alata. te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala... Poštovani Admire. transporta humusa do konačnog odredišta. radne snage. a koji su vam jako bitni... Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru.. prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.. pakovanju humusa.... koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak... Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane. sušenje i skladištenje humusa.. nabavci ishrane.... su oprema i alat tokom proizvodnog procesa..... zime i ranog proljeća.. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni... Isprobane su i ostale kulture.. koje veličine...... leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo.. Admir ... Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu... kakav prostor..Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka.. a ne u bok.. postavke legala i dobivanju novih. a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora.. hidrološkim.. Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima. vlaznost. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura.. te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda.. a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail... Šta mi je sve potrebno..

Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji. Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista.. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. jedinica mjere kapaciteta farme. piljevina i strugotina. slame i lišća. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi . dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. a time i samog uzgoja je leglo. priprema dokumentacije. papir.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. bez obzira na vrstu. otpaci iz prehranbene industrije. čak i kanalizacionim muljem. Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca.kravlji stajnjak. čime se razumljivo podiže produktivnost farme. a ujedno kao i ishranu. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. dok svinjski. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju. prema iskustvima razvijenih zemalja . ali i populaciju od oko 100. Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.. uzrast. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom..pH. držanja i izđubrivanja. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade. organski otpaci iz kuhinja i kantina. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene. otpaci voća i povrća. male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste. . ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman. karton i. način ishrane. obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća.Japana SAD i dr.

2pH. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru. postavljanje podloge. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista.25C. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa. klime i nadmorske visine. koji se u njoj nalazi. a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C.7. rada i razmnožavanja. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo). na planini.8 . kako bi hlor.2pH ne odgovaraju. što odgovara neutralnoj reakciji. . Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti. pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu. tj. Gliste su veoma osjetljive na kiselost. Sve ispod toga kokoni umiru. kalifornijskih glista. izgubio svoje vrijednosti. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji. temperatura. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C. Tako npr.7. a max plus 25C. Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C . jer na toj temperaturi dolazi do max. Vrijednosti manje od 6. Optimalna vrijednost za gliste je od 6. Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme.8 . Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni. Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1. pH vrijednost i vlažnost.2.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo.8pH i veće od 7. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom. zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6. Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji.

. najčešćih dimenzija: 1.. vlažnost je povoljna. tačnije 82. U odnosu na jačinu i pravac vjetra..... topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Poštovani Ivane.... pH. Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer... Ivan" ... Uzgajaju se organskim putem.... Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru.. Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime... hidrološkim. čime se razumljivo podiže produktivnost .. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla.. sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća....... Za sve vrste uzgoja glista.. vlažnost je prevelika... Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok... tj..... Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago.. Ako se cijedi u kapima. a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake. zime i ranog proljeća. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo. sušenje i skladištenje humusa. Ako se voda mlazom cijedi. Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem. "Ja bih trebao gliste za ribolov.....5%.... htio bih ih uzgojiti... a ne u bok...... za takvo nešto! Hvala unaprijed. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja... Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene.. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.... Imam veliki vrt... formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu. Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. vlažnost.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci. 80 .. ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti .Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%....5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0. Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani.... Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura.1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu. travom....

Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. Nadam se vašem brzom odgovoru. obuku. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju. Dževad …………………………………………………………………………………………………… …………. hidrološkim. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. Poštovani Dževade. S poštovanjem. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. . topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove.farme.. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu. 2. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama.lopata grabulje sa zaobljenim . 3. priprema dokumentacije. jedinica mjere kapaciteta farme.vile sa zaobljenim vrhom. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu.. pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. U opremu i alate spadaju: ručna kolica. a time i samog uzgoja je leglo. ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista.

prikolica od 0. dioba i kontrola naseljenosti legala. te njega samih legala. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. 8. pa da mi pošaljete. i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice.prskalica od 200 litara. Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja. Njega stajnjaka. Npr. Takođe.izdvajanje humusa. Plasman humusa i glista. 4.. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa.crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. pa su mi se gliste učinile pravim potezom. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta.vrhom. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti. Utrošak se normira kao 1t/leglo. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov. 5. 7.5t. 6. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala. . "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista. koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan. održavanje staza.zaštita.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista. zaštitna mreža. Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome. Financijski efekti zavise od tržišta.. na 1m2 zemlje. kosačica. Puno pitanja :) . tržišne cijene stajnjaka i humusa. Želio bih nešto dodatno zaraditi. odrivna daska. kome se mogu prodavati te gliste. Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju. Vađenje humusa i glisti. godišnje. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. navodnjavanje.

......Pozdrav.. zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice........... Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet.. ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati....... Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri....... Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao...... Na 1m2 ide 1kg glista tj........ Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu...... Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti.... koje trebate staviti u leju/gredicu. 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista.... Srijeda...opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica. uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista.materijalu za pravljenje leja/gredica...... Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala........ Adis" ...................... Poštovani gosp.............. Pozdrav.... Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti.........ishrane... jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad. Rizici ovoga posla: jako je skup........ Poštovani Adise... Mustafa Gerin .. uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju... Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor).... daska za pravljenje leja gredica......... raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato............ Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste. nabavci osnovne ishrane za gliste.... Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove.. 100.. grabulje sa zaobljenim vrhom..opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa...... lopata. te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti........... crijevo za zalivanje sa rešetkom.......Gerin.......i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu......... ..... Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj......000 jedinica glista..... vile sa zaobljenim vrhom. Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa.... prskalica od 200 litara...težak..

. Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji.Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful