P. 1
Glistenjak

Glistenjak

|Views: 2,620|Likes:
Published by Nihad Musić

More info:

Published by: Nihad Musić on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

. pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). kamenoloma. odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. gliste. Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža.5 . Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. otpaci od prerade iz poljoprivrede. stari papir. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta). preobilna. sitno seckana slama i seno. potrebno je dodavati. piljevina. Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta.000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. ptice. Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika. takođe. Kada je o mestu reč. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. lišće. odnosno. Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Voda je važan činilac u proizvodnji glista. u slučaju kiselosti. Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. Međutim. miševi. pa onda dodati podlogu. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice. Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. mleveni treset. odnosno. ne mora da se vodi posebna briga. Osim toga mogu da se korisre i karton. Pošto gliste ne podnose protresanje. Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima.20°C). su nepovoljne na razvoj glista. list oraha). nepažnja prilikom proizvodnje. treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta. često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima.oko 20. Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona). Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. jer gliste ne podnose potresanja. ne može da se obavlja prevrtanje. bude neutralne reakcije (ph 6. voda treba da se cedi u kapljicama).7. železničkih pruga i autoputeva. Virusi i bakterije ne napadaju gliste. kalcijum-karbonat. Najbolje je da podloga. već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka. gliste ne obolevaju. polno nezrele. zatim sloj starog papira ili kartona. odnosno hrana koja se daje glistama. najveći neprijatelj glista je čovek. Visoke temperature (30°C i više). konjsko. Takođe. ovaca i zečeva. Ipak. žabe.5). Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe.000 do 30. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . kao i premala vlažnost. Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja. Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost.

glisnjak se koristi u količini od 0. a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista. stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću.400 mg/100g). kalijumom (1. kao i dodatak travnjacima.7%). trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost. cvećarskoj proizvodnji. ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća. Kada nađete rovce u glistnjaku. kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno. One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima.5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). sa siromašnim zemljištima 1:6. Fahro Poštovani gosp. fosforom 2. glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. jer rovci znaju biti i tu. dok sa plodnijim 1:10. Također. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. meša sa zemljom i to. vremenu upotrebe.2 . bakar. kao i već postojećih. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi. mangan. Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni.5 kg/m2. Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo. Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata.400 mg/100g). iza njih dolaze mravi. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. vlažnošću. kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju. Glisnjak je bogat humusom (i do 25%). gvožde). Humus se koristi na više načina. dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj.1. pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu. koja se naziva glistenjak ili glisnjak. Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. voćarskoj. Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada. vlažnost i temperaturu. ponavljanju i efektima: .Fahro. koji se međusobno razlikuju po funkciji. Danas. Kao osnovno dubrivo. U Vašem glistnjaku. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom.6.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. Poslje toga gliste vratite u glistnjak. odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji. temperaturom u i oko legla. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina. Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da".

koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost. vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%. sadržaj Koblata(Co). kvaliteta zemljišta tj. mrazu i drugim nepogodama. UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. PAŠNJACIMA. Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. •Za ishranu voća.•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. pH vrijednosti tla. •Kod kultura koje daju više berbi. nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. te broj bakterija po 1 gramu. žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda. a kod pojedinih kultura i preko 100%. sadržaj pepela . sadržaj Azota(N). paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. pH-Vrijednost u H2O i KCL. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. Olova(Pb). i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. pozitivno djeluju. kalijuma(K2O). zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. Kadmija(Cd). sadržaj humusa. fosvora(P2O5). koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. . paradajza. zaoran ili rasturen po površini. makro i mikro elemenata. reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. LIVADAMA I TRAVNJACIMA. sadržaj organske materije. VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. ali i kao i startno đubrivo s proljeća. kako gajenje tako i dalje. Sadržaj humusa.

te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.. najčešćih dimenzija: 1. prostor (sa nadstrešnicom) za obradu. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok. Humus možete kupiti kod mene.... opreme i alata.. kakav prostor.. što kod mene...... nabavci ishrane. Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima... U odnosu na jačinu i pravac vjetra.. koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak. Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu.. Gliste možete kupiti kod mene....... a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora... .... Admir .. dužine koliko treba.... što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični. Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu. te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala. radne snage. Šta mi je sve potrebno.. a ne u bok......1m. transporta humusa do konačnog odredišta. deponiju stajnjaka. te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda.. a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail. a koji su vam jako bitni. tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji... hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva... ... struja.. dobivanja atesta za prodaju humusa. telefon i eventualno zakup zemljišta).... zime i ranog proljeća. Poštovani Admire. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. Pri uzgoju glista na otvorenom. sušenje i skladištenje humusa. pakovanju humusa..Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka.. koje veličine... su oprema i alat tokom proizvodnog procesa. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo.. međuprostore (staze) širine 0. Kao sporedne troškove koje imate. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.. Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate.. Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista... Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru.... Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura.. vlaznost..80 ... hidrološkim. Isprobane su i ostale kulture.5-2m širine. moramo voditi računa o klimatskim.... Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje.. postavke legala i dobivanju novih.

dok svinjski.. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja. čime se razumljivo podiže produktivnost farme. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa.pH. a time i samog uzgoja je leglo. otpaci voća i povrća.kravlji stajnjak. . Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive. ali i populaciju od oko 100.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju. Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca. uzrast. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. jedinica mjere kapaciteta farme. Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo. otpaci iz prehranbene industrije. organski otpaci iz kuhinja i kantina. držanja i izđubrivanja.. Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. način ishrane. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji. prema iskustvima razvijenih zemalja . Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste. priprema dokumentacije.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. papir. a ujedno kao i ishranu. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. slame i lišća.Japana SAD i dr. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene. male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste.. ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman. čak i kanalizacionim muljem. dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. piljevina i strugotina. bez obzira na vrstu. karton i. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi . a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća.

zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože. Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti. klime i nadmorske visine. Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1. Gliste su veoma osjetljive na kiselost. tj. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6. Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni.8 . pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu. koji se u njoj nalazi. rada i razmnožavanja.2. kako bi hlor.8 .2pH. Sve ispod toga kokoni umiru. temperatura. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru. Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C . što odgovara neutralnoj reakciji.7. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista. Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. . Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji.7. na planini. a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. izgubio svoje vrijednosti. Optimalna vrijednost za gliste je od 6. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C. pH vrijednost i vlažnost. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji. kalifornijskih glista. jer na toj temperaturi dolazi do max. Tako npr. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo).8pH i veće od 7. postavljanje podloge. a max plus 25C.25C. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista.2pH ne odgovaraju. Vrijednosti manje od 6.

a ne u bok.5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0... topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.... vlažnost... Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani. Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla. formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu... tj.. Ivan" .. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok.. za takvo nešto! Hvala unaprijed... travom.. Poštovani Ivane.. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu. vlažnost je povoljna. "Ja bih trebao gliste za ribolov. Ako se voda mlazom cijedi...... leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo. Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer.. Uzgajaju se organskim putem. sušenje i skladištenje humusa..5%. zime i ranog proljeća. htio bih ih uzgojiti.. Za sve vrste uzgoja glista. 80 . najčešćih dimenzija: 1. tačnije 82. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni. vlažnost je prevelika.. U odnosu na jačinu i pravac vjetra..... a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake.. hidrološkim. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura........ pH. Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem... Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene... sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća.. Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago. Ako se cijedi u kapima.............. ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti .. Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci...... čime se razumljivo podiže produktivnost ...Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%.....1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu. Imam veliki vrt...

2. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove. obuku. . Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu. Nadam se vašem brzom odgovoru. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. jedinica mjere kapaciteta farme. ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista. priprema dokumentacije. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu.farme. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama. Dževad …………………………………………………………………………………………………… …………. U opremu i alate spadaju: ručna kolica.lopata grabulje sa zaobljenim . S poštovanjem. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1.vile sa zaobljenim vrhom. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela.. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. hidrološkim. 3. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima. a time i samog uzgoja je leglo. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava.. Poštovani Dževade. pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. Nabavka opreme i alata za rad na farmi.

navodnjavanje. Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja. Želio bih nešto dodatno zaraditi. Utrošak se normira kao 1t/leglo. Puno pitanja :) . Npr.5t. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala. .. 8. Financijski efekti zavise od tržišta.zaštita. na 1m2 zemlje.prskalica od 200 litara. godišnje. Plasman humusa i glista. i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice. dioba i kontrola naseljenosti legala. Njega stajnjaka. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa. tržišne cijene stajnjaka i humusa. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta. pa su mi se gliste učinile pravim potezom. odrivna daska. "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom.vrhom.izdvajanje humusa. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. kosačica. Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju. kome se mogu prodavati te gliste. zaštitna mreža.. Takođe. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan. 5. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju. 6. održavanje staza. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov.crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. Vađenje humusa i glisti. koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. 4. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. 7. pa da mi pošaljete.prikolica od 0. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti. te njega samih legala. Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore.

.ishrane. Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri....... Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao.000 jedinica glista... Na 1m2 ide 1kg glista tj.............. Poštovani Adise. Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj... Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu.... raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato.. Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti.. Rizici ovoga posla: jako je skup........ grabulje sa zaobljenim vrhom. koje trebate staviti u leju/gredicu..........Pozdrav... jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad..opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica....... vile sa zaobljenim vrhom................. Poštovani gosp.... Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti.......................... te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti...... 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista. zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice.. Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet....Gerin................opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa....materijalu za pravljenje leja/gredica......... Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa. Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste....... Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove.. Adis" ... crijevo za zalivanje sa rešetkom..... uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju..... isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati. ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa.................... daska za pravljenje leja gredica...... Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala.. 100...... prskalica od 200 litara.......... nabavci osnovne ishrane za gliste..i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu.. Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor). Mustafa Gerin .... .. uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista... Srijeda........ Pozdrav..težak. lopata....

Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji. Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate.Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->