Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta.000 do 30. zatim sloj starog papira ili kartona. Virusi i bakterije ne napadaju gliste. Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona). Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe. odnosno. već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. sitno seckana slama i seno. jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja. najveći neprijatelj glista je čovek. bude neutralne reakcije (ph 6. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice. piljevina. kao i premala vlažnost. gliste.7. list oraha). polno nezrele. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta). železničkih pruga i autoputeva. miševi. kalcijum-karbonat. ne može da se obavlja prevrtanje. mleveni treset. Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. nepažnja prilikom proizvodnje. Voda je važan činilac u proizvodnji glista. voda treba da se cedi u kapljicama). Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. Pošto gliste ne podnose protresanje. jer gliste ne podnose potresanja.5 . Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). Kada je o mestu reč. često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima. pa onda dodati podlogu. svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature. lišće. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. otpaci od prerade iz poljoprivrede. takođe. pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža. ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika. gliste ne obolevaju. Visoke temperature (30°C i više). Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. u slučaju kiselosti. konjsko. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. žabe. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. ovaca i zečeva.000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. stari papir. odnosno hrana koja se daje glistama. odnosno. su nepovoljne na razvoj glista. Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C. ne mora da se vodi posebna briga. ptice. Takođe. Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima. preobilna. Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. potrebno je dodavati. za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost.20°C). Međutim. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. Osim toga mogu da se korisre i karton. kamenoloma.oko 20.5). Najbolje je da podloga. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. Ipak. .

Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da". Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada. odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji. kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. dok sa plodnijim 1:10. ponavljanju i efektima: . glisnjak se koristi u količini od 0. Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva. iza njih dolaze mravi. gvožde).5 kg/m2. vlažnost i temperaturu. fosforom 2. Također. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. kalijumom (1.400 mg/100g). Glisnjak je bogat humusom (i do 25%).1.400 mg/100g). vlažnošću. dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. meša sa zemljom i to.Fahro. Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa.5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina.7%).2 . ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća. U Vašem glistnjaku. kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju.6. kao i dodatak travnjacima. jer rovci znaju biti i tu. Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo. koja se naziva glistenjak ili glisnjak. One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni. voćarskoj. Kao osnovno dubrivo. mangan. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi. temperaturom u i oko legla. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . koji se međusobno razlikuju po funkciji. te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. Poslje toga gliste vratite u glistnjak. sa siromašnim zemljištima 1:6. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom. Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno. pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista. Fahro Poštovani gosp. Kada nađete rovce u glistnjaku. trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost. vremenu upotrebe. kao i već postojećih. Humus se koristi na više načina. cvećarskoj proizvodnji.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. Danas. bakar. Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj.

makro i mikro elemenata. pozitivno djeluju. Olova(Pb). paradajza. sadržaj humusa. Sadržaj humusa. sadržaj Azota(N). žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda. sadržaj Koblata(Co). u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. . a kod pojedinih kultura i preko 100%. zaoran ili rasturen po površini. koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu. kako gajenje tako i dalje. sadržaj organske materije. pH-Vrijednost u H2O i KCL. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. kalijuma(K2O). mrazu i drugim nepogodama. nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. ali i kao i startno đubrivo s proljeća. •Kod kultura koje daju više berbi. koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost. i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. fosvora(P2O5). Kadmija(Cd). sadržaj pepela . PAŠNJACIMA. kvaliteta zemljišta tj. •Za ishranu voća.•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. pH vrijednosti tla. vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. LIVADAMA I TRAVNJACIMA. koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%. te broj bakterija po 1 gramu. Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke.

Poštovani Admire... a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora.. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla.. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. Gliste možete kupiti kod mene.. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru. vlaznost... te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni. moramo voditi računa o klimatskim. hidrološkim. pakovanju humusa. Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate. a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail. te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala. zime i ranog proljeća... tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji.... te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda.. hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva... Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok..... Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu. Admir .. Šta mi je sve potrebno.. .. što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični. su oprema i alat tokom proizvodnog procesa.. Pri uzgoju glista na otvorenom. koje veličine.. struja..Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka..... U odnosu na jačinu i pravac vjetra. Humus možete kupiti kod mene. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. dobivanja atesta za prodaju humusa. a koji su vam jako bitni. Isprobane su i ostale kulture. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura. međuprostore (staze) širine 0.. Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima.... najčešćih dimenzija: 1.. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu.. transporta humusa do konačnog odredišta... postavke legala i dobivanju novih..... Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista. sušenje i skladištenje humusa. što kod mene.80 . dužine koliko treba...... deponiju stajnjaka. Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane.... radne snage. koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak. nabavci ishrane.1m.. prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora....... Kao sporedne troškove koje imate.. a ne u bok.... opreme i alata..... kakav prostor. .5-2m širine. telefon i eventualno zakup zemljišta).. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo..

male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste. Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan..pH. organski otpaci iz kuhinja i kantina. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji.. čak i kanalizacionim muljem. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. držanja i izđubrivanja. priprema dokumentacije. dok svinjski. otpaci voća i povrća.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci. čime se razumljivo podiže produktivnost farme. dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. a ujedno kao i ishranu. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju. jedinica mjere kapaciteta farme. slame i lišća. . Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo. način ishrane. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa. ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman. piljevina i strugotina. prema iskustvima razvijenih zemalja . Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca..kravlji stajnjak. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća. Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive. otpaci iz prehranbene industrije. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. karton i. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade. ali i populaciju od oko 100. uzrast. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. bez obzira na vrstu. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi .Japana SAD i dr. a time i samog uzgoja je leglo. papir. obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista.

klime i nadmorske visine.25C. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni. zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6. Tako npr.2pH ne odgovaraju. pH vrijednost i vlažnost. kako bi hlor. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih. Optimalna vrijednost za gliste je od 6. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista. Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu.8 . koji se u njoj nalazi. Gliste su veoma osjetljive na kiselost. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo). što odgovara neutralnoj reakciji.7. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista.2pH. Vrijednosti manje od 6. pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C. rada i razmnožavanja. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože. a max plus 25C. Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta. temperatura.2. Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C .7.8pH i veće od 7. Sve ispod toga kokoni umiru. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji. a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C. Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti. jer na toj temperaturi dolazi do max.8 . izgubio svoje vrijednosti. na planini. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. kalifornijskih glista. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji. Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa. . tj. postavljanje podloge. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme.

... ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti .... a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake. Uzgajaju se organskim putem.. Ivan" . a ne u bok. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. sušenje i skladištenje humusa. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura... vlažnost je prevelika. najčešćih dimenzija: 1.. tačnije 82. Ako se voda mlazom cijedi. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. pH..... Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim...... Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla.... Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. Imam veliki vrt..5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0... Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime. "Ja bih trebao gliste za ribolov.. htio bih ih uzgojiti.... Ako se cijedi u kapima. travom.. vlažnost.. tj.. sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća.....1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.5%. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu. Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene.. Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani.. formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu....... zime i ranog proljeća. Za sve vrste uzgoja glista.... Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok.. hidrološkim.... Poštovani Ivane... te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni... U odnosu na jačinu i pravac vjetra..... za takvo nešto! Hvala unaprijed.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.. Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo. vlažnost je povoljna...Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%.... 80 . čime se razumljivo podiže produktivnost .. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.. Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem..

hidrološkim. S poštovanjem. U opremu i alate spadaju: ručna kolica. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. Poštovani Dževade. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju. Nadam se vašem brzom odgovoru. 2. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove..000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. priprema dokumentacije.. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.farme. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista. jedinica mjere kapaciteta farme. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1. ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom.lopata grabulje sa zaobljenim . Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. obuku. pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim.vile sa zaobljenim vrhom. a time i samog uzgoja je leglo. Dževad …………………………………………………………………………………………………… …………. 3. .

Npr.. Plasman humusa i glista. . 6. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. 5. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa. održavanje staza. Vađenje humusa i glisti. na 1m2 zemlje. pa su mi se gliste učinile pravim potezom. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa. te njega samih legala. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov. i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice. zaštitna mreža. Financijski efekti zavise od tržišta.prikolica od 0. koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju.vrhom.prskalica od 200 litara. Takođe. tržišne cijene stajnjaka i humusa.. 8. "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore. dioba i kontrola naseljenosti legala. Utrošak se normira kao 1t/leglo. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju. kome se mogu prodavati te gliste. Puno pitanja :) . Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja. godišnje.5t. kosačica.crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan.zaštita.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom.izdvajanje humusa. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta. pa da mi pošaljete. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. odrivna daska. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome. 4. 7.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala. navodnjavanje. Njega stajnjaka. Želio bih nešto dodatno zaraditi. Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju.

. Pozdrav. 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista.. 100..... isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati. prskalica od 200 litara. ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa...... Rizici ovoga posla: jako je skup... Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste...... Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti.......... Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao.. Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu.... Mustafa Gerin ......000 jedinica glista.... ..opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa... te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti....................... Adis" ... Na 1m2 ide 1kg glista tj........ jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad.......... Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa....... Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove. lopata.. Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj..... grabulje sa zaobljenim vrhom....... daska za pravljenje leja gredica......i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu.... Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti... uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju........... Poštovani gosp.... zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice.......... Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor). Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri..... raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato..... uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista... crijevo za zalivanje sa rešetkom........ Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet. Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala.. vile sa zaobljenim vrhom.... nabavci osnovne ishrane za gliste......težak...Gerin.materijalu za pravljenje leja/gredica...ishrane...Pozdrav............ Srijeda....... koje trebate staviti u leju/gredicu.......... Poštovani Adise...........opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica..........

Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. . Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate. Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful