Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 1.

Folikularna hiperplazija limfnog čvora (Hyperplasia follicularis lymphonodi) Preparat je limfni čvor, bojenje je Giemsa. Arhitektura limfnog čvora je očuvana. U kori se nalaze upadljivi, povećani, ali različito veliki limfatični folikuli s germinativnim centrima. „Mantle“ zona limfatičnih folikula je očuvana i sastoji se od malih jednoličnih limfocita a u sredini se nalaze stanice germinativnog centra folikula. Sinusi limfnog čvora su prošireni. Vidljiva je hiperemija.

2. Hodgkinova bolest (Morbus Hodgkin-MH) – tip miješane celularnosti Preparat je Limfni čvor izbrisane arhitekture. Bojenje je hemalaun-eozinom. Struktura je izbrisana difuznom prožetošću čvora različitim stanicama: limfocitima, histiocitima, plazma stanicama, eozinofilima. Nalaze se i brojne orijaške stanice s više jezgara, okruglog, ovalnog i mjestimice bubrežastog izgleda s upadljivim nukleolom (Reed-Sternbergove stanice), a nalaze se i pojedinačne krupne stanice s po jednom velikom jezgrom u sredini, s upadljivim nukleolom (Hodgkinove stanice), stanice tamnije jezgre koja se doima zgužvanom (tzv. „popcorn“ jezgrom),

3.

e-Hodgkinski limfom - on Hodgkin lymphoma / HL/ (Bojenje: HemalaunEozin)

Preparat je tkivo limfnog čvora u kojemu se vide folikuli (ne vide kod difuznog oblika) između kojih se vide atipični transformirani limfociti različitog izgleda od kojih neki imaju krupne hiperkromatske jezgre, a negdje bubrežaste (''zarezane'') jezgre sa mjestimično vidljivim jednim ili više nukleola. Vide se i mitoze, a između tumorskih stanica je bogata mreža krvnih žila.

4. Bronhalna astma - Asthma bronchale (Bojenje: Hemalaun-Eozin) U lumenima bronha nalazi se gusti bazofilni sekret koji začepljuje bronhe. U sluzi unutar lumena nalaze se odljuštene epitelne stanice i eozinofili. Epitel je dijelom odljušten a dijelom održan. Ispod njega je očita vrlo zadebljana eozinofilna bazalna membrana, a ispod nje upalni infiltrat uz umnožene kapilare. Glatka muskulatura stijenke je također zadebljana, a mukozne žlijezde su umnožene. Upalne stanice koje prožimaju sluznicu su pretežno eozinofili ali ima i dosta limfocita. Umnožene su i krvne kapilare.

5. Apscedirajuća bronhopneumonija – Bronchopneumonia abscedens (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. Kapilare septa su hiperemične i široke a alveole su ispunjene staničnim eksudatom. Stanice eksudata pretežno su neutrofili i makrofagi. Mjestimice se u alveolama nalaze i siderofagi. Na mnogim mjestima septa su razorena tako da eksudat iz njih međusobno konfluira stvarajući apscesne nakupine.

www.perpetuum-lab.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.com.hr thanks to protestor

1

na kojem je sluznica očuvana rubno. Ispod sloja nekroze nalazi se sloj granulacijskog tkiva s novostvorenim kapilarama te infiltrat upalnih stanica i fibroblasta. U lumenima se nalazi eozinofilni sadržaj a oni su obloženi s jednim ili dva reda pravilnih epitelnih stanica.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. grubljeg kromatina. Pleomorfni adenom – Adenoma Pleomorphae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo građeno od žlijezdanih tvorbi različita oblika. U alveolama se nalazi edemska tekućina kao i upalni infiltrat limfocita. 10. građena od isprepletenih snopova dugoljastih. vretenastih vezivnih stanica ili od veziva čije su stanice zvjezdolike ili slične hondrocitima uz obilnu međustaničnu tvar nalik hrskavici. 8. Tubularni adenom debelog crijeva . dok su jezgre pseudostratificirane (kao da se redaju u slojeve). Stanice imaju oskudnu citoplazmu a jezgre su im hiperkromatske. www.Adenoma tubulare colonis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mala polipozna tvorba građena od vezivne strome i najvećim dijelom pravilnih tubularnih žlijezda okruglih lumena.hr thanks to protestor 2 .com. s malim jezgrama potisnutim na bazu stanice.Ulcus chronicum pepticum ventriculi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke želuca. U sredini se nalazi defekt sluznice prekriven slojem nekrotičnog tkiva fibrina.com. ali se vidi i manji broj plazma stanica te histiocita. Tumorsko tkivo je građeno od širokih polja i nakupina relativno jednoličnih. 7. plavkasta i miksomatozna. Alveolarna septa su zadebljana. Ispod sloja granulacijskog tkiva nalazi se sloj novostvorenog veziva. 9. a i mitoze su brojne. Stroma tumora mjestimice je oskudna. a mjestimice vrlo obilna. atipičnih epitelnih stanica. te makrofaga. Plućevina se ne razabire jer je prožeta tumorskim tkivom. u njima se nalaze hiperemične krvne žile i upalne stanice. ovalne ili okruglaste. Mjestimice su žlijezde nešto nepravilnija oblika i proširene. Kronični peptički vrijed želuca .perpetuum-lab. Mikrocelularni karcinom bronha – Carcinoma Microcellulare Bronchi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke bronha i okolne plućevine.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 6. Intersticijska pneumonija – Pneumonia Interstitialis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. Žlijezde koje su urednog izgleda obložene su visokim cilindričnim epitelom svijetle citoplazme. a u dosta alveola se nalazi i krv. ali i neutrofila te niti fibrina (superponirana bakterijska upala). Stijenke bronha su također infiltrirane mononuklearima. Displastični epitel je također cilindrična oblika ali eozinofilnije citoplazme. Upalne stanice pretežno su limfociti i makrofagi. Žlijezde su dijelom obložene pravilnim visokim svijetlim cilindričnim epitelom koji je jednak normalnom epitelu debelog crijeva. sitnih. a dijelom epitelom koji pokazuje osobine displazije.

Cirrhosis alcocholica hepatis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre.com.perpetuum-lab. Hepatocelularni karcinom Carcinoma hepatocellulare hepatis) (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre ispresijecano umnoženim vezivom portalnih prostora koje sadrži umnožene žučne vodove te limfocite (slika ciroze jetre) s tumorskim tkivom. Lobularni crtež je pregrađen tračcima veziva koje okružuje različito velike regeneratorne čvoriće hepatocita. Na granici portalnih prostora prema jetrenom parenhimu na više mjesta se nalazi prodor upalnih stanica u parenhim izmedu hepatocita (piece meal nekroza). 13. Tumorske stanice također stvaraju i žlijezdane tvorbe ispunjene mjestimice s žuči. Adenokarcinom debelog crijeva – Adenocarcinoma colonis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je komad stijenke debelog crijeva s tumorskim tkivom. kao i polimorfija hepatocita. Također se vide i premoštavajući tračci veziva (organizirane premoštavajuce nekroze) koji mjestimice okružuju regeneratorne čvoriće hepatocita. a neke od takvih stanica su nekrotične i okružene neutrofilima (hijaline nekroze). Gotovo u svim jetrenim stanicama nalaze se vakuole masti. Tumorske žlijezde su obložene atipičnim epitelnim stanicama koje pokazuju polimorfiju jezgara. U samom parenhimu jetre vidljiva je makrovezikularna steatoza (nakupljanje masti u citoplazmi u obliku vakuola s potiskivanjem jezgre na periferiju stanice).Pancreatitis acuta (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo gušterače. Tumorsko tkivo je građeno od nepravilnih žlijezdanih tvorbi okruženih obilnom vezivnom stromom. Alkoholna bolest jetre . Akutni pankreatitis . 15. 14. što ukazuje na tendenciju prijelaza u cirozu. Unutar jetrenog tkiva koje je vezivom odijeljeno u čvorove nalaze se i čvorovi tumorskog tkiva. www.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 11.hr thanks to protestor 3 . Portalni prostori su izrazito prošireni umnoženim vezivom i obilno prožeti upalnim mononuklearima. U upalnom infiltratu dominiraju mononukleari.com. Kronični aktivni hepatitis – Hepatitis chronica activa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio jetrenog tkiva znakovito poremećene arhitekture. Na granici prema očuvanom tkivu pankreasa vidi se široka zona leukocitne infiltracije i krvarenje. 12. Vide se manji dijelovi očuvanog tkiva pankreasa te područja nekroze masnog tkiva.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. U vezivu se vide umnoženi žučni vodovi te infiltrati limfocita i plazma-stanica. Na više mjesta nalaze se premoštavajuće nekroze u obliku upalnim stanicama prožetih tračaka koji spajaju portalne prostore i centralne vene ili susjedne portalne prostore. nekroze gušteračnog tkiva i veća područja krvarenja. a mjestimice se u citoplazmi vide i grudice homogenog eozinofilnog materijala koji odgovara Malloryevom hijalinu. Tumorsko tkivo građeno je od tračaka i nakupina relativno jednoličnih atipičnih hepatocita s hiperkromatskim jezgrama i obilnom citoplazmom. hiperkromaziju i brojne mitoze.

a neki prošireni i ispunjeni eozinofilnim sadržajem nalik na koloid u folikulima štitnjače ''tiroidizacija'' bubrega. degenerativne promjene ili žarišna nekroza epitela) i intersticija (umnažanje veziva. Papilarni karcinom štitne žlijezde . U preparatu su vidljive i promjene tubula (proširenje lumena. U području jačeg umnažanja veziva neki bubrežni tubuli su stisnuti. 17. koja ne ispoljavaju tako papilarnu građu već djeluju solidnije a mjestimice tvore i folikularne tvorbe. U umnoženom vezivu nalaze se nakupine mononuklearnih upalnih stanica: limfocita i plazmastanica.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 16. Jednakim takvim epitelom obložena su i rubna područja tumora. a epitel koji ih oblaže pokazuje ''preklapanje'' jezgara čiji kromatin daje izgled mutnog stakla (''ground glass'').Adenocarcinoma renis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega s tumorskim tkivom. Tumorske stanice mjestimice stvaraju tubularne. poligonalne do okruglaste. Brzo progresivni glomerulonefritis . Unutar štitnjače nalazi se tumorsko tkivo građeno od papilarnih (prstolikih) tvorbi. 20. Kronični pijelonefritis .com. obilne citoplazme zrnata izgleda. nakupine mononukleara). Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja atipičnih epitelnih stanica uz vrlo oskudnu vezivnu stromu u vidu tankih tračaka. Karcinom bubrežnih stanica .hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.com.Glomerulonephritis progressiva rapida (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega. www. Tumorske stanice su poligonalna oblika. Tumorske stanice su krupne. Mjestimice se nalaze osobito krupne tumorske stanice s jednom ili više velikih jezgara. žljezdolike nakupine. 19. U kori se nalaze hipercelularni glomeruli. hiperkromatskih jezgara. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja tumorskih stanica između kojih se nalazi vrlo oskudna vezivna stroma u kojoj se međutim nalaze brojne krvne žile. svijetle citoplazme i okruglastih jezgara. Na nekim mjestima je glomerul skoro potpuno obliteriran.hr thanks to protestor 4 .perpetuum-lab. Papilarne tvorbe imaju središnju fibrovaskularnu stromu. Mnogi glomeruli pokazuju umnažanje stanica između glomerularnog klupka i Bowmanove čahure u obliku ''polumjeseca''. reducirani. Feokromocitom – Pheochromocytoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo nadbubrežne žlijezde.Pyelonephritis chronica (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega u čijoj je kori vidljivo proširenje intersticija umnoženim vezivom.Carcinoma papillare glandulae thyreoideae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo štitne žlijezde. a neki glomeruli su hijalinizirani. 18. Posvuda je očita periglomerularna fibroza.

Cystadenocarcinoma papillare serosum ovarii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) www. Tumorske stanice su krupne. 26. Na preparatu vidimo šupljine (ciste) koje su obložene niskim cilindričnim do kubičnim epitelom. Mjestimice se nalazi infiltracija nakupina tumorskih stanica u vezivnu stromu.Carcinoma transitiocellulare (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mokraćni mjehur sa tumorskim tkivom. nepravilnih žlijezdanih tvorbi. Stanice imaju hiperkromatske. 25. Endometrioza – Endometriosis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika sa nakupinama endometralnih žlijezda koje okružuje endometralna stroma. U tračcima vezivne strome nalaze se limfociti. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja i nakupina atipičnih stanica između kojih se nalaze tračci vezivne strome. 24. Cista jajnika (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. Tumorsko tkivo je resičastog oblika.perpetuum-lab. mjestimice u više redova. Seminom – Seminoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo testisa. Resice su građene od fibrovaskularne strome i prekrivene nejednako debelim slojem atipičnog prijelaznog epitela. 23. okruglaste do poligonalne s dobro ograničenim svijetlim citoplazmama te okruglastim jezgrama u kojima se vidi grubi kromatin i upadljivi nukleol. Invazivni karcinom mokraćnog mjehura .com. relativno jednolične jezgre i svijetlu citoplazmu. Tumorske žlijezde obložene su atipičnim epitelnim stanicama kubična do cilindrična oblika. ali i solidnih područja tumorskih stanica.com. Hiperplazija endometrija – Hyperplasia endometrii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo endometrija.hr thanks to protestor 5 . Žlijezde su obložene visokim cilindričnim epitelom proliferativnog tipa. Normalna arhitektura endometralnih žlijezda je narušena. 27. a stratifikacija im je u potpunosti poremećena. a obložene su pseudostratificirajućim cilindričnim epitelom. Serozni papilarni adenokarcinom jajnika . 22. I endometralna stroma je gusta. sitnocelularna idjelomično povećana.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 21. Tumorske stanice pokazuju jaku polimorfiju i hiperkromaziju jezgara. Tumorsko tkivo je građeno od različito velikih. Adenokarcinom prostate – Adenocarcinoma prostatae (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo prostate prožeto tumorskim tkivom. Žlijezde su dilatirane i nepravilna oblika.

Tumorsko tkivo građeno je od različito velikih otočića i nakupina tumorskih stanica bazofilna izgleda. Bazeocelularni karcinom . 30. koje može biti i sluzavo. Unutar nakupina mogu se vidjeti mitoze.vrlo obilna.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije Preparat je tumorsko tkivo jajnika. Tumorska vezivna stroma je dezmoplastična . Melanom – Melanoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je komad tumora kože na čijoj se površini dijelom nalazi višeslojni pločasti epitel a dijelom je epitel odljušten i zamijenjen slojem nekroze i upalnih stanica. Jezgre su krupne polimorfne uz pokoju patološku mitozu. čije su jezgre palisadno raspoređene. vezikularne i imaju vrlo upadljiv jedan ili više nukleola. ovalnih hiperkromastkih jezgara.com.Carcinoma baseocellulare cutis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo kože s tumorskim tkivom. što ne mora biti jednako izraženo u svim dijelovima tumora. Na pojedinim mjestima vidi se kako tumorsko tkivo invadira stromu. 28. Tumorsko tkivo je građeno od vretenastih stanica polimorfna izgleda i hiperkromatskih jezgara.perpetuum-lab. 32. Duktalni invazivni karcinom dojke . 29. mjestimice čak i kalcificirane nezrele koštane gredice. prožeto svježim i starim www. Tumorsko tkivo građeno je od manjih nakupina i tračaka atipičnih epitelnih stanica odvojenih vezivnom stromom. a i poremećen je omjer jezgra/citoplazma. Tumorske stanice stvaraju žarišta blijedo-eozinofilnog osteoida. slabo celularna uz obilje međustanične tvari.Carcinoma ductale invasivum mammae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo dojke prožeto tumorom. Stanične jezgre su izrazito hiperkromatske. Osteosarkom – Osteosarcoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo kosti. a citoplazma im nije svuda jednako ispunjena pigmentom. Između tračaka stanica nalazi se rahlije vezivno tkivo. Tumorsko tkivo građeno je od brojnih papila. Švanom – Schwannoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od uskih vretenastih stanica. a između stanica nalazi se vezivna stroma. U dnu vidnog polja nalazi se tumorsko tkivo. a mjestimično i više redova atipičnog cilindričnog epitela seroznog tipa. 31. Mjestimice se u sredini tumorske nakupine nalazi područje nekroze.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. Tumorske stanice mjestimice stvaraju abortivne žlijezdane tvorbe.com.hr thanks to protestor 6 . oskudne citoplazme. Jezgre stanica su krupne. Tumorske stanice su ovalna oblika. U tumoru se nalaze i područja hrskavičnog tkiva. Na rubovima nakupina tumorske se stanice redaju palisadno (okomito jedna do druge poput dasaka na plotu). Mjestimice tumorske stanice čine tračke i okruglaste nakupine. Papile su obložene sa jedan do dva. Tumorsko tkivo je građeno od nakupina tumorskih stanica ispunjenih vrlo obilnim pigmentom tamnosmeđe boje.

34. zamjećuje se perivaskularni upalni infiltrat mononukleara (limfociti) te pokoja plazma stanica. 33. brojne umnožene krvne žile. Snopovi mišićnih vlakana razdvojeni su obilnim masnim tkivom u perimiziju. Ovaj tumor razvija se od stanica Schwannove ovojnice perifernih živaca. 37. Akutni gnojni leptomeningitis – Meningitis acuta suppurativa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga sa mekom moždanom ovojnicom na kojoj vidimo znakove akutne gnojne upale. Tumorske stanice se redaju oko krvnih žila. sa okruglim ili vretenastim hiperkromatskim jezgrama. ali tvore i solidna žarišta. 36. Meningeom – Meningeoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od snopova i otočića jednolikih vretenastih meningotelnih stanica. Mogu se vidjeti i ovapnjenja u obliku psamomskih tjelešaca.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. www. u bijeloj tvari.perpetuum-lab.com. Na preparatu se vide snopovi vretenastih stanica koji se slažu u nepravilne vrtloge. zamjećuje se demijelinizacija bez znakova nekroze. Uglavnom u rubnim dijelovima promjena. umnoženi su mnogobrojni astrociti. Glioblastom – Glioblastoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo u kojem se vide različito velika područja nekroze i krvarenja. Denervacijska atrofija (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo skeletnog mišića.com. kao i u okolnom tkivu mozga. Meke moždane ovojnice su zadebljane i prožete vrlo gustim upalnim infiltratom neutrofila i staničnog detritusa.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije krvarenjem (vidljivim po nakupinama siderofaga). Stanice su izraženo pleomorfne. atrofična.hr thanks to protestor 7 . 35. U rubnoj zoni promjene. Histološki se unutar snopova mišićnih vlakana nalaze mala. na poprečnom prerezu uglata mišićna vlakna. Multipla skleroza – Sclerosis multiplex (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga. Na dijelu preparata. U tim područjima zamjetni su makrofagi s fagocitiranim mijelinskim detritusom različita izgleda (od zrnatog eozinofilnog do pjenušavog prozirnog). u kojima se uočava endotelna proliferacija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful