Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 1.

Folikularna hiperplazija limfnog čvora (Hyperplasia follicularis lymphonodi) Preparat je limfni čvor, bojenje je Giemsa. Arhitektura limfnog čvora je očuvana. U kori se nalaze upadljivi, povećani, ali različito veliki limfatični folikuli s germinativnim centrima. „Mantle“ zona limfatičnih folikula je očuvana i sastoji se od malih jednoličnih limfocita a u sredini se nalaze stanice germinativnog centra folikula. Sinusi limfnog čvora su prošireni. Vidljiva je hiperemija.

2. Hodgkinova bolest (Morbus Hodgkin-MH) – tip miješane celularnosti Preparat je Limfni čvor izbrisane arhitekture. Bojenje je hemalaun-eozinom. Struktura je izbrisana difuznom prožetošću čvora različitim stanicama: limfocitima, histiocitima, plazma stanicama, eozinofilima. Nalaze se i brojne orijaške stanice s više jezgara, okruglog, ovalnog i mjestimice bubrežastog izgleda s upadljivim nukleolom (Reed-Sternbergove stanice), a nalaze se i pojedinačne krupne stanice s po jednom velikom jezgrom u sredini, s upadljivim nukleolom (Hodgkinove stanice), stanice tamnije jezgre koja se doima zgužvanom (tzv. „popcorn“ jezgrom),

3.

e-Hodgkinski limfom - on Hodgkin lymphoma / HL/ (Bojenje: HemalaunEozin)

Preparat je tkivo limfnog čvora u kojemu se vide folikuli (ne vide kod difuznog oblika) između kojih se vide atipični transformirani limfociti različitog izgleda od kojih neki imaju krupne hiperkromatske jezgre, a negdje bubrežaste (''zarezane'') jezgre sa mjestimično vidljivim jednim ili više nukleola. Vide se i mitoze, a između tumorskih stanica je bogata mreža krvnih žila.

4. Bronhalna astma - Asthma bronchale (Bojenje: Hemalaun-Eozin) U lumenima bronha nalazi se gusti bazofilni sekret koji začepljuje bronhe. U sluzi unutar lumena nalaze se odljuštene epitelne stanice i eozinofili. Epitel je dijelom odljušten a dijelom održan. Ispod njega je očita vrlo zadebljana eozinofilna bazalna membrana, a ispod nje upalni infiltrat uz umnožene kapilare. Glatka muskulatura stijenke je također zadebljana, a mukozne žlijezde su umnožene. Upalne stanice koje prožimaju sluznicu su pretežno eozinofili ali ima i dosta limfocita. Umnožene su i krvne kapilare.

5. Apscedirajuća bronhopneumonija – Bronchopneumonia abscedens (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. Kapilare septa su hiperemične i široke a alveole su ispunjene staničnim eksudatom. Stanice eksudata pretežno su neutrofili i makrofagi. Mjestimice se u alveolama nalaze i siderofagi. Na mnogim mjestima septa su razorena tako da eksudat iz njih međusobno konfluira stvarajući apscesne nakupine.

www.perpetuum-lab.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.com.hr thanks to protestor

1

ali se vidi i manji broj plazma stanica te histiocita.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 6. a mjestimice vrlo obilna. te makrofaga. Ispod sloja nekroze nalazi se sloj granulacijskog tkiva s novostvorenim kapilarama te infiltrat upalnih stanica i fibroblasta. ovalne ili okruglaste.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. plavkasta i miksomatozna. Intersticijska pneumonija – Pneumonia Interstitialis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. 7. Upalne stanice pretežno su limfociti i makrofagi. u njima se nalaze hiperemične krvne žile i upalne stanice. U sredini se nalazi defekt sluznice prekriven slojem nekrotičnog tkiva fibrina. sitnih. a i mitoze su brojne. Mjestimice su žlijezde nešto nepravilnija oblika i proširene. 9. www. na kojem je sluznica očuvana rubno. Stroma tumora mjestimice je oskudna. atipičnih epitelnih stanica. 8. 10. Stanice imaju oskudnu citoplazmu a jezgre su im hiperkromatske.Ulcus chronicum pepticum ventriculi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke želuca.com. vretenastih vezivnih stanica ili od veziva čije su stanice zvjezdolike ili slične hondrocitima uz obilnu međustaničnu tvar nalik hrskavici. Plućevina se ne razabire jer je prožeta tumorskim tkivom. Alveolarna septa su zadebljana.perpetuum-lab. Mikrocelularni karcinom bronha – Carcinoma Microcellulare Bronchi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke bronha i okolne plućevine. Displastični epitel je također cilindrična oblika ali eozinofilnije citoplazme.com. Tumorsko tkivo je građeno od širokih polja i nakupina relativno jednoličnih. Pleomorfni adenom – Adenoma Pleomorphae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo građeno od žlijezdanih tvorbi različita oblika. građena od isprepletenih snopova dugoljastih. ali i neutrofila te niti fibrina (superponirana bakterijska upala). s malim jezgrama potisnutim na bazu stanice.Adenoma tubulare colonis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mala polipozna tvorba građena od vezivne strome i najvećim dijelom pravilnih tubularnih žlijezda okruglih lumena.hr thanks to protestor 2 . Stijenke bronha su također infiltrirane mononuklearima. grubljeg kromatina. a u dosta alveola se nalazi i krv. a dijelom epitelom koji pokazuje osobine displazije. Kronični peptički vrijed želuca . dok su jezgre pseudostratificirane (kao da se redaju u slojeve). U alveolama se nalazi edemska tekućina kao i upalni infiltrat limfocita. Žlijezde koje su urednog izgleda obložene su visokim cilindričnim epitelom svijetle citoplazme. Ispod sloja granulacijskog tkiva nalazi se sloj novostvorenog veziva. U lumenima se nalazi eozinofilni sadržaj a oni su obloženi s jednim ili dva reda pravilnih epitelnih stanica. Žlijezde su dijelom obložene pravilnim visokim svijetlim cilindričnim epitelom koji je jednak normalnom epitelu debelog crijeva. Tubularni adenom debelog crijeva .

nekroze gušteračnog tkiva i veća područja krvarenja. www. Unutar jetrenog tkiva koje je vezivom odijeljeno u čvorove nalaze se i čvorovi tumorskog tkiva. U vezivu se vide umnoženi žučni vodovi te infiltrati limfocita i plazma-stanica. Portalni prostori su izrazito prošireni umnoženim vezivom i obilno prožeti upalnim mononuklearima. 12.perpetuum-lab. Također se vide i premoštavajući tračci veziva (organizirane premoštavajuce nekroze) koji mjestimice okružuju regeneratorne čvoriće hepatocita. što ukazuje na tendenciju prijelaza u cirozu. Hepatocelularni karcinom Carcinoma hepatocellulare hepatis) (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre ispresijecano umnoženim vezivom portalnih prostora koje sadrži umnožene žučne vodove te limfocite (slika ciroze jetre) s tumorskim tkivom. Na granici portalnih prostora prema jetrenom parenhimu na više mjesta se nalazi prodor upalnih stanica u parenhim izmedu hepatocita (piece meal nekroza). Lobularni crtež je pregrađen tračcima veziva koje okružuje različito velike regeneratorne čvoriće hepatocita.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 11. Akutni pankreatitis . U samom parenhimu jetre vidljiva je makrovezikularna steatoza (nakupljanje masti u citoplazmi u obliku vakuola s potiskivanjem jezgre na periferiju stanice). Tumorske stanice također stvaraju i žlijezdane tvorbe ispunjene mjestimice s žuči. a mjestimice se u citoplazmi vide i grudice homogenog eozinofilnog materijala koji odgovara Malloryevom hijalinu.Cirrhosis alcocholica hepatis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre. hiperkromaziju i brojne mitoze.com. 14. Adenokarcinom debelog crijeva – Adenocarcinoma colonis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je komad stijenke debelog crijeva s tumorskim tkivom. Na više mjesta nalaze se premoštavajuće nekroze u obliku upalnim stanicama prožetih tračaka koji spajaju portalne prostore i centralne vene ili susjedne portalne prostore. U upalnom infiltratu dominiraju mononukleari. Kronični aktivni hepatitis – Hepatitis chronica activa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio jetrenog tkiva znakovito poremećene arhitekture.Pancreatitis acuta (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo gušterače. Gotovo u svim jetrenim stanicama nalaze se vakuole masti. 13. 15. Alkoholna bolest jetre . Tumorsko tkivo građeno je od tračaka i nakupina relativno jednoličnih atipičnih hepatocita s hiperkromatskim jezgrama i obilnom citoplazmom.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. kao i polimorfija hepatocita.com.hr thanks to protestor 3 . Vide se manji dijelovi očuvanog tkiva pankreasa te područja nekroze masnog tkiva. Na granici prema očuvanom tkivu pankreasa vidi se široka zona leukocitne infiltracije i krvarenje. Tumorsko tkivo je građeno od nepravilnih žlijezdanih tvorbi okruženih obilnom vezivnom stromom. a neke od takvih stanica su nekrotične i okružene neutrofilima (hijaline nekroze). Tumorske žlijezde su obložene atipičnim epitelnim stanicama koje pokazuju polimorfiju jezgara.

com.Pyelonephritis chronica (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega u čijoj je kori vidljivo proširenje intersticija umnoženim vezivom. U preparatu su vidljive i promjene tubula (proširenje lumena.com. U umnoženom vezivu nalaze se nakupine mononuklearnih upalnih stanica: limfocita i plazmastanica. Tumorske stanice su krupne. Tumorske stanice mjestimice stvaraju tubularne. a neki prošireni i ispunjeni eozinofilnim sadržajem nalik na koloid u folikulima štitnjače ''tiroidizacija'' bubrega. Feokromocitom – Pheochromocytoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo nadbubrežne žlijezde. U kori se nalaze hipercelularni glomeruli. 20. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja tumorskih stanica između kojih se nalazi vrlo oskudna vezivna stroma u kojoj se međutim nalaze brojne krvne žile.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.Adenocarcinoma renis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega s tumorskim tkivom. Papilarne tvorbe imaju središnju fibrovaskularnu stromu. U području jačeg umnažanja veziva neki bubrežni tubuli su stisnuti. a neki glomeruli su hijalinizirani. hiperkromatskih jezgara. svijetle citoplazme i okruglastih jezgara.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 16. Brzo progresivni glomerulonefritis . obilne citoplazme zrnata izgleda. www. Kronični pijelonefritis . Mnogi glomeruli pokazuju umnažanje stanica između glomerularnog klupka i Bowmanove čahure u obliku ''polumjeseca''. žljezdolike nakupine. reducirani.hr thanks to protestor 4 .Carcinoma papillare glandulae thyreoideae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo štitne žlijezde. a epitel koji ih oblaže pokazuje ''preklapanje'' jezgara čiji kromatin daje izgled mutnog stakla (''ground glass''). Unutar štitnjače nalazi se tumorsko tkivo građeno od papilarnih (prstolikih) tvorbi. 18. 19. Karcinom bubrežnih stanica . Na nekim mjestima je glomerul skoro potpuno obliteriran. poligonalne do okruglaste. koja ne ispoljavaju tako papilarnu građu već djeluju solidnije a mjestimice tvore i folikularne tvorbe. Mjestimice se nalaze osobito krupne tumorske stanice s jednom ili više velikih jezgara. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja atipičnih epitelnih stanica uz vrlo oskudnu vezivnu stromu u vidu tankih tračaka. 17. Papilarni karcinom štitne žlijezde .Glomerulonephritis progressiva rapida (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega. Posvuda je očita periglomerularna fibroza.perpetuum-lab. Tumorske stanice su poligonalna oblika. degenerativne promjene ili žarišna nekroza epitela) i intersticija (umnažanje veziva. nakupine mononukleara). Jednakim takvim epitelom obložena su i rubna područja tumora.

Tumorsko tkivo je građeno od različito velikih. Normalna arhitektura endometralnih žlijezda je narušena. 23. Hiperplazija endometrija – Hyperplasia endometrii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo endometrija. Tumorske žlijezde obložene su atipičnim epitelnim stanicama kubična do cilindrična oblika. Stanice imaju hiperkromatske. sitnocelularna idjelomično povećana. 24. Tumorsko tkivo je resičastog oblika. Mjestimice se nalazi infiltracija nakupina tumorskih stanica u vezivnu stromu. Žlijezde su dilatirane i nepravilna oblika. relativno jednolične jezgre i svijetlu citoplazmu. 27. I endometralna stroma je gusta. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja i nakupina atipičnih stanica između kojih se nalaze tračci vezivne strome. a stratifikacija im je u potpunosti poremećena.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.perpetuum-lab. Na preparatu vidimo šupljine (ciste) koje su obložene niskim cilindričnim do kubičnim epitelom. Tumorske stanice su krupne. 25. Cista jajnika (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika. Invazivni karcinom mokraćnog mjehura . Endometrioza – Endometriosis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika sa nakupinama endometralnih žlijezda koje okružuje endometralna stroma.com. Adenokarcinom prostate – Adenocarcinoma prostatae (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo prostate prožeto tumorskim tkivom.com.hr thanks to protestor 5 . nepravilnih žlijezdanih tvorbi.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 21.Cystadenocarcinoma papillare serosum ovarii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) www. Serozni papilarni adenokarcinom jajnika . Seminom – Seminoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo testisa. mjestimice u više redova. ali i solidnih područja tumorskih stanica. Resice su građene od fibrovaskularne strome i prekrivene nejednako debelim slojem atipičnog prijelaznog epitela. U tračcima vezivne strome nalaze se limfociti. 26. okruglaste do poligonalne s dobro ograničenim svijetlim citoplazmama te okruglastim jezgrama u kojima se vidi grubi kromatin i upadljivi nukleol. Tumorske stanice pokazuju jaku polimorfiju i hiperkromaziju jezgara.Carcinoma transitiocellulare (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mokraćni mjehur sa tumorskim tkivom. 22. Žlijezde su obložene visokim cilindričnim epitelom proliferativnog tipa. a obložene su pseudostratificirajućim cilindričnim epitelom.

Između tračaka stanica nalazi se rahlije vezivno tkivo. Mjestimice se u sredini tumorske nakupine nalazi područje nekroze. što ne mora biti jednako izraženo u svim dijelovima tumora. Tumorske stanice su ovalna oblika. koje može biti i sluzavo. a i poremećen je omjer jezgra/citoplazma.com. ovalnih hiperkromastkih jezgara.Carcinoma ductale invasivum mammae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo dojke prožeto tumorom. Tumorsko tkivo građeno je od manjih nakupina i tračaka atipičnih epitelnih stanica odvojenih vezivnom stromom. Tumorsko tkivo građeno je od različito velikih otočića i nakupina tumorskih stanica bazofilna izgleda. Tumorska vezivna stroma je dezmoplastična . Na pojedinim mjestima vidi se kako tumorsko tkivo invadira stromu.com. Tumorske stanice mjestimice stvaraju abortivne žlijezdane tvorbe.hr thanks to protestor 6 .Carcinoma baseocellulare cutis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo kože s tumorskim tkivom. 32. prožeto svježim i starim www. vezikularne i imaju vrlo upadljiv jedan ili više nukleola. U tumoru se nalaze i područja hrskavičnog tkiva. oskudne citoplazme.vrlo obilna. a citoplazma im nije svuda jednako ispunjena pigmentom. 30. U dnu vidnog polja nalazi se tumorsko tkivo. Bazeocelularni karcinom . Tumorsko tkivo je građeno od nakupina tumorskih stanica ispunjenih vrlo obilnim pigmentom tamnosmeđe boje. Stanične jezgre su izrazito hiperkromatske. Na rubovima nakupina tumorske se stanice redaju palisadno (okomito jedna do druge poput dasaka na plotu). Tumorsko tkivo građeno je od brojnih papila. Mjestimice tumorske stanice čine tračke i okruglaste nakupine. Papile su obložene sa jedan do dva. Tumorsko tkivo je građeno od vretenastih stanica polimorfna izgleda i hiperkromatskih jezgara. Osteosarkom – Osteosarcoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo kosti. 31. Unutar nakupina mogu se vidjeti mitoze. mjestimice čak i kalcificirane nezrele koštane gredice. 29. a između stanica nalazi se vezivna stroma. Duktalni invazivni karcinom dojke . Tumorske stanice stvaraju žarišta blijedo-eozinofilnog osteoida. Švanom – Schwannoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od uskih vretenastih stanica. a mjestimično i više redova atipičnog cilindričnog epitela seroznog tipa. Jezgre su krupne polimorfne uz pokoju patološku mitozu. slabo celularna uz obilje međustanične tvari. čije su jezgre palisadno raspoređene.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. Melanom – Melanoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je komad tumora kože na čijoj se površini dijelom nalazi višeslojni pločasti epitel a dijelom je epitel odljušten i zamijenjen slojem nekroze i upalnih stanica.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije Preparat je tumorsko tkivo jajnika.perpetuum-lab. 28. Jezgre stanica su krupne.

Mogu se vidjeti i ovapnjenja u obliku psamomskih tjelešaca. brojne umnožene krvne žile.hr thanks to protestor 7 .com. u kojima se uočava endotelna proliferacija. Meningeom – Meningeoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od snopova i otočića jednolikih vretenastih meningotelnih stanica. Multipla skleroza – Sclerosis multiplex (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. U tim područjima zamjetni su makrofagi s fagocitiranim mijelinskim detritusom različita izgleda (od zrnatog eozinofilnog do pjenušavog prozirnog). sa okruglim ili vretenastim hiperkromatskim jezgrama. zamjećuje se perivaskularni upalni infiltrat mononukleara (limfociti) te pokoja plazma stanica. umnoženi su mnogobrojni astrociti. ali tvore i solidna žarišta. 37. Na preparatu se vide snopovi vretenastih stanica koji se slažu u nepravilne vrtloge. Glioblastom – Glioblastoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo u kojem se vide različito velika područja nekroze i krvarenja. U rubnoj zoni promjene. na poprečnom prerezu uglata mišićna vlakna. Ovaj tumor razvija se od stanica Schwannove ovojnice perifernih živaca. 35. Uglavnom u rubnim dijelovima promjena. Akutni gnojni leptomeningitis – Meningitis acuta suppurativa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga sa mekom moždanom ovojnicom na kojoj vidimo znakove akutne gnojne upale. zamjećuje se demijelinizacija bez znakova nekroze.perpetuum-lab. kao i u okolnom tkivu mozga. 34. Meke moždane ovojnice su zadebljane i prožete vrlo gustim upalnim infiltratom neutrofila i staničnog detritusa. www. Tumorske stanice se redaju oko krvnih žila. Snopovi mišićnih vlakana razdvojeni su obilnim masnim tkivom u perimiziju. u bijeloj tvari. 33.com. Stanice su izraženo pleomorfne. atrofična.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije krvarenjem (vidljivim po nakupinama siderofaga). 36. Denervacijska atrofija (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo skeletnog mišića. Na dijelu preparata. Histološki se unutar snopova mišićnih vlakana nalaze mala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful