Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 1.

Folikularna hiperplazija limfnog čvora (Hyperplasia follicularis lymphonodi) Preparat je limfni čvor, bojenje je Giemsa. Arhitektura limfnog čvora je očuvana. U kori se nalaze upadljivi, povećani, ali različito veliki limfatični folikuli s germinativnim centrima. „Mantle“ zona limfatičnih folikula je očuvana i sastoji se od malih jednoličnih limfocita a u sredini se nalaze stanice germinativnog centra folikula. Sinusi limfnog čvora su prošireni. Vidljiva je hiperemija.

2. Hodgkinova bolest (Morbus Hodgkin-MH) – tip miješane celularnosti Preparat je Limfni čvor izbrisane arhitekture. Bojenje je hemalaun-eozinom. Struktura je izbrisana difuznom prožetošću čvora različitim stanicama: limfocitima, histiocitima, plazma stanicama, eozinofilima. Nalaze se i brojne orijaške stanice s više jezgara, okruglog, ovalnog i mjestimice bubrežastog izgleda s upadljivim nukleolom (Reed-Sternbergove stanice), a nalaze se i pojedinačne krupne stanice s po jednom velikom jezgrom u sredini, s upadljivim nukleolom (Hodgkinove stanice), stanice tamnije jezgre koja se doima zgužvanom (tzv. „popcorn“ jezgrom),

3.

e-Hodgkinski limfom - on Hodgkin lymphoma / HL/ (Bojenje: HemalaunEozin)

Preparat je tkivo limfnog čvora u kojemu se vide folikuli (ne vide kod difuznog oblika) između kojih se vide atipični transformirani limfociti različitog izgleda od kojih neki imaju krupne hiperkromatske jezgre, a negdje bubrežaste (''zarezane'') jezgre sa mjestimično vidljivim jednim ili više nukleola. Vide se i mitoze, a između tumorskih stanica je bogata mreža krvnih žila.

4. Bronhalna astma - Asthma bronchale (Bojenje: Hemalaun-Eozin) U lumenima bronha nalazi se gusti bazofilni sekret koji začepljuje bronhe. U sluzi unutar lumena nalaze se odljuštene epitelne stanice i eozinofili. Epitel je dijelom odljušten a dijelom održan. Ispod njega je očita vrlo zadebljana eozinofilna bazalna membrana, a ispod nje upalni infiltrat uz umnožene kapilare. Glatka muskulatura stijenke je također zadebljana, a mukozne žlijezde su umnožene. Upalne stanice koje prožimaju sluznicu su pretežno eozinofili ali ima i dosta limfocita. Umnožene su i krvne kapilare.

5. Apscedirajuća bronhopneumonija – Bronchopneumonia abscedens (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. Kapilare septa su hiperemične i široke a alveole su ispunjene staničnim eksudatom. Stanice eksudata pretežno su neutrofili i makrofagi. Mjestimice se u alveolama nalaze i siderofagi. Na mnogim mjestima septa su razorena tako da eksudat iz njih međusobno konfluira stvarajući apscesne nakupine.

www.perpetuum-lab.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.com.hr thanks to protestor

1

Pleomorfni adenom – Adenoma Pleomorphae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo građeno od žlijezdanih tvorbi različita oblika. Intersticijska pneumonija – Pneumonia Interstitialis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. a mjestimice vrlo obilna.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. ovalne ili okruglaste. Displastični epitel je također cilindrična oblika ali eozinofilnije citoplazme. www. ali se vidi i manji broj plazma stanica te histiocita. Upalne stanice pretežno su limfociti i makrofagi. U lumenima se nalazi eozinofilni sadržaj a oni su obloženi s jednim ili dva reda pravilnih epitelnih stanica. Ispod sloja nekroze nalazi se sloj granulacijskog tkiva s novostvorenim kapilarama te infiltrat upalnih stanica i fibroblasta. s malim jezgrama potisnutim na bazu stanice. u njima se nalaze hiperemične krvne žile i upalne stanice. Tumorsko tkivo je građeno od širokih polja i nakupina relativno jednoličnih. a u dosta alveola se nalazi i krv. U sredini se nalazi defekt sluznice prekriven slojem nekrotičnog tkiva fibrina. Stroma tumora mjestimice je oskudna. 8. 9. Ispod sloja granulacijskog tkiva nalazi se sloj novostvorenog veziva. plavkasta i miksomatozna. 7.hr thanks to protestor 2 . a i mitoze su brojne. te makrofaga. ali i neutrofila te niti fibrina (superponirana bakterijska upala). atipičnih epitelnih stanica. Žlijezde su dijelom obložene pravilnim visokim svijetlim cilindričnim epitelom koji je jednak normalnom epitelu debelog crijeva. građena od isprepletenih snopova dugoljastih.Ulcus chronicum pepticum ventriculi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke želuca. sitnih. dok su jezgre pseudostratificirane (kao da se redaju u slojeve). na kojem je sluznica očuvana rubno. Mikrocelularni karcinom bronha – Carcinoma Microcellulare Bronchi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke bronha i okolne plućevine. a dijelom epitelom koji pokazuje osobine displazije.Adenoma tubulare colonis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mala polipozna tvorba građena od vezivne strome i najvećim dijelom pravilnih tubularnih žlijezda okruglih lumena. Žlijezde koje su urednog izgleda obložene su visokim cilindričnim epitelom svijetle citoplazme. 10. vretenastih vezivnih stanica ili od veziva čije su stanice zvjezdolike ili slične hondrocitima uz obilnu međustaničnu tvar nalik hrskavici. Alveolarna septa su zadebljana. Mjestimice su žlijezde nešto nepravilnija oblika i proširene.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 6. Stijenke bronha su također infiltrirane mononuklearima.com. Kronični peptički vrijed želuca . Stanice imaju oskudnu citoplazmu a jezgre su im hiperkromatske.perpetuum-lab. Tubularni adenom debelog crijeva . grubljeg kromatina. Plućevina se ne razabire jer je prožeta tumorskim tkivom. U alveolama se nalazi edemska tekućina kao i upalni infiltrat limfocita.com.

Portalni prostori su izrazito prošireni umnoženim vezivom i obilno prožeti upalnim mononuklearima. 13. Kronični aktivni hepatitis – Hepatitis chronica activa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio jetrenog tkiva znakovito poremećene arhitekture. Vide se manji dijelovi očuvanog tkiva pankreasa te područja nekroze masnog tkiva. što ukazuje na tendenciju prijelaza u cirozu. Tumorsko tkivo je građeno od nepravilnih žlijezdanih tvorbi okruženih obilnom vezivnom stromom. hiperkromaziju i brojne mitoze. 14. kao i polimorfija hepatocita. Također se vide i premoštavajući tračci veziva (organizirane premoštavajuce nekroze) koji mjestimice okružuju regeneratorne čvoriće hepatocita. Na granici prema očuvanom tkivu pankreasa vidi se široka zona leukocitne infiltracije i krvarenje. nekroze gušteračnog tkiva i veća područja krvarenja.hr thanks to protestor 3 . Adenokarcinom debelog crijeva – Adenocarcinoma colonis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je komad stijenke debelog crijeva s tumorskim tkivom. Alkoholna bolest jetre . 12. U vezivu se vide umnoženi žučni vodovi te infiltrati limfocita i plazma-stanica. Tumorske žlijezde su obložene atipičnim epitelnim stanicama koje pokazuju polimorfiju jezgara.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 11. www.com. Tumorske stanice također stvaraju i žlijezdane tvorbe ispunjene mjestimice s žuči. a neke od takvih stanica su nekrotične i okružene neutrofilima (hijaline nekroze). Hepatocelularni karcinom Carcinoma hepatocellulare hepatis) (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre ispresijecano umnoženim vezivom portalnih prostora koje sadrži umnožene žučne vodove te limfocite (slika ciroze jetre) s tumorskim tkivom.Pancreatitis acuta (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo gušterače.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. a mjestimice se u citoplazmi vide i grudice homogenog eozinofilnog materijala koji odgovara Malloryevom hijalinu. Tumorsko tkivo građeno je od tračaka i nakupina relativno jednoličnih atipičnih hepatocita s hiperkromatskim jezgrama i obilnom citoplazmom. Akutni pankreatitis . 15. Gotovo u svim jetrenim stanicama nalaze se vakuole masti. Na granici portalnih prostora prema jetrenom parenhimu na više mjesta se nalazi prodor upalnih stanica u parenhim izmedu hepatocita (piece meal nekroza). U upalnom infiltratu dominiraju mononukleari. Na više mjesta nalaze se premoštavajuće nekroze u obliku upalnim stanicama prožetih tračaka koji spajaju portalne prostore i centralne vene ili susjedne portalne prostore. Unutar jetrenog tkiva koje je vezivom odijeljeno u čvorove nalaze se i čvorovi tumorskog tkiva.perpetuum-lab. Lobularni crtež je pregrađen tračcima veziva koje okružuje različito velike regeneratorne čvoriće hepatocita. U samom parenhimu jetre vidljiva je makrovezikularna steatoza (nakupljanje masti u citoplazmi u obliku vakuola s potiskivanjem jezgre na periferiju stanice).Cirrhosis alcocholica hepatis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre.

Adenocarcinoma renis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega s tumorskim tkivom. Jednakim takvim epitelom obložena su i rubna područja tumora. Na nekim mjestima je glomerul skoro potpuno obliteriran. U preparatu su vidljive i promjene tubula (proširenje lumena.Carcinoma papillare glandulae thyreoideae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo štitne žlijezde. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja atipičnih epitelnih stanica uz vrlo oskudnu vezivnu stromu u vidu tankih tračaka.com.Pyelonephritis chronica (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega u čijoj je kori vidljivo proširenje intersticija umnoženim vezivom. hiperkromatskih jezgara. žljezdolike nakupine.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 16. Brzo progresivni glomerulonefritis . Feokromocitom – Pheochromocytoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo nadbubrežne žlijezde. a neki prošireni i ispunjeni eozinofilnim sadržajem nalik na koloid u folikulima štitnjače ''tiroidizacija'' bubrega. Mnogi glomeruli pokazuju umnažanje stanica između glomerularnog klupka i Bowmanove čahure u obliku ''polumjeseca''.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. U kori se nalaze hipercelularni glomeruli. U umnoženom vezivu nalaze se nakupine mononuklearnih upalnih stanica: limfocita i plazmastanica.hr thanks to protestor 4 . obilne citoplazme zrnata izgleda. Unutar štitnjače nalazi se tumorsko tkivo građeno od papilarnih (prstolikih) tvorbi. U području jačeg umnažanja veziva neki bubrežni tubuli su stisnuti. Tumorske stanice su krupne.perpetuum-lab. a epitel koji ih oblaže pokazuje ''preklapanje'' jezgara čiji kromatin daje izgled mutnog stakla (''ground glass''). Papilarne tvorbe imaju središnju fibrovaskularnu stromu. 18. svijetle citoplazme i okruglastih jezgara. reducirani.Glomerulonephritis progressiva rapida (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega. Papilarni karcinom štitne žlijezde . 19. www.com. Tumorske stanice mjestimice stvaraju tubularne. Kronični pijelonefritis . 20. 17. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja tumorskih stanica između kojih se nalazi vrlo oskudna vezivna stroma u kojoj se međutim nalaze brojne krvne žile. koja ne ispoljavaju tako papilarnu građu već djeluju solidnije a mjestimice tvore i folikularne tvorbe. poligonalne do okruglaste. Mjestimice se nalaze osobito krupne tumorske stanice s jednom ili više velikih jezgara. nakupine mononukleara). Tumorske stanice su poligonalna oblika. Karcinom bubrežnih stanica . Posvuda je očita periglomerularna fibroza. a neki glomeruli su hijalinizirani. degenerativne promjene ili žarišna nekroza epitela) i intersticija (umnažanje veziva.

Na preparatu vidimo šupljine (ciste) koje su obložene niskim cilindričnim do kubičnim epitelom. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja i nakupina atipičnih stanica između kojih se nalaze tračci vezivne strome. Adenokarcinom prostate – Adenocarcinoma prostatae (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo prostate prožeto tumorskim tkivom. Tumorske stanice su krupne.hr thanks to protestor 5 . Serozni papilarni adenokarcinom jajnika . Hiperplazija endometrija – Hyperplasia endometrii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo endometrija.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 21. Mjestimice se nalazi infiltracija nakupina tumorskih stanica u vezivnu stromu. mjestimice u više redova. nepravilnih žlijezdanih tvorbi. 23. Tumorske žlijezde obložene su atipičnim epitelnim stanicama kubična do cilindrična oblika.perpetuum-lab. relativno jednolične jezgre i svijetlu citoplazmu. Tumorske stanice pokazuju jaku polimorfiju i hiperkromaziju jezgara.com.Cystadenocarcinoma papillare serosum ovarii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) www. Normalna arhitektura endometralnih žlijezda je narušena. ali i solidnih područja tumorskih stanica. 25. sitnocelularna idjelomično povećana. Žlijezde su dilatirane i nepravilna oblika. Stanice imaju hiperkromatske. a stratifikacija im je u potpunosti poremećena.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. U tračcima vezivne strome nalaze se limfociti. 27. 24. Endometrioza – Endometriosis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika sa nakupinama endometralnih žlijezda koje okružuje endometralna stroma. okruglaste do poligonalne s dobro ograničenim svijetlim citoplazmama te okruglastim jezgrama u kojima se vidi grubi kromatin i upadljivi nukleol. Invazivni karcinom mokraćnog mjehura .Carcinoma transitiocellulare (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mokraćni mjehur sa tumorskim tkivom. Resice su građene od fibrovaskularne strome i prekrivene nejednako debelim slojem atipičnog prijelaznog epitela. Seminom – Seminoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo testisa. 26. Tumorsko tkivo je građeno od različito velikih. Cista jajnika (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika.com. I endometralna stroma je gusta. a obložene su pseudostratificirajućim cilindričnim epitelom. 22. Žlijezde su obložene visokim cilindričnim epitelom proliferativnog tipa. Tumorsko tkivo je resičastog oblika.

Mjestimice tumorske stanice čine tračke i okruglaste nakupine.Carcinoma baseocellulare cutis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo kože s tumorskim tkivom. Tumorsko tkivo građeno je od različito velikih otočića i nakupina tumorskih stanica bazofilna izgleda. što ne mora biti jednako izraženo u svim dijelovima tumora. Jezgre su krupne polimorfne uz pokoju patološku mitozu. Švanom – Schwannoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od uskih vretenastih stanica. 30. koje može biti i sluzavo. 28. Duktalni invazivni karcinom dojke . Papile su obložene sa jedan do dva. vezikularne i imaju vrlo upadljiv jedan ili više nukleola.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije Preparat je tumorsko tkivo jajnika. prožeto svježim i starim www. mjestimice čak i kalcificirane nezrele koštane gredice. U tumoru se nalaze i područja hrskavičnog tkiva. Mjestimice se u sredini tumorske nakupine nalazi područje nekroze. Tumorsko tkivo je građeno od vretenastih stanica polimorfna izgleda i hiperkromatskih jezgara.com. ovalnih hiperkromastkih jezgara. Na pojedinim mjestima vidi se kako tumorsko tkivo invadira stromu. čije su jezgre palisadno raspoređene. Unutar nakupina mogu se vidjeti mitoze. a mjestimično i više redova atipičnog cilindričnog epitela seroznog tipa.vrlo obilna. slabo celularna uz obilje međustanične tvari. U dnu vidnog polja nalazi se tumorsko tkivo. Melanom – Melanoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je komad tumora kože na čijoj se površini dijelom nalazi višeslojni pločasti epitel a dijelom je epitel odljušten i zamijenjen slojem nekroze i upalnih stanica. Tumorska vezivna stroma je dezmoplastična . Tumorske stanice stvaraju žarišta blijedo-eozinofilnog osteoida.Carcinoma ductale invasivum mammae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo dojke prožeto tumorom. Tumorsko tkivo građeno je od brojnih papila. Tumorske stanice mjestimice stvaraju abortivne žlijezdane tvorbe.hr thanks to protestor 6 . Stanične jezgre su izrazito hiperkromatske. Na rubovima nakupina tumorske se stanice redaju palisadno (okomito jedna do druge poput dasaka na plotu). Bazeocelularni karcinom . Osteosarkom – Osteosarcoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo kosti. a i poremećen je omjer jezgra/citoplazma. 31. a između stanica nalazi se vezivna stroma.com. Tumorsko tkivo je građeno od nakupina tumorskih stanica ispunjenih vrlo obilnim pigmentom tamnosmeđe boje. oskudne citoplazme. Tumorsko tkivo građeno je od manjih nakupina i tračaka atipičnih epitelnih stanica odvojenih vezivnom stromom.perpetuum-lab. Tumorske stanice su ovalna oblika. a citoplazma im nije svuda jednako ispunjena pigmentom. 29. Između tračaka stanica nalazi se rahlije vezivno tkivo. Jezgre stanica su krupne.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. 32.

com. Na dijelu preparata. Glioblastom – Glioblastoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo u kojem se vide različito velika područja nekroze i krvarenja. u kojima se uočava endotelna proliferacija. u bijeloj tvari. 33. zamjećuje se perivaskularni upalni infiltrat mononukleara (limfociti) te pokoja plazma stanica. 34. brojne umnožene krvne žile. Ovaj tumor razvija se od stanica Schwannove ovojnice perifernih živaca.perpetuum-lab. atrofična. sa okruglim ili vretenastim hiperkromatskim jezgrama. zamjećuje se demijelinizacija bez znakova nekroze.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije krvarenjem (vidljivim po nakupinama siderofaga). ali tvore i solidna žarišta. U rubnoj zoni promjene. Multipla skleroza – Sclerosis multiplex (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.hr thanks to protestor 7 . Na preparatu se vide snopovi vretenastih stanica koji se slažu u nepravilne vrtloge. Stanice su izraženo pleomorfne. Histološki se unutar snopova mišićnih vlakana nalaze mala. Mogu se vidjeti i ovapnjenja u obliku psamomskih tjelešaca. kao i u okolnom tkivu mozga. Meningeom – Meningeoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od snopova i otočića jednolikih vretenastih meningotelnih stanica. Uglavnom u rubnim dijelovima promjena. www. Tumorske stanice se redaju oko krvnih žila. Meke moždane ovojnice su zadebljane i prožete vrlo gustim upalnim infiltratom neutrofila i staničnog detritusa. Snopovi mišićnih vlakana razdvojeni su obilnim masnim tkivom u perimiziju. umnoženi su mnogobrojni astrociti. na poprečnom prerezu uglata mišićna vlakna. U tim područjima zamjetni su makrofagi s fagocitiranim mijelinskim detritusom različita izgleda (od zrnatog eozinofilnog do pjenušavog prozirnog). 37. Denervacijska atrofija (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo skeletnog mišića. 36. 35. Akutni gnojni leptomeningitis – Meningitis acuta suppurativa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga sa mekom moždanom ovojnicom na kojoj vidimo znakove akutne gnojne upale.