Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 1.

Folikularna hiperplazija limfnog čvora (Hyperplasia follicularis lymphonodi) Preparat je limfni čvor, bojenje je Giemsa. Arhitektura limfnog čvora je očuvana. U kori se nalaze upadljivi, povećani, ali različito veliki limfatični folikuli s germinativnim centrima. „Mantle“ zona limfatičnih folikula je očuvana i sastoji se od malih jednoličnih limfocita a u sredini se nalaze stanice germinativnog centra folikula. Sinusi limfnog čvora su prošireni. Vidljiva je hiperemija.

2. Hodgkinova bolest (Morbus Hodgkin-MH) – tip miješane celularnosti Preparat je Limfni čvor izbrisane arhitekture. Bojenje je hemalaun-eozinom. Struktura je izbrisana difuznom prožetošću čvora različitim stanicama: limfocitima, histiocitima, plazma stanicama, eozinofilima. Nalaze se i brojne orijaške stanice s više jezgara, okruglog, ovalnog i mjestimice bubrežastog izgleda s upadljivim nukleolom (Reed-Sternbergove stanice), a nalaze se i pojedinačne krupne stanice s po jednom velikom jezgrom u sredini, s upadljivim nukleolom (Hodgkinove stanice), stanice tamnije jezgre koja se doima zgužvanom (tzv. „popcorn“ jezgrom),

3.

e-Hodgkinski limfom - on Hodgkin lymphoma / HL/ (Bojenje: HemalaunEozin)

Preparat je tkivo limfnog čvora u kojemu se vide folikuli (ne vide kod difuznog oblika) između kojih se vide atipični transformirani limfociti različitog izgleda od kojih neki imaju krupne hiperkromatske jezgre, a negdje bubrežaste (''zarezane'') jezgre sa mjestimično vidljivim jednim ili više nukleola. Vide se i mitoze, a između tumorskih stanica je bogata mreža krvnih žila.

4. Bronhalna astma - Asthma bronchale (Bojenje: Hemalaun-Eozin) U lumenima bronha nalazi se gusti bazofilni sekret koji začepljuje bronhe. U sluzi unutar lumena nalaze se odljuštene epitelne stanice i eozinofili. Epitel je dijelom odljušten a dijelom održan. Ispod njega je očita vrlo zadebljana eozinofilna bazalna membrana, a ispod nje upalni infiltrat uz umnožene kapilare. Glatka muskulatura stijenke je također zadebljana, a mukozne žlijezde su umnožene. Upalne stanice koje prožimaju sluznicu su pretežno eozinofili ali ima i dosta limfocita. Umnožene su i krvne kapilare.

5. Apscedirajuća bronhopneumonija – Bronchopneumonia abscedens (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. Kapilare septa su hiperemične i široke a alveole su ispunjene staničnim eksudatom. Stanice eksudata pretežno su neutrofili i makrofagi. Mjestimice se u alveolama nalaze i siderofagi. Na mnogim mjestima septa su razorena tako da eksudat iz njih međusobno konfluira stvarajući apscesne nakupine.

www.perpetuum-lab.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.com.hr thanks to protestor

1

Tumorsko tkivo je građeno od širokih polja i nakupina relativno jednoličnih. dok su jezgre pseudostratificirane (kao da se redaju u slojeve).com. 9. Kronični peptički vrijed želuca .Ulcus chronicum pepticum ventriculi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke želuca. a dijelom epitelom koji pokazuje osobine displazije. atipičnih epitelnih stanica. vretenastih vezivnih stanica ili od veziva čije su stanice zvjezdolike ili slične hondrocitima uz obilnu međustaničnu tvar nalik hrskavici.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 6. sitnih. plavkasta i miksomatozna.Adenoma tubulare colonis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mala polipozna tvorba građena od vezivne strome i najvećim dijelom pravilnih tubularnih žlijezda okruglih lumena. Žlijezde koje su urednog izgleda obložene su visokim cilindričnim epitelom svijetle citoplazme. Alveolarna septa su zadebljana. a i mitoze su brojne. U sredini se nalazi defekt sluznice prekriven slojem nekrotičnog tkiva fibrina. te makrofaga. 8. www. 10. Intersticijska pneumonija – Pneumonia Interstitialis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je plućno tkivo. 7. grubljeg kromatina. građena od isprepletenih snopova dugoljastih. U alveolama se nalazi edemska tekućina kao i upalni infiltrat limfocita. u njima se nalaze hiperemične krvne žile i upalne stanice. Pleomorfni adenom – Adenoma Pleomorphae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo građeno od žlijezdanih tvorbi različita oblika. Stanice imaju oskudnu citoplazmu a jezgre su im hiperkromatske. Tubularni adenom debelog crijeva .com. na kojem je sluznica očuvana rubno. Stijenke bronha su također infiltrirane mononuklearima. Upalne stanice pretežno su limfociti i makrofagi. Mikrocelularni karcinom bronha – Carcinoma Microcellulare Bronchi (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio stijenke bronha i okolne plućevine. a u dosta alveola se nalazi i krv. Stroma tumora mjestimice je oskudna. ali se vidi i manji broj plazma stanica te histiocita. Plućevina se ne razabire jer je prožeta tumorskim tkivom. ovalne ili okruglaste.hr thanks to protestor 2 . s malim jezgrama potisnutim na bazu stanice. Displastični epitel je također cilindrična oblika ali eozinofilnije citoplazme. Mjestimice su žlijezde nešto nepravilnija oblika i proširene.perpetuum-lab. ali i neutrofila te niti fibrina (superponirana bakterijska upala). U lumenima se nalazi eozinofilni sadržaj a oni su obloženi s jednim ili dva reda pravilnih epitelnih stanica. Ispod sloja granulacijskog tkiva nalazi se sloj novostvorenog veziva. a mjestimice vrlo obilna. Ispod sloja nekroze nalazi se sloj granulacijskog tkiva s novostvorenim kapilarama te infiltrat upalnih stanica i fibroblasta. Žlijezde su dijelom obložene pravilnim visokim svijetlim cilindričnim epitelom koji je jednak normalnom epitelu debelog crijeva.

U samom parenhimu jetre vidljiva je makrovezikularna steatoza (nakupljanje masti u citoplazmi u obliku vakuola s potiskivanjem jezgre na periferiju stanice). Unutar jetrenog tkiva koje je vezivom odijeljeno u čvorove nalaze se i čvorovi tumorskog tkiva. Tumorske stanice također stvaraju i žlijezdane tvorbe ispunjene mjestimice s žuči. Tumorsko tkivo je građeno od nepravilnih žlijezdanih tvorbi okruženih obilnom vezivnom stromom. Akutni pankreatitis . Adenokarcinom debelog crijeva – Adenocarcinoma colonis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je komad stijenke debelog crijeva s tumorskim tkivom. Alkoholna bolest jetre . hiperkromaziju i brojne mitoze.hr thanks to protestor 3 . što ukazuje na tendenciju prijelaza u cirozu. 15. Također se vide i premoštavajući tračci veziva (organizirane premoštavajuce nekroze) koji mjestimice okružuju regeneratorne čvoriće hepatocita.Cirrhosis alcocholica hepatis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre. Kronični aktivni hepatitis – Hepatitis chronica activa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je dio jetrenog tkiva znakovito poremećene arhitekture. Hepatocelularni karcinom Carcinoma hepatocellulare hepatis) (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jetre ispresijecano umnoženim vezivom portalnih prostora koje sadrži umnožene žučne vodove te limfocite (slika ciroze jetre) s tumorskim tkivom. 12. Vide se manji dijelovi očuvanog tkiva pankreasa te područja nekroze masnog tkiva. Lobularni crtež je pregrađen tračcima veziva koje okružuje različito velike regeneratorne čvoriće hepatocita. kao i polimorfija hepatocita. a neke od takvih stanica su nekrotične i okružene neutrofilima (hijaline nekroze).com. 14. U vezivu se vide umnoženi žučni vodovi te infiltrati limfocita i plazma-stanica. nekroze gušteračnog tkiva i veća područja krvarenja.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 11. Gotovo u svim jetrenim stanicama nalaze se vakuole masti. Na više mjesta nalaze se premoštavajuće nekroze u obliku upalnim stanicama prožetih tračaka koji spajaju portalne prostore i centralne vene ili susjedne portalne prostore. Portalni prostori su izrazito prošireni umnoženim vezivom i obilno prožeti upalnim mononuklearima.perpetuum-lab. Na granici portalnih prostora prema jetrenom parenhimu na više mjesta se nalazi prodor upalnih stanica u parenhim izmedu hepatocita (piece meal nekroza). Tumorsko tkivo građeno je od tračaka i nakupina relativno jednoličnih atipičnih hepatocita s hiperkromatskim jezgrama i obilnom citoplazmom.com.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. www. Na granici prema očuvanom tkivu pankreasa vidi se široka zona leukocitne infiltracije i krvarenje. 13.Pancreatitis acuta (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo gušterače. Tumorske žlijezde su obložene atipičnim epitelnim stanicama koje pokazuju polimorfiju jezgara. a mjestimice se u citoplazmi vide i grudice homogenog eozinofilnog materijala koji odgovara Malloryevom hijalinu. U upalnom infiltratu dominiraju mononukleari.

Karcinom bubrežnih stanica . Na nekim mjestima je glomerul skoro potpuno obliteriran. Tumorske stanice mjestimice stvaraju tubularne. Jednakim takvim epitelom obložena su i rubna područja tumora.hr thanks to protestor 4 .perpetuum-lab. žljezdolike nakupine. 19. 17. U kori se nalaze hipercelularni glomeruli. svijetle citoplazme i okruglastih jezgara. 20. koja ne ispoljavaju tako papilarnu građu već djeluju solidnije a mjestimice tvore i folikularne tvorbe. Papilarni karcinom štitne žlijezde .hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.Glomerulonephritis progressiva rapida (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega. Mjestimice se nalaze osobito krupne tumorske stanice s jednom ili više velikih jezgara. U području jačeg umnažanja veziva neki bubrežni tubuli su stisnuti. U umnoženom vezivu nalaze se nakupine mononuklearnih upalnih stanica: limfocita i plazmastanica. a epitel koji ih oblaže pokazuje ''preklapanje'' jezgara čiji kromatin daje izgled mutnog stakla (''ground glass''). Tumorske stanice su poligonalna oblika. reducirani. Unutar štitnjače nalazi se tumorsko tkivo građeno od papilarnih (prstolikih) tvorbi. hiperkromatskih jezgara. Kronični pijelonefritis . poligonalne do okruglaste. www. Mnogi glomeruli pokazuju umnažanje stanica između glomerularnog klupka i Bowmanove čahure u obliku ''polumjeseca''. Brzo progresivni glomerulonefritis .com. obilne citoplazme zrnata izgleda. Feokromocitom – Pheochromocytoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo nadbubrežne žlijezde. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja tumorskih stanica između kojih se nalazi vrlo oskudna vezivna stroma u kojoj se međutim nalaze brojne krvne žile.Pyelonephritis chronica (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega u čijoj je kori vidljivo proširenje intersticija umnoženim vezivom. a neki prošireni i ispunjeni eozinofilnim sadržajem nalik na koloid u folikulima štitnjače ''tiroidizacija'' bubrega. degenerativne promjene ili žarišna nekroza epitela) i intersticija (umnažanje veziva. a neki glomeruli su hijalinizirani. nakupine mononukleara).Adenocarcinoma renis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo bubrega s tumorskim tkivom. Tumorske stanice su krupne. Posvuda je očita periglomerularna fibroza.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 16. U preparatu su vidljive i promjene tubula (proširenje lumena. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja atipičnih epitelnih stanica uz vrlo oskudnu vezivnu stromu u vidu tankih tračaka.Carcinoma papillare glandulae thyreoideae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo štitne žlijezde. Papilarne tvorbe imaju središnju fibrovaskularnu stromu. 18.com.

Endometrioza – Endometriosis (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika sa nakupinama endometralnih žlijezda koje okružuje endometralna stroma. 25. Tumorsko tkivo je građeno od različito velikih. ali i solidnih područja tumorskih stanica. nepravilnih žlijezdanih tvorbi. Tumorsko tkivo je resičastog oblika. Serozni papilarni adenokarcinom jajnika . Invazivni karcinom mokraćnog mjehura . 27. Tumorsko tkivo građeno je od širokih polja i nakupina atipičnih stanica između kojih se nalaze tračci vezivne strome. mjestimice u više redova.com. Tumorske stanice pokazuju jaku polimorfiju i hiperkromaziju jezgara. Hiperplazija endometrija – Hyperplasia endometrii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo endometrija.com. a stratifikacija im je u potpunosti poremećena. relativno jednolične jezgre i svijetlu citoplazmu.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. a obložene su pseudostratificirajućim cilindričnim epitelom. Na preparatu vidimo šupljine (ciste) koje su obložene niskim cilindričnim do kubičnim epitelom. 23. U tračcima vezivne strome nalaze se limfociti. Seminom – Seminoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo testisa.perpetuum-lab. Stanice imaju hiperkromatske. Tumorske stanice su krupne. I endometralna stroma je gusta. Cista jajnika (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo jajnika. 22. Mjestimice se nalazi infiltracija nakupina tumorskih stanica u vezivnu stromu.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije 21.Cystadenocarcinoma papillare serosum ovarii (Bojenje: Hemalaun-Eozin) www. sitnocelularna idjelomično povećana. Adenokarcinom prostate – Adenocarcinoma prostatae (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo prostate prožeto tumorskim tkivom. 26. okruglaste do poligonalne s dobro ograničenim svijetlim citoplazmama te okruglastim jezgrama u kojima se vidi grubi kromatin i upadljivi nukleol. Žlijezde su obložene visokim cilindričnim epitelom proliferativnog tipa.hr thanks to protestor 5 .Carcinoma transitiocellulare (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je mokraćni mjehur sa tumorskim tkivom. Žlijezde su dilatirane i nepravilna oblika. 24. Tumorske žlijezde obložene su atipičnim epitelnim stanicama kubična do cilindrična oblika. Resice su građene od fibrovaskularne strome i prekrivene nejednako debelim slojem atipičnog prijelaznog epitela. Normalna arhitektura endometralnih žlijezda je narušena.

Unutar nakupina mogu se vidjeti mitoze. 30. Tumorsko tkivo građeno je od brojnih papila. U tumoru se nalaze i područja hrskavičnog tkiva. Tumorsko tkivo je građeno od vretenastih stanica polimorfna izgleda i hiperkromatskih jezgara. oskudne citoplazme. slabo celularna uz obilje međustanične tvari. Jezgre su krupne polimorfne uz pokoju patološku mitozu.Carcinoma ductale invasivum mammae (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo dojke prožeto tumorom. što ne mora biti jednako izraženo u svim dijelovima tumora.perpetuum-lab. 31. Između tračaka stanica nalazi se rahlije vezivno tkivo. Tumorsko tkivo je građeno od nakupina tumorskih stanica ispunjenih vrlo obilnim pigmentom tamnosmeđe boje. a mjestimično i više redova atipičnog cilindričnog epitela seroznog tipa. Tumorsko tkivo građeno je od manjih nakupina i tračaka atipičnih epitelnih stanica odvojenih vezivnom stromom. Na pojedinim mjestima vidi se kako tumorsko tkivo invadira stromu. Tumorske stanice mjestimice stvaraju abortivne žlijezdane tvorbe. ovalnih hiperkromastkih jezgara. mjestimice čak i kalcificirane nezrele koštane gredice. U dnu vidnog polja nalazi se tumorsko tkivo. Bazeocelularni karcinom .hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab.com. Stanične jezgre su izrazito hiperkromatske. 28. vezikularne i imaju vrlo upadljiv jedan ili više nukleola. Melanom – Melanoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je komad tumora kože na čijoj se površini dijelom nalazi višeslojni pločasti epitel a dijelom je epitel odljušten i zamijenjen slojem nekroze i upalnih stanica.hr thanks to protestor 6 . Duktalni invazivni karcinom dojke . Mjestimice se u sredini tumorske nakupine nalazi područje nekroze.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije Preparat je tumorsko tkivo jajnika. Jezgre stanica su krupne. a citoplazma im nije svuda jednako ispunjena pigmentom. čije su jezgre palisadno raspoređene. a i poremećen je omjer jezgra/citoplazma. koje može biti i sluzavo. Švanom – Schwannoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od uskih vretenastih stanica.com. Mjestimice tumorske stanice čine tračke i okruglaste nakupine. Tumorske stanice su ovalna oblika. 32. Tumorska vezivna stroma je dezmoplastična . Tumorsko tkivo građeno je od različito velikih otočića i nakupina tumorskih stanica bazofilna izgleda. prožeto svježim i starim www.vrlo obilna. Tumorske stanice stvaraju žarišta blijedo-eozinofilnog osteoida. Osteosarkom – Osteosarcoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo kosti. Papile su obložene sa jedan do dva.Carcinoma baseocellulare cutis (Bojenje: HemalaunEozin) Preparat je tkivo kože s tumorskim tkivom. a između stanica nalazi se vezivna stroma. 29. Na rubovima nakupina tumorske se stanice redaju palisadno (okomito jedna do druge poput dasaka na plotu).

kao i u okolnom tkivu mozga.Opis patohistoloških preparata (P-2) Kolegij patologije krvarenjem (vidljivim po nakupinama siderofaga). Denervacijska atrofija (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo skeletnog mišića. 33. ali tvore i solidna žarišta. U rubnoj zoni promjene. Ovaj tumor razvija se od stanica Schwannove ovojnice perifernih živaca.hr thanks to protestor 7 . 35. www. 36. Uglavnom u rubnim dijelovima promjena. Meke moždane ovojnice su zadebljane i prožete vrlo gustim upalnim infiltratom neutrofila i staničnog detritusa. Snopovi mišićnih vlakana razdvojeni su obilnim masnim tkivom u perimiziju. 34. Na dijelu preparata. Meningeom – Meningeoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo tumora koji je građen od snopova i otočića jednolikih vretenastih meningotelnih stanica. Stanice su izraženo pleomorfne. brojne umnožene krvne žile. umnoženi su mnogobrojni astrociti. sa okruglim ili vretenastim hiperkromatskim jezgrama. atrofična. Histološki se unutar snopova mišićnih vlakana nalaze mala. U tim područjima zamjetni su makrofagi s fagocitiranim mijelinskim detritusom različita izgleda (od zrnatog eozinofilnog do pjenušavog prozirnog). zamjećuje se demijelinizacija bez znakova nekroze. 37. u bijeloj tvari.com. Akutni gnojni leptomeningitis – Meningitis acuta suppurativa (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga sa mekom moždanom ovojnicom na kojoj vidimo znakove akutne gnojne upale. zamjećuje se perivaskularni upalni infiltrat mononukleara (limfociti) te pokoja plazma stanica.com. Mogu se vidjeti i ovapnjenja u obliku psamomskih tjelešaca. Glioblastom – Glioblastoma (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tumorsko tkivo u kojem se vide različito velika područja nekroze i krvarenja.hr feedback: sullengrl@perpetuum-lab. na poprečnom prerezu uglata mišićna vlakna.perpetuum-lab. Na preparatu se vide snopovi vretenastih stanica koji se slažu u nepravilne vrtloge. Tumorske stanice se redaju oko krvnih žila. u kojima se uočava endotelna proliferacija. Multipla skleroza – Sclerosis multiplex (Bojenje: Hemalaun-Eozin) Preparat je tkivo mozga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful