P. 1
Tehicka_dokumentacija

Tehicka_dokumentacija

|Views: 108|Likes:
Published by bane123

More info:

Published by: bane123 on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

Elektronski fakultet u Nisu Mikroprocesorski sistemi

RAZVOJNI SISTEM ZA MIKROKONTROLER PIC 16F877A

Mentor: Prof.Dr Mile Stojcev

Studenti: Branislav Dimirijevic, Slobodan Aleksic, Ivan Antic

Sadrzaj:
UVOD-----------------------------------------------------------------------------------1.MIKROKONTROLERI------------------------------------------------------------1.1 Mikroprocesori u odnosu na mikrokontrolere-------------------------------1.2 Mikroprocesori------------------------------------------------------------------1.3 Mikrokontroleri ----------------------------------------------------------------1.4 Razlika izmedju mikroprocesora i mikrokontrolera------------------------1.5 Terminologija-------------------------------------------------------------------1.6 Mikroracunar--------------------------------------------------------------------1.7 Ostala kola za podrsku rada sistema----------------------------------------- 1.8 Mikrokontroler PIC16F877A--------------------------------------------------1.9 Osnovne karakteristike mikrokontrolera PIC16F877A--------------------1.10 Kratak opis mikrokontrolera PIC16F877A---------------------------------1.11 Raspored nozica ---------------------------------------------------------- ----1.12 Generator takta (Oscilator)----------------------------------------------- ---1.13 Takt/Instrukcijski ciklus------------------------------------------------------1.14 Reset-----------------------------------------------------------------------------1.15 Watchdog timer----------------------------------------------------------------1.16 Prekidi---------------------------------------------------------------------------1.17 U/I portovi----------------------------------------------------------------------1.18 A/D konverzija-----------------------------------------------------------------1.19 Strujna,naponska i temperaturna ogranicenja------------------------------1.20 Organizacija memorije--------------------------------------------------------1.21 Tajmeri -------------------------------------------------------------------------1.22 CCP moduli --------------------------------------------------------------------1.23 Ostale periferne jedinice------------------------------------------------------1.24 Set instrukcija mikrokontrolera PIC16F877A-----------------------------2.HARDVERSKA STRUKTURA RAZVOJNOG SISTEMA------------------2.1 Programator---------------------------------------------------------------------2.2 Modifikovani Tait programator-----------------------------------------------2.3 Mikrokontrolerski sistem-------------------------------------------------------2.4 Tasteri-----------------------------------------------------------------------------2.5 Led--------------------------------------------------------------------------------2.6 Max232---------------------------------------------------------------------------2.7 Deo za ispravljanje i stabilizaciju napona------------------------------------2.8 Deo za analogno-digitalnu konverziju----------------------------------------2.9 Deo za povezivanje LCD-a----------------------------------------------------2.10 Povezivanje kola za reset i oscilatora---------------------------------------2.11 Fizicki izgled stampanih plocica---------------------------------------------2.12 Tabelarni prikaz komponenata sa vrednostima koriscenih za razvojni sistem---------------------------------------------------------------------------------3.PRATECI SOFTVER ZA PC I DEMO PROGRAMI-------------------------4 5 5 5 7 8 8 9 10 10 11 11 13 14 16 17 22 22 24 31 32 33 37 37 38 39 60 60 63 63 64 65 67 67 68 68 73 73 75 78

2

3.1 Instalacija softvera--------------------------------------------------------------3.2 Kreiranje aplikacija na programskom jeziku C za mikrokontroler PIC16F877A-------------------------------------------------------------------------3.3 Tipovi podataka-----------------------------------------------------------------3.4 Prekidi----------------------------------------------------------------------------3.5 Primena programskog jezika C (primeri) -----------------------------------3.6 Upisivanje parametara u DATA EEPROM----------------------------------3.7 Opcije za optimizaciju kôda pri kompajliranju -----------------------------3.8 Program za ukljucivanje i iskljucivanje LED-------------------------------3.9 Program koji upravlja radom LCD-a-----------------------------------------3.10 Program za komunikaciju razvojnog sistema sa racunarom-------------ZAKLJUCAK-------------------------------------------------------------------------DODATAK-----------------------------------------------------------------------------

78 105 106 107 108 110 111 111 116 120 125 126

3

pre svega. memorije i periferija. Komunikacija korisnika sa ovim sistemom omogucena je sa 7 tastera od kojih je jedan Reset taster. ali permanentnim ispitivanjem smo se uverili da i ovo nase resenje daje dobre rezultate. a u trecem delu cemo detaljno opisati kako se kreira program na racunaru koji treba loadovati (ucitati) u PIC. testiranja i usavrsavanja citavog sistema. LCD-a na kome se ispisuje tekst koji. U prvom poglavlju reci cemo nesto vise o samom mikrokontroleru PIC 16F877A.trud i pozrtvovanje pocev od idejnog resenja zadatka.takodje. Pritiskom svakog tastera izvrsava se razlicita sekvenca programa koja se nalazi u mikokontroleru. jedostavnost. Ova arhitektura karakterise se manjim skupom instrukcija koje se brze izvsavaju od instrukcija kod CISC arhitekture. mozemo posmatrati brojac na monitoru racunara i resetovati ga sa Reset tastera na nasem sistemu. To nas je podstaklo da odaberemo zadatak koji zahteva realizaciju razvojnog sistema sa LED indikatorima. na primer. Korisnik od sistema moze da dobija informacije o njegovom radu na tri nacina: preko LED indikatora koji se pali onako kako je to korisnik unapred programski definisao u odredjenom modu rada. Razvojni sistem je. Po zavrsetku programiranja na monitoru racunara dobijamo informaciju da je zahtevano ucitavanje programa u mikrokontroler zavrseno i tada mozemo poceti sa radom. Tu ga prihvata programator koji puni mikrokontrler zahtevanim programom. stampanja plocica.UVOD Sistem oplemenjen mikrokontrolerom u potpunosti zamenjuje coveka. Tu cemo se potruditi da kroz primere objasnimo kako se koristiti razvojni sistem i kako funkcionise sam mikrokontroler. Program napravljen na racunaru se uz pomoc adekvatnog softvera (mi smo koristili IC-Prog) i 25-to pinskog kabla prenosi u nas razvojni sistem. Realizacija ovakvog sistema zahtevala je veliku upornost. LCD-om i komunikaciju s racunarom. kako se on instalira i kako ga treba podesiti na racunaru.a ostali su tasteri za odabir režima rada. U ovom trenutku smo svesni da je resenje moglo da bude efikasnije. male dimenzije i nisku cenu. preko projektovanja plocica u programskom paketu “Protel” . Drugi deo ce sadrzati hardverski opis citavog sistema. za komunikaciju sa racunarom. Cilj nam je bio da od svih ideja odaberemo onu pravu koja podrazumeva. Zahvaljuci cinjenici da mikrokontroler PIC16F877A firme Microchip pretstavlja integraciju centralne procesorke jedinice (CPU). PIC16F877A ima tipicnu RISC arhtekturu. koji softver se koristi u te svrhe. Naravno. U daljem tekstu cemo se truditi da detaljnije opisemo svaki deo sistema i da pokazemo kako citav sistem radi. kako se do njega dolazi. ne zahteva se slozeni eksterni hardver da bi se realizovao mikroračunarski sistem. Ovaj mikrokontroler je izradjen u CMOS tehnologiji sa ugradjenom FLASH i EEPROM memorijom za memorisanje programa i podataka. vezan devetopinskim kablom. 4 . centralana komponenta naseg sistema je mikrokontroler PIC16F877A. lemljenja komponenata na ploce. malih je dimenzija i mala je potrosnja energije. korisnik prethodno definise u programu i komunikacija sa racunarom gde.

1 Mikroprocesori u odnosu na mikrokontrolere Da bi ukazali na to kakva razlika postoji izmedju mikroprocesora i mikrokontrolera analiziracemo sliku 1. CPU cine sledeci blokovi: ALU. kola za taktovanje i sinhronizaciju i kola koja se koriste za prihvatanje zahteva za prekid.1 koja predstavlja jedan detaljan blok dijagram mikroracunarskog sistema. Mikrokontroleri 1.2 prikazan je blok dijagram mikroprocesora. Dok je mikroprocesor (CPU) na jedinstvenom cipu sam. PC.2 Mikroprocesori Na slici 1. 5 .1.tajmeri.1. sadrzi CPU. SP. odredjeni broj radnih registara. mikrokontroler.). RAM i ROM memoriju i ostale ulazno-izlazno orijentisane gradivne blokove (paralelni i serijski interfejsi . Sl. A/D i D/A konvertore i dr.1 Detaljni blok dijagram mikroracunarskog sistema 1. logika za prihvatanje prekida. na jedinstvenom cipu.

Sl. DMA kontroleri. kakvi su paralelni i serijski portovi za podatke. cesto se javlja i potreba da se ugrade i kontroleri prekida. obavlja izracunavanja nad podacima i memorise rezultate izracunavanja na disku kao i da za potrbe korisnika prikaze te rezultate na displeju (CRT. RAM memorijske dekodere. Kada se u sistem instaliraju i uredjaji za masovno memorisanje (hard disk.1. odredjeni broj ulaznoizlaznih uredjaja. TFT. oscilator.2 Blok dijagram mikroprocesora(CPU-a) Da bi se kompletirao mikroracunarski sistem pored mikroprocesora potrebno je dodati ROM. mis i CRT displej tada se taj ''mali racunar'' moze koristiti za razlicite aplikacije opste namene. kao i brojaci/tajmeri ciji je zadatak da oslobode CPU od obavljanja U/I aktivnosti. A/D i D/A konvertori i drugo.). LED i dr. Programi koje koristi 6 . Pored ulazno-izlaznih uredjaja specijalne namene. CD drajver). Osnovna namena CPU-a je da pribavlja podatke. kao i tastatura.

paralelne i seriske U/I portove. Mikrokontroler je u sustini pravi ''mali racunar'' na cipu. registre i dr. koji pribavlja podatke. 1. i mikrokontroler je uredjaj opste namene.1. generatore takta i dr.). PC. ali takodje i RAM. najcesce malog obima. i upravlja svojim okruzenjem na osnovu rezultata izracunavanja. Kao i mikroprocesor. Mikrokontroler u toku svog rada koristi fiksni program koji je smesten u ROM-u i koji se ne menja u toku zivotnog veka sistema. se obicno smesta i u ROM-u.3. Deo programa. SP. obavlja ogranicenu obradu nad tim podacima.mikroprocesor memorisani su na disku odakle se citaju i smestaju u RAM. koji sadrzi sve gradivne blokove CPU-a (ALU. Sl.3 Mikrokontroleri Blok dijagram mikrokontrolera prikazan je na slici 1. ROM.3 Blok dijagram mikrokontrolera 7 .

dok operativnost mikroprocesora bez spoljne memorije i U/I podsistema nije moguca. Softver – informacije koje su mokrokontroleru potrebne za rad. objasnjenja za neke osnovne termine koje cemo koristiti u daljem tekstu: U/I pin – spoljni pin prema spoljasnjem svetu koji se moze konfigurisati kao ulazni. Paskal. Programator – uredjaj koji omogucava da program bude upisan u memoriju mikrokontlolera. Mikrokontroler moze da funkcionise kao racunar bez dodataka spoljnih gradivnih blokova (memorije i U/I uredjaja).4 Razlike izmedju mikroprocesora i mikrokontrolera Razlike su brojne ali one koje su najvaznije su sledece: 1. Mikrokontroler komunicira sa spoljnim svetom (pribavlja i predaje podatke) preko svojih pinova. Za manipulisanje sa podacima tipa bit. Mikroprocesori su projektovani za brzi prenos podataka iz programa sa spoljno adresiranih lokacija u cip. mikroprocesori koriste jedan ili dva tipa instrukcija. Nesto vise o ovom programatoru recicemo kasnije. 3.5 Terminologija Kako bi opis mikrokontrolera bio jasni dacemo. pri cemu je arihitektura i skup instrukcija projektovan za manipulisanje podacima obima bajt ili bit. Nabrojimo samo neke koji se najcesce koriste: AllPIC programator. Bez softvera mikrokontroler nije upotrebljiv. Mikroprocesori su najcesce CISC tipa.ili dvo-bajtnih instrukcija koje se koriste za pribavljanje programa i podataka iz interne memorije. pre svega. U nasem projektu smo koristili TAIT programator i softver za njega Icprog. Za kopiranje podataka iz spoljne memorije u CPU koriste veci broj op-kôdova. upravlja ili cita informacije. Basic. 8 . 4. Ovaj softver kreira onaj koji odredjuje kako ce mikrokontroler raditi. Veliki broj ulazno-izlaznih pinova mikrokontrolera se moze koristiti za vise namena sto se softverski definise. dok se kod mikrokontrolera brzi prenos bitova obavlja u okviru cipa. TAIT programator. dok je kod mikrokontrolera taj broj veci. dok mikrokontroleri jedan ili dva. U/I je neophodan u vecini slucajeva da omoguci mikrokontroleru da komunicira. kao sto su recimo Atmel mikrokontroleri ili serijski EEPROM. Postoje razni programatori za PIC mikrokontrolere. Asembler. 2. PONY programator. Ovi programatori u stanju su da programiraju pored PIC mikrokontrolera i dosta drugih tipova kola slicnih funkcionalnosti (sto zavisi uglavnom od tipa programatora). Softver se moze kreirati u raznim jezicima kao sto su: C. 1. odnosno izlazni.Mikrokontroler koristi ogranicen skup jedno. 1.

i ograniceni iznos memorije i ulaza –izlaza tada se to integrisano kolo naziva mikrokontroler.6 Mikroracunar Mikroracunar je sastavljen od tri osnovna dela: Procesor (CPU). Asembler / kompajler – softverki paket koji prevodi izvornu datoteku u objektnu.1.HEX zavisno od direktive u asembleru. tada se on naziva mikroprocesor. Objektna datoteka – ovo je datoteka koju generise asembler / kompajler.. Mi cemo u nasem projeku i za nas programator koristiti datoteke sa ekstenzijom . Ekstenzija ove datoteke je . Provera gresaka je vec ugradjena i ona je veoma korisna mogućst u trazenju gresaka u programu posto se greske markiraju za vreme procesa asembliranja. Sl.HEX. Ovde spadaju greske od jednostavnih u kucanju do pogresnog koriscenja sintakse jezika. Kada na jedinstvenom cipu postoji mikroprocesor.4 prikazan je jedan tipican mikroracunarski sistem. 1. U/I podsistem i memoriski podsistem. od osnovnog pa do jako slozenog. Svaki deo moze varirati u kompleksnosti. Ako je procesor realizovan na jedninstvenom cipu. Vecinu ovih gresaka ce pronaci kompajler.4 Tipican mikroracunarski sistem 9 . Izvorna datoteka se mora prvo obraditi (iskompajlirati) kako bi je mikrokontroler razumeo. Bagovi – greske koje mi kreiramo nenemerno u toku pisaja programa.Izvorna datoteka – program napisan u asemblerskom jeziku koji mi razumemo.OBJ ili . MPASM je najnovija verzija asemblera firme Microchip koji podrzava celu PIC familiju. Na slici 1.

oscilator. Njegova uloga je da sinhrono pobudjuje sva kola u okviru mikroracunarskog sistema. memoriju.8 Mikrokontroler PIC16F877A Kao sto je u uvodu naglaseno centralna komponenta naseg sistema je mikrokontoler PIC16F877A firme Microchip. do tri tajmera. U ovom poglavlju cemo se truditi da detaljnije opisemo ovo integrisano kolo. Oscilator moze biti napravljen od diskretnih elemenata ili kao gotov modul.LCD i dr. ROM. Mikrokontroleri imaju integrisane sve gore pobrojane gradivne blokove: CPU. • memorijama razlicitog tipa(EEPROM.FLASH. jedan ADC). PIC familija mikrokontrolera podrzava rad sa: • velikim brojem U/I uredjaja(paralelni portovi.Ukazimo sada u kratkim crtama na strukturu i funkcije koje obavljaju osnovni gradivni blokovi mikroracunarskog sistema: Centralna procesorska jedinica (CPU) – srce sistema i moze biti realizovana kao 4.7 Ostala kola za podrsku rada sistema Oscilator –je taktni generator mikroracunar. 8 ili16-bitna procesorska jedinica. EPROM.ROM) 10 . EEPROM i FLASH tipa ili bilo koja njihova kombinacija.serijski portovi. Ulaz/Izlaz (U/I) – cine ga blokovi koji mogu da obavljaju digitalne. kao prekidacki regulator tipa DC-DC konvertor( konverzije tipa AC-DC-DC) ili neka kombinacija. Sistem za napajanje. I pored prednosti koje se nude integracijom postoji jedan ozbiljan nedostatak koji se ogleda u malom iznosu implementirane memorije (reda kB) i relativno skromnim mogucnostima ulazno-izlaznog podsistema (dva do tri paralelna porta.jedan do dva UART-a. Memorija se koristiti za cuvanje programa i podataka. integrisni su unutar samog cipa. autonomna bateriska ili kombinacija.). Preko ulazno-izlaznog podsistema mikrokontroler komunicira sa spoljnim svetom. 1. 1.koristi se kod sistema za rad u realnom vremenu da obavesti procesor o tome da je istekao krajnji rok izvrsenja zadatka ili da aktivira procesor iz stanja HALT u slucaju ako se rad procesora zaustavi kada se procita neki pogresan op-kod ili dr.RAM. watch-dog timer i U/I. analogne i specijalne funkcije. Memorija – moze biti RAM. Pas-cuvar (watchdog timer).moze biti izveden kao ispravljacka jedinica. Jedinica za napajanje moze biti izvedena kao linearna (konvertor je tipa AC-DC).

kada je fref = 20 MHz Op-kôd obima14bita Harverski magacin sa osam nivoa Tri nacina adresiranja: -direktno -indirektno -relativno Programska memorija kapaciteta 8 kx14-bitnih reci realizovane u FLASH tehnologiji Memorije za podatke tipa RAM kapaciteta 368x8 bita Memorije za podatke EEPROM tipa kapaciteta 256x8 bita Prekidi ( do 14 izvora prekida) U/I portovi: A. Dakle. <0.fref = DC-20 MHz Trajanje taktnog intervala tcpu = 200 ns.C.B. <1µA u standby nacinu rada 1.1.D.USART Paralelna komunikacija: PSP Power-on Reset.10 Kratak opis mikrokontrolera PIC16F877A Kao sto smo vec naglasili mikrokontroler PIC16F877A poseduje tipcnu RISC arhitekturu.6 mA pri naponu od 3V i radnoj frekvenciji od 4 MHz 2. 20µA pri naponu od 3V i radnom taktu od 32kHz 3.5V Mala potrosnja energije: 1. ako koristimo oscilator 11 . Moguce je protocno izvrsenje (pipelining). Obim podataka je 8-bitni.E Tri tajmera: -Timer0: 8-bitni tajmer/brojac dogadjaja -Timer1: 16-bit tajmer/brojac dogadjaja -Timer2: 8-bit tajmer/brojac dogadjaja 10-to bitni 8-kanalni Analogno-Digitalni (A/D) konvertor Seriska komunikacija: MSSP.velika brzina rada Radni napon od 2V do 5.reset pri ukljucenju napajanja(POR) Power-up timer-unosenje kasnjenja nakon ukljucenja napajanja (PWRT) Oscillator Start-up Timer-unosenje kasnjenja nakon stabilizovanja radne frekvencije oscilatora(OST) Sleep -rezim rada za stednju energije Watchdog timer sa sopstvenim integrisanim RC oscilatorom za nezavisni rad Izbor tipa oscilatora Mala potrosnja. Sve insrukcije su istog obima (osim instrukcija grananja) i izvsavaju se za cetiri taktna intervala. Arhitektura poseduje odvojene magistrale za podatke i programski kôd. dok je programski kôd 14-bitni.9 Osnovne karakteristike mikrokontrolera PIC16F877A: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Visoko performansni RISC CPU 35 instrukcija obima jedne reci Radna frekvencija .

1.5 Blok dijagram mikrokontrolera PIC16F877A 12 .) Sl..npr. od 20 MHz dobijamo da ciklus instrukcuije traje 200 ns. USART. A/D konvertor... Sa blok dijagrama (slika 1.5) mogu se uociti sledeci gradivni blokovi: • Flash programska memorija – 8 kiloreci obima 14 bita • RAM (File Registers) – 368 bajtova • Aritmetičko-logička jedinica (ALU) • Akumulator (Working Register) • Hardverski magacin (Stack) organizivan u 8 nivoa • EEPROM memorija podataka obima 256 bajtova • Razne periferne jedinice (portovi. tajmeri.

ADC.1. Standardno se koristi kao Reset. Ostalih 33 pina prestavljaju U/I linije. Pin 1 (MCLR/VPP) ima dvostruku ulogu.6 prikazan je raspored nozica kod 40-to pinskog DIP pakovanja: Sl. 13 .11 Raspored nozica Jezgro mikrokontrolera PIC16F887A pakuje se u 40-pinsko DIP pakovanje ili u 44-pinska kucista QFP i PLCC tipa. Osim opste namene vecina pinova ima i specificnu namenu koju dobija u slucaju koriscenja nekih specijalnih periferija mikrokontrolera (brojaca.6 Raspored nozica mikrokontrolera PIC16F877A • • • • Napajanje od +5V se dovodi na pinove VDD (11 i 32) a masa na pinove VSS (12 i 31). One su grupisane u pet portova (PORTA-PORTE) i svaki od njih mozemo konfigurisati kao ulazni ili izlazni. Na slici 1. Nozice OSC1 i OSC2 (pinovi 13 i 14) sluze za priklucivanje oscilatorskih komponeti (RC-kolo ili kvarc). a u procesu programiranja kao pin za dovodjenje visokog napona (13V).1. serijske komunikacije).

Rext treba da je u granicama od 5k do 100k. treba da su jednaki. Na OSC2/CLKOUT generise se taktni impuls cija je perioda cetiri puta veca od periode oscilatora.kao i radne temperature.1.1.1. Sl.7 Nacin povezivanja RC oscilatora Frekfencja oscilovanja zavisi od napona napajanja.12 Generator takta (Oscilator) Moguce su cetri varijante u konfiguraciji oscilatora: LP Low Power Crystal XT Crystal / Resonator HS High Speed Crystal / Resonator RC Resistor/Capacitor Kontroler moze da radi i na 32 kHz i tada ima jako malu potrosnju. Van ovog opsega rad oscilatora postaje nestabilan i osetljiv na spoljne uticaje.Ova varijanta oscilatora moze se koristiti u aplikacijama gde se precizna procena vremenskih intervala ne zahteva. ali zbog stabilnosti se preporucuje 20pF.7). Cext se moze i izostaviti. Kod vremenski kriticnih aplikacija treba ugradjivati kvarcni oscilator ili keramicki rezonator. vrednosti Rext i Cext .8). Sl. Najednostavnija varijanta je RC oscilator(slika 1. Vrednosti kondenzatora C1 i C2 (slika 1.8 Nacin povezivanja XT oscilatora Preporuka proizvodjaca za vrednosti C1 i C2 kod nekih konfiguracija je: 14 .

0 MHz 4.9: Sl.0MHz 68-100pF 15-33pF XT 100-150pF 47-100pF 15-33pF 15-33 HS 15-33pF 15-33pF 15-33pF Rezonator Rezonator Kristal Kristal Kristal Rezonator Rezonator Rezonator Kristal Kristal Kristal Kristal Kristal Moguce je i da se oscilacije dovode iz nekog spoljnjeg izvora kao sto je prikazano na slici 1.0 MHz 8.1 LP 32 kHz 200 kHz Tabela 1.Nacin povezivanja spoljnjeg oscilatora Najcesce se koristi spoljni kristalni oscilator (XT) radne frekvencije 4MHz.11).0 MHz Tabela 1. Bice prikazano kako se spaja kristalni oscilator sa mikrokontrolerom (slika 1.3 4.10) i kako izgleda oblik signala generisan iz oscilatora u trenutku ukljucenja (slika 1. Oscilatoru treba neko vreme ΔT da se stabilizira na potrebnu frekvenciju i amplitudu 15 .2 100 kHz 455 kHz 2.0 MHz 10.9.1.Tabela 1.

U cetvrtom taktu Q4 instrukciskog ciklusa TCY2 se.Sl. U toku taktnog impulsa Q1 instrukcijskog ciklusa TYC2.1. instrukcija pribavljena u toku Q1.Q2.12 Vremenski dijagram i protocnost kod izvrsavanja instrukcije a). Skup ovih signala cine jedan instrukciski ciklus(slika 1. stanje programskog brojaca (PC) se uvecava za 1 i pribavlja naredna instrukciju iz programske memorije.12a).1.Q3 i Q4.12a).Vremenski dijagram 16 .13 Takt/instrukciski ciklus Takt koji se dovodi na nozice oscilatora OSC1 u mikrokontroleru se deli na cetiri vremenski nepreklapajuca taktna signala nazvana Q1. U zavisnosti od trenutka generisanja u okviru ciklusa instrukcija taktni signali Q1-Q4 se koriste za sledece namene: • Q1-pribavljanje instrukcije iz programske memorije • Q2-dekodiranje naredbe iz prethodnog instrukciskog ciklusa • Q3-izvrsenje naredbe iz prethodna dva instrukciska ciklusa • Q4-prenos op-kôda naredbe pozvane u Q1 u instrukcijski registar.10 Spajanje kristalnog oscilatora oscilatora Sl.11 Oblik signala pri ukljucenju 1. U toku intervala Q2 dekodira se instrukcija pribavljena u TCY1.1. prebacuje se u instrukciski registar. a u toku Q3 se izvrsava instrukcija pribavljena u TCY0. Uzmimo za primer instrukciski ciklus TCY2 (slika 1. Sl.

12b postoje dva stepena u protocnoj obradi. U toku TCY4 pribavlja se instrukcija sa labele 5 tipa Instruction @ address SUB_1 (prva naredba potprograma).tj.13) 17 . Da bi sprecili slucajno dovodjenje “0” na MCLR nozicu.Sl 1. Kao sto se vidi sa slika 1. efekat izvrsenja instrukcije sa labele 4 ne treba da bude vidljiv. BIT3 i izvrsava insrukcija sa labele 3. U toku TCY2 pribavlja se instrukcija sa labele 3 koja je tipa CALL SUB_1 i pretstavlja poziv potprograma 1. U TCY5 pribavlja se druga naredba potprograma i izvrsava prava. ona treba da pretstavlja neku operaciju tipa NOP (da ne menja statusne markere procesora kao i stanja procesora). Napomenimo da je instrukcija sa labele 3 tipa bezuslovno grananje tako da.ili smo ga tek ukljucili. U toku TCY0 pribavlja se instrukcija sa labele 1 tipa MOVLW 55h. Nakon izvrsenja instrukcije CALL SUB_1 vrednost programskog brojaca se postavlja na adresu insrukcije koja se nalazi na labeli 5.12 b) Protocnost kod izvrsenja sekvence instrukcije Na slici 1. treba ga resetovati. Ako se mikrokontroler “zakoci” . 1. u principu. a drugi na izvrsenje.14 Reset Reset sluzi da bi sve registre mikrokontrolera doveli u pocetni polozaj. Neka je protocni sistem inicijalno prazan. a izvrsava instrukcija na labeli 4 koja je sa stanovista procesora i programa operacija tipa NOP. porebno ju je preko otpornika povezati na pol napajanja Vdd (slika 1. Prvi se odnosi na pribvljanje.12b prikazan je protocni nacin izvrsenja sekvence od 5 instrukcija. U toku TCY1 izvrsava se instrukcija sa labele 1 i pribavlja instrukcija sa labele 2 tipa MOVWF PORTB. U toku TCY3 pribavlja se instrukcija sa labele 4 tipa BSF PORTA. i izvrsava se instrukcija sa labele 2.

Ukoliko je porast napona napajnja spor neophodno je na MCLR postaviti spoljnje kolo za reset. 1.14.2 – 1.1.14 Spoljasnje kolo za reset 18 .10).1.Sl. Da bi se POR iskoristio dovoljno je MCLR nozicu prikljuciti na Vdd direktno ili preko otpornika (sl. Sema kola za POR reset je prikazana na slici 1.13. Povezivanje kola za reset Postoji vise vrste reseta kod PIC16F877A mikrokontrolera: • Power-on reset (POR) • MCLR Reset pri normalnom radu • MCLR Reset prilikom SLEEP rezima rada • WDT Reset pri normalnom radu • WDT Wake-up (budjenje iz SLEEP rezima rada) • Brown-out Reset (BOR) Power-on reset (POR) impuls se generise u samom kolu kada se detektuje porast napona napajanja (oko 1. Sl.7 V).

Sl. Za situacije kada je moguca pojava BROWN-OUT-a (privremeni pad napona ispod Vmin) prebno je napraviti spoljnje Brown-out reset kolo.7) V Vz – napon na Zener diodi.1.Tajmeru PWRT se dozvoljava rad setovanjem PWRTE bita koji pripada konfiguracionoj reci u fazi programiranja cipa.1. Oscilator Start-up Timer (OST) obezbedjuje kasnjenje od 1024 taktnih intervala nakon isteka kvazistabilne periode PWRT-a (vidi tabelu 1.4). Kolo za BROWN-OUT reset Varijanta 2 Uslov da tranzistor iskljuci je: Vdd ∗ R1 < 0 .Kolo za BROWN-OUT reset Varijanta 1 Kolo ce generisati Reset impuls kada napon bude ispod (Vz + 0.sto je prikazano na slici 1.16. PWRT se taktuje internim RC oscilator. Ovo obezbedjuje da 19 . Sl.Interno POR kolo nece generisati Reset signal kad napon napajanja padne ispod minimuma.15. Za to vreme ce kontroler biti je u Reset stanju.15. Za ovaj vremenski period se obezbedjuje da napon napajanja dostigne nominalnu vrednost.7 V R2 + R1 Power-up Timer (PWRT) generise impuls fiksne sirine (nominalno 72 msec) od pojave impulsa POR-a.

LP 72 ms + 1024 1024 Tosc 1024 Tosc Tosc RC 72 ms - Stanja na kojima se postavljaju interni registri CPU-a nakon Reseta zavisi od vrste Reseta i rezima rada u kojima se nalazi procesor (Sleep i normalni). Drugi bit (BOR)kada je setovan ukazuje da je aktivan Brown-out stanja (nepropisana naponska stajna u napajanju mikrokontrolera). zbog kojeg se takodje može aktivirati Reset. HS. Tabela 1. Prvi bit nazvan POR setuje se kada se aktivira Power-on-Reset a resetuje se kada je se aktivira neki drugi Reset. LP i HS rezima rada i to pri: • POR.4 Power-up Konfiguracija PWRT omogucen PWRT Budjenje iz oscilatora onemogucen SLEEP rezima rada XT. Stanje nekih registara ostaje nedifinisano. a ostali se postavljaju u unapred definisana stanja (vidi Tabele 1.5 i 1.kristalni oscilator ili rezonator startuju stabilnom frekvencijom. Tabela 1.6). 0001 1xxx 000u uuuu 0001 0uuu 0000 1uuu uuu0 0uuu uuu1 0uuu 20 . OST se aktivira samo kod XT.5: Postavljanje registara nakon reseta Program Counter Power-on reset (POR) 000h MCLR reset pri 000h normalnom radu MCLR reset prilikom 000h SLEEP rezima rada WDT Reset pri 000h normalnom radu WDT Wake-up (budjenje iz SLEEP PC+1 rezima rada) Interapt 004h STATUS reg. i • budjenju iz SLEEP rezima rada. Mikrokontroler PIC16F877A ima implementiran dvo-bitni statusni registar nazvan PCON (Power Control Register). neki zadrzavaju svoje stanje.

------0 0000 0000 000u Budjenje iz SLEEP -interapt -WDT time out ---.---uuuu uuuu PC+1 uuuq uuuu uuuu uuuu ---u uuuu uuuu uuuu ---0 uuuu ---.6 MCLR reset pri: -normalnom radu -SLEEP mod WDT reset pri normalnom radu ---.------0 0000 0000 000x Legenda: x – Nepoznato stanje u – Nepromenjeno stanje q – Stanje zavisi od uslova .Tabela 1.---xxxx xxxx 0000 0000 0001 1xxx xxxx xxxx ---x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ---0 0000 0000 000x ---.------u uuuu uuuu uuuu Registar Power-on reset 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 08h 09h 0Ah 0Bh 80h 81h 82h 83h 84h 85h 86h 88h 89h 8Ah 8Bh INDF TMR0 PCL STATUS FSR PORTA PORTB EEDATA EEADR PCLATH INTCON INDF OPTION PCL STATUS FSR TRISA TRISB EECON1 EECON2 PCLATH INTCON ---.---uuuu uuuu 0000 0000 000q quuu uuuu uuuu ---u uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu ---0 0000 0000 000u ---.Ne postoji fizicki cita se kao 0 21 .---1111 1111 0000 0000 0001 1xxx xxxx xxxx ---1 1111 1111 1111 ---0 x000 ---.---1111 1111 0000 0000 000q quuu uuuu uuuu ---1 1111 1111 1111 ---0 q000 ---.---uuuu uuuu PC+1 uuuq quuu uuuu uuuu ---u uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu ---u uuuu uuuu uuuu ---..

prilikom normalnog rada. Ovo vreme moze da varira od kola do kola zbog temperature i slicno. a drugi su eksterni. Postoji ukupno 14 izvora pekida. 1. povezan na OSC1/CLKIN i OSC2/CLKOUT pinove. Tada se programskim 22 . Iskljucivanje WDT-a se vrsi resetovanjem WDTE bita u konfiguracionoj reci.3 s. izaziva RESET kontrolera. Ako je kontroler bio u SLEEP rezimu rada prekoracenje tajmera ce probuditi kontroler i program ce nastaviti sa normalnim radom. Ukoliko je potrebno duze vreme moze se WDT-u pridruziti preskaler sa faktorom deljenja do 1:128.15 Watchdog timer Watchdog timer (WDT) taktuje se nezavisanim RC oscilatorom koji radi cak i kad je zaustavljen rad glavnog oscilatora.1.Struktura Reset logike za PIC 16F877A data je na slici 1. Instrukcije CLRWDT i SLEEP resetuju WDT. Svaki prekid nema sopstveni vektor-broj. Nominalno vreme WDT-a je 18 ms bez uptrebe preskalera. TO’ bit u STATUS registru ce biti 0 nakon isteka WDT.17: Sl. Prekoracenje intervala brojanja WDT-a. tako se vreme moze produziti do 2.16 Prekidi Mikrokontroler PIC16F877A podrzava tehniku rada sa prekidima (interrupts). u SLEEP rezimu rada.Kada se prihvati zahtev za prekid izvrsenje prekidnog programa pocinje od adrese 0x0004. neki su interni.17 Blok dijagram Reseta 1.

RB5. Pregled sadrzaja marker bitova kojim se generise zahtev za prekid je definisan na slici 1.Povratak iz prekidnog programa se vrsi instrukcijom RETFIE.18) prikazana je logicka sema svih interrupt-a sa tabelom u kojoj su oni pobrojani: 23 . a po izvrsenju servis rutine potrebno ih je soſtverski resetovati. a korespodentni flegovi. 1. Na sledecoj slici (sl. Povratna adresa prekinutog programana cuva se automatski u hardverski magacin. ovom registru pripadaju i markeri prekida (interrupt-flags) i bitovi koji dozvoljavaju prekid koji izaziva tajmer0. Upravljacki registar INTCON se koristi za maskiranje prekida. spoljasnji prekid na pinu RB0/INT i prekida porta B na promenu stanja. RB7 • PSPIF (PIR1:7) PSP marker bit koji se koristi u opreciji citanja i upisa na PORTD kada je on konfigurisan kao PSP • ADIF (PIR1:6) marker koji se koristi za vreme analogno-digitalne konverzije • RCIF (PIR1:5) marker koji oznacava da je prijemni bafer koji koji koristi USART blok.putem testira stanje markera koji se postavljaju kada se aktivira odgovarajuci prekid (interrupt flags polling).u registrima PIR1 i PIR2.Kada se ustanovi koji je od uredjaja generisao zahtev za prekid prelazi se na izvrsenje odgovarajuce rutine za obradu tog prekida. Bitovi za njihovo omogucenje nalaze se u registrima PIE1 i PIE2. Osim ova tri osnovna prekida postoji jos 11 periferijskih prekida. Ovi se flegovi setuju cim se ispuni uslov interapta bez obzira na stanje njihovog bita omogucenja.18. Pored bita za dozvolu rada svih prekida General Interrupt Enable (GIE) i bita za dozvolu rada prekida generisanih os strane periferija (PEIE). RB6. Znacenje pojedinih markera je sledece: • T0IF (INTCON:2) setuje se na prekoracenje Timer0 • INTF (INTCON:1) setuje se u slucaju da nastupi spoljni prekid na pinu RBO/INT • RBIF (INTCON:0) setuje se kada se dogodi promena stanja na nekom od pinova RB4. pun • TXIF (PIR1:4) marker koji pokazuje da je bafer za slanje podataka koji koristi USART prazan • SSPIF (PIR1:3) marker koji se koristi za rad sinhronog serijskog porta • CCP1IF (PIR1:2) marker koji koristi CCP1 blok • TMR2IF (PIR1:1) marker koji setije Timer2 kada dodje do prkoracenja • TMR1IF (PIR1:0) marker koji setije Timer2 kada dodje do prkoracenja • EEIF (PIR2:4) marker koji se setuje kada se zavrsi upis u interni EEPROM • BCLIF (PIR2:3) marker koji koji korist SSP blok kada je konfigurisan da radi u I2C master rezimu rada • CCP2IF (PIR2:0) marker koji koristi CCP2 blok.

Moguce je podeliti port A. Ima ih pet i oznaceni kao PORTA. PORTA sest. Nema velike razlike u elektricnoj konstrukciji navedenih pet portova.1. ceo port A je izlazni. a potom ispravljena vrednost upise u lec porta.17 U/I Portovi Za vezu mikrokontrolera sa spoljnim svetom zaduzeni su ulazno/izlazni portovi. PORTE cine tri pina. Svaki port poseduje odgovarajuci registar podataka (PORTX) preko kojeg se programski pristupa U/I pinovima. TRISA je direkcioni registar koji odredjuje smer pinova na portu. ako je TRISA=0b111111 ceo port A je ulazni. Ako postavimo TRIS na 1 pin je ulazni. PORTB. Ukoliko se setuje bit RBIE u registru INTCON. svaka promena stanja na ovim pinovima generisace prekid mikrokontrolera. na primer. u suprotnom pin je izlazni. tako da. PORTD i PORTE.a ostala 4 izlazna (TRISA=0b110000). Razlicitog su obima. read-modify-write instrukcije. Konfiguracija smera prenosa na odgovarajucoj bit poziciji porta vrsi se upisom konfiguracione reci u pripadajuci TRIS registar pri cemu nula konfigurise pin kao izlazni. a ako je TRISA=0b000000. Upis u neki od tih registara inicirace upis u lec tog porta. Port B se od ostalih razlikuje posebnom opcijom koju nude cetiri MSB. PORTC.18 Sema logike za prihvatanje zahteva za prekid i sadrzaj 1. prva 2 bita budu ulazna. To znaci da se pri upisu u port prvo ocitaju stanja pinova. Port A Port A je 6-to bitni bidirekcioni port i sadrzi pinove od RA0 do RA5. Sve instrukcije upisivanja su tzv. Odredjeni pinovi U/I portova u zavisnosti od rezima rada mogu da imaju fiksne ili promenljive funkcije. a ostala tri porta su osmopinski. a njegovo citanje rezultirace citanjem logickih stanja direktno sa pinova. izvrsi modifikacija. Npr. a jedinica kao ulazni.Sl. 24 .

20 Pin RA4 na portu A Pin RA4 je izlaz sa otvorenim drejnom pa se zahteva od projektanta da veze otpornik odgovarajuce vrednosti za pozitivan napon.21 dat je tabelarni prikaz funkcija pojedinih pinova porta A i registri koji se koriste za konfigurisanje porta: Sl.19 Port A od RA0 do RA3 i RA5 Sl.20 bice prikazan blok dijagram porta A: Sl.1. Na slici 1. Pin RA4 moze da se izkoristi za ulaznu frekvenciju timer0. Timer0 moze da se okida preko ovog pina na rastucu ili opadajucu ivicu ulaznog signala.Na slikama 1. sto se odradjuje selekcijom bita T0SE u registru OPTION. Pri tome mora se voditi racuna o strujnom ogranicenju pina o cemu ce biti kasnije reci.1. Ceo port A ima mogucnost analogno-digitalne konverzije i prvenstveno se korisi u te svrhe.1. jer se u ove svrhe korite i svi pinovi na portu E (i pinovi porta A od RA0 do RA3 i pin RA5). A/D konvertor je 10-to bitni sa 8 ulaznih kanala.19 i 1.21 tabelarni prikaz registara za konfigurisanje porta A 25 .

Neslaganje na portu B ce nastaviti da setuje RBIF.22 i 1.23 Struktura pinova od RB4 do RB7 26 . Citanje PORTB-a ce prekinuti neslaganje i uslov za interapt i omoguciti resetovanje bita RBIF Kombinacija interapta na promennu stanja PORTB i pull up otpornika se moze iskoristiti za jednostavan interfejs za tastaturu. Ovaj interapt moze probuditi kontroler iz SLEEP rezim rada. ‘0’ u TRISB registru prosledjuje sadrzaj bita iz izlaznog (latch) registra na pin i on radi kao izlazni. Samo pinovi definisani kao ulazni mogu prouzrokovati interapt.Port B Port B je 8-mo bitni bidirekcioni port.1. Svi pinovi imaju odgovarajuce bitove u TRISB registru kojim moze da se pinovi konfigurisu kao izlazni ili kao ulazni. Pull-up otpornici se automatski iskljucuju kad se pin konfigurise kao izlazni. Na slikama 1. Korisnik moze u rutini za obradu prekida ponistiti prekid sledecim postupcima: • Citanjem ili pisanjem u PORTB. Ovi otpornici se mogu ukljuciti jednim kontrolnim bitom. To se radi stavljanjem RBPU' bita na ‘0’. Nad ovim vrednostima se vrsi OR operacija da bi se generisao interapt na promenu stanaja na PORTB. Cetri pina na PORTB (RB7-RB4) imaju mogucnost generisanja interapta. Vrednost na pinovima se poredi sa starom vrednoscu uhvacenoj kod zadnjeg citanja porta B. Sl. Da bi promena na U/I pinu bila prepoznata sirina impusa mora da bude majmanje koliko i jedan masinski ciklus (4 * Fosc).23 prikazana je struktura PORTB. • Resetovanjem flag bita RBIF. Otpornici su iskljuceni kod Power-on-reset-a. Svi pinovi u PORTB imaju pull-up otpornike.1. ‘1’ u nekom bitu u TRISB registru stavlja odgovarajuci pin u stanje visoke impedanse i on radi kao ulazni pin.22 Struktura pinova od RB0 do RB3 Sl. Ovo ce ukloniti neslaganje na portu i uslov za interapt.

25 i 1. Ovaj port je poseban sto na pinovima RC6 i RC7 ima ugradjen USART modul koji sluzi za serisku komunikaciju (npr. Sl.24 Tabela registara koji sluze za konfigurisanje PORTB.27. Na slikama 1. Na kraju interapt rutine potrebno je u programu resetovati INTF bit u INTCON registru.24 su prikazane tabele sa funkcijama pojedinih pinova i registara koji se koriste za konfigurisanje porta B.1. Sa racunarom). Ako je ovaj interapt omogucen (setovan bit 4 (INTE) u INTCON registru) i na RB0/INT pinu se pojavi odgovarajuca ivica (definisana INTEDG bitom OPTION registra) nastupice interapt. kako bi naredni interapt bio moguc. Prilikom koriscenja modula za serisku komunikaciju potrebno je softverski konfigurisati pinove RC6 i RC7 tako da budu u funkciji USART modula. a funkcionalna tabela registara koji se koriste za konfigurisanje samog porta data je na slici 1.Na slici 1. 27 .26 su prikazane blok seme PORTC. Pin RB0 ima mogucnost da izazove prekid mikrokontrolera. Port C Port C je 8-mo bitni bidirekcioni port.

Struktura pinova od RC0 do RC2 i od RC5 do RC7 Sl.1.1.25.27 Tabela registara koji sluze za konfigurisanje PORTC 28 .Struktura pinova od RC3 i RC4 Sl.1.26.Sl.

Ovaj port se moze konfigurisati kao 8-mo bitni paralelni mikroprocesorski port (parallel slave port-PSP).28 i 1. podesavanjem konfigurisuceg bita PSPMOTE (TRISC<4>). Sl.29 je prikazana blok sema PORTD i funkcionalna tabela registara koji se koriste za konfigurisanje samog porta.29 Tabela registara koji sluze za konfigurisanje PORTD 29 .28. U tom rezimu rada ulazni bafer je TTL tipa. Na slikama 1.Port D Port D je 8-mo bitni bidirekcioni port.1.1. Struktura porta D Sl.

Na slikama 1. Ulazni bafer je Schmitt Trigger tipa.Ima mogucnost A/D konverzije.31 prikazana je strukturna blok sema PORTE i tabelarni prikaz registara koji sluze za konfigurisanje.Port E Port E je sirine 3 bita. Pinovi se mogu konfigurisati kao digitalni ili analogni.Svaki pin porta E moze da se konfigurise softverski kao ulazni ili izlazni.1.31 Tabela registara koji sluze za konfigurisanje porta 30 . sto je vec pomenuto.1. Sl.kao i u slucaju porta A.30 Struktura porta E Sl.30 i 1.

kanal koji se koristi za A/D konverziju. Registrom ADCON1 (na slici 1. Zato u nastavku dajemo prikaz tih registara i prikaz tabele koji su potrebni za konfigurisanje. Ako zelimo da koristimo A/D konverziju moramo ukljuciti modul za tu svrhu i podesiti ga na nacin koji nam najvise odgovara.33) odredjujemo ulogu pojedinih pinova (analogni ili digitalni).18 A/D konverzija S obzirom na kontinualnost pojava u spoljasnjem svetu. Sl. Registar ADCON0 sluzi za podesavanje A/D konverzije: frekvencije semplovanja A/D konvertora.32 Registar za podesavanje A/D konverzije 31 . Kao sto smo vec napomenuli PORTA i PORTE imaju mogucnost A/D konverzije sto podrazumeva da se mogu konfigurisati kao analogni ili digitalni.1. Da bi to uradili potrbno je da pravilno podesimo registre ADCON0 i ADCON1.32 je prikazan je registar ADCON0. pocetak A/D konverzije i ukljucuje se modul za A/D konverziju. Na slici 1.1. tesko je upravljati bilo kojim procesom bez digitalizacije analognih velicina. Modul za A/D konverziju se bazira na A/D konvertor sa sukcesivni aproksimacijama.

33 Podesavanje tipa kanala (analogni/digitalni) 1.5V 0 do +14V 0 do +8.7: Strujna.naponska i temperaturna ogranicenja mikrokontrolera Radna temperatura ambijenta Napon na pojedinim pinovima u odnosu na Vss (bez Vdd.5 V 32 .7 dat je pregled strujnih. MCLR i RA4) Temperatura cuvanja mikrokontrolera Napon Vdd u odnosu na Vss Napon na MCLR u odnosu na Vss Napon na RA4 u odnosu na Vss -55 do +125ºC -0.3) -65 do +150ºC -0.3V do +7.naponska i temperaturna ogranicenja U tabeli 1. naponskih i temperaturnih ogranicenja mikrokontrolera i pojedinih portova.1.Sl. Tabela 1.19 Strujna.3V do(Vdd+0.

a da se upisom devete brise prva i tako redom.20mA 25mA 25mA 200mA 200mA 1.20 Organizacija memorije Strukturu memorije ovog mikrokontrolera cine tri odvojena bloka: 1. Programska memorija 2. Interapt vektor je 0x0004.D i E) 1W 300mA 250mA +/.B. Mapa programske memorije i magacin prikazani su na slici 1.D i E) Maksimalna struja koju moze port da da (port A.Ukupna disipacija Maksimalna izlazna struja na pinu Vss Maksimalna ulazna struja na pinu Vdd Ulazna struja kroz klamp diode IIK (VI < 0 ili VI > VDD) Izlazna struja kroz klamp diode IOK (VO < 0 or VO > VDD) Maksimalna struja koju moze da primi jedan pin Maksimalna struja koju moze da da svaki pin Maksimalna struja koju moze port da primi(port A. Magacin radi na principu ciklicnog bafera.34. adresa sledece instrukcije se stavlja na magacin. sto znaci da se u njega mogu staviti osam razlicitih adresa. niti se u njega moze upisivati. Stack pointer se ne moze citati.20mA +/. Programski se ne moze utvrditi da li je doslo do prepunjeja steka.B. Memorija podataka 3. Prilikom izvrsenja instrukcije CALL ili prilikom poziva prekida mikrokontrolera. Reset vektor je 0x0000 i od njega pocinje izvrsavanje programa.C. 33 . Organizcija programske memorije PIC16F877A imaju 13-bitni programski brojac (PC) koji je u mogucnosti da adresira memorijski prostor od 8k programskih reci od 14 bita. koji se satoji od osam 13-bitnih registara.C. EEPROM memorija podataka Odvojeno od nabrojanoh memorijskih blokova egzistira zasebna struktura magacina (Stack).

Sl. tzv.Sl. a sastoji se od registara opste namene (General Purpose Registers) i registara specijalne funkcije (Special Function Registers). STATUS registru postoje dva bita RP1 i RP0 koji sluze za odabir zeljene banke podataka po principu prikazanom na slici 1.35.34 Mapa programske memorije i stack Organizacija memorije podataka Memorija za podatke je izdeljena u vise celina–banki (banks).Nacin kodovanja Bank 34 .1. U jednom od specijalnih registara.1.35.

za upravljanje tajmerom0. Mapa registara mikrokontrolera PIC16F877 prikazana je na slici 1. Registar OPTION_REG se koristi za konfiguraciju preskalera za tajmer 0 ili Watchdog. koji sluze za indirektno adresiranje memorije podataka. selekciju ivice okidanja eksternog interapta. i za omogucavanje Pull-up otpornika na portu B.Svaka banka moze da sadrzi do 128 registara (0x7F). reset status mikrokontrolera i sadrzi bite za selekciju banki internog RAM-a. Nekoliko specijalnih registara su registri jezgra. Simbolicko ime nizeg bajta je PCL. Kada je rec o registrima jezgra ne treba zaboraviti par FSR (File Select Register) i INDF (Indirect File). Bilo koja instrukcija koja se obraca INDF registru ustvari indirektno pristupa onoj lokaciji internog RAM-a cija je adresa trenutno u registru FSR. a ostatak prostora popunjavaju registri opste namene implementirani kao staticki RAM. On pokazuje status aritmeticko-logicke jedinice. Neki specijalni registri koji se cesto koriste mapirani su u sve banke da bi se omogućio brzi pristup i redukcija kôda. usko povezani sa funkcionisanjem CPU. 35 . Ostali registri su vezani za periferne module i sluze njihovom upravljanju i kontroli statusa. Težih pet bita programskog brojaca smesteni su u izolovani registar PCH kojem se pristupa samo preko leca PCLATH mapiranom u internom RAM-u na adresi 0x0A. Nize lokacije u banci zauzimaju specijalni regisri. STATUS registar je veoma bitan i zato je predvidjeno da se moze adresirati iz bilo koje banke.36. Programski brojač (PC) odredjuje adresu instrukcije u programskom flesu koja ce sledeca biti pribavljena. To je registar koji se moze i upisivati i iscitavati. Rec je o 13-bitnom registru. Od navedenih flegova posebno treba izdvojiti Zero bit (Z) koji se postavlja kad je rezultat aritmeticke operacije jednak nuli i bit prenosa/pozajmice Carry (C).

Sl.1.36 Mapa registra PIC16F877 36 .

Izvor takta za tajmer0 moze biti bilo interni sistemski sat (Fosc/4). U rezimu rada Capture kada se desi dogadjaj na pinu RC2/CCP1 16bitna vrednost tajmera 1 preslikava se u registre CCPR1H:CCPR1L. Preskaliranje je upotrebljivo sa vrednostima deljenja 1:1. Ima tri izvora takta: sistemski sat (Fosc/4). resetuje ili ostane nepromenjen. 1:4 i 1:8. treba ih prethodno zapisati u interni EEPROM. U rezumu rada Compare 16-bitna vrednost registra CCPR1 se stalno poredi sa vrijednoscu para registara tajmera1. Da bi ova operacija bila uspesna tajmer1 mora raditi u tajmerskom rezimu ili rezimu sinhronizovanog brojanja. Pojednostavljeni blok-dijagram PWM modula dat je na slici 1. Ugradjena su tri tajmerska modula (TMR 0. 37 . Istovremeno se setuje korespondentni interapt fleg u registru PIR1. Kada je preskaler u upotrebi maksimalna frekvencija eksternog izvora iznosi 50 MHz sto je vece od maksimalne frekvencije samog mikrokontrolera. 1:2. Tajmer1 je 16-bitni i takodje je osposobljen da radi kao brojac ili merac vremena. U kombinaciji sa modulom tajmera 0 moze se koristiti programabilni preskaler (delilac frekvencije) sa odnosima deljenja od 1:2 do 1:256. Moguce je podesiti da se brojac inkrementira na rastucu ili opadajucu ivicu spoljnjeg signala. sto se ranije podesi odgovarajućim konfiguracionim bajtom upisanim u registar CCP1CON.21 Tajmeri Ove se periferije koriste za merenje vremena i brojanje eksternih dogadjaja. 1. Brojac eksternih dogadjaja moze se sinhronizovati sa internim oscilatorom. U rezimu rada PWM (Pulse Width Modulation) pin RC2/CCP1 proizvodi sirinskoimpulsni modulisani signal rezolucije do 10 bita.Interni EEPROM za podatke Ako je potrebno neke podatke sacuvati i po ukidanju napajanja mikrokontrolera. Medjutim. Tajmer0 je jednostavni 8-bitni brojač koji generise interapt pri prelasku sa 0xFF na 0x00 (overflow). Ukoliko deljenje nije potrebno preskaler se dodeli watchdog tajmeru.22 CCP moduli CCP je skracenica za Compare/Capture/PWM. U kooperaciji sa tajmerom 2 koristi se registar PR2 (Period Register). I u ovom slucaju se setuje interapt fleg CCP1IF. spoljasnji takt ili spoljasnji kristal. 1.1.2) i svaki ima svoje specificnosti. a postoji i asinhroni nacin rada koji omogucuje da se brojac inkrementira i u sleep rezimu. generise se odgovarajuci interapt. bilo spoljni generator takta spojen na pin RA4/T0CKI. Poseduju ga svi nizi PICmicro™ procesori i ovde je zadrzana kompatibilnost s njima. Tajmer2 je 8-bitni tajmer sa programabilnim preskalerom i postskalerom. potreban je CCP modulu prilikom generisanja PWM signala i modulu za sinhronu serijsku komunikaciju (SSP) kao Baud Rate generator. Ova memorija sadrzi 256 bajtova. PIC16F877A poseduje dva ovakva modula koji mu pomazu da se lakse nosi sa raznim zahtevima real-time aplikacija. Kada se vrednost brojaca izjednaci sa vrednoscu upisanom u registar PR2. Moze biti tajmer/brojac opste namene. Kada dodje do izjednacenja moguce je da se pin RC2/CCP1 setuje.37.

Sl.1.37 Pojednostavljeni blok-dijagram PWM modula Period PWM signala odredjuje se upisom u PR2 registar po formuli: PWM_perid = [(PR2)+1]*4*Tosc*TMR2_preskajler Vreme ispune (Duty Cycle Time) menja se upisom u registar CCPR1L i dva bita registra CCP1CON (biti 5 i 4). Time je omogucena maksimalno 10-bitna rezolucija PWM izlaza. Formula za proracun je: PWM_Duty_Cycle = (CCPR1L:CCP1CON<5:4>)*Tosc*TMR2_preskajler 1.23 Ostale periferne jedinice Mikrokontroler PIC16F877 poseduje jos nekoliko korisnih periferijskih modula koji ce u ovom odjeljku biti samo kratko spomenuti. Mikrokontroler obicno nije usamljen, nego je deo mreze uredjaja koji trebaju medjusobno komunicirati i razmenjivati podatke. U tu svrhu, on je opremljen sa tri hardverska komunikaciona modula. Prvi od njih je SSP modul (Synchronous Serial Port), koji sluzi za komunikaciju sa serijskim EEPROM-ima, pomerackim registrima, displej-drajverima, itd. Ovaj modul moze raditi u jednom od dva rezima: 1. Serial Peripheral Interface (SPI) 2. Inter-Integrated Circuit (I2C) Drugi serijski komunikacioni modul je USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmiter).On uglavnom sluzi za povezivanje sa personalnim racunarom, ali to nije njegova jedina mogucnost primene. USART se moze konfigurisati u neki od sledecih modova rada:

38

1. Asinhroni rad (full duplex) 2. Sinhroni master rad (half duplex) 3. Sinhroni slave rad (half duplex) Osim serijskih, postoji i jedan paralelni komunikacioni modul. Rec je o modulu PSP (Parallel Slave Port). On sluzi da se PIC16F877 direktno poveze na 8-bitnu magistralu podataka drugog mikroprocesora. Eksterni procesor tada koristeci linije Read (RD) i Write (WR) moze citati i upisivati PORTD registar kao svaki drugi 8-bitni lec.

1.24 Set instrukcija mikrokontrolera PIC16F877A U tabelei 1.8 dat je prikaz instrukcija mikrokontrolera PIC16F877A. Tabela 1.8: Set instrukcija PIC16F877A Instrukcija instr ADDWF f, d add W and f ANDWF f, d AND W with f CLRF f Clear f CLRW Clear W COMF f, d Complement f DECF f, d Decrement f Decrement f, Skip DECFSZ f, d if 0 INCF f, d Increment f Increment f, Skip INCFSZ f, d if 0 Inclusive OR W IORWF f, d with f MOVF f, d Move f MOVWF f Move W to f NOP Operation Rotate left f RLF f, d through carry Rotate right f RRF f, d through carry SUBWF f, d Subtract W from f SWAPF f, d Swap nibles in f Exclusive OR W XORWF f, d with f BCF f, b Bit Clear f BSF f, b Bit Set f

flegovi C,DC,Z Z Z Z Z Z Z Z Z C C C,DC,Z Z -

trajanje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39

BTFSC f, b BTFSS f, b ADDLW k ANDLW k CALL k CLRWDT GOTO IORLW k MOVLW k RETFIE RETLW k RETURN SLEEP SUBLW k XORLW k k

Bit Test f, Skip if Clear Bit Test f, Skip if Set Add literal and W AND literal with W Call subrutine Clear Watchdog Timer Go to address Inclusive OR literal with W Move literal to W Return from interrupt Return with literal in W Return from subroutine Go into stanby mode Subtract W from literal Exclusive OR literal with W

C,DC,Z Z TO’, PD’ Z TO, PD C,DC,Z Z

1/2 1/2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1. ADDWF f,d Operandi: f (0 - 255) d (0 - 1) Operacija: (W) + (f) →(dest) Dodaje sadrzaj registra W sadrzaju registra 'f'. Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'. Primer: Pre instrukcije: W= 0x17 FSR = 0xC2 ADDWF FSR, 0

40

4. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'.3 i 6 bit.7) treba da zadrze njihovo trenutno stanje.1) Operacija: (W) . Ostali bitovi (0. 1 Pre instrukcije: W= 0x17 FSR = 0xC2 Posle instrukcije: W = 0x17 FSR = 0x02 Primer 2: Primena ove instrukcije je zgodna ukoliko treba nekoliko bita u nekom registru postaviti da budu 0 a da pritom ostali zadrze svoje stanje.1.127) d (0 . 1 Pre instrukcije: W = 10110011b PORTB = 01100110b Posle instrukcije: W = 10110011b 41 . Primer 1: ANDWF FSR. ANDWF f. Recimo u PORTB treba ugasiti 2.Posle instrukcije W= 0xD9 FSR = 0xC2 2.AND.d Operandi: f (0 .(Na izlazu nam treba x0xx00xxb) MOWLW 10110011b . bez obzira na mjihovo renutno stanje.5. (f) → (dest) Logicki AND sa sadrzajima reistra W i 'f' Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W.u bitove koje gasimo ide 0 ANDWF POTRB.

127) d (0 . COMF f.127) Operacija: 00h → (f) Brise sadrzaj registra 'f' i setuje Z flag.1) (f) → (dest) CLRW CLRF FLAG_REG Pravi komplement sadrzaja registra 'f'. 42 . Primer: Pre instrukcije: FLAG_REG = 0x5A Posle instrukcije: FLAG_REG = 0x00 Z=1 4.PORTB = 00100010b 3.flag Primer: Pre instrukcije: W = 0x5A Posle instrukcije W = 0x00 Z=1 5. CLRF f Operandi: f (0 .d Operandi: Operacija: f (0 . CLRW Operandi: nema Operacija: 00h → (W) Brise sadrzaj registra W i setuje Z.

DECFSZ f. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'.d Operandi: f (0 .1) Operacija: (f) .127) d (0 . Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u registar 'f'.127) d (0 .1 → (dest) Umanjuje zadrzaj registra 'f' Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registat W.Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registat W. Primer: Pre instrukcije: REG1 = 0x13 Posle instrukcije REG1 = 0x13 W = 0xEC odnosno REG1 = 0b00010011 W = 0b11101100 COMF REG1.0 6. Primer: Pre instrukcije: CNT = 0x01 Z =0 Posle instrukcije CNT = 0x00 Z =1 7. d Operandi: f (0 .1 43 .1) DECF CNT. DECF f.

d Operandi: Operacija: f (0 . Operacija se koristi za uslovno granjane programa. Instrukcija traje 2 ciklusa. preskace se operacija koja neposredno sledi. 1 Pre instrukcije: PC = adresa OVDE Posle instrukcije CNT = CNT .Operacija: (f) .1) (f) + 1 → (dest) Uvecava sadrzaj registra 'f' Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. Primer: OVDE GOTO DALJE DECFSZ PETLJA ------CNT. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'. Umesto nje se izvrsava NOP. INCF f.1 → (dest). Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'.1 44 . Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registat W.1 Ako je CNT = 0 PC = adresa DALJE Ako je CNT <> 0 PC = adresa OVDE + 1 8. preskoci ako je rezultat 0 Umanjuje sadrzaj registra 'f'.127) d (0 . Primer: Pre instrukcije: CNT = 0xFF INCF CNT. Ako je rezultat 0.

preskace se operacija koja neposredno sledi.1) 45 .127) d (0 .1) Operacija: (f) + 1 → (dest). INCFSZ f. IORWF f.Ako je rezultat 0. Instrukcija traje 2 ciklusa. Primer: OVDE GOTO DALJE INCFSZ PETLJA ------CNT. Operacija se korist za uslovno granjane programa.127) d (0 .d Operandi: f (0 .Z=0 Posle instrukcije CNT = 0x00 Z =1 9. Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'. preskoci ako je rezultat 0 Uvecava sadrzaj registra 'f'. Umesto nje se izvrsava NOP.d Operandi: f (0 . 1 Pre instrukcije: PC = adresa OVDE Posle instrukcije: CNT = CNT + 1 Ako je CNT = 0: PC = adresa DALJE Ako je CNT <> 0: PC = adresa OVDE + 1 10.

Ako je 'd'= 1 rezultat ce biti smesten u taj isti registar 'f'.0 46 .Operacija: (W) . Recimo u PORTB treba ugasiti 2.1. Primer: IORWF RESULT.d Operandi: Operacija : f (0 .1) (f) → (dest) Sadrzaj registra 'f' ce biti stavljen u odredisni registar. Primer: Posle instrukcije: MOVF FSR.5.7) treba da zadrze svoje trenutno stanje. bez obzira na njihovo renutno stanje.3 i 6 bit.0 Pre instrukcije: W = 0x91 RESULT = 0x13 Posle instrukcije: W = 0x13 RESULT = 0x93 Primer 2: Primena ove instrukcije je zgodna ukoliko treba nekoliko bita u nekom registru postaviti da budu 1 a da pritom ostali zadrze svoje stanje.127) d (0 .4.u bitove koje palimo ide 1 ANDWF POTRB. Ostali bitovi (0. (Na izlazu nam treba x1xx11xxb) MOWLW 01001100b . Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. (f) → (dest) Logicki OR sa sadrzajima reistra W i 'f' Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u registar 'f'. MOVF f.1 Pre instrukcije: W = 01001100b PORTB = 01100110b Posle instrukcije: W = 01001100b PORTB = 01110110b 11. Ovo moze da se koristi kao test sadrzaja registra jer ce status Z biti normalno opsluzen.OR.

osim sto trosi vreme. MOVWF f Operandi: Operacija: f (0 . d Operandi: f (0 . i po potrebi setuje C bit u statusnom registru.0 Operacija: Rotira sardrzaj registra u levo. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'. 47 . 12. Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. RLF f.1) NOP MOVWF OPTION. NOP Operandi: Nema Operacija: Nema Kontroler jednostavno ne radi nista.W ce imati vrednist FSR registra.127) (W) → (f) Sadrzaj registra W ce biti stavljen u registar 'f'.127) d (0 . jer ova instrukcija traje jedan masinski ciklus. Primer: Pre instrukcije: OPTION = 0xFF W = 0x4F Posle instrukcije: OPTION = 0x4F W = 0x4F 13. Primer: 14.

Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W. RRF f.0 48 . i po potrebi setuje C bit u statusnom registru.1) RRF REG1.127) d (0 .1) Operacija: Rotira sardrzaj registra u desno.127) d (0 .0 REG1 = 1110 0110 C =0 Posle instrukcije REG1 = 1110 0110 W = 1100 1100 C=1 15. Primer: Pre instrukcije: REG1 = 1110 0110 C=0 Posle instrukcije: REG1 = 1110 0110 W = 0111 0011 C =0 16. Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u u registar 'f'.Primer: Pre instrukcije: RLF REG1. SUBWF f. d Operandi: f (0 . d Operandi: f (0 .

rezultat je negativan SUBWF REG1.Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W.1 49 . Primer 1: Pre instrukcije: REG1 = 3 W=2 C=? Posle instrukcije: REG1 = 1 W=2 C = 1 . rezultat je pozitivan Primer 2: Pre instrukcije: REG1 = 2 W=2 C=? Posle instrukcije REG1 = 0 W=2 C = 1 .(W) → (dest) Oduzima sadrzaj registra W od sadrzaja 'f' registra i zavisno od rezultata setuje C bit u statusnom registru. rezultat je nula Primer 3: Pre instrukcije: REG1 = 1 W=2 C=? Posle instrukcije REG1 = FF W=2 C = 0 . Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u registar 'f'.Operacija: (f) .

127) d (0 . (f <7:4>) → (dest <3:0>) Visi i nizi nibl u registru 'f' ce zameniti mesta.XOR. (f) → (dest) SWAPF REG1.1) (W) . Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u registar 'f'. Primer: Pre instrukcije: W = B5 RESULT = AF Posle instrukcije: W = B5 RESULT = 1A XORWF REG. XORWF f. d Operandi: f (0 .Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W.1 50 .0 Logicki ekskluzivni OR sa sadrzajima reistra W i 'f'Ako je 'd' = 0 rezultat se smesta u registar W.1) Operacija: (f <3:0>) → (dest <7:4>). Ako je 'd'= 1 rezultat se smesta u registar 'f'. SWAPF f.127) d (0 .17. d Operandi: Operacija: f (0 . Primer: Pre instrukcije: REG1 = A5 Posle instrukcije: REG1 = A5 W = 5A 18.

7 Setuje bit 'b' u registru 'f'. 7 51 . Primer: Pre instrukcije: FLAG_REG = 0A Posle instrukcije FLAG_REG = 8A 21. b Operandi: Operacija: f (0 .7) 0 → (f<b>) Resetuje bit 'b' u registru 'f'. BTFSC f. BCF f. b Operandi: Operacija: f (0 .127) b (0 .19.127) b (0 .7) Preskoci ako je (f<b>) = 0. BSF f. Primer: Pre instrukcije: FLAG_REG = C7 Posle instrukcije: FLAG_REG = 47 20. BSF FLAG_REG. b Operandi: Operacija: f (0 .7) 1 → (f<b>) BCF FLAG_REG.127) b (0 .

1 GOTO RUTINA1 --- Pre instrukcije: PC = adresa OVDE Posle instrukcije Ako je FLAG<1> = 0 PC = adresa NASTAVI Ako je FLAG<1> = 1 PC = adresa NIJE 22. Umesto nje se izvrsava NOP i u tom slucaju instrukcija traje dva ciklusa.Ako je bit 'b' nula. BTFSS f.Ako je bit 'b' setovan.1 GOTO RUTINA1 --- Pre instrukcije: PC = adresa OVDE Posle instrukcije: Ako je FLAG<1> = 0 PC = adresa NIJE 52 . Ako je bit 'b' u registru 'f' setovan tada ce naredna instrukcija biti preskocena. b Operandi: f (0 . Primer: OVDE NIJE NASTAVI BTFSC FLAG.7) Operacija: Preskoci ako je (f<b>) = 1. Umesto nje se izvrsava NOP i u tom slucaju instrukcija traje dva ciklusa. Primer: OVDE NIJE NASTAVI BTFSC FLAG. instrukcija koja neposredno sledi se ne izvrsava.Ako je bit 'b' u registru 'f' nula tada ce naredna instrukcija biti preskocena.127) b (0 . instrukcija koja neposredno sledi se ne izvrsava.

AND. i rezultat ce biti smesten u registar W. i rezultat ce biti smesten u registar W. Primer: ADDLW 15 Pre instrukcije: W = 10 Posle instrukcije W = 25 24. (k) → (W) Sa sadrzajem registra W i osmobitnom vrednosti literala 'k' bice izvrseno logicko . 5F 53 . ADDLW k Operandi: Operacija: k (0 .255) Operacija: (W) . ANDLW k perandi: k (0 .255) (W) + k → (W) Sadrzaju registra W bice dodata osmobitna vrednost literala 'k'.AND.Ako je FLAG<1> = 1 PC = adresa NASTAVI 23. Primer: ADDLW Pre instrukcije: W = A3 Posle instrukcije: W = 03 Primer 2: Primena ove instrukcije je zgodna ukoliko treba nekoliko bita u nekom registru postaviti da budu 0 a da pritom ostali zadrze svoje stanje.

(Na izlazu nam treba x0xx00xxb) ANDLF 10110011b . Ova instrukcija traje dva ciklusa. Ostali bitovi (0.4 i 5 bit.6. bez obzira na njihovo renutno stanje. CALL k Operandi: Operacija: k (0 .Recimo u PORTB treba ugasiti 1.3. Najpre se adresa povratka (PC+1) smesta na stek.Jedanaest bitova direktne adrese smestaju se u PC<10:0> a visi bitovi PC-a se ucitavaju iz PCLATH. Takodje resetuje preskaler za WDT isetuje bitove TO' i PD'.2. CLRWDT Operandi: Operacija: nema 00h → WDT 0 → WDT preskaler 1 →TO 1 → PD Resetuje watchdog tajmer.2047) (PC) + 1 → TOS k → (PC<10:0>).7) treba da zadrze svoje trenutno stanje. 54 . u bitove koje gasimo ide 0 Pre instrukcije: W = 11101001b Posle instrukcije: W = 10100001b 25. (PCLATH<4:3>) → (PC<12:11>) Poziv podprograma. Primer: OVDE CALL TAMO Pre instrukcije: PC = adresa OVDE Posle instrukcije PC = adresa TAMO TOS = adresa OVDE 26.

(k) → (W) Sa sadrzajem registra W i osmobitnom vrednosti literala 'k' bice izvrseno logicko . Primer: IORLW Pre instrukcije: W = 9A 35 55 .2047) k → (PC<10:0>) (PCLATH<4:3>) → (PC<12:11>) Naredba bezuslovnog skoka (granjanja).Primer: CLRWDT Pre instrukcije: WDT = ? Posle instrukcije WDT = 0 WDT preskaler = 0 TO' = 1 PD' = 1 27.OR. visi bitovi PC-a ce biti upisani iz PCLATCH<4:3>. GOTO k Operandi: Operacija: k (0 .OR. IORLW k Operandi: Operacija: k (0 . i rezultat ce biti smesten u registar W. Jedanaest bitova adrese neposredno iza instrukcije bice upisano u PC<10:0>. Primer: GOTO TAMO Posle instrukcije PC = adresa TAMO 28. Instrukcija traje dva ciklusa.255) (W) .

MOVLW k Operandi: Operacija: k (0 . Ostali bitovi (0.7) treba da zadrze svoje trenutno stanje. (Na izlazu nam treba x1xx11xxb) IORLF 01001100b . Primer: MOVLW Posle instrukcije W = 5A 5A 30. u bitove koje gasimo ide 1 Pre instrukcije: W = 00110110b Posle instrukcije: W = 01111110b 29. Recimo u PORTB treba ugasiti 1. Primer: RETFIE Posle instrukcije 56 .255) (k) → (W) Osmobitna vrednost 'k' bice smestena u registar W.3.2. Instrukcija traje dva ciklusa. Dalji interapt je omogucen automatskim setovanjem bita GIE (Global Interapt Enable). RETFIE Operandi: Operacija: nema TOS → (PC) 1 → GIE Uzima se vrednost sa vrha steka (TOS) i stavlja u PC.6. bez obzira na njihovo renutno stanje.4 i 5 bit.Posle instrukcije W = BF Primer 2: Primena ove instrukcije je zgodna ukoliko treba nekoliko bita u nekom registru postaviti da budu 1 a da pritom ostali zadrze svoje stanje.

W = offset RETLW k1 . Primer: RETURN Posle instrukcije PC = TOS 57 .255) k→W TOS → (PC) Registar W uzima osmobitnu vrednost literala 'k'. RETLW k Operandi: Operacija: k (0 . Uzima se vrednost sa vrha steka (TOS) i stavlja u PC. PC uzima vrednost sa vrha steka (adresa povratka) Instrukcija traje dva ciklusa.Pocetak tabele RETLW k2 RETLW k3 RETLW k4 Pre instrukcije W = 04 Posle instrukcije W = k4 32. Instrukcija traje dva ciklusa. RETURN Operandi: Operacija: nema TOS → (PC) Povratak iz podprograma.tabele TABELA ADDWF PC .PC = TOS GIE = 1 31.W sada zahtevanu ima vrednost iz -.W sadrzi offset vrednost tabele -. Primer: CALL TABELa .

rezultat je pozitivan Pre instrukcije: W=2 C=? 58 .i rezultat ce biti smesten u registar W.k → (W) Od sadrzaja registra W bice oduzeta osmobitna vrednost literala 'k'. Setuje se bit Time-out (TO’). Watchdog Timer i njegov preskaler se resetuju i procesor ide u SLEEP mod sa zaustavljenim oscilatorom.7) (W) .33.255) d (0 . SLEEP Operandi: Operacija: nema 00h → WDT 0→WDT preskaler 1 → TO’ 0 → PD’ Power down bit (PD’) se resetuje. Primer: SLEEP 34. Primer: SUBLW 02 Pre instrukcije: W=1 C=? Posle instrukcije W=1 C = 1 . SUBLW k Operandi: Operacija: k (0 .

(k) → (W) Sa sadrzajem registra W i osmobitnom vrednosti literala 'k' bice izvrseno logicko . Primer: XORLW Pre instrukcije: W = B5 Posle instrukcije W = 1A AF 59 . rezultat je negativan 35.XOR. XORLW k Operandi: Operacija: k (0 . i rezultat ce biti smesten u registar W.XOR. rezultat je nula Pre instrukcije: W=3 C=? Posle instrukcije W = FF C = 0 .Posle instrukcije W=0 C = 1 .255) (W) .

1. kao i detaljan prikaz svih delova koji cine razvojni sistem.1. relativno mala cena izrade.2. Nakon programiranja kontroler je sposoban da izvrsava odgovarjuci program. a zatim se program serijskom komunikacijom prenosi do programatora. 2. Sl. kako same seme tako i proces izrade (od projektovanja stampane plocice pa do samog kraja. Programator-gradivni blok koji se koristi za punjenje kreiranog programa. Ovaj razvojni sistem mozemo grubo podeliti u dva dela: 1. Sema ovog programatora data je na slici 2. Njega karekterise relativna jednostavost.1 Programator Za programator je iskoriscen dobro poznati i vec provereni TAIT programator. 2. mogucnost da radi kao „programator u kolu“ (In Circuit Serial Programmer-ICSP ) i standardne komponte koje koristi. Na mestima gde je bilo potrebno prikazan je detaljan proracun za pojedine komponente.2.Hardverska struktura razvojnog sistema U ovom delu je detaljno opisana hardverska struktura razvojnog sistem. Mikrokontrolerski sistem-predstavlja srce sistema i definisano je hardverom tipicnim za aplikaciju. lemjenja i testiranja). Krakteristike komponenata date su u Dodatku . Kreirani program se prethodno unosi. kompajlira i debagira u host-u tipa PC masina. Sema Tait programatora 60 .

Deo za napajanje se sastoji od dva linearna stabilizatora napona: LM7805 i LM7812. Stabilizator 7805 se koristi za napajanje mikrokontrolera i dela logickih kola. dok PNP traznistor BC557 ima ulogu prekidaca napona za programiranje. Ovaj napon se generise na izlazu stabilizatora 7812 (slika 2.1 se koristi kao prekidac.3. a kada je ustanju OFF napon na pinu MCLR je 0 V. Programator se povezuje preko LTP porta na host. Tranzistor Q2 na slici 2. Komunikacija izmedju PC-racunara i programatora je serijska i sinhronizovana sa bitskom brzinom.2 Sema za dobijanje potrebnih napona Nacin povezivanja programatora u rezimu rada In Circuit Serial Programmer je prikazan na slici 2. 2. To znaci da imamo jednu liniju kojom se prenosi taktni signal. a drugu liniju po kojoj se prenose podaci. 61 .2V . Sl. Kolo SN 74LS07 je sestostruki bafer sa otvorenim kolektorom.1 mozemo uociti dva glavna dela programatora: deo za napajanje i logika koje se koristi za programiranje. Na hostu je instaliran softver nazvan ICPROG cijim se pokretanjem vrsi programiranje kontrolera. Za programiranje mikrokontrolera potreban je napon od 12V do 14V koji se dovodi na pinu MCLR.Na semi sa slike 2. dok stabilizator 7812 obezbedujuje potrebne napone za programiranje.2) koji na pinu GND ima povezane dve diode prema masi. cime je obezbedjeno da napon na pinu OUT bude 13. Logiku programatora cini kolo SN 74LS07 i tranzistor BC557. Kada je u stanju ON tada je napon na pinu MCLR 13 V.

C1.3.3. kao i elektricne karakteristike logickog kola U3 sa slike 2. Logicka sema. D1 se koriste da se obezbedi reset mikrokontrolera. respektivno. tablica istinitosti.2. Ovaj uslov je ostvaren inverznom polarizacijom diode D2. Preko pina 5 (PGC) dovode se taktni impulsi za programiranje mikrokontrolera na pinu 39 (RB6/PGC).Sl. raspored pinova na kucistu.3. Pin 4 ( PGD) sluzi za punjenje programa u mikrokontroler i on je povezan na pin 40 (RB7/PGD). kao i 12 i 31 direktno povezani na napon napajanja od 5 V ( VDD) i zajednicki kraj (VSS). 62 . R1.1 do D.7 ). na pinu MCLR potrebno je dovesti napon oko 13V. Sa ovog konektora ne koriste se pinovi 2 i 3 jer su pinovi mikrokontrolera 11 i 32.1 dati su u dodatku( slike od D. Povezivanje programatora Elementi sa sl. izgled i fizicke dimenzije kucista. Za vreme programiranja. vidi sliku 2. Sastavni deo programatora je konektor.2. Otpornici R2 i R3 sluze da ogranice struju programiranja.

4. Sasravni deo razvojnog sistema je i programator. Oscilator koriscen u konkretnom slucaju je kvarcni rezonator frekfencije oscilovanja 4MHz. Mrezu tastera cine sest tastera vezanih za pinove porta B (RB0. Blok za serijsku komunikaciju se pomocu 9-pinskog kabla 63 .2 Modifikovani Tait programator Na slici (sl. LCD modul se sastji od LCD-a baziranog na cip-setu HD44780.3 Mikrokontrolerski sistem Na slici (sl. LED mreza za indikaciju stanja pinova sastoji se od LED dioda vezanih na pojedinim pinovima. Kada je neki od pinova na visokom nivou (5 V) svetlece dioda koja je vezana sa njim. RB1.4. Programator se vezuje za PC masinu pomocu 25pinskog kapla na LTP port. RB4.2. RB3.2. Radi se o TAIT programatoru o kome je bilo reci u prethodnom odeljku. Srce ovog bloka je integrisano kolo MAX232. Kolo za reset ima ulogu da resetuje mikrokontroler ako je to potrebno.) prikazana je blok sema razvojnog sistema. Sl. Modifikovani Tait programator 2.5. koje ima ulogu da obezbedi potrebne naponske nivo za serijsku komunikaciju. RB2. Za komunikaciju sistema sa PC masinom iskoricen je blok MAX232. RB5).) prikazan je deo seme reazvojnog sistema koji sluzi za programiranje mikrokontrolera (deo TAIT programatora) i nacin povezivanja sa ostalim delovima sistema.2.2.

D1 je sotki dioda i ima ulogu za vreme programiranja. Kada taster nije pritisnut ulazni pin porta B. 64 . Blok sema razvojnog sistema 2. a kad se pritisne na logickoj nuli. Na slici (sl..vezuje sa COM port PC masine. RBx.. od RB0 do RB5.T7.2.6 se koriste za realizaciju tastature.4 Tasteri Mikroprekidaci..6. na +5V. na taj nacin sto se po automatizmu generise zahtev za prekid..5. x=1..x=1. Pritisak tastature registruje se promenom stanja na bilo kom ulazu porta B. Sa ciljem da se ogranici struja kontakata prekidaca svaki od tastera povezan je preko otpornika Rx. prikazani na slici 2.5.) skiciran je nacin povezivanja tastera sa mikrokontrolerom. Sl.7. je na logickoj jedinici. pa time ne postoji potreba za programskim testiranjem rada tastature..2.. Pinovi RB6 i RB7 su iskorisceni za programiranje.. T1.. U konkretnoj realizaciji tasteri su povezani na deo porta B.

cija se vrednost odredjuje na sledeci nacin. Kao sto se vidi iz proracuna otpornik treba da je veci od 100Ω. U konkretnom resenju koriscen je otpornik od 4k7 sto je znatno veci od proracunatog. za PORTE zelene i za deo PORTD (RD0 i RD1) crvene. Svaka od dioda je preko odgovarajuceg otpornika povezana na +5 V.2.otpornost otpornika vezakog izmedju 5 V napajanja i tastera Itas – maksimalna dozvoljena struja kroz taster.6. Struja LED-a. Ostali podaci nisu od velikog znacaja jer koristimo nizak napon napajanja. Otpornici se proracunavaju na sledeci nacin: R≥ VDD 5V = = 100 Ω Itas 50mA Gde je: VDD – napon napajanja. Ova vrednost je uzeta da bi smanjili potrosnju sistema.) potrebno je poznavati maksimalu struju koja moze da se propusti kroz taster. 2. U Dodatku (slika D. mehanicke i opticke karakteristike dioda. iznosi 10mA.Sl. zute i zelene boje. za deo PORTC (od RC0 do RC5) zute.13 ) vidi se da je maksimalna struja 50mA.14) date su elektricne. R. 65 . Tako da na deo PORTA (od RA1 do RA6) su vezane crvene LED.5 LED LED (LED-Light Emmiting Diode) koje su koriscene su crvene. Za svaki port na cijem je izlazu vezana LED koriscena je posebna boja diode. Iz kataloskih podataka (koji su dati u Dodatku slika D. Sve diode su precnika 3mm i difuznog su tipa. Nacin povezivanja tastera sa mikrokontrolerom Za proracun otpornika koji se vezuju izmedju napona napajanja i tastera (slika 2. za odgovarajuci osvetljaj. jer u ovom slucaju kroz tastere protice struja od 1mA.6. na osnovu kataloskih podataka.

struja kroz diodu Uzimamo vrednost za otpornik 270Ω.Uf 5V . Na slici 2.2. c)Proracun za zute LED: Ry = VDD .struja kroz diodu Uzimamo proracunatu vrednost za otpornost.1V = = 290Ω If 10mA Gde su: VDD – napon napajanja Uf – napon na diodi If .7. jer tacna vrednost ne postoji u E24 nizu. Nacin povezivanja LED dioda na drugim portovima je identican.7. jer tacna vrednost ne postoji u E24 nizu.7V = = 330Ω If 10mA Gde su: VDD – napon napajanja Uf – napon na diodi If .1V = = 290Ω Rg = If 10mA Gde su: VDD – napon napajanja Uf – napon na diodi If .2.2. Sl.a)Proracun za crvene LED: Rr = VDD . b)Proracun za zelene LED: VDD .1. Nacin povezivanja LED za port C 66 .Uf 5V .struja kroz diodu Uzimamo vrednost za otpornik 270Ω.Uf 5V . je postoji u nizu E24. prikazan je nacin povezivanja LED-a na portu C.

19 do D.8).18) su dati tehnicki podaci koji se odnose na kolo MAX232. Nestabilizovani napon od 18 V se dovodi na ulaz linijskog stabilizatora 7812. Na izlazu stabilizatora dobija se stabilisani napon od 13. Sl 2. a od razvojnog sistema ka PC masini preko drajverskog stepena 12 i 13 (R1OUT i R1IN-slika 2.6 Max232 MAX232 se koristi za povezivanje razvojnog sistema sa racunarom po standardu RS232C. a napon od 5 V za napajanje logike.8. U Dodatku (slike D.15 do D. Podaci od PC masine ka razvojnom sistemu se vode preko drajverskog stepena koji povezuje pinove 11 i 14 (T1IN i T1OUT-slika 2..2 V se koristi za programiranje mikrokontrolera. S obzirom da prenos podataka ne prati i prenos taktnih impulsa komunikacija je asinhrona serijska. Nakon toga vrsi dvostruko ispravljanje pomocu Grecovog ispravljaca (B1/80). Pomocu transformatora T1 mrezni napon od 220 V se transformise u AC napon amplitude 12 V.7 Deo za ispravljanje i stabilizaciju napona Struktura bloka za napajanje prikazana je na slici 2. Povezivanje MAX232 saistemom 2. Kolo se napaja jednostrukim naponom od 5 V. U konkretnoj realizaciji iskorisceno je pakovanje DIP16. Napon napajanja od +5 V se dobija na izlazu linearnog stabilizatora 7805. 67 .2.8). Veza razvojnog sistema sa PCijem je dupleks tipa.9. U Dodatku (slike D.21) prikazani su tehnicki detalji usmeraca i stabilizatora.2 V. Stabilisani napon od 13.

Transformator 2.) je prikazan usmeracki deo razvojnog sistema. Transformator bi trebalo da je dimenzionisan za snagu od nekih 6VA. Usmeracki deo razvojnog sistema Na slici (sl.9. 2. U konkretnom resenju za povezivnje LCD-a koriscena su sledeca tri konektora: 68 . kao i razne specijalne znake. Transformator je postavljen na drugoj plocici radi povecanja sigurnosti. Na njegovim izlazima imamo napone od 13 i 5V (VDD).9 Deo za povezivanje LCD-a Siroku primenu u savremenim mikrokontrolerskim sistemima postigli su LCD displeji koji pored prikaza numerickih karaktera imaju u sebi implementiran ceo ASCII alfabet.Povezivanje je ostvareno preko pina konektora J5.Sl. Sl. mada moze da se iskoristi i transformator od 15V. 2.10.8 Deo za analogno-digitalnu konverziju U konkretnoj realizaciji izvrseno je samo prosledjivanje naponskih nivoa sa spoljneg ulaza na pin RA0. Postoje razliciti tipovi alfanumerickih LCD displeja. bez obzira na tip ili proizvidjaca. Iz tog razloga displeji koji su kompatibilni sa HD44780 mogu koristiti iste softverske rutine. Preporucljivo je da se koristi transformator od 12V na sekundaru.9. ali najveci procenat se bazira na istom cip-setu tipa Hitachi HD44780.2.2.

: Sl. LCD_DATA. konektor kojim se predaju komande LCD-u. LCD_DATA1.12 i 2.13). konekor za napajanje.11.1.2. Povezivanje LCD displeja na napajanje i interfejsa za regulaciju osvetljaja LCD displej je formata 2x16 karaktera. Nacin povezivanja LCD displeja na napajanje i interfejsa. LCD_NAP. Pristup displeju radi upisa karaktera ostvaruje se preko 14-to pinskog konektora. Format prikaza karaktera je programabilan i definise se na pocetku prikaza informacije u redu.11. Svaki karakter moze da prikaze maksimalno 7x9 osnovnih elemenata. 69 . Regulacija osvetljaja LCD displeja ostvarena je preko potenciometra R24 nominalne vrednosti 10k. za regulaciju osvetljaja prikazan je na slici na slici sl. konektor za prenos podtaka. 2. paralelnim pristupom 8-mo bitnog podatkana nozicama od D7 do D14 (vidi sliku 2. LCD displej je instaliran na gornjrm desnom uglu osnovne ploce. 3.2.

Sl. Raspored i funkcije pinova konektora LCD-a Ukazacemo sada na princip rada LCD displeja.Sl.13.12.2. Sa mikrokontrolerom LCD displej komunicira preko sledece dve magistrale: 70 . Fizicki izgled organizacije prikaza LCD-a i adresne organizacije memorije za prikaz Funkcija i namena svakog od pina na konektoru LCD displeja je definisana na slici 2.2.13.

U svakoj lokaciji se memorise po jedan karakter. CGRAM prikazuje karaktere na displeju u matricno tackastoj formi. tako da se mogu prikazati forme karaktera kreiranih po zelji korisnika. Sadrzaj CGRAM-a je moguce softverski menjati. Signal R\W definise operaciju citanja ili upisa (R\W=1 obavlja se operacija citanja.12. Sl.• • dvosmerne magistrala za podatke.2. umesto da se vrsi istovremeni prenos svih osam bitova karaktera prenos se ostvaruje na nivou niblova. 71 . Upisom u DDRAM podaci se prikazuju na ekranu LCD-a. prikazane su adrese vidljivih lokacija na LCD displeju. Na slici 2. a za upravljanje radom displeja pinovi RD2 i RD3.14. a kada je RS=0 pristupa se komandnom registru.14). D0 do D7. realizuje se sa 7 linija. i to tako sto se prvo prenosi MS a nakon toga LS nibl. Signalom RS definise se kom se registru vrsi pristup. kada je RS =1 registrima za podatke nazvanih DDRAM-a (Display Data Ram) i CGRAM-a (Character Generator Ram). preko ovih linija mikrokontroler moze da upisuje u ili cita podatke iz LCD displeja jednosmerne upravljacke magistrale – cine je linije RS. a ukupno je vidljivo 16 karaktera. pin RW se može povezati na masu i broj potrebnih pinova je tako smanjen na 6. je pikazno povezivanje LCD-a sa PIC16F877A u 4-bitnom rezimu komuniciranja. Signal E kada je aktivan (E=1) dozvoljava rad displeja. R\W i E. u suprotnom je upis). To znaci da je moguce ostvariti horizontalno pomeranje informacija u toku prikaza. U konkretnoj realizaciji koriscen je PORT D i to tako da su za prenos podataka iskorisceni pinovi od RD4 do RD7. Na ovaj nacin umesto da se povezivanje ostvari sa 11. a nevidljivo 24. Treba pri ovome naglasiti da se cetvorobitni rezim komuniciranja definise odgovarajucom komandom u fazi inicijalizacije. Ako se LCD koristi samo za prikaz poruka. Internu memoriju LCD displeja koja se koristi za prikaz karaktera cine dva reda od po 40 lokacija(vidi sliku 2. pri cemu se pocetna adresa prikaza definise komandom za prikaz u fazi inicijalizacije. Naime.15. Na slici 2. Dvoredni smart LCD U cilju ustede broja pinova kojim se LCD displej povezuje na mikrokontroler projektanti cesto koriste cetvorobitni rezim rada komuniciranja.

Sl.2.2. Sl. Spisak komandi i funkcije koje obavljaju te komande prikazan je na slici 2. Tabela instrukcija LCD-a 72 . Nacin povezivanja LCD-a i mikrokontrolera LCD displej je programibilna periferija.16. pa kao takva podrzava odredjeni skup komandi.15.16.

73 . Frekvencija oscilatora je 4 MHz.17. 2. Nacin povezovanja kola oscilatora je prikazan na slici 2. tj. koje se odnosi na povezivanje kristalnog oscilatora.11 Fizicki izgled stampanih plocica Na slikama 2.18 do 2. Sl. Nacin povezivanja mikrokontrolera Kondezator C1 ima ulogu da filtrira napon na pinu MCLR za vreme rada kontrolera. Uloga tastera T1 je da obezbedi manuelni reset za slucaj da mikrokontroler iz odredjenih razloga blokira rad u toku izvrsenja programa. postovane su preporuke firme Microchip.2.24 prikazan je oblik stampanih plocica razvojnog sistema projektovanih u programskom paketu '' Protel 99SE'' .17. U konkretnom resenju.10 Povezivanje kola za reset i oscilatora Strukturu kola za reset cine pasivni elementi R1 i C1 cija je vremenska konstanta tako izabrana da obezbedi korektni start programa nakon ukljucenja sistema na napajanje.2. da ne dodje do nezeljenog resetovanja mikokontrolera usled postojanja VF smetnji na vodovima za napajanje.

2. Izgled stampane plocice sa raspodelom elemenata-pogled odozgo 74 .18.Sl.19. Izgled stampane plocice sa raspodelom elemenata-pogled odozgo Sl.2. .

Sl. Izgled stampane plocice napajanja sa raspodelom veza-pogled odozgo 2.20. .12 Tabelarni prikaz komponenata sa vrednostima koriscenih pri realizaciji razvojnog sistema Spisak ugradjenih elemenata koriscenih u razvojnom sistemu dat je u tabeli 2.2.1: Spisak komponenata Oznaka komponente Naziv komponente R1 Otpornik 1/4W R2 Otpornik 1/4W R3 Otpornik 1/4W R4 Otpornik 1/4W R5 Otpornik 1/4W R6 Otpornik 1/4W R7 Otpornik 1/4W R8 Otpornik 1/4W R9 Otpornik 1/4W R10 Otpornik 1/4W R11 Otpornik 1/4W Vrednost komponente 4k7 4k7 4k7 4k7 4k7 4k7 4k7 270Ω 270Ω 270Ω 270Ω 75 .1 Tabela 2.

R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Potenciometar Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Otpornik 1/4W Blok kondenzator Keramicki kondenzator Keramicki kondenzator Elektrolitski kondenzator Elektrolitski kondenzator Elektrolitski kondenzator Elektrolitski kondenzator Elektrolitski kondenzator Elektrolitski kondenzator Elektrolitski kondenzator LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm 270Ω 270Ω 270Ω 270Ω 270Ω 330Ω 330Ω 330Ω 330Ω 330Ω 330Ω 330Ω 10k 1k 1k 1k 10k 10k 100k 100nF 27pF 27pF 10μF 10μF 10μF 10μF 470μF 100μF 100μF Zuta Zuta Zuta Crvena Crvena Zelena Zelena Zelena Zelena Zelena 76 .

D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 Q1 Q2 Q3 Q4 J3 J4 J6 J7 J11 TS OSC T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 LCD Kabl Kabl Kabl LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm LED 3mm Dioda GREC L7812CV TS7805 Dioda Dioda Mikrokontroler MAX232 PNP Tranzistor TTL Bafer D9 PCB Konektor Konektor D25 PCB Konektor Muska kontaktna letvica Konektor Transformator 6VA Oscilator Mikroprekidac Mikroprekidac Mikroprekidac Mikroprekidac Mikroprekidac Mikroprekidac Mikroprekidac Hitachi HD44780 25-pinski 1:1 9-pinski 1:1 Za Napajanje Crvena Zelena Crvena Crvena Crvena Crvena BAT42 1A 1A 1A 1N4148 1N4148 PIC16F877A BC557 SN 74LS07 Zenski Dvopinski Zenski Dvopinska 220V 220/15V 400mA 4MHz Musko/Muski Musko/Zenski - 77 .

koja se nalazi na prilozenom disku u sklopu ovog rada ( u folderu MPLAB_IDE pokrenuti aplikaciju MPLAB v6. Za nastavak istalacije potreban je jednostruki klik levim tasterom na polje NEXT .Tech i kreirala aplikacija na programskom jeziku C. Koraci koje treba preuzeti da bi se instalirao paket Hi. Pre istalacije ovog programskog paketa potrebno je istalirati MPLAB.Prateci softver za PC i demo programi 3.3. su sledeci: 1.EXE). Po pokretanju aplikacije na monitoru se generise prozor: 2. Nakon ovoga se generise sledeci prozir: 78 . Instalacija MPLAB-a pocinje pokretanjem aplikacije MPLAB v6.41.41. jer se kasnije Hi-Tech integrise u MPLAB programski paket.1 Istalacija softvera Za kreiranje programa na HLL-u C koristicemo programski paket Hi-Tech.

a zatim klikom na polje NEXT nastavlja se instalacija. Cekira se polje ''I ACCEPT'' i klikom misa na polje ''NEXT'' sledi nastavak nstalacije i generise se prikaz sledeceg oblika 4. 79 .3. Klikom na taster (polje) Browse bira se direktorijum gde se instalira MPLAB.

a zatim treba kliknuti na NEXT. Yes). Odabiramo jednu od ponudjenih opcija(npr. 80 . Aplikacija nas pita da li zelimo da napravimo precicu u start meniju. 6. Bira se da li zeli precica (shortcut) na radnoj povrsini (desktop). a zatim sledi klik na taster NEXT.5.

Potrebno je sacekati odredjeni vremenski period da se zavrsi instalacija.7. a zatim se pojavljuje prozor prikazan na sledecoj slici: 81 . Ako je korisnik spreman za instalaciju to potvrdjuje tasterom NEXT pa se dobija sledeci prozor: 8.

nakon citanje poruke koja seodnosi na USB Driver Installition Please read treba kliknuti na NEXT.9. Za nastavak instalacije (posle odabira yes ili no) kliknuti na NEXT. 82 . 10.

11. 12. 83 . nakon citanje poruke koja seodnosi na Driver Installition You MUST read treba kliknuti na NEXT. nakon citanje poruke koja seodnosi na USB Driver Installition Please read treba kliknuti na CONTINUE.

Pozeljno je u ovom trenutku restartovati racunar.13. nakon citanje poruke koja seodnosi na USB Driver Installition Please read treba kliknuti na CONTINUE. Za kraj instalacije kliknuti na FINISH. 84 . 14. 15.

Klikom na NEXT nastavlja se instalacija.05_lite pokrenuti aplikaciju picclite.Nakon instalacije paketa MPLAB potrebno je instalirati programski paket Hi-Tech i integrisati ga u MPLAB. Po pokretanju aplikacije na monitoru dobijamo sledeci prozor: 2.exe). 85 . Da bi se obavila ova aktivnost potrebno je preuzeti sledece korake: 1. Instalacija pocinje pokretanjem aplikacije picclite-setup koja se nalazi na prilizenom disku (u folderu Hi-Tech_PICC_v8.

3. 86 . Da bi se nastavilo sa instalacijom treba kliknuti na NEXT. 4. U generisanom prozoru nude se uslovi koriscenja licenciranog softvera. Klikom na YES nastavlja se proces instalacije.

5. Klikom na taster (polje) Browse bira se direktorijum gde se instalira HiTech. Za nastvak istalacije potreno je kliknuti na polje NEXT 87 . a zatim klikom na polje NEXT nastavlja se instalacija 6.

u ovom trenutku potrebno je scekat izvesni vremenski period da se zavrsi istalacija Hi-Tech. Odgovorom na YES na generisnom prozoru izvrsice se integracija HiTech u MPLAB razvojnom okuzenju.7.. 88 . 8.

10.9. Za nastavak kliknuti na OK. 89 . Kliknuti na NEXT za nastavak.

Klikom na ikonu MPLAB koja se nalazi na radnoj povrsini pokrece se kompajler i generise se prozor Sada je potrebno podesiti MPLAB tako da koristi Hi-Tech kompajler u procesu kompajliranja. Klikom na YES zavrsavamo instalaciju Hi-Tech i po automatizmu se restaruje racunar.11. Sada je potrebno podesiti MPLAB tako da koristi Hi-Tech kompajler u procesu kompajliranja. Klikom na Project → Project Wizard pojavice se novi prozor na monitoru. 90 . 1.

2. 91 .a zatim kliknuti na polje NEXT. Za natavak kliknuti na NEXT. U polju Device potrebo je odabrati PIC16F877A. U polju Actiive Toolsuite potrebno je odabrati opciju HI-TECH Toolsuite. 3. 4.

6. 92 . a zatim u polju Project Directory odabrati direktorijum gde cemo smestiti prethodno napisani kôd. U polju Poject Name potrebno je upisat ime projekta.5. Kliknuti NEXT za nastavak instalacije.

Na ovom prozoru treba odabrati folder u kojoj se nalazi napisan nas program koji zelimo da kompajliramo. Klikom na potrebni fajl. stikliranjem polja ispred imena odabranog fajla i klikom na NEXT generise se prozir: 93 . pa zatim na ADD .7.

8. Klikom na FINISH zavrsavaju se potrebna podesavanja i generise se prozor: 94 .

Nakon toga. ako je napisani program ispravan. 95 . 10. dobijamo sledeci prozor. ili pritiskom tastera Ctrl+F10. U potprozoru koji se nalazi na sedini glavnog prozora nalazi se listing napisanog programa koji moze da se dodatno edituje ili ako je sve u redu da se pokrene proces kompajliranja. Kompajliranje se ukljucuje klikom na Projekt→Build All.9.

Potrebno je izvrsiti podesavanja kao na prilozenoj slici. Rezultat kompajliranja je HEX fajl koji se kasnije da ucitava u Ic-Prog. Nakon nekoliko upozorenja ( jer u ovom trenutku jos nije ukljucen odgovrajuci drajver) na koje treba odgovoriti sa OK generisace se prozor: 96 . Kada ovo zavrsimo potrebo je instalirati programski paket Ic-Prog. Nakon toga na monitoru se generise prozor: 2. U slucaju da ima greske u programu kompajler ce dati detaljno obavestenje o gresci.11. Instalacija pocinje pokretanjem aplikacije icprog (u folderu ic prog pokrenuti aplikaciju icprog. 3. 12.exe). Za nastavak instalacije kliknuti OK. a zatim kliknuti na polje OK. 1.

Za ukljucivanje drajver potrebno je uraditi: Odabrati settings→optionns (kao na slici) 97 .4.

98 .Potrbno je kliknuti na polje Yes. Nakon toga se generise prozor sa pitanje da li se zeli resetovati aplikacija. a zatim kliknuti na polje OK: 6. koji je potreban za rad IC-Prog pod OS XP. Da bi ukljucili drajver.5. potrbno je podesiti Ic-Prog kao na prilozenoj slici.

7. Kada se program resetovao potrbno je odabrati mikrokontoler PIC16F877A. Treba sacekati da se program resetuje i potvrdno odgovoriti na postavljeno pitanje na pitanje. To mozemo da uradimo tako sto cemo kliknuti Settings→Device→ Microchip PIC→More→More→PIC16F877A. 9. 8. Nakon toga se generise prozor kao na sledecoj slici: 99 .

Sada je potrbno ucitati HEX fajl koji se dobija kompajliranjem programa. To mozeme da se uradi klikom na: File→Open File.. (kao na sledecoj slici). Nakon toga se generise prozor kao na sledecoj slici na kome je potrebno selektovati zeljeni HEX fajl i kliknuti na polje OK. 100 .. 11.10.

12. na monitoru ce se generisti prozor. Na njemu se moze videti hexadecimalni sadrzaj iskompajliranog programa. Potrbno je na njemu podesiti tip oscilatora i fuses podesavanja. U nasem slucaju potrbno je samo iskljuciti fleg ''CP''. 101 . ako vec nisu programski podesena. Kada se prethodna procedura.

Loadovanje se pokrece klikom na: Command→Program All (kao na prilozenoj slici): 102 . Pre pocetka loadovanja prozor bi trebalo da izgleda kao na prilozenoj slici: 14.13.

16. Na prozoru koji ce se pojaviti treba kliknuti Yes za nastavak. Zatim pocinje proces loadovanja i prozor izgleda kao na prilozenoj slici: 103 .15.

proram ce generisati prozor sa obavestenjem da je proces zavrsen. Posle toga je potrbno utvrditi gde je greska. Ako je proces loadovanja prosao uspesno preostaje samo ispitivanje programa na razvojnom sistemu. Tada je potrebno kliknuti OK. 18. Napomena: Posle svakog pokretanja programa Ic-Prog potrebno je izvrsiti pocetna podesavanja. otkloniti je i ponoviti proces loadovanja. Nakon zavrsetka loadovanja. Potrebno uraditi: Settings→Hardware ( ili pritiskom na taster F3) kao na slici: 104 .17. ukoliko nije bilo greski. U slucaju da je doslo do greske program ce dati detaljne informisati o gresci.

). Pored njih tu su i hardverska ogranicenja razvojnog sisstema. O ovim ogranicenjima bilo je reci u prethodnim odeljcima. ali ima i neke svoje specificnosti. a usput cemo i reci nesto o njima. Neke osnovne napomene Razvojni sistem ima neka svoja ogranicenja koja moramo da ispostujemo prilikom programiranja mikrokontrolera. a to su: 105 . metala i prociscenog peska.2 Kreiranje aplikacija na programskom jeziku C za mikrokontroler PIC16F877A Kako je mikrokontroler bez softvera samo obican komad plastike. a odmah zatim cekirati polje ''Invert MCLR'' i kliknuti OK. Programiranje mikrokontrolera je dosta slicno standarnom programiranju. velicinu memorije za program. Na disku koji cemo priloziti uz ovu dokumetciju naci ce se izmedju ostalog i ti potrogrami. tako da sada necemo da se zadrzavamo na njih. na ovom mestu cemo dati nekoliko mogucih softverskih resenja za nas razvojni sistem i tako kompletirati iskoristivu celinu.Nakon toga dobijamo sledeci prozor: Sada je potrebno decekirati. Posle toga nastaviljamo sa normalnim radom. 3. Programski jezik C je dosta mocan i fleksibilan jezik. Kao prvo moramo da poznajemo dovoljno dobro arhitekturu kontrolera ( registre. itd. U daljem tekstu nastojacemo da objasnimo nacim programiranja na konkretnim primerima. U toku pisaanja programa bice korisceni neki standardni potprogrami koji se lako mogu naci na Internetu. velicinu memorije za smestaj podataka.

Aktiviranjem USART modula po programskom automatizmu pinovi RC6 i RC7 se konfigurisu ka RxD i TxD. Tabela 3. Nije greska ako se inicjalizira registar TRISC na vrednost 0x00. Pinovi RB6 i RB7 iako imaju mogucnost. PORTE je ceo iskoriscen za LED indikaciju. a RD4. RA0 je predvidjen kao ulaz za analogno-digitalnu konverziju. Za pinove RD0 i RD1 su vezane LED za indikaciju stanja. integer. Pinovi od RB0 do RB3 nemaju ovu mogucnost. a zatim aktivira modul za komunikaciju sa racunarom. pa se zbog toga ovi pinovi moraju programski konfigurisati kao izlazni. RD7 su iskorisceni za prenos podataka). 2. i njega je potrebo konfigurisati kao ulazni upisom komandne 0b000001 reci u registar TRISA. 3. PORTD je predvidjen za povezivanje LCD displeja i LED indikaciju. Za pobudu oscilatora koriscen je kvarcni oscilator od 4MHz. kao sto smo vec rekli. tako da je vreme trajanja instukcijskog ciklusa 1us.RA5 su povezani na LED. float. Pinovi RC0-RC5 su povezani na LED diode. nismo ih iskoristili kao ulazne nego su ostali slobodni (koriste se u procesu programiranja). pa je zato njih potrebno analizirati softverski (najcesce primenom Timer0). RD6. PORTC je predvidjen za komunikaciju sistema sa racunarom i za LED indikaciju stanja na pojedinim pinovima. da generisu prekid. double) i cetiri modifikovana tipa podataka(signed. 3. a pinove RC0-RC5 je potrebno rucno konfiguristi kao izlazne.1 pokazuje znacenje osnovnih tipova podataka i modifikovanih tipova: Tabela 3.1: Tipovi podataka u programskom jeziku C Tip character integer float double Znacenje Karakter podataka Neoznaceni celi brojevi Brojevi u pokretnom zarezu Brojevi u pokretnom zarezu dvostruke preciznosti Kljucna rec char int float double 106 . PORTB je predvidjen kao ulazni port zbog toga sto ima mogucnost da generise prekid usled promene stanja na nekim od njegovih pinova (pinovi od RB4 do RB7). Ovaj port se kofigurise upisom komandne reci 0x3f u registar TRISB. respektivno. unsigned. 5. RD3 vezuje se za E pin. Ova mogucnost se pokazala kao veoma korisna pri analizi tastera pa smo se zbog toga opredelili da to iskoristimo. RD5. void. Ovaj port se konfigurise kao izlazni TRISD={0x00}. a preko pinova RC6 i RC7 povezano je kolo MAX232. 4. pinovi RA1. short). long. Konfigurise se kao izlazni TRISE={0b000}.3 Tipovi podataka C programski jezik podrzava pet osnovnih tipova podataka (character. kod PORTA . LCD modul je povezan na pinove od RD2 do RD7 ( RD2 se vezuje na RS pin displeja.1.

Kada se javi prekid.2 prikazuje moguci opseg vrednosti za sve kombinacije osnovnih tipova podataka i modifikatora Tabela 3.2: Opseg vrednosti tipova podataka Tip short short int int char unsigned unsigned int signed signed int long long int signed long float Obim u bitovima 1 1 8 8 8 16 8 8 16 16 16 32 Opseg 0 ili1 0 ili 1 0 do 255 0 do 255 0 do 255 0 do 65535 -128 do 127 -128 do 127 0 do 65535 0 do 65535 -32768 do 32767 3. 107 . Ovaj opseg se moze menjati u zavisnosti od koriscenog modifikatora.1.void signed unsigned long short Bez vrednosti Pozitivni ili negativni brojevi Samo pozitivni brojevi Duzi opseg broja Kraci opseg broja void signed unsigned long short Svakpm tipu podatka odgovara odredjeni opseg kod prezentacije brojeva.4 Prekidi Prekidi mogu se inicirati od strane velikog broja razlicitih internih ili eksternih izvora u odnosu na PICmicroMCU.4E+38 3. PIC hardver sledi fiksni model ponasanja prikazan na slici 3. Tabela 3.4E-38 do 3.

ali zahvaljujuci MPLAB integraciji moze se dobiti zadovoljvajuce IDE okruzenje. prvi korak je da se testira i odredi izvor prekida.5 Primena programskog jezika C (primeri) Jedni od najpoznatijih ANSI C kompajlera koji su namenjeni Microchip PIC mikrokontrolerima su svakako Hi-Tech PICC i CCS PCW kompajleri. I2C. RTC. GLCD. Kada se desi prekid. Napomena: Obratite paznju da je C jezik ''case-sensitive'' pa nije sve jedno da li se koriste mala ili velika slova!!! Primer: ako deklarisete promenljivu unsigned char bRojAC. a softver je u celini odgovornost projektanata. Za razliku od Hi-Tech kompajlera. rutina za indetifikacuju izvora prekida na osnovu dodeljenog prioriteta odredjuje koji ce se prekid prvo obraditi. 108 . upravljane radom AD konvertora itd...). LCD. Pokusaj da je koristite kao brojac=0. Pravilno je bRojAC=0.HI-Tech kompajler spada u profesionalne alate i namenjen je najzahtevnijim korisnicima. takodje sadrzi i veliki broj biblioteka za rad sa razlicitim periferijama (SPI. Baziran je na DOS aplikaciji koja se poziva iz komandne linije. kao i dodatne funkcije koje implementiraju odredjene tipove algoritama za manipulaciju nad podacima kao sto su CRC8. CRC16.1 Algoritam izvrsenja programa pri nastanku prekida Hardver je u potpunost pod PICmicroMCU kontrolom. USB. CCS PCW kompajler sadrzi u sebi kompletno IDE okruzenje. U slucaju vise prekida. 3. pa ce za bilo kakvu dodatnu periferiju je potrebno kreirati odgovarajuce funkcije i procedure.Biblioteke koje se isporucuju zajedno sa kompajlerima spadaju u osnovne. izazvace gresku. 3.Sl.

Ovom direktivom omogucavamo da kompajler umetne u HEX datoteku i ''fuses'' podesavanja shodno potrebama programera. taj pin mozemo nazvati Taster1. da li ce mikrokontroler biti zasticen od citanja ili ne. Konkretna primena ove olaksice data je u sledecem primeru: Napomena: Ne sme se zaboraviti obavezno podesavanje smerova pinova koji se koriste u odgovarajucim TRIS registrima. // PORTBIT(PORTC.0 imamo povezan taster.DISABLED In-Circuit Debugger . ukoliko na pinu PORTC.''fuses'' podesavanja __CONFIG (LVPDIS&XT&PROTECT&PWRTEN&WDTDIS&DEBUGDIS).bit) //pinovi static bit Taster1 static bit Taster2 static bit Taster3 ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) @ @ @ PORTBIT(PORTC. itd.DISABLED Oscilator .DISABLED Pravljenje ALIAS-a ulazno/izlaznih pinova Jako korisna mogucnost C jezika je definisanje logickih imena ulazno/izlaznim pinovima. a druga mozda jos bitnija. da li ce ''watch-dog''(WDT) tajmer biti aktivan ili ne. Prva pogodnost ovakvog pristupa je sto se na ovaj nacin jednostavnije mogu pamtiti imena pinova i njihova funkcija. U konkretnom primeru je podeseno sledece: Low Voltage In-Circuit Serial Programming . ukoliko je iz nekog razloga potrebno u toku razvoja prebaciti neki izlazni uredjaj na neki drugi pin od planiranog.1).2).0). // 109 . Dole navedeni kôd je jasan sam po sebi i moze se usvojiti kao takav.XT Protect(zastiti mikrokontroler od citanja) .ENABLED Power-up Timer(PWT) . Primera radi. bez da se preterano zalazi u analizu. je da se portabilnost ovako pisanog kôda znacajno uproscava. ovo se bezbolno moze izvrsiti izmenom u samoj definiciji bez da se pretrazuje ceo kôd kako bi se izvrsile promene na svim mestima gde se taj pin upotrebljava. // PORTBIT(PORTC.ENABLED Watchdog Timer(WDT) . Kada se ovako izgenerisani HEX fajl ucita u program programatora (recimo u Ic-Prog ) programator ce automatski podesiti podesavanja koji tip oscilatora koristimo.Naime. #define PORTBIT(adr.

'0'.'0'. __EEPROM_DATA('s'. koji su sastavni deo Hi-Tech PICC kompajlera.'p'. Optimizacija se ukljucuje navodjenjem parametara u komandnoj liniji pri pozivu kompajlera: -0 (ukljucuje post-pass optimizaciju).'R'.'-'.2 Izgled Ic-prog-a 3. Default vrednosti parametara).'. i –Zg (ukljucuje Global optimizaciju).'1'.2). ukoliko kôd radi kako je specificirano 110 .'e'.'D'.static bit static bit static bit LED0 LED1 LED2 @ @ @ PORTBIT(PORTB.'-'.'0').Ukoliko je ukljucen neki od metoda optimizacije dobija se povecanje brzine izvrsavanja kôda.'0'. // PORTBIT(PORTB.'6').'C'. __EEPROM_DATA('v'.'e'.6 Upisivanje parametra u DATA EEPROM Ponekad je jako zgodno da parametre ili info-tekst upisemo u interni DATA EEPROM mikrokontrolera vec pri samom pisanju programa (npr.'2'.'. __EEPROM_DATA('L'.'r'. U datom primeru u EEPROM memoriju mikrokontrolera od adrese 0 redom bice upisan ''tekst'' kao na sledecoj slici: Sl 3.'_'. Pozeljno je uvek koristiti optimizaciju.'T'.'1').'B'.0).7 Opcije za optimizaciju kôda pri kompajliranju Prilikom kompajliranja kôda Hi-Tech kompajler moze primeniti vise modela optimizacije. To je najlakse izvesti uz pomoc makroa __EEPROM_DATA( ). // PORTBIT(PORTB. // 3.1). kao i smanjenje objektnog (HEX) kôda.

#include<pic.h> //ukljucujemo ovu bibliotrku jer se u njoj nalaze osnovne rutine koje su potrebne za vreme programiranja. Ukljucivanje optimizacije Hi-Tech kompajlera prikazana je na slici3. Ujedno je primenjena i softverska analiza stanja tastera koriscenjem Timer 0. Zatim se klikne na OK.. potrebno je odabrati Project.zahtevima. Iskoriscena je mogucnost koja postoji u radu sa portom B.3. obavezno je koriscenje maksimalne optimizacije kako bi generisani kôd rutine Delay bio odgovarajuceg trajanja. U primerima koji su navedeni. a ima zadatak da. Ukljucivanje optimizacije Hi-Tech kompajlera u MPLAB razvojnom okruzenju se izvodi na sledeci nacin: u meniju Project>Build options. Listing programa sa komentarom je prikazan na slici 3. Potrebno je uvek napisati ovu liniju!// 111 .. U tabu PICC Compiler treba stiklirati Use alternate settings i zatim u praznom polju upisati -0 –Zg (ako vec nije bilo upisano).3 Izgled prozora na kome je ukljucena maksimalna optimizacija 3. Sl 3. Naime pinovi RB4 do RB7 mogu da generisu prekid ( samo ako smo prethono to omogucili konfigurisanjem odgovarajuceg flag-a) kada se desi promena stanja na odgovarajucem pinu.8 Program za iskljucivanje i ukljucivanje LED Svrha ovog programa je upoznavanje sa nekim osnovnim naredbama programskog jezika C.. u zavisnosti od toga koji je taster pritisnut. Program je dosta jednostavan i lak za razumevanje. ukljuci neki pin odgovrajuceg porta ili da ukljucuje LED nekim unapred definisanim redosledom.4.

//promenjive koje koristimo u programu #define PORTBIT(adr.k. static bit ts4 @ PORTBIT(PORTB.c" //potprogram koji unosi kasnjenje.// { GIE=0. 2). } if(!ts2) //da li je pin RB4 na logicku nulu. static bit led2 @ PORTBIT(PORTD. 0). 112 . k=0. bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) static bit ts1 @ PORTBIT(PORTB. 0). 3). ako jeste promenjiva j dobija vtrednost 0// { i=0. j=0. 5). 1). 1). static bit ts3 @ PORTBIT(PORTB.#include "delay. //dozvoljavamo omogucene prekide// } if(T0IF) //da ji je omogucen prekid koji izaziva tajmer0// { GIE=0. // iskljucujemo sve prekide// if(!ts1) //da li je pin RB5 na logicku nulu. Ovaj deo je standardan i sam po sebi diviljno jasan// void interrupt tas(void) //pocetak prekidne rutine za skeniranje tastera// { if(RBIF) //pitamo da li je RBIF=1. static bit led1 @ PORTBIT(PORTD. static bit ts6 @ PORTBIT(PORTB. 4). static bit ts5 @ PORTBIT(PORTB. //pinRB5 ima simbolicko ime ts1// static bit ts2 @ PORTBIT(PORTB. j=1. k=0. } RBIF=0. ako jeste promenjiva i dobija vtrednost 0// { i=1. o njemu bice reci kasnije// __CONFIG(LVPDIS&XT&PWRTEN&WDTDIS&DEBUGDIS). //davanje imena pojedinim pinovima.j. //resetujemo RBIF// GIE=1. ako jeste onda je pretisnut neki taster vezan na nekom pinu od RB4 do RB7 pa je kontroler generisao prekid. //podesavanje PIC-a// int i.

//ukljucujemo svaku drugu diodu porta C// DelayMs(250). //ukljucujemo datu diodu// DelayMs(250). ako jeste promenjiva k dobija vtrednost 0// { i=0. //definisemo PORTA kao izlazni. //omogucavamo dozvoljene prekide// while(1) //beskonacna petlja// { if(i==1) { led2=1. //definisemo PORTA kao digitalni. osim RA6 i RA7 koje stavljamo kao izlazne jer ih i ne koristimo// TRISE=0b000. //iskljucujemo datu diodu// PORTC=0b10101010. //kasnjenje od 250ms// DelayMs(250). //definisemo PORTD kao izlazni// PORTE=0b000. //gasimo PORTD OPTION=0b00000011. //resetujemo fleg T0IF// GIE=1. DelayMs(250). sem pina RA0 koji je ulazni// TRISC=0x00. //definisemo PORTD kao izlazni// TRISB=0x3f. //gasimo PORTC// PORTD=0x00. osim RA0 koji je analogni ulaz// T0IE=1. j=0. // definisemo PORTB kao ulazni. //omogucavamo prekid koji izaziva tajmer0// RBIE=1.if(!ts3) //da li je pin RB3 na logicku nulu. k=1. DelayMs(250). //podesavamo vrednost preskajlera za tajmer0// ADCON1=0b10001110. } } //zavsavamo prekidnu rutinu// void main(void) //pocetak glavnog programa// { TRISD=0x00. DelayMs(250). //definisemo PORTE kao izlazni// TRISA=0b000001. } T0IF=0. //gasimo PORTE// PORTA=0b000000. //omogucavamo prekid koji izaziva promena stanja na pinovima RA4 do RA7// GIE=1. led2=0. 113 . //gasimo PORTA// PORTC=0x00.

DelayMs(250).DelayMs(250). DelayMs(250). On ima zadatak da unese kasnjenje u izvrsenju programa izrazeno u milisekundama.4 Listing programa za ukljucivanje LED U programu sa slike 3. DelayMs(250). DelayMs(250). PORTE=0b000. //iskljucujemo PORTC// PORTE=0b101. DelayMs(250).c. Potprogram "delay. PORTA=0x00000.4 koriscen je bibliotecni potprogram delay.c" #include "delay. PORTC=0x00.5. PORTA=0b000000. PORTE=0b101. Listing potprograma je dat na slici 3. DelayMs(250). DelayMs(250). DelayMs(250). } if(j==1) { PORTC=0x00. DelayMs(250). DelayMs(250). PORTA=0b101010. DelayMs(250). DelayMs(250). DelayMs(250). PORTE=0x00. } } //kraj beskonacne petlje// } //kraj programa// Sl 3. PORTA=0b101010.h" void DelayMs(unsigned char cnt) { #if XTAL_FREQ <= 2MHZ 114 . } if(k==1) { PORTC=0x00.

do { i = 4. pa nije podrebno dodatno komentarisati. #endif #if XTAL_FREQ > 2MHZ unsigned char i.c Potprogram je dovoljno jasan.6. #endif } Sl 3. while(--_dcnt != 0) continue. } 115 .5 Listing biblioteckog potprograma delay.do { DelayUs(996). } while(--cnt). } while(--i). do { DelayUs(250). while(--_dcnt != 0) continue. U ovom potrogramu je iskoriscena bibliotecki potprogram delay. _dcnt = (x)*((XTAL_FREQ)/12MHZ). Moze se pomenuti samo to da pri kompajliranju programa mora biti ukljucena maksimalna optimizacuja. } #else #define DelayUs(x) { unsigned char _dcnt. #ifndef DelayUs #ifndef XTAL_FREQ #define XTAL_FREQ #endif #define #define MHZ *1000 KHZ *1 4MHZ #if XTAL_FREQ >= 12MHZ #define DelayUs(x) { unsigned char _dcnt. } while(--cnt). a njegov listig prikazan je na slici 3.h. Promenjiva cnt je neoznacena 16-bitna vrednost. _dcnt= (x)/(12MHZ/(XTAL_FREQ))|1.

void Delay_1s() // procedura koja unosi kasnjenje { // od 1 sekunde DelayMs(250).c" #include "lcd. #include <pic. __EEPROM_DATA('s'. '-'.'.#endif extern void DelayMs(unsigned char). '0'. 'e'. 'R'.6 Listing biblioteckog potprograma delay. '0'. '1'. '.h 3. 'e'. DelayMs(250). iz razloga sto LCD displej. __EEPROM_DATA('v'. Pored ostalog ovde treba da se obavi konverzija dekadnog broja u niz ASCII cifara. 'B'. DelayMs(250).h> #include "delay.c" __CONFIG(LVPDIS&XT&PROTECT&PWRTEN&WDTDIS&DEBUGDIS) konfigurisemo PIC // __EEPROM_DATA('L'. '-'. kao i svaka periferija manipulisu samo sa zapisima u ASCII formatu. 'r'. //upisujemo podatke u EEPROM // GLOBALNE Promenljive unsigned int brojac.9 Program koji upravlja radom LCD-a Ovaj program je malo slozeniji od prethodnog. DelayMs(250). '0'). Ovde je iskoriscen i interni EEPROM mikrokontrolera za zapis nekih informacija koje se koriste u svrhu evidencije. 'T'. 'D'. '6'). '1'). '2'. 'p'. 3. #endif Sl. Zadatak programa je da broji od 0 do 999 i rezultat prikaze na LCD displeju. '_'. } /////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// MAIN ////////////////////// 116 . '0'. 'C'.

// ogranicavamo brojac do maximalnih 999 lcd_gotoxy(10. 1).c koji ima ulogu da upravlja radom LCD-a. red . // ispisi na LCD-u tekst lcd_gotoxy(0. U potprogramu lcd.h> #define LCD_DATA PORTD #define PORTBIT(adr. a dodatno je prosiren komentarom.htsoft.com. kol) lcd_dec2str3(brojac).drugi red lcd_puts("Brojac:"). 0). Potprogram je preuzet sa http://www. brojac = 0. // pozicioniramo se (2. // definisemo brojanje i prikaz na priblizno 1sekundu brojac++. // ispisi na LCD-u tekst while(1) // beskonacna petlja { Delay_1s(). PORTD=0x00. GIE=0.c je ugradjena rutina za konverziju decimalnog broja u niz ASCII karaktera.7 Listing programa za upravljanje LCD-om U programu sa slike 3. // konvertujemo dekadni broj u STRING } } Sl 3. // uvecavamo brojac za 1 if(brojac > 999) brojac = 0. // iskljucujemo sve interapte lcd_init(). // Inicializacija LCD displej // resetujemo promenljivu brojac // ovde pravimo masku naseg prikaza na displej lcd_gotoxy(0.void main(void) { TRISD=0x00.prvi red lcd_puts("LCD Test"). // pozicioniraj se u prvoj koloni . // 117 . bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) // LCD static bit LCD_E @ PORTBIT(PORTD. Napomena: Ovaj potprogram moze da se upotrbi samo za LCD-ove koji su formata 2X16 karaktera i kompatibilni su sa displejom baziranim na cip-setu HD44780. 1).7 koriscen je potprogram lcd. // pozicioniraj se u prvoj koloni . #include <pic. 3).11.

LCD_STROBE(). // COMMAND LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0f) | (ins & 0xf0).y) lcd_cmd(0x80+x+(0x40*y)).DelayUs(40). LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0f) | ((ins << 4) & 0xf0). LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0f) | ((ins << 4) & 0xf0). // // koliko * 8 // ovde definisi specijalne karaktere #define SPECIJALNI_KARAKTERI 64 //----------------------------------------------------------// Procedure za kontrolu LCD-a HD44780 16x2 //----------------------------------------------------------#define LCD_STROBE() LCD_E = 1. // podaci DelayUs(40). LCD_E = 0 #define lcd_cursor(x) lcd_cmd(((x)&0x7F)|0x80) #define lcd_clear() lcd_cmd(0x01). // podaci LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0f) | (ins & 0xf0). LCD_STROBE(). } /* ispisi string na LCD-u */ void lcd_puts(const char * s) { while(*s) lcd_data(*s++). #define lcd_putch(x) lcd_data(x) #define lcd_goto(x) lcd_cmd(0x80+(x)). DelayUs(40). DelayUs(40). /* posalji komandu LCD-u */ void lcd_cmd(unsigned char ins) { LCD_RS = 0. } 118 . DelayMs(2).static bit LCD_RS @ PORTBIT(PORTD. #define lcd_cursor_right() lcd_cmd(0x14) #define lcd_cursor_left() lcd_cmd(0x10) #define lcd_display_shift() lcd_cmd(0x1C) #define lcd_home() lcd_cmd(0x02). LCD_RS = 0. } /* posalji podatak LCD-u */ void lcd_data(unsigned char ins) { LCD_RS = 1. LCD_STROBE(). #define lcd_gotoxy(x. DelayMs(2). 2). LCD_STROBE().

lcd_putch(x+0x30).// *----------------------------------------// * Konverzija decimalnih brojeva u string // u opsegu od 0 do 999 // *----------------------------------------*/ void lcd_dec2str3(unsigned int x) { unsigned int y. DelayUs(160). LCD_STROBE().8 Listing potprograma lcd. 5x7 lcd_cmd(0x06). } /* inicijalizacija LCD-a */ void lcd_init() { // {8 bit interfejs/i cekaj 5ms} LCD_DATA = (LCD_DATA & 0b00001111) | 0x30. lcd_putch(y+0x30). DelayUs(160). // {8 bit interfejs/i cekaj 160uS} LCD_DATA = (LCD_DATA & 0b00001111) | 0x30. Blink = Off lcd_clear(). lcd_putch(y+0x30). if (x<1000) { y=x/100. } Sl 3. 2 reda. lcd_home(). } else lcd_puts("Err"). iskljuci pomeranje displeja lcd_cmd(0x0C). LCD_STROBE(). Cursor = Off. LCD_STROBE(). // 4bit. LCD_STROBE(). lcd_cmd(0x20+0x08). DelayMs(5). y=x/10.c 119 . // {4 bit interfejs} LCD_DATA = (LCD_DATA & 0b00001111) | 0x20. x-=(y*100). x-=(y*10). // incrementiraj poziciju. // {8 bit interfejs/i cekaj 160uS} LCD_DATA = (LCD_DATA & 0b00001111) | 0x30. // Display = On. DelayUs(160).

3.10 Program za komunikaciju razvojnog sistema sa racunarom Ovaj program ima za cilj da broji od 0 do 99 i da rezultat prikaze na racunaru. Program nema neku prakticnu svrhu, kao ni prethodni, vec mu je jedini cilj edukacija. Pokazuje kako se vrsi podesavanje USART modula mikrokontrolera. Brzina prenosa podataka dosta zavisi od izabranog oscilatora, o cemu je bilo reci u prethodnim odeljcima. Veoma lako moze da se promeni i da se koristi kao potprogram u nekim slozenijim programima. Komunikacija je asinhrona serijska bez koriscenja prekidnih rutina.

#include <pic.h> #include "delay.c" __CONFIG(LVPDIS&XT&PROTECT&PWRTEN&WDTDIS&DEBUGDIS); // konfigurisemo PIC __EEPROM_DATA('R', 'S', '2', '3', '2', '_', '_', '_'); __EEPROM_DATA('v', 'e', 'r', '-', '1', '.', '0', '0'); __EEPROM_DATA('j', 'u', 'n', '-', '2', '0', '0', '6'); PIC_CLK 4000000 // frekvencija XTAL-a BAUD 19200 // RS232 baud rate DIVIDER ((PIC_CLK/(16UL * BAUD) -1)) // interni HIGH_SPEED 1 // interno podesavanje RS232 registara

#define #define #define proracun #define

// PROMENLJIVE unsigned char brojac; unsigned char primljeni_podatak; // PROCEDURE void Delay_1s() // procedura koja unosi kasnjenje { // od 1 sekunde DelayMs(250); DelayMs(250); DelayMs(250); DelayMs(250); } // slanje jednog karaktera void RS232_putch(unsigned char c) { while(!TXIF); //prelazi u '1' kada je prazan TXREG = c; DelayUs(60);

120

} // prijem jednog karaktera unsigned char RS232_getch() { if(RCIF) //prelazi u '1' kada je prun { RCIF = 0; return RCREG; } CREN = 0; //ukoliko je doslo do greske obrisi je CREN = 1; //enable reception return 255; // ako nema podatka primljenog } // slanje stringa void RS232_putst(register const char *str) { while((*str)!=0) { RS232_putch(*str); if (*str==13) RS232_putch(10); if (*str==10) RS232_putch(13); str++; } } // *----------------------------------------// * Konverzija decimalnih brojeva u string // u opsegu od 0..99 za RS232 komunikaciju // *----------------------------------------*/ void RS232_dec2str2(unsigned int x) { unsigned int y; if (x<100) { y=x/10;RS232_putch(y+0x30);x-=(y*10); RS232_putch(x+0x30); } else RS232_putst("Err"); } void main(void) { TRISA = 0b11111111; TRISB = 0b00000000; TRISC = 0b11111111; ADCON1 = 0b10000111; // Set up A/D as Right justified,

121

// (5 analog channels = digital inputs xxxx 011x) GIE = 0; // SERIAL PORT SETUP SPBRG = DIVIDER; BRGH = HIGH_SPEED; //data rate for sending SYNC = 0; //asynchronous SPEN = 1; //enable serial port pins CREN = 1; //enable reception SREN = 0; //no effect TXIE = 0; //disable tx interrupts RCIE = 0; //disable rx interrupts TX9 = 0; //8-bit transmission RX9 = 0; //8-bit reception TXEN = 0; //reset transmitter TXEN = 1; //enable the transmitter while(1) // beskonacna petlja { Delay_1s(); RS232_putst("Trenutno stanje brojaca je: "); RS232_dec2str2(brojac); RS232_putch(13); // ADCII znak (Return) za sledeci red if(++brojac > 99) brojac = 0; // ukoliko sa PC racunara dodje komanda R ili r resetuj brojac primljeni_podatak = RS232_getch();
if((primljeni_podatak=='R')||(primljeni_podatak == 'r')) brojac=0;

} } Sl 3.9 Listim programa za komunikaciju PC masine sa razvojnim sistemom Na slici 3.10 je dat oblik potprograma koji moze da koristi kod kreiranja nekih slozenijih programa. U njemu je sadrzana konverzija decimalnog broja u niz ASCII karaktera, kao i predaja i prijem podataka ka/iz serijskog porta.

#include <pic.h> #include „delay.c“ // slanje jednog karaktera void RS232_putch(unsigned char c) { while(!TXIF); //prelazi u ’1’ kada je prazan TXREG = c; DelayUs(60); }

122

// prijem jednog karaktera unsigned char RS232_getch() { if(RCIF) //prelazi u ’1’ kada je pun { RCIF = 0; return RCREG; } CREN = 0; //ukoliko je doslo do greske obrisi je CREN = 1; //enable reception return 255; // ako nema podatka primljenog } // slanje stringa void RS232_putst(register const char *str) { while((*str)!=0) { RS232_putch(*str); if (*str==13) RS232_putch(10); //prelaz u novi red if (*str==10) RS232_putch(13); //vrati se na pocetak reda str++; } } // *----------------------------------------// * Konverzija decimalnih brojeva u string // u opsegu od 0..99 za RS232 komunikaciju // *----------------------------------------*/ void RS232_dec2str2(unsigned int x) { unsigned int y; if (x<100) { y=x/10;RS232_putch(y+0x30);x-=(y*10); RS232_putch(x+0x30); } else RS232_putst(„Err“); } Sl 3.10 Listing potprograma za komunikaciju razvojnog sistema sa PC masinom S obzirom da je u predlogu ostvaruje serijska komunikacija izmedju mikrokontrolera i PC masine, potrebno je da na PC racunaru postoji neki terminal program koji podrzava ovaj tip komunikacije. Jedan tipican usluzni program ovog tipa je ''Terminal_v1.9b'', koji je zapisan na prilozenom disku (u folderu RS232_Terminal pokrenuti aplikaciju Terminal_v1.9b.exe). Pre pocetka komunikacije neophodno je definisati parametre serijskog prenos podataka (bitska brzina, broj bitova po karakteru, parnost, broj stop bitova, tip handshake, kao i

123

a u prozoru terminala bi trebao da se pojavi rezultat izvrsenja programa. 124 . Ukoliko je sve u redu i COM port uspesno inicijalizovan potrebno je kliknuti na dugme [Connect].komunikacioni port po se predaju i primaju podaci).

U trecem delu smo integrisali potreban softver za punjenje programa u mikrokontroler. Od velike koristi nam je bila literatura koju smo uspeli da nadjemo surfujuci po Internetu. nimalo nije bilo jednostavno opistai citav razvojni sistem i objasniti sve njegove delove. Pre svega ''PIC16F87X Data Sheet'' iz koje smo koristili detalje koji se odnose na tehnicke karateristike mikrokontrolera. Ivan Antic 125 . S postovanjem: Branislav Dimitrijevic.Zakljucak Kao i realizacija prakticnog dela naseg zadatka. gde smo slikovito opisali kako se i kojim redosledom softver instalira i listing samih programa koje smo dali i time kompletirali razvojni sistem. Slobodan Aleksic. U drugom delu opisana je hardverska struktura sistema zasnonovana na mikrokontroleru PIC16F877A. Moramo pomenuti nekoliko skripti i diplomskih radova koji su na Internetu postavile nase kolege i njihovi nastavnici sa tehnickih fakulteta bivse Jugoslavije.. To je bila i tema prvog poglavlja ovog rada.

a ostali pinovi sluze kao ulazni i izlazni pinovi pojedinih kola unutar cipa. Naponi napajanja se dovode na nozice 14 i 7.1 Logicka sema i funkcionalna tabela logickog kola 74ls07 Ovo kolo se pakuje u 14-pinsko DIP pakovanje kao na slici.D.Dodatak 1 Sl. Sl D.2 Raspored pinova na kucistu logickog kola 74LS07 (pogled odozgo) 126 .

4 Vreme uspona i vreme opadanja logickih nivoa Sl.potrosnja struje i radna temperatura kola) 127 .3 Logicka sema bafera Sl.D.D.D.5 Elektricne karakteristike logickog kola 74ls07 (napon napajanja.nivoi.Sl.

Sl.7 Fizicke dimenzije logickog kola 74ls07 128 .D.6 Elektricne osobine logickog kola 74ls07 (strujna i naponska ogranicenja) Sl.D.

izgled kucista. fizicke dimenzije i elektricne karakteristike tranzistora BC557 date su na slikama od D8 do D12.Raspred nozica.temperaturna i ogranicenja snage tranzistora BC557 129 .9 Naponska.8 Raspored nozica tranzistora BC557 Sl.strujna .D.D. Sl.

Sl.D.D.11 Zavisnost parametra hfe od struje kolektora 130 .10 Elektricne karakteristike tranzistora BC557 Sl.

Sl.12 Fizicke dimenzije tranzistora BC557 131 .D.

13 Tehnicki podaci i izgled tastera 132 .D.13) prikazan je njihov izgled i njihovi tehnicki podaci: Sl.Na slici (sl.D.

15 Propagaciono vreme pri slanju i prijemu za MAX232 133 .D.D.Sl.14 Tehnicki parametri i fizicki izgled koriscenih dioda Sl.

17 Elektricne karakteristike MAX232 134 .D.D.Sl.16 Logicka sema i fizicki izgled MAX232 Sl.

D.Sl.19 Parametri usmeraca 135 .D.18 Elektricne karakteristike maks 232 Sl.

D.D.21 Fizicki izgled stabilizatora 136 .Sl.20 Fizicki izgled usmeraca Sl.

Dodatak 2 Fizicki izgled razvojnog sistema 137 .

smer telekomunikacije. Interesovanja: Primena mikroracunara u kolima sa pokretnim LED displejom.Elektronski fakultet u Nisu je upisao 2002. Slobodan P. 05.. godine u Surdulici. na kome i danas uspesno studira. Upisuje 2002. godine u Prokuplju. godine Elektronski fakultet u Nisu. Osnovnu skolu i Gimnaziju zavrsio u rodnom gradu. gde je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju. elektroakustika. Studije upisao 2001. rodjen 21. Antic. satelitske kimunikacije. obrada i digitalni prenos analognih signala. Intresovanja: Mikroracunarski sistemi. projektovanje telekomunikacionih sistema. U toku studiranja izradio je par projekata medju kojima je i ovaj. web programiranje. godine na Elektronskom fakultetu u Nisu.. 1982. kablovska televizija. rodjen 04. smer za telekomunikacije. projektovanje telekomunikacionih sistema… Ivan S. 138 . Aleksic. Student je pete godine.05.02.1983. U istom mestu zavrsio je srednju tehnicku skolu na smeru automatika. rodjen 05. godine u Vranju..1983. Interesovanja: mikroprocesorki i mikrokontrolerski sistemi. Dimitrijevic.Branislav R..godine na smeru telekomunikacije. mobilne telekomunikacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->