P. 1
Prirodni polimerni materijali

Prirodni polimerni materijali

|Views: 734|Likes:
Published by Danijel Jurisic

More info:

Published by: Danijel Jurisic on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. UVOD
 • 2. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA
 • 3. POLISAHARIDI
 • 3.1. ŠKROB
 • 3.2. CELULOZA
 • 3.2.1. Mikrokristalična celuloza
 • 3.2.2. Prirodna celulozna vlakna
 • 3.2.3. Regenerirana celuloza
 • 3.2.4. Celulozni derivati
 • 3.3. ALGINSKA KISELINA
 • 3.4. Ostali polisaharidi
 • 4. LIGNIN
 • 5. PROTEINI
 • 5.1. PROTEINSKA VLAKNA
 • 5.1.1. Svila
 • 5.1.2. Vuna
 • 5.1.4. Svojstva prirodnih vlakana
 • 5.2.1. Struktura micela kazeina
 • 6.1. Prirodni kaučuk
 • 6.1.1. Derivati prirodnog kaučuka
 • 6.2. Procesi prerade kaučuka
 • 6.2.1. Mastikacija
 • 6.2.2. Vulkanizacija
 • 6.2.3. Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume
 • 7.3. Oporaba gume i regeneracija kaučuka
 • 7. PRIRODNE SMOLE
 • 8. LITERATURA

UDŽBENICI SVEUČILIŠTA U SPLITU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS

TE IŠ U
EUČIL

SPLIT

V

Branka Andričić

PRIRODNI POLIMERNI MATERIJALI (Priručnik)

Split, 2009.

U

S

Recenzentice Prof. dr. sc. Tonka Kovačić, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Odobreno Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu br. 01-1-28/14-8.2008 od 27. listopada 2008.godine.

ISBN 978-9953-98372-5-7 Izdavač: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, siječanj 2009.

SADRŽAJ

1. UVOD……………………………………………………………………………… 2. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA………………………………………...

1 3

3.POLISAHARIDI……………………………………………………………………. 7 3.1. Škrob……………………………………………………………………………... 3.2. Celuloza………………………………………………………………………….. 3.2.1. Mikrokristalinična celuloza (MCC)……………………………………………. 3.2.2. Prirodna celulozna vlakna……………………………………………………… 3.2.3. Regenerirana celuloza………………………………………………………….. 3.2.4. Celulozni derivati………………………………………………………………. 8 12 13 14 16 18

3.3. Alginska kiselina…………………………………………………………………. 21 3.4. Ostali polisaharidi………………………………………………………………... 4. LIGNIN…………………………………………………………………………….. 5. PROTEINI…………………………………………………………………………. 5.1. Proteinska vlakna………………………………………………………………… 5.1.1. Svila……………………………………………………………………………. 5.1.2. Vuna……………………………………………………………………………. 5.1.3. Kolagen………………………………………………………………………… 5.1.4. Svojstva prirodnih vlakana…………………………………………………….. 5.2. Kazein……………………………………………………………………………. 5.2.1. Struktura micela kazeina……………………………………………………….. 6. KAUČUK………………………………………………………………………….. 6.1. Prirodni kaučuk…………………………………………………………………... 6.1.1. Derivati prirodnog kaučuka……………………………………………………. 23 24 27 33 33 35 36 38 41 41 43 43 45

6.2. Procesi prerade kaučuka………………………………………………………….. 45 6.2.1. Mastikacija……………………………………………………………………... 6.2.2. Vulkanizacija………………………………………………………………….. 6.2.3. Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume……………………………………... 6.3. Oporaba gume i regeneracija kaučuka…………………………………………… 7. PRIRODNE SMOLE………………………………………………………………. 45 46 49 50 52

8. LITERATURA……………………………………………………………………... 59

u prirodi postoje različite makromolekule koje su sastavni dio živih organizama. Naravno. To su meñusobno vrlo različiti i složeni spojevi.1. S obzirom na ponavljajuće jedinice u makromolekuli mogu se svrstati u nekoliko skupina: 1. deoksiribonukleinska kiselina (DNA) i ribonukleinska kiselina (RNA). molekulske mase od nekoliko tisuća do nekoliko stotina tisuća. Lignin ili polimerni materijali na bazi koniferil alkohola 3. Celuloza. Ne razmišljamo o njima na isti način kao o sintetskim polimerima «jer nisu rezultat ljudske genijalnosti». Dakle. enzimi omogućavaju kemijske procese u živim organizmima. Nazivaju se još i biopolimerima. Proteini (bjelančevine) ili prirodni poliamidi 4. Prirodne smole Naravno. škrob i lignin osnovni su konstitucijski elementi biljaka. Za takve materijale kaže se da potječu iz obnovljivih izvora (eng. koji se u prirodi nalaze kao dijelovi biljnih ili životinjskih tkiva. kolagen je sastojak kože itd. renewable resources). to ne znači da su manje važni. Prirodni kaučuk 5. prirodne makromolekule su i polinukleotidi tj. meñutim ne smatraju se polimernim materijalima u pravom smislu jer osim funkcije u živim organizmima nemaju nikakvu primjenu. RNA i DNA su komponente gena. Za drvo se može kazati da je prirodni kompozit. S obzirom na podrijetlo i način dobivanja polimerima iz obnovljivih izvora u širem smislu smatraju se još dvije skupine polimera: 1 . prirodnim polimerima smatraju se makromolekulski spojevi. Polisaharidi 2. UVOD Mnogo ranije nego što su postojali sintetski polimeri. ustvari od početka života na Zemlji.

gen modif. mliječna kiselina. coli gen modif.CoA Slika 2 . (CoA-koenzim A) 2 . proizvodi se C6 H12 O6 glukoza fermentacija O C OH 2 HO CH dehidracija oligomeri mliječne kiseline mliječna kiselina termičko krekiranje [O CH3 O CH C PLA ]n pop O H3C O CH C O C HC O CH3 pop . biopoliester sintetiziran iz mliječne (laktidne) fermentacijom ugljikohidrata.1. Do danas ovu grupu čine uglavnom poli(hidroksi-alkanoati): poli(hidroksi-butirat). E. ranije: Alcaligenes Mikrobna sinteza (Alcaligenes Eutrophus.Proces sinteze poli(hidroksi-butirata). Polimeri sintetizirani u mikroorganizmima ili genetski modificiranim bakterijama. E.polimerizacija otvaranjem prstena laktid Slika 1 . Primjer je polilaktid ili poli(laktidna kiselina). CH3 kiseline.CoA redukcija CH3 O CH2 C [ O CH PHB ]n polimerizacija hidroksibutiril . Ralstonia eutropha. poli(hidroksi-valerat) (PVA) i njihovi kopolimeri.CoA acetoacetil . a u tijeku su i istraživanja bakterijski sintetizirane celuloze. (PHB).Proces sinteze polilaktida 2. slika 2. Coli kondenzacija eutrophus. Polimeri proizvedeni klasičnom kemijskom sintezom iz monomera podrijetlom iz obnovljivih izvora. 2 acetil . Monomer. slika 1. (PLA).

topljivost i molekulna masa).: poli(ε-kaprolakton) i poli(tetrametilenadipat-ko-tereftalat). 3 . Većina prirodnih polimera biološki je razgradljiva (biorazgradljivi polimeri) tj. morfologija.Poput sintetskih polimera i prirodni polimeri rijetko se upotrebljavaju u izvornom obliku. Za razliku od sintetskih polimera koji imaju relativno jednostavnu strukturu. mogu se razgraditi djelovanjem mikroorganizama (bakterija. 2. stabilizatori. kao npr. prehrambena. Struktura podrazumijeva konfiguraciju makromolekula – prostorni razmještaj atoma ili skupina atoma oko jednog ugljikovog atoma u molekuli koji je odreñen pri sintezi polimera ne može se mijenjati bez kidanja kemijskih veza i stvaranja novih. Aditivi. Jedan od razloga je taj što su osnovne konstitucijske jedinice složenije nego kod sintetskih polimera. prirodni polimeri puno su kompleksnije makromolekule. već se za odreñene primjene modificiraju ili im se dodaju različiti dodaci odnosno aditivi. gljivica. pigmenti. omekšavala i kao takve smjese nazivaju se prirodni polimerni materijali. npr. kozmetička. u polimerima meñumolekulske sile relativno su velike jer se multipliciraju (uvećavaju) povećanjem broja konstitucijskih jedinica tj. kristaličnost. Neki prirodni polimeri već se prilikom izolacije iz sirovine dobivaju u modificiranom obliku (kao npr. algi) do ugljičnog dioksida i vode u aerobnim. alginska kiselina u obliku alginata). konfiguracija te konformacija čine molekulsku strukturu polimera. Na brzinu biorazgradnje utječu faktori okoliša i značajke polimernog materijala (struktura. bitno poboljšavaju jedno ili više svojstava pa se tako dobivaju uporabljivi polimerni materijali u različitim industrijama (tekstilna. Neki sintetski polimeri takoñer su biorazgradljivi. kao što su punila. Taj proces može uključivati i izravni utjecaj kataboličkih enzima ili neizravno djelovanje sekundarnih činitelja iz okoliša na polimer. iako prisutni u relativno malim koncentracijama. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA Kemijski sastav. te konformaciju makromolekula – odnosi se na geometrijski oblik cijele molekule i rezultat je rotacija oko pojedinih C. ind. Tako su npr. boja i lakova itd.). povećanjem molekulske mase. promjena pH. funkcionalnost. dipol-dipol veze i van der Waalsove veze). odnosno ugljičnog dioksida i metana u anaerobnim uvjetima u prihvatljivom vremenskom periodu (koji se razlikuje od polimera do polimera).C veza zbog djelovanja topline ili postojanja sekundarnih veza meñu makromolekulama (vodikove veze. Općenito. veličina molekula. farmaceutska.

spiralna (helikoidna) konformacija ili heliks te statističko klupko (privlačne sile unutar makromolekula puno su jače od onih izmeñu makromolekula). Naime. a njihov način povezivanja odreñuje nadmolekulsku strukturu. tj. kako su makromolekule vrlo velike. a ako se sekundarne veze ostvaruju zbog postojanja privlačnih sila izmeñu atoma ili atomskih skupina susjednih makromolekula tada se nazivaju intermolekulskim vezama. one se općenito slažu (pakuju) nejednoliko tako da formiraju sreñena ili kristalična područja rasporeñena unutar nesreñene ili amorfne matrice tvoreći kristalast polimer. Najčešći konformacijski oblici pojedinačnih makromolekula su: cik-cak konformacija. Meñutim. Ukoliko sekundarne veze nastaju zbog postojanja privlačnih sila izmeñu atoma ili atomskih skupina unutar iste makromolekule tada se nazivaju intramolekulske veze. tvori samo djelomično ureñene strukture. pravilnost u slaganju velikog broja makromolekula.amorfna . bilo prirodnih ili sintetskih.kristalična U amorfnom polimeru ne postoji sreñenost izmeñu makromolekula dok u kristaličnom polimeru postoji sreñenost. Slika 3 .vodikove veze u nekim polipeptidima i celulozi jače od primarnih veza. Povezivanje većeg broja makromolekula u polimernom sustavu rezultat je postojanja intermolekulskih veza. 4 . Kristalična područja prikazana su plavo. amorfna crno.Morfologija kristalastog polimera U orijentiranom kristalastom polimeru kristalična i amorfna područja orijentirana su u istom smjeru što sustavu daje veći stupanj ureñenosti. većina makromolekula. slika 3. Potpuno amorfan polimer sastavljen je od potpuno sklupčanih i isprepletenih makromolekulskih lanaca. Ona može biti različitog stupnja sreñenosti i to: .

slika 6. U celulozi je svaka druga ponavljajuća jedinica glukoze zakrenuta za 180°C oko glavne osi lanca. Takve strukture povezane su van der Waalsovim silama okomito na lance celuloze. Na stupanj kristaličnosti utječe: . u odnosu na prethodnu ponavljajuću jedinicu. U odnosu na amorfne polimere.intermolekulske veze Stupanj kristaličnosti raste s povećanjem duljine lanca. Intermolekulske veze doprinose povećanju kristaličnosti polimera.Konfiguracija ponavljajućih jedinica u osnovnom lancu škroba 5 . Intermolekulske vodikove veze omogućavaju paralelno povezivanje lanaca celuloze u jednoj ravnini u strukture veće sreñenosti.Nadmolekulska struktura odreñuje fizikalna i mehanička svojstva polimera. slika 5. U škrobu su sve ponavljajuće jedinica glukoze orijentirane u istom smjeru. žilaviji. kristalasti polimeri su tvrñi.grananje osnovnog lanca . OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH O Slika 4 . Škrob i celuloza grañeni su od istih monomernih jedinica (glukoze). Usporedba svojstava škroba i celuloze tipičan je primjer koji pokazuje koliko je važna molekulska i nadmolekulska struktura i koliko utječe na svojstva materijala. manje prozirni.duljina osnovnog lanca . slika 4. slabo ili nikako topljivi u uobičajenim organskim otapalima. što omogućava stvaranje vodikovih veza izmeñu lanaca celuloze. a smanjuje se s povećanjem stupnja grananja u makromolekulama. jer bočni lanci predstavljaju smetnje pri slaganju makromolekula.

celuloza zbog veće sklonosti stvaranju sekundarnih veza ima i veću sklonost stvaranju ureñenih kristaličnih područja.Dakle.Intermolekulske (izmeñu molekula) i intramolekulske (unutar iste molekule) veze u celulozi 6 . preživači).Konfiguracija ponavljajućih jedinica u celulozi Slika 6 . HO OH O OH O HO HO O HO OH O OH O HO HO O H 2C O H2C O O CH2 HO CH2 HO Slika 5 . lan. konoplja. juta). Škrob je praktično neupotrebljiv kao materijal. U ljudskom organizmu celuloza se ne može enzimski razgrañivati. Celulozu mogu razgrañivati samo neke životinje (termiti. Celuloza ima bolja mehanička svojstva od škroba i netopljiva je u vodi. a škrob može. dok je celuloza dovoljno čvrsta za izradu vlakana (pamuk.

u prirodnom kaučuku.Krute. Rezultat takve nadmolekulske strukture je vrlo velika čvrstoća svilenih vlakana. Makromolekule proteina u svili stvaraju intermolekulske vodikove veze koje rezultiraju pravilnim slaganjem ploha i tako omogućavaju nastajanje kristalične strukture. a s obzirom na funkcionalnu skupinu na aldoze (aldehidna skupina) i ketoze (keto skupina). Monosaharidi se s obzirom na broj ugljikovih atoma dijele na pentoze (5 C atoma) i heksoze (6 C atoma). cisolefinskih skupina. umrežene strukture. cis-poli(izoprenu) i postojanje velikih. 3. POLISAHARIDI Polisaharidi su prirodni polimerni ugljikohidrati sastavljeni od 10 i više monosaharidnih jedinica (šećera). Vrlo velika elastičnost. kao npr. takoñer onemogućavaju stvaranje sreñenih područja. postoje samo u amorfnom obliku. kao kod lignina. Najvažnije aldopentoze su: H C OH H H C C C H HO HO H HO H O H C C C C O H C O C C C H C O C C C OH H HO H H H OH HO HO HO HO H H H OH C H 2OH C H 2OH C H 2OH C H 2OH D(+)-arabinoza D(+)-ksiloza D(-)-riboza D(-)-liksoza Aldoheksoze (najvažnije) su: H C H HO H H C C C C OH H HO OH HO HO H H O H C C C C C O H H OH OH H C H HO HO H C C C C O OH H H OH C H OH 2 C H OH 2 C H OH 2 D(+)-glukoza D(+)-manoza D(+)-galaktoza 7 .

Škrob i celuloza sastoje se. α-glukozidnim vezama (cis). alginska kiselina. u stvari. a mogu se prikazivati na nekoliko načina.1. Najpoznatiji polisaharidi su škrob. slika 7. pektin. Sastoji se od 25% linearnog polisaharida. hitin.Ketoheksoze su: C H 2 OH C HO H H C C C O H OH OH H HO H C H 2 OH C C C C O HO H OH H H H C H 2 OH C C C C O OH OH OH HO HO H C H 2 OH C C C C O H H OH C H OH 2 C H OH 2 C H OH 2 C H OH 2 D(-)-fruktoza D(-)-sorboza D(-)-psikoza D(-)-tagatoza Većina ovih monosaharida. celuloza. tzv. C H OH 2 H 5 4 H O H 1 H CH2OH O H H OH HO HO H H konformacijska formula OH OH H 2 OH 3 H OH OH Haworthova formula Slika 7 . ŠKROB Škrob je polisaharid sastavljen od jedinica D-glukoze povezanih preko C-1 jedne molekule glukoze i C-4 druge molekule glukoze. Amilopektin je topljiv u vodi i razlikuje se od amiloze po tome što se otprilike na svakoj dvadesetpetoj glukoznoj jedinici nalazi bočni poliglukozidni lanac vezan na šesti ugljikov atom. 8 .Ciklička struktura glukoze 3. kao što je prikazano na slici 4. amilopektina. agar-agar. slika 8. Te strukture (poluacetali) nastaju intramolekulskom adicijom jedne hidroksilne skupine na karbonilnu. amiloze i 75% razgranatog dijela. Prosječna molekulska masa amiloze je 200 000…300 000. meñutim. ima cikličke strukture od pet (furanoze) ili šest ugljikovih atoma (piranoze). od anhidroglukoznih jedinica.

što rezultira stvaranjem viskozne koloidne disperzije. npr. Morfološka struktura granula škroba ovisi o porijeklu. centrifugira i suši. Hlañenjem disperzije nastaje gel zbog asocijacije molekula amiloze. površinska obrada). prehrambenoj industriji (zgušnjavalo) te kao dodatak mnogim sintetskim polimerima gdje kao biorazgradljivi polimer uzrokuje dezintegraciju polimernog materijala i omogućava lakšu svjetlosnu ili toplinsku razgradnju sintetskog polimera. Pritom molekule amilopektina ne mogu asocirati (želirati) zbog bočnih lanaca te ne stvaraju gel pod tim uvjetima. granule bubre i pucaju. Ako se suspenzija škroba zagrije na 60…80°C. OH O CH 2 O HO OH OH O CH 2 O HO OH OH O O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O HO OH O OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH CH 2 O OH O Slika 8 . koja sadrži i nešto otopljenog škroba. granule krumpirovog škroba imaju glatku zaobljenu površinu. Dobivena kaša se filtrira kako bi se dobila suspenzija granula škroba. Dobivanje škroba iz biljnog materijala započinje usitnjavanjem biljne mase u vodi. Škrob s jodom daje karakteristično plavo obojenje te se u analitici koristi kao indikator. dok je površina granula kukuruznog škroba nepravilna i 9 . Tako.Osnovni izvori škroba su različite žitarice i krumpir.Struktura amilopektina u škrobu Škrob se upotrebljava u industriji papira i tekstila (ljepila.

Fizikalna modifikacija Kontrolirana razgradnja Oksidacija Osnovni cilj modifikacije Poboljšanje disperzivnosti u hladnoj vodi Niža viskoznost Niža viskoznost Poboljšana stabilnost viskoznosti 4. Krumpirov škrob Kukuruzni škrob Slika 9 . Umreživanje Stvaranje umrežene strukture 10 .šupljikava. Supstitucija OH. kemijski modificira ili kombinira s nekim drugim materijalom.Modifikacija škroba Tip modifikacije 1. Kao polimerni materijal škrob sam po sebi nema zadovoljavajuća mehanička svojstva. slika 9. 3.skupine Manji stupanj asocijacije i kristaličnosti Uvoñenje hidrofobnih skupina Poboljšana stabilnost viskoznosti 5. Upravo te šupljine omogućavaju bržu enzimsku razgradnju (hidrolizu) kukuruznog škroba jer je omogućen pristup enzimima u unutrašnjost granula. Tablica 1 . 2.Površina granula škroba različitog porijekla Fizikalna i kemijska modifikacija škroba provodi se iz više razloga od kojih su neki navedeni u tablici 1. ukoliko se prethodno ne omekša.

skupine Osnovni razlog te modifikacije je povećanje otpornosti prema vodi tj. Kiselinska hidroliza škroba provodi se suspendiranjem u vodenoj otopini HCl-a ili H2SO4 te miješanjem na toplom dok se ne dobije željena viskoznost. Dekstrinizacija podrazumijeva prženje škroba u prisutnosti kiseline (HCl). 4. 11 . Reakciji podliježu i amiloza i amilopektin.. Molekule se statistički cijepaju u kraće fragmente.50) otopina koja sadrži do 60% škroba slobodno teče. Umreženi škrob ima manji stupanj bubrenja i želiranja. Uobičajena omekšavala za hidrofilne polimere poput škroba su glicerol. 3 . škrob se pere i suši. Nedostatak polimernih mješavina koje sadrže škrob je velika krtost pri većem udjelu škroba. što se provodi acetiliranjem ili uvoñenjem hidroksipropilnih skupina. Zbog nižeg stupnja polimerizacije (DP = 20. ali je uvoñenje karboksilnih ili karbonilnih skupina u lance amiloze osnovni razlog zbog kojeg se reducira mogućnost kristalizacije škroba. Supstitucija OH.1. povećanje hidrofobnosti. čineći polimerne mješavine. djelovanjem same kiseline ili enzimatski (α-amilazama). industriji papira i ljepilu za zidne tapete. dodatkom biorazgradljivih omekšavala. uz zadržavanje biorazgradljivosti. smanjenu elastičnost ipovećanu vlačnu čvrstoću. Oksidacija Ovisno o tipu oksidacijskog sredstva u molekulu škroba uvode se karbonilne ili karboksilne skupine. Hidroliza se može provesti kombiniranim djelovanjem kiseline i topline (dekstrinizacija). Provodi se pomoću fosfornog oksiklorida (POCl3) u alkalnom mediju.. 5. Škrob sve veću primjenu nalazi u kombinaciji s drugim polimerima. polieteri i urea. Kontrolirana razgradnja Da bi se dobio škrob niže viskoznosti potrebno je hidrolizirati glukozidne veze prirodnog škroba. Fizikalna modifikacija Fizikalno modificirani škrob ustvari je gelirani škrob koji se primjenjuje u prehrambenoj industriji. Sustav se zatim neutralizira. 2. Umreživanje. uključujući i sintetske. Taj nedostatak umanjuje se. sorbitol i drugi niskomolekulski polihidroksi spojevi. Prednost mješavina sintetskih polimera sa škrobom je njihova djelomična biorazgradljivost.

Prosječna molekulska masa celuloze može se odrediti mjerenjem viskoznosti tih otopina.47 gcm-3. uz dodatak omekšavala prevodi u termoplastičan materijal. kalcijevog tiocijanata. Celuloza se može alkilirati i acilirati. tj. Vidljivo je da je celuloza ustvari sastavljena od niza celobioznih jedinica. Precipitacijom viskoze neotapalom iz njenih otopina dobije se amorfna regenerirana celuloza. Stupanj polimerizacije glukoze može biti od 2000 do 6700. slika 5. a pamuk i laneno vlakno preko 90%. litijevog klorida. Celuloza se otapa u otapalima koja mogu prekinuti jake vodikove veze. niz glukoznih jedinica povezanih 1. ali samo na nekim vanjskim hidroksilnim skupinama. Gustoća kristalične celuloze je oko 1. amorfne oko 1. H CH2OH H H O HO O H OH H OH HO HO H H OH H C H2OH O H H Slika 10 . slika 10. celuloza ima poli-β-glukozidnu konfiguraciju. procesom prerade djelovanjem toplinske i mehaničke energije.63 gcm-3.4-glukozidnom vezom. 3. U proizvodnji termoplastičnog škroba omekšavala imaju zadatak smanjiti utjecaj intramolekulskih vodikovih veza stvaranjem intermolekulskih vodikovih veza škrob-omekšavalo i doprinijeti stabilnosti svojstava proizvoda.2. Kemijska otpornost celuloze u vezi je upravo s njezinom fibrilnom strukturom. CELULOZA Celuloza je polisaharid čiju strukturu čini. Acetolizom celuloze nastaje disaharid celobioza. cinkovog klorida. Skupine celuloznih lanaca nazivaju se fibrili. Drvo sadrži 40…50% celuloze. To su vodene otopine anorganskih kiselina. Većina reagensa jednostavno ne može prodrijeti kroz površinu vlakana. dimetil dibenzil amonijeva hidroksida i kadmij ili bakar amonijeva hidroksida (Schweitzer-ov reagens).Struktura celobioze 12 . kao i kod škroba. Rendgenskom analizom utvrñeno je da se celuloza sastoji od dugačkih paralelnih lanaca povezanih vodikovim vezama.Škrob se ekstruzijom. posljedica kojih je kristalična struktura celuloze. Ali. za razliku od škroba.

modifikatora viskoznosti i zamjene za dio masnoće u prehrambenim proizvodima. U prirodi se razgrañuje djelovanjem cijelog niza hemicelulaza koje su i komercijalno zanimljive jer «otvaraju» strukturu drva i tako olakšavaju izbjeljivanje. Primjenjuje se u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. MCC je netopljiva u vodi i razrijeñenim kiselinama. Taj polisaharid naziva se hemiceluloza. Osnovni monomeri su pentoze te glukoza i glukuronska kiselina (-CH2OH skupina glukoze zamijenjena je -COOH skupinom). Nakupine od cca 250 glukoznih jedinica tvore mikrokristal veličine 15. čvrsta i ne hidrolizira. To je fini. koji su prisutni u nekim bakterijama i gljivama i koji mogu cijepati β-glukozidnu vezu. 1. Proces reaktivne ekstruzije provodi se u dva stupnja. koji nastaje kao nusprodukt hidrolize celuloze. Za razliku od celuloze koja je kristalasta. izbjeljivanje) 13 . H2SO4. U drvnoj masi nalazi se i 5…16 % celuloze stupnja polimerizacije manjeg od 200. u strukturnim kompozitima. Nastaje tako da se amorfne domene u celulozi uklone hidrolizom s jakom mineralnom kiselinom (HCl). Mikrokristalinična celuloza ima i ulogu prirodnog stabilizatora.2. a bubri ili se vrlo slabo otapa u 20% NaOH.Potpunom hidrolizom celuloze nastaje D-glukoza. hemiceluloza ima statističku amorfnu strukturu i lako hidrolizira u razrijeñenim kiselinama i lužinama..1. Enzimska razgradnja celuloze odvija se u prisustvu različitih enzima pod nazivom celulaze. HF) u dva stupnja. u industriji papira. Hidroliza celuloze (saharifikacija) od interesa je u proizvodnji bioetanola i proizvodnji stočne hrane. Klasična metoda proizvodnje MCC je hidrolitička razgradnja u šaržnom (kotlastom) reaktoru. kristalita.40 µm.. koncentriranom kiselinom (HCl. stupanj a) cijepanje lignoceluloznih kompleksa ekstruzijom materijala u lužnatom mediju b) odvajanje celuloze od lignina i hemiceluloze (ev. Može se provesti na tri načina: u jednom stupnju. razrijeñenom kiselinom enzimski Lignin. Novopatentirana metoda je reaktivna ekstruzija (US patent: 6 228 213). 3. pa se stoga koristi kao nosač lijekova u tabletama. Mikrokristalična celuloza Mikrokristalična celuloza (MCC) je celulozni materijal visokog stupnja kristaličnosti koji se sastoji od nakupina tzv. bijeli prah. lako se preša. bez okusa i mirisa. može služiti kao izvor energije za proces hidrolize i na taj način sam proces učiniti ekonomičnijim.

Nakon sijanja pamuku je potrebno 3-4 mjeseca da procvjeta. Turskoj. bijeljenje. Reaktivna ekstruzija može se dodatno poboljšati višestrukom ekstruzijom. konoplju. a nakon cvjetanja od samo 10 sati. lan.2. Proces reaktivne ekstruzije ima niz prednosti u odnosu na proces u šaržnom reaktoru: brži proces kontinuirani proces bolji kontakt celuloze i kiseline: manji utrošak kiseline ekološki prihvatljiviji meñusobna neutralizacija lužine iz prvog stupnja i kiseline iz drugog stupnja. Prirodna celulozna vlakna Još od prapovijesti čovjek je upotrebljavao celulozna vlakna koja je pronašao u prirodi: pamuk. 3. Pamuk je grmolika biljka iz porodice Gossypium koja se uzgaja uglavnom u SAD-u. stupanj a) doziranje celuloze i otopine kiseline u drugi ekstruder b) hidroliza djelovanjem kiseline pod utjecajem mehaničkih sila u ekstruderu c) ispiranje. a promjer 5…20 µm. sušenje. jutu … (slika 11). a zatim se pamuk odvaja od sjemena i dalje obrañuje. Indiji. a izuzetno do 1250 g pamuka. Brazilu i Egiptu.. Rusiji… Duljina vlakana je 2…5 cm. Ukoliko se koristi čista celuloza proces je jednostupanjski. Pamuk Lan Konoplja Juta Slika 11 .2.500. Jedna biljka daje 125. Branje se obavlja ručno ili strojno. Ručno obrani pamuk je čistiji od strojno obranog pamuka.Izvori celuloznih vlakana 14 . treba 2-3 mjeseca da sjeme sazrije. Jednu trećinu mase čine pamučna vlakna. a ostatak sjeme. Pakistanu.2.

žuka. tako da je uveo obradu u lužini uz istezanje. Iz sjemenki se dobiva laneno ulje koje služi za impregnaciju drva i u proizvodnji bojila i lakova. ali i u sjevernoj Italiji. Poljskoj. kokosovo vlakno. što uzrokuje oksidacijsku razgradnju lignina. Postupak se po autoru naziva mercerizacija i često se primjenjuje u obradi pamuka. prostirki. Belgiji… Konoplja ( Cannabis sativa) uzgaja se otprilike u istom području kao i lan. sisal (iz lišća agave). Proces mercerizacije unaprijedio je H. Iz 100 kg suhe stabljike dobije se oko12 kg lanenog vlakna. Laneno vlakno ne dobiva se iz ploda već iz omotača stabljike biljne vrste Linum usitatissimum koja može narasti do 80 cm visine.Poput drugih oblika celuloze i pamuk je otporan na kemijska djelovanja. Osim navedenih vlakana u manjoj mjeri iskorištavaju se neka «egzotična» vlakna: ramija. g) da se svojstva pamučnog vlakna mijenjaju ukoliko se obradi koncentriranom vodenom otopinom natrijeve lužine pri 18°C. Ukrajini. rafija. Drvenasta tvar odvaja se od celuloznih vlakana koji se dorañuju. Uzgaja se u Pakistanu. Upotrebljava se za izradu vreća. površinska svojstva i podložnost bojenju. Na Orijentu se iz konopljinog ulja dobiva hašiš. g. Naime. Francuskoj. Lowe 1890. 15 . kopriva.2 H2O HO O CH N 2 + O NCH O Celulozna vlakna pamuka mogu se umrežavati i djelovanjem epiklorhidrina (3-klor-1. Ima visoki sadržaj lignina u stabljici. manila. U prisustvu Lewisovih kiselina ti reagensi premošćuju hidroksilne skupine susjednih celuloznih lanaca: O + HO HOCH N 2 NCH 2 OH MgCl 2 . Njemačkoj. povećanjem broja hidroksilnih skupina mijenja se kristalična struktura: poboljšava se čvrstoća. Ipak.2epoksipropana) ili di-epoksidbutadiena. Uzgoj konoplje brzo opada jer je zamjenjuju juta i sintetska vlakna. Poprečnim povezivanjem (umrežavanjem) celuloznih lanaca pamuk postaje otporan na gužvanje. Lan se uzgaja u Rusiji. Bangladešu i u okolini Kaspijskog jezera. razrañeni su različiti postupci za poboljšavanje svojstava pamučnih vlakana. Stabljike se moče u vodi 3…6 tjedana. Engleski kemičar John Mercer primijetio je (1844. Srednjem i Bliskom istoku. a nekad se upotrebljavala i kao punilo za linoleum. U tu svrhu rabe se najčešće di(N-hidroksimetil)uree. Juta (Corchorus capsularis) je slična konoplji.

kao što su film ili vlakno. a zatim u obliku vlakana uvodi u otopinu sulfatne kiseline kako bi se regenerirala celuloza. Nitrirani materijal otopi se u smjesi etanola i di-etil etera i ekstrudira u vlakna. godine. Film je poznat pod nazivom celofan. A. Regenerirana celuloza Kemijska modifikacija celuloznih vlakana provodi se u cilju postizanja topljivosti u organskim otapalima ili u cilju omogućavanja stvaranja različitih oblika. 3. Cu(NH3)4(OH)2.3. U manjoj mjeri proizvode se i liocelna vlakna. čini se da se ovaj proces više nigdje ne provodi. mrvice .2. Danas se najviše proizvodi viskozni rejon ili ksantatna celuloza u obliku vlakana ili filma. Ploče se melju u tzv. Celuloza se otopi u amonij-bakar-hidroksidu. Takav materijal naziva se regenerirana celuloza. H H HO OH O C H2 NaOH H HO H H OH H O O H n H ONa C H2 O H n H OH H H CS 2 HO OH H O C H2 O H C S S Na n H O 16 . meñutim. Prvi proces pripreme regenerirane celuloze datira još iz 1884. Otopini se dodaje ugljikov disulfid i stvara se natrijev ksantat. Vlakna se zatim denitriraju djelovanjem amonijevog hidrogen sulfida pri oko 40°C. uz naknadno vraćanje u netopljiv oblik. Proizvod se naziva Chardonnet svila. Mrvice se otapaju u natrijevoj lužini (alkali-celuloza). a prvi stupanj je stvaranje nitratnog estera. Viskozna vlakna Proces proizvodnje viskoznih vlakana sastoji se od nekoliko stupnjeva: 1. U manjoj mjeri proizvodi se bakar-amonijev rejon (kupramonijev rejon). Sirovina (celuloza) se omekšava i preša u ploče. 4.3. 2.

Otopina se kroz sapnice injektira u neotapalo (vodu) pri čemu se formiraju vlakna. To je relativno novo vlakno. a najčešće se pojavljuje pod trgovačkim imenom Tencel (proizvoñač Acordis. Liocel je generičko ime za vlakno. B. Celuloza se otapa u N-metilmorfolin oksidu (C5H11NO2) koji mijenja kemijska i površinska svojstva celuloze. Viskoza se filtrira. V. To je zatvoreni proces s 90%-tnim povratkom 17 . kako bi im se povećala čvrstoća. po kojoj je cijeli postupak dobio ime. Tijekom zrenja neke ksantatne skupine se raspadaju. upredaju i istežu hladnim postupkom. Britanija). a potom ekstrudira kroz uske sapnice (sito) u vlakna te provodi kroz koagulirajuću otopinu sulfatne kiseline i njezinih soli kojima se neutraliziraju alkalije i regenerira celuloza u kontinuirana vlakna: H H HO OH O C H2 10-15% H 2 SO4 10-20% Na 2 SO4 H HO H H OH H O O H C S S Na n CH 2 O H n H O H OH (U prosjeku reagira samo jedna hidroksilna skupina s ugljičnim disulfidom na svakoj anhidroglukoznoj ponavljajućoj jedinici. stvara se celofanski film koji se obično omekšava pranjem u kupelji s dodatkom glicerola. pa se kaže da ksantatni produkt ima stupanj supstitucije 1 od moguća 3. 7. Viskoza zrije (stari) 2…3 dana. Kada se celulozni ksantat ekstrudira u kiselu kupelj kroz uski prorez. Liocelna vlakna Pod imenom liocel podrazumijeva se celulozno vlakno dobiveno izravnim otapanjem celuloze u organskim otapalima i ispredanjem mokrim postupkom. Ksantatna otopina izlije se u 20%-tnu otopinu NaOH pri sobnoj temperaturi i stvara se viskozna otopina koja se naziva viskoza. Izvor celuloze za proizvodnju liocelnih vlakana je drvna masa iz koje se izdvaja lignin i hemiceluloza.5. izbjeljuju. Vlakna se peru. 6.) 8. stoljeća. prvi put napravljeno sedamdesetih godina 20. Najvažnije od svega pri proizvodnji liocela je ekološki siguran proizvodni proces. prije Courtaulds.

4. Jedan od prvih polimernih kompozita bio je sendvič od celuloznog nitrata i dva sloja stakla.otapala u proces. Celuloza se. proizvod je potpuno biorazgradljiv i može se materijalno oporabiti (reciklirati).2. nitrira smjesom nitratne i sulfatne kiseline i vode: H H HO O H OH H O HNO 3 / H2SO4 H H HO NO2 H O O C H2 H n H C H2 O H n OH ONO 2 Tip kiselinâ u smjesi ovisi o namjeni produkta. To ne znači da ih je nemoguće obojiti. pri 30…40°C. piling. što smanjuje sposobnost prihvaćanja bojila. Kasnije. ne skupljaju se niti šire pri pranju i sušenju poput pamuka ili viskoze. malo se gužvaju. Osnovni nedostatak tih vlakana je relativno niska vrijednost površinske energije. Osušena celuloza moči se u smjesi kiselina 20…60 minuta. a zaostala kiselina ispere vodom. a zatim i kao zavoj (kolodion). sigurnosno staklo za automobile. A. Liocelna vlakna takoñer imaju svojstvo fibrilacije tijekom prerade i nošenja što uzrokuje tzv. Istrošena kupelj odstrani se centrifugiranjem. Meñutim. eteri i različiti graft (cijepljeni) kopolimeri celuloze. nakon odvajanja od lignina. Prednosti liocelnih vlakana su: velika čvrstoća u mokrom stanju. Kad staklo pukne vlakna ga zadržavaju da se ne rasprsne uokolo. Celulozni nitrat Prvi komercijalni celulozni ester bio je celulozni nitrat. ali bojila koja se upotrebljavaju su skupa. još uvijek to su relativno skupa vlakna. hladna i udobna. korišten je u filmskoj tehnici. Liocelna vlakna su meka. Izbjeljivanje se vrši natrijevim hipokloritom. Upotrebljavan je kao eksploziv sredinom 19. poznat kao celuloid. Celulozni derivati Celuloznim derivatima smatraju se celulozni esteri organskih i anorganskih kiselina. na dodir su poput svile i podnose strojno pranje. a manifestira se stvaranjem malih loptica na površini vlakna. stoljeća. 3. film celuloznog nitrata. Stupanj nitriranja 18 .

kontrolira se reakcijskim uvjetima i udjelom vode u kupelji za nitriranje. Produkt koji sadrži 1,9…2,0 nitratnih grupa po svakoj glukoznoj jedinici upotrebljava se kao plastomer i za lakove. Sadržaj nitratnih grupa u materijalu koji se koristi kao eksploziv je 2,4…2,8.

B. Celulozni acetat

Zbog zapaljivosti celulozni nitrat učinkovito je zamijenjen celuloznim acetatom. Acetiliranje celuloze provodi se otapanjem u smjesi anhidrida octene kiseline i sulfatne kiseline, pri čemu nastaje triacetat. Ukoliko se želi niži stupanj esterifikacije, triacetat se djelomično hidrolizira. Postupak se nužno odvija u dva stupnja jer nije moguće kontrolirati stupanj esterifikacije u reakciji s anhidridom octene i sulfatnom kiselinom. U tipičnom procesu acetiliranja celuloze suha celuloza se najprije tretira sa smjesom koja sadrži 300 dijelova anhidrida octene kiseline, 1 dio sulfatne kiseline (katalizator) i 400 dijelova metilen klorida (otapalo triacetata). Reakcijska smjesa se miješa pri 25…35°C oko 7 sati i za to vrijeme celuloza se otopi i formira celulozni triacetat. Djelomična hidroliza postiže se dodavanjem 50%-tne vodene otopine octene kiseline u otopinu triacetata (radi uklanjanja sulfatnih i viška acetatnih skupina). Stajanjem oko 72 sata pri sobnoj temperaturi postiže se primjeren stupanj hidrolize. Ostatak katalizatora (sulfatne kiseline) neutralizira se dodatkom natrijevog acetata, a veći dio metilen klorida se izdestilira. Proces se može prikazati na sljedeći način:
CH 3 H H HO OH O
C H2 (CH 3 CO) 2 O H 2 SO 4 C H2

C H3 H H C O O O C H O n O H

H

O

C O

O H n CH 3 H H H C O

H

OH

H

O

C H3 O H O

H2 O H+

O

C H2

H

O

O H C O CH 3

n

19

Djelomično hidrolizirana celuloza precipitira se vodom i ispere. Nastali hidrogensulfatni esteri, koji uzrokuju nestabilnost celuloznog vlakna, u ovom stupnju ispiru se vrlo razrijeñenom otopinom sulfatne kiseline. Sintetiziraju se i mješoviti celulozni esteri. Jedan od njih je celulozni acetat-butirat. Za esterifikaciju se upotrebljava smjesa odgovarajućih anhidrida uz sulfatnu kiselinu kao katalizator. Produkt se zatim djelomično hidrolizira. Butiril skupine poboljšavaju fleksibilnost i otpornost na vlagu. Celulozni acetat-butirat je tvrda plastika i ima primjenu u izradi ručki različitih alata. Proizvod nižih molekulskih masa upotrebljava se kao površinski premaz.

C. Celulozni eteri

Prvi celulozni eteri pripravljeni su još 1912. godine i unatoč tome nisu postigli veću industrijsku važnost. Tipični komercijalni celulozni eteri su metil, etil, hidroksietil, hidroksipropil, karboksimetil, aminoetil i benzil. Eteri se dobiju reakcijom alkali celuloze s alkil halidom ili epoksidom. Tako etil celuloza nastaje reakcijom etil klorida i alkali celuloze:

H H HO ONa

H O HO
C 2 H 5 Cl

H H

C 2 H5

H O

O

CH2 H ONa H

O n H

CH2 O H
C2 H 5

O n

Etil celuloza ima primjenu slično kao i celulozni acetat. Vodotopljivi eteri: metil, hidroksietil i karboksimetil celuloza, koriste se u industriji papira, kao ljepila za papir i ugušćivači.

Hidroksietilceluloza dobiva se reakcijom alkali celuloze i etilen oksida tako da se neke hidroksilne skupine u celulozi zamijene hidroksietileter skupinama:
CH 2 CH 2 OH H O O CH2 n H O H CH 2 CH 2 OH O n

H H HO ONa

H O
CH 2

H
O CH 2

H HO

CH2 H ONa H

O

20

Hidroksietilceluloza, koja služi i kao laksativ, primjenjuje se za ugušćivanje šampona i smanjenje pjenjenja. Takoñer, povećava moć pranja na način da se polimerni lanci obavijaju oko nečistoća te s njima stvaraju koloidne čestice koje ostaju suspendirane u vodi i potom se lakše ispiru. I na kraju, potrebno je naglasiti da se velike količine celuloze iz drva koriste za proizvodnju papira. Kako bi se spriječila prekomjerna sječa šuma danas se sve više stari papir sakuplja i prerañuje (reciklirani papir).

3.3. ALGINSKA KISELINA

Alginska kiselina prirodni je hidrofilni koloidni polisaharid, opće formule (C6H8O6)n dobiven iz različitih velikih smeñih morskih algi (Phaeophycota), gdje je sastavni dio stanične membrane. To je linearni kopolimer D-manuronske kiseline vezane β-1,4 vezama (M segmenti) i L-guluronske kiseline vezane α-1,4 vezama (G segmenti). Monomeri su obično povezani u homopolimerne blokove odvojene područjima s alternirajućim sekvencama dvaju kiselih monomera. Udio pojedinih monomera ovisi o vrsti alge. Strukturna formula prikazana je na slici 12.

Slika 12 - Strukturna formula alginske kiseline

Amonijeve i metalne soli alginske kiseline nazivaju se alginati. Alginati se dobivaju u iskoristivim količinama (30-40% suhe tvari) samo iz velikih algi i trava (Laminariales i Fucales). Soli jednovalentnih kationa lako se otapaju u hladnoj vodi, dajući viskozne otopine pri niskim koncentracijama (Na-alginat), a soli dvovalentnih kationa su netopljive u vodi jer stvaraju netopljive komplekse (slika 13). Izmeñu Ca2+ iona i karboksilne skupine nastaje koordinativna veza. Pri tom nastaje trodimenzijska mreža sastavljena od dugih lanaca Msegmenata i čvorišta nastalih izmeñu kalcija i G-segmenata alginske kiseline. 21

farmaceutskoj industriji. Ispod mreže alginatnog zavoja stavljenog na ranu stvara se krasta. npr. a zavoj se odstrani otopinom natrijevog klorida. u prehrambenoj industriji kao stabilizator. u kozmetici. Nadalje. Godišnje se u svijetu ekstrahira 32-39 000 t alginske kiseline. Kina (Laminaria japonica) i SAD (Macrocystis pyrifera). Glavni proizvoñači su Škotska. Na istom principu temelji se i imobilizacija mikroorganizama (npr. želirajući agens i emulgator.Tako se npr. kalij i lakši metali. za printersku tintu. olovo i drugi teški metali prije će se vezati nego natrij. a nešto manje količine proizvode se u Japanu. Alginati vežu teške metale. kvasca) ili enzima na alginatu u biotehnološkim procesima. Postupak se sastoji u sljedećem: u otopinu Na-alginata doda se kvasac ili odreñeni enzim te dokapava u otopinu CaCl2. Ca++ Ca++ Slika 13 . jer netopljivi Ca-alginat prelazi u topljivi Na-alginat. Ca-alginat koristi se za proizvodnju zavoja za velike rane i opekline gdje je uobičajeni zavoj vrlo teško (i bolno) odstraniti.Nastajanje kompleksa alginske kiseline i Ca2+ iona 22 . alginati se primjenjuju kao zgušnjavala u industriji bojila za tekstil. Pri tome nastaju kuglice netopljivog Ca-alginata unutar kojeg se nalaze zarobljene stanice kvasca ili molekule enzima. tako da se alginati upotrebljavaju kod trovanja olovom i stroncijem-90. Čileu i Francuskoj. Norveška (Ascophyllum nodosum i Laminaria hyperborea).

sastavljen od alternirajućih jedinica D. Agar koji se danas koristi u različite svrhe je pročišćeni oblik koji se uglavnom sastoji od neutralne frakcije (agaroza). tablica 2. Indiji. a na drugom C atomu nekih jedinica nalazi se sulfatna skupina. Gymnogongrus. Gracilaria). Eucheuma. a upotrebljavaju se za podešavanje viskoznosti prehrambenih proizvoda.3. Kaliforniji. Gigartina) koji sadrže samo jedinice D- galaktopiranoze. Maroku. agare i karagenane uobičajen je termin «industrijske gume». Upotrebljava se kao čvrsta podloga za mikrobiološke kulture u laboratorijima te u prehrambenoj industriji za proizvodnju konzervirane hrane i pekarskih proizvoda. Južnoj Africi. U javnosti postoje različita mišljenja o utjecaju nekih od navedenih dodataka na ljudski organizam. Portugalu. carrageen. guar. Karagenan je naziv za skupinu polisaharida iz morskih algi (Chondrus crispus. ksantan i karaja guma te guma arabika. kalcijev hidrogenkarbonat Napomena 23 .Dodatci koje je prema hrvatskom zakonu dopušteno rabiti u ekološkoj proizvodnji živežnih namirnica (izuzev vina) Šifra E 170 E 270 E 290 E 296 E 300 E 306 E 322 E 330 E 333 E 334 E 335 Mliječna kiselina Ugljični dioksid Jabučna kiselina Askorbinska kiselina Mješavina tokoferola-koncentrirana Lecitin Limunska kiselina Kalcijevi citrati Vinska kiselina (L (+) -) Natrijev tartarat Antioksidans u mastima i uljima Naziv Kalcijev karbonat.4. Gelidium. a proizvodi se oko 10 000 t agara godišnje. Ahnfeltia. Za alginate. tragakant. Novom Zelandu. Naziv je izveden iz malajske riječi «agar-agar» što znači morska alga. Alge koje sadrže agar skupljaju se ručno u Španjolskoj. Ostali polisaharidi Agar je opći naziv za polisaharid dobiven iz odreñenih vrsta crvenih algi (Pterocladia. Tablica 2 . što podrazumijeva proizvode koji se dobivaju sintetskim putem ili su pak izdvojeni iz biljaka ili životinja. Naziv je izveden od irske riječi za morsku algu. Na popisu sastojaka odreñenog proizvoda označavaju se šiframa. Ostale industrijske gume su: karuba. Čileu.i Lgalaktopiranoze. Meksiku.

Tablica 2 . koji je po kemijskom sastavu poli(N-acetilglukozamin). Upotrebljavaju se kao sredstva za želiranje. polisaharida koji sadrži i dušik. Pektini su poliuronske kiseline koje se nalaze u jabukama. umreženih.nastavak E 336 E 341 E 400 E 401 E 402 E 406 E 407 E 410 E 412 E 413 E 414 E 415 E 416 E 440 E 500 E 501 E 503 E 504 E 516 E 524 E 938 E 941 E 948 Kalijev tartarat Monokalcijev fosfat Alginska kiselina Natrijev alginat Kalijev alginat Agar Karagenan Karuba guma Guar guma Tragakant guma Guma arabika Ksantan guma Karaja guma (I) Pektin Natrijevi karbonati Kalijevi karbonati Amonijevi karbonati Magnezijev karbonat Kalcijev sulfat Natrijeva lužina Argon Dušik Kisik Obrada površine peciva lužinom Sredstvo za podizanje tijesta Oklopi različitih rakova i kukaca sadrže 30% hitina. narančama i sl. LIGNIN Pod imenom lignin podrazumijeva se grupa visokomolekulskih. sadržaja -OCH3 24 . monolignol monomeri. tzv. amorfnih spojeva koji se nalaze uglavnom u drvu (25-30%). Strukture lignina su različite. dunjama. 4. limunima. Molekulsku masu lignina teško je odrediti jer su to polimeri kompleksne strukture. a procesom ekstrakcije iz drva molekulska masa se smanjuje. ovisno o izvoru iz kojeg je dobiven. Tipični monomeri. različitog stupnja metoksilacije tj.

prikazani su na slici 14. što znači da na fenolnoj jezgri postoji bočni lanac od 3 C atoma.skupina. Lignin je otporan na većinu mikroorganizama i anaerobni procesi uopće ne djeluju na aromatsku jezgru. 25 . Razgradni produkti lignina služe u manjoj mjeri za sintezu ion-izmjenjivačkih smola te kao komponente lakova i sintetskih smola. Pretpostavljena struktura lignina prikazana je na slici 15. U tehnologiji prerade drva lignin se definira kao dio drvne mase netopljiv u razrijeñenim kiselinama i organskim otapalima. Neki organizmi. Reakcijski produkt lignina i formaldehida može se upotrijebiti kao ljepilo za drvo. Aerobna razgradnja je spora. Kad -OH skupine reagiraju meñusobno stvara se eterska veza. Reakcijom -OH skupine s aldehidnom nastaju hemiacetali (poluacetali). a s ketonskom ketali. Pripadaju skupini fenilpropanoida. (alkoholne -OH vezane na bočnom lancu ili fenolne -OH skupine vezane za aromatsku jezgru) mogu reagirati meñusobno ili s aldehidnim ili ketonskim skupinama.Najčešći monomeri lignina Iz biljne mase lignin se ponekad izolira kao smeñi prah. razvili su potrebne enzime za cijepanje lignina (peroksidaze iz bijelo-crvenih gljivica). posebno gljivice. Biosinteza lignina u biljkama počinje od aminokiseline fenilalanina. Može se kvalitativno dokazati reakcijom s otopinom anilinhidroklorida pri čemu nastaje žuto obojenje. ali češće kao gumasta smjesa lignina široke raspodjele molekulskih masa. U izoliranim ligninima pronañeno je do 5 % jedinica koje sadrže aldehidne ili ketonske skupine i nazivaju se nepotpuni ili modificirani monolignoli. -OH skupine u monomerima. p-kumaril alkohol koniferil alkohol sinapil alkohol Slika 14 . Najčešće zastupljeni monomer je koniferil alkohol.

Oni npr.Segment makromolekule lignina Pirolizom lignina tijekom sagorijevanja drva ili drvenog ugljena nastaju različiti proizvodi od kojih su karakteristični metoksifenoli. slika 16. daju karakterističnu aromu dimljenim prehrambenim proizvodima. Bazno kataliziranom depolimerizacijom (BCD) lignina moguće je proizvesti aditive za goriva.Procesi pretvorbe lignina u aditive za goriva 26 . ali istraživanja su još u eksperimentalnoj fazi. LIGNIN Bazno katalizirana depolimerizacija (BCD) Acidifikacija Ekstrakcija BCD produkt Regeneracija lužine Hidrodeoksigeniranje (HDO) Blago hidrokrekiranje (HCR) Ugljikovodični aditiv za goriva BCD produkt Selektivna hidrogenoliza Esterifikacija Oksigenirani aditiv za goriva Slika 16 . Najznačajniji metoksifenoli su gvajakol i siringol.Slika 15 .

krvi i predmet su interesa biokemičara. biomase u biogoriva ne zahtijeva energiju iz fosilnih goriva. Meñutim. goriva iz biomase značajna su po tome što se. Nadalje. za razliku od fosilnih goriva. lignin koji zaostaje u procesu dobivanja različitih proizvoda iz drva može se izravno upotrijebiti kao gorivo i na taj način učiniti procese ekonomičnijim. prilikom izgaranja ne povećava koncentracija CO2 u atmosferi. Proteini sadržani u koži. Sulfonirani lignin ima molekulnu masu izmeñu 4000 i 100 000. kosi. biodizel) 5. PROTEINI Proteini ili bjelančevine prirodni su poliamidi koji hidrolizom daju različite αaminokiseline.skupine iz α-amino kiselina karboksilne kiseline): O n HO C CH R' NH2 O (amino skupina vezana je na α-ugljikov atom [ C CH R' NH ] n + (n-1) H 2 O 27 . sagorijevanja biogoriva) pretvara se ponovo procesom fotosinteze u sastojak biomase Pretvorba uzgojem energetskih usjeva koji su nova sirovina za proizvodnju biogoriva. Kružni tok CO2 može se slikovito prikazati: Fotosinteza Biomasa Proizvodnja goriva (etanol. Osnovni su konstitucijski element životinjskih tkiva. Poliamidi u prirodi nastaju reakcijom karboksilne i amino. Osloboñeni CO2 (iz proizvodnje i upotrebe. Općenito. svila. tj. Može se koristiti u tercijarnoj metodi crpljenja nafte ili kao dodatak pri asfaltiranju. vuna. neki proteini su važni komercijalni materijali: animalna ljepila.Lignin se otapa u vrućoj lužini i bisulfitu.

Za takve molekule kaže se da su u zrcalnom odnosu (tj. ne mogu se uzajamno preklopiti te se nazivaju enantiomerima. Iz nekog. koje sadrže takve bjelančevine. glicina odnosno α-aminooctene kiseline. imaju asimetrični ugljikov atom i optički su aktivne. tablica 3. izoleucin. Tako se Nylon 6. kiralne. Neke od njih nazivaju se esencijalnim aminokiselinama (treonin. Sintetski poliamidi dobivaju se u kemijskih reakcijama di-karboksilnih kiselina i di-amina. dijodotirozin. mogu preživjeti i u kipućoj vodi.6 ponavljajuće jedinice: O O CH2 CH 2 CH2 CH2 C NH CH2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH2 NH [C ]n dobiva se polikondenzacijskom reakcijom adipinske kiseline i heksametilendiamina. Sve aminokiseline osim jedne. Meñutim. Kad se mreža formira i osuši postaje netopljiva u vodi. uz još pet nestandardnih: cistin. Prolin je jedina ciklička aminokiselina. tiroksin. metionin i fenilalanin). priroda koristi samo lijevi enantiomer aminokiselina koje se sintetiziraju u biljkama ili životinjama. Npr: pauk plete mrežu iz otopine polipeptida u vodi tako da otopinu istiskuje kroz uske otvore i brzo razvlači. već ih je za potrebe metabolizma nužno unijeti hranom. triptofan. Mogu se smatrati derivatima glicina koji se izvode zamjenom jednog od α-vodikovih atoma odgovarajućim skupinama. Izmeñu svake amidne skupine postoji šest CH2 skupina. U prirodi svaka ponavljajuća jedinica ima specifičnu i različitu skupinu R. lizin. Ta konformacija povećava stabilnost bjelančevina. 28 . nama nepoznatog razloga. pojedini segmenti molekule su optički aktivni ili kiralni. Raznovrsnost tih skupina i njihov poredak u bjelančevinama mogu rezultirati s beskonačno različitih svojstava. Još jedna zanimljivost: u prirodi se sinteza polipeptida odvija u vodenom mediju. leucin. Prvo. valin. Ovakva konfiguracija rezultira i odreñenim specifičnostima. tako da neke bakterije. Izolirane su iz različitih proteina reakcijom hidrolize. To znači da ih ljudski organizam ne može sintetizirati. Činjenica da se u sintezi koristi samo jedan enantiomer omogućava prirodnim polipeptidima stvaranje helikoidne konformacije kao posljedicu stvaranja intramolekulske vodikove veze. odnose se kao predmet i njegova slika u zrcalu ili kao lijeva i desna ruka). dok se u laboratoriju poliamidi sintetiziraju u otrovnim organskim otapalima. hidroksiprolin i hidroksilizin.R' označava različite skupine karakteristične za svaku aminokiselinu. U proteinima postoji dvadeset standardnih aminokiselina. priroda je mnogo ekonomičnija jer kod prirodnih poliamida postoji samo jedna CH skupina izmeñu dviju amidnih skupina.

) Topljivost u vodi pri 25°C/ (g/100 ml ) 25 Naziv Kratica Struktura NH 2 glicin Gly(G) H CHCO2 H NH2 alanin Ala(A) CH 3 CHCO H 2 NH 2 297(rasp.Aminokiseline nañene u proteinima Temp.Tablica 3 . taljenja ili raspada /°C 233(rasp.) 17 valin Val(V) (CH ) CH 32 CHCO2 H NH2 315 9 leucin Leu(L) (C H 3 ) CH CH 2 2 CHCO2 H 337 2 CH 3 NH2 CHCO2 H izoleucin Ile(I) C H 3 CH 2 CH CH2 284 4 prolin Pro(P) NH CH2 CH2 NH 2 220 162 CHCO2H fenilalanin Phe(F) CH CHCO2 H NH2 CH2 CHCO2 H 283 3 triptofan Trp(W) N H 289 1 NH2 metionin Met(M) CH 3S CH2 CH2 CHCO2H 283 3 29 .

04 O NH 2 CHCO2 H NH 2 asparagin Asp(D) H2 NCCH 2 O 236 2.7 lizin Lys(K) H N CH H 2 2 NH 2CH 2 CHCO 2 H NH2 CHCO 2 H 255 jako argininin Arg(R) H2 N CNHC H CH CH 2 2 2 230 (rasp. 30 . (nastavak) NH2 serin Ser(S) HOCH 2 OH CHCO2H NH2 CHCO 2 H NH2 228 5 treonin Thr(T) C H 3 CH 257 jako cistein Cys(C) HSCH2 CHCO2 H NH2 jako tirozin Tyr(Y) HO CH 2 CHCO2 H 344 0.4 Glu(E) HOCCH 2 CH 2 247 0. Važna značajka aminokiselina je njihov amfoterni karakter.4 Iz tablice 3 takoñer se može vidjeti da svaka aminokiselina ima različitu R' skupinu. ovisno o relativnom broju amino i karboksilnih skupina.6 NH2 CHCO2 H NH 2 CHCO2 H NH2 Asp(D) HOCCH 2 O 269 0.4 glutamin asparaginska kiselina glutaminska kiselina Gln(Q) H2 NCCH 2 CH2 O CHCO2 H 186 3.) 15 NH2 histidin His(H) N CH2 N H CHCO2 H 287 0.Tablica 3. što znači da mogu djelovati i kao kiseline i kao baze.

Dipeptid tako sadrži dvije aminokiseline.Aminokiseline ustvari postoje u obliku unutarnjih soli. Jednostavni proteini sadrže samo aminokiseline. prikazane na slici 17. Prostorni razmještaj ili konformacije proteina nazivaju se sekundarnom strukturom. fosfatne skupine). Amidna veza u biokemiji naziva se peptidna veza ili peptidna skupina. a polipeptid označava protein.Konformacija α.uzvojnice u proteinima 31 . β-naborane plohe (slika 18) ili statističkog klupka. tripeptid tri itd. Istraživanja su pokazala da vlaknasti proteini mogu postojati u konformaciji α-uzvojnice (heliksa). za razliku od polisaharida koji su uglavnom polidisperzni. Većina proteina su monodisperzni materijali.. iako se taj naziv uobičajeno upotrebljava za niskomolekulske frakcije (<10 000). Slika 17 . Poredak ili sekvence amino kiselina u proteinima nazivaju se primarnom strukturom. Konjugirani proteini uz osnovni lanac aminokiselina sadrže i druge komponente koje se zovu prostetičke skupine (npr. zwitteriona: + NH 3 CH 3 CHCO 2 alanin. unutarnja sol Moguće su različite i brojne kombinacije aminokiselina tako da su proteini veoma složene makromolekule.

Slika 18 . formira se jer je omogućeno da vodik iz amino skupine i karbonilni kisik tvore jake intramolekulske vodikove veze što stvara dovoljno prostora za veće supstituente u amino kiselinama i tako stabilizira strukturu. Kuhanje hrane je svakodnevni denaturacijski postupak. Obrnuto. Postoji. jer se nastajanjem peptidne veze s prolinom uklanjaju amidni vodikovi atomi te nije moguća vodikova veza. veza izmeñu primarne strukture proteina. a smjesa aminokiselina može se odijeliti i identificirati kromatografijom na papiru. Sadržaj helikoidnih struktura obrnuto je proporcionalan sadržaju serina. godine. ruši strukturu heliksa. 32 . Ninhidrin s aminokiselinama daje karakteristično obojenje koje se na taj način odreñuju kolorimetrijski. kao u fibroinu. izoleucin. Ova konfiguracija naziva se βporedak. a može biti izazvan zagrijavanjem. zbog specifične konfiguracije. Ovu tehniku razvili su Martin i Synge. promjenom pH ili mehaničkim postupkom. Ako su supstituenti u aminokiselinama mali. Poremećaj tercijarne strukture proteina naziva se denaturiranje. Prolin. Proteini koji sadrže mali udjel polarnih i nepolarne aminokiseline stvaraju agregate (nakupine molekula). a može biti paralelan i antiparalelan (slika 18). odnosno vrste amino kiselina i sekundarne strukture. tada se polipeptidni lanci slažu jedan do drugog i tvore pločaste strukture. naravno. valina. treonina. lanci se nastoje kontrahirati i tvore naborane plohe. cisteina i prolina u molekuli. Kako bi nastala vodikova veza izmeñu paralelnih lanaca. serin. dobitnici Nobelove nagrade za kemiju 1952. α-uzvojnica ili α-heliks. valin. Proteini hidroliziraju u razrijeñenim kiselinama.Helikoidna konformacija. trodimenzijska slika proteinske strukture naziva se tercijarna struktura.Antiparalelni β-poredak ili naborana konformacija proteina Cjelokupna. cistein i treonin ne tvore helikoidne strukture.

nokti. Kristalični dio fibroina je heksapeptid (-Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala-)n. tablica 4. Uranjanjem čahura u vodu svileno ljepilo omekšava. albumin iz jaja. Ovoj skupini pripadaju fibroin (svila). Od 3000…4000 m niti po čahuri. prirodna svila. koja svili daje čvrstoću i malu fleksibilnost. vodikova veza u drugoj dimenziji i hidrofobni agregati u trećoj dimenziji. Sn-Fosfat se pomoću Na-silikata prevodi u Sn-silikat. kolagen (koža) i miozin (mišići). Dakle. topljivi su u vodi i razrijeñenim otopinama soli. U vodenim otopinama teže stvaranju takvih oblika gdje se nepolarne molekule nalaze unutar strukture (hidrofobni džep).1. samo oko 90 m ostane neoštećeno i iskoristivo. perje). Struktura molekula svile neuobičajena je za polipeptide. Da bi se dobila svila ličinke se ubiju parom ili vrućim zrakom. koje na vlaknu daju Sn-fosfat. istegnute lance.5.1. glicina. mijenja se stupanj kristaličnosti fibroina.1. kosa. Polipeptid je složen u antiparalelne β-naborane plohe. hormoni. u kristaličnim segmentima svilenog fibroina postoje tri tipa veza: kovalentne veze u prvoj dimenziji. 5. a sastoji se od 78% svilenog fibroina i 22% svilenog ljepila (sericina). keratin (vuna. hemoglobin). PROTEINSKA VLAKNA S obzirom na oblik proteini se mogu podijeliti u dvije skupine: globularni proteini i vlaknasti proteini. Posljedica je kristalična struktura svile. 33 . Glicinski segmenti stvaraju ravne. odnosno o vrsti svilene bube. što omogućava višestruke vodikove veze okomite na peptidne lance. Njihove intermolekulske sile su slabe. Rotirajuće četkice hvataju kraj svilene niti i namotavaju 4…10 niti zajedno. Niti svile omekšavaju se umakanjem u ulje. tablica 5. Ovisno o vrsti aminokiselina. ili preciznije. najčešće dudova svilca. Punjenje se provodi tretiranjem vlakana vodenim otopinama SnCl4 i Na2HPO4. pa se mora pojačavati (punjenje). Ovim postupcima svila izgubi na težini oko 25%. rogovi. a zatim peru od sericina sapunima sa što manjim sadržajem alkalija. a polarne su orijentirane prema vodi. jer sadrži veliki udio nesupstituirane aminokiseline. glatke. koji se mogu vrlo gusto «slagati». pletu čahure koje su im potrebne pri transformaciji u leptire. Vlaknasti proteini su dugačke molekule koje čine strukturu životinjskih tkiva. dobije se kada ličinke nekih kukaca. Globularni proteini povezani su jakim intramolekulskim vodikovim vezama u kuglaste ili eliptične forme (enzimi. Svila Svila.

Uobičajeni sadržaj vlage u svili je oko 11%. Glutaminska kis.Ovaj način obrade svile poboljšava mekoću na dodir i sjaj. Tablica 4 . Metionin Cistin Cistein Lantionin Prolin Hidroksiprolin Amidni dušik Merino vuna 693 415 427 579 236 206 856 554 353 103 192 603 58 U tragovima 503 1012 40 470 30 ∼10 650 Svileni fibroin 5700 3740 281 68 84 81 1542 115 660 21 42 60 23 166 130 10 14 160 Goveñi kolagen 3740 1170 212 279 123 152 423 189 52 279 535 51 76 5 8 74 1460 1014 - 34 . a sposobnost upijanja vlage je do 30%.Sadržaj aminokiselina u prirodnim vlaknima Sastav / mmolkg-1 Aminokiselina Glicin Alanin Valin Leucin Izoleucin Fenilalanin Serin Treonin Tirozin Triptofan Lizin Arginin Histidin Hidroksilizin Asparaginska kis. Svila se takoñer odlikuje velikom sposobnošću bubrenja pri čemu se presjek vlakana povećava 30…40%. Pošto nema disulfidne mostove ne napadaju je moljci. Zbog izraženog kiselog karaktera ima afinitet prema baznim bojilima. Tretiranje taninom provodi se samo u slučaju ako će se svila naknadno bojati u crno.

heliksa). slika 19. Peptidni lanac sadrži skoro sve aminokiseline. Jedanaest protofibrila tvore mikrofibril u kojem devet protofibrila okružuje dva. Više mikrofibrila tvori jedan makrofibril poput vlakana u konopcu. Mikrofibril Mikrofibril Makrofibril Protofibril α-uzvojnica Slika 19 .) .Shema vunenog vlakna 35 . U prostoru izmeñu protofibrila u mikrofibrilu nalazi se proteinska matrica s visokim udjelom sumpora (6%).1.Tablica 5 . (Fibrili općenito označavaju strukture u obliku niti.2.Svojstva svilenog fibroina ovisno o vrsti svilene bube Vrsta svilene bube Anaphe moloneyi Bombix mori Antherea mylitta Kristaličnost /~ % 95 60 30 Produljenje u točki pucanja /% 12. već isključivo α-uzvojnice (α . s težim bočnim lancima. Ovi helikoidni peptidi povezani su u skupine od tri lanca i tvore protofibrile. Zato peptidni lanci ne mogu stvarati naborane plohe. Vuna Vuna je sastavljena od vlaknastog proteina keratina.5 24 Teče te se produljuje do 35% 5.

Čak i slabo upredene niti su jake što omogućava proizvodnju tkanja koja zadržavaju zrak kao toplinsku izolaciju.i para-ovojnice.Ovojnica se sastoji od dva dijela neznatno različitih svojstava: orto. ali se zna da ova umreženja čine vunu netopljivom. orto-ovojnica para-ovojnica (a) Slika 20 . Kada se vuna u tim uvjetima 36 . Vuna može apsorbirati vlagu u iznosu od oko 1/3 vlastite mase. čime vunena vlakna postaju netopljiva. slika 20. Kad dlaka izbije na površinu. koji se djelomično nalaze izmeñu protofibrila. Proteinski lanci formirani u predkeratinskoj zoni topljivi su u vodenoj otopini uree. za razliku od sintetičkih vlakana koja apsorbiraju samo 2…3% vlage. (b) oštećenog: uočavaju se makrofibrili Zbog svoje heterogene strukture vunena vlakna su veoma porozna i reagiraju na promjenu vlažnosti. -SH skupine u keratinu oksidiraju u S-S mostove (keratinizacija). Helikoidna struktura vlakana i njegovih dijelova rezultira žilavim i elastičnim ponašanjem Spiralna forma fibrila omogućava da se vlakna omataju zajedno.Orto. Relativni udio tih disulfidnih mostova nije poznat. što vunenom vlaknu daje svojstvo uvijanja (kovrčanja). slika 21.SEM snimka vunenog vlakna. Vlakno obavija vanjski sloj sitnih preklapajućih ljuskica. Osim toga vuna ima svojstvo da se u vlažnoj i toploj sredini steže što pričinjava teškoće pri pranju. a) neoštećenog.i para-ovojnica vunenog vlakna (b) Slika 21 . 400-800 po cm.

Reakcija zahtijeva vitamin C (askorbinsku kiselinu) koji potpomaže adiciju kisika. 37 . kostiju i drugih vezivnih tkiva. kostiju. stvara se modificiranjem prolina nakon što se stvori polipeptidni lanac. glicina i hidroksiprolina. Tri povezana peptidna lanca tvore trostruki heliks. što uzrokuje različita oštećenja (npr. sporo zarastanje rana ili čak stvaranje novih). pa se dobiju tkanine koje se ne skupljaju pri pranju.prede u vlakna za tkanine. Tip I: osnovni sastojak kože. Sastoji se uglavnom od prolina. tzv. Goodsell) Do danas je poznato 19 vrsta kolagena i nekoliko manjih molekula koje izgledaju kao rezervni dijelovi kolagena. Hidroksiprolin. Nepolarna područja sadrže neutralne aminokiseline i bogata su prolinom i hidroksiprolinom. Kolagen je vlaknasti protein koji tvori 75% ljudskog tijela: kože. Meñutim. zaustavlja se stvaranje novog kolagena u vezivnim tkivima.Struktura kolagena prema Protein Data Bank (D. prilikom ponovnog namakanja voda narušava vodikove veze. vlakna se skvrče i poprimaju izvornu αkeratinsku konformaciju. Polipeptidni lanac tropokolagena posjeduje alternirajuća polarna i nepolarna područja.3. Ta pojava sprječava se miješanjem vune sa sintetičkim vlaknima.1. protofibril ili tropokolagen. ligamenata.S. Kolagen Riječ kolagen grčkog je podrijetla i znači «stvaranje ljepila». tetiva i dominantan oblik u starim ožiljcima. 5. važan za stabilnost kolagena. Stoga. ona se istežu i sušenjem zadrže taj oblik. ako se u organizam ne unosi dovoljno vitamina C. Glicin Hidroksiprolin Prolin Alanin Hidroksiprolin Prolin Slika 22 . slika 22. Tip II: osnovni sastojak hrskavice. Primarna su 4 tipa kolagena.

Za vlakno finoće 2 texa to znači da 1 000 m vlakna ima masu 2 g. Kolageni različitih tipova razlikuju se samo na krajevima makromolekule. Toj duljini obično odgovara prosječna relativna molekulska masa 10 000 i više. Meñutim. Svojstva prirodnih vlakana Na temelju opisanih karakteristika pojedinih vlakana može se zaključiti da makromolekule koje izgrañuju prirodna (a i sintetska) vlakna moraju biti razmjerno dugačke. osim «kolagenaze» koja ga može cijepati u manje fragmente. poput spužve. farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te estetskoj kirurgiji. a kod odraslih u krvnim žilama i probavnim organima. Jedinica za duljinsku masu je tex i predstavlja masu vlakna duljine 1 000 m (x tex = x g/1000 m). Osim vezivne uloge. Zagrijavanjem kolagena uništava se njegova struktura. Njegova struktura je takva da je ne oštećuju različiti enzimi koji cirkuliraju tijelom. Kada se ta denaturirana masa ohladi. 5. najmanje 100 nm. vlakno je tanje i finije. te stvara želatinu. vlakna obično imaju vrlo mali poprečni presjek koji je teško izmjeriti te se kao mjera za finoću vlakna uzima duljinska masa (Tt) tj. Čvrstoća na istezanje rezultat je 38 .4. Za finija vlakna u uporabi je deset puta manja jedinica dtex (deciteks) i označava masu vlakna u gramima duljine 10 000 m. kolagen kontrolira oblik stanica te migraciju i sintezu brojnih proteina. Često se za finoću vlakna koristi i starija jedinica denier (oznaka den) koja označava masu vlakna duljine 9 000 m. Čvrstoća kolagena veća je od čvrstoće čelika.1. trostruki heliks se odvija i lanci se razdvajaju. jer je time uvjetovana čvrstoća konačnog proizvoda. a s krom-kompleksima nastaju koordinacijske veze. Poželjno je da vlakna po duljini imaju veliku čvrstoću na istezanje. upije svu vodu u okolini.Tip III: najzastupljeniji u tkivu embrija. Reakcijom s aldehidima nastaju kovalentne veze meñu lancima. Makromolekule kolagena mogu se meñusobno umrežavati kemijskim ili fizikalnim vezama (proces koji se primjenjuje pri štavljenju kože). Što je površina poprečnog presjeka manja. Životinjski kolagen uglavnom se upotrebljava u prehrambenoj. dok je ostatak isti. Važno svojstvo vlakana je finoća vlakna i teorijski predstavlja mjeru za površinu poprečnog presjeka vlakna. masa odreñene duljine vlakna. Izgleda kao da je priroda stvorila specifične ruke čiji se vrhovi prstiju spajaju sa krajevima molekula u odreñenim stanicama i tako ih povezuju. Tip IV: pronañen isključivo u osnovnim staničnim membranama.

Statistički raspored kristaličnih domena prije hladnog izvlačenja Sreñene kristalične domene nakon hladnog izvlačenja Slika 23 . Jedinica za prekidnu čvrstoću vlakna je cN/tex odnosno cN/dtex (cN = stoti dio njutna. pri čemu se odreñuje sila pri kojoj se vlakno odreñene duljinske mase prekida (prekidna čvrstoća). Za izradu upotrebnih tvorevina vlakno mora imati prekidnu čvrstoću najmanje 2.Usporedba polimernih lanaca prije i poslije hladnog izvlačenja Čvrstoća vlakana mjeri se dinamometrom (kidalicom). Najjača vlakna su oko 50% kristalična . Meñutim.5 cN/dtex. 39 . Da bi se razvile razmjerno jake intermolekulske sile polimerni lanci moraju biti dovoljno blizu. U ovom slučaju fizikalno orijentirana morfologija je stabilna i zadržava se u konačnom proizvodu (nepovratna. Da bi se poboljšala čvrstoća vlakana vlakna se podvrgavaju procesu hladnog istezanja. ali i bolje sreñene amorfne domene.sreñenosti molekula i stupnja strukturne simetrije. ako su te sile prejake. Prekidna čvrstoća nekih vlakana prikazana je u tablici 6. Nastaju statistički orijentirane kristalične domene. polimer postaje kristaličan i krut i ne može se primijeniti kao vlakno. Pri odreñenoj temperaturi vlakna se djelovanjem sile izvlače i na taj način se isprepleteni polimerni lanci u odreñenoj mjeri orijentiraju. ireverzibilna deformacija). slika 23. centinjutn).

7. Celulozna vlakna gore brzo te nastavljaju gorjeti i nakon što se izvade iz plamena. bazna i supstantivna bojila vežu se na vlakno fizikalnim silama i slabih su mokrih postojanosti (postojanost pri pranju).1.8 .5 mm pri 20°C.6 .251 0. Toplinska vodljivost izražava se količinom topline u kJ u minuti koju provede sloj materijala debeo 0. a ostatak je porozan i lako se drobi meñu prstima.Prekidna čvrstoća prirodnih vlakana Vlakno Pamučno (sirovo) Laneno Konopljino Juteno Vuna Svila Prekidna čvrstoća/cN/dtex 3. Prirodna vlakna mogu se meñusobno razlikovati po brzini i načinu gorenja.4. Kazein 40 . Pri tom se osjeća miris izgorjelog papira i ostaje rahli. razgradnje/°C 150 190 135 150 Vlakna. dipolno privlačenje) ili kemijskim vezama.Tablica 6 .4 .197 0. 5.2.255 0.2 Toplinska vodljivost i temperatura razgradnje najvažnijih prirodnih vlakana prikazane su u tablici 7. vodlj. Tablica 7 ./kJmin-1 0. Nakon bojenja svojstva vlakna ne smiju se značajnije izmijeniti.5. izmeñu ostalog. moraju imati svojstvo da dobro prihvaćaju bojila.0 .7 5. Bojila se na vlakno vežu fizikalnim (vodikove veze.6.0 . Kisela. mirisu i ostatku nakon gorenja.7 2.0 .8 1.9 2.8 3. Reaktivna bojila imaju reaktivnu atomsku skupinu koja se veže s hidroksilnim skupinama celuloznog ili amino-skupinama proteinskog vlakna i daje obojenost visoke postojanosti. Proteinska vlakna (vuna i svila) gore polagano i nakon izdvajanja iz plamena prestaju gorjeti.5. Osjeća se miris izgorjele kose ili perja. pepeljasti ostatak.180 Temp.Neka toplinska svojstva prirodnih vlakana Vlakno Pamuk Viskozni rejon Vuna Svila Topl.

Kazein u mlijeku postoji u specifičnoj strukturi kazeinskih micela. αS2. Slika 24 .Kazein je fosfoprotein (znači: konjugirani protein) sadržan u mlijeku do 3% u obliku kalcijeve soli. a razlikuju se po sadržaju hidrofobnih i hidrofilnih domena. Postoje 4 različita tipa kazeina: αS1. Struktura micela kazeina Za strukturu micela kazeina važne su fosfatne skupine konjugiranih aminokiselina (fosfoserina) jer je veza kalcija i pojedinačnih molekula kazeina proporcionalna sadržaju fosfata. Konformacija kazeina podsjeća na denaturirane globularne proteine. ponaša se drugačije od ostalih proteina. Meñutim. Slabo je topljiv pri pH=4. grozdastu strukturu: Ca2+ 41 .2. Predstavlja 80% svih mliječnih proteina i sastavljen je od 21 različite aminokiseline. β i κ. Nepostojanje tercijarne strukture povećava otpornost prema toplinskom denaturiranju.SEM snimka micela kazeina 5. jer ne postoji struktura koja bi se mogla narušiti. Zahvaljujući hidrofobnim interakcijama nastaju sub-micele na čijoj se površini nalaze nabijene fosfatne skupine: - PO3-O O-PO3Ca2+ Kompleksiranjem s kalcijem stvaraju se micele koje imaju tzv.6 (izoelektrična točka) i izrazito je fleksibilan jer molekule ne stvaraju kristaličnu strukturu.1. slika 24.

Ca2+ Ca2+ Ca2+ Ca2+ 90-150 nm Veličina micela odreñena je sadržajem κ-kazeina. KAUČUK 42 . Kazein se u laboratoriju dobiva precipitacijom kiselinom (najčešće octenom) iz obranog mlijeka. industriji ljepila. Dodavanjem kiseline nastaje topljivi Ca-acetat i netopljivi fosfoprotein. Modificiranjem κ-kazeina. pićima i smrznutim slasticama. bojila. Precipitacija je potpunija ako je otopina topla. 6. Sušenjem nastaje produkt topljiv u vodi. za lijepljenje papirnatih etiketa na staklenu i plastičnu ambalažu. Nakon izdvajanja kazeina ostaje žućkasta otopina koja se naziva surutka. Sir nastaje uklanjanjem κ-kazeina s površine micela djelovanjem enzima proteaze (sirište) pri čemu dolazi do fazne separacije. već omogućava njegovu disperziju u mlijeku. Soli kazeina nazivaju se kazeinati. kalcijev kazeinat dodaje se različitim sirevima. što mlijeko čini bijelim. natrijev kazeinat služi kao emulgator u prehrambenoj industriji. Kazeinska ljepila pored kazeina sadrže omekšavalo (npr. Upotrebljavao se za izradu niskonaponskih električnih prekidača. kalijev kazeinat dodaje se sladoledu i voćnim sokovima. Snižavanjem pH mijenja se naboj κ-kazeina i nastaje jogurt. Ne treba posebno naglašavati da se ubrajaju u ekološka ljepila. Služe npr. tinte i tekstila. Sferične čestice «plutaju» u mlijeku i raspršuju svjetlo. Kazein ima primjenu u kozmetici. Mješavina kazeina i formaldehida patentirana je 1899. koji ne veže Ca2+. naliv-pera i dugmadi. za izradu nakita. Fosfopeptidi kazeina mogli bi nadomjestiti kalcijev fosfat i na taj način pomoći u obnovi zubi. i predstavlja jedan od prvih sintetskih polimernih materijala nazvan galalit. Dobivaju se otapanjem kiselog kazeina u odgovarajućoj lužini. Moderni polimerni materijali postupno su zamijenili galalit koji se danas koristi isključivo za izradu specijalne dugmadi. glicerol) i dodatak protiv kvarenja koje nastaje djelovanjem različitih gljivica. Pretpostavlja se da kazein može služiti i u prevenciji karijesa. Amonijev kazeinat upotrebljava se u pekarstvu. micele stvaraju agregate i formiraju zgrušani gel. Karijes nastaje zbog nedostatka kalcijevog fosfata uzrokovanog djelovanjem bakterija u usnoj šupljini. njegova hidrofilna priroda onemogućava faznu separaciju kazeina.

[ H 2C C H3C C CH2 H ]n Slika 25 .Strukturna formula ponavljajuće jedinice poli(izoprena) cis-1.4-poli(izopren) dobiva se iz drva vrste Hevea brasiliensis (kaučukovac) koje raste u Srednjoj i Južnoj Americi. Zarezivanjem kore drveća počinje teći lateks koji se skuplja u posude. balata).1. slika 25. Guma je materijal koji se dobije preradom prirodnog ili sintetskog kaučuka. bilo prirodni ili sintetski. stoljeća.Kako bi se izbjegle nedoumice.4-poli(izopren) iz vrste Plaquium gutta i Mimusops balata. stoljeća (otkrića vulkanizacije) nije služio ničemu osim za brisanje olovke. jedan od najvažnijih biološki neaktivnih prirodnih polimera. Prije transporta lateks se stabilizira protiv djelovanja mikroorganizama dodatkom 5-7 g amonijaka/L. Hevea daje lateks koji sadrži oko 35% poli(izoprena) i 5% krutih tvari kao što su proteini. Poli(izopren). u prirodi postoji u dvije konfiguracije: cis-1. a ostatak je voda. U daljnjem tekstu pod nazivom kaučuk podrazumijeva se polimer poli(izopren). upotrebljavali su ga Maje u Centralnoj i Južnoj Americi prije 12.4 jedinica. Prirodni kaučuk Prirodni poli(izopren) ili prirodni kaučuk. koji se uzgajaju na plantažama Jave i Malaje. na početku je nužno definirati što se podrazumijeva pod kaučukom. 6. slika 26. Molekulska masa prirodnih poli(izoprena) je izmeñu 200 000 i 500 000. 1% trans-3. drugih elastomera i pored osnovnog polimera sadrži različite dodatke.4 jedinica. ali sve do 19.4 jedinica strukture glava-rep. U Europu ga je donio Columbo. Poli(izopren) se sastoji od 98% cis-1. a trans-1. lipidi i anorganske soli. 43 .4-poli(izopren) (gutaperka. Nazivlje u literaturi je različito. 1% trans-1.4-poli(izopren) (prirodni kaučuk) i trans-1. a što pod gumom.

taljenja /°C Toplina taljenja /kJkg-1 44 . Kaučuk u prirodi ne nastaje polimerizacijom izoprena. nego enzimatskom polimerizacijom izopentenilpirofosfata (koji nastaje složenim reakcijama počevši od tioestera octene kiseline i koenzima –A): OH CH 2 CH 2 O P O O OH P O OH CH 3 H2 C C Neke fizikalne konstante prirodnog kaučuka prikazane su u tablici 8. Tablica 8 . Prirodni kaučuk sadrži masne kiseline. koje djeluju kao stabilizatori.Slika 26 . ekspanzije /K-1 Staklište /°C Ravnotežna temp.Fizikalne karakteristike prirodnog kaučuka Svojstvo Gustoća /gcm -3 Vrijednost 0. znatne količine kaučuka koaguliraju se dodatkom 1% octene ili 0.913 670 x 10-6 -72 28-39 64 Volumni koef.Sakupljanje lateksa kaučuka Koncentriranje lateksa provodi se zagrijavanjem u prisustvu lužine i dodatkom zaštitnih koloida. Nasuprot tome. Meñutim.5% mravlje kiseline. Na taj način smanjuje se udio vode i povećava sadržaj krute tvari na oko 75%. sintetskom kaučuku treba dodati stabilizatore i amine. i proteine koji ubrzavaju vulkanizaciju.

koji lakše prihvaća različite dodatke (punila. Klorirani kaučuk otporan je na djelovanje alkalija. Ovisno o uvjetima i dosegu reakcije nastaju mono-. Kloriranjem prirodnog kaučuka dobije se klorirani kaučuk koji sadrži oko 65% klora. podesniji za preradu. Hancock 1820.1. Danas se proces provodi u zatvorenom Banbury mikseru s rotirajućim noževima ili na otvorenim dvovaljcima gdje se materijal istovremeno miješa i gnječi. 6. Tijekom ciklizacije gubi se 50 do 90% izvornih dvostrukih veza. hidrohalogeniranju. Ovaj proces prvi je proveo T. teorijski max. 6.) dolazi i do supstitucije. Tijekom procesa nastaju makroradikali čija se meñusobna reakcija sprječava dodavanjem agensa za prijenos rasta lanca. Na taj način dobije se materijal niže viskoznosti. Mastikacija je proces mehaničke i termooksidacijske razgradnje lanaca poli(izoprena) u lance manje molekulske mase.2. Upotrebljava se za printerske boje. epoksiranju. Procesi prerade kaučuka 6. kloriranju.Nevulkanizirani kaučuk podliježe tipičnim reakcijama za olefine: hidriranju.i tricikličke strukture odvojene CH2 skupinama ili pak necikličke izoprenske jedinice. a njegova otopina upotrebljava se za lijepljenje elastomera i metala. lakove i ljepila. 45 .1. godine u stroju s nazubljenim valjcima i nekoliko godina čuvao tu tajnu. Očito je da istodobno s adicijom klora na dvostruke veze (51% Cl. Mastikacija Sirovi prirodni kaučuk zbog odreñenog sadržaja gela nepotpuno je topljiv u otapalima i ima molekulnu masu nekoliko puta veću nego sintetski kaučuk. di. Derivati prirodnog kaučuka Zagrijavanjem prirodnog kaučuka iznad 250°C u prisustvu proton donora (fenol) snižava se molekulska masa s oko 300 000 na 3 000 do10 000 uz istovremenu ciklizaciju. Zbog toga je neprikladan za preradu te je neophodno prethodno cijepanje makromolekulnih lanaca ili mastikacija materijala. koji se nazivaju peptizeri. ozonolizi.1. antioksidanse).2. Ciklički kaučuk ima staklište oko 90°C i svojstva poput vulkanizirane gume ili gutaperke.

6. ali ni krta pri nižim temperaturama. Od 1831. slika 27.2. Taj svoj pronalazak patentirao je 1844. pri višim temperaturama mekan i ljepljiv. Sasvim slučajno 1839.2. godine otkrio je da smjesa kaučuka i sumpora nakon zagrijavanja više nije ljepljiva. H3 C H2 C C H3 C H2 C H3 C H2 C C CH CH2 C CH CH 2 H3 C CH CH 2 CH2 H3 C CH2 H 3C CH2 C CH CH 2 C CH CH 2 + S (8) 140°C 10 sati C CH CH2 S H3 C H2C C CH S S H3 C H2 C C CH CH2 H3 C CH2 C CH S S S C CH CH 2 CH 2 H3 C C CH S S CH 2 CH2 CH 2 H3 C CH2 C CH CH2 H3C H 2C Slika 27 . Goodyear tražio je način na koji bi poboljšao uporabna svojstva kaučuka. U procesu vulkanizacije pomoću sumpora stvaraju se jaka kemijska umreženja (do 5%) izmeñu polimernih lanaca kaučuka uz otvaranje nekih dvostrukih veza. rimskom bogu vatre i kovača proces je nazvao vulkanizacijom. a pri nižim temperaturama tvrd i krt materijal. godine (US patent 3644). na dalje Amerikanac C. Prema Vulkanu. Vulkanizacija Bez obzira na mastikaciju prirodni kaučuk je termoplastičan materijal tj.Vulkanizacija kaučuka 46 .

područje B je period očvršćivanja (eng.Kaučuk tada poprima elastomerna svojstva. Time se postižu potrebna uporabna svojstva gume. Da bi se vulkanizacija ubrzala dodaju se različiti ubrzivači. cinkovog oksida u kombinaciji s masnim kiselinama ili aminima (anilin) čime se vrijeme vulkanizacije s nekoliko sati smanjuje na otprilike 15 minuta. procesom vulkanizacije smanjuje se gibljivost polimernih lanaca i onemogućava tečenje pri višim temperaturama. To je tvrda guma ili ebonit. Hladna vulkanizacija provodi se pomoću S2Cl2 pri čemu meñu lancima nastaju monosulfidni mostovi. a gume s 25…40% sumpora nemaju ni svojstvo gume niti elastičnosti. scorch time). Modul elastičnosti B C A Vrijeme vulkanizacije Slika 28 . overcuring). Dakle. materijal prestaje biti krt pri niskim temperaturama jer su molekule čvrsto vezane i nije ih lako razdvojiti. dok kod vulkanizacije sumporom nastaju polisulfidni mostovi. koja se može rezati. a u području C dolazi do prejakog očvršćivanja ili preumreživanja (eng. proporcionalnog stupnju umreživanja. Područje A naziva se vrijeme indukcije ili predumreženja (eng. tiokarbamata. poput merkaptobenzotiazola. one s 5…20% sumpora imaju nižu elastičnost. a vlačna čvrstoća je i do deset puta veća u odnosu na nevulkanizirani kaučuk. piliti i polirati. Isto tako. koja predstavlja promjenu nekog svojstva materijala. Tipična krivulja vulkanizacije prikazana je na slici 28.Tipična krivulja vulkanizacije prirodnog kaučuka 47 . s vremenom vulkanizacije. Stupanj umreživanja tijekom vulkanizacije prikazuje se krivuljom vulkanizacije. curing). Gume s udjelom sumpora do 5% zovu se meke.

Radijacijsko umreživanje ubrzava preradu.Odnos naprezanje-istezanje vulkaniziranog i nevulkaniziranog kaučuka Prirodnim kaučukom danas se pokriva nešto više od 40% ukupnih svjetskih potreba. što znači da deformacija nije elastična. ukupno je potrošeno 15 milijuna tona kaučuka. a prestankom djelovanja sile materijal poprima prvobitne dimenzije. Nevulkanizirani kaučuk istegne se i do 6 puta u odnosu na početne dimenzije djelovanjem relativno malog opterećenja i nakon prestanka djelovanja sile ne vraća se u prvobitno stanje. a može se selektivno ozračivati različitim dozama pojedine dijelove izradaka. a ostatak se nadoknañuje sintetskim kaučukom. brzim elektronima te sporim neutronima. Umrežavanje se može provesti i γ-zračenjem.Ovisnost deformacije (istezanja) o naprezanju kod nevulkaniziranog i vulkaniziranog kaučuka prikazana je na slici 29. To odgovara i svjetskom porastu u gospodarstvu.5%. Većina sintetskih kaučuka ne može se vulkanizirati (umrežiti sumporom) već se za umrežavanje koriste drugi kemijski agensi kao što su peroksidi. Kod vulkaniziranog kaučuka za isti iznos istezanja treba primijeniti i do 5 puta veću silu. Godine 2000. Prema najnovijim procjenama Meñunarodnog instituta proizvoñača umjetnog kaučuka (International Institute of Synthetic Rubber Producers) porast godišnje potrošnje sintetskog kaučuka bit će 2. Naprezanje / N Istezanje / % Slika 29 . Potrošnja kaučuka posljednjih godina po pojedinim granama industrije bila je: 48 .

ostalo 56% 11% 9% 9% 3% 3% 9% Sintetski kaučuk u užem smislu. slika 30. Postupak smješavanja (kompaundiranje) kaučuka i dodataka u kaučukovu smjesu kompleksan je proces i podešava se prema namjeni gumene tvorevine. u otopini pentana ili heksana. Uz osnovni sastojak kaučuk.4.Dobivanje sintetskog kaučuka polimerizacijom izoprena Osim poli(izoprena) postoje i drugi sintetski elastomeri koji služe za proizvodnju gume i trivijalno se nazivaju kaučucima.4.struktura. osim što sadrži 1-2% manje cis-1.4. H n H H C C C C H CH 3 H Ziegler-Natta katalizator [ H C C H3 C C CH 2 H ]n Slika 30 .2. stiren-butadienski kaučuk… 6.industrija obuće .struktura i ima manju molekulsku masu (brojčani prosjek molekulskih masa prirodnog kaučuka je oko 5 milijuna).modificirani polimerni materijali . trialkil-aluminija i trialkil-aluminij-eterata.tehnički gumeni proizvodi za vozila . Sintetski kaučuk vrlo je sličan prirodnom. kloroprenski kaučuk. butadienakrilonitrilni kaučuk. kaučukove smjese sadrže brojne dodatke: punila. tj sintetski poli(izopren) prvi put dobiven je polimerizacijom izoprena uz katalizator alkil-litij u otopini ugljikovodika.struktura proizvodi uz Ziegler-Natta katalizator prireñen iz smjese titanovog klorida.strojevi i izgradnja postrojenja .3. pigmente. ne smije sadržavati ciklopentadien koji djeluje kao katalitički otrov. kao npr: metilni kaučuk. omekšavala. dodatke za poboljšanje preradljivosti. Monomer mora biti vrlo velike čistoće. Dobiveni proizvod sadržavao je 92…94% cis-1. dodatke 49 . Danas se poli(izopren) s oko 96% cis-1.grañevni sektor .industrija gumenih pneumatika .. Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume Uz sustav za umreživanje postoji niz dodataka koji se prije umreživanja miješaju s kaučukom da bi se postigla željena svojstva gumenih tvorevina.

Kada se želi tankim slojem gume obložiti površina metala. usporavala ako se želi spriječiti predumreženje kaučukove smjese i dr. pri čemu nastaje kisik koji stvara šupljine u rastaljenom kaučuku. npr. stakla ili porculana tada se to obavlja višekratnim uranjanjem u otopinu kaučuka. tako da automobilske gume predstavljaju i najveći udio u gumenom otpadu. Ispjenjena masa ulijeva se u kalupe i ohladi na -30°C da se zamrzne postojeća struktura. Veliki dio tog gumenog otpada se oporabi (materijalno. ubrzavala. kaučuk se može oblikovati ekstrudiranjem te tlačnim i injekcijskim prešanjem. Iz sustava se vakuumom istjera zrak. Politika EU potvrñuje ekonomski i ekološki opravdanu prednost materijalne oporabe auto-guma. danas se u te svrhe najviše koriste pjenasti poliuretani. a zatim se pri 110°C vulkanizira (Talalay proces). ambalažu. kao što su transportne vrpce prerañuju se kalandriranjem. Takoñer. Svaka kaučukova smjesa sadrži prosječno od 10 do 20 različitih dodataka. Oporaba gume i regeneracija kaučuka Najveći dio kaučuka upotrebljava se za izradu automobilskih guma. automobilska i druga sjedala. aktivatore. 50 . u cementnoj industriji otpadne gume koriste kao izvor energije (energijska oporaba) dobivanje regeneriranog kaučuka U skladu s Baselskom konvencijom Ujedinjenih naroda iz 1998. jer se npr. umrežavala. gumeni prah i gumene niti (slika 31). 7. Pjenasta guma upotrebljava se za spužve. vodikov peroksid. a razlozi su sljedeći: • • • to je dobar način zbrinjavanja gumenog otpada zamjenjuju se drugi izvori energije. Meñutim. U Dunlopovom procesu kaučuk s dodacima mehanički se ispjeni mućkanjem. Kaučuk se može oblikovati u željeni proizvod na više načina. Nastala pjenušava masa ulijeva se u kalup i umreži. Pjenasta guma dobiva se tako da se u kaučukovu smjesu prije vulkanizacije doda sredstvo za pjenjenje. i europskog standarda CWA 14243:2002 rabljene automobilske gume nisu opasan otpad ukoliko se pravilno skladište i transportiraju. jer se otpadne gume usitnjavaju u gumeni granulat (gumena zrnca različitih dimenzija). naličje tepiha itd. Kalandriranje se koristi i za impregnaciju tekstilnih materijala. energijski i kemijski). Velike tanke ploče.3. Ugradnjom graviranih valjaka dobije se proizvod s odreñenim uzorkom.za sprječavanje starenja. jastuke i madrace. Razmak izmeñu valjaka kalandera odreñuje debljinu proizvoda.

što se odražava na svojstva regeneriranog kaučuka. a zatim se odvaja metal. obloge za izolaciju krovova. različite oznake u cestovnom prometu. Regenerirani kaučuk (eng.Slika 31 . potplate za cipele. dodatak asfaltima. obloge u stajama. Granule se melju i prosijavaju te podvrgavaju djelovanju pare i različitim kemikalijama u svrhu uklanjanja sumpora (devulkanizacija). prikazan je dio pogona za granuliranje automobilskih guma. Meñutim. 51 . granulata.Postrojenje za recikliranje otpadnih auto-guma Regenerirani kaučuk je termoplastični materijal koji se dobiva iz otpadna gume te ponovo vulkanizira i prerañuje. itd. porozna bitumenska veziva. niti Usitnjena guma upotrebljava se za izradu različitih proizvoda kao što su: podloge za sportske terene i zaštitne podne obloge. Slika 32 . U procesu regeneracije kaučuka guma se najprije usitnjava. devulkanizacija rezultira snižavanjem molekulske mase kaučuka. zvučne barijere u graditeljstvu. regenerated rubber) upotrebljava se za izradu podmetača u automobilima. potplata za obuću. tekstil i granule gume. U tom smislu procesi devulkanizacije se kontinuirano usavršavaju te većina velikih svjetskih proizvoñača automobilskih guma ima svoj način devulkanizacije.Usitnjene auto-gume u formi praha. Na slici 32. brtvila i sl. automobilski dijelovi. pune gume za kolica i kante za smeće. razni prešani proizvodi.

Regeneracija kaučuka iz gume ima niz prednosti: • • • • Regenerirani kaučuk košta i dvostruko manje od prirodnog ili sintetskog Neka svojstva regeneriranog kaučuka bolja su od izvornog Proizvodnja gume od regeneriranog kaučuka zahtijeva manje energije nego ukupni proizvodni proces iz novog materijala Čuvaju se neobnovljive zalihe nafte iz koje se dobivaju sirovine za sintezu umjetnog kaučuka. ljepljiva masa. pa ona postaje vrlo postojana. podvrgnuti procesu pirolize (kemijska oporaba). a ujedno sprječava gubitak vode iz oštećenog tkiva biljke. a dijelom se spaljuje u svrhu proizvodnje energije Uljna frakcija. Starenjem se topljivost smole smanjuje. a i nedavno izumrlih šuma. Recentna smola izlučuje se iz živog drveta kao gusta. odnosno recentno-fosilne smole pronalaze pod zemljom ili uz obale mora u različitim dijelovima svijeta. a izlučuje se u obliku balzama (otopine smole u eteričnim uljima) nakon ozljede drveta prirodnim putem ili učinjene namjerno (patološka smola). Prirodne smole su složene organske tvari koje se (osim šelaka i bitumena) nalaze u mnogim vrstama drveća i izlučuju se iz njih. koja se djelomično vraća u proces radi održavanja topline. koji sadrži cinkov sulfat kao nečistoću. 7. Smole se iz živog drveta dobivaju smolarenjem. Smola u živom i neozlijeñenom drvetu postoji kao fiziološka smola. Prinos smole može se povećati upotrebom nekih 52 . Tako su vjerojatno nastale i sačuvale se smole iz davno. Otpadne gume mogu se. PRIRODNE SMOLE Dok prirodni kaučuk i pamuk predstavljaju 40% ukupne proizvodnje elastomera i vlakana. Prema starosti razlikuju se recentne (suvremene). Hlapljivi dio te mase isparava. Prilikom smolarenja zarezuje se kora drveta pomoću specijalne sjekirice i kroz nastale zareze polako se cijedi balzam u zatvoreni lončić. kojim se potiče stvaranje patološke smole. prirodne smole veoma malo se komercijalno iskorištavaju. Pirolizom nastaje: • • • Plinska frakcija. osim prethodno navedenih postupaka. Smole su biljkama važne jer nakon oštećenja stvaraju zaštitni površinski sloj koji ne dopušta prodor štetnih mikroorganizama. a ostatak polagano oksidira i polimerizira. recentno-fosilne i fosilne smole. koja sadrži kapljevite ugljikovodike (kemikalije) Karbonizirani ostatak. što se danas kao fosilne.

damar. U čistom stanju su bez mirisa i okusa. Po kemijskom sastavu kolofonij je smjesa organskih spojeva s oko 90% smolnih kiselina. Kako se smolarenjem biljkama oduzimaju hranjive tvari. boja im je žuta ili smeña. amorfne tvari koje ostaju nakon što iz balzama ispare eterična ulja. uz relativno malo kisika. mastik. sandarak. od kojih je najvažnija abijetinska kiselina C20H30O2: 53 . ali se otapaju u većini organskih otapala. koja se dobiva smolarenjem iz balzama borova i drugog crnogoričnog drveća mediteranskog područja i ostalih regija s toplom klimom. Nije polimerne prirode. mastiks. jantar. uglavnom recentne smole (kolofonij. kopal. Netopljive su u vodi. tališta u području 90…100°C. suhom destilacijom. Relativna molekulna masa ima je oko 2000. recentno-fosilne i fosilne smole (jantar. Kolofonij je prozirna. staklasta i sjajna smola. mastima i voskom. industrijsko smolarenje treba provoditi stručno i kontrolirano te ga usklañivati s racionalnim iskorištavanjem šuma. Miješa se s uljima. a ako se radi o boru naziva se borovom smolom. Zapaljive su i gore čañavim plamenom. Prilikom smolarenja iz stabla se cijedi balzam koji se naziva terpentin. Terpentin se industrijski prerañuje destilacijom tijekom koje se hlapljivo terpentinsko ulje odvaja od nehlapljivog kolofonija. ali se upotrebljava u proizvodnji sintetskih smola i lakova. sandarak. Poznatije prirodne smole su kolofonij. acetonu. Zagrijavanjem omekšavaju i tale se u širokom rasponu temperatura. terpentin se dobiva i kemijskom preradbom drva (ekstrakcijom. Terpentin je ljepljiv i mirišljiv.mineralnih kiselina. pa čak i crna. Klasifikacija prirodnih smola otežana je zbog njihova različitog botaničkog i zemljopisnog porijekla i zbog razlika u kemijskoj strukturi. šelak (slika 33) te bitumen ili asfalt. Ali. fosilni kopali…) Kolofonij je najvažnija prirodna smola. Prirodne smole sadrže uglavnom ugljik i vodik. šelak…) netopljive u alkoholu. Otapa se benzenu. ali je netopljiv u vodi. Po fizikalnim svojstvima smole su čvrste. a sastoji se od terpentinskog ulja i kolofonija u približnom omjeru 30:70 te od malih količina vode i u vodi topljivih tvari. kloroformu i drugim organskim otapalima. ponekad crvena ili zelenkasta. recentni kopali. Osim smolarenjem. s obzirom na topljivost i starost mogu se podijeliti u dvije skupine: • • topljive u alkoholu. od 40…360°C. damar. eteru. prilikom prerade celuloze).

kolofonij kopal damar jantar sandarak šelak mastik Slika 33 . Portugal. Najveći proizvoñači borove smole su SAD. Esteri kolofonija su ljepila za ambalažu. Grčka. Hidrogenirani kolofonij upotrebljava se u proizvodnji ljepila. Rusija.CH 3 CH H3 C CH 3 H3 C COOH Ostale smolne kiseline su izomeri abijetinske kiseline.Neke prirodne smole 54 . Svojstva običnog kolofonija poboljšavaju se modificiranjem i to reakcijama na dvostrukim vezama i karboksilnoj skupini smolnih kiselina. Španjolska. a polimerizirani oblik služi u pripravi dodataka za lemljenje i u proizvodnji linoleuma. ali s većim ili manjim stupnjem zasićenja. ili su jednake grañe. Francuska. Indija i Kina.

Osim toga. Oko 25% smolne mase čini damarolna kiselina C30H50O6. Fosilni kopali nalaze se u zemlji. sadrži i sastojke netopljive u alkoholu. Dobiva se od grmolikog drveća Pistacia lentiscus. u tropskom obalnom pojasu. Mastik (mastiks) je žućkasta ili zelenkasta smola u obliku zrnaca i kuglica promjera do 2 cm. Jantar je fosilna smola nastala od četinjača koje su rasle u prošlim geološkim razdobljima (oligocenu). na dubinama do 1 m. Kopali su se ranije koristili kao sirovina u industriji lakova. 55 . Zbog dekorativnog izgleda od davnina je služio za izradu nakita i ukrasnih predmeta. Trljanjem se na jantaru stvara negativni električni naboj te je upravo jantar bio prvi materijal na kojem su zabilježene električne pojave. To je najtvrña prirodna smola. koje se od davnina uzgaja u Sredozemlju. Potječu od stabala četinjača od prije više stotina ili tisuća godina i to onih koje u tom području odavno više ne rastu. proizvodnji emajl-lakova i u farmaciji za izradu flastera. niskog drveta Tetraclinis articulata iz porodice čempresa koje raste u sjevernoj Africi i Španjolskoj. a danas služi za izradbu finih slikarskih lakova. Mastik se ranije mnogo upotrebljavao u medicini. fotografiji. Poliranjem površina jantara postaje sjajna. Iako je ta smola topljiva u alkoholu. Praktično je netopljiv u uobičajenim organskim otapalima. masnog sjaja. Damar se upotrebljava u obradi papira. još rjeñe plava. Po njegovom grčkom nazivu (elektron) elektricitet je i dobio ime. Sandarak je svjetložuta smola koja se dobiva zasijecanjem kore grmolikog. koja osim karboksilne ima i 4 hidroksilne skupine. a od recentnih manila-kopal. rjeñe smeña i crvena. mikroskopiji. Upotrebljava se u proizvodnji firnisa i lakova. Kopal je zajednički naziv za više prirodnih smola koje su uglavnom fosilne ili recentnofosilne. Nalazi se uglavnom u tzv. a neke su i recentne. Pored ostalih sastojaka sadrži jantarnu kiselinu i eterična ulja. u litografiji i parfimeriji. Raspada se pri temperaturi oko 375°C. Najvažniji fosilni kopali su kongo-kopal i kauri kopal. a gori svijetlim plamenom. ali se može naći i u ledenjačkim nanosima te u tropskom području (dominikanski jantar). dok su danas potisnuti alkidnim smolama. žute boje poput meda. plavoj zemlji na obalama Baltičkog i nekih drugih sjevernih mora.Damar se dobiva iz porodice drveća Dipterocarpaceae koje raste u Indoneziji. upotrebljava se kao izolacijski materijal i za pripravu specijalnih lakova.

sinteza anilinskih bojila potpuno je istisnula upotrebu u te svrhe. kada je zamijenjen većim dijelom nitroceluloznim premazima. Šelak počinje mekšati pri 35°C. Danas se najviše bitumena troši u grañevinarstvu kao sredstva za izolaciju te u cestogradnji za izradu kolnika. čvrsta. ljepilo. Edison je npr. Grane drveća prekrivaju se smolom debljine 3…10 mm. Meñutim. Sirova smola se usitni. 2 milijuna tih insekata. a danas se šelak upotrebljava. Proizvod je sekrecije insekta (štitne uši) Laccifera lacca. a ne biljnog porijekla. Grci su ga nazivali asfaltos. Bitumen je crna. Prvo ime izvedeno je iz babilonskog «a spaltu» ono što je taloženo. osim za premaze. kao grañevni materijal. već u nižim dijelovima probavnog sustava te za tablete s vremenskim otpuštanjem djelatnih sastojaka. na sobnoj temperaturi čvrsta ili polučvrsta masa koja se sastoji od ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata. a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. prvu gramofonsku ploču napravio od šelaka. slabije u eteru i ketonima. zatim kao izolator. životinjskog. ljepljiva. za razliku od prethodno opisanih prirodnih smola. ispere vodom radi uklanjanja nečistoća i rafinira taljenjem. koja se dvaput godišnje sa njih sastruže. Čisti prirodni bitumen nalazi se kao prirodni asfaltni bitumen. a Kula babilonska bila je izgrañena od kamenih blokova povezanih bitumenom. 16-trihidroksidekanske kiseline). Prema Bibliji Noa je svoju arku izvana i iznutra premazao bitumenom.Šelak je. To je umreženi polimer koji se uglavnom sastoji od estera različitih alkohola i aleurinske ili trihidroksipalmitinske kiseline (9. do početka prošlog stoljeća je kao zaštitnog premaza. mekana čvrsta ili polučvrsta lako taljiva tvar. a u početku se upotrebljavao za balzamiranje leševa. a Rimljani bitumen. topljiv je u ugljičnom disulfidu. Pri višim temperaturama zbog umreženja postaje netopljiv i netaljiv. a netopljiv je u ugljikovodicima. koji obitava na grančicama drveća u Indiji i Tajlandu. 56 . a danas se ovakav tip materijala upotrebljava u količinama manjim od 5%. Prirodni bitumen koristio se već prije šest tisuća godina u zemljama izmeñu Nila i Inda. tvrda i teško taljiva ili netaljiva tvar. ili kao asfaltit. Dobro je topljiv u alkoholu. a tali se pri oko 80°C. 10. Insekt izlučuje jantarnožutu smolastu tvar i za 1 kg šelaka potrebno je 20 lakshas (na Sanskrtu označava 100 000) tj. u prehrambenoj industriji itd. Još u rimsko doba šelak se upotrebljavao za dobivanje bojila karakteristične boje. kao prevlaka lijekova u tabletama i kapsulama koji se ne bi trebali otapati u želucu. zatim za brtvljenje pukotina izmeñu dasaka drvenih brodova te impregnaciju materijala u svrhu vodonepropusnosti. Osnovna upotreba šelaka od kraja 16.

Takoñer. molekulna masa smola je nekoliko tisuća. Smole i ulja zajedno nazivaju se malteni. a asfaltena nekoliko desetaka tisuća. molekulna masa ulja je 400…900. smola i kondenziranih policikličkih aromata (umak). Svaka od tih frakcija sastoji se od desetaka tisuća individualnih spojeva. smole i ulja. a predstavlja mrežu asociranih polarnih molekula (špageti) u smjesi zasićenih nepolarnih aromata. Pri sobnoj temperaturi bitumen je čvrsta. dakle na način analogan onome kojim se umjetno proizvodi bitumen kao ostatak nakon destilacije nafte. najprije se ponaša kao opće-binghamovo tijelo (teče tek pri odreñenoj smičnom naprezanju. Slikovito. konzistentna tvar. Koloidni sustav sastoji se od micela dispergiranih u viskoznom uljnom mediju. Slika 34 . Prevladava mišljenje da su prirodni asfaltni bitumeni nastali uklanjanjem hlapljivih sastojaka iz asfaltnih nafta. Bitumen je veoma složena smjesa različitih spojeva koji se obično dijele u tri komponente: asfaltene. što nekim molekulama daje polarni karakter. nešto kisika i dušika.Asfaltno jezero na Trinidadu Reološka svojstva bitumena posljedica su njegove koloidne prirode. naftenski (cikloparafinski) i parafinski.Veliko nalazište čistog asfaltnog bitumena je jezero Bermudez u Venezueli (4000 ha) i deset puta manje Asfaltno jezero na Trinidadu (slika 34). U svim frakcijama bitumena najzastupljeniji su ugljikovodici: aromatski. Postupnim zagrijavanjem. odnosno smičnoj brzini). u svakom bitumenu ima sumpora (do 5%). Na dovoljno visokoj temperaturi ponaša se kao njutnovska kapljevina (viskoznost ne ovisi o smičnoj brzini). struktura bitumena opisuje se kao «špageti u umaku». a zatim ima pseudoplastično ponašanje (što znači da viskoznost opada porastom smične brzine). Koloidna i reološka svojstva bitumena 57 .

Osobito je važan omjer smola i asfaltena te kemijski sastav smola i ulja. 58 .zavise o sadržaju asfaltena. Modifikacija fizičkih svojstava bitumena provodi se dodatkom različitih sintetskih polimera (SBS. EVA). Svrha je modifikacija točke mekšanja. posebno njihova aromatičnost. elastične deformacije. krtosti. smola i ulja. reoloških svojstava te adhezije u sustavu bitumen/agregat (u cestogradnji).

Barić. 16.01. 381396 4.chem. Fredriksberg. J.uk/vrchemistry/chapter22/page22.03.html. www. Opsenica i G.8. www.html.unl. Macromolecules 2.psrc. 164-194 2.2003.hu/researcho1. 812-844 5.edu/macrog/natupoly. Friščić.tu-graz. 51-54 11. Natural Polymers.html. C. 27. str. Školska knjiga. H. str. Čunko. Carraher. HDKI-Kemija u industriji. 06. Zagreb. 1996. http://www. Svezak 12. Synthesis and Materials.. str. Organska kemija. 05. 15.html 6. D. Mathias.2003.cem. www. Jr. 10. 1994. 448 9.ac. str. Polimeri. 1977. Plenum Press. LZ «Miroslav Krleža». J. Appl. 22. J. New York.ox./~reusch/VirtualText/polymers. H. 7. Yu. str. Sci. Polimerizacije i polimeri. Z. Kolbah u: Tehnička enciklopedija. 13. 1037-1096 8. 135-137 59 . 29-44 10. 14. http://xarch. 758-795.usm.edu/mccpatent.ac. S. Tekstilna vlakna. 1992. H. Velika Gorica. 3. 101 (2005) 580-583 17. Royal Veterinary and Agricultural University. Zagreb.html. L. Janović.htm. Plenum Press. Oporaba plastike i gume. 12. str. Polym. J. Inc. H.at/home/gernot/weave/wool. Šercer.E.-G. V. P. M. Marcel Dekker. Qiun. LITERATURA 1. Weber. 4th ed. A. D. 2003. 14. 2001. R. Zagreb. Ravve. Seymour/Carraher's Polymer Chemistry.04. 2000.bme. Principles of Polymer Chemistry. http://agproducts.msu. Ick. An Introduction. 05. 2000. New York. Zagreb. str. C.2005. Elias. 1997.nonfood. Wang. 2003. 22 (2001) 113-118. mtg-topgraf. Naklada Modus. Pine. 1995.edu. New York. Biobased Packaging Materials for the Food Industry (An European concerted action). str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->