Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za filozofiju

Kraj umjetnosti ili kraj lijepe umjetnosti?
Seminar iz predmeta Suvremena filozofska terminologija

Studentica: Snježana Kovaček Godina studija: 1. Studijske grupe: PUM/FIL Mentorica: prof.dr. Gordana Škorić

Zagreb, 2010.

Literatura . Uvod 2.Sardžaj: 1. Pojava kiča 5. Put tumačenja likovnih djela 3. Filozofija i umjetnost – problem područja definicije 4. Zaključak 6.

koliko god ta riječ označavala nešto statično i nepomično. . što se samog kraja tiče. da nitko ni ne pomisli pitati je li nešto istina. kiparstva i arhitekture. Hans. i cijela se povijest temelji upravo na pokušaju da se taj ideal uozbilji. Naime. i to na području slikarstva. pitanje kraja općenito. metafizike prema Comteu i filozofije prema Nietzscheu i Heidegeru i to zbog privođenja završetku puta prema slobodi.. kao što to Gadamer tvrdi2. 49. neće biti sve dok ljudi budu oblikovali svoj vlastiti život.1. 1 2 Prema Gadamer. Boga.Georg: Nasljeđe Europe.“ Ovo su riječi kojima Hans – Georg Gadamer završava razmišljanje pod naslovom „Kraj umjetnosti?“ u djelu „Nasljeđe Europe“ . Svaki tobožnji kraj umjetnosti bit će početak nove umjetnosti. Matica hrvatska. kraja oblikujuće volje čovjekovih snova i čežnji. kad svaki kraj označuje početak nečeg novog? Čak i sama smrt otkriva nove svjetove. koji umjetnost ili interpretiraju na svoje načine ili je niječu u potpunosti. a koji su u izgubili ulogu da prikažu Apsolut. – 58. str .. stoljeću. stoljeću se javljaju i mnogi –izmi. novovjekovnim pojmom kojim se obilježava njena spoznaja same sebe. zbog svoje sveobuhvatnosti i samorazumljivosti.1 U novije doba postoji sve manje djela koja bi zadovoljavala neke ranije kriterije klasifikacije djela kao umjetničkog. Zašto bismo joj onda nazirali kraj? Jer se to odnosi na njen oblik u XIX. Zbog čega se onda uopće javlja pitanje kraja umjetnosti. str. Prema Ibid. koja nikada ne miruje. Uvod „Kraja umjetnosti.53. U XIX. Naime. u istom se djelu spominju i kraj povijesti i umjetnosti prema Hegelu. Dakle. kraj umjetnosti povezujemo s krajem samorazumljivosti kršćansko – humanističke tradicije. time se u potpunosti izgubio mit sa svojim značenjem onoga što se pripovijeda na način da nitko ni ne dvoji. 1997. A umjetnost? Ovdje je opisana riječima lijepa umjetnost. nešto beživotno. u odbacivanju i kraju velike samorazumljivosti kršćansko – humanističke tradicije. koji su posljednja stepenica. Jer.

može se prikazati površina crvenog stolnjaka ili opet opreku ovozemaljskome. str. temom. Tvrdio je da je upravo takva umjetnost škodljiva. poput smrti Egipćana kod prelaska Crvenog mora u historijskom slikarstvu. Filozofija umjetnosti. a primjerice djelo umjetnika. Platon nije smatrao da je umjetnost puko oponašanje. svrhom. Naime. : Preobražaj svakidašnjeg. 5 Ibid. čak i poviješću umjetnika ili globalnim događanjima. 1997. Zagreb. A. u umjetničku komponentu toga djela. mogao bi biti prilično skeptičan i sumnjati. Ako se laik susretne s platnom koji je zapravo ploha jedne boje. geometrijsku apstrakciju u djelu „Crveni kvadrat“. str. 11. spomenuti umjetnik nema ni ime koje bi djelu dalo tu neku dimenziju koja bi ga udaljila i odvojila od puke realnosti i nečega već viđenoga. nema razloge koji bi kao duša iz pozadine preko ovog djela ljude vukli razmišljanju o ovoj pojavi na zidu u nekom muzeju. a Shakespeare preko lika Hamleta je iznio svoju teoriju „umjetnosti kao zrcala realnosti“4 koja bi tvrdila da je „umjetnost oponašanje realnosti. ali koja svoju puninu otkriva daljnjim istraživanjem te misli. Tako se u knjizi Arthura Dantoa „Preobražaj svakidašnjega“ susrećemo s navedenim primjerom. Ibid. ne može biti? Problem je možda upravo u pozadini toga svega. Neki su u tome pokušaju dostigli i razinu umjetnosti. koja je metafizička slika spoznaje koja se uklapa u ovu raspravu jer se ovo stanje spoznaje pogrdno naziva crvenom prašinom… zašto bi svako to djelo bilo umjetničko. ili pretvorba osjećaja u „jedno raspoloženje. Zato je važno. pejzaž moskovskog Crvenog trga. Kvadrati crvene boje mogu prikazivati najrazličitije teme. 11. posebice u današnje vrijeme. Put tumačenja likovnih djela Svako djelo koje susrećemo u današnej doba ima zadaću da nas začudi. koje isto prikazuje površinu obojenu jednom bojom.. da se upoznamo s pozadinom slike : okolnostima u kojima je nastala. zapravo i s pravom. Ali J je u zanosu nakon 3 4 Prema Danto.2. Naime. „Nirvanu“.. . opisujući samo oponašanje kao puko udvostručavanje prethodne stvarnosti“ 5 . u jedinstvenu boju“ koja prikazuje psihološki portret Kierkegaarda. 3 Taj isti umjetnik je pokušao još nekoliko svojih uradaka smjestiti u muzeje. kojeg je Danto nazvao J. KruZak. C. Platon u svojim djelima preko Sokrata.

Stanek. Denny. . (…) Pitanje Kako prepoznajemo umjetnost? ovisi uz materijalnu formu i o tome kako znamo da je nešto umjetnost – prepoznajemo li je kao apstraktnu ideju ili preko svojih osjetila. C. On tvrdi da je J mogao cijeli prostor muzeja pretvoriti u imitaciju Versaillesa tako da poviješa zrcala po zidovima. Filozofija umjetnosti. 1997. jer nešto može oponašati. ali je zaboravio da umjetničko djelo treba imati i određeni odmak od stvarnosti. Simon: Jansonova povijest umjetnosti. A. 8 Prema Ga Prema Danto. XXVI.otkrivanja teorije uzeo zrcalo kao neku prirodnu metaforu za prikaz svijeta umjetnosti kao svijeta oponašanja – on je kao umjetničko djelo koje bi prikazivalo dio realnosti želio uzeti predmet koji prikazuje odraz stvarnosti. ali da mu umjetnička komponenta ideje izmiče zbog činjenice da se zrcala javljaju „podjednako i u predmetu i u djelu“. „Ono što možemo možemo vidjeti ili dotaknuti u umjetničkom djelu samo je dio priče. Prema Ibid.“6 Marcel Duchamp izjavljuje da je za umjetnost važniji govor o idejama koje prikazuju djela od materijala ili samog prikaza. koje je slučajno ovdje djelo. Zagreb. a da pritom nije zrcalo.. 2008. KruZak. Definicija umjetnosti kao zrcala postavljenoga pred prirodu gubi smisao ako se zrcalo promatra samo kao predmet pomoću kojega možemo dobiti odraz. str.7 Kako to povezati sa problemom pitanja umjetničkog u „Zrcalu“? Danto ima jako dobar odgovor.8 6 7 Davies. Hofrichter. : Preobražaj svakidašnjeg. a da pritom nije imitacija. Jacobs. Roberts.

11 9 Ibid. Filozofija i umjetnost . Tako on tvrdi da je filozofija beskorisna ako nam govori nešto što već znamo ili da je lažna ako na prerušen način govori nešto što je protivno onome što znamo. On se njome bavi kao besmislicom u djelu Tractatusu i kao jalovom u Istraživanjima gdje se opet dolazi do njenog besmisla. Umjetnost XIX. a to se najbolje vidi u filozofiji umjetnosti. Tako komentari poput „To bi i djete moglo“ ili „To sam i ja mogao bez problema“ jednostavno nemaju smisla kada se traži filozofsko opravdanje umjetnosti u tom djelu. ili nešto što upotpunjuje određeni sustav filozofa. jer ne bi zadovoljila tradicionalne filozofske potrebe za nužnošću i dovoljnošću. a pozivanje na intuiciju je ono što svako traženje definicije čini suvišnim. stoljeća otvara i stvara nove mogućnosti za izraz. i XX. Filozof kojeg Danto uzima cijelo vrijeme kao temelj od kojeg nastavlja svoju kritiku jest Ludwig Josef Johann Wittgenstein. ako ne dostiže potrebnu razinu da dobije taj pridjev. posebice u ovom dobu. da je potraga za definicijom umjetnosti besmislena. 11 Prema Ibid. str. ta se činjenica reflektira i u njegovim činima.. osoba za koju je „filozofija uvijek predstavljala problem“9.problem područja definicije Ne postoji ni jedan veći mislilac koji nije barem nešto govorio o umjetnosti. jer u umjetnosti ne postoji način da se povuče jasna granica između pokušaja i uspjeha u nastalom djelu. teško je odvojiva u posljednje vrijeme od same umjetnosti. što uviđa i Danto. On smatra.10 Već samo promatranje daje nam uvid u stil određenog autora nekih djela. Prema Ibid. Filozofija umjetnosti. No je li intuicija kod prozivanja nekog djela umjetničkim. ne može dokučiti. koja se traži i u filozofiji. Čak se i definicija umjetnosti. No ni autor ne mora značiti isto što i umjetnik. 10 . ali i durgi umjetnici osloniti? Ili je to ostvarenost relacija prema drugim umjetničkim djelima? Bit samog djela se ipak nalazi van osjetilne stvarnosti i bilo bi šteta da vrhunska ostavrenja prikaza sličnosti s prirodom ili zamislima uspoređujemo s pukim imitacijama.3. no ne osigurava svakome mogućnost da postane umjetnik. iako je umjetnost prečesto bila suprostavljena filozofiji. Kako svaka osoba ima svoj stil koji je i dio osobnosti.81. u Dantovom tumačenju. jedino na što se mogu kritičari.

12 12 Prema Gadamer. I u velikim stilskim epohama prošlosti umjetnosti nazire se jedinstvo pojave i sadržaja. – 58. Umjetnost moderne obilježena je time što se stalno nalazi u traganju za zajedničkim i samorazumljivim. i ono u tom pogledu slijedi Platonovo mišljenje. str. Pojava kiča Hegelovo je stajalište da je ono lijepo u umjetnosti zapravo osjetilan sjaj ideje koji spaja upravoovaj osjetilni svijet sa svijetom duha.4. Matica hrvatska.Georg: Nasljeđe Europe. 1997. Hans. ali komercijalni kič zapravo i nije puno gori od nekog koji služi u dobre svrhe. . javlja se fenomen kiča kao potreba za nečim zajedničkim. Cilj možda i jest plemenit. ukoliko svi doživljavaju jednaku prisutnost. a upravo zbog izgubljene samorazumljivosti iskaza suvremenog umjetničkog stvaralaštva. 49. a ne možemo ni sva djela lošije izvedbe jednostavno nazvati – kičem. Danas se u pojavi umjetnosti razumije prisutnost onoga svima zajedničkog..

Baš je ovo vrijeme. a opet. a taj početak nam ne obećava savršen kraj ili istraživanje svih aspekata. barem koliko nam prostora otvaraju nove tehnike i materijali. a ja se s njime slažem. do sada ono koje najviše prostor ostavlja pojedincu. No.. ali ako se razlika između umjetničkih djela i realnih stvari zamuti. ostaje pitanje zašto tolika djela izazivaju rasprave kada ih stvaralac želi nazvati umjetničkim? Pretvara li se sve današnje u kič i baca li se u vjetar vrijeme koje je utrošeno na imitacije neke nove ideje koju je teško shvatiti bez upoznavanja s razlozima? Iskreno se nadam da nije završila lijepa umjetnost. veli i Gadamer.Danto pitanjima poput zašto su određeni izlošci umjetnička djela. Kraj? Nikako… samo nova zagonetka… . Iako se umjetnost preobrazila i nakon Dantoova i Gadamerova teksta. tada samo preobražaj svakidašnjeg u nešto novo omogućuje uzdignuće stvarima do statusa umjetničkog djela. Ali to ne znači da ljudi trebaju mijenjati stavove i snove da upotpune sliku vremena u obliku zajedništva.5. jer bismo tada ostali dio u povijesti koji nije pronašao razloga i dalje slijediti takvu misao. Zaključak Umjetničkim je djelima u povijesti pripadala velika čast da ih se tumači kao ljepšima i uzvišenijima od običnih stvari. imala su čistu formu. ovi filozofi zadiru u srž problematike klasifikacije moderne umjetnosti . dok njihove vizualni analogoni na policama to nisu. a Gadamer u pokušaju pronalaženja zajedničkog nazivnika moderne umjetnosti nalazi u kiču. „formu svršnosti bez svrhe“. izražajnu. svako vrijeme ima nešto po čemu se razlikuje – je li ovo naš opis? Kraj umjetnosti samo označava početak nove.

2008. 49.. I . Simon: Jansonova povijest umjetnosti.6. Hofrichter. Matica hrvatska. Roberts. literatura Gadamer. Hans. C.. Davies. 1997. Prema Danto. Denny. Jacobs. KruZak. Zagreb.XXXI .Georg: Nasljeđe Europe. : Preobražaj svakidašnjeg. Filozofija umjetnosti. str. Stanek. str. 1997. – 58. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful