Mojemu sinu Colbyju koji me svaki dan podsjeca na sve sto je dobro na ovom svijetu.

Duboko sam ti zahvalan.

ZAHVALE

jiga Redovnik koji je prodao svoj Ferrari osobit je projekt ostvaren pomoc osobitih ljudi. Duboko sam zahvalan svojemu vrhunskom radnorn timu te svima onima koji su svojim entuzijazmom i energijom zsrvarili moju viziju ove knjige, osobito mojoj obitelji u tvrtki Sharma :_~dership International. Dirnut sam vasom predanoscu i osjecajem za =':-lJU. _.<sobito zahvaljujem: - ~ ucarna citatelja moje prve knjige Megaliving! koji su velikodusno :_onasli vremena da mi se obrate pismenim putem i opisu kako je ta .~~iga promijenila njihove zivote. Zahvaljujem i svima koji su bili nacni mojim seminarima diljem Sjeverne Amerike, kao i mnogim kor~")~acijskim klijentima tvrtke "Sharma Leadership International" koji __ bili sjajni sponzori mojih predavanja njihovim zaposlenicima; - mojern uredniku Johnu Loudonu zahvaljujem jer je vjerovao u ovu c~igu i u mene. Hvala i Margery Buchanan, Karen Levine te ostalim :~IDovima vrhunskog tima u kuci "HarperSanFrancisco" koji su ulozili :-·oju energiju u ovaj projekt; - Brianu Tracyju, Marku Victoru Hansenu i drugim kolegama s r cja samovodenja zahvaljujem na dobroti; - - thi Dunn zahvaljujem na sjajnom dizajnu naslovnice. Mislio sam .;, nista ne moze nadmasiti dizajn naslovnice knjige Timeless Wisdom -":Jr Self-Mastery koji si napravila za nas. Bio sam u krivu.; - Saryji Paulu, Krishni i Sandeepu Sharmi zahvaljujern na neprestanom :"llcanJu; - Ponajvise zahvaljujem svojim divnim roditeljima, Shivu i Shashi Saarma, koji su me od rodenja vodili i pomagali mi; mojem odanom i =::, drom bratu Sanjayu Sharmi, dr. med. i njegovoj miloj supruzi Susz : mojoj kceri Bianci, za nazocnost u mojem zivotu; mojemu sinu Colbyju za zivahno veselje i mojoj supruzi te najboljoj prijateljici Alki. ":- ste svjetlost koja mi pokazuje put.
-2

=-

=~

7

Sadrzaj

Zivot za mene nije svijeca kratkoga vijeka. Zivot je vise nalik vellcanstveno] baklji koju sam nakratko dobio u ruke i ielim da sja sto jace prije no sto je predam buducim narastajima.

George Bernard Shaw

Prvo poglavlje Budenje . .. 11 Drugo poglavlje Tajanstveni gost . . . . . 17 Trece poglavlje Cudesna preobrazba Juliana Man/lea. 21 Cetvrto poglavlje Combat? susret s mudracima Sivane 32 PelO poglavlje Duhovni ucenik mudraca. 35 Sesto poglavlje Mudrost osobne promjene . . . . . . . . . . . . 40 Sedmo poglavlje Krajnje neobican vrt . . . 48 Osmo poglavlje Raspirivanje unutarnje vatre . 76 Deveto poglavlje Prastaro umijece samovodenja 95 Deseto poglavlje Moe discipline .. 139
0 • • • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 0 • • • • • 0 • • • • • • • 0 ••••••••••••••

Jedanaesto poglavlje Vasa najveca dragocjenost
0 •

0

0

0

0

0

152
/65

Dvanaesto poglavlje Najvisa svrha zivota . Trinaesto poglavlje Bezvremena tajna neprolazne

0

srece

0

0

0

172

9

PRVO POGLAVLJE

Budenje

rusio se nasred prepune sudnice. Bio je jedan od najuglednijih parnicara Ll svojoj zemlj i. 0, bio je poznat i pO talijanskirn odijelirna, oel kojihje svako stajalo tri tisuce dolarai koja SLl krasila njegovu dobra uhranjenu figuru, kao i po elivljenja vrijeelnom nizu sudskih pobjeda. Jednostavno sam ostao stajati, obamro od soka onim cemu sam upravo svjedocio. Slavni Julian Mantle sveden je na zrtvu koja se na podu grcila poput bespornocnog novorodenceta, tresuci se, siIovito drhteci oblivena znojem. Od tog se trenutka sve doirnalo usporenim. ~IBoze, Julianu nije dobro!" vrisnula je njegova pornocnica, emocionalno pojasnjavajuci ono sto je bilo sasvim jasno. Sutkinja se doimala uspaniceno pa je brzo rnrmljala u privatni telefori koji je daIa postaviti za slucaj n uzde. A ja, ja sam samo stajao, osarnucen i zbunjen. Molim te, nemoj umrijeti, stari bedace. Prerano je da napustis ovaj svijet. Ne zasluiujes ovakvu smrt. Sudski redar, koji se do tada doimao kao da j e 111 urnificiran u stojecern polozaju, odjednom je skocio i poceo ozivljavati pa11

S

'l\s.aovnikj'Pji je prodao svo) 'Ferrari

'J(obin S. Sharma

loga sudskog junaka. Dugi plavi uvojei njegove pornocnice padali su preko njegova zarkocrvenog lica dok mu je tiho saptala rijec! utjehe, rijeci koje on ocito nije euo. Juliana sam poznavao sedamnaest godina. Upoznali smo se kad me je, kao mladoga studenta prava, jedan od njegovih partnera preko ljeta zaposlio kao pripravnika-istrafivaca. Vec je tada imao sve. Bio je briljantan, naocit i neustrasiv branitelj i sanjao je 0 slavi. Julian je bio mlada zvijezda svoje tvrtke, dvorski carobnjak. Jos uvijek pamtim kako sam jedne veceri, radeci dokasna, prosao pokraj njegova kraljevskog urecIa i na njegovom masivnom hrastovom radnom stolu uglecIao uokvireni citat. Bile su to rijeci Winstona Churchilla i mnogo su govorile 0 tome kakav je covjek bio Julian: Uvjeren sam da smo danas gospodari svoje sudbine, da zadatak koji je pred nama nije izvan nasega dometa; da samsposoban izdriati njegovu muku i patnju. Ako vjerujemo u svoj cilj i ako je nasa ieUa za pobjedom nepokolebljiva, pobjeda nam nece biti uskracena. Julian je zivio u skladu sa svojim uvjerenjern. Bio je uporan, nepokolebljiv i sprernan raditi osamnaest sati dnevno kako bi postigao uspjeh koji je smatrao svojom sudbinom. Cuo sam da mu je djed hie uglecIan senator, a otac visoko cijenjeni sudae saveznoga suda. Bilo je ocito cIa potjece iz bogate obitelji i cIa su njegova Arrnanijevim odijelima zaogrnuta ramena optereceria golemim ocekivanjirna. No, moram priznati da se cIokazao vlastitirn snagama. Nepokolebljivo je postupao na svoj nacin - i volio je izvoditi predstave. Julianove neobuzelane, dramaticne izveelbe u sudnici redovito su stizale na novinske naslovnice. Bogati i slavni obracali su mu se kad god im je bio potreban vrhunski pravni takticar koji ne preze od agresivnosti. Njegove su slobodne aktivnosti vjero12

jatno bile jednako poznate. Kasni nocni posjeti najfinijirn restoranima u gradu u drustvu mladih, seksi manekenki ili neo?uzcIan~. pijanke s raskalasenorn druzinorn brokera, koje je nazivao SVOJlm "timorn za razvaliivanje", bili su teme 0 kojima su se u tvrtki ispredale legende.

Ni danas ne shvacarn zasto je onoga Ijeta bas mene odabrao da radim s njirn na senzaeionalnom slucaju samoubojstva. Iako
sam diplomirao na Pravnom fakultetu Harvarda, na kojemu je i on diplornirao, nedvojbeno nisarn bio najbolji pripravnik u tvrtki, a ni moje obiteljsko podrijetlo nije obuhvacalo "pJavu k~·.vl1 ..~.akon 5t? je neko vrijerne proveo u rnornarici, moj je otae CIJel1zivot radio kao cuvar u lokalnoj banci, Majka je skrornno odrasla u Bronxu. No, medu svima onima koji su potiho tezil: toj povlastici on je ~?~k odabrao mene za svojega pravncg pomocnika u sluc5aju koji J~ postao poznat kao "rnajka svih sudenja za ubojstvo": rekao Je .ela mu se svida moja "zarka zudnja'', Dakako, pobijedili ~m~, a direktor optuzen za brutalno ubojstvo svoje supruge opet je bio slobocIan covjek - ili barem onoliko slobodan koliko mu je to dopustala njegova preooterecena savjest. Toga sam ljeta stekao dragocjeno znanje. Bilo je to mnogo VIse od pouke 0 tomekako ni iz cega stvoriti opravdanu sumnju~o zna svaki bolji odvjetnik. Bila je to pouka iz psihologije pobJed~:anja i dragocjena prilika za promatranje majstora na djelu. UPIjaO sam kao spuzva.
'V

Na Julianov poziv ostao sam u tvrtki kao suracInik, a medu n~ma. se ubrzo razvilo trajno prijateljstvo. Priznajem da s njim ruje bilo lako raditi. Uloga njegova pornocnika nerijetko je bila vjezba podnosenja Irustracije, koja je katkad zavrsavala i nocnim ispadima urlanja. Bilo je doista onako kako on hoce ilicrta. Taj j~ coviek jednostavno bio bezgriesan, No, tvrcI vanjski izgled skrivao je covjeka koji je necIvojbeno volio Ijude, Koliko god bio zaposlen, uvijek bi pitao za Jenny, zenu koju

13

.... "

_.'."_.' -~.t;:,.,.;,,-

:.~, ..

'!

-

'1\!-dovnik_ /(Pj!je prodao sooj 'Ferrari

2(o6in S. SfU1.rfn4

jos uvijek nazivam "mojorn nevjestom" iako smo se vjencali prije no sto sam poceo studirati pravo, Kadje od drugog pripravnika saznao da sam u riovcanoj stisci, pobrinuo se da dobijem velikodusnu stipendiju. Istina je da je bio nemilosrdan igrac i da je uzivao u svojoj surovosti, ali svoje prijatelje nikada nije zapostavljao. Pravi je problem bio u tome sto je Julian bio opsjednut svojim poslom. Svoje dugo radno vrijerne prvih je nekoliko godina opravdavao govoreci da to cini "za dobrobit tvrtke" te da "sljedece zime svakako namjerava uzeti slobodan mjesec i otputovati na Kajmansko otocje". No kako je vrijeme prolazilo, glas 0 njego'vim briljantnim uspjesima se side pa je posla bilo sve vise .. Pristizali su mu sve vazniji i sve bolji slucajevi, a Julian nikada nije uzrnicao pred pravim izazovom paje radio sve vise i vise. U rijetkim trenucima mira priznao bi da ne moze spavati duze od dva sata jer ga probudi griznja savjesti zbog toga sto ne radi na slucaju. Uskoro sam shvatio da ga svladava zudnja za vecim uspjesima: za vecim ugledom, za vecorn slavom i za vecom koIicinorn novca. Kao sto se i ocekivalo, Julian jepostao iznimno uspjesan, Postigao je sve 0 cornu vecina ljudi moze samo sanjati: zvjezdani profesionalni ugled, rnilijunske prihode, velebnu vilu u cetvrti u kojoj zive slavne licnosti, privatni mlaznjak, vikendicu na tropskom otoku i svoju najdragocjeniju imovinu ~sjajan crveni Ferrari parkiran nasred njegova prilaza. No, znao sam da situacija nije onoliko idilicna koliko se na povrsini doimala. Opazao sam znakove predstojeceg kraha, ne zbog toga sto sam bio pronicljiviji od drugih u tvrtki, vee zato sto sam s njim provodio najvise vremena. N eprestano smo bili zajedno zbog toga sto smo neprestano bili na poshi, A utrka nikako da uspori. Na obzorju je uvijek bio novi senzacionalan sluca], jos vazniji od prethodnoga. Julian se nikada nije mogao clovoljno pripremiti. Sto ako sudac, ne daj Boze, postavi ovo iii

.'

i,

?no pitanje? Sto ako nase istrazivanje.ns bude krajnje temeljito? Sto ~ko ga iznenade nasred prepune sudnice pa ostane stajati kao Jelen zaslijepljen neocekivanim automobilskim svjetlima? I zato smo radili koliko smo god mogli, a njegov je mali svijet usred~tocen na posao usisao i mene. I tako smo nas dvojica, robovi sata, rnukotrpno radili na sezdeset i cetvrtom katu celicnostaklenog rnonolita, dok je vecina razboritih ljudi bila kod kuce sa .svo~irn obiteljima uvjerena u vlastitu nepobjedivost, zastiepljena prividnom inacicom uspjeha. .Sto sam vise vremena provodio s Julianom, to sam jasnije uvidao da se sve vise unistava poslom.Kao da je na odredeni nacinzudio za smrcu. Nikada nije bio zadovoljan. Brak rnu je nakon nekog vremena propao, pres tao je razgovarati s ocem i premdaje imao sve sto bi covjek mogao pozeljeti, nije pronasao one sto Je trazio, To Je bilo ocito emocionalno, tjelesno _ i

·,1

'.

duhovno.

,

'~ I

osarndesete ', Lice m~ je bilo prepuno bora - nelijep danak njegovu bezobzirnom pristupu zivotu opcenito te jakom stresu neuravnotezenog zivIjenja. Kasne nocne vecere u skupim francuskim r~storanima,. pusenje debelih kubanskih cigara i ispijanje konjaka za konjakom doveli su ga dopretilosti koja muje bila vrlo neugodna. Neprestano se zalio da muje dojadilo bitibolestan i u~oran. Izgubio je smisao za humor ivise se gotovo nije smijao. Niegovu nekadasnju zanesenu prirodu zarnijenila je rnrtvacka surnomost. Mislim da je potpuno izgubio osjecaj svrhe iivota. Moidaje najialosnije bilo to sto vise ni u sudnici nije bio usrcdotocen. Nekoc ie sve nazocne zadivljivao rjecitim i neoborivim zavrsnim rijecima, a sada je jednolicnim tonom satirna mrmljao 0 zaboravljenim slucajevima koji su bili u slaboj ili nikakvoj vezi s p~edn:etom sudenja. N ekoc je na prigovore suprot~tav!!e.nog odvjetnika odgovarao ljubazno, a sada je njegov zajedljivi sarkazam ozbiljno iskusavao strpljenje sudaca koji su ga

U pedeset i trecoj goclini izgledao jekao da je nadomak

15

'RsMvnil(f<pji [e prodao svoj j"errat;"

nekocsmatrali odvjetnickim genijern. Jednostavno receno, Julianova se zivotna Iskra pocela gasiti. Preuranjenoj smrti nije gavodio sarno napor njegova mahnitog nacina zivota. Slutiosam daje razlog bio mnogo dublji. Doimalo sekao daje posrijedi nesto duhovne prirode. Gotovo svaki dan govorio mije da neosjeca strast prema svojem poslu i da ga je progutala ispraznost. Rekao je da se kao mladi odvjetnik doista volio baviti pravom iako ga je u tom smjeru pogurnula tradicija njegove obitelji.Bio je opcinjen slozenoscu zakona i intelektualnim izazovima te pun energije. Zakon ima moe izazivanja drustvenih promjena i upravo ga jlniliri6c nadahnjivala i motivirala. Tada nije bio tek bogati mladac iz Connecticuta. Doista je samoga sebe smatrao silom dobra, smatrao je da radi za boljitak drustva te da svoje nepobitne darovitosti moze uporabiti da bipomagao drugima. Ta jevizija davala smisao njegovu zivotu, Davala mu je svrhu i raspirivala njegove nade. Julianovo propadanjenije bilo prouzroceno sarno razornim utjecajem posla. Prije no sto sam dosao u tvrtku, pretrpio je i veliku tragediju. Dogodilo mu se nesto doista uzasno, kako mi je rekao jedan od glavnih partnera, ali ni od koga nisam uspio doznati vise.Cak je i stari Harding, ortak s pravom upravljanja koji je bio poznat po brbljavosti i koji je u baru Ritz-Carltona provodio vise vremenanego u svojem sramotno velikom uredu, rekao da se zakleo na sutnju. Sto god bila ta velika, mracna tajna, slutio sam daje na odredeninacin pridonosila Julianovoj silaznoj putanji. Istina je da sam bio znatizeljan, ali sam mu, vise od svega, zelio pomoci. Onnije bio sarno moj mentor, vee i najbolji prijatelj. I tad a se dogodilo. .Jak srcani udar prizemljio je briljantnoga Juliana Mantlea i ponovno ga povezao s njegovom smrtnoscu. U ponedjeljak ujutro, nasred sudnice broj sedam, sudniceu kojoj smo pobjedornzavrsili "majku svih sudenja za ubojstvo". ,

DRUGO POGLA VLJE

Tajanstveni gost

azvan je hitan sastanak svih zaposlenika tvrtke. Kad smo se ugurah .u. ~lavnu ~rostoriju. za sastanke, shvatio sam da je pr~~le~ ozbIlJa~. Stan se Hardmg prvi obratio okupljenima. B.oJ.lmse da l~~m vr~o.los~ vijesti. Julian Mantle je jucer u sudnici, zastuP~JUCl sl~caJ Air Atlantica, pretrpio jak srcani uda:. Trenutno Je na odjelu za intenzivnu skrb, a Iijecnici su mi rek!l d~ mu s~ stanje stabiliziraln i da ce se oporaviti, Medutim Ju~~a~Je dOlll~ ~dluyku 0 kojoj svi morate biti obaviiestent. Od~ luc~o Jenap~s.tltl nasuobitelj i odustati od odvietnickog poziva. Nece se vratiti u tvrtku." Bio ~am zaprepasten. Znao sam da mu nije bilo lako ali nikada ~lsam pon:islio da bi mogao odustati. Osim toga,' nakon sv~ga stoysmo zajedno prosli,mislio sam da je trebao biti barem ~Ol.lko posten. d.~mi to s~m kaze, Cak mi nije dopustio da ga posjetim u bolnici. Kadgo? sam dosao, sestre su rni, po njegovu ~ap~tku, rekle da spava 1 da ga fie smiju buditi. Cesto je odbijao 1 moje telefonske pozive, Mozdasam ga podsjecao na zivot koji

S

16

GRAOSKA KNJIZNJCA I CITAONICA
Sredisnja knjiznica
Ulica Sv. Ivana 1/1\. . PULA
17

'Rp{ovnif(k.SJji je prodao svoj :Ferrari

je zelio zaboraviti. Tko zna? Ali- to me je boljelo. . . Sve se to dogodilo prije tek nesto vise od tri godine. Zadnje sto sam 0 njemu CUO bilo je da je otputovao u Indiju, na svojevrsno istrazlvacko putovanje. Jednome od partnera rekao je da zeli pojednostaviti svoj zivot i da su mu "potrebniodgovori na neka pitanja" te da se nada pronaci ih u toj misticnoj .ze~lji: Prp~ dao je 'svoju vilu, mlaznjak i privatni otok. Prodao Je c~k 1 s~oJ Ferrari. Julian Mantle kao indijski jogi, pomislio sam. Cudni su puteviprava, krajnje cudni. U te tri godine ostvario sam preobrazbu iz prezaposlenog mladog odvjetnika u iscrpljenog, pomalo zajedljivog starijeg odvjetnika. Moja supruga Jenny i ja imali smo obitelj. Na posljetku sam i sam krenuo u potragu za smisl?m. Mis~im da me je na to potaknulo roditeljstvo. Djeca su lZ temelja promijenila moj svjetonazor i moje videnje vlastite uloge ~ ov~~ svijetu. Moj je otac to lijepo rekao: "Johne, na samrti neces pozaliti sto nisi vise vremena provodio u uredu''. Stoga sam poceo vise vremena provoditi kod kuce. Skrasio sam se u prilicno ugodnom, iako uobicajenom zivotu. Uclanio sam se u Rotary klub, a subotom sam igrao golf kako bih udovoljio svojim partnerima i klijentima. Ali, .mor~~ priznavti da sa~. u trenucima tisine cesto mislio na Juliana 1 pitao se sto se s njim dogodilo otkakosu nam se putevi neocekivano razisli. Mozda se nastanio u Indiji, toliko raznolikoj zemlji da je u njoj dom mogla pronaci cak i nemirna dusa poput njegove. Ilije ? mozda hodocastio kroz Nepal? Ronio na Kajmanskom otocju: Jedno je bilo izvjesno: nije se vratio odvjetniStvu. Otkako je otisao putem samonametnutog izgona iz prava, nitko od njega nije primio cak ni razglednicu. Kucanje na moja vrata prije otprilike dva mjeseca pruzilo mi je prve odgovore na neka od mojih pitanja. Upravo sam bio zavrsio sastanak sasvojim zadnjim klijentom toga teskog dana kad je Genevieve, moja bistra pomocnica, provirila u moj
v'

malen, otmjeno namjesten ured. "Netko te zeli vidjeti, Johne. Kaze da je hitno i da nece otici sve dok ne porazgovara s tobom." "Na odlasku sam, Genevieve", nestrpljivo sam odgovorio. "Pojest cu nesto prije priprema za slucaj Hamilton. Sada nemam vremena ni za koga. Reci mu neka se najavi za sastanak kao i svi ostali, a ako te i dalje bude gnjavio, pozovi osiguranje." "Ali, kaze da vas doista mora vidjeti. Ne namjerava prihvatiti odbijanje!" N a trenutak sam pomislio nazvati osiguranje, ali sam shvatio . da je covjeku mozda doista potrebna pomocpa sam zauzeo nesto blazi stay. "U redu, posalji ga", popustiosam. "Posao bi mi vjerojatno dobro dosao." Vrata mojeg ureda polako su se otvarala. Kad su se potpuno otvorila, na njima je stajao nasmijeseni tridesetogodisnjak. Bio je visok, vitak i misicav, ocito prepun zivotne snage i energije. Podsjetio me je na one savrsene mladice s kojima sam studirao, na mladice iz savrsenih obitelji, koji su zivjeli u savrsenim kucama, vozili savrsene automobile i imali savrsenu kozu, No; mladenacka naocitost nije bila jedina znacajka koju sam' primijetio na svojemgostu. Zracio je smirenoscu zbog koje se doimao gotovo bozanski. loci! Te prodorne plave oci zasijecale su kroz mene kao britva u dodiru s mekom kozom mladog adolescenta, uzbudenog zbog prvog brijanja. los jedan napuhani odvjetnik koji se nastoji domoci mojega posla, pomislio sam. Zaboga, zasto sarno stoji i gleda me? Nadam se da ienakoju samprosli tjedan zastupao u onoj vainoj brakorazvodnoj parnici nije bila njegova supruga. Maida sam ipak trebao pozvati osiguranje. Mladic me je i daljegledao, bas kao sto bi nasmijeseni Buddha gledao svojeg omiljenog ucenika, Nakon duge i neugodne tisineprogovorio je iznenadujuce zapovjednickim tonom.

19 18

1\?Mvnik')wji je prodao sooj 'Ferrari

"Zar se takopostupa s gostima, Johne, cak i s onima koji su'te poucili svemu sto znas 0 znanosti uspjeha u sudnici? Trebao sam svoje tajne zanata zadriati za sebe", rekao je razvukavsi pune usne u sirok osmjeh. Osjetio sam cudno treperenje u zelucu. Odmah sam prepoznao taj hrapav, ali ipak ugodan glas. Srce mi je pocelo jako lupati. "Juliane? Jesi 1i to ti? Ne mogu vjerovati! Jesi li to doista ti?' Glasan smijeh mojega gosta potvrdio je moje slutnje. Mladic koji je stajao preda rnnom nije bio nitkodrugi doli odavno izgubljen indijski jogi: Julian Mantle. Bio sam zapanjen njegovomnevjerojatnompreobrazbom. Vise nije bilo sablasne 'puti, bolezljivoga kaslja i bezivotnih ociju mojega nekadasnjeg kolege. Vise nije bilo starackog izgleda i mrtvackog izraza lica . 'koji je postao .njegov zastitni znak. Covjek preda mnom doimao se savrseno zdravim, a njegovo je glatko lice ozareno blistalo. Oci su mu bile zive otkrivajuci njegovu iznimnu zivotnu snagu. Jos me je vise zapanjila smirenost kojom je zracio. Sjedeci i zureci u njega, bio sam potpuno miran. Vise nije bio napeti, agresivni glavni partrier vodece odvjetnicke tvrtke. Covjek preda mnombio je mladolik, snazan - i nasmijesen " primjer preobrazbe.

TRECEPOGLA VLJE

Cudesna preobrazba Juliana Mantlea

"

Julianorn Mantleom. . Kako je moguce da covjek koji je prije samo nekoliko godina izgledao kao oronulistarac, sadaizgleda tako snaino i zdravo?pitao sam se u tihoj nevjerici. Je li mu kakav auiesan lijek: omogucio napajati se na izvoru mladosti? Sto je uzrok te nevjerojatne preobrazbe?

Bio sam zadivljen novim i boljim

Julian je prvi progovorio. Rekao mi je da je krajnje natjecateljski svijet odvjetnistva uzeo svoj danak od njega, ne sarno tje~es~o i emocionalno, vee i duhovno. Brz ritam i beskrajni zahtJeVIpotpuno su ga iscrpili i slomili. Priznao je da mu je tijelo propalo,a urn izgubio bistrinu.Sreani je udar bio sarno jedan simptorn dubljega problema. Neprestani.pritisak i iscrpljujuci raspored vrhunskogparnieara slomio je i njegovu najvazniju.. a mo~~a i naj.eovjeeniju - znacajku: njegov duh. Kad ga je lijecnik SUOClO s ultimatumom - odustati od prava iii odustati od zivotashvatio je da je to zlatna prilika za raspirivanje unutarnje vatre
20 21

~R,JI{ovnif(l<;gji prodao svoj Ferrari je

1(p6in S. Sfianna

koju je osjecao u mladosti, vatre koja se ugasila kad je odvjetnistvo za njega prestalo biti uzitak i postalo posao. Julian se vidljivo uzbudio prepricavajuci kako je prodao svu svoju materijalnu imovinu i krenuo put Indije, zemlje koja gaje oduvijek zadivljivala svojom starom kulturom i misticnim tradicijama. Putovao je od seoceta od seoceta, katkad pjesice, katkad vlakom, upoznavajuci nove obicaje, promatrajuci 9~~yr~!Jl~~Y J2rizore i razvijajuci sve vecu Ijubav prema lndijcima koji su (~!a8~it91? do1?.x9._~OI1lJ_yg9_dno\_clXg~a,~ij linom, !~!\~!q~!!jen;_.~~J!n"skbg's'iiIisi~ttIv0'fa:Cak i oni ~oji su.imali vr1omalo,.9fi;i!!~n~~ vnifas~oJih'aotiiova':Tsvoja .srca- tom umornorfi gostu sa Za('p'~ci~~'NaK()ifn~konk;'tjedana'provedenih u tom ocaravajucem okruzju, Julianse ponovno poceo osjecati zivim i potpunim kako se nije osjecao vjerojatno od djetinjstva. Prirodena znatizelja i Iskra kreativnosti polako su mu se vracale, kao i entuzijazam te zivotna energija. Osjecao je sve vise radosti i sve vise mira. Iponovno se poceo smijati. lake jeduboko uzivaou svakom trenutku provedenom u toj egzoticn~j~e~ljr,~~Kao"~ije da njegovo putovanje ulndiju nije bilo tek odmor i rasterecenje iscrpljenog uma. Svoj boravak u toj dalekoj zernlji opisao je kao "osobnu odiseju jastva". Priznao je da je odlucio otkriti tko zapravo jest i sto je smisao njegova zivota prije no sto bude prekasno. Stogaje najprije nastojao proniknuti u golemu, prastarumudrost te kulture i otkriti kako je . moguce zivjetivrijednim, ispunjenim! pr9svij~~ljeni~.~i,:,_?tom. "Ne bI!(telio da'to'zvucl'pre~i~e 6udno;'J ohne:'ali~osjecao sam kao da sam primio unutarnju zapovijed, unutarnji naputak koji mije rekao da moram krenutina duhovno putovanje kako bih ponovno zapalio ugaslu iskru", rekao.je Julian. "To sam osjetio kao veliko oslobodenje." Sto je vise istrazivao, to je vise slusao 0 indijskim redovnicima koji su nadzivljavali stotu, 0 redovnicima koji su i u poodmaklim godinama zivjeli mladenacki, energicno .i aktivno. Sto

je vise putovao, to je vise doznavao 0 bezvremenim jogijima koji su svladali umijece upravljanja umomi duhovnog budenja. A sto je vise vidio, to je vise zudio shvatiti mehanizam u pozadini tih cuda Ijudske prirode nadajucise da ce njihove spoznaje .moci primijeniti u vlastitom zivotu. Na pocetku svojega putovanja obratiose mnogim poznatim i vrlo uglednim ucitefjima, Rekao mi je kako su ga svi redom docekalt rasirenih ruku i otvorena srca dijeleci s njim sve dragulje znanja koje su prikupili tijekom zivota provedenih u tihoj kontemplaciji 0 uzvisenijim pitanjima vlastitoga postojanja. Pokusao je opisati iljepote starih hramova razasutih po misticnom krajobrazu Indije, gradevina koje su sluzile kao odani cuvari vjekovne mudrosti. Rekao je da ga je svetost tih mjesta duboko dirnula. "Bilo je to cudesno razdoblje mojega .livota, Johne. Bio sam star, isluzeni odvjetnik, prodao sam sve,od trkacega konja do Rolexa, a sve preostalo spakirao u veIiku naprtnjacu koja ce me pratiti na putovanju kroz bezvremene istocnjacke tradicije." "Je Ii bilo tesko otici?" upitao sam se naglas, nesposoban suspregnuti znatizelju. "Zapravo, to je bilo najlakse sto sam u .livotu ucinio. Odluku da se odreknem posla i sve svoje svjetovne imovine dozivio sam kao posve prirodnu. Albert Camus je rekao: 'lstinska velikodusnost prerna buducnosti zapravo je u potpunom predavanju sadasnjemu', I upravo sam to ucinio. Znao sam da se moram promijeniti pa sam zato odlucio poslusati svoje srce i uciniti to na vrlo dramatican nacin. Kad sam teret svoje proslosti ostavio ~a sobom, zivot mi je postao mnogo jednostavniji i smisleniji. Cim sam pres tao juriti za velikim .livotnim zadovoljstvima, poceo sam ~J~va!~.,u~m<l:!2Il1' p()putpromatranja.plesa zvijezda namj~secir:<Lm"obasjanom 'ne b~'i1ru pl]Et~j'a'§'u;;c~vn;";;akaveliG~~t~~i0~~]:e'tn5~.:~~tra:··A1ntiilitnua(i~11k~'mn~g~·mrelektualitili poticaja Cta~s'anf'malokad uopce pomislio na sve sto sam

!R.p{ovnif(k.9jije ptodao svoj Ferrari

'lW6in S. Shatma

ostavio." Prvi sastanci s ucenim ljudima i poznavateljima te egzoticne kulture bili su zanimljivi, ali nisu iznjedrili spoznaje za kojima je Julian zudio. Mudrost za kojom je zudio i prakticne tehnike kojima je zelio poboljsati kvalitetu svojega zivota izmicale su u tim prvim danima njegove odiseje. Prvi pravi proboj dozivio je ,tek nakon sedam mjeseci provedenih u Indiji. Stigavsi u Kasrnir, staru i misticnu drzavu koja sneno lezi podno Himalaje, imao je srecu upoznafi'g6'sp'(fdliiap'6'"i~~nu jogi Krishnan.Taj slabasan coviek.glatko obrijane glave takoder je bio odvjetnik u ~'prosloj inkarnaciji", kako se cesto znao nasaliti uz. zubati osmjeh. Kad mu je dojadio mahniti ritam zivota u suvremenom New Delhiju, takoder je ostavio svu svoju materijalnu imovinu i povukao se u jednostavniji svijet. Rekao je da je, postavsi podvornik u seoskom hramu, spoznao sebe i svoju svrhu u opcem ustrojstvu zivota. "Bio sam umoran od zivota koji je bio vise nalik dugoj vjezbi za slucaj zracne opasnosti. Shvatio sam da je moja misija sluzenje drugima i da moram dati svoj doprinos poboljsavanju ovoga svijeta. Sada zivim da bih davao", rekao je Julianu, "U tom sam hramu provodio dane i nociziveci isposnickim, ali ispunjenirn zivotorn. Svoje sam spoznaje dijelio sa svima koji su dosli moliti. Sluzio sam potrebitima. J a nisam svecenik. Ja sam tek covjekkoji je pronasao svoju dusu." Julian je+tom odvjetniku preobrazenom u jogija ispricao svoju zivotnu pricu. Rekao mu je da je biougledan i bogat. Jogiju Krishnanu otkrio je i kako je zudio za bogatstvom te kakoje bioopsjednut radom. Vrlo potresen, ispricao mu je 0 svojim unutarnjim previranjima i krizi duha koju je dozivio kad.je njegova, nekocjarkazivotna svjetlost, pocela gasnuti na vjetrovima , neuravnotezenog zivota. "I [a sam presao taj put, prijatelju. I ja sam prozivio istu patnju. No, otkrio sam da se sve dogada s razlogom", suosjecajno
.~,.'.. ·"...h.;'...""''-''''''''''''.' _' • .'::")~-"'.•"",,"-)..,~,,",

mu je odgovorio jogi Krishnan. "Svaki dogadaj ima svoju svrhu, a svaki je neuspjeh zapravo pouk-a:"Shvatlo samda J~l!e~spjeh~ osoban, 'profesionalan ili cak duhovan, presudno vaz~;} za osobni razvoj. N euspjeh potice unutarnjirast i do'noslmnoit~o duhovnih.. nagrada. Nikada nernoj zaliti zbog pros]osH.Stovlse , prihvattje,],<(ip ueiteljicu, sto ona doista jest." ' Julian mi je~'re1(ao"kako'"'je,'~uvsite"ilJeei, osjetio veliku radost. Mozda je u jogiju Krishnanu pronasao mentorakojega je trazio, Tko bi ga mogao bolje pouciti tajnama uravnotezenijeg, cudesnijeg i radosnijeg zivota nego bivsiuspjesnt odvjetnik koji je, prosavsi vlastitu duhovnu odiseju, pronasao bolji nacin zivota?
..,
_', , -

"Potrebna mi je tvoja pomoc, Krishnan. Zelim doznati kako zivjeti plodnijim, ispunjenijim zivotom." "Bit ce mi ~ast pomoci ti kako god cu moci'', odvratio je jogi. "Ali, smijem li ti nesto predloziti?" "Dakako." "Otkako se brinem za ovaj hram u ovorn seocetu, slusam glasine 0 tajanstvenim mudracima koji zive visoko na Himalaji. Legenda kaze da su otkrili svojevrstan sustav koji znatno pobeljsava kvalitetu covjekova zivota - i to ne samo tjelesno. Pretpostavlja se da je posrijedi holisticki, povezan niz bezvremenih nacela i bezvremenih tehnika oslobadanja potencijala uma, tijela i duse." Julian je bio opcinjen. To je zvucalo savrseno, "Gdje tocno zive ti redovnici?" "To nitko ne zna, aja sam, nazalost, prestar da bih krenuou potragu, Ali, pazi sto cu ti reci, prijatelju: rnnogi su ih pokusali pronaci i mnogi u tomenisu uspjeli - s tragicnim posljedicama. Visi predjeli Himalaje neizrecivo su opasni.Cak je i najvjestiji alpinist bespomocan pred njezinom prirodnom surovoscu. Ali, ako trag as za zlatnim kljucevima savrsenoga zdravlja, trajne srece i unutarnjeg ispunjenja, tu mudrost neces pronaci kod
25

'J?_p{ovnik:)wji je prodao svoj :Ferrari

1(pbin S. Sharma

mene, vee kod njih." Julian se nikada nije lako predavao pa je pokusao jos jednom. "Jesi li siguran da ne znas gdje zive?" "Svesto ti mogu recijest da ih mjestani ovoga sela nazivaju velikim mudracima Sivane. U njihovoj mitologiji Sivana je 'oaza prosvjetljenja'. Te redovnike stuju kao da su bozanske prirode i utjeeaja. Kad bih znao gdje su, bio bih ti obvezan reci, Ali, iskreno, ne znam - zapravo, nitko ne zna." Kad su prve zrake indijskoga sunea sljedeceg jutra zaplesale na sarenom obzorju, Julian je krenuo na put u nepoznato podrucje Sivane. Isprva je namjeravao uzeti serpu, vodicakoji ce mu pomagati pri usponu, no instinkt mu je, iz njemu nepoznatog razloga, rekao da nato putovanje mora poci sam. Osjecao je da ce biti siguran, Na nekije nacin znaoda ce pronaci ono sto je trazio. I tako je, ispunjen misionarskih zarom, zapoceo s usponom. Prvih nekoliko dana bilo je lako. Katkad bi nabasao na kojega od veselih stanovnika sela podno planine koji su hodali stazama mozda u potrazi za komadorn drveta pogodnim za rezbarenje iii trazeci utociste koje je to nestvarno mjesto nudilo svima koji su se usudili popeti tako visoko pre rna raju. Katkad se uspinjao sam te u tisini razmisljao 0 tome sto je sve uzivotu pro sao - i kamo se sada uputio. . Selo u podnozju planine uskoro se pretvorilo u majusnu tockicu na velicanstvenom platnu prirodne raskosi. Uzvisenost snijegom prekrivenihvrhova Himalaje ubrzavala je rad njegova srea i na trenutke mu oduzimala dah. Osiecao je povezanost s okruzjern; svojevrsnu bliskost u kakvoj bi dva stara prijatelja rnogla uzivati nakon mnogih godina povjeravanja ( slusanja najdubljih misli te smijanja salama onoga drugoga. Cist planinski zrak razbistrio rnu je um'i osnjazio duh. Buduci da je mnogo puta proputovao svijet, Julian je bio uvjeren daje vidio sve.Ali, takvu ljepotu jos nije vidio. Divote kojima se napajaou tom

cudesnom razdoblju bile su velicanstveni hvalospjev simfoniji prirode. Osjecao je radost, zanos i bezbriznost. Upravo je ondje, visoko iznad covjecanstva, Julian polako izasao iz kukuljiee uobicajenoga i poceo istrazivati podrucje .neuobicajenoga. "Jos uvijek se sjecam misli koje su mi ondje prolazile umom", rekao je Julian'. "Mislio sam da se zivot.u .konacnici svodi iskljucivo na odluke. Covjekova se sudbina odvija u skladu s odlukama koje donosi pa sam bio uvjeren da sam donio ispravnu odluku. Znao sam da moj zivot vise nece bit! isti ida ce mi se dogoditi nestosjajno, mozda cak i eudesno. Biloje to divno budenje." Rekao mije kako je; uspinjuci se u pusta podrucja.Himalaje; poceo osjecati tjeskobu. "No, bilaje to ona pozitivna vrstanapetosti kakvu sam osjecao tijekom maturalne veceri iii netom prije pocetka vrlo uzbudljivog sudenja dok su novinari juriIi za mnom uza stepeniee zgrade suda. Premda nisam imao vodica niti zemljovid, putje bio prokrcen i uzak, a staza kojom su prosli malobrojni putnicivodila me je sve vise i svedalje. Kao da sam imao unutarnji kompas koji.me je blagogurkao usmjeru mojeg odredista. Mislim da ne bih mogao stati cak i da sam to zelio", uzbudeno je govorio Julian, a rijeci su izvirale iz njega poput planinskog potoka nabujalog nakon kisa. Dok je sljedeca dva dana napredovao stazom za koju se nadao da ce ga dovesti do Sivane, U mislima se vracao svojem prijasnjem zivotu. Iako se osjecao potpuno slobodnim cd stresa i pritiska svojega nekadasnjeg svijeta, pitao se hoce li doista moci prozivjeti ostatak zivota bez intelektuainog izazova kojimu je odvjetnicko zanimanje nudilo otkako je na Harvardu zavrsio studij prava. Misli su mu potom odiutale uhrastovinom oblozen ured u blistavom neboderu u sredistu grada te u idilicnu vikendieu kojuje prodao za smijesno malen iznos. Mislio je na svoje stare prijatelje s kojima je odlazio u najskuplje restorane najglamuroznijih cetvrti. Mislio je ina svojvrijedan Ferrari te kako mu je sree .znalo poskociti kad je pritisnuo
27

26

2<f,aovnikj:,Pji je prodao svoj :Jerrari

!l(poin S. Sharma

papucicugasa, a motor je zagrmio i ozivio svom snagom. Kad je zasao udubinu toga misticnog mjesta, zapanjujuca .cuda sadasnjeg trenutka zacas su prekinula njegovo razmisljanje oproslosti, I dok je upijao darove inteligencije prirode, dogodilo se nesto zapanjujuce. Krajickom oka opazio je jos jednu priliku odjevenu u dugu, leprsavu crvenu haljinu s tamnoplavom kukuljicom, malo dalje na stazi. Iznenadio se vidjevsi nekoga na tom usamljenom mjestu do kojegaje naporno putovaosedam dana. Buduci daje bio kilometrima daleko od prave civilizacije i josuvijek nesiguran u to gdje se nalazi njegovo odrediste Sivana, zazvao jesvojega suputnika. Prilika nije.odgovorila vee je sarno ubrzala korak duz puta kojim su se obojica uspinjali; nije se cak udostojio pogledati ga preko ramena. Tajanstvenije putnik uskoro potrcao, a crvenaje haljina.skladno Ieprsalaza njimpoput svjezih pamucnih plahti koje s uzeta vise za vjetrovitog jesenskog dana. "Molim te, prijatelju, potrebna mi je tvojapomoc da pronadem Sivanu", viknuo je Julian. "Putujem vee sedam dana s malo hrane i vode. Mislim da sam se izgubio!" Prilikaje naglo stala. Dok muje Julian oprezno prilazio, putnik Ie stajao neuobicajeno mirno i bez rijeci. Glava mu se nije , pomaknula, kao ni ruke, a stopala su ostala ukopana na mjestu. Julian nije vidio lice ispod kukuljice, ali se iznenadio.ugledavsi sadrzaj kosarice u njegovim rukama. U njoj je bilo najnjeznije i najljepsecvijece koje je Julian ikada vidio. Kako se Juh~Iipriblizavao, prilika je cvrsee stisnula kosaricu kao da timeiskazuje ljubav prema tojdragocjenoj .imovini Ii nepovjerenje prema visokom zapadnjaku koji je u tim krajevima uobicajen koliko i rosa, u pustinji, , Julian se s velikom znatizeljom zagledao u putnika, Iznenadna sunceva zraka otkrila je musko lice pod napola navucenom kukuljicom. Ali, Julian jos nije vidio takva covjeka. lake je
28

bio barem jednako star kao ion, dojmljive crte njegova lica opcinile su Juliana koji je jednostavno stao i zurio u njega gotovo cijelu vjecnost. Oci su mu bile nalik macjima i toliko prodorne da je Julian .bio prisiljen odvratiti pogled. Njegova koza maslinaste boje bila je meka i glatka. Tijelo mu se doimalo cvrsto.i snazno. lake su njegove ruke otkrivale da nije mlad; zracio je toliko sjajnom mladoscu i snagom da je Julian bio opcinjen njegovom pojavom, poput djeteta koje prvi put gleda iluzionisticku'predstavu. To je zacijelo jedan od velikili mudraca Sivane, pomislio je Julian jedva susprezuci odusevljenje tim otkricern. "Ja sam Julian Mantle. Dosao sam uciti od mudraca Sivane. Znas li gdje bih ih mogao pronaci?" upitao je. Covjek je zamisljeno promatrao iznemoglog gosta sa Zapada. Bio je toliko spokojan i smiren da se doimao andeoski, prosvijetljeno. Progovorio je tiho, gotovo sapatom: "Zasto zelispronaci te mudrace, prijatelju?" Sluteci daje doista pronasao jednoga od tih redovnika koji su izmicali njegovim brojnim prethodnicima, Julianje putniku otvorio svoje srce i ispricao mu svoju odiseju. Govorio je 0 svojem prijasnjern zrvotu i krizi duha skojom se borio, kako je zdravljem ienergijom platioprolazne nagrade koje mu je donio odvjetnicki poziv. Ispricao mu je kako je bogatstvo svoje duse zamijenio za poveliki bankovni racun i za prividno zadovoljenje zivljenja u skladu s motom: "tivi brzo, umri mlad". Ispricao mu je i kako je proputovao Indiju te upoznao jogija Krishnana, nekadasnjeg parnicara iz New Delhija, koji setakoderodrekao prijasnjeg nacina zivotau zelji za uspostavljanjem unutarnjeg sklada i trajnog mira. Putnik je i dalje stajao nepomicno l bez rijeci. Progovorio je tek kadje Julian izrazio svoju gorucu, gotovo opsesivnu zelju da otkrije prastara nacela prosvijetljenogIivljenja. Stavivsi ruku na
29

/

2<Jaovnif(k.SJji je prodao svoj Terrari

1?p6in

s. Sharma

Julianovo rame, putnikje blago rekao: "Ako doista iskreno zeliS otkriti mudrost boljega puta, tada mi je duznost da ti pomognem. Ja doista jesamjedan od mudraca koje trazis i zbog kojih si stigao ovakodaleko. Ti si prvi koji nasje pronasao nakon mnogo godina. Cestitam. Divim se tvojoj upornosti. Zacijelo si bio prilicno dobar odvjetnik", rekao je. Zastao je kaoda nije sasvim siguran sto bi ucinio, a tada je nastavio. "Ako zelis, mozes pod sa mnom u nas hram kao moj gost. Hram je smjesten u skrivenom dijelu planine, a do njega su jos mnogi sati puta. Moja braca i sestre docekat ce te rasirenih ruku. Zajedno cemo te pouciti prastarim nacelima i strategijama koje nam nasi preci vjekovima prenose. Prijeno sto te uvedem u nas zatvoreni svijet i otkrijem ti kako ces svoj zivot ispuniti radoscu, snagom i svrhovitoscu, moram te zamoliti da mi nesto obecas", rekao je mudrac. "Kad otkrijes te vjecne istine, moras se vratiti u svoju domovinuna zapadu ipodijeliti ih sa svima kojima su potrebne. Iako smo izolirani na ovoj cudesnoj planini, znamo za patnju koja vlada u tvojem svijetu. Dobri ljudi skrecu sa svojega puta. Ti im moras pruziti nadukoju zasluzuju. I, sto je jos vaznije, moras im pruziti orude pomocu kojega ce ostvariti svoje snove. To je sve sto trazim od tebe." Julian je bez razmisljanja prihvatio mudracev zahtjev i obecao da ce njihovu dragocjenu poruku prenijeti na Zapad. Kad su se njih dvojica nastavilauspinjati planinskom stazom prema skrivenom selu Sivani, indijsko je sunce bilo nazalasku: zarkocrveni krugje nakon dugog i napornog dana tonuo u cudesan san. Julian mi je rekao da nikada nece zaboraviti uzvisenost toga trenutka, putovanja s bezvremenim indijskim redovnikom prema kojemu je osjetio bratsku ljubav, napredovanja prema mjestu za kojim je zudio, prema .svim njegovim cudima i zagonetkama. "To je nedvojbeno bionajupecatljiviji trenutak u mojem zi30

votu", povjerio mi je. Julian je oduvijek vjerovao da se zivot zapravo svodi na nekoliko kljucnih trenutaka. Taj je trenutak bio jedan od njih. Duboko u dusi slutio je da je taj trenutak njegova zivotna prekretnica, pocetak zivota koji ce uskoro biti mnogo vise no sto je ikada bio. '--

31

'R.p6inS. Sfianna

CETVRTO POGLA VLJE

Caroban susret s mudracima Sivane

v

akonmnogih duz Nobraslih staza,sati hodaputnikazamrsene mreze puteva i travom dva su stigla.do plodne zelene doline. S jedne su je strane stitili snijegom prekriveni vrhovi Himalaje kao otvrdnuli vojnici koji cuvaju odrnoriste svojih vojskovoda.S druge se strane prostirala gusta borova suma, savrsen prirodni spomenik u toj ocaravajucoj bajkovitoj zemlji. Mudrac je pogledao Juliana i blago se nasmijesio: "Dobrodosao u nirvanu Sivane". Stazom kojom prolaze malobrojni putnici sisli suu gustu sumu doline. Miris bora i sandalovine prozimao je svjef, cist planinski zrak. Julian je tada vee hodao bos kako bi olaksao svojim bolnim stopalirna pa je pod noznim prstima osjecao vlaznu mahovinu. Iznenadio se opazivsi raznobojne orhideje i jos mnogo drugog cvijeca koje je plesalo medu drvecem, kao da uziva u ljepoti i raskosi tog komadica raja. Julian je u daljini cuo blage glasove, meke i milozvucne. Bez rijeci je slijedio mudraca.
32

Nakon petnaestak minuta hoda stigli su na cistinu. Bio je to prizor kakav cak ni Julian Mantle, koji je vidio svasta ikojega nije bilo Iako iznenaditi, nije mogao zamisliti - maleno selo na izgled nacinjeno samo od ruza, U sredistu sela bio je mali hram, kakv:e je Julian vidio za svojih putovanja na Tajland i u Nepal, alije taj hram bio nacinjen od crvenih, bijelih i ruzicastih cvjetova, povezanih dugim nitima visebojne uzadi i grancicama, Malene kolibice, razasute uokolo, bile su skromni domovi mudraca. Kolibice su takoder bile nacinjene od ruza. Julian je ostao bez rijeci. , A redovnici koji su zivieli u tom selu, barem oni koje je vidio, izgledali su poput Julianovog suputnika koji mu jetada otkrio da mu je ime jogi Raman. Dodao je da je najstariji mudrac.Sivane i veda skupine. Stanovnici te bajkovite kolonije izgledali su zapanjujuce mladoliko, a kretali su se skladno i s ciljem.Nitko nije govorio: spokojstvo toga mjesta postovali su tako su svoje"'Z~£~1!b~gQ~Y11~:tr1[:tI§ri}i:"""" , ".. ",' Muskarci, kojih je naoko bilo sarno desetak, bili su odjeveni u iste crvene haljine kao i jogi Raman i spokojno su se smijesili kad je Julian usao u njihovo selo. Svi su sedoimali smirenima , zdravima i duboko zadovoljnima, Kao da su posasti, koje opsjedaju mnoge u suvremenom svijetu, osjetile da na tom spokojnom planinskom vrhu nisu dobrodosle, pa su krenule dalje u potrazi za pogodnijim podnebljem. Iako je proslo mnogo godina otkako su ugostili pridoslicu, rnuskarci su suzdrzano izrazili dobrcdoslicu te gostu, koji je presao tako dalek put da bi ih pronasao, ponudili tek skroman naklon. Zene su bile jednako dojmljive. Odjevene u leprsave, ruzicaste svilene sarije i s bijelim lotosima u.ugljenocrnoj kosi uzurbanosu prolazile selom krecucise iznimno spretno. No, njihova uzurbanost nije bila mahnita, kakva ispunjavaEivote Ijudi u nasern drustvu. Njihova je uzurbanost bila bezbrizna, skladna. Kao olicenja zen-usredotocenosti, neke su radile u
33

'Rpiovni/(/(sJji je ptodao svaj :Ferrari

hramu i doimalo se kao da ga pripremaju za svecanost. Druge su nosile drva za potpalu i bogato izvezene tapiserije. Sve su se bavile necim korisnim. Sve su se doimale sretno. Zapravo, lica mudraca Sivaneotkrivala su moe njihovog nacina zivota. lako su ocito bili zrele odrasle osobe, svi su se doimali poput djece, a oci su im blistale mladenackom snagom. Nitko nije imao bore. Nitko nije bio sijed. Nitko nije izgledao staro, Tada su Julianu, koji gotovo nije mogao vjerovati svojim osjetilima, ponudili obilje svjezeg voca i egzoticnog povrca, hranu kojaje, kako ce kasnije doznati, jedan od kljuceva riznice savrsenogazdravlja koje su uzivali mudraci. Jogi Raman je Juliana nakon obroka odveo u njegovu nastambu: cvjetnu kolibu ukojoj je' bio malen krevet, a na njemu prazna biljeznica. To ce u doglednoj buducnosti biti njegov dom. ' lako Julian jos nikada nije vidio nesto nalik tom cudesnom svijetu Sivane, osjecao je kao da se na odredeni nacin vratio kuci, kao dase vratio u raj kojegaje davno poznavao. To selo od 'ruza na neki mu nacin nije bilo potpuno nepoznato. Intuicija muje govorila da muje ondje mjesto, makar nakratko. Ondje ce ponovno raspiriti vatru zelje za zivotom koju je poznavao prije no sto mu je odvjetnicki posao oduzeo dusu, utociste u kojemu ce se njegov slomljeni duh polako poceti oporavljati. I tako je zapoceo Julianov zivot medu mudracima Sivane, zivot u jednostavnosti, spokojstvu i skladu. Najbolje ce tek doci, i to vrlo skoro.

PETO POGLA VLJE

Duhovni ucenik mudraca
Veliki sanjari nikada ne ostvaruju svoje snove, vee ih prekoracuju.

Alfred Lord Whitehead

.. sutrasnji lz1a~a~ pred suca. No, bio sam opcinjen dozivljajl~a toga nekadasnjeg pravnog ratnika koji je, upoznavsi te ind!Jske mqdrace. i ~ceci od njih, dramaticno promijenio svoj zivot, C~desno, pomislio sam, i kakva nevjerojatna preobrazba! Potajno sam se pitao bi li tajne, koje je Julian otkrio u (om dalekom planins~om utocistu, mogleuzdignutii kvalitetu mojega zivota te ~,u ,melllvponovno ,_~~SQl!.~i~tt.!!~i~,~~~l~,)2!'sma §vjL~4!.u ]soje{llu zl,:~mo. Sto sva~ (fuze,sl~sao J~hana, to sam vise uvidao da je i m.oJ~uh zakrzljao, Gdje Je ona zarka strast s kojom sam u mlados~~ pn.st~paosvemu sto sam cinio? Tada su me cak i najjednostav~lJe sltn~ce ispunjavale radoscu, Mozda je vrijeme da preoblikujem svoju sudbinu, Osjetivsi da sam opcinjen njegovom odisejom i da zarko

Bilo jev0~~1? na vecer, a ja sam ~ejos morae pripremiti za .sati

34

(<('3'"') ~
.....
"",,.

'!?,p{ovnil(_/(s;jije prodao svoj :Ferrari

!R,p6inS. Sharma

zelim doznati nacela prosvijetljenoga zivljenja koja su mu prenijeli mudraci, Julian je ubrzao pricu, Rekao mi je kako je zbog svoje zudnje za znanjem, poduprte ostrim intelektom izbrusenim tijekom mnogih godina sudskih bitaka - postao omiljeni clan Sivana zajednice, U znak naklonosti redovnici su ga nakon nekog vremena proglasili pocasnim elanomsvoje zajedniee te postupali s njim kao S;clanom njihove-prosirene obitelji. Zeleei produbiti svoje znanje 0 ustrojstvu uma, tijela i duse te ovladati samim sobom, Julian je doslovee svaki trenutak dana provodio uz jogija Ramana. Taj mu je mudrae s vremenom postao vise poput oea nego ucitel] iako ih je dijelilo tek nekoliko godina. Bilo je ocito da je taj covjek prikupio mudrost mnogih zivota i, sto je bilo najbolje, bio ju je sprernan podijeliti s Julianom. Jogi Raman je vee prije zore sjedao sa svojim zanesenim ucenikom i punio njegov urn uvidima 0 smislu zivota io gotovo nepoznatim tehnikama koje je svladao i koje su omogucavale povecanje zivotne snage, kreativnosti i ispunjenja. Poucio ga je starim nacelima koja svatko moze primijenitida bi zivio duze, zadrzao inladost i bio mnogo sretniji. Julian je otkrio i kako ce mu sestrinske discipline ovladavanja sobom i osobneodgovornosti pomoci da se odupre nepodnosljivom kaosu koji je bio svojstveri njegovu zivotu naZapadu. Kad su se tjedni pretvorili u mjeseee, uvidio je bogatstvo potencijala koji je spavao u njegovu umu cekaiuci budenje i uzvisenu primjenu. K~ltkad su . ucitelj i njegov ucenik jednostavno sjedili i promatrali kako se zarko indijsko sunee uzdize iznad zelenih livada, duboko ispod njih ..Katkad su pocivali u tihoj meditaciji uzivajuci u darovima tisine.Katkad su setali borovom sum om, razgovarali 0 filozofskim temama i uzivali u druzenju. Julian je rekao kako je prve znakove svojeg osobnog rasta primijetio nakon sarno tri tjedna u Sivani. Poceo je opazati lje36

p_otui u naiobicniiim stvarima. Julian je upijao ljepotubez

ob-

zira na to je Ii mu se pokaiala u caroliji zvjezdane noci iii u

CU~~s~?sti pauk?ve mreze nakon kise. Rekao je i kako je nov n~elll zrvota, praeen novim navikama, poceo snazno utjeeati na njeygov u.nu;tar~ji ~vije:. Nepunih mjesee dana nakon sto je p~ee.o pnmJe~jlvatl naeela i tehnike mudraea, osjetio je dubok mir 1 unutarnje spokojstvo koje mu je izmiealo dok je zivio na Zapadu. Posta? je .veselijii spontaniji, imao je sve vise energije i lZ dana u dan je bio sve kreativniji. Promj~na stava donijela mu je tjelesnu energiju i duhovnu snagu. Njegovo nekoc pretilo tijelo postalo je snazno i vitko a boles~ick? .bljedilo, svoistveno njegovu lieu, zamijenjeno 'je zdravim sjajem, Doista je osjecao kao da moze uciniti sve. biti sve ~osloboditi neogranicer; potencijal koji, kako je dozna~ svi nosimo u sebi. Poeeo je duboko postovati zivot iopazati bozanskou svakom obliku zivctaPrastari sustav tih tajanstvenih redovnika poceo je donositi cudesne plodove. ~astavs~yk~o?a ni sam ne vjeruje u svoju pricu, Julian je nastavio zamisljenim tonom. "Spoznao sam nesto vrlo vazno John.e. Ov~j svijet, koji obuhvaca i moj unutarnji svijet, je vrl~ OSObltOmjesto, Shvatio sam i da vanjski uspjeh neznaci nista ako nisi ~spio iznutra. Velika je razlika izmedu zadovoljstva i lac godnog zivota. Dok sam bio uspiesan, odvjetnik, s podsmjehom sam. gl~dao .na sve one koji su nastojali poboljsati svoje unutarnje 1 vanjske zivote. 'Pocnite zivjetil' govorio sam im. No naucio sam da su ovladavanje sobom i dosljedna skrb za vlastiti urn, tijelo i dusu presudno vazni za otkrivanje vlastitoga najviseg jastva i zivljenja zivota 0 kakvom sanjamo. Kako mozes ~~r?i.ti za druge ako nisi sposoban skrbiti za sebe?Kako moz,es _' e~mt1dobro ako se ne osjecas dobro? Tebe ne mogu voljeti ako nisam sposoban voljeti sebe", rekao je. " !a~a se zb~nio i bi~o je ocito da mu je pomalo nelagodno. Jos nikada nikome nrsam ovako otvorio sree. Ispricavam se,
I

37

'R,p{ovni/(k9)i)e prodao svo) :Ferrari

'f<p6in S. Sharma

Johne. Ali, na toj sam planini dozivio takvu katarzu, takvo duhovno budenje za moci univerzuma, da osjecam kako i drugi moraju doznati one sto ja znam." Opazivsi daje vee prilicno kasno, Julian mije rekao da odlazi i pozdravio me. "Ne mozes sada otici, Juliane. Doista zelim cuti sto si naucio na Himalaji i poruku koju si svojim uciteljima obecao prenijeti na Zapad. N e mozes me ostaviti u iscekivanju - znas da to ne mogu podnijeti." "Vratit cu se, budi uvjeren, prijateIju. Poznajes me: kad za. pocnern dobru pricu, jednostavno ne mogu statio Ali, ti imas posIa, a i ja moram nesto obaviti." "Reci mi jos sarno nesto. Hoce li i meni pomoci metode koje si naucio u Sivani?" "Kad je ucenik spreman, pojavljuje se ucitelj", brzo je odvratio. "Ti si, kao ijos mnogi u nasem drustvu, spreman za mudrost koju imam cast posjedovati.Svatko bi se trebao upoznati s filozofijom tih mudraca. Svima moze koristiti. Svatko mora upoznati savrsenstvo koje je nase prirodno stanje. Obecajern ti da cu ti otkriti njihovu prastaru mudrost. Strpi se. Vidimo sesutra na vecer, u ovo vrijeme, u tvojem domu. Tadacu ti reci sve sto moras znatida bi svjesnije zivio svoj zivot. Je Ii to u redu?" "Da, ako sam sve ove godine zivio bez toga, valjda cu prezivjeti jos dvadeset i cetiri sata", razocarano sam odgovorio. Tada je vrsni odvjetnik preobrazen u prosvijetljenog istocnjackog jogija otisao ostavivsi me s gomilom neodgovorenih pitanja i nedovrsenih misli. Sjedeci u tisini svojeg ureda, shvatio sam koliko jenas svijet zapravo malen, Mislio sam 0 golemom mom znanja ukoje jos nisam umocio ni prste. Mislio sam 0 tome kako bih se mogao osjecati kad bih ponovno osjetio zrvotni zar i radoznalost koju sam osiecao u mladosti. Volio bih se osjecati zivlje.i svoje dane ispuniti nesputanom energijom. Mozda cu ija napustiti odvjet38

nistvo. Mozda cu i ja osjetiti visi poziv? S tim sam teskim mislima ugasio svjetla, zakljucao vrata svojeg ureda i izasao u nepopustIjivu vrelinu jos jedne ljetne noci.

39

2(o6in S. Sharma

SESTO POGLA VLJE

Mudrost osobne promjene
fa sam umjetnik iivljenja moje umjetnicko djelo je moj iivot. Suzuki

ao sto obecao, Julian je sljedece veceri doSao meni. Oko Ksedam jei petnaest cuo sam cetiri kratka kucaj ana kulazna vrata moje kuce izgradene u stilu Cape Coda s groznim ruzicastim prozorskim kapcima zbog kojih je nasa kuca, prema misljenju moje supruge, izgledala kao iz casopisa Architectural Digest. Julian je izgledao potpuno drugacije nego jucer. I dalje je bio utjelovljenje savrsenoga zdravlja i zracio je divnim mirom. No, njegova je odjeca u meni probudila blagu nelagodu. Njegovo ocito gipko tijelo bilo je odjeveno u dugu.crvenu haljinu s raskosno izvezenom plavom kukuljicom. lake je i ta srpanjska vecer bila sparna, kukuljica mu je prekrivala glavu. "Pozdrav, prijatelju", veselo je rekao Julian. "Pozdrav." "Nernoj se cuditi, sto si ocekivao da cu nositi " Armanijevo
40

odijelo?" Obojica smo se nasmijali, isprva tiho. No, nase se smijuljenje uskoro pretvorilo u urnebesan smijeh. Julian ocito nije izgubio onaj vrckav smisao za humor kojim me jeprije podosta vremena zabavljao. Kadsmo se udobno smjestili u mojoj pretrpanoj, ali ugodnoj dnevnoj sobi, nisam mogao previdjeti ukrasenu ogrlicu od drvenih molitvenih kuglica koja je visjela oko njegovoga vrata. "Stoje to? Doista je lijepa." "0 tome kasnije", rekao jetrljajuci nekoliko kuglica palcem i kaziprstom. "Veceras imamo 0 mnogocemu razgovarati." "Pocnimo. Danas sam bio toliko uzbuden zbog nasega sastanka da na poslu nisam uspio napraviti gotovo nista." Shvativsi da sam mu dao rijec, Julianje odmah poceo govoriti 0 svojoj osobnoj preobrazbi tekako se odvijala posve lako. Rekao mi je za stare tehnike koje je svladao i koje omogucuju upravljanje vlastitim umom, ali i iskorjenjivanje navike zabrinutosti koja vlada mnogim ljudima u nasem slozenorn.drustvu. Govorio je 0 mudrostikoju su mu prenijeli jogi Raman i drugi redovnici, 0 tome kako zivjetismislenijim i plodnijim zivotom. Govorio je i 0 nizu metoda za otvaranje vrela mladosti i energije koje, kako je rekao, svatko od nas nosi u sebi. lako je govorio s ocitim uvjerenjem, u meni je rasla sumnja. Jesam Ii zrtva kakve obijesne sale? Na posljetku, taj odvjetnik s harvardskom diplomom nekoc je u tvrtki bio poznat posvojim psinama. A osim toga, njegova je prica bila krajnje fantasticna. Zamislite: jedan od najpoznatijih parnicara odustaje odborbe, prodaje svu svoju svjetovnu imovinu i odlazi na duhovnu odiseju u lndiju da bi se vratiokao mudar prorok s Himalaje. To . ne moze biti stvarno. "Ma, daj, Juliane. Prestani me vuci za nos. Cijela prica pocinje nalikovati jednoj od tvojih smicalica. Kladim se da si .tu haljinu unajmio u onoj prodavaonici kostima preko putamojeg
41

2?pfovniK)i:9ji je ptodao svoj :Ferrari

2\pGin S. Sfianna

ureda", rekao sam i uputio mu svoj najbolji zabrinuti osmjeh, Julian je brzo odgovorio kao da je ocekivao nevjericu. "Kako na sudu dokazujes svoju tvrdnju?" "Iznosim uvjerljive dokaze." "Tako je. Prornotri dokaze koje sam ja tebi iznio. Pogledaj moje glatko lice bez ijedne bore. Pogledaj moje tijelo. Zar ne osjecas moju obilnu energiju? Pogledaj kako sam smiren. Nedvojbeno opazas da sam se promijenio." , Bio je u pravu. Taj je covjek prije sarno nekoliko godina izgledao nekoliko desetljeca starije. "Jesi li mozda posjetio plasticnog kirurga?" "Nisam", nasmijesio se. "Oni su usredotoceni iskljucivo na vanjski izgled. Ja sam moraozacijeliti iznutra. Neuravnotezen i kaotican zivot doveo me je u veliku nevolju. To je bilo mnogo vise od srcanog udara. Bilo je to prsnuce moje najdublje srzi." "Ali, tvoja prica, tako je ... tajanstvena i neobicna." Julian se mirno i strpljivo suocio s mojom ustrajnoscu. Ugledavsi cajnik koji sam ostavio na stolu pokraj njega, poceo je ulijevati caj u moju praznu salicu. Tocio je sve dok je nije napunio - i nastaviotociti' Caj se prelijevao niz salicu, u tanjuric, a zatim na skupocjenperzijski sag moje supruge. Isprva sam ga promatrao bez rijeci. A tada se vise nisam mogao susprezati. "Juliane, sto to radis? Mojaje salica prepuna. Ne mozes uliti vise koliko god pokusavao!' nestrpljivo sam viknuo. Zagledao se u mene. "Molim te, nemoj ovo pogrjesno shvatiti. Doista te postujem, Johne. Oduvijek sam te postovao. Ali ti si, bas kao i ova salica, prepun vlastitih zamisli. I kako bi jos nesto moglo uci., aka najprije ne ispraznis salicul" .Zapanjila me je istinitost njegovih rijeci. Bio je u pravu. Mnoge godine u konzervativnom svijetu prava, tijekom kojih sam svaki dan radio iste stvari s istim ljudima koji su svaki dan mislili iste misli, napunile su moju salicu do vrha. Moja sup ruga ' Jenny mi je uvijekgovorila da bismo trebali upoznavati nove
42

ljude i iskusavati nove stvari. "Kad bi barem imao sarno malo vise pustolovnog duha, Johne", govorila je. N e sjecam se kadsam posljednji put procitao knjigu koja nije bila s podrucja prava. Ta je profesija bila moj zivot. Poceo sam uvidati da je sterilan svijet nakoji sam naviknuo otupio moju kreativnost i ogranicio moje videnje. "U redu. Shvacam'ipriznao sam. "Mozda sam nakon svih tih godina parnicenja postao okorjeli skeptik. Od trenutka kad sam te jucer ugledao u svojem uredu, nesto duboko u meni govorilo mije daje tvoja preobrazba istinskate da se u tome krije i pouka za mene. Mozda sarno nisam zelio povjerovati u to." "Johne, ovo je prva vecer tvojega novog zivota, Od tebe trazim sarno da duboko promislis 0 mudrosti i 0 strategijama kojecuti otkriti te da ih mjesec dana s povjerenjem primjenjujes, Prihvati ih s dubokom vjerom u njihovu djelotvornost. Postoji razlog zbog kojegasu opstajale tisucama godina - djeluju." "Cini mi se da je mjesec dana prilicno dugo." "Sest stotina sedamdeset i dva sata rada u unutarnjem svijetu u cilju znatnog poboljsanja svakog trenutka dokraja zivota i nije osobito veliki ulog, zar ne? N ajbolje ulaganje je ulaganje u sebe. Time neces poboljsati sarno svoj zivot, vee i zivote ljudi koji te okruzuju." "Kako to?" "Druge mozes istinski voljeti tek kad svladas umijece ljubavi prema sebi. Do tudih ces srca doprijeti tek kadotvoris vlastito srce. Ako se osjecas uravnotezenim i zivim, mnogo ces lakse biti bolji covjek," "Sto mogu ocekivati u tih sest stotina sedamdeset i dva sata koji cine mjesec dana?" iskreno sam upitao. "Dozivjet ces zapanjujuce promjene u svojem umu, tijelu, caki u dusi. Uzivat ces vise energije, entuzijazma i unutarnjeg sklada no sto si osjetio u, vjerojatno, cijelom zivotu. Ljudi ce ti poceti govoriti da izgledas mlade i sretnije. U zivot ce ti se zacas
43

'l\?cWvnil(kPji je ptodao svoj :Ferrari

!J?p6inS. Sharma

vratiti trajan osjecaj zadovoljstva i ravnoteze, To su samo neke dobrobiti sivanskog sustava." "Oho!" "Sve sto ees veceras cuti usmjereno je poboljsanju tvojega zivota, ne sarno osobnog i profesionalnog, vee i duhovnog. Savjeti tih mudraca danas su jednako valjani kao i prije pet tisuca godina. Savjeti nece sarno obogatiti tvoj unutarnji svijet, vee i poboljsati tvoj vanjski svijet i bit ees ucinkovitiji u svemu sto einis. Ta jemudrost doista najmocnija sila s kojom sam se u zivotu susreo. Izravna je, prakticna te stoljecima iskusavana u laboratorijima zrvota. I stoje najvaznije: djeluje na svakoga. No, prije nosto ti prenesemto znanje, moram te zamoliti da rni nesto obecas." Znao samd.cr6u se morati obvezati. "Nista nije besplatno", znala je.govoriti rnoja draga majka. "K~d uvidisfubc strategija i vjestina koje su mi otkrili mudraeiSivanei kad opazis njihove dramaticne posljediee u svojem zivotu,.l1loras si uzeti u zadatak prenijeti tu mudrost drugima kojima ce to znanje koristiti. To je sve sto trazim od tebe. Pristanes li na to, pomoci ees mi ispuniti moje obeeanje jogiju Ramanu." Pristao sam bez zadrske i julian me je poceo poucavati sustavu kojega jesmatrao svetim. Iako jeza svojega boravka u Sivani svladao razne tehnike, sustav Sivane temeljio se na sedam osnevnihvrlinasedam temeljnih nacela koja su einila kljuceve samovodenja, osobne odgovornosti i duhovnog prosvjetljenja. Julian mije rekao da je jogi Raman tih s@~~mnacela otkrio tek nakonnekoliko mjeseci boravka u Sivani. 'j~dn,e vedre noci, kadsu svi drugi vecutonuli 11 dubok san, Ramanjelagatil;p pokucao na vrata Julianovekolibe. Progovorivsi glasom blagog vodica, rekao je stomuje bilo na umu: "Vee danima tepomno promatram, Juliane. Vjerujem da si cestit covjek koji duboko zeli ispunitisvoj zivat svime sto je dobro. Otka¥c)SLdasao, otvorio si
I.

se nasim tradicijamai prihvatio ih kao svoje. Usvojiosi mnogo nasih svakidasnjih navikai opaziosi njihove blagotvorne utjeeaje. Postovao si nas nacin zivata. Nasi ljudi vee vjekovima zive jednostavno i mirno, a nase su metode poznate malobrojnima. Svijet mara cuti nasu filozofiju prosvijetljenog zivljenja. Sutra ce biti puna tri mjeseca ad tvojega dolaska u Sivanu pa 81,1ti veceras poceti otkrivati ustrojstvo nasega sustava, ne sanlQ:za tvoje dobro, vee i za dobro svih ljudi u tvajem dijelu svijeta. Svaki dan sjedit cu s tobom, kao sto sam $Jedia sa svojimsino.m dok je bio dijete. On je, nazalost, premi#~9prije nekolikogodina. Doslo je njegovo vrijeme, a ja ne Pf9HJtujem razlognjegova odlaska. Uzivao sam u vremenu koje s.",proveli zajedno i njegujem sjecanja. Sada tebe smatram svaji'p:omi zahvalan sam zbog toga sto ce sve znanje, koje sam prf¥u.i:>io tijekatn~()dina tihe konternplacije, nastaviti ~ivjeti s tobOm: .." Pogledao sam Juliana i primijetio daje zatvorib"oei,kaoda se u mislima vraca u tu bajkovitii zemljukoja ga je oba.sipala blagoslovima znanja. "Jogi Raman mi je rekao da je sedam vrlinaza.zlvot unutarnjeg mira, radosti i obilja duhovnih darova jednoj misticnoj prici. Ta jeprica sri svega, Zamolio vorim oci; kao sto sam ih i sada zatvorio, ovdje, dnevne sobe, Potom me je zamolio da zamislim sljecteei nrl·7;orr.;:t:':,
I' -.

Sjedis nasred velicanstvenog.raskoinog; pun prelijepog cvijeca kakvo jos nisi vidio.

ze1eno[%ytta!:

.:i){l~?~~rf:\~m.r

i tiho. Uiivaj u culnim uiicima toga vrta -.'". . .".: .... oazi moies uiivati koliko god dugo ..elis. "O~l?'~n#v§isepk() . .seb~,. i opaia~ da u sredistu toga cudesnogyrtast9jiptyensvhtio~ik visQ~ pet katova. Tisinu vrta odjednom ncvusavagla~no skhpdn~(?,;(il.~rqtd na dny svjetionika se otvaraju. NqnjimasePQjavitrim:etr~.Yiisok i cetiri stotine kilograma teiak.japanski sumQ~borac jeopysteno izade u srediste vrta.
,, " , j

44

45

~aovnif(}:JJji je prodao svoj 'Ferrari

'R.p6inS. Sharma

"Ono stoslijedi jos je bolje", uz smijehje rekao Julian. "Japanski sumo-borae je goll Pa, zapravo, nije potpuno gol. Spolne organe mu prekriva ruzicasti kabel." Krenuvsi u obilazak vrta, sumo-borae nailazi na sjajnu, zlatnu stopeticu koju je netko ostavio prije mnogo godina. Posklizne se na nju i padne na tlo uz glasan tresak. Pada u nesvijest inepomicno leti.! bas kad si pomislio da je izdahnuaborac se osvijesti, maida probuden mirisom obliinjin iutih ruia. Okrijepljen skace na noge i intuitivno pogledanalijevo. Zap anjen je onime sto vidi. Kroz.grmlje na samom rubu vrta opaia zavojit put prekriven milijunima blistavih. dijamanata. Doima se kao da gaje nesto potaknulo krenuti tim putem pa to, za svbje dobro, i cini: Taj ga put vodi u trajnu radost i
. vjecno blaienstvo ..

Julian .mi je rekao kakoje, sjedeci na vrhu Himalaje, pokraj redovnik~ koji je osobno ugledao luc prosvjetljenja, bio razocaran tom cudnom pricom. Jednostavno je ocekivao da ce cuti nesto iznimno vazno, znanje koje ce ga potaknuti na djelovanje i mazda ga cak ganuti do suza. No, cuo je sarno budalastu pricu .0 sumo-borcu i svjetioniku. Jogi Raman je opazio njegovo razocaranje. "Nikada ne pre.'vi4~j rrtocjednostavnosti", rekao je Julianu. . "'/i'OYa prica rnozda nije uzvisen govor kakav si ocekivao," rekaoj~ mudrac, "ali.je njezina poruka iznimno tankocutna, a svrhacista. Otkako si dosao, duboko sam razmisljao 0 tome kako da ti prenesem svoje znanje. Tsprva sam razmisljao 0 tome dati urazdoblju od nekolikomjeseci odrzim niz predavanja, ali sam shvatio da taj.'tradicionalan pristup ne odgovara cudesnoj prirodi mudrosti koju ceS primiti. Potom sam pomislio kako bih svu svoju bracu isestre mogaozamoliti da svaki dan provedu malo vremena s tobom i poucavaju te nasoj filozofiji. Medutim, ni .to nlje-bio najboljinacin da naucis one sto ti.zelimo otkriti.
I , '

Nakon dubokog prornisljanja napokon sam domislio, po mojem misljenju, vrlo kreativan, ali ipak iznimno djelotvoran nacin da ti predocim cijeli sustav Sivane i njezinih sedam vrlina ... a to je ova misticna prica." Mudrae je dodao: "Isprva se moze doimati ispraznom i mozda cak djetinjastom. No, uvjeravam te da svaki element te price simbolizira jedno bezvremeno nacelo sretnog zivota ima dublje znacenje. Vrt, svjetionik, sumo-borae, ruzicastikabel, stoperica, ruze i zavojita .staza posuta dijamantima simboli su sedam bezvremenih vrlina prosvijetljenoga zivota, Ako upamtis tu pricicu i temeljne istine koje predstavlja, uvjeravam te da ces i raspolagati svim znanjima potrebD:im za uzdizanje zivota na njegovu najvisu razinu. Posjedovat 6~s.'sva.saznanja i poznavati sve strategije koje ce ti biti potrebne da znatno poboljsas svoj zivot i zivote svih s kojima se susretnes, Budes Iitu mudrost svaki dan primjenjivao, promijenit ces se-mentalno, emocionalno, tjelesno i duhovno. Molim te da ovu pricu zabiljezis duboko u svoj urn i nosis je usvojem sreu. Dramaticno ce promijeniti tvoj zrvot sarno akoje prihvatis bez zadrske." "Srecom, prihvatio sam je", rekao je Julian. "Carl Jung je rekao da 'tvoja vizija postaje jasna tek kad postanes sposoban zagledati se u svoje sree. Onaj tko gleda van. sanja; onaj tko gleda unutra, budi se'. Te.sam se osobite noci zagledaoduboko u svoj~ srce,probudio se i otkrio vjekovne tajne za op1emenjivap:j~ uma, razvijanje tijela i njegovanje duse. Sadaje red da ih podije~i lim s tobom."

t~a

46

47

'1(p6ins. Shanna

SEDMO POGLA VLJE

Kraj~j!eneobican vrt '
,.1.';"

./}~;; .,o:it::'!';/':

VeCinci Z)~di'zivi - tjelesno, intelektualno ili moralno '1:' vrlo ografticenom krugu.svojega potencijala bivanja. '$Vi Hn}imo mogucnost crpiti iz iivotnib izvora o.kakvima ni ne sanjamo. William James

iz pricesimboIizira urn", rekao je Julian. "Budes Ii skrbio ., ..• '....za svojum, njegovao ga i obradivao kao sto bi obradivao plo... d~p'J:~~k0sanvrt, ~jegovo ce cvjetanjenadmasiti sva tvoja oceki, ,~.vanja. Ah,ako dopp.stis da se korov ukorijeni, trajari mir i dublji unutarnji sklad uvijek ceti izmicati. ,..Po~~avitcutijedno~tavno pitanje. Kad bih otisao u tvoje dvoriste, u vrt okOjetmJ simi m~ogo pricao, i kad bih tvoje divne peposuQ otrovnim otpa.d:9m, ne bi bio presretan zbog toga,

v:

otpadkoji Ijudi svaki dan unose u plodne vrtove svojih umova: ! zabrinutosti i tjeskobe, uzrujavanje zbog proslosti, mracne misli o buducnosti i samostvoreni strahovi koji razaraju tvoj unutarnji svijet. Na materinjemjeziku mudraca Sivane, koji postoji tisucama godina, pisani znak za zabrinutost zapanjujuce je slican simbolu posmrtne lomace, Jogi Raman mi jerekao da to ' nije puka slucajnost. Zabrinutost znatno iscrpljuje moe uma t~, prije iii kasnije, ozlijedi dusu, . ... ,.",."""""" ~ Q~.pizi:vio:punim P.!!1c.!m.a',ll1oras trazariti na vratimasvo- ... s , jeg.~.. l:t~tj ... Y .. nj~ge.pustati. samo naj061j"tnr:tfO'rmacij u e .=~:~~~1pgt~l"priustitdYk~!1.~n~"~~!~~~!~,~~,~i(]i~·'~i jed~~:,·'NaJ;a2''';''·. dosniji, najaktivniji i najzadovoljniji Ijudi naovom svijetu seu svojem ustrojstvu ne razlikuju od tebe i merie.Sv(smo na'cinjeni odmesa i kostiju. Svi potjecerno iz istogatmiverzalnogiz- .. vora. Medutim, oni koji prekoracuju puko p!ost~ja~je, onikoji raspiruju plamensvojega Ijudskog potencijala idoistauzivajuu. ,~~rop,t1,9~..ple}~~ziy,.ota?postupaju , drugacije od onih koji' zive ,I '.,.-/ ,.,~' \,.. <""" _,..-"" \ •.--_.. ,'.. uobicajenim ziv6tima. Ono najvaznije u tome jest prihvacanje pozitivne paradigme 0 vlastitom svijetu i 0 svemu ~nj~m{i." Julianje dodao: "Mudraci su mi rekli Ciaprosjecnom covjeku , .

.,

.Ro£sta"·~T"·"'·

i

_,.,,<'I'

,:m.is1i,N.Q ,.j~a,pa.njiJa..me .cinje nica da devedes!~i' P'9~'t9'tih'''rttisli je - .cine inislLkoj.eje mislio i, danprije !';'" ,.. N"'" """,',,, '"""":":."" "Doista?" upitao sam. '

u j~JIll.Qm..JlrQ~J.~¢p,Qmda.nY kroz, Jlmp};,Q·q~.;'~'q'·~'~'Z(1~'s:ertI~·(fc~.
'ii

.Zatne?"

r~nije

.

t'N~bih." " "I?I01$,ta,mno'gi dobrivrtlari svoje vrtove cuvaju poput ponosnihvpjglka i paze daHl' nista ne one~isti ..A1i, zamisli toksican
48

, "I?akako ·~~ .. t~:~~.~j.~_~.~J~gJn~s~nog.x~;WJ§JJ~;Q.j~wLQif.;g,~l'L svakl. dan~~J~._!~I~.,!\egf,lllyg~ -misli, razy,lh."sju;,,16,S,1l~;n1,ei1t~1:Inl; ~,.~~!~sr;':Qilll~§,!Q".9Gl,~ .. };l§~~.gQtoce.Jla.s¥G:,.~,tQ,jr~,(d,Q,bF,O"~llJi~.o,Mi~ ~', .•.• ]2~2_~~:~:~.1,E~:,'ipi~Uaju k~~9.J?i ..ih~,IDQgIL,d,Q.da.tt1@ .,.f,ob(;dj,sati+~i,: I~~l1ju s~ojoj pr?slosti. Neki se uzrujavaju .z1?d:gproP~lihv~ia iF',";,.· zbo'g"'flu"anCijskHrteskoca. Drugi z1Jogne~avrsenbgdjet~!l1j~t\'~'-:'" N eki se bave beznacajnim sitnicama: kako sepxodavac PPs£ayio, prema njirna ilikako je onakolegma-primjedba zaiv~~tl1a zlobno. Oni koji na taj nacinkoristesvoju:m,d0Pustajuid~{zkhti,,'
c., "['e'~' r"~ ",-.-", ','"'' "'I"" - .,. , ....,,, ". ,.0' "',<;<, "-

t~ ...

.... . ...\ .

'!"'~"~'1,,·,' . .;.,·"\;:'t~';"'\~*'''.''''~'~~~,j''''''''''''-'""''''''''"P~1'''7'7~~"'~~I:r~tt¥~~~""~1<I'\;'

49

2\?aovnifUwji je prodao svoj Ferrari

'Rpbitt S. Sharma .

~,B,ll,!Q,.§tfJJlL!lji.llQY1!.~lYQJTIJJ,,,.s.il u. Iitrte ... em Qg1!9,!1j!:!J?'.~I~.,!!!lJ?~:" on t~llCii\!UYQiihumoya koji.tada.ne.mogu stvarati_~voju.ca!oliju i zivote im ispunjavati svime sto zele: emocionalno, tjelesiiQ-r:::d~:-·6~k~I·.st\lPovno. .Ti ij~d:~::n.lkadane uvidaju4~,j~=,nacin upravljanja umom.srz up:r:axlja,pja.ziv:otom." jednostavno, nacin razmisljanja proizlazi iz navike", uvjereno je nastavioJulian, "Vecina ljudi jednostavno ne uvida golemu moe svojega uma. Doznao sam da cak i najaktivniji mislioci koriste sarno stoti dio svojih mentalnih sposobnosti. Mudraci 'Sivane usudili su se redovito istrazivati svoj neiskoristeni mentalni potencijal. Rezultati su bili zapanjujuci, Jogi Raman je redovitom i discipliniranom praksom uvjezbao svoj urn toliko daje bio sposobaapo volji usporiti rad srca.Razvio se cak toliko da je mogao tjednima zivjeti bez spavanja. Iako ti niposto ne bih preporucio .teziti ostvarenju tih ciljeva, predlazern ti da svoj urn pocnespromatrati kao ono sto doistajest - najveci dar prirode." "MoguIi til moe uma osloboditikakvim vjezbama? Kad bih imaosposobnost usporavanja rada srca, bio bih zvijezda na zabavarna'vrekao sam u sali. "Ne brini 0 tome, Johne. Poucit cu te prakticnim-tehnikama , koje ees moci.iskusati i koje ce ti dokazati moe te prastare filozofije. Zasad je vazno da shvatis kako se nadzor nad urn om postize upravo putem njegova uvjezbavanja, Vecina nas rasP9laze istim sirovinama otkako smo prvi put udahnuli zrak; oni koji'postizu: vise. i koji su sretniji od drugih razlikuju .se po nacinu uporabe tih sirovina. Kad se posvetis preobrazavanju svojeg unutarnjeg svijeta, zivot ti iz podrucja uobicajenoga zacas ulazi u podrucje.neuobicajenoga." . .{' .Moj je ucitelj iz trenutka u trenutak biosve uzbudeniji. Oci SR. mu blistale dok je govorio 0 caroliji uma i 0 obilju dobroga koje donosi.· , "Znas, Johne, u konacnici, apsolutnu moe imamo sarno nad jedniin.';

--"'1ipos~~

"Nad svojom djecom?" upitao sam uz dobrocudan osmjeh. "Ne, prijatelju - nad svojim umom . .NJ~mQ.~,.,.s.p,QSQb.ni upravljati .. remenskim prilikama, m:om\ttom .. .lLJasJlQlQte~tl~m v i ljudi koji-nas okruzuju. Ali, l'ledv9jQel}Om().zegt.q.g<!t~gjlLs_yQj stav prerna tome. Svi imamo moe odrediti 0 cemu cemo raz.._l_E_@i?:~L.I:!l>.g9~~9j~ili=t1:enu:t1fil.Ta je sposoono'sCdio'onogi sto nas cini ljudima. Vidis, jedan od najvaznijih dragulja svjetovne mudrosti, koje sam prikupio putujuci.po Istoku, ujedno je i jedan od najjednostavnijih." Zastao je kao da u misli doziva neprocjenjivo vrijedan dar. "A to je?" "Objektivna stvarnost iIi tzv, stvarni svijet - ne postoji. Apsoluti ne postoje. Lice tvojega najveceg neprijatelja moglo bi biti lice mojega najboljeg prijatelja. Dogadaj koji bi za .jednog covjeka mogao biti tragedija, drugome bi mogao otkriti sjemenke neogranicenih. mogucnosti, jlly~£anjJ~""~":"R!"ilt.~a¢:~TJ;ie' ~iy.qllliG@kc.rltJ:t5Sfi'jesf·6iio~pctc'em tn'i:!"Ve'dfi t:npttmisti6rH'ljtldi~ .~~;:,!~~}:lj~ ~~ggj!l.koj i su.nenresranu .nesre tni. " .. . "Juliane, kako tragedija moze biti bilo sto drugodoli tragedija?" . . . "Objasnit cu ti primjerom. Putujuci kroz Calcuttu, upozIi~~ sam uciteljicu po imenu MalikaChand. Voljelaje poucavati, a sa svojim je ucenicima postupala kao s vlastitom djecom pa-je dobronamjerno njegovala njihov potenciial.iNiezin iivqtni moto bio je: 'Tvoje mogu je mnogo vaznije od tvojegakvocijenta inteligencije', U zajednici je bila poznata kao zena'kojaziv:i etahi davala i koja nesebicno sluzi svima potrebitima. No njezina je voljena skola, nijemi svjedok njezinih uspjeha s mnogim narastajima djece, jedne veceripodlegla plamenim jezicima podmetnutog pozara. Cijela je zajednicabila potresenatim y((" likim gubitkom. No njihovje gnjev s vremenom uzmaknuopred bezvoljnoscu pa su se pomirili s cinjenicom da njihova djeca nece imati skolu."
51

50

1?s40vnil<:)(9jije prodao svoj :Ferrari

2?p6in S. Sliarma

"Sto je-bilo s Malikom?" "Ona je bila drugacija, vjecna optimistica bez premca. Za razliku od drugih, onaje u tom dogadaju opazila mogucnost. Svirrij~ roditeljima rekla da svaki' gubitak pruza jednako veliku dobrobit, ako je potraze. Taj je dogadaj bio prikriveni dar. Izgorjela skola bila je stara i oronula, Krov je prokisnjavao, a pod je na posljetku popustio pod teretom tisuca malih nozica koje su trckarale po njegovoj povrsini. To je bila dugo cekana prilika da udruze snage i kao zajednica izgrade mnogo bolju skolu koja ce u.ibuducnosti sluziti' mnogima, I tako su se, potaknuti tom sezoesetcetverogodisnjbm pokretacicom, udruzili i prikupili do:\/ollno sredsta".~,:~~'(i:igradnjU nove, velebne skole koja je postala bl1stav,primjer'!!~Q'ci vizije u trenutku tragedije." "',:irf;{J~mest~~,~~icnoonoj staroj izreci 0 tome da je casu bolje Pfo~a:trati'k~01i~olupunu nego kaopolupraznu?" 'i.Moiglobr~e 'i 'tako reci, sio god ti se dogodilo u zivotu, sarno ti, iodabrati kako ces odgovoriti. Kad razvij.e_s.naviku ... .

veza. Sjecam se da mi je re~,,~Q,kakoje u jednoj od tih knjiga pisalo da je .~!peski znak~a!':;:¥Xi:z;~' .K'?,.~£LI1~£ij,~,~gx.aj.lJ,.2nako¥a: znaka kojije znacio 'o.Qflsnost'iznakakojije znacio 'mogucnost'. ""''r'"'' Mislim da su cak i stariKinezi znali da i najmracnije okolnosti u sebi nose tracak svjetlosti - ako imas hrabrosti potraziti ga." "Jogi Raman je to rekao sljedecim rijecima: JLz.iYQ1!LnS<..lw.s.';;';_ toje pogrjeske, vee sall}gJ?pu..~e ..N.~.JJ.9_§.J9.iL!leg~tiyg.Q iskustvo.., ~"Samo~ffiog~6nostrza rast, u~epi~i.nill?'x~9_Q~j~"ua.P..ullJ,.QVladavall]asobom:.:Ji~b~:,d~~~sLs~.Cak i patnja moze biti Sjaji11CucifeIj1ca.i, "Patnja?" pobunio sam se. "Dakako. Da bi prevladao patnju, moras je prozivjeti. Ili, dru. gim rijecima: kako doista mazes iskusiti radost baravka na pla~ ninskom vrhu ako prije toga nisi bio u najdubljoj dolini?
w,< _'" "",_", _ ,
'/nI'j., .. l,,:,,:.t'L'~IC;r"~"''';'~t:\'"<;;<>lt''''';~;;~

Shvacas li sto zelim reci?"

mqze~

"Da bi uzivao u dobru, moras upoznati zlo?" .

•.. 'ti,a~Uli~p.<ii!~~~~?~a.ll~'l~E!_?~~l~g~.ng1~, , ••. .. ~~~.?;~zd~t nuti nanajV!iSu dirnenziju. To je jedan od najvaznijifi prirodnili , t.... ~k.-~'''~ "':"~"""'-" ..,.;:,~,,;"""t,w; ," r,,~,8; ona. '. . . ' , rrri"'r'~sYe'l"0'cinje s ucinkovitijim koristenjem uma?" . "'. '.:""fhQJ~,Joh.ne. Svaki uspjehu zivotu, materijalan iIi duhoYa.~t:z~pocinje u kugli teskoj pet kilogram a .kojunoslsna ramerilija:.;,iiiJlr,'tocrtije, s mislima koje u svoj urn unosis svake se:~i~~~,:s~~ke . minute, svakoga dana. Tvoj vanjski svijet -: od*~~kva sta!1Je" .tvojeg unutarnjeg svijeta. Upravljajuci svojim mislima r;reakcijama na zivotne dogadaje, pocinjesupravljati S~(jj6Il1s~d,bihom." • .' }r:,I"ioje,VrldJQgt~Q.o,'Jtlhane. Cini mi se da je.mojsivot postao tqltl<d,'·~ilitha~danfkad'a nisam pronasao vr~mena za razmisIja,~J~I'Q,',t~me>D0ksam studirao pravo, mojinajbolji prijatelj . A1~!k'~;zi~ao citati nadahnjujuce knjige. Rekaoje da odrzavaju je rrjei6VU:.:±,notivaciju Iiisnagu za podnosenje golemog tereta ob, r"

t.~~J.,~; .. <: ~ ..

"1(;

.1£l_,PJ?zili'¥UQ$.llOilGaj.M.t:umaGe.nJ.e_sJ£ak.Q~g.~~a!l:~§",<~,~1tYJJ~"r:~~~l.
se osloboditi zabrinutosti. Vise neeesbiti:l'obsvbje proslpsti. U~~~t~"~g~:~p;t~t't~i"g;;'ditelj svoje Quq uetlosti."'· .•.; •• ,"U redu, shvacam sto zeliS reci, ~Y~k.o'iskustvo nudi odredenu pouku, pa cak i one najgore. Stoga bih trebao biti
53

;.",:<,~,",,,,,,~,,,,,,.,~,,,",,,,~",",.~~"M;Y'~~"M~"~'~':-""_':'"~".'~~'~"-""~~' ~~-:, ~/,;~:""'~-gW"~'-~'~~:'>·~'t~~~~,~~': :,:~':'~!'~~"~"1~~~~,',:i!~.~:,~;';:",. " ,':Y ',~: :'z

male i)'olike podrzavaju tvoj unutarnji i vanjskirazvoj: Bez njih bi zaglavio na platou. Zamisli kako je. u. tVoje.r~1zivotll,;, Vecina ljudi se najvise razvila zbog najtezih iskustava, Aa~p , dozivis neocekivani ishod i osjetis blago razocaranje, sJ,e,tiseo.a zakoni prirode po zatvaranju jednih vrata uvijek ja.mi~e otvaranje drugih." Julian je poceo uzbudeno mahati rukama poput juznjackog svecenika tijekom prapovijedi. "Ka~pocnes dosljedn9Pfifi1jenjivati to pravilo u svakidf!snierrttT~~t~ t·e·;:i~je~B·avirirj'YQJ~~niD.

OO~l:l}avaj ~'.srayiJ5!:.~gL.!?,gi!h,;",Sy:aki::d~,gadaj""QQ,Y,hy,.~.~~ ..Qsn!~f

"Da. Ali, predlazem ti da;,9.Qgfi"4~j_~J?.r.~st~g~.$,,,J2X.Q.£J~.!!,E~~~ kao pozitivne. ili !1eg~tiYne"~,,_g01jesto, !9g~ ...b~j~_Q!1S;t~1~ygo' j

52

'R,p{ovnir(k9ji je prodao svoj 'Ferrari

2\p6in S. Sharma

spreman.uciti iz svakog dogadaja. Na taj cu nacin ojacati i biti sretniji. Sto bi skroman, osrednji odvjetnikjos mogao uciniti da bi poboljsao svoj zivot?" "Prije svega; pocni zivjeti uzvisenost svoje maste, a ne svoja sjecanja." "Molim te, ponovi." "Zelim reci sljedece: da bi oslobodio potencijalsvojega uma, najprije moras razviti mastu, Vidis, sve se uvijek stvara dva puta: najprije u radionici uma, a zatim, i niposto prije, u stvarnosti. Taj proces nazivam 'rad prema nacrtu' jer sve.sto stvaras u vanjskom svijetu zapocinje kao jednostavan nacrt u tvojem unu-' tamjem svijetu, na bogatom zaslonu tvojega uma. Kadnaucis vladati svojim mislima i u stanju cistog iseekivanja zivo zarnisljati sve sto ze1is od svjetovnog zivota, u tebi ce se probuditi latentne sile, Pocet ees oslobadati istinski potencijal svojega uma te stvarati cudesan ,zivot kakav, po mojern misljenju, zasluzujes, Od ovog trenutka zaboravi pros lost. Usudi se sanjati da si vise od ukupnosti tvojih sadasnjih okolnosti, Ocekuj najbolje. ~'" ~~?~ltati.eete·'zapanjiti. Znas, Johne, tijekom svih ovih godina bavljenja odvjetnistvommislio sam da znam mnogo. Godinama sam ucio u najboljim.skolama, citao sve pravne knjigena koje sam naisao i radio s najboljim uzorima. U pravnoj sam igri neosporno bio pobjednik. No, sada uvidam da sam u zivotnoj igri gubio. Bio sam toliko zaokupljen jurnjavom za velikim zivotnim zadovoljstvirna da sam propustio sva mala zadovoljstva. Nikadanisam procitao knjige koje mi je otacpreporucio. Nisam razvio ni jedno duboko prijateljstvo. .Nisam naucio uzivati u uzvisenoj glazbi. I, uza sve to, d6ista mislimda samsretan. Srcani udar bio jeprekretnica u mojem zivotu ili, rnoglo bi se reci.rmoje budenje. Vjerovao ili ne, tako sam dobio drugu priliku da zivim bogatijim, nadahnutim zivotom. Kao i Malika Chand, u svojern sam bolnom iskustvuopazio sjemenke mogucnosti. I, sto je jos vaznije, imao
54

sam hrabrosti .njegovati ih." Bilo je ocito da se Julian izvana pomladio, ali je iznutra postao mudriji. Uvidio sam da ta vecer nije bila sarno zanimljiv razgovor sa starim prijateljem. Uvidio sam da bi ta vecer mogla biti i moja prekretnica te ocita prilika za nov pocetak. Moj je urn poceo razmatrati sve sto je u mojem zivotu bilo pogrjesno. Istina je da sam imao divnu obitelj i, kao ugledan odvjetnik, siguran posao. No, u trenucima tisine ipak sam slutio da zivot mora biti nesto vise. Morao sam ispuniti tu prazninu koja se pocela siriti u mojem zivotu. .Kao djecak sam sanjao velicanstvene snove. Cesto sam se zamisljao kao sportsku zvijezdu ili kilo poslovnog tajkuna. Doista sam vjerovao da mogu raditi, imati ibid sve sto pozelim, Sjetio sam se i kako sam se osjecao odrastajuci na suncanoj Zapadnoj obali. Zabavu sam nalazio u jednostavnim uzicima. Zabavljao sam se tako sto sam se cijelo divno poslijepodne kupao gol iIi vozio bicikl kroz sumu. Osjecao sam jaku znatizelju prema zivotu. Bio sam pustolov. Moja buducnost nije bila ogranicena. Doista mislim da takvu slobodu i radost nisamosjetio vee petnaest godina. Sto se dogodilo? Mozda sam, odrastajuci, izgubio iz vida svoje snove i pristao ponasati se onako kako bi se odrasli trebali ponasati. Mozda samih izgubioiz vida kad sam upisao studij prava i poceo govoriti onako kako bi odvjetnici trebali govoriti. U svakom slucaju, te sam veceri, uz Juliana koji mi je uz salicu hladnoga caia otvarao svoje srce, odlucio prestati toliko vremena posvecivati zaradivanju kako bih se mogao sto vise posvetiti stvaranju zivota. "Doima se kao da si i ti razmisljao 0 svojem zivotu", primijetio je Julian. "Pocni za promjenu razmisljati 0 svojim snovima, kao sto si 0 njima razmisljao udjetinjstvu. Jonas Salk je to lijepo rekao: 'Imao sam snove i imao sam nocne more. Nocne more sam prevladao zahvaljujucisnovima.' Usudi se obrisati prasinu sa svojih snova, JohnevPocni ponovno velicati
55

'J??tfovnikj;_pji je proddo svoj 'Ferrari

2\p6in S. Sharma

zivot islaviti sva njegova cuda. Otkrij moe svojega uma kako bi pokrenuo dogadaje. Univerzum ce se tada udruziti s tobom i stvarati carolije u tvojern zivotu." Tadaje Julian posegnuo u svoju haljinu iiz nje izvukao karticll yelicine posjetnice, pohabanih rub ova, OCit0 zbog visemjesecile neprestane uporabe. "Dok smo jogi Raman i ja jednoga dana setali tihim planinskirnputem, upitao samga tko muje omiljeni filozof. Rekao mi je da su mnogi utjecali na njegov zivot i da mu je tesko izdvojiti jedan izvor nadahnuca. No, jednu je izreku nosio duboko u src:U,izreku koja jeobuhvacala svevrijednosti kojeje prepoznao tijekbm zivota provedenog u tihoj kontemplaciji. N a tom veIicanstvenom mjestu, duboko usred pustosi, taj ju je uceni istocnjacki mudrac podijelio sa mnom. Lja sam je urezao u svoje srce.Sluz! mi.kao svakidasnji podsjetnik na sve sto jesmo - i na sve sto mozemo biti. To su rijeci velikog indijskog~ rnislioca Patandalija. Izgovarao sam ih svakog jutra, prije meditacije, i to je snazno utjecalo na tijek toga dana. Upamti, Johne,da su rijeci verbalna ocitovanja moci." .Tadami'je pruzio karticu. Na njoj je pisalo:

sve setvoje misli oslobadaju: tv,(pj um prekoracuje ograni«!I'lja, svijest se siri u svtTfl{smjerovima i zatjeees se u .navom, velicanstvenom i uzvisenom svijetu. " Tadaoiivljuju Iatentne sile, sposobnosti i darovitosti pa otkrivasda si mnogo bolji covjek no sto si ikada sanjao.
I

Ktl~ te nadahne uzviseni cilj, kakav izniman naum,

U WIll sam t~~J1lltkuuvidio povezanost tjelesne snage i mentalnesPQsQbnqstr'julian je bio olicenje savrsenoga zdravlja i izgledaoje mnogomlade no sto je izgledao kad sam ga upoznao. Prstao'je snagom i doimalo se kao da njegovoj energiji, entuzijazmu i optimizmu nema gran.i,~~;j.~idiosam da je znatno pro.,
56

<

I

mijenio nacin zivota, alije bilo i ocito daje mentalnaspremnost bila pocetna tocka te zapanjujuce preobrazbe. Vanjski uspjeh slijedi unutarnjem uspjehu, a Julian Mantle je promijenio svoj nacin razrnisljanja, a time i svoj zivot. "Kako mogu razviti taj pozitivan, vedar i nadahnut stav, Juliane? Mislim da su moji mentalni misici omlitavjeli nakontolikih godina rutine. Kad malo bolje razmislim, vrlo slabo upravljam mislima koje lebde po vrtu mojega uma", iskreno sam rekao. . "Urn je odlican sluga, ali uzasan gospodar. Ako si razvio naviku negativnog razmisljanja, to znaci da nisi skrbio za svoj urn i da ga nisi usmjeravao usredotocenosti na dobro. Winston Churchill je rekao da je 'cijena velicine odgovornost za svaku misao'. Tako uspostavljas vedar svjetonazor kojemu tezi~. Upamti daje urn doista nalik svim drugim misicimau tijelu. Ne budes li ga koristio, zakrzljat ce." "Zelis li reci da ce moj urn oslabjeti ako ga ne budem uvjezbavao?" "Da. Recimoto ovako: akozelis ojacati misice ruke kako bi postizao vise, moras ih uvjezbavati. Ako zeliS ucvrs.titi misi¢~ nogu, moras ih izloziti naporu. Tvoj ce ti urn cudesno sluzitl sarno ako mu to dopustis, Kad ga naucis ucinkovito koristit'i, '~. tvoj ce zivot privuci sve sto pozeliS. Budes Ii valjano skrbio za njega, donijet ce tisavrseno zdravlje. I vratit ceseu svoje prirodno stanje smirenosti i spokojstva - ako si dovoljno pronicljiv da to zatrazis, Mudraci Sivane imaju vrlo osobitu izreku: 'Granice zivota nisu nista drugo doli tvojevlastite tvorevine'." "Mislim da to ne shvacam, Juliane." "Prosvijetljeni mislioci znajuda njihove misli.stvaraju njihov svijet, a kvaliteta covjekovog zivota ovisio bogatstvu njegovih misli. Ako zelite zivjeti smirenim, smislenim zivotom, morate misliti smirene, smislene misli." "Rado bih cuo jedno 'instant' rjesenje, Juliane."
57

'1(p{ovniIUwji je ptodao svoj ;Ferrari

2\pGin S. Sharma

"Kako to rnislis?" blago je upitao Julian prelazeci potamnjelim prstima po prednjoj strani svoje divno izvezene haljine. "Jako me zanima to sto govoris.Ali, nestrpljiv sam. Zar mi ne mozes ponuditi vjezbu ili tehniku koju bih odmah mogao primijeniti, ovdje, u vlastitoj dnevnoj sobi, i promijeniti nacin koristenja uma?" "Instant rjesenja ne djeluju. Svaka trajna unutarnja promjena iziskuje vrijeme i trud. Ustrajnost je majka osobne promjene. Ne kazem da ces na duboke zivotne promjene cekati godinama. Budes li sarno mjesec dana svaki dan i dosljedno primjenjivao strategije koje ti otkrivam, bit ces zapanjen rezultatima. Proniknut ces na najvisu razinu svojih sposobnosti i uci u podrucje cudesnoga. No, da bi to postigao, ne smijesse vezati za ishod. Umjesto toga, uzivaj u procesu osobnog sirenja i razvoja. Paradoksalno je da ces rezultat utoliko brze ostvariti sto si manje usredotocen na njega." "Kako to?" "To je nalik staroj prici 0 mladicu koji je otputovao daleko od doma kako bi ucio od velikog ucitelja. Cim je upoznao mudraca, upitao ga je: 'Koliko ce mi vremena biti potrebno da postanem mudar kao vi?' Mudrac mu je brzo odgovorio: 'Pet godina'. 'To je mnogo vremena', odvratio je mladic. 'A kad bih se trudio dvostruko vise?' 'Tad a bi ti bilo potrebno deset godina', rekao je ucitelj. 'Deset! To je predugo. A kad bih ucio po cijele dane i dugo u noc, svake noci?' "Petnaest godina', rekao je mudrac. 'Ne shvacarrr.rekao je mladic, 'Kad god obecam uloziti vise energije u svoj cilj, vi mi kazete da ce biti potrebno vise vremena. Zasto?' 'Odgovor je jednostavan. Ako si jednim okom usredotocen na odrediste, preostaje ti sarno jedno da te vodi na tvojem
58

putu.'" "Shvatio sam, odvjetnice", smjerno sam priznao .. "Podsjeca me na moju zivotnu pricu." "Budi strpljiv i zivi u uvjerenju da ees nedvojbeno ostvariti ono eemu tezis ako sispreman i ocekujes to." "Ali, ja nikadanisam bio sretnik, Juliane. Sve sto imam, postigao sam iskljucivo ustrajnoscu." "Sto je sreca, prijatelju?" blago je odgovorio Julian. "Nista drugo doli stjecanje spremnosti i mogucnosti." Tada je tiho dodao: "Prije no sto ti otkrijem metode kojima su me poucili mudraci Sivane, moram ti rastumaciti nekoliko osnovnih nacela. Kao prvo, upamti daje usredotoc>e~!!Q~LtS!.,m~U" ovladava~J~LY1.§!:§!i!.!!!l ..Y.mo"ml~~"··· : -"--"~15-~ist~ ?"
.,.,;oI.<''''-'"-·'-'''l'·'':·''''·'·''>''~'··'·'

"Znam. To je i mene iznenadilo. Ali, tako jest. Urn je sposoban za cudesna postignuca, to znas, Sam~. cinj~9L_p:wjm~s. ~elju_ili_~~1l~I!~Q~_J~21(i~.~ti odgQYi@j_g_~mlp2§.2!>}J,o.~u '·za.i1IL6QY9_·9itvill:~nJe.je jedna od velikih univerzalnih istina To -pozn·atih~udracima Sivane.Medutim, da bi oslobodio moe urn a, moras biti sposoban zauzdati ga i usredotociti na trenutni zadatak. Cim svoj urn usredotocis na jednu jedinu svrhu, u tvojem ce se zivotu pojaviti cudesni darovi." "Zasto jeusredotocenost uma toliko vazna?" "Postavit cu ti zagonetku koja ce lijepo odgovoriti na tvoje pitanje. Recimo da se usred zime izgubis u sumi, Ocajnicki se zeUSzagrijati. U naprtnjaci imas samo pismo svojega najboljeg prijatelja, limenku tunjevine .i malo povecalo koje nosis sa soborn kako bi doskocio slabovidnosti. Srecom, uspio si pronaci suhe grane za potpalu, ali, nazalost, nemas sibice. Kako bi zapalio vatru?" Zabogal Julian me je potpuno zbunio. Nisam znao odgovoriti. "Predajem se."
59

2?p{ovni/(J<pji je prodao svoj :Ferrari

'l(06in S. Slianna

"Vrlojednostavno. Stavis pismo medu suhe grane i nad njim drzispovecalo. Pojacane sunceve zrake za nekoliko ce sekundi zapaliti granje." . '.j "A sto je s limenkom tunjevine?" 'IAh, ubacio sam je da bih te odvratio od ocitog rjesenja'', s osmjehom je odgovorio Julian. "No, poenta je sljedeca: stavljanjem pisma na suho granje need postici nista. No, cim rasprsene sunceve zrake povecalom usredotocis ha pismo, zap alit ce se. Isto vrijedi i za urn. Kad njegovu golemu moe usredotocis najasno odredene.smislene ciljeve, zacas ees zapaliti vatru svojeg osobnog potencijala i postici zapanjujuce .rezultate." "Primjerice?" upitao sam. "Sarno ti mo~es odgovoriti na to pitanje. Za cim tragas? ZeliS li biti bolji otac ili zivjeti uravnotezenim, plodnim zivotom? Zudis li za duhovnim ispunjenjem? Osjecas li da tinedostaje pustolovine i zabave? Razmisli." "A trajna sreca?" "Odmah pucas na visoke ciljeve", rekao je uz smijeh. "Bolje je poceti smalim ciljevima. Ali, i to mozes ostvariti." "Kako?" "Mudraci Sivane poznaju tajnu srece vee vise od pet tisuca godina.Srecom, taj su dar bili voljni podijeliti sa mnom. ZeliS li je cuti?" "Ne, bas sam pomislio uzeti predah i najprije polijepiti tapete u garazi." ' ' , "Molim?" "Naravno da zelim cutL,t,~juy",trai!l;~"~~!,;,£~.) Juliane. Zar to, u konacnici, nije one za .cime svi tragaju?" "Istina. Pa, evo.; moguIi te zamoliti za jos jednu salicu caja?" "Ma da], nemoj odugovlaciti." "U redu, tajna g~¢~je.jednostavna: 9Jkriit.w,...Q!§..t,a olis rag.jti, 4 v a zatim svu s,;o]u energiju usmjeri prema tQm~"J<_ad biprom;trao ila]sretnije, najzdravije i najzadovoljnije ljude na ovom svijetu,
60

opazio bi dasu svi pronasli svoju zivotnu strast, a zatim su joj se potpuno posvetili. Takav pozivgotovouvijeknaodred~ni nacin ,~I~~!,~9I~,&,i,~a. ,,"~~~,,~,!,~,~"~}J'~'lM2l?,!!J,.~,,.1?9,~,~!]j~,PI!,!j,~g~,g1!""!ygj",~!,y'Q,t",,,!~ ~Jygj~ zelje ispulljavaju lako iJednostavno." "D'akle,'''otkarlfo' te'~~b~d~j'~"Tucini to?" "Ako je cilj vrijedan", dodao je Julian. "Sto za tebe znaci 'vrijedan'?" "Kao sto sam rekao, Johne, tvoja strast mora na odredeni nacin poboljsati zivote drugih Ijudi iIi im sluziti. Victor Franklje to izrazio mnogo ljepse od mene: 'Uspjehu, kao ni sreci, nije moguce teziti, Uspjeh i sreca moraju proizaci. Aproizlaze sarno kao nenarnisljenanuspojava osobne posvecenosti visem cilju'. Kad otkrijes svoje zivotno djelo, tvoj ce svijet ozivieti. Svakog ees se jutra buditi s neogranicenim izvorom energije i entuzijazma: Tvoje ce misli biti u potpunosti usredotocene na jasno odreden cilj. Neces imati vremena za tracenje vremena. Stoga dragocjenu mentalnu mocneces tratiti na beznacajne misli. Tako ees se automatski osloboditi navike zabrinutosti te postati mnogo ucinkovitiji i plodniji. Zanimljivo je da ees osjecatii dubok unutarnji sklad, kao da te nesto vodi prerna ostvarenju tvoje misije. To je divan osjecaj, Ja uzivam u njemu", razdragano je rekao Julian. "Cudesno, A meni se svida ono 0 ustajanju s dobrim osjecajem. Iskreno receno, Juliane, cesto pozelim jednostavno ostati pod pokrivacem. To bi bilo mnogo lakse od suocavanja s prometom, s gnjevnim klijentima, agresivnim protivnicima i neprekidnom strujom negativnih utjecaja. Sve me to eini jako umornim." "Znas li zasto vecina ljudi toliko mnogo spava?" "Zasto?" "Zato sto zapravo nemaju drugog posla. Oni koji ustaju sa suncem imaju jednu zajednicku znacajku."

,~~(r~7)ri.'~r~~gij,p:'s~Qj'~gi '.Mma,::iisie,dQi:Q:citll~r'

61

\ ~tfovniruC9ji je prodao svoj 'Ferrari

'R.PGinS. Shorma

• ·~~~',m;",.tIII1~:tt-;

"Bezumnost." "Vrlo smijesno. Ne, svi imaju svrhu koja raspiruje plamen njihova unutarnjeg potencijala. Pokrecu ih njihovi prioriteti, ali ne na nezdrav, opsesivan nacin. Kod njih je to mnogo Iakse i , . profinjenije. A zahvaljujuci entuzijazmu i ljubavi prema onome sto cine u svojim zivotima, takvi ljudi zive u sadasnjem trenutku. Potpuno su usredotoceni na ono sto rade. Stoga nema pukotina kroz koje bi energija istjeeala. Ti su ljudi najzivlji i najvitalniji pojedinci koje ees ikada imati srecu upoznati" "Pukotine kroz koje istjece energija? Zvuci pomalo kao new age, Juliane. Kladim seda to nisi naucio na Harvardu." "Istina. Mudraci Sivane prvi su iznijeIi tu zamisao. Iako je poznata vec-stoljecima, njezina je primjena danas .jednako vazna kao i u vrijeme kad je prvi put iznesena. Mnoge ljude prozdire bespotrebna i beskonacna zabrinutost. Zabrinutost erpi nasu vitalnost ienergiju. Jesi Ii ikada vidio zracnicu gume bicikla?" "Dakako." "Kadje potpuno napuhana, lako te odnosi na tvoje odrediste. No, ako je probusena, nakon nekog se vremena ispuse i tvoje putovanje naglo prestaje. Tako funkcionira i urn. Z.abrinu,lQ.sJ dovodi do gubitka dragoejene mentalne energije i poteneijala, bas kao sto zrak izlazi iz zracnice. Uskoro vise nernas energije. Tvoj a.Isr~~,tLWg,§J,,<Q.nliInizam.~Lmo,tiva.eija"su,iscip1jeni, do~!o vodi do klonulosti." . . "Poznat mi je taj osjecaj, Mnoge dane provodim u kaosu krize. Odjednom moram biti posvuda i osjecam kao da nikome ne mogu udovoljiti. Nakon takvih dana primjecujern da me je zabrinutost potpuno iscrpila iako fizicki nisam mnogo radio. Kad stignem kuci, jedino sto mogu uciniti jest natociti si viski i sklupcati se s daljinskim upravljacern u ruei." "Upravo tako. Tako djelujepreveIika kolicina stresa. No, kad otkrijes svoju svrhu, zivot postaje mnogo laksi i mnogo plodniji.
""'''''*'''''''·''M.",~·~.""f"""I'i>'t.l<

Kad otkrijes svoj glavni cilj iii sudbinu, vise neces morati raditi ni jedan jedini dan do kraja zivota." "Rano umirovljenje?" "Ne", rekao je Julian krajnje ozbiljnim tonom kojega je svladao kao ugledni odvjetnik. "Tvoj ce posao biti igra." "Ne bi Ii bilo malo previse rizicno da ostavim posao i krenem u potragu za svojom najvecom strascu i svrhom? Hocu reci, imam obitelj i stvarne obveze. 0 meni ovisi cetvero ljudi." "Ne kazern da sutrarnoras ostaviti odvjetnistvo. Ali, morat ees poceti iprihvacati rizike. Prodrmaj svoj zivot! Ukloni paucinu! Podi putemkojim se rjede ide. Vecina ljudi zivi u granicama svoje zone udobnosti. Jogi Raman mi je prvi objasnio da je redovito prekoracivanje vlastitog jastva najbolje sto mozes uciniti za sebe. To je put prematrajnom ovladavanju soborn i uvidanju istinskog potencijala tvojih Ijudskih darova." "A to su?" "Tvoj urn, tvoje tijelo i tvoja dusa." "Dakle, 'koje bih rizike trebao prihvacati?" "Prestani biti tako praktican, Pocni ciniti ono sto si oduvijek zelio ciniti. Poznajern odvjetnike koji su ostavili svoj posao kako bi postaIi glumci i racunovode koji su postali jazz-glazbenici. Tako su pronasli duboku srecu koja im je dugo izmieala. Pa sto ako si vise ne mogu priustiti dva odmora godisnje i raskosnu vikendieu na Kajmanskom otocju? Proracunato izlaganje riziku donosi golemu dobit. Kako ees ikada stici do trece baze ako jednom nogom stojis na drugoj?" "Shvacam." "Stoga pronadi vremena za razmisljanje. Otkrij pravi razlog zbog kojega si ovdje, a potom smogni hrabrosti da djelujes u njegovu smjeru." "Uz duzno postovanje, JuIiane, ja i ne cinim nista drugo osim sto razmisljam. .Zapravo; dio .problerna i jest u tome sto razmisljam previse, Moj urn nikada ne staje. Ispunjen je mentalnim
63

62

~aovnil(}:.9jije

prodao suo] :ferrari

2(p6in S. Sharma

brbljanjem- to me katkad izluduje." "Predlazem ti nesto drugo. Svi mudraci Sivane nalaze vremena za tihu kontemplaeiju ne sarno 0 tome tko jesu vee i kamo idu. Nalaze vremena za promisljanje svoje svrhe te kako zive svoje zivote, iz dana u dan. I, sto je najvaznije, duboko i iskreno razmisljaju 0 tome kako mogu poboljsati sljedeci dan. Malasvakidasnja poboljsanja radaju trajnim rezultatima koji dovode do pozitivne promjene." "Dakle, trebao bih redovito pronalaziti vrernena za razmisljanje?" "Da. Cak ce i deset minuta usredotocenog razmisljanja dnevno snazno utjeeati na kvalitetu tvojega zivota." "Shvacam stozeliS reci, Juliane. No, problemje u tome sto za napornih dana ne mogu pronaci ni deset minuta za rucak." "Prijatelju, kad kazes da nemas vremena za poboljsavanje svojih misli i svojega zivota, to je kao da kazes da nernas vremena stati i napuniti sprernnik za gorivo jer sf prezauzet voznjom. To ce ti se na posljetku osvetiti." "Da, znam. Ali, rekao si da cesmi otkriti izvjesne tehnike, Juliane", rekaosam nadajuci se da ce mi otkriti prakticne nacine primjene mudrosti koju mi je prenosio. "Jedna tehnika ovladavanja umom nadmasuje sveostale. To, je omiljena tehnika mudraea Sivane, a poucili su me s velikom vjerom i povjerenjem. N akon sto sam je primjenjivao sarno dvadeset dana, osjecao sam vise energije, entuzijazma i zivotne snage no sto sam osjetiogodinama. Posrijedije vjezba stara vise od cetiri tisuce godina. N aziva se Sree ruze." "Objasni." "Za izvodenje te vjezbe potrebna ti je sarno svjeza ruza i. mirno mjesto. Najbolje juje izvoditi u prirodnom okruzju, alije pogodna i tiha soba. Zagledaj se srediste ruze, u njezino srce. ' Jogi Raman mije rekao da jeruza vrlo slicna zivotu: na putu ces·.1 naici na trnje, ali ako imas vjere i vjerujes u svoje snove, s vreme-

u

nom ces trnje ostaviti za sobom i zakoraciti uljepotu evijeta. Nastavi promatrati ruzu. Opazi njezinu boju, teksturu i oblik. Uzivaj u njezinu mirisu i misli sarno na tu divotu pied sobom. Isprva ce ti u urn ulaziti druge misli i odvracati te od srea ruze. To je znacajka nediscipliniranoga uma. Ali, ne brini, uskoro ce biti bolje. Jednostavno vrati pozornost zaristu svoje usredotocenosti. Urn ce ti uskoro ojacati i prihvatiti disciplinu." .~ "I to je sve? Zvuci prilicno lako." "U tome i jest ljepota, Johne", odvratio je Julian. "Medutim, da bi vjezba bila djelotvorna, potrebno ju je izvoditi svaki dan. Prvih nekoliko dana bit ce ti teskoprovesti cak i petminuta u toj vjezbi. Vecina ljudi zivi u tako mahnitom ritmu dasu nam istinski mir i tisina katkad stranii neugodni. Cuvsi moje rijeci, vecina ljudi bi rekla da nemaju vrernena sjediti i zuriti u evijet. Isti ce Ijudi reci da nemaju vremena uzivati u djecjern smijehu ili hodati bosi po kisi. Ti ljudi kazu kako su prezaposleni da bi se bavili takvim stvarima. Oninemaju cak ni vremena za razvijanje prijateljstava jer i prijateljstva iziskuju vrijeme." "Mnogo znas 0 takvim ljudima." "Bio samjedan od njih", rekao je Julian. Zastao je i mirno sjedio, pogleda prikovanog za veliku stojecu uru kojuje moja baka darovala Jenny prigodom useljenja. "Kad pomislim na ljude koji tako zive, sjetim se rijeci staroga britanskog romanopisea cija je djela moj otae rado citao: 'Covjek ne smije dopustiti da ga sat i kalendar zaslijepe za cinjenicu da je svaki trenutak zivota c1.).do- zagonetka'. i "Ustraj i nastoj sve vise vremena provoditi uzivajuci u' srcu ruze", nastavioje Julian grlenim tonom. "Za tjedan ili dva trebaobibiti sposoban izvoditi tu vjezbu dvadeset minuta, a dati urn pritom ne odluta prema drugim mislima. To ce biti prvi znak da preuzimas nadzornad tvrdavom svojega uma. Nakon toga ce se usredotociti sarno na onosto mu zapovjedis, Tada ce to postati odlican sluga koji ce za tebe ciniti sjajne stvari.
"

..

-

64

65

2?pfovnif(JC9ji je prodao svoj !Ferrari

'R_p6in S. Sfianna

Upamti: ili ti uprayIja§syojimumom.ili.Jvoj.u.m,upravlja tobol11. Gledano~s-p~'akti~~e strane, opazit ces da si m~og~"~;;'i;~~ijT.'-navike zabrinutosti koja opsjeda vecinu covjecanstva i uzivat ces vise energije i optimizma. I sto je najvaznije, opazit ces da u tvoj zivot ulazi i radost te sposobnost uzivanja u mnogim darovima koji te okruzuju, Bez obzira na say posao i sve izazove s kojima se suocis, svakoga se dana vracaj Sreu ruze. To je tvoja oaza. To je tvoje tiho utociste. To je tvoj otok mira. Ne zaboravi da tisina i mir kriju moe. Mir j e polazisna toc,l<;~tP,pyezi;va.aj-a:·!r'ufiiverzahTimizvorom"'" -in1~ljge.li:~iJ-e~~0.l;:st~~j;=k;o'ls.8vak~,~zi;vQ~Biw,,~~ Bio samopcinjen onime sto sam cue. Je Ii pornocu tako jednostavne strategije doista moguce toliko duboko poboljsati zivot? "Pretpostavljam da Sree ruze nije jedini razlog dramaticnih promjena koje opazam na tebi"; pitao sam se naglas. "Da, U pravu si. Moja je preobrazba doista posljediea primjene nekoliko vrlo ucinkovitih strategija. Ne brini, posrijedi "SU jednako jednostavne vjezbe kao i ova koju sam ti upravo otkrio ijednako djelotvorne. Johne, za tebeje najvaznije da otkrijes potencijal zivljenja zivota prepunog rnogucnosti." Julian, oduvijek vrelo znanja, nastavio je otkrivati sto je naucio u Sivani. ''I)ruga vrlo kcrisnatehnika za oslobadan.je _~~.c,t52y!,~no~tii drugih'~'egatiy~!~ ~.!J~9~j~~:~9H~£ii~":zi¥()tnsil~ .. ~ te~eI.jise na .~9-0n:~sto jeJogi Raman nazvao_S1!l?LQllJ._Q ~[janje. Otkrio sam da _".,,,_., se urn, u skladu s uzvisenim zakonima Pri-' '. -"'"
'

~~!E:.!.~IL§YQi.ggLk£!,.Q ..gQJ~mLp.roj~ktor,..a-mj.sJ,i ... ;ao,.,4ijap.Q'lsi,ti,ve'; , k
KaQ_J~.2.~~_!.l_<!.,_2:11S1.o_p.u, l2Oj_ay_Lu.e.gati.\ma,_mis,aQy-.Qdmall-je •. zamijenipozitivnom. ~'''lrio~~-p;~~'iu molitvene kuglice koje nosim oko vrata", dodao je Julian s obnovljenim entuzijazmom. "Kad god se zateknem u negativnim mislima, skinem ovu ogrlicu i uklonimjednu kuglicu. Kuglice zabrinutosti stavljam u posudu koju drzim u svojoj naprtnjaci, Te me kuglice blago podsjecaju da je preda mnom jos dug put prema ovladavanju vlastitim, urn om i da sam odgovoran za misli koje ispunjavaju moj urn." "Hej, to je sjajno! Doista prakticno. Takvosto jos nisam cuo. Pricaj mi 0 toj fiIozofiji Suprotnog razmisljanja." "Uzmimo primjer iz stvarnog zivcta. Recimo da je za tobom tezak dan na sudu. Sudae se nije slozio s tvojim tumacenjern zakona, protivnickorn odvjetniku mjesto u kavezu, a tvoj je klijent bio i vise nego nezadovoljan tvojom izvedbom. Dolazis kuci i, duboko potisten, sjedas u svoj omiljeni naslonjac. Prvi korak jest postati svjestan da mislis te nimalo nadahnjujuce misli. Samospoznajaje preduvjet ovladavanja sob om. Drugi korak je shvatiti jednom zauvijek da te sum orne misli mozes zamijeniti veselim mislima.jednako Iako kao sto si im dopustio da udu u tvoj urn. Zato razmisljaj suprotno potistenosti. Usredot06 se na veseIjei energicnost. Osjeti srecu, Mozda ces se cak i nasmijesiti. Pokreni se onako kako se kreces kad si radostan i pun entuzijazma. Uspravi se, duboko disi i usredotoci urn na pozitivne misli. Za nekoliko ces minuta opaziti veliku promjenu svojega raspolozenja. I sto je jos vaznije, ako ostanes dosljedani vjezbu Suprotnog razmisljanja primjenjujes na svaku negativnu misao koja ti po navici posjeti urn, za nekoliko ces tjedana ustanoviti da vise nemaju moe nad tobom. Shvacasli sto zeli~ reci?"

Nacinit ces veliki korak pre rna odbacivanju

je

m~illi!-':_

.... ,--'

rode,.QQJ~.~~?,m .moze baviti samo jednom.znislju, Pokusaj, . Johne, i uvjerit ces seeda to jest tako." Pokusao sam i uvjerio se da je tako. "Zahvaljujuci toj slabo poznatoj cinjenici, svatko moze u vrlo kratkom razdoblju Iako stvoriti pozitivan, kreativan svjetonazor. Proces je jednostavan: ~aQ_Il!ri~uu--tQCku-t.v.ojega.JJmi!~{lQQ~~ j .......... ,"'.. e n~p.p.Z_~lj misaQj-0d-mtth1,e-~amij'e'fl.i·.p.oJicaj n om mislj .. u,.... edn ga._ / ..."--.-,~~~,--~---.-

_

..".":'"..

'.

",-','

,-

,

,

.. -~

".

Nastavio je tumaciti: "Misli su snazne, zive, mali paketici energije, ako tako hoces. Vecina ljudi ne razmislja 0 prirodi svo67

66

2\gaovnil(fwji je ptodao svoj :Ferrari
"\

1(ovin S.Sharma

jih misli, ali kvaIiteta misli ipak odreduje kvalitetu zivota. Misli su dio materijalnog svijeta jednako kao ijezero u kojemu plivas ili uliea po kojoj hodas. Slabi umovi radaju slabim djelovanjem. Jak, discipliniran um, kakav svatko moze odgojiti putem svakidasnjeg vjezbanja, sposoban je izvoditi cuda. Ako zelis zivjeti punim plucima, skrbi za svoje misli kao sto bi skrbio za svoje najvrjednije blago. Nastoj se osloboditi svih unutarnjih previranja. Nagrade ce bitiobilne." "Misli nikada nisam promatrao kao nesto zivo, Juliane", odvratio sam zapanjen tim otkricern. "Ali, shvacam kako utjecu na svaki aspekt mojega svijeta." "MudraciSivane duboko vjeruju da bi covjek trebao misliti samo 'satvicne-ili ciste misli. U takvo stanje ulaze pomocu tehnika koje sam ti upravo opisao, ali i putem drugih postupaka kao sto su prirodna prehrana, ponavljanje pozitivnih afirmacija ili 'mantri' kako ih oni nazivaju.icitanjern knjiga prepunih mudrosti i biranjem prosvijetljenog drustva. Ako ijedna jedina necista misao ude u hram njihovihumova, kaznjavaju se tako sto prelaze dug put do golemog vodopada te stoje pod ledeno hladnom vodom koliko god dugo izdrze." "Nisi li rekao da su ti mudraci mudri? Mislim da je prilicno ekstremno stajati pod ledenom vodom vodopada, duboko u stijenama Hiinalaje, samo zbogjedne majusne negativne misli." Buduci da je mnoge godine proveo u ulozi vrhunskog pravnogratnika, Julian je odgovorio brzo poput munje: "Johne, bit cu iskren. Doista si ne mozes priustiti ni jednu jedinu negativnu

lim·datoilfsTuzliJuZnati.

krio oruda koja mogu poboljsati zivote mnogih ljudi, ljudi koji ne osjecaju ispunjenje, nadahnuce i srecu, A kad biu svoj dnevni raspored uvrstili vjezbu Sree ruze i dosljednu primjenu Suprotnog razmisljanja, zivjeli kako zele zivjeti. Mis-

bConako

'{arnjemsviJ~'t~

misao."
'~Doista?" "Doista-Zabrinjavajuea misao nalik je zametku: isprva je mala, ali taste i raste. I'usko~o pocne zivjeti vlastitim zivotom." Na trenutakje zastao, a tada se nasmijesio. "Oprosti ako se postavljam poput propovjednika dok govorim 0 ovoj temi, 0 filozofiji koju sam otkrio nasvojem putovanju. Jednostavno sam ot68

Prije no sto' s vrta prijedem na sljedeci element misticne price jogija Ramana, motam ti otkriti jos jednu tajnu koja ce ti mnogo pomoci pri osobnom razvoju. Ta se tajna temelji na prastarom nacelu koje govori da se sve stvara dva puta, najprije u umu, a potom u stvarnosti. Vee sam ti rekao dasulll!sJLZive; materijalni glasnicikoje odasiljemo kako bi utjeeale"uanas materijal~isyijet. Rekao sam ti ida moras pOeetiusvojerriunllte izmijeniti svoje misli ako zelis ostvartti povoljne promjene u vanjskom svijetu. Mudraci Sivane primjenjuju sjajnu tehniku zaodrzavanje cistoce i zdravlja misli. Taje tehnika ujedno i vrlo djelotvorna u ostvarivanju njihovih zelja, cak i najjednostavnijih. Svatko je moze uspjesno primijeniti. Pomoci ce i mladom odvjetniku koji tezi financijskom bogatstvu jednako kao i majci koja tezi'boljern obiteljskom zivotu ili trgoveu koji zeli.prodau vise. Mudracitu tehniku nazivaju"I!!1!l)g,mJ~~~.U!: bije primijenili, ucitelji.usDa taJii"u' cetiri sata ujutro jer smatraju da rano jutro posjeduje cudesne znacajke koje im mogu koristiti. Mudraci potomkrenu strmim i uskimplaninskim stazama koje ih na posljetku dovedu donizih predjela podrucjau kojemu zive. Stigavsi.onarno, hodaju jedva vidljivom stazom kroz velicanstvena stabla borova i egzoticno cvijece sve dok ne izbiju na cistinu. N a .rubu cistine nalazi se modro jezeroprekriveno tisucama malih bijelih Iotosa. Jezero je zapanjujuce mirno i tih~. Doista cudesan prizor. Mudraci su mi rekli da je to jezero vjekovima bilo prijatelj njihovih predaka." "Sto je Tajna jezera?" nestrpljivo sam upitao. Julian mi je objasnio dase mudraci zagledaju u ,YQ,du,n::dx:. "",'M1.,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,"'k,,,·"'"H"""""""
69

2\saoVnif(/(9ji je ptodao svoj :Ferrari

tJ<p6in S. Shurma

,J1Q,g!!j;~,~~!a."i .. ..Yi~J.!.9clizirail!Q§t~~renj svoj ih snov(l;~t,\kou svojim e zivotima zele razviti vrlinu disc1plliiifanosti;'zaill1sljaju kako ustaju u zoru, dosljedno se pridrzavaju strogog tjelesnog rezima i provo de dane u tisini kako bi pojacali moe svojevolje. Ako zele vise radosti, zagledali bi se u jezero i zamislili kako se neobuzdanosmiju ili se smijese kad god sretnu svojega brataili sestru. Ako zele hrabrost, zamisljajukako u trenutku krize i izazova postupaju odvazno, Jogi Raman mi je jednom rekao da mu je u djetinjstvu nedostajalo samopouzdanja jer jebio manji od drugih djecaka svoje dobi. Iako su djecaci, unatoc utjeeajima iz okruzja, prema njemu bili dobri i blagi, Ramanje postao nesiguran i stidljiv. Da bi se oslobodio te slabosti, jogi Raman je dosao na to bozansko mjesto i u jezeru, kao na filmskom platnu, gledao sebe kao oso bu kakva bi zelio biti. Katkad bi se vizualizirao kao jaki voda koji ponosno stoji i govori mocnim, autoritativnim tonom. Katkad se vizualizirao kao osoba kakva je zelio biti u starosti: mudrae s golemom unutarnjom snagom i Jakim karakterom. Na povrsini j eZ~T~tm"Qm.i!,!t~~)_~~v.~X!1in.~JSQj~zelio posj edo'y,~ti~·"· je .. · '_:rJaKo:]e,,,jQi;LB.'!:,!E~p, Zit nekoliko '6soba

zualiziranju. Vizualiziraj sebe onakvoga kakavbi zeliobiti bez "'~bi~i~a~nato hoces Ii u svojoj viziji sluziti kao ugledni sudae, divan otae iIi cijenjeni clan svoje zajedniee." "Moram li pronaci osobito jezero da bih primjenjivao Tajnu jezera?" prostodusno sam upitao. "Ne. Tajna jezera zapravo je ime koje su mudraci nadjenuli prastaroj tehnici utjeeanja na urn putem pozitivnih predodzbi, ';;, Mozes je primjenjivati u svojoj dnevnoj sobi iIi cak u uredu, ako zeliS. Zatvori vrata, iskljuci telefon i zatvori oci, Nekoliko puta duboko udahni.Opazit ces da se za dvije do tri minute pocinjes opustati. Zatim vizualizirajrnentalne predodzbe svega sto zeUS biti, imati i postici u zivotu. Ako zeUs biti najbolji otae na svijetu, zamislikako se smijes igrajuci se sa svojom djeeom te kako na njihovapitanja odgovaras otvorena srea. Zamisli kako u napetoj situaciji postupas blago i s ljubavlju. Mentalno uvjezb,a7 • ' ., ,v ..' •v • •• .w9.ilff'.e""""~'·"'''''W''''''\Ii"·f'·''''''''''· ."'.". vaj ..kak() .. ~s .PPsJuPLtl"kac;i"s@ •.sl,J,GIlawS.1tuaG1:J<a"@Q,!lg:r<otFl'l,a,,,Zotslo,g,;y e
''It<,;,.,.,..'t',,\,:,,,_

.,ilXiUiQ~ti.',"·''''

mj esecrposi~a7o"

........

~~.!~Xg.!!L,.~,L.m.~E.~~,!.~2,=;:i.~};lft!t~iI~9· Vidis, J ohne, Eill_Qj~lJje., 2.1I:!~~,.!llen1alnih,.~El<-~M,entalne slike utjecu na tvojusamopredodzbu, a t"Y.QJa"sam~:F0a:~uJR£.~JvokL1i§.p.oroieii1e, pU"S1upke i "posj:.ignuc.a .. Ako ti samopredodzba . govo;iTaJ(o si premlaa'lIi bi bio uspjesan odvjetnik iii prestar da bi poboljsao , svoje navike, nikada neces ostvariti te ciljeve. Ako ti samopredodzba govori daje zivot ispunjen svrhom, savrsenim zdravljem i srecom moguc sarno za ljude drugacijeg podrijetla, to ce prorocanstvo s vremenom postati tvoja stvarnost. . Ali, ako na zaslonu svojega uma vidis nadahnjujuce, mastovite slike, u zivotu ti se pocinju dogadati divne stvarL'~iE,§.S~Jnje rekao daje'ma§tfL~aznija od z.n1!:~~ Stoga svakoga dana moras neko vrijeme, makar nekoliko rriiriuta, posvetiti kreativnom viiM<W .... ~..,.~~~.,.
~1I ...

f',·of,

~""'''''''",;'h'l~~~!~-'

....,....

Caroliju vizualizacije moguce je primijeniti na mnogo situa-: cija. Mozes je primijeniti da bi biouspjesniji na sudu, dabi poboljsao svoje odnose i dabi se duhovno razvio. Dosljedna primjena te metode donijet ce ti i financijske nagrade te obilje materijalnih dobitaka, ako tije to vazno, Shvatijednom zauvijek da urn ima magnetsku moe privlacenja svega sto zelis u svojem zivotu. Ako ti u zivotu nesto nedostaje, to nedvojbeno nedostaje i u tvojim mislima. Zamisljaj divne predodzbe.Cak ijedna nega-' tivna predodzba moze zatrovati tvoje mentalno ustrojstvo. Kad pocnes dozivljavati radost koju donosi ta prastara tehnika, uvidjet ces beskonacanpotencijal svojega uma i poceti oslobadati obilje rnogucnosti i energije koje je trenutno u latentnom stanju." Doimalo se kao da Julian govori meni nepoznatim jezikom. . Jos nikada nisarn cuo da netko govori 0 magnetskoj moci uma za privlacenje duhovnog i materijalnog obilja. Nitisam CUO da

'1':"<0"""""'''·.'~'''''''~'''.·''''I''1~'~''',',.'"U''[''''<''~ .

__

~_--'_"'

__

""'''_'"''"''''''"'''''''''''''''''''''''"''''_'''''''''''''ii'.''''''''''''"''''

70

71

'R,piovni/(j;Pji je prodao suoj 'Ferrari

2?p6in S. Sliarma, .

itko govori 0 moci vizualizacije i 0 njezmom snaznom djelovanju na sve aspekte coviekova svijeta. Pa ipak, duboko u sebi vjerovao sam u ono sto je Julian, govorio.Taj je covjek posjedovan besprijekornu moe rasudivanja i vrlo razvijene intelektualne sposobnosti. Njegovu su odvjetnicku ostroumnost cijenili i izvan granica drzave. Taj je covjek napredovao stazom nakoju sam i samkrocio. Julian je na Istoku nesto pronasao, to je bilo ocito. Njegova tjelesna snaga, njegova ocita smirenost i' njegova preobrazba govorile su mi da bi bilo pametno poslusati njegov savjet. Sto sam vise razmisljao 0 onome sto sam slusao, to sam nalazio vise smisla. Nas um zacijelo obuhvaca mnogo vise potenci-. jala no sto vecina ljudi .trenutno koristi. Kako bi majke rnogle podignuti automobil, koji inace ne bi mogle ni pomaknuti, da bi spasile svoje uplakano dijete koje se naslo pod njim? Kako bi majstori borilackih vjestina mogli jednim udarcem ruke razbiti naslagane opeke? Kako bi istocnjacki jogiji mogli po volji usporavati rad svojega srca iii netremice izdrzavati iznimno jaku bol? Mozda je pravi problem bio u meni i u nedostatku vjere u darove koje posjeduje svako bice, Mozda je ta vecer s bivsim odvjetnikom milijunasern preobrazenim u redovnika s Himalaje za mene bila svojevrsno budenje kako bih poceo bolje zivjeti svoj zivot. "Ali, izvodenje tih vjezbiu uredu, JuIiane?" odvratio sam. "Moji partneri i ovako misle da sam prilicno cudan." "Jogi Raman i svi dobrostivi redovnici s kojimaje zivio cesto su ponavljali izreku koja se prenosila s narastaja na narastaj. Cast mi je sto ti je mogu prenijeti ove veceri koja je, ako mogu tako reci.rpostala vazna vecer za obojicu. Izreka glasi: 'U nadmocnosti"'l"'-:';' ,"'"". "'.....,'.drugim"'·'·''''"-7....~''.'•• nista""''''''~'''''''''''~'''''~'''''~1'<'''~' , "" '" Istinska n," pI;meninad ..'~.... ..... - nema plemenito. ..,.,..... ..\,.,:,',""",,:..• ,," ,",. ",",,",""""'' '. _IIIC,~,"""",,".,,·,,:;".w'."-,(.... "'"...'~,
'"~"'.~,.'')~-P~" ~I<o ,,,,,""

, Zapravo zelim reci sljedece: ako zelis poboljsati svoj ,zivot i ziviet! sa svime sto zasluzujes, moras trcati svoju utrku. Nije
72

,"~£~.t9.9,!Jl:lJ,~.,§,~J:!2~~~~.9E~~S!~~~~~;:1~~.!,~,!,!ill mij~~!}J~,~j~.~!,~~~

vazno sto drugi govore 0 tebi. Vazno je sto ti govoris sebi. Ukoliko znas da postupas ispravno, ne brini zbog toga kako te drugi procjenjuju. Ti imas pravo ciniti sve sto zeliS ukoliko je to u skladu s tvojomsavjescu i s tvojim srcem. Nikada se nemoj stidjeti postupati ispravno; odluci sto smatras dobrim i pridrzavaj se toga: I niposto nemoj podleci jadnoj navici usporedivanja vlasthe vrijednosti s vrijednostima drugih 'ljudi, Jogi Raman je propovijedao: 'Svaka sekunda koj~J2E()y~d,~s~'!~xni~ljaj.1J.¢i,Q",tJJQim snovima, oalizlma ·trvrUeiil'eb,,!y~j~Ilj~. vlastitim. snovima'." """SecfamjeiiiTnlii'a'iiakon"p;uoci. Zanimljivo je da uopce ne osjecam umor. Kad sam to rekao Julianu, ponovno se nasmijesio. "Naucio si jos jedno nacelo prosvijetljenog zivljenja. Umor je u velikoj mjeri tvorevina uma. Umor prozima ~ivote.·,"~ koji zive bez smjera i bez snova. Objasnit cu ti primjerom. Jesi Irikad'a'piovoQio"poslUep'odI{'~"~ uredu citajuci suhoparne prikaze slucajeva, ali ti je um odlutao i svladala te pospanost?" 'ISvremena na vrijeme", odgovorio sam ne zeleci otkriti daje ' to bio moj modus operandi. "Dakako, vecina ljudi na poslu redovito osjeca pospanost." "Pa ipak, ako te nazove prijatelj i upita te zeliS lis njim poci na utakmicu iIi te zamoli za savjet vezan uz golf, fie sumnjam da ces zivnuti. Umor netragom nestaje. Jesam li u pravu?" "U pravu ste, odvjetnice." Julian je znao da mu je krenulo. "Dakle, tvoj umor nije bio nista drugo dolimentalna tvorevina, los a navika kojuje tvojum razvio da bi mu pri obavljanju dosadnih zadataka sluzila kao staka. Ocito jeda si odusevljen mojom pricom i dazelis doznati mudrost kojaje meni otkrivena. Tvoja energija proizlazi iz zanimanja i mentalne usredotocenosti. Tvoj um veceras nije bio ni u proslosti ni u buducnosti.rBio je potpuno usredotoccn na sadasnji trenutak, na nas razgovor. Budd li svoj um dosljedno usmjeravao sadasnjem trenutku, uvijek ees imati neograniceno mnogo energije bez obzira na to koje vrijeme sat pokazuje."

anili

73

<.R.Faovnik)Wji je prodao svoj Ferrari

2(obin S. Slianna

Potvrdno sam kimnuo. Julianova se mudrost doimala tako logicnom, ali mi toliko toga nikada nije palo na pamet. Pretpostavljam da zdrav razum i nije previse ucestala pojava. Sjetio sam se sto mije otac u djetinjstvu znao govoriti: "Sarno oni koji traze, nalaze". Pozelio sam da je uz mene.

Praktican pregled sedmoga poglavlja sazetak Julianove mudrosti

Simbol

Vrlina

Ovladavanje vlastitim umom • njeguj svoj urn i njegovo ce cvjetanje premasiti tvoja ocekivanja

Mudrost

• kvalitetu tvojega zivcta odreduje kvaliteta tvojih misli • pogrjeske ne postoje, postoje sarno pouke. Neuspjehe shvati kao mogucnost osobnog rasta i duhovnog razvoja • srce ruze

Tehnike

• suprotno razmisljanje • tajna jezera Tajna srece je jednostavna: otkrij sto doista volis raditi, a zatim svu svoju energiju usmjeri prema tome. Kad to ucinis, obilje pocinje pritjecati u tvoj iivot, a sve se tvoje ielje ispunjavaju lako i jednostavno.

Poucan cit at

© 1997., Robin Sharma 74

75

2(p6in S. Sharma

OSMO POGLA VLJE

.\

Raspirivanje unutamje vatre
Vjeruj samome sebi. Stvori iivot kakvim ces sretno iivjeti sve do svoje smrti. Daj sve od sebe tako sto ceS majusne, unutarnje iskre mogucnosti raspirivati u plamen postignuca.
,i"

"Bio si sjajan odvjetnik, Juliane. Nikada necu zaboraviti tvoje uspjehe." . Bi10 je ocito da nije ni najmanje zainteresiran za obilazak muzeja vlastite proslosti. "Johne, zelio bih nastaviti s tumacenjern elemenata price jogija Ramana, ali prije toga moram nesto provjeriti. Vee si upoznat s nekoliko djelotvornih strategija za ostvarenje osobne promjene kojece .ti cudesno sluziti budes li ih dosljedno primjenjivao. Veceras . cu ti otvoriti srce i otkriti sve.,sto znam sto mi jeduznost. Sarno zelimprovieriti jesi li shvatio koliko je vazno da ti tu mudrost takoder preneses svima koji tragaju za takvim smjernicama. Zivimo u vrlo nernirnom svijetu. Nas je svijet <p.mzet,n,~g£!t.iyn()~~!!J~:'lmnogi nasem drustvu pi~t;j~popuf u

Foster C. McClellan

naj ?an~a~~ mi je.~ogi Raman, .visoko na Himalaji, ispriea? svoju misticnu pncu, zapravo je u mnogocemu vrlo slican ovom danu", rekao je Julian. "Doista?" "Nas je sastanak zapoceo na vecer i nastavio se dugo u noc, Medu nama je vladala takva kemija da je zrak pucketao od naboja. Kao sto sam ti vee rekao, od trenutka kad sam upoznao Ramana, osjecao sam se kao da je on stariji brat kojega nisam imao. Dok veceras sjedim s tobomi uzivam u zainteresiranom izrazu tvojega lica, osjecam istu energiju i povezanost. Red cu ti i da sam te, otkako smo se sprijateljili, uvijekdozivljavao kao mladeg brata. Iskreno receno, u tebi sam vidio mnogo svojega."
76

~,br~d?ya.b,~~_,~:o~!!1H~!L~;~~~~e u!_?trazl~~~L~~i~,~~~om :' .koji.ce spnJ.e,cltLnJJl1QYQ~r~~!J_a.!'ye ;2_~s!J~,n6":lte obale. Ti mcii:as-sluziti kao svojevrstan kapetan. Uzdam se 'da "ces poruku mudraca Sivane prenijeti svima kojima je potrebna." Razmislio sam i uvjereno obecao Juliariu da prihvacam tu zadacu. On je tada strastveno nastavio. "Ljepota ovevjezbe jest u tome sto ce, doknas~ojis)2~.?9.!J.~~.tjji~gre 9n~gih,Jv9j,ylas.titi zivot biti uzdign'uf'unjegove' naj:y,j~,e".dimel1>?iije:Tase"ist.i.na".te" 'l1'fe1"t"rta"'s-t'arcy'''' ··"'t"'Cl"'·····;'''<';,··;'"''''''':''''''''··. " "[ " .... ...., .,..,', ....,",J It~ Jgm!J~!?JmuQg"zlylJ~,PJa, "J ,a.. "Pretvorio sam se u uho." "Mudraci s Himalaje u zivotu se ravnaju prema jednostav~om pravil u; OIl!:ijJ~~~~~ise... l!!~.L"!}_a.jY.il~,,,~,I;I:!:lj~l.,~!~g.,Si.,~E.~lg,_~ ~ tJel~§_:9:g.J_l!l_e.,l1talno i duhovno. To je put premaunutarnjern miru i vanjskom"ispUn}e-nT~:;i"-'-'-"-'--'
V' • ." '. C"

Jednom sam procitao da su mudri oni ljudi koji proucavaju druge,ali su prosvijetljeni oni koji proucavaju sebe. Tada sam, vjerojatno po prvi put, gledao covjeka koji je doi:staupoznao sebe, mozda cak i svoje najvise jastvo. Jednostavno odjeven, s naznakom .osmjeha u stilu mladahnoga Buddhe na mekom lieu, Julian Mantle je ostavljao dojam kao da posjeduje sve:
77

'RJaovni/(/(pji je prodao svoj Ferrari

'1\96in S. Sfianna

savrseno zdravlje, srecu i snazan osjecaj .za vlastitu ulogu u kalei-

doskopu univerzuma. Ali, ipak, nije posjedovao nista. "Tako stizemo do svjetionika", rekao je Julian, i dalje usredotocen na trenutni zadatak. "Pitao sam se kako se taj element uklapa u pricu jogija Ra"N(mana," "Pokusat cu ti objasniti", odvratio je zvuceci vise kao uceni profesor nego kao odvjetnik preobrazen u redovnika koji se odrekao osjetilnog svijeta. "Sada znas da je urn nalik plodnom vrtu kojega moras svaki dan njegovati da bi cvjetao. N e dopusti d~ korov necistihmisli, i postupakazavlada tvof[ffi·"umOm.

"snagu- ~i~it e~ X ~lldall-tvoj~illzIYQ£1i: s~mo ako

$mizari.nayr(lt~IllasvoJe~a'lli11~.·()d~t~~~Ln]ego·vo·£diavIje""i
mildopuslit 'sje6a~se'cia'se usr~dvrta nalazi veleban svjetionik. TaIte-Ie simbol podsjetiti na jos jedno staro nacelo prosvijetljenog ' zivljenja: svrhaiivotajest svrhovito iivljenje. lstinski prosvijetljeni

-SilO {<iiiiiQYllQ,.•J~~~o odredeni p~i~';itetl1cnJevrzasv-a1Gasp'ekt
"ii~~ta'sluze slic~1kU:lisrnjeravaJu"ie'Inude1rur5ciSl:e

ljucliznajQjiQ)ele"·Q~ziYQti~:~~P;b'~F;ii-~i~;'·;;t~~ij~i~~:tJere.

'kad·se··tnore··uzb·li'~k~·:-vidii:-j~h~~:-sva'i"ko'·moze·lztemelj'a 'P[O"ffiljenitrsvoT~ivot"k~dpromijeni smjer svojega puta. Ali, ako ne znas kamo ides, kako mozes znati da si stigao na cdrediste?" Julian mi je ispricao kako je jogi Raman s njim razmotrio to nacelo. Tocno se prisjetio njegovih rijeci, "Zivot je cud an" , primijetio je jogi Raman. "Pomislilibismo da je vjerojatnost dozivljavanja srece tim veca sto covjek manje radi. Medutim, istinski izvor srece moze se izraziti jednom rijecju: postignuce. Trajna sreca proizlazi iz dosljednoga rada na ostvarenju vlastitih ciljeva i iz samopouzdanog napredovanja u smjeru vlastite zivotne svrhe. To je tajna raspirivanja unutarnje vatre koju nesis u sebi. Znam da se doima prilicno paradoksalnim to sto si napustio svoje drustvo usredotoceno na postignuce i presao tisuce kilometara kako bi visoko na Himalaji razgovarao sa sacicorn
78

misticnih mudraca te doznao da vjecnu tajnu srece valja iraziti u postignucu, ali to jest tako." "Redovnici radoholicari?" upitao sam u sali, "Upravo suprotno. Iako su mudraci vrlo ucinkoviti ljudi, njihova ucinkovitost nije mahnita. Stovise, smirena je, usredotocena, nalik zenu." "Kako to?" "Sve cine sa svrhom. lako su daleko od suvremenog svijeta i zive iznimno duhovnim zivotom, vrlo su ucinkoviti. Neki dane provo de prociscavaiuci filozofske rasprave, drugi pisu velicanstvene, bogato strukturirane pjesme koje postavljaju izazov njihovu intelektu i obnavljaju njihovu kreativnost.Neki vrijeme provo de u dubokoj kontemplaciji i doimaju se poput ukrasenih kipova u starom polozaju lotosa. Mudraci Sivane ne trate vrijeme. Zajednicka im savjest govori da njihovi zivoti imaju svoju svrhu te da im je duznost ispuniti je. Jogi Raman mi je rekao: 'Ovdje u Sivani, gdje vrijeme na izgled stoji, mogao bi se pitati sto skupina skromnih mudraca bez ikakve svjetovne imovine zeli postici. Ali, postignuce ne mora biti materijalne prirode. Moji osobni ciljevi su postizanje unutarnjeg mira, ovladavanje sobom i prosvjetljenje. Ako do kraja svojega zivota ne uspijem ostvariti te ~iljeve, uvjeren sam da cu umrijeti neispunjen i nezadovoljan'." Julian mi je rekao kako je tad a prvi put cuo da netko od njegovih ucitelja u Sivani govori 0 vlastitoj smrtnosti. "A jogi Raman je to opazio u .izrazu mojega lica. 'Ne brini, prijatelju. Vee sam prekoracio stotu i nemam namjeru tako brzo otici. Zelim reci da ees ako jasno.odredis koje ciljeve zeliS ostvariti u svojem zivotu, na materijalnoj, emocionalnoj, tjelesnoj ili duhovnoj razini, na posljetku pronaci neprolaznuradost. Tvoj cezivot biti .. _. divan kao i moj - i spoznat ees velicanstvenu stvarnost. Ali, moras jasno odrediti svoj zivotni cilj te dosljednim djelovanjem ostvarivati tu viziju. Mi mudraci to nazivamo dharma sto na san-

,

79

" 2?,s.aorJni/(kPji je prodao SrJoj !.Ferrari

'l(p6in

s. Sfianna

~!"'"

-"""""'"._"w.w""_!"<",~."",.,.,._,._,,,,,,.~.,,~,,,.,,.

skrtu znaci zivotna svrha". "Neprolazno zadovoljstvo proizlazi iz ispunjenja dharme?" upitao sam. "Nedvojbeno. Dharma rada unutarnjim skladom i neprolaznim zadovoljstvom. Dharma se temelji na starom nacelu prema kojemu svaki covjek ima uzvisenu misiju koju bi trebao ostvariti za svojega zivota na Zenilji. Svi smo primili niz jedinstvenih darova i darovitosti koji ce nam omoguciti ostvarenje te zivotne zadace. N ajvaznije ih je otkriti istodobno otkrivajuci i glavni cilj svojega zivota." Prekinuo sam ga:"To j.e slicno onome sto -si govorio 0 prihvacanju rizika." "Mozda jest; a mozda i nije." "Ne shvacam." "Da, moglo bi se doimati kao da si prisiljen prihvatiti poneki rizik kako bi otkrio u cemu sinajbolji i sto je .svrha tvojega zivotao Mnogi ljudi iodmah po otkrivanju svrhe vlastitog zivota napustaju radna mjesta koja BU onemogucavala njihov razvoj. Samopropitivanje 'i preispitivanjevlastite dusesa sobom uvijek donose prividne rizike. Ali, to zapravo nije tocno jer upoznavanje samoga sebe iotkrivanje svrhe vlastitoga zivota nikada ne obuhvaca rizik. Samospoznaja ie temelj samoprosvjetljenja. To ie vrlo dobra, zapravo, presudno vazna stvar." "Sto.je tvoja dharma, Juliane?" mirno sam upitao nastojeci prikriti gorucu znatizelju. "Moja je dharma jednostavna: nesebicno sluziti drugima. Upamti da trajnu radost neces pronaci u spavanju, opustanju iii besposlicatenju. Kao sto jeBenjamin Disraelirekao: 'Tajna uspjeha jest vjernostsvrsi'. Sreca za kojom trag as proizlazi iz promisljanja vrijednihciljeva koje nastojis ostvariti te iz svakidasnjeg napredovanja prema njima. Toje izravna primjena bezvremene filozofije koja govori .daono najvaznije nikada. ne srnijerno zrtvovati zbo~ onega st;je"'m~lnTe:·va·i~'~.Svjeti~~ik-Iz-"
,,,,,,,,_.,,,,,,-,,-,~.,•.,","• .,.,,".",.
'_.,"_.\L ,.', • ~.;."

price jogija Ramana uvijek ce te podsjecati na moe odredivanja jasnih, svrhovitih 'ciljeva i, sto je najvaznije, na snagu karaktera koja je potrebna da bi tezio njihovu ostvarenju." U sljedecih sam nekoliko sati od Juliana doznao da svi visoko razvijeni, potpuno ostvareni ljudi shvacaju vaznost istrazivanja vlastitih darovitosti, otkrivanja vlastite svrhe te primjene svojih Ijudskih darova u smjeru njihova poziva. Neki ljudinesebicno sluze coviecanstvu kao lijecnici, a drugi kao umjetnici. N eki otkrivaju da posjeduju iznimnu sposobnost komunikacije pa postaju sjajni ucitelji, dok neki uvidaju da ce svoje naslijede ostaviti u obIiku inovacija na podrucju poduzetnistva iIi znanosti. N ajvaznije je biti discipliniran, odrzavati viziju vlastite uzvisene misije i uvjeriti se da njezino ostvarivanje sluzi drugima. "Je Ii to obrazac odredivanja ciljeva?" "Odredivanje ciljevaje polazna tocka. Odredivanjemvlastitih ciljeva oslobadas kreativnu energiju kojaTe dovociTn-a"~punvoje ~-----".-.-".-'. -- .--._ '''.-"''''--.-'"''''.'~---'-'--''''--:--'''.'''''''."-.'--'''''' zivotne svrhe. -Vj"erovao ili ne-;-jogCRaman i drugi mudraci "-IZr;"i;;;n~-s~-~~grijaniza svoje ciljeve." "SaliSse! Iznimno ucinkoviti redovnici koji zive duboko u Hi- . malaji te po cijele noci meditiraju,' a po cijele dane odreduju ciljeve. Svidami se!" "Johne, uvijek prosuduj na temelju rezultata.Pogledaj me! Katkad se ni sam ne prepoznam kadpogledam u ogledalo, Mo] nekoc neispunjen zivot zamijenjen je zivotom prepunimpJs~: tolovine, zagonetnosti i uzbudenja. Ponovno sam mlad i uzivam u sjajnom zdravlju. Doista sam sretan.Otkrivamti mudrost koja je toliko mocna i toliko vazna i toliko zivotvorna da j~ jed- " nostavno moras prihvatiti." "Prihvacam je, JuIiane, doista. Potpuno shvacam dye sto si. rekao iako neke tehnike zvuce pornalo cudno. Ali, obecao sam da eli ih iskusati, i hocu. Slazem se da je ta mudrost mocna." "Ako sam vidio dalje od drugih, to je jednosta~nozbog toga
...

'~'"'''''''''~~'W'':''~''''''''"'''''''---'''''_'''''""''''''','"

8a

8.1

'R,p{ovniK..K9ji jt ptodao svoj :Ferrari

2?,poin S. Sharma

sto sam stajao na ramenima velikih ucitelja", smjerno je odvratio Julian. "Evo jos jednog primjera. Jogi Raman bio 'je vrsni strijelac, pravi majstor. Svojufilozofiju 0 vaznosti jasno odredenih ciljeva u svakom podrucju zivota rastumacio .mi je demonstracijom koju necu nikada zaboraviti. N edaleko od nas bio je velicanstven hrast. Mudrac je izvukao jednu ruzu iz vijenca koji je i inace nosio, i stavio je na sredinu debla. Potom je izvukao tri predmeta iz naprtnjace koju je nosio sa sobom kad god bismo se otputili u daleke planinske predjele poput toga koji smo tada posjetili. Prvi predmet bio je njegov ,omiljeni luk od miomirisne, ali cvrste sandalovine. Drugi je predmet bio strijela. Treci predmet bila je besprijekorno bijela maramica - kakve sam nekoc nosio u dzepovima svojih skupih odijela kako bih ostavio dobar dojam na suce i porotnike", rekao je pokajnicki, Tada je jogi Raman zamolio Julianada mu maramicu stavi prekoociju, kao povez. "Koliko sam udaljen od ruze?" upitao je jogi Raman svojeg ucenika, "Stotinu stopa", pretpostavio je Julian. "Jesi li me ikada promatrao u svakidasnjem vjezbanju prastare vjestine streljastva?" upitao je mudrac iako je dobro znao kako ce mu njegov ucenik odgovoriti. "Vidio sam kako pogadas srediste s udaljenosti od gotovo tri stotine stopa i ne sjecam se da si na ovoj udaljenosti ikada promasio", priznao je Julian. Tadaje ucitelj, svezanih ociju i stopala cvrsto ukopanih u tlo, svom snagom napeo luk i ispustio strijelu - ciljajuci ruzu na drvetu. Strijela se uz mukao udarac zabila u sirok hrast, sramotno daleko promasivsi metu. "Mislio sam da cete iskazati nesto vise svojih cudesnih sposobnosti, jogi Ramane. Sto se dogodilo?" "Na ovo smo usamljeno mjesto dosli sarno zbog jednog
82

razloga. Pristao sam otkriti ti svu svoju zivotnu mudrost. Ovom demonstracijorn zelim potvrditi svoj savjet 0 tome koliko je vazno jasno odrediti zivotne ciljeve i znati kamo ides. Ovo sto si upravo vidio potvrduje najvaznije nacelo svih kojizeleostvariti svoje ciljeve i ispuniti svoju zivotnu svrhu: nikada neces uspjeti pogoditi metu koju ne vidis. Ljudi cij~li_Zivot;anjajlLQt;~ekako'. 6e bitT sr~tniji,'t~tis vW~e;;~rg~t~~i~~jyati'd1,1b9!_(.1l,~Jra.~LNQ, ipafneshvaeaju koliko je vazno da mjesecll()P.mnadu.harem deset miniita vremena i .z~pisUSVQj:e ciiJive.tese.-,duboko zainisle nassITiisiom svojih _Zivota,.-._llaQ-S¥ojom---dhar:ffiOtn. O~t~~~y.~~l~_~~l!~~~_~~_i~!.t;, .. ~v~~!?L~;~g!y_~I~~enstvenim ~ ;.Tvoj ce (j sY!J~t1:ntLhogatIJl,. godIJU!_l_CudesI'HJl. u . Vidis, Juliane, nasi su nas preci poucili da je postavljanje jasno odredenih ciljeva, odnosno jasno odredivanje onoga sto zelimo u svojem mentalnom, tjelesnom i duhovnom svijetu, . presudno vazno za njihova ostvarivanje. Ljudi u tvojem svijetu odreduju financijske i materijalne ciljeve. To je posve u redu ako je to onosto smatras vrijednim. Medutim, da bi ovladao soborn i postigao prosvjetljenje, moras si postaviti jasne ciljeve i u drugim podrucjima, 13i li te iznenadilo kad bih ti rekao da imam jasno odredene ciljeve vezane uzunutarnji mir za kojim zudim, uz energijus kojom pristupam svakomdanu i uz ljubav koju nudim svima oko sebe? Odredivanje ciljeva nije sarno za.ugledne odvjetnike poput tebe koji zive u svijetu prepunom materijalnih privlacnosti. Oni koji zele poboljsati kvalitetu svojih unutarnjih i vanjskih svjetova, trebali bi uzeti komad papirai poceti zapisi- ' vati svoje zivotne ciljeve. Cirn to ucine, prirodne ce sile poceti djelovati te pokrenuti preobrazbu tih snova u stvarnost." Bio sam opcinjen onime sto sam cuo. Dok sam u srednjoj skoli igrao ragbi, trener nam je neprestano govorio 0 tome koliko je vazno da znamo sto zelimo odsvake utakmice. Njegov osobni mota glasio je: "Odrediti ishod", a nasa mom cad ne bi ni sanjala 0 tome da na igraliste izadebezjasnoga plana igre koji ce
83

· 2?,p{ovnif:)(9ji je prodao sooj !Ferrari
;::<::;'i

1(p6in S. Sharma

nam donijeti pobjedu. Pitao sam se zasto kao odrastao covjek nikada nisam pronasao vremena za osmisljavanje plana igre vlastitoga zivota. Mozda su Julian ijogi Raman imali rjesenje za to. "Sto je toliko osobito u ispisivanju ciljeva na papir? Kako takav jednostavan cin moze znaciti tako veliku razliku?" upitao sam. Julian je bio odusevljen, "Tvoje me ocito zanimanje nadahnjuje, Johne. Entuzijazamje jedan od najvaznijih sastojaka uspjesnog zivljenja i drago mi je da si ti sacuvao svoj entuzijazam. Rekao sam ti da covjekovim urn om za prosjecnog dana prode oko sezdeset tisuca misli. Kad svoje zelje i ciljeve ispises na papir, svojemu.pcdsvjesnom umu porucujes daje ta misao vaznija od preostalih pedeset devet tisuca devet stotina devedeset i devet misli. Tada ce tvoj urn, poputnavodenog projektila, poceti tragati za mogucnostirna ostvarenja tvoje sudbine. Taj je proces zapravo vrlo znanstven. No, vecina ljudi ga jednostavno nije
svjesna."

"Nekoliko mojih partnera gorIjivo zagovaraodredivanje ciljeva. Kad malo bolje razmislim, oni su financijski najuspjesniji ljudi koje poznajem. Ali, mislim da nisu najuravnotezeniii", primijetio sam. "Mozda si ne odreduju prave ciljeve. Vidis, Johne, zivot ti u velikoj mjeri daje ono sto trazls od njega. Vecina ljudi zeli se osjecati bolje, imati viseenergije ili zivjeti zadovoljnije. No, kad ih upitassto tocno zele, ne znaju odgovoriti. Svoj zivot mijenjas onoga trenutka kad odredis svoje ciljeve i pocnes tragati za svojom dharmom", rekao je Julian, a istinitost njegovih rijec! zablistalaje u njegovim ocima, "Jesi li ikada upoznao nekoga s cudnim imenom da hi zatim to ime poceo opazati posvuda: u novinama, na televiziji iIi u uredu? IIi, jesi li se ikada zainteresirao za nesto novo, recimo,za pecanje, a zatim si posvuda slusao 0 divotama pecanja? To je tek jedna ilustracija bezvremenog nacelakoje jogi Ramannazivajo-

Urn'. Svoju mentalnu energiju potpuno usredotoci na upoznavanje samoga sebe. Otkrij u cemu 'si najbolji i sto te cmi sretnim, Mozda radis kao odvjetnik iako si zapravo trebac biti ucitelj buduci da si strpljiv i volis poucavati. Mozda si neostvareni slikar ili kipar. Sto god bilatvoja zivotna strast, pronadije i kreni za njom." "Kad malo bolje razmislim, bilo bi tuzno kad bih zivot prozivio ne otkrivsi da posjedujem osobitu darovitost koja je mogla osloboditi moje potencijale i pomoci drugima - barem malo." "Tocno: Stoga od ovoga trenutka budi potpuno svjestan svojegazivotnog cilja. Osvijesti svoj urn za obilje mogucnosti koje te okruzuje, Pocni zivieti s vise zara, Ljudski je urn najveci filter na svijetu. Ako se pravilno koristi, filtrira ono sto smatras nevaznim i pruza ti sarno one informacije koje su ti u tom trenutku potrebne. U ovom trenutku, dok sjedimo u tvojoj dnevnoj sobi, odvijaju se stotine ako ne i tisuce dogadaja na koje ne obracamo pozornost. Cuje se smijeh ljubavnika koji hodaju setnicom, zvuk zlatne ribiceu akvariju iza tebe, zvuk svjezegazraka iz klimatizacijskog sustava i cak kucanje mojega srca. Cim odlucim usredotociti se na kucanje svojega srca, pocinjern opazati njegov ritam i ostale znacajke. Slicno tome, kad odlucis usredotociti.se na svoje najvaznije zivotne ciljeve, tvoj urn pocinje filtrirati nevazno i usredotocuje se sarno na ono sto je vazno." "Iskreno receno, mislim da je krajnje vrijeme da otkrijem svoju zivotnu svrhu", rekao sam. "Nemoj me pogrjesnoshvatiti, u mojem zivotu ima mnogo toga dobroga. Ali, moj zivot ipak nije onoliko ispunjen koliko bi, prema mojem misljenju, mogao biti. Kad bih danas napustio ovaj svijet, doista ne bih mogao s uvjerenjem reci da sam ucinio nesto osobito korisno.' "~ako se zbogtoga osjecas?" "Ocajno", priznao sam potpuno iskreno. "Znam da posjedujem dar. Zapravo, u mladosti sam bio vraski dobar slikar: Sve
riki, sto u prijevodu znaci 'usred~t~ceni 85

84

'Rp{ovnif(k9ji je prodao svoj :Ferrari

1(o6in S. Sharma

dok me odvjetnistvonije zavelo obecanjern stabilnijeg zivota." "Pozelis li da si se potpuno posvetio slikanju?" "Zapravo nisam mnogo razmisljao 0 tome. Ali, jedno je izvjesno. Dok sam slikao, bio sam u raju." "To te doista uzbudivalo, zar ne?" "I te kako. Slikajuci u ateljeu, gubio sam pojam 0 vremenu. Potpuno sam se predavao platnu. To je za mene bilo istinsko oslobodenje. Gotovo kao da sam prekoracio vrijeme i zasao u drugu dimenziju." "Johne, to je moe usredotocenja uma na aktivnost u kojoj uzivas, Goethe je rekao da nas sve 'stvara i oblikuje ono sto volimo'. Mozda je tvoja dharma uljepsati svijet divnim prizorima. Pocni svaki dan provoditi barem malo vremena u slikanju." "A kad bih tu filozofiju primijenio na nesto manje ezotericno od promjene vlastitog zivota?" upitao sam s osmjehom "Ovo bi trebalo biti dobro", odvratio jeJulian. "Primjeriee?" "Recimo da je jedan od mojih ciljeva, iako manje vazan, rijesiti se 'pojasaza spasavanje' kojega nosim oko struka. Odakle bih trebao krenuti?" "Neka ti ne bude neugodno. Umijece odredivanja - i ostvarenja - ciljeva svladava se malim koracima." "Putovanje od tisucu milja zapocinje.jednim jedinim kora-: kom?" intuitivno sam upitao. "Upravo tako. A uspjesno ostvarenje manjih pothvata priprema te za ostvarenje velikih eiljeva." Julian mi je rekao da su mudraci Sivane osmislili metodu od pet korak~_jJ_QJnQ_G_l!_J(gj~_Q~t_y_~[uju svoje zivotne eilj~venspu:-"fijava]u'iivotnu svrhu. Jednosta~na-Je~praKticiiaTaJerotvorna. Pry!Jmrak.je_sL~Jya~anje jasne mentalnepredodzbe-isbeda. Ako c~i je cilj smrsa~id,luH~ln-rr{iTe'~e"i~a(";cia-hlh se svakoga jutra, netom nakon budenja, trebao zamisljati kao vitka i zdrava osoba puna zivotne snage i neogranicene energije. Sto je ta mentalna predcdzba jasnija, to ce cijeli proees biti djelotvorniji. Rekao je
86

da je urn rizniea nad riznieama -te da ce taj jednostavan cin "zamisljanja'' cilja otvoriti put ostvarenju te zelje. DI1l_g!_~<2!~~l~ .. ?;!gggl1i~J2Qzitivnompritisku, t .. "Glavni razlog zbog kojega ljudi ne ostvaruju svoje odluke jest Iakoca vracanja na staro. Pritisak nije uvijek los. Pritisak te moze nadahnuti na ostvarenje velikih ciljeva. Ljudi u pravilu postizu cudesne rezultate kad se nadu u skripcu i kad su prisiljeni posegnuti u vrelo ljudskoga potencijala koje nose u sebi." "Kako se mogu izloziti pozitivnom pritisku?" upitao sam razmisljajuci 0 primjeni te metode na sve: od toga da ustajem ranije do toga da kao otae budem strpljiviji i iskazujem vise ljubavi. "To mozes postici na mnogo nacina. Jedan od najboljih je javni zavjet. Svima koje poznajes reci da namjeravas .smrsaviti, napisati onaj roman ili sto god bio tvoj cilj. Kad svoj cilj obznanis svijetu, odmah ees se naci pod pritiskom njegova ostvarenja buducida nitkone voli odavati dojam neuspjesnosti. Moji su ucitelji u Sivani pozitivan pritisak postizali primjenom nesto dramaticnijih sredstava. Zavjetovali bi se jedni drugima dace, ako ne ostanu dosljedni svojim odlukama kao sto su sedmodnevni post iii svakidasnje-ustajanje u cetiri ujutro radi meditacije, sici do ledenog vodopada i stajati pod njim sve dok .im ruke i noge ne obamru. To je ekstremna ilustracija moci pritiska u cilju razvijanja dobrih navika i ostvarenja eiljeva." "'Ekstremna' je preblag izraz, Juliane. Kakav bizaran obred!" "Ali iznimno djelotvoran. Poentajejednostavna: kad svoj urn poucis da uzitak povezuje s dobrim navikama, a kaznu s losim navikama, tvoja slabost uskoro nestaje." "Rekao si da do ostvarenjazelje vodi pet koraka", nestrpljivo sam dodao. "Sto su preostala tri koraka?" "Da, Johne. Prvi korak je jasna vizija ishoda. Drugi korak je podvrgavanje pozitivnom pritisku koji odrzava nadahnuce, Treeijekorakjednostavan:odredenom ...... ..,.,~-,."....cilju uvijek pridruzi vre~ ..-_......-"~ ...-".,,.-~..... -~ ... ...-,-,.,...-,~...
~.~,~"",.•
",",

. ....",

~"".,.~, , .

",,"''''''~--'''''''''''''''''

87

1<Fao.vni(i(pji je ptodao svoj Ferrari

'l\p6in S. Sharma .

~~~!?-_S."~!E9~·Da

bi svojern cilju udahnuo zivot, moras ga tocno odrediti rokom. To je kao da se pripremas za sudsku raspravu; uvijek si usredotocen na raspravekoje je sudac zakazao za sutra, a ne na one bez roka. I, us put, ne zaboravi da cilj nije ciljako nije pretocen na papir. Kupi biljeznicu za dnevnik - dobrace biti i jeftina, spiralno uvezena biljezriica. N aslovi je Kl]jigasJ]J)ygj ispunjavaj je svojim zeljama, ciljevima i snovima. Lfpo'znaTs~be i otkrij tko si." "Zar se vee ne poznajem?"

snova. Z:(ltim je s\,aki dan preIista:y(;tj,m(tk"Cl,Jn~kolikominuta. Sprijate1jlse"s Iijo"m:Rezuiiatf6e' t~ zapanjiti.'
"Sve je to prilicno revolucionarno, Juliane. Hocu reci, iako su te zamisli poznate vee stoljecima, svi koje poznajem mogli bi poboljsati svoje zivote ako bi primijeniIi sarno nekoliko tehnika. Moja bi sup ruga uzivala pisati Knjigu snova.Vjerojatno bi je ispunila mojim fotografijama, ali bez nelijepog trbuha." "Uopce nije toliko velik", utjesno je rekao Julian .. "Pa zasto me Jenny zove gospodin Ustipak?" rekao sam uz sirok osmjeh . Julian se nasmijao. Morao sam mu se pridruziti, Zacas smo urIali od smijeha i previjali se po podu. "Kornu se mozes smijati ako ne sebi?" rekao sam i dalje kroz smijeh. "Toje i te kako tocno, prijatelju, Dok sam bio prikovan za svoj prijasnji nacin zivnta, jedan od mojih najvecih problema bilo je to sto sam zivot shvacao previse ozbiljno. Sad sam mnogo razigraniji i djetinjastiji. Uzivam u svim darovima zivota, koliko god bili mali." "Ali, skrenuo sam sterne. Toliko ti toga imam za reci, a sve odjednom istjece iz mene.' "Vratimo se metcdi od pet koraka prema ostvarenju ciljeva, Kad stvoris jasnu mentalnu predodzbu svojega ishoda, podvrgnes se blagom pritisku, cdredis rok i sve to pretocis na papir, sljede¢Ummkj.~ .. no sto jogi Raman naziva Carobni111. o '2T:",cMudri muskarci i zeneiz njegovog svifef~CvjeruJu··danovo

""~~~llflJj:tJ~ic~~.ne po~naje. N"ikada nisupronasHvr~rn~n~da . llPoznaju svoJ~\,rihie~sv6je·slabosti,svojenCl,d.e is¥.oje"~tiQve.·· Kinezi predodzhu'21efitiiraju nasijedeci .nacin: covjekov~dr'~z Cine tri ogledala; prvo otkriva kako vidis sebe, drugo otkriva kako te drugi vide, a trece ogledalo otkriva istinu. Upoznaj se, Johne. Spoznaj .istinu. Svoju Knjigu snova podijeli u zasebna poglavlja, za ciljeves razlicitih podrucja zivota. Mogao bi, primjerice, imati poglavlje za tjelesne ciljeve, za financijske ciljeve,za ciljeve osobnog jacanja, za ciljeve u odnosima i drustvene ciljeve te, vjerojatno najvaznije, za duhovne ciljeve.' "Hej, to zvuci zabavnol Nikada mi nije palo na pamet da za sebe napravim nesto tako kreativno. Doista bih si trebao cesce postavljati izazove", rekao sam. "Slazem se. Sljedeca osobito djelotvorna tehnika koju sam

naucio jest ispu~iti~~L!.~,~ ..~~q~.q_~!!f~!!!.~ onogastc ze1ts..LU£di koji su razvil1J.PQ;~obnosti, QJ'lIQyi.~.Q.~!i i zIi-acajIfeKoreTsam nas:·--~ 't?}iS.:X~~yrtCVratimose·tvojem 'pojasu ·ako"¥~jT~-smrsaviti i postici izvanrednu kondiciju, u svoju Knjigu snova zalijepi sIiku maratonca iii vrhunskog sportasa ..Ako zelis biti najbolji suprug na svijetu, mogao biuzeti sIiku nekoga tko utjelovljuje tu znacajku - mozda svojega oca - i staviti jeu dnevnik, u poglavlje odnosa. Ako sanjas 0 viIi pokraj mora ili 0 sportskom automobilu, pronadi nadahnjujuce slike i stavi ih u svoju Knjigu

p~~~.!lQm
.

~a·sp-3]·avanIe'":

-_0

·dvaaesefn~.~~iidan.aredm!1.,.~..c.... .. z

ponasa~je

... prerasta

.JL!Hlvik.llako"nov'u.

aktiYnoSLItQJlay+tj.a:m:(;j~

"""-"Za~tobas dvadeset i jedandan?" "Mudraci su vrhunski majstori razvijanja novih, blagotcornijih navika koje odreduju njihov nacin zrvota. Jogi Raman mi je jednom rekao da stecenu losu naviku vise nikada nije moguce

iskorijeniti.'
89

88

~dovni{Uwji je prodao svoj 'Ferrari

'f\pGinS. Sharma

"Ali, cijelu vecer me potices na promjenu nacinazivota. Kako bih mogao promijeniti svoj zivot ako ne mogu iskorijeniti ni jednu losu naviku?" "Rekao sam da lose navike nije moguce iskorijeniti. Nisam rekao da negativne navike nije moguce zamijeniti", precizno me ispravio. "Ah, Juliane, oduvijek si bio kralj semantike. Ali, misIim da shvacam sto zeliS reci." "Jedini nacin trajnog ukorjenjivanja dobre navike jest usmjeriti joj toliko mnogo energije da istisne staru naviku poput nezeljenog gosta ..N ova se navika u_pravilu potpuno ukorik,niza otPd1ik~L.lh:adJ~s.~!=I"'T~d~~"··.·dan~""koiik;'·~I~.~::iQ~!-reb-no uspos"t~vljanje novoga_ii~~~riQiiiil~taY""'"-"" -,,_ ---i1Jtecimo da1eTim-po~eti izvoditi vjezbu Srce ruze kako bih se oslobodionavike zabrinutosti i zivio mirnije. Moram Ii tociniti svaki dan u isto vrijeme?" "Dobro pitanje. Najprije ti moram .reci da ne moras uciniti nista, Sve sto ti veceras otkrivam nudim ti kao prijatelj koji je iskreno zainteresiran za tvoj rast i razvoj. Djelotvornost svih strategija, oruda i tehnika potvrduje se vjekovima i donosi ocite rezultate. U to budi siguran. I, premda mi srce govori da bih te trebao nagovarati da iskusas sve metode mudraca, savjest mi govori da bih jednostavno trebao obaviti svoju duznost i otkriti ti svoju mudrost, a njezinu primjenu prepustiti tebi. Zelim reci sljedece: nikada nemoj ciniti nesto zato sto to moras uciniti. Jedini razlog da nesto ueinis jest tvoja zelja da to ucinis, zato sto znas da je to za tebe ispravno." "Zvuci razborito, Juliane. Ne brini, ni u jednom trenutku nisam osjetio da me silom 'sopas' bilo cime od toga. U svakom slucaju, jedino cime bi me ovih dana mogao 'sopati' su ustipci - a ni za to ne bi trebalo previse sile", duhovito sam primijetio. Julian se blago nasmijesio, "Hvala, prijatelju. Dakle, da odgovorim natvoje pitanje: predlazem ti da vjezbu Srce ruze svaki

--za

dan izvodis u isto vrijeme i na istom mjestu. Taj je obred vrlo mocan, Sportske zvijezde koje prije vazne utakmice uvijek jedu isto jelo iIi vezu tenisice na isti nacin, zapravo primjenjuju moe obreda. Vjernici koji odlaze u crkvu, izvode iste obrede i nose istu odjecu, primjenjuju moe obreda. Moe obreda primjenjuju cak i poslovni ljudi koji prije vazne prezentacije hodaju istim putem iIi izgovaraju iste rijeci.Vidis, kad u svoj dnevni raspored uvedes aktivnost koju svaki danobavljas na isti nacin, tati aktivnost ubrzo prelazi u naviku. Primjerice, vecina ljudi to bez razmisljanja cini netom nakon budenja: otvore oci, ustanu, podu u kupaonicu i operu zube. Dakle, ako dvadeset i jedan dan ostanes dosljedan svojem ciljute novu aktivnost svaki dan izvodis u isto vrijeme, postat ce dio tvoje rutine. Uskoro ces je izvoditi jednako lako kao sto peres zube, bez obzira na to je Ii posrijedi meditacija, ranije ustajanje ili svakidasnje citanje barem sat vremena." "Zadnji korak prema ostvarenju ciljeva i napredovanju stazorn svrhe?" "Zadnji korak metode mudraca jednako je primjenjiv na zivotnom putu." "Moja jesalica jos uvijek prazna", rekao sam s postovanjem. "Uzivaj u procesu. Mudraci Sivane cesto su migovorili 0 tome. Duboko su vjerovaIi daje dan bez smijeha iIi dan bez ljubavi zapravo dan bez zivota." "MisIim da ne shvacam." "ZeIim reci da bi se na putu ostvarenja svojih ciljeva i svoje svrhe trebao zabavljati. Nikada ne zaboravi koliko je vazno zivjeti u neobuzdanom zanosu. Nepropustaj opaziti uzvisenu ljepotu u svemu zivome. Danasnji dan, i ovaj trenutak nasega druzenja, nasi su darovi. Ostani nadahnut, radostan i znatize- ,,""-ljan. Ostani usredotocen na svoju zivotnu zadacu i na nesebicno sluzenje drugima. Univerzum ce sepobrinuti za sve ostalo. To je jedan od najpouzdanijih zakonaprirode."
91

90

'l{pfovnik}(pji je prodao svoj :Ferrari

!R.P6inS. Sharma

"I nikada ne zali zbog onoga sto se dogodilo u proslosti?" . "Tako je. V ovom univerzumu ne vlada kaos. Sve sto ti se dogodilo ima svoju svrhu, kao i sve sto ce ti se dogoditi. Upamti sto sam ti rekao, Johne. Svako iskustvo nudi pouke. Za.to se prestani toliko baviti.nevaznim pojedinostima. Uzivaj u zivotu!" "I to je to?" "Josje mnogo spoznaja koje ti zelimotkriti. Jesi li umoran?" "Ni najmanje. Zapravo, prilicno sam uzbuden. Pravisi motivator, Juliane. Jesi li razmisljao.o tome da snimis reklamu?" upitao sam u sali, "Ne shvacam", blago je odgovorio. "Nije vazno, Bio je to jos jedan od mojih bijednih pokusaja da budem duhovit." "V redu. Prije no sto nastavimo s pricom jogija Ramana, zelim ti reci jos nesto 0 ostvarivanju ciljeva i snova." "Pucaj!" "Mudraci su jednu rijec izgovarali s puna postovanja." "Koju?" "Doimalo se da ta jednostavna rijec za njih ima duboko znacenje i cesto su je koristili u svakidasnjem govoru. Ta rijec je strast, ana putu prema ostvarenju zivotne zadace iciljeva trebao bije neprestano imati na umu, Goruca je strast najsnazniji pokretac ostvarenja snova. Nase je drustvo izgubilo strast. Ne radimo zato sto uzivamo u tome sto radimo. To je formula za nezadovoljstvo. Pritom ne mislimna romanticnu strast iakojei to sastavnica uspjesnog, nada.hnutog zivljenja. Govorim 0 strasti prema zivotu. Osjeti kako je divno ujutro se probuditi pun energije i ushicenja. Svemu sto cinis udahni zar strasti. Ubrzo cespozeti divne materijalne,ali i duhovne nagrade." "Zvuci posve lake." "I jest. Veceras preuzmi potpuni nadzor nad vlastitirn zivotom. Odluci jednom zauvijek zagospodariti svojom sudbinom. Trci vlastitu utrku. Otkrij svoj poziv i pocet ces dozivljavati
92

zanos nadahnutog zivota. I na posljetku, uvijek imaj na umu da je ono sto je za tobom i ono stojepred tobom zanemarivo u odnosu na ono sto je u tebi." "Hvala, Juliane. Doista sa.m to trebao cuti. Do ove veceri uopcenisambio svjestan sto mi sve u zivotu nedostaje. Besciljno sam lutao kroz zivot, bez istinske svrhe. Situacija ce se promijeniti. Obecajem ti. Zahvalan sam ti za to." "Nema na cernu, prijatelju. Ja sarno ispunjavamsvoju svrhu."

93

2?,srfovnit<;j(_p)i prodao svo) Ferrari )e

Praktican pregled osmoga poglavlj a sazetak Julianove mudrosti

DEVETO POGLA VLJE

Simbol

Prastaro umijece samovodenja
Slijedenje vlastite svrhe • svrha zrvota jest svrhovito zivljenje • otkrivanje i ostvarivanje zivotne zadace donosi neprolazno zadovoljstvo • odredi jasne osobne, profesionalne i duhovne ciljeve, a zatim smogni hrabrosti krenuti prema njihovu ostvarenju
~~-.....-

Vrlina

Sposobni -~se ljudi neprestano razvijaju. ._-_
...

.

.- -K.omuCije--

Mudrost

Tehnike

• moe samopropitivanja • metoda ostvarivanja ciljeva u pet koraka Nikada ne zaboravi koliko je vaino iivjeti u neobuzdanom zanosu. Ne propustaj opaziti uzvisenu ljepotu u svemu iivome. Danasnji dan i ovaj trenutak nasi su darovi. Ostani usredotocen na svoju svrhu. Univerzum ce se pobrinuti za sve ostalo.

V

Poucan citat

© 1997., Robin Sharma

rijemebrzo prolazi", rekao je ~ulian i natocio si jos jednu salieu caja. "Uskoro ce svanuti. Zelis li da nastavim ili ti je dovoljno za jednu noc?" Buduci da je posjedovao takve dragulje mudrosti, nisam mu mogao dopustiti da zastane ne dovrsivsi pricu. Njegova se prica na pocetku doimala fantasticnorn -.No, dok sam ga slusao i upijao bezvremenu mudrost koja mu je darovana, dubokosam povjerovao u ono stoje govorio. To nisu bile plitke,dovitljive umotvorine kakvog ispraznog propagandista. Julianje bio vjerodostojan, Bilo je ocito da zivi u skladu sa svojom filozofijom. I njegova je poruka zvucala istinito. Vjerovao sam mu. "Molim' te, nastavi, Juliane, imam vremena napretek, Djeca nocas spavaju kod bake i djeda, a Jenny ce spavati jos nekoliko sati." Osjetivsi moju iskrenost, nastavio je sa simbolicnom pricom
95

94

'!<p[ovnif(_{(jJji je prodao svoj Ferrari

1(ovin S. Sharma

koju mu je jogi Raman ispricao kako hi ilustrirao mudrost njegovanja bogatijeg, sretnijeg zivota. "Rekao sam ti da vrt predstavlja plodan vrt tvojega uma, vrt prep un divnilldra.gQel~nostii neogranicenog obilja, Spomeriuo 'sami s~jetionik kojipr~d~tavljairI'oc dljevai v~znost otkrivanja vlastitoga zivotnogpoziva. Sjecas se da se vrata svjetionika potom otvaraju i iz njegaizlazi tri metra visok i cetiri stotine kilogram a tezak japanski sumo-borae." "Zvuci kao los film 0 Godzilli." "Ja sam ih volio kao dijete." "I ja. Ali, ne zelim te odvracati od teme", odvratio sam. "Sumo-borae predstavlja vrlo vazan element sivanskog sustava promjene zrvota. Jogi Raman mi je rekao da su veliki istocnjacki ucitelji prije mnogo stoljeca razvili i usavrsili filozofiju zvanu kaizen. Ta japanska rijec znaci stalno i neprekidno usavrsavanje. Kaizen je osobna znacajkasvih muskaraca i zena koji zive uzvisenim, potpuno probudenimzivotom." "Kako zamisao kaizena oplemenjuje ~ivote mudraea?" upitao sam. "Kao sto sam vee rekao, Johne, vanjski uspj_~lu;a.pocinje unutarnjjm.uspjehom. Ako doista zeJi~p~b;ij~ati svoj va~j~ki svijet, s~~jezdravlje, .odn_Qse.jH.rin\nlG~ie.,najprije m()r.al.J)QQgIJsati svof,llnYiarnJisvijet. A to ees"naJlaIse postieiputem' "'nep:restanog samousavrsavanja. Ovladavanje sobom cini bit ovladavanjazivotom." "Juliane, nadam se da se neces naljutiti, ali sve to 0 'unutarnjem svijetu' zvuci prilicno ezotericno. Sjeti se da sam ja odvjetnik iz srednjega staleza, iz zelenog predgrada, s kamionetom na prilazu i kosilieom ugarazi, Shvacam sve sto si mi do sada rekao. Stovise, mnogo toga do-' . ima se posve razboritim iako znam da razboritost u danasnje vrijeme bas i nije uobicajena pojava. No, moram ti reci da bas i ne shvacam taj pojam kaizena i poboljsavanja unutarnjeg
/",;.' '", .-' ... <,.. ,,J

svijeta. 0 cemu je zapravo rijec?" Julian je brzo odgovorio. "Nase drustvo neupucene precesto proejenjuje kao slabice, Medutim, oni koji izrazavaju neupucenost i traze spoznaje, prije drugih nalaze put prerna prosvjetljenju. Tvoja su pitanja iskrena i otkrivaju da si otvoren za nove zamisli. Promjena je najsnaznija sila u danasnjem drustvu, Vecina je se plasi, a mudri je prihvacaju. Zen ucenje govori 0 pocetnickom umu: oni koji ostaju otvoreni za nove zamisli - oni tije su salice uvijek prazne - uvijek napreduju pre rna visim razinama postignuca i ispunjenja. Ne oklijevaj postaviti ni najosnovnija pitanja. Pitanja su najdjelotvorniji nacin stjeeanja znanja." "Hvala. Ali, pojam kaizena mi i dalje nije jasan." "Poboljsanje unutarnjeg svijeta jednostavno znaci samousavrsavanje i osoban razvoj, a to je najbolje stomozes uciniti za sebe. Mozda mislis da si previse zaposlen da bi vrijeme provodio u radu nasebi. Takvo je razmisljanje vrlo pogrjesno. Vidis, ako pronades vremena za razvijanje cvrstoga karaktera koji posjeduje sposobnost diseipliniranosti, energiju, moe i optimizam, u vanjskom svijetu mozes imati i raditi sve sto pozeliS. Kad razvijes duboku vjeru u svoje sposobnosti i neukrotivduh, nista ti nece stajati na putu prema uspjehu u svemu sto cinis i prema postizanju velikih zivotnih.nagrada. Ako pronades vremena za ovladavanje vlastitim umom, za skrb 0 tijelu i njegovanje duse, u svoj ees zivot donijeti bogatstvo i zivotnu energiju. Kao sto je Epiktet davno rekao: 'Slobodan je sarno onaj koji je ovladao soborn'." . "Dakle, kaizen je zapravo vrlo prakticna zamisao." "Vrlo. Razmisli, Johne. Kako netkomoze upravljatikorporacijom ako nije sposoban upravljati sobom? Kako hi ti mogao skrbiti za obitelj ako nisi naucio skrbiti za sebe? Kako bi mogao ciniii dobro ako se ne osjecas dobro? Shvacas li sto zelim reci?" Kimnuo sam potpuno uvjereno. .Nikada do tada nisam
97

96

1(p[ovnifcjwji je ptodao svoj :Ferrari

J(06in

S. Sharma

ozbiljno razmisljao 0 vaznosti samousavrsavanja. Kad bih u podzemnoj zeljeznici vidio ljude kako citaju knjige s naslovima Moe pozitivnog razmisljanja iIi Megaiivotl, zakljucio bih da suposrijedi nesretne duse kojima je ocajnicki potreban svojevrstan lijek koji ce ih vratiti na pravi put. A sada sam shvatio da su najsposobniji oni koji su pronasli vremena za razvijanje svojih sposobnosti te da samo _ygy.r_Sa..Y.§'l1j!3.m_S~mog.90_~!iQ.©._.P.lQ~.~!!-l0 i druge potaknuti n~vrsav~_gie,. Tada sam poceo razmisljati 0 . svemll"sfo·blh·mo-ga<)'poboljsati. Nedvojbeno je da bi mi dobro dosla dodatna energija i zdravlje, sto bih mogaopostici vjezbanjem. Kad bih se oslobodio naprasitostii navike upadanja u rijec,znatno bih poboljsao svoje odnose sa suprugom is djecom. A iskorjenjivanje navike zabrinutosti pruzilo bi mi unutarnji mir i duboku srecu za kojom tragam. Sto sam vise razmisljao 0 tome, to sam opazao vise potencijalnih poboljsanja, Kad sam poceo uvidati sve pozitivno sto bi se u mojem zivotu pojavilo zbog razvijanja dobrih navika, prilicno sam se uzbudio. Ali shvatio sam da Julian ne govori samo 0 vaznosti svakidasnjeg vjezbanja, zdrave prehrane i uravnotezenog nacina zivota. Znanje koje je stekao na Himalaji bilo je dublje i mnogo vaznije. Govorio je 0 ~~~9&Siijgcanja.kat:!l!<:!.~E~1 ..g:.r:aJ;YUil:~j~,~.:n:a~ne cvrstoce i 0 odV!lznom·zivlje"fl:jtt;·RekaomLJe ... a.J~_.!n.~~.~~~}ke d 60vjekanevQde samo··krijeposflom·zivohl;-·vee ..i-.zi.¥Qtup.!~·puz;adovolj'stva-i-unut1ffffjeg·mira:·,()Q.vaZQ2.s't j e ~g~9-'lj.ka_kQJ1"LSy.atko ..mQz€-r-a:z-vitH·-kojn-dugorocng_.d.o1t.Q.~~ve-

,._~tti
J •...",,-,,,'1'""'''!''"

..Qm.Q.&-l!_~~_PO!P.l:l:!!9_g~!'y~~iti ~.~~~~~~!l:~.E~~a ~Y3

\

....~.y.9j~gJ!._.~ttC?!~.:..,A_c-QnLkQji-v1-adaju-sob.Qm,.p~~L~.~~j~".::~~o..~_:~ . nic~.JlU-o.ctyazn.Qst.:' .. ,,, . "V redu. Pocinjem shvacati moe rada na sebi. Odakle bih trebao poceti?" Julian se vratio razgovoru koji je s jogijem Ramanom vodio na planinskom vrhu, one zacudno zvjezdane i velicanstveno

lijepe noci.

i~':J

..'

,

'

'.

'Vi~~-'~azmmTao"'o-b~li

"N-i ja isprva nisam mogao u potpunosti shvatiti pojam samousavrsavanja. Na posljetku, bio sam opasan pravni revolveras s Harvarda i nisam imao vremena za new-age teorije kojima su me opsjedali lose osisani ljudi u zracnim lukama. Bio sam u krivu. Zatvorenostumagodinam~ je onemogucavala moje napredova~j~'~'St~'~~~ vi~e'sfU~aojogiJaRamananto"sam'" i patnji mojega prijasnjeg svijeta, to sam

·nom.~iiosiTg~uca,.
Iike-nagrade:
-

'.
vezana uz samovodenje i osobni razvoj?"

"Kako je odvaznost

pitao sam se naglas. "Odvaznost ti omogucuje treati vlastitu utrku. Odvaznost ti omogucuje ciniti sto god pozeliS zato sto znas da je .ispravno. Odvaznost ti pruza sposobnost samokontrole kako bi ustrajao cak i ondje gdje drugi posustaju. V konacnici, stupanj odvaznosti s kojorn zivis odreduje stupanj tvojega ispunjenja.
,~, ....~_v~ , ,"

vise prihvacao zamisao ~_s_talnQg_ .. Q;~.p.!.~§_tll.!1Q L .. _QI?J~m~g ",_A1iy.anja~:uma, . priznao je Julian. . "Zasto ovih dana toliko mnogo slusam 0 'umu, tijelu idusi'? Doima se kao da ne mogu upaliti ni televizor, a da ne cujem. nesto 0 tome." "To je trilogija 0 tvojim ljudskim darovima. Usavrsavanje uma bez razvijanja tjelesnih darova bila bi vrlo isprazna pobjeda. Kad bi um i tijelo uzdignuo do najvise razine, aline bi njegovao svoju dusu, osjecao bi se prazno i neispunjeno. Ali, ako svoju energiju posvetis oslobadanju punoga potencijalasva tri ljudska dara, okusit ees bozanski zanos i zivjetiprosvijetfjenim zivotom." "Prilicno si me zainteresirao, prijatelju." "A po pitanju odakle bi trebao poceti, obecajern da cuti za nekoliko minuta otkriti nekoliko starih,ali vrlo djelotvornih tehnika. No, najprije ti moram nesto rastumaciti na praktican nacin, Zauzmi polozaj za sklekove." Zaboga, Julian je postao vojni narednik, pomislio sam: No,

.!it~1~_~2:.~_~~

98

99

I

2?,p{ovnif(!C9ji je prodao svoj 'Ferrari

'JVJEinS. Sharma

buduci da sam bio znatizeljan ida sam svoju salicu zelio cdrzati praznom, poslusao sam gao "Sada napravi onoliko sklekova koliko mozes.Ne prestaj sve dokne budespotpuno siguran da visene mozes napraviti ni jed.an j edini. " Mucic sam se jer moje tijelo tesko devedeset i pet kilograma nije bilo naviklo na vise od setnje s djeeom do obliznjeg MeDonald'sa iIi na partiju" golfa sa suradnicima, Prvih' petnaest sklekova bilo je cisto mucenje. Moju je muku otezavala vreIina ljetne noci pa sam se obilno znojio. Ali.odlucio sam ne pokazati ni nagovjestaj slabosti pa sam nastavio sve dok moja tastina nije pocela popustati, zajedno s mojim rukama. Odustao sam nakon dvadeset i treceg skleka. "Ne mogu vise, JuIiane. Ovo me ubija. Kojije smisao toga?" "Jesi li siguran da ne mozeS vise?" "Siguran sam. Ma daj, popusti malo. Jedina pouka koju iz ovoga mogu izvuci jest kako izazvati srcani udar." "Napravi jos deset. Atada se mozes odmoriti", zapovjedio je Julian. "SaliS se!" Ali , nastavio sam. Jedan. Dva. Pet. Osam. I napokon deset. Legao sam na pod, potpuno iserpljen. "Ja sam isto iskustvo dozivio s jogijem Ramanom one veceri kadmi je ispricao svoju osobitu pricu", rekao je Julian. "Rekao mi je da je patnja sjajna uciteljica." "Sto bi itko mogao nauciti iz ovakvog iskustva?" upitao sam, ' hvatajuci dah. "Jogi Raman, kao i svi mudraci Sivane, vjeruje da se ljudi najvise razvijaju kad u,pu,u.p()9:r1!~J~.,n~l?g,~!lc:l:!Qga." ,_, ." "D redu. Ali, u kakvoj je to vezi sa sklekovima?" "Nakon dvadeset i tri skleka rekao si da vise ne mozes, Rekao si da je to tvoja krajnja graniea. No, kad sam te izazvao i potaknuo da napravis vise, izveo si jos deset sklekova. Utebije bilo
"

,

vise, a kad si posegnuo za svojim izvorima, primio sivise. Jogi Raman mije, kao svojem uceniku, rastumacio jednu temeljnu istin u :'J ecjj,!!!.,,_gr_qn iC;§_"tygj?gQ iiY_Q_fq_,~,Y 9.!!.t!.JSgjQ,§_LsQ.l!Lg!!.~~~!~'. __ Ako se usudis izaci iz svojega kruga udobnosti i istrazivati 'rrepo:tiiaT6,pocinjes'oslobadafi svoj istinski ljudski potencjja]. To]e'prv(k~~ak prema ovladavanju sobom i svim drugim zivotnim okolnostima. Kad prekoracis vlastite graniee, kao sto si to ucinio u sklopu ove male demonstraeije, posezes u mentalne i tjelesne zalihe kojih do tada nisi bio svjestan." "Cudesno", pomisIio sam. Kad malo bolje razmisIim, nedavno sam u jednoj knjiziprocitao da prosjecan covjek koristi sarno vrlo mali dio svojih ljudskih sposobnosti. Pitao sam se sto bismo sve mogIi kad bismo posegnuli za dosad neiskoristenim potencijalima. Julian je osjetio da je na dobrom putu. "Dmijece kaizena ostvaruje se svakidasnjim potieanjem samoga sebe. Trudi se poboljsati svoj urn i svoje tijelo. Njeguj svoj duh. Cini ono cega se plasis. Pocni zivjeti s neobuzdanom energijom i s neogranicenim entuzijazmom. Gledaj izlazak sunea. Plesi na pljusku. Budi osoba kakvom sanjas biti. Cini ono sto si oduvijek zelio uciniti, aIinisi jer si se uvjerio da si premlad, prestar, previse bogat iii previse siromasan. Pripremi sezauzvisen, potpuno ziv zivot. Na Istoku kazu da je sreca sklona pripremljenom umu. Osobnovjerujem daje iivot,sklon pripremljenom umu." Ju1ianje nastavio svoj strastveni govor. "Otkrij sto te sputava. Strahujes Ii govoriti u javnosti iii imas problema 'll'oono'sriiia? Nedostaje Ii ti pozitivan stay ili ti je potrebno vise energije? Zapisi svoje slabosti. Zadovoljni su ljudi mnogo pazljiviji. Pronadi vremena za razmisljanj.e",o.,tome§t9 ti ne, clg:P1J~.1a.zlvTei1" .. zivoroiiika:k~·im:£LdQista,~~!i9.zivjeti,,#Y9t9m k~ji,smatras mo.. giig.im:"Kacri~epoznas svoje slabo~ti, suocise s nji~a '(unvati se ukostac sa svojim strahovima. Ako se plasis govoriti u javnosti,
101

100

~R.p[ovnil(k9jije prodao svoj Terrari

2{p6in S. Sharma

predbiljezi se za drzanje dvadeset govora. Ako se plasis pokrenuti novi posao ili okoncati nezadovoljavajuci odnos, skupi odlucnost i ucini to. Tako bi nakon dugo vremena mogao prvi put okusiti istinsku slobodu. Strah nije nista drugo doli mentalno cudoviste koje si sam stvorIo~negativnastiuja svijesti, ,,'''''' - '''Strah nije iii~ta drugo doli negativna struja svijesti? To mi se svida. ZellS recida svi moji strahovi nisu nista drugo doli za~isljeni gremlini kojisu se tijekom godina uvukli u moj urn?" "Upravo tako, Johne. Kad god su te u necemu sprijecili, dodao si gorivo njihovoj vatri. Ali, kad prevladas svoje strahove, ovladao si svojim zivotom." "Potreban mi je primjer." "Svakako. Uzmimo za primjer govore u javnosti, aktivnost koje se vecinaljudi plasi vise nego same smrti. Kao odvjetnik sam vidio cak i odvjetnike koji su strahovali izaci pred sud. Bili su spremni uciniti sve, pa cak i pristati na nagodbu u posve utemeljenim slueajevima, sarno da bi.izbjegli muku ustajanja u prepunoj sudnici." "I ja sam ihvidio." "Zar doista mislis da su rodeni stirn strahom?" "Doista se nadam da nisu." "Zamisli malo dijete. Za njega ne postoje graniee. Urn mu je neiserpno vrelo potencijala i mogucnosti. Primjereno razvijan, odvest ce ga u visine. Ispunjen negativnoscu, vodit ce ga osrednjosti, u najboljem slucaju. Zelim reci sljedece: ni jedno iskustvo nije sarno po sebi neugodno ili.ugodno ukljucujuci govoru javnosti, trazenje povisice i setnju plazom obasjanom mjesecinorn. Takvim ga cini tvoje razmisljanje." "Zanimljivo." "Malo dijete mozes pouciti da velicanstven sun can dan , dozivljava kao deprimirajuci. Mozes ga pouciti da stene dozivljava kao opasnu zivotinju. Odraslu osobu mozes pouciti da drogu dozivljava kao ugodno sredstvo za opustanje. Sve.ovisi
102

o uvjetovanosti, zar ne?"
"Svakako."

"Isto vrijedi i za strah. Strah je uvjetovani odgovor: navika koja erpi zivot i koja ti, ako nisi oprezan, lako moze oduzeti energiju, kreativnost i hrabrost. Kad strah pomoli svoju ruznu glavu, odmah ga unisti. To ees najlakse postici tako sto ees uciniti ono cega se plasis. Strahje tvoja vlastita tvorevina. Kao i svaka druga tvorevina unistava se jednako lako kaosto se stvara. Pomno trazi i unistavaj sve strahove koji su se krisom uvukli u tvrdavu tvojega uma. To ce ti pruziti golemo samopouzdanje, srecu i unutarnji mir." "Je Ii moguce da covjekov um bude slobodan od svih strahova?" upitao sam. "Odlicno pitanje. Odgovor je nesumnjivo i kategoricno 'Da!' Svi su mudraci Sivane potpuno neustrasivi, To je bilo ocito u njihovu hodu. Ocitovalo se i u njihovu govoru. Njihovu si neustrasivost mogao vidjeti i ako si se zagledao duboko u njihove oci, a reci cu ti i jos nesto, Johne." "Sto?" upitao sam opcinjen svime sto sam cuo. "I jasam neustrasiv. Poznajem sebe i uvidio sam da su golema snaga ineograniceni poteneijal moje prirodno stanje. No, sputavale sume sve one godine zanemarivanja samoga sebe i neuravnotezenog razmisljanja. Red cu ti jos nesto. Kad iskorijenis strah iz svojega uma, pocinjes se pomladivati, a zdravlje ti se popravlja." "Ah, stara povezanost uma i tijela", odvratio sam u nadi da eu prikriti svoje neznanje. "Da, Istocnjacki je mudraci poznaju vee vise od pet tisuca godina. Mislim daje ne bismo mogli svrstatiu new age", rekao je, a na blistavom mu je lieu zasjaosirok osmjeh. "Mudraci su mi otkrili jos jedno mocno nacelo 0 kojemu cesto razmisljam. Mislim da ce i tebi biti neprocjenjivo vrijedno na putu samovodenja i ovladavanja soborn. Mene je motiviralo
103

fR,p{avni!(lC9ji je prodao svaj :Ferrari

'i(06in S. Sliaima '

u trenucima kad sam bio sklon usporiti. Cijelu je filozofiju moguce jezgrovito izraziti rijecima: one sto visoko razvijene razlikuje od onih koji nikada ne zive nadahnuto jest cinjenica da rade one sto manje razvijeni ljudi ne vole raditi • cak i ako se to ni njima ne svida. Istinski, prosvij(3tlknLlj_l:ldi, oni koji svaki dan4Q_z._b:h~_v<lju dubo-k(('5ire6u, spremni su-oCigod-nfkfatkotrajan-uzitak rad:C dugoro~nog ispunjenja. Stoga se l1r~bro suocavaju sa ~~oji~-sIa:-"' -bostima, cak i ako zaranjanje u podrucje nepoznatoga ~iiQEQjji '(tonDsi i odredenu nelagodu. Oni su cdlucili zivjeti dosljedno "iiiu'drosti kaizena te stalno i neprestano poboljsavati sve aspekte svojega bica. Ono sto je nekoc bilo tesko, s vremenom postaje lako. Strahovi koji su im nekoc uskracivali zasluzenu srecu, zdravlje i obilje, nestaju poput strasila srusenih zbog uragana." "Dakle, zeliS reci da motam promijeniti sebe da bih promijenio svoj zivot?" "Da, To je slicno onoj staroj prici koju mi je na studiju ispricao moj omiljeni profesor. Nakon napornoga dana u uredu jedan se otae opustio uz novine. Njegov se sin zelio igrati pa ga je neprestano salijetao. Kad je oeu napokon dodijalo, iz novina jeistrgnuo sliku zemaljske kugle, i poderao je nastotine koma .. dica. "Evo ti, sine, pokusaj je sastaviti", rekao je nadajuci se da ce se djecak time zabavljati dovoljno dugo da on procita novine. No, na njegovo veliko iznenadenje djecak se zacas vratio sa savrseno sastavljenom zemaljskom kuglom, Kad gaje zapanjeni otae upitao kako mu je to poslo za rukom, djecak se blago nasmijao i odgovorio: 'Tata, s druge strane zemaljske kugle bila je slika covjeka, a kad sam sastavio covjeka, svijet je bio kako treba." "Sjajna prica." "Vidis, Johne, najmudriji ljudi koje sam u zivotu upoznao, od mudraea Sivane do mojega profesora na Harvardu.poznavali su najvazniju formulu srece."
104

"Nastavi", rekao sam uz nagovjestaj nestrpljivosti. "Posrijedi je one sto sam vee rekao: sreca proizlazi iz ustrajnog ostvarivanja vrijednoga cilja. Kad radis one sto doista volis raditi, nedvojbeno ees pronaci duboko zadovoljstvo." "Ako sreca dolazi svima kojijednostavno rade OlIO sto vole raditi, zasto su toliki ljudi nezadovoljni?" "Dobro si to primijetio, Johne. Da bi radio one sto volis, bez obzira na to znaci li to napustiti posao koji trenutno obavljas i postati glumae i1i manje vremenaposvecivati manje vaznim pi.. tanjimada bi se mogao posvetiti onome u cemu nalazis vise smisla, iI;:oras smociprilicno mnogo hrabrosti. To podrazumijeva izlazaI iz zone udobnosti. Promjena je isprva uvijekpomalo neugodna. Atujeip"sm1alirizil<.: No, to je ipak najsigurniji pu:tprerrfaraaOsno~ zivljenju.'" ,,' "Kako covjek moze postati hrabriji?" "Odgovor je u prici: kad sebe dovedes u red, i svijet ce biti u redu. Kad ovladas svojim umom, tijelom i karakterom, sreca.i obilje ce gotovo cudesno pritjecati u tvoj zivot. Ali,da bi to postigao, moras svaki dan pronaci vremena za rad na sebi, makar sarno deset i1i petnaest minuta." "A sto simbolizira tri metra visok i cetiri stotine kilograma tezak japanski sumo-borae izprice jogija Ramana?" "Nas krupan prijatelj ce nas neprestanopodsjecati na mockaizena, japanske rijeci za stalan razvoj i napredovanje." Julian mi je za samo nekoliko sati otkrio najmocniju - i najcudesniju - od svih filozofija.koje sameuo u zivotu. Doznao sam za caroliju vlastitoga uma i za njegovu riznieu potencijala. Upoznao sam iznimno korisne tehnike smirivanja uma i usredotocenja njegove rnoci na vlastite zelje i snove .. Spoznao sam vaznost jasno odredene svrhe zivota te jasnogodredivanjaciljeva za sve aspekte mojega osobnog, profesionalnog i duhovnog svijeta. I sada sam upoznao bezyremeno nacelo ovladavanja soborn: kaizen.
105

'}?p{avni/(J(:9ji je prodao svaj 'Ferrari

Robin. S. Sharma

"Kako da primijenim umijecekaizena?" "Otkrit cu ti deset prastarih, ali iznimno djelotvornih obreda koji ce te odvesti daleko na putu prema ovladavanju sobom. Budes li ih svaki dan primjenjivao uvjeren u njihovu djelotvornost, za sarno mjesec dana opazit ees sjajne rezultate. Ako ih nastavis primjenjivati i uvoditi u svoj dnevni raspored tako da ti prijedu u naviku, nedvojbeno ees dostici stanje savrsenog zdravlja, neogranicene energije, neprolazne srece i unutarnjeg mira. I na posljetku ees ostvariti svoju bozansku sudbinu -jer to si pravo stekao rodenjem. Jogi Raman mi je tih deset obreda ponudio s dubokom vjerom u njihovu, kako je to sam rekao, 'izvanrednost', a mislim da ees se sloziti da sam ja zivi dokaz njihove djelotvornosti. Od tebe trazim sarno da poslusas sto ti imamza reci te da sam. procijenis rezultate." "Promjena zivota u sarno tridesetdana?" upitao sam u nevj erici., "Da. Uvjetjeda svaki dan, trideset dana za redom nalazis sat vremena za primjenu strategija koje cu ti ponuditi. Dovoljno je da toliko ulozis u sebe. I molim te, nemoj mi reci da nemas vremena." "Ali, nemam", iskreno sam rekao. "Posao mi doista cvjeta. Sebi ne mogu posvetiti ni deset minuta, a kamoli cijeli sat, Juliane." "Kao sto sam ti rekao, reci da nemas vrernena za samousavrsavanje bez obzira na to znaci Ii to usavrsavanje uma ili njegovanje duha, a to je jednako kao da kazes kako nernas vremena stati i napuniti spremnik gorivom jer si prezauzet voznjom, To ce ti se na posljetku osvetiti." "Doista?" "Doista." "Kako to?" "Ovako cu ti objasniti. Ti si prilicno nalik vrhunskom
106

trkacern automobilu vrijednom milijune dolara; dobro podmazan, visoko usavrsen stroj." "0, hvala, Juliane." "Tvoj je urn najvece cudo u ovom univerzumu, a tvoje je tijelo sposobno za podvige koji bi te mogli zapanjiti." "Slazem se." "Poznajuci vrijednost toga vrhunskog, skupog stroja, bi li bilo pametno voziti ga po cijele dane punim gasom, bez zastajanja radi hladenja motora?" "Dakako da ne bi." "Pa zasto tad a ne nalazis vremena za dnevnu stanku iIi predah? Zasto ne nalazis vremena za hladenje vrhunskoga stroja svojeg urn a? Shvacas li sto zelim reci? Vrijeme obnavljanja samoga sebe najvaznije je sto mozes uciniti. Paradoksalno je da ees, ako usvojem pretrpanom rasporedu pronades vremena za samousavrsavanje i osobno oplemenjivanje, biti mnogo ucinkovitiji kad se vratis uobicajenom rasporedu." "Dovoljno je sat vremena dnevno, trideset dana za redom?" "To je carobna formula za kojom sam oduvijek tragao. Da sam shvatio njezinu vaznost, u razdoblju vrhunskog uspjeha za nju bih vjerojatno platio nekoliko milijuna dolara. Nisamznao da je ta formula besplatna, kao i sve neprocjenjivo vrijedno . znanje. Zato bitrebao biti discipliniran i svaki danprimjenjivati te strategije, s dubokom vjerom u njihovu vrijednost. Posrijedi nije brzo rjesenje. Kad zapocnespred tobomje dug put." "Kako to mislis?" "Budes li sat vremena dnevno radio na sebi, za trideset dana ces.nedvojbeno opaziti dramaticne rezultate - budes Iipostupao ispravno. Ukorjenjivanje nove navike traje otprilike mjesec dana. Naucene strategije i tehnike ce ti nakon tog razdoblja biti posve prirodne. No, ako zeliS ostvariti rezultate, moras Ihprimjenjivati svaki dan."
107

,

1(1

,

'1(p[ovniK._IWjije prodao svoj 'Ferrari

'l(p6in S. Sharma "Sto jetoliko osobito u tisini?"

"Posteno'v priznao sam. Julian je ocito crpio iz vrela osobne vitalnosti i dubokog spokojstva. Stovise, njegova preobrazba iz bolezljivog starog odvjetnika u blistavog, energicnog filozofa bila je doista cudesna. D tom sam trenutku odlucio posvecivati sat vremena dnevno primjenjivanju tehnika i nacela koje cu uskoro cuti. Odlucio sam raditi nausavrsavanju samogasebe .. prije no sto prijedem na usavrsavanje drugih, .sto mi je bilo navika. Mozda bih i ja mogao ostvariti takvu preobrazbu, U svakom slucaju, vrijedi pokusati. . Te sam veceri, sjedeci na podu svoje dnevne sobe, upoznao ono sto je Julian nazivao :g~se,t9Qr~ci~l;a.$[etno .. ivlje.~. Neki z su iziskivali usredotoceni nap or. Druge sam mogao izvoditi s lakocom, Svi su bili zanimljivi i obecavali su iznimne nagrade. .':Prvu strategiju mudraci nazivaju Obred s.amoce, Posrijedi

"Dobro pitanje. Samoca i ti~i.I?:~J? _y~~~j':!Je.: .o . .. §JYQj!mJ\I~.aJiv.nim .....izvorom .. .i ..... slobadaju ' o ...neograniceql,! .. j.n.t~.lig~JJ£iju ecina .Ijudi u J).a~.~l]1.k1!Q.JicnQmsviieJu.Jl~ .. u .~tanjU.'llgllt~rnjeg previrallja.Medutim, ako svaki dan pro'riaia. zis vremena za mtr i ti§i~~, je2:em.umi~~~:~mir( a rijegova povrsina postane gIatka pop~t·~takla. Unutarnja ti~i~'~-d~noS:i

.~I~lY.~i~Jimi-vidW, ···johne:·.~i!LI~~ii~li.k.Ii~:e·;~· ..\T

:Q.~j~&~.,:t!I?:!:l.t':l:Egl.f·m~i~··Z'~YIlll() ~':l:L

i~iIJe dobrobiti ukljucujuci dub'of' o~~ .. zadovoljstva, . t-€!r.l}j~I?!r.i.ne9gr,!gg~I?:ll: energiju. Cak ees (spa'vatr bolje te uzivati u obnovljenom osj~6aJu uravnotezenosti svojih svakidasnjih aktivnosti." "Kamo bih se trebao povuci u tom razdobIjumira?" "Teoretski to mozes uciniti bilo gdje: u svojoj spavacoj sobi iIi u uredu.

unu:-

..·;'st~·j~t~~~~ razdoblje

.~ii~_I?:~_~tft.JlmgQ~g.QUYQg~}lj~.g(!.i.~C?s.~a.ynQg b.li~ mira u ... razdo dnevni raspored." _. ." . mira?"

u

~.l?Sh'

1'-{~j~Laznij.e ..j.e.prQn.a.Qi.J!ll~.§JQ"k9j.e.:.i~._ doista

tiho "-......-.--.""..-~--- i .

"Odredeno vrijeme, najmanje petnaestili cak. pedeset minuta, tijek0nikojeg_istrazujd)scjeljujueu moe tisine i spoznajes tko cioistaje,.~i':.,.objasnio je Julian. "Svojevrstan predah za moj pregrijani motor?" upitao sam s nagovjestajem osmjeha.

"Kakva je uloga ljepote u tome?" "Lijepi prizori smiruju uznemirenu . dub(;kin;:-·~;d;h;;{~-··~~B~k'et"~·ruia"··Tir-j opustiti. I'lkyyj.eJje,.potu _r,<'~·'·'·'~" .."'·""'."",_'~'~ , ,,"" sly~Hi.k.aQ.,,'§y,~ti~.te ..astva, j "Sto je to?"
;>' •• , -" - ""',·_··~··, ....... ""~~_".~,·, , ... _··~ .....

~d'~~-' j~dini

dU8U", rekao je s skroman

sunovrat bla e~a'"er()vaIrna'tvo'a"()S'ema'r"-rm61"o"ie.__." _..", "."", _g"otvorno "".".,," _ J._ ", " _ " _, J " ,.l,,, ,.,,, Jl ' "_."",",,,,,., ... .najholje '
II

.uziYa.ti.. il,,;QJjestu koje ce U ' ".' '''''' .''"'''''..''''''.''''''''''''.'.'''.\.~''' ..... ''''..
''''''--='''''

"Prilicno precizno
dugo putovanje?" .

videnje.

Jesi li ikada s obitelji posao na tjedana

"Dakako. Svakog ljeta odIazimo do otocja te nekoliko provodimo s Jennynimroditeljima." "U redu. Stanete Ii tijekom puta?"

":P.~Qg"U~_di zapravo ~.w.'"'"'._,,,_,.., ....~·•.-~..,.·.......w~~·.,,,....,,...postaje ..,..."'~""....~__ ,._.~.'''._ ... .......~ je mjesto koje -.. ,..",." ...'-;...,-,,"" tvoje skrqxilQ. --""~ utociste za mentalni i duhovni razvoj. To moze biti nekoristena prostoiiTa .. u maIom stanu. Najvaznije

u-tvoronZ~-6r1ii..i~kI~·;k~ ..

"Da. Stanemo da bismo jeli ili ako sam malo pospan, kratko odrijemam kako bih se odmorionakon sest sati slusanja kako se moja djeca prepiru nastraznjem sjedaIu." "Pa, obred samoce mozes shvatiti kao stanku za dusu. Svrha joj je samoobnavljanje, a postize se kratkim povlacenjem u samocu, uranjanjem u ugodno more tislne." ..... "."..~.-..-.,...... - ..
.
,

..

-'

----~~....

~~"l?g~ye.titiJo.11lJe.stQ_a~tiy!lQ~~i~ft"_<?.!J.E~ylj.ft.pj_~ .. .. ~~k.a,tvQj..dola"zak-)!- . "To mi se svida. Mislimda bi tiho ll1jesto, na koje bih se mogao povuci po dolaskus posla, cinilo veliku razliku. Mogao bih se opustiti i osloboditi se stresova toga dana. Tada bih vjerojatno bio mnogo ugodnijedrustvo." "Time stizemo do jos jednevazne cinjenice. O~d samoce
. --.....,."..~- ..-""' ......

!~!.o._5!~_~~.tI[[ii:r

I

,I

.

108

109

2?pfovnikJ(pji je prodao svoj Ferrari

'l\p6in S. Shanna

!1aj.dielQJY_QLll.~e_}ko. se i~2...(!L~.Y~ll.al1JLis.to: ..Y..rij.eme.," ij "Zasto?"

_~~~}~g~~.g.a ..Budes

"ZatO)r:?I.Jlataj

.nacm postaje sastavm diotvojegadnevnog

liga izvodio svaki dan u is to vrijeme, dnevna doza tisine uskoro ce ti prerasti u naviku koju neces izostavljati, A pozitivne zivotne navike neizbjeznote vode tvojoj sudbini." "Jos nesto?'' .

g-fecrrcT

"Da. Ako je to ikako moguce,s.Ya.ki.;dan.,.us.ngstavljaj vezu s prircdom. K.!:il~~asetnja sumom ili caknekoliko ~i;-ti"t~"~-;da na . s raj'cicam;-'-p'ovezat c~'t'-' : '_.",.: k . -t "k' ':-~-";'-"'7'v-" ......._._.: ' .. _: __ .y,:~ .. '. e. s lzy<?!Om ~po ~J~ ~a_.()Jl.JiHQ.s ~L~E?E~~.() ... ~!~~<?!lstenu .,tebi. Povezi"anje s prirodo g omo,0 •.• ,

II

I

.:L'!:§J.Y.a ce tesamospoznaja ...Ta potaknuti na otkrivanje nepoznatih dimenzija osobne moci. Nemoj to nikada. zaboraviti", savjetovao mi je Julian, a u glasumu je odjekivala strast. "Jeli taj obred tebi pomogao, Juliane?" "I te kako, Ustajem sa suncem i odmah krecern u svoje svetiste, Ondje promatram srce ruze koliko god je potrebno. Katkad provodim sate u tihoj kontemplaciji. Katkad sarno deset minuta. Rezultat je manje iIi vise isti: dubok osjecaj unutar-, njega sklada i obilje tjelesne energije. I tako.stizemodo d.r!!gQK~L o.. ~~§~:",!~,) ~ ~ tj~J~ll.!1i.Q.b,t~d.1' , "Zvuci zanimljivo. $to je posrijedi?"

J.~l,1;.~",Y!I~Jn~_tQgf!J~QI~,,:~~.~:.~I:2pli~9-:·Alij ;g~ ~.~.9}!j~.!.~" .... 9_~~~~~E~X~:~~~:~.~~~_§~sijQliim~4rQ.[~J,LiYQj.ega:Yls:eg ~E

rn

odredenom obliXYJj!:!le,sJJ~ll..Ktivnosti. Mudraci Sivane praktici'-~aJuprastarli-"disciplinu joge k~k~-bi probudili svoj tjelesni potencijal te zivjeli energicno i dinamicno. Bilo je doista cudesno promatrati te velicanstvene tjelesne primjerke koji su se od negativnih posljedica starenja uspjesno stitili stojeci na glavama u sredistu sela!" "Jesi li iskusao jogu, JuIiane? Jenny je pocela vjezbati prosloga ljeta i kaze da se osjeca pet godina mlade." "Johne, dopusti mida budern prvi koji ce ti reci da ll.1i.J2.ostoji Jedna jedina2!~,!!~gti'!!.!9Je.ce cudesno promijeniti tvoj ziv~t: QyJiQ~1u~rgmjen~ ostvaru}use~p-o-raardoslTeane·prIm-

tf~Ig~-1

"Po~riie_qij_~_m Q.£..§l<.J:biza.lijelo. "
"M~lim?"

I

I,

je. Tjelesni obred temelji se na nacelu: kako ~!L~YQj~J!i~g.l tako s~rbis i za svoj urn. Kako priprema§ svoje tijelo, tako pripremas i~v-oJliln.·Svakoga-dima pronadi vremena za odrzavanje hrama svojega tijela putem energicnili tjelesnih aktivnosti. Pokreni svoj krvozilni sustav i svoje tijelo. J esi li znao da !ieda.!!_obuhvaca 168 sati?" "Ne, zapravo nisam." "Doista.
"

"Jednostavno

Od tih 168 sati, barem

I'
I

I

'~""':'.lI!~""""_''''="--'''~-~'''''--''·-'''''-·~~''·'-A''

bi pet sati trebao
__ . _. __ .........

posvetiti
... ~~------.

-dj'~iotvoran nacin oslobadanja zaliha energije. Vjezbamje svakog jutra i to je jedna od najboljih stvari koje sam ucinio zasebe. Osim sto pomladuje moje tijelo, joga mi ornogucuje potpuno usredotocenje uma. Cak je i oslobodila moju kreativnost. Posrijedi je odlicna disciplina." "Jesu Ii mudraci na jos koji nacin skrbili za svoja tijela?" "Jogi Raman i njegova braca i sestre vjeruju da zustre setnje u prirodnom okruzju, visoko na planinskim stazama iii duboko u bujnim sumama, cudotvomo oslobadaju od umora te tijelo vracaju u njegovo prirodno stanje zivotne snage. Ako je vrijeme previse nepogodno da bi setali, vjezbaju u svojim kolibama. Obrok ce propustiti, ali vjezbanje nikada ne propustaju." "Sto imaju u svojim kolibama? Sprave za vjezbanje i pokretne trake?" upitao sam u sali, "Ne. Katkad vjezbaju jogu. Katkad sam opazao da izvode sklekove najednoj ruci. Mislim da im zapravo i nije bilo previse vazno sto cine ukoliko su se pritomkretali i udisali svjezi zrak koji je' u njihova pluca pristizao iz okruzja koje oduzimadah." "Sto svjezi zrak ima stirn?" "N a to cu ti pitanje odgovoriti jednom od omiljenih izreka jogija Ramana:'Pr'!Yilno jJsanje znac.i .RmYiln.ctfulj.enj.e'." - .... . __

J~"iznrmi1~

II.

.

. GRAD.SKA KNJltNICA I CITAONICA
Sredisnja knjiznica Ulica Sv. Ivana 1/"
P U LA
111

110

2?J;aovnii(K9jijt ptodao svoj :Ferrari "Zar je disanje toliko vazno?" iznenadeno sam upitao. . "Mudraci su me nedugo nakon dolaska u Sivanu poucilida , cu svoju energiju najbrze udvostruciti ili cal\, ut_rostru_C!!~~3.~0 -;~i~"dat;;.l1mije6e ucinkovitogadjsanjg," " ',iXH;svi znamo dlsaii, '~ak'i novorodence znadisati!" "To nije tocno, J ohne. _~~~iri~.lj~~L~~s~.~~piprez.ivjs:li,~li nismo .naucili disati da bismo napredovali.·VeCina ljudi dise pre'Viseplitko ;a~toga"~e pri~~juclov6ijno i(isikapotreb.~?~.z.~.oP-

1?JJ6inS. Sharma "Da. Lq~_(L.PJ:~l}nm·a natno z utjec~ ... .<,LIYQLziYQt.~lscIplJuJe n

mU¢llj~ ..1;lm:. Jogi Raman je to ovako opisao: 'Kako hr<t!1!t~Y.Qj~. ,~"m~lQ,takg h[allis, i svoj urn'." ~.. "Pretpostavljam da promijenio prehranu?" "Iz temelja. I zbog toga se osjecam i izgledam mnogo bolje. Oduvijek sam mislio da sam iscrpljen zbogstresa i napornog rada te zato sto me sustizu smezurani prsti starosti. U Sivani sam naucio da je moja bezvoljnost bila uvelikoj mjeri izazvana niskooktanskim gorivom kojim sam punio svoje tijelo." "Sto jedu mudraci Sivane da bi ostali tako mladoliki i snazni?" "Zivu hranu", glasio je jezgrovit odgovor. "Molim?" "Odgovor je ziva hrana. Ziva je hrana ona hrana koja nije mrtva," "Ma, daj, Juliane. Sto je zi'va hrana?" nestrpljivo sam upitao . "Zivaje hrana u osnovi ona hrana kojaje nastala zbog prirodnog medudjelovanja sunca, zraka, zemlje i vode. Zapravo govorim 0 vegetarijanskoj prehrani. Napuni svoj tanjur svjezim povrcern, vocern i zitaricama i mogao bi zivjeti vjecno." "Je li to moguce?" ~ "Vecina mudraca odavno je prernasila stotu, ali ne pokazuju znakove usporavanja, a bas sam prosli tjedan 'procitao izvjesce 0 skupini ljudi koji zive na malom otocicu Okinawa u Istocnorn kineskom mom. Istrazivaci suse sjatili na taj otocic opcinjeni cinjenicom da na njemu zivi najvise stogodisnjaka na svijetu." "I sto su otkri1i?" "Da je vegetarijanska prehrana jedna od najvaznijih tajni dugovjecnosti." "Ali, zar je takva prehrana zdrava'iPretpostavljam da ne daje mnogo snage. Juliane, sjeti se da sam i dalje prezaposleni odvjetnik."
113

.... 11l~::~~.~~:~.! ..tj.£J~§Q,g.~n~igiJi!=lm~:£~·g<l:..!~<?j~.!_a,s.P9tQZenJ.e.~i.,~_~: .. .

timaIno'fuiikCionir~illjenjela:"'"

'H"

''''''-iiZa:rp'ravilno disanj~ obuhvaca osobitu znanost?" "Da. I mudraci ga tako shvacaju, Njihova je filozofija jednostavna: ako ucinkovitim disanjem udahnes vise kisika, oslobadas svoje zalihe energije i ulazis u svoje prirodno stanje vitalnosti." "U redu, kako bih trebao poceti?" "To je zapravo vrlo lako. Dva ili tri puta dnevno.EE.<:l.ll.,!-_gl._gyjje do tri minutei usredotoci se";;·~"-dubU~T\!:~ill.~·6Y.iJiie ..disanje," . ..··;iKak~~ · .. i~~~~ticla dis em ucinkovito?" "Pa , trbuh bi ti se trebao blago nadimati. To znaci da dises iz trbuha, sto je dobro. Jogi Raman mi je savjetovao poloziti.ruke na trbuh. Ako su se pri udisanju podizale, to je znacilo da disem pravilno." "Vrlo zanimljivo." "Ako ti se to svida, uzivat ces u ~EE~i!.~._g~tJ:!.Qg ... U~.nia", rekao j e Julian. ~ "A toje?" "Obred rzive prehrane. Dok sam radio kao odvjetnik, nep;~st~~;""'~'~m jeo odreske, przene krumpirice i drugu nezdravu hranu. Istina je da sam jeo u najboljim restoranima u zemlji,ali sam svoje tijelo ipak punio smecem. Tada toga nisam bio svjestan, ali toje bio jedan od glavnihuzroka mojega neza~.~

..!~.~~_~.~ ...

dovoljstva." "Doista?"
112

'R,pfovni/(_jwji je prodao svoj '}'errari

2(o6in S. Sharma

"Takvu namje prehranu namijenila priroda. Zivaje, krepka i iznimno zdrava. Mudraci se tako hrane vee tisucama godina. Nazivaju je satvicnom ili cistom prehranom. A sto se tice tvoje zabrinutosti za snagu, najsnaznije zivotinje na ovom planetu, od gorila do slonova, dice se vegetarijanskim odredenjem. Jesi li znao da je gorila tridesetak puta snazniji od covjeka?" "Hvala tiza tu vaznu informaciju." "Znas, mudraci nisu neumjereni ljudi. Sva se njihova mudrost temelji na bezvremenom nacelu koje govori da 'covjek mora zivjeti umjereno i kloniti se svakog pretjerivanja'. Dakle, ako volis meso, svakako ga nastavijesti sarno imaj na umu dajedes mrtvu hranu. Ako mozes, smanji unos crvenoga mesa. Vrlo je tesko probavljivo, a buduci da je probavni sustav jedan od najvecih potrosaca energije u tvojem tijelu, takva hrana nepotrebno crpi dragocjene.zaliheenergije. Shvacas linasto ciljam? Usporedi kako se osjecas nakon sto pojedes odrezak i nakon sto pojedes salatu. Ako ne zelis postati strogi vegetarijanac, barem pocni uz svaki obrok jesti salatu, a nakon obroka voce. Vee ce i to ciniti veliku razliku u kvaliteti tvojega tjelesnog zivota." "Mislim da to nece biti tesko", odvratio sam. "Mnogo slusam o tomekoliko je blagotvorno jesti sto vise voca i povrca, Jenny mi je bas prosli tjedan rekla za istrazivanje provedeno u Finskoj; nakon sarno sedam mjeseci takvoga nacina zivota trideset i osam posto novih vegetarijanaca sudionika istrazivanja izjavilo je da su manje umorni i mentalno mnogo bistriji. Kad vidim tebe, Juliane, mogao bih cak salatu shvatiti kao obrok." "Pokusaj mjesec dana pa prosudi sam. Osjecat ces se izvanredno." "V redu. Ako je to dovoljno dobro za mudrace, tadaje dovoljno dobro i za mene. Obecajem ti da cu pokusati. Ne zvuci previse zahtjevno, a ionako mije dojadilo svake veceri paliti rostilj." "Ako sam te uvjerio u blagotvornost obreda zive prehrane,
114

mislim da ce ti se svidjeti i .cetvrti." "Salica tvojeg ucenika i dalje je prazna." "Cetvrti obred poznatje kaooqn~JL29~atog znanja. Temelji se na~~~iTQ~pie~t~!JQK~genja~I .. .rodubljiy·anJa:i~;iljiii:iy:o] e p do.bXQjz.<:lcl9b.rovih kojit~91<nl~,~jU." s "To je ona stara zamisao 'znanje je moe'?" "I mnogo vise od toga, Johne. ~~~j.~jL~_'!!!15?£Qi~!!EQq!.~a IE~,~.:.I2~L12i,§.~.1,!.,JnQ~ ..Q~.!Y.~I.g~.J2_()!~,~_~~_?J.~,) e.... £.:~~ij~qjfi. Ve,c,.i:g'! JJ1!gL:?;p.~.s,!()!m.iY £i_g!!t.t!.~Y~~?l,~!!~~£iji, zapravo u zivotu. No, n~voljajeutQme.stQJQ_Z;!lC;!nJYIlepriIDjeni!.liusvaki dan i_ggsljecfnok:~&oj1LQsty~[gi,~Y9j~_,~.gQY~: Obred bogato'iznai1} a zapravo je ucenje zivota. I, sto je jos vaznije, znanje steceno u ucionici zivota potrebno je i primijeniti." "Kako jogi Raman i drugi mudraci izvode tajobred?" "V.i~e .. breda .. o ??g~to~zn<ll1j<lsv<l~idan,jzv.ode,niz .. ID.~lil1obr.e.d~J~-dna·od naJdjelotvor~i}ih~t;ate'gija ujedno je i najlak§~~:'S' njom mozes zapoceti vee danas." "Nadam se da nece iziskivati previse vremena?" Julian se nasmijesio. "Zahvaljujuci tehnikama, orudima i savjetima koje ti otkrivam, bit ees ucinkovitiji i postizati vise no ikada do sada. Malo ulaganje donijet ce velikenagrade." "Kako?" "Sjeti se onih koji tvrde da nemaju vremena pohraniti pricuvne kopije svojih datoteka jersu previse zauzeti radomna racunalu. Pa ipak, kad se stroj "srusi", a mjeseci vaznoga rada ' odu u nepovrat, pozale sto nisu svaki dan nalazili nekoliko.trenut aka za.pohranjivanje datoteka. Shvacas li?" "ZeliS reci da bih trebao urediti svoje prioritete?" "Upravo tako. Nastoj ne zivjeti u okovima svojega rasporeda, Usredotoci se na ono sto ti nalazu savjest i srce. Kad ulozis u sebe i posvetis se uzdizanju urn a, tijela i karaktera na najvisu razinu, gotovo ees osjecati kao da u sebi imas vodica koji ti go- , vori sto moras uciniti da bi ostvario najvece i najbolje nagrade.
115

'f\faovnikJ~pJije prodao svoj 'Ferrari

'1\p6in5. Sharma

Prestat ces se uzrujavati zbog vremena i pocet ces zivjeti." , "Shvacam. Opisi mi te jednostavne obrede?" zamolio sam. "E~,ggxilQ,,~91t~J! a sata citanja dnevno cini cuda. Ali, moPol ram te upozoriti. N" e~itaj~i1ostp. Pazljivo biraj sto ces unijeti u I>}g_Q~gvrt~yojegaiiriii,t.,SiivomQr<;tJJiii V[12J?9!iCajno·3:?:daheri onQ3tQ,ce PQPoljsatij tebe,ikyalit.~tll, tvojega zi~ota.'i' -'''Sto l1l~dracieitaju?" ' ...."--.""-----.,"--" "Veliki dio dana provode eitajuCi i iscitavajuci prastara ucenja svojih predaka. Jednostavno gutaju to filozofsko Wyo. Jos pam tim kako su sjedili na svojim malim stolcima od bambusa i citali neobicno uvezene knjige s blagim osmjesima prosvjetljenja na usnama. U Sivani sam doista spoznao moe knjige i shvatio nacelo koje govori da je mudrome knjiga najbolji prijatelj."

"Dakle, trebao bih poceti citati sve dobre knjige do' kojih dodem?" "Da i ne", odvratio je. "Necu te odvracati od ciranja razlieitih knjiga. Ali, imaj na umu da.!1eJ\,~J,9]j!g~valjakusati, nekevalja prozvakati, a neke valja progutaj! cijele. I to me dovodi do '-rrecega-iIrugo-g:-i1"-·'·,_'''--,.. ·..·· , "Gladan si?" "Nisam, Johne", odgovorio je uz smijeh. "Sarno ti zelim reci da dgbru knj!gll,I1ij~dg'ygU!?:Q,~amo procitati-da.bi izvukaoono najboirtod:~je:potrebnojujep!oueavati. Proucavaj j~kaosfO' ;;outavarUgo~ore kbj'e{Ct~oJi~~f~i klijenti donose na pravnu procjenu, Razmisljaj 0 njoj, radi s njom, sjedini se~_p-jg_m"Mudraci imaju veliku knjiznicu, a mnoge knjige iz nje eitaju deset , do petnaest puta. Vazne knjige shvacaju kao svete spise bozanskoga podrijetla." "Doista? Zar je citanje toliko vazno?" "Trideset min uta citanja dnevno znatno ce poboljsati tvoj zivot jerces ubrzo poceti uvidati golemo znanje koje ti je na raspolaganju .i koje mozes primijeniti. U knjigama ces pronaci sve
'" •• ,' "\ ' " " •• ,,,.,_. ,.". _'," " .... '_'_.-. ., .. ,_' __ .' •••• _._,,· • __ T_~~~_ -'"'~

'~~.~ma djela. Mogao bi cak procitati Mi~lLL12g1££~L~£~f!:.f};ii~S).:, ~~Jl:ria:lIiUa.-Proeitao sam je prosli tjedan i mislim da je vrlo '·dubokoumna. " "Misli i postani bogat!" uskliknuo sam. "Ali, mislio sam da si nakon srcanog udara sve toostavio za sobom. Doista su mi dozlogrdili svi oni 'prirucnici za brzu zaradu' koje varaliee prodaju naivnima."
117

'"

odgovorena svapitanja s kojima se suocis, Akozelis biti bolji odvjetnik, bolji otae, bolji prijatelj ilibolji ljubavnik, na raspolaganju su ti knjige koje ce te usmjeriti prema tim ciljevima. Sve pogrjeske koje si u zivotu nacinio, nacinili su i oni koji su zivjeli prije tebe. Zar doista mislis da si suocen s izazovima s kojima se jos nitko nije suocio?" "0 tome nikada nisam razmisljao, Ali, shvacam sto zelis reci i znam da si u pravu." "Svi problemi s kojimase itko succi ili ce se suociti tijekom zivota, vee su rijeseni", dodao je Julian. "I sto je jos vaznije, odgovori i rjesenja zabiljezeni su na stranieama knjiga. Citaj prave knjigelOtkrij kako su tvoji prethodnici izasli nakraj s izazovima s kojima si suocen, Primjenjuj njihove strategije uspjeha i zapanjit ce te poboljsanja koja ces opaziti u svojem zivotu." "Sto su prave knjige?" upitao sam uvidjevsi da je taj savjet doista odlican, . "To cu prepustiti tvojoj prosudbi, prijatelju. Otkako sam se vratio s Istoka, najveci dio dana provodim citajuci biografije muskaraca i zena.kojima se divim, ali i mnoga mudradijela." "Bi Ii zainteresiranom, neiskusnom.citacu mogao preporuciti koji naslov?"rekao samsa sirokim osmjehom. "Svakako. Mnogo ce ti koristiti biografija slavnoga Amerikanea Benjamina FrankIina. Snazan potieaj na fast pruzitce tii autobiografija Mahatme .Gandhija s naslovom Prica 0 l1Jojinz .p;7~lisTmii"s·'i;iin-om·~·-Prepor{i-guJ~·~i Siddharthu ti H~ssea:-iziiimn~ p-;aktiepu [ilozofiju M~rka-AUr~lij~-i-~~k~-S~=~~..... <"~'''"_"•''..~'''•."'''~,.''''''''';,,._ '''".,,' ''"'"'''.~,, .•!c..,r~'';'" __ ~,,,"~_ • .• ..,''.. _
"" ,,' .~,_,,,,".

H~~;;;~;;~a

116

~aovnif(j(pji je prodao svoj :Ferrari

'R.P6in S. Sfianna

"Polako, momcinol Potpuno se slazem s tobom", rekao je blago i strpljivo poput mudrog, briznog djeda. "I ja zelim vratiti karakternu etiku u nase drustvo, Ta knjizica ne govori 0 novcanom bogatstvu, vee 0 bogatstvu zivota. Ja i te kako mogu potvrditi veliku razliku izmedu zadovoljstva i imucnosti. Zivio sam zivotom usredotocenim ria novae i poznata mi je njegova bol. Knjiga Misli i postani bogat govori 0 obilju, ukljucujuci' i duhovno obilje, te 0 tome kako u zivot privuci sve sto je dobro. Mogla bi ti koristiti. Ali, ne.prisiljavam te." "Oprosti, Juliane, nisam zelio zvucati kao agresivan odvjetnik", pokajnicki sam rekao. "Katkad se prepustim naprasitosti. I to takoder moram popraviti. Doista sam ti zahvalan za sve sto mi otkrivas." "Nista zato, bilo pa proslo. Zelim reci samo cita] i citaj. Znas li sto je jos zanimljivo?" "Sto?" "TvojJ.!~Qt!2eeetoliko?plemel1iti 0110 sto ees iZY1!.Ciiz_knjig~,. y.~¢~:~.·ga.. .. . naposUetk\1-Qrori;\ij~nii1QiiQjio'··6e'I~jige iZV_llCijz,~'" :teb.~: Znas, J~hne,' ~gIlg~.ti zapravo ne otk.~(~~JtCfjI~1;·ii;vQ,." "Doista?" -.,_ •••#

,ee' "zv~~i.p;iii~~~'cluboko."
"Ali, posrijedi je vrlo prakticna zamisao.Vidis, svi u sebi nosimo mnoge neostvarene darovitosti. Kad ih upoznamo, ozivimo ih. Medutim, tiha kontemplacija pruza mnogo vise od toga. Ojacat eeS, lakse ees prihvacati samoga sebe i bit ees mudriji. Vrlo plodonosna primjena vlastitoga uma." "Ta mi zamisao jos uvijek nije sasvim jasna, Juliane." "U redu. I meni se doimala neobicnom kad sam je prvi put cue. Svedeno na temeljni oblik, s~~~PE2pJliyanJe.""nije..nista drugo .. ()li.na vi~a. rilzl11i~11ania. d " ";;Pa~s~i·ra~~isi}amo!·Nije li to osnovna znacajka ljudskosti?" ':y.~.QinaJJudLdoistaJ~aZl11iS1ja. I1_~yglj~j~.Blg~~.It9.!~ZNo, JE1.~liall,LJJJ2mYQ"QgQ!L1_<:2e.!(gll~gj~"1?5?!r~Qmul!U2reziY.e. ,_2::aj No 0~E~.gQJ)JlhYa.¢!!eLa.~ill!§Jjfl9j~JL.9.ililLnapre.duy.aJJ.j<;l. Shvatitees ""kad procitas biografiju Benjamina Franklina, Svake se veceri, nakon radnog i plodnog dana, povlacio u tihi kutak svojega doma te razmisljao 0 proteklom danu. Raz111i~ltil2j~"~<2 .. Y~111.~YQ~ ji111.P?stl1p~ima:jesu libilipozitiyg~"!J9i1§tr!iki1YgLUtnegatiyni Buduci da je jasno uvidao u '~emu grijesi, mogao je to odmah ispraviti i napredovatistazom ovladavanja sobom. Isto cine i mudraei. Svake se veceri povlace u svetista svojihkoliba prekrivenih mirisnimruzinim latieama i prepustaju se dubokoj kontemplaciji. Jogi Raman cak biljezi sto mu se toga dana dogodilo." "Sto zapisuje?"upitao sam. "Najprije ispise sve svoje aktivnosti, od jutarnjih aktivnosti osobne skrbi do kontakata s drugim mudracima i odlazaka u sumu po drva za potpalu i svjesu hranu. Zanimljivo je da zapisuje i misli koje su mu toga dana prosle umom." "Nije li to prilicno tesko? Ja se jedva mogu sjetiti 0 cemu sam razmisljao prije pet min uta, a kamoli onoga 0 cemu sam razmisljao prije dvadeset sati."

do.tada.nisi znao."

pa"HLj~:,~I!si.:·Q.9.ti~~iiQjsp,r~~ti:

"Doista. Knjige ti j~dnost;:t,YJ:l()P'Ql1lazu pr~J2Q~J:lati no sto u jT}~~J_IE~~_.~1.!J-~J~!;IQ.j~ ..bi1_pXQsyjet1j~iiJ:~~.~N akon '~'~ih"svoJih putovanja i istrazivanja ustanovio sam da sam zapravo nacinio puni krug i vratio se na tocku s koje sam krenuokao djecak. Ali, sada poznajem sebe i sve stomogu biti." "Dakle, obred bogatog znanja svodi na citanje i istrazivanje golemog obilja znanja koje ti je na raspolaganju?" "Dijelorn. Za sada cita] trideset minuta dnevno. Ostalo ce dod samo po sebi", rekao je s nagovjestajern tajnovitosti. "U redu, sto je .p~1L<2QE~_d sretnog zivljenja?" ~Q£red samopropitivanja. Mudraci duboko vjeruju u moe

~_I:l:QQk§_1Qnf~i.ni?liCiTe:·Ak():. RrggaQ.~.. ~._Yr~menJ!.~-,1l:J:l:RQEnayanj~
._ ,," "'~""""""" ".,

.~~!11Qga ..... S!il>J.~.,.l?Qy~~at se ces.. .
."

s dimenzijom.... svojeg.1!bie{l, a koju z - ... .."-_" -_ _".,_
''''" '''.-''.'',"''
'

.."."

~",-,

..

,

..,

~,

..",-

.....

.. .. ,._--,..

".,.,-

....

I

118

119

I

'Rsaovni/(/(pji je prodao svoj Ferrari

'Rpbin. S. Sharma

"Ne, nije tesko ako taj obred izvodis svaki dan. Vidis, svatko moze postici ovo sto sam ja postigao. Svatko. N evolja je u tome sto previse ljudi boluje od one strasne bolesti zvane opravditis" "Mislim da sam joj ija podlegao", rekao sam potpuno shvacajuci sto moj prijatelj govori. "Prestani iznalaziti opravdanja i ucini to!" uskliknuo je glasom koji je odjekivao snagom uvjerenja. "Sto da ueinim?" "Pronadi vremena za razrnisljanje. Razvij naviku redovitog propitivanja samoga sebe. Kadjogi Raman ujecl(ln~tupac ispise H9j~.~V.Y!Cl_cliC?!.I?-~.~!.~o, st~12!!gj~l?ii~j~'pr!~i~.~~~~·_~~d u drugi ~"~ .u.o.ci.sasYim.sY9j!m,~aktIvnoshma i mislima uPiS.il.:tl.9ID.9 ... s bJik:u,.zapitas~jesuli.bile pozitivne. Aka jesu, odlucuje im i dalje P9~yyci:vatidFagocjenu pozitivnu energijl}i~L¢~Jn u.dugotQ~!io donij eti-veiike-nagrade." '. "A"~.~~ ':l~i.~.n"egat~vne?" .. __ ~ "Sastavlja jasan plan kojj ce mu,p.QU1Q,ci.dah se rijesi." i "Mislim da bi mi primjermogao pomoci." "Moze Iiprimjer iz osobnogzivota?" upitao je Julian. "Dakako, rado bih doznao tvoje najdublje misli" , odgovorio , sam. "Zapravo, mislio sam na tvoj zivot." Nasmijali smo se kao dva djecaka na skolskom igralistu. "Ah, dobro. Uvijek je bilo onako kakoti zelis." "U redu, sjeti se sto si danas radio. Zapisi to na onaj komad papira na stolicu'', rekao je. Shvatio sam da ce se dogoditi nesto vazno, Tada sam prvi put nakon mnogo godina razmisljao 0 onome sto sam radio i 0 mislima koje sam mislio. Bilo je vrlo cudno, ali i vrlo mudro. Na posljetku, kako bih mogao poboljsati sebe i svoj zivot ako nisam cak ni pronasao vremena da ustanovim sto bih trebao poboljsati? "Odakle da pocnem?" upitao sam.
.....-.-W;- -.~- .•"...... _ - -~"-'--"." . . ~.,- .......,- ...... .•"~ .·.... .
I.~ ... '

"Zapocni s onime sto si radio ujutro i nastavi kroz cijeli dan. Navedi sarno nekoliko najvaznijih aktivnosti; preostalo nam je jos mnogo toga za razmotriti, a i zelio bih se za nekoliko minuta vratiti prici jogija Ramana." "U redu. Moj elektricni pijetao probudio me je u pola sedam", nasalio sam se. "Uozbilji se i nastavi", odlucno je odvratio Julian. "U redu. Istusirao sam se, obrijao, progutao vafl i odjurio na posao." "A sto je s obitelji?" "Svi su spavali. Dakle, kad sam stigao u ured, doznao sam da moj klijent, koji je imao zakazan sastanak u pola osam, ceka vee od sedam i to bijesan!" "Kako si reagirao na to?" "Uzvratio sam istorn mjerom. Sto sam trebao uciniti, dopustiti mu da se istresa na mene?" "Hmm. U redu. Sto setada dogodilo?" "Pa, losa je situacija postala jos gora. Nazvali su me iz sudnice i rekli da me sudac Wildabest zeli vidjeti u svojem uredu, a ako ne stignem za deset minuta, 'netko ce nadrapati'. Sjecas se Wildabesta, zar ne? Nadjenuo si mu nadimak 'sudac Divlja Zvijer' (Wild beast, engl., divlja zvijer; prim. prev.) kadte je ukorio jer si parkirao svoj Ferrari na njegovo parkirno mjesto!" rekao sam i prasnuo u smijeh. "Morao si to spomenuti, zar ne?' odvratio je Julian, au ocima mu se pojavila preostala Iskra onoga vragolastog sjaja po kojemu je nekoc bio poznat. . "Dakle, odjurio sam u sudnicu i uslijedila je jos jedna prepirka, ovaj put s jednim od njegovih sluzbenika. Kad sam se vratio u ured, cekalo me je dvadeset isedam telefonskim poruka, sve s naznakom 'hitno'. Moram li nastaviti?" "Nastavi." "Na putu kuci Jenny me jenazvala i zamolila da svratim k
121

120

'RJaovnil( k:9jije prodao svoj :Ferrari

<J?p6inS. Sharma

njezinoj majci te uzmemjednu od onih bajnih pita po kojima je poznata. Kad sam sisao s autoceste, usao sam u krkljanac kakav nisam odavno vidio. I tako sam zapeo u guzvi, u prometnoj spici, na temperaturi od 35°C, drhtao od stresa i uzrujavao se zbog gubljenja vremena." "Kako si reagirao?" "Proklinjao sam promet", rekao sam potpuno iskreno. "Doista sam urlao u automobilu, ZeliS li znati sto sam rekao?" "MisIim da to ne bi koristilo vrtu mojega uma", odvratio je s blagim osmjehom. "Ali, moglo bi posluzitikaodobro gnojivo." "Ne, hvala. Mozda bismo ovdje trebali zastati. Osvrni se na svoj dan. Kad razmislis 0 tome, nedvojbeno ees pronaci ono sto bi promijenio kad bi mogao." "Nedvojbeno." "Sto?" "Hmm. Pa, prije svega, u savrsenom bihsvijetu ustajao ranije. Mislim da nije dobro to sto dan zapocinjem jurnjavom. Ujutro bih volio imati malo mira i polakse zapoceti dan. Tehnika Srce ruze, kojusi mi opisao, zvuci ugodno. Osim toga, volio bih doruckovati s obitelji, makar sarno zitne pahuljice. Tobi me uravnotezilo, N eprestano osjecam da ne provodim dovoljno vremena s Jennyi s djecom." "Ali, ovaj je svijet savrsen, a ti zivis savrsenim zivotom. Ti imas moe upravljati svojim danom. Sposoban si misliti pozitivno. Sposoban si ostvariti svoje snove!" rekao je podignuvsi glas. "Svjestan sam toga. Doista misIim da bih se mogao promijeniti." . "Odlicnol Nastavi razmatrati svoj dan!', rekao je. "Pa, radije bih da se nisatn izvikao na svojega klijenta. Radije bihda se nisam prepirao sa sudskim sluzbenikom i da nisam urlao u automobilu."
122

"Promet ne mari za to, zar ne?" \ "I dalje je promet", primijetio sam. "Mislim da uvidas moe obreda samopropitivanja. Razmatranjem svojih postupaka, nacina na koji provo dis dan i misIi koje mislis, otkrivas polaznu tocku za mjerenje poboljsanja. Sutrasnji dan mozes poboljsati samo ako si svjestan u cemu si danas pogrijesio." "I ako osmislim jasan plan tako da se to vise neponovi?" dodao sam. "Upravo tako, Posve je u redugrijesiti. Pogrjeske su sastavni dio zivotate presuaITovazfie-zaI~vorPOp{ir;~e-i~;ek~~'-S;~6; jff6ii1.aiC Jriai~-0ilfostC';~~b9ritost proizlazi iz. isku';t;~~~'~"" . ·'isku,~!y_o._proizfazi ··lz'nei:azb£~tt2sii;. N i~"I9I~j1_2.g_flYlj~t'i'i "·'T~te·'pogrjeIkeIi·Clana··u-dan.To je znak potpunog nedostatka sa- 4' mosvljesti : upravo oneznacajke koja ljude razlikuje od zivotinja." "To jos nisam cue." "Ali je tocno.iSamo ljudsko bice rnoze iskoraciti iz samoga sebe i razluciti sto ~1llITsp;;no:-a-sto pog'rje~no:-paslonemoze. Ali ti mozes, I to
f."

~~YnQ ...

PtTcatone-moIe:"'CiI"llimaJm{i'fi'to"ne'moIe:"-'W ".,,, ..,,.",, ,,,,.~,,,, .~'"' "~'., "''''''''' ·"·.."',,,-,,_L,~~,".,, .

~-".,..".",..

..... ~:.,~~~,~?_r~.~~ ~Pr.2P.~1iY.~"1,~1~.;_Q.~~~~~~~.,,~_~?,,I~ .. .~~ ~ ... ~.~.EE~~~_~2 .. fls pogrjesno u tvojim danima 1 u tvojem ZlVOtU. zatim bez odA gadanja.prioni pobolJ~,avanj.u,~:, "Mnogo je toga 0 cemu bih trebao razmisliti, Juliane. Mnogo toga", zamisljeno sam rekao. "Razmisli 0 s~,stQr.n",obredusretnog zivljenia: obredu.~.~_. ranog --r'- ' ............
""'_' .... ',.., ... ~.,'...""~." ,",,,,,.~ .•.. '.',,,,".,,,.r_" 0. , "'~" .. "',<"""","W"'~
,.. ,w"" .. ,

to

-~I""'~"'"'~"':".;"", .. , .... ".",~.""." .... ' ••'."" ' .... ">""'''''''~'''~'''~;'' " ,"" ", ,~

....:_"'~"",""_.,.', ..'~.."""'" .."'"

."V~' . ." ••_,.,'.

"'"~

...

~~ ... ,,~.....,,_.,~_=", ..,.....,..,<~,--,-.~-~,

Q!H1euj,a."

--

"Ups! MisIim da znam sto sIijedi." "Jedan od najboljih savjeta koji sam primio u dalekoj oazi Sivane jest ustajati sa suncem i valjano zapocinjati dan. Vecina ljudispava mnogo vise no stoimje potrebno. Prosjecnom _"" -.,,-_ .... .......... je Sg'yjy.lf_ttQ.QygJill.Q, ......~.~1..sa.tLsnaJ!1! .. S J2.Lb.iQ...s,a.yrS.. uQ..z.dr.aY..i..m.en; e talno aktivan. Spavanje zapravo nijeniStaq!:\l,gp_doli.nalika_,.a

_

___

~~_,-,.,,~.

__'tI'"_"''''''''''''_''-'' ..• ,,"'........,....... "

~j-~

,~",'

...

'"

""

-,

....

","-,,«

,,,,",--, ...,,",,,,~,,,, _'" ..,.. ..

123

tR,p{ovn,if()wji je prodao svoj :Ferrari

2(p6in S. Sfwrrn.a

kao i uslucaju svih drugih navika, disciplinom je moguce postici zeljene rezultate: u ovom slucaju, spavati manje." "Ali, ako ustanem rano, osjecam se iscrpljeno", rekao sam. "Priznajem, prvih ees nekoliko dana biti vrlo umoran. Mozda ees cak i tjedan dana biti umoran. No, shvati to kao manju, prolaznu nelagodu koju ulazesza veliku i dugorocnu dobrobit.<.R,fr~;.c:::,. vijanje nove navike uvijek donosi nelagodu. Toje nalik novirn ·"'CIpela.'fu8.koj"e mora~ razgazitC:'isp'rvatr]e neugodno hodati u njima, ali uskoro postaju savrseno udobne. Kao sto sam ti vee rekao, bol cesto prethodi osobnom razvoju. Ne strahuj od nje. Prihvati je." "U redu, svida mi se zamisao razvijanjanavike ranijeg ustajanja. Ali, reci mi sto znaci 'rano'?" , "Jos jedno dobro pitanje. Savrseno vrijeme ne postoji. Kao i sa svim drugim sto sam ti rekao, postupi onako kako je za tebe ispravno. Sjeti se upozorenja jogija Ramana: 'pretjerivanje ni u cemu, umjerenost u svemu'." "Ustajanje sa suncem zvuci kao pretjerivanje." "Ali nije. Malo je toga toliko prirodno kao budenje s ljepotom prvih zraka novoga dana. Mudraci su vjerovali da je sunceva svjetlostdar s neba i, premda su pazili da mu se ne izlazu pretjerano, redovito su se suncali i cesto razigrano plesu na ranojutarnjoj svjetlosti. Duboko vjerujem daje to jos jedan razlog njihove iznimne dugovjecnosti." ."Zar sei ti suncas?" upitao sam. "Svakako. Sunce me pomladuje. Kad se umorim, razvedri me. U prastarim istocnjackim kulturama sunce je bilo povezano s dusom, Ljudi su ga stovali jer je omogucavalo rast njihovih usjeva, ali i njihovih dusa, Su~t?:f.~yg.s,yj~HQs,tQC!j~_~ty'Q!g!L~r.gl_ggJe ozivljuj.:..~~9~~9g,1l1I1Q,Lcl'elesnQ· ..§.Eg.~.~.j .. ~_g,gJi9,i!nm~£nfls, dai(i'ilco;ako ga umjereno posjecujes. Ajme, skrenuo sam sterne. Dakle,"uputifirjeUsfilj':rtrrarto':-svakoga dana." "Hmm. Kako da taj obred uvedem usvoj dnevni raspored?"
124

"Dat cuti nekoliko kratkih savjeta.Prije svega, upamti da nije vazno koliko spavas, vee kako spavas. Sest sati neprekinutog sna bolje je od deset sati isprekidanog spavanja. Tijelu je potrebno omoguciti odmor kako bi njegovi prirodni procesi obnovili tvoju tjelesnu dimenziju i vratili je u njezino prirodno stanje zdravlja koje narusava stres i napor svakidasnjeg zivota. Mnoge navike mudraca temelje se na nacelu teznje kvaliteti umjesto kolicini sna. Primjerice, jogi Raman !!i~acla£ije)e9P.OsUje ... Qs,5!!P:.s,~!L~ veSe.r..Rekao mi je da hiJako iZa:?yaQPrQ1:>aygu . aktivnostkoja ~W~njujekvalitetus:tla.'rir~gi primjer je nj'ih~~~tiaYlka:m'eQ!ti"~a~ja,uz tihe zvuke harfe neposredno prije spavanja." "Zasto?" "Dopustidaja tebi postavim pitanje, Johne. Sto ti cinis svake veceri prije spavanja?" "Gledam vijesti s Jenny, kao i vecina ljudi koje poznajem." "To sami mislio", odgovorio je Julian sa zagonetnom iskrom u ocima. "Ne shvacam. Zasto bi bilo lose prije spavanjapogledati kratke vijesti?" "!?,~~~.!,.!!1!,g.ll!!!J?r!J~,gQ, .. lQ,JltQneS.J.t .$a!lj,Qe~e,LmimLta._J2Q, ~ ~.~q,~gj.Y,l,g"ll:~!H~ ... ,1!.ti~~lUla.JYQj1Ll?Q,g§y!j~§1· l!}y~t!:~ .. .JE.~~~!:~~ ~ ..... E~~~gJ?,ljJ.l"1.reb.a(1."p"t:a.gram.iIg,!.!".m!§.1!."~gj"~.¢~ .. !.~D·_ad~ " ..h.~~!!_U~,!?,l;lni ti Sl?Q.koj.sivGm,~~ """,''"Govoriskao da je urn racunalo." "Prilicno dobra usporedba: odllje~a d~~ivas .onosto s~a:y!~,.,u njega. Jos je, vazIlija cinje.tli~~~i.i!"in~~~ri:ipiQgi~ill~i2Qire.Q];!~ nilsri:p~~ci~~o odre~uj eS.igno .. to~.~j~g,fU~.!.Y2i~ga s s'pav.a~ja"neilloIiied~ti~ijesti, sya~a ti s,el pa
• '~. '~.,.-, ,-,,,'P',_""~"~,,_.,,, .•.•• ~,.,,.,~~_~,.~ •. ,, __ "~

~i'.'"';O'''''''''C'''~",,., \.,-.""-,,,

.,.",-~~,eJ7~,,,",,.,,<,,~~,,,··,),/,,,.'-·,·,,,,·",

,,',

'

uma."Sto~a·'priJe· 6~fnirazrnI§ij~tioprotekfo~d~~ ~:.9pust(s~~EM<o'~ir6dg~~ra, P?PiT~aiicu~nJ. ijoga~~j'~·:"si~~'~j~ki~s·i~il~·gl~z ~1!.Jp.ri£~~Eit?1.~ .se za ·,~YJ?:Q~;.=qErJ~£lj~J~.~:
~~~~';i~" , ..'-' '" ,•....• ,,,.. '~ ~ -" "'"

jucr~lazri'e'

"Zvuci logicno. Sto bolje spavas, to ce ti biti potrebno manje sna."
125

'Rsdovnik,j(pji je ptodao suo] !ferrari

2?_p6inS. Sharma

,,········"D01813:71'·····,·"·,·,··,··.. ··"··,

"Tocno. I sjeti se prastarog pravila 21: ono sto ciniS dvadeset i jedan dan zaredom, postaje navikom. Stoga nastoj rano ustajati otprilike tri tjedna prije no sto odustanes jer ti je pretesko. Tada ce rano ustajanje postati dio tvojega zivota. Uskoro ees biti sposoban s lakocorn ustajati u pola sest, ili cak u pet ujutro, spreman uzivati u divoti jos jednoga sjajnog dana." "U redu, recimo da svaki dan ustajem u pola sest. Sto cinim?" "Tvoja pitanja otkrivaju da razmisljas, prijatelju. To cijenim. Kad ustanes, mozes uciniti mnogo toga. Terneljno nacelo koje bitrebao imati na umu jest vaznost dobrog pocetka dana. Kao sto sam vee rekao, misli ipostuPcrllP·~Th·'cIes-efmIiii!t;"p.QbJ.utenju snazno utjecu ria'osiaE~.k.dalia:·"·"·"····'····~'· ., .

"I te kako,)lazlTIisljajp?zit~vllo.lzgovori molitvu zahvalnosti za svestoil11~~.)5o·clarp·oile~t'~n~·svoJ·P6Pis svefSal.1a.cemus(· 'zahvaian. slu~~fTijepugiazb·u. pi()matraj' i~lazak suric~'il'CpodT nik,ratku ·s~t~ju'ipf1r:Qa.u;·.'.a.RQ raspolozenza to. MudnlcCse si ,:~~M:~'"~~.~.obziii····-"··'·,· ..' '.. " ," .'. ',.....:.,. .,.'. . .• .' , , rano ujutro probudilisrecu." "Julianc, veoma se trudim da moja salica ostane prazna - i mislim da ees se sloziti da sam prilicno dobar ucenik, Ali, to doista zvuci cudno, cak i za redovnike koji zive visoko na Himalaji." "Ali nije. Sto mislis, koliko se puta dnevno nasmije prosjecni cetverogodisnjak?" "Tko bi znao." "Ja znam - tri stotine puta. A sada pogodi koliko se puta dnevno nasmije prosjecan covjek u nasern drustvu." "Pedeset?" pretpostavio sam. "Prije petnaest", rekao je Julian sa zadovoljnim osmjehom. "Shvacas li sto zelim reci? Smijehje lijek za dusu. Cak i ako ti nije do smijeha, pogledaj u ogledalo i smij se nekoliko minuta. Osjecat ees se sjajno. William James je rekao: 'Ne smijemose
126

zato.sto smo sretni. Sretni smo zato sto se smijemo'. Zato svoj dan zapocni veselo. Smij se, veseli se i zahvaljuj na svemu sto imas. Svaki ce ti dan donositi divne nagrade." "Sto trebam uciniti da bih dan zapoceo pozitivno?" "Ja sam osmislio prilicno slozen jutarnji obred koji obuhvaca sve od Srca ruze do ispijanja dvije case svjeze istisnutog vocnog soka. No, jednu bih ti strategiju svakako preporucio." "Zvuci vazno." "I jest. ~.s!.~ggQ9J2ys!~gil!.podi u svetiste tisine. SlllirL~~jJlsredotoci. ..•.Ta, da se.z.. nl·taJ··'S.to.h.··l.·.h.'.·.- UClnlO ··k·.·.· ...t0.. hi a '.·';1 ..·.·.".·.·.··'.·.',··~ .•..•.•~ ...··.".·b·.· .10 ... · ._._", .• ., •• 1<. .~. uana~ a·d' .. L "'.I)g.~!1~~::Ji dan·mojegazivot~?;y~fno'jedoista 'p;b~iknuti u .srz .~~~l~~·Meiilarno"·pObroji sve sto bi ucinio, koga~isve v~2J·~kQjim"~itI~I!1lc;i_ll1auzi~~o:Z~lTIisljaj .. ~~o"·sye·to"iini'{; .. k velikom energij om, Za~isiikak()'blposhl p'ao s~l[lnovima-svoJel obitelji i s prijateljima. Zamisli i kako bi postupao s neznancima \ dajedanas tvoj posljednji dan na ovom planetu. Kao sto sam ti il vee rekao, ako svaki dan zivis kao da ti je posljednji, zivot ce ti I biti prozet carolijom. \_.~.-_ ) ..- ~ I to me dovodi do sedmog obreda sretnog glazbe." "·'··~'·'''''rf''''-"''''''<' Mislim da ce mi se svidjeti", odvratio sam. "Uvjerensam da hoce. Mudraci su uzivali u svojojglazbi. P:~.~~la im je.~':l:~<?Xlluokrjep.llJsi!.kxu im je ..?E~.~J!lo l ,L.;SJlI1Ce. CJ-!.~~~a. j~~g_~SmUl;ly§Ja, ih P?ticala na plesjpje'ianj~~ Jednako ce utjeca.H i natebe. Ne zaboravlia] glazbe. Svaki dan posveti joj neko vrijeme makar tako sto ees putem na posao slusati kakvo lagano djelo. Kad osjetis umor i iscrpljenost, slusaj glazbu. GlazQi!j~e_d£!,lLQ.d.ll~jboljihokretaca koje poznajem." p Osim tebe!" iskreno sam uskliknuo. "Osjecam se sjajno sarno zbog toga sto te slusam. Doista si se promijenio, Juliane.J to ne samo izvana. U tebi vise nema cinizma. Nema .ni.negativnosti, Nerna ni agresivnosti. Doista se doima kao da si u miru sa samim sobom. Veceras si me doista duboko dirnuo."
"y.••. '.,'.~. •...• •

~7-"

mot

II

"'''':J'~W'''''"'"'"

,'..

="'~·,'''''''''"''=''''''->''''·"~,,,...,..··,'''''''".''"''''''.:,,'·

..''M.'''_''''' ..,

127

'R!aovniR.J:.9ji je prodao svoj 'Ferrari

2?,p6inS. Sharma

"Hej, to nije sve!" viknuo je Julian podignuvsi saku. "Iderno
dalje!"

"Svakako!" "U redu, O~lu.LQbted je q~r~d izgovorene rije,~i. .Mudraci su ujutro, u po~i'~eina vecer iig~~~r~liniz mantri, Rekli s~mi da - ih. djelotvorno odrzava usredotocenima, jakimaj sretnima.' - "Sto je mantra?" upitao sam. "Mantra nije nista drugo doli niz rijeci povezan tako da izazi""~'''".f.~

fo
.. ",

"._'.

'. -''',

_"

••.

vajupozitivanefekt, 'Man' ria sanskrtu znaci 'urn', a 'tra' znaci

'oslobadanje'. Stogaje mantra izraz kojernu je svrha,Q,~Jgb~d~nje uma. I vjeruj mi, Johne, mantre taj cilj ostvaruju vrIo uspjesno. -;;>_"'X~ristis li ih svaki dan?" "Dakako. Vjerno me prate kamo god podem. Bez obzira na to nalazim li se u autobusu, cdlazim li pjesice u knjiznicu ill u parku promatram svijetkako prolazi pokraj mene, mantrama neprestano potvrdujem sve sto je dobro u mojem svijetu." "Dakle, mantre se izgovaraju?" "Ne nuzno.Djelotvorne su i pisaneafirmacije. Ali, ustanovio sam da glasno izgovaranje mantre sjajnodjeluje na moj duh. Kad imam potrebu za motivacijom, dva do tri puta glasno kazem: 'Nadahnut sam, discipliniran i pun energije'. Da bih odrzavao iznimno samopouzdanje' koje sam razvio, govorim: 'Snazan sam, sposoban i miran'. Koristim cak i mantre koje me odrzavaju mladolikim i vitalnim", priznao je Julian. "Kako te mantra moze odrzavati mladolikim?" \ "Rijeci snazno utjecu na urn. Bez obzira na to jesu Ii izgovorene ilipisane, njihov je utjecaj snazan. Iako je vazno one sto govoris drugima, jos je vaznije one sto govoris sebi," "Razgovor sa sobom?" "Upravo tako. Covjek je one 0 cemu cijeli dan razmislja. No, covjek je i one stocijeloga dana govori samome sebi. Ako si govoris da si .star i umoran, ta: ce se mantra ocitovati u tvojoj vanjskoj stvarnosti. Ako govoris da si slab i da ti nedostaje eni

tuzijazma, i toce sepretociti u tvo] svijet. No, ako kazes da si zdrav, aktivan i potpuno ziv, zivot ce ti se preobraziti. Vidis, riieci koje izgovaras utjecu na tvoju samopredodzbu, a samopredodzba odreduje sto ees ciniti. Primjerice, ako sam sebe dozivljavas kao osobu kojoj nedostaje samopouzdanja da ucini bilo sto vrijedno,bit ees sposoban sarno za one sto je u skladu s takvom samopredodzhom, S druge strane, ako sebe dozivljavas kao sretnog i neustrasivog covjeka.isvi ce tvoji postupci proizlaziti iz te samopredodzhe. Tvoja je samopredodzba svojevrsno prorocanstvo koje se sarno ispunjava." "Kako to?" "Ako vjerujes da zanesto nisi sposoban, recimo, da nisi sposoban pronaci savrsenog partnera ili zivjeti bez stresa, tvoja ce vjerovanjautjecati na tvoju samopredodzbu, Stogacete tvoja samopredodzba onemogucavati u pronalazenju savrsenogpartnera iii u stvaranju ugodnog zivota. Doistace osujecivati sve tvoje napore u tom smjeru." ' "Zasto to tako djeluje?" "Jednostavno: Tvoja je predodzba svojevrstan upravitelj. Nikada ti nece dopustitida postupis onako kakonije u skladu s njom. Divno je to sto svoju samopredodzbu mozes promijeniti, bas kao sto mozes promijeniti i sve ostalo sto ne sluzi poboljsavanju tvojega zivota-Mantre su sjajan nacin ostvarenja toga cilja." . "Apromjenomunutarnjeg svijeta mijenjam i svoj vanjski svijet", pokorno sam rekao. "Ajme, kako sarno brzo ueis", rekao je Julian i ispruzio palce prema gore, sto je kao odvjetnicka zvijezda cesto cinio. "I tako stizemo do .~evetog obredasretnog zivljenja. Posrijedi je obred dosliedno kar ob-reci·'---·.,-·----:-~nacm~o.~. .,: ..,.,:.,"'._"''"'''J_"_~".•,."g., ..,,,,ak_. . J na odredeni izlazi lZ kon,cepta_--~~.~S>.£!..~_g~Q.gzbe 0 kojernu smo upravC;' razgo-v-aran:~-Jediiostavno receno, taj ~9bred obuhvaca svakidasnje male korake prema jacanju ~~-;a~t~!~.l~~~~J~:i~;ak.le..ra

leri·Ta":'..

128

129

'1<.?aovnik)Wji je prodao svoj :Ferrari

!R.pGinS. Sharma

~tj ece n~"!YQJ~"Yi"d"~p,le..samQgil"~~"Q".. na"!Y2j~ ..?Q~~~"!2"~.e. .. .. i ~ l P?S.•u15crQrerl!~lajllJJ..J1.~yU~.e.,"_~.n~Ji~e. t te 'yo~etvojoj .sudbini, sto'-re-'"";rlov~fn;. Mozda je jogi Ra~a~~~jb~ije"i~r"azloC>tul'or~~lu kad je rekaorSijes misao, zanjes postupak: ~anje~ P?stupak, sijes naviku. sijef navi1(u~T~~e~ k~~f.S'iJe~"i~~~-;kter:-~~all]ers·~d: ···"bi~~I:;;"""""",-""o"·,,,,···,,··,,"·.·,",.r , ".,.,.<~'''~.,~,'','''----~=,"~ ~,"' .. .'' , •.,-- .. ,
"",#c" •.•"•••••••

".~,~~,"~:P.B~§15"~~,.J~ ~iyje.tL?~~.~o~~.~?: .i~~?:0!j~'··· tYQLJ~~ii~i~'r
l~~~~.,~.~<!" ... VQ§tl!I1~S.J1., skladu s .12<l§eJiJE~koja'"samupravo
~P0!ll~£~2.:J,L~~l?r<?!ll:Qm ti istinska sreea 'livljekizmicaiI~" ce "Arleseticbred?" . , ..'" _ ......_..._.,_-,..-_.

"To cu ti vjerojatno objasniti neki drugi put. Zasad upamti da bi svaki dan svoj karakter trebao jacati malim postupcima. Kao sto je Emerson rekao: 'Karakterje iZllCidintelekta .. l!zvisena

---rrcrffie bih trebao ~~.ti svoj kf!£~!~J?" "S.yllll,es1{LP,U1iC.e.,,;r.az.\l.oj.,\1,rlina. me pitas sto podraPrije nego zumijevam pod 'vrlinama', dopusti da ti razjasnim taj pojam. Mudraci s Himalaje duboko vjeruju daje krijepostan zivot smislen zivot. Stoga su se u svim svojim postupcima ravnali prema bezvremenim nacelima." "Ali, nisi li rekao da su se u zivotu ravnali prema svojoj svrsi?" "Jesam, i to jest tako, ali njihov zivctni poziv obuhvaca zivljenje u skladu s nacelima kojih su se njihovi preci tisucama godina vjernopridrzavali." "Koja su to nacela, Juliane?" upitao sam. "Jednostavno receno.vto su marljivost, suosiecanie, smjernost, strpljivost, iskrenost i hrabrost. Ako su svi tvoji postupci "~i'oSiJedi1riTrrr'riacerrrrutr'U"'SKraau"'S''nj ima, osjecat ees dubok unutarnji sklad i mir. Takav nacin zivljenja nedvojbeno vodi duhovnomuspjehu zbog toga sto postupas ispravno. Postupasu skladu sa zakonima prirode i sa zakonima univerzuma. Tada ees poceti crpiti energiju druge dimenzije koju mozes nazvati i visom.moci, Zivot ce ti iskoraciti izpodrucja uobicajenoga i zaci u podrucje neuobicaienoga i pocet ees osjecati svetost svojega zivota.To je prvi korak prema trajnom prosvjetljenju." "Jesi li ti to iskusio?" upitao sam. "Jesam, a vjerujem da ees ga i ti .iskusiti. Postupaj ispravno. Zivi dosljedno svojem istinskom karakteru. Postupaj cestito, Ravnaj se prema srcu. Ostalo ce dod samo po sebi. Nikada nisi sam, znas?"odgovorio je Julian. "Kako to mislis?"
130

"Posrij edi j e prevazan .21u:e.dJJ;)<1.tlQS.ta:v:u.Qs.ti, podrqTaj 0bred .~}:l_~lj.~.Y!!.,j:~gf1.Q~J.~'y.r,;HL?iYli~nie. jogi Raman ~k[io~' Kao sto je ,,'g,,~,~~!s!l~ ..2L~~J,2~~iYJ~E.,,!!J~,!g~~.9.~~~~~1_~~~:,.Q~E~~<?!2.~.L~,}la ! ~If/~e~r.~~;ii~~t.!l\~~!~~~~!.L¥gj~.~Y... ~~t§!ft~,~i;~!~ll:~~7.~i.~.~~ .. ~Ji S ",~".,.,L"..!l.. ~n".12_.... ~._"Llzmm,.Q,,"m1l:,an," o ti obecajem. T Bio je u pravu. Cim sam poceo razdvajati zito od kukolja, u mojem je zivotu zavladao sklad, Prestao sam zivjeti mahnitim temp om na kojega sam navikao. Pres tao sam zivjeti u sredistu tornada. Usporio sam i pronasao vremena za uzivanje u malim zivotnim radostima." "Sto si ucinio da bi postigao jednostavnost?" "Prestao sam nositi skupu odjecu, oslobodio sam se ovisnosti o sest novina dnevno, odus{ilO sam od potrebe da svima ne~.resta~~ ?ud.em na. raspolaganju, poc~o sam se h~aniti vege:Yt~ . tarijanski 1 jesti manje. Zapravo, smanjio sa~,_§Y_21~LI'.Q!E~!?_~~Jll Vidis, Johne, ako ne smanjis svoje potre15e~-nlk'adaneces biti za'~"I'I' dovoljan. Uvijek ees biti poput ko.ckara u Las Vegasu koji osta.j9.... !i,:·" pokraj ruleta 'jos samo jedno bacanje' u nadi da ce kuglica pasti,...,1' : • . na njegov sretan broj. Uvijek ees zeljeti vise nego sto imas. Kako bi ikada mogaobiti sretan?" " "Ali, rekao si da sreca proizlazi iz postignuca, Sada mi govoris da bih trebao smanjiti svoje potrebe i zadovoljiti se manjim. Nije Ii to proturjecno?" "Odlicno si to primijetio,Johne. Zapravo, \izvrsno. Neprolazna sreca doista proizlazi iz teznje ostvarenju vlastitih snova. Najbolje se osjecas dok napredujes. No, srecu ne smijes uvjeto-

'\"""''''''.'~'='"'''C'''''''',,,...,~""~".'.,,,,,_,,.,,.,,,,,,,,_,,,."'" .' ,,',. _",.,,_'," .. •... , __ '__,,' _',., ;·,._.,"','$"'·',"'i.U1'~""'~"-'"..w.~

1

131

'}?,p{ovnif(kPji je ptodao svoj :Ferrari

2\p6in S. Sharma

vati pronalazcniem onoga neuhvatljivog cupa zlata na kraju duge. Primjerice, iako sam imao milijune dolara, govorio sam si ' da uspjeh za mene znaci imati tri stotinemilijuna dolara na bankovnom racunu. To je bio put u propast." "Tri stotine milijuna?" upitao sam u nevjerici. "Tri stotine milijuna. Koliko god sam imao, nikada nisam bio zadovoljan. Uvijek sam bio nezadovoljan. To .nije bilo nista drugo nego pohlepa. Sada to mogu priznati. Bilo je to prilicno nalik pric! 0 kralju Midasu. Vjerujem da si je cuo." ·~'·ilJesam. Covjek je toliko volio zlato daje molio da svojim l dirom sve pretvara u zlato. Kad mu je zelja ispunjena, bio jeY, presretan sve dok nije shvatio da ne moze jesti jer mu se hran~l,::i/,' pretvarau zlato i tako dalje."ii::' "Upravo tako. I ja sam na slican nacin biotoliko usredotoceri.j,' na novae da nisam bio sposoban uzivati u svemu sto sam imao;">, Znas, bilo je trenutaka kad nisam mogao jesti nista osim kruhai,";11/ vode", rekao je vrlo tiho i zamisljeno.p:U:i,' "Doista? Uvijek sam mislio da jedes unajboljim restoranima!t~i' sa svim onim svojim slavnimprijateljima." ,;,,', "To je bilo u pocetku. Malo je onih koji znaju za to, ali sa1ll,1 zbog tereta neuravnotezenog zivota dobio cir nazelucu koji krvario. Cak mi je i hot dog izazivao mucninu, Kakavzivot!U~~r,i say taj novacmogao sam jesti sarno kruh .i piti vodu. Doista jadno." Tada se pribrao. "Ali, nezivim u proslosti, To je bila jq~,' jedna vazna zivotna pouka. Kao sto sam ti vee rekao, patnja~!&: odlicna uciteljica. pa bi pr~,aQ_lllitn}U"mru:ao...gm..lejs.k-JI, siti. Bez nje ne bili_p_Q_stig.~oovo sto sam ~p.2.§.liga~', rekao j:~,

J~:','

II,

'i

,

~~

__-<_ •• ......,,_-.""".""""'

.....

----

stOicKi ", "Mozes Ii mi savjetovati

r: ..-'..-~........,...,_........... - ..... ,~_=~.: _ ........._

'-'

,

.' kako da obred jednostavnosti cine razliku."

.,'

:;1,','

UV,~7

dem u svoj zivot?" upitao sam. "Mnogo toga mozes uciniti. Cak isitnice

"Poput?" , , "Prestani se javljati na telefon svaki put kad pozvoni, ne g~~i
132

reklamnu postu, prestani tri puta tjedno jesti u restoranima, raskini clanstvo u golf klubu i provodi vise 'vremena s djecom, jedan dan tjedno provedi bez sata, svakih nekoliko dana prornatraj.izlazak sunca, prodaj mobitel i baci dojavljivac, Trebam li nastaviti'" upitao je retoricki. "Shvacam. Ali, prodati mobitel?" upitao sam zabrinuto osjecajuci se kao novorodence kojemu lijecnik preporucuje presijecanje pup cane vrpce. "Kao sto sam rekao, duznost mi je prenijeti ti mudrost koju sam stekao na svojem putovanju. Ti ne moras primijeniti bas sve strategije da bi poboljsao svoj zivot. Iskusaj tehnike i odaberi one koje.ti odgovaraju." "Znam. Ni u cemu pretjerivati, sve umjereno." "Upravo tako." "No, morCj.m priznati da sve strategije zvuce sjajno. Ali, hoce li doista duboko promijeniti moj zivot za sarno trideset dana?" "Bit ce potrebno i manje od tridesetdana - i cak vise", rekao je, a lice mu je poprimilo karakteristicno vragolast izraz. "Evo ga opet! Molim te objasni, 0, mudrace!" "Mozes mi se obracati i s Julian iako bi titula "Mudrac" sjajno izgledala na zaglavljima mojih dopisa", nasalio se. "Pretpostavljam da ce biti potrebno manje od trideset dana jer je istinska zivotna promjena spontana." "Spontana?" "Da, dogada se u tren oka, onog trenutka kad iz dubine svojegabica odlucis uzdicisvoj zivot na najvisu razinu, U tom trenutku postajes drugi covjek i kreces putem vlastite isudbine." "A zasto vise od trideset dana?" "Obecajern ti da ce ti primjena tih.strategija i oruda za mjesec dana donijetiocita poboljsanja. Imat cesvise energije; manje ces brinuti, bit ees kreativniji i trpjeti manje stresa u svakom aspektu svojega zivota. No, moram ti reci i da metode mudraca nisu instant rjesenja. Te prastare postupke potrebno je primje133

vrijemecitajuci

1?sMvni/(f(;pji je prodao suoj J'errari

1<P6in S. Sharma.

njivati svaki dan, do kraja zivota. Ako prestanes, postupno ees se vratiti starom nacinu zivota." Objasnivsi mi deset obredasretnog zivljenja, Julianje zastao. "Znam da zeUSda nastavim pa idemo dalje. Toliko duboko vjerujem u ovom sto ti otkrivam da mi nije zao sto te drzim budnim cijelu noc, Mozda bismo sada trebali proniknuti malo dublje." "Sto tocno mislis? Mislim da je sve sto sam nocas CUO vrlo duboko", iznenadeno sam rekao. "Tajne koje sam tiotkrio omogucit ce stvaranje zelienog zivota tebi i svima s kojima dodes u dodir. No, filozofija mudraca Sivane zadire mnogo dublje. Sve cemu sam te do sada poucio ima veliku prakticnu vrijednost. Ali, moras upoznati i temeljnu duhovnu struju koja protjece kroz ta nacela. Ako ne shvacas 0 cemu govorim, ne brini. Prihvati to i. zvaci neko vrijeme, a kasnije ees probaviti." "Kad je ucenik spreman, pojavljuje se ucitelj?" "Upravo tako", rekao je s osmjehom. "Uvijek si brzo ucio." "U redu, da cuiem tu duhovnu srf", rekao sam pun zara, nesvjestan da je gotovo pola tri ujutro. "U tebi su Sunce, Mjesec-neboi-sva-cuda .. vog.univerzuma. o Stvoiiii""ih je inteligencija kqjaje_s.tvori1aLtebe".·£ye·p.f.Qi.zlabi~".,_. ;§J9g izvora, Svi smo jedno." "Mislim da ne shvacam." "Svako bi~_ega .QY_QL~elP.:Jjl., .__sy.ak.a._~tYJ!.r_na .ovoj..zf:JE_lj.ima i dusu~-'Syeduse cine J.~.dnu,.d.us.u,_Dusu Univerzuma.X'idis, .. -Jotfne';skrbecfz!i-sYoj ~lastiti um i za'"~VOTaiih;:~apfaYQ~njeggjes D~~l,L.:Qg.&:~.r?)lma. Kad .pob~ij§;~sik~·,.RQ~olj§~v~§ ..L. ziv~fe ·TfU"dikQj.i.te~Qkr)lzuju.A ako imas hrabrosti samopouzdanofia> pr-e'dovati u smj'~;~ svojih snova, pocinjes crpiti moci univerzuma. Kao sto.sam.ti vee rekao.zivot ti daje ono sto trazis od njega. Uvijek te slusa." "Dakle, ovladavanje sobom i kaizen pomoci ce mi da pomognem sebi, a time i drugima?"
134

,;~,~~l,.£g,,£~,!:l.~J,~?_~,:,.~,~~~,~PJ.!~"'~~~~EE!!~~l. "
. "Trebao bih prihvatiti neuspjeh?" upitao sam u nevjerici. "Univerzumje sklon hrabrima. Kadjednom zauvijek odlucis uzdignuti svoj zivot na najvisu razinu, vodit ce te snaga tvoje duse. Jogi Raman vjeruje da je sudbina svakog covjeka odredena vee na njegovu rodenju. Taj put vodi do carobnog mjesta prepunog velieanstvenih dragocjenosti. 0 pojedincu ovisi hoce Ii smoci hrabrosti za napredovanje timputem, Ispricao mi je pricu koju bih zelio prenijeti tebi. Nekoc davno, u staroj Indiji zivio je zao divkoji je posjedovao velebni dvorac ponad mora. Buduci da je godinama bio odsutan jer je ratovao, djeca izobliznjega sela dolazila su u njegov preIijepi vrt u kojemu su se veselo igrala. Div se jednogadana vratio i otjerao ih iz vrta. 'Da vise niste dosli ovamo!' viknuo je i prezrivo zalupio golemim hrastovim vratima. Potom je oko vrta podigao visok mramorni zid kako djeca ne bi mogla uci. Zima je donijela jaku hladnocu uobicajenu za najsjevernije dijelove indijskog potkontinenta, a div je pozelio da se toplina sto prije vrati. Proljece je stiglo u selo podno divova dvorca, ali
135

"Tako nekako. Oplemenjujuci svoj urn, skrbeci za svoje tijelo i njegujuci svoj duh, shvatit ees tocno sto ti govorim." "Juliane, znam da su ti namjere dobre. Ali, ovladavanje soborn prilicno je visok cilj za devedeset i sest kilogram a teskog obiteljskog covjeka koji je razvoju klijenata do sada posvecivao vise vremena nego osobnom razvoju. Sto ako ne uspijem?" "Neuspjeh je sarno izostanak hrabrosti da se pokusa, nista vise i nista manje. Strah od neuspjeha je jedinosto vecini ljudi stoji na putu do ostvarenja snova. No, neuspjeh je ipak presudno vazan za uspjeh u bilo kojem pothvatu. Neuspjeh nas iskusava i omogucuje nam rasti. Nudi nam pouke i vodi nas prema prosvjetljenju. Istocnjacki ucitelji kazu da je svaka ,.. .trj~!a".kQL~J~_ogodi ~ srediste mete.posliedica stotinu prom-aTa~ !~y!.~.~.~gl~J~~ris1nzgU1)i tI(a}~metri11TeZaKon prirode. ..,..;N'e"................. ~itfa?;.,".,,,,,,".,,,_~",~,,..,,.iI<:'ll"'';'.c,':"",.;':""""'.,."""(::.,."..,""'(""","""! .."",,,..,......',_.::.;.,".,,_,,_..,_ . " __ _
~. , ' . _-• g:".,,,_.,,,.,,_.,_.,.,, ...

2?,faovni/(/(gji je prodao svoj :Ferrari

'l\p6in S. Sharma

ledene kandze zime nisu pus tale njegov vrt. A tada je div jednoga dana napokon osjetio miomirise proljeca i kroz prozore osjetio toplinu sunca. "Napokon je doslo proljece!" viknuo je i istrcao u vrt. Ali, nije bio spreman za prizor koji ga je docekao, Seoska su se djeca nekako uspjela popeti preko zida pa su se igrala u vrtu. Zimska pustos vrta zbog njihove se nazocnosti pretvorila u cvjetnu raskos ruza, sunovrata i orhideja. Sva su se djeca smijala i veselo ciktala osimjednoga. Div je krajickorn oka opazio djecacica mnogo manjeg od ostale djece. Suze su mu se slijevale niz obraze jer nije imao dovoljno snage da se popne preko zida i ude u vrt. Div se sazalio nad njim te po prvi put u zivotu pozalio zbog svoje zloce. 'Pomoci cu tom djecacicu', rekao jei potrcao prema njemu. Kad su djeca opazila diva, pobjegla su iz vrta strahujuci za svoje zivote. Ali, djecak je ostao stajati na mjestu. 'Ja cu ubiti diva', promucao je. 'Ja cu obraniti nase igraliste.' Prilazeci djecaku, div je rasirio ruke. 'Ja sam tvoj prijatelj', rekao je. 'Dosao sam ti pornoci da se popnes preko zida i udes u vrt. avo je odsada tvoj vrt.' Djecak je tako postao junak medu svojim prijateljima paje, presretan, divu dao zlatnu ogrlicu koju je uvijek nosio oko vrata. 'Meni je donosila srecu', rekao je. 'Dajem je tebi.' ad toga dana djeca su se s divom igrala u njegovu divnoni vrtu. Ali, hrabri djecak kojega je div najvise volio, vise senije vratio. Div se s vremenom razbolio i oslabio. Djeca suse i dalje igrala u vrtu, ali div nije imao snage za druzenje s njima. U tim je tihim danima najvise mislio na onoga malog djecacica, Jednoga dana, usredosobito hladne zime, div je pogledao kroz prozor i ugledao doista cudesan prizor: iako je najveci dio vrta bio prekriven snijegom, divan ruzin grm unjegovoj sredini bio je prepun cvjetova cudesnih boja. Pokraj njega je stajao djecak kojegaje div najvise volio. Umilno se smijesio. Div je poskocio od radosti i pojurio van kako bi zagrlio djecaka, 'Mali moj
136

prijatelju, gdje si bio sve ove godine? Jako si mi nedostajao.' Djecak je odgovorio zamisljeno. 'Prije mnogo godina podigao si me preko zida i uveo u svoj carobni vrt. Sad samja dosao tebe· odvesti u svoj.' Kad su djeca kasnije toga dana doslaposjetiti diva, pronasla su ga kako bezivotno lezi na tlu, Bio je od glave do pete prekriven tisucama prelijepih ruza, ' Uvijek budi hrabar, Johne, kao djecaci« iz price. Ostani svoj i slijedi. svoje snove. Snovi ce te voditi prema tvojoj sudbini. Slijedi svoju sudbinu koja ce te voditi cudima univerzuma. I uvijek slijedi cuda univerzumajer ce te odvesti u divan vrt pre" pun ruza." Kad sam ga pogledao kako bih mu rekao da me je ta prica duboko dirnula, zapanjio sam se onime sto sam opazio: neslomljivi pravni gladijator, koji je najveci dio svojega zivota proveo braneci bogate i slavne, popustio je suzama,

137

(!<p{ovnif(k9ji je ptodao svoj :Ferrari

Praktican pregled devetoga poglavlja sazetak Julianove mudrosti

DESETO POGLAVLJE

Simbol

Moc discipline
Prakticiranje kaizena • ovladavanje sobom cinibit ovladavanja zivotom

Vrlina

Mudrost

• vanjski uspjeh zapocinje unutra • prosvjetljenje se postize dosljednim njegovanjem uma, tijela i duse • cini ono cega se plasis • deset prastarih obreda sretnog zivljenja Univerzum je sklon hrabrima. Kad jednom zauvijek odluiis uzdignuti .svoj iivot na najvisu razinu, snaga tvoje duse vodit ce te prema carobnom mjestu prepunom velicanstvenih dragocjenosti.

Tehnike

Uvjeren sam da.smo danas gospodari svoje sudbine, da zadatak, koji je pred nama, nije izvan nasega dometa; da sam sposoban izdriati njegovu muku i patnju. Ako vjerujemo u svoj cilj i ako je nasa ielja za pobjedom nepokolebljiva, pobjeda nam nece'biti uskracena.

Winston Churchill

Poucan citat

J

© 1997., Robin Sharma

ulian je nastavio s.tumacenjem misticne price jogija Ramana, temelja mudrosti koju mije otkrivao. Doznao sam za vrt svojeg uma, riznicu moci i poteneijala. Simbol svjetionika otkrio mi je presudnu vaznost odredene svrhe u zivotu i djelotvomost postavljanjaeiljeva.Primjer tri metra visokog i cetiri stotine kilograma teskog japanskog sumo-borca poucio me je bezvremenom koneeptu kaizena i obilju dobrobiti koje donosiovladavanje soborn. Nisam ni znao da najbolje tek slijedi. "Sjeeas se da je nas prijatelj sumo-borac bio potpuno gol."
139

138

1U:aovni/(f<:9ji je prodao svoj :Ferrari

.UO(f~·
\;

'l(p6in S. Sharma .,

~:""""'"

"Ali mu je genitalije pokrivao ruzicasti kabel", spremno sam> dodao. "Tako je", potvrdio je Julian. "Ruzicasti kabel slufi kao pod-/{,'" sjetnik na moe samokontrole i discipline u stvaranju plemeni-jt " tijeg, sretnijeg i prosvjetljenijeg zivota. Moji ucitelji u Sivani« " nedvojbeno su najzdraviji, najzadovoljniji i najmirniji Ijudi koje, ' sam ikada upoznao. Ali, nikada nisam upoznao ni toliko disciplinirane ljude. Ti su me mudracipoucili daje vrlina samodiscipline nalik kablu. Johne, jesi Ii ikada dobro promotrio zicani ka-, bel?" "To bas i nije bilo na popisu mojih prioriteta", priznao sam veseo osmjeh. , "Pa, promotri ga jednom. Opazit ces da se sastoji od mnogo., ",' tankih, povezanih zica. Svaka je zicica, sarna za sebe, nepouzdana i slaba. Ali, kad su povezane, njihova je ukupnost mnogoveca od zbroja sastavnih dijelova pa je kabel cvrsci od ' zeljeza. Slicno je sa samokontrolom i moci volje. Da bi razvio ce~ licnu volju, presudno je vazno malim,neznatnim djelima pfi:'>' donositi vrlini samodiscipline. Ako ih redovito izvodis, ta se mala djela gomilaju i s vremenom stvaraju obilje unutarnje snage. To najbolje sazima stara africka poslovica: 'Sjedinjene paukove mreze sputat ce i lava'. Kad oslobodis moe svoje voljei' postajes gospodar svojeg osobnog svijeta. Aka dosljedno upravljas sobom, ni jedna ti prepreka nece biti previsoka, ni je7' dan izazov prevelik, ni jedna kriza preteska. Samodisciplinaceti pruziti mentalnu snagu koja ce ti biti potrebna da ustrajes kadti zivot dobaci jednu ad svojih felsa. Moram te upozoriti i na cinjenicu da je nedostatak moci volje mentalna bolest", neocekivano je dodao. "Ako patis ad t~ , slabosti, rijesi je se sto prije. Moe volje i discipliniranost glavn~" .su znacaj!c~,sy!hJj}ldi j akog"a-raraIaera-koTrfi~~·di~;i~,i.IY:~, ,,'::-'''''r,'. •',. , hma., M09"YQh~,,9mogucuJe 11 na vflJeme, UClll~~~_.~_nQ_~!Q_$J . __ ,:9?ecaQ'~ii~.inili. 6¢ Y~~J~.~.~,~¥~61iTeti~~tati.-,u'J)·~!_l1.j_~]EQ_~it!9_. M
',"

'nesav ladivim~·Nf6c-voIJe·prrrzan'uniiIarnjusriagupOfi·ebn
"","'r... "." .• ~,_"""""".._~::""""' _ •• ~,\'''-;.-'w'''''
.... ··'~ • ~"', •. ,'."",.-,"'~-'.'".'

,~~~~;i~ol~~fi~rk~~~t~~~~~~~!:~~~~o~~~-t~~~~~ila~' ( Mot'~~ije"om"oguc~j~'~t{d-aatiT~~irza" zubima kad te ~anje t: ,YiJen~.oso?~, ;tvr:ijedi iliuci11:i n.~§tQ cime,,~~.J),e"s1.a.~~~. ..~.. MOJ~.,.. ' ~~iI~::ilQ.t!~osfvarenJe' i~ko prepreke doimaju
~ '_":"',,""":"""".'" ·-·~·"~"'~'"".'V,_ .,',,-_ •. '_ ..•.. """O"',c
.',.,,""'., •• ",,,.w'" " ("". ",

'.'·v-""""" .•""""",_,....,...._ .. ,,.,,~""'''''.'''''....,._'

••.,..,..,..''',~'.,,..._~''''''....".""~,~"._._"'.~ .

.._."'~'",.,,....

r~z~"

..

ivoJih"s;o~;
"'0 ....... " .... ,...i"' ...... "
_ ..,_~"'_ ...

s~

"""""O\~,;:,.""-~-_"'A'''''''''-''>'-·

."..~J"';Z;;·

oQrzavaUJ,~obecanja drug1ma 1, stoJeYJ~roJatno JOSvaZlllje,.Z.it,;... ~'""'=~·_ ... odrZav~!J.j5!.QQ~canjaoja si dao sebi." k j e' doist; toTik()'vazna,?if-'"'"~'_', - ·~""",,",,,,,,, ... ··"''_-;;l-<"~"''"""W;''''_'~"''··'"',·.,.'·<' "~"'i.''O<;.~.'''''{~,.~...""""'~:"'."""""""'~"''''~~ •'.

"""'"""'''-;'''''''''F''j_'·~V'''_'~''''''<''~!,CM''·';t'-~~;;lJ.O:''_-1'~,.',"",""'" .... ,..,.._.",~·,,~·.'.N;J:I~," ~'.'''''''''~'"''~'''''''''>.''-:''''C~''<_~-~'_"'''"~''_''

u za

1

"I te kako, prijatelju. To je najvaznija vrlina svih osoba koje su svoj zivot ispunile strascu, mogucnostima i mirom." Julian je tada posegnuo u unutrasnjost svoje haljine i iz nje izvukao sjajan srebrni medaljon kakav biste mogli vidjeti na muzejskim odjelima staroga Egipta. "Nisi trebao", nasalio sam se. "Mudraci Sivane darovali su mi ga zadnju vecer. Bila je to vesela, srdacna proslava clanova obitelji koji su zivjeli punim plucima, Bila je to jedna od najljepsih i najtuznijih noci u mojem zivotu. Nisam zelio napustiti nirvanu Sivane. Bila je moje utociste, oazasvega sto je dobra na ovom svijetu. Mudraci su postali moja duhovna braca i sestre. Te sam veceri visoko na Himalajiostavio dio sebe",rekao je tihim glasom. "Sto pise na medaljonu?" "Procitat CU ti. Nemoj ih zaboraviti, Johne. Meni su doista pomogle kadje zagustilo. Nadam se da ce i tebi pruziti utjehu u teskim trenucima. Pise: ' <::-_-, _--ttCvrstocom discipline iskovat ees karakter prepun hrabrosti i smirenosti. Vrlina volje uzdignut ce te do savrsenstva, kako bi iivio u rajskoj palaCi krcatoj svime sto je dobro, radosno i iivotno. Bez njih si izgubljen poput moreplovca bez kompasa koji na posljetku potone sasvojim. brodom.
141

.,,..,,~.4'~""""'·""'·\·""'~·!''.f."~ ,

.,'

"

-""'_"''''

.""

1"-".~''''''''''''-'''''-~'_'"''."'''''"'''"'''''''h_'"",''''''J.'''~,,,,,""'_

-'..'

"v.'1"'-'."'

"""~"",'

'_':';

.. "

:

,"~'

140

'Rp[ovnif(lwji je prodao svoj Ferrari

2(ovin S. Sharma

"Doista nikada nisam razmisljao 0 vaznosti samokontrole iako sam mnogo puta pozelio imati vecu sposobnost discipline", priznao sam. "ZeliS li reci da disciplinu mogu razviti kao sto moj sin u teretani razvija bicepse?" "Odlicna usporedba. Moe volje razvijas bas kao sto tvoj sin u teretani razvija svoje tijelo. Koliko god bio slab ili bezvoljan, svat~omozeu vrlo kratkom vremenu razviti dis Ciplfiili': Do'bar lYtifuJi:£ G~~dhi~\Te6inai]u2ii's~;tra ga suvremenim svecem i pamti kao covjeka koji je, u ime svojih ciljeva, biosposoban tjednima prezivjeti bez hrane te radi svojih uvjerenjaizdrzati veliku patnju. Ali, ako proucis njegov zivot, otkrit ees da nije uvijek bio majstor samokontrole." "Neces mi valjda reci da je Gandhi bio ovisnik 0 cokoladi?" "Ne, necu. Kao mladi odvjetnik u Juznoj Africi predavao se zucljivim ispadima, a disciplina posta i meditacije bila mu je strana kao i skroman komad bijele tkanine oko bokova, koji je na posljetku postao njegov zastitni znak." "ZeliS li reci da bih, uz odgovarajucu mjesavinu vjezbe i pripreme, mogao postici istu razinu moci volje kao i Mahatma Gandhi?" "Svi smo razliciti, Jedno od temeljnih nacela kojima me je jogi Raman poucio jest da istinski prosvijetljeni ljudi nikada ne teze biti poputdrugih. Oni se nastoje uzdici iznad svojega prijasnjeg jastva. ............... ...-._.;."-~"""""~"~"-"'."' se s drugima.,--:--'" Ne nadmeci Nadmeci'"'-~-.-'.......,._,.....sa sob om", se ........... ~''''''"'''.,.""''''''','' . ...-..,,,-~ odgovorio je. "Ako posjedujes samokontrolu, bit ees dovoljnoodlucan da ucinis one sto si oduvijek zelio uciniti. Za tebe to moze biti treniranje za maraton, svladavanje umijeca raftinga na brzim vodama ili cak napustanje odvjetnistvaradi bavljenja umjetnoscu. Sto god bilo to 0 cemu sanjas, materijalno iii duhovno bogatstvo, ja ti necu suditi. Sarno cu ti reci da ce ti sve to biti na raspolaganju kad razvijes svoju neiskoristenu moe volje." Julian je dodao: "Uvodenje samokontrole i discipline u

titi zivot donijet ee ti i jak osjeeaj slobode. I to ce izazvati prom"Kako to mislis?" "Vecina ljudi posjeduje gradansku slobodu. Mogu ici kamo zele i ciniti one sto zele. Ali, mnogo ljudi robuje svojim porivima. Reagiraju umjesto da djeluju pozitivno pa su nalik morskoj pjenikoja zapljuskuje stjenovitu obalu nosena plimom i\ osekom. Ako provo de vrijeme sa svojom obitelji i netko ih s p()/ sla nazove radi problema, odmah odjure ne stigavsi razmisliti koja je aktivnost vaznija za njihovo cjelokupno zadovoljstvo, a time i za njihovu zivotnu svrhu. Nakon svega sto sam vidio u zivotu, na Zapadu i na Istoku, mogu reci da takvi Ijudi posjeduju gradansku slobodu, ali ne i slobodu nesputanosti. N edostaje im najvaznija sastavnica smislenog, prosvijetljenog zivota: nesputanost potrebna da bi se od drveca vidjelo sumu, da bi se ispravnom daloprednost nad onime sto se doima hitnim." Morao sam se sloziti s njim, Doistase nemam na sto pozaliti. Imam divnu obitelj, udoban dom i uspjesnu odvjetnicku praksu. Ali, doista ne mogu reci da sam postigao istinsku slobodu. Dojavljivac je dio mojega tijela bas kao i moja desna ruka. Uvijek nekamozurim. Nemam vremenaza.dubokoumne razgoyore s Jenny, a izgledi da cu u doglednoj buducnosti pronaci vremena za povlacenje u tisinu jednaki su izgledima da cu. pobijediti na bostonskom maratonu. Sto sam vise razmisljao 0 tome, to sam vise uvidao da nektar istinske, neograniceneslobode vjerojatno nisam okusio ni u mladosti. Mislim da sam doista robovao porivima svojih slabosti. Uvijek sam cinio one sto su mi drugi govorili da bih trebao ciniti. "Jacanje moci volje donijet ce mi istinsku slobodu?" "Nesputanost je nalik kuci: gradis je opeku po opeku. Prva opeka trebala bi biti moe volje. Ta te vrlinau svakom trenutku potice postupiti ispravno. Pruza ti energiju za odvazno djelovanje. Omogucuje ti upravljati zivotom 0 kakvome si mas tao
I

je""Maliatma-

,

.

..

-~...

.,'''','"'_,. .......

142

143

'RSliovni/(k9ji je 'prodao suoj :Ferrari

'R.p6inS. Sharma

umjesto da prihvacas zivot kakvim ziviS." Pobrojio je i mnoge prakticne dobrobiti koje donosi disciplina. "Vjerovao ili ne, razvijanje moci volje moze te oslobodi navike zabrinutosti, odrzavati zdravlje i pruziti ti mnogo vis energije no sto si ikada imao. Vidis, Johne, samokontrola, pravo nije nista drugo doli nadzor nad vlastitim umom. Volja je kraljiea mentalnih moci. Kad ovladas svojim umom, ovladao si svojim zivotom. A ovladavanje urn om zapocinje sposobnoscuj., nadziranja svake pojedine misli. Kad razvijes sposobnost odba-s, eivanja svih nepozeljnih misli i usredotocis se na pozitivne i is~.:',.''':~: pravne misli, uslijedit ce pozitivno i ispravno djelovanje. Uskor' i ces u svoj zivot poceti privlaciti sve sto je pozitivno i ispravno. Evo primjera. Recimo da je jedan 09 tvojih ciljeva osobno razvoja svakidasnje ustajanje u sest sati ujutro i trcanje parko iza tvoje kuce. Zamislimo da je sredina zime, a budiliea te bud' " I'· iz dubokog, mirnog sna. Odmah osjetis poriv daje iskljucis i na~.;":~'\ I' tavis spavati. Mozda ces sutra ostvariti svoju odluku i poci nail' trcanje. To se ponavljanekoliko dana, a tada zakljucis kako s1/:·'" prestar da bi mijenjao.zivotne navike te da je tvoj eilj tjelesneJ~,~,\ kondicije previse nerealan." .,....
,I

"Predobro me poznajes", iskreno sam rekao. "A sada zamislimo drugaciju inacicu. I dalje je sredina zime Budiliea se oglasi, a ti pomislis kako bi radije ostao u 'krevetuv' . Ali, umjesto da robujes svojim navikama, suprotstavljas ini}.!'I, mocnije misli. Pocinjes zamisljati kako ces izgledati, kako cesse'!; . osjecati i kako ces djelovati kada budd u vrhunskoj tjelesnoj. formi. Cujes komplimente koje ti kolege u uredu upucuju do~ vitak i snazan prolazispokraj njih. Usredotocis sena sve sto'" mogaopostici zahvaljujuci povecanju energije postignutom r dovitim vjezbanjem, Veceri vise ne provodis pred televizoro zato sto si nakon dugoga dana u sudniei preumoran za bilo stO., drugo. Dani su ti ispunjeni vitalnoscu, entuzijazmom i smis1

lorn." "Ali, recimo da nakon svega toga ipak pozelim nastaviti spavati umjesto da podem na trcanje." "Prvih nekoliko dana bit ce ti malo teze i doista ces osjecati zelju da se vratis starim navikama. Ali, jogi Raman cvrsto vjeruje u jedno osobito,bezvremeno nacelo: pozitivno uvijek nadvlada negativno. Dakle, akosenastavis boriti protiv nepozeljnih misli koje su se tijekom godina neprimjetno uvukleupalacu tvojega urn a, te ce misli na posljetku uvidjeti da su nepozeljnei otici kao gosti koji znaju da nisu dobrcdosli." "ZeliS reci da su misli materijalne?" "Da, i imaju potpunu vlast. Pozitivneje mislijednako lako mislitikao i negativne." "Zasto su tada toliki ljudi zabrinuti i usredotoceni na sve negativno na ovom svijetu?" "Zato sto nisu ovladali umijecem samokontrole i discipliniranog razmisljanja. VecinaIjudi s kojima sam razgovarao nije ,svjesna da posjeduje moe nadzora nad svim mislima kojemisle svakesekunde, svake minute, svakoga dana. Oni smatraju da se misli jednostavno dogadaju i neznaju da njihove misli upravljaju njima ako nisu pronasli vremena da preuzmu nadzor nad svojim umom. Kad se usredotocis sarno na dobre misli i iskazes moe volje odbijajuci misliti lose misli, obecajem ti da ce vrlo brzo nestati." "Dakle, ako zelim smoci snage za ranije ustajanje, manje jela, vise citanja, manje uzrujavanja ili iskazivanja vise Ijubavi, moram sarno upregnuti volju i ocistiti svoje misli?" ' "Ako upravljas svojimmislima, upravljas svojim umom. Ako upravljas svojim umom, upravljas svojim zivotoni. A kad dosegnes potpuni nadzor nad svojim zivotolU.;postajes gospodar svoje sudbine." . Ta mi je informacija bilapotrebna. Pozorno slusajuci bivseg uspjesnog odvjetnika preobrazenog u jogija, te sam cudne, ali
145

2?,pfovnif( kSJ}i} e prodao

S110}

:Ferrari

'1(p6inS. Sharma

poticajne veceri presao put od skepticnog odvjetnika do vjernika koji je nakon mnogo godina napokon otvorio oci, Pozelio sam daje i Jenny cula sve to. Zapravo, pozelio sam da su i moja djeca cula tu mudrost. Znao sam da bi na njih utjecala jednako kao i na mene. Oduvijek sam zelio biti bolji obiteljski covjek i zivjeti ispunjeno, ali sam uvijek bio previse zaokupljen gasenjern malih pozara koji su se doimali vaznijima. Mozda je to bila slabost , nedostatak samokontrole. Mozda od drveca nisam . vidio sumu, Zivot mi je brzo prolazio. Kao da sam tek jucer bio mlad odvjetnik pun energije i entuzijazma. Sanjao sam 0 tome da postanem politicki voda ili cak sudac vrhovnoga suda. Ali, s vremenom sam zasao u kolotecinu. Julian mi je, cak i kao samouvjereni odvjetnik, govorio da "samozadovoljstvo ubija". Sto sam vise razmisljao 0 tome, to sam vise uvidao da sam izgubio svojuzarku zudnju. To nije bila zudnja za vecom kucom ili za brzim automobilom. Bila je to mnogo dublja zudnja: zudnja za smislom, veseljem i zadovoljstvom zivota. Julian je nastavio govoriti, a ja sam se predao svojim mislima. N e slusajuci njegove rijeci, zamisljao sam se kao pedesetogodisnjaka, a zatimkao sezdesetogcdisnjaka. Zar cu i tada obavljati isti posao, s istim ljudima, suocen s istim bitkama? To me je uzasnulo, Oduvijek sam zelio dati svoj doprinos ovom svijetu, ali je bilo izvjesno da to trenutno ne cinim. Mislim da sam u tom trenutku, te sparne srpanjske noci, sjedecipokraj Juliana na podu dnevne sobe, dozivio promjenu. Japanci to nazivaj l!"~C:!!<2Ji,1-,§12,,lnJ!~iJx~llYrJ!1Q,J!J!_4€!!l~~upra vo sam to dozivio, i Odlucio sam ostvariti svoje snove i uzdici svoj zivot na mnogo visu razinu. Tada sam prvi put okusio istinsku slobodu, slobodu koja se pojavi kadjednom zauvijek odlucis zavladati svojim zivotom i svim njegovim aspektima. "Otkritcu ti formulu za razvijanje mod volje", rekao je Julian neznajuci za preobrazbu koju sam upravo prozivio. "Mudrost bez primjerenih oruda njezine primjene nije mudrost."
. .

N astavio je. "Preporucio bih ti da svaki dan pri odlaskuna posao ponavljas nekoliko jednostavnih rijeci." "Jednu od mantri koje sispomenuo?" upitao sam. "Da. Posrijedi je mantra stara vise od pet tisuca godina iako za nju zna sarno sacica sivanskih redovnika. Jogi Raman mi je rekao da ell njezinim ponavljanjem ubrzo razviti samokontrolu i nepokolebljivu volju. Sjeti se da rijeci imaju vrlo jak utjecaj, Rijeci su verbalna ocitovanja mod. Akosvoj urn ispunis rijecima nade, pocinjes se nadati. Ako gaispunis rijecimadobrote, postajes dobar. Ako ga ispunis!l1:t§:UmaDhrabrosti, postajes hrabar. Rijeci imaju moe",rekaoje Julian. "U redu, pretvorio sam se u uho." "Predlazem ti da ovu mantru ponavljas najmanje trideset puta dnevno: 'Ja"sa1J1»J!.ise,.nospose ,tloima; .. lI;f!l§.!1ISJ<l,sJ!(Jm,Qc.i. I ._.. -._, snagqovq,gasyije'!fl.'. i:la ce mantra izazvati duboke promjene u tvojem zivotu. Za jos brze rezultate dodaj kreativno vizualiziranje 0 kojemu sam ti govorio. Primjerice, povuci se na tiho mjesto. Sjedni i zatvori oci. Nedopusti da ti urn odluta. Budi potpuno miran jer jenemirno tijelo siguran znak slabosti-umaGlasno izgovarajmantru. Pritom se zarnisljaj kao discipliniranu, odlucnu osobu koja potpuno vlada svojim umom, tijelom i duhom. Zamisli da u teskoj situaciji postupas onako kako bi postupili Gandhi iIi Majka Tereza. Nedvojbeno ces ostvariti zapanjujuce rezultate", obecao je. "I to je sve?" upitao sam zapanjen prividnom jednostavnoscu te formule. "Ta jednostavna vjezba omogucit ce mi ostvariti puni potencijal moje mod volje?" "Istocnjacki duhovni ucitelji poucavaju je vjekovima. Do danas je opstala zbog jednog razloga: djeluje. Kao i uvijek, sudi prema rezultatima. Ako te zanima, mogu ti ponuditi ,i dvije vjezbe kojima ees ojacati volju i razvijati unutarnju disciplinu. Ali, upozoravam te da bi se isprva mogle doimati cudnim." "Hej, Juliane, potpuno sam opcinjen svime sto sam cuo.
147

146

'R.!-aQvnifUWji je ptodao SVQj :Ferrari .

'1\96in S. Sharma

Sjajno ti ide pa nemoj prestati." "U redu. N ajprije bi trebao poceti ciniti ono sto ne volis ciniti. Za tebe to moze biti nesto jednostavno kao jutarnje pospremanje kreveta iii odlazak na posao pjesice umjesto automobi10m. Razvijajuci naviku primjene volje, prestat ces robovati porivima svojih slabosti." "Jer svesto ne koristis s vremenom zakrzlja?" "Upravo tako. Da bi razvio moe volje i unutarnju snagu, moras ih koristiti. Sto vise vjezbas i razvijas zametak samodiseipline, to ce brze sazrijeti i pruziti ti zeljene rezultate. Druga je vjezba omiljena vjezba jogija Ramana. Znaose po eijele dane suzdrzavati od govora osim odgovora naizravna pitanja." , "Nestopoput zavjeta sutnje?" "Zapravo, to jest zavjet sutnje, Johne. Tu su praksu uveli tibetanski redovnici vjerujuci da duze vrijeme sutnje jaca discipliniranost." "Ali kako?" "Aim cijeli dan sutis, poucavas svoju volju da se pokorava tvo. jim zapovijedima. Kad god osjetis poriv da progovoris, suspregnes gaoZnas, tvoja volja nema vlastiti urn. Ceka tvoje upute koje: je poticu na djelovanje. Sto vise upravljas njome, to postaje mocnija, Nevoljaje u tomesto vecina ljudi ne primjenjuje moe' svoje volje." "Zasto?" upitao sam. , "Vjerojatno zbog toga sto smatraju da je ne posjeduju. Za tu ocitu slabost optuzuju sve i svakoga osim sebe.Naprasiti Ijudi govore: 'Ne mogu si pomoci, i mojje otae bio takav'. Oni koji se previse uzrujavaju, govore: 'To nije moja krivnja, posao mi je , previse stresan'. Oni koji previse spavaju,govore: 'A, sto moguj Mojem je tijelu potrebno deset sati sna.' Takvi ljudine posjeduju odgovornost koja proizlazi iz poznavanja iznimnih poteneijala skrivenih duboko u svima nama, potencijala koji cekaju da ih se iskoristi. Kad upoznas vjecne zakone prirode koji
148

upravljaju univerzumom i svime sto zivi u njemu, shvatit ces i da imaspravo biti sve sto mozes biti. Tiimas moe biti vise od svojeg okruzja. Jednako tako mozes prestatirobovati svojoj proslosti. Da bi to postigao, moras ovladati svojom voljom."
"Zvuci tesko."

"Ali, zapravo je posrijedi vrlo prakticna zamisao. Zamisli sto bi sve mogao postici da ti je volja dva iii tri puta jaca. Mogao bi se dosljedno pridrzavatiprograma vjezbanja 0 kojemu sanjas, mogao bi mnogo ucinkovitije koristiti svoje vrijeme, mogao bi se jednom zauvijek osloboditi navike zabrinutosti ili bi mogao biti savrsen suprug. Primjena volje omogucuje ti ozivjeti poriv i zivotni zanos koji si, kako s,'amkazes, izgubio. Vrlo je vazno da se usredotocis na to podrucie." "Dakle, trebao bih redovito primjenjivati moe volje?" "Da. Odluci einiti onosto znas da bi trebao ciniti umjesto da ides putem najmanjeg otpora. Suprotstavi se gravitacijskoj sili svojih losih navika i poriva svojih slabosti bas kaosto raketa prkosi gravitaciji te odlazi prema nebu. Prisili se.Za nekoliko ces tjedana opaziti rezultate." "A mantra ce pornoci?" "Da. Ponavljanje mantre koju sam ti.dao, uz svakidasnje vizuaIiziranje sebe onakvogakakav zeliS biti, pruzit ce ti veliku potporu u uspostavljanju discipliniranog, dosljednog nacina zivota koji ce te povezati s tvojim snovima. I svijet ne moras promijeniti U jednom danu. Zapocni maIim koracima, Putovanje od tisucu milja zapocinje prvim korakom. Velicina se postize postupno. Cak ce i uspjesno ustajanje sat vremena ranije te dosljednost toj sjajnoj navici pojacati tvojesamopouzdanje i potaknutitena osvajanje novih vrhunaea." "Ne shvacam kakoje to povezano", priznao sam. "Male pobjede vode velikim pobjedama. Da bipostigao veliko, moras graditi .namalom. Ostanes li dosljedan tako jednostavnoj odluci kao sto je svakidasnje ranije ustajanje, osjetit
149

/'

,1',1,

2?,p{ovni!cf(pji je prodao svoj 'Ferrari

2\p6in S. S!iartlta

ces uzitak i zadovoljstvo postignuca. Odredio si cilj i ostvario gao To je vrlo ugodno. No, potrebno je neprestano odredivati vise ciljeve i podizati mjerila, Tako ces osloboditi cudesnu moe zamaha koja ce te poticati na daljnje istrazivanje vlastitih neogranice nih potencijala. Volis li skijati?" neocekivano je upitao. "Uzivam u skijanju", odvratio sam. "Jenny ija s djecom odlazimo u planine kad god mozerno sto, na njezinu zalost, nije cesto." "U redu. Sjeti se kako se osjecas kad se otisnes s vrha skijaske staze. Krenes polako, ali zacas juris kao da te gone svi vrazi ovoga svijeta. Je Ii tako?" "Pa, mozes me nazvati nindza-skijasern. Uzivam u uzbudenju brzine!" "Sto je uzrok te brzine?" "Aerodinamican oblik mojega tijela?" rekao sam u sali. "Kako da ne!" rekao je Julian smijuci se. "Uzrok je sila zamaha. Sila zamaha ujedno je i tajna jacanja samodiscipline. Zapocinjes malim koracima: ustajes ranije, svake veceri odlazis u setnju iIi jednostavno iskljucujes televizor kad znas da ti je bilo dosta. Takve male pobjede stvaraju silu zamaha koja te potice grabiti vece korake na putu prema svojem najvisem jastvu. Uskoro pocinjes ciniti one za sto se nikada nisi smatrao sposobnim, i cinis to odlucno i energicno kao nikada do tada. Taj proces pruza velik uzitak, Johne, doista. A ruzicasti kabel iz price jogija Ramana uvijek ce te podsjecati na moe volje." Kad je Julian izgovorio zavrsne rijeci 0 temidiscipline, opazio sam da u sobu proviruju prve zrake sunca i odguravajutamu kao sto dijeteodgurava nezeljeni pokrivac. "Ovo ce biti divan dan", pomislio sam. "Prvi dan ostatka mojega zivota."

Praktican pregled desetog poglavlj a sazetak Julianove mudrosti
,
" 'I

Simbol

Vrlina

Disciplinirano

zivljenje

• disciplina se razvija malim, ali dosljednim hrabrim postupcima Mudrost • sto vise razvijas zametak samodiscipline, ce brze sazrijevati • moe volje je .najvaznija vrlina potpuno ostvarenog zivota Tehnike • mantre / kreativna vizualizacija • zavjet sutnje Bori se protiv nepoieljnih misli koje su se tijekom godina neprimjetno uvukle u palaiu tvojega uma. Tako ce uvidjeti da su nepoieljne i otici kao gosti koji znaju da nisu dobrodosli. to

Poucan citat

© 1997., Robin Sharma

150

151

I

J '/

. 2\p6in S. Sharma

JEDANAESTO POGLA VLJE

Vasa najveca dragocjenost
Dobro organizirano vrijeme siguran je znak dobro organiziranog uma. Sir Isaac Pitman

Z

nas u stoje cudno u zivotu?" upitao me je Julian. "Red mi." "Vecina ljudi prekasno shvati sto doista zele i prekasno otkriju kako to mogu postici. Kao sto kaze izreka: 'Kad bi mladost barem znala, kad bi starost barem mogla ..." "Je Ii to znacenje stoperice iz price jogija Ramana?" "Da: Goli japanski sumo-borae visok tri metra i tezak cetiri stotine kilograma, kojemu genitalije pokriva ruzicasti kabel, . posklizne se na zlatnu stopericu koju je netko ostavio u tom preIijepom vrtu", podsjetio me je Julian. "Kako bih mogao zaboraviti", odvratio sam s osmjehom. Tada sam vee shvatio da je prica jogija Ramana zapravo niz podsjetnika povezanih tako da Juliana pouce sastavnicama te stare filozofije prosvijetljenog zivfjenja, ali i' da mu pomognu
"

;

,-'.

upamtiti je. Otkrio sam mu svoj zakljucak. "Ah, sesto culo odvjetnika. U pravu si. Metoda mojega mudrog ucitelja isprva se doima neobicnom pa ni sam nisam shvacao znacenje njegove price, bas kao sto si se i ti pitao 0 cernu govorim kad sam ti je ispricao. Ali, moram ti reci, Johne, da svih sedam elemenata price, od vrta i gologa sumo-borea do zutih ruza i dijamantne staze do koje cu uskoro stici, sluze kao mocni podsjetnici na mudrost koju sam primio uSivani. Vrt odrzava moju usredotocenost na nadahnjujuce misli, svjetionik me podsjecada je svrhovito zivljenje svrha zivota, sumo-borac odrzava moju usredotocenost na neprestano samospoznavanje, dok me ruzicasti kabel povezuje s cudima rnoci voljeNe prode ni dan, a da ne pornislim na tu pricu i ne razmislim 0 nacelima kojima me.je poucio jogi Raman." "Sto tocno predstavlja sjajna, zlatna stoperica" "Stoperica je simbol nase najvaznije vrijednosti - vremena." "A sto je s pozitivnim razrnisljanjern, ostvarivanjern ciljeva i ovladavanjem sobom?" "Sve to ne znaci nista bez vremena. Otprilike sest mjeseci nakon sto je prelijepo sumsko utociste u Sivani postalo moj privremenidom, jedna od mudrihzena posjetila me je dok sam ucio u svojoj kolibi od ruza, Ime joj je Divea. Bila je zapanjujuce lijepa, erne kose koja jojje dosezala ispod struka; njeznim, milozvucnim glasom rekla je da je najmlada medu mudrim muskarcima i zenama koji zive u toj planinskoj naseobini. Rekla je i daju je k meni poslao jog! Raman te dodao da sam jedan od njegovih najboljih ucenika. 'Mozda ti je sva patnja koju si pretrpio u prijasnjern zivotu omogucila da nasu mudrost prihvatis tako otvorena .srca', rekla je. 'Kao najmladu clanicu nase zajednice, zamolili su me da ti donesem dar. To je zajednicki dar svih nas te.znak nasega postovanja prema tebi, covjeku koji je presao tako dug put da bi ucio od nas. Niu jednom trenutku nisi osudio niti ismijao nasa
153

152

'R,p[ovnik.fC9ji je prodao svoj Ferrari

'f\pGin S. Sfiarma

ucenja, Premda si odlucio napustiti nas za nekoliko tjedana, smatramo da sijedan od nas. Nitko izvana josnije dobio ovo sto cu ti dati'." "Sto ti je dala?" nestrpljivo sam upitao. "Iz svoje rukom tkane pamucne torbe izvukla je predmet i pruzila mi gao U mirisnom papiru.bilo je ono sto nikada ne bih ocekivao, Bio je to minijaturan pjescani sat nacinjen od puhanog stakla i komadica sandalovine. Opazivsi izraz mojega liea, Divea mi je odmah rekla da su svi mudraci u djetinjstvu dobili takav sat. 'Iako ne posjedujemo nista i zivimo skromno ijednostavno, postujemo vrijeme i opazamo njegovo protjeeanje. Ti mali pjescani satovi podsjecaju nas svaki dan na nasu smrtnost i na vaznost ispunjenog, plodotvornog zivljenja te ostvarivanja vlastite svrhe'." "Zar ti redovnici u najvisim predjelima Himalaje vode racuna 0 vremenu?" "Svi oni shvacaju vaznost vremena. Svi su razvili ono sto naziyam 'svijescu 0 vremenu'. Vidis, shvatio sam da nam vrijeme klizi kroz prste poput pijeska, nepovratno. Oni koji vee zarana pocnu mudro koristiti vrijeme, nagradeni su ispunjenim, plodnim i zadovoljavajucim zivotima. Oni koji nikada nisu shvatili da je 'ovladavanje vremenom ujedno i ovladavanje zivotom', nikada ne otkrivaju svoje goleme ljudske potencijale. Vrijeme je za sve jednako. Bez obzira na to jesmo li bogati ili siromasni, zivimo li u Teksasu ili u Tokiju, svi raspolazemo danima koji obuhvacaju sarno dvadeset i cetiri sata. Ono po cemu se graditelji iznimnih zivota razlikuju od onih manje uspjesnih jest nacin koristenja vremena." . 'iMoj je otae jednoni rekao 'da upravo najzaposleniji ljudi imaju dovoljno vremena. Sto kazes na to?" "Slazem se. Marljivi i plodni Ijudi vrlo ucinkovito koriste svoje vrijeme - sto moraju da bi prezivjeli. No, uspjesna organizacija vremena nije radoholicarstvo. Stovise, ovladavanje vre154

menom ornogucuje ti vise vremena za ono sto volis raditi, za ono u cemu nalazis istinski smisao. Vladanje vremenom vodi vladanju zivotom. Pazi na svoje vrijeme. Upamti da ta vrijednost nije obnovljiva. Objasnit cu ti primjerom. Recimo daje ponedjeljak ujutro, a tvoj dnevni raspored prepun je sastanaka i sudskih rasprava. Umjesto da ustanes u pola sedam, kao i inace, popijes salicu kaye, odjuris na posao i cijeli dan prove des u stresnoj utrci, recimo da si sinoc petnaest min uta posvetio planiranju toga dana. IIi, da bi bio ucinkovitiji, recimo da si za mirnoga nedjeljnog jutra sat vremena posvetio organizaciji eijeloga tjedna. U rokovnik si zabiljezio kad ees se sastati s klijentima, kad ees obavljati istrazivanja i kad ees uzvratiti telefonske pozive. I, sto je najvaznije, zabiljezio si i svoje osobne, drustvene i duhovne ciljeve za taj tjedan. Taj jednostavan cin je tajna uravnotezenog zivota. U svojsvakidasnji raspored .uveo si najvaznije aspekte svojega zivota i tako si osigurao odrzavanje smisla i mira tjedna i zivota koji je pred tobom. ' "Neces mi valjda reci da bih usred radnoga dana pretrpanog obvezama trebao uzetistanku, otici u park i meditirati?" "Upravotako. .Zasto si toliko cvrsto vezan za ustaljena pravila? Zasto mislis da moras postupati kao drugi? Trcivlastitu utrku. Zasto ne bi.poceo raditi sat vremena ranije kako bi si usred prijepodneva mogao priustiti spokojnu setnju prelijepim parkom preko puta tvojeg ureda? IIi zasto pocetkom tjedna nebi odradio nekoliko sati vise kako bi u petak mogao ranije zavrsiti i odvesti djeeu u zooloski vrt? IIi, zasto dva dana tjedno ne bi radio kod kuce kako bi vise vremena provodio s obitelji? Zapravo zelim reci dabi mogao kreativnije planirati radni tjedan i koristiti vrijeme. Budi discipliniran i usredotoci se na prioritete. Ono najvaznije u zivotu niposto ne bi smio zrtvovatl radi onoga sto je najmanje vazno. I imaj na umu daje propustanje planiranja put prema neuspjehu. Ako, uz sastanke s drugima, u svoj rokovnik
155

1qJ6in S. Sfiarma

zabiljezis i sastanke sa samim sobom kako bi citao, opustio se ili napisao ljubavno pismo supruzi, vrijerne ees koristiti mnogo ucinkovitije. Ne zaboravi da korisno provedeno slobodno vrijeme nikada nije potraceno, Tako ees u radno vrijeme biti mnogo ucinkovitiji. Prestani zivjeti u vremenskim odjeljcima i shvatijednom zauvijek da sve sto radis cini jednu nedjeljivucjelinu, Tvoje ponasanje kod kuce utjece na tvoje ponasanje na radnom mjestu. Kako postupas s ljudima na radnom mjestu, takopostupas i s clanovima .svoje obitelji i s prijateljima." "Slazem se, Juliane, ali usred dana doista nemam vremena za stanke. I ovako vecinu veceri provo dim radeci, Raspored mi je ovihdana doista pretrpan." Cim sam to izrekao, zeludac mi se stegnuo na samu pomisao gomile posla koji me ceka. "Prezaposlenost nije opravdanje. Pravo pitanje je: cime si toliko zaposlen? Jedno od najvaznijih pravila koje sam.naucio od onoga starog. mudraca jest da osamdeset posto rezultata ostvarenih u zivotu proizlazi iz sarno dvadeset posto aktivnosti kojima posvecujes svoje vrijeme. Jogi Raman je to zvao starim pravilom dvadesetice." "Mislim da ne shvacam." IOU redu. Vratimo se tvojem napornom ponedjeljku. Vrijeme bi mogao provesti u telefonskim razgovorima s klijentima, sastavljanju podnesaka, a na vecer svojem najmladern djetetu procitati pricu prije spavanja ili igrati sah sa suprugom. Slazes li se?" "Slazem se." "Ali, od stotina aktivnosti kojima ispunjavas svoje vrijeme, sarno dvadeset posto njih rada stvarnim, trajnim rezultatima. Sarno dvadeset posto tvojih aktivnosti utjece na kvalitetu tvojegazivota. To su tvoje najvaznije aktivnosti. Primjerice, mislis li da <tesve one vrijeme koje si proveo u ogovaranju, sjedeci u zadimljenim restoranima iIi gledajuci televiziju, znaciti nesto za deset godina?"
156

"Ne, mislim da nece." "Tako je. Slozit ees sei da ce odredene aktivnosti imati presudnovazno znacenje." . "MisliS na vrijeme posveceno poslovnom usavrsavanju, poboljsavanju odnosa s klijentima i na vrijeme kojecu uloziti da bih bio uspjesniji odvjetnik?" "Da, ali i na vrijeme koje ees provoditi njegujuci odnose s Jenny i s djecom. Vrijeme koje ees provoditi povezujuci se s prirodom i izrazavajuci zahvalnost za sve sto imas. Vrijeme koje . ees posvetiti okrjepi urn a, tijela i duha. To su sarno neke od najvaznijih aktivnosti koje ce ti omoguciti zivot kakav zasluzujes. Sve vrijeme posveti vaznim aktivnostima. Prosvijetljeni se ljudi ravnaju prema prioritetima. To je tajna ovladavanja vremenom."

"Sjajno! Sve si to naucio od jogija Ramana?" "Poceo sam uciti od zivota, Johne. Jogi Raman bio rni je divan i poticajan ucitelj i to nikada necu zaboraviti. Ali, sve pouke koje sam izvukao iz raznih iskustavapovezale su se kao velika siagalica i pokazale mi put prema boljem zivotu. Nadam se da ees ti izvuci pouke iz mojih vprijasnjih pogrjesaka, Neki ljudi uce iz tudih pogrjesaka. To su mudri ljudi. Drugi smatraju da se istinske spoznaje stjecu samoputem vlastitih iskustava. Takvi ljudi u svojim zivotirna ' trpe nepotrebnupatnju i nezadovoljstvo." Kao odvjetnik sam pohadao mnoge seminare 0 organiziranju vremena. No, jos nisam cuo za filozofiju ovladavanja vremenom koju mi je Julian otkrio. Organizacija vremena nije tek pitanje na koje bismo se trebali usredotociti u uredu i zaboraviti ga po zavrsetku radnog vremena. Posrijedi je holisticki sustav koji bi, pravilno primijenjen, u sva podrucja mojega zivota donie vise ravnoteze i zadovoljstva. Naucio sam da planiranjem i uravnotezenim koristenjern vremena necu biti same mnogo ucinkovitiji vee i mnogo sretniji. .
157

'R,piov1i!KjC9ji je prodao svoj 'Ferrari

'Rp6in S. Sharma

"Dakle, zivot je poput komada masne slanine", dobacio sam. "Da bi ovladao svojim vremenom, moras odvojiti meso od mas", noce." "Dobro si to primijetio. Pocinjes shvacati. Iako se vegetarijanac u meni ne slaze stirn, tvoja mi se usporedba svida jer-: pogada ravno u srz. Ako svoje vrijeme i dragocjenu mentalnu energiju usredotocfs na meso, nemas vremena za masnocu. Tvoj zivot tada izlazi iz podrucja uobicajenoga i ulazi u divotu neuobicajenoga. Tada doista pocinjes upravljati svojim zivotom, a vrata hrama prosvjetljenja naglo se otvaraju. To me dovodi do jos jednoga vaznog pitanja. Ne dopusti da ti drugi kradu vrijeme. Cuvaj se kradljivaca. To su oni ljudi kojite uvijek nazovu.bas kad si spremio djecu na spavanje i sjeo u omiljeni naslonjac kako bi citao onaj uzbudljivi roman 0 kojemu se toliko govori. To su.ljudi koji svrate u tvojured bas kad usred napornoga dana pronades nekoliko minuta da predahnes i saberes se. Zvuci Ii ti to poinato?" "Pogodio si, kao i uvijek. Mislim da sam uvijek previse pristojan da bi ih zamolio da odu i1i da bih zakljucao vrata", priznao sam. "Budi nemilosrdan kad je u.pitanju tvoje vrijeme. N auci reci 'ne': Ako smognes hrabrosti reci 'ne' zivotnim sitnicama, steci ees moe da vaznome kazes 'da'i.Zakljucaj vrata svojeguredaako ti je potrebno nekoliko sati za rad na vaznom slucaju. Upamti sto sam ti rekao. Ne podizi slusalicu svaki put kad telefon zazvoni. Tvoj telefon sluzi tebi, a ne drugima. Paradoksalno je da ce te Ijudi vise postovati kad uvide da sam cijenis svoje vrijeme. Uvidjet ce da je tvoje vrijeme vrijedno i sami ce ga cijeniti." "A sto je s odgadanjem? Vrlo cesto odgadam.ono sto ne volim raditi pa umjesto toga pregledavam reklamnu postu i1i listam pravne casopise. Mozda sarno ubijam vrijeme?" "Ubijanje vremena je vrloprimjerna metafora.Istina je da je ljudskoj prirodi svojstveno ciniti ono sto je ugodno i izbjegavati
158

neugodno. Ali, kao sto sam vee rekao, najucinkovitiji ljudi na ovom svijetu razvili su naviku einit] ono sto manje ucinkoviti ljudi nerado cine, cak i ako se ni njima to ne svida." Duboko sam se zamislio nad nacelom koje sam upravo cuo, Mozda moj problem ipak nije odgadanje. Mozda mi je zivot jednostavno postao previse slozen, Julian je naslutio moju zabrinutost. "Jogi Raman mi je rekao da ljudi koji vladaju svojim vremenom zive jednostavnim zivotom. Priroda namnije .namiJenifa-~--···--' uzurban, mahnit ritam zivota. Iako je duboko vjerovao da neprolaznu srecu mogu postici sarno uspjesni ljudi koji si postavljaju jasno odredene ciljeve, zivotu bogatom postignucima i doprinosima nije potrebno zrtvovati unutarnji mir. Zbog toga me je ta mudrost toliko zadivila. Dopustila mi je da budem ucinkovit, ali da istodobno zadovoljavam svoje duhovne teznje." Odlucio sam mu se josvise otvoriti. "Prema meni si uvijek bio iskren i izravan pa cu i ja biti takav prema tebi. Ne zelim se odreci svojega posla, kuce i automobila da bih bio sretniji i zadovoljniji. Volim svoje igracke i sve materijalno sto sam stekao. To su moje nagrade za sve sate kojesam urad ulozio otkako smo se upoznali. Ali, osjecam se prazno - doista prazno. Rekao sam ti 0 cemu sam sanjao u vrijeme studija. Jos je toliko toga sto bih u zivotu mogao uciniti. Znas, blizim se cetrdesetoj, a jos nisam vidio Grand Canyon niti Eiffelov toranj. Nikada nisam hodao pustinjom niti za prelijepog ljetnog dana veslao mirnim jezerom. -los nikada nisam izuo cipele, svukao carape i bos hodao parkom slusaiuci smijeh djece i lavez pasa. Ne sjecam se ni kad sam zadnji put sam posao u dugu setnju netom nakon sto je pao snijeg, sarno kako bih slusao zvukove i uzivao U osjetima." "Tada pojednostavi svoj zivot", odrjesito mi je savjetovao. "Primijeni stari obred jednostavnosti na sve aspekte svojega svijeta. Tako ees imati vise vremena za uzivanje u tim ve159

'R.!aovnik)Wji je prodao

=i :Ferrari
I

2(o6in S. Snanna

Iicanstvenim divotama. Odgadanje zivota je najtragicnije sto" covjek moze uciniti. Mno·grs'an]ajii"oDaJKovIfom'b·udu'tem'~i~'o: 'lu",1tmj~§!g4fl:.uzivaju u sadasnjem trenutku. Kakva tragedija!" ,......,.."S to predlai'~~'?,7' '" ,," .
... "",.,,,.,, ..~•.• "".,,,,, .,,~~,.,~,.... ,.,... .,,",,,,'__""_~,.c.,~"'''''''''''~''"'~'~'~ . _, >'-"~"'<"',
·,'·"r .." •• :

""""'v'"''''

. v'>\' ""',.,,>, ," , <r' .,.,: ,.,,,', ''''''c".''''.''''''''··,·,·, .. . ··~··'~.:'",.''\'''''''·'~·..... ''·''''''''''' ..''~'·'.~....' .•'...".".' ..'''''',;"',,,.,., ",

,

''''''''1·.,

..•• ,.•,••,~•. "" ••"",

., .•,."..... ,••...•. "." •.•• ,,,,,,,.,,, .• ,.1..,...

"To cu prepustiti tvojoj masti. Otkrio sam ti mnoge strategije,'

koje sam naucio od mudraca. Budes Ii imao hrabrosti ',' primijeniti ih, postici ees cuda, Ah, to me podsjeca na jos nesto cime osiguravam mir i jednostavnost svojega zivota." "Sto?" "PosIijepodne uzivam kratko odrijemati. To me okrjepljuje, " osvjezava i pomladuje. Moglo bi se reci da spavanjem cdrzavam svoju ljepotu." Nasmijao se. "Ljepota ti nikada nije bila jaca strana." "A smisao za humor je uvijek bio tvoja jaca strana, svaka ti cast! Ne zaboravljaj moe smijeha. Smijeh je, kao i glazba, odlican protuotrov za zivotne stresove i nevolje. Jogi Raman je to lijepo rekao: 'Smijeh otvara srce i godi dusi: Nitko nikada .ne bi smio shvacati zivot toliko ozbiljno da se zaboravi smijati samome sebi'." o temi vremena Julian je iznio jos jednu, zavrsnu misao. "Ovoje vjerojatnonajvaznije, Johne. Prestani se ponasatikao da je predtobom jos pet stotina godina zivota. Kad mi je Divea donijela onaj mali pjescani sat, pruzila mi je i savjet koji nikada necu zaboraviti." "$to je rekla?" "Rekla mi je da je najbolje vrijeme za sadnju drveta onaj trenutak prije cetrdeset godina. Drugo najbolje vrijeme je danas. Ne trati ni minutu svojega dana. Prihvati samrtnicki svjetonazor." "Molim?" upitao sam.iprenerazen jezovitoscu izraza koji je uporabio. "Sto je samrtnicki svjetonazor?" "Posrijedi je drugacije.videnje vlastitoga zivota, paradigma koja pruza vecu moe i koja te podsjeca da bi ti danasnji dan
I

mogaobiti posljednji pa bi ga trebao prozivjeti u potpunosti." "Zvuci pomalo morbidno, ako se mene pita. Potice me na razmisljanje osmrti." "Ali je to zapravo filozofija zivota. Ako prihvatis samrtnicki svjetonazor, svaki dan ziviskao da ti je posljednji, Zamisli da si svakoga dana po budenju postavis jednestavno pitanje: 'Sto bih ucinio daje danasnji dan posljednji dan mojega zivota?' Zamisli kako bi se ponasao prema svojoj obitelji, prema kolegama i cak prema onima koje ne poznajes. Zamisli koliko bi bib ucinkovit i .uzbuden kad bi svaki trenutak prozivio u potpunosti. To samrtnicko pitanje sarno po sebi ima moe promijeniti zivot. Ispunit ce te energijom te unijeti zar i zanos u sve sto cinis. Usredotocit ees se na sve vazno sto si odgadao i prestati tratiti vrijeme na nevazne sitnice koje su te uvlacile u kaljuzu kriza i kaosa." Julian je nastavio. "Prisili se ciniti vise i dozivljavati vise. Zauzdaj svoju energiju kako bipoceo razvijati svoje snove. Ne prihvacaj zivot osrednjosti kad u tvrdavi svojeg uma posjedujes neogranicene potencijale. Usudi se posegnuti prema velicini.: To si pravo stekao rodenjem!" "Moeno!" "To, nije sve. Carolija frustracije, koja muci toliko mnogo ljudi, moze se ponistiti na vrlo jednostavan nacin." "Moja je salica i dalje prazna", tihosam rekao. "Ponasaj se kao da neuspjeh nije moguc i uspjeh ce tibiti zajamcen, Iskorijeni svaku misao 0 nepostizanju ciljeva, materijalnih ili duhovnih. Budi hrabar i ne postavljaj granice svojoj masti. Postani graditelj svoje buducnosti. Promijenit ees se zauvijek." Kad se grad poceo buditi, a jutro se razvilo u punom sjaju, moj je bezvremeni prijatelj poceo pokazivati prve znakove umora nakonnoci provedene u prenosenju znanja zainteresiranom uceniku. Zapanjila me je njegova snaga; neogranicena
161

160

'J?p{ovnik)C9ji je prodao svoj :Ferrari

'1W6in S. Sfiarma

energija i beskonacan entuzijazam. On nije sarno propovijedao, Veeje i zivio u skladu sa svojim uvjerenjirna. "Stizemo do kraja cudesne price jogija Ramana pa cu te uskoro morati napustiti", blago je rekao. "Imam mnogo posla i jos je mnogo ljudi s kojima se moram sastati." "Hoces lijaviti svojim partnerima da si se vratio kuci?" upitao sam svladan znatizeljom. "Vjerojatno necu'todvratio je Julian. "Vise nisam onaj Julian Mantle kojega su poznavali. Ne mislim iste misli, ne nosim istu odjecu, ne radim one sto sam radio. Sada sam drugi covjek. Ne bi me prepoznali." "Doista si drugi covjek", potvrdio sam i zamislio kako taj misticni redovnik, odjeven u tradicionalnu sivansku haljinu, ulazi u zarkocrveni Ferrari iz svojega prijasnjeg zivota. "Tocnije bi bilo reci da sam drugo bice." "Ne shvacam razliku", priznao sam. "Prastara indijska izreka kaze: 'Mi nismo Ijudska bica koja prozivljavaju duhovno iskustvo. Mi smo duhovna bica koja prozivljavaju ljudsko iskustvo.' Sada shvacam svoju ulogu u univerzumu. Shvacam sto jesam. Vise nisam u svijetu. Svijet je( u meni." -.~...."To cu zvakati neko vrijeme", rekao sam sasvim iskreno ne shvacajuci potpuno 0 cemu govori. "Svakako, Shvacam, prijatelju. S vremenom ce ti postati jasno sto govorim. Budes li slijedio nacela koja samti otkrio i primjenjivao tehnike koje sam ti preporucio, nedvojbeno ces napredovati na putu prosvjetljenja. Ovladat ees umijecem upravljanja sobom. Uvidjet ces sto tvoj zivot doista jest: mala tockica na platnu vjecnosti. Jasno ces uvidjeti tko si i sto je konacna svrha tvojega zivota." "Sto?" "Sluziti, naravno. Koliko god veliku kucu posjedovao i koliko god skupocjen automobil vozio, jedino sto ees na kraju zivota
162

ponijeti sa sobom jest tvoja savjest. Slusaj svoju savjest. Dopusti da te vodi. Tvoja savjest zna sto je ispravno. Reci ce ti daje tvoja konacna zivotna zadaca nesebicno sluzenje drugima na ovaj iIi onaj nacin, To sam naucio na svojoj osobnoj odiseji. Jos je mnogo ljudi koje moram posjetiti kako bih im sluzio ili ih iscijelio. Moja misija je prenosenje mudrosti Sivane svima koji je imaju potrebu cuti. To je moja svrha." Vatra znanja rasplamsalaje lulianov duh - to je bilo ocito cak i neprosvijetljenoj dusi poput mene. Bio je toliko zanesen, toliko pre dan i toliko duboko uvjeren u one sto je govorio da se to moglo opaziti cak i na njegovoj tjelesnoj dimenziji. Njegova preobrazba iz onemocalog starog odvjetnika u vitalnog, mladog Adonisa nijebila prouzrocena tek jednostavnom promjenom prehrane i svakidasnjom dozom tjelovjezbe koja jamci brze rezultate. Julian je na toj velicanstvenoj planini pronasao lijek koji djeluje mnogo dublje. Pronasao je tajnu za kojom ljudi vjekovima tragaju. To nije bila sarno tajna mladosti, ispunjenja iIi cak srece, Julian je otkrio tajnu lastva ..

l' .'

r

163

~aovnik:_f(pji je prodao svoj 'Ferrari

Praktlcan pregled sedmoga poglavljasazetak Jullanove mudrosti

DV ANAESTO

POGLA VLJE

Simbol

Najvisa svrha zivota
Postovanje vlastitoga vremena • vrijeme je najvrjednije sto imamo i nije obnovljivo

Vrlina

Ni jedno iivo bice ne iivi samo, ne iivi za sebe. William Blake

Mudrost

• usredotoci se na svoje priori tete i odrzavaj ravnotezu • pojednostavi svoj zivot

Tehnike

• staro pravilo dvadesetice • samrtnicki svjetonazor Vrijeme nam klizi kroz prste poput pijeska, nepovratno. Oni koji vee zarana pocnu mudro koristiti vrijeme, nagradeni su ispunjenim, plodnim i zado-

Poucan citat

voljavajucim iivotima.

© 1997., Robin Sharma

udraci Sivane nisusamo zacudno mladoliki," primijetio je Julian, "vee i, nesumnjivo, najdobrocudniji ljudi koje sam ikada 'upoznao. Jogi Raman mije ispricao kako gaje otac, kao malog djecaka, prije spavanja posjecivao u njegovoj kolibi prekrivenoj ruzama kako bi ga upitao kojaje dobra dijela ucinio toga dana. Vjerovali iIi ne, ako bi rekao da nije ucinio ni jedno dobro djelo, otac hi trazio od njega da ustane i ucini dobro djelo nesebicnog sluzenja prije no sto se vrati u krevet." Julian je nastavio. "Johne, jedna od najvaznijih vrlina prosvijetljenog zivljenjajest sljedeca: koIiko god postigao, koIiko god vikendica posjedovao i koIiko god automobila stoji na tvojemu prilazu, kvaliteta tvojega iivota na posljetku se svodi na kvalitetu tvojega doprinosa." "Je Ii to povezano sa zutim ruzama iz price jogija Ramana?"
165

M

164

'l?,pfovnil<:)wji je prodao svoj :Ferrari

'R,p6inS. Sharma

"Dakako. To ce te cviiece podsjecati na staru kinesku po.slovicu: Neste mirisa uvijek ostaje na ruci koja daruje ruze". Znacenje je jasno - ako nastojis poboljsati zivote drugih, na taj nacin posredno uzdizes vlastiti zivot. Ako svaki dan spontano cinis dobra djela, zivot ti postaje bogatiji i smisleniji. Da bi njegovao svetost svakoga dana, sluzi drugima na ovaj iIi onaj nacin." "ZeliS li reci da bih se trebao prihvatiti dobrovoljnog rada?" "To je odlicna polazisna tocka. No, govorim 0 necemu mnogo dubljem. Predlazem ti da prihvatis novuparadigmu svoje uloge na ovom planetu." "Ne shvacam. Objasnimi sto je paradigma. Taj mi pojam nije poznat." "Paradigm a je zapravo nacin poirnanja odredenih okolnosti ili zivota opcenito. Neki Ijudi casu zivota vide kao polupraznu. Optimisti je vide polupunu. Iste okolnosti tumace na razlicite nacine zbog toga sto su prihvatili drugacije paradigme. Paradigma je zapravo prizma kroz koju promatras dogadaje svojega zivota, vanjskog i unutarnjeg." "Dakle, predlazuci prihvacanje nove paradigme, zapravo zeliS reci da bih trebao promijeniti svoj svjetonazor?" "Tako nekako. Da bi znatno poboljsao kvalitetu svojega zivota, moras razviti novo videnje svoje uloge na Zemlji. Moras uvidjeti da si na ovaj svijet dosao bez icega te da ti.je sudeno napustiti ga bez icega, Iz toga proizlazi samo jedan razlog tvojega zivota na Zemlji." "A to je?" "Davati sebe drugima i pridonositi na koristan nacin", odvratio je Julian. "Ne zelim recida ne smijes imati svoje igracke ili da moras napustiti odvjetnistvo kako bi svoj zivot posvetio prikracenima, iako sam nedavno upoznao ljude koji su s'velikim zadovoljstvom krenuli tim putem. V nasem se svijetu odvija velika promjena. Ljudi napustaju usredotocenost na novaei traze smi166

sao. Odvjetnici koji su nekoc prosudivali ljude po debljini njihovih novcanika, danas ih prosuduju po mjeri njihova doprinosa, po velicini njihovih srca. Ucitelji napustaju svoja sigurna radna mjesta kako bi poticali intelektualni razvoj potrebite djece iz ratnih zona koje nazivamo siromasnim cetvrtima. Ljudi su culi jasan poziv na promjenu. Uvidaju da njihov zivot ima svrhu te da su primili osobite darove koji ce im pomoci da je ostvare." "Kakvi su to darovi?" "Posrijedi je upravo one 0 cemu ti govorim cijelu noc: obilje mentalnih sposobnosti, neogranicena energija, nesputana kreativnost, snaga discipline i vrelo spokojstva. Potrebno je samo osloboditi te dragocjenosti i primijeniti ih za.opce dobro", rekao je Julian. "V redu. Kako mozemo ciniti dobro?" "Samozelim reci da bi promjena svjetonazora trebala postati tvoj prioritet kako bi prestao promatrati sebe iskljucivo kao pojedinca i shvatio se kao clana zajednice." "Dakle, trebao bih postati bolji i plemenitiji?" "Uvidi da je davanje najplemenitije sto mozes uciniti. Istocnjacki mudraci to nazivaju odbacivanjem okovajastva. Posrijedi je oslobadanje od samosvijesti i usredotocenjena visu svrhu. To moze biti obilnije davanje drugima, davanje svojega vremena ili energije: to su doista dvije najvrjednije dragocjenosti. Davanje moze biti vrlo velikodusno kao stoje uzimanje slobodne godine u cilju rada sa siromasnima ili tek mali cin velikodusnosti, kao kad u prometnoj guzvi propustis nekoliko automobila ispred sebe. Mozda zvuci otrcano, ali ako sam u svemu ovome nesto naucio, tada je to cinjenica da tvoj zivot poprima carobnu dimenziju kad pocnes teziti poboljsavanju ovoga svijeta. Jogi Raman je rekao da na rodenju placemo dok se svijet raduje ...Smatrao je da bismo trebali zivjeti tako da nasa smrtsvije'tnaljera'li I" suze, a namadonese radost." Znao sam da je u pravu. Sve me je vise mucic osiecai da kao

(I

167

2?,p{ovnif<:)wjijt prodao svoj Ferrari
..

;

2?p6in S. Sharma

odvjetnik ne dajem onaj doprinos koji sam sposoban dati. Nedvojbeno sam imao cast voditi nekoliko slucajeva koji su postali presedani te tako pomogli ostvarenju mnogih plemenitih ciljeva. Ali, odvjetnistvu sam prestao pristupati i s ljubavlju i poceo sam ga shvacati kao posao. Na studiju sam bio idealist, kao i mnogi moji suvremenici. U studentskim smo sobama, uz hladnu kavu i ustajalu pizzu, planirali promijeniti svijet. Otada jeproslo gotovo dvadeset godina, a moja goruca zelja za uvodenjem promjena uzmaknulaje pred gorucorn zeljom da isplatim hipoteku i priskrbim si lijepu mirovinu. Po prvi put nakon dugo vremena uvidio sam da sam se zatvorio u kukuljicu srednjega staleza koja me je stitila od drustva i na koju sam s vremenom navikao. "Ispricatcu ti staru pricu koja bi te mogla doista dirnuti", nastavio je Julian. "Bila jednom jedna krhka starica kojoj je umro voljeni suprug. Stoga se preselila k sinu, njegovoj supruzi i kceri. Vid i sluh su je iz dana u dan napustali. Ruke su joj jednoga dana toliko jako drhtale da su se zrna graska s njezina tanjura otkotrljala na pod, a juha joj se prolila. Njezin sin i njegova SU" pruga uzrujavali su se zbog nereda kojije stvarala pa sujednoga dana rekli da im je dojadilo. Stoga su u kutu pokraj ostave postavili malen stol za kojim je starica jela sama. U vrijeme obroka gledala ih je suznim ocima, ali su joj se oni obracali samo da bi je prekorili jer je ispustila zlicu ili viIicu. Jednog posIijepodneva, nedugo prije vecere, djevojcica je sjedila na podu i igrala se kockama. 'Sto to radis?' zainteresirano ju je upitao otac. 'Radim mali stol za tebe i mamu', rekla je, 'tako da mozete sami jesti u kutu kad ja budem velika.' Otac i majka bili su toliko potreseni da su zanijemiIi. A tada su zaplakaIi. U tom su trenutku postali svjesni svojih postupaka i tuge koju su izazvali. Starica se te veceri vratila na svoje mjesto za velikim stolom i otadaje jela s njima. Nikome vise nije smetalo ako je sa stola pala pokoja mrvica hrane iii vilica.
168

Roditelji iz ove price nisu bili zli", rekao je Julian. "Jednostavno im je bila potrebna iskra svjesnosti koja ce zapaIiti plamen suosjecanja. Suosjecanje i svakidasnja dobra djela znatno obogacuju zivot. Svakog jutra pronadi vremena za meditaciju 0 svem dobru koje ces toga dana uciniti za druge. Iskrene rijeci pohvale upucene onima koji ih najmanje ocekuju, susretljivost prema prijatelju u nevolji, mali izrazi ljubaviclanovima obitelji bez posebnog razloga, sve to pridonosi uzvisenijem zivljenju. A kad smo vee kod prijate1jstava, pazi da ih neprestano odrzavas. Covjek koji ima tri dobra prijatelja, vrlo je bogat." Kimnuo sam. "Prijatelji zivot oplernenjuju humorom.carolijorn i ljepotom, Malo je toga sto covjeka moze osvjeziti toIiko koliko urnebesan smijeh sa starim prijateljem. Prijatelji te podsjecaju na smjernost kad zauzmes previse pravednicki stay. Prijatelji te nasmiju kad samoga sebe pocnes shvacati previse ozbiljno. Dobri prijatelji pomazukad ti zivot dobaci jednu od svojih felsa i kadse situacija doima gorom no sto jest. Dok sam bio prezaposleni cdvjetnik; nisam imao vremena za prijatelje. Sada sam sam, imam sarno tebe, Johne, Nemam skim poci na dugu setnju sumom kad se cijeli svijet uvuce u kukuljicu ugodnog, maglicastog drijerneza. Kad me procitana knjiga duboko gane, nemam kome povjeriti svoje misli. I nernam kome otvoriti dusu kad sunceva svjetlost divnoga jesenskog dana zagrije moje srce i ispuni me radoscu." No, Julian se zacaspribrao. "Medutim, zaljenje je jednaod onih aktivnosti za koje nemam vremena. Od svojih ucitelja iz Sivane doznao sam daje 'svaka zora za prosvijetljenoga novi dan'." Juliana sam oduvijek smatrao nadljudskim pravnim gladijatorom koji protivnicke argumente lomi kao sto majstor borilackih vjestina lomi gomilu dasaka. Bilo je ocito da se covjek kojega sam upoznao prije mnogo godina preobrazio u posve drugacijeg covjeka. Preda mnom je bio plemenit, dobrocudan i
169

']?p[ovnif(J(:.9jije prodao svoj Ferrari

2(p6in S. Sharma

spokojan covjek. Doimao se sigurnim u sebe i u svoju ulogu u kazalistu zivota. Bilo je ocito da bol svoje proslosti promatra kao mudar stari ucitelj, ali je istodobno bio svjestan da je njegov zivot mnogo vise od proteklih dogadaja. U Julianovim ocima blistalaje nada u ono sto ce tek dod. Bio sam ponesen udivljenjem koje je osjecao cudima ovoga svijeta i nesputanom radoscu zivljenja. Uvidio sam daje Julian Mantle, nemilosrdan i zestok branitelj .imucnih, s razine ljudskoga bica koje zivi ne mareci za druge uzasao na razinu duhovnoga bica koje u zivotu mari sarno za druge. Mozda cu i ja krenuti tim putem.

Praktican pregled dvanaestoga poglavlja sazetakJullanove mudrosti

Simbol

Vrlina

Nesebicno sluzenje drugima • kvaliteta tvojega zivota u konacnici se svodi na kvalitetu tvojega doprinosa

Mudrost

• da bi njegovao svetost svakoga dana, zivi da bi davao • ako uzdizes tude zivote, tvoj zivot doseze svoje najvise dimenzije • svaki dan cinitidobra djela

Tehnike

• davati onima koji traze • oplemenjivati odnose

Poucan citat

Najplemenitije sto moies uciniti jest davati drugima. Usredotoci se na viiu svrhu svojega iivota.

© 1997., Robin Sharma

170

171

'R.96in S. Sharma

TRINAESTO POGLA VLJE

Bezvremena tajna neprolazne srece
Dok se divim cudu zalaska Sunca iii ljepoti Mjeseca, moja se dusa nadima u stovanju Stvaratelja.

Mahatma Gandhi

rosl~ Pmem je visebi.od .dvan~estsati otkako je Julian sinocTidosaosatik kako rm otkno mudrost stecenu u Sivani. su nedvojbeno bili najvazniji sati mojega zivota. Bio sam ushicen,' motiviran i, da, osloboden. Pricomjogija Ramana i bezvremenim vrlinama koje predstavlja, Julian je iz temelja promijenio moj svjetonaz~r. Uvidio sam da nisam ni zagrebao povrsinu svojega --~lj':l:~~~?KPotencijala> Tratio sam darove koje mije zivot svaki dan pruzao, Julianova mudrost omogucila mi je suociti ses ranama koje mi nisu dopustale da svoj zivot ispunim zasluzenim smijehom, energijom i zadovoljstvom. Osjetio sam dameje pokrenuo, ' "Uskoro cu morati poci. Ti imas obveze kojima se moras posvetiti, aja imam svoje zadatke koje moram obaviti", rekao je kao da se opravdava.
172

"Moj posao moze cekati." "Moj, nazalost, ne moze", rekao je s osmjehom. "Ali, prije no sto podem, moram ti otkriti znacenje zadnjega elementa carobne price jogija Ramana. Sjeeas se da je SUmO- borae izasao iz svjetionika u prelijepom vrtu, da je na sebi imao sarno ruzicasti kabel koji mu je pokrivao genitalije, da se poskliznuo na zlatnu stopericu i pao. Nakon cijele vjecnosti napokon je dosao k svijesti kad mu je do nosniea dopro divan miomiris zutih ruza, Tada je odusevljeno skocio na noge i zapanjio se ugledavsi dugu, zavojitu stazu posutu milijunima sitnih dijamanata, Nas prijatelj je, dakako, krenuo torn stazom te zauvijek sretno zivio." "Ne zvuci uvjerljivo", nasmijao sam se. "Jogi Raman ima prilicno bujnu mastu, slazem se. Ali, shvatio si da njegova prica ima svrhute da nacela koja simbolizira nisu sarno mocna, vee i iznimno prakticna." "Istina", slozio sam se bez zadrske. "Dijamantna staza podsjeca na zadnju vrlinu prosvijetljenog zivljenja. Ako to nacelo primijenis u svojem svakidasnjem radu, neopisivo ees obogatiti svojzivot. U najjednostavnijim ees sitnicama poceti opazati uzvisena Euda J zivjeti u zasluzenom zanosu. A ako ispunis obecanje i podijelis mudrost s drugima, pomoci ees im da svoje uobicajene zlvotepreobraze u uzvisene." "Hoce li mi biti potrebno nekovrijerne da to svladam?" "Sarno je nacelo iznimno jasno i lako razumljivo. Ali, bitce ti potrebno nekoliko tjedana dosljedne vjezbe da bi ga naucio uspjesno primjenjivati u svakom trenutku." "U redu, umirem od zeIje da to cujern!" "Neobicno je da to kazes jer se sedma i zadnjavrlina odnosi na zivot. Mudraci Sivane vjerovali su da istinski radostan i plodanzivot.proizlazi iskljucivo iz ~ivijenja u saqasnjem'tteniiiki.i': Jogiji znaju da )~_prosiost otisla U nepovi~t:-'a-b~'diltnosf'5e daleko sunee na obzorju tvoje maste, NajvaziiijIlr'enlifiikj'e sa173

'R,p[ovnii(fC9ji je prodao svoj Terrari

'1\.o6inS. Sharma

~>~~~~?Jio'_ zrvjeti u sadasnjem trenutku i dozivljavati ga u . Nauci potpunosti," -,.... :.,_"'~ "Shvacam sto zeliS reci, Juliane. Cini mi se da najveci dio dana provodim uzrujavajuci s~ zbog proslih dogadaja koje ne mogu promijeniti iii brinuci zbog buducnosti koja nikada ne dolazi. Urn mije neprestano preplavljen milijunima mislikoje me vuku u razlicitim smjerovima. To me doista frustrira." "Zasto?" "Iscrpljuje me! Jednostavno ne mogu postici mir. No, dozivio sam i trenutke kadje moj urn bio potpuno zaokupljen onime sto sam radio. To se najcesee dogadalo kad sam morae hitno zavrsiti kakav prikaz slucaja pa nisam imao vremena misliti ni na sto drugo. Potpunu usredotocenost dozivljavao sam i dok sam, igrajuci nogomet s deckima, doista zelio pobijediti. Sati su prolazilikao minute, aja samse osjecao potpuno usredotoceno. . Kao da mije bilo vazno sarno one sto.sam cinio u tom trenutku. Nista drugo nije bilo vazno: ni brige, ni racuni, ni odvjetnistvo, Kad malo bolje razmislim, u tim sam trenucima osjecao najdublji mir." "Zaokupljenost aktivnoscu koju dozivljavas kao istinski izazov najsigurniji je put prema osobnom zadovoljstvu. No, najvaznije je upamtiti dC:.!!fj£.CL!JJl~J};q94redist~1.)!£C;.Jf _Yfqv.q.!J.i!J.;~ £ Zivi za danasnji dan jer ni jedan nece biti poput njega", rekao je Julian i sklopio ruke kao u molitvi zahvalnosti za spoznaju koju mi je upravo otkrio. "Je li dijamantna staza iz price jogija Ramana simbol toga nacela?" upitao sam. "Da", kratko je odgovorio. "Bas kao sto je sumo-boracna dijamantnoj stazi pronasao neprolazno zadovoljstvo, i ti mozes zivieti zivotom kakav zasluzujes cim shvatis da je staza kojom vee hodas prepuna dijamanata i drugih dragocjenosti. Zato nemoj toliko vremena tratiti na jurnjavu za velikih zivotnim zadovoljstvima zanernarujuci mala zadovoljstva. Usporil Uzivaj u lje174

poti i svetosti svega sto te okruzuje. To dugujes sam sebi." "Znaci li to da bih si trebao prestati postavljati velike ciljeve za buducnost i usredotociti se na sadasnjost?" "Ne", odlucnoje odgovorio. "Kao sto sam ti vee rekao, ciljevi i snovi 0 buducnosti presudno su vazni za istinski uspjesan zivot. Nada u buducnost razlog je zbog kojeg ujutro ustajes i koja te nadahnjuje tijekom dana. Ciljevi te motiviraju. Zapravo zelim reci sljedece: nikada ne odgadaj srecu radi postignuca. Ne odgadaj one sto je vazno za tvoj boljitak i zadovoljstvo. Danasnji je dan onaj dan koji bi trebao prozivjeti u potpunosti, a ne dan kad ees dobiti na lutriji iii kad pedes u mirovinu. Ne odgadaj zivot!" Julian je us tao i ushodao se po dnevnoj sobi kao prekaljeni odvjetnik koji u strastvenom zavrsnom govoru iznosi zadnja zrna razbora. "Ne zavaravaj se misleci da ees biti bolji i velikodusniji suprug kad tvoja tvrtka zaposli nekoliko mladih odvjetnika koji ce te rasteretiti. Ne zavaravaj se vjerujuci da ees poceti razvijati svoj urn, skrbiti za tijelo i njegovati dusu kad na bankovnom racunu budes imao vise novca i kad si budes mogao priustiti vise slobodnog vremena. U plodovima svojega truda trebao bi uzivati danas. Danas bi se trebao u potpunosti posvetiti sadasnjem trenutku i zivjeti uzvisenim zivctom. Danas bi trebao zivjeti onako kako si mastao i ostvariti svoje snove. I molim te, nernoj nikada, bas nikada, zaboraviti dar svoje obitelji." "Nisam sasvim siguran da sam te shvatio, Juliane?" "Prozividjetinjstvo svoje djece", jednostavno je odgovorio, "Molim?" promrmljao sam, zbunjen prividnim paradoksom, "Malo je toga toliko vazno kao sudjelovanje u djetinjstvu svoje djece. Ima li smisla uspinjati se stepenicama uspjeha ako si propustio prve korake svoje djece? Kakve koristi od toga sto imas najvecu kucu u cetvrti ako nisi pronasao vremena za stvaranje doma? Kakve koristi od toga sto si u cijeloj zemlji poznat kao najbolji parnicar ako tvoja djeca ne poznaju svojega . oca?" rekao je glasom uzdrhtalim od emocija. "Znam 0 cemu go175

(~§I{ovniU:,pji je prodao svoj 'Ferrari

, 1{p6tn J Jlin,."m
I I

vorim.'" Zadnja me je recenica ostavila bez rijeci. Juliana sam poznavao sarno kao superzvijezdu odvjetnistva koja se druzila s bo- , gatima i uspjesnima, Njegove romanticne veze s neodoljivim manekenkama bilesu legendarne gotovo kao i njegova sposobnost u sudnici. Sto bi taj nekadasnji milijunas i zenskar mogao znati 0 ocinstvu? Stobi mogao znati 0 izazovima s kojima sam se suocavao da bih svima bio sve, dobar otac i uspjesan odvjetnik? Ali, zapanjilo meje njegovo sesto culo. "I ja znam ponesto 0 blagoslovu koji nazivamo djecom", tiho je rekao. "Ali prije no ste si napustio odvjetnistvo, uvijek sam mislio da si najpozeljniji nezenja u gradu." "Znas da sam bio ozenjen prije no sto sam podlegao iluziji brzog i mahnitog zivota po kojemu sam bio poznat." "Znam." Zastao je kao sto bi dijete zastalo prije no sto najboljem prijatelju otkrije dobro cuvanu tajnu. "Ali, ne znas da sam imao i kcer. Bilaje najdivnije, najnjeznije bice koje sam u zivotu vidio. Tada sam bio prilicno nalik tebi kad smo se upoznali: samosvjestan, ambiciozan i nadobudan. Imao sam sve sto bi covjek mogao pozeljeti. Ljudi su mi govorili da je preda mnom sjajna buducnost, da imam cudesno lijepu suprugu i divnu keel'. ,No, kad se doista doimalo da mi je zivot savrsen, sve mi je to oduzeto u trenutku." Prvi putnakon povratka Julianovo .vjecno radosno lice obavila je tuga, Jedna je suza kliznula niz njegov osuncani obraz i kapnula nabarsunastu tkaninu njegove rubinski crvene haljine. Ostao sam bez rijeci, potresen razotkrivanjem svojega dugogodisnjeg prijatelja. "Ne moras nastaviti, Juliane", suosjecajno sam rekao i stavio mu ruku na rame kako bih ga utjesio. "Ali zelim, Johne. Od svih koje sam poznavao u prijasnjem
176

zrvotu, ti si najvise obecavao, Kao sto.samrekao, podsjetio 91m na mene u mladim godinama. U tvojern je zivotu j(i)~ uvijek mnogo toga dobroga. Ali, ako nastavis zivjeti ovako kfl,kq !lvl§1 pred tobomje propast. Ovamo sam se vratio kakobih tipqkazao da postoje jos mnoga cuda koja bi mogao upoznati, jos ,rii~ogi trenuci u kojima bi mogao uzivati. ' i',l Pijani vozac koji je onoga suncanog listopadskog poslijepodneva usmrtio moju kcer, nije odnio sarno jedan dragocjen zivot - odnio je dva. Nakon kcerine smrti moj je zivot krenuo silaznom putanjom. Poceo sam cijele dane provoditi u uredu , ' ,uzaludno se nadajuci da ce me odvjetnicka karijera zastititi od boli slomljenoga srca. Neke sam nocicak i prespavao na kaucu u svojem uredu strahujuci od povratka kuci gdje su pocivala mnoga divna sjecanja. lako mi je karijera cvjetala, u mojem je unutarnjem svijetu vladao kaos. Ostavila me je sup ruga, koja je uz mene bila jos od studija, navodeci moju opsjednutost poslom kao kap kojaje prelila poslovicnu casu. .Zdravlje mi se pogorsalo i prepustio sam se porocnom zivotu kakvim sam zivio kad smo se upoznali. Imao sam sve sto jebilo moguce kupiti novcem. Ali, za to sam prodao svoju dusu, doista jesam", rekao je potreseno, jos uvijek stegnuta grla. "Dakle, kad kazes: 'Prozividjetinjstvo svoje djece', zapravo zeliS reci da bih trebao pronaci vremena za njih, gledati kako tastu i razvijaju se. To je to, zar ne?" "eak i danas, dvadeset i sedam godina nakon sto nas je napustila dok smo je vozili na proslavu rodendana najbolje prijateljice, dao bih sve na svijetu da jos jednom mogu c'uti njezin smijeh ili dase u dvoristu, kao nekoc, igramo skrivaca. Volio bih je zagrliti i njezno pomilovati po zlatnoj kosi. Sa sobom je ponijela dio mojega srca. Premda je moj zivot prozetnovim smislom otkako sam u Sivani dosegnuo prosvjetljenje i ovladao sobom, ne prode ni.dan, ada u tihom kazalistu svojega uma ne opazim rumeno lice svoje mile djevojcice. Ti imas divnu djecu,
177

'R,p;{ovni/()wji je prodao svoj 'Ferrari

:R,p6in S. Sfianna

Johne. Ne dopusti dati sum a promakne zbog drveca, Tvoja je ljubav najljepsi dar koji mozes dati svojoj djeci. Ponovno ih upoznaj. Pokaziim da su ti mnogo vazniji od prolaznih nagrada tvoje profesionalne karijere. Uskoro ce otici te stvoriti vlastite zivote i osnovati vlastite obitelji. Tada ce biti prekasno, vrijeme ce proci." Pogodio me u zieu, duboko. Mislim da sam vee neko vrijeme bio svjestan kako moj radoholicarski tempo polako, ali sigurno oslabljuje moje obiteljske veze. No, bilo je to poput ugarka koji polako gori i prikuplja energiju prije no sto se razvije u puni potencijal svoje razorne moci, Znao sam da me moja djeea trebaju, cak i ako mi to nisu rekla. Bilo mi je potrebno da to cujem od . Juliana. Vrijeme prolazi, a oni tako brzo rastu. Ne sjecam se kad smo se moj sin Andy ija u svjeze subotnjejutro zadnji put iskrali kako bismo cijeli dan proveli u peeanju u kojemu je njegov djed toliko uzivao. Nekad smo svaki vikend odlaziIi na peeanje. Sada -osjecam kao da taj davni ritual pripada necijem tudem sjecanju. Sto sam vise razmisljao 0 tome, to me je jace pogadalo. Klavirski koneerti, bozicni igrokazi, skolska sportska prvenstva, sve sam to mijenjao za profesionalno napredovanje. Gdje mi je bila pamet? pitao sam se. Doista sam klizio silaznom putanjom kojuje Julian opisao. V torn sam se trenutku odlucio promijeniti. "Sreca je putovanje", nastavio je Julian glasom u kojemu je ponovno odjekivala strast. "Posrijedi je odluka koju sam donosis. Mozes se diviti dijamantima na putu iIi mozes zivjeti utrku jureci za neuhvatljivim cupom zlata na kraju duge te na posljetku ustanoviti da je prazan. Uzivaj u osobitim trenucima koje ti nudi svaki dan jer, danasnji je dan sve sto imas." "Moze li svatko nauciti zivjeti u sadasnjem trenutku?" "Naravno. Kakve god bile tvoje trenutne okolnosti, mozes se usredotociti na uzivanje u daru zivljenja i ispuniti svoj zivot draguljima svakidasnjeg zrvota."
178

"Ali, nije li to pomalo optimisticko videnje. Sto je s onima koji su zbog propalog posla izgubili sve?Recimo da nisu bankrotirali sarno financijski, vee iemocionalno." "Iznos na tvojem bankovnom racunu i velicina tvoje kuce ne mogu utjeeati na osjecaj radosti i udivljenja. Ovaj je svijet prepun nesretnih milijunasa. Mislis li da su mudraci koje sam upoznao u Sivani tezili izbalansiranom financijskom portfelju ili kupnji vikendiee na jugu Franeuske?"upitaoje u sali, "V redu. Shvacam." "Velika je razlika izmedu dobre zarade i ispunjenog zrvota. Ako umijecu zahvalnosti pocnes posvecivati barem pet minuta dnevno, razvijat ees bogatstvo zivljenja kojemu tezis. Cak i covjek kojega si naveo kao primjer, moze pronaci mnogo toga na cemu moze biti zahvalan, unatoc velikoj financijskoj nevolji. Pitaj gaje li zdrav, ima li obitelj koja ga voli i uziva li ugled u svojoj zajednici. Pitaj ga je li sretan zbog toga sto je drzavljanin ove velike zemlje i zbog toga sto i dalje ima krov nad glavom. Mozda ne posjeduje nista drugo osim velike sposobnosti za marljiv rad i za sanjanje velikih snova. I to su vrijedne dragoejenosti na kojima bi trebao biti zahvalan. Svi imamo mnogo toga na cernu mozemo biti zahvalni. Cak i ptiee koje za divnoga ljetnog dana pjevaju na prozorskoj dasei, mudar covjek dozivljava kao dar. Upamti, Johne, da ti zivot katkad ne daje one sto trazis od njega, ali ti uvijek daje one sto ti je potrebno." "Dakle, svakidasnjim zahvaIjivanjem za sve sto imam, materijalno ili duhovno, zapravo razvijam naviku zivljenJa u sadasnjem trenutku?" "Da. To je djelotvorna metoda zamnogo svjesnije zivljenje. Kad pocnes istinski zivjeti sadasnji trenutak, raspirujes vatru zivota koja ti omogucuje ostvarivati svojusudbinu." "Ostvarivati svoju sudbinu?" "Da. Vee sam ti rekao da smo svi dobiIi odredene darovitosti. Svaki covjek na ovom planetu je genij."
179

2?s-aovnik_k9)i )e ptodao svo) Ferrari

"Ne poznajes neke odvjetnike s kojima radim", dodao sam u sali. "Svakicovjek'vnaglasio je. "Svatko od nas ima svoju zadacu, Cirri ustanovis svoju visu svrhu i usmjeris joj svu svoju energiju, tvoja ce genijalnost zasjati, azivot ce ti se ispuniti srecom. Kad se povezes s tom misijom, bez obzira na to hoces Iipostati sjajan ucitelj iii nadahnuti umjetnik, sve ce ti se zelje ispunjavati s lakocom, Neces se morati ni truditi. Stovise, sto ces se vise truditi, to ce ti biti potrebno vise vremena da ostvaris svoje ciljeve, Umjesto toga, jednostavno slijedi stazu svojih snova u dubokom iscekivanju obilja koje ce nedvojbenopoteci. To ce te dovestido tvojega bozanskog odredista. To je one sto podrazumijevam pod ostvarivanjem vlastite sudbine", mudro je rekao. "Dok satnb"io~m~len, otae mi je rado citao bajku 'Peteri carobna nit'. Peter je bio vrlo zivahan djecacic. Svi su ga voljeli: njegova obitelj, ucitelji\i prijatelji. Ali, imao je jednu slabost." "Koju?" "Petar nije mogao zi~jeti u sadasnjem trenutku. Nije naucio uzivati u zivljenju. U skbli je sanjario 0 tome kako se vani igra. Dok se vani igrao, sanjario je 0 ljetnim praznieima. Neprestano je sanjario pa nikada nije uzivao u osobitim trenucima koji su ispunjavali njegove dane, Jednoga je jutra setae sumom nedaleko . od svoje kuce, Osjetivsi umor, odlucio je Ieci na travu i odmoriti se, ali je nakon nekogvremena zaspao. Nakon nekoliko minuta dubokog sna, zacuo jb kako ganetko doziva. 'Peter! Peter!' VikR<5 je prodoran glas odozgo. Polako otvorivsi oci, uplasio se opazivs] cudnu zenu koja je stajala nad njim. Izgledala je.kao da jojje vise od stotinugodina, a snjeznobijelakosa sezalajoj je ispodramena poput cupavog vunenog pokrivaca. U smezuranoj ruei drzala je earobnu kuglieu s rupom u sredini iz koje je visjela duga zlatna nit. . 'Peter:'; rekla je, 'ovo je nit tvojega zivota. Ako je sarno malo povuces.rsat ce ti proci za nekoliko sekundi. Ako povuces malo
, !J

jace, u nekoliko minuta prooi ce ti nekoliko dana. A a!kq,povuOel svom snagom, mjeseci - i cak godine - proci ce u nekoii~9,~Q;n:a.'i' Petera je to veoma uzbudilo. 'Mogu li ga dobiti?' jet Stariea je istoga casa pruzila ruku i djecaku predalakug'li¢1l1 S carobnom niti.'::,' .. Sutradan je Peter, sjedeci u ucionici, osjetio nemir i d6s~i;l:u. Odjednom se sjetio svoje nove igracke. Povukavsi zlatnu-nit, nasao se kod kuce, zaigran u vrtu. Kad je uvidio moe carobne ' niti, Peteru je uskoro dojadilo biti ucenikom i zarko je pozelio biti tinejdzer te dozivjeti sva uzbudenja toga zivotnog razdoblja. \ Stoga je ponovno uzeo kuglieu i snazno povukao nit. Odjednom je bio tinejdzer, a uz njega je bila vrlo lijepa, mlada djevojka po imenu Elise. Ali, Peter ni time nije bio zadovoljan. Nikada nije naucio uzivati u trenutku i prozivljavati jednostavna cuda svakoga pojedinog zivotnog stadija. Zelio je biti odrastao. Zato je ponovno povukao nit, a godine su prohujale u trenutku. Tada je ustanovio da se preobrazio u sredovjecnog muskarca, Elise muje bila supruga, a kuca im je hila puna djeee. Ali, Peterje opazio jos nesto. Njegova nekoc erna kosa pocela je sijedjeti. Njegova nekoc mladahna majka, koju je jako volio, bilaje stara i slabasna. No, Peter ni tada nije mogao zivjeti u sadasnjem trenutku. Nikada nije naucio zivjeti u sadasnjem trenutku. Zato je ponovno uzeo carobnu kuglieu, povukao nit i pricekao promjene. Zatekao se u tijelu devedesetogodisnjaka. Njegova nekoc gusta i crna kosa bila je bijela poput snijega, a njegova nekoc lijepa supruga Elise u meduvremenu je ostarjela i prerninula prije nekoliko godina. Njegova divna djeeasu odrasla te napustil a roditeljski dom kako bi zivjela vlastite zivote, Peter je tada prvi putu zivotu shvatio da nije pronasao vremena za prepustanje uzitku zivljenja. Nikada nije odveo djeeu napecanje niti s Elise setae na mjesecini, Nikada nije zasadio vrt niti procitao ijednu od onih knjiga koje je njegova majka rado citala. Pro-

':,'(,

" I,;

upAaq>

180

181

'!\p{ovnif(kPji je ptodao svoj :Ferrari

'l\poin s. Sftarma

jurio je krozzivot ne zastavsi kako bi opazio sve dobro u njemu. Peteraje to otkrice duboko rastuzilo, Odlucio je poci.u surnu kojom je kao djecak setae kako bi razbistrio urn i utjesio dusu, Usavsi u sumu, opazio je da su mladice iz njegova djetinjstva izrasle u mocne hrastove. Cijela se suma pretvorila u raj prirode. Legao je na travu i utonuo u dubok san. Za minutu je zacuo kako ga netko doziva. 'Peter! Peter!' vikao je glas. Otvorivsi oci, zapanjio se ugledavsi upravo onu zenu koja mu je prije mnogo godina dala kuglicu s carobnom zlatnom niti. 'Je li ti se svidio moj neobican dar?' upitala je. ' Peter je odgovorio iskreno. 'Isprvaje bilo zabavno, ali sada mije mrsko. Cijelimije zivot prosao pred nosom, anisam imao vremena uzivati u njemu. Zacijelo bih dozivio tuzne i divne trenutke,ali nisam iskusio ni jedne ni druge. Osjecam se prazno. Propustio sam dar zivljenja.' 'Vrlo si nezahvalan', reklaje starica. 'Ali, ipak cu ti ispuniti jos . jednu zelju.' Peter se na trenutak zamislio, a tada je ispalio: 'Zelio bih ponovno biti skolarac ijos jednom prozivjeti svoj zrvot'. Tadaje ' ponovno utonuo u dubok san. Ponovno je zacuo kako ga netko doziva i otvorio oci, Tko bi sada mogao biti? pomislio je. Kad je otvorio oci, bio je presretan opazivsi kako majka stoji pokraj njegova kreveta. Bila je mlada,;i,' zdrava i sretna. Peter je shvatio da mu je cudna zena iz sum~: doista ispunila zelju i vratila ga u djetinjstvo. .~ 'Pozuri, PeterlPrevise spavas. Zbog snova ees zakasniti skolu ako ne ustanes istog trena', upozorila ga je majka.Nije'~ potrebno reci da je Peter toga jutra iskocio izkreveta i poceo] zivjeti svoje snove. Zivio je ispunjenim ziYotom prepunimj uzitaka, radosti i pobjeda, ali je sve zapocelo kad je prestao .1 zrtvovati sadasnjost radi buducnosti i poceo zivjeti u sadasnjem trenutku.' ' 'Cudesna prica', tiho sam rekao.

'<

til;:
'I

'Nazalost, Johne, prica 0 Peteru i zlatnoj niti samo je prica, bajka. U stvarnom svijetu nikada riecerno dobiti drugu priliku da zivot prozivimo u potpunosti. Danas imas priliku osvijestiti dar zivljenja - prije no sto bude prekasno. Vrijeme doista klizi kroz prste poput zrnca pijeska. Neka ovaj novi dan bude prekretnica u tvojem zivotu, dan u kojem ees jednom zauvijek odluciti usredotociti se na ono sto ti je .doista vazno. Odluci provoditi vise vremena s onima koji daju smisao tvojem zivotu. Uzivaj u .,osobitim trenucima, upijaj njihovu moe. Cini ono sto si oduvijek zelio ciniti. Popni se na planinu na koju si se oduvijek zelio popeti ili nauci svirati trubu. PIes! na kisi ili pokreni novi posao. Nauci uzivati u glazbi, nauci novi jezik i ponovno dozivi uzbudenje djetinjstva. Prestani odgadati srecu radi postignuca. Zasto ne bi uzivao u postizanju? Ozivi svoj duh i pocni njegovati svoju dusu. To je put prefnaNirvani," "Nirvani?" "Mudraci Sivane vjeruju da je konacno odrediste istinski prosvijetljenih dusa mjesto zvano Nirvana. Stovise, Nirvana za mudrace nije sarno odrediste, vee i stanje koje nadmasuje sve sto su do tada upoznali. U Nirvani je sve moguce. U njoj nema patnje,a ples zivota odvija se u bozanskom savrsenstvu. Mudraci smatraju da po dosezanju Nirvane ulaze u raj zemaljski. To je konacni cilj njihovih zivota", rekao je Julian, a lice mu se ozariIo spokojnim, gotovo andeoskim sjajem. "Svi smo ovdje s osobitim razlogom", nastavio je prorocanskim tonom. "Meditiraj 0 svojem istinskom pozivu te kako mozesdavati sebe drugima. Prestani robovati gravitaciji. Danas zap ali iskru svojega zivota i pusti da se zarko rasplamsa. Pocni primjenjivati nacela i strategije koje sam ti otkrio. Budi sve sto mozes biti. Doci ce trenutak kada ees i ti okusiti plodove odredista zvanog Nirvana." "Kako cu znati da sam dosegnuo to stanje prosvjetljenja?" "Opazit ees male znakove koji ce potvrditi da si usao u to
183

182

'Rp{ovni/(f({Jji jt prodao svoj Ferrari

'1(o6in S. Sharma

stanje. Pocet ees opazati svetost u svemu sto te okruzuje: bozanstvenost mjesecine, divotu modrog neba za vreloga ljetnog dana, miris sunovrata .ili smijeh nestasnog djeteta." "Juliane, jamcim ti da sa mnom nisi potratio vrijeme. Predano cuzivjeti u skladu s ucenjima mudraca Sivane i odrzat cu svoje obecanje tako sto cu sve steceno znanje prenijeti onima kojima ce ta poruka koristiti. Govorim iz srca. Dajem ti rijec", rekao sam iskreno osjecajuci kako se u meni uzburkavaju emocije. "To dragocjeno naslijede mudraca prenosi svima koji te okruzuju. Njima ce to znanje vrlo brzo pomoci i poboljsati njihove zivote jednako kao sto ce poboljsati i tvoj. I upamti da u putovanju valja uzivati. Putje jednako vrijedan kao i odrediste." Nisam ga prekidao. "Jogi Raman bio je sjajan pripovjedac, ali se jedna od njegovih prica razlikuje od svih ostalih. ZeliS Ii je cuti?" "Svakako." "Prije mnogo godina u staroj Indijijedanje maharadza svojoj . supruzi zelio podignuti velicanstveni spomenik kao znak svoje duboke ljubavi i naklonosti.Zelio je stvoriti gradevinu kakvu svijet jos nije vidio, koja cesvjetlucati pod mjesecinom obasjanim nebom i kojoj ce se ljudi jos stoljecima diviti ..I tako su se njegovi radnici iz dana u dan, opeku po opeku, mucili pod vrelim suncem. Gradevina je iz dana u dan poprimala sve jasniji oblik, iz dana u dan bila je sve vise nalik spomeniku, sve vise' nalik svjetioniku ljubavi pod modrim indijskim nebom. Nakon .. dvadeset i dvije godine svakidasnjeg, postupnog stvaranja, ta je .. palacaod cistog mramora napokon dovrsena, Znas li 0 cemu go- . vorim?" "Nemam pojma." "0 Taj Mahalu. Jednom od sedam svjetskih cuda", rekao je. "Poenta je jednostavna. Svaki stanovnik ovog planeta zapravo je svjetsko cudo. Svatko je junak, na ovaj iii onaj nacin, Svatko u
184

sebi nosi potencijal za iznimna postignuca, srecu i neprolazno ispunjenje. Potrebno je sarno ciniti male korake u smjeruvlastitih snova. Zivot prepun cuda gradi se iz dana u dan, opeku po opeku, kao i Taj Mahal. Male pobjede vode velikim pobjedama. Male, postupne promjene i pobolisanja, poput onih koja sam ti predlozio, utemeljit ce pozitivne navike. Pozitivne navike radaju rezultatima. Rezultati te poticu na jos vecu osobnu promjenu. Pocni svaki dan zivjeti kao da ti je posljednji. Vee danas pocni vise uciti, vise se smijati te ciniti ono u cemu doista uzivas. Ne uskracuj si vlastitu sudbinu. Ono sto je za tobom i ono sto je pred tobom zanemarivo je u usporedbi s onime sto je u tebi." . Ne rekavsi vise ni rijec, odvjetnik-milijunas preobrazen u 'prosvijetljenog redovnika us tao je, zagrlio me kao brata kojega nije imao i izasao iz moje sobe u sparinu jos jednoga vrelog ljetnog dana. Dok sam sam sjedio i sabirao misli, primijetio sam da je jedini dokaz neobicnog posjeta toga mudrog glasnika stajao na stolu preda mnorn. Njegova prazna salica.

IRADSKA KNJIZNfCA J CITAmllCA
Sredisnja knjiznica
Ulica Sv. Ivana 1/A PULA 185

'l\p{ovnif(_/(pji je "proaao svoj 'Ferrari

2\p6in S. Sharma

Praktiean pregled sedmoga poglavljasazetak Julianove mudrosti

Sedam bezvremenih vrlina prosvijetljenog zivljenja

VRLINA Ovladavanje vlastitim umom Simbol

SIMBOL Velicanstveni vrt

Slijedenje vlastite svrhe

Velebni svjetionik

Vrlina

Zivljenje u sadasnjosti • zivi u sadasnjern trenutku; uzivaj u daru sadasnjosti

. Prakticiranje kaizena

Sumo-borac

Mudrost

• nikada ne zrtvuj srecu radi postignuca • uzivaj u putovanju i svaki dan zivi kao da ti je posljednji • zivjeti djetinjstvo svoje djeee

Disciplinirano

zivljenje

Ruzicasti kabel

Postovanje vlastitog vremena

Zlatna stoperica

Tehnike

• zahvaljivati • ostvarivati svoju sudbinu Nesebicno sluzenje drugima Mirisne ruze

Poucan eitat

Svi smo ovdje s osobitim raz/ogom. Prestani robovati svojoj proslosti. Postani gradite!j svoje buducnosti.

Zivljenje u sadasnjosti

Dijamantna

staza

© 1997., Robin Sharma
© 1997., Robin Sharma

186

187

Biljeska

0

piscu

R

obin Sharma jedan je od najutjecajnijih sjevernoamerickih govornika 0 pitanjima osobnoga vodstva i upravljanja zivotom te direktorugledne edukacijske tvrtke Sharma Leadership International. Autor je sedam svjetskih bestselera a medu njegovim klijentima su Microsoft, FedEx, Nortel Networks, IBM i vodece udruge. Robin Sharma u cijelom je svijetu trazen kao zivotni savjetnik za ljude posvecene stvaranju iznimnih zivota.

Vise informacija potrazite na stranici www.robinsharma.com

189

Ova nadahnjujuca prica vodi prema vecoj hrabrosti, ravnotezi, obilju j radostt, Odllcno osmtsljeno djelo Redovnik kof! je orotieo svoj Ferrari donosl iznlmnu pricu a Jullanu Mantleu, odvjetnlku prtslljenorn na suocavanje 5 duhovnorn krizom svojega neuravnotezenoq zivota. Odiseja u prastaru kulturu iz ternelja rnljenja njegov zivotjer Julian ondje ntkrlva djelotvorne, mudre i praktrcne spoznaje koje nas poucavaju: - misliti radosne rmsh - slljedlti vlastitu zivotnu rnlslju i poziv - razvljati sarnodtsclpltnu i postupati hrabra - cijenrti vrijeme kao svoju najvazniju imovinu - njegavati ad nose -zivjeti potpuna, iz dana u dan.

Aka vasnvot opterecuje svojim pritiskom, a vi zelite bitt uspjesn: i smirenl tstodobno, 'prnnacl unutarnji srnlsao u svernu sto cinite 1 ostatl eljel] i potpunl usred svakidasnje trke i zUtbe, ova je knjiga za vas! Jednostavna, laka 1 lzravna ona se obraca svakom suvremenom :Covjeku koJ[,zell vise od zivota.

sievemoemerttnit: Qolt.ornlka 0 oitsniim: osobnoga vodstva i tJpravljanja zivotorr Direktor je ugledne edukecnske tvrtke cijt s... klijenti Mjc[O~Q~ fe~Exl ,18M... Autor jf:: sedetn lJestseJera. U ciielom je sviietu treie keo ztvotni sevietnik za Ijude posvecer: stvaranju tznimnin iivote.
I

R.o{Jin Sharma iedsn :Je ad ttsjutjecejnijir:

!'OcaltavajuCa priQl koja poucava i odusevljava." Paulo Coelho, autor Alkemicara