P. 1
DIJAGNOSTIKA KVAROVA TELEVIZORA

DIJAGNOSTIKA KVAROVA TELEVIZORA

|Views: 1,160|Likes:
Published by Josip Ljubić

More info:

Published by: Josip Ljubić on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

DIJAGNOSTIKA KVAROVA TELEVIZORA / MONITORA

UVOD
Televizori i ra unalni monitori imaju mnoge sli nosti. Kao takvi, ovaj rad referencu na oba. Op enito govore i, sadr i

to se odnosi na jedan vrijedi i za druge.

Ovo nipo to nije sveobuhvatan popis gre aka, ali bi trebao pokriti naj e e gre ke.

OPASNOSTI
Postoji mnogo opasnih stvari unutar ku i ta televizora ili monitora. Prekapanje po ku i tu je isto po va u odgovornost. Glavne opasnosti, osim strujog udara, dok je TV/monitor uklju en su: a) Mogu nost strujnog odara od strane nabijenog elektrolitskog kondenzatora. Glavni filter kondenzatora mo e dr ati zna ajnu koli inu naboja danima, ak i tjednima. Njegov nabijeni kapacitet iznosi 350V. Kondenzator se mo e izbiti tako da ga kratko spojimo otpornikom od 22 0 /5W na 5 ili 10 sekundi. b) Mogu nost udara od strane katodne cijevi (pohranjen naboj unutar nje). Katodna cijev mo e pohraniti i do 27 000V. Kao i kod kondenzatora, taj naboj mo e biti pohranjen danima,tjednima. c) Ozljeda od Äimplozije³. Staklo koje se nalazi sa stra nje strane katodne cijevi je veoma tanko. Vrlo je lagano slomiti vrat katodne cijevi. Obi no to rezultira kratim Äpi tavim umom³ dok zrak ulazi u katodnu cijev. Postoje i slu ajevi gdje se spominje kako je staklo puknulo, usisano u cijev te z atim velikom brzinom izba eno prema van.

Unutar stakla ona prima oko 27kV napona. y KVAR: Slika se prikazuje neko vrijeme a zatim postepeno nestaje.DIJAGNOSTIKA KVAROVA I MOGU I UZROCI y KVAR: Nema napajanja. Ako ne. postoji mala mogu nost da je kvar osigura a. oni rade ÄSSST³ zvuk. Ispred katodne cijevi) mo ete osjetiti kako vam se dlake podi u. MOGU I UZROK: To je pokazatelj Äsuhoga spoja³ u grija u hladne katodne cijevi. mora postojati grija na stra njoj strani cijevi. Grija se napaja naponom od 6. MOGU I UZROK: Vjerovatno je gre ka u ABL-u( Automatic Beam Limiter ± Automatski ograni ava snopa) kod hladne katodne cijevi. Ponekad sa finim bijelim dijagonalnim linijama. Ako to mo ete sve osjetiti mo emo sigurno pretpostaviti da je (ve ina) ure aja za napajanje ispravna. Izbaciva i elektrona su pretjerano iskori teni. y KVAR: Zaslon se prika e intenzivno bijeli. emu je razlog stati ki elektricitet unutar cijevi. Prilikom paljenja TV-a/monitora. Ponekad e se slika ponovno prikazati ali opet nestati . Ako pribli ite ruku (ili bilo to dlakavo) zaslonu (tj. Da bi se elektroni emitirali ispravno. MOGU I UZROK: Provjerite da li je prekida uklju en i da li svijetli za napajanje. To je naran asti sjaj koji mo ete vidjeti okolo cijevi kada ona radi.3V. Taj proces nekada mo e biti popra en i zvukom releja. . To je znak da se katodna cijev nabija.

ili jedna boja nedostaje Slika 2.y KVAR: Zaslon se prika e u jednoj intenzivnoj boji (Crvena. Kvar pri emu se zaslon prikazuje samo u crvenoj boji MOGU I UZROK: Mogu e da je kratko spojena katodna cijev. Slika 1. no vjerovatnije je da je neispravan tranzistor ili pripadaju i elektri ni sklopovi y KVAR: Televizor povremeno Äispusti³ jednu boju. Normalna raspodjela boja . zelena ili plava) sa bijelim dijagonalnim crtama.

Nestanak crvene boje Slika 4. Nestanak plave boje .Slika 3. Nestanak zelene boje Slika 5.

. a ponekad je samo djelomi ni kolaps. Ako primjetite vrste bijele linije na ekranu ili monituru. Kvar se nalazi na LOPT (Line output transistor). Postoji mnogo uzroka koji dovode ovom kvaru : suhi spojevi. Vertikalni kolaps MOGU I UZROK: Ponekad se pojavljuje u prekidima. Taj problem se ne vi a esto budu i da ure aj Äumre³ im se to dogodi. Ako imate sre e prona i ete suhi spoj okolo njega. isklju ite ga odmah i dajte ga na popravak. Monitorski kabeli se esto kvare oko HD15 priklju ka b) Mo da opet katodna cijev. Rezultat kvara je vrsta bijela linija poprijeko zaslona. Kvar se nalazi u strujnom krugu za vertikalni otklon. y KVAR: Horizontalni kolaps MOGU I UZROK: Isto kao i kod verikalnog kolapsa samo to se crta spu ta umjesto da je du ekrana.MOGU I UZROK: a) Neispravan kabel. Postoji poprili an broj uzroka. elektrolitski kondenzatori. vertikalni oscilator itd. no vjerovatnije neispravan tranzistor ili pripadaju i el. Taj kvar vjerovatno nije isplativ za popravak. sklop y KVAR: Vertikalni kolaps Slika 6.

KVAR: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->