1

Medicinski fakultet Split Katedra za obiteljsku medicinu

OBITELJSKA MEDICINA
natuknice s predavanja i seminara

Split, 2009.

2

Poštovani kolege studenti! Želimo Vam napomenuti da ovaj priručnik (skripta) nije knjiga iz koje bi se, kao jedinog štiva, mogao pripremati ispit iz obiteljske medicine. Vi ste u zadnjem semestru studija puni pretkliničkog i kliničkog znanja, potrebnog za ono za što Vas osposobljava ovaj Fakultet – da budete u prvom redu liječnici prvog kontakta s bolesnikom.

Knjižica koja je pred Vama je samo podsjetnik na koji način (drugačiji od kliničkog pristupa u bolnici) ćete primijeniti Vaše znanje, umijeće i vještine, koje ćete usvojiti na ovom kolegiju.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti iskorišten na način kako je i koncipiran. Ostalu literaturu za ovaj ispit naći ćete navedenu u rasporedu nastave.

Mnogo uspjeha u radu!

U ime članova Katedre: Prof. dr. sc. Mirjana Rumboldt

3

OBITELJSKA MEDICINA – UVODNO PREDAVANJE
Prof. dr. Mirjana Rumboldt Specifična je zadaća liječnika opće/obiteljske medicine (LOM) skrb za svakog čovjeka kao cjelovitu osobu u njenom okruženju. LOM shvaća bolesnikove potrebe i zahtjeve u biološkom i patološkom, ali i u sociološkom i psihološkom smislu. Osigurava kontinuirano zdravstvenu zaštitu i skrb, bez obzira na broj i vrstu bolesti koje mogu snaći bolesnika (Leeuwenhorst, Nizozemska, 1974.). LOM ima obiteljski pristup: obitelj je osnovna jedinica zdravstvenog rizika. Specijalizacijom stiče znanje, vještine i stavove. Sa svojim timom LOM provodi sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu s holističkim pristupom (promicanje zdravlja, prevencija i liječenje bolesti). Činjenice koje ne smijemo zaboraviti: • • • • • • • • • U Europi se navodi nekoliko stilova LOM: Liječnik – svećenik i povjerenik bolesnika, Liječnik – obrtnik (pruža usluge na zahtjev bolesnika), Liječnik – znanstvenik (rješava bolesnikova probleme), Liječnik – inženjer (primjenjuje med. tehnologiju po propisima), Liječnik – umjetnik (cjelovito zna i osjeća pojedinca, društvo i prirodu, kojih je dio i on sam). Tijekom dodiplomskog studija educiramo se za LOM, tj. za doktore primarne zdravstvene zaštite. Cilj kolegija Obiteljska medicina je svladavanje primjene teorijskih principa u praksi. Novina je u drugačijem pristupu bolesniku i bolesti. Do sada smo učili o bolestima kao o zasebnim entitetima, dok u praksi imamo osobe s konkretnim problemima. Pacijenta trebamo uvijek promatrati kao cjelovitu osobu, sa svim problemima i opterećenjima, a njegovo zdravstveno stanje sa sva tri aspekta zdravlja (holistički pristup). U praksi smo svakodnevno prinu eni donositi konačne odluke za dobrobit pacijenata, uglavnom bez konzultacije s kolegama. Moramo znati dobro rješavati najčešće probleme (liječiti najčešće bolesti), koji čine 80-95% svih razloga obraćanja LOM, a samo onih 5-20% rijetkih i složenih bolesti prepustiti sekundarnoj i tercijarnoj zaštiti. U svom se poslu trebamo prvenstveno zalagati za unapre enje zdravlja i provoditi preventivne aktivnosti, a ne samo liječiti bolesti.

4 Svaki LOM ima dakako ponešto od svega navedenog, a osebujan način na koji vrši svoju dužnost čini njegov stil.

Neumanjiva suština obiteljske medicine Skrb za ljude koji jesu ili vjeruju da su bolesni Osjećaj nelagode i nesigurnosti koji nije rješiv vlastitom snagom i sredstvima bližnjih, tjera ih na traženje savjeta kako bi razumjeli što im se doga a, što to znači, što se može poduzeti, s kakvim učinkom. Većina općih praktičara to radi najbolje i sa zadovoljstvom. Srž umijeća je odgovor na tu vječnu ljudsku potrebu: time se potvr uje razlog postojanja! BMJ 1998;316:1955

Nadopuniti poglavljem 1.1. iz knjige Budak A i sur. Obiteljska medicina. Zagreb, 2000.

Dragomir Petric. Profesionalni razvoj . ispunjavati ugovorne obaveze i zadržati broj osiguranika Ugovorne obveze Održavati broj osiguranika Pridržavati se radnog vremena Izvještavati o učinjenom radu Držati trošak za lijekove izdane na recept u odre enim granicama . dr.Period okupljanja .5 OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA KAO MEDICINSKA DISCIPLINA Prim.med.strukovna organizacija Liječnička društva • • • • • • • • • • • Hrvatska liječnička komora Hrvatski liječnički zbor Hrvatski liječnički sindikat Hrvatska akademija medicinskih znanosti Hrvatska udružba obiteljske medicine Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Razvoj Period okupljanja → strukovna organizacija Period educiranja → specijalizacija Period akademskog priznavanja → Katedra Period društvenog priznavanja → specijalistička licenca za samostalni rad Period znanstvenog razvoja → istraživanja Kako postati i ostati liječnik obiteljske medicine • • • • • • • • • • Licenca za rad Pronaći mjesto u mreži (Za)kupiti prostor Sakupiti osiguranike Sklopiti ugovor sa HZZO-om Redovito relicencirati.

Primary Health Care): šire značenje (sa svim drugim komponentama i akterima u zajednici koji brinu o zdravlju) Četiri funkcije primarne zaštite (u užem značenju) u europskim zemljama (prema R.6 • Ne više od 8 Rp/3 uputnice godišnje po osiguraniku Ne više od 3.1% stope bolovanja Ne naplatiti osiguraniku ni jednu uslugu!? • • ORGANIZACIJA: SUSTAVI.postoji li sustav naručivanja. • Koordinacija s drugim akterima u primarnoj zaštiti (sestre. ograničenost vremena kada je LOM na raspolaganju) Pristupačnost (financijska – oblici su-plaćanja zaštite) Veza sa zajednicom (stupanj decentralizacije) Veza sa specijalističkom službom (sustav upućivanja) Kako smo to napravili u Hrvatskoj ? Struktura zdravstva u PZZ je postavljena tako da stimulira: . • Koordinacija – odgovornost za propuštanje i vo enje pacijenta kroz zdravstveni sustav (engl. dr. Glavne značajke primarne zdravstvene zaštite Pristupačnost (kao odnos broja stanovnika i zdravstvenog osoblja) Pristupačnost (po vremenu . med. • Odgovornost za ukupni budžet u primarnoj zaštiti (u GB jedno vrijeme i za ukupni budžet zdravstvene skrbi). Saltmanu): • Klinička odgovornost (mjesto ulaska pacijenta u zdravstveni sustav). Dragomir Petric. DOKUMENTACIJA Prim. engl. socijalna skrb. Primary Care): uže značenje (dio zaštite koju pruža zdravstvena služba) “Primarna zdravstvene zaštite“ (“Primarna zaštita zdravlja“ ?. prosvjeta itd.). nevladine udruge. Distinkcija pojmova: PZ i PZZ (prema Richardu Saltmanu) “Primarna zaštita“ (engl. „gate-keeper“).

zakupci.liječnik . TKO: Posebno educirani liječnik (današnja specijalizacija obiteljske medicine). od 01. NEKVALITETAN RAD – jer je zadovoljstvo pacijenta jedini kriterij ocjene uspješnosti liječnika. • • Europa postupno prelazi iz pojedinačnih praksi bazičnih liječnika u spontano. Trenutno stanje: nakaradan sustav u kome je novac jedino mjerilo kvalitete rada liječnika opće/obiteljske medicine.pacijent -(osiguranik! ) . kurativni i palijativni – zdravstvenoj skrbi. palijativna) kroz sustav obiteljskih liječnika. BAHATOST HZZO-a – jer je postavljen u poziciju jedinog sudionika trokuta . PROPADANJE POSTOJEĆE OPREME I OBJEKATA – jer se sredstva zakupnine ne koriste za investicijsko održavanje. prema listi pacijenata koji su ga izabrali. SIVO/CRNU EKONOMIJU – jer dozvoljava / stimulira ? / rad bolničkih liječnika preko “ugovora o djelu”. privatnici ) Dvojne ordinacije / radno vrijeme • • . KAKO: Organizacija . obiteljski liječnik je stvarni nosilac sustava. 01. za osnovni paket usluga – glavarina.ekonomski je jedino moguće trošak prebaciti na drugoga – polikliniku i bolnicu. Nekada integralan pristup – preventivni.pojedini liječnik. već za pokrivanje dugova/troškova preostalih u DZ. grupna praksa.7 NESTRUČNOST . 1995. za programe zdravstvene zaštite koje ponudi – proračun RH.doedukacija (specijalizacija) nije uvjet za samostalni rad.grupne prakse obiteljskih liječnika – slobodno i interesno udruženih. u potpunosti je urušen. : Financiranje . RASTROŠNOST . dobrovoljno organizirane interesne grupne prakse.osiguravatelj koji ima uvid u financije. obvezno doeduciranih liječnika. • Hrvatska je: • prva zemlja u svijetu koja je uvela grupnu praksu (domove zdravlja kao prisilan oblik grupne prakse) • prva zemlja u svijetu u kojoj se spoznalo da edukacija na fakultetima nije dostatna za samostalni rad obiteljskih liječnika. cijena x usluga. Pacijenti Razlog postojanja sustava Neosnovano očekivanje prava na “sve” Isključivo mjerilo kvalitete liječnikova rada u PZZ Opterećenost liječnika PZZ Neprihvatljiva podijeljenost sustava PZZ ( DZ. za povećani opseg usluga – dopunsko osiguranje. tko i kako: ŠTO: Zdravstvena skrb cijele populacije ( preventivna. • Problem nije u privatizaciji. kurativna. već u tome što nisu definirani osnovi: što.

Moguća rješenja Ukidanje neprihvatljive i uvredljive klauzule na receptu Unaprijed razra eni kriteriji ponašanja u sustavu (npr. . kako riješiti višak liste!) Rješenje statusa edukatora Zainteresiranost za održavanje i unapre enje ordinacija Stabilan broj ordinacija (ukidanje izmišljene razlike zakupljenog i iznajmljenog) uz dostatan minimum i prihvatljiv maksimum liste Materijalna odgovornost / ulaganje u grupnu praksu (samostalne ordinacije) Ulaganje u ordinaciju je ulaganje u mirovinu.8 • • • • • • • • • • Minimum liste koji ne omogućava legalno plaćanje svih računa Nezainteresiranost DZ / vlasnika za ulaganje u zakupljene prostore Nezainteresiranost liječnika u zakupljenim prostorima za ulaganje ( nema povrata sredstava).

To je zbivanje u dva smjera: treba razumjeti misli i osjećaje koje izražava druga osoba i odgovoriti na djelotvoran način. Nadopuniti poglavljem 1. pokazujemo interes. tzv. prikladan pozdrav. opažanje (promatranje). brigu.10. iz knjige Budak A i sur. Zagreb. izrazom lica. posebno u zdravstvu. pogledom.osigurava veće zadovoljstvo poslom i zadovoljnijeg pacijenta.9 KOMUNIKACIJA U OBITELJSKOJ MEDICINI KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE Prof. communicatio – priopćenje.temelj svakog me uljudskog odnosa . savjetovanje. odnose prema pacijentu i pacijentovo doživljavanje procesa liječenja. shvaćamo njegovo stanje. motiviranje pacijenta (važnost prvog susreta – prvi dojam). 2000. zamjena govoru. prenošenje vlastitih ideja i osjećaja. mora raditi na izgra ivanju svog profesionalnog „self-a“ radi olakšavanja ulaska u interakciju s pacijentom i omogućavanja obrane od emocionalnog utjecaja bolesnika. značenja i osjećaji izmjenjuju me u ljudima pomoću različitih verbalnih i neverbalnih znakova. Jedna od najvažnijih vještina u liječničkom zvanju je aktivno slušanje: uočavamo sve verbalne i neverbalne poruke bolesnika. Unapre enje vještine aktivnog slušanja moguće je ako se: bolesnik doživljava kao osoba otklone sve distrakcije pripremimo za slušanje traži istina u poruci nalaze dokazi koji objašnjavaju poruku trudimo biti objektivni ne stvaraju sudovi prije kraja poruke. Obiteljska medicina. . razumijevanje poruka. parajezikom.stvara ugodno ozračje i bolje rezultate rada . Pri započinjanju komunikacije s bolesnikom trebaju biti ispunjeni osnovni preduvjeti: ugodna okolina. Komunikacija može biti verbalna (direktna i indirektna) i neverbalna („jezik – govor tijela“). posebno liječnik. umirivanje. vo enje razgovora (interview). vanjskim izgledom.omogućava priopćavanje sebe drugima . Komunikacija me u zdravstvenim djelatnicima utječe na interpersonalne odnose. Prokazuje se dodirom. prenošenje emocija i osiguranje povratne veze. Dobra komunikacija je važna jer je: . Zdravstveni radnik. Mirjana Rumboldt Komunikacija od lat. empatiju i potičemo otvorenu i iskrenu komunikaciju. izlaganje. ali joj se u zdravstvenoj skrbi posvećuje nedovoljna pažnja. poruke. dr. Neverbalna komunikacija je nadopuna verbalnoj. veza – je proces kojim se informacije.omogućava uspostavljanje povjerenja . Za dobro komuniciranje valja poznavati i svladati komunikacijske vještine: aktivno slušanje. Komunikologija je kao znanost usko povezana sa svakom ljudskom djelatnošću.

narav) Moral: zbir nepisanih društvenih načela koja se nameću zajednici i pojedincu na osnovi općih kriterija dobra i zla (lat. jedinstveno i neponovljivo . Hijerarhija neophodnih sposobnosti liječnika: Etička postojanost Uspješno komuniciranje Opažanje i razumijevanje Vrednovanje i odlučivanje Stručnost i trajno usavršavanje Dehumaniziranje moderne medicine • Depersonalizacija: odnos bez osobnosti • Loše komuniciranje: nesporazumi • Eksplozija tehnologije i cijena • Neprimjerena istraživanja (rješavanje ezoteričnih pitanja umjesto nasušnih potreba) LIJEČNIČKA DEONTOLOGIJA • grč. δεoν= dužnost. 2002. ETIČKE DILEME Prof.) • Činjenje dobra: beneficientia • Izbjegavanje zla: nonmaleficientia • Poštivanje osobe: autonomia • Pravednost: iustitia Četiri polazišta etičkog rezoniranja u medicini (Jonsen i sur. eϑoς = običaj. λoγoς = nauka • Jeremiah Bentham. dr. Mirjana Rumboldt Liječnička profesija je zvanje i zanimanje.) • Medicinske indikacije • Preferencije bolesnika • Kvaliteta življenja • Društveno-ekonomski okvir Temelj svih etičkih načela u medicini je poimanje čovjeka i života Život je najveća vrijednost i najveće dobro: sveto.-2002. 1834.10 NATUKNICE IZ LIJEČNIČKE DEONTOLOGIJE. 1977. filozof.: deontology • Deontologija ↔ etika (moralnost) • Patiens → pacijent – onaj koji trpi Etika: nauka o ćudore u (moralu) na osnovi načela zdravog razuma (grč. engl. Poziv: trajna egzistencijska aktivnost čovjeka za koju je odre en svojim etičkim opredjeljenjima i stručnošću. mos = običaj) Temelji medicinske etike (Beauchamp i Childress.

D. ali mora izbjegavati sve što bi njegovu zvanju moglo davati komercijalni karakter. skrbnika ili zakonskog zastupnika. odlučivanja. OTKRIVANJE LIJEČNIČKE TAJNE Razlozi za: Velika vjerojatnost štete za treće osobe (koliko velika?) Ozbiljno potencijalno zlo (koliko ozbiljno. nabavi skupe opreme i lijekova Korupcija u sustavu plaćanja (npr. KORUPCIJA je: davanje novca ili drugih materijalnih dobara. preskakanje reda. da se utječe na ishod (npr.). veliko?) Otkrivanjem tajne to se može prevenirati.) • Iz koristoljublja. izdavanje) Korupcija na razini pružanja zdravstvene zaštite (naplaćivanje “ispod stola” već plaćenih usluga u zamjenu za neke privilegije) Transp Int. dam da daš) Liječnik ima pravo na pravednu i primjerenu nagradu za svoj rad. . Grmek. posebna pažnja. provedbe) Transp Int. intervencija i sl. a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti. odnosno roditelja ili skrbnika za malodobne osobe. LIJEČNIČKA TAJNA Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć. mora čuvati kao liječničku tajnu i može otkriti samo uz odobrenje pacijenta. a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem. osobito u žurnim.) Korupcija u lancu farmaceutike (registracija. Tri moguća motiva za davanje poklona liječniku/liječnici: • U znak zahvalnosti i poštovanja • Iz velikodušnosti koja je dio životnog stila (i poštaru i konobaru pa i liječniku..11 Do ut des (lat. Razlozi protiv: Osobni rizici za osobu čija je autonomija povrije ena Gubitak povjerenja. 2006. korištenje vlastitog društvenog položaja (funkcije) da bi se prisvojile ili nekome omogućile neke protupropisne privilegije ili materijalna dobit. ↓ vjerojatnost uspješnog liječenja Potencijalna socijalna šteta (npr. privilegija i sl. “humanitarnim” okolnostima 3) Složenost sustava (nedokučivost odnosa. podmićivanje (obično državnih službenika i drugih osoba na utjecajnim položajima). 2006.. propisivanje. falsificiranje računa. Zašto je zdravstveni sektor sklon korupciji? 1) Neravnoteža informacija (od molekulskih do računovodstvenih) 2) Nesigurnost zdravlja i zdravstvenog tržišta. b/o dana.. M. s namjerom da primatelj čini ili djeluje po želji onoga koji daje. ↓ povjerenja javnosti u zdravstvo). uz odobrenje uže obitelji. 1959. 1) 2) 3) 4) 5) OBLICI KORUPCIJE U ZDRAVSTVU Pronevjera i kra a – od zdravstvenog proračuna do izdavanja lijekova Korupcija pri gradnji..

ETIKA MORAL DEONTOLOGIJA ZAKON .

Prednosti partnerskih odnosa izme u zdravstvenih radnika i pacijenata: bolja komunikacija. ponekad bahat. sc. Odbor poslanika Vijeća Europe je u veljači 2000. Problemi paternalističkih odnosa u sustavu zdravstva: jednostrana komunikacija. Tako je s jedne strane prepoznavanje ljudskih prava uvjetom njihove zaštite. . bolji izgledi za uspješno liječenje. s druge one koji im pružaju zdravstvene usluge. katkad i u cijelosti izostaje: na području liječenja. autoritaran i autokratski (ponekad prebrižan. Trostrani odnos. Za razumijevanje i zaštitu prava pacijenata. Izme u ostalog i zato što je partnerski odnos jedini civilizirani odnos. nerijetko ravnodušan). a s treće stoji sustav organizacije i menedžmenta. veća mogućnost za pravovremeno prepoznavanje ugroze ljudskih prava pacijenta. jesmo li s njima zadovoljni te kakve odnose želimo. Loša ili teško ostvariva suradnja. lošiji izgledi za uspjeh liječenja. pasivna uloga pacijenta u vlastitom liječenju. Sveobuhvatna skrb za bolesnika uključuje i odnos prema bolesniku te ostvarenje kvalitetne komunikacije. prebacivanje cjelokupne odgovornosti na zdravstvene radnike. ali i zato što je paternalizam u sustavu zdravstva civilizacijski postao neprihvatljiv i zbog odgovornosti koja leži na zdravstvenom osoblju u modernom dobu visoke tehnologije i dnevno novih načina i mogućnosti za oštećivanje zdravlja pacijenata za koje netko treba snositi odgovornost. osviješćena i podijeljena odgovornost (posebice od strane pacijenta . S jedne strane imamo pacijente. prešućivanje osjećaja ugroze s posljedičnim olakšanim putem za kršenje ljudskih prava pacijenta. Sadašnji odnos izme u zdravstvenih radnika i pacijenata je pretežito paternalistički.13 PRAVA PACIJENATA Mr. unapre enja procesa rada. a s druge condicio sine qua non uspostavi demokracije.njegova aktivna uloga u preuzimanju odgovornosti za vlastito zdravlje najčešće je povezana uz dobru komunikaciju sa zdravstvenim osobljem te dobru informiranost). pozitivan stav pacijenta prema vlastitoj bolesti. na području unapre enja procesa rada. godine. napetost u odnosima. aktivna uloga pacijenata u vlastitom liječenju. uobličavanja zajedničkih stavova i interesa u odnosu na trećeg partnera u sustavu zdravstva. na području uobličavanja zajedničkih stavova i interesa u odnosu na trećeg partnera u sustavu zdravstva. bolja radna atmosfera. olakšani razvoj negativnog stava pacijenta prema svojoj bolesti. ula Rušinović Odnosi. Suradnja: na području liječenja. postavio naglasak na stvaranje partnerskih odnosa u sustavu zdravstva. Prihvaćanje partnerskih odnosa općenito podrazumijeva razumijevanje i zaštitu ljudskih prava svakog čovjeka. preporuka br. 5. od ključnog je značaja uočiti kakve odnose u zdravstvenom sustavu imamo.

Pacijent . prava na samoopredjeljenje. Značajan napredak na polju prepoznavanja i zaštite prava pacijenata učinjen je tijekom posljednjih godina u Hrvatskoj. te kako u ljudsko dostojanstvo svih nas spada i zaštita takvih grupacija. a posebice rijetko u zaštitu privatnosti. Stoga su prava pacijenata (ne samo bolesnika. Zaštita prava pacijenata označava zaštitu ljudskih prava onih koji su. mnogima postajalo sve jasnije kako postoje posebno ugrožene skupine. a u prosincu 2004. nerijetko i žene(!). iako se ne radi o nekim zasebnim pravima. kako se često prikazuje. Jesu li ljudska prava luksuz? Prava pacijenata. Ljudska prava predstavljaju moralnu kategoriju i vrednotu koju prepoznajemo zbog svoje ljudske prirode. Ma koliko različite bile kulturološke i civilizacijske oznake. prava na informaciju i prava na odluku po iscrpnoj informaciji. . pritisnuti često ozbiljnim poremećajima zdravlja koji su nerijetko povezani s pojmom. već o zasebnoj. osobe s posebnim potrebama. duše i uma. sudsku zaštitu pacijenti su tražili samo u izuzetno rijetkim slučajevima štete uslijed neodgovornog ili pogrešnog liječenja. već i izravan odnos prema vlastitoj budućnosti. dostojanstva. prihvaćenoj na Skupštini UN-a 1948. Prepoznati važnost zaštite ljudskih prava najnemoćnijima u zajednici nije samo socijalna osjetljivost.14 Pojmovi. u trenutku kad im se ta prava krše. Stoga je. Naslijedivši većinu zakonskih akata iz bivše Jugoslavije.bolesnik – osiguranik. posebice nakon prihvaćanja navedene UN-ove Deklaracije. Danas je nesporno kako u takve vulnerabilne skupine treba ubrojiti malodobnu djecu. deklaracije. u mnogim zajednicama posebno diskriminiranoj skupini ljudi koji stoga zaslužuju i posebnu zaštitu. Ukratko.. pa i bilateralni me unarodni ugovori pokušavaju implementirati odnos prema ljudskim pravima u me udržavne odnose. lošeg imovnog stanja. a gotovo dnevno me unarodne konvencije. onih koji ne mogu sami sebe zaštititi u borbi za osobno ljudsko dostojanstvo. donesen je prvi zasebni pravni akt koji regulira prava pacijenata u Hrvatskoj. a gotovo da nema onoga tko nije razumio koliko je teško bolesniku samom zaštititi svoja ljudska prava. a katkad i s neposrednim uzrokom. već i zdravih korisnika zdravstvene zaštite i to zbog posebno inferiornog položaja) izdvojena kao zasebna. Ljudska prava – korisnička prava. a i danas se vode opsežne akademske rasprave oko pojedinih pojmova pri definiranju ljudskih prava. biti će sve više na meti pravosudnog sustava koji će. ove se vrednote drže univerzalnima. sve naprednije moderne ljudske zajednice prihvaćaju za osnovna ljudska prava ono što je definirano Deklaracijom o ljudskim pravima. u skladu sa civilizacijskim dosezima. Ako zdravstveni radnici ne usvoje partnerski odnos prema svojim bolesnicima. ujedno i najnemoćniji da se tome odupru ili za njih izbore. sve manje štititi paternalizam i posljedično kršenje osnovnih ljudskih prava.

Uspore uje vlastite s rezultatima drugih. „rad u malom“. Rezultati: temeljni dio istraživanja. Ispitanici i metode: opis prikupljanja. . 250-300 riječi. priprema publikacija. ali su pridonijeli radu. intrigantan Sažetak: strukturiran. rasprava. Zahvale: onima koji nemaju atribute autorstva. rezultati. doktorat) Pisanje znanstvenog/stručnog rada Uvod. Hipoteza: naša pretpostavka i tvrdnja. Na kraju se stavljaju ključne riječi Uvod: daje širi opis područja i sužava se prema istraživačkom pitanju. dr. atraktivan. Obiteljska medicina. koncizan. sadrži sve dijelove kao i rad. prikazuju se tekstualno i grafički (tablice i slike trebaju biti jasni i sami sebi dostatni). na kraju cilj rada. Literatura: ispravno citiranje (Vancouver) relevantnih referencija. unapre uje i obogaćuje intelektualni razvoj Poticaji za istraživanje • Zapažanja • Znatiželja • Potreba za promjenom/poboljšanjem • Afirmacija Uloga katedre OM Supervizija i metodološka podrška istraživanja Mentorstvo → spona izme u akademske i stručne discipline (diplomski radovi. tumači odnos/povezanost me u varijablama. Tekst mora biti kratak. jasan i koncizan. Razmatra značenje dobivenih podataka i preporučuje pravce daljnjih istraživanja. koja istraživanjem može biti potvr ena ili opovrgnuta. Zagreb. literatura Naslov: jasan. ispitanici i metode rada.15 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD u OBITELJSKOJ MEDICINI Prof. Mirjana Rumboldt Pristup bolesniku: a) znanstveni (temelji se na objektivnoj spoznaji i traganju za istinom) b) humanistički (temelji se na moralnim sudovima. Nadopuniti poglavljem 4. veličine i reprezentativnosti uzorka te odabira mjernih metoda (instrumenata). bolesnik je cilj naših stremljenja) Zašto istraživanje u općoj/obiteljskoj medicini (OM)? Integralni dio OM Istraživanjem razvijamo nova i bolja znanja Istraživanje podiže profesionalnu samosvijest. bez komentiranja (to ide u raspravu). potom opis analitičkih/statističkih postupaka. oblikovanja. iz knjige Budak A i sur. hipoteza. 2000. Rasprava: razmatra nalaze istraživanja i objašnjava možebitne razloge dobivenih rezultata. magisterij.

“uobičajenom postupku”. iskustvo je varljivo. (Hipokrat) NEKE OSOBITOSTI SUVREMENE I TRADICIONALNE MEDICINE Tradicionalna Evolucija Osnovni cilj Dijagnostika Interakcija Dijeta. etičke. deontologija Zakoni. stručne.16 DONOŠENJE ODLUKA Prof.. prava Kultura i moral Stručne preporuke Tehničke i materijalne mogućnosti Dužnosti liječnika prema pacijentu: Primum nil nocere Pružanje prve pomoći Poštivanje digniteta (“voljeti bližnjega kao samoga sebe”) Pravednost Liječnička tajna Primumu optime curare (terapijska invazivnost. klima Odnos >2000 god. “svom iskustvu” 2) Pristup “sumnje i neodlučnosti”. dr. a liječničko umijeće vjekovno. poboljšati život opservacija skoro 100% vrlo važni osoban (human) Suvremena oko 200 god. a odluka teška . Mirjana Rumboldt Ljudski je život kratak.. propisi. kirurški zahvati. prema “pravilima”. liječiti bolest instrumentacija oko 20% manje važni bezličan Sastavnice medicinskih odluka: znanstvene.. Poticaj na akciju – previše dilema → neodlučnost (nepreuzimanje odgovornosti) 3) Problemski pristup: praktični rad uz prateće sumnje i dileme Redoslijed kriterija pri liječničkom odlučivanju: Medicinska etika. ekonomsko-političke Odlučivanje u medicini: “Praktički” pristup Pristup “sumnje i neodlučnosti” Problemski pristup Dileme su neizostavni dio liječničkog djelovanja Nema medicinskog problema gdje zdravstveni radnici ne bi bili obvezni djelovati 1) Praktični pristup. povoljan trenutak brzo proleti. eutanazija) .

17 Liječnička pogreška/krivnja: 1) Nepridržavanje utvr enih spoznaja i pravila (vitium artis) 2) Povreda načela humanosti 3) Nesmotrenost. unapre ivanje “compliance” Rehabilitaciju: u kući. kada ocjenjuje? 4. savjetovanje (rad s rizičnom grupama). LOM je najpozvaniji za: Prevenciju: kontrola faktora rizika. cijena. interes bolesnika: autonomija / paternalizam 3. redukcija politerapije/polipragmazije. “liječnik kao lijek”) Sindrom iscrpljenja: Sužavanje interesa Osiromašenje emocionalnih reakcija Zatvaranje u sebe (izolacija) Cinizam Zanemarivanje sebe i obitelji Nemogućnost djelovanja Ovisnosti Depresija – suicid Neizbježne dileme u medicinskoj praksi: Izme u stalne težnje napretku i opasnosti koje taj napredak donosi Izme u autonomije pacijenta i paternalizma liječnika Izme u medicine utemeljene na znanstvenim dokazima i vrijednosti “alternativnih” modela Izme u državnog i privatiziranog zdravstva U sukobu interesa pojedinca i društva Promišljanje liječničkog djelovanja: 1. uključivanje bolesnika Profesionalni rizici Uvjeti rada (smjene. indikacija za medicinski postupak: (realistična prosudba dometa intervencije) 2. emocionalno i fizičko trošenje. nemarnost (nehat) Iz Kodeksa liječničke etike AMA: “Liječnik ne smije nikada temeljiti svoje postupke na slijepom vjerovanju i pristajanju uz neku dogmu ili sektu.. kako. ranjavanje. davanje uputa tijekom rada Odlučivanje o liječenju: sinteza specijalističkih nalaza i preporuka.. etička i pravna zabrana odbijanja pomoći) Rizici vezani uz rad (zaražavanje. u ustanovi Poticanje samozaštite. zračenje) Fizički i emocionalni napadi pacijenata Odlučivanje i djelovanje (uz nepoznavanje svih relevantnih činjenica. javno mnijenje . kvaliteta života: tko. dežurstva. vanjski čimbenici: tehnologija.

laganjem. 5) na zahtjev državnog odvjetništva ili policije zdravstvena ustanova dostavlja medicinsku dokumentaciju. zatvaranjem.MOBMS) izra en je podzakonski akt. potpisa). psiholozi. premalo/pretjerano davanje lijekova. Svrha mu je osigurati djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unapre enja zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promjeni ponašanja radi nenasilnog rješavanja sukoba. 3) Materijalno: korištenje novca ili imovine žrtve na nepošten način (kra a. Mirjana Rumboldt Nasilje u obitelji može biti: • jednog ili oba roditelja nad djecom. Obvezuje na prijavljivanje (zdravstveni djelatnici. Božena Škare. Prokazuje se u fizičkom. prijetnjom. prof. • Tercijarna – pružanje psihosocijalne i zdravstvene pomoći žrtvi nasilja. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 116/2003 . prodaja. psihičkom (verbalnom). zloporaba punomoći. socijalnom izolacijom. zastrašivanjem. 2) utvrditi uzroke i način nastanka ozljeda (zdravstveni pregled).18 NASILJE U OBITELJI Dipl. • Sekundarna – evidentiranje nasilja u zdravstvu. socijalnoj skrbi i pravosu u. oporuke. Protokol o postupanju u slučaju nasilja. . podrugivanjem. 4) Seksualno: iskorištavanje. razgoličavanje. javno-zdravstveni pristup. osramoćivanje. šamaranje. Članovi obitelji su zlostavljači u >90% slučajeva (⅔ su odrasla djeca ili supružnik). • nad starijom osobama. u počinitelju ili u obiteljskim odnosima. socijalni radnici i pedagozi te djelatnici odgojno-obrazovih ustanova) policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu. 6) ako je žrtva ili počinitelj duševni bolesnik ili ovisnik – uputiti na liječenje. 2) Tjelesno zlostavljanje: udaranje. Oblici zlostavljana 1) Psihičko (emocionalno) zlostavljanje je najčešći oblik pokušaja dehumanizacije i podcjenjivanja. 3) razgovarati sa žrtvom. • muža nad ženom i obratno. 4) u slučaju tjelesne ozljede obvezno ispuniti prijavu povrede (HZZO-u i policiji). Obveze zdravstvenih ustanova: 1) prijaviti policiji. Faktori rizika su u žrtvi. naguravanje. materijalnom i seksualnom vidu. opeklinama. soc. dr. Prevencija: • Primarna – na razini države. Nasilje nad starijim osobama Svako ponašanje u sklopu ljudskih odnosa i povjerenja koje na neki način šteti starijoj osobi (učestalost u Europi >10%).

u provedbi uputa (compliance). očekujem li razvoj rezistencije? • Koliko će to sve koštati bolesnika. virusne bolesti gornjih Davanje kombinacija kad nisu specifično indicirane Odga anje potrebne nusterapije (npr. Nejednak odgovor na isti lijek: razlike me u bolesnicima (dob. spol. kolebanje. posredovan psihološkim mehanizmima Primjer: antimikrobna terapija Važnija rutinska pitanja prije ordiniranja antimikrobne terapije: • Da li je na osnovi kliničke slike lijek doista indiciran? Što očekujem? • Koja je nusterapija neophodna (npr. raspoloženje. navike. razlike u placebo-efektu.. kinetika. iskustvo. u bolesti (spektar.. superinfekciji o o dišnih puteva) o o intervencije). drenaže gnoja.. najprikladniji? Zašto (dinamika. genotip . funkcijsko stanje ciljnog organa/tkiva. trajanje. dr. društveni ustroj.).19 TEMELJI RACIONALNE FARMAKOTERAPIJE Prof. put primjene).)? • Da li je indicirana kombinacija antimikrobnih lijekova? • Koje doziranje i put primjene su najprihvatljiviji? • Očekujem li promjenu terapijskog plana. ličnost liječnika. -kinetika. rezistencija.). leukocitoze ili ubrzane SE Izbor nedjelotvornog lijeka Previsoke (toksičnost) ili preniske (nedjelotvornost. prisustvo. Profilaksa nepreventibilnih bolesti Liječenje neosjetljivih infekcija (npr. Placebo: svaki terapijski postupak koji nema specifične djelotvornosti na stanje koje se liječi Placebo-efekt: psihofiziološki učinak terapijskog pothvata nevezan o djelotvornost. npr.... Neprikladan put primjene Nastavak istog lijeka pri neprihvatljivim nuspojavama. predrasude bolesnika..). kirurško dreniranje)? • Da li je uzet odgovarajući uzorak za kulturu i antibiogram? • Koji su mikroorganizmi najvjerojatniji uzročnici infekcije? • Koji je. socijalna sredina. podnošljivost.. kirurške . zdravstveno osiguranje? Češće greške u antimikrobnoj terapiji o o o o senzibilizacija) doze o o rezistenciji. interakcije. raspoloženje. Liječenje nejasnih febrilnih stanja bez jasne indikacije Snižavanje povišene temperature. akt medikacije (način. prehrana. moju ustanovu. Zvonko Rumboldt Čimbenici djelotvornosti lijeka: farmakodinamika. izme u više lijekova. transfer liječnik-bolesnik. nakon rezultata hemokulture? • Koje je optimalno trajanje liječenja. u okolini (klima.

vaskulitis. rotacija. peritonitis uz divertikulitis) Postizanje sinergizma Pitanja pri neadekvatnom odgovoru na antimikrobnu terapiju -Je li u pitanju nebakterijska. temeljno liječenje. drenirati gnoj. gljivična infekcija koja je u pravilu refraktorna na standardne antimikrobne lijekove? -Nije li riječ o o nekom prividno sličnom stanju. limfoma ili vaskulitisa? -Da li je izbor lijeka primjeren? -Je li doziranje adekvatno (od puta primjene do učestalosti i veličine pojedinih doza)? -Da li se razvila rezistencija uzročnika? Nije li u pitanju superinfekcija? -Treba li poduzeti još nešto. vrućica na lijek)? -Nisu li obrambene snage bolesnika bitno oslabljene (opće mjere. npr.20 Preveniranje rezistencije na antimikrobne lijekove: restrikcija. odnosno suzbiti opstrukciju? -Nije li riječ o nuspojavi samog lijeka (npr. kojim putem i koliko dugo namjeravam davati ovaj lijek? -Da li bih mogao/mogla propisati djelotvorniji. davanje baktericidnih sredstava)? Racionalna farmakoterapija danas: procjena koristi i rizika. Kombinirano antimikrobno liječenje je opravdano samo u ovim slučajevima: Proširenje spektra aktivnosti u sepsi nejasne etiologije ili u neutropeničnih bolesnika Suzbijanje miješanih infekcija (npr. evakuirati strano tijelo ili kateter. npr. tj. podnošljiviji lijek? -Da li osnovna bolest utječe na kinetiku ili toksičnost lijeka? -Koje nuspojave očekujem? Da li su one prihvatljive? -Koje interakcije očekujem (navlastito štetne)? -Hoće li bolesnik ispravno uzimati propisani lijek? . razlomka korist/rizik → terapijska djelotvornost+individualna indikacija+društvena korist+nepoznate koristi / toksičnost+nuspojave+interakcije+abuzus+cijena liječenja+nepoznati rizici. Rasu ivanje prije propisivanja odre enog lijeka -Da li je predmnijevani lijek odista neophodan? -U koju farmakodinamsku skupinu ide? -Koji je cilj terapije? Kako ću procijeniti učinak i postizavanje cilja? -U kojoj dozi. poput kolagenoze. diversifikacija. jeftiniji. kombinacija.

prediktivne vrijednosti. sve u monetarnim jedinicama (Kn. Pogodna za usporedbu različitih intervencija. Z= zapreke) Odvagivanje učinkovitosti: za procjenu djelotvornosti terapijske intervencije najbolji su RCT. ali ne može novcem izraziti ekvivalente boli. za pretrage prosudbe osjetljivosti. specifičnosti. bolovanja i dr. manje hospitaliziranja.700 7. M= motivacija. straha. . a upitan je i izbor ishoda (npr.747 Osnovne farmakoekonomske analize: Neophodni ulazni podaci Najmanja cijena ($/efekt) Cijena: korist ($/$) Cijena: efekt ($/YOLS) Cijena: probitak ($/QALY) 1) Analiza najmanje cijene (cost minimisation): Uspore uje cijene alternativnih terapijskih pristupa s približno istim efektom (npr. invalidnosti.0 21. €).0 9.) prema uštedama (manje bolovanja.1 365 Slovenija 2.21 OSNOVE FARMAKOEKONOMIKE Prof.3 4. cijene i nuspojava – kohortne ili studije parova Zdravstveni novac u Europi: Hrvatska Stanovništvo (M) GDP/stanovnik (US$) % GDP za zdravstvo US$ po osobi godišnje 4. bolnički troškovi. CVI.). sniženje tlaka.500 8. za procjenu podnošljivosti bolje su kohortne studije. sniženje arterijskog tlaka za 8% ili za 10 mm Hg). smrtnosti?) 2) Analiza cijene i koristi (cost/benefit): Najpoznatija: odvaguje odnos cijena medicinskih usluga (lijekovi. Svrha: utvrditi najjeftiniji način za postizanje terapijskog cilja. dr. Zvonko Rumboldt Izvršna formula: U = M x K / Z (U= učinak. K= kompetencija. Iole složeniji postupci/ishodi ne mogu se odvagivati na taj način.2 1. veća produktivnost i sl.300 8. $. umiranja i sl.5 728 EU 385.

koliko umanjuju životne radosti bolovi.amputacija .000 ljudi preko 22. u osoba nešto nižeg srčanožilnog rizika (kriteriji HPS pokusa) spasit ćemo oko 87 života. 50 mg verapamil. dnevna doza Cijena u US$ 16 44 82 172 180 305 Cijena u Kn 105 290 540 1125 1180 1995 klortalidon. 240 mg lizinopril.infarkt . izbjegnuta jedna apopleksija i sl.radna nesposobnost) 4) Analiza cijene i probitka (cost/utility): Uspore uje cijene intervencija s obzirom na postignuto trajanje. za 25.5$. Dobra za usporedbu koštanja različitih stanja i različitih terapijskih intervencija. a davanjem skupini od 25. Kako postupiti? .22 3) Analiza cijene i učinka (cost/effectiveness): Uspore uje cijene i učinke intervencija u kliničkim ekvivalentima (spašene godine života. 50 mg Primjer analize cijene i učinka: Ako se u Hrvatskoj od ukupnih izravnih izdavanja za zdravstvenu zaštitu preko HZZO (1. petogodišnje oko 900 $. koliko ljudskih života možemo spasiti davanjem 20 mg simvastatina uveče tijekom 5 godina [u najpovoljnijem slučaju (cijena dnevne doze 0. 20 mg amlodipin. obično u YOLS (years of life saved).5 mg atenolol. Vrlo dobra za usporedbu intervencija s istim ciljem. a na statine ne više od 3% svih sredstava za lijekove (do 15 milijuna US$). 10 mg losartan. nepokretnost ili impotencija?). ali zakazuje ako se ishodi ne poklapaju (npr.. ali i kvalitetu življenja (QALY: quality-adjusted life years). Primjer analize najmanjih troškova jednogodišnjeg liječenja arterijske hipertenzije: Lijek.).000 $) tako se može liječiti najviše oko 25.000. smrt . Mana joj je subjektivnost (npr.000 pacijenata još nižeg.hospitalizacija . Preračunava YOLS ljestvičnim pokazateljima patnje i osnesposobljenosti (raspon 0-1). ali i dalje povišenog rizika (kriteriji WOSCOPS pokusa) spasit ćemo tek 21 život.5-2 milijarde US$) na lijekove može dati 20% (300-400 milijuna US$). 12.000 ljudi]? Ovisi o kriterijima! Ako ih propišemo osobama izrazito visokog rizika (kriteriji 4S studije) spasit ćemo približno 162 života.

allos grč. duhovno liječenje. nadopunjujući Alopatija . Manualne terapije -Kiropraktika.sve češće u službenoj medicini (?) -liječnici zatečeni pitanjima pacijenata obično odgovaraju s dozom ironije. objektivna učinkovitost upitna! Tradicionalna kineska medicina -Drevna medicinska praksa koja se pojavila prije moderne znanosti o zdravlju -Objedinjuje lijekove dobivene iz biljnog i mineralnog svijeta.= dopuniti. manualne tehnike. Britanija: za alternativno liječenje se godišnje potroši 230 milijuna Globalno tržište herbalne medicine . uspostavlja protok či energije -Akupresura. manipulativna -Osteopatija-vjeruju da poremećaj jednog sustava djeluje na funkciju drugog .60 milijardi US$ i u stalnom je porastu. Nacionalni institut za zdravlje SAD utvrdio je: . .= drugi i pathos = bolest (liječenje sredstvima koja djeluju suprotno samoj bolesti) CONTRARIA CONTRARIIS HOMEOPATIJA—homois = sličan i pathos = bolest. patnja SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR • • • • • • 4 od 10 Amerikanaca liječi se alternativno i troše oko 21.23 KOMPLEMENTARNA MEDICINA Mr. Sjeverna Amerika i druge industrijske zemlje: procjenjuje se da je preko 50 % populacije koristilo komplementarne ili alternativne tretmane barem jednom Njemačka: 90 % ljudi se liječilo prirodnim putem 1995-2000. Elvira Smoje Prema SZO: 1.godine SAD: u 2000.2 milijarde $ Kina: biljni preparati .fokusirana je na odnos izme u tjelesne strukture i funkcije. 629 milijuna alternativi..naglasak na poremećaju mišićno-koštanog sustava -Kineziologija Qi gong. izbor izme u dvije mogućnosti. lat. popunjenje. izravno potrošeno oko 17 milijardi $ V.= izmjeničan.30-50 % ukupne medicinske potrošnje Europa. Fitoterapija . lat. dodatak.kombinira pokret i tehnike disanja. vježbe i dijetetske mjere.1997. FITOTERAPIJA 4. 386 milijuna liječniku. Teorija ayurvede: sve bolesti počinju s dizbalansom i/ili stresom . sc. ili-ili Komplementaran – complere. Yoga vježbe Ayurveda –Drevna komplementarna/alternativna praksa stara preko 5000 godina.1990. HOMEOPATIJA 3. 388 milijuna primarnom liječniku. bilo je 425 milijuna posjeta alternativi. Schiazu masaža. KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA 2. meditaciju. Ipak. akupunturu. ALOPATSKA MEDICINA Alternativa – alternus.

24 Sadržava dijetalnu prehranu biljne pripravke i naglašava uskla ivanje tijela, uma i duha u prevenciji i liječenju bolesti. Terapije energijom -Reiki-od japanske riječi koja označava univerzalnu životnu energiju -Terapeutski dodir-uspostavlja ravnotežu poremećene tjelesne energije djelujući na energetsko biopolje oko čovjeka -Terapija bazirana na bioelektromagnetima Iscjeljenje i pomoć duhovnim putem -Bog- onaj koji nadahnjuje, koji aktivira i ispunja život svakog bića -Molitva – uvijek prisutna u trenucima nevolje -Vjera – je misao koja se ra a u umu. Uspjeh u životu upravo je srazmjeran vjeri u uspjeh. -Molitvene zajednice Homeopatija - U Njemačkoj 20% liječnika su homeopati, u V. Britaniji 37%; u Europi od 42 zemlje u 40 se prakticira homeopatija, u Hrvatskoj oko 300 školovanih homeopata (?). Akupunktura Nastala je 2800 g. p.n.e. u Kini. Dio je kineske tradicionalne medicine u koju još spadaju: fitoterapija, kineska mikromasaža, specijalna kineska gimnastika i dijetetika, liječenje pripravcima mineralnog i životinjskog porijekla. Studij kineske tradicionalne medicine traje 4 godine. Kinezi imaju oko 400.000 tradicionalnih ljekara i oko 100 000 bosonogih, koji se školuju oko 6 mj. Nei Čing ( Nei Jing) – najstarije medicinsko djelo na svijetu, spominje i akupunkturu. Nastalo za vladavine Žutog cara (2698.-2596. p.n.e.). Za kineskog mislioca čovjek je nedjeljivi dio Zemlje, a time i dio svemira, mikrokozmos je dio makrokozmosa. Oba posjeduju osnovnu jedinstvenu i vječnu energiju. Materija i energija jedno su, pretvorljive jedna u drugu. Einstein je tom odnosu dao i matematičku formulaciju. U XVI. i XVII. stoljeću akupunktura dolazi u Evropu. 1946. g. osnovano je me unarodno društvo za akupunkturu sa sjedištem u Parizu. SZO 1979. prihvaća akupunkturu kao suvremenu metodu liječenja mnogih bolesti. Japan je druga zemlja s tisućugodišnjom tradicijom liječenja akupunkturom. Suvremeni Japan ima najrazvijeniju i tehnički najdotjeraniju akupunkturu u svijetu. Energetska koncepcija medicine osnova je otkrivanje poremećaja prije nego što nastane organski poremećaj tkiva ili organa. Daje mogućnost razvoja idealne preventivne medicine. U prirodi je sve kretanje, vibracija, preobražaj. Meridijani: energetski kanali kojima teče vitalna energija (Qi), ima 12 glavnih. Akupunkturne točke: 365, energetski povezuju organ s vanjskim svijetom. Bolnu točku treba uvijek punktirati. Znanstveni dokazi o djelotvornosti akupunkture su kontroverzni, a klinički učinci marginalni: usporediti zadnju metaanalizu 13 kontroliranih pokusa na 3025 bolesnika koju je objavio nordijski Cochrane centar u British Medical Journal 27. siječnja 2009.

25

INTERAKCIJE I NUSPOJAVE
Mr. sc. Ivančica Pavličević Nuspojava je svaka štetna, neželjena reakcija na lijek primijenjen u uobičajenoj dozi i na propisani način. Interakcija je promjena očekivanog učinka zbog uzajamnog djelovanja dvaju ili više lijekova. Polipragmazija je nekritičko istodobno propisivanje više lijekova jednom bolesniku. Razlozi polipragmazije: - bolesnik traži odre eni lijek - bolesniku se “mora nešto dati“ - simboličko značenje lijeka za bolesnika i za liječnika Placebo efekt (od lat. „placere“- uga ati, zadovoljiti) je djelovanje supstancije koja nema farmakološko djelovanje, ali dovodi do toga da se pacijentu poboljša stanje zbog njegovog vjerovanja da je ta supstancija djelotvorna. Displacebo efekt je neželjeno djelovanje lijeka, koje je posredovano psihološkim mehanizmima (učinkovit lijek djeluje slabije ili čak negativno). Kod propisivanja lijekova moramo uzeti u obzir i ostale bolesti našeg pacijenta (koje mogu biti kontraindikacije za pojedini lijek, kao i ostale lijekove koje istovremeno uzima (zbog mogućih interakcija). Dob bolesnika: kod onih visoke životne dobi usporeno je izlučivanje lijekova i njihov metabolizam, zato treba davati manju dozu ili povećati razmak izme u primjene pojedinih doza lijeka. Primjeri nuspojava i interakcija: - nesteroidni antireumatici → oštećenje sluznice želuca - hipolipemici → porast transaminaza, moguće promjene u mišićima - beta blokator + verapamil → bradikardija i smetnje A-V provo enja ! - varfarin + nesteroidni antireumatici → povećan rizik krvarenja - furosemid + cefaleksin → nefrotoksičnost - antihipertenzivi (ACEI, diuretici, β blokatori) + nesteroidni antireumatici → lošija kontrola povišenog arterijskog tlaka.

26

KVALITETA I KVANTITETA ŽIVOTA
Mr. sc. Milan Glavaški i dr. med. Davorka Vrdoljak KVALITETA ŽIVOTA (QOL) MeSH pojam: A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life. Year introduced: 1977 (1975). Short form (SF-36) health survey “golden standard QOL assessment tool” mjeri somatsku (fizičko funkcioniranje i uloga, postojanje bolova i opće zdravlje) i mentalnu komponentu zdravlja (vitalnost, socijalno funkcioniranje, emocionalna uloga, mentalno zdravlje). Health related QOL of adults with upper respiratory tract infections (Linder AJ, Singer DE. J Gen Intern Med 2003;18:802-7) Cilj: utvrditi kako infekcije GRP utječu na kvalitetu života i to: fizičko, socijalno i emocionalno funkcioniranje Ispitanici: 318 bolesnika sa infekcijama GRP od studenog 2001. do veljače 2002. U čekaonici su prije pregleda liječnika popunili SF-36. Raspodjela infekcija GRP me u ispitanicima (n=318, 63% ž, dob 35±12). Hr-QOL (SF-36): nije se pokazala značajna razlika u domeni općeg zdravlja prema referentnim vrijednostima; pokazala se značajna razlika u fizičkom funkcioniranju i ulogama, bolovima, vitalnosti, socijalnom i emocionalnom funkcioniranju te mentalnom zdravlju (p<0,001); slično smanjenje opće QOL pokazale su i osobe s bolestima pluća, artrozom i depresijom; one s artrozom pretežno zbog fizičkih bolova, a s depresijom u mentalnom zdravlju. Exploring health-related QOL in patients with diseases of the ear, nose and throat: a multicenter observational study. (Witsell DL, Dolor RJ, Bolte JM, Stinnett SS. Otorynolaryngol Head Neck Surg 2001;125: 288-98.) Cilj: utvrditi koje ORL bolesti i u kojoj mjeri utječu na kvalitetu života Multicentrična opservacijska studija provedena na 5806 pacijenata ≥ 18 godina, pomoću skraćene forme SF-36 upitnika (SF-12), u razdoblju od travnja 1997. do veljače 1999. ORL bolesti značajno utječu na QOL pacijenata, mjerenu pomoću SF-12 Značajno je smanjeno fizičko i emocionalno funkcioniranje u odnosu na normativne vrijednosti Pet “top Dg” koje utječu na QOL: kronični rinosinusitis, senzoneuralni gubitak sluha, alergijski rinitis, akutni rinosinusitis, opturirajući cerumen. Ostalo:devijacija septuma, upala vanjskog zvukovoda, kronični rinitis, akutna infekcija GRP…. Kronični rinosinusitis: značajan zdravstveni problem, od svih infekcija GRP najviše smanjuje kvalitetu života, 16,8% ljudi u SAD ima tegobe 122 dana godišnje, 53 dana imaju bolove i 17 dana izostaju s posla (podaci AA-HNSF 2006); FESS vs. produljeno davanje makrolida – budućnost će pokazati, zasad prednost makrolidima! Sex or survival: trade-offs between quality and quantity of life. (Singer PA, Tasch ES, Stocking C, Rubin M, Siegler M. J Clin Oncol 1994;9:328-34.) Ispitanici: 50 muškaraca starih 45-75, lokalizirani Ca prostate Kirurško liječenje povezano s kasnijom impotencijom 68% se odlučilo za radioterapiju bez op (iako 10% kraće 5-godišnje preživljenje)

27 Prevladavali su oni s većom edukacijom. Ponuditi obje opcije, pacijent odlučuje! Quality and quantity of life with pancreatic cancer. (Jacobson JS. Digestion 2006;74:116-7.) 5-godišnje preživljenje <5%, medijan < 12 mjeseci I kod lokalizirane bolesti petogodišnje preživljenje <20% QOL: jako pogo eno funkcioniranje (umor, bol) Gemcitabin vs. suportivna terapija (?). Nuspojave kemoterapije (COATES studija, 1983.): 99 pacijenata, 40% M, 60% Ž, medijan 52 (18-78) god, svi s uznapredovalim Ca, svi primili kemoterapiju u zadnja 4 tjedna. Percepcija liječnika: povraćanje, pomisao da su na kemoterapiji, trajanje liječenja, strah od igle, gubitak kose. Percepcija pacijenata: što su najteže podnijeli? Umor, utjecaj na obitelj, smetnje sna, mučnina, dispneja. Zaključak Osluškivati osjećaje i potrebe pacijenata Pokloniti im vrijeme i brigu Ne prosu ivati njihove potrebe temeljem naših predrasuda (kronološka dob nije uvijek limit) Liječimo pacijenta s bolešću, ne samo bolest!

Broj godina

Bez invalidnosti M 9 8 7 5 3 Ž 11 8 7 5 3

Dob 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85

M 13 12 10 7 7

Ž 20 16 13 10 8

Očekivani prosječni broj godina života prema trenutnoj starosti i očekivani broj godina bez invalidnosti u SAD prije četvrt stoljeća (N Engl J Med 1983;309:1218)

«Zdravlje je potpuno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje čovjeka a ne samo nepostojanje bolesti i iznemoglosti» (SZO). «Socijalno blagostanje je stanje mira i sigurnosti, u kojem svaki čovjek, bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomsku moć i spol, ima pravo na školovanje i rad, koji mu pružaju harmonični život u zdravoj okolici i osiguranje u bolesti, iznemoglosti i starosti.» Opći pokazatelji zdravstvenog stanja populacije: • mortalitet • morbiditet • očekivano trajanje života Kvalitetu života predstavljaju proživljene godine života što približnije definicijama zdravlja SZO.

75 1. po Denver-u) BIOLOGIJA (GENETIKA) 27%* (6.1250 0.0000 1.00 90.0156 0.80 5.00 90.10 22.2%)** *udio u smrtnosti.9%)** PRIRODA I DRUŠTVENO OKRUŽENJE 19%* (1.0000 Izgubljene godine života 0.0313 0.6%)** ŽIVOTNI STIL 43%* (1. **udio u društvenoj potrošnji na zaštitu zdravlja Težina disfunkcije (0-1) i ekvivalenti u izgubljenim godinama života (0-90) Vrsta funkcije/disfunkcije Blagostanje Nezadovoljstvo Neugodnost Blaga nesposobnost Ozbiljna nesposobnost Invalidnost Uzetost Vezanost za krevet Izoliranost Koma Smrt Težina disfunkcije 0.60 11.35 0.2500 0.00 .50 2.0625 0.00 0.0078 0.0039 0.20 45.0000 0.5%**) 13 VODEĆIH UZROKA SMRTI ZDRAVSTVENA SLUŽBA I LIJEČENJE 11%* (90.5000 1.28 Epidemiološko-politički model determinanti bolesti/smrti (modificirano.

1990. ↓HDL) → koronarna bolest Hiperuricemije → giht Protrombotsko stanje (↑fibrinogen. >8 mmol/l?) Utjecaj multimorbiditeta na invalidnost Skrb ovih bolesnika zahtijeva visoke dijagnostičke. sintetičke i interpersonalne vještine! Primjer metaboličkog sindroma Pretilost → sve komplikacije Intolerancija glukoze → dijabetes Arterijska hipertenzija → AIM. Epidemiološki čimbenici okoliša i naslje a 3. Hiperlipidemija (↑TG. Pretpostavke polimorbiditeta 1. pitanje kada čimbenik rizika “prerasta” u bolest.6 bolesti (0-9). U Nizozemskoj 33% u zreloj dobi. dx. 60-75% u starijoj . PAI-1) → plućna embolija Upalno stanje (↑CRP. ali ne mora biti njena izravna posljedica Komorbiditet: koegzistencije dva ili više patoloških procesa. 66-godišnja umirovljenica Carcinoma mammae dextrae Arthritis rheumatoides Syndroma cervicobrachiale l. ali koegzistencija tri ili više neovisnih stanja Učestalost multimorbiditeta U odraslih u Hrvatskoj prosječno 3. Klinički faktori a) Patogenetski (komplikacije) b) Rizični (povezanost). >11 mmol/l?). U razvijenim zemljama Europe 1-50% .29 POLIMORBIDITET Prof. Slučajnost (koincidencija) 2.K. prateće bolesti uz osnovnu Polimorbiditet (multimorbiditet): isto.. Laesio hepatis toxica (medicamentosa?) Oesophagitis regurgitationis (GERD) Syndroma depressivum reactivum. • • • • • • Primjer: N. >170/110 mm Hg?). analitičke.Mimica M. 1991.. SE.Cornoni-Huntley i sur. LDL. arterijskog tlaka (npr. 1996. L) → ateroskleroza. Kada „faktor rizika“ postaje bolest? Razina glikemije (npr. Mirjana Rumboldt Semantička pitanja Komplikacija: proces/doga aj u tijeku bolesti koji može. kolesterolemije (npr. . dr. CVI.van den Akker M i sur. u osoba >65 oko 6 (1-17) ..

.. specijalista. . uzimanje njihovih pripravaka Česte hospitalizacije (10-15% starijih!) Polipragmazija: česte interakcije i nuspojave Poskupljenje zdravstvene zaštite (30-35% svih sredstava ide za starije osobe). Konzultiranje alternativnih iscjelitelja.30 Polimorbiditet/politerapija – mogući problemi Specifična struktura morbiditeta Konzultiranje više liječnika.

11. 14. Jadranka Giljanović-Perak 1. th nije potrebna . Anafilaktička reakcija – hipotenzija.3. zaustavljanje krvarenja kompresijom postavljanje infuzije umjetna respiracija maskom i balonom aplikacija kisika orotrahealna intubacija defibrilacija forsirano povraćanje 8. glavobolja . TROŠKOVI • potrebni • neopravdani LOM vrši hitne intervencije s područja svih medicinskih struka! Znanja • • • prepoznavanje poremećaja postupanje medikamentno liječenje Vještine 1. . TRANSPORT • pratnja odluka o prijevozu • brod.. 4. ukloniti znatiželjnike . 9. nemir. .premjestiti pacijenta na sigurno. (dopamin 5 – 20 µg/ kg im. kortikosteroid 2mg /kg po. 2. 6. otvoriti iv. ili iv. antihistaminik im.kod djece 5 mg diazepama (10 mg kod starijih od 5 godina) im.0. 2. pristup . i kortikosteroid im. nemir. PROBLEMI • otok • selo • gradske ambulante 2.tvrdi rubac me u zube. 5. strah. 3. 13. nadzor i održavanje vitalnih funkcija i hemodinamike 6. prijeteći zastoj krvnog optoka Terapija – 1.urtike .31 NAJČEŠĆE HITNE INTERVENCIJE U AMBULANTI LOM Dr.5 ml razrije eno im. Angioedem –promuklost .NaCl 0. aplikacija kisika 8-10 l/min 7. svrbež. adrenalin 0. vrtoglavica Terapija – antihstaminik im.ako se napadaji ponavljaju diazepam 10-20 mg vrlo polagano iv. knedla u grlu. .. ili iv.9% 1000 ml 5. ako je samo jedan napadaj. 10. med. 7. 12. pospanost. ž punkcija mjehura punkcija hidro. slabost. im. bronhospazam.i pneumotoraksa konikotomija podvezivanje pupkovine Akutna urtikarija . mučnina Terapija – antihistaminik po. ispiranje želuca repozicija parafimoze kateterizacija mokraćnog mjehura m. helikopter 3. metilprednizol 100 mg svakih 6 h 4. ili iv. antihistaminik.) Epileptički napadaj .

5 mg (adrenalin HCl 1‰ 0.9% uz 10 amp.salbutamol u aerosolu . znakove ev.transportirati po mogućnosti uz dva pratioca koja znadu oživljavati Algoritam osnovnog (ABC) i uznapredovalog održavanja života Tahikardije . za emergenciju urapidil 50 mg iv.hemipareza. (NE ako pacijent uzima β blokatore ) .pogled u smjeru povrede . urin).p.Nastaviti s infuzijom NaCl 0. 80 mg po. po 5 ml lidokaina u 500 ml . odziv na bolne podražaje . mioza.sjedeći položaj.povraćanje Bolesnik u nesvjesti Pitati svjedoke . otopine) acetilsalicilna kiselina 300 mg po.5 amp za težinu 70 kg polagano iv.djeca).atropin.pacijenta smiriti. . Astmatski napadaj .kisik 4-6 l/min .. većinom anksiozna stanja. ili u 500ml fiziološke . trbuh – defans.smirivanje pacijenta. zjenice .SVPT – masaža karotidnog sinusa ili ostali vagalni podražaji .mučnina .adrenalin 0.Kisik 1-2 l/min Abdominalni bolovi: najčešće akutni apendicitis (21–31%).VPT – defibrilacija. tireotoksičnim bolesnicima ni koronaropatima) .ubod.26 %). nakon 5 minuta još 50 mg p. bol u donjem dijelu – lezije donjeg dijela GIT-a i zdjeličnih organa.smatra se infarktom miokarda dok se ne dokaže drugačije . lidokain 100 mg u bolusu/2 min.EKG .morfin.Ako za 1 h ne do e do konverzije ritma . furosemid.9% . tonus mišića . Babinski.aminofilin 6mg/kg – 1. alkohol. midrijaza.morfin 1mg/10 kg TT (1ml – 1 amp. plućna embolija. RR ( hipretenzivna kriza..visoka opstrukcija GIT-a. GUK. .djeca – 0. povrede.01 mg /kg TT sc.anoreksija . ne hodati . šok ).morfin. krvarenje u pons. Hitan prijevoz. vlažnost kože.infuzija NaCl 0.smiriti pacijenta.tenzijski pneumotoraks Infarkt miokarda – svaka tipična bol koja traje dulje od 30 minuta . meningealni znakovi.trovanje ? povreda do ranije ? kronični bolesnik? Provjeriti: zadah ( aceton. mirovanje. ne hipertoničarima.„march of simptoms“ →bol .32 Bol u prsima . kisik 6 l/min . apopleksija.GTN 1-3tbl sublingualn Hipertenzivna kriza: rijetka. kolike (19.Verapamil 5-10 mg iv.Hitan prijevoz s pratiocem u bolnicu Plućni edem .5 ml amp sc. .po život opasni uzroci pojave boli u prsima: infarkt.venski put.metilprednizolon 80 mg iv. rano povraćanje . disanje. smirivanje bolesnika .. hemiplegija. ponoviti kroz 20 min .svježa zemlja. puls.kortikosteroid . mezenterijski : adenitis (!6% . po10 mg razrije eno sa 10 ml fiziol. .prijevoz u bolnicu . akutni apendicitis . Bol u gornjem dijelu – lezije gornjeg dijela GIT. dati O2 4-6 l/min . Bočni položaj onesviještenog! Venski put. 2x u 30 min . disekcija aorte.ICV. eventualno oživljavanje .

hospitalizacija Hipoglikemijska koma Dijabetičar na inzulinu! Brz nastanak. . blijeda. unutarnje → dostupnost vene (infuzija fiziološke otopine). Puls i disanje normalni. znojna koža urednog turgora. Pogledati GUK ili odmah dati 50-100 ml hipertonične otopine glukoze iv. slabost. pomućenje svijesti. Pregled interniste (eventualno hospitalizacija. grčevi.33 Akutno krvarenje: vanjsko → dobra kompresija. simptomatsko liječenje. znojenje. ili glukagon 1mg iv. prema razvoju kliničke slike). vazokonstriktori za epistaksu.

Temperaturu <380C ne treba snižavati. Egzogeni pirogeni su najčešće infekcijski agensi. npr. umjereno zagrijavanje prostorije. Antipiretici vraćaju hipotalamički termostat na normalnu razinu. Većini supfebrilnih dovoljne su opće/fizikalne mjere. ali ima malo nuspojava (osim pri izrazitom . U novoro enčadi i male djece febrilni je odgovor niži nego u starijoj dobi. masiranje uljima i mastima. Premalo se koriste. opasnost Reyevog sindroma. npr. traje nekoliko tjedana. 2) Primjena antipiretika. Terapijski pristup. Paracetamol (acetaminofen. Velika je ponuda antipiretika u ručnoj prodaji i gotovo da nema obitelji bez takvih lijekova u kućnoj apoteci.. kala-azar naglo ili postupno do 400C.. Tu idu: izdašno davanje tekućine. razodijevanje bolesnika. 1) Primjena općih i fizikalnih mjera. ketoprofen) su isto tako dobri antipiretici. Najbolje je etiološko suzbijanje. Danas se najviše rabe tri vrste antipiretika: Acetilsalicilna kiselina (ASK. u djece isto vrijedi za rektalnu do 390C (osim u rizične). i pri najmanjem porastu temperature. različiti oblici malarije. Hodgkinova bolest s Pel-Epsteinovom krivuljum temperature. nedonoščadi i djeci s rizičnim faktorima. Mladim roditeljima treba dati pravu informaciju o korisnoj ulozi temperature u obrani organizma. masiranje alkoholom (za starije. med.34 FEBRILNI BOLESNIK U ORDINACIJI LOM-e Dr. Kardiopulmonalni i metabolički bolesnici su ugroženiji u vrućici. interferona. koje se rabilo u prošlosti. Panadon) ima podjednak antipiretski učinak kao i navedeni lijekovi. kao i o rizicima vrlo visoke temperature. koje sintetiziraju i otpuštaju monociti i neke druge stanice imunog odgovora. temperaturu >390C treba uvijek suprimirati. npr. ubrzana migracija neutrofila i proliferacija T limfocita. Me utim. krvarenja. danas je odbačeno). prekrivanje tijela laganim pokrivačem.). nema etiološke podatke i u pravilu primjenjuje simptomatsko liječenje. kupke u mlakoj vodi. Uz bol i kašalj vrućica je najčešći razlog dolaska u ordinaciju ili poziva LOM. diklofenak. Febrilnost >390C redovito treba sniziti. Na hipotalamički centar za termoregulaciju tako djeluju (preko prostaglandina) citokini. LOM ima veliki broj takvih bolesnika. Aspirin) je dobar antipiretik. a u neurorizične djece već i supfebrilitet može izazvati febrilne konvulzije. zarazne bolesti. ali je primjena u djece mahom neopravdana (pad broja trombocita. ibuprofen. Roditelji ih često daju djeci odmah. Opažena je i povećana aktivnost komplementa. Drugi nesteroidni antireumatici (NSAR. probavne nuspojave). Neke bolesti imaju karakterističnu temperaturnu krivulju (npr. osobito interleukin-1 (IL-1). Marin Rojnica Povišena tjelesna temperatura je posljedica pokušaja organizma da nadvlada procese koji su pobudili imuni odgovor. osim dojenčadi <2 mj. vlažni oblozi. ali i neki otrovi te kompleksi antigen-protutijelo. Podizanjem hipotalamičkog termostata aktiviraju se mehanizmi povećanog stvaranja i smanjenog odavanja topline. ali ih djeci zbog učestalih nuspojava nije uputno davati. najviše smanjenjem koncentracija prostaglandina. Ipak. npr.

Ne propisivati antibiotike za febrilitet! . Dnevna doza za odrasle iznosi 0. tj.5-4 g/dan. Prije davanja antipiretika pokušati otkriti uzrok (infekcija?) i liječiti uzročno. Maksimalna dnevna doza je do 70 mg/kg. podijeljeno u 4-6 porcija. Preporučiti u prvom redu opće/fizikalne mjere. osim rizičnim bolesnicima.35 predoziranju) i toksična doza mu je znatno iznad antipiretske. Antipiretik prvog izbora je paracetamol. po 500 mg. Djeci se daje 1015 mg/kg svako 4-6 h. Zaključak: • • • • • • Povišena tjelesna temperatura ima korisne i štetne učinke: o tome valja podučiti pacijente. Teška oštećenja jetre nakon izrazitih predoziranja (>150 mg/kg) suzbijaju se davanjem acetilcisteina (Fluimukan). Ne suzbijati svaku povišenu temperaturu. do 8 tbl.

opća slabost. u ⅓ slučajeva odabir antibiotika je pogrešan. Komplikacije ADI su veće u kroničnih. Danas znamo da je većina. Pored fizikalnog pregleda rijetko je potrebna i rtg ili laboratorijska obrada. znadu iće bez febriliteta. o upalama srednjeg uha. Učestalost. koje su se tada razmjerno lako dijagnosticirale jer su imale tipičnu i tešku kliničku sliku. Klinička slika. Do otkrića antimikrobnih lijekova pneumonija je bila vodeći uzrok smrti u svijetu i u nas. Teže oblike treba u pravilu hospitalizirati! . mumps. Preporuke: 1) Lakše i srednje teške pneumonije . To su virusi influnce. ceftriakson). Bakterijske infekcije gornjih dišnih putova su obično dugotrajne. ili III. Terapija virusnih infekcija je simptomatska – davanje analgoantipiretika. koja egzacerbira u sklopu akutne virusne upale. >65 god. Većinom se propisuju radi liječenja/prevencije pneumonije.<65 godina dati azitromicin ili doksiciklin. karakteristične za zimsko razdoblje. Uzročnici ADI mogu biti odgovorni za opće bolesti. vrlo su priljepčive i brzo se šire. CMV. npr. povraćanje.36 AKUTNE DIŠNE INFEKCIJE Dr. Drgu skupinu čine uzročnici koji napadaju jedino dišne putove. mialgija. med. rinovirusi. Često se u gornjim dišnim putovima zadržava tinjajuća bakterijska infekcija. 2) Teži oblici – cefalosporin II. virusi herpes simplex. o sinuzitisu. bronhitisu. epidemioloških podataka i kliničke slike. kašalj. U izolatima nazofarinksa u predškolskoj dobi najčešći je pneumokok (65%). morbilli. ali su praćene općom klonulošću i razlog su višekratnih posjeta LOM. generacije (npr. o sindromu krupa. Većina ih tijekom viremije dolazi u respiracijski trakt i izaziva upalu. obično i povišena temperatura. Kada i kako primijeniti antibiotike? Jedno je istraživanje pokazalo da se antimikrobna terapija neopravdano uključuje u oko 46% slučajeva. osobito kardiopulmonalnih bolesnika. Dominiraju kataralni ili opći simptomi. Marin Rojnica Akutne dišne infekcije (ADI) su najčešća stanja koja danas kao i u dalekoj prošlosti narušavaju zdravlje i radnu sposobnost čovjeka. influenci ili pneumoniji. Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze. a da bakterijskoj najčešće prethodi virusna. glavobolja. varicellae. Većinom je riječ o prehladama. Opaženo je da sulfonamidi ni penicilin ipak ne djeluju na neke upale pluća. ADI su većinom kapljične infekcije. Vodeći uzročnici upala gornjih dišnih putova su virusi. hunjavica. jedan cefalosporin II. parainfluence. pa moraksela (15%) i hemofilus influence (10%). generacije (npr. a donjeg bakterije. Najčešće obolijevaju djeca i starije osobe zbog smanjenog stvaranja protutijela. cefuroksim) ili amoksicilin s klavulanskom kiselinom. a nepotreban u ⅔. čak ⅔ ADI uzrokovana virusima. adenovirusi. dok je za bakterijske komplikacije antimikrobna (antibiotska). Sve do sredine prošlog stoljeća držalo se da su bakterije jedini uzročnici pneumonija. Kod virusnih infekcija je broj kontrolnih pregleda 3x manji.

znaci hipoperfuzije (oligurija) ili hipoksije (bljedoća. gramnegativne bakterije). hipotenzija) .promjene stanja svijesti (dezorijentiranost. tahikardija.djeca <1 godine starosti . boravak na svježem zraku -tjelesna aktivnost -adekvatna prehrana -usvajanje higijenskih navika. koma) . Prevencija: -smanjenje onečišćenja zraka -izbjegavanje pregrijanih. suzbijanje pušenja i alkoholizma -otkrivanje i liječenje poticajnih kroničnih bolesti -komforni uvjeti rada i stanovanja -izoliranje oboljelih.37 SZO preporuča ovakvo stupnjevanje: a) Izdvojiti one koji kašlju i imaju otežano disanje b) Identificirati one koji ubrzano dišu (pouzdaniji znak od auskultacijskog nalaza!) i uvlače dio prsnog koša (teška pneumonija. znojenje) . prenatrpanih prostorija -provjetravanje prostorija.poremećene vitalne funkcije (tahipneja. srca) .etiologija visokog rizika (aspiracija. . stafilokoki. c) Uključiti terapiju za lakše. Osobitu pozornost treba obratiti ona ove ADI bolesnike: . delirij. respiracijski distres). letargija. a teže hospitalizirati.zahvaćanje pleure (bol u inspiriju) .prateće bolesti (npr.visoko febrilni .

eozinofili i limfociti T. kliničkog pregleda • Spirometrija je „zlatni standard“ • na temelju izraženosti simptoma. Upala je povezana sa pojačanim reagiranjem dišnih putova na različite podražaje što dovodi do bronhoopstrukcije. godinu na službenoj Web stranici (www. procjenjujemo i pratimo bolesnika. Kronična upala koja je u podlozi ovog entiteta zahvaća dišne putove. • najčešća je u djece. • KOPB je jedan od vodećih uzroka kroničnih bolesti i smrtnosti a predvi anja SZO govore o povećanju broj oboljelih u budućnosti • Pušenje je najznačajniji činilac rizika • GOLD (Global initiative for obstructive lung disease) • U kliničkoj slici dominira kronični kašalj i iskašljavanje. zaduha te pronalazimo anamnestički podatak o izloženosti činiocima rizika • Dijagnozu postavljamo na temelju anamneze. Promjene su progresivne i nepotpuno reverzibilne na terapiju. • Svakom pušaču savjetovati prestanak pušenja!!! • Bronhodilatatori (inhalacijska primjena) su temelj simptomatskog liječenja KOPB-a mada ne sprječavaju progresiju slabljenja plućne funkcije • Kortikosterodi su prikladni kod pacijenata kojima je dokazano povoljno djelovanje te kod težih stupnjeva KOPB-a • Fizikalna terapija. piskanja. • Simptomatski lijekovi: β-agonisti • Lijekovi za dugotrajnu kontrolu astme: kortikosteroidi. osobito mastociti.goldcopd. ev. Marion Kuzmanić KOPB Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) objedinjuje kronični bronhitis i emfizem. Operativni zahvat • Najnovije izvješće GOLD-a za 2007.com) ASTMA Astma je kronična upalna bolest dišnih putova u kojoj ulogu ima niz stanica i staničnih produkata. Osim apsolutne vrijednosti mjerimo i dnevne varijabilnosti ovog nalaza. prevalencija u svijetu raste • etiopetogenetski heterogena bolest • klinička obilježja su: ponavljajući napadaji kašlja. Upala je najčešće trajna ali ima različit i promjenjiv stupanj intenziteta. vrijednostima spirometrijskog testiranja i niza testova od kojih ni jedan nije dovoljno osjetljiv i specifičan • PEF (peak expiratory flow): vršni (najveći) protok zraka u ekspiriju koristimo kao važno sredstvo dnevnog nadzora astme a mjerimo ga pomoću mjerača vršnog protoka. kisik. plućni parenhim i krvne žile te dovodi do suženja dišnih putova. leukotrijeni i kromoni . odlučujemo se za terapiju. med. težine spirometrijskih poremećaja i postojanju komplikacija klasificiramo KOPB u stupnjeve (0-4). zaduhe i napetosti u prsnom košu (učestalost i težina napada ovise o pacijentu) • na temelju postojanja simptoma i vrijednostima PEF astma se dijeli u stupnjeve (1-4) prema smjernicama GINA-e (Global Strategy for Asthma Management and Prevention) • dijagnozu postavljamo na temelju kliničke slike.38 KRONIČNE RESPIRACIJSKE BOLESTI Dr.

dnevna varijabilnost PEF-a manja od 20 % uz normalni PEF te odsustvo nuspojava. odsutnost hitnih posjeta liječniku. godinu na službenoj Web stranici (www. minimalno uzimanje bronhodilatatora. najnovije izvješće GINA-e za 2007.org) • .39 • cilj liječenja je postizanje učinkovite kontrole bolesti što je definirano minimumom kroničnih simptoma i egzacerbracija. normalna dnevna aktivnost.ginasthma.

nemir. PSIHOSOCIJALNI PROBLEMI DJECE Uzroci su neodgovarajuće prilike u obitelji (razmirice. PREVENCIJA Rahitisa – od 7. CIJEPLJENJE Kalendar cijepljenja predškolske djece za 2009. nesuglasice. Anemije – nakon pregleda CKS u IV.. Mirjana Rumboldt Preventivne aktivnosti vrše se u PZZ (ordinacija pedijatra ili LOM) 1.40 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I MALE DJECE Prof. 3. zlostavljanje unutar obitelji) i u široj socijalnoj sredini (susjedstvo. narkomanija. SISTEMATSKI PREGLEDI Vrše se kao i cijepljenje u PZZ (ordinacija pedijatra ili LOM). bolovi.i 1.praćenje rasta i psihomotornog razvoja .praćenje i kontrola vida i sluha U dojenačkoj dobi vrše se u I. probavni otkloni).. postupci dijagnostike i liječenja). fobije. trajni odgoj/obrazovanje zdravstvenog osoblja). VI. dana života. Ciljevi: . godinu Dob Cjepivo BCG Hib* Di-Te-Per* Polio* Mo-Pa-Ru Hepatitis B** 0 + Mjeseci 2 4 + + + + + + + + 6 + + + + Godine 1 3 + + + + + *Za primo. revakcinaciju kombinirano DTP-IPV-Hib **I novoro enčad HBsAg+ majki uz Ig 2. najkasnije od kraja 1. mj (nedonoščad u II. mj. edukacijom i pomoći roditeljima u prihvaćanju bolesti te pružanjem neprekidne psihološke pomoći bolesnoj djeci. ratna zbivanja) Prepoznaju se poremećajima fizioloških funkcija (san. škola. alkoholizam. sportski klub. povlačenje. Zubnog karijesa. i 4. promjenama ponašanja (agresivnost. . elementarne nepogode. III. 4. a u ranom djetinjstvu u 2. hranjenje. mj). dr. god života. problemi u komuniciranju) Psihološko-psihijatrijski problemi djece kao pacijenata imaju nekoliko razloga (bolest. Mogu se prevenirati mjerama unutar ustanove (manje odvajanje uz visoki stupanj komuniciranja roditelja i djece. mj: vitamin D u kapima. odvajanje. vrtić. i XII.

nedonoščad. nasilje na TV). HIV se ne može prenijeti: Boravkom u blizini oboljele osobe. grljenjem. kašljanjem ili kihanjem Dodirom predmeta. Otpor odlasku u krevet je čest problem 1. Somnambulizam i noćni strahovi (bar 1 epizoda hodanja u snu javlja se u 15% djece izme u 5. novaca. Iz deklaracije o pravima djeteta (Ottawa. ljubljenjem. fizičko i materijalno. ublažiti mu fizičke i emotivne napore • Umirućem djetetu osigurati palijativnu skrb i svaku moguću pomoć da bi se umiranje učinilo što bezbolnijim i dostojanstvenijim. Ako potraju: psihološki poremećaj ili epilepsija temporalnog režnja. duševne bolesti. god života. niska edukacijska i kulturna razina. POREMEĆAJI SPAVANJA U DJECE Noćne more obično su posljedice nekih zastrašujućih iskustava (npr. tijekom poro aja i dojenjem. Povremena noćna mora je normalno stanje. bazena. rukohvata. npr. 5. . godine) obično prestaju s djetinjstvom. Noćno bu enje javlja se oko 50% dojenčadi (6. čak i za roditelje). bez precjenjivanja intelektualnih sposobnosti djeteta. Najčešće nesreće: padovi. Mogu se spriječiti zaštitom djece (ne „overprotection“!). hendikepirana i „teško odgojiva“ djeca o Sa strane roditelja: i sami zlostavljani u djetinjstvu. Čimbenici povećanog rizika zlostavljanja djeteta: o Sa strane djeteta: dulja odvojenost od roditelja. NESREĆE U DJEČJOJ DOBI Vodeći uzrok smrti nakon 1. gušenje malim predmetima. ručnika Preko domaćih životinja ili kukaca. odbijanje hrane. AIDS U DJECE Dijete se može zaraziti: u trudnoći (30%). dodirom. Zanemareno i zlostavljano dijete (oko 10%!) Zanemarivanje može biti emocionalno. posteljine. i 2. ovisnosti. rukovanjem. 6. fizičko i seksualno. nemir). migracije. prevelika očekivanja od djece o Socijalni faktori: neimaština. samohrane majke. a zlostavljanje emocionalno.-12. povezan sa strahom od odvajanja. opekline.41 Odvajanje djeteta od roditelja prolazi kroz 3 faze: protesta (plač. mjesec) – isto strah od odvajanja. poučavanjem samozaštite. očaja (gubitak nade da će se roditelji vratiti.) • Djetetu-pacijentu treba uvijek postupati s taktom i razumijevanjem za njegovo dostojanstvo i povjerljivost • Spriječiti/smanjiti bol i patnju. loš san) i ravnodušnosti (rezignacije. godine. nezaposlenost. nezainteresiranost za okolinu. utapanje. djeca iz druge veze. 7. i 12. otrovanja. ako je česta – potrebna obrada. pribora za jelo. neželjena djeca. poremećeni odnosi dijete-roditelj. 1999.

vaginalna dijafragma. • Bilo koje sredstvo ili metoda kontracepcije bolja je od nikakve! Osobine kontracepcijskog sredstva: -što veća neškodljivost. normalnoj trudnoći i babinjači • uloga i položaj žene u vlastitoj obitelji i na profesionalnom polju • preventivni pregledi. -studija zadovoljstva seksualnim životom u priobalju i otocima (n=166): 29. jednostavna primjena. • Samostalno rješavanje navedenih problema – ovisi o znanju liječnika. nešto drugo13. temperaturna. test na sifilis i hepatitis B.9%.ujić Zadaci: • rješavanje akutnih zdravstvenih problema • evaluacija spolnog i bračnog života • kontracepcija. dostupno i jeftino. • Mali broj LOM provodi program mjera zdravstvene zaštite žena. kompletan liječnički pregled. ne raspolaže osnovnim priborom i potrebnom opremom. mjerenje art. injekcijska . postkoitalna kontracepcija – do 72 h nakon koitusa sterilizacija žene ili muškarca. 2. -u razvijenim zemljama. osigurana mogućnost začeća i ro enje zdravog djeteta nakon prestanka korištenja. iskustvu i opremljenosti ambulante. tlaka.5% najčešće ne koristi ništa. prirodne metode 2. brisevi Lab: GUK. kondom 23.8%. uzimanje VCE razmaza i odre ivanje stupnja čistoće.depo preparat). med. . životne navike. Nataša Mrduljaš. Ugroženu – rizičnu trudnoću vodi ginekolog – broj pregleda ovisi o ženinu stanju i ugroženosti ploda. tjelesne težine i visine. Mjere zdravstvene zaštite žena vezane za trudnoću i porod Normalnu trudnoću vodi LOM – uz 3-5 pregleda LOM dovoljna 3 pregleda ginekologa. u heteroseksualnom odnosu 81.4% muškaraca i 89. • U ovakvom ustroju kompletna zaštita žena ostaje domena ginekologa! 1. sestru. pregled u spekulima. dugogodišnji kontakt s pacijenticom i njezinom obitelji. planiranje porodice • briga o zdravoj.3% žena koristi kontracepciju. intrauterini ulošci (bakreni i do 10 godina. • Cilj: unaprijediti i očuvati zdravlje žene i smanjiti broj pobačaja. Osobna i psihosocijalna anamneza. CKS. faktori rizika. što veća kontracepcijska sigurnost.5%. prekinuti snošaj 28. ginekologa • Osnovati savjetovalište za planiranje obitelji i kontracepciju.42 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA I TRUDNICA Mr. gestagenski 5 god) hormonske: gestagensko-estrogenska. Rh. Planiranje obitelji i kontracepcija • Uključiti liječnika. gestagenska (mini pill.4%. Provo enje: • LOM – osoba od povjerenja. Billingsova. pregled zdjelice i grudi Ginekološki pregled. prednost u odnosu na ginekologa. sc. urin (proteini i šećer). KG. coitus interruptus kemijske i mehaničke: prezervativ. Metode prirodne: kalendarska Ogino-Knausova. vaginalna spermicidna sredstva.

• Jedini karcinom koji bi se mogao eliminirati aktivnim probirom i uvo enjem novih tehnologija (npr. • U Hrvatskoj pojavnost spala sa oko 500 na oko 300 žena godišnje. kasnije nema smisla. prema antibiogramu). Karcinom cerviksa • Učestalost najveća u dobi oko 50 godina. • Hormonska nadomjesna terapija . PAPA test i HPV test svake 5. • Bris četkicom za HPV i Chlamydia trachomatis u transportnoj podlozi. Uroinfekcija u trudnoći: pod djelovanjem progesterona relaksiraju se mišići uretera i mjehura. tjedna. • Primarna prevencija najvažnija – edukacija mladih prije nego stupe u seksualne odnose. • HIV. Većina lijekova primjenjena u dojilje može se naći u mlijeku. uzimanja alkohola i nekih lijekova. • Problemi poremećenog menstrualnog ciklusa. opasnost pijelonefritisa i oštećenja bubrega. displazija i luksacija kuka. sifilis. druge spolno prenosive bolesti. Upute o zdravoj prehrani. Signifikantnu asimptomatsku bakteriuriju (≥105 bakterija/ml urina liječi se 3-7-10 dana. • Prevencija: uz redovite PAPA testove i HPV genotipizacija. Cjepivo – protiv 4 vrste HPV-a (16 i 18 najčešći uzročnici). 3. anemičnim majkama od 16. tjedna. od 31. Preventivne akcije: antirahitična profilaksa. obično u niskim koncentracijama. zdravstveni odgoj u obiteljima. Ako je lijek relativno neškodljiv. PAPA svake 3 godine od 25 do 30 god. Krvarenja: organska i disfunkcijska.43 Nadoknada Fe po potrebi. Nema ranih simptoma i gotovo nikad ne nastaje na intaktnom cerviksu. do 64. godine. Zdravstvena zaštita žena izvan trudnoće • Jednom godišnje ginekološki pregled. cijepljenje protiv HPV-a). prevencija spolno prenosivih i drugih infekcija. . Pravilo: krvarenje u menopauzi (6 mj od zadnje menstruacije) patološko je dok se ne dokaže suprotno. folati do 20. štetnosti pušenja. PAPA test (VCE – razmaz) – učestalost ovisna o riziku oboljenja od Ca cerviksa.simptomi klimakterija danas jedina prava indikacija za HNL (značajne maligne i srčanožilne nuspojave!). • Novo: preventivni pregledi od 25-64 godina. treba ga uzeti 30 – 60 min poslije dojenja i 3-4 h prije slijedećeg dojenja.

ali se me u njima ne može dokazati uzročna povezanost (možda postoji?). prazno gnijezdo) Socijalni aspekt (društveni položaj. Specifičnost morbiditeta starijih: • • • • • • • Prevalencija AH >35% (opća pop 25-30%) Degenerativni reumatizam [artroza ili osteoartritis (OA)] Dijabetes 7.popis 2001. sprečavanje komplikacija.7% (80% tip 2. Tko je star? Po SZO: 60-75 stariji. npr. anksioznost + peptički ulkus.: 15. gerontologija: fiziologija starenja Osnovne poruke Hrvatska . životni standard. Starenje: postupno slabljenje intelektualnih i somatskih funkcija. med.44 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STARIJIH OSOBA Dr. prijatelji) KOMORBIDNOST: neke se bolesti češće pojavljuju zajedno. muškarci) Ekonomski aspekt (prihod. MULTIMORBIDNOST: neke se bolesti javljaju zajedno. Davorka Vrdoljak Gerijatrija: bolesna stanja u starijih. >90 vrlo stari. >10% populacije >65 god = zemlja sa starim stanovništvom. poslovne veze. 76-90 stari. promocija zdravih životnih stilova) Sekundarna: risk reduction (umanjiti rizik. Umirovljenje: psihološke. pravovremeno otkrivati) Tercijarna: complication reduction (liječenje bolesti. Komorbiditet/multimorbiditet. Institucionalizacija za rijetke.1%) Oligosimptomatski tijek mnogih bolesti Polisimptomatika/polipragmazija Samomedikacija Prestanak radne aktivnosti • • • • Psihološki aspekt (žene. Termin se u literaturi često rabi i kad je u pitanju jedna bolest s njenim komplikacijama (dijabetes + mikro/makrožilne komplikacije). njega i rehabilitacija Sažimanje timskog rada • • • • • Starost i bolest nisu sinonimi Proaktivni a ne reaktivni pristup Biopsihospocijalni pristup U fokusu je osoba a ne bolest Bliska pozicija PREVENCIJA • • • Primarna: risk avoidance (da niskorizični to i ostanu. poboljšanje kvalitete života) . od toga 50-80% metabolički sindrom) Osteoporoza tipa I i II (9.6% populacije >65 god. Oko 6 posjeta obiteljskom liječniku/god. cijenu koštanja liječenja i preživljenje. Obiteljski liječnik Uloga obiteljskog liječnika • • • • Praćenje osobe tijekom života i starenja Biopsihosocijalni pristup Kućno liječenje. ekonomska neovisnost) Emotivni aspekt (bilanca života. Politerapija ili polipragmazija? Unutar obitelji do kraja života. Utječe na prognozu bolesti. ali su po nastanku posve neovisne i uzročno nepovezane (varikozne vene + arterijska hipertenzija). kolege. ekonomske i socijalne implikacije. procjene. somatske bolesti + depresija.

Od 1980. Benzodijazepini kratkog djelovanja su najpropisivaniji anksiolitici. vratiti se i sjesti URINARNA INKONTINENCIJA: “Pobjegne” li vam katkad mokraća? Je li se to dogodilo ≥6 puta za godinu dana? MALNUTRICIJA: Jeste li nenamjerno izgubili na težini u zadnjih 6 mjeseci? PAMĆENJE: ponoviti 3 nabrojena objekta točno i istim slijedom za ≤1 min. 6. 5. glazbena vilica POKRETLJIVOST: ustati sa stolca i hodati 10 metara.Vrste: 1.tada je prevalencija anemije u starijih 8-44% ovisno o studiji.: 48 ambulanti obiteljske medicine u 16 gradova Sjevernog Ontarija (Kanada) odabranih metodom slučajnog izbora. inhibiraju i aktivnost CNS-a (antikonvulzivi). dijabetes • sve zarazne bolesti • boriti se protiv nezdravih životnih stilova • zaustaviti demenciju. • Benzodijazepini su lijekovi koji stabiliziraju živčani sustav.<130 za muškarce. DEPRESIJA: Osjećate li se često tužno i neraspoloženo? TJELESNA NESPOSOBNOST: Možete li voziti bicikl? Prati prozore. 4. otkloniti ili umanjiti psihološke smetnje Probir (screening) od 10 min VID: Imate li problema s vidom u vožnji? Pri gledanju TV? Čitanju? Dnevnim aktivnostima? SLUH: Kucanje sata.TIBC? Što smo dužni pravovremeno otkriti i korigirati u populaciji >65? • anomalije vida • poremećaje sluha • smetnje lokomotornih organa • hipertenziju. značajno češće žene. Feritin. radi deficita vitamina B 12 i folne kiseline (5-10%). se znade da . radi deficita Fe . distribucija. mijelodisplastični sindrom (5%) i 7. glavna bolest. posthemoragijska anemija (5-10%). UIBC. nepoznat uzrok (15-25%). eliminacija). energično individualna prilagodba Propisivanje kratkodjelujućih benzodiazepina starijima: jatrogeno izazvana ovisnost? • Family Practice 2004. metabolizam. anemija kronične bolesti (30-45%). kronična leukemija ili limfom (5%). a najčešća u starih 85+. podove? Kupovati namirnice u trgovini? Hodati >1000 m? Sami se okupati ili tuširati? Sami se odjenuti? Starija osoba u ordinaciji LOM • • • Vrijeme Kliničko znanje Empatija • • Strpljenje Osjećaj za mjeru • • Poštovanje Smisao za humor POLIPRAGMAZIJA? Specifičnost propisivanja lijekova starijima: farmakokinetika (što organizam čini s lijekom apsorpcija. 3. Ako se uzme kriterij WHO: Hgb <120 za žene.45 Anemije u starijih. farmakodinamika (što lijek čini organizmu).sideropenična (15-30%). presječna studija preskripcije populaciji >65: 1/5 dobivala jedan kratkodjelujući benzodiazepin dulje od 30 dana. relaksiraju mišiće inhibicijom refleksne aktivnosti le ne moždine. 2.

daju predugo i u previsokim dozama.5% na ekstenzivnoj. Terapija ne dulje od 14 dana. Polimedikacija • Blaga (2-3 lijeka) • Umjerena (4-5 lijekova) • Ekstenzivna (>5 lijekova) Istraživanje: retrospektivno. Uporaba bi trebala biti diskontinuirana: 7 dana uzimanja..5% na umjerenoj i 14. Propisuju se prečesto. Za liječenje anksioznosti učinkoviti su najviše 4 mjeseca. anksiolitici. 2-3 dana pauze. ACEI.3% je dobila dobna skupina 65-70 god. 2 paralelene urbane prakse OM u Splitu.46 izazivaju farmakološku ovisnost sa sindromom ustezanja u slučaju naglog prekida. diuretici.diuretici. kalendarska godina 2003. za neodgovarajuće indikacije. metodom slučajnog uzorka po100 zdravstvenih kartona pacijenata 65+. ACEI. Od svih propisanih lijekova 49. Ako je potrebna duža uporaba anksiolitika: rotirati svaka 2-3 tjedna.5% ispitanika. Siva zona: samomedikacija bezreceptnim lijekovima . 19. Najčešće preskripcije: Ordinacija 1 . ordinacija 2 . Najveći broj je bio na blagoj polimedikaciji (41%). do 2 lijeka uzimalo je trajno 10.peroralni antidijabetici.

29%. učestalost najčešćih simptoma u terminalnim stanjima oboljelih od raka je: gubitak težine bol anoreksia dispnea kašalj opstipacija slabost mučnina i povraćanje edemi i ascites nesanica inkontinencija Prije uvo enja novog lijeka uvijek se treba zapitati: 1. . . 47%. Dragomir Petric.47 TERMINALNI BOLESNIK U SKRBI LOM-e Prim. dr. jer tako bolesniku ostavljamo slobodu kretanja i smanjujemo oštećenja mišića. 51%.Pripaziti na nuspojave datih analgetika. 67%. 2. sustav pomoći obitelji tijekom bolesti i perioda žalovanja. sustav pomoći koji bolesniku omogućava da aktivno živi usprkos nadolazećoj smrti. . 31%. 4. 4. 50%. . ne lijekom slične jačine. što je cilj liječenja i kako se može kontrolirati uspješnost? koji je rizik nuspojava ili interakcije lijekova? da li je moguće ukinuti neki od preparata koje bolesnik već uzima? da li je moguće zamijeniti jednim lijekom dva koja bolesnik već prima? 77%.Lijek prvenstveno propisati u peroralnom obliku.Nedjelotvoran analgetik zamijeniti jačim.med. 40%. 47%. Prema podacima SZO. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA BOLI Temeljni principi: • Postupno uvo enje analgetika • Trajna primjena • Odgovarajuća doza je ona koja bolesnika osloba a boli. 2. 3. kao i na interakcije s lijekovima za suzbijanje drugih tegoba. 71%. osloboditi bolesnika boli i neugodnih simptoma. Da bi ostvarili kvalitetnu terminalnu skrb treba: 1. 23%. 3. psihološka i duhovna skrb za bolesnika.

Opijati (morfin). 3. POMOĆNA ANALGETSKA SREDSTVA • Nesteroidni antireumatici • Kortikosteroidi • Miorelaksansi • Antidepresivi i antikonvulzivi • Anksiolitici • Antihistaminici • Ionizantno zračenje Opstipacija. u kombinaciji sa NSAR. Umjerena do blaga bol. Srednje jaka bol (ili pojava neželjenih djelovanja prethodno navedenih lijekova): slabi opijati (kodein. Peroralni oblik. Kod rezistentne opstipacije preporučuju se povremene doze osmotskih laksativa.48 1. FAZE SPOZNAJE UMIRUĆEG BOLESNIKA faza odbijanja faza gnjeva faza cjenkanja faza potištenosti faza prihvaćanja ne vjeruje da baš on ima neizlječivu bolest gnjev zbog poremećenih planova nastoji odgoditi neizbježan kraj bar na neko vrijeme bolesnik se ne osijeća kao cjelovita ličnost javlja se kod bolesnika koji požive dovoljno dugo i koji u potpunosti prihvate neizbježan kraj. Ako je potrebno doza se može povećavati. 2. Jaka bol. Povećanjem sadržaja neprobavljivih vlakana u hrani (>10 g/dan) uz podražajne laksative (čaj od sene) može se postići dobra regulacija stolice. lijek izbora za suzbijanje jake boli terminalnih bolesnika. svaka 3-4 dana (magnezij sulfat ili laktuloza ). . Dnevna doza se može povećavati do postizanja analgezije. Ako je prisutna nesanica. Daje se svakih 12 h uz titriranje. tramadol) u peroralnim miksturama. poželjno je dodati neke od pomoćnih analgetskih sredstava. ali najviše 1. Paracetamol sam ili u kombinaciji s NSAR. strah ili bezvoljnost. morfin sulfat u retard obliku.5-2 x uobičajena doza.

(50. Ivančica Pavličević Apsolutni kardiovaskulni (KV) rizik je broj KV komplikacija koji se očekuje narednih 10 godina u 100 osoba s odre enim profilom KV rizika. kao što su ambicioznost. emocijski stres. tjelesna neaktivnost).) godine. a nema drugih čimbenika rizika) srednji rizik ( I ili II stupanj hipertenzije uz 1-2 čimbenika rizika) visok rizik (I ili II stupanj hipertenzije uz 3 ili više čimbenika rizika ili oštećenja ciljnih organa ili uz DM ili bolesnik s hipertenzijom III stupnja čak i ako nema drugih čimbenika rizika) vrlo visok rizik (I ili II stupanj hipertenzije uz pridružena klinička stanja ili III stupanj sa 1. kontraceptivi). naslje e) i one koji se mogu mijenjati (hipertenzija. uzimanje nekih lijekova (npr. kompetitivnost. sc. Čimbenici KV rizika dijele se na one koji se ne mogu mijenjati (dob.2 ili više čimbenika rizika).49 SRČANOŽILNI RIZICI Mr. Lancet 2004. - Važnost procjene ukupnog (globalnog) rizika.sinergizam (uzajamno poticanje) Posebno su izloženi KV riziku: osobe čiji su roditelji imali srčani ili moždani udar prije 45. a ne zbira pojedinačnih čimbenika! Kombinacijom faktora rizika ukupni rizik naime raste geometrijskom progresijom (cf. hiperglikemija. Karakteristike čimbenika KV rizika: . INTERHEART. rasa. koje u obiteljskoj anamnezi imaju hipertenziju.363:937-52)! . a siromašna kalijem. Na KV rizik utječu još i: osobne karakteristike. ishrana bogata natrijem. pušenje.slije enje vlastite putanje (tracking) unutar distribucijske krivulje . hiperuricemija. Stratifikacija KV rizika u procjeni prognoze (primjer arterijske hipertenzije): nizak rizik (I stupanj hipertenzije. spol. pušači ili osobe s povećanom tjelesnom masom. hiperlipidemiju ili dijabetes. uživanje alkohola.grupiranje (clustering) u pojedincu i unutar obitelji . dislipidemije. pretilost.

anamnezu (osobnu i obiteljsku). trigliceridi. U nekim obiteljima postoji povećana sklonost povišenom arterijskom tlaku. Rutinska obrada novootkrivenog hipertoničara obuhvaća: .laboratorijske pretrage krvi (glukoza. smanjen unos . Hipertenzija se klasificira prema vrijednostima arterijskog tlaka.pregled očnog fundusa Cilj liječenja arterijske hipertenzije je postići optimalne ili normalne vrijednosti arterijskog tlaka kod mla ih bolesnika. primarnog hiperaldosteronizma. a kod starijih barem vrijednosti visoko normalnog. . koarktacije aorte). feokromocitoma. u ishrani više ribe. proteinurija i sediment). voća i povrća. bubrežni bolesnici). Ivančica Pavličević Povišenim arterijskim tlakom (hipertenzijom) u odraslih tj. onih srednjih godina i dijabetičara. kalij) i urina (specifična težina. . mokraćna kiselina.kompletnu kliničku pretragu. a u starijim dobnim skupinama i 40%. pH. . sc.50 ARTERIJSKA HIPERTENZIJA U AMBULANTI LOM-e Mr. Opće. (tablica 1) i prosudbi relativnog rizika pojave kardiovaskulnih komplikacija. u osoba starijih od 20 godina smatramo vrijednosti više ili jednake 140/90 mm Hg. nefarmakološke mjere i mijenjanje stila života kod dobrog dijelamogu dovesti do normotenzije ako se dosljedno provode.standardni elektrokardiogram . Upravo je zato važno detaljno uzimanje obiteljske anamneze. Pacijenta treba savjetovati o promjeni prehrambenih navika (smanjiti unos soli. Prevalencija arterijske hipertenzije u općoj populaciji premašuje 10%. Liječenje se započinje i kod nižih vrijednosti ako postoji opterećenje rizičnim faktorima (dijabetičari. Dijagnoza arterijske hipertenzije može se postaviti tek ako se u tri mjerenja unutar dva tjedna mjereći tlak po tri puta dobiju povišene vrijednosti. Prema etiologiji arterijska se hipertenzija dijeli se na esencijalnu (u ambulantama obiteljske medicine na nju otpada 95-98% svih hipertoničara) i sekundarnu (zbog bubrežne bolesti. Cushingovog sindroma. kreatinin. kolesterol. Relativan rizik da bliski srodnik osobe s povišenim arterijskim tlakom postane hipertoničar puno je veći u usporedbi s rizikom za opću populaciju.

a ako ni tada nije postignuta normotenzija. Kombiniranjem dva ili po potrebi tri (u rijetkim slučajevima i više) antihipertenziva. kod nepodnošenja ACE inhibitora ili uz kontraindikacije za ACEI (trudnice). doza se postupno povisuje do maksimalne. dodaje se i farmakoterapija.51 masti). Doze lijekova u takvim kombinacijama često mogu biti i niže. Iako se diuretici često propisuju. nedovoljno uzimanje ili prekidanja propisane terapije). diuretik + ACEI). Ako liječenje ne bi dovelo do ciljnih vrijednosti tlaka. Antihipertenziv iz skupine blokatora angiotenzinskih receptora daje se pacijentu koji uz ACE inhibitor ima neugodne nuspojave (kašalj). ako monoterapijom nije postignuta zadovoljavajuća razina arterijskog tlaka ili se radi o hipertenziji II ili III stupnja. dodaje se treći. Liječenje hipertenzije često ne donosi očekivane rezultate. β blokator može povećati razinu šećera u krvi. Nuspojave i potreba redovitog uzimanja terapije uz nužnost dugoročnog liječenja hipertenzije utječu na suradljivost pacijenata. Terapija izbora za mla e od 55 godina bio bi lijek iz skupine ACE inhibitora. monoterapijom se uspješno liječi samo 30% hipertoničara. treba dati kombinaciju dva lijeka (ACE inhibitor + diuretik ili antagonist kalcija). oni mogu podići razinu mokraćne kiseline i kalcija u krvi. koronarna bolest). Ako se radi o blagoj hipertenziji (stadij I) liječenje se započinje davanjem lijeka koji odgovara hemodinamskom profilu. primijeniti po jedan lijek iz sve tri skupine. Ca antagonisti ili diuretici. antihipertenziv se mijenja. o prestanaku pušenja kao i o potrebi povećane tjelesne aktivnosti (brzo hodanje ili plivanje 3-4 puta tjedno). ili neželjenih interakcija antihipertenziva i ostale propisane terapije. Me utim. a za starije blokator kalcijevih kanala ili tijazidski diuretik. odnosno uz povišen tonus simpatikusa. o redukciji prekomjerne tjelesne težine. Pri . ako se nakon 4 tjedna još ne postigne željeni učinak. bilo zbog neadekvatne provedbe od strane pacijenata (neuzimanje. koristi se njihovo aditivno (ponekad čak sinergističko) djelovanje. Liječenje se može započeti bilo kojim lijekom iz slijedećih skupina: ACE inhibitori.. dok β blokatori više nisu terapija prvog izbora osim uz jasne indikacije (npr. daju se dva ili više lijekova: dodaje se jedan antihipertenziv iz druge skupine (npr. ako nakon 4 tjedna nema učinka. uz oprez kod davanja ACE inhibitora ili β blokatora. Stoga. ako ni tada nema zadovoljavajućeg učinka. ali je ukupna djelotvornost veća. Pri izboru antihipertenziva treba uzeti u obzir i prateće bolesti (komorbiditet): dok dijabetičarima ACE inhibitor djeluje kao nefroprotektiv. propusta liječnika (hipodozirana ili manjkava terapija). pa su kontraindicirani hipertoničarima koji boluju od gihta ili hiperkalcijemije. Ako samo nefarmakološkim mjerama nije postignuta normotenzija. hipertoničarima koji boluju od opstruktivne bronhopneumopatije propisat ćemo diuretik ili antagonist kalcija.

kako ne bi došlo do nepovoljnih interakcija. Liječnik obiteljske medicine. Danas postoje brojne fiksne (tvorničke) kombinacije antihipertenziva čije su osnovne prednosti u jednostavnosti doziranja. Klasifikacija arterijske hipertenzije prema smjernicama ESH/ESC – 2007. Drugi je način propisati kombinaciju nekoliko pojedinačnih lijekova pri čemu postoji veća fleksibilnost u doziranju (ako npr.52 kombiniranoj terapiji treba dobro poznavati farmakološka svojstva ingredijencija. ACE inhibitori + antagonisti kalcija ili β blokatori + antagonisti kalcija (dihidropiridinski).84 85 . sam će odrediti najbolji mogući način liječenja. KATEGORIJA VRIJEDNOSTI ARTERIJSKOG TLAKA mm Hg SISTOLIČKI Optimalan tlak Normalan tlak Visoko normalan tlak Hipertenzija stupanj 1 (blaga) stupanj 2 (umjerena) stupanj 3 (teška) Izolirana sistolička hipertenzija 140-159 160-179 ≥ 180 ≥ 140 i/ili i/ili i/ili i 90-99 100-109 ≥110 < 90 < 120 120 . čime se postiže bolja suradljivost.129 130 – 139 DIJASTOLIČKI i i/ili i/ili < 80 80 . koji jedini dobro poznaje osobnost i navike svojih pacijenata. treba korigirati dozu samo jednoga). kombinacija β blokatora i verapamila.89 . Tako su poželjne kombinacije: tijazidi + ostali antihipertenzivi. a nepoželjna i opasna je npr.

Avogaro i sur. Kylin 1923.: inzulinska rezistencija.0 Ž ili TG kao ↓ ≥1. «sindrom X» ili «metabolički sindrom».53 METABOLIČKI SINDROM I GOJAZNOST Prof. godine u «De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri V» prvi jasno opisuje MS. 2005.1 mmol/l.. koji se prema raznim izvorima prilično razlikuju: Temeljni kriterij WHO Inzulin natašte: gornji kvartil. P.29 Ž >1. ≥80 cm Ž ≥140/90 mm Hg ili pod terapijom - ≥3 od ↓ ≥6. E. Mirjana Rumboldt Metabolički sindrom (MS) predstavlja kombinaciju otklona u mijeni tvari koja bitno povećava rizik šećerne i srčanožilnih bolesti..0 ili TG kao ↓ >2. ACE= American College of Endocrinology.03 M. <1.7 Opseg trbuha ≥94 cm M. BMI ≥30 ≥140/90 mm Hg ili pod terapijom UACR ≥30 mg/g EGIR Inzulin natašte: gornji kvartil NCEP ACE Visoki rizik IR. 1947.29 Ž >1. ≥88 cm Ž ≥130/85 mm Hg ili pod terapijom - TG (mmol/l) Pretilost Hipertenzija Mikroalbuminurija WHO= World Health Organization.7 Opseg trbuha ≥102 cm M. J. Prevalencija MS u različitim populacijama >18 godina iznosi 15. GUK ≥6.: opasnost androidne pretilosti. ≥80 cm Ž ≥130/85 mm Hg - Gornji + ≥2 od ↓ ≥5. NCEP= National Educational Program USA (ATP III).85 Ž. 1999.29 Ž >1. Inzulinska rezistencija i androidni (abdominalni) tip gojaznosti čine okosnicu MS. dr. Kaplan 1989.1 mmol/l <1.6 mmol/l <1. <1.. Mehanizmi nastanka MS su raznorodni i me usobno isprepleteni.03 M..03 M. N. <1.: kombinacija dijabetes+pretilosti+hiperlipoproteinemija.9 M. G. Vague.1 mmol/l <1. Definicija MS uključuje niz kriterija. ≥80 cm Ž ≥140/90 mm Hg ili pod terapijom - ≥3 od ↓ ≥5.«clustering».1 mmol/l <1. prosječno oko 25%.6 mmol/l <1. ≥80 cm (Ž) NCEP+ - Broj otklona GUK natašte HDL (mmol/l) Gornji + ≥2 od ↓ ≥6.7 Opseg trbuha ≥94 cm M. Reaven 1988.9-58%. NCEP+= novlirani NCEP stavovi – Circulation 2006. ≥88 cm Ž ≥130/85 mm Hg ili pod terapijom - Gornji + ≥2 od ↓ ≥6. «family aggregation».8 Gornji + ≥2 od ↓ <0. EGIR= European Group for the study of Insulin Resistance. 2h GUK 7.7 Opseg trbuha ≥102 cm M. 1965. <1.7 WHR >0. >0. 2001.8-11 mmol/l IDF Opseg trbuha ≥94 cm (M).113:2363-72. M.29 Ž >1.03 M. <1. «smrtonosni kvartet».9 M. što vjerojatno vrijedi i za Hrvatsku. jedan prikaz tih čimbenika pokazuje slijedeća shema: . 2003. IDF= International Diabetes Federation.0 Opseg trbuha ≥94 cm M.B. G. oGTT 2h ≥7. 1999. Morgagni 1761. hiperglikemija+ hipertenzija+ +giht .

60 i 90 mg) ACE inhibitori: cilazapril. fosinopril.4 mg) Blokatori α receptora: doksazosin (Tonocardin tbl 2 i 4 mg).5. trandolapril (npr. valsartan (npr. Gluformin. 850 i 1000 mg. prazosin (Vasoflex tbl 1 mg). lizinopril. Diovan tbl 40. 80 i 160 mg) . a koristan je i niz lijekova. ramipril.54 Rezistencija na inzulin Hiperinzulinemija Abdominalna pretilost Hiperlipoproteinemija Hiperglikemija Arterijska hipertenzija Loša metabolička kontrola Visoki rizik upalnih i trombotskih zbivanja Izrazita sklonost aterogenezi Kasne komplikacije ateroskleroze Terapijski su osnovne opće mjere (promjene životnog stila. Gopten kaps 0. gemfibrozil (Elmogan tbl 450 i 600 mg) Antihipertenzivi (C 02) Centralni: moksonidin (Physiotens tbl 0. perindopril. telmisartan. Glucophage tbl 500. Siofor) Inhibitori β-glukozidaze: akarboza (Glucobay tbl 50 i 100 mg) Aglurab. 2 i 4 mg) Blokatori angiotenzinskih receptora: eprosartan. analogni Glucomerck. osobito redukcijska dijeta i tjelovježba). od kojih su slijedeći odobreni u Hrvatskoj: Peroralni antidijabetici (A 10 B) Biguanidi: metformin (npr. kinapril. enalapril. urapidil (Ebrantil kaps 30.2 i 0. irbesartan. 145 i 160 mg). Anorektici (A 08) Centralni: sibutramin (Reductil kaps 10 i 15 mg) Periferni: orlistat (Xenical kaps 120 mg) Hipolipemici (C 10) Fibrati: fenofibrat (Lipidil tbl. losartan.

Optimalna skrb za dijabetičara zahtjeva vještine čitavog tima zdravstvenih djelatnika (obiteljskog liječnika. sa pacifičkih otoka. osobe >64 godine. koordinaciju skrbi. OGTT se radi samo ako je rezultat upitan! Probir (screening): koga treba testirati? Asimptomatske osobe s povećanim rizikom šećerne bolesti. žene koje su imale GDM. liječenje. Irena Zakarija-Grković Cilj: Poboljšati dužinu i kvalitetu života pacijenata. svi koji KV bolesnici. Dijagnoza: na jedan od 3 načina. kineskog podrijetla. • simptomi dijabetesa + glukoza u plazmi >11mmol/l • glukoza u plazmi natašte ≥7 mmol/l • glukoza u krvi 2 h nakon OGTT >11 mmol/l. Neki lijekovi . u laboratoriju (ne glukometrom) i po mogućnosti natašte. Poticati pacijente da se uključe i preuzmu odgovornost za svoje stanje. >34 godine sa indijskog supkontinenta. iako se može koristiti i nasumce uzeta krv. fizioterapeuta i stomatologa) i suradnju pacijenta. med. oftalmologa. Na visokom su riziku: Osobe s predijabetesom. Potvrditi ponavljanjem testa osim ako klinički simptomi nedvojbeno ukazuju na šećernu bolest. drugi članovi tima trebaju to podržati i usmjeriti svoje savjete odabranom obiteljskom liječniku. >44 godine sa jednim ili više faktora rizika: pretilost (BMI>30 kg/m2). pedikera. žene sa POS. hipertenzijom. nutricionista. Uloga LOM idealno bi trebala obuhvatiti: postavljanje inicijalne dijagnoze i obradu. edukaciju pacijenta i članova obitelji te redovito praćenje. internista. član uže obitelji sa DMT2. Kako se pacijent često najradije obraća svom LOM.55 DIJABETIČAR U ORDINACIJI LOM-e Dr. koja se temelji na povjerenju i me usobnom poštovanju. navlastito ako su usto i pretile. Da bi ovakav multidisciplinarni pristup bio uspješan mora postojati dobra komunikacija.

stanje kože.56 (glukokortikoidi. β blokatori) mogu poremetiti metabolizam glukoze i povećati rizik od DMT2. ketoni. Predijabetes (poremećaj u metabolizmu glukoze) je indikator povećanog rizika KV bolesti i d DM. diuretici. Pacijenta treba obraditi i savjetovati. ukupni kolesterol. nitriti. HDL. leukociti Pretrage: Osnovne Dodatne -urea. retinopatija Stopala -osjet i cirkulacija. težina. TG) -HbA1c -EKG ako >50 godina -hormoni štitnjače ako postoji pozitivna obiteljska anamneza ili klinička Sumnja . kreatinin. koštane deformacije Periferni živci -refleksi. Rutinsko testiranje asimptomatskih osoba niskog rizika se ne preporučuje. interdigitalni prostori. opseg struka. Anamneza: Glycosuria Gubitak na težini Polydypsia Kardiovaskularni simptomi Neurološki simptomi Polyuria Urinarni i seksualni simptomi Polyphagia Problemi sa stopalima Nicturia Učestale infekcije Hyperglycaemia Umor Smetnje vida Tip 1 (DMT1) Mladi (najčešče) Nastaje naglo Sklon ketozi Nedostatak inzulina Nedavni gubitak težine Faktori rizika : Obiteljska anamneza CVD Pušenje HPT Dislipidemija 'Lifestyle' faktori: Alkohol Zanimanje Prehrambene navike Pregled: Visina. Koji tip dijabetesa? Tip 2 (DMT2) Srednjih godina (najčešće) Nastaje postupno Nije sklon ketozi Rezistencija na inzulin Pretil (najčešće) Pozitivna obiteljska anamneza Obrada: kod postavljanja inicijalne dijagnoze treba napraviti detaljnu obradu srčanožilnih faktora rizika i oštećenje organa. osjet (pogotovo boli) Mokraća -albumini. antipsihotici. katarakte. promjena životnog stila može usporiti pojavu DM. BMI. RR KV status -uključujući i periferne arterije Oči -vid. mikroalbuminurija -lipidi (LDL.

prije nego što se počne sa medikamentnom terapijom (osim ako pacijent pati od izrazitih simptoma hiperglikemije). 'Dijeta' za šećeraše ne razlikuje se od zdrave prehrane koja se svima preporučuje! Za smršaviti. pacijent treba zamijeniti visoko kaloričnu hranu sa hranom bogatom vlaknima i ugljikohidratima niskog glikemijskog indeksa te povećati tjelesnu aktivnost. . krto meso.1-6.povećava sposobnost za rad. brzo hodanje) 3x tjedno: . masti 30% (nezasićena ulja. U početku 3-4x/dan (rano ujutro. Kasnije. .. tjestenina. Podučiti pacijente i njihove skrbnike kako prepoznati i liječiti hipoglikemiju. jabuke.poboljšava tlak i lipide.0 mmol/l Dugoročna kontrola glikemije: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) preporučuje HbA1c <7%.8-11.9 mmol/l Poslije jela: 7. Lijekovi: preuhranjeni/pretili pacijent sa DMT2 = metformin. Prehrana: 50% DMT2 pacijenata mogu normalizirati glikemiju smanjenjem unosa hrane i gubitkom težine. Prije jela: 6.povećava osjećaj blagostanja. naranče. Ure aj za brzo odre ivanje glikemije. ali treba detaljno ispitati na simptome KV bolesti. Šećer ne treba izbaciti iz jelovnika! LOM treba savjetovati svim pacijentima da pokušaju kroz razdoblje od 6-8 tjedana zdravije živjeti. Osobe na inzulinu trebaju ↑unos ugljikohidrata i/ili ↓inzulin prije vježbanja. mršavi pacijent sa DMT2 = sulfonilurea. .57 Liječenje: Kratkoročni ciljevi: • Ublažiti simptome i akutne komplikacije Dugoročni ciljevi: • Postići optimalnu glikemiju • Smanjiti faktore rizika (svako ↓RR za 10% ↓smrtnost za 15%) • Prepoznati i liječiti kronične komplikacije (ASK) Kada uputiti endokrinologu? DMT1 GDM (gestacijski dijabetes) Neadekvatna kontrola bolesti ili značajne komplikacije Kratkoročna kontrola glikemije: Samokontrola je obvezna.).).popravlja toleranciju glukoze i ↑osjetljivost na inzulin. . sa ciljem normalizacije šećera. Nositi glukozu/UH sa sobom. obrani mliječni proizvodi. Sastav dijete: ugljikohidrati 50% (integralne žitarice. mahunarke. prije i poslije jela).povećava potrošnju energije s gubitkom težine. . 1-2x dnevno. 2-3x tjedno. Osobe sa DMT2 često imaju prikrivenu KVB. kruške. Ne treba raditi EKG kod asimptomatskih pacijenata.. Tjelovježba: Aerobna aktivnost niskog intenziteta (npr.. bjelančevine 10-20%.

pušenje. stopala.58 Praćenje: Dobro organizirana dokumentacija/registar pacijenata u svakoj ordinaciji OM. visina. prehrana. 1x godišnje: lipidi. svake 2. edukacija o samokontroli/samozbrinjavanju. mikroalbuminurija. . revizija lijekova. urin. Redovite kontrole: svakih 6 mj RR. 'Recall system' za redovite kontrole. težina. opseg struka. tjelesna aktivnost. godine: pregled očiju.

bolesti usne šupljine i čeljusti 12.2%. U kategoriji simptoma i znakova. odnosno vrijed želuca i/ili dvanaesnika.. konstantno rastežući i žareći karakter bolova često nalazimo kod karcinoma) • lokalizacija boli • povezanost boli s drugim simptomima. . . a ca želuca na 4.hijatalna hernija i divertikuloza crijeva (20 i 50 %). udio u ukupnom pobolu je 3. . mjestu maligniteta. U Hrvatskoj je me u bolestima probavnog sustava najčešći problem peptička bolest.6% Me u najčešćim pojedinačnim tegobama su proljev (četvrti najčešći simptom u OM) i lokalizirana bol u abdomenu (9. sc.2%. osjećaj rastezanja. iza ca pluća. odmah iza dojke. iznenadna oštra bol) • način početka boli • intenzitet boli • trajanje boli • širenje boli (način širenja bolova ukazuje na brzinu napredovanja patološkog procesa. Dispepsije čine 26. U žena je kolorektalni ca na 2. mjestu su zloćudne novotvorine debelog crijeva. zloćudne novotvorine želuca.kronična opstipacija i kolelitijaza (10-30% odrasle populacije).. kronične bolesti jetre. periodično grčenje. DIJAGNOSTIKA AKUTNE BOLI U TRBUHU • karakteristike boli (žarenje.59 PRISTUP GASTROINTESTINALNIM BOLESTIMA U PRAKSI LOM-e Mr. na 5. na 7. iza ca prostate. Neke od češćih bolesti i stanja vezanih za probavni sustav su: . simptom po učestalosti u OM). npr. fibroza. ciroza. bolesti žučnjaka 14. I u muškaraca je kolorektalni ca 2. Nataša Mrduljaš – ujić EPIDEMIOLOGIJA Prema učestalosti u ukupnom pobolu u općoj/obiteljskoj medicini bolesti probavnih organa nalaze se na šestom mjestu s udjelom oko 5%. Prema vodećim uzrocima smrti u RH.1%.6%. bolesti jetre 9. a na 20.4% te hernije 6.hemoroidi i peptička bolest (50-80% odraslih u razvijenim zemljama).

osjetljivost na palpaciju u epigastriju i oko pupka. a ponekad je potrebna kontinuirana doza održavanja jer su recidivi česti • blokatori protonske pumpe (npr. kliničke slike i endoskopskih pretraga. NSAR djeluju sistemno na sluznicu želuca blokadom protektivnih prostaglandina pa se takvim pacijentima ne smiju davati (izravno korozivno djeluju samo salicilati). Dijagnoza: • anamneza. krvarenje (erozivni). (H2 blokatori).9% NaCl) ili peroralna rehidracija (Rehidromix) . Helicobacter pylori. event. ingestija korozivnih tvari. laboratorijski nalazi: anemija.60 VODEĆE PROBAVNE BOLESTI U OM Mr. posljedica je manjak B12. atrofija (u starijih). pylori. pozitivan test na H. NSAR. Simptomi: mučnina. lijekovi (salicilati. antacidi (Gastal 5-6x na prazan želudac). spazmolitici. ranitidin) u početku 2x.borba protiv stresa. pravilni savjeti o prehrani. osjećaj punoće u epigastriju. uvijek na prazan želudac (ne s H2 blokatorima jer im ometaju resorpciju i smanjuju učinak) • H2 blokatori (npr. Dijagnoza na temelju anamneze.pylori. pripremiti ga na trajno liječenje. 3-6 mjeseci. endoskopijanajpreciznija. pantoprazol) dobri su u akutnoj fazi jer potpuno zaustavljaju izlučivanje HCl. trovanja hranom (alimentarne intoksikacije). higijensko-dijetetski režim. uzimati više puta (5-6x) dnevno. sc. omeprazol. zatim 1x navečer.erozije). anoreksija (kronični). Značaj: najčešće akutno stanje koje zahtijeva promptnu intervenciju! B) Peptički vrijed Uzroci: multipli faktori (stres). Značaj: pacijentu objasniti prirodu bolesti. hiperaciditet i hipersekrecija. npr. perforacija. povraćanje (akutni).” Uzroci: ekscesi u hrani i piću. davati 2-6 tjedana • antibiotici za H. pozitivan rtg i endoskopski nalaz. pilorostenoza. Duodenalni ulkus Simptomi: bol u epigastriju 1 h iza jela i noću.Gastal). penetracija. odmor i rekreacija . Milan Glavaški A) Gastritis “ Sve smetnje u svezi s želucem koje se ne mogu podvesti pod drugi entitet. melena. Želučani ulkus Krvarenja s hematemezom i melenom su češća nego kod duodenalnog vrijeda. klaritromicin i amoksicilin po 7-10 dana uz blokator protonske pumpe. . Rtg želuca Komplikacije:krvarenje. Terapija: • infuzijske otopine (0. Terapija: • dijeta (izbjegavati mlijeko!) • antacidi (soli Mg i Al .akutni • dijeta • Drugo: sukralfat (Venter) 3-4x1g za zaštitu sluznice. kronicitet i periodičnost tegoba. peptički ulkus.

konačno rješenje je kirurški zahvat (u SAD odavno.. Terapija: rehidratacija: infuzija (Ringer. F) Najčešća trovanja hranom Staphylococcus: enterotoksin (sladoled. preporuke o higijensko – dijetetskim mjerama do konačnog zbrinjavanja. povraćanje • povišena temperatura • žutica (ako je d.p. Forty. Cl. Šigeloza. uvijek snimiti EKG pacijentu s bolovima u gornjem abdomenu! D) Kolelitijaza kolesterolski i miješani 95% Ž : M=2 : 1 Kamenci bilirubinski 5% 5F: Female. spazmolitika p. Fat. dijetna prehrana. uro ena slabost sfiktera. inkubacija 8-20 h. ERCP. porast AP. E) Akutni kolecistitis Najčešće posljedica zaglavljivanja kamenca u cistikusu (90%) ili u koledokusu: • bol pod d.r. bolovi u trbuhu). klin. slika febrilnog enterokolitisa (febrilitet. Fair (Familiar) Značaj: često asimptomatska. slika kolitisa (proljev). pritisak iza prsne kosti. . bolovi. a sada stidljivo i ponegdje u nas: ovakva stanja su apsolutna indikacija za hitni kirurški zahvat!). koledokus začepljen) Dijagnoza:UZV Laboratorijski nalazi: leukocitoza sa skretanjem u lijevo. klin. Ca bilijarnog trakta (uvećana jetra + progredijentna žutica + Courvoisier-ov znak). jaka i nagla • mučnina. proljev. pretilost. tumori koji podižu dijafragmu Simptomi: pečenje. Rehidromix-perorealno). Fertile. apliciranje metil-ter-butiletera u kolecistu. Značaj: diferencijalna dijagnoza prema akutnom infarktu miokarda. bol u trbuhu. perfringens: podgrijano jelo od sjeckanog mesa. Inkubacija 2-5 dana. Mogućnosti konzervativnog liječenja: kolesterolski kamenci manji od 5 mm: primjena ursodeoksikolne i kenodeoksikolne kiseline. pogoršanje tegoba u ležećem položaju. Dijagnoza: endoskopija. inkubacija 2-6 h.konačno rješenje.. kirurgija . H2 blokatori. supfebrilnost). česte krvavosluzave stolice). porast amilaza (ako je kamenac zaglavljen na ulazu u duodenum). blokatori protonske pumpe duže vrijeme radi trajnog smanjenja kiselosti sadržaja koji se vraća u jednjak. antibiotici: samo za šigeloze. antacidi. Terapija: dijeta bez iritansa. oskudne. noćna regurgitacija praćena aspiracijom. majoneza). treba operirati “na hladno” radi komplikacija koje u pravilu nastaju ("klasična" ili laparoskopska metoda-elegantnija ali još uvijek ne garantira konačno izlječenje) (pisac ovog teksta bi tražio da ga operiraju na klasični način). Značaj: bolničko liječenje zbog opasnosti od perforacije i kolangitisa koji mogu biti fatalni. Minor salmoneloze: inkubacija 8-48 h. ležanje na povišenom uzglavlju. slika akutnog toksičnog gastroenteritisa (povraćanje. slika febrilnog kolitisa (febrilitet. litotripsija Ostale bolesti bilijarnog trakta koje se mogu susresti u praksi: kronični kolecistitis.l. redukcija TT. metoklopramid (Reglan).61 C) Gastroezofagusni refluks (GERB) Uzroci: hiatus hernia. fiziološka otopina. koledokolitijaza.

operativna. klindamicin) Th. obično bezbolno • smetnje pri defekaciji. Značaj: prepoznavanje i liječenje prekanceroza (polipi. M) Hemoroidi Čest problem u populaciji . • flatulencija. najčešće djeca na terapiji antibioticima J) Ulcerozni kolitis • krvavi proljevi praćeni grčevima • javlja se u naletima • anemija.. nauzea. bez mlijeka). i za screening). metronidazol Značaj: blagovremeno prepoznavanje. I) Kolitis zbog uzimanja antibiotika Etiologija: Cl. subfebrilnost. krv u stolici (HEMOCCULT je dobar test i za ranu Dg. spazmolitici). Značaj: dif. epidemije u objektima kolektivne prehrane. anemija. pregled članova obitelji radi mogućnosti obiteljske polipoze kolona. i th. adjuvantna) Prognoza dosta dobra ako se operira u ranoj fazi bolesti: Dukes A i B preživi 5 godina 6080%. vankomicin. Dukes C 35-45%. L) Polipi debelog crijeva • krvarenje iz debelog crijeva. prepoznati egzacerbacije. anoreksija • psihički poremećaj Th. salmonele. endoskopija Th. smanjenje TT. zračenje. organskih bolesti (potrebna kompletna obrada!) H) Infektivni kolitis Etiologija: šigele. (sedativi. smanjenje TT. antiepidemijsko djelovanje. doživotni pacijenti. nema bakterija u stolici. palpabilna masa u trbuhu + rtg i endoskopski nalaz (ne žaliti irigografiju i kolonoskopiju!) Th: kirurška (±kemoterapija. Sulfasalazin 2-4 g/dan Značaj: ispravna dg. polipi na peteljci su obično benigni. campilobacter jejuni Značaj: prepoznavanje i liječenje kao zarazne bolesti. a sa širokom bazom su potencijalno maligni Značaj: rana dg. ako je polip veći Dg. moguća hipoproteinemija. prijava epidemiološkoj službi. difficile..dg. skrb i edukacija operiranih (anus praeter). cefalosporini. prekanceroza! K) Karcinom kolona i rektuma Proljev ili zatvor s otežanom defekacijom. Dijeta. psihoterapija. yersinia enterocolitica.t. uz PHD.62 Značaj: veliki broj oboljelih. G) Sindrom iritabilnog kolona • bolovi u trbuhu • proljev/opstipacija • hipersekrecija g. prvi put. ulcerozni kolitis). pravovremena dg. prijava epidemiološkoj službi. ubrzana SE • stalni lagani bolovi u trbuhu • karakteristični rtg nalaz “olovne cijevi” Th: dijeta (kuhano.i. Dukes D 0-5%. nakon uzimanja antibiotika (ampicilin.

63 Th: led lokalno u akutnoj fazi njega kože u kroničnoj (ne masti sa heparinom) kirurško liječenje. njega kože. Značaj: dif. porfirija.Th. panhipopituitarizam). soli željeza i bizmuta.). amiloidoza. metabolički poremećaji (hipokalemija. hipergligemija. refleksna opstipacija zbog spazma anusa. jatrogena (antiepileptici.. individualni edukacijski pristup s ciljem regulacije stolice (savjeti o prehrani.). u starosti (multifaktorska). Pristup: organsko-etiološki. prema ostalim krvarećim bolestima debelog crijeva. priraslice. feokromocitom. neurološke bolesti... O) Perianalna fistula i apsces: posljedica apscesa koji je loše kirurški obra en (apsces je akutni stadij fistule). P) Opstipacija Normalno: defekacija 3-12 x tjedno. dg. endokrine bolesti (hipotireoza. Značaj: edukacija o regulaciji prehrane i stolice N) Analna fisura: bolna defekacija. beta-blokatori. Funkcijska: nepravilna prehrana s malo vlaknastih tvari. funkcijska-adekvatni savjeti i objašnjenja Značaj: definiranje uzroka. krvavi trag na odjeći.. antidepresivi. korištenje gastrokoličnog refleksa. kirurški zahvat. . psihogeni poremećaji. fenotijazini. 50-250 g fecesa dnevno Organska: tumori. u trudnoći. uzimanje lijekova u isto vrijeme više dana do uspostave spontane defekacije. dugotrajno sjedenje i fizička neaktivnost. uremija. antiparkinsonici).

“CLUSTER”(HORTONOVA. praćena mučninom. generalno smanjen prag podražljivosti za bol • žene:muškarci 5:1 Vrste: epizodna-traje ½ h do tjedan dana. • sterilna upala-klinička slika (postpulsacijska faza). vazodilatacija). sati do statusa • status migraenosus: traje nekoliko dana. tenzijska.složena ili s komplikacijama. čak i na mirise. traume glave itd. osjećaj stezanja i pritiska u glavi i to okcipitalno. zvuk. 50% bude ispravno dijagnosticirano. s aurom ili klasična (u 20% slučajeva). sc. godina života. traje danima. može biti i znak predoziranja lijekovima (npr. kronična-bol više od 15 dana mjesečno. a može trajati mjesecima. preosjetljivošću na svjetlo. pušenje. • dilatacija-bol (↓ agregacije trombocita i serotonina. klinički nalaz je u pravilu negativan. nastaje postepeno. obično 25. depresija) • varijabilna je učestalost (od 1x godišnje do nekoliko puta tjedno) • napadaju pogoduju: stres. “cluster”) • 10% sekundarne ili organske (npr. aspirin. TENZIJSKA GLAVOBOLJA • bilateralna nepulsirajuća glavobolja. ne narušava dnevne aktivnosti. • trajanje: par minuta. HISTAMINSKA GLAVOBOLJA) • čini oko 2% svih glavobolja • nema obiteljske opterećenosti.. neka hrana (čokolada npr. 5HIAA u urinu.40. mahom >72 h • 50% oboljelih zatraži pomoć. uz nesposobnost za posao. kod art.ujić Glavobolja (cephalaea. ne ometa san. temporalnog arteritisa. alkohol. Faze razvoja: • prodrom-aura (vazokonstrikcija. doi 30. obično noću. cephalalgia) je: • me u prvih 10 simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju obiteljskom liječniku • javlja se u 6-20% opće populacije • 90% primarne ili funkcionalne (migrena.) MIGRENA • glavobolja u kojoj dominira hemikranijska umjerena do jaka bol pulsirajućeg karaktera. • patofiziološki: neurovaskularni poremećaj karakteriziran vazodilatacijom intrakranijskih ekstracerebralnih žila i stimulacijom trigeminalnih putova za bol • Prema IHS (International Headache Society) prevalencija je 10-15%. sinusna. serotonina i histamina). čini oko 40% svih glavobolja. dob javljanja od 5. Nataša Mrduljaš. • žene:muškarci 3:1. bez prodroma . Vrste: bez aure ili obična migrena. diazepam. Bol se pojačava fizičkom aktivnošću.64 AMBULANTNI BOLESNIK S GLAVOBOLJOM Mr. okidač je stres. Osnovni objektivni simptom: bolna osjetljivost kranijskih i vratnih mišića na pritisak i pojačana EMG aktivnost u miru i naporu. godine života • česta je obiteljska opterećenost i komorbiditet (npr. u pušača • muškarci: žene = 9:1 • paroksizmi bola u proljeće i jesen. porast agregacije trombocita. povraćanjem.) itd. napetost mišića ili bol u vratu • odsutnost fotofonofobije i mučnine • u genezi su psihološki faktori.CVI. kafein). parijetalno ili frontalno. tumora mozga. migrenske varijante (ekvivalenti). Hipertenzije .

CT-SAH. istovremenom pojavom glavobolje i sinusitisa.neselektivni djelomični agonist i antagonist serotonina. Dovoljni: anamneza (opća. stalna. preferira se NMR. • GLAVOBOLJA NAKON TRAUME GLAVE • duboka. gotovo nikad samostalna (obično uz povraćanje. klaudikacija bolno zamaranje žvakača i jezika pri jelu i govoru) • PHD: panarteritis s granulomatoznom upalom medije. budi iz sna. oftalmolog. GLAVOBOLJA KOD TUMORA MOZGA • nespecifičan simptom. djeluju na receptore u CNS-u i u trigeminusu. EEG-konvulzije. kortikosteroidi – smanjuju upalu i edem.mogu ju izazvati fizička aktivnost i promjena položaja • napadi boli mogu trajati par min do par h i javljati se više puta na dan • od 100 000 osoba s glavoboljom samo 10 ih ima tumor mozga. psihoterapija (terapija bazičnog emocionalnog poremećaja). ORL. anamneza glavobolje) i fizikalni pregled (opći i ciljani neurološki) • dijagnostički postupci: laboratorij.). praćena omaglicama i smetenošću.) • uzrokovana pomicanjem i razvlačenjem krvnih žila ili struktura dure na bazi lubanje. prekidaju migrenski upalni proces • kombinacija triptana i NSAR (npr. neurolog • psihologijska obrada. • . može biti simptom kroničnog subduralnog hematoma • u 30% slučajeva nalikuje migreni. poremećaji svijesti. ponekad Hornerov sindrom. nema mučnine ni povraćanja. sljepoočnici ili uhu. • SINUSNA GLAVOBOLJA • rijetka čak i u pacijenata sa sinusitisom • povezana s gnojnim sekretom. buši. Tenzijske glavobolje: analgetici. u 25-30% početni znak.selektivni agonisti serotona. tenzijskoj glavobolji i miješanim oblicima • ARTERITIS TEMPORALIS • trajna. započeti što prije (20min -2h od nastupa) • kriterij terapije: učestalost napadaja • terapija je uspješna ukoliko se broj i jačina napadaja smanji za više od 50% • analgetici + antiemetici ukoliko je potrebno • triptani . iradirajuća bol poput pečenja. obiteljska. ponekad i pulsirajuća. antidepresivi. kao da peče. nepulsirajuća. pacijent mora ustati.TCD-rana dg glavobolja migrenskog tipa. pojačava se pri naporu . • TERAPIJA Migrene: cilj je izbjeći ili prekinuti napadaj. trauma glave. popušta na tretman sinusitisa • obično se javlja nakon ustajanja i tijekom jutra • kronični sinuzitis nije valjan uzrok glavobolje bez evidentnog relapsa u akutni stadij • DIJAGNOSTIKA • Većina uopće ne treba dijagnostičke testove. arterije osjetljive na dodir • starija dob (>50 god. povišena temperatura i SE.probadajuća. u čelu.65 vrlo jaka bol. vrtoglavicu i sl. sumatriptan + naproksen) • ranije:ergotamin . patološkim nalazom sinusa. anksiolitici. smještena je duboko. razara.

66 Profilaksa migrene • kroz najmanje 4 tjedna do 6 mjeseci. osobito ako je prati mučnina i povraćanje uz zakočenu šiju • kod česte ili trajne glavobolje (arterijska hipertenzija) • ako je bol u glavi naglo započela i ako je osobito jaka. POSEBAN OPREZ I LIJEČNIČKI NADZOR NUŽNI SU • kad je glavobolja nastupila nakon pada ili udarca u glavu • ako se bol pojačava pri naporu • kad se osoba noću budi zbog glavobolje • ako je glavobolja praćena povišenom temperaturom ili smetenošću. alternativno liječenje (?). . • :ß blokatori (propranolol).”kao nikada do tada” (intracerebralno krvarenje?) • kad se dijete žali na glavobolju. prehrane i sl. antiepileptici (Na valproat). antidepresivi (amitriptilin). psihoterapijske tehnike. • nefarmakološka: promjena načina života (životnih situacija.). ako su napadaji migrene češći od 3-4x mjesečno i ako su rezistentni na uobičajene lijekove.

med. ispitivač ga polegne. vrtoglavica. droge? .iznenadna vrtoglavica. KV. antivertiginozni lijekovi. nakon 6 mj. ny nakon latencije od 3-20 s: periferni uzrok! • Kod centralnog: sy mučnine i vertiga blagi. stres. smanjuju fiksacijom. vrtnje u prostoru NESTABILNOST (DIZZINESS): ljuljanje. prethodi joj virusni infekt.mirovanje. ali ny odmah i dulje od 1 min: centralni uzrok! • (Th rotacioni manevri za pozicioniranje otolita po Epleyu) Vestibularni neuronitis: jednostrana upala vestibularnog živca. Etiologija? Najčešći. salicilati) Benigni pozicioni vertigo: otoliti posteriornih polukružnih kanalića nisu ukotvljeni u želatini utrikulusa nego lebde. znojenje. štitnjača. panične atake) Oblici: CENTRALNI . smetnje se pojačavaju zatvaranjem očiju. hipertenzija. depresija)? • Lijekovi. smanjuje mirovanjem) • NEVESTIBULARNI (KV.što pogoršava (ustajanje. vaskularni poremećaj. pokret glave)? • Komorbiditet (dijabetes. nagli rotacijski pokreti glave. bljedoća.hiperekstenzija vrata ANAMNEZA • Simptomi trajno prisutni ili u “napadima” ( ako je u “napadima” . povraćanje. ako je trajno . praćen mučninom. emocionalna uznemirenost). vestibularni neuronitis. labirintitis. lijekovi (aminoglikozidi. MS. Davorka Vrdoljak VRTOGLAVICA (VERTIGO): iluzija okretanja. migrena. neurinom statoakustikusa. anksioznost.67 SIMPTOM VRTOGLAVICE U ORDINACIJI LOM Dr. • Dg: Hallpikeov manevar . smetnje se smanjuju zatvaranjem očiju: tumor. okrene mu glavu za 300 i hiperekstendira je preko ruba stola uz otvorene oči: mučnina.proces je negdje od vestibularnih jezgara do temporalnog režnja.proces u vestibularnom osjetilu. nikakva Th nema efekta Meniereova bolest Cervikogeni vertigo: deformirana vratna kralješnica okretanjem glave pritišće vertebralnu arteriju: trauma vratne kralješnice. obično praćen nistagmusom. zanošenje 2% svih posjeta LOM VERTIGO • VESTIBULARNI (pojačava se kretanjem. ataksija: u Rombergu se ruši na bolesnu stranu Th: akutna faza . rotacije. ataksijom i ponekad nistagmusom: sy Meniere. apsces.bolesnik sjedi na stolu za pregledavanje. vidni sustav. u moždanom deblu ili malom mozgu.što je prethodilo: trauma glave. psihogeni uzroci: depresija. antiemetici. tonjenje. parkinsonizam PERIFERNI .

Popratni sy: antiemetici BPV: vježbe po Epleyu Meniere: betahistin. diazepam 2-5 mg 3x na dan. smetnje govora i gutanja ( moždano deblo) • Popratne smetnje sluha ili znakovi infekcije • Nedavna virusna infekcija u anamnezi (neuronitis) FIZIKALNI PREGLED DIJAGNOSTIKA Laboratorijske pretrage (?): anemija. nagluhost? (Meniere) • Ili glavobolja.68 OPIS SIMPTOMA • Jesu li uz vrtoglavicu prisutne mučnina i povraćanje? • Šum u uhu. bolesti štitnjače TERAPIJA Akutni vertigo s veg. dvoslike i nesvjestica. . savjetovanje. diuretici VN: simptomatska Th Psihogeni: suport. sy: simptomatski dimenhidrinat 25-50 mg 3-4 x na dan. medikamenti.

: RTG (misliti na moguću degeneraciju lig. : • • • • imobilizacija smotuljkom ispod vrata u ležanju Schanzov ovratnik (kasnije) NSAR fizikalna terapija . transversale atlantis i posljedice kod starijih osoba!) Th. NEURALGIJA LUMBOISHIALGIJA NEURALGIJA N.v. zglobova nagli pokret vrata → iritacija plexus cervicalis bol ograničene kretnje Dg.v.69 SINDROM BOLNIH LE A Mr. FEMORALIS-a CERVIKALNI SINDROM • • • degeneracija i. diska osteofiti artroze sitnih i. Milan Glavaški CERVIKALNI VERTEBRALNI VERTEBRALNI SINDROMI TORAKALNI SINDROMI LUMBALNI CERVIKOCEFALIČNI CERVIKOBRAHIJALNI SINDROMI VERTEBROGENI VERTEBROGENI SINDROMI INTERKOST. sc.

i c/c !!! Uzroci: degeneracija + mehanički faktori • • • • • • • • • anomalije (sakralizacija L5) deformacije koljena i stopala trudnoća traume neurološke lezije osteoporoza RA ankilozirajući spondilitis tumori Klinička slika: povećani tonus mišića. pregled. Ukoliko se širi pojasno. klin. diska Bol pri disanju. (nikako u ranoj fazi !) trakcije ortoze operacija Ako akutna faza traje duže od 7 dana → hospitalizirati ! CERVIKOCEFALIČNI SINDROM Degeneracija i. CT • Th:mirovanje NSAR. ortoze. osjetljivost Valer-ovih točaka. Ako + Lassegue..fizikalna th.v. vertebrales i njihovih vegetativnih spletova → širenje bolova temporalno i okcipitalno . onda je to interkostalna neuralgija Dg: RTG. atrofija mišića. )EMG. jači pri saginjanju. Rtg (suženje i.GMS parestezije→ lezija korjena. prostora. diska → iritacija aa.operacija. lumboishijalgija Dg: anamneza. prinudni položaj. oslabljeni refleksi.70 • TORAKALNI SINDROM Degenaracija. LUMBALNI SINDROM 50 % populacije zahvaćeno tijekom života ! Veliki troškovi za Th.v. protruzija i. CT Th: mirovanje u Williams-ovom položaju fizikalna th.v.

71 Lezija živaca: n. Schanzov ovratnik (kasnije). operacija (kod protruzije diska. fizikalna terapija. diplopije Dg: Premošten sulcus aa. CT Th: mirovanje + NSAR. facialis: bol n. ophthalmicus: oslabljen vid. fizikalna terapija. diska→ involucija m. ako je moguće) . tinnitus n.v. scalenusa → kompresija cervikobrahijalnog pleksusa izme u klavikule i I. vertebrales na RTG-u ! Th: imobilizacija smotuljkom ispod vrata. rebra → radikularna bol koja se širi u ruku parestezije oslabljena GMS oslabljeni refleksi Dg:EMG. trigeminus: bol n. CERVIKOBRAHIJALNI SINDROM Degeneracija i. statoacusticus: vertigo.

krepitacije.) prema potrebi. medikamentna . • Nepoznata etiologija: proliferacija sinovije i subsinovijalnih krvnih žila – nastaje pannus.72 REUMATOLOŠKI BOLESNIK U ORDINACIJI OBITELJSKE MEDICINE Mr. opće mjere (mirovanje. invalidnost. kortikosteroidi). osim naproksena. Nataša Mrduljaš – ujić Definicija • oboljenja koja zahvaćaju zglobove i vezivno tkivo. nalazi i sl. smanjenje tjelesne težine i dr. Zglobovi su crveni. kojih je u Hrvatskoj >16% • osnovni simptomi : bol i ograničenje funkcije. • Kronična bol. palpacija (ograničena pokretljivost – zakočenost. zatražila promjenu upute svih registriranih NSAR. SE. • Potrebna su 4 pozitivna kriterija koja traju barem 6 tjedana (jutarnja zakočenost zglobova. šaka. • praćenje liječenja. pacijent u ordinaciji OM je reumatološki • ≈2/3 bolnih stanja u primarnoj zaštiti uzrokovano je bolestima lokomotornog sustava • najviše boluju starije osobe (>65). Uloga LOM: • što ranije prepoznati bolest. pseudociste pa erozije zglobnih tijela – obično oko 6 mj nakon pojave bolesti.). hipertenzija. oblika. ali nisu protuupalni. promjena obujma. obiteljska. artritis. početak <40-60 god. Vazokonstrikcija. • na rtg nalazu šaka paraartikularna osteoporoza. max doza 4 g/dan). funkcijska terapija. NSAR: rizik od kardiovaskularnih incidenata – FDA 2005. reumatoidni čvorići) +RF. meki. lokalna terapija. Upaljena sinovija → izljev. • u krvi: RF (IgM at na vlastiti IgG + u 80%. • edukacija pacijenta i obitelji uz maksimalnu podršku. temeljni. retencija tekućine. u usporedbi s placebom. vježbanje. otečeni i bolni. genetska predispozicija. umor. ANA. operativna. CRP. Lijekovi prve linije – simptomatska terapija (NSAR. Upalne bolesti: reumatoidni artritis (RA) • kronična. Ne propisivati više NSAR odjednom! Problem samomedikacije. edukacija. autoimuna progresivna sistemska bolest. lab. oteklina. sc. >žene. • uputiti na grupe podrške i samopomoći. 3 ili više zglobova. radna. lokalno ili sistemski • MKB – obuhvaćene su pojmom muskuloskeletne bolesti („M“) • svaki 7. Dijagnostika • anamneza (osobna. . hrskavica postaje neravna i erodirana. ↓mišićne snage. lijekovi druge linije modificiraju tijek bolesti (metotreksat. anti-CCP. Imunosupresivi i monoklonska protutijela.analgetici: paracetamol (slabo protuupalno djelovanje. poremećaj funkcije. Terapija: opće mjere. očni znakovi) pregled kralježnice i pojedinih zglobova (simetrično) • dodatna dijagnostika (rtg. šepanje. hidroklorokin). simetrični. Povećan rizik od IM kod onih koji uzimaju visoke doze NSAR. Terapija: individualni pristup. promjene kože. socijalna). sluznica. 1% svjetske populacije. • status – inspekcija. • pošteda od posla u akutnoj fazi. medikamentna th. zatajenje bubrega.

prevencija . Terapija: osnovni cilj je smanjiti bol i povećati pokretljivost. Vježbe . bolesti vezivnog tkiva. Metaboličke bolesti Osteoporoza. estrogeni (?).. treba započeti liječenje. strah od ovisnosti o drugima) Degenerativne bolesti • 80% >75 godina radiografski ima znakove artroze bez simptoma • potpuna ili djelomična ograničenost osnovnih svakodnevnih aktivnosti (Barthel indeks) • socijalni problem – nesposobnost za rad • degenerativno propadanje hrskavice – nesrazmjer izme u opterećenja i mogućnosti podnošenja • najčešće zahvaćeni zglobovi: rame. lakat. Bechterew) • Seronegativni artritis. artritisom kod upalnih bolesti crijeva. dugotrajna imobilizacija. rekombinantni parathormon). hiperuricemija ≠ giht! Th: NSAR za akutni napadaj. bolesti bubrega i jetre. fizičke aktivnosti koje predstavljaju stres za zglobove – sportaši • Zglobovi šaka – Heberdenovi (DIP – izvana vezivo) i Boucharovi čvorovi (PIP – u zglobu). reaktivnim artritisom. urikozurici (u nas nisu registrirani!). pušenje. lijekovi. Giht: klinički kriteriji. stopalo. Analgoantipiretici (paracetamol. drugi endokrini poremećaji.). Klinički – stav skijaša.5 i -2. T-score: 2. NSAR). izometričke. komplementarna terapija (akupunktura. selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERM). u žena u kojih je T-score izme u -1. povrede. masaža).. tip 1-postmenopauzna i tip 2-senilna). prilago eni aerobik. Lijekovi: Ca i D vit. poremećaji prehrane. • Manifestira se bolnom i progresivnom zakočenošću kralježnice.5 ili manji. Počinje u SI zglobovima i širi se kranijalno. • Rtg – slika zdjelice po Barschonyu. ohrabriti svaku aktivnost u skladu s mogućnostima pojedinca • psihološki status (česti anksioznost i depresija. šake. ovisno o broju faktora rizika. SI zglobovi – rane upalne promjene – CT I MR. Primarna. . može zahvatiti periferne zglobove i vanzglobna tkiva. fizikalna terapija (TENS. vratna i LS kralježnica • Rizični faktori: debljina. alkoholizam.73 Ankilozantni spondilitis (Mb.5.alopurinol. bifosfonati. kirurška terapija. Denzitometrija kosti precizno mjeri koštanu masu i predvi a rizik frakture. ↑ pokretnost zglobova –istezanje. • 90% bolesnika ima HLA–B27. koljena. ne hiperdijagnosticirati. kalcitonin i anabolici – teriparatid (skup. životne navike -inaktivnost. generalizirana osteoporoza. • Nema AS bez sakroileitisa! Uloga LOM: • individualni pristup • edukacija. kukovi. zajedno s psorijatičnim artritisom. ali samo 20% nositelja obolijeva.ključna uloga pacijenta: jačanje mišića. joga). Najčešće involucijska ( 80% svih osteoporoza. genetska predispozicija. Sekundarna generalizirana osteoporoza (deficit spolnih hormona. • Kralježnica poput bambusovog štapa.

bursitis calcanearis • Sklonost spontanoj remisiji kao i recidiviranju. bursiits olecrani • ručni zglob i šaka – sindrom karpalnog kanala.74 Vanzglobni reumatizam • Burzitis i tenosinovitis (ishijadični i trohanterični) • Entezopatije (epikondilitis. škljocavi prst • kuk – bursitis i trochanteritis. skočni zglob i stopalo–tendinitis/peritendinitis Achillei. trnasta zdjelica) • Neuropatije zbog uklještenja (sy karpalnog kanala) • Miješana stanja (Dupytrenova kontraktura. Malo kada uzrokuje funkcijsko oštećenje zgloba ili općeg zdravstvenog stanja. De Quervainov tenosinovitis. Terapija: • medikamentna. fascitis plantaris. plantarni fasciitis. styloiditis radii. tuber ossis ischii • koljeno – bursitis anserina i praepatellaris • oštećenja ligamenata. Tietzeov sindrom). . 2-3x godišnje • fizikalna terapija • kirurško liječenje (rijetko). Najčešća stanja: • rame – PHS • lakat – epicondylitis radialis et medialis. Dupytrenova kontraktura. mirovanje. infiltracija depo kortikosteroida u razmaku od 14 – 21 dan.

promijenjeno otjecanje mokraće • stare osobe – dijabetičari • djevojčice – mala i široka uretra Uzročnici: >>Gram-negativne bakterije (E. *Muškarci: duljina uretre.30 dana. coli . med. Aerobacter . N10 – N16 tubulointersticijske bolesti. spolni odnos. Samo pratiti razvoj. Klebsiella . Proteus. bolovanja na 6.ponavljane infekcije) Mokraćni sustav je cjelina: infekcija se širi >ascendentno.90 % akutnih. pozitivne 3 sukcesivne urinokulture.16 dana. mjesto na listi morbiditeta. insuficijencija dna zdjelice – cistokela . Probir: 3 pacijenta dnevno = 900 godišnje. N17 – N19 bubrežna insuficijencija. a liječiti jedino: • trudnice .4 % svojeg vremena U bolesti urinarnog trakta idu: urinarne infekcije (80 – 98 % svih bolesti mokraćnih putova). 8. trudnice. Asimptomatski tijek bolesti: bolest se često otkrije kad je već kasno.75 BOLESTI URINARNOG TRAKTA U ORDINACIJI OBITELJSKE MEDICINE Dr. Pseudomonas – kateterizacija. svojstvo sekreta prostate *Žene: kratka uretra. N30 – N35 druge bolesti urinarnog sustava te opstrukcijska uropatija (N20 – N23). Socijalno-medicinske osobitosti ove skupine bolesti Velika učestalost u populaciji. cistokela u žena) → • Kronične komplicirane • Asimptomatska baketeriurija: broj bakterija >105. Skupa terapija: kemoterapeutici su jedna od najskupljih grupa lijekova. Jadranka Giljanović-Perak • • • • Poga aju 6% naših pacijenata u OM 3 – 5 % dijabetes 8 – 18 % hipertenzija ovim bolestima LOM godišnje posvećuje 3. zatim N00 – N08 glomerulske bolesti. mjestu. N .zapreka otjecanju. za 2 god cijela populacija! Koga obuhvatiti ? • Djevojčice – široka uretra • Školska djeca • Pozitivna obiteljska anamneza • Trudnice • Bolesnici koji su imali zahvate • Dječaci s fimozom • Dijabetičari • Poremećena inervacija – multipla skleroza Mogući oblici: • Akutni prvi → vladati se kao kod akutnog febrilnog katara • Rekurirajući → recidiv → oprez ! • Akutni komplicirani ←promjene u urinarnom traktu (opstrukcija. posebno je skupa terapija uremije. kontaminacija bakterijama iz vaginalnog vestibuluma. N30 . svake godine oko 50 novih slučajeva u našoj ambulanti. 3% vremena.

On je kući i leži. Sada dolazi jer je mokrila tamnu. PRIMJERI Bolesnica B. baktericidni lijek kroz 7 dana (trimoksazol. M. Što ćeš pomisliti? Što ćeš učiniti? . norfloksacin) Rezultati: izliječenje (nestanak subjektivnih tegoba i objektivnih simptoma 2 tjedna od prestanka terapije). Što bi još pitao? Kako bi postupio? Par mjeseci kasnije ista bolesnica dolazi jer se pojavila krv kod mokrenja. Što predlažeš učiniti? Imaš li već radnu dijagnozu? Dolazi supruga pacijenta M. pregledan je u kućnoj posjeti zbog visokog febriliteta. Što ćeš učiniti? Što očekuješ? Č. Osjeća bol u području lumbalnih loža.J.. b) nesignifikantna bakteriurija (ako smo sigurni da je samo jedan uzročnik . Predočava laboratorijske nalaze: SE 65/103.18 god. koje su zadnja 3-4 dana uredne. dolazi jer se loše osjeća. opet je dobio visoku T..D. Što poduzeti? Što očekuješ? Kako bi liječila? Kćer F. bakteriostatski dalje.unutar 14 dana od prekida terapije: uvijek isti uzročnik.. Što bi je pitala? Što bi poduzela? Tri godine nakon ovog javljanja je rodila – u trudnoći kontrolirana kod ginekologa. osobito pri kraju. dolazi zbog vrtoglavice i pečenja u prsima. starog 60 god. peklo ga je. nitrofurantoin. ro ena 1947. Žalila se i da iskašljava krv. Što bi učinio? Što bi mu savjetovao? U rujnu 2004. do sada zdrava. Što bi savjetovala? Da li bi još što pitala? Što bi učinila? Nakon dva dana pacijent se javlja s bolnom oteklinom lijevog testisa. a u trećem je na ena E. mehaničar.6 ng/ml).V.M. upala donjih putova. Pretragom urina našla se masa bakterija. liječnica. Kako dalje? Koje ćeš pretrage učiniti? Zašto? Možda ne treba ništa poduzimati? Zašto? Pacijent A.... Osjeća bol u lijevom koljenu. U koprokulturama prethodno izolirana Salmonella enteritidis. DKS 13/54/29/1/3/0. Navodi da je i prije 20 god tako er mokrio krv.dati odgovarajući antibiotik). histerektomirana unazad 18 godina. drugi je imao rezidentnu floru distalne uretre. Rutinskim pregledom PSA našle su se povišene vrijednosti (32. srednjoškolka. Imala je brojne vodenaste stolice. Što bi je sada pitao? Na što bi posumnjao? Koje bi radnje poduzeo? Kako bi liječio? Pacijentica M. *Relaps . Prije par mjeseci otac joj se razbolio od tumora bubrega i umro.. gustu. Mokraća je mutna. stalno je umorna. coli u signifikantnom titru. Navodi vrtoglavice. Koje pitanje ćeš mu postaviti? Zašto? Što misliš poduzeti? D.. 20 god. tupe bolove obostrano lumbalno. zimicom i pečenjem kod mokrenja. god. 27 god. tjeralo ga je na mokrenje. umirovljeni zapovjednik broda..S.. krvavu mokraću. nakon prestanka uzimanja uroantiseptika. liječila se kao srednjoškolka od kožne alergije i osjećaja gušenja – htjela se osloboditi od tjelesnog odgoja. do 6 tjedana (tetraciklini. cefalosporin). više desno. Jedan uzorak bio je sterilan. imao je često stolicu.M.. ali se tome nije našlo supstrata. Mokri često i malo. pa je učinjena urinokultura. Noću je mokrio više puta. te odre eno va enje laboratorijskih nalaza. Sinoć je mokrio krv uz blagu bol lijevo lumbalno. mijenjati lijek).S. Sada joj se više puta javi pečenje kod mokrenja. L 8. prisutna je gruba granulacija neutrofila. domaćica. dolazi nakon što je prije dva dana pregledana na hitnom internom prijemu zbog lupanja srca i osjećaja gušenja.H. ni gubljenja subjektivnih simptoma (čekati UK. perzistiranje infekta – a) 48 h od započete terapije ne dolazi do pada T. četiri dana kasnije postala je tako er visoko febrilna.V.V. Mjesec i pol dana kasnije. ali ima jake. praćenog mučninom. ro en 1933.unutar 14 dana: drugi uzročnik. ponekad crvena. Ordiniran je Novocef. ro en 1959.0. infekcija bubrega *Reinfekcija . Želi i pregled urologa. Unazad 3-4 dana imao je T 39-400 C. 2. ro ena 1927. Što napraviti? B. Kako ćeš je liječiti? Šest mjeseci kasnije dolazi zbog dizuričkih tegoba. do sada dolazi povremeno zbog povišenog tlaka (zadnji put prije 2 god). Unazad mjesec dana bila u SHP zbog boli u epigastriju koja se «širila na sve strane». pacijent F. Zadnja dva dana T 370C. i više nego sada. c) miješani oblik. U trudnoći navodno « smetnje s mjehurom». 2x 500 mg.M. operirala je desnostranu ingvinalnu herniju u dječje doba. Što bi sada pitala ? Što bi napravila? Što očekuješ? Studentica M.V. 20 god. praćenu tresavicom i lošim općim stanjem. Sada je T 370. amoksicilin+klavulanska kiselina.. žali se na pečenje poslije mokrenja zadnjih 10-15 dana.M. Želi učiniti « kompletne preglede». nije do sada bio teže bolestan.76 Razluči : Ima li bolesnik infekciju? Etiološki agens? U kojem dijelu sustava se infekcija zbiva? Liječenje: 1.

Komplikacije: miksedemska koma: hipotermije. tranzitorna postpartalna) • Sekundarna ( bolest hipofize) • Tercijarna (bolest hipotalamusa) • Posebni oblici: postoperacijska. ljuskava koža Debljanje • • • • • Edemi. poput maske Intolerancija hladnoće. T4 Je li SH nezavisni čimbenik rizika za razvoj KV i CV bolesti (dizlipidemija. • Primarna (bolest same štitnjače: Hashimoto. Trudnoća-hipotireoza-kognitivne funkcije djeteta (!). krhka kosa.25 µg zbog rizika FA. dopuna T3. promukli glas (disfonija) Suha. Uz supstituciju levotiroksina. Th: oksigenoterapija. obično oko 60. hipoglikemija. dovoljna je kontrola TSH 1x godišnje. lice podbuhlo. kortikosteroidi iv. smanjena fibrinoliza. U slučaju stabilizacije. periorbitalni edemi. hipoventilacija. hladna periferija Bradikardija Opstipacija Amenoreja-oligomenoreja Dg: • • • • Th: • • • Supstitucija levotiroksinom (starijima manja doza . T4 Česta megaloblastična anemija Česta hiperkolesterolemija TSH nakon 6 tjedana: i dalje povećan (hipofiza nije dovoljno suprimirana)→ povećati dozu levotiroksina za 25 µg uz naknadnu kontrolu TSH za 6 tjedana (uobičajena supstitucijska doza levotiroksina za odrasle je 100-150 µg). mortalitet ipak > 50%!! Supklinička (latentna) hipotireoza • • • Povećana serumska koncentracija TSH uz još normalne razine T3. med. godine života. rijetka. sistolička i dijastolička disfunkcija srca)? Otvoreno pitanje: pri kojoj razini TSH započeti supstituciju? . jatrogena (amiodaron) Simptomi razvijene bolesti • • • • • Psihomotorna usporenost Umor. manjak joda. 1% muškarci.77 BOLESTI ŠTITNJAČE Dr. Davorka Vrdoljak HIPOTIREOZA Smanjena funkcija štitnjače: prevalencija: 9% žene. mla ima 50 µg uz povremeno povećavanje do 100 µg) Klinička kontrola 4-6 tjedana od početka Th Laboratorijska kontrola: TSH i T4 6 tjedana od početka Th Sumnja temeljem KS TSH pretraga izbora. gubitak trepavica Suha. infuzije otopine glukoze.

u KS vrućica. česti očni sy te komorbiditet s drugim AI bolestima Oblici: Solitarni adenom (SA) (5%): tireoidna autonomija lučenja. rijetko kortikosteroidi. laryngeus recurrens). osobito 60+. učinak za 20 dana (jer je t ½ T4 7 dana). prolazna hipertireoza. LOM treba pomisliti i na hipotireozu (prevalencija u 60+ populaciji 15-20%). dg: anksiozna stanja (ali kod njih nema očnih sy i periferija je hladna) Dg: • • • • Th: • • • Antitireoidni lijekovi Radiojod (J131) Suptotalna tireoidektomija Sumnja temeljem KS Laboratorijski nalazi: TSH vrlo nizak (<0. te voditi računa o mogućoj povezanosti s KV morbiditetom. Simptomi: • • • • gubitak težine povećan apetit iritabilnost tahikardija. vlažni dlanovi tremor egzoftalmus Dif. Th: ASK. vratobolja. RADIOJOD: uništava žljezdano tkivo lokalnim zračenjem. De Quervainov tireoiditis: akutna virusna upala štitnjače. većina tretiranih ide u hipotireozu. . tahikardija.005 mj/l) Samo T3 i/ili T4 povećani (T3 osjetljiviji) Anti TSH-Ab (Basedow/Graves) ANTITIREOIDNI LIJEKOVI: blokiraju stvaranje hormona. Metimazol: uobičajena doza je 15 mg. KI u trudnoći. zatajenje srca • • • • intolerancija vrućine znojni. Od nuspojava: agranulocitoza (1/1000) i trombocitopenija radi koje LOM treba pacijentu provjeravati KKS 1x tjedno. U postmenopauznih žena. SUPTOTALNA TIREOIDEKTOMIJA: pacijenta se dovede u eutireozu medikamentnim putem. FA u starijih. pa je gotovo uvijek nužno kirurško liječenje. Propiltiouracil: smije se davati i trudnicama. lab: ubrzana SE.IgG Ab kao "lažni TSH" stimuliraju TSH-R i produkciju te lučenje hormona. Ž SA i TMS slabo reagiraju na medikamentnu terapiju. tresavica.78 HIPERTIREOZA • Povećano izlučivanje hormona štitnjače • Primarna (99%)-bolest same štitnjače-hiperaktivnost • Sekundarna (1%)-vrlo rijetka • Basedow/Grawes . potom operira (pažnja na paratireoideje i n. leukocitoza. rijedak Toksična multinodozna struma (TMS): starije osobe.

razvidna je veličina problema mentalnog zdravlja i važnost prevencije mentalnih poremećaja. LOM treba prepoznati poremećaje koji iziskuju psihijatrijski tretman. Zbog velikog broja mentalnih poremećaja. god. pa ga valja uključiti u programe borbe protiv stigmatizacije mentalnih poremećaja. a uključuje suradnju s liječnicima opće medicine i drugim srodnim strukama: psiholozima.79 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA Prim. ni u svijetu niti u nas nije realno očekivati da ih zbrine isključivo psihijatrijska služba. 20 – 30% pacijenata ima neprepoznat mentalni poremećaj. Me unarodni dokumenti preporučuju liječenje mentalnih poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Očekuje se da će 2020. • anksioznih poremećaja. Zaštita podrazumijeva prevenciju. S druge strane. Na cjelokupnoj zdravstvenoj službi su programi borbe protiv stigme duševnih bolesti i predrasuda za njih vezanih.000 stanovnika. Naglasak je na vanbolničkom liječenju. obavljanje većine dijagnostičkih i terapijskih postupaka potrebnih u ambulantnom i bolničkom liječenju oboljelih.000 – 250.. 15 % pacijenata uz somatsku bolest ima neki mentalni poremećaj. sc.Radica Makar jednom tijekom života. Psihijatrija u zajednici znači pružanje psihijatrijske zaštite mentalnog zdravlja na području gdje živi 70. . Ana Dvornik . depresija postati vodeća bolest na listi svjetskog morbiditeta. • somatiziranih poremećaja i • poremećaja prilagodbe. dr.. kao i organizaciju psihijatrijske službe u zajednici. Prema procjenama. socijalnim radnicima. veliki broj pacijenata pomoć traži od liječnika obiteljske medicine i često ne prihvaća liječenje u psihijatra. jedna četvrtina svjetskog stanovništva oboli od nekog mentalnog poremećaja. ako pacijenti traže pomoć liječnika obiteljske medicine: u 16 – 25% pacijenata postavi se dijagnoza nekog mentalnog poremećaja. U kompetenciji rada liječnika obiteljske medicine (LOM) trebali bi biti dijagnostika i liječenje: • blagih i srednje teških depresija. Prema navedenome.

dr.80 PROBLEM OVISNIKA U ORDINACIJI LOM-e Prim. Dragomir Petric. Koliko je izliječenih? > > > > 1/3 razvije ovisnost 1/4 apstinira spontano 1/2 do 2/3 liječenih “drug free” 1/5 za metadonsko održavanje . med. podrška) Psihološki problemi Liječenje ovisnika u općoj/obiteljskoj medicini Udio liječenih Italija 2% Portugal 5% ---------------------------Vel.polovica apstinira NIDA 1988-2000 . veze.liječenje metadonom Razvijati druge terapijske opcije Evaluirati rezultate liječenja Razvijati adekvatnije oblike naknade za rad Ovisnik je osoba: čiji su život i zdravlje ozbiljno ugroženi čije sadašnje stanje nije slika njegova karaktera Za liječenje vrijedi: da je potrebno bez obzira na uzrok bolesti procjenu rezultata valja temeljiti na realnim očekivanjima poželjno je utvrditi uzrok bolesti radi primjerenijeg liječenja…i doprinosa znanosti Addiction Severity Index (EuroASI) Tjelesni problemi Uposlenje/socijalni status Konzumacija/problemi vezani za alkohol Konzumacija/problemi vezani za droge Problemi sa zakonom Socijalno funkcioniranje (obitelj. Ovisnost o opijatima . Programi u PZZ mogu 3-5 puta uvećati obuhvat ovisnika u potrebi. Britanija 24% Nizozemska 25% Danska 50% Irska 72% Centralizirani programi mogu obuhvatiti najviše 14% ovisnika u potrebi.

CMJ 2000) 80% nije deliktuozno 44% povremeno i stalno uposleno 75% živi prihvatljivim životnim stilom (Tiljak. Uzimanje heroina uz metadon SAD. Ostali ostaju nevidljivi.onih koji se opetovano vraćaju tražeći pomoć. 1988. 1995. 36% Irska. Ball. . NIDA 1988 Zašto liječiti ovisnika? INDIVIDUALNI CILJ: stop uzimanju droge (ovisnosti) prevencija zaraze prevencija drugih bolesti prevencija prerane smrti DRUŠTVENI CILJ: prevencija širenja zaraze smanjenje kriminala povećanje socijalne produktivnosti povećanje socijalne adaptabilnosti Metadonski program (u Hrvatskoj) (ni)je ispunio očekivanja 68 % prestalo uzimati heroin manje od 1% HIV pozitivno (Sakoman. Dole. 39% SAD. 59% HR. 30% NL. DZ Novi Zagreb: 161 ovisnika kroz 5 godina) Pokazatelji kvalitete liječenja viša DDD metadona znači manje relapsa duže zadržavanja u liječenju . 1999. 1992. Dole.bolji uspjeh metadon kao uvod u druge oblike liječenje bolju suradljivost osigurava: dogovaranje dnevne doze mogućnost uzimanja metadona u kući. 2000. NEJM 1983. 1997. JAMA 1989 Godinu dana nakon prestanka liječenja 68% recidivira. 37% SAD.81 Vi enje ovisnika stvaramo temeljem slike samo jedne grupe ovisnika . 33% Učestalost uzimanja heroina obrnuto je proporcionalna DDD metadona.

Ovim poremećajem reagiraju osobe koje pražnjenja osjećajne sfere. Prisutan je poremećaj tjelesne. Nalaze se u 10-20% ženskih srodnika prvog nasljednog reda. Ana Dvornik-Radica Psihosomatski poremećaj je fiziološka disfunkcija na vanjski čimbenik koji utječe na emocije. Na kliničke manifestacije utječu sociokulturni čimbenici. nervozna anoreksija. frigidnost. SLE.82 ETIOPATOGENEZA PSIHOSOMATSKIH BOLESTI Prim. esencijalna hipertenzija. DIJAGNOSTIKA Blaži poremećaji: klinički. socijalne i radne sposobnosti. smetnje u menopauzi. bronhalna astma. dr. pretilost. Centralni problem psihosomatskih bolesti je: zašto je pogo en baš odre eni organ? U odgovoru se nameću konstitucijski i genetički čimbenici. LIJEČENJE U akutnoj fazi prioritet je tjelesno liječenje (suzbijanje vodećih simptoma) uz pružanje potpore. Ne može se utvrditi posebna osobnost vezana uz te poremećaje.. funkcijska afonija. prethodne bolesti i specifični konflikti. no zajednički nazivnik je konflikt zbog kojega dolazi do ambivalentnog stava prema posjedovanju i separaciji. multipla skleroza. godine života. hiperhidroza.2% muškaraca. tireotoksikoza. zatvor i proljev. kardiospazam. a specifični simptom odre ene bolesti obično nedostaje! Javljaju se i prije 25. neurodermitis. a muški srodnici ovih žena na većem su riziku antisocijalnih poremećaja osobnosti i upotrebe psihoaktivnih tvari. već ih prazne preko autonomnog. simpatičkog i parasimpatičkog sustava s reakcijama i simptomima ciljnih organa. Anamnestički podaci su nerijetko pretjerani. Postoji niz takvih bolesti/stanja: peptički vrijed. prihvaćeni i učinkoviti. a uzrok su im neprora ene emocije. Oprez: hiperparatireoza. Dijagnostički putokaz je tjeskoba nerazmjerna tjelesnom nalazu! Najbolji put je temeljiti pregled dosadašnje medicinske dokumentacije. laboratorijski i drugi nalazi su uredni. Teži i kronični poremećaji: mogu postojati patofiziološki i strukturni otkloni. kolitis. KLINIČKA SLIKA Bolesnik ne simulira tegobe! Stres – tjeskoba – polimorfne tegobe koje se ne mogu objasniti ni poznatim kliničkim slikama bolesti niti djelovanjem odre enih tvari. porfirija. uz naglašenu potrebu da su voljeni. ne mogu dovoljno mentalizirati limbičkokortikalnim putovima. EPIDEMIOLOGIJA Psihosomatske bolesti nazočne u 0. sc. u jezgri hipotalamusa i limbičkog sustava. Osoba izbjegava subjektivni doživljaj emocije pa ju izražava tijelom. dismenoreja..2-2% žena i <0. . kako bi pacijent mogao smanjiti tenzije koje dovode do tjelesne simptomatologije.

. aterosklerotina. Svijest nije poremećena i bolesnici stoga trpe.snižena aminergička funkcija CNS-a (dopamin. a psihotična jednako u seoskim i urbanim DIJAGNOSTIKA . posttraumatska. anksioznost 9. osjećaj nemoći 4. noradrenalin.osobnost pacijenta. već se dalekosežno oblikuje osobnošću. usporenost 7. delirantni simptomi 13.83 DEPRESIJA U ORDINACIJI LOM-e Prim. puerperij. derealizacija. suicidalne tendencije 19. gubitak težine 17. somatski simptomi 15. mišljenja i osjećaja. depresivna stanja zbog iscrpljenosti. E. opsesivni i kompulzivni simptomi 11. KLINIČKA SLIKA Depresija obuhvaća cijelu osobnost. toksična. Ana Dvornik-Radica ETIOLOGIJA DEPRESIJE Nije do kraja razjašnjena. osjećaj krivnje 3. Endogene: involutivna. depresivna stanja kod shizofrenih psihoza. Bleuler: „Odre ena psihička reakcija nije nikad oblikovana od samo jednog podražaja. morbogeno djelovanje suvremenog načina života. smanjen radni interes 18. U prvom planu su simptomi anksioznosti i beznadnosti. reaktivne. konstitucijom i čitavom životnom poviješću“. oscilacije smetnji tijekom dana 1. endokrina. osjećaj izgubljenosti 5. lamentacije Organski uvjetovane: senilna. a 10% psihijatar ambulantno ili stacionarno Rizik obolijevanja: žene 177/1000.. depresivno raspoloženje 2. hipohondrija. hipohondrija. senij) te sociokulturnim karakteristikama i okruženju osobe. životnom razvojnom dobu (adolescencija. melankolija. serotonin). osjećaj devalorizacije 6. oligofrena Simptomatske: postinfekcijska. višeuzročna (takva je i organizacija duševnog života): . agitiranost 8. osobnosti. sc. smetnje sna 14.sociokulturna sredina i kodeksi društva. muškarci 85/1000 Nepsihotična depresija češća u urbanim sredinama.genetske i konstitucijske osobitosti. Hamiltonova skala 10. U zapadnim zemljama oko 20%. epileptična. . EPIDEMIOLOGIJA SZO: depresivno je 3-5% svjetskog stanovništva. sferu volje. PATOGENEZA DEPRESIJE Ovisi o vrsti depresivnog fenomena. . depresivna stanja kod manično-depresivne psihoze Psihogene: neurotske. LOM liječi oko 90% depresivnih bolesnika. Larvirana depresija. dr. depersonalizacija 12..

3) negativna očekivanja. nemogućnost doživljavanja ljubavi.84 Zahtijeva minuciozno promatranje i praćenje: .nesanica . nemogućnost doživljavanja radosti.usporenost . 2) negativna interpretacija samoga sebe (self).promijenjeno raspoloženje .opstipacija . krivice.osjećaj manje vrijednosti. Lemano trijas: nesposobnost odlučivanja. . Beck: 1) negativna interpretacija iskustva.

koja izaziva stres. med. Dragomir Petric. dr. nezadovoljstvo ili probleme u vezi Ciklus ljudske seksualne reakcije (prema Mastersu i Johnsonovoj) uzbu enje predorgazmička granica orgazam opuštanje Ciklus seksualne reakcije (Masters i Johnsonova) Ciklus ljudske seksualne reakcije (prema Helen Singer Kaplan) Seksualna želja Uzbu enje Orgazam Klasifikacija seksualnih smetnji . Seksualno zdravlje Kontinuitet pozitivnih fizičkih. Seksualna smetnja Stalna ili učestala nemogućnost postizanja seksualnog zadovoljstva. psihičkih i sociokulturnih iskustava povezanih sa seksualnošću Odsutnost seksualnih smetnji – nije dovoljan kriterij Seksualno zadovoljstvo – dodatni kriterij koji najčešće uključuje i pitanje intimne povezanosti (“seksualno zdrava veza”).85 SEKSUALNE DISFUNKCIJE Prim.

anti-seksualne vrijednosti (odgoj) pretjerana samokontrola .(persistant sexual arousal syndrom) Muškarci: erektilne smetnje 3) Poremećaji orgazmičke funkcije: Žene: poteškoće s postizanjem orgazma (anorgazmija) Muškarci: preuranjeni orgazam i odgo eni orgazam 4) Poremećaji vezani uz seksualnu bol Žene: vaginizam i dispareunija (vulvarni vestibulitis. liječenjem istog ili zlouporabom alkohola/droga Raširenost (prevalencija) seksualnih smetnji Primjer mogućih uzroka seksualnih smetnji hormonski deficit poteškoće s uzbu enjem (bol) neadekvatna stimulacija negativni stavovi. vulvodinija) Ostalo Klasifikacija seksualnih smetnji psihički/kombinirani (psiho-fizički) uzroci primarne/sekundarne smetnje situacijske/općenite smetnje izazvane intrapersonalnim/interpersonalnim pritiscima smetnje izazvane nekim drugim zdravstvenim problemom.86 1) Poremećaji seksualne motivacije Nedostatak seksualne želje Seksualna averzija i fobije 2) Poremećaji seksualnog uzbu enja: Žene: neadekvatno vlaženje i sl.

. neznanje negativna mentalna slika vlastitog tijela Prevencija seksualnih smetnji Kako sačuvati seksualno zdravlje? Pozitivni stavovi o seksualnosti (pravo na užitak.) .) Realističan pogled na seksualnost Informiranost Otvorenost (komunikacija s partnerom... vježbe i zadaci) Rezultati (seksualno funkcioniranje. novi pogled na seksualnost.) Briga za kvalitetu veze Briga za kvalitetu seksualne dimenzije veze Briga za opći zdravstveni status . preopterećenost nedostatne informacije. uloge i raznorodne potrebe Potpuno emotivno stapanje je ključ (nikada ne dozvoliti seksualnu objektivizaciju partnera) Sve se uvijek može riješiti razgovorom Uloga seksualne terapije Dijagnosticiranje problema (uzimanje seksualne povijesti i njezino analiziranje) Odre ivanje cilja ili ciljeva (dogovor izme u klijenta/klijenata i terapeuta) Terapeutski postupci u usmjerenoj seksualnoj terapiji (informiranje i educiranje.nuspojave farmakoterapije Mitovi i pogrešne predodžbe o ljudskoj seksualnosti Kontinuirani visoki intenzitet strasti Strast je prirodna i ne traži planiranje i trud Potreba za trećim znak je da nešto ne valja (fantazije su prijevara) Koitus i orgazam su ključni Muškarci i žene imaju vrlo odre ene.zlouporaba alkohola i opijata ..87 problemi u vezi (sukobi) nedostatak povjerenja u partnera depresija medikamenti umor. kvaliteta veze... različite.

noćni strah. obično >20 x/h. Dijagnoza se postavlja iscrpnom obiteljskom. nerijetko zastrašujuće audiovizualne halucinacije. noćne more. dubina i faze sna se tijekom spavanja više puta izmjenjuju). sindrom nemirnih nogu i noćni grčevi u nogama. Tu spadaju: somnambulizam (mjesečarenje). a kreću se od 4 do10 h u dnevnom ritmu od 24 h. uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti). čestim bu enjem. o fizičkoj aktivnosti. uz >5 epizoda hipopneje ili apneje/h). fizičkih poremećaja ili apstinencije u ovisnika. a posebno osobnom anamnezom o ritmu sna uz isključenje vanjskih čimbenika (abuzus alkohola. boli. što tako er spada u hipersomniju. Rijetka podvrsta ovog poremećaja je narkolepsija. uzrokuju pretjeranu pospanost ili uvjetuju abnormalno ponašanje vezano uz san. koja se javlja na početku i čini 75-80% ukupnog vremena sna i ona s brzim pokretima očiju (REM. rapid eye movement). brža i niža EEG izbijanja te promjenjiva dubina i frekvencija disanja (20-25% ukupnog vremena sna. paralize sna ili hipnagoških fenomena. npr. rano jutarnje bu enje. od engl. o . od engl. zatajenja srca i teških ozljeda zbog pospanosti pri upravljanju vozilima.88 POREMEĆAJI SPAVANJA Prof. Mogu se javiti i izolirane pojave katapleksije. uzrokovana nizom promjena CNS-a. 4) Parasomnije bi se mogle definirati kao „abnormalno ponašanje“ vezano uz san. paralizom sna (mišićna kljenut. poremećaj ritma spavanja i pojačana budnost. 2) Hipersomnija: poremećaj s porastom broja sati sna za 25% i više. a oko 50% povremenu. 3) Sindrome apneje u snu: skupina stanja za zastojem disanja tijekom sna kroz ≥10 s. Mirjana Rumboldt Riječ je o otklonima koji utječu na uspavljivanje ili tijek sna. bez vidljivih uzroka ili sekundarna zbog emocionalnih poteškoća. Podskupine su: početna insomnija. Etiologija ovih stanja je raznolika. o stupnju stresa. Čest je simptom (oko 10% ljudi ima kroničnu. obično u početku sna ili pri bu enju) i hipnagoškim učinkom (intenzivne. ima 4 stupnja dubine). nikotina i kofeina. dr. hrkanjem. koju karakterizira dodatno sniženje mišićnog tonusa. većinom opet početkom ili potkraj spavanja). Poremećaji sna se mogu podijeliti u nekoliko oblika: 1) Insomnija: poremećen slijed ili poteškoće uspavljivanja ostavljaju dojam nedovoljnog spavanja. nonrapid eye movement. Sanja se uglavnom u REM fazi. Individualne potrebe za snom su vrlo različite. Razlikuju se dvije vrste sna: ona sa sporim pokretima očiju (NREM. opstrukcijska apneja u snu (OSA. od engl. a nastaje najčešće uslijed emocionalnih ili fizičkih poremećaja. obstructive sleep apnea) i centralna apneja u snu (bez opstrukcije. uzrokujući mjerljivu deoksigenaciju krvi (hipoksemiju). dok se somnambulizam i noćne more javljaju većinom u NREM razdoblju. obilježena nenadnim gubitkom mišićnog tonusa (katapleksija). ali značajnu). jutarnjim glavoboljama i pospanošću tijekom dana. Klinički je važna jer dovodi do povišenja arterijskog tlaka. Tu spadaju: hrkanje. posljedica povremenog zatvaranja gornjih dišnih putove u snu (OSA) ili emocionalnih odnosno fizičkih poremećaja (neke vrste nesanice-insomnije). Može biti primarna tj. OSA je posljedica povremenog zatvaranja gornjih dišnih putova u snu s apnejama >10 s. infarkti moždanog debla). Mogu biti nasljedna (narkolepsija).

triciklički antidepresivi. Davanje hipnotika: benzodiazepini. uvulopalatofaringoplastika.ili hepatopata. polisomnografiju. metilfenidat (Concerta). Dugotrajnije liječenje zahtijeva intermitentno davanje.89 emocionalnim poteškoćama. amfetamini. Terapijski dolaze u obzir. flurazepam (Fluzepam). Niže doze u starijih. suzbijanje pretilosti) primjenjuju ure aji za kontinuirano pozitivan tlak u dišnim putovima (CPAP od engl. Smjernice za davanje hipnotika • • • • • • • • • Postaviti jasnu indikaciju. kofein. 3. Kloniti se naglog prekida (postupno smanjivati dozu). Individualizirati pripravak i dozu. U liječenju narkolepsije daju se centralni stimulansi. EEG i analizu plinova u krvi traži i ORL obrada. Ponekad dolazi u obzir i propisivanje antidepresiva (npr. Na davati ovisnicima ili OSA bolesnicima. nefro. tišina. strahu i dr. Opće mjere: reguliranje ritma spavanja. npr. . ure aji za podizanje donje vilice i pružanje jezika te kirurški zahvati (npr. relaksacija. primjerena okolina (npr. midazolam (Dormicum) ili srodni spojevi. Propisivati najnižu djelotvornu dozu. amtriptilin). toplina. pojedinačno ili kombinirano: 1. Specifične mjere. meprobamata ili difenhidramina. izbjegavanje stimulansa (npr. 2. continuous positive airway pressure – nosna naprava s tlakom 3-15 cm H2O). polisomnografija). pranje zubi). npr. udobnost). Redovita provjera učinkovitosti i podnošljivosti terapije (nuspojave?). kod OSA uz anamnezu. aktivnosti prije lijeganja (npr. Ograničiti davanje na 2 tjedna. fizikalni nalaz. Osim kliničkog pregleda ponekad je potrebna dodatna obrada (navlastito EEG. Zato se npr. UPPP). uz depresore CNS-a (alkohol!). zaleplon (Zan). zolpidem (Sanval). cilj i trajanje liječenja. nikotin) prije spavanja. Liječenje je po mogućnosti etiološko. npr. tama. trudnicama. U liječenju OSA se uz opće mjere (npr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful