P. 1
Skripta OM

Skripta OM

|Views: 2,983|Likes:
Published by 1234567v

More info:

Published by: 1234567v on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

1

Medicinski fakultet Split Katedra za obiteljsku medicinu

OBITELJSKA MEDICINA
natuknice s predavanja i seminara

Split, 2009.

2

Poštovani kolege studenti! Želimo Vam napomenuti da ovaj priručnik (skripta) nije knjiga iz koje bi se, kao jedinog štiva, mogao pripremati ispit iz obiteljske medicine. Vi ste u zadnjem semestru studija puni pretkliničkog i kliničkog znanja, potrebnog za ono za što Vas osposobljava ovaj Fakultet – da budete u prvom redu liječnici prvog kontakta s bolesnikom.

Knjižica koja je pred Vama je samo podsjetnik na koji način (drugačiji od kliničkog pristupa u bolnici) ćete primijeniti Vaše znanje, umijeće i vještine, koje ćete usvojiti na ovom kolegiju.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti iskorišten na način kako je i koncipiran. Ostalu literaturu za ovaj ispit naći ćete navedenu u rasporedu nastave.

Mnogo uspjeha u radu!

U ime članova Katedre: Prof. dr. sc. Mirjana Rumboldt

3

OBITELJSKA MEDICINA – UVODNO PREDAVANJE
Prof. dr. Mirjana Rumboldt Specifična je zadaća liječnika opće/obiteljske medicine (LOM) skrb za svakog čovjeka kao cjelovitu osobu u njenom okruženju. LOM shvaća bolesnikove potrebe i zahtjeve u biološkom i patološkom, ali i u sociološkom i psihološkom smislu. Osigurava kontinuirano zdravstvenu zaštitu i skrb, bez obzira na broj i vrstu bolesti koje mogu snaći bolesnika (Leeuwenhorst, Nizozemska, 1974.). LOM ima obiteljski pristup: obitelj je osnovna jedinica zdravstvenog rizika. Specijalizacijom stiče znanje, vještine i stavove. Sa svojim timom LOM provodi sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu s holističkim pristupom (promicanje zdravlja, prevencija i liječenje bolesti). Činjenice koje ne smijemo zaboraviti: • • • • • • • • • U Europi se navodi nekoliko stilova LOM: Liječnik – svećenik i povjerenik bolesnika, Liječnik – obrtnik (pruža usluge na zahtjev bolesnika), Liječnik – znanstvenik (rješava bolesnikova probleme), Liječnik – inženjer (primjenjuje med. tehnologiju po propisima), Liječnik – umjetnik (cjelovito zna i osjeća pojedinca, društvo i prirodu, kojih je dio i on sam). Tijekom dodiplomskog studija educiramo se za LOM, tj. za doktore primarne zdravstvene zaštite. Cilj kolegija Obiteljska medicina je svladavanje primjene teorijskih principa u praksi. Novina je u drugačijem pristupu bolesniku i bolesti. Do sada smo učili o bolestima kao o zasebnim entitetima, dok u praksi imamo osobe s konkretnim problemima. Pacijenta trebamo uvijek promatrati kao cjelovitu osobu, sa svim problemima i opterećenjima, a njegovo zdravstveno stanje sa sva tri aspekta zdravlja (holistički pristup). U praksi smo svakodnevno prinu eni donositi konačne odluke za dobrobit pacijenata, uglavnom bez konzultacije s kolegama. Moramo znati dobro rješavati najčešće probleme (liječiti najčešće bolesti), koji čine 80-95% svih razloga obraćanja LOM, a samo onih 5-20% rijetkih i složenih bolesti prepustiti sekundarnoj i tercijarnoj zaštiti. U svom se poslu trebamo prvenstveno zalagati za unapre enje zdravlja i provoditi preventivne aktivnosti, a ne samo liječiti bolesti.

4 Svaki LOM ima dakako ponešto od svega navedenog, a osebujan način na koji vrši svoju dužnost čini njegov stil.

Neumanjiva suština obiteljske medicine Skrb za ljude koji jesu ili vjeruju da su bolesni Osjećaj nelagode i nesigurnosti koji nije rješiv vlastitom snagom i sredstvima bližnjih, tjera ih na traženje savjeta kako bi razumjeli što im se doga a, što to znači, što se može poduzeti, s kakvim učinkom. Većina općih praktičara to radi najbolje i sa zadovoljstvom. Srž umijeća je odgovor na tu vječnu ljudsku potrebu: time se potvr uje razlog postojanja! BMJ 1998;316:1955

Nadopuniti poglavljem 1.1. iz knjige Budak A i sur. Obiteljska medicina. Zagreb, 2000.

dr. ispunjavati ugovorne obaveze i zadržati broj osiguranika Ugovorne obveze Održavati broj osiguranika Pridržavati se radnog vremena Izvještavati o učinjenom radu Držati trošak za lijekove izdane na recept u odre enim granicama .strukovna organizacija Liječnička društva • • • • • • • • • • • Hrvatska liječnička komora Hrvatski liječnički zbor Hrvatski liječnički sindikat Hrvatska akademija medicinskih znanosti Hrvatska udružba obiteljske medicine Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Razvoj Period okupljanja → strukovna organizacija Period educiranja → specijalizacija Period akademskog priznavanja → Katedra Period društvenog priznavanja → specijalistička licenca za samostalni rad Period znanstvenog razvoja → istraživanja Kako postati i ostati liječnik obiteljske medicine • • • • • • • • • • Licenca za rad Pronaći mjesto u mreži (Za)kupiti prostor Sakupiti osiguranike Sklopiti ugovor sa HZZO-om Redovito relicencirati.5 OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA KAO MEDICINSKA DISCIPLINA Prim.med. Dragomir Petric.Period okupljanja . Profesionalni razvoj .

• Koordinacija – odgovornost za propuštanje i vo enje pacijenta kroz zdravstveni sustav (engl. ograničenost vremena kada je LOM na raspolaganju) Pristupačnost (financijska – oblici su-plaćanja zaštite) Veza sa zajednicom (stupanj decentralizacije) Veza sa specijalističkom službom (sustav upućivanja) Kako smo to napravili u Hrvatskoj ? Struktura zdravstva u PZZ je postavljena tako da stimulira: .postoji li sustav naručivanja. socijalna skrb. Distinkcija pojmova: PZ i PZZ (prema Richardu Saltmanu) “Primarna zaštita“ (engl. Primary Health Care): šire značenje (sa svim drugim komponentama i akterima u zajednici koji brinu o zdravlju) Četiri funkcije primarne zaštite (u užem značenju) u europskim zemljama (prema R. • Odgovornost za ukupni budžet u primarnoj zaštiti (u GB jedno vrijeme i za ukupni budžet zdravstvene skrbi).6 • Ne više od 8 Rp/3 uputnice godišnje po osiguraniku Ne više od 3. Dragomir Petric. engl. DOKUMENTACIJA Prim. nevladine udruge. med. prosvjeta itd. dr. • Koordinacija s drugim akterima u primarnoj zaštiti (sestre. Saltmanu): • Klinička odgovornost (mjesto ulaska pacijenta u zdravstveni sustav). Glavne značajke primarne zdravstvene zaštite Pristupačnost (kao odnos broja stanovnika i zdravstvenog osoblja) Pristupačnost (po vremenu . „gate-keeper“).1% stope bolovanja Ne naplatiti osiguraniku ni jednu uslugu!? • • ORGANIZACIJA: SUSTAVI.). Primary Care): uže značenje (dio zaštite koju pruža zdravstvena služba) “Primarna zdravstvene zaštite“ (“Primarna zaštita zdravlja“ ?.

već za pokrivanje dugova/troškova preostalih u DZ. PROPADANJE POSTOJEĆE OPREME I OBJEKATA – jer se sredstva zakupnine ne koriste za investicijsko održavanje.grupne prakse obiteljskih liječnika – slobodno i interesno udruženih. kurativna. kurativni i palijativni – zdravstvenoj skrbi. obvezno doeduciranih liječnika. TKO: Posebno educirani liječnik (današnja specijalizacija obiteljske medicine). RASTROŠNOST . u potpunosti je urušen. KAKO: Organizacija . • Hrvatska je: • prva zemlja u svijetu koja je uvela grupnu praksu (domove zdravlja kao prisilan oblik grupne prakse) • prva zemlja u svijetu u kojoj se spoznalo da edukacija na fakultetima nije dostatna za samostalni rad obiteljskih liječnika. za programe zdravstvene zaštite koje ponudi – proračun RH. 1995. • • Europa postupno prelazi iz pojedinačnih praksi bazičnih liječnika u spontano. za povećani opseg usluga – dopunsko osiguranje.ekonomski je jedino moguće trošak prebaciti na drugoga – polikliniku i bolnicu. za osnovni paket usluga – glavarina. Nekada integralan pristup – preventivni. palijativna) kroz sustav obiteljskih liječnika. privatnici ) Dvojne ordinacije / radno vrijeme • • . : Financiranje .liječnik . zakupci.doedukacija (specijalizacija) nije uvjet za samostalni rad. prema listi pacijenata koji su ga izabrali. već u tome što nisu definirani osnovi: što. tko i kako: ŠTO: Zdravstvena skrb cijele populacije ( preventivna. cijena x usluga. NEKVALITETAN RAD – jer je zadovoljstvo pacijenta jedini kriterij ocjene uspješnosti liječnika. obiteljski liječnik je stvarni nosilac sustava. od 01. Trenutno stanje: nakaradan sustav u kome je novac jedino mjerilo kvalitete rada liječnika opće/obiteljske medicine. dobrovoljno organizirane interesne grupne prakse. grupna praksa.pojedini liječnik. • Problem nije u privatizaciji.pacijent -(osiguranik! ) . BAHATOST HZZO-a – jer je postavljen u poziciju jedinog sudionika trokuta .osiguravatelj koji ima uvid u financije. Pacijenti Razlog postojanja sustava Neosnovano očekivanje prava na “sve” Isključivo mjerilo kvalitete liječnikova rada u PZZ Opterećenost liječnika PZZ Neprihvatljiva podijeljenost sustava PZZ ( DZ.7 NESTRUČNOST . SIVO/CRNU EKONOMIJU – jer dozvoljava / stimulira ? / rad bolničkih liječnika preko “ugovora o djelu”. 01.

8 • • • • • • • • • • Minimum liste koji ne omogućava legalno plaćanje svih računa Nezainteresiranost DZ / vlasnika za ulaganje u zakupljene prostore Nezainteresiranost liječnika u zakupljenim prostorima za ulaganje ( nema povrata sredstava). Moguća rješenja Ukidanje neprihvatljive i uvredljive klauzule na receptu Unaprijed razra eni kriteriji ponašanja u sustavu (npr. . kako riješiti višak liste!) Rješenje statusa edukatora Zainteresiranost za održavanje i unapre enje ordinacija Stabilan broj ordinacija (ukidanje izmišljene razlike zakupljenog i iznajmljenog) uz dostatan minimum i prihvatljiv maksimum liste Materijalna odgovornost / ulaganje u grupnu praksu (samostalne ordinacije) Ulaganje u ordinaciju je ulaganje u mirovinu.

iz knjige Budak A i sur. pogledom. Komunikacija me u zdravstvenim djelatnicima utječe na interpersonalne odnose. prenošenje vlastitih ideja i osjećaja. izlaganje.stvara ugodno ozračje i bolje rezultate rada . izrazom lica. Za dobro komuniciranje valja poznavati i svladati komunikacijske vještine: aktivno slušanje. communicatio – priopćenje.osigurava veće zadovoljstvo poslom i zadovoljnijeg pacijenta. posebno liječnik. Neverbalna komunikacija je nadopuna verbalnoj. Prokazuje se dodirom. Nadopuniti poglavljem 1.9 KOMUNIKACIJA U OBITELJSKOJ MEDICINI KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE Prof. empatiju i potičemo otvorenu i iskrenu komunikaciju. mora raditi na izgra ivanju svog profesionalnog „self-a“ radi olakšavanja ulaska u interakciju s pacijentom i omogućavanja obrane od emocionalnog utjecaja bolesnika. motiviranje pacijenta (važnost prvog susreta – prvi dojam). brigu. To je zbivanje u dva smjera: treba razumjeti misli i osjećaje koje izražava druga osoba i odgovoriti na djelotvoran način. veza – je proces kojim se informacije. Obiteljska medicina. Pri započinjanju komunikacije s bolesnikom trebaju biti ispunjeni osnovni preduvjeti: ugodna okolina.10. vo enje razgovora (interview). savjetovanje.omogućava priopćavanje sebe drugima . posebno u zdravstvu. Unapre enje vještine aktivnog slušanja moguće je ako se: bolesnik doživljava kao osoba otklone sve distrakcije pripremimo za slušanje traži istina u poruci nalaze dokazi koji objašnjavaju poruku trudimo biti objektivni ne stvaraju sudovi prije kraja poruke. Jedna od najvažnijih vještina u liječničkom zvanju je aktivno slušanje: uočavamo sve verbalne i neverbalne poruke bolesnika. parajezikom. značenja i osjećaji izmjenjuju me u ljudima pomoću različitih verbalnih i neverbalnih znakova. Komunikologija je kao znanost usko povezana sa svakom ljudskom djelatnošću. prenošenje emocija i osiguranje povratne veze. pokazujemo interes. shvaćamo njegovo stanje. ali joj se u zdravstvenoj skrbi posvećuje nedovoljna pažnja. odnose prema pacijentu i pacijentovo doživljavanje procesa liječenja. umirivanje. poruke. tzv. Mirjana Rumboldt Komunikacija od lat. razumijevanje poruka. Zagreb. prikladan pozdrav. .temelj svakog me uljudskog odnosa . Dobra komunikacija je važna jer je: . Komunikacija može biti verbalna (direktna i indirektna) i neverbalna („jezik – govor tijela“). zamjena govoru. dr. opažanje (promatranje). Zdravstveni radnik.omogućava uspostavljanje povjerenja . vanjskim izgledom. 2000.

ETIČKE DILEME Prof. dr.-2002. filozof. engl. Mirjana Rumboldt Liječnička profesija je zvanje i zanimanje. δεoν= dužnost. 2002. eϑoς = običaj.) • Činjenje dobra: beneficientia • Izbjegavanje zla: nonmaleficientia • Poštivanje osobe: autonomia • Pravednost: iustitia Četiri polazišta etičkog rezoniranja u medicini (Jonsen i sur.10 NATUKNICE IZ LIJEČNIČKE DEONTOLOGIJE. mos = običaj) Temelji medicinske etike (Beauchamp i Childress. 1977.) • Medicinske indikacije • Preferencije bolesnika • Kvaliteta življenja • Društveno-ekonomski okvir Temelj svih etičkih načela u medicini je poimanje čovjeka i života Život je najveća vrijednost i najveće dobro: sveto. jedinstveno i neponovljivo . Poziv: trajna egzistencijska aktivnost čovjeka za koju je odre en svojim etičkim opredjeljenjima i stručnošću. Hijerarhija neophodnih sposobnosti liječnika: Etička postojanost Uspješno komuniciranje Opažanje i razumijevanje Vrednovanje i odlučivanje Stručnost i trajno usavršavanje Dehumaniziranje moderne medicine • Depersonalizacija: odnos bez osobnosti • Loše komuniciranje: nesporazumi • Eksplozija tehnologije i cijena • Neprimjerena istraživanja (rješavanje ezoteričnih pitanja umjesto nasušnih potreba) LIJEČNIČKA DEONTOLOGIJA • grč.: deontology • Deontologija ↔ etika (moralnost) • Patiens → pacijent – onaj koji trpi Etika: nauka o ćudore u (moralu) na osnovi načela zdravog razuma (grč. 1834. λoγoς = nauka • Jeremiah Bentham. narav) Moral: zbir nepisanih društvenih načela koja se nameću zajednici i pojedincu na osnovi općih kriterija dobra i zla (lat.

veliko?) Otkrivanjem tajne to se može prevenirati.) • Iz koristoljublja. s namjerom da primatelj čini ili djeluje po želji onoga koji daje.) Korupcija u lancu farmaceutike (registracija. ali mora izbjegavati sve što bi njegovu zvanju moglo davati komercijalni karakter. Razlozi protiv: Osobni rizici za osobu čija je autonomija povrije ena Gubitak povjerenja. 2006. korištenje vlastitog društvenog položaja (funkcije) da bi se prisvojile ili nekome omogućile neke protupropisne privilegije ili materijalna dobit. propisivanje. intervencija i sl. odlučivanja.. b/o dana. 1959. nabavi skupe opreme i lijekova Korupcija u sustavu plaćanja (npr. LIJEČNIČKA TAJNA Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć. a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti. dam da daš) Liječnik ima pravo na pravednu i primjerenu nagradu za svoj rad.. odnosno roditelja ili skrbnika za malodobne osobe.. da se utječe na ishod (npr. “humanitarnim” okolnostima 3) Složenost sustava (nedokučivost odnosa. izdavanje) Korupcija na razini pružanja zdravstvene zaštite (naplaćivanje “ispod stola” već plaćenih usluga u zamjenu za neke privilegije) Transp Int. 1) 2) 3) 4) 5) OBLICI KORUPCIJE U ZDRAVSTVU Pronevjera i kra a – od zdravstvenog proračuna do izdavanja lijekova Korupcija pri gradnji. . ↓ povjerenja javnosti u zdravstvo). Zašto je zdravstveni sektor sklon korupciji? 1) Neravnoteža informacija (od molekulskih do računovodstvenih) 2) Nesigurnost zdravlja i zdravstvenog tržišta. 2006. M.11 Do ut des (lat. Grmek. preskakanje reda. a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem. uz odobrenje uže obitelji. mora čuvati kao liječničku tajnu i može otkriti samo uz odobrenje pacijenta. privilegija i sl. OTKRIVANJE LIJEČNIČKE TAJNE Razlozi za: Velika vjerojatnost štete za treće osobe (koliko velika?) Ozbiljno potencijalno zlo (koliko ozbiljno. posebna pažnja. falsificiranje računa. osobito u žurnim. provedbe) Transp Int. ↓ vjerojatnost uspješnog liječenja Potencijalna socijalna šteta (npr. KORUPCIJA je: davanje novca ili drugih materijalnih dobara. skrbnika ili zakonskog zastupnika. podmićivanje (obično državnih službenika i drugih osoba na utjecajnim položajima). D. Tri moguća motiva za davanje poklona liječniku/liječnici: • U znak zahvalnosti i poštovanja • Iz velikodušnosti koja je dio životnog stila (i poštaru i konobaru pa i liječniku.)..

ETIKA MORAL DEONTOLOGIJA ZAKON .

Sadašnji odnos izme u zdravstvenih radnika i pacijenata je pretežito paternalistički.njegova aktivna uloga u preuzimanju odgovornosti za vlastito zdravlje najčešće je povezana uz dobru komunikaciju sa zdravstvenim osobljem te dobru informiranost). preporuka br. Prihvaćanje partnerskih odnosa općenito podrazumijeva razumijevanje i zaštitu ljudskih prava svakog čovjeka. Problemi paternalističkih odnosa u sustavu zdravstva: jednostrana komunikacija. pozitivan stav pacijenta prema vlastitoj bolesti. na području unapre enja procesa rada. sc. . prešućivanje osjećaja ugroze s posljedičnim olakšanim putem za kršenje ljudskih prava pacijenta. Prednosti partnerskih odnosa izme u zdravstvenih radnika i pacijenata: bolja komunikacija.13 PRAVA PACIJENATA Mr. osviješćena i podijeljena odgovornost (posebice od strane pacijenta . Za razumijevanje i zaštitu prava pacijenata. a s druge condicio sine qua non uspostavi demokracije. katkad i u cijelosti izostaje: na području liječenja. Loša ili teško ostvariva suradnja. napetost u odnosima. bolji izgledi za uspješno liječenje. Suradnja: na području liječenja. od ključnog je značaja uočiti kakve odnose u zdravstvenom sustavu imamo. s druge one koji im pružaju zdravstvene usluge. Sveobuhvatna skrb za bolesnika uključuje i odnos prema bolesniku te ostvarenje kvalitetne komunikacije. S jedne strane imamo pacijente. uobličavanja zajedničkih stavova i interesa u odnosu na trećeg partnera u sustavu zdravstva. veća mogućnost za pravovremeno prepoznavanje ugroze ljudskih prava pacijenta. 5. lošiji izgledi za uspjeh liječenja. ula Rušinović Odnosi. aktivna uloga pacijenata u vlastitom liječenju. ponekad bahat. Odbor poslanika Vijeća Europe je u veljači 2000. olakšani razvoj negativnog stava pacijenta prema svojoj bolesti. bolja radna atmosfera. na području uobličavanja zajedničkih stavova i interesa u odnosu na trećeg partnera u sustavu zdravstva. autoritaran i autokratski (ponekad prebrižan. godine. unapre enja procesa rada. Tako je s jedne strane prepoznavanje ljudskih prava uvjetom njihove zaštite. postavio naglasak na stvaranje partnerskih odnosa u sustavu zdravstva. a s treće stoji sustav organizacije i menedžmenta. pasivna uloga pacijenta u vlastitom liječenju. Trostrani odnos. Izme u ostalog i zato što je partnerski odnos jedini civilizirani odnos. jesmo li s njima zadovoljni te kakve odnose želimo. prebacivanje cjelokupne odgovornosti na zdravstvene radnike. ali i zato što je paternalizam u sustavu zdravstva civilizacijski postao neprihvatljiv i zbog odgovornosti koja leži na zdravstvenom osoblju u modernom dobu visoke tehnologije i dnevno novih načina i mogućnosti za oštećivanje zdravlja pacijenata za koje netko treba snositi odgovornost. nerijetko ravnodušan).

već i zdravih korisnika zdravstvene zaštite i to zbog posebno inferiornog položaja) izdvojena kao zasebna. a gotovo dnevno me unarodne konvencije. kako se često prikazuje. prihvaćenoj na Skupštini UN-a 1948. u trenutku kad im se ta prava krše. Prepoznati važnost zaštite ljudskih prava najnemoćnijima u zajednici nije samo socijalna osjetljivost. Zaštita prava pacijenata označava zaštitu ljudskih prava onih koji su. već o zasebnoj. već i izravan odnos prema vlastitoj budućnosti. onih koji ne mogu sami sebe zaštititi u borbi za osobno ljudsko dostojanstvo. ove se vrednote drže univerzalnima. lošeg imovnog stanja. sudsku zaštitu pacijenti su tražili samo u izuzetno rijetkim slučajevima štete uslijed neodgovornog ili pogrešnog liječenja. biti će sve više na meti pravosudnog sustava koji će. Jesu li ljudska prava luksuz? Prava pacijenata. sve manje štititi paternalizam i posljedično kršenje osnovnih ljudskih prava. mnogima postajalo sve jasnije kako postoje posebno ugrožene skupine. prava na samoopredjeljenje. Naslijedivši većinu zakonskih akata iz bivše Jugoslavije. Ljudska prava predstavljaju moralnu kategoriju i vrednotu koju prepoznajemo zbog svoje ljudske prirode. pa i bilateralni me unarodni ugovori pokušavaju implementirati odnos prema ljudskim pravima u me udržavne odnose. nerijetko i žene(!). Pacijent . te kako u ljudsko dostojanstvo svih nas spada i zaštita takvih grupacija. a gotovo da nema onoga tko nije razumio koliko je teško bolesniku samom zaštititi svoja ljudska prava. sve naprednije moderne ljudske zajednice prihvaćaju za osnovna ljudska prava ono što je definirano Deklaracijom o ljudskim pravima. u skladu sa civilizacijskim dosezima. ujedno i najnemoćniji da se tome odupru ili za njih izbore. donesen je prvi zasebni pravni akt koji regulira prava pacijenata u Hrvatskoj. a i danas se vode opsežne akademske rasprave oko pojedinih pojmova pri definiranju ljudskih prava. a posebice rijetko u zaštitu privatnosti. duše i uma. Stoga su prava pacijenata (ne samo bolesnika. Ukratko. dostojanstva. u mnogim zajednicama posebno diskriminiranoj skupini ljudi koji stoga zaslužuju i posebnu zaštitu. deklaracije. a katkad i s neposrednim uzrokom. iako se ne radi o nekim zasebnim pravima. Stoga je. Danas je nesporno kako u takve vulnerabilne skupine treba ubrojiti malodobnu djecu. osobe s posebnim potrebama. Značajan napredak na polju prepoznavanja i zaštite prava pacijenata učinjen je tijekom posljednjih godina u Hrvatskoj. Ako zdravstveni radnici ne usvoje partnerski odnos prema svojim bolesnicima.14 Pojmovi.. . prava na informaciju i prava na odluku po iscrpnoj informaciji. posebice nakon prihvaćanja navedene UN-ove Deklaracije. a u prosincu 2004. Ljudska prava – korisnička prava. Ma koliko različite bile kulturološke i civilizacijske oznake. pritisnuti često ozbiljnim poremećajima zdravlja koji su nerijetko povezani s pojmom.bolesnik – osiguranik.

intrigantan Sažetak: strukturiran. ispitanici i metode rada. Nadopuniti poglavljem 4. Obiteljska medicina. koncizan. Rasprava: razmatra nalaze istraživanja i objašnjava možebitne razloge dobivenih rezultata. 250-300 riječi. oblikovanja. Zagreb. na kraju cilj rada. sadrži sve dijelove kao i rad. atraktivan. potom opis analitičkih/statističkih postupaka. Hipoteza: naša pretpostavka i tvrdnja. 2000. unapre uje i obogaćuje intelektualni razvoj Poticaji za istraživanje • Zapažanja • Znatiželja • Potreba za promjenom/poboljšanjem • Afirmacija Uloga katedre OM Supervizija i metodološka podrška istraživanja Mentorstvo → spona izme u akademske i stručne discipline (diplomski radovi. hipoteza. Razmatra značenje dobivenih podataka i preporučuje pravce daljnjih istraživanja. bez komentiranja (to ide u raspravu). Literatura: ispravno citiranje (Vancouver) relevantnih referencija. Uspore uje vlastite s rezultatima drugih. tumači odnos/povezanost me u varijablama. . „rad u malom“. Zahvale: onima koji nemaju atribute autorstva. dr. magisterij. Tekst mora biti kratak. bolesnik je cilj naših stremljenja) Zašto istraživanje u općoj/obiteljskoj medicini (OM)? Integralni dio OM Istraživanjem razvijamo nova i bolja znanja Istraživanje podiže profesionalnu samosvijest.15 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD u OBITELJSKOJ MEDICINI Prof. iz knjige Budak A i sur. rasprava. rezultati. Rezultati: temeljni dio istraživanja. literatura Naslov: jasan. doktorat) Pisanje znanstvenog/stručnog rada Uvod. priprema publikacija. jasan i koncizan. koja istraživanjem može biti potvr ena ili opovrgnuta. prikazuju se tekstualno i grafički (tablice i slike trebaju biti jasni i sami sebi dostatni). Na kraju se stavljaju ključne riječi Uvod: daje širi opis područja i sužava se prema istraživačkom pitanju. ali su pridonijeli radu. Ispitanici i metode: opis prikupljanja. veličine i reprezentativnosti uzorka te odabira mjernih metoda (instrumenata). Mirjana Rumboldt Pristup bolesniku: a) znanstveni (temelji se na objektivnoj spoznaji i traganju za istinom) b) humanistički (temelji se na moralnim sudovima.

kirurški zahvati. klima Odnos >2000 god. (Hipokrat) NEKE OSOBITOSTI SUVREMENE I TRADICIONALNE MEDICINE Tradicionalna Evolucija Osnovni cilj Dijagnostika Interakcija Dijeta. a liječničko umijeće vjekovno. iskustvo je varljivo. “uobičajenom postupku”. stručne. deontologija Zakoni. a odluka teška . ekonomsko-političke Odlučivanje u medicini: “Praktički” pristup Pristup “sumnje i neodlučnosti” Problemski pristup Dileme su neizostavni dio liječničkog djelovanja Nema medicinskog problema gdje zdravstveni radnici ne bi bili obvezni djelovati 1) Praktični pristup. liječiti bolest instrumentacija oko 20% manje važni bezličan Sastavnice medicinskih odluka: znanstvene. prema “pravilima”. poboljšati život opservacija skoro 100% vrlo važni osoban (human) Suvremena oko 200 god.16 DONOŠENJE ODLUKA Prof.. dr. “svom iskustvu” 2) Pristup “sumnje i neodlučnosti”. propisi. etičke. eutanazija) .. Mirjana Rumboldt Ljudski je život kratak.. Poticaj na akciju – previše dilema → neodlučnost (nepreuzimanje odgovornosti) 3) Problemski pristup: praktični rad uz prateće sumnje i dileme Redoslijed kriterija pri liječničkom odlučivanju: Medicinska etika. povoljan trenutak brzo proleti. prava Kultura i moral Stručne preporuke Tehničke i materijalne mogućnosti Dužnosti liječnika prema pacijentu: Primum nil nocere Pružanje prve pomoći Poštivanje digniteta (“voljeti bližnjega kao samoga sebe”) Pravednost Liječnička tajna Primumu optime curare (terapijska invazivnost.

. dežurstva. javno mnijenje . uključivanje bolesnika Profesionalni rizici Uvjeti rada (smjene. ranjavanje. unapre ivanje “compliance” Rehabilitaciju: u kući. u ustanovi Poticanje samozaštite. kada ocjenjuje? 4.. interes bolesnika: autonomija / paternalizam 3. zračenje) Fizički i emocionalni napadi pacijenata Odlučivanje i djelovanje (uz nepoznavanje svih relevantnih činjenica. emocionalno i fizičko trošenje.17 Liječnička pogreška/krivnja: 1) Nepridržavanje utvr enih spoznaja i pravila (vitium artis) 2) Povreda načela humanosti 3) Nesmotrenost. davanje uputa tijekom rada Odlučivanje o liječenju: sinteza specijalističkih nalaza i preporuka. nemarnost (nehat) Iz Kodeksa liječničke etike AMA: “Liječnik ne smije nikada temeljiti svoje postupke na slijepom vjerovanju i pristajanju uz neku dogmu ili sektu. cijena. etička i pravna zabrana odbijanja pomoći) Rizici vezani uz rad (zaražavanje. LOM je najpozvaniji za: Prevenciju: kontrola faktora rizika. kvaliteta života: tko. vanjski čimbenici: tehnologija. redukcija politerapije/polipragmazije. indikacija za medicinski postupak: (realistična prosudba dometa intervencije) 2. “liječnik kao lijek”) Sindrom iscrpljenja: Sužavanje interesa Osiromašenje emocionalnih reakcija Zatvaranje u sebe (izolacija) Cinizam Zanemarivanje sebe i obitelji Nemogućnost djelovanja Ovisnosti Depresija – suicid Neizbježne dileme u medicinskoj praksi: Izme u stalne težnje napretku i opasnosti koje taj napredak donosi Izme u autonomije pacijenta i paternalizma liječnika Izme u medicine utemeljene na znanstvenim dokazima i vrijednosti “alternativnih” modela Izme u državnog i privatiziranog zdravstva U sukobu interesa pojedinca i društva Promišljanje liječničkog djelovanja: 1. kako. savjetovanje (rad s rizičnom grupama).

naguravanje. 4) Seksualno: iskorištavanje. 4) u slučaju tjelesne ozljede obvezno ispuniti prijavu povrede (HZZO-u i policiji). Obveze zdravstvenih ustanova: 1) prijaviti policiji. prodaja.18 NASILJE U OBITELJI Dipl. socijalni radnici i pedagozi te djelatnici odgojno-obrazovih ustanova) policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu. materijalnom i seksualnom vidu. 3) Materijalno: korištenje novca ili imovine žrtve na nepošten način (kra a. Članovi obitelji su zlostavljači u >90% slučajeva (⅔ su odrasla djeca ili supružnik). Mirjana Rumboldt Nasilje u obitelji može biti: • jednog ili oba roditelja nad djecom. Prevencija: • Primarna – na razini države. Oblici zlostavljana 1) Psihičko (emocionalno) zlostavljanje je najčešći oblik pokušaja dehumanizacije i podcjenjivanja. Božena Škare. psiholozi. Faktori rizika su u žrtvi. potpisa). 2) Tjelesno zlostavljanje: udaranje. oporuke. razgoličavanje. 6) ako je žrtva ili počinitelj duševni bolesnik ili ovisnik – uputiti na liječenje. premalo/pretjerano davanje lijekova. u počinitelju ili u obiteljskim odnosima. socijalnom izolacijom. socijalnoj skrbi i pravosu u. 3) razgovarati sa žrtvom. javno-zdravstveni pristup. • nad starijom osobama. • muža nad ženom i obratno. 2) utvrditi uzroke i način nastanka ozljeda (zdravstveni pregled). • Sekundarna – evidentiranje nasilja u zdravstvu. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 116/2003 . opeklinama. • Tercijarna – pružanje psihosocijalne i zdravstvene pomoći žrtvi nasilja. zatvaranjem. . Protokol o postupanju u slučaju nasilja. osramoćivanje. dr. prof. soc. 5) na zahtjev državnog odvjetništva ili policije zdravstvena ustanova dostavlja medicinsku dokumentaciju. podrugivanjem. laganjem. šamaranje. zloporaba punomoći. prijetnjom. Nasilje nad starijim osobama Svako ponašanje u sklopu ljudskih odnosa i povjerenja koje na neki način šteti starijoj osobi (učestalost u Europi >10%). Obvezuje na prijavljivanje (zdravstveni djelatnici. zastrašivanjem.MOBMS) izra en je podzakonski akt. Svrha mu je osigurati djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unapre enja zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promjeni ponašanja radi nenasilnog rješavanja sukoba. psihičkom (verbalnom). Prokazuje se u fizičkom.

Liječenje nejasnih febrilnih stanja bez jasne indikacije Snižavanje povišene temperature.). kinetika. virusne bolesti gornjih Davanje kombinacija kad nisu specifično indicirane Odga anje potrebne nusterapije (npr. akt medikacije (način. kirurške . iskustvo. interakcije. razlike u placebo-efektu. transfer liječnik-bolesnik.)? • Da li je indicirana kombinacija antimikrobnih lijekova? • Koje doziranje i put primjene su najprihvatljiviji? • Očekujem li promjenu terapijskog plana.. prehrana. kirurško dreniranje)? • Da li je uzet odgovarajući uzorak za kulturu i antibiogram? • Koji su mikroorganizmi najvjerojatniji uzročnici infekcije? • Koji je. očekujem li razvoj rezistencije? • Koliko će to sve koštati bolesnika. Placebo: svaki terapijski postupak koji nema specifične djelotvornosti na stanje koje se liječi Placebo-efekt: psihofiziološki učinak terapijskog pothvata nevezan o djelotvornost..). Profilaksa nepreventibilnih bolesti Liječenje neosjetljivih infekcija (npr. spol. prisustvo. npr. predrasude bolesnika. raspoloženje. u bolesti (spektar. Neprikladan put primjene Nastavak istog lijeka pri neprihvatljivim nuspojavama. kolebanje.. društveni ustroj. dr. navike. socijalna sredina... drenaže gnoja. rezistencija.. genotip . raspoloženje.). Zvonko Rumboldt Čimbenici djelotvornosti lijeka: farmakodinamika. leukocitoze ili ubrzane SE Izbor nedjelotvornog lijeka Previsoke (toksičnost) ili preniske (nedjelotvornost. Nejednak odgovor na isti lijek: razlike me u bolesnicima (dob. moju ustanovu. put primjene). ličnost liječnika.. najprikladniji? Zašto (dinamika. zdravstveno osiguranje? Češće greške u antimikrobnoj terapiji o o o o senzibilizacija) doze o o rezistenciji.. u okolini (klima.19 TEMELJI RACIONALNE FARMAKOTERAPIJE Prof. funkcijsko stanje ciljnog organa/tkiva. izme u više lijekova. trajanje. posredovan psihološkim mehanizmima Primjer: antimikrobna terapija Važnija rutinska pitanja prije ordiniranja antimikrobne terapije: • Da li je na osnovi kliničke slike lijek doista indiciran? Što očekujem? • Koja je nusterapija neophodna (npr. -kinetika. nakon rezultata hemokulture? • Koje je optimalno trajanje liječenja. u provedbi uputa (compliance). podnošljivost. superinfekciji o o dišnih puteva) o o intervencije).

Kombinirano antimikrobno liječenje je opravdano samo u ovim slučajevima: Proširenje spektra aktivnosti u sepsi nejasne etiologije ili u neutropeničnih bolesnika Suzbijanje miješanih infekcija (npr. davanje baktericidnih sredstava)? Racionalna farmakoterapija danas: procjena koristi i rizika. npr. gljivična infekcija koja je u pravilu refraktorna na standardne antimikrobne lijekove? -Nije li riječ o o nekom prividno sličnom stanju. npr. razlomka korist/rizik → terapijska djelotvornost+individualna indikacija+društvena korist+nepoznate koristi / toksičnost+nuspojave+interakcije+abuzus+cijena liječenja+nepoznati rizici. vaskulitis. Rasu ivanje prije propisivanja odre enog lijeka -Da li je predmnijevani lijek odista neophodan? -U koju farmakodinamsku skupinu ide? -Koji je cilj terapije? Kako ću procijeniti učinak i postizavanje cilja? -U kojoj dozi. tj. drenirati gnoj.20 Preveniranje rezistencije na antimikrobne lijekove: restrikcija. jeftiniji. kojim putem i koliko dugo namjeravam davati ovaj lijek? -Da li bih mogao/mogla propisati djelotvorniji. kombinacija. peritonitis uz divertikulitis) Postizanje sinergizma Pitanja pri neadekvatnom odgovoru na antimikrobnu terapiju -Je li u pitanju nebakterijska. podnošljiviji lijek? -Da li osnovna bolest utječe na kinetiku ili toksičnost lijeka? -Koje nuspojave očekujem? Da li su one prihvatljive? -Koje interakcije očekujem (navlastito štetne)? -Hoće li bolesnik ispravno uzimati propisani lijek? . evakuirati strano tijelo ili kateter. temeljno liječenje. rotacija. vrućica na lijek)? -Nisu li obrambene snage bolesnika bitno oslabljene (opće mjere. limfoma ili vaskulitisa? -Da li je izbor lijeka primjeren? -Je li doziranje adekvatno (od puta primjene do učestalosti i veličine pojedinih doza)? -Da li se razvila rezistencija uzročnika? Nije li u pitanju superinfekcija? -Treba li poduzeti još nešto. poput kolagenoze. odnosno suzbiti opstrukciju? -Nije li riječ o nuspojavi samog lijeka (npr. diversifikacija.

sve u monetarnim jedinicama (Kn. prediktivne vrijednosti. Zvonko Rumboldt Izvršna formula: U = M x K / Z (U= učinak.0 9. Pogodna za usporedbu različitih intervencija. umiranja i sl. €).0 21. $. sniženje tlaka. smrtnosti?) 2) Analiza cijene i koristi (cost/benefit): Najpoznatija: odvaguje odnos cijena medicinskih usluga (lijekovi. sniženje arterijskog tlaka za 8% ili za 10 mm Hg).2 1. manje hospitaliziranja. za pretrage prosudbe osjetljivosti. M= motivacija. Svrha: utvrditi najjeftiniji način za postizanje terapijskog cilja. dr. Iole složeniji postupci/ishodi ne mogu se odvagivati na taj način.). straha. cijene i nuspojava – kohortne ili studije parova Zdravstveni novac u Europi: Hrvatska Stanovništvo (M) GDP/stanovnik (US$) % GDP za zdravstvo US$ po osobi godišnje 4. invalidnosti. K= kompetencija. veća produktivnost i sl. za procjenu podnošljivosti bolje su kohortne studije. specifičnosti. CVI. Z= zapreke) Odvagivanje učinkovitosti: za procjenu djelotvornosti terapijske intervencije najbolji su RCT.) prema uštedama (manje bolovanja.300 8.21 OSNOVE FARMAKOEKONOMIKE Prof.3 4.5 728 EU 385. a upitan je i izbor ishoda (npr. ali ne može novcem izraziti ekvivalente boli. . bolnički troškovi.1 365 Slovenija 2. bolovanja i dr.747 Osnovne farmakoekonomske analize: Neophodni ulazni podaci Najmanja cijena ($/efekt) Cijena: korist ($/$) Cijena: efekt ($/YOLS) Cijena: probitak ($/QALY) 1) Analiza najmanje cijene (cost minimisation): Uspore uje cijene alternativnih terapijskih pristupa s približno istim efektom (npr.700 7.500 8.

ali i dalje povišenog rizika (kriteriji WOSCOPS pokusa) spasit ćemo tek 21 život. Primjer analize najmanjih troškova jednogodišnjeg liječenja arterijske hipertenzije: Lijek.infarkt .22 3) Analiza cijene i učinka (cost/effectiveness): Uspore uje cijene i učinke intervencija u kliničkim ekvivalentima (spašene godine života.5-2 milijarde US$) na lijekove može dati 20% (300-400 milijuna US$). smrt . Mana joj je subjektivnost (npr. Kako postupiti? . Dobra za usporedbu koštanja različitih stanja i različitih terapijskih intervencija. dnevna doza Cijena u US$ 16 44 82 172 180 305 Cijena u Kn 105 290 540 1125 1180 1995 klortalidon.). koliko ljudskih života možemo spasiti davanjem 20 mg simvastatina uveče tijekom 5 godina [u najpovoljnijem slučaju (cijena dnevne doze 0. 12.000 pacijenata još nižeg. 10 mg losartan.5$. Preračunava YOLS ljestvičnim pokazateljima patnje i osnesposobljenosti (raspon 0-1). Vrlo dobra za usporedbu intervencija s istim ciljem.hospitalizacija . 20 mg amlodipin.000 $) tako se može liječiti najviše oko 25.000 ljudi]? Ovisi o kriterijima! Ako ih propišemo osobama izrazito visokog rizika (kriteriji 4S studije) spasit ćemo približno 162 života..amputacija . obično u YOLS (years of life saved). 50 mg verapamil. 240 mg lizinopril. za 25. izbjegnuta jedna apopleksija i sl. nepokretnost ili impotencija?). ali zakazuje ako se ishodi ne poklapaju (npr.000 ljudi preko 22. koliko umanjuju životne radosti bolovi. 50 mg Primjer analize cijene i učinka: Ako se u Hrvatskoj od ukupnih izravnih izdavanja za zdravstvenu zaštitu preko HZZO (1. u osoba nešto nižeg srčanožilnog rizika (kriteriji HPS pokusa) spasit ćemo oko 87 života.radna nesposobnost) 4) Analiza cijene i probitka (cost/utility): Uspore uje cijene intervencija s obzirom na postignuto trajanje.000.5 mg atenolol. petogodišnje oko 900 $. a davanjem skupini od 25. ali i kvalitetu življenja (QALY: quality-adjusted life years). a na statine ne više od 3% svih sredstava za lijekove (do 15 milijuna US$).

fokusirana je na odnos izme u tjelesne strukture i funkcije. Nacionalni institut za zdravlje SAD utvrdio je: .1990. nadopunjujući Alopatija . HOMEOPATIJA 3. izravno potrošeno oko 17 milijardi $ V. Elvira Smoje Prema SZO: 1. Yoga vježbe Ayurveda –Drevna komplementarna/alternativna praksa stara preko 5000 godina. meditaciju.30-50 % ukupne medicinske potrošnje Europa. . 386 milijuna liječniku..= dopuniti. 388 milijuna primarnom liječniku. manualne tehnike.allos grč. ALOPATSKA MEDICINA Alternativa – alternus. manipulativna -Osteopatija-vjeruju da poremećaj jednog sustava djeluje na funkciju drugog . FITOTERAPIJA 4. Teorija ayurvede: sve bolesti počinju s dizbalansom i/ili stresom . duhovno liječenje. izbor izme u dvije mogućnosti. uspostavlja protok či energije -Akupresura. lat. Manualne terapije -Kiropraktika. Sjeverna Amerika i druge industrijske zemlje: procjenjuje se da je preko 50 % populacije koristilo komplementarne ili alternativne tretmane barem jednom Njemačka: 90 % ljudi se liječilo prirodnim putem 1995-2000. 629 milijuna alternativi. bilo je 425 milijuna posjeta alternativi. objektivna učinkovitost upitna! Tradicionalna kineska medicina -Drevna medicinska praksa koja se pojavila prije moderne znanosti o zdravlju -Objedinjuje lijekove dobivene iz biljnog i mineralnog svijeta.60 milijardi US$ i u stalnom je porastu. ili-ili Komplementaran – complere. patnja SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR • • • • • • 4 od 10 Amerikanaca liječi se alternativno i troše oko 21.sve češće u službenoj medicini (?) -liječnici zatečeni pitanjima pacijenata obično odgovaraju s dozom ironije. KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA 2. Fitoterapija . vježbe i dijetetske mjere. Schiazu masaža. popunjenje. lat.naglasak na poremećaju mišićno-koštanog sustava -Kineziologija Qi gong.23 KOMPLEMENTARNA MEDICINA Mr. Ipak.kombinira pokret i tehnike disanja. akupunturu. Britanija: za alternativno liječenje se godišnje potroši 230 milijuna Globalno tržište herbalne medicine .godine SAD: u 2000.= drugi i pathos = bolest (liječenje sredstvima koja djeluju suprotno samoj bolesti) CONTRARIA CONTRARIIS HOMEOPATIJA—homois = sličan i pathos = bolest.2 milijarde $ Kina: biljni preparati . dodatak.1997. sc.= izmjeničan.

24 Sadržava dijetalnu prehranu biljne pripravke i naglašava uskla ivanje tijela, uma i duha u prevenciji i liječenju bolesti. Terapije energijom -Reiki-od japanske riječi koja označava univerzalnu životnu energiju -Terapeutski dodir-uspostavlja ravnotežu poremećene tjelesne energije djelujući na energetsko biopolje oko čovjeka -Terapija bazirana na bioelektromagnetima Iscjeljenje i pomoć duhovnim putem -Bog- onaj koji nadahnjuje, koji aktivira i ispunja život svakog bića -Molitva – uvijek prisutna u trenucima nevolje -Vjera – je misao koja se ra a u umu. Uspjeh u životu upravo je srazmjeran vjeri u uspjeh. -Molitvene zajednice Homeopatija - U Njemačkoj 20% liječnika su homeopati, u V. Britaniji 37%; u Europi od 42 zemlje u 40 se prakticira homeopatija, u Hrvatskoj oko 300 školovanih homeopata (?). Akupunktura Nastala je 2800 g. p.n.e. u Kini. Dio je kineske tradicionalne medicine u koju još spadaju: fitoterapija, kineska mikromasaža, specijalna kineska gimnastika i dijetetika, liječenje pripravcima mineralnog i životinjskog porijekla. Studij kineske tradicionalne medicine traje 4 godine. Kinezi imaju oko 400.000 tradicionalnih ljekara i oko 100 000 bosonogih, koji se školuju oko 6 mj. Nei Čing ( Nei Jing) – najstarije medicinsko djelo na svijetu, spominje i akupunkturu. Nastalo za vladavine Žutog cara (2698.-2596. p.n.e.). Za kineskog mislioca čovjek je nedjeljivi dio Zemlje, a time i dio svemira, mikrokozmos je dio makrokozmosa. Oba posjeduju osnovnu jedinstvenu i vječnu energiju. Materija i energija jedno su, pretvorljive jedna u drugu. Einstein je tom odnosu dao i matematičku formulaciju. U XVI. i XVII. stoljeću akupunktura dolazi u Evropu. 1946. g. osnovano je me unarodno društvo za akupunkturu sa sjedištem u Parizu. SZO 1979. prihvaća akupunkturu kao suvremenu metodu liječenja mnogih bolesti. Japan je druga zemlja s tisućugodišnjom tradicijom liječenja akupunkturom. Suvremeni Japan ima najrazvijeniju i tehnički najdotjeraniju akupunkturu u svijetu. Energetska koncepcija medicine osnova je otkrivanje poremećaja prije nego što nastane organski poremećaj tkiva ili organa. Daje mogućnost razvoja idealne preventivne medicine. U prirodi je sve kretanje, vibracija, preobražaj. Meridijani: energetski kanali kojima teče vitalna energija (Qi), ima 12 glavnih. Akupunkturne točke: 365, energetski povezuju organ s vanjskim svijetom. Bolnu točku treba uvijek punktirati. Znanstveni dokazi o djelotvornosti akupunkture su kontroverzni, a klinički učinci marginalni: usporediti zadnju metaanalizu 13 kontroliranih pokusa na 3025 bolesnika koju je objavio nordijski Cochrane centar u British Medical Journal 27. siječnja 2009.

25

INTERAKCIJE I NUSPOJAVE
Mr. sc. Ivančica Pavličević Nuspojava je svaka štetna, neželjena reakcija na lijek primijenjen u uobičajenoj dozi i na propisani način. Interakcija je promjena očekivanog učinka zbog uzajamnog djelovanja dvaju ili više lijekova. Polipragmazija je nekritičko istodobno propisivanje više lijekova jednom bolesniku. Razlozi polipragmazije: - bolesnik traži odre eni lijek - bolesniku se “mora nešto dati“ - simboličko značenje lijeka za bolesnika i za liječnika Placebo efekt (od lat. „placere“- uga ati, zadovoljiti) je djelovanje supstancije koja nema farmakološko djelovanje, ali dovodi do toga da se pacijentu poboljša stanje zbog njegovog vjerovanja da je ta supstancija djelotvorna. Displacebo efekt je neželjeno djelovanje lijeka, koje je posredovano psihološkim mehanizmima (učinkovit lijek djeluje slabije ili čak negativno). Kod propisivanja lijekova moramo uzeti u obzir i ostale bolesti našeg pacijenta (koje mogu biti kontraindikacije za pojedini lijek, kao i ostale lijekove koje istovremeno uzima (zbog mogućih interakcija). Dob bolesnika: kod onih visoke životne dobi usporeno je izlučivanje lijekova i njihov metabolizam, zato treba davati manju dozu ili povećati razmak izme u primjene pojedinih doza lijeka. Primjeri nuspojava i interakcija: - nesteroidni antireumatici → oštećenje sluznice želuca - hipolipemici → porast transaminaza, moguće promjene u mišićima - beta blokator + verapamil → bradikardija i smetnje A-V provo enja ! - varfarin + nesteroidni antireumatici → povećan rizik krvarenja - furosemid + cefaleksin → nefrotoksičnost - antihipertenzivi (ACEI, diuretici, β blokatori) + nesteroidni antireumatici → lošija kontrola povišenog arterijskog tlaka.

26

KVALITETA I KVANTITETA ŽIVOTA
Mr. sc. Milan Glavaški i dr. med. Davorka Vrdoljak KVALITETA ŽIVOTA (QOL) MeSH pojam: A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life. Year introduced: 1977 (1975). Short form (SF-36) health survey “golden standard QOL assessment tool” mjeri somatsku (fizičko funkcioniranje i uloga, postojanje bolova i opće zdravlje) i mentalnu komponentu zdravlja (vitalnost, socijalno funkcioniranje, emocionalna uloga, mentalno zdravlje). Health related QOL of adults with upper respiratory tract infections (Linder AJ, Singer DE. J Gen Intern Med 2003;18:802-7) Cilj: utvrditi kako infekcije GRP utječu na kvalitetu života i to: fizičko, socijalno i emocionalno funkcioniranje Ispitanici: 318 bolesnika sa infekcijama GRP od studenog 2001. do veljače 2002. U čekaonici su prije pregleda liječnika popunili SF-36. Raspodjela infekcija GRP me u ispitanicima (n=318, 63% ž, dob 35±12). Hr-QOL (SF-36): nije se pokazala značajna razlika u domeni općeg zdravlja prema referentnim vrijednostima; pokazala se značajna razlika u fizičkom funkcioniranju i ulogama, bolovima, vitalnosti, socijalnom i emocionalnom funkcioniranju te mentalnom zdravlju (p<0,001); slično smanjenje opće QOL pokazale su i osobe s bolestima pluća, artrozom i depresijom; one s artrozom pretežno zbog fizičkih bolova, a s depresijom u mentalnom zdravlju. Exploring health-related QOL in patients with diseases of the ear, nose and throat: a multicenter observational study. (Witsell DL, Dolor RJ, Bolte JM, Stinnett SS. Otorynolaryngol Head Neck Surg 2001;125: 288-98.) Cilj: utvrditi koje ORL bolesti i u kojoj mjeri utječu na kvalitetu života Multicentrična opservacijska studija provedena na 5806 pacijenata ≥ 18 godina, pomoću skraćene forme SF-36 upitnika (SF-12), u razdoblju od travnja 1997. do veljače 1999. ORL bolesti značajno utječu na QOL pacijenata, mjerenu pomoću SF-12 Značajno je smanjeno fizičko i emocionalno funkcioniranje u odnosu na normativne vrijednosti Pet “top Dg” koje utječu na QOL: kronični rinosinusitis, senzoneuralni gubitak sluha, alergijski rinitis, akutni rinosinusitis, opturirajući cerumen. Ostalo:devijacija septuma, upala vanjskog zvukovoda, kronični rinitis, akutna infekcija GRP…. Kronični rinosinusitis: značajan zdravstveni problem, od svih infekcija GRP najviše smanjuje kvalitetu života, 16,8% ljudi u SAD ima tegobe 122 dana godišnje, 53 dana imaju bolove i 17 dana izostaju s posla (podaci AA-HNSF 2006); FESS vs. produljeno davanje makrolida – budućnost će pokazati, zasad prednost makrolidima! Sex or survival: trade-offs between quality and quantity of life. (Singer PA, Tasch ES, Stocking C, Rubin M, Siegler M. J Clin Oncol 1994;9:328-34.) Ispitanici: 50 muškaraca starih 45-75, lokalizirani Ca prostate Kirurško liječenje povezano s kasnijom impotencijom 68% se odlučilo za radioterapiju bez op (iako 10% kraće 5-godišnje preživljenje)

27 Prevladavali su oni s većom edukacijom. Ponuditi obje opcije, pacijent odlučuje! Quality and quantity of life with pancreatic cancer. (Jacobson JS. Digestion 2006;74:116-7.) 5-godišnje preživljenje <5%, medijan < 12 mjeseci I kod lokalizirane bolesti petogodišnje preživljenje <20% QOL: jako pogo eno funkcioniranje (umor, bol) Gemcitabin vs. suportivna terapija (?). Nuspojave kemoterapije (COATES studija, 1983.): 99 pacijenata, 40% M, 60% Ž, medijan 52 (18-78) god, svi s uznapredovalim Ca, svi primili kemoterapiju u zadnja 4 tjedna. Percepcija liječnika: povraćanje, pomisao da su na kemoterapiji, trajanje liječenja, strah od igle, gubitak kose. Percepcija pacijenata: što su najteže podnijeli? Umor, utjecaj na obitelj, smetnje sna, mučnina, dispneja. Zaključak Osluškivati osjećaje i potrebe pacijenata Pokloniti im vrijeme i brigu Ne prosu ivati njihove potrebe temeljem naših predrasuda (kronološka dob nije uvijek limit) Liječimo pacijenta s bolešću, ne samo bolest!

Broj godina

Bez invalidnosti M 9 8 7 5 3 Ž 11 8 7 5 3

Dob 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85

M 13 12 10 7 7

Ž 20 16 13 10 8

Očekivani prosječni broj godina života prema trenutnoj starosti i očekivani broj godina bez invalidnosti u SAD prije četvrt stoljeća (N Engl J Med 1983;309:1218)

«Zdravlje je potpuno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje čovjeka a ne samo nepostojanje bolesti i iznemoglosti» (SZO). «Socijalno blagostanje je stanje mira i sigurnosti, u kojem svaki čovjek, bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomsku moć i spol, ima pravo na školovanje i rad, koji mu pružaju harmonični život u zdravoj okolici i osiguranje u bolesti, iznemoglosti i starosti.» Opći pokazatelji zdravstvenog stanja populacije: • mortalitet • morbiditet • očekivano trajanje života Kvalitetu života predstavljaju proživljene godine života što približnije definicijama zdravlja SZO.

0000 0.5000 1.10 22.00 90.28 Epidemiološko-politički model determinanti bolesti/smrti (modificirano.1250 0.50 2.2500 0.35 0.5%**) 13 VODEĆIH UZROKA SMRTI ZDRAVSTVENA SLUŽBA I LIJEČENJE 11%* (90.0625 0.0078 0.6%)** ŽIVOTNI STIL 43%* (1.0039 0.0313 0.75 1.9%)** PRIRODA I DRUŠTVENO OKRUŽENJE 19%* (1.00 90. po Denver-u) BIOLOGIJA (GENETIKA) 27%* (6.80 5.60 11.20 45.0000 1.0000 Izgubljene godine života 0.0156 0. **udio u društvenoj potrošnji na zaštitu zdravlja Težina disfunkcije (0-1) i ekvivalenti u izgubljenim godinama života (0-90) Vrsta funkcije/disfunkcije Blagostanje Nezadovoljstvo Neugodnost Blaga nesposobnost Ozbiljna nesposobnost Invalidnost Uzetost Vezanost za krevet Izoliranost Koma Smrt Težina disfunkcije 0.00 .2%)** *udio u smrtnosti.00 0.

Mirjana Rumboldt Semantička pitanja Komplikacija: proces/doga aj u tijeku bolesti koji može. sintetičke i interpersonalne vještine! Primjer metaboličkog sindroma Pretilost → sve komplikacije Intolerancija glukoze → dijabetes Arterijska hipertenzija → AIM. Epidemiološki čimbenici okoliša i naslje a 3. 60-75% u starijoj . L) → ateroskleroza. 1990.Mimica M. Laesio hepatis toxica (medicamentosa?) Oesophagitis regurgitationis (GERD) Syndroma depressivum reactivum. >11 mmol/l?). pitanje kada čimbenik rizika “prerasta” u bolest.. 1991. ali koegzistencija tri ili više neovisnih stanja Učestalost multimorbiditeta U odraslih u Hrvatskoj prosječno 3. Klinički faktori a) Patogenetski (komplikacije) b) Rizični (povezanost). dx.van den Akker M i sur. Kada „faktor rizika“ postaje bolest? Razina glikemije (npr. . analitičke. Slučajnost (koincidencija) 2. ↓HDL) → koronarna bolest Hiperuricemije → giht Protrombotsko stanje (↑fibrinogen.. prateće bolesti uz osnovnu Polimorbiditet (multimorbiditet): isto. kolesterolemije (npr. dr.K. • • • • • • Primjer: N. arterijskog tlaka (npr. 1996. SE. >170/110 mm Hg?).. u osoba >65 oko 6 (1-17) .Cornoni-Huntley i sur. >8 mmol/l?) Utjecaj multimorbiditeta na invalidnost Skrb ovih bolesnika zahtijeva visoke dijagnostičke. U Nizozemskoj 33% u zreloj dobi. ali ne mora biti njena izravna posljedica Komorbiditet: koegzistencije dva ili više patoloških procesa. CVI.6 bolesti (0-9). U razvijenim zemljama Europe 1-50% . Hiperlipidemija (↑TG. Pretpostavke polimorbiditeta 1. LDL. 66-godišnja umirovljenica Carcinoma mammae dextrae Arthritis rheumatoides Syndroma cervicobrachiale l.29 POLIMORBIDITET Prof. PAI-1) → plućna embolija Upalno stanje (↑CRP.

30 Polimorbiditet/politerapija – mogući problemi Specifična struktura morbiditeta Konzultiranje više liječnika.. specijalista. Konzultiranje alternativnih iscjelitelja. .. uzimanje njihovih pripravaka Česte hospitalizacije (10-15% starijih!) Polipragmazija: česte interakcije i nuspojave Poskupljenje zdravstvene zaštite (30-35% svih sredstava ide za starije osobe).

) Epileptički napadaj . 6. 9. TRANSPORT • pratnja odluka o prijevozu • brod. 2. nadzor i održavanje vitalnih funkcija i hemodinamike 6. ispiranje želuca repozicija parafimoze kateterizacija mokraćnog mjehura m.i pneumotoraksa konikotomija podvezivanje pupkovine Akutna urtikarija .tvrdi rubac me u zube. vrtoglavica Terapija – antihstaminik im. ukloniti znatiželjnike .0. 5. bronhospazam. med. antihistaminik im. i kortikosteroid im. (dopamin 5 – 20 µg/ kg im. . TROŠKOVI • potrebni • neopravdani LOM vrši hitne intervencije s područja svih medicinskih struka! Znanja • • • prepoznavanje poremećaja postupanje medikamentno liječenje Vještine 1.5 ml razrije eno im. svrbež. 10. ili iv. 2. glavobolja .3. metilprednizol 100 mg svakih 6 h 4. 4. Angioedem –promuklost .premjestiti pacijenta na sigurno. 11. 12. 3. otvoriti iv. prijeteći zastoj krvnog optoka Terapija – 1. ž punkcija mjehura punkcija hidro. 7. zaustavljanje krvarenja kompresijom postavljanje infuzije umjetna respiracija maskom i balonom aplikacija kisika orotrahealna intubacija defibrilacija forsirano povraćanje 8. th nije potrebna .ako se napadaji ponavljaju diazepam 10-20 mg vrlo polagano iv.. antihistaminik. strah. kortikosteroid 2mg /kg po.NaCl 0. slabost. pospanost. . . nemir. PROBLEMI • otok • selo • gradske ambulante 2. ili iv.31 NAJČEŠĆE HITNE INTERVENCIJE U AMBULANTI LOM Dr. ili iv. pristup . nemir. adrenalin 0. im.kod djece 5 mg diazepama (10 mg kod starijih od 5 godina) im.9% 1000 ml 5. 13. knedla u grlu. helikopter 3.urtike . mučnina Terapija – antihistaminik po. 14. Jadranka Giljanović-Perak 1. ako je samo jedan napadaj. Anafilaktička reakcija – hipotenzija. aplikacija kisika 8-10 l/min 7..

pogled u smjeru povrede .. meningealni znakovi. smirivanje bolesnika .po život opasni uzroci pojave boli u prsima: infarkt.adrenalin 0. RR ( hipretenzivna kriza. 2x u 30 min .anoreksija . odziv na bolne podražaje .32 Bol u prsima .ICV. ili u 500ml fiziološke . urin). eventualno oživljavanje .Kisik 1-2 l/min Abdominalni bolovi: najčešće akutni apendicitis (21–31%). krvarenje u pons.metilprednizolon 80 mg iv.prijevoz u bolnicu . GUK.pacijenta smiriti.Hitan prijevoz s pratiocem u bolnicu Plućni edem . apopleksija.djeca – 0.26 %).atropin.Verapamil 5-10 mg iv. mezenterijski : adenitis (!6% .„march of simptoms“ →bol . furosemid. .kisik 4-6 l/min . većinom anksiozna stanja. Bol u gornjem dijelu – lezije gornjeg dijela GIT. ponoviti kroz 20 min . povrede. znakove ev.9% uz 10 amp.mučnina .sjedeći položaj. kolike (19. Astmatski napadaj .svježa zemlja.GTN 1-3tbl sublingualn Hipertenzivna kriza: rijetka.infuzija NaCl 0. Bočni položaj onesviještenog! Venski put. plućna embolija.trovanje ? povreda do ranije ? kronični bolesnik? Provjeriti: zadah ( aceton.morfin 1mg/10 kg TT (1ml – 1 amp.Ako za 1 h ne do e do konverzije ritma . akutni apendicitis . po10 mg razrije eno sa 10 ml fiziol. Hitan prijevoz.Nastaviti s infuzijom NaCl 0. disekcija aorte. tonus mišića . bol u donjem dijelu – lezije donjeg dijela GIT-a i zdjeličnih organa.kortikosteroid . .hemipareza. rano povraćanje .VPT – defibrilacija. otopine) acetilsalicilna kiselina 300 mg po. mioza.p. puls.morfin. ne hipertoničarima. vlažnost kože. mirovanje. nakon 5 minuta još 50 mg p. hemiplegija.ubod.smiriti pacijenta.venski put. po 5 ml lidokaina u 500 ml .visoka opstrukcija GIT-a. ne hodati .5 mg (adrenalin HCl 1‰ 0.tenzijski pneumotoraks Infarkt miokarda – svaka tipična bol koja traje dulje od 30 minuta .morfin. midrijaza.povraćanje Bolesnik u nesvjesti Pitati svjedoke .SVPT – masaža karotidnog sinusa ili ostali vagalni podražaji .EKG . 80 mg po. . dati O2 4-6 l/min .smirivanje pacijenta. disanje.aminofilin 6mg/kg – 1.smatra se infarktom miokarda dok se ne dokaže drugačije .5 amp za težinu 70 kg polagano iv. tireotoksičnim bolesnicima ni koronaropatima) . Babinski. alkohol. za emergenciju urapidil 50 mg iv.9% . kisik 6 l/min . trbuh – defans... šok ). lidokain 100 mg u bolusu/2 min. zjenice .01 mg /kg TT sc.djeca). . (NE ako pacijent uzima β blokatore ) .5 ml amp sc.transportirati po mogućnosti uz dva pratioca koja znadu oživljavati Algoritam osnovnog (ABC) i uznapredovalog održavanja života Tahikardije .salbutamol u aerosolu .

grčevi. hospitalizacija Hipoglikemijska koma Dijabetičar na inzulinu! Brz nastanak. prema razvoju kliničke slike). unutarnje → dostupnost vene (infuzija fiziološke otopine). ili glukagon 1mg iv. slabost. pomućenje svijesti. znojna koža urednog turgora. Puls i disanje normalni. vazokonstriktori za epistaksu. blijeda. . Pogledati GUK ili odmah dati 50-100 ml hipertonične otopine glukoze iv. Pregled interniste (eventualno hospitalizacija.33 Akutno krvarenje: vanjsko → dobra kompresija. znojenje. simptomatsko liječenje.

različiti oblici malarije. med. ali je primjena u djece mahom neopravdana (pad broja trombocita. U novoro enčadi i male djece febrilni je odgovor niži nego u starijoj dobi. koje se rabilo u prošlosti. i pri najmanjem porastu temperature. npr. kala-azar naglo ili postupno do 400C. Aspirin) je dobar antipiretik. kupke u mlakoj vodi. Hodgkinova bolest s Pel-Epsteinovom krivuljum temperature. opasnost Reyevog sindroma. umjereno zagrijavanje prostorije. krvarenja. Na hipotalamički centar za termoregulaciju tako djeluju (preko prostaglandina) citokini. npr. razodijevanje bolesnika. ali ima malo nuspojava (osim pri izrazitom . Većini supfebrilnih dovoljne su opće/fizikalne mjere. Panadon) ima podjednak antipiretski učinak kao i navedeni lijekovi.). koje sintetiziraju i otpuštaju monociti i neke druge stanice imunog odgovora. 1) Primjena općih i fizikalnih mjera. masiranje alkoholom (za starije. Velika je ponuda antipiretika u ručnoj prodaji i gotovo da nema obitelji bez takvih lijekova u kućnoj apoteci. diklofenak. Roditelji ih često daju djeci odmah. ubrzana migracija neutrofila i proliferacija T limfocita. 2) Primjena antipiretika. Antipiretici vraćaju hipotalamički termostat na normalnu razinu. Ipak. Uz bol i kašalj vrućica je najčešći razlog dolaska u ordinaciju ili poziva LOM. osobito interleukin-1 (IL-1). Najbolje je etiološko suzbijanje. Terapijski pristup. Mladim roditeljima treba dati pravu informaciju o korisnoj ulozi temperature u obrani organizma. nedonoščadi i djeci s rizičnim faktorima. Danas se najviše rabe tri vrste antipiretika: Acetilsalicilna kiselina (ASK. prekrivanje tijela laganim pokrivačem. ketoprofen) su isto tako dobri antipiretici. vlažni oblozi. osim dojenčadi <2 mj. probavne nuspojave). nema etiološke podatke i u pravilu primjenjuje simptomatsko liječenje. traje nekoliko tjedana. Febrilnost >390C redovito treba sniziti. najviše smanjenjem koncentracija prostaglandina. LOM ima veliki broj takvih bolesnika. a u neurorizične djece već i supfebrilitet može izazvati febrilne konvulzije. Drugi nesteroidni antireumatici (NSAR. temperaturu >390C treba uvijek suprimirati. danas je odbačeno). Egzogeni pirogeni su najčešće infekcijski agensi.34 FEBRILNI BOLESNIK U ORDINACIJI LOM-e Dr.. Marin Rojnica Povišena tjelesna temperatura je posljedica pokušaja organizma da nadvlada procese koji su pobudili imuni odgovor. ali ih djeci zbog učestalih nuspojava nije uputno davati. Paracetamol (acetaminofen. zarazne bolesti. Kardiopulmonalni i metabolički bolesnici su ugroženiji u vrućici. Premalo se koriste. ali i neki otrovi te kompleksi antigen-protutijelo. npr. interferona. ibuprofen.. Tu idu: izdašno davanje tekućine. Temperaturu <380C ne treba snižavati. Podizanjem hipotalamičkog termostata aktiviraju se mehanizmi povećanog stvaranja i smanjenog odavanja topline. npr. Me utim. masiranje uljima i mastima. u djece isto vrijedi za rektalnu do 390C (osim u rizične). Neke bolesti imaju karakterističnu temperaturnu krivulju (npr. Opažena je i povećana aktivnost komplementa. kao i o rizicima vrlo visoke temperature.

Ne propisivati antibiotike za febrilitet! . Prije davanja antipiretika pokušati otkriti uzrok (infekcija?) i liječiti uzročno. do 8 tbl. Teška oštećenja jetre nakon izrazitih predoziranja (>150 mg/kg) suzbijaju se davanjem acetilcisteina (Fluimukan). podijeljeno u 4-6 porcija. Zaključak: • • • • • • Povišena tjelesna temperatura ima korisne i štetne učinke: o tome valja podučiti pacijente. Preporučiti u prvom redu opće/fizikalne mjere. Dnevna doza za odrasle iznosi 0. Maksimalna dnevna doza je do 70 mg/kg. po 500 mg. Djeci se daje 1015 mg/kg svako 4-6 h. Antipiretik prvog izbora je paracetamol. Ne suzbijati svaku povišenu temperaturu.5-4 g/dan. osim rizičnim bolesnicima.35 predoziranju) i toksična doza mu je znatno iznad antipiretske. tj.

influenci ili pneumoniji. med. Učestalost. Opaženo je da sulfonamidi ni penicilin ipak ne djeluju na neke upale pluća. Većina ih tijekom viremije dolazi u respiracijski trakt i izaziva upalu. mumps. parainfluence. Sve do sredine prošlog stoljeća držalo se da su bakterije jedini uzročnici pneumonija. ali su praćene općom klonulošću i razlog su višekratnih posjeta LOM. a nepotreban u ⅔. cefuroksim) ili amoksicilin s klavulanskom kiselinom. Pored fizikalnog pregleda rijetko je potrebna i rtg ili laboratorijska obrada. a donjeg bakterije. vrlo su priljepčive i brzo se šire. virusi herpes simplex. U izolatima nazofarinksa u predškolskoj dobi najčešći je pneumokok (65%). koje su se tada razmjerno lako dijagnosticirale jer su imale tipičnu i tešku kliničku sliku. čak ⅔ ADI uzrokovana virusima. ceftriakson). Većinom se propisuju radi liječenja/prevencije pneumonije. osobito kardiopulmonalnih bolesnika. CMV. Često se u gornjim dišnim putovima zadržava tinjajuća bakterijska infekcija. 2) Teži oblici – cefalosporin II. znadu iće bez febriliteta.<65 godina dati azitromicin ili doksiciklin. mialgija. epidemioloških podataka i kliničke slike. o upalama srednjeg uha. Kada i kako primijeniti antibiotike? Jedno je istraživanje pokazalo da se antimikrobna terapija neopravdano uključuje u oko 46% slučajeva. karakteristične za zimsko razdoblje. povraćanje. Terapija virusnih infekcija je simptomatska – davanje analgoantipiretika. Najčešće obolijevaju djeca i starije osobe zbog smanjenog stvaranja protutijela. Dominiraju kataralni ili opći simptomi. o sindromu krupa. To su virusi influnce. Teže oblike treba u pravilu hospitalizirati! . obično i povišena temperatura. opća slabost. Marin Rojnica Akutne dišne infekcije (ADI) su najčešća stanja koja danas kao i u dalekoj prošlosti narušavaju zdravlje i radnu sposobnost čovjeka. jedan cefalosporin II. morbilli. Preporuke: 1) Lakše i srednje teške pneumonije . Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze. Vodeći uzročnici upala gornjih dišnih putova su virusi. hunjavica. kašalj. Do otkrića antimikrobnih lijekova pneumonija je bila vodeći uzrok smrti u svijetu i u nas. Komplikacije ADI su veće u kroničnih.36 AKUTNE DIŠNE INFEKCIJE Dr. varicellae. a da bakterijskoj najčešće prethodi virusna. ADI su većinom kapljične infekcije. npr. koja egzacerbira u sklopu akutne virusne upale. generacije (npr. bronhitisu. generacije (npr. glavobolja. rinovirusi. Danas znamo da je većina. Klinička slika. >65 god. adenovirusi. pa moraksela (15%) i hemofilus influence (10%). Bakterijske infekcije gornjih dišnih putova su obično dugotrajne. dok je za bakterijske komplikacije antimikrobna (antibiotska). ili III. o sinuzitisu. Kod virusnih infekcija je broj kontrolnih pregleda 3x manji. Većinom je riječ o prehladama. Drgu skupinu čine uzročnici koji napadaju jedino dišne putove. u ⅓ slučajeva odabir antibiotika je pogrešan. Uzročnici ADI mogu biti odgovorni za opće bolesti.

a teže hospitalizirati. delirij. znojenje) . Osobitu pozornost treba obratiti ona ove ADI bolesnike: .djeca <1 godine starosti . Prevencija: -smanjenje onečišćenja zraka -izbjegavanje pregrijanih. koma) . suzbijanje pušenja i alkoholizma -otkrivanje i liječenje poticajnih kroničnih bolesti -komforni uvjeti rada i stanovanja -izoliranje oboljelih.poremećene vitalne funkcije (tahipneja. c) Uključiti terapiju za lakše.promjene stanja svijesti (dezorijentiranost.37 SZO preporuča ovakvo stupnjevanje: a) Izdvojiti one koji kašlju i imaju otežano disanje b) Identificirati one koji ubrzano dišu (pouzdaniji znak od auskultacijskog nalaza!) i uvlače dio prsnog koša (teška pneumonija. hipotenzija) .etiologija visokog rizika (aspiracija. respiracijski distres).zahvaćanje pleure (bol u inspiriju) .visoko febrilni .prateće bolesti (npr. stafilokoki. letargija.znaci hipoperfuzije (oligurija) ili hipoksije (bljedoća. boravak na svježem zraku -tjelesna aktivnost -adekvatna prehrana -usvajanje higijenskih navika. srca) . prenatrpanih prostorija -provjetravanje prostorija. gramnegativne bakterije). tahikardija. .

zaduhe i napetosti u prsnom košu (učestalost i težina napada ovise o pacijentu) • na temelju postojanja simptoma i vrijednostima PEF astma se dijeli u stupnjeve (1-4) prema smjernicama GINA-e (Global Strategy for Asthma Management and Prevention) • dijagnozu postavljamo na temelju kliničke slike. • KOPB je jedan od vodećih uzroka kroničnih bolesti i smrtnosti a predvi anja SZO govore o povećanju broj oboljelih u budućnosti • Pušenje je najznačajniji činilac rizika • GOLD (Global initiative for obstructive lung disease) • U kliničkoj slici dominira kronični kašalj i iskašljavanje. Promjene su progresivne i nepotpuno reverzibilne na terapiju. procjenjujemo i pratimo bolesnika. leukotrijeni i kromoni . piskanja. • Simptomatski lijekovi: β-agonisti • Lijekovi za dugotrajnu kontrolu astme: kortikosteroidi.com) ASTMA Astma je kronična upalna bolest dišnih putova u kojoj ulogu ima niz stanica i staničnih produkata. zaduha te pronalazimo anamnestički podatak o izloženosti činiocima rizika • Dijagnozu postavljamo na temelju anamneze. med. kisik. težine spirometrijskih poremećaja i postojanju komplikacija klasificiramo KOPB u stupnjeve (0-4). Upala je povezana sa pojačanim reagiranjem dišnih putova na različite podražaje što dovodi do bronhoopstrukcije. godinu na službenoj Web stranici (www. osobito mastociti. eozinofili i limfociti T. prevalencija u svijetu raste • etiopetogenetski heterogena bolest • klinička obilježja su: ponavljajući napadaji kašlja. odlučujemo se za terapiju. • najčešća je u djece. Marion Kuzmanić KOPB Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) objedinjuje kronični bronhitis i emfizem.38 KRONIČNE RESPIRACIJSKE BOLESTI Dr. Operativni zahvat • Najnovije izvješće GOLD-a za 2007. • Svakom pušaču savjetovati prestanak pušenja!!! • Bronhodilatatori (inhalacijska primjena) su temelj simptomatskog liječenja KOPB-a mada ne sprječavaju progresiju slabljenja plućne funkcije • Kortikosterodi su prikladni kod pacijenata kojima je dokazano povoljno djelovanje te kod težih stupnjeva KOPB-a • Fizikalna terapija. vrijednostima spirometrijskog testiranja i niza testova od kojih ni jedan nije dovoljno osjetljiv i specifičan • PEF (peak expiratory flow): vršni (najveći) protok zraka u ekspiriju koristimo kao važno sredstvo dnevnog nadzora astme a mjerimo ga pomoću mjerača vršnog protoka. kliničkog pregleda • Spirometrija je „zlatni standard“ • na temelju izraženosti simptoma. Osim apsolutne vrijednosti mjerimo i dnevne varijabilnosti ovog nalaza.goldcopd. ev. Kronična upala koja je u podlozi ovog entiteta zahvaća dišne putove. Upala je najčešće trajna ali ima različit i promjenjiv stupanj intenziteta. plućni parenhim i krvne žile te dovodi do suženja dišnih putova.

odsutnost hitnih posjeta liječniku. dnevna varijabilnost PEF-a manja od 20 % uz normalni PEF te odsustvo nuspojava.org) • . godinu na službenoj Web stranici (www.ginasthma. najnovije izvješće GINA-e za 2007. normalna dnevna aktivnost.39 • cilj liječenja je postizanje učinkovite kontrole bolesti što je definirano minimumom kroničnih simptoma i egzacerbracija. minimalno uzimanje bronhodilatatora.

zlostavljanje unutar obitelji) i u široj socijalnoj sredini (susjedstvo. bolovi.praćenje i kontrola vida i sluha U dojenačkoj dobi vrše se u I. mj (nedonoščad u II. hranjenje. promjenama ponašanja (agresivnost. probavni otkloni). Anemije – nakon pregleda CKS u IV. fobije. narkomanija. elementarne nepogode. vrtić. i 4. edukacijom i pomoći roditeljima u prihvaćanju bolesti te pružanjem neprekidne psihološke pomoći bolesnoj djeci. nemir. dr. problemi u komuniciranju) Psihološko-psihijatrijski problemi djece kao pacijenata imaju nekoliko razloga (bolest.. trajni odgoj/obrazovanje zdravstvenog osoblja). Zubnog karijesa.. postupci dijagnostike i liječenja). Mogu se prevenirati mjerama unutar ustanove (manje odvajanje uz visoki stupanj komuniciranja roditelja i djece. Mirjana Rumboldt Preventivne aktivnosti vrše se u PZZ (ordinacija pedijatra ili LOM) 1. 4. godinu Dob Cjepivo BCG Hib* Di-Te-Per* Polio* Mo-Pa-Ru Hepatitis B** 0 + Mjeseci 2 4 + + + + + + + + 6 + + + + Godine 1 3 + + + + + *Za primo. god života.40 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I MALE DJECE Prof. odvajanje. škola. dana života. III. alkoholizam. CIJEPLJENJE Kalendar cijepljenja predškolske djece za 2009. mj). PREVENCIJA Rahitisa – od 7. SISTEMATSKI PREGLEDI Vrše se kao i cijepljenje u PZZ (ordinacija pedijatra ili LOM). i XII. ratna zbivanja) Prepoznaju se poremećajima fizioloških funkcija (san. 3.i 1. VI. najkasnije od kraja 1. povlačenje. mj. . nesuglasice. mj: vitamin D u kapima.praćenje rasta i psihomotornog razvoja . Ciljevi: . revakcinaciju kombinirano DTP-IPV-Hib **I novoro enčad HBsAg+ majki uz Ig 2. a u ranom djetinjstvu u 2. sportski klub. PSIHOSOCIJALNI PROBLEMI DJECE Uzroci su neodgovarajuće prilike u obitelji (razmirice.

bez precjenjivanja intelektualnih sposobnosti djeteta. ručnika Preko domaćih životinja ili kukaca. ako je česta – potrebna obrada. Mogu se spriječiti zaštitom djece (ne „overprotection“!). ovisnosti. ublažiti mu fizičke i emotivne napore • Umirućem djetetu osigurati palijativnu skrb i svaku moguću pomoć da bi se umiranje učinilo što bezbolnijim i dostojanstvenijim. nasilje na TV). Ako potraju: psihološki poremećaj ili epilepsija temporalnog režnja. a zlostavljanje emocionalno. nezainteresiranost za okolinu.) • Djetetu-pacijentu treba uvijek postupati s taktom i razumijevanjem za njegovo dostojanstvo i povjerljivost • Spriječiti/smanjiti bol i patnju. odbijanje hrane. Čimbenici povećanog rizika zlostavljanja djeteta: o Sa strane djeteta: dulja odvojenost od roditelja. npr. prevelika očekivanja od djece o Socijalni faktori: neimaština. Otpor odlasku u krevet je čest problem 1. NESREĆE U DJEČJOJ DOBI Vodeći uzrok smrti nakon 1. djeca iz druge veze. loš san) i ravnodušnosti (rezignacije. očaja (gubitak nade da će se roditelji vratiti. utapanje. Najčešće nesreće: padovi. i 12. rukohvata. POREMEĆAJI SPAVANJA U DJECE Noćne more obično su posljedice nekih zastrašujućih iskustava (npr. novaca. fizičko i materijalno. nemir). pribora za jelo. neželjena djeca. 1999. duševne bolesti. rukovanjem. bazena. godine) obično prestaju s djetinjstvom. Somnambulizam i noćni strahovi (bar 1 epizoda hodanja u snu javlja se u 15% djece izme u 5. čak i za roditelje). fizičko i seksualno. tijekom poro aja i dojenjem. posteljine. 5. Zanemareno i zlostavljano dijete (oko 10%!) Zanemarivanje može biti emocionalno.41 Odvajanje djeteta od roditelja prolazi kroz 3 faze: protesta (plač. nezaposlenost. Noćno bu enje javlja se oko 50% dojenčadi (6. Povremena noćna mora je normalno stanje. AIDS U DJECE Dijete se može zaraziti: u trudnoći (30%). povezan sa strahom od odvajanja. gušenje malim predmetima. god života. godine. nedonoščad.-12. niska edukacijska i kulturna razina. mjesec) – isto strah od odvajanja. otrovanja. 7. dodirom. opekline. . poremećeni odnosi dijete-roditelj. poučavanjem samozaštite. hendikepirana i „teško odgojiva“ djeca o Sa strane roditelja: i sami zlostavljani u djetinjstvu. Iz deklaracije o pravima djeteta (Ottawa. HIV se ne može prenijeti: Boravkom u blizini oboljele osobe. samohrane majke. i 2. migracije. kašljanjem ili kihanjem Dodirom predmeta. grljenjem. ljubljenjem. 6.

dostupno i jeftino. kondom 23. -studija zadovoljstva seksualnim životom u priobalju i otocima (n=166): 29. u heteroseksualnom odnosu 81. • Bilo koje sredstvo ili metoda kontracepcije bolja je od nikakve! Osobine kontracepcijskog sredstva: -što veća neškodljivost. CKS. uzimanje VCE razmaza i odre ivanje stupnja čistoće. tjelesne težine i visine.depo preparat).5%. • Mali broj LOM provodi program mjera zdravstvene zaštite žena. pregled zdjelice i grudi Ginekološki pregled. sc. postkoitalna kontracepcija – do 72 h nakon koitusa sterilizacija žene ili muškarca. test na sifilis i hepatitis B. Osobna i psihosocijalna anamneza.3% žena koristi kontracepciju. što veća kontracepcijska sigurnost. intrauterini ulošci (bakreni i do 10 godina.4%.ujić Zadaci: • rješavanje akutnih zdravstvenih problema • evaluacija spolnog i bračnog života • kontracepcija.8%. Ugroženu – rizičnu trudnoću vodi ginekolog – broj pregleda ovisi o ženinu stanju i ugroženosti ploda. Metode prirodne: kalendarska Ogino-Knausova. mjerenje art. prekinuti snošaj 28. -u razvijenim zemljama. planiranje porodice • briga o zdravoj. Mjere zdravstvene zaštite žena vezane za trudnoću i porod Normalnu trudnoću vodi LOM – uz 3-5 pregleda LOM dovoljna 3 pregleda ginekologa. dugogodišnji kontakt s pacijenticom i njezinom obitelji. pregled u spekulima. kompletan liječnički pregled. Planiranje obitelji i kontracepcija • Uključiti liječnika.4% muškaraca i 89. med. gestagenski 5 god) hormonske: gestagensko-estrogenska. Billingsova. • U ovakvom ustroju kompletna zaštita žena ostaje domena ginekologa! 1. jednostavna primjena. gestagenska (mini pill. vaginalna dijafragma. vaginalna spermicidna sredstva. 2. • Cilj: unaprijediti i očuvati zdravlje žene i smanjiti broj pobačaja. faktori rizika. • Samostalno rješavanje navedenih problema – ovisi o znanju liječnika. prirodne metode 2. sestru. injekcijska . . iskustvu i opremljenosti ambulante. Rh. coitus interruptus kemijske i mehaničke: prezervativ.9%. nešto drugo13.42 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA I TRUDNICA Mr.5% najčešće ne koristi ništa. KG. Provo enje: • LOM – osoba od povjerenja. temperaturna. ne raspolaže osnovnim priborom i potrebnom opremom. ginekologa • Osnovati savjetovalište za planiranje obitelji i kontracepciju. urin (proteini i šećer). brisevi Lab: GUK. normalnoj trudnoći i babinjači • uloga i položaj žene u vlastitoj obitelji i na profesionalnom polju • preventivni pregledi. tlaka. prednost u odnosu na ginekologa. životne navike. Nataša Mrduljaš. osigurana mogućnost začeća i ro enje zdravog djeteta nakon prestanka korištenja.

opasnost pijelonefritisa i oštećenja bubrega. • U Hrvatskoj pojavnost spala sa oko 500 na oko 300 žena godišnje. Signifikantnu asimptomatsku bakteriuriju (≥105 bakterija/ml urina liječi se 3-7-10 dana. štetnosti pušenja. • Prevencija: uz redovite PAPA testove i HPV genotipizacija. • HIV. treba ga uzeti 30 – 60 min poslije dojenja i 3-4 h prije slijedećeg dojenja.simptomi klimakterija danas jedina prava indikacija za HNL (značajne maligne i srčanožilne nuspojave!). Cjepivo – protiv 4 vrste HPV-a (16 i 18 najčešći uzročnici). Krvarenja: organska i disfunkcijska. tjedna. PAPA svake 3 godine od 25 do 30 god. cijepljenje protiv HPV-a). PAPA test (VCE – razmaz) – učestalost ovisna o riziku oboljenja od Ca cerviksa. • Primarna prevencija najvažnija – edukacija mladih prije nego stupe u seksualne odnose. uzimanja alkohola i nekih lijekova. prema antibiogramu). Većina lijekova primjenjena u dojilje može se naći u mlijeku. Zdravstvena zaštita žena izvan trudnoće • Jednom godišnje ginekološki pregled. • Bris četkicom za HPV i Chlamydia trachomatis u transportnoj podlozi. od 31. Upute o zdravoj prehrani. • Hormonska nadomjesna terapija . godine. zdravstveni odgoj u obiteljima. Karcinom cerviksa • Učestalost najveća u dobi oko 50 godina. anemičnim majkama od 16. Pravilo: krvarenje u menopauzi (6 mj od zadnje menstruacije) patološko je dok se ne dokaže suprotno. druge spolno prenosive bolesti. Nema ranih simptoma i gotovo nikad ne nastaje na intaktnom cerviksu. 3. displazija i luksacija kuka. kasnije nema smisla. • Jedini karcinom koji bi se mogao eliminirati aktivnim probirom i uvo enjem novih tehnologija (npr. • Novo: preventivni pregledi od 25-64 godina. Preventivne akcije: antirahitična profilaksa. Ako je lijek relativno neškodljiv. • Problemi poremećenog menstrualnog ciklusa. tjedna. obično u niskim koncentracijama. Uroinfekcija u trudnoći: pod djelovanjem progesterona relaksiraju se mišići uretera i mjehura. PAPA test i HPV test svake 5. folati do 20.43 Nadoknada Fe po potrebi. . prevencija spolno prenosivih i drugih infekcija. sifilis. do 64.

Oko 6 posjeta obiteljskom liječniku/god.: 15. prazno gnijezdo) Socijalni aspekt (društveni položaj. Tko je star? Po SZO: 60-75 stariji. somatske bolesti + depresija. npr. gerontologija: fiziologija starenja Osnovne poruke Hrvatska . Komorbiditet/multimorbiditet. promocija zdravih životnih stilova) Sekundarna: risk reduction (umanjiti rizik. ali su po nastanku posve neovisne i uzročno nepovezane (varikozne vene + arterijska hipertenzija). poslovne veze. pravovremeno otkrivati) Tercijarna: complication reduction (liječenje bolesti. muškarci) Ekonomski aspekt (prihod. sprečavanje komplikacija. poboljšanje kvalitete života) . Termin se u literaturi često rabi i kad je u pitanju jedna bolest s njenim komplikacijama (dijabetes + mikro/makrožilne komplikacije).1%) Oligosimptomatski tijek mnogih bolesti Polisimptomatika/polipragmazija Samomedikacija Prestanak radne aktivnosti • • • • Psihološki aspekt (žene. od toga 50-80% metabolički sindrom) Osteoporoza tipa I i II (9. ekonomske i socijalne implikacije. Umirovljenje: psihološke. >90 vrlo stari. prijatelji) KOMORBIDNOST: neke se bolesti češće pojavljuju zajedno. anksioznost + peptički ulkus.6% populacije >65 god. Politerapija ili polipragmazija? Unutar obitelji do kraja života. Davorka Vrdoljak Gerijatrija: bolesna stanja u starijih.popis 2001. Obiteljski liječnik Uloga obiteljskog liječnika • • • • Praćenje osobe tijekom života i starenja Biopsihosocijalni pristup Kućno liječenje. njega i rehabilitacija Sažimanje timskog rada • • • • • Starost i bolest nisu sinonimi Proaktivni a ne reaktivni pristup Biopsihospocijalni pristup U fokusu je osoba a ne bolest Bliska pozicija PREVENCIJA • • • Primarna: risk avoidance (da niskorizični to i ostanu. ali se me u njima ne može dokazati uzročna povezanost (možda postoji?). ekonomska neovisnost) Emotivni aspekt (bilanca života. 76-90 stari. cijenu koštanja liječenja i preživljenje. med. Institucionalizacija za rijetke. kolege. MULTIMORBIDNOST: neke se bolesti javljaju zajedno. procjene.44 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STARIJIH OSOBA Dr. Specifičnost morbiditeta starijih: • • • • • • • Prevalencija AH >35% (opća pop 25-30%) Degenerativni reumatizam [artroza ili osteoartritis (OA)] Dijabetes 7. Starenje: postupno slabljenje intelektualnih i somatskih funkcija. životni standard. >10% populacije >65 god = zemlja sa starim stanovništvom. Utječe na prognozu bolesti.7% (80% tip 2.

sideropenična (15-30%). kronična leukemija ili limfom (5%). Ako se uzme kriterij WHO: Hgb <120 za žene. značajno češće žene.TIBC? Što smo dužni pravovremeno otkriti i korigirati u populaciji >65? • anomalije vida • poremećaje sluha • smetnje lokomotornih organa • hipertenziju. DEPRESIJA: Osjećate li se često tužno i neraspoloženo? TJELESNA NESPOSOBNOST: Možete li voziti bicikl? Prati prozore. vratiti se i sjesti URINARNA INKONTINENCIJA: “Pobjegne” li vam katkad mokraća? Je li se to dogodilo ≥6 puta za godinu dana? MALNUTRICIJA: Jeste li nenamjerno izgubili na težini u zadnjih 6 mjeseci? PAMĆENJE: ponoviti 3 nabrojena objekta točno i istim slijedom za ≤1 min. 4. eliminacija). glazbena vilica POKRETLJIVOST: ustati sa stolca i hodati 10 metara. relaksiraju mišiće inhibicijom refleksne aktivnosti le ne moždine. 5. mijelodisplastični sindrom (5%) i 7. radi deficita Fe . Od 1980.Vrste: 1. 6. se znade da . distribucija. energično individualna prilagodba Propisivanje kratkodjelujućih benzodiazepina starijima: jatrogeno izazvana ovisnost? • Family Practice 2004. Benzodijazepini kratkog djelovanja su najpropisivaniji anksiolitici. metabolizam. posthemoragijska anemija (5-10%). • Benzodijazepini su lijekovi koji stabiliziraju živčani sustav.45 Anemije u starijih. a najčešća u starih 85+. radi deficita vitamina B 12 i folne kiseline (5-10%). otkloniti ili umanjiti psihološke smetnje Probir (screening) od 10 min VID: Imate li problema s vidom u vožnji? Pri gledanju TV? Čitanju? Dnevnim aktivnostima? SLUH: Kucanje sata. Feritin. 2. farmakodinamika (što lijek čini organizmu).: 48 ambulanti obiteljske medicine u 16 gradova Sjevernog Ontarija (Kanada) odabranih metodom slučajnog izbora. 3. inhibiraju i aktivnost CNS-a (antikonvulzivi).<130 za muškarce. podove? Kupovati namirnice u trgovini? Hodati >1000 m? Sami se okupati ili tuširati? Sami se odjenuti? Starija osoba u ordinaciji LOM • • • Vrijeme Kliničko znanje Empatija • • Strpljenje Osjećaj za mjeru • • Poštovanje Smisao za humor POLIPRAGMAZIJA? Specifičnost propisivanja lijekova starijima: farmakokinetika (što organizam čini s lijekom apsorpcija. nepoznat uzrok (15-25%). anemija kronične bolesti (30-45%). UIBC.tada je prevalencija anemije u starijih 8-44% ovisno o studiji. glavna bolest. dijabetes • sve zarazne bolesti • boriti se protiv nezdravih životnih stilova • zaustaviti demenciju. presječna studija preskripcije populaciji >65: 1/5 dobivala jedan kratkodjelujući benzodiazepin dulje od 30 dana.

peroralni antidijabetici. 2-3 dana pauze. metodom slučajnog uzorka po100 zdravstvenih kartona pacijenata 65+. Ako je potrebna duža uporaba anksiolitika: rotirati svaka 2-3 tjedna. anksiolitici. 19. Od svih propisanih lijekova 49. diuretici.5% na umjerenoj i 14. Najveći broj je bio na blagoj polimedikaciji (41%).5% na ekstenzivnoj. ordinacija 2 .46 izazivaju farmakološku ovisnost sa sindromom ustezanja u slučaju naglog prekida. Uporaba bi trebala biti diskontinuirana: 7 dana uzimanja.. ACEI. Propisuju se prečesto. daju predugo i u previsokim dozama. 2 paralelene urbane prakse OM u Splitu. do 2 lijeka uzimalo je trajno 10. Terapija ne dulje od 14 dana. Najčešće preskripcije: Ordinacija 1 .5% ispitanika. Za liječenje anksioznosti učinkoviti su najviše 4 mjeseca. kalendarska godina 2003.3% je dobila dobna skupina 65-70 god.diuretici. ACEI. Siva zona: samomedikacija bezreceptnim lijekovima . za neodgovarajuće indikacije. Polimedikacija • Blaga (2-3 lijeka) • Umjerena (4-5 lijekova) • Ekstenzivna (>5 lijekova) Istraživanje: retrospektivno.

47 TERMINALNI BOLESNIK U SKRBI LOM-e Prim. Da bi ostvarili kvalitetnu terminalnu skrb treba: 1. 40%. učestalost najčešćih simptoma u terminalnim stanjima oboljelih od raka je: gubitak težine bol anoreksia dispnea kašalj opstipacija slabost mučnina i povraćanje edemi i ascites nesanica inkontinencija Prije uvo enja novog lijeka uvijek se treba zapitati: 1. . 47%. 67%. 3. 47%. što je cilj liječenja i kako se može kontrolirati uspješnost? koji je rizik nuspojava ili interakcije lijekova? da li je moguće ukinuti neki od preparata koje bolesnik već uzima? da li je moguće zamijeniti jednim lijekom dva koja bolesnik već prima? 77%. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA BOLI Temeljni principi: • Postupno uvo enje analgetika • Trajna primjena • Odgovarajuća doza je ona koja bolesnika osloba a boli. 23%. . 4. kao i na interakcije s lijekovima za suzbijanje drugih tegoba. 2.med. 50%. 2. 29%. psihološka i duhovna skrb za bolesnika. osloboditi bolesnika boli i neugodnih simptoma. .Lijek prvenstveno propisati u peroralnom obliku. 3. 31%.Nedjelotvoran analgetik zamijeniti jačim. . jer tako bolesniku ostavljamo slobodu kretanja i smanjujemo oštećenja mišića. 4. sustav pomoći obitelji tijekom bolesti i perioda žalovanja. Dragomir Petric. sustav pomoći koji bolesniku omogućava da aktivno živi usprkos nadolazećoj smrti.Pripaziti na nuspojave datih analgetika. ne lijekom slične jačine. 71%. Prema podacima SZO. dr. 51%.

Daje se svakih 12 h uz titriranje. Povećanjem sadržaja neprobavljivih vlakana u hrani (>10 g/dan) uz podražajne laksative (čaj od sene) može se postići dobra regulacija stolice. 2. Jaka bol. svaka 3-4 dana (magnezij sulfat ili laktuloza ). poželjno je dodati neke od pomoćnih analgetskih sredstava.48 1.5-2 x uobičajena doza. Opijati (morfin). POMOĆNA ANALGETSKA SREDSTVA • Nesteroidni antireumatici • Kortikosteroidi • Miorelaksansi • Antidepresivi i antikonvulzivi • Anksiolitici • Antihistaminici • Ionizantno zračenje Opstipacija. Dnevna doza se može povećavati do postizanja analgezije. Peroralni oblik. tramadol) u peroralnim miksturama. Paracetamol sam ili u kombinaciji s NSAR. Ako je potrebno doza se može povećavati. ali najviše 1. 3. morfin sulfat u retard obliku. . Srednje jaka bol (ili pojava neželjenih djelovanja prethodno navedenih lijekova): slabi opijati (kodein. u kombinaciji sa NSAR. lijek izbora za suzbijanje jake boli terminalnih bolesnika. Kod rezistentne opstipacije preporučuju se povremene doze osmotskih laksativa. FAZE SPOZNAJE UMIRUĆEG BOLESNIKA faza odbijanja faza gnjeva faza cjenkanja faza potištenosti faza prihvaćanja ne vjeruje da baš on ima neizlječivu bolest gnjev zbog poremećenih planova nastoji odgoditi neizbježan kraj bar na neko vrijeme bolesnik se ne osijeća kao cjelovita ličnost javlja se kod bolesnika koji požive dovoljno dugo i koji u potpunosti prihvate neizbježan kraj. Ako je prisutna nesanica. Umjerena do blaga bol. strah ili bezvoljnost.

uzimanje nekih lijekova (npr.grupiranje (clustering) u pojedincu i unutar obitelji . kontraceptivi). koje u obiteljskoj anamnezi imaju hipertenziju. Lancet 2004. hiperlipidemiju ili dijabetes. (50.sinergizam (uzajamno poticanje) Posebno su izloženi KV riziku: osobe čiji su roditelji imali srčani ili moždani udar prije 45. Ivančica Pavličević Apsolutni kardiovaskulni (KV) rizik je broj KV komplikacija koji se očekuje narednih 10 godina u 100 osoba s odre enim profilom KV rizika. naslje e) i one koji se mogu mijenjati (hipertenzija. tjelesna neaktivnost). sc. INTERHEART. a ne zbira pojedinačnih čimbenika! Kombinacijom faktora rizika ukupni rizik naime raste geometrijskom progresijom (cf. dislipidemije. spol. pretilost. Karakteristike čimbenika KV rizika: . Stratifikacija KV rizika u procjeni prognoze (primjer arterijske hipertenzije): nizak rizik (I stupanj hipertenzije.) godine.49 SRČANOŽILNI RIZICI Mr. Na KV rizik utječu još i: osobne karakteristike. Čimbenici KV rizika dijele se na one koji se ne mogu mijenjati (dob. kompetitivnost. emocijski stres. hiperglikemija. pušenje. hiperuricemija. - Važnost procjene ukupnog (globalnog) rizika.2 ili više čimbenika rizika).363:937-52)! .slije enje vlastite putanje (tracking) unutar distribucijske krivulje . ishrana bogata natrijem. uživanje alkohola. rasa. kao što su ambicioznost. pušači ili osobe s povećanom tjelesnom masom. a siromašna kalijem. a nema drugih čimbenika rizika) srednji rizik ( I ili II stupanj hipertenzije uz 1-2 čimbenika rizika) visok rizik (I ili II stupanj hipertenzije uz 3 ili više čimbenika rizika ili oštećenja ciljnih organa ili uz DM ili bolesnik s hipertenzijom III stupnja čak i ako nema drugih čimbenika rizika) vrlo visok rizik (I ili II stupanj hipertenzije uz pridružena klinička stanja ili III stupanj sa 1.

trigliceridi. Opće. u ishrani više ribe.kompletnu kliničku pretragu. Prema etiologiji arterijska se hipertenzija dijeli se na esencijalnu (u ambulantama obiteljske medicine na nju otpada 95-98% svih hipertoničara) i sekundarnu (zbog bubrežne bolesti. Relativan rizik da bliski srodnik osobe s povišenim arterijskim tlakom postane hipertoničar puno je veći u usporedbi s rizikom za opću populaciju. (tablica 1) i prosudbi relativnog rizika pojave kardiovaskulnih komplikacija.pregled očnog fundusa Cilj liječenja arterijske hipertenzije je postići optimalne ili normalne vrijednosti arterijskog tlaka kod mla ih bolesnika. . a u starijim dobnim skupinama i 40%. bubrežni bolesnici).standardni elektrokardiogram . u osoba starijih od 20 godina smatramo vrijednosti više ili jednake 140/90 mm Hg. a kod starijih barem vrijednosti visoko normalnog. Hipertenzija se klasificira prema vrijednostima arterijskog tlaka. voća i povrća. Liječenje se započinje i kod nižih vrijednosti ako postoji opterećenje rizičnim faktorima (dijabetičari. kolesterol. mokraćna kiselina. feokromocitoma. pH. kreatinin. Upravo je zato važno detaljno uzimanje obiteljske anamneze. Pacijenta treba savjetovati o promjeni prehrambenih navika (smanjiti unos soli. kalij) i urina (specifična težina. . Prevalencija arterijske hipertenzije u općoj populaciji premašuje 10%. Dijagnoza arterijske hipertenzije može se postaviti tek ako se u tri mjerenja unutar dva tjedna mjereći tlak po tri puta dobiju povišene vrijednosti. Ivančica Pavličević Povišenim arterijskim tlakom (hipertenzijom) u odraslih tj. Cushingovog sindroma. primarnog hiperaldosteronizma. sc. koarktacije aorte). nefarmakološke mjere i mijenjanje stila života kod dobrog dijelamogu dovesti do normotenzije ako se dosljedno provode.50 ARTERIJSKA HIPERTENZIJA U AMBULANTI LOM-e Mr. proteinurija i sediment). .anamnezu (osobnu i obiteljsku). smanjen unos . onih srednjih godina i dijabetičara. U nekim obiteljima postoji povećana sklonost povišenom arterijskom tlaku.laboratorijske pretrage krvi (glukoza. Rutinska obrada novootkrivenog hipertoničara obuhvaća: .

koristi se njihovo aditivno (ponekad čak sinergističko) djelovanje. Ako se radi o blagoj hipertenziji (stadij I) liječenje se započinje davanjem lijeka koji odgovara hemodinamskom profilu. dok β blokatori više nisu terapija prvog izbora osim uz jasne indikacije (npr.. Ca antagonisti ili diuretici. o prestanaku pušenja kao i o potrebi povećane tjelesne aktivnosti (brzo hodanje ili plivanje 3-4 puta tjedno). Iako se diuretici često propisuju. bilo zbog neadekvatne provedbe od strane pacijenata (neuzimanje. odnosno uz povišen tonus simpatikusa. Pri . β blokator može povećati razinu šećera u krvi. nedovoljno uzimanje ili prekidanja propisane terapije). pa su kontraindicirani hipertoničarima koji boluju od gihta ili hiperkalcijemije. koronarna bolest). hipertoničarima koji boluju od opstruktivne bronhopneumopatije propisat ćemo diuretik ili antagonist kalcija. kod nepodnošenja ACE inhibitora ili uz kontraindikacije za ACEI (trudnice). Ako samo nefarmakološkim mjerama nije postignuta normotenzija. propusta liječnika (hipodozirana ili manjkava terapija). dodaje se i farmakoterapija. ili neželjenih interakcija antihipertenziva i ostale propisane terapije. primijeniti po jedan lijek iz sve tri skupine. dodaje se treći. doza se postupno povisuje do maksimalne. Doze lijekova u takvim kombinacijama često mogu biti i niže. Me utim. Nuspojave i potreba redovitog uzimanja terapije uz nužnost dugoročnog liječenja hipertenzije utječu na suradljivost pacijenata. daju se dva ili više lijekova: dodaje se jedan antihipertenziv iz druge skupine (npr. ako se nakon 4 tjedna još ne postigne željeni učinak. Liječenje hipertenzije često ne donosi očekivane rezultate. a ako ni tada nije postignuta normotenzija. Liječenje se može započeti bilo kojim lijekom iz slijedećih skupina: ACE inhibitori. oni mogu podići razinu mokraćne kiseline i kalcija u krvi. uz oprez kod davanja ACE inhibitora ili β blokatora. diuretik + ACEI). antihipertenziv se mijenja. monoterapijom se uspješno liječi samo 30% hipertoničara. ako ni tada nema zadovoljavajućeg učinka. ako nakon 4 tjedna nema učinka. Pri izboru antihipertenziva treba uzeti u obzir i prateće bolesti (komorbiditet): dok dijabetičarima ACE inhibitor djeluje kao nefroprotektiv. ali je ukupna djelotvornost veća. Kombiniranjem dva ili po potrebi tri (u rijetkim slučajevima i više) antihipertenziva. Antihipertenziv iz skupine blokatora angiotenzinskih receptora daje se pacijentu koji uz ACE inhibitor ima neugodne nuspojave (kašalj). Stoga. Ako liječenje ne bi dovelo do ciljnih vrijednosti tlaka. a za starije blokator kalcijevih kanala ili tijazidski diuretik. ako monoterapijom nije postignuta zadovoljavajuća razina arterijskog tlaka ili se radi o hipertenziji II ili III stupnja. treba dati kombinaciju dva lijeka (ACE inhibitor + diuretik ili antagonist kalcija). Terapija izbora za mla e od 55 godina bio bi lijek iz skupine ACE inhibitora. o redukciji prekomjerne tjelesne težine.51 masti).

129 130 – 139 DIJASTOLIČKI i i/ili i/ili < 80 80 . treba korigirati dozu samo jednoga). Tako su poželjne kombinacije: tijazidi + ostali antihipertenzivi. ACE inhibitori + antagonisti kalcija ili β blokatori + antagonisti kalcija (dihidropiridinski). čime se postiže bolja suradljivost. Klasifikacija arterijske hipertenzije prema smjernicama ESH/ESC – 2007.52 kombiniranoj terapiji treba dobro poznavati farmakološka svojstva ingredijencija.84 85 . kombinacija β blokatora i verapamila. Drugi je način propisati kombinaciju nekoliko pojedinačnih lijekova pri čemu postoji veća fleksibilnost u doziranju (ako npr. sam će odrediti najbolji mogući način liječenja. koji jedini dobro poznaje osobnost i navike svojih pacijenata. Danas postoje brojne fiksne (tvorničke) kombinacije antihipertenziva čije su osnovne prednosti u jednostavnosti doziranja. kako ne bi došlo do nepovoljnih interakcija. KATEGORIJA VRIJEDNOSTI ARTERIJSKOG TLAKA mm Hg SISTOLIČKI Optimalan tlak Normalan tlak Visoko normalan tlak Hipertenzija stupanj 1 (blaga) stupanj 2 (umjerena) stupanj 3 (teška) Izolirana sistolička hipertenzija 140-159 160-179 ≥ 180 ≥ 140 i/ili i/ili i/ili i 90-99 100-109 ≥110 < 90 < 120 120 . a nepoželjna i opasna je npr. Liječnik obiteljske medicine.89 .

7 Opseg trbuha ≥94 cm M. 1999. Prevalencija MS u različitim populacijama >18 godina iznosi 15. Inzulinska rezistencija i androidni (abdominalni) tip gojaznosti čine okosnicu MS. ≥80 cm Ž ≥130/85 mm Hg - Gornji + ≥2 od ↓ ≥5. ≥80 cm Ž ≥140/90 mm Hg ili pod terapijom - ≥3 od ↓ ≥5. G.7 WHR >0.«clustering».03 M.0 ili TG kao ↓ >2. ≥80 cm (Ž) NCEP+ - Broj otklona GUK natašte HDL (mmol/l) Gornji + ≥2 od ↓ ≥6.7 Opseg trbuha ≥102 cm M. P. M. EGIR= European Group for the study of Insulin Resistance.03 M.1 mmol/l <1.113:2363-72.. <1.: kombinacija dijabetes+pretilosti+hiperlipoproteinemija. godine u «De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri V» prvi jasno opisuje MS.1 mmol/l <1. hiperglikemija+ hipertenzija+ +giht . BMI ≥30 ≥140/90 mm Hg ili pod terapijom UACR ≥30 mg/g EGIR Inzulin natašte: gornji kvartil NCEP ACE Visoki rizik IR. Kaplan 1989. ≥88 cm Ž ≥130/85 mm Hg ili pod terapijom - Gornji + ≥2 od ↓ ≥6. «smrtonosni kvartet». 2005. prosječno oko 25%. <1. 1999.9-58%. Avogaro i sur.B. NCEP+= novlirani NCEP stavovi – Circulation 2006..6 mmol/l <1. ≥88 cm Ž ≥130/85 mm Hg ili pod terapijom - TG (mmol/l) Pretilost Hipertenzija Mikroalbuminurija WHO= World Health Organization.29 Ž >1.9 M. J. >0.0 Opseg trbuha ≥94 cm M. 2h GUK 7. <1.0 Ž ili TG kao ↓ ≥1. koji se prema raznim izvorima prilično razlikuju: Temeljni kriterij WHO Inzulin natašte: gornji kvartil.29 Ž >1. Definicija MS uključuje niz kriterija.8 Gornji + ≥2 od ↓ <0. 2003. E. jedan prikaz tih čimbenika pokazuje slijedeća shema: .: inzulinska rezistencija. N.85 Ž.7 Opseg trbuha ≥102 cm M. <1. Mehanizmi nastanka MS su raznorodni i me usobno isprepleteni. G..1 mmol/l <1. ACE= American College of Endocrinology.03 M. Reaven 1988. GUK ≥6. Morgagni 1761.1 mmol/l.53 METABOLIČKI SINDROM I GOJAZNOST Prof. «sindrom X» ili «metabolički sindrom». NCEP= National Educational Program USA (ATP III). ≥80 cm Ž ≥140/90 mm Hg ili pod terapijom - ≥3 od ↓ ≥6. oGTT 2h ≥7. IDF= International Diabetes Federation. «family aggregation». što vjerojatno vrijedi i za Hrvatsku.7 Opseg trbuha ≥94 cm M.: opasnost androidne pretilosti.9 M. Kylin 1923.. Mirjana Rumboldt Metabolički sindrom (MS) predstavlja kombinaciju otklona u mijeni tvari koja bitno povećava rizik šećerne i srčanožilnih bolesti.03 M.8-11 mmol/l IDF Opseg trbuha ≥94 cm (M). 1965. dr. <1.29 Ž >1. Vague.29 Ž >1. 1947. 2001.6 mmol/l <1.

od kojih su slijedeći odobreni u Hrvatskoj: Peroralni antidijabetici (A 10 B) Biguanidi: metformin (npr.5. perindopril. 60 i 90 mg) ACE inhibitori: cilazapril.4 mg) Blokatori α receptora: doksazosin (Tonocardin tbl 2 i 4 mg). 2 i 4 mg) Blokatori angiotenzinskih receptora: eprosartan. Gopten kaps 0. osobito redukcijska dijeta i tjelovježba). trandolapril (npr. urapidil (Ebrantil kaps 30. gemfibrozil (Elmogan tbl 450 i 600 mg) Antihipertenzivi (C 02) Centralni: moksonidin (Physiotens tbl 0. Glucophage tbl 500. Gluformin. kinapril. Diovan tbl 40. Siofor) Inhibitori β-glukozidaze: akarboza (Glucobay tbl 50 i 100 mg) Aglurab. irbesartan. Anorektici (A 08) Centralni: sibutramin (Reductil kaps 10 i 15 mg) Periferni: orlistat (Xenical kaps 120 mg) Hipolipemici (C 10) Fibrati: fenofibrat (Lipidil tbl. telmisartan. enalapril. a koristan je i niz lijekova. 850 i 1000 mg. losartan.54 Rezistencija na inzulin Hiperinzulinemija Abdominalna pretilost Hiperlipoproteinemija Hiperglikemija Arterijska hipertenzija Loša metabolička kontrola Visoki rizik upalnih i trombotskih zbivanja Izrazita sklonost aterogenezi Kasne komplikacije ateroskleroze Terapijski su osnovne opće mjere (promjene životnog stila. 145 i 160 mg). valsartan (npr. lizinopril. ramipril. fosinopril. 80 i 160 mg) . analogni Glucomerck. prazosin (Vasoflex tbl 1 mg).2 i 0.

Da bi ovakav multidisciplinarni pristup bio uspješan mora postojati dobra komunikacija. u laboratoriju (ne glukometrom) i po mogućnosti natašte. koja se temelji na povjerenju i me usobnom poštovanju. Potvrditi ponavljanjem testa osim ako klinički simptomi nedvojbeno ukazuju na šećernu bolest. Neki lijekovi . nutricionista. svi koji KV bolesnici. • simptomi dijabetesa + glukoza u plazmi >11mmol/l • glukoza u plazmi natašte ≥7 mmol/l • glukoza u krvi 2 h nakon OGTT >11 mmol/l. Uloga LOM idealno bi trebala obuhvatiti: postavljanje inicijalne dijagnoze i obradu. OGTT se radi samo ako je rezultat upitan! Probir (screening): koga treba testirati? Asimptomatske osobe s povećanim rizikom šećerne bolesti. navlastito ako su usto i pretile. iako se može koristiti i nasumce uzeta krv. oftalmologa. med. žene koje su imale GDM. žene sa POS. Dijagnoza: na jedan od 3 načina. edukaciju pacijenta i članova obitelji te redovito praćenje. hipertenzijom. sa pacifičkih otoka. kineskog podrijetla.55 DIJABETIČAR U ORDINACIJI LOM-e Dr. liječenje. pedikera. Kako se pacijent često najradije obraća svom LOM. član uže obitelji sa DMT2. >34 godine sa indijskog supkontinenta. osobe >64 godine. Na visokom su riziku: Osobe s predijabetesom. internista. drugi članovi tima trebaju to podržati i usmjeriti svoje savjete odabranom obiteljskom liječniku. >44 godine sa jednim ili više faktora rizika: pretilost (BMI>30 kg/m2). Irena Zakarija-Grković Cilj: Poboljšati dužinu i kvalitetu života pacijenata. Optimalna skrb za dijabetičara zahtjeva vještine čitavog tima zdravstvenih djelatnika (obiteljskog liječnika. koordinaciju skrbi. Poticati pacijente da se uključe i preuzmu odgovornost za svoje stanje. fizioterapeuta i stomatologa) i suradnju pacijenta.

interdigitalni prostori. Predijabetes (poremećaj u metabolizmu glukoze) je indikator povećanog rizika KV bolesti i d DM. Anamneza: Glycosuria Gubitak na težini Polydypsia Kardiovaskularni simptomi Neurološki simptomi Polyuria Urinarni i seksualni simptomi Polyphagia Problemi sa stopalima Nicturia Učestale infekcije Hyperglycaemia Umor Smetnje vida Tip 1 (DMT1) Mladi (najčešče) Nastaje naglo Sklon ketozi Nedostatak inzulina Nedavni gubitak težine Faktori rizika : Obiteljska anamneza CVD Pušenje HPT Dislipidemija 'Lifestyle' faktori: Alkohol Zanimanje Prehrambene navike Pregled: Visina. koštane deformacije Periferni živci -refleksi. antipsihotici. ketoni. retinopatija Stopala -osjet i cirkulacija. diuretici. promjena životnog stila može usporiti pojavu DM. Rutinsko testiranje asimptomatskih osoba niskog rizika se ne preporučuje. Koji tip dijabetesa? Tip 2 (DMT2) Srednjih godina (najčešće) Nastaje postupno Nije sklon ketozi Rezistencija na inzulin Pretil (najčešće) Pozitivna obiteljska anamneza Obrada: kod postavljanja inicijalne dijagnoze treba napraviti detaljnu obradu srčanožilnih faktora rizika i oštećenje organa. β blokatori) mogu poremetiti metabolizam glukoze i povećati rizik od DMT2. ukupni kolesterol. opseg struka. BMI. osjet (pogotovo boli) Mokraća -albumini. HDL. stanje kože. katarakte. težina.56 (glukokortikoidi. TG) -HbA1c -EKG ako >50 godina -hormoni štitnjače ako postoji pozitivna obiteljska anamneza ili klinička Sumnja . mikroalbuminurija -lipidi (LDL. leukociti Pretrage: Osnovne Dodatne -urea. kreatinin. Pacijenta treba obraditi i savjetovati. nitriti. RR KV status -uključujući i periferne arterije Oči -vid.

8-11. U početku 3-4x/dan (rano ujutro. . sa ciljem normalizacije šećera.povećava sposobnost za rad. 1-2x dnevno. ..9 mmol/l Poslije jela: 7. Nositi glukozu/UH sa sobom. Ure aj za brzo odre ivanje glikemije.povećava osjećaj blagostanja. mršavi pacijent sa DMT2 = sulfonilurea.. Osobe sa DMT2 često imaju prikrivenu KVB. ali treba detaljno ispitati na simptome KV bolesti. .poboljšava tlak i lipide. Prehrana: 50% DMT2 pacijenata mogu normalizirati glikemiju smanjenjem unosa hrane i gubitkom težine. 'Dijeta' za šećeraše ne razlikuje se od zdrave prehrane koja se svima preporučuje! Za smršaviti.0 mmol/l Dugoročna kontrola glikemije: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) preporučuje HbA1c <7%.povećava potrošnju energije s gubitkom težine. brzo hodanje) 3x tjedno: . prije i poslije jela). jabuke.). prije nego što se počne sa medikamentnom terapijom (osim ako pacijent pati od izrazitih simptoma hiperglikemije). tjestenina. Tjelovježba: Aerobna aktivnost niskog intenziteta (npr. . masti 30% (nezasićena ulja. kruške. krto meso. Sastav dijete: ugljikohidrati 50% (integralne žitarice. Podučiti pacijente i njihove skrbnike kako prepoznati i liječiti hipoglikemiju. mahunarke. Ne treba raditi EKG kod asimptomatskih pacijenata.popravlja toleranciju glukoze i ↑osjetljivost na inzulin.). Osobe na inzulinu trebaju ↑unos ugljikohidrata i/ili ↓inzulin prije vježbanja.57 Liječenje: Kratkoročni ciljevi: • Ublažiti simptome i akutne komplikacije Dugoročni ciljevi: • Postići optimalnu glikemiju • Smanjiti faktore rizika (svako ↓RR za 10% ↓smrtnost za 15%) • Prepoznati i liječiti kronične komplikacije (ASK) Kada uputiti endokrinologu? DMT1 GDM (gestacijski dijabetes) Neadekvatna kontrola bolesti ili značajne komplikacije Kratkoročna kontrola glikemije: Samokontrola je obvezna. Lijekovi: preuhranjeni/pretili pacijent sa DMT2 = metformin. Kasnije. . bjelančevine 10-20%. pacijent treba zamijeniti visoko kaloričnu hranu sa hranom bogatom vlaknima i ugljikohidratima niskog glikemijskog indeksa te povećati tjelesnu aktivnost.. naranče. 2-3x tjedno. Prije jela: 6. obrani mliječni proizvodi.1-6. Šećer ne treba izbaciti iz jelovnika! LOM treba savjetovati svim pacijentima da pokušaju kroz razdoblje od 6-8 tjedana zdravije živjeti.

.58 Praćenje: Dobro organizirana dokumentacija/registar pacijenata u svakoj ordinaciji OM. 1x godišnje: lipidi. urin. stopala. Redovite kontrole: svakih 6 mj RR. edukacija o samokontroli/samozbrinjavanju. godine: pregled očiju. težina. pušenje. visina. revizija lijekova. opseg struka. svake 2. prehrana. mikroalbuminurija. tjelesna aktivnost. 'Recall system' za redovite kontrole.

ciroza.kronična opstipacija i kolelitijaza (10-30% odrasle populacije). osjećaj rastezanja.6%.hijatalna hernija i divertikuloza crijeva (20 i 50 %). a na 20. iza ca prostate. simptom po učestalosti u OM). DIJAGNOSTIKA AKUTNE BOLI U TRBUHU • karakteristike boli (žarenje. kronične bolesti jetre. fibroza. Prema vodećim uzrocima smrti u RH. periodično grčenje. Neke od češćih bolesti i stanja vezanih za probavni sustav su: . U žena je kolorektalni ca na 2. zloćudne novotvorine želuca. na 7. U kategoriji simptoma i znakova.1%. odmah iza dojke. iza ca pluća. . bolesti žučnjaka 14. npr. na 5. U Hrvatskoj je me u bolestima probavnog sustava najčešći problem peptička bolest. a ca želuca na 4.hemoroidi i peptička bolest (50-80% odraslih u razvijenim zemljama).2%. mjestu su zloćudne novotvorine debelog crijeva.6% Me u najčešćim pojedinačnim tegobama su proljev (četvrti najčešći simptom u OM) i lokalizirana bol u abdomenu (9. mjestu maligniteta. Dispepsije čine 26. odnosno vrijed želuca i/ili dvanaesnika.. I u muškaraca je kolorektalni ca 2.. . udio u ukupnom pobolu je 3.4% te hernije 6. bolesti usne šupljine i čeljusti 12. bolesti jetre 9. iznenadna oštra bol) • način početka boli • intenzitet boli • trajanje boli • širenje boli (način širenja bolova ukazuje na brzinu napredovanja patološkog procesa. .59 PRISTUP GASTROINTESTINALNIM BOLESTIMA U PRAKSI LOM-e Mr.2%. konstantno rastežući i žareći karakter bolova često nalazimo kod karcinoma) • lokalizacija boli • povezanost boli s drugim simptomima. Nataša Mrduljaš – ujić EPIDEMIOLOGIJA Prema učestalosti u ukupnom pobolu u općoj/obiteljskoj medicini bolesti probavnih organa nalaze se na šestom mjestu s udjelom oko 5%. sc.

npr. sc. kronicitet i periodičnost tegoba. posljedica je manjak B12. NSAR.” Uzroci: ekscesi u hrani i piću. Značaj: pacijentu objasniti prirodu bolesti. pozitivan test na H. laboratorijski nalazi: anemija. . klaritromicin i amoksicilin po 7-10 dana uz blokator protonske pumpe. spazmolitici. higijensko-dijetetski režim. Terapija: • dijeta (izbjegavati mlijeko!) • antacidi (soli Mg i Al . lijekovi (salicilati.borba protiv stresa.akutni • dijeta • Drugo: sukralfat (Venter) 3-4x1g za zaštitu sluznice.9% NaCl) ili peroralna rehidracija (Rehidromix) . zatim 1x navečer. Dijagnoza: • anamneza. pravilni savjeti o prehrani. Želučani ulkus Krvarenja s hematemezom i melenom su češća nego kod duodenalnog vrijeda. melena. pozitivan rtg i endoskopski nalaz.pylori. povraćanje (akutni). Rtg želuca Komplikacije:krvarenje.60 VODEĆE PROBAVNE BOLESTI U OM Mr. atrofija (u starijih). antacidi (Gastal 5-6x na prazan želudac). event. pilorostenoza. Dijagnoza na temelju anamneze. davati 2-6 tjedana • antibiotici za H. peptički ulkus. pylori. omeprazol. Helicobacter pylori. ranitidin) u početku 2x. uzimati više puta (5-6x) dnevno. perforacija. (H2 blokatori). pripremiti ga na trajno liječenje. Značaj: najčešće akutno stanje koje zahtijeva promptnu intervenciju! B) Peptički vrijed Uzroci: multipli faktori (stres).Gastal). kliničke slike i endoskopskih pretraga. uvijek na prazan želudac (ne s H2 blokatorima jer im ometaju resorpciju i smanjuju učinak) • H2 blokatori (npr. osjećaj punoće u epigastriju. Terapija: • infuzijske otopine (0. anoreksija (kronični). Simptomi: mučnina. Duodenalni ulkus Simptomi: bol u epigastriju 1 h iza jela i noću.erozije). trovanja hranom (alimentarne intoksikacije). ingestija korozivnih tvari. pantoprazol) dobri su u akutnoj fazi jer potpuno zaustavljaju izlučivanje HCl. osjetljivost na palpaciju u epigastriju i oko pupka. odmor i rekreacija . krvarenje (erozivni). penetracija. 3-6 mjeseci. Milan Glavaški A) Gastritis “ Sve smetnje u svezi s želucem koje se ne mogu podvesti pod drugi entitet. hiperaciditet i hipersekrecija. a ponekad je potrebna kontinuirana doza održavanja jer su recidivi česti • blokatori protonske pumpe (npr. endoskopijanajpreciznija. NSAR djeluju sistemno na sluznicu želuca blokadom protektivnih prostaglandina pa se takvim pacijentima ne smiju davati (izravno korozivno djeluju samo salicilati).

slika akutnog toksičnog gastroenteritisa (povraćanje. uro ena slabost sfiktera. perfringens: podgrijano jelo od sjeckanog mesa. konačno rješenje je kirurški zahvat (u SAD odavno. Minor salmoneloze: inkubacija 8-48 h. tumori koji podižu dijafragmu Simptomi: pečenje. oskudne. česte krvavosluzave stolice). Inkubacija 2-5 dana. Rehidromix-perorealno). E) Akutni kolecistitis Najčešće posljedica zaglavljivanja kamenca u cistikusu (90%) ili u koledokusu: • bol pod d. . porast amilaza (ako je kamenac zaglavljen na ulazu u duodenum). koledokus začepljen) Dijagnoza:UZV Laboratorijski nalazi: leukocitoza sa skretanjem u lijevo. pritisak iza prsne kosti. F) Najčešća trovanja hranom Staphylococcus: enterotoksin (sladoled.r. H2 blokatori.. antibiotici: samo za šigeloze. litotripsija Ostale bolesti bilijarnog trakta koje se mogu susresti u praksi: kronični kolecistitis. slika febrilnog kolitisa (febrilitet. spazmolitika p. Mogućnosti konzervativnog liječenja: kolesterolski kamenci manji od 5 mm: primjena ursodeoksikolne i kenodeoksikolne kiseline. majoneza). pretilost. bolovi. Fair (Familiar) Značaj: često asimptomatska. Značaj: diferencijalna dijagnoza prema akutnom infarktu miokarda. jaka i nagla • mučnina. Značaj: bolničko liječenje zbog opasnosti od perforacije i kolangitisa koji mogu biti fatalni. Dijagnoza: endoskopija. dijetna prehrana. treba operirati “na hladno” radi komplikacija koje u pravilu nastaju ("klasična" ili laparoskopska metoda-elegantnija ali još uvijek ne garantira konačno izlječenje) (pisac ovog teksta bi tražio da ga operiraju na klasični način). pogoršanje tegoba u ležećem položaju. Ca bilijarnog trakta (uvećana jetra + progredijentna žutica + Courvoisier-ov znak). slika kolitisa (proljev). klin. apliciranje metil-ter-butiletera u kolecistu. uvijek snimiti EKG pacijentu s bolovima u gornjem abdomenu! D) Kolelitijaza kolesterolski i miješani 95% Ž : M=2 : 1 Kamenci bilirubinski 5% 5F: Female. ERCP. proljev. inkubacija 8-20 h. povraćanje • povišena temperatura • žutica (ako je d. redukcija TT.l. kirurgija . Šigeloza. bol u trbuhu. Cl. bolovi u trbuhu). ležanje na povišenom uzglavlju. Fat. porast AP. inkubacija 2-6 h. a sada stidljivo i ponegdje u nas: ovakva stanja su apsolutna indikacija za hitni kirurški zahvat!). klin. preporuke o higijensko – dijetetskim mjerama do konačnog zbrinjavanja. fiziološka otopina. noćna regurgitacija praćena aspiracijom. Forty. koledokolitijaza.p. slika febrilnog enterokolitisa (febrilitet.61 C) Gastroezofagusni refluks (GERB) Uzroci: hiatus hernia. antacidi.konačno rješenje. metoklopramid (Reglan). Terapija: rehidratacija: infuzija (Ringer. Terapija: dijeta bez iritansa. blokatori protonske pumpe duže vrijeme radi trajnog smanjenja kiselosti sadržaja koji se vraća u jednjak. Fertile. supfebrilnost)..

I) Kolitis zbog uzimanja antibiotika Etiologija: Cl. polipi na peteljci su obično benigni. prepoznati egzacerbacije. anoreksija • psihički poremećaj Th. i za screening). Značaj: prepoznavanje i liječenje prekanceroza (polipi. L) Polipi debelog crijeva • krvarenje iz debelog crijeva. endoskopija Th. bez mlijeka). pregled članova obitelji radi mogućnosti obiteljske polipoze kolona. adjuvantna) Prognoza dosta dobra ako se operira u ranoj fazi bolesti: Dukes A i B preživi 5 godina 6080%. subfebrilnost. uz PHD. Sulfasalazin 2-4 g/dan Značaj: ispravna dg. krv u stolici (HEMOCCULT je dobar test i za ranu Dg. epidemije u objektima kolektivne prehrane. prekanceroza! K) Karcinom kolona i rektuma Proljev ili zatvor s otežanom defekacijom.i. nakon uzimanja antibiotika (ampicilin. ulcerozni kolitis). ubrzana SE • stalni lagani bolovi u trbuhu • karakteristični rtg nalaz “olovne cijevi” Th: dijeta (kuhano.62 Značaj: veliki broj oboljelih. prijava epidemiološkoj službi. (sedativi. zračenje. campilobacter jejuni Značaj: prepoznavanje i liječenje kao zarazne bolesti. salmonele. operativna. • flatulencija.. Dukes C 35-45%.. Značaj: dif. vankomicin. smanjenje TT. i th. klindamicin) Th. Dijeta.dg. spazmolitici). moguća hipoproteinemija. palpabilna masa u trbuhu + rtg i endoskopski nalaz (ne žaliti irigografiju i kolonoskopiju!) Th: kirurška (±kemoterapija. najčešće djeca na terapiji antibioticima J) Ulcerozni kolitis • krvavi proljevi praćeni grčevima • javlja se u naletima • anemija. skrb i edukacija operiranih (anus praeter). M) Hemoroidi Čest problem u populaciji . nema bakterija u stolici. difficile. pravovremena dg. nauzea. G) Sindrom iritabilnog kolona • bolovi u trbuhu • proljev/opstipacija • hipersekrecija g. psihoterapija. doživotni pacijenti. a sa širokom bazom su potencijalno maligni Značaj: rana dg.t. Dukes D 0-5%. ako je polip veći Dg. antiepidemijsko djelovanje. organskih bolesti (potrebna kompletna obrada!) H) Infektivni kolitis Etiologija: šigele. obično bezbolno • smetnje pri defekaciji. smanjenje TT. anemija. metronidazol Značaj: blagovremeno prepoznavanje. cefalosporini. yersinia enterocolitica. prijava epidemiološkoj službi. prvi put.

. neurološke bolesti. P) Opstipacija Normalno: defekacija 3-12 x tjedno. jatrogena (antiepileptici. Značaj: edukacija o regulaciji prehrane i stolice N) Analna fisura: bolna defekacija.). psihogeni poremećaji..63 Th: led lokalno u akutnoj fazi njega kože u kroničnoj (ne masti sa heparinom) kirurško liječenje. Značaj: dif. njega kože. 50-250 g fecesa dnevno Organska: tumori. Pristup: organsko-etiološki. hipergligemija. beta-blokatori. metabolički poremećaji (hipokalemija. u trudnoći. krvavi trag na odjeći. korištenje gastrokoličnog refleksa. amiloidoza. uzimanje lijekova u isto vrijeme više dana do uspostave spontane defekacije. feokromocitom. soli željeza i bizmuta. u starosti (multifaktorska). antiparkinsonici).Th. endokrine bolesti (hipotireoza. dg.). porfirija. funkcijska-adekvatni savjeti i objašnjenja Značaj: definiranje uzroka. uremija.. priraslice. fenotijazini. prema ostalim krvarećim bolestima debelog crijeva. antidepresivi.. O) Perianalna fistula i apsces: posljedica apscesa koji je loše kirurški obra en (apsces je akutni stadij fistule). refleksna opstipacija zbog spazma anusa. . individualni edukacijski pristup s ciljem regulacije stolice (savjeti o prehrani. Funkcijska: nepravilna prehrana s malo vlaknastih tvari. panhipopituitarizam). kirurški zahvat. dugotrajno sjedenje i fizička neaktivnost.

• žene:muškarci 3:1.. traje danima. 50% bude ispravno dijagnosticirano. “cluster”) • 10% sekundarne ili organske (npr. okidač je stres. • trajanje: par minuta. kod art. u pušača • muškarci: žene = 9:1 • paroksizmi bola u proljeće i jesen. dob javljanja od 5.CVI. nastaje postepeno.složena ili s komplikacijama. diazepam. klinički nalaz je u pravilu negativan. Nataša Mrduljaš. serotonina i histamina). porast agregacije trombocita. preosjetljivošću na svjetlo.ujić Glavobolja (cephalaea. temporalnog arteritisa. 5HIAA u urinu. generalno smanjen prag podražljivosti za bol • žene:muškarci 5:1 Vrste: epizodna-traje ½ h do tjedan dana. pušenje. Faze razvoja: • prodrom-aura (vazokonstrikcija. mahom >72 h • 50% oboljelih zatraži pomoć. praćena mučninom.) itd. godina života. tumora mozga. kafein).64 AMBULANTNI BOLESNIK S GLAVOBOLJOM Mr. sinusna. • patofiziološki: neurovaskularni poremećaj karakteriziran vazodilatacijom intrakranijskih ekstracerebralnih žila i stimulacijom trigeminalnih putova za bol • Prema IHS (International Headache Society) prevalencija je 10-15%. a može trajati mjesecima. čak i na mirise. uz nesposobnost za posao. može biti i znak predoziranja lijekovima (npr. zvuk. obično noću. depresija) • varijabilna je učestalost (od 1x godišnje do nekoliko puta tjedno) • napadaju pogoduju: stres. čini oko 40% svih glavobolja. migrenske varijante (ekvivalenti). parijetalno ili frontalno. traume glave itd. • dilatacija-bol (↓ agregacije trombocita i serotonina. tenzijska. godine života • česta je obiteljska opterećenost i komorbiditet (npr. Osnovni objektivni simptom: bolna osjetljivost kranijskih i vratnih mišića na pritisak i pojačana EMG aktivnost u miru i naporu. napetost mišića ili bol u vratu • odsutnost fotofonofobije i mučnine • u genezi su psihološki faktori. TENZIJSKA GLAVOBOLJA • bilateralna nepulsirajuća glavobolja.) MIGRENA • glavobolja u kojoj dominira hemikranijska umjerena do jaka bol pulsirajućeg karaktera. vazodilatacija). neka hrana (čokolada npr. obično 25. sati do statusa • status migraenosus: traje nekoliko dana. doi 30. Hipertenzije . Bol se pojačava fizičkom aktivnošću. Vrste: bez aure ili obična migrena. sc. osjećaj stezanja i pritiska u glavi i to okcipitalno. alkohol. cephalalgia) je: • me u prvih 10 simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju obiteljskom liječniku • javlja se u 6-20% opće populacije • 90% primarne ili funkcionalne (migrena. s aurom ili klasična (u 20% slučajeva). bez prodroma . ne ometa san. povraćanjem.40. kronična-bol više od 15 dana mjesečno. aspirin. ne narušava dnevne aktivnosti. “CLUSTER”(HORTONOVA. HISTAMINSKA GLAVOBOLJA) • čini oko 2% svih glavobolja • nema obiteljske opterećenosti. • sterilna upala-klinička slika (postpulsacijska faza).

nepulsirajuća. arterije osjetljive na dodir • starija dob (>50 god. • GLAVOBOLJA NAKON TRAUME GLAVE • duboka. • TERAPIJA Migrene: cilj je izbjeći ili prekinuti napadaj. ORL. ponekad i pulsirajuća.). praćena omaglicama i smetenošću. EEG-konvulzije. nema mučnine ni povraćanja. buši. trauma glave. iradirajuća bol poput pečenja. sljepoočnici ili uhu. započeti što prije (20min -2h od nastupa) • kriterij terapije: učestalost napadaja • terapija je uspješna ukoliko se broj i jačina napadaja smanji za više od 50% • analgetici + antiemetici ukoliko je potrebno • triptani . prekidaju migrenski upalni proces • kombinacija triptana i NSAR (npr.) • uzrokovana pomicanjem i razvlačenjem krvnih žila ili struktura dure na bazi lubanje. sumatriptan + naproksen) • ranije:ergotamin . budi iz sna. u 25-30% početni znak. neurolog • psihologijska obrada. Dovoljni: anamneza (opća. antidepresivi. ponekad Hornerov sindrom. gotovo nikad samostalna (obično uz povraćanje. u čelu. GLAVOBOLJA KOD TUMORA MOZGA • nespecifičan simptom. povišena temperatura i SE. djeluju na receptore u CNS-u i u trigeminusu.neselektivni djelomični agonist i antagonist serotonina.TCD-rana dg glavobolja migrenskog tipa. tenzijskoj glavobolji i miješanim oblicima • ARTERITIS TEMPORALIS • trajna. oftalmolog. popušta na tretman sinusitisa • obično se javlja nakon ustajanja i tijekom jutra • kronični sinuzitis nije valjan uzrok glavobolje bez evidentnog relapsa u akutni stadij • DIJAGNOSTIKA • Većina uopće ne treba dijagnostičke testove. kortikosteroidi – smanjuju upalu i edem. poremećaji svijesti. razara. smještena je duboko. klaudikacija bolno zamaranje žvakača i jezika pri jelu i govoru) • PHD: panarteritis s granulomatoznom upalom medije. pojačava se pri naporu . anksiolitici.probadajuća. istovremenom pojavom glavobolje i sinusitisa.mogu ju izazvati fizička aktivnost i promjena položaja • napadi boli mogu trajati par min do par h i javljati se više puta na dan • od 100 000 osoba s glavoboljom samo 10 ih ima tumor mozga. CT-SAH. stalna. psihoterapija (terapija bazičnog emocionalnog poremećaja). anamneza glavobolje) i fizikalni pregled (opći i ciljani neurološki) • dijagnostički postupci: laboratorij. • . patološkim nalazom sinusa. Tenzijske glavobolje: analgetici. kao da peče. može biti simptom kroničnog subduralnog hematoma • u 30% slučajeva nalikuje migreni. pacijent mora ustati. preferira se NMR. obiteljska.selektivni agonisti serotona. vrtoglavicu i sl. • SINUSNA GLAVOBOLJA • rijetka čak i u pacijenata sa sinusitisom • povezana s gnojnim sekretom.65 vrlo jaka bol.

ako su napadaji migrene češći od 3-4x mjesečno i ako su rezistentni na uobičajene lijekove.66 Profilaksa migrene • kroz najmanje 4 tjedna do 6 mjeseci. antidepresivi (amitriptilin). osobito ako je prati mučnina i povraćanje uz zakočenu šiju • kod česte ili trajne glavobolje (arterijska hipertenzija) • ako je bol u glavi naglo započela i ako je osobito jaka. POSEBAN OPREZ I LIJEČNIČKI NADZOR NUŽNI SU • kad je glavobolja nastupila nakon pada ili udarca u glavu • ako se bol pojačava pri naporu • kad se osoba noću budi zbog glavobolje • ako je glavobolja praćena povišenom temperaturom ili smetenošću. .). prehrane i sl. antiepileptici (Na valproat). alternativno liječenje (?). psihoterapijske tehnike. • nefarmakološka: promjena načina života (životnih situacija. • :ß blokatori (propranolol).”kao nikada do tada” (intracerebralno krvarenje?) • kad se dijete žali na glavobolju.

bolesnik sjedi na stolu za pregledavanje. u moždanom deblu ili malom mozgu. prethodi joj virusni infekt. lijekovi (aminoglikozidi. smetnje se smanjuju zatvaranjem očiju: tumor. depresija)? • Lijekovi. bljedoća. obično praćen nistagmusom. anksioznost. vidni sustav. Etiologija? Najčešći. antiemetici. ataksija: u Rombergu se ruši na bolesnu stranu Th: akutna faza . pokret glave)? • Komorbiditet (dijabetes. labirintitis. Davorka Vrdoljak VRTOGLAVICA (VERTIGO): iluzija okretanja. nakon 6 mj. nikakva Th nema efekta Meniereova bolest Cervikogeni vertigo: deformirana vratna kralješnica okretanjem glave pritišće vertebralnu arteriju: trauma vratne kralješnice. povraćanje. vaskularni poremećaj. emocionalna uznemirenost). salicilati) Benigni pozicioni vertigo: otoliti posteriornih polukružnih kanalića nisu ukotvljeni u želatini utrikulusa nego lebde. psihogeni uzroci: depresija.iznenadna vrtoglavica. smanjuju fiksacijom.što pogoršava (ustajanje. rotacije.67 SIMPTOM VRTOGLAVICE U ORDINACIJI LOM Dr. zanošenje 2% svih posjeta LOM VERTIGO • VESTIBULARNI (pojačava se kretanjem. ako je trajno . migrena. ny nakon latencije od 3-20 s: periferni uzrok! • Kod centralnog: sy mučnine i vertiga blagi. apsces. neurinom statoakustikusa. smanjuje mirovanjem) • NEVESTIBULARNI (KV.proces u vestibularnom osjetilu. ispitivač ga polegne. droge? . smetnje se pojačavaju zatvaranjem očiju. stres. vestibularni neuronitis.što je prethodilo: trauma glave. štitnjača. okrene mu glavu za 300 i hiperekstendira je preko ruba stola uz otvorene oči: mučnina.hiperekstenzija vrata ANAMNEZA • Simptomi trajno prisutni ili u “napadima” ( ako je u “napadima” . praćen mučninom. hipertenzija.proces je negdje od vestibularnih jezgara do temporalnog režnja. ali ny odmah i dulje od 1 min: centralni uzrok! • (Th rotacioni manevri za pozicioniranje otolita po Epleyu) Vestibularni neuronitis: jednostrana upala vestibularnog živca. MS. parkinsonizam PERIFERNI . ataksijom i ponekad nistagmusom: sy Meniere. antivertiginozni lijekovi. znojenje. • Dg: Hallpikeov manevar . med. nagli rotacijski pokreti glave.mirovanje. tonjenje. vrtoglavica. KV. panične atake) Oblici: CENTRALNI . vrtnje u prostoru NESTABILNOST (DIZZINESS): ljuljanje.

diazepam 2-5 mg 3x na dan. diuretici VN: simptomatska Th Psihogeni: suport. dvoslike i nesvjestica. nagluhost? (Meniere) • Ili glavobolja. savjetovanje. Popratni sy: antiemetici BPV: vježbe po Epleyu Meniere: betahistin.68 OPIS SIMPTOMA • Jesu li uz vrtoglavicu prisutne mučnina i povraćanje? • Šum u uhu. sy: simptomatski dimenhidrinat 25-50 mg 3-4 x na dan. bolesti štitnjače TERAPIJA Akutni vertigo s veg. . smetnje govora i gutanja ( moždano deblo) • Popratne smetnje sluha ili znakovi infekcije • Nedavna virusna infekcija u anamnezi (neuronitis) FIZIKALNI PREGLED DIJAGNOSTIKA Laboratorijske pretrage (?): anemija. medikamenti.

: RTG (misliti na moguću degeneraciju lig.69 SINDROM BOLNIH LE A Mr. : • • • • imobilizacija smotuljkom ispod vrata u ležanju Schanzov ovratnik (kasnije) NSAR fizikalna terapija . NEURALGIJA LUMBOISHIALGIJA NEURALGIJA N. Milan Glavaški CERVIKALNI VERTEBRALNI VERTEBRALNI SINDROMI TORAKALNI SINDROMI LUMBALNI CERVIKOCEFALIČNI CERVIKOBRAHIJALNI SINDROMI VERTEBROGENI VERTEBROGENI SINDROMI INTERKOST. FEMORALIS-a CERVIKALNI SINDROM • • • degeneracija i. diska osteofiti artroze sitnih i. zglobova nagli pokret vrata → iritacija plexus cervicalis bol ograničene kretnje Dg.v.v. sc. transversale atlantis i posljedice kod starijih osoba!) Th.

)EMG.fizikalna th.v. i c/c !!! Uzroci: degeneracija + mehanički faktori • • • • • • • • • anomalije (sakralizacija L5) deformacije koljena i stopala trudnoća traume neurološke lezije osteoporoza RA ankilozirajući spondilitis tumori Klinička slika: povećani tonus mišića. pregled. vertebrales i njihovih vegetativnih spletova → širenje bolova temporalno i okcipitalno . Ako + Lassegue. jači pri saginjanju. CT Th: mirovanje u Williams-ovom položaju fizikalna th. CT • Th:mirovanje NSAR.GMS parestezije→ lezija korjena. oslabljeni refleksi. (nikako u ranoj fazi !) trakcije ortoze operacija Ako akutna faza traje duže od 7 dana → hospitalizirati ! CERVIKOCEFALIČNI SINDROM Degeneracija i. klin. osjetljivost Valer-ovih točaka. prinudni položaj. lumboishijalgija Dg: anamneza. LUMBALNI SINDROM 50 % populacije zahvaćeno tijekom života ! Veliki troškovi za Th.. Rtg (suženje i.70 • TORAKALNI SINDROM Degenaracija.v. onda je to interkostalna neuralgija Dg: RTG. diska → iritacija aa. prostora.v. diska Bol pri disanju.operacija. atrofija mišića. Ukoliko se širi pojasno. ortoze. protruzija i.

statoacusticus: vertigo. ophthalmicus: oslabljen vid.v. diska→ involucija m. operacija (kod protruzije diska. rebra → radikularna bol koja se širi u ruku parestezije oslabljena GMS oslabljeni refleksi Dg:EMG. diplopije Dg: Premošten sulcus aa. vertebrales na RTG-u ! Th: imobilizacija smotuljkom ispod vrata. CT Th: mirovanje + NSAR. fizikalna terapija. tinnitus n. CERVIKOBRAHIJALNI SINDROM Degeneracija i. trigeminus: bol n.71 Lezija živaca: n. facialis: bol n. fizikalna terapija. scalenusa → kompresija cervikobrahijalnog pleksusa izme u klavikule i I. Schanzov ovratnik (kasnije). ako je moguće) .

lab. >žene. sc. Lijekovi prve linije – simptomatska terapija (NSAR. reumatoidni čvorići) +RF.72 REUMATOLOŠKI BOLESNIK U ORDINACIJI OBITELJSKE MEDICINE Mr. lokalno ili sistemski • MKB – obuhvaćene su pojmom muskuloskeletne bolesti („M“) • svaki 7. socijalna). Upaljena sinovija → izljev. operativna. sluznica. obiteljska. medikamentna th. očni znakovi) pregled kralježnice i pojedinih zglobova (simetrično) • dodatna dijagnostika (rtg. anti-CCP. Upalne bolesti: reumatoidni artritis (RA) • kronična. lokalna terapija. smanjenje tjelesne težine i dr. • u krvi: RF (IgM at na vlastiti IgG + u 80%. Dijagnostika • anamneza (osobna. hidroklorokin). autoimuna progresivna sistemska bolest. Vazokonstrikcija. • edukacija pacijenta i obitelji uz maksimalnu podršku. ali nisu protuupalni. • Nepoznata etiologija: proliferacija sinovije i subsinovijalnih krvnih žila – nastaje pannus. hipertenzija. promjena obujma. pacijent u ordinaciji OM je reumatološki • ≈2/3 bolnih stanja u primarnoj zaštiti uzrokovano je bolestima lokomotornog sustava • najviše boluju starije osobe (>65). početak <40-60 god. šepanje. funkcijska terapija. SE. ↓mišićne snage. zatražila promjenu upute svih registriranih NSAR.) prema potrebi. medikamentna . retencija tekućine. 3 ili više zglobova. hrskavica postaje neravna i erodirana. otečeni i bolni. pseudociste pa erozije zglobnih tijela – obično oko 6 mj nakon pojave bolesti. lijekovi druge linije modificiraju tijek bolesti (metotreksat. kortikosteroidi). ANA.). • praćenje liječenja. umor. oblika. Zglobovi su crveni. Terapija: individualni pristup. poremećaj funkcije. • uputiti na grupe podrške i samopomoći. max doza 4 g/dan). . • Kronična bol. krepitacije. • na rtg nalazu šaka paraartikularna osteoporoza. • status – inspekcija. nalazi i sl.analgetici: paracetamol (slabo protuupalno djelovanje. palpacija (ograničena pokretljivost – zakočenost. Imunosupresivi i monoklonska protutijela. zatajenje bubrega. artritis. osim naproksena. u usporedbi s placebom. CRP. Uloga LOM: • što ranije prepoznati bolest. promjene kože. Povećan rizik od IM kod onih koji uzimaju visoke doze NSAR. radna. šaka. simetrični. • Potrebna su 4 pozitivna kriterija koja traju barem 6 tjedana (jutarnja zakočenost zglobova. edukacija. Nataša Mrduljaš – ujić Definicija • oboljenja koja zahvaćaju zglobove i vezivno tkivo. opće mjere (mirovanje. Terapija: opće mjere. • pošteda od posla u akutnoj fazi. NSAR: rizik od kardiovaskularnih incidenata – FDA 2005. temeljni. 1% svjetske populacije. oteklina. invalidnost. vježbanje. meki. kojih je u Hrvatskoj >16% • osnovni simptomi : bol i ograničenje funkcije. Ne propisivati više NSAR odjednom! Problem samomedikacije. genetska predispozicija.

Terapija: osnovni cilj je smanjiti bol i povećati pokretljivost. bolesti bubrega i jetre. povrede. Primarna. urikozurici (u nas nisu registrirani!). kalcitonin i anabolici – teriparatid (skup. fizičke aktivnosti koje predstavljaju stres za zglobove – sportaši • Zglobovi šaka – Heberdenovi (DIP – izvana vezivo) i Boucharovi čvorovi (PIP – u zglobu). zajedno s psorijatičnim artritisom. dugotrajna imobilizacija. vratna i LS kralježnica • Rizični faktori: debljina. šake. estrogeni (?). .ključna uloga pacijenta: jačanje mišića. Bechterew) • Seronegativni artritis. • Manifestira se bolnom i progresivnom zakočenošću kralježnice. selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERM). koljena.5 i -2. generalizirana osteoporoza. ohrabriti svaku aktivnost u skladu s mogućnostima pojedinca • psihološki status (česti anksioznost i depresija. genetska predispozicija.. ↑ pokretnost zglobova –istezanje. reaktivnim artritisom. • Rtg – slika zdjelice po Barschonyu. komplementarna terapija (akupunktura. prevencija . • Kralježnica poput bambusovog štapa. stopalo.alopurinol. Počinje u SI zglobovima i širi se kranijalno. joga). Lijekovi: Ca i D vit. Metaboličke bolesti Osteoporoza. Giht: klinički kriteriji. strah od ovisnosti o drugima) Degenerativne bolesti • 80% >75 godina radiografski ima znakove artroze bez simptoma • potpuna ili djelomična ograničenost osnovnih svakodnevnih aktivnosti (Barthel indeks) • socijalni problem – nesposobnost za rad • degenerativno propadanje hrskavice – nesrazmjer izme u opterećenja i mogućnosti podnošenja • najčešće zahvaćeni zglobovi: rame. artritisom kod upalnih bolesti crijeva. Klinički – stav skijaša. bolesti vezivnog tkiva. može zahvatiti periferne zglobove i vanzglobna tkiva. treba započeti liječenje. Analgoantipiretici (paracetamol. Sekundarna generalizirana osteoporoza (deficit spolnih hormona. • Nema AS bez sakroileitisa! Uloga LOM: • individualni pristup • edukacija. tip 1-postmenopauzna i tip 2-senilna). • 90% bolesnika ima HLA–B27. SI zglobovi – rane upalne promjene – CT I MR.5. fizikalna terapija (TENS. prilago eni aerobik. kukovi. ne hiperdijagnosticirati.). rekombinantni parathormon). u žena u kojih je T-score izme u -1. pušenje. bifosfonati. Denzitometrija kosti precizno mjeri koštanu masu i predvi a rizik frakture. ovisno o broju faktora rizika. lijekovi.. T-score: 2. masaža). Najčešće involucijska ( 80% svih osteoporoza.5 ili manji. izometričke. hiperuricemija ≠ giht! Th: NSAR za akutni napadaj. poremećaji prehrane. alkoholizam. NSAR).73 Ankilozantni spondilitis (Mb. ali samo 20% nositelja obolijeva. lakat. životne navike -inaktivnost. Vježbe . kirurška terapija. drugi endokrini poremećaji.

Dupytrenova kontraktura. .74 Vanzglobni reumatizam • Burzitis i tenosinovitis (ishijadični i trohanterični) • Entezopatije (epikondilitis. Tietzeov sindrom). skočni zglob i stopalo–tendinitis/peritendinitis Achillei. škljocavi prst • kuk – bursitis i trochanteritis. De Quervainov tenosinovitis. styloiditis radii. fascitis plantaris. 2-3x godišnje • fizikalna terapija • kirurško liječenje (rijetko). Terapija: • medikamentna. Malo kada uzrokuje funkcijsko oštećenje zgloba ili općeg zdravstvenog stanja. bursiits olecrani • ručni zglob i šaka – sindrom karpalnog kanala. bursitis calcanearis • Sklonost spontanoj remisiji kao i recidiviranju. infiltracija depo kortikosteroida u razmaku od 14 – 21 dan. tuber ossis ischii • koljeno – bursitis anserina i praepatellaris • oštećenja ligamenata. Najčešća stanja: • rame – PHS • lakat – epicondylitis radialis et medialis. plantarni fasciitis. trnasta zdjelica) • Neuropatije zbog uklještenja (sy karpalnog kanala) • Miješana stanja (Dupytrenova kontraktura. mirovanje.

N . posebno je skupa terapija uremije. mjesto na listi morbiditeta.75 BOLESTI URINARNOG TRAKTA U ORDINACIJI OBITELJSKE MEDICINE Dr. spolni odnos. Samo pratiti razvoj. a liječiti jedino: • trudnice . Proteus. Pseudomonas – kateterizacija.16 dana. med. Jadranka Giljanović-Perak • • • • Poga aju 6% naših pacijenata u OM 3 – 5 % dijabetes 8 – 18 % hipertenzija ovim bolestima LOM godišnje posvećuje 3.ponavljane infekcije) Mokraćni sustav je cjelina: infekcija se širi >ascendentno. N17 – N19 bubrežna insuficijencija. Probir: 3 pacijenta dnevno = 900 godišnje. zatim N00 – N08 glomerulske bolesti. coli . insuficijencija dna zdjelice – cistokela . cistokela u žena) → • Kronične komplicirane • Asimptomatska baketeriurija: broj bakterija >105. za 2 god cijela populacija! Koga obuhvatiti ? • Djevojčice – široka uretra • Školska djeca • Pozitivna obiteljska anamneza • Trudnice • Bolesnici koji su imali zahvate • Dječaci s fimozom • Dijabetičari • Poremećena inervacija – multipla skleroza Mogući oblici: • Akutni prvi → vladati se kao kod akutnog febrilnog katara • Rekurirajući → recidiv → oprez ! • Akutni komplicirani ←promjene u urinarnom traktu (opstrukcija. kontaminacija bakterijama iz vaginalnog vestibuluma. N30 – N35 druge bolesti urinarnog sustava te opstrukcijska uropatija (N20 – N23). Socijalno-medicinske osobitosti ove skupine bolesti Velika učestalost u populaciji. Klebsiella .30 dana. N30 . mjestu. trudnice. N10 – N16 tubulointersticijske bolesti.90 % akutnih. *Muškarci: duljina uretre. svake godine oko 50 novih slučajeva u našoj ambulanti.promijenjeno otjecanje mokraće • stare osobe – dijabetičari • djevojčice – mala i široka uretra Uzročnici: >>Gram-negativne bakterije (E. 3% vremena. Asimptomatski tijek bolesti: bolest se često otkrije kad je već kasno. Aerobacter . svojstvo sekreta prostate *Žene: kratka uretra.zapreka otjecanju.4 % svojeg vremena U bolesti urinarnog trakta idu: urinarne infekcije (80 – 98 % svih bolesti mokraćnih putova). bolovanja na 6. 8. pozitivne 3 sukcesivne urinokulture. Skupa terapija: kemoterapeutici su jedna od najskupljih grupa lijekova.

zimicom i pečenjem kod mokrenja.. te odre eno va enje laboratorijskih nalaza. Osjeća bol u području lumbalnih loža. koje su zadnja 3-4 dana uredne. bakteriostatski dalje. nakon prestanka uzimanja uroantiseptika. tjeralo ga je na mokrenje. Predočava laboratorijske nalaze: SE 65/103. Navodi vrtoglavice. ro ena 1947. nije do sada bio teže bolestan. četiri dana kasnije postala je tako er visoko febrilna. Unazad 3-4 dana imao je T 39-400 C. liječila se kao srednjoškolka od kožne alergije i osjećaja gušenja – htjela se osloboditi od tjelesnog odgoja.unutar 14 dana: drugi uzročnik. stalno je umorna.. Što bi još pitao? Kako bi postupio? Par mjeseci kasnije ista bolesnica dolazi jer se pojavila krv kod mokrenja. ro en 1933. Rutinskim pregledom PSA našle su se povišene vrijednosti (32. perzistiranje infekta – a) 48 h od započete terapije ne dolazi do pada T. peklo ga je.S. Imala je brojne vodenaste stolice. više desno.D.V. dolazi jer se loše osjeća. liječnica..J.6 ng/ml). upala donjih putova. baktericidni lijek kroz 7 dana (trimoksazol. Što bi sada pitala ? Što bi napravila? Što očekuješ? Studentica M. PRIMJERI Bolesnica B. Mokraća je mutna. Mokri često i malo. krvavu mokraću.V. U koprokulturama prethodno izolirana Salmonella enteritidis. operirala je desnostranu ingvinalnu herniju u dječje doba. Što ćeš učiniti? Što očekuješ? Č. Sinoć je mokrio krv uz blagu bol lijevo lumbalno. M. Što ćeš pomisliti? Što ćeš učiniti? . Sada joj se više puta javi pečenje kod mokrenja. histerektomirana unazad 18 godina. domaćica.M. Što bi savjetovala? Da li bi još što pitala? Što bi učinila? Nakon dva dana pacijent se javlja s bolnom oteklinom lijevog testisa. norfloksacin) Rezultati: izliječenje (nestanak subjektivnih tegoba i objektivnih simptoma 2 tjedna od prestanka terapije).. praćenu tresavicom i lošim općim stanjem. ali ima jake. Želi i pregled urologa. Ordiniran je Novocef. nitrofurantoin.. osobito pri kraju. i više nego sada. Što bi je pitala? Što bi poduzela? Tri godine nakon ovog javljanja je rodila – u trudnoći kontrolirana kod ginekologa. Sada dolazi jer je mokrila tamnu. Osjeća bol u lijevom koljenu. L 8. ni gubljenja subjektivnih simptoma (čekati UK. pregledan je u kućnoj posjeti zbog visokog febriliteta. starog 60 god. praćenog mučninom. drugi je imao rezidentnu floru distalne uretre. ali se tome nije našlo supstrata. gustu. žali se na pečenje poslije mokrenja zadnjih 10-15 dana.. mijenjati lijek).18 god.. pacijent F. Što napraviti? B. opet je dobio visoku T. U trudnoći navodno « smetnje s mjehurom». Sada je T 370. On je kući i leži. Noću je mokrio više puta. ponekad crvena. c) miješani oblik..H.M. imao je često stolicu. 20 god.dati odgovarajući antibiotik).76 Razluči : Ima li bolesnik infekciju? Etiološki agens? U kojem dijelu sustava se infekcija zbiva? Liječenje: 1. Kako dalje? Koje ćeš pretrage učiniti? Zašto? Možda ne treba ništa poduzimati? Zašto? Pacijent A.. 2. dolazi nakon što je prije dva dana pregledana na hitnom internom prijemu zbog lupanja srca i osjećaja gušenja. cefalosporin). tupe bolove obostrano lumbalno. Žalila se i da iskašljava krv. Što poduzeti? Što očekuješ? Kako bi liječila? Kćer F.. amoksicilin+klavulanska kiselina.. DKS 13/54/29/1/3/0. Što predlažeš učiniti? Imaš li već radnu dijagnozu? Dolazi supruga pacijenta M. a u trećem je na ena E. 27 god. umirovljeni zapovjednik broda. 20 god. ro ena 1927. Što bi je sada pitao? Na što bi posumnjao? Koje bi radnje poduzeo? Kako bi liječio? Pacijentica M. Mjesec i pol dana kasnije.M. prisutna je gruba granulacija neutrofila.V. coli u signifikantnom titru. dolazi zbog vrtoglavice i pečenja u prsima. *Relaps . Pretragom urina našla se masa bakterija.0. god. Želi učiniti « kompletne preglede».V. ro en 1959. Unazad mjesec dana bila u SHP zbog boli u epigastriju koja se «širila na sve strane». srednjoškolka. do 6 tjedana (tetraciklini. pa je učinjena urinokultura. 2x 500 mg.M. Jedan uzorak bio je sterilan. do sada zdrava. mehaničar. Prije par mjeseci otac joj se razbolio od tumora bubrega i umro. Navodi da je i prije 20 god tako er mokrio krv.. infekcija bubrega *Reinfekcija . Kako ćeš je liječiti? Šest mjeseci kasnije dolazi zbog dizuričkih tegoba. Koje pitanje ćeš mu postaviti? Zašto? Što misliš poduzeti? D. b) nesignifikantna bakteriurija (ako smo sigurni da je samo jedan uzročnik .S.unutar 14 dana od prekida terapije: uvijek isti uzročnik. do sada dolazi povremeno zbog povišenog tlaka (zadnji put prije 2 god). Zadnja dva dana T 370C. Što bi učinio? Što bi mu savjetovao? U rujnu 2004.

hipoventilacija. sistolička i dijastolička disfunkcija srca)? Otvoreno pitanje: pri kojoj razini TSH započeti supstituciju? . hipoglikemija. med. lice podbuhlo. mla ima 50 µg uz povremeno povećavanje do 100 µg) Klinička kontrola 4-6 tjedana od početka Th Laboratorijska kontrola: TSH i T4 6 tjedana od početka Th Sumnja temeljem KS TSH pretraga izbora.77 BOLESTI ŠTITNJAČE Dr. periorbitalni edemi. hladna periferija Bradikardija Opstipacija Amenoreja-oligomenoreja Dg: • • • • Th: • • • Supstitucija levotiroksinom (starijima manja doza . mortalitet ipak > 50%!! Supklinička (latentna) hipotireoza • • • Povećana serumska koncentracija TSH uz još normalne razine T3. tranzitorna postpartalna) • Sekundarna ( bolest hipofize) • Tercijarna (bolest hipotalamusa) • Posebni oblici: postoperacijska. manjak joda. • Primarna (bolest same štitnjače: Hashimoto. Trudnoća-hipotireoza-kognitivne funkcije djeteta (!). krhka kosa. Th: oksigenoterapija. T4 Česta megaloblastična anemija Česta hiperkolesterolemija TSH nakon 6 tjedana: i dalje povećan (hipofiza nije dovoljno suprimirana)→ povećati dozu levotiroksina za 25 µg uz naknadnu kontrolu TSH za 6 tjedana (uobičajena supstitucijska doza levotiroksina za odrasle je 100-150 µg). 1% muškarci. Davorka Vrdoljak HIPOTIREOZA Smanjena funkcija štitnjače: prevalencija: 9% žene. U slučaju stabilizacije. godine života. Uz supstituciju levotiroksina. dopuna T3. rijetka.25 µg zbog rizika FA. gubitak trepavica Suha. T4 Je li SH nezavisni čimbenik rizika za razvoj KV i CV bolesti (dizlipidemija. smanjena fibrinoliza. obično oko 60. infuzije otopine glukoze. promukli glas (disfonija) Suha. poput maske Intolerancija hladnoće. jatrogena (amiodaron) Simptomi razvijene bolesti • • • • • Psihomotorna usporenost Umor. ljuskava koža Debljanje • • • • • Edemi. dovoljna je kontrola TSH 1x godišnje. Komplikacije: miksedemska koma: hipotermije. kortikosteroidi iv.

Th: ASK. učinak za 20 dana (jer je t ½ T4 7 dana). FA u starijih. osobito 60+. SUPTOTALNA TIREOIDEKTOMIJA: pacijenta se dovede u eutireozu medikamentnim putem. tresavica. Ž SA i TMS slabo reagiraju na medikamentnu terapiju.005 mj/l) Samo T3 i/ili T4 povećani (T3 osjetljiviji) Anti TSH-Ab (Basedow/Graves) ANTITIREOIDNI LIJEKOVI: blokiraju stvaranje hormona. U postmenopauznih žena. Propiltiouracil: smije se davati i trudnicama. u KS vrućica. prolazna hipertireoza. dg: anksiozna stanja (ali kod njih nema očnih sy i periferija je hladna) Dg: • • • • Th: • • • Antitireoidni lijekovi Radiojod (J131) Suptotalna tireoidektomija Sumnja temeljem KS Laboratorijski nalazi: TSH vrlo nizak (<0. rijetko kortikosteroidi. LOM treba pomisliti i na hipotireozu (prevalencija u 60+ populaciji 15-20%). KI u trudnoći. Od nuspojava: agranulocitoza (1/1000) i trombocitopenija radi koje LOM treba pacijentu provjeravati KKS 1x tjedno. laryngeus recurrens). De Quervainov tireoiditis: akutna virusna upala štitnjače. potom operira (pažnja na paratireoideje i n. tahikardija. zatajenje srca • • • • intolerancija vrućine znojni. pa je gotovo uvijek nužno kirurško liječenje. te voditi računa o mogućoj povezanosti s KV morbiditetom. česti očni sy te komorbiditet s drugim AI bolestima Oblici: Solitarni adenom (SA) (5%): tireoidna autonomija lučenja. RADIOJOD: uništava žljezdano tkivo lokalnim zračenjem. Simptomi: • • • • gubitak težine povećan apetit iritabilnost tahikardija. rijedak Toksična multinodozna struma (TMS): starije osobe. lab: ubrzana SE. Metimazol: uobičajena doza je 15 mg. . većina tretiranih ide u hipotireozu.IgG Ab kao "lažni TSH" stimuliraju TSH-R i produkciju te lučenje hormona.78 HIPERTIREOZA • Povećano izlučivanje hormona štitnjače • Primarna (99%)-bolest same štitnjače-hiperaktivnost • Sekundarna (1%)-vrlo rijetka • Basedow/Grawes . leukocitoza. vlažni dlanovi tremor egzoftalmus Dif. vratobolja.

Me unarodni dokumenti preporučuju liječenje mentalnih poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. ako pacijenti traže pomoć liječnika obiteljske medicine: u 16 – 25% pacijenata postavi se dijagnoza nekog mentalnog poremećaja. obavljanje većine dijagnostičkih i terapijskih postupaka potrebnih u ambulantnom i bolničkom liječenju oboljelih. Ana Dvornik . Naglasak je na vanbolničkom liječenju. 20 – 30% pacijenata ima neprepoznat mentalni poremećaj. S druge strane. socijalnim radnicima. Zbog velikog broja mentalnih poremećaja. U kompetenciji rada liječnika obiteljske medicine (LOM) trebali bi biti dijagnostika i liječenje: • blagih i srednje teških depresija. jedna četvrtina svjetskog stanovništva oboli od nekog mentalnog poremećaja. depresija postati vodeća bolest na listi svjetskog morbiditeta. LOM treba prepoznati poremećaje koji iziskuju psihijatrijski tretman. • somatiziranih poremećaja i • poremećaja prilagodbe. sc. pa ga valja uključiti u programe borbe protiv stigmatizacije mentalnih poremećaja. god. Prema procjenama. • anksioznih poremećaja. veliki broj pacijenata pomoć traži od liječnika obiteljske medicine i često ne prihvaća liječenje u psihijatra.79 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA Prim. ni u svijetu niti u nas nije realno očekivati da ih zbrine isključivo psihijatrijska služba. kao i organizaciju psihijatrijske službe u zajednici. Psihijatrija u zajednici znači pružanje psihijatrijske zaštite mentalnog zdravlja na području gdje živi 70. razvidna je veličina problema mentalnog zdravlja i važnost prevencije mentalnih poremećaja.000 stanovnika. Očekuje se da će 2020. dr.000 – 250. Na cjelokupnoj zdravstvenoj službi su programi borbe protiv stigme duševnih bolesti i predrasuda za njih vezanih. a uključuje suradnju s liječnicima opće medicine i drugim srodnim strukama: psiholozima. Prema navedenome. .Radica Makar jednom tijekom života.. Zaštita podrazumijeva prevenciju. 15 % pacijenata uz somatsku bolest ima neki mentalni poremećaj..

polovica apstinira NIDA 1988-2000 . Koliko je izliječenih? > > > > 1/3 razvije ovisnost 1/4 apstinira spontano 1/2 do 2/3 liječenih “drug free” 1/5 za metadonsko održavanje . Ovisnost o opijatima . dr.liječenje metadonom Razvijati druge terapijske opcije Evaluirati rezultate liječenja Razvijati adekvatnije oblike naknade za rad Ovisnik je osoba: čiji su život i zdravlje ozbiljno ugroženi čije sadašnje stanje nije slika njegova karaktera Za liječenje vrijedi: da je potrebno bez obzira na uzrok bolesti procjenu rezultata valja temeljiti na realnim očekivanjima poželjno je utvrditi uzrok bolesti radi primjerenijeg liječenja…i doprinosa znanosti Addiction Severity Index (EuroASI) Tjelesni problemi Uposlenje/socijalni status Konzumacija/problemi vezani za alkohol Konzumacija/problemi vezani za droge Problemi sa zakonom Socijalno funkcioniranje (obitelj. veze. Britanija 24% Nizozemska 25% Danska 50% Irska 72% Centralizirani programi mogu obuhvatiti najviše 14% ovisnika u potrebi.80 PROBLEM OVISNIKA U ORDINACIJI LOM-e Prim. Programi u PZZ mogu 3-5 puta uvećati obuhvat ovisnika u potrebi. Dragomir Petric. podrška) Psihološki problemi Liječenje ovisnika u općoj/obiteljskoj medicini Udio liječenih Italija 2% Portugal 5% ---------------------------Vel. med.

Uzimanje heroina uz metadon SAD. JAMA 1989 Godinu dana nakon prestanka liječenja 68% recidivira. Ostali ostaju nevidljivi. Dole. DZ Novi Zagreb: 161 ovisnika kroz 5 godina) Pokazatelji kvalitete liječenja viša DDD metadona znači manje relapsa duže zadržavanja u liječenju . 1988. 59% HR. NEJM 1983.bolji uspjeh metadon kao uvod u druge oblike liječenje bolju suradljivost osigurava: dogovaranje dnevne doze mogućnost uzimanja metadona u kući. 36% Irska. NIDA 1988 Zašto liječiti ovisnika? INDIVIDUALNI CILJ: stop uzimanju droge (ovisnosti) prevencija zaraze prevencija drugih bolesti prevencija prerane smrti DRUŠTVENI CILJ: prevencija širenja zaraze smanjenje kriminala povećanje socijalne produktivnosti povećanje socijalne adaptabilnosti Metadonski program (u Hrvatskoj) (ni)je ispunio očekivanja 68 % prestalo uzimati heroin manje od 1% HIV pozitivno (Sakoman. 1999. 1995. 33% Učestalost uzimanja heroina obrnuto je proporcionalna DDD metadona. 30% NL. 37% SAD.onih koji se opetovano vraćaju tražeći pomoć. CMJ 2000) 80% nije deliktuozno 44% povremeno i stalno uposleno 75% živi prihvatljivim životnim stilom (Tiljak. 1997. Dole. 2000. Ball. 1992. . 39% SAD.81 Vi enje ovisnika stvaramo temeljem slike samo jedne grupe ovisnika .

sc. uz naglašenu potrebu da su voljeni. DIJAGNOSTIKA Blaži poremećaji: klinički.82 ETIOPATOGENEZA PSIHOSOMATSKIH BOLESTI Prim.2-2% žena i <0. Centralni problem psihosomatskih bolesti je: zašto je pogo en baš odre eni organ? U odgovoru se nameću konstitucijski i genetički čimbenici. prethodne bolesti i specifični konflikti. SLE. Osoba izbjegava subjektivni doživljaj emocije pa ju izražava tijelom.2% muškaraca. frigidnost. dismenoreja. godine života. laboratorijski i drugi nalazi su uredni. tireotoksikoza. multipla skleroza. a uzrok su im neprora ene emocije. . prihvaćeni i učinkoviti. LIJEČENJE U akutnoj fazi prioritet je tjelesno liječenje (suzbijanje vodećih simptoma) uz pružanje potpore. nervozna anoreksija. ne mogu dovoljno mentalizirati limbičkokortikalnim putovima. Ana Dvornik-Radica Psihosomatski poremećaj je fiziološka disfunkcija na vanjski čimbenik koji utječe na emocije. Teži i kronični poremećaji: mogu postojati patofiziološki i strukturni otkloni. esencijalna hipertenzija. kako bi pacijent mogao smanjiti tenzije koje dovode do tjelesne simptomatologije. neurodermitis. socijalne i radne sposobnosti. kolitis. pretilost. Ne može se utvrditi posebna osobnost vezana uz te poremećaje... Dijagnostički putokaz je tjeskoba nerazmjerna tjelesnom nalazu! Najbolji put je temeljiti pregled dosadašnje medicinske dokumentacije. funkcijska afonija. hiperhidroza. Anamnestički podaci su nerijetko pretjerani. Oprez: hiperparatireoza. dr. zatvor i proljev. već ih prazne preko autonomnog. a muški srodnici ovih žena na većem su riziku antisocijalnih poremećaja osobnosti i upotrebe psihoaktivnih tvari. no zajednički nazivnik je konflikt zbog kojega dolazi do ambivalentnog stava prema posjedovanju i separaciji. Na kliničke manifestacije utječu sociokulturni čimbenici. a specifični simptom odre ene bolesti obično nedostaje! Javljaju se i prije 25. Ovim poremećajem reagiraju osobe koje pražnjenja osjećajne sfere. porfirija. Prisutan je poremećaj tjelesne. EPIDEMIOLOGIJA Psihosomatske bolesti nazočne u 0. kardiospazam. KLINIČKA SLIKA Bolesnik ne simulira tegobe! Stres – tjeskoba – polimorfne tegobe koje se ne mogu objasniti ni poznatim kliničkim slikama bolesti niti djelovanjem odre enih tvari. smetnje u menopauzi. simpatičkog i parasimpatičkog sustava s reakcijama i simptomima ciljnih organa. Postoji niz takvih bolesti/stanja: peptički vrijed. u jezgri hipotalamusa i limbičkog sustava. bronhalna astma. Nalaze se u 10-20% ženskih srodnika prvog nasljednog reda.

lamentacije Organski uvjetovane: senilna. posttraumatska. depresivno raspoloženje 2. depresivna stanja zbog iscrpljenosti.snižena aminergička funkcija CNS-a (dopamin. suicidalne tendencije 19. U zapadnim zemljama oko 20%. već se dalekosežno oblikuje osobnošću. muškarci 85/1000 Nepsihotična depresija češća u urbanim sredinama. Endogene: involutivna. puerperij. . gubitak težine 17. hipohondrija..83 DEPRESIJA U ORDINACIJI LOM-e Prim. anksioznost 9. osjećaj devalorizacije 6. opsesivni i kompulzivni simptomi 11. mišljenja i osjećaja. depersonalizacija 12. morbogeno djelovanje suvremenog načina života. smetnje sna 14. depresivna stanja kod shizofrenih psihoza. hipohondrija. a psihotična jednako u seoskim i urbanim DIJAGNOSTIKA . višeuzročna (takva je i organizacija duševnog života): . sc. LOM liječi oko 90% depresivnih bolesnika. oligofrena Simptomatske: postinfekcijska. konstitucijom i čitavom životnom poviješću“. Hamiltonova skala 10. E. aterosklerotina. endokrina. sferu volje. noradrenalin. PATOGENEZA DEPRESIJE Ovisi o vrsti depresivnog fenomena. dr. Svijest nije poremećena i bolesnici stoga trpe. agitiranost 8. osjećaj izgubljenosti 5. depresivna stanja kod manično-depresivne psihoze Psihogene: neurotske. usporenost 7. serotonin). osjećaj nemoći 4. a 10% psihijatar ambulantno ili stacionarno Rizik obolijevanja: žene 177/1000. EPIDEMIOLOGIJA SZO: depresivno je 3-5% svjetskog stanovništva. Ana Dvornik-Radica ETIOLOGIJA DEPRESIJE Nije do kraja razjašnjena. osjećaj krivnje 3. toksična. derealizacija.. . oscilacije smetnji tijekom dana 1. delirantni simptomi 13. melankolija. epileptična. Larvirana depresija. životnom razvojnom dobu (adolescencija.sociokulturna sredina i kodeksi društva. . somatski simptomi 15. smanjen radni interes 18. osobnosti. KLINIČKA SLIKA Depresija obuhvaća cijelu osobnost. Bleuler: „Odre ena psihička reakcija nije nikad oblikovana od samo jednog podražaja. U prvom planu su simptomi anksioznosti i beznadnosti. reaktivne. senij) te sociokulturnim karakteristikama i okruženju osobe.genetske i konstitucijske osobitosti.osobnost pacijenta.

nemogućnost doživljavanja ljubavi.promijenjeno raspoloženje .nesanica . 3) negativna očekivanja. 2) negativna interpretacija samoga sebe (self). Beck: 1) negativna interpretacija iskustva. Lemano trijas: nesposobnost odlučivanja. krivice. nemogućnost doživljavanja radosti. .usporenost .osjećaj manje vrijednosti.84 Zahtijeva minuciozno promatranje i praćenje: .opstipacija .

dr. Seksualno zdravlje Kontinuitet pozitivnih fizičkih. Seksualna smetnja Stalna ili učestala nemogućnost postizanja seksualnog zadovoljstva.85 SEKSUALNE DISFUNKCIJE Prim. Dragomir Petric. koja izaziva stres. med. psihičkih i sociokulturnih iskustava povezanih sa seksualnošću Odsutnost seksualnih smetnji – nije dovoljan kriterij Seksualno zadovoljstvo – dodatni kriterij koji najčešće uključuje i pitanje intimne povezanosti (“seksualno zdrava veza”). nezadovoljstvo ili probleme u vezi Ciklus ljudske seksualne reakcije (prema Mastersu i Johnsonovoj) uzbu enje predorgazmička granica orgazam opuštanje Ciklus seksualne reakcije (Masters i Johnsonova) Ciklus ljudske seksualne reakcije (prema Helen Singer Kaplan) Seksualna želja Uzbu enje Orgazam Klasifikacija seksualnih smetnji .

liječenjem istog ili zlouporabom alkohola/droga Raširenost (prevalencija) seksualnih smetnji Primjer mogućih uzroka seksualnih smetnji hormonski deficit poteškoće s uzbu enjem (bol) neadekvatna stimulacija negativni stavovi. vulvodinija) Ostalo Klasifikacija seksualnih smetnji psihički/kombinirani (psiho-fizički) uzroci primarne/sekundarne smetnje situacijske/općenite smetnje izazvane intrapersonalnim/interpersonalnim pritiscima smetnje izazvane nekim drugim zdravstvenim problemom. anti-seksualne vrijednosti (odgoj) pretjerana samokontrola .(persistant sexual arousal syndrom) Muškarci: erektilne smetnje 3) Poremećaji orgazmičke funkcije: Žene: poteškoće s postizanjem orgazma (anorgazmija) Muškarci: preuranjeni orgazam i odgo eni orgazam 4) Poremećaji vezani uz seksualnu bol Žene: vaginizam i dispareunija (vulvarni vestibulitis.86 1) Poremećaji seksualne motivacije Nedostatak seksualne želje Seksualna averzija i fobije 2) Poremećaji seksualnog uzbu enja: Žene: neadekvatno vlaženje i sl.

različite.zlouporaba alkohola i opijata .. uloge i raznorodne potrebe Potpuno emotivno stapanje je ključ (nikada ne dozvoliti seksualnu objektivizaciju partnera) Sve se uvijek može riješiti razgovorom Uloga seksualne terapije Dijagnosticiranje problema (uzimanje seksualne povijesti i njezino analiziranje) Odre ivanje cilja ili ciljeva (dogovor izme u klijenta/klijenata i terapeuta) Terapeutski postupci u usmjerenoj seksualnoj terapiji (informiranje i educiranje...nuspojave farmakoterapije Mitovi i pogrešne predodžbe o ljudskoj seksualnosti Kontinuirani visoki intenzitet strasti Strast je prirodna i ne traži planiranje i trud Potreba za trećim znak je da nešto ne valja (fantazije su prijevara) Koitus i orgazam su ključni Muškarci i žene imaju vrlo odre ene.) .87 problemi u vezi (sukobi) nedostatak povjerenja u partnera depresija medikamenti umor. vježbe i zadaci) Rezultati (seksualno funkcioniranje. kvaliteta veze.) Realističan pogled na seksualnost Informiranost Otvorenost (komunikacija s partnerom.) Briga za kvalitetu veze Briga za kvalitetu seksualne dimenzije veze Briga za opći zdravstveni status .. preopterećenost nedostatne informacije. neznanje negativna mentalna slika vlastitog tijela Prevencija seksualnih smetnji Kako sačuvati seksualno zdravlje? Pozitivni stavovi o seksualnosti (pravo na užitak... novi pogled na seksualnost.

noćni strah. dr. većinom opet početkom ili potkraj spavanja). Razlikuju se dvije vrste sna: ona sa sporim pokretima očiju (NREM. od engl. Klinički je važna jer dovodi do povišenja arterijskog tlaka. o stupnju stresa. noćne more. npr. Tu spadaju: hrkanje. Mirjana Rumboldt Riječ je o otklonima koji utječu na uspavljivanje ili tijek sna. Podskupine su: početna insomnija. paralize sna ili hipnagoških fenomena. obstructive sleep apnea) i centralna apneja u snu (bez opstrukcije. Čest je simptom (oko 10% ljudi ima kroničnu. fizičkih poremećaja ili apstinencije u ovisnika. rapid eye movement). čestim bu enjem. nonrapid eye movement. Može biti primarna tj. ali značajnu). poremećaj ritma spavanja i pojačana budnost. brža i niža EEG izbijanja te promjenjiva dubina i frekvencija disanja (20-25% ukupnog vremena sna. opstrukcijska apneja u snu (OSA. o . a kreću se od 4 do10 h u dnevnom ritmu od 24 h. a oko 50% povremenu. a posebno osobnom anamnezom o ritmu sna uz isključenje vanjskih čimbenika (abuzus alkohola. rano jutarnje bu enje. obično u početku sna ili pri bu enju) i hipnagoškim učinkom (intenzivne. infarkti moždanog debla). Mogu biti nasljedna (narkolepsija). koju karakterizira dodatno sniženje mišićnog tonusa. 2) Hipersomnija: poremećaj s porastom broja sati sna za 25% i više. nikotina i kofeina. posljedica povremenog zatvaranja gornjih dišnih putove u snu (OSA) ili emocionalnih odnosno fizičkih poremećaja (neke vrste nesanice-insomnije). jutarnjim glavoboljama i pospanošću tijekom dana. Poremećaji sna se mogu podijeliti u nekoliko oblika: 1) Insomnija: poremećen slijed ili poteškoće uspavljivanja ostavljaju dojam nedovoljnog spavanja. Tu spadaju: somnambulizam (mjesečarenje). nerijetko zastrašujuće audiovizualne halucinacije. uzrokuju pretjeranu pospanost ili uvjetuju abnormalno ponašanje vezano uz san. Sanja se uglavnom u REM fazi. uzrokovana nizom promjena CNS-a. od engl. od engl. sindrom nemirnih nogu i noćni grčevi u nogama. Etiologija ovih stanja je raznolika. uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti). OSA je posljedica povremenog zatvaranja gornjih dišnih putova u snu s apnejama >10 s. ima 4 stupnja dubine). 3) Sindrome apneje u snu: skupina stanja za zastojem disanja tijekom sna kroz ≥10 s. uz >5 epizoda hipopneje ili apneje/h). Rijetka podvrsta ovog poremećaja je narkolepsija. a nastaje najčešće uslijed emocionalnih ili fizičkih poremećaja. obilježena nenadnim gubitkom mišićnog tonusa (katapleksija).88 POREMEĆAJI SPAVANJA Prof. zatajenja srca i teških ozljeda zbog pospanosti pri upravljanju vozilima. 4) Parasomnije bi se mogle definirati kao „abnormalno ponašanje“ vezano uz san. Mogu se javiti i izolirane pojave katapleksije. uzrokujući mjerljivu deoksigenaciju krvi (hipoksemiju). koja se javlja na početku i čini 75-80% ukupnog vremena sna i ona s brzim pokretima očiju (REM. hrkanjem. Individualne potrebe za snom su vrlo različite. dok se somnambulizam i noćne more javljaju većinom u NREM razdoblju. što tako er spada u hipersomniju. obično >20 x/h. paralizom sna (mišićna kljenut. boli. dubina i faze sna se tijekom spavanja više puta izmjenjuju). Dijagnoza se postavlja iscrpnom obiteljskom. o fizičkoj aktivnosti. bez vidljivih uzroka ili sekundarna zbog emocionalnih poteškoća.

EEG i analizu plinova u krvi traži i ORL obrada. suzbijanje pretilosti) primjenjuju ure aji za kontinuirano pozitivan tlak u dišnim putovima (CPAP od engl. Terapijski dolaze u obzir. ure aji za podizanje donje vilice i pružanje jezika te kirurški zahvati (npr. Individualizirati pripravak i dozu. cilj i trajanje liječenja. Zato se npr. Redovita provjera učinkovitosti i podnošljivosti terapije (nuspojave?). toplina. kod OSA uz anamnezu. primjerena okolina (npr. . uz depresore CNS-a (alkohol!). uvulopalatofaringoplastika. midazolam (Dormicum) ili srodni spojevi.ili hepatopata. relaksacija. strahu i dr. npr. Davanje hipnotika: benzodiazepini. Ograničiti davanje na 2 tjedna. Osim kliničkog pregleda ponekad je potrebna dodatna obrada (navlastito EEG. tišina.89 emocionalnim poteškoćama. Na davati ovisnicima ili OSA bolesnicima. Liječenje je po mogućnosti etiološko. aktivnosti prije lijeganja (npr. triciklički antidepresivi. Smjernice za davanje hipnotika • • • • • • • • • Postaviti jasnu indikaciju. Niže doze u starijih. fizikalni nalaz. pranje zubi). amtriptilin). meprobamata ili difenhidramina. izbjegavanje stimulansa (npr. zolpidem (Sanval). U liječenju OSA se uz opće mjere (npr. npr. metilfenidat (Concerta). trudnicama. udobnost). Dugotrajnije liječenje zahtijeva intermitentno davanje. zaleplon (Zan). polisomnografiju. nefro. polisomnografija). flurazepam (Fluzepam). amfetamini. 3. Specifične mjere. kofein. tama. npr. Propisivati najnižu djelotvornu dozu. UPPP). Ponekad dolazi u obzir i propisivanje antidepresiva (npr. continuous positive airway pressure – nosna naprava s tlakom 3-15 cm H2O). nikotin) prije spavanja. U liječenju narkolepsije daju se centralni stimulansi. 2. Kloniti se naglog prekida (postupno smanjivati dozu). Opće mjere: reguliranje ritma spavanja. pojedinačno ili kombinirano: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->