M.Lisić – I.

dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA - 3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti

1

3. KLINIČKE KARAKTERISTIKE INFEKTIVNIH BOLESTI

Infektivne bolesti pripadaju prema etiologiji u egzogene bolesti, uzrokovane živim uzročnicima, dok su endogene, uglavnom metaboličke bolesti predmet proučavanja interne medicine u užem smislu. U kliničkom pogledu obilježene su svojom posebnom simptomatologijom, tijekom pojavljivanja simptoma i evolucijom, što ih često razlikuje od drugih, koji puta sličnih bolesti.

SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI Infektivne bolesti očituju se klinički brojnim subjektivnim i objektivnim simptomima. Ovi simptomi nastaju djelovanjem mikroorganizama i njihovih toksina (egzogenih

pirogena) te produkata upale, koji uzrokuju stvaranje citokina (endogenih pirogena), na čitav organizam. Glavni endogeni pirogeni su interleukin 1 (IL-1), faktor nekroze tumora alfa (TNF-α), γ-interferon (ITF-γ) i interleukin 6 (IL-6). Prvo se javljaju opći simptomi koji su zajednički svim infektivnim bolestima i najizraženiji su na početku bolesti, za vrijeme tzv. invazivnog stadija, kada se bolesnici i najjadnije osjećaju. U težini, mogu varirati u svom ukupnom i pojedinačnom intenzitetu, no kako se javljaju u svim infektivnim bolestima, na temelju njih se ne može postaviti dijagnoza bolesti. Te činjenice liječnik mora biti svjestan i nakon temeljite anamneze, kliničkog pregleda i eventualnih osnovnih laboratorijskih pretraga, to objasniti bolesniku i njegovoj rodbini, umiriti ga te upozoriti da se ponovno javi ako se pojave novi simptomi. Nakon općih simptoma javljaju se u većine infektivnih bolesti specijalni simptomi, kao znak lokalizacije infekta u jednom od organa ili organskih sustava, na temelju kojih se uglavnom postavlja radna dijagnoza, a koji put i konačna (etiološka) dijagnoza infektivne bolesti.

2

U opće simptome infektivnih bolesti ubrajaju se: 1. opći algički sindrom; 2. vrućica s popratnim simptomima; 3. poremećenje funkcija središnjega živčanog sustava; 4. poremećenje funkcija probavnog sustava; 5. poremećenje funkcija kardiovaskularnog sustava; 6. promjene u krvi; 7. povećanje slezene; 8. promjene u mokraći; 9. promjene u metabolizmu organizma; 10. febrilni herpes.

OPĆI SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI 1. Opći algički sindrom Poremećenje općeg stanja bolesnika očituje se nizom subjektivnih simptoma kao što su: opći osjećaj bolesti, slabost, pretučenost, nevoljkost, glavobolja, bolovi u križima, udovima, mišićima i zgobovima. Opći algički sindrom nije nužno vezan za vrućicu i može se pojaviti i bez nje, a katkad ga nema u bolesti s vrućicom. Objektivno se ovo stanje očituje pasivnim držanjem bolesnika zbog adinamije i prostracije. Taj je sindrom kvantitativno i kvalitativno izraženiji u akutnih nego u kroničnih infektivnih bolesti. Opisani je sindrom osobito izražen u početku infektivnih bolesti, za vrijeme tzv. invazivnog stadija, a kasnije gubi na intenzitetu. Osim toga, algički je sindrom obojen i kvalitativno različito u različitih infektivnih bolesti. Očituje se to najčešće u tome što su pojedini elementi od kojih je on sastavljen u pojedinim bolestima različito izraženi. 2. Vrućica s popratnim simptomima

M.Lisić – I. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA - 3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti

3

Povišenje tjelesne temperature pripada među najmarkantnije simptome infektivnih bolesti i stoga ima veliko dijagnostičko značenje. Ono doduše nije specifičan simptom tih bolesti, no kako je konstantan pratilac infektivne bolesti i kako je infekt najčešći uzrok vrućici, treba u bolesnika s povišenom temperaturom misliti u prvom redu na infektivnu bolest. No, treba imati na umu da se ona javlja i u nizu drugih stanja koja nisu direktno povezana s infektom kao što su: 1. upalna neinfektivna stanja npr. kolagenoze, vaskulitisi, granulomatozne bolesti, hemolitička stanja, tireoiditis, disekantna aneurizma, embolije pluća, resorptivne temperature; 2. neoplazme (solidni tumori, metastaze, Pell - Ebsteinova vrućica); 3. ijatrogene temperature u svezi s lijekovima (engl. "drug-fever"); 4. bolesti metabolizma (familijarna mediteranska groznica, porfirija, hiperlipidemije s pankreatitisom); 5. centralni poremećaj

termoregulacije (tumor mozga, cerebrovaskularni inzult, neka psihijatrijska stanja); 6. periferni poremećaj termoregulacije (hipertireoza, feokromocitom). Vrućica je i zbog toga važan simptom jer se može, na jednostavan način, termometrijom objektivno ustanoviti. Općenito je prihvaćeno da je normalna bazalna tjelesna temperatura čovjeka do 37 °C mjerena bukalno (oralno). No, "normalna" temperatura pokazuje tijekom dana tzv. diurnalne varijacije koje se, mjerene oralno, mogu kretati do 37,2 °C ujutro i do 37,8 °C u ostalim razdobljima dana. Rektalne su temperature oko 0,6 °C više od oralne, a aksilarne mjerene 7 minuta približno jednake oralnima. Diurnalni ritam (niktohemeralni ciklus) konstantan je za svakog čovjeka i ima karakteristične dnevne oscilacije s maksimumom tjelesne temperature između 17 i 20 sati i minimumom između 3 i 5 sati. To je kolebanje tjelesne temperature posljedica promjene metabolizma i mišićne aktivnosti, koje također imaju danju maksimum, a noću minimum i čovjek ga zadržava u zdravlju i bolesti. Izostanak diurnalnog ritma u "bolesti" može pobuditi liječnika na sumnju da se radi o simulaciji i lažnoj temperaturi. Normalna je temperatura različita u pojedinim razdobljima ljudskog života. Tako novorođenčad imaju normalnu

4

aksilarnu temperaturu do 37,7 °C, a djeca koji put sve do puberteta do 37,4 °C. U žena postoji kolebanje tjelesne temperature već prema menstrualnom ciklusu i za vrijeme ovulacije se ona povisuje za 0,5 °C. Koliki je povoljan efekt vrućice s obzirom na djelovanje medijatora febrilnog procesa, nije jasno. U febrilnim stanjima je opažena ubrzana aktivacija imunosnog odgovora stimulirana s IL-1, uz bolju kemotaksiju, fagocitozu i antibakterijsku aktivnost polimorfonuklearnih leukocita. Nastanak vrućice ima tipičan tijek koji je posljedica različitog prilagođavanja hipotalamičkog termostata na višu razinu. Ako je ovaj naglo prilagođen na višu razinu, nastaju zbog impulsa iz termolegulacijskog centra reakcije koje se u normalnim prilikama vide pri izlaganju organizma hladnoći. Zbog lučenja adrenalina nastaje snažna vazokonstrikcija krvnih žila kože, erekcija dlaka i drhtavica. Zbog toga se izdavanje topline smanji, a produkcija poveća. Bolesnik ima subjektivni osjećaj hladnoće i kažemo da ima zimicu. Tjelesna temperatura raste tako dugo dok ne dosegne razinu na koju je udešen termolegulacijski centar u hipotalamusu, kada bolesnik više ne osjeća hladnoću. Kada je razlika između temperature termostata i stvarne temperature velika, trešnjom mišićne mase oslobađa se dodatna količina energije, što opažamo kao objektivni simptom ili tresavicu. Vrućica se očituje osjećajem vrućine, sve do ponovnog udešavanja hipotalamičkog termostata na nižu razinu. Ako se to zbiva brzo, nastaje kritički pad temperature, zbog obilnog izdavanja topline vazodilatacijom i znojenjem. Prilagođavanje termostata na nižu razinu ne mora se razvijati naglo i ta niža razina ne znači uvijek i prilagođavanje na normalnu razinu. Različita dinamika i razina prilagođavanja hipotalamičkog termostata uzrokuje raznovrsne temperaturne krivulje, kakve se viđaju u infektivnih bolesti. Objektivno se vrućica očituje zažarenim licem, ubrzanim disanjem, ubrzanim bilom, toplom kožom i povišenjem temperature. Od subjektivnih simptoma najvažniji su

M.Lisić – I. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA - 3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti

5

osjećaj vrućice, suhoća u ustima i žeđa. Katkad se povišenje temperature ne odražava subjektivno na bolesnika i on osjeća da ima vrućicu samo po tome što mu dolaze do svijesti druge pojave koje u većini slučajeva prate vrućicu, kao prijespomenuti opći algički sindrom, osjećaj lupanja srca zbog tahikardije ili iznenadno euforično raspoloženje. S kliničkodijagnostičkog stajališta važno je pri analizi vrućice obratiti pozornost na: početak vrućice, visinu vrućice, dnevne oscilacije temperature, kretanje temperature u tijeku bolesti (temperaturnu krivulju), trajanje povišene temperature, je li bila praćena groznicom i tresavicom te način kako vrućica završava. a) Početak vrućice liječnik obično ne vidi jer bolesnik dolazi k njemu uglavnom kada je temperatura već povišena. Međutim, na temelju podataka dobivenih u anamnezi taj se početak može rekonstruirati. Početak vrućice je dijagnostički važan, jer on obično označava i početak infektivne bolesti, a može biti postupan ili nagao. Primjeri naglog početka vrućice su krupozna pneumonija, leptospiroze, erizipel, malarija i rekurens, a primjer postupnog početka trbušni tifus, kala-azar i bruceloza. b) Visina vrućice; ako je izmjerena temperatura bolesnika aksilarno od 37,1 °C do 37,9 °C govorimo o subfebrilnoj temperaturi, od 38 °C do 39,9 °C o febrilnoj, a ako je ona 40 °C i viša, o visoko febrilnoj temperaturi (hiperpiretičnoj). U pravilu imaju akutne infektivne bolesti visoke temperature, a subakutne i kronične niže temperature ili im je tijek afebrilan. Kao primjer mogu se navesti s jedne strane vrućice u tijeku trbušnog tifusa, pjegavca i ospica, a s druge strane temperature u tijeku tuberkuloze, luesa, lepre i amebijaze. Neke od akutnih infektivnih bolesti karakterizirane su u svom klasičnom obliku osobito visokim temperaturama (typhus abdominalis, typhus exanthematicus, pneumonia cruposa itd.). Druge opet, kao difterija i bacilarna dizenterija, obično nemaju tako visoke temperature. Iz toga proizlazi da se težina infektivnih bolesti ne smije prosuđivati samo po visini vrućice. Međutim u iste bolesti visina temperature donekle ovisi o težini bolesti. Vrlo visoke temperature, koje se kreću

6 iznad 40 °C i koje ostaju neko vrijeme na toj visini. Tako djeca. Visina vrućice ovisi i o kondiciji bolesnika. tetanus. a starci mogu imati tijekom akutnih infektivnih bolesti. Niska temperatura može biti i znak prigušenja infekta kemoterapijom. slično starcima. mogu bolesnici biti i hipotermni. Stoga ove temperature mogu imati i dijagnostičko značenje te uputiti na primarnu lokalizaciju infekivnog procesa u mozgu. a temperatura pada. niskim temperaturama. To je znak njihove slabije reaktivnosti na infekt. Prema dnevnom kretanju temperature razlikuju se febris continua. niske ili normalne temperature. I mlađi ljudi. Letalna gornja granica temperature je oko 43 °C. U infektivne bolesti koje su često praćene hiperpiretičnim temperaturama mogu se ubrojiti: gram-negativna bakteriemija. bakterijski meningitis. Iz toga proizlazi da ne samo hiperpiretične nego i niske temperature mogu biti prognostički loš znak. Još su stari liječnici znali za "križanje krivulje temperature i pulsa" kao loš prognostički znak. ako su iscrpljeni ili slabo ushranjeni. Ako se radi o teškom infektu koji je doveo do šoka. odnosno na moždanim opnama. zbog intenzivnijeg bazalnog metabolizma. Visina temperature ovisi i o stanju kardiovaskularnog sustava bolesnika. virusni encefalitis. trbušni tifus i malarija. posljedica provođenja antipireze ili davanja kortikosteroida. pijelonefritis. legionarska bolest. za vrijeme akutnih infektivnih bolesti imaju uglavnom više temperature nego odrasli. u slučaju zatajivanja kardiovaskularnog sustava (šok). c) Dnevne oscilacije temperature Pri analizi vrućice važno je paziti i na razlike temperature u tijeku dana. One su važne s dijagnostičkog i prognostičkog stajališta. hipertoksičnog oblika infektivne bolesti ili direktne afekcije termoregulacijskog centra u hipotalamusu. Hiperpiretične temperature su obično znak osobito teškog. O kontinui govorimo . zovu se hiperpiretičnim temperaturama. febris remittens i febris intermittens. pa štoviše i najtežih. kada se osobito često pojavljuju prije smrti (agonalno). mogu reagirati na infekt. kada puls raste. Visina vrućice ovisi i o dobi bolesnika.

virusni encefalitsi i sepsa s intravaskularnim ishodištem imaju uglavnom kontinuirane temperature. ali temperatura ne pada na normalu. kontinuom na visini bolesti (stadium acmes) i stubastim padom temperature (stadium decrementi). Pneumonia cruposa. mogu svrstati u nekoliko tipova: monofazna. a na kraju (faza regresije) ponovno remitiraju. bronhiektazije) u krvnu struju. monofazna temperaturna krivulja karakterizirana je stubastim početkom (stadium incrementi). u razvijenoj bolesti poprimaju oblik kontinue ili intermitentne temperature. osobito tercijane i kvartane. koja nastaje kao posljedica povremenog prodora bakterija (upale mokraćnih i žučnih kanala. U tijeku malarije. Tako na početku bolesti temperature najčešće remitiraju. viđamo najčešće intermitentne temperature. Najčešća. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . typhus abdominalis. bakterijski meningitisi. septičke temperature).1 .Lisić – I. U pojedinih bolesti temperaturne krivulje obično su sastavljene od više tipova dnevne temperature. Obično se kao prototip te krivulje navodi Slika 3. pa stoga kretanje temperature tijekom bolesti ima i dijagnostičko značenje.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 7 onda kada je bolesnik febrilan. Temperaturne se krivulje u infektivnih bolesti. Febris remittens ima razlike u tijeku dana veće od jednog stupnja. a razlike su temperature tijekom dana manje od jednog stupnja. U sepsi ekstravaskularnog ishodišta češći je intermitentan oblik dnevne temperaturne krivulje uz tresavicu (tzv. typhus exanthematicus. Osim toga neke se bolesti odlikuju temperaturom određenog tipa. d) Kretanje temperature tijekom bolesti (temperaturna krivulja) Različite akutne infektivne bolesti imaju obično i različite temperaturne krivulje. općenito uzevši. bifazna i polifazna (rekurirajuća) temperaturna krivulja. dok kod febris intermittens bar jednput tijekom dana temperatura pada na normalne vrijednosti. Bruceloze se odlikuju temperaturnim periodima koji su najčešće sastavljeni od remitirajućih temperatura.M.

Druga faza bolesti u parotitisu obično znači zahvaćanje drugog organskog sustava. poslije perioda latencije. gdje Slika 3. najčešće serozni meningitis. Niz akutnih infektivnih bolesti ima bifaznu temperaturnu krivulju. krpeljnog meningoencefalitisa i limfocitnog koriomeningitisa. za kliničku sliku salmoneloza koje mogu početi gastroenteritisom i nastaviti se. ako se radi o bolesniku Slika 3. pa i prilikom egzacerbacije kroničnih infektivnih bolesti (tuberkulozni rasap). U nekih bolesti prva temperaturna faza znači lokalnu bolest.3 koji je prošao pubertet.2 druga faza bolesti također označava simptome središnjega živčanog sustava (SŽS). a druga generalizaciju infekta. zbog prodora bakterija u krv. Tako se bifazne temperaturne krivulje vide u virusnih infektivnih bolesti organa. najčešće serozni meningitis ili orhitis. Kao primjer za to može se navesti bifazna temperaturna krivulja tijekom poliomijelitisa. Bifazna temperaturna krivulja karakterizirana je dvjema fazama temperature. To vrijedi npr. a druga faza stadij erupcije. no patogeneza tih faza nije uvijek jednaka te stoga one mogu imati različito značenje.8 temperaturna krivulja u tijeku trbušnog tifusa. . Bifazna temperaturna krivulja nalazi se i tijekom morbila gdje prva temperaturna faza označuje generalizaciju virusa u inicijalnom stadiju. U njih prva faza označuje generalizaciju virusa. a slične su i u mnogih drugih akutnih infekata kao pjegavca. streptokoknih bolesti. Sličan je i tijek leptospiroze. a druga faza bolest dotičnog organa.

kao što je to slučaj tijekom kozica u odraslih.5 . Tada se govori o sedlastim temperaturnim krivuljama. Temperaturni periodi sastoje se od zubaca intermitentne temperature. koja inače ima monofaznu temperaturnu krivulju.4 slikom paratifusa. Vrućica može rekurirati u pravilnim razmacima ili nepravilno.Lisić – I. postati uzrokom pojave drugog temperaturnog zupca kao medikamentna bolest (engl. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . febris intermittens (quotidiana. tertiana i quartana). Rekurirajuća temperaturna krivulja u najširem smislu riječi je višekratno izmjenjivanje febrilnih i afebrilnih perioda. Prototip sedlaste krivulje je i temperaturna krivulja u tijeku dengue. bez jasno odijeljene druge faze nekom cezurom ili latencijom.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 9 Slika 3.M. pa se to očituje ponovnim porastom temperature. Malarija pripada Slika 3. kao rezultat alergijskih zbivanja na lijek. koji su povezani s biološkim ciklusom malaričnih parazita u eritrocitima. Reprezentanti triju tipova rekurirajućih temperatura jesu: 1. drug-fever). nedovoljno provedenom antibiotskom terapijom bakterijske bolesti ili modifikaciju krivulje davanjem antipiretika i kortikosteroida. Druga temperaturna faza označava katkad recidiv prvotne bolesti (trbušni tifus) ili komplikaciju prvotne bolesti (pneumonija u tijeku influence). U nekim bifaznim krivuljama temperaturne su faze samo naznačene. I sama terapija može. Drugi temperaturni zubac može biti i rezultat modificiranja prirodnog tijeka bolesti. gdje druga faza temperature odgovara eruptivnom stadiju bolesti. pri čemu mogu postojati varijacije u trajanju i u tipu vrućice. Taj tip temperaturne krivulje nalazi se uglavnom u tijeku malarije tercijane i kvartane.

Febris recurrens nalazi se u istoimene bolesti. a nakon toga nastaje nova febrilna ataka. jer su modificirane specifičnim liječenjem. infekcija žučnih i mokraćnih putova. kada se ustale malarični napadaji. Na kraju treba spomenuti da su glede današnjih terapijskih mogućnosti temperaturne krivulje mnogih infektivnih bolesti manje tipične. 2. volinjske groznice. a nakon toga kritički pada. Rekurirajuće temperature tipa rekurensa ili bruceloze mogu se javiti i u tijeku drugih infektivnih bolesti. Febris undulans je tip temperature s valovitom krivuljom vrućice. nepravilna trajanja. Javlja se Slika 3. Krivulje temperature u malarije.6 u tijeku malteške groznice i Bangove bolesti. što znači iznimku u infektivnim bolestima. Temperatura je obično remitentna i intermitentna. koji nastaju nakon kraće ili duže latencije. 3. trbušnog tifusa. sodoka. U tog tipa temperature vrućica počinje naglo s tresavicom i ostaje kao kontinua obično 5−7 dana. Afebrilni period traje također 5─7 dana. toliko su karakteristične da se po njima može postaviti dijagnoza bolesti i zbog toga imaju obilježje specijalnog simptoma. recidivirajućih tromboflebitisa i tuberkuloze. Štoviše. a zatim poslije kraćeg ili dužeg vremena ponovno raste. Febrilni i afebrilni periodi se izmjenjuju tako da febrilni bivaju kraći. meningokokne i gonokokne sepse. kao kala-azara. e) Trajanje vrućice . danas se u mnogih infektivnih bolesti rijetko vidi cijeli tijek bolesti jer liječenje može biti toliko djelotvorno da već na početku bolesti nastupi pad temperature. a afebrilni duži.10 bolestima s rekurirajućom temperaturom i zbog toga što naginje recidivima. ali se nakon nekog vremena spusti na normalnu ili nižu razinu.

pjegavac. nekomplicirana gripa. erizipel. a produkcija poveća. Ovamo se ubrajaju krupozna pneumonija. Konačno. kala-azar.Lisić – I. dvije. npr. morbus minor u enteroviroza. uzimaju u razmatranje ili odbacuju određene infektivne bolesti. f) Svršetak vrućice Svršetak vrućice je uglavnom litičan (postupan). može doći do trešnje mišićne mase da bi se osigurala dodatna količina energije za porast temperature. Nadalje. Bolesnici osjećaju jaku zimu i tresu se. epidemični hepatitis itd. jer se diferencijalnodijagnostički. trbušni tifus i druge. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . do 7 dana i nazivaju se kratkotrajnim febrilnim bolestima. vrućica traje srednje dugo od tjedan dana do nekoliko tjedana. a u subakutnih i kroničnih dulje ili dugo. pa čak i više godina. U takvim slučajevima temperatura može pasti i na subnormalne vrijednosti. ima infektivnih bolesti subakutnog tijeka u kojih se febrilne atake mogu ponavljati i jednu. Qgroznica. U rjeđim slučajevima je kritičan (nagao). Međutim i tzv. angina. Ta je pojava rezultat reakcije koja u normalnim prilikama nastaje pri izlaganju organizma hladnoći. Trajanje vrućice ima stoga i izvjesnu dijagnostičku važnost. Ako je hipotalamički termostat reprogramiran na visoku razinu i temperatura se penje visoko. Zbog lučenja adrenalina javlja se snažna vazokonstrikcija krvnih žila kože. ima akutnih infektivnih bolesti u kojih. s obzirom na trajanje febriliteta. g) Zimica (ili groznica) i tresavica Zimicom ili groznicom označuje se subjektivni osjećaj hladnoće u bolesnika pri usponu temperature. malarija tercijana i kvartana. Tako u nekih vrućica traje kratko. ako se ne liječe. U tu se grupu bolesti ubrajaju bruceloza. Tresavica . kronični oblici tuberkuloze itd. “ježenje kože” i erekcija dlaka te se izdavanje topline smanji. papatači-groznica. benigne leptospiroze. u krupoznoj pneumoniji ili egzantemu subitum. npr. akutne infektivne bolesti mogu se prema dužini vrućice podijeliti u tri grupe. To stanje ima određene subjektivne i objektivne simptome.M.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 11 Općenito se može reći da vrućica u akutnih infektivnih bolesti traje kratko vrijeme.

h) Znojenja Znojenja su obično znak pada temperature. Bolesnik se u tom stanju osjeća posve jadan i klonuo. blijed. Stoga pojavu zimice (groznice). dok se ona hemokulturama ne isključi! Pokazalo se da nakon ulaska bakterija u optok krvi zimica i temperatura nastupaju nakon oko sat vremena. Međutim.. tijelo mu se trese i on cvokoće zubima. Ona ima u infektivnih bolesti različio značenje. rekurensa itd. u bruceloze i nekih septičkih stanja. Javljaju se u tijeku noći i u prvim jutarnjim satima. ona može značiti i recidiv bolesti kao u malarije. kao u bolesnika s remitirajućim i intermitirajućim temperaturama. Tresavica može biti tako jaka da se prenosi i na krevet. jer se ti termini neadekvatno zamjenjuju. inicijalna tresavica. oznojena i naježena. u krupozne pneumonije. javlja se tzv. cvokotanja zubiju ili tresavice čitavog tijela treba liječnik u anamnezi posebno razmotriti. Noćno se znojenje. a ima i znatno dijagnostičko značenje zbog toga što se javlja samo u nekih infektivnih bolesti. pneumonije itd.12 traje obično 1/2 sata. Puls je ubrzan i mekan zbog konstrikcije perifernih krvnih žila. Na početku nekih infektivnih bolesti. Konačno. Ona je znak naglog povišenja temperature. koža mu je hladna. u tijeku malarije tresavice su uzrokovane istodobnim raspadom većeg broja eritrocita. već prema tome da li se javlja na početku bolesti ili u njezinu tijeku. Nadalje. opisuje kao . tromboflebitisa. oronula je izgleda. kao čest nespecifičan simptom HIV-infekcije. a i više. npr. osobito onda ako dnevna temperatura jače oscilira. gnojenja. Prava tresavica i cvokotanje zubiju u febrilnog bolesnika s laboratorijskim parametrima bakterijske infekcije uvijek su sumnjivi na bakteriemiju. Tresavica može biti i znak komplikacija koje se javljaju tijekom infektivnih bolesti. Tresavica se javlja i tijekom viremije ili prodiranja drugih mikroorganizama (ne samo bakterija) u krvnu struju. leptospiroza itd. npr. povratne groznice. npr. hospitalne bakteriemije. patogeneza tresavice nije jedinstvena.

profuzno. 3. percipirati i djelovati. Citokini. nikotinske kiseline. kada su bilo uzročnikom ili njegovim toksinima zahvaćeni izravno vegetativni centri. dobro su poznata znojenja na kraju infektivnih bolesti. preegzistentni poremećaji cerebralne cirkulacije. delirija. Konfuzijom se naziva stanje u kojem bolesnik ne može jasno i koherentno misliti. neizvjesnost. koji može biti uzrokovan kombinacijom metaboličkih poremećaja. bilo direktno kao TNF-β. hipoglikemija. U tijeku trbušnog tifusa znojenja se javljaju pot kraj bolesti u stadiju intermitentnih temperatura. tetanus). konfuznog stanja.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 13 opetovano. amnezije. Konfuzija je znak difuzne. . strah od nastale bolesti. Ca. osobito u starijih ljudi. ne registrira adekvatno događaje oko sebe i ne može ih se kasnije sjetiti. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . hipovitaminoza (osobito aneurina. najmanje dvo tjedno.Lisić – I. uz pojavu somnolencije. boli. kao što su: toksemija. oštećenja i bolesti mozga. dehidracija. dekoncentriran. Podražajem vegetativnih centara objašnjava se i pojačano znojenje u rekonvalescenciji infektivnih bolesti. zatajivanje bubrega.M. takvog intenziteta da je bolesnikova noćna odjeća potpuno mokra. elektrolitski disbalans (osobito Na. Izbijanju ovakvih poremećaja znatno pridonose. ili indirektno kao TNF-α preko produkcije prostaglandina djeluju na oslobađanje neurotransmitera i aktiviraju sporovalne neurone moždane kore i retikularne formacije te tako utječu na stanje svijesti. slabovidnost i gluhoća. usporen je. cijanokobalamina) itd. dezorijentiran. Mg). osobito onda ako temperatura kritički pada (profuzna znojenja). tifoznog stanja i prigodnih cerebralnih napada. hipoksija. Tijekom infektivnih bolesti SŽS-a. Nadalje. poremećaj sna i strana bolnička sredina na koju posebice stariji bolesnik nije navikao. javljaju se znojenja bez veze s kretanjem temperature (encefalitisi. nuspojave pri davanju brojnih lijekova. poremećaj acidobazne ravnoteže. Ovi simptomi odraz su difuznog poremećaja funkcije neurona. Poremećenje funkcija središnjega živčanog sustava Bolesnici mogu tijekom infektivnih bolesti pokazivati različite stupnjeve kvalitativnog i kvantitativnog poremećaja svijesti.

osobito u starijih bolesnika. katkad je teško povući granicu između delirija i prave psihoze. uvod u somnolenciju i kasnije komu. Premda se katkad jave više puta. koje može prijeći u tešku agitaciju tako da bolesnik postane agresivan i ugrožava okolinu i samoga sebe.14 najčešće kortikalne moždane disfunkcije i može biti. Delirij je češći u stanjima s visokom temperaturom. afektivnih respiratornih cerebralnih napada i vazomotorne sinkope. Ovakva stanja vidimo najčešće u alkoholičara. kao što je naglašeno. U težim slučajevima delirij se može javiti s jakim psihomotoričkim uzbuđenjem. znati da infektivne bolesti mogu. adinamičan i psihomotorički sputan. nema kroničnosti kao . a prema jutru se gubi. tremorom. precipitirati reaktivne psihoze. Opisane smetnje teško je katkad razlučiti i tijekom bolesti mogu se isprepletati. u osoba koje imaju za to predispoziciju. takvo stanje nazivamo delirijem. strahom. pa se obično javlja poslije podne i u noći. U starijih bolesnika može uz navedena stanja otprije postojati kronični sindrom demencije u kojem je prisutna globalna intelektualna deterioracija takvog stupnja da onemogućava normalni svakodnevni život bolesnika. No. U prilog tome govori činjenica da se delirij može pojaviti prije povišenja temperature ili nakon pada vrućice. Osim toga. Amnezija je termin koji upotrebljavamo ako postoji izoliran poremećaj gubitka pamćenja i nemogućnost zapamćivanja osobito svježih događaja unatoč normalnoj svijesti i pažnji. naime. Treba. depresivan. apatičan. a i to da su bolesnici s infektivnim bolestima katkad delirantni i onda ako im temperatura uopće nije bila povišena. Težak oblik konfuznog stanja koji se javlja u tijeku infektivnih bolesti nazivamo status typhosus kada je bolesnik kontinuirano febrilan. delirantna stanja nisu uzrokovana samo vrućicom te je stoga naziv febrilni delirij zapravo pogrešan. Uzrokovani su u ovom slučaju akutnim infektom u osoba koje ne boluju od epilepsije i prestaju s nestankom infektivne bolesti. Prigodni cerebralni napadi javljaju se najčešće u obliku febrilnih konvulzija. halucinacijama. a često i s emoconalnim poremećajima. Kada se uz konfuzno stanje javi i nemir (agitacija) s nesanicom.

konvulzije uz upalne . ali se svrstavaju među epileptičke sindrome. Češće su u dječaka i nasljeđuju se autosomno--dominantno. često prije nego što su roditelji temperaturu uopće zamijetili. 2 − 4% sve djece doživi ataku febrilnih konvulzija. koje su znatno širi pojam. neurološki status može biti abnormalan prije ili nakon napadaja (osobito uz Toddovu kljenut) i EEG-ski nalaz može biti patološki. Djeca imaju i inače niži epileptogeni prag. Važno je naglasiti da se u vrućici često javljaju konvulzije i zbog direktne zahvaćenosti SŽS-a uzročnikom u tijeku meningitisa i meningoencefalitisa (specijalni simptom). Očituju se kao kratki tonički ili klonički. hipokalcemičke. Febrilne konvulzije mogu biti jednostavne (tipične) i složene (atipične). Obično se javljaju na početku bolesti kada temperatura naglo raste. najčešće pojedinačni trzajevi izmjenično različitih dijelova tijela s gubitkom svijesti ili bez njega. Jednostavne se javljaju u djece između prve do četvrte godine života. napad može biti parcijalnog tipa. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . koji se u febrilitetu i nastalim metaboličkim promjenama u SŽS-u još više snizuje. što rezultira izbijanjem generaliziranih toničko-kloničkih konvulzija s gubitkom svijesti. krkljanjem i grimasiranjem. Složene febrilne konvulzije imaju bar jedno od sljedećih obilježja: javljaju se već u prvoj i nakon četvrte godine života. Češće se javljaju uz neke virusne infekcije npr. cijanozom. atonijom. no s vrlo varijabilnom penetracijom i ekspresijom. exanthema subitum. s najviše dva napadaja u visokoj temperaturi koja nije uzrokovana akutnom infekcijom SŽS-a.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 15 jednog od bitnih obilježja epilepsije.Lisić – I. Složene febrilne konvulzije imaju veći rizik (20 − 30%) od razvoja epilepsije u kasnijoj dobi. u tri ili više napadaja. U mlađe dojenčadi češća je klinička slika parcijalnih (fragmentarnih) konvulzija kao posljedica izbijanja koja migriraju preko različitih regija mozga. jer se samo u oko 5% njih javlja kasnije epilepsija. no prognoza je dobra. što znači da febrilne konvulzije nisu isto što i konvulzije koje se javljaju u tijeku febriliteta.M. One podrazumijevaju uz febrilne konvulzije. mogu trajati dulje od 20 minuta. napad je grand mal tipa i traje do 20 minuta uz normalan neurološki status prije i nakon napadaja.

tijekom bolnih podražaja. exanthema subitum). gubitak svijesti i opću mlohavost. Napad spontano prestaje. prvi napad epilepsije (često u febrilitetu). Ako se u djeteta zna da je sklono febrilnim konvulzijama. Krv zaostaje u donjim dijelovima tijela. Stoga treba u pravilu svako dijete u prvoj ataci febrilnih konvulzija lumbalno punktirati da bi se isključila akutna infekcija SŽS-a. izgubi dah i pomodri. od tog se pravila odstupa samo onda ako postoji jasan uzrok febriliteta (npr. uzbuđenju ili prilikom izazivanja vazovagalnih refleksa (povraćanje. febrilne sinkope. vađenje krvi. straha ili boli (strana hospitalna sredina. Javlja se u infektivnim bolestima za vrijeme febriliteta ili u vrućim razdobljima. osobito školske dobi i u visokih odraslih osoba. defekacija). spor i jedva se palpira. pri naglom dizanju iz ležećeg ili sjedećeg položaja. Afektivni respiratorni cerebralni napadi (afektivne krize) javljaju se u 3 − 5% djece od dojenačke dobi do kraja četvrte godine života i izazvani su nekim vanjskim povodom koji dovodi dijete u afekt bijesa. Kada bolesnik dospije u horizontalan položaj. a cirkulacija u mozgu je naglo smanjena. zjenice miotične a disanje plitko. afektivne napadaje i jaku tresavicu. tlak je izrazito nizak. u strahu. još rjeđe. i klonički trzaji. Posebno treba biti oprezan pri prosudbi konvulzija ako je dijete pod antibiotskom terapijom koja može prikriti (maskirati) meningitis. U . Vazomotorička sinkopa je kratkotrajan. Nastaje apneja u ekspiriju uz pojavu cijanoze ili rjeđe bljedila uz bradikardiju. lumbalna punkcija) pri čemu ono plače ili vrišti.16 bolesti SŽS-a. streptokokni faringitis. Nastaje zbog iznenadnog pada krvnog tlaka kada zbog vazodilatacije nastale prevagom tonusa parasimpatikusa i/ili zbog djelovanja citokina tijekom infektivne bolesti aktualni volumen cirkulirajuće krvi postane premalen da bi ispunio prošireni vaskularni bazen. Sinkopa nastupa s omaglicom. često nepotpun hipoksični gubitak svijesti zbog smanjenog dotoka krvi u mozak. Katkad se na ove simptome koji najčešće traju 10 − 20 sekundi nadoveže tonički grč ili. puls je slabo punjen. Vrlo je česta pojava u djece. relativno polako tako da se bolesnik uspijeva pripremiti ili skloniti i rijetko kada se ozlijedi pri padu.

Tako se u bolestima s izraženom toksemijom zbog povišenja intrakranijalnog tlaka javlja i pozitivan meningitički sindrom. te nije konfuzan kao bolesnik nakon epileptičnog napadaja. kada se zbog moždane ishemije može pojaviti i pravi epileptički napadaj. Debele se naslage na jeziku zbog slabe higijene usne šupljine kontaminiraju bakterijama i tako nastaje foetor ex ore. Jezik je isprva bijelo obložen. Ovu pojavu nazivamo meningizmom (pozitivan meningitički sindrom) i ona se može od meningitisa odijeliti jedino lumbalnom punkcijom. "septički" jezik). Debele naslage na jeziku i foetor ex ore obično su znak teške iscrpljujuće infektivne bolesti.Lisić – I. "tifozni". bez direktne zahvaćenosti SŽS-a uzročnikom. ali ako je bolest teža i dulje traje. Poremećenje funkcija probavnog sustava Među opće simptome infektivnih bolesti spada i "obložen jezik". svi nabrojeni opći simptomi SŽS-a češće se javljaju u tijeku infektivnih procesa na mozgu i moždanim ovojnicama.M. naslage mogu postati suhe. debele. osobito ako ne dospije u ležeći položaj ili ako ga okolina pridržava u stojećem položaju. kad je toksemija i najjača.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 17 ležećem stanju tlakovi se izjednače i mozak biva dovoljno opskrbljen krvlju tako da bolesnik ili potpuno ne izgubi svijest (čuje glasove oko sebe) ili brzo dolazi k svijesti. Stoga. Svi toksini i citokini koji se oslobađaju u početnoj fazi bolesti. Tako se stvara splet u čijim se očicama zadržava hrana. U nesvjesnom stanju bolesnik se može pomokriti ili imati nekoliko grčeva. Uopće. smeđe i ispucane ("fuliginozan". jesu vazodilatatori. valja biti oprezan i pri najmanjoj sumnji da se radi o specijalnom simptomu zahvaćenosti SŽS-a infektivnim procesom potrebno je izvršiti dijagnostičku lumbalnu punkciju! 4. Naslage na jeziku nastaju u bolesnika s infektivnom bolešću uglavnom zbog toga što bolesnik nema apetita i ne uzima dovoljno krute hrane. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . pa se površina jezika ne čisti mehanički i ne troše se vršci orožnjelih filiformnih papila. .

18 Drugi podatak koji se može dobiti s jezika je suhoća jezika. Poremećenje funkcija kardiovaskularnog sustava Za vrijeme infektivnih bolesti javljaju se kao opći simptomi i promjene na kardiovaskularnom sustavu. koja se također može javiti. a i za vrijeme samostalnih stomatitisa (stomatitični malinasti jezik). Glavni medijatori upale. što može imati i dijagnostičko značenje. malinasti jezik u tijeku škrleta. vjerojatno je posljedica poremećaja vegetativnog sustava zbog toksemije. pa febrilan bolesnik disanjem na usta intenzivno isušuje jezik. Katkad se tim općim infektivnim simptomima na jeziku pridružuju i znakovi lokalnog upalnog procesa (specijalni simptomi stomatitisa i glositisa). Slične promjene na jeziku javljaju se i u tijeku ospica. . a radi se o općim simptomima neke sasvim druge bolesti. U tom slučaju jezik može poprimiti karakterističan izgled. Od lokalnih je uzroka suhoće jezika česta je nemogućnost disanja na nos. 5. starijih ljudi i alkoholičara. Za to mogu postojati opći i lokalni uzroci. što rezultira padom perifernog otpora. Od općih uzroka najvažniji su dehidracija bolesnika koja se javlja u težim stanjima i smanjena sekrecija žlijezda slinovnica koja može biti d uzrokovana ehidracijom. Da bi se ispunio prošireni krvožilni bazen i održao minutni volumen. Zbog vazodilatacje sluznice želuca javlja se kao opći simptom infektivnih bolesti gastritis praćen mučninom. većina prostaglandina. što može rezultirati pojavom nekoliko proljevastih stolica. Sličnim promjenama zahvaćena je i sluznica crijeva. dispeptičnim smetnjama želuca i inicijalnim povraćanjem. npr. Opstipacija. kao npr. Suhoći jezika pridružuju se i suhoća ostale sluznice usta. endorfini jesu vazodilatatori. povećava se količina cirkulirajuće krvi. Ovo stanje tzv. citokini. osobito u djece. kinini. Neiskusnijeg liječnika ovi simptomi mogu zavesti (lažno vodeći simptomi). histamin. te usana. ali i općom intoksikacijom. Usne su ispucale i pokrivene naslagama. tako da olako dijagnosticira gastroenterokolitis. a raste udarni volumen i frekvencija srca.

Ako frekvencija pulsa odgovara povišenju temperature. jer je u posljednjih dviju bolesti frekvencija bila viša nego što bi odgovaralo temperaturi (apsolutna tahikardija). a rjeđe u žena. Budući da se relativna bradikardija ili apsolutna tahikardija nalaze obično samo u nekih infektivnih bolesti. Međutim. govorimo o relativnoj tahikardiji. Tako je općenito poznata relativna bradikardija u tijeku trbušnog tifusa. Ta relativna bradikardija koja je. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . a ako je viša od frekvencije predviđene za temperaturu o apsolutnoj tahikardiji. svojstvena nekim infektivnim bolestima ne smije se . Nalazi se obično u muškaraca mlađe i srednje dobi. kako je rečeno. jačom vaskularizacijom kože te povećanom amplitudom krvnog tlaka. S povišenjem bazalnog metabolizma koje prati vrućicu uz stanje hipercirkulacije javlja se tahikardija. zatim pojavom akcidentalnih sistoličkih šumova. u febrilnih bolesnika nerijetko se javlja zbog hipotonije arterijske stijenke dikrotija pulsa. liječnici su ustanovljavali povišenje temperature uz ostalo i po pulsu. U vrijeme kad još nije postojala termometrija kao klinička metoda pretrage. te pojave imaju i stanovito dijagnostičko značenje. Stimulacija vagusa izgleda da ima važnu ulogu i u drugim navedenim infektivnim bolestima. Relativna bradikardija javlja se koji put i u bolesnika s meningitisom zbog pojačanog tonusa vagusa izazvanog povišenjem endokranijalnog tlaka. bacilarna dizenterija).3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 19 hipercirkulacije u infektu očituje se klinički tahikardijom. djece i staraca. Frekvencija bila ide obično paralelno s povišenjem temperature. u nekih infektivnih bolesti frekvencija bila zaostaje za visinom temperature pa govorimo o relativnoj bradikardiji. Osim toga. može iskoristiti za diferencijaciju trbušnog tifusa od milijarne tuberkuloze i sepse. Ona se npr. koja se najbolje uočava u bolesnika koji imaju relativnu bradikardiju. pulmonalis). I neke druge akutne infektivne bolesti mogu u svom tijeku pokazivati relativnu bradikardiju (influenca.M.Lisić – I. zvonkim srčanim tonovima (prvim tonom na apeksu i drugim tonom nad a. hepatitis. Obično se za svaki stupanj povišenja temperature puls ubrzava za osam udaraca u minuti.

direktno oštećenje stijenki krvnih žila uzročnikom. Ta opasnost leži u neekonomičnome radu srčanog mišića. diferencijaciju pjegavca od trbušnog tifusa. 2. pjegavac. koja nije uvijek laka jer su te bolesti katkad klinički slične i javljaju se pod sličnim epidemiološkim okolnostima. atrioventrikularni blokovi zbog miokarditisa) ili pogoršanja preegzistentne srčane bolesti. pobuđuje sumnju kliničara na oštećenje kardiovaskularnog sustava. difterija). Ona u tih bolesti. pa se srce slabije puni i tako izbacuje manju količinu krvi. jer je zbog tahikardije dijastola skraćena. popuštanja tonusa srčanog mišića (pada sistolički tlak). pa prema tome nema samo dijagnostičko već i prognostičko značenje. To se zbiva zbog: 1. apsolutna tahikardija (škrlet. pogotovo ako je visoka. Stoga pad krvnog tlaka u infektologiji ima prognostičko značenje. koja se javlja u nekih febrilnih bolesnika zbog direktnog oštećenja miokarda (npr. Najčešći uzroci pada krvnog tlaka tijekom infektivnih bolesti su sinkopa. Kao što smo napomenuli. popuštanja tonusa arteriola i pada perifernog otpora (pada dijastolički tlak). pa krvni tlak (sistolički i dijastolički) pada obično na normalu i niže. sepse. Posljedica toga je da srce slabije hrani i sebe i ostala tkiva. što uz povećane metaboličke zahtjeve organizma u infektu može dovesti do degeneracije srčanog mišića i parenhimatoznih organa. pa ga s pravom smatramo lošim znakom kardiovaskularne .20 zamijeniti s apsolutnom bradikardijom kada je frekvencija pulsa ispod 50/min. Osobito je diferencijalnodijagnostički važna apsolutna tahikardija u tijeku pjegavca jer omogućuje. U nekih infektivnih bolesti javlja se. oštećenje miokarda i popuštanje tonusa žila zbog intoksikacije vazomotoričkih centara u meduli oblongati. Međutim to povišenje zbog djelovanja medijatora upale ne traje dugo. kao što smo napomenuli. kao i u tijeku drugih akutnih infektivnih bolesti. infekciozno-toksički i hipovolemijski šok. Apsolutna tahikardija. do stanovite granice. sistolički je tlak na početku infektivnih bolesti obično povišen zbog povećane količine cirkulirajuće krvi i porasta udarnog volumena. opasna je za organizam.

Te se promjene odnose na tekući i na stanični dio krvi. akvirirane i kongenitalne srčane greške. Opisane pojave na kardiovaskularnom aparatu mogu pratiti manje-više sve infektivne bolesti i same su za sebe dovoljna opasnost za ispravno funkcioniranje kardiovaskularnih i ostalih organa.Lisić – I. U infektivnim bolestima mijenja se uglavnom odnos između albumina i globulina. no na njih utječu stanje uhranjenosti. virusne hemoragijske groznice i pjegavac.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 21 insuficijencije. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . kardiomiopatije). osobito ako zahvaća ljude s preegzistentnim kardiovaskularnim bolestima (npr. a javlja se i miokarditis (pjegavac). međutim. Krvni tlak u tih bolesti pada zbog toga što su patološkim procesom zahvaćene sitne krvne žile. i to tako da se smanjuju vrijednosti . onako kako se one tumače u svakodnevnoj praksi u procjeni i diferencijalnoj dijagnostici infektivnih bolesti. koje doduše nisu tipične niti karakteristične za infekt. 6. najčešće direktni uzrok smrti bolesnika.M. npr. biva to veća što je infekt teži i dugotrajniji. Proteini plazme su heterogena skupina proteina čija je sinteza pod striktnom genskom kontrolom. U ovom ćemo ih poglavlju iznijeti s kliničkog stajališta. hormonalni čimbenici i upalna zbivanja u organizmu. Promjene u krvi U infektivnim bolestima nalaze se u krvi bolesnika promjene. ako se ne može suzbiti. no u zajednici s drugim simptomima imaju znatnu dijagnostičku vrijednost. jer se nalaze i u bolestima koje nisu uzrokovane živim uzročnicima. U nekih infektivnih bolesti hipotenzija je gotovo redovit simptom pa i kada bolest nije komplicirana. Ta opasnost. bez pretenzija da zalazimo u dublju patofiziološku bit opisivanih promjena. a) Promjene u tekućem dijelu krvi Od promjena u tekućem dijelu krvi (serum i plazma) od općeg su medicinskog i dijagnostičkog značenja promjene u krvnim bjelančevinama koje se odražavaju i u promjeni sedimentacije eritrocita što svakodnevno rabimo u dijagnostici i prognozi infektivnih i drugih bolesti. koja je.

. u kroničnim bolestima (cirozi jetre). Kako albumini imaju važnu ulogu u održavanju onkotskog tlaka. paraproteinemije i mijeloma. smanjenoj sintezi proteina ili pojačanom katabolizmu (npr. Tako dobivena slika serumskih bjelančevina korisna je u dijagnostici i prognozi infektivnih bolesti. jer se često događaju promjene raznih frakcija. α2. Snižena koncentracija proteina (hipoproteinemija) javlja se pri prekomjernoj hidrataciji. teški infekt. a povisuju vrijednosti globulina. postoji ravnomjerno povišenje koncentracije svih proteina. tako da u ovako teškim stanjima može drastično pasti poluvrijeme izlučivanja antibiotika i bolesnik ostaje određeni vremenski period tijekom dana bez terapije. tako da slika normalnog seruma pokazuje pet vrpca: albumin. što može biti uzrok neuspjeha liječenja. zbog pojačanog autokatabolizma albumina. tetanusu ili septičkom stanju. Na elferogramu plazme vidi se i šesta frakcija fibrinogena. kroničnim infektivnim i autoimunim bolestima (kolagenoze). U stanjima dehidracije. za albumine se u krvi veže većina antibiotika i drugih lijekova. Promjene koncentracije proteinskih frakcija u infektivnim bolestima treba uvijek promatrati povezano. gubitku proteina iz organizma. β i γ-globuline. Raste nivo fibrinogena i drugih reaktanata akutne faze u plazmi. α1. nefrotski sindrom i dijabetes melitus). pri čemu može doći ili do promjene apsolutnih koncentracija ili samo do relativnih promjena međusobnih odnosa. S druge strane. na koje otpada 50 − 60% ukupnih proteina. Povišena koncentracija ukupnih proteina (hiperproteinemija) javlja se prilikom dehidracije (što je česta pojava u infektivnim bolestima). npr.22 albumina. sarkomu. nastaje teška hipoalbuminemija koja rezultira hipoproteinemijom. mogu se pojaviti edemi. U teškom infektu. zbog hemokoncentracije. Elektroforezom se proteini mogu razdvojiti na nekoliko skupina. U klinici se za kvalitativna i kvantitativna određivanja pojedinih frakcija bjelančevina upotrebljava elektroforeza seruma.

α1-antitripsina. kroničnoj tuberkulozi. npr. subakutnom bakterijskom endokarditisu. βglobulini se javljaju u povišenim koncentracijama u opstrukciji žučnih vodova i nefrotskom sindromu. subakutnoj ili kroničnoj fazi. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . C- reaktivnog proteina (CRP) i haptoglobina. U subakutnoj i kroničnnoj fazi infektivnih bolesti nalazi se uglavnom ili isključivo povišenje koncentracije γ-globulina. npr.M. Pri kontroli upalnih stanja može katkada koristiti mjerenje specifičnih proteina akutne faze. kojeg inače u odraslih osoba ima samo u tragovima. AIDS-u. a katkad i u trudnoći.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 23 Elektroforeza serumskih proteina razlikuje se. posttraumatska. a uloga im je da pospješuju fagocitozu i simptome akutne upalne reakcije. Snižene koncentracije γ-globulina nalaze se u slučajevima proteinurije ako se gube i γglobulini (nefroza). i što se γ-globulini iz seruma odraslih mogu . ne mogu se imunizirati. u kala-azaru.Lisić – I. koji čine glavni dio ove globulinske frakcije. postoperativna stanja i autoimune bolesti. Reakcija akutne faze očituje se sniženjem koncentracije albumina i povišenjem koncentracije alfa1 i alfa2-globulina i to je nespecifičan nalaz koji prati upalne procese. Bolesnici s karcinomom jetre imaju katkad povišenu koncentraciju α-fetoproteina (frakcija α2-makroglobulina). što se javlja u stanjima malapsorpcije i malnutricije te u osoba s primarnim ili stečenim defektom stvaranja γglobulina. Porast β-globulina može odražavati porast β-lipoproteina. U β-globulinima nalaze se i komponente komplementa kojih ima dvadesetak i stvaraju se u jetri. kroničnom hepatitisu. maligne tumore. već prema tome je li bolest u akutnoj. a može biti povišen i u cirozi jetre i hepatitisu. Značenje i važnost porasta γ-globulina tijekom infektivnih bolesti vidi se i po tome što ljudi koji u krvi nemaju γ-globulina (prirođena ili stečena agamaglobulinemija) naginju infektima. ili kad je smanjena njihova sinteza. U takvim stanjima može doći do pada koncentracije C3-frakcije komplementa.

Svakako valja napomenuti da je SE u detekciji bolesti u starijih ljudi od ograničene vrijednosti. Unatoč nespecifičnosti. jer su u zdravih žena od 70 do 89 godina starosti nađene individualno velike varijacije SE eritrocita (Westergren). U obrani od uzročnika infektivnih bolesti sinergistički sudjeluju imunoglobulini. tetanus. Imunoglobulini se nalaze većim dijelom u frakciji γ-globulina i nosioci su humoralne imunosti. IgM. veličine. Za muškarce starije od 50 godina 0 − 20 mm/sat. rabies). Sedimentacija eritrocita (SE) jest pretraga kojom određujemo brzinu taloženja crvenih krvnih stanica. za žene 0 − 20 mm/sat. komplement i proteini akutne faze. pa je dobivene rezultate potrebno uvijek oprezno interpretirati u sklopu kliničke slike i drugih nalaza. Njezina visina zavisi od krvnih bjelančevina. za vrijeme menstruacije. oblika i električnog naboja eritrocita. varicela. IgM je isključivo u γ-globulinima.24 upotrijebiti u profilaksi nekih infektivnih bolesti (morbili. površinske napetosti krvi. Za određivanje sedimentacije postoje makrometode i mikrometode. Određivanje brzine SE nije ni specifičan ni potpuno točan test. hepatitis. IgG. još nepoznatih. poslije većih obroka i poslije vrućih kupelji. količine lipida. pH krvi i drugih. koncentracije iona. ili manja iz jagodice prsta ili resice uha. tj. određivanje brzine SE eritrocita je vrlo koristan test za procjenu i praćenje tijeka infektivnog procesa. čimbenika. za žene 0 − 30 mm/sat. da li se upotrebljava veća količina krvi iz vene. Metodom po Westergrenu normala za muškarce mlađe od 50 godina je 0 −15 mm/sat. ovisno o količini krvi koja se ispituje. Poznati su razredi imunoglobulina IgA. volumnog postotka krvnih stanica. IgG se proteže na imunoelferogramu u γ i β-globulinsku frakciju. dok se IgA proteže kroz cijelo područje globulina. osobito od njihova međusobnog odnosa (povećana količina fibrinogena znatno ubrzava sedimentaciju). čak do 69 mm/sat. botulizam. Da bi se brzina sedimentacije eritrocita mogla ispravno . IgE i IgD. Nedostatak imunoglobulina je samo jedan od aspekata defektne imunosti. Fiziološki SE je ubrzana u graviditetu.

Tako će. visoke SE imaju bolesti u kojih dolazi do jače eksudacije u organima ili do njihova razaranja. može se uzeti pravilo da je SE u bakterijskim bolestima srednje visoka do visoka. već može biti i znak komplikacije koja se razvila tijekom bolesti. pokazuju u ranom stadiju bolesti obično niže vrijednosti SE. SE može biti znatno povišena i pri bakterijskim upalama koje zahvaćaju velike serozne opne. upale pluća ili tromboflebitisa. npr. Katkad zbog te latencije SE doseže maksimalne vrijednosti istom nakon pada temperature ili kada je bolesnikovo stanje već znatno poboljšano. Konačno.M. sinovitis. teški virusni encefalitis u tijeku kojeg dolazi do propadanja moždanog tkiva. reagira promjenama u bijeloj krvnoj slici ili rastom CRP-a. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . kao tifus. Isto tako se SE i vraća na normalu kasnije nego promjene u krvnoj slici. praćenju i prognozi infektivnih bolesti. SE postaje mjerodavna za procjenu nekog kliničkog stanja istom 2 . primjerice. Ona je veoma korisna pri diferencijalnoj dijagnostici infektivnih bolesti koje se manifestiraju samo općim infektivnim sindromom. najčešće imati visoku SE i leukocitozu sa skretanjem ulijevo. Ubrzana SE ne mora biti uvijek izraz osnovne bolesti. praćenje promjena visine SE tijekom bolesti služi kliničaru kao orijentacija o uspješnosti provedene terapije. Nadalje. npr. pjegavca i sepsa. paratifus i pjegavac. važno je znati da organizam ne reagira na infekt tako brzo visinom sedimentacije. trbušnog tifusa i paratifusa. pleuritis. Nadalje. dok bakterijske sepse i endokarditisi imaju obično već na početku više vrijednosti. npr. Ona je jedan od ključnih laboratorijskih parametara prema kojima uz apsolutni broj leukocita (L) i diferencijalnu krvnu sliku (DKS) prosuđujemo radi li se o bakterijskoj ili virusnoj bolesti. peritonitis. kao što npr. premda se radi o virusnoj bolesti.Lisić – I. Ubrzanje SE je u različitih infektivnih bolesti različito te je stoga njezina visina od stanovite pomoći u njihovoj diferencijalnoj dijagnostici. meningitis.3 dana nakon izbijanja kliničkih simptoma. Kao općenito. visoka SE odmah na početku bolesti može značiti da bolest ili traje duže nego . bez jasnih specijalnih simptoma. Neke od tih bolesti.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 25 primjenjivati u dijagnostici. dok je u virusnim tek lagano povišena ili čak normalna.

0 x 109 naziva se leukopenija. zbog osobitog svakodnevnog praktično-kliničkog značenja u diferencijalnoj dijagnostici i prognozi infektivnih bolesti.0 x 109.0 x 109. teških septičkih stanja. Od velike je praktične važnosti da se za vrijeme neutrofilne faze obično mijenja slika neutrofila. milijarne tuberkuloze. infektivna limfocitoza) i eozinofila (trihineloza. no i raznolikom reakcijom makroorganizma na infekt. kala-azara. larva migrans). dakle neutropenije. Pad L ispod 4. leukocitoza može nastati i zbog povećanja broja limfocita (pertusis. dok su obično promjene na eritrocitima i trombocitima od manjeg dijagnostičkog značenja. npr. agranulocitoze itd. u prvom redu prirodom uzročnika. Leukocitoza je u infektivnih bolesti najčešće posljedica povećanja broja neutrofila i javlja se uglavnom kao odgovor organizma na bakterijsku infekciju. samo na neke promjene u bijeloj krvnoj slici. ili je degeneracija (propadanje) L u periferiji tolika da koštana srž ne može nadoknaditi gubitak L.0 x 109 naziva se leukocitoza. Leukopenija je najčešće posljedica niskog broja neutrofila. Na ovom ćemo se mjestu osvrnuti. maligna bolest. infekata u alkoholičara. i to u tom smislu da se javlja veći broj još nedozrelih neutrofilnih stanica s nesegmentiranom ili štapićastom jezgrom - . ili je u pozadini još neka druga. Javlja se uglavnom kao odgovor organizma na virusne infekcije ili u posebno teških bakterijskih infekcija. kada je smanjena ili čak nestala regenerativna sposobnost koštane srži. infektivna mononukleoza. a ta je uvjetovana različitim čimbenicima. Međutim. U infektivnih bolesti nalazi se prilično velika raznolikost bijele krvne slike.0 do 10. s graničnim vrijednostima od 4.26 što to bolesnik anamnestički navodi. a povišenje brija L iznad 10.5 do 9. Broj leukocita (L) se normalno kreće od 4. b) Promjene na staničnim elementima krvi Od promjena na staničnim elementima krvi u infektivnim bolestima od veće su dijagnostičke važnosti promjene na leukocitima. Često se nalazi u oboljelih od tifusa.

redovito nema jačih promjena u krvnoj slici. javlja se eozinofilija. s druge strane. Prvenstveno o naravi uzročnika: bakterijske bolesti. Ako infekt ostane lokaliziran (fokalni infekti). težih virusnih bolesti. Zahvaćanje infektom limfatičkog sustava u infekcioznoj mononukleozi rezultira leukocitozom zbog limfocitoze. osobito u neutrofilnoj krvnoj slici (leukocitoza. a javlja se npr. promjene u L i DKS odraz su interakcije između obrambenih sposobnosti makroorganizma s jedne strane. peritonitisa itd. Ta se pojava javlja često u tijeku koknih sepsi. Kao posljedica lokalizacije infekta u koštanoj srži (tuberkuloza. Zatim o virulenciji uzročnika: što je infekt teži. generalizirane infektivne bolesti pokazuju jako skretanje u lijevo. da se adekvatno obrani. gnojnih meningitisa. empijema. s jedne strane. u tijeku trbušnog tifusa. sepsa.M. neutrofilija). jer je makroorganizam. teških infekcija u alkoholičara itd. promjene . Oblik upale djeluje tako da gnojne upale i nekroza tkiva izazivaju obično jače neutrofilne leukocitoze. limfocitoza). te naravi i virulenciji uzročnika s druge strane. Te modifikacije ovise o različitim čimbenicima. osobito kokne. Stoga. morao izbaciti iz koštane srži još nezrele. ovakav nalaz u DKS navodi kliničara na oprez i ima dijagnostičko i prognostičko značenje. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . trihineloza i fasciolijaza. npr. Osobito teške. to je i neutrofilija jača. dobre regenerativne sposobnosti koštane srži na infekt i. ovisno o obliku bolesti. Kao što je vidljivo. u kojoj se javlja.Lisić – I. virusne bolesti mijenjaju manje krvnu sliku (leukopenija. Skretanje neutrofila u lijevo znak je svakako teže toksemije i težeg oblika bolesti. Leukocitoza sa skretanjem u lijevo znak je. Leukopenija sa skretanjem u lijevo znak je kočenja u sazrijevanju neutrofila i slabe regenerativne sposobnosti koštane srži kao reakcije na infekt. U nekih parazitarnih bolesti. Ta se pojava može javiti uz leukocitozu i leukopeniju. dovode do većih promjena. a limfopenija izrazitija. kala-azar) mogu se javiti leukopenija ili čak panmijeloftiza.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 27 skretanje (pomak) u lijevo u neutrofilnoj krvnoj slici. dok su. za borbu protiv bakterijske invazije nedovoljno sposobne neutrofile. ukazuje kliničaru na brzu dinamiku infekcije.

3. jače su izražene hiperemija i eksudacija pa je slezena uglavnom mekane konzistencije. pa je slezena tvrđa. Povišenje slezene (tumor lijenis) Povišenje slezene spada među opće simptome. Promjene koje se u infektivnih bolesti zbivaju u slezeni u patološkofiziološkom smislu jesu upala (splenitis). Poslije pedesete godine života ona fiziološki involuira. portalnoj cirkulaciji. dok su kronične bolesti karakterizirane umjerenom neutrofilijom. jer se prema anatomskim nalazima gotovo u svakom težem infektu nalazi tumor lijenis. eksudacija i proliferacija. 2. pa su povećanja slezene kao reakcija na infekt poslije tog doba znatno manja. dok u kroničnih dolazi više do izražaja proliferacija retikuloendotelnog sustava (RES). S druge strane. Ono je u infektivnih bolesti shvatljivo ako se ima na umu građa i funkcija slezene kao organa koji sudjeluje u: 1. opipljiva slezena ne mora uvijek biti i povećana. Glavni patološki supstrat tih splenitisa su hiperemija. hematopoezi i 4. U dječjoj dobi i u mladosti slezena se na infekt vrlo lako i izdašno povećava. a broj limfocita u krvnoj slici je ili normalan ili povećan. U akutno nastalom povećanju slezene. a klinički se očituju njezinim povišenjem (tumor lijenis). teži oko 150 grama. imunosnim reakcijama i produkciji protutijela. veličine je 12x7x2 cm i u zdravog odraslog čovjeka u pravilu nije palpabilna. Katkad se palpacijom povećanje slezene neće moći ustanoviti iako ono zapravo postoji. odstranjivanju istrošenih (dotrajalih) krvnih stanica.28 u DKS-u obično izraženije u akutnih nego u kroničnih infektivnih bolesti. Normalna je slezena po građi donekle slična limfnom čvoru. Isto tako ni novorođenče ne reagira na infekt povećanjem slezene. onda ako je . To će biti npr. U recidivirajućih infektivnih bolesti slezena postaje izrazito velika i može dovesti do sindroma hipersplenizma. limfnog tkiva i veziva. Katkad dolazi i do proliferacije eritropoetskog i mijelopoetskog tkiva. U većini akutnih bolesti nalaze se izrazita neutrofilija i limfopenija. Povećanje slezene ovisi i o dobi bolesnika. stranih tvari i mikroba. 7. Mitigirani oblici bolesti pokazuju malene promjene u krvnoj slici.

kako je napomenuto. jer znači da je uzročnik vjerojatno prodro u krv (bakteriemija). stafilokoknih i drugih bakterijskih infekcija ako ostanu lokalizirane. može upućivati i na lokalne uzroke povećanja (apsces. nakon traume. Pri tome je važno napomenuti da s kliničkog stajališta tumor lijenis nema jednako značenje u virusnim i bakterijskim infektivnim bolestima. Pri palpaciji slezene gleda se na njezinu veličinu. može doći. hepatitis. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . kala-azar) izrazito tvrda. a u kroničnih infektivnih bolesti (endokarditis lenta. . krvarenje). konzistenciju i oblik. malarija.). bacilarna dizenterija). malarija. Tako je u akutnih bakterijskih sepsa povećana slezena mekana. Veličina slezene može se odrediti. i ultrazvukom. rubeola. ima veće dijagnostičko značenje. povratna groznica. grublje palpacije ali i spontano. Tumor lijenis javlja se redovito i u tijeku općih infektivnih bolesti koje prenose vektori tzv. do rupture kapsule s krvarenjem u trbušnu šupljinu.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 29 slezena vrlo mekana ili iz drugih uzroka nije pristupačna palpaciji (adipositas. a slezena je bolna na palpaciju. Ako se slezena naglo povećava ili ako je došlo do perisplenitisa. Zbog toga je tumor lijenis u tijeku cikličkih bakterijskih bolesti (tifus i paratifus abdominalis. deformacije prsnog koša itd. Slezena neće biti povećana u tijeku lokalnih bolesti (difterija. može se reći da do povećanja slezene dolazi u cikličkih infektivnih bolesti i onih s tendencijom širenja (generalizacije) infekta.Lisić – I. u trbušnom tifusu i paratifusu srednje tvrda. odnosno da je došlo do sepse. infektivna mononukleoza). Pojava tumora lijenis u tijeku bakterijske bolesti svakako o je pasniji simptom. Veličina slezene ima samo u ekstremnim slučajevima dijagnostičku vrijednost. kao ni tijekom streptokoknih. bruceloza) redovita pojava. osim palpatorno. tumor lijenis je više-manje očekivana manifestacija bolesti koja služi uglavnom kao argument u prilog dijagnozi. Kada se javlja u tijeku virusnih cikličkih infektivnih bolesti (morbili. Oslanjajući se na patogenetsku klasifikaciju infektivnih bolesti. krvne bolesti kao npr. a oblik ako je nepravilan. kala-azar i papatači-groznica. bolesnici osjećaju bol pod lijevim rebrenim lukom. Konzistencija slezene. Kada je slezena velika. pjegavac.M.

30 kompjutoriziranom tomografijom. Osim navedenih promjena. 8. Nakon dugotrajnih. febrilne proteinurije. Prisutnost više od 5 do 10 leukocita u svakom vidnom polju analiziranog sedimenta centrifugiranog urina upućuje na upalu. osobito recidivirajućih infekata. Dapače. već specijalni. osobito onih s izraženim općim simptomima. Konačno. no mora se promatrati u kontekstu s ostalim simptomima. zbog direktnog zahvaćanja organa uzročnikom (npr. Konačno treba napomenuti da u nekim bolestima povećanje slezene nije opći simptom u smislu kako je to dosad prikazano. ali se uz to u svakom vidnom polju sedimenta centrifugiranog urina može naći i do dvadesetak pojedinačnih leukocita i eritrocita te nekoliko hijalinih (albuminskih) cilindara. prolazi kroz proširene kapilare glomerula u tijeku infektivnih bolesti. može povećanje slezene ostati trajno (malarija. perzistencija tumora lijenis u nekih bolesti i nakon pada temperature može nagovještavati recidiv (trbušni tifus) ili prelazak bolesti u kronični oblik (infektivna mononukleoza). Promjene u mokraći U normalnom se urinu u fiziološkim uvjetima u 24 sata nalazi 150 − 200 mg proteina. i znatno više proteina i staničnih elemenata nego u fiziološkim uvjetima. generalizirana tuberkuloza). i odsustnost tumora lijenis ima svoje dijagnostičko značenje. septički infarkt. Stoga nije nikakva rijetkost. Povećanje slezene ima u dijagnostici infektivnih bolesti veliko značenje. tako da se njezino povišenje može otkriti iako nije palpabilna. Ovakav . Kako su glavni medijatori upale i bakterijski toksini vazodilatatori. u patološkoanatomskom smislu razvija se i reverzibilna degeneracija bubrežnog epitela. magnetskom rezonancijom i scintigrafijom. a 5 ili više eritrocita u čitavom preparatu sedimenta mokraće ili u 1 mm3 nativnog urina smatra se nalazom koji se može javiti kao posljedica oštećenja bilo kojeg dijela mokraćnog sustava od bubrega do uretre. pojava tzv. U infektivnih bolesti s tumorom slezene javlja se njezino povećanje i u recidivu bolesti. apsces ili tuberkulom slezene). posebno na početku infektivne bolesti kada je toksemija i najjača.

tada treba ozbiljno uzeti u razmatranje moguću infekciju mokraćnog sustava. I nalaz negativne urinokulture potvrdit će da se radilo o općem simptomu. nalaz u mokraći će biti shvaćen kao opći simptom.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 31 lažno vodeći nalaz može neiskusnog kliničara. mišićne aktivnosti potrebne za nastanak vrućice. Ako su svi ovi simptomi negativni. osobito u tijeku dugotrajnih. Promjene u metabolizmu organizma Poremećaj metabolizma čini jednu od ključnih karika u lancu patoloških zbivanja. Pri tome treba biti kritičan pri kvalifikaciji disurije kao specijalnog simptoma. koji nije upoznat s općim simptomima infektivnih bolesti u mokraći. u roku od nekoliko dana (ovisno o tome kojom brzinom opada toksemija). Kliničar treba u takvom slučaju upitati bolesnika ima li polakisurične i/ili disurične tegoba. hiperaktivnosti simpatičkoga živčanog sustava i hormonalnih poremećaja. znatno poboljšati ili normalizirati. u sepsi za 35 − 40%. pa bolesnici često navode da imaju mutan urin. dok ima manje značenje u kratkotrajnih i blažih infektivnih bolesti. Bazalni metabolizam je povišen zbog toga što se energija pojačano troši za sintezu velike količine novih proteina (oko 30 proteina akutne faze) i stanica bijele loze potrebnih za obranu od infekcije. septična stanja. što treba razlikovati od pijurije. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Treba imati . zavesti na krivi dijagnostički trag da ocijeni kako se radi o specijalnom simptomu infekcije urinarnog trakta. U dvojbenim slučajevima pomoći će ponavljanje nativnog nalaza urina. zbog čega se mijena tvari makroorganizma povećava.Lisić – I. jer visoko-febrilni bolesnici često navode peckanje pri mokrenju vrućeg urina. te tijekom pregleda obratiti pozornost na eventualnu bolnost u lumbalnom predjelu bubrežnih loža. AIDS). Definitivna potvrda ovog razmišljanja bit će pojava pravih specijalnih simptoma neke druge bolesti. teških i generaliziranih infektivnih bolesti (npr. pa je mokraća febrilnog bolesnika jače koncentrirana i u njoj se lako istalože soli (sedimentum lateritium). tetanus.M. nalaz u mokraći će se brzo. jer ako se radilo o općem simptomu. Za vrijeme infektivnih bolesti obično se i smanjuje dnevna količina urina. 9. npr. a ako je i jedan od njih pozitivan.

1). U početku infektivne bolesti. Brzo nadoknađivanje izvanstanične tekućine infuzijama izotonične otopine natrijeva klorida ili glukoze može. da bi se zadovoljili svi metabolički zahtjevi. Visoka razina iona kalija u krvi ima ozbiljne posljedice. kalij toliko brzo uvesti u stanice da . a u krvi se. dolazi do prebacivanja metabolizma iz anaboličke faze u kataboličku. češće u starijih bolesnika. uzrokujući progresivnu dilataciju i njegovo slabljenje. zbog gubitka apetita (anoreksije). IL-1β inducira stvaranje sporih valova u mozgu. kao rane manifestacije infekta. S druge strane. unos se kalorija drastično smanjuje. obično nalaze povišene vrijednosti mokraćevine i neproteinskog dušika. Eksperimenti s davanjem citokina pokazali su da isti citokini koji dovode do vrućice (poglavito IL-1β i TNF-α) dovode i do inapetencije. Skup ovih brojnih fizioloških poremećaja nazivamo reakcija akutne faze (vidi poglavlje 8. Povišenje dušičnih spojeva u krvi obično je posljedica povećanja njihove produkcije i dehidracije (prerenalna azotemija). fosfata. Tijekom infektivnih bolesti može doći do poremećaja u prometu ili čak većeg gubitka ekstracelularne tekućine i elektrolita znojenjem. što objašnjava zašto klonulost obično prati vrućicu i anoreksiju u infektu. a također. osobito za funkciju srca. a rjeđe znak direktnog oštećenja bubrega (renalna azotemija). sumpora i fosfora u urinu. San tako reducira metaboličke potrebe smanjenjem fizičke aktivnosti i metabolizma u mišićima na najmanju moguću mjeru. Štoviše. katkad do te mjere da se smanje procesi aktivnog transporta. produkciji enzima koji dovode do stvaranja baktericidnih radikala kisika). djelovanjem pirogenih citokina. pa će u tim stanjima znatno porasti koncentracija ekstracelularnog kalija. Povećanje metabolizma proteina očituje se povećanim izlučivanjem dušika. povraćanjem i proljevom. s druge strane. sulfata i magnezija.32 na umu da se u infektu energija ne troši samo na reakcije koje koriste organizmu u obrani (npr. nego su i sve druge enzimatske reakcije ubrzane desetak puta. To osobito vrijedi za ion kalija. Pod takvim okolnostima mnogi intracelularni elektroliti prelaze u ekstracelularnu tekućinu.

psihički stresovi. tako da febrilni herpes ima stanovito dijagnostičko značenje. Međutim. traume. Različiti endogeni i egzogeni momenti kao npr.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 33 mu koncentracija u plazmi padne na veoma nisku vrijednost. mogu poremetiti ravnotežu između virusa i domaćina te dovesti do aktivacije virusa koja se klinički očituje kao herpes simplex na sluznici ("groznica") ili koži. može se on ubrojiti s određenim ograničenjima među opće infektivne simptome. infektivna bolest. Najčešće se javlja na usnama i nosu kao herpes labialis et nasalis. no . a u manjeg se broja očituje kao stomatitis aphtosa ili gingivostomatitis herpetica (drugi oblici HSV-infekcije su rjeđi).M. Česti su i ozbiljniji poremećaji acidobazne ravnoteže. jer se on u tijeku nekih akutnih infektivnih bolesti obično javlja. Zbog nejasnih uzroka to se znatno češće događau tijeku nekih infektivnih bolesti ili u svezi s nekim uzročnicima. Pojava febrilnog herpesa u tijeku infektivne bolesti ima diferencijalnodijagnostičko značenje. Nijedan od navedenih općih simptoma nije sam po sebi karakterističan za infektivnu bolest.Lisić – I. nezaraznih bolesti. rjeđe u genitalnoj regiji i na drugim mjestima. Prilikom dugotrajnog ležanja izlučuje se kalcij u većoj mjeri iz organizma. jer se može naći i u drugih. a u drugih ga nema. kako je grupa bolesti tijekom kojih se herpes javlja prilično velika. Febrilni herpes (herpes febrilis) Infektivna bolest i vrućica mogu aktivirati latentnu herpes simpleks virusnu (HSV) infekciju. ili se javlja samo izimno (tablica 2). a to dovodi do osteoporoze i stvaranja kamenaca u mokraćnim putovima. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . menstruacija. uglavnom u smislu acidoze. najčešće u ganglionu nervusa trigeminusa. U većine taj prvi infekt prolazi latentno. Bolesnici se zaraze HSV-om obično već u djetinjstvu ili u mladosti. 10. I nakon latentne i nakon manifestne primarne infekcije ostane virus u stanovitog broja ljudi u latentnom stanju godinama ili doživotno u ganglijskim stanicama cerebralnih živaca.

i to ne samo u infekcija respiratornog trakta (morbili. adenoviroza itd. U nekih infektivnih bolesti javljaju se na početku i kataralni simptomi respiratornih putova.34 _______________________________________________________________________ Tablica 3. . u tijeku salmoneloznog gastroenterokolitisa. coli malaria tertiana malaria quartana obična prehlada influenca leptospiroze Herpesa nema ili je rijedak typhus abdominalis rikecioze bruceloze malaria tropica pertussis morbilli varicella scarlatina diphteria tuberculosis miliaris dysenteria bacillaris psittacosis poliomyelitis ipak se grupiranje spomenutih simptoma u praksi i njihov tijek (najizraženiji su na početku bolesti) najčešće susreće u infektivnih bolesti. Neke egzantematične bolesti mogu katkad u inicijalnom stadiju. razviti prolazni i nekarakteristični egzantem (preegzantem).1 Febrilni herpes i neke akutne infektivne bolesti Herpes vrlo čest pneumokokne infekcije meningokokne infekcije infekcije s E. iako formalno spadaju u opće simptome.Većina općih simptoma može pod određenim okolnostima poprimiti karakter specijalnih simptoma i obrnuto. javljaju se koji puta (npr. više iznimka a ne pravilo. Kako su navedeni simptomi. dakle još prije početka infektivnog egzantema. Osobito u djece. meningitis epidemica). o čemu će biti govora u poglavlju o specijalnim simptomima. pa u slučaju takve konstelacije simptoma treba misliti u prvom redu na infektivnu bolest.) zbog hiperplazije limfatičkog aparata crvuljka simptomi slični apendicitisu (pseudoapendicitis). nismo ih uvrstili u glavne grupe općih simptoma.

to jest podražaja meninga. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . povraćanje.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 35 SPECIJALNI SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI Uz prije navedene opće simptome. o afinitetu uzročnika za pojedine organe. pa ih stoga nazivamo i vodećim simptomima. zbog povišenja tonusa trbušnih mišića uvučenje trbuha. fotofobija i vagus-puls nastaju zbog povišenja intrakranijalnog tlaka. zbog toga što progresija bolesti može biti brza i smrtni ishod može nastupiti za nekoliko sati. Povišenje tonusa ovih mišića u lakšim je slučajevima menigitisa.M. Naime. Ovaj afinitet ovisan je uglavnom o receptorima koje posjeduju pojedini uzročnici za fiksiranje na ciljne stanice organa. a osobito u početku bolesti ili seroznom meningitisu. Ukočenost šije ispituje se tako da lijevom rukom pokušamo izvršiti flektsiju glave bradom do sternuma dok desnu ruku držimo na sternumu i ako opisanu . u većine infektivnih bolesti nalaze se u daljnjem razvoju i specijalni simptomi.Tako zbog spazma muskulature šije nastaje ukočenost šije i pozitivan gornji Brudžinskijev simptom. zbog spazma leđne muskulature ukočenost hrptenice (ortotonus ili opistotonus).Lisić – I. u ovoj fazi infektivne bolesti uzročnik zahvaća bolešću jedan ili više organskih sustava. tj. a zatim i konačne dijagnoze. Budući da je sjedište patološkog procesa u različitih bolesti različito. koji upozoravaju na povišen tonus muskulature. samo djelomično izraženo pa se može ustanoviti jedino pomoću znakova meningitisa. Specijalni simptomi infektivnih bolesti su oni koji upućuju na organ ili organski sustav koji je zahvaćen bolešću. zbog povišenja tonusa fleksora koljena pozitivan Kernigov i donji Brudžinskijev simptom. Posebnu pažnju liječnik mora obratiti specijalnim simptomima središnjeg živčanog sustava. što ovisi o načinu širenja i o organotropiji uzročnika. ti simptomi služe kao putokaz pri postavljanju radne. Drugi kao reaktivne kontrakture ili spazmi muskulature različitih regija. Najčešće prisutni specijalni simptomi koji se javljaju pri zahvaćanju infektivnom bolešću različitih organa ili organskih sustava navedeni su na tablici 3. Neki simptomi meningealnog sindroma kao što su glavobolja. posljedica su upale.

36 radnju ne možemo izvesti simptom je pozitivan. a desnu ruku položimo na grudni koš kako se ne bi odizao od podloge. a potkoljenica prema natkoljenici takođe za 90○. zadržavajući natkoljenicu u vertikalnom položaju ne može izvršiti potpuna ekstenzija potkoljenice u koljenu (više od 135○ ) zbog refleksnog spazma ekstenzora.10 Negativan Kernigov znak Gornji Brudžinskijev znak ispituje se u ležećem položaju. tako da lijevom rukom izvšimo pasivnu fleksiju glave i šije. spontano ekstendira . Slika 3. Donji Brudžinskijev znak (kontralaterali refleks) je pozitivan ako bolesniku u ležećem položaju izvršimo fleksiju kuka i koljena prema trbuhu a on pri Slika 3. Slika 3.11 Donji Brudžinskijev znak i kontralateralni refleks (A) Ispitivač vrši fleksiju kuka i koljena prema trbuhu (B) Bolesnik spontano flektira suprotnu nogu u koljenu (C) Recipročni kontralateralni Brudžinskijev refleks vidljiv je na istoj nozi kada se potkoljenica. tako da je natkoljenica flektirana prema trupu za 90○. koja je bila spontano savijena u koljenu. Znak je pozitivan ako se. U bolesnika koji je pri svijeti za ispitivanje je najprovokativniji sjedeći položaj (Slika 3.7 Položaj ruku liječnika pri ispitivanju ukočenosti šije (znak je pozitivan) Kernigov znak ispituje se u ležećem položaju.8 Početni položaj za ispitivanje Kernigovog znaka Slika 3.9 Pozitivan Kernigov znak Slika 3. Znak je pozitivan ako bolesnik pri tome izvrši spontanu fleksiju obje noge u koljenu i kuku.7).

Knee-kiss) simptom kada bolesnik u sjedećem položaju ne može poljubiti koljeno skvrčeno 135○ (engl. a trup čini treću nogu tronožca. Kao posljedica upale i podražaja stražnjih korjenova spinalnih živaca javlja se hiperestezija kože i mišića. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Iz iznesenoga je vidljivo da mnogi od općih simptoma mogu biti i specijalni. gornji i donji Brudžinski. promuklost. paralize Grlobolja. lavežni kašalj 2. spontano ekstendira (refleks sliči laganom udarcu nogom). Kernigov znak. gnojni iscjedak iz nosa ili uha. povraćanje. Iz istih se razloga javlja i Slika 3. Osim već spomenutih simptoma. pareze. fotofobija ukočenost šije.M.Lisić – I. Tablica 3.13 Bolesnik u sjedećem položaju ne može poljubiti koljeno skvrčeno 135○ (engl. Knee-kiss). stridorozno disanje. Recipročni kontralateralni Brudžinskijev refleks vidljiv je na istoj nozi i nastavak je kontralateralog refleksa. koja je bila spontano savijena u koljenu. Središnji živčani sustav SIMPTOMI Glavobolja.12 Pozitivan “simptom tronožca” Slika 3.2 Specijalni simptomi infektivnih bolesti ORGAN ILI ORGANSKI SUSTAV 1. kvalitativni i kvantitativni poremećaj svijesti. bol u uhu. kada se potkoljenica. može biti prisutan i “simptom tronožca” kada se bolesnik pri pokušaju da sjedne u krevet podupire s obje ruke ispružene prema natrag. afte.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 37 tome spontano flektira suprotnu nogu u koljenu. Gornji dišni putevi . hunjavica.

gnojenje limfnih čvorova. Genitalni sustav 6. krvi Tahikardija. Povraćanje može biti opći simptom probavnog sustava. mutna mokraća. bolnost i otok kože. limfatički upalni tračci na koži. Žutica. iskašljaj. Urinarni sustav 5. boli koje se šire pod desnu lopaticu Oteklina. Bolnost. dispneja. šumovi na srcu. različite lokalne upalne promjene na koži 4. a i specijalni simptom zahvaćanja najčešće središnjega živčanog ili probavnog sustava. crvenilo i otekline u predjelu kostiju i zglobova. makulozni. gnojan iscjedak ili iscjedak neugodna mirisa iz uretre ili vagine. Pri procjeni radi li se o općem ili specijalnom simptomu. bolnost i ev. npr. Donji dišni putevi Kašalj. papulozni. Kardiovaskularni sustav 8. oštećenje funkcije Oteklina. disurija. perikardijalno trenje. Hepatobilijarni sustav 11. osobito dijastolički. hropci. boli pri žvakanju. vodenaste. crvenilo. testisu ili epididimisu Mučnina. Koštano-zglobni sustav 9. aritmije. vezikulozni. bolnost i otok slezene. produžen ekspirij. muklina na plućima Polakisurija. Poglavito se to često zbiva s povraćanjem i proljevom. Limfatički sustav 10. bolnost u donjem dijelu trbuha. Gastrointestinalni sustav 7. dijaroične stolice različita izgleda. tenezmi. tijekom ustaljenih malaričnih napadaja poprima karakteristike specijalnog simptoma. Bolesti slinovnica 12. lažni pozivi. bolnost pri aktivnom i pasivnom pomicanju. bolnost i otok ingvinalno. .38 3. dispneja. galopni ritam. povećanje i bolnost jetre i žučnog mjehura. crvenilo i bolnost u predjelu slinovnica. ev. sa sluzi. hemoragični). Kožni sustav Vrućica kao tipičan opći simptom. povraćanje. mukli tonovi. pustulozni. boli u trbuhu. boli u lumbalnim ložama. krv na kraju mokrenja. probadanje u prsima pri disanju. krepitacije. bolna sukusija bubrega. leukociturija Bolnost i promjene na koži i sluznicama spolnih organa. gnoj iz Stenonova kanala Različiti osipi (punktirani. koji se mogu prikazati kao lažno vodeći simptomi. bolnost i crvenilo u predjelu krvnih žila itd.

a progresija ili njegovo duže vremensko perzistiranje u prilog specijalnom simptomu. kao što je to već napomenuto. Na kraju treba istaknuti da. B) EVOLUCIJA I TIJEK INFEKTIVNIH BOLESTI Osim svojom simpomatikom infektivne su bolesti obilježene u kliničkom pogledu i svojom posebnom evolucijom i prirodnim tijekom po kojem se većinom mogu . što se simptom kasnije javlja. a osobito po tijeku bolesti. primjerice u nekim slučajevima fulminantnih sepsa i gnojnih meningitisa. Ovo odjeljivanje općih od specijalnih simptoma ima za kliničara veliku praktičnu vrijednost. kada su opći simptomi najizraženiji. Međutim. kvantitativnih i kvalitativnih razlika u infektivnom sindromu. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .Lisić – I. To su infektivne bolesti u kojih je infekt generaliziran. javljaju zajedno s promatranim simptomom te da li se promatrani simptom može uklopiti u specijalne simptome oštećenja promatranog organa ili organskog sustava. Potrebno je svakako naglasiti da pri promatranju svakog simptoma treba uzeti u obzir i dinamiku bolesti koja. već se u cijelom svom tijeku (ako nisu komplicirane) prezentiraju samo općim simptomima. Iz onoga što je prije rečeno jasno je da je njihova klinička dijagnoza teška jer nemaju vodećeg simptoma. vjerojatno se radi o općem simptomu. neke infektivne bolesti nemaju specijalnih simptoma. ponašanje promatranog simptoma tijekom bolesti − regresija simptoma govorit će u prilog općem simptomu. vrijeme javljanja promatranog simptoma − javi li se promatrani simptom u prva 24 − 48 sati bolesti. tako da do pojavljivanja specijalnih simptoma protekne jedva nekoliko sati. posebice specijalni simptomi. jer se na temelju pojavljivanja specijalnih simptoma zna da je bolesnik ušao u fazu razvijene bolesti. koji se drugi. 3.M. često cikličke bolesti. te se može postaviti radna i kasnije etiološka dijagnoza bolesti.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 39 govoreći sasvim općenito. i one se mogu donekle klinički diferencirati na temelju početka bolesti. 2. može biti izrazito brza. kliničar se služi pri donošenju odluke uglavnom trima osnovnim kriterijima: 1. to je vjerojatnije da se radi o specijalnom simptomu.

Stoga će i težina kliničke slike bolesti ovisiti s jedne strane o sposobnosti mikroorganizma da izazove bolest (njegovoj virulenciji) i imunobiološkim kvalitetama makroorganizma da se odupre toj invaziji. Stadij regresije bolesti koji traje od početka povlačenja specijalnih simptoma do nestanka svih simptoma bolesti ili zaostajanja njezinih posljedica. Stadij inkubacije (primarne latencije infekta) Infektivna bolest ne javlja se odmah nakon infekcije. podijeliti u nekoliko stadija: 1. Tako će primjerice i jedan neinvazivni uzročnik kao Pneumocystis carinii u kondicioniranom. pa i smrtonosnu infekciju. do potpunog oporavka organizma u stanje prije početka bolesti ili zaostajanja trajnih posljedica. koja se zove inkubacijom. Inicijalni (invazivni) stadij koji traje od pojave općih do pojave specijalnih simptoma bolesti. 3. Stadij razvijene bolesti koji traje od pojave specijalnih simptoma do početka njihova povlačenja. 5.40 razlikovati od drugih sličnih. neinfektivnih bolesti. Stadij inkubacije (primarne latencije infekta) koji traje od ulaska mikroorganizama i/ili njihovih toksina u makroorganizam do prvih simptoma bolesti. 4. općenito. imunosno oslabljenom makroorganizmu (AIDS) uzrokovati tešku. 2. Općenito se može reći da je ona duga u . 1. Prilikom razmatranja ovih kliničkih stadija bolesti treba uvijek infektivnu bolest promatrati kao borbu dvaju sudionika: mikroorganizma i makroorganizma. već između infekcije i početka bolesti postoji određena latencija. Stadij rekonvalescencije koji traje do restitucije ad integrum. Inkubacija je u različitih infektivnih bolesti različito duga. tj. S toga gledišta može se infektivna bolest.

u nekih infektivnih bolesti (enteroviroze. Dužina inkubacije. čemu se obrambene snage makroorganizma opiru. Resorpcija uzročnika i toksina utječe uvelike na dužinu inkubacije u bolestima u kojih uzročnici i/ili toksini ulaze u tijelo preko rana (npr. inkubacija u iste akutne infektivne bolesti može biti manje ili više varijabilna (trbušni tifus.3 Dužina inkubacije u nekih akutnih infektivnih bolesti KRATKA (do 7 dana) streptokokne bolesti meningitis epidemica salmoneloze dysenteria bacillaris cholera botulizam anthrax malleus erysipeloides tularemia obična prehlada influenza febris pappataci SREDNJE DUGA (7 − 14 dana) pertussis typhus abdominalis typhus exanthematicus leptospiroses morbilli exanthema subitum poliomyelitis malaria amoebiasis DUGA (14 dana i više) Q-groznica rubeola varicella parotitis epidemica hepatitis epidemica hepatitis B i C rabies mikoplazma pneumonije prilično normirana (morbili). bitno ovisi o infektivnoj dozi mikroorganizama. a kratka u akutnih infektivnih bolesti. tetanus). Što je mogućnost resorpcije uzročnika i toksina veća. Ako je ta doza vrlo visoka. 3). tetanus. Da bi došlo do kliničke pojave bolesti.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 41 kroničnih.Lisić – I. Iako je inkubacija klinički latentni stadij bolesti.M. inkubacija će biti kraća i obrnuto. Kad se još izvan organizma stvorila dovoljna količina . rabies). Osim toga. više od 2 tjedna (tabl. može doći. i među akutnim infektivnim bolestima neke imaju kratku inkubaciju do 7 dana. druge srednje dugu 7 − 14 dana i treće dugu. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . mikroorganizmi se moraju razmnožiti do nekog kritičnog broja i/ili proizvesti kritičnu količinu toksina. a ciljni organski sustav bliže rani. Međutim. ona je i aktivni stadij jer u organizmu dolazi do niza različitih zbivanja. osobito u bolestima s varijabilnom inkubacijom. a u drugih Tablica 3. influenza) i do proboja postojećega bazičnog imuniteta.

Shema patogeneze trbušnog tifusa da se primijeniti. Prvi simptomi bolesti u svezi su s pojavom sekundarne bakteriemije. Da bi se dobio uvid u te biološke procese. tj. prikazat ćemo patogenetski tijek zbivanja u trbušnom tifusu. a odatle odlaze u krv (primarna bakteriemija). biološki ciklus malaričnog parazita. Iz nje se vidi i to da primarni afekt spada u inkubaciju. Krvlju dolaze mikrobi u druge organe. i tu se stvaraju nova žarišta. pa može poslužiti za razumijevanje patogeneze velikog dijela infektivnih bolesti. a istom se tada javljaju prvi klinički simptomi bolesti. u hrani kontaminiranoj stafilokokima). U nekih bolesti su kliničke manifestacije izraz preosjetljivosti makroorganizma na mikroorganizme. a onda i iz tkiva. da je inkubacija aktivni stadij bolesti i da se u njoj bolest priprema.42 toksina (npr. pa bakteriemija biva jačom (sekundarna bakteriemija) i bacili tifusa preplave cijeli organizam. iz kojih također uzročnici odlaze u krv. U biološke procese koji se zbivaju u inkubaciji spada i npr. U tim slučajevima inkubacija odgovara vremenski senzibilizaciji . nakon toga počinje svoj razvoj u eritrocitima (eritrocitni ciklus). Ta patogenetska shema najljepše ilustrira ono što je već prije spomenuto. pa mikrobi postupno nestaju. koji se nakon ulaska u krv najprije razmnožava u jetrenim stanicama (preeritrocitni ciklus). Nakon zaražavanja prolaze bacili tifusa kroz epitel donjeg dijela ileuma pinocitozom i razmnožavaju se najprije u limfnom tkivu crijeva i mezenterija. kao tipičnoj cikličkoj infektivnoj bolesti. u prvom redu u jetru i slezenu. i na mnoge druge bolesti. i to najprije iz krvi. što nije odmah uočljivo u bolestima u kojih se on nalazi u unutarnjim organima. Kao posljedica bakteriemije javljaju se u krvi protutijela u većoj mjeri. primarna bakteriemija i stvaranje sekundarnih fokusa zbivaju u inkubaciji. Ona prema tome ima opće značenje. brucelozu i mnoge virusne bolesti. bit će inkubacija osobito kratka. npr. U inkubaciji se zbivaju i drugi biološki procesi koji karakteriziraju uglavnom sve cikličke bakterijske i virusne infektivne bolesti. kao što rekosmo. Prema tome se razmnožavanje mikroba u limfnom sustavu crijeva i mezenterija.

ovisni o samoj prirodi uzročnika i interakciji mikroorganizma prema makroorganizmu. varićela i hripavac produžuju inkubaciju morbila. valja napomenuti da jedan od uzroka variranja inkubacije može biti i dvostruka infekcija. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . srednje teški od 9 − 13 dana. 2. izolacije i nadzora. odnosno opservacije eksponiranih ljudi. Vrlo teški tetanus imat će inkubaciju kraću od 8 dana. u grupnih otrovanja hranom ako je uzrok otrovanja toksin stafilokoka. U zaključku se može reći da nema jedinstvenog tumačenja za tijek i dužinu inkubacije.Lisić – I. Tako npr. tetanus. inkubacija je najčešće 12 − 36 sati. Čimbenici koji uvjetuju tijek i trajanje inkubacije u različitih bolesti su različiti. U tom je slučaju važna najduža inkubacija dotične bolesti. b) Prognostičko značenje inkubacije dolazi do izražaja u onih bolesti gdje je inkubacija varijabilna. trbušnog tifusa) te tako spriječiti izbijanje epidemije. Inicijalni (invazivni) stadij bolesti . c) Epidemiološko značenje inkubacije važno je u slučajevima kada znamo o kojoj se bolesti radi i na temelju dužine inkubacije možemo locirati mjesto i izvor zaraze (npr. Daljnje epidemiološko značenje dužine inkubacije očituje se u određivanju dužine karantene. poznavanje dužine inkubacije u različitih i istih infektivnih bolesti ima višestruko značenje: a) Dijagnostičko značenje inkubacije važno je zbog toga što se na temelju poznavanja dužine inkubacije neke bolesti mogu odmah isključiti iz diferencijalno-dijagnostičkog razmatranja. a laki tetanus dulju od 13 dana. Tako škrlet. rabies). jer se prema njoj određuje dužina trajanja karantene. a ako je to infekt uzrokovan salmonelama. inkubacija je do 6 sati. malarija. No. rubeola i druge). Konačno. a druge uključiti.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 43 makroorganizma na mikroorganizam. Inkubacija može u nekih bolesti biti veoma produžena i zbog toga što je infektivna bolest ostala za neko vrijeme latentna (npr.M. To vrijedi u prvom redu za infektivne bolesti koje imaju normiranu i manje-više jednaku dužinu inkubacije (morbili. primjerice u tetanusu.

prva faza krpeljnog meningoencefalitisa). tularemija. obično počinju brutalno − naglo i imaju kratak. viremija). Inicijalni simptomi mogu biti i izrazito blagi. ako dođe do generalizacije infekta. Klinički se to očituje sindromom toksemije i otokom slezene. tako da ih bolesnik ne zamijeti. zajednički za sve infektivne bolesti i uglavnom nema još specijalnih simptoma bolesti. izuzetno nešto duže (hripavac). fulminantne sepse. U nekih bolesti u kojih su uzročnici ušli u organizam kroz kožu ili vidljive sluznice nalaze se i promjene na mjestu ulaska uzročnika u organizam − primarni afekt. Budući da su u inicijalnom stadiju izraženi samo opći simptomi infekta. U tom se stadiju na temelju . štoviše. gdje npr. tj. morbus minor u enteroviroza. varicela može početi direktnim izbijanjem osipa. Češće se to zbiva u djece. koji puta neprimjetan inicijalni stadij (npr. a često i nemoguća. 3. prelazi u stadij razvijene bolesti. jasno je da je dijagnoza infektivne bolesti u tom stadiju vrlo teška (zasnovana uglavnom na epidemiološkim podacima i trajanju inkubacije). krupozna pneumonija). antraks. obično postepeno (pojavom specijalnih simptoma). nego se čini da bolest počinje specijalnim simptomima (serozni meningitisi). U nekih je bolesti inicijalni stadij jasno odijeljen od stadija razvijene bolesti (morbili) ili. Međutim u većine infektivnih bolesti početni stadij. infektivna mononukleoza). Bolesti koje počinju postepeno imaju u pravilu i duži stadij inicijalnih simptoma (hripavac. lajmska borelioza itd. specijalnim simptomom. lues. Bolesti koje imaju izrazito brzu dinamiku. Inicijalni stadij bolesti traje uglavnom samo nekoliko dana. npr. bakterijski meningitisi.44 Inicijalna ili početna faza infektivne bolesti traje od javljanja prvih (općih) kliničkih simptoma bolesti do pojave specijalnih simptoma. Karakteristika je inicijalnog stadija i u tome što se u njemu. mogu uzročnici naći u krvi (bakteriemija. Stadij razvijene bolesti Stadij razvijene bolesti određen je specijalnim simptomima bolesti i traje od njihova pojavljivanja do početka njihova povlačenja. formira samostalni stadij bolesti (npr. febrilni oblik leptospiroze.

M. a kasnije s pomoću diferencijalnodijagnostičkog postupka i konačna etiološka dijagnoza. poneki od tih simptoma mogu zaostati. Stoga je osobito važno odijeliti opće od specijalnih simptoma infektivne bolesti. Do pogoršanja infektivnih bolesti može doći ako liječenje nije dovoljno dobro provedeno ili ako bolesnik preranim ustajanjem. U fazi regresije opći i specijalni simptomi postupno iščezavaju. katkad nakon prolaznog pogoršanja u fazi razvijene bolesti (perturbatio praecritica). pojavljivanje tifoznog sindroma (adinamija. rozeola.. Ako se opći i specijalni simptomi bolesti u stadiju regresije pogoršaju tada govorimo o rekrudescenciji bolesti. npr. neki od općih simptoma mogu prikazati kao lažno vodeći simptomi bolesti i zavesti kliničara na krivi dijagnostički put. osobito u općih infektivnih bolesti. kao što je napomenuto. npr. tifozno depresivno konfuzno stanje). pa tada govorimo o posljedicama infektivne bolesti.. trbušnog tifusa. U tom stadiju bolest kreće nabolje ili postepeno − litički ili naglo − kritički. Iako se na koncu ovog stadija bolesti opći i specijalni simptomi uglavnom povlače. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . To koji put nije lako jer se. Do . 4. Stadij regresije bolesti Stadij regresije bolesti počinje povlačenjem specijalnih simptoma i traje do nestanka specijalnih i općih simptoma bolesti ili zaostajanja posljedica infektivne bolesti. neprikladnom prehranom ili na koji drugi način optereti oboljele organe. specijalnih simptoma i osnovnih nalaza postavlja radna dijagnoza (koji put i konačna dijagnoza) infektivne bolesti. tumor lijenis.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 45 anamneze. a javlja se potreba za snom i apetit.Lisić – I. Zbog velikih oscilacija pri padanju temperature i prevage parasimpatikusa bolesnici se u tom stadiju bolesti znoje i ako je znojenje profuzno. Specijalni su simptmi navedeni na tablici 3. jer po specijalnim simptomima kliničar zna da je bolesnik ušao u fazu razvijene bolesti i postavlja dijagnozu. kljenuti nakon encefalitisa itd. omogućit će postavljanje dijagnoze bolesti. No. leukopenija s aneozinofilijom itd. dovodi na koži do sudamina (miliaria crystallina).

Mogu se javiti i dugo vremena nakon preboljele bolesti (malarija. Stadij rekonvalescencije Stadij rekonvalescencije traje od nestanka općih i specijalnih simptoma do povratka organizma u ono stanje u kojem je bio prije izbijanja infektivne bolesti (restitutio ad integrum). To je stadij anaboličkih procesa u kojem se bolesnik postepeno oporavlja. bruceloza i rekurens. Recidivi su obično lakši od prvotne bolesti i simptomi se mogu samo parcijalno izraziti (parcijalni recidivi). dakle do njihova fiksiranja. razvijanje rezistencije ili tolerancije na antibiotike i kemoterapeutike.46 rekrudescencije mogu dovesti i promjene u samom uzročniku bolesti. liječnik mora uvijek imati na umu da je rekonvalescencija stadij bolesti. no mogu u iscrpljenog bolesnika biti tako teški da mu ugroze život i dovedu do smrti. prehrani i njezi za vrijeme bolesti. o pojavi komplikacija i posljedica. o kondiciji bolesnika prije početka bolesti te o liječenju. kao što su trbušni tifus. Međutim. i ako se radi o bolesnicima koji na poslu obavljaju težak fizički rad. malarija. Kada to zbog zaostajanja posljedica infektivne bolesti nije moguće. pjegavac). panniculus adiposus se povećava. u kojih može trajati i duže od godinu dana. snaga mu se vraća. Dužina rekonvalescencije ovisi o težini bolesti i njezinu trajanju. a muskulatura koja je tijekom dugotrajnih bolesti atrofirala dobiva postupno svoj stari volumen. Recidivima ili relapsima posebno su sklone neke bolesti. Ona je posebice duga u infektivnim bolestima SŽS-a. Rekonvalescenciju je kao stadij bolesti teško vremenski definirati. No. Ponovno javljanje simptoma iste bolesti u stadiju rekonvalescencije nazivamo recidiv ili relaps bolesti. . do recidiva bolesti može katkad doći i u rekonvalescenciji drugih infektivnih bolesti iz istih uzroka zbog kojih se javljaju i rekrudescencije. jer ona i u istih bolesti može trajati različito dugo. treba o svim ovim parametrima dobro razmisliti prije donošenja suda o radnoj sposobnosti. 5. stadij rekonvalescencije traje do prestanka oporavka tih posljedica. npr.

npr. salmonelama. rubeola. koji nije redovito pogođen bolešću.Lisić – I. upala žučnog mjehura i bubrega u tijeku trbušnog tifusa. Kao primjer može se spomenuti teži encefalitis u tijeku parotitisa. endokarditis na oštećenim zaliscima nastao u tijeku sepse. npr. Komplikacije mogu biti različite geneze i dovesti do trajnih oštećenja organa. Reiterov sindrom u nosilaca antigena HLA B27 nastao nakon infekcije klamidijama. epidemični parotitis. glomerulonefritis i reumatska groznica nakon streptokoknih bolesti.M. Naime serozni meningitis u tijeku parotitisa česta je pojava. posebno onda ako se radi o organu čija je funkcija važna za život bolesnika. . postinfektivni encefalitisi u tijeku niza virusnih egzantemskih i neegzantemskih bolesti (morbili. U komplikacije uzrokovane samim uzročnikom možemo ubrojiti: a) osobitu akcentuaciju neke redovite pojave u tijeku infektivne bolesti. Do afekcije takvog organa dolazi katkad zbog toga što je organ otprije oštećen (locus minoris resistentiae). ili zato što uzročnik pokazuje stanovitu organotropnost. kampilobakterom i jersinijama. b) O komplikaciji se govori i onda ako je patološkim procesom ili toksemijom zahvaćen neki važniji organ. npr. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . šigelama. a katkad mogu biti i uzrokom smrti. Prema genezi mogu se svrstati u one uzrokovane samim uzročnikom i one koje su nastale djelovanjem drugih čimbenika.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 47 Komplikacije infektivnih bolesti Uz rekrudescencije i recidive tijek infektivne bolesti mogu remetiti i komplikacije. no ako se javi teški encefalitis. c) Komplikacije mogu nastati i zbog senzibilizacije organa i tkiva prema uzročniku osnovne bolesti. ili zbog senzibilizacije organizma na tkivo samog oštećenog organa. npr. ili kao precipitirajući faktori u genski predodređenih osoba. ureaplazmama. označit ćemo to komplikacijom. varicela. Tim nazivom označuju se sva ona nepredviđena i neuobičajena patološka zbivanja u tijeku infektivne bolesti koja su izravno ili neizravno uvjetovana samom infektivnom bolešću. infektivna mononukleoza). npr.

polineuritis u dijabetičara i alkoholičara itd. dolaze iz različitih miljea i iz različitih . precipitacija alkoholnog delirija u potatora. koja se javlja osobito u starijih ljudi. serumska bolest kao posljedica terapije životinjskim serumom itd. alergijske manifestacije. U akutnih infektivnih bolesti sekundarni se infekti javljaju najčešće u stadiju regresije bolesti.) težina bolesti i letalitet ovise baš o njima. Bolesnici mogu pripadati raznim dobnim grupama. d) Do komplikacija može doći i zbog lošeg održavanja unutrašnjeg ekvilibrija bolesnika. npr. agranulocitoza zbog primanja aminopirina ili fenacetina. atelektaze i nakupljanje sekreta u respiratorno insuficijentnih bolesnika itd. morbili. Njihova se važnost najbolje vidi po tome što u nekih infektivnih bolesti (influenca. zbog svoje važnosti. razvoja ekstrarenalne azotemije zbog dehidracije itd. tromboza vena nogu. bez obzira na svoju etiologiju. c) Komplikacije se mogu javiti i zbog toga što bolesnik nije ispravno njegovan. Ta se stanja češće javljaju tijekom teških infekcija. Ovamo se mogu ubrojiti npr.48 U komplikacije uzrokovane drugim uzrocima možemo ubrojiti: a) sekundarne infekcije koje. To je i razumljivo. npr. dekubitusi. gljivične infekcije i disbiotski proljevi u tijeku davanja antibiotika. vidjet ćemo da on pokazuje znatne varijacije. Varijacije tijeka infektivne bolesti Ako promatramo klinički tijek više slučajeva iste infektivne bolesti. npr. AIDS itd. jer oblik kliničke bolesti ne ovisi samo o virulenciji uzročnika već i o bolesniku i njegovoj okolini. gnojni infekti žlijezda slinovnica. nastanka hipokaliemije i zbog toga popuštanja srca. kvalitativno i kvantitativno deficijentne prehrane s razvojem hipoproteinemije i edema te različitim hipovitaminozama. b) Do komplikacija može doći i zbog toga što infektivne bolesti općenito. e) Komplikacije se mogu javiti i kao posljedica terapije infektivnih bolesti. stvaraju dispoziciju za neka patološka stanja. zauzimaju posebno mjesto među komplikacijama infektivnih bolesti.

Rudimentarnima (oligosimptomatskim) nazivaju se oni oblici bolesti kada se ona ne ispolji potpuno. "genius epidemicus" neke bolesti). Lakši oblici bolesti s inače tipičnim simptomima nazivaju se katkad mitigiranima (morbilli mitigati). typhus ambulatorius. škrlet ne javlja u tropskim predjelima zbog toga što je lizogeni fag koji inducira β-hemolitički streptokok grupe A na lučenje eritrogenog toksina termolabilan. U epidemiološkom pogledu takvi su oblici važniji nego teški oblici bolesti jer nisu vezani uz krevet i jer ostaju neprepoznati.M. .Lisić – I. ista infektivna bolest ne očituje se uvijek jednakom kliničkom slikom. primjerice. koja je u tropima karakterizirana teškom kliničkom slikom (amebna dizenterija) i čestim komplikacijama (hepatitis). Varijacije kliničke slike neke bolesti uvjetovane su i geografskim položajem kraja u kojem se javljaju. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Poznato je da kliničke slike infektivnih bolesti variraju u dužim razdobljima (patomorfoza. Pritom najčešće i ne dolazi do potpunog razvoja specijalnih simptoma (npr. abortivni oblik tifusa). klimom i sezonom. a te varijacije odnose se na težinu bolesti tako da oblici iste bolesti mogu biti lagani. Amebijaza. već završava povoljno prije vremena.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 49 socioekonomskih prilika. Tako se. lagani oblici kolere zvani kolerine). pa ih nazivamo ambulatornima. Razumljivo je da između tih kategorija postoje prijelazi te da je takva razdioba do stanovite granice proizvoljna. srednje teški i teški. typhus levissimus. U tih su bolesnika i komplikacije bolesti uglavnom odsutne (npr. Prema tome. a) Lakši oblici neke bolesti odlikuju se manjim poremećajem općeg stanja bolesnika i blagim simptomima oboljelog organa ili organskog sustava. No ipak je ona u praksi većinom provediva. u umjerenom je pojasu znatno blaža bolest. neki su u boljoj neki u lošijoj kondiciji. već samo nekim svojim simptomima. a zahtijeva i stanovito iskustvo. Obično u lakše oblike bolesti spadaju i abortivni oblici u kojih se bolest nakon klasičnog početka ne razvija do kraja. Od tih oblika postoje prijelazi prema supkliničkim ili latentnim infekcijama.

c) Teški oblici bolesti karakterizirani su izrazitom toksemijom. a .50 b) Srednje teški oblici bolesti pokazuju obično klasičnu sliku bolesti. U niza bolesti može nastupiti ozdravljenje i bez uništenja mikroorganizama koji su izazvali bolest. Ishod infektivne bolesti Ishod infektivne bolesti može biti različit. Brillovu bolest. "kao u knjizi". Oba ova virusa. može u odraslog izazvati herpes zoster. U njih se često javljaju komplikacije. Najčešće je to ozdravljenje praćeno i uništenjem mikroorganizama koji su izazvali bolest. često s diseminiranom intravaskularnom i potrošnom koagulacijom sa supsekventnom hemoragičnom dijatezom i azotemija. poremećaji vitalnih funkcija. različiti toksični eritemi. u kojih smrt nastupi u svega nekoliko sati. osim toga. Tako rikecije. Simptomi malignog sindroma su hipertermija. Većina infektivnih bolesti završava ozdravljenjem. poremećaj svijesti s toksičnom encefalopatijom. konvulzije. To se događa zbog toga što tada toksemični sindrom dominira nad specijalnim simptomima bolesti koji se. mogu u nekim slučajevima uzrokovati kasni recidiv pjegavca. Oblici bolesti s osobito teškom kliničkom slikom i ranim letalnim ishodom nazivaju se hipertoksičnim ili fulminantnim. To vrijedi i za virus herpes simpleksa. pa mogu. upotrebljava se i atribut siderans (npr. ti su mikroorganizmi i dalje virulentni. rani toksoinfektivni šok. ako oslabi imunosna sposobnost makroorganizma. često povraćanje. U tih se bolesnika mora računati s komplikacijama i letalnim ishodom. a svršetak im je nerijetko smrtan. ponovno izazvati recidiv bolesti. Virus varicele. cholera siderans). Slika bolesti je u srednje teških oblika. ali nisu (trenutno) za njega više patogeni jer ih imunosni sustav drži pod kontrolom. često zbog rane smrti bolesnika ne dospiju potpuno razviti. koje su nakon preboljenja pjegavca zaostale u tijelu u latentnom stanju. koji se zadržao u jednom od ganglija živčanog sustava nakon preboljenja bolesti. tzv. U posve kratkim oblicima bolesti. profuzni proljevi. Međutim. štono se kaže. tako da oni i dalje ostaju u makroorganizmu.

Rev. kao što smo već napomenuli. Rasmussen A. Mackowiak P. Wasserman S. Mackowiak P. 1960. Infect. Fališevac J. bacil tuberkuloze.Lisić – I. 5. Schmidt J. Crit. . dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .. 5.24:1214–1216. Nakon preboljenja infektivne bolesti mogu.107:356–360.. Opća klinička infektologija. The acute phase response and the hematopoietic system: The role of cytokines.A. kronični hepatitis itd.. 1998.66:2401–2409.. 1988:36-76. No. 1995.21:1–18. Dis. citomegalovirus itd. Bacterial perturbation of cytokine networks. Dis. Clin. Smrt može nastupiti zbog težine same bolesti ili zbog komplikacija. 1998. The microbe's view of infection (Editorial). gluhoća. Seymour R. LITERATURA: 1. Ann. Wilson M. Tako uzročnik tifusa može u čovjeka koji je prebolio trbušni tifus izazvati kronične upale žučnog mjehura i žučnih vodova i biti indirektno uzrok kalkulozi žučnog mjehura. 2.A. dopunjeno izdanje. Henderson B. 4. 1995. Infect. Falkow S. 6. genitalnom sekretu i slini. Nakon preboljenja citomegalovirusne bolesti ovaj se virus može godinama lučiti u urinu.S.A. Intern. Kushner I. ishod može biti letalan. Konačno. Trey J.158:1870–1881.88:934–938. i sur. kronična upala bubrega.. kronična infektivna mononukleoza.F. Oncol. Intern.R. Med. 3. A study of physicians' perceptions of body temperature in health and disease.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 51 i drugi mikroorganizmi (npr. Infect. Zaostali mikroorganizmi mogu uzrokovati i bolesti nekih organa. Mackowiak P. osobito u slučajevima kada već postoji kalkuloza žučnog mjehura ili bubrega uzročnik tifusa može uzrokovati trajno kliconoštvo fecesom ili urinom. zaostati trajne posljedice (npr.129:247–248. South.. Arch. Med.). kljenuti poslije upala SŽS-a. The influence of environmental temperature on the course of experimental herpes simplex infection. Hematol. toksoplazma. 1997. 1998. J.) mogu se u makroorganizmu koji je obolio od HIV-infekcije ponovno aktivirati i izazvati bolest. Zagreb: Školska knjiga. Bolest može prijeći i u kronični oblik. Immun. hidrocefalus itd. Editorial response: Assaulting a physiological response. Concepts of fever. 8. J.M. Jr. npr. 7. Med.

2 1.rekrudescencija . Nutritional support. 2 17 38 9 38 1. 1. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. Gabay C. Souba W. 1999.336:41–48. J.radna dijagnoza .remittens febrilni herpes foetor ex ore fulminantni oblici infektivnih bolesti G H herpes febrilis 26 38 2..konačna (etiološka) "drug-fever" E egzogene bolesti ekološki čimbenici evolucija i tijek infektivnih bolesti . KLJUČNE RIJEČI A abortivni oblici infektivnih bolesti adinamija algički sindrom α-fetoprotein atipični oblici infektivnih bolesti B bakteriemija C cholera siderans D dijagnoza .recidiv (relaps) . 10.intermittens .340:448–454.W. Kushner I.continua . Engl. Engl J Med. Med. 1. N.inkubacija .stadij regresije F febris . 1997.inicijalni (invazivni) stadij . N.52 9. 30 34 31 36 35 34 35 7 7 7 7 26 13 38 .stadij razvijene bolesti .

utjecaj na tijek infektivne bolesti opći algički sindrom opći simptomi infektivnih bolesti organotropija P perturbatio praecritica poremećenje funkcija kardiovaskularnog sustava .akcidentalni šumovi na srcu 4. 38 12 24 35 38 23 37 2. 14.fuliginozan . 27 35 14 14 . 38 16 17 3 31 39 13 13 13 13 13 33 39 36 37 7 5 13.obložen . 1.M.septički -tifozan K karantena kliconoštvo komplikacije .Lisić – I. 23.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 53 hiperpiretične temperature hipertoksični oblici infektivnih bolesti hiperproteinemija hipoproteinemija hipotalamički termostat I inkubacija ishod J jezik i infektivne bolesti .locus minoris resistentiae kortikosteroidi križanje krivulje temperature i pulsa L lažno vodeći simptom M maligni sindrom meningizam metabolizam u tijeku infektivnih bolesti miliaria crystallina mitigirana bolest mokraća N NJ O okolina. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .malinasti .

1.status typhosus .opći .bradikardija .reakcija akutne faze promjene u mokraći .hijalini cilindri .proteini akutne faze . 12.CRP . 11.febrilne konvulzije .prigodni cerebralni napadi .citokini .krvni tlak . 23 23 23 23 25 21 16 16 19 20 20 20 R reakcija akutne faze . 24 17 17 17 18 1. 16 24 24 25 17.54 .elektroforeza serumskih proteina . 24.α1-antitripsin .leukopenija .promjene u tekućem dijelu krvi .proljev poremećenje funkcija središnjega živčanog sustava .afektivni respiratorni cerebralni napadi .vazomotorna sinkopa .tahikardija poremećenje funkcija probavnog sustava .dikrotija pulsa .jezik .meningizam promjene u krvi promjene u metabolizmu .haptoglobin S sedimentacija eritrocita simptomi infektivnih bolesti . 12 12.amnezija .konfuzija .delirij .povraćanje . 27 38 35 .skretanje ulijevo 14 14 15 14 13 13 13 13 10 10 11.promjene u staničnim elementima krvi .sedimentum lateritium pseudodijabetes povećanje slezene (tumor lijenis) . 11. 10 10.febrilna proteinurija .leukocitoza .specijalni srednje teški oblici infektivnih bolesti sudamina 17.

bifazna .3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 55 Š šok. 9. .Lisić – I.febris intermittens . toksoinfektivni T tahikardija u tijeku infektivnih bolesti .trajanje Z zimica znojenje 39 14 14 14 3. 3 3 6. 30 38 3. 2. 21 23 37 28 2.febris undulanas tijek infektivne bolesti teški oblici infektivnih bolesti tresavica tumor lijenis U urin V varijacije infektivne bolesti vodeći simptomi vrućica . 6. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . 8.lažna temperatura temperaturna krivulja .apsolutna .bazalna tjelesna temperatura . 4. 9 10.intermitentna . 4. 4.remitentna .M.sedlasta . 7. 3.diurnalni ritam (nikto-hemeralni ciklus) . 4. 3.relativna temperatura . 8.kontinua .Pell-Ebsteinova . 8.hipotalamički termostat .monofazna . 7. 6. 3.febris recurrens .hiperpiretična .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful