P. 1
Klinicke Karakteristike Infektivnih Bolesti

Klinicke Karakteristike Infektivnih Bolesti

|Views: 3,982|Likes:

More info:

Published by: Kristijan Stipanicev on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

M.Lisić – I.

dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA - 3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti

1

3. KLINIČKE KARAKTERISTIKE INFEKTIVNIH BOLESTI

Infektivne bolesti pripadaju prema etiologiji u egzogene bolesti, uzrokovane živim uzročnicima, dok su endogene, uglavnom metaboličke bolesti predmet proučavanja interne medicine u užem smislu. U kliničkom pogledu obilježene su svojom posebnom simptomatologijom, tijekom pojavljivanja simptoma i evolucijom, što ih često razlikuje od drugih, koji puta sličnih bolesti.

SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI Infektivne bolesti očituju se klinički brojnim subjektivnim i objektivnim simptomima. Ovi simptomi nastaju djelovanjem mikroorganizama i njihovih toksina (egzogenih

pirogena) te produkata upale, koji uzrokuju stvaranje citokina (endogenih pirogena), na čitav organizam. Glavni endogeni pirogeni su interleukin 1 (IL-1), faktor nekroze tumora alfa (TNF-α), γ-interferon (ITF-γ) i interleukin 6 (IL-6). Prvo se javljaju opći simptomi koji su zajednički svim infektivnim bolestima i najizraženiji su na početku bolesti, za vrijeme tzv. invazivnog stadija, kada se bolesnici i najjadnije osjećaju. U težini, mogu varirati u svom ukupnom i pojedinačnom intenzitetu, no kako se javljaju u svim infektivnim bolestima, na temelju njih se ne može postaviti dijagnoza bolesti. Te činjenice liječnik mora biti svjestan i nakon temeljite anamneze, kliničkog pregleda i eventualnih osnovnih laboratorijskih pretraga, to objasniti bolesniku i njegovoj rodbini, umiriti ga te upozoriti da se ponovno javi ako se pojave novi simptomi. Nakon općih simptoma javljaju se u većine infektivnih bolesti specijalni simptomi, kao znak lokalizacije infekta u jednom od organa ili organskih sustava, na temelju kojih se uglavnom postavlja radna dijagnoza, a koji put i konačna (etiološka) dijagnoza infektivne bolesti.

2

U opće simptome infektivnih bolesti ubrajaju se: 1. opći algički sindrom; 2. vrućica s popratnim simptomima; 3. poremećenje funkcija središnjega živčanog sustava; 4. poremećenje funkcija probavnog sustava; 5. poremećenje funkcija kardiovaskularnog sustava; 6. promjene u krvi; 7. povećanje slezene; 8. promjene u mokraći; 9. promjene u metabolizmu organizma; 10. febrilni herpes.

OPĆI SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI 1. Opći algički sindrom Poremećenje općeg stanja bolesnika očituje se nizom subjektivnih simptoma kao što su: opći osjećaj bolesti, slabost, pretučenost, nevoljkost, glavobolja, bolovi u križima, udovima, mišićima i zgobovima. Opći algički sindrom nije nužno vezan za vrućicu i može se pojaviti i bez nje, a katkad ga nema u bolesti s vrućicom. Objektivno se ovo stanje očituje pasivnim držanjem bolesnika zbog adinamije i prostracije. Taj je sindrom kvantitativno i kvalitativno izraženiji u akutnih nego u kroničnih infektivnih bolesti. Opisani je sindrom osobito izražen u početku infektivnih bolesti, za vrijeme tzv. invazivnog stadija, a kasnije gubi na intenzitetu. Osim toga, algički je sindrom obojen i kvalitativno različito u različitih infektivnih bolesti. Očituje se to najčešće u tome što su pojedini elementi od kojih je on sastavljen u pojedinim bolestima različito izraženi. 2. Vrućica s popratnim simptomima

M.Lisić – I. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA - 3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti

3

Povišenje tjelesne temperature pripada među najmarkantnije simptome infektivnih bolesti i stoga ima veliko dijagnostičko značenje. Ono doduše nije specifičan simptom tih bolesti, no kako je konstantan pratilac infektivne bolesti i kako je infekt najčešći uzrok vrućici, treba u bolesnika s povišenom temperaturom misliti u prvom redu na infektivnu bolest. No, treba imati na umu da se ona javlja i u nizu drugih stanja koja nisu direktno povezana s infektom kao što su: 1. upalna neinfektivna stanja npr. kolagenoze, vaskulitisi, granulomatozne bolesti, hemolitička stanja, tireoiditis, disekantna aneurizma, embolije pluća, resorptivne temperature; 2. neoplazme (solidni tumori, metastaze, Pell - Ebsteinova vrućica); 3. ijatrogene temperature u svezi s lijekovima (engl. "drug-fever"); 4. bolesti metabolizma (familijarna mediteranska groznica, porfirija, hiperlipidemije s pankreatitisom); 5. centralni poremećaj

termoregulacije (tumor mozga, cerebrovaskularni inzult, neka psihijatrijska stanja); 6. periferni poremećaj termoregulacije (hipertireoza, feokromocitom). Vrućica je i zbog toga važan simptom jer se može, na jednostavan način, termometrijom objektivno ustanoviti. Općenito je prihvaćeno da je normalna bazalna tjelesna temperatura čovjeka do 37 °C mjerena bukalno (oralno). No, "normalna" temperatura pokazuje tijekom dana tzv. diurnalne varijacije koje se, mjerene oralno, mogu kretati do 37,2 °C ujutro i do 37,8 °C u ostalim razdobljima dana. Rektalne su temperature oko 0,6 °C više od oralne, a aksilarne mjerene 7 minuta približno jednake oralnima. Diurnalni ritam (niktohemeralni ciklus) konstantan je za svakog čovjeka i ima karakteristične dnevne oscilacije s maksimumom tjelesne temperature između 17 i 20 sati i minimumom između 3 i 5 sati. To je kolebanje tjelesne temperature posljedica promjene metabolizma i mišićne aktivnosti, koje također imaju danju maksimum, a noću minimum i čovjek ga zadržava u zdravlju i bolesti. Izostanak diurnalnog ritma u "bolesti" može pobuditi liječnika na sumnju da se radi o simulaciji i lažnoj temperaturi. Normalna je temperatura različita u pojedinim razdobljima ljudskog života. Tako novorođenčad imaju normalnu

4

aksilarnu temperaturu do 37,7 °C, a djeca koji put sve do puberteta do 37,4 °C. U žena postoji kolebanje tjelesne temperature već prema menstrualnom ciklusu i za vrijeme ovulacije se ona povisuje za 0,5 °C. Koliki je povoljan efekt vrućice s obzirom na djelovanje medijatora febrilnog procesa, nije jasno. U febrilnim stanjima je opažena ubrzana aktivacija imunosnog odgovora stimulirana s IL-1, uz bolju kemotaksiju, fagocitozu i antibakterijsku aktivnost polimorfonuklearnih leukocita. Nastanak vrućice ima tipičan tijek koji je posljedica različitog prilagođavanja hipotalamičkog termostata na višu razinu. Ako je ovaj naglo prilagođen na višu razinu, nastaju zbog impulsa iz termolegulacijskog centra reakcije koje se u normalnim prilikama vide pri izlaganju organizma hladnoći. Zbog lučenja adrenalina nastaje snažna vazokonstrikcija krvnih žila kože, erekcija dlaka i drhtavica. Zbog toga se izdavanje topline smanji, a produkcija poveća. Bolesnik ima subjektivni osjećaj hladnoće i kažemo da ima zimicu. Tjelesna temperatura raste tako dugo dok ne dosegne razinu na koju je udešen termolegulacijski centar u hipotalamusu, kada bolesnik više ne osjeća hladnoću. Kada je razlika između temperature termostata i stvarne temperature velika, trešnjom mišićne mase oslobađa se dodatna količina energije, što opažamo kao objektivni simptom ili tresavicu. Vrućica se očituje osjećajem vrućine, sve do ponovnog udešavanja hipotalamičkog termostata na nižu razinu. Ako se to zbiva brzo, nastaje kritički pad temperature, zbog obilnog izdavanja topline vazodilatacijom i znojenjem. Prilagođavanje termostata na nižu razinu ne mora se razvijati naglo i ta niža razina ne znači uvijek i prilagođavanje na normalnu razinu. Različita dinamika i razina prilagođavanja hipotalamičkog termostata uzrokuje raznovrsne temperaturne krivulje, kakve se viđaju u infektivnih bolesti. Objektivno se vrućica očituje zažarenim licem, ubrzanim disanjem, ubrzanim bilom, toplom kožom i povišenjem temperature. Od subjektivnih simptoma najvažniji su

M.Lisić – I. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA - 3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti

5

osjećaj vrućice, suhoća u ustima i žeđa. Katkad se povišenje temperature ne odražava subjektivno na bolesnika i on osjeća da ima vrućicu samo po tome što mu dolaze do svijesti druge pojave koje u većini slučajeva prate vrućicu, kao prijespomenuti opći algički sindrom, osjećaj lupanja srca zbog tahikardije ili iznenadno euforično raspoloženje. S kliničkodijagnostičkog stajališta važno je pri analizi vrućice obratiti pozornost na: početak vrućice, visinu vrućice, dnevne oscilacije temperature, kretanje temperature u tijeku bolesti (temperaturnu krivulju), trajanje povišene temperature, je li bila praćena groznicom i tresavicom te način kako vrućica završava. a) Početak vrućice liječnik obično ne vidi jer bolesnik dolazi k njemu uglavnom kada je temperatura već povišena. Međutim, na temelju podataka dobivenih u anamnezi taj se početak može rekonstruirati. Početak vrućice je dijagnostički važan, jer on obično označava i početak infektivne bolesti, a može biti postupan ili nagao. Primjeri naglog početka vrućice su krupozna pneumonija, leptospiroze, erizipel, malarija i rekurens, a primjer postupnog početka trbušni tifus, kala-azar i bruceloza. b) Visina vrućice; ako je izmjerena temperatura bolesnika aksilarno od 37,1 °C do 37,9 °C govorimo o subfebrilnoj temperaturi, od 38 °C do 39,9 °C o febrilnoj, a ako je ona 40 °C i viša, o visoko febrilnoj temperaturi (hiperpiretičnoj). U pravilu imaju akutne infektivne bolesti visoke temperature, a subakutne i kronične niže temperature ili im je tijek afebrilan. Kao primjer mogu se navesti s jedne strane vrućice u tijeku trbušnog tifusa, pjegavca i ospica, a s druge strane temperature u tijeku tuberkuloze, luesa, lepre i amebijaze. Neke od akutnih infektivnih bolesti karakterizirane su u svom klasičnom obliku osobito visokim temperaturama (typhus abdominalis, typhus exanthematicus, pneumonia cruposa itd.). Druge opet, kao difterija i bacilarna dizenterija, obično nemaju tako visoke temperature. Iz toga proizlazi da se težina infektivnih bolesti ne smije prosuđivati samo po visini vrućice. Međutim u iste bolesti visina temperature donekle ovisi o težini bolesti. Vrlo visoke temperature, koje se kreću

mogu bolesnici biti i hipotermni. a starci mogu imati tijekom akutnih infektivnih bolesti. Visina temperature ovisi i o stanju kardiovaskularnog sustava bolesnika. posljedica provođenja antipireze ili davanja kortikosteroida. niske ili normalne temperature. legionarska bolest. u slučaju zatajivanja kardiovaskularnog sustava (šok). virusni encefalitis. Letalna gornja granica temperature je oko 43 °C. Stoga ove temperature mogu imati i dijagnostičko značenje te uputiti na primarnu lokalizaciju infekivnog procesa u mozgu. febris remittens i febris intermittens. Još su stari liječnici znali za "križanje krivulje temperature i pulsa" kao loš prognostički znak. Visina vrućice ovisi i o dobi bolesnika. I mlađi ljudi. trbušni tifus i malarija. ako su iscrpljeni ili slabo ushranjeni. One su važne s dijagnostičkog i prognostičkog stajališta. za vrijeme akutnih infektivnih bolesti imaju uglavnom više temperature nego odrasli. Ako se radi o teškom infektu koji je doveo do šoka. Niska temperatura može biti i znak prigušenja infekta kemoterapijom. hipertoksičnog oblika infektivne bolesti ili direktne afekcije termoregulacijskog centra u hipotalamusu. pa štoviše i najtežih. a temperatura pada. bakterijski meningitis. kada puls raste. Prema dnevnom kretanju temperature razlikuju se febris continua. Iz toga proizlazi da ne samo hiperpiretične nego i niske temperature mogu biti prognostički loš znak. niskim temperaturama. mogu reagirati na infekt. Visina vrućice ovisi i o kondiciji bolesnika. Tako djeca. pijelonefritis. odnosno na moždanim opnama. slično starcima. To je znak njihove slabije reaktivnosti na infekt. Hiperpiretične temperature su obično znak osobito teškog.6 iznad 40 °C i koje ostaju neko vrijeme na toj visini. zbog intenzivnijeg bazalnog metabolizma. O kontinui govorimo . zovu se hiperpiretičnim temperaturama. U infektivne bolesti koje su često praćene hiperpiretičnim temperaturama mogu se ubrojiti: gram-negativna bakteriemija. kada se osobito često pojavljuju prije smrti (agonalno). tetanus. c) Dnevne oscilacije temperature Pri analizi vrućice važno je paziti i na razlike temperature u tijeku dana.

osobito tercijane i kvartane. u razvijenoj bolesti poprimaju oblik kontinue ili intermitentne temperature. U sepsi ekstravaskularnog ishodišta češći je intermitentan oblik dnevne temperaturne krivulje uz tresavicu (tzv. Tako na početku bolesti temperature najčešće remitiraju. Bruceloze se odlikuju temperaturnim periodima koji su najčešće sastavljeni od remitirajućih temperatura. bronhiektazije) u krvnu struju. a na kraju (faza regresije) ponovno remitiraju. a razlike su temperature tijekom dana manje od jednog stupnja.1 . Febris remittens ima razlike u tijeku dana veće od jednog stupnja. Osim toga neke se bolesti odlikuju temperaturom određenog tipa. kontinuom na visini bolesti (stadium acmes) i stubastim padom temperature (stadium decrementi). septičke temperature).Lisić – I. koja nastaje kao posljedica povremenog prodora bakterija (upale mokraćnih i žučnih kanala.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 7 onda kada je bolesnik febrilan. bifazna i polifazna (rekurirajuća) temperaturna krivulja. typhus abdominalis. Obično se kao prototip te krivulje navodi Slika 3. d) Kretanje temperature tijekom bolesti (temperaturna krivulja) Različite akutne infektivne bolesti imaju obično i različite temperaturne krivulje. U tijeku malarije. U pojedinih bolesti temperaturne krivulje obično su sastavljene od više tipova dnevne temperature. Najčešća. Pneumonia cruposa. bakterijski meningitisi. općenito uzevši. virusni encefalitsi i sepsa s intravaskularnim ishodištem imaju uglavnom kontinuirane temperature. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . ali temperatura ne pada na normalu. Temperaturne se krivulje u infektivnih bolesti. viđamo najčešće intermitentne temperature. typhus exanthematicus. pa stoga kretanje temperature tijekom bolesti ima i dijagnostičko značenje.M. dok kod febris intermittens bar jednput tijekom dana temperatura pada na normalne vrijednosti. mogu svrstati u nekoliko tipova: monofazna. monofazna temperaturna krivulja karakterizirana je stubastim početkom (stadium incrementi).

zbog prodora bakterija u krv. a slične su i u mnogih drugih akutnih infekata kao pjegavca. Niz akutnih infektivnih bolesti ima bifaznu temperaturnu krivulju. Bifazna temperaturna krivulja karakterizirana je dvjema fazama temperature. a druga faza bolest dotičnog organa. Sličan je i tijek leptospiroze. najčešće serozni meningitis ili orhitis. najčešće serozni meningitis. krpeljnog meningoencefalitisa i limfocitnog koriomeningitisa. To vrijedi npr. pa i prilikom egzacerbacije kroničnih infektivnih bolesti (tuberkulozni rasap). streptokoknih bolesti. a druga faza stadij erupcije. U njih prva faza označuje generalizaciju virusa. Druga faza bolesti u parotitisu obično znači zahvaćanje drugog organskog sustava. Kao primjer za to može se navesti bifazna temperaturna krivulja tijekom poliomijelitisa. ako se radi o bolesniku Slika 3. gdje Slika 3.3 koji je prošao pubertet.2 druga faza bolesti također označava simptome središnjega živčanog sustava (SŽS). Bifazna temperaturna krivulja nalazi se i tijekom morbila gdje prva temperaturna faza označuje generalizaciju virusa u inicijalnom stadiju. no patogeneza tih faza nije uvijek jednaka te stoga one mogu imati različito značenje. poslije perioda latencije. za kliničku sliku salmoneloza koje mogu početi gastroenteritisom i nastaviti se. Tako se bifazne temperaturne krivulje vide u virusnih infektivnih bolesti organa. a druga generalizaciju infekta.8 temperaturna krivulja u tijeku trbušnog tifusa. . U nekih bolesti prva temperaturna faza znači lokalnu bolest.

pri čemu mogu postojati varijacije u trajanju i u tipu vrućice. Tada se govori o sedlastim temperaturnim krivuljama. bez jasno odijeljene druge faze nekom cezurom ili latencijom. Prototip sedlaste krivulje je i temperaturna krivulja u tijeku dengue. koja inače ima monofaznu temperaturnu krivulju. kao rezultat alergijskih zbivanja na lijek. nedovoljno provedenom antibiotskom terapijom bakterijske bolesti ili modifikaciju krivulje davanjem antipiretika i kortikosteroida. febris intermittens (quotidiana. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Vrućica može rekurirati u pravilnim razmacima ili nepravilno. U nekim bifaznim krivuljama temperaturne su faze samo naznačene. Reprezentanti triju tipova rekurirajućih temperatura jesu: 1.Lisić – I. Taj tip temperaturne krivulje nalazi se uglavnom u tijeku malarije tercijane i kvartane. postati uzrokom pojave drugog temperaturnog zupca kao medikamentna bolest (engl.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 9 Slika 3. koji su povezani s biološkim ciklusom malaričnih parazita u eritrocitima. pa se to očituje ponovnim porastom temperature. kao što je to slučaj tijekom kozica u odraslih. gdje druga faza temperature odgovara eruptivnom stadiju bolesti. Rekurirajuća temperaturna krivulja u najširem smislu riječi je višekratno izmjenjivanje febrilnih i afebrilnih perioda. Drugi temperaturni zubac može biti i rezultat modificiranja prirodnog tijeka bolesti. drug-fever).5 .4 slikom paratifusa.M. Druga temperaturna faza označava katkad recidiv prvotne bolesti (trbušni tifus) ili komplikaciju prvotne bolesti (pneumonija u tijeku influence). I sama terapija može. Malarija pripada Slika 3. tertiana i quartana). Temperaturni periodi sastoje se od zubaca intermitentne temperature.

6 u tijeku malteške groznice i Bangove bolesti. nepravilna trajanja. volinjske groznice. infekcija žučnih i mokraćnih putova. a nakon toga kritički pada. Rekurirajuće temperature tipa rekurensa ili bruceloze mogu se javiti i u tijeku drugih infektivnih bolesti. koji nastaju nakon kraće ili duže latencije. trbušnog tifusa. U tog tipa temperature vrućica počinje naglo s tresavicom i ostaje kao kontinua obično 5−7 dana. a afebrilni duži. kao kala-azara. a nakon toga nastaje nova febrilna ataka.10 bolestima s rekurirajućom temperaturom i zbog toga što naginje recidivima. Temperatura je obično remitentna i intermitentna. Na kraju treba spomenuti da su glede današnjih terapijskih mogućnosti temperaturne krivulje mnogih infektivnih bolesti manje tipične. što znači iznimku u infektivnim bolestima. Febris undulans je tip temperature s valovitom krivuljom vrućice. e) Trajanje vrućice . jer su modificirane specifičnim liječenjem. Febrilni i afebrilni periodi se izmjenjuju tako da febrilni bivaju kraći. a zatim poslije kraćeg ili dužeg vremena ponovno raste. Afebrilni period traje također 5─7 dana. danas se u mnogih infektivnih bolesti rijetko vidi cijeli tijek bolesti jer liječenje može biti toliko djelotvorno da već na početku bolesti nastupi pad temperature. meningokokne i gonokokne sepse. ali se nakon nekog vremena spusti na normalnu ili nižu razinu. Febris recurrens nalazi se u istoimene bolesti. kada se ustale malarični napadaji. Krivulje temperature u malarije. recidivirajućih tromboflebitisa i tuberkuloze. 3. 2. Javlja se Slika 3. toliko su karakteristične da se po njima može postaviti dijagnoza bolesti i zbog toga imaju obilježje specijalnog simptoma. sodoka. Štoviše.

s obzirom na trajanje febriliteta. a u subakutnih i kroničnih dulje ili dugo. Konačno. g) Zimica (ili groznica) i tresavica Zimicom ili groznicom označuje se subjektivni osjećaj hladnoće u bolesnika pri usponu temperature. dvije. morbus minor u enteroviroza.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 11 Općenito se može reći da vrućica u akutnih infektivnih bolesti traje kratko vrijeme. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . do 7 dana i nazivaju se kratkotrajnim febrilnim bolestima. kala-azar. malarija tercijana i kvartana. Bolesnici osjećaju jaku zimu i tresu se. ima akutnih infektivnih bolesti u kojih. “ježenje kože” i erekcija dlaka te se izdavanje topline smanji. jer se diferencijalnodijagnostički.Lisić – I. akutne infektivne bolesti mogu se prema dužini vrućice podijeliti u tri grupe. U rjeđim slučajevima je kritičan (nagao). Zbog lučenja adrenalina javlja se snažna vazokonstrikcija krvnih žila kože. ako se ne liječe. f) Svršetak vrućice Svršetak vrućice je uglavnom litičan (postupan). Trajanje vrućice ima stoga i izvjesnu dijagnostičku važnost. epidemični hepatitis itd. angina. npr. nekomplicirana gripa. trbušni tifus i druge. vrućica traje srednje dugo od tjedan dana do nekoliko tjedana. ima infektivnih bolesti subakutnog tijeka u kojih se febrilne atake mogu ponavljati i jednu. papatači-groznica. Tresavica . Tako u nekih vrućica traje kratko. benigne leptospiroze. Ako je hipotalamički termostat reprogramiran na visoku razinu i temperatura se penje visoko. U takvim slučajevima temperatura može pasti i na subnormalne vrijednosti. npr.M. To stanje ima određene subjektivne i objektivne simptome. Ta je pojava rezultat reakcije koja u normalnim prilikama nastaje pri izlaganju organizma hladnoći. pa čak i više godina. Međutim i tzv. Ovamo se ubrajaju krupozna pneumonija. Qgroznica. u krupoznoj pneumoniji ili egzantemu subitum. Nadalje. pjegavac. kronični oblici tuberkuloze itd. a produkcija poveća. erizipel. može doći do trešnje mišićne mase da bi se osigurala dodatna količina energije za porast temperature. uzimaju u razmatranje ili odbacuju određene infektivne bolesti. U tu se grupu bolesti ubrajaju bruceloza.

koža mu je hladna. Javljaju se u tijeku noći i u prvim jutarnjim satima. blijed. tijelo mu se trese i on cvokoće zubima. u krupozne pneumonije. kao u bolesnika s remitirajućim i intermitirajućim temperaturama. osobito onda ako dnevna temperatura jače oscilira. Ona je znak naglog povišenja temperature.. npr. u tijeku malarije tresavice su uzrokovane istodobnim raspadom većeg broja eritrocita. h) Znojenja Znojenja su obično znak pada temperature. a i više. oznojena i naježena. npr. leptospiroza itd. Puls je ubrzan i mekan zbog konstrikcije perifernih krvnih žila. Noćno se znojenje. cvokotanja zubiju ili tresavice čitavog tijela treba liječnik u anamnezi posebno razmotriti. Međutim. opisuje kao . Na početku nekih infektivnih bolesti. Bolesnik se u tom stanju osjeća posve jadan i klonuo. oronula je izgleda. npr. kao čest nespecifičan simptom HIV-infekcije. Stoga pojavu zimice (groznice). Tresavica može biti tako jaka da se prenosi i na krevet. Konačno. Ona ima u infektivnih bolesti različio značenje. dok se ona hemokulturama ne isključi! Pokazalo se da nakon ulaska bakterija u optok krvi zimica i temperatura nastupaju nakon oko sat vremena. a ima i znatno dijagnostičko značenje zbog toga što se javlja samo u nekih infektivnih bolesti. inicijalna tresavica. Nadalje. u bruceloze i nekih septičkih stanja. već prema tome da li se javlja na početku bolesti ili u njezinu tijeku. ona može značiti i recidiv bolesti kao u malarije. hospitalne bakteriemije. rekurensa itd. patogeneza tresavice nije jedinstvena. jer se ti termini neadekvatno zamjenjuju. Tresavica može biti i znak komplikacija koje se javljaju tijekom infektivnih bolesti.12 traje obično 1/2 sata. Prava tresavica i cvokotanje zubiju u febrilnog bolesnika s laboratorijskim parametrima bakterijske infekcije uvijek su sumnjivi na bakteriemiju. pneumonije itd. javlja se tzv. Tresavica se javlja i tijekom viremije ili prodiranja drugih mikroorganizama (ne samo bakterija) u krvnu struju. povratne groznice. tromboflebitisa. gnojenja.

M.Lisić – I. Konfuzijom se naziva stanje u kojem bolesnik ne može jasno i koherentno misliti. zatajivanje bubrega. usporen je. tetanus). Citokini. slabovidnost i gluhoća. percipirati i djelovati. javljaju se znojenja bez veze s kretanjem temperature (encefalitisi. neizvjesnost. delirija. cijanokobalamina) itd. preegzistentni poremećaji cerebralne cirkulacije. koji može biti uzrokovan kombinacijom metaboličkih poremećaja. Mg). dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . . osobito u starijih ljudi. dehidracija. Konfuzija je znak difuzne. elektrolitski disbalans (osobito Na. Ca. uz pojavu somnolencije. kao što su: toksemija. bilo direktno kao TNF-β. nikotinske kiseline. najmanje dvo tjedno. poremećaj sna i strana bolnička sredina na koju posebice stariji bolesnik nije navikao. ne registrira adekvatno događaje oko sebe i ne može ih se kasnije sjetiti. hipovitaminoza (osobito aneurina. U tijeku trbušnog tifusa znojenja se javljaju pot kraj bolesti u stadiju intermitentnih temperatura. strah od nastale bolesti. Izbijanju ovakvih poremećaja znatno pridonose. Podražajem vegetativnih centara objašnjava se i pojačano znojenje u rekonvalescenciji infektivnih bolesti. Tijekom infektivnih bolesti SŽS-a. hipoglikemija. poremećaj acidobazne ravnoteže. tifoznog stanja i prigodnih cerebralnih napada. dekoncentriran. dezorijentiran. hipoksija. profuzno. 3. Poremećenje funkcija središnjega živčanog sustava Bolesnici mogu tijekom infektivnih bolesti pokazivati različite stupnjeve kvalitativnog i kvantitativnog poremećaja svijesti. nuspojave pri davanju brojnih lijekova. boli. Nadalje. ili indirektno kao TNF-α preko produkcije prostaglandina djeluju na oslobađanje neurotransmitera i aktiviraju sporovalne neurone moždane kore i retikularne formacije te tako utječu na stanje svijesti.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 13 opetovano. osobito onda ako temperatura kritički pada (profuzna znojenja). takvog intenziteta da je bolesnikova noćna odjeća potpuno mokra. kada su bilo uzročnikom ili njegovim toksinima zahvaćeni izravno vegetativni centri. oštećenja i bolesti mozga. Ovi simptomi odraz su difuznog poremećaja funkcije neurona. dobro su poznata znojenja na kraju infektivnih bolesti. amnezije. konfuznog stanja.

Treba. znati da infektivne bolesti mogu. Ovakva stanja vidimo najčešće u alkoholičara. precipitirati reaktivne psihoze. osobito u starijih bolesnika. strahom. kao što je naglašeno. a i to da su bolesnici s infektivnim bolestima katkad delirantni i onda ako im temperatura uopće nije bila povišena. U prilog tome govori činjenica da se delirij može pojaviti prije povišenja temperature ili nakon pada vrućice. Amnezija je termin koji upotrebljavamo ako postoji izoliran poremećaj gubitka pamćenja i nemogućnost zapamćivanja osobito svježih događaja unatoč normalnoj svijesti i pažnji. a često i s emoconalnim poremećajima. Opisane smetnje teško je katkad razlučiti i tijekom bolesti mogu se isprepletati. koje može prijeći u tešku agitaciju tako da bolesnik postane agresivan i ugrožava okolinu i samoga sebe. naime. Delirij je češći u stanjima s visokom temperaturom. No. katkad je teško povući granicu između delirija i prave psihoze. uvod u somnolenciju i kasnije komu. adinamičan i psihomotorički sputan. delirantna stanja nisu uzrokovana samo vrućicom te je stoga naziv febrilni delirij zapravo pogrešan. apatičan. Premda se katkad jave više puta. Težak oblik konfuznog stanja koji se javlja u tijeku infektivnih bolesti nazivamo status typhosus kada je bolesnik kontinuirano febrilan. Uzrokovani su u ovom slučaju akutnim infektom u osoba koje ne boluju od epilepsije i prestaju s nestankom infektivne bolesti. u osoba koje imaju za to predispoziciju. Prigodni cerebralni napadi javljaju se najčešće u obliku febrilnih konvulzija. tremorom. pa se obično javlja poslije podne i u noći. U težim slučajevima delirij se može javiti s jakim psihomotoričkim uzbuđenjem. Kada se uz konfuzno stanje javi i nemir (agitacija) s nesanicom. nema kroničnosti kao . U starijih bolesnika može uz navedena stanja otprije postojati kronični sindrom demencije u kojem je prisutna globalna intelektualna deterioracija takvog stupnja da onemogućava normalni svakodnevni život bolesnika. depresivan. afektivnih respiratornih cerebralnih napada i vazomotorne sinkope.14 najčešće kortikalne moždane disfunkcije i može biti. halucinacijama. Osim toga. a prema jutru se gubi. takvo stanje nazivamo delirijem.

u tri ili više napadaja. najčešće pojedinačni trzajevi izmjenično različitih dijelova tijela s gubitkom svijesti ili bez njega. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Obično se javljaju na početku bolesti kada temperatura naglo raste. Očituju se kao kratki tonički ili klonički. neurološki status može biti abnormalan prije ili nakon napadaja (osobito uz Toddovu kljenut) i EEG-ski nalaz može biti patološki. napad je grand mal tipa i traje do 20 minuta uz normalan neurološki status prije i nakon napadaja. Češće su u dječaka i nasljeđuju se autosomno--dominantno. krkljanjem i grimasiranjem. Jednostavne se javljaju u djece između prve do četvrte godine života. Djeca imaju i inače niži epileptogeni prag. Češće se javljaju uz neke virusne infekcije npr. 2 − 4% sve djece doživi ataku febrilnih konvulzija. mogu trajati dulje od 20 minuta. Složene febrilne konvulzije imaju veći rizik (20 − 30%) od razvoja epilepsije u kasnijoj dobi. hipokalcemičke. Važno je naglasiti da se u vrućici često javljaju konvulzije i zbog direktne zahvaćenosti SŽS-a uzročnikom u tijeku meningitisa i meningoencefalitisa (specijalni simptom).M. Febrilne konvulzije mogu biti jednostavne (tipične) i složene (atipične). ali se svrstavaju među epileptičke sindrome. s najviše dva napadaja u visokoj temperaturi koja nije uzrokovana akutnom infekcijom SŽS-a. konvulzije uz upalne . Složene febrilne konvulzije imaju bar jedno od sljedećih obilježja: javljaju se već u prvoj i nakon četvrte godine života.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 15 jednog od bitnih obilježja epilepsije. atonijom. što znači da febrilne konvulzije nisu isto što i konvulzije koje se javljaju u tijeku febriliteta. često prije nego što su roditelji temperaturu uopće zamijetili. koji se u febrilitetu i nastalim metaboličkim promjenama u SŽS-u još više snizuje. cijanozom. koje su znatno širi pojam. no s vrlo varijabilnom penetracijom i ekspresijom. no prognoza je dobra. exanthema subitum. U mlađe dojenčadi češća je klinička slika parcijalnih (fragmentarnih) konvulzija kao posljedica izbijanja koja migriraju preko različitih regija mozga. One podrazumijevaju uz febrilne konvulzije. što rezultira izbijanjem generaliziranih toničko-kloničkih konvulzija s gubitkom svijesti.Lisić – I. napad može biti parcijalnog tipa. jer se samo u oko 5% njih javlja kasnije epilepsija.

pri naglom dizanju iz ležećeg ili sjedećeg položaja. zjenice miotične a disanje plitko. gubitak svijesti i opću mlohavost. često nepotpun hipoksični gubitak svijesti zbog smanjenog dotoka krvi u mozak. Krv zaostaje u donjim dijelovima tijela. defekacija). i klonički trzaji. izgubi dah i pomodri. Ako se u djeteta zna da je sklono febrilnim konvulzijama. prvi napad epilepsije (često u febrilitetu). u strahu. Katkad se na ove simptome koji najčešće traju 10 − 20 sekundi nadoveže tonički grč ili. od tog se pravila odstupa samo onda ako postoji jasan uzrok febriliteta (npr. još rjeđe. vađenje krvi. Kada bolesnik dospije u horizontalan položaj. tijekom bolnih podražaja. Posebno treba biti oprezan pri prosudbi konvulzija ako je dijete pod antibiotskom terapijom koja može prikriti (maskirati) meningitis. straha ili boli (strana hospitalna sredina.16 bolesti SŽS-a. a cirkulacija u mozgu je naglo smanjena. Sinkopa nastupa s omaglicom. Stoga treba u pravilu svako dijete u prvoj ataci febrilnih konvulzija lumbalno punktirati da bi se isključila akutna infekcija SŽS-a. Nastaje apneja u ekspiriju uz pojavu cijanoze ili rjeđe bljedila uz bradikardiju. uzbuđenju ili prilikom izazivanja vazovagalnih refleksa (povraćanje. U . afektivne napadaje i jaku tresavicu. relativno polako tako da se bolesnik uspijeva pripremiti ili skloniti i rijetko kada se ozlijedi pri padu. Vazomotorička sinkopa je kratkotrajan. puls je slabo punjen. Nastaje zbog iznenadnog pada krvnog tlaka kada zbog vazodilatacije nastale prevagom tonusa parasimpatikusa i/ili zbog djelovanja citokina tijekom infektivne bolesti aktualni volumen cirkulirajuće krvi postane premalen da bi ispunio prošireni vaskularni bazen. febrilne sinkope. tlak je izrazito nizak. exanthema subitum). Napad spontano prestaje. osobito školske dobi i u visokih odraslih osoba. spor i jedva se palpira. Afektivni respiratorni cerebralni napadi (afektivne krize) javljaju se u 3 − 5% djece od dojenačke dobi do kraja četvrte godine života i izazvani su nekim vanjskim povodom koji dovodi dijete u afekt bijesa. Javlja se u infektivnim bolestima za vrijeme febriliteta ili u vrućim razdobljima. Vrlo je česta pojava u djece. streptokokni faringitis. lumbalna punkcija) pri čemu ono plače ili vrišti.

Uopće. Debele se naslage na jeziku zbog slabe higijene usne šupljine kontaminiraju bakterijama i tako nastaje foetor ex ore. osobito ako ne dospije u ležeći položaj ili ako ga okolina pridržava u stojećem položaju. Tako se stvara splet u čijim se očicama zadržava hrana. te nije konfuzan kao bolesnik nakon epileptičnog napadaja.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 17 ležećem stanju tlakovi se izjednače i mozak biva dovoljno opskrbljen krvlju tako da bolesnik ili potpuno ne izgubi svijest (čuje glasove oko sebe) ili brzo dolazi k svijesti. smeđe i ispucane ("fuliginozan". Jezik je isprva bijelo obložen. Stoga. Svi toksini i citokini koji se oslobađaju u početnoj fazi bolesti. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . pa se površina jezika ne čisti mehanički i ne troše se vršci orožnjelih filiformnih papila. naslage mogu postati suhe. kada se zbog moždane ishemije može pojaviti i pravi epileptički napadaj. debele. jesu vazodilatatori. "tifozni". ali ako je bolest teža i dulje traje. Tako se u bolestima s izraženom toksemijom zbog povišenja intrakranijalnog tlaka javlja i pozitivan meningitički sindrom. U nesvjesnom stanju bolesnik se može pomokriti ili imati nekoliko grčeva. kad je toksemija i najjača.M. bez direktne zahvaćenosti SŽS-a uzročnikom. "septički" jezik). Naslage na jeziku nastaju u bolesnika s infektivnom bolešću uglavnom zbog toga što bolesnik nema apetita i ne uzima dovoljno krute hrane. valja biti oprezan i pri najmanjoj sumnji da se radi o specijalnom simptomu zahvaćenosti SŽS-a infektivnim procesom potrebno je izvršiti dijagnostičku lumbalnu punkciju! 4. Ovu pojavu nazivamo meningizmom (pozitivan meningitički sindrom) i ona se može od meningitisa odijeliti jedino lumbalnom punkcijom.Lisić – I. Poremećenje funkcija probavnog sustava Među opće simptome infektivnih bolesti spada i "obložen jezik". Debele naslage na jeziku i foetor ex ore obično su znak teške iscrpljujuće infektivne bolesti. . svi nabrojeni opći simptomi SŽS-a češće se javljaju u tijeku infektivnih procesa na mozgu i moždanim ovojnicama.

. većina prostaglandina. U tom slučaju jezik može poprimiti karakterističan izgled. tako da olako dijagnosticira gastroenterokolitis. Da bi se ispunio prošireni krvožilni bazen i održao minutni volumen. Od lokalnih je uzroka suhoće jezika česta je nemogućnost disanja na nos. što rezultira padom perifernog otpora. kinini. kao npr. pa febrilan bolesnik disanjem na usta intenzivno isušuje jezik. citokini. Neiskusnijeg liječnika ovi simptomi mogu zavesti (lažno vodeći simptomi). 5. Suhoći jezika pridružuju se i suhoća ostale sluznice usta. endorfini jesu vazodilatatori. a raste udarni volumen i frekvencija srca.18 Drugi podatak koji se može dobiti s jezika je suhoća jezika. starijih ljudi i alkoholičara. te usana. malinasti jezik u tijeku škrleta. Slične promjene na jeziku javljaju se i u tijeku ospica. Zbog vazodilatacje sluznice želuca javlja se kao opći simptom infektivnih bolesti gastritis praćen mučninom. histamin. što može imati i dijagnostičko značenje. Poremećenje funkcija kardiovaskularnog sustava Za vrijeme infektivnih bolesti javljaju se kao opći simptomi i promjene na kardiovaskularnom sustavu. Opstipacija. Katkad se tim općim infektivnim simptomima na jeziku pridružuju i znakovi lokalnog upalnog procesa (specijalni simptomi stomatitisa i glositisa). dispeptičnim smetnjama želuca i inicijalnim povraćanjem. ali i općom intoksikacijom. Usne su ispucale i pokrivene naslagama. Od općih uzroka najvažniji su dehidracija bolesnika koja se javlja u težim stanjima i smanjena sekrecija žlijezda slinovnica koja može biti d uzrokovana ehidracijom. koja se također može javiti. Glavni medijatori upale. vjerojatno je posljedica poremećaja vegetativnog sustava zbog toksemije. Za to mogu postojati opći i lokalni uzroci. povećava se količina cirkulirajuće krvi. osobito u djece. što može rezultirati pojavom nekoliko proljevastih stolica. a radi se o općim simptomima neke sasvim druge bolesti. npr. Ovo stanje tzv. a i za vrijeme samostalnih stomatitisa (stomatitični malinasti jezik). Sličnim promjenama zahvaćena je i sluznica crijeva.

svojstvena nekim infektivnim bolestima ne smije se . Tako je općenito poznata relativna bradikardija u tijeku trbušnog tifusa. u nekih infektivnih bolesti frekvencija bila zaostaje za visinom temperature pa govorimo o relativnoj bradikardiji.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 19 hipercirkulacije u infektu očituje se klinički tahikardijom. te pojave imaju i stanovito dijagnostičko značenje. Međutim. Obično se za svaki stupanj povišenja temperature puls ubrzava za osam udaraca u minuti. Relativna bradikardija javlja se koji put i u bolesnika s meningitisom zbog pojačanog tonusa vagusa izazvanog povišenjem endokranijalnog tlaka. govorimo o relativnoj tahikardiji. Nalazi se obično u muškaraca mlađe i srednje dobi. može iskoristiti za diferencijaciju trbušnog tifusa od milijarne tuberkuloze i sepse. bacilarna dizenterija). I neke druge akutne infektivne bolesti mogu u svom tijeku pokazivati relativnu bradikardiju (influenca. a ako je viša od frekvencije predviđene za temperaturu o apsolutnoj tahikardiji. kako je rečeno. Ako frekvencija pulsa odgovara povišenju temperature. zatim pojavom akcidentalnih sistoličkih šumova. Stimulacija vagusa izgleda da ima važnu ulogu i u drugim navedenim infektivnim bolestima. u febrilnih bolesnika nerijetko se javlja zbog hipotonije arterijske stijenke dikrotija pulsa. a rjeđe u žena. djece i staraca. Ona se npr. Frekvencija bila ide obično paralelno s povišenjem temperature. U vrijeme kad još nije postojala termometrija kao klinička metoda pretrage. koja se najbolje uočava u bolesnika koji imaju relativnu bradikardiju. pulmonalis).Lisić – I. Ta relativna bradikardija koja je. Osim toga. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . hepatitis. jačom vaskularizacijom kože te povećanom amplitudom krvnog tlaka. zvonkim srčanim tonovima (prvim tonom na apeksu i drugim tonom nad a. Budući da se relativna bradikardija ili apsolutna tahikardija nalaze obično samo u nekih infektivnih bolesti. S povišenjem bazalnog metabolizma koje prati vrućicu uz stanje hipercirkulacije javlja se tahikardija. liječnici su ustanovljavali povišenje temperature uz ostalo i po pulsu.M. jer je u posljednjih dviju bolesti frekvencija bila viša nego što bi odgovaralo temperaturi (apsolutna tahikardija).

Ta opasnost leži u neekonomičnome radu srčanog mišića.20 zamijeniti s apsolutnom bradikardijom kada je frekvencija pulsa ispod 50/min. kao i u tijeku drugih akutnih infektivnih bolesti. pjegavac. jer je zbog tahikardije dijastola skraćena. Najčešći uzroci pada krvnog tlaka tijekom infektivnih bolesti su sinkopa. pogotovo ako je visoka. difterija). atrioventrikularni blokovi zbog miokarditisa) ili pogoršanja preegzistentne srčane bolesti. pa krvni tlak (sistolički i dijastolički) pada obično na normalu i niže. Kao što smo napomenuli. Apsolutna tahikardija. pa ga s pravom smatramo lošim znakom kardiovaskularne . diferencijaciju pjegavca od trbušnog tifusa. pobuđuje sumnju kliničara na oštećenje kardiovaskularnog sustava. opasna je za organizam. U nekih infektivnih bolesti javlja se. pa prema tome nema samo dijagnostičko već i prognostičko značenje. što uz povećane metaboličke zahtjeve organizma u infektu može dovesti do degeneracije srčanog mišića i parenhimatoznih organa. sistolički je tlak na početku infektivnih bolesti obično povišen zbog povećane količine cirkulirajuće krvi i porasta udarnog volumena. do stanovite granice. Posljedica toga je da srce slabije hrani i sebe i ostala tkiva. popuštanja tonusa srčanog mišića (pada sistolički tlak). To se zbiva zbog: 1. koja se javlja u nekih febrilnih bolesnika zbog direktnog oštećenja miokarda (npr. oštećenje miokarda i popuštanje tonusa žila zbog intoksikacije vazomotoričkih centara u meduli oblongati. pa se srce slabije puni i tako izbacuje manju količinu krvi. direktno oštećenje stijenki krvnih žila uzročnikom. Osobito je diferencijalnodijagnostički važna apsolutna tahikardija u tijeku pjegavca jer omogućuje. apsolutna tahikardija (škrlet. kao što smo napomenuli. Ona u tih bolesti. Stoga pad krvnog tlaka u infektologiji ima prognostičko značenje. 2. popuštanja tonusa arteriola i pada perifernog otpora (pada dijastolički tlak). Međutim to povišenje zbog djelovanja medijatora upale ne traje dugo. sepse. infekciozno-toksički i hipovolemijski šok. koja nije uvijek laka jer su te bolesti katkad klinički slične i javljaju se pod sličnim epidemiološkim okolnostima.

onako kako se one tumače u svakodnevnoj praksi u procjeni i diferencijalnoj dijagnostici infektivnih bolesti. Ta opasnost. koja je. Proteini plazme su heterogena skupina proteina čija je sinteza pod striktnom genskom kontrolom. Krvni tlak u tih bolesti pada zbog toga što su patološkim procesom zahvaćene sitne krvne žile.M. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Promjene u krvi U infektivnim bolestima nalaze se u krvi bolesnika promjene. kardiomiopatije).3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 21 insuficijencije. koje doduše nisu tipične niti karakteristične za infekt. Opisane pojave na kardiovaskularnom aparatu mogu pratiti manje-više sve infektivne bolesti i same su za sebe dovoljna opasnost za ispravno funkcioniranje kardiovaskularnih i ostalih organa. biva to veća što je infekt teži i dugotrajniji. no u zajednici s drugim simptomima imaju znatnu dijagnostičku vrijednost. virusne hemoragijske groznice i pjegavac. najčešće direktni uzrok smrti bolesnika. 6. ako se ne može suzbiti. jer se nalaze i u bolestima koje nisu uzrokovane živim uzročnicima. a javlja se i miokarditis (pjegavac). hormonalni čimbenici i upalna zbivanja u organizmu. U ovom ćemo ih poglavlju iznijeti s kliničkog stajališta. no na njih utječu stanje uhranjenosti. akvirirane i kongenitalne srčane greške. i to tako da se smanjuju vrijednosti . osobito ako zahvaća ljude s preegzistentnim kardiovaskularnim bolestima (npr.Lisić – I. npr. bez pretenzija da zalazimo u dublju patofiziološku bit opisivanih promjena. Te se promjene odnose na tekući i na stanični dio krvi. U nekih infektivnih bolesti hipotenzija je gotovo redovit simptom pa i kada bolest nije komplicirana. U infektivnim bolestima mijenja se uglavnom odnos između albumina i globulina. a) Promjene u tekućem dijelu krvi Od promjena u tekućem dijelu krvi (serum i plazma) od općeg su medicinskog i dijagnostičkog značenja promjene u krvnim bjelančevinama koje se odražavaju i u promjeni sedimentacije eritrocita što svakodnevno rabimo u dijagnostici i prognozi infektivnih i drugih bolesti. međutim.

jer se često događaju promjene raznih frakcija. sarkomu. nefrotski sindrom i dijabetes melitus). za albumine se u krvi veže većina antibiotika i drugih lijekova. U teškom infektu. α1. pri čemu može doći ili do promjene apsolutnih koncentracija ili samo do relativnih promjena međusobnih odnosa. kroničnim infektivnim i autoimunim bolestima (kolagenoze). zbog hemokoncentracije. tetanusu ili septičkom stanju. Kako albumini imaju važnu ulogu u održavanju onkotskog tlaka. gubitku proteina iz organizma. Raste nivo fibrinogena i drugih reaktanata akutne faze u plazmi. tako da u ovako teškim stanjima može drastično pasti poluvrijeme izlučivanja antibiotika i bolesnik ostaje određeni vremenski period tijekom dana bez terapije. Tako dobivena slika serumskih bjelančevina korisna je u dijagnostici i prognozi infektivnih bolesti. zbog pojačanog autokatabolizma albumina. β i γ-globuline. u kroničnim bolestima (cirozi jetre). Snižena koncentracija proteina (hipoproteinemija) javlja se pri prekomjernoj hidrataciji. a povisuju vrijednosti globulina. Povišena koncentracija ukupnih proteina (hiperproteinemija) javlja se prilikom dehidracije (što je česta pojava u infektivnim bolestima). što može biti uzrok neuspjeha liječenja. S druge strane. smanjenoj sintezi proteina ili pojačanom katabolizmu (npr. .22 albumina. Na elferogramu plazme vidi se i šesta frakcija fibrinogena. mogu se pojaviti edemi. postoji ravnomjerno povišenje koncentracije svih proteina. paraproteinemije i mijeloma. nastaje teška hipoalbuminemija koja rezultira hipoproteinemijom. U stanjima dehidracije. Elektroforezom se proteini mogu razdvojiti na nekoliko skupina. U klinici se za kvalitativna i kvantitativna određivanja pojedinih frakcija bjelančevina upotrebljava elektroforeza seruma. Promjene koncentracije proteinskih frakcija u infektivnim bolestima treba uvijek promatrati povezano. npr. α2. na koje otpada 50 − 60% ukupnih proteina. teški infekt. tako da slika normalnog seruma pokazuje pet vrpca: albumin.

Lisić – I. Značenje i važnost porasta γ-globulina tijekom infektivnih bolesti vidi se i po tome što ljudi koji u krvi nemaju γ-globulina (prirođena ili stečena agamaglobulinemija) naginju infektima.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 23 Elektroforeza serumskih proteina razlikuje se. subakutnoj ili kroničnoj fazi. npr. Porast β-globulina može odražavati porast β-lipoproteina. C- reaktivnog proteina (CRP) i haptoglobina. subakutnom bakterijskom endokarditisu. U β-globulinima nalaze se i komponente komplementa kojih ima dvadesetak i stvaraju se u jetri. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . kojeg inače u odraslih osoba ima samo u tragovima. i što se γ-globulini iz seruma odraslih mogu . Snižene koncentracije γ-globulina nalaze se u slučajevima proteinurije ako se gube i γglobulini (nefroza). npr. Reakcija akutne faze očituje se sniženjem koncentracije albumina i povišenjem koncentracije alfa1 i alfa2-globulina i to je nespecifičan nalaz koji prati upalne procese. koji čine glavni dio ove globulinske frakcije. U takvim stanjima može doći do pada koncentracije C3-frakcije komplementa. u kala-azaru. α1-antitripsina. što se javlja u stanjima malapsorpcije i malnutricije te u osoba s primarnim ili stečenim defektom stvaranja γglobulina. maligne tumore. βglobulini se javljaju u povišenim koncentracijama u opstrukciji žučnih vodova i nefrotskom sindromu.M. AIDS-u. U subakutnoj i kroničnnoj fazi infektivnih bolesti nalazi se uglavnom ili isključivo povišenje koncentracije γ-globulina. ili kad je smanjena njihova sinteza. a uloga im je da pospješuju fagocitozu i simptome akutne upalne reakcije. posttraumatska. postoperativna stanja i autoimune bolesti. a može biti povišen i u cirozi jetre i hepatitisu. kroničnom hepatitisu. kroničnoj tuberkulozi. ne mogu se imunizirati. Bolesnici s karcinomom jetre imaju katkad povišenu koncentraciju α-fetoproteina (frakcija α2-makroglobulina). Pri kontroli upalnih stanja može katkada koristiti mjerenje specifičnih proteina akutne faze. a katkad i u trudnoći. već prema tome je li bolest u akutnoj.

površinske napetosti krvi. pa je dobivene rezultate potrebno uvijek oprezno interpretirati u sklopu kliničke slike i drugih nalaza. Sedimentacija eritrocita (SE) jest pretraga kojom određujemo brzinu taloženja crvenih krvnih stanica. U obrani od uzročnika infektivnih bolesti sinergistički sudjeluju imunoglobulini. veličine. određivanje brzine SE eritrocita je vrlo koristan test za procjenu i praćenje tijeka infektivnog procesa. Unatoč nespecifičnosti. za žene 0 − 20 mm/sat. poslije većih obroka i poslije vrućih kupelji. ovisno o količini krvi koja se ispituje. tetanus. čimbenika. za vrijeme menstruacije. IgM. IgG se proteže na imunoelferogramu u γ i β-globulinsku frakciju. da li se upotrebljava veća količina krvi iz vene. Metodom po Westergrenu normala za muškarce mlađe od 50 godina je 0 −15 mm/sat. Poznati su razredi imunoglobulina IgA. koncentracije iona. Nedostatak imunoglobulina je samo jedan od aspekata defektne imunosti. ili manja iz jagodice prsta ili resice uha. IgM je isključivo u γ-globulinima. čak do 69 mm/sat. za žene 0 − 30 mm/sat. botulizam. komplement i proteini akutne faze. tj.24 upotrijebiti u profilaksi nekih infektivnih bolesti (morbili. volumnog postotka krvnih stanica. osobito od njihova međusobnog odnosa (povećana količina fibrinogena znatno ubrzava sedimentaciju). Svakako valja napomenuti da je SE u detekciji bolesti u starijih ljudi od ograničene vrijednosti. IgE i IgD. pH krvi i drugih. jer su u zdravih žena od 70 do 89 godina starosti nađene individualno velike varijacije SE eritrocita (Westergren). još nepoznatih. Da bi se brzina sedimentacije eritrocita mogla ispravno . oblika i električnog naboja eritrocita. varicela. Za određivanje sedimentacije postoje makrometode i mikrometode. rabies). Određivanje brzine SE nije ni specifičan ni potpuno točan test. količine lipida. IgG. Imunoglobulini se nalaze većim dijelom u frakciji γ-globulina i nosioci su humoralne imunosti. Njezina visina zavisi od krvnih bjelančevina. dok se IgA proteže kroz cijelo područje globulina. Za muškarce starije od 50 godina 0 − 20 mm/sat. Fiziološki SE je ubrzana u graviditetu. hepatitis.

pleuritis. npr. teški virusni encefalitis u tijeku kojeg dolazi do propadanja moždanog tkiva. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . npr. Kao općenito. kao što npr. visoke SE imaju bolesti u kojih dolazi do jače eksudacije u organima ili do njihova razaranja. paratifus i pjegavac. SE postaje mjerodavna za procjenu nekog kliničkog stanja istom 2 . premda se radi o virusnoj bolesti. Konačno. Tako će. Isto tako se SE i vraća na normalu kasnije nego promjene u krvnoj slici. dok je u virusnim tek lagano povišena ili čak normalna. Ona je veoma korisna pri diferencijalnoj dijagnostici infektivnih bolesti koje se manifestiraju samo općim infektivnim sindromom. SE može biti znatno povišena i pri bakterijskim upalama koje zahvaćaju velike serozne opne. pokazuju u ranom stadiju bolesti obično niže vrijednosti SE. reagira promjenama u bijeloj krvnoj slici ili rastom CRP-a. Nadalje. primjerice.Lisić – I. praćenju i prognozi infektivnih bolesti. bez jasnih specijalnih simptoma. važno je znati da organizam ne reagira na infekt tako brzo visinom sedimentacije. npr. kao tifus. praćenje promjena visine SE tijekom bolesti služi kliničaru kao orijentacija o uspješnosti provedene terapije. najčešće imati visoku SE i leukocitozu sa skretanjem ulijevo. Ona je jedan od ključnih laboratorijskih parametara prema kojima uz apsolutni broj leukocita (L) i diferencijalnu krvnu sliku (DKS) prosuđujemo radi li se o bakterijskoj ili virusnoj bolesti. peritonitis. već može biti i znak komplikacije koja se razvila tijekom bolesti. Neke od tih bolesti.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 25 primjenjivati u dijagnostici. može se uzeti pravilo da je SE u bakterijskim bolestima srednje visoka do visoka. Ubrzana SE ne mora biti uvijek izraz osnovne bolesti. meningitis.3 dana nakon izbijanja kliničkih simptoma. dok bakterijske sepse i endokarditisi imaju obično već na početku više vrijednosti. visoka SE odmah na početku bolesti može značiti da bolest ili traje duže nego . pjegavca i sepsa. sinovitis. Katkad zbog te latencije SE doseže maksimalne vrijednosti istom nakon pada temperature ili kada je bolesnikovo stanje već znatno poboljšano. Ubrzanje SE je u različitih infektivnih bolesti različito te je stoga njezina visina od stanovite pomoći u njihovoj diferencijalnoj dijagnostici.M. upale pluća ili tromboflebitisa. trbušnog tifusa i paratifusa. Nadalje.

Međutim. a povišenje brija L iznad 10. larva migrans). a ta je uvjetovana različitim čimbenicima. agranulocitoze itd.0 x 109 naziva se leukopenija.26 što to bolesnik anamnestički navodi. Leukopenija je najčešće posljedica niskog broja neutrofila.0 do 10. b) Promjene na staničnim elementima krvi Od promjena na staničnim elementima krvi u infektivnim bolestima od veće su dijagnostičke važnosti promjene na leukocitima. dakle neutropenije. Pad L ispod 4. samo na neke promjene u bijeloj krvnoj slici. infektivna limfocitoza) i eozinofila (trihineloza. dok su obično promjene na eritrocitima i trombocitima od manjeg dijagnostičkog značenja. Na ovom ćemo se mjestu osvrnuti. infektivna mononukleoza. Često se nalazi u oboljelih od tifusa. npr. zbog osobitog svakodnevnog praktično-kliničkog značenja u diferencijalnoj dijagnostici i prognozi infektivnih bolesti. u prvom redu prirodom uzročnika. teških septičkih stanja. i to u tom smislu da se javlja veći broj još nedozrelih neutrofilnih stanica s nesegmentiranom ili štapićastom jezgrom - . infekata u alkoholičara.0 x 109 naziva se leukocitoza.0 x 109. leukocitoza može nastati i zbog povećanja broja limfocita (pertusis. milijarne tuberkuloze. U infektivnih bolesti nalazi se prilično velika raznolikost bijele krvne slike. ili je degeneracija (propadanje) L u periferiji tolika da koštana srž ne može nadoknaditi gubitak L. kada je smanjena ili čak nestala regenerativna sposobnost koštane srži. Broj leukocita (L) se normalno kreće od 4.0 x 109. Javlja se uglavnom kao odgovor organizma na virusne infekcije ili u posebno teških bakterijskih infekcija. kala-azara. maligna bolest. Od velike je praktične važnosti da se za vrijeme neutrofilne faze obično mijenja slika neutrofila. no i raznolikom reakcijom makroorganizma na infekt. s graničnim vrijednostima od 4. Leukocitoza je u infektivnih bolesti najčešće posljedica povećanja broja neutrofila i javlja se uglavnom kao odgovor organizma na bakterijsku infekciju.5 do 9. ili je u pozadini još neka druga.

s druge strane. redovito nema jačih promjena u krvnoj slici. Zatim o virulenciji uzročnika: što je infekt teži.M. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . to je i neutrofilija jača.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 27 skretanje (pomak) u lijevo u neutrofilnoj krvnoj slici. Leukocitoza sa skretanjem u lijevo znak je. težih virusnih bolesti. u tijeku trbušnog tifusa. dok su. u kojoj se javlja.Lisić – I. promjene u L i DKS odraz su interakcije između obrambenih sposobnosti makroorganizma s jedne strane. osobito kokne. Osobito teške. s jedne strane. Ta se pojava javlja često u tijeku koknih sepsi. kala-azar) mogu se javiti leukopenija ili čak panmijeloftiza. javlja se eozinofilija. ovisno o obliku bolesti. Ta se pojava može javiti uz leukocitozu i leukopeniju. trihineloza i fasciolijaza. jer je makroorganizam. da se adekvatno obrani. Oblik upale djeluje tako da gnojne upale i nekroza tkiva izazivaju obično jače neutrofilne leukocitoze. Leukopenija sa skretanjem u lijevo znak je kočenja u sazrijevanju neutrofila i slabe regenerativne sposobnosti koštane srži kao reakcije na infekt. Prvenstveno o naravi uzročnika: bakterijske bolesti. za borbu protiv bakterijske invazije nedovoljno sposobne neutrofile. dovode do većih promjena. peritonitisa itd. npr. ukazuje kliničaru na brzu dinamiku infekcije. Te modifikacije ovise o različitim čimbenicima. Kao posljedica lokalizacije infekta u koštanoj srži (tuberkuloza. neutrofilija). promjene . te naravi i virulenciji uzročnika s druge strane. ovakav nalaz u DKS navodi kliničara na oprez i ima dijagnostičko i prognostičko značenje. a limfopenija izrazitija. a javlja se npr. U nekih parazitarnih bolesti. generalizirane infektivne bolesti pokazuju jako skretanje u lijevo. Skretanje neutrofila u lijevo znak je svakako teže toksemije i težeg oblika bolesti. Stoga. osobito u neutrofilnoj krvnoj slici (leukocitoza. Zahvaćanje infektom limfatičkog sustava u infekcioznoj mononukleozi rezultira leukocitozom zbog limfocitoze. dobre regenerativne sposobnosti koštane srži na infekt i. Kao što je vidljivo. morao izbaciti iz koštane srži još nezrele. limfocitoza). teških infekcija u alkoholičara itd. gnojnih meningitisa. empijema. virusne bolesti mijenjaju manje krvnu sliku (leukopenija. Ako infekt ostane lokaliziran (fokalni infekti). sepsa.

dok su kronične bolesti karakterizirane umjerenom neutrofilijom. Povišenje slezene (tumor lijenis) Povišenje slezene spada među opće simptome. dok u kroničnih dolazi više do izražaja proliferacija retikuloendotelnog sustava (RES). 2. U akutno nastalom povećanju slezene. eksudacija i proliferacija. U recidivirajućih infektivnih bolesti slezena postaje izrazito velika i može dovesti do sindroma hipersplenizma. portalnoj cirkulaciji. Katkad se palpacijom povećanje slezene neće moći ustanoviti iako ono zapravo postoji. Katkad dolazi i do proliferacije eritropoetskog i mijelopoetskog tkiva. jer se prema anatomskim nalazima gotovo u svakom težem infektu nalazi tumor lijenis. a broj limfocita u krvnoj slici je ili normalan ili povećan. U većini akutnih bolesti nalaze se izrazita neutrofilija i limfopenija. 7. 3. odstranjivanju istrošenih (dotrajalih) krvnih stanica. teži oko 150 grama. onda ako je . opipljiva slezena ne mora uvijek biti i povećana. Mitigirani oblici bolesti pokazuju malene promjene u krvnoj slici. U dječjoj dobi i u mladosti slezena se na infekt vrlo lako i izdašno povećava. pa je slezena tvrđa. Normalna je slezena po građi donekle slična limfnom čvoru. limfnog tkiva i veziva. S druge strane. stranih tvari i mikroba. Glavni patološki supstrat tih splenitisa su hiperemija. To će biti npr. jače su izražene hiperemija i eksudacija pa je slezena uglavnom mekane konzistencije. veličine je 12x7x2 cm i u zdravog odraslog čovjeka u pravilu nije palpabilna. hematopoezi i 4. Promjene koje se u infektivnih bolesti zbivaju u slezeni u patološkofiziološkom smislu jesu upala (splenitis). Isto tako ni novorođenče ne reagira na infekt povećanjem slezene. Povećanje slezene ovisi i o dobi bolesnika. pa su povećanja slezene kao reakcija na infekt poslije tog doba znatno manja. Ono je u infektivnih bolesti shvatljivo ako se ima na umu građa i funkcija slezene kao organa koji sudjeluje u: 1.28 u DKS-u obično izraženije u akutnih nego u kroničnih infektivnih bolesti. Poslije pedesete godine života ona fiziološki involuira. a klinički se očituju njezinim povišenjem (tumor lijenis). imunosnim reakcijama i produkciji protutijela.

grublje palpacije ali i spontano. stafilokoknih i drugih bakterijskih infekcija ako ostanu lokalizirane. malarija. Oslanjajući se na patogenetsku klasifikaciju infektivnih bolesti. Veličina slezene može se odrediti. kala-azar i papatači-groznica. do rupture kapsule s krvarenjem u trbušnu šupljinu. ima veće dijagnostičko značenje. bacilarna dizenterija). rubeola. a slezena je bolna na palpaciju. Konzistencija slezene. pjegavac. Ako se slezena naglo povećava ili ako je došlo do perisplenitisa. infektivna mononukleoza). Kada je slezena velika.). može doći. krvarenje). osim palpatorno. kala-azar) izrazito tvrda. može upućivati i na lokalne uzroke povećanja (apsces.M. a oblik ako je nepravilan. hepatitis. u trbušnom tifusu i paratifusu srednje tvrda. bolesnici osjećaju bol pod lijevim rebrenim lukom. Tako je u akutnih bakterijskih sepsa povećana slezena mekana. povratna groznica. i ultrazvukom. kako je napomenuto. Pri tome je važno napomenuti da s kliničkog stajališta tumor lijenis nema jednako značenje u virusnim i bakterijskim infektivnim bolestima. tumor lijenis je više-manje očekivana manifestacija bolesti koja služi uglavnom kao argument u prilog dijagnozi. Pojava tumora lijenis u tijeku bakterijske bolesti svakako o je pasniji simptom.Lisić – I. Veličina slezene ima samo u ekstremnim slučajevima dijagnostičku vrijednost. a u kroničnih infektivnih bolesti (endokarditis lenta. jer znači da je uzročnik vjerojatno prodro u krv (bakteriemija). deformacije prsnog koša itd. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Tumor lijenis javlja se redovito i u tijeku općih infektivnih bolesti koje prenose vektori tzv. kao ni tijekom streptokoknih. . može se reći da do povećanja slezene dolazi u cikličkih infektivnih bolesti i onih s tendencijom širenja (generalizacije) infekta. Slezena neće biti povećana u tijeku lokalnih bolesti (difterija. odnosno da je došlo do sepse. bruceloza) redovita pojava. malarija. konzistenciju i oblik. Kada se javlja u tijeku virusnih cikličkih infektivnih bolesti (morbili.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 29 slezena vrlo mekana ili iz drugih uzroka nije pristupačna palpaciji (adipositas. nakon traume. krvne bolesti kao npr. Zbog toga je tumor lijenis u tijeku cikličkih bakterijskih bolesti (tifus i paratifus abdominalis. Pri palpaciji slezene gleda se na njezinu veličinu.

tako da se njezino povišenje može otkriti iako nije palpabilna. perzistencija tumora lijenis u nekih bolesti i nakon pada temperature može nagovještavati recidiv (trbušni tifus) ili prelazak bolesti u kronični oblik (infektivna mononukleoza). generalizirana tuberkuloza). posebno na početku infektivne bolesti kada je toksemija i najjača. pojava tzv. no mora se promatrati u kontekstu s ostalim simptomima. Kako su glavni medijatori upale i bakterijski toksini vazodilatatori. već specijalni. 8. osobito recidivirajućih infekata. i znatno više proteina i staničnih elemenata nego u fiziološkim uvjetima. u patološkoanatomskom smislu razvija se i reverzibilna degeneracija bubrežnog epitela. i odsustnost tumora lijenis ima svoje dijagnostičko značenje. septički infarkt. Konačno treba napomenuti da u nekim bolestima povećanje slezene nije opći simptom u smislu kako je to dosad prikazano. Promjene u mokraći U normalnom se urinu u fiziološkim uvjetima u 24 sata nalazi 150 − 200 mg proteina. a 5 ili više eritrocita u čitavom preparatu sedimenta mokraće ili u 1 mm3 nativnog urina smatra se nalazom koji se može javiti kao posljedica oštećenja bilo kojeg dijela mokraćnog sustava od bubrega do uretre. Konačno. može povećanje slezene ostati trajno (malarija. Dapače. febrilne proteinurije. prolazi kroz proširene kapilare glomerula u tijeku infektivnih bolesti. Prisutnost više od 5 do 10 leukocita u svakom vidnom polju analiziranog sedimenta centrifugiranog urina upućuje na upalu. apsces ili tuberkulom slezene). U infektivnih bolesti s tumorom slezene javlja se njezino povećanje i u recidivu bolesti.30 kompjutoriziranom tomografijom. ali se uz to u svakom vidnom polju sedimenta centrifugiranog urina može naći i do dvadesetak pojedinačnih leukocita i eritrocita te nekoliko hijalinih (albuminskih) cilindara. Stoga nije nikakva rijetkost. zbog direktnog zahvaćanja organa uzročnikom (npr. magnetskom rezonancijom i scintigrafijom. Nakon dugotrajnih. Ovakav . Osim navedenih promjena. Povećanje slezene ima u dijagnostici infektivnih bolesti veliko značenje. osobito onih s izraženim općim simptomima.

a ako je i jedan od njih pozitivan. Definitivna potvrda ovog razmišljanja bit će pojava pravih specijalnih simptoma neke druge bolesti. npr. Bazalni metabolizam je povišen zbog toga što se energija pojačano troši za sintezu velike količine novih proteina (oko 30 proteina akutne faze) i stanica bijele loze potrebnih za obranu od infekcije. I nalaz negativne urinokulture potvrdit će da se radilo o općem simptomu. Pri tome treba biti kritičan pri kvalifikaciji disurije kao specijalnog simptoma. AIDS). jer visoko-febrilni bolesnici često navode peckanje pri mokrenju vrućeg urina. teških i generaliziranih infektivnih bolesti (npr. Ako su svi ovi simptomi negativni. pa je mokraća febrilnog bolesnika jače koncentrirana i u njoj se lako istalože soli (sedimentum lateritium). što treba razlikovati od pijurije.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 31 lažno vodeći nalaz može neiskusnog kliničara. mišićne aktivnosti potrebne za nastanak vrućice.Lisić – I. nalaz u mokraći će biti shvaćen kao opći simptom. jer ako se radilo o općem simptomu. Za vrijeme infektivnih bolesti obično se i smanjuje dnevna količina urina. u roku od nekoliko dana (ovisno o tome kojom brzinom opada toksemija). Promjene u metabolizmu organizma Poremećaj metabolizma čini jednu od ključnih karika u lancu patoloških zbivanja. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . nalaz u mokraći će se brzo. Kliničar treba u takvom slučaju upitati bolesnika ima li polakisurične i/ili disurične tegoba. u sepsi za 35 − 40%. zbog čega se mijena tvari makroorganizma povećava. tetanus. U dvojbenim slučajevima pomoći će ponavljanje nativnog nalaza urina. tada treba ozbiljno uzeti u razmatranje moguću infekciju mokraćnog sustava. zavesti na krivi dijagnostički trag da ocijeni kako se radi o specijalnom simptomu infekcije urinarnog trakta. Treba imati .M. pa bolesnici često navode da imaju mutan urin. koji nije upoznat s općim simptomima infektivnih bolesti u mokraći. osobito u tijeku dugotrajnih. 9. septična stanja. znatno poboljšati ili normalizirati. dok ima manje značenje u kratkotrajnih i blažih infektivnih bolesti. te tijekom pregleda obratiti pozornost na eventualnu bolnost u lumbalnom predjelu bubrežnih loža. hiperaktivnosti simpatičkoga živčanog sustava i hormonalnih poremećaja.

San tako reducira metaboličke potrebe smanjenjem fizičke aktivnosti i metabolizma u mišićima na najmanju moguću mjeru. s druge strane. a rjeđe znak direktnog oštećenja bubrega (renalna azotemija). S druge strane.1). nego su i sve druge enzimatske reakcije ubrzane desetak puta. povraćanjem i proljevom. katkad do te mjere da se smanje procesi aktivnog transporta. unos se kalorija drastično smanjuje. Eksperimenti s davanjem citokina pokazali su da isti citokini koji dovode do vrućice (poglavito IL-1β i TNF-α) dovode i do inapetencije. Štoviše. To osobito vrijedi za ion kalija. fosfata. Povećanje metabolizma proteina očituje se povećanim izlučivanjem dušika. djelovanjem pirogenih citokina. IL-1β inducira stvaranje sporih valova u mozgu. a u krvi se. Povišenje dušičnih spojeva u krvi obično je posljedica povećanja njihove produkcije i dehidracije (prerenalna azotemija). Visoka razina iona kalija u krvi ima ozbiljne posljedice. obično nalaze povišene vrijednosti mokraćevine i neproteinskog dušika.32 na umu da se u infektu energija ne troši samo na reakcije koje koriste organizmu u obrani (npr. dolazi do prebacivanja metabolizma iz anaboličke faze u kataboličku. zbog gubitka apetita (anoreksije). U početku infektivne bolesti. uzrokujući progresivnu dilataciju i njegovo slabljenje. sumpora i fosfora u urinu. sulfata i magnezija. češće u starijih bolesnika. osobito za funkciju srca. što objašnjava zašto klonulost obično prati vrućicu i anoreksiju u infektu. produkciji enzima koji dovode do stvaranja baktericidnih radikala kisika). a također. kalij toliko brzo uvesti u stanice da . Skup ovih brojnih fizioloških poremećaja nazivamo reakcija akutne faze (vidi poglavlje 8. kao rane manifestacije infekta. pa će u tim stanjima znatno porasti koncentracija ekstracelularnog kalija. Brzo nadoknađivanje izvanstanične tekućine infuzijama izotonične otopine natrijeva klorida ili glukoze može. Tijekom infektivnih bolesti može doći do poremećaja u prometu ili čak većeg gubitka ekstracelularne tekućine i elektrolita znojenjem. da bi se zadovoljili svi metabolički zahtjevi. Pod takvim okolnostima mnogi intracelularni elektroliti prelaze u ekstracelularnu tekućinu.

Zbog nejasnih uzroka to se znatno češće događau tijeku nekih infektivnih bolesti ili u svezi s nekim uzročnicima. Bolesnici se zaraze HSV-om obično već u djetinjstvu ili u mladosti.M. Česti su i ozbiljniji poremećaji acidobazne ravnoteže. nezaraznih bolesti. menstruacija. Međutim. može se on ubrojiti s određenim ograničenjima među opće infektivne simptome. Febrilni herpes (herpes febrilis) Infektivna bolest i vrućica mogu aktivirati latentnu herpes simpleks virusnu (HSV) infekciju. a u drugih ga nema. no . traume. ili se javlja samo izimno (tablica 2). Različiti endogeni i egzogeni momenti kao npr. I nakon latentne i nakon manifestne primarne infekcije ostane virus u stanovitog broja ljudi u latentnom stanju godinama ili doživotno u ganglijskim stanicama cerebralnih živaca. infektivna bolest. a u manjeg se broja očituje kao stomatitis aphtosa ili gingivostomatitis herpetica (drugi oblici HSV-infekcije su rjeđi). Pojava febrilnog herpesa u tijeku infektivne bolesti ima diferencijalnodijagnostičko značenje. tako da febrilni herpes ima stanovito dijagnostičko značenje. mogu poremetiti ravnotežu između virusa i domaćina te dovesti do aktivacije virusa koja se klinički očituje kao herpes simplex na sluznici ("groznica") ili koži. uglavnom u smislu acidoze. Nijedan od navedenih općih simptoma nije sam po sebi karakterističan za infektivnu bolest. a to dovodi do osteoporoze i stvaranja kamenaca u mokraćnim putovima.Lisić – I.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 33 mu koncentracija u plazmi padne na veoma nisku vrijednost. kako je grupa bolesti tijekom kojih se herpes javlja prilično velika. Najčešće se javlja na usnama i nosu kao herpes labialis et nasalis. jer se on u tijeku nekih akutnih infektivnih bolesti obično javlja. 10. rjeđe u genitalnoj regiji i na drugim mjestima. najčešće u ganglionu nervusa trigeminusa. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Prilikom dugotrajnog ležanja izlučuje se kalcij u većoj mjeri iz organizma. jer se može naći i u drugih. psihički stresovi. U većine taj prvi infekt prolazi latentno.

u tijeku salmoneloznog gastroenterokolitisa. meningitis epidemica). Osobito u djece. više iznimka a ne pravilo. nismo ih uvrstili u glavne grupe općih simptoma.Većina općih simptoma može pod određenim okolnostima poprimiti karakter specijalnih simptoma i obrnuto. coli malaria tertiana malaria quartana obična prehlada influenca leptospiroze Herpesa nema ili je rijedak typhus abdominalis rikecioze bruceloze malaria tropica pertussis morbilli varicella scarlatina diphteria tuberculosis miliaris dysenteria bacillaris psittacosis poliomyelitis ipak se grupiranje spomenutih simptoma u praksi i njihov tijek (najizraženiji su na početku bolesti) najčešće susreće u infektivnih bolesti. javljaju se koji puta (npr. Neke egzantematične bolesti mogu katkad u inicijalnom stadiju. U nekih infektivnih bolesti javljaju se na početku i kataralni simptomi respiratornih putova.34 _______________________________________________________________________ Tablica 3.) zbog hiperplazije limfatičkog aparata crvuljka simptomi slični apendicitisu (pseudoapendicitis).1 Febrilni herpes i neke akutne infektivne bolesti Herpes vrlo čest pneumokokne infekcije meningokokne infekcije infekcije s E. adenoviroza itd. dakle još prije početka infektivnog egzantema. iako formalno spadaju u opće simptome. i to ne samo u infekcija respiratornog trakta (morbili. . razviti prolazni i nekarakteristični egzantem (preegzantem). pa u slučaju takve konstelacije simptoma treba misliti u prvom redu na infektivnu bolest. Kako su navedeni simptomi. o čemu će biti govora u poglavlju o specijalnim simptomima.

a zatim i konačne dijagnoze. o afinitetu uzročnika za pojedine organe. u većine infektivnih bolesti nalaze se u daljnjem razvoju i specijalni simptomi. zbog toga što progresija bolesti može biti brza i smrtni ishod može nastupiti za nekoliko sati. pa ih stoga nazivamo i vodećim simptomima. to jest podražaja meninga.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 35 SPECIJALNI SIMPTOMI INFEKTIVNIH BOLESTI Uz prije navedene opće simptome. zbog povišenja tonusa fleksora koljena pozitivan Kernigov i donji Brudžinskijev simptom. Specijalni simptomi infektivnih bolesti su oni koji upućuju na organ ili organski sustav koji je zahvaćen bolešću. Neki simptomi meningealnog sindroma kao što su glavobolja.M. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . posljedica su upale. Drugi kao reaktivne kontrakture ili spazmi muskulature različitih regija. što ovisi o načinu širenja i o organotropiji uzročnika. samo djelomično izraženo pa se može ustanoviti jedino pomoću znakova meningitisa.Lisić – I. povraćanje. zbog povišenja tonusa trbušnih mišića uvučenje trbuha. Naime. Povišenje tonusa ovih mišića u lakšim je slučajevima menigitisa. ti simptomi služe kao putokaz pri postavljanju radne. fotofobija i vagus-puls nastaju zbog povišenja intrakranijalnog tlaka. a osobito u početku bolesti ili seroznom meningitisu. tj. Ovaj afinitet ovisan je uglavnom o receptorima koje posjeduju pojedini uzročnici za fiksiranje na ciljne stanice organa.Tako zbog spazma muskulature šije nastaje ukočenost šije i pozitivan gornji Brudžinskijev simptom. Ukočenost šije ispituje se tako da lijevom rukom pokušamo izvršiti flektsiju glave bradom do sternuma dok desnu ruku držimo na sternumu i ako opisanu . Budući da je sjedište patološkog procesa u različitih bolesti različito. zbog spazma leđne muskulature ukočenost hrptenice (ortotonus ili opistotonus). u ovoj fazi infektivne bolesti uzročnik zahvaća bolešću jedan ili više organskih sustava. Posebnu pažnju liječnik mora obratiti specijalnim simptomima središnjeg živčanog sustava. koji upozoravaju na povišen tonus muskulature. Najčešće prisutni specijalni simptomi koji se javljaju pri zahvaćanju infektivnom bolešću različitih organa ili organskih sustava navedeni su na tablici 3.

U bolesnika koji je pri svijeti za ispitivanje je najprovokativniji sjedeći položaj (Slika 3.9 Pozitivan Kernigov znak Slika 3. Znak je pozitivan ako se.36 radnju ne možemo izvesti simptom je pozitivan. Slika 3. a desnu ruku položimo na grudni koš kako se ne bi odizao od podloge. tako da lijevom rukom izvšimo pasivnu fleksiju glave i šije.11 Donji Brudžinskijev znak i kontralateralni refleks (A) Ispitivač vrši fleksiju kuka i koljena prema trbuhu (B) Bolesnik spontano flektira suprotnu nogu u koljenu (C) Recipročni kontralateralni Brudžinskijev refleks vidljiv je na istoj nozi kada se potkoljenica. Znak je pozitivan ako bolesnik pri tome izvrši spontanu fleksiju obje noge u koljenu i kuku. zadržavajući natkoljenicu u vertikalnom položaju ne može izvršiti potpuna ekstenzija potkoljenice u koljenu (više od 135○ ) zbog refleksnog spazma ekstenzora.10 Negativan Kernigov znak Gornji Brudžinskijev znak ispituje se u ležećem položaju.7 Položaj ruku liječnika pri ispitivanju ukočenosti šije (znak je pozitivan) Kernigov znak ispituje se u ležećem položaju.7). Donji Brudžinskijev znak (kontralaterali refleks) je pozitivan ako bolesniku u ležećem položaju izvršimo fleksiju kuka i koljena prema trbuhu a on pri Slika 3. tako da je natkoljenica flektirana prema trupu za 90○.8 Početni položaj za ispitivanje Kernigovog znaka Slika 3. Slika 3. a potkoljenica prema natkoljenici takođe za 90○. spontano ekstendira . koja je bila spontano savijena u koljenu.

Recipročni kontralateralni Brudžinskijev refleks vidljiv je na istoj nozi i nastavak je kontralateralog refleksa. Središnji živčani sustav SIMPTOMI Glavobolja. promuklost.M. koja je bila spontano savijena u koljenu.Lisić – I.12 Pozitivan “simptom tronožca” Slika 3. stridorozno disanje. Iz iznesenoga je vidljivo da mnogi od općih simptoma mogu biti i specijalni. Kao posljedica upale i podražaja stražnjih korjenova spinalnih živaca javlja se hiperestezija kože i mišića. kvalitativni i kvantitativni poremećaj svijesti. Kernigov znak. Knee-kiss) simptom kada bolesnik u sjedećem položaju ne može poljubiti koljeno skvrčeno 135○ (engl. Gornji dišni putevi . bol u uhu. afte. Iz istih se razloga javlja i Slika 3. Knee-kiss). kada se potkoljenica. pareze. paralize Grlobolja.2 Specijalni simptomi infektivnih bolesti ORGAN ILI ORGANSKI SUSTAV 1. spontano ekstendira (refleks sliči laganom udarcu nogom). lavežni kašalj 2. hunjavica. Osim već spomenutih simptoma. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 37 tome spontano flektira suprotnu nogu u koljenu. povraćanje. može biti prisutan i “simptom tronožca” kada se bolesnik pri pokušaju da sjedne u krevet podupire s obje ruke ispružene prema natrag.13 Bolesnik u sjedećem položaju ne može poljubiti koljeno skvrčeno 135○ (engl. gornji i donji Brudžinski. fotofobija ukočenost šije. Tablica 3. a trup čini treću nogu tronožca. gnojni iscjedak iz nosa ili uha.

bolnost pri aktivnom i pasivnom pomicanju. tijekom ustaljenih malaričnih napadaja poprima karakteristike specijalnog simptoma. bolnost i otok kože. dijaroične stolice različita izgleda. perikardijalno trenje. crvenilo. Kožni sustav Vrućica kao tipičan opći simptom. Žutica. testisu ili epididimisu Mučnina. krepitacije. pustulozni. aritmije. npr. Povraćanje može biti opći simptom probavnog sustava. bolna sukusija bubrega. vodenaste. gnojenje limfnih čvorova. Genitalni sustav 6. lažni pozivi. crvenilo i otekline u predjelu kostiju i zglobova. ev. povećanje i bolnost jetre i žučnog mjehura. hemoragični). sa sluzi. Bolnost. probadanje u prsima pri disanju. Kardiovaskularni sustav 8. iskašljaj. . papulozni. galopni ritam. makulozni. dispneja. Hepatobilijarni sustav 11. krv na kraju mokrenja. Bolesti slinovnica 12. Pri procjeni radi li se o općem ili specijalnom simptomu. vezikulozni. dispneja. bolnost u donjem dijelu trbuha. oštećenje funkcije Oteklina. mukli tonovi. bolnost i otok slezene. boli koje se šire pod desnu lopaticu Oteklina. krvi Tahikardija. Poglavito se to često zbiva s povraćanjem i proljevom. a i specijalni simptom zahvaćanja najčešće središnjega živčanog ili probavnog sustava. povraćanje. boli u trbuhu. gnojan iscjedak ili iscjedak neugodna mirisa iz uretre ili vagine. crvenilo i bolnost u predjelu slinovnica. hropci. boli u lumbalnim ložama. mutna mokraća. gnoj iz Stenonova kanala Različiti osipi (punktirani. produžen ekspirij. bolnost i ev. Limfatički sustav 10. Donji dišni putevi Kašalj. Urinarni sustav 5. tenezmi. različite lokalne upalne promjene na koži 4.38 3. leukociturija Bolnost i promjene na koži i sluznicama spolnih organa. bolnost i otok ingvinalno. Koštano-zglobni sustav 9. bolnost i crvenilo u predjelu krvnih žila itd. osobito dijastolički. limfatički upalni tračci na koži. Gastrointestinalni sustav 7. muklina na plućima Polakisurija. disurija. koji se mogu prikazati kao lažno vodeći simptomi. boli pri žvakanju. šumovi na srcu.

kada su opći simptomi najizraženiji. 3. a progresija ili njegovo duže vremensko perzistiranje u prilog specijalnom simptomu. primjerice u nekim slučajevima fulminantnih sepsa i gnojnih meningitisa. To su infektivne bolesti u kojih je infekt generaliziran. i one se mogu donekle klinički diferencirati na temelju početka bolesti. Međutim. vrijeme javljanja promatranog simptoma − javi li se promatrani simptom u prva 24 − 48 sati bolesti.M. koji se drugi. što se simptom kasnije javlja. Ovo odjeljivanje općih od specijalnih simptoma ima za kliničara veliku praktičnu vrijednost. Iz onoga što je prije rečeno jasno je da je njihova klinička dijagnoza teška jer nemaju vodećeg simptoma. neke infektivne bolesti nemaju specijalnih simptoma. tako da do pojavljivanja specijalnih simptoma protekne jedva nekoliko sati. a osobito po tijeku bolesti. posebice specijalni simptomi. jer se na temelju pojavljivanja specijalnih simptoma zna da je bolesnik ušao u fazu razvijene bolesti. ponašanje promatranog simptoma tijekom bolesti − regresija simptoma govorit će u prilog općem simptomu. kliničar se služi pri donošenju odluke uglavnom trima osnovnim kriterijima: 1. vjerojatno se radi o općem simptomu. Potrebno je svakako naglasiti da pri promatranju svakog simptoma treba uzeti u obzir i dinamiku bolesti koja. 2. Na kraju treba istaknuti da. već se u cijelom svom tijeku (ako nisu komplicirane) prezentiraju samo općim simptomima.Lisić – I.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 39 govoreći sasvim općenito. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . kao što je to već napomenuto. često cikličke bolesti. to je vjerojatnije da se radi o specijalnom simptomu. kvantitativnih i kvalitativnih razlika u infektivnom sindromu. te se može postaviti radna i kasnije etiološka dijagnoza bolesti. javljaju zajedno s promatranim simptomom te da li se promatrani simptom može uklopiti u specijalne simptome oštećenja promatranog organa ili organskog sustava. B) EVOLUCIJA I TIJEK INFEKTIVNIH BOLESTI Osim svojom simpomatikom infektivne su bolesti obilježene u kliničkom pogledu i svojom posebnom evolucijom i prirodnim tijekom po kojem se većinom mogu . može biti izrazito brza.

Stadij rekonvalescencije koji traje do restitucije ad integrum. Stoga će i težina kliničke slike bolesti ovisiti s jedne strane o sposobnosti mikroorganizma da izazove bolest (njegovoj virulenciji) i imunobiološkim kvalitetama makroorganizma da se odupre toj invaziji. 3. 1. do potpunog oporavka organizma u stanje prije početka bolesti ili zaostajanja trajnih posljedica. Općenito se može reći da je ona duga u .40 razlikovati od drugih sličnih. neinfektivnih bolesti. imunosno oslabljenom makroorganizmu (AIDS) uzrokovati tešku. Stadij razvijene bolesti koji traje od pojave specijalnih simptoma do početka njihova povlačenja. tj. 5. 2. Stadij regresije bolesti koji traje od početka povlačenja specijalnih simptoma do nestanka svih simptoma bolesti ili zaostajanja njezinih posljedica. pa i smrtonosnu infekciju. Stadij inkubacije (primarne latencije infekta) koji traje od ulaska mikroorganizama i/ili njihovih toksina u makroorganizam do prvih simptoma bolesti. Tako će primjerice i jedan neinvazivni uzročnik kao Pneumocystis carinii u kondicioniranom. koja se zove inkubacijom. 4. općenito. S toga gledišta može se infektivna bolest. Prilikom razmatranja ovih kliničkih stadija bolesti treba uvijek infektivnu bolest promatrati kao borbu dvaju sudionika: mikroorganizma i makroorganizma. Inicijalni (invazivni) stadij koji traje od pojave općih do pojave specijalnih simptoma bolesti. Inkubacija je u različitih infektivnih bolesti različito duga. podijeliti u nekoliko stadija: 1. već između infekcije i početka bolesti postoji određena latencija. Stadij inkubacije (primarne latencije infekta) Infektivna bolest ne javlja se odmah nakon infekcije.

a ciljni organski sustav bliže rani. tetanus). Ako je ta doza vrlo visoka. ona je i aktivni stadij jer u organizmu dolazi do niza različitih zbivanja. bitno ovisi o infektivnoj dozi mikroorganizama. Što je mogućnost resorpcije uzročnika i toksina veća. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .Lisić – I. a kratka u akutnih infektivnih bolesti. Osim toga. 3). rabies). mikroorganizmi se moraju razmnožiti do nekog kritičnog broja i/ili proizvesti kritičnu količinu toksina. inkubacija će biti kraća i obrnuto.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 41 kroničnih. influenza) i do proboja postojećega bazičnog imuniteta. čemu se obrambene snage makroorganizma opiru. Međutim. može doći. Da bi došlo do kliničke pojave bolesti. tetanus. a u drugih Tablica 3. Dužina inkubacije. druge srednje dugu 7 − 14 dana i treće dugu. osobito u bolestima s varijabilnom inkubacijom. Kad se još izvan organizma stvorila dovoljna količina . Iako je inkubacija klinički latentni stadij bolesti. inkubacija u iste akutne infektivne bolesti može biti manje ili više varijabilna (trbušni tifus.3 Dužina inkubacije u nekih akutnih infektivnih bolesti KRATKA (do 7 dana) streptokokne bolesti meningitis epidemica salmoneloze dysenteria bacillaris cholera botulizam anthrax malleus erysipeloides tularemia obična prehlada influenza febris pappataci SREDNJE DUGA (7 − 14 dana) pertussis typhus abdominalis typhus exanthematicus leptospiroses morbilli exanthema subitum poliomyelitis malaria amoebiasis DUGA (14 dana i više) Q-groznica rubeola varicella parotitis epidemica hepatitis epidemica hepatitis B i C rabies mikoplazma pneumonije prilično normirana (morbili). više od 2 tjedna (tabl. i među akutnim infektivnim bolestima neke imaju kratku inkubaciju do 7 dana. Resorpcija uzročnika i toksina utječe uvelike na dužinu inkubacije u bolestima u kojih uzročnici i/ili toksini ulaze u tijelo preko rana (npr.M. u nekih infektivnih bolesti (enteroviroze.

pa može poslužiti za razumijevanje patogeneze velikog dijela infektivnih bolesti. brucelozu i mnoge virusne bolesti. Prvi simptomi bolesti u svezi su s pojavom sekundarne bakteriemije. biološki ciklus malaričnog parazita. u prvom redu u jetru i slezenu. npr. a istom se tada javljaju prvi klinički simptomi bolesti. U inkubaciji se zbivaju i drugi biološki procesi koji karakteriziraju uglavnom sve cikličke bakterijske i virusne infektivne bolesti. koji se nakon ulaska u krv najprije razmnožava u jetrenim stanicama (preeritrocitni ciklus). U biološke procese koji se zbivaju u inkubaciji spada i npr. pa bakteriemija biva jačom (sekundarna bakteriemija) i bacili tifusa preplave cijeli organizam.42 toksina (npr. Ta patogenetska shema najljepše ilustrira ono što je već prije spomenuto. kao tipičnoj cikličkoj infektivnoj bolesti. a onda i iz tkiva. nakon toga počinje svoj razvoj u eritrocitima (eritrocitni ciklus). Iz nje se vidi i to da primarni afekt spada u inkubaciju. Shema patogeneze trbušnog tifusa da se primijeniti. pa mikrobi postupno nestaju. U tim slučajevima inkubacija odgovara vremenski senzibilizaciji . kao što rekosmo. primarna bakteriemija i stvaranje sekundarnih fokusa zbivaju u inkubaciji. i to najprije iz krvi. u hrani kontaminiranoj stafilokokima). Da bi se dobio uvid u te biološke procese. što nije odmah uočljivo u bolestima u kojih se on nalazi u unutarnjim organima. prikazat ćemo patogenetski tijek zbivanja u trbušnom tifusu. U nekih bolesti su kliničke manifestacije izraz preosjetljivosti makroorganizma na mikroorganizme. Ona prema tome ima opće značenje. tj. i na mnoge druge bolesti. i tu se stvaraju nova žarišta. Krvlju dolaze mikrobi u druge organe. da je inkubacija aktivni stadij bolesti i da se u njoj bolest priprema. Nakon zaražavanja prolaze bacili tifusa kroz epitel donjeg dijela ileuma pinocitozom i razmnožavaju se najprije u limfnom tkivu crijeva i mezenterija. iz kojih također uzročnici odlaze u krv. Prema tome se razmnožavanje mikroba u limfnom sustavu crijeva i mezenterija. Kao posljedica bakteriemije javljaju se u krvi protutijela u većoj mjeri. bit će inkubacija osobito kratka. a odatle odlaze u krv (primarna bakteriemija).

b) Prognostičko značenje inkubacije dolazi do izražaja u onih bolesti gdje je inkubacija varijabilna. a druge uključiti. U tom je slučaju važna najduža inkubacija dotične bolesti. Daljnje epidemiološko značenje dužine inkubacije očituje se u određivanju dužine karantene. odnosno opservacije eksponiranih ljudi. jer se prema njoj određuje dužina trajanja karantene. Inkubacija može u nekih bolesti biti veoma produžena i zbog toga što je infektivna bolest ostala za neko vrijeme latentna (npr. Inicijalni (invazivni) stadij bolesti . izolacije i nadzora.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 43 makroorganizma na mikroorganizam. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . To vrijedi u prvom redu za infektivne bolesti koje imaju normiranu i manje-više jednaku dužinu inkubacije (morbili. Tako škrlet. ovisni o samoj prirodi uzročnika i interakciji mikroorganizma prema makroorganizmu. malarija.M. srednje teški od 9 − 13 dana. tetanus. rabies). u grupnih otrovanja hranom ako je uzrok otrovanja toksin stafilokoka. valja napomenuti da jedan od uzroka variranja inkubacije može biti i dvostruka infekcija. Tako npr. No. poznavanje dužine inkubacije u različitih i istih infektivnih bolesti ima višestruko značenje: a) Dijagnostičko značenje inkubacije važno je zbog toga što se na temelju poznavanja dužine inkubacije neke bolesti mogu odmah isključiti iz diferencijalno-dijagnostičkog razmatranja. a laki tetanus dulju od 13 dana. Vrlo teški tetanus imat će inkubaciju kraću od 8 dana. inkubacija je najčešće 12 − 36 sati. U zaključku se može reći da nema jedinstvenog tumačenja za tijek i dužinu inkubacije. Konačno.Lisić – I. Čimbenici koji uvjetuju tijek i trajanje inkubacije u različitih bolesti su različiti. a ako je to infekt uzrokovan salmonelama. primjerice u tetanusu. 2. varićela i hripavac produžuju inkubaciju morbila. inkubacija je do 6 sati. trbušnog tifusa) te tako spriječiti izbijanje epidemije. rubeola i druge). c) Epidemiološko značenje inkubacije važno je u slučajevima kada znamo o kojoj se bolesti radi i na temelju dužine inkubacije možemo locirati mjesto i izvor zaraze (npr.

bakterijski meningitisi. Bolesti koje počinju postepeno imaju u pravilu i duži stadij inicijalnih simptoma (hripavac. varicela može početi direktnim izbijanjem osipa. Međutim u većine infektivnih bolesti početni stadij. jasno je da je dijagnoza infektivne bolesti u tom stadiju vrlo teška (zasnovana uglavnom na epidemiološkim podacima i trajanju inkubacije). Karakteristika je inicijalnog stadija i u tome što se u njemu. Stadij razvijene bolesti Stadij razvijene bolesti određen je specijalnim simptomima bolesti i traje od njihova pojavljivanja do početka njihova povlačenja. mogu uzročnici naći u krvi (bakteriemija. tj. U nekih je bolesti inicijalni stadij jasno odijeljen od stadija razvijene bolesti (morbili) ili. U tom se stadiju na temelju . Češće se to zbiva u djece. zajednički za sve infektivne bolesti i uglavnom nema još specijalnih simptoma bolesti. Inicijalni simptomi mogu biti i izrazito blagi. nego se čini da bolest počinje specijalnim simptomima (serozni meningitisi). izuzetno nešto duže (hripavac). gdje npr. Klinički se to očituje sindromom toksemije i otokom slezene. tularemija. morbus minor u enteroviroza. krupozna pneumonija). specijalnim simptomom. 3. tako da ih bolesnik ne zamijeti. formira samostalni stadij bolesti (npr. febrilni oblik leptospiroze. Inicijalni stadij bolesti traje uglavnom samo nekoliko dana. antraks. Budući da su u inicijalnom stadiju izraženi samo opći simptomi infekta. štoviše. prva faza krpeljnog meningoencefalitisa). ako dođe do generalizacije infekta. npr. a često i nemoguća. U nekih bolesti u kojih su uzročnici ušli u organizam kroz kožu ili vidljive sluznice nalaze se i promjene na mjestu ulaska uzročnika u organizam − primarni afekt. prelazi u stadij razvijene bolesti. koji puta neprimjetan inicijalni stadij (npr. viremija). lajmska borelioza itd. infektivna mononukleoza). obično počinju brutalno − naglo i imaju kratak. Bolesti koje imaju izrazito brzu dinamiku.44 Inicijalna ili početna faza infektivne bolesti traje od javljanja prvih (općih) kliničkih simptoma bolesti do pojave specijalnih simptoma. lues. obično postepeno (pojavom specijalnih simptoma). fulminantne sepse.

trbušnog tifusa. npr..M. kao što je napomenuto. osobito u općih infektivnih bolesti. pojavljivanje tifoznog sindroma (adinamija. tumor lijenis. leukopenija s aneozinofilijom itd. neprikladnom prehranom ili na koji drugi način optereti oboljele organe. Specijalni su simptmi navedeni na tablici 3. npr. katkad nakon prolaznog pogoršanja u fazi razvijene bolesti (perturbatio praecritica). Ako se opći i specijalni simptomi bolesti u stadiju regresije pogoršaju tada govorimo o rekrudescenciji bolesti. No. 4. kljenuti nakon encefalitisa itd. dovodi na koži do sudamina (miliaria crystallina).3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 45 anamneze.Lisić – I. omogućit će postavljanje dijagnoze bolesti. U fazi regresije opći i specijalni simptomi postupno iščezavaju. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . Iako se na koncu ovog stadija bolesti opći i specijalni simptomi uglavnom povlače. Zbog velikih oscilacija pri padanju temperature i prevage parasimpatikusa bolesnici se u tom stadiju bolesti znoje i ako je znojenje profuzno. a javlja se potreba za snom i apetit. To koji put nije lako jer se. specijalnih simptoma i osnovnih nalaza postavlja radna dijagnoza (koji put i konačna dijagnoza) infektivne bolesti. jer po specijalnim simptomima kliničar zna da je bolesnik ušao u fazu razvijene bolesti i postavlja dijagnozu. U tom stadiju bolest kreće nabolje ili postepeno − litički ili naglo − kritički. Stadij regresije bolesti Stadij regresije bolesti počinje povlačenjem specijalnih simptoma i traje do nestanka specijalnih i općih simptoma bolesti ili zaostajanja posljedica infektivne bolesti. poneki od tih simptoma mogu zaostati. rozeola. a kasnije s pomoću diferencijalnodijagnostičkog postupka i konačna etiološka dijagnoza. Do pogoršanja infektivnih bolesti može doći ako liječenje nije dovoljno dobro provedeno ili ako bolesnik preranim ustajanjem. Stoga je osobito važno odijeliti opće od specijalnih simptoma infektivne bolesti. neki od općih simptoma mogu prikazati kao lažno vodeći simptomi bolesti i zavesti kliničara na krivi dijagnostički put. Do . tifozno depresivno konfuzno stanje). pa tada govorimo o posljedicama infektivne bolesti..

o pojavi komplikacija i posljedica. do recidiva bolesti može katkad doći i u rekonvalescenciji drugih infektivnih bolesti iz istih uzroka zbog kojih se javljaju i rekrudescencije. i ako se radi o bolesnicima koji na poslu obavljaju težak fizički rad. stadij rekonvalescencije traje do prestanka oporavka tih posljedica. malarija. Kada to zbog zaostajanja posljedica infektivne bolesti nije moguće. panniculus adiposus se povećava. jer ona i u istih bolesti može trajati različito dugo. Međutim. a muskulatura koja je tijekom dugotrajnih bolesti atrofirala dobiva postupno svoj stari volumen. .46 rekrudescencije mogu dovesti i promjene u samom uzročniku bolesti. Recidivi su obično lakši od prvotne bolesti i simptomi se mogu samo parcijalno izraziti (parcijalni recidivi). u kojih može trajati i duže od godinu dana. Rekonvalescenciju je kao stadij bolesti teško vremenski definirati. prehrani i njezi za vrijeme bolesti. npr. To je stadij anaboličkih procesa u kojem se bolesnik postepeno oporavlja. Stadij rekonvalescencije Stadij rekonvalescencije traje od nestanka općih i specijalnih simptoma do povratka organizma u ono stanje u kojem je bio prije izbijanja infektivne bolesti (restitutio ad integrum). bruceloza i rekurens. liječnik mora uvijek imati na umu da je rekonvalescencija stadij bolesti. treba o svim ovim parametrima dobro razmisliti prije donošenja suda o radnoj sposobnosti. razvijanje rezistencije ili tolerancije na antibiotike i kemoterapeutike. Ona je posebice duga u infektivnim bolestima SŽS-a. Mogu se javiti i dugo vremena nakon preboljele bolesti (malarija. No. pjegavac). Ponovno javljanje simptoma iste bolesti u stadiju rekonvalescencije nazivamo recidiv ili relaps bolesti. kao što su trbušni tifus. 5. no mogu u iscrpljenog bolesnika biti tako teški da mu ugroze život i dovedu do smrti. Recidivima ili relapsima posebno su sklone neke bolesti. o kondiciji bolesnika prije početka bolesti te o liječenju. Dužina rekonvalescencije ovisi o težini bolesti i njezinu trajanju. dakle do njihova fiksiranja. snaga mu se vraća.

ili zato što uzročnik pokazuje stanovitu organotropnost. npr. šigelama. c) Komplikacije mogu nastati i zbog senzibilizacije organa i tkiva prema uzročniku osnovne bolesti. ureaplazmama. ili zbog senzibilizacije organizma na tkivo samog oštećenog organa.M. npr. postinfektivni encefalitisi u tijeku niza virusnih egzantemskih i neegzantemskih bolesti (morbili. upala žučnog mjehura i bubrega u tijeku trbušnog tifusa. Tim nazivom označuju se sva ona nepredviđena i neuobičajena patološka zbivanja u tijeku infektivne bolesti koja su izravno ili neizravno uvjetovana samom infektivnom bolešću. npr. Komplikacije mogu biti različite geneze i dovesti do trajnih oštećenja organa. posebno onda ako se radi o organu čija je funkcija važna za život bolesnika. koji nije redovito pogođen bolešću. označit ćemo to komplikacijom. npr. Prema genezi mogu se svrstati u one uzrokovane samim uzročnikom i one koje su nastale djelovanjem drugih čimbenika. npr. U komplikacije uzrokovane samim uzročnikom možemo ubrojiti: a) osobitu akcentuaciju neke redovite pojave u tijeku infektivne bolesti. no ako se javi teški encefalitis. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . .3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 47 Komplikacije infektivnih bolesti Uz rekrudescencije i recidive tijek infektivne bolesti mogu remetiti i komplikacije. salmonelama. b) O komplikaciji se govori i onda ako je patološkim procesom ili toksemijom zahvaćen neki važniji organ. endokarditis na oštećenim zaliscima nastao u tijeku sepse. Naime serozni meningitis u tijeku parotitisa česta je pojava. a katkad mogu biti i uzrokom smrti. kampilobakterom i jersinijama. Kao primjer može se spomenuti teži encefalitis u tijeku parotitisa. glomerulonefritis i reumatska groznica nakon streptokoknih bolesti. rubeola. epidemični parotitis. infektivna mononukleoza). Do afekcije takvog organa dolazi katkad zbog toga što je organ otprije oštećen (locus minoris resistentiae). ili kao precipitirajući faktori u genski predodređenih osoba.Lisić – I. varicela. Reiterov sindrom u nosilaca antigena HLA B27 nastao nakon infekcije klamidijama.

To je i razumljivo. gljivične infekcije i disbiotski proljevi u tijeku davanja antibiotika. stvaraju dispoziciju za neka patološka stanja. zauzimaju posebno mjesto među komplikacijama infektivnih bolesti.) težina bolesti i letalitet ovise baš o njima. precipitacija alkoholnog delirija u potatora. agranulocitoza zbog primanja aminopirina ili fenacetina. serumska bolest kao posljedica terapije životinjskim serumom itd. morbili. nastanka hipokaliemije i zbog toga popuštanja srca. AIDS itd. npr. Ta se stanja češće javljaju tijekom teških infekcija. alergijske manifestacije. polineuritis u dijabetičara i alkoholičara itd. tromboza vena nogu. U akutnih infektivnih bolesti sekundarni se infekti javljaju najčešće u stadiju regresije bolesti. npr. Bolesnici mogu pripadati raznim dobnim grupama. dolaze iz različitih miljea i iz različitih . koja se javlja osobito u starijih ljudi. npr. Varijacije tijeka infektivne bolesti Ako promatramo klinički tijek više slučajeva iste infektivne bolesti. jer oblik kliničke bolesti ne ovisi samo o virulenciji uzročnika već i o bolesniku i njegovoj okolini. c) Komplikacije se mogu javiti i zbog toga što bolesnik nije ispravno njegovan. Njihova se važnost najbolje vidi po tome što u nekih infektivnih bolesti (influenca. b) Do komplikacija može doći i zbog toga što infektivne bolesti općenito. zbog svoje važnosti. dekubitusi. e) Komplikacije se mogu javiti i kao posljedica terapije infektivnih bolesti. vidjet ćemo da on pokazuje znatne varijacije. d) Do komplikacija može doći i zbog lošeg održavanja unutrašnjeg ekvilibrija bolesnika. razvoja ekstrarenalne azotemije zbog dehidracije itd. atelektaze i nakupljanje sekreta u respiratorno insuficijentnih bolesnika itd. kvalitativno i kvantitativno deficijentne prehrane s razvojem hipoproteinemije i edema te različitim hipovitaminozama. Ovamo se mogu ubrojiti npr. gnojni infekti žlijezda slinovnica.48 U komplikacije uzrokovane drugim uzrocima možemo ubrojiti: a) sekundarne infekcije koje. bez obzira na svoju etiologiju.

"genius epidemicus" neke bolesti). klimom i sezonom. koja je u tropima karakterizirana teškom kliničkom slikom (amebna dizenterija) i čestim komplikacijama (hepatitis). već samo nekim svojim simptomima. Tako se. pa ih nazivamo ambulatornima. abortivni oblik tifusa). srednje teški i teški. neki su u boljoj neki u lošijoj kondiciji. u umjerenom je pojasu znatno blaža bolest. typhus ambulatorius. Pritom najčešće i ne dolazi do potpunog razvoja specijalnih simptoma (npr. primjerice. a te varijacije odnose se na težinu bolesti tako da oblici iste bolesti mogu biti lagani. U epidemiološkom pogledu takvi su oblici važniji nego teški oblici bolesti jer nisu vezani uz krevet i jer ostaju neprepoznati. škrlet ne javlja u tropskim predjelima zbog toga što je lizogeni fag koji inducira β-hemolitički streptokok grupe A na lučenje eritrogenog toksina termolabilan. lagani oblici kolere zvani kolerine). dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA . U tih su bolesnika i komplikacije bolesti uglavnom odsutne (npr.M. Razumljivo je da između tih kategorija postoje prijelazi te da je takva razdioba do stanovite granice proizvoljna. Prema tome.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 49 socioekonomskih prilika. Obično u lakše oblike bolesti spadaju i abortivni oblici u kojih se bolest nakon klasičnog početka ne razvija do kraja. a) Lakši oblici neke bolesti odlikuju se manjim poremećajem općeg stanja bolesnika i blagim simptomima oboljelog organa ili organskog sustava. već završava povoljno prije vremena. ista infektivna bolest ne očituje se uvijek jednakom kliničkom slikom. Od tih oblika postoje prijelazi prema supkliničkim ili latentnim infekcijama. Varijacije kliničke slike neke bolesti uvjetovane su i geografskim položajem kraja u kojem se javljaju. a zahtijeva i stanovito iskustvo.Lisić – I. Amebijaza. Poznato je da kliničke slike infektivnih bolesti variraju u dužim razdobljima (patomorfoza. Lakši oblici bolesti s inače tipičnim simptomima nazivaju se katkad mitigiranima (morbilli mitigati). typhus levissimus. . Rudimentarnima (oligosimptomatskim) nazivaju se oni oblici bolesti kada se ona ne ispolji potpuno. No ipak je ona u praksi većinom provediva.

osim toga. Oblici bolesti s osobito teškom kliničkom slikom i ranim letalnim ishodom nazivaju se hipertoksičnim ili fulminantnim. može u odraslog izazvati herpes zoster. Većina infektivnih bolesti završava ozdravljenjem. ali nisu (trenutno) za njega više patogeni jer ih imunosni sustav drži pod kontrolom. ako oslabi imunosna sposobnost makroorganizma. Međutim. tzv. koji se zadržao u jednom od ganglija živčanog sustava nakon preboljenja bolesti. rani toksoinfektivni šok. štono se kaže. a .50 b) Srednje teški oblici bolesti pokazuju obično klasičnu sliku bolesti. često zbog rane smrti bolesnika ne dospiju potpuno razviti. U tih se bolesnika mora računati s komplikacijama i letalnim ishodom. koje su nakon preboljenja pjegavca zaostale u tijelu u latentnom stanju. Virus varicele. mogu u nekim slučajevima uzrokovati kasni recidiv pjegavca. ponovno izazvati recidiv bolesti. U njih se često javljaju komplikacije. pa mogu. Brillovu bolest. Ishod infektivne bolesti Ishod infektivne bolesti može biti različit. Najčešće je to ozdravljenje praćeno i uništenjem mikroorganizama koji su izazvali bolest. c) Teški oblici bolesti karakterizirani su izrazitom toksemijom. U posve kratkim oblicima bolesti. Simptomi malignog sindroma su hipertermija. različiti toksični eritemi. Tako rikecije. Oba ova virusa. profuzni proljevi. poremećaji vitalnih funkcija. tako da oni i dalje ostaju u makroorganizmu. poremećaj svijesti s toksičnom encefalopatijom. konvulzije. Slika bolesti je u srednje teških oblika. a svršetak im je nerijetko smrtan. "kao u knjizi". često s diseminiranom intravaskularnom i potrošnom koagulacijom sa supsekventnom hemoragičnom dijatezom i azotemija. često povraćanje. ti su mikroorganizmi i dalje virulentni. cholera siderans). To se događa zbog toga što tada toksemični sindrom dominira nad specijalnim simptomima bolesti koji se. U niza bolesti može nastupiti ozdravljenje i bez uništenja mikroorganizama koji su izazvali bolest. To vrijedi i za virus herpes simpleksa. upotrebljava se i atribut siderans (npr. u kojih smrt nastupi u svega nekoliko sati.

Clin. kao što smo već napomenuli. Concepts of fever. No. gluhoća. Mackowiak P. . Infect.). Bacterial perturbation of cytokine networks. Smrt može nastupiti zbog težine same bolesti ili zbog komplikacija.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 51 i drugi mikroorganizmi (npr. Konačno. 1960.. Henderson B. Opća klinička infektologija.Lisić – I. Infect.A. Med. Tako uzročnik tifusa može u čovjeka koji je prebolio trbušni tifus izazvati kronične upale žučnog mjehura i žučnih vodova i biti indirektno uzrok kalkulozi žučnog mjehura. A study of physicians' perceptions of body temperature in health and disease. toksoplazma.) mogu se u makroorganizmu koji je obolio od HIV-infekcije ponovno aktivirati i izazvati bolest. Editorial response: Assaulting a physiological response. 1995..21:1–18. J. kronična infektivna mononukleoza. 1988:36-76.66:2401–2409. Infect. dopunjeno izdanje. Mackowiak P. Rev.R. 1997.. osobito u slučajevima kada već postoji kalkuloza žučnog mjehura ili bubrega uzročnik tifusa može uzrokovati trajno kliconoštvo fecesom ili urinom. i sur.. 1998. hidrocefalus itd. 6. The microbe's view of infection (Editorial). kronična upala bubrega. 1995.. Hematol. 5.24:1214–1216. Seymour R. The acute phase response and the hematopoietic system: The role of cytokines. 5.A. kronični hepatitis itd. Nakon preboljenja citomegalovirusne bolesti ovaj se virus može godinama lučiti u urinu. Zagreb: Školska knjiga. Rasmussen A. LITERATURA: 1. zaostati trajne posljedice (npr. Wilson M.M. Nakon preboljenja infektivne bolesti mogu. 4. Zaostali mikroorganizmi mogu uzrokovati i bolesti nekih organa. Ann. Kushner I. 7. Crit. South.158:1870–1881. Oncol. J. Med. Intern. citomegalovirus itd. Fališevac J. 3. Dis.107:356–360. Falkow S.S. Arch.. ishod može biti letalan. The influence of environmental temperature on the course of experimental herpes simplex infection. Trey J. Bolest može prijeći i u kronični oblik.F.A. Intern. 8. Med. Schmidt J. Jr. bacil tuberkuloze. 2. 1998. 1998.88:934–938. Wasserman S. kljenuti poslije upala SŽS-a. Immun. Mackowiak P. npr. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .129:247–248. genitalnom sekretu i slini. Dis.

Engl. 2 1. Nutritional support.radna dijagnoza . Engl J Med.rekrudescencija .stadij razvijene bolesti . N.52 9.336:41–48.recidiv (relaps) . N. Kushner I.inicijalni (invazivni) stadij . 1999. Souba W.remittens febrilni herpes foetor ex ore fulminantni oblici infektivnih bolesti G H herpes febrilis 26 38 2. 2 17 38 9 38 1. Gabay C. KLJUČNE RIJEČI A abortivni oblici infektivnih bolesti adinamija algički sindrom α-fetoprotein atipični oblici infektivnih bolesti B bakteriemija C cholera siderans D dijagnoza . 30 34 31 36 35 34 35 7 7 7 7 26 13 38 .340:448–454.. 1. 1997.inkubacija .W. J.intermittens . Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. 10.konačna (etiološka) "drug-fever" E egzogene bolesti ekološki čimbenici evolucija i tijek infektivnih bolesti . Med. 1.continua .stadij regresije F febris .

locus minoris resistentiae kortikosteroidi križanje krivulje temperature i pulsa L lažno vodeći simptom M maligni sindrom meningizam metabolizam u tijeku infektivnih bolesti miliaria crystallina mitigirana bolest mokraća N NJ O okolina.obložen . dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .akcidentalni šumovi na srcu 4. 27 35 14 14 . 14.malinasti .septički -tifozan K karantena kliconoštvo komplikacije .fuliginozan . 23. 38 12 24 35 38 23 37 2.Lisić – I. 38 16 17 3 31 39 13 13 13 13 13 33 39 36 37 7 5 13.M.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 53 hiperpiretične temperature hipertoksični oblici infektivnih bolesti hiperproteinemija hipoproteinemija hipotalamički termostat I inkubacija ishod J jezik i infektivne bolesti . utjecaj na tijek infektivne bolesti opći algički sindrom opći simptomi infektivnih bolesti organotropija P perturbatio praecritica poremećenje funkcija kardiovaskularnog sustava . 1.

12 12.haptoglobin S sedimentacija eritrocita simptomi infektivnih bolesti . 23 23 23 23 25 21 16 16 19 20 20 20 R reakcija akutne faze .febrilne konvulzije .leukopenija .proteini akutne faze .elektroforeza serumskih proteina .opći .dikrotija pulsa .citokini .leukocitoza .status typhosus .povraćanje .α1-antitripsin .specijalni srednje teški oblici infektivnih bolesti sudamina 17.reakcija akutne faze promjene u mokraći . 24.promjene u tekućem dijelu krvi .vazomotorna sinkopa . 1.proljev poremećenje funkcija središnjega živčanog sustava .krvni tlak . 27 38 35 .54 . 11.meningizam promjene u krvi promjene u metabolizmu . 12. 24 17 17 17 18 1.amnezija .CRP .promjene u staničnim elementima krvi .sedimentum lateritium pseudodijabetes povećanje slezene (tumor lijenis) .febrilna proteinurija . 10 10.skretanje ulijevo 14 14 15 14 13 13 13 13 10 10 11.jezik .tahikardija poremećenje funkcija probavnog sustava . 16 24 24 25 17.hijalini cilindri .prigodni cerebralni napadi . 11.bradikardija .delirij .afektivni respiratorni cerebralni napadi .konfuzija .

toksoinfektivni T tahikardija u tijeku infektivnih bolesti .M.hipotalamički termostat .apsolutna . 4. 3. 8. 4. 21 23 37 28 2. 30 38 3.relativna temperatura . 6.febris intermittens . 4. 6.diurnalni ritam (nikto-hemeralni ciklus) .febris undulanas tijek infektivne bolesti teški oblici infektivnih bolesti tresavica tumor lijenis U urin V varijacije infektivne bolesti vodeći simptomi vrućica .trajanje Z zimica znojenje 39 14 14 14 3.lažna temperatura temperaturna krivulja . . 3 3 6. 3.Lisić – I. 3.remitentna .bifazna . 9. 7.kontinua . 7. dio: OPĆA INFEKTOLOGIJA .bazalna tjelesna temperatura .hiperpiretična . 8.Pell-Ebsteinova .sedlasta . 9 10. 2.3 Kliničke karakteristike infektivnih bolesti 55 Š šok. 8.monofazna . 4.intermitentna .febris recurrens .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->