P. 1
Entomologija Milan Maceljski 1999

Entomologija Milan Maceljski 1999

|Views: 29,771|Likes:
Published by Nebojsa Radenkovic

More info:

Published by: Nebojsa Radenkovic on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

Sections

Poljska voluharica (Microtus arvalis Pali.)
Najčešći je poljski glodavac u Hrvatskoj. To je malen glodavac, duljine tijela
10-12 cm. Rep je dug 3-4 cm, odnosno
jednu trećinu duljine tijela. Poljska
voluharica se razlikuje od poljskog miša
po tri temeljne karakteristike: rep je
uvijek kraći od polovice tijela, a u miša
je dulji od tijela, uske su ovalne a u miša
su šiljate, njuška joj je tupa a u miša je
šiljata. Najradije se zadržava na
otvorenim, ravnim površinama, u
medama, djetelištima, lucerištima, koje
se rijetko ili nikako ne obraduju
(pašnjaci, utrine, nasipi i si.), a površine
koje se često obraduju ne odgovaraju
im. Česta je i u voćnjacima koji se ne
obraduju, posebice u kojima se obavlja
malčiranje. Te površine nazivamo
rezervatima voluharica. Vole suha, topla
i humozna tla. Gnijezda rade na 5-10
cm ispod površine zemlje. Izlazne rupe
povezane su utabanim stazama.
Povremeno se javljaju masovno.
Nepovoljne vremenske prilike mogu
jako smanjiti njihovu brojnost. Vlažne,

SI. 407. Oštećeni kukuruz od voluharica

SI. 408. Korijen šećerne repe oštećen od

voluharica (snimio M. Maceljski)

432

kišovite i maglovite jeseni i zime ne odgovaraju im, a godine s dugom toplom
jeseni, blagom i suhom zimom i suhim proljećem vrlo su pogodne za voluharice.
Jaki napad, tzv. mišje godine, ponavljaju se periodično u razmacima od 4-5 godina.
Poplave i velike kiše smanjuju njihovu brojnost.
Poljska voluharica vrlo je plodna. Koti se 3-5 puta, a u jednome leglu može
biti 4-9 mladih, koji dolaze na svijet potpuno goli i slijepi. Ne skuplja rezervnu
hranu za zimu pa su štete naročito očite tijekom jeseni, zime i proljeća. Vrlo je
polifagna vrsta, hrani se sočnom biljnom hranom, a manje zrnjem. U jesen oštećuju
i konzumnu šećernu repu, a tijekom zime ozime usjeve. Voćkama glođu koru
prizemno iznad zemlje, a katkad se penju na voćke. Može štetiti i tijekom zime
ispod snijega. U vrijeme jakog napada nalazi se po m2

jedna ili više aktivnih rupa.

Vodena voluharica (Arvicola terrestrisL.). Važan je štetnik voćnjaka i vinograda,
posebice mladih nasada, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Velike štete može nanijeti
zatravnjenim voćnjacima koji se ne obraduju, a trava se kosi i mulčira. Razvoju
pogoduju lakša, humusom bogata tla, s dosta vlage pa i vodoplavna područja.
Slična je poljskoj voluharici, ali je od nje mnogo veća. Tijelo je dugo oko 15 cm, a
rep je upola kraći od tijela. Teži 80-100 grama. Ženka okoti 3-5 puta na godinu
dvoje do osmero mladih, a nekad i više.
Vodena voluharica zubima kopa
hodnike ispod same površine zemlje.
Ti hodnici mogu biti dugi više od
stotinu metara. Po tragovima zubiju u
ilovastom tlu mogu se hodnici vodene
voluharice razlikovati od hodnika
krtice, koja kopa hodnike prednjim
nogama, a ne zubima. Presjek hodnika
voluharice ovalan je, a presjek hodnika

sL

409

-

Vodena

voluharica

kitice okrugao je. Iz hodnika vodena
voluharica katkada izbacuje zemlju stvarajući humke nepravilnog oblika. Budući
da gura zemlju ukoso, humci se nalaze sa strane hodnika, a krtičnjaci krtice, koja
izbacuje zemlju okomito, nalaze se iznad samog hodnika.
Vodena se voluharica hrani isključivo biljnom hranom. Ljeti izlazi i na površinu
zemlje te oštećuje razne biljne dijelove. Zimi i u proljeće troši hranu ispod površine
zemlje, i u to vrijeme pričinjava najveće štete podzemnim biljnim organima. Od
povrća oštećuje repu, ciklu, mrkvu, peršin, celer, razne vrste kupusnjača i salatu,
nagrizajući i uništavajući njihove podzemne organe. Ako venu bez vidljivih
vanjskih znakova napada, znači da je to djelo vodene voluharice. Voćkama izgrize
korijenje. Oštećene se voćke suše i lako se vade iz tla. Za razliku od poljske
voluharice, vodena voluharica sprema hranu za zimu.

Podzemni voluharici {Pitymys vrste)

Hrane se korijenjem različitih biljaka. Prave manje humke na površini tla.

Ima ih 4 vrste.

433

Prugasti poljski miš (Apodemus agrarius Pal.)

Vrlo je štetna vrsta, sklona prenamnožavanju. Lako se prepoznaje po crnoj
prugi širokoj oko 3 mm, koja se proteže duž leda. Kod nas je svuda raširen. Kopa
jame po vrtovima, poljima, šikarama, proplancima i šumama. Ženka koti 3-4 puta
po 4-8 mladih u leglu, a u povoljnim uvjetima koti se i do 8 puta. Nakon 2-3
mjeseca mladi su zreli za parenje. Hrani se zelenim biljnim dijelovima, korijenjem
i plodovima. Posebice često oštećuje krastavce, mrkvu, dinje, lubenice, krumpir
i repu. Skuplja rezervnu hranu.

Žutogrli miš (Apodemus flavicollis Melch.)
Ubraja se u najveće i vrlo proždrljive poljske miševe. Prepoznaje se po žutoj
okruglastoj ili ovalnoj mrlji, koja često poput ogrlice obuhvaća cijeli vrat. Pretežno
živi u šumama, no čest je na poljima, a zalazi i u vrtove. Hrani se sjemenkama i
drugim plodovima. U šumama živi i šumski miš (A. sylvaticus L.).

Hrčak (Cricetus cricetus L.). Čest je u nizinskim krajevima sjeverne Hrvatske.
Ubraja se u krupnije glodavce. Tijelo mu je dugo 25-30 cm, a težak je do 500 g.
Obrazi na glavi prošireni su u vreće, koje služe za prenošenje hrane i za
zastrašivanje neprijatelja zvukom koji se u njima stvara. Tijelo mu je pokriveno
gustom dlakom. Boja krzna varira, a zastupljene su tri boje: žuta, crna i bijela.
Hrani se raznim biljem, a sjeme sprema za zimu u svojoj jazbini. Može spremiti do
50 kg hrane (zrnje žita, mahunarki, korova itd.). U jesen često oštećuje zreli
kukuruz. U proljeće hrčak potroši svoje rezerve hrane pa prelazi na sočnu biljnu
hranu. Tada posebice šteti grašku, repi, mrkvi, krumpiru i suncokretu.

Bizamac (Ondatra zibetica L.)

Usjeve uzgajane uz vodotoke može napasti i jedan manje poznati glodavac
- bizamac. Prisutan je u našim krajevima od 1932. godine. Bizamac živi uz rijeke,
kanale, ribnjake, potoke, jezera, močvare i ondje gdje postoje visoke obale u
kojima kopa svoje hodnike s jazbinom. U močvarama koje nemaju visokih obala
bizamac gradi humke od vodenog bilja na vodi, u kojima mu se nalazi jazbina i
gnijezdo. Bizamac se hrani mrkvom, raznim kupusnjačama, niskim grahom,
krumpirom i graškom, ali i drugim kulturama (kukuruz, pšenica, lucema). Štetan
je i narušavanjem statike nasipa, pa pridonosi njihovom urušavanju za poplava.
Stoga, redovito održavanje nasipa treba obuhvatiti i suzbijanje bizamaca, ali i
lisica i drugih životinja koje u njima prave jazbine te pravovremeno saniranje
nastalih šteta.

Krtica (Talpa europea 1.)

Krtica može kopanjem hodnika i izdizanjem tla jako oštetiti povrće, posebice
rasad u klijalištu, no šteti i tratini i livadama. Ima valjkasto tijelo, s dobro razvijenim
prednjim nogama prilagođenim za kopanje. Tijelo je obraslo kratkom, sjajnom,
mekanom, crnosmedom dlakom. Glava je produljena u rilo. Živi stalno u zemlji,
rujući duge podzemne hodnike. Iz njih izbacuje zemlju okomito praveći krtičnjake.

434

Hrani se kukcima, uključujući brojne štetnike, gujavicama i drugim manjim
životinjama. Stoga prisutnost krtica ukazuju na brojnost takvih životinja. Mnogo
pridonosi smanjenju broja štetnika u tlu. Stoga se ubraja u korisne životinje koje
se ne smiju ubijati. Ipak rujući zemlju šteti bilju. Moguće je dubokim stjenkama
spriječiti ulaz krtica u klijalište. S polja se mogu tjerati uguravanjem krpa natopljenih
petrolejom ili naftom u hodnike krtice. Koriste se i posebne naprave na obične ili
solarne baterije koje svojim valovima, koji se šire ispod zemlje, tjeraju krtice (i
vodenu voluharicu) izvan područja dometa. I uvođenje ispušnih plinova
benzinskog motora u svježe krtičnjake tjera krtice.

Vjeverica {Sciurus vulgaris L.)

se također ubraja u glodavce.
Oštećuje prvenstveno plodove
poput oraha, ali i zrele plodove
drugih voćaka. Šteti i glodanjem
kore voćaka i šumskog drveća.

Suzbijanje poljskih

glodavaca mora biti stalna
mjera zaštite bilja. Ove štetnike
treba suzbijati kad ih je si. 410. Orasi oštećeni od vjeverice (snimio D.Bertić)
najmanje, dok se zadržavaju
samo na

ograničenim
najpovoljnijim staništima - rezervatima. To su neobradive površine nasipa, različitih
kosina, rubovi cesta i putova, neki travnjaci i livade, te djetelišta i lucerišta. Ovdje
treba spriječiti nihovo prenamnožavanje i prijelaz s tih površina na ratarske i
povrćarske usjeve. Kada već dođe do prenamnožavanja, troškovi suzbijanja, ako
je ono uopće moguće provesti na velikim površinama, bit će mnogostruko veći, a
dio šteta već će biti pričinjen. Stoga težište treba dati na stalno preventivno, a ne
na povremeno kurativno suzbijanje. Opasnim se smatra prisutnost više od 20
aktivnih rupa voluharica po aru.
Kvalitetna i brza obrada tla, brzo odnošenje ljetine s polja, što manje osipanje
zrnja pri žetvi i brojne druge agotehničke mjere nepovoljno utječu na brojnost
glodavaca.

U tzv. rezervatima poljskih glodavaca treba imati stalna obilježena mjesta
izlaganja zatrovanih mamaca. U tim se mjestima mamci nalaze u komadima cijevi
ili šupljim opekama, da do njih ne bi mogla doprijeti divljač ili domaće životinje.
Mamci se povremeno mijenjaju odnosno dopunjuju, pogotovo ako se upljesnive.
Tim poslom trebalo bi zadužiti poljare, lugare ili druge odgovorne osobe, koje će
ujedno izvještavati o brojnosti glodavaca.
Pri porastu brojnosti glodavaca treba u rezervatima organizirati stavljanje
zatrovanih mamaca u rupe. Ta se mjera provodi i kad se glodavci prošire na
druge površine. Pri tome treba nastojati mamce stavljati samo u aktivne rupe,
koje se prepoznaju prema izgladenim rubovima. Zbog štednje mamaca

435

preporučuje se brananjem (drljanjem) ili na drugi način (na manjim površinama
petom) zatvoriti sve rupe, te idućeg dana mamce stavljati samo u otvorene rupe
(to su aktivne rupe jazbina).
Zbog otrovnosti rodenticida za divljač i domaće životinje, treba spriječiti
prosipanje mamaca i pažljivo ih stavljati isključivo u rupe. Preporučuje se mamce
ulagati u rupe tzv. "puškama za miševe". To su limene cijevi duge oko 100-120
cm, proširene prema gore u spremište za mamce. Dolje je cijev zatvorena
poklopcem koji se pokreće otponcem (od tuda naziv puška), a da se osoba koja
polaže mamce pri tome ne mora sagnuti. Ovisno o vrsti upotrebljenog mamca u
svaku se rupu stavlja onoliko koliko je preporučeno, što se regulira vremenom
koliko je poklopac cijevi otvoren.

Trovanjem poljskih glodavaca
postiže se to veći uspjeh što se ono
provodi na većoj površini. Trovanje
glodavaca na malenoj površini nije
uspješno zbog velike pokretljivosti
glodavaca. Stoga se trovanje mora
organizirati tako da zahvati cijele rudine
ugrožene od glodavaca bez obzira na
vlasnika. Vlasnici koji ne žele
sudjelovati moraju snašati troškove
ovisno o veličini njihovih površina koje
se tretiraju, a takvu mogućnost
predviđaju postojeći propisi.
Posljednja masovna pojava
poljskih miševa u području Imotskog
ljeti 1998. g. mogla se spriječiti
trovanjem glodavaca u njihovim
rezervatima prije nego što su se
prenamnožili, dakle u jesen ili zimi

SI. 411. Stavljanje zatrovanih mamaca u

mišje rupe spomoću "puške"(snimio M.

Maceljski)

1997./98. g. Kada su se pogodovani blagom zimom milijuni glodavaca proširili
na sve površine proglašena je elementarna nepogoda! Nije pohvalno na početku
21. stoljeća pojavu bilo kojeg štetnika smatrati elementarnom nepogodom,
odnosno "višom silom", jer se dobrom organizacijom izvještajno prognozne službe,
osposobljenom savjetodavnom službom i stalnim podizanjem znanja
poljoprivrednika, mogu spriječiti katastrofalne štete od svih štetnika.
Od rodenticida se u slobodnom prostoru koriste klorfacinon, brodifakum i
bromadiolon. Osim stavljanja mamaca u rupe, mamci na toj osnovi mogu se
stavljati u hrpice pokrivene slamom, razmaknute oko 10 m jedna od druge. Jedna
hrpica treba sadržavati 10-25 g mamca. Mamci na osnovi klorfacinona mogu se
rasipati i s pomoću sijačice u dvije trake uz primjenu oko 12 kg mamca po ha.
Tretiranje treba ponoviti nakon 10-14 dana. Na tretirane površine ne smije se
dozvoliti pristup stoke 30 dana. U rupe glodavaca mogu se stavljati i mamci
zatrovani nekim drugim rodenticidima.

436

Hrčak se može trovati i mamcima i
ubacivanjem upaljenih patrona koje
razvijaju otrovne plinove u njihovim
jazbinama. Vodena voluharica može se
suzbijati i posebno priređenim
mamcima iz komadića plodova ili
korijena repe zatrovanih rodenticidima.
Uvođenjem ispušnih plinova
benzinskog motora (npr. prskalice,
kosilice i si.) u rupe te podzemnim
valovima koje proizvode posebni

SI. 412. Suzbijanje poljskih glodavaca
aparati može se također suzbijati i taj dimnim patronama (snimio M. Maceljski)
glodavac. Vodena voluharica često se
suzbija ukopavanjem posebnih zamki u hodnike. Mlade voćke mogu se zaštititi
od obje vrste voluharica ukopavanjem rukavca od žičane mreže dosta uskih okaca
oko voćke. Česta obrada ugroženih površina smanjuje zarazu.

GLODAVCIU SKLADIŠTIMA

Sivi štakor (Rattus notvegicus Berk.), crni štakor (Rattus rattus L.)
Smatra se da u Europi ima štakora 50-100 % više nego stanovnika. Jedan
štakor poždere godišnje 9 kg zrnja, ali onečisti još mnogo veću količinu. U
Njemačkoj se smatra da jedan štakor počini najmanje 15 DEM štete.
Pretpostavljajući da u Hrvatskoj ima 7 milijuna štakora, njihove štete bile bi oko
400 milijuna kuna godišnje. Ovim štetama treba dodati štete koje štakori čine
oštećivanjem ambalaže, drvenih predmeta, napadanjem domaćih životinja te
prenošenjem bolesti na ljude i životinje.
Sivi (smeđi) štakor doselio se u Europu tek u 18. stoljeću i potisnuo do tada
jedino prisutnog crnog štakora, od kojeg je veći i jači. Dugačak je 20-30 cm, težak
oko 0,5 kg. Omnivor je. Koti se 4-7 puta godišnje, a u leglu ima 5-12 mladih.
Mladi postaju spolno zreli za 3-4 mjeseca. Ženke se pare odmah nakon što se
okote. Teoretski je moguće od jednog para dobiti 15.000 potomaka godišnje. Živi
oko 4 godine.

Crni štakor udomaćen je u Europi od 13. stoljeća. Naročito je čest na
brodovima, a brojan je i u našem obalnom području. Dugačak je 16-23 cm, a
težak 160-250 g. Omnivor je. Koti se 3-6 puta godišnje, a u leglu ima 5-10 mladih.
Nakon 2-3 mjeseca mladi postaju spolno zreli. Također živi oko 4 godine.

Domaći (kućni) miš (Mus musculus L.)

Dugačak je 7-10 cm. Hrani se raznom hranom (omnivor), najradije onom
koja sadrži škrob. Uzima vrlo mnogo hrane, katkad dnevno 50-80 % svoje težine.
Osim koncentrirane uzima i 30-40% sočne hrane. Koti se 3-6 puta godišnje. U
leglu ima 6-10 mladih. Do spolne zrelosti treba 2-3 mjeseca. Teoretski je moguće

437

od jednog para dobiti 20.000 potomaka godišnje, no ta se mogućnost ostvaruje sa
samo 0,5-1 %.

Treba spomenuti da navedene tri vrste glodavaca mogu povremeno štetiti
biljkama na poljima, a da poljski glodavci, naročito uoči zime, često ulaze u
skladišta i tamo nanose štete.

Deratizacija je suzbijanje štakora i miševa. Na deratizaciju treba gledati kao
na preventivnu mjeru te ove glodavce suzbijati prije njihova prenamnožavanja.Već
i sprečavanje njihova ulaska u objekte stavljanjem mreža na otvore (prozore,
kanalizaciju) i dobrim zatvaranjem vrata kojima donji dijelovi moraju biti barem
limeni, učinkovito pridonosi smanjenju njihove brojnosti. Mehaničke klopke i
lovke korisne su za manjih zaraza. Vrlo je učinkovito korištenje posebnog ljepka
na koji se hvataju miševi. No najvažnije je suzbijanje glodavaca mamcima
zatrovanim rodenticidima. Takvi mamci mogu biti tvornički pripremljeni ili se
prave na mjestu uporabe.
Za uspjeh je važan izbor mamca. Treba birati mamac drukčiji od uskladištenih
proizvoda. Najčešći je mamac zrnje žitarica kojem se dodaje radi boljeg ljepljenja
rodenticida brašno, dekstrin ili šećer uz slabo vlaženje. Može se koristiti i kukuruzna
prekrupa uz dodatak oko 5 % šećera. Za mamke se uzimaju i animalni proizvodi,
primjerice iznutrice, riblje brašno i si. Tvornički mamci većinom su parafinirani
da bi se zaštitili od vlage i pojave plijesni. Štakori radije uzimaju velike mamce u
obliku kocke ili bloka jer ih drže u šapama dok ih glođu. Zatrovani mamci izlažu
se u sanduke ili kutije s prerezanim otvorom za glodavce da bi se spriječio pristup
djeci i domaćim životinjama. Zbog velike potrebe štakora (ne miševa) za vodom
može se u suhim skladištima izlagati plitice s vodom zatrovanom nekim
rodenticidom. Za trovanje tvorničkih ili vlastitih mamaca koriste se rodenticidi iz
skupine antikoagulanata. Antikoagulanti za višekratno uzimanje su oni na osnovi
kumarina i klorfacinona. Ti rodenticidi imaju kumulativno djelovanje pa se uspjeh
postiže samo nakon višekratnog, zapravo svakodnevnog uzimanja mamaca. Stoga
se pojedene mamce mora dopunjavati barem 5-7 dana. U tom roku svi će glodavci
uzeti dovoljno otrova da postupno uginu ne plašeći ostale. Uginu zbog unutrašnjeg
krvarenja. Mamce zatrovane tim sredstvima treba izlagati u hrpicama od najmanje
desetak grama. Na te se rodenticide u inozemstvu pojavila rezistentnost pojedinih
populacija štakora.

Antikoagulanti za jednokratno uzimanje imaju za osnovu brodifakum,
bromadiolon, flokumafen i difetialon. To su također zatrovani mamci koji mogu
imati različit oblik, primjerice mogu biti pločice, blokovi, pelete i si. Za svaki je
pripravak propisan način postavljanja.
Svi su rodenticidi vrlo otrovni za čovjeka i domaće životinje, a posebice su
(zbog više koncentracije) opasni koncentrati za pripremu mamaca. Pri suzbijanju,
kako poljskih glodavaca, tako i pri deratizaciji, treba pažljivo prije postupka
pročitati upute i potpuno ih se pridržavati. Flokumafen smiju koristiti samo
ovlaštene osobe.

438

DIVLJACI PTICE

Razne vrste divljači nanose štete svim poljoprivrednim usjevima i nasadima
u područjima gdje je divljač brojna. Najveće štete nanosi zec i srneća divljač, a
negdje i vepar. Posebno su velike štete od glodanja kore voćaka, katkad i vinove
loze, tijekom zime, kada je snijeg visok. Usjevima krumpira u Gorskom kotaru i
Lici nanose štete sve vrste divljači, a usjevima uljane repice, suncokreta, soje i
krmnog bilja u drugim područjima zečevi i srneća divljač. Što su u vrijeme napada
biljke manje, to su štete veće. Sušnije razdoblje pogoduje većoj šteti od divljači.
Smanjenje šteta od divljači moguće je reguliranjem njihove brojnosti u cijelom
području u suradnji s lovačkim društvima.
Mlade nasade voćaka
najsigurnije se zaštićuje
mehaničkim
sprečavanjem šteta. Oko
nasada treba postaviti
ogradu ukopanu u tlo da
se zečevi ne mogu
podvući ispod nje. Ograda
mora biti dovoljno visoka
da je divljač pri većem
snijegu

ne

može
preskočiti. Mogu se
zaštićivati i pojedinačne
voćke stavljanjem rukavca
od žičane mreže oko
svake sadnice pri sadnji
odnosno oko mladih voćaka. Voćke se zaštićuju i ograđivanjem trnjem, slamom,
a i plastičnim perforiranim trakama napravljenim za tu svrhu. Miris ljudske kose
odbija divljač pa se u nekim susjednim državama stavlja u propusne vrećice i
vješa na rubna stabla. Kemijska zaštita provodi se repelentima koji odbijaju divljač
od glodanja. Takav repelent je u nas Kunilent na osnovi ribljeg ulja, a u inozemstvu
ima i drugih pripravaka.

Neke površine, npr. krumpira, mogu se djelomično zaštititi primjenom
posebnih repelenata. Ti se repelenti koriste prskanjem nekoliko metara širokog
ruba parcele ili vješanjem krpa namočenih u takva sredstva na žicu razapetu oko
usjeva. Njihovo je djelovanje dosta nesigurno.
Treba spomenuti i korisne životinje, ježa, lasicu, rovku itd., a koje se hrane
štetnim kukcima pa se ubrajaju u kukcojede (Insectivora).
Neke vrste ptica nanose veće štete grožđu, posebice u malim nasadima i
brajdama. Veće štete nanose i na plodovima trešanja te nekih drugih vrsta voća.
Te štete ponajviše nanose čvorci, te sojke, batokljun itd. Posebice su opasni čvorci
koji lete u velikim jatima. Budući da je velika većina ptica korisna jer se hrani

SI. 413. Štete na kukuruzu od visoke divljači (snimio M.
Maceljski)

439

štetnicima, a i navedene štetne vrste djelomično su korisne, ptice se ne smiju
ubijati. Zaštita voća od njih stoga je moguća plašenjem ili mehaničkom zaštitom.
Za plašenje se koriste vizualni i zvučni efekti. U vizualne se ubrajaju tzv.
strašila u obliku čovjeka ili ptice grabljivice koja poput dječjeg zmaja lebdi nad
nasadom, nadalje svjetlucave vrpce koje se vijore na vjetru itd. Zvučni efekti
postižu se čegrtaljkama, topićima na karbid itd. Fonoakustična metoda sastoji se
u snimanju zvuka preplašenog jata čvoraka i reproduciranju tog zvuka jakim
zvučnicima kad se jato približava nekom vinogorju ili većem voćnjaku.
Mehanička je zaštita najsigurnija.
Sastoji se u stavljanju mreža na
ugrožene nasade. Mreže mogu biti
stacionarne, namijenjene i zaštiti od
tuče, ili pak povremene. Povremene
mreže stavljaju se u početku zriobe
plodova, a skidaju nakon berbe, te se
mogu više puta upotrijebiti. Postoje i
sintetska vlakna za jednokratnu
uporabu koja se razvlače u mrežu iznad
nasada. Utvrđeno je da mreže
prvenstveno odbijaju ptice od slijetanja
(vizualni efekt).
Ptice, uključivši pernatu divljač,
posebno fazane, oštećuju zasijano
sjeme, klice i tek iznikle biljčice,
naročito kukuruza, suncokreta i drugih
proljetnih usjeva. Pri tome najveće štete
nanose vrane. Zaštita je moguća
tretiranjem sjemena korvicidom, od
kojih u nas dozvolu ima samo
metiokarb.
SI. 414. Štete od ptica na plodu kruške Ptice oštećuju i glavice suncokreta
(snimio M. Maceljski)

i klipove kukuruza, ali i druge ratarske
usjeve. Najveće takve štete nanose
čvorci, golubovi, vrapci i više daigih vrsta ptica. Najveće štete ptice počine na
manjim površinama blizu dalekovoda ili visokih stabala na kojima se ptice
skupljaju. Na većim parcelama štete nisu velike. Djelomična zaštita od ovog načina
oštećivanja moguća je na manjim površinama vizualnim ili zvučnim efektima.
Neke vrste ptica štete uskladištenim proizvodima, naročito zrnju žitarica. Jedan
golub pojede godišnje 23 kg zrnja, pa se golubovi prema tom obliku šteta smatraju
letećim štakorima. Uskladištenim zrnjem hrane se i vrapci i neke druge ptice.
Najvažnije je spriječiti dostup u objekte mrežama.
Posebno treba istaći važnu ulogu ptica u održavanju ravnoteže, odn. suzbijanju
različitih štetnika. U posebno korisne ptice ubrojit ćemo škanjca mišara, sove,

440

galebove,

čiope,
kukavicu, sjenice, djetliće,
žune i svračke. Neke su
vrste korisne, no ako se
prenamnože, postaju
štetne, primjerice gačac.
Naročito mnogo štetnih
kukaca ptice uništavaju pri
obradi tla pa se zato
skupljaju na svježe
oranom tlu. Neke vrste
uništavaju štetne poljske
glodavce. Pregledom
želuca jedne vrane
nađeno je čak 530 ličinki
žičnjaka, a u škanjca
mišara 30 miševa. Jedan par sjenica skupi i pri ishrani mladih ptića do završetka
njihova razvoja donese im 7000-8000 gusjenica. Stoga je u voćnjacima korisno,
postavljanjem kućica s hranom, te stupova na kojima se mogu zadržavati
grabljivice, pogodovati naseljavanju ptica. Na ratarskim površinama vjetrozaštitni
pojasevi i drvoredi privlače ptice grabljivice, pa su u njihovoj blizini štete znatno
manje. Stoga je i na ratarskim površinamna, ako u blizini nema drveća, pogodno
postavljati stupove u obliku slova T kao stajanke za ptice grabljivice.

441

SI. 415. Vinograd zaštićen mrežom od ptica

(snimio M. Maceljski)

KAZALO HRVATSKIH NAZIVA

A

Admiral 311
Afrička pčela 139
Afrički klinčićev moljac 289
Ahatna sovica 330
Akarinoza 408
Ambarski moljac 388
Ambrozijina zlatica 206
Američki cvrčak 53
Anoksija 152
Arišev tuljčar 254
Atlantski crveni pauk 406
Atomarija 173
Austrijska žitna stjenica 43

B

Bademova lisna uš 100
Bademova osica 141
Bademov cvjetojed 229
Bademov potkornjak 187
Bagremova lisna uš 99
Bagremov moljac miner 251
Bakrenasti brašneni
moljac 389
Bakreni prelac 304
Balac crveni žitni 188
Balac plavi žitni 188
Bananin moljac 254
Baridi: crni, zeleni 240
Batokljun 439
Bekovina štitasta uš 121

Bekovin savijač 283
Beljikari 185
Beskrilni kukci 17
Bezrepci 17

Bijelac glogov 307

Bijelac kupusni 309
Bijelci 307
Bijele mušice 60
Bizamac 434
Blitvina pipa 221
Bobov žižak 214
Bogomoljke 20
Borova grba 313
Borov četnjak 313
Borov prelac 304
Borov savijač 289
Borova pipa mala 242
Borova pipa velika 242
Borova obična pilatka 135
Borova smeđa pilatka 135
Brašnari mali 385
Brašnar mauritanski 384
Brašnar rogati 387
Brašnari surinamski 384
Brašnar veliki 385
Brašnena grinja 414
Brašneni moljac 388
Brašneni plamenac 389
Brašnjava mrkvina

lisna uš 94
Breskvina crna uš 81
Breskvina osa predivica 135
Breskvina smeđa uš 82
Breskvina štitasta uš 118

Breskvina.uš uvijalica 90
Breskvin cvrčak 55
Breskvin moljac 279
Breskvin savijač 279
Breskvin trips 37
Brijestova lisna uš 99
Brijestova uš šiškarica 96
Brijestova zlatica 205
Brijestov mali
potkornjak 188
Brijestov veliki
potkornjak 188
Bršljanova štitasta uš 124
Bubamare 174
Buhači 207
Bukova skočipipa 233
Bumbari 140

C

Ce-Ce muha 376
Celerova minirajuća
muha 357
Ciganke 42
Cigaraš 234
Cikade 51
Cistolike nematode 422
Crna bobova uš 76
Crna bubamara 176
Crna lozina uš 125
Crna ogrozdova osa
listarica 132
Crna pšenična muha 362

443

Crna repina pipa 219
Crna repina uš 76
Crna smokvina muha 357
Crna štitasta uš agruma 125
Crna trešnjina uš 89
Crna uš agruma 94
Crna uš leguminoza 76
Crna vinova pipa 216
Crni babak 178
Crni kotrljan 149
Crni maslinin
potkornjak 187
Crni miner ječma 370
Crni pšenični miner 370
Crni repar 148
Crniružičar 155
Crni žitarac 146
Crvena ciganka 42
Crvena kruškina
štitasta uš 126
Crvena pšenična mušica

šiškarica 342

Crvena ražena buba 178
Crvena štitasta uš
agruma 125
Crveni kukuljičari 185
Crveni pauci 400
Crveni pauk agruma 405
Crveni voćni pauk
atlantski 406
Crveni pauk glogov 406
Crveni pauk lipe 406
Crveni pauk obični 404
Crveni pauk voćni 400
Crveni savijač pupova 267
Crveno crni miner
pšenice 370
Crvenonoga siva pipa 217
Cvjetne muhe 357
Cvjetni štitasti moljac 6l
Cvjetni šturak 28
Cvjetni resičar 31
Cvrčci 51

Č

Čempresov krasnik 181
Cešnjakova muha 367
Četverotočkasti kukuruzni

sjajnik 172

Čiopa 441
Čvorci 439

D

Danje paunče 311
Divljač 439
Djetelinska sovica 327
Djetelinski cvjetožder 241
Djetlić 441
Dlakave mušice 341
Dlakavi ružičar 154
Dlakorepci 18
Domaće muhe 376
Domaći miš 437
Drvaši 184
Drvotočci 262
Dudova štitasta uš 126
Dudovac 336
Dudov svilac 305
Duhanar 383
Duhanov resičar 31
Duhanski štitasti moljac 63
Duplorepci 17
Dvadesetčetiri-točkasta

bubamara 175
Dvokrilci 339
Dvotočkasta bubamara 176

E

Egipatski skakavac 27
Entomofagne bubamare 175
Entomofagne osice 141
Entomofagni dvokrilci 374
Erinoza 409

F

Faraonski žuti mrav 138
Fazan 440
Filoksera 101
Filoksera kruške 101
Fitodekta 199

G

Gagrice 417
Galebovi 441
Glogov bijelac 307
Glogov crveni pauk 406
Glodavci 432
Glodavci poljski 432
Glodavci u skladištima 437
Gljivar 387
Gljivari 179
Gljivar oštrokuti 387
Golema strizibuba 182
Gole muhe 365
Golubačka mušica 376
Golubovi 440
Golupka hrvatska 307
Grabežljive bubamare 175

Grabežljive grinje 36, 415

Grabežljive muhe 374
Grabežljive nematode 35
Grabežljive stjenice 35, 50
Grabežljivi resičari 39
Grahov žižak 212
Granotoč 262
Graškova mušica 345
Graškova nematoda 424
Graškov crni savijač 281

Graškov pjegavi savijač 281

Graškov resičar 36
Graškov žižak 213
Graškova zelena lisna uš 75
Grba korak 313
Grbice 311
Grinja pupova agruma 413

444

Grinje 399
Grinje na gljivama 415
Grinje na namirnicama 414
Grinje šiškarice 408
Grozdov savijač 287
Grozdov pepeljasti
moljac 284
Grozdov sivi plamenac 290
Grozdov žuti moljac 284
Gubar 331

H

Hesenska mušica 341
Hitre 148
Hmeljov korjenar 245
Hmeljova lisna uš 91
Hmeljova pipa 229
Hrdasta grinja agruma 414
Hrdasta grinja jabuke 413
Hrdasta grinja kaiške 413
Hrdasta grinja šljive 413
Hrastov četnjak 314
Hrastov prelac 304
Hrastov ušenac 101
Hrastov savijač 289
Hrčak 434
Hrušt mali ljetni 152
Hrušt mali proljetni 152
Hrušt obični 150
Hrušt veliki šareni 152
Hrušt šumski 150
Hrvatska golupka 307

I

Izazivač crne peteljke 407

J

Jabučna buha 59
Jabučna koma uš 125

Jabučna krvava uš 95
Jabučna osica 130
Jabučna pepeljasta uš 85
Jabučna školjkasta uš 124
Jabučna zelena uš 79
Jabučne uši šiškarice 86
Jabučni cvjetar 225
Jabučni mali svrdlaš 234
Jabučni mali moljac 257
Jabučni moljac 256
Jabučni moljac srčikar 260
Jabučni savijač 271
Jabučni svrdlaš 232
Jabukov staklokrilac 261
Jagodin savijač 283
Jagodina grinja 407
Jagodina lisna nematoda 428
Jagodina lisna uš 84
Jagodina mala lisna uš 78
Jagodina voštana
štitasta uš 116
Jagodine pipe 217
Japanski pivac 153
Jasminov moljac 302
Javorova lisna uš 100
Javorova štitasta uš 117
Jedarca 307
Jedarce 307
Jednakokrilci 51
Jednodnevne mušice 19
Jelenjak 149
Jelin moljac igličar 257
Jež 439
Johina šarena pipa 240
Johina zlatica 205

K

Kajsijini moljci 260
Kakaov moljac 388
Kalifornijska štitasta uš 122
Kalifornijski trips 34

Kalinin ljiljak 306
Kamenarke 417
Karadrina 329
Kesičari 254
Kestenova pipa 232
Kestenov moljac miner 252
Kestenov savijač 279
Kimov moljac 260
Kineski medič 121
Klinčićev afrički savijač 289
Klinčićev. obični savijač 288
Klisnjaci 155
Klorops 364
Kolutićavci 429
Komarči 375
Komari 340
Koma uš agruma 126
Konjici 27
Konopljin buhač 211
Konopljin savijač 282
Konopljina pipa 240
Koprivina grinja 404
Korijenove grinje 414
Korijenove muhe 361
Korijenove nematode 421
Korjenova repina uš 98
Korjenova uš salate 98
Kornjaši 145
Kotrljani 149
Kožaši 22
Kožojed 384
Kradljivac 387
Krasnici 179
Krijesnica ivanjska 169
Krijesnica velika 169
Krilati kukci 19
Krizantemina lisna
nematoda 428
Krpelj 416
Krtica 434
Krumpirov moljac 259
Krumpirova lisna uš 80

445

Krumpirova blijedožuta
nematoda 424
Krumpirova zlatica 193
Krumpirova zlatna
nematoda 424
Kruškin cvjetar 228
Kruškin prstenar 180
Kruškin savijač 277
Kruškin trips 37
Kruškina grinja 411
Kruškina mala buha 59
Kruškina obična buha 57
Kruškina osa predivica 135
Kruškina osa srčikarica 136
Kruškina osica 131
Kruškina ploštica 49
Kruškina smeđa uš 87
Kruškina školjkasta uš 124
Kruškina velika buha 57
Krušar 383
Krznaš 384

Ksilofagi 179

Kuckari 184
Kućna muha 376
Kućna strizibuba 183
Kućni miš 437
Kukavica 441
Kukavičji suznik 303
Kukuljičar crveni 185
Kukuljičar žitni 383
Kukuljičari 185
Kukuruzna lisna uš 92
Kukuruzna pipa 220
Kukuruzna sovica 328
Kukuruzna zlatica 200
Kukuruzna žuta sovica 328
Kukuruzni crni kornjaš 177
Kukuruzni četverotočkasti

sjajnik 172

Kukuruzni moljac 290
Kukuruzni plamenac 290
Kukuruzni žižak 382
Kupusar mali 309
Kupusar veliki 309

Kupusna buha 60
Kupusna lisna uš 82
Kupusna muha 357
Kupusna mušica šiškarica
Kupusna nematoda 423
Kupusna pipa šiškarica 235
Kupusna sovica 322
Kupusna velika muha 359
Kupusne stjenice 42
Kupusni buhači 208
Kupusni moljac 254
Kupusni štitasti moljac 63
Kusokrilac voćni 387
Kusokrilci 149

L

Laneni buhači 211
Laneni trips 33
Lasica 439
Lastin rep 307
Lažna mrkvina muha 371
Lebdilice 374
Lećin žižak 214
Leptiri 244
Libele 19
Lijerova zlatica 193
Lijeskina lisna uš 100
Lijeskova strizibuba 182
Limunov crvac 115
Lipina grinja 412
Lipin crveni pauk 406
Lipov prelac 314
Lisna uš ljubice 89
Lisne buhe 51
Lisne muhe mineri 368
Lisne muhe mineri u
zaštićenom prostoru 368
Lisne sovice 321
Lisne uši 51
Lisni miner agruma 249
Lisni mineri 246
Lisni mineri na voćkama 246

Lisni mineri strnih žita 370
Listarice ose 127
Listojedi 218
Lovorova štitasta uš 119
Lozin cvrčak 53
Lozin lisni miner 250
Lozin ljiljak 306
Lozin pisar 205
Lozin pupar 303
Lozin trips 37
Lozin zlatar 154
Lozina mušica šiškarica 349
Lozina pipa 216
Lozina sovica 329
Lozina zelena stjenica 40
Lozine grinje šiškarice 408
Lucernina cvjetna
mušica 343
Lucernina lisna pipa 230
Lucernina lisna uš 95
Lucernina mušica
šiškarica 348
Lucernina pipa 215
Lucernina sovica 329
Lucernina stjenica 41
Lucernina strizibuba 183
Lucernina zlatica 199
Lukova minirajuća muha 371
Lukova muha 359
Lukov moljac 255

Ljeskotoč 231

Ljeskova grinja 412
Ljiljci 306

Ljudožderska muha 376

M

Makazar 150
Makova korijenova pipa 230

446

Makov žižak 240
Mala žitna stjenica 43
Malinina grinja 413
Malinina lisna galica 346
Malinina mala lisna uš 79
Malinina mušica 348
Malinina mušica galica 349
Malinina velika uš 76
Malinin cvjetar 228
Malinin moljac miner 253
Malinin savijač 284
Malinin staklokrilac
Malinov krasnik 181
Malinov prstenar 181
Maraskin svrdlaš 229
Markovska muha 341
Marokanski skakavac 26
Maslinin resičar
Maslinina buha 60
Maslinina muha 350
Maslinina pipa 217
Maslinina siva štitasta uš 125
Maslinin svrdlaš 234
Maslinina štitasta uš 117
Maslinina vunasta uš 121
Maslinin crni potkornjak 187
Maslinin smeđi

potkornjak 187
Maslinov medič 119
Maslinov moljac 257
Masovne pojave stjenica 50
Maslinina lisna šiškarica 346
Mauritanski brašnar 384
Mećavka 301
Medeći cvrčak 55
Mediteranska voćna
muha 353
Medonjica smeđa 339
Medonjice 336
Mekokošci 169
Mekušci 430
Mentina strizibuba 183
Mentina zlatica 200
Metlica 301

Miner azaleje 251
Miner poriluka 371
Mjedeni kornjaš 387
Mliječikina lisna uš 87
Moljac kružnih mina 246
Moljac mušmulice 260
Moljac točkastih mina 246
Moljac vijugavih mina 247
Moljac vrećastih mina 247
Moljci gnjezdari 258
Moljci zapredari 256
Mračnjaci 177
Mravi 137
Mravojedi 243
Mrazovac mali 311
Mrazovac veliki 312
Mrežasta stjenica platane 47
Mrežokrilci 242
Mrkvina brašnjava

lisna uš 94
Mrkvina lisna uš 84
Mrkvina muha 365
Mrtvačka glava 306
Muhe 350
Muhe cvjetne 357
Muhe domaće 376
Muhe gole 365
Muhe gusjeničarke 374
Muhe lisni mineri 368
Muhe lisni mineri u
zaštićenom prostoru 368
Muhe octene 372
Muhepecavke 376
Muhe sirne 373
Muhe strvinarke 376
Muhe na šampinjonima 372
Muhe vlatarice 363
Muhe voćne 350
Muhe vrtne 366
Muhe zujare 376
Mušica galica česmine 350
Mušica kalemarica 348
Mušica šiškarica kruškinih
plodova 344

Mušica šiškarica lišća
jabuke 346
Mušica šiškarica lišća
kruške 345
Mušica šiškarica pupa
kruške 348
Mušice 340
Mušice dlakave 341
Mušice na šampinjonima 372
Mušice šiškarice 341
Muzejski štetnici 384

N

Nakaznici 2
Narančasta mušica
masline 349
Narančin crvac 115
Narančina žuta štitasta uš
Nematode 418
Nematode korijenovih
guka 424
Nematode lista i
pupoljka 427
Nematode smeđe pjegavosti
korijena 426
Nematode štetne višim

gljivama 429

Noćno malo paunče 306
Noćno veliko paunče 306

o

Obadi 376
Obalne muhe 22
Obični crveni pauk 404
Oblenjaci 418
Oblici 418
Octene muhe 372
Ogrozdova lisna uš 79
Ogrozdova crna osa listarica

447

Ogrozdova žuta osa listarica
Ogrozdov plamenac 302
Oklopne grinje 414
Okrugljičina štitasta uš 119
Oleandrova lisna uš 79
Oleandrova štitasta uš 124
Oleandrov ljiljak 306
Opnokrilci 127
Orahova grinja 413
Orahova velika lisna uš 99
Orahova mala uš 100
Orahov savijač 279
Osa obična 138
Ose 138
Ose drvarice 136
Ose kopačice 140
Ose listarice 127
Ose predivice 135
Ose šiškarice 140
Ose vlatarice 136
Osica lucernine mahune 141
Osolike muhe 374
Oštrokuti gljivar 387
Ozima žitna muha 362

P

Paličnjak 23
Palmin trips 33
Palorus 386
Pamukova lisna uš 78
Pamukov moljac 260
Pamukova pipa 229
Papatači 376
Parazitske osice 141
Patuljasti moljac miner 248
Pauci pravi 399
Paučnjaci 399
Paunče danje 311
Paunčad noćna 306
Pčela medarica 139
Pčela rezačica 134
Pčele 139

Pčelinje uši 374
Pepeljasti grozdov
moljac 284
Piknjasta osa 138
Pipa jagodine peteljke 233
Pipa lucerninog sjemena 231
Pipa terminalnog pupa 236
Pipe 215
Pipe mahunarke 218
Pivac japanski 153
Pivci žitni 152
Pjenuša 52
Pjeskar 177
Plamena stjenica 50
Platanin moljac miner 251
Plavci 310
Plosnata crvena grinja 407
Podzemni voluharići 433
Poljska voluharica 432
Poljske stjenice 40
Poljske strizibube 183
Poljski glodavci 432
Poljski šturak 28
Popci 28
Posteljna stjenica 39
Potajnici 173
Potkornjaci 186
Povrtna sovica 322
Pozemljuše 319
Prasne uši 30
Pravi skakavci 25
Pravokrilci 23
Prelci 303
Prelci gubari 330
Prištilci 178
Proljetna sovica 318
Proljetne repičine pipe 236
Pršilice 374
Prugasta vinova pipa 216
Prugasti poljski miš 434
Pšenična crna muha 362
Pšenična lisna uš 93
Pšenična nematoda 427
Pšenična osa listarica 132

Pšenična osa vlatarica 136
Pšenična sovica 319
Pšenična žuta muha 366
Pšenični trips 38
Ptice 439
Pupari 174
Puževi 430

R

Rdasti žitar 386
Repičin crvenoglavi
buhač 209
Repičin moljac 302
Repičina mala pipa 236
Repičina mušica
komušarica 346
Repičina osa listarica 128
Repičina pipa
komušarica 239
Repičina velika pipa 236
Repina crna uš 76
Repina korijenova uš 98
Repina mala pipa 223
Repina muha 362
Repina nematoda 422
Repina pipa 223
Repin buhač 207
Repin moljac 258
Repin štitasti kornjaš 206
Repin viličnjak 219
Resičari 31
Ribizov staklokrilac 261
Ribizova grinja 412
Ribizova lisna galica 346
Ribizova lisna uš 84
Rida mala 311
Rida šumska 311
Rida velika 311
Rižin moljac 390
Rižin žižak 381
Rogati brašnar 387
Rogati cvrčak 51

448

Rovac 28
Rovčice 241
Rovka 439
Ruska žitna lisna uš 85
Ružičar crni 155
Ružičar dlakavi 154
Ružičar vrtni 154
Ružin cvrčak 55
Ružin savijač 270
Ružin trips 33
Ružin žuti savijač 283
Ružina lisna uš 87
Ružina uš 87
Ružina uvijalica 135
Ružina štitasta uš 126
Ružine osice 133
Ružini bušači izboja 134
Ružmarinova zlatica 200

s

Salatina lisna uš 91
Salatin savijač 283
Savijači 265
Savijač kore 264
Savijač kožice ploda 267
Savijači plodova 271
Savijači pupa i lista 265
Sedamtočkasta
bubamara 176
Sedlasta mušica šiškarica 342
Sipac voćni 188
Sirna grinja 414
Sirne muhe 373
Sisavci 432
Sitance modro 262
Sitotroga 387
Siva repina pipa 221
Siva žitna muha 362
Sivi grozdov plamenac 290
Sivi savijač pupova 265
Sjemenari 212, 382

Sjenica 441
Skakavci 23
Skokunci 17
Slaninar 384
Slobodno živuće
nematode 426
Sljezov moljac 283
Smeđa medonjica 339
Smeđi listojed 218
Smeđi šljivin savijač 279
Smeđi voćni pauk 406
Smokvin medič 120
Smokvina buha 60
Smokvina crna muha 357
Smokvin moljac 258
Smokvin potkornjak 187
Smrdljiva greta 41
Smrdljivi martin 41
Smrekov pisar 188
Smrekov prelac 336
Sojin moljac 302
Sova 440

Sovica artičoke 330
Sovica gama 323
Sovica ipsilon 317
Sovica plavac 329
Sovica srčikarica 330
Sovice 315
Sovice lisne 321
Sovice pozemljuše 315
Srebrna ribica 18
Sremzina lisna uš 92
Srneća divljač 439
Stabljikina nematoda 426
Stabljikine nematode 426
Stajska muha 376
Staklokrilci 261
Stepski šturak 28
Stjenica lozinog cvijeta 41
Stjenice 39
Stonoge 417
Stonoge prave 417
Stričkov šarenjak 310
Strizibube 182

Stršen 138
Stršljenka 262
Strvinari 148
Strvinarke 376
Suncokretov moljac 300
Suncokretova strizibuba 183
Surinamski brašnari 384
Suznik kukavički 303
Svilci 305
Svitkovci 432
Svrabljiva grinja 414
Svračak 441
Svrdlaši 233
Svrdlaš izboja 233

Š

Šampinjonske muhe 372
Sampinjonske mušice 372
Šarena vinova pipa 216
Šarene stjenice 40
Šarenjaci 310
Šimširova lisna buha 60
Šiškarica lavande 349
Šiškarica lisnog pupoljka
lucerne 347
Šiškarica ljubice 348
Šiškarica šimšira 349
Škanjac mišar 440
Šljivin prelac 335
Šljivina buha 60
Šljivina crna osica 129
Šljivina galica 346
Šljivina lisna galica 349
Šljivina mala crna osica 129
Šljivina štitasta uš 117
Šljivina uš uvijalica 81
Šljivina velika uš 81
Šljivina zelena uš 86
Šljivina žuta osica 129
Šljivine lisne grinje

šiškarice 412
Šljivin moljac 256

449

Šljivin prstenar 181

Šljivin savijač 278

Šljivin savijač pupova 265
Sojka 439
Šoštar 169
Šparogina muha 357
Šparogine zlatice 192
Šparogin korjenaš 264
Štakor crni 437
Štakor sivi 437
Štetni kukci u
skladištima 377
Štitasteuši 111
Štitasti kornjaši 206
Štitasti moljac agruma 64
Štitasti moljci 60
Štrkovi 376
Šturci 28
Švedska muha 363

Tahine 374
Talijanski skakavac 27
Tekuti 416
Termiti 21
Tipule 340
Topolina crvena zlatica 205
Topolina mala strizibuba 182
Topolina velika
strizibuba 182
Topolin gubar 336
Topolin lisni miner 251
Topolin mali staklokrilac 262
Topolin prelac 314
Topolin savijač 289
Travna uš jabuke 92
Travni prelac 330
Trčci 145
Trešnjina crna uš 89
Trešnjina muha 355
Trešnjina osica 132
Trešnjin cvjetni moljac 256

Trešnjin prelac 304
Trips gladiole 38
Tripsi 31
Trogoderma 384
Tujin moljac 257
Tuljčari 254
Tvrdokrilci 145

U

Uholaža 22
Usjevna sovica 316
Usklična sovica 318

V

Vepar 439
Vilini konjici 19
Vinove pipe 216
Vinska muha 372
Višnjin svrdlaš 233

Vjeverica 435

Vlatarice 363
Vodoljubi 148
Voćna mediteranska
muha 353
Voćna strizibuba 182
Voćni crveni pauk 400
Voćni kusokrilac 387
Voćni mali potkornjak 187
Voćni sipac 188
Voćni veliki potkornjak 187
Vodena voluharica 433
Voskov moljac 303
Vrbina modra zlatica 205
Vrbotoč 262
Vretenca 19
Vrtna mušica 341
Vrtne muhe 366
Vunasta lozina uš 119

2

Zabrus 146
Zečevi 439
Zelena breskvina uš 89
Zelena graškova lisna uš 75
Zelena jabučna uš 79
Zelena lisna uš agruma 76
Zelena lozina stjenica 40
Zeleni babak 178
Zeleni konjic 27
Zeleni lozin cvrčak 53
Zeleni savijač pupova 267
Zemni termit 21
Zimzelenova štitasta uš 126
Zlatar zeleni 154
Zlatokraj 335
Zlatooke 243
Zlatne mare 155
Zobena lisna uš 94
Zobena nematoda 423
Zobeni trips 34
Zoofagni dvokrilci 375
Zrikavci 27
Zujare muhe 376
Zvjezdasti crvac 116

Ž

Žičnjaci 155
Žilogriz 179
Žišci mahunarki 212, 382
Žitne stjenice 43
Žitni buhači 211
Žitni crveni balac 188
Žitni kukuljičar 383
Žitni moljac 387
Žitni plavi balac 188
Žitni pivci 152
Žitni savijač 283
Žitni trips 34
Žitni žižak 380
Životinjske buhe 339

450

Životinjske uši 30

Žohari 19
Žohar američki 19
Žohar crni 19
Žohar smeđi 19
Žuna 441

Žuta narančina
štitasta uš 125
Žuta pšenična muha 366
Žuta pšenična mušica

šiškarica 343

Žuti grozdov moljac 284

Žuti lozin pauk 406
Žuti ružin savijač 283
Žutogrli miš 434
Žutovrati termit 21

451

KAZALO ZNANSTVENIH NAZIVA

A

Abraxas grossulariata 313
Acalitus gracilis 413
Acanthoscelides obtectus 212
Acarinae 399
Acarus siro 414
Acheria scheldoni 413
Aceria tristriata 413
Acherontia atrops 306
Acheta campestris 28
Acheta desertus 28
Acleris bergmanniana 283
Acleris comariana 283
Acleris laterana 283
Acleris schalleriana 283
Acrididae 25

Acrolepiopsis assectella 255
Aculops pelekassi 414
Acyrtbosiphon pisum 75,
104, 108
Adalia bipunctata 68,176
Adelphocoris lineolatus 41
Adephaga 145
Adoxophyes orana 267
Aedes sp. 375
Aedes acuminata 43
Aelia rostrata 43
Aelothrips fasciatus 39
Agapantbia dahli 183
Agelastica alni 205
Aglais urticae 311
Agromyza ambigua 370
Agromj'za apfelbeckii 372

Agromyza intermittens 370
Agromyza luteitarsis 370
Agromyza megalopsis 370
Agromyza nigrella 370
Agromyzidae 368

Agonopterix nervosa 260
Agrema mimosae
306
Agrilus aurichalceus 181
Agrilus sinuatus 180
Agriotes lineatus 158
Agriotes obscurus 158
Agriotes sputator 157
Agriotes ustulatus 157
Agrotis exclamations 318
Agrotis ipsilon 317
Agrotis segetum 316
Ahasverus advena 387
Aleurodes proletella 63
Aleuroglyphus ovatus 414
Aleurothrixus floccosus 65
Aleyrodina 60

Alphitophagus

bifasciatus 387
Altica sp. 211
Amathes c-nigrum 319
Amblyseius bakeri 36
Amblyseius cucumeris 36,
405, 416
Amphimallon solstitiale 152
Ampborophora idaei 76
Amphorophora rubi 76
Anacridium aegyptium 27
Anarea carcharias 182
Anagasta kuehniella 388

Anaphes flavipes 190
Anarsia lineatella 279
Anastatus disparis 142
Anguina tritici 427
Anisoplia austriaca 152
Annelida 429
Anobiidae 184
Anobium punctatum 184
Anomala aenea 154
Anomala vitis 154
Anophelessp. 375
Anoplura 30
Anoxiapilosa 152
Antherea yamamai 305
Anthocoris nemorum 35, 50
Anthocoris sp. 111
Anthonomus amygdali 229
Anthonomus grandis 229
Anthonomus piri 228
Anthonomus pomorum 226
Anthonomus rubi 228
Anthrenus sp. 384
Anuraphis farfarae 76
Anuraphis persicaeniger 81
Aonidiella aurantii 125
Apanteles glomeratus 142
Apanteles sp. 142
Aphanostigma piri 101
Apheiencboides
fragariae
428
Apheiencboides ritzema
bosi
428
Aphelinidae 143

453

Aphelinus mali 69, 96, 97,
110,143
Aphididae 75
Aphidina 65
Aphidinae 75
Aphidius colemani 69
Aphidius matricariae 69,
111,142
Aphidoletes aphidimyza 69,
111,374
Aphis citricola 76
Aphis craccivora 76
Aphis fabae 76,104,108
Aphisforbesi 78
Aphisfrangulae 78, 104
Aphis gossypii 78
Aphis grossulariae 79
Aphis idaei 79
Aphis nasturtii 79,104
Aphis nerii 79
Aphis pomi 79,104
Aphrodes bicinctus 53
Aphthona sp. 211
Apiomyia bergenstammi 348
Apion aestivum 241
Apion apricans 241
Apion carduorum 242
Apion dichroum 242
Apion nigritarse 242
Apion pisi 242
Apion seniculus 242
Apion sp. 241
Apion tenuae 242
Apion trifolii 242
Apion varipes 242
Apion virens 242
Apionidae 241
Apis mellifera 139
Apis mellifera carnica 139
Apodemus agrarius 434
Apodemus flavicollis 434
Aporia crataegi 307
Appelia schwartzi 82
Appendiseta robiniae 99

Aptinothrips rufus 34
Arachnida 399
Aranea 399
Archyps podana 271
Archyps rosana 270
Archyps xylosteana 271
Arctia caja 339
Ardis elongatulus 134
Argepagana 133
Arge rosae 133
Argyresthia conjugella 257
Argyresthia ephipella 256
Argyresthia fundella 257
Argyresthia thuiella 257
Argyrotaenia ljungiana 269
Arion sp. 430
Arvicola terrestris 433
Asilidae 374
Asphondylia miki 348
Aspidiotus hederae 124
Assolcus sp. 46,145
Asterolecaniidae 117

Asterolecanium

fimbriatum 117
Attagenus unicolor 384
Athalia colibri 128
Athalia rosae 128
Athous sp. 157
Atomaria linearis 173
Aulacaspis rosae 126
Aulacorthum
circumflexum
80,104
Aulacorthum solani 80,104
Autographa gamma 323

B

Bacillus rosii 23
Balaninus nucum 231
Baris chlorizans 240
Baris laticollis 240
Batophilasp. 212
Batrocera oleae 350

Beauveria bassiana 191,
194,195, 225
Bemisia argentifolii 63
Bemisia tabaci 63
Beosus maritimus 50
Bibio hortulanus 341
Bibio marci 341
Bibionidae 341
Biorrhiza pallida 140
Biston betularia 313
Blaniulus sp. 417
Blastodacna atra 260
Blatta orientalis 19
Blatella germanica 19
Blattodea 19
Blennocampa pusilla 135
Blitophaga obscura 148
Blitophaga opaca 148
Blitophaga undata 148
Boarmia rhomboidaria 313
Bombidae 140
Bombus sp. 140
Bombycidae 305
Bombyx mori 305
Bostrychidae 185
Bostrychus capucinus 185
Bothynoderes

punctiventris 223
Bovicolasp. 30
Brachycaudus cardui 81
Brachycaudus
helichrysi
81,104
Brachycaudus persicae 81
Brachycaudus prunicola 82
Brachycaudus schtvartzi 82
Brachycorynella apsparagi 82
Braconidae 141
Bradysiasp. 372
Braula coeca 374
Braulidae 374
Brevicoryne brassicae 82
Brevipalpus leuiisi 407
Brevipalpus oudemansi 407
Bruchidae 212,382

454

Bruchophagus gibbosiis 141
Bruchus lentis 214
Bruchuspisorum 213
Bruchus rufimanus 214
Bryobia rubrioculos 406
Bupalus piniaria 313
Buprestidae 179
Buprestis cupressi 181
Byctiscus betulae 234
Byrsocrypta gallarum 99
Byturidae 174
Byturus tomentosus 174

C

Cacoecia rosana 270
Cacoecimorpha
pronubana
288
Cacopsylla pyri 57
Caenorhinus aequatus 234
Caenorhinus
cribripennis
234
Caenorhinus germanicus

233
Calepitrimerus vitis 408
Caliroa aethiops 134
Caliroa cerasi 132
Callaphis juglandis 99
Calliphoridae 376
Calliptamus italicus 27
Callisto denticulella 249
Calocoris fulvomaculatus 41
Calocoris sp. 41
Caloptilia azaleella 251
Calosoma sp. 146
Calotermes flavicollis 21
Camarota curvipennis 365
Cameraria ohridella 252
Campoplex alkae 294
Cantharidae 169
Cantharis rustica 169
Capitophorus

hippophaes 104

Capnodis tenebrionis 179
Capua reticulana 267
Carabidae 145, 164
Carabussp. 146, 164
Carausius morosus 23
Carpocapsa pomonella 271
Carpocapsa pyrivora 277
Carpophilus hemipterus 387
Cassida nebulosa 206
Cassida nobilis 207
Cassida vittata 207
Cassidinae 206
Cavariella aegopodii 84,104
Cavariella
pastinacae
84,104
Cavariella theobaldi 84
Cecidomyidae 341, 374
Cecidophyopsis ribis 412
Celypha lacunana 283
Cephus pygmaeus 136
Cerambycidae 182
Ceratitis capitata 353
Ceratocystissp. 49
Cercopissp. 53
Ceroplastes rusci 120
Ceroplastes sinensis 121
Ceroputo pilosellae 116
Ceresa bubalus 51
Cetonia aurata 155
Ceutorhynchus assimilis 2.
Ceutorhynchus napi
236
Ceutorhynchus
obstrictus
239
Ceutorhynchus
pallidactylus
236
Ceutorhynchus
auadridens
236
Ceutorhynchus
picitarsis
236
Ceutorhynchus
pleurostigma
235
Ceutorhynchus rapae 240
Chaetocnema aridula 211

Chaetocnema tibialis 207
Chaetosiphon fragaefolii 84
Cheyletus sp. 416
Chilopoda 417

Chilocorus
bipustulatus
68,176
Chlorocysta truncata 311
Chloropidae 363
Chlorops pumilionis 364
Clostera anastomosis 314

Chordata 432
Choreutidae 258
Choreutis nemorana 258
Chrysolina americana 200
Chrysolina menthastri 200
Chromaphis juglandicola

100
Chrysomelidae 188
Cryptomyzus ribis 84
Chrysomphalus dictyospermi

125

Chrysopa formosa 244
Chrysopa septempunctata
244
Chrysoperla carnea
35, 244
Chrysopidae 243
Cicindelidae 148
Cicadina 51
Cimex lectularius 39
Cleridae 178
Clysia ambigella 284
Closterocerus
cinctipennis
252
Clytus arietis 183
Cnephasia communana 283
Cnephasia incertana 283
Cnephasia pasuana 283
Cnephasia pumicana 283
Coccobacilus acridiorum 26
Coccidae 117

Coccinella septem-
punctata
68,176
Coccinellidae 174

455

Coccus hesperidum 119
Cochliomyia
hominivorax
376
Colembolla 17
Colomerus vitis 409
Coleophora laricella 254
Coleophoridae 254
Coleoptera 380
Compsidia populnea 182
Compsilura
concinata
374,
Contarinia dactylidis 345
Contarinia lentis 345
Contarinia lolii 345
Contarinia medicaginis 343
Contarinia nasturtii 345
Contarinia
onobrychidis
345
Contarinia piši 345
Contarinia pyrivora 344
Contarinia tritici 343
Corcyra cephalonica 390
Coroebus rubi 181
Corymbites sp. 157
Corythuca ciliata 47
Cosmia trapezina 330
Cossidae 262
Cossus cossus 262
Cricetus cricetus 434
Crocidosema plebejana 283
Crioceris asparagi 192
Crioceris

duodecimpunctata 192
Crustacea 417
Cryptoblabes gnidiella 290
Cryptolaemus montrouzeri

112, 177
Cryptolestes 386
Cryptophagidae 173
Cryptorhynchus lapathi 240
Ctenocephalidis canis 339
Ctenocephalidis felis 339
Culicidae 375
Culex sp. 375

Curculio elephas 232
Curculio nucum 231
Curculionidae 215
Cuntochrysa baetica 244
Cyclorrhapha 350
Cydia amplana 279
Cydia compositella 283
Cydia delineana 282
Cydia funebrana 278
Cydia janthiniana 281
Cydia lobarzewski 279
Cydia lunulana 281
Cydia molesta 279
Cydia nigricana 281
Cydia pomonella 271
Cydia pyrivora 277
Cydia splendana 279
Cynipidae 140
Cynips gallae-tinctoriae 140

D

Dacnusa sibirica 142, 369
Daphnis nerii 306
Dasyneura sp. 348
Dasyneura affinis 348
Dasyneura brassicae 346
Dasyneura ignorata 347
Dasyneura mali 346
Dasyneura oleae 346
Dasyneura plicatrix 346
Dasyneura tetensi 346
Dasyneura tortrix 346
Decticus sp. 27
Deilephila elpenor 306
Deilephila lineata 306
Delia antiqua 359
Delia coarctata 362
Delia floralis
359
Delia florilega 361
Delia radicum 357
Delia platura 361
Dendrolimus pini 304

Depressaria depressaria 260
Depressaria erinaceella 260
Deraecoris lutescens 50
Dermanyssus gallinae 416
Dermaptera 22
Dermestes lardarius 384
Dermestes maculatus 384
Dermestidae 384
Deroceras sp. 430
Diabrotica barberi 200
Diabrotica
undecimpunctata
howardi
200
Diabrotica virgifera
virgifera
200
Diabrotica virgifera zeae

200
Dialeurodes citri 64
Diaretiella rapae 142
Diaspididae 122
Dichelomya oenophila 349
Diglyphus isaea 144, 369
Diloba caeruleocephala 329
Diplopoda 417
Diplura 17
Diprionpini 135
Diptera 339
Discestra trifolii 327
Ditylenchus dipsaci 426
Diuraphis noxia 85
Dociostaurus

maroccanus 26
Dolerus sp. 132
Dolycoris baccarum 41
Dorcadion sp. 183
Doryphorophaga
doryphorae
374
Drepanosiphum
platanoidis
100
Drepanothrips reuteri 37
Drosophila
melanogaster
372
Drosophilidae 372
Dryomia lichensteine 350

456

Dysaphis plantaginea 85
Dysaphis pyri 86
Dysaphis spp. 86
Dysaphis tulipae 86
Dytiscidae 148

E

Ectopsocopsis sp. 30
Edovum puttleri 144,195
Elachista triatomaea 260
Elateridae 155
Empoasca decedens 55
Empoasca vitis 53
Empusa grylli 26
Enarmonia formosana 261
Encarsia formosa 62,143
Encarsia lachorensis 65
Entomophthora
gammae
326
Entomoscelis adonidis 200
Eotetranychus carpini 406
Eotetranchus tiliarius 406
Ephemeroptera 19
Ephestia elutella 388
Ephialtes sp. 141
Ephippiger epbippiger 27
Epicauta rufidorsum 178
Epichoristes acerbella 289
Epicometis hirta 154
Epidiaspis leperii 126
Epilachnasp. 175
Epitrimerus pyri 413
Epitrix cucumeris 212
Epitrix tuberis 212
Erannis defoliaria 312
Eriocampoides limacina 132
Eriogaster lanestris 304
Eriophydae 408
Eriophyes avellanae 412
Eriophyespiri Ali
Eriophyes ribis
412
Eriophyes similis 412

Eriophyes tiliae 412
Eriophyes vitis 409
Eriosoma lanigerum 95
Eriosoma lanuginosum 96
Etiella zinckenella 302
Eucallipterus tiliae 100
Eucosma conterminana 283
Eulecanium corni 117
Eulecanium persicae 118
Euleia beraclei 357
Eulophus viridulus 144
Eumerus strigatus 375
Eupelmidae 142
Eupoecilia ambiguella 284
Euproctis chrysorrhoea 335
Euphyllura olivina 60
Euplectrus sp. 144
Eurydema ventrale 42
Eurydema oleraceum 42
Eurygaster austriaca 43
Eurygaster integriceps 43
Eurygaster maura 43
Eurygaster testudinaria 43
Eurytoma amygdali 141
Eurytomidae 140,142
Euscelis plebejus 53
Euseius finlandicus 416
Euxoa temera 318
Euxoa tritici 319
Evergestis extimalis 302
Exochomus

quadripustulatus 68,177
Exorista larvarum 374

F

Folsomia sp. 17
Forficula auricularia 22
Formicidae 137
Frankliniella intonsa 36
Frankliniella occidentalis 34
Furcipus rectirostris 229

G

Galeria mellonella 303
Galeruca tanaceti 200
Gasterophilidae 376
Gastropacha auercifolia 304
Gastrophysa polygoni 206
Gastrophysa viridula 206
Gastropoda 430
Gelechiidae 258, 279
Geotrupes stercorarius 149
Geotrupidae 149

Glischrochilus
auadrisignatus
172
Globodera pallida 424
Globodera rostochiensis 424
Glossina palpalis 376
Glossinidae 376
Gnathocerus cornutus 387
Gonioctena fornicata 199
Gortyna xanthenes 330
Gracilariidae 246, 247
Grapholita delineana 282
Grapholita funebrana 278
Gryllotalpa gryllotalpa 28
Gypsonoma aceriana 289

H

Hadena sp. 329
Halticinae 207
Haplodiplosis eauestris 342
Haplodiplosis
mareinata
342
Haplothrips tritici 38
Haplothrips kurdjumovi 39
Harpalus sp. 146
Hedya nubiferana 265, 266
Hedyapruniana 265, 266
Helicella sp. 430
Helicoverpa armigera 328
Heliothis armigera 328
Heliothis maritima 329

457

Heliothis viriplaca 329
Heliothrips haemorr-
hoidalis
31
Helix sp. 430
Helomyza lurida 367
Hemaris croatica 307
Hemerobius sp. 244
Hepialus humuli 245
Heterodera avenae 423
Heterodera cruciferae 423
Heterodera goettingiana 424
Heterodera schachtii 422
Heteroderidae 422
Heteropeza sp. 373
Heterorhabdites 179, 419
Himacerus nemorum 50
Histeridae 149
Hister auadrimaculatus 149
Hippodamia

convergens 33,177
Holocacista rivillei 250
Homeosoma nebulella 300
Homotoma ficus 60
Homoptera 51
Hoplocampa brevis 131
Hoplocampa flava 129
Hoplocampa minuta 129
Hoplocampa rutilicornis 129
Hoplocampa testudinea 130
Horogenes punctorius 141
Hyalopterus amygdali 86
Hyalopterus pruni 86
Hyalestes obsoletus 55
Hydraecia micacea 330
Hygromia sp. 430
Hyles livornica 306
Hylemyia antiqua 359
Hylemyia brassicae 357
Hylemyia floralis 359
Hylesinus oleiperda 187
Hylobius abietis 242
Hylotrupes bajulus 183
Hymenoptera 127
Hypera postica 230

Hyperomyzus lactucae 87
Hyphantria cunea 336
Hypoborus ficus 187
Hypodermidae 376

I

Icerya purchasi 112,115
Ichneumonidae 141
Inachis io 311
Incurvaria rubiella 253
Insectivora 439
Iphiclides podalirius 307
Ipsamitinus 188
Ipssp. 188
Ips typographus 188
Isaria lecaniicola 118
Isopoda 417
Isoptera 21
Ixodes ricinus 416

Janus compressus 136
Jugatae 245

K

Kakotrips robusta 36
Kampimodromus
aberrans
4l6

L

Lacanobia oleracea 322
Lamprohiza splendidula

Lampyridae 169
Lampyris noctiluca 169
Laodelphax striatellus 53
Larinus sp. 223

Lasiocampa auercus 304
Lasiocampidae 303
Lasioderma serricorne 383
Lasioptera rubi 349
Laspeyresia dorsana 281
Laspeyresia nigricana 281
Laspeyresia pomonella 271
Laspeyresia woeberiana 264
Lecaniidae 117
Lecanium persicae 118
Leis dimidiata 177
Lema cyanella
188, 206
Lemophagus curtus 190
Lepidoptera 244
Lepidosaphes beckii 126
Lepidosaphes ulmi 125
Lepinotus sp. 30
Lepisma saccharina 18
Leptinotarsa
decemlineata
193
Leptomastix sp. 113
Lethrus apterus 150
Leucoma salicis 336
Leucoptera malifoliella 246
Lichtensia viburni 121
Lilioceris lilii 193
Limax sp. 430
Limonius sp. 157
Limothrips cerealium 34
Liothrips oleae 39
Liposcelis sp. 30
Liriomyza bryoniae 368
Liriomyza cepae 371
Liriomyza huidobrensis 369
Liriomyza sativae 369
Liriomyza strigata 372
Liriomyza trifolii 368
Lithocolletis
blancardella
246
Lithocolletis corjlifoliella 247
Lithocolletis platani 251
Lithocolletis
populifoliella
251

458

Litomastix

truncatellus 142, 326
Lonchaea ariastella 357
Lycaenidae 310
Lymantria dispar 331
Lymantria monacha 336
Lymantridae 330
Lixus anguinus 223
Lixus angustatus 223
Lixusjunci 221
Lixus myagri 223
Lixus scabricollis 223
Lobesia botrana 284
Longitarsus parvulus 211
Loxostega sticticalis 301
Lucanidae 149
Lucanus cervus 149
Lumbricus rubellus 429
Lumbricus terrestris 429
Lycoriella sp. 372
Lyctidae 185

Lydella stabulans

grisescens 294, 374
Lydella thompsoni 374
Lygocoris pabulinus 40
Lygus pratensis 40
Lygus mgulipennis 40
Lyonetia clerkella 247
Lyonetidae 246, 247
Lysiphlebus testacepies 69
Lytta vesicatoria 178
Lepisma saccharina 18

M

Macrofrenatae 303
Macroglossum croaticum 307
Macrolepidoptera 303

Macrosiphum
euphorbiae
87,104
Macrosiphum rosae 87
Macrosteles laevis 53
Magdalis sp. 242

Malacocoris chlorizans 50
Malacosoma neustria 303
Mallada sp. 244
Mallophaga 30
Mamestra brassicae 322
Mamestra oleracea 322
Mamestra pisi 327
Mammalia 432
Mantis religiosa 21
Mantodea 20
Margarodidae 115
Mayetiola destructor 341
Megachile centuncularis 134
Megaselia sp. 372
Megoura viciae 87
Melanchra piši 327
Melanaphis pyraria 87
Melanotus sp. 157
Meligethes aeneus 169
Meloidae 178
Meloidogyne arenaria 425
Meloidogyne hapla 425
Meloidogyne incognita 425
Meloidogyne javanica 425
Meloidogyne sp. 424
Melolontha

hippocastani 150
Melolontha melolontha 150
Menopon sp. 30
Merodon eauestris 375
Meromyza saltatrbc 365
Metaphycus bartlette 120
Metaphycus flavus 120
Metaphycus sp. 113,140
Metarrhizium
anisopliae
152, 298
Metaseiulus sp. 416
Metcalfa pruinosa 55
Meteorus sp. 142
Metopolophium dirhodum

87,104,108
Microbracon sp. 142
Microfrenatae 246
Microlepidoptera 246

Microphanurus 145
Microphilla sp. 373
Microtus arvalis 432
Milabris sp. 178
Milaxsp. 430
Miltotrogus
aeauinoctialis
152
Molusca 430
Monarthropalpus buxi 349
Monomorium pharaonis 138
Monophadnus
elongatulus
134
Monosteira unicostata 49
Mus musculus 437
Musca domestica 376
Muscidae 376
Mycetophagidae 179
Mymaridae 144
Myrmeleon formicarius 243
Myrmeleontidae 243
Myzocallis castanicola 100
Myzocallis coryli 100
Myzus ascalonicus 88,104
Myzus cerasi 89
Myzus ornatus 89
Myzus persicae 89,104,108
Myzus pruniavium 89
Myzus varians 90

N

Nabissp. 50
Napomyza gymnostoma 371
Nasonovia ribis-nigri 91
Nebria sp. 146,164
Necrobia rufipes 178
Necrophorus sp. 149
Neodiprion sertifer 135
Neoglocianus
maculaalba
240

Neomyzus

circumflexum 108
Neoplinthusporcatus 229

459

460

Neopulvinaria
innumerabilis
119
Neosphaleroptem
nubilana
266, 267
Notodontidae 313
Nemapogon granella 388
Nematodae 418
Nemathelminthes 418
Nematocera 340
Nepticula malella 247
Nepticulidae 247
Neuroptera 242
Neurotoma flaviventris 135
Neurotoma nemoralis 135
Nezara viridula 42
Niptus hololeucus 387
Nitidulidae 169
Noctua pronuba 329
Noctuidae 315
Nosema sp. 195
Notocelia udmanniana 284
Nymphalidae 310
Nymphalis antiopa 311
Nymphalis polychloros 311

O

Oberea linearis 182
Odonata 19
Oecanthuspellucens 28
Oenocyrtus
kuwanae
142, 334
Olethreutes pruniana 265
Olethreutes variegana 265
Omophlus lepturoides 178
Omophlus proteus 178
Ondatra zibetica 434
Opatrum sabulosum 111
Operophtera bntmata
311
Ophiomyia pinguis 372
Ophonus sp. 146
Opius concolor 142, 353
Opogona sacchari 254

Opomyza florum 366
Opomyzidae 366
Orchestes fagi 233
Orgyia antiqua 335
Oribatei 414
Orius insidiosus 50
Orius minutus 50
Orius sp. 35
Orthoptera 23
Orthosia cerasi 330
Orthosia gracilis 330
Orthosia incerta 330
Oryzaephilus mercator 384
Oryzaephilus surina

mensis 384
Oscinellafrit 363
Ostrinia nubilalis 290
Otiorhynchus alutaceus 216
Otiorhynchus alutaceus a.
vittatus
216
Otiorhynchus cardiniger

217
Otiorhynchus corruptor 216
Otiorhynchus
cribricollis
217
Otiorhynchus lavandus 216
Otiorhynchus ligustici 215
Otiorhynchus mastix 217
Otiorhynchus ovatus 217
Otiorhynchus
rugosostriatus
217
Otiorhynchus sulcatus 217
Oulema lichenis 188
Oulema melanopus 188
Oulema rufocyanea 188
Oxycarenus lavaterae 51
Oxycarenus sp. 40

P

Palomena sp. 40
Palorus ratzemburgi 386
Palpita unionalis 302

Pandemis

heparana 266, 269
Pandemis sp. 269
Pandemis ribeana 266
Panonychus citri 405
Panonychus ulmi 176, 400
Papilio machaon 307
Papilio podalirius 307
Papilionidae 307
Parabemisia myricae 65
Parahypopta caestrum 264
Paranthrene
tabaniformis
262
Parectopa robiniella 251
Parlatoria oleae 125
Parlatoria zizyphi 125
Parthenolecanium corni 111
Pectinophora gossypiella
260
Pediculus capitis 30
Pediculus corporis 30
Pedinusfemoralis 111
Pegomyia betae
362
Pemphigus bursarius 98
Pemphigus fuscicornis 98
Pennisetia hylaeiformis 262
Pentatoma sp. 40
Penthophera morio 330
Peribatodes

rhomboidaria 313
Perilus bioculatus 50,195
Periplaneta americana 19
Peritelus familiaris 218
Peritelussp. 218
Perotis lugubris 180
Perythimbia vitifolii 101
Phaedon armoraciae 200
Phalera bucephala 314
Phasmida 22
Phenococcus aceris 117
Philaenus spumarius 52
Philippia oleae 121
Phlebotomus papataschi 376
Phloeotribus

scarabeoides 187

Phologophora
meticulosa
330
Phorbia genitalis 362
Phorbia securis 362
Phoridae 372
Phorodon humuli 91,104
Phthiruspubis 30
Phthorimaea ocelatella 258
Phthorimaea
operculella
259
Phycitidae 290
Phyllobius argentatus 218
Phyllobius oblongus 218
Phyllobius piri 218
Pbyllocnistis citrella 249
Phyllocoptes gracilis 413
Phylocoptes vitis 408
Phyllonorycter
blancardella
246
Phyllonorycter
corylifoliella
247
Phyllonorycter platani 251
Phyllonorycter
populifoliella
251
Phyllonorycter
robiniella
252
Phyllopertha horticola 154
Phyllotreta atra 208
Phyllotreta nemorum 208
Phyllotreta nigripes 208
Phyllotreta undulata 208
Phyllotreta vittula 211
Phylloxera vastatrix 101
Phylloxera quercus 101
Phytobia cepae 371
Phytocoptella avellanae 412
Phytomyza horticola 368
Phytodecta fornicata 199
Phytoecia rufimana 183
Phytoecia virgula 183
Phytomyza ilicis 371
Phytomyza lateralis 371
Phytomyza orobanchiae 372
Phytomyza pastinacae 371

Phytomyza rufipes 371
Phytonomus variabilis
230
Phytoseiidae 415

Phytoseiulus
persimilis
405, 416
Picromerus bidens 50
Pieridae 307
Pieris brassicae 309
Pieris rapae 309
Pimpla sp. 141
Piophila casei 373
Piophilidae 373
Pissodes sp. 242
Pitymys sp. 433
Plagionotus floralis 183
Platyparea poeciloptera 357
Plecoptera 22
Plodia interpunctella 389
Plutellidae 254
Plutella xylostella 254
Podagrica sp. 211
Podisus maculatus 50
Poecilus sp. 146,164
Polistes gallicus 138
Pollinia pollinii 117
Polychrosis botrana 284
Polydrosus sp. 218
Polygraphus

grandiclava 188
Polynema striaticorne 52
Polyphaga 148
Polyphylla fullo 152
Popillia japonica 153
Potosiasp. 155
Pratylenchus sp. 426
Prays oleae 257
Pristophora sp. 135
Prolasioptera berlesiana 349
Prospaltella berlesei 112,

127,143
Prospaltella perniciosi 112,
124, 143
Protaetia sp. 155
Protura 17

Psalidium maxillosum 219
Psamotettix alienus 53
Pseudoaulacaspis
pentagona
112,126
Pseudococcidae 115

Pseudococcus
adonidum
116
Pseudococcus citri li5
Psila rosae 365
Psilidae 365
Psoa viennensis 185
Psychidae 254
Psychodidae 376
Psylla buxi 60
Psylla mali 59
Psylla pruni 60
Psylla pyri 57
Psylla pyricola 59
Psylla pyrisuga 57
Psyllina 57

Psylliodes attenuata 211
Psylliodes chrysocephala 209
Psocoptera 30
Pterochloroides persicae 100
Pteromalidae 142
Pteromalus puparum 142
Pterostichus sp. 146,164
Ptinusfur 387
Pulex irritans 339
Pulvinaria floccifera 119
Pulvinaria vitis 119
Putoniella marsupialis 349
Pyemotes ventricosus 414
Pyralidae 290
Pyralisfarinalis 389
Pyrameis cardui 310
Pyrausta nubilalis 290
Pyrrhocoris apterus 50

461

Q

Quadraspidiotus
ostraeformis
124
Quadraspidiotus
perniciosus
122
Quadraspidiotus piri 124

R

Raphigasternebulosa 41
Rattus norvegicus 437
Rattus rattus 437
Recurvaria leucatella 260
Recurvaria nanella 260
Resseliella lavandulae 349
Resseliella oculiperda 348
Resseliella theobaldi 348
Reticulitermes lucifugus 21
Rhagoletis cerasi 355
Rhinoprora
rectangulata
311
Rhizoglyphus echinopus 414
Rhizopertha dominica 383
Rhizotrogus
aequinoctialis
152
Rhodites rosae 140
Rhodites sp. 140
Rhopalosiphoninus
latysiphon
92
Rhopalosiphum
insertum
92,104
Rhopalosiphum maidis 92
Rhopalosiphum padi 92,
104, 108
Rhyacionia buoliana 289
Rhynchites auratus 233
Rhynchites bacchus 232
Rhynchites caeruleus 233
Rhynchites cupreus 233
Rhyssa persuasoria 137
Rhyssa sp. 141
Rodentia 432
Rodolia cardinalis 112,115

S

Saissetia oleae 119
Sarcophagidae 376
Sarcoptes scabiei 416
Saturnia pavonia 306
Saturnia pyri 306
Saturnidae 306
Scaphoideus titanus 53
Scarabaeidae 149
Scelionidae 145
Sciaridae 372
Sciurus vulgaris 435
Schizaphis graminium 93
Scolytidae 186
Scolytus amygdali 187
Scolytus mali 187
Scolytus multistriatus 188
Scolytus rugulosus 187
Scolytus scolytus 188
Scrobipalpa ocelatella 258
Scutigerella sp. 417
Scymnus sp. 176
Semiaphis dauci 94
Selatosomus sp. 157
Serangium

paracesetosum 65
Sesamia cretica 328
Sesamia nonagrioides 329
Sesta apiformis 262
Sesiidae 261
Silphidae 148
Simulidae 376

Simulium

columbaszense 376
Sinoxylon perforans 185
Sinoxylon sexdentatum 185
Sipha elegans 101
Siphonaptera 339
Sirexgigas 136
Siricidae 136
Sitobion avenae 94,108
Sitodiplosis mosellana 342
Sitonaflavescens 218

Sitona humeralis 218
Sitona lineatus 218
Sitona sp. 218
Sitona sulcifrons 218
Sitophilus granarius 380
Sitophilus oryzae 381
Sitophilus zeamays 382
Sitotroga cerealella 387
Sminthurus sp. 17
Sminthurus viridis 17
Sparganothis pilleriana 287
Sphaerolecanium

prunastri 119
Sphecidae 140
Spilonota ocellana 266, 267
Sphingidae 306
Sphinx ligustri 306
Spodoptera exigua 329
Spodoptera littoralis 329
Spodoptera littura 329
Staphylinidae 149
Stegobium paniceum 383
Steinernema feltiae 35
Steinernema sp. 373, 419
Stenocarus fuliginosus 230
Stenothrips graminum 34
Stephanitis pyri 49
Stethorus sp. 111
Stethorus punctillum 68,176
Stictocephala bisonia 51
Stigmaeidae 416
Stigmella malella 247
Stomoxydae 376
Stomoxys calcitrans 376
Suilia lurida 367
Symphyta 127

Synanthedon

myopaeformis 26l
Synanthedon
tipuliformis
26l
Syrphidae 374
Syrphus sp. 374

462

T

Tabanidae 376

Tabanus bovinus 376

Tachinidae 374

Taeniothrips
inconsequens
37
Taeniothrips
meridionalis
37
Taeniothrips simplex 38
Talpa europea 434
Tanymecus dilaticollis 220
Tanymecus palliatus 221
Targionia vitis 125
Tarsonemidae 407
Tarsonemus pallidus 407
Tarichium cleoni 22$
Telenomus sp. 145
Temnorhinus mendicus 224
Tenebrio molitor 385
Tenebrioides

mauritanicus 384
Tenebrionidae 177
Tenthredinidae 127
Tenuipalpidae 407
Terebrantes 140
Terebrantia 31
Tetramorium caespitum 137
Tetraneura ulmi 99
Tetranychidae 400
Tetranychus atlanticus 406
Tetranychus

urticae 176, 404
Tetranychus viennensis 406
Tetrastichus sp. 144,190
Thaumetophoea
pityocampa
313
Thaumetophoea
processionea
14
Theresimima
ampelophaga
303
Therioaphis trifolii 95
Thrips fuscipennis 33
Thrips linarius 33

Thrips major 37
Thrips palmi 33
Thrips tabaci
31
Thysanoptera 31
Thysanura 18
Tineidae 254
Tipula oleracea 340
Tipula orientalis 340
Tipula paludosa 340
Tipulidae 340
Tischeria ekebladella 253
Tortricidae 265
Tortrix pronubana 288
Tortrix viridana 289
Toxoptera aurantii 94
Trialeurodes vaporariorum

61,64
Tribolium sp. 392
Tribolium castaneum 385
Tribolium confusum 385
Trichogramma cacoeciae 143
Trichogramma
dendrolimi
143
Trichogramma
embryophagum
143
Trichogramma
evanescens
143
Trichogramma
maydis
143, 298
Trichogramma oleae 143
Trichogramma rhenana 143
Trichogramma sp. 143,
321, 323
Trichogrammatidae 143
Trioza brassicae 60
Trogium sp. 30
Trogoderma
granarium
379, 384
Tropinota hirta 154
Trypetidae 350
Tychiusflavus 231
Tychius sp. 231
Typhaea stercorea 179
Typhlocyba rosae 55

Typhlodromus pyri 404, 4l6
Tyrogliphidae 414
Tyroglyphus farinae 414
Tyrophagus casei 414
Tyrophagus
putrescentiae
414
Tyrophagus sp. 36
Uniaspis evonymi 126

v

Vanessa antiopa 311
Vanessa atalanta 311
Vanessa cardui 310
Vanessa io 311
Vanessa urticae 311
Vasates fockeui 413
Vasates schlechtendali
413
Vespa crabro 138
Vespidae 138
Vespula vulgaris 138

Verticillium lecanii 63, 69

Viteus vitifoliae 101

2

Zabrus tenebrioides 146
Zetzellia mali 4l6
Zeuzera pyrina 262
Zophodia grossulariella 302
Zygaenidae 303
Zygina pullula 55
Zygina rhamni 55
Zygogramma suturalis 206

463

Y

X

Xiphinema italiae 426
Xiphinema sp. 426

Yponomeuta malinellus 256 Xenopsylla cheopis 339

Xyleborus dispar 188
Yponomeuta padellus 256 Xestia c-nigrum 319 Xylena exoleta 330
Yponomeutidae 256

Xiphinema index 426

464

Tisak:

ZRINSKI d.d., Čakovec

Naklada:

1.000 primjeraka

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->