P. 1
Književnost kroz razdoblja

Književnost kroz razdoblja

|Views: 873|Likes:
Published by Renata Nobilo

More info:

Published by: Renata Nobilo on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Književnost kroz razdoblja

1. Petoknjižje- knjiga postanka -knjiga izlaska -Levitski zakonik -knjiga brojeva -ponovljeni zakon 2. Mudrosne i proročne knjige 3. Psalmi -novi zavjet- sastoji se od 27 knjiga pisanih na grčkom jeziku -dijelimo ga na: 1. Evanđelja (Matej, Marko, Luka i Ivan) 2. Djela apostolska 3. Poslanice apostola Pavla 4. Katoličke poslanice 5. Otkrivenje EVANĐELJE izvorno grč. riječ što znači radosna vijest sadrži sve što je Isus činio i učinio Isus je Sin Božji i sin čovječji, te je u tom smislu Evanđelje jedno, a s obzirom na knjige
-

četiriju evanđelista ono je četveroliko MATEJ – pisac prvog evanđelja – opisuje Isusovu osobu i život pracrkve; Isus je prorok Kraljevstva, on je Mesija u kome se ispunjavaju stara proročanstva; Matej je najsustavniji i najpregledniji; njegovo Evanđelje pisano je na aramejskom, a poslije prevedeno na grčki IVAN – pripisuje se apostolu Ivanu; Ivan ne osvjetljuje toliko ljudsku stranu Isusova života, već daje njegov duhovni profil, ne iznosi samo gole činjenice, već odabire one događaje koji imaju i simboličko značenje, ne tumači Kristovo učenje o ljubavi, milosti i životu vječnom; upotrebljava stare simbole kao Pastir, Janje, Put, Svjetlost; napisano je na grčkom jeziku

javlja se mišljenje da je u Pjesmi nad pjesmama opjevana ljubav između zaručnika i zaručnice - u svakom slučaju to je najljepša i najuzvišenija pjesma ljubavni osjećaji se iskazuju poredbama i metaforama koje nam sve to pobliže dočaravaju - .još postoje Evanđelja po Marku (najbliži pučkom pristupu i iskazu) i Luki (najkritičniji i stilski najuglađeniji) JUDITA jedan od najdramatskijih biblijskih opisa i najmlađih djelova Biblije iako je sadržaj najvjerojatnije samo piščeva literarna fikcija. a uvrštene su u Bibliju (iako nisu bile sastavljene za nju) na temelju novog konteksta. a to je da veliča ljubav Jahve prema njegovom narodu međutim. Judita je privukla mnoge umjetnike kista.pr. fino zapaženih detalja i plastičnih opisa. Marulić kojeg je biblijska priča inspirirala za pisanje epa Judite gl. neki smatraju da je to djelo nastalo na dvoru Salomonovu u 10 st. zakonsta i praktična da se zapravo izjednačuje sa samim životom naroda i domoljubljem - obrana domovine jest obrana vjere knjiga je pisana apokaliptičnim stilom. u Palestini u vrijeme grčke vladavine zbog svoje zbijenosti izražavanja.2 - Književnost kroz razdoblja pjesme su se najprije pjevale na svadbenim svečanostima. likovi su Holoferno koji je utjelovljena neprijateljska sila i Judita kao simbol židovskog naroda koji dolazi u sukob sa svojim neprijateljem PJESMA NAD PJESMAMA ljubavna lirika nastala negdje u 4.st. Krista – predaja ga pripisuje Salomonu. pisane riječi i zvuka – jedan takav umjetnik bio je i M. on je svojom poukom i idejom vrlo stvaran knjiga veliča židovsku religiju i rodoljublje religija je toliko nacionalna.st.pr. od 18. Krista samo se tumači već preko 20 stoljeća muče da odgonetnu o kojoj je ljubavi riječ IKor .

stvaranja -dijelimo ju na četiri razdoblja: 1. do 6 st. st. k. čovjekova povezanost s prirodom KNJIGA POSTANKA 13. p. Helenističko razdoblje od 323 g. p. p. p.3 - Književnost kroz razdoblja 2. prvih ljudi i - završava pričom o općem potopu – taj tio razmatra literature starog istoka i općeljudska pitanja o čovjekovoj sudbini druga ima povjesnu tematiku . KLASIČNA KNJIŽEVNOST – ANTIKA Stara grčka književnost -ima veliko značenje klasične grčke književnosti za zapadnu civilizaciju. obuhvaća oko 1500 g. svemira. k. k. Pristalost i radosti zaručnice) zaručnik koristi motive iz prirode kako bi opisao njezinu ljepotu te njezinu duhovnu ljepotu na kraju ističe njeno savršenstvo zaručnica na zborovo pitanje kakav je njezin z. 3. odgovara na sličan način kao i on – ističe ljepotu iskreni osjećaji i čistoća ljubavi. - Uzajamna ljubav raste. Arhajsko razdoblje od 750 do 450 g.u današnjim izdanjima teksta Pjesme podijeljen je najčešće na 5 dijelovam (Prvi susret. k. Klasično razdoblje od 450 do 323 g. p. pr. e. 2. Carsko razdoblje (Rimsko) od 30 g. Krista prva i najzanimljivija knjiga Petoknjižja tu nalazimo sličnosti s babilonskom i staroegipatskom književnosti dijeli se na 2 dijela – prvi iznosi židovske predaje o stvaranju svijeta. Zaručničina ljubav na kušnji. . Arhajsko razdoblje 4. k.-4. Zaručnicu dovode zaručniku. n. do 30 g.prati život židovskog naroda od njegova praoca Abrahama do odlaska Židova u Egipat IKor .

a u novovjekovnim knjiđ. uglavnom se javljaju u stalnom obliku – dva jedanaesterca. pr.alkejska strofa – u Hrv.st. GRČKI LIRIČARI ALKEJ grč. jedan od glavnih predstavnika monodijske melike .st. pol. pjesnik (1. životno pitanje. u tom razdoblju Atena je bila glavno kulturno i književno središte Grčke. završava smrću Aleksandra velikog. prenose usmenim putem.-poznat alfabet ali se i dalje književna djela stvaraju i izvode. materijal crpi iz suvremenog tadašnjeg političkog života -razvoj interesa za povijest.K. Jedina krupna novina u ovom razdoblju je pojava i brz razvoj romana. odnosa ljudskog i božanskog -Aristofan. a svečani su i neki fragmenti ljubavne lirike .) s otoka Lezba. – Đurđević. Sofoklo i Euripid).komediograf. filozofiju (Platon i Aristotel). himne bogovima. jedan deveterac i jedan deseterac . pa su politički motivi. Mažuranić – metrička shema strofe mijenja se mnogo već u antici. -naglasak se prenosi na drame -kazalište postaje glavno mjesto književnog života a dramske vrste oduzimaju prvenstvo epu -poznati grčki trolist (Eshil.živio je u progonstvu. u svojim tragedijama obrađuju teme smisla života. Zbog toga u književnosti središnje mjesto zauzima ep i lirske vrste Klasično razdoblje -obilježeno procvatom Atene i atenske demokracije i kulture. 6. rat i upravo ganatička mržnja teme njegovih pjesama pisao je lirske pjesme i pjesme uz gozbe i pijanke. – u 18. jak razvoj govorništva Helenističko razdoblje -od smrti Aleksandra velikog pa do propasti Egipta -u tom razdoblju je Grčka proširila teritorij osvajanjima tako da književni život više nije vezan uz male građanske zajednice Carsko razdoblje -u njemu se književnost razvija u političkom okružju Rimskog carstva. Preradović.

na narodnim jezicima.) do pada Carigrada pod Turke i otkriće Novog svijeta (15. st. st. već ostaje vezan za pojedine knjiž. dok latinski za to vrijeme ne zamire. upletena je u politička zbivanja te jednom bila prognana s otoka .knjiž. i Bizant) do nordijskih prostora . hagiografiju (životopisi svetaca) i historiografiju) .iznosi sliku svoje domovine koja je u nepovoljnom položaju SAPFA najveća grč. Ikor -4 Književnost kroz razdoblja 3. i 17. epiku.safička strofa – u Hrv.obuhvaća cijelu Europu od mediteranskog juga (Arapski po.književne poetike toga razdoblja više su se bavile problemima stila i retorike negoli knjiž.st.st. liriku i dramu .pjeva o burnosti događaja u domovini . SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST od pada Zap.nacionalne knjiž.-5. se u mnogim europskim zemljama razvijaju knjiž. klasifikacijama .lutita bura – simbol nevolja. te u crkvenim himnama 18.st.LAĐI alegorijska pjesma o domovine . pjesnikinja rodom s otoka Lezba gdje upravlja jednom školom za mlade djevojke . . vrste se odupiru modernim načinima klasifikacije kojima je u prvom planu kriterij lijepog i originalnog te podjela knjiž.kao i Alkej. največim dijelom čine pravnički i historiografski tekstovi pisani od 10-14 st. – u hvarskoj crkvenoj poeziji 16. išćekivanja do sreće ostvarenog zanosa i očaja rastanka) . vrste (biblij.od 9. vijeku je procvat nabožne književnosti žanr «ISPOVIJESTI» koje počinje pisati Augustin spaja kasnoantičke ispovjesne modele i krščanski nauk . ratova .u sred.lađi – simbol domovine . carstva (4. rim. na epiku.) .njena poezija je sva posvećena ljubavnoj tematici (široka skala ljubavnih osjećaj od prvih ljub.

sred. velikaša . na nabožnu i svjetovnu.u svjetovnoj lirici je prisutno trubadursko pjesništvo.st.drama kao nabožna javlja se kroz liturg. umjetnička) isvjetovna (narodna.st.epska pjesma anonimnog kasteljanskog pjesnika .cilj ranih kršć. novele te basne i bajke . životopisi svetaca.. parodija.. Ronaldu) čiji glavni junaci pripadaju legendarnoj prošlosti i prenose kršć.djelo ima daleku historijsku podlogu na napadu Baska na odstupnicu vojsku Karla Velikoga koji se vraćao iz Španjolske s pohoda protiv Saracena. lirike. molaritet (najčešća tema Isusova muka (teme uz kršć. parabole i alegorije. drama je vezana uz kršćanske blagdane i izvodi se na otvorenom . vizije.lirika se dijeli na latinsku i narodnu. d.najpoznatija starofrancuska epopeja iz ciklusa junačkih epova o Karlu Velikom . a u svjetovnoj epovi. himna i oda .. vjek.oko tog neznatnog historijskog događaja isplela se legenda uobličena u jedinstjen cjeloviti ep.u usmenu epiku spadaju junački epovi (pjesma o Cidu. a od 9. pjesnika bio je da kršć. a stihovni oblici koje koristi djelom su preuzeti iz antike. pri čemu je poginulo niz franc. teme opjevaju po uzoru na klasične rimske pjesnike latinski je bio jezik proze.najstariji književni spomenik španjolskome jeziku . pučka)književnost u nabožnoj epici koriste se liturgijski tekstovi. lirahu. kompozicija djela je jednostavna PJESAN O CIDU . komički efekti (grč. poezije. - legende. ideje i moralna načela viteškog sloja svijeta PJESAN O RONALDU . a dijelom su samonikli (trubadursko pjesništvo) .posebna pozornost se predaje usmenim predajama. a kao svjetovna postoji svjetovna drama. sage.vrhunsko dostignuće srednjovjekovne junačke epike . apokrifi.-9. putujući glumci mimi) . viteškim romanima i trubadurskoj poeziji USMENA PREDAJA – NACIONALNI EPOVI . historiografije i teologije čitavog srednjovjekovnog razdoblja od 4. romani. poučno štivo. blagdane)). je u uporabi u crkvi podjela –nadbo žna (crkvena. epike.

. iz keltskih legenci i iz događaja vezanih uz lik Karla Velikog . od kojih prvo opisuje lutanja i podvige krivo oklevetanog i izKastilje prognanog Cida. pjesnika Villona trubad. trubaduri) u cijelom svijetu .obrađuju pothvate nacionalnih junaka.u obliku u kojem je sačuvanja podijeljena je na tri pjevanja. koja veliča ljubav kao osnovnu pokretnu snagu ljudskog života i opisuje sukobe između osjećaja i dužnosti i časti i fatalne snage ljubavne strasti . Minesaugori (tj.. pjesnici lutalice čije su najpoz. zborniku Carmina Buransa i na koje se nadovezuje poezija največ.u spjevu se opisuju zgode iz života španjolskog narodnog junaka Rodriga zvanog Cid. romani su ljubavnopustolovni . . a drugo i treće razne događaje razne događaje u vezi s udajom njegove kći Ikor -7 Književnost kroz razdoblja VITEŠKI ROMANI . lirikom javljaju se i golijerdi i vaganti. poznatog iz povijesti kao hrabra.nezaobilazno mjesto imaju njem. ali i prevrtljiva feudalca - .s trub.ljubavni roman iz keltskog ciklusa viteških romana obrađuje nesretnu ljubav Tristana i Izolde . pjesništvo oslobođeno je nabožnih tema i nema poučne funkcije (to pjes.nacionalni epovi utjecali svojim mitovima i sadržajima. sredvjek. uvodi u duhovni i emotivni prostor . pjesme sačuvane u lat.građa preuzeta iz antike.ljepota same legende.. kraljeva i vitezova (ideal hrabrog viteza) koji je za čast i dostojanstvo svoje izabranice spreman položiti i vlastiti život ROMAN O TRISTANU I IZOLDI .trubadurska poezija standarizira lirske forme kao što su alba.Tristan i Izolda su jedan od najslavnijih parova nesretnih ljubavnika u svjetskoj književnosti TRUBADURSKA POEZIJA . pastorala.

razvoj i nesretni završetak ljubavne avanture).glagoljica – dolazi od starosl. u Rumunjskoj) – u Bosni pod utjecajem bogumila – dobila je naziv BOSANČICA ili BOSANSKO-HRVATSKA ĆIRILICA . drama (prikazanja). riječi glagoljati (govoriti) . tekstove – liturgijski i biblij. st.nastastanak i pojava glag. tekst. tekstovi.st. – zamjena lat. a prvi jezik državnih dokumenata je latinski . lirike Ikor -8 Književnost kroz razdoblja 4. razd. (2. zemljama (Bugarska. – kasnije zamjenjena uglatom ili hrv. Dalmaciji. epistoralni tekstovi.javlja se u dva oblika – najprije obla glag.BERNARD DE VENTADORN – sačuvano oko 50 njegovih pjesama.) najznačajniji predstavnik provansalske trub. na južnosl. u drugim slav.karakterizira ju GLAGOLJAŠKO RAZDOBLJE – počinje pojavom prvih pis. posvećenih večinom - ljubavi prema ženi ggrofa de Ventadorn. svj. pismo zvano ĆIRILICA – smatra se da ju je sastavio Ćiril – sastavljena je prema grč.u 10.12. spomenika (10. diplomatika i prav. HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST prvo hrv. obuhvaća crkvu i svj. knjigama zadržala do 1927. glag.: . knjiž. . misionarima Metodiju i Ćiriliju – sastavio ju je . pismo je latinica. prostore pripisuje se grč. proda. . vrijednost stihovima daje dubok lirizam i razapetost između strasti i težnje k spiritualnosti osjećaja. Rusija i neko vr.st.st. poučna proza. Srbiji i Makedoniji. – najviše se upotrebljavala u juž.pol. crkveno-pripovj.glag. krajevima – upotreba se u crk. tekstovi (zakonici. u kojima je dao svojevrstan kodeks svih fraza trubadurske ljubavi (rađanje. podmlatka . Bosni. statuti). pripovjest i roman.najpoznatiji tekstovi hrv. glag. a dopunjena je slovima kojih nije bilo u Grka – upotreba u sred.) i traje do 16. pismu. pojavljuje se u Hrv. koji su služili za obuku duh.

asketski način života pjesnički tekstovi – javljaju se poč.st. teritorija) LJETOPIS POPA DUKLJANINA – sredina 12. poezija i prikazanja (drame) roman (pripovjetka) – javlja se u Hrv.najvažnije književne vrste – pripovjetke i romani. s tematskom građom iz antike junaci – najčešće su vitezovi.LUCIDAR – djelo njem. srednjovjekovne knjiž. koji su se zbili oko rijeke Cetina – u hrv. nađena u Jurandvoru kod Baške na ot. – pisana uglavnom glagoljicom i čakavskim narječjem što joj daje karakter jezičnog spomenika – povrsti karaktera je pravni tekst – darovnica kralja Zvonimira kojom daje zemljište samostanu Sv. dijalog učenika i učitelja (učenik postavlja pitanja o raspodjeli svijeta. opisuje događaje u Hrv. Krku – 1.. spomenik koji predstavlja početak hrv. kada je živi narod. itd. – Priče o Troji i Aleksandru Velikom dolaze k nama iz zapadnoeuro. st. Europe. a preveo ga Istranin. u 15. tipični likovi iz feud. čakavštinom i latinicom smatra se ŠIBENSKA MOLITVA – landa (pohvalna pjesma) ŠIBENSKA MOLITVA – recitativna. Lucije – pisac njezina teksta je opat Držika.st. crkvenih pjesama – još se danas pjeva U se vrime godišća – a najstarija pjesma iz tog vrem. kralja Zvonimira i otok Krk kao dio hrv. društva motivi – najčešći su osvajački pohodi.15.BAŠĆANSKA PLOČA – s kraja 11. autora Augstodnnesisa iz 12. najznačajniji Hrv.. – enciklopedija srednjovjekovnog 2. Ona je i povijesni dokument – prvi se put spominje ime Hrv. nalazi se i legenda o smrti kralja Zvonimira 3. prijevoda. pod nazivom Rumanac Trojanski i Aleksandar Veliki. rimizirana proza i pripada najstarijim latiničnim - . lat. glag. nevjernost žene. tekst našeg Lucidara preveden s češkog u 1. znanja.. 14. st. carevi ili kraljevi.st. a učitelj mu odgovara) . jezik – to je poezija - uglavnom nadbožnog karaktera ili su prijevodi srednjovjek. zašto je ljeti dan dug. pisana narodnim govorom. verziji teksta iz 15.po. govor starosl. st.st.

. mjesec. u pjesmi je prisutna rima. st. isplnjen je. Ikor -9 Književnost kroz razdoblja .nosio je lovorov vjenac – predstavljao je slavu njegovog pjesništva napisao jeKanconije r. nacionalnoj knjiž. Petrarkist je stil koji je nastao oponašanjem Petrarke po osnovnim motivima i osjećajima (ljubav prema nedostižnoj i uzvišenoj ženi koja je izvor patnje) LXI. o prečista divo Marije – daju pjesmi oblik litanije u kojoj se veliča Marijina ljepota..zapisima na našem prostoru. prikazan u tri faze živora – rođenje. muke i uskrsnuće. mučenikov. – uglavnom su to dramatizirane legende o svecima. ponavljanja na početku stihova (Gospoje ti si) i zazivi kao što su: O blažena.Renesansno je u djelu kritiziranje crkve i narodni jezik. knjiž. Važnost Kanconijera je da prvi puta u povijesti pjesništva zbirka pjesama bilježi unutarnji svijet čovjeka. Francesko Petrarka .. vsih. .pjesnik je središnji lik (prorok i sudac) srednjovjekovne značajke djela: simbolika brojeva. njih 366 posvećenih Lauri. i ljeto . a tvorac je nepoznati glagoljaš – tema pjesme je molitva upućena Blaženoj Djevici Mariji. gospa je majka. Kanconijer je - podijeljen na dva dijela: prvi dio sadrži pjesme nastale za Laurina života a drugi dio pjesme nastale nakon njezine smrti.zove se Blažen nek dan je. kao i element crkvenosl. to je zbirka ljubavnih pjesama. o umiljena. SONET .rodio se 1304 g.. o prosvećena. tekst pjesme zapisao je fra Pavle Šibenčanin. kraljica i tješiteljica. oblik djela kao alegorijskog putovanja .pripada tl. jezika: vzvišena. . – što daje ritmičnost pjesmi dramski tekstovi (prikazanja ili skazanja) – javljaju se u završnoj fazi srednjovjek. uzvišenost i dostojanstvo. dijaloške pjesme s biblijskim motivima – središnji junak je Isus Krist. umro 1374 g.Petrarkin (talijanski) sonet je sonet koji se sastoji od dvije katrene i dvije tercine.talijanski pjesnik i humanist . razdoblje predrenesanse – 14.

Priče su raznolike po duhu i sadržaju. gorke suze pjesnik se osamljuje jer ne želi da netko (osim prirode) vidi njegovu patnju ljepota Laure – zlatne vlasi. boginja čekanje – počinje mrziti svoje želje i nadanja . a najveći dio života provodi u Firenzi gdje se bavi književnošću -osim djela na latinskom jeziku. a o muškarcima govori da su licemjeri jer ne žele priznati da im žene pružaju mnogo toga («Žene imaju veliku moć. već same žene DEKAMERON (grč. ali on je smatrao da su mu zavidni -slavi žene jer «one pružaju mnogo slatkih doživljaja». ističe glas. metafora napisan za života gđe Laure – tema – neuzvraćena ljubav motivi – oči (stavile ga u ljubavno ropstvo). doživljava je kao anđela.Amor – stalno vlada njime Giovanni Boccacio -talijanski pripovijedač i humanist -rođen je u Parizu. anđelica. ponavljanje riječi – ritmičnost. deka hemeron – deset dana) -zbirka od 100 novela uokvirenih pričom o kugi koja je 1348. školovan u Napulju.u tom sonetu pjesnik slavi trenutak kad je ugledao svoju gospu . Ikor .ujedno slavi sve boli koje je pretrpio zbog nje . no najčešća im je tema ljubav.u zadnjoj strofi slavi pjesme koje su nastale zbog te ljubavi i slavu koju je zbog njih stekao – za razliku od srednjeg vijeka kad se pjesnici nisu dopisivali jer se smatralo da je grijeh tražiti slavu jezična i stilska analiza – nizanje veznika – ritmičnost. stjecanje bogatstva i izrugivanje ljudskoj gluposti i licemjerstvu. rima – ritmičnost i melodijoznost.- poznati sonet kojeg je prepjevao i naš poznati petrarkist Šiško Menčetić .») -njega nisu nadahnle muze da piše o ženama. a glavno djelo mu jeDekameron -mnogi kritičari su ga napadali. sjajne oči koje su prema njemu krute. godine harala Firenzom i prisilila 7 djevojaka i 3 mladića da napuste grad i prikraćuju vrijeme pripovijedajući zanimljive priče. - krepka. napisao je i niz djela na talijanskom -Homer mu je bio uzor -napisao je prvu Danteovu biografiju.

DRUŠTVENA SREDINA I ODNOSI DRUŠTVENE SREDINE (preljub – zakon) 3. FILOSTRATO – pobijeđen u ljubavi. tip razbludna mladića) -Boccacciove su novele zabavljale čitatelje. koje su postale uzorom svim kasnijim novelistima. okrutnost. 2. 3. strasna. umjereni su) -narušavanje međuljudskih odnosa -likovi su renesansni ljudi. FILOMENA . DIONEO – ljubavnik Venere.NEIFILE – nanovo zaljubljena. snalažljivost. da bi prikratili vrijeme pričaju priče.. FIAMMETTA – vatrena. sretna. godine kad je Firenzu stigla kuga -kuga utječe na ponašanje ljudi (1.LJUBAV (nesretna. KARAKTERNE OSOBINE (dosjetljivost. ) 2.) -novele su nastale 1348. izoliraju se. .12 Književnost kroz razdoblja -Dekameron sadržava galeriju realistički vjerno i psihološki uvjerljivo opisanih likova iz svih društvenih slojeva.. neuzvraćena ljubav. zamamljiva. oholost. lik sretnog ljubavnika.ELISSA – zaljubljena) -mladići: PANFILO – sav u ljubavi. -teme Boccacciovih novela: 1. osnovne su karakteristike Boccacciovih priča. jasan stil. -djevojke i mladići imaju svoja imena koja potpuno ili dijelom odgovaraju njihovim naravima -djevojke: PAMPINEA – bujna. a ne srednjovjekovni jer se ne prepuštaju životnim nevoljama PRIPOVJEDAČE NOVELA čini -7 djevojaka između 18 i 28 godina i 3 mladića iznad 25 godina povukli su se iz Firenze gdje hara kuga. mahnita. nasmijavale ih i pomagale im prevladati životne teškoće -HEDONIZAM – filozofski smjer prema kojem su ugodnost i uživanje najveće dobro i ideal. -zanimljivost fabule. EMILIJA – laskavica. potpuno su razuzdani.ona koja voli pjevanje.LAU R ETTA – aluzija na Petrarkinu Lauru.. od trgovaca i prostitutki do predstavnika feudalaca i svećenstva.. a među sobom svakoga dana odabiru kralja i kraljicu koji će kao dužnost imati i zadatak da odaberu temu koja će se tog dana obrađivati..

pisanje pučkim jezikom koji zamjenjuje latinski (poštuju pravila pisanja po uzoru na antiku) . pjesme namjenjene prijateljima.) – oponašanje antičkih uzora Vergilije (Eneida). RENESANSA . – širi se čitateljski krug . pastirski i pikarski romani viteški – još iz sred. savršenstva ujetnosti .pišu se epovi (uzor – Vergilijeva Eneida) . gospe. i glazb.sloboda čovjekovog stvaralačkog duha . ljubavna (žena. st.pikarski – u renesansi – gl. Plaut. maskerate – pokladne pjesme. Biblija .petrarkistička.-poruga i satira najčešće su izraz čovjekove kritičnosti i slobodoumlja karakterističnoga za renesansu. lik je simpatičan protuha. vijeka – vitez lutalica (prikaz renesansnog čovjeka). najviše se pišu soneti – uzor u antici EPIKA ..) . i arhit.viteški. kroz život se probija svojom voljom i inteligencijom . junaka i gl. slobodna duha .religiozna – posvećeni Mariji.preporod u književnosti – uzor postaje antika (rimska i grčka knjiž. preporod . radnje – opisuje ljubav.novi književni preporod – 16. njezina ljepota). lutalica i varalica koji luta svijetom – kritizira vrijeme.uspostava novih estetičkih ideala ljepote.stvaranje nacionalnih knjiž. bukolička lirika – uživanje u prirodi .knjiž.biblijski epovi – tema iz Biblije viteški epovi – ARIOSTO – talijanski renesansni pjesnik Bijesni Orlando (djelo bez gl. borbe i vitezove – nastavak Boiardovog djela Zaljubljeni Orlando) ROMAN . je u doba renesanse doživjela procvat (i lik.ponovno rađanje.13 - 6.zabavna – humoristička. Terencije (komedija). Ikor . pojavljuju se kanconjeri i zbirke posvećene jednoj ženi . doživljavaju procvat) LIRIKA . satirička. – ITALIJA (zahvaća cijelu E.

patnju.14 - Književnost kroz razdoblja 1. elegije u elegijskom distihu 3. pisac kazališnih komada . komedije. žalost zbog majčine smrti . kritizira postojeće društvene obićaje. tragedije. tema ljubav – pastirski romani su uzor današnjih ljubića – popularna djela DRAMSKE VRSTE . izrugiva ljudske mane i poroke. simetrija likova. kraljevske drame (historije).pastirski – gl.. idilična priroda. pjesme spjevane u daktilskom heksametru 2. Terencije (komediografi) . likovi pastiri – idila. stalni likovi . epigrami u raznovrsnim metrima -najpoznatije djelo Ivana Česmičkog je autobiografska tužaljka (elegija)* «U smrt majke Barbare» u kojoj izražava tugu. oslobaža od predrasuda . karakteristike njegovog osnovnog izlaganja i temelji se na istraživanju WILLIAM SHAKESPEARE . pobjede novog mladog naraštaja.div dramskog stvaralaštva – Shakespeare – koji je čovječanstvu dao niz djela neprolazne trajnosti ESEJ – Michael Montaigne – nova književna vrsta (Eseji.učena komedija slijedi dramaturgiju iz antike – petčinova. romantične igre i poeme. gl. sadrži osnovni stav pisca. redatelj.napisao 36 ili 37 drama – tzv.komediografija – promiče poruke aktivizma.pastorale (pastirske igre) – svijet pastira.suvlasnik poznatog kazališta Globe . 1580) – kraća prozna vrsta u kojoj se obrađuje različita tematika. uključuje razmišljanje i zaključivanje. pjesme i ples zaljubljenika .uzori iz antike – Plaut.engleski pjenik i dramatičar (najveći dramski stvaralac svjetske književnosti) .rođen i umor u Stratford-on-Avonu stiže u London – glumac. te sonete (elizabetinski soneti – 3 kvartine i 1 distih) IKor .

a školovao u Rimu gdje se upoznao sa osnivačem tzv. a nakon ženine smrti. . utjeha JURAJ ŠIŠGORIĆ (oko 1445-oko1509) -najslavnije ime šibenskog humanizma -studirao je u Padovi -bio je svećenik i obnašao je važne dužnostiu šibenskom kaptolu -osim onoga što se može zaključiti iz njegovih pjesama. opis bolesti. postao je biskup. zaredio se za svećenika. pogreba i groba. pjesnikovo tugovanje.*TUŽALJKA (ELEGIJA) – humanistička tužaljka vjerno oponaša strukturu antičkih tužaljki koje se sastoje od 5 djelova: uvod. pa je svečano ovjenčan pjesničkim lovorovim vijencem. -vratio se u Dubrovnik. smrti. a stekao je i najvišu crkvenu čast-položaj nadbiskupa -glavni dio Vrančićeva opusa čini zbirka od oko 1000 pisama -«Putovanje iz Budima u Drinopolje»: još od mladih dana Vrančić je pokazivao osobitu sklonost prema povijesnim i zemljopisnim istraživanjima ILIJA CRIJEVIĆ (1463-1520) -rođen je u Dubrovniku. a osobito je bolno doživljavao prodiranje Turaka u Šibenik -«Elegija o pustošenju šibenskog polja» ANTUN VRANČIĆ (1504-1573) -rođen je u Šibeniku -nakon školovanja postaje tajnik Ivana Zapolje gdje je ostao gotovo 20 godina -godine 1553. Rimske akademije -zarana je pokazao interes za klasične tekstove i dosegnuo je zavidnu vještinu u pisanju latinskih stihova. pohvala pokojnika. drugih pouzdanih podataka o njegovu životu gotovo i nema -za života mu je tiskano samo jedno cjelovito djelo («Tri knjige elegija i lirskih pjesama») -ta je knjiga prva hrvatska zbirka pjesama uopće koja je objavljena tiskom -u rukopisu mu je ostala zbirka od 16 nabožnih pjesama koje su prvi put tiskane prije tek 30-ak godina -Šišgorić je bio tijesno vezan uz svoj uži zavičaj.

a isto tako i na prethodnike. a uske veze s Mletcima. hrvatskoga jezika na visoku razinu) -hrvatska renesansna književnost će se kao i ostale europske renesansne književnosti oslanjati na antičko naslijeđe. st. ali i one o podizanju narodnoga.) -razvijala se pod utjecajem renesansne umjetnosti i talijanske kulture -nije se istovremeno pojavila i razvijala u hrvatskim krajevima jer je Hrvatska u to vrijeme bila podijeljena. HRVATSKA RENESANSNA KNJIŽEVNOST (sredina 14. uspoređuje ju sa nedirnutim bijelim snijegom -Flavija je lijepa i strastvena žena koja dvojbenom vjernošću dovodi ljubavnika do zdravlja Ikor .-za njegova života bilo je objavljeno tek nekoliko njegovih kraćih pjesničkih tekstova. od kojih se dva najvažnija čuvaju u Vatikanskoj knjižnici. ode i epigrame. folklorne književnosti preuzimajući iz njih teme. motive.18 - 8. Petrarka. oblike i postupke -NAČELA OBLIKOVANJA:  oponašanje uzora  harmonična i skladna kompozicija književnog djela  tradicionalno oblikovanje teksta –oblikovanje čistim i jasnim jezikom -hrvatska književnost u razdoblju renesanse više nije služila samo za vjersku poduku. dolazak brojnih učitelja i odlazak hrvatskih mladića na studij u susjednu Italiju omogućili su snažan razvoj renesansne književne kulture i na području Dubrovačke Republike i mletačke Dalmacije -hrvatska renesansna književnost usvojila je mnogobrojne koncepcije humanizma (one o važnosti antičke književne tradicije. Boccaccio. već se razvila kao samostalna djelatnost . st. osobito se ističu elegije upućene nekoj Rimljanki Flaviji -«Elegija Flaviji»: pjesnik ističe Flavijinu ljepotu. – kraj 16. Jacobo Sannazzaro. začetnike i klasične pisce talijanske renesansne književnosti (Dante. -uz himne. Lodovico Ariosto) -hrvatska renesansna kultura oslonit će se i na domaće usmene. pa krajevi nisu imali iste uvjete za razvoj renesanse -utjecaj talijanske renesanse stekao se samo na istočnoj obali Jadrana.

) DRAMA . s brojnim opisima junaka i junakinja. vremena i prostora radnje. dubrovački kanconijer "Ranjinin zbornik" (pjesme o ljubavi (udvaranje. te je osim lirike.. te je iznosio sadržaje važne za život zajednice -u epu je pripovjedač izlagao fabulu jasno. gospoje.19 - Književnost kroz razdoblja ljepote drage. bol zbog neuzvraćene ljubavi. hrvatska renesansna književnost stvara i neke nove oblike (Petar Hektorović-"Ribanje i ribarsko prigovaranje" – putopisni spjev) -posebno mjesto zauzima i pastoralno-idilični i alegorijski roman Petra Zoranića "Planine" u kojem se u prozi i stihovima pripovijeda o putovanju pastira Zorana po zavičaju te usporedno s pričom o nesretnoj ljubavi pastira Zorana slavi ljepota domovine LIRIKA -razvijaju se 3 vrste lirskih pjesama:  PASTIRSKO-IDILIČNA LIRIKA -veliča život u prirodi -san o sreći i blaženom životu  ANAKREONTSKA LIRIKA -slavi ovozemaljske užitke i senzualnu ljubav  LJUBAVNA PETRARKISTIČKA LIRIKA -tuga i bol zbog neuzvraćene ljubavi. epike i drame razvila niz novih književnih vrsta EPIKA -najznačajniji epovi bili su oni koji su opjevavali religiozno-biblijske teme (Marko Marulić-Judita) ili povijesne teme (Brna Krnarutić-Vazetje Sigeta grada) -hrvatski renesansni ep oblikovan je po uzoru na Vergilijevu Eneidu i druge antičke epove. pregledno. veličanje tjelesne i duhovne IKor . divljenje ženskoj ljepoti -radi se o utjecaju petrarkističke lirike koja uzvisuje ženu i divi joj se -najviše duhovne vrijednosti: LJUBAV i LJEPOTA -jedno od glavnih obilježja: PLATONSKO DIVLJENJE PREMA ŽENI -prvi sačuvani dokument je zbirka pjesama. bitaka i važnih događaja -osim tradicionalnih epskih vrsta. vile. molba da se ljubav uzvrati..-hrvatska renesansna kultura je PRVO MODERNO RAZDOBLJE HRVATSKE KNIŽEVNOSTI -odlikuje se nizom književnih oblika.

PASTORALNE DRAMA. POKLADNA. a to su KOMEDIJA i TRAGEDIJA -hrvatskaKOMEDIJA. "Tripče de Utolče". različiti dramski oblici:PAST I RSKE EKL OG E... hvalisavi i umišljeni vojnik. Zlatarićeva "Elektra" prema Sofoklu. godine -prvi hrvatski umjetnički ep . zaplete i rasplete. MITOLOŠKA DRAMA. "Skup". PASTIRSKE IGRE.) -takva komedija naziva se UČENOM ili ERUDITNOM KOMEDIJOM – njegovala se osobito u Dubrovniku (Marin Držić – "Dundo Maroje".. a objavljen 1521. FARSA (banalne pojave građanskog života na komičan način). kao i tipove likova (mudar i lukav sluga..) -razvila se i DRAMA U SUVREMENOME SMISLU te riječi (Lucić "Robinja" – prva svjetovna drama u hrvatskoj književnosti) -razvili su se i drugi. život je nastavio u Splitu -iako je u hrvatskoj književnost ponajprije poznat po svom važnom doprinosu književnosti na narodnom jeziku. kao i talijanska preuzima od antičke komedije strukturu komediografske radnje. PIRNA KOMEDIJICA ("Novela od Stanca"-Držić) MARKO MARULIĆ -renesansni pjesnik koji je napisao brojna djela na hrvatskom jeziku -rođen je u Splitu.. škrti starac. BIBLIJSKA DRAMA. CRKVENA PRIKAZIVANJA (religiozno-biblijska tematika). "Arkulin") -uTRAGEDIJI hrvatska renesansna književnost ostvarila je brojne prijevode (Držićeva "Hekuba" prema Euripidu. a školovao se u Italiji -nakon boravka u Italiji. Marulić je slavu stekao svojim latinskim djelima -njegovo najznačajnije latinsko djelo jesu "Pouke za čestit život s primjerima" koje je prevedeno na mnoge jezike i koje je najviše objavljivana hrvatska knjiga u inozemstvu -vrlo značajno djelo na narodnom jeziku jest biblijsko-vergilijanski ep JUDITA u šest pjevanja JUDITA -ep koji je nastao 1501.-najčešće i najznačajnije dramske vrste hrvatske renesansne kniževnosti nastaju po uzoru na antičke dramske oblike.

a Holoferno je očaran njenom ljepotom Ikor . vjera  ističe Juditine kvalitete. važnost i kako je treba slaviti  upućuje Bogu poruku da joj dade snage da odrubi Holofernu glavu (vjera u Boga) KOMPOZICIJA: "Judita" je sastavljena od 6 libara 1. st. -uzori: ANTIKA (Vergilije) i HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST -tema: preuzeta iz Biblije – Marulić piše o aktualnoj društvenoj situaciji u Splitu i okolici (turska vojska koja prijeti Splitu i okolici poistovjećena je s asirskom vojskom koja prijeti Betuliji) -židovska udovica Judita ubija taštog i pohlepnog asirskog vojskovođu Holoferna i spašava svoj grad Betuliju -CILJ OVOGA EPA:  Marulić je htio svom narodu uliti vjeru i nadu u otpor i spas od Turaka.  Marulić ističe vjeru u Boga (kako u njega ne treba sumnjati) -na početku epa Marulić u kratkom pismu objašnjava zašto i kako je pisao "Juditu":  želi proučiti priču o udovici Juditi na svom jeziku za one koji ne razumiju latinski j. što je vrlo važno jer je hrvatski jezik formiran kao književni jezik tek u 19. LIBRO: Judita u Holofernov taboru. LIBRO: Holoferno pustoši i napada gradove za redom 3. st. LIBRO: Holofernova opsada Betulije.-pisan je splitskom čakavštinom 16. sveta čistoća.  ističe kršćansku vrijednost – krepost.. a Judita kori narod koji se želi predati 4.20 . LIBRO: Nabukodonosorova želja da vlada cijelim svijetom (Holoferno ga treba svojom vojskom osvojiti 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->