P. 1
Književnost kroz razdoblja

Književnost kroz razdoblja

|Views: 869|Likes:
Published by Renata Nobilo

More info:

Published by: Renata Nobilo on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Književnost kroz razdoblja

1. Petoknjižje- knjiga postanka -knjiga izlaska -Levitski zakonik -knjiga brojeva -ponovljeni zakon 2. Mudrosne i proročne knjige 3. Psalmi -novi zavjet- sastoji se od 27 knjiga pisanih na grčkom jeziku -dijelimo ga na: 1. Evanđelja (Matej, Marko, Luka i Ivan) 2. Djela apostolska 3. Poslanice apostola Pavla 4. Katoličke poslanice 5. Otkrivenje EVANĐELJE izvorno grč. riječ što znači radosna vijest sadrži sve što je Isus činio i učinio Isus je Sin Božji i sin čovječji, te je u tom smislu Evanđelje jedno, a s obzirom na knjige
-

četiriju evanđelista ono je četveroliko MATEJ – pisac prvog evanđelja – opisuje Isusovu osobu i život pracrkve; Isus je prorok Kraljevstva, on je Mesija u kome se ispunjavaju stara proročanstva; Matej je najsustavniji i najpregledniji; njegovo Evanđelje pisano je na aramejskom, a poslije prevedeno na grčki IVAN – pripisuje se apostolu Ivanu; Ivan ne osvjetljuje toliko ljudsku stranu Isusova života, već daje njegov duhovni profil, ne iznosi samo gole činjenice, već odabire one događaje koji imaju i simboličko značenje, ne tumači Kristovo učenje o ljubavi, milosti i životu vječnom; upotrebljava stare simbole kao Pastir, Janje, Put, Svjetlost; napisano je na grčkom jeziku

od 18. Judita je privukla mnoge umjetnike kista.st. Marulić kojeg je biblijska priča inspirirala za pisanje epa Judite gl. Krista – predaja ga pripisuje Salomonu. a to je da veliča ljubav Jahve prema njegovom narodu međutim. fino zapaženih detalja i plastičnih opisa.pr. Krista samo se tumači već preko 20 stoljeća muče da odgonetnu o kojoj je ljubavi riječ IKor .još postoje Evanđelja po Marku (najbliži pučkom pristupu i iskazu) i Luki (najkritičniji i stilski najuglađeniji) JUDITA jedan od najdramatskijih biblijskih opisa i najmlađih djelova Biblije iako je sadržaj najvjerojatnije samo piščeva literarna fikcija. u Palestini u vrijeme grčke vladavine zbog svoje zbijenosti izražavanja.pr. pisane riječi i zvuka – jedan takav umjetnik bio je i M. on je svojom poukom i idejom vrlo stvaran knjiga veliča židovsku religiju i rodoljublje religija je toliko nacionalna. javlja se mišljenje da je u Pjesmi nad pjesmama opjevana ljubav između zaručnika i zaručnice - u svakom slučaju to je najljepša i najuzvišenija pjesma ljubavni osjećaji se iskazuju poredbama i metaforama koje nam sve to pobliže dočaravaju - . zakonsta i praktična da se zapravo izjednačuje sa samim životom naroda i domoljubljem - obrana domovine jest obrana vjere knjiga je pisana apokaliptičnim stilom. likovi su Holoferno koji je utjelovljena neprijateljska sila i Judita kao simbol židovskog naroda koji dolazi u sukob sa svojim neprijateljem PJESMA NAD PJESMAMA ljubavna lirika nastala negdje u 4.2 - Književnost kroz razdoblja pjesme su se najprije pjevale na svadbenim svečanostima.st. neki smatraju da je to djelo nastalo na dvoru Salomonovu u 10 st. a uvrštene su u Bibliju (iako nisu bile sastavljene za nju) na temelju novog konteksta.

k. p. p.u današnjim izdanjima teksta Pjesme podijeljen je najčešće na 5 dijelovam (Prvi susret. Klasično razdoblje od 450 do 323 g. Pristalost i radosti zaručnice) zaručnik koristi motive iz prirode kako bi opisao njezinu ljepotu te njezinu duhovnu ljepotu na kraju ističe njeno savršenstvo zaručnica na zborovo pitanje kakav je njezin z. prvih ljudi i - završava pričom o općem potopu – taj tio razmatra literature starog istoka i općeljudska pitanja o čovjekovoj sudbini druga ima povjesnu tematiku . p. svemira. - Uzajamna ljubav raste. Arhajsko razdoblje od 750 do 450 g. n. do 30 g. Helenističko razdoblje od 323 g. Arhajsko razdoblje 4. Krista prva i najzanimljivija knjiga Petoknjižja tu nalazimo sličnosti s babilonskom i staroegipatskom književnosti dijeli se na 2 dijela – prvi iznosi židovske predaje o stvaranju svijeta. k. e. čovjekova povezanost s prirodom KNJIGA POSTANKA 13. odgovara na sličan način kao i on – ističe ljepotu iskreni osjećaji i čistoća ljubavi.3 - Književnost kroz razdoblja 2. Zaručnicu dovode zaručniku. pr. Carsko razdoblje (Rimsko) od 30 g. do 6 st. KLASIČNA KNJIŽEVNOST – ANTIKA Stara grčka književnost -ima veliko značenje klasične grčke književnosti za zapadnu civilizaciju. p. Zaručničina ljubav na kušnji. 3. st.-4. 2. obuhvaća oko 1500 g. stvaranja -dijelimo ju na četiri razdoblja: 1. k.prati život židovskog naroda od njegova praoca Abrahama do odlaska Židova u Egipat IKor . . p. k. k.

st. jedan od glavnih predstavnika monodijske melike . u svojim tragedijama obrađuju teme smisla života. 6. – Đurđević. himne bogovima. Jedina krupna novina u ovom razdoblju je pojava i brz razvoj romana.alkejska strofa – u Hrv. -naglasak se prenosi na drame -kazalište postaje glavno mjesto književnog života a dramske vrste oduzimaju prvenstvo epu -poznati grčki trolist (Eshil. pol.) s otoka Lezba. prenose usmenim putem. u tom razdoblju Atena je bila glavno kulturno i književno središte Grčke. životno pitanje.K. rat i upravo ganatička mržnja teme njegovih pjesama pisao je lirske pjesme i pjesme uz gozbe i pijanke. a u novovjekovnim knjiđ. pa su politički motivi. Preradović. jedan deveterac i jedan deseterac . uglavnom se javljaju u stalnom obliku – dva jedanaesterca. – u 18. Sofoklo i Euripid). Mažuranić – metrička shema strofe mijenja se mnogo već u antici.st. a svečani su i neki fragmenti ljubavne lirike . GRČKI LIRIČARI ALKEJ grč. pjesnik (1.-poznat alfabet ali se i dalje književna djela stvaraju i izvode.živio je u progonstvu. pr. završava smrću Aleksandra velikog. odnosa ljudskog i božanskog -Aristofan. Zbog toga u književnosti središnje mjesto zauzima ep i lirske vrste Klasično razdoblje -obilježeno procvatom Atene i atenske demokracije i kulture. jak razvoj govorništva Helenističko razdoblje -od smrti Aleksandra velikog pa do propasti Egipta -u tom razdoblju je Grčka proširila teritorij osvajanjima tako da književni život više nije vezan uz male građanske zajednice Carsko razdoblje -u njemu se književnost razvija u političkom okružju Rimskog carstva.komediograf. filozofiju (Platon i Aristotel). materijal crpi iz suvremenog tadašnjeg političkog života -razvoj interesa za povijest.

. carstva (4. na epiku.književne poetike toga razdoblja više su se bavile problemima stila i retorike negoli knjiž. epiku.) .st. Ikor -4 Književnost kroz razdoblja 3.lađi – simbol domovine .njena poezija je sva posvećena ljubavnoj tematici (široka skala ljubavnih osjećaj od prvih ljub. SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST od pada Zap. vijeku je procvat nabožne književnosti žanr «ISPOVIJESTI» koje počinje pisati Augustin spaja kasnoantičke ispovjesne modele i krščanski nauk .iznosi sliku svoje domovine koja je u nepovoljnom položaju SAPFA najveća grč.u sred. – u hvarskoj crkvenoj poeziji 16. pjesnikinja rodom s otoka Lezba gdje upravlja jednom školom za mlade djevojke .nacionalne knjiž. i Bizant) do nordijskih prostora . se u mnogim europskim zemljama razvijaju knjiž. već ostaje vezan za pojedine knjiž.st. največim dijelom čine pravnički i historiografski tekstovi pisani od 10-14 st. liriku i dramu . te u crkvenim himnama 18. klasifikacijama .LAĐI alegorijska pjesma o domovine .-5.knjiž. rim. išćekivanja do sreće ostvarenog zanosa i očaja rastanka) .safička strofa – u Hrv.lutita bura – simbol nevolja. vrste se odupiru modernim načinima klasifikacije kojima je u prvom planu kriterij lijepog i originalnog te podjela knjiž. upletena je u politička zbivanja te jednom bila prognana s otoka .st. ratova .od 9.pjeva o burnosti događaja u domovini . st. i 17. dok latinski za to vrijeme ne zamire.) do pada Carigrada pod Turke i otkriće Novog svijeta (15.kao i Alkej. vrste (biblij. hagiografiju (životopisi svetaca) i historiografiju) .obuhvaća cijelu Europu od mediteranskog juga (Arapski po. na narodnim jezicima. st.

komički efekti (grč.. lirike. pučka)književnost u nabožnoj epici koriste se liturgijski tekstovi. velikaša .u usmenu epiku spadaju junački epovi (pjesma o Cidu.djelo ima daleku historijsku podlogu na napadu Baska na odstupnicu vojsku Karla Velikoga koji se vraćao iz Španjolske s pohoda protiv Saracena. a kao svjetovna postoji svjetovna drama.posebna pozornost se predaje usmenim predajama.vrhunsko dostignuće srednjovjekovne junačke epike . novele te basne i bajke . a dijelom su samonikli (trubadursko pjesništvo) . ideje i moralna načela viteškog sloja svijeta PJESAN O RONALDU . molaritet (najčešća tema Isusova muka (teme uz kršć.najstariji književni spomenik španjolskome jeziku . himna i oda . putujući glumci mimi) .epska pjesma anonimnog kasteljanskog pjesnika . na nabožnu i svjetovnu. je u uporabi u crkvi podjela –nadbo žna (crkvena. apokrifi. d. drama je vezana uz kršćanske blagdane i izvodi se na otvorenom . poezije. sage. parodija.sred.st.najpoznatija starofrancuska epopeja iz ciklusa junačkih epova o Karlu Velikom . umjetnička) isvjetovna (narodna. a u svjetovnoj epovi. poučno štivo.-9..st. viteškim romanima i trubadurskoj poeziji USMENA PREDAJA – NACIONALNI EPOVI .. blagdane)).lirika se dijeli na latinsku i narodnu. kompozicija djela je jednostavna PJESAN O CIDU .cilj ranih kršć. epike. historiografije i teologije čitavog srednjovjekovnog razdoblja od 4. a stihovni oblici koje koristi djelom su preuzeti iz antike. pjesnika bio je da kršć. lirahu.u svjetovnoj lirici je prisutno trubadursko pjesništvo. romani. vizije. parabole i alegorije. Ronaldu) čiji glavni junaci pripadaju legendarnoj prošlosti i prenose kršć.oko tog neznatnog historijskog događaja isplela se legenda uobličena u jedinstjen cjeloviti ep. - legende. teme opjevaju po uzoru na klasične rimske pjesnike latinski je bio jezik proze. pri čemu je poginulo niz franc. a od 9.drama kao nabožna javlja se kroz liturg. životopisi svetaca. vjek.

poznatog iz povijesti kao hrabra. iz keltskih legenci i iz događaja vezanih uz lik Karla Velikog .Tristan i Izolda su jedan od najslavnijih parova nesretnih ljubavnika u svjetskoj književnosti TRUBADURSKA POEZIJA .s trub.. trubaduri) u cijelom svijetu . romani su ljubavnopustolovni . pastorala.. koja veliča ljubav kao osnovnu pokretnu snagu ljudskog života i opisuje sukobe između osjećaja i dužnosti i časti i fatalne snage ljubavne strasti .građa preuzeta iz antike.trubadurska poezija standarizira lirske forme kao što su alba.ljubavni roman iz keltskog ciklusa viteških romana obrađuje nesretnu ljubav Tristana i Izolde . uvodi u duhovni i emotivni prostor . pjesnika Villona trubad. sredvjek. pjesnici lutalice čije su najpoz..u obliku u kojem je sačuvanja podijeljena je na tri pjevanja.obrađuju pothvate nacionalnih junaka. pjesništvo oslobođeno je nabožnih tema i nema poučne funkcije (to pjes.nezaobilazno mjesto imaju njem. kraljeva i vitezova (ideal hrabrog viteza) koji je za čast i dostojanstvo svoje izabranice spreman položiti i vlastiti život ROMAN O TRISTANU I IZOLDI . lirikom javljaju se i golijerdi i vaganti. pjesme sačuvane u lat. Minesaugori (tj. zborniku Carmina Buransa i na koje se nadovezuje poezija največ.u spjevu se opisuju zgode iz života španjolskog narodnog junaka Rodriga zvanog Cid. od kojih prvo opisuje lutanja i podvige krivo oklevetanog i izKastilje prognanog Cida.ljepota same legende. .nacionalni epovi utjecali svojim mitovima i sadržajima. a drugo i treće razne događaje razne događaje u vezi s udajom njegove kći Ikor -7 Književnost kroz razdoblja VITEŠKI ROMANI . ali i prevrtljiva feudalca - .

Rusija i neko vr. HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST prvo hrv.) i traje do 16. pismo zvano ĆIRILICA – smatra se da ju je sastavio Ćiril – sastavljena je prema grč. krajevima – upotreba se u crk. Dalmaciji.st. st. spomenika (10.u 10. – najviše se upotrebljavala u juž. podmlatka . pismu. pismo je latinica. tekstovi.pol. tekstove – liturgijski i biblij. vrijednost stihovima daje dubok lirizam i razapetost između strasti i težnje k spiritualnosti osjećaja.st.: . epistoralni tekstovi. tekstovi (zakonici. – kasnije zamjenjena uglatom ili hrv. pripovjest i roman.karakterizira ju GLAGOLJAŠKO RAZDOBLJE – počinje pojavom prvih pis. . knjiž. lirike Ikor -8 Književnost kroz razdoblja 4. razvoj i nesretni završetak ljubavne avanture).nastastanak i pojava glag. pojavljuje se u Hrv. u drugim slav. razd. glag. poučna proza. proda. riječi glagoljati (govoriti) . tekst. drama (prikazanja). diplomatika i prav. Srbiji i Makedoniji.BERNARD DE VENTADORN – sačuvano oko 50 njegovih pjesama.javlja se u dva oblika – najprije obla glag. posvećenih večinom - ljubavi prema ženi ggrofa de Ventadorn. obuhvaća crkvu i svj. koji su služili za obuku duh. zemljama (Bugarska. statuti). knjigama zadržala do 1927. na južnosl.glagoljica – dolazi od starosl. crkveno-pripovj. a prvi jezik državnih dokumenata je latinski . a dopunjena je slovima kojih nije bilo u Grka – upotreba u sred.glag. u Rumunjskoj) – u Bosni pod utjecajem bogumila – dobila je naziv BOSANČICA ili BOSANSKO-HRVATSKA ĆIRILICA . prostore pripisuje se grč.najpoznatiji tekstovi hrv.st. glag. u kojima je dao svojevrstan kodeks svih fraza trubadurske ljubavi (rađanje. misionarima Metodiju i Ćiriliju – sastavio ju je . . Bosni.12.) najznačajniji predstavnik provansalske trub. – zamjena lat. svj. (2.

najvažnije književne vrste – pripovjetke i romani. tekst našeg Lucidara preveden s češkog u 1. itd. nevjernost žene. asketski način života pjesnički tekstovi – javljaju se poč.. opisuje događaje u Hrv. zašto je ljeti dan dug. Europe.st.po. lat. st. nađena u Jurandvoru kod Baške na ot.st. pisana narodnim govorom. verziji teksta iz 15. spomenik koji predstavlja početak hrv. s tematskom građom iz antike junaci – najčešće su vitezovi. u 15. st. srednjovjekovne knjiž. čakavštinom i latinicom smatra se ŠIBENSKA MOLITVA – landa (pohvalna pjesma) ŠIBENSKA MOLITVA – recitativna.15. glag. nalazi se i legenda o smrti kralja Zvonimira 3. govor starosl. 14.. pod nazivom Rumanac Trojanski i Aleksandar Veliki. crkvenih pjesama – još se danas pjeva U se vrime godišća – a najstarija pjesma iz tog vrem. Lucije – pisac njezina teksta je opat Držika. st. rimizirana proza i pripada najstarijim latiničnim - . Ona je i povijesni dokument – prvi se put spominje ime Hrv. kralja Zvonimira i otok Krk kao dio hrv. teritorija) LJETOPIS POPA DUKLJANINA – sredina 12. dijalog učenika i učitelja (učenik postavlja pitanja o raspodjeli svijeta.st. Krku – 1. prijevoda. kada je živi narod.LUCIDAR – djelo njem. – pisana uglavnom glagoljicom i čakavskim narječjem što joj daje karakter jezičnog spomenika – povrsti karaktera je pravni tekst – darovnica kralja Zvonimira kojom daje zemljište samostanu Sv. znanja.st. autora Augstodnnesisa iz 12.BAŠĆANSKA PLOČA – s kraja 11. koji su se zbili oko rijeke Cetina – u hrv. a učitelj mu odgovara) . carevi ili kraljevi. – enciklopedija srednjovjekovnog 2. društva motivi – najčešći su osvajački pohodi.. a preveo ga Istranin. jezik – to je poezija - uglavnom nadbožnog karaktera ili su prijevodi srednjovjek. najznačajniji Hrv. – Priče o Troji i Aleksandru Velikom dolaze k nama iz zapadnoeuro. poezija i prikazanja (drame) roman (pripovjetka) – javlja se u Hrv. tipični likovi iz feud.

i ljeto . tekst pjesme zapisao je fra Pavle Šibenčanin.pripada tl. o prečista divo Marije – daju pjesmi oblik litanije u kojoj se veliča Marijina ljepota. o umiljena.nosio je lovorov vjenac – predstavljao je slavu njegovog pjesništva napisao jeKanconije r. jezika: vzvišena. uzvišenost i dostojanstvo. mučenikov.. . umro 1374 g. – što daje ritmičnost pjesmi dramski tekstovi (prikazanja ili skazanja) – javljaju se u završnoj fazi srednjovjek. Ikor -9 Književnost kroz razdoblja .. . mjesec. to je zbirka ljubavnih pjesama. dijaloške pjesme s biblijskim motivima – središnji junak je Isus Krist. a tvorac je nepoznati glagoljaš – tema pjesme je molitva upućena Blaženoj Djevici Mariji. gospa je majka. u pjesmi je prisutna rima. kao i element crkvenosl. oblik djela kao alegorijskog putovanja . Važnost Kanconijera je da prvi puta u povijesti pjesništva zbirka pjesama bilježi unutarnji svijet čovjeka. . njih 366 posvećenih Lauri. vsih. isplnjen je. muke i uskrsnuće.zapisima na našem prostoru. – uglavnom su to dramatizirane legende o svecima.talijanski pjesnik i humanist .zove se Blažen nek dan je.Renesansno je u djelu kritiziranje crkve i narodni jezik. ponavljanja na početku stihova (Gospoje ti si) i zazivi kao što su: O blažena. kraljica i tješiteljica. Petrarkist je stil koji je nastao oponašanjem Petrarke po osnovnim motivima i osjećajima (ljubav prema nedostižnoj i uzvišenoj ženi koja je izvor patnje) LXI. SONET . prikazan u tri faze živora – rođenje. nacionalnoj knjiž. o prosvećena.. Kanconijer je - podijeljen na dva dijela: prvi dio sadrži pjesme nastale za Laurina života a drugi dio pjesme nastale nakon njezine smrti. knjiž.Petrarkin (talijanski) sonet je sonet koji se sastoji od dvije katrene i dvije tercine. st. Francesko Petrarka .rodio se 1304 g. razdoblje predrenesanse – 14.pjesnik je središnji lik (prorok i sudac) srednjovjekovne značajke djela: simbolika brojeva.

u tom sonetu pjesnik slavi trenutak kad je ugledao svoju gospu . Priče su raznolike po duhu i sadržaju. već same žene DEKAMERON (grč. sjajne oči koje su prema njemu krute. a o muškarcima govori da su licemjeri jer ne žele priznati da im žene pružaju mnogo toga («Žene imaju veliku moć.u zadnjoj strofi slavi pjesme koje su nastale zbog te ljubavi i slavu koju je zbog njih stekao – za razliku od srednjeg vijeka kad se pjesnici nisu dopisivali jer se smatralo da je grijeh tražiti slavu jezična i stilska analiza – nizanje veznika – ritmičnost. deka hemeron – deset dana) -zbirka od 100 novela uokvirenih pričom o kugi koja je 1348. a najveći dio života provodi u Firenzi gdje se bavi književnošću -osim djela na latinskom jeziku. godine harala Firenzom i prisilila 7 djevojaka i 3 mladića da napuste grad i prikraćuju vrijeme pripovijedajući zanimljive priče. a glavno djelo mu jeDekameron -mnogi kritičari su ga napadali. rima – ritmičnost i melodijoznost. anđelica. - krepka. ali on je smatrao da su mu zavidni -slavi žene jer «one pružaju mnogo slatkih doživljaja». ponavljanje riječi – ritmičnost. Ikor . metafora napisan za života gđe Laure – tema – neuzvraćena ljubav motivi – oči (stavile ga u ljubavno ropstvo).ujedno slavi sve boli koje je pretrpio zbog nje .- poznati sonet kojeg je prepjevao i naš poznati petrarkist Šiško Menčetić .») -njega nisu nadahnle muze da piše o ženama. no najčešća im je tema ljubav. doživljava je kao anđela.Amor – stalno vlada njime Giovanni Boccacio -talijanski pripovijedač i humanist -rođen je u Parizu. stjecanje bogatstva i izrugivanje ljudskoj gluposti i licemjerstvu. gorke suze pjesnik se osamljuje jer ne želi da netko (osim prirode) vidi njegovu patnju ljepota Laure – zlatne vlasi. napisao je i niz djela na talijanskom -Homer mu je bio uzor -napisao je prvu Danteovu biografiju. boginja čekanje – počinje mrziti svoje želje i nadanja . školovan u Napulju. ističe glas.

strasna. nasmijavale ih i pomagale im prevladati životne teškoće -HEDONIZAM – filozofski smjer prema kojem su ugodnost i uživanje najveće dobro i ideal. oholost. osnovne su karakteristike Boccacciovih priča. lik sretnog ljubavnika. 2. FIAMMETTA – vatrena.12 Književnost kroz razdoblja -Dekameron sadržava galeriju realistički vjerno i psihološki uvjerljivo opisanih likova iz svih društvenih slojeva. DRUŠTVENA SREDINA I ODNOSI DRUŠTVENE SREDINE (preljub – zakon) 3. tip razbludna mladića) -Boccacciove su novele zabavljale čitatelje. jasan stil. da bi prikratili vrijeme pričaju priče.. okrutnost.. 3. koje su postale uzorom svim kasnijim novelistima.NEIFILE – nanovo zaljubljena.. godine kad je Firenzu stigla kuga -kuga utječe na ponašanje ljudi (1..LAU R ETTA – aluzija na Petrarkinu Lauru. zamamljiva. a među sobom svakoga dana odabiru kralja i kraljicu koji će kao dužnost imati i zadatak da odaberu temu koja će se tog dana obrađivati. ) 2.ELISSA – zaljubljena) -mladići: PANFILO – sav u ljubavi.LJUBAV (nesretna. DIONEO – ljubavnik Venere. a ne srednjovjekovni jer se ne prepuštaju životnim nevoljama PRIPOVJEDAČE NOVELA čini -7 djevojaka između 18 i 28 godina i 3 mladića iznad 25 godina povukli su se iz Firenze gdje hara kuga.) -novele su nastale 1348. EMILIJA – laskavica. KARAKTERNE OSOBINE (dosjetljivost. FILOMENA . potpuno su razuzdani. FILOSTRATO – pobijeđen u ljubavi. umjereni su) -narušavanje međuljudskih odnosa -likovi su renesansni ljudi. .. od trgovaca i prostitutki do predstavnika feudalaca i svećenstva. snalažljivost. sretna. neuzvraćena ljubav. -zanimljivost fabule. mahnita. izoliraju se. -teme Boccacciovih novela: 1. -djevojke i mladići imaju svoja imena koja potpuno ili dijelom odgovaraju njihovim naravima -djevojke: PAMPINEA – bujna.ona koja voli pjevanje.

doživljavaju procvat) LIRIKA .pikarski – u renesansi – gl.13 - 6. bukolička lirika – uživanje u prirodi . je u doba renesanse doživjela procvat (i lik. lik je simpatičan protuha.religiozna – posvećeni Mariji. Terencije (komedija).petrarkistička.-poruga i satira najčešće su izraz čovjekove kritičnosti i slobodoumlja karakterističnoga za renesansu. pojavljuju se kanconjeri i zbirke posvećene jednoj ženi . i arhit. pjesme namjenjene prijateljima. preporod . lutalica i varalica koji luta svijetom – kritizira vrijeme. slobodna duha . ljubavna (žena. pastirski i pikarski romani viteški – još iz sred. vijeka – vitez lutalica (prikaz renesansnog čovjeka).uspostava novih estetičkih ideala ljepote.) – oponašanje antičkih uzora Vergilije (Eneida).pisanje pučkim jezikom koji zamjenjuje latinski (poštuju pravila pisanja po uzoru na antiku) . st. Biblija . i glazb.. maskerate – pokladne pjesme.ponovno rađanje.biblijski epovi – tema iz Biblije viteški epovi – ARIOSTO – talijanski renesansni pjesnik Bijesni Orlando (djelo bez gl.stvaranje nacionalnih knjiž. kroz život se probija svojom voljom i inteligencijom . savršenstva ujetnosti . – ITALIJA (zahvaća cijelu E.pišu se epovi (uzor – Vergilijeva Eneida) .sloboda čovjekovog stvaralačkog duha .) . satirička.knjiž. najviše se pišu soneti – uzor u antici EPIKA .novi književni preporod – 16. Plaut. njezina ljepota). gospe. – širi se čitateljski krug .viteški. RENESANSA .preporod u književnosti – uzor postaje antika (rimska i grčka knjiž. borbe i vitezove – nastavak Boiardovog djela Zaljubljeni Orlando) ROMAN .zabavna – humoristička. junaka i gl. radnje – opisuje ljubav. Ikor .

te sonete (elizabetinski soneti – 3 kvartine i 1 distih) IKor .uzori iz antike – Plaut.div dramskog stvaralaštva – Shakespeare – koji je čovječanstvu dao niz djela neprolazne trajnosti ESEJ – Michael Montaigne – nova književna vrsta (Eseji. kraljevske drame (historije). izrugiva ljudske mane i poroke. karakteristike njegovog osnovnog izlaganja i temelji se na istraživanju WILLIAM SHAKESPEARE . uključuje razmišljanje i zaključivanje. pjesme spjevane u daktilskom heksametru 2. redatelj.. pobjede novog mladog naraštaja. epigrami u raznovrsnim metrima -najpoznatije djelo Ivana Česmičkog je autobiografska tužaljka (elegija)* «U smrt majke Barbare» u kojoj izražava tugu.komediografija – promiče poruke aktivizma.suvlasnik poznatog kazališta Globe . gl.14 - Književnost kroz razdoblja 1. romantične igre i poeme. Terencije (komediografi) . tragedije. patnju. simetrija likova.pastirski – gl. pjesme i ples zaljubljenika .engleski pjenik i dramatičar (najveći dramski stvaralac svjetske književnosti) . idilična priroda. tema ljubav – pastirski romani su uzor današnjih ljubića – popularna djela DRAMSKE VRSTE .učena komedija slijedi dramaturgiju iz antike – petčinova.napisao 36 ili 37 drama – tzv. 1580) – kraća prozna vrsta u kojoj se obrađuje različita tematika. kritizira postojeće društvene obićaje. žalost zbog majčine smrti . sadrži osnovni stav pisca. likovi pastiri – idila. stalni likovi .rođen i umor u Stratford-on-Avonu stiže u London – glumac. komedije. oslobaža od predrasuda . elegije u elegijskom distihu 3. pisac kazališnih komada .pastorale (pastirske igre) – svijet pastira.

a nakon ženine smrti. pjesnikovo tugovanje. pa je svečano ovjenčan pjesničkim lovorovim vijencem. -vratio se u Dubrovnik. postao je biskup. pogreba i groba. zaredio se za svećenika.*TUŽALJKA (ELEGIJA) – humanistička tužaljka vjerno oponaša strukturu antičkih tužaljki koje se sastoje od 5 djelova: uvod. drugih pouzdanih podataka o njegovu životu gotovo i nema -za života mu je tiskano samo jedno cjelovito djelo («Tri knjige elegija i lirskih pjesama») -ta je knjiga prva hrvatska zbirka pjesama uopće koja je objavljena tiskom -u rukopisu mu je ostala zbirka od 16 nabožnih pjesama koje su prvi put tiskane prije tek 30-ak godina -Šišgorić je bio tijesno vezan uz svoj uži zavičaj. a osobito je bolno doživljavao prodiranje Turaka u Šibenik -«Elegija o pustošenju šibenskog polja» ANTUN VRANČIĆ (1504-1573) -rođen je u Šibeniku -nakon školovanja postaje tajnik Ivana Zapolje gdje je ostao gotovo 20 godina -godine 1553. . pohvala pokojnika. a stekao je i najvišu crkvenu čast-položaj nadbiskupa -glavni dio Vrančićeva opusa čini zbirka od oko 1000 pisama -«Putovanje iz Budima u Drinopolje»: još od mladih dana Vrančić je pokazivao osobitu sklonost prema povijesnim i zemljopisnim istraživanjima ILIJA CRIJEVIĆ (1463-1520) -rođen je u Dubrovniku. Rimske akademije -zarana je pokazao interes za klasične tekstove i dosegnuo je zavidnu vještinu u pisanju latinskih stihova. opis bolesti. a školovao u Rimu gdje se upoznao sa osnivačem tzv. utjeha JURAJ ŠIŠGORIĆ (oko 1445-oko1509) -najslavnije ime šibenskog humanizma -studirao je u Padovi -bio je svećenik i obnašao je važne dužnostiu šibenskom kaptolu -osim onoga što se može zaključiti iz njegovih pjesama. smrti.

HRVATSKA RENESANSNA KNJIŽEVNOST (sredina 14. začetnike i klasične pisce talijanske renesansne književnosti (Dante. hrvatskoga jezika na visoku razinu) -hrvatska renesansna književnost će se kao i ostale europske renesansne književnosti oslanjati na antičko naslijeđe. motive. pa krajevi nisu imali iste uvjete za razvoj renesanse -utjecaj talijanske renesanse stekao se samo na istočnoj obali Jadrana. oblike i postupke -NAČELA OBLIKOVANJA:  oponašanje uzora  harmonična i skladna kompozicija književnog djela  tradicionalno oblikovanje teksta –oblikovanje čistim i jasnim jezikom -hrvatska književnost u razdoblju renesanse više nije služila samo za vjersku poduku.) -razvijala se pod utjecajem renesansne umjetnosti i talijanske kulture -nije se istovremeno pojavila i razvijala u hrvatskim krajevima jer je Hrvatska u to vrijeme bila podijeljena. od kojih se dva najvažnija čuvaju u Vatikanskoj knjižnici. folklorne književnosti preuzimajući iz njih teme.-za njegova života bilo je objavljeno tek nekoliko njegovih kraćih pjesničkih tekstova. ode i epigrame. – kraj 16. već se razvila kao samostalna djelatnost . dolazak brojnih učitelja i odlazak hrvatskih mladića na studij u susjednu Italiju omogućili su snažan razvoj renesansne književne kulture i na području Dubrovačke Republike i mletačke Dalmacije -hrvatska renesansna književnost usvojila je mnogobrojne koncepcije humanizma (one o važnosti antičke književne tradicije. -uz himne. a uske veze s Mletcima. uspoređuje ju sa nedirnutim bijelim snijegom -Flavija je lijepa i strastvena žena koja dvojbenom vjernošću dovodi ljubavnika do zdravlja Ikor . Boccaccio. st.18 - 8. Petrarka. a isto tako i na prethodnike. Jacobo Sannazzaro. st. Lodovico Ariosto) -hrvatska renesansna kultura oslonit će se i na domaće usmene. ali i one o podizanju narodnoga. osobito se ističu elegije upućene nekoj Rimljanki Flaviji -«Elegija Flaviji»: pjesnik ističe Flavijinu ljepotu.

. epike i drame razvila niz novih književnih vrsta EPIKA -najznačajniji epovi bili su oni koji su opjevavali religiozno-biblijske teme (Marko Marulić-Judita) ili povijesne teme (Brna Krnarutić-Vazetje Sigeta grada) -hrvatski renesansni ep oblikovan je po uzoru na Vergilijevu Eneidu i druge antičke epove. hrvatska renesansna književnost stvara i neke nove oblike (Petar Hektorović-"Ribanje i ribarsko prigovaranje" – putopisni spjev) -posebno mjesto zauzima i pastoralno-idilični i alegorijski roman Petra Zoranića "Planine" u kojem se u prozi i stihovima pripovijeda o putovanju pastira Zorana po zavičaju te usporedno s pričom o nesretnoj ljubavi pastira Zorana slavi ljepota domovine LIRIKA -razvijaju se 3 vrste lirskih pjesama:  PASTIRSKO-IDILIČNA LIRIKA -veliča život u prirodi -san o sreći i blaženom životu  ANAKREONTSKA LIRIKA -slavi ovozemaljske užitke i senzualnu ljubav  LJUBAVNA PETRARKISTIČKA LIRIKA -tuga i bol zbog neuzvraćene ljubavi. s brojnim opisima junaka i junakinja. veličanje tjelesne i duhovne IKor . dubrovački kanconijer "Ranjinin zbornik" (pjesme o ljubavi (udvaranje. pregledno. molba da se ljubav uzvrati. bitaka i važnih događaja -osim tradicionalnih epskih vrsta. vremena i prostora radnje. vile. bol zbog neuzvraćene ljubavi.-hrvatska renesansna kultura je PRVO MODERNO RAZDOBLJE HRVATSKE KNIŽEVNOSTI -odlikuje se nizom književnih oblika.) DRAMA . te je iznosio sadržaje važne za život zajednice -u epu je pripovjedač izlagao fabulu jasno. gospoje.19 - Književnost kroz razdoblja ljepote drage. te je osim lirike. divljenje ženskoj ljepoti -radi se o utjecaju petrarkističke lirike koja uzvisuje ženu i divi joj se -najviše duhovne vrijednosti: LJUBAV i LJEPOTA -jedno od glavnih obilježja: PLATONSKO DIVLJENJE PREMA ŽENI -prvi sačuvani dokument je zbirka pjesama..

. PASTORALNE DRAMA. a objavljen 1521. CRKVENA PRIKAZIVANJA (religiozno-biblijska tematika). PIRNA KOMEDIJICA ("Novela od Stanca"-Držić) MARKO MARULIĆ -renesansni pjesnik koji je napisao brojna djela na hrvatskom jeziku -rođen je u Splitu. FARSA (banalne pojave građanskog života na komičan način). zaplete i rasplete. a to su KOMEDIJA i TRAGEDIJA -hrvatskaKOMEDIJA. škrti starac. život je nastavio u Splitu -iako je u hrvatskoj književnost ponajprije poznat po svom važnom doprinosu književnosti na narodnom jeziku. hvalisavi i umišljeni vojnik. kao i talijanska preuzima od antičke komedije strukturu komediografske radnje. POKLADNA.. kao i tipove likova (mudar i lukav sluga. a školovao se u Italiji -nakon boravka u Italiji. "Skup".. godine -prvi hrvatski umjetnički ep . MITOLOŠKA DRAMA.) -razvila se i DRAMA U SUVREMENOME SMISLU te riječi (Lucić "Robinja" – prva svjetovna drama u hrvatskoj književnosti) -razvili su se i drugi.) -takva komedija naziva se UČENOM ili ERUDITNOM KOMEDIJOM – njegovala se osobito u Dubrovniku (Marin Držić – "Dundo Maroje".. BIBLIJSKA DRAMA. PASTIRSKE IGRE.-najčešće i najznačajnije dramske vrste hrvatske renesansne kniževnosti nastaju po uzoru na antičke dramske oblike. različiti dramski oblici:PAST I RSKE EKL OG E.. "Tripče de Utolče". Zlatarićeva "Elektra" prema Sofoklu. "Arkulin") -uTRAGEDIJI hrvatska renesansna književnost ostvarila je brojne prijevode (Držićeva "Hekuba" prema Euripidu. Marulić je slavu stekao svojim latinskim djelima -njegovo najznačajnije latinsko djelo jesu "Pouke za čestit život s primjerima" koje je prevedeno na mnoge jezike i koje je najviše objavljivana hrvatska knjiga u inozemstvu -vrlo značajno djelo na narodnom jeziku jest biblijsko-vergilijanski ep JUDITA u šest pjevanja JUDITA -ep koji je nastao 1501.

st. -uzori: ANTIKA (Vergilije) i HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST -tema: preuzeta iz Biblije – Marulić piše o aktualnoj društvenoj situaciji u Splitu i okolici (turska vojska koja prijeti Splitu i okolici poistovjećena je s asirskom vojskom koja prijeti Betuliji) -židovska udovica Judita ubija taštog i pohlepnog asirskog vojskovođu Holoferna i spašava svoj grad Betuliju -CILJ OVOGA EPA:  Marulić je htio svom narodu uliti vjeru i nadu u otpor i spas od Turaka.-pisan je splitskom čakavštinom 16. a Holoferno je očaran njenom ljepotom Ikor . st.20 .  Marulić ističe vjeru u Boga (kako u njega ne treba sumnjati) -na početku epa Marulić u kratkom pismu objašnjava zašto i kako je pisao "Juditu":  želi proučiti priču o udovici Juditi na svom jeziku za one koji ne razumiju latinski j. LIBRO: Nabukodonosorova želja da vlada cijelim svijetom (Holoferno ga treba svojom vojskom osvojiti 2.. LIBRO: Holofernova opsada Betulije. LIBRO: Judita u Holofernov taboru. LIBRO: Holoferno pustoši i napada gradove za redom 3. što je vrlo važno jer je hrvatski jezik formiran kao književni jezik tek u 19. a Judita kori narod koji se želi predati 4. važnost i kako je treba slaviti  upućuje Bogu poruku da joj dade snage da odrubi Holofernu glavu (vjera u Boga) KOMPOZICIJA: "Judita" je sastavljena od 6 libara 1.  ističe kršćansku vrijednost – krepost. sveta čistoća. vjera  ističe Juditine kvalitete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->