P. 1
Boja Kao Likovni Elment Djecijeg Stvaralastva,Ilvana C.

Boja Kao Likovni Elment Djecijeg Stvaralastva,Ilvana C.

|Views: 4,737|Likes:
Published by Ilvana Curic

More info:

Published by: Ilvana Curic on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Zenici Pedagoški fakultet u Zenici Postdiplomski studij – Razredna nastava

SEMINARSKI RAD
Predmet: Metodika likovne kulture Tema: Boja kao likovni element dječijeg stvaralaštva

Mentor: Prof. Muhamed Bajramović Kandidat: Ilvana Čurić Zenica, jul 2010.

SADRŢAJ

1. Uvod 2. Boja 2. 1. Pojam boje 2. 2. Osnovna svojstva boje 2. 2. 1. Hromatska svojstva 2. 2. 2. Tonska svojstva 2. 2. 3. Kontrasna svojstva 2. 3. Kvalitet boje 2. 4. Miješanje boje 2. 5. Ritam i ravnoteţa 3. Razvoj dječijeg likovnog stvaralaštva 3. 1. Pojam stvaralaštva 3. 1. 1. Razvoj dječije likovne kreativnosti 3. 1. 2. Poticanje dječijeg likovnog stvaralštva 3. 1. 3. Ometanje dječijeg stvaralaštva 3. 3. Dječiji crteţ 3. 3. Emocionalni razvoj i crteţ 4. Dijete i boja 4. 1. Boje u fazama dječijeg likovnog stvaralaštva 4. 2. Ekspresivne vrijednosti boje u dječijem crteţu 4. 3. Kako boje djeluju na djecu 4. 3. 1. Konfucije i boje 4. 3. 2. Šareni dječiji svijet 5. Zaključak

1

KREATIVNOST JE NALIK NA VISINU, TEŽINU ILI SNAGU NEKE OSOBE. POJEDINCI SE RAZLIKUJU U INTENZITETU TIH OSOBINA, ALI SVATKO IH POSJEDUJE.

KREATIVNOST NIJE PRIVILEGIJ POJEDINCA , VEĆ OSOBINA SVAKOG ČOVJEKA, KOJA KAO I SVAKA LJUDSKA MOGUĆNOST MOŽE BITI UNIŠTENA.
F. NIETZSCHE

2

sa istim uţivanjem. u svom radu. onda je to vrhunski značajna funkcija. pokušava da nade to bolji način prikazivanja. Moram naglasiti činjenicu da je dijete u svojim crteţima iskreno. kreatorom zadivljujućih umjetničkih djela. Pedagozi i psiholozi naglašavaju da se dijete u svojim crteţima izraţava suptilnije nego bilo kojim drugim sredstvom izraţavanja. Zanimljiva je činjenica da djeca u cijelom svijetu. za razliku od odraslih. Upravo zbog toga. A. malo dijete uţiva u bojama kao odrastao čovjek iako se razvojno nije još pribliţilo shvatanju boje kao osobne stvari. a ne na temelju gotovog proizvoda. nema pokušaja da prikriju prave osjećaje.. sa oduševljenjem. pedagozi i ljekari. Naravno. Onog trenutka. crteţi djeteta omogućuju nam da prodremo u njegov psihički ţivot i da utvrdimo u čemu je on drugačiji od ţivota odraslog čovjeka. procjenjuje na temelju samog procesa. Oni sadrţe mnogo problema i pitanja na koja moraju odgovarati psiholozi. Ukoliko je kreativnost takva Ljudska sposobnost koja čini čovjeka otkrivačem skrivenog. Nate dijete. ono je stalno počinje upotrebljavati. kada dijete otkrije boju. ono stvara crteţe neposredno. Djeca otvoreno govore o svojoj likovnoj aktivnosti. kojim mote da izrazi čak i ono to još ne zna da kaţe riječima. 3 . Osnovna potreba djeteta tijekom razvoja njegove likovnosti jest da neprestano mijenja sadrţaj rada to proizilazi iz zelje za aktivnim spoznavanjem i izra2avanjem doţivljenog. misli i zahtjeve. upotrebljavaju dječije crteţe kao jednu od metoda za bolje upoznavanje dječije ličnosti.1. a i linije. UVOD Kreativnost djece se. unose bojama u crteţ svoje zelje. Zato psiholozi. ono pomoću boje. Dječiji crteţ predstavlja područje dječije aktivnosti.. dijete je cjeloviti individuum i upravo to se očituje u njegovu pristupu likovnom izraţavanju. pronalaţenjem nepoznatoga.

Prvi pojam označava fizikalnu osobinu svjetlosti. imaju sopstvenu svjetlinu (valer). Prema Matku Peiću.Bacic. Školska knjiga. . Najveća čistoća boja je u sunčevom spektru i prema njemu se odreĎuju kvaliteti pigmenta boja. Jasenka Mirenic. koja ima svojstvo da oboji bezbojnu materiju. boja je .boja uz pomoć naoko naivne ilustracije drevnog ţidovskog mita o stvaranju svijeta pokazalo nam je ne samo da boje nastaju na prijelazima iz tame u svjetlost. Zagreb. Zagreb. str. BOJA Boje oko nas su neizbjeţne. spektularnih boja. 12. 1998.Naše —stvaranje. i svjetlosti u tamu.. Pristup likovnom djelu. Boje spektra imaju valersku gradaciju od 2utih do plavih nijansi. dakle. 4 .osjećaj koji u oku stvara svjetlost emitiranu iz nekog izvora ili reflektirana od površine nekog tijela. Prostornost je veća kod toplih nego kod hladnih boja. odnosno osjećaj koji u oku stvara svjetlost centriranu iz nekog izvora ili reflektiranu od površine neke materije. nego i da su sve boje svjetlije od crne i tamnije od bijele. odreĎena frekvencijom titraja svjetla izazvanih impulsom izvora svjetlosti. 1 2 Marcel Basic."1 2. 115. Školska knjiga. Matko Peić. Uvod u likovno mišljenje. 1997.2. Drugi pojam označava tvar za bojenje."2 Boja je fizikalna osobina svjetlosti. str. kroz prizmu. subjektivni doţivljaj koji nastaje kada elektromagnetni val odreĎene frekvencije probudi mreţnicu oka. dobiva se niz šarenih. Rastavljanjem sunčeve bijele svjetlosti koja sadrţava valove svih vidljivih frekvencija u neprekidnom spektru. Raznovrsne frekvencije svjetlosti u čovjekovom vidnom organu stvaraju utiske različitih boja. Boja je perceptivni.. U slikarstvu je boja osnovno izraţajno sredstvo i dominantni likovni element. 1. POJAM BOJE Riječ boja označava dva pojma.

Educa. Hromatska svojstva Samom problematikom i podjelom boje. nešarene ( neutralne iii ahromatske) Šarene boje su sve boje unutar sunčevog spektra. 3 Marijan Jakubin:Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. razlikuje pribliţno 150 nijansi boja ( različitih frekvencija titraja svjetlosti). 1990. Oswald prema. dok najbolje zamjećuje razlike u nijansama u srednjem dijelu spektra (od ţute preko zelene do modre boje). bavili su se mnogi znanstvenici.Zrake bijelog sunčevog svjetla sastoje se od niza zraka tzv. Bijela se zraka prolazeći kroz to prizmu lomi pod različitim kutovima i time se razla2e na svoje sastavne dijelove. U tom spektru uočavamo devet boja s postepenim prijelazima: crvena. a medu njima se naročito ističe Wilhelm Oswald. vidimo i u dugi koja se pojavljuje kada sunčeve zrake svjetlosti prolaze kroz kisne kapi koje ih lome i rastavljaju na spektar boja. hromatskim svojstvima. 2. 2. Bitno je spomenuti i boje organskog sastava za koje kaţemo da su biljne (vegetativne) boje. koje naziva još i neboje. zelenoplava."3 Sve ove boje.. čija je podjela boja danas općenito prihvaćena. 1.17 5 . to na drugoj strani prizme izlazi u obliku šarene vrpce boja. To moţemo dokazati ako zraku sunčeve svjetlosti pustimo da padne na staklenu prizmu. a nešarene boje su crna. bijela i siva. narandţasta. U čitavom spektru. indigo i ljubičasta.. ljudsko oko. šarene svjetlosti. zelena.str. OSNOVNA SVOJSTVA BOJE 2.. Zagreb. 2. plava. ţuta. boje dijeli na: šarene ili hromatske. ţutozelena.

u sekundarnoj boji nalaze se dvije osnovne koje su pomiješane u istom omjeru. nastaju sekundarne boje koje još zovemo i boje drugog reda. To su crvena. a to su: osnovne boje sekundarne boje tercijarne boje Osnovne boje Osnovne boje se još nazivaju i boje prvog reda iii primarne boje. ne obiljeţavajući ih od 1-100. Postavio ih je tako da je pomiješao dvije susjedne parne ili neparne boje cime je dobio nijansu boje izmeĎu njih. pa se zato i nazivaju osnovnim bojama. plava + crvena = Ijubicasta ţuta + plava = zelena crvena + ţuta = narandţast 6 . plava i ţuta. Oswaldov krug čistih boja Oswald je poredao u krug sto čistih boja u svim nijansama. Sekundarne boje Miješanjem dviju osnovnih boja. Dakle.Pablo Picasso: "Guernica". Boje unutar kruga dijele se na tri grupe. One meĎusobnim miješanjem daju sve ostale boje.

dakle njoj komplementarnom (npr. narandţastocrvena. odnosno izmeĎu narandţaste i crvene itd. neutraliziraju u kolorističkom smislu čime gube kolorističku čistoću i jasnoću. a u različitim omjerima dobivamo neutralne smeĎe boje.Tercijarne boje Tercijarne čiste boje U tercijarne boje iii boje trećeg reda. Npr. Ahromatski tonovi Ahromatski tonovi su svi tonovi nastali miješanjem ahromatskih boja bijele i crne. crvenonarandţasta. smeĎoplave. plavozelena. Zagasiti hromatski tonovi 4 Marijan Jakubin. sive. ubrajaju se sve ostale nijanse boja koje nastaju miješanjem jedne osnovne i jedne sekundarne boje u različitim omjerima. Educa. tada nestaje kolorističke čistoće boje jer su pomiješane dvije komplementarne boje meĎusobno poništavaju. kao i sve ostale nijanse izmeĎu sekundarne i primarne boje. tj. Tonska svojstva Svakoj Šarenoj boji pripada cijeli niz boja koje nastaju dodavanjem bijele ili crne ili bijele i crne. crvenu i zelenu). zelenoţuta. Ijubičastocrvena. ţutonarandţasta. Zagreb. str. 1990."'4 Tercijarne neutralne boje Ako pomiješamo osnovnu boju sa sekundarnom koja se u Oswaldovu krugu nalazi njoj nasuprot.. 2. 18 7 . 2. smeĎozelene. To su sve nijanse boja izmeĎu narandţaste. Svijetli ahrornatski tonovi Svijetli hromatski tonovi nastaju kada čistu boju miješamo s bijelom. Tako nastaju tonovi boja. ljubičastosmeĎe. narandţastoţuta. . ljubićastoplava. dakle ahromatsku boju. Te boje moţemo nazvati neutralnim tercijarnim bojama.Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike. 2.. Pomiješane u istom omjeru neutraliziraju se u sivo.

Neutralni tercijarni ton dobivamo npr. Tako npr. Tercijarni čisti i neutralni tonovi Tercijarne boje su. dao je Itten Johanes. 3. 2. ako ţutu kao osnovnu boju potamnimo sekundarnom ljubičastom ili narandţastu potamnimo plavom. odnosno slične b) različite ili kontrasne odnosno suprotne. niz čistih narandţastih tonova. tj. zapravo. tonovi ili nijanse boja nastali miješanjem osnovne i sekundarne boje. Oni nastaju miješanjem čiste boje s bijelom i crnom. crvenu boju kao osnovnu moţemo posvijetliti ţutom. Najbolju sistematizaciju kontrastnih svojstava boja. koju smo dobili miješanjem crvene i ţute. Dodavanjem bijele iii crne oduzimamo boji njenu intenzivnost. a to su: a) kontrast boje prema boji b) kontrast svijetlo. koji su čisti tercijarni tonovi osim narandţaste. odnosno sekundarni ton. tj. To oduzimanje nazivamo degradacija boje. odnosno koje su meĎusobno udaljene.tamno 8 . odnosno sivom. Boju moţemo degradirati i razrjeĎivati. to su one boje u Oswaldovu krugu koje se nalaze jedna nasuprot drugoj. Mutni hromatski tonovi Unutrašnjost Oswaldova trokuta ispunjavaju mutni hromatski tonovi. odnosno oduzimanjem pigmenta. dodavanjem vode osnovnoj gustoći boje. koja je u tom slučaju sekundarna boja. 2. to su one koje su u Oswaldovom krugu susjedne ili bliske. intenzitet i jasnoću. odnosno ţutu boju potamniti crvenom jer je crvena tonski tamnija od ţute. to ćemo dobiti niz tonova izmeĎu ţute i crvene. jarkost i snagu.Zagasiti hromatski tonovi nastaju kada cistu boju miješamo crnom. Degradacija boje Svaka cista boja sunčeva spektra ima svoju kolorističku snagu. Kontrasna svojstva Boje se prema kontrasnim svojstvima dijele na: a) slicčne iii harmonične boje.

hladno d) komplementarni kontrast e) simultani (istodobni) kontrast f) kontrast kvalitete g) kontrast kvantitete 9 .c) kontrast toplo.

Varijacije takvog kontrasta su mnogobrojne. Bas kao to crna i bijela izraţavaju najjači kontrast svijetlo. koje su meĎusobno potpuno različite. Jačina toga kontrasta opada ako upotrebljavamo kombinacije sekundarnih iii tercijarnih boja. Tako prema jačini. Da bi se ostvario takav kontrast. tako meĎusobne kombinacije triju osnovnih boja izraţavaju najjači kontrast boje prema boji. kontrast boje prema boji moţemo poredati u tri grupe: a) kontrast boje prema boji prvog reda b) kontrast boje prema boji drugog reda c) kontrast boje prema boji trećeg reda Franz Marc 10 . odnosno intenzitetu kontrasta iii njegovu opadanju.a) Kontrast boje prema boji Kontrast boje prema boji je najjednostavniji kontrast jer se to upotrebljavaju i meĎusobno suprotstavljaju sve čiste boje u svojoj punoj jarkosti. To je kontrast meĎusobne različitosti boja.tamno. potrebne su najmanje tri boje.

str.68."5 Svijetlo.svijetlog Mikelandelo i Karavado. djeluje zelenkasto.tamni kontrast su koristili Rembrant. Ţiva zvučnost hromatskih boja prema ahromatskim djeluje resko. 11 . Brava Van Ajk i Leonardo su prvi naslutili njegovu vaznost. 5 Mustafa Pašič: Likovni jezik. i o razdaljini koja dijeli predmet od pozadine.tamno Crno.sive komplementarnom bojom: siva na crvenoj. Rembrant je izvukao iz tamno-svijetlog sve mogucnosti koje postoje da ostvari vecu zivotnu snagu.ljubičasto. Kod tamno. umjetnik vodi racuna da se njeno dejstvo osjeti u svim dijelovima slike. naročito nešto svjetlije nijansi. Tulza. all i svijetlo.svijetlog. MeĎunarodna galeriia portreta. na plavoj narandţasto. Georges De La Tour: "Strpljiva Magdalena". Postoji čitava skala sivih i hromatskih tonova. tada dolazi do — bojenja.b) Kontrast svijetlo. odnosno bijeloj boji. „ Sve boje napravljene od crne i bijele su hladne i tvrde. Ako su sive i hromatske boje iste valerske vrijednosti. kao i tamnosive mogu biti u kontrastu prema crnoj.2O07. a na ţutoj smeĎe. a jos manje su bill glavni propagatori tamno. Pikaso i dr. ili pored nje.sive.bijelo je najveći kontrast.

„ Neke boje u nama izazivaju osjećaj topline. Tako je utvrĎeno da su ljudi u plavozelenoj prostoriji temperaturu od 15 stepeni C osjetili kao hladnu. Plavo. To nam potvrĎuju i neki pokusi.hladno Ovim kontrastom uspostavlja se ravnoteţa i to ravnomjernom kombinacijom toplohladnih boja. slike Sezana.ljubičasta su najhladnije boje. osjećaj hladnoće ili topline razlikovao se izmeĎu to dvije prostorije 3-4 stepena.hladni kontrast javlja se u kombinaciji plavozeleno s narandţastocrvenim odnosno saturnocrveno. plava i plavo. Ovaj kontrast je izvanredno zvučan. npr. zelenoj ţutu. 6 Marijan Jakubin."6 Ta spoznaja o bojama koje izazivaju osjećaj topline i hladnoće vrlo je vaţno za bojenje prostorija različite namjene.. str. npr. Najjači toplo. kolorističan. tada ćemo zelenu učiniti toplijom. Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike. 22. a neke osjećaj hladnoće. Renoara.. Dodamo li hladnoj boji toplu boju.zelena. Joan Miro: "Osobe na crvenoj zemlji".c) Kontrast toplo. a crvrnonarandţastoj prostoriji osjetili su istu hladnoću na 11-12 stepeni C. Zelena je u sredini jer je nastala od tople i hladne boje. Educa. Zacreb. Dakle. 12 . vitraţi u katedrali u Šartru.

„ Komplementarni kontrast nastaje kada stavimo u meĎusobni odnos dvije boje. slično kao to cine voda i vatra. Ako se pomiješaju dvije boje komplementarnog kontrasta.narandţasto crveno .komplementarno" znači nadopunjujuće. tada one daju neutralnu sivu. 13 . Najveći je komplementarni kontrast: ţuto . komplementarni kontrast je najsnaţniji..zeleno Vincent Van Gogh:"Autoportret".. U krugu boja one stoje nasuprot jedna drugoj. Educa.d) Komplementarni kontrast Dvije boje su komplementarne ukoliko pomiješane daju sivo. str. One tako pomiješane niste jedna drugu. meĎusobno se poništavaju. dakle. 22.Inače. Samo jedna boja moţe biti komplementarna s nekom drugom.crnu boju. 7 Marijan Jakubin.ljubičasto plavo. Zacreb. ali ako ih pomiješamo. ako uzmemo osnovnu crvenu i suprotstavimo joj boju dobivenu miješanjem drugih dviju osnovne ţute i plave. dobilo bijelo ili neutralno sivo. jednu osnovnu s bojom dobivenom miješanjem drugih dviju osnovnih boja. odnosno zelenu."7 Komplementarni kontrast moţemo usporediti s vatrom i vodom. Taj se par boja uzajamno traţi i nadopunjuje da bi se. Npr. Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike. Vaţno je napomenuti da riječ . Vatra i voda su jaki kontrast. najjači koloristički kontrast.

poslije. Pri duţem promatranju neke intenzivne boje naše oko umara to u njemu jača osjećaj za istovremeno stvorenu ili nakon promatranja stvorenu komplementarnu boju koja će oko smiriti i odmoriti. a na plavoj ţućkasto. Ovdje se pojava komplementarne boje javlja nakon duţeg promatranja nekog lika obojenog snaţnom bojom. Riječ . iako u stvarnosti ona ne postoji.sukcesivno" označava nešto što se dogaĎa nakon. posmatrajući plohu obojenu nekom bojom.Pod simultanim kontrastom podrazumijevamo pojavu pri kojoj oko traţi uz svaku prisutnu boju njenu komplementarnu boju.schule. dakle zelenom. istodobno zahtjeva pa i vidi komplementarnu boju one boje kojom je obojena ploha.at/cometo/schaberl/farbe/sim.htm http://de. Umjetnici koji su radili simultanim kontrastom su: Van Gog i El Greko.Tako npr.wikipedia. Slike preuzete: http://home. Mali crni ili sivi kvadratić smješten u sredinu velike crveno obojene plohe presijevat će se iii zablještati komplementarnom bojom crvenoj.e) Simultani i sukcesivni kontrast Simultanim odnosno istodobnim kontrastom nazivamo pojavu kada naše oko.org/wiki/Sieben_Farbkontraste 14 . Na zelenoj plohi isti kvadratić izgledat će crvenkasto.Na isti način javlja se i sukcesivni kontrast..

Educa. C. str. Friedrich 8 Marijan Jakubin. D. mora se izbjeći kontrast svijetlo.Kontrastom kvalitete nazivamo suprotnost zasićenih. razrjeĎivanjem boje. Jarko crvenu suprotstavljamo zamućenoj crvenoj. 23. bijele ili sive. Najintenzivnije i najčešće su boje sunčeva spektra.. jarkih. čista jarkozelena prema mutnozelenoj iii čista jarkocrvena prema zagasitocrvenoj. Henri Matis ( Klavir) i Pol Kle. čistih boja prema mutnim ili zagasitim ili ostalim tonovima nastalim degradacijom... tj. jarkost i zasićenost. Ovim kontrastom radili su: Zorz De La Tur. ista jarkozelena mora se nalaziti i u zagasitozelenoj. Npr."8 Ako ţelimo ostvariti cisti kontrast kvalitete.. 15 . odnosno čistoću boje moţemo gasiti dodavanjem bijele. Jarkost.f) Kontrast kvalitete Kvaliteta boje odnosi se na njenu čistoću.tamnog.. Stoga boje i intenzitet svih površina moraju biti isti. jarko plavu zamućenoj plavoj. crne iii sive iii oduzimanjem pigmenta.. Zacreb. Da bi dobili kontrast kvaliteta. Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike. degradirana boja mora biti načinjena od iste jarke s dodatkom crne.. odnosno svijetlozelenoj ili mutnozelenoj. npr. jačinu.

g) Kontrast kvantitete Kontrast kvantitete odnosi se na odnos veličina dviju ili vise obojenih ploha ili mrlja boja.maleno. a nju odreĎuje: intenzitet (jačina) boje veličina obojene plohe odnosno mrlje Da bismo uspostavili sklad (harmoniju) i ravnoteţu izmeĎu tih boja. Kod odreĎivanja količinskih odnosa boja moramo imati na umu snagu djelovanja boje. Npr.koliko koje boje. veličine obojenih ploha moraju biti obrnute u odnosu na svjetlosnu vrijednost. To je suprotnost mnogo.hladno 16 . Kontrast kvantitete zapravo je kontrast proporcija. U ovoj slici je zastupljen i kontrast toplo. po svjetlosnoj vrijednosti tri puta jača ţuta od ljubičaste mora zauzeti tri puta manju plohu u odnosu na ljubičastu. veliko. Henry Matisse: "Harmonija u crvenom (Crvena soba)".malo.

ako čisto plavoj boji spektra dodamo malo sive boje iste vrijednosti. Kada bismo to dvije boje.intenzitet obojenosti smanjiti." Zasićenost Zasićenost ili intenzitet obojenosti predstavlja stepen razlike obojenosti u odnosu na ahromatsku boju kojoj po valerskoj ( svjetlosnoj ) vrijednosti odgovara. ţuta. Kvalitet boje Već smo spomenuli šarene odnosno hromatske i nešarene odnosno ahromatske boje. dobili bismo utisak jedne sive površine na kojoj je granica izmeĎu sive i plave nestala. 17 . Te karakteristike su: ton (boja) va/er (svjetlina. 3. To znaci da plavu boju odreĎene svjetlosne vrijednosti moţemo pronaći boju sivog spektra iste valerske vrijednosti. ton boje se neće promijeniti i dalje će to ostati plava boja iste valerske vrijednosti.. Npr.bijelim filmom i izradili fotografiju. Ton je u slikarstvu boja: crvena. plava. ljubičasta. fotografisali crno.zatamnjenost) zasićenost (intenzitet obojenosti) Ton Ton je osnovna karakteristika boje. ali i ukupno djelovanje svih boja neke slike. ali će se njena zasićenost. zelena. hromatsku plavu i odgovarajuću ahromatsku sivu iste valerske vrijednosti. Svaka boja hromatskog spektra mogla bi imati svoju uporeĎnu boju ahromatskog spektra. ali je bitno istaknuti i tri karakteristike hromatskih boja.2. narandţasta. Valer Valer je pojam koji se odnosi na svjetlosnu vrijednost boje.

2. Dominacija boje utvrĎuje se sadrţajnom osnovom na slici. zatim svijetlotamnog.Ako bismo nastavili sa dodavanjem sive boje plavoj. Na odreĎenoj udaljenosti od tako slikarski obraĎene plohe u naţem oku se stvara boja dobivena meĎusobnom izmjenom dviju ili vise različito obojenih mrlja. Miješanje boje Postoje dva načina miješanja boja: Mehaničko miješanje ( miješanje na paleti gdje se boja miješa s drugom bojom ). Ritam nastaje i zavisi od intervala. kvadratića ili tačkica. Sa ritmom ostvarujemo dinamične odnose.hladnog. 4. Svijetle površine treba da dominiraju u gornjim. Kod ritmiziranja je potrebno ostvariti dobru proporciju. veličina obojenih površina. 2. 5. a intervali kod boja se ogledaju u razlikama valera. ona bi postajala sve manje zasićena i na kraju bi postala siva. jer se tako uspostavlja sklad. Ritam i ravnoteţa boja Kontrast i harmonija obrazuju ritam snaţnog dejstva. svjetline i zasićenosti. Dominacija jedne boje iii jednog tona ne znaci da kontrasne boje ne treba da imaju svoju ulogu u slici. 18 . Sa ravnoteţom usklaĎujemo djelovanje prostornih dimenzija boja u kompoziciji: tona. Optičko miješanje To je način miješanja kada se postavlja jedna boja pored druge načinom sitnog tačkanja i ili nanošenjem sitnih mrlja boja. Poloţaj i ravnoteţa u kompoziciji ostvaruje se odnosom toplo. ravnoteţa i dinamičnost. a tamne u donjim dijelovima slike.

količini prostora kojeg treba prekriti. Tako npr. U postizanju ravnoteţe vaţno je da se ista boja pojavi svugdje u kompoziciji. a prostor zelenog.tamnog.sivom prostoru. punog intenzivno ţivo modrog.. Boje istog tonaliteta ili intenziteta uravnoteţuju se prema. tačka crvenog moţe se ritmički ponavijati u crveno.. Npr. moţe biti uravnoteţena s mnogo većim prostorom blijedo modrog u jednoj četvrtini intenziteta. mote imati odjek u zelenkasto.Dobra kompozicija traţi da se odredi dominantna boja iii tonalitet u slici. Dominantna boja ne mote da opravda svoju ulogu u slici bez kontrasta: hromatskog. Nejednaki tonaliteti ili intenziteti uravnoteţuju se na okultni način: za boju manjeg intenziteta potreban je veći površinski prostor.smećem prostoru. Hladne boje se uzimaju kao osnov za pokrivanje većih površina. mala tačka.hladnog.ahromatskog. svijetlog. Dublje zasjenjenje: duboko modro izgleda bolje s blijedo zelenom svijetlo narandţasto izgleda bolje sa duboko ljubičastom ruţičasto izgleda bolje sa tamno modrim ili ljubičastim 19 . toplog. ali je zanimljivije ako se takva boja ne pojavi svugdje u istom intenzitetu i tonalitetu.da uravnoteţi manji prostor boje punog intenziteta.

koje imaju vrlo veliki utjecaj na metodiku odgojnog rada. često nesvjesno izraţavanje djeteta. Piaget tvrdi da je rana manifestacija estetskih aktivnosti uvjetovana unutarnjim potrebama djeteta da izrazi svoju individualnu stvarnost. te on te aktivnosti naziva slobodnim izraţavanjem. Drugo stajalište objašnjava dječje stvaralaštvo kao oblik kultivirane igre.. On. 20 . Herbert Read1 kaţe da je spontano izraţavanje ujedno i slobodno oslobaĎanje mentalnih aktivnosti mišljenja. što daje osnovu za instinktivno upoznavanje zakona svemira. senzacija i misao uzajamno povezuju. te naglašava potrebu i značaj organiziranih odgojnih utjecaja i poticaja. da se u njemu slika. Prvo stajalište tretira dječje stvaralaštvo kao igru i spontano. O tome zašto dijete crta.3. modeliranja i sl. u jednoj. Po Piagetu. uzima crteţ i smatra da on najpotpunije povezuje slike koje postoje u nesvjesnom. ova se pojava objašnjava unutarnjim faktorima. odnosno na način poticanja dječjeg stvaralaštva. u drugoj se crtanje i slikanje djece objašnjava kao rezultat utjecaja okoline. koncept. Naime. kao što je to dječji crteţ. kao osnovni oblik dječjeg slobodnog izraţavanja. simboličkom igrom i estetskim aktivnostima. osjećaja i osobnog doţivljavanja. godine pokazuju veliku sklonost prema aktivnostima crtanja. do 7. samoizraţavanjem. RAZVOJ DJEČIJEG LIKOVNOG STVARALAŠTVA U suvremenoj teoriji predškolskog odgoja postoje dva različita stajališta u odnosu na dječje stvaralaštvo. graĎenja. djeca u razdoblju od 3. takoĎer postoje dvije teorije. Likovni izraz djece oduvijek predstavlja vrlo zanimljivo polje istraţivanja i rijetko je neka dječja aktivnost zauzela toliko mjesta u psihološkim istraţivanjima.

1968. 1981 11 K vaščev.3.˝10 A.Kvaščev ističe ˝Kreativnost je proces koji uključuje orginalnost. 1. Beograd. adaptivnost i realizaciju. misli. Kreativnost je mentalni proces koji uključuju stvaranje novih ideja. Svjetlost.Edukacija za stvaralaštvo. kombinacije. A. Izdavački centar studenata. Varaţdinske Toplice. ili rješenja problema. 1981 12 Stevanović. Alternativno i svakodnevno mišljenje pojma kreativnosti jest jednostavno – stvaranje nečeg novog. 11 „Kreativnost imamo u svim onim slučajevima kada se zapaţa drugačiji odnos prema radu. smatra se kako proizvodi kreativnih misli (ponekad zvanih divergentnim mislima) sadrţe originalnost i primjerenost. a ne k onome što jest˝. naslikanog ) za pojedinca bio nepoznat ili statistički rijedak. Mail definira kreativnost kao ˝proces povezivanja ranije ne povezanih stvari. Tonimir. Sa znanstvenog pogleda. napisanog. bilo pojedinca ili društvo. K vaščev. akcije i ostvarenja. postupku i kada je proizvod uraĎenog ( izrečenog. pojmova.―12 9 Mail. To su nove ideje. Izdavački centar studenata. Radivoj: Psihologija stvaralaštva. Radivoj: Psihologija stvaralaštva. 1997. Marjanović navodi: ˝Kreativnost je definirana kao specifična spoznajna djelatnost koja rezultira u novom. Sarajevo . Beograd. Marko.˝9 R. odnosno kao misaona aktivnost koja je usmjerena k onome što moţe da nastane. Alice: Kreativnost u nastavi. Pojam stvaralaštva / kreativnosti Različiti autori daju različita odreĎenja pojma kreativnosti ali u većini slučajeva svi se slaţu da je kreativno ono djelo koje je novo. ili novih poveznica izmeĎu postojećih ideja ili pojmova. 10 21 .

ali nam je svima likovno izraţavanje svojstveno i prirodno.Educa.str 97. Ne treba djecu etiketirati pojmovima talentiran i netalentiran. netko teţe. koja nadilazi uobičajenu opću percepciju. Netko se likovno lakše izraţava.1996. nego da sami sebe izrazimo. Ne slikamo da bi se drugi divili našim slikama. Likovno izraţavanje je jedan od njih. postizanjem ―sličnosti‖ s realnim objektom 2. 1. kreativnost inovacije – donošenje značajnih promjena u likovnom izrazu unošenjem sloţenijih likovno-jezičnih i tehničkih mogućnosti 4. To se ne dogaĎa koliko mu mi "serviramo" nekakve "činjenice" da je more plave boje. 1. kada je njime potpuno zaokupljeno.M. Ako je prirodni unutrašnji poriv za upoznavanje svijeta potisnut i otupljen. 22 . Jedan od ciljeva likovnog izraţavanja je da opaţanjem dijete samo dolazi do odreĎenih shvaćanja i otkrića o promatranom obliku ili pojavi. kreativnost spontane aktivnosti – samostalno izraţavanje. moţemo nazvati stvaralačkom percepcijom. Tek kada se ona dogodi. razvili se i urezali u svijest djece. kreativnost usmjerene aktivnosti – spontano izraţavanje uz svjesno nastojanje za poboljšanjem. spontani djetetov izraz13 3. potrebno je da se oni ostvare putem nekog medija izraţavanja. MeĎutim. dijete moţe ići na sljedeći korak i likovno se izraziti što je opazilo i otkrilo.Jakubin: Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. te da se kreativno izrazi. da bi percipirani sadrţaji i otkrića sazreli.3. 2. onda otkriva i njegov smisao i značenje. jedina je prava intervencija da u djetetu ponovno probudimo radoznalost i interes za ono što se zbiva oko njega.Grgurić. Zagreb. 13 N. Poticanje dječjeg likovnog stvaralaštva Kada neki oblik dijete vrlo paţljivo promatra. Takvu usmjerenost paţnje djeteta. da doĎemo do odreĎenih otkrića. Razvoj dječje likovne kreativnosti 1. a sunce ţute i sl. 1. kreativnost invencije – opaţanje i izraţavanje novih likovnih odnosa 3. kreativnost stvaranja – stvaranje potpuno novih likovno-pojmovnih sustava – stilova 5.

Kako drvo raste? Kako sunce svijetli i grije? Kako cvijet cvjeta?. Promatranje oblika i pojava i njihovo izraţavanje likovnim radom. npr. Da bismo izbjegli nametanje svog načina viĎenja i svojih pretpostavki.. materijal. rast. Nakon što dijete na taj način upozna i doţivi neki oblik ili pojavu. za veličinu. materiji. Najjednostavnije pitanje koje bismo morali uporno ponavljati jest: Što vidiš i što još vidiš? Tek kada dijete iscrpi sve svoje odgovore na to. Belamaric „Dijete i oblik―su: USMJERAVANJE OPAŢANJA Prvi i najjednostavniji način poticanja djece jest usmjeravanje njihove paţnje na neki oblik ili pojavu (npr. da to kasnije i preraĎeno iskaţe likovnim jezikom. najbolje je to činiti postavljanjem pitanja. Promatranjem dijete otkriva i pamti oblike i pojave. drvo. zašto ptice lete. ako ih djeca nisu sama pronašla.. Automatski i naučeni odgovori.. boji i sl. Postoji nekoliko načina da kod djece probudimo interes za pojave u svijetu te njihovo likovno izraţavanje. predočavanja i shvaćanja djece. dva su odvojena procesa. kuću. zatim slijede zanimanje za dijelove oblika. Ali ne pitanja koja bilo što sugeriraju ili nameću odgovor. konstrukciji. let.? Nakon toga se postavljaju konkretna pitanja o oblicima i pojavama. Dječje odgovore ne bi smjeli ispravljati.) Ono što ce djecu najviše zaokupiti i zainteresirati bit ce ţivot. zašto imamo kuću. a to opet rezultira snaţnijim i bogatijim stvaranjem. pitanja o dijelovima. pamte i poimaju o nekom obliku ili pojavi. njihove odnose i značenja. A prema D. te besmisleni odgovori postupno ce nestati. zašto djeca trče. ono ce ih lagano i originalno izraziti likovnim medijem.. Djeca ne crtaju ono što konkretno vide. Moţemo "uposliti" i dječju logiku pitanjima: Zašto drvo ima lišce. vizualna obiljeţja.Likovno izraţeni sadrţaji jačaju sposobnosti opaţanja.. moţemo postaviti druga i daljnja pitanja. 23 .. nego ono što izdvajaju. Tako se uspostavlja prirodni proces rasta i razvoja njihove svijesti i njihovih sposobnosti. funkcija i svojstvo oblika. boju i detalje.

24 . glazbu o kojoj nemaju nikakvih podataka. a od toga do likovnog izraza je malen korak. više ili manje svjesno.. čuva bogatstvo doţivljavanja i znanja. Kao i kod usmjeravanja paţnje. ZAMIŠLJANJE Viša razina stvaranja slika ili imaginacije je sposobnost djece da različite predodţbe i pojmove iz sfere nevidljive stvarnosti pretoče u likovni izraz. Sve se to smišljeno postavljenim pitanjima moţe obnoviti i u vidu slike pojaviti u njihovoj svijesti. postavljamo odredena pitanja o prostoru.. Time se aktivira i učvršćuje njihovo sjecanje. Bogatstvo i originalnost dječje mašte uvjetovani su slobodnim. ILUSTRACIJE Maštanje se u likovnom izrazu djece najčešće javlja kao stvaranje novih varijanti i slika na osnovi poznatih dogaĎaja ili pojava. dogaĎaja iz prošlosti ili budućnosti. a u likovne radove koja nastaju prema sjecanju. vremenu. spontanim i osmišljenim voĎenjem u likovnom izraţavanju svega što čini okolinu i ţivot djece. pojavu.AKTIVIRANJE SJEĆANJA Drugi način pokretanja interesa je razgovor o nečemu što su spontano vidjela i doţivjela. pojam. djeca češće unose značenja i odnose medu oblicima. čula.. detalja. Pri tome ce djeca pronaći likovni ekvivalent i tumačenje za svaki osjećaj. bila u šumi i mnogo toga vidjela i doţivjela. U likovne radove koji nastaju nakon usmjerenog promatranja djeca unose više pojedinačnih podataka. djeci uporno ponavljamo pitanja: što su vidjela. oblicima. zamišljenih dogaĎaja. ilustriranje priča i pjesama. materiji. Djeca su npr. Tada oni imaju o čemu tkati svoje vizije i ideje. što se još dogodilo? Kada iscrpimo dječja sjecanja. Npr. bojama. te cjelovitost dogaĎanja. MAŠTANJE. rijeci kojima ne znaju stvarno značenja.

I tada dijete stvarno moţe pokrenuti svoje potencijale.POTVRÐIVANJE Nenametljivo potvrĎivanje vrijednost svakog dječjeg rada. shvaćanja i stvaranja oblika u djece i navikavaju se na pasivnost. umjesto razvoja i interesa djeteta za rad. Ometanje dječjeg stvaralaštva Zbog nepoznavanja i nerazumijevanja uloge i funkcije dječjeg stvaralaštva u razvoju djece moţe doći do njegovog ometanja. njegove uspješnosti i ljepote. djetetu znaci orijentaciju i potvrdu da je na dobrom putu. To se najčešće dogaĎa zbog ţelje okoline da nauči dijete kako nešto nacrtati. Načini na koji se moţe ometati kreativnost moţemo podijeliti na dvije grupe. U takvoj atmosferi likovno stvaralaštvo moţe postati stalni i aktivni dio dječjeg ţivljenja i dogaĎati se prirodno i lako poput gledanja. Nacrtane oblike djeca u biti ne razumiju. naslikati i napraviti. da je sposobno. ideje i vizije. Time se postiţe obrnut učinak. Time se prekida prirodni način opaţanja. trčanja. potrebno je na nenametljiv i prirodan način pokazati interes za djetetovo tumačenje vlastitih radova. 1. dijete obično odustane od svojih oblika i prelazi na više ili manje uspješno oponašanje datih uzoraka. ali zbog autoriteta odraslih ona ih pokušavaju oponašati. 3. udisanja. Prvu čine svi oblici direktnog interveniranja u dječje radove: Crtanje djeci Ovo je najdrastičniji primjer negativnog upletanja u razvoj dječnjih likovnih sposobnosti. a sve mu to daje osjećaj sigurnosti i slobode. 25 . 3. Da bi potpunije razumjeli djetetova viĎenja i shvaćanja svijeta. da moţe i zna.

26 . ispunjavanjem naturalističkih oblika dijete postaje svjesno njihove sloţenosti i realističnosti koja je njemu nedostupna. ono će se dobro osjećati i imati ţelju da nastavi.Ispravljanje dječjih oblika Svako podučavanje djece kako da nešto nacrtaju. djetetovo zadovoljstvo će opadati i ono će se sve više povlačiti i odustajati od likovnog rada. Drugu grupu čine neki odgojni postupci i stavovi : Vrednovanje i procjenjivanje likovnih radova djece Svako ocjenjivanje ili usporeĎivanje likovnih radova djece pred njima samima blokira njihov osjećaj slobode. Suprotno tome. neinventivnih i praznih oblika u likovnim radovima djece odnosno sprečavanja razvoja jednog dijela njihovih sposobnosti i duha. ali ako je sljedeći rad lošije ocijenjen. Ako je neki djetetov rad dobro ocijenjen. pokazano ili prikriveno nezadovoljstvo izaziva nesigurnost kod djeteta i remeti njegovu sposobnost za rad. Komentiranje i prigovaranje Jednako kao i ocjenjivanje. a time i spontanost. Slikovnice za bojenje Jednostavni oblici u slikovnicama se lako urezuju u dječje pamćenje i vraćaju se iz njega kad god im zatreba sličan oblik. Izlaganje dječjih radova Često izlaganje dječjih radova i primjera na svim mjestima i stalna prisutnost u njihovoj okolini nesvjesno im se nameću i zastiru njihova vlastita viĎenja i oblike. iz čega ono moţe zaključiti da nije sposobno za likovni rad. svaki komentar ili prigovor. te u njima budi osjećaj nemoći i nesigurnosti. Širenje šematskih oblika meĎu djecom dovodi do masovne pojave uniformnih. naslikaju ili naprave narušava vlastita viĎenja djece i stvara kod njih nepovjerenje u vlastite oblike. odnosno sposobnost stvaralaštva.

koordinacije i snalaţenja u prostoru. prof. Pored govora pomoću koga dijete izraţava svoja osjećanja i doţivljaje. pedagoge i psihijatre. crtanje je jedno od najiskrenijih načina njegovog izraţavanja. Dakle. Oni u svome dijagnostičkom. stoljeća istraţivači su počeli opisivati karakteristike razvojnih stadija likovne ekspresije kod djece. uspostavlja odnose s ljudima. kao jedan od metoda za bolje upoznavanje dječje ličnosti. Njegova sredstva izraţavanja su jednostavna. naivna. pedagogije:―Edukacija roditelja― 27 . ali uvjerljiva uprkos tome što su data bez posebne spretnosti. Dječji crteţ Krajem 19. 14 Suada Selvić. već su njegov cilj unutrašnji procesi koje je taj rad potaknuo u djetetu. ono stvara crteţe neposredno. s razvojem dječje psihologije razvija se i interesovanje za dječji crteţ. Dijete je u svojim crteţima iskreno. i početkom 20. Dječji crteţi su zato jedna od tehnika prikazivanja objektivnog realnog dječjeg svijeta i zbog toga su zainteresirali dječje psihologe. motoričke zrelosti. 2. nego način izraţavanja. Pomoću boja i linija dijete prikazuje i izraţava ono što ne zna riječima. precizno crtanje samo po sebi nije nikakva vrijednost.14 3. njegov primarni cilj postaje pohvala. terapeutsko-korektivnom i savjetodavnom radu s uspjehom upotrebljavaju dječje crteţe. što posebno u grupi djece rezultira nezdravim odnosima.Prenaglašavanje vrijednosti Pretjerana pohvala takoĎer ima negativan utjecaj i umjesto da je djetetu cilj njegovog rada uţivanje u svom stvaralaštvu. Urednost i preciznost Insistiranje na urednosti i čistoći radova obično rezultira suprotnim učinkom. Crtanje za dijete nije umjetnost. s oduševljenjem. a slučajne mrlje ne umanjuju vrijednost rada.

djeca prvo počinju razlikovati crvenu boju. što znači da dijete u crteţ unosi svoje ţelje. bitno je pomenuti kada to djeca počinju raspoznavati boje. Emocionalni razvoj i crteţ Dijete doţivljava razne emocije: veselo je. Kao to je već ranije navedeno. tuţno. koji su vijek u neposrednoj vezi sa ţivotom. nezadovoljno. razna osjećanja. ljuto. U slobodno crtanje dijete uvijek unosi ono što ga najviše emocionalno privlači ili odbija. No. prije nego spomenemo dječije izraţavanje bojama. crteţ boji svijetlim bojama. povlače tanke nesigurne linije. maštanja. potištenost. 3. Ali u periodu od šest sedmica do dva mjeseca. naklonost i toplina roditelja). 28 . a ono prema čemu osjeća antipatiju obično crta maleno i tamnim bojama. Svi smo čuli da djeca percipiraju samo crne i bijele boje ( svjetlije i tamne ). teţnje. uznemireno. situacija se mijenja. a tome pomaţu doţivljaji boja. U mnogim dječijim crteţima pojavljuje se sunce. prijateljstvo. Impulsivna i energična djeca crtaju smjelo. Sva ova stanja su normalna. 4. Afektivne doţivljaje i ţelje kroz crteţ dijete izraţava individualnim simbolima. uzbuĎeno. ali ako u sredini u kojoj ţivi ne nailazi na zadovoljavanje ovih potreba. uokviruju crteţ ili ga crtaju u uglu papira. Djece su sklona gledati obojene predmete i to njihova sklonost pomogla je psiholozima u otkrivanju kada djeca počinju raspoznavati boje. razdraţljivost. zavist. Ono što ga privlači stavlja u prvi plan. kao što su ljubav. ono se osjeća sigurno i sretno. njihova ljepota i snaţni psihički utjecaj na djecu. DIJETE I BOJA Dječije slikarstvo je obojeno velikom osjećajnošću. mrţnja. Ako dijete ţivi u stabilnom porodičnom okruţenju gdje su pored fizioloških zadovoljene i njegove emocionalne potrebe (ljubav. Kasnije uočavanje druge svijetle boje i ţutu medu njima. ţalosno. dok plašljiva. ono se ne osjeća dobro. Neki autori smatraju da ta djeca ne pokazuju emocionalne teškoće. Boja je prva karakteristika koju djeca mogu uočiti i razlikovati.3.

) faza vizualnog realizma (od 11. Brojna istraţivanja pokazuju da se s godinama ove dječije preferencije mijenjaju. doĎu" i kako se u momentu sjeti da uzme neku boju ili samo zato to pojedinu bojicu ili flomaster još nije upotrijebio. došlo se do zaključka da likovni izraz djeteta prolazi kroz faze uvjetovane godinama starosti. )15 15 N.str 31. Ali nakon desete godine počinju preferirati plavu. ono ih upotrebljava kako mu . pa za svaki oblik upotrebljava jednu boju. Na osnovu uporeĎivanja dječijih radova iz više zemalja. 4. Mnoga djeca do 10 godina nazivaju crvenu ili rozu i ţutu svojim omiljenim bojama. Dječaci vole plavu i druge tamne boje. 1. to razvojne faze su rezultat dječijeg sazrijevanja. Odnosno.1996. svi biti obojeni različitim bojama.15 god. pa ce zato. Dakle. rozu ili narandţastu boju.Jakubin: Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. pokazalo se da je to likovno izraţavanje slično kod sve djece.Malu djecu privlače svijetle boje. npr.M. pa zato kaţemo da su razvojne faze ne samo univerzalne. Ono obično ne razmišlja o tome koju boju daje nacrtanom obliku.10 god.Educa.) faza intelektualnog realizma (od 7.) faza izraţavanja sloţenim simbolima (od 4-6 god. Mnoga istraţivanja su pokazala da djevojčice vise vole crvenu. Dijete. 29 . Analizirajući različita shvatanja razvojnih faza likovnog izraza kod djece. Pomoću ovih vrsta bojica.Grgurić. dijete se igra zamjene bojica. kada crta niz ljudi. Boje u fazama dječijeg likovnog stvralaštva Mnogi istraţivači su proučavali dječiji crteţ i tako utvrdili faze kroz koje dijete prolazi. Faze likovnog izraţavanja su: faza izraţavanja primarnim simbolima (od 1-3 god.. Zagreb. kada nešto crta. djeca uče prepoznavati boje. Zbog sloţenosti rada sa bojama dijete bira jednostavniji postupak. Preferencije boja su usko povezane sa spolom. nego i uroĎene. a ima različite bojice ili flomastere.

spontano i osjećajno biće. Same boje nam otkrivaju dječiji emocionalni ţivot. Djeca koja preteţno crtaju toplim bojama (crvena. TakoĎer. Kod nekih se moţe uočiti agresivnost i osvetoljubivost. Vole da učestvuju u igri i u svojim osjećanjima su veoma zavisna od drugih. Preteţna upotreba crne boje uvijek znači pomanjkanje osjećanja ili neugodnog ţivotnog stanja. Pretjerana upotreba smeĎe boje preovladava u crteţima djece koja su odrasla u okolini s pretjeranim higijenskim zahtjevima. Pretjerana upotreba ţute boje izraţava infantilno. Likovna ekspresija pomaţe djetetu da se oslobodi psihičke napetosti da razvija sposobnost opaţanja. ističu intelektualne interese. pa tako razvojne faze pokazuju da dijete shvata stvarnost i ponaša se prema njoj na specifičan način. Takva djeca potiskuju svoja osjećanja i strah. racionalnih su interesovanja. 2. samosvijest. Djeca koja preteţno crtaju hladnim bojama (zelena. Ekspresivna vrijednost boje u dječijem crteţu U okviru stepena svog psihofizičkog razvoja djeca postepeno otkrivaju boje kao osobine stvari. Pretjerana upotreba crvene boje moţe da izraţava pretjerano afektivnu ili čak agresivnu prirodu. rado se igraju sama. predstavljanja. Likovni izraz treba da bude odraz djetetovog 30 . Dječiji crteţi u boji su spontana projekcija njegove unutrašnjosti. ţuta i narandţasta) posjeduju spontanu iskrenu osjećajnost i prijateljstvo prema drugima. najradije se igraju sami. istrajnost. 4. radnu disciplinu. linije i figure nam otkrivaju stepen samokontrole. upravljaju se prema vlastitim mislima. ne nameću se drugima. često su usamljenici. realistički su usmjerena. smeĎa i crna) otkrivaju kontrolisano ponašanje. plava.MeĎutim. prostorne dimenzije otkrivaju nam utjecaj okoline na dječiji karakter. a ako upotrebljavaju površinski crnu boju znači da su se našli u osjećajnoj krizi. Smatra se da se nasljedni faktori iii okolina mogu donijeti odstupanja od norme. smisao za kulturnu zabavu i estetska doţivljavanja. treba istaći i to da sva djeca ne dolaze u iste faze istodobno jer se znalo dogoditi da šestogodišnjak crta na način kako bi to radio sedmogodišnjak. treba napomenuti da je način djetetova mišljenja drugačiji od mišljenja odraslih. koje dijete ne moţe da prevaziĎe.

3. kao njegov uspjeh. Osim na raspoloţenje. 31 . a u školskom periodu otpor prema stvaralaštvu. Sve što dijete ostvari treba da primamo s pohvalama i oduševljenjem. koja je simbol nesigurnosti pri crtanju). 4. Negativno kritikovanje dječijeg crteţa je nedopustivo. a ne da izvire iz naučenih šablona. Djetetu je dovoljno dati u ruke olovku. zamišljanje boje moţe utjecati na ponašanje. Upravo zbog toga su boje jako vaţne u razvoju djece. mozak i ţivčani sustav. Kako boje djeluju na djecu Već sama vizualizacija boja moţe utjecati na čovjekovo raspoloţenje. papir i bojice i diskretno usmjeravati njegov rad (poţeljno je oduzeti gumicu.gledanja i opaţanja. Mentalna slika odreĎene boje djeluje na očni ţivac. jer time podstičemo bojaţljivost i neodlučnost. pokrete tijela i govor.

Djeca obično intuitivno znaju što im odgovara i u kakvom se okruţenju dobro osjećaju. s njihovom komplementarnim parovima. dugine boje jako poticajne za razvoj djece. na jednom dijelu zida specijalno namjenjenom za umjetničke kreacije vašeg djeteta ili na velikim listovima koje ćete poslije uokviriti i objesiti umjesto gotovih. pristojnost s elementom vatre i crvenom bojom. pravednost s elementom metala i bijelom bojom. 1.4. pet osnovnih ljudskih vrlina bilo je. kupljenih slika a koje vaše dijete moţe uvijek nanovo obnoviti.. 4. osobito vaţnu ulogu imaju boje u njihovom okruţenju. namještaja. Konfucije i boje Već u Konfucijevo vrijeme. Znamo da svaki od ovih elemenata ima ljekovite osobine dok navedene boje. Dječija soba svijetloplavih ili rozih zidova sigurno će se svidjeti odraslima. Vaţno je i da djetetu date na izbor nekoliko boja te da se on/a sami odluče kakva će biti njihova soba. Ostavite svom djetetu prostora za vlastiti kreativni izraz . povjerenje s elementom zemlje i ţutom. šarene. pridonose uspostavljanju osobne ravnoteţe. 2. 3. prema etičkim principima. narančastom i smeĎom (vjernost) bojom. zidova i dr. mudrost s elementom vode i crnom bojom. Kroz svjesno kombiniranje boja moţe se pozitivno utjecati na dječiju psihu. 3. 32 .npr. Tako su primjerice u radoblju od vrtića do 15 godine ţivota. ali razne boje. vesele slike i igračke ne smiju nikako nedostajati u sobi vašeg djeteta. Ako vaše dijete loše spava i ako je inače nemirno. povezano s odreĎenim elementima i pripadajućim bojama: humanost s elementom drva. Šareni dječiji svijet Na razvoj karaktera i inteligencije djece. Prema ovome moţe se izabrati i boja odjeće. trebali biste izbjegavati kričave boje. plavom i zelenom (dobrota) bojom. U ovom slučaju preporučuje se njeţna zelena ili plava.

priznanje i pozitivnu potporu posebno od odraslih promatrača. kroz različite istraţivačke aktivnosti dijete stječe sigurnost. ali i od druge djece. odgajatelji. dijete iskazuje svoje razmišljanje o onome što izraţava. Pokreće ga unutrašnja motivacija koja je puno djelotvornija ako joj se pridruţi i vanjska motivacija što znači da dijete ima paţljivu publiku. Likovno stvaralaštvo ima veliku ulogu u razvoju kreativnosti. upoznaje i razumije okolinu koja ga okruţuje. Za dijete su bitni doţivljaj i akcija. pamćenja i paţnje pa ako djeci likovne aktivnosti ponudimo u obliku igre pruţit ćemo im veliko zadovoljstvo.5. odnosno da li je ta okolina poticajna s puno različitih materijala koji su nadohvat djetetu ili je pak siromašna i ograničavajuća koja mu na taj način uskraćuje tendencije intelektualnog. ZAKLJUČAK Dijete ima neodoljivu potrebu za istraţivanjem. zapaţanja. ali i individualan. dijete stječe sigurnost. ali i ovisno o tome kakva ga okolina okruţuje. razvija sposobnost promatranja. uči o svojoj okolini i razvija svoju kreativnost i maštu. Svako dijete ima svoju snagu motivacije o kojoj ovisi uspjeh akcije. svoju paţnju usmjeravaju na dječji proces. a za dijete bitna je duboka radost doţivljena stvaranjem. Dijete se likovno izraţava kako bi prikazalo ono što ga zanima. Primarni cilj u likovnoj aktivnosti ne mora biti izravno učenje činjenica. spontana. a ne na sam rezultat. Kroz različite likovne aktivnosti. mašte. Najvaţnije je da se djeca dobro zabave. Dijete je motivirano i potrebom za samoostvarenjem koja ga tjera da istraţuje. 33 . a s druge strane oduševljava ga materijal s kojim radi i sam proces rada te neposredna percepcija i pokreti. ali i svakog drugog razvoja. svoj osjećaj za lijepo. Stručnjaci ranog odgoja i obrazovanja. Dijete će istraţivati u skladu sa svojim potrebama. Interes djeteta za istraţivanjem i otkrivanjem je vrlo snaţan. nego im je potrebno dati mogućnost da sami istraţuju i isprobavaju. a putem zabave da nešto i nauče. uči o svojoj okolini. Neometana dječja likovna djela su iskrena. uočavanja. Naravno.

org/wiki/Sieben_Farbkontraste 10. Marko. K vaščev. 1968. Zagreb. Educa. Školska knjiga. pedagogije:―Edukacija roditelja― 9. Tonimir. Mustafa Pašič: Likovni jezik.1996. Zagreb. Beograd. 1997 3.LITERATURA: 1.Educa. : http://home. Izdavački centar studenata. Svjetlost. 1997. 1990. Mail. MeĎunarodna galeriia portreta. 1998 2. 8. 1981 7.Edukacija za stvaralaštvo. 6. 4.wikipedia. Stevanović.Grgurić.at/cometo/schaberl/farbe/sim. Alice: Kreativnost u nastavi. Pristup likovnom djelu. Zagreb.Jakubin: Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje.htm http://de. Marijan Jakubin:Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. 5.Bacic. 34 . Školska knjiga. prof. N. Suada Selvić. Varaţdinske Toplice.2O07.M. Radivoj: Psihologija stvaralaštva. Uvod u likovno mišljenje.schule. Tulza. Jasenka Mirenic. Matko Peić. Sarajevo . Marcel Basic. Zagreb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->