P. 1
Zeleni Alati Za Odrzivu Revoluciju

Zeleni Alati Za Odrzivu Revoluciju

|Views: 547|Likes:
Published by Sad Floute

More info:

Published by: Sad Floute on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Sadržaj
Uvod Ekološki o t i s a k - k a k o g a z i m o p l a n e t ? H r v a t s k a - m a l a z e m l j a za preveliki o t i s a k Permakultura - trajna revolucija Pazi, h r a n a p a d a P r a k t i č n i savjeti z a s t v a r a n j e p e r m a k u l t u r n o g v r t a Permakluturni dizajn Izumiranje naftnog dinosaura Zelena energija Energija sunca E n e r g i j a vjetra Transport Energija b i o m a s e Graditeljstvo Održivo graditeljstvo Otpad Voda Organizacija K a k o h o d a t i nježnije - gradske priče Prema p r a k t i č n i m stazama održivosti Literatura 5 8 15 22 26 33 57 66 76 79 94 104 107 127 1 32 153 162 174 1 82 191 202

2

3

UVOD
Najbolje Slijedeće vrijeme bilo je za prije posaditi deset vrijeme je stablo godina. sad. najbolje

Kineska

poslovica

U redu, najbolje vrijeme za objaviti ovakvu knjigu bilo je prije deset g o d i n a . Ali što da se radi. Prije deset godina smo brijali na pank, klupice u parku, gutali fanzine i šivali prišivke do zauvijek. Lagali bi kad bismo rekli da n a m je žao. U o s t a l o m , najljepša i najjača iskrica koja nas je zapalila za a n a r h o p a n k uradi s a m kultura - d a n a s je zaista prišivena na našim srcima. I što ćeš normalnije nego da mi nakon deset godina napišemo ovakvu knjigu. Z a t o jer je sad slijedeće najbolje vrijeme. Prije četiri godine smo krenuli u stvaranje Recikliranog i m a n j a , našeg o d s a n j a n o g životnog prostora, ali i otvorenog edukacijskog centra. N o , osim otvorenih srca i brda energije nismo imali previše znanja i vještina kako izgraditi jednu takvu priču. Stvarno smo bili nabrijani dripci i dripice koje ništa nije m o g l o zaustaviti da krenemo na to zajedničko putovanje. Jedna ovakva knjiga bi n a m sigurno olakšala put. No kao što je i do tada bilo sasvim ok da nemaš p o j m a svirati, a ipak uzmeš gitaru ili bubanj i kao sviraš, tako smo i m i , premda nismo znali izmjeriti dužinu kuće i hvatati energiju sunca, krenuli stvarati naš mali raj. T i j e k o m putovanja upoznali smo ljude sa sličnim vizijama i željama i kod svih se pojavljivao problem manjka znanja i vještina kako nešto praktično napraviti. Polako se počelo s nabavkom literature, m e đ u s o b n i m kontaktima, razmjenom iskustva i p o m a g a n j e m . Bio je to super osjećaj. Z n a o si da kada g o d padneš, uvijek su blizu ruke da te pridignu. Kada smo došli do radionica, to je bilo t o . Radionica je super riječ. Označava da se nešto radi. I zabavno je. Trenutak kada nekome možeš pokloniti dio sebe je nešto najljepše na svijetu. I ova knjiga je plod svega t o g a . Nekoliko je važnih stvari vezanih za knjigu. Glavni cilj n a m je bio prikazati što je više m o g u ć e praktičnih rješenja za održivi život. Premda i sami pišemo o razvoju obnovljivih izvora energije, s m a t r a m o kako je u o v o m trenutku važnije pokazati kako se na primjer gradi solarni kolektor za t o p l u vodu. Premda i

4

5

a ne čekati da se biodizel pojavi na benzinskim crpkama. Ne zanimaju nas komplicirane i skupe tehnologije koje bi navodno trebale biti alternativa "utrci prema d n u " koju vode političke i ekonomske elite. Ovo nije jedino vrijedno što ljudi danas rade kako bi učinili ovaj svijet boljim mjestom za život. m a l i m . energiji ili gimnasticiranju. Od naše prve frustracije kako n e m a m o dovoljno za pročitati u dostupnoj literaturi o t e m a m a koje nas zanimaju do danas kada i m a m o knjigu p u n u primjera iz naših života. Sigurno ćemo pobijediti. Naša poruka je da v a m za održivi život nisu potrebni niti opaki stručnjaci. a ukoliko želite nešto slično probati. Ipak. energija i graditeljstvo. Na kraju ć e m o prikazati kako si olakšati život i u u r b a n i m prostorima. U knjizi ć e m o vidjeti kako n a m sve p e r m a k u l t u r a p o m a ž e smanjiti ekološki otisak koji ostaje iza nas. T a k o će v a m biti i lakše povezivanje sa svim t i m pričama i projektima. Stoga je i to nekakva poruka da budete uporni i ne odustajete. Dva su t e m e l j n a p o j m a oko kojih se vrte t e m e u knjizi. Drugi p o j a m je permakultura kao sistem dizajniranja našeg okoliša učenjem od prirode. Z a t o smo se i trudili knjigu ispuniti s jednostavnim i praktičnim receptima kako proizvesti. Uz žličicu osmijeha što to sve radite sa svojim prijateljima i ljudima koje volite.sami pišemo o biodizelu. Mi sami i m a m o još m n o g o žganaca za popapati i toga smo i više nego svjesni. zahtijeva i svijest o potrebi za štednjom pitke vode. bio. Te lijepe slike već postoje u literaturi na stranom jeziku i dostupne su preko M a l e Alternativne Knjižnice ( M A K ) koju vodi naša udruga . Doduše. a niti znanje o t o m e kako funkcionira proces kompostiranja organske biomase nije n a o d m e t . ovdje i sada. prirodno. Praktična rješenja podijelit ć e m o u nekoliko cjelina koje predstavljaju i glavni fokus naše udruge: hrana. a to je Reciklirano imanje. U permakulturnim priručnicima i knjigama za dizajniranje. Nekoliko je razloga za t o . za izgradnju k o m p o s t n o g wc-a potrebno je imati znanja iz graditeljstva. M a n j e nas dakle zanimaju high-tech rješenja ili iščekivanje i lamentiranje o n e k o m novom i neotkrivenom resursu koji će spasiti svijet. treba otvoreno reći kako je neoliberalni sistem dobio svog partnera u zelenom kapitalizmu gdje sve što je eko. T i m e su od ekološke priče učinili elitistički hram za bogate novcem i odabrane d u h o m . U knjizi su sakupljena znanja i vještine koje smo sami usvojili i danas ih prakticiramo. Do m n o g i h lijepih rješenja došli smo n a k o n brojnih grešaka i padova. m o ž e m o s a m o zaključiti kako nije li to baš lijepo em prekrasno. Kako li je s a m o ekipica nanjušila lovu. Napravili smo pregled o n o g a što smo mi naučili ili saznali u posljednjih nekoliko g o d i n a . kozmetici. zeleno ili slično ima nevjerojatno visoku cijenu. onaj koji će nas učiti kako stvarati drugačije svjetove. uz ponovno dizanje. Nismo htjeli navoditi lijepe priče iz svijeta koje za nas ovdje postoje samo na slikama. već prikazati kretanja prema održivosti u našim zajednicama i susjedstvu. povezan je s n a š o m ž e l j o m da s m a n j u j e m o o t p a d te da recikliramo. Prvi je ekološki otisak koji n a m opisuje koliko jako pritišćemo našu planetu. osjećamo nedostatak knjige na našem jeziku sa primjerima iz naše regije. A mi mladi i puni energije. V i d i m o se t a m o . jer je to najvažnije područje na kojem danas t r e b a m o raditi. napraviti i primijeniti neku od inspirativnih mogućnosti za održivi život. Neka vas njen sadržaj još više n a p u n i . s m a t r a m o kako je važnije naučiti kako. Ovo je knjiga za ljude koji imaju energije. Primjerice. možete nas kontaktirati.Zelena mreža aktivističkih grupa ( Z M A G ) . Rješenja o kojima govorimo m o g u se primjenjivati svugdje. s m a t r a m o kako je najvažniji oblik aktivizma o n a j koji će nas naučiti konkretnim t e h n i k a m a i strategijama za borbu protiv neoliberalnog kapitalizma. 20-tak kilometara južno od Zagreba. M o g l i bismo reći kako su socijalna pravda i održivost naš cilj. Ukoliko sami znate ili poznajete nekoga tko ima sličan praktični savjet ili recept. samostalno proizvesti gorivo na bazi ulja. Ekološki otisak je izvrstan alat za opisati socijalnu nepravdu i ekološku neodrživost naših društava. Govorit ć e m o i o organizacijskim strukturama i m e đ u l j u d s k i m o d n o s i m a . Ovo nije konačna suma održivih rješenja. imat ćete modele koji su blizu. odnosno koliko n a m je zemljine površine potrebno da zadovoljimo sve naše potrebe. ali ga ne m o ž e m o shvatiti izdvojeno od energije. mišljenja smo kako i to m a l o što z n a m o vrijedi doći do što više ljudi i rezultat je pred v a m a . Ukoliko želite u vašim životima primijeniti neku od predstavljenih priča kontaktirajte nas da se zajedno p u n i m o . a permakultura sredstvo za postizanje t o g cilja. To je druga stvar koju želimo istaknuti. ali u p o r n i m koracima po praktičnim stazama održivosti. Ovdje treba naglasiti kako je ovakvoj podjeli razlog preglednost i lakše praćenje knjige. Za kraj naglašavamo kako n a m nije namjera glumiti velike i prepametne stručnjake. trud i ulaganje energije. niti puno novaca niti samoproglašene vođe. Stoga ć e m o p e r m a k u l t u r n i dizajn pokazati uz p o m o ć stvarnog m o d e l a . 6 7 . U stvarnosti gotovo sva održiva rješenja provlače se kroz nekoliko područja. uglavnom su prikazani idealni i imaginarni modeli kakve rijetko tko od nas susreće u stvarnosti. slobodno nas kontaktirajte i uvrstit ć e m o to u slijedećim izdanjima. p a s i v n o s o l a r n o g r a d i t e l j s t v o stavili s m o p o d p o g l a v l j e O d r ž i v o graditeljstvo. H o d a m o polako. Toliko je toga ispred nas. Od lijepih slika malo koristi u praksi ako ih ne m o ž e m o preslikati u stvarnost. Ukoliko vas zanima literatura iz nekih od područja koje ć e m o spominjati. bez obzira g d j e živimo. Kao što smo već rekli. ZMAG-ov projekt stvaranja otvorenog edukacijskog c e n ­ tra na V u k o m e r i č k i m Goricama u selu Vukomerić. S obzirom na sve veće siromaštvo i uništavanje prirode. Slično. U knjizi ć e m o se zbog iznimne važnosti posebno osvrnuti na o t p a d i očuvanje vode. organski. Većina od predstavljenih znanja i vještina stvara se ovdje u Hrvatskoj ili šire u regiji. neovisno da li govorimo o hrani. i na toj duzi postoji mjesta za još m n o g o boja. ratove za naftu i druge resurse. Jedan od osnovnih principa p e r m a k u l t u r e jest da s m o svjesni povezanosti različitih f u n k c i j a i elemenata.

posebno kada govorimo o vodećim političkim i ekonomskim elitama. gotovo uvijek kod izvoza drvne građe radi se o zemljama u razvoju koje zaradu od tog izvoza ne koriste za razvoj svojih društava. površina potrebna za proizvodnju energije. ) . BDP ne uključuje iskorištavanje prirode u proizvodnji i pružanju usluga. BDP ne uključuje oblike rada ili transakcije ukoliko nisu novčane. ceste. te je izveze. ukoliko neka zemlja posiječe sva svoja stabla i preradi ih u drvnu g r a đ u .8 ha. računanje nečije razvijenosti po BDP-u može dati iskrivljenu sliku ukoliko želimo saznati m a n j e o ekonomiji. sudske presude i d r u g e oblike socijalnih problema gleda kao na ekonomsku korist. Budući da ljudi u različitim dijelovima svijeta ne žive na isti način. ali se smanjuje kvaliteta života stanovnika na koje se BDP odnosi. U razdoblju od 1970. međuljudski odnosi. ljudi sigurno neće osjećati zadovoljstvo ili sreću zbog t o g a . d o g a đ a se da BDP raste. Ekološke katastrofe i saniranje istih uzrokovat će porast BDP-ja.2 ha. Pojasnimo. BDP na kriminal. te ga m o ž e m o shvatiti i kao indikator svjetske bioraznolikosti. 1 8 Ekološki otisak je kvantitativna mjera koja n a m govori koliko jako svojim n a č i n o m života pritišćemo zemlju. Index o f S u s t a i n a b l e E c o n o m i c W e l f a r e .) te bioraznoliko područje koje akumulira C 0 2 i osigurava d o m brojnim biljnim i životinjskim vrstama. p n n d n . Od konferencije u Riju pa do o n e u Johannesburgu ekološki otisak 27 najbogatijih zemalja je porastao za 8% po stanovniku. a istovremeno u ostatku svijeta se smanjio za 8%. Na taj način m o ž e m o izračunati živimo li održivo ili neodrživo. 2 Vidjeti Living Planet R e p o r t 2 0 0 4 n a U R L : h t t p : / / w w w . trošimo više nego što i m a m o . premda je očito da BDP ne daje potpune rezultate i vrlo često iskrivljuje sliku o stanju u nekoj zemlji. Tu se misli na Zemljine resurse .Ekološki otisak . pašnjaci).tlo (šume. potrošnju i odlaganje o t p a d a . Z a t o nas m o g u zbunjivati pojmovi kao što su "životni standard" i "kvaliteta života" koji se često koriste kao istovjetni p o j m o v i . Dapače. M o ž e m o reći da globalni "ekološki d u g " iznosi 2 0 % . Najveća ekološka organizacija na svijetu WWF objavila je godišnji Living Planet Report 2 0 0 4 . p r e m d a su zapravo prilično različiti. ističe se kako je ekološki otisak je u razdoblju 1 9 6 1 . i u kojoj mjeri. Izvan njegova dosega ostaju pitka voda. Dakle. Izgleda kako je sveprisutno zaklinjanje u održivi razvoj.. U razdoblju 1 9 9 1 . Ekološki otisak računa koliko n a m određeni prostor može podržati našu proizvodnju. 0 8 . 1999).5. 2 Unutar te analize dobiva se Living Planet Index (LPI) koji prati stanje biljnih i životinjskih vrsta. 1999). prirodne ljepote i bioraznolikost. rastave. Nadalje. Drugi p o j a m je bliži mjerenju nečijeg osjećaja o stupnju opće dobrobiti u društvu.2 0 0 1 . polja. premda bi to ostavilo katastrofalne posljedice u prirodi. na svjetskom nivou biokapacitet je smanjen za 12%. rad u kući. a posredno i na zdravlje ljudi. 3 SAD imaju ekološki d u g od 3. G e n u i n e Progress I n d i c a t o r (GPI) i b r o j n i d r u g i .. To znači da sada živimo preko granica održivosti.6 Velika Britanija od 3. jer BDP raste. N o .H u m a n D e v e l o p m e n t Index . godine LPI je o p a o za 4 0 % . Situacija postaje tragičnija pošto je upravo to razdoblje obilježeno brojnim konferencijama i sporazumima o održivom razvoju. o r g ( 0 8 . parkirališta. Realniji pokazatelj kvalitete života na Zemlji i našeg odnosa prema prirodi. varira i njihov ekološki otisak. površina p o t r e b n a za razvoj (zgrade.H D I . No. sreći ili zadovoljstvu sa životom. ' D r u g i b o l j i p o k a z a t e l j i kvalitete života o d BDP-ja s u : U N . more. već za otplatu nepravednih dugova (Douthwaite. Kada r a č u n a m o bruto društveni proizvod m j e r i m o samo stvari koje se kupuju i prodaju novcem. Najmoćnije globalne institucije poput Svjetske banke i MMF-a zadovoljne su i šalju pohvale takvim zemljama.kako gazimo planet? Do d a n a s je b r u t o društveni proizvod (BDP) o s t a o najprihvaćeniji f a k t o r određivanja uspjeha i razvoja neke zemlje. Kao što smo naveli. 9 . Po BDP-u bismo zaključili kako je stanovništvu bolje. O p a d a n j e bioraznolikosti je u direktnoj vezi sa našim ekološkim otiskom. a više o kvaliteti života stanovnika neke zemlje. . slobodno vrijeme i brojne d r u g e kategorije važne za naš osjećaj o kvaliteti života. d o k prosječan stanovnik Hrvatske svoje potrebe zadovoljava na 2. pa se smanjila i količina raspoloživih resursa koje m o ž e m o iskorištavati za održavanje našeg životnog stila. 5 7 ha. njen BDP po stanovniku će porasti. ali i međuljudskih odnosa jest ekološki otisak. čisti zrak. No. Prvi p o j a m je tehničkog karaktera i označava "stopu trošenja kupljenih roba i usluga po glavi stanovnika" (Douhtwaite. kao i liječenje opasnih bolesti poput raka.2 0 0 0 porastao za 150%. T a k o je prosječnom stanovniku SAD-a da bi zadovoljio sve svoje potrebe potrebna površina od 9 . Ekološki otisak se izražava prvenstveno u hektarima (1 ha = 10 0 0 0 m 2 ) zemljine površine potrebne da ostvari nečiji životni stil. U izvještaju Ecological Footprint of Nations 2 0 0 4 koji radi Redefining Progress. To znači da m o r a m o moći zadovoljiti sve naše potrebe na sve m a n j o j površini. godine do 2 0 0 0 . postalo model amortiziranja kritike koja im se upućuje. trenutno raspoloživi resursi zahtijevaju da zadovoljimo sve svoje potrebe na svega 1. 2 0 0 5 . Prosječan ekološki otisak stanovnika planete Z e m l j e je 2. Kada o d u z m e m o ekološki otisak od nosivog kapaciteta nekog područja d o b i j e m o "ekološki d u g " ili ekološki minus.9 ha.

posebno u ekonomski b o g a t i m z e m l j a m a .2 m r d . Ekološki otisak po regijama dovoljno n a m govori o moći i nejednakosti u svijetu. S obzirom da se energetski otisak od 1 9 6 1 . 5 To doslovno znači da kada bismo svi htjeli živjeti kao stanovnici SAD-a trebalo bi n a m 5 planeta. Siromašni sudjeluju u globalnoj trgovini s resursima i sirovinama koje i m a j u kako bi otplatili vanjski d u g . a EU (prije proširenja 2 0 0 4 . T o n a r a v n o . Sto se d o g a đ a kada neka zemlja. V i d j e t i c i j e l u t a b l i c u na U R L : h t t p : / / w w w . Zamislite situaciju da se sa sve m a n j o m t o r t o m pokušavate sve više prežderavati. a preostale pretvorile u zaštićene parkove i rezervate.9 milijarde ljudi. zemlja prekrivena razvojem (ceste. Jasno je kako će netko da osigura svoj neodrživi način života.6ha ekološki otisak SAD-a 88% = 1. Praktički financiraju vlastito osiromašenje uz sve g o r u situaciju u okolišu. c r / r i o / f o c u s / r e p o r t / e n g l i s h / f o o t p r i n t / P o t r e b n o se prisjetiti k a k o u t i h l .footprintnetwork. zgrade. 3 10 11 . Ista računica ukoliko na primjer.2 milijarde ljudi. godine) 5. Po regijama ekološki otisak je: X 9. U SAD-u se troši trostruko više Izvor: LPR 2 0 0 4 . Ekološki otisak n a m savršeno opisuje kako su b o g a t i organizirali svijet tako da ih siromašni opskrbljuju resursima. 4 poželjan i ostvariv! SAD. krenuti u p l j a č k u d r u g d j e . Rekli smo prije kako na raspolaganju i m a m o 1. Prosječna osoba SAD-a troši 9 .. Problem današnjeg svijeta je što Kina ide prema otisku SAD-a. a c . a ne o b r n u t o . URL:http://www. godine povećao za gotovo 7 0 0 % . do 2 0 0 1 . n j e n e m o g u ć n o s t i su u s i l a z n o j p u t a n j i .l j u d s k e vrste.) 5% i nuklearna te hidroenergija 4 % . Poljoprivreda i pašnjaci utječu sa slijedećih 2 9 % . To računamo: 12.org (08. a l i ne i e k o l o š k i m i n u s . ukoliko n e m a dovoljno resursa u vlastitoj okolini. SAD i EU i m a j u najveće otiske na planeti. T i m e dolazimo do ključnog značenja ekološkog otiska. Kanada i zemlje Z a p a d n e Europe imaju veći otisak od ostatka svijeta zajedno. Najveći utjecaj na ekološki otisak i m a iskorištavanje i potrošnja fosilnih goriva koja utječu sa 4 7 % na kasniji rezultat. a SAD je broj jedan sa čak 9. A ranking. o p e t n e znači k a k o n j i h o v e k o l o š k i otisak nije prevelik. privatiziraju izvore pitke vode u siromašnim zemljama. 09. M o ž e m o nizati u nedogled. grad ili skupina ljudi troše više nego što i m a j u resursa na p o d r u č j u g d j e žive? K r e n u u agresiju na Irak izmišljajući kao razlog oružje za masovno uništenje.9 ha po stanovniku. 2005.2 milijarde ljudi. O d n o s prema š u m a m a slijedećih 9%.5 m r d . jer svoju troše previše. Priroda se sve više uništava. Brazil). 5 7 hektara. jer su većinu svojih odavno iskrčili. jer su b o g a t e resursima (npr.1 hektar. Idiotski je da se takav životni stil n a m e ć e cijelom svijetu kao 3 N e k e z e m l j e i m a j u veliki otisak.. ha na planeti To je posljedica dvostrukog napada na Z e m l j u .). trebao bi n a m urod žitarica četiri puta veći nego što je sada ukupna svjetska godišnja proizvodnja.). uz sve veće vlastito siromaštvo. krče tropske kišne šume.N j e m a č k a i Japan 3. ribarstvo 6%. u z m e m o u obzir kineski otisak bila bi 7.5 milijarde ha na planeti / 9.8 hektara po stanovniku. regija. a Italija 2. a dugovi su sve veći.4. ljudi 12. I s t o v r e m e n o se naš m a h n i t i konzumerizam kontinuirano povećava.Ukoliko bi svi prihvatili prehranu kakva je najprisutnija u SAD-u.6 ha ekološkog otiska (SAD) x 8 8 % ( 1 2 % ostavlja se za druge vrste) = 1.05. ne t r e b a m o previše razmišljati što znači gotovo 50%-tni utjecaj fosilnih goriva na u k u p a n otisak. e c o u n c i l .htm (20. 8 h a d o z v o l j e n i h za s v a k o g a od nas ulaze i n e .57 ha po stanovniku. parkirališta. Resursa je sve manje. Životni stil kakav imaju SAD bio bi dovoljan za svega 1.2005.

Najpotrebnija je želja za dijeljenjem podataka. otprilike za veličinu Grčke. ukoliko se na primjer auto proizvodi u N j e m a č k o j . 0 4 . T i m e se javlja opasnost da se izvoznoj zemlji dodijeli m a n j i ekološki otisak nego što bi trebala imati s obzirom na utjecaj određene proizvodnje na prirodu. W o r l d w a t c h Institute. godine stopa je pala s 0. Uništavanje voda. Svi pokazatelji u p u ć u j u da krivo u p r a v l j a m o t i m p o v r š i n a m a . Na primjer. Utjecaj turista računa se s a m o za zemlju koja dobiva turiste. Isto vrijedi i za ekološki otisak. Od 1950 do 1997. nego što n a m sada brojke pokazuju. deforesterizacija i širenje pustinja također nisu uključene u ekološki otisak. ekološki otisak će se računati za Francusku. Nadalje. Po autorima ekološkog otiska takvi oblici otpada trebali bi biti izbačeni iz upotrebe ili ukoliko bi ih se koristilo ne bi smjele ulaziti u biološko kruženje. a m o g u ć e su zloupotrebe i u p o d a c i m a kod samih država i državnih agencija koje ih šalju. o r g ( 0 2 . Pašnjaci su samo 0. tako da utjecaj kiselih kiša nije uključen. ali emisija s u m p o r n o g dioksida ( S 0 2 ) nije zabilježena u ekološkom otisku. Simmons. 2 0 0 4 : 41). 7 U skladu s t i m smanjuje su stopa dostupne količine poljoprivrednog zemljišta po osobi. Edukacija. način na koji ti ljudi žive. PCB. pustinje dolaze poslije" (Chamber. Ekološki otisak nije lako mjeriti. a Britanija o s a m puta (Girardet. spojevi ili proizvodi s o n i m a koji ostaju u prirodi po nekoliko stotina.12 ha po osobi. a više kvaliteta života. et al. Ipak. M o ž e m o reći kako je izračunati ekološki otisak manji od realnog. no i morski ekosustavi su pod o g r o m n i m stopalom zagađivanja i izlova. CFC).08%. Dakle. Danas se na svijetu proizvede i više 6 D o b a r izvor o r a t o v i m a za resurse predstavlja k n j i g a M i c h a e l a R e n n e r a ( 2 0 0 2 ) The Anatomy O v d j e ne s m i j e m o ne s p o m e n u t i i o g r o m n u n e j e d n a k o s t u vlasništvu n a d z e m l j o m u of Resource Wars. 2 0 0 5 . kako bi prikrile svoj stvarni utjecaj na planet.. razvoj zaraznih bolesti te smanjivanje izvora pitke vode. o r g ističe k a k o se e k o l o š k i otisak m o ž e s m a n j i t i : s m a n j i v a n j e m svjetske p o p u l a c i j e . Važno je spomenuti kako oceani upijaju 3 5 % emisije C 0 2 . Na p r i m j e r . Jasno je da ne možemo uspoređivati v r i j e d n o s t r a z l i č i t i h vrsta k o r i š t e n j a zemlje. f o o t p r i n t n e t w o r k .23 ha na 0. a najčešću uzroci d e g r a d a c i j e su: deforesterizacija. I sami a u t o r i ekološkog otiska priznaju neke njegove manjkavosti (Wackernagel. Ne želimo reći kako u o d r e đ e n i m područjima svijeta problem populacije ne postoji.8 p u t a p r o d u k t i v n i j a od p r o s j e k a . ekološki otisak istovremeno ističe kako je m a n j e važna kvantiteta ljudi na n e k o m području. održiva znanja i tehnike te pravedna raspodjela su p u n o bolje m e t o d e za smanjivanje ekološkog otiska od brojanja gladnih usta. T a k o se i u izvještaju LPR 2 0 0 4 i na Internet stanici w w w . ne uzimaju se u izračun neobnovljivi oblici o t p a d a koji su d u g o t r a j n i ili trajni u svom zagađivanju (radioaktivni o t p a d . Jasno je da "vrijednost" prirode prelazi iskorištavanje dobara i usluga samo za ljude. L j R L J i t t p : v A v w .hrane i drvnih prerađevina nego što je g l o b a l n i prosjek. N. To sve uzrokuje daljnje osiromašivanje zemalja. Ukoliko se ne zaustave gore spomenuti destruktivni trendovi do 2 0 3 0 . To je oružje za m a s o v n o uništenje! Jasno je iz ovih rezultata kako konzumerizam bogatih uništava mogućnosti i budućnost siromašnih. godine m o g l o anulirati usporavanjem deforesterizacije i održivim gospodarenjem š u m a m a . kako s m o vidjeli n a m n o g i m d r u g i m m j e s t i m a p r o b l e m p o p u l a c i j e stavlja s e nezasluženo visoko mjesto. w Q r l d w a t c h . jer se ne uzimaju svi oblici zagađenja u izračun. čak i tisuća g o d i n a . C 0 2 se r a č u n a . IPCC procjenjuje kako bi se 12-15% predviđene emisije C 0 2 do 2 0 5 0 . Deforesterizacija je odgovorna za petinu ukupne emisije C 0 2 u jednoj godini. s m a n j i v a n j e m k o n z u m e r i z m a i i m p l e m e n t i r a n j e m efikasnijih tehnologija za uslužne i proizvodne djelatnosti. jer je potrebna preciznost i transparentnost p o d a t a k a . ) . «što d o d a t n o j a č a s i r o m a š t v o . Na primjer. 2 0 0 3 ) . Sto se tiče ekološkog otiska za m e đ u n a r o d n u trgovinu.. M. Autori koji promoviraju i razvijaju ekološki otisak ističu kako n e m a smisla uspoređivati utjecaj na planet koji imaju raspadajući elementi. plodna zemlja je 2. a ne za N j e m a č k u . 12 13 . jer priroda n e m a dovoljno kapaciteta i sposobnosti apsorpcije.. Na primjer. N a i m e . ali uvijek je potrebno naglasiti kako siromaštvo prethodi velikom broju stanovnika. uništavanje biljnih i životinjskih vrsta. 2 0 0 4 ) . a ne obrnuto. 7 p o j e d i n i m d i j e l o v i m a svijeta. godine pasti će na 0. Sume uništavamo u prosjeku 1 1 do 15 milijuna ha svake godine. ekološki otisak ne uzima u obzir apsolutno sve intervencije u prirodi te m o ž e m o zaključiti kako je zapravo još i veći. and Wackernagel. a proda te koristi u Francuskoj. u Brazilu t r e ć i n a s e o s k o g stanovništva p o s j e d u j e m a n j e o d 1 % u k u p n i h p o l j o p r i v r e d n i h z e m l j i š t a . pretjerana ispaša i loše poljoprivredne metode. Pritom se 9 0 % svog ribarstva odvija u svega 8% morskih površina. širenje pustinja.8 tona ugljika. a m n o g e države to ne žele. Stoga ponekad za određena područja n e m a dovoljno točnih p o d a t a k a . Prosječna šuma godišnje po hektaru upije 1. Ista stvar je i s t u r i z m o m .4% produktivniji od prosjeka. Po n a m a najveća m a n a ekološkog otiska jest određena nedosljednost. ponekad su podaci UN-a ili drugih velikih institucija o istoj temi drugačiji u različitim publikacijama. C. a ne i za zemlju od kuda turisti dolaze i vrlo često svojim neodrživim n a č i n o m života ostavlja ju otisak u zemlji gdje su došli. 6 London ima 125 puta veći otisak od svoje površine. Najbolje je naš odnos prema prirodi opisao francuski diplo­ m a t Vicomte de Chateaubriand: "Sume dolaze prije civilizacija. Isti je slučaj i s uništavanjem biljnih i životinjskih vrsta.

mala zemlja za preveliki otisak Hrvatska se nalazi u skupini srednje pozicioniranih zemalja s ekološkim otiskom od 2. vlastita ekonomska nezavisnost i zdravstvena zaštita. Ovdje treba naglasiti kako je u najnovijoj knjizi o ekološkom otisku (Chamber. županijskom i lokalnom nivou koristi. M o r a m o uvijek imati na u m u kako se nosivi kapacitet može povećati g l o b a l n i m širenjem proizvodnih površina. Od zemalja s kojima Hrvatska dijeli granice i m a m o otisak veći samo od Bosne i Hercegovine. Živimo u svijetu obilja gdje je normalnije baciti hranu nego nahraniti gladna čovjeka. a n a p o m e n u l i smo kako n a m je u o v o m trenutku na raspolaganju tek 1. . dok sve ostale susjedne zemlje imaju veći otisak od Hrvatske. a n d Wackernagel. To znači: kada bi cijeli svijet preuzeo naš životni stil bilo bi potrebno 2.78 ha šume 0. WWF daje i izračun za svaku pojedinu zemlju. a skoro svaka druga osoba na svijetu živi u siromaštvu. površina za upijanje C 0 2 te biokapacitet određenog područja.8ha. čiji je ekološki otisak 3. i d a p a č e proizvodi siromaštvo siromašnih. područje koje t r e b a m o jače pritiskati. M a l a smo zemlja bogata resursima.8 ha po osobi na globalnoj razini.9 ha po osobi m a n j i je od prosjeka Centralne i Istočne Europe gdje je Hrvatska svrstana. srednje bogate i siromašne zemlje Hrvatska je stavljena u srednju skupinu. M.37 ha pašnjaci 0. posebno u odnosu na veličinu i broj stanovnika. Simmons. Živimo u svijetu u kojem je najvažnije da kapitalizam napreduje i da se novci okreću. a opet i m a m o preko 8 0 0 milijuna gladni. Nas u o v o m trenutku od velikog ekološkog minusa spašava bogati biokapacite.od dovoljno hrane da svi ljudi b u d u siti. a ne planet. To je dakle. Sto se tiče izračuna za Living Planet Index (LPI) koji prati ugroženost biljnih i životinjskih vrsta. njih 5 1 4 ima status ugroženih. N. Kao i siromaštvo i ekološki otisak je posljedica političkih odluka. tako da smo u o v o m trenutku prisiljeni služiti se Living Planet Reportom. tlo na kojem su građevine.9 ha po osobi.9 ha po osobi dobiven je od strane WWF-a u njihovom Living Planet Report 2 0 0 4 . a da se proizvodnja. Naš otisak za tlo i m o r e je 1. ceste i sl. Konzumerizam bogatih najviše uništava ovu planetu.. N o . m o ž e m o reći kako u Hrvatskoj više od 10% u k u p n i h biljnih i životinjskih vrsta. potrošnja i odlaganje otpada. energija. 2 0 0 4 ) istaknut cilj ekološkog otiska da ne mjeri glave.24 ha. Ekološki otisak od 2. Kao što je izračunao globalni ekološki otisak. Nije n a m poznat podatak da se u Hrvatskoj na državnom. T a k o bismo na planeti ostavljali m a n j i otisak koji nas ne bi vodio (samo)uništenju. Ekološki otisak nas upozorava kako je najvažnije da kvaliteta života napreduje. u podjeli zemalja na bogate. Kao što smo rekli obuhvaća se: iskoristiva površina zemlje i m o r a . Sam izvještaj LPR 2 0 0 4 ističe kako je ekološki otisak u razdoblju 1 9 6 1 2 0 0 1 rastao brže od broja stanovništva te se ističe kako je dokazan pad rasta p o p u l a c i j e u p o d r u č j i m a g d j e se ž e n a m a o m o g u ć a v a e d u k a c i j a .06 ha Hrvatska je jedna od biološki raznolikijih zemalja na svijetu. odnosno iskorištavanje resursa. to i dalje ne znači da s njima d o b r o i p a m e t n o upravljamo.0 ha ribe 0. Svi ovi nedostaci ekološkog otiska ne u m a n j u j u njegovu u k u p n u vrijednost koju n a m daje kao metoda otkrivanja stvarnog utjecaja na prirodu. U to su uključeni: poljoprivreda/hrana 0. kruže održivo. Izračun od 2. Hrvatska . boljim upravljanjem resursima i jačanjem zdravlja u ekosistemima. već veličinu stopa koje ostavljaju. Sada ć e m o na primjeru Hrvatske nabrojati kategorije koje se uzimaju u obzir prilikom računanja ekološkog otiska. a ne škrte prirode. a pogotovo računa ekološki otisak.. Ekološki otisak je najbolji odraz našeg odnosa istovremeno prema planetu i jednih prema d r u g i m a . Dakle. Siromaštvo je proizvod društva.9 ha po osobi. Gotovo 4 5 % k o p n e n o g dijela Hrvatske su 14 15 . C.

Za pretpostaviti je kako nema relevantnih ili znanstveno utemeljenih podataka koliko iskorištavamo pašnjake. T i m e sve naše priče o č i s t o m i n e z a g a đ e n o m t l u . Ipak. godine smo uvezli hrane u iznosu od 1. Uvozimo čak i sijeno. godine kada Hrvatska nije koristila struju iz NE Krško. Bechtel je krađu vode platio g r a d n j o m autoceste i zaštitom d o b r o potkoženih d o m a ć i h lobista. U o s t a l o m . Z a g r e b izgubi 40 posto pitke vode zbog dotrajalih cijevi koje puštaju. To je šteta budući da s m o zemlja koja obiluje izvorima pitke vode kojoj m n o g i predviđaju budućnost kakvu danas ima nafta. krade vodu iz rijeka Like i Gacke. Proizvodimo svega sedam proizvoda dovoljno za naše potrebe. Nulta suma u rubrici koja izračunava korištenje pašnjaka dovoljno n a m govori o p r o b l e m i m a na koje se ponekad nailazi u računanju ekološkog otiska. No i tu m o ž e m o postaviti pitanje jesmo li svjesni važnosti pitke vode za budući svijet koji se kreira već danas. a na osnovi kvalitete zemljišta. Istodobno s približavanjem EU. I p o č e t k o m 2 0 0 6 . Od u k u p n i h poljoprivrednih površina proizvodnja hrane zauzima 5 1 . od čega su dvije trećine pašnjaci. godine voda je u Z a g r e b u poskupjela za 40%. 8 % od ukupnih energetskih potreba. Vrlo je vjerojatno da o t p a d odlažu upravo ljudi koji i piju vodu iz tih vodocrpilišta. i m a m o iskustvo s Bechtelom. U Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša koju je donio i prihvatio Hrvatski sabor 2 5 . No kao što smo rekli.57 ha d r v o za o g r j e v i kuhanje 0. 6 h a . te m o ž e m o pratiti osvajanje vodoopskrbe u susjedstvu. a procjene govore kako će taj broj do 2 0 3 0 . 5 % . Sto se tiče razvoja ekološke poljoprivrede kao mjere održivog razvoja. često se niti mi sami ne m o ž e m o previše pohvaliti da cijenimo obilje pitke vode nad k o j o m se krećemo.00 ha Za energetski dio ekološkog otiska Hrvatske treba još naglasiti kako su kod izračuna LPR-a 2 0 0 4 korišteni rezultati iz 2 0 0 1 . n a k o n negativne ocjene komisije odobrilo projekt RVVE-u. zanimljivo je primijetiti kako je otisak za konzumiranje ribe manji čak od prosječnog otiska siromašnih zemalja.03 ha nuklearna 0. Korišteni hektari za proizvodnju hrane i iskorištavanje šuma po stanovniku su nešto viši od svjetskog prosjeka (0. Kod ovog dijela izračuna ekološkog otiska. Živimo u zemlji gdje zakoni koji spriječavaju profit i nečije interese nisu baš sveta krava. jer žive u t o m području. Prema studiji A g r o n o m s k o g fakulteta. H i d r o e l e k t r a n e o s i g u r a v a j u Hrvatskoj preko 2 0 % energije (točni godišnji podaci variraju s obzirom na količinu vode). a vrlo m a l o kreću prema proizvodnji voća i povrća. Budući da n a j m o ć n i j e korporacije u kontroli vode dolaze iz EU. m o ž e m o izraziti čuđenje što nisu dobiveni rezultati za iskorištavanje energije p o m o ć u vode. p r e m d a im je projekt komisija Gradskog poglavarstva ocijenila neprimjerenim. 1 % o d u k u p n e energetske potrošnje u Hrvatskoj. Za sada i m a m o sreću što je na snazi zakon koji sprječava rasprodaju vodovoda sve do 2 0 1 8 . ali za to ne postoje tako lake d o m a ć e subvencije. Z n a č j . 5 % . Podataka za povlačenje vode i za izvore pitke vode također n e m a . premda je to danas slučaj. a livade jedna trećina. godine pasti na oko 2 0 % . hranu b a c a m o . a zauzvrat dobili skuplju v o d u i neučinkovitije upravljanje vodoopskrbom. Jasno je kako se u konvencionalnoj poljoprivredi koja prevladava obilno koriste razna sintetička kemijska sredstva koja osim što loše utječu na zdravlje ljudi. dolazilo je i do p o m o r a ribe i rakova.šume. A i m i r n o s m o odšutjeli otkriće glavnog državnog inspektora u 2 0 0 3 . a kao i načina proizvodnje s naglašeno m a n j i m ekološkim otiskom. Ovdje je p o t r e b n o spomenuti kako sami proizvodimo 5 2 . siječnja 2 0 0 2 . M o ž e m o prilično sigurno pretpostaviti kako će vode i šume biti slijedeće u n a p a d u privatizacije. Eh. Hrvatska bi m o g l a hraniti 27 milijuna ljudi (Lay. a u Europi je samo ispred Albanije. T i m e s m o m a k a r privremeno zaštićeni od sudbine m n o g i h gradova u svijetu koji su predali upravljanje v o d o m g l o b a l n i m k o r p o r a c i j a m a . To preuzimanje jednog od najvrednijih sektora u društvu gotovo uvijek se d o g a đ a pod paskom Svjetske banke ili Europske banke za o b n o v u i razvoj. godini da jedna od najbeskrupuloznijih korporacija na svijetu Bechtel. H r a n u uvozimo. Samo u Z a g r e b u se godišnje baci između 8 i 10 tisuća tona hrane. sve je jasnije kako se seljak odavde neće moći nositi s visoko subvencioniranom r o b o m iz EU. zdravoj d o m a ć o j hrani te o č u v a n o m okolišu i biološkoj raznolikosti dobivaju gorak okus. a z n a m o kako se lako zakoni i mijenjaju. što nikako nije zanemariv podatak posebno a k o u z m e m o u obzir da se radi o više od polovice proizvedene struje u Hrvatskoj. ne bi nas trebao iznenaditi pritisak da se zakon olabavi. godine ističe s e kako n u k l e a r n a energija osigurava 4 . Za otisak unutar ove skupine koriste se: C O ? od fosilnih goriva 1. U Z a g r e b u se gubi gotovo 4 0 % vode zbog loših i dotrajalih cijevi. Hrvatska je na s a m o m svjetskom d n u . Energetski otisak Hrvatske je veći od svjetskog prosjeka i prelazi dobivene rezultate za srednje razvijene zemlje te iznosi l . godine. 2005). Uslijed njihove krađe vode. d o d a t n o osiromašuju tlo i d u g o r o č n o ga čine n e p l o d n i m . Živimo u zemlji koja bi m o g l a proizvoditi hrane za izvoz.9ha). a od toga je čak 9 5 % prirodnog sastava što uvjetuje biološku raznolikost. U Hrvatskoj nije rijetkost da se stvaraju divlja odlagališta smeća uz vodocrpilišta. a njemačka korporacija RWE je već osvojila izgradnju pročistača o t p a d n i h voda u Z a g r e b u .4 milijarde dolara. a travnate površine zauzimaju 4 8 . a zahtijeva i veći rad. a opet 2 0 0 4 . Također. i naši seljaci vole se pozicionirati u n u t a r subvencioniranog sektora pšenice ili kukuruza. a ne s a m o počesto z a t v o r e n i m z n a n s t v e n i m k r u g o v i m a . jer su to poznati podaci i samoj javnosti. Gradsko je poglavarstvo razumljivo. kao i većina zemalja u svijetu i Hrvatska će postajati sve ranjivija zbog ovisnOG mm 16 17 .00 ha hidro 0.

8 250. Nevjerojatno je da tako malo iskorištavamo resurse kao što su vjetar i sunce.00 2.o centraliziranim fosilnim gorivima.5 217. Šibeniku. Kada se g o d spomene nestašica struje u Hrvatskoj. U Energetskom institutu Hrvoje Požar ističu kako su tu i najveće mogućnosti uštede energije.1)0 0. 14.6 118. 2 0 0 5 ) . U n a t o č t o m e . 2 0 0 7 ? To je sedam godina nakon što je osnovana radna skupina pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. a primjerice. a Nacionalni p r o g r a m za proizvodnju bio-dizela koji pokriva sve proizvodne i pravne aspekte. 0 1 % energetske proizvodnje (Potočnik i Lay. U Hrvatskoj se svugdje navode obnovljivi izvori energije kao naš interes. godine (Gordana Petrovčić. No višegodišnje natezanje s birokracijom dovoljno govori o odnosu prema obnovljivim izvorima energije u državnoj vlasti. godine biti proizvedene prve veće količine biodizela u Hrvatskoj. Solarni kolektori za t o p l u vodu se počinju stidljivo pojavljivati u Dalmaciji.9 32. 0 6 . Puli i kraj Z a d r a . Vjesnik. kuće od balirane slame nisu dozvoljene. prvo se počinju spominjati nove e l e k t r a n e .01 14. što je u slučaju Hrvatske i više nego očito. 2 0 0 5 . N e m a veze.8 m i l i j u n a h e k t a r a o b r a d i v o g z e m l j i š t a (Lay. T e k nekoliko većih takvih sustava i m a m o u hotelima u Visu. Tablica iskorištavanja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj: Vrsta izvora Potencijal (Peta Jul) 12.8 74. viziju pa čak niti vidljivu 1 H r v a t s k a i m a više od 1. T a k o đ e r se ističe kako čak 8 3 % zgrada Iz priloženog grafikona vidljivo je kako i u Hrvatskoj udio fosilnih goriva prednjači za potrebe grijanja i t r a n s p o r t a . ( 2 0 0 5 ) I n t e g r a l n a održivost i u č e n j e . U z g r a d a m a se troši 4 0 % od ukupne energije. Iz državnog Povjerenstva nadležnog za provedbu projekta uvođenja biodizela u Hrvatsku istaknuli su kako će tek 2 0 0 7 . Kao što je već rečeno. N a i m e .38 ne zadovoljava toplinske propise niti iz daleke 1987. postavljena 2 0 0 4 .00 10. 2 0 0 2 ) . ljudi koji znaju koristiti osnovne stolarske alate bez većih teškoća se m o g u upustiti u gradnju vlastitog solarnog sustava. U t o m kontekstu zabrinjavajući je podatak kako solarni izvori energije u Hrvatskoj čine svega 0 .00 36. premda bi ih se m o g l o koristiti i drugdje u Hrvatskoj s obzirom na povoljan položaj.00 0.38 22. što ć e m o pokazati u slijedećim poglavljima. Na n a m a je da se i u Hrvatskoj izborimo za poticaje na kupnju solarne o p r e m e . Nevjerojatno je kako Hrvatska nema jasnu strategiju. Ili 19 . 3 : 3 6 9 . U prosjeku se u Hrvatskoj u z g r a d a m a na prozore i vanjske zidove izgubi 7 0 % toplinske energije. V. Situaciju donekle popravlja vjetroelektrana na Pagu.7 Korištenje 0. ) . Struktura korištenja fosilnih goriva može se vidjeti na sljedećoj slici (Duić. I to sve u trenutku kada n a m neobrađeno stoji 3 6 8 8 1 7 h e k t a r a 1 . Ekološki proizvođači hrane bi trebali pokretati i svoju mehanizaciju na ekološki način da dobiju certifikat.36 14. 1 9 9 9 ) : Vjetar Sunce Biomasa i otpad Geotermalni M a l e hidrocentrale Ukupno Velike hidrocentrale Sveukupno Izvor: Lay. i dalje se g r a d e energetski neefikasne zgrade. U n a m a susjednoj Sloveniji proizvodnja solarnih kolektora se subvencionira od strane države. bar z n a m o uvoziti. Želimo štediti energiju. a pristupanjem EU ć e m o biti obavezni o k o 5% goriva za transport proizvoditi od obnovljivih resursa. 0 2 . a izrađena o p r e m a ne m o r a nužno biti lošija od komercijalne. b r . a bio-dizel nije reguliran. Drugi način da se zaobiđe prob­ lem skupoće je samogradnja solarne o p r e m e . U kombinaciji s edukacijom ova tehnologija bi mogla n a p o k o n zaživjeti. u g l a v n o m n u k l e a r n e . već četiri godine č a m i u ladici. G o d . glavni doprinos u k u p n o m ekološkom otisku daje korištenje fosilnih goriva. godine i nedavno izgrađena pored Šibenika.01 0. a poticaji za investiranje u zelenu energiju su neznatni. Istri i na o t o c i m a . Situacija s korištenjem energije vjetra još je poraznija. nikako da privole ekološki svjesni HEP da im otkupljuje struju kada je i m a j u previše za vlastitu potrošnju. Čak i kuće koje u većoj ili m a n j o j mjeri i m a j u instalirane solarne m o d u l e . a nije dorađen niti zakon koji bi regulirao o t k u p tako dobivene struje. u: D r u š t v e n a istraživanja 7 7 . Na taj način može se uštedjeti g o l e m a količina novca. p r e m d a b i najviše energije m o g l i jednostavno sačuvati i uštediti.

brzo je u t i h n u o bez da je ostavio d u b l j i t r a g . premda je polovinu t o g razdoblja obilježilo ratno stanje kada je pritisak na iskorištavanje resursa p u n o manji.8ha po osobi. g r a d Koprivnica sa svojim p r o g r a m o m biciklističkih staza može poslužiti kao primjer (posebno Zagrebu) kako smanjiti ekološki otisak od transporta. pa neke poput Bernarde Orehovec iz Čakovca i hrane vrtiće.83 ha pašnjaci 0.09ha po stanovniku. Hrvatska se nalazi u prosjeku srednje razvijenih zemalja s 0. Za računanje totalnog biokapaciteta koriste se: Zanimljivo je kako je unutar razdoblja 1991-2001 biokapacitet Hrvatske poljoprivreda/hrana 0. ali smo povećali ekološki otisak za 6%.želju da počne iskorištavati obnovljive izvore energije kojima obiluje (sunce. u kojoj je iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora shvaćeno ne samo kao deklarativna podrška održivom razvoju. Ipak postavljamo pitanje: koliko d u g o će n a m trebati okrenuti se oko sebe ili baciti pogled preko plota i vidjeti kako nježniji otisak na planet.1 ha. Ukoliko bi počeli povećavati ekološki otisak uz smanjivanje b i o k a p a c i t e t a . značilo bi da smo prihvatili neodrživi koncept neoliberalnog kapitalizma. T o t a l n i biokapacitet Hrvatske iznosi 2. Gubici u distribuciji energije iznose 153 0 % . Iz dobivenih rezultata za totalni biokapacitet i ekološki otisak Hrvatske dobiva se ekološki deficit Hrvatske koji iznosi 0. već i kao konkretan i stvaran program razvoja. Taj broj je sigurno danas veći pošto graditeljstvo (uglavnom ružno) i cestogradnja predstavljaju rastući sektor u Hrvatskoj. još ć e m o uvijek čitati u novinama pod rubrikom d o g o d i l o su u svijetu. struju p l a ć a m o skuplje od ljudi koji žive u Londonu ili M o n a k u . obnavljaju se znanja iz tradicijskog graditeljstva 20 21 . kakvog danas predvode SAD i ostale ekonomski najjače zemlje. Ipak. što na obali što u velikim gradovima. vjetar. N o . ostao stabilan. v o d a . U p o j e d i n i m n a p r e d n i m z e m l j a m a i r e g i j a m a EU-a proizvodnja e n e r g i j e iz obnovljivih izvora doseže i do 2 0 % od ukupne proizvodnje energije. i dalje je premalo upravo te konkretnosti.1 ha po osobi.. T i m e Hrvatska neopisivo kaska za Europskom U n i j o m . Dakle.. M a l i ekološki deficit i b o g a t b i o k a p a c i t e t n u d i Hrvatskoj šansu da uz određene konkretne programe i projekte krene p u t e m održivije budućnosti. Hrvatska je u m i n u s u za 0. M o g l i bismo reći kako se odnos prema hrani može preslikati i na odnos prema energiji. O n e k i m p r o g r a m i m a ili p r o j e k t i m a kakve ć e m o u p o z n a t i u poglavljima o energiji ili graditeljstvu. godine da se od bacanja u smeće spasi hrana iz supermarketa i pekara d o k je još uvijek dobra za konzumiranje.28ha riblji fond 0. može značiti i kvalitetniji otisak na našim životima? Zaključak je kako "ponašanje socijalnih aktera vitalnih za projektiranje i ostvarivanje održivog razvoja pokazuje da je održivi razvoj danas još marginalna preokupacija upravljačkih elita u Hrvatskoj (Lay. zgrade i građevine te ceste. 2 0 0 1 : 35). M o ž e m o istaknuti i dobre primjere: organske f a r m e su sve više okrenute školskim i inim posjetima. dok je svjetski prosjek 0.27 ha koje također ostavlja manji otisak od tako popularnih betonskih zdanja. Finskoj ili Australiji.4. Hvale vrijedni pokušaj u Samoboru 2 0 0 2 . biomasa. Sto se tiče zemlje koja je iskorištena za razvoj. a najviše od svih tranzicijskih zemalja.).33 ha šume l.

Znači permakultura podrazumijeva akciju. očuvanja vodenih resursa. Druga važna riječ je ravnoteža ili balans. štite nas od vjetrova i upijaju C 0 2 . a posebno u r b a n i m dijelom priče. to opraktičavanje održivosti. rezervoari su pitke vode. M a a t h a i je 1977. gospodarenja o t p a d o m . Sire rečeno simbol je šuma. j a s n o j e d a l j u d s k a k u l t u r a n e m o ž e p o s t o j a t i bez uravnotežene i održive proizvodnje hrane te etičke osnove u odnosu prema resursima. a to se posebice očituje u t o m e kako koristimo resurse. I zašto ne reći. kultiviranje naše okoline. Dvije su ključne riječi ovdje. altermedijskih i ekoloških organizacija. g r a d i m o kuće. proizvodnje hrane. Simbol permakulture je stablo. energetike. e k o n o m i j e i još svašta čega. pružaju d o m milijunima biljnih i životinjskih vrsta te potiču bioraznolikost. opažati. Stvaranje je prva. hrabra žena iz Kenije. nije n a m namjera tvrditi kako u drugim pravcima n e m a svijesti ili prakse o ovome. jer predstavlja iznimno bogat. Permakulturu je prvi počeo osmišljavati Bili Mollison na N o v o m Z e l a n d u . p e r m a k u l t u r u se sve više shvaćalo kao ideju i način rada koji nadilazi granice poljoprivredu. način na koji trošimo energiju. Svima n a m se srce usplahiliro od sreće kada je Nobelovu n a g r a d u za mir 2 0 0 4 . Jedan od važnih kriterija koji se uzima u obzir u ocjenjivanju uspješnosti permakulturnih projekata je upravo ekološki otisak. ljudske životne prostore" (Whitefield. Stablo u š u m a m a n a m daje h r a n u i piće. Naravno. gorivo. Ukoliko p r o m a t r a m o i u č i m o od ekosistema kako živjeti održivo. papir. Dobro. K a o aktivisti i aktivistkinje iz antiratnih. a pogotovo postoje brojni stavovi o permakulturi s obzirom na nečije osobne osjećaje i povezanost s n j o m . M o ž e m o reći kako bi značila "preuzimanje prirodnog ekosistema kao modela za naše. Mollison je između ostalih. ispod stabla se super i c m a k a t i ! U većini logoa i simbola permakulturnih projekata.održivog načina života. Rekli smo da permakultura stvara uravnoteženi ljudski okoliš. Permakultura . Ekosustavi u prirodi su održivi i to je ključna riječ za kojom t r a g a m o dok se bavimo p e r m a k u l t u r o m . I to je n a m a super.trajna revolucija P e r m a k u l t u r a je n a č i n d i z a j n i r a n j a l j u d s k i h p r o s t o r a s c i l j e m s t v a r a n j a uravnoteženih i održivih sustava. D o d a t n i je m a m a c bila i činjenica da se permakultura ne veže za bilo kakvu i d e o l o g i j u ili d u h o v n u prosvijetljenost. dizajniranje sustava koji će n a m osiguravati hranu bez opasnosti za budućnost. mirovnih. Njih dvoje je i stvorilo riječ permakultura kao izvedenicu od dvije riječi: Kasnijim razvojem permakulture u ' 8 0 . te je izvedenica postala sinonim za stvaranje permanentne k u l t u r e . ali u permakulturi je to njen integralni d i o . M o g u ć e je imati eko-markicu i proizvoditi organsku h r a n u . Nebrojene su funkcije koje jedno stablo pruža.PERMAnentna a g r i K U L T U R A . a Permakultura 2 dvije g o d i n e kasnije. N e m a štrebanja iz nejasnih knjiga niti polaganja ispita kod nezainteresiranih profesora. a da ne pokažete u praksi kako primjenjujete znanja iz gore nabrojenih dimenzija. godine. N e m o g u ć e j e stvoriti f u n k c i o n a l a n permakulturni projekt. zašto ne reći još. shvaćati sve te silne procese i kruženja u prirodi te primijeniti stečeno znanje za dizajniranje našeg ljudskog okoliša kako bismo dobili još više. N a m a kao m l a d c i m a i m l a d i c a m a iz urbane aktivističke scene to je sve f i n o leglo.i m a . anarhističkih. T a d a je stvorena i jedna od prvih definicija permakulture k a o načina stvaranja uravnoteženog ljudskog okoliša (Mollison. Stoga je stvorio temelje za t r a j n u poljoprivredu. organizacija i udruženja stoji stablo oko kojeg vidimo i kruženje ciklusa i procesa u prirodi. k o n a č n o smo dobili alat kako neke od snova trajno ostvariti. mirisati. dizajn. Stoga nije č u d n o da se u permakulturi naglašava važnost šuma i sadnja stabala. uništenja okoliša i potlačenosti žena sade što više 22 23 . To podrazumijeva reorganizaciju sadašnjeg načina života. sprječavaju eroziju i lišćem malčiraju tlo. drvnu g r a đ u . arhitekture i graditeljstva. Ne kaže se bez razloga kako je permakultura d o b r o promišljeni d ž u m b u s sakupljenih znanja iz biologije. otvara n a m se čitav niz m e t o d a i tehnika koje m o ž e m o primijeniti u našim društvenim okolišima. 1996: 9). raznolik i stabilan ekosustav. Jasan i zaokružen sustav razradio je p o č e t k o m '70-ih zajedno s D a v i d o m H o l m g r e n o m . godine pokrenula Green Belt M o v e m e n t kako bi potaknula siromašne žene da kao borbu protiv siromaštva. Proširena knjiga Permakultura 1 je izašla 1978. permakultura je u stvari sredstvo kojim je m o g u ć e doći do cilja . 2 0 0 4 : 3 ) . uzgajamo hranu itd. Dakle. U o s t a l o m . Permakultura n a m pomaže stvarati trajne sustave kojima je cilj da ne narušavaju balans niti u prirodi niti između ljudi. godine dobila Wangari M a a t h a i . N a č i n na koji funkcioniraju šume ideal je u permakulturi. već tada uviđao kako je konvencionalna proizvodnja hrane destruktivna u d u g o r o č n o m pogledu i prema n a m a s a m i m a i prema prirodi. iz m n o g i h stablašica d o b i v a m o lijekove. a imati sve d r u g e d i m e n z i j e naših života n e o d r ž i v i m a . T r e b a m o osluškivati. pružaju n a m hladovinu i divno mjesto za o d m o r . Permakultura ima m n o g e definicije. s t i m stavljanjem naglaska na praksu i na praktičnu primjenu određenih principa i etike. Najbolja učiteljica i za stvaranje i za balans je priroda.

s p o m e n i m o par riječi za svakoga od n j i h . To se odnosi i na m n o g e d r u g e tehnike i m e t o d e koje nisu nikakvo vlasništvo permakulture. ali i novih znanja te p r i m j e n j i v i h t e h n o l o g i j a bez obzira g o v o r i m o li o v r t u . a smanjimo ekološki otisak. To je u redu. i ovdje n a m je potrebna ravnoteža na korist svima. i premda je danas bolje. C h a g g a narod sa sjevera Tanzanije i stanovnici Kandv regije na Sri Lanci od davnina stvaraju permakulturne šumske vrtove (Whitefield. O d n o s prema ženama u prošlosti je bio užasan. Jedna od takvih je i malčiranje (često u literaturi kod nas nazivano i nastiranjem). ali ne i za svu našu p o h l e p u " (Burnett. Tradicionalno kuhanje na otvorenoj vatri je prilično neefikasno trošenje energije. Na primjer. Zajedno rastu trajnice. U permakulturi i m a m o tri prekrasna etička principa koji bi nas trebali voditi: briga za Z e m l j u . O v i m e ne želimo reći kako su sva znanja i pravila iz prošlosti korisna i prihvaćena u permakulturi. briga za ljude i pravedna raspodjela. Aktivistkinje Green Belt M o v e m e n t a posadile su do danas preko 30 milijuna stabala. na staro se sigurno ne želimo vratiti. T i m e smo došli do klasične dileme: što je novo u permakulturi. ali je permakultura bez njih n e m o g u ć a . Toplina kroz ovakav zid prolazi čak deset puta brže nego kroz zid neke održive niskoenergetske ili pasivne kuće.energetski je neefikasno jer smo u prošlosti bili okruženi obiljem šuma i druge biomase pa se ljudi nisu previše osvrtali na količinu drveta koje se koristi za zagrijavanje kuća. Na primjer. Kao i m n o g o puta. već i svijest o važnosti ovog planeta. graditeljstvu ili n e č e m u t r e ć e m . o d n o s n o prekrivanje tla organskim materijalima. 2 0 0 4 ) . Briga za pravednom raspodjelom resursa najbliža je težnji da zadržimo kvalitetu života.stabala. Ona u k l j u č u j e i organizacijske i e k o n o m s k e o b l i k e koji počivaju na suradnji i razumijevanju drugih. borbe protiv siromaštva i za ženska prava. Također. Na primjer patrijarhat. Bez svijesti o potrebi za p r a v e d n o m raspodjelom resursa naša briga za Z e m l j u i ljude ostaje na plitkoj razini. tradicionalne drvene kuće imale su zidove od svega 7 cm tvrdog drveta koje je bilo prekriveno t a n k i m slojem trske i glinene žbuke. Briga za Z e m l j u sadržava ne s a m o sva znanja i vještine k o j i m a p o j a č a v a m o održivost našeg načina življenja. ali ih je uvelike popularizirala i proširila. Briga za ljude naglašava solidarnost i m e đ u s o b n o p o m a g a n j e . jer je etiketiranje m a n j e važno. Premda su ovi etički principi u neku ruku razumljivi sami po sebi. Malčiranje se koristilo m n o g o prije početka '70-ih i nastanka permakulture. T a k o n a m je na najljepši način pokazana povezanost između ekološkog aktivizma. Općenito tradicionalni pristup kuhanju hrane ima svega 5-15% iskoristivosti energije biomase. ali svi permakulturnjaci malčiraju. Sume n a m najbolje oslikavaju procese kruženja i održivosti u p r i r o d i . stabla. ali danas je nezamisliv p e r m a k u l t u r n i vrt bez m a l č i r a n j a . 2 0 0 4 : 1 7 ) . M n o g i ljudi koriste permakulturne metode i tehnike. U tradicionalnom načinu života možemo osim energetske efikasnosti naći i m n o g e druge zamjerke. Permakultura usvaja m n o g a rješenja iz prošlosti. 24 25 . Također m o ž e m o reći i za dio tradicionalnog graditeljstva . sprječavaju eroziju i donose velike prinose. Sustavi su održivi bez velikog unosa energije. O n a su vrlo često plod d u g o t r a j n o g iskustva i promišljanja te su jednostavna za primjenu. to je borba koja i dalje traje. međusobno se pomažući hranjenjem i zaštitom od nametnika. Netko je lijepo rekao: "Ima dovoljno za sve naše potrebe. a da t o g a nisu svjesni ili ih t a k o ne nazivaju. voćke i grmolike biljke. No. Treći princip m o ž e m o shvatiti kao most između brige za Z e m l j u i ljude. a što staro? Permakultura je skup starih metoda i tehnika. m n o g a znanja i vještine nije stvorila permakultura. Shvaćanju prirodnih procesa d o d a j e m o usvajanje novih znanja i tehnologija te revitaliziranje t r a d i c i o n a l n i h održivih vještina. M o g l i bismo reći da svi koji malčiraju nisu permakulturnjaci.

Prirodni ekosustavi se s ovim tvarima ne m o g u nositi. W H O procjenjuje kako je barem tri milijuna ljudi godišnje otrovano pesticidima. Korištenje kemijskih sredstava i GMO-a d o d a t n o je ugrozilo podzemne pitke vode. Nove kemikalije su tvorevine čovjeka. M e đ u t i m . a pored svog obilja kojeg proizvodimo kao ljudska rasa. a u većem djelu svijeta ova praksa se nastavlja. široko z a g a đ e n j e tla i p o d z e m n i h v o d a . hrana pada Ovo je super naziv f i l m a u kojem n a m Mollison predstavlja osnovne principe permakulture. te smanjilo bioraznolikost. Kako ne bi ovisili o g l o b a l n o m tržištu hrane koje proizvodi siromaštvo. č i n j e n i c e su koje konvencionalnu poljoprivredu čine neodrživom. Održiva poljoprivreda d u g o r o č n o poboljšava kvalitetu tla i čini ga sve plodnijim iz godine u g o d i n u . kao što su kameni fosfati. Održiva poljoprivreda Općenito. pesticida i ostalog. izgubile su veliko tržište. Na primjer. Bez unosa energije i u naše organizme m a l o će n a m koristiti znanja o npr. Pri k r a j u D r u g o g svjetskog rata d e s t r u k t i v n i m o d e l k o n v e n c i o n a l n e poljoprivrede počeo se masovno primjenjivati. M e đ u t i m ove tvari su prirodne. u g l a v n o m ekstremno koncentrirane prirodne kemikalije ili p o t p u n o sintetske tvari. 2 0 0 0 ) . Korištenje teške mehanizacije i ovisnost o n a f t i te o g r o m n o iskorištavanje e n e r g i j e . a prirodni ekosustavi i m a j u ugrađeni m e h a n i z a m kako da se nose sa tvarima koje sami proizvedu. spomenimo neke druge vrijedne ekološke pristupe u proizvodnji h r a n e . Umjesto da ostanu bez posla. hrana ima toliko utjecaja na naše živote. od kojih je 2 0 % zabranjeno za korištenje u SAD-u. zagadilo zemlju i vodene tokove. Korištenjem sintetičkih kemijskih gnojiva i pesticida. ubijanje života u zemlji. posljedicama koje takva proizvodnja ostavlja za s o b o m . radije su počele svoje proizvode prodavati poljoprivrednicima i tako započele. i dalje kaskamo u izražavanju obilja u solidarnosti i m e đ u s o b n o j p o m o ć i . Stoljećima su se koristili razni pripravci.Pazi. u g l a v n o m u siromašnim z e m l j a m a . te je t i m e uništena sposobnost zemlje da dalje proizvodi hranu bez sve većeg i većeg unosa sintetičkih kemijskih gnojiva. g u b i t a k p l o d n o g tla.n e č e m u što se ugrubo može definirati kao održiva poljoprivreda. tako se smanjila i kvaliteta hrane koju k o n z u m i r a m o . S druge strane. glad i uništavanje prirode. od čega više od 2 0 0 0 0 0 umre. biodizelu. Konvencionalna poljoprivreda i m a sve više problema sa proizvodnjom uz daljnje uništavanje prirode i p o j a č a v a n j e širenja klimatskih p r o m j e n a .jer hrana doslovce pada. kako su je kasnije nazvale "zelenu revoluciju". na održivu poljoprivredu ne smijemo gledati samo kao na tehnološki postupak koji bi trebao zamijeniti postojeću praksu. Pokret koji je nastao k a o tendencija da se izbjegnu negativne posljedice sintetičke poljoprivrede. permakultura nas uči kako osigurati na m a l o m prostoru obilje hrane. U konvencionalnom smislu mi se zaista često p o n a š a m o kao da hrana pada s neba. herbicida i slično. zagovornici zdravog životnog stila počeli su tražiti bolje načine uzgoja hrane. u permakulturnom smislu m o ž e m o reći kako stvaramo trajno održive sustave gdje u našim vrtovima. razvio se u pokret prema n e č e m u što je ekološki prihvatljivo . Iz Kolumbije dolazi dvije trećine cvijeća koje se koristi u SAD te tako pesticidi nalaze svoj put nazad (French. Našli su poljoprivredne tehnike p o m o ć u kojih je m o g u ć e g o d i n a m a uzgajati kvalitetnu h r a n u na istoj parceli s visokim prinosima bez iscrpljivanja tla. stvrdnjavanje tla i smanjenje biološke aktivnosti u t l u . 26 27 . održiva poljoprivreda je m e t o d a proizvodnje hrane uz p o m o ć zdrave zajednice biljaka i zemlje bez upotrebe gnojiva i pesticida sintetskog porijekla. Po podacima C o l u m b i a n H u m a n Rihgts Commitreea dvije trećine tih radnika ima zdravstvene probleme zbog svog posla. već kao na dio šireg društvenog pokreta koji će poboljšati kvalitetu života čitavog društva u socijalnom. U SAD-u su u posljednjih 40 godina izgubili 20 cm humusa zbog ispiranja najkvalitetnijih površinskih dijelova tla. Korporacije koje su proizvodile sintetičke kemikalije za vojne potrebe. pa i m a m o stotine milijuna g l a d n i h i milijarde siromašnih. Jasno. g u a n o (izmet šišmiša i nekih ptica). već i socijalne i ekonomske. Jasno je zašto započinjemo s h r a n o m . Mi ga ovdje m o ž e m o shvatiti dvostruko. Osim t o g a . D a n a š n j a k o n v e n c i o n a l n a p o l j o p r i v r e d a u z r o k u j e : eroziju t l a . Velike ekološke štete su učinjene. studija koja je provedena na radnicima na plantažama cvijeća u Kolumbiji otkrila je kako su izloženi 127 vrsti pesticida. Poljoprivrednicima korištenje kemijskih gnojiva nije bilo ništa novo. Samo svaka t o n a umjetnog gnojiva proizvede 5 tona C 0 2 . z a j e d n o sa s k u p o m m a š i n e r i j o m (proizvođači tenkova i k a m i o n a također nisu htjeli ostati bez posla) nastala je nova poljoprivredna metoda koja je davala vrlo visoke prinose. e k o n o m s k o m i ekološkom smislu. posebno u našim šumskim vrtovima zaista m o r a m o paziti na glavurdu . k o n v e n c i o n a l n a p o l j o p r i v r e d a p r o u z r o k o v a l a j e s m a n j e n j e bioraznolikosti. pretjerano korištenje umjetnih gnojiva i kemijskih pesticida. N a žalost. Rijetko se kad p i t a m o o n a č i n u uzgoja naše hrane. kojim inače zdrava zemlja buja. Istovremeno s najjačim g l o b a l n i m širenjem "zelene revolucije". Pogled u prošlost o m o g u ć i o im je da posude i usvoje znanja i tehnike iz razdoblja prije sintetskih kemikalija. Prije nego krenemo dalje. morska trava itd. ne samo ekološke.

28 29 . U ekološku poljoprivredu spadaju i metode kao što je hidroponija . Utemeljitelj ove m e t o d e je M o k i c h i O k i d a ( 1 8 8 2 . Razvio ju je A l a n Chadwick ( 1 9 0 9 . a smatra se križancem između biodinamike i intenzivne komercijalne poljoprivrede koja se koristila 1900-te u okolici Pariza. Steiner je 1924. Biointenzivna poljoprivreda Ova m e t o d a također je poznata pod i m e n o m "francuska intenzivna m e t o d a " . Naglasak je na azijskoj filozofiji prema kojoj čovjek uči od prirode. Na potpuno suprotnoj strani nalaze se m e t o d e uzgoja hrane koje p o t p u n o nadilaze oranje tla. u kojoj mjeri se koristi mehanizacija itd. Činjenica da neka hrana zadovoljava ovaj pravilnik manje n a m govori o t o m e da li je hrana uzgojena u plasteniku/stakleniku. Grains. Bitno je shvatiti da je termin "ekološka ili organska poljoprivreda" vrlo širok i u stvari n a m m a l o govori o t o m e kako je hrana u stvari uzgojena. Biodinamika promovira ideju o samoodrživosti u smislu proizvodnje vlastitog Miroljubiva zemljoradnja Pokret prisutan najvidljivije u Njemačkoj. Kako se krećemo dalje prema prirodnijim m e t o d a m a povećava se korištenje organskih materijala (slama. a treću g o d i n u se o d m a r a te se život u njemu obnavlja. ne koriste se kao gnojiva niti stajski g n o j . Na životinje se gleda kao na prijatelje koje se ne iskorištava ili ubija. napisao je nekoliko knjiga o ovoj metodi. jezera. zemlju ili direktno na biljke. Osim pripravaka u biodinamici važnu ulogu zauzimaju tehnike k o m p o s t i r a n j a .Organska poljoprivreda Termin "organsko povrtlarstvo" prvi se put pojavio u knjizi "Look to the L a n d " (Pogled prema zemlji). Steiner je vjerovao da zemlja kao supstanca sadrži esenciju života i da je treba tretirati raznim preparatima da bi se obogatila životna snaga i pobudila mikrobiološka aktivnost te da bi se stvorili idealni uvjeti za rast biljaka. u u m j e t n o m mediju pod u m j e t n i m svjetlom i kontroliranim klimatskim uvjetima. koji se pripremaju na poseban. Karakterističan mu je miroljubiv odnos prema životinjama. biljnog i životinjskog porijekla.. Kako se u d a l j a v a m o od ovog ekstrema. Na primjer. godine. pesticida. Ovih osam lekcija. John Jeavons. zajedno sa d o d a t n i h četiri. m a l č i r a n j a . m o r a biti zadovoljen pravilnik o ekološkoj poljoprivredi. Mjesečevi i astrološki ciklusi imaju ključnu u l o g u pri vremenskom rasporedu sadnje. uključujući i popularnu knjigu H o w to Grow M o r e Vegetables A n d Fruits. Najvažniji pripravak je miks mikroorganizama koji aktiviraju ključne mikrobiološke procese vezane za zemlju i rast biljaka. da li se zemlja ore ili prirodno održava rahlom.uzgoj biljaka u plastenicima bez zemlje. oranice. O b u h v a ć a povrtnjake. sijeno. S p e c i f i č n o za b i o d i n a m i k u je korištenje devet pripravaka. sjemena. lišće. Nuts. Biodinamika koketira s mističnim te pokušava naći ravnotežu između fizičkog i metafizičkog aspekta. Ova m e t o d a daje dva do deset p u t a veće urode po jedinici površine u o d n o s u na klasičnu poljoprivredu. a primjenjuju se u m a l i m količinama na kompost. Tlo se obrađuje kroz dvije godine. počinje upotreba zemlje. Prirodna poljoprivreda (Nature farming) Prirodno poljodjelstvo je slično biodinamici u t o m e što se također bazira na upotrebi pripravaka. kompostiranju i miješanim kulturama. premda je malčiranje prirodnim pokrovima puno korisnije i efikasnije. najčešće fermentirani. ali još uvijek se koristi m n o g o umjetnih materijala. godine održao niz od osam lekcija poljskim poljoprivrednicima u blizini Wroclawa. D a p a č e . voćnjake. kao što je primjerice m e t o d a M a s a n o b u Fukuoke iz Japana. pripravaka i hrane. Podrazumijeva se izbjegavanje GMO-a. Jednostavno rečeno. mnogi koriste plastične crne folije kao malč. gnojiva. Biodinamika Biodinamika je poljoprivredna m e t o d a koju je razvio austrijski znanstvenikfilozof Rudolf Steiner ( 1 8 6 1 . Pripravci su m i n e r a l n o g . zagovornik ove metode. gnojenje i plijevljenje.. š u m e i p a š n j a k e . ponekad čak mistificirajući način. Dvije g o d i n e kasnije objavljeno je prvo izdanje knjige " O r g a n i c Gardening a n d F r a m n i g " (Organsko povrtlarstvo i poljoprivreda). pritom koristeći s a m o jednu trećinu do jednu desetinu vode. U biodinamici se uzima u obzir i utjecaj planetarnih i kozmičkih sila na rast biljaka. Berries. U n u t a r ove definicije postoji širok spektar poljoprivrednih metoda i tehnika. Zabranjeno je korištenje svih sintetskih gnojiva. & Other Crops T h a n You Ever T h o u g h t Possible on Less Land T h a n You Can Imagine. životinjsko gnojivo. U pravilniku ćete u g l a v n o m naći koja kemijska sredstva i tehnološki postupci nisu dozvoljeni u ekološkoj poljoprivredi. Da bi neka hrana bila ekološki uzgojena.) te je na okoliš ukupni utjecaj neke m e t o d e manji. a nadgleda se i liječenje životinja.1 9 5 0 ) .1 9 2 5 ) . organska poljoprivreda (u Hrvatskoj se koristi termin "ekološka poljoprivreda") je uzgoj hrane bez upotrebe sintetskih i umjetnih kemikalija. koju je napisao Lord Northbourne 1940.1 9 8 0 ) . japanski filozof koji se prvi na t o m području zauzimao za izbjegavanje kemikalija u poljoprivredi. Ova metoda bazira se na gusto zasađenim dvostruko prekopanim visokim g r e d i c a m a . objavljeno je pod naslovom "Duhovni temelji za obnovu poljoprivrede". miješanja kultura i d r u g e organske tehnike. M n o g i fundamentalni principi organske poljoprivrede stari su koliko i najstariji oblici poljoprivrede.

puno više se cijene šumasti vrtovi koji izgledaju p o m a l o divljasto.. rizosfera (korijenjaste biljke) Hart je objavio detalje o svojim eksperimentima u kratkom priručniku T h e Forest Garden (Šumski vrt). postao je svjetski poznat model na kojem se bazira šumska poljoprivreda. radio je kao znanstvenik na pitanjima tla. ulja. Cilj je stvoriti profitabilne povrtnjake uz m i n i m a l n o ulaganje energije. godine u m a l o m selu na otoku Shikoku na j u g u Japana. da se riža sije u polje ječma koji još nije sasvim zreo. nisko drveće (npr. žanje se j e č a m . T e k kada mladice riže izbiju iz zemlje. O n o što je revolucionarno kod ove metode je otkriće da je o r a n j e u stvari glavni krivac za osiromašenje t l a . Slama pogoduje f o r m i r a n j u stabilnog sloja humusa. ljekovitim biljem i zaklonom. U doba kada je navršio 25 godina života. Emilia Hazelip je razvila m e t o d u uzgoja ljekovitog bilja i povrća koju je nazvala sinergijska poljoprivreda. njezina m e t o d a je kroz eksperimentiranje evoluirala u sasvim novi princip koji ima potencijalnu vrijednost u komercijalnoj proizvodnji povrća i ljekovitog bilja. fokus ove metode je uzgoj povrća i ljekovitog bilja.. D a o je otkaz i vratio se na očevu f a r m u na otoku Shikoku. U sinergijskoj poljoprivredi ne koriste se gnojiva. veličine samo 5 0 0 m 2 . plijevljenja korova i dodavanja pripravaka. bilo jestivim k u l t u r a m a bilo pokrovom za zelenu g n o j i d b u . "divljeg t l a " .". Dok se Fukuokina m e t o d a u g l a v n o m bavi voćnjacima i uzgojem žitarica. više nikad ne prekopavaju (niti d u b o k o niti plitko). O s i m toga slama zajedno Sinergijska poljoprivreda U p e r i o d u od gotovo 40 g o d i n a . odbijanje nepoželjnih kukaca i životinja. Tu je počeo s eksperimentiranjem i razvijanjem vlastite metode. ljekovito bilje. nakon što se prve godine pripreme za sjetvu. Robert H a r t je u okolici Shropshirea (Engleska) počeo eksperimentirati sa kreiranjem p o t p u n o integriranih šuma i šumskih vrtova. a biljke su o d a b r a n e tako da imaju najmanje jednu praktičnu primjenu. Njezini vrtovi svjesno su dizajnirani tako da potpomažu razvoj dinamičnog života u t l u . Hazelip nikad ne dopušta da njene gredice b u d u prazne jer to dovodi do sabijanja tla . pritom uzdržavajući obitelj p r o d a j o m povrća koje je uzgojila. stelja i drvo za ogrjev.Šumski vrtovi Šume su ljude tisućljećima opskrbljivale h r a n o m . koji je temelj plodnosti tla. T i j e k o m 1960-ih. orašasti plodovi) 3. n e ć e m o m o ć i uspostaviti niti m i r iznad površine tla. pa i većima od prinosa u konvencionalnoj poljoprivredi. Na taj način polje nikada ne ostaje prazno i na taj način n e m a šanse da se zemlja sabije i stvrdne. Budući da je djetelina leguminoza ona obogaćuje tlo dušikom. počeo je preispitivati sebe i imati dvojbe o " č u d i m a m o d e r n e poljoprivrede". fiksiranje i akumuliranje hranjivih tvari u t l u . Kako sama kaže: "Ja istinski vjerujem da dok ne uspostavimo m i r sa z e m l j o m . njegov šumski vrt. pokrovni sloj (puzavci ne viši od 15 c m ) 7. a specijalizirao se za biljnu patologiju. Kasnije je od t o g priručnika nastala detaljna knjiga Forest G a r d e n i n g : C u l t i v a t i n g a n Edible L a n d s c a p e (Šumsko vrtlarstvo: kultiviranje jestivog krajolika). grmlje (drvenaste biljke kao npr. Sama metoda se temelji na visokim gredicama koje se. ostat ć e m o paraziti. Umjesto kopanja tlo se održava rahlim i redovitim o b i l n i m m a l č i r a n j e m te zelenom g n o j i d b o m . vertikalne biljke (biljke penjačice) 6. Obrazloženje za ovakvu praksu je to što d o d a v a n j e gnojiva remeti cikluse bakterija koje su ključne za život tla.riže i ječma zajedno sa bijelom djetelinom. krošnja (visoko drveće) 2. njezine gredice iz godine u g o d i n u su sve plodnije. M e t o d a Emilie Hazelip bazira se na poticanju i kreiranju tzv. kupine) 4. trošeći više nego što doprinosimo. Hazelip radije potiče prirodnu plodnost tla i uistinu. patuljaste voćke. Osim toga Fukuoka sije slijedeću generaciju žitarica u polje na kojem prethodna generacija još raste.o n e su k o n s t a n t n o zasađene. Fukuoka metoda Japanski znanstvenik-filozof-poljoprivrednik M a s a n o b u Fukuoka rođen je 1914. Z a t o nas ne t r e b a č u d i t i što p r e m d a se i u permakulturi koriste vrtovi s jasnim i odijeljenim gredicama. Trideset godina kasnije. zeljaste biljke (trajnice) 5. gdje je polako iz godine u godine ostavljao sve više samoj prirodi i prirodnim p r o c e s i m a d a r a d e z a n j e g a . Umjesto da gnoji tlo. b i l o g n o j i v a i kompostiranja. privlačenje poželjnih kukaca i životinja. Kompost se koristi samo za presadnice. Sva slama od ječma vraća se na polje te tako d o d a t n o štiti zemlju od isušivanja i sabijanja. 30 31 . vlakna. Bonfilsa i Ruth Stout. Kao mikrobiolog. a da se pritom ne razori život u t l u . Ova m e t o d a postala je vrlo raširena m e đ u p o k l o n i c i m a p e r m a k u l t u r e . Kreiranje šumskih vrtova bazira se na uspostavi sedmeroslojne vegetacije. malč. Fukuoka je proizvodio hranu sa prinosima j e d n a k i m a . Bez o k o p a v a n j a z e m l j e . Šumski vrt se sastoji od sedam slojeva: 1. Tu spadaju hrana. boje. p o m a l o džunglasto. o d j e ć o m . Dokle g o d o p r a v d a v a m o iskorištavanje bilo kojeg živog organizma. Kroz 30 godina razvio je vlastitu m e t o d u "nečinjenja" u poljoprivredi. To na primjer znači. lako se u početku svog rada oslanjala na m e t o d e Fukuoke. s u p r o t n o uvriježenom mišljenju da su biljke te koje iscrpe tlo. Njegova m e t o d a se bazira na usporednom uzgoju žitarica . Hazelip je praktičnost svoje m e t o d e dokazala u najmanje tri različite države.

Jednostavno. U konvencionalnoj poljoprivredi plodnost tla određuje se unosom kemijskim sastojaka. U plitkom t l u vrlo brzo će nestati hranjivi sastojci i voda. Praktični savjeti za stvaranje permakulturnog vrta Za p e r m a k u l t u r u bi se najbolje m o g l a primijeniti stara izreka: "Živi kao da ti je sutra zadnji d a n . Neutralnu vrijednost i m a m o kod pH7. posebice uzgoju citrusa. premda ih treba manje. a radi se o dušiku. 32 33 . Na plodnost ili kvalitetu tla utječe m n o g o faktora: • Dubina tla je važna zato što u dubljoj zemlji biljke lakše rastu. Zrak treba i životu u tlu. • Struktura tla znači kako su dijelovi tla m e đ u s o b n o povezani. glistama ili n e č e m u trećem. fosforu. vodik i kisik su potrebni u velikim količinama i dolaze od C 0 2 u zraku. • Sadržaj hranjivih elemenata dijelimo u dvije grupe: a) Ugljik.s bijelom djetelinom sačinjava pokrov koji ne dozvoljava korovu da se probije. jer voda ne ispire zemlju. • Kapacitet za zadržavanje vode ne treba brkati s d o b r o m propusnošću vode. hranjive sastojke i zrak. Ako n a m je tlo pHO. • T e m p e r a t u r a je povezana sa zadržavanjem vode. biljke će patiti. plodno tlo treba biti kao spužva . 2 0 0 4 : 2 2 5 ) . ali obrađuj zemlju kao da ćeš živjeti zauvijek" (Whitefield. Propusnost tla je povezana sa prozračnošću. neovisno govorimo li o m i k r o o r g a n i z m i m a . • Kiselost i lužnatost tla. Ukoliko voda odlazi prebrzo.upiti vodu i polako je t o k o m dužeg vremena otpuštati za biljke. Pore u tlu stvaraju mreže linija koje osiguravaju biljci v o d u . također su važni. • Prozračnost tla je važna jer tlo treba disati. Plodna zemlja ima dobru strukturu na površini da voda prolazi kroz pore. o n d a je ekstremno lužnato. T o m e će doprinijeti i stalni g u b i t a k vode koje biljke imaju kroz listove. Tlo koje slabo propušta vodu trebati će više vremena da se ugrije na proljeće. • Stabilnost označava dobro plodno tlo koje odolijeva eroziji. od vode. znači da je ekstremno kiselo. Fukuoka je velike uspjehe postigao u voćarstvu. Osim u uzgoju žitarica. i dobru strukturu ispod da voda dalje prolazi. • Kapacitet za zadržavanje hranjivih elemenata znači činjenicu da plodno tlo kao i vodu ima dovoljno snage zadržati hranjive elemente. kaliju i d r u g i m e l e m e n t i m a . od biljaka i organskih materijala b) Mineralni hranjivi sastojci. a ako je p H 1 4 . U permakulturi ne o d r e đ u j e m o plodnost tla tako da ga uništavamo kemikalijama.

Drenaža natopljivanja. H u ­ mus se najčešće nalazi u površinskom sloju zemlje. Sklona zbijenosti. najčešće s p o m i n j e m o tri vrste tla: pjeskovito. a u m a n j u j e nedostatke je tlo kojem težimo (Whitefield. Glinasti tendiraju grumena dijelovi stvaranju zemlje. elemenata Zadržavanje hranjivih Nema. 2 0 0 4 ) . Što i m a m o više h u m u s a . P . Problem vlage. S p o r o se u g r i j e u proljeće. Pjeskovito. jer o n a veže hranjive elemente. Iz dijela vrta koji nas zanima u z m e m o šaku zemlje te ju očistimo od kamenčića. N o . Dobro. dre­ naža obično d o b r a . East M e o n : P e r m a n e n t P u b l i c a t i o n s : 4 1 . a sastoji se od celuloznih vlakana i drugih organskih tvari koje se konstantno raspadaju. ali bez dovoljne količine gline u sebi. zna biti pretjerana. Glinasto Treba strukturu. ali se razlikuju u veličini čestica. s njima je teško raditi i sklona su lošoj strukturi. M n o g i vrtlari i vrtlarke preferiraju pjeskovito tlo. Vrlo loše bez d o b r e strukture. O n a m o g u biti vrlo plodna. ovisi o vrsti g l i n e . M o ž e biti visok. Ovisi. Ova klasifikacija bazira se na veličini čestica mineralne k o m p o n e n t e tla. suši. pjeskovito tla i m a j u problem gubitka i vode i hranjivih elemenata. Loš. S k l o n o P r e t j e r a n o . Propusnost Vrlo propusno. O t p o r n o eroziji samo ako je dobro strukturirano. U tablici što slijedi m o ž e m o vidjeti karakteristike faktora koji utječu na plodnost tla za svaku od tih vrsta. Ilovasto tlo je po veličini čestica negdje između pijeska i gline. Izvor: W h i t e f i e l d . spora. ali se ne stvaraju g r u m e n i . Problem Loša bez d o b r e strukture.U g r u b o rečeno. Sklona zbijenosti. Stoga ga se i zove lakim t l o m . Temperatura Brzo se u g r i j e u proljeće. Glina često varira od ljepljive navlažene mase do gotovo pa tvrdih c e m e n t n o i d n i h blokova. lužnato. ( 2 0 0 4 ) T h e Earth C a r e M a n u a l . pa t a k o pjeskovito tlo ima najkrupnije čestice a glinasto najfinije. S p o r o se u g r i j e u proljeće. ilovasto i glinasto tlo u stvari imaju isti mineralni sastav. korijena ili druge neistruljene organske materije. n o eroziji. Loše bez d o b r e strukture. Jako sklo­ no blokiranju vode. N o . Sadržaj hranjivih Loš. D r u g u k o m p o n e n t u tla sačinjava organski materijal u tlu. glina može biti najzahvalnije tlo. Zadržavanje vode O b i č n o loše. Nema. ilovasto i glinasto. To se najviše odnosi na humus. Važno je da svako tlo i m a gline. biti će i naše tlo kvalitetnije. Prozračnost Vrlo d o b r a . Stabilnost Fino pjeskovito sklo­ S k l o n o eroziji. Z a t i m pratimo slijed naših odgovora: Karakteristike tla Pjeskovito Struktura M a n j e važna u Ilovasto T r e b a strukturu. Tu zemlju navlažimo i g n j e č i m o d o k ne stvorimo lopticu. k r u p n o pjeskovito manje. Dobro vlagu. Tlo koje je d o b r a kombinacije svog troje te okuplja prednosti svake varijacije tla. ukoliko stvorimo dobru strukturu. Dosta je nevjerojatna činjenica da je glina u stvari tvar koja se sastoji od vrlo finih mineralnih čestica. m n o g i od nas znaju kako je teško raditi sa 34 35 . pretjerano glinastim t l o m . nasuprot teškim tlima kako nazivamo ilovasta i glinasta tla. pjeskovitim tlima. Obično zadržava elemenata zadržavanja pH O b i č n o kiselo. Vrlo loša bez d o b r e strukture. U svakom tlu ima m a l o od svo troje. N e m a zbijenosti. jer se s njim lako radi. N o . Testiranje našeg tla m o ž e m o provesti jednostavnim p o s t u p k o m .

T o k o m ljeta kompostište ne smije ostati presuho. U j e d n o m leglu kada ga rasprostremo na 2 m 2 i m a m o 1 0 0 0 0 0 glista u različitim razvojnim stadijima. Razlikujemo je od uobičajene kišne gliste po izrazitom crvenom tijelu i ž u t o m ispruganom repicu. poboljšavamo i sve ostale karakteristike. Podloga za kompostište sa g l i s t a m a t r e b a biti v o d o p r o p u s n o pa je n a j b o l j i m a t e r i j a l n e t k a n i tekstil (geotekstil). M o ž e m o dodavati i sav zeleni o t p a d iz kuhinje. Stoga koristimo stajnjak s većim udjelom slame. jer bi gliste m o g l e uginuti. osim otpatke voćki koje se jako praše pesticidima (naranče. v r i j e d i i s t o k a o i za uobičajeno kompostiranje. lišće. T a d a je dobro. posebno ako nećemo duži period n a d g l e d a t i k o m p o s t i š t e . Visoki sastav vapna može imati isti utjecaj. vrtni korov. Općenito je za hranjenje glista najbolje koristiti zreli stajnjak. Gliste su p u n o brojnije u organskim vrtovima.) te ostatke od jako začinjene hrane. kalifornijske gliste bolje podnose hladnoću pa su dulje aktivne. pri č e m u d o b i j e m o 4 0 0 . a niti na mjesto gdje se osjeća podrhtavanje tla (npr. Jedna kalifornijska glista u j e d n o m d a n u proizvede humusa kolika je njena težina. Ovisno o veličini kompostišta prvi humus vadimo nakon godinu do dvije godine (Mandek. N a j b o l j e je to r a d i t i u r a n o proljeće ili kasnu jesen.5cm organskog sloja. čineći ilovaču m a n j e ljepljivom i pijesak m a n j e muljevitim. 2 0 0 3 ) . Jedno leglo je u stanju godišnje preraditi 8 0 0 . Isto vrijedi i za korov. alge i protozoe). limuni. Na d n o geotekstila stavimo karton.. Geotekstil p o d u p r e m o drvenim kolčićima. Sloj kojim počinjemo hraniti gliste mora dobro zadržavati vlagu i dozvoljavati prolazak zraka. najbolje na 40 cm visine t a k o da nastane " b a z e n " za gliste. v a d i m o ga ručno. otkos. poluzreo k o m post.. gljive. Najaktivniji su nekih tri milimetara od korijena biljke prema dolje.1 0 0 0 kg organskog materijala. suhu travu ili neki drugi materijal b o g a t celulozom. ali ne natopljeno v o d o m . jer su gliste na to vrlo osjetljive. proizvode tzv. U g l a v n o m . M o r a m o im osigurati stalni dotok organskog materijala kojim se hrane i vuku dublje u tlo. dijelove otrovnih biljaka (oleander. jer razgrađuju o r g a n s k i m a t e r i j a l u h u m u s . jer ih kemikalije ubijaju. prekriti ga n a v l a ž e n i m k a r t o n o m .Upozorenje: visok sastav organskih tvari u mineralnoj zemlji može utjecati na osjete koje o n a pruža. Gliste ili gujavice su naši najbolji vrtni prijatelji. jer bi gliste m o g l e uginuti. 8 0 % mikroba živi u gornjih 5% tla. treba ih balansirati sa suhim materijalima. Premda su i one manje aktivne t i j e k o m zime. Najvažnije za kompostište je da bude dovoljno vlažno. Humus d o b i j e m o na d n u kompostišta i t a m n o smeđe ili crne je boje. 2 0 0 4 ) . Kompostište sa glistama nije dobro staviti na mjesto gdje cijeli d a n piči sunce. Permakultura u uzgoju hrane daje Vađenje humusa 36 37 .). Stajnjak ne bi smio biti svježi.6 0 0 litara čistog humusa. u blizini ceste). o s i g u r a v a j u b i l j k a m a m i n e r a l n e elemente. p a p i r i slično. staru slamu. da ima pH vrijednost što bliže n e u t r a l n o m te da ga t o k o m ekstremnih temperaturalnih vremenskih uvjeta štitimo debljim slojem na vrhu. brže se r a z m n o ž a v a j u i ne s m e t a im g u s t o ć a u staništu. ali važno je znati kako ih se još više ubija preoravanjem i prevrtanjem zemlje (Whitefield. travu i lišće.. i sprječavaju nastanak patogena. a gliste sele u gornje dijelove gdje ima h r a n e . Najljepše im je šljakati u tlu koje ima pH vrijednost veću od 5. Vrlo je korisno napraviti kompostište s kalifornijskim glistama koje će n a m proizvesti visoko kvalitetan humus. Ako ih i d o d a j e m o svježe. Za tlo su n a m važni mikroorganizmi (bakterije. Poboljšavanjem organskog sloja tla. U prosjeku n a m treba svega 3. mokri karton. ljepilo koje drži zemlju skupa..

M a l č i r a m o u nekoliko slojeva. Ljetno malčiranje je d o b r o raditi na vlažnom ili m o k r o m tlu. A k o i k o p a m o zemlju. Ako je zemlja zaista tvrda proces će ići sporo i d o b r o ga ja ubrzati zelenom g n o j i d b o m . postoje biljke koje će sigurno teško rasti u k o m p a k t n i m tlima. Sigurno će se povećati broj g u j a v i c a d o d a v a n j e m o r g a n s k o g materijala tlu. odnosno malčiranu. Kako g o d ga koristili i od kojih g o d materijala d o b r o je ostaviti prostor oko korijena biljke slobodnim da zrak može cirkulirati. a nisu se u mogućnosti obraniti. upravo jer " o r u " umjesto nas. pospješuje biološke aktivnosti u tlu i obogaćuje tlo. a ne smijemo zaboraviti koliko oranje uništava gujavice koje su n a m iznimno važne. kao što je primjerice mrkva. p o p u t malčiranja i zelenom g n o j i d b o m . Dobro je malčirati. Permakultura ne smije biti d o g m a . erozije i kako bi stvorili topli d o m gujavicama. jer je malč ponekad dobro sklonište za puževe. Dakle. II. mikroorganizme i gujavice važne za kvalitetu života u t l u . biljkama koje i m a j u d u b o k o korijenje kao što je djetelina ili raž. M n o g i tada predlažu micanje na o k o tjedan dva u proljeće kako bi se tlo brže zagrijalo i kako bi se spriječilo gomilanje puževa. energije i kvalitete tla. I to je svakome tko je makar malo radio u vrtu dovoljno dobar razlog. Organski materijal koji d o d a j e m o tlu preuzimaju gujavice i odnose u dublje slojeve t l a . već niz praktičnih m e t o d a i tehnika za održiviji način života. te u situacijama kada višegodišnje livade želimo pretvoriti u plodne vrtove biti primorani za prvu sadnju j e d n o m prekopati zemlju. uvijek ju je dobro imati pokrivenu. ali ako je ima u m a n j i m količinama neće se ništa loše dogoditi. 2 0 0 4 ) . te drugi koji ističe kako t i m e narušavamo prirodnu plodnost tla. Sađenjem trajnica najviše surađujemo s p r i r o d o m . tada n a m permakultura savjetuje da tako i u č i n i m o . Ali nakon uspostavljanja održivog sustava. M a l č se koristi jer: sprječava rast korova. jer je t i m e više štitimo. Dobro je i malčirati prije zime kako bi štitili tlo od teškog smrzavanja. Druge boje m o g u biti otrovne. a debljina im treba biti 1520 listova. Malčiranje može uzrokovati problem s o d v o d n j o m vode ukoliko padne previše kiše. 38 39 . Neki niti ne savjetuju direktno sijanje u tlo sjemenjem. jer n a m trajnice osiguravaju najbolju pokrivenost tla. U kontekstu pokrivenosti tla nije slučajno da je simbol permakulture stablo. i korov i zbijenost tla se m o g u spriječiti i prijateljskijim m e t o d a m a . povećava bioraznolikost i smanjuje eroziju tla. voluharice i d r u g e životinjice kojima mlade biljke predstavljaju slastan zalogaj. 5 % (Whitefield. itd. Nekopanje ili "vrtove bez motike" Najčešći razlog koji se navodi za oranje je borba protiv korova i zbijenosti tla. posebno crvena. čuva vlažnost tla. uštedi se 1 1. jer blage ljetne kiše će se za vrijeme sparnih dana teško probiti kroz debeli sloj malča do naših biljaka.). Dakle. Na proljeće je d o b r o m a k n u t i malč kako bi se zemlja dovoljno ugrijala.prednost m e t o d a m a kojima se postižu visoki prinosi s m i n i m a l n i m u l a g a n j e m energije i resursa (Fukuoka m e t o d a . Kao i kod drugih rješenja i ovdje ne r o b u j e m o d o g m a m a . U permakulturi se naglašava korist i prednosti neokopavanja vrta. N a r u š a v a m o strukturu tla. te ostavljamo tlo otvoreno č i m e se olakšava erozija i g u b i t a k najkvalitetnijeg dijela tla. Ipak. K a k o je već r e č e n o . u p e r m a k u l t u r n o m vrtu prakticiramo: I. Novine se trebaju preklapati 20 c m . Za to se navode bar dva razloga: prvi koji ističe kako je potrebno p u n o energije za dići 7 0 0 0 t o n a zemlje koliko u prosjeku iskopamo po j e d n o m hektaru. a k o i m a m o mogućnost ne kopati. Na primjer. Logična posljedica nekopanja je orijentiranost na stvaranje trajnih sustava o k o kojih i m a m o m a n j e posla. ne hrane i o b o g a ć u j u tlo. S obzirom da je u vrtu bez motike najvažnija priprema. Zaoravamo u zelenoj gnojidbi a k o se radi o biljkama koje i m a j u d u b o k korijen. kopanje je g u b i t a k vremena. Naravno. plastičnim f o l i j a m a koje ukoliko i jesu u nekim slučajevima razgradive. T i m e održivom m e t o d o m č i n i m o n e p o t r e b n i m korištenje herbicida i ostalih sintetičkih proizvoda te s m a n j u j e m o količine vode potrebne za naš vrt. tu se ne radi o svetom pravilu kojeg nikada ne smijemo kršiti. ali fosilnih goriva se uštedi čak 8 8 . posebno se izbjegava d u b o k o oranje. jer to gujavicama pruža d o d a t n u zaštitu od iznenadnog mraza ili prehladnog vremena. U istraživanju C o l o r a d o State University i saveznog Agricultural Research Servicea nakon 12 godina proučavanja prinosa dobili su rezultate kako poljoprivreda bez oranja donosi veće prinose. šumski vrtovi.3% od ukupne energije rada u vrtu. a kao prvi pokrov često stavljamo karton ili stare novine koje su otisnute po mogućnosti u crno-bijeloj tehnici. a ne t a m n i m Voluharice su česte u vrtovima za koje se ne brinemo. sinergijska poljoprivreda. a z n a m o koliko je to danas važno. Malčiranje M a l č je bilo koji m a t e r i j a l k o j i m p r e k r i v a m o t l o . u permakulturi ć e m o preferirati malčiranje organskim materijalima. Ukoliko i odlučimo preorati zemlju t r e b a m o paziti kako na teškim tlima to nije d o b r o raditi kada je površina mokra ili za vrijeme mrazeva. Ponekad ć e m o na izrazito k o m p a k t n i m i teškim tla. T a d a se povećava i mogućnost za gljivična oboljenja.

d r a g o l j u b . visoki g r a h . DOBRI SUSJEDI NA ISTOJ GREDICI rana salata. Pravila EU-a nalažu da ne smijete legalno prodavati svoje sjeme ukoliko nije službeno registrirano. u Britaniji je potrebno izdvojiti 7 0 0 0 funti ako hoćete registrirati bolju i rodniju varijantu određene kulture. Polikulture je teže imati na velikim. dok je u Francuskoj četiri puta skuplje (Whitefield. što je t a k o đ e r naše b o g a t s t v o . k u k u r u z . anis blitva m r k v a . Lijep primjer iz Hrvatske m o ž e m o vidjeti kroz rad udruge Rustica koja skuplja sjeme iz svih dijelova Hrvatske te služi kao prostor razmjene vrijednih sakupljača i sakupljačica. kopar luk LOSI SUSJEDI Odličan primjer malčiranog vrta s miješanim kulturama Blanke Motik . Iz poglavlja o ekološkom otisku vidjeli s m o koliko se uništava bioraznolikost naše planete. b ) G e n e t s k a r a z n o l i k o s t k a o s a đ e n j e više v a r i j a c i j a iste vrste č i m e v r t n e š p a r o g e . Z a t o n a m je danas iznimno važno čuvati različite varijacije iste kulture. kopar. rabarbara. To n a m o s i g u r a v a veće prinose. Miguel Altieri je radio po cijelom svijetu eksperimente uspoređujući prinose monokulturnih i polikulturnih nasada. Države također otežavaju genetsku raznolikost strogim i skupim pravilima za registriranje novih sorti. već su se prinosi povećavali s većim brojem zasađenih kultura. crni korijen. a t i m e n a r u š a v a j u i stabilnost naših ekosustava. genetske banke koje čuvaju velik broj raznih kultura i bioraznolikost. a r o m u i okus biljaka zbog m e đ u s o b n o g djelovanja jednih na druge. Permakultura ne trpi rasizam. Dobio je ne s a m o povećavamo genetsku raznolikost. Ljudi sve više uništavaju biljne i životinjske vrste. kupusnjače tikvice-cukete. Alelopatija je svaki proces gdje biljke utječu jedna na d r u g u kemijskim procesima. niski peršin g r a h . Najljepše je što se sjeme razmjenjuje besplatno. Kod raznolikosti u permakulturi naglašavamo četiri aspekta: a) Raznolikost vrsta kao usmjerenje prema sadnji više kultura zajedno. cikla 40 41 . R a z n o l i k o s t Raznolikost se smatra s a m i m srcem permakulture. Posljednjih godina glavna opasnost dolazi od biotehnološkog sektora i tiranije G M O . cikla. vrati u zbirku kako bi se stvorio dovoljno veliki f o n d za nove organske vrtlare i vrtlarke. No. č i m e sjeme izlazi iz muzejsko-sterilnih uvjeta i postaje dio živog svijeta. niski g r a h . Z a t o je p u n o bolje i Ijudskije kada sami sakupljamo sjeme i stvaramo tzv. b o l j e iskorištavanje prostora. Koristite ovu t a b l i c u pri d i z a j n i r a n j u vrtova sa m j e š o v i t i m kulturama. jer štite jedna d r u g u . radič. radič. 2 0 0 4 ) . Učeći od prirode z n a m o kako će naš sustav biti zdraviji. kao i m a n j u izloženost bolestima i n a m e t n i c i m a . jasno n a m je kako je najbolji način čuvanja genetske raznolikosti praksa. intenzivnim poljima koja zahtijevaju rad teške mehanizacije. Kao p o m o ć pri stvaranju raznolikih vrtova n u d i m o v a m tablicu dobrih i loših susjeda. salata u glavicama.a . baš kao i ni priroda. Označio je taj odnos k a o Land Equivalent Ratio što je područje potrebno m o n o k u l t u r i da dobije istu količinu hrane po hektaru k a o i polikultura. T a k o na primjer. rajčica. Z a j e d n o sadimo biljke koje imaju povoljan učinak jedna na d r u g u ili se m e đ u s o b n o štite. rotkva. produktivniji i održiviji ukoliko je utemeljen na principima raznolikosti. a ne m o n o k u l t u r n o j s a d n j i . c) Ekološka raznolikost koja se odnosi na u k u p a n broj različitih biljnih i životinjskih vrsta koje su dio našeg sustava. Danas postoje tzv. Naravno. banke sjemena na o t v o r e n o m . Razmjenjujući sjeme sa d r u g i m ljudima širimo i svoju vlastitu zbirku. Smanjivanje genetske različitosti biljaka možemo pratiti od pojave zelene revolucije.Pušća pored Zagreba vrtne šparoge m l a d a salata veće prinose u miješanim nasadima. ovdje je potrebno naglasiti kako miješana sadnja zahtijeva dobar dizajn i poznavanja međusobnih odnosa između biljaka. odnosno sadnja u našim vrtovima. a jedino je pravilo da se dio vlastitog sjemena kojeg s m o sakupili nakon sezone. d) Kulturna raznolikost koja se odnosi na bogatstvo naših kultura i uključuje socijalni ili društveni a s p e k t raznolikosti.III. što je t e n d e n c i j a u k o n v e n c i o n a l n o j p o l j o p r i v r e d i . premda je korisno takvo očuvanje vrsta. bolji rast. tikva luk. Takav odnos obeshrabruje m n o g e .

mrkva. luk. cikla. peršin špinat koraba. crvena rotkvica. vrtne grah. peršin. grašak. salata u g l a v i c a m a . kupusnjače voćke soja koraba. niski g r a h . celer. kupusnjače luk. niski g r a h . špinat visoki grah rana salata. poriluk. češnjak. celer peršin rajčica paprika blitva. kopar. kopar. rajčica. blitva. kupusnjače. cikla. visoki g r a h . ruže. kadifica cikla. kim. m a t o v i l a c . rajčica. mrkva. rotkva. pastrnjak jagode r a n a salata. krumpir. grašak. m a t o v i l a c . cikla. matovilac. niski g r a h . cikorija. ljiljani. k u p u s n j a č e cikla 42 43 . cikla. niski visoki g r a h . češnjak. jagode rabarbara r a n a s a l a t a . k o p a r . krumpir. niski g r a h . rajčica. m r k v a . maline luk. k o m o r a č . kukuruz. salata. grašak. blitva. lubenica. krastavci. tikvice. koraba krastavci. visoki g r a h . poriluk. kupusnjače krumpir. rotkva. ružmarin. rajčica. rotkvice niski g r a h r a n a salata. grah LOSI SUSJEDI DOBRI SUSJEDI crvena rotkvica NA ISTOJ GREDICI r a n a salata. komorač krastavci. anis. koraba. visoki g r a h . niski g r a h . poriluk. kupusnjače grašak. krastavci. voćke šparoge. čubar. voćke. cikla. k o p a r . špinat. špinat. kopar. rajčica. rabarbara. rotkva. salata u g l a v i c a m a . salata u glavicama. k o p a r . celer češnjak mrkva. g r a š a k . k o r a b a poriluk. suncokret. k u k u r u z . radič. t u l i p a n grašak. poriluk. kadulja. grah kupusnjače. mrkva. matovilac. vrtne jagode. poriluk š p a r o g e . rajčica. grašak. vrtne j a g o d e . celer luk. m r k v a . rajčica. poriluk. krastavac h r e n . kupusnjače vlasac kopar. visoki g r a h . peršin. češnjak. češnjak. m e t v i c a . b o b . luk. poriluk. špinat LOSI SUSJEDI tikvice-cukete. kupusnjače radič rana salata. tikvice. rabarbara. krumpir. grašak. kopar šparoge. salata u glavicama. dragoljub. rajčica. rajčica. mrkva. kopar. salata u g l a v i c a m a . rotkva salata u glavicama š p a r o g e . radič. kim mrkva. krastavci cikla šparoge. rajčica. k r u m p i r . luk. cikla. korijander. kukuruz. radič. niski g r a h . matovilac. komorač krastavci peršin luk. rajčica. krumpir. salata u g l a v i c a m a . špinat. mrkva. krastavci. rajčica. repa. koraba. k u p u s n j a č e . krastavci. salata u g l a v i c a m a . k o r a b a . salata u glavicama. k o r a b a . cikla. m e t v i c a . m a l i n a . crvena rotkvica. poriluk. hren. špinat šparoge. krastavci. celer. krastavci. češnjak. češnjak. blitva. salata u g l a v i c a m a . koraba. cikorija. krastavci. visoki g r a h . celer r a n a salata. k u k u r u z . k u p u s n j a č e . crni korijen. niski g r a h . matovilac. m r k v a . češnjak. cikla. kupusnjače. rabarbara. niski g r a h . celer. rotkva. niski g r a h . š p i n a t češnjak. poriluk. rana salata luk. salata u glavicama repa r a n a s a l a t a . rotkva salata u glavicama. radič. niski g r a h . visoki g r a h peršin metvica poriluk matovilac. crni korijen. metvica. m r k v a . krastavci. poriluk hren koraba krumpir. niski g r a h . luk. špinat. mrkva. u glavicama. vrtne jagode. k o p a r . tikve. blitva. radič. g r a š a k . crni k o r i j e n . rabarbara. kupusnjače grašak. rajčica. peršin. poriluk. vlasac cikla k r u m p i r . s a l a t a u g l a v i c a m a . luk. korijander. špinat. anis. visoki g r a h kim krumpir. cikla. rajčica crni korijen. niski g r a h . luk. krumpir kukuruz salata u glavicama. niski g r a h . k o m o r a č . matovilac. rabarbara. radič. cikla. mrkva. crni korijen endivija rana salata.DOBRI SUSJEDI cikorija visoki luk NA ISTOJ GREDICI salata u glavicama. rotkva. mrkva. bundeve rajčica. visoki g r a h . metvica. crni korijen. peršin. g r a š a k . radič. poriluk. radič. matovilac. špinat. m a t o v i l a c . rotkva. vrtne jagode grašak. niski grah grašak salata u g l a v i c a m a . celer. celer. m r k v a . grašak. luk. visoki g r a h . rajčica. rotkva. salata češnjak. visoki g r a h . g r a h . radiČ grašak. mrkva blitva. anis. grašak. cikla. endivija. rajčica.

O m a h e n ( 1 9 8 4 ) M o j Bio-vrt. Komes i dr. Ova tablica neka b u d e početni orijentir. Nadalje. cikla. rajčica crni korijen. pod celer kao dobre susjede smo stavili i rajčicu i kamilicu. T i h razlika je m a l o . kopar. a rajčica bez kamilice u M o j bio-vrtu. rajčica krumpir lisnata / kovrčava salata suncokret kopar. gorušica kadulja jagodičastvo povrće. kupusnjače. slažemo 44 45 . Još j e d a n primjer n e o d g o v o r n o g odnosa prema energiji. jagoda. Svi se organski materijali i ostaci raspadaju i stvaraju humus. Slično je i s j a g o d a m a i kupusnjačama koje neki stavljaju kao dobre. a u M o j bio-vrt se kao d o b a r susjed ističe salata općenito. tikve. blitva. krastavci. Kompostnu hrpu. u Britaniji 2 0 % od ukupne emisije m e t a n a dolazi od sporog a n a e r o b n o g truljenja biorazgradivog otpada na odlagalištima. niski g r a h . endivija. Jednostavno n e m a m o dovoljno vlastitog iskustva s t i m k o m b i n a c i j a m a da bi odredili svoj stav jasnije. takvih primjera ima još. (1996) Slušaj kako zemlja diše. i M-L. grašak. rotkva. najvažnijim dijelom tla. To je posebno važno danas k a d a o g r o m n e količine zelenog o t p a d a završavaju na velikim odlagalištima. metvica češnjak. vrtne jagode. p o g o t o v o k o d teških. dok se u Slušaj kako zemlja diše salata u glavicama navodi kao d o b a r susjed. voćke komorač anis luk. kupusnjače. visoki g r a h . n e p r o z r a č e n i h t a l a . rabarbara. cikla krastavac Za ovu tablicu d u g u j e m o n a p o m e n u : tablicu smo napravili koristeći tri iskusna izvora te iz vlastitih saznanja. a slobodni ste je n a d o p u n j a v a t i . visoki g r a h . matovilac. celer salata u glavicama. rotkva. Mi smo ostavili salatu u glavicama kao d o b r o g susjeda. Kompostiranje Kompost n a m osigurava dugotrajniji dotok hranjivih sastojaka biljkama. a uključuje kukuruz. premda autorica dijeli različite vrste salata. radič. Osim t o g a regulira strukturu zemlje. kamilica. rajčica kukuruz. komorač. a neki kao loše susjede. jer predstavlja najplodniji dio. špinat. ali ipak ć e m o ih spomenuti kako bi bili svjesni da ćete dio znanja pronaći u vlastitom iskustvu. radič. celer. pelin. Pravljenje komposta smanjuje i emisiju m e t a n a . krastavac. salata u glavicama. korijander. Kreuter ( 2 0 0 2 ) Bio-vrt. L. salata u glavicama.luk i mrkva odlično pašu IV. kim. krastavci. jer se priče s mješovitim kulturama razvijaju novim iskustvima. Premda više kao iznimke. poriluk. k r u m p i r kupusnjače r a n a salata. premda se od toga oboje spominje Miješanne kulture . endivija. vrtne j a g o d e . salata u g l a v i c a m a . celer. Problem nastaje kad ih pokušate usporediti i naiđete na različite podatke.DOBRI SUSJEDI visoki g r a h NA ISTOJ GREDICI tikvice-cukete. k o m o r a č samo u Bio-vrtu. krastavci. luk. u Bio-vrtu se kao loš susjed celeru navodi salata u glavicama. kim. rotkva. kadulja. krumpir. radič kopar. poriluk. crvena rotkvica. a proizvod tog procesa h u m u s o m . U ove tri knjige samo smo u Biovrtu pronašli ovu k o m b i n a c i j u . m a t o v i l a c . Proces raspadanja organskih materijala i izdvajanja hranjivih tvari u tlo zovemo mineralizacijom. koraba. č u b a r LOSI SUSJEDI češnjak. luk. Mi r a d i m o istu stvar kompostiranjem organskih otpadaka koji ostaju iza nas. koraba. rajčica. grašak. grah koji se penje po njemu i bundeve sa strane. Primjerice. grašak. jer se ipak na dva mjesta tako spominje. češnjak endivija. u p e r m a k u l t u r i j e d n a od najdražih k o m b i n a c i j a u m j e š o v i t i m kulturama je ona pokupljena iz indijanske prakse. niski g r a h . O k o 5 0 % o t p a d a koji završi na k o m u n a l n i m odlagalištima je organski/zeleni otpad i papir/karton koji se također lako kompostira. što je u neku ruku i n o r m a l n o . cikorija. Pored našeg iskustva izvori koje smo koristili su: M. Komostiranje je proces gdje g l u m i m o prirodu. čime g u b i m o vrijedan resurs. poriluk. jer smo do sada sadili samo celer u listu. Primjerice. cikla. šparoga. grah. neovisno da li smo je ostavili otvorenu ili ogradili. Dalje.

piljevina. urin. jer ne smijemo zgnječiti i spriječiti dovod zraka. talog kave i čaja. pokošena trava.. jer privlače gujavice. U prevelikoj će teže zrak strujati kroz hrpu. 47 . kamilice. tzv. Emmaus: Rodale Press: 78. Pospemo u 2 c m prosijane vrtne zemlje ili još bolje zrelog komposta. cigarete i d u h a n . o b o j e n o ili lakirano drvo. a smeđe suhima. uvelo cvijeće i drugi. Održavanje dobrog C:N balansa je velik k o m a d puta prema d o b r o m kompostu. O n d a slijedi sloj usitnjenih o t p a d a k a kao što su karton ili papir pa sve to izmiješamo. lakove. navlažiti dodati materijale bogate dušikom. i s m r d u c k a v a . pelene). metale. M o ž e m o posuti v a p n o m . kore a g r u m a (mirisom odbijaju korisne organizme. i m a t ć e m o m a n j a k zraka. smeđe i zelene materijale. lijekove. Posebno su korisne ljuske od crvenog luka. preokrenuti hrpu presložiti nivoe razmaknuti te nivoe vilama. ali se ne zagrijava m u t a n . n e k o m p o s t i r a n i dijelovi povećati količinu materijala na hrpi. 2 0 0 4 ) . a oni koji i m a j u manje smatraju se visokima u dušiku) Materijal Ostaci od povrća Otkos lucerne Morska trava lzmet. Dobro je preokretati kompostnu hrpu (Whitefield. n e u g o d n a mirisa Rješenje preokrenuti hrpu. iglice četinjača i drugi. Smeđi (papir. o d m a k n u t i n e k o m posti rane dijelove i iskoristiti ih za n o v u h r p u Izvor: Gershuny. a možemo ga proizvoditi i u stanu u kutiji sa gujavicama. U kompost ne bismo trebali stavljati: meso i ribu. sve vrste kemikalija. kuhinjski otpaci. ali ne i natopljena. nego to isto svježe. prekriti s n e č i m v o d o n e p r o p u s n i m da se zadrži vlaga h r p a je v l a ž n a i t o p l a s a m o u sredini h r p a je v l a ž n a . Emmaus: Rodale Press: 79. ulja. a m b a l a ž u (tetrapak. Kompost je zreo nakon devet mjeseci do g o d i n u d a n a i t a d a ga t r e b a m o prosijati. masti. karton. jesenje lišće. Najbolje ga je dodavati u proljeće i jesen ( Z m e r g o . navlažiti svaki dio k a k o se preokreće. 2 0 0 3 ) . kožu. M a l o to skupimo i pritisnemo lagano. usitnjeno suho granje. kosti. stabljika biljaka i slično. djelomično u sjeni. A k o je hrpa premokra.truo Jabučna komina Ljuske leguminoza (grašak. soja) Lišće. drvni otpaci. suho Otpaci šećerne trske Kukuruzovina Otkos od zobi Pljeva i ljuske od raznih žitarica Slama Sijeno mačjeg repa (vrsta trave) Vlakna šećerne trske Piljevina C:N omjer 12 1 13 1 19 1 20 1 21 1 30 1 50 1 50 1 60 1 74 1 80 1 80 1 80 1 200 1 400 1 Materijali bogati ugljikom su: lišće. hoblovina i piljevina. Bolje je a k o i m a m o više materijala imati dvije uobičajene kompostne hrpe. zaštititi o d kiše središte je s u h o i n e m a k o m p o s t i r a n j a p r e o k r e n u t i h r p u . G. Veće k o m a d e koji su eventualno ostali treba ponovno vratiti na kompostnu hrpu. K o m p o s t n a hrpa m o r a istovremeno biti vlažna (ako kada je stisnemo voda p o č n e curiti o n d a je premokra). T r e b a m o paziti na nekoliko stvari. Na kraju stavimo sijeno. C:N omjer raznih materijala (oni koji i m a j u veći odnos od 30:1 smatraju se visokima u ugljiku. Dobar kompost miriše po šumskoj zemlji.. nego jednu veliku. jer onda zrak teže prolazi. ostaci od obrezivanja voćaka i vinove loze. a k o je presuha mikroorganizmi neće i m a t i dovoljno vode. novine u boji. m o ž e m o napraviti drvene kutije. Dobro je dodavati i aktivatore u kompost koji pospješuju proces raspadanja. Materijali bogati dušikom su: ostaci voća i povrća. Kompost može biti kao otvorena hrpa. Dobro je da bude u zavjetrini. Kompostna hrpa ne smije biti niti prevelika niti premala. higijenske proizvode te otpatke iz usisavača (Bagarić. Kada našu kompostnu hrpu ostavimo bez daljnjeg nadzora i rada s n j o m . Bez njih k o m p o s t će vrlo brzo postati ljigavast i smrdljiv.u slojevima. D o d a m o 10 cm nezrelog stajnjaka ili nasjeckane koprive. Zelene još zovemo i vlažnim materijalima. dodati materijale bogate u g l j i k o m . ostatke boja. M o ž e m o ih podijeliti i na tzv.. a često su i prepuni pesticida). otkos trave. bolesne dijelove biljaka. (1993) Start with the Soil. korov i ostaci biljaka iz vrta. to nazivamo Savjeti za kompost Problem m o k a r i zagušen. 46 Izvor: Gershuny. slamu ili druge biljne otpatke (Komes i dr. plastiku. G. (1993) Start with the Soil. a kada to uspije velike su šanse da pregrije. Kod C:N omjera važno je znati kako sve što je djelomično kompostirano. 1996). perje) su bogati dušikom. 2 0 0 4 ) . gaveza. staklo. Zeleni (životinjski izmet. M a l a hrpa će prije izgubiti toplinu potrebnu da započne i da se održi proces k o m posti ran ja. n e k o m p o s t i r a n i nivoi lišća i otkosa veliki. gavez. izmet pasa i mačaka. Prevelika će trebati d u g o da se zagrije.) osiguravaju prozračnost hrpi i bogati su ugljikom. odoljena. kao na primjer stara hrpa ili piljevina ima m a n j i C:N omjer. a djelomično na suncu. Za d o b a r kompost najvažniji je balans ugljika i dušika. slama. slama i sijeno. stolisnika i drugih ljekovitih biljaka u t a n k o m sloju. C:N omjer. Prvo ide o k o 10 cm sloj grubih i većih otpadaka od grančica.

humusa. Radimo ih po pravcu sjever-jug. Može se pripremiti na više načina. Visoke gredice U vrtovima još koristimo i visoke gredice ili lijehe posebno ukoliko n a m padine i nagibi prevladavaju na mjestu gdje želimo proizvoditi hranu. 5 m do 2. bio-otpaci i si.4 metra i širine od 1. jer će biti potrebna za predzadnji sloj u g r e d i c a m a . s p o j e d i n a č n o m iskoristivom z e m l j a n o m površinom od 1. Jednostavno. Slična iskustva m o ž e m o pratiti i u Gvatemali i Hondurasu. VI. humusne šumske zemlje i krupnijih " b i o o t p a d a k a " . Drugi sloj sastojao se od lišća. grožđanog tropa i grožđanih ostataka nakon cijeđenja. b) polaganje ranije pripremljene bio mase u nekoliko slojeva (npr. N a k o n dovršetka sastavljanja "drvenih s a n d u k a " u kutove su zabijene letve (8x4cm duljine 2 . Zelenu gnojidbu izvodimo tako da na nekoj površini zemlje jednu sezonu u z g o j i m o s a m o kulturu kojom želimo poboljšati svojstva t l a . nešto pokošene trave. ali se m o g u koristiti i inače kao mali h u m c i .obitelj Feranda pokraj Pule M n o g o je primjera iz cijelog svijeta o koristi zelene gnojidbe. pa ih možemo koristiti već od ranog proljeća. 48 49 . a i manje je korova. c) pokrivanje ranije iskopanom zemljom. grančice. Pored leguminoza kao zelena gnojidba m o g u se koristiti uljana repica. Grede su spajane u kvadrate vanjske duljine do 2. a sastojao se od grana."lijenim k o m p o s t o m " (Gershuny. Oni su d u g o t r a j n o biognojivo. Prekrasni p e r m a k u l t u r n i vrt s terasama plod je vrijednog rada Miroslava i Karmele Kiš.4 m (unutarnji. Rekli s m o kako su terase korisne na kosom terenu. jer se u njima stvara toplina.djetelina raste između vinove loze . proces kompostiranja će se usporiti i neće se postići potrebna t e m p e r a t u r a . Na kraju sezone kultura se zaore u tlo i biljna biomasa ostaje u površinskom sloju tla i na taj način služi kao prihrana tlu te poboljšava strukturu na isti način kao i kompost. odnosno pokošena trava. izolirane i služe kao izdignute tople gredice). grašak i si. gdje je t i m p u t e m budućnost sebi osiguralo 4 5 0 0 0 poljoprivrednika. Zelena gnojidba . O n a služi za povezivanje biljaka V. N a k o n toga polagan je prvi sloj biomase u gredice. Jedan od najljepših primjera smo vidjeli u selu Bataji pokraj M o t o v u n a . U tu svrhu se koriste leguminoze. spriječivši time iseljavanje u gradove (Anderson. a između gredica je ostavljan prolaz od oko 80 c m . granje. neosjemenjena trava. Gredice su postavljane u rovove samostalno ili dvije po dvije. Zelena gnojidba Pored kompostiranja za kvalitetno tlo vrlo su n a m korisne biljke koje fiksiraju dušik iz zraka i kroz svoje korijenje ga inkorporiraju u tlo. Napravljeno je 5 redova gredica s u k u p n o 50 izdignutih kvadratnih površina (od kojih su dvije pokrivene staklom. Nakon planiranja broja i rasporeda gredica. išlo se u pripremu zemljišta. najčešće različite vrste djeteline. Zemlja je odložena o d m a h pored rovova. Reciklirane krovne grede izrezane su na potrebnu duljinu (od l . Letve koje su zabodene u zemlju (pričavlane za okvire od greda) i letvama spojene na vrhovima sada se isprepliću p a l j e n o m žicom po horizontalama i vertikalama (po želji). 2 2 3 0 0 0 poljoprivrednika iz južnog Brazila koriste zeleno gnojivo č i m e su povećali urod kukuruza i pšenice za četiri do pet t o n a po hektaru. Bukovi opiljci rezani na duljine do 60 cm služili su kao okomiti potpornji za grede. a najbolje je započeti s r a d o m na jesen da se ostaci do proljeća slegnu. grančica u raznim stupnjevima raspadanja. a zatim su povezane drvenim letvama na vrhu. a stavlja se do 30 cm debljine (nakon mjesec-dva se stanji na 10 c m ) . gorušica. jer im je vrijeme raspadanja sporije. lišće. 5 m ) . S t i m e su završeni zemljani radovi. konjskog gnojiva i sitnijeg organskog materijala. duljine do 40 m i m e đ u s o b n o razmaknuti oko 80 c m . te druge leguminoze kao što su soja.5 do 2. jer je na njima lakše raditi bez saginjanja. Posljednji sloj je malč. Dragi Kiševi su n a m ispričali korake u stvaranju visokih gredica. 1999).2 kvadratna metra. Iskopani su rovovi širine 140 c m . 1993). Visoke gredice radimo. prema ranije isplaniranom rasporednu gredica u skladu s reljefom. a osnovne radnje jesu: a) iskopavanje površinskog dijela zemlje (20-30 c m ) i stavljanje na stranu. Nakon t o g a . vraća se ranije iskopana zemlja. kao pretposljednji sloj u lijehama. zemljani prostor gredica iznosi oko 1 m ) .2 m ) .). Toplinu d o b i v a m o tako što u gredicu stavljamo ostatke iz kuhinje ili iz vrta. pa čak i neke žitarice. a u k u p n o ima oko 100 kvadratnih metara iskoristive vrtne površine. Visoke gredice su super.

Z i m a je uvijek d o b r o razrahlila zemlju u uzdignutim g r e d i c a m a . korisno je zapisivati sve promjene u vrtu i voditi tzv. patuljasta datulja. pri č e m u uspijevamo najekonomičnije iskoristiti tu površinu. u proljeće (obavezno).(paradajza. nije ju lako uzgojiti. vrtni dnevnik. Nikad ne smijemo zaboraviti skupljati naše vlastito sjeme i dijeliti ga s d r u g i m a kako bismo otežali posao biotehnološkim korporacijama koje nas žele učiniti ovisnima o patentiranom sjemenu koje traje samo jednu sezonu. Sve je na dohvat ruke i ne treba se p u n o saginjati. Kiševi su pronašli s a m o jednu m a n u s njihovim visokim gredicama. posebno u zimskim d a n i m a kada radi grijanje (posebno kod centralnog grijanja). Za osiguravanje ranije sadnje jako će n a m p o m o ć i klijališta. što s m o znali i ranije. berbi). bila je i jest prozračivanje vrtne zemlje. Pri t o m e pazimo da na istu površinu sadimo drugačije biljke kako ne bi iscrpili tlo i olakšali nakupljanje n a m e t n i k a i bolesti. N a i m e . pa korijenje uvijek ima dovoljno elemenata iz zraka. zemlja u visokim l i j e h a m a brže se i lakše isušivala. jer neke biljke su veliki potrošači i u hranjivim elementima i u vodi. Žica je preplitana t a k o da ne smeta u radu sa z e m l j o m . graha) ili za biljke penjačica (visoki grah. N o . Hranu je super uzgajati jer: i m a m o često svježe hrane. Ukoliko želimo produžiti sezonu hrani koju proizvodimo ili za to i m a m o ekonomski interes. c) planiranje vrta je veliko zadovoljstvo. luk). O p ć e n i t o sadnja biljaka u kontejnerima zahtijeva više vode nego biljke posađene u otvorenoj zemlji. rasadnici i staklenici u kojima ranije d o b i v a m o sadnice. O p ć e n i t o je super saditi biljke u prostorima u kojima živimo: vlažnost u m n o g i m k u ć a m a i stanovima je ispod zadovoljavajućeg m i n i m u m a za ljudsko zdravlje. Pogodnosti za ljude: a) korov je pod k o n t r o l o m . čak ni zasijecanje zemlje posebnim a l a t i m a za prozračivanje. imati crtež vrta i numerirane gredice. o s i g u r a v a m o različitost p r e h r a n e . Nije potrebno za prekopavanje. Biljke vraćaju vlažnost u naše prostorije. 2 0 0 4 ) . i druge (VVhitefield. Posebno n a m je vođenje vrtnog dnevnika važno zbog praćenja plodoreda. Na primjer gljive se m o g u uzgajati i u p o d r u m i m a . a ne djeluje na d r u g e zagađivače pa to treba imati na u m u . ali lakše za uzgojiti su: areka p a l m a . jer su planirane za nisko povrće (mrkva. Znači potrebno je pojačati malčiranje i problem isušivanja će biti riješen. 50 51 .terase . Dio gredica ostaje bez gornjih okvira i bez žice. budući da žive od hranjivog materijala. čuva vlagu). Za proizvodnju hrane dobro je kada m o ž e m o iskoristiti i unutrašnje prostore. osobito u t o p l i j i m ili vjetrovitijim predjelima. Kiševi ističu iskustvo nakon tri godine: Prednosti: Najizraženija p o g o d n o s t za biljke. Nadalje što se tiče vrta. b a m b u s p a l m a . Klice također u b r a j a m o u vrste koje je d o b r o uzgajati u zatvorenim prostorima. t o k o m ljeta (dodatno uklanja korov. cupkanju korova. Druge biljke koje su gotovo jednako djelotvorne. vjerujemo u kvalitetu. organskog supstrata u koji ih stavljamo. b) možete sjesti na gredicu i o d m a r a t i se radeći. sadnji. vizualno je posložen u kvadrate. N a k o n tri godine malčiranja zemlja se pretvorila u humus. O b i č n o koristimo stara prozorska stakla i iskorištene daske za napraviti d o b r o klijalište. obični bršljan. K o r o v s a staza i z m e đ u g r e d i c a s a s v i m j e d o v o l j a n z a p e r m a k u l t u r n u koegzistenciju biljaka. vježbamo i uživamo na svježem zraku. Plodored je naizmjenična sadnja biljaka na istoj površini. a ne od fotosinteze. A k o i izraste. M o ž e m o u tu svrhu upotrijebiti i naše prozorske daske i balkone. Također m o g u micati spore plijesni i ostale štetne mikrobe iz zraka. grašak itd. a d o b r o malčirana gredica privlači gliste i ostale životinjice u stvarno velikom broju (što ćete i sami primijetiti kad u proljeće na njih navale kosovi i rasture malč).obitelj Kiš pored Motovuna Malčiranje se obavlja dva do tri puta godišnje: ujesen (ako stignete). dok druge hrane tlo kao što je slučaj s biljkama koje Visoke gredice . a s o n i m u g r e d i c a m a možete o d a h n u t i . osiguravamo budućnost i r a d i m o na jačanju zajednice. ne miješa se s korovom po stazama i n e m a t e osjećaj da je cijeli vrt obrastao. mogli bismo razmišljati i o nabavi većeg plastenika ili staklenika. Bostonska paprat odlično miče f o r m a l d e h i d kao najčešći onečišćivač u u n u t r a š n j i m p r o s t o r i m a . D o d a t n o si p o m a ž e m o što u visoke gredice zbog njihove topline možemo ranije početi sa s a d n j o m dok još nisu velike vrućine. Nije svejedno kakav n a m je redoslijed sadnje biljaka. pa je ljeti bilo potrebno više zalijevanja.). fikus.

M o ž e m o saznati i za sve druge radove u vrtu. Prednosti su izbjegavanje kompeticije (npr. u o v o m slučaju bijela djetelina. pojava puževa u nekim slučajevima. Također se efektivnije koriste voda i hranjivi minerali. plodova. jer taj pratitelj naše planete utječe i na različite dijelove biljaka. 2.Također. Agrošumarstvo Podrazumijeva istovremeno sađenje stabala i prehrambenih biljaka na istom mjestu. Druge biljke sadimo kao glavne kulture. Fukuokua je svoju m e t o d u razvio za klimatsko podneblje sjevernog Japana. nametnika gotovo n e m a . listovi rajčice. Pri sadnji koristimo i p o m o ć mjesečevog sjetvenog kalendara. biljne juhe koje d o b i v a m o od vrsti sa zaštitnim svojstvima kao što su kopriva. intenzivni. rotkvice. ako se ipak pojave korovi n e m o g u ć e ih je m a k n u t i ekološkim m e t o d a m a . i ovdje ne t r e b a m o robovati t o m e i d o b r o je zapitati se koliko n a m je potreban šumski vrt i koliko smo dorasli takvom dizajnu. k r u m p i r . paprat. Kako približiti f a r m e permakulturnim principima? M n o g e f a r m e koriste miješane kulture. a druga kultura koja obogaćuje tlo. potrebno je više znanja. To je posebno važno a k o z n a m o da se p e r m a k u l t u r n i m principima i m e t o d a m a na svega 2 5 0 . nema nedostatka dušika. U m n o g i m tropskim p o d r u č j i m a šumski vrtovi nisu nepoznanica. vratić. zelena salata. To je d u g o r o č a n projekt i oni sami ističu kako će im trebati 50 do 100 godina da uspiju pronaći zadovoljavajuće varijacija žitarica koje će moći postati trajnice unutar ove m e t o d e . jer neke i m a j u kratku vegetaciju pa ih m o ž e m o koristiti kao međukulture (npr. Najvažniji je dizajn. kako bi se smanjila erozija tla. Treba paziti i na dužinu dozrijevanja biljaka. Slijede neke od m e t o d a koji se p r a k t i c i r a j u na v e ć i m p o v r š i n a m a uz zadovoljavanje nekih od osnovnih principa i metoda u permakulturi. lješnjak i ozima pšenica . pa plodnost raste g o d i n a m a . Domaća prerija Ova m e t o d a se bazira na sadnji žitarica kao trajnica u miješanim kulturama. U Hrvatskoj se mjesečev sjetveni kalendar može dobiti od udruge Duga iz M e đ i m u r j a . također može n a m biti prioritet sezonska godišnja hrana pa n a m šumski vrt neće biti previše atraktivan. korištenje fosilnih goriva je manje za 5 0 % od konvencionalne farme. nego na velikim ekstenzivnim poljima i f a r m a m a . Ideal je da se postigne prekrivenost prerija nekadašnjim kulturama žitarica.). jer se bore za vodu s bijelom djetelinom. jer i m a j u d u ž u v e g e t a c i j u (rajčica. Poljoprivredni znanstvenik Wes Jackson iz Kansasa najdalje je otišao s testiranjem ove m e t o d e u okviru svog Land Insti­ tute of Salina. a samim t i m e nestaje i potreba za herbicidima. Permakulturu je dakle. gavez. jer n e m a bolesti. četiri puta produktivnija od i m a n j a koja idu preko 15 hektara (Whitefield. p a p r i k a . Ipak. nekopanje i d r u g o . Primjerice slave se m a l i . pritom m o r a m o paziti i na sadnju biljaka koje si pomažu i koje su dobri susjedi. prilagođavajući je europskoj klimi. M n o g i principi permakulture se lakše primjenjuju na m a n j i m p o d r u č j i m a . gdje se koriste m a n j e intenzivne vrste djeteline. 1. kamilica. uštede vremena. D o d a t n o n a m za zaštitu služe pripravci ili tzv. Za voćke je najvažnije kvalitetno tlo. d o b r a drenaža i ne previsok p H . korova praktički nema. Prinosi su n a m u m a n j e m sustavu m n o g o veći nego na velikim m o n o k u l t u r n i m poljima. Jedna od vizija permakulture i je da se m o ž e m o bolje i efikasnije prehraniti od vrtova nego od velikih f a r m i . korijena ili iz porodice cvijeća. pelin. problem infekcije korijena djeteline (rješenje u sađenju više vrsta djeteline). prinosi u žitaricama. patlidžani i druge). pa se ova metoda jasno ne može na isti način primijeniti u Europi. Premda je šumski vrt za m n o g e permakulturnjake ideal. 3. sa životinjama ili kada je dobar d a n za primjerice rušenje stabala. špinat i d r u g e ) . m o g u ć i su šumski vrtovi i u gradovima kao Naturewise u sjevernom L o n d o n u . štitimo i o b o g a ć u j e m o tlo. aloa i druge. n e m a korištenja kemikalija. Stoga uz p o m o ć mjesečevog kalendara m o ž e m o znati kada saditi biljke iz porodice listova. FAO ističe kako su imanja koja imaju pola do šest hektara veličine. kako bi dobili kvalitetnije drvo za gradnju ili ogrjev. lakog ubiranja plodova. a biljke n a m m a n j e podliježu bolestima i štetočinama. Jasno je da u m a l i m vrtovima nećemo imati prostora za pravi šumski vrt. Raznolikost je lakše stvarati i povećavati ako r a d i m o na m a n j e m sustavu. puno teže primijeniti na velikim nepreglednim poljima na kojima u g l a v n o m i m a m o posađenu s a m o jednu kulturu. Po VVhitefieldu bicrop m e t o d a i m a prednosti: n e m a micanja tla. slojeve. U permakulturi prevladava misao m a l o je lijepo. preslica. no za naše europsko područje proučavao ih je i usavršio Robert Hart. smanjeno je i pojavljivanje plijesni. kupus. tikve i b u ć e . On koristi m e t o d u istovremenog sijanja dvije kultura od kojih je jedna glavna p r e h r a m b e n a vrsta (riža.lješnjak počinje listati dok je ozima pšenica već u p o o d m a k l o m stadiju tako da i jedni i drugi imaju dovoljno prostora za fotosintezu). Dvoredno sijanje (bicroping) S o v o m m e t o d o m se proslavio M a s a n o b u Fukuoka čija m e t o d a počiva na poljima bez oranja. ječam. Prednost malih vrtova nalazimo u mogućnosti intenzivne sadnje. 2 0 0 4 ) . Ova m e t o d a se koristi i u povrtlarstvu. U Francuskoj je Mare Bonfils eksperimentirao sa Fukuokinom m e t o d o m . opći rast bioraznolikosti.. visok broj gujavica brzo reciklira ostatke prethodne kulture. Sadnjom trajnica i m a m o m a n j e posla. T i m e se također približavamo p e r m a k u l t u r n o m idealu.. Ipak i permakultura pokušava odgovoriti na izazove većih poljoprivrednih površina. Krajnji cilj je stvoriti sustav u k o j e m je najveći posao skupljati plodove. nabijeni vrtovi. osiguravamo dodatni izbor hrane. nema erozije tla. M a n e su: ponekad prevelike količine fosfata i kalija. Dublje korijene stablašica osigurava proces koji nazivamo 53 52 . gdje se na n a j m a n j e m m o g u ć e m prostoru dobije najveći mogući prinos.3 7 0 m 2 m o g u p o t p u n o nahraniti dvoje ljudi.koristimo u zelenoj gnojidbi.

Eksperimentira se u Britaniji i Sjevernoj Irskoj. sve t o d o b i c i o d agrošumarstva nadmašuju (Whitefield. ovce i koze koje m o g u probavljati celulozu iz trave i lišća. Koliko g o d možete. vjerujte n a m ! Pašnjaci sa stablašicama Kombinacija korištenja životinja koje v o d i m o na ispašu sa sadnjom stablašica. O v i m e ne želimo reći kako ljudi n e m a j u super vrtove u svojim vikendicama ili dalje od mjesta življenja. barem o n o g iz masovne industrijske proizvodnje. Ekološki otisak osobe koje jede meso biti će puno veći od one koja ne jede meso. Da ne s p o m i n j e m o kako uopće nije fora tegliti niz i uz brijeg kanistere s v o d o m za zalijevanje vrta. Za kraj sumirajmo zlatna pravila za početak vrtlarenja. ne m o ž e m o pisati o t o m e . On pravi razliku između životinja 54 55 . ne funkcionira."hidrauličkim l i f t o m " gdje svojim korijenima prebacuju vodu iz dubljih dijelova tla u plitkije i t i m e ostalim biljkama osiguravaju dovoljne količine vode. jer da drvo zamijeni g u b i t a k od prodaje g o d i š n j i h b i l j a k a t r e b a o d r e đ e n o v r i j e m e r a s t a . Mi to z n a m o . i m a j u bolju m o g u ć n o s t stvarati mikorize koje su važne za raspodjelu fosfora. D o b i v a m o i građevno drvo na v l a s t i t o m i m a n j u . No. Rekli smo kako se ova knjiga temelji na našem iskustvu. Tako kao preko mosta hranjivi elementi poput dušika m o g u preći s biljke koja ih veže na o n u kojoj trebaju. a ne s p o m i n j e m o previše uzgoj životinja. Prepreke za bolji razvoj agrošumarstva su: odijeljenost poljoprivrede i šumarstva u k o n v e n c i o n a l n o m pristupu. N e ć e m o v a m sad o v d j e p r o p a g i r a t i vegetarijanstvo. Prilično je teško skakati s pokrivanja krovišta na pomidore. M i k o r i z a je životna z a j e d n i c a i z m e đ u k o r i j e n a biljaka i gljivica koja i m a sposobnost biti istovremeno povezana s korijenjem više biljaka. Preporuča se da učenje p o č n e m o na ne više od 9 m 2 . mi smo na našem imanju krenuli od vrta ko da ć e m o sutra na Dolcu prodavati. i to onda prilično zna zakomplicirati život. Pošto ljudi ne m o g u . Sijanje u alejama (Alley Croping) Sađenje stabla u redovima između usjeva u polju. Polikultura u životinjama je isto tako korisna kao i polikultura u biljkama (Whitefield. sprječava se erozija. A k o je ovo najbolji a r g u m e n t m a l o je klimav. V e l i k d i o poslova o k o s t a b l a š i c a . u p o č e t k u n e m a istu e k o n o m s k u korist za poljoprivrednike koji su ovisni o tržištu. pa s postavljanja vjetrenjače na klijalište. ideš polako od jednostavnijeg prema kompleksnijem. dakle da vlastiti vrt m o ž e m o vidjeti iz našeg kuhinjskog prozora. To dijeljenje hranjivih sastojaka događa se kroz tri oblika: preko lišća koje pada sa stabla na tlo. a budući da n e m a m o iskustva u držanju životinja kao buduće hrane. jer zbog stabala raste broj korisnih kukaca. povećanje posla za poljoprivrednike u vidu težeg m a n e v r i r a n j a na p o l j u . a pojavljuju se m a n j i i novi). Pozitivno je što s m o sada na vlastitim greškama učili. baš kao što prakticirate permakulturu t a m o gdje jeste. Prvi su goveda. Ne samo da u n i š t a v a m o p r i r o d u . Permakultura u svojoj tradiciji ne isključuje uzgoj životinja za hranu. kojih se d o b r o držati u prvim koracima. k a o što j e sađenje. 2 0 0 4 ) . pa s izgradnje cisterne za vodu na kupus. Mi se protivimo uzgoju životinja kao naše hrane ne samo iz etičkih razloga prema njima. U našem kontekstu dok je imanje tek u izgradnji bilo bi efikasnije proizvoditi h r a n u na našim b a l k o n i m a ili t e r a s a m a . Ovo još nazivamo i pravilom kuhinjskog prozora. ali iz ovih razloga apeliramo da makar smanjite potrošnju mesa. T i m e dolazimo do d r u g o g pravila: b) najbliže/najlakše mjesto Sadite t a m o gdje jeste. Nametnika je manje. preko konstantnog preokretanja korijena (stariji korijeni umiru. Whitefield ističe kako su n a m d o m a ć e životinje korisne za održavanje tla p l o d n i m . To je razlika između preživača i nepreživača. Životinje u SAD-u pojedu žitarica koje bi direktnim p u t e m m o g l e n a h r a n i t i 2 m i l i j a r d e l j u d i . Industrija mesa jedna je od najneekološkihijih stvari koje danas č i n i m o . Svinje i kokoši to ne m o g u i direktna su n a m konkurencija u prehrani. Povećava se bioraznolikost i a n a l o g n o t o m e smanjuju se problemi s nametnicima. Pravila su stvorena upravo kako bi n a m olakšala korake stvaranja permakulturnog vrta i m o ž e m o reći kako su međupovezana. koje se hrane žitaricama i t i m e su n a m direktna konkurencija u proizvodnji hrane i životinja koje pasu travu. podrezivanje grana i slično radi se u periodu kada nas vrt s godišnjim biljkama ne treba. jer se nismo pridržavali niti jednoga. A k o kraj vrta još nije i kuća u kojoj živiš. Samo da postoje prioriteti. kao što je slučaj s n a m a koji još uvijek g r a d i m o imanje. već je masovna industrija mesa jedan od uzročnika problema gladi. od manjeg prema većem. problemi se g o m i l a j u . Proizvodnja mesa zahtijeva više prostora (2 do 4 puta) i energije od proizvodnje biljaka. Mollison je stvorio ideal male održive f a r m e gdje je svo meso kontroliranog porijekla. a i povećavamo apsorpciju C 0 2 na našem i m a n j u . 2 0 0 4 ) . Sigurno ste primijetili kako pišemo o proizvodnji hrane. a to znači nedostatak znanja za primjenu agrošumarstva. Poboljšano zdravlje životinja. zar ne? A k o nešto tek učiš. a) početi s m a l i m vrtom Logično. Mi probali. ali potrošeno je previše energije i vremena da n a u č i m o neke stvari. Whitefield ih svrstava u nekonkurentne životinje. Whitefield ističe kako su eksperimentalni pokušaji u Britaniji dali m a n j e rezultate nego kombinacija s pašnjacima. vrtovima i poljima. Ipak. i dijeljenjem mikorize. stablašice budući da duže žive. Z b o g stabala žitarice i m a j u i veću zaštitu od vjetra. a to u g l a v n o m m o ž e m o naći u svojoj najbližoj okolici. treba paziti da zaštitimo stabla kako ih životinje ne bi uništile. Također.

I tak d u g o k o p a m i glava me prestane boleti! Sve me prestane boleti.. P e r m a k u l t u r n i dizajn se najčešće izrađuje za vlastito životno okruženje. rekli bi stari. koliko je bitno da se krećemo jasnim i konkretnim koracima.c) pronađi svoj stil Vrlo često ć e m o sretati pametnjakoviće koji nisu došli da nešto podijele ili razmijene s n a m a . Radi se o dizajnu za Reciklirano imanje.Ne buš me b o g m e bolela. neovisno o tečaju permakulture i certifikatima. GRUPA RECIKLIRANO IMANJE . Vi možete ponoviti ove korake za vaše priče. Bitno je da šljakamo. a u p o d r u m i m a zgrada se proizvodi vlastita električna energija i t o p l i n a korištenjem obnovljivih izvora energije poput biomase. Idem na vrt i b u m kopala! . Kao i svako planiranje. o n d a mislim . već ć e m o samo naznačiti kakva su sva pitanja dio intervjua: 1. Sto drugo reći. Sada ć e m o predstaviti primjer permakulturnog dizajna. Dizajn je nastao na tečaju permakulture koji se održao 2 0 0 4 . osobe koje 56 57 . dvije imati luda permakulturna i m a n j a . O n o što te različite elemente povezuje u jednu cjelinu je permakulturni dizajn. osim lijepe misli jedne drage tete: "Ja na primjer. ovdje ih n e ć e m o prikazati. želja i namjera onoga za koga se sustav stvara. bio je već spominjani Tony Anderson iz Danske s Euro­ pean Institute of Permaculture. Ovaj dizajn su stvorili ljudi koji će živjeti na Recikliranom i m a n j u ili su do tada p o m a g a l i u njegovoj izgradnji. već da n a m propovijedaju. bilo da se radi o i m a n j u . T a k o danas na primjer postoje kvartovi u kojima se skuplja kišnica. planiranja i pažljivog kombiniranja različitih e l e m e n a t a . Budući da su neke stvari iz intervjua intimne. Ž e l i m o v a m bogate vrtove i puno slavlja. M e n t o r i učitelj permakulture te kasnije potpisnik certifikata. d) budite nježni prema sebi Stvari se u prirodi odvijaju polako. Ispada da jedino njihove m e t o d e i tehnike uspijevaju i da su baš one najbolje. s t a m b e n o m bloku ili čak cijelom naselju. Živjeli! Permakulturni dizajn projekt Reciklirano imanje Već s m o rekli da je p e r m a k u l t u r a u stvari skup znanja.on je proizvod proučavanja. u parkovima proizvodi hrana. boli glava. Te osobe su važne. Ne treba očekivati da ć e m o za g o d i n u . učenja.VUKOMERIĆ Pod brojem jedan se identificiraju osobe koje su vezane za priču. u Lubenicama na o t o k u Cresu. sav organski materijal se kompostira na licu mjesta. I onda se naslonim na motiku i popijem si pivicu" (Komes i dr. stavova. jer z n a m o da na njih m o ž e m o računati u izgradnji i životu i m a n j a . U tu svrhu radio se intervju s korisnicima Recikliranog i m a n j a . 1 9 9 6 : 7 6 ) . Dijelimo ih u nekoliko g r u p a : osobe koje će živjeti na i m a n j u . Pošaljite ih vrit. estetskih vrijednosti. a mi u č i m o od prirode. permakulturni dizajn počinje s istraživanjem potreba. Krovove ovih zgrada krasi zelenilo isprepleteno sa solarnim kolektorima i m a l i m staklenicima. kad me najjače. energije i vremena te svega što v a m je važno. On je glavna okosnica permakulture . Nije bitno koliko smo brzi.I o d e m na vrt. različitih tehnika i tehnologija kojima raspolažemo. U zemljama kao što su Danska i Njemačka već danas i m a m o vrlo uspješne primjere cijelih naselja pri čijem planiranju su se koristila neka permakulturna načela. Ili nas možete pozvati da v a m p o m o g n e m o . Pronađite svoj stil koji će razumljivo biti odraz vašeg t e m p e r a m e n t a .

6. posebnostima i kontekstu. prije n e g o k r e n e m o u o b r a đ i v a n j e naše z e m l j e . U našem slučaju se isprepliću potrebe za stanovanjem. 2 0 0 1 ) . posjete te slične susrete. potrebno ga je staviti u kruženje. Važno je upoznati se i s lokalnom f l o r o m i f a u n o m . to s m o shvatili kao izazov više. radionice. 7. No dobro. u ovakvim projektima treba ostaviti što više novaca u zajednici. osluškujemo i upoznajemo našu okolinu. Naravno. M a l i obični ljudi ne kontroliraju e k o n o m i j u koja upravlja njihovim životima i zato je d a n a š n j a ekonomija opasna. Dio ljudi je u ljubavnom ili bračno-ljubavnom odnosu. T a k o đ e r u permakulturi svaki element treba imati nekoliko funkcija. Fokus pri svakom ekološkom dizajniranju m o r a biti na utrošku svih vrsta energije. K a o što s m o r e k l i . s a m o su neki f a k t o r i koji u p e m a k u l t u r n i m sustavu. Stoga. Kad dizajniramo u permakulturi. pored zaštite okoliša.. Klasična kvaka 22 i zato su česti osjećaji da se projekt nedovoljno brzo razvija. nude i smanjivanje financijskih troškova. HENDIKEPI Hendikepi su vjerojatno slični kao i kod m n o g i h drugih koji se upuštaju ili će se tek upustiti u nešto slično: nemanje zadovoljavajućeg životnog prostora dok je projekt u izgradnji. gdje se ljudske sudbine brišu kao da su kreda na ploči. T a k o štedimo i na utrošenoj energiji. Kako bi n a m sustav bio održiv potrebno je povezati različite dijelove u n j e m u ... zabavnim i kulturnim prostorom sa željom da cijelo imanje bude otvoreno za edukacije. 4. podržavanje. Jedna od mogućnosti je i da sami proizvodimo. tako je iznimno važno prilagoditi svaki dizajn lokalnim uvjetima. 8. godišnja količina sunca. Ž E U E I POTREBE: TRENUTNE I DUGOROČNE Ovdje svaka osoba uključena u projekt iznosi svoja očekivanja. pošto je vrlo često korov indikator t l a . pa je ovaj dio potrebno ponovno proći. Težnja je da se u budućnosti što više proizvodi te da imanje što manje ovisi o vanjskom unosu novca. 5. bitnija 58 59 . umrežavanje.namjeravaju povremeno boraviti na i m a n j u . 3. plus još nekoliko koji su u potrazi za novim s t a m b e n i m objektima (postojećim ili za izgraditi) te se žele priključiti cijeloj priči. ŽIVOTNI STILOVI Svaka osoba iznosi svoj životni stil. DUHOVNOST Duhovnost je privatna stvar i n e m a organiziranog upražnjavana vjerskih obreda.Local Exchange T r a d i n g Sys­ t e m ( L o k a l n i sistem trgovinske r a z m j e n e ) . Mi smo tada iskristalizirali šestero ljudi koji će živjeti na imanju... koja ne samo da se ne smije g u b i t i . N a m a je bilo jako korisno saznati od lokalnih ljudi kako su tuče vrlo rijetke na V u k o m e r i ć u . financiranje. Danas je puno više ljudi uključeno u priču imanja. već se m o r a stvarati i njeno neprekidno kruženje m o r a biti o m o g u ć e n o . ali pomažu projekt u izgradnji i simpatizeri su cijele priče. uvijek se trebamo vraćati i na ljepotu poklanjanja. To je neka vrsta " f a i r t r a d e a " ili poštene trgovine.. razmještaj. Druga je da kupujemo proizvode i usluge od ljudi koje cijenimo i koji su n a m d r a g i . za sada se f i n a n c i r a iz privatnih izvora te d j e l o m i č n o preko projekata. Sto se tiče našeg projekta. radnim. Neki od nas su se izjasnili da im je životni stil sporedna tema te da se n e m a j u potrebu izjasniti. Kvalitetan dizajn kojim se dovode u skladan suodnos svi elementi i resursi kojima raspolažemo. izdavaštvo. O n o što je važno naglasiti je kako n a m praktične staze održivosti. nedostatak novca. EKONOMIJA: PITANJE FINANCIRANJA I ODRŽIVOSTI Danas je ekonomija često ta koja n a m određuje živote. Kao v o d u na primjer. Naš životni stil je često o g l e d a l o naših stavova i preko njih se izražavamo. radionice (edukacija). nedovoljno vremena da se imanju potpuno p o s v e t i m o d o k t a m o ne živimo . N a k o n što smo obavili intervju. MEĐUSOBNI ODNOSI Naš najvažniji međusobni odnos je prijateljstvo. a o u t p u t n a m je veći. ključan je čimbenik za planiranje uspješnog permakulturnog projekta. D a n a s u svijetu postoji 2 5 0 0 k o m p l e m e n t a r n i h e k o n o m s k i h sistema (Lietaer. Poznavanje naše mikroklime je jako važno: od kuda pušu vjetrovi i koliko su česti.ne m o ž e m o ga dovesti u fazu da je zadovoljavajuće za živjeti dok mu se ne posvetimo više. Takvi sistemi se zovu LETS . t e m p e r a t u r e i vlaga. Usklađivanje. Još k o r a k d a l j e je da d i j e l i m o proizvode i usluge i u k i n e m o novac u smislu uobičajenih valuta. Dobro je za vrt uočiti koji korovi prevladavaju na našem t l u . krećemo s izlaskom na teren s olovkom i papirom. Različite su strategije da novac ostavimo o n i m a koji ga najviše trebaju. T i m e izbjegavamo da smo ranjivi na špekuliranje neoliberalnog kapitalizma. j e r o njemu uvelike ovisi i dizajniranje cijelog prostora. Kao što u permakulturi postoje opći etički principi. 2. višestruke f u n k c i j e . te osobe koje nemaju namjeru ni u kojem obliku nastaniti se na i m a n j u . AKTIVNOSTI Izgradnja i m a n j a . kada i gdje su najjači mrazevi. dizajnom moraju biti vrhunski osmišljeni. M a n j e n a m je bilo drago čuti kako tlo nije kvalitetno te kako ć e m o morati unositi u m j e t n a gnojiva da mu poboljšamo kvalitetu. Ne smijemo zaboraviti na običaje i tradiciju određenog kraja. gdje smo sigurni kakav proizvod k u p u j e m o i da f i n a n c i r a m o direktnog proizvođača. . .

voćnjak i oranica. snježnim zapusima). Staklenik koji je dio pasivnog solarnog dizajna pored grijanja osigurava još i druge funkcije: dodatni prostor za uzgajanje hrane. U blizini ( 2 0 0 . gospodarskih objekata. Negativni aspekti ove situacije su n e d o s t a t a k vjetra za vjetrenjače. a pruža i energetsku funkciju. Primjer funkciju grijanja možemo zadovoljiti na nekoliko načina: d o b r o m izolacijom stambenih objekata. same nalaze putove u desecima kanala i kao takve ne predstavljaju značajniji resurs. Analizom prirodnih elemenata dolazi se do svih ključnih informacija za projekt. Jedine prirodne vode su slivne vode koje se pojavljuju u periodima većih oborina. šumske jagode i paprat). Pozitivni aspekti zaklona od vjetra su t e m p e r a t u r n e konstante. mjerenjem i praćenjem prirodnih utjecaja kroz idealan period od jedne godine.. neizloženost snažnijim provalama vjetra (npr. Tlo je kiselo (indikatori: kupine. Proljetni mrazevi i m a g l e su redovito p r o b l e m a t i č n e u dolini ispod i m a n j a . Zemljište je smješteno na jugozapadnoj padini s koje je prisutna površinska erozija h u m u s n o g sloja.. hladni džepovi. N a i m a n j u ć e m o k o p a n j e m bunara. Analizom se utvrđuju: smjerovi i intenziteti vjetrova. mjesto je za odmor i druženje. Svaka funkcija p o t p o m o g n u t a je s više elemenata. jer služi kao dodatna toplinska izolacija ljeti Nakon toga krećemo u analizu pet elemenata na imanju. voćnjaka. Parcele su p r i m a r n o klasificirane kao šuma. prostor u kojem možemo boraviti zimi. prostor za o d m o r i drugo. sunčane klopke. pogodnosti strana svijeta. Proučavanjem na terenu utvrđeno je da će vjetra biti dovoljno za pogon manjih vjetrenjača koje su dizajni intenziteta. a s Voda je element kojeg na s a m o m i m a n j u nedostaje u p r i r o d n o m o b l i k u . s istoka i juga dvadesetogodišnja šuma bagrema. z a p a d a j e b r i j e g koji o n e m o g u ć u j e zapadni vjetar. S a m i m i m a n j e m ne prolazi nikakav potok.3 0 0 m) postoji neuređen izvor koji bi se m o g a o osposobiti. Takve vode su nepredvidljive.. Sa sjevera ga štiti pedesetogodišnja šuma bukve i hrasta. VJETAR Imanje je p o t p u n o zaštićeno od vjetrova. negoli njihova količina. TLO Na zemljištu prevladava glineno tlo. VODA Zeleni krov osigurava nekoliko funkcija . jer se time povećava njihova efikasnost. Svaki element i m a dvije ili više funkcija.. vrtova. zimske i ljetne putanje sunca.. prilaza. a mjestimično je primijećeno i tlo s m a n j i m udjelom pijeska. a na temelju tih podataka dizajnom predjela smišljamo položaj za izgradnju domova. solarnim pasivnim dizajnom. Permakultura inzistira na umrežavanju različitih elemenata.ima estetsku funkciju. geološka struktura podloge. Analiza se obavlja p r o m a t r a n j e m . skupljanjem kišnice sa krovova v o d o m i stvoriti sustav u kojem će te voc 60 61 . sunčeva klopka. sporija izmjena zraka (sparina) i otežano oprašivanje biljaka v j e t r o m . efikasnim pećima i solarnim kolektorima. niti ima izvora.n a m je m e đ u s o b n a povezanost elemenata u sustavu.

M a t e r i j a l n u manifestaciju sektora predstavljaju glavne ceste. Zona 1 Prva zona je najbliži dio oko kuće gdje najviše obitavamo. smjerovi kretanja energije. koje o d r e đ u j e m o u odnosu na naše prisustvo u n j i m a .obiteljska kuća Klasično građena kuća. solarna kuhala) te vjetra (mala vjetrenjača) te proizvodnjom biodiezel goriva za generatore i vozila. I m a n j e još n e m a s t a l n i h stanovnika. Na našem i m a n j u to je šira okućnica. 1. Da bismo što manje energije gubili. OBJEKT. Svrha takvog zoniranja je da objekte/funkcije koje n a m t r e b a j u na svakodnevnom nivou smjestimo bliže kako bi trošili što manje energije. sunca (pasivna solarna arhitektura. olakšava n a m se povezivanje različitih cjelina našeg i m a n j a .ENERGIJA Imperativ ovog projekta je da bude e n e r g e t s k i n e o v i s a n . Jan M a r t i n Bang je na predavanju o ekološkom graditeljstvu u Z a g r e b u 2 0 0 5 . K a k o bi se o l a k š a o d i z a j n . solarni k o l e k t o r i za t o p l u v o d u i f o t o n a p o n s k e ćelije za struju. rasadnik.zajednička kuća Tradicionalna drvena gradnja s elementima pasivne solarne arhitekture. OBJEKT . godine lijepo zaključio kako i m a m o tri kože. Treća koža je objekt u kojem živimo. reciklažom sivih i crnih voda. vodeni tokovi. N u d i m o v a m primjer zoniranja na Recikliranom i m a n j u . Energiju ć e m o stvarati korištenjem biomase (ogrjevno drvo u m a s i v n i m zidanim p e ć i m a ) . M a n j i kućni vrtovi. terase. d o m . 62 63 . Odluke se donose konsenzusom. vjetra. Permakulturni dizajner. neovisno nalazi li se on u ruralnim područjima ili u g r a d u . Druga je naša odjeća. putovi i staze. U njima se održivim obitavanjem reducira potrošnja energije korištenjem sunčeve energije. staklenik. Zona 0 Z o n a 0 je stambeni objekt. što je jedan od glavnih ciljeva p e r m a k u l t u r n o g dizajna. Ljudi tu i m a j u i m a l e životinje. Zemljište i kuća ugovorno su dani udruzi na korištenje na 49 godina i dio imanja je zajednički te se s njima tako i upravlja. Jedna je o n a na n a m a . ORGANIZACIJA Sudionici Recikliranog imanja orga­ nizirani su u nevladinu udrugu Z M A G pod č i j i m pokroviteljstvom se projekt izvodi. balkoni.. SEKTORI Kad se govori o sektorima u p e r m a kulturnom sustavu riječ je o razmatranju odnosa svih energija koje se kreću i koje će se k r e t a t i s u s t a v o m . skupljanjem kišnice. vanjska krušna peć.. 2. komunikacijski protoci i t d . Također. t e h n i k a m a ekološke renovacije pretvaramo j u održivi objekt. permakultura dijeli u pet zona svaki naš p r o s t o r u k o j e m s t v a r a m o . Sto se tiče vrta ovdje su kulture koje t r e b a m o svaki d a n ili o n e same zahtijevaju češću brigu. kompostište. Tu su smješteni elementi koji zahtijevaju svakodnevnu brigu ili se svakodnevno koriste. naš d i z a j n d i j e l i m o u z o n e .

Zona 2 Z o n a dva je zona s vrtom gdje su kulture koje zahtijevaju više prostora. osim za vrijeme sezonskih radova. Sad se može ići graditi. Na Recikliranom i m a n j u t r e n u t n o n e m a m o zonu 4 s obzirom na konfiguraciju terena i našu sadašnju aktivnost na i m a n j u . Z n a m o da ć e m o sigurno imati zonu četiri kada p o č n e m o živjeti na i m a n j u i kada se p o č n e m o širiti. U zemljama gdje više n e m a netaknute prirode.. kompostišta. a reko mi Mollison da u nju ne i d e m . Zona 4 U zoni četiri naše su aktivnosti osjetno smanjenje. Zona 5 Z o n a 5 je potpuna divljina čiji resursi ne pripadaju direktno čovjeku. O n d a n e ć e m o vikati po i m a n j u . r i j e t k i h p t i c a . razmnožavanje kukaca. Svrha ove zone je edukativne naravi. Na Recikliranom i m a n j u namijenjena je za sustave koji se većim djelom sami održavaju i u koje nije potrebno ulaziti češće od j e d n o m na tjedan. igrališta. U ovoj zoni smo eventualno posjetioci. ali je n a k o n toga u njoj najvažnije ostaviti biljke i životinje na m i r u .. permakulturni projekti podržavaju projekte zaštite šuma u njihovoj blizini. u njoj se priroda isključivo promatra. a manje brige. odnosno z o n o m bez ljudskog uplitanja.... šumski vrtovi. pašnjake za ispašu životinja. Sve ovo doprinosi bioraznolikosti i održavanju tako potrebne prirodne ravnoteže. Kod nekih dizajna čak se i isključuje prisutnost ljudi. ali sada to nije slučaj. I dalje je to zona gdje smo često prisutni. rijetko bilje i slično). Mjesto za životinje koje trebaju svakodnevnu brigu. Tu se m o g u nalaziti i voćnjaci. joj joj gori mi zona pet. 64 65 .. proizvodni staklenici. O s i m u slučaju požara naravno. Ponekad se naziva i divljom z o n o m . ili prirodnih staništa zona pet se stvara. nije potrebno izmišljati zone isključivo da zadovoljite f o r m u . područja za skupljanje samoniklog jestivog bilja i gljiva. veća jezerca. Radi se o livadama ili š u m a m a gdje je većina biljaka tu prirodno. koji samo promatraju i uče. To su veći nasadi. To je područje koje obuhvaća šume (ogrjevno i građevinsko drvo)... jezerca i bazeni. voćnjaci.. U g r a d o v i m a g d j e je m a l a šansa za z o n u 5. a ne od nas zasađeno. Z o n a pet je zona bez intervencije. Z n a č i . Zona 3 Z o n a tri je zona gdje i m a m o polja za žitarice i pašnjake ukoliko držimo životinje. Tu se zbivaju i z r a z i t o v r i j e d n i p r i r o d n i p r o c e s i (život d i v l j i h ž i v o t i n j a . Mi na imanju i m a m o jedno idealno mjesto koje n a m je već g o d i n a m a zona pet.

a u transportu čak 9 0 % . kao nikad prije. Vrlo često nas naftoljupci pokušavaju umiriti nalazištima nafte u arktičkim i ledenim područjima. Vodeća naftna korporacija Exxon i dalje pjeva ode u čast predsjednika Busha. Našim životnim stilovima nagomilali smo prevelike količine stakleničkih plinova u atmosferi. rudače. C 0 2 se zadržava u atmosferi do 100 g o d i n a . Dušikov dioksid ( N 0 2 ) sudjeluje s pet posto. ne računajući poljoprivredu (EC. O n o što z n a m o i što je činjenica jest da od 23 najveće zemlje proizvođačice nafte. Naš je svijet obilježen ratovima za resurse . M e t a n u stakleničkim plinovima sudjeluje s 15%. Energija je svuda oko nas. od čega čak dvije trećine dolazi od izgaranja fosilnih goriva. Što se tiče n a f t e . a posebno u Saudijskoj Arabiji gdje se najviše proizvodi i gdje su najveće svjetske rezerve. počele su priznavati kako su im rezerve sve plićih razina. no m o r a se priznati kao su i sami počeli više ulagati u kupovinu vlastitih dionica. klimatizacijskih uređaja i drugdje. o n d a je jedna molekula CFC-a jača nekoliko tisuća puta. Zemlje OPEC-a kukaju kako im je sve teže održavati ovu suludu glad za n a f t o m . čime ih održavaju visokima. 2 0 0 2 ) . Jedna trećina dolazi od deforesterizacije i gubitka organskog materijala tla. 2 0 0 4 ) . Pronašao je kako čak i pri sadašnjoj nedovoljnoj proizvodnji nafte. najviše u zemljama u razvoju i to u kućanstvima. Jedino se Saudijska Arabija grčevito drži verbalnog o p t i m i z m a . jedna molekula m e t a n a vrijedila bi kao 1 1 molekula C 0 2 . CFC i HCFC su odgovorni za 15% od u k u p n i h stakleničkih plinova. sprejeva. mora upumpavati između 15 i 18 milijuna barela vode na d a n . na koji način koristimo energiju. koja je lako dostupna i jeftina. u g l a v n o m od poljoprivrednih aktivnosti. Ostaje u atmosferi oko 50 godina. Trendovi sadašnjih ratova za resurse i n a f t u nastavit će se sve d o k ti resursi upravljaju našim životima. važno kakvu energiju koristimo za zadovoljavanje svojih potreba. godine potreba za električnom energijom povećat će se za dvostruko u svijetu. Transport će sudjelovati sa slijedećih 2 5 % u ukupnoj emisiji C 0 2 . već ih je 15 dosegnulo vrhunac iskorištavanja nafte na svom teritoriju. godine povećati za 5 0 . Razlog je starost najplodnijih nalazišta kojima je potrebna d o d a t n a snaga. nego u otkrivanje novih naftnih polja kojima toliko tepaju. M a t t h e w Simmons jedan je od najcjenjenijih energetskih analitičara koji je g o d i n a m a proučavao stotine službenih d o k u m e n a t a o produktivnosti glavnih naftnih polja u svijetu. a Shell je čak i kažnjen zbog n a m j e r n o g laganja o vlastitim rezervama koje su prikazivali većima nego što jesu. Danas se manje koriste zbog izbacivanja iz hladnjaka. C 0 2 u stakleničkim plinovima sudjeluje s 5 0 6 0 % . Posebno će sukobi i imperijalni ratovi doći do izražaja s obzirom da se približavamo vrhuncu iskorištavanja nafte i plina. Z a t o je. Saudijska Arabija za vađenje 8 milijuna barela na d a n . Fosilna goriva sudjeluju u globalnoj potrošnji goriva s 8 0 % . Najznačajniji dio m e t a n a dolazi od goveđeg izmeta. laku n a f t u . koje se bezbroj godina tkalo kako bi nas štitilo. ' Bilo koji pokušaj smanjivanja ekološkog otiska koji ne bi uključivao smanjivanje korištenja fosilnih goriva bio bi unaprijed osuđen na neuspjeh. A k o nastavimo sadašnjim neodrživim p u t e m loše n a m se piše. Kada u p a l i m o običnu žarulju. Kada j e d e m o svoj obrok vrlo rijetko se p i t a m o koliko je bilo potrebno energije da jelo d o đ e na stol. No i tu i m a m o problem njihove dugotrajnosti. posebno fosilnih goriva. Pretjerana ovisnost i k o n z u m e r i z a m fosilnih goriva ostavljaju g l o b a l n e posljedice na k l i m u . godine proizvodnja struje iz elektrana sudjelovati sa čak 4 6 % u ukupnoj emisiji C 0 2 . T a k o đ e r je potentniji od molekule C 0 2 . Cesto s m o nesvjesni te činjenice.Izumiranje naftnog dinosaura Način na koji se o d n o s i m o prema energiji najviše će odrediti budućnost svijeta. staklenički utjecaj molekule nekoliko je puta jača od molekule C 0 2 . g o d i n e . više se ne pišu h i m n e z l a t n o m sjaju c r n o g zlata. Velika Britanija. koliko je i kako trošimo. Kada govorimo o smanjenju crpljenja i zaliha nafte mislimo na tzv. u d u b i n a m a m o r a i sličnim udaljenim područjima za koja je potrebna sofisticiranija tehnologija te bi crpljenje bilo p u n o skuplje. Na naftu o t p a d a više od trećine u k u p n e potrošnje energije. Oni svi sada lebde iznad nas mijenjajući sastav zaštitnog tkiva u atmosferi. Venecuela i Norveška. Simmons je došao do zaključka kako vlast Saudijske Arabije laže o sposobnosti naftnih polja na svom teritoriju da zadovolje potrebe sve gladnijih zahtjeva našeg svijeta. M e đ u n a r o d n a agencija za energiju (IEA) ističe kako će se globalna potrošnja energije do 2 0 3 0 . Već smo naučili koliko naš ekološki otisak ovisi o potrošnji energije. za nekih sto puta (Whitefield. A k o je jedna molekula m e t a n a 1 1 puta jača od molekule C 0 2 . a emitira se uvijek kada se organski materijal stavi u anaerobne uvjete. 66 67 . nafta i drugi resursi postaju temelj za ratove i lošu energiju. Do 2 0 3 0 . Najveće n a f t n e korporacije poput Chevron Texaca ili ConocoPhillipsa.voda. U stotinu g o d i n u . d o d a t n i pritisak kako bi se nafta crpila. Premda se zadržava u atmosferi svega 10 g o d i n a .6 0 % . Vremenske razlike u najavljivanju vrhunca crpljenja nafte između nezavisnih 1 P o d n c i se o d n o s e na EU s 15 č l a n i c a prije proširenja 2 0 0 4 . a neke p o p u t Indonezije priznaju kako proizvode m a n j e nego ikada. rijetko kada se z a p i t a m o je li energija za nju dobivena o g r o m n i m destruktivnim hidroelektranama ili možda o n i m a koje rade na ugljen i uzrokuju klimatske promjene. Između ostalih tu su: SAD. EU procjenjuje kako će unutar Unije do 2 0 1 0 .

a sve im ide na ruku da b u d u još i hitoidniji u budućnosti. ugljen i plin. već će se dosegnuti vrhunac proizvodnje nakon koje slijedi p a d . Danska dobiva 15% svoje energije od vjetra. Naše generacije će ga sigurno doživjeti.3 -0. danas se gore spomenute strane jedino razlikuju u godini za koju predviđaju t a j vrhunac. Pritom n a m m o r a biti jasno kako i neodgovorno korištenje obnovljivih izvora energije može dovesti do njihovog iscrpljivanja. stoljeća. U Španjolskoj je donesen zakon koji nalaže kako se sve nove zgrade moraju opremiti solarnim kolektorima.6 +0. Lovins. Solarne ćelije su efikasnije za 6 0 % nego prije 20 g o d i n a . Još p o č e t k o m stoljeća električna energija dobivena energijom vjetra postala je jeftinija od električne energije dobivene iskorištavanjem ugljena. Slično misle i kreatori p o j m a "prirodni kapitalizam" Paul Hawken. a s nadolazećom K i n o m i Indijom potrošnja nafte raste.B. Bush je to lijepo objasnio kako "američki način života nije za pregovaranje". A. lokalne sukobe i širenje globalnih ratova. gdje šuma ne nestaje već se iskorištava o n o m brzinom kojom se i obnavlja. To su: vjetar. e k o n o m s k o g . mi je sve više koristimo. Obnovljivi izvori energije danas su hit.7 + 1. stara polja se polako gase.4 Izvor energije Prirodni plin Nuklearna energija Ugljen Godišnji rast u postocima +2.) po čijim pravilima proizvodimo i živimo. sjeverna njemačka pokrajina SchlesvvigHolstein 19%..H. biomasa (drvo i ostale biljke). Nafta će postajati sve skuplja i ukoliko se ne pripremimo to će uzrokovati socijalne nemire neviđenih razmjera. Obnovljivi izvori energije unatoč svim otporima fosilnih lobija zauzimaju sve veće mjesto u našim životima i to je trend koji će se nastaviti. nitko više ne negira činjenicu kako će se vrhunac dogoditi. jer su ga uništili u prošlosti ili ga još uvijek podređuju financijskom. Dapače. imati će velika ograničenja na budući ekonomski razvoj. pogotovo kada bi se u njih više ulagalo u odnosu na fosilna goriva. Neovisno da li ć e m o prihvatiti stavove prve skupine koja vrhunac smješta u nadolazeće godine t r e n u t n o g desetljeća ili druge skupine koja taj d o g a đ a j vidi za 20 do 30 g o d i n a . U poglavlju o ekološkom otisku naznačili smo donekle mogućnosti koje n a m m o g u pružiti obnovljivi izvori energije. a ne resursom koji je neograničena potrošna r o b a " ( 1 9 9 9 : 9 ) . a predviđanja ističu kako će ubrzo koštati manje i od energije iz nuklearnih elektrana.. a bogatih nalazišta je sve m a n j e . Ovi su autori u istoimenoj knjizi istaknuli naznake pojavljivanja kapitalizma koji prirodne resurse i okoliš uzima kao temelj održavanja ukupne ekonomije. a španjolska pokrajina Navarra 22%. Smatraju kako n a m se pred nosom odvija nova velika revolucija u proizvodnji. obrazovnog. a solarni moduli 15 puta više prije 25 godina. Te profesije su inženjeri 69 . Energija vjetra koštala je 10 puta više prije 20 godine. do 2 0 2 0 . direktor Earth Policy Institute ističe kako je d a n a š n j a e k o n o m i j a neodrživa. Kad to kažemo mislimo na goriva koja danas najviše koristimo: nafta.earth-policy. ali vjeruje kako je m o g u ć a e k o n o m i j a koja respektira principe ekologije. nalazimo i u činjenici kako u trenutku kada je nafte sve manje. 1995-2001 Izvor energije Vjetar Solarni m o d u l i Geotermalna energija Hidroelektrane Nafta 68 Godišnji rast u postocima +32 +21 +4 +0. Jasno n a m je kako će i to radikalno promijeniti naše živote s obzirom koliko ovisimo o nafti. Dodatni problem pored pojave samog vrhunca crpljenja nafte. D a n a s svjedočimo p r a v o m p r o c v a t u u n u t a r sektora obnovljivih izvora energije. voda. A k o se zadrži sadašnji t r e n d rasta korištenja solarnih m o d u l a i vjetrenjača. kada su ga išli gnjaviti s m i n o r n i m Kyoto p r o t o k o l o m . Lester Brown ( 2 0 0 1 : 9 1 ) čak ističe kako m o ž e m o početi s obrazovanjem za profesije 2 1 . smatra kako je d u g o r o č n o neodrživa ekonomija n e m o g u ć a . Što to znači. EU također puno troši i ovisna je o nafti. godine ti izvori osiguravat će 4 5 % globalnih potreba za energijom.stručnjaka i zaduženih korporativno-vladinih konzultanata i agencija sve je tanja. Proizvodnja vjetrenjača je donedavno bila najbrže rastuća energetska tehnologija. Lovins i L. No postoje i tehnike održivog šumarstva. Šume danas u g l a v n o m koristimo na neobnovljiv način i uništavamo pluća planeta. jer prirodni kapital je ekonomski neprocjenjiv. Lester Brown ( 2 0 0 1 ) .3 Izvor: URL:http://www. geotermalna energija i ostalo. naučili smo u poglavlju o ekološkom otisku. gdje s obzirom na razvoj. Obnovljivi izvori energije su svi oni koji se m o g u obnoviti. Simmons ispravno ističe kako idemo prema stanju gdje sa 7 0 % manje nafte pokušavamo zadovoljiti 150% veće potrebe. ulaganja i nadolazeće potrebe neće biti nezaposlenih. ali ove g o d i n e ju je prestigla solarna energija. Dok bi vas samo prije koju g o d i n u za najavu vrhunca crpljenja nafte optužili kako ste protivnik t e h n o l o g i j e i ljudske civilizacije.org Ovakvi podaci nesumnjivo govore u korist obnovljivih izvora energije kada g l e d a m o prema sutra. To je navuklo m n o g e da objave kako se bliži d o b a eko-efikasne industrije. U t o m smislu m o g u nas ohrabriti podaci o kretanju trendova u korištenju izvora energije: Trendovi u korištenju energije. Ovdje je važno n a p o m e n u t i kako se pod vrhuncem crpljenja ne misli da će nafte nestati. sunce. ali prije svega o n a je n e m o g u ć a bez r e k o n c e p t u a l i z a c i j e sustava ( p o l i t i č k o g . Nadalje ističu kako oni koji neće moći u budućnosti koristiti prirodni kapital. siromaštvo i g l a d .

pa i zamjena sadašnjoj potrošnji lake nafte. čak 8 0 % energije se i dalje dobiva od fosilnih goriva. Vječito lažno pitanje: "Koji će energent zamijeniti naftu?" samo nas i dalje ostavlja nagomilanih krmelja. odnosi na zemlje u razvoju. a u prirodi je sve ciklično. uporno se pokušava stvoriti d o j a m kako nafte ima u nedogled. d a n a s i m a m o s o l a r n i h m o d u l a d a p o k r i j u svega 1 0 č e t v o r n i h k i l o m e t a r a . T r e b a m o znati d e m i s t i f i c i r a t i česta o p r a v d a n j a k a k o obnovljivi izvori energije nisu konkurentni o n i m a koji nemjerljivo više zagađuju okoliš. jer nema d r u g o g razloga da se u obnovljive izvore energije ne investira p u n o više. sadašnja nafta ima i naziv laka nafta u smislu da je lako doći do nje.8%.H.3 m i l i j u n a do 2 0 2 0 . hidrolozi. 2 Po Brownu ( 2 0 0 1 : 89) ukoliko se prihvate principi eko-ekonomije možemo sa zadovoljstvom početi mahati jedno veliko z b o g o m kopanju ugljena. 4 Vidjeti C h r i s t o p h e r Plant & J u d i t h Plant ( 1 9 9 1 ) G r e e n Bussiness . g o d i n e . . Teška nafta pokušava se prikazati kao dovoljna podrška. Bitumen čistimo od zemlje. nekontroliranoj sječi š u m a . Pogledajmo sada koja n a m sve rješenja nude tehno-fix spasitelji: Još nafte. mehaničari bicikala. Prema p o d a c i m a M e đ u n a r o d n e agencije za energiju (IEA) u proizvodnji energije sudjeluju: nafta 34. Ipak.B. 2 0 0 5 ) . D e v o n : G r e e n Books: 8. I tako i m a m o jeftinu n a f t u . i o d v a j a m o ' Kritika č e s t o ističe k a k o b i n a m b i l o p o t r e b n o postaviti s o l a r n e m o d u l e n a 2 0 0 0 0 0 č e t v o r n i h k i l o m e t a r a a k o b i s m o htjeli d o b i t i istu e n e r g i j u k a k v u d a n a s d o b i v a m o o d fosilnih g o r i v a . na ledom okovanim područjima i slično. a ne nekakvo očuvanje i štednja energije.4 m i l i j u n a novih r a d n i h m j e s t a uz 5 0 % s m a n j e n j a z a g a đ e n j a k o j e d o v o d i do klimatskih promjena (NRDC. Kao najveći potrošač SAD dobiva 2 2 % struje iz nuklearnih elektrana. iskorištavanju n a f t e . U k u p n a svjetska ulaganja u obnovljive izvore energije su svega 20 milijardi dolara. Pri t o m s e d a k l e r j e đ e postavlja p i t a n j e zašto i h i m a m o t a k o m a l o ? Z a p o d a t a k vidjeti D a v i d G o o d s t e i n ( 2 0 0 4 ) O u t o f G a s . od budućnosti ili od okoliša i drugih vrsta". što je svega 0 . ima i m e Dick Cheney. sve se vraća i kao međupovezano čini jedan sistem koji teži ravnoteži. jer je u d u b i n a m a . N a f t n e korporacije dobiju porezne olakšice za još 4 milijarde dolara. Konkurencija je teška riječ kada vlade u svijetu godišnje subvencioniraju naftnu industriju i industriju nuklearne energije s oko 3 0 0 milijardi dolara.recikliranja. Do sličnih rezultata došli su i u R e d i f i n i n g Progressu s 1. inženjeri šumarstva te stručnjaci za planiranje o b i t e l j i . Naftu do koje je teže d o ć i . 5 % ulaganja naftnih korporacija u istraživanja i proizvodnju krajem '90-ih. jer nije problem u bolje. 2 0 0 5 ) . 2 0 0 3 ) .' 1 T i m e se sva nadanja o eko-efikasnosti kao m a g i č n o m štapiću koji će riješiti naše današnje ekološke probleme rasplinu u trajanju jedne fejk reklame gdje plavetni kitovi plivaju na krilima naftnih kompanija ili gdje gladna djeca slažu nasmiješene figurice G M O h r a n o m . Na nuklearnu energiju o t p a d a slijedećih 6. To je dakle temelj te nove m a g i č n e riječi eko-efikasnost. ekološki ekonomisti i arhitekti. s o g r o m n i m ulaganjima energije. ugljen 2 3 .T h e End o f t h e A g e o f O i l . nego što su godišnja ulaganja u sve obnovljive izvore energije. Osoba koja se proslavila izjavom da će energetski p r o b l e m riješiti nova nalazišta n a f t e i iskorištavanje na Aljaski.Hope or Hoax. N o r t o n & C o m p a n y Inc. Korištenje vjetra za energiju čini svega 1 % ukupne potrošnje energije. nazivamo teškom n a f t o m . N e w York: W . No nigdje se ne kaže kako se radi o jako s k u p o m biznisu. da ne s p o m i n j e m o užasne posljedice po okoliš prilikom same proizvodnje. a 1. pri č e m u se dakle inzistira da ekonomija nije (dugoročno) efikasna ukoliko ne usvaja ekološke principe po Brownu ili ukoliko ne shvaća i prihvaća neprocjenjivu vrijednost prirodnog kapitala po H a w k e n u . Lovins. t r e b a m o biti svjesni kako je procvat obnovljivih izvora energije još uvijek m a l o g i ograničenog dosega. 5 % i plin 2 1 . u z i m a m o od nekoga d r u g o g a . Ističe se da ukoliko " u z i m a m o više nego li n a m treba. Troškovi vojnog osiguranja naftnih nalazišta u stranim zemljama koštaju SAD-a 57 milijardi dolara poreznog novca godišnje. Zanimljivo je da se od toga gotovo pola (44%). Lovins i L. Katranski pijesak p u n bitumena trebao bi nas uvjeriti kako jeftine nafte ima t a m o gdje je i n e m a . 1 % . 70 71 . akvakulturni veterinari. Prema p o d a c i m a Worldwatch Institutea potrebno je svega 6 6 0 milijuna dolara da se solarna energija učini p o t p u n o k o n k u r e n t n o m energiji dobivenoj od iskorištavanja fosilnih goriva. To je sve nevjerojatnije budući da i dosadašnji izvori sve više štekaju pred pretjeranim iskorištavanjem. a u SAD-u m a n j e od 1 %. geotermalni geolozi.8%. Kao što s m o rekli. Obnovljivi izvori energije (bez velikih hidrocentrala) zajedno zauzimaju svega 4% od ukupne proizvodnje energije ( R E N 2 1 . Naime. Kao gotovo i svi najveći problemi u svijetu i ovo je pitanje političke volje i odluke. a ne ekonomije ili efikasnosti. makar i teške nafte Premda se danas gotovo svi relevantni subjekti slažu kako će d o b r a n o prije polovice ovog stoljeća iscrpljivanje nafte dosegnuti svoj vrhunac. porastu u proizvodnji a u t o m o b i l a te jednokratnim proizvodima. Ovdje se ne vjeruje kako je eko-efikasnost uopće realan t e r m i n . već u manje. a 5 5 % iz elektrana na ugljen. A. a ekološki troškovi su 45 dolara po barelu nafte. n u k l e a r n i m e l e k t r a n a m a . 3 Po McBurnevu ( 1 9 9 8 : 5) biznis juri pravocrtnom linijom nemajući se vremena ni osvrnuti i pogledati kakve posljedice ostavlja. ali d a ' U WWF-US su izradili s t u d i j u u kojoj su pokazali k a k o bi p r i h v a ć a n j e Kyoto p r o t o k o l a i p r e b a c i v a n j e p r o i z v o d n j e e n e r g i j e s u g l j e n a i n a f t e na o b n o v l j i v e izvore e n e r g i j e m o g l o rezultirati sa 7 5 0 0 0 0 n o v i h r a d n i h m j e s t a do 2 0 1 0 . W . Čini se da je "business as usual" m a n t r a još uvijek jaka. inženjeri turbina za vjetrenjače i metereolozi specijalizirani za vjetrove. To znači da SAD godišnje više plati vojsci da čuva osvojena naftna polja. Jedno od tih spasonosnih rješenja trebao bi biti i katranski pijesak. n a p u m p a n e sanjivim n a d a m a dok t a p k a m o u mjestu. To ide do te mjere da se Kanada čija pokrajina Alberta obiluje katranskim pijeskom proglašava novom n a f t o n o s n o m silom (Driessen. Troše se plahte i plahte papira kako bi se ovakav oblik iskorištavanja nafte proglasio spasonosnim rješenjem.

Na svjetskoj razini proizvode 6. Prema studiji organizacije New Economics Foundation. godine pokrivao je svega 2% dnevne potrošnje u SAD-u. upravo zbog državnih i drugih subvencija nuklearnoj industriji cijena kasnije struje je m a n j a od realne. Ovakve elektrane ne u b r a j a m o u one čiji rad doprinosi klimatskim p r o m j e n a m a .tekući prirodni plin) ostati još s a m o j e d n o p r e n a p u h a n o tehnološko rješenje. 5 Vidjeti U R L : h t t p : / / w w w . premda u sjeni nafte. pa se tu kriju vjerojatno sulude tvrdnje kako se radi o ekološkoj energiji.A. jer njegovo izgaranje emitira najveću količinu zagađenja. a u budućnosti i održavanja sigurnosti. velikih energetskih troškova. Pritom je opasan ne s a m o za one koji ga iskapaju. cijena plina također raste. o d n o s n o najjeftinije ga je distribuirati k o p n e n i m p u t e m kroz plinovode.8% električne energije. dodavanja vode i vodika te o g r o m n i h količina kancerogenog o t p a d a . M n o g i zastupnici nuklearnog lobija kriju podatak. kako m o ž e m o govoriti o nepostojanju emisije stakleničkih plinova za vrijeme rada elektrane. Kaže Camarta i krene n a m prodavati to što je rekao. Nuklearna energija Nuklearna energija je dobila svoj z a m a h n a k o n pojave naftnih šokova u ' 7 0 ima. potpredsjednik Shellove podružnice u Kanadi. D a p a č e . Plin se p u n o teže i skuplje transportira bordovima preko oceana. Dvije t o n e zemlje se minira kako bi se dobio svega jedan barel nafte (158. 2 0 0 5 . Plin Premda je plin kao fosilno gorivo čišći od nafte i ugljena. a čak je i donedavni direktor Exxona Lee Raymond na Reuters En­ ergy Sumitu u lipnju 2 0 0 5 . u računicu nikada nisu uključeni o g r o m n i troškovi izgradnje takvih postrojenja. Lobi koji zagovara nuklearne elektrane često zaboravlja spomenuti nekoliko činjenica. U SAD-u sudjeluju u ukupnoj proizvodnji energije sa 2 2 % . a to su SAD. T a k o da će kao zamjena i od industrije i politike hvaljeni LNG (liquid natural gas . u o v o m trenutku svega je četiri luke u SAD-u koje su sposobne obaviti prihvat i distribuciju takvog plina. Premda t o k o m rada nuklearnih elektrana. T r e n u t n o se s Ugljen Trenutno se ne nalazi na listi ugroženih energetskih vrsta. problem je u t o m e što je plin najpogodniji za regionalnu ili nacionalnu upotrebu. N a i m e . već i za cijeli svijet. postupci proizvodnje nafte iz ugljena. Radi se o najprljavijem obliku fosilnih goriva. Najbolje je iskreno opisao ovaj slučaj Neil Camarta. n e w e c o n o m i c s . Također se o g r o m n e količine tla miniraju i "raščišćavanju". Čak a k o projekt i uspije. godine priznao kako je proizvodnja plina u SAD-u dosegnula svoj vrhunac. S t i m će se posebno sresti najveći potrošač. 2 0 0 5 ) . u č e m u najveće iskustvo imaju Njemačka i Južna Afrika. sve su češći i eksperimentiranjem najdalje otišlo unutar projekta ITER (International Ther­ monuclear Experimental Reactor) koji je vrijedan šest milijardi dolara. Do kraja desetljeća očekivani rast u u k u p n o m udjelu LPG-a neće doseći niti 6% (Pfeiffer. 5 Također. o r g / g e n / n e w s _ m i r a g e a n d o a s i s . Pored termoelektrana na ugljen. Pojedine zemlje poput Francuske većinu svoje struje dobivaju iz nuklearnih elektrana. Takva energija bi bila nevjerojatno efikasna i jeftina. osim a k o kao rješenje ne prihvatimo pretvaranje t o g otpada u b o m b e s osiromašenim u r a n o m što siju smrt po svijetu od bivše Jugoslavije do Iraka. ) . taj postotak raste pa više od 7 0 % novih stambenih zgrada ima grijanje na plin. Sto to znači u trenutku kada se 6 0 % kućanstva u SAD-u grije na plin.8 litara). procesuira te distribuira gorivo za nuklearnu elektranu. No t i m e nije ništa više prihvatljiviji za korištenje. Ne treba nas čuditi što. struja dobivena iz njih nije skupa. 72 73 . 2 0 0 5 ) . Za to je potrebno uskladištiti plin visokom t e h n o l o g i j o m . ali koja ima izrazito neuhvatljiv karakter. kako bi se zadovoljili ekološki standardi do 2 0 0 2 . Paul M o b b s autor knjige Energy Beyond Oil ( 2 0 0 5 ) ističe kako se d o n e d a v n o smatralo kako su zalihe urana neograničene u smislu potreba nuklearne industrije. M a l i problem je što još uvijek nismo niti blizu stvaranja takve energije u stabilnom obliku. žive u blizini odlagališta otpada od njegove proizvodnje. ali da zadnja istraživanja opovrgavaju ta nadanja. Nuklearna fuzija je još uvijek slatki sanak koji košta puno novaca uz rezultate koji su daleko od bilo kakve primjene. Problem je što jedan izotop vodika treba zagrijati na sto milijuna stupnjeva celzijusa kako bi se dobila tzv. to se nikako ne može tvrditi za u k u p n o potrošenu energiju p o t r e b n u da se iskopa. Da ironija bude veća. Proizvodnja plina u SAD-u pada za 5% godišnje. širi oblici korištenja najavljeni su za 50-ak godina. sve se češće spominje i njegov vrhunac proizvodnje. D. a potrebno je prilagoditi i luke za prihvat i daljnju distribuciju takvog plina. Sličnog statusa je i nafta koja se dobiva iz škriljevca sa svim b l a g o d a t i m a miniranja. T a k o dopremljen plin 2 0 0 3 . 1 2 . S obzirom na cinizam najmoćnijih korporacija m o ž e m o izraziti čuđenje što već neka od grupacija za širenje nuklearne energije nije prijavila takav postupak kao doprinos održivom razvoju . Procjene za plin ističu kako na globalnoj razini još 20 do 30 godina neće doći do pada proizvodnje. specijalizirane za proizvodnju nafte iz katranskog pijeska: "Ova nafta je sranje" (Hali. godine 9 0 % svih novoizgrađenih elektrana bilo je na plin. što sve poskupljuje njegovu cijenu. Ostaje vječiti problem radioaktivnog o t p a d a ostaje kao nerješiv problem u svijetu sa 4 0 0 0 reaktora.sektor recikliranje. Nuklearna fuzija N u k l e a r n a fuzija je sveti Gral t e h n o l o š k i h rješenja za d a n a š n j i p r o b l e m energetskih resursa.. No. ne treba previše razglabati. Sadašnje tehnike vađenja nafte iz škriljevca emitiraju četiri puta više stakleničkih plinova od vađenja lake nafte.od dušika i sumpora kroz zahtjevan proces ubacivanja velikih količina vode i vodika. plazma. a s p x ( 1 3 .

a ne aktivni građani i građanke. Samo zbog velikih hidrocentrala koje je financirala Svjetska banka iseljeno je više od 10 milijuna ljudi. M o ž e m o reći i kako su velike brane one koje imaju snagu veću od 10 M W . država i z n a n s t v e n i k a . Svo ovo p r o p a g a n d n o p u m p a n j e tehnoloških rješenja za današnji energetski problem zanemaruje prvotni uzrok t o g p r o b l e m a . S d r u g e strane. No s d r u g e strane. Od ljudi ljudima. vodenice i potočare. nikada ne smijemo zanemariti socijalne posljedice određenog djelovanja. I m a m o aktivizam koji stvara energiju. ali predstavlja t r e n d koji je u porastu (WWI. a i m a j u rezervoar veći od 3 milijuna m 3 . 74 75 . Naravno. godine Resettlement a n d Development ističe pogoršanje ekonomskog stanja za "veliku većinu muškaraca. ostajemo tupi potrošači. Ukoliko n a m je zaista stalo do održivosti. Pardon. 2 0 0 4 ) . jer biljke trule pod naplavljenom v o d o m u a n a e r o b n i m uvjetima. Dodatno se uništava bioraznolikost i čitavi ekosustavi. ali velike hidroelektrane ne predstavljaju održiv i ekološki način proizvodnje energije. Istovremeno neće reći kako se od tih projekata čak 6 0 % odnosi na financiranje gradnje velikih brana. u b o g a t i m z e m l j a m a primjećuje se trend dekomisije ili micanja velikih brana zbog njihovih negativnih ekoloških utjecaja. To je poruka kako je zapravo sve u redu. Hidroelektrane se vrlo često želi utrpati u obnovljive izvore energije. jer će se i o n a k o p r o n a ć i z a m j e n a p r e d a n i m i n e s e b i č n i m r a d o m k o r p o r a c i j a . Ukoliko se ne pazi na t o .7% energije od hidroelektrana. i aktivni seljaci i seljanke. Istovremeno će Svjetska banka u reklamiranju svoje politike ekološki svjesnom i zelenom. A k o su brane visoke između 5 i 15 metara. Pasivnim č e k a n j e m da netko drugi otkrije novi energetski resurs koji će riješiti sve naše probleme preko noći. Do danas je zbog izgradnje velikih brana iseljeno nekoliko desetaka milijuna ljudi. u ekološkim krugovima se podržavaju male brane. hvaliti se kako iz godine u g o d i n u povećava svoja ulaganja u obnovljive izvore energije. Prema m e đ u n a r o d n o j komisiji za svjetske brane (ICOLD). Vrijeme je da u p o z n a m o priču uradi sam zeleno. već zato što ih trošimo neefikasno i rastrošno. brana se smatra velikom ako ima 15 m od temelja. Da se te ljude shvaća kolateralnim štetama lažnog progresa govori i podatak kako sama Svjetska banka u svom izvještaju iz 1994. premda velike hidrocentrale uzrokuju nemali broj ekoloških i socijalnih problema. Ovdje isto naglašavamo kako i o n e neovisno o svojoj malenkosti trebaju biti pažljivo smještene u prostor u odnosu sa p r i r o d o m i u dogovoru s lokalnom zajednicom s obzirom na njihove potrebe i način življenja. što i nije veliki broj u o d n o s u na u k u p n i . Dapače. a još m a n j e nekorisnima znanstvena istraživanja i tehnološke inovacije. O v i m e n a r a v n o ne ž e l i m o reći kako s m a t r a m o nepotrebnima. i m a l e brane m o g u imati negativne socijalne i ekološke učinke kao što je uvijek slučaj s velikim b r a n a m a . kako m o ž e m o i dalje b a h a t o koristiti n a f t u . također ih klasificiramo kao velike brane ( M i r a l e m . 2 0 0 2 ) . Energija za raju. no traženjem rješenja problema energetske krize izvan nas samih najobičnije je zavaravanje. zbog krčenja šuma i poplavljivanja dolina. Trenutno se u svijetu dobiva 5. M o ž e m o zaključiti kako sva ta preokupacija da p r o n a đ e m o neki novi i spasonosni izvor energije zapravo i i m a cilj da nas ostavi zatvorene u svijetu neodržive potrošnje. Današnja energetska kriza nije nastala jer koristimo neefikasne resurse. Također se emitira i m e t a n . U SAD-u se tijekom '90-ih započelo s m i c a n j e m nekoliko stotina brana. odlična je vijest što upravo u n a m a s a m i m a i m a m o znanje i vještine kako proizvesti i koristiti energiju p o m o ć u obnovljivih izvora.Velike hidroelektrane Energija vode je obnovljiv izvor energije. Istraživanja su pokazala kako se prilikom izgradnje velikih brana oslobađaju velike količine C 0 2 . žena i djece koji su preseljeni zbog projekata f i n a n c i r a n i h od strane Svjetske b a n k e " bez ikakve d i r e k t n e koristi od t i h projekata.

25 1.1 0. Takvi sustavi zovu se primjenjivim t e h n o l o g i j a m a .2 .25 0. vrlo je vjerojatno da ćete prvo pomisliti na nizove velikih vjetroelektrana. možemo slobodno zaključiti kako gotovo svi obnovljivi izvori energije i m a j u manji ekološki otisak 76 77 . ekološki otisak je u o v o m trenutku najrealniji pokazatelj k a k o se o d n o s i m o p r e m a p r i r o d i i jedni p r e m a d r u g i m a . Pored ekoloških pitanja. može biti jedno od najboljih alata za smanjivanje ekološkog otiska.od bilo kojeg izvora fosilnih goriva. Kao što smo već n a p o m e n u l i . No već je i sad jasno kako s m o u Z M A G . T i m e im je kroz W T O otvoren put prema privatizaciji Fosilna goriva (zamjena) Etanol C 0 2 apsorpcija (šume) zamjena biomasom Hidro-elektrane (prosjek) niži tok visoke Solarni kolektori Solarni moduli Vjetar Izvor: Wackernaegel & Rees. ali kroz kontrolu znanja i tehnologije koje o m o g u ć u j u njeno pretvaranje u iskoristivu energiju. Mitshubishi Electric. Energija sunca možda je slobodna. t r e b a m o podržati svaki p o m a k p r e m a većem korištenju obnovljivih izvora energije.1 0. Bilo bi zaista loše zaključuju Berman i O ' C o n n o r ( 1 9 9 6 : 2 0 7 ) kada bi umjesto podržavanja lokalne samoodrživosti i neovisnosti. svuda i za sve. Obnovljivi izvori energije su upravo rješenje zato što predstavljaju Zelena energija Kada v a m netko spomene obnovljive izvore energije. N o . solarne elektrane ili benzinske p u m p e koje prodaju biodizel. ali ne zaboravimo kako n a m je isto t a k o bilo n e m o g u ć e do prije svega nekoliko g o d i n a da netko patentira stoljećima prisutne biljke i njihova ljekovita ili korisna djelovanja. jako su važni i odnosi m o ć i i kontrole.0067 0.0025 0. spremno stvorile teren zelenog kapitalizma.0. M n o g i strahuju kako se upravo korporacije iz n a f t n o g . S a m i m t i m e smo v a m dužni dati i poziciju Z M A G . To znači da hektar prosječne šume može godišnje upiti emisiju C 0 2 jednaku 100 gigadžula fosilnog goriva. stoga nas ne treba čuditi što postoji mogućnost da i određene sektore obnovljivih izvora energije gurnu u t o m smjeru. Danas biotehnološke korporacije gdje g o d stignu patentiraju čitave biljke ili njihova korisna svojstva. Jasno je da u t r e n u t k u kada n a m je svijet obilježen sukobima i ratovima za neobnovljive resurse. g o d i n e povećanje poreza na o t k u p električne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije. U o v o m t r e n u t k u m e đ u prvih deset najvećih korporacija solarne o p r e m e nalazimo i takve miroljubive i zelene firme kao što su BP Solar. solarni f o t o n a p o n s k i m o d u l i postali sredstvo centraliziranih sistema. odnosi moći ostaju nepromijenjeni. I sve OK. RWE Schott Solar i druge. Ukoliko neka korporacija kontrolira solarnu elektranu k o j o m d o b i v a m o struju. D o v o l j n o n a m j e p o g l e d a t i t a b l i c u e k o l o š k o g otiska različitih energetskih resursa: Izvor energije Produktivnost (u gigadžulima po ha u godinu dana) Otisak za 100 gigadžula u godinu dana u ha decentralizirane sisteme i gotovo svugdje prisutne besplatne resurse. Biti ovisan o solarnim m o d u l i m a koje kontrolira BP ili Shell nije alternativa ovisnosti o nafti koju kontroliraju BP ili Shell. Iz ovih izračuna jasno je kako upravo korištenje obnovljivih izvora energije. sve d o k fosilna goriva donose profit. Shell Solar. dakle uz malo novaca i ponešto znanja m o g u ć e je da ih svatko primijeni. M o r a m o biti svjesni kako je m o g u ć e da se ograniči i monopolizira korištenje i obnovljivih izvora energije. No.008 Berman i O ' C o n n o r ( 1 9 9 6 ) navode kako je na primjer Clinton podržavao više od Busha starijeg investiranje u obnovljive izvore energije. Koliko je njima stalo do razvoja obnovljivih izvora energije d o v o l j n o govori p o d a t a k da su najjače energetske korporacije u Kaliforniji predložile 2 0 0 3 . U o v o m trenutku n a m se čini kako bi bilo zaista suludo i n e m o g u ć e da netko ograniči ili patentira energiju sunca ili vjetra. Mi vas ipak želimo odvesti korak dalje i naučiti kako da sami napravite većinu tih stvari. istovremeno ekološki otisak n a m nudi i odgovore k a m o i kako krenuti da ga s m a n j i m o .u p u n o skloniji jednostavnijim energetskih sustavima. 1996: 69. Dapače. 80 100 80 1000 150-500 15000 do 40000 1000 12500 1. U biti tih korporacija je profit i kontrola na tržištu. č i m e bi se takvi sistemi m a n j e isplatili. M o ž e m o izraziti strah kako će se t i m e rast ekoloških alternativa usporiti.a kada općenito g o v o r i m o o obnovljivim izvorima energije.0 1. posebno solarnih kolektora i vjetrenjača. svjedoci smo kako korporacije koje kontroliraju tržište fosilnih goriva počinju kontrolirati i tržište obnovljivih izvora energije. ali se radilo o subvencijama velikim energetskim k o r p o r a c i j a m a . energetskog i drugih sektora koji ne doprinose zaštiti okoliša. prirodna sveprisutnost sunca postaje u m j e t n o ograničena.67 0.

godine prije Krista. Tek n a k o n velikih prosvjeda. inicijative odozdo i aktivističke organizacije. T a k o đ e r su konstruirani uređaji s kojima se mogla zapaliti hrpa drveta sa udaljenosti od 60 m. stoljeća. godine na Francuskoj akademiji znanosti eksperimentiralo se sa sabirnim staklima promjera od 80 cm koja su se koristila za taljenje keramičkih masa i raznih metala. U Plutarhovim spisima može se naći podatak da su vestalinke u vrijeme N a u m e Pompilija (714-671 g. stoljeća. N o .) za paljenje vatre koristile konične m e t a l n e plitice kojima su reflektirale sunčeve zrake u jednu t o č k u . p. Korištenje s o l a r n i h k o l e k t o r a p o č e l o je još k r a j e m 19. Na žalost. godine konstruiran prvi parni stroj pogonjen energijom sunca. Danska n a m ovdje može biti svijetli primjer. Objašnjenje je bilo kako bi ta voda završila u vodoopskrbnom sustavu da je ne pokupe bunari. a n e k i m a u m a n j o j . Danas je savršen trenutak da se o k r e n e m o prema "alternativnim" t e h n o l o g i j a m a . Sastojao se od velikog paraboličnog zrcala površine 3. kad su Rimljani opsjedali Sirakuzu. još uvijek se smatra alternativnim n a č i n o m proizvodnje energije. Organizirajmo festivale stvaralaštva! Dijelimo slobodno! Energija sunca Korištenje sunčeve energije. obrazovanje. U SAD-u je 1868. zdravstvo i drugi) postaju sve više privilegirani za bogatu elitu i tretiraju se kao najobičnija roba.i m a su se počeli primjenjivati u smjeru u k o j e m ih d a n a s koristimo i razvijamo.5 konjske snage. razmjenom znanja i vještina te m e đ u s o b n i m p o m a g a n j e m . a u ' 5 0 . Neoliberalni kapitalizam je ušao u svoju najbrutalniju fazu kada nas se polako i perfidno navikava da resursi i usluge koji su prije bili dostupni svima (voda.znanja koja su ljudi stoljećima prenosili iz generacije u generaciju na korist svima. Na primjer. za A r h i m e d a se tvrdi da je 2 1 4 . radnička i druga prava. voda je vraćena u ruke onih kojima i pripada ljudi. K. stvorimo uvjete za primjenu obnovljivih izvora energije na l o k a l n o m nivou. T r e b a m o biti svjesni kako ćemo se kao i za ljudska. Potrebno je da zajedno s našim susjedima. godine sagrađen sličan uređaj koji je bio sposoban razviti snagu od 2. Ovo su samo neki od m n o g o b r o j n i h primjera kako su ljudi kroz povijest pokušavali iskoristiti tu silnu količinu energije. a potencijal koji predstavlja iskorišten je u toliko maloj mjeri da je to s r a m o t n o ! Paradoksalna je činjenica da je tehnologija za korištenje solarne energije poznata već tisućljećima. N e k i m a u većoj m j e r i . Solarni fotonaponski moduli su se počeli koristiti već u drugoj polovici 19. Korporacija Bechtel koja se bavi e n e r g e t i k o m i graditeljstvom je u bolivijskom g r a d u C o c h a b a m b a dobila pravo na pitku vodu i vodoopskrbu grada. Sunčeva energija je resurs koji je dostupan svim ljudima. unaprijedimo ih i učinimo konkurentnima. pa je o n d a logično da se plati za to skupljanje. uz p o m o ć zrcala i sunca zapalio neprijateljske brodove. na svaki kvadratni metar osunčane površine prosječno pristiže energija 78 79 . Dobivena para je pokretala parni stroj koji je bio spojen s tiskarskim strojem. Ista tehnologija se danas koristi kod solarnih kuhala. Za vrijeme sunčanog dana. Bechtel je dobio i pravo na vodu iz bunara. Već 1699. ovisno o k l i m a t s k o m p o d n e b l j u . budući da je t a m o 8 0 % k a p a c i t e t a za proizvodnju vjetra u r u k a m a individualnih poljoprivrednika i poljoprivrednih kooperativa. iako je u porastu. ali č a k i u najsjevernijim krajevima koje naseljavaju ljudi insolacija je dovoljna da bi se trebalo razmišljati o t o m e kako iskoristiti ovaj oblik energije. U Parizu je 1882. Bechtel je dobio pravo na kišu(?!). pojavom jeftinih fosilnih goriva pažnja se usmjeruje prema neobnovljivim izvorima energije i solarna energija gotovo da pada u zaborav. ženska. Stoga n a m se i ovdje ponavlja najvažnija potreba za edukacijom. a ne ljudsko pravo svake osobe na planeti. a s udaljenosti od 39 m m o g l o se taliti olovo. trebati (iz)boriti i za pravo na obnovljive izvore energije. kroz zadruge i gradska vijeća.8 m 2 u čijem se fokusu nalazio parni kotao.

U Austriji država iznimno p o m a ž e instaliranje solarnih kolektora. Budući da se kut sunca mijenja. Komora se koristi kao klasična pećnica. Također je m o g u ć e kao parabolu koristiti odbačene satelitske antene.lonac se stavi na stalak i cijelo se kuhalo okrene prema suncu. Emergy nas uči da ne z a n e m a r u j e m o trošenje energije koje ne vidimo g o l i m o k o m potrošača.. č i m e n a m solarno kuhalo zaista postaje jako jeftini i jednostavni proizvod. Z A K O N Energija se ne stvara niti uništava. T o t a l n o je super pobrati hranu iz vrta i spremiti nešto fino na solarnom kuhalu. Sunce šalje energiju veću od svih zaliha fosilnih goriva. Solarna kuhala se m o g u koristiti za kuhanje. To je ukupna količina energije i materijala koji se koriste tijekom životnog ciklusa određenog proizvoda ili usluge. O n o ima svojstvo da kada se okrene prema suncu reflektira sunčeve zrake u jednu t o č k u . Staklena strana se okrene prema suncu te se na taj način postiže efekt staklenika zrake svjetlosti prolaze kroz staklo. osim što se opet m o r a paziti na kut sunca. a koristi se za zagrijavanje vodene pare koja se koristi za kuhanje. udaraju o stjenke komore koje su crne da bi se povećala apsorpcija te se pretvaraju u toplinsku energiju koja ostaje zarobljena ispod stakla.sustavi za toplu vodu Ova tehnologija je u posljednjih dvadesetak godina već postala uobičajena u zemljama p o p u t Cipra. Veličina solarnog kuhala može varirati. Korištenje solarne pećnice je t a k o đ e r vrlo jednostavno. (Whitefield. zatim uskladištiti i na kraju koristiti. ovisno o snazi koju želimo postići. Već p o m o ć u manjeg kuhala. Korištenje je vrlo jednostavno .od 1000 W. komadića zrcala. odnosno koliko s m o energije dobili za korištenje.6 0 % .fokus. premda i m a j u m a n j e sunčanih dana od nas. Mi u g l a v n o m volimo misliti kako postoji samo ovo posljednje. Sam solarni kolektor u stvari je izolirana kutija s j e d n o m prozirnom stranicom 80 81 . transport. Ključni e l e m e n t solarnog kuhala je zrcalo paraboličnog oblika.).. dok u krajevima s m a n j e sunčanih dana m o ž e m o ostvariti 5 0 . sa stalkom za lonac koji se nalazi u fokusu zrcala. cijevi.1 5 minuta okrenuti kuhalo prema suncu. raznoraznih samoljepivih zrcalnih folija. spremnika topline i ostale opreme ( p u m p e . O n a se s a m o može pretvoriti iz jednog oblika u drugi. O k o zrcala se o b i č n o izradi konstrukcija Solarni kolektori . Kada govorimo o energiji u fizikalnom smislu. Sva ta četiri nivoa vezana za energiju uspoređuju se s o n i m kada r a č u n a m o koliko n a m određena vrsta energije donosi. pa do posrebrenih ili kromiranih metalnih površina. uvijek se mijenja iz efikasnije u manje efikasnu. Pećnica se sastoji od izolirane komore čija je jedna stjenka staklena. Drugi princip korištenja sunčeve energije za pripremanje hrane predstavljaju solarne pećnice. Z A K O N Kada se energija pretvara. koja o m o g u ć a v a okretanje uređaja prema suncu. Kao reflektirajuća površina m o g u se koristiti razni materijali . 2. promjera 50 do 100 cm m o ž e m o skuhati manje količine hrane. zatim transportirati. pogotovo u južnijim dijelovima Hrvatske gdje je m n o g o sunčanih d a n a godišnje. Pritom se dakle javlja svijest o t o m e kako pojedinu energiju treba iscrpiti/uzeti. T e r m i n "emergy" dolazi od spajanja riječi " e m b o d i e d energy" . 2 0 0 4 ) . poliranog metala. pa čak i prženje hrane. Izraela i d r u g i h . termostati. bitno je za vrijeme kuhanja svakih 1 0 . u ekogradu Auroville. Najveće solarno kuhalo na svijetu promjera 15 metara nalazi se u Indiji. Solarna kuhala i pećnice Jedan od najjednostavnijih načina da se energija sunca iskoristi pruža n a m ova p r a k t i č n a t e h n o l o g i j a . Kod nas se stidljivo počinju koristiti. skladištenje i odlaganje. Pod životnim ciklusom misli se na proizvodnju. Po s u n č a n o m vremenu ovo kuhalo je sposobno kuhati za preko 1000 ljudi.od obične kuhinjske aluminijske folije. Princip rada solarnih pećnica bitno je drukčiji od kuhala. Da bi se povećala efikasnost i brzina zagrijavanja oko staklene površine d o d a j u se zrcala koja služe kako bi se zahvatila veća količina sunčevog zračenja. ograničavaju nas dva zakona termodinamike: 1. U takvim krajevima m o g u ć e je dobiti energije za t o p l u vodu do 8 0 % pa čak i više."energije koja je utjelovljena". Solarni sustav za zagrijavanje vode sastoji se od solarnog kolektora. Veličina kuhala nije n i č i m o g r a n i č e n a . Solarne pećnice bez problema m o g u razviti temperature veće od 200§C što je dovoljno za pečenje kruha.

Pokušat ć e m o v a m prenijeti dio iskustva u gradnji solarnih kolektora. ili u skupljoj. Na taj način sunčevo svjetlo ulazi kroz prozirnu stranicu i udara o crnu limenu površinu te se pretvara u toplinsku energiju. primjetit ć e m o da će se SVAKO novčano ulaganje u u g r a d n j u solarne opreme isplatiti. M e đ u t i m isplati se instalirati i veći sustav od npr. m o ž e m o ostvariti veliku novčanu uštedu ako kolektore izradimo sami. rok povrata investicije će se još smanjivati. ali oblačno 20-30§C. Jedan od načina da se doskoči o v o m p r o b l e m u je da se sami p o k u š a m o upustiti u s a m o g r a d n j u solarnih kolektora.u kojoj se nalaze cijevi kroz koje prolazi voda. za vrijeme h l a d n o g . što je još uvijek prilično p u n o za prosječnog građanina. zašto nije više rasprostranjena? Najveća prepreka je razmjerno veliko p o č e t n o n o v č a n o ulaganje. T a k a v sustav može i zimi akumulirati dovoljno energije da se može spojiti na centralno grijanje te na taj način smanjiti račun za grijanje. Izrađeni kolektori. Sve dok n a m je temperatura u kolektoru toplija nego temperatura koja dolazi u kolektor i m a m o uštedu energije. a Zelena akcija ga je od tada obnavljala i poboljšavala. rublja. pa do skupljih i vrlo efikasnih (npr. zagrijavaju se i same cijevi. a ostatak o p r e m e k u p i m o . jer tako s m a n j u j e m o gubitak energije. A k o u z m e m o u obzir poskupljenje energenata koje nas čeka u bližoj budućnosti. Na cijevima se nalaze limena krilca koja su obojana u crnu boju. Samo ć e m o spomenuti da se u Sloveniji dobivaju veliki poticaji za ugradnju solarne opreme. Važno je da n a m spremnik bude d o b r o izoliran ili na t o p l o m mjestu. Z M A G je zajedno sa Z e l e n o m akcijom krenuo raditi prvi put takav sustav 2 0 0 4 . naravno i cijena je p u n o veća. pa je najbolje o d m a h kupiti materijale za izradu svih planiranih kolektora. s m a t r a m o da je postupak izrade prilično jednostavan i prikladan za početnike. Najjednostavniji termosifonski sustav je jednostavno za napraviti. Za potrebe jednog kućanstva dostatan je manji solarni sustav koji se sastoji od 2 do 6 m 2 površine kolektora i spremnika za vodu od o k o 2 0 0 do 3 0 0 litara. Izrada pločastog solarnog kolektora Postoje brojni načini kako se može u kućnoj radinosti izraditi solarni kolektor. Precizne mjere je potrebno izračunati u skladu s materijalima koje smo u mogućnosti nabaviti. kada je toplo. 82 . Zagrijana voda se zatim odvodi u spremnik gdje se energija akumulira. Isto vrijedi i za polikarbonatne ploče. M e đ u t i m . obični pločasti kolektori). U o v o m trenutku se na tržištu nude razni tipovi kolektora i solarnih sustava. N a j b o l j e je na p o č e t k u na j e d n o mjesto sakupiti sve p o t r e b n e materijale i alate. Kolektor i m a površinu od 2 m 2 . godine. cijevni vakumski kolektori). Topla voda zagrijana u kolektoru koristi se u kućanstvima za pranje posuđa. jeftino ga je napraviti. Sto je sustav veći i bolji. N A P O M E N A : Najčešće nismo u mogućnosti kupiti materijale točno zadanih veličina. lako dizajn nije savršen te s m o sami uvidjeli m n o g e mogućnosti za unapređenje. 2 0 0 5 ) . Proizvođači solarne o p r e m e najčešće daju garanciju na svoju o p r e m u do 20 godina. Krilca su u jeftinijoj i manje efikasnijoj varijanti od aluminija. Ovakav način grijanja zovemo aktivnim solarnim grijanjem. Rok povrata investicije će najvjerojatnije biti 8 do 12 godina. Ako izrađujete kolektore za upotrebu u kućanstvu najvjerojatnije će v a m ih trebati 2 ili 3. da ćemo slijedećih 10 godina energiju dobivati besplatno. I iznimno važno. a u Austriji je čak m o g u ć e na ulici dobiti kupon s kojim možete ostvariti subvenciju od čak 5 0 % za ugradnju solarne opreme! M e đ u t i m . Kada je uobičajeni ljetni dan temperatura u kolektoru dosegne 60-80§C. Cijenom variraju od jeftinijih i m a n j e efikasnijih (npr. Pitat ć e t e se. lako su kolektori samo jedna od k o m p o n e n a t a u solarnom sustavu. m o ć i ć e m o iz kupljenih materijala izvući m a k s i m u m . Ali budući da se radi o tako jednostavnoj tehnologiji. grijući tako vodu koja prolazi kroz njih. ali sunčanog zimskog d a n a dosegne 50-65§C. ali efikasnijoj varijanti od bakra. Također pri kupnji materijala želimo paziti da n a m na kraju ostane što m a n j e o t p a d a . n e m a razloga zašto solarni sustavi ne bi trajali i puno duže od 20 g o d i n a . 5 mm 1 x Staklena ploča (idealno je kaljeno staklo) ili polikarbonatna ploča s dvostrukom stjenkom 2 0 0 0 x 1 0 0 0 x 4 m m 83 Samograclnja solarnih kolektora A k o u z m e m o u obzir trenutne cijene fosilnih goriva i električne energije. ako se d o b r o izvedu. m o g u biti jednako efikasni kao i neki jeftiniji modeli kupljenih kolektora. u Hrvatskoj sluha za ovakvu praksu nema i još vjerojatno d u g o neće biti. Na primjer aluminijski limovi m o g u varirati u veličini od dobavljača do dobavljača. a k o je ova t e h n o l o g i j a t o l i k o isplativa. To znači da ako i m a m o period povrata investicije od 10 g o d i n a . MATERIJALI: 2 x Drvo 2 0 0 0 x 1 0 0 x 2 0 mm 3 x Drvo 1000x 100x20 mm 3 x Drvo 2 0 0 0 x 3 0 x 7 mm 2 x Drvo 2 0 0 0 x 1 0 x 1 0 mm 2 x Aluminijski lim 2 0 0 0 x 1 0 0 0 x 0 . n a j m a n j i i n a j j e d n o s t a v n i j i solarni sustav i m a cijenu od n e k i h dvadesetak tisuća kuna. Mi ć e m o v a m ovdje pokazati dizajn koji smo preuzeli od centra CAT (Centre For Alternative Technology) iz Walesa. m o g u se izgraditi uz pomoć jednostavnih ručnih alata. a kada je o b l a č n o i hladno 10-15sC (Zelena akcija. a kako je fizički spojen s cijevima. Z a t o u postupku izrade kolektora nismo dali fiksne mjere i veličine pojedinih komponenti. Dizajn je prilagodljiv i uz p o m o ć m a l o računanja. A što je najvažnije. tuširanje itd. Pritom se lim zagrijava. 10 do 12 m 2 površine kolektora sa s p r e m n i k o m od 7 5 0 do 1000 litara.

Brener za lemljenje 8. Žica za čišćenje bakrenih spojeva 9. Izvijači. A k o n e m a t e tu m o g u ć n o s t .apsorbera. Prvi korak R e z a č e m izrežite b a k r e n e cijevi prema mjerenjima. Nalijte vodu u rešetku i provjerite sve spojeve. Žicu za lotanje prislonite uz spoj. Izlazna i ulazna cijev ( " 2 2 m m ) t r e b a j u biti du^e od ostalih t a k o da izlaze 10 cm van iz kutije kolektora. a da se ne rasipate pastom bez veze. promjera 15 mm 1900 mm 8 x Bakreni fitinzi T 22/15/22 mm 2 x Bakreni fitinzi Knee/L 22/22 mm 2 x Bakreni fitinzi . M o r a t e izrezati 5 k o m a d a "15 mm i 10 k o m a d a "22 m m . promjera 22 m m . N e m o j t e škrtariti na pasti u početku jer premala količina paste može dovesti do spojeva koji puštaju. A k o imate mogućnosti. Ručna pila za drvo ili manja električna 3. Metar Alati i materijali na broju? Spremni smo za akciju! Gradnju solarnog kolektora započinjemo izradom samog srca kolektora . N e m o j t e prelaziti p l a m e n o m direktno preko budućeg spoja jer će se pasta spaliti. 22 mm 6. a budući da je fizički spojen s cijevima kroz koje prolazi voda.5. i ona se grije. Lotanje: 1. Alat za zakovice 16. 2. križni i plosnati 2. eksperimentirajte s ostacima bakrenih cijevi i pokušavajte d o k ne dobijete spoj koji ne pušta. Brenerom grijte cijev koju treba zalotati. Boreri za drvo = 3. Škare za lim 10. Z a t i m možete početi s lotanjem. Čekić 1 1. sunčeve zrake udaraju u t a m n u površinu apsorbera i griju g a . G u m e n i čekić 12. potrebno je provjeriti da li rešetka negdje pušta. Apsorber je ključni dio kolektora i na n j e m u se odvija pretvorba sunčeve svjetlosne energije u toplinsku. Kistovi 1 3. Ovisno o vanjskoj temperaturi. D r u g i m riječima. Brusni papir 7. 3. Ugasite brener i odložite g a .1 x Aluminijska folija 2 0 0 0 x 1 0 0 0 mm 1 x Bakrene cijevi. Umjesto toga plamen usmjerite tik do spoja. Rezač za bakrene cijevi ili pila za metal 14. N a stolu^ ili p o d u složite b a k r e n u rešetku. bilo bi dobro da naučite lotati uz nekog t k o i m a iskustva (npr. 7. Rukavice 17. A k o je cijev ispravno zagrijana žica će se rastaliti i ući u pore između bakrenih cijevi. bit će dovoljno zagrijavati otprilike m a n j e od jedne m i n u t e . Skalpel 1 5. 2 k o m a d a 1 x Silikon 1 tuba 1 x Ljepilo za drvo 7 5 0 g 1 x Žica za lotanje (vodoinstalaterska) 1 rola 1 x Pasta za lotanje (vodoinstalaterska) 1 tuba ALATI: 1. Apsorber se sastoji od bakrene rešetke i aluminijskih krilaca. Bušilica 4. Kada zalotate sve spojeve. Sa vremenom ćete skužiti koliko paste je dovoljno. Ž i c o m za čišćenje bakrenih cijevi očistite sve spojeve i f i t i n g e .redukcija 22/15 mm 20 x Vijci za drvo 8 0 x 6 mm 100 x Vijci za drvo20x4 mm 1 x Mineralna vuna 2 0 0 0 x 1 0 0 0 x 5 0 mm 1 x Crna m a t boja za metal 7 5 0 ml 1 x Boja za zaštitu drveta 7 5 0 ml 2 x Plastični držač za cijev. promjera 22 mm 2 0 0 0 mm 5 x Bakrene cijevi. vodoinstalateri). Ovo je početnicima vjerojatno najteži dio izrade kolektora. Pastom za lotanje namažite očišćene spojeve. Borer za metal = 4 mm 5. Slijedeći korak je izrada a l u m i n i j s k i h 84 85 .

K o m a d a za nabijanje (presjek): Aluminijska krilca treba pričvrstiti na bakrenu rešetku.utor. Uz rubove je potrebno probušiti rupe za ulaznu i izlaznu cijev. Bojimo gornju stranu apsorbera (ona na kojoj nisu zakovice). spremni ste za izradu utora na alu krilcima. Kada ste izračunali izrežite ih. Savijanje je prilično jednostavno . Kada je alat složen. Na taj način trebamo zakovati sva krilca na bakrenu rešetku kao na slici 6. Trebate izraditi drveni okvir kao na slici: Spojeve je najbolje spojiti i ljepilom za drvo i vijcima. Postolje je d u g a č k o koliko i krilca. Spajamo ih zakovicama kao na slici (donja strana): Zakovice se umeću tako što se p o m o ć u borera za metal u oba lima najprije napravi rupica. Bit će potrebna dva nanosa boje da bi se u p o t p u n o s t i p r e k r i l a r e f l e k s n a p o v r š i n a aluminija.izrezani k o m a d lima položite na postolje. Apsorber je još m a l o pa gotov! Potrebno ga je samo još obojiti c r n o m m a t b o j o m . Krilca se slažu na bakrenu rešetku tako da u t o r o m prianjaju uz bakrene cijevi.po dvije za svako alu krilce. možete ga koristiti nebrojeno puta. naravno po cijeloj površini. Aluminijsko krilce: Slaganje aluminijskih krilca na bakrenu rešetku: S o b z i r o m na d i m e n z i j e bakrene rešetke. može biti i m a l o duže. na koji je vijcima pričvršćena bakrena cijev punjena pijeskom. Postolja: Postolje se sastoji od 2 željezna U profila koji su postavljeni na udaljenost od 16 mm i fiksno spojeni u toj poziciji ( m o g u se zavariti ili vijcima spojiti na drvenu ili metalnu p o d l o g u ) . Na lim stavite k o m a d za nabijanje (cijev prema dolje) i g u m e n i m čekićem udarajte d o k se u limu ne stvori otisak bakrene cijevi . Trebate 15 k o m a d a . Z a t i m se u rupicu u m e t n e zakovica te se p o m o ć u alata za zakivanje pritisne tako da se zakovica raširi i čvrsto spoji s l i m o m . Slijedeći korak je izrada drvenog okvira.krilca.. To radimo p o m o ć u malih aluminijskih trakica izrezanih od ostataka lima. 2. Jednom kada ste izradili alat za savijanje krilca. A l a t se sastoji o d : 1. Pazite da utor bude točno na sredini lima! 86 87 . Boja mora biti otporna na visoke temperature. Trakice ne m o r a j u biti veće od 2 x 6 c m . Utore na krilcima ć e m o načiniti p o m o ć u posebnog alata koji ćete izraditi posebno za ovu funkciju. Krilca su pravokutnici izrezani iz aluminijskog lima s u t o r o m u sredini. T r e b a m o ih 30 k o m a d a . Z a t i m se izreže trokutasti k o m a d drveta tako da nesmetano m o ž e m o umetnuti apsorber u K o m a d za nabijanje se sastoji od k o m a d a tvrdog drveta dužine krilca. morate izračunati dimenzije alu krilca.

pogotovo ako spremnik i ostalu o p r e m u kupite. No a k o spremnik stavite na višu poziciju od tuša. Kod svemirskih brodova i satelita ovo je jedini 88 89 .kutiju: Kada je apsorber u kutiji trokutasti k o m a d i drveta se nazad zalijepi i pričvrsti vijkom tako da asporber ne može ispasti iz kutije. Prilažemo v a m skicu p o m o ć u koje možete sami izraditi jednostavan sustav za skladištenje solarne topline. tako da ploča lako " u p a d a " u unutrašnjost okvira. On se također lijepi ljepilom za drvo i d o d a t n o učvršćuje m a l i m vijcima za drvo. To znači da će voda na tušu izlaziti prilično sporo. D r u g a m o g u ć n o s t je n a p r a v i t i i ostatak sustava po uradi-sam principu. potrebno ga je d o d a t n o učvrstiti plastičnim držačima za cijevi koji se vijcima spajaju na drveni okvir. potrebno je na okviru d o d a t i još neke stvari. Najprije ga treba o b o j i t i b o j o m za zaštitu drveta. Čestitamo! Vaš prvi solarni kolektor je gotov! Spajanje kolektora sa s p r e m n i k o m je dosta komplicirana stvar i. a spojevi između letvi i prozirne ploče također se trebaju zabrtviti silikonom. Z a t i m je sa stražnje strane p o t r e b n o staviti p o l e đ i n u aluminijski l i m . A k o ste sve d o b r o izračunali vanjske dimenzije prozirne ploče bi trebale odgovarati unutrašnjim dimenzijama drvenog okvira. Važno je n a p o m e n u t i da u ovakvom sustavu n e m a tlaka koji n o r m a l n o imate u vodenim instalacijama. Aluminijsku foliju pričvrstite k l a m e r i c o m . prije umetanja apsorbera. T e k tada apsorber možete u m e t n u t i u okvir i zapečatiti t r o k u t a s t i m k o m a d i ­ m a . U tu svrhu će poslužiti lak za č a m c e ili neki drugi lak koji je o t p o r a n na a t m o s f e r s k e utjecaje. te će reflektirati dio t o p l i n e nazad na apsorber. najbolje je da ju prepustite profesionalcima. Posljednji korak izrade solarnog kolektora je stavljanje staklene ili polikarbonatne ploče. Da bi proizvele električno strujanje elektrona. voda će poteći dovoljno velikim t l a k o m da se možete istuširati. N o . Letve se također m o r a j u zaštititi zaštitnom b o j o m za drvo. Preokret je nastao 50-tih godina p o j a č a n i m razvojem svemirske industrije. Praktično iskorištavanje ovog postupka je tek novijeg d o b a . s u n u t r a š n j e strane je potrebno staviti letvice kojima se podupire prozirna ploča: Rubovi se m o r a j u d o b r o zatvoriti silikonom. ćelije koriste fotoelektrični efekt kojeg je još 1 8 3 9 . Z a t i m se preko rubova stavljaju drvene letve koje će držati da prozirna ploča ne može ispasti iz okvira. Preko vune se stavlja aluminijska folija koja će služiti kao fizička barijera između apsorbera i mineralne vune. K a k o se apsorber ne bi klimao unutar okvira. osim a k o ste vrlo vješti sa instalacijama. Kako ploča ne bi stvarno u p a l a u okvir. godine otkrio Alexandre Edmond Becquerel pri eksperimentiranju s galvanskim e l e m e n t i m a . D u g o g o d i n a se ovaj efekt koristio s a m o u fotografiji pri mjerenju osvjetljenja. Z a t i m se u okvir u b a c u j e toplinska izolacija m i n e r a l n a v u n a d e b l j i n e 5 c m . Solarni fotonaponski moduli Solarni m o d u l i se sastoje od niza f o t o n a p o n s k i h ćelija koje su m e đ u s o b n o spojene u seriju.

kako ih je n e m o g u ć e proizvesti u vlastitom aranžmanu te kako se prilikom proizvodnje solarnih modula ispuštaju kancerogeni elementi. a ignorira se mogućnost instaliranja na krovove i terase zgrada. Pojedini moduli sadrže kadmij koji je toksičan. M o g u ć e je naći uređaje koji rade na 12V.dosta d o b r o efikasni na svjetlu. Osim solarnih modula i baterija solarni sustav uključuje još neke elektroničke sklopove. HEP p r e m d a u par slučajeva i prima takvu struju. Kada bi se s a m o na 1 U p o s l j e d n j e v r i j e m e sve se č e š ć e s p o m i n j e n a n o t e h n o l o g i j a k a o rješenje za e f i k a s n o s t s o l a r n i h m o d u l a . uređaj koji istosmjernu struju pretvara u izmjeničnu. 2 0 0 4 ) . jer i on sam troši nešto dragocjene energije. c) s d e b e l o m m e m b r a n o m . m o d u l ne smije biti u sjeni. d o b r o ih je izbjeći. Kako su ćelije spojene u seriju dovoljno je da sjena pada na samo jednu ćeliju pa da cijeli m o d u l prestane raditi. Čak i p o t p u n o pražnjenje. a to je spojiti solarni sustav na mrežu i generiranu energiju prodavati kompaniji koja nas inače snabdijeva električnom energijom. b) polikristalne . cijena spajanja na mrežu bit će nekoliko puta veća od cijene baterija i pripadajuće opreme. Solarni moduli n a m pružaju mogućnost da na jednostavan i prilično pouzdan način generiramo električnu energiju. Ističe se kako su solarni moduli preskupi s obzirom na iskoristivost i efikasnost.pretvarač izmjenične u istosmjernu struju. uređaj p o m o ć u kojega možemo očitati kakvo je stanje u bateriji. samo će joj malo smanjiti kapacitet. vrlo čvrsti m o d u l i . M n o g i ističu kako i poslije procesa proizvodnje ostaje otrovni otpad (Leeb and Leeb. Da bismo mogli ovu energiju iskoristiti m o r a m o imati trošila koja su predviđena za ovakvu struju. Naravno. Osim t o g a . Važna je i dobra pozicija solamog m o d u l a . 90 91 . Ovaj uređaj je vrlo praktičan. To su baterije koje se m o g u isprazniti i do 5 0 % i neće se oštetiti. Na o b a kontakta. jer nisu predviđeni za duboko pražnjenje. jer b i s e n a z n a č a j n o m a n j o j površini d o b i l a veća iskoristivost sunčeve e n e r g i j e . postoji i d r u g a solucija. Osim toga baterije za solarne sustave su hermetički zatvorene i prilikom punjenja ne stvaraju zapaljivi plin. primjerice rasvjeta (prodavači solarne o p r e m e najvjerojatnije prodaju i štedne žarulje na 12V). pa i u p e r m a k u l t u r n o m svijetu. Za sva druga trošila. M o g u ostaviti toksične elemente a k o ih se razbije ili ako ih se nepropisno odloži. Kroz unutarnje električno polje naboji se razdvoje i time nastaje područje viška elektrona (negativan naboj) i područje manjka elektrona (pozitivan naboj). potreban n a m je inverter ili pretvarač. Protivnici korištenja obnovljivih izvora energije često navode kako bi se velike površine t r e b a l e prekriti s o l a r n i m m o d u l i m a ili vjetrenjačama kako bi bili u stanju proizvesti istu količinu energije kao elektrane pogonjene fosilnim gorivima (Driessen. jer većina električnih trošila koja već i m a m o rade na ovom n a p o n u . Pritom se solarne ploče stavlja na mjesto n a p a d a č a prirodnih područja. U Hrvatskoj zbog m o n o p o l a . Glavni materijal današnjih solarnih modula je silicij. o n e će prije ili kasnije postati o t p a d . da bi radio. pa se m o g u koristiti i u zatvorenom prostoru i u njih se ne treba nadolijevati destilirana voda. nastaje napon istosmjerne struje od oko 0. Na prvom mjestu tu je kontrolor punjenja. iako nije preporučljivo. A k o je korisnik već spojen na mrežu. a k o već ne posjedujemo električni priključak. ovisno o t o m e koliko je kontrolor punjenja sofisticiran.najefikasniji na prostorima s m a l o svjetla. ako g l e d a m o samo sa stajališta o t p a d a . te razni elektronički uređaji koji su predviđeni za korištenje u a u t o m o b i l u .6 volti po ćeliji. ako je ikako m o g u ć e . najekološkiji t i p . Princip rada je jednostavan. lako ih je m o g u ć e reciklirati. lako je m o g u ć e u tu svrhu koristiti a u t o m o b i l s k e a k u m u l a t o r e . baterije daju istosmjernu struju. U nekim zemljama je to tehnički riješeno tako da se brojilo za potrošnju struje jednostavno okreće unazad kada solarni sustav stvara višak energije i vraća je u mrežu. Logično. kao i oni koji uništavaju ozon. te za naše podneblje pod kutom od 30 do 45 stupnjeva u odnosu na horizont. koja se nalaze na poluvodiču. to se ne preporučuje. Ovako generirana energija najčešće se skladišti p o m o ć u baterija pa se koristi p r e m a p o t r e b i . 2 0 0 3 ) . a n a p o n pretvara u 2 2 0 V . M n o g i su. M e đ u t i m . To je u o v o m trenutku n e m o g u ć e ne zato što n e m a prostora. T i m e dolazi do stvaranja pozitivnih i negativnih naboja. a n a p o n na polovima iznosi 12V. Treba biti okrenut prema jugu. inverter je bolje izbjeći. Niti jedan tip solarnih m o d u l a ne ispušta dovoljno toksičnih materijala da prouzroče ikakvu značajniju štetu prilikom instaliranja i održavanja. Nekoliko p o t p u n i h pražnjenja automobilskog a k u m u l a t o r a oštetit će ga te će izgubiti većinu kapaciteta. M e đ u t i m korištenje baterija t a k o đ e r i m a svoje prednosti ostajemo neovisni. a električnu energiju m o ž e m o koristiti bilo kada i bilo gdje. količina energije koju će moduli generirati ovisit će o insolaciji. Kod solarnih sustava je najbolje koristiti baterije koje su predviđene upravo za ovu svrhu. Z a t i m je tu još i inverter . već zato što n e m a novaca i potrebne infrastrukture za proizvodnju solarnih m o d u l a . jer ih ne koristimo za iste stvari.m o g u ć i način snabdijevanja električnom energijom kroz duži period. za razliku od automobilskih baterija koje se ne smiju puniti u zatvorenom prostoru! Budući da baterije i m a j u ograničen rok trajanja. 1 Opet pitanje je koliko je uopće fer uspoređivati različite tipove iskorištavanja sunčeve energije. d) s t a n k o m m e m b r a n o m . skloni odbaciti solarne m o d u l e kao sredstvo iskorištavanja obnovljivog izvora energije. jako mali emergy. Solarni f o t o n a p o n s k i m o d u l i se s m a t r a j u n a j m a n j e efikasnim o b l i k o m iskorištavanja sunčeve energije. m a n j i emergv od monokristalnog tipa.efikasni na prostorima s malo svjetla. neće uništiti bateriju. ne plaća proizvođačima. I m a m o četiri tipa solarnih fotonaponskih ćelija: a) monokristalne .najefikasniji na dovoljno osunčanim prostorima. generiraju li moduli energiju ili miruju i još m n o g o drugih informacija. ako sunčeva svjetlost padne na poluvodič u njemu se oslobode elektroni. Naime.

N a i m e . Solarisovi proizvodi su i dalje skupi za većinu stanovnika u Hrvatskoj. Dapače daju n a m energiju sljedećih 30 g o d i n a uz gotovo nikakve troškove održavanja. David H o l m g r e n .o. Velika Britanija bi instalacijom solarnih m o d u l a na svega pola svojih krovova namirila svoju sadašnju potrošnju. istaknuo je d o b r o kako solarne m o d u l e m o ž e m o smatrati proizvodom za kojeg je još uvijek potrebno potrošiti dosta energije. Solarna energija ne može osigurati visoko koncentriranu energiju (kao što može nafta) u količinama na koje s m o mi navikli. a ne n a f t n e korporacije koje sve više ulaze na tržište obnovljivih izvora energije kako bi umanjile kritike p r e m a sebi i zagospodarile znanjem o resursima koji su im alternativa. u ZMAG-u sami više ohrabrujemo ljude da sami preuzmu odgovornost i ili blizu instaliraju življenja. imanje. u isticanju kako solarni moduli tijekom svog rada jedva uspiju vratiti utrošenu energiju u njegovoj proizvodnji. što je danas gotovo pravilo poslovnog sektora. Proizvodnja solarnih m o d u l a kritizira se i sa stavom kako je za komplet m o d u l a potrebnih da se zadovolji potrošnja jedne kuće. Svjetskog permakulturnog kongresa u M o t o v u n u 2 0 0 5 . 2004). Dakle.o. gdje je i danas sjedište te tvornica. Također. umjesto postanu Možemo solarne sustave na svojim k u ć a m a mjesta O h r a b r u j e m o ljude da pasivnih konzumenata energije. ali n a m daje veliku korist tijekom svog rada. Našim o d a b i r o m mi s m o kao dio aktivističke civilne scene o d l u č i l i p o d r ž a t i l o k a l n u p r o i z v o d n j u i zapošljavanje. U Solarisu su pristali osigurati posebnu. Dapače. osjetno m a n j u cijenu od tržišne. Z M A G je kroz 2 0 0 4 / 5 instalirao 10 održivih energetskih sustava po cijeloj Hrvatskoj za društvene aktere koje s m o gore nabrojali. Solaris d. Entropija bi bila prevelika (Whitefiled. Stoga bismo kao najveći p r o b l e m solarnih m o d u l a izdvojili što su još uvijek preskupi za ljude sa prosječnim p r i m a n j i m a . Na to se nadovezuje stav kako solarni m o d u l i tijekom svog rada jedva uspiju vratiti količinu fosilnih goriva koju potrošimo za proizvodnju j e d n o g m o d u l a . Da nije bilo te podrške nikada ne bismo imali projekte gdje p o k l a n j a m o održive energetske sustave lokalnim partnerima: ekološkim udrugama. 16 ih ima solarne m o d u l e na krovovima pa je cijelo naselje dobilo naziv solarno selo.u za naš energetski p r o g r a m dobili veliku podršku od firme Solaris iz Novigrada koja je proizvođač solarnih m o d u l a i pripadajuće opreme. jedan od utemeljitelja permakulture. u z e m l j a m a gdje se na obnovljive izvore energije ne gleda kao na mrtvo slovo na papiru. Solarne ćelije na Recikliranom imanju . Lijep primjer kod nas je vikend naselje Selce kraj sela Veleševca blizu Velike Gorice gdje većina stanovnika dobiva struju od sunčeve energije. u samo jednoj g o d i n i . volonterskim k a m p o v i m a i d r u g i m a . Od 25 kuća.o v e projekte koji i m a j u socijalni i ekološki karakter. 2 0 0 5 ) . 9 0 % proizvoda Solarisa odlazi u izvoz. T i m e su pokazali veću d o b r u volju i širu viziju i od m n o g i h državnih institucija kojima stoji u opisu posla podražavanje korištenja obnovljivih izvora energije. Nikada nas nisu obvezali da ih reklamiramo niti su tražili potpisivanje nekakvog sporazuma ili d o k u m e n t a koji bi nas odveo u t o m smjeru. jer ne koristimo fosilna goriva. prema na proizvođači u su odnosu spojeni postaviti u p i t n i m da li se išta mijenja pretjeranoj solarne potrošnji energije kod potrošača koji velike elektrane ili vjetroelektrane te su i dalje u m o g u ć n o s t i trošiti k a k o i koliko ih volja tipkanjem na prekidač ili uključivanjem aparata. 2 0 0 4 ) . Imali su 50 zaposlenih 2 0 0 4 . potrebno isto toliko fosilnih goriva kao i za izgradnju jednog SUV (sport utility vehicle . Pri t o m e se ipak zaboravlja da SUV itekako zagađuje Z e m l j u i nakon proizvodnje dok se za module to ne može reći. zanemaruje se činjenica da solarni m o d u l ne proizvodi samo zelenu energiju tijekom svog rada. godine. godine. a sadašnji ukupni kapacitet proizvodnje struje u SAD-u je 9 5 0 0 0 0 megavata (Carlstrom. turističkim zajednicama. upravo zbog nikakve podrške od države i ne postojanja subvencija za instaliranje solarne opreme.kod nas poznatiji kao "terenci") vozila. Mi s m o u Z M A G . već n a m osigurava i manji ekološki otisak. za sve Z M A G . To nas vodi i do slijedećeg zaključka: solarna energija je m n o g o efikasnija kada se s n j o m e upravlja decentralizirano. U trenutku kada s m o i p r o i z v o đ a č i e n e r g i j e puno se odgovornije odnosimo prema njoj i samim t i m radimo m a n j u štetu i za okoliš i za ljude. Već smo rekli kako je p r o b l e m efikasnosti obnovljivih izvora energije prob­ lem političke odluke da su u njih investira i p o m o g n e njihov razvoj.na vrhu krova je mala vjetrenjača 92 93 . Premda u Hrvatskoj prodaja raste. po kućanstvu se sačuva C 0 2 kao da je posađeno 8 ha šume. p r e m d a se i to sve više mijenja i cijena im iz g o d i n e u g o d i n u p a d a . podupire se kupovina solarnih sustava sa subvencijama ili oslobođenjem od plaćanja poreza. m a k n e a u t o s ceste ili ne vozi 2 0 0 0 0 kilometara (WWI. za jednu kuću. školama. ili kvart. to bi bilo dovoljno za proizvodnju 7 1 0 0 0 0 m e g a v a t a . godine u Novigradu. na predavanju tijekom 7. z g r a d u .krovove u SAD-u postavili solarni m o d u l i . je osnovan 1999. Korištenjem obnovljivih izvora energije u SAD-u.

a t a k o đ e r nije tendencija da ih se gradi u naseljenim područjima. No. nečujne su. danas je taj problem i kod graditelja vjetrenjača osviješten i uspješno ga se izbjegava. gustoći zraka i brzini vjetra. i ovdje puno više podržavamo korištenje malih vjetrenjača s izlaznom s n a g o m od nekoliko stotina vata. Ponovno se javlja problem sveprisutnosti obnovljivih izvora energije. O ukusima se ne raspravlja. naspram sveprisutnosti znanja. koji su već u 7. Naravno i mikroklima ima svoj utjecaj. U g l a v n o m su se kritike kretale o k o tri glavne t e m e : opasnost za ptice. Vjetar je u stvari indirektan oblik solarne energije jer do pojave vjetra dolazi zbog razlike u temperaturama između jače zagrijanih dijelova na Zemlji (ekvator) i slabije zagrijanih dijelova (polovi). 1 P r e m d a r j e đ e . koristeći isključivo energiju vjetra za pokretanje. posebice u područjima uz m o r e . Buka je t a k o đ e r sve manji problem poboljšavanjem rada vjetrenjača. e pa a k o su n e k o m ljepši stupovi za mobitele od prelijepih elisa koje se okreću. Sve do sada nabrojane kritike koje su se upućivale vjetrenjačama tiču se velikih vjetroelektrana. Jasno je s obzirom na slijed knjige kako se i ovdje može pojaviti problem obnovljivog izvora energije koji je centraliziran i kontroliran. mlaćenje žita i kao p o g o n za m e h a n i č k o piljenje drveta. p o s t o j e i A e r o g e n e r a t o r v j e t r e n j a č e . Tijekom stoljeća vjetrenjače su evoluirale u sofisticirane i efikasne uređaje za proizvodnju električne energije. v j e t r e n j a č e s tzv. Naravno. Kada Z e m l j a ne bi rotirala t o p a o zrak bi jednostavno samo došao do polova. Prve vjetrenjače u Europi pojavile su se tek u 12. O s i m t o g a svojom su c i j e n o m pristupačne prosječnom k u p c u . Kina bi od vjetra m o g l a udvostručiti svoju sadašnju proizvodnju električne energije. Čest je slučaj da u periodu godine kad su vjetrovi slabiji. Već s m o i s t a k n u l i k a k o e n e r g i j a vjetra p o s t a j e sve konkurentnija u odnosu na t e r m o i nuklearne elektrane. Iz permakulturnih krugova im se pak upućuje kritika kako se previše energije potroši u samoj proizvodnji. Premda se na početku razvoja korištenja energije vjetra za proizvodnju struje.ohladio se. Vjetrenjača za proizvodnju struje pretvara kinetičku energiju vjetra direktno u električnu energiju. No. Poznati koridori za ptice m o g u se izbjeći suradnjom s udruženjima koja se brinu za sigurnost ptica te vjerojatno ne postoji veći napori u bilo kojem građevinskom sektoru kao u o n o m od vjetrenjača da se ovaj problem riješi. Z a p a d n a Europa m o g l a bi se cijela opskrbiti koristeći energiju vjetra sa svojih obala. prevelika buka i estetska vrijednost. 1 Z a t o je važno vjetrenjaču instalirati na mjestu gdje su prosječne brzine vjetra dovoljno velike da se investicija isplati. a pretpostavlja se da su ovu tehnologiju donijeli križari sa svojih pohoda po Bliskom Istoku. Budući da Zemlja rotira. ima više sunčanih d a n a . Ljudi su energiju vjetra najprije počeli koristiti za pokretanje čamaca s jedrima koji su se kasnije razvili u jedrenjake. a ne m a n j i tipovi v j e t r e n j a č a . to jest površini rotora. 94 95 . vještina i tehnologija kako ih koristiti. na vjetar utječe i koriolisova sila. Detaljnija i k o m p l e t n a istraživanja pokazala su kako je broj poginulih ptica od vjetrenjača daleko m a n j i od bilo koje druge velike građevine ili nebodera. Što se tiče estetike. kao i za sunce. Stoga je Z M A G u sezoni 2 0 0 4 / 2 0 0 5 kroz projekte "Vjetar i sunce prijatelji prirode i čovjeka" te " M l a d i razvijaju alternative - Energija vjetra Iskorištavanje energije vjetra za električnu energiju bazira se na poznatoj i j e f t i n o j t e h n o l o g i j i . Koliko energije će vjetrenjača proizvesti ovisi o veličini lopatica. pa se vjetrenjača i solarni moduli odlično n a d o p u n j a v a j u . M a l e vjetrenjače se danas najčešće koriste za punjenje baterija na mjestima do kojih električna mreža nije doprla. Topli zrak zagrijan oko ekvatora diže se u visinu sve do o k o 10 k m . m o g l o govoriti o neopreznom postavljanju vjetrenjača na uobičajene koridore ptica. tri vjetrom najbogatije savezne države (Sjeverna Dakota. stoljeću gradili vrlo jednostavne m e h a n i z m e s vertikalnom osi koji su se koristili za mljevenje žita. p o t o n u o i krenuo nazad prema ekvatoru. Njih je m o g u ć e koristiti i na mjestima gdje vjetra n e m a toliko p u n o . Izgradnjom vjetrenjača prvi su ovladali stanovnici Perzije. D a n a s s u protesti k a k o v j e t r e n j a č e u b i j a j u ptice u g l a v n o m prenaglašeni. a istovremeno putuje prema polovima. T e m p e r a t u r n a razlika stvara razliku u tlakovima što uzrokuje pomicanje zračnih masa. ali vjetrenjače su fakat lijepe. i energija vjetra se suočava sa m n o g i m protivnicima i vrlo često bedastim kritikama. i ovdje m o ž e m o spomenuti premalo korištenje s obzirom na mogućnosti. Osim za mljevenje žita. a prema p o d a c i m a Ministarstva energije SAD-a. jer ih pokreće i slabiji vjetar. h o r i z o n t a l n i m o k r e t a n j e m . stoljeću. i prije su ovdje p r o b l e m bile s a m o velike vjetroelektrane. a jednako lijepe. onda stvarno ne z n a m o . Prekooceanska putovanja su ostvarena p o m o ć u jedrenjaka. vjetrenjače građene u Europi koristile su se za p u m p a n j e vode. dok u vjetrovitijem dijelu godine i m a manje sunčanih d a n a . Zanimljiva je činjenica da se do pojave n a f t e sav m o r s k i t r a n s p o r t t e m e l j i o n a v j e t r u k a o j e d i n o m e n e r g e n t u . Kanzas i Texas) m o g l e bi zadovoljiti potrošnju struje cijelog SAD-a. Ovakve vjetrenjače se često kombiniraju sa solarnim fotonaponskim modulima čineći tako odličnu kombinaciju tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Kao i u slučaju solarnih m o d u l a . O n e zauzimaju m a l o prostora i ne smetaju d r u g i m živim bićima.

nikad n e ć e m o moći električnu energiju trošiti na način na koji smo navikli. Ali to nije p r o b l e m . T o s u tzv. pećnica. već radi n a p r i n c i p u e l e k t r o m a g n e t s k i h p o l j a što j e p u n o bolje. grijaćih tijela. i T e h n o e l e k t r o d .Zelena energija" upravo i instalirao održive energetske sustave koji su se sastojali od male vjetrenjače i solarnog modula uz pripadajuću o p r e m u . Na primjer. O g r o m n a količina energije se troši vrlo neučinkovito. rashladnih uređaja te peći na struju vrlo je neučinkovit način korištenja energije. o . bez zapreka koje bi m o g l e vjetar pretvoriti u turbulencije. Tehnoelektro vjetrenjača od 120W se sastoji o d : ugrađeni regulator punjenja kako bi se zaštitilo baterije od p r e k o m j e r n o g punjenja ili previsokog napona. dok bi za jače uređaje bilo bolje podići stup od 1 2 . Što očekivati od malog kombiniranog sustava vjetar+solarno? Osnovna konstrukcija je lijevani aluminij kako bi se povećala otpornost na sol. Ako na terenu ima drveća. Tehnoelektro proizvodi samo m a n j e tipove takvih od 6 0 W . U m o t o r u vjetrenjače n e m a četkica ili kliznih kolutova. beskontaktni generatori koji traju duže. gotovo bez održavanja. o . Sto se tiče malih vjetrenjača. Naravno i jača vjetrenjača će d o b r o raditi na 6 metara visine ako se nalazi na otvorenom polju ili uz o b a l u i n e m a zapreka u blizini. Prilikom postavljanja vjetrenjače važno je odabrati dobru lokaciju. to bolje. vjetrenjača mora biti postavljena na visini većoj od najviše krošnje u radijusu od najmanje 30 metara. Partneri u t i m p r o j e k t i m a su bili već s p o m e n u t i Solaris d . Najbolja su otvorena mjesta. za vjetrenjače. Okretni zglob unutar vjetrenjače p o m o ć u kojeg se vrši prijenos električne energije smješten je u n u t a r tijela vjetrenjače kako ne bi došao u kontakt s kišom.6 metara. a lopatice su od otporne i čvrste plastike kako bi im se pojačala otpornost na jake vjetrove. Isto vrijedi i za zgrade i za zapreke bilo koje druge vrste. o . A i u t o m slučaju cijena solarnog sustava bi bila toliko visoka da si to gotovo nitko ne bi m o g a o priuštiti. Vjetrenjača ima u m o t o r u Nivo p o t r o š n j e električne energije p r o s j e č n o g kućanstva d a l e k o je izvan domašaja m a l i h solarnih sustava. Kuhati je bolje k o m b i n i r a n j e m 96 97 . Za n a j m a n j u vjetrenjaču od oko stotinjak vati bit će dovoljna visina stupa od 5 . 120W i 240W. Ali kao neko općenito pravilo može se reći da što je vjetrenjača više. Također je važno vjetrenjaču postaviti dovoljno visoko. jer se potrošnja lako može s m a n j i t i . Osim ako ne instaliramo e n o r m n u količinu solarnih m o d u l a i baterija. a svim ovim trošilima može se naći alternativa. o .15 metara. korištenje električnih kuhala. Lagani rep usmjerava vjetrenjaču uvijek prema smjeru vjetra.

najprije m o r a m o znati koja trošila želimo koristiti. INSOLACIJA Insolacija ili osunčanje se izražava u vršnim satima. 5 sati dnevno ( 5 x 2 1 x 5 = 5 2 5 VVh) . Prosječno dnevno opterećenje izražava se u vat-satima (VVh) ili kilovat-satima (kWh). Potrošnja je još i veća ukoliko i m a m o ugrađenu sušilicu. Zaokružit ć e m o ovu brojku na 1200 Wh dnevno. U d r u g o m slučaju i dalje o s t a j e m o u d o m e n i obnovljivih izvora energije. Npr. danas postoje energetski efikasni strojevi za pranje rublja koji vrlo m a l o troše. a imati u rezervi plinski štednjak. a nisu n a m p o t r e b n i . TV.4 4. Veličina i cijena fotonaponskog sustava ovisit će o dva faktora: 1. U Hrvatskoj se uobičajeno navodi kako bi po kućanstvu bilo dovoljno 4-5 kW. npr. a ne m o r a m o prati rublje na ruke.sunca i biomase. električna pila. to jest p o t r e b a m a za električnom energijom. izražen u vatima (W). 98 sjever centar jug gorje Izvor: tvrtka Solaris Paneli imaju nazivni kapacitet. gdje sunca i m a u obilju.5 A. o n d a taj mikser ima snagu 2. mikrovalne. O n o što kao trošilo predstavlja najveći problem kod solarnih sustava je stroj za pranje rublja. kako bismo utvrdili snagu u vatima.083 sati) dnevno ( 5 0 0 x 0 .5 x 2 2 0 = 5 5 0 VV.4 Nekoliko savjeta za korisnike malih održivih energetskih sustava Kako bismo p o m o g l i ljudima koji razmišljaju o f o t o n a p o n s k o m sustavu sastavili smo kratak n a p u t a k o t o m e kako pravilno dimenzionirati vlastiti solarni sustav.7 5. No u energetski efikasnoj kući koja koristi zelenu energiju m o g u ć e je zadovoljiti sve potrebe sa 2-3 kW.6 4. 5 sati dnevno ( 5 8 x 5 = 2 9 0 VVh) U k u p n o opterećenje bit će: 1 166. a u d i o uređaji.A) o n d a m o r a t e tu vrijednost pomnožiti sa n a p o n o m ( 2 2 0 V). m o g u se koristiti i električni alati. a k o kupite električni mikser na kojem ne piše snaga nego samo 2. trošila će najvjerojatnije biti različiti električni i elektronički uređaji. Tu spadaju rasvjeta (štedne žarulje). 1 sat dnevno ( 8 0 x 1 = 80 Wh) .5 VVh dnevno. o količini sunca koje obasjava našu lokaciju to jest insolaciji klimatski pojas OPTEREĆENJE ILI POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE Opterećenje se definira kao količina električne energije koju troši instalirana snaga trošila u o d r e đ e n o m vremenu. O t o m e kako se neefikasno troši energija te kako je to uvjetovano našom kulturološkom razmaženošću. za sustave koji su potpuno neovisni.3 vršnih sati dnevno srpanj 5. To je dnevno očekivani broj sati d n e v n o za v r i j e m e kojih će s o l a r n i m o d u l raditi svojim p u n i m kapacitetom. Definiranje opterećenja bi trebalo biti što preciznije kako solarni sustav ne bi bio prevelik ili premalen. koju definiraju trošila i njihova snaga i 2.stolno računalo sa LCD m o n i t o r o m od 100 W. 7 sati dnevno ( 1 0 0 x 7 = 7 0 0 VVh) . o opterećenju. lako je rješenje daleko od idealnog. Snaga se izražava u vatima (W). 0 8 3 = 4 1 . računala (laptopi imaju prednost zbog male potrošnje). a računa se na slijedeći način: opterećenje za svako pojedino trošilo = snaga trošila x vrijeme u upotrebi prosječno dnevno opterećenje = zbroj opterećenja svih trošila Npr.5 3. hladnjaci itd. A k o je na uređaju specificirana samo jakost struje (u a m p e r i m a . Za Hrvatsku m o ž e m o uzeti podatke iz slijedeće tablice: vršnih sati dnevno prosinac 2 2. a k o želimo koristiti: .4 prosječna godišnja vrijednost 3.televizor od 80 VV.4 7. Da bismo znali koliko je opterećenje. pa čak i miješalica za beton itd. 5 m i n (0. Slijedeći korak je utvrditi snagu svakog zasebnog trošila.5 štednih sijalica od 21 VV. rješenje bi m o g l o biti korištenje generatora (agregata) koji troši fosilna ili biogoriva. grijanje bazena i slične proizvode koji troše p u n o električne energije. kuhinjska pomagala. Količina vat-sati (Wh) 99 . najbolje govori činjenica da se u SAD-u u nekim knjigama o korištenju energije sunca navode sustavi sa 7 kW i više. U nekim slučajevima snaga je umjesto u vatima izražena u volt-amperima (VA). Naposljetku m o r a t e odlučiti koliko sati dnevno (u prosjeku) će se svako trošilo koristiti. Kako bilo. rasvjeta i slično. pa čak i manje.ručnu bušilicu od 5 0 0 W.1 5. Cilj im je da sustav podržava električna vrata od garaže. D r u g i veliki p o t r o š a č j e e l e k t r o m o t o r . klima uređaje. Snaga nekog električnog uređaja najvjerojatnije piše na poleđini uređaja ili uputstvima za upotrebu ili ambalaži koju ste dobili pri kupnji uređaja. U nekim slučajevima. Samo m o r a m o biti sigurni da snaga stroja ne premašuje sposobnosti invertera.solarni štedljivi hladnjak od 58 VV. 5 VVh) . A k o fotonaponski sustav želimo koristiti za potrebe kućanstva. Budući da stroj grije vodu koju koristi za pranje rublja troši veliku k o l i č i n u e n e r g i j e . bušilica.6 6. što je jednako kao da je izražena u vatima (jer je snaga jednaka u m n o š k u napona i jakosti struje). k o j i z a centrifugi ran je traži puno struje. telekomunikacijski uređaji. Solarni sustavi su idealni za elektroničke uređaje niske potrošnje.5 3.

i m a m o panele od 75 W i živimo u centralnoj Hrvatskoj.5 = 4 . a k o koristimo solarne panele od 75 W. Kupovina prevelikog sustava je direktan gubitak novca jer jedan dio kapaciteta o p r e m e stoji neiskorišten. a k o i m a m o prosječno dnevno opterećenje od 1200 Wh i želimo imati rezervu od 4 d a n a . pri n a p o n u od 12 V. 0 8 . Budući da je električna energija dobivena f o t o n a p o n s k o m t e h n o l o g i j o m još uvijek prilično skupa ne bismo smjeli dopustiti da dođe do rasipanja radi nesmotrenog dizajna sustava.tablica je rađena na temelju iskustva dosadašnjih korisnika vjetrenjača tvrtke Tehnoelektro d. a to je 12 V.9 0 i više 105-120 120-150 1 5 0 . Samobor.o. J e d n o m kad z n a m o kapacitet baterija. Dobra stvar kod solarnih sustava je to što ih se uvijek VT-30 VT-60 VT-120 gorski krajevi ljeto proljeće. jesen zima VELIČINA SUSTAVA Budući da baterije i ostala pripadajuća elektronika (najviše inverter) također troše nešto električne energije. Dimenzioniranje solarnog sustava trebalo bi biti što preciznije kako naš sustav ne bi bio prevelik ili p r e m a l e n .koje će panel dnevno proizvesti izračunat ć e m o t a k o da nazivni kapacitet panela p o m n o ž i m o sa brojem vršnih sati za naše podneblje. dakle 4.2 4 0 i više 200-240 240-300 3 6 0 i više Izvor: Društvo inženjera i tehničara grada Samobora (2003): Primjena energije vjetra i sunca za potrebe navodnjavanja poljodjelskih površina. 100 101 .Samobor Snaga (W) nizinski krajevi 1 j e i o 15-30 30-45 45-60 60-90 90-105 105-120 120-150 150-200 200-240 proljeće. a živimo u centralnoj Hrvatskoj. U t o m slučaju mogli bismo se naći u m r a k u na nekoliko d a n a . a k o i m a m o bateriju od 100 A h . KOLIČINA BATERIJA Da bismo utvrdili koliko n a m je potrebno baterija. a ne u vat-satima (Wh). svaki će prosječno proizvesti 75 x 4. Također m o r a m o utvrditi kapacitet pojedine baterije. Naravno. m u d r o je sustav dimenzionirati t a k o da ukupni kapacitet bude najmanje 2 0 % veći od p r o r a č u n a t o g . broj baterija se lako izračunava na slijedeći n a č i n : broj baterija = (prosječno dnevno opterećenje x broj d a n a rezerve)/kapacitet pojedine baterije Npr.2)/352. . ENERGIJA VJETRA Tablica približno prosječno dobivene električne energije vjetrenjače po d a n u u Wh (vat satima) . jesen zima 30-45 45-60 60-75 90-105 105-120 120-150 150-200 200-240 240-300 Jadran ljeto proljeće.7 = 3 5 2 .2/snaga koju svaki panel može dnevno proizvesti Npr. ako ovisimo isključivo o solarnoj energiji kao j e d i n o m energentu. brojku izraženu u amper-satima m o r a m o pomnožiti sa n a p o n o m baterije. Broj panela se dakle računa ovako: prosječno dnevno opterećenje x 1. m o r a m o odlučiti koliko d a n a rezerve želimo i m a t i . Kapacitet baterija se najčešće izražava u amper-satima (Ah). ako n a m je prosječno dnevno opterećenje 1200 W h . o n a i m a kapacitet od 1200 W h . Da bismo utvrdili broj vat-sati. Npr. 5 Wh dnevno. Npr. potrebni broj baterija bit će ( 1 2 0 0 x 4 ) / l 2 0 0 = 4 baterije. jesen zima 45-60 60-75 7 5 . broj potrebnih panela bit će ( 1 2 0 0 x l. Baterije m o r a j u biti sposobne davati električnu energiju i za vrijeme perioda u kojima n e m a ili ima vrlo m a l o sunca. također je važno da sustav ne bude premalen jer bi se m o g l o desiti da potrebe premašuju mogućnosti sustava.o.

a garanciju na 25 g o d i n a .). znamo što vjetar zna učiniti krovovima. Opet.bez sušenja .veće zapremine el.manje zapremine . Hermetički zatvorene baterije Solarisa p o g o d n e su za držanje u kući.. U zimskim mjesecima ako padne snijeg ili se nakupi led na lopaticama vjetrenjače potrebno ga je skinuti kako bi se m o g l e ponovno slobodno i bez otpora vrtiti ukoliko zapuše vjetar. p r e m d a ju je trebalo spustiti.sa sušenjem mikrovalna pećnica .d o k printa el. Već s m o imali loših iskustva (na jadranskim otocima) da se nešto loše desi vjetrenjači kada zapušu orkanske bure. Također za razliku od automobilskih a k u m u l a t o r a .1/3 hp l m 3 / h AC .stariji . sadrže kiselinu. Vjetrenjača je puno osjetljivija na vremenske nepogode (ekstremno jak vjetar. stablima.. Općenito. Solarisovi moduli imaju radni vijek preko 30 g o d i n a . Snaga/potrošnja nekih tipičnih trošila u kućanstvima TROŠILO hladnjaci .ink jet .laser fax .DC p u m p a . orgulje gitarsko pojačalo štedna žarulja obična žarulja el. nego za solarne m o d u l e . Ukoliko saznate da dolazi orkanska bura spustite konstrukciju vjetrenjače.noviji . Također je d o b r o maknuti vjetrenjaču ukoliko odlazimo na duže od mjesta gdje smo je postavili da ne bi dobila noge. Bateriju je dobro imati u prostorijama gdje temperatura ne pada ispod 0 °C. Poslije se to sve popravilo i vratilo na svoje mjesto. jer je oluja kidala sve pred s o b o m . njena korist pa i estetska ljepota vrijedni su vašeg t r u d a . p r o m e t n i m znakovima i ostalome kada dosegne veliku snagu. Baterije rade osam do deset g o d i n a .standby .štedljivi (solarni) zamrzivač perilica za posuđe . već gel. mraz. Općenito je važno da znate kako je p u n o teže brinuti se za vjetrenjaču.m o n i t o r 1 7 " LCD laptop printer .p o t o p n a 112 hp AC . Solaris ima vrhunsku i pripadajuću o p r e m u koja ima dugi vijek trajanja i garanciju. pisaći stroj fen za kosu 5 50 200 1500 W 30 30 30 55 15 5 5 30 100 20 100 400 1200 1800 5750 900 1500 55 100 45 25 35 900 Tehnoelektro vjetrenjača je testirana na zaista jakim vjetrovima.monitor 17" .može vrlo lako nadograditi.DC p o t o p n a p u m p a bušilica u b o d n a pila cirkular kutna brusilica TV ( 2 7 " ) TV ( 1 9 " ) TV(12"C/B) 500 200 58 350 700 1450 700 1500 1200 400 1200 100 120 500 750 1000 60 50 600 500 1000 800 170 80 16 W TROŠILO video rekorder satelitski sistem CD player linija AC linija DC bežični telefon mobitel el. imaju velik broj ciklusa pražnjenja. ali bolje je spriječiti nego liječiti. pokrivač pegla perilica za rublje sušilica za rublje usisivač klima uređaj kompjutor . Bilo n a m je užasno neugodno. Rotacioni dijelovi su dobro podmazani tako da oko njih uglavnom nije potrebno voditi posebnu brigu. a ne 102 103 . osim m o d u l a . Posebno je bilo n e u g o d n o na Lastovu kada je za vrijeme jedne oluje vjetrenjača pala. aparat za kavu sokovnik toste r mlinac za kavu mikser blender p u m p e za vodu . N o .

vodik bi se trebao proizvoditi elektrolizom vode. da 2 Z b o g G a l l o n o v o g teksta p r o t e s t i r a l e s u n e k e e k o l o š k e u d r u g e . bolja varijanta. p r o g r a m proizvodnje a u t o m o b i l a na vodik niti smanjuje emisiju stakleničkih plinova niti smanjuje zagađenje. M e đ u t i m . U regenerativnom kočenju i leži bit efikasnosti hibridnih vozila. nazvana tako jer m o g u raditi i na fosilno gorivo u spremniku i na električnu energiju pohranjenu u baterijama. 1 M e đ u t i m . g o r i v e ćelije koje se koriste za d i r e k t n u p r e t v o r b u v o d i k a u e l e k t r i č n u e n e n e r g i j u . ali kao i p r e t h o d n o m dijelu o proizvodnji struje i ovdje i m a m o brojna rješenja za obnovljiviji transport. radi se zapravo o daljnjem korištenju fosilnih goriva iz d r u g o g plana. (pogledajte tablicu na sljedećoj stranici) T a k o đ e r . Ovdje o b a m o t o r a rade cijelo vrijeme. To iziskuje d o d a t n e troškove i d o d a t n o korištenje energije. 2 Bush je istovremeno smanjio financiranje projekata energetske efikasnosti. koje se nude kao alternativa nafti. Uobičajeni motor se može čak i p o t p u n o isključiti kad ne vozimo brzo kao što je često u gradu pa su ova vozila dobra za gradsku vožnju. m e đ u n j i m a n a j p o z n a t i j i b i s e proizvele z a h t i j e v a j u m a t e r i j a l e p o p u t p l a t i n e . jer vaditi iz plina vodik. Navest ć e m o sada neke od mogućnosti za proizvodnju goriva. Paralelni hibridni sustavi prisutni su u g l a v n o m kod većih vozila kao što su k a m i o n i . M e đ u t i m najveća zabluda u vezi vodika je u t o m e što. naglo ubrzanje. Prilikom sagorijevanja ponovno se spaja s kisikom te se oslobađa energija. Vodik Vodik se često i u znanstvenim krugovima i u m e d i j i m a predstavlja kao najbolja buduća zamjena za transportno gorivo. pa bi bile potrebne nove nuklearke ili elektrane na ugljen kako bi seta separacija mogla nesmetano odvijati. Rade na dva različita principa. onda je ta energija čista. Magazin Science je istaknuo kako će dobivanje vodika p o m o ć u sunca ili vjetra biti još uvijek skupo u narednim godina (Tanja Rudež. 2 0 0 3 ) . hibridna vozila. pa onda iskorištavati vodik kao gorivo samo još više povećava emisiju stakleničkih plinova. 2 0 0 4 . a sljedećih 2 0 % vadi se iz ugljena (Morris. Posljednjih g o d i n a t o s e p o k u š a v a riješiti z a m j e n o m k a t a l i z a t o r a o d n i k l a . ali kada g o v o r i m o o vodiku u okviru obnovljivih izvora energije. dok električni motor radi samo u nekim slučajevima (vožnja uzbrdo. U osobnim a u t o m o b i l i m a i m a m o serijski hibridni sustav gdje u g l a v n o m radi uobičajeni motor. Danas se vodik kao gorivo dobiva upravo od fosilnih goriva ili kao nus proizvod od petrokemijskih procesa. I ovdje n a m je prioritet smanjiti potrošnju. jer n a m se velik dio energije koji inače nestane. Koristi se i tzv. ali bez j a k i h k o n t r a a r g u m e n a t a u n a j h i t n i j i m z a m j e r k a m a a u t o m o b i l a n a h i d r o g e n k o j e j e iznio G a l l o n .. Ne treba nas čuditi što je poznati ekolog George W. 2 0 0 4 ) . a jedini produkt izgaranja je vodena para. on se skladišti i može se koristiti kao gorivo. Problem je što je vodik prilično nestabilan element i za njegovo skladištenje t r e b a m o posebne uvjete i visoku t e h n o l o g i j u . ključno pitanje jest: odakle dolazi energija koja se u prvom redu koristi za proizvodnju vodika? A k o je ta energija dobivena iz nekog održivog izvora. Najpoznatije hibridno vozilo Toyota Prius i m a brojne uštede i prednosti u usporedbi s vozilima koja voze isključivo na fosilna goriva. 2 0 0 3 ) . 104 105 . 1 0 . izdvajanja vodika iz vode još je uvijek skupa ili iznimno energetski zahtjevna. regenerativno kočenje. W o r l d w a t c h Institute. k o j i h n e m a m o u izobilju ( L e b b a n d L e b b . Reklamiraju se kao ekološka vozila pa im prodaja raste i do 2 0 0 3 .. i električni m o t o r pokriva energiju potrebnu za n o r m a l n u vožnju. To znači da ulaganjem električne energije nastaju vodik i kisik. vodik nije izvor energije! Vodik je samo sredstvo skladištenja energije! Dakle. T i j e k o m rada vozila na vodik sagorijevaju efikasnije od fosilnih goriva i ne proizvode nikakvo zagađenje. a uobičajeni motor sve iznad t o g a . kako nastaje vodik? Nekoliko je načina proizvodnje vodika. a a k o govorimo o sadašnjoj proizvodnji. Kao što s m o rekli. 1 0 . Bush 2 0 0 3 donio plan razvoja vodika kao goriva sa 1. 1 Hibridna vozila/vozila na struju Slijedeće velike nade polažu se u tzv. a k o za proizvodnju vodika koristimo energiju iz termoelektrana na ugljen ili plin. Rekli smo kako nafta sudjeluje u osiguravanju goriva za transport sa čak 9 0 % . ) .Transport Jasno je da od ukupne energetske potrošnje velik dio odlazi na transport. N a i m e . godine oko 1 5 0 0 0 0 ljudi je kupilo hibridne a u t o m o b i l e . pitamo se u č e m u je uopće prednost njegovog korištenja? Korištenje obnovljivih izvora energije ne može zadovoljiti "neuhvatljivi" vodik. Gotovo 5 0 % vodika koji se danas prodaje dolazi od prirodnog plina. u Španjolskoj se ističe kako više od 5 0 % potrošenih fosilnih goriva odlazi na transport. autobusi i d r u g i . suprotno mišljenju laika.). Z b o g čistog sagorijevanja vodik je d o b i o etiketu zelenog goriva. Jutarnji list.7 milijardi dolara (Gallon. U Britaniji 35%. vrati i pohrani u bateriju. Budući da je vodik zapaljiv. gdje se prilikom kočenja energija vraća u baterije i puni ih. Čak bi bilo ekološkije voziti a u t o m o b i l e na plin.

N a p i s a n o kemijskom f o r m u l o m to izgleda ovako: 6C09+6H O 2 2 1863.5 3. z b o g p r e t j e r a n o g nivoa potrošnje. Fotosinteza se odvija u svim zelenim dijelovima biljke. Pitanje je da li se uopće isplati ulaganje u dvostruki pogon motora i svu tu visoku tehnologiju za mizernu razliku u potrošnji? Nadalje. a to je spriječilo uspostavu nove vegetacije.9 3. Poznato je da već najmanje 20 godina postoje klasična vozila (obično dizelaši) koji troše isto toliko ili m a l o više. Kroz stoljeća o n o se koristilo za grijanje životnog prostora. Već t a d a . Kao rezultat takvog neodgovornog ponašanja p r e m a prirodnim resursima danas i m a m o dvije najveće pustinje na svijetu .org (10.09. inače ovaj sustav nije održiv.environmentaldefense. Po sastavu celuloza je zapravo dugački lanac molekula glukoze nastalih fotosintezom. proizvodnja je postala neodrživa.U godinu dana po kilogramima Potrošnja Godišnji benzina troškovi (godišnje prijeđenih 20000km) Toyota Prius 2004 Toyota Camry 2004 850. klorofil (spoj koji se nalazi u zelenim dijelovima biljke).8 2 Energija biomase Biogoriva Sve zelene biljke i m a j u s p o s o b n o s t d a e n e r g i j u s u n c a p o m o ć u procesa fotosinteze pretvaraju u kemijsku energiju te je na taj način uskladište u obliku kemijskih spojeva. Ovaj princip su poznavali još pećinski ljudi.biomasi drveta. Proces fotosinteze je o n o što o m o g u ć u j e biljci da raste i živi. -> C H l v O .5 452 U$D Emisija C02 Emisija CO Emisija N02 Emisija HC 1980. taljenje metala. osnovno pogonsko gorivo i dalje ostaje neki od derivata nafte. ova nekad intenzivno pošumljena područja ostala su ogoljena uslijed čovjekove aktivnosti. U stvari do pojave ugljena i nafte sva potrošnja energije na Zemlji bila je zasnovana na obnovljivom izvoru energije .Saharu i australsku pustinju. U drvetu je većina sunčeve energije pohranjena u obliku celuloze .kemijskog spoja koji sačinjava većinu ukupne mase suhog drveta. Kada drvo sagorijeva 106 107 .5 2. jer smo počeli trošiti više drveta nego što ga je uspijevalo ponovno izrasti prirodnim procesima. pripremanje hrane. Dakle kada g o v o r i m o o biomasi kao obnovljivom izvoru energije uvijek m o r a m o imati u vidu da se sva potrošena biomasa mora nadoknaditi novim uzgojem. Evidentno je da su hibridna vozila efikasnija od klasičnih vozila. + 6 0 „ 6 12 6 2 N a j p r i m i t i v n i j i i najstariji n a č i n korištenja energije b i o m a s e je u p r a v o sagorijevanje drveta. voda i ugljični dioksid.).5 952 U$D 4343 139. pa o hibridnim vozilima uopće ne m o ž e m o govoriti kao o ekološkim vozilima.25 litre benzina na prijeđenih 100 kilometara.8 94. proizvodnju v a p n a za graditeljstvo i t d . M e đ u t i m postavlja se pitanje.2005. paljenje keramike. što je uzrokovalo eroziju tla i ispiranje sve zemlje u more. Za proces fotosinteze potrebni su: svjetlosna energija. koliko efikasnija? N a i m e po g o r n j i m tablicama m o ž e m o zaključiti da Toyota Prius troši 4. u slučaju šuma pošumljavanjem. dakle najviše u lišću te u stabljici kod zeljastih biljaka. Dok je biljka izložena svjetlosti ona apsorbira ugljični dioksid iz atmosfere i v o d u iz tla te sintetizira šećer g l u k o z u . a ispušta višak kisika. N a i m e .1 Izvor: URL:http://www. Na taj način biljke u stvari djeluju kao solarni kolektori.

g o d i n e ova t e h n o l o g i j a pada u zaborav. Neka od njih u o v o m t r e n u t k u predstavljaju vrlo izglednu alternativu koja bi m o g l a zamijeniti b a r e m jedan dio fosilnih goriva. U stvari sve je bolje od a u t o m o b i l a .org/biofuel. Nužno je ulaganje u bolju infrastrukturu i kvalitetu javnog prijevoza i biciklističkog prometa. najčešće za pogon vozila ili za proizvodnju električne energije p o m o ć u agregata. pogotovo kad se u njemu vozi s a m o jedna osoba. Energija uskladištena u drvetu najčešće se koristi za zagrijavanje životnog prostora i za zagrijavanje vode. d o r e c e p a t a k a k o i h s a m i proizvesti m o ž e s e n a ć i n a I n t e r n e t u . otpaci koji se ne iskorištavaju. a njihovo gorivo je obnovljivo i ne pridonosi efektu staklenika i g l o b a l n o m zagrijavanju. Neće biti dovoljno prijašnje fosilno gorivo samo zamijeniti biogorivom. M o g u ć e ga je proizvesti i od drugih kultura b o g a t i h šećerom. dok je benzin bio strogo čuvan za vojsku. U svakom slučaju biogoriva nisu nadomjestak fosilnim. zaštite i vode (Murray. Uslijed zagrijavanja na visokoj temperaturi kruto gorivo počinje ispuštati zapaljive plinove koji ne sagorijevaju zbog n e d o s t a t k a kisika. J e d n a s t r a n i c a k o j u s v a k a k o t r e b a izdvojiti je: www. toliko jednostavnoj da se čak pojedinci širom svijeta upuštaju u proizvodnju vlastitih biogoriva u kućnoj radinosti. već samo jedno od m o g u ć i h rješenja koje će se p o k a z a t i o d r ž i v i m u s p e c i f i č n o j situaciji za zadovoljavanje specifičnih potreba. Proizvodnja električne energije od biomase na ovaj način i dan danas predstavlja vrlo zanimljivu alternativu na mjestima gdje drvene ili druge biomase ima u obilju. Etanol/alkohol Etanol je o d l i č n o zamjensko gorivo za benzinske m o t o r e . Danas se interes za proces rasplinjanja i proizvodnju drvnog plina ponovo pojavljuje. g o d i n e . kao što je šećerna repa i šećerna trska. u Švedskoj se na državnoj razini provode projekti poticanja poljoprivrednika da svoju mehanizaciju p o g o n e upravo na ovaj način. Pojavom plinovoda 1 9 3 0 . a i naše navike kako trošimo energente će se morati drastično promijeniti. kao zamjena za fosilna goriva u m o t o r i m a s unutrašnjim izgaranjem. u Europi je sagrađeno nekih milijun generatora drvenog plina koji su koristili u g l a v n o m civili. Efikasnije je koristiti gorivo od stabla nego od jednogodišnjih biljaka. Sagorijevanjem se troši kisik iz atmosfere. a i m a j u veću efikasnost od uobičajenih kultura koje se koriste za proizvodnju etanola. ugljični monoksid (20%) i m e t a n (3%). Osim toga neovisni su. Dapače. Z a t i m su tu još i razne uljane kulture koje energiju pohranjuju u obliku biljnih ulja kojima obiluju njihove sjemenke. Dakle p o m o ć u ovog postupka m o g u ć e je od drveta ili nekog d r u g o g oblika biomase proizvesti plin koji se može koristiti kao pogonsko gorivo za m o t o r e s unutrašnjim izgaranjem. Za početak će biti nužno smanjiti u k u p n u količinu transporta koja se d o g a đ a na planeti. uz oslobađanje energije koja je bila zarobljena u ovim spojevima u obliku vatre. Gorivo proizvedeno od poljoprivrednih kultura morat ćemo trošiti vrlo racionalno i efikasno. kako bi se smanjile gradske gužve i nesmotreno rasipanje energije u obliku gradskog automobilističkog prometa. 2 0 0 5 ) . M e đ u t i m . Kada govorimo o biogorivima potrebno je naglasiti da se radi o vrlo jednostavnoj tehnologiji. I gradski promet će morati proći kroz velike promjene. Sve više ljudi posvuda sakuplja o t p a d n o jestivo ulje iz restorana i koristi ga za proizvodnju biogoriva koje koriste za vlastite potrebe. na primjer u obliku škroba koji se nalazi u zrnu žitarica i g o m o l j u krumpira. godine započeo pro1 Tekuća biogoriva Osim u obliku celuloze. za vrijeme Drugog svjetskog rata. trave i slično.journeytoforever. lako je postupak rasplinjanja poznat već od 1800.hlml 108 109 . 1 Rasplinjanje Rasplinjanje je u stvari jedan oblik n e p o t p u n o g sagorijevanja krutog goriva.dolazi do kemijske reakcije koja je upravo suprotna fotosintezi. prvi put se tada koristio kao pogonsko gorivo za motor s unutrašnjim izgaranjem. U nekim slučajevima kao glavna sirovina za proizvodnju biogoriva može poslužiti neki o t p a d n i materijal. biljke m o g u energiju skladištiti i u obliku drugih kemijskih spojeva. Najbolja je trava p a n i c u m virgatum koja i m a najveću iskoristivost. Traktori sa u g r a đ e n i m generatorima plina poljoprivrednicima m o g u ostvariti znatnu uštedu. potreban n a m je kompliciraniji sustav proizvodnje. jer ne m o r a j u kupovati benzin. a električna energija nije dostupna ili korisnik želi koristiti obnovljive izvore. slama od pšenice i rižine vlati. Još je bolje koristiti celulozne kulture. U Brazilu je kao odgovor na prvu naftnu krizu 1975. godine ova tehnologija je na ovaj način prvi p u t upotrijebljena 1 8 8 0 . No m a n j e je poznata činjenica da se drvo može upotrijebiti i kao pogonsko gorivo za vozila. ne mislimo na parnu lokomotivu. U d r u g i m pak slučajevima sirovinu je potrebno uzgojiti odgovarajućim poljoprivrednim postupkom. kao što su žitarice ili krumpir. Dakako. Biogoriva su tekuća goriva proizvedena od biljne biomase koja se koriste M n o g o više d e t a l j a o b i o g o r i v i m a . kao što su o t p a d n i papir ili drveni otpaci. Rasplinjanjem drveta nastaje mješavina sljedećih zapaljivih plinova: vodik (20%). koji je pogonio generator električne energije. o d e k o n o m s k e isplativosti. No kod materijala koji su bogati celulozom. kao što su otpaci od stabla. Na taj način m o g u se proizvesti vrlo jeftina i ekonomski isplativa goriva. Etanol (isto što i medicinski alkohol C H ^ H ^ O H ) se najčešće proizvodi od poljoprivrednih kultura bogatih škrobom. a zahtijeva m a n j e gnojiva. vrlo često su kukuruzovina. a nastaje ugljični dioksid. Osim ova tri plina nastaju i dušik i ugljični dioksid koji nisu zapaljivi. Kako raste cijena nafte morat ć e m o pribjeći svim raspoloživim alternativama. Na primjer. zahvaljujući nedostupnosti drugih energenata. Plin koji je nastao rasplinjanjem drveta (wood gas). Čak i korištenje laganih m o p e d a predstavlja korak prema smanjenju potrošnje goriva.

g r a m proizvodnje goriva na bazi alkohola ProAlcool. a goriva na bazi ulja svega 5% (WWI. Na taj način dio ili svu svoju mehanizaciju pogone ovim obnovljivim gorivom. šećerna repa i šećerna trska m o g u na istoj površini dati duple prinose za proizvodnju etanola od kukuruza. Inzistiranje SAD-a na proizvodnji etanola od kukuruza nije č u d n o s obzirom da je 3 4 % kukuruznih usjeva genetski modificirano.15 3823. Kasnije je najavljivao svoju viziju razvoja lokalnih poljoprivreda kroz proizvodnju vlastitih goriva ( T i c k e l l . Prinosi različitih kultura dani su u tablici dolje: Biljka šećerna repa (Francuska) šećerna trska (Brazil) tapioka (Nigerija) slatki sijerak (Indija) kukuruz (SAD) pšenica (Francuska) litara goriva po hektaru 6658.org/Books/PB7pb2ch2_table2.earthpolicy. Proizvodnja goriva na bazi ulja ima velike mogućnosti upravo zbog širokih m o g u ć n o s t i lokalne proizvodnje goriva. O k o 4 0 % goriva koje se proda u Brazilu je etanol. Direktno je zaposleno 7 0 0 0 0 0 ljudi. Ali Dieselova n a d a n j a i želje uništila je n a f t n a i automobilska industrija. U slijedećoj tablici m o ž e m o vidjeti prosječne prinose nekoliko vrsta uljarica: Prosječna proizvodnja za uljarice Biljka palma (palmino ulje) kokos jatropa maslina uljana repica kikiriki kg ulja po hektaru 5000 2260 1590 1019 1000 890 litara ulja po ha 5950 2689 1892 1212 1 190 1059 Izvor: URL:http://www.htm 110 111 . No i taj problem bi se m o g a o riješiti korištenjem solarne energije za potrebe destilacije. Postupak proizvodnje se sastoji od usitnjavanja materijala. No s kukuruzom. Očito IEA očekuje da do tog d a t u m a koloniziramo neki planet Etanolium na kojem bi stvorili uvjete i samo uzgajali kukuruz. a cijena naftnog benzina je već gotovo dvostruko veća od cijene etanola. U Brazilu korisnici etanola najčešće imaju vozila koja m o g u voziti i na benzin i na etanol ili na njihovu mješavinu u bilo kojim proporcijama. Rudolf Diesel je 1985. U svijetu se proizvodi etanola dovoljno da zamijeni svega 3% u k u p n e potrošnje benzina. Na primjer. Kada bi cijeli SAD htio zadovoljiti svoju potrošnju goriva. godine razvio svoj motor. čime zapravo iskorištavaju o t p a d . Kada govorimo o industriji biogoriva jasno je kako tu važnu ulogu imaju i državne subvencije. Uz p o m o ć odgovarajuće o p r e m e etanol je m o g u ć e proizvesti u kućnoj radinosti. d o k je broj onih koji indirektno sudjeluju u cijelom poslu tri do četiri puta veći. proizvodnjom alkohola od kukuruza trebalo bi zasijati 9 7 % njihovog teritorija. Brazil zauzima od ukupne proizvodnje etanola u svijetu 37%. 2 0 0 5 ) . a slijede SAD sa 3 1 % . jer n a m nije jasno gdje oni vide zemlju za tih 5 0 % . U Brazilu se već nekih tridesetak godina uzgaja šećerna trska od koje se na industrijskoj razini proizvodi etanol. i nekoliko naftnih kriza. ovaj koncept i nije toliko nov. To su najčešće poljoprivrednici koji se ionako bave uzgojem kultura p o g o d n i h za proizvodnju etanola. a ne po njegovoj ukupnoj viziji i radu. 2 0 0 3 ) . korporacija Archer Daniels M i d l a n d . Spoznaja o smanjivanju viskoziteta jestivog ulja p o m o ć u kemijskog procesa počela se javljati '70-ih godina da bi se negdje p o č e t k o m '90-ih počela sve više koristiti. pa ga tako danas i poznajemo više po j e d n o m od naftnih derivata. 2 0 0 5 ) . Razlog je vrlo loša kvaliteta dizelskog goriva u SAD-u koje se smatra j e d n i m od najgorih u svijetu. Danas se već može kupiti na benzinskim postajama. N a i m e dr. kupcima se još uvijek isplati kupovati etanol za potrebe transporta. Biogoriva na bazi biljnog ulja lako se jestivo ulje tek u posljednjih desetak godina počelo koristiti za proizvodnju biogoriva. Od tada je moralo proći čitavo stoljeće. U SAD-u se z b o g n e p r a v e d n i h p o l j o p r i v r e d n i h subvencija p o d u p i r e i proizvodnja etanola od kukuruza.03 Također. M a n j e od 1% novo prodanih vozila u SADu i m a dizel motore. a već 1900.05 2583. pesticida i herbicida. Njegov stroj je bio toliko m o ć a n i robustan da je m o g a o bez problema kao gorivo koristiti čisto jestivo ulje. godine u Parizu je predstavio svoj novi motor koji je radio na čisto ulje kikirikija. Etanol k a o gorivo proizvode i p o j e d i n c i širom svijeta. te je i danas ta zemlja prva u korištenju t o g alternativnog izvora kao gorivo. godine etanol m o g a o sudjelovati kao g l o b a l n o transportno gorivo sa čak 5 0 % (WWI. Razlog više da pređu na biodizel jer je čišće gorivo. što je neefikasniji oblik dobivanja etanola. SAD i agro-biotehnološke korporacije podupiru masovnu proizvodnju koja zahtijeva veliki unos sintetičkih gnojiva. Možda najveća m a n a ove tehnologije je u t o m e što je za destilaciju potrebno uložiti veliku količinu energije.05 6173. Da bi vozilo m o g l o etanol koristiti kao gorivo potrebno je napraviti manje preinake na vozilu. lako je potrošnja etanola u benzinskom motoru nešto veća od potrošnje benzina. M e đ u n a r o d n a agencija za energiju (IEA) procjenjuje kako bi do 2 0 5 0 . kuhanja. Najveći korisnik državnih subvencija za proizvodnju etanola je najveći proizvođač žitarica na svijetu. U t o m kontekstu ne treba nas čuditi što u ovom trenutku od svih biogoriva na etanol o t p a d a 9 5 % .25 3515. U SAD-u se općenito manje koriste dizel vozila.6 3301. fermentacije te destilacije. u Brazilu iskorištavaju i stabljike od šećerne trske. da bi se ova tehnologija počela detaljnije istraživati. To je i zemlja koja ga najviše proizvodi.

potreba da se bazeni rade na sunčanim i klimatski suhim mjestima. jer se bazene može stavljati u nenaseljena pustinjska područja. viskozitet će se dovoljno smanjiti da većina dizelskih m o t o r a neće imati p r o b l e m a s ovim gorivom. Bazen od 1 0 0 0 m m o g a o bi godišnje proizvesti čak preko 7. O č i t o je ipak kako u d o g l e d n o vrijeme ostajemo ostavljeni na korištenje poljoprivrednih kultura bogatih uljem. koristi bi bile višestruko uvećane. Bitno je naglasiti da biljno ulje ne mora biti novo. Procesom transesterifikacije lanci masnih kiselina se odvajaju od molekule glicerola i vežu se s m e t a n o l o m . KEMIJSKI MODIFICIRATI UUE (BIODIZEL) Gorivo koje se proizvodi od novog ili rabljenog biljnog ulja uz p o m o ć kemijske modifikacije zove se biodizel. 1. Znanstvenici na N a t i o n a l Renewable Energy Laboratory (NREL) proveli su istraživanje i dobili rezultat kako bi svega 4 0 0 0 0 0 hektara bazena s a l g a m a bilo dovoljno da zadovolje sve potrebe SAD-a. 2 0 0 5 ) . Z a t o je izrazito važno paziti da ne udišemo pare metanola i da ga naravno ne p r o g u t a m o . dovela je do problema evaporacije ( 2 0 0 4 ) . Najdalje je otišla N j e m a č k a koja godišnje troši 1. ističe kako je razlog sporog širenja proizvodnje goriva od algi. dapače. Biljno ulje i dizel se miješaju najčešće u o m j e r u 5 0 . 2 0 0 3 ) . lako je Rudolf Diesel u svoj dizel m o t o r t r p a o čisto ulje kikirikija. POMIJEŠATI UUE S PETR0DIZEL0M Ako u biljno ulje d o d a m o određenu količinu običnog petrodizela. p r e m d a bi ovakav t i p proizvodnje goriva na početku zahtijevao veća ulaganja. 2. Premda ljudi stavljaju i čisto jestivo ulje u svoje motore.Biljka suncokret gorušica lan soja konoplja kukuruz kg ulja po hektaru 800 481 402 375 305 145 litara ulja po ha 952 572 478 446 363 172 da bi se koristilo bez ikakvih modifikacija.org/biodiesel_yield. d o d a j e m o katalizator N a O H . a u SAD-u od soje. a niti zaštitne naočale nisu n a o d m e t . Primjerice. Glicerol tone na d n o . A l g a m a najviše pogoduje t o p l o i suho vrijeme. na Europu odlazi gotovo 9 0 % . ako se proguta. današnji dizelski m o t o r i su nešto drugačiji. Briggs smatra da su to sve rješivi p r o b l e m i . Da bi prevladali ove zapreke m o ž e m o izabrati između tri različita načina proizvodnje goriva na bazi biljnog ulja. što je o k o 3% njihove u k u p n e potrošnje ( N a t i o n a l Geographic Hrvatska. M o g u ć e je u nekim slučajevima umjesto m e t a n o l a koristiti etanol. Molekula masti je triglicerid. poznavajući naše podneblje znamo koje kulture najbolje uspijevaju u krajevima gdje živimo. Također.6 t o n a ulja.html Naravno. Od jedne molekule triglicerida. što znači da se sastoji od tri lanca masnih kiselina (estera) koje su povezane sa m o l e k u l o m glicerola. Po istraživanju koje je provodilo američko Ministarstvo energetike ističe se kako bi alge m o g l e zadovoljiti sve potrebe SAD-a u gorivu. U Njemačkoj postoji široka mreža 1900 benzinskih p u m p i na kojima je m o g u ć e napuniti biodizel. Ostaje n a m k a o t a j n a zašto se k u l t u r a koja n a m najviše može d a t i u proizvodnji goriva se najmanje koristi. klimu i vozilo koje koristimo. Kod nekih robusnijih strojeva m o g u ć e je koristiti č a k 7 0 % biljnog ulja pomiješanog sa 3 0 % petrodizela. i m e n u j e m o ga m e t i l n i m esterom.5 0 % . N a O H . Podsjećamo da je to svega 1/60-ina od godišnje neiskorištene zemlje u SAD-u (Tickell. za proizvodnju biodizela u g l a v n o m se koristi m e t a n o l . u ovom slučaju staro iskorišteno biljno ulje čak pokazuje neke bolje karakteristike od novog ulja. ali Tickell zaključuju kako je to super. obično se savjetuje to raditi u m a n j i m količinama. Odsjek za fiziku. britansko Ministarstvo okoliša ističe kako bi po hektaru uljane repice dobili 1450 kg ulja. jer osigurava s t a b i l n i j u reakciju p o t r e b n u za proizvodnju biodizela. Taj se postupak naziva transesterifikacija. M e t a n o l treba biti 99. a pri radu je t a k o đ e r obavezno nositi g u m e n e rukavice i zaštitnu odjeću. Michael Briggs s University of New Hampshire. Ipak. također opasnu kemikaliju vrlo nagrizajućih svojstava. poznat još i p o d Iznosi su p r o s j e č n i na g l o b a l n o m n i v o u i m o g u varirati od regije d o r e g i j e i o d v a r i j a c i j a iste k u l t u r e . a u većim količinama je i smrtonosna. može izazvati sljepilo.7 milijardi litara biodizela godišnje. Njih o d a b i r e m o s obzirom na uvjete. P o t r e b n o j e n a g l a s i t i d a j e m e t a n o l izuzetno o p a s n a kemikalija koja. To su alge. Osim toga.5%-tni. za hladnijeg se vremena viskozitet još i povećava što uzrokuje p r o b l e m e s paljenjem. posebno s obzirom na o g r o m n e koristi. čineći nusprodukt glicerin. Kako bismo uopće razbili molekulu triglicerida. Izvor: URL:http://www. Logično je da biljke koje žive u toplijim krajevima i m a j u i veću produktivnost u ulju zbog više sunca. Većina biodizela u EU dobiva se od uljane repice. dakle vrlo visoke čistoće jer voda smeta procesu t r a n s e s t e r i f i k a c i j e . d o b i t ć e m o tri molekule alkilnog estera kako općenito nazivamo biodizel.journeytoforever. Na mjesto glicerola dolazi m e t a n o l . a od t o g a Njemačka sama proizvodi više od pola. Cilj kemijskog postupka proizvodnje biodizela je razbiti m o l e k u l u masti te na taj način smanjiti viskozitet ulju. Ukoliko želimo naglasiti s kakvom vrstom alkohola (u o v o m slučaju m e t a n o l o m ) smo radili biodizel. Dakle. korištenje slane vode n a k o n čega bi se sol nagomilavala u spojevima. M o g u ć e ih je kombinirati i koristiti ovisno od prilike do prilike. Kada za proizvodnju biogoriva koristimo već korišteno biljno ulje vrlo je važno dobro ga profiltrirati kako bi se sve krute čestice hrane odstranile iz goriva. Od u k u p n o proizvedenog biodizela. Cisto jestivo biljno ulje ima previsok viskozitet 2 112 113 .

ali neupotrebljiv za korištenje. 3. s t a k l e n e . Zagrijavanje ulja će u velikoj mjeri olakšati filtriranje.5 + 2 = 5.5 g 4. Miješanjem N a O H i metanola nastat će natrij-metoksid. Dodavati po 1 ml otopine N a O H i nakon svakog dodavanja izmjeriti pH otopine ulja. ili filteri za kakvu kakvi se k o r i s t e u r e s t o r a n i m a . a n a m a se iz iskustva pokazalo da je još bolje koristiti gusto pletenu sintetičku t k a n i n u za zavjese. ukupna potrebna količina N a O H će biti: 3. Dakle potrebna količina N a O H za p o t p u n u transesterifikaciju jest: 3. Postupak titracije Ovo je najteži i najkritičniji dio postupka. K o r i s t i t e p l a s t i č n e p o l i e t i l e n s k e .5 g r a m a po litri ulja. poluprozirne HDPE kanistere ili bačvice kako bismo mogli vidjeti što se dešava u n u t a r posude. proces titracije n a m daje odgovor koliko kaustične sode trebamo za proces. 2. koji je po sastavu sapun. Filtriranje Iskorišteno ulje uvijek m o r a m o zagrijati i filtrirati kako bi uklonili krute ostatke od prženja. T r e b a m o v o d o m koju i m a m o Procedura proizvodnje biodizela: 1. Pomiješati 10 ml izopropil alkohola (tj. Kaustičnu sodu usipati u m e t a n o l . Tkanina za zavjese se lako pere. Važno je zapamtiti koliko smo u k u p n o mililitara otopine N a O H dodali u otopinu ulja. kositrom i bakrom. potrebno n a m je 20 litara m e t a n o l a . za količinu od 100 litara ulja t r e b a m o izvagati 5 5 0 g kaustične sode. e m a j l i r a n e ili p o s u d e o d nehrđajućeg čelika. P o m o ć u lakmus papira ili još bolje elektroničkog mjerača p H . Soda se mora potpuno rastopiti (označimo to kao 0. a može biti i smrtonosna ako je p r o g u t a m o .5 g + onoliko g r a m a koliko smo mililitara otopine N a O H dodali tijekom titracije Na primjer: A k o smo u procesu tiracije 2 puta morali dodati po 1 ml vodene otopine N a O H . P r a k t i č n o je koristiti bijele. izmjerite pH otopine ulja u izopropanolu. NEMOJTE nastaviti s postupkom dok se sva s o d a ne o t o p i .nazivom kaustična soda je izrazito toksična kemikalija koja može oštetiti kožu. Trebali bismo biti što točniji. P o n e k a d se. a k o bi titracijom odredili da n a m je potrebno 5. Treba kupiti N a O H 96%-tne čistoće. Titracija: Pomiješati 1 g kaustične sode s 1 I destilirane vode. oči i pluća. jer toplo ulje teče p u n o brže. Na primjer. Cilj je postići pH oko 8 do 9 i tada je titracija završena. a vrlo dobro filtrira mrvice hrane jer je gusto pletena. Izvagati p o t r e b n u količinu kaustične sode.1%-tna N a O H otopina). kako bi se kaustična soda otopila u m e t a n o l u . U najgorem slučaju može n a m se desiti da umjesto biodizela proizvedemo bačvu gela. Soda m o r a biti suha bez kontakta s v o d o m . Potrebna količina je 2 0 % od količine ulja. Posudu u kojoj p r i p r e m a m o natrij-metoksid treba dobro protresti ili još bolje miksati 15tak minuta uz p o m o ć bušilice i nastavka za miješanje boje. Soda reagira s a l u m i n i j e m . pa t r e b a m o izbjegavati koristiti te materijale pri proizvodnji biodizela. p o s e b i c e za h l a d n i j e g vremena. izopropanola) s 1 ml iskorištenog ulja od kojeg r a d i m o gorivo. A k o i nakon 24 h na d n u posude vidimo nerastopljene kristaliće kaustične sode. U tu svrhu se najčešće koristi gaza u dva sloja. kaustična soda tvrdoglavo ne želi rastopiti u metanolu. Budite uporniji od sode! OPREZ!!! A k o dodir s kožom primijetimo. voda smeta procesu transesterifikacije jer se veže sa kaustičnom s o d o m i pretvara ulje u sapun. A k o u o t p a d n o m ulju ima puno vode. Z a t i m otopinu ostavimo da odstoji najmanje 24 h da bismo bili sigurni da je sva kaustična soda otopljena u metanolu. Za vrijeme miješanja natrij-metoksida treba imati zaštitnu opremu i po mogućnosti ne piti crno 114 115 . Priprema natrij-metoksida Izmjeriti potrebnu količinu m e t a n o l a . N a i m e . m o r a m o ga zagrijati na 100 C. pH će najvjerojatnije biti oko 5. To znači da ako r a d i m o sa 100 litara ulja. Uklanjanje vode Kao što smo već rekli. O t o p i n u l a g a n o zagrijati i miješati dok se svo ulje ne rastopi u izopropanolu. Izmjeriti 1 ml otopine N a O H i izliti u o t o p i n u ulja. kako bi isparila. jer hitno oprati s natrij-metoksid dođe u spalit će je bez da i ubija živce. Ponovo izmjeriti pH otopine.

Cetanski broj biodizela je veći od o b i č n o g dizela. Vrijedi isto i za kaustičnu sodu. t r e b a m o s a g r a d i t i m e t a l n i stalak n a k o j e m ć e b u š i l i c a b i t i čvrsto p r i č v r š ć e n a . Prvo krenite sa učenjem s a m o g procesa. Dobro je da proizvedeni Na dnu se treba odvojiti tamniji dio glicerin motor e. d o b i v e n u m j e š a v i n u j e potrebno d o b r o izmiješati.m e t o k s i d izlijemo u ulje. kokosovo ulje. N a k o n što se mješavina miješala 1 h. Sto se tiče proizvodnje. Ukoliko to ne napravite. A k o jest.i h . jer n e m a z a k o n a koji t o r e g u l i r a . U g l a v n o m se radi o vozilima starijima od polovice ' 9 0 . To se može napraviti kod a u t o m e h a n i č a r a i nije skupo. Rjeđi slučaj. č e k a m o narednih 8 h da se na d n u bačve nataloži nastali glicerin. U tablici koja slijedi d a j e m o vam razine geliranja. ali se preporuča provjeriti svako vozilo zasebno. Predfilter je također koristan i zbog sklonosti biodizela da pokupi sa s o b o m prljavštine iz rezervoara koje su se nataložile od običnog dizela ili radi korozije rezervoara. P r o m a t r a j t e ponašanje vašeg vozila. m o g u se koristiti uobičajeni aditive za dizelske 116 117 . Glicerin će pasti na d n o . Miješanje obično traje oko sat vremena. Ovisno o vrsti ulja. Njeno odstranjivanje je također m o g u ć e sredstvima koja se m o g u kupiti u d u ć a n i m a koji prodaju a u t o o p r e m u . 5. odnosno sposobnost samozapaljenja goriva kada pokrenemo vozilo. Ipak. Još jedna važna stvar je geliranje i smrzavanje biodizela.. Nije niti dozvoljeno. Ne biste trebali imati problema ukoliko koristite biogoriva za pokretanje generatora za struju. 7. odnosno razina kada ulje prelazi iz čvrstog stanja u tekuće. korištenje bilo koje vrste biogoriva za kretanje vozila u Hrvatskoj još uvijek nije regulirano. Također. Ovdje je važno naglasiti kako to nije najhitnija stvar koju trebate napraviti o d m a h već više nešto što d u g o r o č n o treba imati na u m u . biodizel će kao kiselije gorivo od običnog dizela nagristi te dijelove. jer imaju veći cetanski broj. ali nije niti zabranjeno. U t o m slučaju bolje je koristiti suncokretovo ulje. napravili ste svoje prvo biodizel gorivo. jer r a d i t e n a v a š e m p r i v a t n o m vlasništvu. m o r a m o ga zagrijati na n a j m a n j e 20°C. Potrebno ih je zamijeniti sintetičkima. Još j e d n o m provjeravamo da li je sva kaustična soda otopljena u m e t a n o l u . Da bi r e a k c i j a bila u s p j e š n a . T r e n u t n o je situacija negdje između neba i zemlje pa levitirate iznad rupa u zakonu.. T a k o će n a m on uvijek pokazivati koliko n a m je kvalitetno naše gorivo. n a t r i j . to ne smijete raditi po zakonu bez dozvole. Jedan od načina je koristiti veliko plinsko kuhalo s većim loncem u kojem dio ulja zagrijemo na oko 100°C i zagrijano ulje p o m i j e š a m o s o s t a t k o m . (pogledati tablicu na sljedećoj stranici. a svjetliji. I ratovima za n a f t u ! Sada je samo preostalo da ga izvadite biodizel iz bačve i natočite u svojeg dizelaša. veće količine ostavite za kasnije kad ćete imati više iskustva i znanja. VAŽNO: za razliku od m n o g i h zemalja EU-a i svijeta. Da ne bismo morali stajati iznad bačve sat vremena s bušilicom u ruci. ali također m o g u ć je da se u iznimno vrućim i suhim p o d r u č j i m a pojavi na biodizelu zelenkasta sluz. n a j m a n j e 8 sati pustit ćemo mješavinu da odleži. ponovo koristeći ručnu bušilicu s nastavkom za miješanje boje.spremnu za svaki slučaj. a k o smo u toplijoj klimi ili koristimo biogorivo t o k o m ljeta. ako imate p r o b l e m s paljenjem. Još neki savjeti Za p o č e t a k je bolje početi s m a n j i m k o l i č i n a m a b i o g o r i v a . prozirni biodizel će ostati iznad. bolje je koristiti prvotno nabrojana ulja. Z a t o a k o smo u hladnijim krajevima ili gorivo koristimo zimi t r e b a m o paziti s uljima koja su sklonija geliranju ( p a l m i n o ulje. Sto je cetanski broj veći. jer glicerin može začepiti filter za gorivo u vašem vozilu. Ukoliko koristimo 100%-tni biodizel savjetuje se p r o m j e n a svih g u m e n i h dijelova u vozilu kroz koje prolazi gorivo. biodizel se može početi gelirati na različitim t e m p e r a t u r a m a . Teoretski biste m o g l i biodizelom pokretati i vašu poljoprivrednu mehanizaciju na vašem polju. korodira boje pa t r e b a m o paziti u kakvoj posudi r a d i m o biogorivo. repičino ili sojino ulje. Ispod tih razina ulje se počinje gelirati do smrzavanja te ga ne m o ž e m o koristiti kao gorivo. zakašnjenja u paljenju su m a n j a . Recite doviđenja naftnoj industriji. 6. Konačno biodizel! Čestitamo. D o b r o je ugraditi mali prozirni predfilter za gorivo. Cetanski broj označava kvalitetu dizelskog goriva. mast). Pazite da prilikom prelijevanja ne povučete m a l o glicerina zajedno s biodizelom. No. Taloženje i separacija Dakle. Nafta iz Iraka je regulirana. Tijekom zime.) ZMAG-ov biodizel generator za struju biodizel odstoji oko t j e d a n d a n a kako bi bili sigurni da se glicerin d o b r o nataložio. o d n o s n o b a k t e r i j a k o j o j p o g o d u j u takvi uvjeti. Grijanje i miješanje A k o je ulje prehladno. m o g u ć e je da vas kazne ukoliko vas ulove kako se vozite na biodizel.

potrošnju ili brzinu. Austrijski institut za biogoriva pak tvrdi kako Nissan Primera. Stoga v a m se može d o g o d i t i da naiđete na k o n t r a d i k t o r n e p o d a t k e .2005. Televizijska kuća Channel 4 u svojoj anketi koju je provodila na ljeto 2 0 0 4 . Land Rover. Biopower zadruga koristi upravo takvo ulje. 5% biodizel) u spremnik auta ne daju garanciju. Na d r u g o m pak mjestu pronašli smo kako u N j e m a č k o j gdje se prodaje 100%-tni biodizel na benzinskim p u m p a m a samo VW i Opel preporučuju korištenje biodizela. c o . Na p u m p a m a se (dakle legalno i provjereno) prodaje biodizel. KEMIJSKI MODIFICIRATI GORIVO (BI0P0WER) Osim transesterifikacije postoji i jednostavniji način da se ulje kemijski izmijeni i pretvori u biogorivo. Seat) je do polovine 2 0 0 4 . c o m / 4 c a r / b u y i n g . O biodizelu n e m a j u nikakav stav ili nisu provodili istraživanje o ponašanju biodizela u svojim vozilima te ne daju nikakvu garanciju i ne preporučaju korištenje biodizela uopće: Crvsler/ Jeep.12.journeytoforever. Svako vozilo je moguće prebaciti na biogoriva ukoliko to želimo. neovisno što n a m kažu iz auto korporacija. g o d i n e dobila je slijedeće odgovore a u t o korporacija. b i o . Peugeot ističe kako su svi dizel modeli kompatibilni da voze na biodizel. Uvijek je bolje ostaviti sirovo jestivo ulje za prehranu.g u i d e / ( a q / b i o f u e l s / b i o f u e l s Vidjeti LJRL:hHp://www. 118 119 . Većina proizvođača a u t o m o b i l a će upozoriti kako za ubacivanje više od 5% biodizela ( 9 5 % obični dizel. a savjetuje v a m se od korporacija čije aute vozite da to ne koristite. proizveden nakon 2 0 0 1 . Promijenili su odluku i odredili samo 5% biodizela kao dozvoljenog. Najbolji su iz korporacije Kia gdje kažu kako zaista ne vide zašto njihova vozila ne bi išla na biodizel. znanjem i tehnologijom a u t o korporacije nude udio biodizela od 5% kao jedino sigurno rješenje. za što nazad dobivaju kanistere pune biogoriva. Zadruga proizvođača biogoriva u Velikoj Britaniji Biopower UK 4 razvila je svoj vlastiti način proizvodnje istoimenog goriva. Fiat. u svim uvjetima.). i MG Rover. Reakcije su različite i kod istog proizvođača u različitim zemljama ovisno kakva je institucionalna podrška biodizelu u pojedinoj zemlji. Isto ga m o ž e m o miješati s o b i č n i m d i z e l o m u o m j e r i m a koje ž e l i m o . U t r e n u t k u kada ljudi na svakojakim vozilima širom svijeta rade promjene kako bi ih vozili na čisto jestivo ulje (SVO) prava je sramota da n a m prebogate novcem. Renault. menzi ili pečenjari koja koristi fritezu.europa. Osim na području Velike Britanije mreža proizvođača biopower goriva je sve razgranatija i ima članove diljem svijeta. Samo t o .int/energu_transport/atlas/htrnlu/lbeucomp. Citroen. Daihatsu/lsuzu. godine garantirala da njihova vozila m o g u ići na biodizel. proizvodnju i rad zadruge.org/ Unatoč nekim negativnim aspektima ove metode. H o n d a . U Nissanu N j e m a č k a kažu kako "oni aktivno ne o b e s h r a b r u j u " korištenje biodizela. Naglašavaju kako garantiraju biodizel koji zadovoljava sve propisane standarde koji vrijede i za obični dizel.eij. Zanimljivo je da auto proizvođači i m a j u prilično neprijateljski odnos prema biodizelu i po t o m e je jasno kako su im veze s n a f t n i m korporacijama još uvijek jake. Toyota. u k ( 1 4 . ali eto niti aktivno ohrabruju pa je sve na n a m a . Mercedes (osim jedan dio proizvodnje koji ide direktno za taxi službu u Njemačkoj). Ipak. 3 Ukoliko ste obični potrošač dovedeni ste u šizofrenu situaciju. Volvo također priznaje granicu od 5%. čak i pri vrlo niskim t e m p e r a t u r a m a . i Vauxhall/Opel. na način da posvuda sakupljaju iskorišteno jestivo ulje te ga prerađuju u biopower gorivo. Biodizel možemo direktno sipati u naš rezervoar bez straha da će stvoriti ikakve probleme u našem vozilu. Volvo savjetuje konzultiranje oko modela vozila. Ne t r e b a m o se brinuti niti za rad motora. ali da oni ne daju g a r a n c i j u . a koristiti iskorišteno ulje kada god m o ž e m o . S a m o do 5% biodizela u svojim a u t o m o b i l i m a preporučuju: Alfa Romeo. BMW u Njemačkoj osigurava kompletnu o p r e m u za biodizel koja se može naručiti pri kupnji a u t o m o b i l a . Hyundai. 2 0 0 5 . 2 Vidjeti r e z u l t a t e na U R L : h t t p : / / w w w . 3 (11. biodizel je pouzdano gorivo koje se lako može koristiti bez ikakvih preinaka u svim dizelskim vozilima. 4 Vidjeti na U R L : h t t p : / / w w w . A k o se radi o 2 biodizelu slabije kvalitete. HDI m o d e l i bi m o g l i i m a t i p r o b l e m a . Već smo rekli kako u proizvodnji biogoriva na bazi biljnog ulja velik potencijal predstavlja ulje koje je već iskorišteno za prženje hrane. ) . do 5% biodizela kako bi se n a f t n o m dizelu digla kvaliteta.11. Potrebno je s a m o znati da lažu i imati vjeru u naše sposobnosti da sami proizvedemo biogorivo. 2a. Skoda. g o d i n e ide bez p r o b l e m a na b i o d i z e l . Također.p o w e r .Tip ulja Razina geliranja u stupnjevima C čisto jestivo ulje/ SVO repičino suncokret ovo maslinovo soji no kukuruzno kokosovo palmino -5 -18 -12 12 -5 + 20 do24 + 3 0 do 38 metil-ester (biodizel etil-ester (biodizel s s metanolom) etanolom) -10 -12 -6 -10 -10 -9 14 -12 -14 -8 -12 -12 -6 10 Izvor: URL:http://www. Oni djeluju na području čitave Velike Britanije. A u d i . 1 2 . M a z d a . Suzuki.2005. Mitsubishi. c h a n n e l 4 . ali su poslije promijenili tu odluku zbog osjetljivosti novog sistema za ubrizgavanje goriva. U Francuskoj se već ubacuje u običan dizel.). Princip je da članovi zadruge ulažu u sakupljanje. Grupacija Volkswagen (VW.html JOJitml (12. Ovo je stvarno lijep primjer organiziranja više ljudi u proizvodnji biogoriva. Saab. Ford. ali ističe da u većim tipovima proizvedenim nedavno m o g u ići i veće količine biodizela. Takvo ulje se najčešće može dobiti besplatno ili vrlo jeftino u svakom restoranu. Deavvoo.

Koliku korist biogoriva čine za zaštitu prirode i klimu? M o g u li biogoriva u potpunosti zamijeniti naftu? Koliki je emergy biogoriva? Koliko bi prosječnoj obitelji bilo potrebno zemlje da zadovolji svoje potrebe biogorivima? To su pitanja na koja ć e m o sada pokušati odgovoriti. Toyota i drugi. M o ž e m o reći kako su prednosti jednoga m a n e d r u g o g i obrnuto. je u vozilo ugraditi još jedan spremnik za gorivo. dobiveno gorivo bit će 100% proizvod prirodnog porijekla. Trebate znati kako su dizel motori s direktnim ubrizgavanjem goriva (TDI. primjerice parafinsko ulje. ali j e d n o m kad je o p r e m a instalirana u vozilo. ali stabilniji i bolje podnosi h l a d n o ć u . Posebno s obzirom da je biopower m e t o d a i jeftinija. smanjuju d i m . ovdje nije uključena potrebna energija pa o n d a i emisija od fosilnih goriva koja su n a m potrebna da uopće izvadimo. a tijekom hladnijih mjeseci na biodizel. Naravno. tekućina za hlađenje motora zagrijava biljno ulje koje se nalazi u d r u g o m spremniku. kako bi se m o t o r m o g a o upaliti sljedećeg dana kad se m o t o r i gorivo ohlade. te se na taj način postiže smanjenje viskoziteta. a to je modifikacija vozila. U literaturi ć e m o najčešće naići na pojmove "straight vegetable o i l " (SVO). u gorivo se d o d a j u 1 aditivi koji poboljšavaju kakvoću goriva. white spirit. te se na taj način gorivu dodatno smanjuje viskozitet. m o r a m o ga d o b r o profiltrirati da bi se uklonile bilo kakve krute čestice. Kad se vozilo pokrene prvih 5 m i n u t a vuče gorivo iz prvog spremnika u kojem je biodizel ili petrodizel. PDI ili PD) manje prijemčivi za SVO. Nakon što se ulje kroz o d r e đ e n i vremenski period (oko šest t j e d a n a . Bilo bi najbolje kada bismo za vrijeme toplijih mjeseci kakvih je većina. Postoje raznorazni načini da se biljno ulje u rezervoaru zagrije. a kada bi izračunali u k u p n u bila bi još i veća. U SAD-u se godišnje u prosjeku napravi čak više od 2 0 0 0 0 km godišnje. Prvi korak s uklanjanjem krutih čestica je isti. Najviše problema su imali. Za svaku litru benzina u našem a u t o m o b i l u emitira se 2. Peugeot. No biopower gorivo nije idealno za hladnija podneblja. o p ć e n i t o j e o s j e t l j i v i j e n a h l a d n i j a p o d r u č j a . A u d i . jednostavan proces proizvodnje. VW i BMW. ovisno 0 t o m e u kojoj mjeri želimo da naše gorivo bude prirodnog porijekla. Pet minuta prije gašenja motora potrebno je ponovno prebaciti na prvi spremnik da bi se cijevi i motor "očistili" od o b i č n o g ulja. pa predlažu i intervencije na vozilu u Fordu. vozili na biopower gorivo. Ukoliko nas neko ide uvjeravati u t o . To je znači direktna emisija iz našeg a u t a . CDI ili CRD. Nissan. Kad se n a k o n 5 m i n u t a ulje u d r u g o m spremniku zagrije. Bolja. 3. Ovo je prilično komplicirana metoda. Na primjer ako kao aditiv koristimo terpentinsko ulje. a može se koristiti i novo i rabljeno jestivo ulje. Po iskustvu ljudi iz biopower mreže najboljim vozilima za njihovo biogorivo do sada su se pokazali: Mercedes. Korištenje čistog jestivog ulja je najekološkija metoda korištenja biogoriva. Z a t i m se ono jednostavno razrijedi d o d a t k o m otapala. za proizvodnju goriva se koristi samo prozirno. Jako su dobri i Renault. Osim kemijskom p r e i n a k o m . MODIFICIRATI VOZILO Način da se prevladaju negativni aspekti biodizela. što je od velike važnosti. Biodizel j e : kompliciraniji i opasniji za proizvodnju. vrlo je praktična pri s a m o m korištenju.6 kg C 0 2 (Tickell. običan dizel. Volvo. bez gubitaka i proizvodnje o t p a d a . Svaka od ovih metoda (biodizel i biopower) ima svoje prednosti i m a n e . kerozin. Članovi biopower mreže razvili su posebne procesore p o m o ć u kojih se iz iskorištenog jestivog ulja lako separiraju nezasićene masnoće od zasićenih. M a n e su m u : poželjno je izvršiti promjene na a u t u ukoliko živimo u hladnijim p o d r u č j i m a . Biodizel biznismeni vrlo često se vole reklamirati kao proizvođači goriva u kojem se uopće nisu koristila fosilna goriva. Ulje nije potrebno kemijski modificirati. Koliko su zelena biogoriva? Na kraju krajeva ovo je i najvažnije pitanje. ako koristimo korišteno ulje. Z a t i m . 2 0 0 3 ) . osiguravaju bolje paljenje. Kod nekih vozila to se provodi p o m o ć u električnih grijača. terpentinsko ulje. Uz odgovarajuće preinake na vozilu m o g u ć e je direktno u rezervoar točiti neprerađeno jestivo ulje. uljni razrjeđivači. Ukoliko n e m a m o izmjenjivač topline preporučuje se smanjenje količine biopower goriva i dodavanje običnog dizela ili ubrizgavanje spreja koji će olakšati zapaljenje u cijev za zrak motora. Većina nas potroši i više od dva puta mjesečno. kad se motor zagrije. N a i m e . ali kompliciranija m e t o d a . O g r o m n e su uštede emisije C 0 2 koje ostvarimo vozeći naša vozila na biodizel. 2 0 0 5 ) . kao što su korištenje toksičnih kemikalija fosilnog porijekla i nastajanje glicerina kao nusprodukta. nezasićeno ulje. pretvorimo i transportiramo sirovu naftu kao gorivo. dvije su mogućnosti: ili je biodizel industrijalac ili nema pojima. održavaju dijelove čistima i drugo. biodizel nije p o t p u n o obnovljivo gorivo.Princip proizvodnje biopower goriva jednostavniji je od proizvodnje biodizela. Z a t o članovi biopower-a preporučuju da se u vozilo ugradi mali izmjenjivač topline kojim se gorivo pri dovodu u motor zagrijava p o m o ć u vruće tekućine za hlađenje motora. prebacimo sklopku na k o m a d n o j ploči ili negdje blizu i motor počne vući zagrijano biljno ulje iz d r u g o g spremnika. Land Rover. Kao otapala m o g u se koristiti različita sredstva. pruža n a m treća mogućnost. Nakon toga se metode razlikuju. te nema potrebe za promjenama u vozilu. mogućnost potpuno ekološkog goriva. ovisi o kvaliteti) rasloji. Vauxhallu. Z b o g korištenja metanola koji je fosilnog porijekla. Pod ovim o p ć i m pitanjem sažeto je nekoliko m a n j i h . 120 121 . b i l j n o m ulju se viskozitet može smanjiti i zagrijavanjem na 70°C. Osim otapala za smanjenje viskoziteta. Premda je biodizel o g r o m a n korak u odnosu na naftu. GM i Morrisu (BioPower. To znači da a u t o koji i m a rezervoar od 45 litara s jednim punjenjem emitira 1 17 kg C O r A k o m j e s e č n o potrošite dva rezervoara to znači da g o d i š n j e s a m o s korištenjem vašeg a u t o m o b i l a emitirate 2 tone i 8 0 8 kg C 0 2 . ne treba lagati. Biopower m e t o d a ima prednosti jer: nema kemikalija. Škoda. Biopower gorivo može imati problema kod temperatura nižih od 8 °C. jer su zasićene masnoće preguste.

Ukoliko se vozimo na 100-tni biodizel emisija C 0 2 je za čak 7 8 . za razliku od trošenja fosilnih goriva. V i d j e t i URL:http_j^v¥W. Emisija N 0 2 ovisi o vrsti vozila.nrel. N a i m e sav C 0 2 koji se ispusti u a t m o s f e r u t o k o m sagorijevanja. Označava razliku između energije potrebne da ulovimo/uberemo određeni resurs energije i energije koju n a m taj resurs nakon t o g a daje. 3 1 1 ) objavljena je studija s k u p i n e z n a n s t v e n i k a sa Sveučilišta u Berkeleyu na č e l u s e n e r g e t s k i m stručnjakom Alexom Farrellom.09. CO je izrazito otrovan.org/pdf_files/fuelfactsheets/emissions. što je kako smo već rekli najneefikasniji resurs za proizvodnju goriva. 1 2 . Ovdje je važno n a p o m e n u t i kako se radi o proizvodnji etanola od kukuruza. Čisti energetski d o b i t a k (net energy g a i n ) n a m je iznimno važna vrijednost kada govorimo o energiji. 122 123 .2005.oxg ( 1 3 . zatvorenog kruga ili C 0 2 zamke.gov/docs/legosti/fy98/24089. Ponudili su kao rješenje ulaganje u nuklearnu industriju. g o d i n e podršku od 5 Izvor: Minnesota Department of Agriculture. smrtonosan plin. g o d i n e u časopisu Science ( N o . C 0 2 z a m k a je pojava kruženja C 0 2 u ciklusu proizvodnje i potrošnje biogoriva.805 0.us/Ethanol/ balance.mn. I biodizel. S t i m se posebno "proslavio" profesor David Pimentel s Cornell Universityja koji je u dva navrata proglasio etanol c r n o m r u p o m energije. od kojih izdvajamo onu od Davida Morrisa s Institute for Local Self-Reliancea. Biodizel ima veću u k u p n u energetsku iskoristivost od dizela za čak 2 8 0 % . 6 Energetski prinos n a m označava odnos između jedinice energije koju s m o dobili i jedinice energije u fosilnim gorivima potrebne za dobivanje određene energije. kritike kako je u k u p n a energija potrebna da ih se proizvede veća od one koju d a j u . gdje su ponovili svoje teze o etanolu te zaključili slično kada je riječ i o biodizelu. dobro je usporiti zapaljenje i t a k o smanjiti emisiju N 0 2 . gdje su dobili kako za svaku jedinicu utrošene energije fosilnog goriva.oxg/ ( 1 9 . p r e m d a će to smanjiti snagu m o t o r a . što se vidi u slijedećoj tablici: B100 (100%-tni biodizel) B20 (20% biodizela) Neregulirane sulfati P A H (policiklički aromatski ugljikovodici) n P A H (dušični PAH-ovi) specifični ugljikovodici koji stvaraju s m o g -100% -80% -90% -50% -20% -13% -50% -10% Gorivo Benzin Dizel Etanol Biodizel Energetski prinos 0.12. danas su na tržištu aditivi koji smanjuju emisiju N O x pri korištenju biodizela. Ministarstvo energije zajedno s Ministarstvom poljoprivrede izradilo je analizu iskoristivosti biodizela.). Vidjeti URi:http://v¥wwJ)iodiesel. a posebno etanol dobivali su od zaduženih krugova.ilsr. n a URL:http://www. PAHovi i nPAH-ovi su potencijalni uzročnici raka. Također. O n i su izračunali kako etanol daje 2 0 % veću energiju od utrošene. 0 9 . S obzirom na uloženo.). 5 Morris je napisao posebnu studiju u kojoj je sumirao sve rezultate o emergyju biogoriva te je izložio zanimljive rezultate kako ne samo da su biogoriva energetski pozitivna već i donose više od naftnih goriva.20 Ukupni gubitak ili dobitak energije -19.843 1. slijedeća generacija biljaka ponovno apsorbira.nbb. Ipak. Ističe se kako je povećanoj emisiji N O x uzrok veći cetanski broj kod biodizela.34 3. Na taj način ne d o v o d i m o novi C 0 2 u sustav. ali kod biodizela pomaže nedostatak sulfata. Da se proizvede jedinica naftnog dizela p o t r e b n o je 1.mda. ) . T i m e su i oni d e m a n t i r a l i kako se radi o energetski neefikasnom gorivu.pdf (11. ali i poljoprivrednoj kulturi od koje smo dobili naše ulje. Stoga.7% 34% 220% Izvor: URL: http://www. biodizel daje 3.html 7 Početkom 2 0 0 6 .5% -15. URL: http://www. etanol je 8 1 % efikasnije gorivo od benzina. 6 ' Vidjeti i s t u d i j u U S D A a n d US DoE ( 1 9 9 8 ) Life Cycle Inventory of Biodiesel a n d P e t r o l e u m Diesel for Use i n a n U r b a n Bus. Kao i Pimmental prije i ovaj put su dobili kritike od m n o g i h organizacija i institucija. 5 % m a n j a od emisije vozila koje vozi na dizel.state. 2 0 0 5 . Ugljikovodici i sitne čestice su uzročnici lokalnog onečišćenja zraka te zbog njih nastaju astmatična oboljenja te kancerogene bolesti dišnih sustava. Dušični oksidi kojih jedino ima više također stvaraju s m o g .pdf (13.2005. već dolazi do kruženja. 2 0 0 5 . Usporedba emisije biodizela s konvencionalnim dizelom prema Ministarstvu okoliša SAD-a (EPA) Tip emisije Regulirane ukupni nesagorjeli ugljikovodici CO onečišćujuće čestice dušični oksidi -67% -48% -47% + 10 -20% -12% -12% + 2% profesora sa sveučilišta Berkeley Teda Patzeka.2 dvije jedinice energije.2 jedinice fosilnih goriva. ) . K a o i kod d r u g i h izvora energije i ovdje se p i t a m o o ukupno utrošenoj energiji potrebnoj da neki izvor energije p o č n e m o koristiti. Pimmentalova upornost je zanimljiva pošto je nemali broj puta d o b i o ozbiljne kritike i neodgovorena pitanja zašto koristi krive i zastarjele podatke? P i m m e n t a l je d o b i o 2 0 0 5 . u svom su istraživanju istaknuli kako je ušteda C 0 2 korištenjem etanola svega 13% s o b z i r o m na C 0 2 koji se emitira prilikom proizvodnje. zbog tzv.

Ne t r e b a m o smetnuti s u m a kako se masovna proizvodnja biodizela bazira na sađenju m o n o k u l t u r a .7 milijuna hektara.org/story/2006/1/25/173315/103?source=daily (01. 2 0 0 5 ) . Vidjeti:http://www. Ukoliko kao omjer u z m e m o uljanu repicu ili suncokret kao kulture koje uspijevaju u Hrvatskoj.2006. a ne zbog nedostatka hrane ili prenapučenosti. Ponovno dolazimo do trenutka kada je jasno da su n a m potrebniji proizvođači biodizela. no to m a n j e govori o biogorivima. m o g l i bismo od jednog hektara dobiti oko 1000 litara biodizela. Drugdje se ističe kako bi mogli dostići 2% (CAT. 9 milijuna hektara zemlje. 2 0 0 3 ) . trebali bismo trošiti i manje u određenim mjesecima u godini kada uglavnom boravimo u mjestu gdje radimo. Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA) u toj je zemlji 7 5 % soje genetski modificirano.gristmill. No ovdje ponovno dolazimo do politike i biznisa. što je za većinu a u t o m o b i l a dva t a n k a n j a mjesečno. Danas je veliki broj ljudi g l a d n o . 9 Ž i v o t i n j s k e m a s t i se t a k o đ e r m o g u koristiti u p r o i z v o d n j i te se g o d i š n j e proizvede 3 . a više 0 našem suludom konzumerizmu. već za hranu životinjama koje o n d a pretvaramo u meso. 8 U Velikoj Britaniji Central Science Laboratory istaknuo je kako etanol dobiven o d žitarica i m a 6 5 % m a n j e emisije s t a k l e n i č k i h plinova o d benzina. soje pa p a l m i n o g ulja. a ne direktno za potrebe ljudi. U ovom trenutku n e m a m o dovoljno obradivih površina za proizvodnju biogoriva s obzirom na pretjeranu potrošnju. Također. premda i za to postoje prepreke.u . M o n b i o t je svojim kritičkim tekstom htio istaknuti kako ne bismo smjeli hraniti a u t o m o b i l e . Dapače. 124 125 . prvo kao hrana. Velika Britanija bi od recikliranja iskorištenog ulja m o g l a zadovoljiti tek 1/380 svojih potreba za potrošnju samo u transportu ( M o n b i o t . a onda kao gorivo.). 9 Iznos od 1 1. korištenjem iskorištenog ulja i neiskorištene zemlje SAD bi m o g l e zadovoljiti više od 15% od svoje potrošnje (Tickell. Kao i u slučaju kukuruza i ovo je postao zeleni poligon za brojne korporacije koje si umivaju imidž r e k l a m a m a kako proizvode biogoriva od GM usjeva. n e g o što o d e k a o h r a n a z a 2 5 najsiromašnijih zemalja zajedno. U SAD-u s a m o fast-food restorani proizvedu 1 1. Dakle. O d r e p i c e b i t r e b a l a 3 . većina biodizela u SAD-u je od G M O soje. N a p o m e n u l i smo 8 kako je biodizel najbolje gorivo. 9 n o g o m e t n i h igrališta. bilo bi joj potrebno 2 5 . Konzultant za okoliš Paul M o b b s . Kukuruz je treća po važnosti kultura u svijetu. Bilo bi p u n o efikasnije i ekološki prijateljskije pa i manje sklono širenju siromaštva da se taj kukuruz direktno konzumira. trebalo bi udvostručiti obradive površine (National Geographic . 2 0 0 3 ) . Ponajmanje zbog proizvodnje biogoriva. Suncokret je drugo po redu ulje koje se koristi u prehrani u svijetu. što je o k o 10% potrošnje SAD-a.Ali je zato vezan za masovnu industrijsku proizvodnju SAD-a i to je cijela priča s inzistiranjem na kukuruzu kao g l a v n o m resursu za proizvodnju goriva u SADu. Joshua Tickell je u svojoj knjizi probao izraditi računicu o mogućnostima korištenja biodizela.85 do 1 hektar neke uljane kulture da zadovolje svoje godišnje potrebe za gorivom. U Britaniji je t r e n u t n o 5. Ljudi umiru od gladi zato što su žrtve nepravednog sustava. Svega tri desetine od 1 % američkog izvoza završi kao direktna hrana za gladne u najsiromašnijim zemljama. problem je u pretjeranoj ovisnosti o a u t o m o b i l i m a u SAD-u.grist. a ne s a m o pasivni potrošači koji čekaju da se biodizel pojavi na p u m p a m a . Doduše. 2 0 0 5 ) . Ponekad se stavlja na pladanj aktivističkih rasprava dilema hrana ili goriva? George M o n b i o t ( 2 0 0 4 ) je eventualno globalno prihvaćanje biogoriva s obzirom na sadašnju potrošnju nazvao " h u m a n i t a r n o m i e k o l o š k o m k a t a s t r o f o m " . Mobbsova računica vrijedi samo ukoliko uspijemo postići potrošnju m a n j u oko 90 litara mjesečno. Sadnjom uljane repice dobilo bi se dodatnih 23 milijarde ulja. jer već danas mi proizvodimo dovoljno hrane za sve ljude na planeti. Svega 2 0 % kukuruza proizvedenog u SAD-u odlazi u izvoz.05. Svake godine SAD potroše 4 7 5 milijarde litara benzina i 2 2 8 milijardi litara dizela. Posebno je bila otežavajuća optužba kako se kod proizvodnje etanola javlja problem velikih površina koja pretvaramo u tvornice goriva umjesto da se proizvodi hrana za ljude. kada govorimo o odnosu biogoriva i gladi treba reći da vrlo često kritičari od stabla ne vide šumu. 10 Vidjeti U R L h t t p ^ Z f o o d p r D d u r t i a n d d f y (12. U svijetu se najviše proizvodi ulje kikirikija. vrlo često podebljana nepravednim poljoprivrednim subvencijama bogatih SAD-a i EU-a. Tri desetine od jedan posto? Netko je s p o m e n u o b i o g o r i v i m a k a o k o n k u r e n c i j u h r a n i za siromašne? Više kukuruza o d e u p r o i z v o d n j u a l k o h o l n i h p i ć a u S A D . 2 0 0 4 ) .). jer se upravo osnovne kulture ne proizvode za prehranu.Hrvatska. Za pokretanje svih svjetskih vozila biogorivom. poslije pšenice i riže. jer ć e m o sigurno trošiti više t o k o m ljetnih mjeseci kada p u t u j e m o . Prema istraživanju University of Arizona u 10 SAD-u 40 do 5 0 % hrane spremne za žetvu.3 milijarde litara iskorištenog ulja. dok su n a m ljudi gladni. Jedan od problema je u t o m e što se danas visoko hranjive biljke proizvode za životinje. no koliko zaista i m a m o biogoriva? O d m a h na početku da kažemo kako ga n e m a m o dovoljno. To n a m pokazuje rezultate pri maksimaliziranju proizvodnje. Čak 7 6 % kukuruza koja se proizvede u SAD-u ode na prehranu životinja koje postaju meso. P o energetskom prinosu biodizel je energetski najefikasnije gorivo. Prilično je licemjerno optuživati biogoriva za mogući utjecaj na porast gladi u svijetu. 8 m i l i j a r d i životinjske m a s t i ( T i c k e l l . Iz U t o m k o n t e k s t u m o ž e m o istaknti k a k o b i p r o s j e č n o m s t a n o v n i k u SAD-a bilo p o t r e b n o č a k 1 1. K a d a bi Britanija poželjela zamijeniti svu svoju potrošnju u t r a n s p o r t u biodizelom. Pa super o n d a . Svake g o d i n e 24 milijuna hektara zemlje ostane neobrađeno u SAD-u. u svojoj knjizi Energy Beyond Oil ( 2 0 0 5 ) ističe kako prosječnoj obitelji godišnje treba 0.3 milijardi iskorištenog ulja iz restorana pokrio bi 5% u k u p n e potrošnje.6 n o g o m e t n i h igrališta da z a d o v o l j i svoje g o d i š n j e p o t r e b e za b e n z i n o m u k o l i k o bi ga d o b i v a o o d k u k u r u z a . što j e isto previše i neodrživo.11. No opet naglašavamo. a od toga dvije trećine odlazi u najbogatije zemlje. berbu i korištenje se b a c i .2005. koje opet gotovo sav taj uvoz koriste za prehranu životinja.

. transportu. Nepotrebno trošimo fosilna goriva i z a g a đ u j e m o okoliš. Prema nekim 126 127 . energiji. Načini izgradnje kroz povijest su varirali ovisno o klimatskim uvjetima. sada znate da pored mazanja tijela. Na globalnoj dimenziji. Odnos hrane i goriva n a m zapravo d o b r o daje na znanje potrebu povezivanja različitih dimenzija u našem aktivizmu i životu. s m a n j e n j u ovisnosti o a u t o m o b i l i m a i promoviranju te poboljšavanju javnog prijevoza i biciklističkih staza. tek nakon d u g o g niza godina korištenja staklene i kamene vune kao toplinske izolacije. Z a t o se t r e b a m o truditi smanjiti korištenje c e m e n t a kad g o d je to m o g u ć e i kad i m a m o dobre alternative. raspoloživim prirodnim resursima i ljudskim p o t r e b a m a . m o r a m o uzeti u obziri utjecaj na okoliš. c e m e n t je treći uzročnik emisije C 0 2 poslije transporta i proizvodnje energije te je industrija c e m e n t a odgovorna za 10% ukupne emisije CO. T a k o se. o t p a d u . ulja su dobra i za mazanje vaših vozila. Materijali koji se koriste u m o d e r n i m građevinama svugdje su isti. jer godišnje raste proizvodnja za 5%. Isparavanja od raznoraznih umjetnih materijala. Ta industrija je sve veći prob­ lem. Kroz stoljeća ljudi su razvili vrlo raznolike tipove građevina. T i j e k o m vremena načini izgradnje postali su sve sofisticiraniji. na primjer. čija funkcionalnost i estetika ne zadovoljavaju naše potrebe. otporu ratovima za n a f t u i fosilna goriva. Cementare su i ekološka katastrofa na lokalnoj razini . A što se tiče naših dragih ulja. Skloništa su se pretvorila u nastambe i kuće. k l i m a t s k i m p r o m j e n a m a . bez obzira na klimatske uvjete i na raspoloživost prirodnih resursa. u svijetu. u proizvodnji c e m e n t a troši g o l e m a količina energije koje dolazi iz fosilnih goriva. Proizvodnja industrijskih građevinskih materijala također često uzrokuje onečišćenje. energetski neefikasnim kućama/ zgradama. a to je kako ć e m o vidjeti jako često. Nerijetko se d o g a đ a čak i da je zdravlje korisnika ugroženo.samih kućanstava u SAD-u se baci 15% već kupljene hrane. Neki od njih su se do danas dokazali kao vrlo funkcionalni za specifično podneblje i klimatske uvjete. Pojavom industrijskih građevinskih materijala gradnja postaje uniformirana. i generatora. posebno kada su već korištena. Nekorištenjem lokalno raspoloživih građevinskih materijala prisiljeni smo građevinski materijal dovoziti iz drugih krajeva. dokazano je da mikrovlakna koja ovi materijali ispuštaju m o g u biti vrlo štetna za čovjeka ako dospiju u pluća. Na primjer. Graditeljstvo Ljudi su oduvijek imali potrebu za izgradnjom neke vrste skloništa. Osim toga. a proizvodnja materijala sve kompleksnija.stanovnici koji duže vrijeme žive u blizini cementare često razviju bolesti dišnog sustava. jer se približi rok isteka trajanja ili se pokvari. m o d e r n o graditeljstvo je vrlo neučinkovito. jer za vrijeme same izgradnje dolazi do proizvodnje velike količine o t p a d a . S aspekta o t p a d a . Kao rezultat ovakve prakse čest je slučaj da živimo u n e h u m a n i m . Razmišljamo zaokruženo o hrani. što povećava količinu nepotrebnog transporta. boja i lakova također d u g o r o č n o m o g u štetno utjecati na zdravlje ukućana.

čitava je skala različitih pozicija materijala s obzirom na u k u p n u energiju potrebnu da ih se proizvede. kako prilikom izgradnje. Čak 2 0 % odlagališta o t p a d a sačinjava građevinski otpad. prilikom izgradnje stambenog objekta od 120 m2 od Veća je za otprilike pet do deset puta L prvih 25 g o d i n a života u o d r e đ e n o m s t a m b e n o m prostoru. Izvor: Bang. rušenjem nastaje velika količina n e u p o t r e b l j i v o g materijala. nego srušiti staru i ponovno izgraditi novu. uštedu na potrošnji resursa. ploče od konoplje. posljednjih g o d i n a sve veću popularnost dobivaju razni oblici ekološkog graditeljstva. lanene ploče i role. dvije su najvažnije pretpostavke za energetski efikasnu kuću: visok nivo izolacije i solarni pasivni dizajn. Važan je i izbor materijala koji trebaju biti lokalno dostupni. Uzimanje svih ovih aspekata u obzir. priznajemo kako je toplinska izolacija jedina izolacija koju podržavamo. A jasno je kako su zidovi i granice između ljudi dobre s a m o da ih rušimo! K o d s t a m b e n i h o b j e k a t a e n e r g i j u t r o š i m o n a dva n a č i n a : u k u p n o m energijom koja n a m je bila potrebna da izgradimo objekt i energijom koju koristimo za vrijeme života u o d r e đ e n o m s t a m b e n o m objektu. To je danas puno teže kupiti. t a k o i kasnije uštedom energije.povezano s u k u p n i m utjecajem na okoliš. Ukoliko usporedimo potrebnu energiju za proizvodnju. Pod ovim p o j m o m postoji cijela zbrka oko t o g a što ekološko graditeljstvo zapravo jest. bez obzira što ima izvrsna izolacijska svojstva. (2005) Ecovillages . Trajnost . Z a t o što je to lako kupiti. lož ulje ili biomasu. a sveto rezultira d u g o r o č n o m uštedom onoga čega i m a m o n a j m a n j e . Kao i kod korištenja energije ili odnosa prema hrani i ovdje je najbolje koristiti materijale koji su n a m najbliži. struju. prilikom planiranja ekološke građevine. o b r a d u i transport određenog građevinskog materijala d o b i v a m o ovakve rezultate: Materijal drvo cigla cement plastika staklo čelik aluminij kWh po toni 580 2320 2900 3480 8120 13920 73080 konvencionalnih materijala. jer što materijal duže traje. Prvi izbor n a m dakle trebaju biti materijali prirodnog porijekla. J. baš zato jer pomaže ljudima i prirodi. Efikasnost materijala . A što je s potrošnjom energije za vrijeme korištenja neke zgrade ili kuće? Tržište nas je naučilo da k u p u j e m o "novije. Na primjer.. Kao što smo rekli. već i osjetno kvalitetnije prostore za život.ovdje se stvar malo komplicira. To je broj jedan. 2. N a i m e . Prednost se naravno daje prirodnim materijalima ili što m a n j e izmijenjenim prirodnim sirovinama.statistikama. Nadalje. jer se često nalazimo u situaciji da n e m a m o dovoljno informacija kako iskoristiti efikasne ekološke materijale.A Practical Guide to Sustainable Communities: 106. ima manji negativni utjecaj na okoliš. Z b o g svih ovih razloga. Najefikasniji oblik grijanja je d o b r o izolirana kuća.M.. Dobra izolacija i pasivni solarni dizajn osiguravaju n a m ne samo uštedu energije. distribuira i n a k o n upotrebe propisno odloži. koji najčešće završi na odlagalištima i vrlo mali dio se može ponovno iskoristi u procesu gradnje. kada se ovakav o b j e k t prestane koristiti. t a k o da je uložena energija što m a n j a . Emergy -od drveta koje ima najmanji do aluminija koji i m a najveći. osim što dugoročno smanjuje čovjekov negativan utjecaj na okoliš. U t o m kontekstu jasno je i kako je bolje obnoviti staru kuću. nastaje oko 3 t o n e otpada. U t o m smislu ako drvo uvozimo. može vlasniku donijeti značajnu uštedu novca. p u n o je češća situacija da efikasni materijali koji se nude na tržištu nisu prirodnog porijekla. a da pritom n e m a j u štetan utjecaj na zdravlje korisnika i na okoliš. Graditeljstvo n a m je najvažnije područje kojim štedimo energiju uz razmjerno mala financijska ulaganja. e n e r g i j a k o j u k o r i s t i m o t i j e k o m življenja u s t a m b e n o m objektu p u n o veća od one koju smo potrošili za izgradnju objekta. u obzir treba uzeti energetsku efikasnost. Stoga bismo se t r e b a l i t r u d i t i g r a d i t i i izolirati naše s t a m b e n e o b j e k t e sa p r i r o d n i m materijalima koje po mogućnosti m o ž e m o nabaviti lokalno. pri č e m u naglašavamo kako je redoslijed tih faktora važan: 1 . Danas je s obzirom na naš preveliki k o n z u m e r i z a m .novca. 3. već je potreban bolji dizajn i efikasniji načini gradnje. Tu u b r a j a m o ovčju v u n u . Kako se dobro izolirati. celulozu u p l o č a m a ili nasjeckanu. kvalitetnije i bolje" sustave za grijanje na plin. Dobra izolacija ima najveći faktor u smanjivanju emisije CO. Vrlo često niti n e m a m o troškova. a n a k o n t o g a pasivno solarno grijanje. a ne biti primitivac? A eto. U idealnim okolnostima. Kada razmišljamo o građevinskim materijalima odabir vršimo s obzirom na tri važna faktora. U permakulturi pokušavamo oboje smanjiti. koja će biti usko povezana sa l o k a l n i m k l i m a t s k i m p r i l i k a m a . emergy se povećava čak i do sedam puta. n e ć e m o uvoziti slamu ukoliko i m a m o druge prirodne materijale nadohvat ruke. ploče od pluta te ploče od 128 129 .

01. U ovu skupinu još ubrajamo i kuglice e k s p a n d i r a n o g perlita. Svakako bi ih trebali izbjegavati.biznet. poliuretanska pjena).35. dok se prije koristila oznaka k. Materijal mineralna vuna ekspandirani polistiren (stiropor) ovčja vuna balirana slama celulozna vlakna Debljina (cm) 30 3I 32 35 32 2 Materijal pluto ekspandirana glina iverica drvo šuplja opeka betonski blokovi puna opeka Debljina (i 35 55 86 97 325 355 415 Izvor: http://hgk. e k s p a n d i r a n i v e r m i k u l i t i e k s p a n d i r a n u g l i n u . nerazgradivi su i ne m o g u se reciklirati. Svi materijali iz ove skupine su reciklirajući. Treću skupinu sačinjavaju izolacijski materijali koji su dobiveni isključivo iz fosilnih goriva te ih ne m o ž e m o naći u prirodi. ploče i pjenu od poliuretana i ploče od fenolne pjene. Tu ubrajamo staklenu vunu. ali također i m a j u relativno visok emergy prilikom proizvodnje. U Europskoj Uniji postoji tendencija da se to smanji na 0. Svi ovi materijali imaju visok emergy. a treba paziti i prilikom instaliranja da ne d o đ u u dodir s kožom ili dišnim putevima. Sto je vrijednost U(k) m a n j a . Stoga bi ih trebali izbjegavati.uk ( 1 2 . Svojstvo toplinske izolacije nekog materijala mjeri se kao količina topline koju materijal propušta po jedinici površine po jedinici temperaturne razlike između vanjske i unutarnje temperature. To je količina topline koju zgrada/kuća gubi u 1 sekundi po m 2 površine kod razlike temperature od 1 K.hr/hgl(/fileovi/4174. Najčešće se označava kao vrijednost U.pdf (20. Trenutačni građevinski propisi zahtijevaju da ova vrijednost ne prelazi 0. Slijedeća tablica n a m pokazuje usporedbe između različitih izolacijskih m a t e r i j a l a u k o l i k o želimo d o b i t i s t a m b e n i o b j e k t s visokom e n e r g e t s k o m efikasnošću.slame. to je izolaciono svojstvo materijala veće. Detaljnije pogledali na:URL:http//www.). Svi i m a j u visok emergy i ne m o g u se razgraditi.co. daju n a m d o b r a izolacijska svojstva. spadaju u obnovljive resurse te i m a j u mali emergy a k o ih nabavljamo iz lokalnih izvora. Jednostavnije rečeno ovaj koeficijent n a m govori koliko t o p l i n e neki materijal propušta. k a m e n u vunu i ploče od pjenostakla. tijekom proizvodnje se emitiraju toksične tvari. 1 Neki od njih su izrazito toksični pri rukovanju (npr. 0 1 . ali ih prilikom proizvodnog procesa izlažemo b r o j n i m industrijskim postupcima koji ih čine m a n j e prihvatljivima u ekološkom graditeljstvu. Također. Mjerna jedinica je W/m K. 130 131 . ) . pa još uvijek m o ž e m o naići na obje oznake.25.greenspec. Ovi materijali ne emitiraju toksične tvari i nisu opasni za rukovanje. Ovdje i m a m o polistiren (stiropor). te su prilikom rudarenja česta degradiranja tla i okoliša. sigurni za rukovanje i nisu toksični. Slijedeću skupinu izolacijskih materijala čine oni koji su prirodnog porijekla. 2 0 0 6 .2005. Vrijednost U(k) n a m daje koeficijent prolaska topline.

zimi ogole i propuštaju svjetlost Pasivna solarna arhitektura Ovaj t e r m i n ne odnosi se toliko na materijale koji se koriste u gradnji već na dizajn. Sa istočne. emergy i ekološki otisak u ovakvim kućama jako su niski. tako da ovakav tip građevina često ima pasivna solarna svojstva (velike staklene površine sa sunčane strane kuće. eukaliptus i drugi trebaju biti dalje od kuće. t a k o ć e m o i dužinu ove strehe izračunati ovisno o geografskoj širini na kojoj g r a d i m o objekt. materijali se s l a k o ć o m m o g u ponovno iskoristiti ili su biorazgradivi. Kad se ožbukaju. lako u Hrvatskoj još n e m a m o m n o g o primjera ovakve gradnje. Stvar je samo u d o b r o m dizajnu! Radi se o maksimiziranju snage sunčeve energije koja ulazi u k u ć u . Da bismo to spriječili iskoristit ć e m o činjenicu da je putanja zimskog sunca vrlo niska. Kad sadimo stabla na južnoj strani kuće (ili na bilo kojoj uostalom). t e r m a l n a m a s a ) . sustave za s a k u p l j a n j e kišnice i pročišćavanje o t p a d n i h voda te energetski sustav koji koristi obnovljive izvore energije. Naravno. PRAVILNA ORIJENTACIJA OBJEKTA S OBZIROM NA STRANE SVIJETA Pasivne solarne građevine najčešće imaju tlocrt u obliku pravokutnika. zapadne i sjeverne strane m o g u se postaviti manji prozori koji služe isključivo da osiguraju dnevnu svjetlost. Neki principi tradicionalnog graditeljstva. Dobro je koristiti p o m i č n e zatvarače kojima se noću prekrivaju stakla da bi se smanjio gubitak topline. STREHA KOJA SPRIJEČAVA DA UETI SVJETLOST PRODRE U UNUTRAŠNJOST KUĆE V e l i k e s t a k l e n e površine m o g u u t o p l i j e m d i j e l u g o d i n e p r o u z r o k o v a t i pregrijavanje prostora. kako bi ih posadili dovoljno daleko da ne oštete temelje kuće. tako da je cijela duža stranica građevine izložena suncu koje dolazi s juga (ili sjevera ako se nalazimo u južnoj Zemljinoj hemisferi). pogotovo stambenih objekata. streha blokira prodiranje sunca kroz prozore. Da bi se m a k s i m a l n o iskoristio utjecaj sunca. Masivni zidovi od iskorištenih automobilskih g u m a punjenih zemljom predstavljaju izvrsne nosive zidove. 2. efikasan jer u n j e m u n e m a pomičnih elemenata niti posebne skupe opreme. duža stranica mora biti okrenuta uzduž osi istok-zapad. Strukturalni elementi su od drveta. Rezultat ovakve gradnje može biti smanjenje potrebe za d r u g i m gorivima u svrhu grijanja čak i do 9 0 % . jablan. kad kažemo stabla mislimo na listopadna bjelogorična stabla koja se za razliku od crnogoričnih stabala. prilagođeni m o d e r n i m p o t r e b a m a . a za izgradnju pregradnih zidova m o g u se upotrijebiti stare limenke ili staklene boce. također su primjenjivi kao npr. To se postiže na taj način da se većina prozora i staklenih površina postavi na južnoj strani. Cesto se za istu svrhu na južnoj strani kuće sade stabla. Kako putanja sunca nije ista svugdje na Z e m l j i . Voćke nisu problem. VELIKE STAKLENE POVRŠINE NA OSUNČANOJ STRANI A k o želimo maksimalno iskoristiti potencijal sunca m o r a m o mu o m o g u ć i t i da u maksimalnoj količini prodre u unutrašnjost građevine. Da bi se smanjio gubitak topline kroz staklene površine koriste se izo-stakla ili termo-stakla. Pasivna solarna arhitektura temelji se na nekoliko jednostavnih načela: 1. a umjesto betona prednost se daje cigli i kamenu. tako da je jedna stranica duža od druge. slamnati krovovi i slično. Dužina strehe mora biti t o č n o proračunata t a k o da u periodu kada korisnicima više nije potrebno zagrijavanje. a kada građevina prestane biti u funkciji. vrba. a putanja ljetnog sunca visoka. Z a t o dok ih gradite uvijek možete pozvati prijatelje i prijateljice i organizirati fešte. sve češće koriste ekološki materijali. neke od ovih tehnika m o g l e bi biti vrlo dobro primjenjive upravo za naše okolnosti. a ne u korištenju nekih hi-tech materijala i tehnologije. Korištenje svih ovih materijala uvelike smanjuje u k u p n u količinu otpada u s a m o m procesu gradnje. Pasivne solarne građevine su one koje su građene tako da same djeluju ujedno kao solarni kolektor i spremnik topline. ali stabla kao što su jasen. različiti oblici gradnje g l i n o m . potrebno je znati o dužini i prodornosti korijena. Posebno mjesto u ovakvom obliku graditeljstva zauzima ponovno korištenje otpadnih materijala. pa ne povećavaju količinu o t p a d a na planeti. Velika pažnja se pridaje štednji energije i vode. lako još uvijek iznimka. Pred v a m a se nalazi pregled nekih graditeljskih tehnika koje se baziraju na s p o m e n u t i m načelima. Ovakve građevine dizajniraju se u skladu s lokalnim klimatskim prilikama te se pri gradnji m u d r o koriste lokalni resursi. 3. Ukupni energetski troškovi. danas se pri gradnji. Građevina g r a đ e n a prema pasivnim solarnim načelima ne m o r a biti skuplja od klasične.Održivo graditeljstvo Održivo graditeljstvo se temelji na korištenju materijala koji štite ljude i okoliš. jer bit pasivne solarne arhitekture leži u d o b r o m planiranju. ali zahtijevaju više fizičkog rada od konvencionalnih kuća. ovakvi zidovi p o t p u n o zadovoljavaju funkcionalne i estetske potrebe korisnika. d e b l j a izolacija. Staklene površine ne smiju biti niti prevelike i tu m o r a m o paziti jer se tijekom noći i oblačnih dana toplina najviše gubi upravo kroz prozore. Pasivni solarni dizajn je posebno 132 133 .

Drvo za ovu svrhu ne koristimo jer n e m a sposobnost skladištenja topline. To može uzrokovati kondenzaciju vlage s unutrašnje strane zida. Rekli smo kako u Europskoj Uniji postoji tendencija da se to smanji na 0. To su najčešće betonski. U tu svrhu se najčešće koristi žbuka na bazi vapna. M e đ u t i m . Za razliku od nekih drugih građevinskih materijala. Kad bi se u građevinu od balirane slame još inkorporirala i načela pasivne solarne gradnje. kad bi ova asocijacija imala veze s realnošću. M o ž e m o na jugu posaditi i neke biljke penjačice koje će n a m osigurati sjenu i hlad.25. Na taj način i tijekom noći i za vrijeme oblačnih d a n a t e r m a l n a masa isijava toplinu prikupljenu za vrijeme sunčanih d a n a . TOPLINSKA IZOLACIJA Da bi se usporio proces hlađenja prostora u pasivnim solarnim građevinama se koriste obilne količine toplinske izolacije. dobili bismo izuzetno energetski efikasan objekt. k o j a je nusproizvod poljoprivrede. 2. ODRŽIVOST Slama je obnovljivi materijal koji se može proizvoditi/uzgajati svake godine. nego samo kao kockaste kuće na koje smo navikli. glinene žbuke predstavljaju izvrsnu jeftinu alternativu. a gdje je to m o g u ć e . a to je nekoliko stotina g o d i n a . n i k a k o ili t e š k o m o ž e p o s t a t i p a s i v n o m s o l a r n o m g r a đ e v i n o m . T e r m a l n a masa je važna i po ljeti jer " u p i j a " toplinu iz prostora. Starije objekte je lakše d o b r o izolirati nego pretvoriti u solarno pasivne objekte. može se u poljoprivrednim krajevima nabaviti po relativno niskim cijenama. slama pruža m o g u ć n o s t i i z g r a d n j e n e p r a v i l n i h . Zid od balirane 134 135 .obnovljivog izvora energije. a ono što smo dobili je vrlo vrijedna kombinacija izolacionih i statičkih svojstava. Osim t o g a . kameni ili cigleni (puna cigla) e l e m e n t i . a u nekim slučajevima i od metala ili a r m i r a n o g betona. Toplina se akumulira p o m o ć u termalne mase. N a i m e s l a m a . ZVUČNA IZOLACIJA Bale slame djeluju i kao izuzetna zvučna izolacija. Dakako. dakle dva do tri puta niži od modernih građevinskih materijala i m n o g o niži od trenutnih građevinskih propisa. jer tvori paronepropusni sloj i zid ne diše. a praščić ostane bez krova nad glavom i mora pobjeći kod drugog praščića koji ima kuću od cigle. U tu svrhu se grade pregradni zidovi ili podovi od materijala s visokim toplinskim kapacitetom. Jedina m a n a ovakvih kuća je to što jednom već izgrađena građevina. sok ili vino. gdje se strukturalni elementi objekta grade najčešće od drveta. dakle ne nastaje o t p a d . Dakle.35. Energija potrebna za proizvodnju ovog materijala dolazi od sunca . Slama neprimjetno ostaje m e đ u slojevima žbuke i jedini dokaz njene prisutnosti je znatno niži račun za grijanje. jer nju možemo instalirati na bilo kakvoj građevini. što naravno rezultira smanjenjem emisije C 0 2 u atmosferu. Mogućnosti koje pruža ova tehnika gotovo su neograničene. Naravno. Cementna žbuka je p o t p u n o neprikladna za korištenje u kombinaciji sa s l a m o m . Razlog zašto je ova tehnika gradnje danas toliko p o p u l a r n a je v j e r o j a t n o u e k o n o m s k o j r a č u n i c i . zašto se uopće upuštati u gradnju slamom? Ovdje su navedeni glavni razlozi: 1. č i m sunce zađe. Važno je po noći dozvoliti h l a d n o m zraku da ohladi termalnu masu i ponese sa sobom toplinu a k u m u l i r a n u d a n j u .u kuću. 4. Češće se slama koristi kao ispuna. zrak bi se ohladio i u prostoriji bi postalo hladno. gdje se konstrukcija krovišta sidri direktno na zidove. pa nije rijetkost da se tonski Kuće od balirane slame Prva asocijacija kada s nekim pričamo o k u ć a m a od slame je naravno priča o tri praščića u kojoj vuk otpuše cijelu slamnatu kuću. ova tehnika gradnje ne bi opstala toliko d u g o . ponekad čak i trostruko više nego u klasičnoj arhitekturi. kada ne bi bilo akumulacije topline. a k o nije u s a m o m procesu gradnje građena u skladu s pasivnim s o l a r n i m n a č e l i m a . što rezultira truljenjem slame. kao što su termalna masa i velike staklene površine sa sunčane strane. a u slučaju vinove loze d o b i v a m o i voćno osvježenje. o r g a n s k i h o b l i k a koji n e r i j e t k o završavaju više kao umjetničko djelo. 3. Z b o g toga se u p e r m a k u l t u r n i m krugovima veća prednost daje dobroj izolaciji. slame je m o g u ć e koristiti kao nosivi element. 5. a nerijetko se koriste i vodeni zidovi. kuća od slame može biti izvedena t a k o d a p o t p u n o izgleda k a o o b j e k t g r a đ e n k o n v e n c i o n a l n i m materijalima. Ali izbjegavanjem ce­ menta koji ionako nije poželjan materijal u ekološkom graditeljstvu p o t p u n o rješavamo p r o b l e m . zbog visokog toplinskog kapaciteta vode. čineći ga tako hladnijim.1 3 W7 m 2 K. DOVOUNA KOLIČINA TERMALNE MASE U pasivnoj solarnoj građevini za vrijeme zimskog sunčanog dana dovoljno je toplo da ne treba paliti d o d a t n o grijanje. Slamnati zidovi se obavezno m o r a j u ožbukati kako bi se slama zaštitila od vanjskih utjecaja. kada objekt prestane biti u funkciji slama se i n a k o n d u g o g niza g o d i n a može k o m p o s t i r a t i ili koristiti u povrtlarstvu za malčiranje. ENERGETSKA EFIKASNOST I IZOLACIJSKA SVOJSTVA Trenutni građevinski propisi zahtijevaju da U(k) vrijednost ne prelazi 0. Zato je prikupljenu toplinu potrebno a k u m u l i r a t i . ako korisnik to više preferira. Ovakva gradnja znatno smanjuje količine goriva potrebnog za zagrijavanje tijekom zime. Tipičan zid od slame (najčešće debljine oko 45 c m ) ima ovaj koeficijent oko 0. Tajna je u t o m e što praščić nije znao da treba koristiti baliranu slamu i nije znao da se slama može ožbukati isto kao i bilo koji drugi zid.

studiji grade na ovaj način. Razina buke u kućama od slame je toliko mala da boravak u ovakvoj kući djeluje smirujuće. Još jedna prednost je to što se prilikom glasnog vođenja ljubavi ne morate suzdržavati i brinuti o t o m e da li vas možda čuju susjedi. 4. NIZAK RIZIK OD POŽARA Ožbukani slamnati zidovi su manje skloni požaru nego tradicionalne drvene kuće. Budući da je slama u balama vrlo gusto stisnuta, u njoj nema dovoljno kisika da bi se zapalila. Pokušaj da se zapali bala slame m o g a o bi se usporediti sa pokušajem da se zapali telefonski imenik, lako zasebne stranice gore, dok je knjiga zatvorena, n e m o g u ć e ju je zapaliti. Isto je i sa balama slame. A k o pokušate zapaliti cijelu balu slame dok je još uvijek povezana k o n o p c i m a , iznenadit ćete se koliko je teško. Još kad na bale slame d o d a m o žbuku, rizika od požara n e m a . To je i potvrđeno b r o j n i m ispitivanjima na zapaljivost. 5. NISKI TROŠKOVI IZGRADNJE U ovom trenutku proizvodnja slame je veća od potražnje za n j o m . Uglavnom je se smatra o t p a d n i m materijalom. Kod nas se cijena slame kreće od oko 2,5 do 10 kn po bali, a često u cijenu ulazi i dostava. Za objekt od 100 m 2 ugrubo m o ž e m o reći da n a m treba oko 4 0 0 bala slame. A k o uzmemo najskuplju cijenu u obzir, na zidove ć e m o potrošiti 4 0 0 0 kn, što je p u n o jeftinije nego kad bismo gradili zidove od cigle ili blokova. O s i m toga na zidove od cigle ili blokova je potrebno postaviti toplinsku izolaciju (danas se najčešće koristi ekspandirani polistiren-stiropor) što vrlo poskupljuje cijelu stvar. Zahvaljujući jednostavnosti izgradnje s l a m o m , m o g u ć e je ostvariti d o d a t n a smanjenja troškova tako da se u izgradnju uključe neprofesionalni radnici. Cesto su budući vlasnici objekta od slame ujedno i glavni graditelji. Zidovi od slame izuzetno su pogodni za žbukanje g l i n o m . Ako živimo u takvom podneblju da i m a m o pristup većoj količini gline, možemo npr. iskopati jezerce i dobivenu zemlju iskoristiti za žbukanje kuće. Na taj način se d o d a t n o štedi na građevinskom materijalu - nije potrebno kupovati vapno, č i m e bismo inače žbukali. Iskustvo sa žbukanjem naše kućice/bungalova od balirane slame nas je naučilo par stvari. Jako je važno da bale slažete ravno i da v a m zid ne visi prema van ili unutra. Uz tvrdo balirane bale, koje je još dobro površinski proći s t r i m e r o m po strani gdje ćete žbukati, to će v a m zaista olakšati žbukanju. Nećete morati gubiti puno vremena zapunjavanjem rupa između bala ili između bala i drvenih dijelova, a i žbuka će se bolje primati. Također je iznimno važno da u smjesi za žbukanje ne štedite na pijesku i nasjeckanoj slami. Ž b u k a u kojoj je previše gline će se previše raspucati. Smjesa mora biti žitka i laka za raditi. A k o n a m je potrebna prevelika snaga da pređemo žbukom po zidu, znači da ima previše gline.

Prvi korak - gacanje miješavine za žbukanje - glina, pijesak, nasjeckana slama i voda

Da li biste ovog čovjeka pustili u svoju kuću?

6. STRUKTURALNA STABILNOST Zidovi od balirane slame su više nego adekvatni za nošenje tipičnih tereta kao što su etaže, krovišta i teški nanosi snijega na krovu zimi. Bale slame su prošla laboratorijska i empirijska istraživanja i pokazale su se p o g o d n i m a za izgradnju najmanje dvokatnica. A k o se slama koristi samo kao ispuna, a u svrhu nosivosti se gradi konstrukcija, mogućnosti su neograničene - mogli bi graditi i nebodere. 7. ZDRAVO ŽIVOTNO OKRUŽENJE S l a m a p r e d s t a v l j a izrazito z d r a v u a l t e r n a t i v u m o d e r n i m g r a đ e v i n s k i m materijalima. Slama je prirodan materijal i n e m a štetnih utjecaja. Ne uzrokuje alergije, jer se ne radi o sjenu, pa ne sadrži pelud (slama je od žitarica, a sijeno je pokošena livada, pa sadrži pelud poljskog cvijeća). Kvaliteta zraka u k u ć a m a od slame je bitno bolja, jer ne ispušta nikakva isparavanja kao što su primjerice formaldehidi koje često ispuštaju moderni materijali. Osim t o g a , za razliku od betona, slamnati zidovi dišu, što rezultira bitno svježijim zrakom u prostorijama. 8. IZGRADNJA JE OSNAŽUJUĆA I ZABAVNA Z b o g jednostavnosti, izgradnja ovakvog objekta često djeluje osnažujuće na

136

obične, nestručne ljude koji i m a j u m a l o ili nikakvog iskustva sa g r a d n j o m . Proces dizajniranja i izgradnje je puno dostupniji ljudima koji bi inače vjerojatno bili isključeni iz t o g procesa. Prekrasan primjer su ženske grupe koje se bave izgradnjom kuća, a često zbog jednostavnosti izabiru baš ovu tehniku. N a i m e , u patrijarhalnom društvu u kojem živimo, žene redovito bivaju isključene iz procesa gradnje, u g l a v n o m pod izgovorom da je gradnja " m u š k i " posao zbog količine fizičkog rada. Neprofitna mreža W o m e n Build Houses upravo se i bavi p o v e ć a n j e m d o s t u p n o s t i g r a d i t e l j s k i h vještina i z n a n j a ž e n a m a te p r o m o c i j o m održivog graditeljstva. 1

toplinska izolacija. Tradicionalno se u svrhu d o d a t n e toplinske izolacije koristio tanki sloj trske, koji se žbukao gilnom ili žbukom na bazi vapna. Ovakve prostorije su tijekom zime bile grijane pećima na drva, što u doba kada je drva za ogrjev bilo u izobilju nije predstavljalo problem. Situacija je nešto bolja kod tradicionalne gradnje gdje su zidovi umjesto od planjki građeni od nepiljenih, samo tesanih okruglih t r u p a c a čineći tako nešto deblje zidove. N o , danas ovakav zid ne bi zadovoljio niti najniže građevinske propise. A k o u z m e m o u obzir da bi ekološko graditeljstvo trebalo voditi brigu o energetskoj efikasnosti objekta, o n d a smo još dalje od rješenja. Cesti su slučajevi da ljudi koji se odluče na o b n o v u tradicionalnog drvenog objekta m o r a j u kao toplinsku izolaciju koristiti umjetne materijale, kao stiropor ili staklenu/kamenu v u n u . Danas se u hrvatskom selu često može naići na tradicionalne drvene kuće, na kojima su rupe između planjki zabrtvljene poliuretanskom p j e n o m , koja isparava kemikalije otrovne za čovjeka i okoliš. Da li to znači da za drvene kuće n e m a mjesta u ekološkom graditeljstvu? Apsolutno ne. Objekti koji već postoje i građeni su na ovaj način, relativno jednostavno se m o g u obnoviti i pretvoriti u prelijepe i funkcionalne ekološke građevine. Za brtvljenje se m o g u koristiti razni materijali kao npr. vapnena žbuka pomiješana s m o k r o m piljevinom. U svrhu toplinske izolacije može se koristiti balirana slama, piljevina, ovčja vuna, celuloza od recikliranog papira, ekspandirana glina itd. Naravno za svaki od ovih materijala potrebno je imati znanje kako ga koristiti i koliko ga je potrebno da bismo postigli zadovoljavajući efekt. A k o se, m e đ u t i m , o d l u č i m o graditi novu k u ć u , a želimo da drvo bude primaran građevinski materijal, jer na primjer posjedujemo š u m u ili živimo u kraju gdje se drvo može nabaviti vrlo povoljno, m o r a m o se zapitati postoji li drugi način da se to ostvari efikasnije, uz ulaganje m a n j e resursa, a da krajnji cilj b u d e energetski efikasniji o b j e k t . T o n a m o m o g u ć a v a nešto m l a đ a tradicionalna graditeljska tehnika, stara tek nešto više od stotinjak g o d i n a , za čije se porijeklo dvoji - postoje indicije da su prve ovakve građevine građene u Švedskoj, dok drugi zapisi pokazuju tradiciju ovakve gradnje u K a n a d i . Gradnja zidova od drvenih cjepanica je tradicionalna tehnika gradnje gdje se zidovi zidaju od cjepanica, položenih o k o m i t o na ravninu zida slično kao kad se drvo za ogrjev n a k o n piljenja slaže uz zid kuće. U literaturi na engleskom ova tehnika naziva se "cordwood building". Cjepanice su međusobno učvršćene m o r t o m , najčešće vapnenim. Na ovaj način nastaju zidovi čiju većinu volumena tvori drvo, a prednost pred gore s p o m e n u t i m t e h n i k a m a gradnje drvetom su brojne: - nije potrebo koristiti skupocjeno tvrdo drvo, pogodnije je m e k o drvo slabije kvalitete ( d a p a č e g r a d n j a t v r d i m d r v e t o m na ovaj način može prouzročiti komplikacije). - nije potrebno imati pravilne, dugačke trupce - može se graditi od drveta

Drvene cjepanice
Kako širom svijeta, tako i u Hrvatskoj razni tipovi drvenih građevina postoje već stoljećima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje je nekad drveta bilo u izobilju, oduvijek se g r a d i l o d r v e t o m . Brojni su slučajevi g d j e se drvo koristilo vrlo e k o n o m i č n o - samo kao konstrukcija, a kao ispuna se koristio neki dostupniji materijal (npr. glina pomiješana sa s l a m o m ili opeka). No vrlo su česti slučajevi gdje se drvo koristilo izrazito neefikasno - za izgradnju čitavih zidova. U t o m slučaju količina drveta utrošenog za jedan objekt je g o l e m a . Nadalje, ovakva drvena građa morala je biti piljena, kako bi se elementi (planjke) mogli slagati jedan na drugi, čineći tako kontinuiranu površinu - zid. U doba prije automatiziranih pilana to bi značilo da je u izgradnju ovakvog objekta potrebno ugraditi o g r o m n u količinu stručnog ljudskog, fizički zahtjevnog rada. Danas taj posao za nas obavljaju strojevi, ali koriste fosilna goriva, pri č e m u zagađuju. D o d a t n o ograničenje ovakve gradnje je to što drvo mora biti izuzetno kvalitetno i prema t o m e skupo. Obično se koristi hrastovina ili neko d r u g o tvrdo drvo. A konačan rezultat ovakve gradnje su relativno tanki zidovi, u g l a v n o m ne deblji od 8 c m , od materijala koji i nije najpogodniji kao

Više o o v o j g r u p i m o ž e t e n a ć i n a URL:http://www. i m o g e g y p s y . c o m / w b h w b h . h t m ( i 5 . 1 2 . 2 0 0 5 ) .

138

139

bilo kojeg o b l i k a ili d u l j i n e , d a k l e m o g u ć e je iskoristiti i drvo d o b i v e n o prorjeđivanjem šume, pa čak i nepravilne grane. - na ovaj način m o g u se graditi zidovi bilo koje debljine. A k o su zidovi dovoljno masivni ujedno služe i kao toplinska izolacija. - m o g u ć e je graditi zidove nepravilnih oblika - zaobljene i zakrivljene strukture nisu rijetkost u ovom tipu gradnje što može povećati estetsku vrijednost objekata. Z b o g svih n a v e d e n i h r a z l o g a , ova g r a d i t e l j s k a t e h n i k a p o s t a j e sve popularnija, naročito s obzirom na rastući trend gradnje prirodnim materijalima.

gdje gline i m a u obilju. Pa krenimo r e d o m : Zidovi od sabijene zemlje Tehnologija kojom je građen kineski zid, pokazala se kao vrlo efikasno i trajno rješenje za izgradnju zidova. Primjere ovakvih građevina možemo naći širom cijelog svijeta, gdje god ima zemlje koja sadrži odgovarajući omjer gline i pijeska, a n a m a najbliži su u Slavoniji i Mađarskoj. Tehnika je vrlo jednostavna - u drvene kalupe, koji podsjećaju na šalung za betoniranje, ubacuje se zemlja i sabija. A l a t za sabijanje može biti vrlo jeftin i jednostavan, izrađen od drveta, a m o g u se koristiti i skupi strojevi za sabijanje. Kad se kalup p o t p u n o ispuni sabijenom z e m l j o m , on se rastavlja i diže za sloj više, te ponovo zapunjava zemljom i sabija. Na taj način m o ž e m o graditi zidove bilo koje visine, dokle god pazimo da debljina zidova bude dostatna. U tradicionalnim s t a m b e n i m objektima u kontinentalnim krajevima debljina zida nerijetko prelazi 40 c m , pa sve do 60 c m . U kombinaciji sa zidanim pećima na drva, ovakvi zidovi predstavljaju odličan omjer izolacije i t e r m a l n e mase. M a n a ove tehnike je u t o m e što je zahtijeva o g r o m n u količinu m a n u a l n o g , fizički zahtjevnog rada. Nepečena opeka Od odgovarajuće smjese gline i pijeska m o g u se izrađivati opeke koje se ne peku, već se s a m o suše na suncu. Nepečene opeke se zatim zidaju na isti način kao i klasični zidovi, osim što se za povezivanje ne koristi cementni mort, nego smjesa gline i pijeska (ista o n a od koje su izrađene opeke). Veličina opeka, ovisno o tradiciji, prilično varira. T a k o se na bliskom istoku koriste nepečene opeke veličine 20 x 20 x 5 c m , d o k na primjer u Meksiku m o ž e m o naći velike, masivne, nepečene opeke dimenzija čak 40 x 30 x 30 c m . I smjesa materijala od kojih se opeke izrađuju može prilično varirati. Na primjer, na području Balkana tradicionalno se izrađuju nepečene opeke (u ovima krajevima se nazivaju čerpići), koje sadrže određenu količinu celuloznog materijala koji služi da bi se smjesa bolje povezala te se smanjuje raspucavanje tijekom sušenja. U tu svrhu se u smjesu najčešće dodaje pljeva od žitarica ili sitno sjeckana slama. T a k o đ e r se može koristiti prethodno n a m o č e n a piljevina. Udio slame može varirati od vrlo visokog do simboličnog. Osim vanjskih zidova, od nepečene opeke m o g u se graditi i unutrašnji, pregradni zidovi, pogodne su za izgradnju zidanih peći, a ponekad se koriste i za popločavanje podova, ali ne kao završni sloj. Na Bliskom Istoku, posebice u Iranu, i m a m o primjere gdje su čak i krovovi građeni od ovog materijala. Kupole i svodovi od nepečene opeke o m o g u ć a v a j u da cijela građevina bude izgrađena od ovog materijala, što je ekonomski vrlo isplativo ako i m a m o pristup velikoj količini gline.

Glina/zemlja
Tradicionalno, glina je pored kamena najrašireniji građevinski materijal na našoj planeti. Vjerojatno je i najstariji - mravi ga koriste već milijunima godina za izgradnju mravinjaka. U izgradnji ljudskih skloništa, glina se koristi od pamtivijeka na najrazličitije načine, ovisno o podneblju i vrsti tla. Procjenjuje se da d a n danas oko jedne trećine u k u p n o g stanovništva naše planete živi u n a s t a m b a m a g r a đ e n i m od zemlje. Desetine tisuća gradova i sela su doslovno p o d i g n u t a iz zemlje na kojoj počivaju. K a o supstanca, glina je jedinstveni materijal, jer ima specifična svojstva, osim za g r a d n j u , pogodna je i za rast biljaka. Sto je u stvari glina? Glina se sastoji od vrlo sitnih čestica minerala koje su nastale glacijalnom erozijom. Dakle tijekom milijardi godina, ciklus smrzavanja i o d m r z a v a n j a djelovao je na k a m e n , čineći ga sve sitnijim i sitnijim. Od komadića k a m e n a nastao je pijesak, a daljnjim djelovanjem glacijalne erozije nastale su najsitnije čestice - glina. O n o što je za glinu specifično je upravo veličina čestica - čestice su toliko sitne d a , kad se pomiješa s v o d o m , svaka čestica gline biva okružena polarnim molekulama vode, čineći tako konzistentnu materiju. Upravo ovo svojstvo glini daje plastičnost i mogućnosti oblikovanja koja se koristi u keramici. Sušenjem voda isparava, a oblikovani predmet se stvrdnjava i trajno zadržava željeni oblik. Spaljivanjem glinenih predmeta dolazi do kemijske reakcije pri kojoj nastaje keramika (u graditeljstvu je to opeka). Ali to je zasebna t e m a , ovdje ć e m o se baviti s a m o nepečenom, sušenom g l i n o m kao građevinskim materijalom. Pokušajima da na što jednostavniji način, uz što efikasnije iskorištenje upotrebljenih resursa izgrade što funkcionalnije i trajnije kuće, ljudi su razvili niz različitih građevinskih tehnika, gdje koriste glinu kao glavni građevinski materijal. T a k o se na bazi gline m o g u graditi vanjski zidovi, unutrašnji - pregradni zidovi, podovi, pa čak i krovovi, u obliku kupola ili svodova. Glina se osim toga koristi i za žbukanje u kombinaciji sa d r u g i m graditeljskim tehnikama, kao kod zidova od balirane slame. Tehnike obrađene u ovom tekstu su u g l a v n o m tradicionalne ili se baziraju na tradicionalnim načinima gradnje. Ali sve su primjenjive i danas u područjima

140

141

Od ovog materijala m o g u se formirati čitavi zidovi. Potrebno je dodati što više slame. N a k o n toga se dodaje slama. zidovi su zaštićeni krovištem. sameljemo i pomiješamo s nekim vezivom. ali papir se može koristiti kao bazični materijal za izgradnju zidova. n a m o č i m o ga u obilnoj količini vode. U našim krajevima ovaj materijal se je koristio s a m o za izgradnju pregradnih zidova. vreće se često koriste za izgradnju temelja za neke d r u g e zidove. Najčešće se koristi u kombinaciji s n e k o m vrstom konstrukcije koja nosi krovište. A k o u z m e m o stari papir (ne isključivo novinski). Z a t i m se smjesa koristi tako da se slaže u šalung ili se nabacuje na pleter. U literaturi na engleskom ovu tehniku ć e m o naći pod p o j m o m "cob building". Od ove smjese m o g u se lijevati cigle bilo kojih veličina i oblika. ali postoje i uspješni primjeri gdje je kao vezivo korišteno vapno ili čak glina. Kada se zid p o t p u n o osuši. kao što su brane ili zaštitni zidovi. a ponajviše sunca. Mješavina se može pripremiti u većem koritu ili rupi iskopanoj u zemlji. U koritu je najprije potrebno napraviti žitku smjesu zasićenu g l i n o m . ova graditeljska tehnika o m o g u ć u j e vrlo jeftinu izgradnju na mjestima gdje je nemoguće koristiti lokalne prirodne resurse. U novije vrijeme se recikliraju. koje će se kasnije koristiti za zidanje. č i m e zid postaje teži i čvršći. čak do g o d i n u d a n a . Za mljevenje papirne kaše koristi se veliki mikser. Osim za kompletne građevine. brojna su mjesta na svijetu gdje tlo ne sadrži dovoljno gline da bi se zemlja m o g l a formirati i držati skupa. i d a n danas može biti vrlo e k o n o m s k i isplativo koristiti ovu graditeljsku t e h n i k u . a djeluju i kao dodatna armatura. mladice se t a k o đ e r osuše i ne predstavljaju nikakvu opasnost od truljenja. Kao mort za povezivanje koristi se ista ova smjesa. vreće punjene pijeskom se koriste za izgradnju privremenih struktura. što sprječava da se papir n a m o č i i istruli. kamenja i ponešto gline. prve svemirske stanice koje će biti izgrađene na Marsu i Mjesecu mogle bi biti izgrađene upravo na ovaj način . slamnate. Papir Kuće od papira!? Sto je slijedeće? Kuće od čokolade? Kula od karata? lako zvuči nevjerojatno. u smjesu se može dodati i određeni udio pijeska. a motor može biti električni. koja i sama provodi ispitivanja na vrećama. U novije vrijeme. Budući da su potrošan materijal. a česti su primjeri gdje se na ovaj način grade čak i kupole i svodovi. samo nekoliko stotina puta veće zapremine. Da bi se povećalo trenje m e đ u slojevima vreća. N a i m e . najvjerojatnije je najstarija metoda gradnje s l a m o m . Dobro je smjesu prije korištenja ostaviti 12 sati da odstoji. najčešće izrađen u kućnoj radinosti. Z i d a n j e m ovih blokova nastaju masivni zidovi. Smjesu je m o g u ć e lijevati i direktno u šalung. što je često najskuplji dio građevine. Z a t o se ovi zidovi ž b u k a j u te na taj n a č i n plastika ostaje zaštićena od atmosferskih utjecaja. ali sva slama m o r a biti prekrivena t a n k i m slojem tekuće gline. žitarica će proklijati u zidu. jer ih jednostavno n e m a ili nisu zadovoljavajuće strukture. U slučaju vanjskih zidova. M l a d i c e zatim probijaju kroz zid te ubrzavaju sušenje transpiracijom. dobit ć e m o građevinske blokove izuzetnih statičkih svojstava. Kad reciklaža 142 143 . ali ipak slabija nego čista balirana slama. nastaje materijal koji se vrlo lako može oblikovati. pa čak i duže ako g r a d i m o u vlažnom p o d n e b l j u . Zidovi su često debeli čak i do 60 c m . Interes za gradnju vrećama pokazala je i NASA. Vreće Već stoljećima. ovaj način gradnje ponovo privlači pažnju. A k o zid treba imati i svojstvo nosivosti. g o m i l a ih se sve više i više. Negativna strana ove tehnike je to što zidovima. već se prerađuju u neke druge proizvode. Kao vezivo se najčešće koristi cement. Postoje zapisi da se već u dvanaestom stoljeću gradilo na ovaj način širom Europe. kako vanjski tako i pregradni. a na njega bi se nabacivala mješavina gline i slame. č i m e se smanjuje utrošeni rad. n a p u n i m o u plastične vreće. M a n j e više svi i m a m o a u t o m o b i l e . Ali a k o takvo tlo. Isparavanjem vode u nastaloj strukturi ostaju milijuni mjehurića zraka te nastaje materijal izuzetnih termoizolacijskih svojstava. Na mjestima gdje slame i gline ima u izobilju. Ova graditeljska tehnika. Plastika od koje su vreće Automobilske gume Automobilske g u m e su sveprisutan o t p a d . G u m e se u g l a v n o m spaljuju i pritom onečišćuju zrak ili ih se baca po š u m a m a . U t o m slučaju plastika obavlja i funkciju horizontalne hidroizolacije te sprječava penjanje vlage sa tla. Između stupova konstrukcije ispleo bi se pleter od šiblja. ali nije ih m o g u ć e reciklirati za proizvodnju novih g u m a .koristeći lokalno iskopanu zemlju i vreće proizvedene na Z e m l j i . vreće bi se jednostavno ispraznile. N a k o n što je struktura odslužila svoju privremenu funkciju. koje će se vjerojatno sastojati većinom od pijeska. Zanimljiva pojava za vrijeme sušenja je da ako u slami ostane ponešto sjemena. a k o su debeli. na primjer od starog stroja za rublje. Na taj način se izbjegava potreba za krovištem. koji po dizajnu podsjeća na običan kuhinjski blender. N a i m e . a g u m e su potrošan materijal. nego samo kao vezivno sredstvo sa s l a m o m . dobit ć e m o smjesu koja se može lijevati u kalupe. između svakog sloja se postavlja bodljikava žica koja sprječava klizanje slojeva. proizvedene brzo bi degradirala pod utjecajem kiše i vjetra.Mješavina gline i slame Kada glinu ne koristimo kao primaran materijal. lako se koriste vreće . Kao nož se može iskoristiti nož za kosilicu. npr. treba dosta dugo vremena da se osuše. Naravno u završenoj građevini. zbog visokog udjela slame ovakva građevina ima odlična izolaciona svojstva.industrijski proizvedeni materijal.

zakaže, u p r o b l e m a t i k u uskaču raznorazne m e t o d e ponovnog iskorištenja o t p a d a . Jedan od načina kako se a u t o - g u m e m o g u ponovno iskoristiti je da se koriste kao građevinski materijal. Gradnja zidova od bačenih automobilskih g u m a u stvari je križanac između dvije već spomenute metode, a to su zidovi od sabijene zemlje i zidovi od vreća. Dakle, a u t o - g u m e se pune zemljom koja se zatim sabija, kako bi u svaku g u m u stalo što više materijala, čineći g u m u što težom i čvršćom. G u m e se, poput cigli, slažu sloj po sloj i na licu mjesta pune zemljom. Prednost ove metode pred zidovima od sabijene zemlje je u t o m e što g u m e služe kao trajna a r m a t u r a i šalung te tako o m o g u ć u j u izgradnju i na mjestima gdje je zemlja sipka i ne obiluje g l i n o m . Prednost pred vrećama je očita - vreće je potrebno proizvesti i kupiti, a a k o odete kod lokalnog vulkanizera i tražite ga da vam

pokloni par stotina starih g u m a , bit će više nego sretan da v a m izađe u susret. Vjerojatno će vas počastiti i p i ć e m , jer ste mu uštedjeli novac koji bi on m o r a o dati za zbrinjavanje ovog o t p a d a . Ovakvim o b l i k o m gradnje nastaju masivni, gotovo neuništivi zidovi koji se m o g u koristiti za izgradnju stambenih objekata. U t o m slučaju zidovi se žbukaju (najčešće g l i n e n o m žbukom) i od ružnog otpada pretvaraju u prelijepe f o r m e koje će zadovoljiti i najzahtjevnije estetske kriterije. G u m a , ako je između slojeva žbuke zaštićena od vanjskih utjecaja, se ponaša kao inertan materijal te ne ispušta nikakve nepoželjne kemijske spojeve u prostor korisnika kuće. Osim za izgradnju stambenih objekata, ovakvi zidovi su vrlo pogodni za terasiranje kosih terena, čineći t a k o barijere koje sprečavaju klizanje terena i eroziju tla. Najpoznatiji oblik gradnje a u t o m o b i l s k i m g u m a m a je "earthship" koncept. Pokušajima arhitekata da izgrade kuću koja će biti u mogućnosti opskrbiti svoje stanovnike energijom, v o d o m , m a n j i m dijelom hrane te koja će moći pročistiti vlastite o t p a d n e vode, nastala je kuća koja uistinu svojim izgledom podsjeća na prizemljeni svemirski brod, a odatle i naziv "earthship". Troškovi padaju na nekih 4 0 - 7 0 % konvencionalne kuće. U kombinaciji sa solarnim pasivnim dizajnom diže se skoro do 100%. M n o g i vlasnici eartship kuća se hvale kako u takvim objektima uopće n e m a j u troškove za grijanje. Osim što su energetski efikasne jer se redovito grade u skladu sa pasivnim solarnim načelima, gotovo uvijek se kombiniraju sa sustavima za sakupljanje kišnice, pročišćavanjem o t p a d n i h voda i neovisnim sustavima za električnu energiju (najčešće sunce i vjetar, u m a n j o j mjeri biomasa). Budući da se sa sunčane strane nalaze velike staklene površine unutar ovih kuća ima m n o g o prostora za uzgoj jestivih biljaka, koje najčešće istovremeno koriste hranjive tvari iz otpadnih voda kućanstva. Naposljetku, izgradnjom ovakvog prizemljenog svemirskog broda smanjit ć e m o količinu o t p a d a koji pritišće planetu jer se, osim automobilskih g u m a , u svrhu izgradnje koriste i drugi otpadni materijali kao što su npr. limenke i staklenke. Još jedna specifičnost earthshipova su interijeri, koji svojim o r g a n s k i m zakrivljenim f o r m a m a i inovativnim n a č i n i m a korištenja otpadnih materijala redovito podsjećaju na radove Hundertwassera u kombinaciji sa tradicionalnim graditeljstvom.

Krovovi
Kada g r a d i m o k u ć u v j e r o j a t n o n a j s k u p l j i d i o k u ć e predstavlja krovište. Prvenstveno zato što je za izgradnju krovišta potrebno kupiti prilično veliku količinu piljene drvene građe. A k o n a m je cilj koristiti prirodne materijale, za pokrivanje krova ć e m o najvjerojatnije odabrati glineni crijep koji je često skup. Na primjer, često je skuplji od nekih umjetnih materijala kao što su npr. šindra
Primjer gradnje automobilskim gumama na Recikliranom imanju. Prikazan je proces od slaganja gumu do zapunjavanja i konačnog izgleda terasa.

ili valovite ploče koje sadrže azbest, tzv. "Salonit" ploče.

144

145

Jedan od načina da se pojeftini izgradnja krovišta je da se izbjegne g r a đ a piljena u pilani. Velik dio krovišta se može sagraditi od oble, neobrađene drvene građe. A k o drvo nabavite lokalno, smanjit ćete troškove na transportu. Još a k o ga sami osušite i uz p o m o ć bolje motorne pile izrežete na odgovarajuću dužinu, uštedjet ćete dosta novca. Osim t o g a , velike su šanse da će drvo pripremljeno na ovaj način biti m n o g o kvalitetnije od o n o g koje bismo kupili u pilani.

tech m e t o d a koje koriste sedmeroslojne podloge, pa do jednostavnih krovova koji i m a j u samo jednu m e m b r a n u . U o v o m d r u g o m slučaju kao m e m b r a n a može poslužiti bitumenska Ijepenka, g u m e n a m e m b r a n a ili PVC folija. Koji g o d od ovih materijala koristili, m o r a m o paziti da površina bude kontinuirana, bez mjesta kroz koja bi m o g l a proći voda, te da m e m b r a n a posvuda bude zaštićena od sunčeve svjetlosti. M a n j e više svi umjetni materijali degradiraju pod utjecajem UV zraka. PVC je u zelenom graditeljstvu nepoželjan jer dolazi do zagađenja prilikom njegove proizvodnje, a sagorijevanjem PVC-a nastaje otrovan plin dioksin. Prikladan materijal kao m e m b r a n a je bitumenska Ijepenka, jer nije pretjerano skupa, a uz p o m o ć plinskog plamenika se lako može spajati zavarivanjem. Bitumensku Ijepenku je potrebno zaštititi d o d a t n i m slojem protiv m e h a n i č k o g oštećenja. Mi s m o na V u k o m e r i ć u nakon Ijepenke stavili sloj nepropusne g u m e n e m e m b r a n e (guttabeta) koja na sebi ima utore za vodu. N a m e m b r a n u dolazi v o d o p r o p u s n i sloj g e o t e k s t i l a . T i m e s e o m o g u ć u j e biljkama da se korijenima zapetljaju kroz geotekstil te d o đ u do utora g u m e n e m e m b r a n e , gdje se zadržava voda. Naš zeleni krov je stvarno lijep i super je na njemu sjediti i uživati u pogledu i još koječemu.

Tradicionalni krovovi
Jedan od n a č i n a da p o k u š a m o smanjiti troškove izgradnje krovišta je da koristimo lokalne, prirodne resurse kao što se to tradicionalno radilo stoljećima. Slamnati krovovi i krovovi od trske predstavljaju odličan način da se iskoriste lokalni materijali koji se m o g u dobiti gotovo besplatno. Drvena šindra je također način da se iskoristi lokalno drvo. Na mjestima koja obiluju pločastim k a m e n o m , logično bi ga bilo iskoristiti za pokrivanje krova. M e đ u t i m ove metode od osobe koja izvodi radove zahtijevaju veliku stručnost. N e k a d su se ova znanja i vještine prenosile s koljena na koljeno, a danas su rijetki majstori koji još znaju tajne zanata. Z b o g t o g a majstori skupo naplaćuju svoj rad, pa se na koncu može desiti da ovakvo krovište bude i skuplje nego klasično, č a k i a k o materijal nabavimo besplatno. No ako ste osoba koja je spretna s alatima i graditeljstvom, možda se možete sami upustiti u gradnju nekog jednostavnijeg, manjeg primjera slamnatog krova ili krova pokrivenog drvenom sindrom. Danas postoji i literatura koja u detalje opisuje kako graditi ovakve krovove.

Zeleni krov
Zeleni krovovi su odličan način da se izbjegne korištenje skupog crijepa. Osim t o g a , a k o je dobro izveden, zeleni krov d o d a t n o djeluje kao toplinska izolacija s vanjske strane kuće. Ovakvi krovovi su uvijek estetski privlačni, a kuće sa zelenim krovom m a n j e d o m i n i r a j u nad okolišem - one se stapaju sa krajolikom. O n o na što uvijek treba paziti sa zelenim krovovima je težina, postoje raznorazni tipovi zelenih krovova, od o n i h gdje je sloj zemlje debeo čak pola metra (intenzivni), pa sve do onih sa vrlo t a n k i m slojem zemlje i komposta (ekstenzivni). Zeleni krovovi variraju od pravih vrtova do travnjaka i raznih vrsti žednjaka koji uopće ne trebaju previše zemlje. U t o m smislu i m a m o ekstenzivne (nosivost 6 0 - 1 5 0 kg/m ), poluintenzivne te intenzivne ( 2 0 0 - 5 0 0 kg/m ) tipove zelenih krovova. O klimatskom p o d n e b l j u ovisi i kakve ć e m o biljke saditi. Logično je da t a m o gdje prevladava suha klima, nećemo saditi biljke koje zahtijevaju p u n o kiše. Krovište mora biti dovoljno čvrsto da nosi teret zelenog krova, zajedno s m a k s i m a l n i m m o g u ć i m t e r e t o m snijega koji se u o d r e đ e n o m podneblju može očekivati. Druga stvar na k o j u t r e b a paziti je da podloga bude savršeno vodonepropusna. U protivnom bi se m o g l o dogoditi da krov počne prokišnjavati. Sto se tiče podloge koju koristimo opet postoje raznorazne varijante, od high2 2

Zeleni krov - Reciklirano imanje

Sadnja na zelenom krovu

Travnate krovove s m a t r a m o lakšima ako imaju 5 do 15 cm zemlje, t a k o da n a m g o t o v o nikad neće biti potrebno d o d a t n o pojačanje krovne konstrukcije. Također n a m nije potrebno zalijevanje, jer i m a m o biljke i pokrov koji je naviknut rasti u m a l o zemlje, s plitkim korijenjem i bez previše vode. Posebno zanimljiv t i p zelenog krova je jedan sistem gradnje koji su razvili članovi neprofitne organizacije ArchiBio iz Q u e b e c a . O n i umjesto debelog sloja zemlje na krovište stavljaju baliranu s l a m u . Na slamu se stavlja tek t a n a k sloj zemlje i komposta ili gnojiva te se u njega sade biljke. Posebno p o g o d n e biljke za ovakav t i p krova su jagode, jer i m a j u plitko korijenje koje učvršćuje površinski sloj. Krovište obavezno mora biti n a g n u t o da bi se osiguralo otjecanje vode. Kutovi nagiba najčešće su mali, svega nekoliko stupnjeva, ali m o g u biti i strmiji, do 33 stupnja. Na krovovima s kosinom v e ć o m od 20 stupnjeva, potrebo je

146

147

ugraditi i pregrade

(drvene ili metalne) kako bi držale slojeve sa zemljom i

biljkama. U slučaju strmijeg krovišta između vodonepropusne m e m b r a n e može se staviti sloj starih tepiha ili geotekstila da bi se spriječilo klizanje slame i organskog materijala niz kosinu. Z a t i m se jednostavno na m e m b r a n u (ili tepihe) slaže balirana slama. Uz rubove krovišta potrebno je postaviti barijere koje sprječavaju da slama i organski materijal padne s krova. U tu svrhu se m o g u koristiti daske slabije kvalitete ili okrajci iz pilane. M o r a m o paziti i na d o b r u drenažu da se voda ne zadržava na krovu. N a k o n što d o d a m o t a n a k sloj zemlje, komposta i/ ili gnojiva, m o ž e m o zasaditi bilje po izboru. Prednost se dakako daje biljkama koje i m a j u plitko korijenje. Jedina biljka koja se nikako ne smije naći na zelenom krovu bilo kojeg tipa je čičak, jer ima vrlo snažan korijen, koji p o p u t svrdla probija sve, čak i ako naiđe na dasku. Ovako izgrađeni krov je p u n o lakši od zelenog krova koji se sastoji s a m o od debelog sloja zemlje, ali je još uvijek dosta teži od klasičnog, oko 5 0 0 kg po m 2 . Z a t o prilikom izgradnje konstrukcije treba ovu cifru uzeti u obzir, a treba joj pribrojiti i maksimalnu težinu snijega za određeno podneblje. Premda ne kao zidovi, i zeleni krov je d o d a t n i izolator našeg objekta. Zimi sprječava g u b i t a k topline, a ljeti osvježava naš stambeni objekt. T a k o đ e r n a m služi i kao zvučni izolator. Posebno su korisni vrtovi na krovovima zgrada u gradovima zbog zagađenja zraka. Naravno m o g u poslužiti kao d o d a t a n izvor hrane, da ne spominjemo ljepotu takvih prostora. Ipak, savjetujemo prije nego se odlučite za takav projekt, provjeriti statiku podnožja na kojem planirate stvoriti vrt. Problem znaju biti i vjetrovi, a potrebno je pojačano zalijevanje, ali ukoliko ne postoji drugi prostor oko naše zgrade, zeleni krovovi kao vrtovi su nešto najljepše. Za istu svrhu u gradovima m o ž e m o koristiti i naše terase i balkone.

loza i ukrasna pavitina se obavijaju oko pergola i potpornja. Sličnu p o m o ć trebaju i glicinija, hmelj, kozja krv, ruže i kupine penjačice. Kada d o đ u do krova biti će p o t r e b n o u o b i č a j e n o n a d g l e d a n j e žlijeba, ali će t a d a početi djelovanje zelenog krova. Trajnice su najbolje na sjevernom dijelu kuće, a ponekad i na z a p a d n o m a k o n a m dolaze hladni vjetrovi ili kiše s te strane. Jestive biljke se sade na južnoj strani kuće.

Podovi
Za pod je najbolje drvo iz kontroliranog gospodarenja. U obzir dolaze i lino­ leum, pluto ili lokalni k a m e n . Ukoliko ne m o ž e m o doći do ovih materijala drugi izbor je keramika, g u m a i reciklirana g u m a . Trebali bismo izbjegavati PVC ili proizvode koji ga sadrže p o p u t l a m i n a t a . Kao mogućnost ne treba odbaciti niti zemljane podove jer ih je m o g u ć e izvesti tako da b u d u vrlo uredni i praktični. Impregnacijom se postiže dodatna otpornost na habanje te otpornost na tekućine.

Boja
Za bojanje naših zidova najbolje je koristiti boje na bazi lana s p r i r o d n i m p i g m e n t i m a . Ukoliko ne m o ž e m o doći do takvih boja koristimo o n e koje se baziraju na d r u g i m biljkama ili na kazeinu. Ovdje m o ž e m o ubrojiti i korištenje vapna ili boje na bazi gline. Boje sintetičkog porijekla sadrže f o r m a l d e h i d , glikol eter, poliuretan, vinil klorid i druge otrovne kemikalije. Treba ih izbjegavati, posebno za unutrašnje farbanje.

Grijanje
Bilo bi d o b r o ne grijati se na fosilna goriva. U tu svrhu najbolje je koristiti drvo. Ali isto t a k o važno je izbjegavati neefikasne metalne peći kakvih je p u n o naše tržište, jer će n a m onda grijanje na drva biti izvor frustracija i financijski teret. N e ć e m o i m a t i r a v n o m j e r n u t o p l i n u po cijeloj kući i u z i m a t će n a m p u n o vremena. Grijanje na drva najefikasnije je masivnim zidanim pećima. Neovisno što su te peći efikasne same po sebi, d o b r o se nadopunjuju sa solarnim pasivnim dizajnom, jer djeluju kao termalna masa. Imati efikasne peći iznimno je važno danas kada čak 2,4 milijardi ljudi (gotovo 4 0 % ) još uvijek za svoje grijanje i kuhanje ovisi o drvetu, drvenom ugljenu i životinjskom izmetu. Biomasa čini 3 8 % osnovne energije u zemljama u razvoju, a u nekima čak i 90%. Uz korištenje održivih tehnika za kuhanje, uštede koje ovdje m o ž e m o napraviti su velike, a jeftine. Konvencionalne peći u g l a v n o m su neefikasne, jer su od lijevanog željeza te drvo izgara na relativno niskim t e m p e r a t u r a m a . Ovakvim izgaranjem drvo

Zeleni zidovi
M o g u osigurati hladniju t e m p e r a t u r u u prostorijama t o k o m ljeta, i zadržati toplinu t o k o m zime. Također može poslužiti kao prostor za ptice. Bilo koja penjačica biti će n a m zahvalna za ovaj tip očuvanja energije u našim stambenim objektima, a neke poput vinove loze m o g u poslužiti i kao izvor hrane i pićenca. U ljetnom periodu hlađenje se odvija kroz tri m o g u ć a t i p a : sjena, transpiracija i evaporacija s listova, te prirodnom izolacijom zadržavanjem ohlađenog zraka između biljke i zida. Penjačice trajnice m o g u n a m p o m o ć i i t o k o m zime. Vrlo često se vjeruje kako penjačice m o g u oštetiti zid, no ukoliko je zid u d o b r o m stanju prije njihovog penjanja i prianjanja to se neće d o g o d i t i . Kako bilo, uvijek n a m je d o b r o staviti pergole ili neku sličnu potporu za biljke penjačice, na nekih 10-40 c m , a tako ć e m o povećati i prostor za protok zraka i veću izolaciju. Bršljan, hortenzija penjačica i lozika se penju bez ikakvog potpornja. Vinova

148

149

prenosi p u t e m infra crvenih zraka. a pažnju treba posebno obratiti na prozore i vrata. ali to povećava problem unutrašnjeg onečišćenja. ne treba brkati masivne zidane peći i uobičajene kaljeve peći kakve se koriste kod nas. Budući da plinovi ne sagore. već su u g o d n o tople.unutrašnja strana vanjskog zida je hladnija od unutrašnjeg zraka. grinje i ostali nadraživači cirkuliraju prostorijom. Kada dolazi do kondenzacije na zidovima tri su m o g u ć a uzroka: . Izolirana nastanjena kuća može sadržavati veliku količinu vlage u zraku nastale aktivnostima poput kuhanja.previše je vlage u unutrašnjem zraku (potrebna je bolja ventilacija u kuhinji ili kupaoni). Također. To se često d o g a đ a na loše izoliranim prozorima. budući da je sagorijevanje vrlo efikasno. nego odlaze kroz dimnjak. kao što smo već rekli. Z b o g visoke t e m p e r a t u r e u drvetu izgara apsolutno sve što može izgoriti. pa je način na koji d o ž i v l j a v a m o t o p l i n u sličan k a o k a d a s m o o b a s j a n i sunčevim zrakama. Kuća bi m o g l a biti hermetički zatvorena. Budući da drvo sagorijeva izuzetno brzo.potrebna je bolja izolacija. Klima koju stvara zidana peć je vrlo u g o d n a jer peć energiju 150 151 . za razliku od d i m a iz metalnih peći koji je vruć. . prašina koja padne na tu površinu će izgoriti. čak do 1000C. m o ž e m o reći da energiju doslovce b a c a m o . Kuća treba biti dobro zabrtvljena. kupanja i disanja. 2 0 0 4 ) . Izgaranjem prašine m o g u nastati otrovi poput u r e u m a koji je loš za pluća. D i m koji izlazi iz zidane peći gotovo je h l a d a n . m a d a je jasno kako ih je lakše ugraditi u nove kuće. u zidanim pećima se u k r a t k o m periodu oslobodi velika količina energije. nego samo čisti negorivi minerali iz drveta. Kondenzacija se javlja kada vlažan topli zrak dolazi do hladne površine. a u sagorenom drvetu n e m a ugljena. nisu vruće pa ne dolazi do izgaranja prašine i formiranja otrova. Ako u prostoriji postoji m e t a l n a peć sa vrućom površinom. Z i d a n e peći m o g u biti obložene i glaziranim p l o č a m a (kaljevima). t a k o da je jedan kraj peći u jednoj. Primjer završene zidane masivne peći u mađarskom ekoselu Gyurufu sagorijeva nepotpuno te se oslobađaju zapaljivi plinovi u kojima je sadržano u k u p n o 5 0 % energetske vrijednosti drveta. važno je i d o b r o N D Č j n r a t l a pozicioniranje peći. Efikasnost ovakvih peći je 45 do 6 0 % . U masivnim zidanim pećima drvo sagorijeva na p u n o višim t e m p e r a t u r a m a . Efikasnost zidanih masivnih peći uspijeva doseći 70 do 9 0 % . Kroz dimnjak uglavnom izlaze samo C 0 2 i vodena para.unutrašnja temperatura je premala u sobi gdje se javlja kondenzacija (često kod nekorištenih soba) . No. Peć u središtu kuće će najmanje gubiti masivne zidane peći energiju (Whitefield. Z i d a n peći. Površine zidanih peći nisu vruće i opasne kao kod metalnih. pa se toplina direktno gubi kroz d i m n j a k . Odgovor je izolacija takvih površina što donosi i dodatnu korist sprečavanja toplinskih gubitaka objekta. Važno je i to da zidane peći. Masa peći akumulira ovu t o p l i n u te je tijekom d a n a polako otpušta u životni prostor. a drugi kraj u drugoj sobi. Cesto se ovakve peći ugrađuju u pregradne zidove između soba. . T a m o gdje ova vlaga d o đ e u dodir s hladnijim površinama o n a se kondenzira stvarajući vodu. Kod grijanja se uvijek topli zrak diže. jer je drugačiji princip funkcioniranja. a hladni spušta. Ovako visoka t e m p e r a t u r a vrlo brzo bi uništila bilo koju m e t a l n u peć. Z i d a n e peći m o g u biti z i d a n e u svim o b l i c i m a i veličinama te ugrađene bilo gdje. Da bi se izbjegao gubitak uložene topline treba o n e m o g u ć i t i izlaženje zraka iz objekta. tuširanja. To je znak ili loše izolacije ili toplinskih mostova. Pritom prašina. ne ispuštaju nikakve k a n c e r o g e n e tvari k o j e se i n a č e m o g u n a ć i u d i m u otvorenog plamena ili metalnih peći. D o d a n a efikasnost se postiže t i m e što se d i m odvodi spletom kanala pri č e m u se sva toplina prenese na stjenke peći.

U kontinentalnim dijelovima Hrvatske dobar je i bagrem. Ova tehnologija je znatno uznapredovala u posljednjih pedeset g o d i n a . O t p a d je p o t p u n o ljudski izum. Dizajn se je promijenio. U z m i m o . rijeke. vrba (iva). U t o m procesu mi ne samo da koristimo ove dragocjene resurse. javor. O t p a d ne nastaje prirodnim procesima. naše grijanje će ovisi i o vrsti drva koje m o ž e m o najbliže nabaviti.6 % m o g u ć e reciklirati. T a j v a n u i Velikoj Britaniji (Worldwatch Institute. Neki od njih b u d u popravljeni.94 W/m 2 K. Uštede su velike samo zbog naše odluke da kupimo efikasnija stakla. Na isti način kontejner pun otpada u stvari je kontejner krivo upotrebljenih resursa. ostalo sve odlazi i truje naša mora. Najbolje drvo za ogrjev s obzirom na kaloričnu vrijednost kW po k u b n o m metru je: oskoruša. mi ih rasipamo. SAD sa 4% ukupne svjetske populacije proizvodi čak dvije trećine otpada (Feffer. K a n a d i . Ona konstantno stvara i p o t o m iskorištava nusproizvode različitih procesa. hrast. bukva.23 W/m 2 K. a sami Amerikanci svake godine bace 100 milijardu vrećica. Kod nas su poznata pod nazivom izo-stakla. Najveći udio otpada koji b a c a m o u kontejnere u stvari su dragocjeni i na neki način korisni materijali . Filipinima. Ali što sa svim TV uređajima koji su zastarjeli ili više ne rade. 2 0 0 4 ) . pretvarajući ih u o t p a d . na primjer. Ukoliko se grijemo na lož ulje/naftu.1-1. jer samo mi stvaramo stvari koje ne bivaju pojedene ili se ne raspadaju ili ne b u d u iskorištene u neku d r u g u svrhu. jasika. kvaliteta je porasla. jasen. Ljudi u g l a v n o m ne koriste nusproizvode. Ljudi i m a j u tendenciju da umjesto kružnih procesa stvaraju linearne. Indiji.Ne smijemo zaboraviti kako su i dvostruka prozorska stakla oblik izolacije. crna joha. Po p o d a c i m a UN-a svega 2% ljudskih izmeta i industrijskog otpada se na neki način tretira. jezera. ali naposljetku apsolutno svi televizori završe na n e k o m od milijuna deponija širom svijeta. Nešto m a n j e vrijednost i m a j u : bor. breza i drugi. a cijene su toliko pale da si ga gotovo svatko može priuštiti. 2 0 0 2 ) . 2 0 0 5 ) . a materijali ponovno stavljeni u postupak proizvodnje. Otpad U m o d e r n o j civilizaciji većina nas živi na takav način da ovisimo o neizmjernoj upotrebi prirodnih resursa. Sjeverna Amerika i EU koriste 80 % svih plastičnih vrećica. smreka i siva joha (Bang.8 w/m 2 K. potoke i podzemne vode te okoliš općenito (de Rivero. od čega je samo 0. Australiji. Jednom smo pročitali da je korov samo biljka na krivom mjestu. Izo-staklo punjeno suhim zrakom ima k = 2. Ukoliko umjesto zraka između dvije staklene površine i m a m o plin s m a l o m provod I jivošću kao što je primjerice argon. l a k o živimo u Hrvatskoj. ali nismo stvorili sustav koji bi to ostvario. U m n o g i m zemljama žele s k u p i m c i j e n a m a o b e s h r a b r i t i korištenje plastičnih vrećica te su n a j j a č e k a m p a n j e . goriva i hranu iz cijelog svijeta.čini se suludim da m a l o po m a l o b a c a m o naš svijet u smeće. što od civilnog sektora što od vlada u Južnoj Africi. ova razlika znači 201 lože po m 2 prozora. dok jednostruko staklo ima k = 6. Irskoj. Naravno. Priroda je uređena tako da materija kruži. ali današnji nivo potrošnje utječe na naše zdravlje i zdravlje p l a n e t a na k o j e m živimo. mi k o r i s t i m o materijale. onda n a m U(k) vrijednost može pasti na razine 1. pogotovo što je iznimno invazivna vrsta. Postoji m o g u ć n o s t da svi ovi uređaji b u d u rastavljeni. N o v o m Z e l a n d u . a proces završava velikom h r p o m smeća. televizor. 2 0 0 1 ) . 152 153 .

koliko bi v r e m e n a prošlo prije n e g o što b i s m o se našli p o t p u n o zatrpani otpadom? Sada ć e m o pokušat dati pregled nekoliko koncepata koji se pokušavaju Krušna peć napravljena od otpada (stare cigle. K o m p o s t i š t a s e sastoje o d drvenog rotirajućeg bubnja. Apsurdan je podatak da o k o 3 0 % volumena prosječne kante za smeće zauzima upravo organski o t p a d .ponovno koristiti "recycle" . T a k o bi se postupak kompostiranja izvršio na licu mjesta. U Danskoj. postoji inicijativa da svaka zgrada ili blok zgrada posjeduje svoje malo rotirajuće kompostište.Razmislite o količini smeća koju proizvodi vaše kućanstvo. a masa još i više. Neki od njih su primjenjivi u vrlo kratkom roku. č i m e nastaje d o d a t n o zagađenje zbog transporta. a rotacija proces kompostiranja čini vrlo brzim i efikasnim.smanjiti "repair" . Jedno od m o g u ć i h rješenja bila bi m a n j a . Od svih tipova otpada organski otpad je najmanje prikladno nazivati o t p a d o m . s t i m da nisu slučajno rangirani s obzirom na utrošak energije: " r e d u c e " .k o m posti ra njem. gdje o t p a d i nastaje. dok drugi zahtijevaju temeljitiji i dugotrajniji rad koji bi obuhvaćao znanstvena istraživanja i pritisak na donosioce odluka kako bi došlo do promjene na bolje. Procesom kompostiranja volumen otpada se smanjuje čak deseterostruko. Još jedna m a n a ovakvog sustava je to što je organski o t p a d . Dio o t p a d a . decentra lizi rana kompostišta u koja bi g r a đ a n i m o g l i odnositi svoj organski o t p a d . Na taj način bi se uštedjela velika količina energije potrebne za transport. željezo. Razlog t o m e je što ne postoji organizirana separacija organskog otpada od ostalog. protiv kojih se građani bune jer ovakva postrojenja šire neugodne mirise. novine. na primjer. uglavnom zeleni otpaci s javnih površina.popraviti "reuse" .reciklirati Organski otpad Organski o t p a d smo već spominjali. no i tada se to obavlja u velikim centraliziranim k o m p o s t a n a m a . potrebno transportirati do postrojenja.Reciklirano imanje uhvatiti u koštac s ovim p r o b l e m i m a . Kuhinjski otpad i otpaci iz vrta sadrže vrlo vrijedne hranjive tvari koje bi trebalo vratiti natrag zemlji. Uvijek kad razmišljamo o o t p a d u t r e b a m o se voditi za "četiri R". te ne postoji infrastruktura koja bi o m o g u ć i l a organizirano kompostiranje. Kombol Oblikovanje krušne peći Završena krušna peć Dobar nam tek 154 155 . unatoč činjenici da se ovog tipa o t p a d a vrlo jednostavno m o ž e m o riješiti . osobito za vrijeme ljetnih mjeseci. dok je još vlažan i pun vode. te se na taj način građani sami brinu za svoj o t p a d . Koliko crnih vreća ili kontejnera o t p a d a tjedno odveze kamion? Možete li zamisliti koliko mjesta to zauzima? I što bi se dogodilo da služba za odvoz smeća zakaže. ipak završe i kao kompost. karton i jutene vreća plus prirodni materijal glina) . na osobnoj razini.

Politics and the Struggle for Solar Economy. O ' C o n n o r ( 1 9 9 6 ) W h o O w n s t h e Sun? People. Unatoč činjenici da su milijuni ljudi širom svijeta prihvatili koncept recikliranja. lako i m a svoje m a n e . Koncept "Nula otpada" (Zero Waste) Zagađenje podzemnih voda uzrokovano o d l a g a n j e m otpada na deponije i toksično zagađenje zraka koje nastaje spaljivanjem krutog otpada dovode nas d o p o t r e b e pronalaženje alternativa n a č i n u kako g o s p o d a r i m o o t p a d o m . ako nešto ne m o ž e m o 156 157 .p o l i c y . dizajnu i boljoj inform i ranosti Korak dalje od reciklaže . ali i načina kako g l e d a m o na prirodne resurse. Dodatni faktor je što su ograničenja reciklaže kao m o g u ć e g rješenja pitanja otpada postala vidljiva. on je lovv-tech p r o b l e m . 1 M e đ u t i m . već o boljoj organizaciji. Recikliranje Cesto se k a o odgovor na pitanje o t p a d a navodi reciklaža. materijale i energiju i naravno. Princip N u l a o t p a d a je nova vizija za novi milenij. gladi i bolesti padne na n u l u . e a r t h . provodi li se reciklaža u Hrvatskoj? lako kod nas već duže vrijeme postoji praksa sakupljanja starog papira. Kako se o n d a m o ž e m o . Ona već sada osigurava velik udio potreba za materijalima. sjeća drveća opala bi za trećinu.posuđujući resurse i odgovorno ih koristeći. Sva t e h n o l o g i j a p o t r e b n a za ostvarenje koncepta N u l a o t p a d a već je poznata i uobičajena. u prosječnoj kanti za smeće može se naći čak 3 0 % papira. na nivou javnosti i na industrijskom nivou. Zadovoljavamo se stopom reciklaže od nekih 3550%. umjesto da ukloni njen uzrok.podržava e k o n o m i j u koja ne potkrada budućnost .nastoji spriječiti nastajanje o t p a d a umjesto da se bavi gospodarenjem otpadom . Svaki put kad se određena količina nekog materijala reciklira. Umjesto da se bavimo zbrinjavanjem otpada.o t p a d je rezultat lošeg dizajna i donošenja pogrešnih o d l u k a . A uzrok leži na stolovima dizajnera. Druga m o g u ć n o s t je da svako kućanstvo i m a svoje mini kompostište. U N j e m a č k o j se 72 % sirovine u proizvodnji papira dolazi od reciklaže. Osim toga reciklaža stvara d o d a t n o zagađenje i zahtijeva ulaganje velike količine energije da bi se o t p a d n i materijal sakupio. dakle nije ga potrebno transportirati. Ipak. Razloga je više.pretvara odbačene materijale u radna mjesta umjesto u smeće . Ovaj relativno nov koncept postao je ubrzo n a k o n pojavljivanja poznat pod nazivom " N u l a o t p a d a " (Zero Waste). godišnja količina otpada koji završi u spalionicama ili na deponijima svake godine sve je veća.Proizvedeni kompost se o d m a h može koristiti na javnim površinama.nerijetko možemo vidjeti prenatrpane kontejnere koji d a n i m a čekaju da b u d u odvezeni. proces. No bismo li se zadovoljili s 50%-tnom stopom nezaposlenosti ili siromaštva ili na primjer 50%-tnim smanjenjem gladi i bolesti? Svi bismo voljeli težiti t o m e da stopa nezaposlenosti. Okoliš bismo trebali tretirati kao knjižnicu . motivacija građana da u svoje ruke preuzmu odgovornost za otpad koji stvaraju. što nije t o č n o . B e r m a n & J o h n T. ne treba zaboraviti da i reciklaža podliježe d r u g o m zakonu t e r m o d i n a m i k e . Uvijek smo podrazumijevali da je o t p a d neizbježan. Recikliranje je svakako važno. Danas se efikasnost reciklaže za većinu iskorištenih metala kreće oko 3 0 % . pogotovo kod materijala koji se lako recikliraju. Ukratko. o r g i D a n i e l M. Ovdje ne samo da se radi o reciklaži i zaobilaženju deponija i spalionica. Povećanjem efikasnosti štedimo novac. On je cilj.simulira prirodne sustave u kojima sva materija kruži. koji postupamo s o t p a d o m . trebali bismo svoje resurse usmjeriti eliminiranju o t p a d a . Kada bi u cijelom svijetu bilo tako. to smo efikasniji. Ne radi se o č a r o b n i m strojevima. Sto manje otpada proizvodimo. V e r m o n t : Chelsea G r e e n . O t p a d nije high-tech p r o b l e m . Slične stvari m o ž e m o primijetiti i s kontejnerima za staklo i plastičnu a m b a l a ž u . već se i p o j e f t i n j u j e proizvodnja. Jednostavna istina o recikliranju je da ono s a m o pokušava riješiti simptome pojave o t p a d a . Ideja da se nastajanje o t p a d a izbjegne pažljivijim dizajniranjem je dramatična promjena načina na koji rješavamo pitanje otpada. ovdje se radi o restrukturiranju sustava proizvodnje i distribucije kako bi se spriječilo da o t p a d uopće bude proizveden. Jedan od njih je činjenica da je sustav za odvoz starog papira nepraktičan i neefikasan .ukidanje otpada Već više od desetljeća svi naši napori vezani za smanjenje krutog o t p a d a usko su fokusirani na recikliranje. jedan njezin dio je neizbježno i nepovratno izgubljen. transportirao i preradio. o t v a r a m o radna mjesta. siromaštva. još uvijek je vrlo niska. Prirodne resurse koristimo kao da je majka priroda objavila generalnu rasprodaju. O s i m t o g a . kad pitanje otpada u z m e m o u obzir. način razmišljanja koji korjenito mijenja naš pristup resursima i proizvodnji. a ne biva potrošena O t p a d je materijalni dokaz neefikasnosti nekog proizvodnog procesa. Na taj način ne s a m o da se s m a n j u j e u k u p n a k o l i č i n a o t p a d a . reciklaža je t r e n u t a č n o najrealniji način da se velike količine o t p a d n o g materijala ponovno vrate u proizvodni proces. zadovoljiti polovičnim rješenjima? O n o što n a m je u o v o m trenutku potrebno je promjena načina na ' V i d j e t i na U R L : / / w w w . no ipak predstavlja samo djelomično rješenje problema o t p a d a i energetskih p r o b l e m a . Strategija Nula o t p a d a : .

a ne za smetlište. u potoke itd. T r e b a m o bolji industrijski dizajn. U t o m e n a m pomažu kompostni wc-i koji se nazivaju i suhim wc-ima.u trenutku iskorištenja sirovih prirodnih resursa. iz kojeg se otpad sustavom odvodnje odvodi u postrojenje koje bi navodno trebalo o t p a d n e vode pročistiti. sakupljanje zelenog o t p a d a iz kućanstava i si. obuhvaća m o d u l a r n e k o m p o n e n t e . REDIZAJN PROIZVODA I PAKIRANJA Planiranje proizvodnje nekog proizvoda t a k o da se unaprijed ograniči potrošnja prirodnih resursa. Neki izvještaji u p u ć u j u na to da proizvođači recikliranog papira i recikliranih plastičnih proizvoda zapošljavaju 60 puta više radnika nego spalionice i deponiji. Pet litara pitke vode utrošeno je da bi se n e u g o d a n miris i izgled isprali iz naše kuće ili stana i zapravo tu p r o b l e m tek počinje. A kad bismo još izumili skupu tehnologiju koja će naše izlučevine dovesti do te vode. i kasnije t o m istom v o d o m pokušali utažiti žeđ. potrošnja energije i destrukcija okoliša započinju na s a m o m početku procesa proizvodnje . N e š t o što na p r i v a t n o j razni s m a t r a m o a p s u r d o m . stoljećem. jer nas k o m u n a l n o poduzeće rješava neugodne zadaće čišćenja septičkih jama. koje nepravilnim odlaganjem m o g u prouzročiti zagađenje podzemnih voda i kontaminaciju hrane ukoliko se ispušta na polja. Ovaj termin se prvi put pojavio u Australiji u Canberri. Cilj im je do 2 0 1 0 . g l e d a m o kako najmanje 5 litara pitke vode bućka. proizvođači to ne bi trebali niti proizvoditi. ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA. Proizvođači su ti koji bi trebali ulagati u bolji dizajn i povećanje efikasnosti proizvodnog procesa. budite svjesni da se ova inicijativa već provodi na različitim lokacijama širom svijeta. već sada više nalikuje na a e r o d r o m nego na deponij. godine potpuno prestati puniti deponije o t p a d o m . Jedan od najvećih izazova u tretiranju o t p a d a je ljudski izmet. umjesto da potrebe namire iz reciklaže. smatrali bi nas još luđima. sortiranje otpada. Postrojenja za sortiranje i reciklažu otpada m o g u o m o g u ć i t i i do deset puta više radnih mjesta nego spalionice i deponiji. dok u ruralnim sredinama ljudi pribjegavaju raznim m e t o d a m a : od ispuštanja fekalija i o t p a d n i h voda u bunare do gradnje o g r o m n i h septičkih j a m a koje se prazne na polja. Stoga će n a m priča o kompostiranju našeg izmeta dati dobar uvod u poglavlje o vodi. INVESTIRANJE U INFRASTRUKTURU UMJESTO U DEPONIJE I SPALIONICE Porezni novac se koristi za izgradnju novih deponija i spalionica o t p a d a . A k o pogledate dizajn njihovog deponija. jer ne koriste vodu i time je štede. Umjesto da svoju odgovornost prebacuju na potrošača.dakle proizvod se dizajnira za okoliš. pa zatim izumili još skuplju tehnologiju koja će odvojiti pitku vodu od fekalija. Irskoj. Osim u navedenim primjerima p o m a c i se primjećuju u Londonu. Dodatan porezni novac troši se za odlaganje i spaljivanje o t p a d a . Strategija Nula otpada sastoji se od pet bazičnih postavki: 1. A k o v a m sve oko skupa zvuči previše utopijski i neostvarivo. 2. STVARANJE RADNIH MJESTA Rasipanje materijala kroz deponije i spalionice otpada dovodi i do rasipanja radnih mjesta. 158 159 . Naša navika da se ne obaziremo na posljedice svojih djela o m o g u ć a v a n a m da ovaj sustav i dalje podržavamo. Zahvaljujući subvencijama koje primaju. a pojedini materijali lako reciklirati ili ponovo iskoristiti u proizvodnji. Nije neshvatljivo da bi nas neki psihijatar upitao zašto smo uopće morali upropastiti jedinu kantu pitke vodu koju i m a m o . najvjerojatnije bi nas smatrali luđacima. U u r b a n i m sredinama gdje su kanalizacijski sistemi izgrađeni to je manje uočljivo. D o b a r dizajn znači v e ć u t r a j n o s t p r o i z v o d a . O g r o m n e količine pitke vode pretvaraju se u rasadnike opasnih bolesti. Umjesto toga ovaj novac bi se m o g a o iskoristiti za izgradnju infrastrukture koja bi o m o g u ć i l a efikasnije provođenje reciklaže. a živeći u sve turbulentnijim klimatskim uvjetima vrijeme je da i o t o m e p o č n e m o voditi brigu. nakon čega se voda ispušta u najbližu rijeku. 4. godine. Priči o p u t u naših ekskremenata ovdje nije kraj. Canberra je usvojila strategiju " N u l a o t p a d a " već 1996. Dobar dizajn također osigurava da se proizvod lako može rastaviti. t a k o da se može lako nadograditi. ulaganjem g o l e m e količine novca i inžinjerskog posla. 5. ponovno iskoristiti ili kompostirati. šume.reciklirati. Novi Zeland ima cilj postati prvom državom na svijetu bez o t p a d a . Nuždu vršimo u z a h o d . Otpadne vode Kada bismo pokušali obaviti nuždu u jedinu kantu pitke vode koju i m a m o . proizvođačima se često više isplati sirovine crpiti iz prirode. Iz te iste rijeke voda se crpi. USKRAĆIVANJE SUBVENCIJA INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA KOJA PUNO ZAGAĐUJU ILI STVARAJU OTPAD Zagađenje. Poplave znatno povećavaju rizik od kontaminacije podzemnih voda. proizvođači bi trebali preuzeti odgovornost za otpad i štetu koju njihov proizvod uzrokuje. kompatibilan s 2 1 . ponovno korištenje ili kompostiranje proizvoda . o m o g u ć a v a lake p o p r a v k e . 3. smanji toksičnost i otpad koji će proizvod stvoriti nakon korištenja te da se o m o g u ć i što lakša reciklaža. Kad pritisnemo polugu ili povučemo špagu u wc-u. postaje javno prihvaćeno kao jedini m o g u ć i način. pročišćava i v o d o v o d o m d o v o d i u d o m o v e . Kanadi. klokoče i nestaje zajedno s urinom ili fekalijama. Dva okruga u Kaliforniji također su usvojila ova načela.

tijekom predavanja u M o t o v u n u 2 0 0 5 . Dehidrirane fekalije n e m a j u miris i ne pružaju raj za ličinke raznih m u h a . Dakle. N o .5 I fekalija sada i m a m o na tisuće litara zagađene vode koje se m o r a m o riješiti. već kako se humus dobiven kompostnim WC-om mora zapaliti ili propisno uskladištiti. kako to one rade. volumen se smanjuje i do deset puta zbog dehidracije. Za hrvatski standard ovi su sustavi još uvijek skupi..5 I smrada dnevno kojeg se t r e b a m o riješiti. Tako. Efektivna količina kompostiranih fekalija tročlane obitelji je oko 15 litara kvalitetnog komposta. zečeve. NE širi n e u g o d n e mirise. uslijed kompostiranja biomasa gubi na volumenu čakdeseterostruko i pretvara se u suhu tvar zvanu humus. kad bi se o t p a d bacio d i r e k t n o na z e m l j u . zašto trošiti novac i kupovati wc školjke i sjedalice koje se lome svake g o d i n e i b a c a j u na smetlište? Zašto ne bismo sjeli van na sunce i promatrali ptice. primjerice američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) savjetuje da ne koristite ponovno humus. godine rekao je k a k o se r a z m a ž e n i ljudi najteže o d r i č u svoja dva k o m o d i t e t a : a u t o m o b i l a i wc-školjke s ispiranjem. vidjet ć e m o da nakon dva tri dana umjesto fekalija ostaje samo sitna hrpica materije slične zemlji.na zemlju. Proces koji ubija ove mikroorganizme je već dobro n a m poznato aerobno kompostiranje.U o s t a l o m . U kompostnoj komori biomasa se prozračuje uslijed čega se dovodi kisik nužan za proces kompostiranja. Na Internetu se m o g u naći jednostavni nacrti i primjeri samogradnje kompostnog wc-a. a od fekalija kompost. Usporedimo to sa našim navikama: dnevno 5 I vode + 1 / 2 1 fekalija = 5. H u m u s je posebno p o g o d a n za voćarstvo. m o g u prouzročiti zarazne bolesti. koji se sastoji od školjke. pa će se entuzijasti upustiti u gradnju vlastitog kompostnog wc-a. Sve veću popularnost u svijetu eko tehnologija zauzimaju kompostni wc-i. kad ih u prirodi ispuste životinje. slijevaju se u iste cijevi sa t o m smjesom i umjesto 5. Piljevina će upiti ostatak vlage i ostavljati mjesta za prozračivanje i p o m o ć i kompostnoj hrpi da se izbalansira C-N omjer. pa je već m o g u ć e kupiti gotov sustav i ugraditi ga u kuću. U nekim zemljama postoje proizvođači kompostnih wc-a. Osim toga. Mogućnost samogradnje kompostnog wc-a samo dokazuje jednostavnost ovog sustava. bez mirisa. Joe Palachier. Dakle jedan mit koji o d m a h treba razbiti je da kompostni wc. M e đ u t i m . na taj način od urina d o b i v a m o visokovrijedno dušično gnojivo.. naspram 9 0 . Umjesto problema. a nisu ni zdrave. Svakih godinu-dvije kompostna k o m o r a se prazni. ljudski otpad sadrži velike količine patogenih m i k r o o r g a n i z a m a koji. N a k o n obavljanja velike nužde. Vode koje koristimo u kuhinji i u kupaonici za pranje. To je 'flush and discharge' (isplahni i odstrani) ili 'drop and store' (baci i gomilaj) kultura. U ovom procesu temperatura kompostne biomase se diže dovoljno visoko da patogeni mikroorganizmi ne m o g u preživjeti. ako je dobro dizajniran i proizveden. O n o što nastaje kao proizvod k o m p o s t n o g wc-a vrijedan je h u m u s . a odvodi se n e u g o d a n miris. ako ih p r o m a t r a m o kroz neki period. kompostne k o m o r e i sustava za ventilaciju. fekalije se posipaju sa četiri do pet šaka piljevine. U permakulturi naš je zadatak zatvoriti krug. nisu u g o d n e o k u . koja nudi trenutna i necjelovita rješenja. Ovaj sustav je dizajniran tako da biomasu koju proizvode ljudi vraća t a m o gdje joj je i mjesto . koju ć e m o nabavljati od najbliže pilane. Kao i kod energije i ovdje naše kulturne vrednote dolaze do izražaja. Fekalije. 160 161 . 0 0 0 litara opasnog otpada koji bi nastao plavljenjem wc školjke i miješanjem sa sivim v o d a m a . mačke. Z a p r a v o je to d o b r o izventilirana kenjarkompostara. koji je zajedno sa svojom ž e n o m Trish napravio raj na Rain­ bow Farm na N o v o m Zelandu. Kompostni wc je vrlo jednostavan sustav.

u permakulturnim vrtovima štedimo vodu. Biljni pročistač nije ništa drugo nego bazenčić dubine do 60 cm napunjen šljunkom iz kojeg rastu biljke močvarice. dodavanjem humusa. Sadržaj sivih voda uglavnom se svodi na nešto organske materije pomiješane sa s a p u n o m ili d e t e r d ž e n t o m . rogoz i druge. problem rješavamo na taj način da ne dozvolimo da crne vode uopće nastanu. Još j e d n a važna praksa koja u permakulturi o m o g u ć u j e da se o g r o m n a količina vode vrati u upotrebu je odvajanje crnih voda od sivih. Malč sprječava evaporaciju tla i isušivanje. O v i m procesom uspijevamo iz vode ukloniti organske tvari. Korištenjem već ranije spomenutog kompostnog wc-a. stvarno je obijesno ispirati zahodsku školjku pitkom v o d o m . Kako se septička j a m a puni. u SAD-u se u prosjeku po osobi potroši 5 0 0 litara dnevno. Dakle. iako je i to kvalitetna navika. onda se ispred biljnog pročistača stavlja septička j a m a s k o m o r a m a i preljevom. Primjerice. Kako biljke rastu. Crnim v o d a m a nazivamo vodu koja je zagađena fekalijama. nitrate i fosfate. M a l a r i j a k o j a g o d i š n j e u b i j e o k o 2 m i l i j u n a l j u d i u 9 0 % slučajeva i m a uzrok u k r č e n j u š u m a č i m e s e stvara p l o d n o t l o z a m n o ž e n j e k o m a r a c a m a r a l i č a r a . a to su u našim krajevima trska. kade itd. Trajnice osiguravaju bolju prohodnost vode svojim d u b o k i m k o r i j e n j e m . sadnjom trajnica. Idealno bi bilo pitku vodu zadržati pitkom. Cilj je vodu što duže zadržati u zoni korijenja. Još je gore što u m n o g i m zemljama gdje je vode iz slavine apsolutno zdrava i pitka. Kao što smo naučili. pranje suđa 8. 162 163 . prolazi kroz zonu korijenja i s druge strane izlazi kao čista voda. U trenutku kada. jer je u ruralnim krajevima. postao je trend piti flaširanu v o d u . čest slučaj da se preljev septičke j a m e ispušta direktno u prirodu. gdje kućanstva nisu spojena na kanalizaciju. U vrtu štedimo vodu malčiranjem. tuširanje. Koliko su n a m k o m p o s t n i wc-i i/li biljni pročistači važni dovoljno govori podatak o potrošnji vode u našim k u ć a n s t v i m a : wc 3 3 % . Zašto uopće dozvoliti da nastane tvar koju nazivamo o t p a d n o m v o d o m . a fekalije kompostirati. Obavezno t r e b a m o sakupljati kišnicu. a može biti i toliko čista da se bez problema može piti. hrani i liječi tlo te općenito podiže kvalitetu tla. s druge strane. V o d u treba štedjeti. Bez obzira što je na planeti manje od 1 % vode p o g o d n o za piće i to bi bilo dovoljno za potrebe svih stanovnika kad bi imali pravedniju raspodjelu. isto kao i kod hrane. tako biljke i m a j u više vode za sebe. piće i hrana 18%. korjenčići biljaka se isprepliću oko šljunka. pripremajući se tako na nestašicu pitke vode koja n a m uskoro slijedi.kao i bilo koju drugu biomasu. Dobra stvar kod sivih voda je što se može vrlo lako pročistiti. Iz tehnološke perspektive. tuširanje i kupanje 2 5 % . Sive vode su sve ostale otpadne. Princip rada je vrlo jednostavan. Velike korporacije kupuju prirodne izvore vode širom svijeta. s a m o onda sustav treba prilagoditi sustav. Malčiranje n a m tijekom vrućih ljetnih dana može smanjiti potrebe za zalijevanjem čak za polovinu (Whitefield. u Velikoj Britaniji 2 0 0 litara. Ali pritom ne mislimo samo na zatvaranje slavine dok p e r e m o zube. Upravo na taj način bi biljni pročistači mogli steći veću popularnost u Hrvatskoj. Dapače. na preljevu. pranje odjeće 12. pa i do nekoliko tisuća m 2 za tretiranje velikih količina o t p a d n i h voda. Pročišćena voda je dovoljno čista da se p o n o v n o može koristiti za pranje. pitka voda postaje sve dragocjeniji resurs. Zahvaljujući lošem gospodarenju v o d o m .5%. amonijak. kišnicu možemo koristiti za kuhanje. biljni pročistači m o g u se koristiti i za tretiranje crnih voda. 2 0 0 4 ) . A k o s m o u situaciji da miješanje sivih voda sa crnima ne možemo izbjeći. šaš. U svijetu na žalost sve više postaje problem i uzrok sukoba i ratova. 1 K o l e r a k o j a g o d i š n j e u b i j e o k o 3 m i l i j u n a ljudi i m a u 9 0 % slučajeva uzrok u n e č i s t o j p i t k o j v o d i . izlazi već djelomično pročišćena voda. pranje Potrošnja vode u stambenim objektima Voda Voda je život. već danas u većini europskih zemalja voda iz slavine više nije pitka. 1 7 0 % vode na planeti ode na navodnjavanje. sudopera. Tu se apsorbiraju organske tvari i ostaci sredstava za pranje te se koriste za vegetativni rast. a stanovnici siromašnih zemalja imaju svega nekoliko litara dnevno za sve svoje potrebe. Ponekad su pročistači izvedeni u k a s k a d a m a . Z a š t i t a od vjetra t a k o đ e r s m a n j u j e evaporaciju t l a i transpiraciju s lišća biljaka. Biljni pročistač je uređaj koji koristi prirodno svojstvo nekih biljaka močvarica da iz vode apsorbiraju otpadne tvari i ugrađuju ih u svoju biomasu. Preljev zatim završava u biljnom pročistaču i rješava ostatak zagađenja. jer je ona najbolja za zalijevanje biljaka. s jedne strane ulazi siva voda. rješenje je vrlo jednostavno. Prema veličini i kapacitetu. jer nas reklama krivo uvjeravaju kako je ta voda zdravija. miješanim k u l t u r a m a i efikasnijim oblicima navodnjavanja kao što je kap po kap ili direktno dodavanje vode u korijen biljke.5%. ispiranje wc-Školjke. H u m u s poboljšava sposobnost tla da zadrži vodu. a u nekim krajevima se može i piti. biopročistači m o g u varirati od vrlo m a l e n i h (nekoliko m 2 ) za m a n j a kućanstva. dakle voda iz umivaonika. Dakle. z b o g zagađenja podzemnih voda. Za rješavanje sivih v o d a k o r i s t i m o b i l j n e pročistače.

Lijep primjer biljnog pročistača za jedno kućanstvo i m a m o kod obitelji Lesar iz pitoresknog međimurskog seoceta Zasedbreg. Naravno. Biljni pročistači počeli su se prvo koristiti 60-ih godina u N j e m a č k o j . Biljke se m o g u saditi tako da se grube i veće biljke sade u prvom bazenu. Bačve su korištene ranije u tekstilnoj industriji i nabavljene po vrlo povoljnoj cijeni. izoliran d u p l o m pvc folijom i punjen raznim granulatima kamenja. metvica. Zaista je tragično da n a m u kućanstvima najviše vode ode na wc kojeg ispiremo p i t k o m v o d o m . a nježne i osjetljivije u zadnji b a z e n . pazeći da ne oštetite prilikom iskapanja ostale biljke. Ljuska od ferocementa se izrađuje t a k o da se na tlo postavi rabit mreža (gusto pletena metalna mrežica) te se na nju nabacuje beton u sloju od 3 do 5 c m . T a k o pročišćena voda predat će se na analizu. šaš. najvećeg kalibra 30 m m . ali čak i ako koristimo ovakva sredstva za pranje. S druge strane druge bačve pri vrhu izlazi cijev. a desna je Gotov biopročistač 164 165 . g d j e je v o d a već visoko pročišćena. Na zemlju se m o g u posaditi razne ukrasne vodene biljke. nisu svi u mogućnosti naglavačke prevrnuti infrastrukturu koju koriste za o t p a d n e vode. te utvrditi efekt pročišćavanja. sive vode ne smijemo pustiti direktno u prirodu jer bi to m o g l o dovesti do neravnoteže u ekosustavu. na Jakuševcu u Z a g r e b u i za gradić Z m i n j koji ima kapacitet za 7 0 0 ljudi. K a o što se i sve vode. U proljeće se biljni pokrov sam obnavlja i proces kreće ispočetka. nepropusna m e m b r a n a se može izraditi od ferocementa. Iz bačve pri d n u izlazi cijev i ulazi u gornji dio druge bačve koja je do vrha ukopana u zemlju i njezin gornji dio je m a l o viši od dna prve bačve. Pročišćena voda sakupljat će se u jezercu promjera oko 6 metara. Bitno je da se vrbe drže p o d k o n t r o l o m rezanjem. Biljnim pročistačima o p o n a š a m o prirodne procese. dubine oko 1 me- Stavljanje nepropusne membrane i zasipavanje kamenjem i šljunkom Razlika u vodi iz stroja za pranje rublja . neke korake m o ž e m o poduzeti o d m a h . U većim razmjerima u Hrvatskoj trenutno postoje biljni pročistači na otocima Cresu (Osor) i Krku ( k a m p Glavotok). u koju direktno kroz cijev u gornji dio ulazi siva voda.auta i vrta 3%. Prva bačva. neovisno govorimo li o močvarama ili m o r i m a . koja se spaja na vrh prvog od tri bazena promjera 2 metra i d u b o k a 1/2 metara. Beton ne smije biti napravljen sa šljunkom nego s pijeskom. U k a s n i m jesenskim mjesecima biljni pokrov se reže i stavlja na kompostiranje (vrbe se skraćuju). isto rade i naši biljni pročistači. Z a t i m je preostalih pola volumena napunjeno k o m p a k t n o m zemljom. brane polaganim čišćenjem od zagađenja. perunike i d r u g i m m o č v a r n i m biljem. jer voda koja ulazi u bačvu mora proći kroz zemlju koja ima ulogu filtera. Igor i Marijana su radili svoj biljni pročistač uz pomoć dizajnera Jordija Puiga Roče iz Katalonije (Španjolska). Pročistač se sastoji u prvom stupnju pročišćavanja od dviju plastičnih bačvi od 150 litara. T u s e d o g a đ a zadnje pročišćavanje aerobnim i anaerobnim procesima mikroorganizama i korijenjem šaša i trske. M e đ u t i m . kako bi se izbjeglo truljenje biljne materije unutar bazena. Bazeni su izolirani PVC folijom i punjeni šljunkom te su zasađene vrbe. Rekli su n a m kako su učinili slijedeće. Na taj način problem rješavamo b a r e m djelomice. Na njihovo se mjesto može zasijati raž ili druge žitarice otporne na zimu. tako da može sedimentirati prije prelaska u sljedeau fazu pročiđaavanja. Šaš i trska i m a j u o g r o m a n podzemni sustav korijenja i potreban je dobar alat za njegovo iskapanje. Druga bačva se m o t e puniti krupnim đ l j u n k o m . do polovine je punjena k a m e n j e m veličine do 50 mm koje je d o b r o prekriveno t k a n i n o m (stari ručnici ili slično). Iz trećeg bazena pročišćena voda kroz cijev u obliku lepeze izlazi u stepeničasti pročistač koji se sastoji od osam stepenica iskopanih unutar zemlje. Toksičnost deterdženata može se izbjeći korištenjem biorazgradivih sapuna i deterdženata. Kao alternativa PVC foliji. trska. Bilje koje koristite možete nabaviti na proljeće na močvarnim područjima.lijeva nije prosa kroz pročistač. Z a d a t a k druge bačve je usporiti tok vode. Korisno je imati kotliće za ispiranje koji imaju mogućnost reguliranja količine vode koju ć e m o ispustiti. K o m a d i zemlje se pritisnu t a k o da cijela površina bačve bude zatvorena.

osim za piće. Takav pročistač je isplativ i neštetan za okoliš. za sam proces saponifikacije čak su pogodnija jeftinija. Tvrdoća k o n a č n o g sapuna ovisit će o kombinaciji ulja koje smo izabrali. V o d u . rijetko se obazirući na štetu koju će prouzročiti nakon što v o d o v o d o m izađu iz područja našeg d o m a . Ali kao i kod gradnje baliranom s l a m o m . Lužina Većina ljudi koji se odluče na izradu vlastitog sapuna kao lužinu koristit će već spominjanu kaustičnu sodu (natrij-hidroksid. Pritom često koristimo raznorazna kemijska sredstva. To je izrazito lužnata kemikalija vrlo nagrizajućih svojstava. Neki od njih se proizvode na bazi sapuna. Zato s m a t r a m o da takvo jeftino ulje nije baš kvalitetno za prehranu. Da bi se iz t o g tropa dobilo ulje. pranje posuđa. N a O H ) . te biljkama kojima je potrebno m n o g o vode za rast. Dapače. Teren na kojem je pročistač izgrađen je blago nagnut i u blizini jezera se nalazi odvodni kanal za slučaj da jezerce dobije previše vode. sezamovo. pranje rublja i tuširanje. sapun je potpuno razgradiva supstanca. U većoj ili manjoj mjeri su biološki razgradivi. Kaustična soda reagira s m a s t i m a i pretvara se u sapun. Danas na tržištu postoje različiti proizvodi koji se deklariraju kao " e k o " proizvodi. Masnoća Sapun je teoretski m o g u ć e napraviti od gotovo bilo koje masnoće. etiketa "eko proizvod" često se zlorabi kao marketinški trik za postizanje više cijene. suncokretovo. Izradom vlastitih sapuna i sredstava za pranje. dakle onečišćuje vodu u koju dospije. ricinusovo. u velikim količinama koristimo u kućanstvu za kuhanje. Deterdžent je kemikalija koja se dobiva od petroleja. Čišćenje pročistača vrši se otprilike svakih pet do sedam godina. M e đ u t i m . 1. Svako od ovih ulja ima svoj specifičan faktor saponifikacije o kojem ovisi količina potrebne lužine. n u d i m o direktnu alternativu j e d n o m segmentu potrošačkog društva i dovodimo u pitanje potrebu za postojanjem cijele jedne grane industrije oko koje se vrti o g r o m n a količina novca. U ispravno napravljenom sapunu. n e m a više kaustične sode. Samo neka ulja imaju zadovoljavajuće karakteristike da bi se od njih napravio tvrdi sapun. kad ih se većina može vrlo jednostavno napraviti kod kuće uz m i n i m a l a n trošak. Jezerce je oblika cvijeta i izolirano PVC f o l i j o m . Za razliku od deterdženta. ali je savršeno za izradu sapuna. repičino i ulje pšeničnih klica. smjesa se zagrijava na visoke temperature. i ovdje i m a m o prijatelje da p o m o g n u .5 . Nije razgradiv. i kakao maslac. O kombinaciji ulja ovisit će i količina lužine koja je potrebna za potpunu saponifikaciju (kemijski proces nastajanja sapuna).tra. U tu skupinu spadaju: maslinovo ulje. koje će služiti za zalijevanje i kupanje. 166 167 . zahtijeva naporniji fizički rad. o b r u b l j e n o korisnim i ukrasnim močvarnim biljkama. U tu skupinu spadaju: bademovo. U kućanstvu se koristi najčešće za odštopavanjezačepljenih odvoda. kukuruzno. Opisani pročistač ima površinu 14. laneno. N e k a d se u tu svrhu koristio životinjski loj. Sapun Osnovni sastojci za izradu bilo kojeg sapuna su: masnoća. NAPOMENA: za izradu sapuna nemojte kupovati skupa djevičanska. rafinirana. koji je dovoljno odstajao. Prodaje se u obliku kristalića.3 m površine pročistača po osobi. hladno prešana ulja. A k o želimo do kraja ostati vjerni ekološkim načelima. zašto plaćati sve ove proizvode. lužina i voda. to jest ulja. sojino. toplo prešana ulja. p a l m i n o ulje. Većina sredstava za pranje koja m o ž e m o kupiti u o b i č n i m d u ć a n i m a proizvode se na bazi deterdženata.5 m 2 za 3 člana kućanstva. Osim t o g a . Ostala ulja se m o g u dodati u m a n j i m količinama (maksimalno 2 5 % ukupne količine ulja). kokosovo ulje Izrada eko-sapuna 2. Takvo ulje se proizvodi od komine maslina koje su već j e d n o m hladno prešane. što je dovoljno za efektno pročišćavanje sivih voda i nadmašuje kriterij od najmanje 2 2. a može se proizvesti uglavnom od prirodnih sirovina. vađenjem šljunka i njegovim ispiranjem te vraćanjem u bazene. pri č e m u se g u b i hranjiva vrijednost ulja. Preferiramo korištenje masnoća biljnog porijekla.

Z b o g t o g a se moraju poduzeti sve mjere zaštite. kao kiselina. U k u p n o vrijeme miješanja trebalo bi biti između 15 i 20 m i n . N e m o j t e miksati duže od 10 sekundi o d j e d n o m ..12. cijelo vrijeme miješajući. neutralizirat će kaustičnu sodu. httpj//JQurneytoforever.plastična posuda u kojoj ćete pomiješati kaustičnu sodu s destiliranom vodom . Zagrijte ulje na t e m p e r a t u r u od 38 C. Z a t i m isperite s v o d o m . Najjednostavnije je koristiti destiliranu vodu. bukva. i gusta. Kalibrirajte je t a k o da pokazuje nulu. Kaustična soda reagira s a l u m i n i j e m .. Voda iz vodovoda je p o t p u n o neprikladna za izradu sapuna jer je vrlo tvrda. Za miješanje je najbolje koristiti drvene ili plastične žlice. što znači da količina otopljenih minerala m o r a biti m i n i m a l n a . Ako dođe u dodir s kožom. Z a t i m ostavite smjesu da se ohladi na 38 C. A k o se u n a t o č svim m j e r a m a ipak desi da kaustična soda dospije na kožu. Stavite plastičnu posudu na v a g u .drvena ili plastična žlica ili kuhača za miješanje .2005. Naizmjence miješajte ručno i mikserom sve dok smjesa ne postane neprozirna 2 Ova m e t o d a je detaljno objašnjena na slijedećim w e b stranicama: http://ourworld. U posudu sipajte kaustičnu sodu. Voda Voda m o r a biti m e k a n a . 2 3. U posudu s kaustičnom sodom ulijte destiliranu vodu. Dobivena tekućina je otopina kalij-hidroksida ( K O H ) u vodi. zaštitnih naočala i zaštitne odjeće je obavezna. Savjetujemo da za početak savladate tehniku izrade sapuna s kaustičnom sodom.org/biodiesel_ashlye. O p r e z n o ulijte vodu s kaustičnom s o d o m u toplo ulje. Lug je tekućina koja se dobije kad voda (obično kišnica) kaplje kroz pepeo koji je nastao g o r e n j e m tvrdog drveta (hrast. Druga opcija je kišnica. nemojte je pokušavati s kože isprati v o d o m . Kaustična soda će se otopiti u vodi pri č e m u će se smjesa zagrijati na 90 C.deka ili poplun Postupak: 1. Kad dobivena vodena otopina kaustične sode prestane biti vruća. 3.)..N e k a d se umjesto kaustične sode za izradu sapuna koristio lug. pa zatim a k o želite napraviti sapun 100% prirodnog porijekla. eksperimentirajte s l u g o m dobivenim od pepela. pa treba biti vrlo oprezan dok radimo s n j o m ! Vrijedi sve kao i kod proizvodnje biodizela. inox.plastični kalupi .). Ocat. Pribor . nego samo topla (idealno bi bilo 38 C) u lonac ulijte potrebu količinu ulja. pa zato nemojte koristiti aluminijske posude ili žlice.com/homepages/paul_norman_3/soapmake.ručni mikser . Upotreba g u m e n i h rukavica. OPREZ!!! Kaustična soda je izuzetno opasna kemikalija. Poklopite i stavite negdje sa strane da se ohladi. Miješanje kaustične sode i destilirane vode 2. izvažite t o č n u količinu koja piše u receptu. Isto vrijedi i za limene posude. Zamiješajte tako da se svi kristalići rastope..lonac (emajl ili nehrđajući čelik) . A k o koristite ulje u k r u t o m obliku (npr.t e r m o m e t a r za tekućine . Pri dodiru s v o d o m vrlo burno reagira i zagrijava se na oko 90 C. a sapun je najbolje kuhati u emajliranim posudama ili posudama od nehrđajućeg čelika (rostfrei. Pripazite da ne udahnete paru koja će se dizati iz posude. Miješajte još nekoliko m i n u t a t a k o da se sve d o b r o pomiješa.). p a l m i n o ulje ili kakao maslac) najprije ga otopite na višoj temperaturi t a k o da postane tekuće.htm (12. spaja se sa v l a g o m iz kože i izaziva jake opekline.vaga koja se može kalibri rati .html 168 169 . Najprije na kožu nanesite obilnu količinu octa.compuserve. Za držanje kaustične sode preporučujemo plastične posude. Z a t i m počnite miješati mikserom.

dodajte malo vode. Smjesu ponovo zagrijte na 38 C.com/ny2/SoapersCorner/SoapingRecip.cQm/infQ/sQQpjecipes. Isti postupak primijenite ako sapun n a k o n d u g o vremena još uvijek sadrži kaustičnu sodu.com/recipgs. Izvodi se na slijedeći način: Napraviti osnovni sapun bez d o d a n i h mirisa. Ako nema peckanja prislonite jezik na sapun. pa količine u receptima treba uzeti provizorno i prilagoditi o s o b n o m ukusu. Promjena vrste ulja u receptu zahtjeva i p r o m j e n u količine kaustične sode.5 dl destilirane vode. I. od komine maslina). 3 N a i n t e r n e t u s e m o ž e n a ć i m n o g o w e b stranica s a r e c e p t i m a z a r a z n e s a p u n e . Korištenje nekih egzotičnijih ulja (npr. Izlijte u kalupe i pustite da se sapun potpuno ohladi i stvrdne. Kad se sapun nakon nekoliko dana stvrdne dovoljno da se može izvaditi iz kalupa. N a 2 C 0 3 . naribati ga i staviti u lonac za kuhanje sapuna.tlcsoaps. Vrlo je važno da se sapun ne ohladi prenaglo. Obično je dovoljno oko tri tjedna stajanja n a k o n čega je sapun spreman za sigurnu upotrebu.html http://www. Ako je smjesa presuha.htm Sredstva za pranje SREDSTVO ZA PRANJE RUBUA 2 0 0 g sapuna od maslinovog ulja ili nekog d r u g o g sapuna koji se ne pjeni 3/4 šalice k r i s t a l n e sode ( n a t r i j karbonat. RECEPTI 3 Napomena: Vrlo je važno da se precizno držite zadanih količina! A k o želite raditi sapune s nekim d r u g i m uljima. Smjesu polagano zagrijati na najmanjoj vatri povremeno miješajući (ne prečesto. boje ili bilo kakve druge aditive. Sapun će se p o t p u n o rastopiti kroz sat vremena.to je sredstvo koje 170 171 . Pazite da v a m se sapun ne uhvati za posudu i zagori. Z b o g toga nemojte otvarati poplun prvih 1 2 sati. N a k o n što odstoji.angelfire. Ulijte sapun u kalupe. Osim eteričnih i esencijalnih ulja. N a k o n 3-4 d a n a .5 dl destilirane vode Ovo je vrlo jednostavan sapun koji može ispasti dosta jeftin ako n a đ e m o jeftino maslinovo ulje (npr. Sapun od maslinovog ulja 1 I maslinovog ulja 127 g kaustične sode 2. Ako se niti tada ne pojavi peckanje to znači da je sapun spreman za u p o t r e b u . A k o osjetite lagano peckanje to znači da treba još stajati. Poklopite poklopcima i sve skupa zamotajte u deku ili p o p l u n .colebrothers. u sapun se m o g u dodati razni aditivi kao npr.4. Intenzitet eteričnih ulja varira od proizvođača do proizvođača.html A k o p l a n i r a t e smišljati vlastite r e c e p t e p r e p o r u č u j e m o d a d e t a l j n o p r o u č i t e slijedeće w e b stranice: http://www. O v o s u n e k e od njih: Jittpj//www. II. Sapun od biljnih ulja 2 2 7 g maslinovog ulja 136 g kokosovog ulja 91 g p a l m i n o g ulja 170 g destilirane vode 62 g kaustične sode DODAVANJE MIRISA Mirisi se u sapun d o d a j u u obliku esencijalnih i eteričnih ulja.com/oilsapval. Nemojte se previše opterećivati ako u smjesi ostane nekoliko nerastopljenih g r u d i c a . kokosovo ulje) dosta poskupljuje konačan proizvod. ulijte u kalupe i zamotajte. mirise.tlcsoaps. kada se dovoljno stvrdne.lJberty-natural. Na svakih 5 0 0 g sapuna dodati 3.htm http://www. Napomena Sapun koji nije dovoljno odstajao sadrži male količine kaustične sode. Tijekom prvih 12 sati sapun će se još zagrijati zbog kemijske reakcije koja se odvija. izvadite ga (rukavice!) i stavite na prozračno mjesto da se osuši. n e m o j t e ih samo zamijeniti u receptima. A k o se desi da se sapun nakon d u g o vremena ne stvrdne to znači da se prebrzo ohladio.htm http://www. istestirajte ga tako da operete ruke. Zbog toga je vrlo važno da odstoji dovoljno d u g o . Prije upotrebe pričekajte još n a j m a n j e 3 tjedna. K a d se sapun m a l o o h l a d i (oko 66 do 71 C) dodajte eterična ulja. Druga m e t o d a je dodavanje eteričnog ulja u gotovi sapun u kojem n e m a više kaustične sode. Skinite s vatre i nastavite miješati.com/soapcalc/free.es. da se ne napravi previše sapunice). U smjesu se dodaju tik prije lijevanja u kalupe. gel aloe vere (ljekovita svojstva) ili zobene pahuljice (abrazivna svojstva).

D o b r o promijeđajte. Koristite 1/2 do 1 šalicu ove tekućine za jedno pranje. Dodajte glicerin i eterično ulje i ostavite da se ohladi.se koristi za o b r a d u drvenih bačava u vinarstvu) Naribajte sapun i stavite u posudu za kuhanje sapuna. Smjesu izlijte u veliku p o s u d u i d o d a j t e 5 I t o p l e v o d e . PRANJE WC ŠKOUKE Koristite mješavinu sode-bikarbone. Omekšivač za rublje: 1 šalica octa + 1/4 šalice sode-bikarbone (natrijhidrogen-karbonat. vode i octa. Ostavite da se ohladi. ČIŠĆENJE PEĆNICE Na zakorena mjesta sipajte sol. Za detaljno ribanje koristite sodubikarbonu. Dodajte kristalnu sodu i 3 šalice vode. u 7 litara tople vode rastopite 1/8 šalice kristalne sode. SREDSTVO ZA PRANJE SUDA (PRANJE U STROJU) 1/2 šalice naribanog sapuna od maslinovog ulja 1 šalica vode 1 žličica limunovog soka 3 kapi eteričnog ulja čajevca 1/4 šalice prozirnog octa Rastopite sapun i dodajte preostale sastojke. Promiješajte i kuhajte dok se sapun i kristalna soda ne rastope. SKIDANJE KAMENCA O c a t ili v o d e n a o t o p i n a l i m u n s k e kiseline (može se nabaviti na veliko u poljoprivrednim d u ć a n i m a ) . Isperite. Dok se smjesa hladi trebala bi se zgusnuti u rijetku želatinu. 1/4 šalice octa i 1/2 šalice naribanog sapuna 172 173 . u litri tople vode rastopite 1/4 šalice naribanog sapuna od maslinovog ulja i dodajte sok od jednog limuna 3. četiri žlice sode-bikarbone rastopite u 1 I vode 2. N a H C 0 3 ) SREDSTVO ZA PRANJE SUDA (RUČNO PRANJE) 1/4 šalice naribanog sapuna od maslinovog ulja 2 šalice tople vode 1/4 šalice glicerina nekoliko kapi eteričnog ulja limuna Rastopite sapun u vodi. PRANJE PROZORA 1 I vode 1/2 šalice alkoholnog octa 1 žlica limunovog soka 2 žlice etilnog alkohola UNIVERZALNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 1.

sve se češće spominje zona 00 . 2. ali život je u svakodnevnim p r o m j e n a m a i ukoliko ne idemo u korak s njim dolazi do rascjepa. konflikte između članova i članica određenih inicijativa. kućni red. t r a n s p a r e n t n i odnosi odgovornosti. način na koji uspostavljamo naše međusobne odnose temeljene na sebičnosti i opsesivnom natjecanju uzrokuje bolesno stanje i u ostalim e l e m e n t i m a . a ljudi su ono što prethodi. jer su njihove pozicije i njihovi međusobni odnosi i najvažniji.sposobnost stvaranja aktivnog odnosa prema društvu u kojem djelujemo. način na koji su organizirana naša društva koja uzdižu do neba nasilje.harmoniziramo naše odnose kroz zajedničke akcije. 3. Ljudi koji žive na p e r m a k u l t u r n i m i m a n j i m a ili su dio permakulturnih projekata označavamo Z o n o m 0 0 . Lijepe priče ne propadaju. energija/ resursi. jer su ljudi imali šugav vrt. energija i z m e đ u ljudi. To su tlo. d o b r o je stvoriti listu zajednički prihvaćenih dogovora koji su jasni i jednostavni.f o k u s i r a n j e g r u p e . zrak/klimatske promjene i organizacija. Čak ni nedostatak novca nije glavni uzrok. potrebne su n a m : 1. Da naša g r u p a može ostvariti svoje ciljeve i vizije potrebne su n a m četiri vrste kvalitete. uspoređujući to sa četiri kotača vozila. permakultura nas educira i osnažuje da radimo održiva poboljšanja u svakom od tih pet područja. Kvaliteta slušanja . Kvaliteta organizacije . Ukoliko naša priča ima ove četiri kvalitete. Istovremeno. T i m e n a m se i pokazuje koliko je važna o n a p r i m a r n a energija. a ne zbog neimanja vjetrenjača za struju ili kuća od balirane slame. Z a t o je iznimno važno da se ne zanosimo samo održivim energetskim sistemima. vrlo je vjerojatno kako ć e m o unatoč svim n e d a ć a m a i problemima koji se d o g a đ a j u . Sve to posebno dolazi do izražaja jer se vrlo često radi o životnim pričama. Ukoliko n e m a m o dobre odnose u samoj organizaciji. Organizacija je najvažniji element u našoj analizi. gdje d a j e m o cijeloga i cijelu sebe. Tehnološka dostignuća su posljedica na ovakvim pričama. te ističe da u nedostatku samo jedne ne možemo ići dalje. Kvaliteta fleksibilnosti . Dobro je zapisati dogovore na papir kako bi ih svi vidjeli i s vremena na vrijeme se podsjetili na njihovo značenje i svrhu. Od toga 9 0 % k a o razlog ima ljudski faktor. p o m a g a n j u i suradnji. Dakle. To može i trajati j e d n o vrijeme. Ipak. planete kad t a d će doći na n a p l a t u . Permakulturni dizajner Jan M a r t i n Bang ( 2 0 0 5 ) ih smatra podjednako važnima. Kvaliteta balansa . kako raspodijeliti zaduženja i poslove. ali m o g u se baviti i specifičnim potrebama i dimenzijama naše zajednice: kako zarađivati i dijeliti novac. vlasništvo nad zemljom 174 175 . već su njihovi m e đ u s o b n i odnosi postali prilično šugavi. 4. Z a t o je i količina energije koja frca m e đ u ljudima uključenima u takve priče vrlo jaka. odnosno ljudski faktor. Često mislimo da se stvari podrazumijevaju. život. Rekli smo u poglavlju o permakulturi kako naš dizajn počinje od zone gdje stanujemo koju označavamo kao nultu zonu ili zonu 0. k o m p o s t n i m wc-ima i sličnim. susrete. U j e d n o m ekoselu su lijepo rekli kako se ljudi u g l a v n o m fasciniraju tehničkim dostignućima koja su postigli. Gotovo 7 5 % takvih inicijativa propadne u prve četiri g o d i n e . problemi i loši odnosi unutar jednog područja uzrokuju i probleme i loše odnose i u svim d r u g i m a . vrlo je teško za povjerovati kako ć e m o zajedno biti u stanju stvoriti dobre vrtove ili dobre energetske sustave. Pored koraka koje ć e m o poduzimati da ostvarimo našu zajedničku viziju. T a k v a vizija n a m olakšava p r i p r e m u i provođenje malih koraka do ostvarenja cilja te n a m je jasniji redoslijed prioriteta. Z o n e o kojima ć e m o govoriti u poglavlju o dizajniranju se nižu s obzirom na naše prisustvo u njima. umjesto izolacije naglašavamo promjene i spremnost na improvizaciju. upravo kako bi se naglasila važnost ljudi i njihovih odnosa. ali neodrživost loših međuljudskih odnosa koji su dio iste skupine. Kada krećemo u stvaranje ovakvih životnih projekata d o b r o je imati viziju z a j e d n i c e kakvu ž e l i m o ostvariti. gdje pokušavamo ostvariti svoje najdraže snove. ali da rijetko kada pomisle koliko su ona plod njihove međusobne sinergije i suradnje. Daje odgovor na pitanje postoje li dovoljno jaki kapaciteti u našoj grupi da ostvarimo ciljeve i vizije. organizacije. ali se vrlo često u trenucima konflikta i m o g u ć e g sukoba pojavljuju kao dobar vodič za izlaz iz te situacije. To je područje organizacije. Takvi dogovori ili sporazumi trebaju biti doneseni od strane svih pripadnika i pripadnica zajednice (direktna d e m o k r a c i j a ) na transparentan način.Organizacija U permakulturi učenje počinje s analizom pet područja u kojima s m o kao čovječanstvo stvorili probleme i t i m e ugrozili budućnost. već da i z g r a đ u j e m o i n j e g u j e m o i l j u d s k e o d n o s e koji se b a z i r a j u na m e đ u s o b n o m povjerenju. N o . uspjeti ostvariti održivost organizacije. S p o r a z u m i m o g u biti od o p ć e g z n a č e n j a . Način na koji v o d i m o krute organizacije podređenih i onih koji naređuju.da bismo mogli kvalitetno komunicirati sa ljudima oko nas m o r a m o znati slušati. jer se problemi u njoj prelijevaju na druge elemente. Vrlo je mali broj ekosela ili sličnih priča koja zaista zazive s obzirom na veliki broj onih koja krenu u taj proces. voda. Ovakvi dogovori n a m se čine nebitnima ili nepotrebnima u t r e n u c i m a kada sve štima. prekrasnim vrtovima.

1 Ljudi smo 1 skloni s m o k o n f l i k t i m a . Konflikt nastaje kada razlike vidimo kao kontraste i p r i d o d a m o im emocije. P r e m d a j e n a prvi p o g l e d č u d n o što i u r b a n i održivi prostori u o v o m k o n t e k s t u s p a d a j u p o d naziv e k o s e l a . kao članica odbora International Institute for Fa­ cilitation a n d Consensus. trenutnoj razdraženosti ili jednostavno nesimpatiziranju nekoga. već se gomilaju i postaju "nepremostivi" p r o b l e m i . No isto tako. na tečaju o ekoselima u Z a g r e b u 2 0 0 4 . postoji i socijalna. baš zbog toga jer smo zbog neiskustva. jer nas od m a l e n a uče da se m o r a m o natjecati. z n a m o kako se grupe i međuljudski vrlo često raspadaju zbog nesporazuma ili sitnica koji se ne rješavaju o d m a h . Isto tako. Ovo ne znači da ć e m o tolerirati preobražaj kretenskog ponašanja u kretena. 2. 3. Ljude prihvaćamo. To je puno bolje nego da takvo stanje teče unedogled. počnu opanjkavanja i ogovaranja i tako se " n o r m a l n o " funkcionira. razlog t o m u j e u t j e c a j m i r o v n o g p o k r e t a n a prve p o k r e t a č e i p o k r e t a č i c e ekosela. a umanjivati trud i rad drugih. Inače kada u đ e m o s n e k i m u konflikt. Premda smo m l a d i i kao ljudi i kao grupa. potrebno im je pristupiti s posebnom pažnjom i b r i g o m . nešto nas zbilja plaši ili ljuti oko stavova d r u g e osobe. vrlo često na kraju o d u iz priče pod pritiskom ostalih. Pored ekološke održivosti. Težnja za zajedničkom edukacijom pomaže n a m izvući se iz vlastite čahure i suočiti se s potrebama i stavovima drugih. Kada nastane konflikt uvijek o b r a ć a m o pažnju na dva aspekta: problem 1 (sadržaj) i proces (tko i kako je ušao u konflikt). kao i pravo drugih na t o .jedan od najgorih osjećaja koje m o ž e m o osjećati je da smo neprihvaćeni. Konflikt ne treba brkati s različitostima. i u r b a n e i r u r a l n e . Nedostatak resursa: premda n a m je jasniji kao sukob na globalnoj razini.u smo već imali iskustva s ovim stvarima. ukoliko su te pukotine prevelike. osobnih taština i slabosti. U zimu 2 0 0 3 . Dapače. Teški ljudi . T r e b a m o naučiti prihvaćati ljude s njihovom iskustvom i prošlošću te odvajati njihovo ponašanje od njih s a m i h . a ne surađivati. utjecaji i posljedice m o g u stvoriti velike sukobe i ljutnju. s v e o b u h v a t n e z a j e d n i c e . sa d r u g i m ž i v i m b i ć i m a i sa Z e m l j o m " . Konflikt je posebno opasan u zajednicama. nevidljivi i nevažni za d r u g u osobu. H i l d u r i Svensson ( 2 0 0 2 : 10) ističu k a k o su " e k o s e l a z a j e d n i c e ljudi koji teže v o d i t i održivi životni stil u h a r m o n j i j e d n i s d r u g i m a . javljaju se podjele i grupe ili se sve gura pod tepih kako bi se nasilno održala idila zajednice.uče nas o d m a l e n a da se t r e b a m o boriti za prevlast jedni na d r u g i m a i pozicionirati se. Vrlo često se sukobljavamo zbog glupih razloga. ali ulazimo u kvalitetni dio odrastanja i razvoja samih sebe kao osoba. ali to su iznimne i radikalizirane situacije. Prvo ć e m o o d m a h naglasiti kako ne smijemo pristati na nasilje kvazi mira. 5. ulazimo u e m o c i o n a l n o zahtjevan i težak rad na sebi. Borba za m o ć . godine bili smo blizu raspada. Ukoliko s m o g n e m o snage suočiti se s t i m . M o ž e m o dati i definiciju konflikta kako ga vidi Laird Shaub: "Konflikt okuplja najmanje dvoje ljudi koji i m a j u različito mišljenje o nečemu. Sukobljavamo se. k o j e su p r i j a t e l j s k i i n t e g r i r a n e u p r i r o d n i o k o l i š i i m a j u s p o s o b n o s t u s p j e š n o se o d r ž a v a t i i u b u d u ć n o s t i " ( B o r i o a n d C a n d e l a . Svatko treba imati svoj prostor. Kako bi se izbjegli ozbiljniji sukobi svaka osoba u zajednici mora preuzeti odgovornost za vlastito zadovoljstvo i sreću. jer je iluzorno očekivati da će ostati samo na dvije osobe. Drugačiji sistem računanja: često s m o skloni naša činjenja za druge kvalificirati kao vrijedna i važna. 2 0 0 4 ) . teških iskustava. njihova određena ponašanja ili stavove ne i o t o m e raspravljamo.u komuniciranju sa d r u g i m a uvijek t r e b a m o biti sigurni da je osoba kojoj se o b r a ć a m o primila informaciju onako kako smo htjeli. 176 177 . t r e b a m o naučiti kako ih prepoznati na vrijeme i upravljati njima da se ne pretvore u ozbiljne sukobe. jer nas one čine bogatijima. Najčešći razlozi konflikta su: 1. p r e s t a n e m o komunicirati s t o m o s o b o m . Neprihvaćanje . neiživljenih osjećaja i ostalog što nas gura prema konfliktu sa drugima. Nije d o b r o samo pretpostavljati da se to desilo. 6. bolje je da se ljudi u miru raziđu i m a k n u jedni od drugih te nastave stvarati svoje priče negdje drugdje sa d r u g i m ljudima koji ima više odgovaraju. t r a u m a .najrjeđi oblik. i g d j e je najmanje jedna osoba od njih d u b o k o potresena t o m situacijom" (Borio a n d Candela. koji su k o n c e p t sela vadili iz G a n d h i j e v e ideje m i r o l j u b i v i h i održivih seoskih r e p u b l i k a . Iskrivljene informacije . U g l a v n o m su češći slučajevi da povezujemo osobu s njenim stavovima i ponašanjem te uvlačimo osobnost u međuodnos. Kada se neslaganje u stavovima počne povezivati s d o t i č n o m o s o b o m . sve do sada rečeno i ono što slijedi pomaže n a m da u o č i m o na vrijeme m o g u ć e pukotine u našoj grupi kako se ona ne bi raspala. Premda nas neko često t a k o kvalificira nesvjesno. a više zbog f o r m e . institucionalnoj edukaciji i c j e l o k u p n o m sustavu i uređenju. u Z M A G . Tada se osjećamo loše zbog t o g kontrasta. 4. odnosno manje zbog samog sadržaja. Ponekad na osobnoj razini proizlazi iz naših vlastitih nesigurnosti. g d j e su veze i z m e đ u l j u d i i o s j e ć a j o d g o v o r n o s t i p r e m a z a j e d n i c i p u n o izraženiji i j a č i . neovisno da li se radi 0 našem ego-tripu. neznanja kako riješiti neke Po R o b e r t u G i l m a n u " e k o s e l a su ljudska staništa. a ljudski je ne željeti osjećati strah. godine istaknula je kako ne t r e b a m o očekivati da se konflikti ne pojavljuju.ili d r u g o . često smo nesvjesni kako smo i u našim životima osjetljivi na to pitanje. 2 0 0 4 ) . jer se plodno tlo za njihovo nastajanje nalazi u našem o d g o j u . Javlja se strah da ć e m o izgubiti svoj identitet. Lucilla Borio. Takve osobe uglavnom napuštaju zajednice pod n e f o r m a l n i m pritiskom ostalih. n e o d g o v o r n i ljudi koje nije briga za posljedice njihovog ponašanja. ljudi počinju zauzimati strane u sukobu. Konflikte je teško izbjeći. pospremanje problema i neslaganja pod tepih ili u i m e svete istine stvaranje lažne slike o jedinstvu.

jer se nikako nismo mogli dogovoriti kakav staklenik n a m treba. 2 0 0 4 : 2 1 ) . i m a m o veće šanse da izbjegnemo ovakve situacije. Održavati fokus i energiju g r u p e . T a k o đ e r treba imati sposobnost gledanja na potrebe grupe kao cjeline. snage i sposobnosti ostati m i r n i m ili m i r n o m u t r e n u c i m a m o g u ć e g konflikta. A k o će se t o g posla prihvatiti netko iz same zajednice. već postavlja pitanja kako bi održao ravnotežu participacije: Da li još itko i m a nešto za dodati? Da li smo sada svi spremni krenuti dalje? Ima li itko neku drugu ideju? Za d o b r o g facilitatora ili facilitatoricu mora se imati strpljenja. jer oni koji su većina će uvijek imati sigurnost da će njihove želje i stavovi biti prihvaćeni. T i m e izbjegavamo podjele u zajednici u odnosu na većina/ m a n j i n a odnos. Takav n a č i n o d l u č i v a n j a je i inkluzivan. Paziti na ravnotežu u participaciji. ali i ne m o r a j u . Sve je počelo s diskusijom kakav staklenik treba nadograditi na drvenu kuću. Potreban n a m je balans između t o g dvoje. efikasna facilitacija 178 179 . gdje je na primjer knjižica ili gdje se jede. O n o na što još t r e b a m o paziti je o m j e r privatnog i kolektivnog. u k o j e m živi spomenuta Lucilla. prevoditelj.promatrač procesa. bili smo dosta mladi i naši egići su pupali ko sijaset narcisa u proljeće. On je vodič i ne sudjeluje u raspravi. preispitivanjem vlastitih stavova pa na kraju preispitivanjem i što značimo jedni d r u g i m a i što je n a m a Reciklirano imanje. Jasno je kako nas današnji neoliberalni sustav sve više pretvara u individualne usamljene egoiste.probleme. to mora biti osoba koja je u stanju o d m a k n u t i se od t e m e i osoba kojoj svi vjeruju. pretvorili vlastita neslaganja u nemogućnost bivanja na istom mjestu. Eto. jasna agenda ili p r o g r a m rada 5. I n a m a se desilo da drugi članovi i članice g r u p e počinju gubiti interes za s a m u t e m u i sudjelovanje u raspravi kako ona postaje bojno polje za osobne nesporazume. Ovako smo m a l o pričekali. U zajednicama kod načina donošenja dogovora i općenito donošenja odluka d o b r o je k r e n u t i p u t e m f a c i l i t a c i j e i k o n s e n z u s a . V a d i t i sukobe na površinu i p r e d l a g a t i m o g u ć a rješenja. Konsenzus je i m e t o d a i rezultat. te treba biti uz kuću te ne tako nego treba ići više prema van u prostor. želja da se dijeli moć 2. problemi su počeli u grupi Vukomerić. osigurao si dovoljan broj glasova i ta opcija bi pobijedila. zajednička svrha i cilj 4. O p e t m n o g e k o m u n e i slične priče u prošlosti su otišle u d r u g u krajnost i ukinule ikakav osjećaj privatnosti. Glasamo konsenzusom da bismo dobili konsenzus kao rezultat. Facilitator je čuvar konsenzusa. koji se često pretvara u odnos vladajući/oni kojima se vlada. pristanak da se odlučuje konsenzusom 3. Dobar facilitator može grupi uštedjeti i vrijeme i energiju. Biti dobar facilitator ili facilitatorica nije lako. o d n o s n o otvoreno daje do znanja svim članovima i članicama neke zajednice kako je svačije mišljenje važno te kako se svakog cijeni. M o ž e m o reći da je to umjetnost p o m a g a n j a zajednici ili grupi da d o đ u do zadovoljavajućeg rješenje i nastave sa r a d o m . Predlagati zaključke. To funkcionira izvrsno i svatko uživa i u društvenosti i u vlastitom miru kako kome u kojem trenutku odgovara. Mi t a d a nismo znali kako to izbjeći. a 5 0 % gdje ljudi imaju svoje vlastite stanove i pripadajuću intimu. a diskusija prelazi na osobni nivo i često se počinje s ubacivanjem stavova i mišljenja koje uopće n e m a j u veze s p o č e t n o m t e m o m razgovora. danas s m o svjesni kako nas je to spasilo. skoro ste ostali bez ove knjige. pazitelj na atmosferu . te ovo stablo će smetati zimskom suncu da uđe u kuću te neće smetati i tako unedogled. U talijanskom gradiću Torri Superioreu. Preživjeli s m o tu z i m u samo zahvaljujući nebrojenim razgovorima. ali i jako veliki dio u kojem borave isključivo ljudi iz kolektiva Torri Superiorea. što je kao što smo rekli često znalo i doći glave ovakvim projektima. Na kraju ispadne da se m a n j e priča o s a m o m sadržaju. ali uzrok nije bila neka epohalna razlika u našim svjetonazorima ili o g r o m n i sukob u mišljenjima. planer dnevnog reda. Da bi konsenzus uspio m o r a biti zadovoljeno pet esencijalnih e l e m e n a t a : 1. osjećaj za h u m o r i ljubav prema grupi kao cjelini. animozitete i sukobe. svi ljudi u zajednici trebaju proći edukaciju i trening. Ukoliko smo svjesni do sada rečenog. Jako važne uloge pored facilitatora su: osoba koja zapisuje sve važno i osoba koja pazi na vrijeme. Jasno je kako se za korištenje facilitacije. Također se štitimo i od nezainteresiranosti za zajednicu. U Torriju postoji veliki dio za goste. Inače bi netko tko ima veću m o ć . ali nisu toliko presudne su: osoba koja pazi na vrata da se stalno ne ulazi izlazi. veliki dio za društvene aktivnosti. On ne daje odgovore. T a k o je 5 0 % vlasništva u r u k a m a kolektiva. "Konsenzus je proces odlučivanja u kojem težimo nenasilnom donošenju odluka ili rješenju sukoba te kooperativnom razvoju odlučivanja kojeg svi m o g u podržati" (Borio and Candela. Grupa Vukomerić donosi svoje odluke konsenzusom i p r e m d a s m o kod rasprave o stakleniku pomislili kako se nikad n e ć e m o iskobeljati iz t o g čvora. Pripremiti i izdvojiti m o g u ć e aktivnosti koje slijede. Te treba biti veliki da u njemu i m a p u n o prostora te ne smije biti veliki da ne gubi previše energije po noći. Stvarati atmosferu povjerenja i sigurnosti. Poraženi bi otišli iz grupe s obzirom na uskovitlale emocije. održavatelji mira. udahnuli zraka i ipak dogovorili rješenje koje nas sve zadovoljava. pripremni t i m . ali se logično prelila na cijeli Z M A G . Sakupljati dogovore i pozivati na konsenzus. Zapravo. naišli s m o na odlično rješenje međuljudskih odnosa. a ne rezultat. To ovisi o s a m i m članovima i č l a n i c a m a zajednice. a posebno konsenzusa kao metode odlučivanja. dobru m e m o r i j u . Facilitatori se m o g u mijenjati ovisno o t e m i i o d l u k a m a grupe. Ostale funkcije koje je d o b r o imati pokrivene. netko tko je zainteresiran za proces odlučivanja. Ne biste vjerovali. koja radi na projektu Reciklirano i m a n j e . Dobro je da je netko izvan grupe. Kao što smo rekli to je sve gotovo rezultiralo našim raspadom. Osoba koja je facilitator treba biti nepristrana u procesu konflikta.

kreativnost. Bit je da osoba koja ima nešto za reći odlazi u centar kruga/foruma č i m e postaje središte pažnje te je sigurna da će je svi čuti. zajedno.znači ne želimo osobno sudjelovati u n e č e m u . No Lučila nas je učila kako se rangova ne treba sramiti niti ih ignorirati. A k o netko stalno i u p o r n o blokira odluke. Rangovi ili privilegije se javljaju jer je netko iskusniji ili duže u zajednici. iskrenost. Inicijative. grupe ili zajednice. Ova metoda ističe da ukoliko netko izglasa veto. 3. t r e b a m o težiti konsenzusu. Ukoliko se ne pojavimo n e m a m o pravo na žalbu. Osobe koje i m a j u niski rang uglavnom i m a j u suprotne osobine. U konsenzusu n e m a kvoruma. zbog čega divna energija frca između nas i što n a m pomaže da prebrodimo teške trenutke. Veto se ne može donijeti kao kraj diskusije. već samo kao početak traženja eventualnog novog rješenja. M o ž e m o se suzdržati i to je vrlo često odluka . Z b o g jedne osobe se ne o d g a đ a sastanak. 2 0 0 2 ) . Presingom za brzim d o n o š e n j e m o d l u k a stvaramo prostor za manipulaciju. ohrabruju druge da preuzmu odgovornost. Članovi i članice kojih nije briga za rezultat neke odluke ili nisu spremni suočiti se s t i m rezultatima. Vrijednosti koje t r e b a m o za konsenzus su: poštivanje. samopouzdana osoba i sklona liderstvu. želja za eksperimentiranjem i rješavanje problema. Najvažnije je da i m a m o tzv. ali samo onakvu kako smo donijeli sami. "ljepilo zajednice". u g l a v n o m n e m a problema sa zajedničkim d o n o š e n j e m odluka. također n e m a j u pravo na veto. M o ž e m o s e složiti s prijedlogom/dati pristanak . Cilj je da se nenasilno riješe sve brige i oprezi. d i s c i p l i n i r a n o slušanje i g o v o r e n j e . Čak i u egalitarnim zajednicama kakva većina ekosela jest. M e t o d a "konsenzus minus j e d a n " preuzeta od permakulturnog ekosela Crystal Watersa u Australiji. te nakon tjedan d a n a n e m a nikakvog p o m a k a i niti ijedna druga osoba u zajednici p o d u p r e ovakvu ekstremnu poziciju. U Sieben Lindenu naglašavaju kako se ova m e t o d a primjenjuje samo kod odluka koje su presudne za cijelu zajednicu te odlučuju o njenoj budućnosti (Jackson a n d Svensson. sukobi i konflikti oko donošenja određene odluke kako bi je svi m o g l i podržati. povjerenje. jer su n o r m a l n i i sveprisutni. Ovo su dva polariteta. Delegat n e m a pravo mijenjati našu odluku zbog tijeka rasprave. uključivanje. glasniji i ekstrovertiraniji. zajednice i priče koje n e m a j u to ljepilo vrlo teško opstaju. odnosno donošenje odluka. što za m n o g e predstavlja t a b u t e m u . 4. Članovi i članice koje ne sudjeluju na plenarnim/općim sastancima gdje se priprema rješavanje nekog p r o b l e m a . Treća mogućnost je blokiranje ili veto. gdje se svi stanovnici i stanovnice Z e g g a okupe i međusobno slušaju kako bi se bolje razumjeli i surađivali jedni s d r u g i m a .to je situacija u kojoj n e m a problema. direktno proturječi glavnim motivima i ciljevima naše inicijative. 2. U k o l i k o p r a t i m o ova jednostavna pravila. suradnja. o n o nešto što nas drži skupa. T a k o u č i m o da grupa može bez nas i da nismo sveti. Uvijek smijemo nekoga delegirati da zastupa naš stav i donese odluku u naše ime. nenasilje. koji d o n o s i m o kada se zaista ne slažemo s n e k o m o d l u k o m i ne m o ž e m o podnijeti da je itko drugi obavi. Rangova t r e b a m o biti svjesni i umjesto sukoba onih " g o r e " i onih " d o l e " . dobra volja. diskusija i donošenje odluke. K o d d o n o š e n j a o d l u k e i m a m o t r i m o g u ć n o s t i . A k o netko donese veto.Ključno uvjerenje je da svaka osoba ima jednak dio istine. T a k o đ e r je potrebno vidjeti zašto je netko u niskom rangu te p o m o ć i t i m o s o b a m a da se jasnije i bolje izraze. Veto izražavamo kad s m a t r a m o da neki čin ili akcija. odluka se odgađa i nema djelovanja. trebaju se svi zapitati je li ta osoba u pravoj grupi. aktivna p a r t i c i p a c i j a . Tri su nivoa u procesu odlučivanja: predstavljanje problema. različitost. i postoji čitav niz kretanja i pozicija na skali. radi ili ostvari. i k o n s e n z u s i f o r u m su n e m o g u ć i bez velike p r e d a n o s t i i odgovornosti za zajednicu svih njenih članova. jer to o n d a znači da zapravo n e m a m o dovoljnu veliku podršku od većine ljudi u grupi. U n j e m a č k o m ekoselu Sieben Linden donijeli su četiri pravila kako bi proces donošenja odluka konsenzusom bio efikasniji: 1. Uvijek a k o želimo d u g o r o č n o zadovoljstvo u našoj g r u p i ili z a j e d n i c i . zajednica ima pravo ignorirati veto. O v e d r u g e m o g u ć n o s t i u konsenzusu ne smije biti previše. dijeljenje odgovornosti za djelovanje grupe. n e m a j u pravo na veto. postoje rangovi. U n j e m a č k o m ekoselu Zegg prakticira se tehnika Forum. ali svi m o r a j u biti obaviješteni za sastanak. svi zajedno u zajednici trebaju raditi na t o m e da osobe s višim rangovima pozitivno usmjeravaju svoju poziciju. 180 181 . A k o ne donesemo konsenzus. ali n e m a m o ništa protiv da to netko drugi uradi/ili jednostavno nismo z a i n t e r e s i r a n i za k o n k r e t a n slučaj ili o d l u k u . Vještine s u : strpljivost. dotična osoba mora biti spremna uključiti vlastiti doprinos i vrijeme da se pronađe novi k o m p r o m i s i rješenje. N a r a v n o .

a gradovi sve više postaju prenaseljena brda zagađenja i siromaštva. 182 183 . Najveći gradski problem u g l a v n o m je transport. t u n e l i m a i d v o s m j e r n i m t r a k a m a . upravo zbog svoje jasnoće i sve veće preciznosti podataka kojim se računa. SAD je d o m četvrtine svih proizvedenih automobila na svijetu. Sada ć e m o se upoznati s nekim lijepim u r b a n i m primjerima kako hodati nježnije. potrošnje i odnosa prema o t p a d u . Gotovo sva održiva rješenja koja ljudi uobičajeno vežu sa ruralne predjele ili samostalne kuće m o g u ć e je primijeniti i u u r b a n i m područjima. m a n j e od 1% p r o m e t a odnosi se na bicikle. Bez reforme korištenja prostora u gradovima i poboljšavanja javnog prijevoza te razvoja Ulice namijenje pješacima i biciklistima u Kopenhagenu prije (lijevo) i nakon (desno) promjena drugih alternativa a u t o m o b i l i m a neće nas spasiti nikakva tehnologija. U nizozemskom Groningenu 4 8 % stanovnika ide na posao s biciklom. Na svu sreću postoji obilje gradova koji n a m m o g u biti inspiracija. Dapače. kvartovima. Neoliberalni poredak to dvoje vidi u sukobu što rezultira da se ljudi iseljavaju iz ruralnih područja. pa tako sada ima više privatnih a u t o m o b i l a nego ljudi koji uopće imaju dozvolu. U Danskoj 3 0 % obitelji uopće nema osobni auto. ekološki otisak ne govori n a m ništa o budućnosti. Prvi d a n provođenja t o g zakona promet je smanjen za četvrtinu. godine izvještaj gdje se ističe kako otrov iz dizela godišnje ubije 2 1 0 0 0 ljudi u SAD-u. U zadnjih 20 godina N j e m a č k a je utrostručila svoje biciklističke staze. ekološki otisak n a m ostavlja čitavu lepezu konkretnih i održivijih načina proizvodnje. U A m s t e r d a m u ako niste naviknuti doslovno se izgubite na posebnim kružnim tokovima za bicikle. Tu se europski i drugi gradovi daleko u prednosti ispred SAD-a gdje život ljudi uvelike ovisi o a u t o m o b i l i m a i gdje se m a n j e ulaže u javni prijevoz ili biciklističke staze. U Stockholmu je čak uveden porez na gradsku gužvu. N o . u SAD i m a četiri puta više s m r t n i h slučajeva na b i c i k l i m a po k i l o m e t r u n e g o u Njemačkoj ili Nizozemskoj. a u Nizozemskoj 2 7 % . već n a m objašnjava kako živimo. U M u n c h e n u se biciklom odvija 3 6 % svih putovanja. Svim vozilima koja se voze centrom grada u vrijeme najvećih gužvi. 2 0 0 4 ) . U SAD-u. a na početku '90-ih u više od 30 nizozemskih gradova 1 O d l i č n u s t u d i j u o u t j e c a j u p r e v l a d a v a j u ć e g k o n c e p t a u t r a n s p o r t u vidjeti J o h n W h i t e l e g g ( 1 9 9 7 ) Critical M a s s . A u t o m o b i l i uzrokuju 6 0 . Ovdje je ključni problem u kontekstu našeg rada što svijet ne s a m o da je ovisan o nafti. Znanstvenici s UCLAe su istražili i otkrili kako smog utječe i na nerođene bebe. još dok su u maternici. Upravo se najveća proizvodnja. dapače trebaju nas ozbiljno zabrinuti. U K o p e n h a g e n u se 3 2 % prijevoza odvija na biciklima. Nizozemski grad Delft izgradio je pravu mrežu biciklističkih puteva s mostovima. U cijeloj Njemačkoj biciklom se obavi 12% svog p r o m e t a . jer održivost ljudi ne postoji bez socijalne dimenzije. Ipak. a 6 0 % svih putovanja odvija se na biciklima. Stanovnici Stockholma će u rujnu ove godine izaći na referendum kako bi trajno prihvatili ili odbacili ovaj zakon. Dizel je u Kaliforniji odgovoran za 7 0 % oboljenja od raka kojima je uzrok zagađen zrak.gradske priče Kao što s m o rekli. a u A m s t e r d a m u 3 5 % . Daljina koju prelaze a u t o m o b i l i u SAD-u veća je od svih industrijaliziranih zemalja zajedno (Worldwatch Institute. potrošnja i gomilanje otpada d o g a đ a u i oko najvećih gradova na svijetu pa su tu promjene vrlo često i potrebnije nego u ruralnim područjima. Radi se s a m o o različitim dimenzijama. selo i grad postoje jedno kraj d r u g o g a u suradnji i m e đ u s o b n o m nadopunjavanju. E n v i r o n m e n t a n d society i n t h e Twenty-first C e n t u r y .Kako hodati nježnije . Prosječan auto u SAD-u odvozi 10% više nego auto u Velikoj Britaniji.9 0 % gradskog zagađenja u industrijski razvijenim zemljama. T i m e n a m je važno naglasiti kako praktične staze održivosti ne vidimo samo u izoliranim oazama daleko od gradova.T r a n s p o r t . kamere snime broj registarskih pločica i automatski šalju podatak u registar Državne službe za ceste koja naplaćuje porez (Alert.' W H O procjenjuje kako 3 milijuna ljudi u m r e svake godine od z a g a đ e n o g zraka. Organizacija Clean Air Task Force objavila je krajem 2 0 0 4 . već nije niti pripremljen niti se priprema živjeti bez nje. U permakulturi i d r u g i m ekološkim i socijalno osjetljivim idejama. Većina kućanstava ima dva ili više a u t o m o b i l a . ne vidimo ih u ničemu izoliranom. I trenutni rezultati nisu razlog za slavlje. zgradama. g d j e je infrastruktura m a n j e razgranata i sigurna. L o n d o n : Pluto Press. 2 0 0 5 ) . 5 0 % više nego a u t o u N j e m a č k o j i 2 0 0 % više nego a u t o u J a p a n u . jer im se iz ekonomskih i socijalnih razloga čine manje privlačnima. U Nizozemskoj na bicikliranje o t p a d a 2 9 % svih putovanja.

ne treba i m . troškovi zastoja u prometu povećali za d o d a t n i h 3 0 % . potrošače i kućevlasnike kako bi dobili znanje o održivim i praktičnim rješenjima. Pripremili su pro­ g r a m za prihvaćanje Kyoto protokola u razdoblju 2 0 0 8 . Praktični primjeri iz održivosti razvijaju se i u d r u g i m sektorima. i vrijedili 1. Danas preko 20 gradova u Brazilu pokušava ponoviti ovaj model gradskog prijevoza. Bremen je p o č e t k o m '90-ih postao prvi grad u Njemačkoj s car-free z o n o m .12. Konvencionalno gradsko planiranje kaže kako je g r a d u preko milijun stanovnika potrebna podzemna željeznica za n o r m a l n o funkcioniranje prometa. Nekadašnji k a m e n o l o m je danas Free University of Environment koji daje besplatne savjete i edukaciju za građevinare. Kineski otok Gulangyu na k o j e m živi 2 0 0 0 0 ljudi je mjesto na kojem uopće n e m a a u t o m o b i l a . UN je 1 9 9 2 . a škole d o b i v a j u prijenosna računala za učenike. bicikliranje i sadnju stabala. 2 0 0 5 ) .). godine te su smanjili u k u p n u potrošnju struje u g r a d u za 3%. Zauzvrat dobivaju a u t o b u s n e karte. ove godine je u m n o g i m velegradovima SAD-a poskupio javni prijevoz te su ukinute autobusne linije. uključujući četiri izgrađene m i k r o t u r b i n e na bioplin. a u SAD-u samo 2%. Od 1996. Velike zasluge za to idu g r a d o n a č e l n i k u Jaimeu Lerneru i njegovoj ekipi koja je od početka '70-ih započela s ovim revolucionarnim koracima. a s a m g r a d j e sudjelovao u izgradnji 4 0 z g r a d a p o p r i n c i p i m a e k o l o š k o g graditeljstva. a svega 5 5 % prometa u zemlji odvija se a u t o m o b i l i m a . a negdje su takve grupe organizirane od samih gradskih vlasti kao u Edinburghu. U Curitibi se 7 5 % građana vozi gradskim a u t o b u s i m a . 2 0 0 3 ) . Curitiba je 1997. 2 0 % biodizela). 2 0 0 2 . Curitiba je mjesto bez premca na svijetu. najviša u SAD-u. Bogota je postala širom svijeta poznata po svojem razvijanju javnog prijevoza. a sljedećih 3 0 % odlazi na javni promet (Whitelegg. Gotovo 9 2 % stanovnika Tokija vozi se javnim prevozom. u Z a g r e b u se smanjenje gradskih gužvi rješava najviše g r a d n j o m novih garaža.1 milijardu sati (Paulson. 184 185 . O t o k je premrežen t u n e l i m a i žičarom. Također je grad sufinancirao vožnju a u t o b u s o m ili dijeljenje a u t o m o b i l a . 7 % veću od one koju je imao 1 9 9 0 . Jedan od najljepših primjera je grad od preko dva milijuna stanovnika. Stopa recikliranja je na 5 3 % . 1997). Sva gradska vozila koriste B20 mješavinu ( 8 0 % dizela. T a k o državnim z a k o n o m AB 2 1 0 9 subvencioniraju se poslodavci koji 2 Vidjeti na URL:http://www. I u s a m o m SAD-u sve više gradova ide u suprotnom smjeru od političke i ekonomske elite te zemlje. g o d i n e (LeCompte. U Kanadi 7%. Grad je stvorio fondaciju za financiranje projekata energetske efikasnosti i korištenja zelene energije. Urban Mobility Reportu koji je izdao Texas Transportation Institute. Curitiba ima m a n j e zagađenje i nižu stopu kriminala od bilo kojeg grada u Brazilu. što rijetko kada gradovi i u b o g a t i m zapadnim društvima dostignu. Jednostavno. a svoj sistem autobusnih linija učinila je za svega 5% od potrebne svote novaca za izgradnju podzemne željeznice. uštedjevši račun za struju za 2 6 5 0 0 0 dolara godišnje. 2 Još 1993. 2 0 0 5 ) . Samo od papira svaki d a n se sačuva 1200 stabala. D o d a t n o j e osigurana financijska i tehnička p o m o ć za sve koji kreću sa g r a d n j o m kuća kako bi zadovoljili standarde ekološkog graditeljstva i energetske efikasnosti. U Bologni 4 0 % svih putovanja odvija se na biciklima. 12% gradske energije dolazi od obnovljivih izvora. godine proglasio Curitibu najekološkijim g r a d o m u svijetu. 2 0 0 4 ) . U Santa M o n i c i 10% ekološkog otiska dolazi od korištenja nafte u transportu te grad poduzima afirmativne mjere da se smanji broj vozača koji se voze sami na posao. Istovremeno. Negdje je to organizirano od samih ljudi. što se ubrzo proširilo na sljedećih 25 gradova. S d r u g e strane studija iz 2 0 0 4 . godine kupili su z a g r a d s k e p o t r e b e 3 0 h i b r i d n i h a u t o m o b i l a T o y o t a Priusa. Na njihovom primjeru može se vidjeti nekoliko koraka koje bilo koje mjesto ili g r a d m o g u o d m a h učiniti na p u t u prema m a n j e m ekološkom otisku: a) " c a r p o o l i n g " .zajedničko korištenje ili dijeljenje a u t o m o b i l a . Curitiba u Brazilu. donosi zaključak kako bi se bez javnog prijevoza. postiglo se inovativnim razvojem autobusnih linija. godine u g r a d u je posađeno 7 5 0 0 0 0 stabala. godine postali su prvi grad u SAD-u koji je istaknuo predanost borbi protiv klimatskih promjena.The 2 0 0 5 . Američki grad Portland jedan je najpredanijih u smanjivanju C 0 2 i podršci Kyoto protokolu. Čak svaka četvrta osoba koja svakodnevno koristi gradski prijevoz ima vlastiti auto. Čak 7 0 % kućanstava sudjeluje u p r o g r a m u sakupljanja i recikliranja o t p a d a . Sve je to Curitiba postigla uz sve m a n j u saveznu financijsku p o m o ć .2 0 1 2 te smanjenje emisije za 10%. godine imala 2. 2 0 0 5 ) i s t i m e izražavaju veliko nezadovoljstvo te daljni rad da ga smanje. Smanjenje vožnje a u t o m o b i l o m za četvrtinu. Sa svojih šesnaest parkova i 52 kvadratna metra zelenila po stanovniku. osim nekoliko na električni p o g o n za dežurne službe. Ne samo to. Ulaganjem u javni prijevoz od 1990.5 milijarde sati na čekanje u nepreglednim redovima (WWI. Na stranicama s a m o g grada stanovnike se potiče na štednju energije.3 milijuna stanovnika. Izgradili su 1200 kilometara biciklističkih staza.stanovnici su odlučili izbaciti a u t o m o b i l e iz središta grada (Worldwatch Insti­ tute. Ideal po UN bi bio 48 metara kvadratnih. godine broj stanovnika koji se voze javnim prijevozom porastao je za 7 5 % . a veći stupanj obrazovanja. Portland kao grad od pola milijuna stanovnika i m a emisiju C 0 2 za 0 .sustainabJfipD^ancLQrg (15. smanjenje otpada i recikliranje. a sistem njihovih brzih cesta naziva se "površinskim m e t r o o m " (Girardet. Sve je razvijenije i dijeljenje a u t a . g r a d je zamijenio sve žarulje u svojim z g r a d a m a 2 0 0 1 . Ljudi u zapadnoj Europi koriste javni transport u 10% svojih prevoza. godine provedena u 75 grada u SAD-u pokazala je kako sveprisutni zastoji u p r o m e t u koštaju vozače i vozačice o k o 8 milijardi dolara godišnje u izgubljenom benzinu uz izgubljenih 3.2005. Jedan od najprogresivnijih gradova u prihvaćanju ekološkog otiska je Santa M o n i c a u Kaliforniji.

Austrija. Dobri poligoni m o g u biti i škole: i m a j u prostora. 5 Polovicom '90-ih godina gradski vrtovi doprinosili su u k u p n o j svjetskoj proizvodnji hrane s 15%. zbog m a n j e g utjecaja na okoliš (Gallivan. T i m e se ekološki otisak dvostruko s m a n j u j e : prvo z b o g m a n j e prijeđenih kilometara i m a n j e emisije C 0 2 .zbog naravi neoliberalnog kapitalizma hrana do našeg stola prelazi sulude i nepotrebne kilometre podržavajući t i m e daljnje osiromašivanje siromašnih i klimatske promjene. t r e ć e m po veličini g r a d u u Argentini. Sličnim p u t e m kreće i gradić A l m a d a blizu Lisabona. 2 0 0 4 ) . U SAD-u u prosjeku hrana putuje preko oko 2 0 0 0 kilometara dok ju potrošači p o č n u konzumirati. Jedna od najboljih mogućnosti za povećanje kvalitete života nekog grada jesu i gradski vrtovi.gradovi ohrabruju građevinske firme ili bilo koga t k o kreće u izgradnju objekta da koriste reciklirane materijale ili prirodne materijale dobivene održivim upravljanjem. Seabrook. S.g r a d o v i sami podržavaju recikliranje k u p o v i n o m dobivenih proizvoda ili materijala za vlastite potrebe. O k o 100 vrtova je rašireno u 26 gradskih kvartova. Dobri p o d a c i o održivim u r b a n i m prjektima m o g u se naći u Herbert Girardet ( 2 0 0 3 ) Creating S u s t a i n a b l e Cities.). godine Santa M o n i c a u Kaliforniji je prvi grad u SAD-u koji svu svoju gradsku struju nabavlja od obnovljivih izvora energije (Worldwatch Institute. 1 9 9 9 . 26 f i r m i u Santa M o n i c i sudjeluje u p r o g r a m u . uspjele su smanjiti vlastiti ekološki otisak na prijelazu u novo tisućljeće. Nizozemska. sve ovisi o pojedinoj situaciji i potrebno je imati konkretne podatke. Takvi gradovi postaju proizvođači hrane na mjestima kao što su predgrađa.pronađu zaposlenike voljne umjesto parkirališnog mjesta dobiti novac u gotovini. godine može se na Internetu izračunati vlastiti ekološki otisak. and Chazan. U projekt je uključeno preko 1 0 0 0 0 ljudi. D. Santa M o n i c a ima poseban p r o g r a m prihvaćanja ekološkog otiska kao mjere razvoja. U n a m a susjednoj BiH također postoji divljenja vrijedan projekt. Stoga se takvi stanovnici d o d a t n o oporezuju za što također postoji državni zakon u Kaliforniji.. Općenito. Sangaj proizvodi 8 0 % svojih potreba za hranom u prigradskoj okolici. premda ne previše. Mintier. C o m m u n i t y Gardening Association je organizacija koja 4 5 P r e m d a o r g a n s k a p o l j o p r i v r e d a u g l a v n o m t r e b a veće površine od k o n v e n c i o n a l n e za isti Vidjeti URL:http:www. Neki gradovi U Kaliforniji i m a j u obavezu kupovati proizvode dobivene recikliranjem ukoliko su oni dostupni na tržištu. U Havani postoji 6 0 0 0 0 urbanih vrtova. D e v o n : G r e e n Books. T a k o đ e r je sve veća primjena ekološkog otiska. UN je u studiji State of the World Population 2001 ukalkulirao ekološki otisak.. a drugo. 4 Svi ovi primjeri n a m pokazuju kako se u gradovima uspješno razvijaju znanja iz energetske učinkovitosti. U SAD-u je izračunato kako pokretanje vrtova zajednice dođe svega desetinu financijskih sredstava potrebnih da se pokrene novi park iste veličine. Montreal ima jedan od najrazvijenijih sistema urbanih vrtova u svijetu. a vrlo često profesore i profesorice koji žele pokretati školske vrtove. U n u t a r t o g p r o g r a m a zaposleno je nekoliko tisuća ljudi. a 2 0 % njihovih zaposlenika je odustalo od vlastitih parkirališnih mjesta i uzelo novac.8 metara i iz vlastitog iskustva uvjerenje u kvalitetu hrane. Godišnje uštedi energije u vrijednosti od 8 0 0 0 0 dolara. hlađenje. e) Program f a r m e za škole . terase. Također se zahtijeva da novo izgrađene zgrade vode računa o smanjivanju energije potrebne za njihovo zagrijavanje. a povećavaju se i troškovi transporta. Premda prvo d o č e k a n sa skepsom. može nas zadovoljiti istraživanje koje je provođeno u SAD-u i Rusiji.. jer isključuje k o r i š t e n j e k e m i j s k i h p r o i z v o d a . Letak nazvan Ecovovageurs je distribuiran na 5 0 0 0 osnovnih i srednjih škola u Kanadi. T a k o primjerice u Rosariu. Neke europske zemlje (Danska. Lokalni izvori hrane. Whitefield ( 2 0 0 4 . 2 0 0 3 ) . gdje su rezultati pokazali kako je zagađenje na zelenim krovovima m a n j e za devet desetina od hrane dobivene konvencionalnim m e t o d a m a koja se prodaje na tržnicama. pri č e m u se najčešće odabire prijevoz a u t o m o b i l o m . dvorišta. Europski parlament je tiskao studiju za vlade koja im treba posluži kao alat za izračunavanja ekološkog otiska. Od 2 0 0 2 .org (09. 186 187 . javnim prijevozom. smanjivanja otpada i drugih važnih područja.ecofootnetwork. jedan od najboljih u ovoj regiji. Od zagađenja koje postoji u gradovima.2005. javne površine. San Diego je prihvatio taj model za sve nove ili obnavljane gradske zgrade te je primjerice 3 5 % nove knjižnice izgrađeno s recikliranim materijalima.. a 5 0 % konstrukcije došlo je s odlagališta o t p a d a .kuće koje se g r a d e na slabije naseljenim mjestima i udaljene od grada zahtijevaju veće i skuplje investicije u infrastrukturi i logistici. od čega ih 72 dobiva podršku od gradske uprave.). korištenja obnovljivih izvora energije. vrlo često zdraviji se zanemaruju ili uslijed ne fer konkurencije propadaju. Neke škole u Kaliforniji t a k o promoviraju program osiguravanja hrane od lokalnih farmi koje proizvode p o m o ć u metoda organske poljoprivrede. U nekim pokrajinama u N j e m a č k o j obavezno je na novosagrađene industrijske komplekse staviti zelene krovove. i m a d a l e k o m a n j i e k o l o š k i otisak z b o g u k u p n o g p o z i t i v n o g u t j e c a j a n a p r i r o d u i o k o l i š . upravo zbog svoje socijalne dimenzije. Vrlo često se to povezuje s kompostiranjem zelenog o t p a d a . osvjetljavanje i slično. b) porez na udaljenost . osiguravajući prosječno 6 0 % ukupnih prehrambenih potreba stanovnika (Moskovv. što se tiče urbanih vrtova ne treba pretjerano strahovati. kalifornijske gliste kompostiraju sav organski o t p a d . H a a g je uzeo ekološki 3 otisak kao osnovnu mjeru računanja svoje održivosti. Smanjivanjem ekološkog otiska ovi gradovi su sigurno povećali kvalitetu života ljudi koji u njima žive. biciklom ili pješice. d) p r o g r a m i zelenog graditeljstva . krovovi i balkoni. F. 2 0 0 5 ) . c) p r o g r a m zelenog d o b i v a n j a .05. ukoliko je riječ o organskim f a r m a m a . 3 Od 1 9 9 9 . Na posao dolaze dijeljenjem a u t a . Sa svim programima i odlukama u t o m smjeru smanjila je svoj otisak u razdoblju 1990-2000. p r i n o s . Naravno. ) predlaže zelenu o g r a d u od visine 1. Santa M o n i c a je jedan od prvih gradova koji je prihvatio provođenje t o g zakona.

a vlada kroz nacionalni p r o g r a m zdravlja dijeli besplatno k o n d o m e i proizvodi jeftine generičke lijekove. U Kerali su na cijeni drugačije vrijednosti. a svi znamo kako cijeli Balkan vapi za projektima slične poruke.8 17 12 68 74 91% 566$ Indija 1. uz daleko manji ekološki otisak. Ekvador je donio zabranu širenja iskorištavanja nafte na nova područja u t o j zemlji. T a k o siromašni ljudi sami proizvode hranu za sebe.069 29 65 63 63 44% 460$ Izvor: Jim Merkel (2003) Radical Simplicity .muškarci Životna d o b . 2 0 0 2 . Gabriola Island: New Society Publishers: 27. CGA radi terapiju kroz vrtlarstvo. Posebno je važno istaknuti da se kroz gradnju vrtova pazi i na širenje mira i tolerancije te su u projekt uključeni ljudi svih nacionalnosti u B i H . g o d i n e živio s n e š t o Urbani vrt u Tuzli više o d 1 0 0 0 d o l a r a g o d i š n j e u z s m a n j e n i e k o l o š k i o t i s a k i z a d o v o l j a v a j u ć u k v a l i t e t u ž i v o t a . već i na širim područjima. a vrijednost proizvedenog povrća je bila oko 1 0 0 0 0 0 dolara. o d l u č i o p o k u š a t i sličnu stvar u S A D . te predanost očuvanju energije budućnosti . Važno je da z n a m o kako se ovakve lijepe priče ne nalaze samo u gradovima. 188 189 . patrijarhalnih vrijednosti i nemogućnosti žena da se educiraju. CGA je jedna od najljepših aktivističkih priča na Balkanu. Jim Staklenik u predgrađu Sarajeva kroz stvaranje urbanih vrtova ili kako sami kažu biobašti. Broj s t a n o v n i k a (u mil.žene Stopa pismenosti BDP po stanovniku Merkel je istraživao uspjeh indijske pokrajine Kerale koja unatoč višestruko m a n j e m BDP-u od SAD-a ima gotovo iste uspjehe u kvaliteti života.5 ha. Tvornica za proizvodnju k o n d o m a u Brazilu istovremeno će spriječiti širenje AIDS-a u toj zemlji.260$ Kerala 31. Ohrabrujuće su neke zaista fantastične priče. penzionera pa čak i zatvorenika (zatvor Kula blizu Sarajeva).voda i šuma.u g d j e živi."fatalni sindrom kćeri" t a k o karakterističan za Indiju pri č e m u se ženske bebe ubijaju. oboljelima od PTSP-a do organizacija žena (Tuzla). do 1 9 9 3 .) Broj r o đ e n i h na 1 0 0 0 Stopa smrtnosti Životna d o b . djece. resocijalizira ljude te o m o g u ć a v a l j u d i m a da i žive od proizvedenog. AIDS je jedan od najvećih problema u Brazilu. jer imaju m a n j e mogućnosti i šanse za uspjeh u životu sindrom je siromaštva. Razlozi uspjeha Kerale: visok status žena . Premda i m a m o još dosta primjera navest ć e m o jedan koji je izniman. Inspirirao g a j e C h a r l e s G r a y koji j e stvorio W o r l d Equity W a g e ( W E W ) i u E u g e n u ( O r e g o n ) je od 1 9 7 9 . g o d i n e predsjednik Kostarike proglasio je zabranu iskorištavanja nafte i ruda u njegovoj zemlji. 6 SAD 292 16 7 74 80 96% 34. Demokracija odozdo . N o .povratnika (Gradiška) pa preko osoba s fizičkim (Tuzla) i m e n t a l n i m oboljenjima (Doboj). V e ć 1 4 g o d i n a živi s a s a m o 5 0 0 0 d o l a r a g o d i š n j e . te imaju zadovoljavajući pristup zdravstvenim uslugama i hrani. g o d i n e kada su počeli u Sarajevu posadili su po čitavoj BiH 13 vrtova u gradovima i prigradskim naseljima na površini od 7. ovim p r o g r a m o m se štite pluća svijeta od daljnje deforesterizacije pošto će se latex dobivati od lokalnih stabala čime će se šume zaštiti od daljnje nekontrolirane sječe. nezaposlenih. Od 2 0 0 0 .small footprint on a finite Earth.za Keralu su karakteristični slobodni i pravedni izbori 6 M e k e l je f a s c i n i r a n s l i č n i m p r i m j e r i m a k a o što je K e r a l i n . Osobe s kojima se radi idu nevjerojatno široko od izbjeglica i raseljenih osoba.

loša vijest za nas je da n e m a izvora koji bi m o g a o zamijeniti n a f t u na način kako je mi danas trošimo. Energent budućnosti je efikasnije dizajniranje i organiziranje naših životnih prostora. a stupanj korupcije je n a j m a n j i (Franke and Chasin. spori ekonomski rast. godine. a manje s d o b r o m izolacijom stambenih objekata. T r e b a m o smanjiti našu ovisnost o fosilnim gorivima.još od kraja 50-ih godina. Više od 9 0 % ljudi izlazi na izbore. prioritet je promjena energije. O n o što je važno da istaknemo kao zaključak da se p o m a c i d o g a đ a j u gotovo uvijek nakon zahtjeva i pritiska samih ljudi. U zadnje vrijeme je sve jači pritisak i izvana da se "Keralin model razvoja" uništi. Promjene se ne d o g a đ a j u same od sebe. Od 1969. m a l o mogućnosti za educiranu populaciju. sa z a j a m č e n o m p r a v e d n o m plaćom (Merkel. Ipak. Jednostavno. č i m e je Kerala postala najjača demokracija s aktivnom participacijom građana na planeti.5 milijuna seljaka bez zemlje dobili su zemlju na korištenje. Isto tako veseli i da smo mogli pisati o pričama koje m o ž e m o svesti pod misao pritisak odozdo. nego neće moći biti iskorištavanje obnovljivih izvora energije tako da zadovolje našu sadašnju potrošnju. Neke od njih nije lako zakoračiti. Energent budućnosti je štednja. m o g l a smanjiti svoju potrošnju energije za trećinu bez ikakvih d o d a t n i h troškova. Kada bi se sve video-rekordere. d a p a č e odlična vijest je da danas postoje prijedlozi i istraživanja koja realnim pokazateljima ističu kako bi primjerice Velika Britanija. nego u d r u g i m dijelovima Indije pa i svijeta. jer se više fasciniramo s plantažom velikih vjetrenjača. gotovo simboličkog karaktera. Na edukaciju i zdravstvo odlazi 6 5 % troškova regije. 2 0 0 1 ) . Kerala i m a više knjižnica n e g o cijela Indija zajedno. Intelektualci iz Kerale priznaju probleme s kojima se suočava ova regija nezaposlenost od 2 5 % . Posebne p o g o d n o s t i postoje za m a l e p o d u z e t n i k e .najvažnije p r e h r a m b e n e sirovine imaju fiksirane cijene kako bi ih mogli kupiti i najsiromašniji. Da. ali ih r a d i m o sa d r a g i m ljudima i m e đ u s o b n o se ohrabrujemo i p o m a ž e m o . Gašenje struje kad je ne koristimo čini n a m se m a l i m č i n o m .Smanjiti potrošnju energije Najčešće pitanje koje se postavlja u našim medijima je koji energent će zamijeniti naftu? To pitanje je p o t p u n o krivo. No d o b r a . a slijedeća trećina bi se m o g l a smanjiti uz neznatna financijska ulaganja. Važno je n a p o m e n u t i kako je postotak ljudi koji vjeruje političarima osjetno veći u Kerali. Svako selo u Kerali ima knjižnicu. Stazama koje će smanjiti naš ekološki otisak i širiti područja mira i slobode. taj model n a m pokazuje kako je m o g u ć e živjeti kvalitetno i održivo. Sindikati p o s t o j e . Prema praktičnim stazama održivosti Sada smo spremni za par koraka po praktičnim stazama održivosti. jer smo mali i sami i ništa ne m o ž e m o učiniti. hi-fi uređaje i televizore u Britaniji gasili kad ih ne koriste sačuvale bi se dvije elektrane (Whitefield. promjene odozgo. Jasna socijalna agenda . Pitanje s početka puno više govori o n a m a ljudima. Ne opterećujte se da spasite svijet preko noći. Čak jedna trećina stanovništva aktivna je u nekoj od društvenih organizacija. 2 0 0 3 ) . . No kao što smo vidjeli negdje se radili o inicijativama s vrha č i m e su još i zanimljivije za istraživanje. Jedni od najvažnijih poteza bili su reforma zemlje i eliminacija kasti. Naš prvi prioritet danas ne da ne smije. 2 0 0 4 ) . Ovdje nije potrebno da se snebivamo nad svojom s u d b i n o m . Kasnije 1987. M n o g e priče iz ovog poglavlja dio su iznimnog t r u d a i ljubavi gradskih aktivista i stanovnika. KORAK 1. godine 2. Franke. ali je još veći prioritet promjena nas samih. jer se radi o pretežno seoskom području (Merkel. 2 0 0 3 ) . Ovo prvo daje bolji spektakl. Dakle. 1 9 9 8 . ne postoji takav izvor energije. ali upornih koraka. Prva stvar je da s m a n j i m o potrošnju energije. Smanjenje potrošnje naše energije najčešće ne ovisi o novim skupim 190 191 . Pletite mrežu malih. 3/4 moći odlučivanja prebačeno je na lokalne nivoe.

A k o i i m a m o auto d o b r o je da smo dio već spominjanih grupa gdje se auto dijeli ili više ljudi ide zajedno na posao jednim a u t o m . A to p u n o više govori o n a m a i našoj razmaženosti. otkriće svih otkrića koje će nas spasiti. 2 0 0 4 ) . p o n e k a d i s i m p a t i č n i h . nepokretljivošću ljudi. Posebno s obzirom da je nafta i dalje sirovina koja najviše sudjeluje u globalnoj energetskoj proizvodnji s 3 7 % . svaki kWh emitira k i l o g r a m C 0 2 . a vrlo brzo će se u m n i ljudi koji vode energetsku politiku sjetiti da je i plin fosilno gorivo i kao takav potrošiv. koji u svojoj posljednjoj knjizi najavljuje " d u g o t r a j n o izvanredno stanje". Ugljen i plin nas u g l a v n o m griju pa n a m tu stoji široka lepeza alternativa koje smo navodili u poglavlju o graditeljstvu. stručnim krugovima pa i najširoj javnosti jest koliko još ima nafte.H. avione. č a m c e . Kao što s m o naveli u poglavlju o energiji. ukoliko se istovremeno ne radi na društvu u kojem se smanjuje potreba za a u t o m o b i l i m a . troše trećinu energije i traju gotovo deset puta duže od običnih žarulja. N e m o j t e se zaustaviti samo na o s o b n o m zadovoljstvu što kupujete etičke proizvode.da b u d e m o potrošači. K o m e n t a r i . Vožnja avionom je jedna od najneekološkijih stvari koju m o ž e m o učiniti. kosilice i ostalo. t a k o đ e r sadrže živu te ih t r e b a odložiti na p o s e b n a o d l a g a l i š t a . a to je danas prerijedak slučaj. a svega 10% na svjetlo. jer im 9 0 % energije odlazi na t o p l i n u . Po nekim istraživanjima. Ovdje bismo radi fer igre dodali možda? Možda n a m zaista iz budućnosti dođe kapetanica Janeway s Voyagerom i izruči n a m f i n o upakirane paketiće dilitija? M o ž d a zaista? Doduše. Stoga bismo kao prvi korak trebali razmisliti i o načinu našeg transporta. a više s p r o m e t n i m gužvama i zakrčenim u l i c a m a . Kada bi se u kućanstvima zamijenile neefikasne žarulje s efikasnima. Potrebno je 4 0 0 0 0 0 litara vode za proizvesti jedan a u t o m o b i l . a m a n j e o našoj potrebi za posjetom baki u Australiji ili neutaživoj žeđi da se kulturno uzdižemo posjećivanjem Portugala. dobar je korak naprijed. Trebali bismo kad g o d možemo izbjegavati vožnju avionom. Prosječno. Danas je 7 0 0 milijuna a u t o m o b i l a u svijetu s t e n d e n c i j o m rasta. Rekli bi kako zaista t r e b a m o iz t e m e l j a preispitati svoje ponašanje i način života. A k o z a m i j e n i m o običnu žarulju sa štednom. 2 0 0 5 ) . 1 Na osvjetljenje u SAD-u odlazi 3 4 % sve proizvedene električne energije. A k o je električna energija koja se koristi u kućanstvu dobivena od iskorištavanja ugljena. Z a m i j e n i t i n e e f i k a s n e ž a r u l j e š t e d l j i v i m a nije t e ž a k izbor. Nafta je problem. Dušik i sumpor dioksid koji avion emitira s obzirom na visinu leta ima tri puta jači efekt staklenika nego da je emitiran sa Zemlje. 0 8 tona C 0 2 . stavovi i p r e d v i đ a n j a se nižu u v e l i k i m k r a j n o s t i m a . Udružite se s d r u g i m ljudima. što je ondje slučaj u više od 5 0 % . ovdje nas se umiruje kako se i dalje m o ž e m o baviti jedinim z a n i m a n j e m koje n a m je neoliberalni kapitalizam ostavio .Hrvatska. avio-promet je odgovoran za pola emisije C 0 2 na sjevernom dijelu zemaljske kugle. Ti socijalni troškovi u SADu godišnje dosegnu osminu BDP-a". 2 0 0 4 ) . potrošnja energije za svjetlo u SAD-u smanjila bi se za p o l a .5 puta više C 0 2 . p r e m d a m a n j e .7 5 0 0 litara nafte.B. a za emisiju C 0 2 najvećeg uzroka efekta staklenika. jer zajedno možete napraviti p u n o više. Žarulje koje čuvaju energiju daju istu količinu svjetla. P r i t o m naglašavamo kako je odabir da težimo imati što održiviji životni stil važan. oni m e đ u n a m a koji su kritičniji na ljudsku rasu zbog svega što č i n i m o jedni d r u g i m a i planeti. i m a m o i čitavu plejadu zanesenjaka. T o m u se i pridružujemo. S obzirom da se i druge cijene baziraju na cijeni nafte. Čak i autori koji su razradili pojam "prirodni kapitalizam" priznaju da eko-efikasnost. a sve više za ceste.od a u t o m o b i l a i četiri puta više od vlaka (Whitefield. parkirališta i garaže. 27 tona otpada ostane nakon proizvodnje jednog prosječnog a u t a . Čak se 4 5 % svih letova u EU odvija na udaljenostima m a n j i m od 5 0 0 kilometara (WWI. Jedna od najprisutnijih dilema u svjetskim medijima. 2 0 0 5 ) . A. I m a m o a p o k a l i p t i č n i h predviđanja "svih protiv svih" svijeta kod Jamesa H o w a r d a Kunstlera. motore. na svijetu je preko milijardu vozila koje koriste n a f t u . Lovins. nafta i plin. Nijedan alternativni resurs to ne može zamijeniti. sve m a n j e prostora za druge aktivnosti. ovisno o tipu a u t o m o b i l a . tehnološko č u d o . U g r a d u se puno bolje voziti biciklom ili javnim prijevozom. jer trošimo previše. već p u n o više o boljoj organizaciji i pridržavanju principa održivosti u našem životu. SUV vozila koja su najneefikasnija emitiraju 2. no još uvijek tinja nada kako za to ne m o r a m o proći kroz sudnji d a n . Ugljen bi svakako trebali izbjeći. Negdje kao d o b r u alternativu pesimizmu Kunstlera stoji već spominjani 1 Štedljive žarulje. Porast prijevoza avionom još je više zabrinjavajuć ako z n a m o da se često d o g a đ a na udaljenostima koje su blizu. Avion po putniku pusti dva puta više C O . Etički konzumerizam nije dovoljan da se stvari promijene. Energija potrebna za proizvodnju jednog a u t o m o b i l a je 4 1 0 0 . S d r u g e strane stoje svi oni slijepi pohlepnici.ulaganjima i trošenju novaca. ali samo prvi korak. Ukoliko t o m e pribrojimo sva vozila: brodove. Lovins i L. Troje proslavljenih vizionara naglašavaju ( H a w k e n . svaki a u t o m o b i l godišnje emitira 5 4 4 3 . Kada govorimo o smanjenju potrošnje fosilnih goriva mislimo na cio tercet: ugljen. uštedit ć e m o t o k o m njenog rada 2 2 5 kilograma ugljena (National Geographic . 1 9 9 9 : 4 1 ) "kako m n o g i socijalni troškovi vožnje a u t o m o b i l i m a i m a j u m a n j e veze s gorivom. p r o m e t n i m nesrećama. Svjesni s m o kako će mnogi ljudi g a d n o nadrapati ukoliko se ne p r i p r e m i m o za život kada nafta neće biti gospodar svih burzi. Već i najlakša odluka da koristimo efikasne štedljive žarulje. rekli bi kako nismo zaslužili da nas nešto neočekivano spasi. kada na primjer govorimo o proizvodnji štedljivih a u t o m o b i l a n e m a nikakve svrhe. odgovorna je za 4 2 % . A u t a k v o m svijetu ne želimo živjeti. 192 193 . jer pored grijanja služi kao glavni resurs za transport. Uobičajene žarulje su totalni gubitak. i mi smo se te t e m e već dotakli. krpelji naših života koji n a m sisaju energiju filajući nas svojim proizvodima koji štete okolišu i ljudima. koji nagovješćuju novi resurs. Svake godine na odlagalištima u SAD-u završi 1 1 milijuna a u t o m o b i l a . Naše sadašnje šume su u stanju apsorbirati svega 1 % od ukupne količine C 0 2 koju emitiramo (Whitefield.

već je i energetski neefikasan. Z a m i s l i m o si samo što znači činjenica kako će 5 0 % svih rudnika zlata u sljedećih 20 godina iz kojih će se vaditi zlato biti na zemlji koju nastanjuju urođenički narodi. M o b b s smatra kako n a m je za održiviji način života potrebno smanjenje/efikasnije korištenje energije oko 6 0 % i korištenje obnovljivih izvora energije oko 40%. godine kako je u t r e ć e m kvartalu te godine ostvarila rekordnu zaradu od 9. 8 % u z g o j stoke. dijele i stvaraju. T a k o dolazimo do d r u g o g koraka. n e k o m a s n o broji p a r e . što je nevjerojatnih 7 4 % više nego u istom razdoblju prošle godine. mi i m a m o dovoljno znanja i vještina urliknuti Ne nafti za rat.3%. ChevronTexaco je objavio zaradu od 3. 19% rad mehanizacije. teška mehanizacija i nepotrebno o g r o m n i troškovi za transport). što znači da će od ukupnih investicija BP za obnovljive izvore energije (gdje su lukavo utrpali i sunce i vjetar. Čak 3 4 % odlazi na gorivo za mehanizaciju koja sije ili obavlja žetvu na polju. p o p u t Kunstlera u p o z o r a v a j u k a k o će.Prestati jesti naftu N e k i . a k o se p r i m i m o posla sada. godine. M o ž e m o urliknuti g a d o v i m a Ne t r e b a m o vas. I tu ć e m o biti neumorni i n e u m o r n e . Mi i m a m o izbor i on treba ići prema korištenju znanja i tehnologija koje svijet vuku prema više pravde i mira. . KORAK 2. Samo u Iraku ubijeno je preko 1 0 0 0 0 0 ljudi. i vodik i plin) odvajati 5. Prehrambeni sistem u SAD-u troši kao i cijela Francuska za svoju u k u p n u energetsku potrošnju. I onda uslijed razaranja uragana diže se cijena goriva kojeg dotične korporacije kontroliraju i proizvode. osnovna g r a n a b u d u ć n o s t i biti p o n o v n o poljoprivreda. špekulacije na burzama. jer i m a m o sve. jer kontrolira sve resurse koje k o r i s t i m o . Uz o g r o m n u n a p o m e n u kako su ona s a m o djelić bogatstva kreativnosti i sposobnosti koje milijuni ljudi na planeti i m a j u . 5 % p r o i z v o d n j a pesticida i 3 % r a z n o . a 2 8 % odlazi na proizvodnju u m j e t n i h gnojiva (Murray. Čak četiri petine od toga odlazi na procesiranje. 16% transport.Paul M o b b s koji ističe kako i m a m o šanse. naš sistem proizvodnje hrane ne s a m o da je nepravedan. objavila je krajem listopada 2 0 0 5 . najveća n a f t n a korporacija na svijetu.9 milijardi dolara. no za njih to predstavlja rast zarade od 9 0 % u odnos na isto razdoblje lani.8 milijardi dolara. . O n o što je zaista uzbuđujuće što danas pored prosvjednog urlika Ne ratu za naftu. Danas n a m je sasvim n o r m a l n o da je barel nafte preko 60 dolara. 13% n a v o d n j a v a n j e . Z n a n j a i vještine u ovoj knjizi n a m m o g u p o m o ć i da to ostvarimo. 2 0 0 5 ) . 5 % sušenje usjeva. Ovo potonje je zaista savršeni cinizam. osim kao statistiku u vijestima. skladištenje. sve veća potrošnja sve manje nafte i posljedice razornih uragana uslijed sve češćih klimatskih promjena. Svijet je povezano mjesto kao nikada do sad. Jedan od razloga za tu neumornost jest i činjenica kako naše odluke i postupci utječu na druge ljude. Neovisno o opće plodonosnoj godini koju su im donijeli globalni ratovi i sukobi za naftu.bilo koja rješenja za značajan utjecaj moraju biti inicirana deset godina u n a p r i j e d " (PM N o . jer ostavlja g l a d n i m a stotine milijuna ljudi uz obilje hrane.u je o v a k o raspoređena: 3 1 % proizvodnja umjetnih gnojiva. panike na tržištima zbog važnih problema kao što je prehlada ovog ili o n o g iz kraljevske svite Saudijske Arabije. U knjizi i m a m o priče o o n i m a koji su se već počeli pripremiti ili dobre recepte kako da mi to učinimo. Mi smo jedaći i jedačice nafte. A to onda više i nije t a k o loše i apokaliptično. z a razliku o d u o b i č a j e n i h futurističkih vizija. Neće biti lako s obzirom na silu i brutalnost ubilačkog stroja koji n a m stoji nasuprot. Zalije BP slavlje zbog zarade i objavi kako će slijedećih 10 godina uložiti u obnovljive izvore energije do 8 milijardi dolara. što je 2 5 % više u odnosu na isto razdoblje lani. E x x o n M o b i l e .3% od zarade BP-ja samo u trećem kvartalu 2 0 0 5 . BP godišnje investira u naftu i plin 150 milijardi dolara. herbicidi. I to je kao normalno. Shell se za isto razdoblje pohvalio s 9 milijardi dolara zarade. bez tako velikog unosa nesposobna je da nas sve nahrani.5 milijuna litara nafte dnevno da pokrene svu svoju ratnu mašineriju. I o n d a o n e još više zarađuju. godine cijena nafte porasla za 148%. 2 U SAD-u se za proizvodnju •' D e t a l j n i j i prikaz d a j e Pfeiffer ( 2 0 0 4 ) : p o t r o š n j a u k o n v e n c i o n a l n o j p o l j o p r i v r e d i u S A D . To je svega 12. To njima predstavlja porast od 6 8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. transport i prodaju prehrambenih proizvoda. između koje spada i sve veći broj uragana. 194 195 . Hirschov izvještaj r a đ e n za p o t r e b e a m e r i č k o g Ministarstva energetike ističe kako "dosezanje vrhunca iskorištavanja nafte suočava SAD i svijet s nečuvenim rizikom. 4 6 . ali z n a m o kako i svaki stroj i m a svoj vijek trajanja. uglavnom na područjima gdje se već vode ratovi ili postoje sukobi zbog resursa. BP je istaknuo zaradu od 6. a Conoco Phillips se zadovoljio s tričavih 3. 2 0 0 5 : 5 7 ) . navika na sve veće cijene nafte. Od 2 0 0 2 . A mi pjevušimo na Dan planete Zemlje i baš s m o ono sretni kad BP primjerice objavi da će povećati ulaganja u obnovljive izvore energije. Zanimljivo je kako nas se polako. pesticidi. a koje je najveći uzročnik g l o b a l n i h klimatskih p r o m j e n a . iz godine u g o d i n u . Prema t o m e . M n o g i pripadnici i pripadnice alterglobalističkog i mirovnog pokreta osjećaju se često p o m a l o bespomoćno kad uvide da ih sistem protiv kojeg prosvjeduju drži u z a m c i . ma cijelog njega. ljude koje nikad nećemo upoznati.9 milijardi dolara što znači rast od 5 3 % u odnosu na isto razdoblje lani. A sada z n a m o i kako mu odvidati šarafe i slomiti koji dio. W H O procjenjuje kako 1 6 0 0 0 0 ljudi svake g o d i n e u m r e o d posljedica u z r o k o v a n i h k l i m a t s k i m p r o m j e n a m a (WWI. Dok se sve o v o d o g a đ a .53 milijarde dolara. da ne spominjemo sve veći broj ljudi koji umiru zbog ratova za naftu. Kako se 9 0 % prirodnih rezervi nafte i 6 0 % plina nalazi na teritoriju zemalja u razvoju. pakiranje. 2 0 0 5 ) . O n d a uslijed klimatskih promjena i m a m o sve veće nestabilnosti u vremenskim uvjetima. Naftne korporacije proizvode gorivo na kojem gomilaju svoje bogatstvo.. Samo u Iraku američka vojska troši gotovo 6. Današnja konvencionalna poljoprivreda koja ovisi o velikom n a f t n o m unosu (umjetna goriva.

No. jer o d m a h prije sezone barataju o d r e đ e n o m svotom novaca koja im je potrebna za ulaganja u proizvodnju. hrana se dostavlja na nekoliko dogovorenih lokacija koje su najbliže svima. Dugogodišnja istraživanja na Cornell Universityju i Rodal Instituteu daju prednost o r g a n s k o j poljoprivredi. To je u neku r u k u isto njihova f a r m a . 0 9 . a ne samo puka nakupina potrošača koji žele zdravo jesti. jer ovime on pristupa potrošačima. Koriste se i posjeti f a r m a m a koje su otvorene za organizirane potrošače koji ih podržavaju. Rekli smo kako v a m nećemo propagirati vegetarijanstvo. ali je vrlo vjerojatno kako si neće veliki broj ljudi to moći organizirati s obzirom na poslove i t e m p o života. . vrlo brzo se dođe do osjećaja kako potrošači isto kao i proizvođači skrbe za d o b r o b i t i o p s t a n a k f a r m e . a ne obrnuto. 2 0 0 5 .Korištenje obnovljivih izvora energije Samo kad su sve opcije za smanjenje energije istražene. godine do lipnja 2 0 0 2 . 2 0 0 4 ) . Postoje i tzv.org. Organska hrana nije skupa. Na organskim f a r m a m a troši se 6 5 % manje energije. kreće se u slijedeći krug dok se taj iznos ne postigne. Polja u američkoj saveznoj državi lowi troše energiju jednaku 4 0 0 0 b o m b i bačenih na Nagasaki (Manning. sami ljudi. pa uključivanje u život f a r m e ljudi koji jedu hranu proizvedenu na njoj nije ništa č u d n o . površine na kojima se organski uzgaja hrana čine svega 3% od ukupnih poljoprivrednih površina. N a k o n godina suradnje između potrošača i proizvođača. posebno one koji je proizvode na ekološki način. Već smo u uvodu istaknuli perfidnu igru zelenog kapitalizma u stvaranja elitnog i skupog životnog stila. Velika većina CSA f a r m i u SAD-u su biodinamičke f a r m e . T a d a svaka obitelj ili pojedinac odlučuje koliko su spremni uložiti s obzirom na svoje p o t r e b e i m o g u ć n o s t i . jer se to sve vraća zajednici. Biljke i tlo koje se ne uništavaju konvencionalnom poljoprivredom d o d a t n o su uspješnije t o k o m sušnih godina. Nekoliko je načina na koje podupiremo lokalne proizvođače hrane. na p o č e t k u trećeg mjeseca poljoprivrednici istaknu što se očekuje i kolika ulaganja su potrebna. Sistem se razvio u SAD-u i trenutno postoji 1000 f a r m i koje rade po o v o m principu. Bio bi veliki korak da m a k a r smanjite konzumiranje mesa. U gotovo svim k n j i g a m a koje dolaze iz anglosaksonskog svijeta zagovara se otvaranje d u ć a n a samih poljoprivrednika i specijaliziranih sajmova. To nije č u d n o jer ljudi koji prakticiraju b i o d i n a m i k u vide f a r m e kao živi organizam. Ukoliko povećamo energetsku efikasnost. Vrlo često nismo svjesni koliko su vrijedni svi ti placevi. Još je veći korak a k o počnete i sami proizvoditi hranu za sebe. Ne treba n a m biti žao čak niti a k o potrošimo par kuna više na njih. Na s a s t a n c i m a pred p o č e t a k sezone.umjetnih gnojiva od lipnja 2 0 0 1 . vrlo je vjerojatno da će n a m uštedu pojesti povećan konzumerizam. U N j e m a č k o j se u posljednje vrijeme razvija Integrated Renewable Energy Farm (IREF) sistem koji u proizvodnju hrane uključuje i energetsku dimenziju. Često ljudi ispred svoje kuće izvjese natpis sa proizvodima koje nude. t a m o gdje se stvaraju jače i svjesnije veze. T a k o d o b i v a m o poljoprivredu koju podržava zajednica. Tanke su nijanse u razlikama između metode pretplate i CSA. jer ih čuva od bankarskih kredita i otplaćivanja.poljoprivreda koju podržava zajednica. gdje o n d a pojedinačni potrošači dolaze po svoje namirnice. m o ž e m o krenuti u potragu za izvorima koji će n a m omogućiti trošenje energije. to ne treba brkati s p o t r e b o m da podržimo ljude koji pored nas proizvode i stvaraju. 2 0 0 4 ) . u prehrani m e s o m postoji i veliki ekološki problem. u CSA priči nikada nije trebalo više od dva kruga da se predloženi iznos ne dobije. u g l a v n o m zbog nekorištenja umjetnih gnojiva (Whitefield.uk ( 1 9 . Stoga ti ljudi trebaju našu podršku. Potrošači unaprijed plate sve svoje buduće n a m i r n i c e koje će dobivati. N o . ali trebate biti svjesni kako pored etičkog problema. 3 Dobra vijest je da prodaja organski uzgojene hrane raste 20-25% godišnje. K a k o bi se rasteretilo proizvođača. a ne smanjimo potrošnju. Konvencionalna je prejeftina zbog subvencija i neuključivanja eksternih troškova. sistem u kojem svaki potrošač dobiva svoju kutiju sezonskih proizvoda koja mu se t j e d n o dostavlja. CSA je pojačana metoda pretplate. odnosno podupire f a r m e u kojima je proizvodnja hrane zaista održiva i n e m a korištenja fosilnih goriva. ) . Pošto vlade podržavaju velike m o n o k u l t u r n e farme. T a k o se oni koji i m a j u dionice u hrani koju su platili na početku sezone brinu i za druge aktivnosti na f a r m i kako bi ona što bolje stvarala i živjela. čak i u u r o d u . Dobro je objavljivati listu d o m a ć i h proizvođača i proizvoda koje nude kako bi javnost bila informirana. Do sada. 2 0 0 4 ) . Često se lažno tvrdi kako organska hrana ne bi m o g l a nahraniti svijet. 196 197 . sama zajednica preuzima stvar u svoje ruke i podržava male poljoprivrednike koji osiguravaju dobru hranu. KORAK 3. gdje također još uvijek ima dosta ljudi koji prodaju svoju h r a n u . brigu za bioraznolikost i etički pristup prema zemlji. pijace i tržnice koje i m a m o .http://i-sis. godine potrošilo više od 16 milijardi litara dizela (Pfeiffer. Sistem pretplate je korak dalje. Zato je važno da podržimo u našoj blizini o n e koji proizvode hranu. Slijedeća mogućnost je C o m m u n i t y Supported Agriculture . T i m e se stvara p o j a č a n a ili d o d a t n a podrška poljoprivrednicima. U k o l i k o se n a k o n t o g a ne d o b i j e s u m a k o j u su poljoprivrednici predložili kao potrebnu da se zadovolji proizvodnja. Prehrana bazirana na mesu doprinosi emisiji stakleničkih plinova za devet puta više nego prehrana bazirana na biljkama i biljnim prerađevinama koje se lokalno proizvode. M o ž e m o organizirati p r e h r a m b e n e kooperative organizirane o d strane potrošača. "box scheme". Pri korištenju obnovljivih izvora energije potrebno je paziti koje vrste obnovljivih izvora m o ž e m o najbolje iskoristiti u 1 Vdijeti c j e l o k u p n o istraživanje na URL. Posebno je ovakav pristup koristan za m a n j e bogate poljoprivrednike.

Kad se male ruke slože Permakultura nas uči kako se plete mreža povezanih funkcija i elemenata. Već s m o prešli 50 posto potrošnje energije. I ego-baraba. Sto se tiče biogoriva. U Z M A G u podržavamo biogoriva koja ne uništavaju bioraznolikost. pogotovo na struju. jer je ovako zbilja neizdrživo. a pogotovo od biodizela. Ovdje se najbolje vidi kako se plete mreža održivih niti. ženska prava. Z a t o v a m se potrebno udružiti i podržati ekološke udruge koje zagovaraju i bore se za biciklističke staze i kvalitetniji gradski prijevoz. KORAK 4 . Sve je povezano. Mi probali i pržekali t e m p e h . I onda ć e m o zaključiti kako su ljeta još nesnosnija. Rješavamo posljedicu. rješenja koja to nisu. Uz n a p o m e n u koju nikad nije n a o d m e t nekoliko puta ponoviti . No isto tako. Nasuprot t o m e . O n d a si europski kvazi-eko fićfirići umišljaju kako se voze na održivo gorivo. Koja stvaraju klimatske promjene. te 7% kuhanje.6 m i l i j a r d i l j u d i ) na svijetu n e m a e l e k t r i č n u e n e r g i j u u s v o j e m domaćinstvu. sigurno će n a m isto biti toplije. Pa će se netko p a m e t a n sjetiti da n a m treba još klima uređaja. Samo je ovdje problem što t i m e uzrok činimo još većim i nerješivijim. ne treba smetnuti s u m a kako su i pasivni solarni dizajn ili dobra ekološka izolacija obnovljivi izvori energije.našoj lokalnoj zajednici i uvijek ih je d o b r o kombinirati. Naravno. podražavamo njihovo korištenje od recikliranog ulja ili ulja dobivenog organskim uzgojem. premda u zemljama kao što je Švedska i to postaje n o r m a l n o za stambene zgrade. posebno onih na bazi ulja. mi smo počeli ugrađivati klima uređaje.korištenje takvih izvora zahtijeva od nas i da p r o m i j e n i m o način na koji g l e d a m o na energiju i da postanemo odgovorniji u odnosu na odnos proizvodnja/potrošnja energije. Premda smo ih stavili u poglavlje o graditeljstvu. Bez t o g a . A nismo ni spomenuli h r a n u . Nafta nije alternativa. G r i j a n j e s r e đ u j e m o pasivnim s o l a r n i m d i z a j n o m . Sjetimo se sada svih održivih rješenja. 2 5 % potrošnja tople vode. Biodizel ne može zamijeniti uobičajenu naftnu potrošnju prosječne obitelji. a ne uzrok. novi mediji i virtualni svijet. poštivanjem rotacije usjeva i plodoreda te znanjem iz organske poljoprivrede. A k o se tu i t a m o m a l o p o č a p a m o . I tako u začarani krug kratkotrajnih površinskih rješenja. selo i g r a d . a ljudi su zaključili kako su vrućine nesnosne. U Hrvatskoj je ugrađeno klima uređaja koji troše kao jedna nova elektrana. o potrebi smanjenja potrošnje. a za plantaže palmi se sijeku šume koje su najvrijedniji resurs na planeti. a opet je svi u z i m a m o zdravo za gotovo. Primjerice. Netko i s m a n j e elemenata može imati efikasniji i održiviji sustav. vrlo teško ćete imati 198 199 . d o b r o m i z o l a c i j o m i efikasnim aktivnim grijanjem. znači energetski efikasni. Čak svaka četvrta osoba ( o k o 1. Ali i to je m o g u ć e . ali nedajte da vas to obeshrabri. zazelenimo gradove i p o č n e m o graditi energetski efikasnije stambene objekte. Kroz knjigu smo se trudili pokazati kako n a m obnovljivi izvori energije m o g u zadovoljiti sve potrebe. Pozovite si ponekad prijatelje i prijateljice. Tako su i ljeta sve toplija. A d u g o r o č n o se i ekonomski isplati. Ukoliko spojimo sustav masivnih zidanih peći plus solarni kolektori dobili smo efikasno grijanje i našeg prostora i tople vode. Elektrana p o g o n j e n a fosilnim gorivima. d o b r o je dogrijavati solarnim kolektorima koji su zaista jednostavni za u p o t r e b u . A kako mi uobičajeno rješavamo probleme? Čovjek je koristio previše fosilnih goriva i stvorio klimatske promjene. Već ta mala najjednostavnija odluka znači nešto za zaštitu okoliša i zdravlje ljudi. Svatko može učiniti nešto. Jasno je da s obzirom na vašu specifičnu situaciju nećete moći o d m a h ili nećete moći koristiti sva ova održiva rješenja. Biogoriva m o g u ostaviti lokalne resurse na korištenje ljudima i osigurati im radna mjesta. Od njih m o ž e m o p u n o naučiti. čak ako i ne živimo na m o r u . Tko koristi obične žarulje. već samo one koje smo mi sami upoznali. uz stalno podsjećanje na korak 1. Kažu genijalci. Kompostne wc-e ć e m o teško ugrađivati u g r a d u . Umjesto da smanjimo potrošnju fosilnih goriva. Pogledajmo potrošnju energije u kućanstvima prema p o d a c i m a Energetskog instituta Hrvoje Požar: 5 7 % grijanje. Kuhati je najneefikasnije za jednu osobu. svih zelenih alata koje smo spominjali u knjizi. jer je pozitivno da radite u skladu sa svojim mogućnostima i pozicijom. Cjelina je veća od zbroja. drage ljude na večeru. prava manjinskih skupina. 1 1% rasvjeta i uređaji. lokalno i globalno. N a k o n što s m o uspostavili našu m r e ž u . Obnovljivi izvori energije imaju sigurnu budućnost. naruče sendvič s b u đ o l o m i odu do kioska po cigare sa svojim l i m e n i m l j u b i m c e m na n a f t u . radnička prava. danas se u EU uvozi biodizel iz Malezije koji se dobiva od p a l m i n o g ulja. a ne štedne. Korištenje o t p a d n o g ulja. T o p l u vodu. o t p a d i druge važne stvari. slijedi povezivanje sa d r u g i m a k t i v i s t i m a i a k t i v i s t k i n j a m a koji šire prostore s l o b o d e u d r u g i m v a ž n i m područjima: ljudska prava. O n a koja uništavaju zapravo su prljavi biznis zaogrnut u zelene pakete. biodizel v a m n e m a nikakvog smisla ako ne smanjite svoju vožnju a u t o m o b i l o m . nemojte da vas obeshrabre pametnjakovići kojima je jedini k o m e n t a r na biogoriva kako ih n e m a m o dovoljno da zadovoljimo sadašnju potrošnju nafte. Premda kao što smo naveli nafta kao benzin i kao dizel ima m a n j i energetski prinos i od etanola. U t o m smislu je m a n j e važno koliko i m a m o elemenata od toga kako su oni povezani. mirovni i antiratni pokret. ali u svakom slučaju je d o b r o štediti vodu kod ispiranja wc školjke i pranja naših tjelesa te suđa. taj je stvarno pravi t u d u m . A n a p o m i n j e m o opet kako to čak niti nisu sve niti koje ljudi na o v o m planetu pletu kako bi n a m bilo bolje. biogoriva m o g u biti snaga lokalnih zajednica za većom nezavisnošću od industrije nafte. Kuhanje? Kao i kod kompostnog wc-a i ovdje ć e m o teško naći da netko na vrhu stambene zgrade friga jajca na solarnom kuhalu. Kakve g o d uređaje koristimo d o b r o je da b u d u A ili čak A+ klase. Uslijed klimatskih promjena sve su češći slučajevi nestabilnog vremena i ekstremnih uvjeta.

U Z M A G .u smo. Kada se ljudi udruže. sposobni su za čudesne priče.. bio-gorivima.ili jednostavno nemaš koga pitati kako nešto napraviti i koristiti ili osobe koje to znaju traže o g r o m n e svote novaca. eko-jacuzzi. n e m a n j u love i svim o n i m lošim energijama oko nas. a sunce već grije dnevni boravak kroz naš staklenik? Nije li onda baš lijepo složiti fini sendvič s d i m l j e n o m sejtančinom. nekoliko puta shvatili kako ukoliko ne postoji ona iskra. Sve se svodi na suradnju. kontaktirajte nas i uvrstit ć e m o ta znanja u slijedećem izdanju ili će o d m a h završiti na našoj Internet stranici. smijati se do bola i od bola ići prema smijehu. već je važno i kako se odnose prema radnicima i radnicama u t i m d u ć a n i m a . već aktivizam. spremiti noć u džep i spremiti sebe u ples. Lijepa je stvar znati kako m o ž e m o imati lijep život bez da ikoga zajebavamo. Ponavljamo opet.održivu vožnju biodizelom. čekati zoru da se pozdravi sunce? Nije li? V i d i m o se t a m o .egomanijaka koji bez osvrtanja gaze sve pred sobom d o k i njih ne opali po tintari i novovjekovnih izabranih koji bježeći od svijeta nude sebe kao njegovo spasenje. jer na ručak stiže brdo ekipe. nego se ide skupit smeće što ga ljudi ostavljaju. prirodna masaža.. Ti bokca. ali njihovo širenje je z a m a m n o . Z a t o smo se u svim našim radionicama o solarnim k u h a l i m a . Postoji nešto ljepše između dviju krajnosti . fina energija između ljudi. zašto ne reći ukoliko ne postoji eros u životu. Energija između ljudi. Kretanje prema t a k v o m svijetu je p u n o uzbuđujuće i veselo.. Ne sva. pa čak i m a j u i kolonjsku vodu za muškarce koja se zove Aktivist. sladiti se sočnim detaljima i sitnicama. I nije li lijepo poslije nazdraviti rakijicom. onaj zanos. Bez toga n e m a održivosti. ukoliko sami imate neku sličnu priču. nije li lijepo sa svima ovima učiti. solarnim kolektorima.. jer i m a m o radionicu izrade solarnih kolektora. T a k o se eko-etička korporacija za kozmetiku i njegu tijela Body Shop smatra " s n a g o m za socijalnu p r o m j e n u " . unatoč našoj mladosti. I što vam još reći za kraj? Nije li lijepo probuditi se u prvoj zoni. n e m a smisla previše razglabati o solarnim m o d u l i m a ili sličnome. d o m a ć i m sirom i srknuti fair trade kavu ili d o m a ć i čaj? Pa se zaputit u vrt naberati hrane za ručak. Poruka knjige je da su ta rješenja t u . na energiju između ljudi. i kao ljudi i kao grupe. Inzistiraju da su im svi proizvodi dobiveni bez korištenja umjetnih sastojaka. pokoji prdac od sejtančine. biti vrckavi gdje treba i pecnuti gdje paše. Ma nije li samo lijepo otići po ekipu k o m b i j e m koji ide na ulje i pri t o m stati u šumarku? Ma ne t o . Istovremeno kao snaga za socijalnu p r o m j e n u smatraju kako su "preradikalni za sindikate" (Thomas Frank. nego što je cmizdriti za starim navikama. upijati njegove sokove. o n o a u t o g u m e za zidove i t o . informacija i komunikacije te širenja i dijeljenja zelenih alata za održiviji način života.. O. a o n o već se krčka vegan bućkuriš na solarnom kuhalu. Rješenja za održiviji način života treba ispreplesti sa socijalnom pravdom i širenjem mira. Ž e l i m o uživati u životu. Slično. usidriti se i čekati mlaz. Pa nakon toga skupit ekipu i dovesti ih. pa zapjevati koju staru i m l a d u . Važno je da se ne osjećamo krivima zbog želje za u d o b n i m i u g o d n i m životom. I to je tako dobar osjećaj. Od toga do danas nismo odustajali. u n a t o č svim p o g r e š k a m a i t e š k o ć a m a . uz poštivanje prirode i urođeničkog znanja. Bernard Lietaer nazvao je to "održivim o b i l j e m " ( 2 0 0 1 ) . P r o b l e m koji se često javlja je n e d o s t a t a k z n a n j a . nije samo važno doći do dućana s organskom h r a n o m . Nije n a m potreban asketizam. p r i l i k o m instaliranja m a l i h vjetrenjača i solarnih m o d u l a po Hrvatskoj kretali u mislima s te dvije potrebe: znanja i vještine m o r a j u biti dostupne i primjenjive te radionice ne smiju koštati skupo kako novac ne bi određivao ljude s kojima surađujemo. O p e t uuuuu.2 1 6 ) . To je zapravo najvažnija poruka u knjizi. Jedan od najvećih ekonomskih stručnjaka danas. Mi smo sami imali puno problema u vlastitoj edukaciji . raditi i graditi? Pa se onda otić okupati na sedre divne Kupe. ma nek se mjehurići roje. 2 0 0 2 : 2 1 3 . čudno da se takvog radikalizma nisu sjetili u Microsoftu ili Coca Coli. 200 . svuda oko nas. Z a t o i cijenimo neizmjerno ljude koji su nas naučili ili su n a m p o m o g l i da se sami e d u c i r a m o o proizvodnji i/ili korištenju zelene energije.

T h e End of the A g e of Oil. H a l t e a d . and W a c k e r n a g e l . (2004) Sharing Nature's Interest . Centar za kompost Osijek: Osijek. G. W. Butler. ( 2 0 0 5 ) As Solar Gets Smaller. S. 0 7 . EC: Belgium. T. ( 1 9 9 9 ) Sharing the Work.2005. ( 2 0 0 4 ) Ecovillage Creation and M a n a g e ­ ment. Tuscon: Sea Sharp Press. ) . J.uvod u prirodno poljodjelstvo.com ( 2 5 . Burnett. URL:http// www. S.montclair. ( 2 0 0 5 ) Steps to Sustainability: Five Things Your City Can Do to Reduce its Ecological Footprint.). Simmons.cfm?storyid=494 ( 0 1 .org/ZMag/articles/feb98kerala. Goodstein. Elliott. Zagreb: D U Z Z P O i Hrvatske šume. Chambers. J. a n d Chasin. Larsen. Berman. ( 2 0 0 4 ) O u t of Gas . ) . M o n r o e : C o m m o n Courage Press: 1 8 1 . Gellatley. Its Future Gets Brighter. u: Kevin Danaher ( 1 9 9 6 ) Corporations Are Gonna Get Your Mama. A Better Way to Measure t h e Economy. P. 0 5 . Franke.The Story of Kerala Dinesh Beedi. K. ( 2 0 0 1 ) Eco-Economy: Building an Economy for the Earth. A Brief Guide. 2 0 0 5 .W. Vermont: Chelsea Green. Sharing the Planet . EC ( 2 0 0 2 ) Choices for a greener future . URL: http:// www. M a c h y n l l e t h : CAT. URL:http://csf. 202 203 .htm ( 1 1 . 2 0 0 5 ) . u Speth. has plans f o r C a n a d a oil sands. ) .com/databases/storybuilder. Lovins.A guide to petroleum and war free vegetable fuel mak­ ing. H a y d e n . M. and our Environment Bagarić. Z a g r e b : Prirodoslovno društvo Ljekovita biljka. Gallivan. D. R. M.sfgate. D. Driessen. ( 1 9 9 9 ) Energetika nakon Kyoto.html ( 0 8 . P. URL:http://www. 2 0 0 5 . 2 0 0 4 . N. Do it ourselves . URL: http://w_ww. M. ( 2 0 0 2 ) Put permakulture .. Fukooka. Carlstrom. D.G. ( 2 0 0 4 ) Widescale Biodiesel Production f r o m Algae. Ventimiglia: Torri Superiore. a n d Lovins. 0 3 . URL: http://powerlab. S. ( 2 0 0 5 ) U. ( 2 0 0 3 ) Kompostiranje.05. ( 2 0 0 3 ) Measuring Sustainability . A. ( 2 0 0 4 ) Permakultura . ( 2 0 0 5 ) Hydroelectric power's dirty secret revealed. ( 1 9 9 9 ) Uvod u globalnu ekologiju. V. C.H.& M c H e n r y . URL: http:// www. ( 2 0 0 3 ) Eco-lmperialism . G o l d e m b e r g . Bellevue: Free Enterprise Press. M. Bell.edu/ bcas/oiherart7frankeJJ]lm ( 1 1 .chss. ( 2 0 0 3 ) The Principles of Sustainability. H a w k e n . Dresner. B. J.1 8 5 . biti i ostati vegeterijanac ili vegan?. 0 5 . ( 1 9 9 6 ) Who Owns the Sun? People. Graham-Rowe. ) .Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability.fsb. B. ( 2 0 0 1 ) Fueling Economic Growth Through Democratic Participation: Three Lessons from Kerala. P.).energybulletin. G. Worlds A p a r t . L. 2 0 0 5 .Green Power. R. Centar za kompost Osijek (2003) Priroda ne poznaje o t p a d Kompostiranje Sto?Zašto?Kako?. London: Earthscan. URL: http:// azceritraLcom ( 0 5 . ) . Franke. 0 5 .edu/anthro/fuelinggrowth.unK (11.org ( 0 5 . Bell. 0 5 . Briggs.net (1 1. G.vodič za početnike. F. J.. ( 1 9 9 9 ) Natural Capitalism The Next Industrial Revolution.A. 1 2 . Routledge. & O'Connor. W. Sto čitaš i Z M A G . J. R. ( 1 9 9 8 ) Power to the (Malayalee) People URL: http. M o n t r e a l : Potato's People. Borio.hr/ OsnoveEnergetike/l 999/oe 1 p. London: Z e d Books. A. ( 2 0 0 0 ) Food not Bombs. Washington DC: Island Press: 5 2 .). Devon: Green Books. J a n d Fischlowitz-Roberts. L o n d o n : Earthscan Publications.zmag. K. New York: W. L.S. India. Emmaus: Rodale Press. ( 2 0 0 3 ) Creating Sustainable Cities. ( 2 0 0 1 ) Kako postati. 0 5 . M.Globalization a n d Enviroment. H a l l .12.Learning f r o m D o i n g . Franke. C A T ( 2 0 0 5 ) Clean State N o 5 8 .colorqdo. G.htm (1 1.2005.Duić. Devon: Green Books. Mintier. H.//www. ( 1 9 9 7 ) Democracy at Work in an Indian Industrial Coop­ erative . ( 2 0 0 3 ) Energy and Sustainable Development.W. London: Earthscan. L o n d o n : Earthscan. ( 1 9 9 5 ) Revolucija jedne slamke . ( 1 9 9 9 ) Genetic Engineering. Black Death. URL: http://www. Brown. Norton & Co. Brown. ( 2 0 0 3 ) An Introduction to Sustainable Development. a n d Chazan. ( 2 0 0 2 ) T h e Earth Policy Reader. H. Gershuny. R. London LITERATURA Anderson L.Work Time. Girardet. L. Glavač.6 5 . a n d Candela.2004. N. Z a g r e b : Zelena akcija. New York: W . M. ( 2 0 0 3 ) Hydrogen-Fueled Car W r o n g Decision. Zagreb: Udruga "Prijatelji životinja". Consumption.praktični koraci za stvaranje samoodrživog svijeta. G a l l o n . N o r t o n & C o m p a n y Inc. ) . Cres: Poduzetništvo Jakić.G.T. W . C. a n d Morse. Food. 2 0 0 4 . B.redefiningprogress. S.. Politics and the Struggle for Solar Economy. D. ( 1 9 9 3 ) Start with the Soil. & Ecology.eyworld. L. T. London: Earthscan.03.T h e European Union and the environment.

Devon: Green Books.03. Murray. 0 4 . URL:http//www.org ( 2 5 . D.2005. u: Speth. ( 1 9 9 9 ) Public Policy and the Transition to Locally Based Food Networks.www. C . ) . ) .small footprint on a finite Earth.Hope or Hoax.G.Can Hunger be Halved?. ( 2 0 0 3 ) The Myth of Globalization Exposed.3: str. M o b b s . Paulson.proizvodnja i primjena humusa. 2 0 0 5 . New Orleans: Joshua Tickel Media Productions. 0 3 .sustainable industries journal northwesl (I 0.) For Hunger-Proof Cities Sustainable Urban Food Systems. ) . Potočnik. 0 7 . 2 0 0 5 . Lay. M e r k e l . Worlds Apart . ) .tajne organskog uzgoja povrća i cvijeća m e t o d o m malčiranja. J.frQW. Rosendal.1 1.guaKlJmxcLiik. ( 2 0 0 5 ) The Long Emergency. M. Udruženje za zaštitu okoline "Zeleni .Natural Resources Defense Council ( 2 0 0 5 ) Jobs a n d t h e Climate OECD ( 1 9 9 5 ) Background Paper to OECD Workshop: Sustainable Consumption and Production: Clarifying the Concepts. R. Pye-Smith.Hynes.Globalization and Enviroment. ( 1 9 9 6 ) A Patch of Eden . A.oj'g ( 0 2 . Renner. 0 5 . and Surrounding Communities: The Case of Havana. ( 2 0 0 3 ) A Hydrogen Economy Is a Bad Idea. n o t People. Paris: OECD. S. (eds. ) . & Plant. J. J. B.700. ) .Restoring the Earth and Her People. Devon: Green Books. J. McBurney. M. Worlds A p a r t . ( 2 0 0 5 ) Portland critized o n C 0 2 c l a i m .Protect Yourself a n d Profit f r o m t h e C o m i n g Energy Crisis. ( 1 9 9 1 ) Green Bussiness . u: Speth. Pfeiffer. M. ( 2 0 0 5 ) U r a n i u m Supply a n d t h e Nuclear Option. A. 3 5 3 . M. July 2-4. ( 2 0 0 5 ) Integralna održivost i učenje. 2 0 0 5 . M a n d e k . New York: Warner Business Book. H. URL: http:www. Z a g r e b : M Z O P U . ) . M. Washington DC: Island Press: 108-129. URLhttp:// www. ( 1 1 . M o s k o w . u: Koc. ( 0 7 . et al.org. 2 0 0 5 . 2 0 0 5 . Vermont: Chelsea Green Publishing.) For Hunger-Proof Cities Sustainable Urban Food Systems. Lietaer. URL: http. Pfeiffer.09.ekologija i politike velikih brana.uk/mobbsey/papers/oies_article. Worldwatch Institute. C. 2 0 0 5 ) City Transit Systems struggle to stay on track. G o d . U R l i h t t p j / /earltkpoJicy. i Lay. Cuba. 14.rollingstone.How your Government Wastes Your Money To Wreck Your Environment. Kunster. & Rees.2005. Washington DC: Island Press Stewardship A c t . ( 2 0 0 3 ) From t h e Fryer to the Fuel T a n k . E. (eds. J. ( 2 0 0 3 ) Radical Simplicity . Speth. S a n d Lebb. P.com/indeks.mhtmlPpid = 2 2 7 7 ( 2 4 . 0 4 .). U R L h t t p j / / www. ( 2 0 0 5 ) Ethanol's Potential: Looking Beyond Corn. URL:http:// w ^ a l t e r n e t . ( 2 0 0 1 ) The Future of Money. ( 2 0 0 5 ) Oil a n d Food: A New Security Challenge. ( 2 0 0 2 ) Uzgoj Kalifornijskih glista .worJdyyi]tch.H. 2 0 0 5 . J. R. Washington DC: Island Press: 140-154. ( 2 0 0 2 ) EcovHIage Living . URL.com (12.'). Split: GFS i Zagreb: SHUP i ZGO.org ( 0 5 . 2 0 0 5 . a n d Svensson.// lisl/ri se u p.http. et al.A. Konjic. Wackernagel. C. Intrinsic Negative Effects of Economic Globalization on the Environment. H. 0 9 . n et/www/i nf o/g loba I news-summary ( 2 5 . 0 8 .fromthewilderness. B. Lebb. J. V. ) . M a n n i n g . Moilison.G.panos. ( 2 0 0 4 ) Rijeka bez povratka . Gabriola Island: New Society Publishers. Shiva.3 7 7 .com ( 0 2 . 0 7 .org. ( 2 0 0 2 ) Bio Vrt. Z a g r e b : Prirodoslovno društvo Ljekovita biljka. ( 2 0 0 5 ) The Natural Gas Cliff. ) . Washington. J. D. Perkins.html ( 1 3 .2005.eroei. br. ( 2 0 0 4 ) Eating Fossil Fuels. Panos ( 2 0 0 4 ) Food for All . ) . L o n d o n : Earthscan. u: Društvena istraživanja 7 7 .). ( 1 9 9 6 ) Uvod u permakulturu. K. 2 0 0 5 . D.com ( 1 3 . Kreuter.T h e Complete Guide to Using Vegetable Oil as an Alternative Fuel. Rijeka: A n d r o m e d a . U R L h t t p j / / www. Their Households. Norway.Globalization a n d Enviroment.nrdc. LeCompte.csmonitQLCom (25.6 7 . V.Globalization a n d Enviroment. ( 1 9 9 8 ) Ecology Into Economics Won't Go.1 1. ( 1 9 9 9 ) T h e Contribution of U r b a n Agriculture to Gardenenrs. D.). Devon: Green Books. 2 0 0 5 . ( 2 0 0 4 ) The Oil We Eat. ( 2 0 0 4 ) feeding Cars. Velika Gorica: Z M A G .uk. O t t a w a : IDRC: 7 7 . 2 0 0 5 .www.America's Inner-City Gardeness. 0 7 .T.How Curbing Global W a r m i n g Can Increase Employment. U R L h t t p : / M u x o m / nllendale (24. Morris. Klare. M. ( 2 0 0 4 ) the Oil Factor .). D. 1 2 . URL:http//www. ( 1 9 9 5 ) Vrt bez motike . ( 1 9 9 6 ) Our Ecological Footprint - 204 205 . O t t a w a : IDRC: 6 0 . URL: w^vw. Worlds A p a r t . REN21 Renewable energy Policy Network ( 2 0 0 5 ) Renewables 2 0 0 5 Global Status Report.P.A. Stout. ( 2 0 0 5 ) The Energy Crunch to Come. S. DC: Worldwatch Institute. 0 9 .G. ( 2 0 0 2 ) The Subsidy Scandal .Neretva". G. V. u: Koc. W. Tickell. ) . ( 2 0 0 2 ) The Anatomy of Resource Wars. London: Century. Jackson. URLhttp:// www.8 4 . Murray. M a n d e r . URL:http:www J . URL. N R D C . V. M o n b i o t . o r g (01. V. ( 2 0 0 2 ) Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj. M i r a l e m . Plant. 2 0 0 5 .tomdispatch. D.

URL. 2 0 0 5 .footprintnetwork. London: Earthscan Publications Ltd. New York: W. W a c k e r n a g e l . WorldWatch Institute ( 2 0 0 4 ) State of the World 2004. W e i s m a n .org ( 0 8 . A.A Village that Reinvented the World. Environment and society in t h e Twenty-first Century. N o r t o n & Company.org ( 0 4 . 206 207 .//www. W h i t e l e g g . London: Pluto Press. WorldWatch Institute ( 2 0 0 5 ) State of the World 2 0 0 5 Trends a n d Facts Changing the Oil Economy. 0 5 .W.W. 2 0 0 5 . U R L h t t p : / / www. ) . WorldWatch Institute ( 2 0 0 2 ) State of the World 2002. O p a t i j a : Z m e r g o . http . 0 4 . WorldWatch Institute ( 2 0 0 5 ) State of t h e World 2 0 0 5 . New York: W.worldwatch. et al. Z m e r g o ( 2 0 0 4 ) Kompostiranje. M. Devon: Green Books. ( 2 0 0 4 ) National Footprint a n d Biocapacity Accounts 2 0 0 4 : The underlying calculation m e t h o d . Norton / Company.Reducing H u m a n Impact on Earth. J. Gabriola Island. ) . ( 1 9 9 7 ) Critical Mass .Transport. New Society Publishers. ( 1 9 9 9 ) Gaviotas .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->