Agaricus bisporus- plemenita pečurka Ishrana- potrebni su ; Ca,N,vitamini, minerali- micelj dolazi do C razlaganjem- ligninski i proteinske frakcije komposta

, celuloze, hemiceluloze, N- iz komposta protein ili polipeptid vezani na ligninsku frakciju- iz stanica slame ili protein dobiven mb. sintezom kroz proces kompostiranja. Bitni su Ca, P,Mg,K-makroelementi a mikroelementi- Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Ca- sprečava sluzavost komposta, štetno djelovanje dr. iona, K, Mg, Na , te bolje prozračivanje, kolonizaciju komposta. Vitamini- za formiranje plodnog tijela, funkcija koenzima- Vit B1,B2,3,5,6,7, posebno ili zajedno dodani povise prinos za 30%. Ulja povrtnih kult.buče, esteri –oleinske, linolenske kis. stimuliraju uzgoj. Mo.- izvor hraniva- micelij i spore- u masi čine- 40%-UH 12% -proteini, 4%- fenolni ostaci Kompostiranjem slama- je omotana amorfnim polisaharidima- stanice mo. i dr. stanice mo. Omotač- karamelizirana slama- micelij A. bisporus- dobro raste; koji degradira dominantne termofilne gljive u kompostu i umanjuje micelije gljiva- Penicillium chryosgenum, Streptomyces clavuligerus. Glavi izvor C- slama, biomasa- izvor N, minerala. Hormoni- rast i razvoj gljive- citokinini- zeatin, zeatinribonukleotid, male količine- otvaranje i razvoj klobuka. Kem. Sastav-A.bisporus- bazidiomiceti- sadrži; 78%UH, 10% lipida, 9% proteina, šećerni alkohol- manitol, treheloza , topivi polisaharidi. Ovisno o uvjetima,supstratu proizvodi puno- oksalata 22.5g/100g s.t. Conc. CO2-majna od 0.1- zaostajanje u formiranju- plodišta i broja, kol. 0.2- 0.4% povećeva količinu org.kis. u plodištu. Kompost- okmpostiranje- supstrat za šampinjone mora biti- propustan za zrak, dobro držanje vode, ph- 6-7.5 Kompostiranjem promjena kem i fiz. stanja, utjecaj mo- kompostiranjem- selektivan medij za šampinjone, slaganjem hrpe i močejnem, slama se povećanjem temp. I močenjem mekša – lakše upijanje vode, nalaze se saprofitne gljive-Cladosporium herbarum, Aspergillus Penicillium te konkurentne- Mucor hiemalis,Rhizomucor sp., manja važnost broj im se smanjuje nakon 3 dna prve faze kompostiranja, pojava termofilnih gljiva- Humicola sp., Talaromyces sp., Askomiceti- Chaetomium, Thermophile, premala vlažnost- usporavanje mo., procesa, sprečava razvoj spora. Temperatura brzo raste- 50- 65ºC, dominantni termofilni mo., u centru hrpe- t: 70-80ºC, stalno miješanje hrpe. Micelij šampinjona- bolji rast- kompostu koji sadrži- termofilne askomicete i bakterije, stvara ektracelularne enzime- rastvaraju stanične membrane i sadržaj. Zasijavanje micelija- temp okmposta je 25ºC, smanjiti nakon pasterizacije- odnos C:Npodne okmpostiranje 30:1,15:1- usijavajne micelija, ph 7-7.5, količina micelija- 0.5-0.75kg na 100kg komposta. Miješanje i protresanje micelija.

1

Paučinasta plijesan. 5).temp. odijelo. grinje. 3). ugiba micelij.za stvaranje plodišta. važno zalijevanje. Mumijska bolest.ovisno o soju 16-18ºC. 7).miševi. žive u kompostu i hrane se micelijem. ćistoća. sa mo. brzo širenje 30cm/danu.neotvoren klobuk.šampinjonske mušice i muhe.pojava smeđih površinskih mrlja na klobuku.pokrivač.Chaetonium globosum. bakterija kojoj treba vlažan zrak.ostaju suhe stručak kao lopta.dezinfekcija formalinom ili parenjem.provjetravanje 8). Aspergillus sp.prskanje formalinom. najčešći uzrok bolesti.izvor je pokrivač. žutosmeđe.Virusne bolesti-šire se preko spora npadnutih gljiva. javlja se na 18ºC i više.u valovima berba.Pokrovni materijal. omekane.Suha gnjiloča.jače zalijevanje. ne rastu.puževi 2 . Nematode.neki fungicidi. borba preventivna i čistoća kod uzgoja.na uginulom miceliju. štakori. pojava.. ph. 6).. kod proraštanja micelija. L.bazičan kompost. 4). ubušavaju se u tijelo gljive. labav je pada na dodir.Trichoderma viridae. preko micelija.dobra cirkulacija zraka i pasterizacija.sl kao i mokra gnjiloča. pribor. kad postignu veličinu graška. preventiva. sušenje.prozračan. brza lokalizacija. pokriva poput vela.nosioci spora bolesti.ličinke.kompost ima miris na humus. ne previše zalijevati. držanje vode. gljivica. teško se zapaža micelij sporo raste. Bakterijske bolesti. paziti na berbu.prilikom branjapaqučinasta.Maslinasto-zelena plijesan. 2). Štetnici.Meka gnjiloča.Mycogone perniciosa.kod djelomično obranih plodištadeformirana su. neugodan miris.  1). potrebno provjetravati. mali klobuci. Penicillium sp. formalin. 9).karakteristična za soj. solani.Monilina fimicola.održavanje čistim.postepeno. smeđe kapljice. Cladosporium sp. insekticidi.Verticilium malthosei. smajnenje zaraze gljive.na ostacima gljiva.Dactylium dendroides. berba.nakon pasterizacije. naokn zalijevanja prosušiti pokrov. stručak zadebljan.kod trećeg vala. plosnati brzo se otvara.štete. suzbijanje.7-8.zasađeni kompost. Bijela gipsoza. klobuk mali. savijene stručke.1-2l/m².micelij poput krede. istjerati sav iz komposta.3l 40% formalina. kasnije postane ružićast. ne smije biti prevlažan kompost niti prekratko kompostirati. nematoda. brzo se širi.Lycoriella auripila. mreže od žice.prinosi opadaju.Plodonošenje-fruktifikacija. klobuka nema. micelij šampinjona nestaje i slabiji prinosi. Zelene plijesni.potreban amonijak za razvoj.loša pasterizacija.pomiješana sa 2l vode. meso meko.Pseudomonas tolasii. Bolesti šampinjona.

treći.zaprašivanje insekticidima. uginuće micelija 32. kiselost kontrolirati. Priprema dani proizvodnje –broje unatrag -11. pivski trop. prerano otvaranje klobuka.pahuljičav micelij. prekrivanje PE folijom.unutar hrpe temp 50ºC-aerobna fermentacija +4 dan. drugi-32%. pokrije pokrovnom zemljom.slama. ventilacija.dan.drugo prevrtanje. upuhivanje svježeg zraka.aerobna fermentacija +7 dan. vlažnost 60%.dobar kap. mokraća -5-natopljena slama nagrtanje na hrpe.treba biti16:20:1. moćenje miješanje -10. izbacivanje amonijaka. 2m³ treseta. 0.2-4 cm kiselost 7. graška.suhi materijal.grijanje supstrata na 60ºC.nakon 8 dana micelij preraste pokrivač. fosfor.optimum je 6-7.temp 60ºC. C:N.dovoz. dodavanje gipsa Količina hranjiva. natkriven. U sintetskom odnos N:P. nakon pasterizacije usijavanje micelija u kompost. 45ºC traje 10 dana.rahlo slaganje 1. pokrivanje pokrovnom zemljom.gnoja.dodaje amonij.za pripremu komposta.5.lakše uništavanje štetnih mo. Držanja vode. 20% riječni mulj.oko 2%.KCl. vlaženje.8.Konjski kompost najbolji kada ga nema sintetski. plodonošenje-fruktifik.Cr.onemogućava rast plodišta. rezervemasti. pileći gnoj. temp 15-18 ºC-plodonošenje. N. osiguravanje C. bez zraka. 300kg/m³ lapora.jače zalijevati. Najbolji prinos kompost. 5-6 dana branje –prije otvaranja klobuka. mikroele. fermentacija.zaustavljanje rasta i razvoja plodišta.ugljika 10.prinos i kakvoća.gnojnica. mehanizacija Pasterizacija. energija. CO2 ako je iznad 2000 ppm. 1m³ riječni mulj. Kemijske karakteristike komposta.kada dosegnu vel. izvori C.Ca .8-8. cirkulacija. slanost.dovoz slame. hlađenje. K2SO4.ugljika 12 dan. usitnjavanje slame.22-27 ºC. postojan.spreman kompost za pasterizaciju. na bazi slame.7:1:1.loše djeluju. temp iznad 15 ºC. pasterizaciju.50% crni treset. temp komposta. 7 dana prije pokrivanja satojci se izmješaju i zaliti i tretirati formalinom. Zn.ph 7.treće prevrtanje. žilavi stručak. dolaze u valovima prvi 26%. Ca.3% micelija u kompost..ispod 10ppm.sluzav kompost.P. sstabilne strukture često zalijevanje. 30% bijeli. amonijak. Prorastanje micelija. berba.zraka. Priprema.CaCO3. piljevina.zasijavanje i proraštanje micelija. vode 75% Stavljanje komposta u prostoriju za pasterizaciju.N.63-68% vlage kod zasijavanja. micelija. glatki zidovi. vlažnost komposta. izvori N. ulja.natapanje vodom 0. vitamina. nakon 15 dana spuštanje temp sa 60 na 55ºC.K odgovarati mora u konjskom gnoju N:P:K 2:1. Na i K. Tri osnovne prostorije. izvori K. gnoj. kukuruzni oklasci. ventilatoriizbacivanje amonijaka.Uzgoj plemenite pečurke. Priprema komposta. 200-250 kg CaCO3/100m² površine.optimalne vlažnosti.Mn. rahljenje tla trganje hifa. minerala. dan. Odnos C:N. voda. Pokrovni materijal. dobra toplinska izolacija.17:1. peti 7%. 21.optimum je 24. četvrti 12. vlaga 90-95% proraštanje 14-16 dana. izmješati.temp komposta 25 ºC.ph.2:7 ili plodno tijelo gljive 2. prevrtanje. Ranije 3 . Al.nitrat. usijavanje micelijainokulacija. pasterizacija.23.15 sati. Zemlja. ele. kondicioniranje.upuhivanje zraka. dodaje se pola gipsa. dodavanje ostatka gipsa.5-8. stavljanje oko 3kg/t.piljevina.superfosfat.betonirani prostor.

sadrži vode. supstratu. plodonošenja.por:Agariaceae. mrlje.Pleurotus sp.sirovina. supstrat. 50% proteina. smeđetamnoljubičaste. sijeno 10%.gubitak arome. sadrž. kisika.84. slama žitarica. ispod.najbolja 1. Relativna vlaga zraka: kod proraštanja. fazu razvoja CO2. 0. Supstrat.raž. Sojevi. rod.85-90%. skladišta 0-2ºC.smanjuje se kvaliteta oštećenja strojem.lomljiva plodna tijela i ljuštenje gljiva. manje podložna bolestima.5-18 ili 25cm. veliki prinosi. P.. hranidbe. temperatura oko 16ºC. isparavanje površine pokrivača.. pretanki slojsmanjena berba veća količina suhe tvari.6% pepela.11-17%.bijeli sojevi.klobuk promjer.gnjecavost i oštećenje plodova. smanjuje se smeđenje i usporava otvaranje klobuka. Varijeteti bukovače.slama žitarica. piljevina.CA.4-11ºC.Pleurotus.nepravilna plodišta. Prednosti bukovače od šampinjona.95%. P. sijeno 10-30%.štetno. Conc. Ph. Bukovače. ljuštenje.manje fenola. smanjenje CO2 oko primordija. vlakna.niža vlažnost 85-90%. zemlja na plodištima. 1% sir. kisika.gljive veličine do 2mm. mehanizirana berba.za sušenje i smrzavanje više suhe.tv.kasnija ali manja plodišta.bijeli hrapavi.8-12%. kakvoća gljiva. vlaga. suhe. jeftinija proizv.narančaste. Temperatura: optimum je 24º C u kompostu.bjelogorica 10%. Conc.suhe tvari.glatki bijeli. pulmonarius.čuvanje u hladnjačama. ručna berba. Fenoli smeđenje.za osiguravanje temeljitog proraštanje micelija izbjegava se proraštanje plodišta u hrpama i stvaranje primordija ispod pokrivača. veliki izbor supstrata.Pleurotus ostreatus.6-7 4 . columbinus 12-20 ºC. veća kvliteta.pokrivanje.zatvoren klobuk. malo ili ništa UH.kvalitetni sojevi. Uzgoj na drvetu.smeđi. piljevina.manje početne infekcije.utjecaj na generativnu i veget. slabiji prvi val.18-28 ºC.broj klobuka. posijue. Zrak i CO2. 3000-5000ppmizduženje stručka. 0. bijel boja. Prilike. slama 70-80%. ljepenka. bjele. hrskavo meso. prvi valkrupnije glj.ožiljci.70-90%. Klobuk-školjkast.ranija pojava gljiva. Berba.2ºC.2-4 dana.vrijednost-mogu biti. važna je sinhronizacija temperature s obzirom na razvoj plodišta. 3%-proteina. kukuruzni oklasci.pamučni otpad. 300-1000ppm. 15%. CO2. Nakon berbe. Pokrovni materijal-4-5cm.tv.optimalne temp.2000 ppm-brži rast micelija.90%. Zalijevanje. suhe tvari.popravlja se od primordija-razvijene gljive.razvoj plodnih tijela.4-10%. mali klobuk i rastegnut zastorak.1-2%.utjecaj na veličinu. otpornija na temp.6%.1%masti. pred berbu. Plodna tijela razvoj. krem. parazit-samo na mrtvom dijelu živog drva.a kod formiranja primordija. temp. kad narastu do 5mm-22 º C. predebeli. dosta minerala Pi K. sprijećava isparavanje iz komposta i pokrivačabolji rast micelija.žute. pšenica. okus i aroma. saprofit.-bazidimiceti. nakon pojave primordija.

505 vlage. Bolesti bukovače. vadi i stavlja u plastična perforirana korita. endomikorizajednogodišnje i dvogodišnje biljke sa nižim gljivama.namakanje. vadi se i zasijava micelijem. temp. nije potrebno svjetlo. inokulacija stavljanje u PE vreće. sprečevanje razvoja zelenih plijesni. proraštanje 20-24ºC. rok 4-8 mj. Ektomikoriza. nakon 30 ugiba.4-6×. vitamini B.16-18ºC. Bakterije.14-20 dana prorstanje.20-21ºC. sušenje.Lentinla eldodes.8-10 l-na 100 kg vlažnog supstrata. ovisno od soju obnavljanje treba 40 ili 15 dana. Metoda fermentacije.ntivirusno djelovanje. supstrat se ohladi na 25 º C. priprema 1). izmjena svjetla i mraka svakih 12 sati. pasterizacija 60ºC. CO2 ispod 0. Usijavanje micelija.bačvu. stavlja u plastične kade i zagrijava sa micelijem traje tri dana.Benomyl. temp vode 2-4ºC niža nego zraka. potapanje u vodi na 24-48 sati.cijele god.80-90º C.breza.gljive. inokulacija. čuvanje u hladnjaku.ako je starija slaqma ili loša priprema-.prenioska temp i vlaga. Kemijska. ektoendomikoriza. u vodu. 25 º C. mušica. držanje tri dana. prinos 20-30%.15 l.drvo 3-4 mj nakon sječe.jesen. 5 .20-50%. berba počinje 18-34 dana od zasijavanja.može se dobiti. stavi micelij. svjetlo. bušenje rupa. Shiitake. drugi način-usitnjeni mat se kuha 2 sata. vlaga 60%.moraju se usitniti..topola. i namače u vodi 12 sati. regulacija kolesterola.Trichoderma sp. antikancerogeni –poloisaharidlentinan.grab. količina CO2 0.mikorizne gljive. kod kuhanja unište se svi mo. vlaga ne viša od 85%.pakiranje. u vodi namakanje 12-48 sati. Uzgoj na drvetu. toplinska obrada 80125ºC.zelena plijesan.boblice. ulije se voda.4-5% micelija. 13-18ºCplodonošenje.usitni mat.kod optimalne temp. Supstrat.grab... načina ostalo. zagrijava na temp.veći prinod. supstrat. lošije koristi kod amaterske proizv. rok 3-4 god. izmješati. zamatanje u foliju cijelog drva.djelovanje na micelij.ne viša od 24. nakon plodonošenjavlaga.micelija 2-3 l. Crna plijesanpretjerana sterilizacija. hrast.kod fermentacije.izosan.kitnjak. zaštićen prostor.0d 100 kg drveta. bukva. 3-5 vala razmaci 8-15 dana. ako se pasterizira treba manje. u vodi se drži 4-5 sati. Uzgoj.-1-2 kg na 10 l vode Prozorne vreće za micelij. spuštanje temp ispod 30 º C.prije nego se rub klobuka izravna. Fungicid. 200-1000 l.više nego ima materijala.stavljanje usitnjenog mat.proljeće.vani zatvoreno.6-7 dana.loše pripremljen supstrat. kislost 4-5 ph. začepe se tekućim voskom ili PE folija. isto kao i kod 1. pljevina bjelogorice. puževi.nakon berbe potapanje oblica. kemijska Toplinska.Priprema supstrata.10-15 kg gljiva.ekto. treći. oblice. Toplinska. Japan. endo.Tuber sp. vlaga zraka 75-95%.kroz 3-4 god. slama. Tartufi. folija.stvaranje hartigove mrežice na korijenu. ostavlja da se ohladi i cijedi. dizanje temp na 60 º C. Micelij prorsta kod vlage 45-60%.bukva. hipermangan.D. slaganje na police.Kina.odreže komad drva.sve se stavi u metalnu.panjevi. 21-20kg. vlaga 70-80%.2%.isto kod bukovače pokrivanje folijom.PE.24º C.proraštanje kod temp. ocijedi se stavlja u prozirne PE vreće. miševi.3-4cm.na oblici.joha. prije spora.06%. micelij u stanici korijena stvara arbuskule. temp inkubacije10. berba. 2).namakanje slame u vodi 7 dana. plodonošenje.

sjemenke ili manje bilj. Mikorizacija. stjenovita.7-8% org.zgnječi. pokrije slamom. lješnjakom. stavi se žir. grab. biljka bolje prima vodu. poosadi u steriliziranu zemlju na 2-3 cm dubine.spora. Micelij.vapnenasta tla.pjeskovito-laporasto tlo. vani do proljeća.karbonata. lješnjak. 6 .tvari.topola.Tuber melanosporum. dosta Ca. plodonošenje nakon nekoliko god traje dok ima korijenčića. 24 sata potapanje u suspenziji spora. raste na 850 m nadmorske visine. malo humusa. puno ilovače traži. simbioza.bijeli.hrast. Žir. Pomoću već mikoriziranih korjenčića. grab. micelij uđe u korijen žira kada počinje rasti. kada izraste onda se preseli na staništa. oko hrasta nema trave.crni. polije se zemlja sa ostatkom spora. simbioza sa hrastom. lipa.niotratom.sterilizacija srebro. sterilna voda. gljiva pospješuje rast biljke.ukopava u steriliziranu zemlju.odsjeku se i stavljaju u zemlju. vrba. toplola.oslobađanje spora. Tuber magnatum. berba u jesen. a stvaraju se plješine tartufi proizvode inhibitorne tvari. stavi se prethodno pripremljeni žir. kukuruzovinom. soli i željeza.

7 .

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful