Agaricus bisporus- plemenita pečurka Ishrana- potrebni su ; Ca,N,vitamini, minerali- micelj dolazi do C razlaganjem- ligninski i proteinske frakcije komposta

, celuloze, hemiceluloze, N- iz komposta protein ili polipeptid vezani na ligninsku frakciju- iz stanica slame ili protein dobiven mb. sintezom kroz proces kompostiranja. Bitni su Ca, P,Mg,K-makroelementi a mikroelementi- Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Ca- sprečava sluzavost komposta, štetno djelovanje dr. iona, K, Mg, Na , te bolje prozračivanje, kolonizaciju komposta. Vitamini- za formiranje plodnog tijela, funkcija koenzima- Vit B1,B2,3,5,6,7, posebno ili zajedno dodani povise prinos za 30%. Ulja povrtnih kult.buče, esteri –oleinske, linolenske kis. stimuliraju uzgoj. Mo.- izvor hraniva- micelij i spore- u masi čine- 40%-UH 12% -proteini, 4%- fenolni ostaci Kompostiranjem slama- je omotana amorfnim polisaharidima- stanice mo. i dr. stanice mo. Omotač- karamelizirana slama- micelij A. bisporus- dobro raste; koji degradira dominantne termofilne gljive u kompostu i umanjuje micelije gljiva- Penicillium chryosgenum, Streptomyces clavuligerus. Glavi izvor C- slama, biomasa- izvor N, minerala. Hormoni- rast i razvoj gljive- citokinini- zeatin, zeatinribonukleotid, male količine- otvaranje i razvoj klobuka. Kem. Sastav-A.bisporus- bazidiomiceti- sadrži; 78%UH, 10% lipida, 9% proteina, šećerni alkohol- manitol, treheloza , topivi polisaharidi. Ovisno o uvjetima,supstratu proizvodi puno- oksalata 22.5g/100g s.t. Conc. CO2-majna od 0.1- zaostajanje u formiranju- plodišta i broja, kol. 0.2- 0.4% povećeva količinu org.kis. u plodištu. Kompost- okmpostiranje- supstrat za šampinjone mora biti- propustan za zrak, dobro držanje vode, ph- 6-7.5 Kompostiranjem promjena kem i fiz. stanja, utjecaj mo- kompostiranjem- selektivan medij za šampinjone, slaganjem hrpe i močejnem, slama se povećanjem temp. I močenjem mekša – lakše upijanje vode, nalaze se saprofitne gljive-Cladosporium herbarum, Aspergillus Penicillium te konkurentne- Mucor hiemalis,Rhizomucor sp., manja važnost broj im se smanjuje nakon 3 dna prve faze kompostiranja, pojava termofilnih gljiva- Humicola sp., Talaromyces sp., Askomiceti- Chaetomium, Thermophile, premala vlažnost- usporavanje mo., procesa, sprečava razvoj spora. Temperatura brzo raste- 50- 65ºC, dominantni termofilni mo., u centru hrpe- t: 70-80ºC, stalno miješanje hrpe. Micelij šampinjona- bolji rast- kompostu koji sadrži- termofilne askomicete i bakterije, stvara ektracelularne enzime- rastvaraju stanične membrane i sadržaj. Zasijavanje micelija- temp okmposta je 25ºC, smanjiti nakon pasterizacije- odnos C:Npodne okmpostiranje 30:1,15:1- usijavajne micelija, ph 7-7.5, količina micelija- 0.5-0.75kg na 100kg komposta. Miješanje i protresanje micelija.

1

6).dezinfekcija formalinom ili parenjem.Suha gnjiloča.održavanje čistim. žutosmeđe. potrebno provjetravati.prinosi opadaju.postepeno.neotvoren klobuk. držanje vode.prskanje formalinom. solani. preventiva. brzo širenje 30cm/danu.ličinke.šampinjonske mušice i muhe. Cladosporium sp. odijelo. smeđe kapljice. grinje.potreban amonijak za razvoj.na uginulom miceliju. ubušavaju se u tijelo gljive. micelij šampinjona nestaje i slabiji prinosi. Zelene plijesni.prozračan. štakori.Pseudomonas tolasii. brzo se širi.za stvaranje plodišta.neki fungicidi.Monilina fimicola.Plodonošenje-fruktifikacija. savijene stručke.štete. labav je pada na dodir. najčešći uzrok bolesti. berba. pribor.. ph.Virusne bolesti-šire se preko spora npadnutih gljiva. pokriva poput vela.zasađeni kompost.pojava smeđih površinskih mrlja na klobuku. bakterija kojoj treba vlažan zrak. insekticidi.na ostacima gljiva.Lycoriella auripila. formalin.pokrivač. ugiba micelij.. omekane. gljivica. ne previše zalijevati. klobuk mali.  1).Trichoderma viridae.izvor je pokrivač.1-2l/m². ćistoća. ne smije biti prevlažan kompost niti prekratko kompostirati.ostaju suhe stručak kao lopta. 4). Nematode.temp. Mumijska bolest. Penicillium sp.Verticilium malthosei. L. brza lokalizacija. pojava. kod proraštanja micelija.kod djelomično obranih plodištadeformirana su.puževi 2 .nosioci spora bolesti. 3).dobra cirkulacija zraka i pasterizacija. Bolesti šampinjona.Maslinasto-zelena plijesan.bazičan kompost. važno zalijevanje. kasnije postane ružićast. mreže od žice.7-8.loša pasterizacija.kod trećeg vala. stručak zadebljan. kad postignu veličinu graška. Aspergillus sp. meso meko. sa mo. 7). borba preventivna i čistoća kod uzgoja. teško se zapaža micelij sporo raste. neugodan miris. 2).Meka gnjiloča. naokn zalijevanja prosušiti pokrov.ovisno o soju 16-18ºC. plosnati brzo se otvara.Mycogone perniciosa. ne rastu.Chaetonium globosum. 9).karakteristična za soj.nakon pasterizacije. klobuka nema.Pokrovni materijal.provjetravanje 8).micelij poput krede.pomiješana sa 2l vode. Štetnici.sl kao i mokra gnjiloča.Paučinasta plijesan.Dactylium dendroides. javlja se na 18ºC i više. smajnenje zaraze gljive. suzbijanje. istjerati sav iz komposta. mali klobuci.3l 40% formalina. preko micelija. Bijela gipsoza. Bakterijske bolesti.u valovima berba. 5). sušenje. nematoda.miševi.jače zalijevanje. paziti na berbu. žive u kompostu i hrane se micelijem.kompost ima miris na humus.prilikom branjapaqučinasta.

loše djeluju. dodavanje gipsa Količina hranjiva.Mn. upuhivanje svježeg zraka. Priprema dani proizvodnje –broje unatrag -11. pasterizaciju.zaprašivanje insekticidima. dobra toplinska izolacija. rahljenje tla trganje hifa.lakše uništavanje štetnih mo. vlaga 90-95% proraštanje 14-16 dana. energija. ulja. treći. vlaženje.betonirani prostor.drugo prevrtanje. glatki zidovi.Konjski kompost najbolji kada ga nema sintetski.spreman kompost za pasterizaciju. temp iznad 15 ºC. 7 dana prije pokrivanja satojci se izmješaju i zaliti i tretirati formalinom. berba. uginuće micelija 32. hlađenje.dodaje amonij.aerobna fermentacija +7 dan. Ca.17:1.CaCO3.temp komposta 25 ºC.unutar hrpe temp 50ºC-aerobna fermentacija +4 dan.nakon 8 dana micelij preraste pokrivač.7:1:1. bez zraka. temp 15-18 ºC-plodonošenje. cirkulacija.temp 60ºC. K2SO4. 21. vlažnost komposta. izmješati. 5-6 dana branje –prije otvaranja klobuka.8-8. Al. slanost. četvrti 12. Zn. Tri osnovne prostorije. voda. vlažnost 60%. pokrije pokrovnom zemljom.oko 2%.ispod 10ppm. mehanizacija Pasterizacija. micelija.2:7 ili plodno tijelo gljive 2. pileći gnoj.pahuljičav micelij.dobar kap. prevrtanje.slama. Zemlja.dovoz.23. 300kg/m³ lapora.dovoz slame. C:N.ph 7. ele. gnoj. temp komposta. žilavi stručak. amonijak.N.treba biti16:20:1.Ca .natapanje vodom 0. na bazi slame.superfosfat.ph. izvori K. kondicioniranje.5. izvori N. dan. pokrivanje pokrovnom zemljom. Na i K.suhi materijal. U sintetskom odnos N:P. pivski trop. moćenje miješanje -10. fermentacija. 20% riječni mulj.optimum je 6-7. nakon 15 dana spuštanje temp sa 60 na 55ºC.ugljika 10. 30% bijeli. prekrivanje PE folijom. drugi-32%. plodonošenje-fruktifik.rahlo slaganje 1.K odgovarati mora u konjskom gnoju N:P:K 2:1.8.prinos i kakvoća. Odnos C:N.sluzav kompost.5-8.jače zalijevati.kada dosegnu vel. 0. usijavanje micelijainokulacija.za pripremu komposta. fosfor..onemogućava rast plodišta. 2m³ treseta. prerano otvaranje klobuka.grijanje supstrata na 60ºC. usitnjavanje slame. CO2 ako je iznad 2000 ppm.2-4 cm kiselost 7. Prorastanje micelija. 45ºC traje 10 dana.50% crni treset.zraka. piljevina. natkriven.piljevina. pasterizacija.22-27 ºC.treće prevrtanje. nakon pasterizacije usijavanje micelija u kompost. mokraća -5-natopljena slama nagrtanje na hrpe.KCl. postojan. stavljanje oko 3kg/t.15 sati. graška. 1m³ riječni mulj. 200-250 kg CaCO3/100m² površine. dodavanje ostatka gipsa. peti 7%. vode 75% Stavljanje komposta u prostoriju za pasterizaciju. vitamina.nitrat.upuhivanje zraka.P. Pokrovni materijal. Najbolji prinos kompost.optimalne vlažnosti.optimum je 24. kukuruzni oklasci.ugljika 12 dan. sstabilne strukture često zalijevanje. Držanja vode. kiselost kontrolirati. rezervemasti. ventilatoriizbacivanje amonijaka. Kemijske karakteristike komposta. minerala. Priprema komposta.zaustavljanje rasta i razvoja plodišta.gnojnica.Cr.3% micelija u kompost.63-68% vlage kod zasijavanja.zasijavanje i proraštanje micelija. N.dan. osiguravanje C.gnoja. dodaje se pola gipsa. ventilacija. mikroele. izbacivanje amonijaka.Uzgoj plemenite pečurke. Ranije 3 . dolaze u valovima prvi 26%. Priprema. izvori C.

posijue.niža vlažnost 85-90%. isparavanje površine pokrivača. pretanki slojsmanjena berba veća količina suhe tvari. sijeno 10-30%. bjele.manje fenola. saprofit. Plodna tijela razvoj. Conc. P. veliki izbor supstrata. hrskavo meso.suhe tvari.Pleurotus sp. Uzgoj na drvetu.utjecaj na veličinu.čuvanje u hladnjačama. slama žitarica.95%.smanjuje se kvaliteta oštećenja strojem. kakvoća gljiva. mehanizirana berba. 50% proteina.85-90%. plodonošenja. smanjuje se smeđenje i usporava otvaranje klobuka. Varijeteti bukovače.sirovina. supstrat. Prilike.smeđi.optimalne temp. pulmonarius.4-11ºC.ranija pojava gljiva. okus i aroma. predebeli.gubitak arome. 3%-proteina. 15%. pred berbu.a kod formiranja primordija. kisika.70-90%. Zrak i CO2. sijeno 10%. važna je sinhronizacija temperature s obzirom na razvoj plodišta. prvi valkrupnije glj. 300-1000ppm. suhe. Berba. 1% sir. Sojevi. supstratu..gljive veličine do 2mm. slama 70-80%.kasnija ali manja plodišta.utjecaj na generativnu i veget.bijeli hrapavi. fazu razvoja CO2. 3000-5000ppmizduženje stručka.slama žitarica. otpornija na temp.CA. 0.nepravilna plodišta.bjelogorica 10%. ljepenka.11-17%.bijeli sojevi. Temperatura: optimum je 24º C u kompostu.1-2%. veliki prinosi.raž. Klobuk-školjkast.popravlja se od primordija-razvijene gljive. parazit-samo na mrtvom dijelu živog drva.18-28 ºC. malo ili ništa UH. bijel boja. dosta minerala Pi K. mali klobuk i rastegnut zastorak.za osiguravanje temeljitog proraštanje micelija izbjegava se proraštanje plodišta u hrpama i stvaranje primordija ispod pokrivača. mrlje. smanjenje CO2 oko primordija.zatvoren klobuk.6%. Fenoli smeđenje.Pleurotus. ispod. slabiji prvi val. veća kvliteta. Zalijevanje.pamučni otpad. temp.5-18 ili 25cm.lomljiva plodna tijela i ljuštenje gljiva..manje početne infekcije. Relativna vlaga zraka: kod proraštanja. smeđetamnoljubičaste. piljevina.razvoj plodnih tijela.za sušenje i smrzavanje više suhe. vlakna. Nakon berbe. P.klobuk promjer.Pleurotus ostreatus. ljuštenje. Prednosti bukovače od šampinjona.narančaste. Pokrovni materijal-4-5cm. piljevina.vrijednost-mogu biti.štetno.84. sadrž.glatki bijeli.žute.-bazidimiceti. zemlja na plodištima.6% pepela. skladišta 0-2ºC. temperatura oko 16ºC. jeftinija proizv. kisika.tv.90%. pšenica. suhe tvari. manje podložna bolestima. Bukovače. krem. 0. ručna berba.kvalitetni sojevi. Supstrat.ožiljci.por:Agariaceae. Conc.2000 ppm-brži rast micelija. kad narastu do 5mm-22 º C. columbinus 12-20 ºC.4-10%. sadrži vode. hranidbe. rod.2-4 dana.tv.1%masti. Ph.gnjecavost i oštećenje plodova. nakon pojave primordija.pokrivanje. sprijećava isparavanje iz komposta i pokrivačabolji rast micelija. CO2.6-7 4 .broj klobuka.8-12%. vlaga. kukuruzni oklasci.najbolja 1.2ºC.

izmjena svjetla i mraka svakih 12 sati. Tartufi.ako je starija slaqma ili loša priprema-. vlaga 70-80%.Lentinla eldodes. nakon plodonošenjavlaga. 505 vlage..panjevi. zamatanje u foliju cijelog drva. treći. rok 4-8 mj.kroz 3-4 god. slaganje na police. isto kao i kod 1.10-15 kg gljiva. temp vode 2-4ºC niža nego zraka. Uzgoj na drvetu. Japan.boblice. izmješati. pasterizacija 60ºC. Bakterije. sušenje.prije nego se rub klobuka izravna. nakon 30 ugiba.nakon berbe potapanje oblica. vitamini B. držanje tri dana.80-90º C.jesen.usitni mat. plodonošenje.Tuber sp. Fungicid.micelija 2-3 l. kemijska Toplinska.topola. mušica. zagrijava na temp.kod fermentacije. ektoendomikoriza.Trichoderma sp. micelij u stanici korijena stvara arbuskule.15 l.kod optimalne temp.2%.16-18ºC. ocijedi se stavlja u prozirne PE vreće. Usijavanje micelija.06%.bačvu.na oblici.zelena plijesan. 2). ulije se voda. sprečevanje razvoja zelenih plijesni. rok 3-4 god.pakiranje.prenioska temp i vlaga.0d 100 kg drveta.stvaranje hartigove mrežice na korijenu. i namače u vodi 12 sati. prije spora.ekto. 3-5 vala razmaci 8-15 dana.proljeće. miševi. inokulacija stavljanje u PE vreće.. ostavlja da se ohladi i cijedi.20-50%. stavlja u plastične kade i zagrijava sa micelijem traje tri dana.veći prinod.Benomyl. nije potrebno svjetlo.joha. ako se pasterizira treba manje.namakanje. hrast.3-4cm. priprema 1). vadi i stavlja u plastična perforirana korita. puževi.moraju se usitniti. proraštanje 20-24ºC.loše pripremljen supstrat. ovisno od soju obnavljanje treba 40 ili 15 dana.ne viša od 24.6-7 dana. drugi način-usitnjeni mat se kuha 2 sata.4-6×. u vodi se drži 4-5 sati. folija. kislost 4-5 ph. pljevina bjelogorice. začepe se tekućim voskom ili PE folija.breza. Toplinska. 5 .. berba počinje 18-34 dana od zasijavanja. slama.više nego ima materijala. vlaga ne viša od 85%. Shiitake.8-10 l-na 100 kg vlažnog supstrata.može se dobiti.sve se stavi u metalnu. Micelij prorsta kod vlage 45-60%. Supstrat. hipermangan.gljive. regulacija kolesterola. antikancerogeni –poloisaharidlentinan. Metoda fermentacije.vani zatvoreno. vlaga zraka 75-95%. Kemijska.odreže komad drva.ntivirusno djelovanje. berba. endomikorizajednogodišnje i dvogodišnje biljke sa nižim gljivama.stavljanje usitnjenog mat.14-20 dana prorstanje. supstrat se ohladi na 25 º C. u vodu. stavi micelij.grab.Kina.kitnjak. toplinska obrada 80125ºC. temp inkubacije10. dizanje temp na 60 º C. načina ostalo. zaštićen prostor.-1-2 kg na 10 l vode Prozorne vreće za micelij. potapanje u vodi na 24-48 sati.grab.izosan. Uzgoj.mikorizne gljive. čuvanje u hladnjaku.proraštanje kod temp.isto kod bukovače pokrivanje folijom.Priprema supstrata. Ektomikoriza. inokulacija.bukva. kod kuhanja unište se svi mo. supstrat. CO2 ispod 0. spuštanje temp ispod 30 º C. temp. 13-18ºCplodonošenje.cijele god. bukva. endo. vadi se i zasijava micelijem. 25 º C.namakanje slame u vodi 7 dana.20-21ºC. Crna plijesanpretjerana sterilizacija. 200-1000 l.drvo 3-4 mj nakon sječe.24º C. bušenje rupa. oblice. 21-20kg. količina CO2 0. prinos 20-30%.djelovanje na micelij.4-5% micelija. svjetlo. u vodi namakanje 12-48 sati.PE. Bolesti bukovače.D. vlaga 60%. lošije koristi kod amaterske proizv.

polije se zemlja sa ostatkom spora. berba u jesen. Mikorizacija. gljiva pospješuje rast biljke. soli i željeza. simbioza sa hrastom. dosta Ca. oko hrasta nema trave. vani do proljeća.Tuber melanosporum. stavi se prethodno pripremljeni žir. malo humusa.crni. lipa.vapnenasta tla. stavi se žir. simbioza. lješnjakom. kada izraste onda se preseli na staništa. Tuber magnatum. plodonošenje nakon nekoliko god traje dok ima korijenčića. a stvaraju se plješine tartufi proizvode inhibitorne tvari.niotratom.oslobađanje spora. lješnjak. grab. 6 . kukuruzovinom. puno ilovače traži.spora.bijeli.karbonata.topola. Micelij. 24 sata potapanje u suspenziji spora. Žir. grab.pjeskovito-laporasto tlo.zgnječi.tvari. Pomoću već mikoriziranih korjenčića.sjemenke ili manje bilj.sterilizacija srebro. sterilna voda. toplola.ukopava u steriliziranu zemlju. pokrije slamom. micelij uđe u korijen žira kada počinje rasti.hrast.7-8% org. biljka bolje prima vodu.odsjeku se i stavljaju u zemlju. stjenovita. raste na 850 m nadmorske visine. poosadi u steriliziranu zemlju na 2-3 cm dubine. vrba.

7 .

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful