P. 1
Pitanja & Odgovori Iz Zavarivanja

Pitanja & Odgovori Iz Zavarivanja

|Views: 1,428|Likes:
Published by Neven Milosic

More info:

Published by: Neven Milosic on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1

DEFINICIJA ZAVARIVANJA (str 1)

Zavarivanje je tehnološki proces dobivanja nerazdvojnih spojeva, ostvarenih uspostavljanjem međuatomskih veza između elemenata uz postojanje difuzije, pri čemu spojevi imaju neprekidnu strukturu.
2 OGRANIČAVAJUĆI FAKTORI TEHNOLOŠKOG POSTUPKA ZAVARIVANJA (str 2)

Kao tehnološki postupak zavarivanje ima i svojih ograničavajućih faktora, a to su : − − − −
3

Utjecaj čovjeka na kvalitet. Postojanje strukturnih nehomogenosti. Mogućnosti prisustva grešaka materijalne nehomogenosti. Mogućnost prisustva unutrašnjih napetosti.
KAKVU GRAĐU IMAJU METALI U ČVRSTOM STANJU (str 4)

Metali i njihove legure u čvrstom stanju imaju kristalnu strukturu. U čvo – rovima prostorno formirane kristalne rešetke smješteni su po određenom rasporedu atomi, koji osciliraju oko svog ravnotežnog položaja.
4 NACRTATI DIJAGRAM UZAJAMNOG UTJECAJA DVIJE POZITIVNO NAELEKTRISANE ČESTICE (DIJAGRAM ZAVISNOSTI SILA PRIVLAČENJA I ODBIJANJA) (str 4)

5 6

VRSTE ZAVARIVAČKOG LUKA (str 6) DEFINICIJA ZAVARIVAČKOG LUKA (str 7)

Zavarivački luk predstavlja vrstu stabilnog električnog pražnjenja kroz gasni prostor između elektroda. Karakteristika ovakvog pražnjenja su mali napon između elektroda, velika gustina struje i visoke temperature gasa.
7 SHEMA ZAVARIVAČKOG LUKA (str 7)

5. b . u V. 9 UTJECAJ FEROMAGNETNIH MASA NA SKRETANJE LUKA (str 14) Pri zavarivanju u blizini feromagnetnih masa što dovodi do skretanja luka prema tim masama (sl.). 8 SHEMA UTJECAJ SOPSTVENOG MAGNETNOG POLJA NA SKRETANJE ZAVARIVAČKOG LUKA (str 14) Sopstveno magnetno polje stvoreno istosmjernom strujom. pri zavarivanju vrši skretanje luka u zavisnosti od mjesta vezivanja osnovnog materijala za izvor struje (sl.katodna oblast. c . u V.katodna mrlja. Us.anodna oblast. 3. data je shema zavarivačkog luka. na kojoj oznake predstavljaju sljedeće: Ul .dužina luka.Na slici 2. Uk. Utjecaj feromagnetnih masa na skretanje luka a . 4.katodni pad napona.anodna mrlja: l. 1.2. u mm.pad napona u stubu luka.anodni pad napona. Skretanje luka postaje znatno pri zavarivanju istosmjernom strujom iznad 300 A. u V.pri zavarivanju ugaonog šava. 2.7. UA. . zbog stvaranja promjenjivog magnetnog polja. Pri zavarivanju naizmjeničnom strujom skretanje luka je znatno manje nego pri zavarivanju istosmjernom strujom. u V. Slika 2.14.2. Pri ručnom zavarivanju skretanje luka se može smanjiti ako se elektroda nagne na istu stranu na koju skreće luk.15).utjecaj ivice lima na skretanje luka.15.pri zavarivanju V-šava.stub luka.napon luka.

zove se efektivna toplinska moć zavarivačkog luka i iznosi: q = U 1 ⋅ I Z ⋅ n ef gdje je: nef -efektivni koeficijent korisnog dejstva zavarivačkog luka.58 -0.72 − Zavarivanje topljivom elektrodom u zaštiti argona: nef = 0.Za automatsko zavarivanje pod praškom.85 − Zavarivanje pod praškom: nef = 0. 12 PODJELA ZAVARIVANJA PRISKOM (str 17) . dok se drugi dio troši na odvođenje topline u okolnu sredinu i na gubitke usljed isparavanja i prštanja tečnog metala.95 11 TOPLINSKI BILANS ZAVARIVAČKOG LUKA (str 16) Toplinski bilans zavarivačkog luka prikazuje raspodjelu ukupne toplinske moći na zagrijavanje i topljenje osnovnog i dodatnog materijala i na razne gubitke.17.17 Toplinski bilans zavarivačkog luka a .80 -0.Za ručno zavarivanje obloženom elektrodom.70 -0.struja zavarivanja . Slika 2.80 − Zavarivanje topljivom elektrodom sa debelom oblogom: nef = 0. Na slici 2.u A. q = q1 ⋅ nef Vrijednost koeficijenata nef za razne postupke zavarivanja: − Zavarivanje netopljivom elektrodom u zaštiti argona: nef = 0.onalnije koristi pri automatskom zavarivanju pod praškom.50 -0. Iz navedenih podataka se vidi da se toplina izdvojena u luku najraci .70 -0.napon luka. u V Iz. b .60 − Zavarivanje topljivom elektrodom u zaštiti ugljendioksida: nef = 0. Jedan dio ukupne toplinske moći luka se troši na zagrijavanje i topljenje osnovnog i dodatnog materijala. je prikazan toplinski bilans zavarivačkog luka za dva postupka zavarivanja. Dio ukupne toplinske moći luka koji se troši na zagrijavanje i topljenje osnovnog i dodatnog materijala.10 UKUPNA TOPLINSKA MOĆ ZAVARIVAČKOG LUKA q (str 15) Ukupna toplinska moć zavarivačkog luka predstavlja količinu topline koja se izdvoji u luku u jedinici vremena : q1  U 1 I Z (W) gdje je: Ul .

Zapreminski toplinski kapacitet cρ . Zavarivanje difuzijom 9. u m2/s. Kod toplinskih proračuna javljaju se slije . c) prema položaju u odnosu na neku tačku u toku vremena: nepokretan. u W/m K. u J. Zavarivanje ultrazvukom 8. Koeficijent temperaturne provodljivosti a= λ / cρ . sadržana u tijelu ili dobijena od izvora topline. Toplina q. Zavarivanje laserom. . Gasno zavarivanje pritiskom 2. Aluminotermijsko zavarivanje topljenjem 5. Koeficijent provođenja topline λ .A) Zavarivanje pritiskom koje može biti : 1. 13 PODJELA ZAVARIVANJA TOPLJENJEM (str 17) 14 TOPLINSKOFIZIČKE KARAKTERSTIKE METALA (str 19) Toplinskofizičke karakteristike metala. Zavarivanje elektronskim snopom 7. Zavarivanje pod troskom 4. Elektrolučno zavarivanje: a) zavarivanje obloženom elektrodom b) zavarivanje položenom elektrodom c) gravitaciono zavarivanje d) zavarivanje pod praškom e) zavarivanje u zaštitnom gasu f) zavarivanje ugljenom elektrodom 3. Zavarivanje trenjem 5. Koeficijent površinskog odavanja topline (zračenjem i konvekcijom) α . Koračno zavarivanje 6.deće toplinskofizičke karakteristike metala : Količina topline Q. u W. pokretan i brzopokretan izvor topline.u W/m2K. Gasno zavarivanje 2. dobijena od izvora topline. Livačko zavarivanje 6. Aluminotermijsko zavarivanje pritiskom. bradavičasto i šavno) 3. u J/kgK. Specificna toplina c. Zavarivanje plazmom 8. Zavarivanje indukciono 4. koje dijelimo: a) prema vrsti raspodjele: koncentrisan i raspodjeljen (po nekom zakonu) izvor topline. u J/m3K . Hladno zavarivanje 7. 15 PODJELA IZVORA TOPLINE PRI ZAGRIJAVANJU TIJELA PROCESOM ZAVARIVANJA (str 20) Zagrijavanje tijela pri zavarivanju možemo vršiti različitim izvorima topline. Zavarivanje električnim otporom : a) sučeljno zavarivanje (pritiskom i razmicanjem) b) preklopno zavarivanje (točkasto. b) prema dužini djelovanja: trenutnog i neprekidnog djelovanja. B) Zavarivanje topljenjem 1.

tj. Zbog toga se temperatura pojedinih tačaka tijela u toku vremena neprekidno mijenja (slika 3.). 18 PROCES OBRAZOVANJA ŠAVA PRI ZAVARIVANJU TOPLJENJEM (str 53) Proces obrazovanja šava. Kristaliti u šavu rastu normalno na površinu hlađenja u smjeru suprotnom od smjera odvođenja topline. Postoje i gorionici sa više plamenova raspoređenih u više redova.1. 19 FAKTORI KOJI UTIČU NA OBTAZOVANJE VIDMANŠTETONOVE STRUKTURE (str 56) Na obrazovanje Vidmanštetenove strukture utječu slijedeći faktori : . Promjena temperature pri zavarivanju u tačkama tijela A. Zatim se tako obrazovano udubljenje popuni smje . 17 VRSTE GORIONIKA PRI ZAGRIJAVANJU METALA GASNIM PLAMENOM (str 47) Pri zagrijavanju metala gasnim plamenom koriste se obični gorionici (sa jednim plamenom) i linijski gorionici (sa više plamenova u jednom redu). izvo .di se u uvjetima istovremenog zagrijavanja rastopa zavarivačkim izvorom topline i njegovog hlađenja okolnom masom osnovnog materijala. Slika 4.šom rastopljenog osnovnog i dodatnog materijala.1.20. Temperatura u početku raste. Zbog toga ne postoje uvjeti da se u rastopu obrazuju centri (jezgra) kristalizacije.). Uzdužni presjek rastopa Zato kristalizacija počinje od postojećih centara kristalizacije. Navedeni parametri termi .zacije kreće sa izvorom topline a promjena temperature u tačkama rastopa je neravnomjerna.20. Pri tome se front kristali. u dubinu rastopa.16 TERMIČKI CIKLUS ZAVARIVANJA (str 41) Pri zavarivanju se temperaturno polje kreće zajedno sa izvorom topline. B i C u toku vremena Termičkim ciklusom je definisana maksimalna temperatura do koje se zagrijao metal u datoj tački. zatim dostiže maksimum i na kraju opada. 4.čkog ciklusa zavarivanja vrše bitan utjecaj na strukturu i svojstva šavova i zone utjecaja topline. vrijeme zadržavanja metala iznad date temperature i brzina zagrijavanja i hlađenja u procesu zavarivanja. tj. Promjena temperature u toku vremena u datoj tački tijela naziva se termički ciklus. tj. od zrna osnovnog materijala koja se nalaze oko rastopa. pri zavarivanju topljenjem vrši na slijedeći način (uz kretanje elektrode u smjeru zavarivanja): Prvo se rastopi osnovni materijal do dubine uvara i rastop potisne suprotno od smjera zavarivanja (sl. obrazovanje primarne strukture šava. Primarna kristalizacija šava. Na kraju dolazi do kristalizacije šava. Oblik krive termičkog ciklusa zavisi od postupka zavarivanja. Slika 3.

ako se polazi od krupnozrnastog austenita). utoliko je lakše obrazovanje Vidmanštetenove struk . Prekomjerna zasićenost rastopa gasovima ili njegovo suviše brzo očvršćavanje dovodi do obrazovanja mjehurova. 2. zbog termičke obrade koja je izvršena u toku procesa zavarivanja. Ukoliko su više temperature pregrija .oblasti. Ukoliko su brzine hlađenja manje. “Riblje oči” se pojavljuju u prelomima šavova. hrom i molibden olakša . obrazovanje ove strukture se proširuje u oblast nižih koncentracija ugljika. u kojima se gaso . koji se pri zavarivanju nije istopio niti je promjenio svoj hemijski sastav. Imaju oblik bijelih kružnih mrlja prečnika od 1 .ratura pregrijavanja raste.oblasti. Ovo izaziva gubitke uslijed prštanja metala. prikazan je izgled “ribljeg oka” na prelomu epruvete za ispitivanje zatezne čvrstoće.vanja u  . 2. čije se obrazovanje odvija prema slijedećim reakcijama: FeO + 2H H2O + Fe H2 + S H 2S Fe3C + 2H2 CH4 + 3Fe Pojava mjehurova je naročito izražena pri zavarivanju sa vlažnim elektrodama ili ako je okolina zasićena vlagom. Ovi gasovi su najčešće jedinjenje vodika H2O. Ova zona se naziva zona utjecaja topline (skraćeno ZUT) i ne može se izbjeći pri zavarivanju (sl.7. Legira jući elementi mangan.2 .10 mm i teže da se obrazuju oko uključaka. 3. 21 UTJECAJ VODIKA NA OSOBINE ZAVARA (str 64) Prisustvo vodika u šavu dovodi do obrazovanja slijedećih grešaka: 1. Brzina hlađenja.vi nalaze pod tlakom. 20 DEFINICIJA ZONE UTJECAJA TOPLINE (str 57) Između šava i nepromijenjenog osnovnog materijala nalazi se prelazna zona.). Izgled “ribljeg oka” . Razlika rastvorljivosti vodika u tečnom i čvrstom metalu dovodi do njegovog burnog izdvajanja iz rastopa.1. Međutim. H2S i CH4. Pri sadržaju ugljika u čeliku od 0. Hemijski sastav čelika. 4. u zoni utjecaja topline došlo je do promjene strukture i mehaničkih karakteristika osnovnog materijala. Obrazovanje “ribljih očiju”.oblasti (tj. “Riblje oči” obično prate mikroprsline.vaju obrazovanje Vidmanštetenove strukture. Prštanje metala. dolazi do obrazovanja Vidmanštetenove strukture.4% (za slaba pregrijavanja). počev od temperature pregrijavanja u  . Temperatura pregrijavanja u  . U zoni utjecaja topline nalazi se osnovni materijal.ture. 3. Kada tempe. Slika 4.0.18. Obrazovanje mjehurova. utoliko lakše dolazi do obrazovanja Vidmanštetenove strukture.18. Na slici 4.

Ukoliko u temperaturskom intervalu krtosti skraćenje šava prelazi deformacionu sposobnost metala na datoj temperaturi.Ukoliko se zavaruje elektrodama sa vlažnom oblogom. doći će do obrazovanja vrućih prslina. bez međuhlađenja. Na kraju. Pod mikroprslinama podrazumijevaju se prsline koje se mogu otkriti pod mikroskopom. koja bi nastala ako bi se šav skratio proporcionalno padu temperature u procesu hlađenja (sl. . Šav pri očvršćavanju prolazi kroz efektivni interval kristalizacije u kome se nalazi u čvrsto -tečnom stanju.21. To otežava skraćenje šava u toku hlađenja. 2. Prema tome. Zavarivanje sa dobro osušenim elektrodama i to sa niskovodičnim elektrodama (kao što su bazične elektrode). tj. Obrazovanje “ribljih očiju” moguće je samo na prelomima šavova pri ispitivanju zatezanjem na kidalici. a mogu se dalje razvijati u čvrstom stanju u toku hlađenja. 3.tečnom stanju metal ima povećanu krtost. to će se na prelomu takvog šava pojaviti “riblje oči”. imamo pukotine koje predstavljaju velike prsline. 22 FAKTORI KOJI UTIČU NA OSTVARIVANJE VODIKA IZ ZAVARA (str 65) Obrazovanje “ribljih očiju” (praćeno ultrazvukom) u procesu razaranja čelika na kidalici. šav će apsorbovati veliku količinu vodika. Zatim. Zatežući naponi izazivaju plastičnu deformaciju šava. čije obrazovanje počinje u procesu primarne kristalizacije šava.). Slika 4. kao i do ukliještenja zavarivanih elemenata. To su prsline međukristalitnog tipa. Faktori koji utječu na odstranjivanje vodika iz šavova. 4.oblasti (pri 600-650 0C). Neprekidnim zavarivanjem šava. pošto u čvrsto . nikada se ne pojavljuju “riblje oči” (zbog velikih brzina deformacije). pa se njegovo očvršćavanje izvodi u uvjetima zatežućih napona. “Riblje oči” se obrazuju samo u procesu razaranja čelika i to poslije granice razvlačenja (sl. 4.19. Pošto je vodik osnovni uzrok obrazovanja “ribljih očiju”. “riblje oči” ne mogu imati nepovoljno dejstvo u oblasti elastičnih deformacija. koja se povećava sa opadanjem temperature. Ovaj interval se još naziva temperaturski interval krtosti. VRSTE PRSLINA U SUČELJENOM SPOJU (str 66) 23 24 Razlikujemo nekoliko naziva za prsline u zavarenim spojevima. Zavarivanje elektrodama velikog prečnika sa povećanom jačinom struje. Pri ispitivanju epruvete na udarnu žilavost. Termička obrada zavarenih spojeva pri temperaturama ispod  . imamo prsline koje se mogu otkriti vizuelnim pregledom ili pomoću lupe. Pri zavarivanju dolazi do neravnomjernog zagrijavanja i hlađenja osnovnog materijala. Navodimo slijedeće faktore : 1. UZROCI NASTANKA PRSLINA U ZAVARENOM SPOJU (str 70) Pod vrućim prslinama podrazumijevaju se kristalizacione prsline. Veličina temperaturnog intervala krtosti zavisi od hemijskog sastava šava. ukoliko u šavu nisu obrazovane prsline pri hlađenju. a mogu da se pojave i na površini šava.19. Vruće prsline mogu biti u odnosu na šav uzdužne i poprečne. samo pri malim brzinama deformacije. 4.). Uvjeti za obrazovanje vrućih prslina nastaju kada se pojavi bitna razlika između stvarne deformacije i toplinske deformacije. Pod terminima lom ili prelom podrazumijeva se potpuno razaranje zavarenog spoja.

21. Pred .stvarna deformacija. Ukoliko je veći sadržaj ugljika u čeliku. Najbolje je koristiti elektrode koje su osušene pri 300 . Upotreba niskovodičnih elektroda (npr. čija se temperatura stalno mijenja pod utjecajem pokretnog zavarivačkog izvora topline.niji postupak za sprečavanje obrazovanja prslina u zoni utjecaja topline.grijavanjem osnovnog materijala postiže se slijedeće: strukturna transformacija se pomjera ka ravnotežnim strukturama. Bazičnih elektroda) i to sa većim prečnikom elektrode. kako bi se izbjeglo zakaljivanje i obrazovanje prslina u zoni utjecaja topline. Upotreba austenitnih elektroda tipa 18% Cr . dok će se drugi dijelovi zbog zagrijavanja širiti. veća rastvorljivost vodika u austenitnom materijalu šava zadržava vodik da ne difunduje u zonu utjecaja topline. POSTUPCI ZA SPREČAVANJE OBRAZOVANJA PRSLINA U ZAVARENOM SPOJU (str 719 Za sprečavanje obrazovanja prslina u zavarenim spojevima koriste se slijedeći postupci: 1.). Predgrijavanje osnovnog materijala smanjuje brzinu hlađenja. 4. obrazovanja martenzita) i predgrijavanja. olakšava se difuzija vodika iz šava. 3. b .a. Pošto je šav okružen osnovnim materijalom. To je najefikas . 2. U toku izvođenja šava. neki dijelovi osnovnog materijala će se u datom momentu skraćivati zbog hlađenja. Pri zavarivanju sa ovim elektrodama.toplinska deformacija. Shema promjena deformacije u toku kristalizacije i hlađenja šava a . Pošto je šav povezan sa osnovnim materijalom. smanjuju se lokalna naprezanja izazvana strukturnim transformacijama. 1. Na slici 4. 26 PDJELA ČELIKA (str 103) Svi čelici se mogu podijeliti prema: . 2 . odnosno ukoliko je čelik više legiran. za ⋅ T (sl. to stvarna deformacija šava neće biti jednaka ⋅ T.Slika 4.početna stvarna deformacija veća od toplinske deformacije. U toku hlađenja šav bi trebao da se skrati proporcionalno temperaturi.400 0C.8% Ni. tj.početna stvarna deformacija manja od toplinske deformacije. utoliko je potrebno osnovni materijal predgrijati na višu temperaturu.21.28. prikazana je veza između tvrdoće u zoni utjecaja topline (odn. njegova stvarna deformacija se može znatno razlikovati od toplinske deformacije ⋅ T 25 .

niskolegirane.martenzitni i .feritno .legirane Kao što je već ranije iznešeno.25 % C). Legirani čelici se mogu podijeliti na: . C . Pored ove podjele na osnovne grupe. tehnološkim svojstvima i namjeni.rutilne (srednje debljine obloge). .oksidne.visokolegirane.25 do 0.. ovaj čelik se može podijeliti na: .9 % C). Podjela čelika prema mikrostrukturi Uzimajući u obzir strukturu.mikrostrukturi. . . Podjela čelika prema hemisjkom sastavu Prema hemijskom sastavu. .hemijskom sastavu.mikrolegirane. S . koji određuje mehaničke osobine čelika.srednjelegirane i . dimenzijama.kisele (oksid željeza). 27 PODJELA OBLOŽENIH ELEKTRODA (str 142) Elektrode dijelimo prema vrsti i debljini obloge. AR .perlitni. .bazične.namjeni.feritno-perlitni. Prema vrsti i metalurškoj karakteristici obloge. postoje i kombinacije : .ne na mirnom vazduhu.ugljične i . dobijenu poslije hlađenja uzoraka male deblji.austenitni.načinu proizvodnje i .celulozne.martenzitni. R .austenitni i dr. . .niskougljični (do 0. po važećim standardima. B . .45 % C) i .srednjeugljični (od 0.feritni. mogu se izdvojiti slijedeće grupe čelika : .martenzitno . RR .visokougljični (od 0. O . .45 do 0.drugi tipovi obloge Tip obloge je označen oznakom koju čine slova.rutilne (debele obloge). dijele se na : A .kisele (rutilne). Prema sadržaju ugljika. . čelici se dijele na: . u ugljičnom čeliku ugljik se javlja kao osnovni legirajući elemenat.

ili da metalne kapljice s vrha elektrode ostaju uronjene u talini prilikom kratkog spoja elektrode i radnog komada. Time se ostvaruje velika penetracija. . mješovitim lukom i impulsnim strujama. što se brušenjem mora ukloniti. osobito pri malim strujama. Površina žice mora biti glatka. 30 ELEKTRODE ZA TIG POSTUPAK (str 1519 Kod TIG postupka zavarivanja koristi se netopiva Wolframova elektroda.93 zapreminska procenta.4.2 mm.sferu raspadanjem jezgre. veličini struje te zahtjevima na zavar (tabela 6. Radi sprečavanja prodora azota (N) i kisika (O) iz zraka u rastop. a dužina elektrode je 200 mm. te povećavaju dozvoljeno strujno opterećenje. U zraku ga ima oko 0. ovisno o načinu proizvodnje. a ponekad i smješa plinova. što je pogodno za zavarivanje predmeta velike debljine. ona se ipak postupno troši.Izuzetno je inertan i ne gradi nikakva poznata hemijska jedinjenja. no uslijed erozije vrha. dimenzija vrlo tačna i treba biti uredno namotana u kolutove koji se postavljaju u uređaj za dodavanje.28 FUNKCIJA OBLOGE ELEKTRODE (str 142) 29 ŽICE ZA MIG/MAG POSTUPAK ZAVARIVANJA (str151) Kod MIG/MAG zavarivanja najčešće se koriste pune žice promjera od 0. Ovakvim načinom zavarivanja moguće je ostvariti na primjer produktivnost od 5 do 7 kg/h žicom promjera 1.6 do 2. štrcajućim. Osim punih žica koriste se i praškom punjene žice. pa je takav način zavarivanja podesan za zavarivanje tankih limova. Pri MIG/MAG zavarivanju prijenos metala s elektrode (žice) u rastop na radnom komadu obavlja se diskretnim komadićima metala ili metalnim kapljicama. koja će se primjeniti.) Wolframova elektroda se u redu ne smije topiti. 31 ZAŠTITNI PLINOVI PRI ZAVARIVANJU (str 152) Zaštitni plinovi pri zavarivanju. Elektrode se proizvode u promjerima od 0. stabiliziraju luk. Takve žice mogu imati raznovrsne presjeke. Trajnost elektrode dužine 170 mm prosječno je 30 sati rada. Wolframova elektroda kod ovog postupka služi isključivo za uspostavljanje i održavanje električnog luka. Praškom punjene žice koriste se uz plinsku zaštitu. To je plin bez boje.4 mm.5 mm. Osnovna uloga ove elektrode je da topi dodatni materijal. a dio metala na drugi način. Elektrode se izrađuju od čistog wolframa (danas rjeđe) ili wolframa legiranog s malim dodacima (1. Električna funkcija obloge sastoji se u tome da osigura dobro uspostav ljanje i stabilan električni luk. pa se ne zahtijeva dodatna zaštita plinom. Time se ostvaruje mala količina rastopljenog metala.čna načina prijenosa: kratkim. Vrh elektrode prije zavarivanja mora biti brušenjem pripremljen na pravilan oblik koji ovisi o vrsti struje. Ovi dodaci olakšavaju uspostavljanje luka. Argon (Ar) spada u grupu inertnih gasova. U skladu s ranije objašnjenim načinom prijenosa. prijenos metala može se realizirati i pri MIG/MAG tako da se kapljice s vrha elektrode prenose kroz električni luk slobodnim letom.8 do 9. U tu svrhu dodaju se tvari (spojevi natrija i kalija) u oblogu elektrode koje kod taljenja stvaraju plinove s velikom sposobnošću ioniza . Obično je kraj elektrodnog štapića označen kodnim bojama koje označavaju sastav elektrode. koriste se inertni ili aktivni gasovi. slika 6.cije i na taj način čine dobru provodljivost električnoj struji između vrha elektrode i radnog komada. Argon se dobija iz tečnog vazduha frakcionom destilacijom. Nije toksičan.. Najčešće se pri zavarivanju u zaštitnom plinu koriste argon i ugljični dioksid. zavarivanje korijenskog sloja i zavarivanje u prisilnim položajima. fizikalnu i metaluršku.4. Prijenos metala kratkim spojevima vrši se uz male struje zavarivanja i mali napon električnog luka. veliki unos topline. Prema karakteristikama luka razlikujemo četiri karakteristi . Prijenos se može ostvariti i tako da se dio metala pri zavarivanju prenese na jedan način. Način označavanja je propisan pojedinim stan dardima. te njegovom prljanju u slučaju nehotičnog kontakta s radnim komadom. Prijenos štrcajućim lukom ostvaruje se uz jake struje zavarivanja i velike napone električnog luka. Metalurške karakteristike pojedinih tipova obloga utvrđene su standardima za tehničke uvjete.. pa se naziva “netopivom”.. a postoje žice koje same stvaraju zaštitnu atmo . Žice od čeličnih materijala su pobakrene ili poniklane radi boljeg električnog kontakta i zaštite od korozije. mirisa i ukusa.2 %) torijevog ili zirkonijevog oksida. Temperature ključanja pri atmosferskom pritisku iznose: Obloga elektrode u procesu zavarivanja vrši tri složene funkcije: električnu. smanjuju eroziju vrha elektrode. ali samo u položenom položaju.

03 zapreminska procenta. Veoma je postojan pa se razlaže tek na visokim temperaturama. Iznad temperature od 310C. vodik.rima. pri čemu sadržaj CO2 mora iznositi najmanje 99. Potreban pritisak za predvođenje CO2 u tečno stanje na 150C iznosi 52 bara. U atmosferi CO2 gore samo materije čiji je afinitet prema kisiku mnogo veći nego kod ugljika (na primjer. Za potrebe zavarivanja argon se koristi iz čeličnih boca zapremine 40 litara. U jednu bocu se može smjestiti 10 kg argona pod pritiskom od 150 bara. Na slici 6. tečna i gasovita.. se zove trojna tačka.portuje i skladišti na niskoj temperaturi u specijalnim dobro izolovanim rezervoa . Ugljendioksid (CO2) spada u grupu aktivnih plinova. Uz povišenje pritiska CO2 se na normalnoj temperaturi lahko prevodi u tečno stanje.5. Takođe. Kod trošenja argona pritisak u boci ne smije pasti ispod 1-1.5 0C -185. kako bi se zaštitio rastop od unošenja štetnih plinova i na taj način dobio kvalitetan materijal šava. boca se mora prije punjenja sušiti. određen je maksimal ni iznos sadržaja u argonu za kisik.5 do -194. već se moraju prenositi do radnog mjesta ručnim kolicima ili kotrljanjem u nagnutom položaju.5.8 0C -191. Za veće potrošače ekonomičnije je nabavljati tečan argon koji se trans . Tačka A na slici 6. Na reducir ventilu se nalazi manometar visokog pritiska i mjerač protoka argona radnog pritiska. U tehnici zavarivanja se koristi čist ugljičnidioksid. magnezij).5 bara zbog mogućnosti prodora zraka i vlage u nju. je prikazan fazni dijagram CO2. Slika 6. bez mirisa i slabo kiselog ukusa. dušik i vlagu. Ako se to ipak dogodi. Pritisak punjenja boca se kreće od 70 do 100 bara u zavisnosti od spoljne tempera - . Zbog toga se ta pozicija na faznom dijagramu naziva kritična tačka (slika 6. Boce su obojene sivom bojom. kako bi se iz boce odstranili svi štetni plinovi i vlaga. otpadni gasovi nekih procesa hemijske industrije. jer su u njoj moguće sve tri faze CO2: čvrsta. kako bi se gubici uslijed isparavanja argona sveli na minimum.5. Prisustvo vodene pare i dušika u boci sa CO2 veoma negativno utječe na kvalitet materijala šava.Poslije prečišćavanja dobija se argon željene čistoće. Pune boce argona pod pritiskom ne smiju se bacati niti nositi na rukama. Izvori sirovina su: − − − − prirodni izvori ugljičnog dioksida. gasovi alkoholnog vrenja skrobnih materija. dok na 311 0C iznosi 73 bara.Argon se u bocama nalazi u plinovitom stanju pod pritiskom od 150 bara na temperaturi od 15 0C. gasovi koji se dobijaju sagorijevanjem raznih vrsta goriva. Najčešće se upotrebljavaju u tehnici zavarivanja boce zapremine 40 litara u koje može da se smjesti 30 kg CO2.96 zapreminska procenta.za azot (dušik) za vazduh za argon za oksigen (kisik) -195. Distribucija CO2 se vrši u tečnom stanju pod pritiskom u čeličnim bocama. To je plin bez boje.5. Iz ovih rezervoara argon se preko isparivača direktno ubacuje u razvodnu mrežu. Pri zavarivanju se koristi argon čistoće minimum 99. Pri hlađenju na atmosferskom pritisku CO2 prelazi direktno u čvrsto stanje ("suhi led") mimoilazeći tečnu fazu.8 zapreminska procenta. Fazni dijagram CO2 Ugljičnidioksid se dobija na više načina. Pritisak argona u boci raste sa porastom temperature okoline. vakumirati i isprati argonom. tačka B).92 0C -183 0C Ova razlika u temperaturama ključanja omogućava izdvajanja argona iz tečnog zraka frakcionom destilacijom. Srednji sadržaj CO2 u zraku je 0. Na svaku bocu montira se reducir venitil koji smanjuje visoki pritisak argona u boci na potreban znatno niži radni pritisak. CO2 se nikakvim pritiskom ne može prevesti u tečno stanje. Ugljični-dioksid ne gori i ne potpomaže sagorijevanje.

U pripremi za EP zavarivanje može se zaključiti da u procesu ostvarivanja spoja sudjeluje veći postotak osnovnog materijala u odnosu na REL zavarivanje. U bocama mora pritisak zaostalog plina iznositi najmanje 1-1. Ti i slično). načinu proizvodnje. Pošto je teži od zraka. za navarivanje nehrđajućih čelika na nelegirani čelik i slično. Cu i njihove legure. CO2 ispunjava prostoriju potiskujući zrak naviše. Prečnik volframove elektrode iznosi od 1-4 mm a dužina 50 ili 175 mm. Zbog toga je neophodno dobro provjetravati prostoriju u kojoj se vrši zavarivanje u zaštiti CO2. Prašak štiti rastaljeni metal od djelovanja okolne atmosfere. oznavanje utjecaja zaštitnih plinova je neophodno da bi se moglo ocijeniti njihovo djelovanje.paka štite rastaljeni metal od utjecaja okolne atmosfere. smanjuje temperaturu vrha elektrode i omogućava znatno povećanje gustine struje.nje rastopa vrhom elektrode ili uspostavljanje luka dodirivanjem osnovnog materijala. Troše . Na reducir ventilu se nalazi manometar visokog pritiska i mjerač protoka CO2 radnog pritiska. tečni CO2 isparava oduzimajući toplinu od okolne sredine. što dovodi do pada tempera . sprečavajući zamrzavanje tog ventila uslijed nagle ekspanzije plina. pošto bi pritisak u njoj naglo porastao sa porastom spoljne temperature.nje elektrode se znatno povećava pri zavarivanju sa suviše velikom strujom ili zbog oksidacije usljed nedovoljne zaštite vrha elektrode inertnim gasom. Kod MIG/MAG postupka zaštitni plinovi koji se koriste kod ovih postu . Oksid torijuma znatno poboljšava emisionu sposobnost volframove elektrode. takođe povećava trošenje volframove elektrode. temperatura u boci može toliko da opadne da tečni CO 2 pređe u čvrsto stanje. Veće količine tečnog CO2 mogu se čuvati i transportirati u specijalnim dobro izolovanim rezervoarima. što dovodi do pada pritiska u boci i onemogućavanja daljeg korišćenja plina. Ionizacijom plina osigurava se vodljivi prostor za održavanje električnog luka. 43 PREMA NAČINU PROIZVODNJE KOJE PRAŠKOVE RAZLIKUJEMO (str 165) − . za čelične konstrukcije. Ako to nije ispunjeno.vanja osjetljivih materijala na utjecaj plinova iz atmosfere (Al.automatski uređaji gdje se vođenje glave vrši ručno. Preporučuje se da brzina oduzimanja plina iz boce iznosi oko 2 kg/h. koja se nalazi oko kontaktne cjevčice. brodogradnji. Utjecaj zaštitnih plinova odražava se na: električno-fizikalna svojstva električnog luka i time na prijenos metala s elektrode na radni komad. praškovi su vrlo slični sastavu obloge kod obloženih elektroda i imaju iste funkcije. U njima se tečni CO2 nalazi na niskoj temperaturi pod pritiskom od 20 bara. Ako je brzina oduzimanja plina veća od 3 kg/h. To može da dovede do gušenja prisutnog osoblja. Dodiriva. To može izazvati nagli porast pritiska i dovesti do eksplozije boce. Po hemijskom sastavu. najčešće argon (Ar). koja se da što lakše ionizirati. Na svaku bocu se montira reducir ventil radi smanjenja visokog pritiska CO2 u boci na potreban znatno niži radni pritisak. dok im je vrh zašiljen u konus. a dovode se na mjesto zavarivanja kroz posebnu sapnicu na pištolju.zirano dodavanje elektrodne žice i pomicanja u smjeru zavarivanja. Pune boce sa CO2 ne smiju biti izložene udarcima niti zagrijavanju. Postoje i polu . a zatim helij (He). Na reducir ventil se montira specijalni isparivač (električni grijač niskog napona) koji omogućava dobijanje potrebnih količina gasovitog CO2.5 bara. on ima utjecaja na hemijski sastav metala zavara. Najčešće se primjenjuje mehanizirana varijanta postupka.ture čitavog sistema. Pri zagrijavanju tečni CO2 naglo isparava. jer je zabranjeno napuniti čitavu bocu tečnim CO2. obliku i veličini zrna. U slučaju primjene inertnog zaštitnog plina (Ar. Pri oduzimanju plina iz boce. za šavne cijevi većih promjera. na primjer u gradnji velikih spremnika. Ovaj postupak namijenjen je prvenstveno za zavarivanje i navarivanje debljih i duljih spojeva. − Praškovi se razlikuju prema hemijskom sastavu. Volframove elektrode su cilindričnog oblika. U boci se pored tečne nalazi i parna faza CO 2. Boce su obojene sivom bojom. 33 ULOGA PRAŠKA PRI EPP ZAVARIVANJA (str 164) Električni luk se u toku procesa ne vidi jer je prekriven slojem praška i troske koja nastaje taljenjem dijela tog praška. boca se mora prije punjenja produhavati ugljičnimdioksidom kako bi se iz nje odstranio zrak. − tehnološke parametre. te štiti vrh elektrode i talinu od kontaminacije kisikom i drugim plinovima iz okoline. Volframova elektroda se pri zavarivanju troši uglavnom zbog isparavanja. − metalurške procese u talini zavara. gdje je mehani . Kod TIG postupka koriste se inertni plinovi.ture. 32 ULOGA PLINA PRI ZAVARIVANJU (str 156) Zadatak zaštitnog plina je da osigura prikladnu atmosferu. He ili njihove mješavine) nema reakcije rastopljenog metala s plinom pa se takvi plinovi koriste kod zavari . sprečava naglo hlađenje zavara i oblikuje zavar. Takođe. CrNi čelici.

a izaziva se i prilično zagađivanje okoline.5. Slika 7.nenti. Vrste šavova s obzirom na broj zavara a . . odnosno slojeva iz kojih se sastoji.jemo: − rastopljene praškove − aglomerirane praškove − sinterirane praškove miješane praškove Rastopljeni praškovi proizvode se taljenjem u elektrolučnim ili plinskim pećima pri temperaturi iznad 1500 0C.de u toku zavarivanja 39 DEFINICIJA ŠAVA (str 182) 40 ŠAV je materijalizovano mjesto spajanja a predstavlja očvrsnuti rastaljeni metal koji je stvoren prilikom zavarivanja taljenjem (u jednom ili u više prolaza zavarivanja). Prednost taljenih prašaka je što nisu hidroskopni za razliku od aglome . koji se sastoji iz jednog zavara 7. Miješani praškovi su praškovi koji su miješani od dva ili više tipova praška. U slučaju zavarivanja tlakom šav nastaje očvršćavanjem materijala koji je pri zavarivanju bio omekšan. c . Nedostatak taljenih u odnosu na aglomerirane praškove je u načinu proizvodnje.1600 0C. 37 DEFINICIJA ZAVARA (str 182) ZAVAR je očvrsnuti rastaljeni dodatni materijal nastao u jednom prolazu zavarivanja 38 DEFINICIJA SLOJA (str 182) SLOJ dobijamo ako žlijeb ispunjavamo poprečnim klaćenjem vrha elektro. Okarakteristan je međusobnim položajem zava renih dijelova.Prema načinu proizvodnje razliku . b . koja obuhvata do . pa ih je često puta potrebno sušiti prije upotrebe.. Šav se može sastojati iz jednog ili više zavara ili slojeva. DEFINICIJA ŽLIJEBA(str 182) ŽLIJEB je pripremljeno mjesto na osnovnom materijalu radi uspješne izrade šava. Rastaljena masa lijeva se u vodu gdje se rastop skrućuje u obliku grumena koje se kasnije suše i drobe na potrebnu veličinu. ostvarena zavarivanjem. a kao vezivo služi neka od vrsta vodenog stakla. Aglomerirani praškovi dobivaju se vezivanjem sitno mljevenih kompo . šav može biti: Jednoprolazni šav. Za proizvodnju taljenog praška potrebno je uložiti značajno više energije..5.višeslojni šav.riranih koji su vrlo osjetljivi na vlagu. 35 DEFINICIJA ZAVARENOG SPOJA (str 182) 36 ZAVARENI SPOJ je cjelina..jednoprolazni šav.višeprolazni šav.a. VRSTE ŠAVOVA S OBZIROM NA BROJ ZAVARA (str 184) S obzirom na broj zavara.dirne dijelove zavarenih komada.

8 .obloga elektrode.b.10.krater. 7 . 5 .talina.očvrsli metal. Y . − smanjuje se udio materijala elektrodne žice u metalu šava (2/3 šava otpada na rastaljeni osnovni materijal a samo 1/3 materijal elektrodne žice). 2 .).) 41 SHEMA REL ZAVARIVANJA OBLOŽENOM ELEKTRODOM (str 185) Pri ručnom elektrolučnom zavarivanju obloženom elektrodom. − zaštita zavarivača nije potrebna pošto luk gori pod slojem praška. I. zavarivanje pod praškom ima i slijedeće nedostatke: − proces zavarivanja se zbog sloja praška ne može pratiti. Shema ručnog elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom 1 .očvrsla troska. 6 .c. Slika 7.metalno jezgro elektrode.5. Višeprolazni šav. 42 PREDNOSTI ZAVARIVANJA POD ZAŠTITOM PRAŠKA (str 205) Zavarivanje pod praškom ima slijedeće prednosti: duboko rastapanje osnovnog materijala omogućava da se na ivicama limova izvode manja zakošenja (npr.1. Višeslojni šav.električni luk. 9 .osnovni materijal. 5 . što bitno utječe na ukupnu cijenu zavarivanja. III . visok kvalitet i sporije se hlade (nego pri ručnom elektrolučnom zavarivanju). I GDJE SE KORISTI (str 285) 44 45 50 .redoslijed izvođenja slojeva. koji se sastoji iz više slojeva (slika 7. 2.5. − utrošak praška i njegova cijena su prilično veliki. 3 . KOJI SE GASOVI KORISTE KOD MIG A KOJI KOD MAG POSTUPKA (str 229) UZROČNICI GREŠAKA PRI MIG I MAG ZAVARIVANJU (str 266) NABROJATI VRSTE ELEKKTROOTPORNOG ZAVARIVANJA. 4 .zona pod utjecajem topline (ZUT). 4. 43 NEDOSTACI ZAVARIVANJA POD ZAŠTITOM PRAŠKA (str 205) − Osim navedenih prednosti.tečna troska. − produktivnost rada se povećava u odnosu na ručno elektrolučno zavarivanje do 10 puta.). − šavovi imaju glatku površinu. koji se sastoji iz više zavara (slika 7. 3. II. luk se uspostavlja između taljive obložene elektrode i osnovnog materijala (slika 7. ili da se zakošenja uopšte ne izvode (do određene debljine limova).redoslijed izvođenja zavara.šav). 10 .10. pa je potrebna velika preciznost kod obrade ivica osnovnog materijala. − gubici zbog sagorijevanja i prštanja tečnog metala ne prelaze 2% težine rastaljenog metala elektrodne žice.

struja prolazi kroz rastaljenu trosku (između elektrodne žice i taline). Udarajući u površinu osnovnog materijala. uz upotrebu ulazne i izlaznih pločica (slika 8. Ograničivači taline se ravnomjerno pomjeraju prema gore oblikujući šav. Zavarivanje elektronskim snopom se koristi za spajanje elemenata iz teškotopljivih i kemijski aktivnih metala (kao što su volfram. 52 KAKO SE IZVODI ALUMINOTERMILSKO ZAVARIVANJE I GDJE SE KORISTI (str 302) Kod ovog postupka zavarivanja se koristi toplina koja se izdvaja u procesu egzotermičke reakcije između krupnozrnastog praška aluminija i oksida željeza iste veličine zrna (oko 1 mm). Pošto zavarivanje napreduje prema gore. A Bez DM iskrenjem EOI 4 .50 PA.Elektrootporno Elektrootporno Elektrootporno Elektrootoprno Elektrootporno Elektrootporno točkasto EOT 1. Zavarivanje se izvodi u jednom prolazu zavarivanja. za zavarivanje šina).50 PA. Kod ovog postupka zavarivanja. međusobno razmaknuti za 20 .33. niobij. toplina se izdvaja pri prolasku električne struje kroz rastaljenu trosku.nja pod praškom. Zavarivani elementi su postavljeni vertikalno. Temperatura rastaljene troske je viša od temperature topljenja metala. Inače.5 – 15 PA.stu spoja do topljenja izvodi se bombardovanjem snopom brzopokretnih elektrona u vakumu (slika 8.5 – 10 PA. Dubina rastaljene troske iznosi od 25 . Pošto se navedena smješa zagrije u jednoj tački do temperature oko 1000 0C. ulazna i izlazna pločice se odrežu do nivoa ivica zavarenih limova. Tempera .5 . zagrijavanje osnovnog materijala na mje . obrazovana rastaljena troska plavi i gasi luk pa proces prelazi u zavarivanje pod troskom (električnog luka više nema).). talina se hladi obrazujući šav. sprečavanja isticanja taline i rastaljene troske. A Bez DM šavno EOŠ 0.).40 mm i to bez zakošenja njihovih ivica. Produktivnost rada je 5-15 puta veća nego kod višeslojnog automatskog zavariva . Aluminotermijsko zavarivanje se može koristiti i za remont krupnih elemenata od čelika i lijevanog gvožđa. Prvo se prašak za zavarivanje pod troskom naspe u najniži dio ulazne pločice. aluminotermijsko zavarivanje ima ograničenu primjenu (npr. Koristi se za zavarivanje čelika i livenog gvožđa. Zbog toga se topi elektrodna žica i osnovni materijal obrazujući talinu ispod rastaljene troske. i dr.6000 0C.70 mm.tura na mjestu udaranja elektrona dostiže 5000 . titana i njihovih legura.vanog gvožđa koristi se specijalna smješa sa velikim sadržajem ferosilicija.29. A Bez DM sučeono EOS 0.30 sekundi. U toku zavarivanja prašak se stalno dodaje u rastaljenu trosku. započinje njeno gorenje koje protiče vrlo burno prema slijedećoj reakciji: 3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe + Q Smješa sagori za 20 .vanja se izvodi u vertikalnom položaju odozdo prema gore. A Bez DM bradavičasto EOB 1. Kada se prašak rastali. Pošto se šav izvede do kraja. tantal.) te njihovih legura. A Bez DM 51 KOJIM PRINCIPOM SE IZVODI ZAVARIVANJE POD TROSKOM I GDJE SE KORISTI (str 301) Pri zavarivanju pod troskom. Radi oblikovanja šava. Na taj način se zagrijava osnovni materijal na mjestu spoja u toku procesa zavarivanja. U toku daljeg procesa zavarivanja. bakra. služe bakarni ograničavači taline koji se hlade vodom. vanadij. Takođe se mogu zavarivati 53 KAKO SE MATERIJAL ZAGRIJAVA PRI ZAVARIVANJU ELEKTRONSKIM SNOPOM I GDJE SE KORISTI (str 303) . Zatim se uspostavlja električni luk između elektrodne žice i dna ulazne pločice.5 – 10 R. Pri aluminotermijskom zavarivanju lije . molibden.15 R. brzopokretni elektroni odaju svoju kinetičku energiju koja se pretvara u toplinu. pri čemu se izdvaja toplina koja održava njenu visoku temperaturu. A Bez DM tupo EOT 4 . Proces zavari . zatim aluminijuma. cirkonij.

Osnovni nedostatak kovačkog zavarivanja jeste sporo zagrijavanje metala i niska produktivnost rada.ljivost u plastičnom stanju. Ovaj postupak zavarivanja je posebno interesantan za spajanje elemenata u kosmosu. Sa porastom sadržaja ugljika. U takvom slučaju. Jedan plin služi za obrazovanje plazme a drugi se dovodi oko plazme kao zaštitni plin. Plazmom se mogu zavarivati tanki limovi iz niskougljičnih i nehrđajućih čelika.no) dva plina. KOJI PLINOVI SE KORISTE ZA OBRAZOVANJE PLAZME. uslijed uzajamnog trenja. zavarljivost metala opada. kao i teškotopljivih metala.cije pretvara u mehaničke na piezoelektričnom ili magnetostrikcijskom principu.54 konstrukcije iz nehrđajućih čelika i lahkih legura.njem (ručno ili mašinski) izvrši zavarivanje. I GDJE SE KORISTI (str 309) 57 KOJIM PRINCIPOM SE IZVODI ULTRAZVUČNO ZAVARIVANJE.7%. silom na radne komade.1500 (o/min) i tlaka silom F1 na drugi elemenat. Zatim se jedan elemenat okreće brzinom 500 . Ostvarena toplina trenja dovodi materijal u području zavarivanja u kvazirastaljeno stanje. te dolazi do zavarivanja na mjestu spoja. nečistoće itd.). NA KOJOJ TEMPERATURI I GDJE SE KORISTI (str 309) 56 Kovačko zavarivanje je najstariji postupak zavarivanja metala tlakom. Često se u držač elektrode (plazmatron) dovode istovremeno (ali odvoje. Pri kovačkom zavarivanju čelik se prvo zagrije do 1100-1300 0C. Zbog trenja dolazi do plastičnog stanja i tlaka se silom F2. I GDJE SE KORISTI (str 309) Kod zavarivanja ultrazvukom radni komadi koje treba spojiti postavljaju se između pomočnog dijela uređaja nazvanog sonotroda.). pri dovoljno velikom tlaku i amplitudi gibanja dolazi do tečenja materijala vrškova površinskih neravnina dijelova u dodiru. prenose se na njega što s druge strane dovodi do relativnog gibanja po dodirnoj površini u odnosu na donji. Zavarivanje trenjem se ostvaruje na taj način što se zavarivani elementi.42. KOJA SE TEMPERATURA POSTIŽE NJENIM SAGORIJEVANJEM I GDJE SE KORISTI (str 305) 55 KAKO SE IZVODI KOVAČKO ZAVARIVANJE. koji se održava najčešće između volframove elektrode i osnovnog materijala. Mjesto zavarivanja se može zagrijati u raznim vrstama peći. Kod zavarivanja metala. zbog prisnog kontakta počinju djelovati međuatomarne sile te se oblikuje zavareni spoj. Poslije zagri . Za obrazovanje plazme najčešće se koristi argon a kao zaštitni plin smješa argona sa vodikom. SA KOJIM BROJEM OBRTAJA. . Loše se zavaruju tlakom mnogi legirani čelici i obojeni metali dok se lijevano gvožđe uopće ne može zavariti tlakom u plastičnom stanju. nakovnja (slika 8. Sonotroda pritiskuje određenom. Tek tada se vrši zavarivanje kovanjem. Zavarivani elementi se prvo stegnu u čeljusti mašine. Za potrebe zavarivanja. Zavarljivost tlakom u plastičnom stanju je različita za razne metale. Ultrazvučne vibracije sonotrade.javanja vrši se uklanjanje oksida sa mjesta spoja pomoću topitelja koji ih prevede u lahko topljive spojeve (tečne pri temperaturi zavarivanja). pa se zatim kova . Širenje plina sa porastom temperature dovodi do povećanja brzine njegovog istjecanja iz mlaznice na 300-1000 m/s. plazma se obrazuje na taj način što se radni plin (argon ili smješa argona sa vodikom) propušta kroz električni luk.43. Isto . koje su paralelne s površinom gornjeg dijela. KAKO SE IZVODI ZAVARIVANJE TRENJEM. Zbog toga se ovaj postupak zavarivanja sve manje koristi. Pri sadržaju ugljika iznad 0. razmjerno malom. zavarljivost čelika tlakom je vrlo loša. nepomični dio.vremeno zbog smičnog naprezanja na prionutim površinama (oksidi.) dolazi do njihihovog otkidanja i odbacivanja u stranu. Zaštitni plin sprečava prodor vazduha u talinu i steže mlaz plazme dajući mu cilindrični ili konusni oblik. Sonotroda je dio uređaja koji elektromagnetske oscilacije visoke frekven . koji vibrira ultrazvučnom frekvencijom i nepomičnog dijela. Niskougljični čelici posjeduju odličnu zavar . zagriju do plastičnog stanja a zatim tlakom izvrši njihovo spajanje (slika 8.

gledano mikroskop . tačkasti ili preklopni. Postupak se često primjenjuje za izradu višeslojnih materijala koji se ne mogu zavariti taljenjem jer bi se tada dobili krti intermetalni spojevi (na primjer čelik + Al. Postupak se primjenjuje za čelike (nelegirane.đu dijelova koje treba zavariti ostvaruje se detonacijskim izgaranjem eksplozivnog punjenja. Nužan visoki tlak izme . nikal. Zavarivanje eksplozijom ostvaruje se u hladnom stanju djelovanjem oko mitog tlačnog opterećenja u kombinaciji s tangencijalnim. ali se ovdje difuzija ostvaruje bez zagrijavanja. kao što su aluminij.5 .005 mm) međusobno ili za deblje dijelove.). koje potiskuje gornji dio. u hladnom stanju. Uslijed takvog djelo . koje se odvijaju jedna iza druge ili istovremeno. titan. Pri ovom postupku temperatura dostiže vrijednost 0.jala (Al.vanja sila istiskuje se površinski sloj oksidiranog materijala na dodirnim plohama koje je potrebno spojiti. bakar. nisu nikad sasvim glatke. te neželjeznih materijala a naročito za kombinacije raznorodnih materijala loše zavarljivosti. Cu i legure).2 mm . Površine materijala. koja omogućuje spajanje čestica metala tj. što znači da dva međusobno pritisnuta dijela zapravo nisu u dodiru po čitavoj dodirnoj površini.ski. Postupak je primjenljiv za zavarivanje čelika svih vrsta.7 Tt gdje je Tt temperatura taljenja. Kod idealno izvedenog zavarenog spoja ne vidi se linija spajanja niti mikroskopskim pregledom strukture. a to ovisi o temperaturi i vremenu. Ni.stanti rešetke metala. Tlak u času sudara iznosi od 10 do 100 kb. Postupak je pogodan za zavarivanje tankih žica i metalnih folija (čak i debljine 0. Da bi se to ostvarilo nužno je osigurati plastično tečenje materijala.2 mm). Na spojnom mjestu ostvaruje se velika plastična deformacija očišćenih površina spoja. a koji bi onemogućio zavarivanje. Moguće je zavarivati i raznorodne metale. difuziju i druge slične sile među česticama. Područje debljina za koje je primjenljiv ovaj postupak kreće se od 1 do više od 100 mm.5 …0. nehrđajući čelik i drugi. tj. Time je omogućeno kretanje elektrona preko granične površine. Postupak se odvija bez pojave tekuće faze. a najviše se primjenjuju u elekotroindustriji za spajanje vodova i u izradi raznih aluminijskih posuda debljine 1. KOJI PRINCIP SE KORISTI PRI DIFUZIONOM ZAVARIVANJU I GDJE SE KORISTI (str 311) 59 Difuzijsko zavarivanje je postupak spajanja materijala pod djelovanjem tlaka uz povišenu temperaturu. Spojevi su obično sučeljeni. KOJOM BRZINOM SE KREĆE POMIČNI DIO I GDJE SE KORISTI (str 3129 60 KOJI PRINCIP SE KORISTI PRI HLADNOM ZAVARIVANJU I GDJE SE KORISTI (str 313) Postupak hladnog zavarivanja temelji se na principu difuzije metala. Spoj se ostvaruje kad se razmak dodirnih ploha smanji na veličinu kon . te neželjezne metale (Al.58 Zavarivanje ultrazvukom pogodno je i pri zavarivanju neželjeznih materi . čelik + Ti. Metali i legure koji se zavaruju moraju imati istezljivost od najmanje 5%. obično namješten pod kutem od 2 do 250 brzi . Za ovaj postupak spajanja prikladni su metali koji imaju sposobnost velike plastične deformacije. Zavarivanje se odvija u vakuumiranim komorama (vakuum od 10-4 do -3 10 mb) a zagrijavanje radnih komada najčešće indukcionim putem ili nekim drugim načinom indirektnog elektrootpornog zagrijavanja. Ti i njihove legure). legirane). Sam postupak se odvija kroz nekoliko faza međusobno zavisnih. Cu + Al itd. Cu. plastičnih masa i stakla te kombinacija raznorodnih materijala.nom od 100 do 1000 m/s prema donjem nepomičnom dijelu. KOJI PRINCIP SE KORISTI PRI ZAVARIVANJU EKSPLOZIJOM. i to u području malih debljina (do oko 1….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->