P. 1
38167171-Skola-gitare

38167171-Skola-gitare

|Views: 4,996|Likes:
Published by Milan Knežević

More info:

Published by: Milan Knežević on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvodni deo
 • Visina tona
 • Linijski sistem i ključevi
 • Visina tona - II deo
 • Stupanj i stepen
 • Povisilice i snizilice
 • Intervali
 • Vrste gitara
 • Delovi gitare
 • Štimovanje gitare
 • Tabela nota na gitari
 • Štimovanje gitare - II deo
 • Trajanje tona
 • Pauze
 • Znaci za produžavanje trajanja
 • Metrika
 • Takt
 • Složeni taktovi
 • Tempo
 • Ritmika
 • Sinkopa
 • Kontrtan
 • Nepravilne tonske grupe
 • Tablature
 • Kako držati gitaru
 • Leva ruka
 • Desna ruka
 • C dur skala
 • Pozicije
 • Downstroke i upstroke
 • Vežbe na praznim žicama
 • Osnovni akordi
 • Osnovni akordi - II
 • Bare hvatovi
 • Osnovni akordi - 7
 • Osnovni akordi - m7
 • Osnovni akordi - maj
 • Osnovni akordi - dim
 • Još neki akordi - I
 • Još neki akordi - II
 • Pull off
 • Skale
 • Sviranje u koracima
 • Rifovi

Uvodni deo

U ovom uvodu, barem kako sam ga ja zamislio, nema šta mnogo da se kaže pa će stoga najverovatnije sve stati u par rečenica. Frka je početi zato idemo polako, redom, jedno po jedno. Svako muziciranje (pevanje, sviranje gitare, klavira, trube ili čukanje bubnjeva) je zapravo proizvođenje tonova. Svaki ton ima nekoliko karakteristika: visinu, dužinu (ili trajanje), boju i jačinu (ili glasnoću). Sve ove osobine zajedno utiču na to o kojem se tonu radi i čim se neka karakteristika promeni dobije se drugi ton. Po ovim celinama, uslovno rečeno, biće podeljena i ova škola gitare. Biće tu naravno i tekstova o gitarskim trikovima, podešavanju, čuvanju i (eventualnom) popravljanju gitare i gitarske opreme. Jednom rečju svega što bi jednog gitaristu moglo da interesuje. Trudiću se da svaki novi termin koji spomenem objasnim na vreme, pa će, u tom smislu, oni koji časove rade sistematski imati prednost. Muzičke teorije će biti dosta. Znam da se ovo zagriženim gitaristima neće baš svideti, ali ne bih da i drugi naprave ozbiljnu grešku kao što sam je napravio ja. Tek kad sam naučio note skapirao sam šta sam i koliko propustio dok ih nisam znao. Ono što su tonovi u prirodi, to su note na papiru, i svaku karakteristiku tona moguće je zapisati. Glavna prednost nota je u tome što nekome ko ih takođe zna možete verno preneti muzičku poruku bez zvučnog zapisa. O tome koliko će ova škola imati uspeha kod vas ne bih mogao ništa da tvrdim, uostalom i sami znate da to ne zavisi samo od mene. Ja vam u svakom slučaju želim sve naj-naj. Za ovaj uvod toliko.

Visina tona
Visina tona je, kao što rekoh, jedna od karakteristika svakog tona koji čujemo. U daljem tekstu pokušaću da vam dočaram šta to zapravo znači. Ljudi svemu vole da daju imena pa su tako i tonovi i (ili) note dobili svoja. Međutim nije to jedini razlog, imena data tonovima značajno olakšavaju komunikaciju među muzički pismenima. Zašto to baš ovde spominjem? Zato jer ime tona ukazuje baš na njegovu visinu, a ne na trajanje, boju ili jačinu. C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La) i H (Si), ne izgleda teško, a? Pa i nije. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si i Do po solmizaciji, a C, D, E, F, G, A i H po abecedi. Ja ću se ovde služiti abecednim imenima tonova. Da bih uopšte mogao da vam pričam o visini tona trebalo bi prvo da vam objasnim koji je ton viši a koji niži. Cvrkutanje ptica je visoko a zvuk koji proizvodi motor velikog kamiona je nizak. Jednostavno, kad upoređujete dva tona, onaj koji zvuči piskutavije je viši. Kada su note u pitanju, tu je stvar još prostija, note se zapisuju u notni sistem (o njemu nešto kasnije) i princip određivanja visine tona je vizuelan. Nisko napisana nota - nizak ton, visoko napisana nota visok ton. E sad, obzirom da se note najčešće nižu od nižih ka višim, a malopre je napisano baš tako, sledi da je ton C u ovoj grupi najniži, da je E više od D a niže od F i da je H najviše. Obzirom da i vokal i instrumenti mogu da proizvedu mnogo više od sedam tonova stvar je zamišljena tako da se ovaj redosled stalno ponavlja: ...G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A... Skup svih tonova zove se tonski sistem. Da bi se znalo, recimo, na koje F se misli, tonovi su podeljenji u grupe - oktave tonskog sistema koje se nižu ovim redosledom. C D E F G A H
2 2 2 2 2 2

-

2

Subkontra oktava Kontra oktava Velika oktava Mala oktava Prva oktava Druga oktava Treća oktava Četvrta oktava Peta oktava

1

C D E F G A H
1 1 1 1 1 1

C D E F G A H c d e f g a h c d e f g a h
1 1 1 1 1 1 1

c d e f g a h
2 2 2 2 2 2

2

c d e f g a h
3 3 3 3 3 3

3

c d e f g a h
4 4 4 4 4 4

4

c d e f g a h
5 5 5 5 5 5

5

Dakle, spisak svih tonova koji pripadaju tonskom sistemu od nižeg ka višem glasio bi: C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, c, d, e, f, g, a, h, c , d , e , f , g , a , h , c , d , e , f , g, a, h, c, d, e, f, g, a, h, c, d, e, f, g, a, h, c, d, e, f, g, a i h. Sve ovo može se napisati i notama. Note se pišu znacima a ne slovima i to u sistemu koji je specijalno prilagođen njima a zove se linijski sistem. Šta će koji znak značiti zavisi i od ključa u kom se piše. Upravo linijski sistem i ključevi tema su sledećeg časa.
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Linijski sistem i ključevi
Ono što su za matiš kockice a za srpski linije to je za note linijski sistem a ključ mu dođe kao neki predpokazatelj kako čitati napisano. Diplomatski rečeno linijski sistem i ključ tesno sarađuju. Note se "crtaju" po linijskom sistemu kojeg čini pet linija. Izgleda ovako: Pet linija i četiri praznine između su mesta gde se note zapisuju. I linije i praznije broje se odozdo na više. Linijski sistem se na svom početku spaja vertikalnom linijom koja se zove spojnica.

Kao primer evo nekoliko nota ispisanih po linijskom sistemu tačnije po linijama i prazninama. Da bi se znalo koja nota prestavlja koji ton na početku svakog linijskog sistema crta se znak koji se zove ključ. Ključ koji se najčešće koristi zove se violinski ili G ključ.

Violinski ključ se ne zove za džabe još i G ključ. Nota napisana na drugoj liniji, oko koje se crta violinski ključ, je upravo nota G.

Drugi po popularnosti ključ jeste bas ključ. Obratite pažnju, kod njega ton F igra glavnu ulogu.

Baritonski F ključ.

Basso profondo F ključ.

Sopranski C ključ.

Mecosopranski C ključ.

Altovski C ključ.

Tenorski C ključ.

Ako mene pitate, najbitnije je da naučite violinski ključ. Bas ključ ako neznate i nije toliko strašno naravno sem ako niste basista. Bas ključ često koriste i pijanisti pošto se u bas ključu piše ono što sviraju levom rukom. Za ove ostale ključeve dovoljno je da znate da postoje i da znate mesto gde se o njima možete podsetiti.

Visina tona - II deo
Ova strana se bavi zapisivanjem nota, odnosno prepoznavanjem njihove visine. Poznavanje imena tonova, notnog sistema i violinskog ključa preduslov je za shvatanje onoga što ovde piše. U verbalnom sporazumevanju za određivanje visine tona bitno je njegovo ime a visina tona se kod napisane note očitava mestom gde je napisana (za razliku od trajanja koje se određuje oblikom). Šta to praktično znači? Sećate se, je l' tako, da se ton G u violinskom ključ piše na drugoj liniji notnog sistema. To znači da se ton G piše na drugoj liniji (velike li mudrosti).

Ako se još sećate napomenuli smo da se viši tonovi, na notnom sistemu pišu više a niži niže. Po ovoj logici sledi da se ton A, koji ide odmah posle G i viši je od njega, piše odmah iznad G. Ovde je važno napomenuti da linije i praznine podjednako aktivno učestvuju u zapisivanju nota u notni sistem. Dakle, ton A se piše u prazninu između druge i treće linije, zapravo u drugu prazninu.

Viši tonovi više a niži niže. Ton F je niži od G i evo kako se on zapisuje.

Kako ne bih trošio bajtove uludo pokazujući tonove jedan po jedan evo svih nota koje staju na notni sistem. Takođe iskoristiću priliku da vam kažem kako su ono G, A i F iz predhodne priče ustvari g a i f.
1 1 1

Od e do f sve ide lako međutim šta sa notama koje su niže od e ili više od f . Za zapisivanje ovih nota u pomoć se zovu zamislite ko? Pomoćne linije. Kako bi se smanjila količina nacrtanih pomoćnih linija one se ne crtaju dokle god nema potrebe za njima. Nota d (niža od e ) piše se u prazninu između zamišljene prve pomoćne i prve linije i tu se pomoćna linija ne crta a c se piše na prvoj pomoćnoj liniji i tu se pomoćna linija crta.
1 2 1 2 1 1 1

E. F. A. Sve note sem c . Prva oktava. Jednostavno svaki ton ima onaj stupanj koji odgovara rednom broju mesta u skali. D drugi. kao što rekosmo. D. H i C i svaki ton je jedan od stupnjeva lestvice. F. . E. 2 2 2 Evo napisanih svih nota. G. H sedmi i C osmi stupanj. 4 Za kraj ovog teksta dodao bih još da se u violinskom ključu zapisuju note u rasponu od c do h a u bas ključu od C do h .Isto pravilo važi i za pisanje nota koje su više od f . Nota g se piše u prazninu između zamišljene prve pomoćne i pete linije a a na prvoj pomoćnoj liniji. F četvrti. Kao osnovna često se uzima za primer ma šta trebalo da se objasni. A šesti. G peti. G. U konkretnoj lestvici C je prvi stupanj lestvice. Note četvrte oktave pišu se kao i note treće ali se iznad njih dodaje oznaka 8va. Ako bi lestvicu činili neki drugi tonovi prvi stupanj bi bio prvi ton te lestvice. 4 2 1 Stupanj i stepen C. Treća oktava. čine C. drugi stupanj drugi ton itd. D. Prvo mala oktava. Stupanj Osnovnu lestvicu. A i H zajedno sa prvim sledećim C čine osnovnu lestvicu (C dur skalu) o kojoj ćete se u ovoj Školi Gitare naslušati. Druga oktava. E treći.

Pišu se neposredno ispred note i nota biva povišena za polustepen. sedmog i osmog stupnja polustepen. Evo kako sve izgleda ako za primer uzmemo C dur lestvicu. G. Stepen može biti ceo ili polustepen. E. Ovi tonovi su takozvani celi tonovi i svaki od njih se može povisiti i sniziti jedanput ili čak dvaput. kada se pišu note.Stepen Između stupnjeva (tonova) neke lestvice postoje razmaci koji se zovu stepeni. D. Povisilice Povisilice su znaci (tačnije predznaci kako ih tretira muzička teorija) kojim se. Tonovi: C. Tačno tamo gde postoji ceo stepen između stupnjeva postoji i crna dirka između dve bele a tamo gde je raspon polustepen crne dirke nema. Sve se ovo možda najbolje vidi na klavijaturi. između G i A. F. Povisilice i snizilice Povisilice i snizilice mogle bi podpasti pod lekciju o visini tona ali su kao često korišćeni znaci zaslužili da se o njima posebno priča zato evo nekoliko rečenica o njima. tačnije prvog i drugog stupnja C dur skale stoji ceo stepen. A i H nisu jedini koji čine tonski sistem. neka nota povisuje. četvrtog i petog stupnja ceo stepen. Između D i E. između E i F. između F i G. šestog i sedmog stupnja isto ceo stepen i na kraju između H i C. između A i H. . trećeg i četvrtog stupnja polustepen. petog i šestog stupnja opet ceo stepen. Između C i D. drugog i trećeg stupnja ceo stepen. Raspored celih i polustepena među stupnjevima je ono po čemu se skale razlikuju.

ali nikako ne i teoretski (pri tom mislim na muzičku teoriju). F. Dvostruko sniženi tonovi nemaju znak koji zamenjuje dva snižena. Kako to sad. Oni su bukvalno po alfabetu da li imena tonovi pa se kod njih zovu: C. Ovde se može ponoviti priča od malopre. I ovde bi se ceo pasos o povisilicama mogao prepisati da nije jedne začkoljice koju valja objasniti. Ovde strogo obratite pažnju. sniženi tonovi izgovaraju se sa dodatim nastavkom -es. odnosno kad se krene iz A: A. Taj ton je povišeno C. E. No pre nego krenemo redom sa pojedinačnim nabrajanjem povišenih nota prvo da se podsetimo nešto. Evo najzad i jedne razlike između povisilica i snizilica. G. postoji ceo stepen. Znak za obeležavanje može biti ili dvostruka povisilica ili znak x koji je ekvivalentan. praktično. Postojanje celog stepena zapravo znaši da između C i D postoji još jedan ton koji je na po pola stepena od oba. Potrudite se kako znate i umete da ovo shvatite baš ovako kako piše jer stvarno nije sve jedno. Snizilice Snizilice mu dođu isto što i povisilice samo što one snižavaju ton. Kao što su Eis i F "isto" (hm. kod nas je B. O tome kako i zašto nešto kasnije.Svaku notu je moguće povisiti. E. A i B. Povišenim notama se na ime dodaje nastavak -is. odnosno tona C i D. Jelte. sniženo H a u američkoj literaturi B je H. C povišeno za ceo stepen jeste isto što i D ali je to ipak Cisis. Note pored toga što mogu biti povišene mogu biti i dvostruko povišene. isto) tako su i Cis i Des "isto". Sinonim za sniženo H (Hes) je B. Asas. Dvaput po pola stepena jednako ceo stepen. Dvostruko sniženi tonovi izgovaraju se sa nastavkom -eses izuzimajući E. D. B. C. ispade da je povišeno E (Eis) zapravo F? Pa i jeste. F i G. D. Setite se još da između E i F stoji polustepen. Duplo povišene note više su za ceo stepen i na ime povišenog tona dodaje se -isis. A i povisilica diže ton baš za polustepen. . Setite se da između prvog i drugog stupnja C dur skale. Izuzetak su sniženo E i A koji se izgovaraju Es i As. Eses i A.

Interval se "meri" između dva tona. . Naravno. sekunda. septima. melodiji ili uopšte. dele se u par grupa: po veličini. nona. Prima (latinski primus = prvi) je razmak od jednog tona. decima. smeru (misli se na to da li su uzlazni ili silazni) i vrsti. samo. tercdecima. Ako se odsviraju jedan za drugim onda je to melodijski interval ali ako su oba odsvirana istovremeno onda je to harmonski interval. moguće ih je meriti između bilo koja dva tona. terca od tri itd. Radi se zapravo o podeli po veličini razlike između dva tona. terca. sekunda od dva. Da vidimo kako to izgleda zapisano notama. kvarta. Intervala ima raznih. ovu tabelu uzmite sa rezervom da nebi ispalo da se svi intervali mere od tona C. Postoje uzlazni i silazni. Ako ih delimo po visini evo kakvih sve intervala ima: prima. seksta. kvinta.Intervali U muzičkoj toriji se stvarno koriste izuzetno intuitivni nazivi za pojmove. duodecima. undecima. oktava. neko nebi mogao barem da nasluti. kao što rekosmo. Interval je razmak po visini između bilo koja dva tona u lestvici. intervali se dele i po smeru. kvartdecima i kvintdecima. Uzlazni su oni kod kojih je prvi ton niži a drugi viši a silazni oni kod kojih je prvi ton viši a drugi niži. Sem po veličini. Prosto ne mogu da poverujem da na spominjanje reči: interval. ako ne čak i da pogodi o čemu se radi.

/ 1 3 2 2-2x( / ) 1 2 2 3 4 5 4 5 6 6 7 8 2 2+ / 1 2 3./ 1 2 6 6+ / 1 2 7.Ovo su do sada sve bili primeri intervala između takozvanih celih nota./ 1 2 3 3+ / 1 2 4./ 1 2 7 7+ / 1 2 . velike. umanjene i prekomerne./ 1 2 5 5+ / 1 2 6-2x( / ) 1 2 9 10 11 12 11 12 13 6. Dele se na: čiste./ 1 2 4 4+ / 1 2 5-2x( / ) 1 2 7 8 9 10 5./ 1 1 2 1+ / 2. Šta se dešava ako jednoj od nota dodamo neki predznak: povisilicu ili snizilicu? Intervali počnu da se dele po vrsti. male. naziv čista prima prekomerna prima mala sekunda velika sekunda prekomerna sekunda umanjena terca mala terca velika terca prekomerna terca umanjena kvatra čista kvarta prekomerna kvarta umanjena kvinta čista kvinta prekomerna kvinta umanjena seksta mala seksta velika seksta prekomerna seksta umanjena septima mala septima velika septima prekomerna septima umanjena oktava čista oktava prekomerna oktava razlika u razlika u stupnjevima pragovima +/ 1 1 2 0 1 1 2 2 1.

još nekoliko primera čisto da potpuno utvrdimo priču. poluakustičnih. Karakterišu je odlična akustičnost i plastične žice a neretko imaju duplo dno u telu. za kraj. Naime. akustičnih.Evo. melodijska uzlazna mala terca harmonska velika seksta melodijska umanjena septima Vrste gitara Reći nekome da imate gitaru i nije bog zna kako određena informacija. Klasična gitara Najčešće je koriste izvođači klasične muzike pa je zbog toga i dobila ovakvo ime inače se u osnovi radi o akustičnoj gitari. i svaka od njih karakteristična je sama po sebi i razlikuje se od drugih. . električnih itd. vrsta gitara ima raznih: klasičnih.

Pored žica sve više delova im se pravi od metala. Aluminijumsko telo daje mu lako prepoznatljiv ton nalik bendžu. Poluakustična gitara Akustična gitara sa magnetima najjednostavnije je objašnjenje za ovu vrstu. Zbog mekanog zvuka najviše je vole džezeri. I ton joj je sličan. Često se svira sa slajdom. Prosto nezamenljiva u nekim situacijama. . Dobro Instrument koji specifičnošću svog zvuka zaslužuje svrstavanje u posebnu grupu. Akustična gitara sa dvanaest žica Popularna dvanestica identična je gitari sa šest žica po svemu. "Dupli" komplet pri sviranju akorada daje joj punoću i lepotu.Akustična gitara U poslednje vreme sve više liče na akustične verzije eliktričnih gitara.

Deblje i duže žice nego na gitari daju mu dublji ton. bilo bi stvarno red da u Školi Gitare najzad spomenem i gitaru. NE PRESKAČI LEKCIJU! Znam da sve znaš al' kad si preživeo svo ono davljenje sa teorijom preživi i ovo. Akustična gitara . i svaka od njih karakteristična je sama po sebi i razlikuje se od drugih. Ovde su za primer uzete akustična i električna gitara pošto je takvih najviše kod nas a i sadrže sve delove koji se mogu pojaviti na bilo kojoj gitari. izgledom i načinom kako se svira ličila na akustičnu zapravo se radi o potpuno različitom instrumentu.Električna gitara Gitara punog tela koja ne daje zvuk svojom akustičnošću nego sklopom elektronskih delova. Delovi gitare OK. Električni bas Tek je bas poseban instrument ali ovaj tekst nije mogao sa prođe bez njega. Ma koliko svojim imenom. poluakustičnih. vrsta gitara ima raznih: klasičnih. Reći nekome da imate gitaru i nije bog zna kako određena informacija. Naime. električnih itd. Najvažniji deo joj je magnet. Najčešće se razlikuju i po delovima koji ih čine. Osnovna razlika između gitare i basa je u broju žica. a pre nego nastavimo dalje valja nabrojati i njene osnovne delove. akustičnih. bas ih ima četiri.

Rezonantna kutija sem primanja vibracija fizičkim putem. Gornja kobila (ili kobilica kako joj neki tepaju) je granica između dva dela žice. neki primerci imaju ukrasnu plastiku ili neki drugi materijal na mestu gde se hvata prstima. U odbrani od napasti vratu pomaže čelična šipka koja prolazi kroz njegov centar. Čivija ima isto koliko i žica i uglavnom su od metala.. mogla sve da podnese. kao na slici. Pored svima znane namene. preko vrata s jedne i donje kobile s druge strane.. Brzo se habaju pošto su pri sviranju izloženi velikom trenju kontaktom sa žicama koje su takođe od metala. E da. Da nije nje sumnjam da bi površina od desetak kvadratnih santimetara. Njome se vrat završava. Otvor na rezonantnoj kutiji ima funkciju prolaza kroz koji prolaze zvuci. onog koji netreperi i onog koji treperi dok se svira. Zove se gornja jer je vizuelno sa gornje strane. Uglavnom se prave od plastike iako umeju da budu i od plemenitih materijala. koliko je drvo debelo u preseku. Veoma je bitno kakvi su i kako su pozicionirani prorezi kroz koje prolaze žice. Hiljadama puta sam gledao ljude kako ga paze gledajući da li se iskrivio. Čivija je mehanizam koji se montira na glavu gitare. modela. Jadan vrat stalno je izložen raznoraznim maltretiranjima. Aktivniji gitaristi ih menjaju svakih par godina. Najčešće su od čelika ili mesinga. Glavna i jedina uloga joj je da nosi čivije. Prag odnosno pragovi su specijalno profilisani metalni komadi koji se utiskuju u tanke kanale na površini drveta sa gornje strane vrata. proizvođači ih ne retko koriste za samoreklamiranje ispisujući po njima ime firme.Idemo redom. naprimer slonove kosti. na njega konstantno deluje sila kojom žice teže da se vrate u nenapeto stanje a tu smo i mi sa svojim "gnjavljenjem" dok nazovi sviramo. Glava je prvo deo vrata a tek posle deo gitare. Vrat kao jedan od važnijih i osetljivijih delova često je miljenik vlasnika gitara. Gornja kobila je jedan od najmanjih delova na gitari. Pored toga što žice treba da budu podjednako udaljene jedna od druge bitno je i koliko će biti visoko od vrata. hvata zvuke sa žica . umalo da zaboravim. Sve u svemu važan deo koji se često zanemaruje. Kao prvo. Vrat se kod akustičnih gitara skoro po pravilu lepi za rezonantnu kutiju koja je ujedno i telo gitare. da preciznim štelovanjem naštimuju žicu. imaju još jednu manje poznatu ali ništa manje važnu funkciju a to je da istoj toj žici nedaju lako da se raštimuje. Prave se ili pojedinačno ili po tri na jednom postolju a u zavisnosti od modela mogu biti leve i desne.

kao kroz bass reflex izbacuje tonove napolje znatno glasnije nego što bi se žica inače čula. Na gitari ih bude po šest ili dvanaest. Izrađuje se od drvenih ploča nalik debelom furniru i posebno profilisanih letvica koje služe za ojačanje. Lepši modeli za kačenje žica koriste klinove. ako se to ne uradi kako treba naizgled sve je u redu ali gitara nikako nemože korektno da se naštimuje. Možda bi za ovu priliku bilo najpametnije samo da kažem da je korisno menjati ih redovno. Sve u svemu ima ih svakakvih. Sve se to lepi. Električna gitara . svojom akustikom i sposobnošću pojačavanja. Radi se o delovima milimetra. Za donju kobilu na akustičnoj gitari (gde nepostoji mogućnost nekih podešavanja) veoma je važno gde se postavi. Pored plastičnog dela preko koga se žice prelamaju (kao na gornjoj kobili) postoji i drveni komad koji ustvari nosi taj plastični deo i pored toga služi za zakačinjanje početka žice. Donja kobila se može opisati kao i gornja kobila s tim što ima još po neki deo. Kutija kroz isti taj otvor. Šteta je što se ova greška često ponavlja pa su mnoge gitare falične po ovom pitanju. Neki modeli akustičnih gitara umesto drvenog imaju plastični donji deo rezonantne kutije. Ova karakteristika uglavnom se javlja na kvalitetnijim gitarama. Zbog svoje konstrukcije veoma su osetljive i kao takve ih treba čuvati. ne znam šta bih rek'o. Rezonatna kutija na akustičnim gitarama izigrava telo gitare (i dobro joj ide) ipak zvučnost je njen glavni zadatak. Žice sam pričajući o delovima gitare toliko puta spomenuo da o njima.i kroz otvor. osobinu i ulogu. Prave se od čelika ili plastike. sada kada su došle na red. i teško mi je da ih u jednoj ili dve rečenice generalizujem. Ima ih ravnih i motanih. Bude ih i sedam a bogami i pet kad neka pukne.

naravno da ih ima različitih po kvalitetu. čak se veoma često skida da nebi smetala.Glava na električnim gitarama ima istu funkciju kao i na akustičnim. banalno gledano. pre svega onih drvenih. Skrenuo bih vam pažnju da ih ne mešati sa top lock-om. Čim je nestala potreba za klasičnim čivijama nestala je potreba i za glavama pa tako postoje i gitare bez glave. poluakustičnoj. Čivija je jedan od retkih delova gitare koji je standardan za sve vrste gitara i nema ih specijalnih. neretko tri. obradi to i pošalje dalje. Čine ga provodnički kalem i metalno jezgro. Takve gitare bije glas da imaju duži ton od onih gde se vrat i telo spajaju. akustičnoj. električnoj gitari ili na nekom drugom žičanom instrumentu. Žice se i projektuju i prave tako da budu namenjene nekoj vrsti gitara ili čak nekom načinu sviranja gitare. Odgovor koje vama lično najviše odgovaraju najverovatnije će dati vreme. Može ih biti jedan ili više na gitari. Postoje gitare kod kojih je vrat i srednji deo tela izrađen od jednog komada drveta. Gornja kobila na električnoj gitari praktično se ne razlikuje od one na akustičnoj. obliku ili nečem trećem ali čivija je čivija. Ima ih bezbroj vrsta i razlikuju se po mnogo čemu. do tada možda bi bilo najbolje da koristite neke koje vam je neko kome verujete preporučio. I njih ima mali milion tipova i modela. Magnet je prvi u lancu elektronskih delova u električnoj gitari. . Tremolo ručica kao deo sam za sebe ne znači ništa. Prave se u dve vrste: single-coil ima čistiji zvuk a humbucking masniji i prljaviji ali je pre svega glasniji jer. Spajaju se sa telom šrafljenjem ili lepljenjem. Top lock je mehanizam koji sprečava raštimavanje gitare i nalazi se ili iza kobilice ili gornje kobile ni nema pa njenu funkciju on preuzima. Nemojte me shvatiti bukvalno. oni i nije ništa drugo nego dupli singlecoil. Prag se baš ni malo ne razlikuje bio on na klasičnoj. Njegova funkcija je da "uhvati" sve što žica ispusti iz sebe. Zanimljivo je da se po njihovom obliku mogu prepoznati neki proizvođači koji to drže kao svoju karakterističnost. Vrat kod električnih gitara je nešto uži i tanji u odnosu na vratove kod akustičnih. Simpatičan ali ne i obavezan deo gitare. Da li će vam se neki svideti ne zavisi samo od njega nego i od ostalih delova gitare. Ručica je sastavni deo tremola i njenim pomeranjem pomera se i ceo sklop delova na tremolu pa se tako izvode neki gitarski trikovi. U međuvremenu pojavili su se mehanizmi za štimovanje koji se nalaze na telu gitare.

Osnovano se smatra da je kvalitet drveta od koga se napravi ovaj deo jednak kvalitetu tona koji gitara daje.uključen treći magnet. Uz sve ovo mogu i ono zbog čega se zovu tremolo.uključen drugi magnet. on je takođe i jedna vrsta donje kobile. Ubode li se i tremolo ručica njenim pomeranjem ovo sve zajedno se okreće oko te osovine i postiže se otpuštanje ili zatezanje žica odnosno promena visine tona. Ona će u kabl. četvrti položaj . Štimovanje gitare Pre nego odsviramo nešto bilo bi cool da prvo naštimujemo gitaru. na primer. Ako gitara ima još neki pot on kontroliše boju tona. publika ume biti strašno nestrpljiva).3 mm iako ima i drugih rešenja. pustiti proizvod sveg onoga što ste uradili na gitari: vi odsvirali. Telo gitare je najmasivniji njen deo. Ima ih sa tri i pet položaja. Jedan od zadataka mu je da čvrsto i sigurno drži početak žice. pedala.uključeni prvi i drugi magnet. kako se koja žica zove i ostalo pročitaćete baš ovde. Tremolo je veoma komplikovan i složen mehanizam sa mnogo funkcija. Kao dobri se smatraju oni primerci koji mogu dugo da rade a ne pokvare štim. Utičnica je skoro uvek ženska banana 6. Od punog je drveta. Štimovanje je radnja koju ćete na gitari najčešće raditi zato bi bilo zgodno da to naučite da radite što bolje i što pre (i za što kraće vreme. Na gitari se zapravo ne štimuje gitara nego žice.). Kako se to radi.uključen prvi magnet. drugi položaj . Utičnica se nalazi na telu gitare i preko nje se povezujete sa drugim uređajima (pojačalo. . Zatezanjem se dobija viši a odpuštanjem niži ton. takozvani. na gitari stoje tri magneta a preklopnik je petostepeni onda najverovatnije radi ovako: prvi položaj . U telo su ukopani mnogi kanali i otvori za potrebe montiranja drugih delova. Da bi se žica naterala da svira ton koji nama treba ona se odpušta i zateže čivijom. koji se u nju uključi. Nivo čega? Gitara obavezno ima bar jedan potenciometar i on kontroliše nivo glasnoće. to se samo tako kaže. italijanski štim za gitare sa šest žica. treći položaj . U zavisnosti od toga koliko i kojih magneta ima različito se ponašaju. znači volume.Preklopnik odlučuje o tome koji će se magnet čuti a koji ne. mix pult itd. Pored toga što je gitaru moguće naštimovati loše moguće je naštimovati raznim štimovima. srećom prost je za upotrebu. Potenciometar spada u grupu elektronskih delova na gitari i njime se kontroliše nivo. Ovde je obrađen standardni.. mnogo preciznijeg od čivije. ima mogućnost podešavanja položaja mosta za svaku žicu posebno (uz pomoć ovog podešavanja se tonira gitara). Neki tremolo mehanizmi imaju i mogućnost finog štimovanja. potenciometri podesili.uključeni drugi i treći magnet i peti položaj . Svi ovi segmenti stoje čvrsto spojeni oko jedne osovine.. Ako. magneti uhvatili.

h1. Prva žica se zove e1.Visina tona prve žice odsvirane na prazno (nepritisnuta ni na jednom pragu) podešava se dokle god nepostigne visinu tona e . 2 1 1 1 Kako bi ste znali kako tačno zvuče ovi tonovi najbolje da kao uzorak čujete iste ove tonove na nekom drugom instrumentu i naštimujete gitaru. to viši ton. Tabela nota na gitari Sada kad znate kako se tonovi zovu. štimuje se kvalitetno pa se tako mogućnost greške smanjuje. peta A5 i šesta E6. Simbolično malim slovom jer je (naj)tanja. Prvom žicom se na gitari smatra najtanja žica. d1. pre svega da bi se razlikovala od šeste koja takođe daje ton E. a i e. g1. četvrta d . Uostalom. Druga žica na prazno treba da daje ton h . zovu se štimeri. Razlika između dva susedna praga je polustepen. Klavir je kao instrument za uzorkovanje dobar izbor jer se teško raštimava a i kad se štimuje. čak i programi za računar. Iz svega . U ovoj ćete videti gde se nalaze i ostali. Kliknite na neki od zvučnika i čućete koji ton koja žica daje. Druga žica se zove H2. treća ton g . Što veći broj praga. Postoje i uređaji. Žice imaju i svoja imena koja su dobila od tonova koje sviraju i svojih rednih brojeva. Evo slike koja će vam pomoći da lakše nađete ove tonove na klavijaturi. klavijature su najbolji izbor jer one ni nemogu da se raštimuju. e1 H2 G3 D4 A5 E6 Postoje male duvaljke sa samo šest pisaka koje daju ove karakteristične tonove. ipak savetujem sam da obavezno izvežbate i vaše uvo. Ova pomagala su izvrsna i blagonaklono ih preporučujem svima. note pišu i kako se štimuje gitara vreme je da sve to povežete u jednu celinu. U lekciji o štimovanju gitare videli ste gde se na gitari nalaze tonovi e2. Trznete zadatu žicu i gledate u kazaljku koja vam govori koji ton daje vaša žica i da li treba da je zatežete ili otpuštate. treća G3. peta a i šesta ton e. Ovo je jedina žica kojoj se ime piše malim slovom. Pritiskom žice na neki prag menjate joj dužinu pa tako menjate i visinu tona koji daje. Međutim bilo šta da koristite moraćete na sluh da pogaćate da li žica daje baš taj ton. Ovo vam ujedno može pomoći pri štimovanju. koji će vam i u tome pomoći. četvrta D4.

Jedino što vam još mogu reći je da ovo treba znati napamet. Primetićete da su u ovoj tabeli ispisana imena tonova bez dodatnih oznaka koje ukazuju na to o kojoj se oktavi radi. F. Ais. Ovde se zapravo odlično vidi da gitara od dvanestog praga prve pa do prazne šeste žice idealno pokriva notni sistem što uopšte nije slučajno. Dis.. naravno reč je o pragovima.ovog sledi da se tonovi na žici. H. Tabela nota na notnom sistemu Tabela nota na notnom sistemu pokazuje koja je žica zadužena za koje note. niz vrat. Uz pomoć ove tabele lakše ćete se snalaziti sa notama. D. C. Gis.. Iznad njih ispisani su brojevi od 0 do 12. A. Setite se da je na akustičnim gitarama upravo XII prag poslednji koji se može dohvatiti. G. Cis. na primer: E. Fis. . Tabela nota na vratu gitare Tabela nota na vratu gitare sastoji se od šest notnih sistema koji svaki za sebe predstavlja po jednu žicu. Ovakav način je češće u praksi jer note svojim položajem već ukazuju na visinu tona. nižu po redu.

Štimovanje gitare .II deo Da bi smo mogli da nastavimo priču o štimovanju morao sam da ubacim onu tabelu sa rasporedom tonova na gitari. .

Bez predhodne lekcije o tome gde se nalazi koji ton nisam imao alibi da pričam o onome što je kod štimovanja najspominjanije. Za napredne evo još jednog trika. Sa ovim ipak treba biti malo obazriviji jer ovaj metod hoće malo da vas prevari ako nemate izvežbano uvo. Ako. D4 na petom pragu jednako je praznoj G3 žici. Ako živite napolju proverite sad odmah o kom se tonu radi (ustvari nemojte baš odmah. trebalo bi da niste daleko od pravog štima. Štimovi za gitare sa šest žica. recimo. Po predhodnoj logici idite redom od žice do žice i naštimovaćete ih sve. Za kraj evo još nekoliko štimova koji se do duše ređe koriste. Podignite slušalicu. ni telefona. . Ako vas ne mrzi i meni javite. Jedan od dobrih fazona je iskoristiti telefon kao štimer. Kad ovo znate prostom logikom možete zaključiti da ako imate jednu naštimovanu žici. Po njemu naštimujte petu pa redom i ostale žice. ni ovog sajta. Odsvirajte flažolet na sedmom pragu donje žice (na primer D4) i flažolet na petom pragu gornje (A5). Kada se odsviraju zajedno trebalo bi da daju isti ton. onda mora da ste na pustom ostrvu?! Šalim se. a Sultani svinga od Strejtsa iz D mola itd. u tom slučaju poverujte gitari. tu-tuuu" je ton A. čuveni peti i četvrti prag. da vam ne pukne veza :) da sledeći put znate. imate naštimovanu treću žicu pritisnite je na četvrtom pragu i štimujte drugu dok na prazno nedobijete isti ton. Signal koji čujete: "tutuuu. da bi ste naštimovali sledeću. On važi samo za parove žica između kojih je razlika pet pragova. Od koristi može biti i snimak neke pesme za koju znate u kom je tonalitetu. H2 i e1 opet su sa razlikom od pet pragova. Ako oko vas mena nijednog instrumeta. A5 na petom pragu isto je što i D4 prazna. Primetite da je ton koji daje žica E6 pritisnuta na petom pragu isti onaj ton koji daje žica A5 kada se odsvira prazna. nemorate na nekom drugom instrumentu tražiti uzorak nekog tona već ga možete dobiti sa naštimovane žice. ničega. Ako su žice raštimovane razlika u frekvencijama se jasno čuje dodatnim treperenjem koje se usporava što je štim korektniji. Ovo znam da je slučaj sa jugoslovenskom ptt mrežom. Kako je u nekim drugim zemljama nemam pojma. G3 i H2 nemaju razliku od pet već od četiri praga i to je jedini izuzetak. doštimujte je koliko joj je minimalno potrebno. Distorzija ili drajv dodatno pojačavaju čujnost razlike u frekvencijama. ni štimera. Svi živi znaju da Hendriksov Hej Džo ide iz E.

2. 1 2 3 4 5 6 7 žica . 6. . 3.1. . žica E H G D A E E H G# E H E E H G D A D Eb Hb Gb Db Ab Eb D A F# D A D F C G D A E Štimovi za gitare sa sedam žica. 5. E H G D A E H E H G D A E A D A F C G D A Trajanje tona . . . . . 4.

Izuzimajući celu notu svaka pored notne glave ima i vrat a one kraće od četrvtine i barjačić. Note na trećoj liniji pišu se po izboru. Ova razlika se pravi samo kad se note pišu. jedna od važnijih karakteristika svakog tona. Da note koje se pišu na trećoj praznini ili iznad ne bi štrčale mnogo ka gore njima se vrat piše na dole (s leve strane glave) a one koje se pišu na drugoj praznini ili ispod. vrat se piše na gore (sa desne strane glave). Evo i međusobnih odnosa trajanja. Nota po svom obliku ima raznih. Meni je ova priča o trajanju oduvek imala mnogo veze sa matematikom. o kojoj smo do sada pričali. . Obzirom da je stvar prosta evo kako se koji ton i nota zovu i izgledaju. Barjačić se obavezno crta nadesno. radi se o istom trajanju.Trajanje je uz visinu. evo nekoliko primera: Malopre je bilo reči o okretanju vrata note. od ovoga se odstupa u slučaju kada je više nota spojeno rebrom. Obzirom da se note striktno spajaju rebrom samo sa jedne strane rebro se crta onako kako kaže prva nota. nadam se da to neće biti otežavajuća okolnost. kada se nađe više takvih nota zajedno umesto barjačića se crta rebro. Sve jedno je da li vrat stoji s leve ili desne strane glave. Slično kao i kad je u pitanju visina i trajanje za tonove ima imena a za note oblik kao znak raspoznavanja. Rebrom je moguće spojiti i više nota različitog trajanja. međutim.

četvrtina ima (za moj ukus) najlepši znak među svim znakovima. 1/2... Samo uzgred da primetim da ih je. 8. lako zapamtiti. 16. tako i u muzici ne postoje samo trajanja od 1/1. . ustvari. ako se znaju note. 1/16. isto komada kao i note. I ovde cela i polovina međusobno liče. Cela "visi" a polovina "leži" na liniji i to je sve. Istini za volju nema ih mnogo ali morao se izmisliti način i za njihovo zapisivanje. a osmina i kraće pauze isto imaju barjačiće. 1/8. 32 itd. Samo ako iz nekih razloga (veoma retko) cela i polovina pauze ne mogu da se napišu na četvrtoj i trećoj liniji pišu se na drugim linijama ali na isti način. Znaci o kojima je odve reč služe da bi se zapisale i ostale vrednosti trajanja. postoje odstupanja ali znatno ređa nego kod nota. Tačkom se postižu samo karakteristična produženja a lukom nekarakteristična dok se koronom zapisuju neodređena produženja. 2. Na sledećoj slici prikazani su ekvivalenti znakova za trajanje pauza u odnocu na note. Sa pauzama stvari stoje mnogo prostije. Znaci za produžavanje trajanja Kao što u matematici ne postoje samo brojevi: 1. luk i korona. Tri znaka s kojima se produžava vrednost nota i pauza zovu se: tačka. 4. pošto nemaju funkciju određivanja visine sve se uvek pišu na isti način. 1/4.Pauze Pauze su trenuci u kojima izvođač ne svira.

Tačka
Tačka je znak kojim se produžava trajanje note. Zapisuje se neposredno iza glave note ili pauze a takva nota se zove nota sa tačkom. Može ih biti jedna ili dve. Par primera:

Produženje koje se dobija tačkom unapred je poznato, novo trajanje je jedna ipo vrednost originalne note. Čemu tačka, zašto se trajanje od, recimo, tri četvrtine ne bi zapisalo kao tri note od jedne četvrtine ili jednom polovinom i jednom četvrtinom a ne polovinom s tačkom? Zapisivanjem tri pojedinačne note od četvrtine izazvalo bi kod onog ko čita note izvođenje tri tona. Zapisivanjem polovine s tačkom izvodi se samo jedan ton ali sa dužim trajanjem. U slučaju da se uz neku notu nalaze dve tačke nota za prvu tačku dobija produženje od polovine svoje vrednosti a za drugu, polovinu vrednosti prve tačke. Možda zvuči malo komplikovano ali čim malo uđete u štos ovo će vam biti prosto. U praksi će te često nailaziti na note sa tačkom a ređe na one s dve. Ja do sada nikad nisam naišao na notu s tri tačke, ako slučajno naiđete na takvu nedajte se zbuniti, izračunajte joj vrednost isto onako kao i drugoj.

Luk
Luk, ili ligatura kako se drugačije zove, nije znak koji sam po sebi produžava notu za neku vrednost, nego se lukom spajaju note iste vrednosti i sabiraju njihova trajanja.

Ligaturom je, spajajući trajanja po želji, moguće dobiti svaku vrednost ma kakva ona bila. Možda jeste malo komplikovanija od tačke ali daje više mogućnosti. Tačkom nije moguće dobiti vrednost od 5/4 a lukom jeste ali nije mu to jedina primena, koristi se i u mnogim drugim situacijama. Kako sve nebi bilo skroz prosto pobrinuo se legato. Legato je znak za način kako treba odsvirati neke note. Na žalost slično se zapisuju i zovu a na sreću lako prepoznaju jer ligatora spaja samo note iste visine i između svake se mora uneti znak a legato samo prvu i zadnju notu i note u toj grupi ne moraju biti iste visine.

Još nešto, lukovima se ne spajaju pauze, ako malo razmislite videćete da nema ni potrebe.

Korona
Korona je znak koliko sličan toliko i različit od tačke. Korona je potrebna i dovoljna sama sebi ali je njeno produženje neodređeno.

Korona je znak koji se crta iznad ili ispod note koja se produžava. Ona notu produžava na neodređeno. U praksi se nota iznad koje je uneta korona svira kao ton koji se ne prekida. Na gitari bi to odprilike izgledalo ovako: trznete žicu i pustite da ton traje dok se žica sama ne umiri. Kao što vam predpostavljam već i samo pada na pamet, korona se koristi uglavnom na kraju kompozicije. Možda izgleda malo nelogično ali i pauza moži imati koronu. Uzmite primer partiture za više instrumenata od kojih samo jedan izvodi zadnji (koroniran) ton. Zadnji ton za ostale instrumente, obzirom da ništa ne sviraju, biće pauza kojoj se takođe mora dodati korona.

Metrika
Cela priča o trajanju nota ima smisla samo ako se zajedno uz nju spomene i metrika. Metar, odnosno takt, je ono čime se bavi metrika. Ono što muziku čini posebno lepom jeste raznovrsnost u svakom pogledu. Pokret joj daju naglašeni i nenaglašeni delovi. Grupa metričkoh delova, od po dva, tri, četiri itd. zove se takt. Takt je ujedno i najmanja muzička jedinica. Pravilo je da je uvek prvi deo u taktu naglašen a da su ostali nenaglašeni. Ako je takt dvodelan prvi je naglašen a drugi nenaglašen. Ako je takt trodelan prvi je naglašen a drugi i treći ne ali ako je takt četvorodelan onda je prvi deo naglašen drugi ne, treći polunaglašen i četvrti opet nenaglašen. Naglašeni deo zove se teza i obeležava se pravom linijom a nenaglašen arza i crta se kao luk.

Znakovi za tezu i arzu retko se zapisuju u note jer je ono što bi one trebalo da kažu podrazumevana stvar. Ipak ponekad se vide, uglavnom kad su baš ovakve lekcije u pitanju. Za razliku od njih u note se obavezno unosi znak kojim se odvajaju taktovi. Tanka vertikalna crta preko svih pet linija notnog sistema obeležava kraj jednog i početak drugog takta. Ta linija zove se taktica. Dve tanke vertikalne linije znak su za kraj većih muzičkih celina u kompoziciji a jedna tanka i jedna debela znak su za kraj kompozicije.

Takt

Malopre kad smo spominjali takt rečeno je da ih ima dvodelnih, trodelnih, x-todelnih itd. Koliko on to delova može da ima i šta su zapravo ti njegovi delovi je ono što ću sad probati da vam objasnim. Teoretski gledano delovi koji čine takt jesu teze i arze ali praktično to su neke vrednosti trajanja nota. Evo primera, recimo da se radi o trodelnom taktu i da polovina note predstavlja jedan deo. Vrstu takta obeležavamo i čitamo kao razlomak ove dve vrednosti pa bi za takt iz primera rekli da je tro-polovinski. Naravno ovu muzičku karakteristiku više je nego neophodno zapisati u note. Opet kao razlomak ovo se zapisuje u notni sistem posle ključa a pre nota, zapravo, taktova za koje to važi.

Ovakav takt ima trajanje od tri polovine koje su njegovi delovi. Ma koliko i kojih delova bilo svaki traje jednako. Izvedite to tako što će te ravnomerno otkucavati rukom po stolu, nogom po podu, pustiti metronom ili nešto sedamnesto i svakom delu dati trajanje jednog otkucaja. Tri otkucaja, takt, još ako je prvi otkucaj naglašen eto i metrike.

Kao delovi takta najčešće se javljaju polovine, četvrtine i osmine, ređe cele note i šesnestine (ja ih nikad nisam vid'o). Za brevis-e i tridesetdvojke i teorija kaže da se ne pojavljuju kao delovi takta. Kada se na početku napiše tip nekog takta to važi sa sve taktove koji slede. Nemojte se zbuniti ako među notama ponovo naiđete na novi znak. To znači da na tom mestu prestaje važnost stare oznake i da sledeće taktove treba taktirati po novonapisanom. Obratite pažnju, ova pojava nije retka. Postoje čak tako zamišljene kompozicije u kojima se pravilno smenjuju dve ili više vrste taktova. Kako se nebi stalno pisale oznake raspored koji se ponavlja napiše se na početku.

Taktovi sa dva i tri dela spadaju u grupu prostih što je i logično jer se svaki takt sa više delova može razložiti na proste. Pre nego nastavimo priču o složenim taktovima prvo da nabrojim sve proste taktove.

Složeni taktovi

Oho ho, o ovome bi imalo mnogo da se priča, zato ću probati da ovo ispričam u skraćenoj verziji. Neko ko se dobro razume u izračunavanje kombinacija sa i bez ponavljanja lako bi došao do broja varijanti složenih taktova. Kako ih nebi sve spominjao (nisam pad'o na glavu kad sam bio mali) uzeću samo par njih kao primer. Evo recimo takt od pet četvrtina.

Pre nego u njega postavimo teze i arze prvo ga treba podeliti na proste. To je lako, jedan trodelni i jedan dvodelni. Međutim kako stoje? Ovaj problem se ponekad rešava načinom zapisivanja takta posle ključa.

Ako je raspored baš ovakav onda je sasvim lako otkriti naglašene i nenaglašene četvrtine ovog takta. Prva četvrtina je naglašena, druga i treća ne, onda je četvrta četvrtina polunaglašena i peta opet nenaglašena.

Posle ovoga mislim da vam neće biti teško da i sami izvedete varijantu pet-četvrtinskog takta sa rasporedom prostih 2+3. Ali dosta o ovom primeru. Sledeći primer pokazuje takt 7/8. Zašto baš on? Pa zato što verujem da ste bar nekad čuli pesmu "Jovano, Jovanke", ako ne narodnu verziju onda sigurno u izvođenju Leb i Sol-a. E, ova stvar je u taktu sedam osmina i to sa rasporedom 3+2+2. Ako ste slušali ovu pesmu u živo sigurno ste primetili kako Vlatko uvek pre početka muzike viče: jen-dva-tri, jen-dva, jen-dva. To je tačno to, je l' da?

Obratite pažnju kako ovde takt, odmah posle ključa, nije zapisan na "komplikovaniji" način ali su zato osmine spajane rebrom tako da ukazuju na naglašene tonove. Ovo je pravilo kao i svako drugo i bilo bi pogrešno note zapisati drugačije. Najverovatnije ćete čuti kako muzičari taktove poput ovog ili devet osmina (Vranjanski Čoček) zovu Složeni ritmovi. Specifični su za Makedoniju i južne krajeve Srbije. "Supersloženi" taktovi (kako ih u šali zovem) 27 osmina i slični koriste se u bugarskom folkloru i kao što su ovi naši "neparni ritmovi" problem za one koji nisu navikli na njih tako i nama ovi bugarski taktovi prave frku. Njima je to urođeno jer od kako znaju za sebe slušaju takvu muziku. Da bi neko od nas svirao u tom taktu treba dobro da se skoncentriše i broji u glavi jer oni to dele na tri od po devet pa njih u različitim kombinacijama, 2+2+2+3 + 2+2+3+2 + 3+2+2+2.

Četiri četvrtine

Da vidimo kako on to izgleda. umerena i brza. pa je tako i tempo u direktnoj vezi sa taktom. Nešto se tri četvrtine koprca pošto se u njemu sviraju svi valcei al' slabo. Evo tabele naziva podeljenih po grupama sa prevodima. drugi i četvrti su arze a treći deo je polunaglašena teza. četri četvrtine. najčešće je u upotrebi što mu daje apsolutnu dominaciju. Tempa se dele u tri grupe: lagana. Tempo. što znači: dve polovine. U muzici su stvari stvarno veoma povezane. U taktu 4/4 prvi deo je čista teza. dve polovine i osam osmina su toliko retko u upotrebi da možda oko ovoga ni netreba lupati glavu. Umesto klasičnog razlomka 4 kroz 4. Tempo Mislim da ste i sami. U nekoj literaturi sam pročitao da znak C ustvari menja sve taktove čija je ukupna vrednost jedno celo. Nema tog takta koji će mu makar blizu prići. Kao znaci koriste se italijanske reči i zapisuju se na samom početku notnog sistema. lagana tempa largo larghetto lento adagio grave sostenuto = široko = manje široko = sporo = lagano i ozbiljno = teško = zatežući . brzina izvođenja. Zbog svojih specifičnosti zaslužio je da ga obradim posebno. Ne znam da li je ovo tačno. po imenu čaca.Među složene taktove spada i takt četiri četvrtine. Kada sam spominjao takt rekao sam da svakom delu takta dodelite trajanje između dva otkucaja. Šta zapravo ovakva oznaka znači? Allegro je ime jednog tempa a četvrtina. Kako je za primer uzet takt 4/4 to znači da ovaj takt ima ukupno trajanje od četiri otkucaja. znak jednako i broj su dodatna oznaka koja kaže da u minuti treba otkucati 120 otkucaja i da svaka četvrtina ima trajanje jednog bita. ponekad se piše i slovo C verovatno posledica česte upotrebe. osam osmina. već predpostavili o čemu se ovde radi. u glavnom. Da bi ste znali koliko brzo da otkucavate u note se zapisuje znak koji to određuje. ako ste u dilemi jednostavno napišite 2/2 ili 8/8. Kao prvo.

Za svaki tempo se tačno zna broj bita. evo nekih. Za delove nekog takta uzimali smo po jedan deo i kopirali ga onoliko puta koliko je bilo potrebno. Ustvari takt 4/4 može da primi bilo koju kombunaciju različitih nota po njihovom trajanju čiji je ukupan zbir 4/4 odnosno jedno celo. .umerena tempa andante andantino moderato allegretto = mirno = malo brže od andante = umereno = okretno = veselo = živo = brzo brza tempa allegro vivo presto prestissimo = najbrže Uz brojnu vrednost po negde će te videti i skraćenicu bpm (beat per minute) što znači otkucaja u minuti. Kao i svugde i ovde ima onih tipova koji se najčešće koriste. Negde uopšte neće biti naziva tempa nego samo nota. Uzimajući njega kao primer biće objašnjena ritmika. Lagana tempa imaju između 40 i 70 otkucaja u minuti. umerena između 76 i 115 i brza od 120 do 208. jednako i broj ali nedajte se zbuniti. barem u zabavnoj muzici Ritmika Predhodni teks o taktu 4/4 odličan je šlagvort za ono o čemu će ovde biti reči. Za dosadašnja objašnjavanja ovakvo predstavljanje bilo je savršeno. To su samo idealni primeri. Ajde još jednom da pogledamo kako to izgleda takt 4/4. moderato i allegro.

Nisam mogao da izdržim a da ne napravim šalu na njihov račun. On se stvarno najčešće koristi pa po nekoj logici ovi primeri imaju najviše svrhe. nije uopšte neobično naići na sinkopu u kojoj su znakom za produženje trajanja spojene note različitih vrednosti. Sve ovo važi i za sve ostale taktove.Ne zaboravite da i pauze mogu da budu deo nekog takta i da zajedno sa notama ravnopravno učestvuju. U takvoj situaciji naglašenost se prebacuje na početak note. Sinkopa nastaje onda kada se nenaglašenoj noti u taktu pridoda (ligaturom) naglašena nota pa ona postane teza. I ovde se muzička raznolikost postarala za bezbroj varijanti. Sinkopa Kad smućkaš metriku i ritmiku pa prospeš dobiješ sinkopu. Prvi primer prikazuje najklasičniju moguću sinkopu. Zamolio bih vas da to što sam za primer uzeo takt 4/4 ne uzmete zdravo za gotovo. . Ako se sećate lukom se spajaju isključivo note iste visine pa tako ispada da jedino kod takvih nota može doći do ovog metričkog iščašenja. hteo sam ustvari da kažem kako je poznavanje obe oblasti potrebno da bi se shvatilo o čemu se radi. Različite kombinacije trajanja nota u jednom taktu čine ritam. recimo osmina i četvrtina.

Sinkopa svoju naglašenost krade od note iza nje tako što se s njom spoji. Nepravilne tonske grupe . Posebno lepa i izražena postaje onda kada samo jedan instrument svira sinkopu a ostali ritmički pravilnu pratnju. zanimljiv primer. kontrtan je moguć samo u okviru jednog takta (jednostavno teze se nikad ne nalaze na kraju). sinkopa i kontrtan. Još jedna različitost.Postoje čak i sinkope u okviru samog takta gde se nasleđuje polunaglašenost. note i pauze. Obzirom da se ova pojava često javlja u grupama desi se po nekad i ovakav slučaj. Ispada kao da je pravilo da svaka pojava u muzici mora da ima svoj parnjak u pojavi koja je njegova suprotnost. veoma lepa pojava u muzici no ni s njom kao ni s drugim stvarima ne treba preterivati. Pogledajte. Kontrtan svoju naglašenost preuzima od note ispred sebe u situaciji kada nota ispred više nije nota nego pauza. po mom skromnom mišljenju. U primeru koji sledi svaka nota je nasledila nivo naglašenosti od predhodne. Kontrtan Povisilice i snizilice. Sinkopa je.

Kvintole Manje više. polovine. ono što je napisano za triole važi za sve nepravilne grupe. Triole Triola nastaje kada neku parnu vrednost trajanja tona podelimo na tri jednaka dela. četvrtine. kvartole i opet td. Evo kako to izgleda i zvuči kad su triole u pitanju. a u parne duole. OK. znači.Počnete li parne vrednosti trajanja nota da delite na neparan broj delova ili neparne na paran dobićete nepravilne tonske grupe. nastaju kad se neko parno trajanje podeli na pet jednakih delova. Kvintole. U neparne se ubrajajaju triole. Note takvih vrednosti zapisuju se kao note parnih vrednosti samo što se iznad (ili ispod) ucrtava znak koji obuhvata sve tri takve note (zaokružuje nepravilnu grupu u celinu) a iznad znaka se upiše broj tri. samo se promeni broj delova i to je to. evo primera i za kvintole. Znak za obeležavanje kvintola je isti kao i za triole sa upisanim brojem pet. Nepravilnih tonskih grupa ima raznih. koristiću se primerom takta 4/4 u kome je poslednja četvrtina podeljena. Od sada pa na dalje u primerima ove vrste. . U parne vrednosti trajanja spadaju sve vrednosti koje smo do sada spominjali: cele note. osmine. kvintole. septole itd.. Kako nebi dalje širio priču evo odmah objašnjenja za svaku vrstu.. pre svega neparnih i parnih. za sve nepravilne grupe.

Kvartole na delu. Primer je napisan u trodelnom taktu. Duola nastaje onda kada neku trodelnu notnu vrednost podelimo na dva. Primer Duole Ovde se stvar malo menja. sigurno već i sami predpostavljate kako nastaje i kako se zapisuje nepravilna tonska grupa u kojoj se par deli na sedam.Septole Šta da vam kažem. Oznaka im je ista kao i triolama i kvintolama sa upisanom dvojkom. Oznaka 4. Isti znak. tri četvrtine. prvi takt je pravilan a drugi u duolama. Duole se pišu istih trajanja kao i note od kojih nastaju. neparne grupe dele na četiri jednaka dela. Kvartole Kvartole su sasvim slične duolama. a skoro nikad u četvorodelnim (da se prva ili druga tri dela takta podele na dva) ili osmodelnim. ili ređe šestodelnim. . Praksa je pokazala da se ovakve situacije uglavnom sreću u trodelnim taktovima.

A može se desiti da se tri polovine dele na šest delova. odnosno svaka polovina na duole (odnosno četvrtine). ako se negde zbunite samo malo opreznije obratite pažnju. Ovako na prepričavanje sve izgleda po malo zbunjujuće ali je u sušti prosto. Tablature . Sekstola može biti deljenje parnih na nepar ili neparnih na par. četiri četvrtine mogu biti podeljene na šest jednakih delova.Sekstole Ovde stvar počinje malo da se komplikuje. Moguće je da neko i pet delova deli na sedam itd. ovo se još može protumačiti kao dvostruko deljenje po dve četvrtine na triole. Kako to? Recimo. Zašto sam sve ovako zakomplikovao na kraju? Zato što je sve moguće.

Tablature mu dođu isto što i note samo specijalizovano za gitaru. Kao što note imaju svoj linijski i notni sistem tako i tablature imaju svoj. drugo. Evo još jednog primera. U tablaturni sistem unose se brojevi koju simbolizuju pragove na vratu gitare. apsolutno su prilagođene gitari kao instrumentu sa svojim specifičnostima. Ma stvar je prosta k'o pasulj. Znaci za takt i tempo apsolutna su privilegija notnog sistema i nema ih razloga ponavljati. Njega čini šest horizontalnih linija od kojih svaka predstavlja po jednu žicu. Stvar koja se često ne unosi a na koju treba obratiti pažnju jeste štim gitare. Kao što rekosmo malopre tablature ne fermaju trajanje tona 3% ali zato visinu tona gitaristima čine veoma čitljivom. . je l' da? Čemu zapravo tablature? Videli ste na tabeli nota na gitari da se jedan ton pojavljuje na više mesta (žica). U koliko je u pitanju neki drugi štim ispred svake linije se zapiše ton koji žica svira "na prazno". Veliki im je nedostatak to što same ne ukazuju na trajanje tona pa se obavezno pišu zajedno sa notama a prednost to što su veoma intuitivne i što ih je moguće rastumačiti i bez predznanja. U koliko je štim standardan ne zapisuje se ništa jer se smatra da je podrazumevan. Predhodni primer kaže da treba odsvirati peti prag četvrte žice u trajanju cele note. Čini mi se da je kod njih svesno zapostavljeno trajanje jer se često dešava da onaj ko čita tablature već poznaje muziku koja je zapisana pa čita samo "žice i pragove". Tablature svojim znacima tačno ukazuje na to mesto. Umesto ključa nalazi se oznaka TAB.

ako koristite samo tabove zaboravićete koji vam je ton gde. Preporučujem vam da često čitate samo note.Znati čitati sa tablatura izuzetno je korisno jer je između ostalog mnogo brže čitati njih nego note ali za ovu logiku imate alibi samo ako znate da čitate i note. Žice .

Namotaji oko čivije treba da idu jedan do drugog i to ka glavi gitare. Mesec dana je neki prosek za muzičara koji vežba par sati dnevno. D4. H2 i e1. Gitara sa tako stavljenim žicama lako se raštimava. Redosled montiranja žica nije posebno važan. Mogu da vam kažem moja iskustva. A5. Ako taj osećaj nemate. Ako mnogo svirate na njima brzo će propasati. recimo. par cipela i nosite ih svaki dan ceo dan. Postoji više načina vezivanja žice oko čivije i svakom je cilj da spreče popuštanje žice i razštimavanja gitare. Ako kupite tri ta ista para i redovno ih menjate. G3. I po nedelju i više dana ćete morati da dotežete štim. kako bi što bolje legla na čiviju. Ostaci koji vire nisu prijatni zbog svoje oštrine. Rasparivanje nikad nisam tretirao kao rešenje. stavljajte ih tako da vam one koje ste namontirali ne smetaju dok stavljate sledeće. Pakovanje žica koje ste naumili da upotrebite nemojte otvarati pre vremena da se žice ne bi isprljale. Drugi razlog je vezivanje žice oko čivije. a kod rasporeda 6 u nizu (Fender i mnoge druge gitare) E6. To sam mogao jer sam imao drugu gitaru na kojoj sam vežbao u međuvremenu. U tom slučaju treba joj dosta vremena da se cela zategne. ili barem prokuvajte komplet (nepoželjno) svirali ili ne. Kod gitara sa rasporedom čivija na glavi 3+3 (Gibson ili akustične gitare) redosled bi otprilike bio G3. Takav par cipela trajaće vam dva meseca. namotavaju se četiri kruga oko čivije. Stari kompleti su bili tu za slučaj da meni ili nekom drugom pukne žica na probi ili svirci. posle tri-četiri meseca zamenite ih. žica bude napeta samo od donje kobilice do mesta gde dodiruje čiviju. kako bi odstupanje od pravca dela žice koji treperi bilo što veće. Izuzeci su bili nastupi sa unapred zakazanim datumom. Motane žice tri kruga. Svaki put dva dana pre svirke stavio bih nov komplet i svirao gitaru taman toliko da prestane da razštimava. Tada bih komplet upropastio za nedelju dana. Žicu dok namotavate držite nategnutu. A5. nije loše da znate kako se šta radi. Ipak. D4. Ne postoji nikakav striktan rok trajanja žica. a namotaji na čiviji ostanu mekani. Dešavalo mi se da kad uvežbavam nešto. Takve žice nije vredelo prokuvavati. Montiranje žica Montiranje žica je još jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju. Osećaj za to kad su žice na vašoj gitari dotrajale steći ćete najverovatnije posle nekoliko godina intenzivnog sviranja. Ovu priču o cipelama nisam za džabe pričao jer se i žice veoma slično ponašaju. e1 i E6. Ravne žice. Ovo uzmite u obzir pre nego žicu skratite. Jedan od načina je da se žica dva puta provuče kroz otvor na čiviji. Evo otprilike pravilnog postupka. Iako neke od stavki nemaju preteranu važnost za one sa hard lock-om. Periodičnosti zamene sam se uglavnom pridržavao. Gornja granica ipak postoji. Uvek sam u rezervi (koferu) imao dva nova i dva poslednja skinuta seta. H2. Nove žice sam isključivo stavljao sve zajedno. Šta se zapravo dešava ako je montirate labavu. radim i po šest i više sati na dan. a ako ih ne svirate uopšte ne mogu da traju večno. jer su zarđale od znoja. nije loše osloniti se na kalendarsku periodičnost. Svaki sistem koji će da zaustavi odmotavanje je dobar.Zamena žica Kupili ste. U stanju su da ozbiljno poseku. a od njih strada i pakovanje u kom držite gitaru. drugi je bukvalno vezivanje žice u čvor posle provlačenja kroz otvor. Prvi je banalan. Lično sam pristalica skraćivanja žica iz dva razloga. najčešće prve tri žice ili prve dve kod akustičnih gitara. . Moj sistem je da žicu posle provlačenja kroz otvor na čiviji savijem na dole (taj deo je dugačak taman toliko da ne dodiruje drvo) i sve namotaje motam preko njega. trajaće vam bar godinu dana.

onda to sigurno nije bez osnova. Ko hoće masan ton.046 E6 .0.nisu svi kompleti sa oznakom 0. što znači da je debljina njegove prve žice 0.032 A5 . prelazni period je neminovan.009" (inča).010 e1 .030 A5 . Znam da će vam deblji komplet biti tvrđi.011.009 nije loš komplet. Inč je 25.0. to znači da njegov komplet ima prvu žicu čiji je prečnik 0. Izgleda kao mala kurbla koja se natakne na čiviju.022 D4 . Debljina žica Primetili ste sigurno da kada se priča o kompletima uvek se spomene neki broj. Da se vratim na žice.0. Taj broj je opšti pokazatelj debljine žica u kompletu.0075.017 G3 .007.2286 mm. sem da je to dobar izbor.010 Za one koji prelaze sa 9-ki na 10-ke imam jednu preporuku. Nove žice nema potrebe prokuvavati.0. Jedna kesica biće vam dovoljna čak i za bas komplet.Na žalost.0. Nepovoljna stvar kod tih gitara je što morate koristiti adekvatan alat.0. desetke i jedanestice su najviše u upotrebi.010. Za one sa posebnim prohtevima još jedna informacija .0.0. i to samo u slučaju specijalnih potreba. Za 0. Promena iako izgleda tragična nije strašna. Kompleta ima raznih. Tanji kompleti zvuče svetlije ali im je ton kraći i nema dovoljnu punoću. .0. Svirati stalno na njima graniči se sa neozbiljnošću. treba im oko dandva.ja je zovem motalica. 0. 0.050 e1 .010 e1 .4 mm. Cilj brisanja je sušenje žica. Kuvanje žica Uzmite neku staru šerpu (preporučujem sa visokim obodom. Ne zaboravite da je električna gitara američki proizvod i da kod njih vladaju anglosaksonske mere. Nikako ne pokušavajte alkoholom. preostaje mu 0.013 H2 . Deblji kompleti koriste se uglavnom na akustičnim gitarama (bronze guitar strings). Tu posebno mislim na šrafove sa inbus glavom kojih ima dosta na gitarama. Zagrevajte sve to na ringli. Budite oprezni po tom pitanju. u nju stavite žice i sipajte vode toliko da se žice potope. jer još u fabrici one prođu jedan tretman sličan ovom.012 i sve tako do 0.016.014 G3 . Devetke. Svaki komplet ima svoje prednosti i mane.013 H2 .026 D4 .009. Nju je nemoguće skinuti potpuno i barem par dana (što zavisi od toga koliko svirate) žice će vam biti brašnjave.0.0. Ovo ima smisla raditi starim kompletima skinutim sa gitare. 0. 0. Par minuta kuvanja i postupak je gotov.0.0. I ovde važi pravilo o zlatnoj sredini.026 D4 . na primer: H2 .010 isti. 0.0.010 nemam šta da kažem.0. Ako vam neko kaže da svira na devetkama.036 A5 . 0. Kad su žice postavljene na pravi način. 0.008.012). Na delu koji se natiče postoji jedan usek koji služi za vađenje klinova koji na nekim akustičnim gitarama drže početak žice. uspite sodu bikarbonu. Razlikuju se po debljini ostalih žica. ili eventualno novim koji su dugo stajali.0. a za uzvrat dobijate mnogo bolji ton.015 G3 .0. ali lako ćete se navići. a ne skidanje preostale sode bikarbone. Postoji jedna alatka koja će vam u svemu ovome pomoći. Žice izvadite iz vode i prebrišite krpom. U mnoge gitare su ugrađeni delovi čije se veličine mere inčima. Nisam siguran da ima neki zvaničan naziv . Viđao sam: 0. Preporuke proizvođača ne treba zanemarivati.038 E6 . Ako kažu da je komplet specijalno namenjen. ali u njegovom tonu nešto uvek kao da fali. jer sve strašno peni). Njome ćete ubrzati odmotavanje i namotavanje.040 E6 . Pre nego što voda provri.011 (Gary Moore koristi 0. Ekstremno tanke žice uglavnom se koriste u studiju.0.

Most pomeraj za po malo pa probaj ponovo sve dok se ta dva tona ne poklope. Ukoliko je ton dvanestog praga niži most treba pomeriti ka dvanestom pragu a ako je viši. logično. 2970 chr (Ned 05/09/1999 11:59) --------------------------------------------------------------------- Milane zdravo.. Na žici koja se tonira odsviraju se dva tona. Još je lakše ako umesto prazne žice odsviraš prirodni harmonik (flažolet) na dvanestom pragu a najlakše ako koristiš štimer. most treba da pomeriš još malo ulevo a došao si do kraja onda je cela donja kobila postavljena loše. prazna žica i XII prag i ta dva dobijena tona se upoređuju. prljavština i perut sa prstiju koji zaustavljaju treperenje žice. ako je cela donja kobila samo ušrafljena onda se ponešto i da uraditi ali. Sigurno si primetio da kad stavljaš nove žice gitara nikako da se naštimuje. Tvoje pitanje predpostavljam da se odnosi na toniranje gitare. recimo. Još jedna bitna stvar. na žalost. Milan: Imam jedno pitanje u vezi "štimovanja oktava". Posle stavljanja novih žica mnogo puta treba doštimavati gitaru. Toniranjem se postiže da svaki odsvirani prag daje tačan ton. Pre svega od pravilnosti postupka.Cilj kuvanja žica je njihovo osvežavanje. Do duše akustične gitare nemaju ovu mogućnost pa kod njih treba obratiti pažnju pri kupovini. Posle kuvanja žice postanu mekše (neznatno) i iz njihovih pora (mislim na motane žice) izađu masnoća. Ljudsko uho teško . nema leka. ništa od ove lekcije) a i ja sam se bio malo rasprič'o pa mislim da je sve što se tiče toniranja gitare obuhvaćeno. Oblik gitare u bukvalnom smislu nije bitan ali geometrija jeste. ali H žicu nikako ne uspevam. Na to sam mislio kad sam rekao geometrija. zavisi od nekoliko stvari.52) Ned 05/09/1999 11:58. Razmak od gornje kobile do dvanestog praga treba da bude jednak razmaku od dvanestog praga do donje kobile. Nakon prepiske sa jednim gitaristom primetio sam da tekst koji sam napisao u svom integralnom obliku može da posluži kao jedna od lekcija u ovoj školi gitare. Od čega sve zavisi "štim oktava"? Da li samo od oblika gitare ili možda i od žica npr? Stavio sam novi komplet i pokušavam pomoću štimalice na računaru da naštimam oktave. Milan: Od čega sve zavisi "štim oktava"? Da li samo od oblika gitare ili možda i od žica npr? Stavio sam novi komplet i pokušavam pomoću štimalice na računaru da naštimam oktave.52) Pet 03/09/1999 20:06. Nemojte se zavaravati da će vam posle ovoga žice svirati kao nove.52 Dobar dan. 886 chr --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------. moj sagovornik tačno je znao šta da me pita (da nebi dobrih pitanja. E sad. ali ako zanemarimo to. ali H žicu nikako ne uspevam. Što se tiče žica i od njih zavisi. obzirom da žice imaju različit odnos zatezanja i povišenja tona (probaj: za deblje žice manje okrećeš čiviju od tanjih žica za isto odstupanje) kad naštimuješ zadnju žicu prva se raštimovala. Pa vidi ovako.60446. Za položaj mosta odgovoran je jedan šraf koji sa nalazi na donjoj kobili. U čemu je problem? Milan -- ============================== Va{a poruka za Tema: SKOLA GITARE (68468. u suprotnu stranu. Žice na kojima se dugo sviralo nemaju konkretan ton.. Evo kompletnog sadržaja pisama. posebno ako je neki tremolo u pitanju (za tremolo se telo gitare kopa). Imam jedno pitanje u vezi "štimovanja oktava". To je zato što žice počinju da daju otpor federima koji drže tremolo pa se tremolo "diže". U ovom slučaju. ako je tvoja donja kobila tremolo onda obrati pažnju da dok ovo radiš gitara bude naštimovana. Ako žica nikako da se iztonira. Toniranje se vrši podešavanjem položaja mosta za svaku žicu. Gitara se može i treba tonirati. ============================== Poruka od Tema: SKOLA GITARE (60446. tačnije ako. od još nečega.

52) Pon 06/09/1999 18:14.primeti te male razlike ali kada se sve pogleda na štimeru vidi se kako ton "leluja" odnosno kako se visina tona pomera za po koji herc gore dole.52 -============================== Va{a poruka za Tema: SKOLA GITARE (80703. Milan: Zaista mi svaka sitnica mnogo znači. to i nije tako bitno. gitara o kojoj sam govorio veoma liči. nisu skroz razrađene. Dakle. ali viđao sam i mnogo lošije. oblik je kopiran. ali viđao sam i mnogo lošije. Dakle. veliko hvala na detaljnom i dugačkom odgovoru! Prvo: nema na čemu. gitara o kojoj sam govorio veoma liči. Kvalitet nije od presudne važnosti. jer sviram gitaru već duže vreme ali što se tiče nekih stvari nikada nisam našao nekog da mi ih objasni. ali mnogo mi šeta signal i ne verujem da je to samo do žica. Dalje beše i neki pragovi treba da se odnose 1 : 2. prag dobijem ton koji je dosta ispod E. tj. oblik je kopiran. Znam za to da dužine od. o toniranju: Tek kada sam stavio nove žice (koje i nisu nove kada malo bolje razmislim) primetio sam da na naštimovanoj H žici kada stisnem 5. Dobar gitarista na svakoj gitari ume da svira a loš ne. . Inače. koliko je normalno kada se okine žica? Ili uopšte ne bi trebalo? Milan -------------------------------------------------------. pre svega. Ako hoćeš da naučiš da sviraš takva "sitnica" te sigurno neće zaustaviti. a marka je HYUNDAI :). Mislim. 1 : 3 i tako dalje. Svojevremeno sam imao običaj da kažem kako se gitaristi dele samo na dobre i loše. Milan: Inače. 2434 chr --------------------------------------------------------------------- Mr Orba. nije neko savršenstvo.52) Uto 07/09/1999 12:40. verovatno i do gitare ili muz. kartice? Koliko Vama šeta skazaljka na tom metru koji ima dsTune? Mislim. nije neko savršenstvo. ali sam sada primetio da je H već stigla da zarđa. pa čak i kad svira bolju gitaru od one na kojoj vežba. jer sviram gitaru već duže vreme ali što se tiče nekih stvari nikada nisam našao nekog da mi ih objasni. -------------------------------------------------------. tj. još uvek zvuče "metalno" tj. Sajt ću smatrati da je gotov onda kada neko (još bolje niko) nebude imao razloga da mi piše jer će sve što ga interesuje već stajati tu. veliko hvala na detaljnom i dugačkom odgovoru! Zaista mi svaka sitnica mnogo znači. zar ne? Žice sam dobio. Koristio sam dsTune. od nekog ko je na njima svirao samo oko 2 nedelje. Zvuči pomalo smešno ali kad čuješ obrazloženje biće ti jasnije. na Stratocaster-a. Milan: U čemu je problem? Nadam se da sam ti barem malo pomog'o. Dobro.52 Orba -- ============================== Poruka od Tema: Re: SKOLA GITARE (76333.68468. Verovatno je samo do žice problem jer i E i G oko nje mogu da istoniram. Nažalost taj trenutak je još daleko.76333. i do. a marka je HYUNDAI :). 6046 chr (Uto 07/09/1999 12:41) --------------------------------------------------------------------- Milan: Mr Orba. 12 praga treba da se odnose 1 : 1. dobro tonirana gitara ne bi trebala da se ponovo tonira kada se promene žice. pre svega. ali ne znam koji to. Dakle. drugo: ajmo na Ti. na Stratocaster-a. Iz ovog svega sam zaključio da ovo i nema veze sa žicama. Slično se ponašaju i nove žice koje su dovoljno dugo bile pretegnute.

Čega su posledice anomalije koje se kod tebe javljaju stvarno neznam. biva duži. Da se vratim na ono od malopre. e1 H2 G3 D4 A5 E6 |----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------| Deo koji vibrira. Mislim. onda je za dvostruku frekvenciju potrebno prepoloviti dužinu žice. Ovu knjigu ti ne preporučujem bez veze jer je školarci smatraju za bukvar pa bi trebalo da je ima barem neko u tvojoj ulici a povrh toga sjajna je kao udžbenik za početnike koji bi da nauče note. skoči. koliko je normalno kada se okine žica? Ili uopšte ne bi trebalo? Jednom prilikom kad me nije mrzelo da povezujem gitaru sa računarom (poleđina računara mi nije savršeno pristupačna) probao sam jedan od dva programa za štimovanje koja spominjem na strani SAVETI. Ako ti se na testu pokazalo da H2 na prazno štimuje a da je E na petom pragu niže to znači da bi (ukoliko bi se moglo verovati žici) most trebalo pomeriti ka vratu gitare. to je zapravo sasvim logično jer. što je žica deblja. Dobro. prag dobijem ton koji je dosta ispod E. dobro tonirana gitara ne bi trebala da se ponovo tonira kada se promene žice. ali ne znam koji to. kad odsviraš ton. ako se zna da ton koji je za oktavu viši od nekog drugog tona ima tačno duplo više herca. . od nekog ko je na njima svirao samo oko 2 nedelje. zar ne? Žice sam dobio. ako kazaljka mnogo šeta levo-desno ili se ponaša haoticno onda je žica ta koja pravi probleme i netreba joj verovati. E da! Nije baš najzgodnije testove izvoditi sa tonovima H i E (kada je reč konkretno o drugoj žici) nego sa H na prazno i H na XII pragu a i veća je razlika pa se odstupanje lakše primeti. Iz ovog svega sam zaključio da ovo i nema veze sa žicama. Verovatno je samo do žice problem jer i E i G oko nje mogu da istoniram. ako te taj naučni deo (fizika i matematima) tonova interesuje potraži knjigu koja se zove OSNOVNA TEORIJA MUZIKE od Marka Tajčevića u kojoj ima jedan deo i o tome. Kako ih je i koliko eksploatisao onaj pre tebe i koliko je to uticalo na njih ostaje da se nagađa. onda ipak položaj mosta nije dobar. ali sam sada primetio da je H već stigla da zarđa. Dalje beše i neki pragovi treba da se odnose 1 : 2. I ovi ostali odnosi postoje. Jednom iztonirati gitaru nije kraj priče. Radio je sasvim korektno. još uvek zvuče "metalno" tj. kartice? Koliko Vama šeta skazaljka na tom metru koji ima dsTune? Mislim. 12 praga treba da se odnose 1 : 1. Naravno njima žice propadaju brže. verovatno i do gitare ili muz. Žice koje si stavio bile su idealne za kuvanje (kako se to radi potraži u lekciji Žice) i to što ih je neko svirao "samo" dve nedelje opet neznači ništa. Milan: Dakle. Ako su žice dobre a toniranje izvedeno kako treba moje iskustvo kaže da je velika verovatnoća da će mostovi na donjoj kobili stajati kao na ovoj slici.Milan: Znam za to da dužine od. 1 : 3 i tako dalje. i do. o toniranju: Tek kada sam stavio nove žice (koje i nisu nove kada malo bolje razmislim) primetio sam da na naštimovanoj H žici kada stisnem 5. Da. U krajnjem slučaju postupak nije niti koplikovan niti traži mnogo vremena pa ga nije teško izvesti a njime se mnogo dobija. Položaj mostova trebalo bi doterivati svaki put kada se stave nove žice. a ako kazaljka. Milan: Koristio sam dsTune. Da li to da uradiš ili ne mogli bi da rešimo ovako. to i nije tako bitno. Probaću da ti dodatno objasnim stvari pričajuci po svome. Gledaj ovako. uključi gitaru u štimer (racunar) i odsviraj prazno H. nisu skroz razrađene. Sve što si napisao može da bude a nemora da znači. zaustavi se i kad ton počne da se utišava lagano počne da pada. ali mnogo mi šeta signal i ne verujem da je to samo do žica. Ovaj skok unazad je razlika koju prave treća kao ravna i četvrta kao motana žica. a posebno onda kada novi komplet nije isti kao onaj koji je do tada bio na gitari. Na debljim kompletima gde je i treća žica motana ovaj skok bi bio između druge i treće žice. Neki moji prijatelji koji sviraju HM imaju običaj da zbog reskije boje i višeg tona štimuju gitare na 450 umesto 440 Hz.

bilo da štimujes ili toniras gitaru jer je zadatak chorus-a upravo da poremeti visinu tona. Orba Kako držati gitaru . posebno neuključuj chorus.Važna napomena za kraj: gitaru ubodi direktno u štimer bez ikakvih efekata.

tek da se nađe. Ima veze i to što se ova gitara svira. vrat joj manje-više stoji pravo.Kažu: jedna slika. Ja vam ih lično preporučujem ali. Ovde ime jedna caka. neće biti konforno no možda bolje na početku nego kasnije. Zbog toga je prijatnije instrument držati malo više da ruka nebi bolela kad se dugo svira. Ako vam ovi položaji ne odgovaraju držite gitaru onako kako vama odgovara jer je bitnije šta se odsvira neko kako. Naslanja se na desnu butinu. Klasična gitara Gitaristima koji sviraju klasičnu gitaru najviše odgovara ova poza. Uz fotke kratak tekst. pa čak i oni koji je ne sviraju. komad drveta. Ovo su poze za koje teorija i praksa kažu da se ispostavilo da su najbolje. previsoko je. dok se ne priviknete. desna ruka se ne oslanja na trup (sem možda malo podlakticom) i stoji malo slobodnije za česte trzaje preko svih žica i to je to. . Od žurki koje ne mogu da prođu bez nje pa do javnih nastupa.. Specijalan stalak. Zato sam mislio da o tome kako treba držati gitaru mnogo više mogu da kažu fotografije. ovako žice dođu lepše pod desnu ruku.. Pošto je najsprostranjenija kod nas bezbroj puta smo videli kako je neko svira. Gitara se drži uz telo a vrat ka naviše. ili nešto priručno mogu da prođu. dalje ne bih trošio reči. Akustična gitara Kako se drži akustična gitara mislim da svi znaju. znam da vam s početka. hiljadu reči. vrat kod klasičnih gitara sa gornje strane nije zaobljen kao kod ostalih pa se šaka mora iskriviti malo više nego inače. Ipak ne odustajte tek tako. ali nemojte oslanjati nogu na prečagu od stolice. Najkaraktističnije za nju su blago raširene noge između kojih dođe telo gitare i odignuta leva noga za oslanjanje na levu butinu. uvek to ali.

Desna ruka se ovde mnogo više oslanja o telo gitare jer nema toliko sviranja ritma a i kad se svira skoro svi udarci se izvode odozgore (od šeste ka prvoj žici). Kako bi im svi pragovi bili pristupačni gitaru drže tako da vrat kao da je malo isturen u napred. zapravo razlike su iznuđene. Poluakustara ima šire dupe i tanja je pa desna ruka hteli nehteli stoji drugačije. Ova poza iako se pripisuje električnoj gitari zapravo važi za sve gitare koje se sviraju stojeći okačene preko vrata na kaišu. Ne lezi vraže.Poluakustična gitara Poluakustična gitara drži se veoma slično kao i akustična. gitara zauzima razne pozicije. saginjemo. retko ko svira gitaru stojeći mirno pa dok se krećemo. Jazz gitaristi koji najčešće sviraju ovakve gitare. Desna ruka se uopšte ne naslanja na telo gitaru. Ovde i nema nekih posebnih pravila. okrećemo i ko zna šta još. Električna gitara Do sada je bilo priče samo o pozama u sedećem položaju. inače poznati po odličnom poznavanju harmonija. Položaj i visina gitare najbolje se odrede prema desnoj ruci. U laktu bi trebala da bude savijena toliko da pravi ugao od 90º. Nema druge nego je telom i rukama pratiti prirodnim pokretima i to je jedini savet koji mogu da vam dam. uglavnom se kaišem podesi da gitara stoji onako kako bi stajala i da sedimo. . akorde hvataju po celom vratu.

Naravno. Nasuprot srednjeg prsta. dok se svira gitara ili neki sličann instrument. ono što sad (na početku) naučite teško da ćete ikad odbaciti i prihvatiti nešto drugo. desi se da baš to posle bude jaka kočnice u daljem napredovanju. svoj broj. tačnije onda kada se njime basira po šestoj žici. Kažiprst nosi broj jedan. drži tako kao da u ruci imate jabuku. Ostali prsti stoje sa strane vrata na kojoj su žice. Ni palaca nije ostao bez oznake samo što njegova nije brojčana. . Leva ruka se. Zato vam preporučujem da na ovo jako obratite pažnju. sa druge strane vrata. koje sam ovde već spomenuo. Svaki od četri prsta nalazi se iznad jednog praga na gitari i zadužen je za njega (ovo je veoma povezano sa pozicijama ali o tome nešto kasnije). Što se tiče prstiju leve ruke svaki ima svoje ime. Naučiti i navići se na pravilan položaj i figuru leve ruke veoma je važno u sviranju gitare. Palac stoji sa zadnje strane vrata i to tako da ne prelazi njegovu gornju ivicu. Prstima se skoro po pravili žice pritiskaju upravno i ovde su odstupanja od pravila veoma retka. Leva ruka je manje-više ista za sve a kod desne je samo razlika u tome da li se svira trzalicom ili prstima. sem u izuzetnim situacijama kada se i on koristi za pritiskanje žica. treba da stoji palac. otud i ideja da i oni budu obeleženi. Pored slika reči dobijaju mnogo više smisla. domali broj tri a mali prst je broj četiri. kao i u masi drugih situacija.Leva ruka Pored toga kako se drži gitara evo da objasnim kako se i šta radi sa levom i desnom ruko. srednji prst je broj dva. Drži se skoro na sredini vrata. jedva nešto malo iznad. Pošto se on izuzetno retko koristi u sviranju dobio je simboličnu oznaku +. tačnije. izuzetno važno šta će kojim prstom biti odsvirano. mislim da i ovde slika ume bolje da objasni ono što bi rečima bilo gotovo nemoguće ili veoma teško opisati. Po nekad je zbog akorda i pozicija. kao što to nejčešće biva jer se na to malo obraća pažnja. Ako se ovo "pravilo" ne nauči na vreme. Palac još služi kao odupirač ostalim prstima da bi se lakše pritisnule žice.

Kako tehnika sviranja prstima praktično predstavlja sviranje sa četiri trzalice u isto vreme postalo je sasvim moguće basirati i razlagati ostale tonove akorda ili svirati melodiju istovremeno ako ne čak i svirati sve tri stvari od jednom. Desna ruka Da li svirati prstima ili trzalicom? Ovu dilemu rešava vrsta gitare i muzički žanr koji se svira. zato je dugo i bila deo ritam sekcije uz bubnjeve i bas. Ako imate klasičnu gitaru sa plastičnim žicama rade prsti. Sviranje prstima Gitara je svojevremeno. . Četiri od pet prsta. harmoniju i bas. tačnije skraćenice. Palac se na španskom kaže pulgar pa je zato dobio ime P. U ovome vam još može pomoći gledanje u ruke drugim gitaristima (na TV-u) i njihovo imitiranje. Ako vam ruka ne izgleda "lepo" dok svirate znajte da nešto nije u redu. Odstupanja od pravila koja su malopre pobrojana shvatite kao lični stil sem ako odstupanja stvarno nisu velika. zamišljena kao instrument na kome će se svirati akordi. srednji prst M od medio i domali A od anular. Vremenom. dobili su svoja imena. ako imate električnu gitaru sa metalnim žicama onda se koristi trzalica a ako imate akustičnu gitaru sa metalnim žicama onda najčešće odlučuje vrsta muzike koja se svira.To bi bilo to. kada je napravljena. da vas ništa ne boli i da vam ruka ne zauzima neki neprirodan i neprijatan položaj. koji se koriste. od toga kako ih zovu u Španiji. Dodao bih još samo to da je važno da vam je dok svirate udobno. Kažiprst ima skraćenicu I od španskog indice. na gitari je počela da se svira i melodija a sviranje prstima je nastalo onda kada su muzičari poželeli da u isto vreme izvedu barem dve od sledeće tri stvari: melodiju. Mali prst se ne koristi. To koliko ovo dobro i pravilno radite najbolji kriterijum će vam biti da li vas se sviđa kako vam ruka izgleda dok svirate.

U takvim situacijama često se pribegava odtrzavanju vrhovima prstiju ili specijalnim naprstcima koji se navuku na prst i koji su tako napravljeni da je sa njima veoma lako svirati a prst ne dolazi u kontakt za žicom.srpski P I M A palac kažiprst domali španski pulgar indice anular engleski trumb first finger (index) second finger (middle) third finger (ring) srednji prst medio Suština sviranja prstima jeste da se palcem sviraju basovi na četvrtoj. Toliko o vrstama. stavite ruku i prste u prirodan položaj i to je to. one će to sigurno bolje objasniti od mene. tvrdoće i debljine zavisi kakav ton će se dobiti. petoj i šestoj žici a da se sa prstima I. U zavisnosti od oblika. materijala. Razlika je naravno mala ali nije nebitna. Najmanje razlike u tonu daje oblik trzalice koji je više prilagođavanje veličini ruke i želji muzičara a najviše razlike pravi materijal. Sviranje trzalicom Da l' postoji jedno 100. Ako zamenarimo da postoje identični modeli različitih proizvođača ipak postoji razlog zašto ih ima toliko. U svakom slučaju nema neke posebne filozofije. Žica se palcem trza odozgore a ostalim prstima odozdole. tako se dobije najbolji ton. Sviranje prstima podrazumeva trzanje žica noktima. .000 vrsta terzalica? Šta mislite. Trzalica se drži između palca i kažiprsta svojim najoštrijim vrhom okrenuta prema žicama. M i A trzaju prve tri žice i tako izvodi melodija. Trzanje noktima je podnošljivo sve dok su u pitanju plastične žice. Mekane i malo veće trzalice najčešće koriste oni koji sviraju akordaciju na akustičnim gitarama. Kako prste i ruku treba držati najbolje da pogledate slike. Tvrde trzalice se najviše koriste za brzu svirku a debele i male cepaju džezeri. :) Ma ludilo koliko ih ima. kako ih držati najbolje je da vas opet uputim na slike ali evo u najkraćem. kada se svira po metalnim nokti se lako oštete.

U durskoj skali raspored je sledeci: ceo stepen . "izgubi".ceo stepen .ceo stepen .ceo stepen . C dur skala je durska skala C tonaliteta. Ako se sećate časa o stupnjevima i stepenima rekli smo da broj stupnja u nekoj skali odgovara rednom broju tog tona u skali a da su stepeni razmaci (intervali) izmedju dva stupnja. baš tako. Evo kako se najprostije i najbukvalnije to radi. Poređate sve tonove od tona C (koji je tonalitet) pa na više i primenjujući raspored stepena tražite stupnjeve. Ako kažemo da je tonalitet ove skale C onda to znači da je prvi stupanj u ovoj skali ton C. četvrti i sve ostale njene stupnjeve.Žice se trzaju tako što se rukom "iz zgloba" radi gore-dole. C dur skala Krajnje je vreme došlo pa pre nego što se počne sa objašnjavanjem nekih komplikovanijih stvari i prvim praktičnim vežbama moram da vam objasnim šta je C dur skala. ili ako hoćete drugačije.polu stepen. treći. da odredimo drugi. Ovo je u redu? Je l' tako? Sad kad smo došli do rasporeda stepeni između stupnjeva ovoj skali treba da dodamo tonalitet. . Sasvim retko u potezu učestvuje deo ruke od zgloba do lakta i to više radi teatralnosti ili u trenucima kada se gitarista.ceo stepen . To bi bilo to. Nego. Sa ova dva podatka skala je potpuno definisana a ostatak stvari do kojih treba da dođemo je uzročnoposledičan. Da li okinuti odozgore ili odozdole takođe nije sve jedno ali ćemo o tome drugom prilikom. Ono što karakteriše dursku skalu i što je čini različitom od neke druge jeste specifičan raspored stepeni između stupnjeva. Ma nije nego! Nije šija nego vrat. tako da kažem. Iako ova definicija zvuči neozbiljno i smešno ja sam je namerno formulisao baš ovako. Da. čini mi se kao da sam sve rekao. da vidimo. do kojih to podataka još treba da dođemo? Do ostalih tonova koji čine C dur skalu.polu stepen .

pozicije su te koje su najčešće izložene prilagođavanjima i izuzecima.. G. Šta znači dobro odrađen posao probaću da vam objasnim na C dur skali odsviranoj kroz dve i po oktave. E. E baš zbog toga je C dur skala najspominjanija skala u muzičkoj teoriji i uopšte. navikavanjem na pozicije i korektne promene pozicija. :) Malo smešno zvuči ali je stvarno tako. zato sam ovo i spomenuo na tom času. Ljudi tu najviše greše iz neznanja. izuzimajući jednu žicu. oblasti delovanja njenih prstiju i pomeranje leve ruke po vratu u zavisnosti od tonova koje treba odsvirati. Ruku na srce. za peti prag. što znači da je skala do detalja definisana. Zbog toga ako svirate u prvoj poziciji sa petim pragom za kojeg niko nije zadužen nećete imati problema. Svirao sam kako bi mi šta palo na koji prst. prstiju i. Obzirom na to da je deveti prag šeste žice isto što i četvrti pete. celi tonovi. recimo. Po njima lepo možete da pratite promene pozicija. U svim knjigama koje sam konsultovao piše da je mali prst taj koji popunjava prazninu zaduženjem i za osmi i za deveti prag. dovoljno je pokriti samo jedan od ta dva praga. Red u kojem su sitni brojevi označava kojim prstom koji ton treba odsvirati a zaokruženi rimski brojevi obeležavaju pozicije (na primer: pozicija VII znači da kažiprst ide na sedmi prag). takozvani. G. A. Svirati "slobodnim stilom" naizgled nije ništa strašno sve dok jednom ne naletite na neki čvor koji će da vam veže prste pa ćete prvo pomisliti da je tako nešto nemoguće odsvirati. Rekli smo da su to: C. onda ste na petoj poziciji što se gleda po kažiprstu. D. Pozicije Pozicija objašnjava poziciju leve ruke. jer uvek možete da se snađete tako što ćete odsvirati praznu žicu. Ali! Samo za kratko da se vratimo na tonove za koje se ispostavilo da pripadaju C dur skali. D. Pravo da vam kažem. Glavni je princip da jedan prst treba da odradi ceo posao na njegovom pragu. Svi znamo da se. H i C. F. Tu pomaže samo obnavljanje većeg dela gradiva pravilnim sviranjem. gitara štimuje sa razlikom od pet pragova. Kad neko kaže pozicija misli na položaj leve ruke. a prsti i pragovi su u ovakvom odnosu: ako je kažiprst zadužen. Šta ako svirate baš petu poziciju koju sam malopre spomenuo? Četvrti ili deveti prag ostaju nepokriveni. ni sâm dosta dugo nisam znao da tu ima nekih pravila. A. H i C. E. Suština onoga na šta ukazuju pozicije jeste raspored upotrebe prstiju. Ogroman posao uzalud. domali na sedmom i mali na osmom pragu. F. Sad mislim da vam je jasnije zašto sam se na onaj način poigrao rečima na početku ovog teksta.. Pozicije i upotreba prstiju su pravilo koje se najčešće krši. a pritom je pitanje da l' ćete neke stvari koje ste već uvežbali ikad moći da prvo zaboravite pa nanovo uvežbate. Sigurno primećujete da nema nijednog tona sa povisilicom ili snizilicom i da su to sve. . onda srednji prst odrađuje posao na šestom. Cela ova priča o pozicijama je jako povezana sa pričom o tome kako držati levu ruku. Ako ste baš ovako postavili prste.Posle ove razrade vidimo da C dur skalu čine tonovi: C. Na ovaj način možete da dobijete skup tonova koji čini bilo koju skalu u bilo kom tonalitetu.

iako i meni po nekad izleti. domali za deveti i mali za deseti prag. to bi trebalo da bude VIII pozicija. Početak ove skale je jasan k'o dan. Praviti promenu pozicije kažiprstom je OK. Sad valjda ako je i bilo više nema nesporazuma. onda sledi deseti prag pete žice odsviran domalim prstom. Bilo bi pogrešno odsvirati ovaj deo ovako: Bilo bi nekorektno rešenje koje sledi. zna se. Zapravo. Ovo namerno ponavljam kako ipak ne bi došlo do zabune. . Kreće se sa VII pozicije u kojoj je kažiprst zadužen za sedmi prag. Pravilo kaže da kada se ide na gore promena pozicije se izvodi duplom aktivnošću kažiprsta. srednji prst za osmi. to je u redu. Ovde još nije kraj. a neki da ide na gore. iako je ispravnije od prethodnog. Lično sam pristalica ovog drugog principa. ne zna se koju. i to je u redu (iako mu se daje nezahvalan posao) jer u VIII poziciji mali prst odrađuje i XI i XII prag. a na dole malog prsta. samo sam hteo da kad sledeći put kažem nešto slično znate na šta sam mislio.Probaću da po pitanju pozicija u narednom tekstu obradim svaki detalj datog primera. tek treba preći u IX poziciju. kad se dođe do sedmog praga četvrte žice. Osmi prag šeste žice jeste prvi ton koji se svira. menja se pozicija. ali u koju poziciju? Konkretno ovde bi se prešlo u neku poziciju. Oni što kažu da ide na dole posmatraju stvar fizički. U datom primeru promena pozicije pravi se na petoj žici između sedmog i osmog praga. Dakle. idući dalje na gore. Ako se odsvira kao u primeru. a oni što kažu na gore misle po notama. pa dvanesti prag odsviran malim. ali prstom broj dva. U ovakve kompromise se upoštajte samo ako nema bolje rešenje. Kad gitarista svirajući rukom i prstima ide ka telu gitare neki kažu da ide na dole. Zabunu oko ove pozicije pravi to što kad bi ste nekome rekli da odsvira ovo baš po ovim pragovima mnogi će umesto domalim prstom deseti prag pete žice odsvirati srednjim. Možda ova digresija i nije toliko bitna. pošto sada kažiprst stoji na njemu.

Ja ne znam kako vi ali ja sam se bezbroj puta zapitao kako to da dešnjaci sviraju gitaru tako da leva ruka odrađuje veći deo posla. iako je po tom pitanju piking veoma striktan. Nije ovo teška oblast. a i da biste videli da se uzlazno i silazno ne mora kretati po istoj putanji. iako se ide silazno (sledeći primer). sem trenutka kada opet kažiprst kreće u akciju. Upravo zbog toga gitara je "okrenuta" tako da je levoj ruci dato da odradi fizički deo posla (koji ona može da odradi) a da filing i artikulacija budu prepušteni desnoj. Ako znate ova pravila. Retko kad je neku celinu moguće odsvirati stoprocentno pravilno. u pitanju je smer pokreta desnom rukom pri okidanju žice. Zašto ovo spominjem baš ovde? Pa downstroke i upstroke jesu činioci pikinga (jedna od sledećih lekcija) i kao takvi veoma važni ali. čak bi se na neki način moglo reći da je više teoretska nego praktična jer se radi o nazivima za pokrete koji se izvode desnom rukom dok se svira. ovo o čemu sam ovde pričao je preteško da bi ste to sad radili. sem nekih banalnih prevoda mi nije pao na pamet. Razlika između ruke kojom se koristite češće i ruke koju ređe koristije nije u snazi.Nadalje sve se dešava kako treba. Stvarno sam se to dugo pitao ali kada sam saznao za neke stvari sve mi je bilo mnogo jasnije. . samo da dodam još nešto. I još nešto. sigurno ćete izabrati neko rešenje koje neće značajnije ugroziti vaš pravilno izgrađen prstored koji ste imali do tad. Gotovo da je neiscrpan u kombinacijama kako ga je moguće odsvirati (probajte šta bi se desilo ako bi u promenu pozicije išli odmah posle prvog tona). Ovaj primer je pokazni i njegov cilj je samo da vam pokaže šta je pravilno. postoje situacije kada je od prizvuka koji želi da se postigne bolje/potrebno odstupiti od pravila i odsvirati baš jedan a ne onaj drugi. Inače. Ne treba se zbog toga preterano uzbuđivati. pošto note tako traže. Ovaj primer sam izabrao iz još dva razloga. Downstroke i upstroke Baš sam dugo razmišljao o tome kako bi se ovo moglo prevesti na srpski i nijedan. brzini pokreta ili veštini nego u mnogo boljoj kontroli osećaja. Za kraj.

a sigurno je da je snažniji od US-a. zatim u još nekim časovima i u vežbama. kao i upstroke. Downstoke-om se možda bolje kontroliše snaga okidanja. Evo ga primer za downstroke. . Saznali smo šta je i kako se izvodi a sad da vidimo kako se zapisuje.ds . Downstroke u slobodnom prevodu znači: trzaj na dole. Ovaj znak i znak za upstroke videćete ovde. što on u najbukvalnijem smislu to i jeste. Za kraj ovog teksta imam još nešto da kažem. Upstroke Za upstroke važi ista priča.us .us . potez koji se izvodi dok se svira trzalicom. Konkretno ovde je zapisano da je odsviran ton G na petom pragu četvrte žice na taj način da je trzalica sa gornje strane prešla preko žice i na taj način je naterala da zatreperi.ds . Izvodi se desnom rukom uz pomoć trzalice i to na taj način što se žica odtraz pokretom ruke na dole. Ima situacija kada se trzaji nižu ds . Cela stvar je toliko prosta da ne može biti prostija i cela caka je u tome da se napravi razlika s koje strane je žica okinuta. Kao što rekoh. Pozicija i piking veoma su važni i bilo bi dobro da vam je to uvek na umu jer bez njih nema dobre tehnike pa samim tim ni brzine.Downstroke Pre svega. međutim.. Njegove mane jesu da je malo slabiji od DS-a i da se s njim ne može savršeno kontrolisati intenzitet okidanja ali on ima i svoje vrline.. To je možda. downstroke je. Onda kada postoji dilema potezi se zapisuju u note. rasporedom i redosledom ova dva udarca. Kako ne biste posle na silu svoju svirku prilagođavali ispravnom načinu sviranja preporučujem vam da o ovome od početka vodite računa i tako sebi uštedite mnogo muke.us. Znati razliku između downstroke-a i upstroke-a preduslov je za shvatanje pikinga koji se upravo time bavi. Ono zbog čega se oni ne unose stalno jeste činjenica da se raspored ovih poteza može predpostavit skoro sa stoprocentnom sigurnošću pa ih nema svrhe zapisivati. Downstroke se u notama obeležava oznakom koja je nalik fudbalskom golu čija je prečka deblja od stativa. ova dva znaka se retko zapisuju ali onda kada to treba uraditi iznad note se crta znak koji je nalik latiničnom slovu V. On se isto izvodi trzalicom ali tako da se potez rukom pravi na gore. ponekad je potrebno izvesti baš US jer on ima specifičnu boju tona. virtuoznosti. efektnosti itd. Ovaj primer kaže da je ton G sa petog praga četvrte žice izveden trzalicom potezom ruke na gore.

Treći ton je g (prazna treća). polunaglašen. u ovim vežbana zapisane su sve oznake koje su vam potrebne. Izvodi se ili domalim prstom (A) ili potezom trzalice na gore. Probajte radeći ove vežbe da se naviknete na gitaru. Ali! Nemojte se opuštati ili likovati. Setite se narodne izreke: "Lakše je naučiti nego muku odučiti!" U ovoj i u još nekoliko narednih časova vežbe će biti zapisane i u notama i u tablatura sa svim mogućim oznakama. Ako kojim slučajem nešto još uvek nije jasno tu je i snimak koji možete da preslušate. Posle tri potpuno identična takta dolazi četvrti takt u kom se svira ton e u trajanju cele note (četri otkucaja) i to A prstom (domalim) ili potezom trzalice na dole. Zato molim/zahtevam da se preterano ne oslanjate na tablature. Ono što ove vežbe treba da postignu kod vas jeste da ukapirate da je pravilan pristup od starta veoma važna stvar i da ako sada ne krenete sa greškama otvarate sebi mogućnost da jednog dana postanete dobar gitarista.Vežbe na praznim žicama Sada kada su objašnjeni svi osnovni pojmovi i kada je obrađeno sve što je potrebno za praktične vežbe počinjemo i sa njima. na žalost. On je nenaglašen a izvodi se srednjim prstom (M) ili potezom trzalice na gore. Pored nota tu su i tablature. oznake za sviranje prstima (za one koji sviraju prstima). kažiprst (I). Kao što je važno od početka imati pravi pristup kada je rad prstiju u pitanju tako u domen pravog pristupa spada i shvatanje da su note ono što je apsolutan standard i da bez njih nema ozbiljnog rada. ipak objasniću i rečima kako se ona izvodi. i za one koji sviraju prstima i za one koji sviraju trzalicom. Polako ali sigurno zapisi će ostajati bez nekih oznaka sve dok na kraju ne budu ostale samo note. svoje bavljenje gitarom počeo "divljim" stilom koji mi je posle zadavao dosta glavobolje. Prvi takt je podeljen na četiri tona od kojih svaki ima trajanje po jednu četvrtinu. Vežba 1 Kao što sam rekao. kao prvi u taktu. trzalicom na dole. On je. Drugi ton je h (prazna druga žica). nešto kao rukovanje. Za početak to će biti vežbe na praznim žicama. Prvi ton je ton E (prazna prva žica. Pre svega. Ako ste prethodne tekstove pročitali iako ste barem nešto zapamtili sa izvođenjem ove vežbe ne biste smeli da imate problema. Šta treba da odsvirate moraćete da počnete da čitate iz nota (i tablatura). 2 1 1 2 1 . Kada je sviranje trzalicom u pitanju ovde obratite pažnju! Kako posle ovog tona nema više trzanja bilo je logično da se zadnja dva tona iz trećeg takta i ovaj ton nadovežu i izvedu jednim pokretom desne ruke na dole ali sa tri trzaja. nepritisnuta ni na jednom pragu) i to e . naglašen. Ove vežbe na praznim žicama i jesu i nisu važne. oznake za upstrike i downstrike (za one koji sviraju trzalicom) a i teze i arze su zapisane. Kad kažem da nisu važne mislim da ih ne treba shvatiti preterano ozbiljno i uvežbavati ih do savršenstva jer to nije njihov cilj. Znači. takt je četiri četvrtine. ovako detaljna objašnjenja privilegija su prve vežbe. I četvrti ton je opet nenaglašeno h koje se isto izvodi M prstom ali ako se svira trzalicom onda je potez na dole. One najviše služe kao neka vrsta upoznavanja sa instrumentom. ako sviramo prstima svaki prst "pokriva" po jednu žicu a ako sviramo trzalicom povezujemo dva tona u jedan pokret i naravno vodimo računa o naglašavanju. Ja sam. sledeće vežbe neće biti ni približno objašnjene kao ova. Možda one i nemaju neku preteranu svrhu ali su ipak bitne.

Učestviju sve (prazne) žice. Koriste se sva četri prsta P. Svaki takt ima šest osminskih otkucaja i na svaki otkucaj svira se po jedan ton. naglašeni. Svega ima pa zbog toga a i zbog neobičnih preskakanja žica ova vežba je od ove tri najteža. . Naglašena je prva osmina svakog takta. M i A ili se vezuju po tri tona u pokret u jednom pravcu.Vežba 2 Takt je šest osmina. I. Čini mi se da je teže izvesti je prstima nego trzalicom. svi prsti. Vežba 3 Još jedan četvoročetvrtinski takt. U igri su prazna šesta. polunaglašeni i nenaglašeni tonovi. treća. potezi na gore i dole. ako se svira trzalicom. polunaglašena je svaka četvrta a nenaglašene su sve ostale. druga i prva žica.

on je ovde najmanje bitan. Osnovni akordi I akordi su došli na red ali to što ćemo ovaj put raditi i obraditi tri najpoznatija akorda ne treba da znači i ne znači da je potrebno i dovoljno znati samo njih. Da vidimo kako ti izgleda predstavljeno crtežom na vratu gitare. nije dovoljno znati ni sve akorde iste prirode a drugih tonaliteta. treća na prazno ton G. Sad da vidimo na koje sve načine ovo šematski može da se primaže i zapiše. međutim nadam se da vam ni jedna neće biti preteška. zapamtite i odsvirate. nemojte preterivati. A mol i G dur. Peta žica na trećem pragu daje ton C. u ovom trenutku to je prednost. Ako ćemo iskreno. Ako "prošišate" brzinu još bolje. Prva vežba bi trebalo da je najlakša a sledeće po malo teže. C dur koji ćemo ovom prilikom da probamo svira se tako što se prst broj jedan (kažiprst) leve ruke stavi na prvi prag druge žice. čak mislim da vam to neće uspeti iz prve. drugi prst (srednji) se stavi na drugi prag četvrte žice a treći prst (domali) na treći prag pete. verujte mi na reč. Dijapazon akorada koji treba da znate da bi ste sebe nazvali gitaristom je mnogo veći. Sviranje takozvanih "praznih" akorada ima i prednost i manu ali. tako da kažem. druga žica na prvom pragu daje ton C i prva žica prazno daje E. U.Ove praktične vežbe zamišljene su tako da ih prvo shvatite. četvrta na drugom ton E. Takvi akordi ne samo što su lakši za učenje i uvežbavanje nego lepše i zvonkije zvuče. čujete. U ovom akordu učestvuju još i prazna i treća žice. za sada. Dok ne postignete kakvu-takvu brzinu tempo usporite onoliko koliko vam odgovara pa ga ubrzavajte opet po vašoj volji. Slične vežbe možete sami izmisliti i vežbati ih zajedno sa ovim.x32010 . Svirajte ih stalno u krug. Danas su na tapetu tri akorda: C dur. Odsvirati ova tri tona na bilo koji način i u bilo kojoj kombinaciji znači odsvirati ovaj akord. Obradićemo ih po u jednoj poziciji a kako se grade ćemo. Kada gitara već ima šest žica zašto to ne iskoristiti? Je l' da? Pored toga što ćemo pribeći "triku" sa ponavljanjem tonova iskoristićemo još jedan fazon i što je više moguće tonova odsvirati na praznim žicama. Nemojte da brinete o tempu. Boga mi. Ako vam ne ide da vežbe odsvirate onako brzo kao na snimku nije ništa strašno. Sad da vidimo koja žica daje koji ton (ovo možete da pogledate i na stranici "Tabela nota na gitari"). dozvoljene kombinacije spada i ponavljanje nekog od ova tri tona. C . Da pređemo na stvar. nisu one baš toliko važne. C dur Akord: C dur čine tri tona: C. E i G. da ostavimo po strani.

S vremenom ćete se već navići da pravilno izvedete ovaj hvat kako treba a do tada možete da se poslužite jednim trikom. četvrta daje ton E. Šesta žica se u ovom. Peta žica daje ton A. Malo je frka "zgužvati" dva prsta u želji da se na istom pragu pritisnu dve susedne žice. Ovaj akord ima jednu nezgodaciju koja se javlja u mnogim akordima i za koju verujem da će vam praviti izvesne probleme. drugi na drugi prag četvrte žice i treći prst na drugi prag treće. treća ton A. takozvani. druga C i prva žica daje ton E.C Evo i fotografije koja prikazuje kako bi odprilike leva ruka trebala da stoji dok se izvodi ovaj akord. kao i u prošlom akordu. C i E. otvoreni akord jer se u njemu koriste i prazne žice. A mol A mol čine tonovi A. Da vidimo sad koji ton daje koja žica. Ovde možete i da ga čujete. Obzirom da je sve jedno gde ćete u okviru polja pritisnuti žicu. ne koristi. Pored ovih žica sviraju se još prazna peta i prva. srednji . Da bi se ovaj hvat izveo potrebno je prvi prst staviti na prvi prag druge žice. A mol koji je ovde predstavljen takođe je.

Stvar bi trebalo da je jednostavna. nije ključ uspeha u mojim objašnjenjima nego u tome što je stvar izuzetno prosta. Sumnjam da ste posle onih detaljnih objašnjenja za C dur i A mol pogrešili. prst pomerite ka šestoj žici. Brzina menjanja akorada u ovom trenutku nije važna. Crvene tačke u ovoj šemi prikazuju tonalitet a crne tačke ostale tonove. C dur. Ako i dokačite šestu žicu ništa strašno jer . Dok ovo radite trebalo bi da imate jednu pojedinost na umu. i šeme vrata gitare. Onaj deo od praga na kom je pritisnuta pa do gornje kobilice "ne svira" pa s njim možete da radite šta vam je volja a bilo bi najbolje da ga iskoristite za pravljenje mesta prstu koji je veći od razmaka između dve žice. nekoliko pragova i to je to. Svojim značajem su se toliko nametnuli da bi bilo greška ne objasniti prvo njih. Ako postoji bilo kakav prikaz uvek je napravljen tako da bude dovoljno jasan i da ne pravi dileme. Gledajući u sliku na kojoj je prikazan G dur ispričajte sami sebi ono što bi ste inače na ovom mestu pročitali da nema ovog malog testa. to će i onako doći s' vremenom. Postoje četiri plus jedan prst. G dur Da probamo ovako. jeste da hvat držite pravilno i da vam ni jedan ton ne šušti. Međutim. Tako ima više mesta pa je prstima komotnije. šest žica. Prikaz akorda koji sledi i koji će od sada pa na dalje biti primenjivan u ovoj školi gitare sastoji se od zapisa akorda notama i tablaturom. Ako neka žica ipak šušti postoje dva razloga zbog kojih se to dešava: prstom niste dovoljno jako pritisnuli žicu pa ona ne vibrira kako treba ili prstom dodirujete neku od susednih žica pa je prigušujete. na vama je još da ove hvatove uvežbate do te mere da možete da ih uhvatite tako da vam se sve žice čuju. Ono što je stvarno bitno. žica vibrira od praga koji je pritisnut pa do donje kobilice. A mol i G dur koji su ovde prikazani su stvarno osnovni akordi bilo koji instrument da je u pitanju. Konkretno: ako vam se ne čuje dobro četvrta žica dok svirate G dur i to zato što je dodirujete drugim prstom.prst pomerite ka prvom polju (ali i dalje u okviru drugog polja) a domali prst ka trećem. Klikom na bilo koju od ove dve slike možete da čujete kako zvuči akord. da ponovim. Ja sam svoj deo posla završio.

Osnovni akordi . kao što sam to na već nekoliko mesta napomenuo. Tu si još tri tona: drugi prag treće žice. __ i __. sve na drugom pragu. Hm! Da li reći osnovni akordi? Ajde da ih nazovemo tako ali samo pod uslovom da se to shvati. što znači D. Čine ga prvi. D dur D dur je akord kojeg čine I.II Evo još jedne stranice sa osnovnim akordima. Posle svih dosadašnjih objašnjenja mislim da više nije potrebo da "davim" kako se hvata koji akord i prepuštam vam da se sami snalazite sa što manje mog teksta. A dur A dur. Hvat koji ovde objašnjavam koristi kao bas (osnovni ton) praznu četvrtu žicu. Ovaj akord će vam uvek zvučati visoko jer mu je osnovni ton najdalje od najnižeg tona na gitari. III i V stupanj D dur skale. Malo će da vam bude tesno dok se ne naviknete. Svira se prvih pet žica a sa prva tri prsta se pritisnu žice H2. treći i peti stupanj A dur skale a to su __. Ako vam ipak ovo sve nije jasno i teško se snalazite preporučujem vam da se na kratko zaustavite sa napredovanjem i obnovite gradivo koje ste već prošli. G3 i D4. Nema veze. sa velikom rezervom. Ionako piše na slici koja prikazuje akord. najverovatnije vam je nešto promaklo i tu leži razlog neshvatanja. F# i A. Raspored prstiju je prikazan na slici. Prvo D nalazi se tek na petom pragu pete žice ili na praznoj četvrtoj. Ovo koristite kad god imate problem. . treći prag druge i drugi prve žice. Možda jesu osnovni i najčešće se koriste ali to nikako ne znači da treba naučiti samo njih.taj deo žice ne treperi a ne treperi jer je pritisnuta trećim prstom na trećem pragu.

. Zašto kada je moguće isto ovo izvesti i sa prstima 1 i 2 a ne prstima 2 i 3? Iz više razloga. Primetili ste sigurno da su u svim akordima koji su do sad objašnjeni korišćeni prsti po svojim brojevima. Ovo kaže iskustvo i to ćete i sami primetiti kad počnete da aktivno koristite ovaj akord. Drugo: na ovaj način je ruka u boljem položaju za hvatanje sledećeg akorda ma koji on bio.E dur E dur. pa drugi (srednji prst) i tako redom. Uvek se prvo koristio prvi prst (kažiprst). G# i H. I. Znam da te mrzi ali stvarno mislim da bi bilo korisno da naglas izgovoriš raspored prstiju po žicama i pragovima koji si pročitao sa ove šeme. E mol Ovde moram na kratko da se ubacim i pojasnim jednu caku (ako je to prava reč) ali to radim ne da bih objašnjavao ono što mislim da više ne treba i što sam rekao da više neću objašnjavati nego da bih ukazao na to kako pri sviranju gitare treba razmišljati. Prvo: i pored toga što se retko sviraju akordi E dur i E mol odmah jedan posle drugog i to se dešava a posle E dura lakše je samo skloniti prvi prst nego premeštati sve prste. znači: E. III i V E dur skale. U ovom akordu videćete da prvi prst uopšte nije upotrebljen.

Ono što je meni u vezi sa ovim akordom veoma interesantno jeste njegova sličnost sa načinom na koji se hvata akord E dur objašnjen u času "Osnovni akordi . Gitare sa drugačijim štimom imaju svoje hvatove baš kao što svoje imaju neki drugi instrumenti poput: mandoline. ili većina. ako su u pitanju hvatovi za gitaru.Bare hvatovi Ovaj čas bi. Evo primera: ako je i za E dur i za F dur bio bitan ton koji daje E6 žica dok se svira taj hvat onda to znači da će taj ton biti bitan i za akord koji se dobija postavljanje hvata na bilo koji prag. A i C. pa je imalo smisla imenovati ga po vrsti hvata: "Bare hvatovi". ili ako bi ste na prvi prag stavili kapodaster (pomagalo pri sviranju koje pritiska sve žice na odabranom pragu). znači tonalitet. ono što je najvažnije. karakteristični i. sigurno ćete uvideti sličnost.. III i V stupanj F dur skale a to su tonovi F. U bare hvatovima se odgovarajuće zasvučje tonova postiže tako što se prvim prstom (kažiprstom) pritisnu sve. Razlikuju se u toliko što je E duru osnovni prag 0 (tako da kažem) i ton koji daje E6 žica na prazno . tamburice itd..ton E. Iz ovoga se veoma lako zaključuje da ako istim ovim rasporedom prstiju uhvatite hvat na petom pragu dobijate dur čiji je tonalitet ton koji . Bla. Ako to nije slučaj obnovite časove o tome kako se grade akordi. bla.III" ali su hvatovi koji su u njemu opisani veoma specifični. žica a ostali prsti se koriste za dobijanje potrebnog akorda. F dur Akord F dur čine I. a F duru je osnovni prag I a E6 žica na prvom pragu daje ton F. često se koriste. U slučju E dura i nultog praga taj ton je bio ton E. Kakvi su to "Bare" hvatovi i koja je fora u njima? Pre nego objasnim ovo samo bih hteo da razjasni razliku između akorda i hvata. bla. Zašto ovoliko insistiram na tome da se shvati sličnost? Zato što uz pomoć malo logike i poznavanja teorije sebi znatno možete olakšati pamćenje hvatova. Za F dur i prvi prag to je ton F. Samo naizgled ove dve stvari su iste. ustvari. Ove teoretske stvari više neću ponavljati i objašnjavati jer bi to trebali da znate na pamet. trebao da se zove "Osnovni akordi . Pogledajte taj E dur pa ovaj F dur. Akord je sazvučje tonova i može se odsvirati na bilo kom instrumentu a hvat je karakterističan položaj ruke i prstiju na gitari. tačnije na gornjoj kobili.II". Najzad. Identičnost rasporeda pritisnutih žica lakše ćete prepoznati ako zamislite da se vrat gitare zavrsana između drugog i prvog praga a ne između prvog praga i glave gitare.

Da vidimo kako se to hvata H dur. Hm! Ovde moguće da će biti malo problema. S nekim stvarima nema zezanja. U ovom slučju za primer je uzet onaj hvat koji ličI na A dur. Ovog momenta. Oba razmišljanja su ispravna. pa čak i oni sa najmanje iskustva. A dur na prazno daje ton A a H dur na drugom pragu ton H.daje E6 žica na tom pragu. Ipak. . Nekome ko je dobro savladao F dur mogle bi pasti dve stvari na pamet. a druga je da ovaj H dur liči na A dur na isti način na koji F dur liči na E dur. problem nije neprebrodiv jer svi gitaristi. Zato ne očekujte da će vam ovo poći za rukom "iz prve". H dur Nije bitno da li ćete odgovor na pitanje: "Koji stupnjevi koje skale čine akord H dur i koji su to tonovi?" dati tako što to već znate na pamet ili ćete to od negde pročitati ali ga dajte sada. Opet je u pitanju tonalitet." mislim da vaša sistematika rada nije dobra i preporučujem vam da o njoj još jednom dobro razmislite. Prva je da H dur može da se uhvati tako što će se držati hvat kao za F dur ali ne na I nego na VII pragu. To je zato što onaj značaj koji je za E i F dur imala E6 žica preuzima A5 žica. Možda malo komplikovano za objašnjavanje ali je stvar veoma prosta. samo dok vam hvat ne "uđe u prste". To je dokaz da problem nije prevelik i da će vam za ovo trebati jedva malo više vremena nego obično a ako i posle dužeg vremena baš svaki ton nije savršen ne očajavajte jer će stvar s vremenom "leći na svoje". Za peti prag je to ton A što znači da je to A dur. koriste bare hvatove. Ako ponovo pogledate A dur videćete da u njemu ne učestvuje šesta žica. Stvarno nije lako savladati tehniku pritiskanja svih žica jednim prstom tako da se tonovi na svim žicama čuju pravilno. Ako vaš odgovor bude glasio: "Pogledaću posle.

C7 Ovo je jedan od najčešćih hvatova za ovaj akord i zato sam se odlučio da predstavim baš njega iako je ovaj akord. V i bVII stupanj C dur skale što znači da ga čine tonovi: C. da bi se kompletiralo znanje. Čine ih. Sedmice su akordi koji se grade iz durskih skala i čine ih I. ulepšava se ubacivanjem akorda C7 udarac pred F. . Ustvari! Da prekratimo priču o pravilnosti. Bio bi mnogo ozbiljniji nedostatak neodsvirati ton E jer se bez njega ne zna da li je akord dur ili mol. H dur možete hvatati tako što ćete sve žice pritisnuti kažiprstom na drugom pragu.U ovom bare-u ima jedna "zvrčka" na koju bih vam skrenuo pažnju. Razlog nastanka ovog i ovakvog hvata i akorda nije ničija želja za mangupiranjem nego praktičnost. sniženi sedmi stupnjevi. zvuče tako jer su na takav način i odsvirane. drugi na drugi prag žice D4 a treći i četvrti na treće pragove žica G3 i A5. Osnovni akordi . Ovo je jedina nelogičnost. Po šemi koja je prikazana videćete da u ovom akordu nema tona G. To je glavni razlog zašto sve pesme u njihovom izvođenju zvuče siromašno i pojednostavljeno. ako se ovako može nazvati. kao što rekoh. V i sniženi sedmi stupanj. Jeste malo čudno ali šta je tu je. Znati ovih nekoliko glavnih hvatova za ove akorde jeste veoma važno ali pored njih. ovakav kakav je. ili ne odsvirati Hes bez kojeg bi smo dobili čist dur. Od "čistih" sedmica grade se majevi. U čemu je štos? Ton G je peti stupanj C dur skale i koji god akord C tonaliteta da odsviramo ton G se u njemu nalazi (sem alterovanih akorada koji su priča za sebe pa ne bih o ovome ovde). mora se znati još dosta toga. koji je u modernim kompozicijama izuzetno čest.7 Do sada smo u časovima o osnovnim akordima pričali o duru i molu ali daleko od toga da je tu kraj priče. u nazivima akorada. Ovaj način nije nepravilan ali ja bi vam preporučio da kažiprstom hvatate samo prvih pet žica jer tako jagodicom pritiskate onaj ton koji je ustvari tonalitet tog akorda. Ovaj akord postaje ispravan ako ga nazovemo C7 (no 5). Kako je iz ovog položaja ruke mnogo lakše iz C7 (x-3-2-3-1-x) preći u F dur koji se na skraćen način svira u rasporedu x-3-3-2-1-x niko se ne trudi da C7 odsvira kao x-3-2-3-x-1 i doda taj ton G. E. Prvi prst ide na prvi prag H2 žice. sa ostala tri prsta pritisnuti četvrti prag a otrzati samo prvih pet žica. Prelaz iz C dur u F dur. III. Do duše. Iako se ovo ne može smatrati pravilnim nije tragično odsvirati ga ovako jer se po tome kako ovo sazvučje tonova zvuči u podsvesti slušaoca ton G nepogrešivo predpostavlja. Obzirom da se zovu sedmice logično bi bilo za očekivati da ih čine sedmi stupnjevi ali to nije tako. nekompletan. C7 akord čine: I. mnogi početnici pored dura i mola nauče i po neku sedmicu alii se tu zaustave. Ovo namerno ističem jer je ovo česta pojava. U pitanju je jedini izuzetak pa ga nije teško zapamtiti. Na ovaj način se "vidi" šta svirate. III. Ustvari. G i Hb.

E i G. G3. Ton G je u sazvučju ovih tonova najviši kako i treba da bude. Iako prvi prst drži četri žice ne radi se o bare hvatu. Fis. Sedmi stupanj D dur skale je ton Cis a obzirom da sedmicu čini sniženi sedmi stupanj ton Cis je razrešen u C. Cis. Najbolje da ovo probate sami jer je moguće da će na vas ovo ostaviti neki drugi utisak. A i C. . D4. Kažiprst ide na prvi prag druge žice a srednji i domali na druge pragove prve i treće žice. Međutim. Međutim to po nekad nije ono što se želi postići pa se drugim hvatovima istog akorda neki drugi ton stavlja kao najviši čime se postiže da sedmica zvuči "mekše". Čisto da ne bude zabune. Na ovaj način se postiže da ta sedmica bude izražena jer se smatra da najviši ton u akordu ima posebnu čujnost kod slušaoca. A5 žica se svira prazna.A. I ovde bi na jednu stvar da ukažem.D7 Klasičan D7 akord sa pripadajućim tonovima D. Od svih primera na ovoj strani ova sedmica je najpravilnija. Obratite pažnju na ovaj ton C. na jednu stvar bih samo na kratko da se osvrnem. A7 A7 . H2 i e1 se na drugom pragu pritiskaju prvim prstom a bez obzira što je e1 već pritisnuta srednjim prstom se drži na trećem pragu. U sviranju akorda učestvuju prve četiri žice.

..ovaj prst ovde. ovaj ovde. lako se hvata. Treći prst može." probaću opisno da vam objasnim kako se hvata ovaj akord. H7 H sedam u ovoj poziciji je. Da ne bih opet ko papagaj ponavljao: ". Nije skraćen.. Hvata se isto kao i E dur s tim što se koristi i mali prst da bi se odsvirao ton D na drugoj žici. po mom ukusu i mišljenju. sniženi sedmi stupanj nije najviši ton u sazvučju.E7 E sedam. Nije teško. iako se samo jedna žica svira na prazno zvuči "otvoreno". a i ne mora da se sklanja ali sam ja prikazao hvat u kojem je domali prst sklonjen jer u bare varijantama ovog hvata prvim prstom se drže sve žice. iz te pozicije lako se hvataju drugi akordi.... najlepši akord koji se svira na gitari. Ajde probajte sami da kažete koji tonovi ga čine ali da ne čitate sa donje skice. . drugi prst preuzima zadatak prvog a treći drugog.

V i bVII stupanj C dur skale. Gm 7 Gm7 iz ovog primera je karakteristični bare hvat za ovaj akord. samo je treći stupanj snižen da bi akord bio molski. Isto kao i durska sedmica.m7 Dominantni septakordi (7) mnogo su popularniji akordi od malih molskih septakorda ili kako ih drugačije zovemo . G i Hes. drugim i trećim prstom se pritiskaju prvi pragovi žica A5.Osnovni akordi . To su tonovi: C. Grade se iz durskih skala a čine ih I. Najniži ton je ton Hes pa bi se ovaj akord mogao (ili trebao) zapisati kao Cm7/bH. da ton C nije u basu. To ćete primetiti i po broju primera ovih akorada. Tačnije. četvrta i peta žica a prvim. D4 i H2. U pitanju je obrtaj ovog akorda. Es.molskih sedmica (m7). . Cm 7 Cm7 čine I. bIII. V i bVII stupanj. Ono što ćete primetiti u ovom hvatu jeste da osnovni ton nije najniži ton u sazvučju. U ovom hvatu trzaju se druga. Pomeranjem ovog hvata uz i niz vrat gitare mogu se dobiti molske sedmice drugih tonaliteta a kao osnovni ton se uzima onaj ton koji svira prag pritisnut kažiprstom na E6 žici. treća. bIII.

ako vam bare hvatovi predstavljaju problem i ovaj hvat koji sam prikazao "pije vodu". III. C maj U Cmaj akordu. usudio bih se reći. rekao bih da ih ja doživljavam kao akorde koji su isti ko dur. kao da je prilagođenija durskim nego molskim akordima. E. G i H. Hvatova za durske i molske trozvuka možda ima podjednako ali u svim ostalim akordima kao po pravilu ima više hvatova za dureve nego za molove što se moglo primeti i na primeru molskih sedmica kojih imam znatno manje nego durskih. kao što sam malopre rekao. samo malo oplemenjeni. V i VII stupnja. III. a ne uz pomoć muzičke teorije. nalaze se I. Gitara. To je moj utisak.maj Kada bi me neko zamolio da opisno objasnim majeve.Osnovni akordi . Ovaj hvat mislim da vam neće biti veliki problem da posle samo nekoliko pokušaja uhvatite kako treba. Ona kaže da se majevi grade iz dursakih skala i da su oni sazvučje I. V i VII stupanj C dur skale a to su tonovi C. . Teža varijanta ovog hvata je da prvim prstom pritisnete prvih pet žica i u sazvučje uključite i ton G koji će se pojaviti na trećem pragu prve žive. Međutim. Ovo mi možda ni nebi palo na pamet da napišem da se nisam setio stvarno velikog broja osnovnih hvatova za maj akorde. a da vidimo ipak šta kaže teorija.

U ovom hvatu bare neće biti jedini problem. Ako je ovo izvan naših mogućnosti možete treću i četvrtu žicu pritisnuti drugim i trećim prstom a petu žicu pritisnuti četvrtim prstom ali vam ja preporučujem da se oko ovog hvata ipak malo potrudite i uvežbate na ga prikazan način jer smatram da je to dobat zalog za budućnost. Ovaj hvat bi bilo lakše uhvatiti prvim prstom ali ako ovaj akord budete "šetali" kroz vrat prvi prst će vam trebati za pritiskanje četvrte žice. Čak. biće bolje da prve tri žice držite trećim prstom. D i Fis. .G maj G maj .G. Biće malo frke oko lomljenja drugog prsta na krajnjem zglobu. H. D maj Slična priča kao maločas. ako budete hvatali takve hvatove.

U tim slučjevima odustanite od držanja pete žice jer se u prve četiri nalaze svi potrebni tonovi koju čine maj. Do duše u tim hvatovima osnovni ton neće biti najniži ton u sazvučju (to će biti obrtaji) ali to nije toliko tragično. . V i VII stupnja durske skale. možete napraviti hvat koji ćete pomerati niz vrat gitare. Ono što ovaj hvat posebno karakteriše jeste činjenica da su tonovi poređani baš onako kako se akord gradi. C i E. III.A maj I od ovog hvata možete graditi ostale akorde pomeranjem hvata niz vrat ali u tom slučaju teško da ćete upseti da pritisnete petu žicu. Ako ovaj akord odsvirate trzanjem desne ruke odozgore (od četvrte žice ka prvoj) tonovi se ređaju baš tim redosledom. Ova "pravilnost" je. kao i od mnogih. Podsetite se: maj čine I. koliko sam ja primetio. U primeru F maj-a to su tonovi: F. A. veoma retka kod gitarskih hvatova. F maj I od ovog hvata.

Heses praktično jeste isto što i A ali teoretski nije i morate ga prihvatiti kao takvog. sniženi III. III. sniženi V i dvostriko sniženi VII stupanj durske skale. Na primer: C dim čine tonovi: C. I bE dim čine isti tonovi. ili C0 čine C. Ges. imaju rumunsko poreklo i koji sem oznakom "dim" mogu da se obeleže znakom "0". bG i bbH. IV. tačnije I. bV i bbVII durske skale.stepen. Skala ovog akorda ima stalan raspores stepena . Isto tako i bG (F#) i bbH (A) dim čine isti tonovi. V i VII stupanj dim skale.dim Dimovi su akordi koji. bE. V i VII i svi parni: II. Odatle proizilazi da C dim. po stupanj ipo. Kako u dim akord ulaze I. III. VI i VIII podjednako udaljeni.Osnovni akordi . Meni lično su nepoznanica i nikako baš skroz da ih skapiram ali znam da umeju žešće da "čučnu". Es i Heses. primetićete da četiri tonaliteta imaju iste tonove koji ih čine a ti tonaliteti su baš oni tonovi koji čine jedan dim. Ne dajte se zbuniti. bIII. C dim Teorija kaže da dim akorde čine I. Dimovi su jedini akordi koji nemaju dursku i molsku varijantu ali to nije jedino što ih karakteriše. G dim . kako sam čuo. polustepena pa ispada da dim skala ima devet stupnjeva i da su svi neparni: I.

Lekcija će imati nastavke I i II. kao što i naziv kaže..G dim čine tonovi: G. sedmica itd. drugim prstom se drži prva žica na drugom pragu a trećim prstom druga žica na trećem pragu. takođe. Des i Fes. D sus4 (no3) Ovaj akord oni koji ne znaju kako se grade akordi zovu: "onaj akord isti kao D samo još dodaš mali prst". Ces i Eses. Naime. Zvuči simpatično i nemam ništa protiv ali mislim da je dobro znati i njegov pravi naziv. a drugi do 12 praga. Još neki akordi . još neki akordi koji se. F dim F dim čine: F. prvim prstom se drži drugi prag G žice. Pored ova tri prsta koja ovako držana čine klasičan D dur malim prstom se pritiska prva . ovaj akord se zove Dsus4. Hes. Prvi deo će se baviti hvatovima do 5.I U ovom tekstu biće prikazani. često koriste ali su ipak manje poznati od dureva. molova. U prikazanoj kombinaciji D žica se svira na prazno. As.

Zašto? Naravno da nije neophodno držati žicu na dva praga jer pritiskanje praga bliže donjoj kobilici nema nikakvog uticaja ali se ovaj akord najčešće svira kao jedna vrsta ulepošivača D dura i kao takvog ga je najlakše odsvirati na ovaj način. znači da se svira taj akord ali sa naznačenim tonom u basu.Cmaj . U ovom hvatu. Gledano po D dur skali ti tonovi su D. I stvarno! Tog tona u ovom hvatu nema.(no3). na H2 žici ponovo D i na e1 žici ton G.G7 . Ova. da sad ne nabrajam pojedinačno. D mol sedam kroz G je običan D mol sedam ali sa G u basu. Fis. Malopre kada sam nabrajao tonove koje "svira" ovaj hvat nigde nisam spomenuo ton Fis. to znači da u zasvučju tonova tog hvata nema trećeg stupnja. Jeste istina da bi peta žica nepritisnuta dala ton A kojeg već ima u akordu i da nebi bilo nepravilno odsvirati ga ali akord bez njega zvuči mnogo lepće. A. Bez obzira što u ovaj akord ide ton A nepreporučujem vam da svirajući ovaj hvat okidate sve žice. Baš zbog tog G u basu sam s početka i mislio da je u pitanju G dur.žica na trećem pragu. na originalnim snimcima pesama mi je ovaj deo uvek zvučao mnogo lepše nego kada bih ga ja odsvirao sve dok jednog dana nisam seo da dobro preslušam o čemu se radi i ukapirao da muzičari umesto G dura sviraju Dm7/G. To je razlog zašto se u oznaku akorda dodaje i . Međutim.F Hm7-5 . učestvuju tonovi: D. ili slična. Naziv akorda koji u sebi ima oznaku "kroz" pa neki ton. . Odmah se primeti da je prva e1 žica pritisnuta na dva praga. trećeg i petog stupnja D dur skale a njima je dodat i četvrti stupanj. fraza se obično javlja u pesmama zabavne muzike.E. D m7 / G Malo iskusniji svirači sigurno će prepoznati veoma čest harmonsi raspored: Dm . A i G kao četvrti stupanj. Sećate se da od trećeg stupnja zavisi da li je akord dur ili mol. Kada se odsvira ovaj hvat na žici D4 se dobije ton D. Kako ovde nema trećeg stupnja ispada da "priroda" ovog akorda nije određena ali se u praksi on uvek tretira kao durski. F. na žici G3 ton A. Čim se prepozna pesmu nije teško odsvirati. Dakle. C i G u basu. Akord Dsus4 se sastoji od prvog.

D.sedmi i C . drugi na drugom pete i treći na drugom pragu četvrte žice. pomera se treći prst sa drugog praga četvrte na drugi prag treće žice. Gis i H. Da prvo vidimo šta se dešava sa E durom. promenu visine tona na dve žice pa se na četvrtoj žucu umesto tona E "čuje" ton D a na trećoj umesto tona Gis "čuti" ton A. Ovaj hvat daje tonove: E. dakle radi se obrtaju. III i V) dodaju još sedmi stupanj (što ga čini maj-em) i povišeni XI stupanj. Dakle. F. tonovi E. H i E daju akord E7sus4. gubljenjem tona Gis u sazvučju izgubi određenost po svojoj prirodi (da li je dur ili mol) i dobija ton D što ga čini sedmicom. I ovde je u pitanju sus4. Gis. III i V stupanj E dur skale a to su tonovi: E. isto kao malopre u primeru D i Dsus4. H. Takvo pomeranje izaziva. Ovaj akord možete da "skratite" za prvu i drugu žicu jer se na njima dobijaju tonovi kojih već ima što zavisi od vaćih želja i potreba. A. Hvata se isto kao i E dur na prvoj poziciji s tim što se kompletan raspored prstiju pomeri za jedan prag dalje od gornje kobilice. Ova promena izazivas da dobijanjem tona A akord postaje sus4. Razlika je u tome što se kod akorda E7sus4 jedan od prsta sklanja sa žice na kojoj se nalazi i prelazi na drugu pa tako dolazi do promene visine tona na dve žice. C. A.dur. H i A. III i V stupnja durske skale sa dodatim IV stupnjem. F maj add+11 Ovo je opet jedan od akorada koji se često svira u kombinaciji sa E durom. gledano od E6 ka e1 dobijaju tonovi: E. Primetite da je ovaj akord po tonalitetu F a da je najniži ton E. Redom: F.povišeni jedanesti stupanj. E.E 7 sus4 (no3) Ovo je takođe jedan od akorada kojim se ulepšava neki drugi akord. Kada se iz E dura prelazi na hvat koji objašnjavam. Često se koristi u španskoj mužici. To je u redu jer E dur čine I. H i E. Gis. Po tome se zaključuje da u Esus4 idu tonovi: E. A i C . Fmaj+11 je akord koji se gradi na taj način što se duru (I. Prvi prst je na prvom pragu treće žice. . kao što rekoh. Prvi prst je na drugom pragu treće žice. Svirajte ga naizmenično sa E pa ćete to primetiti i sami. E . H i E. H. Okidaju se sve žice pa se. drugi na trećem pragu pete i treći na trećem pragu četvrte žice. Akord sus4 se gradi od I.

Cmaj = C.H m7 -5 Akord Hm7-5 čine I. G. Međutim! Nemojte pomisliti da je kod ovog akorda stvar samo u teoriji. D. jer tek sa njim harmonija postiže.celih nota. Harmonija ide: Am . A. dobrodošao je u pesmama čiji je tonalitet C dur ili A mol. A itd. H. Šteta.Fmaj . da ne kažem .II . H. Za kraj. E. Dm = D.Hm7-5 .Cmaj . C.E. G = G. kao što malopre napomenuh. Još neki akordi . F.sedmica. C. Ako neko zna priču o paralelnim akordima ili je pročitao taj tekst na ovom sajtu sigurno će lako skapirao zašto je ovaj akord ovoliko značajan. Svaki akord izkombinovan iz belih dirki. E.mol. F i A. Ova pesma i ovaj harmonski raspored su fantastičan primer za priču o paralelnim akordima i harmoniju uopšte. on sem toga što je primer svoje vrste izuzetno lepo zvuči i ako kojim slučajem probate da ga zamenite nekim drugim akordom sigurno ćete izgubiti na lepoti pesme koju izvodite.Esus4 . Potrudite se da ga zapamtite. sniženi V . Sve cele note. F. sniženi III . Fmaj = F. Ono namerno naglašavam jer primećujem da ga dosta čak i iskusnih gitarista ne zna i ne koristi. U H tonalitetetu to su tonovi: H. E. Pogledajte pesmu "I Will Survive". A. E. Pogledajte: Am = A.ovde ne ide čisti peti stupanj jer akord ima oznaku -5 i sniženi VII stupanj . Hm7-5 = H. svoj puni raskoš.Dm G . D.

sem ako u pitanju ne budu bile balade. tonalitet akorda. Kažiprst pritiska sve žice na sedmom a domali i mali prst drže petu i šestu žicu na devetom i desetom pragu. To su tonovi: E. 7. Dadd9 uhvaćen na ovaj način zvuči lepše nego kada se za njega koristi neki drugi hvat . raspored prstiju imate nacrtan na šemi. III.. a drugi je da se po njemu vidi šta je bas. III i V stupnja durske skale plus VI stupanj. Upravo ti tonovi se "čuju" kada se uhvati ovaj hvat. V. mol. Ako volite tu vrstu muzike sigurno će se pojaviti među prvih sto pesama koje ćete naučiti da svirate. Otuda i oznaka (no5) na kraju imena akorda. U slučaju tonaliteta D to su tonovi: D. E 7 add9 (no5) Ovo je takođe jedan od mojih omiljenih hvatova ali to nije jedini razlog zašto je ovde objašnjen. Gis. Lako se hvata i nije neki problem naviknuti se na njega. . A i H. međutim. hvatanjem ovog akorda na ovaj način izvode se samo četiri tona pa ton H kao peti stupanj E dur skale nedostaje. Često se koristi i svuči rokerski. U E7add9 idu I. Zato trećeg nastavka neće biti pa će svi ostali akordi za koje budem mislio da su važni biti ubačeni ovde.to je prvi razlog. a smatraju se osnovnim i treba ih među prvima naučiti. Fis..ovde će biti objašnjeni svi oni akordi i hvatovi koji nisu dur. D i Fis.Kao što u prvom nastavku ovog časa rekoh . D add6 Šestice su durski kvintakordi sa dodatom sekstom što znači da se grade od I. sniženi VII stupanj E dur skale a dodaje se i IX stupanj. Ovaj akord i način njegovog hvatanja možda nisu često u uoptrebi i ne spadaju među one koje treba prve naučiti ali sam ga ovde svrtstao iz ličnih razloga. Hvat je u suštini bare. tačnije. H.

i pored toga on je durski.dur. Gis. Gis. isto što i sniženi III stupanj. Setite se: III stupanj u akordu . U ovom hvatu se "sviraju" samo četiri tona i to E. Još jednom: E. Nadimak mu je: "Hendrixov akord". To su tonovi: E. Sam potez treba uraditi dovoljno brzo da ne priguši ton koji traje (zato ovo zovu čekićanje). . Zašto ovo napominjem? Zato što sazvučje tonova koje daje ovaj hvat ima i drusku i molsku karakteristiku pa baš zbog tona zvuči izauzetno interesantno.mol. Taj gitarski virtuoz i genije koristio ga je tako skladno i toliko često da ga svi sad zovu po njemu. Gis. Prvi ton (peti prag treće žice) osvirate tako što stavite prst broj jedan (kažiprst) i trznete. sniženi III stupanj u akordu . III. D i Fisis. Ipak. sniženi VII i povišeni IX stupanj. Iako je novi ton sasvim jasan veoma lako ga je razaznati među otrzinam tonovima jer ima karakterističan prizvuk. H. Čine je: I. Hammer on je tehnika sviranja gitare koja se izvodi zakucavanje prstima leve ruke.E 7 add+9 (no5) Akord E7add+9(no5) ima svoj nadimak koji je zasigurno nebrojeno puta popularniji od njegovog zvaničnog imena. Jedan od najčešćih fazona koji se koristi. Samo pre toga da dodam da ga u tablaturama obeležavaju sa ho. D i Fisis. Dakle. D i Fisis. H. Nema tona H pa akord ima oznaku (no5). zakucavanje je u pitanju. U ovom primeru ho-om povezana su dva tona. Drugi ton (sedmi prag treće žice) izvodite tako što bez ponovnog otrzavanja trećim prstom pritisnete žicu na sedmom pragu. znači #Fis što je jednako Fisis. Da vidimo kako se to koristi taj čekić. Najbolje da prokomentarišem sledeći primer. Ako se ovo izvede kako treba udarac po žici kao da izazove pojačanje vibracija pa se sve to zajedno čuje kao novi ton. U pitanju je durska sedmica sa dodatim povišenim devetim stupnjem. zato se ova tehnika i zove "čekićanje" ili ti hammer on. Ovaj povišeni deveti stupanj nije ton G nego Fisis jer je deveti stupanj E durske skale ton Fis pa povišeni IX stupanj nije G nego povišeno Fis. ako se zanemari oktava. Ono što ovaj akord čini stvarno zanimljim jeste taj ton Fisis koji teoretski gledano jeste povišeni IX stupanj E durske skale ali se praktično može posmatrati i kao sniženi X stupanj a sniženi deseti je. kao što rekoh. Evo primera tona sa dvostrukom povislicom. V.

Ipak i taj ton se čuje. Ovde se drugim prstom (kažiprstom) kuca po trećoj žici i to po sedmom pragu. i kada.Ovde je stvar ista sem što se stvar ponavlja dvaput. Čak joj ni trajanje (uvek se crta kao osmina) ne ulazi u ukupan zbir nota u jednom taktu. Ako. Ovaj sam primer stavio čisto da ne bi došlo do zabune i da bi sve opcije bile obrađene. Prvi ton se izvodi trzanjem a drugi i treći bez. Udarac treba opaliti malo jače tako da žica i bez predhodnog treperenja zavibrira (počne da proizvodi ton) dovoljno jako da se razlika u jačini nota ne primeti. . Kad budete pročitali o čemu se radi skapiraćete da je stvar zapravo veoma prosta. Fazom možda jedva da je malo teži za izvođenje ali ništa strašno. naiđete na ovakvu oznaku nemojte se zbuniti. Ovde je ustvari odviran klasičan hammer on samo je prva nota toliko kratka da je to prosto zanemarljivo.

"kratki" pull off čuje nešto slabije ali nešto lepše. Ovde se opet. čini mi se. Ovde se treći prst kojim je odsviran prvi ton naglo skloni sa žice pa nastavi da su čuje ton sa petog praga. Pull of je totalno suprotan od hammer-ovanja. kada se izvodi pull off žica se pritiska na dva mesta na dva različita praga jer posle sklanjanje prsta koji svira prvi ton prst koji svira drugi ton već mora da stoji tamo gde mu je mesto. Dobro! Ovde već i sami predpostavljate o čemu se radi. Pull off je samo izveden dvaput i to je to. . Možda je jedina razlika u tome što se. radi o klasičnom pull off-u gde je prvi ton izveden skroz kratko. Zato ćete na ove po-ove tu i tamo u po nekom solu naleteti a na ho-ove ovog tipa sasvim retko. kao u sličnom primeru sa hammer on-om. Obratite pažnju. Oznaka mu je po Prvi ton (sedmi prag treće žice) se isto otrzava ali se drugi (peti prag treće žice) postiže sklanjanjem prsta s žice.Pull off Pull of je ništa manje korišćena tehnika od tehnike hammer on čak veoma često idu zajedno. Ovde se drugi ton ne izvodi pritiskanje nego odpuštanjem.

E ovo je situacija na koju ćete veoma često da nailazite. Ovde su hammer on i pull off zalepljeni . Ovaj primer možda i nema takvu važnost da bi zaslužio specijalno objašnjenje ali mislim da bi bilo zgodno još jednom podsetiti na začkoljicu da iako se izvode tri tona žica okida samo jednom. . tačnije odmah posle hammer-ovanja žica se pull-uje.

C - * * * * * * E|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--| H|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--| G|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--| D|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--| A|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--| E|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--| Na ovoj slici predstavio sam vrat gitare (samo do XII praga jer se odavde ponavlja) i sva mesta na kojima se nalaze tonovi koji pripadaju C dur skali. koji skali daje tonalitet. Odnos tonova koji čine skalu je ono po čemu se prepoznaje da li je skala molska.F . E. G.D . Celu priču o skalama objašnjavaću na primeru C dur skale. D. H i C. F.G .Skale Skale su nizovi tonova sa određenim odnosom izneđu njih. pa dalja proširenja ne bih dodatno obrađivao. C dur skalu čine C.A . . ali je i ovo samo po sebi individualna stvar. Međusoban odnos između tonova napisan je odmah ispod.E . e H G D A E C 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/2 . Po pravilu počinju i završavaju se istim tonom. durska ili neka treća. Evo osnovnog položaja C dur skale na gitari kroz jednu oktavu. A. e H G D A E * * * * |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--H--|--C--|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--G--|-----|--A--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--D--|-----|--E--|--F--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--C--|-----|--D--| 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 e|-----------------------------------------------7--8--H|----------------------------------------8--10--------G|------------------------------7--9--10---------------D|--------------------7--9--10-------------------------A|----------7--8--10-----------------------------------E|---8--10---------------------------------------------- Preko (skoro) celog vrata. Skalu karakterišu tonalitet i njena priroda. Ovo je moguće još proširivati. e H G D A E * * |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|--A--|-----|--H--|--C--| |-----|--E--|--F--|-----|--G--| |-----|-----|--C--|-----|--D--| |-----|-----|-----|-----|-----| 2 4 1 2 4 1 3 4 e|---------------------------H|---------------------------G|------------------2--4--5--D|---------2--3--5-----------A|---3--5--------------------E|---------------------------- Kroz dve oktave. Oni koji znaju pozicije ukapiraće zašto je prstomet baš ovakav.H .

Primer koji sledi je izveden samo u slučaju sa jednom oktavom. bez ponavljanja najvišeg i najnižeg tona po istom principu kao u predhodna dva slučaja).itd. Ne samo kad je C dur ili neka druga skala u pitanju nego je štos ne naučiti pogrešno. odnosno postavljanje i pomeranje pozicija vrlo važno i treba ga se pridržavati. lako će te ga izvesti i za dve oktave. Dobra pozicija značajno će vam olakšati posao. Za vežbanje bih mogao da vam preporučim par ideja. Ko je jednom nešto uvežbao kako ne valja zna koliko je teško izbiti to iz prstiju. A prirodni mol (koji je paralelan) i jednu skalu koja je po malo izmišljena G 7 (durska skala sa sniženim sedmim . Ovde je prstomet. Ovu treću kombinaciju najbolje da prosviravate tako što će te ova dva navedena dela jednostavno slepiti (hoću reći. 2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 1 4 2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 e|--------------------------------------------------------------------------------H|--------------------------------------------------------------------------------- G|------------------2--4--5--4--2-----------------------------2--4--5--4-2--------D|---------2--3--5-----------------5--3--2-----------2--3--5-----------------5-3--A|---3--5-----------------------------------5--3-5--------------------------------E|--------------------------------------------------------------------------------. Skale možete vežbati svirajući ih uzlazno pa silazno u krug bez ponavljanja najvišeg i najnižeg tona. Osnovna razlika između pijanista i gitarista je u tome što pijanista kada nauči C dur skalu automatski je naučio da svira i C Jonski modus (koji je identičan).* * * * * * * e |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|-F--|-----|--G--| H |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|-C--|-----|--D--| G |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|-G--|-----|-----|-----| D |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|-D--|-----|-----|-----| A |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|-G--|-----|-----|-----|-----|-----| E |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--C--|-----|-D--|-----|-----|-----|-----|-----| 2 4 1 2 4 1 1 2 4 1 1 3 1 1 2 4 1 2 4 e|-------------------------------------------------------------12--13--15--H|---------------------------------------------10--12--13--15--------------G|----------------------------------9--10--12------------------------------D|--------------------7--9--10--12-----------------------------------------A|----------7--8--10-------------------------------------------------------E|---8--10-----------------------------------------------------------------4 2 1 4 4 3 1 3 1 1 4 2 1 4 4 2 1 4 2 e|---15--13--12-------------------------------------------------------------H|---------------15--13--12--10---------------------------------------------G|-------------------------------12--10--9----------------------------------D|------------------------------------------12--10--9-----------------------A|-----------------------------------------------------12--10--8--7---------E|-------------------------------------------------------------------10--8--- Na ovaj način možete da razradite sve skale koje su vam poznate.

pa mi je tek onda bilo jasno zašto kad smo svirali zajedno nisam u njegovoj svirci ništa neobično primetio. Zbog tog nepoznavanja stvari evo šta mi se jednom desilo. Posle dve ili tri stvari ispao sam iz tima jer je bilo još gitarista na redu. recimo. . Što se mene tiče. Kad je saksofonista sišao sa bine. Čim u startu nema potrebe. ni dan danas ne znam zašto (obično ga sviram iz A). takođe paralelna). a duvači su ostali skoro do kraja. onako bez vokala. Čovek zna znanje. dovoljno je samo da pomeri ruku. Gitarista koji je naučio C dur skalu ne može pošteno ni A prirodni mol da odsvira. Dis dur skalu. Zamislite samo koliko se jadnik namučio da svira kroz skalu u kojoj ima šest povisilica ili crnih dirki (ko zna kako se sviraju duvački instrumenti zna u čemu je problem. Posle jedno pola godine video sam tog tipa na TV-u kako svira sa nekim jazz orkestrom.stepenom. i da malo prosviramo solaže. on je nikad ni ne nauči. sve je bilo u redu. ali zato nema potrebu da napamet uči. Poznavanje teorije je kod njih preduslov. jer rad prstiju na gitari ne prepoznaje tonalitet. stvar sam krenuo iz Fis. odmah mi je prišao i pitao me jesam li normalan i znam li odakle sam krenuo onaj rock. Učestvovao sam na nekom sešnu i pošto smo svi na bini bili različitih žanrovskih opredeljenja bilo nam je teško da nađemo stvari koje svi znamo. Epilog. Ja sam počeo stvar. Gitarista kad nauči C dur skalu naučio je da svira durske skale svih tonaliteta. a i drugi mogu da naslute). Pijanista koji bi hteo da solira uz E dur pratnju mora napamet da zna tonove koji čine odgovarajuću skalu i da ima veštinu u prstima. pa je neko predložio da za početak odrmamo jedan rock 'n' roll.

. (1-2-3-4-3) (2-3-4-5-4) (3-4-5-6-5). kao što mu i ime kaže. pomerati ga za po jedan stepen i ponavljati ga redom uzlazno pa silazno... Za primer uzeta je durska skala u C tonalitetu a vama preporučujem da i kroz druge skale uradite korake. Koraci: (1-3) (2-4) (3-5). Neka skala provučena kroz korake može poslužiti i kao deo nekog sola bez ikakve dorade jer ovaj trik zvuči efektno kad se brzo odsvira. naviknete se na pozicije i dobijete na brzini i rutini.. je odličan način da steknete rad prstiju.. [ Meni ] .. (1-2-3) (2-3-4) (3-4-5). (1-2-3-4) (2-3-4-5) (3-4-5-6). Ovo će vam sigurno biti jasnije kada vidite i čujete primere.. (1-3) (2-4) (3-5).. i tako u krug..Sviranje u koracima Sviranje u koracima.. odabrati neki korak. Princip sviranja u koracima je. kako ga zove jedan moj poznanik.

(1-2-3) (2-3-4) (3-4-5). [ Meni ] ...

. [ Meni ] (1-2-3-4-3) (2-3-4-5-4) (3-4-5-6-5)... .(1-2-3-4) (2-3-4-5) (3-4-5-6)..

[ Meni ] .

Naravnu ovu teoriju nije teško oboriti.. ali ne osećaju prirodu akorda (dur. mol sedmica.). ovi rifovi su u C tonalitetu. [ C5 ] Obrtaj rifa Ako rifu koga čine osnovni ton i kvinta. tačnije njegov obrtaj (ako i za rifove možemo da kažemo da imaju obrtaje). Da napomenem još jednom da je ovo isključivo lična opservacija. prepoznaju tonalitet. . što je nedovoljno. ali često mi se dešavalo da kad neke rifove pretvaram u ozbiljnije harmonske forme baš ova kombinacija preraste u mol.. Oni se sastoje samo iz dva tona. Iako je ovde konkretno najniži ton G. Za rokere se već zna zašto ga koriste. Pogledajte ovu kombinaciju sa desetog praga. [ C5 ] Klasičan rif Zbog svog neodređenog karaktera tezgaroši ga najčešće koriste kada moraju da se snalaze u trenutku. zar vam ne liči na molski bare hvat skraćen za hvatanje kažiprstom preko svih žica? Ovo bi trebalo da ide u prilog mojoj teoriji da ovaj rif ima blagi molski prizvuk. maj. mol. akord uvek čine najmanje tri tona.. sedmica.Rifovi Rifovi ili power chord kako ih često zovu u stranoj literaturi zapravo uopšte nisu akordi. kvintu spustimo za oktavu dobijemo takođe rif..

. [ C3 ] Skraćeni dur Dur bez petog stupnja.[ Cm ] Skraćeni mol Mol bez petog stupnja.

[ C-5 ] Skraćeni umanjeni dur Prvi + sniženi peti stupanj. . [ C6 ] Skraćena šestica Kad C6 akordu uklonimo sve tonove sem osnovnog i VI stupnja koji ga karakteriše dobijemo ovaj rif.[ C4 ] Skraćena četvorka Prvi + četvrti stupanj. [ C+5 ] Skraćeni prekomerni dur Prvi + povišeni peti stupanj.

C7. Interesantno je još i to da ovi skraćeni oblici akorada čine dobro poznat rock 'n' roll krug. Probajte: C5. C6. C6. po istom principu možemo da dobijemo i skraćenu sedmicu. C6. C6. . C7. C5.[ C7 ] Skraćena sedmica Kao i skraćenu šesticu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->