P. 1
Ilhamijin put u smrt - Rešad Kadić

Ilhamijin put u smrt - Rešad Kadić

|Views: 1,596|Likes:
Published by Bosnjak10

More info:

Published by: Bosnjak10 on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Sections

A

abdest - obavezno ritualno pranje prije molitve
ačik - svijetao
ačkosun! - bravo! živio!
adet - običaj

afare - rugoba, nakarada

afedersum - oprosti! izvini!

aferim! - bravo! odlično!

aga - dobro stojeći građanin, posjednik

ahar - staja

ahbab - prijatelj

Ahiret - onaj svijet

ahlak - moral, čudoređe

ahmak - glupan

ahmedija - čalma, turban

ajan - prvak, odličnik

ajet - odlomak iz Kur’ana

ajluk - plaća
akča - para
akran - vršnjak, podjednak

307

akšam - prvi mrak, večernja molitva

akšam hajrollah - dobar veče!
akšamlučiti - večernji razgovor uz ispijanje rakije
Allah - Bog
Allah, dželle šanuhu - Uzvišeni Bog
Allahemanet - Bogu u amanet, zbogom

Allah rahmetile - Bože, smiluj se

Allah raziola - Bog ti dao dobro

Allahselamet - da mu se Bog smiluje

Allahu ekber - Bog je velik
Allahu šućur - Bogu hvala
alčački - prevarantski
alčak - nevaljalac, mangup
alejhilane - đavo, šejtan

Alejhisselam - epitet koji se piše iza imena Vjerovjesnika

alejkumu-s-selam - otpozdrav na selamun alejkum

alem - bakreni ukras na vrhu munare

al-fesić - crven fesić

alim - učen čovjek, vjerski učenjak

almasli prsten - prsten sa dragim kamenom

anduz - mirisna biljka, mandragora

anterija - vrsta gornje haljine

arsuz - čovjek ljutite naravi

aršin - mjera za dužinu, 68 cm

asija - objesnik

308

asli - valjda, vjerojatno
aščija - kuhar
aščinica - javna kuhinja
ašikluk - voditi ljubavni razgovor

ašikovanje - ljubavni razgovor

ašik-pendžer - prozor za ljubavne razgovore

ašk - zanos, čežnja za nečim
avdžija - lovac
avlija - kućno dvorište

azman - neutučen ovan

B

baba - titula derviškog starješine

babo - otac
badža - otvor na daščanom krovu kroz koji izlazi dim
bahnuti - iznenada doći

bajdale - džabice, badava

bajram namaz - svečana bajramska molitva

baklava - slatka pita s orasima

bandak - nesvjestica

banjica - kućno kupatilo

bardak - zemljani sud za vodu

basamak - stepenica

bašeskija - isluženi janjičar

baška - napose

309

bašluk - nadgrobni kamen iznad glave

bejan - vidjelo

belaj - nesreća
belćim - valjda, možda
bendati - priznavati

benzer - sličan

bestilj - gust pekmez od šljiva

bez - platno

bezbeli - dabome

bigajri hak - na pravdi Boga

bilesi - štaviše

biljur - kristal

binjiš - široki ogrtač

birvaktile - nekada, u staro vrijeme
Bismilla(h) - u ime Boga
bolan - jadan

bon - bolestan
bošča - rubac, pokrivač za glavu, stolnjak
Bošnjak-emer - Bosanac

buktisati - dići galamu, svatriti

buljuk - četa, odred vojske

burek - pita od mesa

buza - osvježavajuće kiselkasto piće od kukuruzna brašna

310

C

carski taht - prijestolje

ceribaša - ciganski starješina

cigar-ćage - cigaret papir

Č

čadorbez - vrsta debljeg platna
čalgija - svirka
čamašir - rublje , presvlaka
čanak - drvena zdjela
čapraz - sudar pri klizanju saonicama
čardak - velika soba na katu
čauš - pomoćnik, starješina zanatskog ceha, narednik
čaušlar-ćehaja - glavni ađutant
čejrek - četvrtina
čekmedža - mali drveni sanduk, okovan željezom
čelenka - vrsta perjanica
češma - izvor
čifluk - vrsta feudalnog posjeda
čikma - slijepa uličica
čimbur - jelo od jaja
čirak - svijećnjak
čivit - modrilo
čojk - čovjek

311

Ć

Ćaba - Kaba, sveti hram u Mekki
ćabenski tespih - muslimanske brojanice iz Mekke
ćafurija - kamfor
ćage - papir
ćar-a - zarada
ćatib - pisar, administrativni službenik
ćefenak - dućansko krilo
ćefini - mrtvačke haljine
ćehaja - starješina zanatskog ceha
ćeif-neif? - kako raspoloženje, šta ima?
ćeremit - krovni crijep
ćezab - azotna kiselina
ćibarast - ugodne vanjštine, dopadljiv
ćibre - šibica
ćitab - knjiga
ćitabten - po knjizi, propisano
ćosati - ašikovati, razgovarati, šaliti se
ćoše - ugao
ćul - debela zavjesa obrubljena kožom
ćulah - kapa od valjanje vune
ćuprija - most
ćurčija - krznar
ćurs - propovjedaonica
ćuskija - željezna poluga

312

D

daidža - ujak
daira - sazivanje džinova, skup trgovačkih magaza oko jednog

dvorišta

damlaisan - šlagiran

defterdar - šef finansija

demirlija - velika bakrena tepsija

deniz - more
dernečiti - provoditi se
derviš - pripadnik derviškog reda

dervišluk - derviški život

deverati - proturati se

dibiduz - potpuno, do kraja

din - vjerozakon

divan-katib - dvorski pisar

divit - pisaći pribor

dizdar, dizdaraga - zapovjednik tvrđave

dohaberiti - dojaviti

dohakati - doći nekome glave

doklanjati - dovršiti molitvu

dokundisati - dodijati, naškoditi

dokusuriti - dovršiti, dokrajčiti

domuz - krmak

dost - prijatelj

313

do tala - do zemlje

dova - molitva, blagoslov

drob - iznutrica

dunder - zidar, majstor svaštar

dun’ja, dunjaluk - ovaj svijet

dušekluk- zidni ormar za posteljinu

duvar - zid

džaba - besplatno, uzalud
džam - staklo
džamijske sofe - natkriveno predvorje
džanečija - vrsta halve
džebhana - municija
džehalet - neznanje, neprosvijećenost
džehennem - pakao
džehennemska zebanija - paklena zemlja
dželepčija - trgovac stokom
džemat - skupina, zajednica
džematlija - jedan od onih koji skupno obavljaju molitvu
dženaza - muslimanski sprovod
džennet - raj
dževap - odgovor, račun
džezva - bakrena posuda za kuhanje kafe
džin-hodža - sakupljač džina

314

džomet - darežljiv
džuba - mantija
džuz - trideseti dio Kur’ana

Đ

đaur - nevjernik
đaur-sultan - sultan nevjernik
đemija - lađa, brod
đerđef - drveni okvir na kojem je razapeto platno za vez
Đerđelez Alija - legendarni muslimanski junak
đevđir - posuda za cijeđenje
đizlija - bludnica
đugum - bakreni sud za vodu - veći
đul - ruža
đulbastija - biftek
đulbe-šećer - slatko od ruže
đulistan - ružičnjak
đul-jag - ružino ulje
đulsija - ružina vodica
đunah - grijeh
đuzdan - novačnik

E

edžel - smrtni čas
efendija - gospodin

315

efendinica - gospođa

efendisi bendum - gospodine moj

efendum - gospodine moj

ejvala! - do viđenja!
ekmeščija - pekar
eksikluk - kob, Božija kazna

elhamdulillah - hvala Bogu!

eljem! - živio!

esnafbaša - starješina zanatskog ceha

esnaflija - zanatlija

ešraf - prvaci, aristokracija

evlad - dijete, potomstvo

evlija - svet čovjek

ezan - poziv na molitvu

ezaniti - pozivati na molitvu

ezijjet - uznemirenje, kinjenje

F

Fatih - Osvajač, počasni naziv za Mehmeda II

Fatiha - prva sura Kur’ana
feredža - vrsta ženskog ogrtača za izlazak iz kuće
ferman - sultanov ukaz

fermen - vrsta prsluka

feth - osvojenje
fildžan - šoljica za crnu kafu

316

firale - građanska obuća

firdevsi - raj

fokulja - bludnica

frcule - rubac, maramica

fukara - siromah

furuna - peć

G

garib - siromašnik,čudnovat

gazija - junak, pobjednik

govordžik - pričalica

gurabija - okrugli kolač

gurtav - gurav

H

haber - vijest

hadis - govor, izreka, usmena tradicija od Muhammeda a.s.
hadž - hodočašće u Mekku
hafiz - onaj koji zna cijeli Kur’an napamet

hair, hajir - sreća, dobro

hairsuz - nevaljalac

s hajrom - sa srećom

hajat - hodnik, predsoblje

hajir-sahibija- dobrotvor

hajrat - dobro djelo

317

hajvan - životinja, stoka

hakik - crveni poludragi kamen

hala - nužnik

halabuka - galama

halal - ono što je vjerom dopušteno, pošteno zarađeno

halaliti - oprostiti

halifa - vrhovni vjerski poglavar svih muslimana

halifa - fini ćilim

halija - fini ćilim

halka - kolut, karika

halva - slatko jelo

halvat - velika soba u prizemlju

hamam - javno kupatilo

haman - možda

ham-pamuk - fini pamuk

han - svratište
harač - trošak
haram - zabranjeno, griješno

haramija - hajduk, razbojnik

haramiti - prokleti

harar - vrća od kostrijeti

hararet - žeđ

harem - ograđeno džamijsko dvorište, žensko odjeljenje u kući

haremluk - žensko odjeljenje u muslimanskoj kući

harf - slovo

318

hariba - željezna šipka ili čišćenje puščane cijevi

haruniti se - obijestiti se, prkositi

hasna - korist

hasta - bolesnik

hastar - postava, platno za postavu

hašati - poricati

hatat - kaligraf

hater - volja

hatib - propovjednik koji drži propovijed uz Bajram i petkom

hatma - jedno čitanje cijelog Kur’ana

hava - zrak

havadis - novost

havst - zatvor

hazretleri - preuzvišeni

hedija - dar

hefta - sedmica

hejbet - krupan, golem
helać učiniti - upropastiti
hemšerija - zemljak, sugrađanin
hićaja - priča
hifz - učiti Kur’an napamet

hinla - nepravda

Hiseta - gradska četvrt Sarajeva
hizmećar - sluga
hizmet - dvorenje

319

hodža - muslimanskih svećenik
horoz - pijevac

hoš geldun! - dobro došao!

hrsuz - lopov

hrsuzaga - gospodin lopov

hrsuzluk - lopšovština, krađa

hudjeti - jaditi, žaliti

hudnica - jadnica

huja - ljutnja, srdžba

hujiv - ljutit

hurmet - poštovanje

hutba - propovijed petkom i na Bajram

I

ibadet - moljenje Bogu

ibrik - manji bakreni sud za vodu
ičkija - strast za nečim
ićindija - treća dnevna molitva između podneva i večeri
ićram - čast, počast
iftar - večera kojom se završava dnevni post

iftariti se - omrsiti se

iftira - potvora, objeda
iladž - lijek
imam - musl. svećenik koji predvodi u skupnoj molitvi

insan - čovjek

320

inšallah! - ako Bog da!

isijot - začin za salep

išaret - preodosjećanje, gestikulacija rukama, glavom, očima

išibati - istući štapom

itikad - vjerovanje

izun - dopuštenje

J

jabandžija - stranac, tuđinac
jacija - posljednja večernja molitva

jagluk - zlatom izvezeni rubac
jalandži dolma - nadjev od riže pržene na ulju i u listu vinove

loze

jangija - požar
janjičar - rod turske vojske
janjičarska kapija - janjičarski štab
jaramaz - nevaljalac

Jasin - 36. sura iz Kur’ana

jazija - pismo

jazuk- šteta

jazuk ti bilo! - sram te bilo!

jelek - prsluk

jemek - pripremljeno jelo

jemin - zakletva

jok - ne, nije

321

joklamadžija - vojnik
jordamiti - ponosito (oholo) se držati

junga - mjera za maslo i vunu

K

kabuliti - uslišati

kabur - grob, raka

kaderija - pripadnik derviškog reda po osnivaču Abdulkadiru

kadifa - svilena baršunasta tkanina

kadija - šeri’atski sudac

kahnuti - nakašljati se
kahveodžak - otvoreni odžak za pripremanje kafe
kail - sporazum

kalaisan - prevučen kalajem

kaldrma - kamenom popločan put ili avlija

kalpozan - falsifikator, nestašan

kamarija - vrsta balkona okrenuta prema dvorištu

kanat - krilo vrata

kandilj - uljana svjetiljka, kandilo

kandisati - zaudarati
kandžija - bič
kanun - zakon, pravilo
kapidžibaša - natkomornik, glavni vratar
kasaba - provincija, gradić

kasap - mesar

322

kasida - orijentalna pjesnička forma u kojoj se nešto ili neko

pohvaljuje ili uzvisuje

kat - platno za jednu žensku haljinu

katib-divan - dvorski pisar

katil - ubica, krvnik

kauk - kapa od debele vune ili pamučne tkanine

kaum - skupina, narod

kavaz - stražar

kavazbaša - zapovjednik straže

keblešina - magarčina

kere - izvezeni ukras za šamiju (pokrivač za glavu)

kesenem! - hvala!

Kevser - rajsko vrelo
Kibla (krbla) - strana svijeta kojoj se muslimani pri molitvi

okreću (Ka’ba)

kidisati - ubiti, okončati život

klanjati - moliti se Bogu, uz određene pokrete tijela
ko đoja - tobože
konak - rezidencija, bolja uglednička kuća

kontati - računati
kontuš ćurak - vrsta kaputa
kotlar - Ciganin, kotlokrpa

kubura - nadgrobni sanduk prekriven čohom

kucnuti - šlagirati se, zasvirati uz tamburu

kumaš - vrsta platna

323

kumrija - vrsta grlice

kundure - cipele

Kur’an - muslimanska sveta knjiga

kurban - bravče ili govedo koje se kolje uz muslimanski praznik

Bajram

kurisati - naviti sat, podstaći na razgovor

kutarisati se - riješiti se

kuvvet - snaga, sila

L

lala - dvorski dostojanstvenik

landarati - lutati, mlatarati

levha - kaligrafski, ispisan i uramljen citat iz Kur’ana ili koja

mudra izreka

liska - snalažljiv, duhovit, prefriganac

lokum - vrsta kolača

lonac - jelo od mesa i ranovrsne zeleni pečeno u zemljanom

loncu

londža - hladnjak, mjesto gdje se sastaje, sjedi, razgovara

M

madžun - uvaren med, afrodizijak
magaza - magacin

magbul - cijenjen, drag

mahala - gradska četvrt

mahlukat - životinje, živa bića

324

mahmudija - vrsta dukata

mahrama - ubrus

mahsuz - poseban, naročit

maksum - nejako dijete

mandal - zavor

mangala - sud posebnog oblika u kojem se drži žeravica

mašallah! - izraz radosti ili dopadanja

maštrafa - čaša

maštrafiti - piti

mazgal - puškarnica

medresa - viša muslimanska vjerska škola

mehka roba - kratka roba

mehkema - sudnica

mejit - mrtvac

mejt-taš - kamen na koji se spušta mrtvac prije i za vrijeme

posmrtne molitve

mekruh - nešto što nije pohvaljeno činiti

mekteb - muslimanska osnovna vjerska škola
melek, meleć - anđeo
meraja - livada

merak - najslađe uživanje, želja

merhamet - samilost

mestve - duboka obuća od mehke kože bez peta

mevlud - rođendan Muhammeda, a.s.

mezar - grob

325

mihrab - mjesto u pročelju džamije odakle imam predvodi u

molitvi

minder - sećija

misirbaba - muškarac koji nema dlaka po bradi i licu
mlaćenica - izmeteno mlijeko
mrven - malo

mubarek - blagoslovljen, sretan

muderris - nastavnik medrese

muftija - najveći muslimanski svećenik u okrugu ili pokrajini

muhanat - osjetljiv

muhtar - starješina jedne mahale ili sela

muhur - pečat

muhurleisati - staviti pečat

mujezin - džamijski službenik koji s munare poziva na molitvu

mukajet - zainteresiran

mukava - debeli karton, debela lojalna svijeća

mula - vrhovni kadija u sjedištu provincije, učen čovjek

mumin - vjernik, musliman

munasib - umjesno

Munkir i Nekir - dva meleka koji se pojavljuju u grobu

muradati - moleći se na nešto namijeniti
murećef - vrsta tinte
murid - kandidat derviškog reda

musafir - gost

326

musalla - mjesto pod otovrenim nebom gdje se obavlja

bajramska molitva

muselim - zastupnik paše, oblasni upravitelj, kotarski

predstojnik

Mushaf - ispisani Kur’an

mušebak - drvene rešetke na prozoru

mušema - ovošteno platno

mušir - maršal

muštuluk - nagrada za dobru vijest

mutesarif - okruženi načelnik, oblasni načelnik

mutvak - kuhinja

N

naduravati se - natezati se

nafaka - opskrba

nakastiti - naumiti, odlučiti

nalune - vrsta drvene obuće

namaz - obredna molitva

namli - ponosan

namusalatiti - nametnuti se nekome

nargila - istočnjačka naprava za pušenje

nasloni - drveni potpori u grobu

nejse - kako mu drago, makar

ni habera - ni brige

nijjet - nakana, odluka

327

nimet - Božja blagodat, jestivo

nišan - nadgrobni spomenik, odlikovanje

nurli - svijetao, svijetla čela

O

obendžijan - zanesen, opčaran
objene - odjednom

oharabiti - dotrajati

oka - mjera za težinu (1,285 kg)

okahariti se - rastužiti se

osejriti - razgledati

osevabiti se - steći sevab učinjenim dobrim djelom

otur! - sjedi!

ovarisati - pogoditi, nabasati

ozuhuriti- pojaviti se

P

pače - pihtija, hladetina
padišah - sultan
paklić duhana - smotak duhana u papirnoj kesici
papučluk - prostor pred ulaznim vratima gdje se ostavlja obuća
parmak - grubo istesane daske na ogradi
pasković - nikogović
paša - titula visokih turskih funkcionera i generala

paša hazretli - preuzvišeni paša

328

pašalija - čovjek u službi paše

pejgamber - vjerovjesnik

peke - dobro, važi
pendžer - prozor
pervaz - pločnik

peškeš - dar, poklon

peškun - okrugli stolić

peštahta - vrsta klupe za knjige, spise i pisanja

pilav - gusto svarena riža

pišurma - naknada pekaru za pečenje kruha

plaho - lijepo, dopadljivo

plazalo - mjesto za sankanje

ploska - čutura

polajnak - polahko

pomunasib - prihvatljivo

poresiditi - pomiriti se s nečim

poselamiti - pozdraviti

postule - lagana plitka obuća

prtokol - narandža

pusat - oružje

puzdra - goveđa žila

R

rafa - polica

rahat - zadovoljan, smiren

329

rahatluk - zadovoljstvo

rahmetli - umrli, pokojni

rakar - grobar

ramazan - mjesec muslimanskog posta

razgaliti se - riješiti se brige

razi - saglasan, zadovoljan

razvaruša - vrsta slatke pite
rezaćije - suho grožđe
ridžal - dostojanstvenik, velikaš
rohnuti - željeti, cvasti od veselja

rospija - bludnica

rušvet - mito

S

sabah - zora, prva dnevna molitva

sabah-hajrollah - dobro jutro

sabur - strpljenje

saburiti - biti strpljiv

sadaka - milostinja
sadžak - željezni tronožac na ognjištu
saf - red vjernika za vrijeme zajedničke molitve

sahan - bakreni tanjur

sahat-kula - toranj sa satom

salep - toplo zaslađeno piće od korijena istoimene biljke
salepčija - prodavač salepa

330

sarač - zanatlija koji prerađuje predmete od kože
saraf - mjenjač

saraj - dvor, palača

saruk - čalma

saz - muzički instrument
sećija - vrsta dugačkog otomana
sedžda - padanje ničice za vrijeme molitve
sehara - drveni sanduk ukrašen obojenim limom i kožom

seiriti - posmatrati

selam - muslimanski pozdrav

selamet - spas, spasenje

selamluk - muška odaja u muslimanskoj kući

selamun alejkum - upućujem vam pozdrav, pozdravljam vas

serbez - slobodno
serdengedžija - janjičar, jurišnik
serdžada - omanji molitveni ćilim
sermija - glavnica

sevab - dobro djelo, Božija nagrada za dobro djelo

sijeda - stara

sikterisati - najuriti, otjerati

silesija - mnoštvo
sindžir - lanac
Sirat-ćuprija - most nad paklom

smreka - napitak od ploda istoimene biljke

sofa - uzdignuti prostor uz džamiju

331

sojsuz - prostak, nikogović

somun - okrugli pekarski hljeb u kvasu

spahija - posjednik, lenski konjanik
spanđati se - združiti se
srkletiti se - nervirati se, gristi se

sufija - veoma pobožan čovjek

sure - oblik, slika

surgunluk - progonstvo

surma - boja u prahu kojom se podvlači ispod trepavica
surmu podvući nekome - nekome podvaliti, izigrati ga
suvaldžija - ispitivač, onaj koji ispituje u grobu
svjetlica - munja

Š

šadrvan - vodoskok

šamija - vrsta rupca za glavu ukrašena izvezenim cvjetićima

šanac - opkop

šart - osnovna stvar
šćene - štene
šehadet - osnovno vjersko osvjedočenje

šehid - mučenik, onaj koji je pao za vjeru

šeho - pravednik, pobožan čovjek

šejtan - đavo

šerbe - slatki napitak

šilte - vuneni dušečić za sjedenje

332

šindra - jelova ili hrastova cjepana daska za pokrivanje kuće

šišana - duga puška

štaka - štap

šubha - sumnja
šućur - hvala

T

tain - objed, dnevna opskrba

takat - moć, tjelesna snaga

tarfk - derviški red

tatar - poštar, glasnik

taze - svježe

tekbir - ponavljanje u horu riječi „Allahu ekber“

teke - malo

tekija - zgrada u kojoj se sastaju derviši

temennah - pozdrav rukom

ters - prznica, čovjek prijeke naravi

terzija - krojač

tesavvuf - mistika

teskera - pismo

tespih - brojanice

testija - zemljani sud za vodu

tbe - pokajanje

topalast - hrom

trabolos - svileni šareni pojas sa kitama

333

trefiti se - dogoditi se

tufan - oluja, nevrijeme

tug - znak pašinskog dostojanstva

tuhaf - čudnovat, na svoju ruku
Tundžina salavat - posebna molitva za oprost i spas
tura - carski znak

turbe - mauzolej

turšija - ukiseljeno voće ili povrće

U

učkur - svitnjak
ud - vrsta mirisavog drveta za kađenje

udeverati - pripremiti, izvršiti

uhasuliti - urediti

ulema - učen čovjek, teolog

ureziliti - obrukati

uzbihuzuriti se - uznemiriti se

uzo - zavežljaj

V

vakat - vrijeme, dnevna molitva

vakti-sahat - smrti čas

valija - guverner

vaz - propovijed

vaziti - propovijedati

334

vehad - star, pohaban

vekil - zastupnik

ve la havle ve la kuvvete! - pobožna izreka kojom se izražava

čuđenje

veremiti - duboko čeznuti

vezir - ministar, guverner pokrajine

Z

zabasati - zalutati

zabataliti - napustiti

zahmet - trud

zajordamiti - uzoholiti se

zakarabasati - zalutati

zalim - nasilnik

zamandaljen - zaključan zaporom

zanijetiti - odlučiti se na nešto, započeti molitvu

zaokujisati - pozivati na molitvu

zapahnuti - zadahnuti

zaporci - nožice od pečena janjeta

zapt - stega, disciplina

zeljanica - pita od spanaća, kajmaka i jaja

zeman - vrijeme

zgodan - bogat, dopadljiv

zijafet - gozba

zijaret - obilazak, posjet

335

zikr - veličanje Boga pri derviškom obredu

zimija - nemuslimanski podanik u Turskoj Carevini

zorli- silan

zulum - nasilje

zumurlut - smaragd

zurla - vrsta svirale

Ž

židati se - razmahivati nogama (pri sankanju), propinjati se

336

BILJEŠKA O PISCU

(1912. - 1988.)

Gotovo sa sigurnošću moglo bi se reći da Rešad Kadić i kao
publicista, i kao predratni novinar, i kao pisac piše uvijek na isti način:

jednostavnim, razumljivim i jedrim narodnim jezikom.

Uvijek zainteresiran za čovjeka i njegovo bivstvovanje u bilo
kojem prostoru i vremenu, Kadić je do danas objavio: dva romana iz
burnih dana sarajevske i bosanskohercegovačke prošlosti:

- Bašeskijin posljednji zapis - roman iz starog Sarajeva,

- Hadži Lojo - historijski roman iz vremena austrougarske
okupacije Bosne i Hercegovine,

- Mevlud - poemu - recital o rođenju Muhammeda, a.s.,
intoniranu gledanjem savremenog čovjeka,
- Spjev o životu i smrti hzr. Fatime, u kojem je ovaj događaj iz
islamske prošlosti prikazan mimo ustaljene standardne nabožne poezije,

- Historijsku poemu o Gazi Husrevbegu,

- Pobožne pjesme bh. muslimana (sa A. Nametkom),

- Žuri Mirza na pouku (pjesme za djecu)

- Brojne reportaže o ljudima i događajima (u posljednje vrijeme
pod pseudonimom Mirza Tešnjak).

- Devet zabavnih, akcionih i naučno-fantastičnih romana:

Voštani dvojnik, Druga smrt dr Langa, Čovjek iz žute kuće, Klub
četvorice, Zlatni Buda, Kralj hašiša, Galerija prokletih, Neman iz
Ričmonda i Trojica traže alibi
, čija se radnja uglavnom odvija u jednom
za nas potpuno stranom ambijentu. (Romani su objavljeni u periodu od

337

1960. do 1970. godine u Novom Sadu, Beogradu i Sarajevu pod
pseudonimom A. Radek.)

Među najpoznatija ostvarenja Rešada Kadića posigurno spada
pripovijest Ilhamijin put u smrt. Napisana gotovo u jednom dahu, ova

propovijest najbolje ocrtava mogućnosti Rešada Kadića, tako da
ponekad zažalimo što se njezin autor nije isključivo posvetio

pripovijeci.

338

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->